P. 1
diplomska.naloga.dejan.paler

diplomska.naloga.dejan.paler

|Views: 481|Likes:
Published by torrentmb

More info:

Published by: torrentmb on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2011

pdf

text

original

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Dejan Paler

VSEPRISOTNE INFORMACIJSKE REŠITVE IN TEHNOLOGIJA RFID

Diplomska naloga

Maribor, november 2006

I

UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
2000 Maribor, Smetanova ul. 17

Diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

VSEPRISOTNE INFORMACIJSKE REŠITVE IN TEHNOLOGIJA RFID

Študent: Smer:

Dejan PALER Informatika

Študijski program: univerzitetni, Računalništvo in informatika

Mentor:

izr. prof. dr. Marjan HERIČKO

Maribor, november 2006

II

ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju dr. Marjanu Heričku za pomoč in vodenje pri opravljanju diplomske naloge. Zahvala Inštitutu za informatiko za izposojo RFID čitalnika in RFID kartic. Posebna zahvala velja staršem, ki so mi omogočili študij.

ki temelji na tehnologiji RFID.III VSEPRISOTNE INFORMACIJSKE REŠITVE IN TEHNOLOGIJA RFID Ključne besede: vseprisotne informacijske rešitve. tehnologije RFID.2) . Diplomska naloga podaja pregled definicij vseprisotnih informacijskih rešitev in klasifikacijo tehnologij tovrstnih rešitev. 004. Podrobneje opisuje tehnologijo RFID in njeno vlogo v vseprisotnih informacijskih rešitvah. RFID značka. in predstavlja razvoj vseprisotnih informacijskih rešitev. ogrodje Compact Framework UDK: Povzetek Vseprisotne informacijske rešitve sestavljajo številne tehnologije. ki omogočajo dostop do informacij in storitev kadarkoli in kjerkoli na varen in zanesljiv način.738.52(043. Opisuje tudi potek zasnove in razvoja aplikacije. spletne storitve.

ubiquitous computing.IV PERVASIVE COMPUTING AND RFID TECHNOLOGY Key words: pervasive computing.2) . RFID technologies. Compact Framework UDK: Abstract Pervasive computing consists of numerous technologies which are enabling access to information and services. The Diploma paper presents an overview of definitions for pervasive computing and classification of pervasive computing technologies. It also describes design and development of application which is based on RFID technology and promises guidelines for pervasive computing. Web services. It describes the RFID technology and its role in pervasive computing in grater detail. at anytime and anywhere in a secure and reliable way.738. 004. RFID tag.52(043.

..........................................................................5 API 5 5................................1 4...............4 4.................................................................................................................................4 4................................................. 47 APLIKACIJA IN ZNAČILNOSTI VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV ................4 5....................................... 7 UPORABNOST TEHNOLOGIJE RFID .........1 3. 32 Zgradba programskega vmesnika Contactless Communication API .................................................................................. 1 DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV.............. 59 KLASIFIKACIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV ............................5 6 7 ZNAČILNOSTI VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV ...........5 4 4.........................................3 5................................1.................3 3......2 5....... 44 RAZVOJ RFID APLIKACIJE ...............................................................................4......................3 4.......................................................................... 34 Značilnosti programskega vmesnika SocketScan Managed API........................................................................................................................................................................................... 9 PROGRAMSKA OPREMA ........ 40 ZASNOVA RFID APLIKACIJE........ 63 LITERATURA....................4.... 16 ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE ZA REGISTRACIJO UDELEŽENCEV...................2 4....2 3............................................................................ 7 VSEPRISOTNA OMREŽJA ................ 32 Značilnosti programskega vmesnika Contactless Communication API .........1.....................................................................................1 5...........2 4................................. 14 UPORABA TEHNOLOGIJE RFID NA RAZLIČNIH PODROČJIH ............. 23 STANDARDI IN DOGOVORI TEHNOLOGIJE RFID ..... 10 KLASIFIKACIJA TEHNOLOGIJ IN PRIMERI ............................4......... 21 Podpora tehnologije RFID na mobilnih napravah.......................................4.......................................................................... 12 SORODNE TEHNOLOGIJE .................................................. 56 APLIKACIJA IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ...............4.....1 5.................... 40 SKLEP .. 37 Primerjava programskih vmesnikov Contactless Communication API in SocketScan Managed 39 OPIS SESTAVNIH DELOV APLIKACIJE .......................... 24 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI UPORABI TEHNOLOGIJE RFID...................................................1 4.......................................3 4.............................................................................................. 36 Zgradba programskega vmesnika SocketScan Managed API................... 5 INFORMACIJSKE NAPRAVE ............................3................ 18 Primerjava tehnologije RFID in črtne kode ..................................................................1 4............................................................................................................................................................................................................................................................................ 26 PROGRAMSKI VMESNIKI .........................2 4.......................................................................................................1 3... 46 Zgradba aplikacije...... 64 .................................................................................V VSEBINA 1 2 3 UVOD ...................4 3..................... 3 2.....................................

VI UPORABLJENE KRATICE API APPEL CF DoS EAN ECMA EPC ERP ETSI GUID HTTP IRI ISO J2ME MVC NFC NIST OWL P3P PDA PIN RDF RFID RIF SAP UCC SOAP UDDI URI USB WAP WICD WS-CDL WSDL WSRP XHTML XKMS XML XML Enc XML Sig Application Programming Interface A P3P Preference Exchange Language Compact Flash Denial of Service European Article Number European Computer Manufacturers Association Electronic Product Code Enterprise Resource Planning European Telecommunications Standard Institute Globally Unique Identifier Hyper Text Transfer Protocol Internationalized Resource Identifier International Standards Organization Java 2 Platform Micro Edition Model-View-Controller Near Field Communication National Institute of Standards and Technology Web Ontology Language Platform for Privacy Preferences Project Personal Digital Assistant Personal Identification Number Resource Description Framework Radio Frequency Identification Rule Interchange Format Systems. Applications and Products Uniform Code Council Simple Object Access Protocol Universal Description. Discovery and Integration Uniform Resource Identifier Universal Serial Bus Wireless Application Protocol Web Integration Compound Document Web Services Choreography Description Language Web Services Description Language Web Services for Remote Portlets Extensible Hypertext Markup Language XML Key Management Specification Extensible Markup Language XML Encryption Syntax and Processing XML-Signature Syntax and Processing .

4: Diagram primera uporabe – Prijava na dogodek Slika 5.VII SEZNAM SLIK Slika 3.8: Zgradba vzorca Opazovalec Slika 5.1: Delitev tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev Slika 3.2: Hitrost branja tehnologije RFID in črtne kode Slika 4.1: Arhitektura RFID sistema Slika 4.5: Programski vmesnik Contactless Communication API Slika 5.3: Shema RFID značke Clipped Tag podjetja IBM Slika 4.5: Diagram primera uporabe – Udeležba dogodka Slika 5.4: Vrednosti nekaterih J2ME sistemskih lastnosti Slika 4.12: Identifikacija uporabnika Slika 5.13: Samodejna identifikacija uporabnika Slika 5.3: Delitev tehnologij vseprisotnih omrežij Slika 3.10: Grafični vmesnik aplikacije v angleškem jeziku Slika 5.1: Struktura pomnilnika brezkontaktne kartice i-code II Slika 5.9: Entitetno relacijski diagram aplikacije Slika 5.2: RFID čitalnik in dlančnik Hewlett-Packard serije hx2000 Slika 5.11: Grafični vmesnik aplikacije v nemškem jeziku Slika 5.15: Povezljivost aplikacije 7 8 9 11 12 17 22 30 34 35 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 53 55 55 57 58 .2: Delitev tehnologij informacijskih naprav Slika 3.6: Zgradba grafičnega vmesnika aplikacije Slika 5.7: Zgradba vzorca MVC Slika 5.14: Spletna stran v programskem jeziku PHP Slika 5.3: Primer identifikacije z RFID čitalnikom Slika 5.4: Delitev tehnologij programske opreme Slika 3.5: Pregled tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev Slika 4.

1: Sorodne tehnologije in kratek opis Preglednica 4.3: Načini izbire RFID značk 15 16 23 38 .VIII SEZNAM PREGLEDNIC Preglednica 3.2: Primerjava tehnologije RFID in črtne kode Preglednica 4.1: Frekvenčna področja tehnologije RFID Preglednica 4.

Nekaj najpomembnejših standardov bomo opisali tudi v diplomski nalogi. ki so med seboj povezane na različne načine in zagotavljajo razne lastnosti vseprisotnih informacijskih rešitev. ki povezujejo tehnologije in sisteme v vseprisotnih informacijskih rešitvah. Kako zagotoviti varnost informacij in uporabniško zasebnost bomo podrobneje spoznali v poglavju o zagotavljanju varnosti tehnologije RFID. so pomembni dobro definirani standardi. Prvi programski vmesnik je namenjen razvoju aplikacij na platformi Java ME. ki vključujejo številne prilagodljive in mobilne naprave.Radio Frequency Identification). Predstavlja posodobljeno nadomestilo za črtno kodo in omogoča hitrejše ter natančnejše sledenje proizvodov v dobavni verigi. dlančniki in prenosni računalniki. . ki dostopajo ali omogočajo dostop do raznovrstnih aplikacij. Uporabniku prijazne aplikacije pa omogočajo upravljanje z informacijami tako iz vsakodnevnega življenja kot tudi iz poslovnega sveta. Za razvoj lastnih aplikacij bomo pregledali značilnosti in zgradbo programskih vmesnikov Contactless Communication API (Application Programming Interface) in SocketScan Managed API. Prav to je eden izmed pomembnejših ciljev vseprisotnih informacijskih rešitev. Tehnologija vseprisotnih informacijskih rešitev. zatem pa bomo pogledali. kompatibilni na globalnem nivoju. ki jo bomo v diplomski nalogi najpodrobneje pregledali. ki uporabljajo tehnologije RFID.NET. drugi pa razvoju aplikacij na platformi . Vseprisotne informacijske rešitve predstavljajo hitro rastoče in relativno mlado področje. katere so tiste skupne lastnosti. Te tehnologije bomo razdelili na informacijske naprave. Da bodo sistemi. ki so vsaka na svoj način povezane z vseprisotnimi informacijskimi rešitvami. Zato bomo v pričujoči diplomski nalogi najprej predstavili definicijo vseprisotnih informacijskih rešitev.UVOD 1 1 UVOD Dostop do informacij kadarkoli in kjerkoli je danes ključnega pomena. Te naprave so lahko pametni telefoni. vseprisotna omrežja in programsko opremo ter predstavili posamezne primere tehnologij. je tehnologija radiofrekvenčne identifikacije (RFID . Obstoj vseprisotnih informacijskih rešitev omogočajo številne tehnologije. Nato bomo pregledali nekaj sorodnih tehnologij. Trenutno je najbolj razširjena v industriji in sicer v procesu upravljanja dobavne verige. Uporablja se na številnih področjih v informacijsko komunikacijskem okolju.

Aplikacijo bomo uporabili za identifikacijo udeležencev nekega dogodka. V ta namen bomo razvili aplikacijo. ali ima aplikacija vse značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev in kako smo zagotovili ustrezen nivo varnosti. ki bo tekla na dlančniku. Proces identifikacije bo temeljil na tehnologiji RFID.UVOD 2 Osnovni namen diplomske naloge je zasnovati in razviti primer vseprisotne informacijske rešitve v današnjem realnem okolju. Nato bomo preverili. .

Vse te naprave komunicirajo preko brezžičnih omrežij. večinoma mobilnih ali vgrajenih v okolje. vsakodnevno dostopnih. povezano v naraščajoče vseprisotno omrežno infrastrukturo. da se vseprisotne informacijske rešitve nanašajo na uporabo računalnikov v vsakdanjem življenju. Vseprisotne informacijske rešitve opredeljuje kot tendenco oziroma težnjo k informacijskemu okolju. Vključujejo pametne telefone. ki zahteva. Računalniki so integrirani v vsakodnevne predmete. brez potrebe po interakciji uporabnika [1]. naprave PDA (Personal Digital Assistant) in druge mobilne naprave. ki opredeljujejo vseprisotne informacijske rešitve.DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 3 2 DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV Informacije so jedro današnjega medsebojno povezanega poslovnega in osebnega sveta. Smo v informacijsko komunikacijski družbi. Podobno kot omenjena enciklopedija definira vseprisotne informacijske rešitve tudi inštitut NIST (National Institute of Standards and Technology) in sicer kot termin za vse bolj prisoten trend v smeri številnih. ki nadomešča uporabo računalnikov kot samostojnih naprav. kje se fizično nahajamo. učinkovito in varno kadarkoli. Elektronsko shranjevanje. pri tem pa se ljudje večinoma ne zavedajo njihove prisotnosti. ne glede na to. Enciklopedija »Computer Desktop Encyclopedia« razlaga. na katere se zanašamo in jim zaupamo. Okolje in vsakdanji predmeti z integrirano zmožnostjo procesiranja informacij omogočajo uporabnikom povsem naravno in vsakdanjo interakcijo z računalniškimi napravami na katerikoli lokaciji in v kakršnihkoli okoliščinah [60]. Informacije in storitve kadarkoli. . V literaturi zasledimo več definicij. da moramo biti sposobni izmenjevati in sprejemati informacije hitro. Prosto dostopna spletna enciklopedija Wikipedia opisuje vseprisotne informacijske rešitve kot v okolje integrirano informacijsko procesiranje. Ta trend je močno povezan z rastjo brezžičnih tehnologij. prenos in dostop do informacij so vsakodnevne aktivnosti. pogosto navideznih informacijsko komunikacijskih naprav. ki omogočajo uporabnikom oddaljen dostop do informacij in storitev ter sinhronizacijo podatkov med raznovrstnimi računalniki [2]. kjerkoli in za vsakogar so ključnega pomena za vseprisotne informacijske rešitve. kot so avtomobili. v katerem uporabniki dostopajo do informacijsko komunikacijskih tehnologij preko okolja samega. ki je sestavljena iz ožičenega jedra in brezžičnih koncev [7]. Za razliko od zgornjih definicij komite »Security of Acts and Regulations Committee« poudarja povezavo vseprisotnih informacijskih rešitev z rastjo brezžičnih tehnologij.

preko katerih lahko uporabniki dostopajo do širokopasovnih omrežnih storitev. Naslednji dve definiciji označujeta vseprisotne informacijske rešitve z vidika poslovnega sveta. kar vključuje na primer internetno elektronsko trgovanje. vgrajene v vsakdanje predmete in okolja. ki bodo tako sestavljeni. Tehnološki inštitut »Massachusetts Institute of Technology« definira vseprisotne informacijske rešitve kot skupino medsebojno povezanih ljudi. vsakomur dostopni. Vseprisotne informacijske rešitve na tak način zagotavljajo uporabnikom dostop do informacij in ustrezno ukrepanje na osnovi pridobljenih informacij [4]. da morajo biti računalniki. Mikroprocesorji so značilni po številnosti. Tukaj gre za računalnike. ki so razpršene in integrirane po vseh delih uporabniškega naravnega okolja z uporabo številnih neodvisnih informacijskih naprav. da jih bomo uporabljali ne da bi se zavedali. Da bo vse skupaj delovalo. integrirani in prilagojeni ter naravni. s čimer bo dosežena dostopnost vsakomur. ki zagotavljajo uporabniku ustrezni nabor informacijsko komunikacijskih storitev z zadovoljivo veliko stopnjo varnosti. Te naprave so medsebojno povezane v brezžična ali ožičena računalniška omrežja. Naprave so uporabniku prijazne in ne predstavljajo ovire pri komuniciranju. ki bodo vgrajeni v okolja. ki bodo vsakodnevno skupaj z računalniki in napravami kupovali. da bodo ljudje vsakodnevno medsebojno delovali v svojem okolju s prenosnimi ali nevidnimi računalniki. cenovno ugodni. Iz naštetih definicij lahko povzamemo. saj bo le s tem doseženo zaupanje uporabnikov. Vsi ti računalniki bodo med seboj omreženi in povezani na internet [5]. da za vse prisotne informacijske rešitve potrebujemo računalniško informacijske naprave.DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 4 Organizacija V2 dodaja. ki podpira informacijske naprave. Laboratorij »International Technology Laboratory« pravi. Spletni portal »RapidSpec« tako vseprisotne informacijske rešitve označuje s pomočjo uporabe računalniške infrastrukture. V2 tako vseprisotne informacijske rešitve označuje kot cenovno dostopne mikroprocesorje. pa je potrebna tudi zadostna stopnja varnosti in zasebnosti. Na podlagi tega definiramo vseprisotne informacijske rešitve kot tehnologije. trgovali in svobodno izmenjevali informacije in informacijske storitve [6]. ki so med seboj neodvisno povezane preko dinamično prilagodljivih omrežij. temveč so integrirane v uporabniško vsakdanje naravno okolje. . pogosto mobilni ali vgrajeni v okolje in povezani v naraščajoče vseprisotno omrežno strukturo [3]. večinoma nevidne informacijske naprave.

