Mogućnosti školovanja na području Brodsko-posavske županije Osječko-baranjske županije Požeško-slavonske županije Vukovarsko-srijemske županije

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

?
Područna služba Osijek Područna služba Požega Područna služba Slavonski Brod Područna služba Vinkovci Područna služba Vukovar

Listopad 2010. godine

IMPRESUM

Nakladnik: Hrvatski zavod za zapošljavanje Telefon: 00385 1 61 26 000 Telefaks: 00385 1 61 26 038 E-mail: hzz@hzz.hr Web stranica: www.hzz.hr Za nakladnika: Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Glavna urednica: Mirjana Zećirević Urednici: Anita Savić, Marijana Bolarić Škare Suradnici u pripremi i prikupljanju podataka: Koraljka Novak Lozina, Ivan Pinter, Slavica Ringel, Anita Blajer, Vladislav Vujčić Naslovnica: Marija Živocki, Osnovna škola „Bartol Kašić“, Vinkovci Lektura: Škola stranih jezika Smart, Zagreb Tisak i grafičko oblikovanje: Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek Naklada: 2.660 ISBN: 978-953-7688-10-3

2

... ...... .... interese... Popis škola i programa obrazovanja 8... .... 5 7 .... Uvjeti upisa u srednju školu 7......... ...................... 12 15 16 ...SADRŽAJ 1.. ...... 167 171 173 ........ Računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje .. Prikupljanje informacija o zanimanjima U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? 3.. Stipendije 5...... 21 31 67 .. Učenički domovi 10. Kamo nakon osnovne škole? Vrste srednjih škola i obrazovnih programa O državnoj maturi 6. Opisi zanimanja i nastavni planovi Gimnazijski programi Umjetnički programi Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja Trogodišnji strukovni programi obrazovanja Dvogodišnji programi niže stručne spreme Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju 9............................ 3 ................. sposobnosti i osobine ličnosti 2. Najtraženija zanimanja 4. ........... Upoznajte sebe: svoje vrijednosti..

omogućava mu egzistenciju i ispunjava ga zadovoljstvom. nastavnicima. Rad ima značajno mjesto u životu svakog čovjeka . 4 . kao i stručnjaci koji vam mogu pomoći na vašem putu do konačne odluke o budućem zanimanju. razgovarati s roditeljima. prijateljima i stručnjacima te prikupiti što više informacija o svijetu zanimanja u koji uskoro ulazite. Važno je razmisliti o sebi. Koje zanimanje odabrati? Za koju se školu odlučiti? Odgovori na ova pitanja nisu uvijek jednostavni. vrijeme odluke o izboru srednje škole je pred vama.čini ga punopravnim članom društva u kojemu živi.Dragi učenici. Donošenje odluke o izboru budućeg zanimanja je složen proces koji se sastoji od nekoliko važnih koraka s kojima ćete se upoznati kroz ovu informativnu brošuru. Međutim. iako svaki čovjek može obavljati različite poslove. Radi se o jednoj od najznačajnijih odluka u vašem životu kojom ćete u velikoj mjeri odrediti svoj daljnji profesionalni put. Imajte na umu da u ovom važnom trenutku niste sami i da postoje osobe iz vaše obitelji i škole. Zanimanja se razlikuju po svojim karakteristikama i zahtjevima koji se postavljaju pred osobe koje ih obavljaju. Potrebno je učiniti sve kako biste donijeli najbolju moguću odluku. Stoga je upravo sada trenutak da dobro razmislite o svojem budućem zanimanju. ipak postoje zanimanja koja će obavljati lakše i s mnogo više zadovoljstva.

dobro razmislite o svojim životnim vrijednostima i ciljevima i svakako vodite računa o njima pri donošenju odluke o budućem zanimanju. interese i sposobnosti. sluh i vid) razvijaju se relativno rano u djetinjstvu te su gotovo potpuno razvijene kod djece u prvom razredu osnovne škole. motoričke i intelektualne. Dakle. interese. Međutim. Stoga je važno upoznati sebe. do jednostavnog odgovora nije uvijek lako doći. Tako je nekom pojedincu važno posvetiti svoj život pomaganju bolesnim i nemoćnim ljudima. Zato nije dovoljno samo imati interes i želju za obavljanjem određenog zanimanja. Vrijednosti Svaka osoba ima svoj vlastiti sustav vrijednosti. njihova važnost se očituje u našim gledištima i ponašanjima. Međutim. snalažljivosti. Iako često ni sami nismo svjesni vlastitog redoslijeda vrijednosti. izgubili su dragocjeno vrijeme na sadržaje i aktivnosti koji zapravo nisu predmet njihova interesa ili je pak obavljanje zanimanja koje nije u skladu s njihovim interesima izazivalo u njima otpor i nezadovoljstvo. To je garancija za kasnije uspješno bavljenje odabranim zanimanjem i zato upoznajte vlastite vrijednosti. No. materijalnoj dobiti.1. interese. čime smo zadovoljni i čime se želimo baviti. svoje vrijednosti. zahtjevi zanimanja moraju biti usklađeni sa sposobnostima i osobinama osobe koja to zanimanje obavlja. odanosti i sl. vrlo rano se može zamijetiti dijete koje ima izrazito razvijene slušne 5 . Za uspješno bavljenje nekim zanimanjem. ali i sposobnosti. primjerice. Senzorne sposobnosti (kao što su. Ima mnogo osoba koje su završile školu za zanimanja kojima se kasnije nikad u životu nisu bavile jer su ih njihovi interesi usmjerili u sasvim drugom smjeru. a nekom drugom možda postati bogat i slavan. ugledu. Primjerice. Upoznajte sebe: svoje vrijednosti. Sposobnosti se najčešće dijele u tri skupine: senzorne. Vrijednosti ima mnogo pa govorimo o hrabrosti. dobro ili poželjno. sposobnosti i osobine ličnosti Krenimo od pitanja: Što je primjereno i dobro zanimanje? Naizgled jednostavno pitanje koje traži isto tako jednostavan odgovor. interesi su ono što nas doista zanima. odnosno skup stavova ili uvjerenja o tome što je ispravno. ali ima i onih koji su mijenjali svoje zanimanje tragajući za sadržajima i aktivnostima koji su bliski njihovim interesima. svako zanimanje postavlja određene zahtjeve pred osobu koja ga obavlja. Upravo zato je mnogo bolje u ovom trenutku preispitati sebe i svoje interese te razmišljati o zanimanjima kojima biste se željeli baviti u životu. redoslijed ovih i sličnih vrijednosti nije isti kod svakog pojedinca. Sposobnosti određuju ono što osoba može učiniti i predstavljaju jedan od osnovnih čimbenika za uspješno obavljanje nekog zanimanja. Sposobnosti Svako zanimanje zahtijeva i određene sposobnosti od osobe koja ga obavlja. iskrenosti. Interesi Interesom nazivamo trajniju usmjerenost pojedinca na neki sadržaj i aktivnost te spremnost da se tim sadržajem bavi. Stoga. Ljudi se međusobno razlikuju po svojem sustavu vrijednosti. Dakle. ali u velikoj mjeri određuje i naše životne ciljeve.

sposobnosti i glazbeni talent, ali i dijete koje ima teškoće sluha. Senzorni nedostaci mogu predstavljati teškoću i tijekom školovanja, ali i uzrokovati kasniji neuspjeh uslijed nesklada između želja i stvarnih mogućnosti. Psihomotoričke sposobnosti su različiti oblici spretnosti, koordinacije i brzine izvođenja pokreta, tjelesne snage i sl. Za mnoga su zanimanja upravo ove sposobnosti izrazito važne. Tako npr. osobe sa smanjenom spretnošću ruku i prstiju ne mogu obavljati poslove urara ili preciznog finomehaničara i sl. Intelektualne sposobnosti čine vrlo složene mentalne funkcije koje se očituju u snalažljivosti, razumijevanju prostornih i mehaničkih odnosa, otkrivanju i shvaćanju zakonitosti i načela, rječitosti, razumijevanju govornih simbola, razumijevanju računskih radnji, u brzini i lakoći pamćenja i dr. Budući da svaki rad u većoj ili manjoj mjeri uključuje intelektualne sposobnosti, one su vrlo značajan element profesionalnog izbora i razvoja.

Osobine ličnosti
Razmislite o sebi i svom ponašanju. Možete li izdvojiti neke osobine? Recimo, druželjubivi ste i otvoreni ili stidljivi i zatvoreni u sebe, praktični ili maštoviti, fleksibilni ili ne, marljivi, uporni, samokritični… Navedene i mnoge druge osobine značajno utječu na način reagiranja ili ponašanja u različitim situacijama. Za svako su zanimanje poželjne neke osobine što ne znači da su te iste osobine jednako poželjne i važne u svim zanimanjima. Primjerice, za prodavače ili konobare je važno da u poslu budu komunikativni, druželjubivi, otvoreni, susretljivi jer svoje poslove uglavnom obavljaju u kontaktu s drugim ljudima, dok je primjerice za kemijske laborante važno da budu smireni, strpljivi, ustrajni i temeljiti u obavljanju svojih poslova. U odnosu na kuhare i konobare, navedene su osobine važnije za kemijskog laboranta zato što poslovi koje obavlja u laboratoriju (vidi opise zanimanja) nisu toliko usmjereni na komunikaciju s drugim ljudima, klijentima i sl. Dakle, važno je osobine koje imamo uskladiti s tipom posla koji obavljamo, jer za pojedina zanimanja nisu sve osobine dobrodošle. Primjerice, zamislite menadžera prodaje koji je po prirodi povučen, nekomunikativan, nesamostalan... Što mislite, može li takav menadžer biti uspješan? Razmislite koje osobine treba imati menadžer prodaje? Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa, sposobnosti i osobina ličnosti nije lagan zadatak, ali je neophodan u procesu donošenja tako važne odluke kao što je odabir zanimanja. Prilikom upoznavanja sebe, dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako interesiralo, koje ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima i nesretnima, što vam je predstavljalo poteškoće. Razmislite i o svojim željama i životnim ciljevima, odnosno što za vas znači baviti se nekim zanimanjem i biti pritom uspješan i zadovoljan. No, nemojte se oslanjati isključivo na svoja razmišljanja i procjene. Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste bliski te pokušajte saznati kako vas oni doživljavaju. Također, možete se obratiti za pomoć stručnim suradnicima u vašoj školi (psihologu, pedagogu), kao i stručnjacima za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji vam na temelju rezultata psiholoških testova i dijagnostičkog intervjua mogu pomoći da dobijete potpuniju sliku o sebi. 6

2. Prikupljanje informacija o zanimanjima
Pokušajte prikupiti što više informacija o različitim zanimanjima, o školama u kojima se možete školovati za pojedina zanimanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjeg obrazovanja. Jasno je da ne možete detaljno proučiti sva moguća zanimanja. Zato pokušajte napraviti odabir onih zanimanja koja vam se čine najprimjerenijima i najprivlačnijima s obzirom na vaše interese, vrijednosti, sposobnosti i osobine ličnosti. Sadržaj i uvjeti rada, potrebna znanja, vještine i osobine, ali i zapreke za obavljanje poslova (zdravstvene kontraindikacije) te potrebno obrazovanje i mogućnosti zapošljavanja ključne su značajke koje trebate saznati o zanimanjima koja su ušla u vaš uži izbor. Sadržaj i uvjeti rada se odnose na opis tipičnih poslova nekog zanimanja i uvjeta u kojima se oni obavljaju. Primjerice, radi li se individualno ili u grupi, uključuje li posao rad s ljudima, strojevima, podacima, gdje i kako se obavljaju radni zadaci, vidite li se u obavljanju tih zadataka, je li to u skladu s vašim interesima, bi li obavljanje tih zanimanja dovelo do ostvarenja nekog od vaših životnih ciljeva i dr. Potrebna znanja, vještine i osobine odnose se na zahtjeve koje pojedino zanimanje stavlja pred osobu koja to zanimanje obavlja. Primjerice, temeljno znanje autoelektričara je znanje o radu vozila kao cjeline te znanje o radu i funkciji pojedinačnih električnih i elektroničkih dijelova vozila. Autoelektričar mora imati znanja iz područja autoelektrike, primjerice poznavanje električnih agregata i sklopova, električnih instalacija na vozilima, kao i međusobnu povezanost električnih i mehaničkih sklopova i sl. Vrlo je važno da je osposobljen za upotrebu električnih i elektronskih shema, mjerne i posebne ispitne opreme. Često je dodatno osposobljen za određenu vrstu, odnosno tip vozila. Autoelektričar mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Nadalje, posao zahtijeva dobro razvijenu motoriku i preciznost u radu, spretnost ruku i prstiju te dobru koordinaciju pokreta. Važna je i spretnost pri uporabi alata i naprava u servisima, s naglaskom na pravilnu i sigurnu uporabu pri samostalnom radu. Dakle, vrlo detaljno proučite kakva znanja, vještine i osobine traže zanimanja koja su vam zanimljiva te sami, ili uz stručnu podršku, procijenite jeste li spremni za stjecanje potrebnih znanja i vještina i posjedujete li osobine za obavljanje tih zanimanja. Zapreke za obavljanje poslova određenog zanimanja nazivamo još i zdravstvenim kontraindikacijama za određeno zanimanje. Primjerice, neke od zapreka za rad u zanimanju „vozač motornog vozila“ su neraspoznavanje boja, epilepsija, oštećenja koštano-mišićnog sustava i sl. Važno je znati da je svaka škola dužna na svim dostupnim i vidljivim mjestima (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole) istaknuti one obrazovne programe za koje postoje zdravstvene kontraindikacije, kao i one programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno da se utvrdi zdravstvena sposobnost učenika kao obveza pri upisu u školu.

7

Nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za odabrani obrazovni program potvrđuje se liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koju je potrebno donijeti u školu prilikom upisa. S obzirom na to da za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije za koje ne postoji obveza da se medicinski utvrde prilikom upisa u školu, korisno je da se roditelj i učenik prije upisa u školu posavjetuju s školskim ili obiteljskim liječnikom ili liječnikom medicine rada. Ako se učenik upisuje u program za koji ima zdravstvene kontraindikacije ili ih je ustanovio, odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzimaju on i roditelj. Sljedeće što je potrebno saznati su informacije o mogućnostima obrazovanja za zanimanja koja se nalaze u vašem užem izboru. Stoga provjerite koje škole upisuju učenike za navedena zanimanja, pod kojim uvjetima, koji su nastavni predmeti zastupljeni i kakve su mogućnosti nastavka obrazovanja, odnosno mogućnosti zapošljavanja po završetku obrazovanja. Ispitivanje mogućnosti zapošljavanja izrazito je važan korak u procesu donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Gdje se možete zaposliti po završetku školovanja? Koja poduzeća u vašem okruženju zapošljavaju osobe određenih zanimanja? Činjenica je da se situacija na tržištu stalno mijenja pod utjecajem razvoja novih tehnologija pa neka zanimanja postaju manje zapošljiva, a u nekima se lakše zaposliti. Stoga je vrlo teško procijeniti što će se događati za nekoliko godina. Da biste dobili jasniju sliku o mogućnostima zapošljavanja u nekom zanimanju, zatražite pomoć stručnjaka za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

8

detaljne opise zanimanja s podacima o uvjetima rada. u Odsjecima za profesionalno usmjeravanje u kojima rade savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje. kao i obilježjima zanimanja. u Zavodu za zapošljavanje možete zatražiti pomoć stručnjaka za profesionalno savjetovanje. Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. moguće je dobiti informacije o značajkama pojedinih zanimanja. Pored informacija o mogućnostima obrazovanja u Republici Hrvatskoj. u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje moguće je koristiti računalni program profesionalnog usmjeravanja – Moj izbor. vrijednosti i sposobnosti i promisliti koliko je određeno zanimanje sukladno vašim karakteristikama. pruža stručnu pomoć i drugim osobama koje razmišljaju o izboru nekog oblika obrazovanja i/ili zapošljavanja. potrebnim znanjima. No. kao i o njihovoj zapošljivosti. kao i u nekim osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske. Informacije o mogućnostima i uvjetima obrazovanja. psiholozi i ostali stručnjaci srodnih profesija. kao i mogućim drugim izvorima informacija (adresama. također. studenata te. Također. Najčešće su to pedagozi. Zavod vam može ponuditi i usluge informiranja i savjetovanja temeljene na načelu samopomoći i uporabi elektronske tehnologije. od velikog je značaja i učiniti samoprocjenu interesa. zdravstvenim kontraindikacijama. a po potrebi i liječnički pregled specijaliste medicine rada. usmeno ili putem različitih letaka. Profesionalno savjetovanje uključuje psihologijsko testiranje i savjetodavni intervju. priručnika i brošura. Profesionalno usmjeravanje provodi se u 22 područne službe i 95 ispostava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. uvjetima upisa u pojedina zanimanja i dr. To je vrijedna informacija pri odabiru zanimanja s obzirom da mogućnosti zapošljavanja određenog zanimanja nisu podjednake u svim područjima Republike Hrvatske. mogućnostima zapošljavanja. telefonima. Ovaj program sadrži opise više od 300 zanimanja koji uključuju aktualne informacije o mogućnostima obrazovanja za određeno zanimanje. mogu vam u velikoj mjeri pomoći pri donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja.U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne škole.. vještinama i poželjnim osobinama. Kako je već navedeno. srednje škole. Pored toga. moguće je dobiti prijedloge vama najprimjerenijih zanimanja. što vam može pomoći da bolje spoznate svoje mogućnosti i sagledate najprimjerenije izbore zanimanja. Informiranje se provodi individualno i grupno. Na temelju popunjenog interaktivnog upitnika interesa. ako unatoč svemu tome i nadalje imate nedoumica koje zanimanje izabrati ili želite dodatno provjeriti koliko je dobra odluka koju ste već donijeli. a provode ga savjetnici za profesionalno informiranje i obrazovanje. 9 . mrežnim stranicama).

Mišljenje sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložene programe obrazovanja. nakon što je dobio sve važne informacije o sebi. a određene informacije možete naći i na mrežnoj stranici Zavoda: www. obratite se nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.učenici koji imaju rješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb. Postupak profesionalnog savjetovanja svakako se preporuča za sljedeće kategorije učenika: . školskih ocjena i eksplorativnog intervjua tijekom kojeg prikuplja važne informacije o učeniku. o mogućnostima upisa i realizaciji svojih želja. Intervju je savjetodavan jer učenik. . liječnik medicine rada obavlja uvid u medicinsku dokumentaciju i obavlja zdravstveni pregled učenika s ciljem da se utvrdi koja su zanimanja učeniku s medicinskog stajališta primjerena ili neprimjerena. Tim za profesionalno usmjeravanje čine stručnjaci koji svaki iz svog područja savjetuju učenika na temelju provedenog stručnog postupka: • psiholog – stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje – savjetuje učenika na temelju psihologijskog testiranja. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. Mišljenje također sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložena zanimanja. ali i ne mora rezultirati pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. .hr Ako učenik ima većih zdravstvenih teškoća koje bi mu mogle suziti izbor zanimanja.učenici koji imaju izrazite teškoće u učenju Za ove učenike stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje obvezno rezultira pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. obrazovanja i športa. podrobnije informacije i savjet o svijetu zanimanja i rada.Želite li. mogućnostima zapošljavanja i daljnjeg profesionalnog usavršavanja te informacije od liječnika o svom zdravstvenom stanju i mogućim ograničenjima u izboru zanimanja. • Poželjno je da s učenikom na savjetovanje dođe jedan od roditelja s kojim će se u razgovoru također prikupiti potrebne informacije o učeniku te će biti informiran o rezultatima testiranja učenika i mogućnostima u izboru škole i zanimanja. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za 10 . bilo bi poželjno da uz konzultaciju sa školskim ili obiteljskim liječnikom obavi kompletnu obradu od strane članova stručnog tima za profesionalno usmjeravanje.učenici koji su nastavu u osnovnoj školi pohađali temeljem rješenja o izmijenjenom obliku školovanja (prilagođeni program ili redovni program uz individualizirani pristup odnosno posebni program).hzz. dakle. Stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje može. u dogovoru sa svojim roditeljima samostalno donosi odluku o izboru zanimanja.

Popis deficitarnih zanimanja svaka područna služba Zavoda dostavlja svim osnovnim školama u svojoj županiji. „deficitarna zanimanja“). a tražena su na tržištu rada (tzv. Dakle./11. mesar. tesar. Pregled se obavlja u domovima zdravlja. dimnjačar. odnosno zdravstvenim ustanovama s kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopio ugovor. Također. stolar. Važno je znati kako popis deficitarnih zanimanja nije svake godine isti. pekar. zavarivač. tesar Područna služba Požega: dimnjačar. no svaka područna služba zbog svojih specifičnosti na drugačiji način organizira prijam učenika. kuhar. 2010. pekar Područna služba Slavonski Brod: zidar. važno je znati da Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine snosi troškove liječničkih pregleda potrebnih za upis učenika u zanimanja u koja se upisuje nedovoljan broj učenika. bravar. a ponekad je moguće telefonski kontaktirati vama najbližu područnu službu i izravno dogovoriti aktivnosti i termin. pekar. Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o liječničkom pregledu. keramičar-polagač. soboslikar i ličilac. plinoinstalater 11 . svi učenici osmog razreda koji žele nastaviti školovanje u nekom od školskih programa/zanimanja koja je Zavod odredio kao „deficitarna“. limar. god. Prije pregleda javite se u vama najbližu Područnu službu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. zidar. vozač. tesar. Ponekad se sve aktivnosti organiziraju isključivo preko stručne službe osnovne škole. stoga provjerite u vašoj osnovnoj školi ili područnoj službi Zavoda koji su to programi obrazovanja/ zanimanja određena kao deficitarna za školsku godinu kada ćete vi upisivati srednju školu. Hrvatski zavod za zapošljavanje snosio je troškove liječničkog pregleda za sljedeća deficitarna zanimanja: Područna služba Osijek: konobar. zidar. slastičar. odnosno u dogovoru sa Zavodom škola upućuje učenike u područnu službu prema točno određenim terminima. tesar. krovopokrivač Područna služba Vinkovci: armirač. monter suhe gradnje Područna služba Vukovar: konobar. zidar. keramičar. obrazovanja i športa VAŽNO! Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i informiranja učenika provode se u područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. pekar. mogu ostvariti pravo na besplatni liječnički pregled medicine rada. Stoga vam savjetujemo da se za detaljnije informacije obratite stručnom suradniku u svojoj osnovnoj školi ili telefonski provjerite u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u vama najbližoj područnoj službi Zavoda. Za upis u srednju školu šk.

3. Najtraženija zanimanja
Na sljedećim stranicama u tablicama možete vidjeti koja su bila najtraženija zanimanja u pojedinim županijama u 2009. godini. To su ona zanimanja za koja je najveći broj poslodavaca prijavio Zavodu potrebu za zapošljavanjem radnika. Važno je znati da se svake godine u vrijeme ljetne sezone u pojedinim županijama povećavaju potrebe za radnicima u ugostiteljskoj djelatnosti kao što su primjerice kuhari, konobari, recepcioneri i dr. Podaci koje navodimo neka vam stoga posluže samo kao okvirna informacija jer se svake godine mijenjaju. Kako biste dobili točnije i potpunije informacije o najtraženijim zanimanjima i zapošljavanju, posjetite naše mrežne stranice www.hzz.hr i kontaktirajte najbližu područnu službu Zavoda.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE zavarivač medicinska sestra konobar komunalni redar prodavač bravar zidar monter građevinskih skela monter cjevovoda armirač BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 186 151 87 80 69 55 46 40 35 32

12

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač konobar medicinska sestra zidar službenik za informacije kuhar tesar rukovatelj/prerada voća i povrća čuvar bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 423 336 209 175 122 117 102 83 79 72

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač trgovački demonstrator i prodavač medicinska sestra konobar fizioterapeut zidar rukovatelj/obrada drva i spajanje rubova rukovatelj/drvotokarski stroj administrativni službenik vozač teretnog vozila BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 279 122 87 78 29 27 20 20 15 13

13

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE konobar prodavač rukovatelj/šivaći stroj za obuću zidar medicinska sestra tesar rukovatelj/posebni stroj/šivanje odjeće izrađivač gornjišta obuće administrativni službenik bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 176 156 105 93 69 65 63 35 34 34

14

god.hr) − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www.4. tisak i druge relevantne izvore gdje ćete moći više saznati o uvjetima natječaja za određenu stipendiju.hr) − objava natječaja: gradski dnevni tisak i web stranica Grada (www.osijek./2011. i 4.lipik.novagradiska.hr) te na oglasnoj ploči u zgradi Gradskog poglavarstva OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Daroviti učenici Osječko-baranjska županija Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja Daroviti učenici (3. Navedeni podaci su također promjenjivi stoga je važno pratiti mrežne stranice navedenih (ali i drugih) institucija/poslodavaca.obz. U ovom poglavlju donosimo informacije o stipendijama koje su dodijeljene učenicima za upis u srednju školu u šk. poslodavci i dr. općine. na web stranici Grada Nova Gradiška (www. razred srednje škole) OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www. 2010. Stipendije Svake školske godine gradovi.objava natječaja početkom školske godine na web stranicama Grada (www. obrtničke komore. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Nova Gradiška Učenici srednje škole koji se školuju izvan Grada Nova Gradiška u RH OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: početkom šk. god.hr) Grad Osijek POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Lipik Redoviti učenici srednjih škola OSTALE INFORMACIJE − . dodjeljuju učenicima stipendije za nastavak školovanja u srednjim školama.obz. županije.hr) 15 .

