P. 1
Doktorski i predmeti FER

Doktorski i predmeti FER

|Views: 1,010|Likes:
Published by dzej_JJ

More info:

Published by: dzej_JJ on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ
1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA .......................................................................... 2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5 2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. i to u jednakim udjelima od ukupnog troška. može se produžiti do sedam godina. a iz opravdanih razloga. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand.5 i više.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u. ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3. objavljene radove. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3. ili odjednom. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. prije upisa na studij. fizike ili drugog srodnog polja. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. 1 . Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina. fizike. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje.5 i više. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. te prijedlog o području istraživanja. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. Ako doktorand prekine studij.OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada. Po isteku osam godina od upisa.

Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih. uz istraživanje. U slučaju 2 . te biti prisutan na svima ostalima.-04 i DR.SC. akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu. U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju. istraživačkih. Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije. kvalifikacijski ispit. prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje. novo područje istraživanja) i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje. javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada.SC. ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija. vlastiti i tuđi). istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija. Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR. mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. gostujuća predavanja.SC.-06).Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj. odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja. obuhvaćaju upis i polaganje predmeta. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina. uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:                   Istraživački seminar iz automatike Istraživački seminar iz elektroenergetike Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz elektronike Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije Istraživački seminar iz obradbe informacije Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva Istraživački seminar iz računarske znanosti Istraživački seminar iz radiokomunikacija Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi. najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“). uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora. Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara. u pravilu u prvom i drugom semestru studija.-05). a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR. Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno. ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a.SC. doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada. SCI ili SCI expanded. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva.da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća. Uz to. Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR.-01). u kojem je prvi autor. 3 .SC. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija. tematski vezan za doktorsko istraživanje. doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu.-02). Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova. Prijava.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. najkasnije u roku dva mjeseca. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. Fakultetsko vijeće.Doktorski rad. s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. Obrana doktorskog rada je javna. Ako mentor ne želi dati suglasnost. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. Fakultetsko vijeće. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada. mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. 4 . osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja.

sc. Cambridge University Press. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice.. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima.sc. R. Razmaci. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida. Sufiksno stablo. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata. pronalaženje. Cambridge University Press.dr. analiza gibanja objekata.dr. New Jersey. porodice. Graphis. KLT). Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min.sc. Zentner. Anders Krogh. Prentice Hall Inc.1. Slike razlika. Richard Durbin. BoyerMoore algoritam.. Eddy. Udaljenosti među nizovima.šuma i max. Približno pretraživanje nizova. Dan Gusfield: Algorithms on Strings. Literatura: 5 . Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike. težine. Segmentacija slike temeljena na kretanju. video kompresija. 3. kalibracija kamera. 2. Sufiksna tabela. Dinamičko programiranje. Primjene: video nadzor.dr.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof. geometrija jednog. and Sequences. navigacija. Literatura: 1. Boston-London. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. Postupci procjene optičkog toka. GBLAST. Pretraživanje nizova indeksiranjem. Liberti. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. profili. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama. dvaju i više pogleda. Praćenje objekata temeljeno na modelima. Sean R. Robusna estimacija parametara.J.C. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. Zoran Kalafatić. Problemi u sekvenciranju genoma.:Phased Array Antenna Handbook. Višestruko poravnanje.sc. Uparivanje invarijantnih značajki (DOG. Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. 3. BLAST. Doc.: Antene i radiosustavi. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Oduzimanje slike pozadine. 2001. 2003.Rappaport. matrice supstitucije. Arthur M. BLAT.dr.sc. 1999. T. E.pojasa. Literatura: 1. 2. J.: Smart Antennas for Wireless Communications. Oxford University Press. nadgledanje prometa. Detekcija i praćenje objekata.S. Trees. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. SIFT).2. Lesk: Introduction to Bioinformatics. Prof. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris. 2002. Zagreb. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji.dr. Ervin Zentner. 1997. Mailloux. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja. Globalno i lokalno poravnanje. Artech House.

Prentice Hall. Government Institutes. Cothern: Introduction to Risk Analysis. Byrd. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof. M. 2001. Karakterizacija rizika. 2003 3.sc. Cambridge University Press. S. Literatura: 1. Ivica Pavić Problem tokova snaga. C. Springer. Analiza rizika i troškova. Sadržaj analize rizika. Shankar Sastry. Nenad Debrecin. Richard Hartley. Springer 2004. E. A. An Invitation to 3-D Vision.sc. C. 1998 3. Procjena rizika. Proračun statičke. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Kriteriji prihvatljivosti. Rizik i sigurnost.dr. M. G.dr. Reaktivni UML. Programski alati i jezici za analizu. David A. Predznanja: 1. 2002. dokazivanje teorema. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa. Raspodjela i alokacija procesa. Percepcija rizika. Cox: Risk Analysis. Primjeri: protokoli. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. model ekstrakcija. Andrew Zisserman. Harvard University Press. L. Bernardo. Alessandro Verri. Prentice Hall. Životni ciklus odluke.sc. Komuniciranje o rizicima. D. Addison-Wesley. Jana Kosecka. Crouch: Risk-Benefit Analysis. konkurentni reaktivni sustavi. A. paralelni algoritmi. 2002. 2004. Tokovi snaga 2. Identifikacija opasnosti. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof. Dejan Škanata Definicije rizika. 3. Multiple View Geometry in Computer Vision. 2000. Upravljanje rizicima. Tehnološki rizici. 2. Analiza neodređenosti. Springer. 2004 4. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Literatura: 1. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. Stefano Soatto. Optimiranje rizika. Procjena izloženosti. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel. Kluwer Academic Publishers. 2. R. Schneider: Verification of Reactive Systems.Corradini (ur. Analiza sa jezičnim parovima. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. R. algoritmi dostupnosti.dr. 2.sc. mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju. F. Forsyth. Wilson. prijelazne i naponske stabilnosti.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. Holzmann: The SPIN model checker. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Emanuele Trucco. K. Models and Methods. Analiza osjetljivosti. Fundations. Formalne metode opisa: algebarski. Dr. Rizik i zaštita okoliša. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Kratki spoj Literatura: 6 . LNCS 3185. Procjena vjerojatnosti. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Yi Ma. NewtonRaphson). SDL i sinkroni jezici. Procjena posljedica.1. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu.

Garcia-Molina. 2002 2. Addison-Wesley. John Wiley & Sons. Doc. Osnove objektnih baze podataka. Značajke: Fiziološke i ponašajne. Korth. Widom: Database Systems. Distribuirane i mobilne baze podataka. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka . Obradba bioelektričkih signala. 3. Medicinska naklada. DNA. Fl. Identifikacija. Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu. H. Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg. Personal Identification in Networked Society. Date: An Introduction to Database Systems. Sudarshan: Database System Concepts. S.sc. C.1. C. CRC Press. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof. 1994. moždana kartografija. Medved V: Measurement of human locomotion. Verifikacija. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu.dr. Neurofiziološki. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma. DAS: Power System Analysiss.dr. Sustavi temeljeni na govoru.sc. K. F. Jain et al. Silberschatz. otisku dlana. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Mirta Baranović. H. XML i XML baze podataka. J. potpisu. Skladišta podataka i analiza podataka. 2000. STEVENSON: Power system analysis. geometrija ruke. P. hodu. A. Vladimir Medved. The Complete Book. Inc. 1994. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. Literatura: 1.dr.sc.J. Kluwer Academic Pub. priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Boca Raton.dr.. 7 . Multimedijske baze podataka. 1999. Mjerni sustavi mioelektričkih. Direktni i inverzni problem. D. šarenici. 2004. Guide to Biometrics.. Sigurni autorizacijski protokoli. Springer-Verlag. J. New York.sc. 3. Marcel Dekker. Literatura: 1. ARNOLD: Computer analysis of power systems.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR. GRAINGER. 2. New York. 2002. D.. kinematičkih i dinamičkih veličina.odabrana poglavlja: normalizacija sintezom. 3. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof. Objektno-relacijske baze podataka. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof. višeznačne i spojne zavisnosti. J.ARRILLAGA. Multimodalni sustavi. refleksi i motorika. McGraw-Hill Co. licu. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta. Ullman. FAR). J. Crago PE (Eds. Springer. J. mreže podataka.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1. 2. Upravljanje pokretom.dr.): Biomechanics and neural control of posture and movement. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. (eds). 2001. M. Išgum V. Bolle et al. Patologije lokomocije. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima. 2003. Biomehanika pokreta. Prentice-Hall.sc. Winters JM. W. Biometrics. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama. New York. 1995. Doc. 2. McGraw-Hill. J.. Deduktivne baze podataka. Pametne kartice i biometrika. Propriocepcija. Aktivne baze podataka. Modeliranje bioelektričke aktivnosti.C.

Robustnost sustava. Colin H. Springer. Mervan Pašić. Springer Verlag. John Wiley & Sons. Malcom J. Analitičke. 2002.R. 2007. Vacca. Cambridge 2003. numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava. Signal Processing. Spon Press. Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control. Višesenzorski sustavi. 8 . biokompatibilnost.sc. 1992 3. Luis-Garcia.Continuous in vivo monitoring. Perko. L. Tehnologijski. 2009. FRASER: Biosensors in the Body . R.dr. Primjeri. Moon. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe.sc. J. C. 4. MIn: Advances in distributed sensor integration.2539-2557. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija.An Introduction to Noise Control. 2009. Prof. Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. 2. kontrola i identifikacija izvora. Predznanja: 1. David A. R. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe. Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. 3. Norme. 3. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja. Otto. oscilatori. PRASAD. et al. Billingham and S. D.dr. Buka prometa: postupci predikcije i kontrole. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. 1995. Inteligentni implantirani pretvornici. Literatura: 1. M. S. Biometric Identification Systems. Hansen: Engineering Noise Control. C.dr. nova paradigma zdravstvene skrbi. telemedicina. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima. Differential Equations. Differential Equations and Dynamical Systems. 2. J. A. 83. medicinski.(2003). 2.sc. Michael Möser: Engineering Acoustics . njihala. Chaotic and Fractal Dynamics. Bies. H. 1997. nelinearni električni krugovi.dr. Postupci mjerenja buke i vibracija. Djelovanje buke okoline na čovjeka.sc. Modeli i primjene: nelinearne vibracije. Nastajanje buke i vibracija u industriji.sc.B. Prof. Biotelemetrija. CRC Press. Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof. Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici. Prentice Hall. 2000. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1. 2007. King. Mario Cifrek. L. ButterworthHeinemann. IYENGAR. rizična radna mjesta. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. konvekcija fluida. rehabilitacija. Parametri. elastični sustavi. osobe s onesposobljenjima. F. Vesna Županović Legendreove. John Wiley and Sons. biosenzori. starije osobe. Vedran Bilas Senzorizacija. ekonomski i psihosocijalni aspekti.3. Literatura: 1.. John Willey&Sons. integracija informacija.dr. An Introduction for Applied Scientists and Engineers.

Zagreb. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide. Henk C. vučne i kočne sile.Hall. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva.sc. USA.Coulouris et al.Orfali. Chapman & Hall. John G.Fundamentals. Harkey. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Zagreb. struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. Boca Raton. Procesi obnavljanja.dr. Ali Emadi: Modern Electric. and Design. preporuke i propisi za električna vozila. Neven Elezović Poissonov proces. Dunbury Press. 2001. Graphis. Učinski pretvarači za vučna vozila.Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. Osnove vučnih proračuna. Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. Regulacija brzine. Addison Wesley.sc. Školska knjiga. Asimptotsko ponašanje. Prentice.Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof. Povratna vremena. 2009 4. Springer. CRC Press LLC. Florida. John Wiley. 1990 2. Markovljevi lanci i repovi. D. Školska knjiga. Engineering and Finance. An Introduction to Stochastic Processes. John Wiley & Sons. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. Mehrdad Ehsani. Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura. A First Course in Stochastic Models. vučna sila. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima.dr. Zagreb. sila kočenja i instalirana snaga.: Distributed systems: Concepts and design. Hybrid Electric. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. Schlecht. 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. Edward P. Distribuirani objekti i pozivanje objekata. Petar Knežević Koncepcija. 1996. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Predznanja: 1. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. Basics of Applied Stochastic Processes. Model klijent/poslužitelj. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc. 3. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom. Utjecaj sustava vuče na okruženje. Richard Serfozo. G. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1. 2005 9 . Martin F.sc. Osnovne norme. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. podjela i primjena. 1991 Literatura: 1. 2002 3. R. Mario Vražić Vozila električne vuče. Kao. Literatura: 1. M/G/1 i G/M/1 repovi. 2002. 2. C. A. and Fuel Cell Vehicles . Stochastic Processes in Science. Kassakian. Tijms. J. Klasifikacija repova. Složeni Poissonov proces. 2000 3. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. Sebastien E. Gay. CORBA usluge. Yimin Gao. Predznanja: 1. Frank Beichelt. Theory.dr. 2006 2. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. Analiza stanja Markovljevih lanaca.

Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. and electro-magnetic fields. Štih. Doc. Praćenje po kutu i brzini.J. Školska knjiga. Introduction to Airborne Radar. Zagreb. Automatski klirinški sustavi. Z. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof. 2000. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima.sc. magnetic. 2006 3. 2001. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof. Božidar Radojković. Protu-protumjere. 2. Platni i mikroplatni sustavi.. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. Human exposure to electromagnetic fields. Crocker: Encyclopedia of Acoustics. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja. 1994. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja.sc. USA. M. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja.dr. 75(4):442.. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings. Florida. Protumjere. Transakcijski protokoli i provjera podataka. Posebnosti monopulsnog radara za praćenje. 2.dr. ICNIRP. Inc. mjerni uvjeti i mjerne metode. Elektronička trgovina. 3.dr.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. I. 1998. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. Ž. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe. Simon Iwnicki et. 2. M. Internet 10 . 1997.. John Wiley & Sons.dr. Boca Raton. Acoustical Society of America. Stimson. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja.. sustavi za ometanje praćenja..sc. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. Haznadar. 3. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. Preporuke. Artech House.2. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora.W. L. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof. aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja.L. Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva. Health Phys. Literatura: 1. Bankomatski i POS sustavi. 3. Beranek: Acoustical Measurements. 1998. Antenski sustav radara za praćenje. Microwave Radar. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1. L. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija.sc. Doc.sc. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja.al. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. Osnovne značajke i izvori EM polja. Literatura: 1. 1997. Sullivan. Zaštita i sigurnost transakcija. New Jersey. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. MC Graw-Hill. Električna vuča.dr. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka. Vedran Batoš. Acoustical Society of America. Introduction to Radar Sytems. Kartično poslovanje. J.dr. Siniša Fajt. G. CENELEC. Beograd. Naučna knjiga. 3rd ed. Scitech. Elektroakustički mjerni i ispitni signali..sc. 1988. European Prestandard ENV 50166. Makrinenko. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. 1995. Elektromagnetizam 1 i 2. Elektronički prijenos sredstava. Transakcije plaćanja. 2nd ed. Skolnik. Akustički mjerni prostori.I. CRC Press LLC. R.

osnovna svojstva. L. elektronska gustoća. Claredon Press. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera. Cambridge University Press. V.B.. 3. Sanda Pleslić Definicija plazme. USA. Literatura: 1. H. D. Electronic Commerce Principles and Practice. Zagreb. 1996. O'Mahoney. Literatura: 1.. Zagreb 2001. Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava. Second Edition. 1979. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova. Griem. nelinearna optika.poslovanje.sc.. Academic Press Inc. 2. S. B. Electronic Payment Systems for E-Commerce. McGraw-Hill Book Company. Rajput. 3. Veljan. E-Commerce Systems Architecture and Applications. Kolektivna svojstva plazme. Bidgoli. Oxford. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava. 2. 2. Detekcija laserskog zračenja. San Diego. Mobilno poslovanje. 2000.C. USA. Klasifikacija grafova. Literatura: 1. DAVIS: Lasers and Electro-Optics.Reed. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije. Elektro i magneto-optički efekti.. 1964.. 3. Temelji fizike plazme. C. Školska knjiga. Hutchinson. E.. B. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. 2002. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. generiranje stabla. Graphs and networks.BARTOLIĆ. Laserski proizvedene plazme. Standardi i primjena e-poslovanja.dr. Norwood. London. 3. Plasma Spectroscopy. Principles of plasma diagnostics. Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. New York. H. W. sinteza stabla minimalne dužine. Kombinatorika s teorijom grafova. Addison-Wesley P. Norwood.Seshu & M. 1961. Vježbe u laboratoriju. Povezanost grafa. lasere sa slobodnim elektronima. Planarnost grafa. Cambridge.. Stablo. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem.sc. USA. Springer Verlag. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof. Literatura: 1.HENČ. W. Carre. Tewari.. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura. Element. 1987. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. Artech House Inc. Peirce. Vršnak. H. Operacije s grafovima. Zagreb. osnovni pojmovi i definicije.. te vlaknaste lasere. Školska knjiga. Primjena impulsnih plazmi u litografiji. Matrična reprezentacija grafova. 11 . Primjene u tehnici. R. 2000.sc. Osnovni principi rada lasera. 1989.dr. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof. Cambridge University Press. 2. Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. H. Svojstva laserskog zračenja. rez. Sparivanje u grafovima.C. Artech House Inc. Lahorija Bistričić. I. 1996. Linear Graphs and Electrical Networks.. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. 2001. D. Lasersko hlađenje. Težinski grafovi.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području. M.dr. Berlin.

