P. 1
TMDR Finale

TMDR Finale

|Views: 324|Likes:
Published by dfejzic

More info:

Published by: dfejzic on Dec 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2010

pdf

text

original

VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU

DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENTA

Šibenik, 2005.

SADRŽAJ 1. UVOD..................................................................................................................4 1.1 Polazne osnove i razlozi za pokretanje studija ..............................................4 1.2 Iskustvo predlagatelja u provođenju ekvivalentnih programa .......................5 1.3 Usporedba s drugim studijima u Europi ........................................................5 1.4 Otvorenost prema pokretljivosti studenata ....................................................6 2. OPĆI DIO ............................................................................................................7 3. OPIS PROGRAMA .............................................................................................9 3.1 Opis programa diplomskog studija ................................................................9 3.1.1 Opis programa diplomskog stručnog studija menadžmenta ..................9 3.2 Opis kolegija ................................................................................................11 3.2.1 Izvedba nastave.....................................................................................11 3.2.2 Proračun ECTS bodovne vrijednosti kolegija ......................................13 3.2.3 Provjera znanja i način polaganja ispita ...............................................14 3.2.4 Način kontrole kvalitete i uspješnosti nastave i pojedinih kolegija......16 3.2.6 Opis obveznih i izbornih kolegija diplomskog stručnog studija menadžmenta .................................................................................................20 M11: PSIHOLOGIJA ZA MENADŽERE ....................................................21 M12: POSLOVNA ETIKA ...........................................................................23 M13: OPERACIJSKI MENADŽMENT .......................................................25 M14: STATISTIKA.......................................................................................27 M15: METODE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA.................................29 M21: MENADŽMENT KONFLIKATA.......................................................31 M22: INOVACIJE I TEHNOLOŠKE STRATEGIJE...................................33 M23: TEHNOLOGIJA PROMETA ..............................................................35 M24: POSLOVNE SIMULACIJE.................................................................37 M27: SOFTVERSKO INŽENJERSTVO......................................................40 M31: KVANTITATIVNE METODE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE ..43 M33: MENADŽMENT RIZIKA...................................................................45 M34: UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA.......................................................47 M35: STRATEGIJSKI MENADŽMENT .....................................................49 3.3 Struktura studija, ritam studiranja i obveze studenata. ................................52 3.3.1 Struktura diplomskog stručnog studija menadžmenta ..........................52 3.3.2 Ritam studiranja i obveze studenta .......................................................52 3.3.3 Preduvjeti upisa pojedinog predmeta diplomskog stručnog studija .....52 3.4. Popis predmeta koje studenti stručnog diplomskog studija menadžmenta mogu izabrati s drugih studija............................................................................54 3.5. Popis kolegija specijalističkog diplomskog stručnog studija menadžmenta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku ............................................................56

2

3.6. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova stručnog diplomskog studija menadžmenta .....................................................................................................57 3.7. Način završetka studija ...............................................................................57 3.8. Uvjeti nastavka studija................................................................................57 4. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJA .....................................................................59 4.1 Mjesta izvođenja studijskog programa ........................................................59 4.2 Prostor i oprema za izvođenje nastave.........................................................59 4.2.1 Predavaonice.........................................................................................59 4.2.2 Biblioteka.............................................................................................60 4.2.3 Studentska učionica-čitaonica..............................................................60 4.2.4 Nastavnička čitaonica ...........................................................................60 4.2.5 Internet konzola ....................................................................................61 4.2.6 Nastavnički kabineti .............................................................................61 4.2.7 Kabinet službe za informatičku i CARNet komunikacijsko čvorište ...61 4.2.8 Uredski prostori ....................................................................................61 4.2.9 Ostali prostori .......................................................................................62 4.2.10 Popis opreme.......................................................................................63 4.3 Popis nastavnika i suradnika po kolegijima.................................................66 4.3.1 Analiza stupnja sudjelovanja stalno zaposlenih nastavnika i vanjskih suradnika preddiplomskog i diplomskog studija menadžmenta ....................67 4.3.3 Popis nastavnika i suradnika diplomskog studija menadžmenta ..........68 4.4 Podaci o angažiranim nastavnicima.............................................................71

3

1. UVOD

1.1 Polazne osnove i razlozi za pokretanje studija Program stručnog diplomskog studija menadžmenta namijenjen je obrazovanju menadžera za više upravljačke funkcije u turističkim poduzećima i drugim poslovnim sustavima. Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani polaznici studija mogu uspješno obavljati i sve poslove za koje su potrebna znanja i vještine poslovne ekonomije i ekonomske analize. Sadašnji trenutak poslovne hrvatske stvarnosti može se definirati kao stanje značajnih poslovnih mogućnosti uz zamjetan nedostatak poslovnih inicijativa jednako kao i konzervativnog i nediferenciranog menadžmenta. Uzroke ovakvom stanju poslovnih inicijativa i aktivnosti djelomično leži u poslovnom, kulturološkom i političkom naslijeđu, ali sigurno i u zatečenim obrazovnim profilima na svim razinama obrazovanja. Pojava velikog broja stručnih studija od kojih su brojni i u području menadžmenta, te veliki interes zabilježen u populaciji prema stjecanju menadžerskih znanja i vještina, iako su mnogi takvi studiji, prema kadrovskim, organizacijskim i materijalnim uvjetima i provedbi obrazovnog procesa, značajno degradirali percepciju javnosti o tako organiziranim stručnim studijima, ipak pokazuje postojanje objektivne potrebe za studijem menadžmenta. Ona će u budućnosti sigurno rasti, a realizacija stručnih studijskih programa menadžmenta, sukladno tako koncipiranom integriranom studijskom programu, sigurno ima svoje opravdanje u našem poslovnom okruženju, usmjerenom k razvoju gospodarstva, a i znanosti Republike Hrvatske. Predloženi program diplomskog stručnog studija menadžmenta definira programske sadržaje studija s ciljem specijalizacije kompetencija u pravcu složenijih menadžerskih poslova, a posebno sa stajališta povećanja kompetencija upravljanja ljudskim faktorom tržišta, poslovnog sustava i odnosa s javnošću (psihologija za menadžere, menadžment konflikata i poslovna etika), te specijalizacije u pravcu specifičnih kompetencija strategijskog menadžmenta, operacijskog menadžmenta i menadžmenta troškova. Cilj obrazovanja je stjecanje specijaliziranih kompetencija menadžmenta u pravcu pozicioniranja poslovnog sustava, odnosa s javnošću, ljudskog faktora i strategijskog menadžmenta. Temeljni ciljevi kojima teži program diplomskog stručnog studija menadžmenta Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku su, sukladno temeljnim značajkama Bolonjskog procesa: visoki stupanj vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata; veliki izbor programskih sadržaja (veliki broj izbornih kolegija); fleksibilna organizacija studija po želji svakog studenta (prilagodba

4

programskog sadržaja studija afinitetima studenta, ali uz zadržavanje opsega stručnih znanja, a koje osigurava programska jezgra studija). 1.2 Iskustvo predlagatelja u provođenju ekvivalentnih programa Program stručnog studija menadžmenta rezultat je višegodišnjeg rada i iskustva u organizaciji i provedbi nastave programskih sadržaja studija turističkog menadžmenta Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku. Time iskustvo u organizaciji i izvedbi stručnog studija menadžmenta čini iskustvo njegovog osnivača Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku. Visoka škola, u obrazovanju studenata u području društvenih i tehničkih znanosti integriranih u stručnom studiju menadžmenta, ostvarila je potrebnu kadrovsku "kritičnu masu" znanstvenih i stručnih kompetencija i materijalnih uvjeta za razvoj i realizaciju studijskih programa u području sveučilišnih i stručnih preddiplomskih i diplomskih studija menadžmenta, integriranih sukladno "back bone" sustavu. Program stručnog diplomskog studija menadžmenta može se promatrati i kao, stručnim i znanstvenim studijskim sadržajima, kvalitetno unaprijeđen derivat dosadašnjeg studija menadžmenta Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku, sa smjerovima turističkog menadžmenta i informatičkog menadžmenta, koji su iznimno dobro prihvaćeni u poslovnom prostoru Republike Hrvatske. 1.3 Usporedba s drugim studijima u Europi Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku ustrojava i izvodi stručne studije turističkog menadžmenta i informatičkog menadžmenta organizirane modularno kroz trogodišnji studij modula M1 i jednogodišnji studij modula M2. Ovakvom organizacijom studija i programom studija, koji je komparabilan (djelomično iz njih i deriviran) s odgovarajućim programima renomiranih europskih visokih učilišta iz područja turističkog menadžmenta (Ecole hoteliere de Lausanne, International Hospitality Management Programme)) i informatičkog menadžmenta (Chalmers University), Visoka škola je u velikoj mjeri anticipirala odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Pozitivnu evaluaciju ovakve programske politike Visoke škole dao je jedini mjerodavni arbitar, a to je, u današnjim hrvatskim uvjetima, posebno zahtjevno tržište radne snage, na kojem je skoro 86% diplomiranih ekonomista koji su diplomirali na Visokoj školi ostvarilo brzo zapošljavanje i napredovanje u karijeri. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku i Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani, od 2003. godine surađuju na razvoju i osnivanju magistarskog studija turističkog menadžmenta, te su ta iskustva primijenjena pri izradi ovog prijedloga diplomskog studija. Da bi se osigurala komparabilnost predloženih studija menadžmenta i odgovarajućih studija menadžmenta poznatih i renomiranih europskih sveučilišta,

5

projektni tim Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku, izvršio je detaljnu analizu studija menadžmenta europskih sveučilišta: Facoltà di Economia, Università degli Studi di Padova (www.unipd.it); Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business Administration) (www.wu-wien.ac.at); Facoltà di Economia, Università di Bologna (www.economia.unibo.it); Manchester Metropolitan University Business School (www.business.mmu.ac.uk); Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (www.ef.uni-lj.si); Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave (www.fm.uniba.sk); Queen Mary, University of London (www.qmul.ac.uk). 1.4 Otvorenost prema pokretljivosti studenata Da bi se osigurala pokretljivost studenata predlagatelji programskog sadržaja studija definirali su studijski sadržaj kao cjelinu koja se sastoji od studijske jezgre (core subjects) koja sadrži obvezne kolegije diplomskog studija menadžmenta i izbornih sadržaja. Obvezni sadržaji (jezgra) prikazani su u tablici T3.1 po semestrima (jezgre po semestrima) diplomskog studija. Izborni sadržaji navedeni su u tablici T3.2. Osim mogućnosti izbora prikazanih kolegija, studenti mogu izabrati s bilo kojeg visokog učilišta u Republici Hrvatskoj izborni kolegij koji će uvrstiti u studij, po vlastitom izboru, pod uvjetom da taj kolegij pripada istom znanstvenom području kao i zamijenjeni kolegij iz prijedloga programa studija.

6

Uvjeti upisa na studij 2.4. Trajanje studija. preddiplomski sveučilišni studij menadžmenta i informatičkog menadžmenta. OPĆI DIO 2. Odjela za ekonomiju u Šibeniku. vrijednosti 180 ECTS bodova. sukladno Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. vrijednosti najmanje 180 ECTS bodova na drugom visokom učilištu iz područja ekonomije i menadžmenta u Republici Hrvatskoj. određeno je na godinu i pol (tri semestra) za stručni diplomski studij menadžmenta sukladno ovom programu studija. preddiplomski sveučilišni studij.4. mogu upisati pristupnici koji su prethodno završili: preddiplomski stručni studij turističkog menadžmenta i informatičkog menadžmenta Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku.1 Diplomski stručni studij menadžmenta u skladu s ovim programom. preddiplomski stručni studij vrijednosti najmanje 180 ECTS bodova na drugim visokim učilištima iz područja ekonomije. uz polaganje razlike programskog slijeda.3. uz prethodno polaganje razlike sveučilišnog i stručnog programa. i razlike programskog slijeda. turizma.2. Sveučilišta u Zadru. Nositelj studija: VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU 2. 2.1 Naziv diplomskog studija prema predloženom integriranom stručnom programu je: SPECIJALISTIČKI MENADŽMENTA DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ 2.2. menadžmenta i - - 7 .

2. preddiplomski sveučilišni ili stručni studij. Bolonjski proces u obrazovanju. "top managementa". vrijednosti najmanje 180 ECTS bodova na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske iz područja ekonomije i menadžmenta. stečene na nivou obrazovanja. uz prethodno polaganje razlike sveučilišnog i stručnog programa. - - 2. vrijednosti najmanje 180 ECTS bodova na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske.6 Stručni naziv Stručni naziv kojeg polaznik stječe završetkom stručnog diplomskog studija menadžmenta: SPECIJALIST EKONOMIJE ZA MENADŽMENT (spec.poslovne informatike u Republici Hrvatskoj. ako je u toj zemlji primijenjen. odnosima s javnošću i strategijskog menadžmenta. diplomski sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj ili izvan nje uz polaganje razlike programskog slijeda. a posebno specijaliziranih u području upravljanja ljudskim faktorom. preddiplomski sveučilišni ili stručni studij. uz polaganje razlike programskog slijeda.) 8 . ako je u toj zemlji primijenjen. i razlike programskog slijeda.5 Kompetencije stečene diplomskim studijem Završetkom stručnog diplomskog studija menadžmenta sukladno ovom programu polaznik ima kompetencije. te sve uvjete za samostalni profesionalni i osobni razvoj po završenom studiju na svim poljima "top managementa" u turizmu. Bolonjski proces u obrazovanju.

Upis na diplomski studij je tako upis posebnog studija (diplomski studij) pod jednakim uvjetima za sve studente koji su završili stručni preddiplomski studij. koji je od početka izvedbe prilagođen temeljnim zahtjevima Bolonjskog procesa (od početka ima primijenjen i ECTS bodovni sustav). jednogodišnji studij 60 ECTS) izvodi na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku od 1997. godine. 3. trogodišnji studij 180 ECTS + modul M2.3. 3. ali uz udovoljavanje uvjetima programskog slijeda kolegija. Svi programski sadržaji derivirani su iz studija turističkog menadžmenta koji se u modularnom obliku (modul M1. OPIS PROGRAMA Programi preddiplomskog i diplomskog stručnog studija menadžmenta predstavljaju cjeline koje se nastavljaju (diplomski studij se izravno razvija iz preddiplomskog studija) u programskom smislu. Osim predloženih izbornih kolegija student može izabrati i do tri izborna kolegija s bilo kojeg drugog diplomskog studija ili najviše jedan kolegij po semestru s preddiplomskog studija. iako to ni u kom slučaju ne znači da se predviđa izvedba preddiplomskog i diplomskog studija kao integralnog studija.1 Opis programa diplomskog stručnog studija menadžmenta Diplomski stručni program menadžmenta je jedinstveni studij. bez smjerova. koji. u programskom smislu.1.1 Opis programa diplomskog studija Predloženi studijski program dio je integralnog studijskog programa koji obuhvaća zajedničke programske osnove za preddiplomski stručni studij menadžmenta te diplomski stručni studij menadžmenta.1 u integralnom obliku s obveznim programskim sadržajem i prijedlogom nekih izbornih kolegija. predstavlja nastavak preddiplomskog studija. 9 . Visoku kvalitetu stručnog studija turističkog menadžmenta Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku i njegovu prilagođenost potrebama turističkog gospodarstva meritorno je potvrdila praksa kroz uspješno i brzo zapošljavanje diplomiranih ekonomista Visoke škole za turistički menadžment. Naprotiv. Program diplomskog studija prikazan je u tablici T3. preddiplomski studij je zaokružena cjelina koja završava izradom diplomskog rada.

6 min. 6 min. Tjedno Semest. 90 Tablica T3. SEM.Tablica T3. SEMESTAR Diplomski rad - - 20 300 30 30 min. 6 min. SEMESTAR Inovacije i tehnološke strategije Tehnologija prometa Softversko inženjerstvo 3 3 3 45 45 45 1 1 1 15 15 15 6 6 6 30 Kolegiji s drugih studija koji imaju odgovarajuću bodovnu vrijednost kolegija koje zamjenjuju Pri upisu izbornih kolegija student može birati između ponuđenih kolegija u okviru semestra kojeg upisuje i/ili može izabrati bilo koji kolegij sa drugih studija (i drugih sveučilišta). SEMESTAR Psihologija za menadžere Strategijski menadžment Operacijski menadžment Izborni kolegij M1B Izborni kolegij M1C Semest. Tjedno Semest. Tjedno I. 6 min. uz udovoljavanje uvjeta programskog slijeda. SEM. ECTS M11 M35 M13 3 3 3 45 45 45 1 1 1 15 15 15 6 6 6 min./VJ. U slučaju 10 . 30 M21 M24 II. 6 min. SEMESTAR Menadžment konflikata Poslovne simulacije Izborni kolegij M2A Izborni kolegij M2B Izborni kolegij M2C 3 3 45 45 1 1 15 15 6 6 min./VJ.2 Predloženi izborni kolegiji stručnog diplomskog studija menadžmenta KOLEGIJ I.1 Program stručnog diplomskog studija menadžmenta KOLEGIJ PRED. SEMESTAR Poslovna etika Statistika Metode znanstvenog istraživanja Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje Menadžment rizika Upravljanje troškovima PRED. 30 M30 III. 3 3 3 3 3 3 45 45 45 45 45 45 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15 15 15 ECTS M12 M14 M15 M31 M33 M34 M1X 6 6 6 6 6 6 24 Kolegiji s drugih studija koji imaju odgovarajuću bodovnu vrijednost kolegija koje zamjenjuju M22 M23 M27 M2X II. Tjedno Semest.

seminare i vježbe. Integrirana tablica sadrži podatke o tjednoj i semestralnoj satnici za predavanja. obvezne i dodatne literature. Da bi se osiguralo kvalitetno praćenje nastave "ex cathedra" metodom potrebno je izraditi pomoćne nastavne materijale. Ova metoda u primjeni je na Visokoj školi za turistički menadžment od akademske godine 1999. 3. što omogućava povećanje brzine iznošenja programskog 11 . po semestru diplomskog studija. broj četiri. koji su organizirani po nastavnim jedinicama. načina provjere znanja. opis izvedbe nastave.2. Programski slijed označava uvjetovanost upisa jednog kolegija programa prethodnim polaganjem nekih drugih kolegija koji su prije njega u programu. Metoda "ex cathedra" predstavlja klasična predavanja nastavnika pri čemu se iznose teorijske osnove nastavnog sadržaja. ali pri tome. uz navedene uvjete./2000. mora biti ostvaren i programski slijed kolegija. a drugi broj je redni broj kolegija u tom semestru (primjer: M24 označava kolegij diplomskog studija koji se drži u drugom semestru.2 Opis kolegija Opis svih kolegija stručnog diplomskog studija menadžmenta izvršen je u unificiranim formama. Poslovne simulacije). ECTS bodovnu vrijednost kolegija. Primjenom handout-a u nastavi bitno se smanjuje opseg studentskih bilježaka tijekom predavanja. način određivanja bodovne vrijednosti kolegija te kompetencije koje student stječe studijem programskog sadržaja kolegija. čime se osigurava bolja koncentracija studenata na nastavni sadržaj. 3. Prvi oblik pomoćnih nastavnih materijala su handout-i. osim bodovne vrijednosti izabranih kolegija (koja mora biti jednaka ili veća bodovnoj vrijednosti zamijenjenih kolegija) student može izabrati samo one kolegije koji se predaju u odgovarajućem ljetnom ili zimskom semestru. mora biti pripremljen u dva oblika. opis pomoćnog nastavnog materijala i opreme. Student može kao izborni kolegij izabrati i jedan kolegij s preddiplomskog studija. Šifra kolegija diplomskog studija sastoji se od oznake M (prema eng. Master) i dva broja od kojih prvi označava semestar diplomskog studija u kojem se kolegij održava. Drugi oblik pomoćnih nastavnih materijala "ex cathedra" metodom je izrada računalnih prezentacija nastavnog sadržaja. god. i principijelno se sastoji u kombinaciji dvaju metoda za iznošenje nastavnih sadržaja "ex cathedra" i "case".izbora kolegija sa drugih studija.1 Izvedba nastave Za izvedbu nastave programskih sadržaja integriranog studijskog programa primjenjuje se kombinirana metoda. kratkog programskog sadržaja.

zbog čega je izvršeno opremanje svih predavaonica i kabineta multimedijalnom računalnom opremom koja je potrebna za provedbu ovakve vrste nastave. Obrana seminarskog rada. kod handout-a. Mišljenjem Upravnog vijeća Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku 2002. raznolikost. Na seminarima i vježbama studenti su podijeljeni u grupe od 15 studenata. Primjena metode zahtjeva obimnu pripremu nastave za koju se moraju osigurati sljedeći uvjeti: . koji će se iznositi na predavanjima. Temeljni cilj koji se postiže primjenom ovako kombinirane metode održavanja nastave je osiguranje aktivnog sudjelovanja studenata tijekom predavanja. određeno je pokretanje stručnog projekta Multimedija u nastavi i započeo je proces izrade handout-a potrebne kvalitete. polaganje kolokvija.računalne prezentacije teoretskog sadržaja nastavnici moraju imati pripremljene prije početka predavanja na kojem će se taj sadržaj iznositi. za većinu kolegija realizira se putem primjene računalnih prezentacija koje student izrađuje kao integralni dio seminarskog rada. Kvaliteta handout-a kao nastavnih materijala osigurana je na način da su nastavne jedinice izložene u obliku stručnih radova namijenjenih nastavi koji moraju proći recenziju kompetentnih poznavatelja nastavnog sadržaja. pa su time i javno dostupni. a kroz sadržaj zadanih seminarskih radova u okviru svake seminarske grupe osigurana je pokrivenost cijelog nastavnog sadržaja seminarskim radovima. i koji su dostupni studentima prije početka predavanja u skriptarnici i na web stranicama Škole. a time bolje zadržavanje pažnje studenata i povećanje obima prenesenog programskog sadržaja. obrani seminarskog rada. izraditi pomoćne nastavne materijale (protokole) primjera (slučajeva. na seminarima i vježbama obvezna nazočnost svih članova studentske grupe.izrada handout-a po programskim nastavnim jedinicama. projekata) iz prakse. Primjenom ove metode organizacije i provedbe seminara osigurava se aktivno sudjelovanje studenata i osigurava se pregled programskog sadržaja kolegija iz perspektive seminara i vježbi. godine.sadržaja. radi o pomoćnim nastavnim materijalima koji se nalaze na web stranicama Škole. Kako se. Izvedba seminara i vježbi sastoji se od pripreme. Za dio programskog sadržaja za koji se primjenjuje "case" metoda u nastavi potrebno je. . prije početka nastave. koji su dostupni studentima prije početka nastave (na VŠTM studenti handout-e mogu kupiti u skriptarnici ili skinuti sa web stranice). potrebno je osigurati dovoljnu kvalitetu takvih nastavnih materijala. pri čemu je kolokviju. provjere i ocjenjivanja izrade seminarskih radova iz pojedinih nastavnih cjelina. 12 . Na seminarima i vježbama studenti obvezno kolokviraju (polažu kolokvij) sadržaj seminarskog rada. Na taj način osiguran je potreban nivo kvalitete handout-a kao stručnih radova nastavnika namijenjenih nastavi. nazočnost studenata na seminarima i vježbama je obvezatna.

Uočen je bitan napredak primjenom računalnih prezentacija handout-a i protokola vježbi.5 sati opterećenja studenta. vrijeme za izradu seminarskog rada za stručne programske sadržaje (S3) (što uključuje i izradu PowerPoint prezentacije) računa se kao 25 sati opterećenja studenta.3. vrijeme predavanja u satima utrošeno primjenom metode „ex cathedra“ (EC) računa se tako da jedan sat predavanja odgovara jednom satu opterećenja studenta. seminara i vježbi kako je navedeno u 3. Analiza uspješnosti nastave omogućila je definiranje koeficijenata (Ci) koji su upotrijebljeni pri proračunu ECTS bodovne vrijednosti. vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada kao projekta (P) (što uključuje i izradu PowerPoint prezentacije) računa se kao 35 sati opterećenja studenta. vrijeme za polaganje kolokvija (K1) svih studenata seminarske grupe računa se tako da 1 sat prezentacije seminarskog rada na kolokviju odgovara jednom satu opterećenja studenta. C4.1.2. C2. C6. Tijekom četiri godine sustavno su analizirani rezultati koje su studenti pokazivali na ispitima. C5.2. vrijeme predavanja u satima utrošeno primjenom „case“ (CB) metode računa se tako da jedan sat predavanja odovara 1. C8. C7. C3. Dostupnost nastavnih materijala na web stranicama dodatno je unaprijedila studij. Dobri postignuti rezultati razlog su primjene načina održavanja predavanja. te ovisnost postignutih rezultata studija značajnijih kolegija o stupnju realizacije stručnih projekata koji su pokrenuti s ciljem poboljšanja rezultata. vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada za teorijske programske (S2) sadržaje (što uključuje i izradu PowerPoint prezentacije) računa se kao 20 sati opterećenja studenta. vrijeme seminara (S1) utrošeno na izlaganje asistenta o načinu pripreme i izrade seminarskog rada računa se tako da jedan sat seminara odgovara jednom satu opterećenja studenta. vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada kao informatičkog projekta (IP) ili dijela informatičkog projekta (što uključuje i izradu PowerPoint prezentacije) računa se kao 40 sati opterećenja studenta.2 Proračun ECTS bodovne vrijednosti kolegija Primjena ECTS bodovnog sustava započela je na Visokoj školi akademske 2000/2001 godine. Težina kolegija izražena u ECTS kreditnim bodovima prilikom izrade ovoga prijedloga programa studija određena je na način da su u proračun uzeti slijedeći elementi: C1. 13 .

simulacija. C11. građa računala) opterećenje studenta računa se prema posebnoj procjeni predmetnog nastavnika. nastavnik i 14 . informatičkog projekta i dijela informatičkog projekta računa se kao 10 sati opterećenja studenta. numeričkih metoda. računovodstvo. statistike.2. vrijeme potrebno za pripremu ispita korištenjem težih nastavnih materijala (E2) (knjige i zbirke primjera) opterećenje studenta računa se kao 8 stranica po satu učenja.3 Provjera znanja i način polaganja ispita Stupanj stečenih kompetencija studijem nastavnog sadržaja svakog kolegija diplomskog stručnog studija menadžmenta izražava se završnom ocjenom koja se formira na usmenom ispitu a na temelju kontinuiranog ocjenjivanja studenta tijekom cijelog semestra. vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K2) (uključujući i pripremu izlaganja) iz seminarskog rada za teorijske i stručne programske sadržaje računa se kao 5 sati opterećenja studenta. vrijeme potrebno za pripremu ispita korištenjem lakših nastavnih materijala (E1) (namjenska skripta) opterećenje studenta računa se kao 12 stranica po satu učenja. Za vrijeme predavanja "case" metodom. matematika. vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K3) (uključujući i pripremu izlaganja) iz seminarskog rada kao projekta. vrijeme potrebno za pripremu ispita koji uključuje rješavanje različitih zadataka (E4) (npr. C13. C13. C14 i C15 određena su na temelju trogodišnjeg anketiranja uzorka studenata koji su položili odgovarajući ispit na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku.5*(C2) + S1*(C3) + K1*(C4) + S2*(C5) + + S3*(C6) + P*(C7) + IP*(C8) + K2*(C9) + K3*(C10) + K4*(C11) + E1*(C12) + E2*(C13) + E3*(C14) + E4*(C15) Vremena za određivanje koeficijenata C12. 3.C9. C14. (K4) računa se kao 30 sati opterećenja studenta. C10. C12. ekonometrije i sl. vrijeme potrebno za pripremu kolokvija iz matematike. C15. vrijeme potrebno za pripremu ispita korištenjem nastavnih materijala na stranom jeziku (E3) opterećenje studenta računa se kao 5 stranica po satu učenja. statistika. Proračun bodovne vrijednosti kolegija prikazan je integriranoj tablici za svaki kolegij prema sljedećoj relaciji: 25*ECTS = EC*(C1) + CB*1.