Srednje obrazovanje učenika u umjetničkim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. u pravilu. već prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. u roku od 90 dana nakon završetka školske godine. Postupak za upis u takve škole. uz školske ocjene. srednje baletne i škole za ritmiku i ples upisuju se. klasične. likovne umjetnosti i dizajna. a napunili ste 15 godina. Srednje glazbene. Gimnazijski programi vas ne osposobljavaju ni za koje konkretno zanimanje. Sljedeća shema prikazuje naš srednjoškolski sustav. Dijele se na opće. odnosno darovitosti za određeno područje. Ukoliko ste odlučili ne nastaviti školovanje.5. Pri tome imajte na umu da je sa završenom osnovnom školom teško naći posao. prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke. VAŽNO: Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trebate se. učenici polažu državnu maturu. jezične. 16 . Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija. prijaviti izravno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u mjestu svojeg prebivališta. Ispite državne mature učenici polažu ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu. plesa. važno je da ste upoznati s vrstama srednjih škola koje postoje u Republici Hrvatskoj. možete se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje . Što trebate pribaviti da biste se prijavili na Zavod? − radnu knjižicu − osobnu iskaznicu − izvornik svjedodžbe 8. odnosno vrste srednjih škola: GIMNAZIJE su četverogodišnje općeobrazovne škole. nakon završene osnovne glazbene ili plesne škole.Područnoj službi u mjestu prebivališta i kao privremeno nezaposleni radnik ostvariti sljedeća prava: − pravo na posredovanje pri zapošljavanju − pravo na profesionalno usmjeravanje − ostala prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenosti. UMJETNIČKE ŠKOLE su četverogodišnje škole i nude obrazovne programe za učenike koji se odlikuju specifičnim sposobnostima u području glazbe. uključuje i provjeru sposobnosti. Kamo nakon osnovne škole? Nakon završene osnovne škole možete donijeti jednu od ovih odluka: − nastaviti školovanje ili − ne nastaviti školovanje i uključiti se u svijet rada. Vrste srednjih škola i obrazovnih programa Prije nego što počnete razmišljati u koju srednju školu ćete se upisati. razreda. Nakon završenog školovanja u gimnaziji.

poljoprivredne i sl. u kojima programi koje traju tri. Prema trajanju obrazovanja. koje traju četiri. o zanimanju. četverogodišnje. U tehničkim i srodnim četverogodišnjim školama programi obrazovanja traju četiri godine (izuzetak je program obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara koji traje pet godina) i pripremaju učenike za rad. Zadaća ovih strukovnih škola jest osigurati vam dobro opće i stručno obrazovanje iz određenog područja kako bi vas osposobili za obavljanje poslova određenog (prvog) zanimanja. odnosno pet godina te na industrijske i obrtničke škole istih struka.). U ovim školama se uče općeobrazovni predmeti i posebni strukovni sadržaji za pojedina strukovna područja te se pohađa praktična nastava. dvogodišnje i jednogodišnje strukovne programe. odnosno tri i pol godine.STRUKOVNE ŠKOLE dijele se na tehničke i njima po trajanju srodne škole (zdravstvene. trgovačke. Strukovni predmeti i praktična nastava ovise o vrsti škole tj. U strukovno obrazovanje ubraja se i obrazovanje za jednostavna zanimanja u trajanju od jedne do dvije godine kojima se stječe niža stručna sprema. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim četverogodišnjim programima obrazovanja završava izradom i obranom 17 . odnosno nastavka obrazovanja na studiju. gospodarske. sve strukovne programe dijelimo na petogodišnje. trogodišnje. troipolgodišnje.

završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici polažu ispite državne mature samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Trogodišnji programi obrazovanja pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu pa postoje programi za zanimanja u industriji i gospodarstvu (tzv. industrijska zanimanja) i programi za zanimanja u obrtništvu (tzv. obrtnička zanimanja). Osnovna zadaća industrijskih i srodnih programa je pripremiti učenike za rad u određenom zanimanju te im omogućiti brzo uključivanje u tržište rada. Teorijska i praktična nastava izvodi se u školskim učionicama, školskim radionicama i industrijskim pogonima. Na kraju školovanja učenici polažu završni ispit i stječu srednju stručnu spremu i određeno zanimanje. Važno je naglasiti da se u obrtničkim programima obrazovanje odvija po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) pri čemu je teorijska nastava odvojena od praktičnog rada i praktične nastave. Za upis u ove škole potrebno je sklopiti ugovor o naukovanju. Ugovor se sklapa s obrtnikom koji za to ima odobrenje Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore. Općeobrazovni i strukovno-teorijski dio programa izvodi se u školi, a praktični dio naukovanja u obrtničkoj radionici. Na kraju naukovanja naučnici polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje, a uz to mogu polagati i završni ispit ako su savladali općeobrazovne predmete. Naučnici koji polože završni ispit, stječu srednju stručnu spremu. Nastavak obrazovanja moguć je u tehničkim školama ili u stjecanju majstorskih zvanja i to nakon dvije godine radnog iskustva u zanimanju. Kako je već spomenuto, obrazovni programi u obrtništvu traju tri godine osim za zanimanje kozmetičara, koje može trajati i tri i četiri godine.

18

Jednogodišnji i dvogodišnji programi obrazovanja odnose se na obrazovanje za manje složena zanimanja uglavnom u industriji. Za obavljanje poslova i radnih zadaća u takvim zanimanjima bitne su vještine, a manje su potrebna teorijska znanja. Po završetku školovanja polaže se završni ispit i stječe niža stručna sprema. Tada je moguće zaposliti se ili nastaviti školovanje za stjecanje srednje stručne spreme. Sljedeća shema prikazuje srednje škole po vrstama programa, duljini trajanja, načinu završetka obrazovanja te mogućnost zapošljavanja ili nastavka daljnjeg školovanja:

19

O državnoj maturi
Što je državna matura? Državna matura je skup ispita koje obvezno polažu učenici gimnazija na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju. Tko polaže državnu maturu? Ispite državne mature polažu: • učenici gimnazijskih programa obrazovanja koji s polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje; • učenici strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i koji svoje srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini.

Tko provodi državnu maturu? Ispite državne mature u suradnji sa školom organizira i provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). NCVVO izrađuje ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja školama ispitne materijale. Centar u elektroničkom obliku vodi i Središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, podaci o predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te će izdavati svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08).

Kada i kako se polaže državna matura? Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A - višoj i B osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i broj izbornih predmeta prema želji. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08). 20

i 8. u sklopu planiranog broja upisnih mjesta. Popis nastavnih predmeta koji se boduju (Popis predmeta i elemenata posebno značajnih za upis) možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva (Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole) ili u natječaju za upis koji se objavljuje svake godine u lipnju. i 8. savjetujemo vam da pratite mrežnu stranicu Ministarstva (www. 21 . − uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja. 2011. kao i svake godine. u dnevnom tisku. S obzirom da se elementi i kriteriji za upis u srednje škole u šk. Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije. Tko se upisuje u srednju školu? U 1. − uspjeh u prethodnom obrazovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. 2010. god. razredu osnovne škole. obrazovanja i športa. razred? Za upis učenika u 1./2012. i 8. biti objavljena u cijelosti.6. vještinama i sposobnostima. Kako se izračunavaju bodovi za upis u 1. razreda osnovne škole i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta posebno koji su važni za upis u određeni obrazovni program. razred srednje škole? Svakom se učeniku za upis utvrđuju bodovi temeljem ukupnog zbroja ocjena iz 7. razredu osnovne škole iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama programa. god.mzos. razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje.hr) na kojoj će Odluka. razred redovitog obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju: − uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u 7. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani. godine donijelo Ministarstvo znanosti. koju je u ožujku 2010. Uvjeti upisa u srednju školu U ovome poglavlju donosimo najvažnije dijelove Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk./2011. − sklonosti. − uspjeh u programima obrazovanja s povećanim opsegom. u nekim dijelovima mogu izmijeniti. Što se sve vrednuje i boduje za upis u 1. sposobnosti i darovitost u pojedinim vrstama obrazovanja. − ocjena iz vladanja u 7.

vještinama i sposobnostima koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje.Tablica 1: Primjer izračunavanja bodova za upis u opću ili jezičnu gimnaziju PREDMETI KOJI SE BODUJU Hrvatski jezik Matematika Strani jezik Povijest Zemljopis 1 OCJENA U 7. RAZREDU 4 5 5 4 4 5 27 OCJENA U 8. odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih. − na osnovi rezultata natjecanja školskih športskih društava. međužupanijskim i županijskim natjecanjima učenika u znanju. Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? Na bodove dobivene ocjenama iz predmeta posebno važnih za upis dodaju se i bodovi stečeni temeljem rezultata postignutih na državnim. Hrvatskog paraolimpijskog odbora. vještinama i sposobnostima te na osnovi posebnih i iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. 1 Za upis u opću ili jezičnu gimnaziju škola može umjesto zemljopisa odrediti bodovanje jednog od sljedećih predmeta: fizika. kemija. 22 . RAZREDU 5 5 5 4 5 5 29 Opći uspjeh UKUPNO BODOVA + dodatni bodovi 1 27 + 29 = 56 bodova Koji su još kriteriji za upis u neke vrste škola i programa? Sposobnosti kandidata za pojedine vrste programa obrazovanja i zanimanja vrednuju se: − na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti i darovitosti. − na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. − na osnovi kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora. biologija. − na osnovi iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju.

23 .natjecanja u okviru Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje (Tablica 2). Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma i sl. b) Dodatni bodovi . iz bilo kojeg od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis. boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. u pojedinačnoj konkurenciji osvojili prvo. Vrednovanje rezultata natjecanja a) Izravni upis Učenici koji su na državnom natjecanju iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama.1. drugo ili treće mjesto upisuju se izravno.) za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja. a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja.

Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.športska natjecanja Učenicima se vrednuju rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. obrazovanja i športa (Tablica 3). drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 3 do 6 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine do 3 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo.Tablica 2: Pregled broja bodova za rezultate na natjecanjima Vrste natjecanja Opis Prvo. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 6 do 10 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili četvrto i peto mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili šesto i sedmo mjesto Plasman sa županijskog na državno ili međudržavno natjecanje Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili prvo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili drugo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili treće mjesto Prvo mjesto na središnjem državnom natjecanju Br. Navedeni dodatni bodovi vrednuju se pri upisu u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše. 24 . pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti. dodatnih bodova 3 2 1 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 Državna ili međunarodna natjecanja Županijska natjecanja Natjecanja iz likovne kulture -LIK Drugo mjesto na središnjem državnom natjecanju Treće mjesto na središnjem državnom natjecanju Najbolji likovni rad na županijskoj izložbi Pojedinačno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO LIDRANO Skupno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO c) Dodatni bodovi .

25 . kategorije Učenici koji su kao pojedinci ili članovi ekipe sudjelovali na državnom ili međunarodnom natjecanju Pravo na dodatne bodove dokazuje se odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja. Tablica 4: Pregled broja bodova za ostale iznimne rezultate iz prethodnog obrazovanja Program Glazbena ili plesna škola Učenje dva ili više stranih jezika Klasični jezici Opis Učenici koji su istodobno završili osnovnu školu i najmanje četiri razreda glazbene ili plesne škole koja ima odobrenje za rad Učenici koji su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili dva ili više stranih jezika. kategorije Br. Učenicima se vrednuje samo jedan (najpovoljniji) iznimni rezultat.). kategorije i darovitom športašu V. uključujući i klasične jezike za upis u jezičnu i klasičnu gimnaziju Učenici koji su u u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika za upis u klasičnu gimnaziju Br. odnosno jedan od klasičnih jezika (Tablica 4. ili VI. kategorije vrhunskom športašu III. dodatnih bodova 4 3 2 5 4 3 2 1 Natjecanja školskih športskih društava vrsnom športašu IV. kategorije Učenici koji su temeljem postignutih športskih rezultata ostvarili status kategoriziranog športaša vrhunskom športašu II. 2. Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog obrazovanja Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici koji su završili glazbenu ili plesnu školu ili su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili dva ili više stranih jezika.Tablica 3: Pregled broja bodova za rezultate na športskim natjecanjima Vrste natjecanja Opis Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili treće mjesto vrhunskom športašu I. dodatnih bodova 2 2 4 Pravo za dodatne bodove učenik dokazuje razrednim svjedodžbama navedenih škola.

7. te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet2. te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Izravni upis u srednje škole pod uvjetom da prijeđu bodovni prag koji je škola objavila u natječaju za upis. Za ostvarivanje navedenih prava učenik je uz prijavnicu za upis dužan priložiti odgovarajuća rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela. − djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. 108/95. 2 Pravo izravnog upisa pod gore navedenim uvjetima ne mogu ostvariti osobe navedene u članku 9. izjavu i sl. i 8. 26 . 33/92. − djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine. 82/01 i 103/03. osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti. 7. br. navedenog zakona.. 77/92.. i 8. imaju: − djeca osoba poginulih. − djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. 76/94. zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.). 57/92. Za ostvarivanje prava na izravni upis. − ostali učenici povratnici koji su se obrazovali u inozemstvu najmanje četiri od šest posljednjih razreda ili posljednja tri razreda osnovne škole. 2/94. navedenog zakona. skupine sa 100% oštećenja organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN.). Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6. bez bodovanja uspjeha u osnovnoj školi. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. 2. − djeca smrtno stradalih.Kako se vrednuju rezultati učenja u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja? 1. Upis učenika hrvatskih državljana koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu Pravo na izravni upis u srednju školu. 58/93. učenici uz prijavnicu za upis prilažu i dokaze o boravku i razlozima boravka u inozemstvu te trajanju obrazovanja u inozemstvu (svjedodžbe. imaju: − učenici koji su se najmanje dvije od posljednje četiri godine obrazovali u inozemstvu zbog toga što su njihovi roditelji radili u hrvatskim diplomatskim i drugim državnim predstavništvima u inozemstvu.

odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. samohranog roditelja. obrazovanja i športa. uz nezaposlena oba roditelja. i to do 10% od broja bodova od najniže rangiranog na ljestvici poretka učenika. Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima Učenici koji žive u uvjetima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati ukoliko imaju do 10% manje bodova od broja bodova najniže rangiranog kandidata na ljestvici poretka učenika koji su ostvarili pravo upisa u taj program obrazovanja. 27 . rješava Ministarstvo znanosti. Za ostvarivanje ovih prava. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. odnosno obitelji u stanju socijalno zaštitne potrebe i sl. kulturu i šport Grada Zagreba.3. Za ostvarivanje navedenih prava učenici su dužni uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće potvrde ili druge dokumente (potvrdu o statusu branitelja. Ista prava upisa imaju i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima (uz roditelja s posttraumatskim stresom ili teškom bolešću. rješava Ministarstvo znanosti. obrazovanja i športa. 4. uz ostale upisne dokumente. učenici prilažu i: − rješenje. − mišljenje liječnika koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja. potvrdu o korištenju socijalne pomoći) izdane od ovlaštenih službi u zdravstvu. Učenici s osobito teškim zdravstvenim oštećenjima mogu se upisati izravno. kulturu i šport Grada Zagreba. Upis učenika sa zdravstvenim teškoćama Učenici s težim i osobito teškim zdravstvenim teškoćama su učenici koji su osnovnu školu završili po redovitom nastavnom programu. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole.). socijalnoj skrbi. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole po preporuci liječnika obiteljske medicine ili liječnika određene specijalnosti. za zapošljavanje. a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije. obranu i skrb o braniteljima i dragovoljcima iz Domovinskog rata. a koji su ostvarili pravo na upis u određeni program obrazovanja. a kojima su zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i dulje liječenje utjecale na školski uspjeh. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. liječničku potvrdu o težoj bolesti ili posttraumatskom stresu roditelja. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. potvrdu o smrti roditelja. Učenici s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova.

Koliki je broj bodova potreban za upis u srednju školu? Na osnovi ukupnog broja bodova koji je stekao svaki učenik po svim osnovama vrednovanja (uspjehu u prethodnom obrazovanju. Utvrđeni broj bodova obvezno se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka. odrediti broj bodova potrebnih za upis. škola utvrđuje ljestvicu poretka kandidata za upis i objavljuje je na školskoj oglasnoj ploči. Škole na području od posebne državne skrbi. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. za upis u srednju školu učenici uz prijavnicu prilažu: − preporuku Vijeća romske nacionalne manjine.5. obrazovanja i športa. rješava Ministarstvo znanosti. kulturu i šport Grada Zagreba. a žive u uvjetima koji su mogli utjecati na njihov uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati u srednju školu ako imaju do 10% manje bodova od broja bodova koje je škola utvrdila kao uvjet za upis u određeni program obrazovanja te ukoliko zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet.službe nadležne za obrazovanje. 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje programe obrazovanja. 40 bodova za upis u srednje škole koje provode programe obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija. na otocima i škole s nastavom na jezicima nacionalnih manjina. Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome Učenici koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Sve škole koje izvode programe obrazovanja u četverogodišnjem trajanju će. kulturu i šport u Gradu Zagrebu. 28 . odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. − mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najviše tri primjerena programa obrazovanja. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. sposobnostima i darovitosti. sklonostima. 36 bodova za upis u program obrazovanja za zanimanje medicinska sestra opće njege. gore navedeni broj bodova mogu umanjiti za najviše pet bodova. uz ostale upisne dokumente. a koji ne može biti manji od: − − − − 46 bodova za upis u gimnazije. uz suglasnost ureda državne uprave u županiji . − preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb. uspjehu u natjecanjima i u znatno povećanim programima izobrazbe. Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri i pol i tri godine i programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis. odnosno registrirane romske udruge. Za korištenje ovog prava. u otežanim okolnostima obrazovanja). trgovina i poslovna administracija.

pravila i postupci za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. 140/09. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. upisani učenici sklapaju ugovor s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. br. 69/04.). Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za vezane obrte? Elementi. Nakon tako provedenoga razredbenog postupka. Razredbeni postupak može se obaviti i prije zaključivanja ugovora o naukovanju ako se se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola. Ljestvica poretka kandidata za upis utvrđuje se tako da se izravno upisuju učenici koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. br.). br. i 19/10. škola utvrđuje ugovorom o provedbi praktične nastave koji zaključuje s poslodavcem kod kojeg se praktična nastava izvodi (Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. praćenju.). a što se obvezno objavljuje u natječaju za upis. 18/08.Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja? Izbor i upis učenika u u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/ zanimanja koji nisu obrazovni programi za vezane obrte temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. − na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju. Ako je broj učenika sa sklopljenim ugovorom o naukovanju veći od broja upisnih mjesta u školi. područna obrtnička komora će zajedno sa školom provesti razredbeni postupak. Uvjete i način ostvarenja programa praktične nastave koja se organizira i izvodi izvan školskih radionica. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN. Izbor kandidata za upis temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. Razredbeni postupak se provodi prema utvrđenim zajedničkim i posebnim mjerilima i postupcima za upis u srednje strukovne škole utvrđenim Odlukom o elementima i kriterijima za upis kandidata u srednje škole. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa. Uz zajednička mjerila. obvezama. NN. 29 . NN.

Prednost pri upisu u programe obrazovanja za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu obrta kojim se bave ako ispunjavaju ostale upisne uvjete koje utvrđuje škola. uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore. Zakona o obrtu (NN. a sukladno broju slobodnih licenciranih mjesta. 90/96. − liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada. 77/93. Radi odabira naučnika licencirani obrt ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika.. školi i područnoj obrtničkoj komori. 64/01. br. područna obrtnička komora će uskladiti broj mjesta u odgovarajućem strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim će obrtima ili pravnim osobama za planiranu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju.. 30 . dužna osigurati radna mjesta za praktični dio naukovanja u radionicama škole. a o zaključenim ugovorima uspostavlja i vodi evidenciju. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju ili skrbniku). razreda osnovne škole.Područne obrtničke komore dužne su dostaviti obrtničkim školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih naučničkih radnih mjesta po zanimanjima. preporučuje se licenciranom obrtu ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh. Pravo na upis u obrazovne programe za vezane obrte imaju i kandidati koji. Licencirani obrt ili pravna osoba može sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori. 49/03 – pročišćeni tekst i 68/07.. obrtniku (pravnoj osobi). Obveza je da se popisi slobodnih naučničkih mjesta istaknu na oglasnim pločama područnih komora i udruženja obrtnika te na oglasnim pločama škola. Ugovor o naukovanju sklapa se s licenciranim obrtom ili pravnom osobom u skladu s člankom 40. 102/98. nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore.. U ugovaranju naukovanja sudjeluje i škola na način da ovjerava ugovor. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta. Kada je broj naučničkih mjesta u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi za pojedine obrazovne programe za vezane obrte znatno veći od planiranog broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi. 71/01.) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore o čemu evidenciju vodi Hrvatska obrtnička komora. i 46. i 79/07. zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta. Za ove kandidate srednja škola je. Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na uvid: − ovjerenu presliku svjedodžbe 8.

matematika. fizika. plina.7. fizika. matematika. strani jezik. matematika. matematika. strani jezik.TES TRAJANJE 3.iosng./2011.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.hr e-mail: ss-nova-gradiska-501@skole. likovna kultura. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 31 . grijanja i hlađenja (eksperimentalni program) Prodavač Monter strojeva i konstrukcije Pomoćni kuhar Pomoćni bravar – TES Pomoćni kuhar i slastičar . zemljopis opći uspjeh u VII. matematika. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika.t-com. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik.gimnazijang. tehnička kultura hrvatski jezik. i VIII.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Bravar – JMO Automehaničar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Instalater sustava vode. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Gimnazija Nova Gradiška Trg Kralja Tomislava 9. biologija hrvatski jezik. strani jezik. fizika. i VIII. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 427 http://www.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka. matematika. strani jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 14 14 14 14 14 14 28 28 14 14 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. razredu opći uspjeh u VII. prag 46 Industrijsko-obrtnička škola Ljudevita Gaja bb. povijest.skola2@sb. Popis škola i programa obrazovanja Na sljedećim stranicama moći ćete vidjeti koje su obrazovne programe učenici mogli upisivati u srednjim školama u školskoj godini 2010. na području pojedinih županija.

fizika. prag 40 Bod. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: srednja-skola-mar@sb. biologija. kemija .biologija. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. prag 36 Bod. kemija.tel. biologija. matematika. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za elektroniku Tehničar za računalstvo Komercijalist TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 14 14 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. biologija. matematika. kemija. matematika.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Šumarski tehničar Ekološki tehničar Agroturistički tehničar Cvjećar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Kemijski laborant TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. kemija. biologija POSEBNI UVJETI Bod. matematika. strani jezik.biologija.skole. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/255 657 http://ss-mareljkovica-sb. povijest. strani jezik. prag 36 Bod. fizika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 36 32 . biologija hrvatski jezik. matematika. prag 36 Bod. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. fizika.hr e-mail: ss-nova-gradiska-503@skole. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. prag 40 Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Ivana Cankara 76. tehnička kultura hrvatski jezik. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/362 145 http://ss-elektrotehnicka-ngradiska. tehnička kultura hrvatski jezik.Elektrotehnička škola Ljudevita Gaja bb. kemija. prag 40 Bod. prag 36 Bod. strani jezik. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. strani jezik. prag 40 Bod.

fizika. strani jezik. matematika. kemija. matematika. biologija hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. fizika hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.Obrtnička škola Nazorova 9.JMO Slastičar Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 48 28 14 14 14 14 14 14 28 56 28 14 14 8 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. likovna kultura. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Gimnazija Matija Mesić Slavonija I br. prag 48 33 .htnet.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb. fizika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. likovna kultura tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 140 56 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. kemija. kemija hrvatski jezik. matematika. prag 48 Bod. povijest. kemija. matematika. strani jezik. fizika. matematika. biologija.skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. prag 48 Bod. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. matematika. fizika. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.gmm-sb. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. povijest. strani jezik. matematika. fizika. strani jezik. 8. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Kuhar – JMO Konobar – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Zidar – JMO Stolar – JMO Tapetar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Keramičar-oblagač Krovopokrivač – JMO Tesar .hr e-mail: gimnazija-sb@skole. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-obrtnicka-sb. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/446 252 http://www. matematika.

skole. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.Industrijsko-obrtnička škola E. matematika. matematika. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Elektromonter 3 10 Elektroničar Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 9 3 14 3 9 Plinoinstalater – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 9 Elektroinstalater – JMO 3 14 Automehatroničar 3 28 Fotograf – JMO 3 14 Autolakirer – JMO Tehnički crtač Vozač motornog vozila Zavarivač Pomoćni bravar – TES 3 3 3 2 3 14 28 28 28 10 34 . i VIII. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. matematika. fizika.5 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 70 14 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. fizika. Kumičića 55. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 542 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb. fizika. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura opći uspjeh u VII. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: ured@ss-industrijsko-obrtnicka-sb. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom Obrađivač lima Elektromehaničar TRAJANJE 3. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika.skole.

strani jezik. prag 40 Ekonomsko-birotehnička škola Naselje A. prag 45 Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. povijest.skole. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.t-com. zemljopis hrvatski jezik. povijest.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. fizika.Tehnička škola Kumičićeva 55. matematika.hr e-mail: ekbskola@sb. fizika. zemljopis hrvatski jezik. prag 40 Tehničar za mehatroniku 4 28 Bod. prag 45 Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju 4 4 28 28 Bod. Hebranga 13/1. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/411 478 http://ss-tehnicka-slavonski-brod. prag 43 Bod. strani jezik. matematika. fizika. matematika. matematika. prag 40 4 28 Bod.hr e-mail: tssb@skole. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. fizika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 175 http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI 4 Bod. prag 46 Bod. matematika. strani jezik. prag 40 Bod.t-com.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. fizika. strani jezik. povijest. fizika. matematika. strani jezik. prag 46 35 .hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent Poslovni tajnik Hotelijersko-turistički tehničar Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Arhitektonski tehničar 4 28 Bod. strani jezik.

