P. 1
Doktorski i predmeti FER

Doktorski i predmeti FER

|Views: 1,006|Likes:
Published by dzej_JJ

More info:

Published by: dzej_JJ on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ
1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA .......................................................................... 2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5 2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

i to u jednakim udjelima od ukupnog troška. ili odjednom. Ako doktorand prekine studij. objavljene radove.5 i više. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. fizike.5 i više. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva. a iz opravdanih razloga. prije upisa na studij. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina. te prijedlog o području istraživanja. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3. ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. može se produžiti do sedam godina. Po isteku osam godina od upisa. fizike ili drugog srodnog polja. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. 1 . Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju.OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva.

SC. obuhvaćaju upis i polaganje predmeta. gostujuća predavanja. istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija.Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj. Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija.-05). akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu. odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja. u pravilu u prvom i drugom semestru studija. Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih. mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora. javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada. uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. novo područje istraživanja) i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje. istraživačkih. ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija.-06). te biti prisutan na svima ostalima. U slučaju 2 . a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“). prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje.SC. kvalifikacijski ispit.SC. Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara. vlastiti i tuđi). uz istraživanje.-04 i DR. uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:                   Istraživački seminar iz automatike Istraživački seminar iz elektroenergetike Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz elektronike Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije Istraživački seminar iz obradbe informacije Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz računarske znanosti Istraživački seminar iz radiokomunikacija Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi. U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju. Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina.

Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija. doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije. Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar. Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno. Prijava. ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja. imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC. Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR. SCI ili SCI expanded. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu. doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija. a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva.da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća. u kojem je prvi autor. Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta.SC. Uz to. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR.-02). 3 . Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. tematski vezan za doktorsko istraživanje.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada.-01). pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a.SC.

najkasnije u roku dva mjeseca. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. Fakultetsko vijeće. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Ako mentor ne želi dati suglasnost. Obrana doktorskog rada je javna. doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. Fakultetsko vijeće. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. 4 . mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada.Doktorski rad. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima.

KLT). 1999. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof. BLAST. 2. Zoran Kalafatić. R.2. Graphis.: Smart Antennas for Wireless Communications. Postupci procjene optičkog toka. Anders Krogh. New Jersey.dr. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata. navigacija.dr. 2001. Zentner.dr. Oxford University Press. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. Oduzimanje slike pozadine.pojasa. Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike. J. 3. Udaljenosti među nizovima. pronalaženje. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida. Dinamičko programiranje.1.sc. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris. nadgledanje prometa. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. Slike razlika. GBLAST. profili.:Phased Array Antenna Handbook. analiza gibanja objekata. Zagreb. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima. Literatura: 5 . Praćenje objekata temeljeno na modelima.C. Primjene: video nadzor.sc. težine.sc. 2002. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom.: Antene i radiosustavi.Rappaport.šuma i max. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA.dr. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice. Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama. Artech House. Mailloux. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja. 2. Prof. E. matrice supstitucije. Literatura: 1. Robusna estimacija parametara. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. Uparivanje invarijantnih značajki (DOG. Liberti. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji. 2003. Doc.sc.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof. Globalno i lokalno poravnanje. Cambridge University Press. Literatura: 1.J. Sean R.. Cambridge University Press. Eddy. BoyerMoore algoritam. geometrija jednog. Arthur M. Boston-London. Približno pretraživanje nizova. Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. 3. Trees. Višestruko poravnanje. BLAT. T. 1997. porodice. Dan Gusfield: Algorithms on Strings. Razmaci. Lesk: Introduction to Bioinformatics. Richard Durbin. dvaju i više pogleda.dr. kalibracija kamera.. Segmentacija slike temeljena na kretanju. Detekcija i praćenje objekata. and Sequences. Prentice Hall Inc. Pretraživanje nizova indeksiranjem.sc. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Problemi u sekvenciranju genoma. Ervin Zentner. video kompresija. Sufiksno stablo.S. SIFT). Sufiksna tabela.

dr. Percepcija rizika. Cambridge University Press. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. Kluwer Academic Publishers. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Raspodjela i alokacija procesa. Komuniciranje o rizicima. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. M. Programski alati i jezici za analizu. Primjeri: protokoli. 2. Formalne metode opisa: algebarski. Fundations. Rizik i zaštita okoliša. Government Institutes. 2. 2004 4. Alessandro Verri. Crouch: Risk-Benefit Analysis. A. Springer 2004. Cox: Risk Analysis. Optimiranje rizika. Tehnološki rizici. Ivica Pavić Problem tokova snaga.sc. Dejan Škanata Definicije rizika. LNCS 3185.dr. E. Models and Methods. Stefano Soatto.1. 2003 3. Analiza sa jezičnim parovima. Schneider: Verification of Reactive Systems. Identifikacija opasnosti. Tokovi snaga 2. Wilson. paralelni algoritmi. Procjena izloženosti. NewtonRaphson). algoritmi dostupnosti. 2001.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. Literatura: 1. Addison-Wesley. Kriteriji prihvatljivosti. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel. An Invitation to 3-D Vision. Karakterizacija rizika. L. Andrew Zisserman. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa. C. Procjena posljedica. Analiza neodređenosti. Životni ciklus odluke. Prentice Hall. Emanuele Trucco. SDL i sinkroni jezici. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Richard Hartley. Bernardo. Harvard University Press. 1998 3. David A. F. 2000.dr. Nenad Debrecin. Kratki spoj Literatura: 6 . Shankar Sastry. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Predznanja: 1. K. Multiple View Geometry in Computer Vision. Rizik i sigurnost. Procjena rizika. Reaktivni UML.sc. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. M. D. S. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Jana Kosecka. dokazivanje teorema. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof.sc. Forsyth. R. Yi Ma. 2002. 2002. Sadržaj analize rizika. Holzmann: The SPIN model checker. Byrd. Dr. Prentice Hall. Analiza osjetljivosti. C. mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju. 2. model ekstrakcija. Analiza rizika i troškova.sc. Springer. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. Proračun statičke. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. Procjena vjerojatnosti. Springer. R. prijelazne i naponske stabilnosti.Corradini (ur. 3. G. A. Upravljanje rizicima. konkurentni reaktivni sustavi. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof. 2004. Literatura: 1. Cothern: Introduction to Risk Analysis.

S. Verifikacija. Doc. A. 2. Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg. Springer-Verlag. kinematičkih i dinamičkih veličina. FAR). Ullman. Skladišta podataka i analiza podataka. Date: An Introduction to Database Systems. Marcel Dekker. Propriocepcija. The Complete Book. J. Direktni i inverzni problem. Personal Identification in Networked Society. Multimedijske baze podataka. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof.. Literatura: 1.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1. Upravljanje pokretom. 1994. J.C. Distribuirane i mobilne baze podataka. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof. priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Springer. 1995. P. 2002 2. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima.dr. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. 3. J. Aktivne baze podataka. H.. Crago PE (Eds. Pametne kartice i biometrika. New York. Winters JM. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama. Multimodalni sustavi. 7 . višeznačne i spojne zavisnosti. Garcia-Molina. potpisu.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR. 2. Kluwer Academic Pub.sc. 2002.sc. mreže podataka. H. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. Prentice-Hall. C. Išgum V. Inc. 2004. 2001. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta. 3.sc. šarenici.): Biomechanics and neural control of posture and movement. McGraw-Hill Co. licu.. 2. Objektno-relacijske baze podataka. D. McGraw-Hill. Mjerni sustavi mioelektričkih. 3. Doc. K.dr. Obradba bioelektričkih signala.dr. Medved V: Measurement of human locomotion.odabrana poglavlja: normalizacija sintezom. D. otisku dlana. New York. Vladimir Medved. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof. Osnove objektnih baze podataka.ARRILLAGA. John Wiley & Sons. Sudarshan: Database System Concepts. 1999. Medicinska naklada. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka . hodu. Korth. New York.sc. Literatura: 1. J. Neurofiziološki.sc. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Guide to Biometrics. Addison-Wesley. Bolle et al. Silberschatz. Fl. C. Deduktivne baze podataka. geometrija ruke. F. GRAINGER. Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu.1. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu.dr. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma. 1994. J. Biometrics. Patologije lokomocije. Sigurni autorizacijski protokoli. M. W.J. DAS: Power System Analysiss. Značajke: Fiziološke i ponašajne. Sustavi temeljeni na govoru. DNA. Identifikacija. Jain et al. (eds). STEVENSON: Power system analysis. 2000.dr. ARNOLD: Computer analysis of power systems. Biomehanika pokreta. J. refleksi i motorika. moždana kartografija. CRC Press. Widom: Database Systems.. Mirta Baranović. XML i XML baze podataka. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. 2003. Boca Raton.

Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici. Primjeri. Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control. D. C. 2007. Biotelemetrija.sc. F. Springer Verlag. John Willey&Sons. et al. 2. Luis-Garcia. Signal Processing. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja. H. Vesna Županović Legendreove. ekonomski i psihosocijalni aspekti. Norme. Malcom J. PRASAD. 83. kontrola i identifikacija izvora. J. Mario Cifrek. 2.Continuous in vivo monitoring. 2002.dr. osobe s onesposobljenjima. starije osobe. John Wiley and Sons. 2009. rizična radna mjesta. Literatura: 1. Cambridge 2003.sc.dr. R. CRC Press. Prof. Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. C. 2009.sc. 2000. Djelovanje buke okoline na čovjeka. telemedicina. Prentice Hall. Mervan Pašić.dr. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. Otto. njihala. A.2539-2557. Postupci mjerenja buke i vibracija. 4. Predznanja: 1. Moon. FRASER: Biosensors in the Body . ButterworthHeinemann. Perko. IYENGAR. numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava.B. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe. Biometric Identification Systems. Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. MIn: Advances in distributed sensor integration. M. L. Billingham and S. Springer.dr. 3. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems. John Wiley & Sons. 2. biokompatibilnost. biosenzori. Literatura: 1. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. Differential Equations and Dynamical Systems. Nastajanje buke i vibracija u industriji. Chaotic and Fractal Dynamics. medicinski. oscilatori. David A.. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. Differential Equations. Vacca. Parametri. elastični sustavi. Spon Press. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija.An Introduction to Noise Control.(2003). Vedran Bilas Senzorizacija. Analitičke. Michael Möser: Engineering Acoustics . Buka prometa: postupci predikcije i kontrole. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima.sc.R. konvekcija fluida. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. 3. J. Inteligentni implantirani pretvornici. S. R. King. Tehnologijski. nova paradigma zdravstvene skrbi. rehabilitacija. nelinearni električni krugovi.sc. 1995. Višesenzorski sustavi. Prof.3. Colin H. Modeli i primjene: nelinearne vibracije. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Hansen: Engineering Noise Control. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija. 1997.dr. L. 2007. integracija informacija. Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof. Robustnost sustava. Bies. 8 . uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka. 1992 3.

2001. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva. M/G/1 i G/M/1 repovi. Prentice. podjela i primjena.dr. Boca Raton. Distribuirani objekti i pozivanje objekata. vučna sila.dr. Markovljevi lanci i repovi. Školska knjiga. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc. and Fuel Cell Vehicles . preporuke i propisi za električna vozila. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. Predznanja: 1. Ali Emadi: Modern Electric.Orfali. An Introduction to Stochastic Processes.Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof. G.Coulouris et al. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje.dr. Graphis. Osnove vučnih proračuna. John Wiley. Chapman & Hall. John G. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1. 3. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. 2. Zagreb. Regulacija brzine. Frank Beichelt. C. Klasifikacija repova. Schlecht. Procesi obnavljanja. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Kassakian. Školska knjiga. 1991 Literatura: 1. Literatura: 1. Tijms. Asimptotsko ponašanje. Stochastic Processes in Science. Mehrdad Ehsani. 2002.sc. Harkey. CRC Press LLC.: Distributed systems: Concepts and design. Theory. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. CORBA usluge. 2000 3. 1996. and Design. D. Gay. Model klijent/poslužitelj. sila kočenja i instalirana snaga. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom. Neven Elezović Poissonov proces. Engineering and Finance. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. Složeni Poissonov proces. Zagreb. Florida. Zagreb. Addison Wesley. 2005 9 . Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura.sc. Petar Knežević Koncepcija. Kao. Mario Vražić Vozila električne vuče.Fundamentals. 2002 3. Sebastien E. USA. Richard Serfozo. 1990 2. Predznanja: 1. Martin F. Hybrid Electric. Učinski pretvarači za vučna vozila. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. J. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Basics of Applied Stochastic Processes. A.Hall. 2006 2. Dunbury Press.sc.Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. vučne i kočne sile. Povratna vremena. Springer. Yimin Gao. 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Henk C. Edward P. 2009 4. A First Course in Stochastic Models. struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. R. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. Utjecaj sustava vuče na okruženje. Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. Osnovne norme. Analiza stanja Markovljevih lanaca. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide. John Wiley & Sons. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju.

Transakcijski protokoli i provjera podataka. 3. Protu-protumjere. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. Protumjere.. Ž. 3. Scitech. Štih. CRC Press LLC. Beograd. R. Florida. Beranek: Acoustical Measurements. G.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. Sullivan.. Automatski klirinški sustavi. M.sc. Elektronička trgovina. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof. L. Acoustical Society of America. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija. Stimson.al. 1995. Vedran Batoš.dr. 2000.sc. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1. Akustički mjerni prostori. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja. and electro-magnetic fields. J..L. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. 1998. European Prestandard ENV 50166. Zaštita i sigurnost transakcija.dr.J. Posebnosti monopulsnog radara za praćenje. 2001. Osnovne značajke i izvori EM polja.dr.dr. I. 2006 3. Literatura: 1. New Jersey.2. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima. Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof. 3rd ed. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings. sustavi za ometanje praćenja. Transakcije plaćanja. Doc. mjerni uvjeti i mjerne metode. M. 1997. Siniša Fajt. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. Boca Raton. Kartično poslovanje. Antenski sustav radara za praćenje. 2. Školska knjiga. 2.sc. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. Artech House. Elektromagnetizam 1 i 2. Introduction to Airborne Radar. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. 1994. Elektronički prijenos sredstava. 1997. Z. Naučna knjiga. Bankomatski i POS sustavi. Health Phys. 1998.dr. Doc. Crocker: Encyclopedia of Acoustics. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora. CENELEC.I. 2. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju. Literatura: 1.sc. Acoustical Society of America. 3.. Praćenje po kutu i brzini. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. 1988. MC Graw-Hill. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. Platni i mikroplatni sustavi. John Wiley & Sons. Human exposure to electromagnetic fields. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. Simon Iwnicki et. Elektroakustički mjerni i ispitni signali. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. Internet 10 . Preporuke. ICNIRP. USA. Zagreb. Makrinenko. Microwave Radar. Električna vuča. Inc. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja. Božidar Radojković. Skolnik.. L.dr. Introduction to Radar Sytems. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja. magnetic.sc.sc. aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe.W. 75(4):442. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja.. 2nd ed. Haznadar.