J. Igor S.): Water Quality Monitoring. Identifikacija procesa. voda. IEEE Transaction on Industry Applications. buka. Tokovi materijala. 1996. Bartram. izgradnji i modernizaciji. Održavanje opreme. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen. New York. R.sc. Alen Bažant. 2. 1994. Literatura: 1.emer. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. Izbor mjernog mjesta: zrak. analitičke. Vjekoslav Sinković.Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. Pristup razvoju. laboratorijska. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje. Prof. F. leksem. 2. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje. Teorija informacije. I. 3. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. Testiranje hipoteza. B. Teil 2: Leistungsstellglleder).E.sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a. značenje.dr. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. 1986. Vjekoslav Sinković Uvod u teoriju informacije i kodiranje. Zdenko Vrdoljak. Springer Verlag. Zagreb. Element Zagreb 2007. mikrobiološke metode. Instrumentacija: prijenosna. Zagađenje kod nesreća.sc. sastav i svojstva tla. Željko Ilić.K. Element. tlo.SINKOVIĆ: Informacija. Kvaliteta usluge Predznanja: 1. Školska knjiga.dr. 3. 1997. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives. Literatura: 1. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama. BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory. Prikupljanje. 2004. Prof.. Ballance (Eds. Umjetna inteligencija. Senzori i pretvornici. prototip postrojenja. Razrada tehnoloških zahtjeva. Praćenje trajnih izvora zagađivanja. NY.sc. mikrobiološke veličine. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku. E & FN Spon. optičke. 12 . energije i informacija. predstavljanje i vrednovanje znanja. tvorba hijerarhije. V. Neizraziti sustavi i neuronske mreže. Literatura: 1. Primjeri složenih postrojenja. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. Zagreb. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina.dr.dr.sc. Addison-Wesley. simbolika i semantika. 4. R. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach. Pandžić. London. Kompleksno upravljanje procesom. primjena računala. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja . Elektrokemijske. 2. Theodore.S. za neprekidno praćenje. IEEE Press. Opažanje nesigurnosti.): Air Polution Control Equipment. učenje i znanje. Simbol. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof. 1987. Bounicore (Eds. Heidelberg. J. 1987.dr. Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi. Informacija i mediji.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. Simulacija matematičkim i fizičkim modelima. Agentski sustavi. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. T. Ratko Magjarević.

Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. J.transformacija. Hornyak. Multirezolucijska analiza (MRA). konstrukcija. A First Course on Wavelets. 2. Wavelets. Wavelets and Subband Coding. ISBN 0521835399. R. W. Dutta. 4. New Jersey. Lee.L. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. Razavi. CRC Press. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. neuronskih mreža. van Grondelle: Environmental Physics. LC i prstenasti oscilatori. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof. 3. Prentice Hall PTR. G. 2004.dr. diferencijalne jednadžbe. 2nd Edition. 2007. Diferencijalni i integralni račun 2. 5. J. Pravila projektiranja.J. R.sc. Hilbertovi prostori. 2005. M. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava.J. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. izvori konstantne struje i napona. Skripta FER. Sklopovi za stabiliziranje radne točke. Vetterli. Philadelphia. 2001. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. 2nd Edition. R. Analiza valića: ortonormirane baze. 1996. SIAM. Conversions and Formulae. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. predviđanjima. Layout. D. 1999. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc. aktivna opterećenja. B. 1999. Meyer.CRC Press.sc. 2003. ISBN 0072380322 . integralne i diskretne transformacije. Boeker. Wavelet. Cambridge University Press. H. McGraw-Hill. Ryan. te analizi poremećaja. Lewis Publishers. Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi.F. Wiley-IEEE Press. Wiley. Diskretne transformacije: DFT. Pašić. Baker. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike. primjeri. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology). Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. Adrijan Barić. delta i singularne. Weiss. Kovačević. E. M. FFT i z. G. Predznanja: 1. Neprekinuta valić transformacija. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. T. Jafard.dr.dr. Literatura: 1.sc. Dr. S. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi. Primjene: analiza signala. dilatacije i modulacije. 3. Laplaceova transformacija. New York. 2000. Tibbals. Tools for Science&Technology. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu.sc. 4. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. teorija telekomunikacije. CMOS Circuit Design. Predznanja: 13 . kompresija podataka. ISBN 047170055X. Distribucije: regularne. E. 2nd edition. Djelila frekvencije. 2.3. translacije. and Simulation. E. Englewood Cliffs. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. Specifičnosti pogona. Zagreb. J. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. H. Hernandez. Y. Osnove linearne algebre Literatura: 1. 2009. transformacije i integral.

2007. Newnes. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. Predznanja: 1. J. Neizrazito upravljanje. Osnove elektroenergetike 2.dr. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications. IEEE Press.dr. GUPTA. M. zahtjevi i sigurnost. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . ekspertni sustavi. Industrijske norme. K. Mjerenja električnih i magnetskih polja. 2009. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. 2. 2000. 2008.S. J. energije i informacija. M. 4. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme. New York. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. L. New York. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems.sc. J. E. Naidu.S.1. 1996. M. istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc. 1995. H. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems. Marcel Dekker. 1996. A. IEEE Press. ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. M. 3. B. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. N. Springer. Tehnika visokog napona 2. Kuffel. R. Yong-Hua Song. Anis. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. W. LANGARI. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. Marcel Dekker. Elsevier. G.dr. 2. A. Doc. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. 1999. Jadranko Matuško. R. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. Kamaraju : High Voltage Engineering. Allan Johns. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc. New Jersey. 2. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala. Radwan: High-Voltage Engineering.sc. El-Morshedy. Postavljanje i razrada zahtjeva. 3. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 . Tata McGraw-Hill. 2001. 3. neuronske mreže. Abdel-Salam. R. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. Literatura: 1. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. A. Prenaponska zaštita Literatura: 1. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. KLIR. V.Theory and Applications. 1995. Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence. New Delhi. YEN. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1. Prentice Hall.sc. Springer. Zaengl.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi, Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja (strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički algoritmi). Literatura:

1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and Search, CRC Press, 1999. 2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999. 3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja. Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija, verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima. Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network calculus. Predznanja:

1. Konačni automati, Petrijeve mreže.
Literatura:

1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010. 2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1997. 3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi. Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona elektroenergetskog sustava Literatura: 1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE Press, 2000 2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002 3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality, McGraw Hill, 2002 Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS. Predznanja:

1. Radijske mreže
Literatura:

1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers, 2003. 2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci: Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley & Sons, 2004. 3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava (EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES. Literatura:

1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994 2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko poslovanje. Literatura:

1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991. 2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988. 3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici. Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998. 2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999. 3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology, Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar, raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu. Literatura:

1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005 2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997 3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala (SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE, mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO. Predznanja:

1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:

1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications, CRC Press, 2006. 2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007. 3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel, John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti. Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori. Literatura:

1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems, September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988. 2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies, USA, www.agilent.com

17

Ratko Magjarević.sc. Doc.P. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets. 2. S. monografija. Grow Hill 1998 2. modeliranje neplaniranih ispada.dr. Programabilna. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof. instrumentacijska i izolacijska pojačala.mjerenje i računanje.dr.dr. Bristol. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja. str. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. Kibble. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1. III.Elektrotehničko društvo .H. Prof. Lj. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. Nikica Hlupić. Wiley-IEEE Press. B. Eydeland. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti. Sljedivost i osiguravanje kakvoće. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. optimiranje ograničenja emisija. 2002. njihovih omjera te impedancija. 1-98. Doc. 3. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. 1994. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits. Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. 2002.dr. NCSL.dr. optimiranje rasporeda remonta. Izdanje. CEN. 1984. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva. pobuda kabela. M. CENELEC. 3. vrednovanje cijena emisija. WELMEC. Metode ac/dc usporedbe. Literatura: 1. Kvantni etaloni napona i otpora.sc. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . ILAC. G. Problemi kapacitivnog opterećenja. Usporedba strujne i naponske povratne veze.dr. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. Design Techniques. Derek W. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje. A. Milun. John Wiley & Sons. integrirano modeliranje emisija. Rayner: Coaxial AC Bridges. Ante Šantić: Elektronička instrumentacija.Zagreb. IEC.3. 1988.sc. Mc. John Wiley & Sons. Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. S. Perspektive razvoja. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 . K. Analog devices 1995 3. 2004. Tehnička knjiga. Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica.sc.sc. Fluke Corporation. Zagreb. 1970. IMEKO). Točnost simulacije sa SPICE makro modelima.sc. Calibration: Philosophy in Practice. Zagreb. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. Pricing and Hedging. EA. OIML. BIPM. predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. Literatura: 1. 2.dr. Second Edition. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Adam Hilger Ltd. Dinamika ulaznog i izlaznog signala.

dr. Kuljača. Pokretno umrežavanje i nomadičnost. Kvaliteta usluge. Geotermalna energija. Krešimir Trontl Energija vjetra.sc.dr. Nuklearna fisija. Ekološki utjecaj novih izvora energije. snaga i energija vjetroturbina. Đonlagić. 3. pritužbe. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. Laserska fuzija. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije. nadzor dokumentacije. Prentice Hall: New York. Literatura: 1. Metode nekonvencionalnog upravljanja. A K Peters Ltd. D. Semantički Web.J. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. F. Uskladištenje električne energije. unutrašnji nadzor kakvoće. 2. Prentice Hall: New York. Upper Saddle River. Z. Višemedijske raspodijeljene aplikacije. popravne mjere. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi. W. 2. Literatura: 1. MA.. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis. Second Edition. 1993 2.. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme. Vjetroenergetski potencijal. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. Alesso. Li (1991): Applied Nonlinear Control. Stabilnost nelinearnih sustava. Lj. Ekonomija vodika.. okolišni uvjeti. Silicijeve Sunčane ćelije. Guide to the expression of uncertainty in measurement. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof. Napredni fisijski reaktori. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. 1994. Web usluge i agentsko izračunavanje.dr. Prentice Hall PTR. 1999. Vukić. 3. 1993. Doc. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže. M. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja. Prentice-Hall.dr. V. Sigurnosni aspekti. J. Literatura: 1. ISO. Vladimir Knapp. Knapp: Novi izvori energije.sc. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. Sinteza regulatora promjenjive strukture. Sunčana energija. Marcel Dekker: New York. Inc. S. sustav kakvoće. C. sljedivost. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof. Sunčevo zračenje. gorivne ćelije. uz Literatura: 1.sc. P. 2005. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. Linearizacija nelinearnih sustava. FN ćelije u razvoju. FLUKE. nadzor zapisa. EN 17025: 2000 3. S: Tanenbaum: Computer Networks. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura. Školska knjiga . General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. Slotine. Elektrane na vjetar. NJ. preventivne mjere. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems.sc. Smith: Developing Semantic Web Services. 4th Ed. Biokonverzija solarne energije. Black: Advanced Internet Technologies. Adaptivno nelinearno upravljanje. 2003. NJ. Upper Saddle River. Zagreb. Nuklearna energija fisije i fuzije. Wellesey. 19 . Nuklearna fuzija. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike.normnom nizu ISO 9000. Calibration: Philosophy and Practice.

Logičko oblikovanje skladišta podataka. Perez: Technology Applications in Education . Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof. Prof. (ED. J. Kimball. sudionici. Dordrecht. G. funkcionalnost. Murray. M. J. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište.sc. 3.sc. Doc. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. Literatura: 1. 2. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni.sc.pmfst.sc. Konceptualni višedimenzionalni model podataka. A. F. W. sučelje sudionika. Modeli s raspodijeljenim parametrima. 2. Ross. scenariji učenja i poučavanja. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models.dr. 2002. Lawrence Erlbaum Ass. područno znanje. 2002. Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. R. www. norme. John Wiley & Sons. John Wiley & Sons. BOYLE. Vrste EM utjecaja: galvanski.dr. F. 2. Haznadar. O'Neil. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). interna skripta. 2004. 2004. Split. R. Kimball. S. siječanj 2005.. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. Vrednovanje u sustavima e-učenja. J. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. Štih: Elektromagnetizam I i II. 1997. John Wiley & Sons. NY. John Wiley & Sons. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija. Školska knjiga. M.. Liber. 3.A Learning View. M. Mahwab. Inmon.htm 20 . C. Inc.sc Zijad Haznadar.dr.hr/~stankov/pregled_fpmz. Željko Štih. L. Zagreb. električni. Proces izvlačenja podataka iz izvora.): Renowable Energy. 2003. arhitektura. WILEY. TESCHE. Zoran Skočir. B. R. S. ogib i raspršenje. Jr. Proces izgradnje skladišta podataka. Oxford University Press.H. NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. 1998. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. Kluwer Academic Publishers. G. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka. VF modeli. Publishers. Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof. radijacija. ARCHAMBEAULT. T. Mjere zaštite. RAMAHI. ontologije. studijski primjeri.dr. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Logički višedimenzionalni model podataka. 1996.2. S. Literatura: 1. 1997.F. objekti učenja. Konceptualno oblikovanje skladišta podataka. Literatura: 1. Izvori elektromagnetskih smetnji. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. modeliranje učenika. 2. MANWELL.dr. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook. Oxford. The Data Warehouse ETL Toolkit.sc. M. Blessing. V. MCGOWAR. Caserta. 3. Kluwer Academic Publishers. metoda momenatametoda konačnih elemenata. magnetski i elektromagnetski. 2003. IANOZ. 1972. Doc. Zagreb.emer. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena. 3. O. NJ.dr. Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. Building the Data Warehouse (Second Edition). Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi.