Nevidnost Tehnologije vseprisotnih informacijskih rešitev izginejo iz zavedanja uporabnika. javne storitve.DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 5 2. kateremu bi pripela še seznam alternativnih potovalnih opcij. Ena izmed večjih potreb vseprisotnih informacijskih rešitev je integracija vseh tehnologij. vseprisotne informacijske rešitve .1 Značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev Tehnologija se premika iz osebnih računalnikov na pametne in vsakdanje naprave z integriranimi tehnologijami in povezljivostjo. na primer internet. Kadar se uporabnik preseli iz enega okolja v drugo. na primer dlančnik. kot je pošiljanje sporočila o prestavljenem letu. ne da bi se jih sploh zavedal. Na primer turistična agencija [39] bi lahko s svojim informacijskim sistemom nudila ne samo direktno komunikacijo s stranko. ki so potrebne. elektronska pošta. Ali pa. Storitve kadarkoli in kjerkoli Omogočiti kadarkoli in kjerkoli globalen. pač pa tudi omrežno povezavo avtomobila s proizvajalcem in serviserjem. da omogočimo uspešno zagotavljanje storitev vseprisotnih informacijskih rešitev. ampak bi lahko v realnem času dodala tudi funkcionalnost. Te vseprisotne informacijske rešitve povezujejo nekatere skupne lastnosti. Uporabnik sodeluje s tehnologijami. ki so prisotne v njegovem naravnem okolju. vseprisoten dostop iz katerekoli naprave. in do kateregakoli podatka. da dosežemo dostavo realnih rešitev k uporabniku. da bi avtomobilska industrija omogočila ne samo voznikovo komunikacijo in navigacijo. ki jih vseprisotne informacijske rešitve morajo zagotoviti in so opisane v nadaljevanju. Vseprisotne informacijske rešitve ponujajo primeren dostop do koristnih informacij in pametnih naprav. žepni računalnik. pametni telefon. ki imajo zmožnost delovanja kjerkoli in kadarkoli jih potrebujemo. Mobilnost Prilagajanje vseprisotnih informacijskih rešitev na spremembe in dostopnost virov. Tako smo iz definicije vseprisotnih informacijskih rešitev povzeli značilnosti. Tovrstne rešitve vsebujejo veliko raznovrstnih tehnologij.

kraj ali objekt. v katerih delujejo in lahko reagirajo na morebitne spremembe ali pa kot so definirali na tehnološkem inštitutu Georgia Institute of Technology [40]: Zaznavanje razmer je katerakoli informacija. Entiteta je oseba. na primer v brezžičnem omrežju. . ki jo lahko uporabimo za označitev situacije določene entitete. da uporabnik lahko nemoteno nadaljuje z delom. vseprisotne informacijske rešitve poskrbijo za usposobitev povezave z novo možno storitvijo.DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 6 nastavijo novo okolje tako. ki ga je začel v drugem okolju. Zaznava konteksta Gre za uporabo naprav. ki je pomemben za medsebojno delovanje med uporabnikom in aplikacijo. Če pri spremembi okolja nastopi napaka. ki imajo informacije o okoliščinah.

Vseprisotne informacijske rešitve Informacijske naprave Vseprisotna omrežja Programska oprema Slika 3. Vseprisotne informacijske rešitve ne opisujejo samo brezžične rešitve v smislu dlančnikov in pametnih naprav. Za obstoj vseprisotnih informacijskih rešitev so potrebne informacijske naprave. ampak gre za integrirano okolje.1: Delitev tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev Vseprisotne informacijske rešitve tako ne temeljijo na eni sami tehnologiji. 3. do kateregakoli tipa omrežja. vseprisotna omrežja in programska oprema [58].1 Informacijske naprave Informacijske naprave predstavljajo tehnologije. do kateregakoli tipa podatka na varen in zanesljiv način. kjer bodo sodelovale mnogovrstne in številne tehnologije. Prav tako ponujajo enostavno povezovanje do kateregakoli tipa naprave. Tehnologije vseprisotnih informacijskih rešitev delimo na tri dele kot ponazarja slika 3. omogočajo dostop do informacij in ustvarjajo nove interakcije z novimi napravami. temveč na sodelovanju različnih tehnologij.1.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 7 3 KLASIFIKACIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV Vseprisotne informacijske rešitve razširjajo poslovni svet. ki so najpomembnejši del vseprisotnih informacijskih rešitev iz stališča uporabnika in uporabnikovega naravnega okolja. Njihova .

omogočajo interakcijo uporabnika z računalnikom brez uporabe standardne miške ali tipkovnice.2. ki spadajo v skupino zaznavnih vmesnikov. Obnašajo se intuitivno in naravno. ki omogočajo posredovanje računalniških ukazov s pomočjo govora ali gibov. prikazuje delitev tehnologij informacijskih naprav. ki želi komunicirat v sistemu vseprisotnih informacijskih rešitev. . ki jih lahko v vseprisotnih informacijskih rešitvah uporabljamo in nadzorujemo v realnem času. Vgradne in namenske naprave so osredotočene na razvoj infrastrukture vseprisotnih informacijskih rešitev. za katere ni potrebna dodatna uporabniška interakcija. Primer teh tehnologij so razne pametne kartice in tehnologija RFID. Slika 3. katero bomo v diplomski nalogi podrobneje spoznali. Informacijske naprave Zaznavni vmesniki Identifikacijske naprave Vgradne in namenske naprave Naprave za dostop do informacij in storitev Slika 3.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 8 naloga je nuditi uporabniku vrsto funkcionalnih storitev. V to skupino sodijo na primer tehnologije prepoznavanja govora in tehnologije prepoznavanja gibanja. Identifikacijske naprave so namenjene ugotavljanju istovetnosti objekta. Te tehnologije so integrirane v okolje uporabnika in omogočajo komunikacijo ter povezljivost sistemov.2: Delitev tehnologij informacijskih naprav Tehnologije. Gre za številne mikroprocesorje in senzorje.

da se omrežja zavedajo uporabniškega konteksta in lokacije s pomočjo vseprisotnih naprav.3 prikazuje delitev tehnologij vseprisotnega omrežja.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 9 Primer naprav za dostop do informacij in storitev je lahko dlančnik. ponujajo zmožnost dostopa do informacij kadarkoli in kjerkoli. kadarkoli in kjerkoli. komurkoli. prenosni računalnik in pametni telefon. Slika 3. Vseprisotna omrežja Povezljivost Spletne storitve Odkrivanje storitev Spletni protokoli in aplikacije Semantični splet Zasebnost in varnost Slika 3. Za dosego vseprisotnih komunikacij je potrebno. Tehnologije. ki so zajete v tem delu vseprisotnih informacijskih rešitev.3: Delitev tehnologij vseprisotnih omrežij .2 Vseprisotna omrežja Naloga vseprisotnega omrežja je nuditi dostop do svojih storitev iz kakršnekoli naprave (neodvisno od naprave). 3.

je pomembna nemotena povezljivost.3 Programska oprema Programska oprema v vseprisotnih informacijskih rešitvah zagotavlja nemoteno delovanje v dinamičnem in raznolikem okolju ter zastavlja minimalne zahteve uporabniku. Tehnologija Jini [41] je ena izmed tehnologij odkrivanja storitev. iskanje in primerjavo podatkov. so med drugim tudi biometrična avtentikacija. kjer sodeluje veliko število naprav. WSDL(Web Services Description Language) za opis vmesnikov spletnih storitev. kot so na primer brezžična lokalna omrežja in tehnologija Bluetooth. Ključne tehnologije spletnih storitev so: protokol SOAP (Simple Object Access Object) za komunikacijo. Tehnologije. potrebujemo odkrivanje storitev. Da se sistem vseprisotnih informacijskih rešitev prilagodi nastalim spremembam in omogoči nemoteno nadaljevanje dela. protokol P3P (Platform for Privacy Preferences Project) za nadzor osebnih podatkov in šifrirni algoritmi. protokol UDDI (Universal Description. Semantični splet [42] predstavlja ogrodje. Omogoča gradnjo prilagodljivih omrežnih sistemov v dinamičnih računalniških okoljih. da bo razumljiv tudi raznim napravam. ki omogoča izmenjavo. Z metapodatki informacijam doda dobro definiran pomen na tak način. Discovery and Integration). Številne med seboj povezane in v naše okolje integrirane naprave morajo uporabnikom zagotoviti zasebnost in varnost. Semantični splet sloni na podatkovnem modelu RDF (Resource Description Framework). 3.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 10 V vseprisotnih informacijskih rešitvah. omogočajo komunikacijo med posameznimi napravami. . ki za opis spletnih virov uporablja tehnologije XML (Extensible Markup Language). ki aplikacijam omogoča odkrivanje spletnih storitev. Tehnologije. Spletne storitve omogočajo povezljivost in integracijo različnih platform in neposredno komunikacijo med raznovrstnimi napravami preko omrežja. Veliko vlogo v vseprisotnih informacijskih rešitvah imajo današnji spletni protokoli in aplikacije. ki omogočajo implementacijo zasebnosti in varnosti v vseprisotnih informacijskih rešitvah. ki je povezan s protokolom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). ki porabijo malo energije. Na primer protokol WAP (Wireless Application Protocol) omogoča dostop do informacij brezžičnim napravam kot so mobilni telefoni in pametni telefoni.

brezžični in pametni telefoni. lahko navedemo tehnologijo Java Card. da jo bomo lahko implementirali na raznih vrstah naprav. da bodo lahko aplikacije zanesljivo tekle z omejeno povezljivostjo [43]. ki imajo v večini primerov omejene vire.4. Arhitektura mora biti tako preprosta. Na primer platforma Java ME omogoča razvoj . Razvojna okolja in programski jeziki omogočajo implementacijo aplikacij v vseprisotnih informacijskih rešitvah. katere tečejo na pametnih karticah in drugih spominsko omejenih napravah z majhnimi zmožnosti procesiranja. ki omogoča varno okolje aplikacijam. ki bo lahko tekla na raznovrstnih napravah. Predvsem gre za omejen pomnilniški prostor. Kot primer tehnologije. sisteme za upravljanje s podatkovnimi bazami. Programska oprema Operacijski sistemi in okolja Sistemi za upravljanje podatkovnih baz Razvojna okolja in programski jeziki Slika 3. Rešitev najdemo na primer v relacijski podatkovni bazi IBM DB2 Everyplace.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 11 Tehnologije programske opremo smo razdelili na operacijske sisteme in okolja. Omogočati mora mobilno računalništvo in trajni pomnilnik.4: Delitev tehnologij programske opreme Operacijski sistemi in okolja v vseprisotnih informacijskih rešitvah morajo zagotavljati sistemsko arhitekturo. igralne konzole. razvojna okolja in programske jezike. ki je namenjen različnim napravam kot so žepni računalniki. Tudi aplikacije v vseprisotnih informacijskih rešitvah potrebujejo sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami na raznih napravah. Primer operacijskega sistema je Windows CE. majhno zmogljivost procesiranja in omejen vir energije. kot prikazuje slika 3. ki jo lahko integriramo tudi v namenske naprave.

Tako lahko razvijamo uporabniške vmesnike.5: Pregled tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev .5 prikazuje to delitev s posameznimi primeri tehnologij. 3.4 V Klasifikacija tehnologij in primeri prejšnjih treh poglavjih smo predstavili delitev tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev in opisali posamezne dele. upravljamo z integriranimi omrežji in protokoli ter uporabimo robusten varnostni model.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 12 aplikacij za širok nabor mnogovrstnih mobilnih naprav. Slika 3. Slika 3.

Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 13 (prirejeno po [59]) .

Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev

14

3.5

Sorodne tehnologije Med pregledovanjem literature smo zasledili tehnologije, ki so neposredno ali posredno

povezane s vseprisotnimi informacijskimi rešitvami. Na primer tehnologija Wearable Computing sloni na nošenju računalniške infrastrukture, ki omogoča vseprisoten dostop do informacij. Pri vseprisotnih informacijskih rešitvah je ravno nasprotno. Cilj je, da s seboj ne nosimo ničesar, ker kjerkoli se bomo nahajali bodo računalniki integrirani v naše okolje. V vseprisotnih informacijskih rešitvah ni potrebno prenašati prenosnega računalnika, ker vemo, da bomo lahko v drugem okolju nemoteno nadaljevali delo z integrirano računalniško infrastrukturo. Tehnologija Augmented Reality vključuje v resnično okolje virtualne informacije. Podobno kot vseprisotne informacijske rešitve tudi tehnologije Augmented Reality predstavljajo nasprotje virtualni resničnosti, ki uporabnika postavi v navidezni svet. Tehnologije Augmented Reality in vseprisotne informacijske rešitve postavljajo virtualno resničnost v realno okolje. Na primer uporabnik nosi posebna očala skozi katera lahko vidi realno okolje in računalniško proizvedene informacije. Vseprisotne informacijske rešitve in tehnologijo Information Appliances združuje to, da obe omogočata neposredno komunikacijo med raznimi napravami. Tako bi lahko na primer avtomobil ukazal hišnemu sistemu, da do prihoda stanovalca ogreje dnevno sobo na primerno temperaturo, hladilnik pa bi ob nizkih zalogah mleka in jajc le-te samodejno naročil v lokalnem supermarketu [61]. Tehnologije Roomware predstavljajo »pameten« prostor, kjer osebni računalnik v takšni obliki kot ga poznamo danes izgine iz uporabniškega okolja. Osebni računalnik v tehnologiji Roomware predstavljajo računalniki, ki so integrirani v stene in pohištvo v prostoru. Podobno kot v vseprisotnih informacijskih rešitvah so tudi pri tej tehnologiji računalniki integrirani v uporabnikovo okolje. Preglednica 3.2 podaja kratek opis za nekatere tehnologije sorodne vseprisotnim informacijskim rešitvam.

Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev

15

Preglednica 3.1: Sorodne tehnologije in kratek opis
Tehnologije
WEARABLE COMPUTING [8.] AUGMENTED REALITY [9.] TELEPRESENCE [10.] TANGIBLE BITS [11.] ROOMWARE [12.] INFORMATION APPLIANCES [13.] AUTONOMIC COMPUTING [14.] PROACTIVE COMPUTING [15.] AMORPHOUS COMPUTING [16.] UBIQUITOUS WEB [17.]

Kratek Opis
Tehnologije, ki so vključene v uporabniški osebni prostor in konstruirane tako, da so lahko nošene in vedno dostopne. Tehnologije, ki povečajo uporabnikovo vidno percepcijo s pomočjo računalniško generiranih informacij. Upravljanje naprav na daljavo s pomočjo robotike in drugih naprav. Premosti ovire, ki se pojavljajo med digitalnim svetom in fizičnim okoljem. Informacijske in komunikacijske tehnologije integrirane v prostor (soba). Katerekoli naprave, ki lahko obdelajo podatke in jih izmenjujejo z drugimi napravami. Razvoj računalniških sistemov, kateri bodo samostojno upravljali z operacijami brez človeškega posredovanja. Povezava številnih računalniških naprav v fizični svet. Raziskave za programabilne materiale, katerih elementi bodo lahko komunicirali med seboj in reagirali na okolje. Upravljanje z napravami preko spletnih aplikacij.

Na področju vseprisotnih informacijskih rešitev je aktivna tudi Evropska unija. Eden izmed projektov, ki jih finančno podpira Evropska komisija, je projekt Pervasive computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems ali na kratko projekt PERPLEXUS. Projekt se je začel leta 2006 v okviru Šestega okvirnega raziskovalnega programa in je v stanju razvoja. Gre za zasnovo in razvoj nadgradljive strojne opreme zgrajene iz poljubno nastavljivih naprav, ki imajo sposobnost zaznavanja biometričnih podatkov. S tem bo omogočena simulacija zelo kompleksnih sistemov in študija nepredvidljivega obnašanja procesnih modulov v virtualno brezmejnem in brezžičnem omrežju. Takšna infrastruktura bo, v primerjavi s klasičnimi programskimi simulacijami, omogočila številne prednosti kot so hitrost simulacije, interakcija z okoljem v realnem času, zmožnost samostojne organizacije, simulacija z prisotnostjo negotovosti in distribuirane več nivojske simulacije [62].