Veljan. Osnovni principi rada lasera. Lahorija Bistričić. Springer Verlag. Cambridge University Press. Temelji fizike plazme. Graphs and networks. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof. 11 . 3. rez. I. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. Tewari. London. Norwood. Second Edition. te vlaknaste lasere.BARTOLIĆ. 1996. 2000. Oxford. Kombinatorika s teorijom grafova. Plasma Spectroscopy. Academic Press Inc. 2.poslovanje..sc. Artech House Inc. Literatura: 1. W. osnovna svojstva. 1979. H. McGraw-Hill Book Company.B. 2000. R.Reed. V. Element. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području. Operacije s grafovima. 1996. Electronic Payment Systems for E-Commerce. 2. E. 2. Electronic Commerce Principles and Practice. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova. Standardi i primjena e-poslovanja. Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava. Zagreb. B. S..dr. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. L. Povezanost grafa. Planarnost grafa.dr. 2002. Linear Graphs and Electrical Networks. Carre. W. Školska knjiga... Kolektivna svojstva plazme. Peirce. Literatura: 1. D. Svojstva laserskog zračenja. H. H. Laserski proizvedene plazme. Zagreb. Cambridge. Klasifikacija grafova. sinteza stabla minimalne dužine.HENČ. H. elektronska gustoća. New York. USA. 1989.. generiranje stabla. Sanda Pleslić Definicija plazme. D. Addison-Wesley P. E-Commerce Systems Architecture and Applications. Stablo.C.. Literatura: 1.sc. Elektro i magneto-optički efekti. DAVIS: Lasers and Electro-Optics. C. 3. 3. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. Hutchinson. Bidgoli. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera. Claredon Press. Vježbe u laboratoriju. nelinearna optika. Berlin. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. Principles of plasma diagnostics. Primjene u tehnici. USA. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem.. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije. 2001.C. 1961. Sparivanje u grafovima. Lasersko hlađenje. Matrična reprezentacija grafova. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. 1987.. B. 3. Cambridge University Press. Rajput. Mobilno poslovanje. Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. Vršnak.Seshu & M. Težinski grafovi. O'Mahoney. USA. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy.sc. 2. Griem. M. Zagreb 2001. Primjena impulsnih plazmi u litografiji. Literatura: 1. San Diego. Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja. lasere sa slobodnim elektronima. Artech House Inc. Školska knjiga. Detekcija laserskog zračenja.dr... osnovni pojmovi i definicije. Norwood. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura. 1964.

Prikupljanje. primjena računala. mikrobiološke veličine. I. 4. tvorba hijerarhije. Primjeri složenih postrojenja. Literatura: 1. Informacija i mediji. London. Pristup razvoju. 1994.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene.Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1.): Water Quality Monitoring.sc. Senzori i pretvornici. Alen Bažant. analitičke. Prof. Kompleksno upravljanje procesom. Željko Ilić. Zagađenje kod nesreća. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. Identifikacija procesa. Testiranje hipoteza. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach. New York. 1987. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. Vjekoslav Sinković.K.dr. Elektrokemijske. Teil 2: Leistungsstellglleder). Opažanje nesigurnosti.sc. J.dr. izgradnji i modernizaciji. Element. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje. Instrumentacija: prijenosna. 1987. značenje. Prof. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje. Pandžić. buka.dr. optičke. Springer Verlag.sc. 2. predstavljanje i vrednovanje znanja. Održavanje opreme. Simbol. Bartram. Simulacija matematičkim i fizičkim modelima. 1997.sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a. simbolika i semantika. NY.dr. 2. 3. tlo. Zagreb. 1996. Teorija informacije. 3. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen. Zagreb. Razrada tehnoloških zahtjeva. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives. J. leksem. Theodore. Tokovi materijala. IEEE Press. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama. Kvaliteta usluge Predznanja: 1. Bounicore (Eds. Literatura: 1.): Air Polution Control Equipment. Element Zagreb 2007. Praćenje trajnih izvora zagađivanja.E. energije i informacija. Igor S. Zdenko Vrdoljak. mikrobiološke metode. Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi.. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. laboratorijska. Školska knjiga. Neizraziti sustavi i neuronske mreže.sc. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. Ratko Magjarević. prototip postrojenja. 2. F. voda. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja.SINKOVIĆ: Informacija. Heidelberg. Ballance (Eds. Vjekoslav Sinković Uvod u teoriju informacije i kodiranje.S. V.emer. Izbor mjernog mjesta: zrak. E & FN Spon. 12 .dr. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja . BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory. učenje i znanje. T. 1986. IEEE Transaction on Industry Applications. R. za neprekidno praćenje. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu. R. B. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. sastav i svojstva tla. Umjetna inteligencija. 2004. Agentski sustavi. Addison-Wesley.

J. E. 1999. CMOS Circuit Design. diferencijalne jednadžbe. Primjene: analiza signala. Diferencijalni i integralni račun 2. Osnove linearne algebre Literatura: 1. Tibbals. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi. aktivna opterećenja. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof.L.F. Sklopovi za stabiliziranje radne točke. Hernandez. 2nd Edition. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. ISBN 0072380322 . E. Layout.sc. Philadelphia. transformacije i integral. 2003. 4. ISBN 0521835399. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora.sc. Lee. 5. Zagreb. Multirezolucijska analiza (MRA). FFT i z. Weiss. 2000. Design of Analog CMOS Integrated Circuits.transformacija. M. Razavi. delta i singularne. Wavelets. Hilbertovi prostori. dilatacije i modulacije. Dutta.3. H. integralne i diskretne transformacije. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc.sc. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi. Pašić. Djelila frekvencije. Prentice Hall PTR. Vetterli. Meyer. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. Wiley. 4. teorija telekomunikacije. McGraw-Hill. Wavelets and Subband Coding. 1996. primjeri. Cambridge University Press. M. Wavelet. te analizi poremećaja.J. kompresija podataka. ISBN 047170055X. 3. New York. Baker. 2nd Edition. Diskretne transformacije: DFT. 2. konstrukcija. SIAM. Predznanja: 13 . 2001. E. Laplaceova transformacija. Englewood Cliffs.dr. van Grondelle: Environmental Physics. G.J. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. B. 1999. Wiley-IEEE Press.dr. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava. Literatura: 1. 2007. Neprekinuta valić transformacija. D. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. R. translacije. New Jersey. T. 2. A First Course on Wavelets. Distribucije: regularne. Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. and Simulation. W. G. LC i prstenasti oscilatori. predviđanjima. Boeker. 2009. S. R. CRC Press. Conversions and Formulae.CRC Press. Lewis Publishers. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. J. Specifičnosti pogona. Adrijan Barić. 3. H. Tools for Science&Technology. R. Y. J. Analiza valića: ortonormirane baze.sc. 2005. Hornyak. 2nd edition. Pravila projektiranja. Ryan. neuronskih mreža. Jafard. Skripta FER. Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike. Kovačević.dr. izvori konstantne struje i napona. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology). 2004. Predznanja: 1. Dr.

H. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. Naidu. 2001. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme.sc. istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. K. 1996. 2007. Allan Johns. W. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. GUPTA. 1996. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala.dr. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. neuronske mreže. ekspertni sustavi. Literatura: 1. R. 1999. New Jersey. Mjerenja električnih i magnetskih polja. 1995. G. Doc. New Delhi. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . R. Radwan: High-Voltage Engineering.Theory and Applications. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. LANGARI. energije i informacija. Abdel-Salam. M. A. Prentice Hall. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. Kuffel. Neizrazito upravljanje. E. 2. Postavljanje i razrada zahtjeva. Newnes. zahtjevi i sigurnost.dr. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. M. M. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. A. Yong-Hua Song. J. Marcel Dekker. New York.1. Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2000. 1995. A. Zaengl. Jadranko Matuško.sc. Marcel Dekker. Anis. M. 3. Elsevier. J. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1. 4. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 . Springer. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems. Osnove elektroenergetike 2.S. 3. V. Predznanja: 1. Tata McGraw-Hill. B. IEEE Press.S. 2009. ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. Industrijske norme. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems. 3. Springer. Prenaponska zaštita Literatura: 1.dr. 2. L. J. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. N. YEN. KLIR. El-Morshedy. R. IEEE Press. 2008. Tehnika visokog napona 2.sc. 2. New York. Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. Kamaraju : High Voltage Engineering. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi). Literatura:

1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and Search, CRC Press, 1999. 2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999. 3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Predznanja:

1. Konačni automati, Petrijeve mreže.
Literatura:

1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010. 2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava Literatura: 1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press, 2000 2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002 3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality, McGraw Hill, 2002 Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS. Predznanja:

1. Radijske mreže
Literatura:

1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers, 2003. 2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci: Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley & Sons, 2004. 3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES. Literatura:

1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994 2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje. Literatura:

1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991. 2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988. 3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici. Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998. 2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999. 3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology, Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu. Literatura:

1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005 2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997 3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala (SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE, mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO. Predznanja:

1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:

1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Press, 2006. 2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007. 3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel, John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori. Literatura:

1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988. 2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies, USA, www.agilent.com

17

A. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits. Doc.P. Literatura: 1. CENELEC. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje. Tehnička knjiga. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1. 1984. Nikica Hlupić. OIML. Analog devices 1995 3. CEN. pobuda kabela. Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. integrirano modeliranje emisija. Doc. Grow Hill 1998 2. EA. optimiranje ograničenja emisija.dr. Zagreb.3. Design Techniques. 3. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. 2004.dr. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina. B.H. WELMEC. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. Fluke Corporation. Prof.mjerenje i računanje. Ratko Magjarević. 1994. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 .sc. NCSL. Second Edition. str. Literatura: 1. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva. Pricing and Hedging. 2. Izdanje. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima.dr. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets. Wiley-IEEE Press. Perspektive razvoja. modeliranje neplaniranih ispada. M. Sljedivost i osiguravanje kakvoće. Milun.sc. Kvantni etaloni napona i otpora.dr. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. John Wiley & Sons. Usporedba strujne i naponske povratne veze. Bristol. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. Zagreb.Elektrotehničko društvo . Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica.Zagreb. K. Derek W.dr. Eydeland. III. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof. 2002. John Wiley & Sons. S. Problemi kapacitivnog opterećenja. IEC. Dinamika ulaznog i izlaznog signala. 1-98. vrednovanje cijena emisija. monografija. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. IMEKO). Mc.dr. "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. BIPM. Lj. optimiranje rasporeda remonta. Adam Hilger Ltd. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala.sc. 2002. Programabilna. Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. instrumentacijska i izolacijska pojačala.dr.sc. 1970. Rayner: Coaxial AC Bridges. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja.sc. Calibration: Philosophy in Practice.sc. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti. S. 1988. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof. 3. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . njihovih omjera te impedancija. ILAC. Ante Šantić: Elektronička instrumentacija. 2. G. Kibble. Metode ac/dc usporedbe.

2005. Black: Advanced Internet Technologies.J. Kvaliteta usluge. NJ.dr. Prentice-Hall. 2003.sc. Marcel Dekker: New York. FLUKE. F. C. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije. Wellesey. gorivne ćelije. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. Vladimir Knapp. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. Guide to the expression of uncertainty in measurement. Second Edition. P. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme. Kuljača. Doc. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže. Sunčevo zračenje. S. Stabilnost nelinearnih sustava. Geotermalna energija. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. Vukić. EN 17025: 2000 3. 2. sustav kakvoće. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura. Inc. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. 19 . 3. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. ISO. unutrašnji nadzor kakvoće. Krešimir Trontl Energija vjetra. preventivne mjere. okolišni uvjeti. uz Literatura: 1. Knapp: Novi izvori energije. Slotine. 1999. W. 1994. Linearizacija nelinearnih sustava.dr. Napredni fisijski reaktori. 1993 2.. Upper Saddle River. Uskladištenje električne energije. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja. Li (1991): Applied Nonlinear Control. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. Silicijeve Sunčane ćelije. Sunčana energija. Đonlagić. Ekološki utjecaj novih izvora energije.dr. 3. Upper Saddle River. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi. Sinteza regulatora promjenjive strukture. Lj. snaga i energija vjetroturbina. nadzor zapisa. Višemedijske raspodijeljene aplikacije. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis.dr. Metode nekonvencionalnog upravljanja.sc. Prentice Hall PTR. Nuklearna fuzija. Z. Smith: Developing Semantic Web Services. M. sljedivost. Nuklearna fisija. A K Peters Ltd. Sigurnosni aspekti.sc. J. S: Tanenbaum: Computer Networks. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof. popravne mjere. NJ.normnom nizu ISO 9000. Literatura: 1. MA. 2. Calibration: Philosophy and Practice. Ekonomija vodika. pritužbe. D. V. FN ćelije u razvoju. Literatura: 1. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems.. Vjetroenergetski potencijal. Prentice Hall: New York. Pokretno umrežavanje i nomadičnost. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture. nadzor dokumentacije. Elektrane na vjetar. Školska knjiga . 4th Ed. Zagreb. Web usluge i agentsko izračunavanje. Laserska fuzija. Adaptivno nelinearno upravljanje. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Prentice Hall: New York.sc.. Nuklearna energija fisije i fuzije. Biokonverzija solarne energije. Alesso. 1993. Literatura: 1. Semantički Web.

Prof. O'Neil. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. sučelje sudionika. John Wiley & Sons. 3.dr. 2003. W. (ED. MANWELL. IANOZ. Literatura: 1. NJ.dr. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. Inmon. F. G. J. V.. Literatura: 1.H. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora. Zoran Skočir. J. TESCHE. 3. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. Lawrence Erlbaum Ass. S.. interna skripta. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). G. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka. 2004. područno znanje. Blessing. 2.dr.sc. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena.dr. L. Murray. S. M. O. Štih: Elektromagnetizam I i II. Literatura: 1. ARCHAMBEAULT. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Izvori elektromagnetskih smetnji. 3. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook. MCGOWAR.dr. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija.pmfst. 1996. John Wiley & Sons. Zagreb.sc. Building the Data Warehouse (Second Edition). Konceptualni višedimenzionalni model podataka. Perez: Technology Applications in Education . Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. norme. NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. Vrste EM utjecaja: galvanski. Kimball. John Wiley & Sons. magnetski i elektromagnetski. VF modeli. S. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. 2003.F. B. 2. Ross. studijski primjeri. John Wiley & Sons. Modeli s raspodijeljenim parametrima. 2002. Mahwab. arhitektura.emer. scenariji učenja i poučavanja.A Learning View. Proces izgradnje skladišta podataka. 1998.): Renowable Energy. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof. Kimball. objekti učenja.htm 20 . A. električni. www. Dordrecht. R. F. M. Jr. ontologije. C. funkcionalnost. T. 2. Kluwer Academic Publishers. R. ogib i raspršenje. J. sudionici. 1997. The Data Warehouse ETL Toolkit. Konceptualno oblikovanje skladišta podataka. Proces izvlačenja podataka iz izvora. NY.sc. Oxford. Haznadar. 2. 2002.sc. M. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište. Inc. M. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. Doc. Logički višedimenzionalni model podataka.dr. Liber. Kluwer Academic Publishers. Caserta. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models. modeliranje učenika. Logičko oblikovanje skladišta podataka. Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof.hr/~stankov/pregled_fpmz. Doc.sc. RAMAHI. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području. R. Željko Štih. Mjere zaštite. Vrednovanje u sustavima e-učenja. Split. siječanj 2005. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni. 3. BOYLE. radijacija. Oxford University Press. 1972. Publishers. WILEY. Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. Zagreb.sc Zijad Haznadar. 1997. Školska knjiga. 2004.2. metoda momenatametoda konačnih elemenata. Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi.

Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. Fononi i koherentna stanja. Simetrije i transformacije. R. varijacioni račun. vožnje. Hilbertov prostor. Coan and John J. 2nd Ed. and Machine Vision. Herbert Praehofer. Prof. 2. 2001. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji.dr. The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. 2-D diskretne transformacije.sc. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing.John Wiley & Sons Inc 4. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka.sc. Frank L. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). 21 . Sven Lončarić. Prentice Hall. Severance. pokreta tijela i izraza lica. James A. John Wiley & Sons. Wienerov filtar. Median filtar. leta.. glasa. Digital Image Processing. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori. A. opservable.2003. 2-D sustavi. Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike. 2nd Ed. Homomorfno filtriranje. Stacionarna stanja. Operacije na histogramu. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. E. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. Virtual Reality Technology. Operator povratne projekcije. Brooks/Cole. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti. 1989 3. Elsevier. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. 1997.dr. Sonka. Projekcijski teorem. 2007.Fundamentals and Applications to Technology.sc. Analysis. Woods. Prividna stvarnost i upravljanje stresom. Literatura: 1. R. Slučajna polja.dr.. New York. Literatura: 1. Peter Norvig. V. N. Radonova transformacija. John Wiley & Sons. Kodiranje slike. Postulati kvantne mehanike. Poboljšanje slike. Tag Kim. Hlavac. Gonzalez. itd. Academic Press 3. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. 2000. K. 1999 2. Kompresija slike. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti. fuzija psihofizioloških signala. Russell. WKB aproksimacija. Druga kvantizacija. Stuart J. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. 2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. SINGH: Quantum Mechanics . Wiley 2. System Modeling and Simulation: An Introduction. Boyle: Image Processing. New York. Obnavljanje slike. Programska podrška za obradu slike. Englewood Cliffs. Literatura: 1. M. Theory of Modeling and Simulation. Allen. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje.Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof. Prentice Hall. Rekonstrukcija slike iz projekcija. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications. Bernard Zeigler. 2001. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena.sc. C. R. 2002. J. B.dr.Grigore Burdea and Philippe Coiffet. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. Primjene. Dvodimenzionalni (2-D) signali. Prentice Hall 5.

sustavi s valnim 22 .K. Krishnamurthy. 3. uvjetovanje.sc. John Wiley & Sons. J. 1996.E.1. caching. Law. networking protocols.3. Kromatska i polarizacijska disperzija. R.sc. sustavi velike brzine i velikog dometa. Nielsen. FAW: Radiation Shielding. B.dr. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2. Literatura: 1. jezici. ISBN 0596000359 3. ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof. Wiley. "Web Protocols and Practice: HTTP 1. Morville. Pearson Education. Boris Kviz. New Riders Press. višestruke mjere performansi.sc. spremnici. Addison-Wesley Pearson Education. and traffic measurement". B. operaciona pravila. Springer Verlag. sustavi s jednim redom. meta-podaci. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications. antitetske i kontrolne varijable. Prof. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. Fuzija. SHULTIS. 2001. pristupačnost i personalizacija. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites". posrednici. V. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. Fisija. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. Nuklearni modeli. pretraživanje i katalogizacija. 1993. 2001.dr. Simulation and Modeling. Littleov zakon.sc. Literatura: 1.dr. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity". R. Čerić: Simulacijsko modeliranje. New York. BETHGE: Kernphysik. izdanje). 2000. elektroničko poslovanje. Korisničko sučelje: uporabivost. P. McGrawHill.dr. 1999. distribucija sadržaja. A. Literatura: 1. Rexford. BRANSDEN I C. Maja Matijašević. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. Doc. 2. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. poslužitelji. Teorijski modeli fisije. J. 2nd edition.dr. 1991. upravljanje sadržajem. W. J. trendovi i standardi. Nuklearna magnetska rezonancija. Rosenfeld. Mrežna pitanja: arhitektura. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. L. Programska podrška: klijenti. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. La Grange Park. Školska knjiga. Berlin. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija. 2kr i 2k-p faktorski dizajn. J. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3.sc. 2002. evolucija. J. Primjene: višemedijsko strujanje.D. 3. ed) and Physics of Atoms and Molecules. 2000. Dubravko Pevec Nuklearne sile. Measurement. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije. Harlow. Jain: The Art of Computer Performance Analysis . Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi. terminirajuće i stacionarne simulacije. O'Reilly. Gordan Gledec World Wide Web. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. nelinearni efekti. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije. protokoli i sigurnost.dr. Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. usporedba više sustava. K.Techniques for Experimental Design.sc. American Nuclear Society. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. 2003.M. Semantika. H. 2. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja. jednostavne mreže redova. Postupci kompeziranja disperzije. ISBN 0-201-71088-9 2.

sc. Ramasamy: Network Routing: Algorithms. John Wiley&Sons Ltd. Heuristički algoritmi. R. Prof.dr.Rau: Optimization Principles. 1995. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems. Protocols. N.O. Ahuja. Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama. Predviđanje. B. Nikola Bogunović.. 2002. 2007. 5. 2006. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima. 3. 2002. T. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory. 2002.dr. 2. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. K.sc. D. 2.P.L. K. D. Davor Škrlec.sc. Svjetlovodni senzorski sustavi.dr. Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof. D.dr. Dimenzioniranje i planiranje mreže. M. interferometri. N. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. G. M. R. Pregled egzaktnih. 4. Prentice-Hall. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja.Magnanti. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology. Literatura: 1.T.C. Medhi. John Wiley & Sons. 1998. 3. 3. Korte. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja.sc. IEEE & Wiley Interscience. Lokalno traženje optimuma. 2004. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka.. Orlin: Network Flows.dr. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža.dr. Prof.Monma.. Ramaswami. 1989. B. T. Optimalno usmjeravanje u mreži. senzori na osnovi Braggove rešetke. Morgan Kaufmann Publishers. G. 2nd Ed. J. Inc. 3rd ed. Elsevier. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima.G. Pioro.S. Medhi: Routing. Morgan Kaufmann.L. polarimetri.N.G. Ball.. Springer. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti. J.sc. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža. Linearno programiranje i tokovi u mreži.sc.. J.Y. 1993. K. 23 . L. Mladen Kos. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža. kombinatoričkih i heurističkih metoda.multipleksiranjem (WDM). Posebni algoritmi i proširenja. and Capacity Design in Communication and Computer Networks. Sivarajan: Optical Networks. Magnanti. 2003. Proširenje kapaciteta mreže. 2007. Morgan Kaufmann. Literatura: 1. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. optički giroskop.L. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja.M. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming.Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models. John Wiley. distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi. 6. Kombinatoričko optimiranje. Springer. Doc. 2. Flow. Addison-Wesley. and Architectures. Literatura: 1.

Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta. Davies. 1997. van der SLUS. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. Scientific Visualization: Overviews. 1996. izravno ostvarivanje prikaza. Redukcija na logičke programe. 2004. Prentice Hall.dr. J. 3. Primjena u poslovnom odlučivanju. 2004. New York. 24 . Hipoteza fizikalnog sustava simbola.dr. Nastanak. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. Priprema ulaznih podataka. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. Hearn. Ivo Uglešić. G. prikaz nizanjem presjeka. 2. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Methodologies. podjela i svojstva.sc. Vizualizacija informacija.M. Vizualni artefakti. Ian W. 2000. D. Algoritmi za indukciju znanja. 1997. Sowa. 2. Hagen and H. M. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. 3. 2. John Wiley & Sons. John Wiley & Sons.Brooks/Cole. van Harmelen. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. Ulazni skup podataka. L. naglog gubitka tereta i ferorezonancije..P. IEEE Computer Society. stvaranje poligonalnog modela. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. Doc. D. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici.sc.J. Ltd.J. W. K. Literatura: 1. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof. Brachman and H.sc. J.J. Transients in Power Systems. New York.Wiley. Martin and B. 3. (Eds. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja.dr. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina. 2002. Literatura: 1. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona.Knowledge representation. Ontologije i znanje na Web-u. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. and Techniques.primjeri i atributi.). Kitware. Fensel. Literatura: 1. Literatura: 1.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Mueller. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. Ltd. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. Third Edition. R. Tom M. 2004. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill. Nielson. Schroeder. Evaluacija rezultata. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. Multimodalni podaci. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. Lorensen. Probabilistička logika. pri nastanku i eliminiranju kvarova. H. 2003. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons. 1996. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems. Željka Mihajlović Uvod. Witten Data Mining Morgan Kaufmann. Third Edition. Postupci vizualizacije podataka. Predstavljanje otkrivenog znanja.dr. Inc. Research Studies Press. 2.Towards the Semantic Web: OntologyDriven Knowledge Management. tehnici i medicini. P. F.sc. Vizualizacijski protočni sustav. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. 2000.

Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. Brezis H.dr. digitalni prijemnici (DSP).sc. P. Prostori distribucija. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija. Slaba formulacija rubnih problema. Literatura: 1..P. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR.dr. P. Linearna algebra Literatura: 1. Addison Wesley Longman. DAB i DRM. Predznanja: 1. Tricot C. 4. Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof. Hoeg. Sustavi za prijem u pokretu. Slabe derivacije. Paris 1983 2. Leo Budin Programi.sc. Silberschatz. Fundamentals of Applied Functional Analysis. 1996. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC.. korektura greške. John Wiley & Sons. U.3. Chicester. Curves and Fractal Dimension. Exeter. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. D/A konverteri). Literatura: 1. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. 2. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. B. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting. W. 2009. Matematika 3E ili 3R 2. izbjegavanja i otklanjanja.. John Wiley & Sons.Laroche : Lightning: Principles. Analyse fonctionelle. Sacramento. Fourierova transformacija distribucije. Short Run press Ltd. procesi i dretve u računalnim sustavima. 1995 3. descrambleri. Određenost višedretvenih sustava. filtriranje. Fraktalna analiza chirpova. programski zadaci. Galvin. Mitrović D. A. Gagne. Théorie et applications.D. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija).Mjerenja digitalnih prijemnika. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. N. Međusobno isključivanje. pretvarači frekvencija. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. Dambacher: Digital Broadcasting. Masson. 2003. 2003 25 . G. T. Digitalni AM prijenos. 2003. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Springer-Verlag. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos.. Applied Operating Systems Concepts. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. Instruments and Applications. Springer. H. Schumann. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom. California State University. New York. P. Regularnost rješenja.dr. J. 3. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. Žubrinić D.. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta. WATSON. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. Potpuni zastoj: metode otkrivanja. dekoderi: demultiplekseri. 1998. Prostori Soboljeva. IEE.Betz.sc. demodulacija. Galerkinova metoda. pojačala.

Krunoslav Tržec Programski agenti. Literatura: 1. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka.dr. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije. Gordan Ježić.). metodologije razvoja višeagentskih sustava. Springer-Verlag. Zentner.dr. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof. 3. A. 2. P. Bichler. Literatura: 1. E. 2000. Graphis. and Models of Computer Programming. Karolj Skala. Matrice impedancija i admitancija.. protokoli pregovaranja. Literatura: 1. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. Digital Electronics with PLD Integration. Zagreb. 26 .. Wiley. Elektroničko tržište. Concepts.Y. Prostorno-bitemporalni objekti. Berlin. 2. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof. 2007. Ma. Klase profesionalnih prijamnika. Strateško donošenje odluka. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. Antene i radiosustavi. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu. Cambridge. agentski komunikacijski jezici. 2001. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. M. 1. Cambridge University Press. Praktične primjene. Techniques.sc. 3. John Wiley & Sons. S. Cambridge. Fasli. Tucker (ed. Computer Science Handbook.. Generične PLD strukture.dr. Haridi. N..2. Chichester. Principles and Practice. Prof. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika. Printice Hall. Nigel P. Djelotvornost otvora antene.dr. 1996..model podataka trenutačnog i budućeg kretanja. Chapman & Hall/CRC. T. Beaufils. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom. MOST . 2001. elektroničke aukcije. automatizacija poslovnih pravila. semantički agenti i ontologije. Koordinacija programskih agenata. Vayne Wolf. M.: Wireless Communications. Agent Technology for e-Commerce. eds. O. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze. F. Patrick Kane. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. Homodinski prijamnici. Prentice Hall.sc.Future Temporal Logic. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. 3. 2004 3. Prof. Mathieu. The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms. B. and Their Applications. 3.van Roy. FTL .dr. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju. Brandouy. Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance. 2006. Definiranje primitiva i makročelije.sc.. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata. Game Theory.sc. Dr.. Pozar. 2.sc.S. M. Rappaport. Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof.sc. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova.. Analiza mikrovalnih mreža. FPGA Based System Design. D. Željko Butković Integracija sustava na čipu. The MIT Press. New Jersey. Razgođenje impedancije i polarizacije antene. Zdravko Galić. 2004.: Microwave and RF Design of Wireless Systems. Električki male antene.dr. Stabilnost pojačala. 2..Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova. Cook.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera.sc.

A Practical Guide. AT&T GeoPlex. Vision Science. Van Dam. Hermitove. Addison-Wesley. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. Prostorno-vremenski tokovi podataka. Višedimenzijski skupovi podataka. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima.. Uzorkovanje i oblikovanje slike. Bezierove. Model kamere. Second Edition. Razmjerni rast. Rastogi R.. Golab L. Springer. Siniša Srbljić. Arhitekture zasnovane na uslugama. 2006 3. Prilagodljivost. McGraw-Hill. S. 1995. Prentice Hall.. 2004. Workingham.Processing High-Speed Data Streams. Vizualni artefakti. Perspektivne transformacije. Faugeras. Literatura: 1. Machine Vision. Detekcija granica. CQL . Galic Z. Prostorno-vremenski predikati. Sigurnost i privatnost. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. Morgan Kaufmann Publishers. Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije. Relacijske baze podataka 2. G. P. Academic Press. Raspodijeljene arhitekture. Garofalakis M. 3. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće. Principles and Practice. Aktivni vid. Özsu M. Tekstura i analiza tekstura. MidArc i SoftLab. Empirijski. Modeliranje prirodnih objekata. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva.Kontinuirani upitni jezik. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Three-dimensional Computer Vision. MIT Press.. 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof. suradnje i natjecanja.sc.dr.sc. Rubna segmentacija slika. E. Segmentacija slike na područja.dr. Analize dinamičkih scena. 1993. Apstraktni model.: Geoprostorne baze podataka.) Data Stream Management . T.Tehnička knjiga. 2010 4.Modeliranje i upiti povijesti kretanja. Palmer. MIT Press.dr. Stereo vid. Boston.dr. Modeli i upitni jezici za tokove podataka. B-splajn i NURBS krivulje i površine.. 27 . Prof. M.dr. D.dr. Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. Jain et al. (Eds. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS).sc. 1988.: Moving Objects Databases. H. Hearn. Güting R. Gehrke J. 2. prijelazni. Literatura: 1. Vrste RRS. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Nikola Guid. Predznanja: 1. 2. Prividna raspodijeljena okolina. Kalibracija kamere. Schneider M. Posebna svojstva krivulja i površina. Hughes: Computer Graphics. Raznorodno proširivi sustavi. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS.sc. Segmentacija na temelju pokreta. Slobodan Ribarić. Baker: Computer Graphics with OpenGL.: Data Stream Management.sc.sc. Foley. O. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS). 3. Mehanizmi raspodjele. 2005 2. Diskretni model. 1990. Prof. 1999. Posrednik. Postupak pretrage zrake. Morgan & Claypool Publishers. Postupak isijavanja. Golden marketing . Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. Prof. Feiner. R.

