Mogućnosti školovanja na području Brodsko-posavske županije Osječko-baranjske županije Požeško-slavonske županije Vukovarsko-srijemske županije

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

?
Područna služba Osijek Područna služba Požega Područna služba Slavonski Brod Područna služba Vinkovci Područna služba Vukovar

Listopad 2010. godine

IMPRESUM

Nakladnik: Hrvatski zavod za zapošljavanje Telefon: 00385 1 61 26 000 Telefaks: 00385 1 61 26 038 E-mail: hzz@hzz.hr Web stranica: www.hzz.hr Za nakladnika: Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Glavna urednica: Mirjana Zećirević Urednici: Anita Savić, Marijana Bolarić Škare Suradnici u pripremi i prikupljanju podataka: Koraljka Novak Lozina, Ivan Pinter, Slavica Ringel, Anita Blajer, Vladislav Vujčić Naslovnica: Marija Živocki, Osnovna škola „Bartol Kašić“, Vinkovci Lektura: Škola stranih jezika Smart, Zagreb Tisak i grafičko oblikovanje: Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek Naklada: 2.660 ISBN: 978-953-7688-10-3

2

.SADRŽAJ 1.......... sposobnosti i osobine ličnosti 2... 21 31 67 . ....... Opisi zanimanja i nastavni planovi Gimnazijski programi Umjetnički programi Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja Trogodišnji strukovni programi obrazovanja Dvogodišnji programi niže stručne spreme Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju 9.......... 167 171 173 ........ Najtraženija zanimanja 4. 3 ..... Stipendije 5.... interese..... 5 7 .............. ........... . Upoznajte sebe: svoje vrijednosti...................... ... Kamo nakon osnovne škole? Vrste srednjih škola i obrazovnih programa O državnoj maturi 6. ................ 12 15 16 ..... Popis škola i programa obrazovanja 8. Učenički domovi 10...... Uvjeti upisa u srednju školu 7... . Računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje .. Prikupljanje informacija o zanimanjima U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? 3..........

prijateljima i stručnjacima te prikupiti što više informacija o svijetu zanimanja u koji uskoro ulazite. iako svaki čovjek može obavljati različite poslove. 4 . nastavnicima. Donošenje odluke o izboru budućeg zanimanja je složen proces koji se sastoji od nekoliko važnih koraka s kojima ćete se upoznati kroz ovu informativnu brošuru. Potrebno je učiniti sve kako biste donijeli najbolju moguću odluku. Imajte na umu da u ovom važnom trenutku niste sami i da postoje osobe iz vaše obitelji i škole. razgovarati s roditeljima.Dragi učenici. vrijeme odluke o izboru srednje škole je pred vama. ipak postoje zanimanja koja će obavljati lakše i s mnogo više zadovoljstva. Zanimanja se razlikuju po svojim karakteristikama i zahtjevima koji se postavljaju pred osobe koje ih obavljaju. Važno je razmisliti o sebi. Međutim. Radi se o jednoj od najznačajnijih odluka u vašem životu kojom ćete u velikoj mjeri odrediti svoj daljnji profesionalni put. Stoga je upravo sada trenutak da dobro razmislite o svojem budućem zanimanju. kao i stručnjaci koji vam mogu pomoći na vašem putu do konačne odluke o budućem zanimanju. omogućava mu egzistenciju i ispunjava ga zadovoljstvom. Koje zanimanje odabrati? Za koju se školu odlučiti? Odgovori na ova pitanja nisu uvijek jednostavni. Rad ima značajno mjesto u životu svakog čovjeka .čini ga punopravnim članom društva u kojemu živi.

iskrenosti. Dakle. sluh i vid) razvijaju se relativno rano u djetinjstvu te su gotovo potpuno razvijene kod djece u prvom razredu osnovne škole. primjerice. Senzorne sposobnosti (kao što su. ali u velikoj mjeri određuje i naše životne ciljeve. Tako je nekom pojedincu važno posvetiti svoj život pomaganju bolesnim i nemoćnim ljudima. izgubili su dragocjeno vrijeme na sadržaje i aktivnosti koji zapravo nisu predmet njihova interesa ili je pak obavljanje zanimanja koje nije u skladu s njihovim interesima izazivalo u njima otpor i nezadovoljstvo. dobro ili poželjno. Stoga. a nekom drugom možda postati bogat i slavan. Vrijednosti Svaka osoba ima svoj vlastiti sustav vrijednosti. motoričke i intelektualne. Za uspješno bavljenje nekim zanimanjem. snalažljivosti. Zato nije dovoljno samo imati interes i želju za obavljanjem određenog zanimanja. No. ali ima i onih koji su mijenjali svoje zanimanje tragajući za sadržajima i aktivnostima koji su bliski njihovim interesima. sposobnosti i osobine ličnosti Krenimo od pitanja: Što je primjereno i dobro zanimanje? Naizgled jednostavno pitanje koje traži isto tako jednostavan odgovor. interese. Upoznajte sebe: svoje vrijednosti. Dakle. Međutim. Sposobnosti se najčešće dijele u tri skupine: senzorne. ugledu. čime smo zadovoljni i čime se želimo baviti. materijalnoj dobiti. interesi su ono što nas doista zanima. dobro razmislite o svojim životnim vrijednostima i ciljevima i svakako vodite računa o njima pri donošenju odluke o budućem zanimanju. Iako često ni sami nismo svjesni vlastitog redoslijeda vrijednosti. Međutim. svako zanimanje postavlja određene zahtjeve pred osobu koja ga obavlja. svoje vrijednosti. Vrijednosti ima mnogo pa govorimo o hrabrosti. Upravo zato je mnogo bolje u ovom trenutku preispitati sebe i svoje interese te razmišljati o zanimanjima kojima biste se željeli baviti u životu. interese. Primjerice. Ima mnogo osoba koje su završile školu za zanimanja kojima se kasnije nikad u životu nisu bavile jer su ih njihovi interesi usmjerili u sasvim drugom smjeru. do jednostavnog odgovora nije uvijek lako doći. interese i sposobnosti. To je garancija za kasnije uspješno bavljenje odabranim zanimanjem i zato upoznajte vlastite vrijednosti. ali i sposobnosti. zahtjevi zanimanja moraju biti usklađeni sa sposobnostima i osobinama osobe koja to zanimanje obavlja. Sposobnosti određuju ono što osoba može učiniti i predstavljaju jedan od osnovnih čimbenika za uspješno obavljanje nekog zanimanja. Interesi Interesom nazivamo trajniju usmjerenost pojedinca na neki sadržaj i aktivnost te spremnost da se tim sadržajem bavi. redoslijed ovih i sličnih vrijednosti nije isti kod svakog pojedinca. Sposobnosti Svako zanimanje zahtijeva i određene sposobnosti od osobe koja ga obavlja. njihova važnost se očituje u našim gledištima i ponašanjima. Stoga je važno upoznati sebe. odanosti i sl. odnosno skup stavova ili uvjerenja o tome što je ispravno. Ljudi se međusobno razlikuju po svojem sustavu vrijednosti.1. vrlo rano se može zamijetiti dijete koje ima izrazito razvijene slušne 5 .

sposobnosti i glazbeni talent, ali i dijete koje ima teškoće sluha. Senzorni nedostaci mogu predstavljati teškoću i tijekom školovanja, ali i uzrokovati kasniji neuspjeh uslijed nesklada između želja i stvarnih mogućnosti. Psihomotoričke sposobnosti su različiti oblici spretnosti, koordinacije i brzine izvođenja pokreta, tjelesne snage i sl. Za mnoga su zanimanja upravo ove sposobnosti izrazito važne. Tako npr. osobe sa smanjenom spretnošću ruku i prstiju ne mogu obavljati poslove urara ili preciznog finomehaničara i sl. Intelektualne sposobnosti čine vrlo složene mentalne funkcije koje se očituju u snalažljivosti, razumijevanju prostornih i mehaničkih odnosa, otkrivanju i shvaćanju zakonitosti i načela, rječitosti, razumijevanju govornih simbola, razumijevanju računskih radnji, u brzini i lakoći pamćenja i dr. Budući da svaki rad u većoj ili manjoj mjeri uključuje intelektualne sposobnosti, one su vrlo značajan element profesionalnog izbora i razvoja.

Osobine ličnosti
Razmislite o sebi i svom ponašanju. Možete li izdvojiti neke osobine? Recimo, druželjubivi ste i otvoreni ili stidljivi i zatvoreni u sebe, praktični ili maštoviti, fleksibilni ili ne, marljivi, uporni, samokritični… Navedene i mnoge druge osobine značajno utječu na način reagiranja ili ponašanja u različitim situacijama. Za svako su zanimanje poželjne neke osobine što ne znači da su te iste osobine jednako poželjne i važne u svim zanimanjima. Primjerice, za prodavače ili konobare je važno da u poslu budu komunikativni, druželjubivi, otvoreni, susretljivi jer svoje poslove uglavnom obavljaju u kontaktu s drugim ljudima, dok je primjerice za kemijske laborante važno da budu smireni, strpljivi, ustrajni i temeljiti u obavljanju svojih poslova. U odnosu na kuhare i konobare, navedene su osobine važnije za kemijskog laboranta zato što poslovi koje obavlja u laboratoriju (vidi opise zanimanja) nisu toliko usmjereni na komunikaciju s drugim ljudima, klijentima i sl. Dakle, važno je osobine koje imamo uskladiti s tipom posla koji obavljamo, jer za pojedina zanimanja nisu sve osobine dobrodošle. Primjerice, zamislite menadžera prodaje koji je po prirodi povučen, nekomunikativan, nesamostalan... Što mislite, može li takav menadžer biti uspješan? Razmislite koje osobine treba imati menadžer prodaje? Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa, sposobnosti i osobina ličnosti nije lagan zadatak, ali je neophodan u procesu donošenja tako važne odluke kao što je odabir zanimanja. Prilikom upoznavanja sebe, dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako interesiralo, koje ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima i nesretnima, što vam je predstavljalo poteškoće. Razmislite i o svojim željama i životnim ciljevima, odnosno što za vas znači baviti se nekim zanimanjem i biti pritom uspješan i zadovoljan. No, nemojte se oslanjati isključivo na svoja razmišljanja i procjene. Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste bliski te pokušajte saznati kako vas oni doživljavaju. Također, možete se obratiti za pomoć stručnim suradnicima u vašoj školi (psihologu, pedagogu), kao i stručnjacima za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji vam na temelju rezultata psiholoških testova i dijagnostičkog intervjua mogu pomoći da dobijete potpuniju sliku o sebi. 6

2. Prikupljanje informacija o zanimanjima
Pokušajte prikupiti što više informacija o različitim zanimanjima, o školama u kojima se možete školovati za pojedina zanimanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjeg obrazovanja. Jasno je da ne možete detaljno proučiti sva moguća zanimanja. Zato pokušajte napraviti odabir onih zanimanja koja vam se čine najprimjerenijima i najprivlačnijima s obzirom na vaše interese, vrijednosti, sposobnosti i osobine ličnosti. Sadržaj i uvjeti rada, potrebna znanja, vještine i osobine, ali i zapreke za obavljanje poslova (zdravstvene kontraindikacije) te potrebno obrazovanje i mogućnosti zapošljavanja ključne su značajke koje trebate saznati o zanimanjima koja su ušla u vaš uži izbor. Sadržaj i uvjeti rada se odnose na opis tipičnih poslova nekog zanimanja i uvjeta u kojima se oni obavljaju. Primjerice, radi li se individualno ili u grupi, uključuje li posao rad s ljudima, strojevima, podacima, gdje i kako se obavljaju radni zadaci, vidite li se u obavljanju tih zadataka, je li to u skladu s vašim interesima, bi li obavljanje tih zanimanja dovelo do ostvarenja nekog od vaših životnih ciljeva i dr. Potrebna znanja, vještine i osobine odnose se na zahtjeve koje pojedino zanimanje stavlja pred osobu koja to zanimanje obavlja. Primjerice, temeljno znanje autoelektričara je znanje o radu vozila kao cjeline te znanje o radu i funkciji pojedinačnih električnih i elektroničkih dijelova vozila. Autoelektričar mora imati znanja iz područja autoelektrike, primjerice poznavanje električnih agregata i sklopova, električnih instalacija na vozilima, kao i međusobnu povezanost električnih i mehaničkih sklopova i sl. Vrlo je važno da je osposobljen za upotrebu električnih i elektronskih shema, mjerne i posebne ispitne opreme. Često je dodatno osposobljen za određenu vrstu, odnosno tip vozila. Autoelektričar mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Nadalje, posao zahtijeva dobro razvijenu motoriku i preciznost u radu, spretnost ruku i prstiju te dobru koordinaciju pokreta. Važna je i spretnost pri uporabi alata i naprava u servisima, s naglaskom na pravilnu i sigurnu uporabu pri samostalnom radu. Dakle, vrlo detaljno proučite kakva znanja, vještine i osobine traže zanimanja koja su vam zanimljiva te sami, ili uz stručnu podršku, procijenite jeste li spremni za stjecanje potrebnih znanja i vještina i posjedujete li osobine za obavljanje tih zanimanja. Zapreke za obavljanje poslova određenog zanimanja nazivamo još i zdravstvenim kontraindikacijama za određeno zanimanje. Primjerice, neke od zapreka za rad u zanimanju „vozač motornog vozila“ su neraspoznavanje boja, epilepsija, oštećenja koštano-mišićnog sustava i sl. Važno je znati da je svaka škola dužna na svim dostupnim i vidljivim mjestima (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole) istaknuti one obrazovne programe za koje postoje zdravstvene kontraindikacije, kao i one programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno da se utvrdi zdravstvena sposobnost učenika kao obveza pri upisu u školu.

7

Nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za odabrani obrazovni program potvrđuje se liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koju je potrebno donijeti u školu prilikom upisa. S obzirom na to da za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije za koje ne postoji obveza da se medicinski utvrde prilikom upisa u školu, korisno je da se roditelj i učenik prije upisa u školu posavjetuju s školskim ili obiteljskim liječnikom ili liječnikom medicine rada. Ako se učenik upisuje u program za koji ima zdravstvene kontraindikacije ili ih je ustanovio, odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzimaju on i roditelj. Sljedeće što je potrebno saznati su informacije o mogućnostima obrazovanja za zanimanja koja se nalaze u vašem užem izboru. Stoga provjerite koje škole upisuju učenike za navedena zanimanja, pod kojim uvjetima, koji su nastavni predmeti zastupljeni i kakve su mogućnosti nastavka obrazovanja, odnosno mogućnosti zapošljavanja po završetku obrazovanja. Ispitivanje mogućnosti zapošljavanja izrazito je važan korak u procesu donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Gdje se možete zaposliti po završetku školovanja? Koja poduzeća u vašem okruženju zapošljavaju osobe određenih zanimanja? Činjenica je da se situacija na tržištu stalno mijenja pod utjecajem razvoja novih tehnologija pa neka zanimanja postaju manje zapošljiva, a u nekima se lakše zaposliti. Stoga je vrlo teško procijeniti što će se događati za nekoliko godina. Da biste dobili jasniju sliku o mogućnostima zapošljavanja u nekom zanimanju, zatražite pomoć stručnjaka za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

8

Pored toga. psiholozi i ostali stručnjaci srodnih profesija. zdravstvenim kontraindikacijama. vrijednosti i sposobnosti i promisliti koliko je određeno zanimanje sukladno vašim karakteristikama. srednje škole. uvjetima upisa u pojedina zanimanja i dr. mrežnim stranicama). također. detaljne opise zanimanja s podacima o uvjetima rada. u Odsjecima za profesionalno usmjeravanje u kojima rade savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje. mogu vam u velikoj mjeri pomoći pri donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja. telefonima. Ovaj program sadrži opise više od 300 zanimanja koji uključuju aktualne informacije o mogućnostima obrazovanja za određeno zanimanje. 9 . od velikog je značaja i učiniti samoprocjenu interesa. Informiranje se provodi individualno i grupno. Također. mogućnostima zapošljavanja. Kako je već navedeno. moguće je dobiti prijedloge vama najprimjerenijih zanimanja. priručnika i brošura. Profesionalno savjetovanje uključuje psihologijsko testiranje i savjetodavni intervju. vještinama i poželjnim osobinama. pruža stručnu pomoć i drugim osobama koje razmišljaju o izboru nekog oblika obrazovanja i/ili zapošljavanja. No. potrebnim znanjima. u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje moguće je koristiti računalni program profesionalnog usmjeravanja – Moj izbor. Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Pored informacija o mogućnostima obrazovanja u Republici Hrvatskoj. kao i u nekim osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske. kao i o njihovoj zapošljivosti. u Zavodu za zapošljavanje možete zatražiti pomoć stručnjaka za profesionalno savjetovanje.. studenata te. Najčešće su to pedagozi. usmeno ili putem različitih letaka. To je vrijedna informacija pri odabiru zanimanja s obzirom da mogućnosti zapošljavanja određenog zanimanja nisu podjednake u svim područjima Republike Hrvatske. kao i mogućim drugim izvorima informacija (adresama. kao i obilježjima zanimanja. moguće je dobiti informacije o značajkama pojedinih zanimanja. a provode ga savjetnici za profesionalno informiranje i obrazovanje. Zavod vam može ponuditi i usluge informiranja i savjetovanja temeljene na načelu samopomoći i uporabi elektronske tehnologije.U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne škole. Profesionalno usmjeravanje provodi se u 22 područne službe i 95 ispostava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. a po potrebi i liječnički pregled specijaliste medicine rada. što vam može pomoći da bolje spoznate svoje mogućnosti i sagledate najprimjerenije izbore zanimanja. Na temelju popunjenog interaktivnog upitnika interesa. Informacije o mogućnostima i uvjetima obrazovanja. ako unatoč svemu tome i nadalje imate nedoumica koje zanimanje izabrati ili želite dodatno provjeriti koliko je dobra odluka koju ste već donijeli.

nakon što je dobio sve važne informacije o sebi. Postupak profesionalnog savjetovanja svakako se preporuča za sljedeće kategorije učenika: . Mišljenje također sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložena zanimanja. Intervju je savjetodavan jer učenik.učenici koji imaju izrazite teškoće u učenju Za ove učenike stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje obvezno rezultira pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. . obrazovanja i športa.hzz. dakle.hr Ako učenik ima većih zdravstvenih teškoća koje bi mu mogle suziti izbor zanimanja. u dogovoru sa svojim roditeljima samostalno donosi odluku o izboru zanimanja. Mišljenje sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložene programe obrazovanja.učenici koji su nastavu u osnovnoj školi pohađali temeljem rješenja o izmijenjenom obliku školovanja (prilagođeni program ili redovni program uz individualizirani pristup odnosno posebni program). a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. . mogućnostima zapošljavanja i daljnjeg profesionalnog usavršavanja te informacije od liječnika o svom zdravstvenom stanju i mogućim ograničenjima u izboru zanimanja. bilo bi poželjno da uz konzultaciju sa školskim ili obiteljskim liječnikom obavi kompletnu obradu od strane članova stručnog tima za profesionalno usmjeravanje. obratite se nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. liječnik medicine rada obavlja uvid u medicinsku dokumentaciju i obavlja zdravstveni pregled učenika s ciljem da se utvrdi koja su zanimanja učeniku s medicinskog stajališta primjerena ili neprimjerena. Stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje može.Želite li. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za 10 . a određene informacije možete naći i na mrežnoj stranici Zavoda: www. podrobnije informacije i savjet o svijetu zanimanja i rada. Tim za profesionalno usmjeravanje čine stručnjaci koji svaki iz svog područja savjetuju učenika na temelju provedenog stručnog postupka: • psiholog – stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje – savjetuje učenika na temelju psihologijskog testiranja.učenici koji imaju rješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb. ali i ne mora rezultirati pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. o mogućnostima upisa i realizaciji svojih želja. školskih ocjena i eksplorativnog intervjua tijekom kojeg prikuplja važne informacije o učeniku. • Poželjno je da s učenikom na savjetovanje dođe jedan od roditelja s kojim će se u razgovoru također prikupiti potrebne informacije o učeniku te će biti informiran o rezultatima testiranja učenika i mogućnostima u izboru škole i zanimanja.

a tražena su na tržištu rada (tzv. zidar. keramičar. a ponekad je moguće telefonski kontaktirati vama najbližu područnu službu i izravno dogovoriti aktivnosti i termin. krovopokrivač Područna služba Vinkovci: armirač. bravar. Prije pregleda javite se u vama najbližu Područnu službu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. dimnjačar. limar. kuhar. „deficitarna zanimanja“). no svaka područna služba zbog svojih specifičnosti na drugačiji način organizira prijam učenika. Za upis u srednju školu šk. svi učenici osmog razreda koji žele nastaviti školovanje u nekom od školskih programa/zanimanja koja je Zavod odredio kao „deficitarna“. odnosno u dogovoru sa Zavodom škola upućuje učenike u područnu službu prema točno određenim terminima. tesar. pekar. stolar. mogu ostvariti pravo na besplatni liječnički pregled medicine rada. Pregled se obavlja u domovima zdravlja. monter suhe gradnje Područna služba Vukovar: konobar. Hrvatski zavod za zapošljavanje snosio je troškove liječničkog pregleda za sljedeća deficitarna zanimanja: Područna služba Osijek: konobar. pekar. Također. tesar Područna služba Požega: dimnjačar. zidar. Popis deficitarnih zanimanja svaka područna služba Zavoda dostavlja svim osnovnim školama u svojoj županiji. zavarivač. odnosno zdravstvenim ustanovama s kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopio ugovor. mesar./11. Stoga vam savjetujemo da se za detaljnije informacije obratite stručnom suradniku u svojoj osnovnoj školi ili telefonski provjerite u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u vama najbližoj područnoj službi Zavoda. zidar. važno je znati da Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine snosi troškove liječničkih pregleda potrebnih za upis učenika u zanimanja u koja se upisuje nedovoljan broj učenika. soboslikar i ličilac. Važno je znati kako popis deficitarnih zanimanja nije svake godine isti. pekar Područna služba Slavonski Brod: zidar. vozač. god. keramičar-polagač. Dakle. Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o liječničkom pregledu. pekar. 2010. Ponekad se sve aktivnosti organiziraju isključivo preko stručne službe osnovne škole. tesar. tesar. stoga provjerite u vašoj osnovnoj školi ili područnoj službi Zavoda koji su to programi obrazovanja/ zanimanja određena kao deficitarna za školsku godinu kada ćete vi upisivati srednju školu. plinoinstalater 11 .izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. obrazovanja i športa VAŽNO! Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i informiranja učenika provode se u područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. slastičar.

