P. 1
Javne Potrebe u Kulturi 11

Javne Potrebe u Kulturi 11

|Views: 1,052|Likes:
Published by redakcija8225

More info:

Published by: redakcija8225 on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Sections

Sveukupna sredstva za djelatnost kulturno-umjetničkog amaterizma

Sredstva za 2011. ukupno: 7.825.600,00

Ustanove: 965.000,00

Nezavisna produkcija: 6.860.600,00

USTANOVE

(IZNOS)

NEZAVISNA

UKUPNO

A) PROGRAMI

965.000,00

4.839.500,00

5.804.500,00

CK NOVI ZAGREB

110.000,00

CK I INFORMACIJE
MAKSIMIR

80.000,00

CK TREŠNJEVKA

80.000,00

KC PEŠČENICA

80.000,00

KONCERTNA
DIREKCIJA ZAGREB

310.000,00

MCUK – REDOVNA
I POSUDIONICA
NARODNIH NOŠNJI

210.000,00

NS DUBRAVA

65.000,00

NS SESVETE

10.000,00

ZKM

20.000,00

B) MANIFESTACIJE

330.000,00

330.000,00

C) NATJECANJA,
ME
ĐUŽUPANIJSKA I
ME
ĐUNARODNA
SURADNJA PO
POZIVIMA

1.273.100,00

1.273.100,00

D) STIMULACIJA

100.000,00

100.000,00

E) PRENESENE
OBAVEZE IZ 2010.

318.000,00

318.000,00

SVEUKUPNO:

965.000,00

6.860.600,00

7.825.600,00

167

Kulturno-umjetnički amaterizam

Prijedlog sredstava u godini 2011.

A) PROGRAMI USTANOVA

965.000,00

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

110.000,00

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

80.000,00

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA

80.000,00

KULTURNI CENTAR PEŠČENICA

80.000,00

KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB

310.000,00

MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI
MCUK – POSUDIONICA NARODNIH NOŠNJI

40.000,00
170.000,00

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA

65.000,00

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE

10.000,00

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH

20.000,00

B) NEZAVISNI

6.860.000,00

a) Program

4.833.500,00

b) Manifestacije

330.000,00

c) Natjecanja, međužup. i međunarodna suradnja po pozivima

1.279.100,00

d) Stimulacija

100.000,00

e) Prenesene obaveze iz 2010. godine

318.000,00

SVEUKUPNO:

7.825.600,00

168

1. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM

Na poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2011. pristiglo je 507 programa od 314
predlagatelja iz svih područja kulturno-umjetničkog amaterizma - glazbenog, folklornog, plesnog,
dramsko-scenskog i likovnog. Programi su vezani uz amaterske manifestacije, natjecanja, festivale,
smotre, zatim programi za potrebe Grada Zagreba, akcije u okviru udruga koje promiču programe
održivog razvoja i zdravog grada, programi međugradske i međužupanijske kulturne suradnje s
posebnim naglaskom na međugraničnu i međunarodnu kulturnu suradnju, te područja od posebne
državne skrbi, izdavanje nosača zvuka i dr. Vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam (imenovano
temeljem Odluke o osnivanju kulturnih vijeća, Službeni glasnik Grada Zagreba, 22/93 i 7/97), radilo
je u sastavu: Josip Forjan predsjednik i članovi Joško Čaleta, Desanka Virant, Floria Galić i Ivan
Fiolić.

Vijeće se pri odabiru programa rukovodilo Kriterijima za utvrđivanje Programa javnih potreba
u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17, 15. srpnja 2009.), surađivalo je i sa
stručnim suradnicima u centrima za kulturu - organizatorima gradskih godišnjih susreta amatera za
pojedine djelatnosti, te kao podlogu koristilo godišnje biltene smotri/festivala u kojima se nalaze osvrti
stručnih komisija o viđenim programima.
Gradske ustanove kulture će tijekom 2011. godine realizirati brojne programe: Koncertna
direkcija Zagreb organizirati će 45. Međunarodnu smotru folklora; Kulturni centar Peščenica
organizirat će redovnu smotru kazališnih amatera - 35. SKAZ i 15. Festival zagrebačkih kazališnih
amatera, te održavati kazališne amaterske predstave i radionice; Centar za kulturu Maksimir
organizirat će 7. smotru likovnog stvaralaštva zagrebačkih amaterskih udruga. Sufinancirat će se
program rada Dječjeg kazališta Dubrava, a Narodno sveučilište Dubrava organizirat će 34. smotru
folklornih amatera grada Zagreba. Posudionica i radionica narodnih nošnji realizirat će manifestaciju
„Obnavljamo baštinu – revija rekonstruiranih i restauriranih narodnih nošnji Slavonije, Baranje i
Zapadnog Srijema“, program za koncert „Tamo preko Drave“ te osigurati nošnje za smotru folklornih
amatera i drugo. Međunarodni centar za usluge u kulturi organizirat će niz kvartovskih manifestacija,
susret dječjih lutkarskih grupa, te nastaviti organizirati koncerte u sklopu programa Etnoriznice.
Centar za kulturu Novi Zagreb organizirat će koncerte folklornih grupa, te pomoći u realizaciji
lokalnih manifestacija u Brezovici, Dugavama, Demerju, Kupinečkom Kraljevcu i Svetoj Klari;
Narodno sveučilište Sesvete organizirat će nastupe sesvetskih KUD-ova; Centar za kulturu Trešnjevka
organizirat će 5. festival pjevačkih zborova - Zagreb 2011. i Zagrebački glazbeni podij.
Dramsko učilište Zagrebačkog kazališta mladih realizirat će dramske, lutkarske i plesne
predstave i kreativne radionice te međužupanijsku i međunarodnu suradnju.
Udruga «Pasionska baština» organizirat će 20. manifestaciju pasionske baštine, KUD
„Preslica“ realizirat će „Međunarodni dječji folklorni festival“ , SKUD «I. G. Kovačić» manifestaciju
«Goranovo proljeće», udruga Hrvatski dječji festival organizirat će istoimenu manifestaciju. Udruga
„Ples i dijete“ organizirat će Festival malih plesnih formi, koji će se po prvi puta koristi kao podloga
za ocjenjivanje amatera suvremenog plesnog izričaja. U Zagrebu će se održati još brojne manifestacije
od interesa za razvoj gradskog kulturnog amaterizma.
Tijekom godine sufinancirat će se i programi manjinskih udruga, kao i udruga koje rade s
osobama s posebnim potrebama, programi braniteljskih udruga, te udruga koje se bave i prevencijom
neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.
U 2011. godini u Zagrebu će se 2. travnja obilježiti Svjetski dan autizma, u sklopu kojega će
nastupiti predstavnici kulturno-umjetničkog amaterizma grada Zagreba.
Sufinancirat će se obilježavanje značajnih obljetnica amaterskih udruga. U Zagrebu će se
posebna pažnja posvetiti očuvanju i revitalizaciji kulturnih vrijednosti stare gradske jezgre i Donjeg
Grada, te tradicijskih vrijednosti nekadašnjih ruralnih dijelova grada. Godina 2011. proglašena je
Europskom godinom volontera te će u prioritetu biti programi koji odgovaraju toj tematici. U 2011.
odvijat će se razmjena programa s amaterima u Pečuhu, te Europskim prijestolnicama kulture 2011. -
gradovima Tallin (Estonija) i Turku (Finska). Nastavit će se suradnja s gradovima prijateljima Grada
Zagreba (Beč, Budimpešta, Bologna, Krakow, Kyoto, Ljubljana, Mainz i dr.) U 2011. godini sustavno
će se raditi na jačanju suradnje s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, Turističkom zajednicom
Zagrebačke županije, Hrvatskom turističkom zajednicom, te Gradskim uredom za poljoprivredu i
šumarstvo.

169

A) PROGRAMI USTANOVA

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

Sredstva u 2011.

110.000,00

- folklorni koncerti,
- participacija u organiziranju manifestacija

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

Sredstva u 2011.