Operator povratne projekcije. Hlavac.sc. System Modeling and Simulation: An Introduction. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). Herbert Praehofer.John Wiley & Sons Inc 4. Peter Norvig.dr.sc. Literatura: 1. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. E. A. Elsevier. Fononi i koherentna stanja.Grigore Burdea and Philippe Coiffet.sc. Programska podrška za obradu slike. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti. Druga kvantizacija. 2001. Prentice Hall 5. Slučajna polja. 1989 3. Coan and John J. fuzija psihofizioloških signala. Stuart J. Woods. J. New York. 2-D sustavi. Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike. 2001. Gonzalez. Stacionarna stanja. Literatura: 1. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. Prentice Hall. Brooks/Cole. 2-D diskretne transformacije. Russell. K. Kodiranje slike. varijacioni račun. Boyle: Image Processing. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka. 2nd Ed. M. V. WKB aproksimacija. SINGH: Quantum Mechanics . Rekonstrukcija slike iz projekcija. John Wiley & Sons. leta. James A. 2007. Academic Press 3. Prividna stvarnost i upravljanje stresom. Obnavljanje slike. Simetrije i transformacije. Homomorfno filtriranje. Bernard Zeigler. John Wiley & Sons. Englewood Cliffs. pokreta tijela i izraza lica. Prof. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava. R. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. Hilbertov prostor. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti. Virtual Reality Technology. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. Sonka. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. N. Digital Image Processing. Wiley 2.dr. Poboljšanje slike. Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. Prentice Hall. The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. Kompresija slike. Literatura: 1. Projekcijski teorem. 1997. 2nd Ed.sc.. Operacije na histogramu. Severance.2003. Primjene. R. Median filtar. New York. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. 2000. opservable. itd. Tag Kim. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. glasa. Theory of Modeling and Simulation. Frank L. vožnje. Radonova transformacija.dr. 1999 2. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori. Analysis. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. B. C. Dvodimenzionalni (2-D) signali. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena. Allen.. Postulati kvantne mehanike. 2.Fundamentals and Applications to Technology. R. and Machine Vision. Wienerov filtar.Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof. 21 . 2002. 2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Sven Lončarić.dr. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu.

R. višestruke mjere performansi. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije. Krishnamurthy. Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi. Jain: The Art of Computer Performance Analysis . Nuklearni modeli. 2kr i 2k-p faktorski dizajn. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2.1. BRANSDEN I C. 1999. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. 1996. Literatura: 1. Teorijski modeli fisije. Korisničko sučelje: uporabivost. ISBN 0-201-71088-9 2. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites". sustavi s jednim redom. Postupci kompeziranja disperzije. ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof. protokoli i sigurnost.3. operaciona pravila. and traffic measurement". networking protocols. W. FAW: Radiation Shielding.dr.sc. Semantika. Addison-Wesley Pearson Education. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications.dr. ISBN 0596000359 3. meta-podaci. 3. BETHGE: Kernphysik. Kromatska i polarizacijska disperzija. Measurement. Morville. Literatura: 1. Literatura: 1. "Web Protocols and Practice: HTTP 1. 2. Fisija.sc. 2000.sc. Čerić: Simulacijsko modeliranje. Berlin. Nielsen. 2001. Nuklearna magnetska rezonancija. sustavi s valnim 22 . posrednici. B. uvjetovanje. La Grange Park. 2002. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti. Springer Verlag. distribucija sadržaja. 3. caching. H. pristupačnost i personalizacija. J. Law. Gordan Gledec World Wide Web. poslužitelji. Primjene: višemedijsko strujanje. Mrežna pitanja: arhitektura. nelinearni efekti. 1993. Simulation and Modeling. J. J. American Nuclear Society. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. Wiley.M. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof. Programska podrška: klijenti.dr. A. Prof. sustavi velike brzine i velikog dometa. trendovi i standardi. Školska knjiga. Dubravko Pevec Nuklearne sile. usporedba više sustava. 1991. spremnici. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. R.E. Rosenfeld. New York. K. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. 2. SHULTIS. Maja Matijašević.D. terminirajuće i stacionarne simulacije. 2001. Harlow. V. J. New Riders Press. izdanje). Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. McGrawHill.dr. L. Doc. jednostavne mreže redova. Rexford. ed) and Physics of Atoms and Molecules. B. jezici. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. antitetske i kontrolne varijable. 2000.dr. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. evolucija.sc. Fuzija.sc. pretraživanje i katalogizacija. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi. Littleov zakon.dr. J.sc. upravljanje sadržajem. O'Reilly. Pearson Education. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity". Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije.K. Boris Kviz. John Wiley & Sons. 2nd edition. 2003. elektroničko poslovanje. P.Techniques for Experimental Design.

Korte.dr. B. K. L. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems. J. 2.G. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja.C. Optimalno usmjeravanje u mreži.dr. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. Nikola Bogunović. 4. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka. Ball. polarimetri.dr..Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models. R.P. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. 2006. Magnanti. Prentice-Hall. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja.. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology. Ramaswami. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. Orlin: Network Flows. IEEE & Wiley Interscience.dr.M. N. 2nd Ed. Literatura: 1.sc. Prof.Magnanti. Heuristički algoritmi.L. Proširenje kapaciteta mreže.multipleksiranjem (WDM). 1995. Literatura: 1. D. T.G. Dimenzioniranje i planiranje mreže. N. Posebni algoritmi i proširenja. 2007. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. Pregled egzaktnih.N.. 2002.. 3. Elsevier. Morgan Kaufmann.Y. Springer. Doc. G.sc. 1993. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka. T.Rau: Optimization Principles. Ramasamy: Network Routing: Algorithms. B. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming.Monma. John Wiley & Sons. 3. Predviđanje. distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.S.sc. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža. Lokalno traženje optimuma. M. Kombinatoričko optimiranje. senzori na osnovi Braggove rešetke.sc. 23 . 2.dr.dr. John Wiley&Sons Ltd. K. 3. D. Literatura: 1. Protocols. 5. Mladen Kos. M. J. 3rd ed. optički giroskop. 2007. 2002. Davor Škrlec. Linearno programiranje i tokovi u mreži. 1989. kombinatoričkih i heurističkih metoda. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja. K. 2003. Sivarajan: Optical Networks. 1998.. Prof. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof.T. Springer. interferometri. Addison-Wesley.L. 6. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima.O.L. and Architectures. Pioro. Ahuja.sc. J. John Wiley. Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža. G. D. Flow. and Capacity Design in Communication and Computer Networks. Morgan Kaufmann Publishers. Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. Inc. Medhi.sc. 2002. 2004. 2. Medhi: Routing. Morgan Kaufmann. R. Svjetlovodni senzorski sustavi. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti.

New York. 2. Primjena u poslovnom odlučivanju. 2000. 3. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. Mueller. Schroeder. Witten Data Mining Morgan Kaufmann. IEEE Computer Society. F. M. Literatura: 1.Towards the Semantic Web: OntologyDriven Knowledge Management. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova.Brooks/Cole. (Eds. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici.J. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. W.Wiley. Nastanak. 2. 2004. 1996. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill. Ian W. prikaz nizanjem presjeka. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. Brachman and H. 1997. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. Methodologies. pri nastanku i eliminiranju kvarova. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons. Vizualizacijski protočni sustav. Ltd.M. Scientific Visualization: Overviews. Literatura: 1. Ivo Uglešić. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. 2002. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. 2000. 2004. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. Sowa. K. Kitware. Martin and B. Ltd.primjeri i atributi. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems. Hearn. John Wiley & Sons. Multimodalni podaci. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina. D.dr. Tom M. Inc. Priprema ulaznih podataka. Ontologije i znanje na Web-u. Fensel. Hagen and H. Doc. Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta. Redukcija na logičke programe. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. Postupci vizualizacije podataka. D. Vizualizacija informacija. 1997. Ulazni skup podataka. Research Studies Press. 3. Literatura: 1. van der SLUS. Željka Mihajlović Uvod. Prentice Hall. podjela i svojstva.J. Vizualni artefakti. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. R. izravno ostvarivanje prikaza. Third Edition. 2. 1996.sc. New York. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. 3. Nielson.P. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof. tehnici i medicini.dr. G. Literatura: 1. and Techniques. John Wiley & Sons. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. stvaranje poligonalnog modela. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. P. Predstavljanje otkrivenog znanja.dr. J. Evaluacija rezultata. Third Edition. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. Lorensen.Knowledge representation.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. L. Algoritmi za indukciju znanja..J. J. 2004. van Harmelen.sc.dr. Transients in Power Systems. Probabilistička logika. naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. 24 .sc.sc. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. H. Davies. Baker: Computer Graphics with OpenGL. 2003. 2.).

P.. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos. Fourierova transformacija distribucije. Exeter. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting. T. Schumann.... Žubrinić D. Springer-Verlag. Matematika 3E ili 3R 2. Brezis H. Paris 1983 2. 2009. 1996. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija). Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. P. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. 1998. Applied Operating Systems Concepts. Leo Budin Programi. A. Slabe derivacije. B. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR.3. John Wiley & Sons. 2003. G. Literatura: 1. Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Instruments and Applications.Laroche : Lightning: Principles.dr. digitalni prijemnici (DSP). California State University. Linearna algebra Literatura: 1.Mjerenja digitalnih prijemnika.sc.dr. Sustavi za prijem u pokretu. WATSON. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija. Masson. Chicester. dekoderi: demultiplekseri. N. Short Run press Ltd. J. Prostori Soboljeva. programski zadaci. U. Hoeg. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. Digitalni AM prijenos. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. DAB i DRM. izbjegavanja i otklanjanja. Međusobno isključivanje. Tricot C. Literatura: 1. Curves and Fractal Dimension. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. 2003. Théorie et applications.Betz. D/A konverteri). Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. Mitrović D.. 2. Addison Wesley Longman. Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. pretvarači frekvencija. Dambacher: Digital Broadcasting. procesi i dretve u računalnim sustavima. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom.dr. New York. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation. P. H.sc. Predznanja: 1. Springer. korektura greške. 3. Galvin. 4. Analyse fonctionelle. Regularnost rješenja. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. Fraktalna analiza chirpova. filtriranje.sc. pojačala. W. descrambleri. Fundamentals of Applied Functional Analysis. IEE. Potpuni zastoj: metode otkrivanja. Silberschatz. Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta. Slaba formulacija rubnih problema. Prostori distribucija. Određenost višedretvenih sustava. demodulacija. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. Sacramento. Galerkinova metoda. John Wiley & Sons. 2003 25 .D.P. 1995 3. Gagne.

Literatura: 1. Haridi.van Roy. Zentner. Prof. Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof. Karolj Skala.Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova.. Krunoslav Tržec Programski agenti.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera. E. M. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika.2. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. 2. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka. eds. Koordinacija programskih agenata. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. O. Dr. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. Patrick Kane. Gordan Ježić. B. 2006. 3. Beaufils. Cook. Matrice impedancija i admitancija. Springer-Verlag. T. elektroničke aukcije. The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms. New Jersey.sc. Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance.dr. Prentice Hall.sc. Game Theory. Tucker (ed.. M. automatizacija poslovnih pravila. Nigel P. 2004 3. 2000.). Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof. Principles and Practice. Pozar.. Stabilnost pojačala. Cambridge. 2.: Wireless Communications. Elektroničko tržište. Computer Science Handbook. 3. Generične PLD strukture. and Models of Computer Programming. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. The MIT Press. Zdravko Galić.Future Temporal Logic.sc. Homodinski prijamnici. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu. Razgođenje impedancije i polarizacije antene.dr. Strateško donošenje odluka. D. John Wiley & Sons. Željko Butković Integracija sustava na čipu. N. Cambridge.sc.dr. Chapman & Hall/CRC. F.sc. Techniques. Analiza mikrovalnih mreža. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. 2007. Agent Technology for e-Commerce. 2. Berlin. metodologije razvoja višeagentskih sustava. Fasli.dr. FPGA Based System Design. Praktične primjene.. Prof. Bichler. Graphis. 3. FTL . MOST . semantički agenti i ontologije. S. Vayne Wolf. Ma. 1. Mathieu.: Microwave and RF Design of Wireless Systems.Y. Prostorno-bitemporalni objekti. Digital Electronics with PLD Integration. 2004..S. and Their Applications. Električki male antene. Klase profesionalnih prijamnika.model podataka trenutačnog i budućeg kretanja.. 3. Printice Hall. Brandouy. Djelotvornost otvora antene. Cambridge University Press. 1996..dr.. Literatura: 1. Zagreb. Concepts. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze. P. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom.dr. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof.. A. 2001. Chichester. M. Rappaport. agentski komunikacijski jezici.sc. 2001.sc. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije. protokoli pregovaranja. Definiranje primitiva i makročelije. Wiley. Literatura: 1. Antene i radiosustavi. 26 . 2.

2005 2. Bezierove.Tehnička knjiga. Slobodan Ribarić. Postupak isijavanja. 1999. Morgan Kaufmann Publishers. Diskretni model. Boston. Van Dam. E. 2. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1. 3. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. Vrste RRS. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima. Principles and Practice.Processing High-Speed Data Streams. suradnje i natjecanja. MIT Press. Schneider M. Machine Vision. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. H. Apstraktni model. Second Edition..) Data Stream Management . neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće. Empirijski.Modeliranje i upiti povijesti kretanja. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). Aktivni vid. Literatura: 1. Kalibracija kamere.sc. Vizualni artefakti. B-splajn i NURBS krivulje i površine. Galic Z.: Data Stream Management. McGraw-Hill. Prostorno-vremenski tokovi podataka. Modeliranje prirodnih objekata. Faugeras. Prentice Hall. Višedimenzijski skupovi podataka.dr. Prof. MIT Press. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. 2010 4.sc. 2. Model kamere. Feiner. Literatura: 1. 1990. O.dr.dr. T. Posrednik.sc. Arhitekture zasnovane na uslugama. Academic Press. Garofalakis M. CQL . R. A Practical Guide. S. Siniša Srbljić. Raznorodno proširivi sustavi. 1993.dr. Golden marketing . Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva. 2006 3. Relacijske baze podataka 2. Nikola Guid. Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije.dr. Rubna segmentacija slika.Kontinuirani upitni jezik. Segmentacija na temelju pokreta. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. Golab L. M.. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS). Jain et al. Uzorkovanje i oblikovanje slike. Raspodijeljene arhitekture. Perspektivne transformacije. MidArc i SoftLab. 3. Güting R. Rastogi R. Predznanja: 1. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. Prof. Prilagodljivost. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof. 1988. Mehanizmi raspodjele. Addison-Wesley. Modeli i upitni jezici za tokove podataka. Gehrke J. Segmentacija slike na područja. Analize dinamičkih scena. Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida. Postupak pretrage zrake. Razmjerni rast.: Moving Objects Databases.. Workingham. Stereo vid. prijelazni. Hughes: Computer Graphics. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Vision Science. Detekcija granica. P.. Morgan & Claypool Publishers. 2004..sc. Prostorno-vremenski predikati. Palmer.dr. Foley. Prof. Özsu M.sc. Prividna raspodijeljena okolina. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS. Three-dimensional Computer Vision. Hearn.: Geoprostorne baze podataka. 27 . 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof. Hermitove. G.sc. Baker: Computer Graphics with OpenGL. (Eds. Springer. AT&T GeoPlex. Posebna svojstva krivulja i površina. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. D. Tekstura i analiza tekstura. Sigurnost i privatnost. 1995.