3. Najtraženija zanimanja
Na sljedećim stranicama u tablicama možete vidjeti koja su bila najtraženija zanimanja u pojedinim županijama u 2009. godini. To su ona zanimanja za koja je najveći broj poslodavaca prijavio Zavodu potrebu za zapošljavanjem radnika. Važno je znati da se svake godine u vrijeme ljetne sezone u pojedinim županijama povećavaju potrebe za radnicima u ugostiteljskoj djelatnosti kao što su primjerice kuhari, konobari, recepcioneri i dr. Podaci koje navodimo neka vam stoga posluže samo kao okvirna informacija jer se svake godine mijenjaju. Kako biste dobili točnije i potpunije informacije o najtraženijim zanimanjima i zapošljavanju, posjetite naše mrežne stranice www.hzz.hr i kontaktirajte najbližu područnu službu Zavoda.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE zavarivač medicinska sestra konobar komunalni redar prodavač bravar zidar monter građevinskih skela monter cjevovoda armirač BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 186 151 87 80 69 55 46 40 35 32

12

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač konobar medicinska sestra zidar službenik za informacije kuhar tesar rukovatelj/prerada voća i povrća čuvar bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 423 336 209 175 122 117 102 83 79 72

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač trgovački demonstrator i prodavač medicinska sestra konobar fizioterapeut zidar rukovatelj/obrada drva i spajanje rubova rukovatelj/drvotokarski stroj administrativni službenik vozač teretnog vozila BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 279 122 87 78 29 27 20 20 15 13

13

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE konobar prodavač rukovatelj/šivaći stroj za obuću zidar medicinska sestra tesar rukovatelj/posebni stroj/šivanje odjeće izrađivač gornjišta obuće administrativni službenik bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 176 156 105 93 69 65 63 35 34 34

14

hr) − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www. 2010. općine.objava natječaja početkom školske godine na web stranicama Grada (www. god. Navedeni podaci su također promjenjivi stoga je važno pratiti mrežne stranice navedenih (ali i drugih) institucija/poslodavaca. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Nova Gradiška Učenici srednje škole koji se školuju izvan Grada Nova Gradiška u RH OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: početkom šk. i 4. poslodavci i dr./2011. tisak i druge relevantne izvore gdje ćete moći više saznati o uvjetima natječaja za određenu stipendiju.hr) te na oglasnoj ploči u zgradi Gradskog poglavarstva OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Daroviti učenici Osječko-baranjska županija Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja Daroviti učenici (3.hr) 15 . dodjeljuju učenicima stipendije za nastavak školovanja u srednjim školama. U ovom poglavlju donosimo informacije o stipendijama koje su dodijeljene učenicima za upis u srednju školu u šk.hr) Grad Osijek POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Lipik Redoviti učenici srednjih škola OSTALE INFORMACIJE − . na web stranici Grada Nova Gradiška (www.obz.osijek. god.novagradiska.hr) − objava natječaja: gradski dnevni tisak i web stranica Grada (www.obz. županije.4. obrtničke komore.lipik. razred srednje škole) OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www. Stipendije Svake školske godine gradovi.

možete se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje . UMJETNIČKE ŠKOLE su četverogodišnje škole i nude obrazovne programe za učenike koji se odlikuju specifičnim sposobnostima u području glazbe. 16 . Ispite državne mature učenici polažu ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Srednje glazbene. srednje baletne i škole za ritmiku i ples upisuju se. uključuje i provjeru sposobnosti. već prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu. uz školske ocjene. a napunili ste 15 godina. prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke. u pravilu.5. Srednje obrazovanje učenika u umjetničkim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. razreda. učenici polažu državnu maturu. odnosno darovitosti za određeno područje. Vrste srednjih škola i obrazovnih programa Prije nego što počnete razmišljati u koju srednju školu ćete se upisati. likovne umjetnosti i dizajna. jezične. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija. Gimnazijski programi vas ne osposobljavaju ni za koje konkretno zanimanje. Što trebate pribaviti da biste se prijavili na Zavod? − radnu knjižicu − osobnu iskaznicu − izvornik svjedodžbe 8. Sljedeća shema prikazuje naš srednjoškolski sustav. Dijele se na opće. prijaviti izravno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u mjestu svojeg prebivališta. u roku od 90 dana nakon završetka školske godine. Postupak za upis u takve škole.Područnoj službi u mjestu prebivališta i kao privremeno nezaposleni radnik ostvariti sljedeća prava: − pravo na posredovanje pri zapošljavanju − pravo na profesionalno usmjeravanje − ostala prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenosti. VAŽNO: Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trebate se. odnosno vrste srednjih škola: GIMNAZIJE su četverogodišnje općeobrazovne škole. nakon završene osnovne glazbene ili plesne škole. klasične. Kamo nakon osnovne škole? Nakon završene osnovne škole možete donijeti jednu od ovih odluka: − nastaviti školovanje ili − ne nastaviti školovanje i uključiti se u svijet rada. Pri tome imajte na umu da je sa završenom osnovnom školom teško naći posao. plesa. važno je da ste upoznati s vrstama srednjih škola koje postoje u Republici Hrvatskoj. Ukoliko ste odlučili ne nastaviti školovanje. Nakon završenog školovanja u gimnaziji.

o zanimanju. Prema trajanju obrazovanja. Strukovni predmeti i praktična nastava ovise o vrsti škole tj. odnosno tri i pol godine.). koje traju četiri. sve strukovne programe dijelimo na petogodišnje. troipolgodišnje.STRUKOVNE ŠKOLE dijele se na tehničke i njima po trajanju srodne škole (zdravstvene. trgovačke. poljoprivredne i sl. trogodišnje. u kojima programi koje traju tri. U ovim školama se uče općeobrazovni predmeti i posebni strukovni sadržaji za pojedina strukovna područja te se pohađa praktična nastava. U strukovno obrazovanje ubraja se i obrazovanje za jednostavna zanimanja u trajanju od jedne do dvije godine kojima se stječe niža stručna sprema. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim četverogodišnjim programima obrazovanja završava izradom i obranom 17 . Zadaća ovih strukovnih škola jest osigurati vam dobro opće i stručno obrazovanje iz određenog područja kako bi vas osposobili za obavljanje poslova određenog (prvog) zanimanja. odnosno pet godina te na industrijske i obrtničke škole istih struka. odnosno nastavka obrazovanja na studiju. četverogodišnje. U tehničkim i srodnim četverogodišnjim školama programi obrazovanja traju četiri godine (izuzetak je program obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara koji traje pet godina) i pripremaju učenike za rad. gospodarske. dvogodišnje i jednogodišnje strukovne programe.

završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici polažu ispite državne mature samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Trogodišnji programi obrazovanja pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu pa postoje programi za zanimanja u industriji i gospodarstvu (tzv. industrijska zanimanja) i programi za zanimanja u obrtništvu (tzv. obrtnička zanimanja). Osnovna zadaća industrijskih i srodnih programa je pripremiti učenike za rad u određenom zanimanju te im omogućiti brzo uključivanje u tržište rada. Teorijska i praktična nastava izvodi se u školskim učionicama, školskim radionicama i industrijskim pogonima. Na kraju školovanja učenici polažu završni ispit i stječu srednju stručnu spremu i određeno zanimanje. Važno je naglasiti da se u obrtničkim programima obrazovanje odvija po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) pri čemu je teorijska nastava odvojena od praktičnog rada i praktične nastave. Za upis u ove škole potrebno je sklopiti ugovor o naukovanju. Ugovor se sklapa s obrtnikom koji za to ima odobrenje Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore. Općeobrazovni i strukovno-teorijski dio programa izvodi se u školi, a praktični dio naukovanja u obrtničkoj radionici. Na kraju naukovanja naučnici polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje, a uz to mogu polagati i završni ispit ako su savladali općeobrazovne predmete. Naučnici koji polože završni ispit, stječu srednju stručnu spremu. Nastavak obrazovanja moguć je u tehničkim školama ili u stjecanju majstorskih zvanja i to nakon dvije godine radnog iskustva u zanimanju. Kako je već spomenuto, obrazovni programi u obrtništvu traju tri godine osim za zanimanje kozmetičara, koje može trajati i tri i četiri godine.

18

Jednogodišnji i dvogodišnji programi obrazovanja odnose se na obrazovanje za manje složena zanimanja uglavnom u industriji. Za obavljanje poslova i radnih zadaća u takvim zanimanjima bitne su vještine, a manje su potrebna teorijska znanja. Po završetku školovanja polaže se završni ispit i stječe niža stručna sprema. Tada je moguće zaposliti se ili nastaviti školovanje za stjecanje srednje stručne spreme. Sljedeća shema prikazuje srednje škole po vrstama programa, duljini trajanja, načinu završetka obrazovanja te mogućnost zapošljavanja ili nastavka daljnjeg školovanja:

19

O državnoj maturi
Što je državna matura? Državna matura je skup ispita koje obvezno polažu učenici gimnazija na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju. Tko polaže državnu maturu? Ispite državne mature polažu: • učenici gimnazijskih programa obrazovanja koji s polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje; • učenici strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i koji svoje srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini.

Tko provodi državnu maturu? Ispite državne mature u suradnji sa školom organizira i provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). NCVVO izrađuje ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja školama ispitne materijale. Centar u elektroničkom obliku vodi i Središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, podaci o predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te će izdavati svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08).

Kada i kako se polaže državna matura? Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A - višoj i B osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i broj izbornih predmeta prema želji. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08). 20

obrazovanja i športa. − ocjena iz vladanja u 7. − uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja. Uvjeti upisa u srednju školu U ovome poglavlju donosimo najvažnije dijelove Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. razredu osnovne škole iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama programa. u sklopu planiranog broja upisnih mjesta. Tko se upisuje u srednju školu? U 1.6. i 8. razreda osnovne škole i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta posebno koji su važni za upis u određeni obrazovni program. 21 . god. Popis nastavnih predmeta koji se boduju (Popis predmeta i elemenata posebno značajnih za upis) možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva (Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole) ili u natječaju za upis koji se objavljuje svake godine u lipnju. god. − sklonosti. razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje. 2011. Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije. savjetujemo vam da pratite mrežnu stranicu Ministarstva (www. u dnevnom tisku. Što se sve vrednuje i boduje za upis u 1.hr) na kojoj će Odluka./2012. S obzirom da se elementi i kriteriji za upis u srednje škole u šk. i 8.mzos. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani. kao i svake godine. − uspjeh u prethodnom obrazovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. sposobnosti i darovitost u pojedinim vrstama obrazovanja. biti objavljena u cijelosti. godine donijelo Ministarstvo znanosti. i 8. razred? Za upis učenika u 1. razred srednje škole? Svakom se učeniku za upis utvrđuju bodovi temeljem ukupnog zbroja ocjena iz 7. − uspjeh u programima obrazovanja s povećanim opsegom. vještinama i sposobnostima. 2010. razred redovitog obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju: − uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u 7. razredu osnovne škole. koju je u ožujku 2010. Kako se izračunavaju bodovi za upis u 1. u nekim dijelovima mogu izmijeniti./2011.

− na osnovi rezultata natjecanja školskih športskih društava. − na osnovi kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora. međužupanijskim i županijskim natjecanjima učenika u znanju. Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? Na bodove dobivene ocjenama iz predmeta posebno važnih za upis dodaju se i bodovi stečeni temeljem rezultata postignutih na državnim. vještinama i sposobnostima te na osnovi posebnih i iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih. − na osnovi iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. 22 . Hrvatskog paraolimpijskog odbora. vještinama i sposobnostima koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje.Tablica 1: Primjer izračunavanja bodova za upis u opću ili jezičnu gimnaziju PREDMETI KOJI SE BODUJU Hrvatski jezik Matematika Strani jezik Povijest Zemljopis 1 OCJENA U 7. 1 Za upis u opću ili jezičnu gimnaziju škola može umjesto zemljopisa odrediti bodovanje jednog od sljedećih predmeta: fizika. kemija. − na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. RAZREDU 4 5 5 4 4 5 27 OCJENA U 8. biologija. RAZREDU 5 5 5 4 5 5 29 Opći uspjeh UKUPNO BODOVA + dodatni bodovi 1 27 + 29 = 56 bodova Koji su još kriteriji za upis u neke vrste škola i programa? Sposobnosti kandidata za pojedine vrste programa obrazovanja i zanimanja vrednuju se: − na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti i darovitosti.

Vrednovanje rezultata natjecanja a) Izravni upis Učenici koji su na državnom natjecanju iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama.1.) za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje. Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma i sl.natjecanja u okviru Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje (Tablica 2). drugo ili treće mjesto upisuju se izravno. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja. iz bilo kojeg od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis. b) Dodatni bodovi . boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. u pojedinačnoj konkurenciji osvojili prvo. a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja. 23 .

Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 6 do 10 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili četvrto i peto mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili šesto i sedmo mjesto Plasman sa županijskog na državno ili međudržavno natjecanje Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili prvo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili drugo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili treće mjesto Prvo mjesto na središnjem državnom natjecanju Br. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine do 3 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo.športska natjecanja Učenicima se vrednuju rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 3 do 6 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. 24 . pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti. Navedeni dodatni bodovi vrednuju se pri upisu u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše. obrazovanja i športa (Tablica 3).Tablica 2: Pregled broja bodova za rezultate na natjecanjima Vrste natjecanja Opis Prvo. dodatnih bodova 3 2 1 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 Državna ili međunarodna natjecanja Županijska natjecanja Natjecanja iz likovne kulture -LIK Drugo mjesto na središnjem državnom natjecanju Treće mjesto na središnjem državnom natjecanju Najbolji likovni rad na županijskoj izložbi Pojedinačno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO LIDRANO Skupno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO c) Dodatni bodovi .

dodatnih bodova 2 2 4 Pravo za dodatne bodove učenik dokazuje razrednim svjedodžbama navedenih škola.).Tablica 3: Pregled broja bodova za rezultate na športskim natjecanjima Vrste natjecanja Opis Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili treće mjesto vrhunskom športašu I. kategorije vrhunskom športašu III. Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog obrazovanja Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici koji su završili glazbenu ili plesnu školu ili su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili dva ili više stranih jezika. uključujući i klasične jezike za upis u jezičnu i klasičnu gimnaziju Učenici koji su u u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika za upis u klasičnu gimnaziju Br. dodatnih bodova 4 3 2 5 4 3 2 1 Natjecanja školskih športskih društava vrsnom športašu IV. Učenicima se vrednuje samo jedan (najpovoljniji) iznimni rezultat. kategorije Učenici koji su temeljem postignutih športskih rezultata ostvarili status kategoriziranog športaša vrhunskom športašu II. Tablica 4: Pregled broja bodova za ostale iznimne rezultate iz prethodnog obrazovanja Program Glazbena ili plesna škola Učenje dva ili više stranih jezika Klasični jezici Opis Učenici koji su istodobno završili osnovnu školu i najmanje četiri razreda glazbene ili plesne škole koja ima odobrenje za rad Učenici koji su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili dva ili više stranih jezika. kategorije Učenici koji su kao pojedinci ili članovi ekipe sudjelovali na državnom ili međunarodnom natjecanju Pravo na dodatne bodove dokazuje se odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja. kategorije i darovitom športašu V. 25 . kategorije Br. ili VI. 2. odnosno jedan od klasičnih jezika (Tablica 4.

imaju: − učenici koji su se najmanje dvije od posljednje četiri godine obrazovali u inozemstvu zbog toga što su njihovi roditelji radili u hrvatskim diplomatskim i drugim državnim predstavništvima u inozemstvu.Kako se vrednuju rezultati učenja u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja? 1. navedenog zakona. 108/95. Za ostvarivanje navedenih prava učenik je uz prijavnicu za upis dužan priložiti odgovarajuća rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela. 26 . bez bodovanja uspjeha u osnovnoj školi. − djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine. osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti. te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Izravni upis u srednje škole pod uvjetom da prijeđu bodovni prag koji je škola objavila u natječaju za upis.). 76/94. i 8. navedenog zakona. − djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. 58/93. − djeca smrtno stradalih. umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6. 2 Pravo izravnog upisa pod gore navedenim uvjetima ne mogu ostvariti osobe navedene u članku 9. − ostali učenici povratnici koji su se obrazovali u inozemstvu najmanje četiri od šest posljednjih razreda ili posljednja tri razreda osnovne škole. skupine sa 100% oštećenja organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6. 82/01 i 103/03. Za ostvarivanje prava na izravni upis. 2/94.). 77/92. Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. imaju: − djeca osoba poginulih. 33/92. Upis učenika hrvatskih državljana koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu Pravo na izravni upis u srednju školu. br. 7. zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. 7. učenici uz prijavnicu za upis prilažu i dokaze o boravku i razlozima boravka u inozemstvu te trajanju obrazovanja u inozemstvu (svjedodžbe. − djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet2.. 2. 57/92. i 8. izjavu i sl.

županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. uz nezaposlena oba roditelja. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. Upis učenika sa zdravstvenim teškoćama Učenici s težim i osobito teškim zdravstvenim teškoćama su učenici koji su osnovnu školu završili po redovitom nastavnom programu. samohranog roditelja. Učenici s osobito teškim zdravstvenim oštećenjima mogu se upisati izravno. rješava Ministarstvo znanosti. Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima Učenici koji žive u uvjetima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati ukoliko imaju do 10% manje bodova od broja bodova najniže rangiranog kandidata na ljestvici poretka učenika koji su ostvarili pravo upisa u taj program obrazovanja. i to do 10% od broja bodova od najniže rangiranog na ljestvici poretka učenika. uz ostale upisne dokumente.). obranu i skrb o braniteljima i dragovoljcima iz Domovinskog rata. kulturu i šport Grada Zagreba. učenici prilažu i: − rješenje. liječničku potvrdu o težoj bolesti ili posttraumatskom stresu roditelja. a koji su ostvarili pravo na upis u određeni program obrazovanja. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi.3. potvrdu o korištenju socijalne pomoći) izdane od ovlaštenih službi u zdravstvu. za zapošljavanje. a kojima su zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i dulje liječenje utjecale na školski uspjeh. Za ostvarivanje navedenih prava učenici su dužni uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće potvrde ili druge dokumente (potvrdu o statusu branitelja. obrazovanja i športa. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. Učenici s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova. a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije. obrazovanja i športa. 4. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole po preporuci liječnika obiteljske medicine ili liječnika određene specijalnosti. socijalnoj skrbi. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. kulturu i šport Grada Zagreba. potvrdu o smrti roditelja. 27 . Za ostvarivanje ovih prava. odnosno obitelji u stanju socijalno zaštitne potrebe i sl. − mišljenje liječnika koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja. Ista prava upisa imaju i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima (uz roditelja s posttraumatskim stresom ili teškom bolešću. rješava Ministarstvo znanosti.

odnosno registrirane romske udruge. a žive u uvjetima koji su mogli utjecati na njihov uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati u srednju školu ako imaju do 10% manje bodova od broja bodova koje je škola utvrdila kao uvjet za upis u određeni program obrazovanja te ukoliko zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet. sposobnostima i darovitosti. gore navedeni broj bodova mogu umanjiti za najviše pet bodova. rješava Ministarstvo znanosti. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. − preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb. Škole na području od posebne državne skrbi. u otežanim okolnostima obrazovanja). Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri i pol i tri godine i programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis. 40 bodova za upis u srednje škole koje provode programe obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija. uz ostale upisne dokumente. a koji ne može biti manji od: − − − − 46 bodova za upis u gimnazije. 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje programe obrazovanja. 36 bodova za upis u program obrazovanja za zanimanje medicinska sestra opće njege. obrazovanja i športa. Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome Učenici koji su pripadnici romske nacionalne manjine. na otocima i škole s nastavom na jezicima nacionalnih manjina. odrediti broj bodova potrebnih za upis. škola utvrđuje ljestvicu poretka kandidata za upis i objavljuje je na školskoj oglasnoj ploči. 28 . kulturu i šport u Gradu Zagrebu. kulturu i šport Grada Zagreba. Sve škole koje izvode programe obrazovanja u četverogodišnjem trajanju će. uspjehu u natjecanjima i u znatno povećanim programima izobrazbe. Koliki je broj bodova potreban za upis u srednju školu? Na osnovi ukupnog broja bodova koji je stekao svaki učenik po svim osnovama vrednovanja (uspjehu u prethodnom obrazovanju. trgovina i poslovna administracija. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. za upis u srednju školu učenici uz prijavnicu prilažu: − preporuku Vijeća romske nacionalne manjine.5. Za korištenje ovog prava. sklonostima. − mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najviše tri primjerena programa obrazovanja.službe nadležne za obrazovanje. Utvrđeni broj bodova obvezno se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. uz suglasnost ureda državne uprave u županiji .

za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa. − na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju. br. NN. a što se obvezno objavljuje u natječaju za upis. 29 . i 19/10. Uvjete i način ostvarenja programa praktične nastave koja se organizira i izvodi izvan školskih radionica. područna obrtnička komora će zajedno sa školom provesti razredbeni postupak.). obvezama. Ljestvica poretka kandidata za upis utvrđuje se tako da se izravno upisuju učenici koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. Izbor kandidata za upis temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. Ako je broj učenika sa sklopljenim ugovorom o naukovanju veći od broja upisnih mjesta u školi. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. pravila i postupci za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima.). upisani učenici sklapaju ugovor s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. praćenju. 140/09.Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja? Izbor i upis učenika u u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/ zanimanja koji nisu obrazovni programi za vezane obrte temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. 69/04. br. Razredbeni postupak se provodi prema utvrđenim zajedničkim i posebnim mjerilima i postupcima za upis u srednje strukovne škole utvrđenim Odlukom o elementima i kriterijima za upis kandidata u srednje škole. Razredbeni postupak može se obaviti i prije zaključivanja ugovora o naukovanju ako se se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola. škola utvrđuje ugovorom o provedbi praktične nastave koji zaključuje s poslodavcem kod kojeg se praktična nastava izvodi (Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama.). Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. br. Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za vezane obrte? Elementi. Nakon tako provedenoga razredbenog postupka. Uz zajednička mjerila. vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN. 18/08. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. NN.

dužna osigurati radna mjesta za praktični dio naukovanja u radionicama škole. Ugovor o naukovanju sklapa se s licenciranim obrtom ili pravnom osobom u skladu s člankom 40. Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na uvid: − ovjerenu presliku svjedodžbe 8. i 79/07. 49/03 – pročišćeni tekst i 68/07. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta. razreda osnovne škole. a o zaključenim ugovorima uspostavlja i vodi evidenciju. br. Pravo na upis u obrazovne programe za vezane obrte imaju i kandidati koji.. preporučuje se licenciranom obrtu ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh. Za ove kandidate srednja škola je. i 46.Područne obrtničke komore dužne su dostaviti obrtničkim školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih naučničkih radnih mjesta po zanimanjima. 90/96.. Zakona o obrtu (NN. − liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada. obrtniku (pravnoj osobi). uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore. 77/93. 71/01.. područna obrtnička komora će uskladiti broj mjesta u odgovarajućem strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim će obrtima ili pravnim osobama za planiranu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju. nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore. Radi odabira naučnika licencirani obrt ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika.) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore o čemu evidenciju vodi Hrvatska obrtnička komora. 64/01. školi i područnoj obrtničkoj komori. Licencirani obrt ili pravna osoba može sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori. zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju ili skrbniku). a sukladno broju slobodnih licenciranih mjesta. Kada je broj naučničkih mjesta u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi za pojedine obrazovne programe za vezane obrte znatno veći od planiranog broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi. Obveza je da se popisi slobodnih naučničkih mjesta istaknu na oglasnim pločama područnih komora i udruženja obrtnika te na oglasnim pločama škola. 102/98.. U ugovaranju naukovanja sudjeluje i škola na način da ovjerava ugovor. 30 . Prednost pri upisu u programe obrazovanja za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu obrta kojim se bave ako ispunjavaju ostale upisne uvjete koje utvrđuje škola.

tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 14 14 14 14 14 14 28 28 14 14 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. i VIII.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. zemljopis opći uspjeh u VII.7.t-com. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 31 . tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura.TES TRAJANJE 3.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Bravar – JMO Automehaničar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Instalater sustava vode. fizika. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 427 http://www. povijest.iosng. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Gimnazija Nova Gradiška Trg Kralja Tomislava 9. biologija hrvatski jezik. strani jezik. matematika. matematika./2011. razredu opći uspjeh u VII. matematika. matematika. na području pojedinih županija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. matematika. fizika. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www. plina. prag 46 Industrijsko-obrtnička škola Ljudevita Gaja bb. tehnička kultura hrvatski jezik. i VIII. strani jezik. fizika.skola2@sb.gimnazijang.hr e-mail: ss-nova-gradiska-501@skole. grijanja i hlađenja (eksperimentalni program) Prodavač Monter strojeva i konstrukcije Pomoćni kuhar Pomoćni bravar – TES Pomoćni kuhar i slastičar . strani jezik. Popis škola i programa obrazovanja Na sljedećim stranicama moći ćete vidjeti koje su obrazovne programe učenici mogli upisivati u srednjim školama u školskoj godini 2010.t-com. biologija hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika.

tel.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Šumarski tehničar Ekološki tehničar Agroturistički tehničar Cvjećar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Kemijski laborant TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. fizika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. kemija. strani jezik.skole. matematika. fizika. matematika. prag 40 Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Ivana Cankara 76. biologija hrvatski jezik. strani jezik. kemija. strani jezik. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/362 145 http://ss-elektrotehnicka-ngradiska. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. biologija.Elektrotehnička škola Ljudevita Gaja bb. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika.biologija. matematika. kemija. matematika. kemija. biologija POSEBNI UVJETI Bod. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. prag 36 32 . fizika. matematika. matematika. prag 40 Bod. biologija hrvatski jezik. biologija. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za elektroniku Tehničar za računalstvo Komercijalist TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 14 14 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/255 657 http://ss-mareljkovica-sb. kemija . prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: srednja-skola-mar@sb. prag 36 Bod. matematika.biologija. biologija.t-com. prag 40 Bod. kemija. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-nova-gradiska-503@skole. kemija. matematika. povijest.skole.

35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www. likovna kultura tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija. 8. biologija hrvatski jezik. strani jezik. kemija.Obrtnička škola Nazorova 9. matematika. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 48 Bod. fizika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. kemija. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika.ss-obrtnicka-sb. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/446 252 http://www. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 140 56 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. prag 48 33 . tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Kuhar – JMO Konobar – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Zidar – JMO Stolar – JMO Tapetar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Keramičar-oblagač Krovopokrivač – JMO Tesar . matematika.htnet.hr e-mail: gimnazija-sb@skole. zemljopis hrvatski jezik.JMO Slastičar Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 48 28 14 14 14 14 14 14 28 56 28 14 14 8 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika.gmm-sb. matematika. prag 48 Bod.skole. kemija. biologija. kemija hrvatski jezik. fizika. matematika.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb. likovna kultura. strani jezik. strani jezik. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Gimnazija Matija Mesić Slavonija I br. povijest.

matematika. fizika. Kumičića 55. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 542 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb. matematika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika.hr e-mail: ured@ss-industrijsko-obrtnicka-sb. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura opći uspjeh u VII. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.Industrijsko-obrtnička škola E. fizika.5 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 70 14 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. matematika. matematika. i VIII. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom Obrađivač lima Elektromehaničar TRAJANJE 3. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Elektromonter 3 10 Elektroničar Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 9 3 14 3 9 Plinoinstalater – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 9 Elektroinstalater – JMO 3 14 Automehatroničar 3 28 Fotograf – JMO 3 14 Autolakirer – JMO Tehnički crtač Vozač motornog vozila Zavarivač Pomoćni bravar – TES 3 3 3 2 3 14 28 28 28 10 34 . tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.

hr e-mail: tssb@skole.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. strani jezik. strani jezik. prag 40 Bod. matematika. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: ekbskola@sb. zemljopis POSEBNI UVJETI 4 Bod. prag 40 Arhitektonski tehničar 4 28 Bod. strani jezik. matematika.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 40 Tehničar za mehatroniku 4 28 Bod. povijest. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 4 28 Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika. strani jezik.Tehnička škola Kumičićeva 55. Hebranga 13/1. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. prag 46 Bod. povijest. prag 46 35 . zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent Poslovni tajnik Hotelijersko-turistički tehničar Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. strani jezik. strani jezik.skole. matematika.skole. povijest. strani jezik. prag 45 Bod. prag 43 Bod. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. fizika. prag 40 Ekonomsko-birotehnička škola Naselje A. matematika. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 45 Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju 4 4 28 28 Bod. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/411 478 http://ss-tehnicka-slavonski-brod. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 175 http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb. povijest. strani jezik. matematika. matematika. fizika.

skole. biologija POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ss-slavonski-brod-507@skole. Krešimira IV bb. zemljopis POSEBNI UVJETI Klasična gimnazija 4 Bod. solfeggio 36 . strani jezik. fizika. strani jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 821 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. biologija Klasična gimnazija i kolegij fra Marijana Lanosovića P. strani jezik.asistentica 4 28 hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/442 492 http://ss-medicinska-sb. kemija. povijest.hr e-mail: ss-slavonski-brod-508@skole. fizika. pripremnog razreda srednje glazbene škole. fizika.t-com.t-com. i II.gimnazija-framarijanalanosovica-sb. Program srednjeg glazbenog obrazovanja 4 10 instrument/ pjevanje. 35000 Slavonski Brod Tel:035/ 445 200 NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Učenici prilažu original svjedodžbu VI. Bodovni prag iznosi 60% bodova u kvalifikacijskom postupku. matematika. kemija. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 Fizioterapeutski tehničar 4 28 hrvatski jezik.Srednja medicinska škola Jagićeva 3a. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.skole. razreda osnovne glazbene škole ili I. kemija. prag 56 Glazbena škola Slavonski Brod Vukovarska 1. biologija Primalja .

prag 51 Bod. prag 50 37 .hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com. 31000 Osijek Tel: 031/200 699 http://www.hr e-mail: ss-osijek-505@skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Jezična gimnazija 4 Bod. povijest.skole. gimnazija Županijska 4. biologija POSEBNI UVJETI Opća gimnazija 4 Bod. biologija POSEBNI UVJETI 4 Bod. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 50 III. matematika. strani jezik. matematika.gimnazija-treca-os.gimnazija-prva-os. strani jezik.htnet.skole. matematika. gimnazija Kamila Firingera 5.gimnazija-druga-os. 31000 Osijek Tel: 031/207 157 http://www. fizika.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole.OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I. 31000 Osijek Tel: 031/207 101 http://www. strani jezik. prag 44 Potvrda nacionalnog sportskog saveza ili o statusu kategoriziranog sportaša Razredni odjel za sportaše 4 28 hrvatski jezik. gimnazija Kamila Firingera 14. zemljopis II.hr e-mail: i-gimnazija@skole. povijest.hr e-mail: 2gimnazija-osijek @skole. matematika.t-com. povijest.

strani jezik. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik.Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Trg Vatroslava Lisinskog 1. prag 42 Bod.hr e-mail: ekonomska-skola-osijek@os. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.gaudeamus. povijest. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-522@skole.skole. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. Trojstva 4. matematika.t-com.htnet. matematika. prag 50 Privatna škola s pravom javnosti ‘Gaudeamus’ Školska 6. strani jezik. prag 44 38 .hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/215 120 http://www.ikg. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. 31000 Osijek Tel: 031/212 670 http://www. prag 48 Ekonomska i upravna škola Trg sv. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 168 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.ss-ekonomska-upravna-os. 31000 Osijek Tel: 031/212 890 http://www.hr e-mail: tajnistvo@ikg.