. Robert Inkret Osnovne definicije.sc. Ho. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti. Podaci o raspoloživosti. 2000 2. Raspoloživost proizvodnog. Prof. H. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. genetski. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems.dr. Bhandari. zaštita puta. 1. Mouuftah. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. 2. Modeliranje zavisnih kvarova. John Wiley & Sons. Vanecek. G. P. Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof. T. Billinton. 2002.H. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques. Budin. Reliability. KIGEN. Manchester. Mikuličić.dr. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a. adaptivni. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti. Kluwer Academic Publishers. Billinton. Branko Mikac. 1999. 1996. Manchester. neuronski). 1:1. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. Pokazatelji raspoloživosti. zaštita linka i p-ciklusi. Dr. R. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični.sc. 28 . Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. Zdenko: Modeli pouzdanosti. Kluwer Academic Publishers. Plenum Publishing Company. and D. 2008. N. 2. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. R. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. L. M. Zdenko Šimić Rizik. Kluwer Academic Publishers. Analitičke i simulacijske metode proračuna. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. R. Golub. Optical Networks: Architecture and Survivability. Literatura: 1. Vladimir Mikuličić. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava.). Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. Q. Literatura: 1. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. Design and Deployment of Internet Infrastructure. Šimić. Stavroulakis (ed. Jakobović i L. 3. Sejid Tešnjak. Vladimir. P. n:m. N. neizraziti. topološke i vremenske mjere.dr. Jelenković: Literatura: 1.sc.dr. 2003. prijenosnog i razdjelnog podsustava. John Wiley & Sons. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. svibanj. Prof. Predznanja: 1. sigurnost i pouzdanost. Vjerojatnosne. 1992. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. 3. M. Plenum Publishing Company. D.sc. R. Lerner.-H. R.dr. N. Ltd.Predznanja: 1.sc. Vidovic. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu.sc. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija.

vanjski). 23. R. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). Zavodska skripta. stablo događaja. 3rd edition. Algoritmi numeričkih zaštita. New York. Školska knjiga. J. Zagreb. 3. New York. 2. Determinističke analize. P.sc. Electricity Training Association: Power system protection. Michel Bousquet.A. 2001 2. Kadish. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). Komunikacije unutar postrojenja. 2. Gérard Maral. 1994. Ante Marušić. Ostvarenje satelitske veze. SCPC i SPADE. RUSH: Network Protection and Automation Guide. Literatura: 1.dr. 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. Upravljanje vezom. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. Levallois-Perret. Volume 1-4. Taylor: Power System Voltage Stability. Tendencije razvoja relejne zaštite. Wiley 1998. L.Literatura: 1. 1200. Pokretne satelitske mreže. Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON).dr. 1998. Proračun višekanalnih sustava. 2002. Safety Reports Series No. Accident Analysis for Nuclear Power Plants. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. LEO i MEO sustavi. Adaptivna zaštita. Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Anderson. S. C. Projektiranje satelitskih sustava. 1995. Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji.sc. TDMA. Strujni i naponski mjerni transformatori. Prof. Proračun kontejnmenta (GOTHIC). Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup. Doc. Satellite Communication Systems. 2002. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava. New York. Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. Nikola Čavlina.dr. IAEA.sc. Marcel Dekker. Satellite Communications Fundamentals. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš. Izvedbe komunikacijskih satelita.sc. Literatura: 1. Zapis i analiza kvarova. Nelinerani utjecaji.dr. Alstom T&D. A.W.M. FDMA. Uski i globalni antenski snop. Subkanalni proračun jezgre (COBRA). Inc. ETF-ZVNE. Thomas W. McGraw Hill. Probabilističke analize (stablo kvara. 2002 29 . R. Level 1-3). GEO. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). Artech House. Galić. East. 3. VSAT sustavi. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke.sc. P. BLACKBURN: Protective Relaying. Principles and Applications. IEEE Press. Jules E. IAEA TECDOC Series No. Zagreb. 1994.. IEE. 2000. London. 2.: Telekomunikacije satelitima. Regeneracija signala na satelitu. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja.dr. Numerički distantni releji i lokatori kvara. 3. Electricity Association Services Ltd. EIRP. Literatura: 1. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. France. Inc.. Sigurnosni limiti jezgre.

CAN).3. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica. Kriptografija eliptičkim krivuljama. 2. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Doc.Ang: Recent advances in Mechatronics. Schneier.sc. O.-S. Zagreb. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists. Sigurnosni protokoli. korektora. Nuklearne elektrane.sc. S. Springer. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava. R.dr. Upravljanje rizicima. J. Kaynak. Johnson. Signali i sustavi 2. Digitalna obrada signala 3. Sigurnosne norme. H. N. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara. Applied Cryptography. obrada slike. A. M. W. N. 2nd edition. P. CRC Press. sučelje prema mikroračunalu. 1995. Predznanja: 1. oblikovača pulseva. Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. 1999. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. 30 . Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni.sc. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. 2007. Debrecin. J.Algorithms and Engineering Applications. Antoniou. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. Concepts in Articifial Intelligence. derivatora i integratora. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike. Kvantna kriptografija. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. 3. 2.sc. A. Kontrola pristupa. Predznanja: 1. 2004. Wiley & Sons. Autentifikacija i autorizacija. B. Linearna algebra Literatura: 1. Lu: Practical Optimization . J. CRC Press LLC. Osnove kriptografije 2. Wiley & Sons. Literatura: 1. D Feretić. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. A. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Mladen Vučić. Čavlina.dr. Buterworth-Heinemann. Handbook of Information Security Management. 3. Kriptoanaliza.Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN. Krause. SpringerVerlag.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje.dr. Tipton. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2. Anderson. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. Primjena CCD i PSD kamera. Tehnike otkrivanja napada. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta. Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. Consulting Editors. Tosunoglu. 1996. M.dr. Školska knjiga. 2001. 2001. Hilbertovih transformatora. Security Engineering. Volume 1.

Mario Cifrek. nekoherentni sustavi. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. S. Neuravnoteženi mostovi. Predznanja: 1. Organizacija memorijskih modula. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems. K. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. 2. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof. New York. osnove arhitekture računala 2. J. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. Oporavak od kvara i održavanje integriteta. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. Oxford. Mjerna pojačala. R.sc. 2. Glisic: Adaptive WCDMA . 3. H.sc. Savo G. Senzori za mjerenje mehaničkih. 3. Upravljanje sigurnosnim kopijama.sc. B. Masovne memorije. New York. 2003. usklađeni (optimalni) filtri. 2003. R. I. H. 2000. Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu.dr.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. Blinchikoff. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. otpornost na smetnje i ometanje. sustavi s izravnim slijedom (DSSS).magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD). Zverev. Spremnici podataka. Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa. 1996. Memorije s direktnim pristupom. J. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra).dr. Uroš Peruško. Virtualni memorijski sustavi. Two-Volume Set.sc. Boston. Mrežni memorijski sustavi. Prentice Hall PTR. Literatura: 1. Noble Publishing Associates. Johannesburg. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala. W. 1997. Filtering in the Time and Frequency Domains. 2003. A. Nocedal.E. operacijski sustavi Literatura: 1. Springer. S. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova.E.Theory and Practice. spektrometri masa i NMR. J. Slijedovi male križne korelacije. Prentice Hall Engineering. W. Numerical Optimization. Pouzdanost i testiranje memorija. John Wiley&Sons. Butterworth -Heinemann. 2001. Plinski kromatografi. toplinskih.2.L. Nove koncepcije. 3. McGraw-Hill. Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. R. 31 . A. Rake prijemnik. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem. Springer 2006. Melborne. D. R. Ziemer. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu. New Jersey. inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje. Thornburgh. Memorije neosjetljive na pogreške. Datotečni sustavi.McDaniel. Procesni dobitak. 2005. Uskopojasno ometanje. William Andrew Publishing. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. T. Peterson.sc. Wright. Doc.dr. Sharma: Semiconductor Memories. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. Organizacija polja diskova. Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji. Hijerarhija memorija. 4. CDMA.dr. D. Wiley-IEEE Press.Lee : Spread Spectrumn CDMA. Moderne poluvodičke memorije. Prof. Literatura: 1.dr. osnovne karakteristike proširenog spektra. 1995.

Taksonomija postupaka kanainog kodiranja. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog.sc. 3. Literatura: 1. Guizani. autonomnost. Van Tassel. šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni. Principi maksimiranja SNR-a. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. Cambridge University Press. osnove računalnih mreža Literatura: 1.S. 1996. (411 str. 2004 3. Wireless communications. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala.. D. Distribucija MPEG-2 signala.sc. Školska knjiga. S. 3. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing. Doc. Adelstein. Antene iradiosustavi. 2. sučelja prema drugim mrežama. primjeri sustava.G. Ist edition. Izračun BER. prožimajućeg računarstva. An introduction to the design of small-scale embedded systems. A. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost.sc.dr. Watkinson. Optimizacija bežičnih sustava. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije. mobilnost. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. tok i obrada podataka. Interakcija s korisnicima sustava. 3. Cambridge University Press.KEATING: Sensors and Transducers. G. R. J. mrežni protokoli i tehnologije. A. 2005. 2. Goldsmith. J... USHER. 2001. Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. McGraw Hill.D. Zagreb. London. Prof. Teorija odlučivanja. Focal Press. Focal Press. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima.dr. Mario Žagar. Milner: The Space and Motion of Communicating Agents. A. Focal Press. 2005.sc. Zagreb.dr. F.2. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. PER i SER. Predznanja: 1. 2001. proaktivnost. Gupta. Richard III. Graphis. Convergence in Broadcast and Communications Media.K. 2.sc. svjesnost konteksta. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške. Wilmshurst. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications. Teorija signala Zimski 32 . 2001. Prikupljanje. W. Hampshire. 3. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava. 2009. Literatura: 1. E.). 2005. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija. prilagodljivost. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth.dr.dr. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala. Simpson. Palgrave. sigurnost. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. MacMillan Press Ltd. 2001. Springer. T. Arhitektura računala. M. referentna arhitektura mreže.. Wireless communications systems and networks. Zentner. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof. Branka Zovko-Cihlar. J. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa. L. izdanje 1993.. M.

Transformer Design Principles. J. Antonio Petošić Podvodne komunikacije.R. 1999. Interakcija aparata i mreže. Feghali. Pretvarači velikih snaga. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača.dr.dr.J. F. R. Literatura: 1. Transformatori Zimski Nositelji: Prof.. Zagreb. Tehnička enciklopedija.sc. uzemljenje nultočke. 2002. Koeficijent korisnog djelovanja. terapiji i kirurgiji. 2. Zvonimir Valković. Flurscheim: Power Circuit Breakers . M. kompresiji.dr. McGraw-Hill. R. Transformator u interakciji s mrežom. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. M. Literatura: 1. New York. McGraw . Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata.Nositelji: Prof.Hill 2002. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. Vremensko-frekvencijske obrade. trajanje. Zagreb. 148-168. 2.sc. Doc. Hrvoje Babić. metode smanjenja dodatnih gubitaka). Shah. Literatura: 1.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata. 3. Ragaller: Current Interuption in HV Networks.sc. Damir Žarko Tronamotni transformator.sc. Bijeli i obojeni šum. The J&P Transformer Book. B. Frederick: Ultrasonic Engineering. Taylor & Francis.sc. D. T. Heathcote. Preslikavanje. Mjerni hidrofoni. knjiga 13. H. Predajne i prijemne impedancijske karakteristike. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Pasivni i aktivni sustavi. Autotransformator (tronamotni pogon. Usmjereni sustavi.sc. Transformatori. London. zaštita). 2. Artech House. 1978. Urick: Principles of Underwater Sound. Literatura: 1. Branko Somek. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof. T. Peter Peregrinus Ltd. Primjene u potiskivanju šuma.sc. 1977.dr. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. Dedham. Ispitivanja sklopnih aparata. Stabilizacijski i tercijarni namot.: Wavelets and Filter Banks. Poulin. Vizualizacije u medicinskim procesima. 1998. ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc. New York. Teorem recipročnosti. Spektralna analiza. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring). 1986. Wellesley-Cambridge Press 1996. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. Linearni operatori.Theory and Design. PAPOULIS: Signal Analysis. 33 . Stjepan Štefan. str. Spektri slučajnih signala. Podjela pretvarača. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. Del Vecchio. and Nguyen T. P. lokalna zagrijanja. New York. Prof. Oxford. Ahuja. Školska knjiga. Doc. Mjerenja na pretvaračima. Plenum Press.sc. 3. Svojstva. pojas i dimenzionalnost signala. 1997.dr. DE COULON: Signal Theory and Processing. A. širina zvučnog snopa.dr. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator).R. Kelemen. Predstavljanje slučajnog signala. Strang G.dr. Doc. Detekcija signala. Nadomjesne sheme. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna. C. 1980. Standardizacija. 2. 3. indeks usmjerenosti. Newnes. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. M. 1975. B.dr. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. K. Klasifikacija. ekstrakciji. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. J. John Wiley & Sons.

Jürgen Guldner.sc. 2.): Advances in Intelligent Autoomous Systems. M.dr. Vadim Ivanovich Utkin. Predznanja: 1. strukture upravljanja. 2004. Weiping. Koordinacija rada više autonomnih sustava. Hirzel Verlag.-J. The MIT Press... Battista. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1. Wind Turbine Control Systems. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots. ISBN: 978-1-84628-492-2. Ricardo J. 2000. 34 . 3. J. 2006. Metode upravljanja mikromrežama. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije . Tzafestas (Ed. 2005 4. UK. R. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije.energija vjetra i sunčeva energija. primjene. H. 1999. primjeri. Twidell. Taylor&Francis. Doc. Li Applied nonlinear control. ISBN: 0863414893. Doc. CRC Press. Cambridge University Press. Osnove automatskog upravljanja. J. Second Edition. Patel: Wind and Solar Power Systems. London. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). Predznanja: 1. Vadim Utkin. Fernando D. s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. 1999 3. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje. 2003.2007 2.dr. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi.dr. Nedjeljko Perić.3. Slotine. Spyros G. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje. Weir: Renewable Energy Resources. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. Prentice Hall.sc. Jingxin Shi. Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots. Bianchi.sc. 1999. Klasični postupci upravljanja EMS. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. Institution of Engineering and Technology. zračnost i elastičnost. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Taylor and Francis. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1. S. izvedbe.dr. Mantz. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. Nedjeljko Perić. Antonio Ruano. 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof. E. Literatura: 1. Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls. Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije. Percepcija i modeliranje radnog prostora. Hernán. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. T. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima. Stuttgart.dr. Sliding mode control in electromechanical systems. Planiranje i praćenje putanje gibanja. Abingdon.sc. 2. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. A Badford Book. Boca Raton. Pretraživanje nepoznatih prostora.sc. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije klasične i napredne metode upravljanja. Kluwer Academic Publishers.

Upravljanje ravnotežom robota. Sigurnost autonomnih servisnih robota. 2007. Profesionalni servisni roboti. Hodajući roboti. Inteligentno upravljanje robotima. Komparativna analiza EE objekata. Virtualni robotski sustavi upravljanja. Bogdan. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi.dr. Springer-Verlag. 2. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Problemi globalnog zagrijavanja.3. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). UNFCCC mehanizmi.sc.Telecommunication Management Network. Ohio.): Multiagent Systems. London. Osnove robotike 2. Z. The MIT Press. D.sc. Literatura: 1. Sheme trgovanja emisijama. Interni i eksterni troškovi. Bianchi.dr.dr. Clemm: Network Management Fundamentals. Kordic. Norme za ograničenje emisija.dr.Modelling and Gain Scheduling Design. Udupa: TMN . Predznanja: 1. A.sc. 2002. 2006. De Battista.dr. and Y. Siciliano. Khatib. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja. Predznanja: 1. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom. G. Weiss (ed. D. V. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. A. Samoupravljivost i autonomni sustavi. R. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama. 4. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof. 2008. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. B. 1999. 2005. O. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. 1999. Springer-Verlag. Zagreb. K. Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. Berlin Heidelberg. Advanced Robotic Systems (ARS). M. Danilo Feretić. J. V.sc. Handbook of Robotics. Marijan Kunštić. Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1. NGOSS sustavi. Zmijoliki roboti. Cleveland. Interakcija robota i okoline. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. Graphis.sc. F. 1972. Doc. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. Munir (editors): Cutting Edge Robotics. McGraw-Hill. Osnove dinamičkog modeliranja 3. Cisco Press. Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. System Research Center. Macko. H. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. 35 . S. 3. Lazinica.Krajči: Osnove robotike. Mesarovic. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota. M. Prof. D. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost. Održivost razvoja EES-a. Kovačić. 2. 3. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata. Osnove automatskog upravljanja 4.