28 . D. svibanj.sc.Predznanja: 1. Branko Mikac. John Wiley & Sons. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. Vjerojatnosne. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. N. Kluwer Academic Publishers. 1992. R. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques. Modeliranje zavisnih kvarova. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof.H.. Plenum Publishing Company. 2.sc. Kluwer Academic Publishers. Kluwer Academic Publishers. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. Golub. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. 2000 2. Bhandari. Budin. Literatura: 1. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof. Robert Inkret Osnovne definicije. Šimić. Vladimir. Optical Networks: Architecture and Survivability. Lerner. Manchester. zaštita puta. neizraziti. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. M. T. Mouuftah. Stavroulakis (ed. 3. 2003. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a. Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. Billinton. neuronski). 3. 2. Prof. Design and Deployment of Internet Infrastructure. Mikuličić. John Wiley & Sons. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu. prijenosnog i razdjelnog podsustava. 1. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. Podaci o raspoloživosti. 2002. 1996. Jakobović i L.sc. P. Billinton. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. zaštita linka i p-ciklusi. Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. G. and D. genetski. adaptivni.sc. Plenum Publishing Company. 2008. topološke i vremenske mjere.sc. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. Analitičke i simulacijske metode proračuna.dr. sigurnost i pouzdanost. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. Raspoloživost proizvodnog. Zdenko: Modeli pouzdanosti.). Sejid Tešnjak.sc. Reliability. N.dr. KIGEN. H. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof. L. Prof. P. Predznanja: 1. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. Vanecek.-H. Vladimir Mikuličić. R.dr. Ho. Dr. R. R. 1999.dr. 1:1. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti. Vidovic.dr. n:m. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. N. Q. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični. Literatura: 1. Jelenković: Literatura: 1. Zdenko Šimić Rizik. Pokazatelji raspoloživosti. M. Manchester. R. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava. Ltd.

sc. Doc. Numerički distantni releji i lokatori kvara. 1994. Adaptivna zaštita. L. 3. Pokretne satelitske mreže. RUSH: Network Protection and Automation Guide. 1998. Alstom T&D. New York. IAEA. Satellite Communications Fundamentals. C.sc. Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup.dr. Zagreb. Školska knjiga. 2002. 1200. France. 2. Marcel Dekker. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. Ostvarenje satelitske veze. IEE. SCPC i SPADE. LEO i MEO sustavi. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). Komunikacije unutar postrojenja.sc. Prof. Electricity Association Services Ltd. J. Level 1-3). Principles and Applications. 2002. Anderson. Proračun kontejnmenta (GOTHIC). TDMA. Uski i globalni antenski snop. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. Izvedbe komunikacijskih satelita. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. VSAT sustavi. Tendencije razvoja relejne zaštite. Nikola Čavlina. IAEA TECDOC Series No. Taylor: Power System Voltage Stability. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. McGraw Hill.dr. Inc.A. Levallois-Perret. 1995. R. Wiley 1998.Literatura: 1. stablo događaja. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava. Subkanalni proračun jezgre (COBRA).. ETF-ZVNE.dr. Satellite Communication Systems. Zavodska skripta. Galić. 2001 2. 2.sc. Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON). Nelinerani utjecaji. Safety Reports Series No. FDMA. A.W. 3. Upravljanje vezom. Michel Bousquet. Jules E. P. 23. Algoritmi numeričkih zaštita. 1994. vanjski). Literatura: 1. 3rd edition. GEO. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). Sigurnosni limiti jezgre. Thomas W. 2000.dr.: Telekomunikacije satelitima. Strujni i naponski mjerni transformatori. P. Literatura: 1. S. Accident Analysis for Nuclear Power Plants.. Artech House. R. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije.sc. Probabilističke analize (stablo kvara. Zapis i analiza kvarova. 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. Electricity Training Association: Power system protection. Gérard Maral. Regeneracija signala na satelitu. Kadish. Inc. London. Literatura: 1.M. Volume 1-4. Ante Marušić. 2002 29 . Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. New York. Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. 3. Projektiranje satelitskih sustava. New York. East. Determinističke analize. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). IEEE Press. BLACKBURN: Protective Relaying. Proračun višekanalnih sustava. 2.dr. Zagreb. EIRP.

sučelje prema mikroračunalu. Kvantna kriptografija. 2001. 2nd edition. Signali i sustavi 2. A. M. derivatora i integratora. Upravljanje rizicima. 2.sc. Čavlina. Predznanja: 1. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. H. Predznanja: 1.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. CRC Press LLC.dr. 2004. Krause. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica. Digitalna obrada signala 3.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje. A. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. 30 . oblikovača pulseva. Handbook of Information Security Management. 2. 1999. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. Wiley & Sons. Primjena CCD i PSD kamera.Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN.dr. Debrecin. Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara. 2001. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. Volume 1. J. O. M. Johnson. 3. Linearna algebra Literatura: 1. Tehnike otkrivanja napada.-S. 2007. Literatura: 1. Schneier. CRC Press.3. 1995. Springer. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Applied Cryptography. J. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. Doc. Nuklearne elektrane. Anderson.dr. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists.Algorithms and Engineering Applications. Consulting Editors. 1996. N. Security Engineering. Osnove kriptografije 2. Autentifikacija i autorizacija. P. Lu: Practical Optimization . Zagreb. Wiley & Sons. SpringerVerlag.sc. J. S.sc.CAN). 3. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta.sc. Kriptografija eliptičkim krivuljama. Sigurnosne norme. B. Antoniou. Buterworth-Heinemann. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2.dr. D Feretić. korektora. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. obrada slike. N. A. Mladen Vučić. Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof. Kontrola pristupa.Ang: Recent advances in Mechatronics. Kaynak. Sigurnosni protokoli. Tosunoglu. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike. Kriptoanaliza. Tipton. W. R. Concepts in Articifial Intelligence. Hilbertovih transformatora. Školska knjiga. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni.

Nocedal. New Jersey.sc. Senzori za mjerenje mehaničkih.dr. Ziemer. Glisic: Adaptive WCDMA . Zverev. osnove arhitekture računala 2. 1997. J. 4.E. Wiley-IEEE Press. 2000. 2. Neuravnoteženi mostovi.dr.dr. Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu. S. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu. Oxford. 3. New York. 1996. 2001. J. Noble Publishing Associates. Literatura: 1. Springer 2006. Literatura: 1. John Wiley&Sons. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof. spektrometri masa i NMR. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. Butterworth -Heinemann. Wright. Oporavak od kvara i održavanje integriteta. Doc.Theory and Practice. K.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems.dr. Masovne memorije. Prentice Hall PTR. 2003. Prof.sc. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala. 1995. Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri. New York. William Andrew Publishing. I. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems. osnovne karakteristike proširenog spektra. Two-Volume Set. Numerical Optimization. Procesni dobitak. Uskopojasno ometanje. Hijerarhija memorija.dr. S. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. T. Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. usklađeni (optimalni) filtri. Nove koncepcije.sc. D. Mario Cifrek. Sharma: Semiconductor Memories. 2. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem. W. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova. Organizacija memorijskih modula. nekoherentni sustavi. Mjerna pojačala. Memorije s direktnim pristupom. Savo G. Plinski kromatografi.McDaniel. Spremnici podataka. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa. W. Pouzdanost i testiranje memorija. R. Slijedovi male križne korelacije.sc. Prentice Hall Engineering. D. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. 3. Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. Organizacija polja diskova. H. Springer. Virtualni memorijski sustavi.sc. Johannesburg. Memorije neosjetljive na pogreške.E. toplinskih. Datotečni sustavi. R. operacijski sustavi Literatura: 1. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji. Melborne. 31 . Peterson. Boston. R.magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD).Lee : Spread Spectrumn CDMA. 2003. Rake prijemnik. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. Moderne poluvodičke memorije. otpornost na smetnje i ometanje. Filtering in the Time and Frequency Domains. 2003. A. Thornburgh. B. 3. inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje. CDMA. Upravljanje sigurnosnim kopijama. A. McGraw-Hill. Mrežni memorijski sustavi. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. Uroš Peruško. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra).2. H. R. Blinchikoff. 2005. sustavi s izravnim slijedom (DSSS). Predznanja: 1. J.L.

dr. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. 2. Branka Zovko-Cihlar. Ist edition. MacMillan Press Ltd. Mario Žagar. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu.sc.sc. S. Convergence in Broadcast and Communications Media. 2004 3. Optimizacija bežičnih sustava. London. Školska knjiga. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa. Antene iradiosustavi. Wireless communications systems and networks. A. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške. Palgrave. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala. Teorija odlučivanja. referentna arhitektura mreže. Graphis. prožimajućeg računarstva.K.G. Focal Press. Springer. Van Tassel. PER i SER. Wireless communications. Richard III. 2001.. Teorija signala Zimski 32 . 3. McGraw Hill. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications. 2. Zentner.dr. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala. sigurnost. proaktivnost. 2005. 2001. Literatura: 1. šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni. Prikupljanje. 1996. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja. 2001.).S. 2005. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala.dr. Zagreb.D. J. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing. primjeri sustava. USHER. (411 str. Wilmshurst. Interakcija s korisnicima sustava. Literatura: 1. 3. Predznanja: 1. Focal Press. 2.sc. osnove računalnih mreža Literatura: 1.. sučelja prema drugim mrežama.. A. Izračun BER. prilagodljivost. Guizani. 2009. Watkinson. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost. mrežni protokoli i tehnologije.dr. G. Cambridge University Press. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. T. autonomnost.sc. izdanje 1993. Cambridge University Press. J. R. 3.. 3. tok i obrada podataka. svjesnost konteksta. Simpson.KEATING: Sensors and Transducers. M. 2001. Hampshire. Adelstein. A. W. M. Gupta. J.sc. Zagreb. Arhitektura računala. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije. Goldsmith. An introduction to the design of small-scale embedded systems. E. 2005. Distribucija MPEG-2 signala. Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. Principi maksimiranja SNR-a. Milner: The Space and Motion of Communicating Agents. Focal Press. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. mobilnost. Doc. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava. Prof.2. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. L. F.dr.. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške. D.

Koeficijent korisnog djelovanja. J. Spektralna analiza. T.dr. Predajne i prijemne impedancijske karakteristike. Newnes. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring).dr. Transformatori Zimski Nositelji: Prof. Transformatori.Hill 2002. F.Theory and Design. Literatura: 1. indeks usmjerenosti. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. kompresiji. 2. Heathcote. B.sc. Damir Žarko Tronamotni transformator. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. Autotransformator (tronamotni pogon. P. Plenum Press. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof.dr. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. 2. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. Transformator u interakciji s mrežom. Vizualizacije u medicinskim procesima. Bijeli i obojeni šum.dr. pojas i dimenzionalnost signala. Svojstva. Branko Somek. 1997. Prof. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Preslikavanje. 3. Ispitivanja sklopnih aparata. 1999. knjiga 13. Frederick: Ultrasonic Engineering. John Wiley & Sons. Spektri slučajnih signala. 1977.R. 1978. Stabilizacijski i tercijarni namot. K. R. terapiji i kirurgiji.dr. M. Usmjereni sustavi. Kelemen.sc. DE COULON: Signal Theory and Processing. Antonio Petošić Podvodne komunikacije. 1998. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. T. Zagreb. zaštita). Pretvarači velikih snaga. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). Mjerni hidrofoni. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Feghali. M. Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata. B. Zvonimir Valković. Detekcija signala. Standardizacija. Primjene u potiskivanju šuma. McGraw-Hill. New York. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona.J. A.dr. C. Flurscheim: Power Circuit Breakers . širina zvučnog snopa. McGraw . Predstavljanje slučajnog signala. Nadomjesne sheme. Ahuja.dr. Klasifikacija. Hrvoje Babić. R. Doc. 2002.Nositelji: Prof. PAPOULIS: Signal Analysis. ekstrakciji. Pasivni i aktivni sustavi.sc. Poulin. Wellesley-Cambridge Press 1996. Zagreb. Podjela pretvarača. London. Literatura: 1.sc. Oxford.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata. 33 . str. lokalna zagrijanja. Literatura: 1. Peter Peregrinus Ltd. Urick: Principles of Underwater Sound. trajanje.sc. Doc. Tehnička enciklopedija. Shah. New York.: Wavelets and Filter Banks. M. Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača. Strang G. 2. J. Vremensko-frekvencijske obrade. Linearni operatori.dr. Ragaller: Current Interuption in HV Networks. 1986. 3. Transformer Design Principles. Dedham. New York.R. metode smanjenja dodatnih gubitaka). and Nguyen T. 148-168. 3. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. Doc. D.sc. Interakcija aparata i mreže. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja).sc. Mjerenja na pretvaračima. Artech House. Literatura: 1. Del Vecchio. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. Školska knjiga. ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc. The J&P Transformer Book. 2. Taylor & Francis. Stjepan Štefan. 1975. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. Teorem recipročnosti.sc.. uzemljenje nultočke. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna. H. 1980.

Taylor&Francis. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije klasične i napredne metode upravljanja. Bianchi. Taylor and Francis. 2000. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. ISBN: 978-1-84628-492-2. R. Weiping.3. Stuttgart.sc. Boca Raton. 34 . Doc. The MIT Press. Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije. zračnost i elastičnost. s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. Jürgen Guldner. Ricardo J. 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. 2. Koordinacija rada više autonomnih sustava. Pretraživanje nepoznatih prostora. Sliding mode control in electromechanical systems. 1999. Second Edition. Nedjeljko Perić. 2004. Percepcija i modeliranje radnog prostora. J. 2. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. Abingdon. J. ISBN: 0863414893.sc. Mantz.): Advances in Intelligent Autoomous Systems. Weir: Renewable Energy Resources. A Badford Book.dr.. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije. 2003.energija vjetra i sunčeva energija. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije . Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls. Nedjeljko Perić. Kluwer Academic Publishers. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques.sc. Wind Turbine Control Systems. primjeri. 3. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. Predznanja: 1. 2006. Twidell. Osnove automatskog upravljanja. 2005 4. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof.dr. Antonio Ruano. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. 1999 3. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots.2007 2. Literatura: 1. Vadim Ivanovich Utkin.dr. Prentice Hall. Klasični postupci upravljanja EMS. Cambridge University Press.dr.dr. Predznanja: 1. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1. izvedbe. Institution of Engineering and Technology. Fernando D.. Literatura: 1. London. Spyros G. Tzafestas (Ed. Hernán. Slotine. Li Applied nonlinear control. Hirzel Verlag. Patel: Wind and Solar Power Systems. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots. primjene. M.sc. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima. S. Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi. Doc.sc. strukture upravljanja. T. E.-J. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje. CRC Press. Jingxin Shi. Vadim Utkin. H. Battista. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Metode upravljanja mikromrežama. UK. Planiranje i praćenje putanje gibanja. 1999.

Doc. 4. Handbook of Robotics.): Multiagent Systems. 3. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. D.sc. Literatura: 1. Hodajući roboti. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom. Sheme trgovanja emisijama. Profesionalni servisni roboti. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. Khatib. Macko. H. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. 2. J. De Battista.dr. 3. Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1. F.dr. UNFCCC mehanizmi. Inteligentno upravljanje robotima. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja. 35 . M. K. D.sc. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. Advanced Robotic Systems (ARS). Udupa: TMN . System Research Center. Cleveland. Ohio. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. Munir (editors): Cutting Edge Robotics. McGraw-Hill. Prof. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi.sc. 1999. Marijan Kunštić. Norme za ograničenje emisija. Kordic. 2008.Telecommunication Management Network. 2006.dr. V. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost. 2002. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. S.Krajči: Osnove robotike. Komparativna analiza EE objekata. Siciliano. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi.dr. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. Berlin Heidelberg. The MIT Press. Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Lazinica.sc. Cisco Press. Predznanja: 1.sc. A. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi. Springer-Verlag. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof. D. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama. 1972. Predznanja: 1. Problemi globalnog zagrijavanja. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Osnove automatskog upravljanja 4. Interakcija robota i okoline. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata. NGOSS sustavi. Održivost razvoja EES-a. 1999. V. O. London. Z.Modelling and Gain Scheduling Design. Sigurnost autonomnih servisnih robota. A. Springer-Verlag. Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. 2005. Zmijoliki roboti. Zagreb. B.dr. Danilo Feretić. Bogdan. Bianchi. 2. M. 2007. Mesarovic. Osnove dinamičkog modeliranja 3.3. Clemm: Network Management Fundamentals. Samoupravljivost i autonomni sustavi. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. Graphis. Interni i eksterni troškovi. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). Virtualni robotski sustavi upravljanja. Osnove robotike 2. Weiss (ed. Upravljanje ravnotežom robota. Kovačić. G. and Y. R.