80.000,00

- 7. smotra likovnog stvaralaštva amatera grada Zagreba
- program izložbi
- Kazalište „Aruša“
- Muški komorni zbor „Sherzo piano“

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA

Sredstva u 2011.

80.000,00

- Zagrebački glazbeni podij: 5. festival pjevačkih zborova – Zagreb 2011.

KULTURNI CENTAR PEŠČENICA

Sredstva u 2011.

80.000,00

Zagrebačka scena kazališnih amatera:
- susreti kazališnih amatera Zagreba – 35. SKAZ i 15. FZKA
- otvorena scena zagrebačkih kazališnih amatera

KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB

Sredstva u 2011.

310.000,00

- 45. međunarodna smotra folklora

MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI

Sredstva u 2011.

40.000,00

- Kultura u kvartu Travno - kvartovske manifestacije
- Etnoriznica – etno scena
- koncert „Marijo Djevice, nebeska kraljice“ – marijanske hodočasničke pjesme
- programi na Sceni Travno

170

MEĐUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI – POSUDIONICA I
RADIONICA NARODNIH NOŠNJI

Sredstva u 2011.

170.000,00

- troškovi održavanja nošnji za smotru amaterskog folklornog
- manifestacija „Obnavljamo baštinu – revija rekonstruiranih i restauriranih narodnih
nošnji Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema“
- radionica tradicijskih vještina «Hrvatska etnoriznica», Brač
- priprema umjetničkih programa „Tamo preko Drave“

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA

Sredstva u 2011.

65.000,00

- 34. smotra folklornih amatera grada Zagreba
- Dječje kazalište Dubrava – program i radionice dramskog studija

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH – UČILIŠTE

Sredstva u 2011.

20.000,00

- dramske grupe (grčki kor, fizički teatar, improvizacije)
- teatar sjena
- glazbeno-scenska radionica
- sudjelovanje na amaterskim festivalima i smotrama u Hrvatskoj
- razmjena amaterskih programa sa srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu

NS SESVETE

Sredstva u 2011.

10.000,00

- nastupi KUD-ova sesvetskog područja (15 KUD-ova)

171

B) NEZAVISNI

A) REDOVAN PROGRAM

Sredstva u godini 2011.
4.833.500,00

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

1. AGAPE – UDRUGA GOSPEL ANSAMBL

5.000,00

2. AGRAM - Klub kulture

37.000,00

3. AMACIZ

Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kem. tehnol. studija
- MPZ V.Prelog
- Likovna galerija Amaciz

20.000,00

4. ANGELICO '09

5.000,00

5. ANGELUS, glazbeni atelijer

25.000,00

6. ANGELUŠ – vokalni ansambl

8.500,00

7. ARMORIN – udruga za promicanje klapa

5.000,00

172

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

8. BANJA LUKA - MPZ «Nada»

6.000,00

9. BISERNICA - ŽPZ

5.000,00

10. BLAJHERI - LU

7.000,00

11. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA za Grad Zagreb i
Zag. županiju

5.000,00

12. BOSILJAK ČUČERJE - HKPD

50.000,00

13. BOSNA SREBRENA – KUD

10.000,00

14. BRAĆE RADIĆA – HKD

42.500,00

15. BUKOVAC - KUD

68.000,00

16. CANTORES SANCTI MARCI
– Oratorijski zbor crkve Sv. Marka

34.000,00

173

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

17. CANTUS ANTE OMNIA – Pjevačka Udruga

17.000,00

18. CARPE DIEM – Udruga za promicanje likovne kulture

8.000,00

19. CENTAR ZA TRADICIJSKA GLAZBALA HRVATSKE

10.000,00

20. CESARICE - Klapa

15.000,00

21. COLLEGIUM PRO ARTE-ZBOR

20.000,00

22. COLLEGIUM PRO MUSICA SACRA

60.000,00

23. CRO DANCE – plesni studio

10.000,00

24. CROATIA - KUD

20.000,00

25. CULMENA

85.000,00

26. ČAROBNA FRULA - HGD

12.000,00

174

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

27. ČETIRI RUŽE - udruga

8.500,00

28. ČEŽNJA - MPZ

8.500,00

29. ĆAKULONE - Klapa

8.500,00

30. ĆIRILO-METODOV KOR

12.500,00

31. D. DOMJANIĆ, VUGROVEC - KUD

60.000,00

32. DERVENTSKO KOLO, posavski ZK

8.500,00

33. DIKA - KUD

4.000,00

34. DIŠEĆE ROŽE DVORANCI - udruga

7.000,00

35. DIŠPET - klapa

15.000,00

36. DIVERTIMENTO – studio povijesnog plesa

30.000,00

37. DJEČJI ZAGREBAČKI GITARSKI ORKESTAR

10.000,00

38. DRUŠTVO PRIJATELJA GLAGOLJICE
- Mješoviti zbor BAŠĆINA

8.500,00

175

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

39. DUBRAVA – KUD

10.000,00

40. DVD KAŠINA – limena glazba

15.000,00

41. DVORIŠTA – Domovina vrijednosti, rada i štovanja

8.500,00

42. EMIL COSSETTO - MPZ

20.000,00

43. ENTENTIN – FA

20.000,00

44. ETHNO

10.000,00

45. FIJAKER –udruga

25.000,00

46. FRANKOPAN REMETE - KUD

60.000,00

47. GAJ – KUD

29.000,00

48. GLAZBENI CENTAR MLADIH- Pjevački studio ZVJEZDICE

70.000,00

49. GOLUB - KUD

10.000,00

50. GRDELIN - klapa

20.000,00

176

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

51. GRIČ – KUD (VA)

12.000,00

52. GRUPA 69 – udruga likovnih umjetnika

30.000,00

HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ ZAGREB

53. - Ethno Croatia
- Plesne radionice

40.000,00

54. HORVATI – KUD

70.000,00

HRVATSKA ŽENA – društvo

8.500,00

55.

ŽPZ Hrvatica

56. HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD

17.000,00

57. HRVATSKO LIKOVNO DRUŠTVO

17.000,00

58. HRVATSKO-IZRAELSKO DRUŠTVO – KC SHALOM

8.500,00

HRVATSKO-MAKEDONSKO DRUŠTVO

59.

7.000,00

- ŽPZ „Ezerki“

INA - KUD

60.

- MPZ

20.000,00

177

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

61. IVAN FILIPOVIĆ – Komorni zbor

70.000,00

62. IVAN FILIPOVIĆ - KUD

8.500,00

63.