Subašić: Elektrane i okoliš. X. Springer-Verlag. akustički projekt. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. R. 2000. Ray tracing i slične metode. Povezivanje audio uređaja.-2000.J. D. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc. Landsdale Pennsylvania. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama. Formati prijenosa i zapisa audio informacije. Simulacije i stvarnost. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. Stvarno vrijeme odjeka. Literatura: 1. UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. Rizični faktori: kritična uporaba. Višekanalni sustavi snimanja. Encyclopedia of Acoustics. Škanata.sc. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem. May 1999. Zagreb. Grubb. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. Audio podsustav na računalima. B. Element.dr. Spon Press. Ž. M. D. Beyer. 3. složenost obrade podataka. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme. T.sc. Literatura: 1. Two Hunders Years of Acoustics. Doc.sc. Kuttruff. October 2006 3. posebnih. Crocker. Geneva. United Nations. Zahtjevi na akustička svojstva općih. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). Fasor. 1995. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Gregory D. 3. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera. 2. Michaelowa. R. Objektivna i subjektivna difuznost polja.sc. Difuzori. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. 2. Odnosne norme i zakonski propisi. Luka Ferković Model mjernog sustava.T. Ivan Leniček.3. ExternE .sc. A. Čavlina. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja. B.Externalities of Energy vol I-VIII. Schnelle.dr. H. tehnoloških prostora. Room Acoustics. Tomšić.dr. Sounds of Out Times. K. Specifičnosti materijala. Technical Report No. McGraw-Hill 1999. 2006. Springer-Verlag. 2000. DG XII. Tietenberg. ETC. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka. Brussels. 2. utjecaj složenog upravljanja. P. N. Dey. A Practical Guide.dr. M. Izdanje. 4. European Comission EUR 16523 EN.6. Prof. London. Zaštita od emisije i imisije buke. Ivan Jelenčić. Literatura: 36 . 1971. Feretić. izvedbeni projekt. HRN EN ISO/IEC 17025. D. Raspodjela zvučnog polja. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu. 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. 2/2006.n Swift and Z. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. rizik u odnosu na pouzdanost. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. 1999. Literatura: 1. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories. 3. Eurolab. Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka. Validacijski postupak. Definiranje projektnog zadatka.dr.

C. R. K. 2000. 2002. 2002. 3. M. McGraw-Hill Professional. P. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. Pohlmann: Principles of Digital Audio. Kluwer Academic Publishers. Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications. A K Peters Ltd. 37 .1.Bosi.E. 2.R.

Computers as Components.dr. zahtjeva i elementarnih poslova. Akustičko modeliranje.dr. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru. Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima.dr. Informacijska analiza poslovnih procesa. Primjena genetičkog algoritma. Operacijski sustavi 2.Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control.E. 2. 3. Modeliranje informacijskog toka. Principles of Embedded Computing Systems Design. Boca Raton. Butterworth Architecture.2. Zagreb. Krieger publishing company. John Wiley & Sons. Konstanta sobe. Projektiranje ozvučenja. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof. Chaotic and Fractal Dynamic. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. San Francisco. 1994. Malabar. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. Školska knjiga. 2001 3.dr. TAB Books. Wilson: Noise Control. Predznanja: 1. Balansiranje opterećenja. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora.sc. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Mo Jamshidi (ed. W.C. M. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1. Akustička mjerenja impulsnim signalima. D. 1998. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima.sc. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. London. Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. 38 . Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. 1993. Florida. F. 1994. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije. problemi na niskim frekvencijama. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa.2.Wolf. CRC Press. Arhitektura računala 3. USA. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže. 2001 2. unutarnje rezonancije. Literatura: 1. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije. Literatura: 1. V. SINKOVIĆ: Informacijske mreže. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima.sc. Doc. Projektiranje prostorija za slušanje. Moon.Templeton: Acoustics in bulit environment. Modeliranje poziva. Leo Budin. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru..). Morgan Kaufman Pub.sc.Z. usluga. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. C. A.

polarizacija.dr. Primjeri analize linearnih i nelinearnih. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama. KINGSLEY: Electric Machinery. Audiokomunikacijski standardi. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines.sc. 2. 2004. Literatura: 1. metoda momenata. Sead Berberović. Ivan Gašparac. 1996. Digital Communication Systems. metoda konačnih elemenata.2. 1987.sc. 1997.. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura.sc. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka. JohnWiley & Sons Ltd. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja. 3. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama.sc Zijad Haznadar. R. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. Prof. New York.dr. Statička i dinamička ispitivanja. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja.dr. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća. Inc.. McGraw-Hill New York. KLEINROCK: Queueing Systems. Artech House.dr.sc. Kluwer Academic Publisher. Toronto. Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka. Pohrana i zapis zvuka. IEEE Press. Akvizicija mjernih podataka. Numerički postupci. Zagreb. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. New York.dr. 1994..sc. Doc.sc. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof. HUANG Y. 2: Computer Applications. VASEGHI S. Literatura: 1. 1952. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems. Boston. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. Prof. Doc. Značajke medija za pohranu. L. Prentice-Hall. PEEBLES P. Literatura: 1. 3. Procesiranje i obrada zvuka. Školska knjiga. 2.sc. John Wiley & Sons. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks. 2000. višestruka refleksija. I. Haznadar. Berlin 1987. Springer Verlag.dr. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima. 3. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji. Z. A. E. O. London. A. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. 1972. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima. FITZGERALD-CH. Dina Šimunić. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. podršci za projektiranje podržano računalom. NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja. Vol. Štih: Elektromagnetizam I i II. zapis i prijenos zvuka. W.. 1976. Liber. BENESTY J.dr. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof.. 39 . kontinuiranih i diskretnih te statičkih. 2. Zagreb. Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima. kvazistatičkih i dinamičkih sustava. Boston. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka. V.dr.emer.

Houghova transformacija. Springer. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. Sven Lončarić. . Damir Ilić. J. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof.dr.sc.M. Analiza glavnih komponenti. T.. vol. Wiley & Sons. . Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields. kompleksnost modulacije. G. Registracija slika. J.dr. Analysis. Značajke teksture. 2. P. FADC). Ekstrakcija značajki slike. CAMAC. S. 3rd edition.. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju.. Razvoj novih detektora. Biological Effects of Electromagnetic Radiation. Primjene. R. Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda.. O. komore s projekcijom događaja.sc. zdravstveni standardi.R. poluvodički detektori.dr. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 . 2nd Ed. Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof. 2. Analiza teksture. Boyle: Image Processing.sc. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra.dr..G. Predznanja: 1.. Literatura: 1.Sonka. Hlavac. Školska knjiga. Haralick. TOF-detektori. Čerenkovljevi detektori.. izmijenjeno izd. Detekcija rubova. 1999 2. E.sc.. 2. Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID). and Machine Vision. Literatura: 40 . Stavroulakis. Springer Verlag. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. Segmentacija slike. Osnove nuklearne fizike. 1990. Analiza oblika. V. O. 1992 3. F. 1994. Prof. 2010. 1. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje.Shapiro: Computer and Robot Vision. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. Vrste detektora: plinski brojači. P. W. višežičane komore. Petković. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima.sc. Academic Press. R. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom.međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata.to Approach. Knoll: Radiation Detection and Measurement. Detekcija granice objekta. Neuronske mreže. scintilacijski detektori. Dozimetrija. 2. FASTBUS). Ekspertni sustavi. Elektroničke komponente i moduli (NIM. Davies: Machine Vision. 2005. Literatura: 1. Addison-Wesley. 2003. Analiza pokreta.128.dr. Algoritmi za grupiranje. Prof. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. L. Literatura: 1. 3. M.. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija. Matematička morfologija. Hashimoto. Brooks/Cole. 3. 4. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How . Termički učinci elektromagnetskih polja. Heidelberg. 2000. Gradijentni i kompas operatori. Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC. New York. Prentice Hall. Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C. Računalni instrumenti. 2nd Ed. kalorimetri. R. Zagreb. ADC. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. T. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. Springer.

Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije.Krause. Monitoring generatora. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana. ACEA.Nordmann. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . furan. Wierden. 2.Jadrić. B. Periodično testiranje opreme.dr. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju.Gasch. 41 . Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike.Pfuetzer: Rotordynamik.Intelligent Diagnosis and Maintenance.E. 2003 3. R. Taylor and Francis. CRC Press.Lyshevski: Electromechanical Systems.Boldea: Variable speed generators.sc. 2000. Nadzor ostale opreme.Sudhoff: Analysis of Electric Machinery. 1998. 4. The Netherlands. 2004. 3. Magnetski ležaji električnih strojeva. Opći model električnog stroja. The Institution of Electrical Engineers. Essen. I. K. plinovi. PTE. Instrumentation and Control.GRID CODE).sc. Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE.dr. Bego: Mjerenja u elektrotehnici. FER-ZVNE. Torzijska podsinkrona rezonancija. and Applied Mechatronics. 2004. Zagreb. Springer. K.1. Zagreb. Woburn. Graphis. 2001. London. vibracije. 2006. I. Sturm: Efficient Operations . temperatura ulja. TE. V. Otočni pogon elektrana.A. 2. CRC Press. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama. SCPI Consortium. Vizualni pregledi. M. IEEE Press. transformatora (naponi.Wasynczuk. S.Frančić: Dinamika električnih strojeva. struje. Literatura: 1.dr. J. 2001. 2. O. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. F. 2003. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima. Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. P.D. 1998. Literatura: 1. Graphis.M. Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima. provodni izolatori) i prekidača. Zagreb. 1995.C. vlaga u ulju. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof. 2000. Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Zavodska skripta. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva. regulacijska sklopka.sc. 3. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. 5. R. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme. Održavanje na temelju stanja. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements. MA: Butterworth-Heinemann. H. Electric Machines. S. S. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. UK. VGB PowerTech Service GmbH. Literatura: 1. Zavodska skripta. Zagreb. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava. FER-ZVNE. KTE. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana.

Robert W. 2D i 3D nanostrukture. 3.A.dr. Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina. Ashgate 42 . Ostvarivost zahtjeva. Noyes Publications.sc. Park Ridge.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. mjernim sustavima. Literatura: 1. London. UGLEŠIĆ.K. FILTER Literatura: 1. McGuire. Third Edition 2006. Eds. Utjecaj električnih željeznica na okoliš. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System. Y. 1D. P. Sun. Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology. Električki filtri . Gary E.) Edition Materials Science and Technology 2005. Press. (Eds. Defekti u materijalima. San Francisco 1993. Michael G. T. Planiranje novih elektrifikacija. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom. Prof. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation . Oxford Univ. Charaterization of Materials Cahn. D. London. NJ. elektrodinamičke kočnice. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi. 2001.sc.Fidler: Continuous-Time Active Filter Design.) 2002.sc. I. D.dr. Raman spektroskopija. / Haasen. M. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang. Eksperimentalne tehnike nano. Literatura: 1. Vrste i značajke elektrovučnih vozila.The Control of Boilers and HRSG Systems. Transformacije frekvencijskih varijabli. vučne karakteristike. Scanning transmition electron microscoscopy STEM. Yi Liu. E. (eds. Artech House Publishers. Nanostrukturni poluvodiči. Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis. Svojstva različitih konfiguracija.E. Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS). O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering. Morrison Knudsen Corporation. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima. Osnove infracrvene spektroskopije. J. faktori snage. moderna asinhrona vuča. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Metode realizacije. 2003. Atomic Force Microscopy (AFM). 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof. Naponski i strujni filtri.i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc. Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control. Osjetljivosti. Vesna Borjanović. J. CRC Press 1998 3.H. I. 2. Holloway and G. Potrošnja energije za željeznice. R. V. Primjena programa MATHEMATICA. obradi glazbe i govora. 1996. Tipični problemi realizacija filtara. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala.Delyannis.2. 2. Schaumann. McGuire Fundamentalna električka.dr. Nanostrukturni metali. 2000 3. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre. biomedicinskoj instrumentaciji.Nuklearne metode (IBICC). IEE Power & Energy Series 43. Ze Zhang. WORKBENCH.sc.E. Peter / Kramer. 2. Fotoluminescencija. Primjena u akustici. sustavima za prijenos signala. Projektiranje i optimizacija. The Institution of Electrical Engineers.dr. Pasivni i aktivni filtri.

Aktivni filtri. ZWICKER. Francisco C. sustava i snimaka. Postava mikrofona i načini snimanja. kemijskih. ŠVALJEK. Udešavanje filtara. Zvučnici i zvučnički sustavi. Pasivni filtri. Neven Mijat: Electrical Filters. Foto-kolorimetrija. T. 2. Školska knjiga. električka analiza plinova. PP filtri. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. 3. BORWICK. KOŽULJ. MC analiza. VUJNOVIĆ: Mikrofoni. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof.dr. svjetlosnih. Branko Somek Karakteristike glazbe i govora. Primjena računala pri snimanju. Kompromisi pri projektiranju filtara. Predznanja: 1. veličina Literatura: 1. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. Glazbala i ostali izvori zvuka. 4. 1996. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Power Supply. M.dr. Izvori harmoničnih izobličenja. T. Električni Filtri 2. Prof. V. CRC Press. Mjerenja harmonika. M. 2001. Sustavi za snimanje zvuka. stereo. London. Doc. 2. George J. Zagreb. J. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. mjerenje mehaničkih. 3. 638-670. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina.dr. Zagreb. Uređaji za obradu i zvučne efekte.sc. Gdansk 2009. M. T. Električni Krugovi. Primjena programa pri analizi i sintezi. I. Slušalice.sc. Gubici uslijed harmonika. J. 1994. pp. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. Zagreb. Norme harmonijskih razina. Literatura: 1. Springer Verlag. tvari i fizikalni zakoni. 1987.sc. 2006. te količine vlage u plinovima. Audio pojačala. R. tekućinama i krutim tvarima.dr. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka. hidrodinamičkih. Mikrofoni. višekanalno i dr. Butterworths. Neven Mijat. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima. JELAKOVIĆ. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. HŽ.dr. Roman Malarić Prirodne pojave. Gdank University of Technology. određivanje kisika u vodi. 2. Harmonijska analiza.sc. toplinskih. E. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu.sc. hidrauličkih. Postupci redukcije izobličenja. Josip Butorac. Signali i Sustavi 3. 2001 (in Croatian). KARWOWSKI. ZOLLNER: Elektroakustik. P. 3. Zagreb 2003. K.3. SZELAG: Modern Electric Traction. 43 . Stolovi za miješanje. Springer. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. VP filtri. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1. Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. A. de La Rosa: Harmonics and Power Systems. Volume 3. Profos. Loudspeaker and Headphone Handbook. El. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. obradi i reprodukciji zvuka.

Zagreb. Hollien. G: Berlin . Termografija i CCD senzori.Jurković: Elektromotorni pogoni.sc. 2002. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike. Gama kamere.Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof. 1987. 3. Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona.sc.sc. Zakoni gibanja elektromotornog popgona. CRC Press. Školska knjiga. Bristol. Literatura: 1. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. EX e.dr. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. Literatura: 1. N. 3. Siemens A. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu.sc. I. Scintigrafija. 1990. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc. Drago Ban. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. Ultrazvučni uređaji (B. Dinamička stanja elektromotornog pogona. 1995. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava. 2.dr.A. SQUID senzori.sc.Mohan: Electrical Drives. Boca Raton. Springer-Verlag.dr. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije. Karakteristike radnih mehanizama. i EX nA zaštite elektromotornih pogona. Forensic speaker identification. Prof. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga. Chou.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT). Kepstralna analiza. Prof.Juang. Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof. Taylor & Francis.dr. 2003. Digitalna suptraktivna angiografija. Dijagnostika elektromotornih pogona. WEBB: The Physics of Medical Imaging. Uređaji i izvedbe. 1990. Osobine glasa.i M-prikazi). Metode utvrđivanja osobina glasa. USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Minneapolis 2001. Taylor and Francis. Pattern recognition in speech and language processing. EX p. ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. W. Institut of Physics Publishing. Muenchen. Osobine prostora. New York. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. Školska knjiga. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. Leonhard: Control of Electrical Drives.sc.dr. P. Philadephia. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije. Formalizmi i veliki sustavi. Nasar: Electrical Drives. Dopplerov efekt. A CRC Press Book 2005. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela.H. Kriteriji za izbor motora i komponenti. 2. H. 4. Zagreb. MNPERE. Medical Science Series. 2. Prednosti i nedostaci formalnih 44 .Boldea.Rose. Emisijska topografija. B. 1993. S. Marijan Kunštić. W. Plenum Publishing Corporation. 1996. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics. EX d. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize.F. B. Florida 3.dr. Literatura: 1.

Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. WebGIS. J. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova.dr. L. Z. Prof.dr. Vlado Glavinić. Literatura: 1.R. "Umjetna" i "prirodna" inteligencija. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik. Interoperabilnost. topologija. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku. konceptualno modeliranje.teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. Primjeri pojedinih pomagala. Modeli podataka. Posebna korisnička sučelja. 4th Ed. 2. 2. Organizacija i vođenje GIS projekta. L. Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization. 2. Peng. Wiley. 2002. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. K. S. mobilni GIS. 1997.sc. LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a. ELLSBERGER. koordinatni sustavi i projekcije. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. Wiley & Sons . 3. Plaisant: Designing the User Interface. J. 45 . J. Prentice Hall .Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. Schneiderman and C. 2005. 2003. 1999. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja.. Primjena teorije igara. Telekomunikacije i informacijsko društvo . GIS i Internet. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. Prentice Hall. Wiley. Tehnike za izradu prototipova. Literatura: 1. D. Mladen Tkalić. M. A.sc. A. M. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja.H.sc. THATHACHAR: Learning Automata .sc.dr. K. 2003.E. Automati i igre. 1989. Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja.dr. S. J. mjerila. Wiley & Sons. 2003. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima.J. HOGRETE and A.dr.sc. H. MIT Press. SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems . baze podataka za GIS. J. 3.Harmon. Teorija igara s N igrača. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. NARENDRA.metoda i tehnika. GML/XML. 1993. THATHACHAR. Distriburani GIS. TURNER: Using formal description techniques. 3.An Introduction. Prof. S. Reading. 2003. John Wiley. MANNING. Literatura: 1. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. Kluwer Academic Publishers. M.). OpenGIS. C. Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof. MA. Prostorno modeliranje. Addison-Wesley. Principi i smjernice oblikovanja. P.

Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. Zhang. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. N. Hanzo. Magnenat-Thalmann. Multimedia Communication Systems. Element Zagreb 2004. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge.sc. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation. Pretnice Hall. Wang. Y.sc.sc. M. 2002 2. ISBN-0471988634. L. 2004. R.H. ISBN: 0201325578. S. D. ISBN 953-197-603-1 2. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Media Coding and Content Processing. Singhal. Nielsen: Usability Engineering. 2004 3. Literatura: 1. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike.S. K.dr.sc. Streit. 2002.J. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike. Boston.sc. ponašanje. Utjecaj postupka kompresije. Wireless Video Communications. 3. J.dr. Literatura: 1. sustavi. Igor Sunday Pandžić. Addison-Wesley. Digitalna sučelja.R. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. Zoran Bohaček. Preece. 1999. animacija. Fixed Broadband Wireless Communications. Ostermann. 1999. Y.dr. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. Maja Matijašević. VE na World Wide Web-u. Z.dr. John Wiley & Sons. Bojkovic. Steinmentz. 2. Prof. I. S. kvaliteta usluge. IEEE Press.sc. 2001. IMSC Press. MA. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje. Rao.dr. K. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja. AP Professional. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. VE na pokretnim uređajima. Multimedia Series. Digitalne radiodifuzijske mreže. Prentice Hall. Y. D. Nahrstedt.dr. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Damir Kalpić Ljetni 46 .sc. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. Cherriman. T. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis. Prof. New York. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. deformacije.sc. NY. An Introduction to Video and Audio Measurement. komunikacijski protokoli. šifriranje i uvjetni pristup. Prof. performanse. Prentice Hall. P. 3. Capin. primjene. Prof. Video Processing and Communications.2. Reading. konfiguracije mreže. Branka Zovko-Cihlar. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi. Vrste medija i aplikacije. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Nositelji: Dr. 1993. ljudski faktori. Elsevier. Simulacija ljudi: prikaz.dr. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi. 3. Rogers and H. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. 2002. P. Pregled standarda i primjene. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments. Hodges. Literatura: 1. Arhitektura mreža.Multimedijska prezentacija i autorizacija. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof. J. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu. John Wiley & Sons. Morais. Igor S. Pandzic. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost.

W. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. Ljapunovljeva teorija stabilnosti. 1992. 2002. Department of Mathematics. V. F. Key. R. Varijacijske zadaće. F. Hill. Sloane. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. Literatura: 1. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi.sc. S. van Lint. 3. Linearni kodovi. 1994.S. S. Khalil: Nonlinear Systems. Springer. 3.dr. Codes and Groups. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju. Nyquistov kriterij stabilnosti. Predznanja: Ljetni 1. Gamkrelidze and E. kreditni skoring. 5. Predznanja: 1. 1997. (prijevod s ruskog) Ljetni 4. 1345-1440. A first course in coding theory. Fair. ROBERT J. University of California. osiguranje ili Internet.sc. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring. 2. 3.. pp. Huffman. Pontrjaginov princip maksimuma. Boltyanski. The Mathematical Theory of Optimal Processes. C. Lawrence C.dr. Matematičke metode u teoriji upravljanja Nositelji: Prof. J.1. Darko Žubrinić. Permutacijske grupe. D. Mishchenko.psu. North Holland. Matematika kodova Nositelji: Prof. Mario-Osvin Pavčević.F.dr. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis. Clarendon Press. EDWARD M. Pontryagin.dr. Optimalno upravljanje sustavima. 2. E. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. STEVEN B.sc. Perfektni kodovi. Bang-bang princip. bifurkacije. R.3012&rep=rep1&type=pdf L. 2003. Osnove kombinatorike Literatura: 1. 4. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. Stability. BCH kodovi. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere. Opisna funkcija. McGraw-Hill. 1995. Standardni geometrijski kodovi.S. 2. The Theory of Error-Correcting Codes. Isaac & Co. Cambridge University Press. C. Prentice-Hall. in Handbook of Coding Theory (eds V.ist. Elsevier. Geometrija vektorskih prostora. Berkeley. Introduction to Coding Theory.sc. 47 .G. Assmus and J. Irwin.1. H. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja.Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. A. Pless and W. Hadamardovi kodovi i generalizacije. Designs and their codes. Linearna algebra 2. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory. J. 1999. 1962. Huffman). MacWilliams and N. Reed-Mullerovi kodovi. H. 1998.edu/viewdoc/download?doi=10. http://citeseerx. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. Doc. Ciklički kodovi. Prof. J. 1983. Input-output analiza i stabilnost. Vektorski prostori nad konačnim poljima. Permutacijsko dekodiranje. 1999. K. 3rd Edition. Interscience.145. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z. and Control: Springer-Verlag.

Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja. 2. Prof.: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications. 1996. New York.dr.dr. Principles. Literatura: 1. Sobel K.: robust Adaptive Control.S. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Krešimir Fertalj. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje.sc. A. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške. Metrologia. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 . Springer-Verlag. Ergonomija programske podrške. 1979. Tehnička knjiga. Publikacije CIPM. 2009. 2009. OIML.dr. Patterns. Sun J. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja.sc. Prentice-Hall. New Jersey. S. Modelom vođen razvoj. Tehnike analize i oblikovanja. C. Osnove programskog inženjerstva 2. Marcel Dekker. Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof. EN te časopisi IEEEIM. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. NIST. rukopis u 3. 3. Prentice Hall. and Practices.. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. Računalom podržano programsko inženjerstvo. MV i drugi.Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. PTB. Inc. M. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. Upper Saddle River. 1994. Brezinšćak.sc. D. J. McGraw-Hill. Objektno-relacijsko mapiranje. M. McGraw-Hill. Reinženjerstvo programske podrške. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. Zagreb 1971. Butorac.Jones: Software Engineering Best Practices. Martin: Agile Software Development. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. BIPM.sc. R. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja. norme ISO. Landau Y. Kaufman H. IEC.: Adaptive cnotrol The model reference Approach.. New York and Basel. 2002. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach.C. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. Meta-modeliranje. Ioannou P.. 2. Predznanja: 1. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. R. Literatura: 1. Prilagodljivi razvoj. Ilić. Bar-Kana i. D. Inc. 2. 3. Strukturirane tehnike programiranja. Agilni postupci razvoja programske podrške.dr..

Wright. Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. Chapman & Hall. P.sc. 1996. V.Nositelji: Doc. Električno polje u kabelu. Mitchell. Linearni program. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Sensor Network Operations. J. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Syrmos: Optimal Control. MPEG-7. Predznanja: 1. MM koprocesori. Iskorištavanje energije iz okoline.sc. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. 1992.dr.sc. Izbor presjeka kabela. La Porta. Uljni kabeli. Griffin.M. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks.sc. K. MPEG-2. digitalna i analogna elektronika Literatura: 1. 2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof.F. Prof. A. L. Umrežena osjetila. 2and edition. Mato Baotić.dr. MM procesori i MM proširenja. Kvadratični porgram.dr. Rabaey. Wiley-IEEE Press. MPEG-4. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama. Sklopovske arhitekture. H.Pennbaker. Višeparametarsko programiranje.K. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC). Literatura: 1. JPEG. Parametri kabela. Istraživački izazovi. Bežična komunikacija čvorova. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. komercijalni potencijal i poslovni primjeri. F.dr. Maciejowski: Predictive Control with Constraints. Osjetilni čvor. Kabelske zaljevne mase. Proširenje na hibridne sustave. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava. L. Obrada signala u mrežama osjetila. C. Prentice Hall. Van Nostrand Reinhold.dr. Sayood. Phoha. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. Roundy. aktualni projekti. Prof. Springer. T. Intro.sc. Prijenos električne energije Literatura: 49 . MPEG Video Compression Standard. procesora i primjer izvođenja operacija. J. S. B. 3. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila. Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. 2. Zdravko Hebel. M. Protokoli mreža osjetila. Wiley. Pregled najvažnijih normi: JPEG. L. 2002 2. Karl. Willing. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks. Mikroelektronička i MEMS osjetila. 2007 3. Lewis. Arhitektura sustava. Predznanja: 1. 1995. Ugrađeni računalni sustavi. Literatura: 1. Jonh Wiley & Sons.dr.sc. Kabelske mreže. Modelsko prediktivno upravljanje. to Data Compression. 2000. Energetska autonomnost. 2006 2. S. Kompaktirani nadzemni vodovi. Materijali za vodiče i izolaciju. Morgan Kaufmann. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava.

dr. Inc. Zagreb. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS). Element. Galileo. Vienna. Osnove numeričke matematike. Osnove matematičke analize. B. II. Understanding GPS Principles and Applications. performanse i ograničenja. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. GLONASS. Pogreške pri određivanju pozicije. algoritmi za određivanje pozicije. Škanata.sc. N. McGraw-Hill. John Wiley & Sons. Literatura: 1. GPS. Tomšić. Ž. D. 2004. A. H. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab. Doc. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. DGPS. A. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Global Positioning Systems. 3.sc. 2000 3. EGNOS. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power. Austria. P. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. Predznanja: 1. Utjecaj NE na okoliš. Literatura: 50 .dr. skripta. E. D. Artech House Publishers 1996 2. Navigation. M. SHOEMAKER. 1995.dr. M. I K. Hofmann-Wellenhof. Weill. Prof. IAEATECDOC-1085. B. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. Subašić. Očekivani razvoj i modernizacija.Žgaljić-Keko: Numerička matematika. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. E. sigurnosne i ekonomske karakteristike. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I. Grewal. Kaplan. Čavlina.M. 2002 2. MACK: The Linemans and Cablemans Handbook. C. Feretić. Innovative Nuclear Reactor Development. 1996. Springer 2003 3. 1997. S. J. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof. Zagreb 2010. Legat.dr. Nadogradnja GNSS sustava. J.1. Andrews. M. 2. Prijam i obrada GPS signala. D. Danilo Feretić. FER-web. K. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku. D. 2. Inertial Navigation and Integration. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems. Tipovi NE treće i četvrte generacije. KURTZ. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof.dr. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju. L. P. Literatura: 1. John Wiles & Sons. Wieser. IAEA. FESB Split. Linearna algebra.sc. R.Milišić. J. T. ARRILLAGA. Lichtenegger. line-search i trusted-region metode.sc. Elektrane i okoliš. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove. Usluge GPS pozicioniranja. E. M. Luka Korkut. Načela satelitskog pozicioniranja.sc. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova.

Cambridge University Press 2009. Pieter M. Ibach.P. Connolly. stoljeća. Vesna Borjanović Električka. Zarrop (1992): Self-tuning Systems . Objektno . Budućnost fotovoltaika. Fizika optičke elektronike.Boyd. Optički fenomeni u poluvodičima. Springer-Verlag 1997. Sinteza robusnog regulatora. Jadranka Pečar-Ilić. T. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof.M.E. Cordona:Fundamentals of Semiconductors.sc. Scharl: Environmental online Communication. Michael P. Ribbers: e-Business. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Branko Pivac.sc. Carolyn Begg.F. Integracija heterogenih baza podataka.sc.orijentirani model podataka. Projektiranje samougađajućih regulatora. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. S. Doc. J. Springer Verlag. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. Modeli podataka. C. Objektno-relacijski model podataka. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije. Dennis. M. H. M. John Wiley & Sons Ltd. Fizika transportne elektronike.J. Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr. A.Bonnans. J.dr. 3. P. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. Predznanja: 1. Defekti u poluvodičima. Literatura: 1. Organizational and Technical Foundations. Problem stabilnosti i robusnosti sustava. Literatura: 1. E. Wittenmark (1995): Adaptive Control. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. upitni jezici SQL i PL/SQL.1. M. Heidelberg. Doseg silicija i budućnost nakon silicja. New York. aplikacije. Gilbert. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. 2. Heidelberg. Grimble (1994): Robust Industrial Control. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Zoran Vukić. Doc. and Robert B. Upravljanje stohastičkih sustava. John Wiley: Chichester 3. Sze: Physics of Semiconductors. M. Elektroničko poslovanje: koncepti.dr. Jr. Astrom. Lemarechal.dr. Utjecaj defekata na električka. Vremenskoprostorni prikaz složenih podataka.. 1981/H.E. A.sc. Literatura: 1.dr. L. informatika o okolišu. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Springer Verlag. Matematički opis.Control and Signal Processing. C. Wellstead. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova. 2004. Mehanizmi vodljivosti DNA. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Yu. B.dr. 2. 1996 2. Fizika kvantne elektronike. Relacijske baze podataka. Prof. Konceptualno oblikovanje baze podataka. S.dr. K.sc. arhitekture. Vanderberghe: Convex optimization. Papazoglou. M. 1996 51 . ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. J. P. SIAM Classics in Applide Mathematics.sc.C. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja. Begg: 3. Thomas Connolly. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu. Zoran Skočir. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori. Springer. Luth: Solid-State Physics.A. 1996. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture. C. Doc.sc. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof.J. 1st ed. J. Wiley. Addison-Wesley: New York 2. Rekonfigurirajuće upravljanje. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21.