Program srednjeg glazbenog obrazovanja 4 10 instrument/ pjevanje.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. Krešimira IV bb. strani jezik. kemija. zemljopis POSEBNI UVJETI Klasična gimnazija 4 Bod.skole. strani jezik.t-com. fizika.hr e-mail: ss-slavonski-brod-507@skole. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. prag 56 Glazbena škola Slavonski Brod Vukovarska 1. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/442 492 http://ss-medicinska-sb. kemija. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 821 http://www.asistentica 4 28 hrvatski jezik. razreda osnovne glazbene škole ili I.hr e-mail: ss-slavonski-brod-508@skole. matematika. fizika. solfeggio 36 . povijest. biologija Klasična gimnazija i kolegij fra Marijana Lanosovića P. Bodovni prag iznosi 60% bodova u kvalifikacijskom postupku. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. 35000 Slavonski Brod Tel:035/ 445 200 NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Učenici prilažu original svjedodžbu VI.Srednja medicinska škola Jagićeva 3a.skole.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija Primalja . strani jezik. kemija. strani jezik. i II. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 Fizioterapeutski tehničar 4 28 hrvatski jezik.gimnazija-framarijanalanosovica-sb.t-com. fizika. pripremnog razreda srednje glazbene škole. biologija POSEBNI UVJETI Bod.

hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/207 157 http://www. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/207 101 http://www. gimnazija Kamila Firingera 5.skole. gimnazija Kamila Firingera 14. gimnazija Županijska 4.gimnazija-treca-os.t-com. biologija POSEBNI UVJETI Opća gimnazija 4 Bod. matematika.skole. fizika.hr e-mail: 2gimnazija-osijek @skole.gimnazija-prva-os. matematika.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-505@skole. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/200 699 http://www. prag 44 Potvrda nacionalnog sportskog saveza ili o statusu kategoriziranog sportaša Razredni odjel za sportaše 4 28 hrvatski jezik. strani jezik. povijest. prag 50 37 . povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Jezična gimnazija 4 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik.skole. povijest. prag 51 Bod. biologija POSEBNI UVJETI 4 Bod. zemljopis II.t-com. matematika.htnet. strani jezik.gimnazija-druga-os. prag 50 III.hr e-mail: i-gimnazija@skole.OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I.

gaudeamus.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.htnet. Trojstva 4. prag 44 38 . matematika. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 48 Ekonomska i upravna škola Trg sv. povijest.hr e-mail: ss-osijek-522@skole. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. 31000 Osijek Tel: 031/215 120 http://www. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest.skole.hr e-mail: tajnistvo@ikg.hr e-mail: ekonomska-skola-osijek@os. strani jezik. povijest. prag 50 Privatna škola s pravom javnosti ‘Gaudeamus’ Školska 6. 31000 Osijek Tel: 031/212 670 http://www. 31000 Osijek Tel: 031/212 890 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 168 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com. matematika. strani jezik. prag 42 Bod. zemljopis hrvatski jezik.ss-ekonomska-upravna-os. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik.ikg.Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Trg Vatroslava Lisinskog 1.

fizika. prag 42 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika.htnet. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. fizika. matematika. prag 40 Elektroinstalater – JMO 3 7 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektromehaničar – JMO Vozač motornog vozila 3 3 7 28 Autoelektričar – JMO 3 14 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 39 . tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. matematika. matematika.Elektrotehnička i prometna škola Istarska 3. strani jezik. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr e-mail: elektroteh-prometna-skola@os. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.elpros. prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/208 400 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Elektromonter Elektroničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika.tel. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.

t-com. Trojstva 1. 40 . te bodovanja odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda glazbene i općeobrazovne škole. Glazbenik – pripremna naobrazba 2 20 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. Uvjet je položena prijemna audicija.teoretski smjer Glazbenik tubist TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 28 instrument/ pjevanje. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. glazbenog pamćenja i ritma. pripremni razred srednje glazbene škole.Glazbena škola Franje Kuhača Trg sv. koja obuhvaća ispit sluha.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klavirist Glazbenik violinist Glazbenik violist Glazbenik violončelist Glazbenik kontrabasist Glazbenik gitarist Glazbenik oboist Glazbenik flautist Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik harfist Glazbenik fagotist Glazbenik pjevač Glazbenik . nakon uspješno položenog stručnog dijela klasifikacijskog postupka po određenim mjerilima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia). a sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu.031/211 064 E-mail: gs-franje-kuhaca@os. 31000 Osijek Tel.

fizika. matematika. matematika. kemija. strani jezik. fizika. fizika. biologija hrvatski jezik.hr e-mail: ggso@os. biologija POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. 31000 Osijek Tel: 031/540 200 http://ss-medicinska-os. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Tesar – JMO Monter suhe gradnje 3 3 12 12 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Medicinska škola Vukovarska 209. fizika.Graditeljsko-geodetska škola Drinska 16a. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Farmaceutski tehničar Zdravstveno-laboratorijski tehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. matematika fizika. kemija. matematika. matematika.skole. fizika.ss-graditeljsko-geodetska-os. kemija. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.skole. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Geodetski tehničar Arhitektonski tehničar Građevinski tehničar Zidar – JMO Keramičar-oblagač Soboslikar-ličilac – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. prag 40 Bod. prag 40 Bod. 31000 Osijek Tel: 031/274 500 http://www. strani jezik. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. fizika. biologija hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-506@skole. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 4 28 4 28 41 . tehnička kultura hrvatski jezik.

kemija.htnet. zemljopis hrvatski jezik. kemija. fizika. biologija. kemija. 31000 Osijek Tel: 031/275 960 http://www. kemija.hr e-mail: ss-osijek-507@skole. prag 40 42 . biologija hrvatski jezik. kemija. matematika. likovna kultura hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.ss-poljoprivredna-veterinarska-os. prag 36 Bod. biologija. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Poljoprivredna i veterinarska škola Jadrovska 20.hr NAZIV PROGRAMA Autolakirer – JMO Frizer – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Stolar – JMO Pediker Fotograf – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 9 42 14 14 9 14 10 14 14 6 4 7 4 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija.skole. prag 36 Bod. kemija. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole. biologija hrvatski jezik. biologija. fizika.htnet. biologija hrvatski jezik. kemija. likovna kultura hrvatski jezik. kemija. kemija. biologija. fizika. matematika.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura. tehnička kultura.htnet.Obrtnička škola Trg bana Josipa Jelačića 24. matematika. kemija. strani jezik. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Voćar-vinogradar-vinar Cvjećar Vrtlar TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika hrvatski jezik. biologija.

hr e-mail: strojarska-tehnicka-skola@os. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. 31000 Osijek Tel: 031/274 339 http://www. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. prag 31 poznavanje mađarskog jezika poznavanje mađarskog jezika Strojarska tehnička škola Istarska 3.Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Drinska 12a.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Strojarski tehničar Tehničar za vozila i vozna sredstva Bravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 14 3 28 3 10 Automehaničar – JMO 3 21 43 . strani jezik.hr e-mail: ss-osijek-523@skole. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 40 Bod.t-com. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. fizika. povijest. fizika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 15 15 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/207 277 http://www. matematika. matematika.t-com. matematika. zemljopis hrvatski jezik. fizika. prag 36 Bod. prag 41 poznavanje mađarskog jezika Bod. povijest. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika.magyar-kozpont. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. fizika.ss-strojarska-tehnicka-os. matematika. fizika. matematika.

prag 46 Bod. fizika. zemljopis. kemija. strani jezik hrvatski jezik. biologija. matematika. fizika. ispitivanje likovnih sposobnosti POSEBNI UVJETI Bod. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Telefonist – TES Pomoćni kartonažer – TES TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Škola obrazuje slijepe i slabovidne učenike.skole. fizika. kemija. biologija hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/201 850 e-mail: ss-osijek-516@skole. 31000 Osijek Tel: 031/273 126 http://www. Škola za tekstil. kemija. 31000 Osijek Tel: 031/501 933 http://ss-tehnicka-rboskovic-os.t-com. prag 30 Predprovjera likovnih sposobnosti krajem lipnja 4 Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija ‘Ruđer Bošković’ Osijek Vukovarska 209. kemija. likovna kultura. likovna kultura. U okviru škole postoji i učenički dom. prag 36 Bod. strani jezik. strani jezik.hr e-mail: ss-osijek-510@skole. prag 36 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Likovna umjetnost i dizajn (grafički. kiparski i slikarski dizajn) TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 96 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik.umjetnicka-skola-osijek.t-com.Škola za osposobljavanje i obrazovanje ‘Vinko Bek’ Vinkovačka 3. prag 36 Bod. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. dizajn i primijenjene umjetnosti Krbavska bb.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovna gimnazija Ekološki tehničar Prehrambeni tehničar Grafički tehničar pripreme TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. likovna kultura.hr e-mail: mail@ umjetnicka-skola-osijek. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada Kozmetičar 4 28 44 .

matematika.Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Gundulićeva 38. biologija hrvatski jezik. matematika.ss-ugostiteljsko-turisticka-os. biologija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika.skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. Gupca 61. povijest. matematika.hr e-mail: uts-osijek@os. strani jezik. strani jezik. matematika. strani jezik. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Konobar – JMO 3 56 Slastičar . strani jezik. biologija hrvatski jezik. prag 44 Bod.skole. matematika. prag 40 Ugostiteljsko-turistička škola M.JMO 3 28 45 . biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/211 095 http://www. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/202 234 http://ss-trg-kom-dmilas-os.htnet. strani jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Turističko-hotelijerski komercijalist Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.

strani jezik. prag 36 Bod. matematika. prag 40 Bod. fizika. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. fizika. fizika. matematika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Bravar 3 8 Vodoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vozač motornog vozila 3 10 3 14 3 8 46 . prag 40 Bod. matematika.hinet. fizika. 31300 Beli Manastir Tel: 031/700 032 http://ss-prva-bm. matematika. matematika.hr e-mail: ss-beli-manastir-502@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.Prva srednja škola Beli Manastir Školska 3. matematika.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju Automehaničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.

zemljopis hrvatski jezik.htnet. strani jezik. strani jezik.hr e-mail: ss-beli-manastir-501@skole. matematika. matematika. povijest. zemljopis hrvatski jezik. matematika.gimnazija-beli-manastir. zemljopis hrvatski jezik. biologija. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. povijest. prag 31 Bod. povijest.hr e-mail: ss-beli-manastir-503@skole. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist – nastava na srpskom jeziku Hotelijersko-turistički tehničar Upravni referent Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 35 Bod. zemljopis hrvatski jezik.skole. matematika. prag 35 Bod. kemija. prag 42 47 . matematika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 42 Bod. povijest. biologija.skole. 31300 Beli Manastir Tel: 031/703 306 http://www. strani jezik.t-com. prag 35 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Frizer – JMO 3 14 Konobar – JMO 3 10 Gimnazija Beli Manastir Školska 3.Druga srednja škola Beli Manastir Školska 3. 31300 Beli Manastir Tel: 031/701 828 http://www. strani jezik.ss-druga-bm. likovna kultura hrvatski jezik. povijest.

hr e-mail: ss-donji-miholjac-501@skole.hr e-mail: srednja-skola-dalj@os. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Komercijalist Poljoprivredni tehničar opći Strojarski tehničar Prodavač Cvjećar Strojobravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 24 24 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. kemija hrvatski jezik. prag 36 Tokar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije 3 8 3 8 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 48 . matematika. matematika. biologija. kemija hrvatski jezik.htnet. matematika. fizika. strani jezik. matematika. strani jezik. matematika. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Ekonomist – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija. povijest. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. povijest. matematika.ss-donji-miholjac. tehnička kultura. matematika. prag 36 Bod. fizika. prag 40 Bod. biologija.skole. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. 31540 Donji Miholjac Tel: 031/630 970 http://www. 31226 Dalj Tel: 031/590 290 http://www. tehnička kultura. tehnička kultura. matematika. matematika. prag 46 Bod.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 31 Bod. matematika. biologija.skole. prag 35 Srednja škola Donji Miholjac Vukovarska 84. zemljopis hrvatski jezik.ss-dalj. kemija hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. prag 31 Bod.Srednja škola Dalj Braće Radića 7. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. povijest. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik.

prag 40 Bod. strani jezik. matematika. 31400 Đakovo Tel: 031/811 345 http://www. prag 52 Bod. 31400 Đakovo Tel: 031/814 060 http://www. Stepinca 11. fizika. povijest.Gimnazija A. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. prag 40 Bod. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.htnet.gimnazija-djakovo.hr e-mail: ss-djakovo-501@skole. povijest. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. Stepinca 11. G. zemljopis hrvatski jezik. prag 52 Srednja strukovna škola braće Radić Vijenac kardinala A. matematika.ss-strukovna-braceradica-dj. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. strani jezik.skole. matematika. prag 36 49 .htnet. matematika. Matoša Vijenac kardinala A. strani jezik. strani jezik. povijest. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. strani jezik. prag 52 Bod. matematika. matematika. povijest. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovna tajnica/tajnik Komercijalist Računalni tehničar za strojarstvo Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-djakovo-502@skole.

matematika. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Tehničar za mehatroniku Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 28 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. fizika. strani jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. tehnička kultura. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektroinstalater – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – JMO Automehaničar – JMO 3 12 3 8 3 20 Plinoinstalater – JMO 3 8 Strojobravar – JMO 3 8 Autolimar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Pekar – JMO 3 8 3 8 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 14 Stolar – JMO 3 10 Krojač – JMO 3 8 Kuhar – JMO 3 28 Frizer – JMO 3 20 50 . fizika. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. biologija. fizika.hr e-mail: ss-djakovo-503@skole. fizika. matematika. matematika. matematika. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. biologija hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. matematika. fizika. Stepinca 11.Obrtnička škola Antuna Horvata Vijenac kardinala A.ss-obrtnicka-ahorvata-dj. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hinet. fizika. prag 36 Bod. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. 31400 Đakovo Tel: 031/814 361 http://www. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. fizika.

tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO 3 8 Autolimar – JMO 3 8 51 .hr e-mail: ss-djurdjenovac-501@skole. fizika. matematika. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. 31511 Đurđenovac Tel: 031/601 554 http://ss-jkozarca-djurdjenovac.skole. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. kemija.Srednja škola Josipa Kozarca Trg Nikole Šubića Zrinskog 4. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika. matematika.htnet. biologija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Šumarski tehničar Stolar – JMO TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika.

biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. strani jezik.ssik. matematika. 34500 Našice Tel: 031/613 202 http://www. matematika. fizika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika. kemija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. kemija. povijest. prag 40 Bod. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ekonomist Tehničar za elektroniku Poljoprivredni tehničar opći Prodavač Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 56 28 28 20 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika. biologija. fizika. fizika. biologija POSEBNI UVJETI Bod. fizika.htnet. prag 36 Konobar – JMO 3 20 Bravar – JMO 3 7 Automehaničar – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO 3 7 Frizer – JMO 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 10 Slastičar – JMO 3 8 Vodoinstalater – JMO 3 8 Pekar – JMO 3 10 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 52 . kemija hrvatski jezik. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura. matematika. zemljopis hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. prag 42 Bod. prag 46 Bod. matematika. povijest. likovna kultura. fizika. matematika. strani jezik. biologija.Srednja škola Isidora Kršnjavog Augusta Cesarca 20. prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest.hr e-mail: ss-nasice-501@skole. matematika. prag 46 Bod. matematika.

matematika. fizika. strani jezik. kemija hrvatski jezik. prag 46 Bod.Srednja škola Valpovo Dr. matematika.gimpoz. tehnička kultura. zemljopis hrvatski jezik.t-com. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. povijest. povijest. povijest. povijest. prag 50 Bod. matematika. matematika. prag 50 53 . tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika. fizika. Franje Tuđmana 4a. Tuđmana 2.hr e-mail: tajnistvo@gimpoz. matematika. strani jezik. biologija. strani jezik. matematika. prag 50 Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31550 Valpovo Tel: 031/651 577 http://www. prag 40 Bod. matematika. prag 40 Bod. matematika. matematika. strani jezik. matematika.ss-valpovo.hr e-mail: ss-valpovo@os. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. strani jezik. prag 36 Stolar – JMO 3 12 Strojobravar – JMO 3 24 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Gimnazija Požega Dr. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. prag 42 Bod. 34000 Požega Tel: 034/316 750 http://www. zemljopis hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Ekonomist Komercijalist Elektrotehničar Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Prodavač Tokar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 28 28 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. F.

matematika.Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti Pape Ivana Pavla II. povijest.hr e-mail: ekonomska_skola@skole. povijest. prag 44 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 6. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Hotelijersko-turistički tehničar Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. br. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/273 717 http://www. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/312 090 http://www.skole. strani jezik. matematika. povijest. prag 50 Ekonomska škola Osječka 33.kkgpz. prag 40 54 . matematika. matematika. strani jezik.ss-ekonomska-pozega. povijest.hr e-mail: uprava@kkgpz. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. prag 40 Bod.htnet. zemljopis hrvatski jezik.

Tehnička škola Ratarnička 1. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju 55 . tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. biologija hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/271 379 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. Škola će provesti razredbeni postupak za upis u obrtnička zanimanja prije zaključivanja Ugovora o naukovanju. matematika. matematika. fizika. prag 40 Bod. prag 38 Bod. zemljopis. biologija. matematika. fizika. strani jezik.net e-mail: tehnicka-skola-pozega@po. matematika.tehnickaskola. fizika hrvatski jezik. matematika. prag 36 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za telekomunikacije Tehničar za računalstvo Tehničar za mehatroniku Tokar – JMO Strojobravar – JMO Autolimar – JMO Automehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Autoelektričar – JMO Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 12 16 9 10 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik hrvatski jezik.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega. biologija. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-pozega-503@skole. prag 38 Bod. fizika. fizika. matematika. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. matematika. matematika. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Prema dogovoru s Obrtničkom komorom. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. kemija. matematika. kemija. matematika. matematika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Agroturistički tehničar Veterinarski tehničar Poljoprivredni tehničar opći Prehrambeni tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Pekar – JMO Mesar – JMO Pomoćni cvjećar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. kemija. fizika. biologija. Poljoprivredno-prehrambena škola Ratarnička 3. prag 36 Bod.t-com. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. prag 38 Bod.

skole. fizika. fizika. fizika. fizika. fizika. razredu POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik.hr e-mail: ss-pozega-505@skole. i VIII. biologija hrvatski jezik. matematika. 34000 Požega Tel: 034/272 992 http://www. kemija. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. i VIII. strani jezik. matematika.Obrtnička škola Osječka 33. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com.hr NAZIV PROGRAMA Arhitektonski tehničar Odjevni tehničar Stolar – JMO Tesar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Zidar – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Krojač – JMO Šivač odjeće Parketar TRAJANJE 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 14 6 10 12 28 28 14 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. likovna kultura. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 56 . matematika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. razredu opći uspjeh u VII. fizika. matematika. tehnička kultura opći uspjeh u VII.ss-obrtnicka-pozega. tehnička kultura hrvatski jezik.

matematika. fizika. prag 48 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 57 . tehnička kultura hrvatski jezik.teoretski smjer Glazbenik orguljaš Glazbenik tamburaš TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 2 24 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. fizika. Srednja škola Pakrac Bolnička 59. fizika. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. strani jezik hrvatski jezik.sspakrac. fizika. biologija. kemija.skole.ss-glazbena-pozega. kemija. matematika. fizika. razred pripremne naobrazbe. položen stručni dio glazbenog ispita. biologija.skole. strani jezik. strani jezik. Uvjet je položena prijemna audicija. a za struku glazbenog teoretskog smjera i ispit propisanog sviranja klavira.hr E-mail: ured@ss-glazbena-pozega.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik pjevač Glazbenik – teoretski smjer Glazbenik klavirist Glazbenik gitarist Glazbenik saksofonist Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik harmonikaš Glazbenik pjevač Glazbenik . prag 44 Bod. matematika. likovna i tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.Glazbena škola Stjepana Radića 3. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. kemija hrvatski jezik. glazbenog pamćenja i ritma. strani jezik hrvatski jezik. 4 22 instrument/ pjevanje. 34000 Požega Tel. prag 36 Bod. koja obuhvaća ispit sluha. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. koji obuhvaća ispit iz temeljne struke (instrumenta) i solfeggia. matematika. 34550 Pakrac Tel: 034/411 056 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Građevinski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar Zidar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 5 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 24 56 28 7 7 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com.034/273 630 http://www.hr e-mail: ss-pakrac@po.

strani jezik. matematika. prag 40 Bod. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 284 http://www. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 615 http://www. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 57 Bod. povijest. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-502@skole.gimnazija-mareljkovica-vk. fizika.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Tehnička škola Ruđera Boškovića Stanka Vraza 15.hr e-mail: skolarb@skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Građevinski tehničar Arhitektonski tehničar TRAJANJE 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. matematika.t-com. fizika. kemija hrvatski jezik. strani jezik. matematika.t-com.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. prag 40 Bod. fizika. prag 40 Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Trg bana Josipa Šokčevića 1. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 40 Bod. matematika. strani jezik. prag 57 Bod. strani jezik. povijest.tsvk. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. strani jezik. matematika. prag 57 58 . matematika.

prag 36 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Veterinarski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar TRAJANJE 4 5 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 064 http://www. fizika.ekonomska-vinkovci. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Zdravstvena i veterinarska škola dr. povijest. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.t-com. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 190 http://ss-dastampara-vk. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada 4 28 59 . matematika. fizika. strani jezik. kemija.skole. strani jezik hrvatski jezik. prag 48 Bod. strani jezik hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-508@skole.skole. matematika. matematika. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. Andrije Štampara Genscherova 16a. matematika. biologija. zemljopis. strani jezik. fizika. fizika. povijest. fizika. zemljopis hrvatski jezik. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Drvodjelska tehnička škola Stanka Vraza 15. tehnička kultura hrvatski jezik.Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31. prag 48 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovni tajnik Upravni referent Prodavač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com. kemija. kemija.hr e-mail: ss-vinkovci-506@skole. zemljopis hrvatski jezik. prag 36 Bod.t-com. matematika. povijest. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 617 http://ss-drvodjelska-tehnicka-vk. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Drvodjeljski tehničar restaurator Drvodjeljski tehničar dizajner Stolar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 8 20 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-504@skole. kemija. biologija. matematika. matematika. strani jezik. kemija.

32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 3 24 Pekar – JMO 3 12 Mesar – JMO Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES 3 3 3 12 10 10 60 .Poljoprivredno šumarska škola Genscherova 16. biologija POSEBNI UVJETI Bod. prag 36 Bod. matematika. fizika hrvatski jezik. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. kemija. fizika. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. biologija.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Šumarski tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Cvjećar TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com. biologija hrvatski jezik. biologija. matematika. kemija. matematika. prag 36 Bod.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole. matematika. matematika.skole.

kemija. strani jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Srednja glazbena škola Istarska 3. matematika. fizika. matematika. fizika. matematika.skole. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna i tehnička kultura hrvatski jezik. kemija.Industrijsko-obrtnička škola Silvija Strahimira Kranjčevića Stanka Vraza 15. fizika. matematika. matematika. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija. matematika.ss-sskranjcevica-vk. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. fizika. matematika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 354 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. strani jezik. matematika. fizika. biologija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Odjevni tehničar Bravar – JMO Autoelektričar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Konobar – JMO Kuhar – JMO Slastičar – JMO Autolimar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Autolakirer – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Plinoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO Automehaničar – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 8 8 8 8 28 42 14 8 16 8 8 8 8 28 8 28 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ss-vinkovci-008@skole. biologija hrvatski jezik. strani jezik. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole. fizika. fizika. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik – program srednje škole Glazbenik – pripremna naobrazba TRAJANJE 4 2 BROJ UČENIKA (planirani) 26 15 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 61 . tehnička kultura hrvatski jezik.ogs-josip-runjanin. matematika. kemija.

matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju Kuhar – JMO (Drenovci) 3 14 Konobar – JMO 3 14 Konobar – JMO (Drenovci) 3 14 Elektroinstalater – JMO 3 14 Elektromehaničar – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vodoinstalater – JMO 3 14 3 14 3 14 Tokar – JMO 3 14 Bravar – JMO 3 14 Automehaničar – JMO 3 28 Prodavač 3 28 Frizer – JMO Pomoćni cvjećar – TES 3 3 28 10 62 . fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.Obrtničko-industrijska škola Veliki kraj 42. matematika. matematika. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. matematika. povijest. prag 46 Bod. matematika. fizika. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (Drenovci) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Odjevni tehničar Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. prag 46 Bod. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. biologija. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.skole. strani jezik. fizika. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. matematika. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. strani jezik.t-com. prag 40 Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. fizika. fizika. kemija. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.

matematika. fizika. strani jezik. matematika. prag 44 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. 32270 Županja Tel: 032/837 620 http://www. kemija POSEBNI UVJETI Bod. fizika. prag 40 Bod. 837 025 http://ss-tehnicka-zupanja. prag 40 Bod.skole. strani jezik. strani jezik. strani jezik. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika.hr e-mail: ss-zupanja-502@skole. matematika. povijest.skole. povijest. 32270 Županja Tel: 032/837 620. prag 46 Tehnička škola Veliki kraj 42. prag 44 63 . prag 40 Bod. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. prag 46 Bod.t-com. povijest.ss-ekonomska-vu. zemljopis hrvatski jezik.t-com. prag 40 Bod. prag 36 Bod.Gimnazija Županja Veliki kraj 42. kemija hrvatski jezik.t-com. matematika. strani jezik. matematika. povijest.hr e-mail: ss-vukovar-502@skole. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. povijest.hr e-mail: ss-zupanja-503@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) Komercijalist Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) Upravni referent Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Ekonomska škola Vukovar Stjepana Filipovića 6. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. povijest. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.gimnazija-zupanja.skole. fizika. 32000 Vukovar Tel: 032/423 019 http://www. strani jezik.

matematika. fizika. matematika. strani jezik. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 64 . tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. matematika. strani jezik.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 38 Bod. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik.hr e-mail: ss-vukovar-503@skole. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. 32000 Vukovar Tel: 032/423 025 http://ss-tehnicka-ntesla-vu. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. zemljopis. prag 38 Bod. prag 38 Bod. fizika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis. strani jezik. matematika. matematika. strani jezik. matematika. biologija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Tehničar za vozila i vozna sredstva Tehničar za vozila i vozna sredstva (nastava na srpskom jeziku) Elektrotehničar Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) Tehničar za računalstvo Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) Ekološki tehničar Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) Automehaničar – JMO Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Plinoinstalater – JMO Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Vodoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Autoelektričar – JMO Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 24 24 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Blage Zadre 4. kemija. fizika. biologija hrvatski jezik.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 38 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. strani jezik. prag 36 Bod. matematika. fizika. fizika. fizika.

biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju 65 . biologija. strani jezik.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www. povijest. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) Arhitektonski tehničar Arhitektonski tehničar (nastava na srpskom jeziku) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) Kozmetičar Kozmetičar (nastava na srpskom jeziku) Kuhar – JMO Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Konobar – JMO Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Pekar – JMO Pekar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Krojač – JMO Krojač – JMO (nastava na srpskom jeziku) Prodavač Prodavač (nastava na srpskom jeziku) Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 12 12 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. likovna kultura. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 36 Bod. matematika. matematika.skole. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. strani jezik. biologija hrvatski jezik.Strukovna škola Vukovar Domovinskog rata 58. biologija. biologija hrvatski jezik. biologija. prag 36 Bod. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. matematika. prag 36 Bod. matematika.ss-treca-vu. fizika. likovna kultura. strani jezik. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik.t-com. kemija hrvatski jezik. biologija. matematika. prag 32 Bod. matematika. kemija. zemljopis hrvatski jezik. kemija. strani jezik. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. fizika. strani jezik. strani jezik. strani jezik. prag 36 Bod.

prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 66 . matematika. kemija.hr e-mail: ss-ilok-501@skole. strani jezik.skole. prag 50 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest.t-com. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. likovna kultura. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Prirodoslovno-matematička gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Jezična gimnazija Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. matematika. strani jezik. matematika.Gimnazija Vukovar Šamac 2. prag 32 Bod. matematika. prag 50 Srednja škola Ilok Matije Gupca 168. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 50 Bod.t-com. fizika. zemljopis hrvatski jezik. biologija.skole. 32236 Ilok Tel: 032/593 207 http://ss-ilok. strani jezik. povijest. prag 50 Bod.gimnazija-vukovar. strani jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. povijest. matematika. prag 50 Bod. matematika.hr e-mail: ss-vukovar-501@skole. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. prag 48 Bod. kemija. 32000 Vukovar Tel: 032/413 338 http://www. biologija. strani jezik. fizika. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Voćar-vinogradar-vinar Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 12 12 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 50 Bod. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. kemija.