IVAN GORAN KOVAČIĆ - SKUD
- Akad. Zbor
- Folklorni ansambl
- Harm. orkestar

340.000,00

- MVA
- Studentsko kazalište
- Grupa za međunarodni folklor

64. I. IVANČANA, Dr.- Zagrebački folklorni ansambl

120.000,00

65. IVAN PL. ZAJC - HPZ

40.000,00

66. IZIDOR – KUD

4.000,00

67. JANJEVO - MPZ

10.000,00

178

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

68. JELSA KUD - klapa

10.000,00

69. KARLO BENKO, Moravče - KUD

5.000,00

70. K.U.K.

60.000,00

71. KADENCA KUD - MPZ

8.500,00

72. KELKOPE – plesna grupa

42.500,00

73. KIKIĆI – dječji zbor

8.500,00

74. KOLO – Folklorna skupina

5.000,00

75. KOMIN I SNJEŽANIN – mješovita klapa

12.000,00

76. KONCEPT 2001

34.000,00

77. KORALDE - ŽVA

10.000,00

179

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

78. KORANA, ZU Kordunaša

10.000,00

79. KRALJ ZVONIMIR - MZ

15.000,00

80. KRSTE MISIRKOV – Makedonsko KD

7.000,00

81. KULTURA NOVA

15.000,00

82. KUPINEČKI KRALJEVEC - KUD

25.000,00

83. KURIJA 7 DO 77

60.000,00

84. KUSTOŠIJA - KUD

8.500,00

85. LAUDATE – Renesansni ansambl

12.000,00

86. LEOPOLD MOZART – zbor, ZOKOR

17.000,00

87. LIBERDANCE - ansambl slobodnog plesa

17.000,00

88. LIRA - MPZ

17.000,00

89. LOTOS - udruga

5.000,00

90. M.A.U.Z. – Multimedijalna amaterska udruga Zagreb

20.000,00

180

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

91. MALI DOM – Zagreb

50.000,00

92. MANSARDA

30.000,00

93. MARCO POLO – ansambl

3.000,00

94. MATER LIBERTATIS, VA

8.500,00

95. MATIJA GUBEC – KUD

8.500,00

96. MEDVEŠČAK, ŽPZ

8.500,00

97. MEGABLAST – plesni klub

20.000,00

98. MINSTREL – ansambl za ranu glazbu

15.000,00

99. MLADI PRIGORCI ŽERJAVINEC – KUD

12.000,00

181

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

100. MLADOST ODRA – KUD

52.000,00

101. MOZARTINE – dječji zborovi

10.000,00

102. NIKOLA TAVELIĆ, MPZ

17.000,00

103. NIKOLA TESLA – KUD

5.000,00

104. NINA – plesni studio

12.000,00

105. NOSTALGIJA - klapa

8.500,00

106. NOVI ŽIVOT – dramski studio slijepih

50.000,00

107. NOVO BRESTJE – KUD

30.000,00

108. ORAČ, DEMERJE – KUD

65.000,00

109. ORAČ, MALA MLAKA – KUD

10.000,00

110. OZANA – udruga

5.000,00

111. PALMA – MPZ

30.000,00

112. PANIS ANGELICUS – MPZ Sv. Barbare

17.000,00

182

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

113. PEŠČENICA KUD MATICE UMIROVLJENIKA

8.500,00

114. PETRADA – klapa

5.000,00

115. PLES I DIJETE – PLESNA SKUP.

25.000,00

116. PLESNI SOLISTI CODA

25.000,00

117. PLESNI KLUB AKCIJA

15.000,00

118. PLEŠIMEDO - udruga

30.000,00

119. PLJEŠEVICA, lička izvorna skupina

17.000,00

120. PODGORAC GRAČANI - HSPD

77.000,00

121. PREČKO, GERIJATRIJSKA UDRUGA, UP zbor

4.000,00

122. PREPUŠTOVEC - KUD

45.000,00

183

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

123. PRESLICA – Blato, KUD

70.000,00

124. PRIGOREC MARKUŠEVEC - KUD

75.000,00

125. PRIGOREC SESVETSKI KRALJEVEC – KUU

48.000,00

126. PRIGORSKI PAJDAŠI – KUD
Glavnica Donja (R)

5.000,00

127. PRIGORSKI ZDENEC – KUD

20.000,00

128. PROSVJETA – SKD ( R )

5.000,00

129. PUNKOŠIPAK - dramska

12.000,00

130. REMETE - FIS

40.000,00

131. ROMSKO SRCE - KUD

8.500,00

184

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

132. RUŽA PRIGORJA – KUD

15.000,00

133. SAGENA - klapa

8.500,00

134. SAKE - udruga za kreativan rad branitelja

65.000,00

135. SARA ART - udruga

12.000,00

136. SESVETE - KUD

40.000,00

137. SESVETSKA SELA – KUD

100.000,00

138. SESVETSKA SOPNICA – KUD ( R )

10.000,00

139. SIJAČ – KLUB MLADIH
Zbor mladih ALLEGRO

10.000,00

185

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

140. SIJAČ, LUČKO – KUD ( R )

50.000,00

141. SINAC – zavičajno društvo

20.000,00

142. SLOBODA HOKUD - MPZ

10.000,00

143. SLOGA, HGGD - Mandolinisti

27.000,00

144. SLJEME ŠESTINE HSPD

43.000,00

145. STARO BRESTJE – KUU

30.000,00

146. STENJEVEC - KUD

10.000,00

147. STUDIO ZA SUVREMENI PLES - podmladak

36.000,00

148. SVETA ANA – KUD, Odranski Obrež

52.000,00

186

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

149. SVETA KLARA - KPD

55.000,00

150. SVIJET TIŠINE – likovna udruga

12.000,00

151. ŠOKADIJA – udruga

60.000,00

152. ŠPANSKO – Muški VA

8.500,00

153. TANAY – likovno učilište

20.000,00

154. TIRENA - dramski studio

22.000,00

155. TREŠNJEVKA - OKUD

58.000,00

156. TUROPOLJKE - PD

8.500,00

157. UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA GRADA ZAGREBA

10.000,00

158. UDRUGA GRAĐANA GRADSKE ČETVRTI TRNJE

3.000,00

187

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

159. UDRUGA PRIJATELJA HRV. BOŽIĆNIH JASLICA

5.000,00

160. UDRUGA SLIJEPIH ZAGREB - VA

15.000,00

161. UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE

8.500,00

162. USPINJAČA –udruga

17.000,00

163. VALENTINOVO - KUD

8.500,00

164. VATROSLAV LISINSKI - VA

10.000,00

165. VEM – plesni studio

8.500,00

166. VESELI PRIGORCI – KUD Jesenovec

10.000,00

167. VRAPČANCI - FA

15.000,00

168. VRHOVJE – KUD župe Dubranec

34.000,00

169. ZAG - udruga

8.500,00

170. ZAGREBAČKI DJEČACI – PZ

25.000,00

171. ZAGREBAČKI FOTO KINO SAVEZ

38.000,00

188

Red.
br.

Predlagatelj

Sredstva u 2011.

172. ZAGREBAČKI MALIŠANI

25.000,00

173. ZAGREB-MARKOVAC, FA

140.000,00

174. Zagrepčanke i dečki – plesni zbor

17.000,00

175. ZAFAZ - Zajednica folklornog amaterizma grada Zagreba (R)

170.000,00

176. ZAJEDNO - LU

15.000,00

177. ZORA – KUD Adamovec

5.000,00

178. ZVONO - MPZ

8.500,00

179. ŽELJEZNIČAR - HKUD

90.000,00

180. ŽEPČE - KUD

8.500,00

181. ŽIDOVSKA OPĆINA - plesna grupa OR HAŠEMEŠ

15.000,00

182. ŽUMBERČANI- KUD

30.000,00

UKUPNO:

4.833.500,00

189

B) MANIFESTACIJE

330.000,00

Red.
Br. Predlagatelj

Prijavljeni program za 2011.

Sredstva u 2011.

1.

PRESLICA KUD

MEĐUNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL
DJECE I MLADIH

40.000,00

2.

KUD PRIGOREC
S. KRALJEVEC

11. PRIGORSKI DAN U S. KRALJEVCU

15.000,00

3.

PRIGORSKI DAN –
UDRUGA

8. PRIGORSKI DAN

30.000,00

4.

D. DOMJANIĆ –
VUGROVEC

4. VUGROVEČKO MIHOLJE

40.000,00

5.

PASIONSKA BAŠTINA 20. PASIONSKA BAŠTINA

60.000,00

6.

SKUD I. G. KOVAČIĆ 48. GORANOVO PROLJEĆE

30.000,00

7.

HRVATSKI DJEČJI
FESTIVAL- UDRUGA 18. HRVATSKI DJEČJI FESTIVAL

20.000,00

8.

PLES I DIJETE

FESTIVAL MALIH PLESNIH FORMI

40.000,00

9.

ETHNO d.o.o.

FESTIVALČIĆ DJEČJEG FOLKLORNOG
STVARALAŠTVA – „NAŠE KOLO VELIKO“

10.000,00

10. DALMATINSKE
KLAPE GRADA
ZAGREBA

CIKLUS KONCERATA DALMATINSKIH
KLAPA GRADA ZAGREBA U HGZ-U

25.000,00

11. CENTAR ZA
TRADICIJSKA
GLAZBALA

5. HRVATSKI GAJDAŠKI FESTIVAL

20.000,00

UKUPNO:

330.000,00

C) NATJECANJA, MEĐUŽUPANIJSKA
I ME
ĐUNARODNA SURADNJA PO POZIVIMA 1.279.100,00

D) STIMULACIJA

100.000,00

E) PRENESENE OBAVEZE IZ 2010. GODINE

318.000,00

190

B/ MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA, MEĐUGRADSKA
KULTURNA SURADNJA I GRADSKE MANIFESTACIJE

Sredstva u 2010.