4 Sustavi ocjenjivanja Sustav ocjenjivanja Ocjena izvrstan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (1) nedovoljan (1) A B C D E FX F Broj bodova > 90 > 77 > 64 50 < 50 > 90 > 80 > 70 > 60 > 50 > 40 < 40 Hrvatski sustav Anglosaksonski sustav 15 . ocjenu seminara. izraženo kao ocjena kolokvija. AS5 i AS6 prema tablici T3. kolokvija i ocjene prikazanog znanja na pismenom i usmenom ispitu. projekata. AS4. Na ispitu se ocjenjuje ukupno znanje studenta kroz jedinstvenu ocjenu koja uključuje ocjenu sudjelovanja studenta na predavanjima.3 Tablica T3.3 Sheme bodovanja nastavnih aktivnosti za formiranje završne ocjene kolegija Shema određivanja broja bodova Oznaka L 1S 2S P 1C 2C WE OE Σ Nastavna aktivnost AS1 Predavanja Jedan seminarski rad i obrana Dva seminarska rada i obrana Stručni projekt i obrana Jedan kolokvij Dva kolokvija Pismeni dio ispita Usmeni dio ispita Ukupno 10 25 35 30 100 AS2 10 30 30 30 100 AS3 10 35 25 30 100 AS4 10 40 20 30 100 AS5 10 40 50 100 AS6 10 30 30 30 100 Tablica T3. Tijekom seminara i vježbi ocjenjuje se seminarski rad i obrana seminarskog rada putem prezentacije na kolokviju. u ovisnosti o bodovnoj vrijednosti kolegija i udjela sadržaja aktivnosti definirano je kroz šest shema formiranja završne ocjene AS1. Određivanje ukupne ocjene stečenih kompetencija (learning outcome).asistent procjenjuju aktivan odnos i stupanj sudjelovanja studenta na predavanjima. AS3. AS2.

o.o.2. 5 – u potpunosti se slažem) izrazite svoj stav prema održanoj nastavi kolegija prema sljedećim elementima nastavnog procesa. Organizacija nastave Prostor za održavanje nastave u potpunosti odgovara Nastava je redovita Osigurana je sva potrebna oprema za nastavu Pomoćni nastavni materijali (handouti i protokoli) su dostupni Nastava je pokrivena prezentacijama i primjerima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sadržaj nastavnog programa Izbor tema je zadovoljio moja očekivanja Količina dobivenih informacija je dovoljna Redoslijed tema je prihvatljiv Program čini logičnu cjelinu Teme su aktualne i povezane su s praksom Program je dobro dokumentiran primjerima Sudjelovanje studenata u nastavi Studenti su aktivno sudjelovali u nastavi Nastavnik Djeluje stručno i sigurno Izlaže razumljivo U izlaganju djeluje uvjerljivo Obradio je planiranu materiju Asistent Djeluje stručno i sigurno Izlaže razumljivo U izlaganju djeluje uvjerljivo Obradio je planiranu materiju UKUPNA OCJENA NASTAVE U nastavi mi se posebno svidjelo.3. 2 – ne slažem se. Prvi način je anketiranje studenata prema anketnom upitniku prikazanom u tablici T3. 3 – prihvaćam.5 Obrazac za anketiranje studenata ANKETNI UPITNIK Kolegij Datum Nastavnik Molimo da zaokruživanjem ocjena od 1 do 5 (1 – uopće se ne slažem. Statističkom obradom rezultata svih studenata po godinama studija kontrolira se ujednačenost opterećenja studenata i odstupanje od odabrane statističke razdiobe. 4 – slažem se. Tablica T3.13 (Izrađeno u suradnji s firmom Oskar d. Drugi način je primjenom statističke obrade rezultata koje studenti ostvaruju na ispitima. Centar za razvoj i kvalitetu – Zagreb).4 Način kontrole kvalitete i uspješnosti nastave i pojedinih kolegija Uspješnost nastave u cjelini i kontrola kvaliteta nastave svakog kolegija provodi se na dva načina. Anketiranjem studenata dobiva se uvid u stanje nastave pojedinog kolegija. posebno sam zadovoljan s: Posebno sam nezadovoljan / nezadovoljna s: 1 2 3 4 5 16 .

Tablica T3. 2 – ne slažem se. 5 – u potpunosti se slažem) izrazite svoj stav prema završenom studiju temeljem ocjene sljedećih elemenata programa i nastavnog procesa studija. Organizacija studija Prostor za održavanje nastave u potpunosti odgovara potrebama 1 2 Nastava je bila redovita i u punom trajanju 1 2 Sva potrebna oprema za nastavu je bila dostupna i korištena 1 2 Pomoćni nastavni materijali (handouti i protokoli) su dostupni 1 2 Nastava je bila pokrivena prezentacijama i primjerima 1 2 Sadržaj nastavnog programa Izbor tema je suvremen i zadovoljio je moja očekivanja 1 2 Količina dobivenih informacija je dovoljna 1 2 Redoslijed tema je prihvatljiv 1 2 Program čini logičnu cjelinu 1 2 Teme su aktualne i povezane su s praksom 1 2 Program je dobro dokumentiran primjerima 1 2 Sudjelovanje studenata u nastavi Studenti su aktivno sudjelovali u nastavi 1 2 Opća ocjena nastavnika studijskog programa Djeluju stručno i sigurno 1 2 Izlažu razumljivo 1 2 U izlaganju djeluju uvjerljivo 1 2 Obradili su planiranu materiju 1 2 Izneseni primjeri su suvremeni i u skladu s potrebama. 1 2 UKUPNA OCJENA STUDIJA 1 2 U studiju mi se posebno svidjelo. 3 – prihvaćam. 4 – slažem se. posebno sam zadovoljan / zadovoljna s: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Posebno sam nezadovoljan / nezadovoljna s: 17 .6 Obrazac za anketiranje studenata Studij i smjer ANKETNI UPITNIK – PROMOVENTI Modul Godina prvog upisa Datum Molimo da zaokruživanjem ocjena od 1 do 5 (1 – uopće se ne slažem.

Ocjena stečenog znanja iz glavnih grupa kolegija programa studija 1 2 3 4 Ekonomija 1 2 3 4 Računovodstvo i financije 1 2 3 4 Menadžment 1 2 3 4 Matematika i statistika 1 2 3 4 Poslovna psihologija 1 2 3 4 Informatika 1 2 3 4 Pravo 1 2 3 4 Jezici 1 2 3 4 Mentorska praksa Zastupljenost glavne grupe kolegija programa povećati (+). smanjiti (-) + = Ekonomija + = Računovodstvo i financije + = Menadžment + = Matematika i statistika + = Poslovna psihologija + = Informatika + = Pravo + = Jezici + = Mentorska praksa U radu pretežno koristim znanja stečena u okviru glavnih grupa kolegija (x) Ekonomija Računovodstvo i financije Menadžment Matematika i statistika Poslovna psihologija Informatika Pravo Jezici Mentorska praksa Druga znanja koja nisam stekao/stekla na studiju UKUPNA OCJENA STUDIJA 1 2 3 4 Komentar: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 18 .smanjiti) ili označavanjem (x izbor).7 Obrazac za anketiranje članova Alumni udruge Stručni naziv ANKETNI UPITNIK – ALUMNI Firma Radni staž Datum Molimo da zaokruživanjem ocjena od 1 do 5.Tablica T3. zadržati istim (=). . = zadržati istim. zaokruživanjem ponuđenih opcija (+ povećati. izrazite svoj stav prema završenom studiju temeljem ocjene glavnih grupa kolegija programa studija i studijskih sadržaja u cjelini sa stajališta praktične primjene znanja. te predložite promjenu zastupljenosti glavnih grupa kolegija u studijskom programu.

put (5) III.8 Priprema podataka za analizu prolaznosti ANALIZA PROLAZNOSTI Kolegij: Broj prijavljeniih studenata: Broj studenata koji su pristupili ispitu: Broj studenata kjoi nisu položili ispit: I. put II. put II. put (2) (3) (4) (5) (2) (3) (4) Ispitni rok: Datum: R I III. put Broj studenata koji su položili ispit: I.Tablica T3. put (2) (3) (4) (5) IV. put (2) (3) (4) (5) suma indeksa uspjeha broj studenata koji su položili ispit Indeks uspjeha = ocjena na ispitu/broj izlazaka na ispit Sintetički indikator uspjeha = 19 . put IV.

....49 20 ................27 M15: METODE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA...................29 M21: MENADŽMENT KONFLIKATA........................25 M14: STATISTIKA...............................................................33 M23: TEHNOLOGIJA PROMETA ...................................23 M13: OPERACIJSKI MENADŽMENT ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................21 M12: POSLOVNA ETIKA .2..........................................................................................31 M22: INOVACIJE I TEHNOLOŠKE STRATEGIJE........................................................................................................................................................................................................................37 M27: SOFTVERSKO INŽENJERSTVO...............................................................................................3......................40 M31: KVANTITATIVNE METODE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE ....................47 M35: STRATEGIJSKI MENADŽMENT ...................................................................................................................6 Opis obveznih i izbornih kolegija diplomskog stručnog studija menadžmenta M11: PSIHOLOGIJA ZA MENADŽERE ............................................................................45 M34: UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA..............43 M33: MENADŽMENT RIZIKA...............................35 M24: POSLOVNE SIMULACIJE.......

aktivno slušanje. Stereotipi i predrasude . asertivnost. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja.2. pravila komunikacije). Oblici socijalnog ponašanja (prosocijalno ponašanje. važnost socijalne percepcije u ostvarivanju međuljudskih odnosa. komponente stava i njihova uloga u ponašanju. 21 . prezentaciju i obranu seminarskog rada čime se vježbaju primjene tehnika kreativnosti i uvode osnove menadžerskih i poslovnih igara. Kroz teme seminarskih radova. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. Sve aktivnosti seminara temelje se na primjeni računalnih prezentacija. izradi i kolokviju obvezno sudjeluju svi studenti grupe. te testove procjene i samoprocjene menadžerskih vještina. Predavanje (L): Seminarski rad i obrana (1S): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 25 bodova 35 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Međuljudski odnosi (priroda međuljudskih odnosa. samootkrivanje. empatija. obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta. komponente međuljudskih odnosa – verbalna i neverbalna ekspresija. utjecaj stereotipa i predrasuda na međuljudsku interakciju).3 (AS1): Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenta na predavanjima. Seminari obuhvaćaju pripremu izrade. ocjene kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. U pripremi. drugi dio predavanja izvodi se "case" metodom računalno prezentiranih analiza karakterističnih slučajeva i primjera koji ilustriraju teoretski sadržaj. protokola primjera seminara. Stavovi i važnost stavova za ponašanje (formiranje stava. mehanizmi koji utječu na promjenu stava). sudjelovanjem studenta u seminarima i polaganjem kolokvija.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M11: PSIHOLOGIJA ZA MENADŽERE Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 60 45 15 Tjedno 4 3 1 ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. Teoretski nastavni sadržaj (50%) izlaže se metodom "ex cathedra" korištenjem računalnih prezentacija i handout-a.

socijalna kompetencija).. Moral (teorije razvoja morala).: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sata Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4): Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (S2) (C5): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2/E3) (C13/C14): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 23 sata 22 * 1. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). socijalna inhibicija. Brown & Benchmark.. Socijalne vještine kao temelj međuljudskim odnosima (formiranje socijalnih vještina i njihova uloga u komunikaciji. C. M. L..Concepts.. K. Hecht. Osnove socijalne psihologije. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3.2. W.. Oprema za održavanje nastave sadrži računalo. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama).5 = 33 5 sati 10 sati 20 sati 5 sati 54 sata 150 sati 23 (C1) + 22 * 1.5 (C2) + 5 (C3) + 10 (C4) + 20 (C5) + 5 (C11) + 54 (C13/C14) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem sadržaja ovog kolegija su: upoznatost s prirodom međuljudskih odnosa. Conteporary Perspectives on Interpersonal Communication.M.2. 1997.. Oxford. J. Dodatna literatura: Pearsons. Obvezna literatura: Penington. Petronio. Spitsberg. J.agresivno ponašanje. 22 . LCD projektor. formiranje i uloga u međuljudskim odnosima.C. 1990. Brown Publishers. Alberts. Components. H. naklada Slap. and Contexts. Sukob i nenasilno rješavanje sukoba. Jastrebarsko. D.. zaslon. S. SmartBoard. 1993. USA. Interpersonal Communication . Buley. J. faktorima koji te odnose uvjetuju i svim onim fenomenima koje susrećemo u odnosu pojedinac-pojedinac i odnos pojedinac – grupa. B..

sudjelovanjem studenta u seminarima i polaganjem kolokvija. Kodeksi. Teoretski nastavni sadržaj (50%) izlaže se metodom "ex cathedra" korištenjem računalnih prezentacija i handout-a. stakeholder etika – etika subjektivno i objektivno zainteresiranih sudionika organizacije. prezentaciju i obranu seminarskog rada čime se vježbaju primjene tehnika kreativnosti. prava te objektivno pisana pravila etičkog ponašanja u poslovanju. izradi i kolokviju obvezno sudjeluju svi studenti grupe. Norme i 23 . Predavanje (L): Seminarski rad i obrana (1S): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 25 bodova 35 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Definiranje i objašnjavanje poslovne etike. zakoni. Adam Smith. Poslovna načela: Etička načela – Kant i suvremena etika. shareholderi – dionička etika – etika objektivnih vlasničkih interesa te odgovarajućih pravila i kodeksa. protokola primjera seminara. ocjene kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ljudska prava. klasika i neoklasika sa stanovišta poslovanja u etici.2. U pripremi. Deskriptivna. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenta na predavanjima.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M12: POSLOVNA ETIKA Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 60 45 15 Tjedno 4 3 1 ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. normativna etika te suvremene poslovne etičke teorije. Kroz teme seminarskih radova. Seminari obuhvaćaju pripremu izrade. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja. profesionalni kodeksi.3 (AS1): Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. zaštita ljudskih prava. načelo Principien Lehre – Etički pozitivizam. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. drugi dio predavanja izvodi se "case" metodom računalno prezentiranih analiza karakterističnih slučajeva i primjera koji ilustriraju teoretski sadržaj. obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta. Sve aktivnosti seminara temelje se na primjeni računalnih prezentacija. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene.

Sinergija. Dodatna literatura: Pearsons. Sage Publications.. bonton etika. Oprema za održavanje nastave sadrži računalo. Interpersonal Communication-Concept.5 = 33 5 sati 10 sati 20 sati 5 sati 54 sata 150 sati 23 (C1) + 22 * 1.. Pennington. predstavljanja. etika neformalnih i često nepisanih pravila. Jandt. etika u komuniciranju. 2000. Intercultural Communication. 24 . Poslovna etika. SmartBoard. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Components. Zagreb.5 (C2) + 5 (C3) + 10 (C4) + 20 (C5) + 5 (C11) + 54 (C13/C14) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem sadržaja ovog kolegija su: upoznatost sa teorijom i praksom suvremene poslovne etike u zemlji i svijetu. poslovnih susreta. bonton na radnom mjestu.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sata Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4): Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (S2) (C5): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2/E3) (C13/C14): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 23 sata 22 * 1. F. Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko. 1997. C. etika sastanaka. C. kao i primjena istih na radnom mjestu. LCD projektor. J. Kolumbić. pridržavanje i nepridržavanje tradicije. te shvaćanje i prihvaćanje etičkih načela poslovanja. 1990.bonton. Brown Publishers. Naklada Slap.. etika i protokol. A.2. WM.. zaslon. Spitzberg. USA. H. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Obvezna literatura: Bebek. B. D. B. and Contexts. London. 2002..2.. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3.

upravljanje linijom 25 . menadžersko predviđanje. nacrt objekta. Razvoj novog proizvoda. U pripremi. Predavanje (L): Seminarski rad i obrana (1S): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 25 bodova 35 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Uvod u operacijski menadžment. sudjelovanjem studenta u seminarima i polaganjem kolokvija. drugi dio predavanja izvodi se "case" metodom računalno prezentiranih analiza karakterističnih slučajeva i primjera koji ilustriraju teoretski sadržaj. Teoretski nastavni sadržaj (50%) izlaže se metodom "ex cathedra" korištenjem računalnih prezentacija i handout-a. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja. Sve aktivnosti seminara temelje se na primjeni računalnih prezentacija. Lociranje i planiranje kapaciteta objekta. ocjene kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. procesi proizvodnje i pružanja usluga. prezentaciju i obranu seminarskog rada čime se vježbaju primjene tehnika kreativnosti i uvode osnove menadžerskih i poslovnih igara. mjerenje performanci rada. te testove procjene i samoprocjene menadžerskih vještina. pitanja ljudskih resursa u operacijskom menadžmentu. statističke metode kontrole kvalitete. obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M13: OPERACIJSKI MENADŽMENT Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 60 45 15 Tjedno 4 3 1 ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. Kroz teme seminarskih radova. Financijske analize u operacijskom menadžmentu: ocjenjivanje procesa i analiza. Konkurentnost i operacijska strategija. Projekt menadžment: informacijska tehnologija i operacijski menadžment.3 (AS1): Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. Seminari obuhvaćaju pripremu izrade. izradi i kolokviju obvezno sudjeluju svi studenti grupe.2. upravljanje kvalitetom. protokola primjera seminara. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenta na predavanjima.

Aquilano. Chase.. donošenjem odluka o izboru lokacije i kapaciteta poslovnih objekata. Obvezna literatura: Davis...2. W. LCD projektor. R. Fundamentals of Operations Management.: Predavanje (EC) (C1): 23 sata Predavanje (CB) (C2): 22 * 1. Operations Management. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama).5 = 33 sata Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): 5 sati Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4): 10 sati Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (S2) (C5): 20 sati Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): 5 sati Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2/E3/E4) (C13/C14/C15): 54 sata ∑ 150 sati Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 23 (C1) + 22 * 1.čekanja. zaslon. 2005. s procesima razvijanja i uvođenja novih proizvoda i usluga na tržište. agregatno planiranje. M.2. McGrow Hill. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3. 2003. 26 . Oprema za održavanje nastave sadrži računalo. SmartBoard.5 (C2) + 5 (C3) + 10 (C4) + 20 (C5) + 5 (C11) + 54 (C13/C14/C15) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studijem programskog sadržaja kolegija su: uvođenje studenata u osnove procesa upravljanja i kontroliranja cijelog niza operacija. B. 4/e.. Dodatna literatura: Stevenson. teorija nizova. pa sve do korištenja suvremenih kvantitativnih aplikacija. J. N. McGrow Hill. upravljanje lancem nabave. utvrđivanje rokova. pravovremeni sustavi. J.

Autokorelacijska funkcija i funkcija parcijalne autokorelacije. Dijagram toka istraživanja pomoću uzorka. Uvod u programski paket SAS i StatMaster. dok se preostali dio programskog sadržaja kolegija izvodi "case" metodom gdje se prikazuju slučajevi koji ilustriraju teoretsku nastavu. Multivarijatna analiza varijance i kovarijance. Kakvoća podataka. Predavanje (L): Dva kolokvija (2C): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 40 bodova 20 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Programska potpora za statističku analizu podataka i modela. Tablični kalkulator i njegove analitičke funkcije. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene.3 (AS4): Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. Vježbe obuhvaćaju rješavanje karakterističnih grupa zadataka kao pripremu za kolokvije. Faktorska analiza. Stacionarni stohastički procesi. sudjelovanjem na vježbama i polaganjem dva kolokvija.d. Teoretski nastavni sadržaj (40%) izlaže se metodom "ex cathedra". Primjene u istraživanju tržišta i drugim područjima. marketingu i drugim područjima. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Design uzoraka iz konačnih skupova (anketne metode). Modeli vremenskih serija i prognostički modeli. Diskriminacijska analiza. Primjene u ekonometriji. Stratificirani i drugi složeniji designi.2.q) modeli i njihova primjena u prognoziranju. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M14: STATISTIKA Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 75 45 30 Tjedno 5 3 2 ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. Metoda glavnih komponenti. ARIMA (p. Vrste podataka s obzirom na izvor: primarni i sekundarni. 27 . Statističke definicije odabranih gospodarskih varijabli. Pojam VAR modela. Baze podataka i drugi informacijski sustavi za pribavljanje podataka o gospodarskim i poslovnim procesima.

17 sati 28 * 1. Školska knjiga.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sata Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K2) (C9): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K3) (C10): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2) (C13): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E4) (C15): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 17 (C1) + 28 * 1. P. Statistics for Business and Economics.2. 2004. Oprema za održavanje nastave sadrži računalo. zaslon. StatMaster. I. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama).. 1997. LOTUS.Obvezna literatura: Šošić.5 (C2) + 10 (C9) + 20 (C10) + 30 (C13) + 31 (C15) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem sadržaja ovog kolegija su: svladavanje temeljnih metoda i postupaka statističke analize potrebnih za samostalnu operativnu statističku analizu slučajeva iz realne poslovne prakse. Primijenjena statistika. SmartBoard. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama).2. Zagreb. LCD projektor. EXCEL Dodatna literatura: Newbold. Priručnici za programsku potporu SAS..5 = 42 10 sati 20 sati 30 sati 31 sat 150 sati 28 .

Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja. 29 . sudjelovanjem studenta u seminarima i polaganjem kolokvija. prezentacija rada na znanstvenim skupovima. Citiranost. prikaz rezultata istraživanja. projekt. koncept.3 (AS1): Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. Planiranje i izvođenje istraživanja.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M15: METODE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 75 45 30 Tjedno 5 3 2 ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. Sve aktivnosti seminara temelje se na primjeni računalnih prezentacija. Simulacija. drugi dio predavanja izvodi se "case" metodom računalno prezentiranih analiza karakterističnih slučajeva i primjera koji ilustriraju teoretski sadržaj. prezentaciju i obranu seminarskog rada čime se vježbaju primjene tehnika kreativnosti. Predavanje (L): Seminarski rad i obrana (1S): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 25 bodova 35 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Pojam i definicija znanstvenog istraživanja. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. odabir statistički značajnih. izradi i kolokviju obvezno sudjeluju svi studenti grupe. Dinamička analiza. Hipoteza. Pisanje znanstvenog rada. postavljanje hipoteze. U pripremi. obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta. ocjene kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita.2. znanstveno priopćenje. eksperimentalno modeliranje. Statistička obrada rezultata. Kroz teme seminarskih radova. plakat. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenta na predavanjima. Teoretski nastavni sadržaj (50%) izlaže se metodom "ex cathedra" korištenjem računalnih prezentacija i handout-a. Značaj kontrolnog eksperimenta. eksperimentalna analiza. publikacija. provedba. protokola primjera seminara. referentnih rezultata. Opažanje pojava. Prezentacija znanstvenog rada. Seminari obuhvaćaju pripremu izrade.

2. Ivanović. Zelenika. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Hoteljerski fakultet u Opatiji. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). 1997. 1989. M. Žugaj.2. Rijeka. Metodologija izrade znanstvenog i stručnog djela. J. Metodika znanstvenog rada. Opatija.5 (C2) + 5 (C3) + 2 * 20 (C5) + 2 * 5 (C11) + 39 (C13) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja omogućavaju sudjelovanje u radu istraživačkih timova i samostalnu provedbu jednostavnijih istraživanja. zaslon.. Dodatna literatura: Žugaj.Obvezna literatura: Kniewald. Zagreb.5 = 33 5 sati 2* 20 = 40 sati 2 * 5 = 10 sati 39 sati 150 sati 23 (C1) + 22 * 1. R. SmartBoard.. 1993. 2000. Oprema za održavanje nastave sadrži računalo. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3. Ekonomski fakultet Zagreb.. Fakultet organizacije i informatike. 1996. Samobor. 30 . Metodologija znanstvenoistraživačkog rada.. M. LCD projektor. Z. samostalno pisanje znanstvenih i stručnih radova i izlaganje istih na znanstvenim skupovima te objavljivanje radova u znanstvenoj i stručnoj periodici. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Multigraf. Varaždin. Osnove znanstvenog i stručnog rada.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sata Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (S2) (C5): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2) (C13): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 23 sata 22 * 1..

taktika i tehnika poslovnog pregovaranja izvode "case" metodom. Posredovanje. Predavanje (L): Dva kolokvija (2C): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 40 bodova 20 bodova 30 bodova 100 bodova Godišnje 60 45 15 Tjedno 4 3 1 ECTS 6 Programski sadržaj: Početak i razvoj sukoba.3 (AS4): Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. vođenje sudionika tijekom zajedničkih sastanaka. percepcija. Programski sadržaj (50%) izlaže se metodom "ex cathedra". Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. analiza slučajeva i testovi procjene i samoprocjene uspjeha. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. uključivanje treće strane. izbor medijatora. Teoretski nastavni sadržaj (40%) izlaže se metodom "ex cathedra". shvaćanje drugih. postavljanje pravila za poboljšanu komunikaciju.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M21: MENADŽMENT KONFLIKATA Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. dok se preostali dio programskog sadržaja kolegija izvodi "case" metodom gdje se prikazuju slučajevi koji ilustriraju teoretsku nastavu. zahtjev za 31 . gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. pomoć sudionicima sukova u planiranju budućih interakcija. umijeće razgovora. Vježbe obuhvaćaju pripremu izrade i obrane dva seminarska rada. Nastava se izvodi uz pomoć računalnih prezentacija. dok se primjeri strategija. uzroci. Aktivno slušanje. rješavanje različitih konfliktnih situacija poslovanja pri čemu se primjenjuju tehnike rješavanja konflikata. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja. Nastava se izvodi kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. uloga medijatora. Vođenje sudionika vještinama pregovaranja. sudjelovanjem na vježbama i polaganjem dva kolokvija.2. procjena i povećanje interesa sudionika u rješenju problema kroz medijaciju.

. 1995.5 = 39 5 sati 10 sati 2 * 5 = 10 sati 67 sati 150 sati 19 (C1) + 26 * 1.. E.. kontrola emocija. kulturološke i ideološke razlike). The Regents of the University of California. The Guilford Press.5 (C2) + 5 (C3) + 10 (C4) + 2 * 5 (C11) + 67 (C14) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencija je sposobnost posredovanja u konfliktima. Narrative Mediation: A New Approach to Conflict Resolution. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). procjene drugih. priznavanje grešaka i ispričavanje. J. posredovanjem uz korištenje tehnika aktivnog slušanja.. zadržavanje integriteta. 2004. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Oprema za održavanje nastave sadrži računalo. G. Jossey-Bass Publishers. podjela većih pitanja u manja. efektivna upotreba humora. izbjegavanje prijetnje i manipulativne taktike. strpljivost. SmartBoard. odbacivanje slabih rješenja. zaslon. San Francisco. razumijevanje vremenskog okvira. LCD projektor. planiranja. Obvezna literatura: Billikopf. izbjegavanje pretpostavljanja i zloće. 32 . Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja ovog kologija su: rješavanje sukoba trećih strana. definiranje rješenja temeljenih na interesima.jasnoćom. odjeljivanje problema od samosvijesti. fokusiranje na problem a ne na rješenje. 2000. P. G. M. Dodatna literatura: Nichols. Winslade. osjetljivost na kulturološke barijere (zajedničke značajke svih ljudi. New York.2.2. fokusiranja na problem i rješavanja kulturoloških i ideoloških razlika. Helping others resolve differences. and Monk. The Lost Art of Listening: How Learning to Listen Can Improve Relationships.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sati Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E3) (C14): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 7 19 sati 26 * 1.