Opisi zanimanja i nastavni planovi U ovom poglavlju donosimo kratke opise zanimanja vezane uz određene programe obrazovanja uz pripadajuće nastavne planove koje su upisivali učenici u šk. god. Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.). trogodišnji programi itd. u srednjim školama na području Brodsko-posavske. umjetnički. Opisi zanimanja navedeni su abecednim redom i to prema vrsti programa (gimnazijski. strukovni programi) i duljini trajanja obrazovanja (petogodišnji. 67 . 2010.8. u tablici koja slijedi prikazan je samo nastavni plan za sve vrste gimnazija. Gimnazijski programi S obzirom da po završetku gimnazijskih programa učenici nisu osposobljeni ni za koje konkretno zanimanje. troipolgodišnji. četverogodišnji./2011. Osječko-baranjske.

Nastava fizike. strani jezik Latinski jezik Grčki jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Kemija s vježbama Etika / Vjeronauk Geologija B. IZBORNI DIO Izborni predmet Strani jezik Strani jezik ili Osnove ekologije Matematika ili informatika 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 JEZIČNA3 razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA4 razred 1 2 3 4 1 KLASIČNA razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNA5 razred 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 2 2 5 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2 - 2 2+1 2+1 2+1 2+1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 . razredu mogu umjesto prirodne grupe predmeta (fizike. odnosno informatike. zastupljene s istim brojem sati. i 4. a u izbornoj nastavi slušaju predmet osnove ekologije. kemije ili biologije) birati pojačane programe stranih jezika.2+2 2+2 2+2 2+2 1 1 1 1 1 2 - 2 - 2 - 2 2 2 2 - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - UKUPNO 32 33 33 32 32 33 35 34 35 35 35 35 32 34 34 34 34 34 34 34 3 4 5 Učenici jezične gimnazije u 3. 68 . strani jezik II. kemije i biologije izvodi se s vježbama. Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije mogu umjesto stranog jezika II birati pojačani program matematike.r. ZAJEDNIČKI DIO Hrvatski jezik I.OPĆA razred 1 A. Učenici prirodoslovne gimnazije umjesto zemljopisa u 4. uče geologiju.

učenika se isključuje iz daljnjeg razredbenog postupka. Programi likovne umjetnosti i dizajna Svi učenici prolaze provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i likovni senzibilitet što se provjerava zadaćama iz crtanja olovkom ili ugljenom i slikanja (tempera. Rezultati se utvrđuju u skladu s kriterijima koje ćemo ovdje navesti za svaku navedenu skupinu programa. Na tim je provjerama moguće ostvariti najviše 60 bodova. Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom likovnih sposobnosti. gvaš ili akvarel). u pravilu se ne mogu upisati osim kada je riječ o iznimnoj darovitosti (provjeru sposobnosti provodi škola) i primjeni dopunskih mjerila. programe glazbene umjetnosti i programe plesne umjetnosti. učenici se usmjeravaju u posebna stručna područja za sljedeća zanimanja: 69 . Od drugoga razreda. ovisno o sklonostima i željama. Ako dva ili više učenika imaju isti ukupan broj bodova. kemije i likovne kulture u 7. svi učenici upisuju program likovne umjetnosti i dizajna. Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskoga jezika. upisuje se onaj učenik koji je ostvario veći broj bodova iz provjere likovnih sposobnosti. i 8. razredu osnovne škole ne ostvare najmanje 30 bodova. Program je za sve učenike u prvoj godini isti tj. općeg uspjeha i uspjeha iz tri navedena predmeta.Umjetnički programi Umjetničke škole provode ispitivanje darovitosti učenika za programe likovne umjetnosti i dizajna. a propisani su u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole. no ako se ne dostigne bodovni prag (najmanje 35 bodova).

dobra koncentracija. 4. što podrazumijeva i bavljenje fotografijom. odnosno sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički. logotipe tvrtki i druge vizualne informacije. 2. 17. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. Može se reći da se grafički dizajneri bave ‘’vizualnom komunikacijom’’. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida. 6. grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike. 13. kalendare.r. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Grafičke tehnike Grafički dizajn Grafička tehnologija Fotografika Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 2 4 4 1 2 19 35 2 4 8 4 2 2 2 24 35 2 4 8 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 70 . sposobnost brzog uočavanja. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. 11.r. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 18. 14. 16.r. oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (Internet i televizija). 8. plakate. sposobnost likovnog izražavanja i komunikativnost. 9. 7. neraspoznavanje boja i oštećenja koštano-mišićnog sustava. 20.GRAFIČKI DIZAJNER Osmišljava izgled i likovno uređuje časopise. 5. 12. 3. broj 1. 19. 15. I. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2.r. Osim statičnih slika. Za obavljanje poslova grafičkog dizajnera važna je preciznost u radu. jumbo plakate. 3.

4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. 13. teksture. tehnike umnožavanja (lijevanje. oblikovanje). sklonost kožnim alergijama.r.r. broj 1. sposobnost prostornog predočavanja. 7. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. kiparsku tehnologiju.KIPARSKI DIZAJNER Izrađuje dekorativne i uporabne umjetničke predmete suvremenog dizajna u reljefu i punoj plastici. 9. industrijski dizajn. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. Zapreke za rad su teškoće vida. nemogućnost razlikovanja boja. Mora savladati stručna znanja iz crtanja i slikanja. 3. Za obavljanje navedenih poslova važan je talent za crtanje. 4.r. razvijena fina motorika. 19. plohe. 8. 11.r. 14. plastičnog oblikovanja pomoću elemenata forme (obrisne linije. retuširanje. 18. preciznost i strpljivost. problemi dišnog sustava te nemogućnost uporabe ruku i prstiju. kreativnost. 17. patiniranje. 3. 16. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Kiparska tehnologija Likovna obrada kamena Likovno oblikovanje materijala Obrada sadre Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 4 2 1 2 2 17 33 2 4 4 2 4 4 2 2 24 35 2 4 4 4 4 2 2 22 33 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 71 . I. volumen. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. likovnu obradu metala. 5. U radu se koristi i tehnikom obrade drva i kamena te modelira u glini. slikanje i modeliranje. 15. prostor i kompozicija). 20. 6.

13. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2.SLIKARSKI DIZAJNER Osmišljava ideje. dizajnerska rješenja i ilustracije te izvodi murale u različitim slikarskim tehnikama radi likovnog oblikovanja eksterijera i interijera. 3. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Slikarske tehnike i materijali Crtanje Slikanje Slikarska tehnologija Primijenjeno slikarstvo Restauriranje Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 2 4 4 1 4 2 19 35 2 4 4 4 2 4 2 2 24 35 2 4 4 4 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 72 . razvijen smisao za estetiku. 6. 17. 4.r.konzervatorske zahvate. broj 1. 11.r. stvara umjetnička djela bilo za sebe ili po zahtjevima naručitelja. 20. 22. Samostalno radi restauratorsko . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7. 21.r. prostorno predočavanje. preciznost. 19. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4.r. U svom poslu uvijek mora pratiti sve domaće i svjetske trendove u umjetnosti te biti upoznat s potrebama tržišta te s promjenama u proizvodnji pojedinih proizvoda. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 3. 8. dobar vid te sposobnost razlikovanja boja I. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. sklad boja i perspektivu. 5. 18. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. Također je važna spretnost ruku i prstiju. 9. 12. 16. 14. 2. Za obavljanje ovih poslova važno je imati umjetnički senzibilitet. 15. uređuje i uljepšava čovjekovu okolinu.

pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u 1. fagotist. glazbenik – pjevač i glazbenik . Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu osnovnu školu. klarinetist. Za sve ostale obrazovne programe. trubač. Popis nastavnih predmeta iz glazbene škole koji se vrednuju objavljuje se u sklopu natječaja za upis. Upis u prvi pripremni razred moguć je u obrazovnim programima za zanimanja: oboist. za koje je u potrebno osnovno glazbeno obrazovanje. kornist. Učenici koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamne audicije s ispitom sluha. 73 . trombonist. pripremni razred programa srednje glazbene škole.teoretski smjer. udaraljkaš. tubist.Programi glazbene umjetnosti Učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili 2. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenoga stručnog dijela razredbenog ispita na kojem se provjerava znanje temeljnog predmeta (instrumenta) i solfeggia te vrednovanja ocjena iz prijašnjih razreda glazbene škole. uz solfeggio je potrebno i odgovarajuće znanje sviranja glasovira. saksofonist. Za upis glazbeno-teoretskog programa. glazbenog pamćenja i ritma. kontrabasist. na posebnoj provjeri će se utvrditi postojanje iznimnoga glazbenog talenta te će se i takvim kandidatima omogućiti upis u 1.

4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Matematika Biologija Kemija Fizika Sociologija 1 2 2 2 - 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - 74 . melodije i harmonije.r. pokušavajući oponašati njihov zvuk i način izvedbe. broj 1. trzalačkih. 3. I. Hrvatski jezik I. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 UKUPNO IZBORNA NASTAVA (općeobrazovni dio) 14. 15. 5. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 4. 19. Glazbenik pjevač u svom glazbenom izrazu primjenjuje znanja o stvaranju glasa. Za bavljenje glazbom potreban je talent i smisao za glazbu.r. 2. Pjevač često pjeva već unaprijed određene pjevačke uloge. ali i slušajući snimke drugih glazbenika. 4. 7. 9. skladanje (skladatelj) ili dirigiranje (dirigent). kao na primjer u operama i operetama.GLAZBENIK Bavljenje glazbom podrazumijeva sviranje nekog instrumenta (glazbenik instrumentalist). Svi glazbenici provode velik dio vremena vježbajući. 18. 8. 11. Glazbenik instrumentalist razvija svoja znanja i vještine sviranja na nekom od puhačkih.r. izravno pred publikom ili u studijima za potrebe snimanja. strani jezik II. Glazbenik može nastupati samostalno ili kao dio grupe. 12. 10. gudačkih i drugih instrumenata. 6. 16. ali izvodi i razne skladbe na svoj osebujan način. 17. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 3.r. Glazbenik često nastupa u noćnim satima.. 13.strani jezik Latinski jezik Likovna umjetnost Psihologija Filozofija Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Matematika Informatička pismenost Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. pjevanje (glazbenik pjevač). vikendima i praznicima te često putuje.

21. 20. 25. 6 Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Glazbeni oblici Glasovir (obvezno glazbalo) Izborno glazbalo Čitanje i sviranje partitura Dirigiranje Zbor ili orkestar 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 4 6 učenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV. 18. 17.II. 23. 21. 26. 19. 22. POSEBNI DIO – GLAZBENIK INSTRUMENTALIST 14. razredu srednje škole 75 . 15. 16. 19. Glazbalo (temeljni predmet struke) Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Zbor ili orkestar Glazbeni oblici Poznavanje glazbala Glasovir (obvezno glazbalo) Komorna glazba Glasovir fakultativno Predmet po izboru za glasovirače (drugo glazbalo ili komorna glazba) Korepeticija (gudači. 18. puhači. POSEBNI DIO – TEORIJSKI SMJER 14. 16. 24. 20. 23. 15. 22. 17. udaraljkaši) 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 1 2 2 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 4 1 1 16 2 1 1 II. tamburaši.

6. ažurnost i samostalnost u radu. Zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u svom djelokrugu imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo. izrada autohtonih suvenira… Praktična nastava 1+17 1+17 - 1+17 1+17 1 - 1+17 2+17 1+17 1+17 - 1+27 1+17 1+17 1+17 21. konjogojstvo.r.OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 12. 18. vinarstvo. 5. prerada mlijeka. kunićarstvo. 8.r. ljekovito bilje. planira i reklamira ugostiteljske i druge turističke usluge. 19. Praktična nastava iz ugostiteljske struke 76 . NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Turistička geografija Hrvatske Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Čovjek.Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja AGROTURISTIČKI TEHNIČAR Brine o ekološkom uzgoju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te o ponudi hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva na način da organizira. 2. tržište. 7. broj 1. 4. opća tjelesna spretnost i pokretljivost. 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 3. 1+17 1+17 1+17 1+17 22. komunikativnost. 4+3 13 33 105 4+3 14 32 105 4+4 19 31 105 3+4 18 30 96 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 7 broj sati vježbi koje se izvode u grupama od 10-15 učenika Praktična nastava: ukupan broj sati dijeli se na dva područja: Praktična nastava iz poljoprivredne struke. ratarstvo. prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda. 11. I. uzgoj južnih kultura. lovstvo. Prehrana i poznavanje robe Kuharstvo Ugostiteljsko posluživanje Turizam i marketing Bilinogojstvo Stočarstvo Ekološka poljoprivreda Hortikulturno uređenje gospodarstva Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo.r. etnologija. 15. organizacijske sposobnosti. pčelarstvo. zdravlje i ekologija Računalstvo 1. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. ovčarstvo.r. kozarstvo. 17. 14. 20. 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 10. Poželjne osobine za obavljanje ovog posla su opća snalažljivost. gljivarstvo. 9. 16. 3. knjigovodstvo.

5. prostorne percepcije i orijentacije. konzervatorskim zavodima. 8. arhitektonskog projektiranja. 7.r. Tehničko crtanje Računalstvo Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Povijest arhitekture i umjetnosti Praktikum Crtanje Izborni predmet 2 2 4 2 2 12 32 2 2 4 2 2 1 2 15 32 80 2 2 3 2 2 2 1 2 3 19 32 80 1 3 3 4 2 1 4 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 77 . broj 1. uredima za izdavanje dozvola. mogućnost dobre koncentracije. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 1. revitalizacije. POSEBNI STRUČNI DIO 11. razvijena koordinacija ruku. 17. 19. 18. 3. 12. 10. 3 2 2 1 2 2 4 2 2 20 Tjedni broj sati 2.r. 4. I. 3 2 2 1 1 2 4 2 17 3 2 1 2 4 1 13 4. u zavodima za zaštitu spomenika.r. rekonstrukcije. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su dobro razvijene grafomotoričke sposobnosti. 16. 20. 13. 9. 6. sanacije. 3 2 1 1 2 4 1 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.ARHITEKTONSKI TEHNIČAR Radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta. Zapošljava se u tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije. dobar vid. 3. na otvorenim i zatvorenim gradilištima zgrada. 14. 15. 2.r. konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada.

POSEBNI STRUČNI DIO 15. 22. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Crtanje Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Likovna umjetnost 1. 26. 25. 20. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. 3.r 3 2 2 1 1 2 3 3 2 19 3 2 1 2 2 3 13 4. kronične bolesti kože. 10. oštećenja vida. teži oblici epilepsije. 4.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 12. nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. 19. 2. broj 1. 14. 13. 27. radionicama ili u obilasku prostora koji će uređivati. 6. 16.r. slaba pokretljivost ruku i prstiju. I. 21. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže anomalije i bolesti oka. U radu koristi računalne programe kako na poslovima upravljanja tako i na primjeni u projektiranju i dizajniranju proizvoda. Radi u projektnim uredima. 24. 17. 11.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – DIZAJNER Izrađuje crteže namještaja i interijera. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. a dio radnog vremena provodi u pogonima. 8. oštećenja sluha. 5. psihoza. 23. 18. 3. Povijest umjetnosti Materijali Tehnologija proizvodnje Konstrukcije Računalstvo Osnove CNC obrade drva Kultura stanovanja Perspektiva Ekonomika i marketing Oblikovanje Organizacija i priprema proizvodnje Povijest namještaja Izborni dio Praktične vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 78 1 2 2 4 9 34 80 2 2 2 3 2 4 15 34 80 2 2 4 2 3 2 1 4 21 34 80 1 2 4 2 4 2 2 1 4 23 34 40 . tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju. 28. 7. 9.

19. 3. Povijest umjetnosti Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Materijali Praktikum tehnologije i sastavljanja Zaštita drva Konstrukcije Oblikovanje Računalstvo Postupci obrade Fotodokumentacija Restauracija namještaja Izborna nastava Stručna praksa UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 2 2 2 1 4 13 34 2 2 2 1 2 2 2 1 5 19 34 2 3 3 3 3 1 4 19 33 3 2 3 3 2 3 3 4 23 34 79 . 13. 18. U svom poslu surađuje sa svim stručnjacima educiranim u području konzervatorsko-restauratorskih radova. 9. 10. 23.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 11. I. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobro razvijena sposobnost prostorne predodžbe. 22. raspoznavanje boja) i opip (prepoznavanje oblika i osobitosti dodirnih površina). 3. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 4.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – RESTAURATOR Bavi se restauriranjem različitih predmeta od drva (npr. 15. nedovoljna spretnost ruku. Zapreke za obavljanje poslova su teža oštećenja vida.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 8. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Politika i gospodarstvo Kemija Biologija 1. 20.r. 5. oštećenja materijala. Organizira i izvodi procjene stanja mehaničkih oštećenja drva. 2.). dobar vid (oštrina na blizinu i osobitosti dodirnih površina. 17. ali i sa stručnjacima u drugim područjima djelatnosti (povijest umjetnosti.r 3 2 2 1 1 2 3 2 16 3 3 1 2 3 2 14 4. 14. građevinarstvo i sl. 16. analitički pristup i razvijena sposobnost tehničkog mišljenja. 7. broj 1. 6. alergijske bolesti dišnog sustava i kože. 24. antiknog namještaja). arhitektura. 21. konstrukcija iz područja restauriranja predmeta od drva te sudjeluje u osiguravanju izvođenja tehnološkog procesa. pojedinim granama drvne i kemijske industrije. razvijene komunikacijske vještine. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

5. sudjeluje u postupcima zaštite prirode. 25. Biologija Opća i anorganska kemija s vježbama Organska kemija s vježbama Biokemija s vježbama Fizikalna kemija Instrumentalne metode analize Osnove ekologije Geologija Tehnološke operacije Svojstva staništa Kontrola i zbrinjavanje otpada Zaštita prirode i okoliša RH Fiziologija čovjeka i ekotoksikologija Latinski jezik Računalne metode u zaštiti okoliša Fizikalna mjerenja u okolišu UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 2 2+4 2 2 10 31 - 2 3+0 2+0 2 0+4 2 15 34 80 2 2+3 2 1+1 2 0+6 2 2 23 36 90 2+2 0+2 0+6 2 2 2 2 20 33 40 80 . 23. dobro razvijeno osjetilo njuha. Surađuje sa stručnjacima iz svakog područja koje može prouzročiti opasnost za okoliš. 22. 19. 17.r. 24.r. 3.EKOLOŠKI TEHNIČAR Usklađuje kvalitetu tehnoloških procesa u industriji sa zahtjevima i propisanim standardima zaštite okoliša. 7. 20. broj 1. 14. 4. 12. 18. 2. 4 2 2 1 2 2 4 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 26. 9. 13. 3. dobro razlikovanje boja i nijansi. smisao za rješavanje tehničkih problema. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 19 3 2 1 2 3 2 13 4.r.r. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO 11. a to uključuje dobar vid. 15. pouzdanost i odgovornost te preciznost u radu. 10. Za obavljanje poslova ekološkog tehničara potrebno je biti dobrog općeg zdravstvenog stanja. 21. 6. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika /Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Računalstvo 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. očuvanja okoliša i biosfere. 16. I. 8.

3. 16. 3 3 1 2 2 3 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 4. 12. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. 8. 6. 5. Tehnologija s ekologijom Gospodarstvo Poduzetništvo Knjigovodstvo s bilanciranjem Poslovne komunikacije Dioničarsko gospodarstvo Marketing Novčarstvo Informatika Statistika Gospodarsko pravo Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 3 2 2 2 11 31 2 2 4 2 2 2 14 31 2 2 2 4 3 2 2 17 31 2 2 4 2 2 3 2 17 31 81 . 13. 21. računovodstveno-financijskim poslovima i sl.r. I.EKONOMIST Radi na poslovima knjigovodstva. 3 3 2 1 2 2 3 2 2 20 TJEDNI BROJ SATI 2.r. 7. trgovinama. 22. 2. Od ekonomista se očekuje preciznost. 3 3 2 1 2 2 3 1 17 3 3 1 2 2 3 14 4. turizmu. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik s dopisivanjem Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija Biologija Energetika 1. Može raditi u bankama. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu. ekonomske propagande. Radni su uvjeti povoljni.r. osiguranju.r. u različitim državnim institucijama. 3. 9. 14. 18. 10. 15. a može se baviti i privatnim poduzetništvom. 20. posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. a posao se pretežno obavlja u sjedećem položaju. broj 1. Zbog čestog rada u timu ekonomist mora biti sklon radu s ljudima. 19. 17. ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. sistematičnost. POSEBNI STRUČNI DIO 11.

17. proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. 5. 3. 3. 6. konstruiranju. 23. 10. uređaja i opreme. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. 21. 2. preciznost.r 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 2 24 Tjedni broj sati 2. spretnost. mat. vođenje procesa8 Radioničke vježbe Izborni program 2 20 15 17 2 4 3 3 2 2 4 12 32 80 17 17 32 80 13 15 32 40 2 8 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) IZBORNI BLOK A . NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika8 Kemija Biologija Računalstvo8 1. 22. 24. 4. I. POSEBNI STRUČNI DIO 13.r 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 4. 16. 14. 11. broj 1. mogu raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva. 19. Također. znojenje ruku. i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora. epilepsija. sistematičnost. Elektrotehničari mogu raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima. U radu je važna sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja tehničkih problema. Poslovi elektrotehničara također uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata. 18. 9. Tehničko crtanje i dokumentiranje8 Osnove elektrotehnike8 Mjerenja u elektrotehnici8 Elektrotehn. elektroindustriji i elektroprivredi. i kom. 12.ELEKTROTEHNIČAR Obavlja poslove tehničkog projektiranja.r 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 7.r. nemogućnost raspoznavanja boja. Elektronički sklopovi8 Digitalna elektronika Finomehanička tehnika Električni strojevi i uređaji8 Informacije i komunikacije8 4 2 2 2 2 82 . Autom. energetskih transformatora i agregata. kao i razvijena motorika ruku i prstiju. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida i sluha. planiranju. 15.SLABA STRUJA 20.

30. arhitektura mikroprocesora. radioprijemnici.Red.JAKA STRUJA 20. 30. 25. broj 25. 26.r 2 2 2 4 4 1 2 1 IZBORNI BLOK B . odnosno laboratorijskim vježbama Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom. 28.r 4. 23. 31. procesna mjerenja. 29. elektronički sklopovi. rasklopna postrojenja. Predmeti izbornih sadržaja: radioničke vježbe. 21. elektrane. električni strojevi i uređaji.r. električne mreže. 28. elektromotorni pogoni. regulacija u elektroenergetskim postrojenjima. 27. NASTAVNI PREDMET Elektronička instrumentacija8 Mikroračunala8 VF sklopovi i sustavi8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Arhitektura procesora Modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom VF sklopovi i uređaji 1. analogni i digitalni sklopovi. VF sklopovi i sustavi. televizija. računala u tehničkim sustavima. modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom. elektroenergetike. 27. energetske elektronika.r Tjedni broj sati 2. tehnološke operacije i sustavi. 24. 3. računalstvo. odašiljači i veze. digitalna elektronika. 26. elektroenergetske postrojenja u industriji 83 . 29. Elektronički sklopovi8 Strojarstvo Električni strojevi8 Sklopni aparati Električne instalacije Elektroenergetika Energetska elektronika8 Elektromotorni pogoni8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Električne instalacije Mjerenje i zaštita u elektroenergetskim pogonima Elektromotorni pogoni 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1 8 9 Predmeti s obveznim praktičnim. 31. 22.

23. tableta. 18. 12.r. 9. čajeva. 16. 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 27 TJEDNI BROJ SATI 2.). 21. Ukoliko su u radu izloženi potencijalno opasnim supstancijama. 10. 5. 11. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. Anatomija i fiziologija Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Analitička kemija Biokemija Farmaceutska kemija s farmakologijom Medicinska mikrobiologija Botanika s farmakognozijom Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Kemija prehrane Industrijska proizvodnja lijekova Prirodna ljekovita sredstva UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 1 2 2 5 32 - 2 4 2 8 32 - 2 4 3 8 1 18 32 168 4 3 7 2 4 20 32 21 84 .FARMACEUTSKI TEHNIČAR Radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova. masku za lice). 17.r. 2. 8. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. otopina. masti i dr. 13. 7. 19. sirupa. broj 1. 3. moraju nositi zaštitnu opremu (rukavice. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 22. 20. 3. prema standardnim receptima.r. spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobra oštrina vida. 24. 4. U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija. Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebna je točnost i preciznost u radu. krema. I. 4 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 24 4 2 1 1 2 2 2 14 4. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15.r. masti. dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). 25. granula i dr. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina.