Sredstva u 2011.

9.958.500,00

9.650.500,00

A/ Međunarodni programi

1. Međunarodni programi po djelatnostima

4.468.200,00

2. Suradnja Grada Zagreba s gradovima prijateljima

300.000,00

3. Gostovanja po pozivu

910.000,00

4. Projekti umjetnika na međunarodnoj sceni

972.300,00

B/ Međugradska suradnja

1.300.000,00

C/ Međužupanijska suradnja

500.000,00

D/ Gradske manifestacije

1.200.000,00

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu javila su
se 198 predlagatelja (institucija, umjetnika pojedinaca i nezavisnih grupa) sa 365 programa.
Vijeće se razmatrajući programe međunarodne kulturne razmjene rukovodilo usvojenim
kriterijima te je dalo prednost već započetim kazališnim, plesnim, glazbenim, filmskim
projektima, ili projektima urbane kulture, kulture mladih..Također odobrilo je stručna
usavršavanja za umjetnički deficitarna zanimanja i podržalo gostovanja stručnjaka svih
umjetničkih područja. Treba istaći gostovanja stranih ansambala, umjetničkih skupina od
interesa za Grad Zagreb (izvedba hrvatskih djela, glazbenih, dramskih, plesnih i dr.), kao i
recipročna gostovanja eminentnih hrvatskih umjetnika u svijetu. Prioritet su gostovanja u
prostorima prepoznatim u sredinama (javni izložbeni prostori, koncertne dvorane, kazališta) u
kojima se realiziraju godišnji programi institucija s kojima se surađuje.
Vijeće također podržava suradnju Grada Zagreba sa gradovima prijateljima, te projekte
započete sa partnerima iz Europsjke unije.
U scenskoj umjetnosti ističemo gostovanje ansambla Lado u Izraelu, Bacači sjenki u
Sarajevu i Beogradu; BADco. u Stockholmu, Kotrijku i New Yorku; Dramskog studija
slijepih u BiH i Austriji; EkS-scena u Sao Paolu, Grupe Kugla u Beču, Potsdamu i
Kopenhagenu; Kazališta Mala scena u Austriji, Italiji, Rusiji i Japanu; Novog kazališta u
New Yorku; Teatra EXIT na festivalima u Rumunjskoj, Italiji, Mađarskoj, BiH i Sloveniji;
Zagrebačkog plesnog ansambla u Weimaru, te brojna europska gostovanja i koprodukcije
Plesnog ansambla TALA i Zagrebačkog kazališta mladih u Velikoj Britaniji, Njemačkoj,
Italiji, Turskoj, SAD-u, Srbiji i Sloveniji.
Sufinanciraju se stručna usavršavanja mladih plesača i koreografa na europskim plesnim
akademijama suvremenog plesa.
U muzejsko galerijskoj djelatnosti ističemo nastup Ivane Franke u Veneciji,
sudjelovanje hrvatskih umjetnika na Media Art China 2011. u organizaciji UO Kontejner, po
pozivu predstavljanje Muzeja prekinutih veza u Brazilu i SAD-u, Muzej grada Zagreba
nastavlja pripreme Projekta Milka Trnina, Muzej suvremene gostuje u Weimaru, Beču i
Beogradu; UO WHW predstavlja zagrebačke umjetnike na Štajerskim jesenima i na 10.
bijenalu u Sharjahi; Tihomir Lončar i Vladimir Meglić u Pečuhu, Kristina Leko u Berlinu,
Lala Rašić u Grazu i Beču;

191

U knjižničnoj djelatnosti sufinancirat će se razmjena pisaca u organizaciji Hrvatskog
centra PEN-a Zagreb i HDP-a, te glazbeno pjesničke večeri Grad koje Centar za kulturu i
film „ A. Cesarec“ organizira u Njemačkoj i Austriji.
Vezano za film i audio-vizualnu kulturu predloženo je sufinanciranje međunarodnih
radionica na Akademiji dramskih umjetnosti, međunarodni programi FACTUM-a, Hrvatskog
filmskog saveza, Nucleusa, Kino kluba Zagreb, Zagreb filma, UO Film Protufilm, te Udruge
za audiovizuelna istraživanja 25. FPS – međunarodna prezentacija Internacionalnog festivala
eksperimentalnog filma i videa, te prezentacije Animafesta.
U programima urbane kulture i kulture mladih izdvajamo programe 11. međunarodnog
festivala studentskog i nezavisnog kazališta (test!); intenzivne cirkuske radionice Udruge
Triko; programe Udruge MIKS, Male performerske scene; Festival Perforacije u New Yorku i
Queer Zagreb u Amsterdamu u organizaciji Domina.
U glazbenoj djelatnosti sufinancirat će se međunarodni programi HGM-a, gostovanja
Gudačkog kvarteta Rucner u Australiji (hrvatski autori), Hrvatskog baroknog ansambla u
Italiji i Sloveniji; Cantus ansambla u Beču, Duesselfdorfu, Beverlou; biNg bang ansambla u
Rusiji i Rumunjskoj;Također zbor Muzičke akademije nastupit će u Budimpešti, Ljubljani,
Grazu i Beču. Također sufinanciraju se umjetnička usavršavanja mladih glazbenika kao
samostalni međunarodni nastupi Lovre Pogorelića, Nine Kobler, Tajane Vukelić i drugih.

A. MEĐUNARODNA SURADNJA

Međunarodni programi po djelatnostima

PROGRAM

ODOBRENA SREDSTVA

Kazalište, ples

1

Akademija dramske
umjetnosti

Next generation

Kopenhagen

3.000,00

Montaža glazbe

Zagreb

2.000.00

2

Ansambl Lado

gostovanje

Izrael, ljeto 2011.

20.000,00

ISPA, kongres

New York, siječanj
2011.

5.000,00

ISPA, kongres

Toronto, lipanj 2011.

5.000,00

3

Bacači sjenki

Eksplicitni sadržaji, gostovanje Sarajevo, listopad, 2011.

8.000,00

Eksplicitni sadržaji, gostovanje Beograd, veljača, 2011.

8.000,00

Eksplicitni sadržaji, gostovanje Subotica

8.000,00

4

BADco. Bezimeno
autorsko društvo

Objektno – orjentirana analiza i
Odgovornost za sliku

Stockholm, Kortrijk

14.000,00

1 siromašan i jedna 0

New York, ožujak 2011.

25.000,00

5

BOFOR – ART d.o.o. Nora Krstulović, dodjela
godišnje europske nagrade

St. Petersburg

4.000,00

6

Centar za dramsku

Politike gledateljstva

Zagreb, listopad, 2011.

6.000,00

7

De facto – kazališna
grupa

Umjetnica tijela/Nosferatu

Zagreb, studeni 2011.

5.000,00

8

Dramski studio
slijepih i sabovidnih
Novi život

gostovanje

BiH, Austrija

20.000,00

9

EkS-scena

Gostovanje ne Festivalu
suvremenog plesa

SaoPaolo, studeni 2011.

20.000,00

10

EUROKAZ

Focus on Art & Science in
Performing Art

Druga faza europskog
projekta

36.000,00

11

Ana Genzić

Baletni seminar

Skopje

3.000,00

192

12

Grupa Kugla

Cefas (Okovani ljudi)

Rujan, 2011. Beč

10.000,00

Cefas (Okovani ljudi)

Studeni, 2011. Potsdam

10.000,00

Kopenhagen

15.000,00

13

Pavle Heidler

Umjetničko usavršavanje

P.A.R.T.S., Bruxelless

10.000,00

14

Histeria Nova

Crollaterall Movement,
rezidencijalni, majstorski
seminar

Berlin, lipanj, 2011.

5.000,00

15

Hrvatski centar
ASSITEJ

Kongres i susret predstavnika
nacionalnih ogranaka

Kopenhagen, svibanj,
2011.