Uporabnost tehnologije RFID

16

4 UPORABNOST TEHNOLOGIJE RFID
Tehnologije RFID so vrsta elektronske identifikacije, ki z uporabo radiofrekvenčnih valov oddajajo identiteto v obliki edinstvene serijske številke. Za uspešno komunikacijo morata biti frekvenci radijskih valov RFID sprejemnika in oddajnika skladni. V RFID sistemih se uporablja veliko različnih frekvenc. Najpogostejše so nizke frekvence, visoke frekvence in ultra visoke frekvence. Preglednica 4.1 prikazuje tipične frekvence za posamezno frekvenčno področje, njihovo uporabo ter standarde. Preglednica 4.1: Frekvenčna področja tehnologije RFID (prirejeno po [18, 19])
Frekvenčno področje
Nizke frekvence

Tipične frekvence
30 kHz 125 kHz 134.2 kHz 300 kHz

Standardi in dogovori

Domet branja
do 0.5 m

Primeri uporabe
Nadzor dostopa, logistika, distribucija.

Tiris

Visoke frekvence

3 MHz 13.56 MHz 30 MHz ISO 15693

do 1 m

Pametne kartice, letalska prtljaga, logistika, upravljanje skladišč. Logistika, elektronsko cestninjenje, nadzor parkirnine.

Ultra visoke frekvence

300 MHz 433 MHz 2.45 GHz 3 GHz 5.8 GHz 868 MHz EU, 915 MHz US

nad 1m

Arhitekturo RFID sistema sestavljajo čitalnik (Transceiver), značka (Transponder) in sistem za procesiranje podatkov. RFID značka vsebuje informacije, ki omogočajo edinstveno identifikacijo in s tem koncept avtomatičnega identificiranja. RFID čitalnik s pomočjo antene upravlja z radio frekvenčno komunikacijo in posreduje informacije o značkah za kasnejšo obdelavo. Sistem za procesiranje podatkov je zadolžen za obdelavo in shranjevanje podatkov, ki jih pridobi iz RFID čitalnika, predstavlja pa tudi vmesnik med

Je ena pomembnejših tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev.1: Arhitektura RFID sistema (prirejeno po [47]) RFID sistem deluje tako. Slika 4. K temu se približuje tudi RFID tehnologija. ki imajo lasten izvor napajanja. da jih bomo lahko odvrgli kot na primer odpadni papir. Tehnologijo RFID smo umestili v vseprisotne informacijske rešitve med informacijske naprave. Semi-pasivne priponke uporabljajo izvor napajanja samo za delovanje mikročipa in ne za komunikacijo. Opisan sistem sestoji iz pasivnih priponk. saj jo lahko nevidno integriramo v vsakdanje predmete kot so na primer avtomobilski ključi. pridobi preko svoje antene potrebno energijo za napajanje mikročipa.Uporabnost tehnologije RFID 17 strojno opremo in uporabniško aplikacijo. ki nimajo lastnega sistema za napajanje. Čitalnik valove pretvori v digitalno obliko za nadaljnjo obdelavo in shranjevanje v informacijskih sistemih. Eden izmed ciljev vseprisotnih informacijskih rešitev je povečanje prisotnosti računalnikov v okolju do te mere.1 prikazuje posamezne elemente v arhitekturi RFID sistema. Tako lahko mikročip pridobljene valove modulira in jih pošlje nazaj k čitalniku. ponavadi v obliki baterijskega vložka. To bi podjetjem . Poznamo tudi aktivne priponke. pametne kartice in celo živali. da je nakupna količina 100 milijonov RFID priponk [20]. Ko RFID značka vstopi v to polje. da čitalnik oddaja elektromagnetne valove določene frekvence. Slika 4. Podjetje SmartCode je leta 2006 kot prvo na svetovnem tržišču ponudilo RFID priponke za ceno petih centov pod pogojem.

Informacijski sistem vsebuje podatke o lokaciji posamezne bralne naprave.1 Uporaba tehnologije RFID na različnih področjih Tehnologije RFID se uporabljajo za identifikacijo predmetov in živih bitij. Cilji sistema ERP so znižanje stroškov v dobavni verigi. Sistem ERP z integrirano tehnologijo RFID ponuja sledenje izdelkom v realnem času in omogoča dinamično spreminjanje RFID oddajnikov na izdelkih ter brezkontaktno zbiranje informacij o posameznem produktu. Tako podjetje SAP (Systems. identifikacijsko številko bralne naprave in čas. neizkoriščeni ali pa jim je težko slediti. Eden takšnih primerov je brezkontaktna RFID kartica . kadar bralna naprava prebere RFID priponko. Le-te pa bi kupci lahko odvrgli skupaj z odpadnim materialom. Eno izmed najbolj razširjenih področij uporabe tehnologije RFID predstavljajo brezgotovinski plačilni sistemi. pošlje informacijskemu sistemu identifikacijsko številko priponke. Tehnologijam RFID ponujajo podporo tudi današnji integralni poslovni informacijski sistemi ERP (Enterprise Resource Planning). RFID se uporablja v proizvodnih obratih za sledenje delov opreme in dela v procesu. pač pa tudi o tem. Podjetja se odločajo za integracijo RFID sistema za avtomatsko sledenje izdelkov. ob katerem je bila značka prebrana. ne potrebujejo vidnega polja za odčitavanje podatkov. da ne potrebujejo človeškega posredovanja. skrajšanje pretočnega časa. poveča učinek proizvodnje in upravljanje proizvodnje različnih verzij enakega izdelka. Sistemi ERP služijo podjetjem kot pomoč pri aktivnostih kot so načrtovanje proizvodnje. kje se izdelek trenutno nahaja ter zgodovino njegovih premikov. Njihove prednosti so. Na podlagi teh in prebranih podatkov lahko posreduje informacije ne samo o tipu posameznega izdelka. S tem se uspešno zmanjša prisotnost napak in okvar. V večini primerov. informacije so posredovane v realnem času. Tehnologija RFID je v industrijskem okolju zelo razširjena. 4. Applications and Products) v svojih rešitvah ponuja podporo RFID sistemov za optimizacijo upravljanja dobavne verige [21]. ki se lahko pogostokrat izgubijo ali pa so ukradeni. upravljanje financ in upravljanje človeških virov. učinkovito deljenje informacij med različnimi oddelki v podjetju. ponujajo možnost spreminjanja zapisanih podatkov. upravljanje materiala.Uporabnost tehnologije RFID 18 omogočilo integracijo RFID priponk na embalažo.

ki v zagonski sistem avtomobila in lastnikov elektronski ključ vgrajujeta RFID mikročip. ki je bila sprva namenjena plačevanju vozovnic javnega prevoza v Hong Kongu. so lahko zelo velike. 23] RFID tehnologija se že dolgo časa uporablja na področju varnosti in nadzora dostopa. 180 milijonov dolarjev. [22. Po izračunih podjetja SmartCode [25] bi naj ameriška korporacija Wal-Mart s tehnologijo RFID letno prihranila 8. da si izmenjata generirano serijsko številko. se avtomobil ne zažene. ki imajo v krmilnem sistemu nameščene RFID čitalnike. Pojavljajo se v sodobnejših verzijah avtomobilov. saj RFID sistem omogoča hkratno branje več RFID priponk.Uporabnost tehnologije RFID 19 Octopus Card podjetja Sony. ob optimalni prilagoditvi sistema. da voznino zaračunava na podlagi števila dejansko prevoženih postaj. [24].35 milijarde dolarjev. kot je na primer bančni sistem. Informacijski sistem preko RFID kartice zabeleži vstopno in izstopno postajo ter sorazmerno s tem obremeni uporabnikov račun. Približno 4 % bi bil prihranek zaradi natančnejšega nadzora nad milijardo palet in zabojev v distribucijskih centrih. Elektronska . Prednosti tehnologije RFID za podjetja. ki ga sedaj uslužbenci porabijo za branje črtne kode v dobavni verigi. ki po obliki spominja na kreditno kartico. Tam kjer obstaja potreba po izredno strogemu nadzoru. bi bil prihranek časa. Kadarkoli je elektronski ključ vstavljen v ključavnico. Največji. aktivira RFID čitalnik. Približno enak delež bi prihranili s preprečevanjem administrativnih napak in prevar dobaviteljev ter kraj. Najmanjši delež. 80 % delež. Takšne zaščite se poslužujeta tudi avtomobilska giganta Ford in Toyota. Primer takšne uporabe je elektronski ključ. Kot primer vpeljave avtomatskega brezgotovinskega cestninjenja v Sloveniji je ABC sistem plačevanja cestnine avtocest [26]. kar zanaša 600 milijonov ameriških dolarjev. Njena prednost je v tem. Ena izmed prvih potrošniških aplikacij tehnologije RFID je bilo avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje. Prav tako pa se uporablja tudi kot identifikacijska kartica za dostop do delovnega mesta ali parkirišča. ker bi lahko zmanjšali zaloge na podlagi informacij o posameznem produktu. Z nadzorovanjem izdelkov na zalogi bi prihranili 8%. bi prihranili s tem. se lahko dodatno zahteva vnos osebne identifikacijske številke PIN (Personal Identification Number). Zaradi svoje funkcionalnosti in preprostosti je danes njena uporaba razširjena tudi na plačevanje izdelkov v vseh vrstah trgovin in tudi prodajnih avtomatih. Elektronski ključi se uporabljajo tudi za varovanje vrednostnih predmetov. Ta ključ omogoča oziroma omejuje uporabniku dostop do poslovnih objektov. Če se številki ne ujemata.

Samo vprašanje časa je. [28. Uporabniki takšnega sistema pridobijo majhen RFID oddajnik. Razsežnosti tehnologije RFID se kažejo tudi v raziskavah Evropske unije s katerimi želi doseči višjo raven kompetentnosti na globalnem nivoju. Tehnologija RFID lahko identificira posamezen proizvod v realnem času in zmanjša razlike med fizičnim tokom predmetov in povezanim tokom informacij v informacijskih sistemih. ki ga lahko pritrdijo na obesek avtomobilskega ključa. Ti področji igrata pomembno vlogo v razvoju modernega ekonomskega sistema in v vzdrževanju ekonomske rasti. Ko vozilo doseže cestninsko postajo. V Evropski uniji so leta 2004 v veljavo vstopila pravila glede potovanja malih živali. 29]. Nato se izvede transakcija iz plačilnega računa uporabnika [27]. Tehnologija RFID ponuja neskončne razsežnosti. ki bo omogočal povezavo potnega lista z živaljo in s tem poenostavil identifikacijo živali. Radio frekvenčna identifikacija je postala ključna tehnologija v sektorju informacijsko komunikacijskih tehnologij. Nato elektronska tablica pošlje identifikacijsko številko. kdaj bo človeška domišljija na mnogih področjih postala realnost. V prehodnem obdobju osmih let bo vpeljan tudi RFID mikročip. RFID mikročip vsebuje identifikacijsko številko in se implantira pod kožo živali. Potni list velja kot dokaz. da se z RFID obeskom približajo črpalki za gorivo. RFID čitalnik pošlje signal elektronski tablici. harmonizacija frekvenc in prenizka podpora raziskovanju. ki je povezana z uporabniškim računom. da žival izpolnjuje pogoje za potovanje v države članice.Uporabnost tehnologije RFID 20 tablica je ponavadi pritrjena na vetrobransko steklo vozila. Rast tehnološkega tržišča in tehnologije RFID koristi tako proizvajalcem tehnologije kot tudi končnim uporabnikom. V Združenih državah Amerike se na široko uporablja RFID sistem za avtomatsko plačevanje goriva. Na ta način uporabniki porabijo manj časa za zbiranje denarja ali pa čakanje v vrstah za plačilo cestnine. Plačilo za gorivo se izvede tako. Tehnologija RFID predstavlja eno izmed razvijajočih se in visoko tehnoloških tržišč na informacijsko komunikacijskem področju. Skladno z novo zakonodajo Evropske unije morajo domače živali na območju Evropske unije potovati s posebnimi potnimi listi. Kljub močni mednarodni konkurenci Evropo še vedno pesti pomanjkanje standardov. Področji logistike in komunikacije se smatrata kot glavna opora globalizacije. RFID sprejemnik na črpalki sprejme podatke in jih obdela. .

RFID značke so lahko prebrane veliko hitreje v primerjavi s simbolom črtne kode. ki temeljijo na tehnologiji RFID. Ena izmed ključnih prednosti tehnologije RFID je. Omogoča tudi branje RFID značk na razdalji od nekaj centimetrov pa vse do sto metrov [51]. tehnologija RFID omogoča sočasno branje več RFID značk.1. V nasprotju s tehnologijo črtnih kod. [64]. Takšne zahteve in vedno bolj cenovno dostopna tehnologija RFID naznanjajo. kot je avtomobilsko. . Primera projektov iz javnega sektorja sta potni list ePassport in vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo v Nemčiji 2006. da bodo črtne kode v dobavni verigi povsem nadomeščene. Tudi javni sektor je uvedel projekte. Slika 4. kar pomeni manj človeškega posredovanja in posledično manj napak. Tudi hitrost branja je na strani tehnologije RFID. Glavna uporaba bo namenjena sledenju proizvodov in preprečevanju ponarejevanja. medtem ko črtna koda omogoča branje zgolj do razdalje desetih metrov [52] in potrebuje vidno polje za vsak posamezen predmet. Target in Metro Group) v Združenih državah Amerike in drugod po svetu zahtevajo od dobaviteljev uporabo tehnologije RFID v dobavni verigi [50]. medtem ko je hitrost branja črtne kode blizu 200 simbolov na sekundo [63].1 Primerjava tehnologije RFID in črtne kode Nekatera največja trgovska podjetja (Wal-Mart Stores. da za branje RFID značke ne potrebuje vidnega polja. aeronavtično in farmacevtsko.2 prikazuje hitrost branja RFID značk v primerjavi s simbolom črtne kode. Hitrost branja lahko doseže tudi do 1000 značk na sekundo [63]. Prav tako omogoča avtomatsko branje podatkov. ukvarjajo z integracijo tehnologije RFID v njihove procese. 4.Uporabnost tehnologije RFID 21 Medtem ko podjetja iz področja logistike in maloprodaje že uspešno uporabljajo tehnologijo RFID. se ostala industrijska področja.

Podatki na črtnih kodah omogočajo identifikacijo tipa objekta in ne posameznega objekta. Ločita se v serijski številki.2: Hitrost branja tehnologije RFID in črtne kode (prirejeno po [63]) RFID značka je lahko drugačnih oblik in dimenzij. medtem ko so dimenzije simbola črtne kode pomembne. Elektronska koda izdelka EPC (Electronic Product Code) vključuje vse podatke (proizvajalec. tehnologija RFID omogoča tudi spreminjanje podatkov na posamezni RFID znački. ki jih lahko shranimo na RFID značko. Podatki. Če je simbol črtne kode premajhen ali pa natisnjen v slabi kvaliteti. V tehnologiji črtnih kod poznamo več sprejetih standardov kot sta na primer EAN (European Article Number) in UPC. omogočajo identifikacijo posameznega objekta in sledenje objekta skozi njegov življenjski cikel (od skladišča do potrošnika). Osnovni format podatkov na elektronski kodi izdelka vsebuje naslednja polja: . ki omogoča sledenje posameznega proizvoda v dobavni verigi. verzija). ga ni mogoče spreminjati. Za razliko od tehnologije črtnih kod. ki jih vsebuje črtna koda EAN. Kljub nenehnemu zniževanju cen RFID značk je tehnologija RFID še vedno dražja od tehnologije črtnih kod.UCC (Uniform Code Council).Uporabnost tehnologije RFID 22 Slika 4. Ko simbol črtne kode enkrat natisnemo. Slabost tehnologije RFID v primerjavi s tehnologijo črtnih kod se kaže tudi v pomanjkanju standardov. lahko pri branju nastopijo težave [53]. proizvod.

2 Podpora tehnologije RFID na mobilnih napravah Eno izmed prvih podjetij.1. − Številka upravitelja (EPC Manager Number): podatki organizacije.različne velikosti . tip. ki je na tržišču ponudilo mobilni telefonski aparat s podporo tehnologije RFID.možna identifikacija posameznega objekta . . − Serijska številka: natančno določa primerek objekta. je Nokia in sicer z modeloma Nokia 5140 in Nokia 3220.podatke lahko dinamično spremenimo (ponovna uporaba) . Podporo zagotavlja s pomočjo dodatnega ohišja. Polje glava in številka upravitelja sta dodeljeni preko standarda EPCglobal. verzijo in generacijo elektronske kode izdelka EPC. kot je na primer predpona podjetja. razred objektov in serijska številka [57].podatke ne moremo spreminjati Strošek Standardi .dražja tehnologija .2: Primerjava tehnologije RFID in črtne kode Tehnologija RFID Branje ne potrebuje vidnega polja do 100 metrov sočasno več RFID značk avtomatsko Tehnologija črtnih kod potrebuje vidno polje do 30 metrov sočasno ena črtna koda človeško posredovanje Oblika Podatki . − Razred objektov (Object Class): natančno določa razred objekta.2 prikazuje prednosti in slabosti obeh tehnologij. ki smo jih opisali v tem poglavju.pomanjkanje standardov (nekaj . Preglednica 4. Preglednica 4.Uporabnost tehnologije RFID 23 − Glava: določa dolžino.cenovno dostopna .sprejeti standardi standardov bomo opisali v nadaljevanju) 4.identifikacija tipa objekta . strukturo. Prav tako pa z dodatnim razvojnim okoljem Nokia NFC (Near Field Communication) & RFID SDK omogoča izdelovanje J2ME (Java 2 Platform Micro Edition) aplikacij.določene dimenzije . Organizacija pa je odgovorna za vzdrževanje števil v poljih.