7.FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR Pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unapređenju zdravlja. Također.r. 9. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 4 2 1 1 2 10 4. dobrav vid i sluh. realnost i profesionalnost pri pružanju poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka). 6. 10. itd. psihičkim i drugim poremećajima. kretanju i uporabi pomagala. Elektronika Anatomija i fiziologija Uvod u rehabilitaciju Osnove zdravstvene njege Osnove kineziologije Masaža Kineziterapija Fizikalna terapija Zdravstvena psihologija Socijalna medicina Patofiziologija Klinička medicina Dermatologija Prva pomoć 2 3 1 6 31 - UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 2 3 3 2 10 32 84 2 3 3 4 3 2 1 2 2 22 32 126 4 6 5 1 3 2 1 22 32 28 85 . 21. 24. 4. jer obuhvaća stajanje. 13. 18. 12. čučanje. glasa. 25. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. fizioterapeut treba biti fizički izdržljiv. fizioterapeut planira. 19. 11. Posao fizioterapeuta zahtijeva dobro zdravlje i kondiciju. 5. 2. razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije (značenje dodira. pokreta tijela.r. 3. 26. 15. spretan. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 23. 4 2 1 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 8. klečanje. r. provodi i usavršava terapijski program. vođenja i poticanja. 16. izraza lica. empatičnost. od velike važnosti su dobre komunikacijske vještine. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. saginjanje. 22. mora imati normalno razvijen osjet opipa. 20. mirnih i preciznih pokreta. ustajanju. I. a u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima. NASTAVNI PREDMET broj 1.). 3. te ublažavanju boli i nadomještanju funkcija u slučajevima kada postoje problemi izazvani tjelesnim.r. te vještine podučavanja. 27. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji. 17. podizanje i upravljanje različitim pomagalima te davanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja.

održava katastar. 21. izrađuje planove snimljenog terena. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. sudjeluje u montaži složenih montažnih objekata. 3. broj 1. 10. 8. respiratorne smetnje (bronhitis. 14. kralježnice). 4. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-Ekologija 2 4 2 2 20 17 14 13 2 4 2 2 4 2 NASTAVNI PREDMET 1. a može osnovati i vlastito poduzeće. 13. r. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17. 7. Zapreke za rad su smetnje vida i sluha.r. 3 2 1 1 2 4 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 23. 20. a radi i na poslovima agrarnih operacija. 6. neraspoznavanje boja. 9.GEODETSKI TEHNIČAR Obavlja geodetsku izmjeru terena. nogu. 15. Računalstvo u geodeziji Nacrtna geometrija Geodetsko pisanje sa crtanjem Geodetsko crtanje Geodezija Izrada planova Geodetsko računanje Primijenjena geodezija Fotogrametrija Katastar i agrarne operacije Zemljišni informativni sustav Trasiranje Geodetske vježbe 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 32 3 15 32 3 18 32 182 2 19 32 35 2 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 86 .r.r. I. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. 22. 18. 12. 2. sklonost alergijama te teža oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. Za obavljanje ovog posla potreban je dobar vid. POSEBNI STRUČNI DIO 11. Zapošljava se u katastarskim uredima. rinitis). 16. kao i dobra fizička kondicija. iskolčava i prati izvedbu objekta. 19. projektnim i graditeljskim poduzećima.

16. 2. 18. različite kronične bolesti unutarnjih organa. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 2 4 2 2 20 17 13 14 2 4 2 2 4 1 NASTAVNI PREDMET 1. Građevinski tehničar u poslu mora biti snalažljiv i imati razvijene komunikacijske vještine. pripremi. pripremi. 15. r. 14. te strah od visine.r. dok građevinski tehničar za niskogradnju sudjeluje u procesima planiranja. zračnih luka. veća oštećenja vida. Tehničko crtanje Računalstvo u graditeljstvu Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Prometnice Vodogradnje Praktikum 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 12 32 1 15 32 80 1 19 32 80 2 3 4 4 4 1 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 87 .GRAĐEVINSKI TEHNIČAR Sudjeluje u planiranju. 17. 3. sklonost vrtoglavicama i nesvjesticama. projektiranja i izgradnje cesta. mostova i sl. 19. 3. krvožilnog i dišnog sustava. I. Građevinski tehničar za visokogradnju sudjeluje u planiranju. pruga. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 10. 4. sluha i motorike. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena te organizira i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. broj 1. 3 2 1 1 2 4 1 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. 9.r. 7. 8. projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su oštećenja koštano-mišićnog. 13. pripreme. 6. 12.

2. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 21 3 2 1 2 3 11 4. 6. mirisu boja i ljepila.r. fotografija i sl. I. 14. 3. U radu se služi i drugim uređajima i sredstvima: fotografskim aparatom. Organizira pojedine faze tehnološkog procesa u grafičkoj pripremi. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su poznavanje računalne tehnologije te smisao za estetiku. 15. 3. 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Strojarstvo Elektrotehnika s automatikom Grafički dizajn Grafička tehnologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 6 8 32 3 2 6 13 32 2 2 3 2 12 19 32 2 3 2 12 19 32 88 . 10. aparatom za umnožavanje. 12. Posao uglavnom obavlja uz pomoć računala i računalne tehnologije.. filmovima. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 7. 17.r. U radu je često izložen papirnoj prašini. 16. broj 1.r. 9. 8. 11. Radi na poslovima pripreme različitih materijala (teksta. raznim kemikalijama i bojama i sl. 4.r. tiskarskim pločama. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 5. Najčešće radi u zatvorenim prostorijama.GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME Priprema autorov rukopis u obliku sloga ili filma te izrađuje tiskovnu formu nekog materijala.) za tisak.

dobru koncentraciju te razvijene komunikacijske vještine. 16. Radi u turističkim agencijama i uredima. 2. biti uslužni i strpljivi u radu s ljudima. osim ako obavlja poslove turističkog vodiča kada radi na otvorenom i na nogama. 17. 5. na recepcijama hotela. ruku i nogu) i teškoće u komunikaciji (govorne teškoće i oštećenje sluha). 20. I. imati dobre verbalne sposobnosti. Hotelijersko-turistički tehničar najčešće radi u zatvorenom prostoru u povoljnim mikroklimatskim uvjetima. sposobnost računanja. Rad se obavlja u smjenama. POSEBNI STRUČNI DIO 12. organizira putovanja i izlete te obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju. bez definiranog radnog vremena.r 4 4 3 2 2 4 2 2 1 24 4 3 4 2 2 2 3 2 2 1 25 4. 9. 3.HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR Informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi. dok tijekom zime nastupa stanka. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština Geografija Poslovna psihologija s komunikacijom Statistika Knjigovodstvo s bilanciranjem Ugostiteljsko posluživanje Organizacija poslovanja poduzeća Turizam i marketing Biologija i ekologija sa sanitacijom Gospodarsko pravo Prehrana i poznavanje robe Daktilografija s poslovnim dopisivanjem Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 2 2 2 11 33 182 2 2 3 2 9 33 182 2 1 1 2 2 8 33 182 2 2 2 3 2 2 2 15 34 - 89 . 19. kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. S obzirom na najčešće sezonski karakter naše turističke ponude. 7. često u noćnoj smjeni. jer su za uspješan rad u tom zanimanju zapreke oštećenja koštano-mišićnog sustava (kralježnice. 4.r. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Strani jezik II. 13. 23. 21. zatim vikendima i blagdanima. Zato je potrebna dobra psihofizička kondicija.r 4 3 4 2 3 2 1 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 24. 18. Hrvatski jezik Strani jezik I. Strani jezik III. Politika i gospodarstvo Povijest Matematika Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. često se tijekom sezone radi duže. 8. NASTAVNI PREDMET broj 1. te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude. 22. Za obavljanje navedenih poslova poželjno je aktivno poznavati nekoliko svjetskih jezika. 3.r 4 4 3 2 2 4 2 1 22 Tjedni broj sati 2. 14. 15. 10. te emocionalno stabilni.

I. stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije. Komercijalist obavlja posao u uredu.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. snalažljivost. špedicija i osiguranje Tehnika vanjsko-trgovinskog poslovanja Poduzetništvo Promidžbene aktivnosti Osnove trgovačkog prava Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 3 2 2 10 27 245 3 3 2 8 26 245 3 4 2 2 11 27 245 3 3 3 2 2 2 15 27 210 90 . 7. uvjerljivost. 14. 5. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Prijevoz. Posao komercijalista mogu obavljati osobe koje imaju dobre organizacijske. ali i izvan njega kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 19. Zapreke za obavljanje poslova komercijaliste su veće teškoće vida. strpljivost. U poslu komercijalista vrlo je važna usmjerenost na ciljeve. 16. broj 1. sluha i glasovno-govorne komunikacije. 4. fleksibilnost. 18. 2. 3. raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda te dogovara sve detalje eventualne kupnje. 17.r 3 3 2 1 2 2 3 2 18 3 3 1 2 2 3 2 16 4. prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa. samostalnost i sklonost timskom radu.KOMERCIJALIST Obavlja poslove nabave. prezentacijske i komunikacijske vještine. 9.r. 20. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Informatika 1. 15.r 3 3 2 1 2 2 2 2 17 Tjedni broj sati 2. 6. 3. 13.

6. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 12. broj 1. kozmetičar mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 18. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. 13. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. 2. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Računalstvo Psihologija 1. depilaciji).r 3 2 2 2 1 2 2 14 3 2 2 1 1 2 2 11 4. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. spretnost i preciznost. sposobnost razlikovanja dodirom. 23. 4. 22.r. 20. 16. odnosno smanjivanju bora. 11. njege i pilinga kože. 9. Primijenjena kemija Primijenjena kozmetika Kozmetologija Njega tijela Dermatologija Ljekovito bilje s botanikom Anatomija s fiziologijom Medicinska mikrobiologija Dijetetika Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 7 12 32 182 3 3 2 2 7 17 31 182 6 3 2 2 7 20 31 182 3 3 2 14 22 32 42 91 . I. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. Također.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. aromaterapije i dr. 21. 15.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2.r 3 2 1 2 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 7. 17. Osim čišćenja kože lica i tijela kozmetičar radi i na uklanjanju. 10. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. 19. 3. 3. 8. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica.

7. vođenje dokumentacije i slično. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI Sociologija Psihologija Načela administracije u zdravstvu Načela poučavanja Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti Anatomija i fiziologija Patologija Mikrobiologija s parazitologijom i virologijom Biofizika i Biokemija Radiologija Dijetetika Higijena – preventivna medicina i zdravstveni odgoj Farmakologija Etika sestrinstva Opća načela zdravlja i njege III. 3. razred 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 31 II. Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Matematika Kemija Biologija Fizika Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Informatika Vjeronauk / Etika Izborni predmet Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI I. 25. 8. 21.) i području.). medicinska sestra u ambulanti i sl. 19. I. broj 1. Za obavljanje navedenih poslova bitan je human odnos prema bolesnicima. Osnovni poslovi medicinskog tehničara uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima. 2. 26. razred 2 2 4 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 3 92 . empatija i razvijene komunikacijske vještine. pedijatrija.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE Pomaže pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba te radi na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprječavanju bolesti. odnosno vrsti odjela na kojem radi (interna medicina. 13. njegu pacijenata i štićenika. 17. 15. 23. kirurgija. 18. 6. razred 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO: II. 11. provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. 20. 12. broj 14. razred 1 1 V. 27. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 28. Poslovi i zadaće ovise o radnom mjestu (glavna. 16. POSEBNI STUČNI DIO Red. odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici. 24. 5. 9. 22. interes za rad s ljudima. 4. psihijatrija itd. 10. razred 2 IV.

razred 6 6 2 8 5 4 4 4 5 4 2 Izborni predmet Hitni medicinski postupci Osnove fizikalne i radne terapije Zdravstvena njega bolesnika u operacijskom bloku Intenzivna zdravstvena njega 3 3 3 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO: Zdravstvene vježbe (sati godišnje) 38 120 38 120 39 240 93 . 30. razred 8 Tjedni broj sati IV. razred V.zdravlja i psihijatrijskih bolesnika Zdravstvena njega starijih osoba Zdravstvena njega u kući III. 32. 31.Red. 34. 33. broj 29. NASTAVNI PREDMETI Zdravstvena njega – opća i specijalna Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća i specijalna Zdravstvena njega majke i djeteta Zdravstvena njega – zaštita ment.

prema potrebi sudjeluje u izradi probnih modela te kontrolira i nadzire osnovne i pomoćne materijale za proizvodnju odjeće. 13. povijesnih kostima. nošnji i unikatnih odjevnih modela. 20. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 15. 19. Razrađuje i konstruira temeljni kroj po određenim veličinama. 9. 14. Za obavljanje poslova odjevnog tehničara potrebno je dobro razlikovanje boja i njihovih nijansi.r 4 2 2 1 2 2 3 2 2 20 Tjedni broj sati 2. sposobnost prostornog predočavanja te smisao za lijepo.r 4 2 2 1 1 2 3 2 19 3 2 2 1 2 3 13 4. 5. 18. 6. 12. POSEBNI STRUČNI DIO 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7. 8. Računalstvo Tehničko crtanje i elementi strojeva Automatizacija Tekstilni materijali s ispitivanjem Estetika Tehnologija predenja s vježbama Tehnologija tkanja s vježbama Konstrukcija tkanina s vježbama Tehnologija pletenja s vježbama Konstrukcija pletiva s vježbama 2 2 2 2 3 11 31 - 2 2 3 3 3 13 32 84 2 2 3 3 3 3 3 19 32 84 2 2 4 3 2 3 2 19 32 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 94 . 2. spretnost i kreativnost u radu.ODJEVNI TEHNIČAR Bavi se konstrukcijom i izradom modne odjeće.r. I. 10. 16.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 17. broj 1. 3. 4. 3.

vinogradarstvu. Obavlja poslove uzgoja i zaštite biljaka ili obavlja skladištenje i prodaju sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja u poljoprivrednoj ljekarni. Poznaje proces proizvodnje i uzgoja poljoprivrednih kultura te ima znanja o voćarstvu. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. 17. 8. 22. 20. 6. 19.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT Primjenjuje. vinarstvu. broj 1. 9. oštećenja sluha i vida. 5. 2.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su različite alergijske bolesti. 14. Pri tome uslužuje kupce. 16. 3.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. 11. 12. skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji.r. 18. uzročnicima biljnih bolesti i biljnim nametnicima. 4. 7. inventuru evidencije nabave i prodaje roba i sl. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 13. uređuje prostor prodaje te vodi odgovarajuće evidencije – dokumentaciju skladišta. 15. 10. 21. Poljoprivredna botanika Zaštita bilja Bilinogojstvo s tloznanstvom Poznavanje poljoprivrednih kultura Strojevi i alati Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci Skladištenje poljoprivrednih proizvoda Zaštita čovjekova okoliša Repromaterijal u poljoprivredi Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 4 12 30 80 2 1 1 2 4 10 31 80 2 1 1 1 2 2 10 19 31 80 3 2 2 2 12 21 33 40 95 . I. evidenciju roba. tjelesni invaliditet.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.

17. pesticidima i ostalim kemijskim sredstvima. važno je da osoba nije sklona alergijama i respiratornim smetnjama. 7. noge i kralježnica). 19. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. dobar vid i sluh te zdrav koštano-mišićni sustav (ruke. industrijskog i krmnog bilja). OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. 18. strojevima. 21. 12. 27. Stručna praksa izvodi se tijekom godine po potrebi poslova u poljoprivredi i tijekom ljeta. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarica. nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. 10. radi čega se trebaju primjenjivati zaštitna sredstva. životinjskoj dlaci i perju te kemijskim sredstvima. 20. . 23. 15. povrća. 25. 11. od broja 13.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada. 96 . 26. u voćnjacima i vinogradima. 14. 3. Posao zahtijeva otpornost i izdržljivost.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 4. kako bi se spriječila mogućnost ozljeđivanja. Rad zahtijeva služenje različitim alatima. poštujući redoslijed tehnologije po godinama učenja. 5. Obveznim izbornim predmetom učenicima se osigurava opsežnije i podrobnije znanje proširivanjem sadržaja predmeta navedenih u nastavnom planu poljoprivredni tehničar – opći. 3.r. 9. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 16. 2.27. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina.Poseban stručni dio.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. a zbog izloženosti peludi. I. NASTAVNI PREDMET broj 1. Poljoprivredna botanika Temelji bilinogojstva Tloznanstvo i uređenje tla Ratarstvo Stočarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo Povrćarstvo Vinarstvo Poljoprivredna mehanizacija Zaštita bilja Tržište Promet i vožnja Obvezni izborni predmet10 Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 2 2 2 2 2 4 14 32 8011 2 2 2 1 4 11 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 20 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 32 4012 11 12 Obvezni izborni predmet škola bira prema regionalnoj pripadnosti (klimatskoj-pedološkoj) i mogućnostima izvođenja. 22.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆEG SMJERA Organizira. 24. uređajima i instrumentima. 6.

19. 15. stranih jezika. 11. 21. 2. U radu je samostalniji i ima veću odgovornost od tajnika/tajnice. 25. 3. Na temelju terminskih planova vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja. 17. Za obavljanje poslova poslovne tajnice/tajnika potrebno je dobro poznavanje književnog materinjeg jezika. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. 22. 20. organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. 13.r 4 3 2 2 1 2 2 2 2 20 4 3 2 2 1 2 2 2 18 4. a često je odgovorna/odgovoran i za odnose s javnošću. 9.r 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 22 Tjedni broj sati 2. bez većih štetnih utjecaja iz okoliša. 4.r. 24. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu. 26. 10. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Matematika Biologija s ekologijom Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija 1. 6. 3. 5. odnosno pretpostavljenog. Posao se obično obavlja u uredu. 28. POSEBNI STRUČNI DIO 12.r 4 3 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. I. 18. 23. Strani jezik II. samostalno komunicira sa strankama i poslovnim partnerima. 8. sudjeluje u izradi materijala za sjednice. 16.POSLOVNI TAJNIK Samostalno planira. 7. a treba i imati razvijene vještine poslovnog komuniciranja. broj 1. 27. Uvod u knjigovodstvo Osnove poduzetništva i menadžmenta Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Informatika i poslovni informacijski sustavi Tehnika komuniciranja Uvod u državu i pravo Radno pravo Trgovačko pravo Kompjutorska daktilografija Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom Stenografija Tajničko poslovanje Latinski Logika Filozofija Ljudska prava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 4 2 2 11 33 - 2 2 2 4 2 2 2 16 36 40 2 2 2 2 2 3 2 1 16 34 40 2 2 2 3 2 3 3 2 2 21 33 40 97 . 14.

broj 1. vina. mesa. 9. 6. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Biologija Računalstvo 1. 8. Radi u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima na analizi svojstava i kvalitete namirnica biljnog i životinjskog podrijetla te sudjeluje u razvoju novih prehrambenih proizvoda. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 13. 19. 25. 26. preradi ribe. Zapreke za rad su veća tjelesna oštećenja ili alergije na prehrambene sirovine i njihove prerađevine. ulja i masti. 20. dobar sluh i vid. I. Opća i anorganska kemija Fizikalna kemija Analitička kemija Organska kemija s vježbama Biokemija Mikrobiologija Osnove znanosti o prehrani Prehrambena tehnologija Kontrola namirnica Tehničko crtanje i elementi strojeva Mjerenje. mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda. Može raditi u proizvodnji i preradi voća i povrća. regulacija i automatika Tehnološke operacije Termodinamika i termotehnika Izborna tehnologija/Ekologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 5 3 2 10 31 2 5 3 3 12 32 84 2 2 4 4 2 3 2 21 32 84 2 4 5 2 7 20 32 42 98 . 2. 3. nadzoru i kontroli proizvodnje. preradi otpadnih voda i dr. osjetljivost na mirise i okuse. razvijena fina motorika (osobito za rad u laboratoriju). šećera. 4. 5.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. sokova i drugih pića. 11. 23. 3.r.r 3 2 2 1 1 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 10. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobra koordinacija pokreta. 16. 22. 7.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 20 3 2 2 1 3 11 4. 21. 18. piva. 17. 24. 14.PREHRAMBENI TEHNIČAR Sudjeluje u organizaciji. skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. žitarica i konditorskih proizvoda.

organizira. empatična. 25.r 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 19 4 2 1 2 2 11 4. 5.PRIMALJA Pruža zdravstvenu njegu trudnicama. 3. 15. I. 24. Pri radu može biti izložena neugodnim mirisima. Izložena je stresu zbog mogućnosti nepredviđenog patološkog ishoda poroda.r. 3. 21. 23. 8. Primalja treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti. 22. dobre opće spretnosti i otpornosti na stres. prljavštini. 17. zdravlje i okoliš Zdravstvena psihologija Metodika zdravstvenog odgoja Prva pomoć 5 2 3 5 2 1 2 2 9 10 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 32 - 13 32 84 21 32 126 2 1 22 32 42 99 . 4. 19. rodiljama. Može raditi i na ginekološkim odjelima pružajući osnovnu sestrinsku skrb ženama s bolestima reproduktivnog sustava. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 20. prati ili izvodi propisani dijagnostičko-terapeutski program. razvijenih komunikacijskih vještina. Također skrbi za novorođenčad i dojenčad. broj 1. 11. ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. vlazi. Zdravstvena njega Latinski jezik Anatomije i fiziologija Patologija s patofiziologijom Medicinska mikrobiologija s infektologijom Biokemija Ginekologija Porodništvo Pedijatar s neonatologijom i osnovama genetike Klinička medicina Farmakologija Socijalna medicina. 13. 14. 26. 10. 16. 7.r 4 2 1 1 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 2. 18. 9. 6. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Zemljopis Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. vrućini.r 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 22 Tjedni broj sati 2. POSEBNI STRUČNI DIO 12. prati zdravstveno stanje i priprema za porođaj te brine o zdravstvenoj sigurnosti i u poslijeporođajnom razdoblju.

22. 6. 9. koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna. pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo. empirije. epilepsija. 25. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 20. Elementi strojeva Crtanje pomoću računala . Pruža usluge konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije. NASTAVNI PREDMET broj 1. 18. 24. 23. 17.r 3 2 1 2 2 4 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 3 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 26 Tjedni broj sati 2. crtanja pomoću računala.r 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 21 3 2 1 2 4 2 14 4. Uz standardni alat. Kontrola kvalitete Vođenje proizvodnih procesa računalom UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 100 1 2 1 2 6 32 - 2 1 3 4 3 13 34 80 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 35 80 4 2 2 2 2 2 2 3 19 33 40 . 16. 12. 13. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 7. teže neuroze i emocionalna nestabilnost. 29. obrade i sast. 4. i praktikum Alati i naprave Praktikum konstruiranja alata i naprava Računalom upravljani numerički strojevi i programi Automatska regulacija i praktikum Toplinski strojevi i uređaji Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji Praktikum programiranje numerički upravljanim alatnim str. 10. 8. 26.r. 3. u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu. 27. 21. 32. 11. I. 28. psihoze. 33. teže smetnje i poremećaji vida i sluha. Tehnička mehanika Tehnički materijali Strojarska mjerenja Tehnologija obrade i sastavljanja Praktikum tehnol. 31. ručnog crtanja. ručnog i automatskog programiranja.praktikum Termodinamika Hidraulika i pneumatika s praktikumom Elektrotehnika Računalom podržane konstruk. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. 3. 19. 30.RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO Pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali. izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. 15. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su prirođene anomalije i teža oštećenja udova (osobito ruku). 2. sklonost nesvjesticama.

8.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 20 3 2 1 2 3 11 4. I. 13. Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Sklopovi i mehanizmi Strojevi i uređaji Regulacija i upravljanje Održavanje strojeva I uređaja Radioničke vježbe i praktikum Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 3 2 3 1 11 35 - 2 2 3 2 4 15 35 80 2 3 3 3 2 6 1 20 31 80 4 2 4 9 1 20 33 40 101 . 11. smisao za crtanje i matematiku. podešava ih te izvodi razna tehnička i tehnološka mjerenja. alate. Radi na različitim strojevima (npr. 20. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 26. 7. 5. izrađuje. 21. 17. 23. 19. podsklopove i naprave te izrađuje potrebnu tehničku i tehnološku dokumentaciju. 3. 16. Konstruira i projektira pojedinačne strojne dijelove. 6. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. 3.STROJARSKI TEHNIČAR Projektira. numerički kontrolirani strojevi za obradu). sposobnost prostornog predočavanja.r. 18. 15. sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju te unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. 2. 12. broj 1.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 24. 9. preciznost u radu te dobar vid. 25. Zapreke za obavljanje poslova strojarskog tehničara su teža oštećenja vida. 22. 10. Za obavljanje navedenih poslova važna je sposobnost rješavanja tehničkih i mehaničkih problema. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. upotrebljava i održava različite strojeve i alate. jednostavne elemente. 4.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.

POSEBNI STRUČNI DIO 12. 5. gruboj obradbi i izvlačenju drveća i sl. u šumarstvu Zaštita šuma Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Radni strojevi i alati Ekonomika Šumarstvo na kršu Šumske komunikacije UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 102 2 2 1 2 1 2 6 30 42 2 2 2 2 2 1 2 9 30 126 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 30 126 4 2 3 2 2 2 2 2 19 30 do 42 . 14. 2. Posao obavlja u prirodi. na otvorenom. predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu. 3. 19. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. 29. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 16. 8. 17. 24. 27. 20. 18. 6.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. NASTAVNI PREDMET broj 1. Pri radu se služi različitim mjernim alatom i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima koji se upotrebljavaju za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata). 9. 4. u različitim vremenskim prilikama i mikroklimi. 28. 13. 26. 23.r. 7. Šumarski tehničar mora imati snažnu psihofizičku konstituciju i biti tjelesno otporan na vremenske utjecaje. 11. I. 3. 10. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja. 21. uređivanjem i iskorištavanjem šuma. proiz.r 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2.ŠUMARSKI TEHNIČAR Bavi se uzgojem. Ne smije biti pretjerano osjetljiv na buku i vibracije te mora imati dobar vid i sluh. zaštitom. 15. Botanika Računalstvo s programiranjem Dendrologija Poznavanje staništa Uzgajanje šuma Iskorišćivanje šuma Zaštita na radu Dendrometrija Uređivanje šuma Geodezija Lovstvo Organiz. 25. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi. 22.r 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija 1.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Fizika Kemija Zaštita okoliša Računalstvo Strojarstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. 7. Također sudjeluje u izradi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu.r 4 2 2 1 2 2 4 3 2 22 3 2 1 2 2 3 13 4. 27. 18. 21. 22. 3. 20. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. 25. 14. NASTAVNI PREDMET broj 1. organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. 10. 17.r. 24. Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost. 3.r 4 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 30 Tjedni broj sati 2. Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Cestovne građevine Cestovna vozila Statistika Propisi u cestovnom prometu Prva pomoć u cestovnom prometu Ekonomika prometa Prometna tehnika Prijevoz tereta Prijevoz putnika Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu Otpremništvo Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 30 - 2 1 2 2 2 9 31 80 2 2 2 1 2 3 2 2 16 29 80 2 2 3 3 2 2 7 21 32 do 40 103 . 12. 28.TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Prikuplja. 5. 6. prometnim i cestovnim kartama. Koristi se prilagođenim kompjutorskim programima. 19. 16. 11. 8. analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. dobre organizacijske sposobnosti. Ovisno o mjestu rada vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 15. savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. 26. vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka. I. 9. 23.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 13. 4. snalažljivost. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

16. 25. 18. sposobnost razlikovanja boja i sposobnost vještog rukovanja sa sitnim predmetima. 4. Tehničar za elektroniku također može obavljati poslove montaže. vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 15. 7.r 3 2 1 2 2 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 27. 21. pojačano znojenje ruku. crtanje i dokumentiranje 1. Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Radioničke vježbe Finomehaničarska tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Mikroračunala VF sklopovi i sustavi Radioničke vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 104 4 4 8 32 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 2 4 14 27 80 2 2 2 2 4 12 27 40 . broj 1. 17. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sluh. 9. 22. 24. kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehn. 23.TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Projektira. 20. 3. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. 12. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdr. 13. Priprema tehnološke postupke. 10. 2. 3. 26. servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku. 6. vođenja proizvodne linije. epilepsije. Zapreke za rad na ovim poslovima su slab vid i nemogućnost dobrog raspoznavanja boja. izrađuje i servisira elektronske ili elektronski upravljane uređaje.r. 5. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. 8.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 1 2 3 2 13 4. 19. sklonost nesvjesticama. utvrđivanja kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda.