Seminari obuhvaćaju pripremu izrade. Inventivnost. prezentaciju i obranu seminarskog rada čime se vježbaju primjene tehnika kreativnosti. kontrolni sustavi. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. U pripremi.2. inovacijsko društvo. sudjelovanjem studenta u seminarima i polaganjem kolokvija. 33 .3 (AS1): Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. izradi i kolokviju obvezno sudjeluju svi studenti grupe. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja. Kreativno mišljenje. Istraživačko razvojni projekti. Kreativnost i razvoj kao izvor inovacija. ocjene kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. informacija i kvaliteta. brainstorming. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. TQM. značaj inovacija u gospodarstvu. protokola primjera seminara.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M22: INOVACIJE I TEHNOLOŠKE STRATEGIJE Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 60 45 15 Tjedno 4 3 1 ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. ISO standardi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenta na predavanjima. Predviđanje tehnoloških promjena. Proces inovacija. Generičke tehnologije i inovacije. Predavanje (L): Seminarski rad i obrana (1S): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 25 bodova 35 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Inovacije. Kroz teme seminarskih radova. Upravljanje resursima. Racionalno korištenje vremena. Izvori i vrste inovacija. obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta. Teoretski nastavni sadržaj (50%) izlaže se metodom "ex cathedra" korištenjem računalnih prezentacija i handout-a. kontrola rezultata istraživanja i razvoja. drugi dio predavanja izvodi se "case" metodom računalno prezentiranih analiza karakterističnih slučajeva i primjera koji ilustriraju teoretski sadržaj. Sve aktivnosti seminara temelje se na primjeni računalnih prezentacija. Kontrola i upravljanje kvalitetom. Tehnike stvaranja ideje. Tehnološki razvoj i multikulturalni menadžment.

Obvezna literatura: Srića, V., Kako postati pun ideja – menadžeri i kreativnost, MEP Consult, Zagreb, 2003. Drucker, P. F., Inovacije i poduzetništvo, Globus, Zagreb, 1999. Dodatna literatura: Baračkai, Z., Velencei, J., ... i u e-doba odlučuje čovjek, Sinergija, Zagreb, 2004. Deželjin, J. i sur., Poduzetnički menadžment (poglavlje II i IV), Alinea, Zagreb, 1999. Walker, Ch. R., Moderna tehnologija i civilizacija, Naprijed, Zagreb, 1991.

Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama), protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Oprema za održavanje nastave sadrži računalo, LCD projektor, SmartBoard, zaslon. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3.2.2.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sata Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4): Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (P) (C7): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E1) (C12): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2) (C13): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 23 sata 22 * 1,5 = 33 5 sati 10 sati 35 sati 10 sati 34 sati 150 sati

23 (C1) + 22 * 1,5 (C2) + 5 (C3) + 10 (C4) + 35 (C7) + 10 (C12) + 34 (C13) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja ovog kolegija studentima omogućava organiziranje, razvoj i implementaciju inovativnih i kreativnih procesa, primjenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda i instrumentarija u odabiru tehnoloških strategija u upravljanju i razvoju poduzeća.

34

VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M23: TEHNOLOGIJA PROMETA Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 60 45 15 Tjedno 4 3 1 ECTS 6

Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. Teoretski nastavni sadržaj (40%) izlaže se metodom "ex cathedra", dok se preostali dio programskog sadržaja kolegija izvodi "case" metodom gdje se prikazuju slučajevi koji ilustriraju teoretsku nastavu. Vježbe obuhvaćaju rješavanje karakterističnih grupa zadataka kao pripremu za kolokvije. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3.2.3 (AS4): Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom, sudjelovanjem na vježbama i polaganjem dva kolokvija. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. Predavanje (L): Dva kolokvija (2C): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 40 bodova 20 bodova 30 bodova 100 bodova

Programski sadržaj: Temeljne značajke tehnologije prometa kao verificirane znanstvene discipline. Prometna infra- i suprastruktura. Prijevozni podsustavi u cestovnom, željezničkom, vodnom (pomorskom, riječno-kanalsko-jezerskom), zrakoplovnom i poštansko-telekomunikacijskom prometu. Primjena kvantitativnih metoda i simulacije u planiranju prijevoznih kapaciteta. Određivanje prijevozne potražnje. Tržišna segmentacija prometne ponude. Modeliranje ponude. Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske. Obvezna literatura: Čavrak, V., Ekonomika prometa, Politička kultura, Zagreb, 1999. Baričević, H., Promet u turizmu, Visoka škola za turizam, Šibenik, 2002. Dodatna literatura: Padjen, J., Prometna politika Hrvatske, Masmedia, Zagreb, 2003.

35

Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama), protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Oprema za održavanje nastave sadrži računalo, LCD projektor, SmartBoard, zaslon. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3.2.2.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sati Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4): Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (S2) (C5): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2) (C13): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 19 sati 26 * 1,5 = 39 5 sati 10 sati 20 sati 5 sati 52 sata 150 sati

19 (C1) + 26 * 1,5 (C2) + 5 (C3) + 10 (C4) + 20 (C5) + 5 (C11) + 52 (C13)= 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem sadržaja ovog kolegija su: razumijavanje sustava transporta u poslovnoj primjeni, temeljne zakonitosti ekonomike prometa i transporta i integralni sustav multimodalnog transporta.

36

konceptualni simulacijski modeli.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M24: POSLOVNE SIMULACIJE Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 75 45 30 Tjedno 5 3 2 ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. razvojne tendencije simulacijskog softvera. tipovi simulacijskih modela. vrednovanje konceptualnog modela.2. podjele simulacijskih modela. Izgradnja simulacijskih modela: osnovni pojmovi simulacije diskretnih događaja. Simulacijski softver arena: kriteriji izbora simulacijskog softvera. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. slučajne varijable i njihovo generiranje. trofazna strategija simulacije. struktura računarskih alata za simulaciju diskretnih događaja. dijagrami ciklusa aktivnosti.. osnovni koncepti. Strategije izvođenja simulacije: mehanizmi pomaka vremena. sudjelovanjem na vježbama i polaganjem dva kolokvija. dok se preostali dio programskog sadržaja kolegija izvodi "case" metodom gdje se prikazuju slučajevi koji ilustriraju teoretsku nastavu. Teoretski nastavni sadržaj (40%) izlaže se metodom "ex cathedra". stvaranje povjerenja u simulacijske modele: verifikacija računarskog modela. linearni kongruentni generatori. modeliranje i simulacija nekoliko jednostavnih problema sa softverom Arena. Vježbe obuhvaćaju rješavanje karakterističnih grupa zadataka kao pripremu za kolokvije. Predavanje (L): Dva kolokvija (2C): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 40 bodova 20 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Osnovne ideje simulacije: simulacijsko modeliranje. analiza 37 .. izvođenja simulacijskih eksperimenata i njihova analiza. simulacijske strategije.3 (AS4): Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom.simulacija u donošenju odluka. testiranje generatora slučajnih brojeva. modeliranje i računala. način modeliranja. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. generiranje uzoraka: generiranje slučajnih brojeva.

5 (C2) + 10 (C9) + 20 (C10) + 2 * 10 (C11) + 20 (C13) + 28 (C15) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: 19 sati 26 * 1.. analiza izlaza simulacijskih eksperimenata: analiza izlaznih podataka jednog sistema. M.. V.. Prentice Hall.2. zaslon. dijagrami toka. 2000. John Wiley&Sons LTD.. W. 2004. dijagrami uzročnih petlji.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sati Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K2) (C9): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K3) (C10): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2) (C13): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E4) (C15): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 19 (C1) + 26 * 1. Zagreb. Competitive Strategy Dynamics. procjena parametara razdioba. McGraw Hill. upravljanje nivoom zaliha u poduzeću. modeli procesa odlučivanja. LCD projektor. Čerić. planiranje simulacijskih eksperimenata: dizajn simulacijskih eksperimenata.. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama).2. pristup sistemske dinamike. tehnike redukcije varijance. SmartBoard. Simulation and Design. D. simulacija sistemske dinamike i jezik DYNAMO: računarski modeli sistemske dinamike. 1993. England. Školska knjiga. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). 2002. 3rd Edition.ulaznih podataka: hipoteze o porodici razdioba. osnovne naredbe jezika dynamo. Marklund.5 = 39 10 sati 20 sati 2 * 10 = 20 sati 20 sati 28 sati 150 sati 38 . testovi slaganja. usporedba alternativnih sistema. Business Process Modelling.. Oprema za održavanje nastave sadrži računalo. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3. Simulation Modeling and Analysis. J. Dodatna literatura: Warren. K. Simulacijsko modeliranje. Obvezna literatura: Laguna. Kelton. osnovne ideje sistemske dinamike: sistemi s povratnom vezom.

izrada modela poslovnih procesa i interpretacija simulacije.Kompetencije stečene studijem programskog sadržaja kolegija poslovne simulacije su osposobljenost za rad sa programskim paketima za simuliranje. 39 .

mjerenja uspješnosti. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita.2. Dijelovi projekta: korisnici. Planiranje i vođenje razvojnih projekata. Okruženje: definicija korisnika i suradnja s njima. implementacija. Predavanje (L): Dva kolokvija (2C): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 40 bodova 20 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Uvod. dokumentacija. Mjera kvalitete. komunikacije. testiranje. održavanje. ciljevi. Teoretski nastavni sadržaj (40%) izlaže se metodom "ex cathedra". Općenito o projektiranju: "top-down" pristup. financijeri. Dinamika i rokovi. Vježbe obuhvaćaju rješavanje karakterističnih grupa zadataka kao pripremu za kolokvije. Ljudski faktori u softverskom inženjerstvu. Projektni tim. Općenito o specifikaciji. SMART ciljevi. sudjelovanjem na vježbama i polaganjem dva kolokvija.3 (AS4): Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. Definiranje i specificiranje zahtjeva. Osiguranje kvalitete kod projektiranja. Specifikacija softvera. okruženje. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. Projektiranje (design) softvera. resursi. projektanti. Oblikovanje sučelja sustava s korisnikom. izvođači. Faze u razvojnom ciklusu softvera: specifikacija. projektiranje.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M27: SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 60 45 15 Tjedno 4 3 1 ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. dok se preostali dio programskog sadržaja kolegija izvodi "case" metodom gdje se prikazuju slučajevi koji ilustriraju teoretsku nastavu. projektni tim. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja. Ciljevi softverskog inženjerstva. algebarske i one zasnovane na drugim matematičkim modelima. Funkcionalno orjentirano programiranje. sponzori. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. Provjeravanje valjanosti zahtjeva pomoću prototipa. Modeliranje sustava. Objektno orjentirano programiranje. 40 . Postavljanje ciljeva: definiranje potreba korisnika. rokovi. Formalne metode za specifikaciju.

5 = 42 5 sati 10 sati 2 * 10 = 20 sati 56 sati 150 sati 41 . M.. Classical and Object-Oriented Software Engineering. Dokumentacija sustava. stil programiranja. Resursi. IEEE Computer Society. SmartBoard. 6th Edition. Oprema za održavanje nastave sadrži računalo.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sata Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K2) (C9): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K3) (C10): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E1) (C12): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E3) (C14): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 17 (C1) + 28 * 1.Schach. Alati i radne okoline za programiranje. S. Softverski projekti: posebnosti. New York 1999. 4th Edition. Obvezna literatura: Sommerville. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). S. Prenošljivost i ponovna upotrebljivost programa. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3. Pressman. testiranje i održavanje softvera. Software Engineering: A Practitioner's Approach.Implementacija.. Harlow 1996. With UML and C++. Koordinacijski mehanizmi. McGraw-Hill. The Future of Software Engineering. Testiranje pojedinih programa i sustava u cjelini. 2000. Software Engineering with C++ and CASE Tools. A.2. zaslon.. Dodatna literatura: Pont. Održavanje sustava i upravljanje konfiguracijom. Addison-Wesley.5 (C2) + 5 (C9) + 10 (C10) + 2 * 10 (C12) + 56 (C14) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: 17 sati 28 * 1. New York 2000.2. R. McGraw-Hill. Razvoj programa. I. Fifth Edition. LCD projektor. Wokingham 2000. Finkelstein. Addison-Wesley. J. S..R. Software Engineering.

testiranju sustava i komponenti sustava. održavanje sustava i dokumentacije sustava.Kompetencije stečene studijem programskog sadržaja kolegija su u razumijevanju ciklusa razvoja sustava. 42 .

VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M31: KVANTITATIVNE METODE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 75 45 30 Tjedno 5 3 2 ECTS 6

Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. Teoretski nastavni sadržaj (40%) izlaže se metodom "ex cathedra", dok se preostali dio programskog sadržaja kolegija izvodi "case" metodom gdje se prikazuju slučajevi koji ilustriraju teoretsku nastavu. Vježbe obuhvaćaju rješavanje karakterističnih grupa zadataka kao pripremu za kolokvije. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3.2.3 (AS4): Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom, sudjelovanjem na vježbama i polaganjem dva kolokvija. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. Predavanje (L): Dva kolokvija (2C): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 40 bodova 20 bodova 30 bodova 100 bodova

Programski sadržaj: Uvod u modele poslovnog odlučivanja.(proces odlučivanja, modeli odlučivanja). Statistički modeli poslovnog odlučivanja.(odlučivanje u uvjetima rizika i neizvjesnosti). Poslovne prognoze. (definicije i kategorizacije poslovnih prognoza, modeli prognoza, statističke prognoze na bazi vremenskih serija, prognoze stanja, specifične metode - ankete o očekivanjima). Modeli analize troškova i zaliha. (deterministički modeli - nije dopušten nedostatak robe na zalihi; stohastički modeli - roba koja gubi na vrijednosti, troškovi po količini i vremensko kašnjenje kod snabdijevanja). Linearno programiranje. (problemi linearnog programiranja, problemi transporta i distribucije). Analiza osjetljivosti.(motivacija za analizu osjetljivosti). Specijalni problemi. (problem transporta, problem asignacije, problem trgovačkog putnika, optimalizacija koeficijenata ekonomičnosti, produktivnosti, rentabilnosti.). Obvezna literatura:

43

Kalpić, D., Mornar, V., Operacijska istraživanja, DRIP, Zagreb, 1996. Babić, Z., Linearno programiranje, Sveučilište u Splitu, Split, 1991. Dodatna literatura: Render B. et. Al.: Quantitative Analysis for Management. 8th Edit., Prentice Hall, New York, 2003. Chiang, A. C., Osnovne metode ekonomije, MATE, Zagreb, 1994. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama), protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Oprema za održavanje nastave sadrži računalo, LCD projektor, SmartBoard, zaslon. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3.2.2.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sati Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K2) (C9): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K3) (C10): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2) (C13): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E4) (C15): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 19 (C1) + 26 * 1,5 (C2) + 5 (C9) + 10 (C10) + 30 (C11) + 20 (C13) + 26 (C15) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja kolegija omogućava rješavanje različitih problema (problemi transporta, problemi asignacije, problemi trgovačkih putnika, optimalizacija zaliha, optimalizacija rentabilnosti) koji se mogu prikazati kao određeni deterministički problemi matematičkog programiranja. 19 sati 26 * 1,5 = 39 5 sati 10 sati 30 sati 20 sati 26 sati 150 sati

44

VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M33: MENADŽMENT RIZIKA Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 75 45 30 Tjedno 5 3 2 ECTS 6

Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. Teoretski nastavni sadržaj (50%) izlaže se metodom "ex cathedra" korištenjem računalnih prezentacija i handout-a; drugi dio predavanja izvodi se "case" metodom računalno prezentiranih analiza karakterističnih slučajeva i primjera koji ilustriraju teoretski sadržaj. Seminari obuhvaćaju pripremu izrade, prezentaciju i obranu seminarskog rada čime se vježbaju primjene tehnika kreativnosti i uvode osnove menadžerskih i poslovnih igara, te testove procjene i samoprocjene menadžerskih vještina. Kroz teme seminarskih radova, obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta. Sve aktivnosti seminara temelje se na primjeni računalnih prezentacija, protokola primjera seminara. U pripremi, izradi i kolokviju obvezno sudjeluju svi studenti grupe. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3.2.3 (AS1): Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom, sudjelovanjem studenta u seminarima i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. Predavanje (L): Seminarski rad i obrana (1S): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 25 bodova 35 bodova 30 bodova 100 bodova

Programski sadržaj: Pregled rizika i menadžmenta rizika. Uvod u rizik i neizvjesnost. Uvod u proces menadžmenta rizika. Razlozi za primjenu menadžmenta rizika u organizacijama. Razumijevanje troškova rizika. Maksimiziranje vrijednosti tvrtke. Mjerenje rizika i financiranje. Mjerenje rizika. Predviđanje. Raspodjela i razlikovanje rizika. Kontrola gubitka. Odlučivanje o zadržavanju/smanjenju razine rizika. Alternative Risk Transfer (ART). Osiguravajuća društva za poslovne rizike (Captives). Ugovori, ozljede na poslu, pravna odgovornost. Zakonska odgovornost za ozljede.

45

2nd edition. Autorizirana predavanja. & Niehaus G. The Jossey-Bass Business & Management Series. Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). J... John Wiley & Sons Inc.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sata Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4): Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (S2) (C5): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2/E3) (C13/C14): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 23 sata 22 * 1.5 (C2) + 5 (C3) + 25 (C4) + 20 (C5) + 5 (C11) + 39 (C13/C14) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja kolegija su: razumijevanje funkcije i prirode menadžmenta rizika sa financijskog stajališta. Odštete radnicima i ozljede radnika. M.2. LCD projektor. 2003. zaslon. 2004.. SmartBoard. Managing Risk in Organizations : A Guide for Managers. Davidson Frame. Bešker. 46 . te razumijevanje načina na koji je menadžment rizika uklopljen u korporacijski proces odlučivanja.. J. Oprema za održavanje nastave sadrži računalo.2. VŠTM Dodatna literatura: Lam.5 = 33 5 sati 25 sati 20 sati 5 sati 39 sati 150 sati 23 (C1) + 22 * 1. S. Risk Management and Insurance. New York. Korporacijska odgovornost prema trećim stranama. New Jersey.. 2003. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Komercijalni ugovori o osiguranju.Problemi rizika odgovornosti i njihov menadžment. Obvezna literatura: Harrington. McGraw-Hill/Irwin.

U pripremi. Kroz teme seminarskih radova. Planiranje troškova. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja. Seminari obuhvaćaju pripremu izrade. Obračun troškova po poslovima. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. Upravljanje troškovima u decentraliziranoj organizaciji. izradi i kolokviju obvezno sudjeluju svi studenti grupe. 47 .VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M34: UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 75 45 30 Tjedno 5 3 2 ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. sudjelovanjem studenta u seminarima i polaganjem kolokvija. ocjene kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenta na predavanjima. Analiza obujam-trošak-profit. Predavanje (L): Seminarski rad i obrana (1S): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 25 bodova 35 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Predmet i zadaci upravljanja troškovima. drugi dio predavanja izvodi se "case" metodom računalno prezentiranih analiza karakterističnih slučajeva i primjera koji ilustriraju teoretski sadržaj. protokola primjera seminara. Teoretski nastavni sadržaj (50%) izlaže se metodom "ex cathedra" korištenjem računalnih prezentacija i handout-a. Strateški pristup upravljanju troškovima. Sve aktivnosti seminara temelje se na primjeni računalnih prezentacija. Uloga troškova u upravljačkom procesu. Upravljački sustavi kontrole troškova. Suvremene koncepcije troškova. Informacijski sustav za upravljanje troškovima. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. Računovodstvo troškova kao instrument upravljanja troškovima.3 (AS1): Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. Obračun troškova po procesima. prezentaciju i obranu seminarskog rada čime se vježbaju primjene tehnika kreativnosti. obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta.2.

. M. 1995. RRIF plus. Menadžersko računovodstvo. zaslon. Zagreb. V. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). a što podrazumijeva shvaćanje uloge upravljanja troškovima u povećanju efikasnosti poslovanja. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3. br..2.. Stenzel. i Klačmer.2. M. 2003. te korištenje informacijskih sustava u upravljanju troškovima. Zagreb. Wiley. LCD projektor. Belak.Obvezna literatura: Stenzel. SmartBoard.. Oprema za održavanje nastave sadrži računalo.5 (C2) + 10 (C3) + 20 (C4) + 25 (C6) + 5 (C11) + 34 (C13/C14) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja kolegija su: znanja za praktično upravljanje troškovima u poduzeću. Essentials of Cost Management. 2002. stjecanje sposobnosti uspješnog planiranja troškova. C. 48 . J.5 = 33 10 sati 20 sati 25 sati 5 sati 34 sata 150 sati 23 (C1) + 22 * 1. Dodatna literatura: Cingula. upoznavanje s mogućnostima efikasne kontrole i korektivnih akcija. 8.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sata Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4): Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (S3) (C6): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2/E3) (C13/C14): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 23 sata 22 * 1. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Pregled nekih metoda i postupaka upravljanja troškovima. RRIF.

obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta.3 (AS1): Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case" metodom. Kroz teme seminarskih radova. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja. Industrijske analize. Osnove oportunitetnih strategija. Evaluacija i strategijska značenja multinacionalnih kompanija. sudjelovanjem studenta u seminarima i polaganjem kolokvija. gubi sve bodove koje donose predavanja pri formiranju konačne ocjene. ocjene kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Dimenzije i formiranje strategija. Pristup zahtjevu odgovornosti poduzeća i društvena odgovornost poduzeća. prezentaciju i obranu seminarskog rada čime se vježbaju primjene tehnika kreativnosti i uvode osnove menadžerskih i poslovnih igara. Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3. Javni imidž. Definiranje misije poduzeća. Multinacionalno 49 . Kompleksi multinacionalne okoline. Predavanje (L): Seminarski rad i obrana (1S): Pismeni dio ispita (WE): Usmeni dio ispita (OE): ∑ 10 bodova 25 bodova 35 bodova 30 bodova 100 bodova Programski sadržaj: Priroda i vrijednost strategijskog upravljanja. Formuliranje strategije. Seminari obuhvaćaju pripremu izrade. Operativna okolina.2. U pripremi. drugi dio predavanja izvodi se "case" metodom računalno prezentiranih analiza karakterističnih slučajeva i primjera koji ilustriraju teoretski sadržaj. protokola primjera seminara.VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU M35: STRATEGIJSKI MENADŽMENT Sati nastave Ukupno Predavanja Seminari Vježbe Godišnje 60 45 15 − Tjedno 4 3 1 − ECTS 6 Izvedba nastave: Predavanja se izvode kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. Procesi i komponente modela strategijskog upravljanja i limiti. Ciljevi i filozofija poduzeća. Teoretski nastavni sadržaj (50%) izlaže se metodom "ex cathedra" korištenjem računalnih prezentacija i handout-a. te testove procjene i samoprocjene menadžerskih vještina. Sve aktivnosti seminara temelje se na primjeni računalnih prezentacija. Razlozi internacionalizacije. izradi i kolokviju obvezno sudjeluju svi studenti grupe. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenta na predavanjima.

Sveučilište u Rijeci. vodstvo i kultura. i sur. Dodatna literatura: Deželjin. M. Poduzetnički menadžment. godišnji ciljevi.2. SmartBoard.2.5 = 33 5 sati 10 sati 20 sati 5 sati 54 sati 150 sati 23 (C1) + 22 * 1.5 (C2) + 5 (C3) + 10 (C4) + 20 (C5) + 5 (C11) + 54 (C13/C14) = 150 / 25 = 6 ECTS Kompetencije: Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja kolegija strategijski menadžment omogućavaju definiranje misije. Operacijski kontrolni sustavi i korištenje operativnih kontrolnih sustava. Oprema za održavanje nastave sadrži računalo. odgovornosti poslovnog sustava..strateško planiranje. Ekonomski fakultet. Razvoj funkcionalnih strategija. Selekcija kritičnih varijabli i izvora signifikantnih informacija okoline. Integracija rezultata u strategiju management procesa. 2005. Strategijski management. LCD projektor.: Predavanje (EC) (C1): Predavanje (CB) (C2): sata Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3): Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4): Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (S2) (C5): Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11): Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2/E3) (C13/C14): ∑ Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6 23 sata 22 * 1. Strategic Management: Concepts and Cases. Sekvence ciljeva i selekcija strategije. Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3. Razmatranje vrsta strukture i povezivanje strukture u strategiju. Formuliranje dugoročnih ciljeva i glavnih strategija.. Sustavi nagrada. Operacionaliziranje strategije. Strategijske analize i izbor. Pomoćni nastavni materijali i oprema: Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). zaslon. David. i sur. J. F. 10th Edition. Organizacijsko vodstvo i kultura. Strategijska kontrola. funkcionalne strategije i poslovne politike. Selekcija dugoročnih ciljeva i setova glavnih strategija. Split. 1997. Glavne strategije. Institucionaliziranje strategije.. vođenje i vrednovanje strategije. 50 . 2002. protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web stranicama). Obvezna literatura: Buble. strukture. Prentice Hall. Zagreb.

Omogućen je uvid u ciljeve. 51 . koje se stvarno na nivou operativnog znanja mogu realizirati tek nakon dobre poslovne prakse. definiranje setova strategije i definiranje poslovne politike poslovnog sustava.analize i strategije poslovnih aktivnosti.

3. 3. 3. 52 . pripreme ispita i polaganja ispita. Težina diplomskog studija menadžmenta je 120 ECTS kreditnih bodova u što je uključena izrada magistarskog rada. određenih na temelju ECTS kreditnih bodova.2. Udjel izbornih kolegija.3.3.1 Struktura diplomskog stručnog studija menadžmenta Diplomski studij menadžmenta je jedinstveni studij bez smjerova i traje četiri semestra. 3. Za upis diplomskog studija potrebno je prethodno položiti ili upisati sve kolegije programskih jezgara preddiplomskog studija prema tablicama T1. Kako se radi o dvogodišnjem studiju student diplomskog studija ne može prenijeti ni jedan ispit u sljedeću godinu studija. Najmanje radno opterećenje (teoretsko radno opterećenje studenta) koje je potrebno da se završi preddiplomski studij iznosi 3000 radnih sati ili oko 35 radnih sati studenta tjedno tijekom studija. Odnos opterećenja nastavom prema svim ostalim opterećenjima studenta iznosi 1. diplomskog studija menadžmenta iznosi 65% što ukazuje na stvarnu samostalnost studenta u određivanju obrazovnog profila svog diplomskog studija. ritam studiranja i obveze studenata.3 Preduvjeti upisa pojedinog predmeta diplomskog stručnog studija Preduvjeti upisa kolegija diplomskog studija definirani su programskom jezgrom preddiplomskog studija. Ovakvim odnosima opterećena nastavom i ostalim obvezama studenta u studiju omogućen je završetak studija u predviđenom roku. Elementi za određivanje strukture i opterećenja studenata određeni su na temelju najvećeg dopuštenog opterećenja studenta svim aktivnostima od 40 sati tjedno tijekom 30 tjedana nastave u ljetnom i zimskom semestru i 14 tjedana konzultacija. Temeljem najvećeg opterećenja studenata u nastavi od najviše 22 sati tjedno za diplomski studij.3.1 i T1.3 Struktura studija.2 Ritam studiranja i obveze studenta Ritam studiranja diplomskog studija omogućava završetak diplomskog studija u roku od dvije godine koliko i traje diplomski studij.61. opterećenja nastavom od 660 sati.