Elektrotehnička i prometna škola Istarska 3.elpros. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. fizika. prag 46 Bod. fizika. fizika. strani jezik. strani jezik. fizika. strani jezik. matematika.htnet. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: elektroteh-prometna-skola@os. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Elektroinstalater – JMO 3 7 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektromehaničar – JMO Vozač motornog vozila 3 3 7 28 Autoelektričar – JMO 3 14 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 39 .tel. fizika. strani jezik. prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/208 400 http://www. prag 42 Bod. matematika. fizika. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Elektromonter Elektroničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.

Uvjet je položena prijemna audicija. koja obuhvaća ispit sluha. nakon uspješno položenog stručnog dijela klasifikacijskog postupka po određenim mjerilima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia).hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klavirist Glazbenik violinist Glazbenik violist Glazbenik violončelist Glazbenik kontrabasist Glazbenik gitarist Glazbenik oboist Glazbenik flautist Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik harfist Glazbenik fagotist Glazbenik pjevač Glazbenik . a sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu. pripremni razred srednje glazbene škole. 40 . glazbenog pamćenja i ritma. te bodovanja odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda glazbene i općeobrazovne škole.Glazbena škola Franje Kuhača Trg sv.031/211 064 E-mail: gs-franje-kuhaca@os. 31000 Osijek Tel.teoretski smjer Glazbenik tubist TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 28 instrument/ pjevanje. Glazbenik – pripremna naobrazba 2 20 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. Trojstva 1.t-com. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II.

kemija. fizika. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/540 200 http://ss-medicinska-os.t-com. strani jezik. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-506@skole. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Farmaceutski tehničar Zdravstveno-laboratorijski tehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Tesar – JMO Monter suhe gradnje 3 3 12 12 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Medicinska škola Vukovarska 209. biologija hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/274 500 http://www. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. biologija POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ggso@os. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 4 28 4 28 41 . matematika fizika. kemija. matematika.ss-graditeljsko-geodetska-os. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 40 Bod. kemija.skole. strani jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Geodetski tehničar Arhitektonski tehničar Građevinski tehničar Zidar – JMO Keramičar-oblagač Soboslikar-ličilac – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. prag 40 Bod. fizika. fizika. strani jezik. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. matematika.skole. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.Graditeljsko-geodetska škola Drinska 16a. fizika. kemija.t-com.

tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. fizika. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Voćar-vinogradar-vinar Cvjećar Vrtlar TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. likovna kultura hrvatski jezik. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/275 960 http://www.hr e-mail: ss-osijek-507@skole. matematika. kemija. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Poljoprivredna i veterinarska škola Jadrovska 20. prag 36 Bod. kemija. biologija. kemija.skole. kemija. tehnička kultura. kemija. tehnička kultura. kemija. prag 36 Bod. fizika. kemija. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Autolakirer – JMO Frizer – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Stolar – JMO Pediker Fotograf – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 9 42 14 14 9 14 10 14 14 6 4 7 4 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija. matematika.Obrtnička škola Trg bana Josipa Jelačića 24. biologija hrvatski jezik. matematika.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole. kemija.htnet.ss-poljoprivredna-veterinarska-os. strani jezik. likovna kultura hrvatski jezik.htnet. matematika hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole. biologija. matematika. prag 40 42 . matematika hrvatski jezik. fizika.htnet. biologija. kemija. biologija. kemija. biologija. kemija. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.

strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 40 Bod. strani jezik.magyar-kozpont. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. prag 36 Bod. fizika. fizika.hr e-mail: strojarska-tehnicka-skola@os. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/207 277 http://www. 31000 Osijek Tel: 031/274 339 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 31 poznavanje mađarskog jezika poznavanje mađarskog jezika Strojarska tehnička škola Istarska 3.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 14 3 28 3 10 Automehaničar – JMO 3 21 43 . fizika. zemljopis hrvatski jezik. prag 41 poznavanje mađarskog jezika Bod. matematika.hr e-mail: ss-osijek-523@skole.Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Drinska 12a. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 15 15 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Strojarski tehničar Tehničar za vozila i vozna sredstva Bravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. matematika. matematika. matematika. povijest. fizika. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. matematika.ss-strojarska-tehnicka-os. fizika. matematika. fizika.

Škola za tekstil. likovna kultura. U okviru škole postoji i učenički dom. fizika. kiparski i slikarski dizajn) TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 96 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 46 Bod. 31000 Osijek Tel: 031/201 850 e-mail: ss-osijek-516@skole.t-com.hr NAZIV PROGRAMA Likovna umjetnost i dizajn (grafički. fizika. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada Kozmetičar 4 28 44 . prag 36 Bod. kemija. dizajn i primijenjene umjetnosti Krbavska bb.hr e-mail: mail@ umjetnicka-skola-osijek. ispitivanje likovnih sposobnosti POSEBNI UVJETI Bod. fizika.skole. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/273 126 http://www. 31000 Osijek Tel: 031/501 933 http://ss-tehnicka-rboskovic-os. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. kemija. prag 36 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovna gimnazija Ekološki tehničar Prehrambeni tehničar Grafički tehničar pripreme TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.Škola za osposobljavanje i obrazovanje ‘Vinko Bek’ Vinkovačka 3. kemija. strani jezik. strani jezik. strani jezik hrvatski jezik. kemija. biologija.umjetnicka-skola-osijek. kemija. zemljopis. biologija hrvatski jezik. likovna kultura.hr e-mail: ss-osijek-510@skole. prag 36 Bod. biologija hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. prag 30 Predprovjera likovnih sposobnosti krajem lipnja 4 Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija ‘Ruđer Bošković’ Osijek Vukovarska 209. likovna kultura.hr NAZIV PROGRAMA Telefonist – TES Pomoćni kartonažer – TES TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Škola obrazuje slijepe i slabovidne učenike.t-com.

ss-ugostiteljsko-turisticka-os.JMO 3 28 45 .hr NAZIV PROGRAMA Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. biologija POSEBNI UVJETI Bod. matematika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. Gupca 61.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Turističko-hotelijerski komercijalist Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: uts-osijek@os. povijest. matematika. kemija. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Konobar – JMO 3 56 Slastičar . biologija hrvatski jezik. matematika.skole. biologija hrvatski jezik. strani jezik. povijest. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/202 234 http://ss-trg-kom-dmilas-os. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/211 095 http://www. strani jezik. strani jezik.Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Gundulićeva 38. strani jezik. prag 44 Bod. matematika.htnet. strani jezik. prag 40 Ugostiteljsko-turistička škola M. matematika.

fizika. strani jezik. prag 36 Bod. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Bravar 3 8 Vodoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vozač motornog vozila 3 10 3 14 3 8 46 . matematika.hinet. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju Automehaničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. 31300 Beli Manastir Tel: 031/700 032 http://ss-prva-bm. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. prag 40 Bod.skole. fizika. fizika.Prva srednja škola Beli Manastir Školska 3. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. strani jezik. prag 40 Bod. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-beli-manastir-502@skole. strani jezik. matematika.

povijest. matematika. prag 42 Bod. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija. prag 35 Bod.t-com. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. matematika.skole.ss-druga-bm. prag 31 Bod. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. 31300 Beli Manastir Tel: 031/703 306 http://www. prag 35 Bod.hr e-mail: ss-beli-manastir-501@skole.Druga srednja škola Beli Manastir Školska 3. 31300 Beli Manastir Tel: 031/701 828 http://www. zemljopis hrvatski jezik. matematika. prag 35 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Frizer – JMO 3 14 Konobar – JMO 3 10 Gimnazija Beli Manastir Školska 3. likovna kultura hrvatski jezik. povijest. povijest. povijest. povijest. strani jezik. matematika. povijest. prag 42 47 . zemljopis hrvatski jezik.skole. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist – nastava na srpskom jeziku Hotelijersko-turistički tehničar Upravni referent Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. biologija. matematika.htnet.hr e-mail: ss-beli-manastir-503@skole.gimnazija-beli-manastir. strani jezik. matematika.

prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: srednja-skola-dalj@os.htnet.ss-dalj. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Komercijalist Poljoprivredni tehničar opći Strojarski tehničar Prodavač Cvjećar Strojobravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 24 24 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Ekonomist – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.t-com. biologija. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. kemija hrvatski jezik. biologija.hr e-mail: ss-donji-miholjac-501@skole. strani jezik. fizika. prag 36 Bod.Srednja škola Dalj Braće Radića 7. fizika. matematika. strani jezik. 31226 Dalj Tel: 031/590 290 http://www. matematika. 31540 Donji Miholjac Tel: 031/630 970 http://www. povijest. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-donji-miholjac. zemljopis hrvatski jezik. biologija. tehnička kultura.skole. fizika. matematika. fizika. kemija hrvatski jezik. biologija. matematika. matematika. strani jezik.skole. prag 40 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura. strani jezik. povijest. matematika. matematika. tehnička kultura. prag 31 Bod. zemljopis hrvatski jezik. povijest. matematika. matematika. prag 31 Bod. prag 36 Tokar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije 3 8 3 8 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 48 . prag 35 Srednja škola Donji Miholjac Vukovarska 84. kemija hrvatski jezik.

strani jezik. prag 40 Bod. Matoša Vijenac kardinala A. zemljopis hrvatski jezik. prag 52 Srednja strukovna škola braće Radić Vijenac kardinala A. povijest.htnet. prag 52 Bod. povijest. prag 40 Bod. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 40 Bod. 31400 Đakovo Tel: 031/811 345 http://www. povijest. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. povijest.ss-strukovna-braceradica-dj. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. G. Stepinca 11. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.htnet.Gimnazija A. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.gimnazija-djakovo. strani jezik.hr e-mail: ss-djakovo-501@skole. matematika. matematika. strani jezik. matematika. prag 52 Bod. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. Stepinca 11. strani jezik. matematika.skole. prag 36 49 . strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovna tajnica/tajnik Komercijalist Računalni tehničar za strojarstvo Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31400 Đakovo Tel: 031/814 060 http://www.hr e-mail: ss-djakovo-502@skole.

kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika. biologija. kemija hrvatski jezik. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika.ss-obrtnicka-ahorvata-dj. prag 36 Bod.Obrtnička škola Antuna Horvata Vijenac kardinala A. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. prag 36 Bod. fizika. fizika.hinet. matematika. Stepinca 11. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. biologija. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-djakovo-503@skole. tehnička kultura. fizika. kemija. fizika. biologija hrvatski jezik. likovna kultura. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektroinstalater – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – JMO Automehaničar – JMO 3 12 3 8 3 20 Plinoinstalater – JMO 3 8 Strojobravar – JMO 3 8 Autolimar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Pekar – JMO 3 8 3 8 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 14 Stolar – JMO 3 10 Krojač – JMO 3 8 Kuhar – JMO 3 28 Frizer – JMO 3 20 50 .skole. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Tehničar za mehatroniku Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 28 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura. matematika. matematika. matematika. 31400 Đakovo Tel: 031/814 361 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.

kemija. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika.htnet.Srednja škola Josipa Kozarca Trg Nikole Šubića Zrinskog 4. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Šumarski tehničar Stolar – JMO TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. fizika.skole.hr e-mail: ss-djurdjenovac-501@skole. matematika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO 3 8 Autolimar – JMO 3 8 51 . tehnička kultura hrvatski jezik. 31511 Đurđenovac Tel: 031/601 554 http://ss-jkozarca-djurdjenovac. fizika.

hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ekonomist Tehničar za elektroniku Poljoprivredni tehničar opći Prodavač Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 56 28 28 20 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. matematika. fizika. fizika. strani jezik. 34500 Našice Tel: 031/613 202 http://www. tehnička kultura. matematika. fizika.hr e-mail: ss-nasice-501@skole.htnet. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. prag 36 Konobar – JMO 3 20 Bravar – JMO 3 7 Automehaničar – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO 3 7 Frizer – JMO 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 10 Slastičar – JMO 3 8 Vodoinstalater – JMO 3 8 Pekar – JMO 3 10 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 52 . tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija hrvatski jezik. fizika. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. prag 46 Bod. kemija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik.ssik. strani jezik. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. prag 46 Bod. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik. strani jezik. matematika. matematika. povijest. likovna kultura. fizika. strani jezik. povijest. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika.Srednja škola Isidora Kršnjavog Augusta Cesarca 20. matematika. fizika. biologija hrvatski jezik. fizika. strani jezik. prag 46 Bod. matematika. prag 42 Bod.

matematika. prag 36 Stolar – JMO 3 12 Strojobravar – JMO 3 24 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Gimnazija Požega Dr. matematika. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. 31550 Valpovo Tel: 031/651 577 http://www. matematika. povijest. matematika. fizika. matematika. F. prag 50 Bod. strani jezik. strani jezik. prag 50 53 .gimpoz. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Bod. prag 50 Bod. zemljopis hrvatski jezik.ss-valpovo. matematika. matematika. fizika. zemljopis hrvatski jezik. fizika.Srednja škola Valpovo Dr. povijest. fizika. prag 46 Bod. strani jezik.hr e-mail: ss-valpovo@os. strani jezik. prag 40 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Ekonomist Komercijalist Elektrotehničar Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Prodavač Tokar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 28 28 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik.hr e-mail: tajnistvo@gimpoz. tehnička kultura. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 42 Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.t-com. biologija. 34000 Požega Tel: 034/316 750 http://www. biologija POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. matematika. matematika. povijest. matematika. Franje Tuđmana 4a. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. Tuđmana 2. matematika. povijest. fizika.

Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti Pape Ivana Pavla II. strani jezik.kkgpz.skole. strani jezik. matematika. matematika. povijest. strani jezik. matematika. 34000 Požega Tel: 034/273 717 http://www. povijest.hr e-mail: ekonomska_skola@skole. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.htnet. br. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: uprava@kkgpz. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 50 Ekonomska škola Osječka 33. 6. zemljopis hrvatski jezik. prag 40 54 . zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Hotelijersko-turistički tehničar Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Bod. matematika. 34000 Požega Tel: 034/312 090 http://www. prag 44 Bod.ss-ekonomska-pozega. povijest.

tehnička kultura hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/271 379 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za telekomunikacije Tehničar za računalstvo Tehničar za mehatroniku Tokar – JMO Strojobravar – JMO Autolimar – JMO Automehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Autoelektričar – JMO Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 12 16 9 10 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija. matematika. matematika. fizika. biologija. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. kemija. matematika. strani jezik. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-pozega-503@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. fizika. prag 46 Bod. fizika. matematika. strani jezik. prag 38 Bod.tehnickaskola. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik.Tehnička škola Ratarnička 1. kemija. prag 40 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Agroturistički tehničar Veterinarski tehničar Poljoprivredni tehničar opći Prehrambeni tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Pekar – JMO Mesar – JMO Pomoćni cvjećar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. matematika. fizika.t-com.net e-mail: tehnicka-skola-pozega@po. zemljopis. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. Škola će provesti razredbeni postupak za upis u obrtnička zanimanja prije zaključivanja Ugovora o naukovanju.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega. prag 38 Bod. fizika hrvatski jezik. matematika. matematika.t-com. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Prema dogovoru s Obrtničkom komorom. Poljoprivredno-prehrambena škola Ratarnička 3. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 38 Bod. fizika. matematika. matematika. fizika. fizika. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. fizika. kemija. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju 55 . fizika. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.

tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 56 .hr e-mail: ss-pozega-505@skole. matematika. matematika. fizika.Obrtnička škola Osječka 33. razredu POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Arhitektonski tehničar Odjevni tehničar Stolar – JMO Tesar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Zidar – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Krojač – JMO Šivač odjeće Parketar TRAJANJE 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 14 6 10 12 28 28 14 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik.skole. fizika. 34000 Požega Tel: 034/272 992 http://www. strani jezik. matematika. tehnička kultura opći uspjeh u VII. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 36 Bod.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. i VIII. kemija. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. razredu opći uspjeh u VII. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. matematika. matematika. fizika. fizika. biologija hrvatski jezik. i VIII. likovna kultura. matematika. biologija hrvatski jezik.ss-obrtnicka-pozega.

hr E-mail: ured@ss-glazbena-pozega. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Građevinski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar Zidar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 5 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 24 56 28 7 7 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. prag 36 Bod. likovna i tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. položen stručni dio glazbenog ispita. 34000 Požega Tel. razred pripremne naobrazbe. matematika.skole.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik pjevač Glazbenik – teoretski smjer Glazbenik klavirist Glazbenik gitarist Glazbenik saksofonist Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik harmonikaš Glazbenik pjevač Glazbenik . strani jezik.teoretski smjer Glazbenik orguljaš Glazbenik tamburaš TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 2 24 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 48 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 57 .t-com. koja obuhvaća ispit sluha. matematika.Glazbena škola Stjepana Radića 3. fizika.034/273 630 http://www. a za struku glazbenog teoretskog smjera i ispit propisanog sviranja klavira. kemija hrvatski jezik. fizika. 4 22 instrument/ pjevanje. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. strani jezik. koji obuhvaća ispit iz temeljne struke (instrumenta) i solfeggia. matematika. Uvjet je položena prijemna audicija. strani jezik hrvatski jezik.sspakrac. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija.hr e-mail: ss-pakrac@po.ss-glazbena-pozega. strani jezik hrvatski jezik.skole. matematika. glazbenog pamćenja i ritma. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. biologija. biologija. matematika. prag 44 Bod. Srednja škola Pakrac Bolnička 59. 34550 Pakrac Tel: 034/411 056 http://www.

matematika. matematika. prag 40 Bod.tsvk. strani jezik. fizika. matematika.skole. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. prag 40 Bod. matematika. strani jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 284 http://www. prag 57 58 . zemljopis hrvatski jezik. prag 57 Bod. fizika. kemija hrvatski jezik.gimnazija-mareljkovica-vk. prag 57 Bod. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. povijest. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 615 http://www.t-com.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Građevinski tehničar Arhitektonski tehničar TRAJANJE 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: skolarb@skole. prag 40 Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Trg bana Josipa Šokčevića 1. strani jezik. fizika. fizika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-502@skole. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Tehnička škola Ruđera Boškovića Stanka Vraza 15. matematika. prag 40 Bod. strani jezik. prag 40 Bod. matematika. strani jezik. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik.

biologija.skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 617 http://ss-drvodjelska-tehnicka-vk. matematika. kemija. matematika. fizika. fizika. povijest. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 48 Bod. Andrije Štampara Genscherova 16a.hr e-mail: ss-vinkovci-506@skole. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovni tajnik Upravni referent Prodavač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija.hr e-mail: ss-vinkovci-508@skole. prag 36 Bod. zemljopis. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.ekonomska-vinkovci. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 190 http://ss-dastampara-vk. kemija. strani jezik. fizika. strani jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-504@skole. biologija. zemljopis hrvatski jezik. biologija. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 064 http://www. matematika. strani jezik hrvatski jezik.t-com. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.skole.t-com. strani jezik. matematika. povijest.Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31.hr NAZIV PROGRAMA Veterinarski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar TRAJANJE 4 5 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 48 Bod. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. matematika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Drvodjeljski tehničar restaurator Drvodjeljski tehničar dizajner Stolar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 8 20 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Zdravstvena i veterinarska škola dr. matematika. povijest. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada 4 28 59 . strani jezik hrvatski jezik. fizika. prag 36 Bod.t-com. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Drvodjelska tehnička škola Stanka Vraza 15. fizika. kemija.

matematika. biologija hrvatski jezik. biologija. matematika. fizika. prag 36 Bod. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Šumarski tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Cvjećar TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. prag 36 Bod. fizika hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk. biologija.Poljoprivredno šumarska škola Genscherova 16. kemija.skole. matematika. kemija. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod. kemija.t-com. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 3 24 Pekar – JMO 3 12 Mesar – JMO Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES 3 3 3 12 10 10 60 . matematika. biologija. kemija.

tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. fizika. matematika. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Srednja glazbena škola Istarska 3. fizika.t-com. kemija. biologija. kemija. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www. fizika. fizika. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole. matematika. matematika. fizika. matematika. fizika. kemija. matematika. likovna i tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik – program srednje škole Glazbenik – pripremna naobrazba TRAJANJE 4 2 BROJ UČENIKA (planirani) 26 15 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 61 . fizika. fizika.t-com. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.Industrijsko-obrtnička škola Silvija Strahimira Kranjčevića Stanka Vraza 15. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. biologija hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-008@skole. biologija hrvatski jezik.ss-sskranjcevica-vk. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika.ogs-josip-runjanin. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 354 http://www. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Odjevni tehničar Bravar – JMO Autoelektričar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Konobar – JMO Kuhar – JMO Slastičar – JMO Autolimar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Autolakirer – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Plinoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO Automehaničar – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 8 8 8 8 28 42 14 8 16 8 8 8 8 28 8 28 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.

matematika. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (Drenovci) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Odjevni tehničar Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika.Obrtničko-industrijska škola Veliki kraj 42. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. matematika. matematika. matematika. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. fizika. povijest. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju Kuhar – JMO (Drenovci) 3 14 Konobar – JMO 3 14 Konobar – JMO (Drenovci) 3 14 Elektroinstalater – JMO 3 14 Elektromehaničar – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vodoinstalater – JMO 3 14 3 14 3 14 Tokar – JMO 3 14 Bravar – JMO 3 14 Automehaničar – JMO 3 28 Prodavač 3 28 Frizer – JMO Pomoćni cvjećar – TES 3 3 28 10 62 . fizika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. povijest. kemija. strani jezik. fizika. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu. zemljopis hrvatski jezik. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 46 Bod. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. prag 40 Bod. prag 46 Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika. strani jezik. matematika. biologija.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. strani jezik. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.

prag 40 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 32270 Županja Tel: 032/837 620 http://www. zemljopis hrvatski jezik. matematika.skole. fizika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika. strani jezik. prag 44 Bod. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: ss-zupanja-503@skole.skole.ss-ekonomska-vu. strani jezik. prag 46 Tehnička škola Veliki kraj 42. strani jezik. povijest. prag 40 Bod. prag 44 63 . 32270 Županja Tel: 032/837 620.Gimnazija Županja Veliki kraj 42. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) Komercijalist Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) Upravni referent Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. prag 36 Ekonomska škola Vukovar Stjepana Filipovića 6. matematika. prag 46 Bod. zemljopis hrvatski jezik. povijest. strani jezik.gimnazija-zupanja. matematika. povijest. matematika. povijest.t-com. prag 40 Bod. kemija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Bod. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.t-com. prag 40 Bod. strani jezik.t-com. fizika.hr e-mail: ss-zupanja-502@skole. povijest. 32000 Vukovar Tel: 032/423 019 http://www. zemljopis hrvatski jezik. 837 025 http://ss-tehnicka-zupanja. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika.hr e-mail: ss-vukovar-502@skole. matematika. povijest. strani jezik. matematika. matematika.skole. strani jezik. strani jezik. kemija POSEBNI UVJETI Bod. matematika. povijest.

fizika. strani jezik. fizika. prag 38 Bod.hr e-mail: ss-vukovar-503@skole. fizika. prag 38 Bod. strani jezik. strani jezik. fizika.skole. prag 36 Bod. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. prag 38 Bod.Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Blage Zadre 4. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 64 . tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Tehničar za vozila i vozna sredstva Tehničar za vozila i vozna sredstva (nastava na srpskom jeziku) Elektrotehničar Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) Tehničar za računalstvo Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) Ekološki tehničar Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) Automehaničar – JMO Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Plinoinstalater – JMO Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Vodoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Autoelektričar – JMO Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 24 24 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik. strani jezik. matematika. fizika. kemija. matematika. strani jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. zemljopis. 32000 Vukovar Tel: 032/423 025 http://ss-tehnicka-ntesla-vu. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. biologija hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. matematika. matematika. matematika. fizika. strani jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika. prag 38 Bod.

matematika. prag 32 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) Arhitektonski tehničar Arhitektonski tehničar (nastava na srpskom jeziku) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) Kozmetičar Kozmetičar (nastava na srpskom jeziku) Kuhar – JMO Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Konobar – JMO Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Pekar – JMO Pekar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Krojač – JMO Krojač – JMO (nastava na srpskom jeziku) Prodavač Prodavač (nastava na srpskom jeziku) Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 12 12 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju 65 . kemija. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. kemija hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. matematika.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole. povijest. zemljopis hrvatski jezik. kemija. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www. strani jezik. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. strani jezik.skole. kemija. matematika. biologija. likovna kultura. matematika. strani jezik. kemija. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. matematika. biologija. biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. strani jezik. likovna kultura. matematika. prag 36 Bod. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika.ss-treca-vu. povijest. matematika. matematika. kemija hrvatski jezik.Strukovna škola Vukovar Domovinskog rata 58. matematika. biologija hrvatski jezik. biologija. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik.

prag 50 Bod.hr e-mail: ss-vukovar-501@skole. zemljopis hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: ss-ilok-501@skole. matematika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.Gimnazija Vukovar Šamac 2. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 32 Bod. fizika. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 66 . zemljopis hrvatski jezik.gimnazija-vukovar. kemija. matematika. biologija. strani jezik. fizika. matematika. matematika. strani jezik. strani jezik. matematika.t-com. prag 50 Bod. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Voćar-vinogradar-vinar Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 12 12 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. prag 50 Bod. prag 50 Bod. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Prirodoslovno-matematička gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Jezična gimnazija Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. povijest. 32236 Ilok Tel: 032/593 207 http://ss-ilok. kemija. 32000 Vukovar Tel: 032/413 338 http://www. prag 50 Bod. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.skole. biologija. povijest. strani jezik. povijest. matematika. matematika. prag 48 Bod.t-com. biologija hrvatski jezik. likovna kultura. prag 50 Srednja škola Ilok Matije Gupca 168.skole. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.