Standard ISO 11785 določa kako je RFID oddajnik aktiviran in kako se shranjeni podatki prenesejo k RFID sprejemniku [32]. Uporaba odprtih mednarodnih standardov je potrebna za dosego določene stopnje varnosti. testiranja RFID izdelkov in uporabo v nekaterih aplikacijah. Dlančnik lahko na ta način zajema in obdeluje podatke iz RFID oddajnika. Uporablja se v umetnostnih galerijah. ki jih lahko vstavimo v dlančnike preko CF (Compact Flash) reže [31]. 4. kjer se na željo uporabnika izpišejo na dlančnik dodatne informacije o posamezni umetnini [30]. upravljanje dobavne verige. Podjetje Sapago je izdelalo RFID čitalnik v obliki pisala. za preizkušanje delovanja RFID čitalnikov in bralcev pa ISO 18046. ki opisujejo protokol za komunikacijo RFID čitalnikov in oddajnikov za sisteme kot je sledenje .56 MHz. katerega frekvenčno območje je 13. Ti standardi so znani kot niz ISO 18000 standardov. Oba standarda definirata delovno frekvenco 13. ki komunicira z dlančnikom preko povezave Bluetooth. Organizacija ISO je razvila RFID standarde za avtomatsko identifikacijo in za upravljanje predmetov. sledenje izdelkov. Za preverjanje skladnosti med RFID čitalnikom in priponko je razvit ISO 18047. kot so na primer plačilni sistem. Standard ISO 11784 definira strukturo identifikacijske številke in vsebino informacij za žival.5 metra) [33. Podjetje Socket Communications izdeluje RFID čitalnike. ki narekujejo način komunikacije med RFID čitalnikom in RFID priponko. Za RFID priponke. je organizacija ISO razvila standarda ISO 14443 in ISO 15693. 34].56 MHz. Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO (International Standards Organization) je izdelala standard za sledenje živali s tehnologijo RFID. Za razvoj lastnih aplikacij pa podjetje ponuja razvojno okolje SocketScan SDK.Uporabnost tehnologije RFID 24 Dlančniki zagotavljajo podporo za branje in pisanje na RFID oddajnike v večini primerov preko dodatnih naprav. strukturo podatkov. Trenutno imamo na voljo obstoječe ali predlagane standarde. medtem ko drugi standard opisuje večje razdalje (do 1. ki se uporabljajo v brezgotovinskih plačilnih sistemih.2 Standardi in dogovori tehnologije RFID Standardi so ključnega pomena za veliko RFID aplikacij. kvalitete in konsistentnosti na večini področij tehnologije RFID. Domet branja oziroma pisanja je v prvem standardu do 10 cm.

Sestavni del omrežja EPCglobal Network je elektronska koda izdelka Electronic Product Code (EPC). kot so izvor. Sestavljeni so iz sedmih delov: − ISO/IEC 18000-1:2004. dlančniki. ki sta jo ustanovili organizaciji EAN International in Uniform Code Council z namenom standardizacije in uvajanja RFID tehnologije na področju logistike preskrbovalnih verig. zahteve za fizično komunikacijo med RFID oddajniki in sprejemniki in zahteve za delovne postopke in ukaze med RFID oddajniki in sprejemniki. − ISO/IEC 18000-6:2004. Naloga organizacije EPCglobal je uvesti in vzdrževati omrežje EPCglobal Network kot niz standardov. Omogoča varno komunikacijo na kratke razdalje med elektronskimi napravami. verzija in serijska številka produkta. S tem ciljem razvija standarde. ki urejajo delovanje tehnologije na področju strojne kot tudi programske opreme [35]. . kot so mobilni telefoni. Najbolj razširjen standard organizacije EPCglobal je standard EPC Gen 2. računalniki in terminali za plačevanje. EPCglobal je mednarodna neprofitna organizacija.56 MHz in razdalji nekaj centimetrov [36]. Parametri za zračno komunikacijo od frekvence 860 MHz do 960 MHz − ISO/IEC 18000-7:2004. ki definira UHV RFID protokol za komunikacijo v frekvenčnem območju 860 MHz – 960 MHz. Tehnologija NFC je razvita na osnovi standardov ISO. Parametri za zračno komunikacijo pri frekvenci 2. Parametri za zračno komunikacijo pri frekvenci 433 MHz. − ISO/IEC 18000-4:2004.45 GHz. ki razen identifikacije izdelka omogoča tudi dostop do drugih informacij. ECMA (European Computer Manufacturers Association) in ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Standardi obsegajo poglavitna frekvenčna območja na globalni ravni. Delovno področje tehnologije NFC je pri frekvenci 13. Splošni parametri zračne komunikacije za globalno sprejete frekvence. ki bodo poenotili in pocenili implementacijo RFID tehnologije v svetovne oskrbovalne verige.56 MHz. Parametri za zračno komunikacijo pod frekvenco 135 kHz. − ISO/IEC 18000-2:2004. − ISO/IEC 18000-3:2004.Uporabnost tehnologije RFID 25 izdelkov v dobavni verigi. Parametri za zračno komunikacijo pri frekvenci 13.

Za pravilno delovanje sistema je potrebno zagotoviti tri osnovna načela informacijske varnosti [47.3 Zagotavljanje varnosti pri uporabi tehnologije RFID Vseprisotne informacijske rešitve postavljajo v ospredje končnega uporabnika. Na univerzi Johns Hopkins University [49] so v okviru akademskih vaj dešifrirali RFID sistem pri avtomatskem plačevanju goriva na črpalkah. Na primer: trgovina uporablja RFID značke za označevanje svojih izdelkov. ki imajo večjo vrednost kot dejanski podatki. ali bo uporabnik dejansko uporabljal določeno napravo. Na teh značkah so zapisani podatki kot je na primer cena izdelka. da je tehnologija relativno mlada. da vrednost cene izdelka zmanjšamo. Kljub temu. . saj je za določen izdelek prejela manj sredstev kot bi jih morala sicer. Tako kot je RFID sistem sestavljen iz več osnovnih komponent. kako bo inovativne vseprisotne tehnologije sprejel. Podatki v RFID sistemu lahko ostanejo neogroženi. integriteto: podatki in računalniški viri so celoviti dokler je njihovo stanje spremenjeno z avtoriziranimi procesi. Cilj napada je lahko celoten sistem ali pa katerikoli njegov sestavni del. Eden izmed dejavnikov. V informacijskih tehnologijah se zagotavljanje varnosti običajno osredotoča predvsem na varovanje podatkov. če ostanejo vidni samo avtoriziranim uporabnikom. RFID sistem je sestavljen iz treh ključnih komponent: RFID čitalnika. RFID značke in sistema za procesiranje podatkov (podatkovna baza sistema). S tem bo trgovina utrpela izgubo. tako obstaja tudi več metod za napad na sistem. je vsekakor zagotavljanje varnosti in zasebnosti pri uporabi.Uporabnost tehnologije RFID 26 4. 48]: zaupnost: podatki in računalniški viri so zaupni. dostopnost: podatki in računalniški viri so dostopni kadar lahko avtoriziran uporabnik z njimi razpolaga v primernem formatu in znotraj razumnega časa. od katerega je odvisno. moramo biti pozorni na sestavne dele sistema. so nekateri sistemi že bili uspešno ogroženi. Kadar želimo implementirati varnost v RFID sistemu. Kljub temu je bila prevara izvedena [47]. ki se že vrsto let uporablja v Združenih državah Amerike. a kljub temu organizacija utrpi ogromno škodo. RFID značko nekega izdelka v trgovini lahko prikrojimo tako. Pri tem podatkovna baza RFID sistema ni bila direktno ogrožena in podatki v podatkovni bazi niso bili spremenjeni ali izbrisani.

je nadzorovanje dostopa. − prevara: napadalec prevara uporabnika RFID sistema s posredovanjem napačnih informacij. kdo se lahko prijavi in ali je uporabnik veljaven. saj imajo podatki v podatkovni bazi veliko vrednost. Pri poskusu prijave sistemu povemo kdo smo. Vse kar moramo storiti je. Številni kovinski predmeti so zmožni preprečiti oddajanje radiofrekvenčnega signala. da RFID značko ovijemo v aluminijasto folijo in RFID čitalnik ne bo zmogel prebrati podatkov. ki napade RFID sistem lahko teži k različnim ciljem. Ta koraka sta znana kot identifikacija in . nakar sistem od nas zahteva. da mora sistem preveriti. da njegovo zasebnost ogroža RFID sistem. Ponavadi so v podatkovni bazi sistema shranjeni podatki o kreditnih karticah ali pa poslovne skrivnosti. Nekatere mogoče metode napadov na RFID sistem so tako: − manipuliranje radiofrekvenčnega območja: Eden izmed najpreprostejših metod za napad na RFID sistem je preprečiti odkrivanje in branje RFID značke. V prejšnjem odstavku smo pregledali metode napadov glede na ključne komponente RFID sistema. s katerim sistem zagotavlja varnost. Oseba. To pomeni. Odvisno od tipa RFID značke. − manipuliranje podatkov v podatkovni bazi sistema: V RFID sistemu je podatkovna baza najbolj oddaljena komponenta od RFID značke. − zavrnitev storitve (DoS – Denial of Service): dostop do funkcionalnosti RFID sistema je ogrožen. Cilje posameznega napada je mogoče klasificirati tako [65]: − prikrito opazovanje: napadalec pridobi neavtoriziran dostop do informacij. da to dokažemo s posredovanjem informacij. − manipuliranje podatkov na RFID znački: RFID značke omogočajo branje in pisanje podatkov. Prvi način. lahko morebitni tat spremeni podatke posamezne RFID značke in s tem izvede prevaro. Kljub temu je potrebno zagotovit varnostne ukrepe. − zaščita zasebnosti: ker napadalec verjame. ki se ujemajo s shranjenimi v sistemu. ki jih moramo obvezno zavarovati. le-tega napade.Uporabnost tehnologije RFID 27 Posamezna metoda se nanaša na določeno komponento RIFD sistema. Napade na RFID sistemu lahko delimo tudi glede na njihov osnovni namen.

kot je na primer prstni odtis. ki so označeni z RFID značko. ki jih moramo uporabiti pri vstopu v sistem. Poplavljanje (Flooding) Poplavljanje se nanaša na različne tehnike onesposobitve storitve sistema z vstavljanjem velike količine podatkov [48]. da RFID čitalnik ne prebere vseh značk naenkrat [47]. Pregledali bomo nekaj najpogostejših napadov na RFID sistem in predstavili napotke kako se lahko tem napadom izognemo.Uporabnost tehnologije RFID 28 avtorizacija. V kolikor uporabimo kombinacijo opisanih načinov se stopnja varnosti znatno zviša. obstajajo trije klasični načini [48]: nekaj. brez da bi to sistem pravilno zabeležil in kakorkoli ukrepal [47. podpis. ki ne prepušča radiofrekvenčnih valovanj. da ustvarimo filtriranje RFID značk z materialom. nekaj. pametne kartice. . česar sistem ne bi zmogel ali pa bi ostal dlje časa obremenjen. nekaj. Na ta način bi se generirala velika količina podatkov na enkrat. znano samo uporabniku. V nadaljevanju bomo opisali nekaj možnih metod kako napasti RFID sistem v želji po nelegalni pridobitvi podatkov in kako lahko nadzorujemo dostop do takšnih sistemov. kar uporabnik ve: najbolj znan primer je uporabniško geslo. Kreditna kartica je nekaj kar uporabnik ima. kar uporabnik ima: primeri so ključi. Poplavljanju se lahko izognemo tako. ki pomeni zasebno informacijo. V RFID sistemu lahko poplavljanje povzroči večje število RFID značk postavljenih pred RFID čitalnik. S tem dosežemo. Kombinacija dveh načinov se uporablja pri plačevanju s kreditnimi karticami. 48]. uporabnikov govor. Tako bi bilo mogoče odtujiti izdelke. Na primer: uporabniško geslo lahko pozabimo ali pa ga komu posodimo. Da sistem opravi avtentikacijo uporabniške identitete. kar uporabnik je: to so ponavadi biometrični podatki. Noben izmed teh načinov ne zagotavlja najvišjega nivoja varnosti. medtem ko je PIN koda nekaj kar uporabnik ve [47]. značke.

To pomeni. da bi moral sistem za vsak nakup najprej preveriti ali ta izdelek obstaja na polici in šele nato omogočiti transakcijo iz uporabnikovega računa. Problemu kopiranja značk se lahko izognemo z natančnejšim razvojem sistema za procesiranje podatkov. kaj ima neka oseba oblečeno in če se jo splača ugrabiti [47]. Zaradi narave RFID značke lahko morebitni nepridiprav prekopira podatke. prav tako pa lahko neavtorizirano uničenje povzroči za potrošnika neljube posledice. Slika 4.Uporabnost tehnologije RFID 29 Kopiranje RFID značke Podatke iz veljavne RFID značke je mogoče prekopirati in jih nato shraniti na ponarejeno RFID značko. Na ta način lahko potrošnik sam poskrbi za svojo zasebnost. da kupec z izdelkom ni zadovoljen. Najbolj enostavna rešitev tega napada bi bila onesposobitev RFID značke takoj ko je več ne potrebujemo oziroma takoj ko prodajalno zapustimo.3 prikazuje shemo RFID značke podjetja IBM. da ji je moč odvzeti antenski del s čimer omogočimo branje zgolj na slab centimeter. V primeru. lahko na ta način ugotovi. Potrebno je imeti samo RFID čitalnik. Sledenje (Tracking) RFID čitalnik lahko na raznih položajih beleži RFID značke. bi to predstavljalo težavo. Na shemi je prikazana zareza. ki zmore prebrati RFID značko in nato zapisati prekopirane podatke na drugo RFID značko. da potrošnik ne more ugotoviti ali je njegova značka bila uničena. opremljen z RFID čitalnikom. Na primer RFID značka ne more biti istočasno prisotna na polici prodajalne in odnesena iz prodajalne [47]. Ta ukaz značko trajno deaktivira. ne da bi se tega sploh zavedali. Nepridiprav. ki nakazuje kje odtrgati antenski del nalepke in s tem zaščititi zasebnost posameznega uporabnika [55]. saj informacij o izdelku ne moremo več pridobiti. ki so lahko povezane s posameznikovo identiteto. Podjetje IBM je izdelalo RFID značko Clipped Tag. Standard EPCglobal določa ukaz za uničenje (“kill command”) RFID značke [66]. Problem pri tem je. da so posamezniki neprostovoljno vključeni v sistem sledenja in zbiranja podatkov. Negova slabost je v tem. . Posebnost te RFID značke je. ki predstavlja rešitev za potrošnikovo zasebnost. Značka Clipped Tag omogoča branje na razdalji do desetih metrov in se uporablja za označevanje izdelkov.

kako ravnati z dogodkom [47]. se lahko sprejme poslovna odločitev. Naslednji dan dobi delavec zadolžitev. Ko RFID sistem sprejeme podatke iz značke. da mora izdelke premestiti na novo lokacijo. Med premeščanjem izdelkov delavec prehodi radiofrekvenčno območje RFID čitalnika na vhodu skladišča. kadar govorimo o varnosti spletnih strani. Na primer prtljaga na letališču je opremljena z RFID značko. RFID značka v večini primerov vsebuje edinstveno identifikacijsko številko in nekoliko prostora za uporabniško definirane podatke. Na primer organizacija je dobila pošiljko izdelkov in te izdelke shranila v skladišče. Ob vhodu v skladišče je RFID sistem odčital posamezne izdelke in podatke shranil v podatkovno bazo sistema.3: Shema RFID značke Clipped Tag podjetja IBM (prirejeno po [55]) Lažni dogodki Podatki iz RFID značke se odčitajo vsakokrat. . RFID čitalnik lahko na RFID značko vpiše in prebere podatke. Ti podatki so potem poslani sistemu za procesiranje podatkov. Ko je to doseženo. Tudi RFID sistem ni imun na tovrstne napade. Slabo zasnovan sistem za procesiranje podatkov in spremenjeni podatki na RFID kartici lahko RFID sistemu povzročijo veliko škodo. RFID sistem mora razumeti kontekst. v katerem so bili dogodki generirani in nato povezati posamezno RFID značko z dogodkom. ko značka vstopi v radiofrekvenčno področje čitalnika. RFID sistem te podatke sprejme in jih obdela. Tako bodo izdelki ponovno zabeleženi kar pomeni. da podatkovna baza vsebuje lažne podatke [47].Uporabnost tehnologije RFID 30 Slika 4. ta pa jih primerno obdela. ki vsebuje podatke o cilju potovanja. Vstavljanje SQL stavkov (SQL Injection) Ta vrsta napada je zelo dobro znana.