R.dr. Brussels. K. B. Zagreb. McGraw-Hill 1999. Ivan Jelenčić. M. Specifičnosti materijala. D. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka. akustički projekt. Rizični faktori: kritična uporaba. Encyclopedia of Acoustics. Ivan Leniček.dr. Two Hunders Years of Acoustics. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. United Nations. Prof. Validacijski postupak. Tietenberg. 2000. London. H. Odnosne norme i zakonski propisi. Ray tracing i slične metode.dr. R. 1995. N. tehnoloških prostora.-2000. 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. Fasor. Raspodjela zvučnog polja. Kuttruff. Objektivna i subjektivna difuznost polja. May 1999. Stvarno vrijeme odjeka. HRN EN ISO/IEC 17025. 1999. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. 4. 2. D. Literatura: 36 . Room Acoustics. Zaštita od emisije i imisije buke. Gregory D. složenost obrade podataka. Tomšić.n Swift and Z. 2000. B.J. 1971. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja.dr. Višekanalni sustavi snimanja.dr. Luka Ferković Model mjernog sustava. European Comission EUR 16523 EN. 2. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc. utjecaj složenog upravljanja.6. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. rizik u odnosu na pouzdanost. Grubb. Technical Report No. Schnelle. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama. 2/2006. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. 3. Spon Press. Zahtjevi na akustička svojstva općih. Element. Izdanje. DG XII. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. M. Sounds of Out Times. T. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Michaelowa. Literatura: 1. Geneva. Subašić: Elektrane i okoliš. Definiranje projektnog zadatka. Feretić. Simulacije i stvarnost. D. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. Dey. October 2006 3. X.sc. Springer-Verlag. Literatura: 1. Ž.sc. ExternE .sc. Landsdale Pennsylvania.sc. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. A. posebnih. ETC. Formati prijenosa i zapisa audio informacije. Crocker. 2006. Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka. 3. izvedbeni projekt. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem. 2. Eurolab. Difuzori. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme. Beyer. UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories. Doc. Škanata. Čavlina. Literatura: 1.T. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS).sc. Audio podsustav na računalima. Povezivanje audio uređaja. 3. A Practical Guide.3. P. Springer-Verlag.Externalities of Energy vol I-VIII.

Kluwer Academic Publishers.R. 3. Pohlmann: Principles of Digital Audio.C.Bosi. A K Peters Ltd. 2002. McGraw-Hill Professional. Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications. 2000.1.E. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. R. P. 2002. M. 2. 37 . K.

Z. John Wiley & Sons. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. 38 . Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc. problemi na niskim frekvencijama. Krieger publishing company. Primjena genetičkog algoritma.sc.sc. A. 1998..sc. M. 3. 2001 2. Leo Budin. Literatura: 1. Akustička mjerenja impulsnim signalima. San Francisco. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa.sc. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. 1994. London. zahtjeva i elementarnih poslova. usluga. Florida. Modeliranje informacijskog toka. Informacijska analiza poslovnih procesa. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. Operacijski sustavi 2. Mo Jamshidi (ed. Školska knjiga. 2.dr. Projektiranje ozvučenja. 1993. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. Literatura: 1. Boca Raton. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije.2. 1994.Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control. Zagreb. Konstanta sobe. F. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije.). Modeliranje poziva.E. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže. SINKOVIĆ: Informacijske mreže.2. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru.C. Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima.dr. Morgan Kaufman Pub. Computers as Components. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. Moon. Projektiranje prostorija za slušanje.dr.Templeton: Acoustics in bulit environment. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. Malabar. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu. W. Akustičko modeliranje. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof. Chaotic and Fractal Dynamic. Predznanja: 1.Wolf. V. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. Wilson: Noise Control. C. Doc.dr. unutarnje rezonancije. Arhitektura računala 3. Butterworth Architecture. Balansiranje opterećenja. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. USA. CRC Press. 2001 3. D. Principles of Embedded Computing Systems Design. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. TAB Books.

A. Literatura: 1. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks. JohnWiley & Sons Ltd. IEEE Press. 2. 1952.. Školska knjiga. NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen. 2. New York. W. metoda konačnih elemenata. New York. London..sc. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama. Prof.sc. Artech House. FITZGERALD-CH. Vol. Doc. Procesiranje i obrada zvuka.. 3. R. podršci za projektiranje podržano računalom. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja.dr.. Springer Verlag.sc. Statička i dinamička ispitivanja. 1996. PEEBLES P. Dina Šimunić. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva.emer. kvazistatičkih i dinamičkih sustava. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. I. Pohrana i zapis zvuka. kontinuiranih i diskretnih te statičkih. Zagreb. John Wiley & Sons. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima. 2000. Doc. Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka. Prentice-Hall. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka. E. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. metoda momenata. Značajke medija za pohranu. Prof. 1997. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima. V. Liber.sc Zijad Haznadar. polarizacija. Literatura: 1. Inc. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof. KLEINROCK: Queueing Systems. 1972. Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima.sc. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina. 3. Toronto. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka.sc. Digital Communication Systems.dr. Primjeri analize linearnih i nelinearnih.dr. 3. zapis i prijenos zvuka. McGraw-Hill New York. L. KINGSLEY: Electric Machinery. O. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof. A. Štih: Elektromagnetizam I i II.dr.sc. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines. Boston. Numerički postupci. Akvizicija mjernih podataka. Sead Berberović.sc. Kluwer Academic Publisher. 39 . 2. 2: Computer Applications. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća. Literatura: 1. Zagreb. višestruka refleksija. VASEGHI S. 2004. BENESTY J.dr. 1987.. Berlin 1987. 1976. Z.dr.dr. 1994. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog. Haznadar. Ivan Gašparac. Audiokomunikacijski standardi.dr. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems. HUANG Y. Boston. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof.2.

and Machine Vision. Neuronske mreže. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija. Literatura: 1. S. Biological Effects of Electromagnetic Radiation. Detekcija granice objekta. višežičane komore. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom. 2010. TOF-detektori.sc. Academic Press. 4. 2. Heidelberg. T. Damir Ilić. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. 2. 1994. 1. 2. Značajke teksture.G. Analiza glavnih komponenti. Razvoj novih detektora.. Računalni instrumenti. Literatura: 40 . Analiza oblika.sc. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje.. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How . Dozimetrija. Davies: Machine Vision. poluvodički detektori. R. Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC. Springer. W. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. Čerenkovljevi detektori. zdravstveni standardi. M. Algoritmi za grupiranje.dr. 3rd edition. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 . 2. Školska knjiga. Hashimoto.sc. Hlavac. Petković.sc. Ekspertni sustavi.R. 2003. G. 2nd Ed.. J. Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C. Elektroničke komponente i moduli (NIM. Literatura: 1. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima. Analysis. Prof.Shapiro: Computer and Robot Vision. Gradijentni i kompas operatori. Vrste detektora: plinski brojači.dr.M. Wiley & Sons. Haralick. Literatura: 1. FASTBUS). 2005.međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. 1990. Brooks/Cole. R.sc. 2000. Registracija slika. New York.128.. Houghova transformacija. ADC. F. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju. Ekstrakcija značajki slike. . L. Knoll: Radiation Detection and Measurement. Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof. . P.. Zagreb. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. kalorimetri. scintilacijski detektori. 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. J. 3. Termički učinci elektromagnetskih polja.. Osnove nuklearne fizike. Stavroulakis.to Approach. Springer. Boyle: Image Processing.dr. Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields. Primjene. Springer Verlag. FADC). 3. 1999 2. Matematička morfologija. Addison-Wesley. T. Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID). 2nd Ed. kompleksnost modulacije. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. Analiza teksture. Segmentacija slike. Prentice Hall. E. Detekcija rubova. 1992 3. P. Predznanja: 1. izmijenjeno izd. komore s projekcijom događaja. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona..Sonka. V. O. Prof. O. R.. vol.dr. Analiza pokreta.. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. Sven Lončarić.dr. CAMAC. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof.

Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. temperatura ulja. The Institution of Electrical Engineers. Woburn. Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. Springer.dr. K. R. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju. Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike.1. 2. Torzijska podsinkrona rezonancija. 2004. Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. and Applied Mechatronics. ACEA. MA: Butterworth-Heinemann. vlaga u ulju. F. CRC Press. Literatura: 1.Pfuetzer: Rotordynamik.Gasch. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. SCPI Consortium.E. Zagreb.dr. 2000. Održavanje na temelju stanja. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima. FER-ZVNE. 2003 3. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava.A.Boldea: Variable speed generators. M. Monitoring generatora. 2001. TE. 2004.Lyshevski: Electromechanical Systems. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE. Literatura: 1. KTE. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. PTE. VGB PowerTech Service GmbH. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice.Wasynczuk. Wierden. 2. Literatura: 1.GRID CODE). S. I.Sudhoff: Analysis of Electric Machinery. 2000. Otočni pogon elektrana. I. 4. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana. Graphis. H. Graphis. J. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. Zagreb. K. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments.Jadrić. B. 2006. 5.Intelligent Diagnosis and Maintenance. FER-ZVNE. Essen. 2003. V. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Zagreb. O. London.dr. struje. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana. 1998. 2001.sc. Vizualni pregledi. Periodično testiranje opreme. Zavodska skripta. vibracije. plinovi. The Netherlands. Nadzor ostale opreme.M. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima. provodni izolatori) i prekidača. Zagreb. 2. transformatora (naponi. 41 . Instrumentation and Control. R. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme.Frančić: Dinamika električnih strojeva. Zavodska skripta. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements. Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama. CRC Press. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof. IEEE Press. S. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. Magnetski ležaji električnih strojeva. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva. 1998. Sturm: Efficient Operations .D. 3.sc. Bego: Mjerenja u elektrotehnici. P.Nordmann.C. regulacijska sklopka. Opći model električnog stroja. S.Krause. furan. 1995. Electric Machines.sc. UK. Taylor and Francis. 3.

) 2002.K.E. Park Ridge. Atomic Force Microscopy (AFM). IEE Power & Energy Series 43. Literatura: 1. 1D. Vesna Borjanović. Gary E. Potrošnja energije za željeznice. vučne karakteristike. I. Fotoluminescencija.2. Električki filtri . Eksperimentalne tehnike nano. WORKBENCH. 2.dr. elektrodinamičke kočnice. London. 3.dr. E. 1996. I. UGLEŠIĆ. Nanostrukturni metali. 2. Osnove infracrvene spektroskopije. Vrste i značajke elektrovučnih vozila. Schaumann.sc. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System. Yi Liu. Prof. Sun. V. (eds. D. 2D i 3D nanostrukture. Metode realizacije. D. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering. Peter / Kramer. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi. J. faktori snage.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. The Institution of Electrical Engineers. Robert W. R. Y. Primjena u akustici. M. San Francisco 1993. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima. CRC Press 1998 3. Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology.sc. Charaterization of Materials Cahn. FILTER Literatura: 1. Defekti u materijalima. Naponski i strujni filtri. T.Delyannis. Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis.Fidler: Continuous-Time Active Filter Design.The Control of Boilers and HRSG Systems. Oxford Univ. Scanning transmition electron microscoscopy STEM. / Haasen. London. 2000 3. obradi glazbe i govora. biomedicinskoj instrumentaciji. Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina.i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc. Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS). Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control. 2003. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre. Pasivni i aktivni filtri. McGuire. Nanostrukturni poluvodiči. 2. Ostvarivost zahtjeva. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Transformacije frekvencijskih varijabli. Projektiranje i optimizacija. moderna asinhrona vuča. Raman spektroskopija. (Eds. 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof. O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. 2001. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation .dr. Morrison Knudsen Corporation. Ashgate 42 .dr. sustavima za prijenos signala. mjernim sustavima.A. Third Edition 2006. McGuire Fundamentalna električka. Ze Zhang. NJ. Primjena programa MATHEMATICA. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang.sc. Utjecaj električnih željeznica na okoliš.) Edition Materials Science and Technology 2005. J. Artech House Publishers. Tipični problemi realizacija filtara. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora. Osjetljivosti.sc. Literatura: 1.Nuklearne metode (IBICC). Holloway and G.H.E. Michael G. Svojstva različitih konfiguracija. Press. Planiranje novih elektrifikacija. Noyes Publications. P. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala. Eds.

Signali i Sustavi 3. Aktivni filtri. 3. 3. Power Supply. M. Harmonijska analiza. 2001. Mikrofoni. A. I. Stolovi za miješanje. El. Volume 3.dr. M. VUJNOVIĆ: Mikrofoni. Josip Butorac. 3. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof.dr. Zagreb. Doc. višekanalno i dr. ZWICKER. de La Rosa: Harmonics and Power Systems.sc. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. toplinskih. 638-670. Foto-kolorimetrija. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof. MC analiza. M. tvari i fizikalni zakoni. 4. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1.sc. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka. hidrauličkih. Školska knjiga. Postava mikrofona i načini snimanja. pp. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. 1994. Springer. ZOLLNER: Elektroakustik. V. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina. KOŽULJ. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik. Gubici uslijed harmonika. J. tekućinama i krutim tvarima. sustava i snimaka. Slušalice. mjerenje mehaničkih. Primjena programa pri analizi i sintezi. Primjena računala pri snimanju. Zagreb. 2001 (in Croatian). Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design. Glazbala i ostali izvori zvuka. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu. veličina Literatura: 1. E. Udešavanje filtara. kemijskih. Električni Krugovi. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima. T. JELAKOVIĆ. Gdansk 2009.sc. Kompromisi pri projektiranju filtara. HŽ. K. Predznanja: 1. Prof. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu.dr. Neven Mijat. Norme harmonijskih razina. Sustavi za snimanje zvuka. Električni Filtri 2. 1996.sc. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. London.dr. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. Izvori harmoničnih izobličenja. Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. R. određivanje kisika u vodi. KARWOWSKI. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica. Zvučnici i zvučnički sustavi. SZELAG: Modern Electric Traction. T. Neven Mijat: Electrical Filters. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. Butterworths. te količine vlage u plinovima.3. Mjerenja harmonika. obradi i reprodukciji zvuka. J. 43 . T. Audio pojačala. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. 2. Roman Malarić Prirodne pojave. George J.sc. 2. BORWICK. Francisco C. Loudspeaker and Headphone Handbook. PP filtri. Postupci redukcije izobličenja. 1987. Literatura: 1. svjetlosnih. Zagreb 2003. Zagreb.dr. Springer Verlag. stereo. P. CRC Press. Uređaji za obradu i zvučne efekte. hidrodinamičkih. ŠVALJEK. 2. Branko Somek Karakteristike glazbe i govora. 2006. električka analiza plinova. Profos. VP filtri. Pasivni filtri. Gdank University of Technology.

EX d. Školska knjiga. Literatura: 1. 2. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc.A.dr.sc. Osobine prostora. Kepstralna analiza. Uređaji i izvedbe.sc. Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga. S. W. Medical Science Series. Prof. Dijagnostika elektromotornih pogona. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela. 1990. Zagreb.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics.H. EX e. Zagreb. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije. Karakteristike radnih mehanizama. Prednosti i nedostaci formalnih 44 .dr. G: Berlin . USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. H. 1987. Chou. CRC Press. Emisijska topografija. Siemens A. Školska knjiga.Jurković: Elektromotorni pogoni.dr. N. 1993. Pattern recognition in speech and language processing. 2. Termografija i CCD senzori. Metode utvrđivanja osobina glasa. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. 2003. Prof. Minneapolis 2001.sc. I. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. Bristol. A CRC Press Book 2005. Hollien.Mohan: Electrical Drives. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics. 1996. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize.dr.Juang. Ultrazvučni uređaji (B. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene. Muenchen. Forensic speaker identification. Florida 3.Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. Dinamička stanja elektromotornog pogona. SQUID senzori. i EX nA zaštite elektromotornih pogona. WEBB: The Physics of Medical Imaging. New York. Zakoni gibanja elektromotornog popgona. ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. Kriteriji za izbor motora i komponenti. Scintigrafija. Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava.i M-prikazi). W. Literatura: 1. 2002. Institut of Physics Publishing. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. Gama kamere.Rose. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike. Boca Raton.F. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT). Taylor and Francis. 4. Springer-Verlag. Digitalna suptraktivna angiografija. 3. Leonhard: Control of Electrical Drives.sc.sc. B.Boldea. Formalizmi i veliki sustavi. Marijan Kunštić. 1995. Drago Ban. B. Osobine glasa.dr. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. 1990. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu. EX p. Plenum Publishing Corporation. Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona.dr. Dopplerov efekt. Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof. MNPERE. Taylor & Francis. Philadephia. 2. P. Nasar: Electrical Drives.sc. Literatura: 1. 3.