67 . u tablici koja slijedi prikazan je samo nastavni plan za sve vrste gimnazija. god. troipolgodišnji. u srednjim školama na području Brodsko-posavske. umjetnički. Osječko-baranjske. Gimnazijski programi S obzirom da po završetku gimnazijskih programa učenici nisu osposobljeni ni za koje konkretno zanimanje. strukovni programi) i duljini trajanja obrazovanja (petogodišnji./2011. trogodišnji programi itd.8. 2010. Opisi zanimanja navedeni su abecednim redom i to prema vrsti programa (gimnazijski.). Opisi zanimanja i nastavni planovi U ovom poglavlju donosimo kratke opise zanimanja vezane uz određene programe obrazovanja uz pripadajuće nastavne planove koje su upisivali učenici u šk. četverogodišnji. Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

IZBORNI DIO Izborni predmet Strani jezik Strani jezik ili Osnove ekologije Matematika ili informatika 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 JEZIČNA3 razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA4 razred 1 2 3 4 1 KLASIČNA razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNA5 razred 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 2 2 5 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2 - 2 2+1 2+1 2+1 2+1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 . zastupljene s istim brojem sati. ZAJEDNIČKI DIO Hrvatski jezik I. Nastava fizike. uče geologiju.2+2 2+2 2+2 2+2 1 1 1 1 1 2 - 2 - 2 - 2 2 2 2 - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - UKUPNO 32 33 33 32 32 33 35 34 35 35 35 35 32 34 34 34 34 34 34 34 3 4 5 Učenici jezične gimnazije u 3. a u izbornoj nastavi slušaju predmet osnove ekologije.OPĆA razred 1 A.r. kemije i biologije izvodi se s vježbama. odnosno informatike. strani jezik Latinski jezik Grčki jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Kemija s vježbama Etika / Vjeronauk Geologija B. razredu mogu umjesto prirodne grupe predmeta (fizike. Učenici prirodoslovne gimnazije umjesto zemljopisa u 4. strani jezik II. Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije mogu umjesto stranog jezika II birati pojačani program matematike. i 4. 68 . kemije ili biologije) birati pojačane programe stranih jezika.

razredu osnovne škole ne ostvare najmanje 30 bodova. Rezultati se utvrđuju u skladu s kriterijima koje ćemo ovdje navesti za svaku navedenu skupinu programa. programe glazbene umjetnosti i programe plesne umjetnosti. u pravilu se ne mogu upisati osim kada je riječ o iznimnoj darovitosti (provjeru sposobnosti provodi škola) i primjeni dopunskih mjerila. Program je za sve učenike u prvoj godini isti tj. Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom likovnih sposobnosti. a propisani su u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole. svi učenici upisuju program likovne umjetnosti i dizajna. upisuje se onaj učenik koji je ostvario veći broj bodova iz provjere likovnih sposobnosti. Ako dva ili više učenika imaju isti ukupan broj bodova. Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskoga jezika. ovisno o sklonostima i željama. učenici se usmjeravaju u posebna stručna područja za sljedeća zanimanja: 69 . no ako se ne dostigne bodovni prag (najmanje 35 bodova). gvaš ili akvarel). učenika se isključuje iz daljnjeg razredbenog postupka. Od drugoga razreda. Na tim je provjerama moguće ostvariti najviše 60 bodova.Umjetnički programi Umjetničke škole provode ispitivanje darovitosti učenika za programe likovne umjetnosti i dizajna. i 8. kemije i likovne kulture u 7. općeg uspjeha i uspjeha iz tri navedena predmeta. Programi likovne umjetnosti i dizajna Svi učenici prolaze provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i likovni senzibilitet što se provjerava zadaćama iz crtanja olovkom ili ugljenom i slikanja (tempera.

r.GRAFIČKI DIZAJNER Osmišljava izgled i likovno uređuje časopise. 5. 18. sposobnost likovnog izražavanja i komunikativnost. plakate. 7. što podrazumijeva i bavljenje fotografijom. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. 20. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida. grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. odnosno sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički. sposobnost brzog uočavanja. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. I. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Grafičke tehnike Grafički dizajn Grafička tehnologija Fotografika Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 2 4 4 1 2 19 35 2 4 8 4 2 2 2 24 35 2 4 8 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 70 . 15. 2. logotipe tvrtki i druge vizualne informacije. Za obavljanje poslova grafičkog dizajnera važna je preciznost u radu.r. 11.r. 8. 17. neraspoznavanje boja i oštećenja koštano-mišićnog sustava. 14. jumbo plakate. kalendare. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. broj 1. 13. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 4. oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (Internet i televizija).r. 19. 3. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. 3. dobra koncentracija. 16. Osim statičnih slika. Može se reći da se grafički dizajneri bave ‘’vizualnom komunikacijom’’. 9.

plastičnog oblikovanja pomoću elemenata forme (obrisne linije. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. sklonost kožnim alergijama. 14. 7. 8.r. nemogućnost razlikovanja boja. 3. prostor i kompozicija). plohe. teksture. I. 5. 18. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Kiparska tehnologija Likovna obrada kamena Likovno oblikovanje materijala Obrada sadre Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 4 2 1 2 2 17 33 2 4 4 2 4 4 2 2 24 35 2 4 4 4 4 2 2 22 33 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 71 . kiparsku tehnologiju. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 3. 4. problemi dišnog sustava te nemogućnost uporabe ruku i prstiju.r. 9. patiniranje. 12. 11. tehnike umnožavanja (lijevanje. 17. retuširanje. 19.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 16. 13. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. Mora savladati stručna znanja iz crtanja i slikanja.KIPARSKI DIZAJNER Izrađuje dekorativne i uporabne umjetničke predmete suvremenog dizajna u reljefu i punoj plastici. Za obavljanje navedenih poslova važan je talent za crtanje. industrijski dizajn. Zapreke za rad su teškoće vida. likovnu obradu metala. slikanje i modeliranje. U radu se koristi i tehnikom obrade drva i kamena te modelira u glini.r. 20. kreativnost. broj 1. razvijena fina motorika. 2. oblikovanje). sposobnost prostornog predočavanja. preciznost i strpljivost. 6. volumen. 15.

dobar vid te sposobnost razlikovanja boja I. sklad boja i perspektivu. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. U svom poslu uvijek mora pratiti sve domaće i svjetske trendove u umjetnosti te biti upoznat s potrebama tržišta te s promjenama u proizvodnji pojedinih proizvoda. 17. 8. 3. 3.r. 13. 6. 4. Za obavljanje ovih poslova važno je imati umjetnički senzibilitet.SLIKARSKI DIZAJNER Osmišljava ideje. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. uređuje i uljepšava čovjekovu okolinu. 9. 7. 19.r. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. stvara umjetnička djela bilo za sebe ili po zahtjevima naručitelja. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. preciznost. Samostalno radi restauratorsko . 18. Također je važna spretnost ruku i prstiju. 21. 12. 22. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II.r.konzervatorske zahvate. 5. 14. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Slikarske tehnike i materijali Crtanje Slikanje Slikarska tehnologija Primijenjeno slikarstvo Restauriranje Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 2 4 4 1 4 2 19 35 2 4 4 4 2 4 2 2 24 35 2 4 4 4 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 72 . prostorno predočavanje. 2. dizajnerska rješenja i ilustracije te izvodi murale u različitim slikarskim tehnikama radi likovnog oblikovanja eksterijera i interijera. razvijen smisao za estetiku. broj 1. 20.r. 15. 16.

Popis nastavnih predmeta iz glazbene škole koji se vrednuju objavljuje se u sklopu natječaja za upis. tubist. Upis u prvi pripremni razred moguć je u obrazovnim programima za zanimanja: oboist.Programi glazbene umjetnosti Učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili 2. saksofonist. uz solfeggio je potrebno i odgovarajuće znanje sviranja glasovira. pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u 1. glazbenik – pjevač i glazbenik . udaraljkaš. Za sve ostale obrazovne programe. 73 . pripremni razred programa srednje glazbene škole. kornist. klarinetist. Učenici koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamne audicije s ispitom sluha. trubač. na posebnoj provjeri će se utvrditi postojanje iznimnoga glazbenog talenta te će se i takvim kandidatima omogućiti upis u 1. fagotist. glazbenog pamćenja i ritma. Za upis glazbeno-teoretskog programa. za koje je u potrebno osnovno glazbeno obrazovanje. kontrabasist. trombonist. Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu osnovnu školu.teoretski smjer. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenoga stručnog dijela razredbenog ispita na kojem se provjerava znanje temeljnog predmeta (instrumenta) i solfeggia te vrednovanja ocjena iz prijašnjih razreda glazbene škole.

Hrvatski jezik Matematika Biologija Kemija Fizika Sociologija 1 2 2 2 - 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - 74 . 10. pokušavajući oponašati njihov zvuk i način izvedbe. 12. kao na primjer u operama i operetama. vikendima i praznicima te često putuje. 16. 3. 15. Glazbenik može nastupati samostalno ili kao dio grupe. 19. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 UKUPNO IZBORNA NASTAVA (općeobrazovni dio) 14. 2. 7.r.r. I. 13. Za bavljenje glazbom potreban je talent i smisao za glazbu. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 2. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 3. melodije i harmonije. 11.r. gudačkih i drugih instrumenata. Svi glazbenici provode velik dio vremena vježbajući. Glazbenik često nastupa u noćnim satima. strani jezik II.r. izravno pred publikom ili u studijima za potrebe snimanja. Glazbenik instrumentalist razvija svoja znanja i vještine sviranja na nekom od puhačkih. trzalačkih. Hrvatski jezik I. pjevanje (glazbenik pjevač). skladanje (skladatelj) ili dirigiranje (dirigent). ali izvodi i razne skladbe na svoj osebujan način. 8.GLAZBENIK Bavljenje glazbom podrazumijeva sviranje nekog instrumenta (glazbenik instrumentalist). 5. 18. 17. ali i slušajući snimke drugih glazbenika. 9. Glazbenik pjevač u svom glazbenom izrazu primjenjuje znanja o stvaranju glasa. broj 1. 4. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 4.. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Pjevač često pjeva već unaprijed određene pjevačke uloge.strani jezik Latinski jezik Likovna umjetnost Psihologija Filozofija Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Matematika Informatička pismenost Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 6.

II. 20. 20. 17. 16. tamburaši. 19. 16. 25. 19. 23. 15. 21. 18. 18. puhači. 6 Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Glazbeni oblici Glasovir (obvezno glazbalo) Izborno glazbalo Čitanje i sviranje partitura Dirigiranje Zbor ili orkestar 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 4 6 učenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV. 21. Glazbalo (temeljni predmet struke) Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Zbor ili orkestar Glazbeni oblici Poznavanje glazbala Glasovir (obvezno glazbalo) Komorna glazba Glasovir fakultativno Predmet po izboru za glasovirače (drugo glazbalo ili komorna glazba) Korepeticija (gudači. razredu srednje škole 75 . 26. 15. udaraljkaši) 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 1 2 2 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 4 1 1 16 2 1 1 II. 24. 22. 17. 22. POSEBNI DIO – GLAZBENIK INSTRUMENTALIST 14. 23. POSEBNI DIO – TEORIJSKI SMJER 14.

etnologija.Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja AGROTURISTIČKI TEHNIČAR Brine o ekološkom uzgoju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te o ponudi hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva na način da organizira. 12. 20. 17.r. Poželjne osobine za obavljanje ovog posla su opća snalažljivost. ovčarstvo. ažurnost i samostalnost u radu. 3. 8. prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda. zdravlje i ekologija Računalstvo 1. 19. 18.r. 14. knjigovodstvo. 4. 10. prerada mlijeka. Zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u svom djelokrugu imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo.OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. vinarstvo. ratarstvo. kozarstvo. Prehrana i poznavanje robe Kuharstvo Ugostiteljsko posluživanje Turizam i marketing Bilinogojstvo Stočarstvo Ekološka poljoprivreda Hortikulturno uređenje gospodarstva Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo. 11. 7. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 15. Praktična nastava iz ugostiteljske struke 76 . tržište. 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2. izrada autohtonih suvenira… Praktična nastava 1+17 1+17 - 1+17 1+17 1 - 1+17 2+17 1+17 1+17 - 1+27 1+17 1+17 1+17 21. opća tjelesna spretnost i pokretljivost. 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. ljekovito bilje. organizacijske sposobnosti. 5. uzgoj južnih kultura. 6. konjogojstvo. lovstvo. 16. 1+17 1+17 1+17 1+17 22. 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. I.r. 3. 2. planira i reklamira ugostiteljske i druge turističke usluge. 9.r. pčelarstvo. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Turistička geografija Hrvatske Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Čovjek. komunikativnost. 4+3 13 33 105 4+3 14 32 105 4+4 19 31 105 3+4 18 30 96 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 7 broj sati vježbi koje se izvode u grupama od 10-15 učenika Praktična nastava: ukupan broj sati dijeli se na dva područja: Praktična nastava iz poljoprivredne struke. kunićarstvo. gljivarstvo. broj 1.

konzervatorskim zavodima. konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada. 8. prostorne percepcije i orijentacije. arhitektonskog projektiranja. 3 2 2 1 2 2 4 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 13. 5. Tehničko crtanje Računalstvo Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Povijest arhitekture i umjetnosti Praktikum Crtanje Izborni predmet 2 2 4 2 2 12 32 2 2 4 2 2 1 2 15 32 80 2 2 3 2 2 2 1 2 3 19 32 80 1 3 3 4 2 1 4 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 77 . sanacije. na otvorenim i zatvorenim gradilištima zgrada. dobar vid.r. 20. 3. 19. 4. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su dobro razvijene grafomotoričke sposobnosti.r. 10.ARHITEKTONSKI TEHNIČAR Radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta. 18. 2. I. 6. razvijena koordinacija ruku.r. 12. 3 2 1 1 2 4 1 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. broj 1. 3. 15. mogućnost dobre koncentracije. 17. 7. 16. revitalizacije. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 11. uredima za izdavanje dozvola. u zavodima za zaštitu spomenika.r. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 1. rekonstrukcije. Zapošljava se u tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije. 3 2 2 1 1 2 4 2 17 3 2 1 2 4 1 13 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 9.

tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju. Povijest umjetnosti Materijali Tehnologija proizvodnje Konstrukcije Računalstvo Osnove CNC obrade drva Kultura stanovanja Perspektiva Ekonomika i marketing Oblikovanje Organizacija i priprema proizvodnje Povijest namještaja Izborni dio Praktične vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 78 1 2 2 4 9 34 80 2 2 2 3 2 4 15 34 80 2 2 4 2 3 2 1 4 21 34 80 1 2 4 2 4 2 2 1 4 23 34 40 . 26. psihoza. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. oštećenja vida.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Crtanje Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Likovna umjetnost 1. 10. 21. 14. 9. broj 1. 2. slaba pokretljivost ruku i prstiju. 16. 12. I. 24. 6. 20. radionicama ili u obilasku prostora koji će uređivati. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 5. a dio radnog vremena provodi u pogonima.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže anomalije i bolesti oka. 8. 28. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. 7. 11. 13. 4. 22. kronične bolesti kože. Radi u projektnim uredima. 3. 18.r 3 2 2 1 1 2 3 3 2 19 3 2 1 2 2 3 13 4. U radu koristi računalne programe kako na poslovima upravljanja tako i na primjeni u projektiranju i dizajniranju proizvoda. oštećenja sluha. 27. 23. teži oblici epilepsije. 17. nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima. 19. 25.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – DIZAJNER Izrađuje crteže namještaja i interijera.

16. raspoznavanje boja) i opip (prepoznavanje oblika i osobitosti dodirnih površina). 14.). 6. 7. pojedinim granama drvne i kemijske industrije. 24. nedovoljna spretnost ruku. Zapreke za obavljanje poslova su teža oštećenja vida. 3. 8. analitički pristup i razvijena sposobnost tehničkog mišljenja. 21. Povijest umjetnosti Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Materijali Praktikum tehnologije i sastavljanja Zaštita drva Konstrukcije Oblikovanje Računalstvo Postupci obrade Fotodokumentacija Restauracija namještaja Izborna nastava Stručna praksa UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 2 2 2 1 4 13 34 2 2 2 1 2 2 2 1 5 19 34 2 3 3 3 3 1 4 19 33 3 2 3 3 2 3 3 4 23 34 79 . arhitektura. 2. 18. 23. 13. Organizira i izvodi procjene stanja mehaničkih oštećenja drva. 15. I. 19. POSEBNI STRUČNI DIO 12. U svom poslu surađuje sa svim stručnjacima educiranim u području konzervatorsko-restauratorskih radova.r. građevinarstvo i sl. antiknog namještaja). NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Politika i gospodarstvo Kemija Biologija 1.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – RESTAURATOR Bavi se restauriranjem različitih predmeta od drva (npr. razvijene komunikacijske vještine. 5. 22. oštećenja materijala. ali i sa stručnjacima u drugim područjima djelatnosti (povijest umjetnosti.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 20. dobar vid (oštrina na blizinu i osobitosti dodirnih površina. konstrukcija iz područja restauriranja predmeta od drva te sudjeluje u osiguravanju izvođenja tehnološkog procesa. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobro razvijena sposobnost prostorne predodžbe. 4. 10.r 3 2 2 1 1 2 3 2 16 3 3 1 2 3 2 14 4. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. 9. 3. alergijske bolesti dišnog sustava i kože. 17.

pouzdanost i odgovornost te preciznost u radu. 3. I. 6. 17. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 24. 25. 15. 18. dobro razvijeno osjetilo njuha. POSEBNI STRUČNI DIO 11. Biologija Opća i anorganska kemija s vježbama Organska kemija s vježbama Biokemija s vježbama Fizikalna kemija Instrumentalne metode analize Osnove ekologije Geologija Tehnološke operacije Svojstva staništa Kontrola i zbrinjavanje otpada Zaštita prirode i okoliša RH Fiziologija čovjeka i ekotoksikologija Latinski jezik Računalne metode u zaštiti okoliša Fizikalna mjerenja u okolišu UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 2 2+4 2 2 10 31 - 2 3+0 2+0 2 0+4 2 15 34 80 2 2+3 2 1+1 2 0+6 2 2 23 36 90 2+2 0+2 0+6 2 2 2 2 20 33 40 80 . očuvanja okoliša i biosfere. 22. 21.r. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika /Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Računalstvo 1. 7. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 19 3 2 1 2 3 2 13 4. Za obavljanje poslova ekološkog tehničara potrebno je biti dobrog općeg zdravstvenog stanja. 9. 26. broj 1. 19.EKOLOŠKI TEHNIČAR Usklađuje kvalitetu tehnoloških procesa u industriji sa zahtjevima i propisanim standardima zaštite okoliša. 13. sudjeluje u postupcima zaštite prirode. smisao za rješavanje tehničkih problema.r. 20. 12. 8.r. 16. 23. 4 2 2 1 2 2 4 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 4. dobro razlikovanje boja i nijansi. a to uključuje dobar vid. 10.r. 3. 2. 5. 14. Surađuje sa stručnjacima iz svakog područja koje može prouzročiti opasnost za okoliš. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.

6. Tehnologija s ekologijom Gospodarstvo Poduzetništvo Knjigovodstvo s bilanciranjem Poslovne komunikacije Dioničarsko gospodarstvo Marketing Novčarstvo Informatika Statistika Gospodarsko pravo Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 3 2 2 2 11 31 2 2 4 2 2 2 14 31 2 2 2 4 3 2 2 17 31 2 2 4 2 2 3 2 17 31 81 . Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu.r. 5. Od ekonomista se očekuje preciznost. 4. računovodstveno-financijskim poslovima i sl. 10. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik s dopisivanjem Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija Biologija Energetika 1. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. 3 3 2 1 2 2 3 2 2 20 TJEDNI BROJ SATI 2. Zbog čestog rada u timu ekonomist mora biti sklon radu s ljudima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 19. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 9. 12. osiguranju. 3 3 2 1 2 2 3 1 17 3 3 1 2 2 3 14 4. 3 3 1 2 2 3 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 13. 3. 8. 21. Radni su uvjeti povoljni. 17.r. 22. I.EKONOMIST Radi na poslovima knjigovodstva. 3. posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. a posao se pretežno obavlja u sjedećem položaju. 18.r. ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. 14. Može raditi u bankama. a može se baviti i privatnim poduzetništvom. 7. 16. 2. u različitim državnim institucijama.r. trgovinama. broj 1. 15. sistematičnost. 20. ekonomske propagande. turizmu.

proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. 14. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida i sluha. Elektrotehničari mogu raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima. spretnost. 19. Poslovi elektrotehničara također uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.r 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 2 24 Tjedni broj sati 2. preciznost. 21. 4. uređaja i opreme. nemogućnost raspoznavanja boja. 16. 18. 6. 7. i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora.SLABA STRUJA 20. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. elektroindustriji i elektroprivredi. 22. kao i razvijena motorika ruku i prstiju. broj 1. i kom.ELEKTROTEHNIČAR Obavlja poslove tehničkog projektiranja. I. 11. znojenje ruku.r. energetskih transformatora i agregata. Elektronički sklopovi8 Digitalna elektronika Finomehanička tehnika Električni strojevi i uređaji8 Informacije i komunikacije8 4 2 2 2 2 82 . NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika8 Kemija Biologija Računalstvo8 1. 24. mat. mogu raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva.r 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 3. Tehničko crtanje i dokumentiranje8 Osnove elektrotehnike8 Mjerenja u elektrotehnici8 Elektrotehn. 23. planiranju. 8. sistematičnost. epilepsija. 17. 10. 9. 15. konstruiranju. 5. U radu je važna sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja tehničkih problema. 12. Također. Autom. 3. vođenje procesa8 Radioničke vježbe Izborni program 2 20 15 17 2 4 3 3 2 2 4 12 32 80 17 17 32 80 13 15 32 40 2 8 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) IZBORNI BLOK A . 2.r 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 4.

energetske elektronika. 31. 31. elektrane. NASTAVNI PREDMET Elektronička instrumentacija8 Mikroračunala8 VF sklopovi i sustavi8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Arhitektura procesora Modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom VF sklopovi i uređaji 1. 30.Red. digitalna elektronika.r Tjedni broj sati 2. 30. 27. 27. radioprijemnici. procesna mjerenja. Elektronički sklopovi8 Strojarstvo Električni strojevi8 Sklopni aparati Električne instalacije Elektroenergetika Energetska elektronika8 Elektromotorni pogoni8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Električne instalacije Mjerenje i zaštita u elektroenergetskim pogonima Elektromotorni pogoni 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1 8 9 Predmeti s obveznim praktičnim. tehnološke operacije i sustavi. 29. 28. 24. rasklopna postrojenja. 29. elektroenergetike. 28. računala u tehničkim sustavima. električni strojevi i uređaji.JAKA STRUJA 20. VF sklopovi i sustavi. televizija. modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom.r. regulacija u elektroenergetskim postrojenjima. arhitektura mikroprocesora. 25. analogni i digitalni sklopovi. 22. elektronički sklopovi. 26. elektromotorni pogoni. 26. odašiljači i veze. odnosno laboratorijskim vježbama Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom. računalstvo. broj 25. 23. elektroenergetske postrojenja u industriji 83 .r 4. 3. električne mreže. Predmeti izbornih sadržaja: radioničke vježbe.r 2 2 2 4 4 1 2 1 IZBORNI BLOK B . 21.

prema standardnim receptima. 25. granula i dr. 15. masti i dr. U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija. 17. moraju nositi zaštitnu opremu (rukavice. 7.r. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina.FARMACEUTSKI TEHNIČAR Radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova. sirupa.r. Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebna je točnost i preciznost u radu. POSEBNI STRUČNI DIO 14. krema.r. 3. Ukoliko su u radu izloženi potencijalno opasnim supstancijama. 6. 13. broj 1.r. 12. otopina. 24. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 19.). masku za lice). 20. čajeva. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). 9. Anatomija i fiziologija Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Analitička kemija Biokemija Farmaceutska kemija s farmakologijom Medicinska mikrobiologija Botanika s farmakognozijom Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Kemija prehrane Industrijska proizvodnja lijekova Prirodna ljekovita sredstva UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 1 2 2 5 32 - 2 4 2 8 32 - 2 4 3 8 1 18 32 168 4 3 7 2 4 20 32 21 84 . 21. 11. masti. 2. tableta. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka. spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobra oštrina vida. 3. 10. 16. 22. 18. 4 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 24 4 2 1 1 2 2 2 14 4. I. 5. 4. 8. 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 27 TJEDNI BROJ SATI 2. 23.

fizioterapeut treba biti fizički izdržljiv. a u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima. spretan. te vještine podučavanja. 12. NASTAVNI PREDMET broj 1. provodi i usavršava terapijski program. kretanju i uporabi pomagala. 2.r. 19.r. 20. Elektronika Anatomija i fiziologija Uvod u rehabilitaciju Osnove zdravstvene njege Osnove kineziologije Masaža Kineziterapija Fizikalna terapija Zdravstvena psihologija Socijalna medicina Patofiziologija Klinička medicina Dermatologija Prva pomoć 2 3 1 6 31 - UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 2 3 3 2 10 32 84 2 3 3 4 3 2 1 2 2 22 32 126 4 6 5 1 3 2 1 22 32 28 85 .). glasa. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR Pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unapređenju zdravlja. 9. razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije (značenje dodira. 18. 11. saginjanje. 25. 16. izraza lica. 7. Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji. I. 15. Posao fizioterapeuta zahtijeva dobro zdravlje i kondiciju. jer obuhvaća stajanje. 17. čučanje. od velike važnosti su dobre komunikacijske vještine. itd. psihičkim i drugim poremećajima. 8. 22. 6. Također. realnost i profesionalnost pri pružanju poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. 3. vođenja i poticanja. pokreta tijela. dobrav vid i sluh. 26. ustajanju. klečanje. r. te ublažavanju boli i nadomještanju funkcija u slučajevima kada postoje problemi izazvani tjelesnim. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. empatičnost. 10. 27. 21. POSEBNI STRUČNI DIO 14. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. 13. 4. 3. fizioterapeut planira. 24. Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka). 5. podizanje i upravljanje različitim pomagalima te davanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja. mora imati normalno razvijen osjet opipa. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 4 2 1 1 2 10 4.r. 23. mirnih i preciznih pokreta. 4 2 1 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.