". Vsiljivec lahko podatke na RFID znački spremeni iz "Maribor" na "Maribor. Sistem za procesiranje podatkov mora zagotovit zadostno količino varovalnih in kontrolnih točk za preverjanje velikosti in pravilnosti podatkov na RFID kartici [47]. ki so vnaprej definirane velikosti. ki se pošilja med čitalnikom in značko. ki jih lahko .". kadar nekdo med prenosom snema veljavno sporočilo in to sporočilo ponovno pošlje [48]. lahko prisili sistem za procesiranje podatkov v prekoračitev pomnilnika [47]. S spremenjenimi podatki na RFID znački bi povpraševalni izraz bil takšen: "select * from location_table where airport = Maribor. Takšnim napadom se lahko izognemo z zaščito protokola za komunikacijo med RFID značko in RFID čitalnikom. shutdown. V programskem jeziku Java lahko v ta namen uporabimo razred PreparedStatement. Prekoračitev medpomnilnika Zasnova RFID sistema je takšna. Sistem za procesiranje podatkov je napisan v programskem jeziku C ali C++ in prebere podatke iz RFID značke v naprej definirano podatkovno strukturo določene velikosti. shutdown". V RFID sistemu bi lahko napadalec sistema prestregel sporočilo. Če se vsiljivec približa z RFID značko. Tukaj pridejo v poštev enkripcijski algoritmi. S tem bi lahko izločili podpičje. Na primer pred izvajanjem povpraševalnega izraza lahko preverimo ali so na RFID kartici vpisani samo pričakovani znaki. Tako povpraševalni izraz ne bi ustavil delovanja podatkovne baze. da sprejme iz RFID značke podatke.Uporabnost tehnologije RFID 31 izvede naslednji povpraševalni izraz: "select * from location_table where airport = <tag data>. da ločimo logiko povpraševalnega stavka in podatke. ki vsebuje večjo količino podatkov. Ta izraz lahko vodi do ustavitve podatkovne baze in s tem onemogoči delovanje sistema za upravljanje s prtljago na letališču [47]. V tem primeru mora RFID sistem preveriti veljavnost podatkov na RFID znački in šele nato izvesti posamezno akcijo. Prestreženo sporočilo bi nato poslal sistemu za procesiranje podatkov in s tem dosegel prevaro. Ponavljanje sporočil Ponavljanje sporočil se pojavi. ki je bilo dodano na RFID značko. ki jih moramo posredovat pri povpraševalnem izrazu. Ta razred omogoča.

version«. 4.contactless. Programski vmesnik Contactless Communication API je še trenutno v razvoju in tako ni vključen v zadnji verziji razvojnega okolja Sun Java Wireless Toolkit 2.3. kot je na primer RFID značka in sodi v kategorijo programske opreme v vseprisotnih informacijskih rešitvah ter predpisuje mehanizem za odkrivanje brezkontaktnih naprav in komunikacijo med njimi. Takšna komunikacija je s stališča vseprisotnih informacijskih rešitev pomembna. Specifikacija definira programski vmesnik. Aplikacije lahko preverijo prisotnost programskega vmesnika Contactless Communication API na posamezni napravi s poizvedbo vrednosti sistemske lastnosti »microedition. To pa pomeni tudi znatno višjo ceno RFID značke. ki vsebuje enkripcijski algoritem. ki omogočata razvoj lastnih aplikacij. Kateri izbirni paketi so vključeni je odvisno od naprave do naprave.1 Značilnosti programskega vmesnika Contactless Communication API Podjetje Sun Microsystems razvija podporo za tehnologije RFID na platformi J2ME s pomočjo izbirnega paketa JSR 257: Contactless Communication API.4. ki bo omogočal J2ME aplikacijam dostop do informacij preko brezkontaktnih naprav.Uporabnost tehnologije RFID 32 namestimo na RFID značko.4 Programski vmesniki V nadaljevanju bomo podrobneje pregledali programska vmesnika. Tako ni mogoče uporabiti določenega izbirnega paketa. kot na primer: . za mobilne naprave. potrebuje svoj interni procesor za izvedbo algoritma oziroma kodiranja. saj od uporabnika ne zahteva posebnega napora za dosego uspešne komunikacije med napravami. programski vmesnik SocketScan Managed API pa razvoju aplikacij na platformi . Programski vmesnik Contactless Communication API (Application Programming Interface) je namenjen razvoju aplikacij na platformi Java ME. Ta postopek preprečuje zlorabo podatkov in omejuje dostop do vsebine na RFID značkah. 4. RFID značka. če le ta ni nameščen kot del izvajalnega okolja v posamezni napravi.NET.

append(version). appendSystemProperties().microedition. kar pomeni.getProperty("microedition. public PSystemProperties() { mMainForm = new Form("PSystemProperties"). property = new StringItem(null.Uporabnost tehnologije RFID 33 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 53: package pervasive.0«. } public void startApp() { Display. StringItem version = new StringItem(null. "microedition. } public void pauseApp() { mMainForm = null. Za zadnjo verzijo programskega vmesnika 0. Na sliki 4.configuration = " + System. mMainForm.*.profiles = " + System.append(property).getProperty("microedition. mMainForm. "microedition.MIDlet. import javax.append("\n").lcdui.version")).95 Contactless Communication API mora poizvedba vrniti vrednost »1. mMainForm.configuration")).version«.microedition. import javax.properties. "microedition. mMainForm.append("\n"). . } public void destroyApp(boolean unconditional) { } } Zgoraj navedene vrstice kode predstavljajo majhno J2ME aplikacijo.contactless. V našem primeru je bila vrnjena vrednost enaka »null«. V vrstici 39 je ukaz za poizvedbo sistemske lastnosti »microedition.append(property).getDisplay(this).version = " + System.midlet.append(property). property = new StringItem(null.getProperty("microedition.4 so prikazani rezultati poizvedbe nekaterih sistemskih lastnosti na posnemovalniku telefonskega aparata. "microedition.profiles")). property = new StringItem(null.contactless. public class PSystemProperties extends MIDlet { private Form mMainForm.platform")).append(property). property = new StringItem(null. mMainForm. } protected void appendSystemProperties() { StringItem property.contactless. s pomočjo katere smo preverili nekatere lastnosti J2ME platforme.append("\n").setCurrent(mMainForm). mMainForm.platform = " + System. mMainForm. "Vrednosti nekaterih sistemskih lastnosti:\n"). da programskega vmesnika Contactless Communication API ni mogoče uporabiti. mMainForm.getProperty("microedition.microedition.

4. Paket javax.Uporabnost tehnologije RFID 34 Slika 4.4: Vrednosti nekaterih J2ME sistemskih lastnosti 4.contactless omogoča odkrivanje ciljnih označevalcev in ponuja .2 Zgradba programskega vmesnika Contactless Communication API Programski vmesnik Contactless Communication API vsebuje pet Java paketov.microedition.

Slika 4. ki so značilni za vse označevalce. razred DiscoveryManager proži njegove poslušalce . Ostali paketi omogočajo komunikacijo za posamezne naprave. Slika 4. Aplikacija se mora najprej s primerkom razreda DiscoveryManager registrirati.Uporabnost tehnologije RFID 35 podporne razrede. ki poteka po dogodkovnem modelu s pomočjo razreda DiscoveryManager. da bo sprejemala obvestila o odkritih napravah. Ko je nova naprava odkrita.5 prikazuje celotno zgradbo programskega vmesnika in zveze med posameznimi paketi.5: Programski vmesnik Contactless Communication API (prirejeno po [37]) Odkrivanje naprave je začetna točka programskega vmesnika.

12: } 13: 14: public void registerTargetToDiscovery() { 15: // Check that NDEF_TAG target is supported 16: TargetType[] targets = DiscoveryManager. 2: 3: /** 4: * Example class of how to discover targets using JSR 257 Contactless 5: * Communication API 6: */ 7: public class CCAPIExample implements TargetListener { 8: private DiscoveryManager dm.4. 1: import javax.contactless.getInstance(). TargetType. da podajo implementacijo za specifične povezave. Splošen je zato.equals(TargetType.addTargetListener(this.Uporabnost tehnologije RFID 36 tipa TargetListener in jim poda polje objektov TargetProperty. Ogrodje J2ME General Connection Framework definira paket javax. ker ponuja običajne programske vmesnike za vse osnovne tipe povezav in narekuje izbirnim paketom. 9: 10: public CCAPIExample() { 11: registerTargetToDiscovery(). Naslednje vrstice kode so izvzete iz dokumentacije programskega vmesnika Contactless Communication API in ponazarjajo zgoraj opisan potek odkrivanja brezkontaktnih naprav.3 Značilnosti programskega vmesnika SocketScan Managed API .*.NDEF_TAG). 18: for (int i = 0. Vsak podan objekt predstavlja novo odkrito napravo in vsebuje naslov URL. 21: } 22: } 23: if (supported) { 24: // Get DiscoveryManager instance and 25: // set TargetListener for NDEF_TAG target 26: dm = DiscoveryManager.microedition.NDEF_TAG)) { 20: supported = true. 29: } catch (ContactlessException ce) { 30: // handle exception 31: 32: } 33: } 34: } 35: 36: public void targetDetected(TargetProperties[] prop) { 37: // handle notification 38: } 39: } 4. i < targets. Povezave do raznovrstnih brezkontaktnih naprav so zasnovane preko ogrodja J2ME General Connection Framework.]. i++) { 19: if (targets[i].microedition.io [38. 27: try { 28: dm. potreben za vzpostavitev povezave. 17: boolean supported = false.getSupportedTargetTypes(). To ogrodje omogoča splošen pristop do povezljivosti.length.

ki so skupne vsem napravam in jih lahko dosežemo z implementacijo programskega vmesnika. …) RFID čitalnika.Scan. sprejem obvestila o prebranih podatkih. − ScannerRemval: registrirani poslušalci dobijo obvestilo. S tem programskim vmesnikom so podprti različni izdelki podjetja. dognanje tipa in lastnosti vstavljene bralne naprave. − ScannerData: registrirani poslušalci dobijo obvestila in podatke o opravljenih operacijah (branje.NET s programskim vmesnikom SocketScan Managed API. nakar lahko aplikacija te podatke poljubno obdela pred končno uporabo. ki hkrati omogoča tudi registracijo poslušalcev na naslednje dogodke: − ScannerInsertion: registrirani poslušalci dobijo obvestilo.NET in C# . kadar RFID čitalnik odstranimo iz dlančnika. kadar RFID čitalnik vstavimo v dlančnik. Upravljanje s podatki poteka preko uporabe dogodkov in delegatov.4 Zgradba programskega vmesnika SocketScan Managed API Vsi definirani razredi so zbrani v imenskem prostoru SocketCommunications. ki jih lahko priključimo na dlančnik oziroma žepni računalnik. proženje in prekinitev branja na podprti napravi. pisanje.NET kompatibilnem programskem jeziku kot sta Visual Basic . specifična za brezžični čitalnik črtnih kod. prebrane s pomočjo bralne naprave. v primeru ko pride do napake programski vmesnik javi izjemo. Programski vmesnik vrne podatke. Funkcionalnosti. Tako lahko programsko preberemo podatke iz črtne kode. so: sprejem obvestila o vstavljanju in odstranjevanju naprave. . Programski vmesnik ponuja vso funkcionalnost bralne naprave preko razreda Scanner.4. 4.Uporabnost tehnologije RFID 37 Podjetje Socket Communications omogoča razvoj lastnih aplikacij v . − ScannerCHS: registrirani poslušalci dobijo obvestila. RFID značke in magnetnega traku.

Ta način vrne vse identifikacijske številke značk. je pripravljena na klice metod za branje in pisanje na značko.3. ki se nanašajo na RFID čitalnik programskega vmesnika SocketScan Managed API. Zaporedna izbira prve značke v radiofrekvenčnem polju čitalnika. Ta način vrne identifikacijske številke vseh značk v radiofrekvenčnem polju čitalnika. ScanRFIDReadTag() Prebere enega ali več podatkovnih blokov RIFD značke. TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE Namen te metode je.3: Načini izbire RFID značk (prirejeno po [44]) Način izbire Vrednost RFID značke argumenta LoopMode Ena značka Ena značka zaporedoma Vse prisotne značke Vse prisotne značke zaporedoma FALSE Vrednost argumenta InventoryMode FALSE Opis Izbira prve značke v radiofrekvenčnem polju čitalnika. ki smo jo izbrali z metodo ScanRFIDSelectTag(). Načine opisuje preglednica 4. da ugotovimo. Ko je značka v stanju »izbrana«. Preko slednje pridobimo identifikacijsko številko in tip RFID . ki se nahajajo v radiofrekvenčnem polju čitalnika. nato pa uporabimo enega izmed prvih dveh za izbiro značke. Preglednica 4. RFID čitalnik podpira štiri načine izbiranja RFID značk. Ne ponavlja identifikacijskih številk. ScanRFIDSelectTag() Metoda aktivira RFID čitalnik za odkrivanje in izbiro RFID značk. katere RFID značke se nahajajo v dosegu radiofrekvenčnega polja čitalnika in jih nato izberemo za branje ali pisanje. S pomočjo zadnjih dveh načinov v tabeli ugotovimo.Uporabnost tehnologije RFID 38 V diplomski nalogi smo se osredotočili na tehnologijo RFID in bomo v nadaljevanju opisali nekaj najpogosteje uporabljenih metod. razen če značka zapusti in vstopi v radiofrekvenčno polje čitalnika. ki se nahajajo v radiofrekvenčnem polju čitalnika. ki jih določimo z vrednostmi argumentov metode. katere značke se nahajajo v radiofrekvenčnem polju.

medtem ko programski vmesnik SocketScan Managed API na platformi Microsoft Windows CE. ScanRFIDGetData() Metoda vrne odgovor ukaza ali podatke iz zadnje klicane funkcije. ko dobimo sporočilo dogodka ScannerData.Uporabnost tehnologije RFID 39 značke. V kolikor je bil klic metode pozitiven. saj je še v stanju razvoja skozi proces Java Community Process. v katerem sodelujejo vplivna računalniška podjetja in posamezniki. je mogoče najti podobnosti med njima. da sta programska vmesnika namenjena razvijanju aplikacij na čisto drugačnih platformah. da bo omogočal komunikacijo med napravami raznih proizvajalcev. lahko pridobimo tudi podatke iz značke. Metodo ponavadi uporabimo. Podobno kot pri prejšnji metodi mora tudi tukaj biti RFID značka v stanju »izbrana«. ScanRFIDWriteTag() Ta metoda omogoča pisanje na enega ali več podatkovnih blokov RFID značke. Kljub temu. z metodo ScanRFIDReadTag() pa preberemo podatke iz podatkovnih blokov značke. Na primer.5 Primerjava programskih vmesnikov Contactless Communication API in SocketScan Managed API Programski vmesnik Contactless Communication API omogoča razvoj aplikacij na platformi Java ME. bomo s pomočjo metode ScanRFIDGetData() dobili informacijo o tem. da lahko uspešno zapišemo podatke. ali se je ukaz uspešno izvedel. Programskega vmesnika Contactless Communication API nismo mogli preizkusiti na konkretnih napravah. Programski vmesnik SocketScan Managed API je produkt podjetja Socket Communications in je namenjen samo njihovim napravam. Prednost programskega vmesnika Contactless Communication API je v tem. 4.4. če smo uporabili metodo za branje RFID značk. preko katerega dobimo sporočila o obnašanju posamezne naprave. . Oba temeljita na dogodkovnem modelu.

ki je prisotna na uporabnikovi RFID priponki. ki bi imel integrirano podporo za tehnologije RFID. Ko imamo podatke shranjene. Aplikacijo bomo uporabili ob vstopu v dvorano za registracijo udeležencev. Ta številka enolično določa in povezuje prebrane podatke iz RFID priponke in vnesene osebne podatke uporabnika. ki bi jo lahko priključili na dlančnik. Z aplikacijo želimo ponazoriti primer vseprisotnih informacijskih rešitev v realnem uporabniškem okolju in pokazati kakšno vlogo ima pri tem tehnologija RFID. na katerega lahko registriramo določenega uporabnika.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 40 5 ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE ZA REGISTRACIJO UDELEŽENCEV Za praktični del diplomske naloge smo se odločili za razvoj aplikacije. Dogodek lahko predstavlja na primer konferenco OTS'2006. ki se želi udeležiti posameznega dogodka. ki bi omogočilo komunikacijo med razvito aplikacijo in prisotno RFID napravo. V koliko se želi Janez Novak udeležiti konference. Z registracijo omogočimo posameznemu uporabniku dostop do izbranega dogodka. pregled vseh uporabnikov in iskanje posameznih uporabnikov. je potrebno njegove osebne podatke (na primer ime in priimek) in identifikacijsko številko shraniti. Bluetooth in IR. Pri kreiranju novega uporabnika aplikacija zahteva identifikacijsko številko. Pri vsem tem je predstavljalo veliko vlogo razvojno ogrodje. Vsi ti postopki in zbrani podatki omogočajo identifikacijo uporabnika. Z aplikacijo je možno kreirati nov dogodek. ga registriramo na dogodek konferenca OTS'2006 in mu s tem omogočimo vstop na konferenco. Iskali smo RFID napravo. tako kot jih ima sedaj večina podporo za tehnologije kot so WLAN. Na tržišču še trenutno ni dostopen dlančnik. ki bo tekla na dlančniku. Za izdelavo aplikacije smo tako uporabili naslednje komponente: . Udeleženci se ob vstopu identificirajo z RFID značko. 5.1 Opis sestavnih delov aplikacije Za razvoj aplikacije smo potrebovali dlančnik. Glede na dostopnost naprav in razvojnega okolja smo uporabili RFID čitalnik podjetja Socket Communications in razvojno okolje SocketScan SDK. Aplikacija omogoča kreiranje novega uporabnika. ki bo omogočal branje in pisanje na RFID priponke.