K.Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. 1997. Kluwer Academic Publishers.sc. NARENDRA. "Umjetna" i "prirodna" inteligencija. 2005. GIS i Internet. OpenGIS.sc. Addison-Wesley. Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline.sc.. Prentice Hall .dr.An Introduction. Distriburani GIS. 2. mjerila. H. 2. Modeli podataka. M. Primjena teorije igara. THATHACHAR. J. D. mobilni GIS. Wiley. J. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima. MA. Literatura: 1.Harmon.metoda i tehnika. 1993. 2003. Reading. MANNING. WebGIS.dr.H. 3. Principi i smjernice oblikovanja. S. Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a.sc.dr. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik. Wiley & Sons . 1989. J. Prof.teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku. Prof. C. S. P. konceptualno modeliranje. LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. Plaisant: Designing the User Interface. Mladen Tkalić. Organizacija i vođenje GIS projekta. 2. Z. M. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. Primjeri pojedinih pomagala. 45 . Wiley. Literatura: 1. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka.). Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. baze podataka za GIS.E. 4th Ed. Posebna korisnička sučelja. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. Teorija igara s N igrača. Prentice Hall. Telekomunikacije i informacijsko društvo . koordinatni sustavi i projekcije. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone. J. GML/XML. Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof. 3. L. Literatura: 1.J. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing. Wiley & Sons.dr. 2003. S. Prostorno modeliranje. 2003. Schneiderman and C. Peng. Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova.sc. J. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. K. L. Automati i igre.dr. M. ELLSBERGER. MIT Press. 2002. 2003. TURNER: Using formal description techniques. Interoperabilnost. A. topologija. A. Tehnike za izradu prototipova. 1999. SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems . John Wiley. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof.R. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja. HOGRETE and A. 3. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization. Vlado Glavinić. THATHACHAR: Learning Automata .

3. Literatura: 1. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis. 2. Element Zagreb 2004.H. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi. R. Digitalne radiodifuzijske mreže.sc. K. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation. ponašanje. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. 3. L. Pretnice Hall. Igor Sunday Pandžić. Vrste medija i aplikacije. Rao. komunikacijski protokoli. Fixed Broadband Wireless Communications. NY. VE na World Wide Web-u. Streit. Y.2. New York. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje. Prentice Hall. J. Hodges. 2004.dr. John Wiley & Sons. performanse. P. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi. Nielsen: Usability Engineering.J. Video Processing and Communications. ljudski faktori. Arhitektura mreža.dr. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike. Simulacija ljudi: prikaz. Preece. Zhang. Prof.sc. Wang.dr. Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. Pandzic. ISBN 953-197-603-1 2. primjene. deformacije. ISBN: 0201325578. Z. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Prentice Hall. An Introduction to Video and Audio Measurement. Steinmentz. Igor S. Hanzo. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. IMSC Press.sc. Singhal. M. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. T. 2001. Zoran Bohaček. MA. Maja Matijašević. J. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. Multimedia Series. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof. šifriranje i uvjetni pristup.dr. P. sustavi. Prof. animacija.dr. 2002. Addison-Wesley. Rogers and H. Prof. John Wiley & Sons. 2002 2. D. K. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments. Bojkovic. Digitalna sučelja.sc. Morais. Multimedia Communication Systems. konfiguracije mreže. Y. N.Multimedijska prezentacija i autorizacija. Branka Zovko-Cihlar. 3. Damir Kalpić Ljetni 46 . Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike. IEEE Press. 2002. 1993. VE na pokretnim uređajima.sc. 2004 3. ISBN-0471988634. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. Prof. Utjecaj postupka kompresije. Media Coding and Content Processing. Literatura: 1. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost. D. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. Elsevier. S. Y. Magnenat-Thalmann. 1999. Pregled standarda i primjene. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. Cherriman. S.R. Reading. Wireless Video Communications. Literatura: 1.sc. Nahrstedt.dr.sc. 1999. kvaliteta usluge.dr. AP Professional. Boston. Capin. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Nositelji: Dr. Ostermann. I. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge.S. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije.sc.

1994.dr. Lawrence C. C. F. bifurkacije. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. Permutacijske grupe. Huffman).dr. Predznanja: Ljetni 1. Khalil: Nonlinear Systems. S. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. Opisna funkcija.F.1. North Holland. 3. Stability. Input-output analiza i stabilnost. 1345-1440. 47 . Pontrjaginov princip maksimuma. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. Prof.edu/viewdoc/download?doi=10. 2. Huffman. 3. osiguranje ili Internet. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory. Ljapunovljeva teorija stabilnosti. R. Fair. 2002. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. Geometrija vektorskih prostora. H.sc.sc. and Control: Springer-Verlag. Vektorski prostori nad konačnim poljima. Mishchenko. kreditni skoring. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi.ist. Codes and Groups. Matematika kodova Nositelji: Prof. ROBERT J. 1983. Darko Žubrinić. The Mathematical Theory of Optimal Processes. Literatura: 1. The Theory of Error-Correcting Codes. R.sc. S. Prentice-Hall. J. 1992. BCH kodovi. STEVEN B. V. Elsevier.dr. Isaac & Co. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis. 1999. Permutacijsko dekodiranje.Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. 2. Standardni geometrijski kodovi. in Handbook of Coding Theory (eds V. MacWilliams and N. Matematičke metode u teoriji upravljanja Nositelji: Prof. A first course in coding theory. Predznanja: 1. Ciklički kodovi. Cambridge University Press. Bang-bang princip. K. Hadamardovi kodovi i generalizacije. Pless and W. 1995. Osnove kombinatorike Literatura: 1. van Lint.145.sc. E. pp. http://citeseerx. 1998. EDWARD M. Department of Mathematics. Designs and their codes. Perfektni kodovi. Pontryagin. F. D. Reed-Mullerovi kodovi. Hill. C. J.S. 1962. Berkeley.dr. 4. Clarendon Press. Boltyanski. (prijevod s ruskog) Ljetni 4. 3rd Edition. Gamkrelidze and E. Key. Mario-Osvin Pavčević. Springer.S. Assmus and J. J. 1999. Doc. Linearni kodovi. 3.psu. Optimalno upravljanje sustavima. A. University of California. 2. Sloane.G. Linearna algebra 2. H. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere. Introduction to Coding Theory. Interscience. Varijacijske zadaće. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z.1. W. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja. 2003. 1997. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju.. Nyquistov kriterij stabilnosti.3012&rep=rep1&type=pdf L. Irwin. McGraw-Hill. 5.

dr. Krešimir Fertalj. Inc.: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications. 2. Sun J. Računalom podržano programsko inženjerstvo. M. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje. 3. Prentice Hall. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 . C. Sobel K.sc. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. 2002. IEC. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. and Practices. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje. Prentice-Hall. Prilagodljivi razvoj. New Jersey. Butorac. MV i drugi. Literatura: 1. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja. Ilić. 1996. Springer-Verlag. Osnove programskog inženjerstva 2. Ergonomija programske podrške. M..sc. Publikacije CIPM. 2. OIML. 1979. 1994. J. Objektno-relacijsko mapiranje. Modelom vođen razvoj. Agilni postupci razvoja programske podrške.dr. Tehnike analize i oblikovanja.dr. PTB. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije. Meta-modeliranje. Brezinšćak. norme ISO.Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. A. Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja.. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške. BIPM. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. R.dr. Landau Y. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja. New York and Basel.C. Zagreb 1971. Upper Saddle River. McGraw-Hill. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof. Ioannou P. Strukturirane tehnike programiranja. 2. McGraw-Hill. Tehnička knjiga. D. Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. New York. D. 3. Bar-Kana i. Marcel Dekker. NIST. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima.sc.. Predznanja: 1.sc. EN te časopisi IEEEIM. Metrologia. 2009.: robust Adaptive Control. Prof. S. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. Reinženjerstvo programske podrške. 2009. R. Principles.. Inc. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije. Kaufman H. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja. rukopis u 3. Martin: Agile Software Development.: Adaptive cnotrol The model reference Approach.Jones: Software Engineering Best Practices. Patterns.S.

S. Jonh Wiley & Sons. Osjetilni čvor. T. Proširenje na hibridne sustave. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Ugrađeni računalni sustavi. Višeparametarsko programiranje. Phoha. Roundy. Kvadratični porgram. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof. Kabelske zaljevne mase. 2007 3. S. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. 2and edition. MM koprocesori. Lewis. Karl. P.dr.dr.sc. MPEG-4. H.M. MPEG-7. Maciejowski: Predictive Control with Constraints. Linearni program. digitalna i analogna elektronika Literatura: 1. Uljni kabeli. Prijenos električne energije Literatura: 49 . Morgan Kaufmann. Bežična komunikacija čvorova. 1995.sc. Električno polje u kabelu. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. Sayood. Predznanja: 1. Arhitektura sustava. C.F. optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava. to Data Compression. A.dr. 2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof.K. Griffin. Izbor presjeka kabela. Syrmos: Optimal Control. Intro. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks. Modelsko prediktivno upravljanje. J. Mitchell. Pregled najvažnijih normi: JPEG. 2. MPEG Video Compression Standard. Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. Obrada signala u mrežama osjetila. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama.dr. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava. Mikroelektronička i MEMS osjetila. Mato Baotić. Kompaktirani nadzemni vodovi. Prentice Hall. Sensor Network Operations. Kabelske mreže. MM procesori i MM proširenja. B. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. L. 1996. MPEG-2. K. F. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks. J. Istraživački izazovi. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC). V. Predznanja: 1.dr. Umrežena osjetila. Chapman & Hall. La Porta.sc. Wright. Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. procesora i primjer izvođenja operacija. Iskorištavanje energije iz okoline. Van Nostrand Reinhold. komercijalni potencijal i poslovni primjeri. Springer. Literatura: 1. Protokoli mreža osjetila. 2000. L. Materijali za vodiče i izolaciju. aktualni projekti. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. Wiley. Wiley-IEEE Press.Pennbaker. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Willing. Rabaey. 2002 2. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. Energetska autonomnost.Nositelji: Doc. 2006 2.sc.sc. M. JPEG. Sklopovske arhitekture. L.dr. Parametri kabela. 1992. 3. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila. Literatura: 1. Zdravko Hebel.sc. Prof. Prof.

Literatura: 50 . MACK: The Linemans and Cablemans Handbook. Artech House Publishers 1996 2. Innovative Nuclear Reactor Development. FESB Split.Milišić. Navigation. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. Osnove numeričke matematike. A. Zagreb 2010. algoritmi za određivanje pozicije. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije. 1997. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS).dr. Inertial Navigation and Integration. R. Luka Korkut. P. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power. B. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof. D. Austria. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I.dr. S. I K. Usluge GPS pozicioniranja. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. H. Andrews. Subašić. E. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju. line-search i trusted-region metode. Doc. Wieser. Understanding GPS Principles and Applications. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. Danilo Feretić. Tomšić. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. Načela satelitskog pozicioniranja. 2. Prijam i obrada GPS signala. Čavlina. Tipovi NE treće i četvrte generacije.1. M. 3. John Wiles & Sons. GLONASS. Literatura: 1. K. M. J. Inc. M. Škanata.sc. McGraw-Hill.dr.M. 2004. Očekivani razvoj i modernizacija. Prof. skripta. Hofmann-Wellenhof. Predznanja: 1. J. E. Nadogradnja GNSS sustava. Elektrane i okoliš. Galileo. P.sc. Springer 2003 3. Legat. B.dr. Pogreške pri određivanju pozicije. Weill. sigurnosne i ekonomske karakteristike. IAEATECDOC-1085. Zagreb. D. GPS. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju. Grewal. KURTZ. ARRILLAGA. N. Element. Linearna algebra. II.dr. C. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku. M. D. performanse i ograničenja. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove.sc. E. Osnove matematičke analize. Vienna. 2000 3.sc. EGNOS. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof. 2002 2. SHOEMAKER. L. Feretić. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof. Utjecaj NE na okoliš. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems. Ž. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. Kaplan. DGPS. FER-web. John Wiley & Sons. D. 1996. Lichtenegger. A. Global Positioning Systems. 2. IAEA. Literatura: 1. T. J.Žgaljić-Keko: Numerička matematika. 1995.sc.

Lemarechal. 1996 2. Fizika transportne elektronike. Prof. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Rekonfigurirajuće upravljanje. Budućnost fotovoltaika.E. A. Zarrop (1992): Self-tuning Systems . L. Optički fenomeni u poluvodičima.J. Literatura: 1. K. Gilbert. B. A. Springer. informatika o okolišu.orijentirani model podataka. Ibach. aplikacije. Springer Verlag. M. J. Luth: Solid-State Physics. Fizika optičke elektronike. Doseg silicija i budućnost nakon silicja.dr. C. Relacijske baze podataka. J.Boyd. Cordona:Fundamentals of Semiconductors. Branko Pivac. 1996 51 .sc. M.sc.P. S. Doc.sc. Cambridge University Press 2009. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof. Sinteza robusnog regulatora. C. C. Objektno .sc. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. Doc. M. J. 3. Objektno-relacijski model podataka. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije. 1981/H. H. Zoran Skočir. Pieter M. Ribbers: e-Business. Astrom. 1st ed.dr. Scharl: Environmental online Communication.Bonnans. arhitekture. Jadranka Pečar-Ilić. and Robert B. Addison-Wesley: New York 2. Heidelberg. Matematički opis. Springer-Verlag 1997.C. Literatura: 1.sc. M. Projektiranje samougađajućih regulatora. 1996. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži.dr. Vremenskoprostorni prikaz složenih podataka. Mehanizmi vodljivosti DNA. Organizational and Technical Foundations. John Wiley & Sons Ltd. Problem stabilnosti i robusnosti sustava. Literatura: 1.sc. Vanderberghe: Convex optimization. Wiley. Wellstead. upitni jezici SQL i PL/SQL. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka.F. Vesna Borjanović Električka. Connolly. Grimble (1994): Robust Industrial Control.Control and Signal Processing. John Wiley: Chichester 3. Dennis. 2.dr. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture. 2.M. New York. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova. P. Michael P. Thomas Connolly. Heidelberg.E. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21.J.dr. Predznanja: 1. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. stoljeća. SIAM Classics in Applide Mathematics. Utjecaj defekata na električka. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu. Papazoglou. Jr. Fizika kvantne elektronike. Springer Verlag. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. Upravljanje stohastičkih sustava.A. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. Wittenmark (1995): Adaptive Control.dr. Zoran Vukić. Doc. Modeli podataka. Konceptualno oblikovanje baze podataka. S.sc. J. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar.. Yu. Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori. Defekti u poluvodičima. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof. M. Carolyn Begg. T. E. Integracija heterogenih baza podataka.1. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. Begg: 3. 2004. P. Elektroničko poslovanje: koncepti. Sze: Physics of Semiconductors.