3.sc. Prof. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). Edited by G. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima. I. Inc. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama. Prentice Hall 2007. McGuire. Komutirani IP.dr. 2005. 1988. Miljenko Mikuc. Analiza osjetljivosti. Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. Springer-Verlag New York. 2th Edition. Postupci s rijetko punjenim matricama.sc. Inc. John Hopkins University Press. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice.dr. Prentice Hall. LNCS. REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1. L. A. Prentice Hall.): Peer-To-Peer Systems and Applications. Literatura: 1. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. E. networking protocols. koncepti međudjelovanja mreža. III. sigurnost. Višekriterijsko programiranje. D. New Jersey. KRISHNAMURTHY. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. Problemski usmjereni protokoli. 3. COMMER. procedure i pravila komuniciranja.sc. Opći linearni program. 1978 2. Algorithms.1. Mühl.sc. Addison Wesley. računarstvo Predznanja: 1. Damir Kalpić. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI. 2008. Kshemkalyani. Postupci odlučivanja. J. Murtagh: Advanced Linear Programming. Baltimore. B. M. E. Wehrle (Eds. Literatura: 1. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. Protokoli na Webu . Revidirana simpleksna metoda. 3. Steinmetz. Kendrick. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. 1999. L. D. USA.dr. R. Cambridge University Press. Literatura: 1. Doc. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije.sc. kontrola toka i zagušenja. nova generacija internetskih protokola. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura. caching and traffic measurement.dizajn i arhitektura. usmjeravanje. P. upravljanje vezom. arhitektura mreže i protokola. R. 2. K. Donošenje investicijskih odluka. 2001. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata. 1999-2000. A. 2. Skaliranje podataka. S. Park Ridge. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe. Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava. Proširenja linearnog programiranja. Springer-Verlag New York. 2006. II. Tanenbaum. skalabilnost. G. COMMER. numeričke tolerancije i pogreške. and Systems. mreže za isporuku sadržaja.dr. 1981 52 . D. DORMS: Computer Networks and Internets. TCP/IP. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. sporazum.dr. E. M. E.D. van Steen. Singhal: Distributed Computing: Principles. Problem rezanja. podrška pokretljivosti. Fiege. McGraw-Hill. performanse. Noyes Publication.

pristupne i jezgrene funkcije. A. Minea Skok Ljetni 53 . 3. University of Zagreb. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. 2 and 3. A. Faculty of Electrical Engineering and Computing. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. K. KAZMAN: Software Architecture in Practice. P. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi.sc. 1998. Branko Mikac. Doc.sc. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga. formalni postupak dekompozicije. Morgan Kaufmann Publishers. M. W. CLEMENTS. Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof.dr. R. B. R.sc. Literatura: 1. Inkret. BASS. Antun Carić. O Mahony. Extended Final Report of COST Action 266. kontrolni.dr. 1996.sc. Optička komutacija kanala. 2. 2. Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained. uloge međuopreme. Literatura: 1. N.sc. Springer-Verlag. 2003. Spirit.dr.sc. Admela Jukan Topologija. Element. Kalpić. 2002. Doc.dr. Prentice Hall. Analiza raspoloživosti mreže. 1998.dr. D. Programska mrežna arhitektura i protokoli.dr.sc. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. M. NORRIS. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof.3. vremenske. R.sc. hijerarhijske. PENGELLY: Component-based Network System Engineering. A. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. J. stohastičke. Literatura: 1. 3. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. Kimon P. 1997. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. John Wiley.dr. L. M. obojane). Slojevi mrežne arhitekture: pristupni. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane. 1. PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems. Addison Wesley. Vol. Ramaswami . Studijski primjeri: komunikacija i mreže. Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. Slavko Krajcar. 2003. J. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. Michael J. DRIP. Prof.sc. 2000. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. Prof. aplikacijski i uslužni. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective. Kuchar. agentski sustavi. JENSEN: Coloured Petri Nets. Sveoptička mreža. 1995. R. Mornar: Operacijska istraživanja.dr. K. 1982. 3. REISIG: Elements of Distributed Algorithms . 2. Englewood Cliffs. Artech House. 2nd edition. snopova i paketa. Zagreb. L. Zagreb. Dragan Jevtić. Prof. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. te informacijskog prometa.Modeling and Analysis with Petri Nets. Zagreb.dr. Springer. Planiranje distribucijskih sustava Nositelji: Prof. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. prijenosni. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. DAVIS. Kontrolna ravnina.

1994 3. A. Pricing and Hedging. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja. Wiley/Finance. Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana. K. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. Murray: Electricity Markets.Osnove razdjelnih mreža. Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora. New York 1997. Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Marcel Dekker. topologije i staza). Planiranje proiz. Eydeland. L. klasifikacija opterećenja i karakteristike. Literatura: 1. politike i profiti. T. 2008. H. Vođenje razdjelnih mreža. Kigen Zagreb. Preference investitora s obzirom na rizik. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje. Carol A. Investment Performance and Analysis. Ugrađena proizvodnja. H.dr. Wiley. de Almeida. Roturier.dr. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije.N. J. 1998 2. 2003. B. Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation. Zaštita u razdjelnim mrežama. Kvaliteta električne energije. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev. 3. Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja. A. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene. Proračun sigurnosti i pouzdanosti. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. Wiley 2002 5. Marcel Dekker. 3. ISBN 0-471-10400-0 4. Kluwer Academic Publishers. New York 2002. Literatura: 1. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. J. metode za procjenu tehnologija. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu.sc. Marcel Dekker. Predznanja: 1. Modeliranje opterećenja. Rosenfeld. A. metodologija prognoze.sc. Lee Willis. H. hidroelektrana. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu. New York 1998. Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona. Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. Literatura: 54 .S. procjena vršnih opterećenja i energije. SCADA sustavi. Automatizacija u razdjelnim mrežama. Modeli za odlučivanje kod planiranja. J. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. 2. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. V. Present-worth and cost-benefit principi. Energetske.

E. A. Literatura: 1.sc. France. M. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics. približna i punovalna analiza.dr. Izvori smetnji i zaštitne mjere. McGraw Hill Inc. VDE Verlag. asinkroni rad. SpringerVerlag. Greenove funkcije za različite strukture. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova. Prentice Hall PTR. 1997. Lokalna sučelja čovjek . R. C. Frankfurt.sc.S. Levallois-Perret. Models and Performance Analysis'.sc. N. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance. T. Nesimetrična opterećenja. New York. P. Tietze: Netzleittechnik . Liberti.Y.dr. Mariani. Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora. Vol. Liu: 'Real-Time Systems'. modeli propagacije. 3. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja.H. J. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM).relej..G.Y-T. Chapman & Hall/CRC. Alstom T&D. Leung (ed. 2001. 55 . R. 2. Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka. 1995. najvećeg kašnjenja. J. CICHOWSKI: Netzschutztechnik. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof.dr. slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. Posljedice kvarnog pogona. Miller. J. 2000. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice. Podfrekvencijsko rasterećenje. E. C. John Wiley & Sons. London.W. 1996. 1986 3. Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva. S. VDE Verlag GMBH. 2. S. Prof. Literatura: 1.sc.S. RUSH: Network Protection and Automation Guide. Computer and Information Science Series.Teil 1. 2. Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. Periodičke strukture i metamaterijali. Propagacija vala. J. NP-kompletnost i NP-teško problematika. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora.dr.dr. 1999. New York. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme. Prof. North-Holland. Upper Saddle River. Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora.sc.Malinowsky: Power system operation. Zvonimir Šipuš. Izbor mjernih transformatora. R. S. 1989. 2002. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije. PWS Press. Frankfurt am Main. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM).1. 12 of Studies in Management Science and Systems Series. 3. Literatura: 1. 2004. A. 2. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. Zlatko Maljković. metodom konačnih razlika (FD. 1994 2. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. Prentice Hall. Komunikacija na razini bloka i elektrane. VWEW Energieverlag. Murthy: Advanced load dispatch for power systems. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. Unutrašnji kvarovi.H.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms. Pametni antenski nizovi..

Boston. MPEG-7 i MPEG-21 norma. sheme za opisivanje. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. S. 2003. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. programska. Swarz.-C. zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti. 1992. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval. M.dr. audiosignal.3. Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. Springer. Auerbach Publications. trodimenzijske slike. Bechta. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Uroš Peruško. neosjetljivosti na pogreške. G. 2004. Geffroy. Optimiranje raspodijeljenih programa. Siu. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof. Teorija informacije Literatura: 1. tekst. 3. 2002. New York. IEEE Press. integritet računalnih sustava. Deb. Predznanja: 1. Zhang. Motet: Design of Dependable Computing Systems. J. Jezici za opis sučelja i sredstava. Kluwer Academic Publishers.sc. 2002. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu. Design. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa.sc. ispitljivost. Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti. Sigurnost. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. Hershey. Svojstva raspodijeljenog programiranja. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. 2. Implementation. The Theory and Practice of Reliable System Design. Digital Press. D. Sklopovska. J. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja. Modeliranje logičkih kvarova. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. K. Bedford. Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost. videosignal. statistička analiza Literatura: 1. Predznanja: 1.dr. Gospodarenje podacima. Voas. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Razvoj alata za pretraživanje. Feng. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics. vremenska i informacijska redundancija. Springer-Verlag. 2003. Signali i sustavi 2. 2004. Indeksiranje multimedijskog sadržaja. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala.sc. 2. D. Information Science Publishing. Boca Raton. H. 4. R. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava.C. Podacima. S. Pretraživanje slika na temelju sadržaja. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications. Prof. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja. Boston. H. Siniša Srbljić. 3.dr. opis značajki. Artech House. Kosch. W. Funkcije pouzdanosti. Metapodaci u multimedijskom sustavu.dr. 56 . Siewiorek.-J.sc.sc. osnove vjerojatnosti 2. Prof.dr. J.

John Wiley & Sons. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. John Wiley&Sons. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. Van Roy and S.sc. C. Gerald. Wilkes: Applied Numerical Methods. and Models of Computer Programming. Potpojasno kodiranje signala. D. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju. Enkripcija govora i podataka. J.dr. Polifazna dekompozicija. Estimacija stanja determinističkih sustava. Višetaktna obrada i njene primjene. Springer-Verlag. Inc. Addison-Wesley.sc. Arnaud Doucet.Predznanja: 1. 2001. Techniques. HEATH. praćenje objekata itd.P. Branko Jeren. O.sc. Dvojna estimacija. 2000. Harsbarger. Programska potpora: Mathematica.dr. Literatura: 1. J. Singh and M. 2001. Berlin. 3. Simon Haykin (Ed. Springer-Verlag. 2. slogovi. Neil Gordon (Ed.sc. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. R. Carnahan. Nando de Freitas. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof.. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. Srbljić: Literatura: 1. P.. M. Ltd. Pretvornici takta. zaokruživanja. Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof. John Wiley & Sons. C. Prof. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics. Haridi: Concepts. G. Perfektno obnavljanje signala. 3. Luther. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina. čestični filtri. F. J. P. O. Life. 1981.): Kalman Filtering and Neural Networks. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. sonaru i radaru. prenošenja. Processes. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. K. mjerenja. Agents. 2004 2. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. perceptualnom kodiranju audio signala.N. spektralnoj analizi. 1969. Sažimanje skupa mjernih uzoraka. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima.): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems. u obradi govora. MIT Press. Literatura: 57 . Ivan Petrović. strukture.dr. Bal. H. Reynolds: Mathematical Applications for Management. Literatura: 1. B. H. MathCad. Prof. učenje neuronskih mreža. J. 1970. Pretipkani AD i DA pretvornici. višemodelska estimacija. Langendoen: Modern Compiler Design. Wheatley: Applied Numerical Analysis. Prof. and Social Sciences. Dirk Shröder (Ed. 2. H. Primjeri primjene u praksi. A. New York. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. J. E. sintezi signala u muzici. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija.dr. Jacobs. Grune.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Pogreške odsjecanja. John Wiley & Sons Ltd.dr.sc.sc. New York.dr. S. Hrvoje Babić. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije. 2000 3.

London.sc. Željka Car Definicija. P. doktorska disertacija. Zagreb. Handbook of Medical Informatics. Doc. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. Fuzija senzora. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti. 2001. Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof. 1998. 2008 3. A.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing.dr. Klasifikacija i raspoznavanje. R.W. Telemedicina. Digitalna obrada signala. odabrana poglavlja Literatura: 1. Ezdravlje..H.. odabrana poglavlja 2. M. Verifikacija i 58 . 2. 1989 3. M. Xiao. Predznanja: 1. Sensors and methods for mobile robot positioning. J. H. Zdravstvena i medicinska informatika.. 1997. CRC Press. Heidelberg. neuronske mreže. 1995. 1993. povijest i značaj programskih procesa. Mjerenja i metrika programskih procesa. Dr. Springer Verlag. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. Prentice Hall. električkih. Elektronički zdravstveni zapis. Englewood Cliffs. Y. Petrovečki (Ed. komunikacijske norme i protokoli. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina. Upravljanje i navigacija. Prentice Hall.2009. McGrawHill.H. Zaštita podataka. New York. Modeliranje programskih procesa.H. Borenstein. Medicinsko odlučivanje. Ocjena klasifikatora. Laxminarayan. Temeljne značajke medicinskih podataka.V. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Podrške sustavima učenja.sc. Oppenheim. Zagreb. Medicinska naklada. J. Literatura: 1. Normizacija. 3. Statističke metode. 2. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks. Sveučilište u Zagrebu. 1999.dr. Mobilne robotske platforme. Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems.sc. Metode detekcije mina: detekcija metala. Everett.Interoperabilnost.dr. signala i slika. A. S. Musen.S. toplinskih i akustičkih svojstava mine.dr. R.sc. specifičnosti.A. 2. Načini prikupljanja i obradbe. D. Istepanian. neizrazita klasifikacija. NJ. Stanko Tonković. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji.): Medicinska informatika. Englewood Cliffs.1. A. M-zdravlje. A Computing and Networing Perspective. Friedman. P. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof. R. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof. Ivica Crnković. Springer Verlag.Kern. 1996. M. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical. van Bemmel. Školska knjiga. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. C. University of Michigan. Sanjit K. Šantić: Biomedicinska elektronika. J.sc. L. Postupci izdvajanja značajki. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva. Imperial College Press. H. Feng.): Mobile Telemedicine. Chen (Ed. Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. structural neural and fuzzy logic approaches.