3. 16. daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata. 4. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka.r. poznavanje barem jednog stranog jezika te komunikativnost i samostalanost u radu. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Strojopis Poznavanje robe s tehnologijom Lučko i skladišno poslovanje Poslovne komunikacije Osnove brodarstva Privredna matematika Osnove psihosociologije Međunarodni prijevoz Organizacija i tehnologija vanjske trgovine Ugovori o iskorištavanju brodova Međunarodna špedicija Carinsko poslovanje Prijevozničko osiguranje Agencijsko poslovanje Praktične vježbe 14 16 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 15 31 40 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 6 30 10 32 10 24 80 105 . 20. 2. 25.TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe. 21. te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. Za obavljanje ovih poslova potrebna su znanja rada na računalu. 11. 15. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7.r 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 6. 19. 5. 22. 18. Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalnooperativne razgovore. te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima. ispunjava carinsku dokumentaciju. 24. prima i izdaje narudžbe. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši. 23.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 26.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 22 3 3 4. Ako je potrebno. 10. 8. I. 17. 27. 3. 12. Likvidira i potvrđuje račune dobavljača. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Engleski jezik Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Matematika Fizika Njemački jezik Računalstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka. 14. broj 1. 9.

22. Tehnička mehanika Finomehanika Osnove elektrotehnike Mjerenje u elektrotehnici Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi I uređaji Pneumatika Hidraulika Upravljanje I regulacija Senzorika Kontrola mjerenja Vođenje procesa računalom Radioničke vježbe i praktikum UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 4 3 9 32 - 2 3 3 2 4 14 32 80 2 3 3 3 3 2 6 22 32 80 2 3 2 3 9 19 32 40 106 . 5. 3. 25.r 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 23 Tjedni broj sati 2. sposobnost razlikovanja boja. 26. 20. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. razvijena fina motorika. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. 19. avio-uređaji i dr. 9. kronične bolesti ruku. 11.TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Projektira. broj 1. Osim stručnih znanja. 10. digitalno upravljani strojevi. 12. elektronske kamere. fotokopirni strojevi. 7. automatski vođena vozila. 18.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 6. 2. 16. I. Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja. za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku potrebna je preciznost i staloženost u radu. 21. 15. 27. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 14. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Tehnički materijali Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Računalstvo i programiranje Tehnička mehanika 1. 24. 17. optičkih. alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih. strojarskih. 13.r. automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. nogu i kralježnice. telefaks uređaji. 3. 23.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 18 3 2 1 2 3 2 10 4. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti. nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve.

9. 4. 12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Automatsko vođenje procesa Radioničke vježbe 1. 15. POSEBNI STRUČNI DIO 19.r. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču.TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sastavlja. 24. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida jer se radi o vrlo sitnim detaljima.r 3 2 1 2 2 4 3 2 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 30.r 3 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 4 2 32 Tjedni broj sati 2. tvrdi disk. NASTAVNI PREDMET broj 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. 3. 18. 8. 10. Tehničar za računalstvo održava. Finomehanička tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Računalna sklopovna oprema Sustavna programska potpora Dijagnostika i održavanje računala Radioničke vježbe Izborni program UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 32 - 2 2 32 80 4 2 2 2 2 4 2-3 18-19 31-32 80 2 3 3 2 4 2-3 16-17 31-32 40 107 . 17. servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. 14. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala npr. 2. 5. grafičku karticu. 11. 21. proširenjem memorije. 20. 22. 25. 26. 28. servisira i otklanja neispravnosti na računalu. 27. stoga osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati navedene poslove. 23. vodove za priključak. 13. disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje te priprema i pomoćni materijal. 29. npr. 7. spajanjem modema i sl. ispravljače i sl. I.r 3 2 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 4 32 3 2 1 2 4 3 15 4. 16. 3.

3. montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika. dobra pokretljivost i fizička izdržljivost. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 23. 6. 9. 27. 24. 15.TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE Nadgleda polaganje. 11. 5. tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme te provode periodična mjerenja i podešavanja uređaja koji moraju biti u skladu s tehničkim standardima i normativima. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. 18. 22. 16.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 18 3 2 2 1 3 2 2 15 4. 25. nadgleda i priprema izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža te priprema podatke za planiranje razvoja. izgradnje i remonta objekata. Vodi. 26. 3. 17. 19. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 7. 12. 2. 10. Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Radioničke vježbe Informacije i komunikacije Telekomunikacijske mreže Psihološke osnove komunikacija Prijenosni sustavi Komutacijski sustavi Internetske tehnologije Radioničke vježbe Izborni blok/modul UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 108 2 4 4 10 32 - 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 1 4 4 17 32 80 3 2 2 4 6 17 32 40 .r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 22 Tjedni broj sati 2. mreža i instalacija. smisao za tehniku.r 3 2 2 2 1 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. I. broj 1. Osim navedenih poslova. 4. 20. 8. 21. Za obavljanje navedenih poslova važna je dobro razvijena fina motorika. Montira telefonske i telegrafske pretplatničke centrale te antene i antenske sustave.r.

3.r 2 2 4. broj 1. 3. 4.r 2 2 2 109 . 2.r - Tjedni broj sati 2. NASTAVNI PREDMET Informacijski sustavi Sklopovska oprema računala Sustavna programska potpora Izborni program 1. IZBORNI BLOK INFORMATIKA Red.r.III.

14. U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. nadzire proizvodnju. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. 8. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 19. te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima. 17.r 3 2 1 2 3 2 2 1 2 18 3 2 1 2 3 11 4. 6. pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila. prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila. 25. 4. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Vjeronauk ili etika Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Povijest Geografija Računalstvo Kemija Biologija Politika i gospodarstvo 1. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. 23. U proizvodnji planira i priprema rad vozila i njihovih sastavnih dijelova. 7. 26. 2. 20. 5. 18.TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA Radi u proizvodnji. 10.r 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 22 Tjedni broj sati 2. Može raditi i s potencijalnim kupcima. 3. 12. 11. 27. 3. I. 16.r 3 2 1 2 3 2 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 22. 21. 9. 15. Za one koji rade u trgovačkim odjelima važna je komunikativnost i ljubaznost. 24. popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. Tehnički materijali Obrada materijala Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Tehnička mehanika Radioničke vježbe Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Prijenosnici snage Motori s unutarnjim izgaranjem Održavanje vozila Kočnice na vozilima Vozila i vozna sredstva Regulacija i upravljanje UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 2 10 32 - 1 2 2 4 3 2 14 32 80 2 6 3 3 4 3 21 32 80 6 3 3 4 2 18 32 40 110 . Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema i predočavanje prostornih odnosa. broj 1.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST
Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta. Za obavljanje ovih poslova potrebna je psihofizički potpuno zdrava osoba, komunikativna, s dobrim znanjem stranih jezika, razvijenom općom kulturom i razvijenih organizacijskih sposobnosti. Zapreke za rad su govorne smetnje, smetnje vida i sluha, oštećenja koštano-mišićnog sustava ( ruku, nogu i kralježnice).

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk Strani jezik I Strani jezik II

1.r
3 2 2 1 3 3 14

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 2 1 3 3 14 3 2 2 1 3 2 13

4.r
3 2 1 3 2 11

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Gospodarska matematika Računalstvo Poslovna psihologija s komunikacijom Biologija s higijenom i ekologijom Turistički zemljopis Povijest hrvatske kulturne baštine Gospodarsko pravo Poslovno dopisivanje Računovodstvo i kontrola Statistika Knjigovodstvo Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu Osnove turizma Promet i putničke agencije Marketing u turizmu Recepcijsko poslovanje Poznavanje robe i prehrane Ugostiteljsko posluživanje Kuharstvo (sa slastičarstvom)

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 2 1 2 2 2 2 3 19 33 185

3 2 2 1 2 2 3 4 19 33 185

2 2 1 2 2 2 2 3 4 20 33 185

2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 22 33 185

111

UPRAVNI REFERENT
Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različitih odluka ili rješenja, domovnica, putovnica, osobnih iskaznica, dozvola, potvrda i slično). Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijskim uredima, ministarstvima, policiji, poreznim i carinskim ispostavama, katastru, mirovinskim i zdravstvenim zavodima i slično), lokalnoj samoupravi (općina, gradova), pravosuđu (općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, odvjetništvu, bilježništvu) i različitim drugim ustanovama (školama, vrtićima, domovima zdravlja, djelokrugu socijalne skrbi i sl.). Osobe koje imaju veća oštećenja vida ili teža oboljenja kralježnice kao i osobe sa smetnjama glasovno-govorne komunikacije (npr. mucanjem) ne mogu obavljati ovo zanimanje.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik I. Strani jezik II. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Čovjek, zdravlje, okoliš Matematika Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija

1.r
4 3 2 2 1 2 2 2 2 20

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
4 3 2 2 1 2 1 2 2 19 4 3 2 2 1 2 2 16

4.r
4 3 2 1 2 2 14

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Uvod u društvo i pravo Ustavni ustroj RH Uredsko poslovanje i dopisivanje Radno pravo Upravni postupak Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Statistika Informatika i poslovni informacijski sustavi Javne financije Gospodarstvo Knjigovodstvo Psihologija rada Birotehnika Izborni predmet

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 4 2 11 31 -

2 2 2 2 2 2 12 31 42

2 2 2 2 2 2 2 2 16 32 42

2 2 4 2 2 2 2 2 18 32 42

112

VETERINARSKI TEHNIČAR
Pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnosticiranju bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te higijenske poslove u veterinarstvu. Sudjeluje u sprječavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja te pruža i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova itd.). Za obavljanje navedenih poslova neophodna je dobra tjelesna kondicija, dobar imunitet zbog stalne opasnosti prijenosa zaraznih bolesti, zadovoljavajući vid, sluh i osjet dodira, spretnost i brzina. Ovim zanimanjem ne mogu se baviti osobe koje se boje životinja ili ne podnose krv.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo

1.r
3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 25

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 3 2 1 1 2 2 2 2 2 17

4.r
3 2 1 2 2 1 1 12

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Uvod u veterinarsku struku Uzgoj domaćih životinja Anatomija i patologija Funkcije životinjskog organizma Osnove parazitskih bolesti Lovstvo Lijekovi i otrovi Zoohigijena Kinologija Unutarnje bolesti domaćih životinja Mikrobiologija i zarazne bolesti Porodiljstvo i umjetno osjemenjavanje Osnove kirurgije Higijena namirnica animalnog porijekla

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

2 2 2 6 31

2 4 3 9 31 168

2 1 2 2 2 2 3 14 31 168

2 2 3 3 3 3 3 19 31 136

113

Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Anatomija. 14. 7. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 17. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. osobe sa smetnjama fine motorike te osobe s oboljenjima imunološkog sustava. Zdravstveno-laboratorijski tehničari se zapošljavaju u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica. 3. 25. I. 13. 18. 9. U manjim laboratorijima i ambulantama samostalno obavlja i neke jednostavnije analize. Posao zdravstvenolaboratorijskog tehničara ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. 6.r. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Opća kemija Organska kemija Računalstvo Latinski jezik 1. 22. zavoda. 10. domova zdravlja. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 23. 24. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 TJEDNI BROJ SATI 2. fiziologija i osnove patofiziologije Analitička kemija Fizikalna kemija Primijenjena fizikalna kemija Biokemija Medicinska biokemija Mikrobiologija i parazitologija Laboratorijska hematologija Imunohematologija i transfuziologija Citološke i histološke tehnike Osnove epidemiologije Socijalna medicina Zdravstvena statistika UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 114 2 2 2 6 31 35 2 2 2 1 7 30 70 2 2 3 5 3 3 18 32 140 6 6 4 2 2 2 1 20 32 91 . Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi kako bi se na njima mogle provoditi različite analize. 28. 21. 12. 5. klinika. 20.r. npr.r. 27. 11.r. 2. 19. instituta ili privatnih ambulanti. prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize. 16. 29. NASTAVNI PREDMET broj 1.ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR Uzima uzorke i provodi analize krvi. 3. 26. 8. mokraće i drugog biološkog materijala. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 23 4 2 1 1 2 2 2 2 14 4.

19. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Numerički upravljani alatni strojevi Tehnologija održavanja numerički upravljanih alatnih strojeva Nove tehnologije u radu s numerički upravljanjem Tehnologija obrade i montaže Tehnologija obrade i održavanja Tehnologija posluživanja numerički upravljanih Praktična nastava Izborni predmeti UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 1 2 15 24 34 120 1 2 2 3 14 2 24 34 120 1 2 2 2 2 15 2 26 34 120 4 4 4 4 15 2 33 33 - Napomena: Učenici imaju i odgovarajuću praksu u školi i kod obrtnika. 10. 16. Obavljanje navedenih poslova ne preporuča se osobama koje imaju oštećenja kralježnice. 5. 3. vibracija ili prašine. održava i popravlja. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima. a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke.r – prvo polugodište - UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 20.Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja OBRAĐIVAČ NA NUMERIČKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA Obavlja poslove vezane uz proizvodnju i popravak dijelova raznih strojeva i uređaja služeći se klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima. Za sve se proračune. alergijske reakcije te teže kronične bolesti. 9. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura 1. naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD). 11. podešava ih. 115 . 14. POSEBNI STRUČNI DIO 7. ruku. 8. 13. skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima. a po završetku školovanja polažu pomoćnički ispit i završni ispit.r. nogu i sluha.r 3 2 1 2 8 4. 6.r 3 2 2 1 2 10 2. 4. 21. I. 2. 17. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 18. Može biti izložen utjecaju buke. Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice. 12. broj 1. 3 2 1 2 2 10 3. 15.

Osim kontrole i dopune elektrolita u akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila. 15. izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima.r 3 2 1 2 1 9 3. U 3. U ukupnom broju sati praktične nastave uračunati su sati predviđeni za laboratorijske vježbe iz predmeta s obveznim laboratorijskim vježbama. električnu opremu za motore. Pojačano znojenje dlanova smetnja je u radu s elektroničkim komponentama.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. matematika i predmeti struke.5 3* 24 34 800 Elektronika i upravljanje Elektronički uređaji u vozilima13 Izborni dio 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO Praktična nastava (godišnji zbroj sati)15 13 14 15 predmeti s obveznim praktičnim/laboratorijskim vježbama Izborni predmeti mogu biti: tjelesna i zdravstvena kultura. broj 1. 116 . 4. 8.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 5. 12.Trogodišnji strukovni programi obrazovanja AUTOELEKTRIČAR Održava. 13. radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje. sklopova i instalacija u automobilu. I. 14.5 1. montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta. autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale. Zapreke za obavljanje poslova autoelektričara su teškoće vida. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Također. razredu obvezan je najmanje 1 sat izborne nastave iz stručno-teorijskog dijela zu 1 sat pripadnih praktičnih/laboratorijskih vježbi. popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja. 6. 11. 9. prepoznavanja i razlikovanja boja te otežana pokretljivost tijela. 3. 10. Osnove računalstva13 Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika13 Automehanika Autoelektrika 13 13 13 1 1 2 3 1 18 34 900 1 2 2 1 2 19 34 900 4 1. cestovna vozila i radne strojeve. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Proizvodi i održava akumulatore. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1.

jetre i bubrega). Obavljanje navedenih poslova zahtijeva spretnost.r. 3. 3 2 2 1 1 9 2. 4. lakiranja i emajliranja proizvoda kao što su automobili. dobar vid i razlikovanje boja.AUTOLAKIRER Obavlja poslove zaštite. ali se može zaposliti i u automobilskoj industriji. I. te u zanatskim radionicama. Čisti podlogu od prljavštine i korozije. različita kućišta i drugo. 2. priprema je za bojanje te potom nanosi boju koju nakon sušenja brusi i polira. 8. s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu. 6. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa (osobito dišnih organa. 10. Autolakirer se najčešće zapošljava u autoremontnim radionicama. 9. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. alergije i kožne bolesti. 13.r. 12. broj 1. metalni namještaj. brodogradnji. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 5. 11. Radi u zatvorenom prostoru. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1.r. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 3. Ličilački materijali Risanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Ustrojstvo ličilačkih radova Ukrasne tehnike Autolakirerski radovi Praktična nastava 2 1 2 2 16 23 32 1 2 2 2 16 23 32 1 2 2 1 2 3 16 27 34 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 117 .

9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. ugradnji. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Tehnologija autolimarije Izborni dio 1. 14. Autolimari u servisima popravljaju oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuju novima. 8.5 2 1. 10. 6. 5. 15.AUTOLIMAR Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija. teretnih vozila. prikolica i dr. 13. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi. autobusa.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 1 1 1 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 118 . oboljenja koštano-mišićnog sustava te teža oštećenja vida. 12. 11. 2.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. broj 1. 16. 17. 4. Oni također održavaju i priključuju noseće dijelove prikolica te vrše zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3. I. ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. te radi na poslovima njihove montaže i demonteže.r 3 2 2 1 1 9 3. Zapreke za obavljanje poslova autolimara su loša tjelesna kondicija i opće zdravstveno stanje.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. sposobnost razlikovanja boja. 4. smetnje u radu dišnih organa. 6. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila 1. 10. servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. te razvijenu motoriku i preciznost ruku i prstiju. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.AUTOMEHANIČAR Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama. 3. epilepsija.5 2 1. izmjenjuje potrošene dijelove. I. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija. POSEBNI STRUČNI DIO 7.r 3 2 2 1 1 9 3. Zapreke za rad na poslovima automehaničara su alergije. Broj 1. kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama. 14. 11. 5. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. kočionih uređaja. oboljenja kralježnice. odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine. 15. 13.5 1 7 16 900 1 2 2 7 16 900 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 119 . 8. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati dobar vid i sluh. 9.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 2. Zamjenjuje. okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove.

3. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. alergije.AUTOMEHATRONIČAR Rad automehatroničara objedinjava poslove automehaničara i autoelektričara. Održava.r. Pri tome pregledava i rastavlja sve sklopove.5 2 1 1.r. broj 1. 8. nogu i kralježnice. 11. 13. servisira i otklanja kvar na mehaničkim. 2. 4. 3 2 1 2 1 9 3. Matematika u struci Tehnika obrade i montiranja Elektrotehnika Tehnika pravljenja i regulacije Informacijska tehnika Tehnologija mehatronike Izborna nastava 1 1. električnim i elektronskim sustavima vozila ili po potrebi upućuje vozilo specijaliziranim stručnjacima.5 1 8 17 784 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 120 . 12. Glavni poslovi automehatroničara su održavanje vozila. 6. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. kronične bolesti ili oštećenja ruku. Zapreke za obavljanje poslova automehatroničara su smetnje vida i sluha. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 10. čisti pojedine dijelove. I. popravci pojedinih sklopova te sveobuhvatni servis vozila.r. provjerava i procjenjuje njihovu uporabljivost te otklanja kvar ili zamjenjuje potrošene dijelove. 9. 5. bolesti dišnih organa. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. epilepsije.

12. 8. koje potom ručno ili strojno izrezuje. 13. neugodnim mirisima i dimu prilikom zavarivanja. I. Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem. bljeskanju. Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere. Velik dio posla obavlja stojeći. metalnih ograda. 14. metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 10.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. prozora. a poželjna je i kreativnost. Nužno je strogo uvažavanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja. 11. pregača. posebnih zaštitnih cipela i sl. glodanjem. 4. 3. često i prljavštini. sposobnost prostornog predočavanja.BRAVAR Bavi se proizvodnjom različitih ručnih alata. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. 6. rukavica. jednostavnijih dijelova strojeva. bušenjem. zavarivanjem i drugim postupcima obrade te ih ugrađuje. brušenjem. 15.r 3 2 2 1 1 9 3. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. rezanjem navoja.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. metalnoj prašini. osobito ruku i očiju.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 2 2 2 7 14 800 121 . Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 1. zakivanjem. smisao za rješavanje tehničkih problema. broj 1. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je spretnost. 2. 5.5 2 1. izložen buci strojeva. vrata.

10. tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. strpljivost. broj 1. bukete i vijence po narudžbi ili za neposrednu prodaju. 12.r 3 2 2 2 1 1 2 11 3. Cvjećarstvo Dendrološke vrste za aranžiranje Aranžiranje Uređenje unutrašnjeg prostora Ustrojstvo rada u cvjećarnici Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 1 2 14 20 31 80 3 1 2 14 20 31 80 3 2 1 14 20 30 35 122 . Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teškoće vida. koristeći se pri tome elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana. oblikuje. I. 6. teže kronične bolesti koštano-mišićnog sustava i alergijske reakcije na cvjetni pelud. Za obavljanje navedenih poslova poželjna je kreativnost i smisao za lijepo.r 3 2 2 1 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 14. 5. ljubaznost i komunikativnost.r 3 2 2 2 1 1 11 Tjedni broj sati 2. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo 1. 7. aranžira i prodaje sve vrste cvijeća te svakodnevno brine o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje. Izrađuje cvjetne aranžmane. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 11. 13. nemogućnost raspoznavanja boja. 2. 3.CVJEĆAR Pribavlja. 4. 8.

r. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električni strojevi i uređaji Električne instalacije Električne mreže i postrojenja Elektronika i upravljanje Izborni predmeti 1 1 2 3 1 8 900 2 2 2 2 8 900 3 2 2 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 123 . POSEBNI STRUČNI DIO 7. električnih uređaja i elektroopreme. postavljanju cijevi i vodova. 9. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I.r. 10. Također. a ako radi u industrijskim postrojenjima. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima. priključnih elemenata. 3 2 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 13. 3.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala. ugradnji razvodnih ormara. Za obavljanje poslova elektroinstalatera važna je dobra psihofizičke kondicija. 4.ELEKTROINSTALATER Postavlja. 12. 14. popravlja električnu opremu. radi na obilježavanju instalacija. antenske i komunikacijske instalacije. 15. 3 2 1 1 9 3. 11. 2. 8. broj 1. rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja. stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 5. tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. ispituje.

6. popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Također proizvodi.r. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električne instalacije Električni strojevi Elektronika i upravljanje Električni uređaji Izborna nastava 1 1 2 3 1 8 17 900 2 2 2 2 8 17 900 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 124 . 8. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. strojeva za pranje posuđa i rublja. 14. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost.r. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.ELEKTROMEHANIČAR Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje. zamrzivača. 10. 3. 12. smetnje vida i sluha. bolesti koštano-mišićnog sustava. 15. I. 4.). sušilica. broj 1. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje. 2. električne rotacijske strojeve i dr. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 9.r. nemogućnost prepoznavanja boja. miksera. glačala i dr. Također montira i održava pokretne stepenice i dizala. 13. te pojačano znojenje ruku. klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore. 11. Zapreke u obavljanju navedenih poslova mogu biti zdravstvene poteškoće dišnih organa. 5. 3 2 2 1 1 9 3. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka.

r.r. 9. autoelektrika. astma). 12. 16. 8. 3. raskopna postrojenja. 3 2 2 1 2 10 Tjedni broj sati 2. Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja. epilepsije. transformatora. prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača. 18. 11. brodska elektrotehnika b) strukovni sadržaji na prijedlog škole u funkciji završnog rada 125 . 17. broj 1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk / Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo NASTAVNI PREDMET 1. električnih mreža i elektroinstalacija.ELEKTROMONTER Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji. elektrane. automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima. 20. teškoće s ravnotežom. Matematika Računalstvo16 Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike 16 2 2 2 5 2 2 7 22 32 - 2 3 4 3 2 7 21 31 80-120 2 2 2 16 4 26 34 do 3518 Elektrotehnički materijali i komponente Mjerenja u elektrotehnici16 Strojarstvo Električni strojevi i aparati16 Elektroenergetika Elektronički sklopovi16 Energetska elektronika16 Električne instalacije Praktična nastava Izborni program ( elektroenergetika )17 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 16 17 18 predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama predmeti izbornog programa : a) modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom . 14. Strah od visine. 3 2 1 2 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. I. 10. 4. 5. 19. 2. 6. problemi s motorikom i oboljenja koštano-mišićnog sustava su prepreka za obavljanje navedenih poslova.r. električne mreže. smetnje respiratornog sustava (bronhitis. 3 2 1 2 2 10 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Radi i na postavljanju strojeva. mjerno-regulacijskih naponskih vodova. 13.

3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka. 12. antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl. izrađuje jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima te ispituje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 11. održava i popravlja elektroničke uređaje (TV i radio prijemnike. Za obavljanje poslova ovog zanimanja važno je imati dobar vid i sluh.r. ispituje i popravlja elektroničke sklopove. 3.r. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. sposobnost razlikovanja boja te dobro razvijenu psihomotoriku. POSEBNI STRUČNI DIO 7. I.5 2. 4.5 1 2 8 17 900 1.). izrađuje. audio uređaje. 3 2 2 1 1 9 3. 5. 6. 10. broj 1. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. 9. 2. 13.ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR Mjeri električne veličine. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Elektronički sklopovi Digitalni sklopovi i upravljanje Audio i videotehnika Izborni dio 1 1 2 3 1 8 17 900 2 1.5 1.5 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 126 . 8.