6.000,00

16

Hrvatski centar za
dramski odgoj

Sudjelovanje u radu IDEA-e

Ankara, 2011.

5.000,00

17

Hrvatski centar ITI

Hrvatski showcase

Studeni 2011.

55.000,00

Croatian Theatre 5

10.000,00

Svjetski ITI, članarina

7.000,00

Svjetski kongres ITI

Fujairahi, siječanj 2011

12.000,00

18

Hrvatski institut za
pokret i ples

Choreoroam

70.000,00

City to City Cabaret

15.000,00

E-EST_WHERE

20.000,00

19

Hrvatsko društvo
profesionalnih baletnih
umjetnika

Stručno usavršavanje i
istraživanje na University of
New England

Armidale, siječanj –
rujan, 2011.

20.000,00

Baletna grupa Croatia,
gostovanje

Singapur, Malezija,
travanj, 2011.

45.000,00

27. svjetski kongres

La Falda, 5. – 9. siječnja
2011.

5.000,00

Ljetni baletni seminar

Budimpešta, kolovoz,
2011.

15.000,00

Međunarodno natjecanje
baletnih plesača Mia Čorak

2011.

30.000,00

20

Kazališni epicentar

Forum dramskih pisaca

15.000,00

Redateljski seminar

7.500,00

21

Kazališno scenska
udruga Pozor

Bez trećega, Ženikovi jadi,
Osobne stvari, gostovanja

BiH, Crna Gora

15.000,00

22

Kazalište Mala scena

Patchwork Family,
koprodukcijski projekt

Austrija, Italija, Rusija,
Japan, Korea

5.000,00

Priča o oblaku, gostovanje

Kairo, lipanj, 2011.

7.000,00

Ana i Mia, gostovanje

Okinawa, srpanj, 2011.

20.000,00

23

Andrea Kovačić

Sudjelovanje na Kongresu
ISPA-e

New York

5.000,00

24

Marmot

Irma Omerzo

Umjetničko
usavršavanje, Pariz

10.000,00

25

Međunarodni kulturni
centar

Gostovanje ansambla opere bb Mostar, svibanj, 2011.

10.000,00

Gostovanje ansambla Opere bb Maribor, lipanj, 2011.

10.000,00

26

Novo kazalište

Machbeth after Shakespeare

New York, ljeto, 2011.

40.000,00

27

Planet Art

Međunarodna gostovanja,
Stilske vježbe, Prekidi, Zečja
rupa

Podgorica, Ttivat

12.000,00

28

Plesni centar TALA

gostovanje

Almada, studeni, 2011.

15.000,00

gostovanje

Charleroi, ožujak, 2011.

20.000,00

gostovanje

Lille, ožujak, 2011.

20.000,00

gostovanje

Ipswich, svibanj, 2011.

15.000,00

gostovanje

Cipar, svibanj, 2011.

20.000,00

Nomad Dance Academy

List. 2010-rujan 2011

30.000,00

29

Plesni centar PULS

Plesna radionica B. Caverna

Zagreb, travanj/svibanj,
2011.

3.000,00

Plesna radionica Bruno Isaković Zagreb, listopad/studeni,
2011.

3.000,00

193

27. svjetski kongres CID,
gostovanje

Argentina, 5. – 9.
siječnja 2011.

7.000,00

Svjetski kongres plesnog
istraživanja, gostovanje

Grčka, 6. – 10. srpnja
2011.

7.000,00

30

Sonja Pregrad

Simjte se/Smejte se

Zagreb/Ljubljana,
kolovoz, listopad 2011.

10.000,00

31

Ana Samovojska

Umjetničko usavršavanje

Codarts, Amsterdam

10.000,00

32

Sodaberg koreografski
laboratorij

Next: skica za bolja vremena

Berlin, Tagreb, veljača-
studeni, 2011.

20.000,00

33

Studio za suvremeni
ples

Pomrčina

Zagreb, prosinac, 2011.

10.000,00

Međunarodne radionice

Zagreb, tijekom 2011.

20.000,00

gostovanje

Ljubljana, ožujak, 2011.

25.000,00

34

Dražen Šivak

Preci – Dva brata različitih
majki

Medellin, 30. 08. – 10.
09. 2011.

20.000,00

35

Teatar Exit

Međunarodna suradnja

Rumunjska, Mađarska,
Italija, BiH, Slovenija,

100.000,00

36

Teatar Rugantino

gostovanja

BiH, CG, Srbija

15.000,00

37

Trutin art d.o.o.

Cinco i Marinko, gostovanje

BiH

10.000,00

38

Udruga „Kazalište,
vizualne umjetnosti i
kultura gluhih –D“

Sudjelovanje na festivalu Clin
d'oeil

Reims, srpanj, 2011.

10.000,00

16. svjetski kongres Svjetske
federacije gluhih

Durban, srpanj, 2011.

11.000,00

39

Udruga profesionalnih
plesnih umjetnika
PULS

28. svjetski kongres plesnog
istraživanja

Didimoticho, 06. – 10.
srpnja 2011.

7.000,00

40

Zagrebački baletni
solisti

Breza, gostovanje

Beograd, Ljubljana

20.000,00

41

ZKM

Međunarodna gostovanja

200.000,00

42

Zagrebački euritmijski
ansambl IONA

The Secret Rose

Škotska, 23. 06. – 07.
04. 2011.

10.000,00

43

Zagrebački plesni
ansambl

Gostovanje predstave UTF-8

Weimar, 26. – 30.
svibnja 2011.

21.000,00

Članstvo u ISPA, sudjelovanje
na kongresima

New York, Toronto

20.000,00

44

Mia Zalukar

Umjetničko usavršavanje.

SEAD, Salzburg

15.000,00

45

Žar Ptica

Naj...Naj... festival

Međunarodna selekcija

200.000,00

46

Badco

Međ. projekt „Odgovornost za
sliku“

Antverpen, Štokholm

140.000,00

Muzejsko galerijska djelatnost

47

Akademija likovnih
umjetnosti

Transform 2011.

Sofija, travanj, 2011.

10.000,00

Frigyes Konig, izložba

Zagreb, ožujak, 2011.

5.000,00

48

Arhitekst

Dani Orisa 2011.

Zagreb, listopad 2011.

20.000,00

49

Atelijeri Žitnjak

Međunarodna umjetnička
razmjena

Duesseldorf, Zagreb

25.000,00

50

Nina Bačun

Alternative Futures Practice

Stockholm, 2011.

10.000,00

51

Banana gerila

Tea Tupajić, Petra Zanki,
umjetnička rezidencija

New York, ožujak 2011.

12.000,00

Tea Tupajić, Petra Zanki,
umjetnička rezidencija

Montemor O Novo,
srpanj, 2011.

5.200,00

52

Milivoj Bijelić

ET IN Barbaria Ego, instalacija Bochum, Zagreb, Bribir

20.000,00

Razoritelji i obnovitelji,
međunarodni simpozij

Duesseldorf, Zagreb,
Bribir

10.000,00

53

Željka Blaškić

Trans Destinacija

New York, siječanj,
2011. /Kansas City,
ožujak 2011.

10.000,00

194

54

Bruketa&ŽinićOM

Ideje – jedini stvarni kapital

Ljubljana

20.000,00

55

Dora Budor, Maja
Čule

izložba

Brooklyn, New York,
siječanj, veljača, 2011.

15.000,00

izložba

Beograd, 2011.

5.000,00

56

DeLVe/Institut za
trajanje, mjesto i
varijable

Prag 2011, Izvađeni iz gomile
III: Priroda, (Ne)Akcija,
Odgođena publika

Prag, lipanj, 2011.

7.500,00

Meksiko 2011: Gdje se sve tek
treba dogoditi: Na rubu bez
povrtaka

Meksiko, kolovoz, 2011.

7.500,00

57

Etnografski muzej

Izložba Moć boja. Kako su
boje osvjile svijet

Tuchersfeld

30.000,00

58

Ivana Franke

Prezentacija instalacije „Seeing
with eyes closed

Venecija, lipanj, 2011.