Analiza osjetljivosti.dr. networking protocols. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura.3. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI. Wehrle (Eds. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe. A. TCP/IP. mreže za isporuku sadržaja. 2th Edition. Postupci s rijetko punjenim matricama. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof. Steinmetz. John Hopkins University Press. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. Inc.dr. Fiege. Addison Wesley. koncepti međudjelovanja mreža. L. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. DORMS: Computer Networks and Internets. 1999. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama. III. nova generacija internetskih protokola. Kendrick. Revidirana simpleksna metoda. 2. računarstvo Predznanja: 1.dr. Kshemkalyani. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. Miljenko Mikuc. 1978 2. R. Protokoli na Webu . Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. D. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava. Springer-Verlag New York. and Systems. 2005. 2001. upravljanje vezom.sc. Literatura: 1. COMMER. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems. M. R. E. podrška pokretljivosti. Mühl. Prentice Hall. Damir Kalpić. II. Literatura: 1. K. van Steen. I. Noyes Publication. caching and traffic measurement. Tanenbaum.dr. McGraw-Hill. D. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice. kontrola toka i zagušenja. G. Opći linearni program. Višekriterijsko programiranje. Proširenja linearnog programiranja. Prentice Hall. Springer-Verlag New York. usmjeravanje. 1999-2000. performanse. 1981 52 . REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1. A. Donošenje investicijskih odluka. E. Park Ridge. Postupci odlučivanja. P.dizajn i arhitektura. USA. Edited by G. KRISHNAMURTHY.dr. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. J. S. Singhal: Distributed Computing: Principles.sc. 2. Prentice Hall 2007. McGuire. Problemski usmjereni protokoli. L. E. numeričke tolerancije i pogreške. Algorithms. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. B.sc. Komutirani IP. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). sigurnost. New Jersey. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata. 2006. 1988. D. Doc. 3.sc. Baltimore. LNCS. Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. sporazum. arhitektura mreže i protokola. Cambridge University Press. procedure i pravila komuniciranja. Inc. Literatura: 1. Prof. M. 2008.): Peer-To-Peer Systems and Applications.1. E.D.sc. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. Problem rezanja. Murtagh: Advanced Linear Programming. 3. skalabilnost. Skaliranje podataka. COMMER.

sc.sc. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane. P. obojane). JENSEN: Coloured Petri Nets. John Wiley. Prentice Hall.sc. PENGELLY: Component-based Network System Engineering. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente. 1982. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective. prijenosni. B. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. 1996. Kuchar. Admela Jukan Topologija. R. Literatura: 1.dr. NORRIS. agentski sustavi. Spirit. REISIG: Elements of Distributed Algorithms . PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems. KAZMAN: Software Architecture in Practice. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. CLEMENTS. J. Element. Sveoptička mreža. L. R. BASS. Studijski primjeri: komunikacija i mreže. 2000. pristupne i jezgrene funkcije. 1998.dr. A. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga. 1. Optička komutacija kanala. Springer-Verlag. DRIP. 1998. Prof. Extended Final Report of COST Action 266. Planiranje distribucijskih sustava Nositelji: Prof.dr. Antun Carić.dr.sc. A. Morgan Kaufmann Publishers. Prof. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. L.Modeling and Analysis with Petri Nets. Prof. K. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. Kontrolna ravnina. 3.dr. te informacijskog prometa. 2. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. M. DAVIS. Kimon P.dr. Michael J. Branko Mikac.sc. 2003. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. Dragan Jevtić. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture.dr. Addison Wesley. Artech House. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. M. Springer. Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. Kalpić. 2003. stohastičke. hijerarhijske. kontrolni. K. 2 and 3. 2. 2. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof. R.sc.3. Doc. Minea Skok Ljetni 53 . Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi. J. Inkret. Analiza raspoloživosti mreže. Mornar: Operacijska istraživanja. 1995. 3.dr. aplikacijski i uslužni. snopova i paketa.sc. Zagreb.sc. formalni postupak dekompozicije. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained. Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. 2nd edition. Slavko Krajcar. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. R. Doc. Ramaswami . 2002. O Mahony. University of Zagreb. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. Zagreb. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof. M. 1997. Vol. Englewood Cliffs. Programska mrežna arhitektura i protokoli. A. 3. N.dr. Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof. uloge međuopreme. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni. Literatura: 1. W. Literatura: 1.sc. Faculty of Electrical Engineering and Computing. vremenske. D. Zagreb.

J.dr. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela. Kigen Zagreb. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. metodologija prognoze.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof. V. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. Investment Performance and Analysis. 2003. SCADA sustavi. 1994 3.sc. Modeliranje opterećenja.S. Wiley. Predznanja: 1. 1998 2. Ugrađena proizvodnja. 3.sc. Rosenfeld. H. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici. A. L. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. topologije i staza). Roturier. H. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. Present-worth and cost-benefit principi. 2. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev. Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. Marcel Dekker. Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. Modeli za odlučivanje kod planiranja. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu. Literatura: 1. Carol A. Marcel Dekker. Lee Willis. Kvaliteta električne energije. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. H. hidroelektrana. A. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof. metode za procjenu tehnologija. 3. J. A. New York 1997. Kluwer Academic Publishers. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje. J. Murray: Electricity Markets. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene. Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja. Planiranje proiz. klasifikacija opterećenja i karakteristike. K. Vođenje razdjelnih mreža. procjena vršnih opterećenja i energije.dr. Zaštita u razdjelnim mrežama. Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora. Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. ISBN 0-471-10400-0 4. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. Marcel Dekker. T. New York 1998. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. Eydeland. Wiley 2002 5. Preference investitora s obzirom na rizik. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana.N. B. Proračun sigurnosti i pouzdanosti. Literatura: 54 . kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu. Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije. 2008.Osnove razdjelnih mreža. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. politike i profiti. Wiley/Finance. de Almeida. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji. Literatura: 1. New York 2002. Pricing and Hedging. Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. Automatizacija u razdjelnim mrežama. Energetske.

W. J. 3. Izvori smetnji i zaštitne mjere. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM). Vol. John Wiley & Sons. asinkroni rad. New York. 2001. R. RUSH: Network Protection and Automation Guide. France. Prof. S. 2002. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice. 1999.H. najvećeg kašnjenja. R. Alstom T&D. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). Prentice Hall PTR. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme. CICHOWSKI: Netzschutztechnik. 1996.dr. Liberti. Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema.. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja.dr. VWEW Energieverlag.Y. Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. North-Holland.dr. Izbor mjernih transformatora. A.S. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance. Propagacija vala. E. McGraw Hill Inc.sc. Frankfurt.Malinowsky: Power system operation. N. Unutrašnji kvarovi. Nesimetrična opterećenja. Podfrekvencijsko rasterećenje. slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. Pametni antenski nizovi. VDE Verlag. Liu: 'Real-Time Systems'. metodom konačnih razlika (FD. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije. A. S. C. Prof.. Periodičke strukture i metamaterijali. modeli propagacije. 2. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora. Models and Performance Analysis'. J.1. Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. Frankfurt am Main.sc. New York. Chapman & Hall/CRC.dr. Zlatko Maljković. Literatura: 1. M. 1995. J. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'. Murthy: Advanced load dispatch for power systems. Upper Saddle River. 1989. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja. 3. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. E. Levallois-Perret. 12 of Studies in Management Science and Systems Series. NP-kompletnost i NP-teško problematika.dr.Teil 1. 55 . Tietze: Netzleittechnik . Literatura: 1. Literatura: 1. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. Zvonimir Šipuš. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora. 2004. P. Prentice Hall. S. Greenove funkcije za različite strukture. Leung (ed.sc.H. PWS Press.S. 2. višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora. C.Y-T. Mariani. J. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova. 1994 2.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms.relej. Lokalna sučelja čovjek . Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof. London. 2000. R. približna i punovalna analiza. 1986 3. Sustav za automatsko razdvajanje mreža.sc.G. Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva. Komunikacija na razini bloka i elektrane. Posljedice kvarnog pogona. 2. VDE Verlag GMBH.sc. 1997. SpringerVerlag. T. Computer and Information Science Series. Miller. 2.

zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu. J. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja. Siniša Srbljić. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja. H. Deb. MPEG-7 i MPEG-21 norma. Uroš Peruško. audiosignal. Geffroy. Modeliranje logičkih kvarova. Teorija informacije Literatura: 1.C. Boston. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Swarz. Voas. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications.sc. H. Artech House. R.dr. Prof. Springer-Verlag. Siewiorek. Indeksiranje multimedijskog sadržaja. S.dr. The Theory and Practice of Reliable System Design. opis značajki. trodimenzijske slike. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. 2004. integritet računalnih sustava. videosignal. 2. vremenska i informacijska redundancija. Podacima. Sklopovska.sc. 4. Optimiranje raspodijeljenih programa. W. sheme za opisivanje. Zhang. Prof. Kluwer Academic Publishers.-C. neosjetljivosti na pogreške. Sigurnost. tekst. Springer. Bedford. 56 . statistička analiza Literatura: 1.dr. Metapodaci u multimedijskom sustavu. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. Digital Press.3. ispitljivost. IEEE Press. M. 3. Bechta. D. Predznanja: 1. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics. programska.sc. Information Science Publishing. Siu. Kosch. Funkcije pouzdanosti. 3. G. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. J. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama.sc. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava. Boca Raton. Pretraživanje slika na temelju sadržaja. 2002. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost. 2. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala. K.dr. Predznanja: 1. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval.sc.dr. Implementation. Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti. 2002. Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. Design. 2003. Auerbach Publications. 1992. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. osnove vjerojatnosti 2. Feng.-J. Boston. Razvoj alata za pretraživanje. Hershey. 2004. S. 2003. D. J. Jezici za opis sučelja i sredstava. Signali i sustavi 2. Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost. New York. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti. Motet: Design of Dependable Computing Systems. Svojstva raspodijeljenog programiranja. Gospodarenje podacima.

dr. Pretvornici takta. Life. E. R. Carnahan.sc.): Kalman Filtering and Neural Networks. Perfektno obnavljanje signala.dr. Nando de Freitas. Singh and M. H. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi. Bal. 1969. 1981. John Wiley & Sons. Pogreške odsjecanja.Predznanja: 1. J. Wheatley: Applied Numerical Analysis. Harsbarger. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija. Addison-Wesley. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije. F. višemodelska estimacija.sc. Estimacija stanja determinističkih sustava. Višetaktna obrada i njene primjene. 2000. A. Springer-Verlag. O. J. Reynolds: Mathematical Applications for Management. Haridi: Concepts. Literatura: 57 . Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. and Social Sciences. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. Polifazna dekompozicija. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja.sc. C. 2. K. Literatura: 1. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina. Inc. H. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. Wilkes: Applied Numerical Methods. New York. Ltd. John Wiley & Sons. 2. Prof. Jacobs. John Wiley & Sons Ltd. Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof. Springer-Verlag. Berlin. 2000 3. P. Prof. J. mjerenja. J. praćenje objekata itd.dr. M. Potpojasno kodiranje signala. Enkripcija govora i podataka. Langendoen: Modern Compiler Design. Agents.sc. 2001. učenje neuronskih mreža. John Wiley&Sons. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. Dvojna estimacija. Simon Haykin (Ed.sc. Programska potpora: Mathematica. J. 2001.sc.N. Branko Jeren. perceptualnom kodiranju audio signala. S. strukture. MathCad. Gerald. O. Sažimanje skupa mjernih uzoraka. HEATH. 1970.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Primjeri primjene u praksi. Arnaud Doucet. P. Ivan Petrović. Hrvoje Babić.): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems.dr. H.. Luther. Prof. Techniques. čestični filtri. D.. 2004 2. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof. MIT Press. and Models of Computer Programming. Van Roy and S. 3. slogovi. Grune. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju. New York. Processes. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima. Srbljić: Literatura: 1. B. G. Neil Gordon (Ed.dr. sonaru i radaru. spektralnoj analizi. sintezi signala u muzici. Literatura: 1. C. Dirk Shröder (Ed. prenošenja. Pretipkani AD i DA pretvornici. zaokruživanja. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. 3.dr. u obradi govora.P.

Mobilne robotske platforme.sc.V. C.W. M. structural neural and fuzzy logic approaches. Željka Car Definicija. Prentice Hall. J. Sanjit K. Heidelberg. 1999. M. Predznanja: 1. Načini prikupljanja i obradbe. Telemedicina. Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems. J. Zagreb. Ivica Crnković.dr.): Mobile Telemedicine. CRC Press.Kern. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. Zaštita podataka. P. A. 2001. odabrana poglavlja 2. H. Podrške sustavima učenja. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach. Y. R. električkih.sc. D. Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. toplinskih i akustičkih svojstava mine. Sveučilište u Zagrebu. Englewood Cliffs. New York. Springer Verlag. Mjerenja i metrika programskih procesa. neizrazita klasifikacija. Šantić: Biomedicinska elektronika. McGrawHill. signala i slika. 1993. 1995. Postupci izdvajanja značajki.): Medicinska informatika. J. neuronske mreže. Borenstein. Musen. Zagreb. Handbook of Medical Informatics.A. Sensors and methods for mobile robot positioning. Xiao.. NJ. Digitalna obrada signala. Medicinska naklada. Literatura: 1.. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof. Školska knjiga. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. Dr. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof. P. Verifikacija i 58 . Stanko Tonković.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing.Interoperabilnost.sc. S. Friedman. 1996.sc. University of Michigan. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Temeljne značajke medicinskih podataka. 1997. Statističke metode. 1998. A. Ezdravlje. odabrana poglavlja Literatura: 1.H.dr. Doc. Modeliranje programskih procesa. Feng. 2. Petrovečki (Ed.H. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks. 1989 3. Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof. Imperial College Press. M.dr. povijest i značaj programskih procesa. Fuzija senzora. 2008 3. Elektronički zdravstveni zapis. van Bemmel. doktorska disertacija. Laxminarayan. L. Upravljanje i navigacija. M-zdravlje. 2. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. A.sc. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva. Metode detekcije mina: detekcija metala.S. komunikacijske norme i protokoli. Normizacija. Englewood Cliffs. Klasifikacija i raspoznavanje. Zdravstvena i medicinska informatika. Prentice Hall. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical. 2. Medicinsko odlučivanje. Oppenheim. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina. A Computing and Networing Perspective. specifičnosti.2009. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. R. Chen (Ed. London. Ocjena klasifikatora. R. Istepanian..H.dr. Springer Verlag. 3.1. Everett. H.

Sommerville. John Wiley & Sons. 1988.upravljanje zahtjevima.H. Projektiranje topologije. Proces održavanja programskog proizvoda.sc. P. 2001. 2004. R. Agilne metode razvoja programskog proizvoda.dr. A. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama. R. M. Layout. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. 2005. Nikolić: Digital Integrated Circuits . 2001. Z.G. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. ekonomski aspekti primjene. AddisonWesley. Metode analize. Proces testiranja programskog proizvoda. 4th ed. elementi teorije projektiranja. Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. 2nd ed. Presmman.J. Kvaliteta programskih procesa. Optimiranje jalovih snaga. 1997. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. New York. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja. 2nd Edition. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja. I.dr. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof.. Gray. ŠTIH: Elektromagnetic Fields. Hurst. Chandrakasan. HAZNADAR. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda. Lewis. 2. R. Prof. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. 2000. 3. Prentice Hall. 2.dr. D. Software Engineering Literatura: 1. IEEE Press Wiley-Interscience. R. Pitman Publishing. Ž. P. projektiranje podržano računalom. Koncepcija baze podataka u projektiranju. 2. HAZNADAR.S. Waves and Numerical Methods. Addison. B. Literatura: 1. Metode i alati inženjerstva zahtjeva. provjera toploških pravila. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja.R. Školska knjiga. 2004. Galin. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success. Simulacija i analiza programskih procesa. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. Z.Wesley. 3. Stohastički model tokova snaga u mreži.sc. 2003. Ž.A Design Perspective. and Simulation. London. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. 3..sc. Elssamadisy. analognog i miješanog signala. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II. J.sc. Literatura: 1. Young. Metoda momenata. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Zagreb. ekstrakcija parametra i električka verifikacija. Predznanja: 1. Addison-Wesley. S. R. 2. HAWKES: The CADCAM Process. Software Enginnering. IOS Press. New Jersey. Effective Requirements Practices. Addison-Wesley. A. Metoda Monte Carlo.dr. 2009. Piscataway. Baker: CMOS Circuit Design. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 59 . Električko projektiranje sklopova digitalnog. Rabaey. Metoda konačnih elemenata. J.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation. Procesna dokumentacija. Sead Berberović.