Edinstvena identifikacijska številka zajema 64 bitov. − razvojno ogrodje . − brezkontaktne kartice i-code II. Je popolnoma kompatibilna s standardoma ISO/IEC 15693 del -2 in ISO/IEC 15693 del -3. Vsak blok je velik 32 bitov in ga lahko trajno zaklenemo.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 41 − dlančnik HP iPAQ hx2410. . − podatkovno bazo Microsoft SQL Server CE in − razvojno ogrodje SocketScan Managed API. Brezkontaktna kartica i-code II Brezkontaktna kartica i-code II podpira branje in pisanje podatkov.1 prikazuje strukturo pomnilnika brezkontaktne kartice.56 MHz. deluje na frekvenčnem območju 13. Za izdelavo aplikacije je bilo pomembno. da ima vgrajen vmesnik Compact Flash. Z vgrajeno brezžično tehnologijo ponuja izjemno uporabnost v poslovnem svetu. Nameščen operacijski sistem Microsoft Windows Mobile 2003 je narekoval uporabo razvojnega okolja Microsoft Visual Studio . Njena vrednost je določena s strani tovarne in je programirana v procesu proizvodnje. Slika 5. preko katerega lahko vstavimo RFID čitalnik. − RFID čitalnik CF RFID Reader Card.NET. s katere lahko beremo ali pišemo. Pomnilnik je razdeljen na 16 blokov in predstavlja najmanjšo enoto.NET Compact Framework. Dlančnik HP iPAQ hx2410 Gre za dlančnik podjetja Hewlett-Packard iz serije proizvodov z oznako hx2000.

ISO 14443).ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 42 Slika 5. Prikazan je na sliki 5.1: Struktura pomnilnika brezkontaktne kartice i-code II (prirejeno po [46]) RFID čitalnik CF RFID Reader Card RFID čitalnik bere in piše na vse ISO 15693 brezkontaktne kartice in na nekatere druge iz frekvenčnega območja 13. PicoTag. Njegov domet branja in pisanja na brezkontaktne kartice je maksimalno 5 centimetrov. Čitalnik se napaja preko dlančnika. . V dlančnik ga vstavimo preko vmesnika Compact Flash in deluje na operacijskem sistemu Microsoft Windows Mobile 2003. zato ne potrebuje dodatnih kablov ali pa baterijskega vložka.2.56 MHz (Tag-it HF.

Je okrnjena verzija razvojnega ogrodja . omrežjem. Podatkovno bazo lahko namestimo na različne naprave. kot je recimo pametni telefon. XML. prenosni in tablični računalniki). . Namreč v najnovejši verziji razvojnega okolja Visual Studio . ki imajo omejene vire v primerjavi z namiznimi računalniki. podatkovnim dostopom ADO.4.NET Compact Framework je namenjeno razvoju aplikacij za pametne naprave (pametni telefoni.NET.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 43 Slika 5.NET Framework in kljub temu podpira programske vmesnike za delo z zbirkami. Razvojno ogrodje SocketScan Managed API Razvojno ogrodje smo podrobno opisali v poglavju 4. Podatkovna baza Microsoft SQL Server CE Podatke.NET 2005 se aplikacija ni pravilno prevedla. spletnimi storitvami. osebni digitalni pomočnik in dlančnik Pocket PC.NET Compact Framework Razvojno ogrodje Microsoft . Rezultat tega je bilo nestabilno obnašanje aplikacije na končni napravi. da je razvojno ogrodje vplivalo na izbiro verzije razvojnega okolja.2: RFID čitalnik in dlančnik Hewlett-Packard serije hx2000 (prirejeno po [44]) Razvojno ogrodje . smo shranili v relacijsko podatkovno bazo Microsoft SQL Server CE. s katerimi upravlja aplikacija. Tukaj bi dodali samo še to.

Program smo zasnovali tako.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 44 5. ob vstopu v dvorano konference ga bomo identificirali s pomočjo dlančnika z RFID čitalnikom.3: Primer identifikacije z RFID čitalnikom S pomočjo skice na sliki 5. S tem tudi . Registriran uporabnik se tako lahko udeleži izbrane konference. ki spada med vseprisotne informacijske rešitve. za programiranje pa uporabili Visual Studio . Pri vstopu v konferenčno dvorano se uporabnik identificira z RFID kartico. da se lahko registriran uporabnik udeleži nekega dogodka. njihove lastnosti in medsebojne povezave. Identifikacija poteka tako. Janez Novak se želi udeležiti konference OTS'2006. Vstop Konferenca OTS'2006 Janez Novak Dlančnik z RFID čitalnikom Slika 5. Ker želimo doseči.3. Slika 5. da bo aplikacija uporabna. dogodek in RFID naprava. dostopnosti posameznih naprav in razvojnih ogrodij smo zasnovali aplikacijo.3 smo poiskali primerne entitete.NET 2003 in programski jezik C#.2 Zasnova RFID aplikacije Na podlagi teoretičnih raziskovanj. da se uporabnik z RFID kartico približa dlančniku z nameščenim RFID čitalnikom. ki se bodo lahko udeležili poljubno izbranega dogodka. Celotno aplikacijo smo postavili v mobilno okolje (dlančnik). prikazuje konkreten primer identifikacije uporabnika. Takoj lahko opazimo nujno potrebne entitete: uporabnik. Dogodek lahko predstavlja na primer konferenco OTS ali pa konferenco JavaOne. Osnova za razvoj aplikacije je bila identifikacija uporabnika s pomočjo tehnologije RFID. Preko RFID čitalnika aplikacija dobi sporočilo s potrebnimi podatki za identifikacijo uporabnika. potrebujemo poljubno število uporabnikov.

kot prikazuje slika 5. Na podlagi tega potrebujemo sistem za upravljanje z uporabniki in sistem za upravljanje z dogodki. Primer uporabe aplikacije je prijava uporabnika na posamezen dogodek. kot je prikazano na sliki 5. Kadar se uporabnik želi udeležiti dogodka. Po izbiri dogodka imamo vse potrebne podatke za preverjanje identitete uporabnika. . ki smo ga kreirali in shranili v podatkovno bazo.4: Diagram primera uporabe – Prijava na dogodek Drugi primer uporabe aplikacije je udeležitev uporabnika na izbran dogodek. da mora predhodno obstajati dogodek. je potrebno najprej izbrati želen dogodek. Ves postopek nadzoruje receptor. ki ga pridobimo iz podatkovne baze. da je aplikacija uporabna za identifikacijo udeležencev na različnih dogodkih. Kar pomeni. V našem primeru je uporabnik udeleženec. Za ta primer je potrebno najprej izbrati dogodek. Oba sistema sta povezana preko sistema identifikacije z RFID napravo. na katerega ga želimo registrirati. lahko udeleženca registriramo na izbran dogodek. ki so potrebni za identifikacijo.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 45 dosežemo. Prav tako potrebujemo tudi uporabnikove osebne podatke.4. Ko imamo vse potrebne podatke. Udeleženec Prijava na dogodek Kreiraj dogodek <<include>> <<include>> Shrani udeleženca Podatkovna baza sistema Receptor Registriraj udeleženca <<include>> Pripravi kartico RFID Naprava Slika 5. Zanima nas kdo je uporabnik in če sploh ima dostop na izbran dogodek. To ugotovimo na podlagi podatkov iz RFID kartice in podatkov v podatkovni bazi. nameščeno na dlančniku. ki upravlja z aplikacijo. kar zapišemo na podatkovno bazo in na RFID kartico preko RFID naprave.5.

5: Diagram primera uporabe – Udeležba dogodka S pomočjo primerov uporabe smo prišli do potrebne funkcionalnosti.NET 2003 in uporabili programski jezik C#.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 46 Udeleženec Udeleži se dogodka Kreiraj dogodek Podatkovna baza sistema <<include>> <<include>> Receptor Identificiraj udeleženca Preveri identiteto RFID Naprava Slika 5. Prav tako je bilo potrebno na dlančniku namestiti gonilnike za RFID napravo. Ta program je omogočil namestitev aplikacije na dlančniku. Za prenos podatkov iz delovnega računalnika na dlančnik smo uporabili program Microsoft ActiveSync. Za komunikacijo z napravo smo potrebovali programski vmesnik SocketScan Managed API. Funkcionalnost aplikacije smo razdelili tako: − Upravljanje z uporabniki o Kreiranje uporabnika o Shranjevanje uporabnikovih osebnih podatkov o Pregled uporabnikov o Iskanje uporabnikov − Upravljanje z dogodki o Kreiranje dogodka o Shranjevanje podatkov o posameznem dogodku − Postopek registracije o Registracija uporabnika na izbran dogodek o Identificiranje uporabnika 5. ki smo ga vključili preko razvojnega orodja.3 Razvoj RFID aplikacije Aplikacijo smo razvili z orodjem Microsoft Visual Studio . ki jo aplikacija mora zagotavljati. Fizična povezava je potekala preko USB (Universal Serial Bus) podatkovnega kabla. .

Grafični vmesnik aplikacije za večjo uporabnost uporablja grafične gradnike kot so gumbi in vnosna polja.6: Zgradba grafičnega vmesnika aplikacije Orodna vrstica Orodna vrstica je sestavljena iz oznake konteksta in padajočega seznama.6 prikazuje sestavne elemente grafičnega vmesnika aplikacije. Slika 5.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 47 5. pa ponuja padajoči seznam. omejitve in standarde izbrane ciljne naprave. še posebej tiste.3. Na primer v kontekstu uporabniki lahko izbiramo med pregledom uporabnikov . Slika 5. ki bo tekla na pametni napravi. če ne ponuja vmesnika. Kjerkoli je mogoče. Ni pomembno kako učinkovito je aplikacija zasnovana.1 Zgradba aplikacije Ena izmed najpomembnejših značilnosti aplikacije. Tako na primer nismo mogli uporabiti ukaza (primi in spusti) za delo z miško. S pomočjo padajočega seznama lahko izberemo katero akcijo želimo opraviti na določenem kontekstu. je izgled in obnašanje njenega grafičnega vmesnika. ki omogoča izbiro posameznega elementa iz seznama. s katerim bo končni uporabnik lahko vzajemno deloval. Preden smo začeli z razvojem aplikacije je bilo pomembno razumeti zmožnosti. namesto ročnega vpisovanja v vnosno polje.

Namreč pritisk na gumb »X« v desnem zgornjem kotu na zaslonu dlančnika ne zapre aplikacije tako kot smo navajeni pri namiznih aplikacijah. . Vrstica stanja služi za obveščanje uporabnika o stanju aplikacije. kjer je potrebno ponuditi več neenakih dostopov do iste akcije. Pogosto uporabljene akcije so nameščene v elementu orodna vrstica. se vsebina strani v vsebniku dinamično naloži. Vsak posamezen zavihek omogoča preklop oziroma navigacijo med posameznimi konteksti. ki pove uporabniku kaj se dogaja. Slednje je ravno v nasprotju s priporočili v razvoju namiznih grafičnih vmesnikov.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 48 in med vnosom posameznega uporabnika. ampak jo samo postavi v ozadje operacijskega sistema. na katerem se. Vrstica napredovanja ponuja grafičen prikaz napredka dolgotrajne operacije z leve na desno. Zato je bila potrebna implementacija za izhod iz aplikacije in sprostitev virov. Vsebnik Vsebnik predstavlja dinamičen prostor. Glavni meni Glavni meni vsebuje akcije. se v vrstici stanja izpiše tekstovno sporočilo. ki bi jih uporabnik pogosto uporabljal. Sestavljena je iz tekstovne oznake in vrstice napredka. ki so potrebne za uporabo aplikacije in ne akcij. ki so se uporabljali za RFID čitalnik. Kadar je želena akcija izbrana iz padajočega seznama. Zavihki Zavihki se nahajajo tik pod elementom vsebnik. izmenjujejo posamezne strani. na podlagi izbrane akcije iz orodne vrstice. s čimer je omogočen lažji dostop. je izhod iz aplikacije. ki se nahaja na dnu zaslonske maske in nad glavnim menijem. Vrstica stanja Vrstica stanje je področje. Na primer kadar nastopi dolgotrajna operacija kot je inicializacija RFID naprave. S tem akcije med glavnim menijem in orodno vrstico niso podvojene. V kontekstu dogodki pa lahko izbiramo med pregledom dogodkov in vnosom novega dogodka. ki je implementirana v glavnem meniju. Edina akcija.

PervasiveComputing.PervasiveComputing.Controller Vsebuje vmesnike in razrede. ki predstavlja vstopno točko celotne aplikacije.RFID.Scanners Vsak imenski prostor vsebuje razrede.RFID. Tako smo grafični vmesnik razdelili na štiri kontekste: uporabniki.PervasiveComputing.Forms FERI. ki se na zahtevo dinamično naloži v elementu grafičnega vmesnika vsebnik.RFID. ki jih aplikacija mora podpirati.Base FERI. S tem razredom aplikacijo zaženemo in tako postane vidna na zaslonu dlančnika. Na podlagi potreb aplikacije smo k funkcionalnosti dodali kontekst nastavitve. S tem smo dosegli. ki vplivajo na obnašanje aplikacije. V programskem jeziku C# imenski prostor ne narekuje fizične ureditve izvornih datotek v imeniku ampak le logično strukturo.Data FERI.PervasiveComputing.Resources FERI. Razrede aplikacije smo razvrstili na šest imenskih prostorov: − − − − − − FERI.PervasiveComputing. Grafične komponente. ki obstajajo v aplikaciji. To je pomagalo pri razvoju aplikacije.PervasiveComputing. ampak le tiste. .PervasiveComputing. V naši aplikaciji smo ta vzorec uporabili za inicializacijo posamezne strani. dogodki. V nadaljevanju bomo opisali vsak posamezen imenski prostor. Imenski prostori so zelo podobni paketom v programskem jeziku Java. Vzorec MVC je sestavljen iz treh razredov kot prikazuje slika 5. Imenski prostor FERI.RFID.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 49 V zasnovi aplikacije smo definirali funkcionalnosti. ki definirajo vzorec MVC (Model-View-Controller). ki so med seboj povezani v logično strukturo.Controller FERI. registracija in nastavitve.RFID.PervasiveComputing.RFID. Ta kontekst omogoča spremembo uporabniških nastavitev.Base Ta imenski prostor vsebuje samo en razred.RFID.7. kjer imena paketov definirajo strukturo imenika za izvorne datoteke. ki jih na določeni strani potrebujemo. se ne inicializirajo vse hkrati.RFID. Imenski prostor FERI. da je aplikacija ob zagonu znatno bolj odzivna.