37.000,00

59

Galerija Miroslav
Kraljevi
ć

Mark Tribe

Zagreb, lipanj, 2011.

5.000,00

Asier Mendizabal

Zagreb, studeni, 2011.

5.000,00

60

Gliptoteka HAZU

Suvremena japanska
arhitektura

Zagreb, srpanj, 2011.

10.000,00

61

Hrvatski fotosavez

XVI međunarodni fotografski
doživljaj baštine

Tijekom 2011.

20.000,00

62

Hrvatsko dizajnersko
društvo

Dan D

Zagreb, lipanj, 2011.

20.000,00

63

Hrvatsko društvo
likovnih umjetnika

Hrvatsko austrijska razmjena

Beč

25.000,00

Rezidencijalni programi, Ilica
225

Zagreb

12.000,00

EERE , Program
istočnoeuropske rezidencijalne
razmjene

Zagreb

7.000,00

64

Hrvatsko grboslovno i
zastavoslovno društvo
24. međunarodni veksilološki

kongres

Washington

7.000,00

MA: ZENIT, izložba

Budimpešta

7.000,00

65

Institut za suvremenu
umjetnost

Continental breakfast

Tijekom 2011.

16.000,00

YVAA

Proljeće, jesen 2011.

4.000,00

66

Kontejner/biro
suvremene umjetni
čke
prakse

Media Art China 2011

Peking, kolovoz, 2011.

30.000,00

Labirint

Muzej prekinutih veza

Rio de Janeiro, Buenos
Aires, siječanj, veljača,
2011.

50.000,00

Muzej prekinutih veza i
promocija projekta

Philadelphia, ožujak
2011.
New York, svibanj, 2011.

50.000,00

67

Likovni art design
centar LADICA

Suvremena keramika Kosova

Zagreb, 2011.

5.000,00

68

Martina Miholić

Stručno usavršavanje

London, 2011.

10.000,00

69

Kata Mijatović, Zoran
Paveli
ć

Umjetnička rezidencija

Nizozemska

15.000,00

70

Moderna galerija

Hrvatska umjetnost u
europskom kontekstu od 1873.
do 1933.

Ulm, 21. 10. 11. – 8. 1.
12.

20.000,00

71

Muzej grada Zagreba Projekt Milka Trnina, priprema New York, Boston,
Leipzig, Muenchen,
Bayrouth

20.000,00

72

Muzej suvremene
umjetnosti

Rezidencijalni programi

14.000,00

Drugarica a la mode

Beograd, 2011.

20.000,00

195

Eksperiment s avangardom –
EXAT 51, transkulturalne
reference i utjecaji, priprema

Weimar, 2013.

7.000,00

Lightening out for Terrutoris

Beč, 2011.

27.000,00

73

Muzej za umjetnost i
obrt

Zlato i srebro iz riznice
Thyssen-Bornemicza

40.000,00

74

Narodno sveučilište
Dubrava

Izložba T. Lončara i V.
Meglića

Pečuh, listopad, 2011.

10.000,00

75

Otvoreni likovni pogon Veliko hrkanje, samostalna
izložba K. Leko i D. Smithson
u NGBK

Berlin, veljača, ožujak,
2011.

27.000,00

76

Lala Rašić

A View from the Outside

Beč, 2011.

5.000,00

Samostalna izložba

Graz, lipanj, srpanj, 2011.

5.000,00

77

Hanibal Salvaro

izložba

Barcelona, travanj,
svibanj, 2011.

12.000,00

78

Što, kako i za koga

Sudjelovanje u međunarodnim
radionicama, Slatke 60-te

Armenija, Ukrajina,
lipanj i listopad 2011.

10.000,00

Hrvatski umjetnici na
Štajerskim jesenima

Grac, rujan 2011.

10.000,00

Hrvatski umjetnici na 10.
Bijenalu u Sharjahi

Sharjah, ožujak 2011.

12.000,00

79

Emil Robert Tanay

33. svjetski kongres INSEa

Budimpešta, lipanj, 2011.

3.000,00

80

UHA

Arhitektura kao krajolik:
Morfologija hrvatske
suvremene arhitekture

Tokio, rujan, listopad,
2011.

14.000,00

81

ULUPUH

Top 100, suvremena hrvatska
keramika

Sarajevo, studeni, 2011.

15.000,00

Aktualno 2+60

Jinan, 2011.

25.000,00

Sto godina hrvatske
scenografije i kostimografije

Sarajevo, 2011.

10.000,00

Sto godina hrvatske
scenografije i kostimografije

Ljubljana, 2011.

15.000,00

82

UO Pleh

Pleh u Novom Mestu – za
demokratiozaciju umjentosti

Novo Mesto

10.000,00

83

Umjetnički paviljon

Donald Baechler, izložba

Studeni, prosinac, 2011.

80.000,00

84

UPI-2M d.o.o.

Bauhaus osobno/Bauhaus
personlich

Pečuh, 2011.

1.500,00

85

Davor Vuković

Samostalna izložba

London, svibanj, 2011.

2.000,00

Književno, knjižnični programi

86

Centar za kulturu i
film “August Cesarec”
Glazbeno poetska večer: Grad

Tijekom 2011.
Njemačka, Austrija

20.000,00

87

Desničini susreti

Međunarodni susreti

20.000,00

88

Hrvatski centar P.E.N. 77. PEN kongres

Beograd

5.000,00

43. regionalna konferencija

Bled

5.000,00

14. regionalna konferncija

Ohrid

6.000,00

WiPC PEN konferencija

Utrecht

7.000,00

T&LRC konferencija

Barcelona

7.000,00

5. regionalna PEN konferencija

Trst

3.000,00

Lyrikline

Berlin

15.000,00

Međunarodna festival poezije

Granada

3.000,00

89

Hrvatsko
knjižni
čarsko društvo IFLA 2011., 77. generalna

skupština

San Juan, Puerto Rico

7.000,00

90

Hrvatsko društvo
pisaca

razmjena

BiH

3.000,00

razmjena

Bugarska

6.000,00

razmjena

Crna Gora

3.000,00

196

razmjena

Danska

10.000,00

razmjena

Kina

8.000,00

razmjena

Mađarska

3.000,00

razmjena

Makedonija

5.000,00

razmjena

Poljska

5.500,00

razmjena

Slovenija

3.000,00

razmjena

Švedska

8.000,00

91

V.B.Z. d.o.

Susreti Cum grano salis

6.000,00

Film i AV kultura

92

25 FPS – udruga za av
istraživanja

Sudjelovanje i prezentacija 25fps
Internacionalnog filma i videa na
europskim ff

Rotterdam. Clermont-
Ferrand, Oberhausen

5.000,00

93

Bonobostudio d.o.o.

Međunarodna suradnja i
promocija animiranih filmova

Clermont Ferrand,
Stuttgart, Annecy

7.000,00

94

Centar za kulturu
Trešnjevka

Hrvatski filmski festival

London, listopad, 2011.
Kopenhagen, studeni,
2011.

20.000,00

95

Centar za nove
inicijative – centar za
ravnopravnost spolova

Hrvatski film u Beču

Beč, studeni, 2011.

10.000,00

96

Vesna Dovniković

Međunarodni festival animiranog
filma

Annecy, lipanj, 2011.

4.500,00

97

Factum

Međunarodna suradnja

15.000,00

ZagrebDox, međunarodna
suradnja

15.000,00

98

Hrvatski filmski savez Međunarodna suradnja, članstva
u međunarodnim asocijacijama

Amsterdam,
Oberhausen

15.000,00

99

Hulahop

Promocija hrvatske animacije

Annecy, lipanj, 2011.