14 Programski slijed predmeta Kolegij 1 Financijska matematika Ekonomika trgovačkih društava Ekonomika neprofitnih organizacija Građa računala i operacijski sustavi Kolegiji koje treba prethodno položiti 2 Matematika Osnove ekonomije Upravljanjem okolišem Osnove ekonomije Upravljanje okolišem Informatika Matematika Matematika Financijska matematika Osnove ekonomije Ekonomika trgovačkih društava Trgovačko pravo Osnove ekonomije Ekonomika trgovačkih društava Matematika Informatika Operacijski sustavi Osnove ekonomije Upravljanje okolišem Ekonomika trgovačkih društava Trgovačko pravo Trgovačko pravo Matematika Financijska matematika Osnove ekonomije Ekonomika trgovačkih društava Osnove računovodstva Menadžment Osnove ekonomije Upravljanje okolišem Ekonomika trgovačkih društava Osnove računovodstva Trgovačko pravo Radno pravo Matematika Informatika Građa računala i operacijski sustavi Osnove programiranja C/C++/Visual C Menadžment Upravljanje okolišem Ekonomika trgovačkih društava Osnove ekonomije Trgovačko pravo Osnove ekonomije Ekonomika trgovačkih društava Osnove računovodstva Financijsko računovodstvo Osnove menadžmenta Poslovno komuniciranje Matematika Informatika Operacijski sustavi Osnove programiranja C/C++/Visual C Osnove računovodstva Marketing Osnove programiranja C/C++/Visual C Menadžment Radno pravo Poslovna statistika Menadžersko računovodstvo Poduzetništvo Projektiranje sustava i analiza informacijskih Poslovna organizacija Financijski menadžment Poslovno pregovaranje Baze podataka 53 .Tablica T3.

Financijske institucije i tržišta Menadžment usluga Upravljanje kvalitetom Menadžment ljudskih resursa Business Intelligence Menadžment turističke destinacije Turističke agencije i turoperatori Poslovni informacijski sustavi Osnove ekonomije Osnove računovodstva Menadžersko računovodstvo Trgovačko pravo Trgovačko pravo Osnove ekonomije Osnove računovodstva Upravljanje okolišem Tehnologija hrane i pića Menadžment Poslovna organizacija Menadžment Upravljanje okolišem Ekonomika trgovačkih društava Osnove ekonomije Trgovačko pravo Poslovna organizacija Poslovna statistika Matematika Financijska matematika Menadžment Radno pravo Trgovačko pravo Poslovna organizacija Ekonomika trgovačkih društava Osnove ekonomije Ekonomika trgovačkih društava Trgovačko pravo Menadžment Menadžment Trgovačko pravo Teorija i organizacija turizma Turističke agencije i turoperatori Upravljanje okolišem Marketing Osnove ekonomije Teorija i organizacija turizma Tehnologija hrane i pića Informatika 3. obveznim kolegijima smjera ili izbornim kolegijima. Kod zamjene izbornog kolegija studija ili smjera nekim drugim kolegijem studentu će se priznati mogućnost zamjene samo ako odabrani kolegij donosi jednako ili više kreditnih bodova nego zamijenjeni kolegij.4. 54 . Uz pretpostavku da je broj ECTS kreditnih bodova svakog kolegija u sustavu visokog obrazovanja RH određen na jednak način. Popis predmeta koje studenti stručnog diplomskog studija menadžmenta mogu izabrati s drugih studija Studenti mogu na drugim studijima ili Visokim učilištima odabrati bilo koji kolegij neovisno od toga da li se radi o obveznim kolegijima studija. studentu će se priznati isti broj kreditnih bodova koje je ostvario na drugom visokom učilištu za odslušani i položeni kolegij.

ali samo kao izborne kolegije. uz priznavanje pune vrijednosti ECTS kreditnih bodova.U tablici T3. Tablica T3. što znači da sve obvezne kolegije studija i obvezne kolegije smjera odsluša na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku.15 Kolegiji koje student stručnog diplomskog studija menadžmenta Visoke škole za turistički menadžment može izabrati s odjela Sveučilišta u Zadru Odjel Odjel za arheologiju Kolegij Nacionalna arheologija Turističke regije svijeta Osnove urbane geografije Odjel za geografiju Prometna geografija Pomorska geografija Ekonomske integracije u svijetu Poslovno komuniciranje Poslovna etika Etnologija i turizam Engleski jezik Odjel za informatologiju i Talijanski jezik komunikologiju Njemački jezik Francuski jezik Ekonomika turizma Management turističkih destinacija Avangarda i post moderna Odjel za povijest Fantastična umjetnost umjetnosti Figurativna umjetnost moderne i postmoderne Skulptura XX stoljeća Psihologijski aspekti Interneta Psihologija komuniciranja Kroskulturna psihologija Ispitivanje javnog mnijenja Odjel za psihologiju Socijalna patologija Privrženost kroz životni vijek Psihologija kreativnosti Psihologija socijalne pravde Sociologija kulture Sociologija politike Odjel za sociologiju Sociologija morala Socijalna ekologija Odjel za engleski jezik i Jezik i kultura književnost Odjel za povijest Kulturna antropologija 55 .15. navedeni su kolegiji koje student specijalističkog diplomskog stručnog studija menadžmenta može izabrati s odjela Sveučilišta u Zadru.

16 navedeni su svi kolegiji stručnog preddiplomskog studija menadžmenta Visoke škole za turistički menadžment koji se mogu slušati na stranom jeziku s navedenim stranim jezikom.16 Kolegiji koje student stručnog diplomskog studija menadžmenta Visoke škole za turistički menadžment može slušati na stranom jeziku Strani jezik Engleski Kolegij Psihologija za menadžere Menadžment konflikata Poslovne simulacije Operacijski menadžment Metode znanstvenog istraživanja Tehnologija prometa Softversko inženjerstvo 56 . Tablica T3.Odjel za pomorstvo Mediteranska kulturna povijest u 20 st. Održavanje broda Multimodalni transport Sredstva pomorskog transporta Integralni transportni sustavi Ekonomika pomorstva Morska tehnologija Brodska terotehnologija Tereti u pomorskom prometu Poslovne simulacije 3. Popis kolegija specijalističkog diplomskog stručnog studija menadžmenta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku U tablici T3.5.

U tom slučaju kao položeni novi obvezni kolegij računa se obvezni kolegij kojeg je student položio prije prekida studija. U principu diplomski rad student može izabrati iz obveznih kolegija studija. ali samo do visine broja ECTS bodova koji ima izborni kolegij studija menadžmenta odjela koji se tim prijenosom zamjenjuje. Ukoliko student želi izraditi diplomski rad iz nekog izbornog kolegija odluku o prihvaćanju teme donosi Stručno vijeće Škole. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova stručnog diplomskog studija menadžmenta Pripisivanje bodovne vrijednosti kolegijima koje studenti prenose sa drugih studija ili drugih visokih učilišta temelji se na istovrijednosti određivanja broja ECTS bodova na svim visokim učilištima u sustavu obrazovanja RH.7. Student diplomskog studija koji je izgubio 57 . ostvareni broj bodova se priznaje u cijelosti. uzimajući u obzir princip cjeloživotnog obrazovanja. 3. priznaju se u cijelosti s punim brojem ECTS bodova. prezentacijama i projektima koje je student izradio u diplomskom studiju. Način završetka studija Specijalistički diplomski stručni studij menadžmenta završava izradom diplomskog rada. Ukoliko je poklapanje manje student je dužan odslušati i položiti razliku nastavnog sadržaja. Ako se želi zamijeniti neki od obveznih kolegija studija ili smjera potrebno je primijeniti sljedeći postupak.6. Diplomski rad student brani pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje dekan Škole. Svi izborni kolegiji koje je student položio prije prekida studija. Kod prijenosa kolegija koji su odslušani i položeni u inozemstvu.3. Kad student zamjenjuje jedan od obveznih kolegija studija ili jedan od obveznih kolegija smjera ili nekim kolegijem odgovarajućeg nastavnog sadržaja kojeg je slušao ili namjerava slušati na drugom visokom učilištu dužan je pribaviti dokaz o sukladnosti nastavnog sadržaja izabranog kolegija s nastavnim sadržajem obveznog kolegija studija ili smjera kojeg zamjenjuje. koji se temelji na prethodno izrađenim seminarskim radovima.8. 3. kojeg student izrađuje u trećem semestru diplomskog studija nakon položenih svih ispita diplomskog studija. Uvjeti nastavka studija Student koji je prekinuo studij na stručnom diplomskom studiju menadžmenta želi nastaviti studij može to učiniti u roku od 3 godine od prekida studija pri čemu mu se kao položeni priznaju svi obvezni kolegiji i postignuti broj ECTS bodova bez obveze polaganja eventualne razlike nastavnog sadržaja. Ukoliko se nastavni sadržaji poklapaju najmanje 70% studentu će se priznati odslušani kolegiji na drugom visokom učilištu i time ostvareni broj ECTS kreditnih bodova. pod nadzorom mentora. ako se u zemlji u kojoj je položen kolegij primjenjuje Bolonjski proces.

može svoje školovanje nastaviti na specijalističkom diplomskom stručnom studiju menadžmenta uz polaganje razlike obveznih kolegija studija i obveznih kolegija smjera uz uvjet poštovanja programskog slijeda.pravo studiranja na nekom sveučilišnom diplomskom ili nekom stručnom diplomskom studiju. 58 .

TCR 250 mjesta 90 mjesta 16 računalnih mjesta 30 mjesta 50 mjesta 60 mjesta 150 mjesta 30 računalnih mjesta 60 mjesta. opremljena je sa 16 računalnih radnih stanica umreženih u nastavnu mrežu.5x1. televizorom (8o cm). grafoskopom. bijelom pločom (2. kapaciteta 30 mjesta. grafoskopom. VCR-om.Predavaonica E .2.Predavaonica G . Predavaonica D. 16 računalnih stolova.Predavaonica D . grafoskopom.Predavaonica F . računalom.2x7m) i dva klima uređaja. LCD projektorom. 22000 Šibenik. opremljena je namještajem sredstvima za zamračivanje. sredstvima za zamračivanje.2 Prostor i oprema za izvođenje nastave Prostor za izvođenje nastave Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku sastoji se od 4. Predavaonica B. Predavaonica A. Predavaonica C.4. 59 . LCD projektorom.Predavaonica C (IK1) . projekcijskim platnom (2.2x1.2x5m) i klima uređajem. projekcijskim platnom (1. na adresi Trg Andrije Hebranga 11.5m). sustavom razglasa. televizorom (72 cm). električnim projekcijskim platnom (3.1 Predavaonice . bijelom pločom (1. LCD projektorom. sredstvima za zamračivanje.8x1. (informatički kabinet 1). 4. bijelom pločom (1. LCD projektorom. opremljena je namještajem. računalom.8m). bijelom pločom (1. sredstvima za zamračivanje. VCR/DVD. grafoskopom. projekcijskim platnom (1.5mx2.5m).8x1. računalom. kapaciteta 250 mjesta. UVJETI IZVOĐENJA STUDIJA 4.Predavaonica A .2m) i klima uređajem. televizorom (80 cm). opremljena je namještajem.Predavaonica H (IK2) .1 Mjesta izvođenja studijskog programa Nastava se izvodi u Šibeniku u objektima Visoke škole za turistički menadžment. kapaciteta 90 mjesta.2m) i klima uređajem.8m).5x3.Predavaonica B . VCR-om.

Smartboard-om. s dva računala s pristupom Internetu. nastavnim programom.2. grafoskopom i klima uređajem.2.5x2.5 m). 60 . opremljen je s 31 računalnom radnom stanicom umreženom u nastavnu mrežu.4 Nastavnička čitaonica Nastavnička čitaonica smještena je u kompleksu biblioteke i studentske učionicečitaonice opremljena je namještajem za istodobni boravak 8 nastavnika. fotokopirnim uređajem.3 Studentska učionica-čitaonica Studentska čitaonica.5x2. a koji obuhvaćaju svu. 4.5m). Biblioteka je opremljena računalom. učionica opremljena je namještajem za 30 studenata.2x2m). LCD projektorom. pločom za oglase studenata. grafoskopom i klima uređajem. bijelom pločom (1. televizorom (80 cm). policama za knjige.2 Biblioteka Stručna biblioteka Visoke škole za turistički menadžment raspolaže sa 4. projekcijskim platnom (2. 4.5x2. TCR predavaonica za udaljena predavanja. kapaciteta 60 mjesta. bijelom pločom (1. 16 umreženih računalnih radnih stanica s računalnim stolovima. klima uređajem. televizorom (80 CM). grafoskopom i s dva klima uređaja. bijelom pločom (1. 4. grafoskopom.Predavaonica E. LCD projektorom. Predavaonica H (informatički kabinet 2). printerom. komunikacijskim čvorištem. LCD projektorom. VCR-om. projekcijskim platnom (2. projekcijskim platnom (2x2m). računalom.2x4m) i sa dva klima uređaja.5 m). klima uređajem i oglasnom pločom za nastavnike. sustavom osvjetljavanja i zamračivanja. opremljena je računalom LCD projektorom. Predavaonica F. foteljama sa preklopnim stolićima. kapaciteta 150 mjesta. dvije kamere. kapaciteta 50 mjesta. sredstvima za zamračivanje.2x3m).2. grafoskopom. dva LCD projektora. projekcijskim platnom (2.000 naslova stručne literature namijenjenih isključivo studentima i nastavnicima. Predavaonica G. 30 računalnih stolova. sustavom razglasa. bijelom pločom (1. te stručnu i znanstvenu periodiku. kapaciteta 60 mjesta opremljena je namještajem. drugim potrebnim namještajem i klima uređajem.2x4m) i klima uređajem. opremljena je namještajem. obveznu i dodatnu literaturu. opremljena je sa 2 računala. VCR-om. opremljena je računalom.

telefonom. fotokopirnim/telefax uređajem i namještajem. printerom. printerom. Sastoji se od 25 radnih stanica stalno priključenih na Internet i slobodnim pristupom svim studentima. 4.5 Internet konzola Internet konzola smještena je u auli visoke škole i na hodniku drugog kata. sustavom neprekidnog napajanja iz dva neovisna izvora i klima uređajem. Ured poslovne tajnice opremljen je računalom. 4. printerom i klima uređajem (zajedno s uredom za organizaciju i nadzor nastave).8 Uredski prostori Uredi Visoke škole smješteni su u sjedištu Škole na Trgu Andrije Hebranga 11 i sastoje se od ureda dekana i prodekana.2. priključkom na Internet. studentske referade. namještajem. namještajem. ureda računovodstva. ureda tajnika. prihvat i smještaj gostujućih nastavnika. i sredstvima za klimatizaciju. Uredi prodekana opremljeni su namještajem.00 sati.4. fotokopirnice. Čvorište CARNeta opremljeno je komunikacijskim ormarom i opremom za brzinu od 34 Mbit/sek. namještajem.2. Svaki nastavnički kabinet opremljen je s dva računala. 4. posjetiteljima i osoblju škole svaki dan od 08. arhivskim ormarom i klima uređajem. 61 . klima uređajem i sa šest servera za backup podataka internih računalnih mreža. ureda za organizaciju. telefonskom centralom s 32 lokalna broja. nadzor nastave.00-20. uređajem za neprekidno napajanje. stručnog i znanstvenog rada nastavnika.2.2. flipchart-om i klima uređajem. Visoka škola je opremila 10 nastavničkih kabineta. Ured tajnika visoke škole opremljen je s dva računala. ured koordinatora nastave i web-redakcije te vijećnica Visoke škole smješteni su u posebnom prostoru ukupne površine 110 m2. uređajem za nadzor telefonske centrale. Ured dekana opremljen je računalnim sustavom s dva printera.6 Nastavnički kabineti Za potrebe održavanja konzultacija. Uredi dekana i prodekana. nadzornim čvorištem računalnog sustava za nadzor prostora Visoke škole.7 Kabinet službe za informatičku i CARNet komunikacijsko čvorište Kabinet službe za informatičku potporu opremljen je namještajem opremom i alatom za izvođenje svih radova umrežavanja i održavanja internih računalnih mreža Visoke škole (ukupno umreženih 107 računala). računalom. printerom.

ormarima za smještaj svečanih toga za potrebe promocija. Studentska referada opremljena je regalnim sustavom za odlaganje studentskih dosjea. stolnim kalkulatorima. telefaks uređajem. Vijećnica je opremljena konferencijskim namještajem. opremljen je i s dva računala. biblioteka i čitaonice. nadzornom mrežom. Ured organizatora nastave i web-redakcija opremljena je s dva računala. opremom za spiralno i toplinsko uvezivanje radova. televizorom. kasom. računalom i printerom. Internet konzole i dekanat. 62 . mrežnog printera te autonomnog software-a za obradu podataka i integriranog software-skog rješenja ISVU kojim je studentska referada preko CARNET-a povezana u informacijski sustav visokih učilišta Republike Hrvatske.Ured računovodstva sastoji se od dvije prostorije i opremljen s četiri računala umrežena u lokalnu računovodstvenu računalnu mrežu. Prostori su opremljeni oglasnim pločama. aule. kojim se osim ovih prostora nadziru i predavaonice. flipchart-om.skriptarnica opremljena je namještajem s četiri fotokopirna uređaja od kojih je jedan fotokopirni uređaj u boji.9 Ostali prostori Ostali prostori u objektu sastoje se od prolaza. sprema i sanitarnih čvorova. Fotokopirnica . arhivskim ormarima i tri kompleta uredskog namještaja. dva telefona.2. hodnika. tri printera. Nadzorni centar opremljen je i uređajem za neprekidno napajanje. Studentska referada opremljena je potrebnim namještajem te klima uređajem. Nadzorni centar opremljen je s dva neovisna sustava nadzora koji se sastoji od 32 kamere kojima se nadzire unutrašnjost i okoliš objekta. klima uređajima (pet uređaja). videorekorderom i klima uređajem. printerom. sustavom stalnog digitalnog video nadzora. integriranim računalnim sustavom za obradu podataka studentske referade koji se sastoji od tri umrežena računala. namještajem i klima uređajem. te sustavom udaljenog upravljanja i backup-a 4.

STATISTICA (statističke analize) . 4 kpt. 63 .Modul HRAST (simulator rezervacijskog sustava) . 6 kom. 8 kom. Software . 7 kom.Multimedijska oprema TCR-a .Kamere TCR-a .LOADSAFE . Hardware .Računala (radne stanice) .Video rekorder . 2 kom.Prijenosna računala . 6 kom.Grafoskop (s postoljem) .mrežni ormari Informatička oprema. 2 kpt.CIAM (knjigovodstveni paket) .ORACLE baza za akademsku namjenu .SQL SERVER .STAR OFFICE (uredski paket) .WINDOWS 98.OFFICE XP (uredski paket) .HULLFORM (hidrostatička analiza) .Scanner-i .ECSAT (knjigovodstveni paket) .Multi Surveillance System (nadzor) . 26 kom.LINUX (operativni sustav) .Modul FINA (financijski simulator) .WINDIWS XP Home (operativni sustav) .REFERADA (prog.SPSS (paket za statističke analize) . 1 kom.WINDOWS XP Professional (operativni sustav) . 10 kom.POWERSIM (simulacijski paket) .Modul RAČUN (računovodstveni simulator) .Printeri .WINDOWS 2003 (server) . 5 kom.WINDOWS 2000 (operativni sustav) .Računala (serveri) .Grafoskop (prijenosni) 107 kom.LCD projektor .4.Smartboard . za studentsku referadu) Prezentacijska oprema .Televizor .Interna računalna mreža . ME (operativni sustav) . 24 kom. 2 kom.10 Popis opreme Informatička oprema.2. 6 kom 1 1 66 19 2 50 (Oracle HR) 20 (MSN) 101 1(ECSAT) 1(ECSAT) 1(ECSAT) 1 1 2(CIAM) 1(ECSAT) 1 1(Blue Peter) 1 70 70 2 1(Dil Software) 14 kom.UPS .

Minolta EP4000 . 70 kom. 1 kom. 6 kom.Fotelje u biblioteci .Bibliotekarski ormari . 4 kom. 12 kom 40 kom. 16 kom. 1 kom.Klima uređaj 3.Flipchart Oprema za fotokopiranje i umnožavanje Fotokopirni strojevi .Klima uređaj 2.Oglasne ploče .Stolovi za računalne radne stanice .Bibliotekarske police .Fotelje sa preklopnim stolićima .Katedre .Uredski namještaj .Uređaj za spiralni uvez . 25 kom. 1 kpt.Konferencijske fotelje 18 kom.Konferencijski stol u vijećnici . 10 kom.Minolta EP1054 . 64 . 4 kom.2/2.. 1 kom.Interni sustav razglasa . 1 kom. 22 kom. ~ 4000 kom.Zasloni (projekcijska platna) . 8 kom. 1 kom. 2 kom. 20 kom. 12 kom. 18 kpt. biblioteke i vijećnice .5 kW . 2 kpt. 1 kom. 2 kom.Uređaj za termo uvez . 1 kom.Minolta CF1501 (color) .Telefon .5 kW .Giljotina Oprema za telefoniju . 120 kom.Bijela ploča (whiteboard) .Prijenosni mikrofoni Oprema ureda.Minolta EP1030 Oprema za uvezivanje i rezanje .3/3. 30 kom.Telefonska centrala PANASONIC ISDN 4/32 . 670 kom.7 kW Oprema predavaonica (namještaj) .Telefaks uređaj .Oprema za interno tarifiranje Oprema za klimatizaciju .5/5.Promocijske toge . - 1 kom.Stolice/klupe . 1 kom.Knjige .Klima uređaj 5.Telefon funkcijski/nadzorni . 12 kom.

Integralna mreža nadzora . 65 ..Stolovi u nastavničkoj čitaonici Oprema video nadzora prostora . 2 kpt.Uređaj za neprekidno napajanje 4 kom.CCD kamere . 3 kom. 2 kom.Backup računalo .Računalo .Vitrine . 20 kom 8 kom 32 kom.Stolovi za učenje . 1 kom.

Izvedba programskog sadržaja kolegija "ex cathedra" metodom i "case metodom. stupac 2 naziv modula. Održavanje seminara i vježbi stručnog diplomskog studija menadžmenta povjereno je asistentima. Stupci u tablicama T4. stupac 10 sadrži opterećenje koji je stalni zaposlenik Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku i stupac 11 sadrži opterećenje asistenta koji je stalni zaposlenik neke druge ustanove (vanjski suradnik). stupac 3 sadrži oblik nastavne aktivnosti (koordinacija modula. izvedba predavanja "ex cathedra" (EC) metodom. praksi prilagođeno iznošenje teoretskog sadržaja prije iznošenja primjera primjene u struci i rješavanja slučajeva iz prakse". stupac 8 sadrži opterećenje nastavnika u nastavnom zvanju koji je stalni zaposlenik Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku. stupac 6 sadrži opterećenje nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju koji je stalni zaposlenik Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku. stupac 5 sadrži radno opterećenje nastavnika prema oblicima nastavne aktivnosti u kojima sudjeluje.1 i T4. u stupcu 4 navedeno je ime i prezime nastavnika.1 i T4. realizacije seminara i vježbi kako je prikazano u tablicama T4.2 podijeljena je na način da se oko 30% teoretskog sadržaja realizira u okviru "case based" predavanja kao neposredno.4.2.2 realizira se kao nastavni modul koji obuhvaća nastavne aktivnosti koordinacije realizacije programskog sadržaja modula. seminare i vježbe). stupac 7 sadrži opterećenje nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju koji je stalni zaposlenik neke druge ustanove (vanjski suradnik). predavanja "ex cathedra" metodom.3 Popis nastavnika i suradnika po kolegijima Svaki kolegij.1 i T4. sukladno opisu iz točke 3. izvedba predavanja "case" (CB) metodom. 66 . stupac 9 sadrži opterećenje nastavnika u nastavnom zvanju koji je stalni zaposlenik neke druge ustanove (vanjski suradnik).2 imaju sljedeće značenje. Stupac 1 sadrži šifru kolegija/modula. u tablicama T4. predavanja "case" metodom. Realizacija nastave kroz koordinaciju modula i predavanja EC-metodom i CBmetodom povjerena je nastavnicima s izborom najmanje u nastavna zvanja.

7.4. obuhvaća ukupno 1075 sati svih oblika nastave. sadrži sve obvezne kolegije studija i sve preporučene izborne kolegije studija sukladno točki 1 i 2 projekta.1 Analiza stupnja sudjelovanja stalno zaposlenih nastavnika i vanjskih suradnika preddiplomskog i diplomskog studija menadžmenta Analiza stupnja sudjelovanja stalno zaposlenih nastavnika i vanjskih suradnika diplomskog studija menadžmenta izvršena je temeljem podataka iz tablica T4. od čega stalno zaposleni nastavnici i suradnici u nastavi drže 760 sati nastave ili 71%. 67 . 10 i 11. 8.2 navedenim u stupcima 6. za potrebe ove analize.1 i T4. 9. Izvedba nastave diplomskog studija menadžmenta koja. a vanjski suradnici drže 315 sati nastave ili 29%.3.

30 Koordinator Mr.3 Popis nastavnika i suradnika diplomskog studija menadžmenta Tablica T4. Gina Lugović 30 S 15 Koordinator 15 15 Želimir Mikulić. ing.1 Popis nastavnika obveznih modula stručnog diplomskog studija menadžmenta. dipl. Mira Klarin 15 15 P(EC) M21 Menadžment konflikata P(CB) 30 30 Mr. Gina Lugović P(CB) 30 30 30 S 15 Koordinator Dr. ing.4. oec. sc. dipl. Frane Zvonimir Negro 20 20 P(EC) M35 Strategijski menadžment P(CB) 25 25 Dijana Čičin-Šain. dipl. 30 S 15 68 . opterećenja u nastavi prema zvanju i statusu nastavnika OBLIK NASTAVNICI SATI ZNZ NZ AS ŠIFRA KOLEGIJ / MODUL NASTAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Koordinator 15 15 P(EC) M11 Psihologija za menadžere Mr.3. P(EC) M24 Poslovne simulacije P(CB) 30 30 60 V Frane Urem. sc.