16. sudjeluje u montaži složenih montažnih objekata. sklonost alergijama te teža oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. projektnim i graditeljskim poduzećima. 4. 14. kao i dobra fizička kondicija. 3. izrađuje planove snimljenog terena. a radi i na poslovima agrarnih operacija. 8. respiratorne smetnje (bronhitis.r.r. Računalstvo u geodeziji Nacrtna geometrija Geodetsko pisanje sa crtanjem Geodetsko crtanje Geodezija Izrada planova Geodetsko računanje Primijenjena geodezija Fotogrametrija Katastar i agrarne operacije Zemljišni informativni sustav Trasiranje Geodetske vježbe 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 32 3 15 32 3 18 32 182 2 19 32 35 2 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 86 .GEODETSKI TEHNIČAR Obavlja geodetsku izmjeru terena. kralježnice). 18. 10. 22. 20. 12. 21. održava katastar. I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-Ekologija 2 4 2 2 20 17 14 13 2 4 2 2 4 2 NASTAVNI PREDMET 1. 23. 6. 5. 13. 9. Zapreke za rad su smetnje vida i sluha.r. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. iskolčava i prati izvedbu objekta. 3 2 1 1 2 4 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. r. 15. a može osnovati i vlastito poduzeće. nogu. 19. broj 1. 7. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 11. neraspoznavanje boja. Zapošljava se u katastarskim uredima. 17. rinitis). 3. Za obavljanje ovog posla potreban je dobar vid.

projektiranja i izgradnje cesta.GRAĐEVINSKI TEHNIČAR Sudjeluje u planiranju. pruga. 16. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2.r. r. 17.r. te strah od visine. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. 5. 14. 4. pripreme. Tehničko crtanje Računalstvo u graditeljstvu Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Prometnice Vodogradnje Praktikum 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 12 32 1 15 32 80 1 19 32 80 2 3 4 4 4 1 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 87 . pripremi. 7. sklonost vrtoglavicama i nesvjesticama. 3.r. pripremi. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 2 4 2 2 20 17 13 14 2 4 2 2 4 1 NASTAVNI PREDMET 1. 12. različite kronične bolesti unutarnjih organa. zračnih luka. projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena te organizira i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. dok građevinski tehničar za niskogradnju sudjeluje u procesima planiranja. 6. 2. 9. 3 2 1 1 2 4 1 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. 13. 19. Građevinski tehničar za visokogradnju sudjeluje u planiranju. sluha i motorike. veća oštećenja vida. broj 1. 8. projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata. mostova i sl. 18. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su oštećenja koštano-mišićnog. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. krvožilnog i dišnog sustava. I. Građevinski tehničar u poslu mora biti snalažljiv i imati razvijene komunikacijske vještine.

16. tiskarskim pločama. U radu je često izložen papirnoj prašini. Radi na poslovima pripreme različitih materijala (teksta.GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME Priprema autorov rukopis u obliku sloga ili filma te izrađuje tiskovnu formu nekog materijala. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 7. 6. 10. 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2.) za tisak. mirisu boja i ljepila. Posao uglavnom obavlja uz pomoć računala i računalne tehnologije. Strojarstvo Elektrotehnika s automatikom Grafički dizajn Grafička tehnologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 6 8 32 3 2 6 13 32 2 2 3 2 12 19 32 2 3 2 12 19 32 88 .r. broj 1. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 21 3 2 1 2 3 11 4. Organizira pojedine faze tehnološkog procesa u grafičkoj pripremi. 11. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Najčešće radi u zatvorenim prostorijama. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su poznavanje računalne tehnologije te smisao za estetiku.. 12. filmovima. fotografija i sl. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika 1. raznim kemikalijama i bojama i sl. 17.r. 4. 15. I. 9.r. 5. 8. 2. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. aparatom za umnožavanje. U radu se služi i drugim uređajima i sredstvima: fotografskim aparatom. 3.r.

Rad se obavlja u smjenama. osim ako obavlja poslove turističkog vodiča kada radi na otvorenom i na nogama. Zato je potrebna dobra psihofizička kondicija. 19. Hrvatski jezik Strani jezik I. Strani jezik III. dobru koncentraciju te razvijene komunikacijske vještine. često se tijekom sezone radi duže. 8. 10. zatim vikendima i blagdanima. 4. sposobnost računanja. 20. 18. 15. te emocionalno stabilni. Radi u turističkim agencijama i uredima. 3. Za obavljanje navedenih poslova poželjno je aktivno poznavati nekoliko svjetskih jezika. NASTAVNI PREDMET broj 1. 16. 2. 7.r. I.r 4 4 3 2 2 4 2 1 22 Tjedni broj sati 2. 21. kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu.r 4 3 4 2 3 2 1 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 14.r 4 4 3 2 2 4 2 2 1 24 4 3 4 2 2 2 3 2 2 1 25 4. 6. 23. ruku i nogu) i teškoće u komunikaciji (govorne teškoće i oštećenje sluha). POSEBNI STRUČNI DIO 12. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju. dok tijekom zime nastupa stanka. S obzirom na najčešće sezonski karakter naše turističke ponude. 24. 3. organizira putovanja i izlete te obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju. Strani jezik II. na recepcijama hotela.HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR Informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. bez definiranog radnog vremena. jer su za uspješan rad u tom zanimanju zapreke oštećenja koštano-mišićnog sustava (kralježnice. 22. 9. biti uslužni i strpljivi u radu s ljudima. često u noćnoj smjeni. Politika i gospodarstvo Povijest Matematika Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. 5. Hotelijersko-turistički tehničar najčešće radi u zatvorenom prostoru u povoljnim mikroklimatskim uvjetima. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština Geografija Poslovna psihologija s komunikacijom Statistika Knjigovodstvo s bilanciranjem Ugostiteljsko posluživanje Organizacija poslovanja poduzeća Turizam i marketing Biologija i ekologija sa sanitacijom Gospodarsko pravo Prehrana i poznavanje robe Daktilografija s poslovnim dopisivanjem Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 2 2 2 11 33 182 2 2 3 2 9 33 182 2 1 1 2 2 8 33 182 2 2 2 3 2 2 2 15 34 - 89 . 17. 13. te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude. imati dobre verbalne sposobnosti.

snalažljivost.r 3 3 2 1 2 2 2 2 17 Tjedni broj sati 2. 9. Komercijalist obavlja posao u uredu. 16.KOMERCIJALIST Obavlja poslove nabave.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Posao komercijalista mogu obavljati osobe koje imaju dobre organizacijske. I. uvjerljivost. Zapreke za obavljanje poslova komercijaliste su veće teškoće vida.r 3 3 2 1 2 2 3 2 18 3 3 1 2 2 3 2 16 4.r. špedicija i osiguranje Tehnika vanjsko-trgovinskog poslovanja Poduzetništvo Promidžbene aktivnosti Osnove trgovačkog prava Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 3 2 2 10 27 245 3 3 2 8 26 245 3 4 2 2 11 27 245 3 3 3 2 2 2 15 27 210 90 . POSEBNI STRUČNI DIO 12. 17. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Informatika 1. fleksibilnost. 6. 15. 3. strpljivost. sluha i glasovno-govorne komunikacije. 8. predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa. prezentacijske i komunikacijske vještine. raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda te dogovara sve detalje eventualne kupnje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Prijevoz. 4. samostalnost i sklonost timskom radu. 13. 3. 14. 19. 7. 5. stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije. 2. 18. prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. 20. U poslu komercijalista vrlo je važna usmjerenost na ciljeve. ali i izvan njega kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima.

12. 2. 22. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Računalstvo Psihologija 1. broj 1. 16. 3. 10. Primijenjena kemija Primijenjena kozmetika Kozmetologija Njega tijela Dermatologija Ljekovito bilje s botanikom Anatomija s fiziologijom Medicinska mikrobiologija Dijetetika Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 7 12 32 182 3 3 2 2 7 17 31 182 6 3 2 2 7 20 31 182 3 3 2 14 22 32 42 91 . 20. 23.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 3. kozmetičar mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. njege i pilinga kože. 11. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela.r. aromaterapije i dr. 7. 17. 8. Osim čišćenja kože lica i tijela kozmetičar radi i na uklanjanju. 6. 15. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. POSEBNI STRUČNI DIO 14. spretnost i preciznost.r 3 2 2 2 1 2 2 14 3 2 2 1 1 2 2 11 4. I. 13. 4. 21. 18. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. sposobnost razlikovanja dodirom.r 3 2 1 2 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. 19. 5. 9. odnosno smanjivanju bora. depilaciji). Također.

kirurgija. psihijatrija itd. razred 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 31 II. interes za rad s ljudima. Za obavljanje navedenih poslova bitan je human odnos prema bolesnicima. 23. 6. 21.) i području. broj 14. njegu pacijenata i štićenika. I. 8. 28. vođenje dokumentacije i slično. medicinska sestra u ambulanti i sl.). 10. razred 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO: II. razred 1 1 V. 18. 17. 11. 3. 16. 20. provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. 19. Osnovni poslovi medicinskog tehničara uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima. Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Matematika Kemija Biologija Fizika Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Informatika Vjeronauk / Etika Izborni predmet Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI I. odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici. 9. 25. razred 2 IV. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI Sociologija Psihologija Načela administracije u zdravstvu Načela poučavanja Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti Anatomija i fiziologija Patologija Mikrobiologija s parazitologijom i virologijom Biofizika i Biokemija Radiologija Dijetetika Higijena – preventivna medicina i zdravstveni odgoj Farmakologija Etika sestrinstva Opća načela zdravlja i njege III. 5. POSEBNI STUČNI DIO Red. 4. Poslovi i zadaće ovise o radnom mjestu (glavna. 12. 15. 26. empatija i razvijene komunikacijske vještine. broj 1. 24. pedijatrija. 22. 27. 2. 13. odnosno vrsti odjela na kojem radi (interna medicina. 7.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE Pomaže pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba te radi na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprječavanju bolesti. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. razred 2 2 4 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 3 92 .

broj 29. 33.zdravlja i psihijatrijskih bolesnika Zdravstvena njega starijih osoba Zdravstvena njega u kući III. razred V. NASTAVNI PREDMETI Zdravstvena njega – opća i specijalna Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća i specijalna Zdravstvena njega majke i djeteta Zdravstvena njega – zaštita ment. razred 6 6 2 8 5 4 4 4 5 4 2 Izborni predmet Hitni medicinski postupci Osnove fizikalne i radne terapije Zdravstvena njega bolesnika u operacijskom bloku Intenzivna zdravstvena njega 3 3 3 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO: Zdravstvene vježbe (sati godišnje) 38 120 38 120 39 240 93 . razred 8 Tjedni broj sati IV.Red. 34. 31. 32. 30.

Računalstvo Tehničko crtanje i elementi strojeva Automatizacija Tekstilni materijali s ispitivanjem Estetika Tehnologija predenja s vježbama Tehnologija tkanja s vježbama Konstrukcija tkanina s vježbama Tehnologija pletenja s vježbama Konstrukcija pletiva s vježbama 2 2 2 2 3 11 31 - 2 2 3 3 3 13 32 84 2 2 3 3 3 3 3 19 32 84 2 2 4 3 2 3 2 19 32 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 94 . POSEBNI STRUČNI DIO 11.r 4 2 2 1 2 2 3 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 7. 15. nošnji i unikatnih odjevnih modela. 5. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Razrađuje i konstruira temeljni kroj po određenim veličinama. 3.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija NASTAVNI PREDMET 1.ODJEVNI TEHNIČAR Bavi se konstrukcijom i izradom modne odjeće. 20. povijesnih kostima. 18.r 4 2 2 1 1 2 3 2 19 3 2 2 1 2 3 13 4. 17.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. broj 1. 2. 19. 6. Za obavljanje poslova odjevnog tehničara potrebno je dobro razlikovanje boja i njihovih nijansi. 13. sposobnost prostornog predočavanja te smisao za lijepo. I. spretnost i kreativnost u radu. prema potrebi sudjeluje u izradi probnih modela te kontrolira i nadzire osnovne i pomoćne materijale za proizvodnju odjeće. 8. 16. 3. 12. 9. 14. 10.

12. 3.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. oštećenja sluha i vida.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. Obavlja poslove uzgoja i zaštite biljaka ili obavlja skladištenje i prodaju sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja u poljoprivrednoj ljekarni.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT Primjenjuje. broj 1. 18. 21. tjelesni invaliditet. 19. Poljoprivredna botanika Zaštita bilja Bilinogojstvo s tloznanstvom Poznavanje poljoprivrednih kultura Strojevi i alati Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci Skladištenje poljoprivrednih proizvoda Zaštita čovjekova okoliša Repromaterijal u poljoprivredi Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 4 12 30 80 2 1 1 2 4 10 31 80 2 1 1 1 2 2 10 19 31 80 3 2 2 2 12 21 33 40 95 . 16. 10. 7. 8. skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. 15. evidenciju roba. 5. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 14. 2. inventuru evidencije nabave i prodaje roba i sl. Pri tome uslužuje kupce. 4. I.r. 11. 3. vinarstvu. 22. 9. vinogradarstvu. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su različite alergijske bolesti. uzročnicima biljnih bolesti i biljnim nametnicima. 6. 17.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. uređuje prostor prodaje te vodi odgovarajuće evidencije – dokumentaciju skladišta. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Poznaje proces proizvodnje i uzgoja poljoprivrednih kultura te ima znanja o voćarstvu. 20.

12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. I. . važno je da osoba nije sklona alergijama i respiratornim smetnjama. 20. od broja 13. Stručna praksa izvodi se tijekom godine po potrebi poslova u poljoprivredi i tijekom ljeta. 3. 25. 21. pesticidima i ostalim kemijskim sredstvima. industrijskog i krmnog bilja).r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4.27. 7. 23. Posao zahtijeva otpornost i izdržljivost. radi čega se trebaju primjenjivati zaštitna sredstva. poštujući redoslijed tehnologije po godinama učenja. strojevima. 9. 2. a zbog izloženosti peludi. 96 . 3.r. Poljoprivredna botanika Temelji bilinogojstva Tloznanstvo i uređenje tla Ratarstvo Stočarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo Povrćarstvo Vinarstvo Poljoprivredna mehanizacija Zaštita bilja Tržište Promet i vožnja Obvezni izborni predmet10 Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 2 2 2 2 2 4 14 32 8011 2 2 2 1 4 11 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 20 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 32 4012 11 12 Obvezni izborni predmet škola bira prema regionalnoj pripadnosti (klimatskoj-pedološkoj) i mogućnostima izvođenja. 17.Poseban stručni dio.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. u voćnjacima i vinogradima. povrća. 22. 14. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina. Obveznim izbornim predmetom učenicima se osigurava opsežnije i podrobnije znanje proširivanjem sadržaja predmeta navedenih u nastavnom planu poljoprivredni tehničar – opći. 4. 10. 19. nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarica. uređajima i instrumentima. Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada. NASTAVNI PREDMET broj 1. dobar vid i sluh te zdrav koštano-mišićni sustav (ruke. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 8. kako bi se spriječila mogućnost ozljeđivanja. 5. životinjskoj dlaci i perju te kemijskim sredstvima. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 18. 24. 6. 16.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆEG SMJERA Organizira. 27. 26. 15. Rad zahtijeva služenje različitim alatima. noge i kralježnica).r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.

23. 3. 26. U radu je samostalniji i ima veću odgovornost od tajnika/tajnice.r 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 22 Tjedni broj sati 2. Uvod u knjigovodstvo Osnove poduzetništva i menadžmenta Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Informatika i poslovni informacijski sustavi Tehnika komuniciranja Uvod u državu i pravo Radno pravo Trgovačko pravo Kompjutorska daktilografija Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom Stenografija Tajničko poslovanje Latinski Logika Filozofija Ljudska prava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 4 2 2 11 33 - 2 2 2 4 2 2 2 16 36 40 2 2 2 2 2 3 2 1 16 34 40 2 2 2 3 2 3 3 2 2 21 33 40 97 . bez većih štetnih utjecaja iz okoliša. 4. 15. 7. 8.r 4 3 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 6. 14. Za obavljanje poslova poslovne tajnice/tajnika potrebno je dobro poznavanje književnog materinjeg jezika. POSEBNI STRUČNI DIO 12. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Matematika Biologija s ekologijom Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija 1. broj 1. 24. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. Posao se obično obavlja u uredu. odnosno pretpostavljenog. samostalno komunicira sa strankama i poslovnim partnerima. 19. 16.r. vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu. Strani jezik II. 22. 21. 27. 18. a često je odgovorna/odgovoran i za odnose s javnošću. I. 10. 2. 11.POSLOVNI TAJNIK Samostalno planira. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. 9.r 4 3 2 2 1 2 2 2 2 20 4 3 2 2 1 2 2 2 18 4. 17. 25. sudjeluje u izradi materijala za sjednice. 3. 28. a treba i imati razvijene vještine poslovnog komuniciranja. organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. 5. 20. stranih jezika. Na temelju terminskih planova vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja.

razvijena fina motorika (osobito za rad u laboratoriju). OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. 6. nadzoru i kontroli proizvodnje. 4. 26.r. 15. 7. 5. 25. 18. 14. Može raditi u proizvodnji i preradi voća i povrća. POSEBNI STRUČNI DIO 12. mesa. Opća i anorganska kemija Fizikalna kemija Analitička kemija Organska kemija s vježbama Biokemija Mikrobiologija Osnove znanosti o prehrani Prehrambena tehnologija Kontrola namirnica Tehničko crtanje i elementi strojeva Mjerenje. Zapreke za rad su veća tjelesna oštećenja ili alergije na prehrambene sirovine i njihove prerađevine. sokova i drugih pića.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 3. 23. 20. mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda. osjetljivost na mirise i okuse. 8. 19. šećera. 22. broj 1. vina. 3. regulacija i automatika Tehnološke operacije Termodinamika i termotehnika Izborna tehnologija/Ekologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 5 3 2 10 31 2 5 3 3 12 32 84 2 2 4 4 2 3 2 21 32 84 2 4 5 2 7 20 32 42 98 . dobar sluh i vid. skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobra koordinacija pokreta. 17. Radi u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima na analizi svojstava i kvalitete namirnica biljnog i životinjskog podrijetla te sudjeluje u razvoju novih prehrambenih proizvoda. 11. preradi ribe.PREHRAMBENI TEHNIČAR Sudjeluje u organizaciji.r 3 2 2 1 1 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. ulja i masti. 9. 24. 16. piva. 2. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Biologija Računalstvo 1. I. preradi otpadnih voda i dr. 21.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 20 3 2 2 1 3 11 4. 10. žitarica i konditorskih proizvoda.

r 4 2 1 1 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. organizira. 26. 9. 20. 22. vlazi. rodiljama. vrućini.r. prati zdravstveno stanje i priprema za porođaj te brine o zdravstvenoj sigurnosti i u poslijeporođajnom razdoblju. zdravlje i okoliš Zdravstvena psihologija Metodika zdravstvenog odgoja Prva pomoć 5 2 3 5 2 1 2 2 9 10 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 32 - 13 32 84 21 32 126 2 1 22 32 42 99 . NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Zemljopis Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. I. Pri radu može biti izložena neugodnim mirisima. 18. Primalja treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti. prljavštini. 21. ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. 5. 2. 8. 17. Izložena je stresu zbog mogućnosti nepredviđenog patološkog ishoda poroda. razvijenih komunikacijskih vještina. 24. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 25. 4. 23. Može raditi i na ginekološkim odjelima pružajući osnovnu sestrinsku skrb ženama s bolestima reproduktivnog sustava. prati ili izvodi propisani dijagnostičko-terapeutski program. 11. 6. Također skrbi za novorođenčad i dojenčad.PRIMALJA Pruža zdravstvenu njegu trudnicama. Zdravstvena njega Latinski jezik Anatomije i fiziologija Patologija s patofiziologijom Medicinska mikrobiologija s infektologijom Biokemija Ginekologija Porodništvo Pedijatar s neonatologijom i osnovama genetike Klinička medicina Farmakologija Socijalna medicina. 3.r 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 19 4 2 1 2 2 11 4. 16. broj 1. 3. 14. 19. dobre opće spretnosti i otpornosti na stres.r 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 22 Tjedni broj sati 2. 7. empatična. 10. 13. 15. POSEBNI STRUČNI DIO 12.

25.r 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 21 3 2 1 2 4 2 14 4. 26. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. ručnog i automatskog programiranja. 6. 8. crtanja pomoću računala. POSEBNI STRUČNI DIO 14. empirije. 30. 18. izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. 21. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su prirođene anomalije i teža oštećenja udova (osobito ruku). Pruža usluge konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije. teže smetnje i poremećaji vida i sluha.r 3 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 26 Tjedni broj sati 2. 5. 16. koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna.praktikum Termodinamika Hidraulika i pneumatika s praktikumom Elektrotehnika Računalom podržane konstruk. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva. sklonost nesvjesticama.RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO Pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali. 33.r. 3.r 3 2 1 2 2 4 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 19. 22. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. 20. 13. 4. 32. 12. epilepsija. 2. teže neuroze i emocionalna nestabilnost. 11. obrade i sast. 27. 31. i praktikum Alati i naprave Praktikum konstruiranja alata i naprava Računalom upravljani numerički strojevi i programi Automatska regulacija i praktikum Toplinski strojevi i uređaji Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji Praktikum programiranje numerički upravljanim alatnim str. Kontrola kvalitete Vođenje proizvodnih procesa računalom UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 100 1 2 1 2 6 32 - 2 1 3 4 3 13 34 80 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 35 80 4 2 2 2 2 2 2 3 19 33 40 . 7. psihoze. pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo. 17. u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu. 9. Tehnička mehanika Tehnički materijali Strojarska mjerenja Tehnologija obrade i sastavljanja Praktikum tehnol. 23. 28. NASTAVNI PREDMET broj 1. 15. 10. 3. Uz standardni alat. Elementi strojeva Crtanje pomoću računala . 29. 24. ručnog crtanja.

19.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. preciznost u radu te dobar vid. 13. numerički kontrolirani strojevi za obradu). 10.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. Konstruira i projektira pojedinačne strojne dijelove. 15. Zapreke za obavljanje poslova strojarskog tehničara su teža oštećenja vida. 16. 5. 23. 9. 18.r. smisao za crtanje i matematiku. 12. 22. Za obavljanje navedenih poslova važna je sposobnost rješavanja tehničkih i mehaničkih problema. izrađuje. broj 1. 7. 2. 11.STROJARSKI TEHNIČAR Projektira. upotrebljava i održava različite strojeve i alate. 24. sposobnost prostornog predočavanja. sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju te unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. 8. 26. 20.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 20 3 2 1 2 3 11 4. I. 3. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 6. jednostavne elemente. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17. 21. 25. podsklopove i naprave te izrađuje potrebnu tehničku i tehnološku dokumentaciju. podešava ih te izvodi razna tehnička i tehnološka mjerenja. Radi na različitim strojevima (npr. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. 4. alate. Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Sklopovi i mehanizmi Strojevi i uređaji Regulacija i upravljanje Održavanje strojeva I uređaja Radioničke vježbe i praktikum Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 3 2 3 1 11 35 - 2 2 3 2 4 15 35 80 2 3 3 3 2 6 1 20 31 80 4 2 4 9 1 20 33 40 101 .

Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija 1. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. 13. 28. 9. 29. predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu. 6. na otvorenom. 3. 25. gruboj obradbi i izvlačenju drveća i sl. 17. I. u šumarstvu Zaštita šuma Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Radni strojevi i alati Ekonomika Šumarstvo na kršu Šumske komunikacije UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 102 2 2 1 2 1 2 6 30 42 2 2 2 2 2 1 2 9 30 126 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 30 126 4 2 3 2 2 2 2 2 19 30 do 42 .r 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 4.r. 20. 7. u različitim vremenskim prilikama i mikroklimi. 23. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 14. 8. 21. 26. 10. Ne smije biti pretjerano osjetljiv na buku i vibracije te mora imati dobar vid i sluh.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. 18. 27. NASTAVNI PREDMET broj 1. 2. Šumarski tehničar mora imati snažnu psihofizičku konstituciju i biti tjelesno otporan na vremenske utjecaje. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi. zaštitom. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. proiz.r 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 16. Botanika Računalstvo s programiranjem Dendrologija Poznavanje staništa Uzgajanje šuma Iskorišćivanje šuma Zaštita na radu Dendrometrija Uređivanje šuma Geodezija Lovstvo Organiz. 11. 5.ŠUMARSKI TEHNIČAR Bavi se uzgojem. 19. Pri radu se služi različitim mjernim alatom i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima koji se upotrebljavaju za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata). Posao obavlja u prirodi. 22. 15. uređivanjem i iskorištavanjem šuma. 24. 3.

17. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r 4 2 2 1 2 2 4 3 2 22 3 2 1 2 2 3 13 4. Također sudjeluje u izradi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. 16. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta.r 4 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 30 Tjedni broj sati 2. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 19. vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 14. 6. 4. 25. dobre organizacijske sposobnosti. 28. 8. NASTAVNI PREDMET broj 1.r. prometnim i cestovnim kartama. 21. organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. Ovisno o mjestu rada vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta. 24. 5. 9. Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Cestovne građevine Cestovna vozila Statistika Propisi u cestovnom prometu Prva pomoć u cestovnom prometu Ekonomika prometa Prometna tehnika Prijevoz tereta Prijevoz putnika Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu Otpremništvo Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 30 - 2 1 2 2 2 9 31 80 2 2 2 1 2 3 2 2 16 29 80 2 2 3 3 2 2 7 21 32 do 40 103 . 23. 22. 13. 12. 27. 18. snalažljivost. 7. 26. I. 3. 10. Koristi se prilagođenim kompjutorskim programima. 3. analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. 20. savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Fizika Kemija Zaštita okoliša Računalstvo Strojarstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. 2.TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Prikuplja. Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost. 11.

12.r 3 2 1 2 2 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehn. 3. 15. 11. 18. sposobnost razlikovanja boja i sposobnost vještog rukovanja sa sitnim predmetima. 6. 7. 26. 22. Priprema tehnološke postupke. 17. 10. sklonost nesvjesticama.TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Projektira. 4. epilepsije. 24. 13. vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja. 21. servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku. 9. 5. 20. 2. 3. Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Radioničke vježbe Finomehaničarska tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Mikroračunala VF sklopovi i sustavi Radioničke vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 104 4 4 8 32 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 2 4 14 27 80 2 2 2 2 4 12 27 40 . 27. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 16. Zapreke za rad na ovim poslovima su slab vid i nemogućnost dobrog raspoznavanja boja. 23. pojačano znojenje ruku. 25. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 19. utvrđivanja kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda.r. broj 1. izrađuje i servisira elektronske ili elektronski upravljane uređaje.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sluh.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 1 2 3 2 13 4. vođenja proizvodne linije. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. 8. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdr. Tehničar za elektroniku također može obavljati poslove montaže. crtanje i dokumentiranje 1.

Ako je potrebno. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 26. 23. I. 7. 9.TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe. Likvidira i potvrđuje račune dobavljača. 12. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka. 8. 25. broj 1. 11. 22. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši. 17. 5. prima i izdaje narudžbe. poznavanje barem jednog stranog jezika te komunikativnost i samostalanost u radu. 2. 27. 3. 21. 3. Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalnooperativne razgovore. te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima. 10. Strojopis Poznavanje robe s tehnologijom Lučko i skladišno poslovanje Poslovne komunikacije Osnove brodarstva Privredna matematika Osnove psihosociologije Međunarodni prijevoz Organizacija i tehnologija vanjske trgovine Ugovori o iskorištavanju brodova Međunarodna špedicija Carinsko poslovanje Prijevozničko osiguranje Agencijsko poslovanje Praktične vježbe 14 16 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 15 31 40 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 6 30 10 32 10 24 80 105 . 24.r 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 4. daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata. 18. 6. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Engleski jezik Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Matematika Fizika Njemački jezik Računalstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 22 3 3 4. ispunjava carinsku dokumentaciju.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 14. 15. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 16.r. Za obavljanje ovih poslova potrebna su znanja rada na računalu. 19. te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. 20.

nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve. razvijena fina motorika. 8. 26.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 10. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti. telefaks uređaji. sposobnost razlikovanja boja. 11. 17.r 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 23 Tjedni broj sati 2.TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Projektira. Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja. za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku potrebna je preciznost i staloženost u radu. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Tehnički materijali Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Računalstvo i programiranje Tehnička mehanika 1.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 18 3 2 1 2 3 2 10 4. 5. I. fotokopirni strojevi. Tehnička mehanika Finomehanika Osnove elektrotehnike Mjerenje u elektrotehnici Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi I uređaji Pneumatika Hidraulika Upravljanje I regulacija Senzorika Kontrola mjerenja Vođenje procesa računalom Radioničke vježbe i praktikum UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 4 3 9 32 - 2 3 3 2 4 14 32 80 2 3 3 3 3 2 6 22 32 80 2 3 2 3 9 19 32 40 106 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. strojarskih. 18. 24. 20. kronične bolesti ruku. POSEBNI STRUČNI DIO 14.r. 2. Osim stručnih znanja. 19. 23. 22. optičkih. automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. 4. 16. elektronske kamere. digitalno upravljani strojevi. 12. 7. 13. 3. broj 1. 25. automatski vođena vozila. 6. alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih. nogu i kralježnice. 3. 21. avio-uređaji i dr. 27. 9. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha.

21. proširenjem memorije. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. 24. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala npr. vodove za priključak. 17. 9. spajanjem modema i sl. 15. 4. 26. 30. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Automatsko vođenje procesa Radioničke vježbe 1.r.r 3 2 1 2 2 4 3 2 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 10. 20. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida jer se radi o vrlo sitnim detaljima. Tehničar za računalstvo održava. 28. I. grafičku karticu. Finomehanička tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Računalna sklopovna oprema Sustavna programska potpora Dijagnostika i održavanje računala Radioničke vježbe Izborni program UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 32 - 2 2 32 80 4 2 2 2 2 4 2-3 18-19 31-32 80 2 3 3 2 4 2-3 16-17 31-32 40 107 . NASTAVNI PREDMET broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 19. 16. 27.TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sastavlja.r 3 2 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 4 32 3 2 1 2 4 3 15 4. 11. disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje te priprema i pomoćni materijal. 18. 14. 25. tvrdi disk. 2. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču. 13. 29. 12. 6. servisira i otklanja neispravnosti na računalu. 23. stoga osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati navedene poslove. 22. 5. servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. 7. npr.r 3 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 4 2 32 Tjedni broj sati 2. 3. ispravljače i sl.

broj 1. 8. 26. 6. 5. 16. 19. 4.r. nadgleda i priprema izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža te priprema podatke za planiranje razvoja. 23. 27. dobra pokretljivost i fizička izdržljivost. 3. Osim navedenih poslova. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE Nadgleda polaganje. 17. 18. montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika. 20. smisao za tehniku.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 22 Tjedni broj sati 2. 3. mreža i instalacija. izgradnje i remonta objekata. 25. 11. 21. 15. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. Montira telefonske i telegrafske pretplatničke centrale te antene i antenske sustave. 24. 14. Za obavljanje navedenih poslova važna je dobro razvijena fina motorika. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 9. Vodi. 2. 12. Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Radioničke vježbe Informacije i komunikacije Telekomunikacijske mreže Psihološke osnove komunikacija Prijenosni sustavi Komutacijski sustavi Internetske tehnologije Radioničke vježbe Izborni blok/modul UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 108 2 4 4 10 32 - 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 1 4 4 17 32 80 3 2 2 4 6 17 32 40 .r 3 2 2 2 1 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme te provode periodična mjerenja i podešavanja uređaja koji moraju biti u skladu s tehničkim standardima i normativima. I. 22. 10. 7.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 18 3 2 2 1 3 2 2 15 4.

2. 3. broj 1. IZBORNI BLOK INFORMATIKA Red. 3.r - Tjedni broj sati 2.r 2 2 4. NASTAVNI PREDMET Informacijski sustavi Sklopovska oprema računala Sustavna programska potpora Izborni program 1.r. 4.III.r 2 2 2 109 .

pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila. Za one koji rade u trgovačkim odjelima važna je komunikativnost i ljubaznost. 12.r 3 2 1 2 3 2 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 25. 3. 14.r. 16. Tehnički materijali Obrada materijala Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Tehnička mehanika Radioničke vježbe Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Prijenosnici snage Motori s unutarnjim izgaranjem Održavanje vozila Kočnice na vozilima Vozila i vozna sredstva Regulacija i upravljanje UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 2 10 32 - 1 2 2 4 3 2 14 32 80 2 6 3 3 4 3 21 32 80 6 3 3 4 2 18 32 40 110 . NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Vjeronauk ili etika Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Povijest Geografija Računalstvo Kemija Biologija Politika i gospodarstvo 1.TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA Radi u proizvodnji. Može raditi i s potencijalnim kupcima. 8. 3. 6. 27. 10. 2. U proizvodnji planira i priprema rad vozila i njihovih sastavnih dijelova. 9. 17. 26. 21. broj 1. popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. 4. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila.r 3 2 1 2 3 2 2 1 2 18 3 2 1 2 3 11 4. 5. nadzire proizvodnju. 18. 22. 11. 20. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 22 Tjedni broj sati 2. 19. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 23. 15. te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima. 7. I. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema i predočavanje prostornih odnosa. prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila. 24.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST
Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta. Za obavljanje ovih poslova potrebna je psihofizički potpuno zdrava osoba, komunikativna, s dobrim znanjem stranih jezika, razvijenom općom kulturom i razvijenih organizacijskih sposobnosti. Zapreke za rad su govorne smetnje, smetnje vida i sluha, oštećenja koštano-mišićnog sustava ( ruku, nogu i kralježnice).

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk Strani jezik I Strani jezik II

1.r
3 2 2 1 3 3 14

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 2 1 3 3 14 3 2 2 1 3 2 13

4.r
3 2 1 3 2 11

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Gospodarska matematika Računalstvo Poslovna psihologija s komunikacijom Biologija s higijenom i ekologijom Turistički zemljopis Povijest hrvatske kulturne baštine Gospodarsko pravo Poslovno dopisivanje Računovodstvo i kontrola Statistika Knjigovodstvo Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu Osnove turizma Promet i putničke agencije Marketing u turizmu Recepcijsko poslovanje Poznavanje robe i prehrane Ugostiteljsko posluživanje Kuharstvo (sa slastičarstvom)

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 2 1 2 2 2 2 3 19 33 185

3 2 2 1 2 2 3 4 19 33 185

2 2 1 2 2 2 2 3 4 20 33 185

2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 22 33 185

111

UPRAVNI REFERENT
Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različitih odluka ili rješenja, domovnica, putovnica, osobnih iskaznica, dozvola, potvrda i slično). Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijskim uredima, ministarstvima, policiji, poreznim i carinskim ispostavama, katastru, mirovinskim i zdravstvenim zavodima i slično), lokalnoj samoupravi (općina, gradova), pravosuđu (općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, odvjetništvu, bilježništvu) i različitim drugim ustanovama (školama, vrtićima, domovima zdravlja, djelokrugu socijalne skrbi i sl.). Osobe koje imaju veća oštećenja vida ili teža oboljenja kralježnice kao i osobe sa smetnjama glasovno-govorne komunikacije (npr. mucanjem) ne mogu obavljati ovo zanimanje.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik I. Strani jezik II. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Čovjek, zdravlje, okoliš Matematika Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija

1.r
4 3 2 2 1 2 2 2 2 20

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
4 3 2 2 1 2 1 2 2 19 4 3 2 2 1 2 2 16

4.r
4 3 2 1 2 2 14

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Uvod u društvo i pravo Ustavni ustroj RH Uredsko poslovanje i dopisivanje Radno pravo Upravni postupak Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Statistika Informatika i poslovni informacijski sustavi Javne financije Gospodarstvo Knjigovodstvo Psihologija rada Birotehnika Izborni predmet

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 4 2 11 31 -

2 2 2 2 2 2 12 31 42

2 2 2 2 2 2 2 2 16 32 42

2 2 4 2 2 2 2 2 18 32 42

112

VETERINARSKI TEHNIČAR
Pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnosticiranju bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te higijenske poslove u veterinarstvu. Sudjeluje u sprječavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja te pruža i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova itd.). Za obavljanje navedenih poslova neophodna je dobra tjelesna kondicija, dobar imunitet zbog stalne opasnosti prijenosa zaraznih bolesti, zadovoljavajući vid, sluh i osjet dodira, spretnost i brzina. Ovim zanimanjem ne mogu se baviti osobe koje se boje životinja ili ne podnose krv.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo

1.r
3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 25

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 3 2 1 1 2 2 2 2 2 17

4.r
3 2 1 2 2 1 1 12

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Uvod u veterinarsku struku Uzgoj domaćih životinja Anatomija i patologija Funkcije životinjskog organizma Osnove parazitskih bolesti Lovstvo Lijekovi i otrovi Zoohigijena Kinologija Unutarnje bolesti domaćih životinja Mikrobiologija i zarazne bolesti Porodiljstvo i umjetno osjemenjavanje Osnove kirurgije Higijena namirnica animalnog porijekla

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

2 2 2 6 31

2 4 3 9 31 168

2 1 2 2 2 2 3 14 31 168

2 2 3 3 3 3 3 19 31 136

113

11. 24. Posao zdravstvenolaboratorijskog tehničara ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. 4. 22. domova zdravlja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Opća kemija Organska kemija Računalstvo Latinski jezik 1. zavoda. 5. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 23 4 2 1 1 2 2 2 2 14 4. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 17. 28.r. 25. klinika. 26. fiziologija i osnove patofiziologije Analitička kemija Fizikalna kemija Primijenjena fizikalna kemija Biokemija Medicinska biokemija Mikrobiologija i parazitologija Laboratorijska hematologija Imunohematologija i transfuziologija Citološke i histološke tehnike Osnove epidemiologije Socijalna medicina Zdravstvena statistika UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 114 2 2 2 6 31 35 2 2 2 1 7 30 70 2 2 3 5 3 3 18 32 140 6 6 4 2 2 2 1 20 32 91 . 18. 9. 12. 20. 29. U manjim laboratorijima i ambulantama samostalno obavlja i neke jednostavnije analize. NASTAVNI PREDMET broj 1. prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize. npr. 6. 2. 27.r.r. 13. 3. Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi kako bi se na njima mogle provoditi različite analize. 7. 21. 19. 23. instituta ili privatnih ambulanti.r. 3. 14. 10. Zdravstveno-laboratorijski tehničari se zapošljavaju u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica. osobe sa smetnjama fine motorike te osobe s oboljenjima imunološkog sustava.ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR Uzima uzorke i provodi analize krvi. 8. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 TJEDNI BROJ SATI 2. 16. mokraće i drugog biološkog materijala. Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Anatomija. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I.

8. I. 14. 2. Za sve se proračune. Može biti izložen utjecaju buke. ruku.r – prvo polugodište - UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. alergijske reakcije te teže kronične bolesti. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Numerički upravljani alatni strojevi Tehnologija održavanja numerički upravljanih alatnih strojeva Nove tehnologije u radu s numerički upravljanjem Tehnologija obrade i montaže Tehnologija obrade i održavanja Tehnologija posluživanja numerički upravljanih Praktična nastava Izborni predmeti UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 1 2 15 24 34 120 1 2 2 3 14 2 24 34 120 1 2 2 2 2 15 2 26 34 120 4 4 4 4 15 2 33 33 - Napomena: Učenici imaju i odgovarajuću praksu u školi i kod obrtnika. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura 1. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima. 20. a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. 17. vibracija ili prašine. nogu i sluha. 11.r 3 2 1 2 8 4. 3 2 1 2 2 10 3. a po završetku školovanja polažu pomoćnički ispit i završni ispit. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice. Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. 9. održava i popravlja. skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima. 18. 12.r 3 2 2 1 2 10 2. 13. 16. 4. broj 1. 19. Obavljanje navedenih poslova ne preporuča se osobama koje imaju oštećenja kralježnice.r. 15. podešava ih. 115 . 6.Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja OBRAĐIVAČ NA NUMERIČKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA Obavlja poslove vezane uz proizvodnju i popravak dijelova raznih strojeva i uređaja služeći se klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima. naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD). 5. 21. 10.

POSEBNI STRUČNI DIO 7. 116 . 6.r 3 2 1 2 1 9 3. 2. 14. U 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. cestovna vozila i radne strojeve. I. 8. Zapreke za obavljanje poslova autoelektričara su teškoće vida. Osnove računalstva13 Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika13 Automehanika Autoelektrika 13 13 13 1 1 2 3 1 18 34 900 1 2 2 1 2 19 34 900 4 1. 12. 11. prepoznavanja i razlikovanja boja te otežana pokretljivost tijela. Pojačano znojenje dlanova smetnja je u radu s elektroničkim komponentama. 10. Osim kontrole i dopune elektrolita u akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sklopova i instalacija u automobilu. 3. U ukupnom broju sati praktične nastave uračunati su sati predviđeni za laboratorijske vježbe iz predmeta s obveznim laboratorijskim vježbama.Trogodišnji strukovni programi obrazovanja AUTOELEKTRIČAR Održava. 15. radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje.5 1.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima. električnu opremu za motore. matematika i predmeti struke.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Proizvodi i održava akumulatore. montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta. 4. 13. popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja.5 3* 24 34 800 Elektronika i upravljanje Elektronički uređaji u vozilima13 Izborni dio 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO Praktična nastava (godišnji zbroj sati)15 13 14 15 predmeti s obveznim praktičnim/laboratorijskim vježbama Izborni predmeti mogu biti: tjelesna i zdravstvena kultura. autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale. 5. broj 1. Također. 9. razredu obvezan je najmanje 1 sat izborne nastave iz stručno-teorijskog dijela zu 1 sat pripadnih praktičnih/laboratorijskih vježbi.

Čisti podlogu od prljavštine i korozije. ali se može zaposliti i u automobilskoj industriji. 3. 13. 5. 6. metalni namještaj. 8. jetre i bubrega). Obavljanje navedenih poslova zahtijeva spretnost. 4.AUTOLAKIRER Obavlja poslove zaštite. Autolakirer se najčešće zapošljava u autoremontnim radionicama.r. 14. 3 2 2 1 1 9 2. Ličilački materijali Risanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Ustrojstvo ličilačkih radova Ukrasne tehnike Autolakirerski radovi Praktična nastava 2 1 2 2 16 23 32 1 2 2 2 16 23 32 1 2 2 1 2 3 16 27 34 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 117 . Radi u zatvorenom prostoru. brodogradnji. dobar vid i razlikovanje boja. te u zanatskim radionicama. alergije i kožne bolesti. 10.r. POSEBNI STRUČNI DIO 7. broj 1. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. lakiranja i emajliranja proizvoda kao što su automobili. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa (osobito dišnih organa. različita kućišta i drugo.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 3. I. 12. s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu. priprema je za bojanje te potom nanosi boju koju nakon sušenja brusi i polira. 11. 2.

14. 11.r 3 2 2 1 1 9 3. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Tehnologija autolimarije Izborni dio 1. teretnih vozila. oboljenja koštano-mišićnog sustava te teža oštećenja vida. ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Zapreke za obavljanje poslova autolimara su loša tjelesna kondicija i opće zdravstveno stanje. 3.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 17. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. broj 1. autobusa.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 1 1 1 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 118 .5 2 1. 13. 6. 8. Autolimari u servisima popravljaju oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuju novima.AUTOLIMAR Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija. 9. 10. 5. ugradnji. Oni također održavaju i priključuju noseće dijelove prikolica te vrše zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije. I. 2. prikolica i dr. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi. 12. 4.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 16. te radi na poslovima njihove montaže i demonteže. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.

Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila 1. odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine.AUTOMEHANIČAR Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati dobar vid i sluh. servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. 10. sposobnost razlikovanja boja. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. izmjenjuje potrošene dijelove. I. kočionih uređaja.5 2 1. Zapreke za rad na poslovima automehaničara su alergije. 2. 11. epilepsija. 13. 8. 6. te razvijenu motoriku i preciznost ruku i prstiju. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. Broj 1. oboljenja kralježnice. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.r 3 2 2 1 1 9 3.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14. Zamjenjuje. 9. 5.5 1 7 16 900 1 2 2 7 16 900 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 119 . Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12. smetnje u radu dišnih organa.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. 15. kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama. 4.

10.r. epilepsije. nogu i kralježnice. 3 2 1 2 1 9 3. 3. električnim i elektronskim sustavima vozila ili po potrebi upućuje vozilo specijaliziranim stručnjacima.AUTOMEHATRONIČAR Rad automehatroničara objedinjava poslove automehaničara i autoelektričara. 13. čisti pojedine dijelove. 8. 5. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. bolesti dišnih organa. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 12. provjerava i procjenjuje njihovu uporabljivost te otklanja kvar ili zamjenjuje potrošene dijelove. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. alergije. Glavni poslovi automehatroničara su održavanje vozila. 6. 11.5 2 1 1. 4. Održava. I. 9. servisira i otklanja kvar na mehaničkim.5 1 8 17 784 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 120 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. Pri tome pregledava i rastavlja sve sklopove. Zapreke za obavljanje poslova automehatroničara su smetnje vida i sluha. 2. popravci pojedinih sklopova te sveobuhvatni servis vozila. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7.r. Matematika u struci Tehnika obrade i montiranja Elektrotehnika Tehnika pravljenja i regulacije Informacijska tehnika Tehnologija mehatronike Izborna nastava 1 1. broj 1.r. kronične bolesti ili oštećenja ruku.

10. 5. vrata. osobito ruku i očiju. 9. metalnoj prašini. prozora. broj 1. 3. metalnih ograda. posebnih zaštitnih cipela i sl. neugodnim mirisima i dimu prilikom zavarivanja. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja. 14. često i prljavštini. 12.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 11. glodanjem. koje potom ručno ili strojno izrezuje. metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. rukavica. jednostavnijih dijelova strojeva. zavarivanjem i drugim postupcima obrade te ih ugrađuje. bušenjem. 13. rezanjem navoja. Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem. a poželjna je i kreativnost. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 1. sposobnost prostornog predočavanja.BRAVAR Bavi se proizvodnjom različitih ručnih alata. 15.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 2 2 2 7 14 800 121 .r 3 2 2 1 1 9 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je spretnost. 6. 8. Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere. brušenjem. pregača. POSEBNI STRUČNI DIO 7. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Nužno je strogo uvažavanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala. 4. izložen buci strojeva.5 2 1. Velik dio posla obavlja stojeći. 2. zakivanjem. I. bljeskanju. smisao za rješavanje tehničkih problema.

I. 14. 11. Za obavljanje navedenih poslova poželjna je kreativnost i smisao za lijepo. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teškoće vida. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo 1. bukete i vijence po narudžbi ili za neposrednu prodaju. teže kronične bolesti koštano-mišićnog sustava i alergijske reakcije na cvjetni pelud. 4. Izrađuje cvjetne aranžmane. 5. koristeći se pri tome elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana. 8. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima. 13. Cvjećarstvo Dendrološke vrste za aranžiranje Aranžiranje Uređenje unutrašnjeg prostora Ustrojstvo rada u cvjećarnici Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 1 2 14 20 31 80 3 1 2 14 20 31 80 3 2 1 14 20 30 35 122 . aranžira i prodaje sve vrste cvijeća te svakodnevno brine o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje.r 3 2 2 2 1 1 11 Tjedni broj sati 2.CVJEĆAR Pribavlja. strpljivost. nemogućnost raspoznavanja boja. broj 1. ljubaznost i komunikativnost. 2.r 3 2 2 1 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.r 3 2 2 2 1 1 2 11 3. 6. 10. oblikuje. 7. POSEBNI STRUČNI DIO 9.

14. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. radi na obilježavanju instalacija. 10. električnih uređaja i elektroopreme. 2.r. popravlja električnu opremu. 3 2 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 11. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r. stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.ELEKTROINSTALATER Postavlja. 4. I. POSEBNI STRUČNI DIO 7. uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala. Za obavljanje poslova elektroinstalatera važna je dobra psihofizičke kondicija. 8. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima. 15. 13. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja. antenske i komunikacijske instalacije. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električni strojevi i uređaji Električne instalacije Električne mreže i postrojenja Elektronika i upravljanje Izborni predmeti 1 1 2 3 1 8 900 2 2 2 2 8 900 3 2 2 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 123 . 12.r. Također. ugradnji razvodnih ormara. 9. 5. 3 2 1 1 9 3. ispituje. 3. a ako radi u industrijskim postrojenjima. rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. postavljanju cijevi i vodova. tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. broj 1. priključnih elemenata.

13. klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore. 6. nemogućnost prepoznavanja boja. Također montira i održava pokretne stepenice i dizala. te pojačano znojenje ruku.r. vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. I. Također proizvodi. 4. 11. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 10.r. 12. miksera. 3 2 2 1 1 9 3. strojeva za pranje posuđa i rublja. smetnje vida i sluha. popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom.ELEKTROMEHANIČAR Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje. 5. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. električne rotacijske strojeve i dr. glačala i dr. sušilica.r. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električne instalacije Električni strojevi Elektronika i upravljanje Električni uređaji Izborna nastava 1 1 2 3 1 8 17 900 2 2 2 2 8 17 900 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 124 . 9. Zapreke u obavljanju navedenih poslova mogu biti zdravstvene poteškoće dišnih organa. 8. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka. bolesti koštano-mišićnog sustava. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 15.). 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 14. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. 2. broj 1. zamrzivača.

3 2 2 1 2 10 Tjedni broj sati 2. 16. 18. transformatora. brodska elektrotehnika b) strukovni sadržaji na prijedlog škole u funkciji završnog rada 125 . 12. 2. visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. 3 2 1 2 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima. 13. raskopna postrojenja. 14. 15. 17. električne mreže. broj 1. autoelektrika.ELEKTROMONTER Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji. 8. Strah od visine. 3. 20. mjerno-regulacijskih naponskih vodova. 6. smetnje respiratornog sustava (bronhitis. I.r. 9. 4. Radi i na postavljanju strojeva. 5. 19. epilepsije.r. 11. problemi s motorikom i oboljenja koštano-mišićnog sustava su prepreka za obavljanje navedenih poslova. astma). 10. elektrane. Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk / Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo NASTAVNI PREDMET 1.r. Matematika Računalstvo16 Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike 16 2 2 2 5 2 2 7 22 32 - 2 3 4 3 2 7 21 31 80-120 2 2 2 16 4 26 34 do 3518 Elektrotehnički materijali i komponente Mjerenja u elektrotehnici16 Strojarstvo Električni strojevi i aparati16 Elektroenergetika Elektronički sklopovi16 Energetska elektronika16 Električne instalacije Praktična nastava Izborni program ( elektroenergetika )17 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 16 17 18 predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama predmeti izbornog programa : a) modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom . POSEBNI STRUČNI DIO 7. električnih mreža i elektroinstalacija. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. teškoće s ravnotežom. 3 2 1 2 2 10 3. prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 9. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Za obavljanje poslova ovog zanimanja važno je imati dobar vid i sluh.r. 4.). 8. sposobnost razlikovanja boja te dobro razvijenu psihomotoriku. 12.5 1. 11. izrađuje jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima te ispituje. uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka. 13. broj 1.5 2. 10.5 1 2 8 17 900 1. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Elektronički sklopovi Digitalni sklopovi i upravljanje Audio i videotehnika Izborni dio 1 1 2 3 1 8 17 900 2 1. ispituje i popravlja elektroničke sklopove. održava i popravlja elektroničke uređaje (TV i radio prijemnike. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 6.r. audio uređaje. 2. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. I.ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR Mjeri električne veličine. 14. antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl. izrađuje. 3 2 2 1 1 9 3.r. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 5.5 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 126 . 3.

plakatima i sl. 5. r. broj 1. 10. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Računalstvo Fotografija Fotofizika Poznavanje materijala Matematika u struci Digitalna fotografija Tehnike snimanja Izborni predmet Izborni predmeti 2 1 2 2 1 1 8 17 900 2 2 1 1 2 2 8 17 900 2 1 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 127 . POSEBNI STRUČNI DIO 7. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su veće teškoće vida. 15. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. I. 2. promocije). 3 2 2 1 1 9 3. nesposobnost razlikovanja boja. 12. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 8. obrađuje snimljene materijale i izrađuje fotografije. zdravstvene teškoće koje otežavaju okretnost i brzinu reagiranja te osjetljivost na kemikalije. 9. postera i druge oblike video zapisa. Fotograf-portretist izrađuje fotografije za dokumente ili fotografira važne događaje (vjenčanja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. zabave i športa te drugih područja koja su od interesa javnosti. časopisima. 14. r. rođendane. 13. Komercijalni fotograf pravi fotografije koje izdavač potom objavljuje kao ilustracije u knjigama. fotoreprodukcije umjetničkih djela. 6. 3. najčešće iz područja politike. 11. plakata. 4.FOTOGRAF Obavlja snimanja. Fotoreporteri fotografiraju za novine i časopise različite situacije.