15.000,00

100 Ljiljana Mikulčić

Festival dokumentarnog filma

Ismailia

5.000,00

101 Nukleus udruga

Međunarodni festivali i marketi

5.000,00

102 Otvorena medijska
grupacija

Ivona Juka, scenaristička
radionica

SAD

10.000,00

103 RESTART

Sudjelovanje na Eurodocu

Bohinj, Temišvar,
Aeles

5.000,00

104 Udruga Bijeli val

Sudjelovanja na ff

Burkina Fasso, Kartaga,
Goa

4.000,00

105 Udruga FAR

RAF putuje

Novi Sad, Skopje,
Podgorica, Salzburg,
Berlin, Beč

5.000,00

106

Udruga za av
stvaralaštvo Artizana
Sudjelovanje na ff, Irena Škorić Cannes, Avignon,

Herceg Novi, Houston,
Venecija, La Rochelle,
Bukurešt, Pariz, Široki
Brijeg, Novi Sad

10.000,00

107 Udruga za promicanje
kulture i umjetnosti
JA BIH ...

JA BIH... Hrvatski film u
Sarajevu

Sarajevo, 2011.

25.000,00

JA BIH...Hrvatske slikare u
Sarajevu, a da su rođeni u BiH

Sarajevo, lipanj, 2011.

10.000,00

108 Umjetnička

organizacija FILM –
PROTUFILM

Filmske mutacije

Beč, Pariz, Los
Angelos, Zagreb

10.000,00

Programi urbane kulture i kulture mladih

109 Zagreb film festival

Međunarodna suradnja

Berlin, Rotterdam,
Cannes, Karlovy Vary,
Venecija

10.000,00

197

110 BLOK –Lokalna baza
za osvježavanje
kulture

Posljednji pioniri, regionalno
istraživanje

BiH, Srbija, Albanija

5.000,00

Novac itd.

Rumunjska, Mađarska

15.000,00

111 Domino

Queer Zagreb na Danima rozog
filma

Amsterdam, ožujak,
2011.

10.000,00

Festival Perforacije

New York, veljača,
ožujak, 2011.

40.000,00

112 DYALLI, udruga za

kulturnu suradnju i
promicanje afri
čke
kulture u RH

Dan Afrike

ZKL, 28. 05. 2011.

5.000,00

113 Iluzionistička udruga
Project Magic Croatia
Blacpool Magic Convention

Blackpool, 18. – 20. 2.
2011.

5.000,00

114 Mala performerska
scena

Cirkus 2011. međunarodna
suradnja

Tijekom 2011.

16.000,00

115 Multimedijalni institut Međunarodna festivalska

suradnja, selekcija, Human rights
ff

Beograd, Sarajevo

8.000,00

NSND – skup koji se ipak
događa

Split, Moravice,
Beograd

5.000,00

116 Studentski centar

Bez granica/BorderLess

Zagreb, 2011.

20.000,00

SC u rezidenciji

Zagreb, Vilnius

8.000,00

117 Test! 10

Test!2011.

Zagreb, travanj, 2011.

40.000,00

118 Udruga Cirkorama

Laboratorij cirkuske umjetnosti

Beograd, Zagreb,
tijekom 2011.

10.000,00

119 Udruga MIKS

Gledam AIDS

Beč, 2011.

10.000,00

120 Udruga Triko

Intenzivne cirkuske radionice

Zagreb

15.000,00

121 Udruga za

interdisciplinarna i
interkulturalna
istraživanja

Grad za sve/Public City

Zagreb, Ljubljana

7.000,00

Mnemotopije/Mnemotopias

Zagreb, Rim, Utrecht

10.000,00

122 Umjetnička
organizacija Studio
Artless

Međunarodni festival
nesvrstanog stripa

Beograd, Pančevo,
lipanj, 2011.

2.000,00

ZZOT strip na Festivalu

Angouleme, siječanj,
2011.

5.000,00

123 Zagrebački centar za
nezavisnu kulturu

Akademie Schloss Solitude,
umjetnička razmjena

Stuttgart, Zagreb

10.000,00

Glazbena djelatnost

124 Ad Gloriam Brass

gostovanje

Sarajevo, Mostar,
veljača, travanj, 2011.

10.000,00

125 Artagent

Zagrebački solisti

Priština, svibanj, 2011.

10.000,00

Zagrebački solisti

Široki Brijeg, lipanj,
2011.

10.000,00

Trio Orlando

Podgorica, proljeće
2011.

8.000,00

Nataša Milić

Aquilea, ljeto 2011.

2.000,00

126 Edmund Andler Borić Orguljaški koncerti

Riga, 2011.

2.000,00

Orguljaški koncerti

JAR, ožujak, 2011.

6.000,00

127 Društvo Fryderyka
Chopina

Solistički koncerti nagrađenih
pijanista

Zagreb

15.000,00

128 Lana Genc

Umjetničko usavršavanje

Bergamo, listopad,
lipanj, 2011.

10.000,00

129 Gudački kvartet
Rucner

Gostovanje (hrvatski autori)

Australija, listopad,
2011.

35.000,00

130 HATHOR

Tajana Vukelić, Srđan Peić,

Martinique, listopad,

8.000,00

198

gostovanje

2011.

131 Sandra Hraščanec

Koncert prijateljstva

Kyoto, listopad 2011.

10.000,00

132 Hrvatska glazbena
mladež

Europska jazz akademija

Grožnjan

17.000,00

Bilateralna suradnja, uzvratna
gostovanja, natjecanja

Tijekom 2011.
Belgija, Danska,
Španjolska, Rumunjska

50.000,00

Sudjelovanje predstavnika HGM
u tijelima JMI

Tijekom 2011.

12.000,00

66. generalna skupština i kongres Montevideo, listopad,
2011.

26.000,00

Članstvo HGM u JMI

8.000,00

Svjetski orkestar

4.000,00

Svjetski zbor

10.000,00

Jazz Big band pokret

JAR

50.000,00

Suradnja s GM Danske, MCSA Srpanj, 2011.

6.000,00

133 Hrvatski barokni
ansambl

gostovanje

Slovenija

15.000,00

gostovanje

Argentina

70.000,00

134 Hrvatski komorni
orkestar

gostovanja

Bratislava, Beč,
Železno

15.000,00

135 Hrvatsko društvo
skladatelja – Cantus
Ansambl

Tonhalle Duesseldorf, Festival
Ensemblia

Duesseldorf, 08.06.11.,
Moenchengladbach, 11.
06.11.

50.000,00

Moskovska jesen

Moskva, studeni, 2011.

50.000,00

136 HRT – Glazbena
proizvodnja HRT –
Zbor

Koncerti Octopus Pragensis
Doulce memoire

Sable sur Sarthe, Prag,
travanj, kolovoz, 2011.

15.000,00

137 Illyria

Kajana Pačko, usavršavanje,
nastupi, natjecanja

Njemačka, Italija,
Francuska

15.000,00

Martina Filjak, usavršavanje,
nastupi, natjecanja

Njemačka, Italija,
Francuska, SAD

20.000,00

Zagrebački umjetnici,
gostovanja, natjecanja,
usavršavanja

25.000,00

Renata Pokupić s baroknim
orkestrom EU

Zagreb

60.000,00

138 Pertromila Marica
Jakas, Ivan Violi
ć

Umjetničko usavršavanje

Graz

15.000,00

139 Eva Kirchmayer Bilić,

Martina Gojčeta Simić International Lied masterclasses Bruxelless tijekom

2011.

15.000,00

140 Nina Kobler

Koncert barokne glazbe

Rabat, Marakesh

5.000,00

141 Koncertna direkcija

Dani hrvatske glazbe

Beč, 2011.

40.000,00

Dani hrvatske glazbe

Augsburg, 2011.

50.000,00

142 Igor Lešnik

biNgbang, gostovanje

Rusija, veljača, ožujak,
2011.

20.000,00

biNgbang, gostovanje

Francuska, rujan, 2011.

15.000,00

143 Anamarija Milić

Umjetničko usavršavanje

Maastricht, 2011.

2.500,00

Koncertni nastup

Liege, svibanj, 2011.

2.500,00

144 Muzička akademija
Sveu
čilišta u Zagrebu Central European Youth

Orchestra

Ljubljana, Graz,
Beč,Budimpešta
veljača, 2011.

10.000,00

145 Josip Nalis

Festival i seminar Bele Bartoka

Szombathely, srpanj,
2011.