10. 4. 14. zabave i športa te drugih područja koja su od interesa javnosti. plakatima i sl. najčešće iz područja politike. Računalstvo Fotografija Fotofizika Poznavanje materijala Matematika u struci Digitalna fotografija Tehnike snimanja Izborni predmet Izborni predmeti 2 1 2 2 1 1 8 17 900 2 2 1 1 2 2 8 17 900 2 1 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 127 . r. 13. 11. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. 3 2 2 1 1 9 3. 6. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. plakata. zdravstvene teškoće koje otežavaju okretnost i brzinu reagiranja te osjetljivost na kemikalije.FOTOGRAF Obavlja snimanja. Fotograf-portretist izrađuje fotografije za dokumente ili fotografira važne događaje (vjenčanja. postera i druge oblike video zapisa. r. POSEBNI STRUČNI DIO 7. broj 1. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su veće teškoće vida. 3. Komercijalni fotograf pravi fotografije koje izdavač potom objavljuje kao ilustracije u knjigama. obrađuje snimljene materijale i izrađuje fotografije. 2. 8. nesposobnost razlikovanja boja. rođendane. 9. r. Fotoreporteri fotografiraju za novine i časopise različite situacije. 12. časopisima. promocije). 5. 15. fotoreprodukcije umjetničkih djela. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.

2. 3 2 2 1 1 9 3. a ponekad i dekorativnog šminkanja. 15. 8. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 13. Za obavljanje poslova frizera potrebno je imati zdrav koštano-mišićni sustav zbog opće pokretljivosti i dugotrajnog stajanja na nogama. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 5. 3. 6. nesposobnošću razlikovanja boja također ne mogu udovoljavati zadacima ovog zanimanja. Moraju imati dobro razvijenu motoriku. Također izrađuje perike i umetke za kosu. r. 12. POSEBNI STRUČNI DIO 7. broj 1. strpljiv i ljubazan s klijentima. Frizer treba biti kreativan. s izraženim smislom za estetiku te komunikativan. r. Frizeri se zapošljavaju uglavnom u frizerskim salonima. filmu ili u kazalištu. 9. I.FRIZER Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. pruža usluge bojanja trepavica i obrva. 14. Tehnologija frizerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Estetika i umjetnost Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 128 . Zapreke za rad su poteškoće s dišnim sustavom i alergijske reakcije na kemikalije koje se koriste pri radu. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina. no mogu raditi i na televiziji. Osobe s većim oštećenjem vida. r. 11.

crpke. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi cijevnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija grijanja i klimatizacije Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela. održava i popravlja toplinske uređaje za centralno. 13. 4. kotlove. 3 2 1 1 7 3. broj 1.5 1. a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava. kompresore. nadzire. reže prirubnice. Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi. 14. oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku.r. 15. metalne cijevi. termostate. držače. 10. strah od visine. 3.r. svjećice). Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. a katkada i plinsko i električno grijanje.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 129 . 11. instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. 17. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 16. Instalater grijanja montira većinom centralno. nogu i kralježnice). neraspoznavanje boja. savija ih. POSEBNI STRUČNI DIO 7. sigurnosne dijelove) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore. I. Povremeno radi rutinske provjere i popravke. 8. 6. spaja. 3 2 2 1 1 9 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 12. 2. 5.r.INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Postavlja. 9.

savjetuje kupce. postavlja i priključuje sanitarne uređaje (kade.INSTALATER SUSTAVA VODE. I. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. 12.r. 11. 6. ugodnoj temperaturi i protoku vode u kućanstvu. odgovornost i preciznost u radu. odnosno o svježem zraku. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. sklonost timskom radu i radu na terenu. 13. 2. klimatizaciju i sanitarni uređaji. kabine za tuširanje i dr. spretnost. limove i metalne ili plastične profile. 14. pri čemu brine o zaštiti okoliša i racionalnom korištenju energije.r.r. protok zraka. 15. 3. instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 10. GRIJANJA I HLAĐENJA Brine o funkcioniranju svih instalacija. PLINA. 9. 3 2 2 1 1 9 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. prodaje uređaje i sustave kupcima te ih upućuje u njihovo korištenje. kotlove centralnog grijanja i protočne bojlere. Također.). Njegovo područje rada su uređaji za grijanje. Za obavljanje navedenih poslova važna su znanja iz matematičko-tehničkog područja. 4. Planira i instalira vodovode i sustave opskrbe zraka. Zapreke za rad su epilepsija i sklonost nesvjesticama. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 8. Matematika u struci Tehnologija kućnih instalacija Tehnologija obrade Tehničko crtanje Održavanje tehničkih sustava Izrada jednostavnih sklopova Informatika Tehnologija kućnih instalacija (kompleksni radni zadatak) Izborni predmet 1 1 1 1 2 1 1 8 17 784 - - 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 130 . Strojno ili ručno obrađuje cijevi. broj 1. 5.

16. 7. broj 1. 12. U kemijskom laboratoriju provodi i nadzire jednostavne fizikalno-kemijske reakcije.r. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. Njegov rad može se podijeliti u nekoliko faza: pripremanje. 5. 17. 3 2 1 1 2 9 UKUPNO II. 9. u laboratorijima koji stimuliraju tehnološki proces – jednostavne tehnološke operacije. 8. 6.r. utvrđuje kemijska svojstva te proučava kako reagiraju u dodiru s drugim kemijskim tvarima. 14. izvođenje laboratorijskih postupaka te određivanje svojstava materijala. 3 2 2 1 1 2 2 13 3. Također uzima uzorke za kontrolu kemijskog procesa. njihovo pakiranje i označavanje te priprema i baždarenje laboratorijskih naprava i instrumenata. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Fizika Biologija NASTAVNI PREDMET 1. Za svaku obavljenu analizu ili laboratorijsko mjerenje izrađuje odgovarajući izvještaj. Posao kemijskog laboranta ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim bolestima dišnih puteva. a u biokemijskim laboratorijima biološke postupke. 2. I.r. 4. 11. 15. 13. Računalstvo Tehničko crtanje s elementima strojeva Ekologija Opća i anorganska kemija Organska kemija Ispitivanje materijala Tehnologija struke Praktična nastava 2 8 7 17 30 84 2 6 2 7 17 30 84 2 6 6 7 21 30 42 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 131 .KEMIJSKI LABORANT Radi u laboratoriju s kemijskim tvarima – ispituje njihov sastav. 3 2 2 1 1 2 2 13 Tjedni broj sati 2.

Posao često obavlja u čučećem ili klečećem položaju. unutarnje zidove. a ponekad i u vanjskim prostorima i industrijskim pogonima. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 11. 4. 3. 8.r. 14. I.r. koštanomišićnog sustava te teža oštećenja vida. Prije samog oblaganja priprema površinu tako da ju očisti i izravna. 5. terase. 2. 10. te stalna kontrola pravilnosti postavljenih pločica. broj 1.KERAMIČAR – OBLAGAČ Oblaže podove. Radi pretežno u zatvorenim prostorima.r. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su bolesti unutarnjih organa. Nakon postavljanja pločica nanosi se masa za fugiranje kojom se pločice povezuju u kompaktnu cjelinu. 12. Slijedi oblaganje površine pločicama. POSEBNI STRUČNI DIO 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. stupove i druge površine raznim vrstama pločica koje lijepi žbukom ili posebnim ljepilom. 13. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Keramičarski I oblagački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 132 . U radu je potrebno često rezanje i brušenje pločica. 3 2 2 2 1 2 12 3. 6. 7.

11. teže kronične bolesti. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog rublja. 14. ljubaznost.). pospremanje stola. 3 2 2 1 1 9 3. cocktail barovi. Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistička geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija restorana Izborna nastava 2 2 2 1 7 16 900 1 2 2 1 1 1 8 17 900 1 2 1 1 1 2 1 1 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 133 . 8. evidentiranje narudžbi. 13. raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje. 6. Važna je opća tjelesna spretnost. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Zapreke za obavljanje poslova su oštećenja koštano-mišićnog sustava. 15. 3. strpljivost. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 7. komunikativnost. alergije. posluživanje hrane i pića. smetnje dišnog sustava. konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi. 2.KONOBAR Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema. r. 12. Osim u restoranima. noćni klubovi i dr. 10. snalažljivost. oštećenja sluha. r. priprema računa. 9. stolnog inventara. hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane. dočekivanje gostiju. 4. I. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. r. broj 1. urednost. dobro pamćenje. održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. 5. 16. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. vida i govora.

oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 9. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. odnosno smanjivanju bora. broj 1. 4. 11. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. depilaciji). 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. njege i pilinga kože. Također. sposobnost razlikovanja dodirom. osobe s bolestima koštano-mišićnog sustava. 14. spretnost i preciznost. 6. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 12. Osnove kozmetike Kozmetologija Dermatologija Matematika u struci Primijenjena kemija Anatomija i fiziologija Psihologija komunikacije Dijetetika Izborni predmeti 1 1 2 1 1 6 15 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 1 2 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 134 . I. r. r. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. 5. aromaterapije i dr. mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. 13. POSEBNI STRUČNI DIO 7. kozmetičar radi i na uklanjanju. 2. r.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. Osim čišćenja kože lica i tijela. 15. 3. 3 2 2 1 1 9 3.

POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3. 12. sastavljanje skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje. 2. odabir materijala. broj 1. stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. 10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 9. 5. I. Posao uključuje izradu kroja prema zadanim mjerama i modelu. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su oboljenja koštano-mišićnog sustava. pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu. teža oštećenja vida i neraspoznavanje boja te alergije na određene materijale i prašinu. r. 4. sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova. 6. Matematika u struci Osnove računalstva s vježbama Tekstilni materijali Tehnologija izrade odjeće Konstrukcija odjeće Estetika odijevanja Izborna nastava 2 2 1 2 1 8 17 900 1 2 3 2 8 17 900 1 3 3 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 135 . 3 2 2 1 1 9 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 11. rezanje materijala prema šabloni. r.KROJAČ Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina. r. 13.

4. 5. 10. Također izvodi sve vrste izolacija na građevinama (buka. sunčane kolektore i sl. Strah od visine i neke druge bolesti sa simptomima nesvjestice (psihičke bolesti. epilepsija i sl. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Krovopokrivački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 136 . krovne prozore. 8. I. svjetlarnike. 3. onemogućavaju bavljenje ovim poslom. POSEBNI STRUČNI DIO 9. Osobe koje imaju poteškoće s vidom i sluhom. Može obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima. ne mogu obavljati ovo zanimanje. te opća tjelesna spretnost i gipkost.). 12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. izdržljivost i spretnost ruku i prstiju. postavlja podloge na vanjskim zidovima i gromobranske uređaje. vlaga. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. ruku i nogu ili dišne probleme. r. 3 2 2 1 1 2 12 3. r. snijega. vjetra i sl. 7. 13. 11.kiše. 6. toplina) te ugrađuje naprave za odvodnju površinskih voda. 3 2 1 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Opće zdravlje. r. Ugrađuje i različite druge elemente na krovove: snjegobrane. broj 1.KROVOPOKRIVAČ Obavlja poslove polaganja predviđenog pokrova krova kako bi građevina bila zaštićena od nepovoljnih vremenskih utjecaja . 14. 3 2 2 1 1 2 12 Tjedni broj sati 2. važne su u radu krovopokrivača. bolesti kralježnice.

2. 13. 8. r. čistoći i osobnoj higijeni. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. bolestima koštano–mišićnog sustava. 10. 4. 3. 5. 12. Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica.KUHAR Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. r. 9. r. Posao kuhara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. poremećajima osjeta mirisa i okusa. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 6. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija kuhinje Strani jezik II Izborna nastava 2 2 1 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 16 900 1 2 1 2 1 1 1 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 137 . srčanim bolestima. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. I. čišćenje. kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica. te težim poremećajima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 14. potrebne su dobro razvijene organizacijske sposobnosti i razvijen smisao za estetiku. sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi. određivanje tehnologije pripremanja hrane. pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu. Poslovi kuhara zahtijevaju brigu o redu. broj 1. podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. alergijama i kožnim bolestima. 3 2 2 1 1 9 3. Nadalje.

opći popravci strojeva i mehanizacije i probna vožnja). a ponekada i na otvorenom. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Poljoprivredni strojevi i uređaji Elementi strojeva Tehnike motornih vozila Izborna nastava 2 1. I. 6. 16. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 15. U vrijeme sezonskih radova. 10. 3. 4. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 5 16 900 1 1 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 138 . Potrebno je dobro znanje mehaničkih i tehničkih odnosa kako bi uspješno rješavali probleme u radu strojeva. 8. 2. 17.r.r. 3 2 2 1 1 9 3. 14. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. benzina. dnevno održavanje.MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE Osposobljen je za rukovanje. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost prstiju i ruku. Najčešće radi u zatvorenim servisima. 9.r. montažu i održavanje poljoprivrednih strojeva i mehanizacije (redoviti pregledi. broj 1. Prilikom čišćenja i održavanja strojeva može biti izložen djelovanju nekih štetnih tvari (kemikalija. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. često radi i prekovremeno. U radu koristi različite aparate i alate uključujući i elektronsku opremu. 11. ulja) i mogućnosti ozljeđivanja različitim dijelovima stroja. normalan vid i dobra tjelesna kondicija. 5.5 1. 13.

prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine. rasijeca. oštećenja koštano-mišićnog sustava. 3 2 2 1 1 9 3. 10. 15. obavlja kategorizaciju mesa. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborna nastava 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 4 1 1 1 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 139 . Mesar također kupuje meso. 11. oštećenja kralježnice. obradu pojedinih dijelova mesa. POSEBNI STRUČNI DIO 7. oblikuje. oštećenja vida i sluha te emocionalna nestabilnost.r. razvrstavanje mesa. 6. 14. Glavne zapreke za obavljanje navedenih poslova su ispodprosječna tjelesna snaga. 3. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. priprema ga za prodaju i prodaje ga (reže. rasijecanje trupa. izračunava cijenu. kuhanih i sirovih salamura i dr. 2. 9. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Posao mesara uključuje preuzimanje stoke za klanje. 8. suhomesnatih proizvoda. umata itd.). 4. masti.r. važe.r. kronične bolesti unutarnjih organa. 12. proizvodnju svježeg mesa.MESAR Obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. INDUSTRIJSKI MODEL: I. 5. obrađuje pojedine dijelove. omamljivanje i klanje. 13. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.

r. 3. 13. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. r. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 14. 3 2 2 1 1 9 3. 2. 10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 3 10 900 1 4 3 10 900 1 4 1 1 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 140 .OBRTNIČKI MODEL (JMO): I. 8. 12. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 7. broj 1. 15. 6. r. 11. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.

Izrađuje dijelove metalnih konstrukcija. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. snažne izdržljive ruke. Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Praktična. ali i na otvorenom. 3. obrađuje limove. 6. 4. Za obavljanje ovog zanimanja potrebna je čvrsta tjelesna građa. 12. 15. 16.r. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 8. 2. 5. izložen različitim vremenskim uvjetima. metalne profile i cijevi. 3 2 2 1 1 9 3. 18. Može raditi u industrijskoj proizvodnji i zanatstvu. 10. zavarene i druge čvrste strojeve i sl. broj 1. umjetničku bravariju. opća tjelesna spretnost.MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM Izrađuje i sastavlja dijelove sklopova metalnih konstrukcija različite namjene: za građevinske i tvorničke objekte. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. dobar vid i sposobnost prostornog predočavanja. 14.r. spremnike. izvodi razne montažne radove na građevinskim objektima te izrađuje aluminijsku i PVC stolariju. U radu se služi raznim alatima i strojevima za obradu materijala. posude. 17. uglavnom stojeći u zatvorenim radionicama. I. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 11. 13. nastava obrade materijala Tehničko crtanje Elementi strojeva Elektrotehnika Obrada i montaža Metalne konstrukcije Praktična nastava 2 2 3 3 3 7 3 23 32 182 2 2 1 2 3 12 22 31 182 2 3 2 20 27 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 141 . 9.

POSEBNI STRUČNI DIO 9.r. 8. oboljenjima koštano–mišićnog sustava. 3 2 2 2 1 2 11 3. gips-kartonskih ploča i zidnih obloga od drva i drugih materijala. 3. 14. kroničnim bolestima te većim poteškoćama vida i motorike ruku i prstiju. 11. 7. oblaže zidove i stropove te montira raznovrsne izolacijske zidove pomoću metalnih podkonstrukcija. I. 3 2 2 2 1 2 11 Tjedni broj sati 2. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Izvođenje suhe gradnje Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 142 . snalažljivost te osjećaj za sklad i lijep izgled prostora. često mijenja položaj tijela. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. bolestima kralježnice. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.MONTER SUHE GRADNJE Montira pregradne stijene. Posao obavlja stojeći. broj 1. 10. Iz navedenih razloga posao montera suhe gradnje ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima.r. okreće se. 5. prigiba. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je preciznost u radu. 2. 6. 3 2 2 1 2 2 11 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 4. penje ili čuči.r. 12. 13. izvodi spuštene i zakrivljene stropove.

3 2 2 1 1 9 3.r. I. Važne osobine za obavljanje ovog zanimanja su dobar vid te zdrav dišni. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.ručnim i strojnim.r. broj 1. Osim što izrađuju nove. 13. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava 2 1. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. zrakoplova. često rade i na popravku oštećenih konstrukcija. U radu se služi šablonama za zacrtavanje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.OBRAĐIVAČ LIMA Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima. obradu savijanjem te montažu limenih konstrukcija na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije. 6. krovne konstrukcije. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. oluci za vodu. 10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. škarama . aparatom za varenje i lemljenje. metalno pokućstvo i sl. 5. brusilicama. 3. vlakova. Elementi koje limar izrađuje i montira su najčešće metalne konstrukcije i oplate automobila. bušilicama. 11.5 1. cirkulatorni i koštano-zglobni sustav. čekićima.r. 2. 12.5 1 1 7 16 900 1 2 2 5 16 900 1 2 2 2 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 143 . metalni okovi za vrata i prozore. Važna je i dobra senzomotorna koordinacija zbog rada na visini i spretnost ruku. 9. 4. 8. 14.

nekoordiniranom motorikom te osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. Njega kože podrazumijeva odstranjivanje otvrdnule. Navedene poslove ne mogu obavljati osobe s većim oštećenjima vida i opipa. 6. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 9. pedantnost te razvijene komunikacijske vještine.PEDIKER Pruža usluge njege kože stopala i prstiju te uređivanja noktiju na rukama i nogama. 3. r. 15. 4. otklanjanje žuljeva. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 3. r. preciznost. I. usmjerenost na detalje. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. tremorom ruku. 10. 13. Pediker također pruža usluge masaže nogu i ruku raznim kremama i losionima te usluge depilacije. POSEBNI STRUČNI DIO 7. oštećenjima kralježnice. 12. r. Tehnologija pedikerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Osnove masaže tijela Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 3 1 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 144 . 5. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 11. uređivanje deformiranih i uraslih noktiju te njihovo oblikovanje i lakiranje. spretnost. 2. suhe i ispucale kože. Za obavljanje poslova pedikera potreban je dobar vid. 14. strpljivost. broj 1.

opipa. Također. r. kožnim bolestima i alergijama. 10. mirisa i okusa. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. peciva i ostale pekarske proizvode. nakon ručnog ili strojnog miješanja i oblikovanja tijesta. 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 8. I. broj 1. Teškoće vida. 15. 3 2 2 1 1 9 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. r. 6.PEKAR Priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh. 2. pekar nadzire proces dizanja i pečenja. sluha. 12. 14. r. posebice osobe s kroničnim bolestima kardiovaskularnog. 11. 4. 3 2 2 1 1 9 2. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Proizvodni procesi u pekarstvu 1 Proizvodni procesi u pekarstvu 2 Čuvanje i transport pekarskih proizvoda Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 145 . 13. dišnog i koštanomišićnog sustava te osobe s različitim zaraznim. 5. kao i smetnje u kordinaciji pokreta također su prepreka obavljanju poslova pekara. Priprema potrebnu smjesu te pomoću pekarskih pomagala kontrolira njen sastav i količinu pojedinih sastojaka. Posao u pekarskoj proizvodnji ne mogu obavljati osobe lošijeg općeg zdravstvenog stanja. 9.

2. ustanovljava i otklanja greške na vodovima i uređajima. broj 1. 5.5 1. 13. 3 2 2 1 1 9 3. 6. 17.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Tehnički materijali Elementi strojeva i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija plinoinstalacija Izborni predmeti 2 1.PLINOINSTALATER Obavlja poslove montaže. 8. održavanja. Posao plinoinstalatera ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. 10. plinske štednjake i ostale plinske uređaje. zamjenjuje plinomjere. r. elemente plinske mreže. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. osobito bolestima kralježnice ili smetnjama vida i njuha I. 12. r. r.5 1 1 7 16 830 1 2 2 2 2 9 18 800 1 2 4 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 146 . 15. ugrađuje zaporne ventile i brtvila. izolira i zaštićuje cjevovode itd. Ugrađuje plinske uređaje u stambene i poslovne objekte (polaže i pričvršćuje cijevi. Montira i popravlja plinske plamenike. nadzora rada i servisa plinskih instalacija i uređaja. Montira priključke i armature. 9. 11.) te obavlja tlačna ispitivanja mreže. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. zavaruje ih i lemi. 14. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. priključuje bojlere na plin i vodu.

8. 8. broj 1. I. Po preuzimanju primljene robe. prepakirati. Zbog različitih uvjeta rada na različitim radnim mjestima. Posao uključuje i obračun prodane robe. bez ograničenja zdravstvene sposobnosti. 11. 5. robu mora pregledati. snalažljivost. organizaciji i veličini. 12. vođenje evidencije naručene. r. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. brigu o blagajni. 10. r. 3 2 2 1 2 2 12 3. 6. Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe Promidžbene aktivnosti Psihologija prodaje 1 3 3 7 19 14 2 3 3 8 20 14 3 2 2 2 9 21 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (tjedni broj sati) 147 . POSEBNI STRUČNI DIO 7. pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su razvijene komunikacijske vještine. ovisno o tipu trgovine. 2. 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika NASTAVNI PREDMET 1.PRODAVAČ Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. r. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 7. poželjno je da prodavač bude zdrava osoba. primljene i prodane robe. spretnost te dobro snalaženje u računskim operacijama. 9.

) i kožnim bolestima. I. higijene prostora i sredstava koja se upotrebljavaju u radu. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. razne dekorativne ukrase i ostale slastice. Posao ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. alergijama na radni materijal (brašno. protupožarne zaštite i zaštite okoliša. bolestima koštano-mišićnog sustava. kreme. težim poremećajima vida te nemogućnošću raspoznavanja boja. 13. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3 2 2 1 1 9 3. r. 12. r. 5. Mora poznavati osnove sigurnosti na radu. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.SLASTIČAR Izrađuje kolače. poremećajima osjetila mirisa. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. jaja. broj 1. Osim izrade navedenih proizvoda. aditive i sl. smetnjama mikromotorike. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija slastičarnice Strani jezik II Izborni predmeti 2 2 1 1 6 900 1 3 1 1 1 7 900 1 2 1 2 1 1 1 9 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 148 . 11. 4. 14. sladoled. Za obavljanje poslova slastičara važno je održavanje osobne higijene. 2. 8. posao uključuje naručivanje i pripremu sirovina i materijala. okusa. poznavanje i poštivanje sanitarnih propisa. 10. 6. 9. r. srčanim bolestima. POSEBNI STRUČNI DIO 7.

Tehnologija zanimanja Crtanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Izborni dio 2 1 2 2 1 8 17 900 3 1 1 3 8 17 900 4 1 1 4 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 149 . Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje. oslikava i ukrašava trjemove. 3. 8. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 3. 5. metalne ili kamene dijelove građevina. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama.r. sklonost alergijama te loše opće zdravstveno stanje I. 11. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. oštećenje koštano-mišićnog sustava. U radu je često izložen propuhu. 10. 2.SOBOSLIKAR-LIČILAC Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada. valjcima ili posebnim prskalicama). 6.r.r. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su strah od visine. 9. broj 1. čišćenje i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. smetnje u raspoznavanju boja. prljavštini i oštrim mirisima koji mogu štetno utjecati na zdravlje. 4. hodnike i stubišta te liči drvene. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

STOLAR Izrađuje. dok građevinski stolari rade i na otvorenom. Također. 12.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 9. ograde. Stolari su izloženi buci. popravlja i održava masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. prašini i opasnostima od ozljeda pa je za obavljanje poslova stolara potreban zdrav mišićno-koštani i dišni sustav. krovne nadstrešnice i dr. sposobnost predočavanja i razumijevanja prostornih odnosa te dobra koordinacija vida i pokreta. postavlja. 4. 3 2 2 1 1 9 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. obrtničke radionice).r. Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale. I. vrata. ugrađuje. stubišta. Također je potrebna razvijena mikromotorika. 3.). broj 1. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama.r. 6. 5. 2. 3 2 2 1 1 9 2.POSEBNI STRUČNI DIO 7. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Izborna nastava 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 3 1 1 8 17 900 3 3 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 150 . 11. 10. 8.

zupčanike. ruku. vida i sluha te teže kronične bolesti. izrađuje pojedine elemente stroja. izrađuje kanale za podmazivanje i dr. 13.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 151 . 5. hidraulične uređaje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. sposobnost preciznog razlikovanja detalja. smisao za rješavanje tehničkih problema te dobru tjelesnu kondiciju.r. 8. 15. brtvila. 4. održava postojeće strojeve. 6.STROJOBRAVAR Sastavlja nove strojeve i uređaje. 3. dobar vid. 9. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. lančanike). nogu. I. crpke.r. ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. 10. ugrađuje osovine. broj 1. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.5 2 1.r. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su slaba tjelesna građa. dobru okulomotornu koordinaciju (koordinirani rad ruku i očiju). 11. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 14. sposobnost prostornog predočavanja. Strojobravar mora imati dobro razvijenu mikromotoriku. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. 2. oštećenja kralježnice. 3 2 2 1 1 9 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 12.

sagovima te postavlja zavjese raznih oblika i namjena.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. trosjedi. željezničkim vagonima i zrakoplovima. slab vid i alergije na neke od materijala koji se koriste u tapetarskoj proizvodnji. naslonjači. 8. autobusima.r. 2. a također ukrašava prostore posebnim tkaninama. 3. 12. broj 1. sjedala u automobilima. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. mogućnost raspoznavanja boja te smisao za lijepo i skladno. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. oštećenja ruku i prstiju. Za obavljanje navedenih poslova važna je razvijena mikromotorika. 3 2 2 1 1 9 3. 6. 10. dobar vid. 12. Zapreke za uspješno bavljenje poslova tapetara su teže bolesti unutrašnjih organa. I. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Oblikovanje tapetarskih proizvoda Izborna nastava 1 1 1 1 2 1 8 16 900 2 1 2 1 1 8 17 900 3 1 1 1 1 2 10 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 152 . 4.TAPETAR Tapecira namještaj kao što su stolci. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. 11. 9. 5.r.