Tehnologija frizerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Estetika i umjetnost Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 128 . r. 3 2 2 1 1 9 3. Frizer treba biti kreativan. s izraženim smislom za estetiku te komunikativan. 12. Frizeri se zapošljavaju uglavnom u frizerskim salonima. r. broj 1. 6. r. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. nesposobnošću razlikovanja boja također ne mogu udovoljavati zadacima ovog zanimanja. 10. a ponekad i dekorativnog šminkanja. 2. Moraju imati dobro razvijenu motoriku. no mogu raditi i na televiziji. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. filmu ili u kazalištu. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina. 15. 8. 11. Također izrađuje perike i umetke za kosu. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Za obavljanje poslova frizera potrebno je imati zdrav koštano-mišićni sustav zbog opće pokretljivosti i dugotrajnog stajanja na nogama. Zapreke za rad su poteškoće s dišnim sustavom i alergijske reakcije na kemikalije koje se koriste pri radu. I.FRIZER Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. 3. Osobe s većim oštećenjem vida. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. pruža usluge bojanja trepavica i obrva. 13. 5. strpljiv i ljubazan s klijentima. 14. 4. 9.

6. strah od visine. kompresore. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 11.r. reže prirubnice. 16. Povremeno radi rutinske provjere i popravke. svjećice). Instalater grijanja montira većinom centralno. nogu i kralježnice). držače. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi cijevnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija grijanja i klimatizacije Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. 14. 4. a katkada i plinsko i električno grijanje. 5. spaja. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 10.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 129 . I. neraspoznavanje boja. crpke. savija ih. plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela. instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja.5 1. kotlove. sigurnosne dijelove) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore. 12. 3 2 1 1 7 3. 15. broj 1. održava i popravlja toplinske uređaje za centralno.r. 2. a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava.r. termostate. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3. metalne cijevi. 17.INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Postavlja. Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi. 3 2 2 1 1 9 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 9. 8. oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. 13. nadzire. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

Također. protok zraka.). 2. 9. instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu. ugodnoj temperaturi i protoku vode u kućanstvu. klimatizaciju i sanitarni uređaji. PLINA. odgovornost i preciznost u radu. sklonost timskom radu i radu na terenu. 3. 12. broj 1. GRIJANJA I HLAĐENJA Brine o funkcioniranju svih instalacija.r. 4. Matematika u struci Tehnologija kućnih instalacija Tehnologija obrade Tehničko crtanje Održavanje tehničkih sustava Izrada jednostavnih sklopova Informatika Tehnologija kućnih instalacija (kompleksni radni zadatak) Izborni predmet 1 1 1 1 2 1 1 8 17 784 - - 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 130 . 10. Strojno ili ručno obrađuje cijevi. 6. limove i metalne ili plastične profile. savjetuje kupce. Za obavljanje navedenih poslova važna su znanja iz matematičko-tehničkog područja. kabine za tuširanje i dr. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.r. postavlja i priključuje sanitarne uređaje (kade.r. 3 2 2 1 1 9 3. kotlove centralnog grijanja i protočne bojlere. 11. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 8. 15. pri čemu brine o zaštiti okoliša i racionalnom korištenju energije. Njegovo područje rada su uređaji za grijanje. odnosno o svježem zraku. 14. prodaje uređaje i sustave kupcima te ih upućuje u njihovo korištenje. I. Zapreke za rad su epilepsija i sklonost nesvjesticama. 13. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. spretnost. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.INSTALATER SUSTAVA VODE. 5. Planira i instalira vodovode i sustave opskrbe zraka.

KEMIJSKI LABORANT Radi u laboratoriju s kemijskim tvarima – ispituje njihov sastav. 11. njihovo pakiranje i označavanje te priprema i baždarenje laboratorijskih naprava i instrumenata. 9. 3 2 2 1 1 2 2 13 Tjedni broj sati 2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. 3 2 2 1 1 2 2 13 3. Njegov rad može se podijeliti u nekoliko faza: pripremanje. I. 2.r. 7. 15. 4. Također uzima uzorke za kontrolu kemijskog procesa. 17. Za svaku obavljenu analizu ili laboratorijsko mjerenje izrađuje odgovarajući izvještaj. 3 2 1 1 2 9 UKUPNO II.r. Posao kemijskog laboranta ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim bolestima dišnih puteva. U kemijskom laboratoriju provodi i nadzire jednostavne fizikalno-kemijske reakcije. 12. 16. 5. u laboratorijima koji stimuliraju tehnološki proces – jednostavne tehnološke operacije. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Fizika Biologija NASTAVNI PREDMET 1. izvođenje laboratorijskih postupaka te određivanje svojstava materijala. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Računalstvo Tehničko crtanje s elementima strojeva Ekologija Opća i anorganska kemija Organska kemija Ispitivanje materijala Tehnologija struke Praktična nastava 2 8 7 17 30 84 2 6 2 7 17 30 84 2 6 6 7 21 30 42 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 131 .r. 3. 8. 13. 6. utvrđuje kemijska svojstva te proučava kako reagiraju u dodiru s drugim kemijskim tvarima. a u biokemijskim laboratorijima biološke postupke. broj 1.

U radu je potrebno često rezanje i brušenje pločica.r. 2. terase. a ponekad i u vanjskim prostorima i industrijskim pogonima. Nakon postavljanja pločica nanosi se masa za fugiranje kojom se pločice povezuju u kompaktnu cjelinu. 3 2 2 2 1 2 12 3. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Keramičarski I oblagački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 132 . stupove i druge površine raznim vrstama pločica koje lijepi žbukom ili posebnim ljepilom. broj 1. Posao često obavlja u čučećem ili klečećem položaju. 12. 8. I. 14. koštanomišićnog sustava te teža oštećenja vida.r. 13. 4. te stalna kontrola pravilnosti postavljenih pločica. 3. Slijedi oblaganje površine pločicama. Radi pretežno u zatvorenim prostorima. Prije samog oblaganja priprema površinu tako da ju očisti i izravna. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10. 5. unutarnje zidove. 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 11. 6.KERAMIČAR – OBLAGAČ Oblaže podove. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su bolesti unutarnjih organa.r.

3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 13. 16. strpljivost. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. komunikativnost.). 9. stolnog inventara. 8. smetnje dišnog sustava. cocktail barovi. r. dobro pamćenje. evidentiranje narudžbi. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog rublja. Zapreke za obavljanje poslova su oštećenja koštano-mišićnog sustava. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12. 2. I. vida i govora. Važna je opća tjelesna spretnost. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3. r. održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. 3 2 2 1 1 9 3.KONOBAR Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema. 4. 14. hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane. r. 15. ljubaznost. Osim u restoranima. broj 1. konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi. 6. noćni klubovi i dr. 11. raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje. 10. Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistička geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija restorana Izborna nastava 2 2 2 1 7 16 900 1 2 2 1 1 1 8 17 900 1 2 1 1 1 2 1 1 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 133 . alergije. urednost. posluživanje hrane i pića. priprema računa. oštećenja sluha. snalažljivost. dočekivanje gostiju. teže kronične bolesti. pospremanje stola. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 5.

9. depilaciji). 2. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. 12. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. njege i pilinga kože. spretnost i preciznost. 4. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. odnosno smanjivanju bora. broj 1. r. mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. 11. 13. 14. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. aromaterapije i dr.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. osobe s bolestima koštano-mišićnog sustava. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. r. 3 2 2 1 1 9 3. Osim čišćenja kože lica i tijela. Također. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 6. Osnove kozmetike Kozmetologija Dermatologija Matematika u struci Primijenjena kemija Anatomija i fiziologija Psihologija komunikacije Dijetetika Izborni predmeti 1 1 2 1 1 6 15 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 1 2 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 134 . kozmetičar radi i na uklanjanju. r. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 10. sposobnost razlikovanja dodirom. 15. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana.

Matematika u struci Osnove računalstva s vježbama Tekstilni materijali Tehnologija izrade odjeće Konstrukcija odjeće Estetika odijevanja Izborna nastava 2 2 1 2 1 8 17 900 1 2 3 2 8 17 900 1 3 3 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 135 . 3. rezanje materijala prema šabloni. r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 11. 3 2 2 1 1 9 3. 5. sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova. sastavljanje skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje. pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu. 2. 4. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Posao uključuje izradu kroja prema zadanim mjerama i modelu. 6. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje. r. teža oštećenja vida i neraspoznavanje boja te alergije na određene materijale i prašinu. r. 10. 9. stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. broj 1. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su oboljenja koštano-mišićnog sustava.KROJAČ Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina. odabir materijala. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 13. 12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 8. I.

r.). 3. epilepsija i sl. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Krovopokrivački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 136 . 10. 2. vlaga. Strah od visine i neke druge bolesti sa simptomima nesvjestice (psihičke bolesti. snijega. sunčane kolektore i sl. toplina) te ugrađuje naprave za odvodnju površinskih voda. 6. 12. Opće zdravlje. ne mogu obavljati ovo zanimanje. krovne prozore. Osobe koje imaju poteškoće s vidom i sluhom. I. svjetlarnike. 3 2 2 1 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 11. r. broj 1. 8. 14. postavlja podloge na vanjskim zidovima i gromobranske uređaje. Može obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima. izdržljivost i spretnost ruku i prstiju. 5.KROVOPOKRIVAČ Obavlja poslove polaganja predviđenog pokrova krova kako bi građevina bila zaštićena od nepovoljnih vremenskih utjecaja . POSEBNI STRUČNI DIO 9. r. te opća tjelesna spretnost i gipkost. ruku i nogu ili dišne probleme. 3 2 2 1 1 2 12 3. Ugrađuje i različite druge elemente na krovove: snjegobrane. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 7. važne su u radu krovopokrivača. 4. 13. bolesti kralježnice. Također izvodi sve vrste izolacija na građevinama (buka. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.kiše. onemogućavaju bavljenje ovim poslom. vjetra i sl. 3 2 1 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.

I. potrebne su dobro razvijene organizacijske sposobnosti i razvijen smisao za estetiku. 12. 11. srčanim bolestima. čišćenje. r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Poslovi kuhara zahtijevaju brigu o redu. pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu. 9. 3. sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi. čistoći i osobnoj higijeni. Posao kuhara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. bolestima koštano–mišićnog sustava. 8. POSEBNI STRUČNI DIO 7. te težim poremećajima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija kuhinje Strani jezik II Izborna nastava 2 2 1 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 16 900 1 2 1 2 1 1 1 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 137 . alergijama i kožnim bolestima. Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica. 5. kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica. 2. r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. određivanje tehnologije pripremanja hrane. 13. broj 1. 6. poremećajima osjeta mirisa i okusa. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Nadalje. 4.KUHAR Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. 3 2 2 1 1 9 3. r. 10. 14. izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe.

5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 5 16 900 1 1 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 138 .MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE Osposobljen je za rukovanje. ulja) i mogućnosti ozljeđivanja različitim dijelovima stroja. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Poljoprivredni strojevi i uređaji Elementi strojeva Tehnike motornih vozila Izborna nastava 2 1. 13. dnevno održavanje. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. 16.r. U vrijeme sezonskih radova. 15. opći popravci strojeva i mehanizacije i probna vožnja). OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. montažu i održavanje poljoprivrednih strojeva i mehanizacije (redoviti pregledi.r. normalan vid i dobra tjelesna kondicija. I. broj 1. 4. Prilikom čišćenja i održavanja strojeva može biti izložen djelovanju nekih štetnih tvari (kemikalija. U radu koristi različite aparate i alate uključujući i elektronsku opremu. 12.r.5 1. 3 2 2 1 1 9 3. 2. a ponekada i na otvorenom. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost prstiju i ruku. često radi i prekovremeno. 9. 6. benzina. 5. 11. 3. Najčešće radi u zatvorenim servisima. 17. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 8. Potrebno je dobro znanje mehaničkih i tehničkih odnosa kako bi uspješno rješavali probleme u radu strojeva. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14.

kronične bolesti unutarnjih organa. priprema ga za prodaju i prodaje ga (reže. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. oštećenja vida i sluha te emocionalna nestabilnost. rasijeca. 11. prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine. važe. 10. Mesar također kupuje meso. 3 2 2 1 1 9 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 4. masti. omamljivanje i klanje. Glavne zapreke za obavljanje navedenih poslova su ispodprosječna tjelesna snaga. rasijecanje trupa. obradu pojedinih dijelova mesa. 13. obavlja kategorizaciju mesa.r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. oštećenja kralježnice. izračunava cijenu. POSEBNI STRUČNI DIO 7. broj 1. umata itd. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborna nastava 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 4 1 1 1 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 139 .r. 8. Posao mesara uključuje preuzimanje stoke za klanje. kuhanih i sirovih salamura i dr. 9. 15. razvrstavanje mesa.r. obrađuje pojedine dijelove. proizvodnju svježeg mesa.). 2.MESAR Obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa. suhomesnatih proizvoda. oblikuje. 5. 6. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. INDUSTRIJSKI MODEL: I. 12. oštećenja koštano-mišićnog sustava. 14.

4. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. r. 12. 10. POSEBNI STRUČNI DIO 7.OBRTNIČKI MODEL (JMO): I. 5. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 3 10 900 1 4 3 10 900 1 4 1 1 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 140 . 3 2 2 1 1 9 3. 6. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. broj 1. r. 13. 15. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 9. 2. 8. r. 14.

3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. izvodi razne montažne radove na građevinskim objektima te izrađuje aluminijsku i PVC stolariju.r. 8. Izrađuje dijelove metalnih konstrukcija. 4. 2. izložen različitim vremenskim uvjetima. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. uglavnom stojeći u zatvorenim radionicama. 13. 15. snažne izdržljive ruke.r. 12. 5. 17. Može raditi u industrijskoj proizvodnji i zanatstvu. dobar vid i sposobnost prostornog predočavanja. 3. umjetničku bravariju. ali i na otvorenom. Za obavljanje ovog zanimanja potrebna je čvrsta tjelesna građa. 9. nastava obrade materijala Tehničko crtanje Elementi strojeva Elektrotehnika Obrada i montaža Metalne konstrukcije Praktična nastava 2 2 3 3 3 7 3 23 32 182 2 2 1 2 3 12 22 31 182 2 3 2 20 27 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 141 . U radu se služi raznim alatima i strojevima za obradu materijala. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. metalne profile i cijevi. Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Praktična. 16. obrađuje limove. 3 2 2 1 1 9 3. broj 1. I. 18.MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM Izrađuje i sastavlja dijelove sklopova metalnih konstrukcija različite namjene: za građevinske i tvorničke objekte.r. spremnike. opća tjelesna spretnost. zavarene i druge čvrste strojeve i sl. 11. 14. 10. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. posude.

3. kroničnim bolestima te većim poteškoćama vida i motorike ruku i prstiju. snalažljivost te osjećaj za sklad i lijep izgled prostora. oblaže zidove i stropove te montira raznovrsne izolacijske zidove pomoću metalnih podkonstrukcija. okreće se.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. prigiba. 12. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 3 2 2 2 1 2 11 Tjedni broj sati 2. izvodi spuštene i zakrivljene stropove. 7. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 2 1 2 11 3. 2. gips-kartonskih ploča i zidnih obloga od drva i drugih materijala.MONTER SUHE GRADNJE Montira pregradne stijene. 3 2 2 1 2 2 11 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Izvođenje suhe gradnje Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 142 . oboljenjima koštano–mišićnog sustava. 6. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je preciznost u radu. 13. 10. 5. 11. Posao obavlja stojeći.r. često mijenja položaj tijela. I. Iz navedenih razloga posao montera suhe gradnje ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. bolestima kralježnice. broj 1.r. 8. penje ili čuči. 14.

broj 1. 14. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. škarama . 3 2 2 1 1 9 3. 10. I. cirkulatorni i koštano-zglobni sustav. bušilicama. 8. Važna je i dobra senzomotorna koordinacija zbog rada na visini i spretnost ruku. Osim što izrađuju nove.OBRAĐIVAČ LIMA Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava 2 1. 11. aparatom za varenje i lemljenje. 5. metalni okovi za vrata i prozore.5 1.ručnim i strojnim. obradu savijanjem te montažu limenih konstrukcija na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije.r. krovne konstrukcije. 6. 3. Elementi koje limar izrađuje i montira su najčešće metalne konstrukcije i oplate automobila. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. zrakoplova. 12.r. U radu se služi šablonama za zacrtavanje. vlakova.r. 9. Važne osobine za obavljanje ovog zanimanja su dobar vid te zdrav dišni. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. čekićima. brusilicama. 2. 13.5 1 1 7 16 900 1 2 2 5 16 900 1 2 2 2 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 143 . oluci za vodu. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. često rade i na popravku oštećenih konstrukcija. metalno pokućstvo i sl.

14. 3 2 2 1 1 9 3. nekoordiniranom motorikom te osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Navedene poslove ne mogu obavljati osobe s većim oštećenjima vida i opipa. I. 6. preciznost. 13. Njega kože podrazumijeva odstranjivanje otvrdnule. 11. 12. r. broj 1. 10.PEDIKER Pruža usluge njege kože stopala i prstiju te uređivanja noktiju na rukama i nogama. oštećenjima kralježnice. 8. strpljivost. spretnost. usmjerenost na detalje. pedantnost te razvijene komunikacijske vještine. Tehnologija pedikerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Osnove masaže tijela Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 3 1 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 144 . tremorom ruku. r. Pediker također pruža usluge masaže nogu i ruku raznim kremama i losionima te usluge depilacije. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. suhe i ispucale kože. otklanjanje žuljeva. 2. 3. uređivanje deformiranih i uraslih noktiju te njihovo oblikovanje i lakiranje. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Za obavljanje poslova pedikera potreban je dobar vid. 5. r. 15. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 9.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 11. 3 2 2 1 1 9 3. 15. mirisa i okusa. sluha. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Teškoće vida.PEKAR Priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh. 3 2 2 1 1 9 2. kožnim bolestima i alergijama. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 12. 10. nakon ručnog ili strojnog miješanja i oblikovanja tijesta. 2. 9. opipa. broj 1. I. r. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Proizvodni procesi u pekarstvu 1 Proizvodni procesi u pekarstvu 2 Čuvanje i transport pekarskih proizvoda Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 145 . Priprema potrebnu smjesu te pomoću pekarskih pomagala kontrolira njen sastav i količinu pojedinih sastojaka. 6. r. 13. peciva i ostale pekarske proizvode. Posao u pekarskoj proizvodnji ne mogu obavljati osobe lošijeg općeg zdravstvenog stanja. dišnog i koštanomišićnog sustava te osobe s različitim zaraznim. Također. 8. 5. 4. 14. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 3. posebice osobe s kroničnim bolestima kardiovaskularnog. kao i smetnje u kordinaciji pokreta također su prepreka obavljanju poslova pekara. pekar nadzire proces dizanja i pečenja. r.

4. r. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Tehnički materijali Elementi strojeva i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija plinoinstalacija Izborni predmeti 2 1. osobito bolestima kralježnice ili smetnjama vida i njuha I. r. izolira i zaštićuje cjevovode itd. broj 1. 12. održavanja.5 1 1 7 16 830 1 2 2 2 2 9 18 800 1 2 4 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 146 . zamjenjuje plinomjere. elemente plinske mreže. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 11. 3 2 2 1 1 9 3. 17. 9.5 1. Montira priključke i armature. 5. 6. nadzora rada i servisa plinskih instalacija i uređaja. Ugrađuje plinske uređaje u stambene i poslovne objekte (polaže i pričvršćuje cijevi.) te obavlja tlačna ispitivanja mreže.PLINOINSTALATER Obavlja poslove montaže. 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. r. 10. priključuje bojlere na plin i vodu. 8. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14. ugrađuje zaporne ventile i brtvila. Posao plinoinstalatera ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. Montira i popravlja plinske plamenike. plinske štednjake i ostale plinske uređaje.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 13. zavaruje ih i lemi. ustanovljava i otklanja greške na vodovima i uređajima.

9. spretnost te dobro snalaženje u računskim operacijama. 11. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su razvijene komunikacijske vještine. 10. na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. r. prepakirati. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima.PRODAVAČ Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. 12. robu mora pregledati. ovisno o tipu trgovine. 5. 8. I. brigu o blagajni. broj 1. r. poželjno je da prodavač bude zdrava osoba. Posao uključuje i obračun prodane robe. snalažljivost. 3 2 2 1 2 2 12 3. 7. vođenje evidencije naručene. pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Zbog različitih uvjeta rada na različitim radnim mjestima. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika NASTAVNI PREDMET 1. 8. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. 6. Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe Promidžbene aktivnosti Psihologija prodaje 1 3 3 7 19 14 2 3 3 8 20 14 3 2 2 2 9 21 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (tjedni broj sati) 147 . organizaciji i veličini. r. primljene i prodane robe. 3. 4. Po preuzimanju primljene robe. bez ograničenja zdravstvene sposobnosti.

Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija slastičarnice Strani jezik II Izborni predmeti 2 2 1 1 6 900 1 3 1 1 1 7 900 1 2 1 2 1 1 1 9 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 148 .) i kožnim bolestima. 3 2 2 1 1 9 3. poznavanje i poštivanje sanitarnih propisa. 9. 6. smetnjama mikromotorike. r. 2. r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. poremećajima osjetila mirisa. 3. srčanim bolestima. 4. Posao ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.SLASTIČAR Izrađuje kolače. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. 11. alergijama na radni materijal (brašno. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. aditive i sl. težim poremećajima vida te nemogućnošću raspoznavanja boja. 8. protupožarne zaštite i zaštite okoliša. posao uključuje naručivanje i pripremu sirovina i materijala. 14. razne dekorativne ukrase i ostale slastice. 13. bolestima koštano-mišićnog sustava. jaja. okusa. Osim izrade navedenih proizvoda. sladoled. 5. Mora poznavati osnove sigurnosti na radu. Za obavljanje poslova slastičara važno je održavanje osobne higijene. 10. r. broj 1. higijene prostora i sredstava koja se upotrebljavaju u radu. 12. kreme.

čišćenje i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima. 5.r. valjcima ili posebnim prskalicama). metalne ili kamene dijelove građevina.r. oslikava i ukrašava trjemove. 4. 10. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama. hodnike i stubišta te liči drvene. 2. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. sklonost alergijama te loše opće zdravstveno stanje I. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. smetnje u raspoznavanju boja. Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje. broj 1. prljavštini i oštrim mirisima koji mogu štetno utjecati na zdravlje. 11. POSEBNI STRUČNI DIO 7.SOBOSLIKAR-LIČILAC Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada. Tehnologija zanimanja Crtanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Izborni dio 2 1 2 2 1 8 17 900 3 1 1 3 8 17 900 4 1 1 4 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 149 . 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. U radu je često izložen propuhu. oštećenje koštano-mišićnog sustava. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. 3. 9. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su strah od visine. 3 2 2 1 1 9 3.

Također. vrata. prašini i opasnostima od ozljeda pa je za obavljanje poslova stolara potreban zdrav mišićno-koštani i dišni sustav. 3 2 2 1 1 9 3. 10. dok građevinski stolari rade i na otvorenom. 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Stolari su izloženi buci. 6. oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene.). Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. popravlja i održava masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore. krovne nadstrešnice i dr. 11.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 2. 9.r. 5. 4. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Izborna nastava 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 3 1 1 8 17 900 3 3 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 150 . ugrađuje. Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale. sposobnost predočavanja i razumijevanja prostornih odnosa te dobra koordinacija vida i pokreta. ograde.r. stubišta. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. postavlja. 12. I.STOLAR Izrađuje. obrtničke radionice). Također je potrebna razvijena mikromotorika. 3.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 8. broj 1.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. 5. broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 7. I. Strojobravar mora imati dobro razvijenu mikromotoriku. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. dobar vid. zupčanike.STROJOBRAVAR Sastavlja nove strojeve i uređaje. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 2. izrađuje pojedine elemente stroja.r. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike. dobru okulomotornu koordinaciju (koordinirani rad ruku i očiju). Zapreke za obavljanje navedenih poslova su slaba tjelesna građa.r. 15. 13. sposobnost preciznog razlikovanja detalja. crpke. ruku.5 2 1. 14. ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. 10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 4. nogu. ugrađuje osovine. 3 2 2 1 1 9 3. 6. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. sposobnost prostornog predočavanja. smisao za rješavanje tehničkih problema te dobru tjelesnu kondiciju.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 151 . 9. 8. 3. 12. lančanike). oštećenja kralježnice. vida i sluha te teže kronične bolesti. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. 11. brtvila. hidraulične uređaje. održava postojeće strojeve. izrađuje kanale za podmazivanje i dr.