Vzorcu MVC smo dodali še vedenjski vzorec opazovalec (Observer).7: Zgradba vzorca MVC Razred Model predstavlja osnovne podatke za posamezno stran. ki zagotavlja pravilno medsebojno delovanje med posameznimi stranmi v aplikaciji.8 prikazuje zgradbo vzorca. Razred Pogled predstavlja element grafičnega vmesnika. V našem primeru so to večinoma podatki.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 50 Kontrolnik Definira obnašanje posamezne strani preko modela Posodobi pogled Do ki Pr at ika Po d z k de go Model Hrani stanje posamezne strani Povpraševanje po stanju Pogled Prikazuje posamezno stran Pošilja dogodke upravljalcu Slika 5. se na drugi ločeni strani samodejno posodobi seznam vseh uporabnikov in tako ni potrebno ročno posodabljanje. če s pomočjo aplikacije dodamo novega uporabnika. Razred Kontrolnik vzpostavlja povezavo med razredoma Pogled in Model z uporabo direktnih klicev posameznih metod. . Nakar pogled obnovi stanje posamezne strani s pridobljenimi podatki iz modela. pridobljeni iz podatkovne baze ali pa podatki iz RFID čitalnika. ki je v aplikaciji implementiran kot posamezna stran aplikacije. Na ta način kontrolnik shrani stanje v model s podatki in ta model posreduje pogledu. Slika 5. Na primer.

Imenski prostor FERI. Vsak konkreten opazovalec je z implementacijo vmesnika Opazovalec definiral obnašanje. Ta postopek je omogočil boljšo odzivnost aplikacije in s tem uporabniško prijaznost. ki so prisotne v aplikaciji. ta pa obvesti vse registrirane opazovalce. šele kadar jih izberemo iz padajočega seznama v orodni vrstici. če želi sprejeti obvestilo o nastali spremembi.Forms V prejšnjem imenskem prostoru smo definirali. ki so prisotne v aplikaciji. Ostale strani se inicializirajo. zavihki in glavni meni.8: Zgradba vzorca Opazovalec Vsak pogled v aplikaciji mora implementirati vmesnik Opazovalec in se registrirati v razredu UpravljalnikOpazovalcev.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 51 Slika 5. se inicializirajo šele ob nastopu zahteve. Izbira posameznega konteksta povzroči inicializacijo prve strani v kontekstu. Prav tako vsebuje tudi ostale elemente grafičnega vmesnika. Pogled. na katerem nastane določena sprememba. da jo lahko vključimo v aplikacijo. Ostale grafične komponente. Prvi kontekst v aplikaciji je Registracija in se bo privzeto naložil ob zagonu.PervasiveComputing.RFID. le-to sporoči razredu UpravljalnikOpazovalcev. Ta imenski prostor pa vsebuje vse konkretne implementacije posameznih strani. . razred UpravljalecOpazovalcev omogoča odstranjevanje določenega opazovalca. kadar dogodek nastopi. kot so na primer glavno okno aplikacije. kaj vse mora stran grafičnega vmesnika podpirati. Torej ob zagonu aplikacije se inicializirajo vsi elementi grafičnega vmesnika in prva stran. V kolikor posamezen opazovalec ne želi več prejemati obvestil o spremembah.

shranjevanje. da aplikacija postane neuporabna [45]. Omogočajo dostop do podatkovne baze.9 je prikazan entitetno relacijski diagram kreiranih tabel z atributi v aplikaciji. Aplikacija. Slika 5. Pri normalizirani podatkovni bazi bomo .ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 52 Imenski prostor FERI. poizvedovanje ter ažurnost podatkov. da podatkovna baza vsebuje redundantne podatke. Na določen dogodek se lahko prijavi več uporabnikov. Večje število tabel v povpraševalnem izrazu pomeni počasnejše izvajanje povpraševalnih izrazov.PervasiveComputing. Odpravljanje redundantnosti (normaliziranje) vodi do vse večjega števila tabel. Normalizirana podatkovna baza je usmerjena k manjši uporabi podatkovnega prostora in prav tako zmanjšuje težave z integriteto podatkov. Izvršitev je lahko tako drastično prizadeta. Na primer v tabeli Uporabniki se ponavlja naslov uporabnika. bo tekla na dlančniku. kjer kot rezultat dobimo bolj natančne podatke v primerjavi z nenormalizirano podatkovno bazo. kjer je pomembna tako odzivnost kot tudi podatkovni prostor. Na sliki 5.9: Entitetno relacijski diagram aplikacije Iz slike 5. ki smo jo razvili. ki stanujejo na istem naslovu.RFID.Data Ta imenski prostor vsebuje razrede. V normalizirani podatkovni bazi so povpraševalni izrazi bolj kompleksni. ki so potrebni za upravljanje s podatkovno bazo SQL Server CE.9 je razvidno.

da podpira različne jezike in kulturne dogovore. za posamezno kulturo. kjer so .PervasiveComputing.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 53 potrebovali močnejši procesor. Aplikacija tako omogoča izbiro jezika. kar je v vseprisotnih informacijskih rešitvah ključnega pomena. da so lahko zamenjani s prevedenimi nizi znakov. koledar. smo se odločili. Ta razred vsebuje informacije specifične. kot je na primer jezik. Aplikacijo smo razvili tako. če pogledamo v tretji stolpec v tabeli.RFID. Slednje je vidno tudi na prejšnjih slikah.11 prikazujeta aplikacijo v različnih jezikih. To pomeni. Ker je podatkovni prostor cenovno ugodnejši kot procesor in odzivna aplikacija uporabniku prijaznejša. v katerem bo tekel grafični vmesnik.11: Grafični vmesnik aplikacije v nemškem jeziku iz imenskega prostora CultureInfo System. da smo morali vsak niz znakov izolirati na tak način. Slika 5. medtem ko pri ne normalizirani podatkovni bazi večji podatkovni prostor.Globalization. Sliki 5.Resources Ta imenski prostor smo uporabili za upravljanje z lokaliziranimi nizi znakov. da podatkovno bazo ne normaliziramo. Imenski prostor FERI. dežela/regija. format zapisa števila in format zapisa datuma.10 in 5.10: Grafični vmesnik aplikacije v angleškem jeziku V veliko pomoč je bil razred Slika 5.

S tem razredom se lahko vsaka stran v aplikaciji registrira kot poslušalec na dogodke RFID čitalnika. Na primer. se bo ta stran registrirala na poslušanje dogodkov branja in tako dobila obvestilo ali je bila operacija uspešna ali ne.RFID.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 54 izpisani uporabniki. Imenski prostor FERI. Torej. pri samodejni identifikacije je potrebno. med tem ko v nemškem jeziku DD.12 in 5.MM.13 prikazujeta oba načina identifikacije uporabnika. Samodejna identifikacija pa pomeni.Scanners S pomočjo vzorca edinec smo implementirali upravljanje z RFID čitalnikom. V samodejnem načinu identificiranja RFID čitalnik ne omogoča dostopa do uporabniških podatkov ampak samo branje identifikacijske številke. Pri ročni identifikaciji pa je potrebno za vsakega uporabnika posebej sprožiti branje podatkov iz RFID kartice. . S to rešitvijo smo dosegli. Ročno identifikacijo smo implementirali. ko bo RFID kartica vstopila v radiofrekvenčno območje čitalnika. če na eni strani aplikacije prožimo branje RFID kartice. Samodejno identifikacijo omogočimo z oznako prireditvenega polja. V aplikaciji smo implementirali ročno in samodejno identifikacijo uporabnika. Ročna identifikacija pomeni. Sliki 5. da se uporabnik približa RFID čitalniku. da bo aplikacija avtomatsko identificirala uporabnika takoj. kadar želimo prebrati podatke iz RFID kartice. S stališča vseprisotnih informacijskih rešitev je vsekakor bolj primerna samodejna identifikacija. V angleškem jeziku (Združene države Amerike) je format zapisa datuma M/d/llll. saj ne potrebuje dodatnega uporabniškega posredovanja. ker lahko samo v tem načinu preberemo identifikacijo številko in uporabniške podatke iz pomnilnika RFID kartice. prožiti branje s pomočjo pritiska na gumb.PervasiveComputing.llll. da ima aplikacija samo en primerek tega razreda in tako centralno upravljamo z RFID čitalnikom. da moramo.

ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 55 Slika 5. Identifikator GUID [54] je naključno generirano število. Generator identifikatorja GUID ne zagotavlja. da je verjetnost ponovitve identifikatorja zelo majhna. Pri registraciji uporabnika smo najprej prebrali identifikacijsko številko RFID kartice in nato generirali identifikator GUID. ki so shranjeni v podatkovni bazi s to razliko. Ti podatki se uporabljajo pri identifikaciji uporabnika.13: Samodejna identifikacija uporabnika Oba načina identifikacije zagotavljata enak cilj. da bo generirano število edinstveno. kljub temu da pri samodejni identifikaciji upoštevamo samo identifikacijsko številko uporabnika. Podatke iz RFID kartice primerjamo s podatki. Celotno število edinstvenih identifikatorjev je tako veliko. Podatke. hkrati pa tudi zapisali identifikator GUID na RFID kartico. Vse podatke smo shranili v podatkovno bazo. Identifikator smo pridobili s pomočjo programskega jezika C# in sistemskih knjižnic. da pri samodejni identifikaciji ne upoštevamo identifikatorja GUID. ki smo jih shranili na uporabniški del pomnilnika RFID kartice. ki se uporablja v raznovrstnih aplikacijah. predstavlja globalno edinstven identifikator GUID (Globally Unique Identifier).12: Identifikacija uporabnika Slika 5. .

Aplikacija te značilnosti ne omogoča. S spletno storitvijo smo omogočili. saj so vsi podatki shranjeni lokalno. da so podatki dostopni kadarkoli in mnogovrstnim odjemalcem. ki so registrirani na določen dogodek. mobilnost in zaznavanje konteksta. To slabost aplikacije smo rešili z implementacijo spletne storitve.14 prikazuje spletno stran. ki so shranjeni v podatkovni bazi na dlančniku ima samo aplikacija. kjer lahko uporabnik posreduje podatke na aplikacijski strežnik.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 56 5. Dostop do podatkov. razvito v programskem jeziku PHP. nevidnost. Spletno storitev smo razvili v programskem jeziku Java s pomočjo razvojnega orodja NetBeans in jo namestili na aplikacijski strežnik Sun Java System Application Server. Slika 5. ki v celoti temelji na platformi Java EE 5. .4 Aplikacija in značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev V poglavju 2. Spletna stran omogoča pregled uporabnikov.1 smo definirali značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev: storitve kadarkoli in kjerkoli. Podatke je pridobila preko spletne storitve. V kontekstu nastavitve smo dodali novo stran. da morajo podatki biti na voljo kadarkoli in kjerkoli iz katerekoli naprave. V tem poglavju bomo preverili ali aplikacija omogoča značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev. Storitve kadarkoli in kjerkoli Značilnost narekuje.

15 prikazuje kako so različne platforme in tehnologije med seboj povezane.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 57 Slika 5. Slika 5. ki teče na dlančniku.14: Spletna stran v programskem jeziku PHP Povezljivost raznih arhitektur so omogočile tehnologije spletnih storitev. Aplikacija. . ki jih je posredovala aplikacija na dlančniku.NET. predstavlja odjemalca spletne storitve. Na drugi strani imamo poljubnega odjemalca v obliki spletne strani. Preko protokola SOAP je aplikacija. ki prikazuje podatke. ki je razvita v platformi . posredovala podatke na aplikacijski strežnik.

ki je neodvisno od lokacije dogodka. ki potrebuje podatke iz dlančnika. kjer ni brezžičnega dostopa do interneta. ki se želi registrirati na posamezen dogodek. če bi čitalnik omogočal branje na večji razdalji. da vseprisotne informacijske rešitve izginejo iz zavednosti uporabnika. Identifikacija uporabnika bi potekala bolj tekoče. da je udeležba posameznega dogodka plačljiva in je aplikacija naravnana tako.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 58 Slika 5. Večja razdalja bi omogočila tudi identifikacijo več uporabnikov hkrati. da uporabnik »nevidno« uporablja mobilni telefon. da aplikacija samodejno najde alternativno storitev in tako omogoči nemoteno delo. sistem ga samodejno identificira in omogoči dostop do izbranega dogodka. Recimo. To omogoča uporabniku nemoteno delo. da ob vsaki aktivnosti preko spletne storitve posreduje podatke o udeležencih. Pri tem uporabnik ne potrebuje posebnega napora za uporabo. ki ga lahko poljubno prenašamo. je pomembno.15: Povezljivost aplikacije Nevidnost Tehnologija RFID omogoča. uporablja RFID kartico. V našem sistemu bi lahko aplikacija začasno shranjevala podatke . Kadar bi opravljali identifikacijo uporabnikov na območju. bi lahko dodaten predmet (RFID kartica) rešili tako. da teče na dlančniku. RFID čitalnik omogoča branje RFID značk v dosegu petih centimetrov. Proces kompleksne transakcije plačil se upravlja na strežniku. Mobilnost Sama aplikacija je zasnovana tako. da RFID značko integriramo v mobilni aparat. Uporabnik. Če privzamemo. V našem sistemu je RFID kartica po obliki podobna bankomat kartici.

ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 59 v lokalni podatkovni bazi in bi jih takoj. funkcionalnostjo in osebnimi nastavitvami receptorja. Na primer. Bolj verjetno je. Pred uporabo bi se moral sam prijaviti v aplikacijo z RFID značko. ko bi bil dostop do interneta omogočen. uporabnik: kdo opravlja identificiranje uporabnikov. Aplikacija bi na podlagi tega zagnala grafični vmesnik s pravicami. saj bi se morali uporabniki približati RFID čitalniku na pet centimetrov (domet branja čitalnika). Poplavljanje (Flooding) Poplavljanje v primeru naše aplikacije lahko povzroči identifikacija velikega števila uporabnikov. V tem poglavju bomo predstavili rešitve za zagotavljanje varnosti. Preko te RFID značke bi prišli do informacij za kateri dogodek opravljamo identifikacijo. Vsakemu branju z RFID značke lahko programsko pripišemo tudi čas izvajanja operacije. Rešitve zagotavljanja varnosti v aplikaciji bomo opisali na posameznih primerih napadov na RFID sistem. ki smo jih uporabili v aplikaciji in opisali nekaj predlogov kako izboljšati varnost s stališča vseprisotnih informacijskih rešitev. Zaznava konteksta Zaznavanje konteksta bi v našem sistemu rešili z namestitvijo RFID značk na vsak kraj dogodka. čas: kdaj je bilo identificiranje uporabnikov opravljeno.3 smo opisali metode napadov na RFID sistem in konkretne primere le- teh. Ta scenarij je zelo malo verjeten. posredovala strežniku. Za nekatere primere smo predstavili tudi napotke kako se tem napadom izogniti. Temu se lahko . 5. če je receptor iz Anglije. ki bi uporabljal dlančnik za identifikacijo udeležencev. bi grafični vmesnik tekel v angleškem jeziku. če bi kdo hotel namenoma povzročiti poplavljanje z velikim številom RFID kartic. Podobno bi lahko napravili tudi za tistega receptorja. S tem bi sistem zagotavljal tri ključne informacije zaznavanja konteksta: lokacija: kje se identificiranje uporabnikov opravlja. Ob vstopu v dvorano bi aplikacija na dlančniku prebrala podatke iz RFID značke in samodejno pripravila nastavitve za identifikacijo uporabnika.5 Aplikacija in zagotavljanje varnosti V poglavju 4.

V tem primeru ima nepridiprav znatno bolj oteženo delo. Če dodamo še nekaj kar uporabnik ve. lahko prekopira podatke iz RFID kartice posameznega udeleženca konference. Takšno preverjanje bi lahko implementirali z zmogljivejšim RFID čitalnikom. Če namesto PIN kode uvedemo nekaj. Vsekakor bi bila ustrezna tudi rešitev. Sistem ne bi več omogočal samodejne identifikacije. Preveriti bi morali ali je udeleženec konference že prisoten. kar uporabnik ve (PIN koda). Aplikacijo na RFID dlančniku uporablja receptor. s tem zvišamo stopnjo varnosti dostopa. S PIN kodo bi sicer povečali stopnjo varnosti. saj mora zraven ponarejene kartice pridobiti še PIN kodo uporabnika. Zraven tega bi se znatno povečal čas postopka identifikacije in pred konferenco lahko nastane vrsta.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 60 izognemo z možnostjo ročne identifikacije in s tem branja ene RFID kartice na enkrat. saj potrebuje uporabnikove podatke (PIN kodo). bi s tem zagotovili tako višjo stopnjo varnosti kot tudi značilnost nevidnosti vseprisotnih informacijskih rešitev. S prekopiranimi podatki izdela novo kartico in tako ukrade identiteto uporabnika. Do sedaj smo opisali uporabo nečesa. ki hkrati tudi nadzoruje potek identifikacije. Tako bi lahko uporabnika nemoteno in samodejno identificirali. s čimer bi odkrili podvojeno oziroma ponarejeno RFID kartico. opremljen z RFID čitalnikom. ki bi omogočal branje RFID kartic na večji razdalji. da udeleženec pozdravi. Nekaj kar uporabnik ima je v našem primeru RFID kartica. Receptor bi v primeru poplavljanja ugotovil nepravilnost in uporabil možnost ročne identifikacije. Vse kar bi bilo potrebno je to. in nečesa. Ponarejeno kartico nato uporabi za vstop na določeno konferenco. Nekaj kar uporabnik je bi zagotovili z uporabo dodatnega senzorja za prepoznavanje govora. ki so jo predlagali avtorji knjige RFID Security. Sledenje (Tracking) . kar uporabnike je. Od uporabnika bi tako ob vstopu v konferenco zahtevali še PIN kodo. Kopiranje RFID značke Morebitni nepridiprav. aplikacije ampak bi izgubili značilnost nevidnosti v vseprisotnih informacijskih rešitvah. kar uporabnik ima (RFID kartica). V poglavju zagotavljanje varnosti tehnologije RFID smo opisali načine za nadzorovanje dostopa do RFID sistema.

ampak preprosto samo obvestijo ali uporabnik ima dostop ali ne. S spremenjenimi podatki na RFID znački bi povpraševalni izraz bil takšen: "SELECT * FROM `Uporabniki` WHERE idKartice = 'karkoli' or 1=1--'". je dostop omogočen. saj je pogoj ena je enako ena vedno pravilen in s tem omogočil dostop nepooblaščenemu uporabniku. Ko udeleženec vstopi v območje RFID čitalnika. Ta izraz bi vedno vrnil rezultat. se pri samodejnem identificiranju venomer prožijo dogodki. Prej opisan način napada tako ni več mogoč. Ta stavek vrne podatke uporabnika pri čemer se morata identifikacijski številki na RFID kartici in v podatkovni bazi ujemati. Na primer. Tudi sicer bi bila smiselna večkratna identifikacija uporabnika. v katerem se identifikacija uporabnikov uporablja. Vstavljanju SQL stavkov smo se izognili s parametriziranimi povpraševalnimi stavki. Receptor pred postopkom identifikacije izbere za katero konferenco želi opravljati identifikacijo udeležencev. Nepridiprav lahko identifikacijsko številko RFID kartice spremeni iz "19483128743" na "karkoli' or 1=1--". Ti dogodki v aplikaciji ne predstavljajo grožnje. Prekoračitev medpomnilnika . Tako aplikacija omogoča. da uporabnik konferenco zapusti in se po želji tudi vrne. Informacije o posameznem uporabniku so dostopne preko povezave identifikacijske številke in podatkov v podatkovni bazi aplikacije. Podatke na RFID kartici bi bilo mogoče spremeniti tako. Vstavljanje SQL stavkov (SQL Injection) Vstavljanje SQL stavkov lahko nepridiprav izkoristi pri postopku identifikacije udeleženca.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 61 Podatki na RIFD kartici v sistemu razvite aplikacije so zgolj edinstvene identifikacijske številke in same po sebi ne vsebujejo dodatnih informacij. Torej. S tem smo ločili logiko samega povpraševalnega stavka od podatkov iz RFID kartice. ko aplikacija sprejeme podatke iz RFID kartice izvede naslednji povpraševalni izraz: "SELECT * FROM `Uporabniki` WHERE idKartice = '<podatki iz RFID kartice>'". mu ti ne razkrijejo nobene vredne informacije. Lažni dogodki Razvita aplikacija se zaveda konteksta. da poizvedba v podatkovni bazi vedno vrne rezultat. Če se ujemata. ki jih moramo posredovati pri povpraševalnem izrazu. tudi če nepridiprav uspešno pridobi podatke iz RFID kartice udeleženca.

Recimo. . ki smo ga uporabili pri razvoju aplikacije. V tem primeru bi se lahko ubranili z uporabo RFID kartice. Velika verjetnost je. Ponavljanje sporočil V razviti aplikaciji bi lahko nepridiprav prestregel sporočilo med RFID čitalnikom in RFID kartico pri opravljanju identifikacije posameznega udeleženca. saj bi se moral približati k RFID čitalniku na pet centimetrov. V tem primeru bi lahko zraven preverjanja velikosti podatkov koristili tudi možnost trajnega shranjevanja podatkov na RFID kartici. Nepridiprav bi ob tem tipu napada imel veliko težavo. ki so v celoti razvite v programskih jezikih kot sta Java in C#. S tem bi dosegli branje točno predvidene velikosti podatkov iz RFID kartice. ker razkrivata nižje nivojsko predstavitev vsebnikov za podatkovne tipe. ki omogoča enkriptirano komunikacijo. saj nepridiprav ne bi mogel spremeniti podatkov.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 62 Prekoračitev medpomnilnika je značilna za programske jezike kot sta C in C++. Aplikacije. da bi takšno dejanje bilo receptorju sumljivo. Programska jezika ne omogočata shranjevanje podatkov v pomnilnik. S tem lahko omejimo branje na točno določene bloke RFID kartice in tako na točno odločeno velikost podatkov. ki ne bi bil primerno dodeljen [56]. RFID čitalnik. da mu napad kljub temu uspe. Prestreženo sporočilo bi nato posredoval ob udeležbi na določen dogodek. prekoračitev pomnilnika ni mogoča. omogoča tudi branje na nivoju posameznega bloka.

Za razvito aplikacijo lahko trdimo. Ugotovili smo. Nenehen razvoj in napredovanje tehnologij bo tudi te značke napravil cenovno dostopne. Sistem aplikacije bi lahko izboljšali tako. Varnost aplikacije je v vseprisotnih informacijskih rešitvah velikega pomena. Vseprisotne informacijske rešitve smo definirali kot tehnologije. Ali je aplikacija dejansko primerek vseprisotnih informacijskih rešitev smo preverili s pomočjo definiranih značilnosti. ki predstavlja primer vseprisotnih informacijskih rešitev. Izpeljali smo tudi predloge kako aplikacijo spremeniti in izboljšati. Te naprave so medsebojno povezane v brezžična ali ožičena računalniška omrežja. zaradi tega smo v diplomski nalogi najprej podali njihovo definicijo. . Zasnovali in razvili smo aplikacijo. RFID značke. ki zagotavljajo uporabniku ustrezni nabor informacijsko komunikacijskih storitev z zadovoljivo veliko stopnjo varnosti.Sklep 63 6 SKLEP Vseprisotne informacijske rešitve predstavljajo hitro rastoče in relativno mlado področje. Po drugi strani pa vsekakor še dopušča prostor za izboljšave. da bi dvorane konferenc označili z RFID značko in s tem omogočili večjo uporabniško prijaznost. temveč v sodelovanju in povezovanju mnogovrstnih tehnologij. da zagotavlja dovolj veliko stopnjo varnosti. ki so razpršene in integrirane po vseh delih uporabniškega naravnega okolja z uporabo številnih neodvisnih informacijskih naprav. Tehnologije spletnih storitev so omogočile dostopnost informacij kadarkoli in kjerkoli. pri tem smo v veliki meri odvisni od same tehnologije RFID. da vseprisotne informacijske rešitve ne temeljijo na eni sami tehnologiji. ki imajo svoj interni procesor omogočajo zaščiteno komunikacijo med RFID čitalnikom in RFID značko.

1. 2006.rit. Pridobljeno 28.com/solutions/business-suite/scm/rfid/index. Pridobljeno 18. Pridobljeno 18. 1.de/ambiente/english/projekte/projekte/roomware. 1. iz http://www. 2006. iz http://www. 1.parliament. 2.edu/projects/ Roomware.epx The "Octopus Card" in Hong Kong. iz http://www. 2006.htm Amorphous Computing.com/rfid_index. 1.com/onjava/blog/2006/02/the_future_is_in_the_palm_of_o. 2. 1.se. 2.ai. iz http://www. 2006.net/Products/felica/csy/hnk. 2006.v2. 2.html RFID Basics. 2006 Scrutiny of Acts and Regulations Committee Victorian Electronic Democracy.au/sarc/EDemocracy/Final_Report/Glossary.mit. Pridobljeno 18. 1. 2006. 2006.edu/wearables/ Augmented Reality Pag. 1. 2.edu/~jrv/research/ar/ Telepresence. iz http://www. iz http://en. 1.gov. 2006.wikipedia. Pridobljeno 28. iz http://www. 1. 2.com/europe/upload/RFID_Frequencies.htm Open Systems . iz http://www.php?menu=rfid_frequencies&spr=e RFID Frequencies.rapidspec.org/2005/10/ubiweb-workshop-cfp.nl/archive/archive/node/text/default.ipsi. 2006. 1. Final Report.vic. Pridobljeno 18. Announces The World's First 5 Cent RFID Tag.htm [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] . 66. iz http://www. 2006. Pridobljeno 18. Pridobljeno 28.. Pridobljeno 28.intel. 2006. Pridobljeno 28.org/wiki/Telepresence Tangible Bits. iz http://en.sap.Glossary. 2006.html Information appliance.media. iz http://tangible. Pridobljeno 28.pdf SMARTCODE™ CORP. iz http://en. 2006. 2006. 2001 What's a Wearable. Pridobljeno 18.com/modules.com/articles/2001_07/010703. 2006.sony. Pridobljeno 28. iz http://framework.org/wiki/Information_appliances Autonomic Computing.com/RapidSpec%20Site/PROJECT%20ASSISSTANT%20SECTION/DOC %20SERVICES%20SECTION/Project%20Literature/rsp-Technicalinfo_Term. iz http://www. 1999 National Institute of Standards and Technology. Pridobljeno 14. Massachusetts Institute of Technology.scansource.measurementdevices.oreillynet. Pridobljeno 14.mit. 2006. iz http://www. 2006. iz http://www. 1. Pridobljeno 18. 2006. Pridobljeno 14. 2.html The future is in the palm of our hand.integratedsolutionsmag.xslt/nodenr-156647 Technical Information Terminology. iz http://www.swiss.edu/projects/amorphous/ W3C Workshop on the Ubiquitous Web.wikipedia. iz http://www.fraunhofer.mit.com/research/proactive. 2006.ready4rfid. The Computer Language Company Inc. 2006.php?op=modload&name=News&file=article&sid= 474&mode=thread&order=0&thold=0 SAP Solutions for RFID: Making Adaptive Enterprise Vision a Reality. iz http://www. 1999 Laboratory for Computer Science. Pridobljeno 28.htm International Technology Laboratory No.html RFID: The Ultimate In Car Security. iz http://www. May 2005. Pridobljeno 28.w3. Pridobljeno 28. 1.org/wiki/Autonomic_Computing Proactive Computing.media.wikipedia.Literatura 64 7 LITERATURA [1] [2] Computer Desktop Encyclopedia.

aspx . Pridobljeno 4.socketcom. 2006.. Pridobljeno 28. in Kleinschmidt.org/home JSR 257: Contactless Communication API.wikipedia. Indiana: Wiley Publishing SocketScan SDK . Pridobljeno 4. R. Computer Security Basics (2nd Edition). Pridobljeno 23.cs. (2005). iz http://ec. iz http://insight.org/wiki/ISO_11784_&_11785 ISO 14443. 10. G. iz http://rfidanalysis. 2006. iz http://whatis.si/index. Pridobljeno 18.htm About Pet-Id. 2. Pridobljeno 28. RFID Security. 2006.washington.sun. Pridobljeno 29. iz http://msdn2. 10. iz http://en. iz https://www.org/sntportal. Pridobljeno 18.%20%20Wal%20Mart%20Case%20Study. 2006. iz http://www.39154051. Bhargava. Beginning Database Design.org/wiki/ISO_14443 ISO 15693. Pridobljeno 29.com/products.html CF RFID Reader Card. A.Wal Mart Stores. iz http://en. Pridobljeno 28.w3.smartcodecorp. Pridobljeno 29. 2006. 9. 4. Pridobljeno 18. iz http://www.html Črtna koda.zdnet. 10.pdf ABC sistem. 2006. iz ftp://ftp. 2006. iz http://www.sapago. Anywhere.nfcforum. 9. Das.pdf Introduction to Jini. 4. Inc. Campbell. Haines. A..cc.asp?p=42&m=40 Guid Structure.microsoft.eu/comm/food/animal/liveanimals/pets/index_en.asp?article=articles/2000/s1103/08s03/08s03. 2006. Pridobljeno 18. iz http://developers. iz http://www.net/whatispetid. 2006.pet-id.asp Towards a Better Understanding of Context and Context-Awareness.com/intro_to_rfid. iz http://www.org/wiki/ISO_15693 What is EPCglobal.uk/specials/rfid/0. M. 2. iz http://jcp. F.edu/pub/gvu/tr/1999/99-22.guid. 2.com/enus/library/system.com/product/RF5400542. 2006. 2006.php?id=100052 SpeedPass. Pridobljeno 28.html The Near Field Communication (NFC) Forum.dars. iz http://www. 3. iz http://www..aspx?pgHeader=how Movement of Pets (Dogs. 2006. 2006. 2006. Sebastopol: O'Reilly Analysis of the Texas Instruments DST RFID.identecsolutions.Literatura 65 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] Retail Case Study .00.org/wiki/Category:Introduction_to_Jini Semantic Web.org/about/faqs.org/2001/sw/ A System Architecture for Pervasive Computing.htm Personal Shopping Systems. Pridobljeno 28. iz http://www. 4. 9. 2006.. J. 2006.com/about_us/pdf/SmartCode%20Corp. Pridobljeno 29. (2006). 4. 4.jini. Cats and Ferrets). 10. 2006. 2006. 4. 4. Pridobljeno 29.wikipedia. 9. 2.htm Typical read range for RFID devices. B. 2006.gs1si. Pridobljeno 18. iz http://www. Rockland: Syngress Publishing Lehtinen.html The Generic Connection Framework. 10. 10. 2006. iz http://www.gatech. iz http://en. iz http://www.. 2006. 2006. 4.com/techtopics/mobility/midp/articles/genericframework/ Computing Anytime. iz http://www.org/ Barcode replacement comes in from cold.speedpass.techtarget. Pridobljeno 23. iz http://www. Pridobljeno 28.00.org/aboutJava/communityprocess/pfd/jsr257/index.com/editorial/article. Pridobljeno 29. 2006.asp#Read%20Range Barcode Reader.asp ISO 11784 & 11785. 2006.com/definition/0.pdf User Guides: CF RFID Reader Card Powell.europa.wikipedia. Pridobljeno 29. 2006.edu/homes/tom/pubs/sigops00.Net User’s Guide Thornton.smartcomputing. (2006). Pridobljeno 23.co.39026568.epcglobalinc.sid9_gci857995. 4.com/forms/frmHowItWorks. Pridobljeno 23. 2. H. Pridobljeno 29.

2006.nist. 10. 2006. Pridobljeno 5. 2006. Pridobljeno 5. 10. 2006.wikipedia. 11.gov/pc2001/about_pervasive.php?page=rfidsb&c_ID=112 Strategic Research Agenda of the European Technology Platform on Smart Systems Integration. Pridobljeno 5.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3. 10. Pridobljeno 5. Pridobljeno 5. Pridobljeno 5. 11.com/solutions/businesssolutions/sensors/doc/content/bin/Clipped_Tag_White_Paper. iz http://www. Pridobljeno 5.firstmonday.ubiq. 11. 2006.pdf Privacy Enhancing Technologies for RFID. iz http://www.rfidsb. 2006.ibm.com/index. Pridobljeno 5. iz http://www. iz http://www.org/docs/javap/c9/s1.europa.de/fachthem/rfid/RIKCHA_englisch_Layout. 10. 2006.pdf Security Aspects and Prospective Applications of RFID Systems.pdf?g _type=hpfeat Introduction to Correctness and Robustness. 11. Pridobljeno 28. 2006. 11. iz http://www03. 11.epcglobalinc.html RFID & EPC Essentials. iz http://en. iz http://www.org/what/cookbook/chapter1/ The Computer for the 21st Century.org/public/documents/060808_EPoSS_SRA_final_v1. 2006. 2006.org/issues/issue4_9/odlyzko/ Pervasive computing framework for modelling complex virtually-unbounded systems (PERPLEXUS). 2006.eu/?id_categoria=19&id_item=19&info=3 .rfidconsultation. iz http://www. Pridobljeno 28.eu/fetch?CALLER=IST_UNIFIEDSRCH&ACTION=D&DOC=92&CAT=P ROJ&QUERY=1166358359949&RCN=79438 EPC and RFID Compared to UPC and Bar Codes. 11. Pridobljeno 28.smart-systemsintegration. Pridobljeno 28. 11. iz http://cordis.org/wiki/Pervasive_computing The Visible Problems of the Invisible Computer.bsi.faqs.html Ubiquitous computing.01. iz http://www.Literatura 66 [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] Privacy-Enhancing Radio Frequency Identification. iz http://www. 2006. iz http://www.html About Pervasive Computing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->