1.500,00

146 Ivan Novinc, Srđan
Čaldarović

Koncertna turneja

Kanada, 2011.

10.000,00

147 Lovro Pogorelić

Koncertno gostovanje

Kuopio, Baku,
Voronjež,travanj, 2011.

10.000,00

148 Nina Pogorelić

Posjet Konferenciji IAMA

London, travanj, 2011.

3.000,00

199

149 Tomislav Špoljar

Konferencija trubača

Minnesota, proljeće,
2011.

7.000,00

150 Martina Zadro

Međunarodni seminar iz pjevanja
i glume

Rogaška Slatina,
veljača, 2011.

4.500,00

151 Zagrebačka
filharmonija

ISPA, kongres

Toronto, srpanj, 2011.

5.000,00

21st IAMA, konferencija

London, travanj, 2011.

3.000,00

gostovanja

Moskva, Kiev, Donjeck

200.000,00

152 Zagrebački komorni
orkestar

Musica Maxima 3

19. – 22. svibja 2011.

20.000,00

153 Zagrebački kvartet

Raslojiti troškjovnik

Međunarodna gostovanja

Kina, Japan, Austrija,
Italija, Njemačka

30.000,00

154 Zagrebački kvartet
saksofona

International Saxophpne
Symposium

Hong Kong, srpanj,
2011.

30.000,00

155 Ana Zečić

Umjetničko usavršavanje

Issy-Les Moulineaux

3.000,00

156 Sabrina Zelić
Lovrenović

Koncert klavirskog dua Zelić-
Kudojarov

Zagreb, travanj, 2011.

3.000,00

UKUPNO 4.468.200,00
Grad Zagreb – programi prema pozivu (rezervirana sredstva)
157 Grad Zagreb

Predstavljanje grada Zagreba

Budimpešta, 2011.

100.000,00

158 Grad Zagreb

Predstavljanje grada Zagreba

Krakow, 2011.

100.000,00

159 Grad Zagreb

Predstavljanje grada Zagreba

Kyoto, 2011.

100.000,00
UKUPNO: 300.000,00

SVEUKUPNO: 4.768.200,00

B. MEĐUGRADSKA SURADNJA

1 HC ITI

Od teksta do predstave

Kolonija Motovun

30.000,00

2 Studio za suvremeni ples

Festival u sv. Vincentu

Zagreb-Sv.Vincent

30.000,00

3 Zagrebački plesni ansambl Festival u sv. Vincentu

Zagreb-Sv.Vincent

30.000,00

4 HIPP

Radionice i seminari u TSP Zagreb

30.000,00

5 Ansambl slobodnog plesa
Liberdance

Ljetne plesne radionice

Pula

30.000,00

6 Eks Scena

Istraživačke radionice

Zagreb

10.000,00

Majstorske rezidencije

Zagreb

60.000,00

aMa – alternativni
edukacijski model

Zagreb

20.000,00

7 Tigar Teatar

Kulturom protiv
maloljetničkog nasilja

Cres

20.000,00

8 Hrvatsko muzejsko
društvo

15.seminar AKM

Poreč

10.000,00

II. kongres muzealaca
Hrvatske

prema odabiru
gradovi u
Hrvatskoj

10.000,00

III. susreti sekcije
konzervatora i preparatora

Zadar

10.000,00

Noć muzeja

Gradovi Hrvatske

70.000,00

9 Društvo povjesničara
umjetnosti Rijeke

Dnevnički zapisi Nives
Kavurić Kurtović

Rijeka

7.000,00

10 Kopart – umjetnička
agencija

Umjetnička knjiga

Rijeka

30.000,00

11 HKD Napredak

Tematski plakati program.
sadržaja kulturnih centara

Zagreb

5.000,00

Izložba jajački spomenici

Zagreb

10.000,00

200

12 Huna d.o.o.

5. međ. zagrebački salon
autokarikature

Zagreb

20.000,00

13 Udruga Likovni krug

Izložba ART Naive 2011.

Zagreb

12.000,00

14 UO Moja zemlja Štaglinec Susreti umjetnika Štaglinec Štaglinec

10.000,00

15 Ana Elizabet

Samostalna izložba

Vela Luka

8.000,00

16 Bajuk Lidija

Grtlic Tituš Fest-mulitimed.
Festival

Gradovi središnje
Hrvatske

10.000,00

17 Delimar Vlasta

Apsolutni umjetnik -
A.Gotovac Lauer

Više gradova u
Hrvatskoj

10.000,00

18 M-S

Kulturne i sportske navike
mladih

Više gradova u
Hrvatskoj

20.000,00

19 Prima Media

Urban DJ Summer Fest

Rijeka

20.000,00

20 Tangoneo, PK

Koncert orkestra Beltango

Zagreb – Beograd

8.000,00

21 UHULI

Upoznavanje mladih s
vrijednostima narodne, kult.
i prirodne baštine kroz lik.
stvaralaštvo

Mjesta u
Zagrebačkoj
županiji

15.000,00

22 ZAG

Radionica na temu mjesta za
izlazak mladih

Manja mjesta u
Hrvatskoj

10.000,00

23 KUD GAJ

Natjecanje tamburaških
orkestara

Osijek

10.000,00

24 HOKUD SLOGA

Natjecanje mandolinista

Imotski

20.000,00

25 KUD Bisernica

Gostovanje

Petrinja

5.000,00

26 Zagrebački mališani

Gostovanje

Split

10.000,00

27 PLES I DIJETE

Gostovanje

Karlovac – Zadar

10.000,00

28 Zagrepčanke i dečki

Dječji festival

Šibenik

10.000,00

29 Angelus d.o.o.

Djevojački zborovi

Lepoglava

8.000,00

30 ZKM – plesni studio

Gostovanje

Lužnica

7.000,00

31 Hrvatski filmski savez

18.inter.rad.anim.filma

Čakovec, lipanj
2011.

10.000,00

Rad.animir.filma Stop & Go Rijeka, Split,
Osijek

10.000,00

Video radionice za djecu i
mladež

Motovun

10.000,00

Filmski projekt za nagradu
„Fabijan Šovagović“

Pula

10.000,00

32 Muzej suvremene
umjetnosti

Najbolje sa svjet.festivala

Pula – Zagreb,
srpanj 2011.

20.000,00

33 Motovun film fest. d.o.o.

Motovun u Zagrebu

Zagreb, kolovoz
2011.

20.000,00

34 DISCOVERY d.o.o.

Vukovar film festival

Vukovar, kolovoz
2011.

20.000,00

35 Udruga Festival
suvremenog židovskog
filma

5. festival židovskog filma

Zagreb, svibanj
2011.

200.000,00

36 Koncertna direkcija
Zagreb

Ciklus Orgulje Heferer

Više gradova
Hrvatske

50.000,00

37 Hrvatska udruga Osorske
glazbene ve
čeri

Manifestacija Osorske
glazbene večeri

Osor

50.000,00

38 Filozofski fakultet,
Zagreba
čka slavistička
škola

XL. seminar za slaviste

Dubrovnik,
kolovoz 2011.

70.000,00

39 Hrvatski kulturni klub

Opera u gostima – koncerti
za školsku djecu

Mjesta u Hrvatskoj
stradala u
Domovinskom ratu

50.000,00

40 Centar za kulturu i
inform. Maksimir

MAXARTFEST 2011. -
nasilje

Zagreb

30.000,00

201

IMPROSPEKCIJE

Zagreb

15.000,00

41 Obveze prenesene iz 2010.

100.000,00

UKUPNO:

1.300.000,00

C. MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA

500.000,00

D. GRADSKE MANIFESTACIJE

Koncertna direkcija
Zagreb

Dani Grada Zagreba

Zagreb

300.000,00

Dani glazbe

Zagreb

100.000,00

Koncerti na Budeku

Zagreb

100.000,00

YES Zagreb

Zagreb

100.000,00

Kvartovska događanja

Zagreb

200.000,00

Advent i Doček Nove
godine

Zagreb

400.000,00

UKUPNO:

1.200.000,00

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->