Za obavljanje navedenih poslova važna je razvijena mikromotorika. 12. 8. 2. broj 1. naslonjači. sjedala u automobilima.TAPETAR Tapecira namještaj kao što su stolci. oštećenja ruku i prstiju. sagovima te postavlja zavjese raznih oblika i namjena.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Zapreke za uspješno bavljenje poslova tapetara su teže bolesti unutrašnjih organa. 6. željezničkim vagonima i zrakoplovima. 3. 10.r. dobar vid.r. slab vid i alergije na neke od materijala koji se koriste u tapetarskoj proizvodnji. 5. 3 2 2 1 1 9 3.r. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Oblikovanje tapetarskih proizvoda Izborna nastava 1 1 1 1 2 1 8 16 900 2 1 2 1 1 8 17 900 3 1 1 1 1 2 10 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 152 . I. 9. trosjedi. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. mogućnost raspoznavanja boja te smisao za lijepo i skladno. 12. autobusima. 11. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. a također ukrašava prostore posebnim tkaninama.

12. 6. troškovnike. 3 2 2 1 2 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10. 9. 18. 3 2 2 2 1 2 2 3 3 20 Tjedni broj sati 2. Nacrti ili skice prikazuju strojeve/objekte sa svim tehničkim pojedinostima.TEHNIČKI CRTAČ Izrađuje tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima arhitekture. 7. građevinarstva. stupnja preciznosti i mjerila. skice i nacrte raznih namjena. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. strojarstva i brodogradnje. 13. 2. 3 2 2 2 1 2 12 3. 3.). Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su urednost i smisao za detalje. br. Tehnička dokumentacija uključuje tekstualna obrazloženja s proračunskim dokaznicama. snimljenih iz svih kutova i opisom specijalnih materijala od kojih će biti izrađeni. U svom radu tehnički crtači služe se kompjutorom. 4. 17. r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali NASTAVNI PREDMET 1. vještine rada u timu te otpornost na rad pod pritiskom (vremenski pritisak i sl. 15. geometrije i sklonost tehničkim predmetima. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje Tehnologija obrade materijala Elementi strojeva Elektrostrojarstvo Birotehnika Poslovno komuniciranje Primjena računala Tehničko crtanje i dokumentiranje 5 3 2 1 11 31 182 2 2 5 10 19 31 182 2 1 6 12 21 31 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 153 . POSEBNI STRUČNI DIO 11. 1. točnim dimenzijama. Dugotrajno sjedenje. a poželjno je i znanje iz matematike. 16. 14. 8. 5. I. pognut položaj i blizina kompjutora mogu uzrokovati oštećenja vida i kralježnice. r.

krvožilnog i dišnog sustava. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. broj 1. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 3 2 2 2 1 2 12 3. 12. 11.r. 14. epilepsija i sklonost nesvjesticama.r. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje i bolesti koštano-mišićnog. drvena stubišta i ostale drvene objekte (poput manjih drvenih kuća i sl. montira i podiže drvene konstrukcije na gradilištu. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Tesarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 154 . vlage i vremenskih utjecaja. Tesari također obavljaju i sanacijske radove kao što je popravljanje i održavanje drvenih konstrukcija. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. smetnje vida i ravnoteže. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu te izrađuje krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja. I. 7. 2.TESAR Izrađuje.r.). Montira skele i radne platforme. Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode. 3. 8. 5. 6. 13.

pedantnost u radu te sposobnost koncentracije. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. 2. 9. 15. 4.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. 11. strpljivost. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. vretena. oštećen sluh. spiralne opruge i dr. oboljenje kože ruku te kronične bolesti unutarnjih organa koje onemogućavaju stalno stajanje.TOKAR Radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su osovine. klipovi. namještaj i sl. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Zapreke za rad su bolesti mišića. matice. 8. sposobnost prostornog predočavanja. tokari se mogu specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. 13.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta. broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 7. ventili. 3. razvijena mikromotorika. 10.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 155 . 5. prsteni.r. zglobova i živaca. 12. Osim izrade elemenata za strojeve i alate. 14. 6. dijelove za ograde. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. I. 3 2 2 1 1 9 3. vijci. Za obavljanje poslova tokara važan je dobar vid i sluh.5 2 1.

6. 3. Voćarstvo Vinogradarstvo Vinarstvo Mehanizacija u voćarstvu.r. I. Zatim se vrši sadnja. 5. dobar vid. 3 2 2 1 2 1 11 Tjedni broj sati 2. 13. 2. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Računarstvo NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 1 2 2 1 11 3. POSEBNI STRUČNI DIO 9. daljnja otprema te prerada grožđa. 12. 15. 8. 4. 3 2 1 2 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. alergijska oboljenja kože i dišnih puteva. Ostali poslovi su: berba voća i grožđa. Potrebno je poznavati poljoprivredne strojeve i njihovu uporabu u voćarstvu i vinogradarstvu. 7. 10. 11. Tome prethodi priprema tla i obavljanje poslova na podizanju voćnjaka i vinograda.r. 14. Psihofizički zahtjevi za obavljanje ovog zanimanja su čvrsta tjelesna građa.r. broj 1. proizvodnja i njega vina i drugih proizvoda od grožđa.VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR Bavi se voćarsko-vinogradarsko-vinarskom proizvodnjom. razvijen okus i miris. vinogradarstvu i vinarstvu Zaštita bilja u voćarstvu i vinogradarstvu Promet i vožnja Praktična nastava 2 2 2 14 20 31 80 2 2 2 1 14 21 32 80 2 2 2 14 20 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 156 . Glavni poslovi su uzgoj voća i vinove loze. spretnost ruku. njega i zaštita voćnjaka i vinograda.

montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 12. 4.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 6.5 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 3. 11. 9. kao i osobe koje boluju od težih kroničnih bolesti unutarnjih organa. zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici. 2. 15. 14. Zanimanje vodoinstalatera ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju. osobe kod kojih su prisutne bolesti mišića. solarnih sustava. obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija. 3.VODOINSTALATER Izrađuje. dubine.r. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi vodovodnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija vodoinstalacija Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost. 13. broj 1. 16.r. 5. 8.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 157 . 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja. I. 10. dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode. zglobova i živaca. 17. poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r.

14.5 7 19. vodi prijevoznu dokumentaciju. mentalne i psihomotorne sposobnosti što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledima. 15. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa. 9. 6. psihoze. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove prijevoza i prijenosa NASTAVNI PREDMET 1. Vozač mora imati vrlo dobre senzorne. preuzima teret u prijevozu. 17. broj 1. nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost.r. 3 2 2 1 2 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. poremećaji vida i teška oštećenja sluha.r. 23 24 Matematika Fizika Kemija Biologija Geografija Strojarstvo Cestovna vozila Prva pomoć u cestovnom prometu Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Prijevoz tereta Prijevoz putnika Prometna kultura Prometna tehnika Propisi u cestovnom prometu Upravljanje motornim vozilom Praktična nastava 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19 31 - 3 2 2 2 1 2 2 2 7 23 31 80 2 2 3 2 2 1. 5. teži oblici šećerne bolesti. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. 20 21. otklanja manje kvarove na vozilu.r. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. 4. 18.5 29. 13. 12. 11.VOZAČ MOTORNOG VOZILA Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. epilepsija. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. 22. oštećenja udova i kralježnice. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz.POSEBNI STRUČNI DIO 8.5 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA 158 . 3. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže bolesti unutrašnjih organa. 3 2 1 2 8 3. 7. 19. 10. taksi vozača i autodizaličara. 16. 2.

zelene površine koje okružuju različite institucije. 12. I. štetočina i korova. 3 2 2 1 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 5. 14.VRTLAR Posao vrtlara je vrlo raznolik i obuhvaća različita područja rada.r. 6. Bavi se uzgojem različitih vrsta ukrasnog bilja. Vrtlar obavlja svoj posao uglavnom na otvorenim. voća i povrća te njihovom prodajom. Važno područje vrtlareva rada je zaštita raslinja od bolesti. vrtove. drveća. kiši). 13. Posao vrtlara ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim oboljenjima dišnog sustava te osobe s oboljenjima koštano-mišićnog i krvožilnog sustava. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 4. 9. Uređuje travnjake u parkovima i na sportskim terenima. 16.r. vrućini. Izložen je promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 2 1 10 3.r. cvijeća. 10. 8. 11. U tu svrhu koristi fitofarmaceutska sredstva za zaštitu biljaka. 3 2 2 2 1 10 Tjedni broj sati 2. a u zatvorenim prostorima visokoj vlazi i vrućini. 15. groblja i sl. ali i u zatvorenim prostorima kao što su staklenici i plastenici. 3. Matematika Računalstvo Temelji vrtlarstva Mehanizacija u vrtlarstvu Povrćarstvo Cvjećarstvo Dendrologija s rasadničarstvom Vrtna tehnika Zaštita bilja Praktična nastava 1 3 2 2 14 22 32 80 1 2 2 3 14 22 32 80 1 1 2 2 2 14 22 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 159 . broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 7.

suncu i vrućini. otvore za vrata i prozore te obavlja druge zidarske poslove. kanalizaciju. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Često radi na otvorenim građevinama. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Zidarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 160 . Zapreke za obavljanje poslova zidara su strah od visine. 5. betonira ceste. stupove. a katkad i u vodi.r. stropove. Postavlja temelje. na skelama i ljestvama. gradi zidove. Također postavlja hidroizolaciju. 3 2 2 2 1 2 12 3. broj 1. 12. Katkada mora raditi okružen neugodnim mirisima. 10. na kiši. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 6. hladnoći. mostove.na vjetru. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. propuhu. na velikim visinama i u dubokim građevinskim jamama. 3. tunele i sl.r. sklonost alergijama. 13. 8. 4. 11. bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu.ZIDAR Obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. oštećenja koštanomišićnog sustava. Zidar obavlja posao u svim vremenskim prilikama . 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 2. I. 7.r.

r.5 2 1. 7. 2. te raditi izmjere dijelova sklopova strojeva i metalnih konstrukcija. 9. Za obavljanje poslova potrebna je dobro razvijena okulo – motorna koordinacija i ručna spretnost. buci i drugim sličnim utjecajima. broj 1.5 1 1 8 2. 12. i uglavnom se odvija u zatvorenom prostoru.5 1 1 6 UKUPNO II. poznavati svojstva različitih materijala s kojima radi. Posao je umjereno fizički zahtjevan.r. Prilikom izrade i ugradnje sklopova i konstrukcija. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Iz navedenih razloga. izložen je visokim temperaturama. 8. 13. 2. I. 2. 11.Dvogodišnji programi niže stručne spreme MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJE Bavi se izradom. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija obrade Tehnički materijali Tehničko crtanje Izrada jednostavnih sklopova i konstrukcija Održavanje tehničkih sustava Izborna nastava 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 161 . STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. montažom i održavanjem jednostavnijih dijelova. Potrebno je planiranje i priprema rada prilikom koje monter mora znati očitavati tehničku dokumentaciju. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 3. sklopova i proizvoda u bravarskim radovima. slabije opće zdravstveno stanje može biti zapreka za obavljanje poslova montera strojeva i konstrukcija. 4. 5. 10.5 1.

2.5 1 1 8 2. Nakon što je pod postavljen podloga se treba dodatno obraditi: prekriti špranje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. a često i u buci. Rad se odvija u zatvorenim prostorima. 4. I. 9. Poduzetništvo Matematika u struci Parketarski radovi Poznavanje materijala Stručno crtanje Izborni predmet 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 162 . 2. Rubni dijelovi površine parketa režu se u odgovarajući oblik. 2. broj 1. te obrađuju uljem ili voskom. 8. uredskim prostorijama i drugim prostorima. 3. a parketi i topli podovi se lijepe. Postavljanje laminata vrši se bez lijepljenja. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su oštećenja koštano-mišićnog sustava. odstraniti prašinu i drvene strugotine. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. 10. Poželjno je da parketar ima smisao za kombiniranje i usklađivanje nijansi boja i oblika. izbrusiti površinu.5 2 1. 5.r. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1.5 1 1 6 UKUPNO II. 11. Za ovo zanimanje je važno opće tjelesno zdravlje. Postavljanje parketa započinje mjerenjem prostora te izravnavanjem površine na koju će postaviti parket. alergije na boje i otopine i nemogućnost raspoznavanja boja. 7. Parketi se na kraju višeslojno lakiraju.PARKETAR Postavlja. održava i popravlja sve vrste drvenih podova i laminata u stanovima.5 1.r.

mogućnost dobrog raspoznavanja boja i nijansi. našivanje đžepova i sl. 2. Za obavljanje poslova krojača bitan je dobar vid na blizinu. 2. Izloženi su buci šivaćih strojeva i tekstilnoj prašini.ŠIVAČ ODJEĆE Sastavlja skrojene dijelove materijala u konačni proizvod. dobro razvijena mikromotorika te okulomotorna koordinacija. Služi se različitim priborom i alatima kao što su škare. jer se u takvom radu stalno ponavlja isti postupak. Vrlo se često tijekom rada specijalizira za pojedine segmente/faze rada na određenim vrstama strojeva (npr.r.5 1.5 2 1.). moraju biti otporni na jednoličnost. krojači metar.5 1 1 6 UKUPNO II. 4. 5. I. prišivanje ovratnika. 10. Šivači koji obavljanjem svog posla sudjeluju samo u jednoj fazi pripreme ili izrade proizvoda. preciznost i strpljivost.r. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. 8. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 3. broj 1. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija proizvodnje odjeće i tekstila Konstrukcija i modeliranje odjeće Poznavanje materijala Izborni predmet: Modeliranje odjeće Osnove psihologije i komuniciranja 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 163 . 9. osjet opipa. 11. 7.5 1 1 8 2. konac i igla. Prilikom rada postoji opasnost od ranjavanja oštrim alatom stoga je potrebno pridržavati se mjera zaštite na radu.

ali i na otvorenim gradilištima.r. I. MIG/MAG – elektrolučnim zavarivanjem u zaštiti aktivnih ili inertnih plinova i TIG – elektrolučnim zavarivanjem wolfram elektrodom u zaštiti inertnog plina. 4. 2. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija zavarivanja Osnove brodogradnje s materijalima Strojevi i uređaji za zavarivanje Izborni predmet 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 1 1 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 164 . Također je poželjna jača tjelesna građa.ručnim elektrolučnim zavarivanjem obloženim elektrodom. koštano-mišićnim sustavom i vidom te da ne boluju od bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu (npr. epilepsija). STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6.5 1 1 8 2. 11. 2.5 2 1. 3. broj 1. 10. 8. krvožilnim sustavom. REL . Poželjno je da osobe koje obavljaju ovaj posao nemaju komplikacije s dišnim sustavom. posebna pozornost pridaje se zaštiti na radu. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.5 1 1 6 UKUPNO II.ZAVARIVAČ Spaja metalne dijelove različitim postupcima zavarivanja: plinskim zavarivanjem. 2. 7.r. Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je zavarivač izložen. 5. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET 1. 9. U radu je izložen različitim mikroklimatskim uvjetima obzirom da se posao zavarivanja obavlja u zatvorenim halama.5 1.

kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku obrazovanja u osnovnoj školi. kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu. − ili. iznimno. mogu nastaviti školovanje: − u redovitim srednjoškolskim programima obrazovanja uz individualizirani pristup. 165 . Za ostvarenje prava izravnog upisa. učenik obvezno prilaže: − mišljenje ureda državne uprave u županiji./2011. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. − u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja. ako je učenik osnovnu školu završio bez utvrđenoga primjerenog oblika obrazovanja. učenici s teškoćama u razvoju upisuju se u srednje škole na sljedeći način: Učenik s teškoćama u razvoju ima pravo izravnog upisa. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja.Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju Sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2010. u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja. uz ostale upisne dokumente./2011. odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih obrazovnih programa za učenike s teškoćama u razvoju. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup.. U sljedećoj tablici (Tablica 1) možete vidjeti koje su programe obrazovanja učenici s teškoćama u razvoju mogli upisivati u srednjim školama pojedinih županija u školskoj godini 2010. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima obrazovanja u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. − rješenje. umjesto rješenja prilaže nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi. − iznimno.

ss-obrtnicka-sb. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www.t-com.t-com.t-com. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www.ss-sskranjcevica-vk.hr BRODSKOPOSAVSKA ŽUPANIJA Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES Pomoćni bravar – TES OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar .skole.htnet.hr e-mail: ss-pozega-503@skole.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole.skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www.t-com.skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk.hr OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA Veliki kraj 42. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA Stanka Vraza 15. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu.skole. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 544 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.t-com.t-com.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA E.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole.Tablica 1: Programi i škole za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju ŽUPANIJA PROGRAM OBRAZOVANJA Pomoćni bravar .TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES ŠKOLA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA Ljudevita Gaja bb.skole.TES Pomoćni cvjećar – TES 166 .hr OBRTNIČKA ŠKOLA Trg bana Josipa Jelačića 24.skole.skola2@sb. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole.hr POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Ratarnička 3.htnet.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. Kumičića 55.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Nazorova 9.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.hr POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA Genscherova 16.skole.ss-treca-vu.iosgn.hr e-mail: ss-slavonski-brod-504@skole.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb.t-com.hr STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR Domovinskog rata 58. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole.

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola. utvrđeni su uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj.9. god. Učenički dom prima i učenike strane državljane uz suglasnost Ministarstva znanosti. Koja su mjerila za prijam? Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta. obrazovanja i športa. Sa svakim učenikom odnosno korisnikom programa i usluga. Tko može koristiti učenički dom? Uslugama odgojnih aktivnosti. Tekst koji slijedi preuzet je iz spomenute Odluke pa na sljedećim stranicama možete pronaći korisne informacije ukoliko će vam biti potreban smještaj u neki od učeničkih domova. Natječaj za upis učenika u učeničke domove objavljuje se svake godine u lipnju. seminara i tečajeva. zajedno s Natječajem za upis učenika u prve razrede srednjih škola. učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. donijelo Ministarstvo znanosti. učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama. svibnja 2010. ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu. Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora. a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obrazovanju i prema socijalnom statusu. smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država. a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne raščlambe ponašanja i uspjeha svakoga učenika. Učenički domovi Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove koju je 10. 167 . obrazovanja i športa. Kako i kada se obavlja prijam učenika? Učenički dom svake godine u lipnju javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu.

.. 2/94. Za ostvarivanje gore navedenih prava (a) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima ovlaštenih tijela i službi sukladno članku 109. 137/09. 58/93.. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti.. umrlih ili nestalih osoba pod okolnostima iz članka 6. 82/01. c) učenici kojima su oba roditelja preminula. 168 .. 65/09. broj 174/04.. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata. djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8.1. i 8. 92/05. 7. broj 33/92. obrazovanja i športa. stavka 1. − učenik koji je osvojio jedno od 4. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine. 77/92. 57/92. b) djeca poginulih. 108/95.. stavka 1.. do 10. 2.)) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88..). navedenoga zakona. − učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50% oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. temeljem članka 56. 107/07. navedenoga zakona. − učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova. točke 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.. ovoga zakona. djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. i 103/03. Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom utvrđuje se na sljedeći način: − učenik dobiva broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom petnaest (15). 76/94. točke 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine. što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela.. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova... Pravo izravnoga prijama u učenički dom ostvaruju sljedeće kategorije učenika: a) djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. 2/07. Za ostvarivanje gore navedenih prava (b) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. d) učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti.

odlučuje ravnatelj doma analognom primjenom ovih mjerila. Iznimno. ostvaruje 5 dodatnih bodova. boduje mu se samo jedan rezultat. potvrdom i sl. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova.) ostvaruje dodatnih 10 bodova. 169 . − učenik koji je u sedmom i osmom razredu osnovne škole imao ocjenu iz vladanja uzorno. o posebnim uvjetima prijama u dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva koji nisu utvrđeni Odlukom. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja vrsta i razina. − učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje dodatnih 5 bodova po broju braće i sestara. − učenik s posebnim socijalnim statusom (što dokazuje rješenjem.− učenik koji je osvojio jedno od 1. do 3 mjesta na županijskom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti.

hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.t-com.fax.: 031/202 234 Tel. 31000 Osijek Lučki prilaz 4. 40 učenika Đački dom Požega Učenički dom Srednje škole Pakrac Tel. smještajni kapacitet) Mješoviti. web. 20 učenica Tel.hr Tel. 30 učenika 170 . 21 učenik Vinkovačka 3. web.: 034/271 056 e-mail: ss-pozega-507@skole.: 031/203 870 e-mail: ugo-dom.: 032/424 809 KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.t-com.: 031/208 370 e-mail: ss-osijek-518@skole.:031/201 850 Smještajni kapacitet: 50 korisnika. smještajni kapacitet) Mješoviti.Slijedi tablični prikaz podataka o učeničkim domovima koji se nalaze u pojedinim županijama.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti. 30 učenika VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Dom učenika Vukovar ADRESA Kralja Zvonimira 1.: 034/411 056 Mješoviti. web. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Učenički dom Hrvatskog radiše Srednjoškolski đački dom Učenički dom Trgovačke škole Učenički dom Ugostiteljskoturističke škole Škola za osposobljavanje. e-mail) Tel.fax.t-com. 45 učenika Mješoviti.. smještajni kapacitet) Mješoviti. 31000 Osijek Tel. e-mail) Tel. 34550 Pakrac KONTAKT (tel.. e-mail) Tel. osijek@os. 31000 Osijek KONTAKT (tel. 35 učenika Ženski. 31000 Osijek Gundulićeva 38. 31000 Osijek Radićeva 6. obrazovanje i domski smještaj 'Vinko Bek' ADRESA Zagrebačka 2a..hr Mješoviti. 34000 Požega Bolnička 59.: 031/211 107 e-mail: ss-osijek-519@skole.fax. 32000 Vukovar KONTAKT (tel. Dom je za slijepe i slabovidne učenike POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA ADRESA Ratarnička 2.t-com.

Računalni program profesionalnog usmjeravanja “Moj izbor” Što je to Moj izbor? Moj izbor je računalni program namijenjen svima onima koji razmišljaju o odabiru zanimanja ili daljnjeg obrazovanja. vještina i poželjnih osobina za obavljanje pojedinog zanimanja informacije o uvjetima rada i mogućnostima zapošljavanja popis korisnih kontakata (podaci obrazovnih institucija.učenicima osnovnih i srednjih škola .nezaposlenima .zaposlenima koji razmišljaju o promjeni zanimanja . Kome je namijenjen Moj izbor? Moj izbor je namijenjen: . Program je informativan. komora i sl. jednostavan i zanimljiv raznim skupinama korisnika.studentima .10.) 171 .ostalima koji žele saznati više o raznim zanimanjima i uvjetima obrazovanja i zapošljavanja u Republici Hrvatskoj Što vam nudi program Moj izbor? 1) Detaljan uvid u više od 300 opisa zanimanja koji sadrže: informacije o potrebnom obrazovanju opis poslova opis znanja.

program daje prijedlog liste zanimanja koja su sukladna iskazanim interesima. Gdje možete koristiti program Moj izbor? Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te u preko 80 institucija iz područja obrazovanja i zapošljavanja (osnovne i srednje škole.hr 172 .: 01/01 612 6000 Faks: 01 612 6039. U interpretaciji rezultata testiranja može Vam pomoći savjetnik za profesionalno usmjeravanje. 3) Dodatne informacije o obrazovanju i zapošljavanju u Republici Hrvatskoj Program Moj izbor nudi i mogućnost pohranjivanja i ispisivanja podataka o zanimanjima i rezultatima testiranja.) Kako se prijaviti za korištenje programa Moj izbor? Ukoliko želite koristiti program Moj izbor u nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanja možete dogovoriti termin sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje. 01 612 6038 e-mail: hzz@hzz. Zagreb Tel. Korištenje programa je u potpunosti besplatno! Informacije za institucije o mogućnostima nabavke programa: Korištenje programa u institucijama obrazovanja. ustanove za obrazovanje odraslih i sl. udruge.hzz.hr Radnička cesta 1.2) Prijedlog Vama najprimjerenijih zanimanja temeljem testiranja Interaktivni upitnik sadrži 116 pitanja vezanih za interese. zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja uvjetovano je plaćanjem licence. Više informacija o programu: www. Na temelju odgovora korisnika.

Đalskoga 4. 22000 Šibenik Baruna Trenka 56. 44000 Sisak Vukovarska 11. 33000 Virovitica Vladimira Nazora 12. kralja Tomislava 20. 47000 Karlovac K. 32100 Vinkovci Antuna Mihanovića 40. 42000 Varaždin Jurja Dalmatinca 27. 35000 Slavonski Brod Bihaćka 2/c. kralja Zvonimira 15. 49000 Krapina Ul. 43000 Bjelovar Bana Josipa Jelačića 1. 10000 Zagreb TELEFON 043/611-100 040/396-800 020/433-700 053/617-260 047/606-400 049/382-252 048/681-904 044/691-370 031/252-500 034/311-350 052/375-700 051/406-111 044/549-773 035/405-960 021/310-555 022/201-111 042/401-500 032/331-155 033/721-256 032/599-444 023/300-800 01/4699-999 173 . 34000 Požega Benediktinske opatije 3. 21000 Split Matije Gupca 42 A. 52100 Pula Bulevar oslobođenja 14.Š. 32000 Vukovar Kralja Stjepana Držislava bb. 48260 Križevci Crkvena 13.Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje PODRUČNA SLUŽBA BJELOVAR ČAKOVEC DUBROVNIK GOSPIĆ KARLOVAC KRAPINA KRIŽEVCI KUTINA OSIJEK POŽEGA PULA RIJEKA SISAK SLAVONSKI BROD SPLIT ŠIBENIK VARAŽDIN VINKOVCI VIROVITICA VUKOVAR ZADAR ZAGREB ADRESA Andrije Kačića Miošića 5. 44320 Kutina Kneza Trpimira 2. 23000 Zadar Ul. 51000 Rijeka Kralja Tomislava 15. 20000 Dubrovnik Budačka 1. 31000 Osijek Alojzija Stepinca 5. 53000 Gospić Domobranska 19. 40000 Čakovec Put Vladimira Nazora 5.

Bilješke 174 .

Bilješke 175 .

Bilješke 176 .