London.sc. B. Zagreb.A Design Perspective. 2001. 2004. HAZNADAR. 3.sc. R. R. Gray. New Jersey. I. Agilne metode razvoja programskog proizvoda. Addison-Wesley. Literatura: 1. P. Waves and Numerical Methods. S.dr. HAWKES: The CADCAM Process. Nikolić: Digital Integrated Circuits . Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. A. Optimiranje jalovih snaga. IEEE Press Wiley-Interscience. Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. A. Rabaey. 2000. Stohastički model tokova snaga u mreži. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja. Metode analize.dr. Ž. Chandrakasan. New York. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. Kvaliteta programskih procesa. Layout. Lewis. D.dr..H. 2nd Edition. Procesna dokumentacija. Z.J. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. Prof.S. provjera toploških pravila. 1997.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation. John Wiley & Sons. Sead Berberović. Električko projektiranje sklopova digitalnog. ekonomski aspekti primjene. 2. 3.Wesley. J. IOS Press. Hurst. 2. Sommerville. 3. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage.sc. AddisonWesley. Školska knjiga. Proces održavanja programskog proizvoda.sc. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda. 2001. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora.upravljanje zahtjevima. Metoda momenata. Literatura: 59 . analognog i miješanog signala. Presmman. elementi teorije projektiranja. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II. Metode i alati inženjerstva zahtjeva.. Addison. ekstrakcija parametra i električka verifikacija. J. Projektiranje topologije. Pitman Publishing. Effective Requirements Practices. Ž.G. Prentice Hall. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof.R. Literatura: 1. R. Young. Software Enginnering. R. and Simulation. Elssamadisy. HAZNADAR. 4th ed. Metoda Monte Carlo. projektiranje podržano računalom. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success. ŠTIH: Elektromagnetic Fields. Predznanja: 1. Software Engineering Literatura: 1. 2005. Galin. Proces testiranja programskog proizvoda. 1988. 2. 2. Z. Piscataway. P. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Addison-Wesley. Baker: CMOS Circuit Design. Metoda konačnih elemenata. 2003. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja.dr. 2nd ed. Simulacija i analiza programskih procesa. 2009. Koncepcija baze podataka u projektiranju. M. R. 2004.

dr. Amari. bit-reversed i indeksno adresiranje. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI.sc. Kodiranje. J. MAC jedninica. protočnost. prekid. Oja: Independent componenet analysis. A. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA).dr.sc. Primjene. ARNOLD: Computer analysis of power systems. ISBN 0-470-84444-2 John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof. grananje.1. Memorijska organizacija. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised. Temeljni modulacijski postupci.J.Hanzo. P.Choi. Optimirani dijagram stanja modulacije.Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications. V. A. New York. M. cirkularno (modulo). Literatura: 1. 2000.January 2004. maksimumu negentropije. Huang. I. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. McGraw-Hill Book co. 1995. ARRILLAGA. FIR. kodirana modulacija (TCM). B.dr. Semi-supervised and Unsupervised Learning. Predznanja: 1. STAGG. ALU jedinica. Kecman. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Razvojni alati. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1. 2004 2. Amit Shoham. John Wiley & Sons.dr. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije. arbitracija. FESB Split.-M. L. 2002 3. B. E. 1996-2004. T. ISBN: 3-540-31681-7. arhitekture sabirnica. Prentice-Hall PTR. Sustavi sa više podnosilaca (MC). H. Petlje. EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis. Adaptive Blind Suignal and Image processing. Višekorisnički OFDM sustavi. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). June 1998. Edition . 17. Cichocki. Načini adresiranja. Informacijsko-teorijski pristup ICA. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR. John Wiley & Sons 3. Karhunen. 1968 2. posmačni sklop. Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof. Put podataka. Hyvärinen. 2002 2. XVI. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI). Doc. Lee: DSP Processor Fundamentals.Munster. 1. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1.Wiley&Sons.sc. Modulacijski postupci višeg reda. 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. J. G. FFT. 3. Instrukcijski skup. Phil Lapsley. gradijenti i optimizacija. John Wiley. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije. Edward A. Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6. Vol. Wiley-IEEE Press 2. WLANs and Broadcasting. autoinkrement. New York. W. Jeff Bier. C. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja. January 1997. Friedrich: Dedicated Digital Processors. J. M. Literatura: 1. 60 . A. teorija informacija. Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi. I K. John Wiley.sc. T. Methods in Hardware/Software System Design. Damir Seršić. S. Mayer-Lindenberg. Springer Series: Studies in Computational Intelligence.

J. Fidell.sc. HRTF. boje tona.dr. Bojana Dalbelo Bašić. Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti. Allyn and Bacon.sc. Predznanja: 1. R.dr. metoda momenata. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE). Efekti maskiranja.dr. Friedman. Prostorna rezolucija sluha. Inhibicijski procesi. Hirzel Verlag. 2006. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing. Bayesova procjena. Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. Test pripadnosti razdiobi. faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA). Franssenov itd. Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja. Subjektivna difuznost polja. Zwicker. Springer Verlag. A. ne i nužno) 4. L: Using Multivariate Statistics. Doc. 1999. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger.B. B.3.dr. Usporedba i odabir metode. 2003. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. Literatura: 1.sc. Hastie. Nadzirano i nenadzirano učenje. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. kritični pojasevi. J. efikasnost. Pobuda i osjet. grafovi raspršenosti. osnove linearne algebre 3. Monauralni i binauralni pristup. posebni efekti (cocktail-party. Blauert: Communication Acoustics. korelacija. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003. Berlin. vremenskih odnosa. Tibshirani. 3. MIT Press. Springer Verlag. Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1. Analizatorska svojstva sluha. Tabachnick. J.. osnove teorije signala i sustava (poželjno. Bojan Ivančević. Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof. snalaženje u Matlabu Literatura: 61 . C. J.)...dr. Cambridge. Mallow's Cp).4th Ed. Opažaj visine. 2. klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. Springer Series in Statistics. J. Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof. B.sc. M. Stuttgart. instrumentalne varijable. 2001. T. Odabrani linearni i nelinearni modeli. Doc. Temelji statističke analize podataka. Anderson. timbra. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining. 4. Blauert: Spatial Hearing. metoda najveće izglednosti (ML).: Survey of Text Mining: Clustering. Classification. Academic Press. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici. 2001. Percepcija prostora sluhom. Inference and Prediction. and Retrieval. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava.Swensson: Coded Modulation Systems. Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. kutijasti grafovi). Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer).G. S. E. 1997. 2002 3.W.sc. Vrijeme analiziranja. R. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka. dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. 2. Berry.

2nd edition. A. A. 3rd ed.. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. A Frequency Domain Approach. Angus P. 2006. Igor Velčić Stacionarni procesi. M. Hogg.A. Pintelon. F. 6th ed.T. osnove teorije vjerojatnosti 2. Geometrijski algoritmi: konveksni obod. Predznanja: 1. Miller. Johnson. Prentice Hall 2004 7. Predikcija i filtriranje. Bevington. Spremnici. P. Draper.W. John Wiley & Sons 1998 3. Vremena zaustavljanja. Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. Third Edition 3. minimalno stablo. Craig: Introduction to Mathematical Statistics. Itov integral i Itova formula.. Beichelt: Stochastic Processes in Science. Chapman & Hall. Brownovo gibanje. R. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1. S. Nelinearno filtriranje. Pretraživanje u vanjskoj memoriji.dr. Osnove kompresije. Freund's Mathematical Statistics with Applications.sc. Neven Elezović. Pearson Prentice Hall 2008 2.R. Wiley 2003 5. balansiranje. Schoukens: System Identification. Seber. maksimalni tok. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2. R.R. Difuzijski procesi. Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja. 3rd Edition. B-stabla. D. 2nd edition.sc.. spojnost. Algoritmi nad znakovnim nizovima. Prentice Hall 1997 10. J. najbliža točka. Standardna knjižnica predložaka.. Osnove kriptografije. J. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis. Papoulis: Probability. Engineering and Finance. McGraw-Hill. Kalmanov filtar. 3rd ed. N. Prentice Hall 2005 8. Generičko programiranje. Doc.dr. Stohastički račun.. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. Optimalni izgladjivači. random variables and stochastic processes. Prentice-Hall 1993 4. G. 7th ed. Lee: Linear Regression Analysis. Bijeli šum. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof.V. McKean.M. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof. doseg. K. Wienerov filtar. Moohinder S. H. 6th ed. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj.J. presjek. D.F. Ljung: System Identification: Theory for the User. L. Ergodski teoremi. IEEE Press 2001 6. Literatura: 62 .sc. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. I. Grewal. Wiley 2003 9. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing. Stohastički integral. Miller: John E. R. T.W.W.1. Estimation Theory. Binarna stabla: brisanje elemenata. A. najkraći put.dr. Smith: Applied Regression Analysis. Martingali..A.

1991. 1992. VERGHESE: Principles of Power Electronics. 1992. N. Šk. Addison-Wesley. industrija. Prof. SCHLECHT I G. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije.) 2. World Scientific Publishing Co. istosmjerni veleprijenosi). istosmjerni pretvarači.OLIVA: Power Switching Converters. 2005. 2003.knjiga. SCHLECHT I G. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. M. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost. 2006.1. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima.dr. C. M. 1990. 3. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. S. Dinamički modeli (usrednjeni. 2.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++. G. 63 . izmjenični pretvarači.. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. Singapore. Predznanja: 1. matrični pretvarači. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. M. G. ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++. linearizacija modela) učinskih pretvarača.ANG. John Wiley. 3.W. D. 3. Course Technology. KASSAKIAN. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. New York.dr. faktor snage. Supravodljivi materijali I i II vrste. Literatura: 1. izmjenjivači. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. F. vlastito Web izdanje. C. Taylor&Francis. 2. 3. elektromotorni pogoni.sc. D. KITTEL: Introduction to Solid State Physics. Ispravljači. miješano stanje. 2. Harmonici napona i struje pojne mreže. elektrotehnika. J. Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr. Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. C. u prostoru stanja. Zagreb.W. M. T. Londonova teorija. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. Prentice Hall. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C. 2000/2008. Kvaliteta električne energije. medicina. aktivni i pasivni filtri. Applications and Design. z-pretvarači. P. Zvonko Benčić. 1986. KASSAKIAN. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. 2004 Supravodljivost . transport). B. MOHAN. kritična magnetska polja i struje. Graphis. KNAPP. A.. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials.dr. AddisonWesley. V. Fenomenološki Ginzburg-Landau model. ROBBINS: Power Electronics: Converters. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. F. neprekinuto napajanje. Harmonici napona i struje trošila. (prijevod I i II dijela izvornika J. UNDERLAND I W. Wiley. P. Meissnerov efekt). Napredne topologije učinskih pretvarača. CYROT.sc. Literatura: 1. filtri. Termodinamička svojstva. 1997. 1997.sc.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof. HART: Introduction to Power Electronics. AddisonWesley.

Morgan Kaufman. Teorija električnih strojeva i transformatora 2. R. Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju. T.sc. Kluwer Academic Publishers. 2001. Core and Metro Networks. Model integriranih i diferenciranih usluga. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. Ellis Horwood Limited. Springer-Verlag. Servosustavi u mehatroničkim sustavima. A. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. M. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof. Pearson Prentice Hall.dr. Elektromagnetska polja Literatura: 1. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva.sc. Clarendon Press. 2. 1989. IEEE Press. STAVDAS. Wiley. 2. BLAABERG: Control in Power Electronics. Oxford. Finite Element Analysis of Electrical Machines. 1998. 1996. Internet QoS.sc.dr. Drago Ban. Computer-Aided Design of Electrical Equipment. Virtualne privatne mreže. elektronički komutiranim motorom. reluktantnim i koračnim motorom. USA. 2002. KAZMIERKOWSKI. Predznanja: 1.dr. Prof. Doc. 1996. Tehnologije sloja podatkovnog linka. 2. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva.4. B. ZHENG. Mrežni sloj. W. 2004. SALON. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives. Paketska jezgrena mreža. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama. K. S. HASSAN. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone. M. Hlađenje pod pritiskom. Tehnologije fizičkog sloja mreže. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže. R. WisPERC. Upper-Saddle River. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva. England. Toplinska shema i proračun. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. Literatura: 1. 3. University of WisconsinMadison. M. 2004 3. Gorislav Erceg. 1995. Academic Press.A. High Performance TCP/IP Networking.sc.dr. 3. Pregled novih materijala za električne strojeve. USA.dr. J.J. Mladen Kos.sc. 64 . LIPO. LEONHARD: Control of Electrical Drives. RAMAMORTY. 2010. Rashladni mediji.sc. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom.zakoni sličnosti.dr. W. Literatura: 1. JAIN. San Francisco. T. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof. Estimacija varijabli. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof. Prof. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives. Introduction to AC Mahine Design. KRISHNAN I F.

2001. 2004. L. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. J. CRC Press. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga.: Communication Systems. STACEY: Nuclear Reactor Physics. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. Artech House. J. dugoročna evolucija pokretne mreže. Communication Networking . Zentner E. 2001. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje.Inc. "Mobile Commerce and Wireless Computing". New Jersey. "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace". A.. Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". Multigrupna difuzijska teorija. Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti. Strouse.4. statistički pokazatelji i razvojni parametri. K.Graphis. uloga sadržaja. M.:Wireless Communications Principles and Practice. Shaw. Prof. fiksno pokretna konvergencija.K. J. KURI. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu. Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima. New York. J. Wiley. Artech House. Ervin Zentner. pokretni virtualni mrežni operator. Zagreb.dr. FI. DUDERSTADT.sc. Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). 2001. S. Analiza izgaranja nuklearnog goriva.sc. internetski višemedijski sustav. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. 3. Gordan Ježić. Elliot. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. D. Philips. 2004. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis. Ed.sc. Boca Raton. J. John Wiley & Sons. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja.Antene i radiosustavi. 2. Dr. 2. 1994 65 . Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof. New York. N. pružatelji usluga. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži. Ronen.G. Literatura: 1. Globalni proračun jezgre reaktora. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. 3. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje. Košara pokretnih usluga. CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations.sc. W.dr. Literatura: 1. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera. LTE.sc. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. Doc. Dubravko Pevec.sc. integracija s bežičnim mrežama.dr. Pearson Addison Wesley. Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. New York. Morgan Kaufmann.Y.S. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. 1986.dr.An Analytical Approach. Literatura: 1. 2. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. 1976. Studijski primjeri. G.dr. Wiley. Prentice Hall. Haykin. 1996 3. HSPA. 2001. MANJUNATH. KUMAR. Rappaport T.

Laudon.Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. 2007. 2007. skladišnih i proizvodnih sustava. Enterprise Information Systems (13th edition). Arhitektura račnala RISC i CISC. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom. O'Brien and G. Osnove robotike. Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. John L. Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. Prospojne mreže. J. Model protočnog računala. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). Stjepan Bogdan. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. Hennessy. Predznanja: 1. Razine paralelizma. Prentice Hall.načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. Barry L.C. Zdenko Kovačić. Upravljanje promjenama. 007110710X 3. Jerry Banks. Simultana višedretvenost (SMT). D. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof. Marakas. David Culler. Singh. 1999. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. 2007. New York. John Wiley & Sons Inc.P. Project Management for Information Systems. 2.P. Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. 2002. Petrijeve mreže.Yeates. and J. Prentice Hall. Passino. 4th Edition. Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori.sc. Utjecaj paralelizma na performansu računala. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti. Arhitekture informacijskih sustava. Preoblikovanje poslovnih procesa. Analiza stabilnosti. Morgan Kaufmann Publishers. Graphis. Cadle.sc. Vesna Laci. 1996. sprečavanje konflikata i zaglavljenja.dr. Discrete-Event System Simulation. Anoop Gupta. Planiranje informacijskih sustava. Školska knjiga. David A. 3. 2. Ocjena kvalitete sustava. matrice sustava. 1998 3. Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Zagreb. David M. McGrawHill. 66 . Literatura: 1. Zagreb. Literatura: 1. ograničenost spremnika. Nelson. 2006. Višeprocesorski sustavi . Kevin M. 1405872764 2. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. J. Usluge razvoja informacijskog sustava. Nicol. Sistolička polja. J. K. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. zaglavljenje i beskonačno čekanje.dr. 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof.sc. Patterson. Prentice Hall. Procjena i nabava programskih paketa. Laudon. Stability Analysis of Discrete Event Systems. Dijeljena memorija i koherencija podataka. Upravljanje projektom informacijskog sustava.dr. Kevin L. John S. Morgan Kaufman Publishers. Superskalarni procesori. Slobodan Ribarić. Projektiranje informacijskih sustava 2. max-plus algebra. Vektorski procesori. Računala upravljana tokom podataka. New York. Burgess. Carson.

Prentice-Hall. 1995.sc. Metode: vrste kvarova i posljedica. Analiza utjecaja na okoliš. and V. C. 3. Y. Stuck. B.Y. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. Wiley. John Wiley & Sons. Haimes: Risk Modeling Assessment. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava. Prof. New jersey. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. P.sc. Modern Cryptography Theory and Practice. Sigurnost i percepcija rizika. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. A. Wenbo Mao. modela i rezultata. W. Engelwood Clifs. Analiza neodređenosti: podataka. Gnedenko. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije. 2004 67 . I. 1998 2. and Management. Statistička podloga. Sigurnosni kriteriji i standardi. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti.dr. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava. M. 1998. Inc. PFLEEGER: Security in Computing.Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof. Kaminskiy. E.dr. Vladimir Mikuličić. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer. 1997 3. V. Prentice-Hall. Inc. !985 2.dr.. M... analiza podataka i ekstremni događaji. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava. Istodobnost i paralelizam. Inc. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola. N.Y. Modarres. Inc. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže.sc. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. Literatura: 1. stabla kvara. Osnove upravljanja rizikom. Analiza svojstava lokalnih mreža. stabla događaja. Raspoređivanje prioriteta. B. Prentice-Hall. New York. Literatura: 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->