Stipe Belak 20 20 P(EC) M13 Operacijski menadžment P(CB) 25 25 Dijana Čičin-Šain. sc. sc. sc. Josip Ljubković 15 15 P(EC) M14 Statistika P(CB) 25 25 Josipa Perkov. 60 V 30 Koordinator 30 Dr. S 15 30 Koordinator Dr. Mirko Jakić 45 45 M12 Poslovna etika P(EC/CB) 30 S Nikolina Gaćina. mat.Tablica T4. ing. prof. Petar Gardijan S 15 30 Koordinator 20 20 Dr. Hrvoje Baričević P(EC) M23 Tehnologija prometa P(CB) 25 25 30 S Tanja Radić. dipl. 30 S 15 Koordinator Mr. Stipe Belak 30 Metode znanstvenog P(EC) M15 istraživanja P(CB) 15 15 Tanja Radić. 15 69 . opterećenja u nastavi prema zvanju i statusu nastavnika OBLIK NASTAVNICI SATI ZNZ NZ AS ŠIFRA KOLEGIJ / MODUL NASTAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Koordinator Dr. sc. Ratko Dobre 20 20 Inovacije i tehnološke P(EC) M22 strategije P(CB) 25 25 Mr.2 Popis nastavnika preporučenih izbornih modula stručnog diplomskog studija menadžmenta. dipl. sc. 15 Koordinator Dr. sc. oec. ing. dipl. inž. sc. dipl.

opterećenja u nastavi prema zvanju i statusu nastavnika – nastavak 1 OBLIK NASTAVNICI SATI ZNZ NZ AS ŠIFRA KOLEGIJ / MODUL NASTAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Koordinator 20 Želimir Mikulić. dipl. 30 S 15 Koordinator 15 Mr.Tablica T4. 15 30 Koordinator Dr.2 Popis nastavnika preporučenih izbornih modula stručnog diplomskog studija menadžmenta. dipl. Frane Zvonimir Negro 15 P(EC) M34 Upravljanje troškovima P(CB) 30 30 Anita Grubišić. 30 S 15 70 . dipl. Josip Ljubković Kvantitativne metode za P(EC) M31 poslovno odlučivanje P(CB) 25 25 V Josipa Perkov. oec. dipl. sc. sc. Marko Bešker 15 15 P(EC) M33 Menadžment rizika P(CB) 30 30 Divna Goleš. 30 V 15 Koordinator 20 20 Mr. oec. ing 20 P(EC) M27 Softversko inženjerstvo P(CB) 25 25 Ante Panjkota. mat. ing. prof. sc.

matičnu ustanovu u kojoj je nastavnik zaposlen. e-mail adresu i adresu osobne web stranice. protokola vježbi). Uz podatke o nastavnicima izabranim u znanstveno nastavna i nastavna zvanja. odlukom Vijeća odjela. pomoćnih nastavnih materijala (handout-a. temeljem objavljenih radova. skripta. te za svaki modul radove koji ga kvalificiraju za izvođenje nastave za pojedinačni kolegij i spadaju u područje polje i granu modula. popis svih knjiga. asistente. Podatke o dodatnom obrazovanju i specijalizacijama. životopis (do jedne stranice teksta). projekata.4 Podaci o angažiranim nastavnicima Podaci o angažiranim nastavnicima sadrže zvanje. znanstvenih i stručnih radova. ekspertiza. zbirki zadataka. vrijeme zadnjeg izbora u znanstveno nastavno ili nastavno zvanje. kojima je. 71 . navedeni su i podaci za one suradnike u nastavi. povjerena izvedba dijela predavanja "case" metodom.4. elaborata.

Godine 2002. g. na smjeru Turizam-hotelsko okruženje Hotelijerskog fakulteta u Opatiji.). Sudionik je brojnih znanstvenih i stručnih savjetovanja u zemlji i inozemstvu. 1984. autor je dva udžbenika. od oca Ivana (pok. godine nositelj je izbornog kolegija Upravljanje kopnenim prijevoznim sustavima na istom studiju. Upisan je u registar istraživača u Ministarstvu znanosti i tehnologije u Zagrebu u znanstvenom polju Tehnologija prometa i transporta. Sudjeluje s kolegijima Tehnološki procesi u prometu i Planiranje kopnenih prometnih sustava u ciklusu poslijediplomskog studija Odjela za pomorstvo od 2001. te Željeznice i tuneli na Građevinskom fakultetu u Rijeci (2001. u svojstvu vanjskog suradnika izvodi nastavu iz kolegija Promet i komunikacije u turizmu. listopada 1953. otac troje djece. Od 1996. gdje je nositelj obveznih kolegija: Tereti u prometu. godine na Fakultetu prometnih znanosti obranivši disertaciju na temu: “Suvremene transportne tehnologije preduvjet razvoja čvorišta Rijeke”. godine izabran je za počasnog člana Saveza prometnih inženjera i tehničara Hrvatske.vstsi. U Rijeci je završio osnovno i srednje obrazovanje (Tehnička škola 1972. Sveučilište u Rijeci hrvoje@pfri.) i kolegija 72 .Ime i prezime: Zvanje: Matična ustanova: E–mail adresa: URL: Kolegij: Hrvoje Baričević Redoviti profesor (2002.) Pomorski fakultet. do 2003. Tehnologija kopnenog prometa. te desetak projekata iz područja tehnologije prometa. poslijediplomski studij: Integralni i multimodalni transport u Rijeci (1986. sudjeluje u nastavi na poslijediplomskom studiju Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu na kolegijima Tehnološki procesi u cestovnom prometu i Tehnološki procesi distribucijskih centara i terminala. Sigurnost u prometu i Međunarodno otpremništvo.hr http://www. Nakon višegodišnjeg angažiranog rada u Savezu inženjera i tehničara Hrvatske. Nositelj je kolegija Željeznice. U akademskoj godini 1998/99. pod matičnim brojem 165742. Dvije godine radio je na stručnim poslovima u Tehničkoj kontroli kvalitete poduzeća “R. Sveučilišni interfakultetski studij prometa završio je u Zagrebu (1978.) i majke Branke. dvoje autoriziranih predavanja. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje “redoviti profesor” na Pomorskom fakultetu u Rijeci. te je u Zagrebu doktorirao 1991. godine). Hrvatskog je državljanstva i nacionalnosti. a u razdoblju od 1978. na dodiplomskom studiju. više od pedeset radova. Od 2000. godine. godine obavljao nastavnu djelatnost u srednjoškolskoj ustanovi prometne struke. godine u Rijeci. Končar” u Rijeci.). te participira kolegij Transportne tehnologije i Planiranje i projektiranje terminala na poslijediplomskom studiju (Modul: Multimodalni transport). do 1988. oženjen.hr/nastavnici/hbaricevic Tehnologija prometa Životopis: Hrvoje Baričević rođen je 31.

do 2004. Poletan. 3. a 1995. g.. godine u Zagrebu. izbran je za predstojnika Odjela tehnologije prometa.. T. H. Primljen je u članstvo Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU na X. studenoga 1995. godine obnaša dužnost prodekana za nastavu. Pomorstvo. Baričević. Popis radova: 1. realizira kraći studijski boravak na Richard Stockton College u američkoj državi New Jersey. Promet u turizmu. Šibenik. U rukovodstvu Pomorskog fakulteta u Rijeci od 2001. 2. Tarifna komponenta željezničkog prijevoza kao čimbenik konkurentnosti riječkog prometnog pravca. Rijeka. Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci u mandatnom razdoblju od 1999. za pročelnika Zavoda za tehnologiju i organizaciju pomorskog prometa. God. H. Tehnologija kopnenog prometa. do 2001. izbran je za predstojnika Odjela tehnologije prometa. Symposium ETT 99 / SATNAV. god. Visoka škola za turistički menadžment. za pročelnika Zavoda za tehnologiju i organizaciju pomorskog prometa. H. 2001.. Primljen je u članstvo Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU na X. Logističke odrednice prometa na kopnu. Sudjeluje u nastavi na poslijediplomskom studiju Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu na kolegijima Tehnološki procesi u cestovnom prometu i Tehnološki procesi distribucijskih centara i terminala. Pomorstvo (časopis Pomorskog fakulteta. Traffic Simulation Models. g.. Baričević. 2001. Baričević. Rijeka. U veljači 2001.14. Rijeka. god. g. Od 1998. Pomorstvo. redovitoj skupštini Savjeta održanoj 22. godine obnaša dužnost prodekana za nastavu. Integralni pristup u analizi kopnene prometne povezanosti luke Rijeka sa zaleđem.15. Baričević. obnaša dužnost predstojnika Odjela za pomorstvo. 2003. Nositelj je kolegija Željeznice. Potsdam (Germany). H. Rijeka. te Željeznice i tuneli na Građevinskom fakultetu u Rijeci (2001.. obnaša dužnost predstojnika Odjela za pomorstvo. U rukovodstvu Pomorskog fakulteta u Rijeci od 2001. Pomorski fakultet i Glosa d. Godine 1993. 73 . Poletan. Baričević. Godine 1993.. 16. . godine obnaša dužnost predsjednika Savjeta za sigurnost prometa Primorsko-goranske županije. do 2001. Popis knjiga: 1. 2. 2002. 2000. Od 1998. Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci u mandatnom razdoblju od 1999. realizira kraći studijski boravak na Richard Stockton College u američkoj državi New Jersey. br. November 1999.) i kolegija Promet u turizmu na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku od 2001.T. God...d. (sveučilišni udžbenik s elementima znanstvenog djela).Promet u turizmu na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku od 2001. godine u Zagrebu. do 2003. a 1995. g. U veljači 2001. 4. do 2004. studenoga 1995. H. H. godine obnaša dužnost predsjednika Savjeta za sigurnost prometa Primorsko-goranske županije. redovitoj skupštini Savjeta održanoj 22. Baričević.

1995.. Baričević. 8.. Boko. Tomas. 1997. D. Zbornik radova Pomorskog fakulteta. H. 14. D. Traffic-Control Signals for Arterial Street. Skenderović. H. Bukša. Distribution of the Power on Internet. Promet u turizmu. P. Zadar 7. Baričević.. 1992. Čišić. 24nd International Convention.. 23nd International Convention. 17. H. 3. Baričević.-25. MIPRO proceedings. Tehničko-tehnološka revalorizacija željezničkog čvora Rijeka. 1996. 6.. H. H. Trieste. 2003. Žic. 6. Fuzzy Concept of Ship Domain. H. Međunarodni znanstveni skup “Hrvatsko pomorsko gospodarstvo danas i sutra” Rijeka. 2.. H. Baričević. Pomorski zbornik. 1.. Komadina. Šibenik. D. Zbornik radova Pomorskog fakulteta. Baričević. A. 7. Transporti Europei. May 2001.... Zbornik radova Pomorskog fakulteta. Baričević.d. Baričević. Integralni pristup u povezivanju pomorskog i cestovnog prometa luke. Baričević. 2001. MIPRO Proceedings. H. H.. 1993. Implementacija logistike u multimodalnom transportu. anno VI / No. H. 5.. 4. Informacijska podrška logističkog procesa u transportu nafte. VOL. Rijeka. 74 . aprile 2000. 1993. br. H. H. br. Opatija 21.. Opatija. Čišić. Rijeka.. Čišić D. Vol. V. 1998. Zbornik radova Pomorskog fakulteta... ELMAR. 1. Baričević. 9. Rijeka.. May 2000. Rijeka. 1. (sveučilišni udžbenik s elementima znanstvenog djela). Zbornik radova Pomorskog fakulteta.5. Pomorski fakultet i Glosa d.. 6.21. Baričević. H. 8.. H. Visoka škola za turistički menadžment.. 35.: Tehnološke odrednice projekcije razvitka Jadranskog naftovoda. Rijeka. J.. br. Eletronic Commerce Techniques for Process Change in an Integrated. Urbana morfologija grada Rijeke u funkciji povezivanja cestovne mreže s lukom. 2000. br. Rijeka. Pomorski zbornik.. Baričević. Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M23 Tehnologija prometa 1. Baričević. Tehnologija kopnenog prometa. Develpoments up to now ships automation and expected improvements. 33. Baričević. Rijeka.

H. 1999. 1995. Baričević... Obrazovanje kadrova u pomorstvu s obzirom na suvremene trendove u poslovanju : zbornik radova / 2... Potsdam (Germany). Rijeka. God. Opatija. anno VI / No. T. 75 . 1. 15.. Poletan.21. Baričević. 17.. Pomorstvo (časopis Pomorskog fakulteta). H. Tomas. 24nd International Convention. Zadar 20. Čišić D.15. Zagreb/Poreč. Baričević. Baričević. Baričević. Distribution of the Power on Internet. D... zbornik radova. travnja 1989. H. Baričević.. H. Koncepcija tehnološkog rješenja pomorskoputničkog terminala u Rijeci . Rijeka. 17.. Baričević. Vol. 14... Symposium ETT 99 / SATNAV. Rijeka.14. 18. H. znanstveno-stručni skup Dubrovnik. H. Baričević. br. H. H. Baričević. A. Društvo i tehnologija. 23nd International Convention. 2001.. 2002. 14. Develpoments up to now ships automation and expected improvements. H. 16. Rijeka. Uloga Primorsko-goranske županije kao europskog regionalnog čvorišta.10. 1994..moguće implikacije u razvoju jugoslavenskih morskih luka. Skenderović. Rijeka. Pomorstvo (časopis Pomorskog fakulteta. Poletan. Međunarodni znanstveni skup.-25. 13. MIPRO Proceedings. 19. Baričević. Baričević. Pomorstvo. Eletronic Commerce Techniques for Process Change in an Integrated. P.. God. 23. Baričević. May 2001. SSIJ’89. 19. listopada 1989. ELMAR. Pomorstvo. Zagreb. Valorizacija prometnog povezivanja jadranske obale u funkciji razvoja inozemnog turizma. Jadranska autocesta . Tarifna komponenta željezničkog prijevoza kao čimbenik konkurentnosti riječkog prometnog pravca. Čišić. Bukša. 1995. 22. H. 21.. 25. J. Željeznički transport u interakciji konvencionalnih i suvremenih transportnih tehnologija. Čišić. Baričević. Građevinski fakultet. Traffic Simulation Models.. FPZ. H. . Fuzzy Concept of Ship Domain. H.. Opatija 21. November 1999. H. Društvo i tehnologija. H. 2000. Komadina.. H. br. Rasprava na Međunarodnom skupu “Promet i transport kao čimbenici europske integracije”. Trieste. 16. 12. 2000. Transporti Europei. May 2000.-22...T. VOL.13. MIPRO proceedings. V.-27. Logističke odrednice prometa na kopnu. Građevinski fakultet. 1. D. Baričević. 11.. Boko... Artikulacija podsustava tehnološkog procesa u transportu. Rijeka. Integralni pristup u analizi kopnene prometne povezanosti luke Rijeka sa zaleđem. aprile 2000.

19.-21.. Promet. Zagreb. 5. oktober 1995. Projection of the Development of the “on board” Road Vehicles Computer Technologies. H. Zagreb. 27. oktober 1996.5-6. – Portorož. H. siječanj 1991.-21. 1997. 26. Ljubljana..24. H. br. 29. H. H. 20.-28. Baričević. Baričević.-11. mednarodno znanstveno-strukovno posvetovanje o prometni znanosti = 1st International Conference on Traffic Science. Zagreb... Automatizacija u prometu ’97 ( Sedamnaesti skup o prometnim sustavima .-6. Portorož . H. 30. Baričević. H. Automation in transportation ’96: Proceedings / Šesnaesti skup o prometnim sustavima = 16th Conference on transportation systems. EAN kodifikacija u integralnom procesu prijevoza = EAN codification in integrated transport. Prilog analizi funkcioniranja i kontrole Euro tahografa.11. savjetovanje: Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarenje jadranske orijentacije Hrvatske.. ISEP (Proceedings) 5th International Symposium on Electronics in Traffic...KoREMA ) Osijek/Bizovac. /organizirala Fakulteta za pomorstvo in promet in Slovensko društvo za znanost v prometu. – Portorož. zbornik referatov = Proceedings / 1. 1997. Baričević. SITH. 1995. H. luka u 25. november 1997. H. Mrnjavac. KoREMA. Baričević. Baričević. Testiranje kapacitivnih rješenja ulične mreže metodom HCS (Highway Capacity Software).. Prometna infrastruktura riječke regije u funkciji multimodalnog transporta. Budapest. Baričević. ICTS ’97 : zbornik referatov = Proceedings / 1.1997. 33. Ljubljana.november 1997. H. Split.2. Č. Zagreb. 27.. 10. No.. ICTS.. 28. The Essence of Interdisciplinary Approach to the Development of Transport Technology.. Ancona. Baričević. E. 1-2.. Navigation system in highway traffic. /organizirala Fakulteta za pomorstvo in promet in slovensko društvo za znanost v prometu. mednarodni simpozij o elektroniki v prometu = 4th International Symposium on Electronics in Traffic.. Optimization of the Motor Fleet Work in Road Haulage. Dundović. Baričević. Baričević.Baričević. Relations Between Capacity and Performance of the Tehnological Transport Process. mednarodni simpozij o elektroniki v prometu / 76 . 32.1996. 31. Suvremeni promet. 20-21. H.: Valorizacija riječkog kontejnerskog terminala u kontekstu revidiranih infrastrukturnih rješenja. ISEP ( zbornik referatov = Proceedings / 6. 1997. ISEP 95 : zbornik referatov = Proceedings / 4. Portorož .. Automatizacija u prometu ’96: Zbornik radova. međunarodno znanstvenostrukovno posvetovanje o prometni znanosti = 1st International Conference on Traffic Science. Promet-Traffic. Tranzitna funkcija sjevernojadranskih multimodalnom transportu. No. Zagreb. 1990.11. 1997.

. Suvremeni promet. Contribution to Systematic Planning of Maintenance for Port Transhipment Equipment.. Baričević. Stubičke toplice / Graz. Automatizacija u prometu. Baričević. Ljubljana. 1-2. Dundović. H. H.. 1997. 8. Zagreb.-28.6th International Symposium on Electronics in Traffic. 36.. Kraš. 34. mednarodni simpozij o elektroniki v prometu/ 7th International Symposium on Electronics in Traffic. 25.-9. 35. ISEP (zbornik referatov = Proceedings / 7.. H. A. Ljubljana. Kompjutorska spektrometrija kao segment tehnologije lučke špedicije. Osamnaesti skup o prometnim sustavima = 18th Conference on Transportation systems. Primjena teorije hijerarhijskog određenja sustava za kibernetsko upravljanje prometom (SKUP). No. oktober 1997. Č. Baričević. 77 . oktober 1998. November. 1998. Č. Dundović..

1951. Od 1984. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. prigušivač za automat BM2R. do 2004. i BM2L. Tijekom Domovinskog rata projektira pješaško oružje za potrebe MORH-a u firmi BAGAT PPM od 1992. Poslijediplomski studij “Osnivanje pomorskih objekata” Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu završio je 1983 Doktorsku disertaciju “Istraživanje mogućnosti primjene valjnih ležaja u integralnoj izvedbi planetarnih prijenosnika” odbranio je 1990. koordinira osnivanje Visoke škole za turizam u Šibeniku. Studij brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu završio je 1975. Metode znanstvenog istraživanja Životopis: Stipe Belak rođen je 21. brodske opreme i čeličnih konstrukcija. cad. Od 1980. a izvanrednog profesora izabran je 2002. Od 1976. Gimnaziju je završio u Šibeniku 1970. Od 1988. do 1988.1995. godine. cal. 10.Belak@vstsi. do 1991.B. godine na Odjelu za studij mora Sveučilišta u Splitu. na projektiranju brodova. Spremnik za AK47 je dio opreme HV (proizvedeno više milijuna komada).vstsi. na Pomorskom fakultetu u Splitu. u Baru. Terotehnologija. Upisan je u registar istraživača pod matičnim brojem 160542. Otpor i propulzija broda. radi u Institutu brodograđevne industrije Split na istraživanju tehnologije gradnje. brodske terotehnologije i propulzije broda. drži nastavu za kolegije: Tehnologija i konstrukcija broda.4000 tipa. "Dane Rončević" i Brodomerkur Inženjering" kada je u funkciji glavnog projektanta više projekata brodogradilišta. Teorija broda. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku E-mail: URL: Kolegiji: Stipe. i Prekrcajna sredstva.) Matična ustanova: Sveučilište u Zadru. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova te više od 20 projekata. godine S.Ime i prezime: Zvanje: Stipe Belak izvanredni profesor (2002. univerzalni spremnik za AK47. brodova i brodske opreme. produktivnosti i razvoju brodske opreme. U znanstvenonastavno zvanje docenta izabran je 1998. do 1984 radi u firmi “Dane Rončević” na projektiranju brodske opreme i čeličnih konstrukcija. radi. 1100/1400/1600/prob. do 1988.hr http://www. Od 1991. radi na istraživanju konstrukcije broda i sustava za nadzor trupa broda. Od 1975. 9x19mm. Od 1988. osnovane Odlukom Vlade RH u travnju 1997. brodogradilišta. u MTRZ "Velimir Škorpik".hr/nastavnici/sbelak Operacijski menadžment. Održavanje broda. 78 . opreme i rekonstrukcije propulzije. radi kao glavni projektant u firmi “Brodomerkur – Inženjering. na projektiranju strukture broda. (automati BM2K (ispitan u realnim uvjetima bojnih djelovanja) BM2R. koju vodi od osnivanja do danas. Od 1996. radi u MTRZ u Šibeniku u projektnom uredu.

S. Kobe Japan. Šibenik. 2003. S. Plovnost broda. Belak. Kobe. Perkov. 2004. J. Proceedings of the Third Conference for New Ship and Marine Technology New S-Tech 2002. S. Župan. The Method for Calculation of Ship Hull Bending Deformations in Sailing Conditions. Belak. Japan. Belak. 5. 9. June 16. Komparativna analiza upravljanja proizvodnim kapacitetom. Skripta. 2004. međunarodnog savjetovanja HDO. 7. 3. Determining of the Ship's Hull Total Deformations in Real Sailing and Service Conditions. 2004... Šibenik. Japan. May 21-23. November 9. Perkov . Belak. Belak. S. 2. 4. Šibenik.. Zbornik radova 11.. Popis radova 1.. Šibenik.OCEAN'04. Zbornik radova 11. S. 2005.-12. 2002. S. Čovo. Belak. 2004. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Zbornik radova 11. Šibenik. Belak. 8. 2005. 6. Kobe.... međunarodnog savjetovanja HDO.. 12.. Održavanje linije za kalandriranje. Japan. Interna skripta. 2005. 3. 2004. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Šibenik. S. Belak. 13..Popis skripti: 1. međunarodnog savjetovanja HDO. Proceedings of OCEANS'04 MTS/IEEE/TECHNO OCEAN'04. Zbornik radova 11. Belak. 18. Čičin-Šain. 11. terotehnologije i LCC sa stajališta troškova.. S... S. S. K. The Ship Hull Point Angles of Inclination Calculation. (knjiga u tisku) 2. S. Croatia. S. 2002. Japan. 2002.-12. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Kobe. Szczecin.. 2005... Belak. Zbornik radova 11.. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Belak. Belak. međunarodnog savjetovanja HDO. Terotechnology.. Proceedings of the International Symposium Techno-Ocean 2002. 4. Skripta. Menadžment sustava sa stajališta troškova posjedovanja. međunarodnog savjetovanja HDO. Belak. System Model for Ship Hull Motions and Deformations Determining in Sailing Conditions. November 9. S. S. Belak. S.. The Electro-Propulsion Possibilities Related to Enhanced Availability of Propulsion and Steering Requirements. S. 2003. Čičin-Šain. Proceedings of the 5th International Conference on Marine Technology ODRA '01. Proceedings of the 46th International Symposium Electronics in Marine ELMAR 2004. Proceedings of OCEANS'04 MTS/IEEE/TECHNO. S. 2005. Šibenik. The KBXM Tanker Hull Macroelement Structure Proceedings of the International Symposium Techno-Ocean 2002.. The Propeller Thrust Force Analysis. 10. Šibenik.. D. Uvod u znanost. Belak. Metoda funkcionalne pouzdanosti. 2004. 2005. P. Belak. Menadžment sustava II. Šibenik. Zadar. Kobe.-18. Osnove određivanja pouzdanosti na pojavu inherentnih kvarova. J.. Pomorstvo. D.. Belak. 79 . Business Intelligence. Skripta. Journal of Maritime Studies..

J. S. Troškovi održavanja Zbornik radova sa VI znanstveno . Belak. Belak. Čovo. ODRA '99. Čovo. 80 .. Proceedings of the Sixth International Symposium on Marine Engineering ISME 2000. Belak. 2001.. Čovo. Belak. Gradnja broda budućnosti. May 21-23. Čovo.. Skripta. 17. "Održavanje održavanja" Zbornik radova sa VII znanstveno . S. Belak. Belak. Sveučilište u Splitu. Čovo. S... Japan. Naše More. S. 19. S. Japan. M. Belak.stručnog skupa održavanja. of the XI SYM-OP-IS.. Szczecin. 2004.. Belak. Belak. M. S. 2004. Proc. Zbornik radova XI međunarodnog savjetovanja HDO. Održavanje linije za kalandriranje.. P. 15. The KBXM Ship Hull Structure.. "Održavanje održavanja" Zbornik radova sa VII znanstveno . S. S. Belak.stručnog skupa održavanja. The Method of Analysis and Synthesis for the Solution of the Technical Problem. 2002. Oršulić. Split 2000. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2.. Šibenik 1999. Kobe. Belak. 2002. Tomašević. 3. S. 2002. S. 18.. P.. Perkov .. "Istraživanje pouzdanosti brodskog dizelskog motora". November 9. 20. Belak.. Zbornik radova Visoke pomorske škole Sveučilišta u Splitu. P. Belak. Osnove određivanja pouzdanosti na pojavu inherentnih kvarova.. P. The Advanced Aframax Tanker Engine Room Design Analysis. Proceedings of OCEANS'04 MTS/IEEE/TECHNO. Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M13 Operacijski menadžment 1.-12. Beograd. S. 21..... S.. Belak. S. The KBXM Tanker Hull Structure. Euromaintenance '98. 2000... Čovo. Šibenik. 16. 2005. Čovo.. Proceedings of the 4th International Conference on Marine Technology ODRA '01. Naprezanja voda vratila s nosivim ležajima. The Modern Tanker Engine Room Design. 6... Proc. Kolegij: M15 Metode znanstvenog istraživanja 1. Uvod u znanost. 2. S. 22. of the 3rd International Conference on Marine Technology ODRA'99 Szczecin 1999. Dubrovnik 1998. Design for Maintenance. Proceedings of the Third Conference for New Ship and Marine Technology New S-Tech 2002.14. Zbornik radova XI međunarodnog savjetovanja HDO. Belak. 2001. S.. Šibenik. P. 2000. 5. Šibenik. Belak. Proceedings of the 4th International Conference on Marine Technology ODRA '01. P. of the 14th European Maintenance Conference.OCEAN'04. Kobe. Terotechnology. Zbornik radova Visoke pomorske škole. The Ship Hull Service Continous Monitoring System and Procedure. Tokyo. Proc. Szczecin. S.. 2005. Belak.. 1991. Split 2000. 4. P. S.stručnog skupa održavanja.

. S. 4. Arhiva Instituta BISa. 81 .. 1996. 1990. Opatija. Proc. of the 4th Symposium Design ’96. Sinteza projektnog rješenja homokinetičkog zgloba.3. Belak. “The Synthesis of the Combined Bolt Design Solution for Blowback Operated Automatic Weapons”.

od totalitarizma do demokracije. matematiku i fiziku na Višoj pedagoškoj školi u Sarajevu 1967. Nastavnik na FPZ 20 godina. 82 . 6 godina. 1999. poglavlje u knjizi Injac N. Centar za razvoj i kvalitetu. Direktor OSKAR d. Oskar. Popis knjiga: 1. Politika okoliša. 1997. reizbor stavljen u mirovanje 8 godina ). Oskar. magistrirao 1980.. Vodio na FPZ u Zagrebu pet znanstvenoistraživačkih projekata financiranih iz sredstava Ministarstva znanosti RH te je sudjelovao u više od 120 projekata izgradnje sustava upravljanja kvalitetom. u Travniku. Objavio je 55 stručnih radova. majka Anica Milišić-Baraban. (u tisku) 2. 4. Zagreb. Ustanova za certificiranje sustava upravljanja. Specijalizirao je prema EOQ Harmoniziranoj shemi nakon čega dobiva zvanje: EOQ menadžer kvalitete. Bešker.Ime i prezime: Zvanje: Marko Bešker izvanredan profesor (1992. Ravnatelj CRO CERT-a. u Sarajevu (BiH). svibnja 1944.vstsi. Političko obrazovanje. M. Stanje kvalitete i odnosi prema kvaliteti u hrvatskom gospodarstvu. Bešker. 2005. g. M. 2005. sudskom presudom 2004. Centar za razvoj i kvalitetu. Sudjelovao je na brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim skupovima.hr http://www.o. EOQ auditora 1997. Zagreb. Centar za razvoj i kvalitetu. 42 znanstvena rada i pet knjiga te 21 rad iz područja upravljanja okolišem i upravljanja sigurnošću. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomira 1977. Zagreb.hr/nastavnici/mbesker Menadžment rizika Životopis: Marko Bešker je rođen u izbjeglištvu 02. menadžera upravljanja okolišem 2003. Oskar. te doktorirao 1988. Zagreb.reizbor stavljen u stanje mirovanja 8 godina) Matična ustanova: Fakultet političkih znanosti.o. otac Nikola Bešker. M. Upravljanje rizicima. Zagreb... U zvanje izvanrednog profesora u području politologije Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1992. Oskar. Bešker. Bešker. EOQ menadžer okoliša i EOQ auditor te nakon dodatnih postignuća u menadžmentu akreditaciju predavača i ispitivača u školama Europske organizacije za kvalitetu.. godine (Sudskom presudom od 2004. Završio učiteljsku školu 1962. Zagreb.. godine. Sustavi kvalitete 2000. 2 godine. ( u tisku) 3. Zagreb E-mail: URL: Kolegiji: marko@oskar. Zvanje Europskog menadžer kvalitete stekao 1996. M.

M. Centar za razvoj i kvalitetu. M. 6. Zagreb. M. 8. Bešker. 3. 2002. 2002. Visoka škola za turistički menadžment. 2003. M. Upravljanje integriranom sigurnošću (norma OHSAS 18001. Zagreb. Zagreb. Metodologija projektiranja sustava upravljanja. koautorstvo sa dr.Suvremeni sustavi civilne obrane. M. 2004. 2004. M. Zagreb. Centar za razvoj i kvalitetu. Bešker. M.. Zagreb. Oskar. 12. 2. koautorstvo 50%. Upravljanje rizicima faktor konkurentnosti poslovnih sustava.. 15. Centar za razvoj i kvalitetu. M. ISO 9000ff:2000). Oskar.. Zagreb. Centar za razvoj i kvalitetu. Psihologija i metodika poučavanja odraslih. Zagreb. Oskar. Oskar. Centar za razvoj i kvalitetu. Upravljanje kvalitetom. Bešker. M. 1995.. Bešker. Bešker. 5. M.Oskar. 1991. 4. 2003.Oskar.. Bešker.. Upravljanje eko rizicima. Bešker. 1992. Bešker. Komuniciranje i govorništvo menadžera. Oskar. Zagreb. Bešker. M. 2001. Zagreb. Upravljanje poslovnim rizicima važan čimbenik konkurentnosti.. 2005.. br... Oskar. Bešker.. Zagreb. Bešker. M.. Bešker. Upravaljanje poslovnim rizicima. M. Bešker. Oskar. Bešker. Fpz. Sekom Kugler 50%: 50%. 6. 2002. 7.5. 2. M. Metodologija analiziranja i procjenjivanja ugroženosti..Uređen sustav upravljanja – obrana od neprincipijelnosti. 1995. Upravljanje sigurnošću. Oskar. M. Planiranje i programiranje obrazovanja zaposlenih. M. 2004. Bešker.17. Zagreb.. 14. Oskar. Metodologija modeliranja poslovnih procesa. M. Popis skripti: 1. 10. Zagreb . 9. M. Bešker. Centar za razvoj i kvalitetu.. Zbornik radova. 13. Oskar. Bešker. Zagreb.. 4..Metodologija procjene rizika poslovanja. Peta konferencija kvaliteti HDK. Popis radova: 1. Privredni vjesnik poseban prilog Kvaliteta.. Dizajn i redizajn poslovnih procesa. Osiguranje i reosiguranje faktor siguranosti ljudi.Oskar. Hrvatski inženjerski savez. Bešker.. Oskar..sc. E – quolity . Centar za razvoj i kvalitetu. Zagreb. Zbornik radova. 2001. koautorstvo 50%. Upravljanje rizicima. Metodologija dizajna i redizajna organizacijskog ustroja tvrtki. 3. 2002. Bešker. 2001. M. Bešker. 11. 2003. Zagreb. Otvoreno učilište Zagreb. 1995. 83 . Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava (norma ISO 19977).. 2004. Zagreb. 1996. Bešker. M. M. Centar za razvoj i kvalitetu. Šibenik. Zagreb.

.Vodice. Kritični faktori uspjeha projekta izgradnje sustava upravljanja kvalitetom. Upravljanje eko rizicima. Sankt . Zagreb. 7.4. 5.1. Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M33 Menadžment rizika 1. Centar za razvoj i kvalitetu. 2001. simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete. ( u tisku ) 2. Bešker. Kritični faktori uspjeha projekta izgradnje sustava upravljanja kvalitetom. M. Bešker. Trogir. Utemeljenja politike okoliša. 9.. Bešker M. 2005.. 2003. 12. 2003. Bešker. Fakultet političkih znanosti. 5. Centar za razvoj i kvalitetu. Zbornik radova.Peterburg. 3.. M. 6. koautorstvo.Ru. M. Oskar.Peterburg 2004. Hercena. Oskar. Zbornik radova. M. Zbornik radova. Bešker.. Bešker. 1995. Upravljanje kvalitetom pomoću ciljeva.i. Zagreb. Sankt . Šibenik. 2004. Psihologija i metodika poučavanja odraslih. M. 2005. Oskar. Bešker.. 2000. Sigurnost i upravljanja kvalitetom.međunarodna znanstveno – stručna konferencija o pitanjima kvalitete. 2000.... Centar za razvoj i kvalitetu. Trogir. 2003...5. Simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete. 4. Bešker. Primjena metoda «šest sigma» u upravljanju organizacijom. M. Putovi razvoja akreditiranog osoblja kvalitete. 13. 11. Zagreb.. Četvrti simpozij o kvaliteti. Zagreb. Sigurnost i upravljanje kvalitetom. M. 2001. Privredni vjesnik – Poseban prilog KVALITETA. Bešker. treći simpozij o kvaliteti . Bešker.. Zagreb. 2002. M. Šesti simpozij o kvaliteti. Upravljanje sigurnošću. Bešker. M. M. Univerziteta. 84 . 8. M.2003. Bešker. Oskar. Bešker. Peti simpozij o kvaliteti.. Četvrta konferencija o kvaliteti HDK. M. Vodice.Zadar. Bešker. Zašto se upravljanje poslovanjem i kvalitetom pomoću ciljeva nerado prihvaća. Upravljanje rizicima. Upravljanje rizicima. skripta. Zagreb. M. 10.

turizma. 85 . gdje i danas održava predavanja i vježbe iz kolegija "Osnove ekonomije". te surađuje na organizaciji i provođenju Mentorske prakse studenata.Ime i prezime: Matična ustanova: Zvanje: E-mail: URL: Kolegiji: Dijana Čičin-Šain Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku predavač (2003. gdje 1995. a 1997. Osnovnu i srednju školu završava u Šibeniku te 1990.vstsi. Iste godine zapošljava se kao nastavnik ekonomske grupe predmeta u Turističko-ugostiteljskoj školi u Šibeniku. Od strane Ministarstva mora. Operacijski menadžment Životopis: Dijana Čičin-Šain je rođena 14. Udana je i majka jednog djeteta. gdje priprema obranu magistarskog rada pod nazivom "Razvoj nautičkog turizma u Europi i njegovo ekonomsko značenje". turističke vodiče i turističke animatore.) dijana@vstsi. godine upisuje Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. godine u Novoj Gradiški. Aktivno sudjeluje u pripremi i realizaciji znanstvenog projekta "Mentorska praksa studenata visoke škole za turistički menadžment Šibenik kroz proces istraživanja poslovnih procedura u oblicima turističkog organiziranja i njihovo usaglašavanje sa standardima kvalitete" pod vodstvom dr. R. sc. Imenovana je za rad s Modulom za pohranjivanje dokumenata o novim studijskim programima (Mozvag). Dobre.hr http://www. preddiplomskih i diplomskih programa koji se realiziraju u suradnji Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru i Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku. Upisuje poslijediplomski znanstveni studij "Menadžment u suvremenom hotelijerstvu" pri Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. Član je radne grupe za izradu Prijedloga programa preddiplomskih i diplomskih stručnih studija menadžmenta. godine se u istom svojstvu zapošljava u Srednjoj školi Obrovac.hr/nastavnici/dijanacs Strategijski menadžment. "Osnove menadžmenta" i "Menadžment nautičkog turizma". godine započinje s radom u Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku kao stručni suradnik iz kolegija "Ekonomika nautičkog turizma". godine diplomira i stječe zvanje diplomiranog ekonomiste u turizmu te stručnu spremu VII/1. kao i Projekta integracije sveučilišnih i stručnih. listopada 1971. prometa i razvitka imenovana je za predavača i člana ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica. Član je uredništva znanstveno-stručnog on-line časopisa u osnutku u organizaciji Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku. Aktivno se služi engleskim jezikom. 1998.

D.. Vol. Stanje i razvoj ponude nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj. Zbornik radova.. 1. 12. 2002. 2. 2003.. 13. 3. 2005. Čičin-Šain. Zbornik radova VŠTM. Šibenik. 2003. Zbornik radova VŠTM.. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2005. 15. Čičin-Šain. D. 5. Zbornik radova VŠTM. Čičin-Šain. Planiranje i izgradnja marina s menadžerskog aspekta. Skripta za predavanja i vježbe. Šibenik. TIM. Osnove menadžmenta. Zbornik radova VŠTM. Zbornik radova VŠTM. Stanje i razvoj smještajnih kapaciteta nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj. 1.. Čičin-Šain.: "Komparativna analiza upravljanja proizvodnim kapacitetom.. Čičin-Šain. D. Efikasno upravljanje i vođenje kao funkcije menadžmenta. Vol. Vol. TIM. S. 1.. 4. Menadžment marina. Vol. D. Vol. Čičin-Šain. TIM. 3. Vol. Čičin-Šain. stavovi nautičara. Vol.. Šibenik. 2004. 2. Vol. D. Planiranje. D. Menadžment i poslovna organizacija. Čičin-Šain. 14. Šibenik. TIM. D. 2. Čičin-Šain. Belak. D.. terotehnologije i LCC sa stajališta troškova".. Čičin-Šain. međunarodno savjetovanje HDO-a. 2004. Belak. Čičin-Šain. Čičin-Šain.. Šibenik. 1.. Zbornik radova VŠTM. D. 2004.. D. Čičin-Šain. međunarodno savjetovanje HDO-a. D. Ekonomski fakultet Zagreb. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2004. Šibenik.. TIM. Osnove ekonomije. Makroekonomski pokazatelji i analiza hrvatskog gospodarstva.. 10. Šibenik. Zbornik radova VŠTM. 2. 2.: "Menadžment sustava sa stajališta troškova posjedovanja". 2004. Čičin-Šain. 2002. Zbornik radova.. 1. Šibenik. 8. Zbornik radova VŠTM.. 2003.. Tržište rada i socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj. Šibenik.Popis skripti: 1. Organizacijske strukture hrvatskih marina. Šibenik. 2. Čičin-Šain. TIM. Floigl: "INTEGRATION OF MENTORIAL STUDENT INTERNSHIP IN EDUCATION FOR TOURISM". predviđanje i odlučivanje kao funkcije efikasnog menadžmenta.. 11. 2.. 6.. Vol. Zbornik radova VŠTM. 2004... Šibenik. Vol. 11. Popis radova: 1. Zbornik radova VŠTM. 11. M. D. 2004. Vol. 9. TIM. D. Čičin-Šain. 86 .. 2003. TIM. TIM. 2003. 2003. TIM. Utjecaj okruženja na menadžment poduzeća. 1. Šibenik. 7.. D. Sustavi menadžerske kontrole. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. D. D. TIM. D. Zbornik radova VŠTM. S. Nautički turizam i održivi razvoj.. Skripta za predavanja i vježbe. Šibenik. TIM. Šibenik. Skripta za predavanja i vježbe. 2003. Vol. D. Čičin-Šain. Međunarodna znanstvena konferencija "Rethinking of Education and Training for Tourism". Čičin-Šain.. 2. Šibenik. Zbornik radova VŠTM....

Vol. Čičin-Šain. TIM.. TIM. TIM. 2. Čičin-Šain. Čičin-Šain.. D. 2004. D. predviđanje i odlučivanje kao funkcije efikasnog menadžmenta.. Kolegij: M35 Strategijski menadžment 1. 3. Čičin-Šain. D. Belak. 2004. Čičin-Šain. 2.. Zbornik radova VŠTM.16. 2. 2003. Zbornik radova VŠTM. Sustavi menadžerske kontrole.... Zbornik radova VŠTM. Čičin-Šain.. terotehnologije i LCC sa stajališta troškova". Vol. 1. Belak. Utjecaj okruženja na menadžment poduzeća. Vol. Efikasno upravljanje i vođenje kao funkcije menadžmenta. Planiranje. Utjecaj okruženja na menadžment poduzeća.. Menadžment i poslovna organizacija. 2005. 2. D. Menadžment i poslovna organizacija. Vol. 2. Zbornik radova VŠTM. Šibenik. Šibenik. D. 2004. Vol. 2. Zbornik radova.: "Komparativna analiza upravljanja proizvodnim kapacitetom. 2. Šibenik... D. 11. 17. 2004. 4. S. Čičin-Šain. Zbornik radova VŠTM. Vol. Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M13 Operacijski menadžment 1. Šibenik. TIM. Zbornik radova VŠTM. međunarodno savjetovanje HDO-a. TIM. TIM. S. D. Čičin-Šain. TIM. 11. međunarodno savjetovanje HDO-a. Šibenik. Uloga države u razvoju hrvatskog gospodarstva. 4. D. Zbornik radova VŠTM. 3. 2005. D. 5. Prihodi i troškovi kućanstava u Republici Hrvatskoj. 2.. Vol. TIM. Šibenik. Čičin-Šain.. 2004.. Zbornik radova VŠTM. 2004. 2004.. Čičin-Šain. Šibenik.. 2003. Šibenik. Vol. Vol. 1. 2. Šibenik. TIM. D. 87 .: "Menadžment sustava sa stajališta troškova posjedovanja".. D. Zbornik radova.. Zbornik radova VŠTM.. Čičin-Šain..

2002. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.. Recenzent i urednik više objavljenih stručnih i znanstvenih radova. Popis knjiga: 1. Objavio više stručnih i znanstvenih radova. R.. rujna 1939. Privredna komora Zadar. Ekonomika i organizacija ugostiteljskih poduzeća. R. Popis skripta: 1. Menadžment turističke destinacije. Osnove turizma. Visoka škola za menadžment u Šibeniku. Dobre. Skripta. godine izabran u nastavno zvanje profesora Visoke škole. Dobre. 2004. 3. a Ekonomski fakultet u Zagrebu. U znanstveno – istraživačko zvanje znanstvenog suradnika biran 1986. 2. 2004. R. Zadar. Više godina bio profesionalni politički djelatnik. Inovacije i tehnološke strategije. Sada prodekan i nastavnik u Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku. Menadžment ugostiteljstva. Šibenik. Skripta. škola za turistički turistički škola za 88 . Dobre. 2003. Dobre.. Dobre. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Pohađao specijalističke studije na Sveučilištu za strance u Perugi – Italija. 2001.. Inovacije. 4.Ime i prezime: Zvanje: Matična ustanova: E–mail: URL: Kolegiji: Ratko Dobre profesor visoke škole (2003. Menadžment ugostiteljstva. R. Visoka turistički menadžment u Šibeniku. 2. Skripta. Šibenik. a 2003. R. Šibenik. 2004. 3. 4. Dobre. Visoka turistički menadžment u Šibeniku.hr/nastavnici/rdobre Inovacije i tehnološke strategije Životopis: Rođen 10. R. Šibenik. R.. Dobre. tehnološke promjene i strategije. Objavio više stručnih radova iz područja biologije i povijesti pčelarstva. Šibenik...vstsi. Šibenik. 1983. godine. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Gimnaziju završio u Zadru.hr http://www. Visoka škola za menadžment. novinar i publicist. Ima više društvenih priznanja. Govori talijanski i ruski jezik. U istom je fakultetu magistitao i doktorirao iz područja marketinga. Radio u gospodarstvu kao rukovoditelj plansko – analitičkih službi i kao komercijalni direktor. Skripta. godine u Šibeniku.. R. Dobre. tri visoka državna odlikovanja i Nagradu grada Zadra za znanstveni rad. Šibenik. Organizacija tržišne funkcije. 2001.) Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku rdobre@vstsi.

5. 2004. Dobre. Šibenik.. Skripta. Šibenik. 89 . 2. Ekonomika poduzetništva. 2004. tehnološke promjene i strategije. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Inovacije i tehnološke strategije. Skripta. R. Dobre.. R. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2001. Dobre. Šibenik. Inovacije. Kompetencije za sudjelovanje u nastavi: Kolegij: M22 Inovacije i tehnološke strategije 1. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.. R.

Ž.. Lambaša Belak. travnja 1974. Lambaša Belak. pod mentorstvom prof.) Matična ustanova: Visoka škola za turistički manadžment u Šibeniku E-mail: URL: Kolegiji: nikolina@vstsi.hr/nastavnici/n. Završila je informatičke tečajeve: Word 2000. Vol. 2004. travnja 2001. Sredstva ponude jela i pića. Šibenik. Ima odlično znanje engleskog jezika.gacina Poslovna etika Životopis: Nikolina Gaćina rođena 15. dr. Gaćina. smjer: laboratorijski. Vinarstvo. Lambaša Belak. N.. Zagreb («Microsoft» cerified). godine u Šibeniku gdje završava osnovnu i srednju školu (medicinska i kemijska škola) i stječe obrazovni profil: zdravstveni tehničar. Zagreb. 2. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.. 3. Zbornik radova VŠTM. 2. Priprema i posluživanje jela. počinje raditi na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku. TIM. dobro znanje talijanskog jezika i početno znanje njemačkog jezika. Studij završava VII stupnjem s prosjekom ocjena 4. Ž. Vol. Šibenik. TIM. Zagreb. Ž... Vol. 2004. N. Šibenik. Ž. Gaćina. Ž. Šibenik kao asistentica iz kolegija «Tehnologija hrane – priprema i posluživanje». «Algebra» škola informatike. Gaćina. 2. Excel 2000. sc. N.. Tehnologija hrane. Šibenik. Internet i mrežne komunikacije.vstsi.hr http://www. 2005. Zagreb. Nakon srednje škole upisuje Prehrambeno-biotehnološki fakultet.. 2004. Šibenik.. «Algebra» škola informatike.Ime i prezime: Zvanje: Nikolina Gaćina asistent (2003. 90 . Zbornik radova VŠTM. Vol. TIM. 4. Diplomirala je radom: «Obrada vode reverznom osmozom». 24. srpnja 1992. Lambaša Belak. Zbornik radova VŠTM.. 2004. Gaćina. Maturirala je 17.2. Rad je izrađen u Laboratoriju za tehnološke i otpadne vode. 2. Normativi i temeljne kuhinjske kalkulacije.. TIM. N.. 2. Popis radova: 1. Gaćina. N. Skripta. Popis skripti: Lambaša Belak. Ivan Mijatović. Zbornik radova VŠTM.. smjer: biokemijsko inženjerstvo. «Algebra» škola informatike.

. 2004. Zbornik radova VŠTM Vol. Šibenik.. 2004.5. Ž. TIM. 6.. Ž. Gaćina. 91 . Lambaša Belak. N. Gaćina. Handouti. Lambaša Belak. Šibenik. Tehnologija hrane. Osobine nekih narodnih kuhinja i zdrava prehrana.. Radić.. N. T.. 2. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.

Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2002.. P. 2005. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. godine. Marketing. trgovini i ugostiteljstvu te prosvjeti.vstsi. 3... elektronskoj i prehrambenoj industriji. Priručnik međunarodne ekonomije. 2000. 2. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 5. Sve to je provedeno u različitim gospodarskim djelatnostima – građevinarstvu. 2005. Gardijan. Trideset godina radnog vijeka proveo je na brojnim radnim mjestima od referenta i samostalnog referenta plana i analize. samostalnog poduzetnika i nastavnika na visokoj školi. Šibenik i bio njegov tajnik od 1981.Ime i prezime: Petar Gardijan Znanstvena titula: viši predavač (2003. II. 4. Gardijan. P. Gardijan. 2004.. Šibenik.) Matična ustanova: Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku E-mail: URL: Kolegiji: gardijan@vstsi. Menadžment poduzetništva i Međunarodnu ekonomiju. do potpredsjednika SOUR-a. produkt menadžera u marketingu. Šibenik.. Sudjelovao je u osnivanju Društva za marketing Šibenik – DMK.hr/nastavnici/p. Skripta. Prošireno izdanje. Šibenik.. Sudjelovao jeu osnivanju ekološke udruge Zelena akcija Šibenik i bio voditelj Stručne komisije od 1988. P. P. do 1988. Skripta. Šibenik. u Plastovu (Skradin). komercijalnog direktora. Turističke agencije i turoperatori. Menadžment poduzetništva. Skripta. Skripta. Gardijan. direktora OOUR-a. znanstvenog novaka u institutu. Završio je Srednju ekonomsku školu. Skripta. Gardijan. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu. Šibenik. Marketinško upravljanje turističkim organizacijama i destinacijama. Šibenik. Popis skripti: 1. ekonomski fakultet i magisterij iz marketinga. Marketinški priručnik. P. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. do 1992. Popis knjiga: 1. Marketinški priručnik. 92 .hr http://www.07. Gardijan. 2002.1943. Na Visokoj školi za turistički menadžment predavao je i predaje kolegije: Turističke agencije i turoperatori.gardijan Inovacije i tehnološke strategije Životopis: Petar Gardijan rođen je 10. P.

Šibenik. 2005. te stekla zvanje diplomirnog ekonomiste. 2004. Popis skripti: 1. Skripta. Šibenik. 2004. Skripta. Šibenik. Goleš. imenovana je za člana ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku. 93 . Skripta. Amortizacija. 4. Član je Udruge «Hrvatski računovođa» i Društva menadžera kvalitete. 2003. 2. 6..2005. Skripta. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. a srednju ekonomsku školu u Šibeniku.. Dokumentacija.Ime i prezime: Zvanje: Divna Goleš predavač (2003. u Šibeniku. stekla je zvanje «Ovlašteni računovođa» red.. 3. obrtna sredstva. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.vstsi. kolovoza 1962. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. godine započinje s radom na Visokoj školi za turistički menadžment kao stručni suradnik za kolegije «Ekonomika poduzeća» i «Ekonomika ugostiteljskih poduzeća». Zbirka zadataka i rješenih primjera. Goleš. Skripta. U Splitu je 1989.02. Šibenik. U organizaciji neovisne udruge računovođa. Upoznajmo normu ISO 9000. D. auditi. solventnost. Ekonomika troškova. D. 2004. U Vrpolju kod Šibenika pohađala je osnovnu školu. turizma.hr http://www. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 5. kapacitet. prometa i razvitka br. 530-14-05-02 od 28.1999. Veliki dio svog radnog vijeka provela je u gospodarstvu i to na rukovodnim dužnostima. Goleš.. godine radi kao predavač na Visokoj školi za turistički menadžment. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.) Matična ustanova: Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku E-mail: URL: Kolegiji: divna@vstsi. Šibenik. Od 2003. Ekonomika dugotrajne i kratkotrajne imovine. poreznih savjetnika i financijskih djelatnika «Hrvatski računovođa» 1999. se školovala za EOQ menadžera kvalitete te stekla Certifikat menadžera kvalitete ( MK – 0242 -1/2004 . Goleš.. Zbirka zadataka i rješenih primjera.hr/nastavnici/dgoles Menadžment rizika Životopis: Divna Goleš je rođena 21. D. D. na Ekonomskom fakultetu diplomirala. D.) –EOQ Quality Systems Manager izdano od European Organization for Quality ( registration No: AT04SM-905).br. 2004. Goleš. Od 1999. 2003. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Goleš. Šibenik. D. Rješenjem Ministarstva mora.uvjerenja 549 od 06. Skripta. Troškovi.10..

Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M33 Menadžment rizika 1. Metode upravljanja troškovima. 2003.... Zbornik radova VŠTM. 2004. 2. 2003. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2. Goleš. TIM. Goleš. Ekonomika troškova. Goleš. Vol. D. 3.. Goleš. Vol.... D. TIM. TIM. 2004. Šibenik. Metode upravljanja troškovima. Šibenik. Kvaliteta u turizmu. 2. Ekonomika dugotrajne i kratkotrajne imovine. 2003. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. D. Goleš. 94 . Skripta. 2003. Goleš.. Šibenik.Popis radova: 1. Zbornik radova VŠTM. TIM. Zbornik radova VŠTM. D. Vol. 2. 1. D.. 1. Šibenik. 3. Zbornik radova VŠTM. Zadovoljstvo kupca. Skripta. D. Vol.

A. a daljnje školovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Splitu smjer računovodstvo i financije.. gdje na rukovodnoj funkciji šefa računovodstva i financija ustrojava sve službe poduzeća.o.o.o. Vodi naprednu grupu studenata kroz projekt uvođenja novih turističkih proizvoda i usluga u poduzeća od ideje do realizacije. Analiza financijskih izvješća. Vol. te je vodila sve aktivnosti osnivanja poduzeća " Centar za turizam " d. Vol. Šibenik. 2004. godine u Šibeniku. 2004. U skladu sa svojom stručnom djelatnošću član je Društva financijskih i računovodstvenih djelatnika. Zbornik radova VŠTM. veljače 2005. Vremenska razgraničenja i njihov utjecaj na poslovni rezultat. Grubišić.) Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku anita@vstsi. A. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završava u Šibeniku. Popis radova: 1.. TIM. na radnom mjestu voditelja računovodstva i financija.Godine 1995. Godine 1998. 2. majka dvoje djece. TIM. imenovana je za člana ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku. prometa i razvitka broj 530-1405-02 od 28. 95 . Godinu dana kasnije prelazi u tek registrirano poduzeće « ZNAKOM « d.hr http://www. godine.Ime i prezime: Zvanje: Marična ustanova: E-mail: URL: Kolegiji: Anita Grubišić predavač (2003.hr/nastavnici/agrubisic Upravljanje troškovima Životopis: Anita Grubišić rođena je 05. zaposlila se u poduzeću « COLIBRI» d. prezentacije te prodaje i naplate. Upisana je na poslijediplomski znanstveni studij na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Ponašanje troškova. koji je zaživio u praksi pod nazivom «Eno-gastro doživljaj». A. Udana je. Frane Z. 2004. TIM. 3.. Negro: «Osnove računovodstva i financija» Šibenik 1999. godine i «Financijski menagement» Šibenik 2002. Šibenik u vlasništvu Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku.vstsi. godine diplomira i stječe zvanje diplomiranog ekonomiste te stručnu spremu VII/2. gdje u veljači 1995.o. Grubišić. Aktivno se služi engleskim jezikom.o. Šibenik. Zbornik radova VŠTM.. čiji je i direktor.o. 2.sc. Šibenik. Vol. Rješenjem Ministarstva mora.Izradila je stručnu recenziju knjiga mr. Šibenik. Šibenik. turizma. započinje s radom na Visokoj školi za turistički menadžment Šibenik gdje i danas radi kao šef računovodstva i kao predavač iz kolegija «Računovodstvo i financije« i « Financijski menadžment i bankarstvo «. Grubišić. Zbornik radova VŠTM. 2. 2.. travnja 1971.

Grubišić. TIM. A. Šibenik. Šibenik. Oporezivanje nesamostalnog rada. Šibenik. Šibenik. Grubišić. TIM. 3. 2003. 2003... Vol. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Šibenik. 1.. 2004.. 1. Zbornik radova VŠTM. 8. 2. Vol. 6. Zbornik radova VŠTM. Dugotrajna imovina. 1. 2003. Protokol vježbi.. A. A. Vol. Grubišić.4. TIM.. Bilanca – temeljni financijski izvještaj. Grubišić. 1.. A.. 2003. Dugotrajna imovina. TIM. 7. Popis skripti: 1. Grubišić. Šibenik. Bilanca. Zbornik radova VŠTM. Vol. Šibenik. Vol. kratkotrajna financijska imovina. Šibenik. 2. Protokol vježbi. Šibenik. 2.. Vol. Grubišić. 1. TIM.. A. Razred 1. Novac.. Vol. 2003. TIM. TIM. A. Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M34 Upravljanje troškovima 1. 2004. Bilanca – temeljni financijski izvještaj. Grubišić.. Zbornik radova VŠTM. A. 1. A. Šibenik. 2003. Zbornik radova VŠTM. Zbornik radova VŠTM. A. Grubišić. 2004. Šibenik.. Protokol vježbi. 2. A. gubitak iznad visine kapitala. A. Vol. Zbornik radova VŠTM. Grubišić. Zbornik radova VŠTM.. kratkoročna potraživanja. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 5. 2003. Ponašanje troškova. 3.. Namirenje potraživanja i obveza putem prijeboja. Razred 0.. Grubišić. 96 .. 2003.. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. TIM. Grubišić.

.hr/~mjakic Poslovna etika Životopis: Mirko Jakić. Jakić. Zagreb 1993.) Sveučilište u Zadru mjakic@unizd. Sveučilište u Splitu. M. Zagreb 2003. a diplomirao je 1977. 1985. M.. Popis radova: 1. . Filozofija o znanosti.. M. a od 2004.1991. Znanstveni realizam u filozofiji hilaryja putnama. M. Jakić. Dodiplomski studij hrvatskog jezika i južnoslavenske književnosti i filozofije upisao je na Filozofskom fakultetu u Zadru 1973. M. Zagreb 1989. kao docent. 2. do danas radi na Sveučilištu u Zadru kao Izvanredni profesor. HFD Zagreb 2002. izmijenjeno izdanje ).. 3. M. Jakić. a od 1998. Potvrđuju li računala postavku o ontologijskom utemeljenju logike? Filozofska istraživanja. Sveučilište u Splitu. U razdoblju od 1978. Filozofski fakultet s tezom: »Filozofija matematike Hilarija Putnama«.Ime i prezime: Zvanje: Matična ustanova: E-mail: URL: Kolegiji: Mirko Jakić izvanredni profesor (2003. Has logic any ontology? Synthesis Philosophica. 1989. od 1991. fasc.personal. Jakić. Logika ( IV.unizd.. 2. Zagreb 2003. hfd. Od 2003. završava doktorski studij iz filozofije na Sveučilištu u Ljubljani. Jakić. rođen je 1954.1998. do danas kao prorektor za nastavu. . hfd. završava Magistarski studij iz filozofije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Disputatio philosophica 1. – 2003. Popis knjiga: 1. Školska knjiga. Jakić. Critique of Immanuel Kant's Criticism.kao izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Conjectures and Metalogical Rules. 19. 3. 1. Jakić. Synthesis Philosophica.. s tezom: »Suvremeno poimanje znanosti i tehnike«. M. 4. HFD Zagreb 2004.. vol. 97 .hr http://www. u Sinju. radi kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zadru.. Zagreb 2004.

Jakić. od 1996. Putnamova teorija psihološkog funkcionalizma. Zagreb 1985. M. Radovi.60.262) pod naslovom "Apriorizam u matematici i logici". M. Jakić. Zagreb 1988.. M. Radovi. Acta Analytica. Critique of Immanuel Kant's Criticism. Zagreb 1988. 3. Zagreb 2004. Jakić. Kantov doprinos formiranju pojma znanosti u filozofiji. voditelj znanstvenoga projekta (070017) pod naslovom "Znanje i protok informacija".) 3.704. od 1991.. voditelj znanstvenoga projekta (6 ..752. Jakić. (str. . Acta Analytica. Disputatio philosophica 1. . Jakić. 187.) 4. Jakić. 2. 702. god. 196. Postoji li mjesto za jednu neplatonističku apriorističku epistemologiju u filozofiji matematike? Filozofska istraživanja. On the nature of mathematical theories (1).) 10. (str. (str. (str.) 6.) 11. god. 57.) Popis projekata: 1. . Ljubljana / Bad Radkesburg 1986. Putnamova teorija psihološkog funkcionalizma. Putnam i istina Filozofska istraživanja. (str. Filozofska istraživanja. (str. Radovi. Zagreb 1990. 738. (str. What is new in Ian Hacking's realistic understanding of science. Zagreb 1992. M.) 12. Zadar 1984.195. Jakić.704. 259.) 8. M. M. Zagreb 1990.81. .. do 1999. . 196. (str. On Kitcher's Objection to the Apriorist Program in Mathematics. . god.) 98 . Jakić. (str. 181 195. . M.. Jakić.271. 702. Jakić. M. 17. Zadar 1992. Jakić. (str.. do 1996. What is new in Ian Hacking's realistic understanding of science.5. M. Ljubljana / Bad Radkesburg 1986. Filozofska istraživanja. 71. Hegelov pojam znanosti i kritika posebnih znanstvenih disciplina.01 . M. Jakić. 187. Filozofska istraživanja. M. god. od 2002. M..) 7. god. Putnam i istina Filozofska istraživanja.) 9.28.. 2. voditelj znanstvenoga projekta (0070004) pod naslovom "Spoznajni i ontologijski vid suvremene simboličke logike" Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M12 Poslovna etika 1. (str. Zadar 1986. 181 .

unizd.hr/~m.dr. Zadar. svibnja 1963. Stresnost i izvori stresa odgojiteljskog posla. u Zadru. siječnja 2005.sc. prodekana za nastavu.hr http://www. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prijavljuje doktorsku radnju "Odnosi s vršnjacima kao prediktori različitih aspekata prilagodbe u školi" kod mentorice prof. M. g. Popis objavljenih radova (u posljednjih pet godina): 1. Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece E-mail: URL: Kolegiji: mklarin@unizd. stručnih i preglednih radova i prethodna priopćenja u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom i domaćim časopisima.. prof. pred povjerenstvom prof.personal. g. Klarin.. u stalnom je radnom odnosu na Filozofskom fakultetu. g. upisuje poslijediplomski studij .sc. Vlasta Vizek-Vidović. Marine Ajduković.) Matična ustanova: Sveučilište u Zadru. g. Obnašala je dužnost predstojnika Zavoda za predškolski odgoj. Klarin.klarin Menadžment konflikata Životopis: Mira Klarin rođena je 3. stavove i neke aspekte samopoimanja" pod mentorstvom prof. Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu iz Razvojne i Edukacijske psihologije. 99 . 450.Član je Hrvatskog psihološkog društva i u proširenom predsjedništvu Komunikološkog društva Hrvatske. 2004.sc. g.dr. prosinca 2000. Od 1993. siječnja 1998. Osim na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece. 1999. Alije Kulenovića. 2.znanstveno usavršavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima i objavljuje više znanstvenih. Recenzira radove za časopise i zbornike. završila je jednopredmetni studij Psihologije. 1995. 20.dr. sc. obranom magistarske radnje "Utjecaj rada u malim grupama na usvajanje znanja. 2005. Psihologiju komunikacije realizira na Odjelu za informatologiju i komunikologiju i na Visokoj teološkokatehetskoj školi u Zadru. 144/4. M.dr. Napredak. Očeva uloga u razvitku samopoštovanja. Doktorsku disertaciju obranila je 18. Marina Ajduković i time stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti.dr. a diplomu Magistra društvenih znanosti znanstvenog polja psihologije steče 19. Slavko Kljajić. Na Visokoj školi za turistički menagement u Šibeniku vodi kolegij Psihologija međuljudskih odnosa. polje psihologije.Ime i prezime: Zvanje: Mira Klarin docent (2005. prof.sc. od Matičnog povjerenstva izabrana je u zvanje docenta za područje razvojne psihologije. Zbornik radova Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1987.

Klarin. 19. M. Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije. Klarin.. Nenadić-Bilan.. 1. god. Split. br... 1-2.. Razvoj i igra djeteta predškolske dobi. 12. Lukić. Baština k baštini. 129-141. 2002. Klarin. Razvoj u socijalnom kontekstu.. Klarin. 14.. Zbornik radova "Učitelj/odgojitelj u razvoju djeteta i škole" Visoke učiteljske škole u Petrinji. 2002. 2001. Bacalja. R.longitudinalno ispitivanje. Lj. 6. 249-257. 9/2. 81-95. Dječji vrtić kao dječji kulturni centar. 2000. 55-69. M. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. Socijalna kompetencija u kontekstu socijalnih i bihevioralnih korelata. br. Vidaković.. M. Društvo i tehnologija.. Medij kultura i odnosi s javnostima. 16. M. 2002.. str. Osjećaj usamljenosti u kontekstu vršnjačke interakcije. M.. O nekim osobitostima recepcije dječje poezije u mlađim razredima osnovne škole . 2001. 13.. Zbornik radova Visoke učiteljske škole u Zadru.. 8... Klarin. 2004. 2002. 2. M. Klarin. Kvaliteta interakcije s učiteljicom i zadovoljstvo školom.. Klarin. Uloga socijalne podrške vršnjaka i vršnjačkih odnosa u usamljenosti predadolescenata i adolescenata. M. 18. Emocionalna privrženost djeteta i odgojitelja/učitelja. 5. Vidaković J.. Ponašanje djeteta rane školske dobi u interakciji s učiteljicom. 2002. odgojitelj. M. 78-81. J. Zbornik radova Visoke učiteljske škole u Zadru. M. 1. Hvar. Klarin.. br. 15. 75-80... Uloga odgojitelja na socijalni razvoj djeteta". 100 . M. 13/6. Klarin. M. 14. Zbornik radova "Mirisi djetinjstva. 2004. 7. Dimenzije obiteljskih odnosa kao prediktori vršnjačkim odnosima djece školske dobi. Lokas.1 str. str. 164-168. Društvena istraživanja.. Klarin. Socijalne vještine kao temelj ne/uspješne komunikacije.. 2002. (prethodno priopćenje) 11. 20. br. Empatija i vještine komuniciranja kao temelj stereotipiziranja i međukulturalne komunikacije. Klarin. D. 11. učitelj. 2002. Tehnologija obrazovanja i mehanizmi suočavanja sa stresom. 81-85. M. Stabilnost prosocijalnog i agresivnog ponašanja u socijalnom kontekstu .3. Klarin. str. Zbornik radova "Djetinjstvo.rezultati jedne ankete. Zadar. M. Zbornik radova Visoke učiteljske škole "Živa baština".. 148-150. M. M. 17... Zbornik radova "Dani predškolskog odgoja.. 2002. 4-5. str. kultura i odnosi s javnostima. Kvaliteta interakcije s učiteljicom i zadovoljstvo školom. 2004. I. Zbornik radova. 167-175. 805-825.. 2003. br. Dijete. Informatologija. str. Split. M. 2002. Klarin. Klarin... Ušljebrka. 1. Mediji. M. Zbornik radova sa skupa. Annales. 2003. 7. Annales for Istrian and mediterranean Studies. Vuković.. br. M.. Klarin. (pregledni rad) 10. Klarin. M. 34. 9. 2002. 1/2. Društvena istraživanja. 1081-1099.. 4.. M. Klarin.... razvoj i odgoj. Internet i međukulturalna komunikacija. Klarin.

Klarin.. 4. 81-95.2. 1/2.1 str.. Tehnologija obrazovanja i mehanizmi suočavanja sa stresom. M. Stabilnost prosocijalnog i agresivnog ponašanja u socijalnom kontekstu . M. str. Klarin.. Klarin. 2002. M.. Klarin.. 167-175. Vol.21. Razvoj u socijalnom kontekstu. Socijalne vještine kao temelj ne/uspješne komunikacije. 3.. Zbornik radova. Klarin. M. Dimenzije roditeljstva kao prediktori agresivnom i asertivnom ponašanju djece školske dobi". J. 2002. (prethodno priopćenje) 101 . 2. 2002. 2. br. 148-150. Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 2002... Mediji. Zbornik radova Visoke učiteljske škole "Živa baština". br 1(2). M. 11-20. str. M. br. Vidaković. Društvo i tehnologija. 164-168. Zagreb.. Vuković. 2000. kultura i odnosi s javnostima.longitudinalno ispitivanje. Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M21 Menadžment konflikata 1.

godine. (Choice Thery. Završila je certifikatnu 2001. Pohađala je edukaciju iz Bihevioralno-kognitivne terapije 1994. Završila je pri Harvard School of Public Health međunarodnu poslijediplomsku edukaciju iz područja identifikacije i terapije posttraumatskog stresnog sindroma 1997. Osniva 1994.t-com.lugovic@vstsi. godine. obranila je specijalističku radnju pod nazivom «Procjena psihičkih osobina radnika fizičko-tehničke zaštite» 2001. Educirana je prema programu Rehabilitacije u zajednici i sudjeluje u radu Prve Hrvatsko-kanadske temstske konferencije o projektu «Razvoj rehabilitacije u zajednici u republici Hrvatskoj» i drugih programa edukacije iz područja telefonskog psihološkog savjetovanja. Priprema i provodi projekte «Savjetovalište za djecu» i «Šareni telefon» u projektu UNICEF-a «Gradonačelnici – branitelji djece» i u suradnji sa IRC Umbrella Grant-om 1995. posttraumatskog stresnog sindroma. i 1996.g. Završila je edukaciju za facilitatora – Technology of participation The Institute of Cultural Affairs. 04. Tijekom studija psihologije radi kao studentpsiholog na Institutu za medicinska ispitivanja i medicinu rada i u novinskoj kući Vjesnik na istraživanju čitanosti novinskih izdanja. Split. (WGI voditelj Leon Lojk). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju završila je studij pedagogije 1978. kojoj je osnovni cilj psihosocijalna pomoć djeci i obiteljima.) Matična ustanova: Centar za socijalnu skrb.vstsi.lugovic@si. do danas. 02. Šibenik E-mail: URL: Kolegiji: gina.hr/nastavnici/glugovic Psihologija za menadžere. Dobrotvornu udrugu "Štit" Šibenik. Stručni je koordinator i voditelj Centra za psihosocijalnu pomoć Nacionalnog programa psihosocijalne pomoći Ministarstva hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije od 1995. Lead-Managment) i postcertifikatnu edukaciju iz Realitetne terapije 2004.g. 1995 i 1996. supruga poginulih 102 . SKID-I i SKID-II. 1956.Ime i prezime: Zvanje: Gina Lugović viši predavač (2003. gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. i stekla naziv magistra specijaliste kliničke psihologije.hr gina. 2000. komunikacijskih vještina i pomoći specifičnim skupinama organizirane od različitih domaćih i stranih institucija i stručnjaka. Odsjek za psihologiju. Participatory Strategic Planning i Group Facilitation Methods.g. reality Therapy. Pohađala je edukacijski seminar za uporabu MMPI-2.hr http://www. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. i na Odsjeku za psihologiju studij psihologije 1980. U radu Centra PSP organizira i provodi stručni individualni i skupni rad djece. Menadžment konflikata Životopis: Rođena je u Osijeku.

Član je Hrvatske psihološke komore. Lugović. MHBDR. 2005. Skripta. Sekcije za medicinu rada i Hrvatskog društva za dojenačku. Šibenik. 2. Tijekom rada u Savjetovalištu «Psiha» obavlja poslove u sklopu zanimanja «psiholog» za djecu i odrasle usmjeren na razumijevanje a time i poboljšanje komunikacije unutar obitelji. ur. Osnovni elementi međuljudskih odnosa. Predavala je psihologiju kao stručni predmet tijekom perioda od 1982. Etičkog odbora HPK. do 2002. Bila je član Društva i član predsjedništva Saveza društava invalida cerebralne i dječje paralize Republike Hrvatske. B. prometnoj). Stalni je sudski vještak za područje psihologije od 2003. Petogodišnja iskustva u radu sa sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata. Gradska knjižnica «J. Svjetske udruga za psihosocijalnu rehabilitaciju – hrvatski ogranak. 2. razvojačenih branitelja.psihofiziologije rada. Popis knjiga: 1. Lugović. Gogić. 2005. Regionalni je mentor suradnik Programa «Vrijeme oporavka – pogled u budućnost» Hrvatske sekcije žena volonterki s operiranom dojkom od 2001. kao samostalni psiholog u Službi medicine rada na poslovima procjene i ocjene radne sposobnosti i kao psiholog konzultant za Odjele pedijatrije. radi u Medicinskom centru Šibenik i Domu zdravlja Šibenik. Visoka škola za turtistički menadžment. G. Stjepan Sirovica. G. Lugović. OB Šibenik. ur.. G. Zagreb. Bila je stručni suradnik pri Visokoj pomorskoj školi Split. Kultura komuniciranja i poslovna etika. Knezović. Visoka škola za turtistički menadžment. a sada je volonter Hrvatske udruge tjelesnih invalida Zagreb. Sekcije za kliničku psihologiju. 2001. D. Od 1980. Član je Hrvatskog društva sudskih vještaka. Šibenik. predavač stručnih kolegija iz područja psihologije . obitelji i svih stradalnika iz Domovinskog rata.. Psiholozi i psihološka pomoć tijekom Domovinskog rata. Sada radi u Centru za socijalnu skrb Šibenik na poslovima psihologa u Savjetovalištu za mladež. Lugović. Sudionik je Simpozija socijalne pedijatrije u Šibeniku od 1989. psihijatrije i neurologije. u srednjim školama u Šibeniku (medicinskoj. dječju i adolescentnu psihijatriju. Skripta. G. Sekcije za forenzičku psihologiju.. Hrvatskog psihološkog društva. kao psiholog u tima u Savjetovalištu za brak i bračne odnose i u timu za delinkvenciju. U Prometnoj školi je pripremila skriptu iz predmeta Prometna kultura s osnovama psihologije. 1997. Šižgorić». Centar za psihosocijalnu pomoć Šibensko-kninske županije. . radi na radnom mjestu psihologa u Centru za socijalni rad Šibenik. Hrvatski psihosocijalni program. invalida.2000. ekonomsko-turističkoj. U projektu Ministarstva prosvjete i sporta bila je koordinator Školskog preventivnog programa za prevenciju zlouporabe droga. Šibensko zdravstvo u Domovinskom ratu.. Popis skripti: 1. Kocijan-Hercigonja. Z. Šibenik. 103 .hrvatskih branitelja. brak i obitelj. Od 1985.

. G. Stručno vijeće za ravnatelje Šibensko-kninske i Zadarske županije. Vodice. G. Sekcija za forenzički psihologiju.. 2004. Filip Jakov. Skripta. 934-940 3.. Đ. Đ. 5.... 5.. Popis pozvanih predavanja: 1. G. 1999. Lugović.. 2003 Popis objavljenih radova: 1. Belicza. UNH. Poslovna komunikacija. J. Psihologija međuljudskih odnosa. Israel. ministry of Education. G. Komunikacija (stručni tim – roditelji. 2004. Radovančević. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad. G. Biograd... Ayalon. G. Šibenik. 2004 3.. Lugović. SHEFI. Knin. Lugović. 1999. Visoka škola za turtistički menadžment... HPD.. Lugović. Rašunović-Sunara. obligations and resopnsabilities in Croatia – Pilot study. 4. Nastajanje traume. Lj. Lugović. Solaris. obvezama i odgovornostima pacijenata – pilot-istraživanje. osobine razvoja djeteta i mogućnosti vrtića). J. 6. M. Skradin Children Posttrauma Study. 2004. G. Lugović. 2004 4. Knin.. Lugović.. Vol.. Ispravni putevi za učiniti pravednu stvar – Tolerancija. 2. Odsjek za psihologiju. Skripta. 2. Visoka škola za turtistički menadžment.. 4. G. Rašunović-Sunara. 104 . G. 2005. B.. Zadar 2005. modeli za procjenu zlostavljanja... intervencije. Procjena psihičkih osobina radnika fizičko-tehničke zaštite. 54/55. 4. Lugović. Lugović. Šibenik. 2001. Lj. ed. 1-5 August 2004. Jerusalem. Dječji vrtić Vodice.. Pano izlaganje. B. Skripta.. G. Značaj dobre komunikacije u procesu vještačenja. Belicza. Medix. G. pravo i pravda. A. Skradin 1996 – 1999. Lugović. UNH. 5. Radovančević.. Opatija.. p. G. O. 2004. Kako živjeti zajedno. Stručno vijeće za ravnatelje Šibensko-kninske i Zadarske županije. Lugović. Forenzički intervju s djetetom. HPD Zadar. Visoka škola za turtistički menadžment. The respond of patients and health care workers to the proposed law on patients rights. Tijek reakcija PTSP u djece . br. 7. G. 2004. Community Stres Prevention. G. 15th World Congress on Mrdical Law. Cohen. Šibenik. Značaj rada psihologa u timu dječjeg vrtića: Procjena razvoja djeteta i faktori rizika. Lugović. Odgovori pacijenata i zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj na Prijedlog nacrta zakona o pravima. 11 Simpozij socijalne pedijatrije Šibenik.3. Lugović. Liović. Prava se temelje na različitim potrebama različitih ljudi (Zaštitom svojih prava štitimo prava drugih). Lj. Komunikacija (dijete-vrtić). Lugović. Liović. Kultura komuniciranja. Živković. Lugović. 2004. Lahad. The Psychological and Counseling Service. G.

Lahad. ministry of Education. Gogić.. Lugović. Filip Jakov. Šibensko zdravstvo u Domovinskom ratu. Cohen. Hrvatski psihosocijalni program. Lugović... The Psychological and Counseling Service. Lugović.. Živković. Lugović. G. Kocijan-Hercigonja. Značaj dobre komunikacije u procesu vještačenja.. ur. Tijek reakcija PTSP u djece . Pano izlaganje. Community Stres Prevention. 3. Prvi Hrvatski kongres dječje i adolescentne psihijatrije. HPD Zadar. G. Šibenik. Ayalon. G.. Živković. Jerusalem. Prava se temelje na različitim potrebama različitih ljudi (Zaštitom svojih prava štitimo prava drugih).. Zagreb. Jerusalem. G. Knin. G. 4. A. Vol.. Zadar 2005. Gradska knjižnica «J. Stjepan Sirovica. 4. 1999. Israel. 1999. Zagreb.Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M11 Psihologija za menadžere 1. 2. Kolegij: M21 Menadžment konflikata 1. Lugović. Visoka škola za turistički menadžment. 6. 7. O. Community Stres Prevention. Šibenik. 11 Simpozij socijalne pedijatrije Šibenik. Značaj dobre komunikacije u procesu vještačenja. SHEFI. 2004. SHEFI. Pano izlaganje. Ayalon. Lugović.. M. 2. Lugović. Lugović. Lugović.. Lugović. Tijek reakcija PTSP u djece . Lahad. 2005. Skradin Children Posttrauma Study. ed. 11 Simpozij socijalne pedijatrije Šibenik. Lugović. Skripta. Knezović. B. 1997.. Petogodišnja iskustva u radu sa sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata. G.. A. G. G. The Psychological and Counseling Service. G. Lj. Odsjek za psihologiju. Lugović. 1999. G. MHBDR. Procjena psihičkih osobina radnika fizičko-tehničke zaštite. Ispitivanje reakcija na stres djece Skradin 1996-1997. Cohen. Značaj rada psihologa u timu dječjeg vrtića: Procjena razvoja djeteta i faktori rizika. Stručno vijeće za ravnatelje Šibensko-kninske i Zadarske županije. ur. Centar za psihosocijalnu pomoć Šibensko-kninske županije. 2004. Psiholozi i psihološka pomoć tijekom Domovinskog rata. Psihologija međuljudskih odnosa.. Z. 5. G. Solaris. Lugović. Skradin 1996 – 1999. Vol. 4. Skradin Children Posttrauma Study. Magistarski rad. Lugović. M. OB Šibenik. 8. Ispitivanje reakcija na stres djece Skradin 1996-1997. 3. 1997. G. 5. G. 2001.. UNH. G. Prvi Hrvatski kongres dječje i adolescentne psihijatrije. Dječja i adolescentna psihijatrija između zdravstvene ustanove i škole.. ministry of Education. Israel.. 1999. 4. Šižgorić». Solaris. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2001. Skradin 1996 – 1999. O.. D. ed. Zadar 2005. HPD Zadar. Dječja i adolescentna 105 . (Knjiga sažetaka) 9. Lj.

1997.psihijatrija između zdravstvene ustanove i škole. Zagreb. (Knjiga sažetaka) 106 .

kolegij operacijski sustavi.mikulic@compco. predavač je na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku za područje 2. razvoja softvera za funkcijske blokove. smjer Elektronike. Diplomirao je prije roka u jesen 1979. Tokom rada u tim tvrtkama stekao je dragocjeno iskustvo u radu s "mainframe" i mini rarunalima te osobnim računalima koje je uključivalo 107 . Tokom studija više puta je nagrađivan diplomom "Josip Lončar" koja se dodijeljuje najuspješnijim studentima na pojedinoj godini. Tehničke znanosti. ispitivanja programa na računalu opće namjene i na maketi centrale. predavač (2003. do funkcijskog ispitivnja centrale u radu. znanstveno polje 2. te objavljuje znanstvene i stručne radove u časopisu ITA Informatika. danas Ericsson Nikola Tesla dd gdje je radio na razvoju softvera procesorski upravljanih telefonskih centrala tipa AXE.) zelimir. Ti poslovi sežu od definiranja tehničkih uvjeta sa strankom. izrade projektnih podataka za centrale itd.hr/nastavnici/zmikulic Poslovne simulacije.vstsi. preko rješavanja problema uvođenja novif funkcija u sustav. godine s odličnim uspjehom i za taj uspjeh bio nagrađen brončanom plaketom "Josip Lončar". usmjerenje Telekomunikacije i informatika. ispitivanje i proizvodnju najmodernijih SPC telefonskih sustava.Ime i prezime: Matična ustanova: Zvanje: E-mail: URL: Kolegiji: Želimir Mikulić Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.. Surađivao je na više projekata današnjeg Ministarstva znanosti i izradio više projekata informacijskih sustava i računalnih mreža. Školske godine 1975/76 upisao je Elektrotehnički fakultet u Zagrebu. godine. godine u Šibeniku gdje je završio osnovoškolsko obrazovanje i Gimnaziju s odličnim uspjehom. Tijekom rada u ENTK imao se prilike s širokom lepezom poslova vezanih za razvoj.o. Compco systems d.o. rukovodio radom grupe dizajnera i bio odgovoran za razvoj aplikacijskih funkcijskih blokova sustava AXE 10 za tržište SSSR-a. U tom razdoblju upisuje postdiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka studija zaposlio se u Tvornici telekomunikacijskih uređaja "Nikola Tesla".hr http://www. Rođen je 02. Softversko inženjerstvo Životopis: Želimir Mikulić. danas Fakultet elektrotehnike i računarstva. veljače 1957. zaposlio se u tvrtki Velebit Informatika iz Zagreba iz koje je 1989. godine prešao raditi u tvrtku Velebit kemija i strojevi.2 Računarstvo. sistem dizajna po funkciji i po funkcijskom bloku. telekomunikacije i automatizacija te u sklopu zbornika radova sa simpozija INFORMATICA i YUTEL. Nakon preseljenja u Šibenik 1985.ing. dipl.

Mikulić. 2003.. Poslovna informatika i Poslovne simulacije. Šibenik. 2003. Zbornik radova VŠTM . Ž. TIM. Mikulić. 2004. 2.. Djeluje kao konzultant za razvoj informacijskih sustava u bankama. Od uvođenja smjera poslovne informatike na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku surađuje s njom na poslovima stručnog suradnika (voditelj vježbi) iz kolegija Građa računala i Programski jezik C/C++ te kao voditelj Računalnog praktikuma. računalne mreže. 6... 2. tehnike i alternativni pristupi. Šibenik.njihovo asembliranje. Vol. Šibenik. Vol. 2003. 4.... Tvrtka se bavi projektiranjem. 2004. Ž. Popis radova: 1. Ž. Mikulić. Šibenik. Šibenik. izabran je u zvanje predavača za kolegij Operacijskih sustava. TIM... Sistemski razvoj: napredni alati. Šibenik. Vol. 8. trgovini. Ž. 1. implementacijom i održavanjem informatičkih sustava i njihovih komponenti. Ž. Zbornik radova VŠTM . Zbornik radova VŠTM . Zbornik radova VŠTM . Sudionik je Domovinskog rata i nositelj medalje Oluja. 11.. Mikulić. Putokazi za formuliranje strategije e-poslovanja. 1. Mikulić.. Šibenik.. 2. 1991. državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. uslužnom sektoru.. 2004. 2004. 2.. Ž.. Utjecaj novih „pametnih“ tehnologija na društveni život i ponašanje pojedinca. TIM. godine osnova vlastitu tvrtku Compco systems d. Šibenik. Ž. Usporedba 64-bitnih procesorskih arhitektura. 2004. Ž. Šibenik. TIM. Vol. 3.... Korištenje Excell-a u nastavi poslovnih simulacija. programsku podršku i edukaciju korisnika. hotelskoturističkim tvrtkama. što uključuje osobna računala. TIM. TIM... 9. Vol. 2004. poslužitelje. TIM.o. Poslovna strategija i informacijski sustavi. 7. 10. TIM. TIM.. 1. Šibenik. 1. 2. Korištenje Petri-jevih mreža u reinženjeringu poslovnih procesa. Ž. Mikulić. 2004. stavljanje u pogon i raznorodnu primjenu od uredskih poslova do korištenja u upravljanju procesima.. Godine 2003. Zbornik radova VŠTM . 2. Oženjen je i stalno živi u Šibeniku. Zbornik radova VŠTM . 2. 108 . 2. Zbornik radova VŠTM .o. Zbornik radova VŠTM . Mikulić. Utjecaj recentnih operacijskih sustava i e-poslovanja na sigurnost informacijskih sustava. Operacijski sustavi i građa računala. Vol. industriji. Distribuirana obrada modela poslovnih procesa (BPM). TIM. proizvodnjom. Vol. TIM. Mikulić. Zbornik radova VŠTM .. 5. u kojoj je i danas zaposlen. Zbornik radova VŠTM . Vol. Mikulić. Šibenik. školstvu. Ž. Monte Carlo metoda u simulaciji poslovnih procesa. 2003. Mikulić. Vol. U školskoj godini 2004/2005 predavač je iz predmeta Informatika. Primjena CRM-a u poslovanju turističke agencije. Ž. Zbornik radova VŠTM . Vol. Vol. Mikulić.

. 1. Mikulić. Vol. Vol. 2004. Mikulić. Ž. 2. Ž. Korištenje Excell-a u nastavi poslovnih simulacija. Zbornik radova VŠTM . Monte Carlo metoda u simulaciji poslovnih procesa.. Ž. Mikulić. Ž. 2004 3. 2.. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.. Šibenik. Distribuirana obrada modela poslovnih procesa (BPM). 2.. 2. Utjecaj novih „pametnih“ tehnologija na društveni život i ponašanje pojedinca. Vol.Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M24 Poslovne simulacije 1.. Zbornik radova VŠTM . TIM. 2. 2004. Vol. Ž. Poslovne simulacije. 2003 109 . Mikulić.. Mikulić. Mikulić. 3. Zbornik radova VŠTM . Kolegij: M27 Softversko inženjerstvo 1. 2004.. Šibenik. Vol.. 2003. 2. TIM. 2004 4.. Šibenik. Mikulić. Distribuirana obrada modela poslovnih procesa (BPM). Ž. Ž. TIM. TIM.. Zbornik radova VŠTM . Zbornik radova VŠTM . Zbornik radova VŠTM . Sistemski razvoj: napredni alati. 2. Vol. Utjecaj recentnih operacijskih sustava i e-poslovanja na sigurnost informacijskih sustava. TIM. Zbornik radova VŠTM . Korištenje Petri-jevih mreža u reinženjeringu poslovnih procesa.. Mikulić. 2.. Vol. 4. Šibenik. Ž. Šibenik. Šibenik. Ž. 2004. Šibenik. Mikulić. TIM. tehnike i alternativni pristupi. TIM.. Šibenik.. 5. Zbornik radova VŠTM . TIM. Šibenik... 2004. 1. Skripta. Vol.

a od 21. iz područja menadžmenta i financijskog menadžmenta. Sav svoj radni vijek.11. Objavio je više radova iz područja računovodstva. u Zadru. kao ovlašteni revizor i 50% na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku..vstsi. F. Najznačajniji su mu radovi iz područja udžbenika i priručnika na Visokoj školi za turistički menadžment. stručne i znanstvene studije za nastupe na seminarima i kongresima ekonomista.) Sveučilište u Zadru. 1999. Završio je poslijediplomski studij. Zaposlen je 50% radnog vremena u revizorskoj kući "Big – revizija" d..01. Financijski management.u svojstvu višeg predavača. F. kao nastavnik u svojstvu Višeg predavača.god. bavi se i teoretskim radom pišući referate .o.. polje financije trgovačkih društava. koje poslove obavlja profesionalno s 50% radnog vremena uz nastavnički posao na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku. Osnove računovodstva i financija. tada Zagrebačkog sveučilišta. F. revizije i financija. u praksi. Popis knjiga: 1. Upravljanje troškovima Životopis: Rođen je 02.2000. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku fznegro@vstsi. 110 . Osnovnu školu završio je u Ražancu. 2002. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.hr http://www. Z. srednju ekonomsku školu u Zadru. Položio je ispite za ovlaštenog revizora i ispite za stečajnog upravitelja.1941.hr/nastavnici/fznegro Strategijski menadžment. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. radi u svojstvu predavača od njezinog osnutka. Z. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Negro. Poslijediplomski studij iz područja ekonomskih znanosti. Management. Na Visokoj školi za turistički menadžment. 1999. Negro.o. godine u Ražancu u Zadarskoj županiji. Negro. kada ga je Nacionalno vijeće izabralo u to nastavno zvanje. "Zadar" i "Ugo"). 2. Ekonomski studij završio je u Rijeci na Ekonomskom fakultetu. 3. proveo je na poslovima financija i računovodstva te na poslovima menadžera najvećih poduzeća u gradu Zadru ("Maraska".Ime i prezime: Zvanje: Matična ustanova: E–mail: URL: Kolegiji: Frane Zvonimir Negro Viši predavač (2000. na temu financiranje reprodukcijskog procesa završio je na Ekonomskom fakltetu u Zagrebu. Z. "Bagat".

Z.Popis skripti: 1. 2004 / 2005 2. Negro. Skripta. 2005. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Negro.. Negro. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. F. Negro. Z.. F. 2005. Negro. Negro. Z. Skripta. F. F. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.: Zakon o mjenici i upotreba mjenice u praksi. Obrtna sredstva. Negro. Negro.. Z. F. Z. Negro.. 2005.. 5. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. F. F. F. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 111 . Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Skripta. 3. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Metode kalkulacija. 2005. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 6. Negro. Zakon o mjenici i upotreba mjenice u praksi. Kolegij: M35 Strategijski menadžment 1. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 4. Z. Z. 2005.. 1999. Skripta. 2003 / 2004 i 2004 / 2005.. Z. 3. Metode kalkulacija.. 4. Obrtna sredstva. Zakon o mjenici i upotreba mjenice u praksi. Management. Skripta. F. 2. Negro. Metode kalkulacija. 2. F. 5. 2002. Ocjena isplativosti investicijskih projekata. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2003. 2. Negro.. Z. 2003. Ocjena isplativosti investicijskih projekata. Negro.. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Z. Zakon o mjenici i upotreba mjenice u praksi. Financijski menadžment i bankarstvo. Z. Negro. Z. Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M34 Upravljanje troškovima 1.. F.. F.. Popis autoriziranih predavanja: 1. F. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Skripta. 2005. Skripta. Financijski management. Skripta. Negro. F. Z. 2004. Z. 2003. F. Skripta. Skripta. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Z.. Skripta. Strategijski menadžment. 2003.

panjkota Softversko inženjerstvo Životopis: Osnovnu i Srednju Tehničku školu. J. Diplomirao na Fakultetu Elektrotehnike Strojarstva i Brodogradnje u Splitu 1999..) Matična ustanova: Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku Srednja škola I. February 16 – 18.: 1. Zanchi.Workshop on Signals and Systems in Human Motion. 112 . Rončević. Popis objavljenih radova. Special Session . Panjkota. Automatiku i Sustave Fakulteta Elektrotehnike Strojarstva i Brodogradnje Sveučilišta u Splitu. BioMED '05.u.. " Kinematics of rowing – a new approach to the rowing technique training". na temu "Parametarska identifikacija impulsne prijenosne funkcije" – program za identifikaciju pisan u C++. Musić. 3. Innsbruck. 2. 2005.hr http://www.46. Panjkota. "Identification of Muscle Activity During Rowing Stroke “. 2004. Paris. September 6-10. A. A... Split-Dubrovnik-Venice.. T. Vanjski je suradnik Laboratorija za Biomehaniku. pp: 652 – 656. "Muscle activity during ergometer rowing". 2003.. Croatia-Italy. published at the EUROSIM’04. godine upisuje poslijediplomski znanstveni studij Biomehanike / Biomedicinske elektronike na FESB . Panjkota.vstsi.. SoftCom 2004.Signals and Systems in Human Motion.2004.Ime i prezime: Zvanje: Ante Panjkota asistent (2003. god. a provjera istog izvršena simulacijom u VISSIM –u.. A. smjer Automatika završio u Šibeniku.hr/nastavnici/a. A. Meštrovića Drniš E-mail: URL: Kolegiji: apanjkota@inet.. October 10-13. pp: 42 .

Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.hr/nastavnici/jperkov Statistika. Interna skripta. Tijekom studija bila je stipendist Šibensko-kninske županije. 2003. Šibenik. Šibenik. 2004. metrike i izometrije. u Šibeniku. J. brojevi: Zbirka riješenih zadataka. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Perkov.Ime i prezime: Zvanje: Josipa Perkov asistent (2002.) Matična ustanova: Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku E-mail: URL: Kolegiji: josipa@vstsi. J. Po povratku u Šibenik 2002.Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu. J.. te Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Perkov. Matematika II.. Šibenik. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2. Skripta. Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje Životopis: Josipa Perkov rođena je 1. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Skupovi. preddiplomskih i diplomskih programa koji se realiziraju u suradnji Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru i Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku. J. Perkov. kolovoza 1978. Paić. Šibenik. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.. Diferencijalni račun: Zbirka riješenih zadataka.. J. Član je radne grupe za izradu Prijedloga programa preddiplomskih i diplomskih stručnih studija menadžmenta. Interna skripta. Statistika. Upravno-birotehničkoj školi i u Prometno-tehničkoj školi. R. Perkov. Šibenik. Paić. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. kao i Projekta integracije sveučilišnih i stručnih. R. Funkcije: Zbirka riješenih zadataka. 3. Od siječnja 2003. gdje je i diplomirala 2001. 2004. Matematika I. gdje je i završila osnovnu školu Petar Krešimir IV. 1996.vstsi. J. Perkov. 6. J. matematike u Ekonomskoj... Paić.. radi kao prof. 2003. 4. R. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Perkov. Šibenik. upisuje se na PMF . 2004. Perkov. 7. 2004.. Interna skripta. na temu Geodetske krivulje..hr http://www. Interna skripta. Šibenik. 2003. Integralni račun: Zbirka riješenih zadataka. Interna skripta. 113 . Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Skripta. 8.. 5. Popis skripti: 1. Financijska matematika: Zbirka riješenih zadataka. Perkov. Šibenik. radi kao asistent na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku.. Skripta. te je počela honorarno raditi kao vanjski suradnik iz kolegija ″Matematika″ na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku. J. 2003.

R. 2. 2. Šibenik. Perkov.. Vol. Zbornik radova VŠTM ... Perkov. 6. Kolegij: M31 Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje 1. međunarodnog savjetovanja HDO-a. Prebrojavanje: permutacije. Osnove rada u Microsoft Excelu. 2004. 2005. Vol. Osnove rada u Microsoft Wordu. Skripta. Osnove rada u Microsoft PowerPointu. 2004. 2004. Interna skripta. Vol. TIM. Prebrojavanje: permutacije. J. J. Zbornik radova VŠTM . J. Šibenik. 2.. Binomna razdioba. Perkov.. 4. J. Perkov. Šibenik. Perkov. Zbornik radova VŠTM . Interna skripta.. 3. Perkov. TIM. J.. Zbornik radova VŠTM . Zbornik radova VŠTM . Perkov. Vol. 2004. Uvjetna vjerojatnost. 2.. Binomna razdioba.. TIM. 2004.. Šibenik. Metoda funkcionalne pouzdanosti. S. Statistika. Vol.. Belak. Kompetencije za sudjelovanje u nastavi: Kolegij: M14 Statistika 1.. Protokol vježbi. Perkov. Šibenik. Šibenik.. Perkov. Uvjetna vjerojatnost. Binomna razdioba. Perkov. 4. Skripta. Perkov. 2004. 3. TIM.. Protokol vježbi. Šibenik. Perkov. Vol. Perkov. Osnove određivanja pouzdanosti na pojavu inherentnih kvarova. 2. TIM. varijacije i kombinacije. Popis radova: 1. J.. Vol.. J. Zbornik radova VŠTM . TIM. 2. J. 5. Matrični račun: Zbirka riješenih zadataka.. Zbornik radova VŠTM . Perkov. Perkov. 2. J. Šibenik.9. Vol. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2004. 7. J. Protokol vježbi. Perkov. 2003. Perkov.. 114 . TIM. Uvjetna vjerojatnost. 2. TIM. J. Prebrojavanje: permutacije. 2005. Zbornik radova VŠTM . 2004... varijacije i kombinacije. TIM. 4. 2... J. Zbornik radova 11. 2004. 2004. 3. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2. Vol. Belak. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2004. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. J. J. 2005. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku.. R. Zbornik radova 11. 2004.. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2004. J.. S. Statistika. 2.. J. Šibenik. 8. Zbornik radova VŠTM . Šibenik. 5. varijacije i kombinacije.. J. Šibenik. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Šibenik... Paić. Paić. međunarodnog savjetovanja HDO-a. J. Šibenik.. Šibenik. 2. Šibenik. Financijska matematika: Zbirka riješenih zadataka.. Šibenik. Perkov. 2004.

Radić. Mentorska praksa i Praksa u turizmu. 10. Suautor je ili autor više stručnih radova te surađuje u pisanju skripta i handouta. godine upisuje Poslijediplomski studij na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izradi Projekta primjene Bolonjske deklaracije na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku. rujna 1978. sc. obavlja i poslove ECTS i DS koordinatora. Skripta. godine u Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu (opća – VII gimnazija). upisuje se na Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Alumni koordinatora.hr/nastavnici/t. kao kontakt osoba za Okvirne programe Europske unije pri Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku. 1997. Popis skripti: 1. od listopada 2004.vstsi.) Matična ustanova: Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku E-mail: URL: tanja@vstsi. Zagreb. travnja 2003. T. U ožujku 2004. dr. Tehnologija prometa Životopis: Tanja Radić rođena je 8. Šibenik. Sudjeluje na konferenciji JRC Information Day in Croatia. a od veljače 2005. Sibile Jelaska.hr http://www. Tijekom studija istražuje indukciju sinteze ružmarinske kiseline u Laboratoriju za kulturu biljnog tkiva i izrađuje rad: „Indukcija sinteze ružmarinske kiseline u transgenom kalusu ukrasne koprive Coleus blumei Benth. Dugotrajna istraživanja završava i diplomskim radom: «Indukcija sinteze ružmarinske kiseline u transgenom kalusu ukrasne koprive». Ž. Upravljanje okolišem. 2005. surađuje i na kolegijima Tehnologija hrane. Diplomirala je 10.“ koji je od strane Biološkog odsjeka PMF-a predložen rektorskom zboru povodom dodjele rektorove nagrade. 115 . Biološki odsjek. zapošljava se na Visokoj školi za turistički menadžment u suradničko zvanje na kolegiju Ekologija i zaštita okoliša. pod mentorstvom akademkinje prof. i komentorstvom mr.Ime i prezime: Zvanje: Tanja Radić asistent (2003. smjer molekularna biologija. sc. polje – EKOLOGIJA. Lambaša Belak..radic Kolegiji: Metode znanstvenog istraživanja. U listopadu 2003. March 2005. Nataše Bauer. i stekla zvanje diplomiranog inženjera biologije.. i koordinatora izrade nastavničkih web stranica.

2.. 2005. HDO. 10.. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Pisanje diplomskih radova. Prirodne i otpadne vode i nihovo pročišćavanje.. Šibenik. Radić. T. 5. T. 2004. T... Lambaša Belak. Biološke značajke tla i utjecaj čovjeka na problem oštećenja tla. Mikulandra Volić I. Radić. Šibenik. Tehnologija hrane. Ž. Lambaša Belak. Radić. Radić.. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Popis projekata. 2.. Zagreb. T. TIM. Uloga lokalne samouprave u zbrinjavanju krutog otpada na slivnom području rijeke Krke. Interna skripta. Šibenik.. Belak. Ž. Šibenik. 2. 8. Međunarodnog skupa održavatelja. Vol.. Lambaša Belak. Perkov J. 6. HDO. Lambaša Belak. Šibenik. 2. Ž. Lambaša Belak. TIM. Lambaša Belak. 2004. S. – 8.... TIM. Radić. Vol.. Radić. 7. listopada 2005. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Ž. 2005. Lambaša Belak. Pisanje seminarskih radova.. 2004. Zbornik radova VŠTM. Simpozij rijeka Krka i Nacionalni park Krka. Ž. T. 9. 116 . T.... Šibenik.. T. TIM. T. Radić T. Ž. Ž.. Ekološki čimbenici i njihov utjecaj na biocenoze. Šibenik.. Gospodarenje otpadom.. Zbornik radova VŠTM. Lambaša Belak. Belak. N. T... Šibenik. T.... Radić. Studija utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. S. 2004. Ž. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Zbornik radova 11... Kompetencije za izvođenje nastave: Kolegij: M15 Metode znanstvenog istraživanja 1. 2. Radić. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 11. S. Pisanje diplomskih radova.. Šibenik. 2005. Zbornik radova VŠTM. 2004.Popis radova: 1. T. Primjena Bolonjske deklaracije na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku. Šibenik. Šibenik..: 1. 2005. T. T. 2004. 2005. Interna skripta. Handouti. (u pripremi) 2. Zbornik radova VŠTM. Radić. 2005. Lambaša Belak. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Uloga ekologije u očuvanju zraka. Vol. Radić. Interna skripta. Lambaša Belak. Časopis Održavanje i eksploatacija. 2004. Ž. Radić. 2005.. Belak. Radić. Interna skripta. Šibenik. Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Ekologija i zaštita okoliša. Vol. TIM. Zbornik radova VŠTM. Handouti... Gaćina. 5. 12. Ž.. Radić.. Radić. Pisanje seminarskih radova. 3. elaborata i dr. 2. T. Šibenik. Čičin-Šain D. Vol. 4.. Ivčić S.

2. procjenjuje se na ukupno 60 redovitih i izvanrednih studenata godišnje. Planirani broj studenata stručnog studija usuglašen je s planiranim brojem studenata sveučilišnog studija. temeljem iskazanog interesa sa nastavak studija turističkog menadžmenta. opremi iz točke 4.1 Optimalan broj studenata preddiplomskog stručnog studija menadžmenta Sukladno raspoloživom prostoru. Sukladno broju angažiranih nastavnika. stalno zaposlenog nastavnika. sveučilišnih i stručnih studija.6.4. Očekivani gubitak studenata (privremeni ili trajni prekid studija. S obzirom na ukupni broj nastavnika i puni preddiplomski (trogodišnji) studij menadžmenta.2 Optimalan broj studenata diplomskog sveučilišnog studija menadžmenta Broj studenata diplomskog studija menadžmenta. prijelaz na druge studije ili druga visoka učilišta) kreće se unutar 10% upisanih studenata po godini studija. a s obzirom na kapacitete predavaonica. Planirani broj izvanrednih studenata određen je na 90 studenata menadžmenta godišnje neovisno o smjeru.. 117 .6 Optimalan broj studenata studija menadžmenta Predloženi stručni preddiplomski i diplomski studij menadžmenta dio je integriranog programa sveučilišnog i stručnog studija. što omogućava visoku kvalitetu nastave i primjenu mentorskog pristupa u organizaciji preddiplomskog studija. 4. od čega se za stručni preddiplomski studij menadžmenta smjera turistički menadžment planira upis 100 redovitih studenata godišnje. u odgovarajućim segmentima realizirat će se zajedno sa sveučilišnim studijem. smjera turistički menadžment i smjera informatički menadžment određen je na 150 redovitih studenata godišnje. dolazi oko 5 studenata diplomskog studija menadžmenta. Proračun opterećenja prostora nastavom. 4. integriranog programa izvršen je uz pretpostavku ostvarivanja 90% nazočnosti studenata na predavanjima i seminarima. čime je omogućen mentorski pristup diplomskom studiju. kabineta i laboratorija. broj studenata po jednom angažiranom stalno zaposlenom nastavniku ne prelazi 15.6. te broju angažiranih nastavnika za realizaciju nastave Stručnog preddiplomskog studija menadžmenta. a 95% na vježbama. na svakog. a smjera informatički menadžment upis 50 redovitih studenata godišnje.

4.400.15) određena je visina troškova studija po jednom studentu preddiplomskog studija menadžmenta.000.00 2.772.000.072.3.3. kako je prikazano u tablici T4.000.000.000.000.00 118 . noćenje…) 34 Financijski rashodi 38 Ostali rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige.000.000.00 1.7 Procjena troškova studija po studentu S obzirom na sve dostupne podatke o troškovima studija.00 kuna godišnje. dnevnice. koja iznosi 5.280.00 250.000. Proračun je izvršen na temelju odredbi Zakona.00 10.1 i 4. broja stalno zaposlenih nastavnika i suradnika u nastavi sukladno 4. 1.00 4.00 220.00 710.00 300.7. 1. određenog u točki 4. općih režijskih troškova.000.000.817.000.5. te broja nastavnih sati u preddiplomskom i diplomskom studiju.15.00 380.817.00 362. izvršen je proračun.6.000.00 100.00 180. Pravilnika o osnovama financiranja visoke naobrazbe. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje. troškova osiguranja kapitala. putnih troškova gostujućih nastavnika.1 Proračun troškova preddiplomskog studija menadžmenta po jednom studentu Temeljem ukupnog broja studenata preddiplomskog studija.5 Troškovi stručnog preddiplomskog studija menadžmenta RAČUN OPIS 1 2 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 321 Rashodi za zaposlene u administraciji 322 Rashodi za stalno zaposlene nastavnike 323 Rashodi za vanjske suradnike 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali rashodi za vanjske suradnike ( put.00 200.2.00 700 5.000. troškova studija po jednom studentu preddiplomskog i diplomskog studija menadžmenta.00 10. umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti UKUPNI RASHODI I IZDACI Ukupan broj studenata: Troškovi po studentu: IZNOS U KN 3 3.000. te troje angažiranih administrativnih djelatnika (1.000.00 370.352.000.00 1. troškova amortizacije opreme i zgrada. Tablica T4.00 300. a ne procjena. 4.000.15.

3.00 3.000.00 750.500.6.6 Troškovi sveučilišnog diplomskog studija menadžmenta RAČUN 1 3 31 321 322 323 32 321 322 323 329 3299 34 38 4 41 42 421 422 423 424 RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene u administraciji Rashodi za stalno zaposlene nastavnike Rashodi za vanjske suradnike Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi za vanjske suradnike ( put.00 30.000.00 2.1 i 4.000.000. noćenje…) Financijski rashodi Ostali rashodi RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva Knjige.000.000.00 95.3.000.000.000.3.00 60. Tablica T 4.000.000.500.2 Proračun troškova diplomskog studija menadžmenta po jednom studentu Temeljem ukupnog broja studenata diplomskog studija.00 60 12.7.00 125.6 koja iznosi 12.000.00 180.00 285.4.00 60. te jednog administrativnog djelatnika (1.000.00 119 .15) određena je visina troškova studija po jednom studentu diplomskog studija menadžmenta. dnevnice. kako je prikazano u tablici T4.000.00 30.00 40. umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti UKUPNI RASHODI I IZDACI Ukupan broj studenata: Troškovi po studentu: 35.00 kuna godišnje.00 505.000. broja stalno zaposlenih nastavnika i suradnika u nastavi sukladno 4.00 25.00 20.00 OPIS 2 IZNOS U KN 3 690.000.000. određenog u točki 4.000.00 60.

4. a u svezi s rezultatima razredbenog postupka (ulazna kvaliteta). vježbama. Anketu provodi posebno povjerenstvo Škole i u njemu sudjeluje najmanje dvoje studenata studija. Rezultati ankete studenata su javni.statistička obrada rezultata nastavnog procesa ostvarenih na vježbama i seminarima . .2.8 Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa preddiplomskog i diplomskog stručnog studija menadžmenta izvršit će se stalnom kontrolom slijedećih elemenata: .statistička obrada rezultata ispita na temelju uspjeha ostvarenog na ispitu za sve kolegije.4 Anketiranje studenata provodi se u četrnaestom tjednu nastave u svakom semestru i to za kolegije koje su slušali u tekućem semestru i u prethodnom semestru.kontrola nazočnosti studenata na predavanjima.evidencija i kontrola ostvarenog prolaza iz godine u godinu studija. 120 . . U slučaju znatnog odstupanja statističke obrade postignutih rezultata Vijeće odjela predložit će mjere za korekciju stanja temeljenih na ostvarenim rezultatima. objavljuju se na oglasnoj ploči i web stranici Škole. s ciljem dobivanja povratnih informacija o adekvatnosti stečenih kompetencija iz pojedinih kolegija i ukupnih kompetencija stečenih studijem. Kao mjerilo uspješnosti nastavnog procesa i rezultata koje studenti ostvaruju na ispitima očekuje se sukladnost rezultata statističke obrade s normalnom razdiobom. Posebni segment ocjenjivanja uspješnosti izvedbe studijskog programa i kvalitete nastave čini kontinuirano anketiranje studenata prema anketnom upitniku prikazanom u točki 3. seminarima. a prema upitniku kojim Visoka škola za turistički menadžment anketira članove svoje Alumni udruge. Pri predlaganju mjera za korekciju stanja u ostvarivanju nastave u obzir će se uzeti rezultati postignuti u svim segmentima nastave. . Korektivnim segment kontrole kvalitete studija čini planirano anketiranje članova udruge Alumni.kontrola prolaznosti studenata na ispitima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->