OTVORENI UNIVERZITET „APEIRON“ TRAVNIK ORGANIZACIJSKA JEDINICA: FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE - TRAVNIK NAZIV PREDMETA: ZAŠTITA PODATAKA I RAČUNARSKIH

SISTEMA NIVO: dodiplomski STATUS: obavezni Godina: II Semestar: III Broj ECTS: ŠIFRA

TEME ZA ESEJ ILI STUDIJ SLUČAJA :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SCAN algoritam za dodelu diska C-SCAN algoritam za dodelu diska LOOK algoritam za dodelu diska C-LOOK algoritam za dodelu diska SSTF algoritam za dodelu diska FCFS algoritam za dodelu diska

7. LDAP („Lightweight Directory –Access Protocol“)
8. Objasniti način rada antivirusnih programa 9. Digitalni potpis 10. Kriptografija 11. Interna i Eksterna fragmentacija memorije 12. First Fit,Worst Fit,Best Fit algoritmi za dodjelu memorije 13. Funkcije i osnovni ciljevi savremenih operativnih sistema 14. Istorija razvoja operativnih sistema 15. Virtuelna memorija