A. Hyvärinen. MAC jedninica. Mayer-Lindenberg.Hanzo. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI. Amit Shoham. Vol. Predznanja: 1. bit-reversed i indeksno adresiranje. 2004 2. Friedrich: Dedicated Digital Processors.Wiley&Sons. Kecman. H.sc.-M. M. Modulacijski postupci višeg reda. C. W. Semi-supervised and Unsupervised Learning. Huang. STAGG.dr.Choi. FESB Split. Put podataka.Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas. Sustavi sa više podnosilaca (MC). Memorijska organizacija. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). cirkularno (modulo). EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis. McGraw-Hill Book co. Lee: DSP Processor Fundamentals. John Wiley. Primjene.sc. B. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. ALU jedinica. S. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja.J. P. Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi. E. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI). J. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1. Phil Lapsley. John Wiley & Sons. ISBN: 3-540-31681-7. protočnost. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije. arbitracija. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised. 17. 60 . Edward A. B. prekid. Adaptive Blind Suignal and Image processing. Temeljni modulacijski postupci. Literatura: 1. Razvojni alati. autoinkrement.sc. Edition . Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6. A. I. Načini adresiranja. Wiley-IEEE Press 2. Kodiranje. ARRILLAGA. Jeff Bier.dr. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). ISBN 0-470-84444-2 John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1. L. J. Methods in Hardware/Software System Design. Optimirani dijagram stanja modulacije. maksimumu negentropije. Oja: Independent componenet analysis. Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof. ARNOLD: Computer analysis of power systems. teorija informacija. Cichocki. June 1998. posmačni sklop. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. 2002 3. G. John Wiley.dr. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). gradijenti i optimizacija. 1. XVI. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije. Amari. New York. grananje. I K. Damir Seršić. T. kodirana modulacija (TCM).dr. WLANs and Broadcasting. Literatura: 1. J. 1968 2. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. arhitekture sabirnica. John Wiley & Sons 3. Petlje. Doc. 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof. Informacijsko-teorijski pristup ICA. V. 2002 2. January 1997. New York. 1996-2004. Instrukcijski skup. A. FFT. Karhunen.Munster. FIR.1. 3. Prentice-Hall PTR. Višekorisnički OFDM sustavi. 2000. M. T.January 2004. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR. Springer Series: Studies in Computational Intelligence. 1995.sc.

M. Pobuda i osjet. Prostorna rezolucija sluha. Springer Verlag.W. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka. 4. 3. Springer Verlag.sc.. C. Doc. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE). MIT Press. R. efikasnost.dr. Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer). klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. Tibshirani. A. 2003.. Test pripadnosti razdiobi. Stuttgart.3. R. vremenskih odnosa. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij. Hastie. dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. Allyn and Bacon. Inhibicijski procesi. 1999.dr.sc. 2.4th Ed. Academic Press. T. J.dr. HRTF. Friedman. Mallow's Cp). snalaženje u Matlabu Literatura: 61 . posebni efekti (cocktail-party. Usporedba i odabir metode. Analizatorska svojstva sluha. Hirzel Verlag. Temelji statističke analize podataka. 2001. J. 2002 3. Berry. instrumentalne varijable. Nadzirano i nenadzirano učenje.sc. Predznanja: 1. boje tona. kritični pojasevi. Blauert: Spatial Hearing. Subjektivna difuznost polja. kutijasti grafovi). Vrijeme analiziranja. J. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003. Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost. Anderson.Swensson: Coded Modulation Systems. metoda najveće izglednosti (ML). osnove teorije signala i sustava (poželjno. metoda momenata. J. Blauert: Communication Acoustics. timbra. ne i nužno) 4. osnove linearne algebre 3. Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). Fidell.dr. Berlin.B. Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti. 1997.. Franssenov itd.dr. Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof.: Survey of Text Mining: Clustering. Bojan Ivančević. B. Bojana Dalbelo Bašić. Efekti maskiranja. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger. grafovi raspršenosti. 2001.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining.sc. Classification. 2. Tabachnick. Literatura: 1. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici. Bayesova procjena. L: Using Multivariate Statistics. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. Zwicker. B. E. Cambridge. faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA). Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1. Percepcija prostora sluhom. J. 2006. Springer Series in Statistics. u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing. Doc. Opažaj visine. Odabrani linearni i nelinearni modeli.). and Retrieval. Monauralni i binauralni pristup.sc. S. Inference and Prediction. korelacija.G. Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja.

Osnove kompresije. Itov integral i Itova formula. spojnost. Moohinder S. random variables and stochastic processes. 2nd edition. 6th ed..sc. 3rd ed.W. doseg. Martingali. Prentice-Hall 1993 4. F. Literatura: 62 . Bevington. Grewal. 3rd ed. Papoulis: Probability. Ljung: System Identification: Theory for the User. najkraći put. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. Schoukens: System Identification.R. Stohastički integral. Prentice Hall 1997 10. 2nd edition. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Freund's Mathematical Statistics with Applications. IEEE Press 2001 6. Wiley 2003 9. H. Optimalni izgladjivači.. Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja. S. Angus P. John Wiley & Sons 1998 3.dr. najbliža točka. Smith: Applied Regression Analysis. Miller. presjek. Geometrijski algoritmi: konveksni obod. Osnove kriptografije. Pintelon. L. Bijeli šum. A. B-stabla. balansiranje.T. Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. G. Estimation Theory. Ergodski teoremi. Algoritmi nad znakovnim nizovima. 2006. Predznanja: 1. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof.R.sc. minimalno stablo. Predikcija i filtriranje. Prentice Hall 2005 8.sc.dr. McKean. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing.. Third Edition 3. Stohastički račun. Johnson. Draper. T. osnove teorije vjerojatnosti 2. maksimalni tok. Hogg..J. Seber. Doc. Beichelt: Stochastic Processes in Science. Brownovo gibanje. Spremnici. P. J. Pretraživanje u vanjskoj memoriji. Wiley 2003 5.A. D. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1. Neven Elezović. J. K. 6th ed.1. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof. Craig: Introduction to Mathematical Statistics. R.. Pearson Prentice Hall 2008 2.A. Binarna stabla: brisanje elemenata. Difuzijski procesi. Wienerov filtar. Engineering and Finance. Miller: John E. Igor Velčić Stacionarni procesi.M. Vremena zaustavljanja.W. Chapman & Hall. R.dr. 7th ed.W. M.F. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences. A. Lee: Linear Regression Analysis. Prentice Hall 2004 7. Generičko programiranje. Kalmanov filtar. McGraw-Hill. I. N. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis. A. 3rd Edition.V. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2. R. A Frequency Domain Approach. Standardna knjižnica predložaka. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj. D. Nelinearno filtriranje..

) 2. transport). Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. Applications and Design. Meissnerov efekt). HART: Introduction to Power Electronics. UNDERLAND I W. ROBBINS: Power Electronics: Converters. miješano stanje. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije. 1991. Napredne topologije učinskih pretvarača. VERGHESE: Principles of Power Electronics. faktor snage.W. T. Kvaliteta električne energije. C. KASSAKIAN.dr. vlastito Web izdanje.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. 3. Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr. Singapore. Prof. industrija. M. 2. 2005. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. 2004 Supravodljivost . 3. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. 1997.sc. B. 1997. 63 . Addison-Wesley. elektrotehnika. Zvonko Benčić. z-pretvarači. Predznanja: 1. Wiley. Londonova teorija. KNAPP. N. KASSAKIAN. 1986. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C. 3. kritična magnetska polja i struje. matrični pretvarači.1. World Scientific Publishing Co. M. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. (prijevod I i II dijela izvornika J. 2. Harmonici napona i struje trošila.. 2006. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. Dinamički modeli (usrednjeni. 2003. Taylor&Francis. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. Ispravljači.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof.OLIVA: Power Switching Converters. Zagreb. Graphis. Course Technology.sc. John Wiley. D.W. linearizacija modela) učinskih pretvarača. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. elektromotorni pogoni. J.sc. izmjenični pretvarači. Prentice Hall. V.knjiga. istosmjerni veleprijenosi). Fenomenološki Ginzburg-Landau model. istosmjerni pretvarači. D. izmjenjivači. SCHLECHT I G. G. P. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. Literatura: 1. P. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost. 2. CYROT. 1992. u prostoru stanja. F. Supravodljivi materijali I i II vrste. S. MOHAN. 3. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. Literatura: 1.ANG. aktivni i pasivni filtri.. M. filtri. A.dr. New York. AddisonWesley. G. 1990. F. neprekinuto napajanje. AddisonWesley. medicina. KITTEL: Introduction to Solid State Physics. M. SCHLECHT I G. C. Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. Harmonici napona i struje pojne mreže. C. ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++. 2000/2008. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials. Šk. 1992.dr. Termodinamička svojstva.

Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. Tehnologije fizičkog sloja mreže. HASSAN. San Francisco. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima. Hlađenje pod pritiskom. Paketska jezgrena mreža. A. Morgan Kaufman.dr.dr. Clarendon Press. STAVDAS. W.sc. 2. 2010. M. Gorislav Erceg. Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene. Pearson Prentice Hall. Ellis Horwood Limited. Rashladni mediji. Teorija električnih strojeva i transformatora 2. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva. K. 2004 3.sc. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. RAMAMORTY. WisPERC. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže.sc.J. M. Pregled novih materijala za električne strojeve. M. J. 3.dr.sc.A. 1995. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. BLAABERG: Control in Power Electronics. 2002. USA. Predznanja: 1. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof. Literatura: 1. Internet QoS. Finite Element Analysis of Electrical Machines. Literatura: 1. Springer-Verlag. LEONHARD: Control of Electrical Drives. Core and Metro Networks. 2004. Drago Ban. Upper-Saddle River. S. reluktantnim i koračnim motorom. England. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva. R. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva. T. 1989.sc. 1998. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof. Tehnologije sloja podatkovnog linka. W. High Performance TCP/IP Networking.dr. elektronički komutiranim motorom. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone. Mladen Kos. 1996. Oxford. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof. 2. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives. 64 .dr. ZHENG.sc. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama. Computer-Aided Design of Electrical Equipment. Kluwer Academic Publishers. T. IEEE Press. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. KAZMIERKOWSKI. Prof.dr. Mrežni sloj. Prof. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives. LIPO. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. JAIN. 3.zakoni sličnosti. Elektromagnetska polja Literatura: 1. USA. Doc. University of WisconsinMadison. Toplinska shema i proračun. 2. Virtualne privatne mreže. Introduction to AC Mahine Design. Estimacija varijabli. B. Model integriranih i diferenciranih usluga. SALON. 2001. R. KRISHNAN I F. Wiley. Servosustavi u mehatroničkim sustavima. 1996. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. Academic Press.4.

1976.S. Košara pokretnih usluga. "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace".sc. Morgan Kaufmann. Dubravko Pevec. Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. Gordan Ježić. Zentner E. J. Shaw. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima. Haykin. STACEY: Nuclear Reactor Physics. Wiley.Graphis. Ed. internetski višemedijski sustav. dugoročna evolucija pokretne mreže. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. Ronen. 2004. statistički pokazatelji i razvojni parametri. Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke. A. pružatelji usluga.dr. Zagreb.G. S.dr. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. 2004. pokretni virtualni mrežni operator. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". Studijski primjeri. Prof. New York.4.:Wireless Communications Principles and Practice. integracija s bežičnim mrežama. New York. New Jersey. 2001. Analiza izgaranja nuklearnog goriva. Literatura: 1. FI.dr.sc. Artech House. "Mobile Commerce and Wireless Computing". Multigrupna difuzijska teorija.Inc. KURI. Pearson Addison Wesley. Strouse. LTE. Boca Raton. N. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu. W.Antene i radiosustavi. K.sc.. J. 3. 2001. CRC Press. Communication Networking . G. Wiley. Ervin Zentner. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis. MANJUNATH. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof. 2. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga.sc.An Analytical Approach. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. New York. J. Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. 3. 2. M. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži. Globalni proračun jezgre reaktora.Y.dr. Dr.K. Artech House. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje. Literatura: 1. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Philips. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti.dr. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. HSPA. D. 1986. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala.sc. L. CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations. KUMAR. fiksno pokretna konvergencija. Rappaport T. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva. J. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. Literatura: 1. 2001. 1994 65 . Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti. Doc. 1996 3. J. Elliot.: Communication Systems. 2. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. Prentice Hall. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera. Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). uloga sadržaja.sc. DUDERSTADT. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. 2001. John Wiley & Sons.

Kevin M. 1405872764 2. New York. O'Brien and G. David M. Planiranje informacijskih sustava. 1998 3. Vesna Laci. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom. 3. Analiza stabilnosti. Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. Predznanja: 1. Usluge razvoja informacijskog sustava. Zagreb. 2007. Ocjena kvalitete sustava. Model protočnog računala.C. Preoblikovanje poslovnih procesa. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. Prospojne mreže. sprečavanje konflikata i zaglavljenja. 1999. Kevin L. Anoop Gupta.P. Passino. Zagreb. Školska knjiga. J. Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. Stjepan Bogdan. 007110710X 3. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. Literatura: 1. Nicol. Morgan Kaufmann Publishers. Arhitekture informacijskih sustava. 66 . 2007. Patterson. David A. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). John L. Prentice Hall. Upravljanje projektom informacijskog sustava. zaglavljenje i beskonačno čekanje. Osnove robotike. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. John S. Project Management for Information Systems. Carson. Enterprise Information Systems (13th edition). 2. matrice sustava. and J. Burgess. Upravljanje promjenama. Slobodan Ribarić.Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof.sc.dr. Stability Analysis of Discrete Event Systems. John Wiley & Sons Inc.sc. Singh.Yeates. ograničenost spremnika. Jerry Banks. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti.P. Razine paralelizma. Višeprocesorski sustavi . J. 2002. 4th Edition. Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof.načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. Graphis. max-plus algebra. Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi. Dijeljena memorija i koherencija podataka. Računala upravljana tokom podataka. Laudon. Zdenko Kovačić. Nelson. Marakas. Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. New York. Simultana višedretvenost (SMT). 2007. Projektiranje informacijskih sustava 2. Laudon. Cadle. Sistolička polja. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach.sc. Superskalarni procesori. David Culler. Vektorski procesori. McGrawHill. Literatura: 1. Arhitektura račnala RISC i CISC. Discrete-Event System Simulation. Barry L. J. Morgan Kaufman Publishers. 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 2. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 2006. 1996. K.dr. D. Utjecaj paralelizma na performansu računala.dr. skladišnih i proizvodnih sustava. Hennessy. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. Prentice Hall. Procjena i nabava programskih paketa. Prentice Hall. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. Petrijeve mreže.

P. Prentice-Hall. C. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije. Inc. Vladimir Mikuličić. 1995. Analiza neodređenosti: podataka. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola.dr. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer. and Management. 1998 2. Inc. Statistička podloga. Kaminskiy. Engelwood Clifs. and V.dr. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Prentice-Hall. stabla kvara. M. Wiley. I.Y. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti.dr. Gnedenko.. M. Analiza utjecaja na okoliš. Raspoređivanje prioriteta. 2004 67 . Y. Sigurnosni kriteriji i standardi. stabla događaja. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže.sc. B. New jersey. Metode: vrste kvarova i posljedica. Prof. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. modela i rezultata. Literatura: 1. A. 3. N. Inc.. John Wiley & Sons. New York. PFLEEGER: Security in Computing. analiza podataka i ekstremni događaji. Stuck.. Modern Cryptography Theory and Practice. W. E. B.Y.Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof. Wenbo Mao. Literatura: 1.sc.sc. V. !985 2. Istodobnost i paralelizam. Osnove upravljanja rizikom. 1997 3. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije. Sigurnost i percepcija rizika. Prentice-Hall. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava. Haimes: Risk Modeling Assessment. Inc. 1998. Analiza svojstava lokalnih mreža. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Modarres.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->