17. snimljenih iz svih kutova i opisom specijalnih materijala od kojih će biti izrađeni. r. građevinarstva. 3 2 2 2 1 2 12 3. skice i nacrte raznih namjena. 14. 4. 7. r. 16. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su urednost i smisao za detalje. U svom radu tehnički crtači služe se kompjutorom. 15. r. a poželjno je i znanje iz matematike. troškovnike.TEHNIČKI CRTAČ Izrađuje tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima arhitekture. točnim dimenzijama. br. 8. strojarstva i brodogradnje. I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali NASTAVNI PREDMET 1. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje Tehnologija obrade materijala Elementi strojeva Elektrostrojarstvo Birotehnika Poslovno komuniciranje Primjena računala Tehničko crtanje i dokumentiranje 5 3 2 1 11 31 182 2 2 5 10 19 31 182 2 1 6 12 21 31 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 153 . 12. pognut položaj i blizina kompjutora mogu uzrokovati oštećenja vida i kralježnice. vještine rada u timu te otpornost na rad pod pritiskom (vremenski pritisak i sl. 5. geometrije i sklonost tehničkim predmetima. 10. 9. 2. 13. 18. stupnja preciznosti i mjerila. 3. Dugotrajno sjedenje. Tehnička dokumentacija uključuje tekstualna obrazloženja s proračunskim dokaznicama. 1. 3 2 2 2 1 2 2 3 3 20 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 11.). 3 2 2 1 2 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Nacrti ili skice prikazuju strojeve/objekte sa svim tehničkim pojedinostima.

3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 2. 3. vlage i vremenskih utjecaja. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Tesarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 154 . Tesari također obavljaju i sanacijske radove kao što je popravljanje i održavanje drvenih konstrukcija.). drvena stubišta i ostale drvene objekte (poput manjih drvenih kuća i sl. 10. epilepsija i sklonost nesvjesticama. 6. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. smetnje vida i ravnoteže.r. montira i podiže drvene konstrukcije na gradilištu. 12. broj 1.r. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje i bolesti koštano-mišićnog. 7. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 4.r. 3 2 2 2 1 2 12 3. 5.TESAR Izrađuje. 11. krvožilnog i dišnog sustava. I. POSEBNI STRUČNI DIO 9. oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu te izrađuje krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja. Montira skele i radne platforme. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode. 14. 13.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. ventili. 4. 15.r. pedantnost u radu te sposobnost koncentracije. dijelove za ograde. strpljivost. Osim izrade elemenata za strojeve i alate. vretena. 9. 11. 12.5 2 1. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. namještaj i sl. 8. Za obavljanje poslova tokara važan je dobar vid i sluh.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta. razvijena mikromotorika. 5. prsteni. sposobnost prostornog predočavanja. 6. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. I. zglobova i živaca. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. oštećen sluh. 3.r.TOKAR Radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su osovine. 14. Zapreke za rad su bolesti mišića. POSEBNI STRUČNI DIO 7.r.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 155 . 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. tokari se mogu specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. 13. matice. broj 1. klipovi. 10. spiralne opruge i dr. vijci. oboljenje kože ruku te kronične bolesti unutarnjih organa koje onemogućavaju stalno stajanje. 3 2 2 1 1 9 3.

8. 15. 2. Ostali poslovi su: berba voća i grožđa. 7. alergijska oboljenja kože i dišnih puteva. Psihofizički zahtjevi za obavljanje ovog zanimanja su čvrsta tjelesna građa. proizvodnja i njega vina i drugih proizvoda od grožđa. Potrebno je poznavati poljoprivredne strojeve i njihovu uporabu u voćarstvu i vinogradarstvu. 12. broj 1. dobar vid. 14. 3 2 1 2 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10. Voćarstvo Vinogradarstvo Vinarstvo Mehanizacija u voćarstvu. 4. Tome prethodi priprema tla i obavljanje poslova na podizanju voćnjaka i vinograda. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 11. 3. vinogradarstvu i vinarstvu Zaštita bilja u voćarstvu i vinogradarstvu Promet i vožnja Praktična nastava 2 2 2 14 20 31 80 2 2 2 1 14 21 32 80 2 2 2 14 20 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 156 .r. spretnost ruku. 6. 5.r. 13. Zatim se vrši sadnja. daljnja otprema te prerada grožđa. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa. 3 2 1 2 2 1 11 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Računarstvo NASTAVNI PREDMET 1. Glavni poslovi su uzgoj voća i vinove loze. 3 2 2 1 2 1 11 Tjedni broj sati 2. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. razvijen okus i miris.r. njega i zaštita voćnjaka i vinograda.VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR Bavi se voćarsko-vinogradarsko-vinarskom proizvodnjom.

5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 157 . 15. I. 10. 13.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12.5 1.r. broj 1. 16. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. solarnih sustava. 9. montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode. obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija. osobe kod kojih su prisutne bolesti mišića. dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode. 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Zanimanje vodoinstalatera ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi vodovodnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija vodoinstalacija Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. 5. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. kao i osobe koje boluju od težih kroničnih bolesti unutarnjih organa.r. 3. 11. dubine. 4. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost. 3 2 2 1 1 9 3. nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja. zglobova i živaca.VODOINSTALATER Izrađuje. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju. zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 14. 8.r. 17. 6.

22. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 16. 12. 2. Vozač mora imati vrlo dobre senzorne. 5. 10. 3 2 1 2 8 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove prijevoza i prijenosa NASTAVNI PREDMET 1. 9. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost. preuzima teret u prijevozu. otklanja manje kvarove na vozilu. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. 13. 17. teži oblici šećerne bolesti. broj 1. vodi prijevoznu dokumentaciju. mentalne i psihomotorne sposobnosti što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledima. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. 23 24 Matematika Fizika Kemija Biologija Geografija Strojarstvo Cestovna vozila Prva pomoć u cestovnom prometu Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Prijevoz tereta Prijevoz putnika Prometna kultura Prometna tehnika Propisi u cestovnom prometu Upravljanje motornim vozilom Praktična nastava 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19 31 - 3 2 2 2 1 2 2 2 7 23 31 80 2 2 3 2 2 1. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže bolesti unutrašnjih organa. 20 21. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa. 11. 3. 6. epilepsija. 18.POSEBNI STRUČNI DIO 8. I.VOZAČ MOTORNOG VOZILA Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. 7.r.5 29. poremećaji vida i teška oštećenja sluha.5 7 19. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz.r. 15. taksi vozača i autodizaličara.r. 14. 4.5 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA 158 . 19. 3 2 2 1 2 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. oštećenja udova i kralježnice. psihoze.

kiši). 3 2 2 1 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. U tu svrhu koristi fitofarmaceutska sredstva za zaštitu biljaka. 9. 12. Posao vrtlara ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim oboljenjima dišnog sustava te osobe s oboljenjima koštano-mišićnog i krvožilnog sustava. 3 2 2 2 1 10 Tjedni broj sati 2. 10. 3 2 2 2 1 10 3. štetočina i korova. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 16. 5.VRTLAR Posao vrtlara je vrlo raznolik i obuhvaća različita područja rada. 8. 11. zelene površine koje okružuju različite institucije. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. drveća. Važno područje vrtlareva rada je zaštita raslinja od bolesti.r. Uređuje travnjake u parkovima i na sportskim terenima. vrtove. cvijeća. 15. I. POSEBNI STRUČNI DIO 7. groblja i sl. 2. vrućini. 6. Matematika Računalstvo Temelji vrtlarstva Mehanizacija u vrtlarstvu Povrćarstvo Cvjećarstvo Dendrologija s rasadničarstvom Vrtna tehnika Zaštita bilja Praktična nastava 1 3 2 2 14 22 32 80 1 2 2 3 14 22 32 80 1 1 2 2 2 14 22 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 159 . 13. broj 1. 14. Vrtlar obavlja svoj posao uglavnom na otvorenim. Bavi se uzgojem različitih vrsta ukrasnog bilja.r. Izložen je promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći. voća i povrća te njihovom prodajom. ali i u zatvorenim prostorima kao što su staklenici i plastenici. a u zatvorenim prostorima visokoj vlazi i vrućini. 3. 4.r.

stropove. betonira ceste. 8. oštećenja koštanomišićnog sustava. 6. a katkad i u vodi. Također postavlja hidroizolaciju. 4. suncu i vrućini.na vjetru. mostove. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Zidarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 160 . tunele i sl. propuhu. 11. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2.r. hladnoći. Zapreke za obavljanje poslova zidara su strah od visine. broj 1. 5. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. gradi zidove. I. 3 2 2 2 1 2 12 3. POSEBNI STRUČNI DIO 9.r. 13. 12. Često radi na otvorenim građevinama.r. otvore za vrata i prozore te obavlja druge zidarske poslove. Postavlja temelje. Zidar obavlja posao u svim vremenskim prilikama . 2. 3. Katkada mora raditi okružen neugodnim mirisima.ZIDAR Obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. na skelama i ljestvama. bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu. 14. stupove. na kiši. sklonost alergijama. na velikim visinama i u dubokim građevinskim jamama. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. kanalizaciju. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. 7.

2. te raditi izmjere dijelova sklopova strojeva i metalnih konstrukcija. sklopova i proizvoda u bravarskim radovima.Dvogodišnji programi niže stručne spreme MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJE Bavi se izradom. 11. 8.5 1 1 6 UKUPNO II. slabije opće zdravstveno stanje može biti zapreka za obavljanje poslova montera strojeva i konstrukcija. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. i uglavnom se odvija u zatvorenom prostoru. 7.5 2 1.5 1 1 8 2. 2. 12. 4. buci i drugim sličnim utjecajima. I. 3. 2. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 5.5 1. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija obrade Tehnički materijali Tehničko crtanje Izrada jednostavnih sklopova i konstrukcija Održavanje tehničkih sustava Izborna nastava 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 161 . Posao je umjereno fizički zahtjevan. 10. poznavati svojstva različitih materijala s kojima radi. izložen je visokim temperaturama. Za obavljanje poslova potrebna je dobro razvijena okulo – motorna koordinacija i ručna spretnost. 9.r. Potrebno je planiranje i priprema rada prilikom koje monter mora znati očitavati tehničku dokumentaciju.r. Iz navedenih razloga. montažom i održavanjem jednostavnijih dijelova. 13. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. Prilikom izrade i ugradnje sklopova i konstrukcija.

11.5 1 1 6 UKUPNO II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. 5.5 1.5 1 1 8 2. te obrađuju uljem ili voskom. alergije na boje i otopine i nemogućnost raspoznavanja boja.r. a često i u buci. 3. 9. Postavljanje laminata vrši se bez lijepljenja. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su oštećenja koštano-mišićnog sustava. Postavljanje parketa započinje mjerenjem prostora te izravnavanjem površine na koju će postaviti parket. uredskim prostorijama i drugim prostorima. Rubni dijelovi površine parketa režu se u odgovarajući oblik. 2. 10. 8.PARKETAR Postavlja.r. 2. I. 4. Za ovo zanimanje je važno opće tjelesno zdravlje.5 2 1. Parketi se na kraju višeslojno lakiraju. Poduzetništvo Matematika u struci Parketarski radovi Poznavanje materijala Stručno crtanje Izborni predmet 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 162 . Nakon što je pod postavljen podloga se treba dodatno obraditi: prekriti špranje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. odstraniti prašinu i drvene strugotine. a parketi i topli podovi se lijepe. Rad se odvija u zatvorenim prostorima. održava i popravlja sve vrste drvenih podova i laminata u stanovima. Poželjno je da parketar ima smisao za kombiniranje i usklađivanje nijansi boja i oblika. 7. 2. izbrusiti površinu. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. broj 1.

5. broj 1. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija proizvodnje odjeće i tekstila Konstrukcija i modeliranje odjeće Poznavanje materijala Izborni predmet: Modeliranje odjeće Osnove psihologije i komuniciranja 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 163 .5 1 1 6 UKUPNO II. krojači metar. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 7. Vrlo se često tijekom rada specijalizira za pojedine segmente/faze rada na određenim vrstama strojeva (npr. 2. Izloženi su buci šivaćih strojeva i tekstilnoj prašini.r.5 1 1 8 2. 2. moraju biti otporni na jednoličnost. Za obavljanje poslova krojača bitan je dobar vid na blizinu. 11. dobro razvijena mikromotorika te okulomotorna koordinacija. Služi se različitim priborom i alatima kao što su škare. mogućnost dobrog raspoznavanja boja i nijansi.5 2 1. preciznost i strpljivost.ŠIVAČ ODJEĆE Sastavlja skrojene dijelove materijala u konačni proizvod. osjet opipa. 8. I. 3. konac i igla.r. Prilikom rada postoji opasnost od ranjavanja oštrim alatom stoga je potrebno pridržavati se mjera zaštite na radu. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. prišivanje ovratnika. Šivači koji obavljanjem svog posla sudjeluju samo u jednoj fazi pripreme ili izrade proizvoda. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.). 2. jer se u takvom radu stalno ponavlja isti postupak. 4. našivanje đžepova i sl. 9.5 1.

2. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET 1. Također je poželjna jača tjelesna građa. 11. Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je zavarivač izložen. REL . ali i na otvorenim gradilištima.5 2 1.5 1 1 8 2.5 1 1 6 UKUPNO II.ZAVARIVAČ Spaja metalne dijelove različitim postupcima zavarivanja: plinskim zavarivanjem. Poželjno je da osobe koje obavljaju ovaj posao nemaju komplikacije s dišnim sustavom. posebna pozornost pridaje se zaštiti na radu. 9. 2.5 1. 5. broj 1. koštano-mišićnim sustavom i vidom te da ne boluju od bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu (npr. 4. U radu je izložen različitim mikroklimatskim uvjetima obzirom da se posao zavarivanja obavlja u zatvorenim halama. 7. krvožilnim sustavom. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija zavarivanja Osnove brodogradnje s materijalima Strojevi i uređaji za zavarivanje Izborni predmet 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 1 1 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 164 .ručnim elektrolučnim zavarivanjem obloženim elektrodom. 10. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. I. 8.r. 3. epilepsija). MIG/MAG – elektrolučnim zavarivanjem u zaštiti aktivnih ili inertnih plinova i TIG – elektrolučnim zavarivanjem wolfram elektrodom u zaštiti inertnog plina.

uz ostale upisne dokumente./2011.Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju Sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2010./2011. kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku obrazovanja u osnovnoj školi. − ili. u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup. odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih obrazovnih programa za učenike s teškoćama u razvoju. − u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja. − iznimno. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. 165 . kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima obrazovanja u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. učenici s teškoćama u razvoju upisuju se u srednje škole na sljedeći način: Učenik s teškoćama u razvoju ima pravo izravnog upisa. umjesto rješenja prilaže nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi. iznimno. mogu nastaviti školovanje: − u redovitim srednjoškolskim programima obrazovanja uz individualizirani pristup. Za ostvarenje prava izravnog upisa. U sljedećoj tablici (Tablica 1) možete vidjeti koje su programe obrazovanja učenici s teškoćama u razvoju mogli upisivati u srednjim školama pojedinih županija u školskoj godini 2010. − rješenje. učenik obvezno prilaže: − mišljenje ureda državne uprave u županiji. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. ako je učenik osnovnu školu završio bez utvrđenoga primjerenog oblika obrazovanja..

hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk.skole. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www.iosgn.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb.t-com.htnet.hr BRODSKOPOSAVSKA ŽUPANIJA Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES Pomoćni bravar – TES OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar .ss-treca-vu.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole.hr POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Ratarnička 3.ss-obrtnicka-sb.skole.htnet.skole. Kumičića 55.t-com. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.skole.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Trg bana Josipa Jelačića 24.t-com.ss-sskranjcevica-vk.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Nazorova 9.hr STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR Domovinskog rata 58.TES Pomoćni cvjećar – TES 166 .t-com.t-com. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole.skole. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.hr e-mail: ss-slavonski-brod-504@skole.TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES ŠKOLA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA Ljudevita Gaja bb.Tablica 1: Programi i škole za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju ŽUPANIJA PROGRAM OBRAZOVANJA Pomoćni bravar .hr e-mail: ss-pozega-503@skole.t-com.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA Stanka Vraza 15. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 544 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA E.skola2@sb.t-com.skole.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole.skole.hr OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA Veliki kraj 42.hr POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA Genscherova 16.

učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama. Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora. obrazovanja i športa. učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. god. ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu. svibnja 2010. Učenički dom prima i učenike strane državljane uz suglasnost Ministarstva znanosti. a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obrazovanju i prema socijalnom statusu. Tekst koji slijedi preuzet je iz spomenute Odluke pa na sljedećim stranicama možete pronaći korisne informacije ukoliko će vam biti potreban smještaj u neki od učeničkih domova. zajedno s Natječajem za upis učenika u prve razrede srednjih škola. smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država. Učenički domovi Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove koju je 10. Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola. utvrđeni su uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj. donijelo Ministarstvo znanosti. Kako i kada se obavlja prijam učenika? Učenički dom svake godine u lipnju javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu. Koja su mjerila za prijam? Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta. seminara i tečajeva. 167 .9. obrazovanja i športa. Tko može koristiti učenički dom? Uslugama odgojnih aktivnosti. Sa svakim učenikom odnosno korisnikom programa i usluga. a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne raščlambe ponašanja i uspjeha svakoga učenika. Natječaj za upis učenika u učeničke domove objavljuje se svake godine u lipnju.

82/01. 107/07. − učenik koji je osvojio jedno od 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Pravo izravnoga prijama u učenički dom ostvaruju sljedeće kategorije učenika: a) djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. stavka 1. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine. stavka 1.)) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8.. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine. obrazovanja i športa. djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. 7. 58/93. 57/92. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. − učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova. 108/95. do 10. 92/05. navedenoga zakona... broj 174/04. Za ostvarivanje gore navedenih prava (a) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima ovlaštenih tijela i službi sukladno članku 109. Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom utvrđuje se na sljedeći način: − učenik dobiva broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom petnaest (15).. d) učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. 77/92. i 103/03. 168 . umrlih ili nestalih osoba pod okolnostima iz članka 6... i 8. 2. 137/09. − učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50% oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova. 2/07. navedenoga zakona.. što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. 65/09.). skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. 2/94. točke 8.. točke 5. ovoga zakona.1. b) djeca poginulih. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata... 76/94.. Za ostvarivanje gore navedenih prava (b) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. c) učenici kojima su oba roditelja preminula.. broj 33/92.. temeljem članka 56.

− učenik koji je osvojio jedno od 1. − učenik koji je u sedmom i osmom razredu osnovne škole imao ocjenu iz vladanja uzorno. o posebnim uvjetima prijama u dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva koji nisu utvrđeni Odlukom. Iznimno. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja vrsta i razina. odlučuje ravnatelj doma analognom primjenom ovih mjerila. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova.) ostvaruje dodatnih 10 bodova. potvrdom i sl. − učenik s posebnim socijalnim statusom (što dokazuje rješenjem. boduje mu se samo jedan rezultat. 169 . do 3 mjesta na županijskom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. − učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje dodatnih 5 bodova po broju braće i sestara. ostvaruje 5 dodatnih bodova.

20 učenica Tel. e-mail) Tel. 32000 Vukovar KONTAKT (tel. 30 učenika VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Dom učenika Vukovar ADRESA Kralja Zvonimira 1.: 031/202 234 Tel.t-com. smještajni kapacitet) Mješoviti.t-com. 40 učenika Đački dom Požega Učenički dom Srednje škole Pakrac Tel.: 032/424 809 KORISNICI (ženski/muški/mješoviti. 35 učenika Ženski.Slijedi tablični prikaz podataka o učeničkim domovima koji se nalaze u pojedinim županijama.hr Tel.: 034/271 056 e-mail: ss-pozega-507@skole.: 031/208 370 e-mail: ss-osijek-518@skole. 31000 Osijek Radićeva 6. 31000 Osijek Tel. 34000 Požega Bolnička 59.: 034/411 056 Mješoviti. e-mail) Tel.:031/201 850 Smještajni kapacitet: 50 korisnika.hr Mješoviti.fax.fax.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti. 31000 Osijek KONTAKT (tel. 34550 Pakrac KONTAKT (tel.: 031/203 870 e-mail: ugo-dom. osijek@os.fax. 31000 Osijek Gundulićeva 38. web. 31000 Osijek Lučki prilaz 4. web. 45 učenika Mješoviti.t-com. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Učenički dom Hrvatskog radiše Srednjoškolski đački dom Učenički dom Trgovačke škole Učenički dom Ugostiteljskoturističke škole Škola za osposobljavanje. 30 učenika 170 .. web.t-com. e-mail) Tel. obrazovanje i domski smještaj 'Vinko Bek' ADRESA Zagrebačka 2a. smještajni kapacitet) Mješoviti.: 031/211 107 e-mail: ss-osijek-519@skole... 21 učenik Vinkovačka 3. Dom je za slijepe i slabovidne učenike POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA ADRESA Ratarnička 2. smještajni kapacitet) Mješoviti.

studentima . Program je informativan. Kome je namijenjen Moj izbor? Moj izbor je namijenjen: . komora i sl. vještina i poželjnih osobina za obavljanje pojedinog zanimanja informacije o uvjetima rada i mogućnostima zapošljavanja popis korisnih kontakata (podaci obrazovnih institucija.nezaposlenima .učenicima osnovnih i srednjih škola .) 171 .10. jednostavan i zanimljiv raznim skupinama korisnika.ostalima koji žele saznati više o raznim zanimanjima i uvjetima obrazovanja i zapošljavanja u Republici Hrvatskoj Što vam nudi program Moj izbor? 1) Detaljan uvid u više od 300 opisa zanimanja koji sadrže: informacije o potrebnom obrazovanju opis poslova opis znanja. Računalni program profesionalnog usmjeravanja “Moj izbor” Što je to Moj izbor? Moj izbor je računalni program namijenjen svima onima koji razmišljaju o odabiru zanimanja ili daljnjeg obrazovanja.zaposlenima koji razmišljaju o promjeni zanimanja .

udruge.hzz. zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja uvjetovano je plaćanjem licence.hr Radnička cesta 1. Zagreb Tel. Više informacija o programu: www. Na temelju odgovora korisnika. ustanove za obrazovanje odraslih i sl.) Kako se prijaviti za korištenje programa Moj izbor? Ukoliko želite koristiti program Moj izbor u nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanja možete dogovoriti termin sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje.2) Prijedlog Vama najprimjerenijih zanimanja temeljem testiranja Interaktivni upitnik sadrži 116 pitanja vezanih za interese. 3) Dodatne informacije o obrazovanju i zapošljavanju u Republici Hrvatskoj Program Moj izbor nudi i mogućnost pohranjivanja i ispisivanja podataka o zanimanjima i rezultatima testiranja.hr 172 . program daje prijedlog liste zanimanja koja su sukladna iskazanim interesima. Gdje možete koristiti program Moj izbor? Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te u preko 80 institucija iz područja obrazovanja i zapošljavanja (osnovne i srednje škole. 01 612 6038 e-mail: hzz@hzz. Korištenje programa je u potpunosti besplatno! Informacije za institucije o mogućnostima nabavke programa: Korištenje programa u institucijama obrazovanja. U interpretaciji rezultata testiranja može Vam pomoći savjetnik za profesionalno usmjeravanje.: 01/01 612 6000 Faks: 01 612 6039.

48260 Križevci Crkvena 13. 31000 Osijek Alojzija Stepinca 5. 44320 Kutina Kneza Trpimira 2. 53000 Gospić Domobranska 19. 10000 Zagreb TELEFON 043/611-100 040/396-800 020/433-700 053/617-260 047/606-400 049/382-252 048/681-904 044/691-370 031/252-500 034/311-350 052/375-700 051/406-111 044/549-773 035/405-960 021/310-555 022/201-111 042/401-500 032/331-155 033/721-256 032/599-444 023/300-800 01/4699-999 173 . kralja Zvonimira 15. 47000 Karlovac K. 35000 Slavonski Brod Bihaćka 2/c. 42000 Varaždin Jurja Dalmatinca 27. 44000 Sisak Vukovarska 11. 40000 Čakovec Put Vladimira Nazora 5. 33000 Virovitica Vladimira Nazora 12. 32100 Vinkovci Antuna Mihanovića 40. 23000 Zadar Ul. 51000 Rijeka Kralja Tomislava 15. 34000 Požega Benediktinske opatije 3. 22000 Šibenik Baruna Trenka 56.Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje PODRUČNA SLUŽBA BJELOVAR ČAKOVEC DUBROVNIK GOSPIĆ KARLOVAC KRAPINA KRIŽEVCI KUTINA OSIJEK POŽEGA PULA RIJEKA SISAK SLAVONSKI BROD SPLIT ŠIBENIK VARAŽDIN VINKOVCI VIROVITICA VUKOVAR ZADAR ZAGREB ADRESA Andrije Kačića Miošića 5. 32000 Vukovar Kralja Stjepana Držislava bb. kralja Tomislava 20. 49000 Krapina Ul. 20000 Dubrovnik Budačka 1.Š. 21000 Split Matije Gupca 42 A. 52100 Pula Bulevar oslobođenja 14. Đalskoga 4. 43000 Bjelovar Bana Josipa Jelačića 1.

Bilješke 174 .

Bilješke 175 .

Bilješke 176 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful