Mogućnosti školovanja na području Brodsko-posavske županije Osječko-baranjske županije Požeško-slavonske županije Vukovarsko-srijemske županije

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

?
Područna služba Osijek Područna služba Požega Područna služba Slavonski Brod Područna služba Vinkovci Područna služba Vukovar

Listopad 2010. godine

IMPRESUM

Nakladnik: Hrvatski zavod za zapošljavanje Telefon: 00385 1 61 26 000 Telefaks: 00385 1 61 26 038 E-mail: hzz@hzz.hr Web stranica: www.hzz.hr Za nakladnika: Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Glavna urednica: Mirjana Zećirević Urednici: Anita Savić, Marijana Bolarić Škare Suradnici u pripremi i prikupljanju podataka: Koraljka Novak Lozina, Ivan Pinter, Slavica Ringel, Anita Blajer, Vladislav Vujčić Naslovnica: Marija Živocki, Osnovna škola „Bartol Kašić“, Vinkovci Lektura: Škola stranih jezika Smart, Zagreb Tisak i grafičko oblikovanje: Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek Naklada: 2.660 ISBN: 978-953-7688-10-3

2

... 21 31 67 .... .......... interese...... 3 ......... ... Prikupljanje informacija o zanimanjima U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? 3.......... Najtraženija zanimanja 4. 12 15 16 .SADRŽAJ 1........... 167 171 173 . Uvjeti upisa u srednju školu 7.... Popis škola i programa obrazovanja 8............................ sposobnosti i osobine ličnosti 2.. Opisi zanimanja i nastavni planovi Gimnazijski programi Umjetnički programi Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja Trogodišnji strukovni programi obrazovanja Dvogodišnji programi niže stručne spreme Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju 9. .... Upoznajte sebe: svoje vrijednosti...... . Računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ... ........ 5 7 .... Stipendije 5....... Učenički domovi 10... Kamo nakon osnovne škole? Vrste srednjih škola i obrazovnih programa O državnoj maturi 6. ....................

Međutim. Stoga je upravo sada trenutak da dobro razmislite o svojem budućem zanimanju. Potrebno je učiniti sve kako biste donijeli najbolju moguću odluku.Dragi učenici. iako svaki čovjek može obavljati različite poslove. Zanimanja se razlikuju po svojim karakteristikama i zahtjevima koji se postavljaju pred osobe koje ih obavljaju. razgovarati s roditeljima. Imajte na umu da u ovom važnom trenutku niste sami i da postoje osobe iz vaše obitelji i škole. kao i stručnjaci koji vam mogu pomoći na vašem putu do konačne odluke o budućem zanimanju. Rad ima značajno mjesto u životu svakog čovjeka . vrijeme odluke o izboru srednje škole je pred vama. Važno je razmisliti o sebi. Koje zanimanje odabrati? Za koju se školu odlučiti? Odgovori na ova pitanja nisu uvijek jednostavni.čini ga punopravnim članom društva u kojemu živi. omogućava mu egzistenciju i ispunjava ga zadovoljstvom. Radi se o jednoj od najznačajnijih odluka u vašem životu kojom ćete u velikoj mjeri odrediti svoj daljnji profesionalni put. prijateljima i stručnjacima te prikupiti što više informacija o svijetu zanimanja u koji uskoro ulazite. 4 . Donošenje odluke o izboru budućeg zanimanja je složen proces koji se sastoji od nekoliko važnih koraka s kojima ćete se upoznati kroz ovu informativnu brošuru. ipak postoje zanimanja koja će obavljati lakše i s mnogo više zadovoljstva. nastavnicima.

Za uspješno bavljenje nekim zanimanjem. Dakle. svako zanimanje postavlja određene zahtjeve pred osobu koja ga obavlja. vrlo rano se može zamijetiti dijete koje ima izrazito razvijene slušne 5 . Upoznajte sebe: svoje vrijednosti. To je garancija za kasnije uspješno bavljenje odabranim zanimanjem i zato upoznajte vlastite vrijednosti. Stoga je važno upoznati sebe. No. interesi su ono što nas doista zanima. Zato nije dovoljno samo imati interes i želju za obavljanjem određenog zanimanja. Sposobnosti određuju ono što osoba može učiniti i predstavljaju jedan od osnovnih čimbenika za uspješno obavljanje nekog zanimanja. sluh i vid) razvijaju se relativno rano u djetinjstvu te su gotovo potpuno razvijene kod djece u prvom razredu osnovne škole. ali u velikoj mjeri određuje i naše životne ciljeve. iskrenosti. Dakle. do jednostavnog odgovora nije uvijek lako doći. Interesi Interesom nazivamo trajniju usmjerenost pojedinca na neki sadržaj i aktivnost te spremnost da se tim sadržajem bavi. Ljudi se međusobno razlikuju po svojem sustavu vrijednosti. zahtjevi zanimanja moraju biti usklađeni sa sposobnostima i osobinama osobe koja to zanimanje obavlja. Vrijednosti ima mnogo pa govorimo o hrabrosti. dobro razmislite o svojim životnim vrijednostima i ciljevima i svakako vodite računa o njima pri donošenju odluke o budućem zanimanju. Vrijednosti Svaka osoba ima svoj vlastiti sustav vrijednosti. motoričke i intelektualne. Primjerice. njihova važnost se očituje u našim gledištima i ponašanjima. odanosti i sl. Međutim. dobro ili poželjno. materijalnoj dobiti. interese. snalažljivosti. Ima mnogo osoba koje su završile školu za zanimanja kojima se kasnije nikad u životu nisu bavile jer su ih njihovi interesi usmjerili u sasvim drugom smjeru. Međutim.1. Stoga. Sposobnosti se najčešće dijele u tri skupine: senzorne. ugledu. primjerice. interese. svoje vrijednosti. redoslijed ovih i sličnih vrijednosti nije isti kod svakog pojedinca. Upravo zato je mnogo bolje u ovom trenutku preispitati sebe i svoje interese te razmišljati o zanimanjima kojima biste se željeli baviti u životu. ali ima i onih koji su mijenjali svoje zanimanje tragajući za sadržajima i aktivnostima koji su bliski njihovim interesima. sposobnosti i osobine ličnosti Krenimo od pitanja: Što je primjereno i dobro zanimanje? Naizgled jednostavno pitanje koje traži isto tako jednostavan odgovor. Sposobnosti Svako zanimanje zahtijeva i određene sposobnosti od osobe koja ga obavlja. interese i sposobnosti. Senzorne sposobnosti (kao što su. a nekom drugom možda postati bogat i slavan. Iako često ni sami nismo svjesni vlastitog redoslijeda vrijednosti. ali i sposobnosti. izgubili su dragocjeno vrijeme na sadržaje i aktivnosti koji zapravo nisu predmet njihova interesa ili je pak obavljanje zanimanja koje nije u skladu s njihovim interesima izazivalo u njima otpor i nezadovoljstvo. čime smo zadovoljni i čime se želimo baviti. odnosno skup stavova ili uvjerenja o tome što je ispravno. Tako je nekom pojedincu važno posvetiti svoj život pomaganju bolesnim i nemoćnim ljudima.

sposobnosti i glazbeni talent, ali i dijete koje ima teškoće sluha. Senzorni nedostaci mogu predstavljati teškoću i tijekom školovanja, ali i uzrokovati kasniji neuspjeh uslijed nesklada između želja i stvarnih mogućnosti. Psihomotoričke sposobnosti su različiti oblici spretnosti, koordinacije i brzine izvođenja pokreta, tjelesne snage i sl. Za mnoga su zanimanja upravo ove sposobnosti izrazito važne. Tako npr. osobe sa smanjenom spretnošću ruku i prstiju ne mogu obavljati poslove urara ili preciznog finomehaničara i sl. Intelektualne sposobnosti čine vrlo složene mentalne funkcije koje se očituju u snalažljivosti, razumijevanju prostornih i mehaničkih odnosa, otkrivanju i shvaćanju zakonitosti i načela, rječitosti, razumijevanju govornih simbola, razumijevanju računskih radnji, u brzini i lakoći pamćenja i dr. Budući da svaki rad u većoj ili manjoj mjeri uključuje intelektualne sposobnosti, one su vrlo značajan element profesionalnog izbora i razvoja.

Osobine ličnosti
Razmislite o sebi i svom ponašanju. Možete li izdvojiti neke osobine? Recimo, druželjubivi ste i otvoreni ili stidljivi i zatvoreni u sebe, praktični ili maštoviti, fleksibilni ili ne, marljivi, uporni, samokritični… Navedene i mnoge druge osobine značajno utječu na način reagiranja ili ponašanja u različitim situacijama. Za svako su zanimanje poželjne neke osobine što ne znači da su te iste osobine jednako poželjne i važne u svim zanimanjima. Primjerice, za prodavače ili konobare je važno da u poslu budu komunikativni, druželjubivi, otvoreni, susretljivi jer svoje poslove uglavnom obavljaju u kontaktu s drugim ljudima, dok je primjerice za kemijske laborante važno da budu smireni, strpljivi, ustrajni i temeljiti u obavljanju svojih poslova. U odnosu na kuhare i konobare, navedene su osobine važnije za kemijskog laboranta zato što poslovi koje obavlja u laboratoriju (vidi opise zanimanja) nisu toliko usmjereni na komunikaciju s drugim ljudima, klijentima i sl. Dakle, važno je osobine koje imamo uskladiti s tipom posla koji obavljamo, jer za pojedina zanimanja nisu sve osobine dobrodošle. Primjerice, zamislite menadžera prodaje koji je po prirodi povučen, nekomunikativan, nesamostalan... Što mislite, može li takav menadžer biti uspješan? Razmislite koje osobine treba imati menadžer prodaje? Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa, sposobnosti i osobina ličnosti nije lagan zadatak, ali je neophodan u procesu donošenja tako važne odluke kao što je odabir zanimanja. Prilikom upoznavanja sebe, dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako interesiralo, koje ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima i nesretnima, što vam je predstavljalo poteškoće. Razmislite i o svojim željama i životnim ciljevima, odnosno što za vas znači baviti se nekim zanimanjem i biti pritom uspješan i zadovoljan. No, nemojte se oslanjati isključivo na svoja razmišljanja i procjene. Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste bliski te pokušajte saznati kako vas oni doživljavaju. Također, možete se obratiti za pomoć stručnim suradnicima u vašoj školi (psihologu, pedagogu), kao i stručnjacima za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji vam na temelju rezultata psiholoških testova i dijagnostičkog intervjua mogu pomoći da dobijete potpuniju sliku o sebi. 6

2. Prikupljanje informacija o zanimanjima
Pokušajte prikupiti što više informacija o različitim zanimanjima, o školama u kojima se možete školovati za pojedina zanimanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjeg obrazovanja. Jasno je da ne možete detaljno proučiti sva moguća zanimanja. Zato pokušajte napraviti odabir onih zanimanja koja vam se čine najprimjerenijima i najprivlačnijima s obzirom na vaše interese, vrijednosti, sposobnosti i osobine ličnosti. Sadržaj i uvjeti rada, potrebna znanja, vještine i osobine, ali i zapreke za obavljanje poslova (zdravstvene kontraindikacije) te potrebno obrazovanje i mogućnosti zapošljavanja ključne su značajke koje trebate saznati o zanimanjima koja su ušla u vaš uži izbor. Sadržaj i uvjeti rada se odnose na opis tipičnih poslova nekog zanimanja i uvjeta u kojima se oni obavljaju. Primjerice, radi li se individualno ili u grupi, uključuje li posao rad s ljudima, strojevima, podacima, gdje i kako se obavljaju radni zadaci, vidite li se u obavljanju tih zadataka, je li to u skladu s vašim interesima, bi li obavljanje tih zanimanja dovelo do ostvarenja nekog od vaših životnih ciljeva i dr. Potrebna znanja, vještine i osobine odnose se na zahtjeve koje pojedino zanimanje stavlja pred osobu koja to zanimanje obavlja. Primjerice, temeljno znanje autoelektričara je znanje o radu vozila kao cjeline te znanje o radu i funkciji pojedinačnih električnih i elektroničkih dijelova vozila. Autoelektričar mora imati znanja iz područja autoelektrike, primjerice poznavanje električnih agregata i sklopova, električnih instalacija na vozilima, kao i međusobnu povezanost električnih i mehaničkih sklopova i sl. Vrlo je važno da je osposobljen za upotrebu električnih i elektronskih shema, mjerne i posebne ispitne opreme. Često je dodatno osposobljen za određenu vrstu, odnosno tip vozila. Autoelektričar mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Nadalje, posao zahtijeva dobro razvijenu motoriku i preciznost u radu, spretnost ruku i prstiju te dobru koordinaciju pokreta. Važna je i spretnost pri uporabi alata i naprava u servisima, s naglaskom na pravilnu i sigurnu uporabu pri samostalnom radu. Dakle, vrlo detaljno proučite kakva znanja, vještine i osobine traže zanimanja koja su vam zanimljiva te sami, ili uz stručnu podršku, procijenite jeste li spremni za stjecanje potrebnih znanja i vještina i posjedujete li osobine za obavljanje tih zanimanja. Zapreke za obavljanje poslova određenog zanimanja nazivamo još i zdravstvenim kontraindikacijama za određeno zanimanje. Primjerice, neke od zapreka za rad u zanimanju „vozač motornog vozila“ su neraspoznavanje boja, epilepsija, oštećenja koštano-mišićnog sustava i sl. Važno je znati da je svaka škola dužna na svim dostupnim i vidljivim mjestima (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole) istaknuti one obrazovne programe za koje postoje zdravstvene kontraindikacije, kao i one programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno da se utvrdi zdravstvena sposobnost učenika kao obveza pri upisu u školu.

7

Nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za odabrani obrazovni program potvrđuje se liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koju je potrebno donijeti u školu prilikom upisa. S obzirom na to da za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije za koje ne postoji obveza da se medicinski utvrde prilikom upisa u školu, korisno je da se roditelj i učenik prije upisa u školu posavjetuju s školskim ili obiteljskim liječnikom ili liječnikom medicine rada. Ako se učenik upisuje u program za koji ima zdravstvene kontraindikacije ili ih je ustanovio, odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzimaju on i roditelj. Sljedeće što je potrebno saznati su informacije o mogućnostima obrazovanja za zanimanja koja se nalaze u vašem užem izboru. Stoga provjerite koje škole upisuju učenike za navedena zanimanja, pod kojim uvjetima, koji su nastavni predmeti zastupljeni i kakve su mogućnosti nastavka obrazovanja, odnosno mogućnosti zapošljavanja po završetku obrazovanja. Ispitivanje mogućnosti zapošljavanja izrazito je važan korak u procesu donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Gdje se možete zaposliti po završetku školovanja? Koja poduzeća u vašem okruženju zapošljavaju osobe određenih zanimanja? Činjenica je da se situacija na tržištu stalno mijenja pod utjecajem razvoja novih tehnologija pa neka zanimanja postaju manje zapošljiva, a u nekima se lakše zaposliti. Stoga je vrlo teško procijeniti što će se događati za nekoliko godina. Da biste dobili jasniju sliku o mogućnostima zapošljavanja u nekom zanimanju, zatražite pomoć stručnjaka za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

8

usmeno ili putem različitih letaka. Zavod vam može ponuditi i usluge informiranja i savjetovanja temeljene na načelu samopomoći i uporabi elektronske tehnologije. a provode ga savjetnici za profesionalno informiranje i obrazovanje. uvjetima upisa u pojedina zanimanja i dr. u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje moguće je koristiti računalni program profesionalnog usmjeravanja – Moj izbor. Informiranje se provodi individualno i grupno. u Odsjecima za profesionalno usmjeravanje u kojima rade savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje. Također. kao i u nekim osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske. detaljne opise zanimanja s podacima o uvjetima rada. što vam može pomoći da bolje spoznate svoje mogućnosti i sagledate najprimjerenije izbore zanimanja. Pored informacija o mogućnostima obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Na temelju popunjenog interaktivnog upitnika interesa. Profesionalno usmjeravanje provodi se u 22 područne službe i 95 ispostava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. moguće je dobiti informacije o značajkama pojedinih zanimanja. potrebnim znanjima. psiholozi i ostali stručnjaci srodnih profesija. kao i mogućim drugim izvorima informacija (adresama. kao i o njihovoj zapošljivosti. vrijednosti i sposobnosti i promisliti koliko je određeno zanimanje sukladno vašim karakteristikama. Informacije o mogućnostima i uvjetima obrazovanja. mogu vam u velikoj mjeri pomoći pri donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja. Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Kako je već navedeno. ako unatoč svemu tome i nadalje imate nedoumica koje zanimanje izabrati ili želite dodatno provjeriti koliko je dobra odluka koju ste već donijeli. vještinama i poželjnim osobinama. kao i obilježjima zanimanja. također. mogućnostima zapošljavanja. a po potrebi i liječnički pregled specijaliste medicine rada. studenata te. 9 .. Ovaj program sadrži opise više od 300 zanimanja koji uključuju aktualne informacije o mogućnostima obrazovanja za određeno zanimanje. Najčešće su to pedagozi. zdravstvenim kontraindikacijama. moguće je dobiti prijedloge vama najprimjerenijih zanimanja. telefonima. srednje škole. Pored toga. To je vrijedna informacija pri odabiru zanimanja s obzirom da mogućnosti zapošljavanja određenog zanimanja nisu podjednake u svim područjima Republike Hrvatske. u Zavodu za zapošljavanje možete zatražiti pomoć stručnjaka za profesionalno savjetovanje. priručnika i brošura. Profesionalno savjetovanje uključuje psihologijsko testiranje i savjetodavni intervju. No. mrežnim stranicama).U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne škole. od velikog je značaja i učiniti samoprocjenu interesa. pruža stručnu pomoć i drugim osobama koje razmišljaju o izboru nekog oblika obrazovanja i/ili zapošljavanja.

nakon što je dobio sve važne informacije o sebi. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. Stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje može. obratite se nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. u dogovoru sa svojim roditeljima samostalno donosi odluku o izboru zanimanja.učenici koji imaju rješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb.hzz. • Poželjno je da s učenikom na savjetovanje dođe jedan od roditelja s kojim će se u razgovoru također prikupiti potrebne informacije o učeniku te će biti informiran o rezultatima testiranja učenika i mogućnostima u izboru škole i zanimanja. ali i ne mora rezultirati pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za 10 .hr Ako učenik ima većih zdravstvenih teškoća koje bi mu mogle suziti izbor zanimanja.učenici koji su nastavu u osnovnoj školi pohađali temeljem rješenja o izmijenjenom obliku školovanja (prilagođeni program ili redovni program uz individualizirani pristup odnosno posebni program). Postupak profesionalnog savjetovanja svakako se preporuča za sljedeće kategorije učenika: . a određene informacije možete naći i na mrežnoj stranici Zavoda: www.učenici koji imaju izrazite teškoće u učenju Za ove učenike stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje obvezno rezultira pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. liječnik medicine rada obavlja uvid u medicinsku dokumentaciju i obavlja zdravstveni pregled učenika s ciljem da se utvrdi koja su zanimanja učeniku s medicinskog stajališta primjerena ili neprimjerena.Želite li. mogućnostima zapošljavanja i daljnjeg profesionalnog usavršavanja te informacije od liječnika o svom zdravstvenom stanju i mogućim ograničenjima u izboru zanimanja. bilo bi poželjno da uz konzultaciju sa školskim ili obiteljskim liječnikom obavi kompletnu obradu od strane članova stručnog tima za profesionalno usmjeravanje. obrazovanja i športa. Mišljenje također sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložena zanimanja. školskih ocjena i eksplorativnog intervjua tijekom kojeg prikuplja važne informacije o učeniku. o mogućnostima upisa i realizaciji svojih želja. Intervju je savjetodavan jer učenik. . dakle. . Tim za profesionalno usmjeravanje čine stručnjaci koji svaki iz svog područja savjetuju učenika na temelju provedenog stručnog postupka: • psiholog – stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje – savjetuje učenika na temelju psihologijskog testiranja. Mišljenje sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložene programe obrazovanja. podrobnije informacije i savjet o svijetu zanimanja i rada.

Hrvatski zavod za zapošljavanje snosio je troškove liječničkog pregleda za sljedeća deficitarna zanimanja: Područna služba Osijek: konobar. krovopokrivač Područna služba Vinkovci: armirač. tesar. tesar Područna služba Požega: dimnjačar. Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o liječničkom pregledu. Popis deficitarnih zanimanja svaka područna služba Zavoda dostavlja svim osnovnim školama u svojoj županiji. „deficitarna zanimanja“). keramičar. god. vozač. tesar. soboslikar i ličilac. obrazovanja i športa VAŽNO! Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i informiranja učenika provode se u područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. a ponekad je moguće telefonski kontaktirati vama najbližu područnu službu i izravno dogovoriti aktivnosti i termin. pekar. mesar. a tražena su na tržištu rada (tzv. pekar. dimnjačar. kuhar. monter suhe gradnje Područna služba Vukovar: konobar. Stoga vam savjetujemo da se za detaljnije informacije obratite stručnom suradniku u svojoj osnovnoj školi ili telefonski provjerite u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u vama najbližoj područnoj službi Zavoda. plinoinstalater 11 . pekar Područna služba Slavonski Brod: zidar. mogu ostvariti pravo na besplatni liječnički pregled medicine rada. zidar. no svaka područna služba zbog svojih specifičnosti na drugačiji način organizira prijam učenika. 2010. stolar. Dakle. zidar. Ponekad se sve aktivnosti organiziraju isključivo preko stručne službe osnovne škole. stoga provjerite u vašoj osnovnoj školi ili područnoj službi Zavoda koji su to programi obrazovanja/ zanimanja određena kao deficitarna za školsku godinu kada ćete vi upisivati srednju školu. zidar. Za upis u srednju školu šk. Također. Važno je znati kako popis deficitarnih zanimanja nije svake godine isti. tesar. limar. pekar./11.izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. svi učenici osmog razreda koji žele nastaviti školovanje u nekom od školskih programa/zanimanja koja je Zavod odredio kao „deficitarna“. odnosno u dogovoru sa Zavodom škola upućuje učenike u područnu službu prema točno određenim terminima. slastičar. Prije pregleda javite se u vama najbližu Područnu službu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. keramičar-polagač. zavarivač. bravar. važno je znati da Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine snosi troškove liječničkih pregleda potrebnih za upis učenika u zanimanja u koja se upisuje nedovoljan broj učenika. Pregled se obavlja u domovima zdravlja. odnosno zdravstvenim ustanovama s kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopio ugovor.

3. Najtraženija zanimanja
Na sljedećim stranicama u tablicama možete vidjeti koja su bila najtraženija zanimanja u pojedinim županijama u 2009. godini. To su ona zanimanja za koja je najveći broj poslodavaca prijavio Zavodu potrebu za zapošljavanjem radnika. Važno je znati da se svake godine u vrijeme ljetne sezone u pojedinim županijama povećavaju potrebe za radnicima u ugostiteljskoj djelatnosti kao što su primjerice kuhari, konobari, recepcioneri i dr. Podaci koje navodimo neka vam stoga posluže samo kao okvirna informacija jer se svake godine mijenjaju. Kako biste dobili točnije i potpunije informacije o najtraženijim zanimanjima i zapošljavanju, posjetite naše mrežne stranice www.hzz.hr i kontaktirajte najbližu područnu službu Zavoda.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE zavarivač medicinska sestra konobar komunalni redar prodavač bravar zidar monter građevinskih skela monter cjevovoda armirač BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 186 151 87 80 69 55 46 40 35 32

12

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač konobar medicinska sestra zidar službenik za informacije kuhar tesar rukovatelj/prerada voća i povrća čuvar bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 423 336 209 175 122 117 102 83 79 72

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač trgovački demonstrator i prodavač medicinska sestra konobar fizioterapeut zidar rukovatelj/obrada drva i spajanje rubova rukovatelj/drvotokarski stroj administrativni službenik vozač teretnog vozila BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 279 122 87 78 29 27 20 20 15 13

13

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE konobar prodavač rukovatelj/šivaći stroj za obuću zidar medicinska sestra tesar rukovatelj/posebni stroj/šivanje odjeće izrađivač gornjišta obuće administrativni službenik bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 176 156 105 93 69 65 63 35 34 34

14

općine.lipik.hr) − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www. razred srednje škole) OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www.hr) − objava natječaja: gradski dnevni tisak i web stranica Grada (www. županije. poslodavci i dr. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Nova Gradiška Učenici srednje škole koji se školuju izvan Grada Nova Gradiška u RH OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: početkom šk.obz. obrtničke komore.obz. tisak i druge relevantne izvore gdje ćete moći više saznati o uvjetima natječaja za određenu stipendiju.hr) Grad Osijek POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Lipik Redoviti učenici srednjih škola OSTALE INFORMACIJE − .hr) te na oglasnoj ploči u zgradi Gradskog poglavarstva OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Daroviti učenici Osječko-baranjska županija Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja Daroviti učenici (3. Stipendije Svake školske godine gradovi.4. god. dodjeljuju učenicima stipendije za nastavak školovanja u srednjim školama.novagradiska. i 4. U ovom poglavlju donosimo informacije o stipendijama koje su dodijeljene učenicima za upis u srednju školu u šk. Navedeni podaci su također promjenjivi stoga je važno pratiti mrežne stranice navedenih (ali i drugih) institucija/poslodavaca./2011.hr) 15 . 2010. na web stranici Grada Nova Gradiška (www.osijek.objava natječaja početkom školske godine na web stranicama Grada (www. god.

već prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Dijele se na opće. Ispite državne mature učenici polažu ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Što trebate pribaviti da biste se prijavili na Zavod? − radnu knjižicu − osobnu iskaznicu − izvornik svjedodžbe 8. Srednje glazbene. uključuje i provjeru sposobnosti.5. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu. Srednje obrazovanje učenika u umjetničkim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Vrste srednjih škola i obrazovnih programa Prije nego što počnete razmišljati u koju srednju školu ćete se upisati. prijaviti izravno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u mjestu svojeg prebivališta. srednje baletne i škole za ritmiku i ples upisuju se. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija.Područnoj službi u mjestu prebivališta i kao privremeno nezaposleni radnik ostvariti sljedeća prava: − pravo na posredovanje pri zapošljavanju − pravo na profesionalno usmjeravanje − ostala prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenosti. u roku od 90 dana nakon završetka školske godine. Ukoliko ste odlučili ne nastaviti školovanje. Postupak za upis u takve škole. Kamo nakon osnovne škole? Nakon završene osnovne škole možete donijeti jednu od ovih odluka: − nastaviti školovanje ili − ne nastaviti školovanje i uključiti se u svijet rada. a napunili ste 15 godina. odnosno darovitosti za određeno područje. prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke. važno je da ste upoznati s vrstama srednjih škola koje postoje u Republici Hrvatskoj. Pri tome imajte na umu da je sa završenom osnovnom školom teško naći posao. Gimnazijski programi vas ne osposobljavaju ni za koje konkretno zanimanje. učenici polažu državnu maturu. plesa. UMJETNIČKE ŠKOLE su četverogodišnje škole i nude obrazovne programe za učenike koji se odlikuju specifičnim sposobnostima u području glazbe. VAŽNO: Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trebate se. odnosno vrste srednjih škola: GIMNAZIJE su četverogodišnje općeobrazovne škole. u pravilu. nakon završene osnovne glazbene ili plesne škole. jezične. 16 . Sljedeća shema prikazuje naš srednjoškolski sustav. Nakon završenog školovanja u gimnaziji. klasične. možete se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje . likovne umjetnosti i dizajna. razreda. uz školske ocjene.

odnosno tri i pol godine. poljoprivredne i sl. odnosno nastavka obrazovanja na studiju.STRUKOVNE ŠKOLE dijele se na tehničke i njima po trajanju srodne škole (zdravstvene. Strukovni predmeti i praktična nastava ovise o vrsti škole tj. sve strukovne programe dijelimo na petogodišnje. odnosno pet godina te na industrijske i obrtničke škole istih struka. o zanimanju. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim četverogodišnjim programima obrazovanja završava izradom i obranom 17 . U tehničkim i srodnim četverogodišnjim školama programi obrazovanja traju četiri godine (izuzetak je program obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara koji traje pet godina) i pripremaju učenike za rad. Zadaća ovih strukovnih škola jest osigurati vam dobro opće i stručno obrazovanje iz određenog područja kako bi vas osposobili za obavljanje poslova određenog (prvog) zanimanja. trgovačke. dvogodišnje i jednogodišnje strukovne programe. U ovim školama se uče općeobrazovni predmeti i posebni strukovni sadržaji za pojedina strukovna područja te se pohađa praktična nastava.). koje traju četiri. gospodarske. U strukovno obrazovanje ubraja se i obrazovanje za jednostavna zanimanja u trajanju od jedne do dvije godine kojima se stječe niža stručna sprema. trogodišnje. u kojima programi koje traju tri. troipolgodišnje. četverogodišnje. Prema trajanju obrazovanja.

završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici polažu ispite državne mature samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Trogodišnji programi obrazovanja pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu pa postoje programi za zanimanja u industriji i gospodarstvu (tzv. industrijska zanimanja) i programi za zanimanja u obrtništvu (tzv. obrtnička zanimanja). Osnovna zadaća industrijskih i srodnih programa je pripremiti učenike za rad u određenom zanimanju te im omogućiti brzo uključivanje u tržište rada. Teorijska i praktična nastava izvodi se u školskim učionicama, školskim radionicama i industrijskim pogonima. Na kraju školovanja učenici polažu završni ispit i stječu srednju stručnu spremu i određeno zanimanje. Važno je naglasiti da se u obrtničkim programima obrazovanje odvija po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) pri čemu je teorijska nastava odvojena od praktičnog rada i praktične nastave. Za upis u ove škole potrebno je sklopiti ugovor o naukovanju. Ugovor se sklapa s obrtnikom koji za to ima odobrenje Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore. Općeobrazovni i strukovno-teorijski dio programa izvodi se u školi, a praktični dio naukovanja u obrtničkoj radionici. Na kraju naukovanja naučnici polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje, a uz to mogu polagati i završni ispit ako su savladali općeobrazovne predmete. Naučnici koji polože završni ispit, stječu srednju stručnu spremu. Nastavak obrazovanja moguć je u tehničkim školama ili u stjecanju majstorskih zvanja i to nakon dvije godine radnog iskustva u zanimanju. Kako je već spomenuto, obrazovni programi u obrtništvu traju tri godine osim za zanimanje kozmetičara, koje može trajati i tri i četiri godine.

18

Jednogodišnji i dvogodišnji programi obrazovanja odnose se na obrazovanje za manje složena zanimanja uglavnom u industriji. Za obavljanje poslova i radnih zadaća u takvim zanimanjima bitne su vještine, a manje su potrebna teorijska znanja. Po završetku školovanja polaže se završni ispit i stječe niža stručna sprema. Tada je moguće zaposliti se ili nastaviti školovanje za stjecanje srednje stručne spreme. Sljedeća shema prikazuje srednje škole po vrstama programa, duljini trajanja, načinu završetka obrazovanja te mogućnost zapošljavanja ili nastavka daljnjeg školovanja:

19

O državnoj maturi
Što je državna matura? Državna matura je skup ispita koje obvezno polažu učenici gimnazija na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju. Tko polaže državnu maturu? Ispite državne mature polažu: • učenici gimnazijskih programa obrazovanja koji s polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje; • učenici strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i koji svoje srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini.

Tko provodi državnu maturu? Ispite državne mature u suradnji sa školom organizira i provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). NCVVO izrađuje ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja školama ispitne materijale. Centar u elektroničkom obliku vodi i Središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, podaci o predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te će izdavati svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08).

Kada i kako se polaže državna matura? Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A - višoj i B osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i broj izbornih predmeta prema želji. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08). 20

u sklopu planiranog broja upisnih mjesta. razred? Za upis učenika u 1. razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani. Što se sve vrednuje i boduje za upis u 1. razred redovitog obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju: − uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u 7. razredu osnovne škole iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama programa. razred srednje škole? Svakom se učeniku za upis utvrđuju bodovi temeljem ukupnog zbroja ocjena iz 7. − uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja.6. i 8. − uspjeh u programima obrazovanja s povećanim opsegom. razredu osnovne škole. sposobnosti i darovitost u pojedinim vrstama obrazovanja. 2011. S obzirom da se elementi i kriteriji za upis u srednje škole u šk. − uspjeh u prethodnom obrazovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. Kako se izračunavaju bodovi za upis u 1. u dnevnom tisku. god./2011. u nekim dijelovima mogu izmijeniti. biti objavljena u cijelosti. i 8. 2010. koju je u ožujku 2010. Uvjeti upisa u srednju školu U ovome poglavlju donosimo najvažnije dijelove Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk.hr) na kojoj će Odluka. − sklonosti. godine donijelo Ministarstvo znanosti. Tko se upisuje u srednju školu? U 1. i 8. obrazovanja i športa./2012. Popis nastavnih predmeta koji se boduju (Popis predmeta i elemenata posebno značajnih za upis) možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva (Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole) ili u natječaju za upis koji se objavljuje svake godine u lipnju.mzos. god. vještinama i sposobnostima. 21 . − ocjena iz vladanja u 7. savjetujemo vam da pratite mrežnu stranicu Ministarstva (www. razreda osnovne škole i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta posebno koji su važni za upis u određeni obrazovni program. Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije. kao i svake godine.

biologija. međužupanijskim i županijskim natjecanjima učenika u znanju. RAZREDU 5 5 5 4 5 5 29 Opći uspjeh UKUPNO BODOVA + dodatni bodovi 1 27 + 29 = 56 bodova Koji su još kriteriji za upis u neke vrste škola i programa? Sposobnosti kandidata za pojedine vrste programa obrazovanja i zanimanja vrednuju se: − na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti i darovitosti. 1 Za upis u opću ili jezičnu gimnaziju škola može umjesto zemljopisa odrediti bodovanje jednog od sljedećih predmeta: fizika. vještinama i sposobnostima koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje. − na osnovi rezultata natjecanja školskih športskih društava. Hrvatskog paraolimpijskog odbora. − na osnovi iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih. Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? Na bodove dobivene ocjenama iz predmeta posebno važnih za upis dodaju se i bodovi stečeni temeljem rezultata postignutih na državnim. vještinama i sposobnostima te na osnovi posebnih i iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. − na osnovi kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora. kemija.Tablica 1: Primjer izračunavanja bodova za upis u opću ili jezičnu gimnaziju PREDMETI KOJI SE BODUJU Hrvatski jezik Matematika Strani jezik Povijest Zemljopis 1 OCJENA U 7. − na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. RAZREDU 4 5 5 4 4 5 27 OCJENA U 8. 22 .

Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma i sl.1.natjecanja u okviru Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje (Tablica 2). b) Dodatni bodovi . 23 . Vrednovanje rezultata natjecanja a) Izravni upis Učenici koji su na državnom natjecanju iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama.) za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja. boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja. drugo ili treće mjesto upisuju se izravno. u pojedinačnoj konkurenciji osvojili prvo. iz bilo kojeg od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis.

drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 6 do 10 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili četvrto i peto mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili šesto i sedmo mjesto Plasman sa županijskog na državno ili međudržavno natjecanje Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili prvo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili drugo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili treće mjesto Prvo mjesto na središnjem državnom natjecanju Br. 24 . drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 3 do 6 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. Navedeni dodatni bodovi vrednuju se pri upisu u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše.Tablica 2: Pregled broja bodova za rezultate na natjecanjima Vrste natjecanja Opis Prvo. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine do 3 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti.športska natjecanja Učenicima se vrednuju rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. obrazovanja i športa (Tablica 3). dodatnih bodova 3 2 1 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 Državna ili međunarodna natjecanja Županijska natjecanja Natjecanja iz likovne kulture -LIK Drugo mjesto na središnjem državnom natjecanju Treće mjesto na središnjem državnom natjecanju Najbolji likovni rad na županijskoj izložbi Pojedinačno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO LIDRANO Skupno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO c) Dodatni bodovi .

kategorije vrhunskom športašu III. dodatnih bodova 2 2 4 Pravo za dodatne bodove učenik dokazuje razrednim svjedodžbama navedenih škola. odnosno jedan od klasičnih jezika (Tablica 4.Tablica 3: Pregled broja bodova za rezultate na športskim natjecanjima Vrste natjecanja Opis Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili treće mjesto vrhunskom športašu I. Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog obrazovanja Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici koji su završili glazbenu ili plesnu školu ili su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili dva ili više stranih jezika. kategorije i darovitom športašu V.). uključujući i klasične jezike za upis u jezičnu i klasičnu gimnaziju Učenici koji su u u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika za upis u klasičnu gimnaziju Br. 2. dodatnih bodova 4 3 2 5 4 3 2 1 Natjecanja školskih športskih društava vrsnom športašu IV. 25 . kategorije Br. kategorije Učenici koji su kao pojedinci ili članovi ekipe sudjelovali na državnom ili međunarodnom natjecanju Pravo na dodatne bodove dokazuje se odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja. Tablica 4: Pregled broja bodova za ostale iznimne rezultate iz prethodnog obrazovanja Program Glazbena ili plesna škola Učenje dva ili više stranih jezika Klasični jezici Opis Učenici koji su istodobno završili osnovnu školu i najmanje četiri razreda glazbene ili plesne škole koja ima odobrenje za rad Učenici koji su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili dva ili više stranih jezika. Učenicima se vrednuje samo jedan (najpovoljniji) iznimni rezultat. kategorije Učenici koji su temeljem postignutih športskih rezultata ostvarili status kategoriziranog športaša vrhunskom športašu II. ili VI.

i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. 76/94. 7.. 2/94. Za ostvarivanje prava na izravni upis. 2. 82/01 i 103/03.). umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6. 108/95. osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti. navedenog zakona. zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Izravni upis u srednje škole pod uvjetom da prijeđu bodovni prag koji je škola objavila u natječaju za upis. 57/92. imaju: − djeca osoba poginulih. te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet2. − djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. 26 .Kako se vrednuju rezultati učenja u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja? 1. 77/92. br.. Upis učenika hrvatskih državljana koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu Pravo na izravni upis u srednju školu. imaju: − učenici koji su se najmanje dvije od posljednje četiri godine obrazovali u inozemstvu zbog toga što su njihovi roditelji radili u hrvatskim diplomatskim i drugim državnim predstavništvima u inozemstvu. 33/92. bez bodovanja uspjeha u osnovnoj školi. skupine sa 100% oštećenja organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6. − djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine. učenici uz prijavnicu za upis prilažu i dokaze o boravku i razlozima boravka u inozemstvu te trajanju obrazovanja u inozemstvu (svjedodžbe. izjavu i sl. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. − djeca smrtno stradalih. 7. 58/93. − djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. Za ostvarivanje navedenih prava učenik je uz prijavnicu za upis dužan priložiti odgovarajuća rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela. 2 Pravo izravnog upisa pod gore navedenim uvjetima ne mogu ostvariti osobe navedene u članku 9. − ostali učenici povratnici koji su se obrazovali u inozemstvu najmanje četiri od šest posljednjih razreda ili posljednja tri razreda osnovne škole.). i 8. navedenog zakona.

odnosno obitelji u stanju socijalno zaštitne potrebe i sl. − mišljenje liječnika koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. i to do 10% od broja bodova od najniže rangiranog na ljestvici poretka učenika. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole po preporuci liječnika obiteljske medicine ili liječnika određene specijalnosti. a kojima su zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i dulje liječenje utjecale na školski uspjeh. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole.). županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. 4. Za ostvarivanje ovih prava. 27 . samohranog roditelja. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja.3. kulturu i šport Grada Zagreba. Učenici s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova. obranu i skrb o braniteljima i dragovoljcima iz Domovinskog rata. socijalnoj skrbi. liječničku potvrdu o težoj bolesti ili posttraumatskom stresu roditelja. a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije. Upis učenika sa zdravstvenim teškoćama Učenici s težim i osobito teškim zdravstvenim teškoćama su učenici koji su osnovnu školu završili po redovitom nastavnom programu. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. obrazovanja i športa. Za ostvarivanje navedenih prava učenici su dužni uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće potvrde ili druge dokumente (potvrdu o statusu branitelja. potvrdu o smrti roditelja. obrazovanja i športa. a koji su ostvarili pravo na upis u određeni program obrazovanja. potvrdu o korištenju socijalne pomoći) izdane od ovlaštenih službi u zdravstvu. rješava Ministarstvo znanosti. rješava Ministarstvo znanosti. učenici prilažu i: − rješenje. uz ostale upisne dokumente. kulturu i šport Grada Zagreba. Učenici s osobito teškim zdravstvenim oštećenjima mogu se upisati izravno. uz nezaposlena oba roditelja. Ista prava upisa imaju i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima (uz roditelja s posttraumatskim stresom ili teškom bolešću. za zapošljavanje. Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima Učenici koji žive u uvjetima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati ukoliko imaju do 10% manje bodova od broja bodova najniže rangiranog kandidata na ljestvici poretka učenika koji su ostvarili pravo upisa u taj program obrazovanja.

sposobnostima i darovitosti. a žive u uvjetima koji su mogli utjecati na njihov uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati u srednju školu ako imaju do 10% manje bodova od broja bodova koje je škola utvrdila kao uvjet za upis u određeni program obrazovanja te ukoliko zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet. škola utvrđuje ljestvicu poretka kandidata za upis i objavljuje je na školskoj oglasnoj ploči. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. trgovina i poslovna administracija. Za korištenje ovog prava. 36 bodova za upis u program obrazovanja za zanimanje medicinska sestra opće njege.službe nadležne za obrazovanje. uz suglasnost ureda državne uprave u županiji . kulturu i šport u Gradu Zagrebu. Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri i pol i tri godine i programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis. za upis u srednju školu učenici uz prijavnicu prilažu: − preporuku Vijeća romske nacionalne manjine. odnosno registrirane romske udruge. rješava Ministarstvo znanosti. uz ostale upisne dokumente. kulturu i šport Grada Zagreba. Škole na području od posebne državne skrbi. obrazovanja i športa. 28 . Sve škole koje izvode programe obrazovanja u četverogodišnjem trajanju će. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. Utvrđeni broj bodova obvezno se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka. Koliki je broj bodova potreban za upis u srednju školu? Na osnovi ukupnog broja bodova koji je stekao svaki učenik po svim osnovama vrednovanja (uspjehu u prethodnom obrazovanju. 40 bodova za upis u srednje škole koje provode programe obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija. na otocima i škole s nastavom na jezicima nacionalnih manjina. − mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najviše tri primjerena programa obrazovanja. u otežanim okolnostima obrazovanja). uspjehu u natjecanjima i u znatno povećanim programima izobrazbe. Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome Učenici koji su pripadnici romske nacionalne manjine. sklonostima. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. − preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb. 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje programe obrazovanja. odrediti broj bodova potrebnih za upis. gore navedeni broj bodova mogu umanjiti za najviše pet bodova.5. a koji ne može biti manji od: − − − − 46 bodova za upis u gimnazije.

pravila i postupci za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. Uz zajednička mjerila. za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. NN.Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja? Izbor i upis učenika u u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/ zanimanja koji nisu obrazovni programi za vezane obrte temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. Izbor kandidata za upis temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. a što se obvezno objavljuje u natječaju za upis. Razredbeni postupak može se obaviti i prije zaključivanja ugovora o naukovanju ako se se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola. praćenju. škola utvrđuje ugovorom o provedbi praktične nastave koji zaključuje s poslodavcem kod kojeg se praktična nastava izvodi (Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama.). br. − na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju. 18/08. 29 . 69/04. upisani učenici sklapaju ugovor s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN. br. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. i 19/10. područna obrtnička komora će zajedno sa školom provesti razredbeni postupak. Ljestvica poretka kandidata za upis utvrđuje se tako da se izravno upisuju učenici koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom.). Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za vezane obrte? Elementi. obvezama.). br. Ako je broj učenika sa sklopljenim ugovorom o naukovanju veći od broja upisnih mjesta u školi. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. Razredbeni postupak se provodi prema utvrđenim zajedničkim i posebnim mjerilima i postupcima za upis u srednje strukovne škole utvrđenim Odlukom o elementima i kriterijima za upis kandidata u srednje škole. Uvjete i način ostvarenja programa praktične nastave koja se organizira i izvodi izvan školskih radionica. Nakon tako provedenoga razredbenog postupka. 140/09. NN.

a o zaključenim ugovorima uspostavlja i vodi evidenciju. 102/98. i 79/07.. razreda osnovne škole. Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na uvid: − ovjerenu presliku svjedodžbe 8. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta. br. Za ove kandidate srednja škola je.. Kada je broj naučničkih mjesta u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi za pojedine obrazovne programe za vezane obrte znatno veći od planiranog broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi. Obveza je da se popisi slobodnih naučničkih mjesta istaknu na oglasnim pločama područnih komora i udruženja obrtnika te na oglasnim pločama škola. dužna osigurati radna mjesta za praktični dio naukovanja u radionicama škole. U ugovaranju naukovanja sudjeluje i škola na način da ovjerava ugovor. Zakona o obrtu (NN. nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore. područna obrtnička komora će uskladiti broj mjesta u odgovarajućem strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim će obrtima ili pravnim osobama za planiranu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju. 90/96. i 46. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju ili skrbniku). uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore. Pravo na upis u obrazovne programe za vezane obrte imaju i kandidati koji.. a sukladno broju slobodnih licenciranih mjesta. Prednost pri upisu u programe obrazovanja za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu obrta kojim se bave ako ispunjavaju ostale upisne uvjete koje utvrđuje škola. − liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada.. preporučuje se licenciranom obrtu ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh. 49/03 – pročišćeni tekst i 68/07. 30 .) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore o čemu evidenciju vodi Hrvatska obrtnička komora. 77/93. 71/01. 64/01.Područne obrtničke komore dužne su dostaviti obrtničkim školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih naučničkih radnih mjesta po zanimanjima. zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta. Ugovor o naukovanju sklapa se s licenciranim obrtom ili pravnom osobom u skladu s člankom 40. obrtniku (pravnoj osobi). Licencirani obrt ili pravna osoba može sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori. Radi odabira naučnika licencirani obrt ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika. školi i područnoj obrtničkoj komori.

7. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura. matematika. fizika. razredu opći uspjeh u VII. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Bravar – JMO Automehaničar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Instalater sustava vode. matematika./2011. matematika. i VIII. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. plina. strani jezik.TES TRAJANJE 3. biologija hrvatski jezik. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Gimnazija Nova Gradiška Trg Kralja Tomislava 9. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.skola2@sb. matematika.gimnazijang. matematika. biologija hrvatski jezik. Popis škola i programa obrazovanja Na sljedećim stranicama moći ćete vidjeti koje su obrazovne programe učenici mogli upisivati u srednjim školama u školskoj godini 2010. na području pojedinih županija. zemljopis opći uspjeh u VII. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. i VIII. strani jezik. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 31 .hr e-mail: industrijsko-obrtnicka.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 14 14 14 14 14 14 28 28 14 14 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika.t-com. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www. grijanja i hlađenja (eksperimentalni program) Prodavač Monter strojeva i konstrukcije Pomoćni kuhar Pomoćni bravar – TES Pomoćni kuhar i slastičar . 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 427 http://www. prag 46 Industrijsko-obrtnička škola Ljudevita Gaja bb. povijest.iosng. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.t-com. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-nova-gradiska-501@skole.

zemljopis hrvatski jezik. prag 40 Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Ivana Cankara 76.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Šumarski tehničar Ekološki tehničar Agroturistički tehničar Cvjećar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Kemijski laborant TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija. biologija. matematika. prag 40 Bod. biologija POSEBNI UVJETI Bod. matematika. fizika. fizika. prag 36 32 . prag 40 Bod.t-com.Elektrotehnička škola Ljudevita Gaja bb. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. strani jezik. fizika. prag 36 Bod.tel.skole.hr e-mail: srednja-skola-mar@sb. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/255 657 http://ss-mareljkovica-sb. strani jezik. strani jezik. matematika. strani jezik. biologija. strani jezik. matematika. povijest. matematika. prag 36 Bod. kemija. prag 36 Bod. matematika. zemljopis hrvatski jezik. fizika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za elektroniku Tehničar za računalstvo Komercijalist TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 14 14 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. kemija. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.biologija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/362 145 http://ss-elektrotehnicka-ngradiska. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. kemija . biologija. kemija. fizika.biologija. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-nova-gradiska-503@skole. prag 36 Bod. biologija hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.

matematika. povijest. matematika. biologija hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/446 252 http://www. fizika. prag 48 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Kuhar – JMO Konobar – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Zidar – JMO Stolar – JMO Tapetar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Keramičar-oblagač Krovopokrivač – JMO Tesar . likovna kultura tehnička kultura hrvatski jezik.ss-obrtnicka-sb.skole. povijest. matematika.JMO Slastičar Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 48 28 14 14 14 14 14 14 28 56 28 14 14 8 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. kemija. strani jezik. strani jezik. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Gimnazija Matija Mesić Slavonija I br. kemija hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: gimnazija-sb@skole. prag 48 Bod. kemija. kemija. matematika.htnet. biologija hrvatski jezik. fizika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. 8. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole.gmm-sb. fizika. matematika.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura. kemija. fizika hrvatski jezik. strani jezik. biologija. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika. prag 48 33 . matematika. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www.Obrtnička škola Nazorova 9. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 140 56 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.

matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. Kumičića 55.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom Obrađivač lima Elektromehaničar TRAJANJE 3. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Elektromonter 3 10 Elektroničar Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 9 3 14 3 9 Plinoinstalater – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 9 Elektroinstalater – JMO 3 14 Automehatroničar 3 28 Fotograf – JMO 3 14 Autolakirer – JMO Tehnički crtač Vozač motornog vozila Zavarivač Pomoćni bravar – TES 3 3 3 2 3 14 28 28 28 10 34 . matematika. i VIII. kemija.5 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 70 14 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.hr e-mail: ured@ss-industrijsko-obrtnicka-sb. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika.Industrijsko-obrtnička škola E. matematika. matematika. matematika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 542 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. fizika. tehnička kultura opći uspjeh u VII. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.

hr e-mail: tssb@skole. prag 46 35 . povijest. matematika. strani jezik. fizika. strani jezik. matematika. prag 40 Ekonomsko-birotehnička škola Naselje A. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 43 Bod. matematika. matematika.skole. strani jezik. prag 40 Arhitektonski tehničar 4 28 Bod. povijest. strani jezik. matematika.hr e-mail: ekbskola@sb. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. prag 46 Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.Tehnička škola Kumičićeva 55.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent Poslovni tajnik Hotelijersko-turistički tehničar Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 175 http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb. fizika. prag 45 Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju 4 4 28 28 Bod.t-com. strani jezik. strani jezik. prag 40 Tehničar za mehatroniku 4 28 Bod. strani jezik. prag 40 4 28 Bod. fizika. matematika.t-com. prag 40 Bod. matematika. matematika. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/411 478 http://ss-tehnicka-slavonski-brod. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI 4 Bod.skole. strani jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. Hebranga 13/1. prag 45 Bod. matematika.

i II. solfeggio 36 .skole. Program srednjeg glazbenog obrazovanja 4 10 instrument/ pjevanje. razreda osnovne glazbene škole ili I.hr e-mail: ss-slavonski-brod-507@skole. strani jezik. biologija Klasična gimnazija i kolegij fra Marijana Lanosovića P.asistentica 4 28 hrvatski jezik. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 Fizioterapeutski tehničar 4 28 hrvatski jezik. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 821 http://www. strani jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. Bodovni prag iznosi 60% bodova u kvalifikacijskom postupku. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Klasična gimnazija 4 Bod. pripremnog razreda srednje glazbene škole.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 56 Glazbena škola Slavonski Brod Vukovarska 1. fizika. kemija. Krešimira IV bb.t-com.hr e-mail: ss-slavonski-brod-508@skole. kemija. fizika.t-com. povijest. matematika.Srednja medicinska škola Jagićeva 3a. fizika. strani jezik. biologija Primalja . kemija. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/442 492 http://ss-medicinska-sb.gimnazija-framarijanalanosovica-sb. 35000 Slavonski Brod Tel:035/ 445 200 NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Učenici prilažu original svjedodžbu VI.skole.

strani jezik. biologija POSEBNI UVJETI Opća gimnazija 4 Bod. prag 50 37 .hr e-mail: 2gimnazija-osijek @skole.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik.skole.t-com. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/200 699 http://www. zemljopis II. gimnazija Kamila Firingera 5. 31000 Osijek Tel: 031/207 157 http://www.htnet. prag 50 III. 31000 Osijek Tel: 031/207 101 http://www. prag 51 Bod.gimnazija-treca-os. povijest. prag 44 Potvrda nacionalnog sportskog saveza ili o statusu kategoriziranog sportaša Razredni odjel za sportaše 4 28 hrvatski jezik.skole.gimnazija-druga-os. gimnazija Kamila Firingera 14.hr e-mail: ss-osijek-505@skole. povijest. matematika. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Jezična gimnazija 4 Bod.t-com.hr e-mail: i-gimnazija@skole. matematika. matematika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I. biologija POSEBNI UVJETI 4 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika.gimnazija-prva-os.skole. povijest. gimnazija Županijska 4.

matematika.ss-ekonomska-upravna-os. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Trg Vatroslava Lisinskog 1. prag 42 Bod. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest.t-com. prag 50 Privatna škola s pravom javnosti ‘Gaudeamus’ Školska 6.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 168 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.ikg. Trojstva 4. matematika. povijest. prag 44 38 . 31000 Osijek Tel: 031/212 670 http://www.hr e-mail: tajnistvo@ikg. matematika.hr e-mail: ekonomska-skola-osijek@os. prag 48 Ekonomska i upravna škola Trg sv. povijest.gaudeamus. strani jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/215 120 http://www. 31000 Osijek Tel: 031/212 890 http://www. matematika.htnet.skole.hr e-mail: ss-osijek-522@skole.

fizika. fizika.htnet. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Elektroinstalater – JMO 3 7 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektromehaničar – JMO Vozač motornog vozila 3 3 7 28 Autoelektričar – JMO 3 14 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 39 . 31000 Osijek Tel: 031/208 400 http://www. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.elpros. matematika. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. matematika. strani jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Elektromonter Elektroničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.Elektrotehnička i prometna škola Istarska 3. strani jezik.tel. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 46 Bod. fizika. prag 42 Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: elektroteh-prometna-skola@os. strani jezik. fizika. matematika. prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.

te bodovanja odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda glazbene i općeobrazovne škole. nakon uspješno položenog stručnog dijela klasifikacijskog postupka po određenim mjerilima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia).031/211 064 E-mail: gs-franje-kuhaca@os. a sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu. Trojstva 1. koja obuhvaća ispit sluha.t-com. Uvjet je položena prijemna audicija. 40 . Glazbenik – pripremna naobrazba 2 20 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. glazbenog pamćenja i ritma.teoretski smjer Glazbenik tubist TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 28 instrument/ pjevanje. pripremni razred srednje glazbene škole.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klavirist Glazbenik violinist Glazbenik violist Glazbenik violončelist Glazbenik kontrabasist Glazbenik gitarist Glazbenik oboist Glazbenik flautist Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik harfist Glazbenik fagotist Glazbenik pjevač Glazbenik . 31000 Osijek Tel.Glazbena škola Franje Kuhača Trg sv. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II.

prag 40 Bod.skole. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-graditeljsko-geodetska-os. fizika. matematika. matematika. fizika. matematika fizika. 31000 Osijek Tel: 031/540 200 http://ss-medicinska-os.skole. kemija.hr e-mail: ggso@os.t-com. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. prag 40 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Geodetski tehničar Arhitektonski tehničar Građevinski tehničar Zidar – JMO Keramičar-oblagač Soboslikar-ličilac – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. kemija. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Tesar – JMO Monter suhe gradnje 3 3 12 12 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Medicinska škola Vukovarska 209. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. kemija. biologija hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/274 500 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Farmaceutski tehničar Zdravstveno-laboratorijski tehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. matematika. matematika. kemija. biologija hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. matematika. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 4 28 4 28 41 . matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.Graditeljsko-geodetska škola Drinska 16a. strani jezik. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. biologija POSEBNI UVJETI Bod.t-com. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-506@skole. fizika.

Obrtnička škola Trg bana Josipa Jelačića 24.htnet. kemija. biologija. strani jezik.skole. kemija.htnet. zemljopis hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. fizika. biologija hrvatski jezik. kemija. kemija. biologija POSEBNI UVJETI Bod. likovna kultura hrvatski jezik. kemija. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Poljoprivredna i veterinarska škola Jadrovska 20.hr NAZIV PROGRAMA Autolakirer – JMO Frizer – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Stolar – JMO Pediker Fotograf – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 9 42 14 14 9 14 10 14 14 6 4 7 4 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Voćar-vinogradar-vinar Cvjećar Vrtlar TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija. kemija. matematika. biologija. biologija. fizika.ss-poljoprivredna-veterinarska-os. matematika. biologija. tehnička kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole. prag 36 Bod. likovna kultura hrvatski jezik. matematika hrvatski jezik. prag 40 42 . kemija. prag 36 Bod. kemija. biologija hrvatski jezik. kemija. matematika. matematika hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/275 960 http://www.hr e-mail: ss-osijek-507@skole. matematika.htnet. tehnička kultura hrvatski jezik.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole. kemija. matematika. fizika. biologija. matematika. tehnička kultura.

matematika. prag 36 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. strani jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 14 3 28 3 10 Automehaničar – JMO 3 21 43 . tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 15 15 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.magyar-kozpont.Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Drinska 12a. matematika. fizika.t-com. strani jezik.ss-strojarska-tehnicka-os. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/274 339 http://www. fizika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Strojarski tehničar Tehničar za vozila i vozna sredstva Bravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. prag 31 poznavanje mađarskog jezika poznavanje mađarskog jezika Strojarska tehnička škola Istarska 3. strani jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika.skole.hr e-mail: ss-osijek-523@skole. prag 41 poznavanje mađarskog jezika Bod. prag 40 Bod. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. povijest. 31000 Osijek Tel: 031/207 277 http://www. fizika.t-com. zemljopis hrvatski jezik. fizika. matematika.hr e-mail: strojarska-tehnicka-skola@os. povijest. strani jezik. matematika.

kiparski i slikarski dizajn) TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 96 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija. fizika. strani jezik. Škola za tekstil.umjetnicka-skola-osijek. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Likovna umjetnost i dizajn (grafički.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovna gimnazija Ekološki tehničar Prehrambeni tehničar Grafički tehničar pripreme TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija.skole. prag 36 Bod. 31000 Osijek Tel: 031/273 126 http://www. strani jezik hrvatski jezik. prag 36 Bod. fizika. likovna kultura. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada Kozmetičar 4 28 44 . matematika. ispitivanje likovnih sposobnosti POSEBNI UVJETI Bod. prag 30 Predprovjera likovnih sposobnosti krajem lipnja 4 Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija ‘Ruđer Bošković’ Osijek Vukovarska 209. 31000 Osijek Tel: 031/201 850 e-mail: ss-osijek-516@skole. biologija hrvatski jezik. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. prag 46 Bod. kemija. matematika. fizika. likovna kultura.hr e-mail: ss-osijek-510@skole.t-com. prag 36 Bod. biologija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Telefonist – TES Pomoćni kartonažer – TES TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Škola obrazuje slijepe i slabovidne učenike. likovna kultura.t-com. kemija. 31000 Osijek Tel: 031/501 933 http://ss-tehnicka-rboskovic-os. biologija hrvatski jezik. dizajn i primijenjene umjetnosti Krbavska bb. zemljopis. kemija. strani jezik.Škola za osposobljavanje i obrazovanje ‘Vinko Bek’ Vinkovačka 3.hr e-mail: mail@ umjetnicka-skola-osijek. U okviru škole postoji i učenički dom.

31000 Osijek Tel: 031/211 095 http://www.ss-ugostiteljsko-turisticka-os. matematika.skole. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. Gupca 61. biologija hrvatski jezik. povijest. matematika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. prag 44 Bod. matematika. matematika. matematika. strani jezik. strani jezik. povijest. biologija hrvatski jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Konobar – JMO 3 56 Slastičar . biologija POSEBNI UVJETI Bod. matematika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Ugostiteljsko-turistička škola M.JMO 3 28 45 . 31000 Osijek Tel: 031/202 234 http://ss-trg-kom-dmilas-os. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. kemija. strani jezik.skole.Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Gundulićeva 38.hr e-mail: uts-osijek@os.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Turističko-hotelijerski komercijalist Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.htnet.

hinet. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Bravar 3 8 Vodoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vozač motornog vozila 3 10 3 14 3 8 46 . tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. prag 40 Bod. matematika. prag 36 Bod.hr e-mail: ss-beli-manastir-502@skole. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju Automehaničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.skole. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. 31300 Beli Manastir Tel: 031/700 032 http://ss-prva-bm. matematika. fizika. matematika. matematika. fizika.Prva srednja škola Beli Manastir Školska 3. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik.

prag 42 Bod. matematika. povijest. prag 35 Bod. strani jezik.htnet. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.Druga srednja škola Beli Manastir Školska 3. prag 31 Bod. prag 35 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Frizer – JMO 3 14 Konobar – JMO 3 10 Gimnazija Beli Manastir Školska 3. matematika. zemljopis hrvatski jezik. povijest. matematika. prag 35 Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. 31300 Beli Manastir Tel: 031/703 306 http://www. 31300 Beli Manastir Tel: 031/701 828 http://www. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija.hr e-mail: ss-beli-manastir-503@skole. strani jezik. strani jezik. povijest. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist – nastava na srpskom jeziku Hotelijersko-turistički tehničar Upravni referent Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. povijest.skole.t-com. zemljopis hrvatski jezik. prag 42 47 . zemljopis hrvatski jezik.gimnazija-beli-manastir. matematika. likovna kultura hrvatski jezik. povijest. matematika. zemljopis hrvatski jezik. biologija. matematika.hr e-mail: ss-beli-manastir-501@skole. strani jezik. matematika. kemija. strani jezik.skole.ss-druga-bm.

Srednja škola Dalj Braće Radića 7. povijest. prag 36 Bod. zemljopis hrvatski jezik. fizika. prag 46 Bod. matematika.ss-donji-miholjac. matematika. biologija. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Ekonomist – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. 31226 Dalj Tel: 031/590 290 http://www. biologija. fizika. prag 31 Bod. matematika.hr e-mail: ss-donji-miholjac-501@skole. prag 40 Bod.ss-dalj. tehnička kultura. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura. zemljopis hrvatski jezik. fizika. matematika.skole. matematika.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. prag 36 Tokar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije 3 8 3 8 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 48 . biologija. tehnička kultura. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. kemija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.htnet. strani jezik. matematika.hr e-mail: srednja-skola-dalj@os.skole. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Komercijalist Poljoprivredni tehničar opći Strojarski tehničar Prodavač Cvjećar Strojobravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 24 24 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. 31540 Donji Miholjac Tel: 031/630 970 http://www. kemija hrvatski jezik. prag 35 Srednja škola Donji Miholjac Vukovarska 84. prag 31 Bod. matematika. strani jezik. povijest. fizika. strani jezik. matematika. kemija hrvatski jezik. strani jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.

zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. matematika.gimnazija-djakovo. Stepinca 11. povijest. matematika. strani jezik. prag 52 Bod. strani jezik.hr e-mail: ss-djakovo-501@skole. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.skole. strani jezik.hr e-mail: ss-djakovo-502@skole. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. strani jezik. strani jezik. prag 52 Srednja strukovna škola braće Radić Vijenac kardinala A. 31400 Đakovo Tel: 031/811 345 http://www. matematika. prag 40 Bod. fizika.ss-strukovna-braceradica-dj. fizika. prag 40 Bod. Stepinca 11. povijest. G. Matoša Vijenac kardinala A. zemljopis hrvatski jezik.Gimnazija A. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. matematika. prag 52 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovna tajnica/tajnik Komercijalist Računalni tehničar za strojarstvo Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. povijest.htnet. povijest. matematika. povijest. prag 36 49 . zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.htnet. strani jezik. 31400 Đakovo Tel: 031/814 060 http://www.

tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. fizika. biologija hrvatski jezik. kemija. fizika. tehnička kultura. strani jezik. fizika. tehnička kultura. Stepinca 11. biologija. fizika. fizika. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-djakovo-503@skole. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. matematika. likovna kultura. 31400 Đakovo Tel: 031/814 361 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektroinstalater – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – JMO Automehaničar – JMO 3 12 3 8 3 20 Plinoinstalater – JMO 3 8 Strojobravar – JMO 3 8 Autolimar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Pekar – JMO 3 8 3 8 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 14 Stolar – JMO 3 10 Krojač – JMO 3 8 Kuhar – JMO 3 28 Frizer – JMO 3 20 50 . tehnička kultura hrvatski jezik. kemija.hinet. matematika. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Tehničar za mehatroniku Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 28 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. kemija hrvatski jezik. matematika.skole.Obrtnička škola Antuna Horvata Vijenac kardinala A. strani jezik. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. kemija hrvatski jezik. fizika. matematika.ss-obrtnicka-ahorvata-dj. fizika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.

tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-djurdjenovac-501@skole. fizika. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO 3 8 Autolimar – JMO 3 8 51 . fizika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.Srednja škola Josipa Kozarca Trg Nikole Šubića Zrinskog 4.htnet. matematika. 31511 Đurđenovac Tel: 031/601 554 http://ss-jkozarca-djurdjenovac. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Šumarski tehničar Stolar – JMO TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. biologija hrvatski jezik. fizika. kemija.skole. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika.

matematika. strani jezik. fizika. zemljopis hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. fizika. fizika. biologija hrvatski jezik. prag 42 Bod. kemija hrvatski jezik. matematika. strani jezik.ssik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. povijest. 34500 Našice Tel: 031/613 202 http://www. matematika. fizika. biologija. matematika. matematika. tehnička kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. strani jezik. matematika. kemija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. fizika.hr e-mail: ss-nasice-501@skole. matematika. matematika. strani jezik. biologija. strani jezik.htnet. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ekonomist Tehničar za elektroniku Poljoprivredni tehničar opći Prodavač Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 56 28 28 20 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. povijest. matematika. fizika. likovna kultura. strani jezik. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. fizika. povijest. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.Srednja škola Isidora Kršnjavog Augusta Cesarca 20. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Bod. matematika. zemljopis hrvatski jezik. prag 40 Bod. zemljopis hrvatski jezik. matematika. prag 46 Bod. prag 46 Bod. prag 36 Konobar – JMO 3 20 Bravar – JMO 3 7 Automehaničar – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO 3 7 Frizer – JMO 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 10 Slastičar – JMO 3 8 Vodoinstalater – JMO 3 8 Pekar – JMO 3 10 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 52 . matematika. strani jezik.

fizika. matematika. matematika. fizika. Tuđmana 2. matematika.hr e-mail: tajnistvo@gimpoz. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. povijest. prag 50 53 . prag 36 Stolar – JMO 3 12 Strojobravar – JMO 3 24 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Gimnazija Požega Dr. biologija POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik.ss-valpovo. tehnička kultura hrvatski jezik. F. matematika. matematika. povijest. strani jezik. strani jezik. prag 46 Bod. strani jezik. matematika. tehnička kultura. Franje Tuđmana 4a.t-com. zemljopis hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: ss-valpovo@os.Srednja škola Valpovo Dr. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. 31550 Valpovo Tel: 031/651 577 http://www. prag 40 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Ekonomist Komercijalist Elektrotehničar Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Prodavač Tokar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 28 28 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. prag 42 Bod. fizika. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 50 Bod. fizika. kemija hrvatski jezik. prag 50 Bod. 34000 Požega Tel: 034/316 750 http://www.gimpoz. prag 40 Bod. povijest. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. povijest. strani jezik. matematika. strani jezik. matematika. povijest. strani jezik.

povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.kkgpz.hr e-mail: uprava@kkgpz. matematika. br. povijest. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Hotelijersko-turistički tehničar Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Bod. matematika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik.htnet. 6. matematika. povijest.skole. prag 40 54 . zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.ss-ekonomska-pozega. matematika. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. prag 50 Ekonomska škola Osječka 33.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ekonomska_skola@skole.Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti Pape Ivana Pavla II. matematika. 34000 Požega Tel: 034/273 717 http://www. prag 44 Bod. 34000 Požega Tel: 034/312 090 http://www.

fizika. biologija POSEBNI UVJETI Bod.t-com. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika hrvatski jezik. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Prema dogovoru s Obrtničkom komorom. matematika. kemija. matematika. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju 55 . matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.Tehnička škola Ratarnička 1. strani jezik. prag 38 Bod. fizika. matematika. prag 38 Bod. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www. matematika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Agroturistički tehničar Veterinarski tehničar Poljoprivredni tehničar opći Prehrambeni tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Pekar – JMO Mesar – JMO Pomoćni cvjećar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika. prag 36 Bod. kemija. kemija. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-pozega-503@skole. fizika.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za telekomunikacije Tehničar za računalstvo Tehničar za mehatroniku Tokar – JMO Strojobravar – JMO Autolimar – JMO Automehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Autoelektričar – JMO Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 12 16 9 10 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. biologija. 34000 Požega Tel: 034/271 379 http://www. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. Škola će provesti razredbeni postupak za upis u obrtnička zanimanja prije zaključivanja Ugovora o naukovanju. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.tehnickaskola. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. biologija.net e-mail: tehnicka-skola-pozega@po. prag 46 Bod. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. Poljoprivredno-prehrambena škola Ratarnička 3. prag 36 Bod. prag 38 Bod. strani jezik hrvatski jezik. fizika. zemljopis. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. kemija. matematika. fizika. fizika. matematika.

Obrtnička škola Osječka 33. matematika. likovna kultura. matematika. fizika. i VIII. matematika. kemija. biologija hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. i VIII. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. 34000 Požega Tel: 034/272 992 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. razredu opći uspjeh u VII. tehnička kultura opći uspjeh u VII.skole. matematika. prag 36 Bod. strani jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 56 . razredu POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-obrtnicka-pozega. strani jezik. matematika.t-com.hr e-mail: ss-pozega-505@skole.hr NAZIV PROGRAMA Arhitektonski tehničar Odjevni tehničar Stolar – JMO Tesar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Zidar – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Krojač – JMO Šivač odjeće Parketar TRAJANJE 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 14 6 10 12 28 28 14 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. kemija.

hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik pjevač Glazbenik – teoretski smjer Glazbenik klavirist Glazbenik gitarist Glazbenik saksofonist Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik harmonikaš Glazbenik pjevač Glazbenik . prag 36 Bod.hr e-mail: ss-pakrac@po. a za struku glazbenog teoretskog smjera i ispit propisanog sviranja klavira. 34550 Pakrac Tel: 034/411 056 http://www. koji obuhvaća ispit iz temeljne struke (instrumenta) i solfeggia. strani jezik hrvatski jezik. 4 22 instrument/ pjevanje. prag 44 Bod. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Građevinski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar Zidar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 5 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 24 56 28 7 7 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. kemija.hr E-mail: ured@ss-glazbena-pozega.teoretski smjer Glazbenik orguljaš Glazbenik tamburaš TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 2 24 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. položen stručni dio glazbenog ispita. matematika. kemija.Glazbena škola Stjepana Radića 3.ss-glazbena-pozega. 34000 Požega Tel. matematika. likovna i tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. kemija hrvatski jezik. razred pripremne naobrazbe. strani jezik. glazbenog pamćenja i ritma. biologija. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II.t-com. fizika. Uvjet je položena prijemna audicija. fizika. matematika.034/273 630 http://www.skole. matematika.sspakrac. prag 48 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 57 . strani jezik hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. Srednja škola Pakrac Bolnička 59.skole. povijest. strani jezik. fizika. koja obuhvaća ispit sluha.

fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. matematika. matematika. strani jezik. prag 40 Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Trg bana Josipa Šokčevića 1. fizika. strani jezik. prag 40 Bod. prag 57 58 .skole. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 40 Bod. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Građevinski tehničar Arhitektonski tehničar TRAJANJE 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: skolarb@skole. prag 57 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. matematika. fizika. fizika.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Tehnička škola Ruđera Boškovića Stanka Vraza 15. povijest. matematika. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 284 http://www.t-com. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. fizika. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 615 http://www. matematika. matematika. matematika.tsvk. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ss-vinkovci-502@skole. strani jezik. fizika.gimnazija-mareljkovica-vk. kemija hrvatski jezik. prag 40 Bod. strani jezik.t-com. prag 57 Bod.

zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik.skole. biologija. povijest. prag 48 Bod. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. prag 48 Bod. biologija.Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31. Andrije Štampara Genscherova 16a. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. strani jezik hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 617 http://ss-drvodjelska-tehnicka-vk. fizika. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Drvodjelska tehnička škola Stanka Vraza 15. kemija. kemija.hr e-mail: ss-vinkovci-504@skole. povijest. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Veterinarski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar TRAJANJE 4 5 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-506@skole. strani jezik. prag 36 Bod. matematika. strani jezik hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 064 http://www. matematika.skole. kemija. fizika. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. matematika. kemija.t-com. prag 36 Bod. povijest.t-com. biologija. zemljopis. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovni tajnik Upravni referent Prodavač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 190 http://ss-dastampara-vk.hr e-mail: ss-vinkovci-508@skole.hr NAZIV PROGRAMA Drvodjeljski tehničar restaurator Drvodjeljski tehničar dizajner Stolar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 8 20 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada 4 28 59 . strani jezik.ekonomska-vinkovci. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.t-com. strani jezik. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Zdravstvena i veterinarska škola dr. matematika.

prag 36 Bod. biologija. prag 36 Bod. kemija. matematika. matematika.skole. matematika. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. matematika. kemija. kemija. fizika. biologija. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 3 24 Pekar – JMO 3 12 Mesar – JMO Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES 3 3 3 12 10 10 60 . kemija. kemija. biologija hrvatski jezik. fizika hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk.Poljoprivredno šumarska škola Genscherova 16. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Šumarski tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Cvjećar TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija.

tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.Industrijsko-obrtnička škola Silvija Strahimira Kranjčevića Stanka Vraza 15. kemija. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. likovna i tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik – program srednje škole Glazbenik – pripremna naobrazba TRAJANJE 4 2 BROJ UČENIKA (planirani) 26 15 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 61 . likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika.ss-sskranjcevica-vk.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 354 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. kemija. matematika. matematika. biologija.hr e-mail: ss-vinkovci-008@skole. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www.ogs-josip-runjanin.hr NAZIV PROGRAMA Odjevni tehničar Bravar – JMO Autoelektričar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Konobar – JMO Kuhar – JMO Slastičar – JMO Autolimar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Autolakirer – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Plinoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO Automehaničar – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 8 8 8 8 28 42 14 8 16 8 8 8 8 28 8 28 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. fizika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Srednja glazbena škola Istarska 3. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik.

matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.Obrtničko-industrijska škola Veliki kraj 42. matematika. matematika.t-com. strani jezik. matematika. prag 46 Bod. strani jezik. biologija. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (Drenovci) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Odjevni tehničar Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. matematika. matematika. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju Kuhar – JMO (Drenovci) 3 14 Konobar – JMO 3 14 Konobar – JMO (Drenovci) 3 14 Elektroinstalater – JMO 3 14 Elektromehaničar – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vodoinstalater – JMO 3 14 3 14 3 14 Tokar – JMO 3 14 Bravar – JMO 3 14 Automehaničar – JMO 3 28 Prodavač 3 28 Frizer – JMO Pomoćni cvjećar – TES 3 3 28 10 62 . matematika. povijest. prag 40 Bod. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. fizika. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija. prag 46 Bod. povijest. biologija hrvatski jezik. fizika. strani jezik. matematika. fizika. matematika. strani jezik. biologija. fizika.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. strani jezik. strani jezik. matematika. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.

prag 40 Bod.skole. matematika.gimnazija-zupanja. matematika. matematika.t-com. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. 32270 Županja Tel: 032/837 620. strani jezik. prag 40 Bod. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vukovar-502@skole.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. 837 025 http://ss-tehnicka-zupanja. kemija hrvatski jezik. matematika. prag 44 63 .hr e-mail: ss-zupanja-502@skole.t-com. strani jezik. prag 46 Tehnička škola Veliki kraj 42. strani jezik. 32270 Županja Tel: 032/837 620 http://www. fizika. matematika.skole. prag 40 Bod. povijest. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika.skole. prag 46 Bod. povijest. matematika. prag 44 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest.Gimnazija Županja Veliki kraj 42.t-com. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. fizika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) Komercijalist Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) Upravni referent Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. povijest. matematika. prag 40 Bod. povijest. matematika. prag 36 Bod. matematika. povijest. 32000 Vukovar Tel: 032/423 019 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Ekonomska škola Vukovar Stjepana Filipovića 6. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ss-zupanja-503@skole.ss-ekonomska-vu. kemija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. strani jezik. strani jezik.

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Blage Zadre 4. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis. strani jezik. matematika.hr e-mail: ss-vukovar-503@skole. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. prag 38 Bod. prag 38 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Tehničar za vozila i vozna sredstva Tehničar za vozila i vozna sredstva (nastava na srpskom jeziku) Elektrotehničar Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) Tehničar za računalstvo Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) Ekološki tehničar Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) Automehaničar – JMO Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Plinoinstalater – JMO Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Vodoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Autoelektričar – JMO Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 24 24 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika. matematika. prag 36 Bod. fizika. matematika. prag 36 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. fizika. kemija. fizika. 32000 Vukovar Tel: 032/423 025 http://ss-tehnicka-ntesla-vu. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis. prag 38 Bod. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 64 . fizika. fizika. strani jezik.t-com. strani jezik. fizika. prag 38 Bod. fizika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. matematika. kemija. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika.

matematika. kemija. matematika. likovna kultura. strani jezik.Strukovna škola Vukovar Domovinskog rata 58. kemija. prag 36 Bod. zemljopis hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. strani jezik. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 36 Bod. strani jezik. fizika. matematika. biologija. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. biologija.t-com. matematika. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. matematika. povijest. strani jezik.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole. povijest. matematika. biologija. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. biologija. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www. biologija hrvatski jezik. strani jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) Arhitektonski tehničar Arhitektonski tehničar (nastava na srpskom jeziku) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) Kozmetičar Kozmetičar (nastava na srpskom jeziku) Kuhar – JMO Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Konobar – JMO Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Pekar – JMO Pekar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Krojač – JMO Krojač – JMO (nastava na srpskom jeziku) Prodavač Prodavač (nastava na srpskom jeziku) Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 12 12 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. kemija hrvatski jezik. likovna kultura. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik. prag 32 Bod. kemija. biologija hrvatski jezik. fizika.ss-treca-vu. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju 65 . biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika.skole. matematika. kemija. zemljopis hrvatski jezik.

t-com.skole. fizika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Voćar-vinogradar-vinar Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 12 12 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik.t-com. prag 50 Bod. prag 50 Bod. 32236 Ilok Tel: 032/593 207 http://ss-ilok. matematika. strani jezik. 32000 Vukovar Tel: 032/413 338 http://www. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 66 . matematika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Prirodoslovno-matematička gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Jezična gimnazija Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura. kemija. prag 32 Bod. kemija. povijest. prag 50 Bod. kemija. strani jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.skole. prag 50 Bod. povijest. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. fizika. prag 50 Srednja škola Ilok Matije Gupca 168.hr e-mail: ss-vukovar-501@skole. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika.Gimnazija Vukovar Šamac 2. zemljopis hrvatski jezik. prag 48 Bod. zemljopis hrvatski jezik.gimnazija-vukovar. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. strani jezik.hr e-mail: ss-ilok-501@skole. povijest. matematika. biologija. prag 50 Bod. povijest. strani jezik.

u tablici koja slijedi prikazan je samo nastavni plan za sve vrste gimnazija. 67 . Opisi zanimanja i nastavni planovi U ovom poglavlju donosimo kratke opise zanimanja vezane uz određene programe obrazovanja uz pripadajuće nastavne planove koje su upisivali učenici u šk. umjetnički. četverogodišnji. trogodišnji programi itd. Osječko-baranjske. Gimnazijski programi S obzirom da po završetku gimnazijskih programa učenici nisu osposobljeni ni za koje konkretno zanimanje.8. 2010. Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije./2011.). u srednjim školama na području Brodsko-posavske. Opisi zanimanja navedeni su abecednim redom i to prema vrsti programa (gimnazijski. troipolgodišnji. god. strukovni programi) i duljini trajanja obrazovanja (petogodišnji.

OPĆA razred 1 A. Nastava fizike. strani jezik Latinski jezik Grčki jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Kemija s vježbama Etika / Vjeronauk Geologija B.r. strani jezik II. i 4. uče geologiju. Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije mogu umjesto stranog jezika II birati pojačani program matematike. kemije i biologije izvodi se s vježbama. IZBORNI DIO Izborni predmet Strani jezik Strani jezik ili Osnove ekologije Matematika ili informatika 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 JEZIČNA3 razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA4 razred 1 2 3 4 1 KLASIČNA razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNA5 razred 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 2 2 5 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2 - 2 2+1 2+1 2+1 2+1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 . odnosno informatike. razredu mogu umjesto prirodne grupe predmeta (fizike. zastupljene s istim brojem sati. a u izbornoj nastavi slušaju predmet osnove ekologije. Učenici prirodoslovne gimnazije umjesto zemljopisa u 4. 68 . ZAJEDNIČKI DIO Hrvatski jezik I.2+2 2+2 2+2 2+2 1 1 1 1 1 2 - 2 - 2 - 2 2 2 2 - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - UKUPNO 32 33 33 32 32 33 35 34 35 35 35 35 32 34 34 34 34 34 34 34 3 4 5 Učenici jezične gimnazije u 3. kemije ili biologije) birati pojačane programe stranih jezika.

Na tim je provjerama moguće ostvariti najviše 60 bodova. svi učenici upisuju program likovne umjetnosti i dizajna. u pravilu se ne mogu upisati osim kada je riječ o iznimnoj darovitosti (provjeru sposobnosti provodi škola) i primjeni dopunskih mjerila. Programi likovne umjetnosti i dizajna Svi učenici prolaze provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i likovni senzibilitet što se provjerava zadaćama iz crtanja olovkom ili ugljenom i slikanja (tempera. ovisno o sklonostima i željama. Od drugoga razreda. no ako se ne dostigne bodovni prag (najmanje 35 bodova). učenika se isključuje iz daljnjeg razredbenog postupka. a propisani su u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole. gvaš ili akvarel). i 8. upisuje se onaj učenik koji je ostvario veći broj bodova iz provjere likovnih sposobnosti.Umjetnički programi Umjetničke škole provode ispitivanje darovitosti učenika za programe likovne umjetnosti i dizajna. kemije i likovne kulture u 7. općeg uspjeha i uspjeha iz tri navedena predmeta. Ako dva ili više učenika imaju isti ukupan broj bodova. Rezultati se utvrđuju u skladu s kriterijima koje ćemo ovdje navesti za svaku navedenu skupinu programa. programe glazbene umjetnosti i programe plesne umjetnosti. učenici se usmjeravaju u posebna stručna područja za sljedeća zanimanja: 69 . Program je za sve učenike u prvoj godini isti tj. Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskoga jezika. razredu osnovne škole ne ostvare najmanje 30 bodova. Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom likovnih sposobnosti.

I. logotipe tvrtki i druge vizualne informacije. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. 3. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida. 20. 7. što podrazumijeva i bavljenje fotografijom. neraspoznavanje boja i oštećenja koštano-mišićnog sustava. plakate. 15. dobra koncentracija. 3. Za obavljanje poslova grafičkog dizajnera važna je preciznost u radu. 19. jumbo plakate. Može se reći da se grafički dizajneri bave ‘’vizualnom komunikacijom’’. 4.r.r. 8. 6. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2.r. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 17. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (Internet i televizija). 14. 13.GRAFIČKI DIZAJNER Osmišljava izgled i likovno uređuje časopise. 9. kalendare. odnosno sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički. Osim statičnih slika. 2. 5. sposobnost likovnog izražavanja i komunikativnost.r. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike. 16. 12. 11. 18. sposobnost brzog uočavanja. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Grafičke tehnike Grafički dizajn Grafička tehnologija Fotografika Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 2 4 4 1 2 19 35 2 4 8 4 2 2 2 24 35 2 4 8 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 70 . broj 1.

Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Kiparska tehnologija Likovna obrada kamena Likovno oblikovanje materijala Obrada sadre Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 4 2 1 2 2 17 33 2 4 4 2 4 4 2 2 24 35 2 4 4 4 4 2 2 22 33 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 71 . 3. 17. 15. 9.r. U radu se koristi i tehnikom obrade drva i kamena te modelira u glini. broj 1. 16. slikanje i modeliranje. 13. 19. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. sklonost kožnim alergijama. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. oblikovanje). plastičnog oblikovanja pomoću elemenata forme (obrisne linije. 5. 20. 8. Mora savladati stručna znanja iz crtanja i slikanja. Zapreke za rad su teškoće vida. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. kiparsku tehnologiju. problemi dišnog sustava te nemogućnost uporabe ruku i prstiju. I. 6. industrijski dizajn. 18.r. tehnike umnožavanja (lijevanje. Za obavljanje navedenih poslova važan je talent za crtanje. plohe. likovnu obradu metala. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. patiniranje. 11. prostor i kompozicija).KIPARSKI DIZAJNER Izrađuje dekorativne i uporabne umjetničke predmete suvremenog dizajna u reljefu i punoj plastici. 3. razvijena fina motorika. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. volumen. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. teksture. sposobnost prostornog predočavanja.r. 7.r. preciznost i strpljivost. 14. retuširanje. 2. 12. nemogućnost razlikovanja boja. kreativnost.

3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. razvijen smisao za estetiku. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. 21.r. broj 1. 2. 3. Također je važna spretnost ruku i prstiju.r. dizajnerska rješenja i ilustracije te izvodi murale u različitim slikarskim tehnikama radi likovnog oblikovanja eksterijera i interijera. 6. 13. sklad boja i perspektivu. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 15. dobar vid te sposobnost razlikovanja boja I. 11. 19. U svom poslu uvijek mora pratiti sve domaće i svjetske trendove u umjetnosti te biti upoznat s potrebama tržišta te s promjenama u proizvodnji pojedinih proizvoda.konzervatorske zahvate. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. 20.r. 16. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Slikarske tehnike i materijali Crtanje Slikanje Slikarska tehnologija Primijenjeno slikarstvo Restauriranje Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 2 4 4 1 4 2 19 35 2 4 4 4 2 4 2 2 24 35 2 4 4 4 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 72 . Samostalno radi restauratorsko . 22. 8. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. preciznost. 7.SLIKARSKI DIZAJNER Osmišljava ideje. 3. stvara umjetnička djela bilo za sebe ili po zahtjevima naručitelja. 5. 18. prostorno predočavanje. uređuje i uljepšava čovjekovu okolinu. Za obavljanje ovih poslova važno je imati umjetnički senzibilitet. 9. 14. 17.

pripremni razred programa srednje glazbene škole. na posebnoj provjeri će se utvrditi postojanje iznimnoga glazbenog talenta te će se i takvim kandidatima omogućiti upis u 1. trubač.teoretski smjer. Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu osnovnu školu. 73 . kornist.Programi glazbene umjetnosti Učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili 2. tubist. saksofonist. uz solfeggio je potrebno i odgovarajuće znanje sviranja glasovira. za koje je u potrebno osnovno glazbeno obrazovanje. pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u 1. glazbenik – pjevač i glazbenik . kontrabasist. udaraljkaš. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenoga stručnog dijela razredbenog ispita na kojem se provjerava znanje temeljnog predmeta (instrumenta) i solfeggia te vrednovanja ocjena iz prijašnjih razreda glazbene škole. klarinetist. fagotist. glazbenog pamćenja i ritma. Učenici koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamne audicije s ispitom sluha. Za upis glazbeno-teoretskog programa. Popis nastavnih predmeta iz glazbene škole koji se vrednuju objavljuje se u sklopu natječaja za upis. trombonist. Upis u prvi pripremni razred moguć je u obrazovnim programima za zanimanja: oboist. Za sve ostale obrazovne programe.

kao na primjer u operama i operetama. 4. 18.GLAZBENIK Bavljenje glazbom podrazumijeva sviranje nekog instrumenta (glazbenik instrumentalist). 11. pokušavajući oponašati njihov zvuk i način izvedbe. Pjevač često pjeva već unaprijed određene pjevačke uloge. broj 1. Glazbenik često nastupa u noćnim satima. 6. izravno pred publikom ili u studijima za potrebe snimanja. ali i slušajući snimke drugih glazbenika..strani jezik Latinski jezik Likovna umjetnost Psihologija Filozofija Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Matematika Informatička pismenost Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. Hrvatski jezik Matematika Biologija Kemija Fizika Sociologija 1 2 2 2 - 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - 74 .r. 15. strani jezik II. 5.r. 19. skladanje (skladatelj) ili dirigiranje (dirigent). 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 4. I. Svi glazbenici provode velik dio vremena vježbajući.r. 10. 3. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 UKUPNO IZBORNA NASTAVA (općeobrazovni dio) 14. 9. 17. Glazbenik pjevač u svom glazbenom izrazu primjenjuje znanja o stvaranju glasa. gudačkih i drugih instrumenata. 2. pjevanje (glazbenik pjevač). 7. 8.r. 12. ali izvodi i razne skladbe na svoj osebujan način. Glazbenik može nastupati samostalno ili kao dio grupe. Za bavljenje glazbom potreban je talent i smisao za glazbu. Hrvatski jezik I. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 2. trzalačkih. vikendima i praznicima te često putuje. Glazbenik instrumentalist razvija svoja znanja i vještine sviranja na nekom od puhačkih. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 16. 13. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 3. melodije i harmonije.

udaraljkaši) 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 1 2 2 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 4 1 1 16 2 1 1 II. 16. 15. 20. POSEBNI DIO – TEORIJSKI SMJER 14.II. 23. Glazbalo (temeljni predmet struke) Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Zbor ili orkestar Glazbeni oblici Poznavanje glazbala Glasovir (obvezno glazbalo) Komorna glazba Glasovir fakultativno Predmet po izboru za glasovirače (drugo glazbalo ili komorna glazba) Korepeticija (gudači. 23. 18. razredu srednje škole 75 . 18. 17. 22. tamburaši. 19. 22. POSEBNI DIO – GLAZBENIK INSTRUMENTALIST 14. 20. 16. 15. 25. 26. 17. 21. 24. 21. 6 Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Glazbeni oblici Glasovir (obvezno glazbalo) Izborno glazbalo Čitanje i sviranje partitura Dirigiranje Zbor ili orkestar 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 4 6 učenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV. puhači. 19.

vinarstvo.r. 15. Poželjne osobine za obavljanje ovog posla su opća snalažljivost. tržište. I. gljivarstvo. prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda. izrada autohtonih suvenira… Praktična nastava 1+17 1+17 - 1+17 1+17 1 - 1+17 2+17 1+17 1+17 - 1+27 1+17 1+17 1+17 21. prerada mlijeka. 6. 5. 2. opća tjelesna spretnost i pokretljivost. 11. 16. broj 1. konjogojstvo.r. 4. Praktična nastava iz ugostiteljske struke 76 . 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. ratarstvo. 8. 19.r. 20. uzgoj južnih kultura. 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Prehrana i poznavanje robe Kuharstvo Ugostiteljsko posluživanje Turizam i marketing Bilinogojstvo Stočarstvo Ekološka poljoprivreda Hortikulturno uređenje gospodarstva Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo. 12. 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2. komunikativnost. planira i reklamira ugostiteljske i druge turističke usluge. 9. 3. POSEBNI STRUČNI DIO 13. organizacijske sposobnosti. kunićarstvo. lovstvo. zdravlje i ekologija Računalstvo 1. 10. ovčarstvo. Zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u svom djelokrugu imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo. knjigovodstvo. 4+3 13 33 105 4+3 14 32 105 4+4 19 31 105 3+4 18 30 96 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 7 broj sati vježbi koje se izvode u grupama od 10-15 učenika Praktična nastava: ukupan broj sati dijeli se na dva područja: Praktična nastava iz poljoprivredne struke. pčelarstvo. ažurnost i samostalnost u radu. 14. 3. 1+17 1+17 1+17 1+17 22. ljekovito bilje. 18.Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja AGROTURISTIČKI TEHNIČAR Brine o ekološkom uzgoju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te o ponudi hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva na način da organizira. 17. etnologija.r. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Turistička geografija Hrvatske Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Čovjek. kozarstvo. 7.

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR Radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta. 3. prostorne percepcije i orijentacije. dobar vid. konzervatorskim zavodima. Zapošljava se u tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije. 3 2 2 1 2 2 4 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 14. 3 2 1 1 2 4 1 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 2. mogućnost dobre koncentracije. uredima za izdavanje dozvola. arhitektonskog projektiranja. POSEBNI STRUČNI DIO 11. sanacije. broj 1. revitalizacije. 6. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su dobro razvijene grafomotoričke sposobnosti.r. na otvorenim i zatvorenim gradilištima zgrada. 17. 18. razvijena koordinacija ruku. 7. 3 2 2 1 1 2 4 2 17 3 2 1 2 4 1 13 4. 16. 3. 20. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 1. 15. rekonstrukcije. 5.r. I. 9.r. Tehničko crtanje Računalstvo Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Povijest arhitekture i umjetnosti Praktikum Crtanje Izborni predmet 2 2 4 2 2 12 32 2 2 4 2 2 1 2 15 32 80 2 2 3 2 2 2 1 2 3 19 32 80 1 3 3 4 2 1 4 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 77 . 12.r. 8. 10. 19. konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada. 13. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. u zavodima za zaštitu spomenika. 4.

DRVODJELJSKI TEHNIČAR – DIZAJNER Izrađuje crteže namještaja i interijera. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže anomalije i bolesti oka. 6. 20. 25. Radi u projektnim uredima. 9. Povijest umjetnosti Materijali Tehnologija proizvodnje Konstrukcije Računalstvo Osnove CNC obrade drva Kultura stanovanja Perspektiva Ekonomika i marketing Oblikovanje Organizacija i priprema proizvodnje Povijest namještaja Izborni dio Praktične vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 78 1 2 2 4 9 34 80 2 2 2 3 2 4 15 34 80 2 2 4 2 3 2 1 4 21 34 80 1 2 4 2 4 2 2 1 4 23 34 40 . 28. oštećenja vida. U radu koristi računalne programe kako na poslovima upravljanja tako i na primjeni u projektiranju i dizajniranju proizvoda. I. broj 1. tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju. 22. slaba pokretljivost ruku i prstiju. 26. 5.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. psihoza. 18. 7. 21.r. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Crtanje Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Likovna umjetnost 1. 10. kronične bolesti kože. a dio radnog vremena provodi u pogonima.r 3 2 2 1 1 2 3 3 2 19 3 2 1 2 2 3 13 4. radionicama ili u obilasku prostora koji će uređivati. 2. oštećenja sluha. 3. teži oblici epilepsije. 23. 4. 3.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. 12. 11. 16. nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima. 17. 19. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 24. 13. 27. 8. 14.

broj 1. 4.). nedovoljna spretnost ruku.r.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. 15. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Politika i gospodarstvo Kemija Biologija 1. analitički pristup i razvijena sposobnost tehničkog mišljenja. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. raspoznavanje boja) i opip (prepoznavanje oblika i osobitosti dodirnih površina). 11. Povijest umjetnosti Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Materijali Praktikum tehnologije i sastavljanja Zaštita drva Konstrukcije Oblikovanje Računalstvo Postupci obrade Fotodokumentacija Restauracija namještaja Izborna nastava Stručna praksa UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 2 2 2 1 4 13 34 2 2 2 1 2 2 2 1 5 19 34 2 3 3 3 3 1 4 19 33 3 2 3 3 2 3 3 4 23 34 79 . građevinarstvo i sl. ali i sa stručnjacima u drugim područjima djelatnosti (povijest umjetnosti. 10. oštećenja materijala. razvijene komunikacijske vještine. 8. I.r 3 2 2 1 1 2 3 2 16 3 3 1 2 3 2 14 4. POSEBNI STRUČNI DIO 12. konstrukcija iz područja restauriranja predmeta od drva te sudjeluje u osiguravanju izvođenja tehnološkog procesa. antiknog namještaja). 16. 23. 18. dobar vid (oštrina na blizinu i osobitosti dodirnih površina. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobro razvijena sposobnost prostorne predodžbe. 6.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 20. 3. alergijske bolesti dišnog sustava i kože. pojedinim granama drvne i kemijske industrije. Organizira i izvodi procjene stanja mehaničkih oštećenja drva. 7. 13. U svom poslu surađuje sa svim stručnjacima educiranim u području konzervatorsko-restauratorskih radova. 17. 24. 19. 14. 2.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – RESTAURATOR Bavi se restauriranjem različitih predmeta od drva (npr. 21. arhitektura. 5. Zapreke za obavljanje poslova su teža oštećenja vida. 22. 9.

19.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. 2. 21. pouzdanost i odgovornost te preciznost u radu. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r.r. Za obavljanje poslova ekološkog tehničara potrebno je biti dobrog općeg zdravstvenog stanja. 3. 3. 22. smisao za rješavanje tehničkih problema. dobro razvijeno osjetilo njuha. 23. 24. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 19 3 2 1 2 3 2 13 4. 5. 4 2 2 1 2 2 4 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 8. dobro razlikovanje boja i nijansi. 17. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika /Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Računalstvo 1. 16. sudjeluje u postupcima zaštite prirode. 4. Surađuje sa stručnjacima iz svakog područja koje može prouzročiti opasnost za okoliš. 13. 18. broj 1.r. 20. 6.EKOLOŠKI TEHNIČAR Usklađuje kvalitetu tehnoloških procesa u industriji sa zahtjevima i propisanim standardima zaštite okoliša. I. POSEBNI STRUČNI DIO 11. a to uključuje dobar vid. 9. 26. očuvanja okoliša i biosfere. Biologija Opća i anorganska kemija s vježbama Organska kemija s vježbama Biokemija s vježbama Fizikalna kemija Instrumentalne metode analize Osnove ekologije Geologija Tehnološke operacije Svojstva staništa Kontrola i zbrinjavanje otpada Zaštita prirode i okoliša RH Fiziologija čovjeka i ekotoksikologija Latinski jezik Računalne metode u zaštiti okoliša Fizikalna mjerenja u okolišu UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 2 2+4 2 2 10 31 - 2 3+0 2+0 2 0+4 2 15 34 80 2 2+3 2 1+1 2 0+6 2 2 23 36 90 2+2 0+2 0+6 2 2 2 2 20 33 40 80 . 14. 7. 15. 12. 25.

ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. 9. 7. 18. ekonomske propagande. broj 1. 16. 4.EKONOMIST Radi na poslovima knjigovodstva. 3. 3. 12. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 11. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu. u različitim državnim institucijama. 15. Može raditi u bankama. 3 3 1 2 2 3 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. osiguranju. posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. a može se baviti i privatnim poduzetništvom. Zbog čestog rada u timu ekonomist mora biti sklon radu s ljudima. 3 3 2 1 2 2 3 2 2 20 TJEDNI BROJ SATI 2. Od ekonomista se očekuje preciznost.r. računovodstveno-financijskim poslovima i sl. Tehnologija s ekologijom Gospodarstvo Poduzetništvo Knjigovodstvo s bilanciranjem Poslovne komunikacije Dioničarsko gospodarstvo Marketing Novčarstvo Informatika Statistika Gospodarsko pravo Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 3 2 2 2 11 31 2 2 4 2 2 2 14 31 2 2 2 4 3 2 2 17 31 2 2 4 2 2 3 2 17 31 81 . 21. sistematičnost. Radni su uvjeti povoljni. a posao se pretežno obavlja u sjedećem položaju. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. trgovinama.r. 3 3 2 1 2 2 3 1 17 3 3 1 2 2 3 14 4. 14. 13. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik s dopisivanjem Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija Biologija Energetika 1.r. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. 2. 22.r. 5. 19. 20. turizmu. 17. 8. 10. I.

15. U radu je važna sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja tehničkih problema. i kom. mat. spretnost.r 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Elektronički sklopovi8 Digitalna elektronika Finomehanička tehnika Električni strojevi i uređaji8 Informacije i komunikacije8 4 2 2 2 2 82 . uređaja i opreme. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika8 Kemija Biologija Računalstvo8 1. 4. konstruiranju. Tehničko crtanje i dokumentiranje8 Osnove elektrotehnike8 Mjerenja u elektrotehnici8 Elektrotehn. broj 1. 21. I. 9.ELEKTROTEHNIČAR Obavlja poslove tehničkog projektiranja. 2. epilepsija. 11.r 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 4. 14. i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora. 5. kao i razvijena motorika ruku i prstiju. sistematičnost. 19.SLABA STRUJA 20. planiranju. 17. preciznost. 8. 24.r 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 2 24 Tjedni broj sati 2. 3. 18. 7. 12. proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. energetskih transformatora i agregata. Također.r. Poslovi elektrotehničara također uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata. Elektrotehničari mogu raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima. elektroindustriji i elektroprivredi. mogu raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida i sluha. 10. 23. nemogućnost raspoznavanja boja. znojenje ruku. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 6. Autom. 22. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. vođenje procesa8 Radioničke vježbe Izborni program 2 20 15 17 2 4 3 3 2 2 4 12 32 80 17 17 32 80 13 15 32 40 2 8 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) IZBORNI BLOK A . 3. 16.

28. odašiljači i veze. radioprijemnici. arhitektura mikroprocesora. elektroenergetske postrojenja u industriji 83 . 25. rasklopna postrojenja. računalstvo. televizija. elektroenergetike. broj 25. 30. 22. 31. odnosno laboratorijskim vježbama Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom. energetske elektronika. 30. Elektronički sklopovi8 Strojarstvo Električni strojevi8 Sklopni aparati Električne instalacije Elektroenergetika Energetska elektronika8 Elektromotorni pogoni8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Električne instalacije Mjerenje i zaštita u elektroenergetskim pogonima Elektromotorni pogoni 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1 8 9 Predmeti s obveznim praktičnim. VF sklopovi i sustavi. Predmeti izbornih sadržaja: radioničke vježbe.Red. elektromotorni pogoni. modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom. 23. 27. 28. električne mreže.JAKA STRUJA 20. električni strojevi i uređaji.r Tjedni broj sati 2. 27. 3. regulacija u elektroenergetskim postrojenjima.r 2 2 2 4 4 1 2 1 IZBORNI BLOK B . 26. 29. elektronički sklopovi. 31. 21. 29. računala u tehničkim sustavima.r 4. 26. NASTAVNI PREDMET Elektronička instrumentacija8 Mikroračunala8 VF sklopovi i sustavi8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Arhitektura procesora Modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom VF sklopovi i uređaji 1.r. 24. procesna mjerenja. tehnološke operacije i sustavi. analogni i digitalni sklopovi. elektrane. digitalna elektronika.

masku za lice). Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebna je točnost i preciznost u radu. granula i dr.). 2. 19.r. 21. 8.r. 11. 20. krema. prema standardnim receptima. 16.FARMACEUTSKI TEHNIČAR Radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova. 6. 22. 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 27 TJEDNI BROJ SATI 2. masti i dr. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. tableta. spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobra oštrina vida. broj 1. 12. otopina. sirupa. masti. 4. moraju nositi zaštitnu opremu (rukavice. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina. 25.r. 3. dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). 13. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 24.r. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. 15. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka. 18. 10. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 7. 17. 5. Anatomija i fiziologija Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Analitička kemija Biokemija Farmaceutska kemija s farmakologijom Medicinska mikrobiologija Botanika s farmakognozijom Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Kemija prehrane Industrijska proizvodnja lijekova Prirodna ljekovita sredstva UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 1 2 2 5 32 - 2 4 2 8 32 - 2 4 3 8 1 18 32 168 4 3 7 2 4 20 32 21 84 . 23. čajeva. 9. 4 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 24 4 2 1 1 2 2 2 14 4. U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija. 3. Ukoliko su u radu izloženi potencijalno opasnim supstancijama.

2. Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji. a u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima.). mirnih i preciznih pokreta. 6. podizanje i upravljanje različitim pomagalima te davanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja. 22. dobrav vid i sluh. Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka). psihičkim i drugim poremećajima.FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR Pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unapređenju zdravlja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. 9. 15. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 4 2 1 1 2 10 4. 18. NASTAVNI PREDMET broj 1. jer obuhvaća stajanje. čučanje. saginjanje. ustajanju. r. Posao fizioterapeuta zahtijeva dobro zdravlje i kondiciju. izraza lica. 3.r. 4 2 1 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. glasa. 19. 17. 11. 25. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. te vještine podučavanja. 3. 24. 20. fizioterapeut planira. Elektronika Anatomija i fiziologija Uvod u rehabilitaciju Osnove zdravstvene njege Osnove kineziologije Masaža Kineziterapija Fizikalna terapija Zdravstvena psihologija Socijalna medicina Patofiziologija Klinička medicina Dermatologija Prva pomoć 2 3 1 6 31 - UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 2 3 3 2 10 32 84 2 3 3 4 3 2 1 2 2 22 32 126 4 6 5 1 3 2 1 22 32 28 85 . 13. 10. 4. mora imati normalno razvijen osjet opipa. 26. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. 23. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 5. I. klečanje. od velike važnosti su dobre komunikacijske vještine. razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije (značenje dodira. 7. te ublažavanju boli i nadomještanju funkcija u slučajevima kada postoje problemi izazvani tjelesnim. empatičnost. 27. pokreta tijela. 8. itd. spretan.r. realnost i profesionalnost pri pružanju poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. 12. kretanju i uporabi pomagala. 16. fizioterapeut treba biti fizički izdržljiv. Također. 21. provodi i usavršava terapijski program. vođenja i poticanja.

I. a radi i na poslovima agrarnih operacija. 16. 14. 13. iskolčava i prati izvedbu objekta.GEODETSKI TEHNIČAR Obavlja geodetsku izmjeru terena. 20. sklonost alergijama te teža oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. održava katastar. 19. 3. neraspoznavanje boja. 5. 2. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. projektnim i graditeljskim poduzećima. broj 1. kralježnice). 3 2 1 1 2 4 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 6. 17. 23.r. 7. 15. 22. 21. 18. POSEBNI STRUČNI DIO 11. Računalstvo u geodeziji Nacrtna geometrija Geodetsko pisanje sa crtanjem Geodetsko crtanje Geodezija Izrada planova Geodetsko računanje Primijenjena geodezija Fotogrametrija Katastar i agrarne operacije Zemljišni informativni sustav Trasiranje Geodetske vježbe 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 32 3 15 32 3 18 32 182 2 19 32 35 2 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 86 . a može osnovati i vlastito poduzeće. 10. r. izrađuje planove snimljenog terena. 3.r. respiratorne smetnje (bronhitis. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. 8. 12. Zapreke za rad su smetnje vida i sluha. 9.r. 4. sudjeluje u montaži složenih montažnih objekata. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. kao i dobra fizička kondicija. Zapošljava se u katastarskim uredima. Za obavljanje ovog posla potreban je dobar vid. nogu. rinitis). Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-Ekologija 2 4 2 2 20 17 14 13 2 4 2 2 4 2 NASTAVNI PREDMET 1.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 2 4 2 2 20 17 13 14 2 4 2 2 4 1 NASTAVNI PREDMET 1. 7. 9. pruga. 2. broj 1.r. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 13. 3. 10. 15. Tehničko crtanje Računalstvo u graditeljstvu Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Prometnice Vodogradnje Praktikum 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 12 32 1 15 32 80 1 19 32 80 2 3 4 4 4 1 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 87 .r. dok građevinski tehničar za niskogradnju sudjeluje u procesima planiranja. 18. 8. 17. 16. projektiranja i izgradnje cesta. sklonost vrtoglavicama i nesvjesticama. veća oštećenja vida. 6. projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. pripreme. različite kronične bolesti unutarnjih organa. te strah od visine. sluha i motorike. 3. 12. Građevinski tehničar za visokogradnju sudjeluje u planiranju.GRAĐEVINSKI TEHNIČAR Sudjeluje u planiranju.r. Građevinski tehničar u poslu mora biti snalažljiv i imati razvijene komunikacijske vještine. 19. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su oštećenja koštano-mišićnog. pripremi. pripremi. 3 2 1 1 2 4 1 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 5. projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena te organizira i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. mostova i sl. r. zračnih luka. 14. krvožilnog i dišnog sustava. 4. I.

16. Strojarstvo Elektrotehnika s automatikom Grafički dizajn Grafička tehnologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 6 8 32 3 2 6 13 32 2 2 3 2 12 19 32 2 3 2 12 19 32 88 . tiskarskim pločama. 12. 3. U radu se služi i drugim uređajima i sredstvima: fotografskim aparatom. Najčešće radi u zatvorenim prostorijama. raznim kemikalijama i bojama i sl. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su poznavanje računalne tehnologije te smisao za estetiku. mirisu boja i ljepila. 9. aparatom za umnožavanje. 3. 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 7. Organizira pojedine faze tehnološkog procesa u grafičkoj pripremi. 6. broj 1. fotografija i sl. Radi na poslovima pripreme različitih materijala (teksta. 2. 15.. filmovima.r. 17. U radu je često izložen papirnoj prašini. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika 1. POSEBNI STRUČNI DIO 13.GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME Priprema autorov rukopis u obliku sloga ili filma te izrađuje tiskovnu formu nekog materijala.) za tisak. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 21 3 2 1 2 3 11 4. 4. I. Posao uglavnom obavlja uz pomoć računala i računalne tehnologije.r.r. 14. 11. 5. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 10.r.

18. 7. imati dobre verbalne sposobnosti. Hotelijersko-turistički tehničar najčešće radi u zatvorenom prostoru u povoljnim mikroklimatskim uvjetima. Radi u turističkim agencijama i uredima. često u noćnoj smjeni.r. 8. Zato je potrebna dobra psihofizička kondicija. 23. dok tijekom zime nastupa stanka. 13. 3. te emocionalno stabilni. osim ako obavlja poslove turističkog vodiča kada radi na otvorenom i na nogama. 16. jer su za uspješan rad u tom zanimanju zapreke oštećenja koštano-mišićnog sustava (kralježnice. Strani jezik III. 24. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština Geografija Poslovna psihologija s komunikacijom Statistika Knjigovodstvo s bilanciranjem Ugostiteljsko posluživanje Organizacija poslovanja poduzeća Turizam i marketing Biologija i ekologija sa sanitacijom Gospodarsko pravo Prehrana i poznavanje robe Daktilografija s poslovnim dopisivanjem Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 2 2 2 11 33 182 2 2 3 2 9 33 182 2 1 1 2 2 8 33 182 2 2 2 3 2 2 2 15 34 - 89 . Hrvatski jezik Strani jezik I. 2. 15. te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude. Rad se obavlja u smjenama. 22. 17. 21. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. na recepcijama hotela. 5. 3. Politika i gospodarstvo Povijest Matematika Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. S obzirom na najčešće sezonski karakter naše turističke ponude. Za obavljanje navedenih poslova poželjno je aktivno poznavati nekoliko svjetskih jezika.r 4 4 3 2 2 4 2 1 22 Tjedni broj sati 2. Strani jezik II. bez definiranog radnog vremena. POSEBNI STRUČNI DIO 12. NASTAVNI PREDMET broj 1. biti uslužni i strpljivi u radu s ljudima. 19. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju.HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR Informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi. često se tijekom sezone radi duže. 10. dobru koncentraciju te razvijene komunikacijske vještine. 20. 9. zatim vikendima i blagdanima. organizira putovanja i izlete te obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju.r 4 3 4 2 3 2 1 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. I.r 4 4 3 2 2 4 2 2 1 24 4 3 4 2 2 2 3 2 2 1 25 4. ruku i nogu) i teškoće u komunikaciji (govorne teškoće i oštećenje sluha). kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. 14. sposobnost računanja. 6.

Posao komercijalista mogu obavljati osobe koje imaju dobre organizacijske. 15. predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa. U poslu komercijalista vrlo je važna usmjerenost na ciljeve. 9.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. fleksibilnost. prezentacijske i komunikacijske vještine.KOMERCIJALIST Obavlja poslove nabave. 16.r 3 3 2 1 2 2 2 2 17 Tjedni broj sati 2. snalažljivost. 3. POSEBNI STRUČNI DIO 12. Komercijalist obavlja posao u uredu. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Informatika 1. 2. 6.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Prijevoz. raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda te dogovara sve detalje eventualne kupnje. 5. ali i izvan njega kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima. strpljivost. broj 1. 7. stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije. 19. 14. prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. uvjerljivost. 20. špedicija i osiguranje Tehnika vanjsko-trgovinskog poslovanja Poduzetništvo Promidžbene aktivnosti Osnove trgovačkog prava Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 3 2 2 10 27 245 3 3 2 8 26 245 3 4 2 2 11 27 245 3 3 3 2 2 2 15 27 210 90 . samostalnost i sklonost timskom radu. 8. 4. 18. 17.r 3 3 2 1 2 2 3 2 18 3 3 1 2 2 3 2 16 4. 3. sluha i glasovno-govorne komunikacije. I. 13. Zapreke za obavljanje poslova komercijaliste su veće teškoće vida.

3. 18. 13. 19. Osim čišćenja kože lica i tijela kozmetičar radi i na uklanjanju. 8. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. spretnost i preciznost. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. njege i pilinga kože. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. Primijenjena kemija Primijenjena kozmetika Kozmetologija Njega tijela Dermatologija Ljekovito bilje s botanikom Anatomija s fiziologijom Medicinska mikrobiologija Dijetetika Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 7 12 32 182 3 3 2 2 7 17 31 182 6 3 2 2 7 20 31 182 3 3 2 14 22 32 42 91 . kozmetičar mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. odnosno smanjivanju bora. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 21. 20. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Računalstvo Psihologija 1. depilaciji). 16. 4. 2. 6. sposobnost razlikovanja dodirom. Također. 10.r 3 2 1 2 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. aromaterapije i dr. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. I. 17. 12. 11.r 3 2 2 2 1 2 2 14 3 2 2 1 1 2 2 11 4. 7. POSEBNI STRUČNI DIO 14. broj 1.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela.r. 15. 22. 5. 23.

Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI Sociologija Psihologija Načela administracije u zdravstvu Načela poučavanja Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti Anatomija i fiziologija Patologija Mikrobiologija s parazitologijom i virologijom Biofizika i Biokemija Radiologija Dijetetika Higijena – preventivna medicina i zdravstveni odgoj Farmakologija Etika sestrinstva Opća načela zdravlja i njege III. odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici. Osnovni poslovi medicinskog tehničara uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima. 17. 10. 27. provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. 22. I.). 12. 28. empatija i razvijene komunikacijske vještine. 18.) i području. Za obavljanje navedenih poslova bitan je human odnos prema bolesnicima. odnosno vrsti odjela na kojem radi (interna medicina. 11. interes za rad s ljudima. razred 1 1 V. 21. broj 1. 19. 3. razred 2 2 4 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 3 92 . Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Matematika Kemija Biologija Fizika Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Informatika Vjeronauk / Etika Izborni predmet Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. razred 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO: II. broj 14. 2. 24. 7. psihijatrija itd. POSEBNI STUČNI DIO Red. Poslovi i zadaće ovise o radnom mjestu (glavna. 23. 15. razred 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 31 II. 26. kirurgija. 8.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE Pomaže pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba te radi na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprječavanju bolesti. razred 2 IV. 20. 13. medicinska sestra u ambulanti i sl. 5. 9. 6. vođenje dokumentacije i slično. 25. 16. njegu pacijenata i štićenika. 4. pedijatrija.

broj 29. NASTAVNI PREDMETI Zdravstvena njega – opća i specijalna Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća i specijalna Zdravstvena njega majke i djeteta Zdravstvena njega – zaštita ment. 32. razred 8 Tjedni broj sati IV. razred V.Red. razred 6 6 2 8 5 4 4 4 5 4 2 Izborni predmet Hitni medicinski postupci Osnove fizikalne i radne terapije Zdravstvena njega bolesnika u operacijskom bloku Intenzivna zdravstvena njega 3 3 3 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO: Zdravstvene vježbe (sati godišnje) 38 120 38 120 39 240 93 . 34. 31.zdravlja i psihijatrijskih bolesnika Zdravstvena njega starijih osoba Zdravstvena njega u kući III. 33. 30.

17. 18. Za obavljanje poslova odjevnog tehničara potrebno je dobro razlikovanje boja i njihovih nijansi. nošnji i unikatnih odjevnih modela.r 4 2 2 1 1 2 3 2 19 3 2 2 1 2 3 13 4. 20. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 3. POSEBNI STRUČNI DIO 11.ODJEVNI TEHNIČAR Bavi se konstrukcijom i izradom modne odjeće.r 4 2 2 1 2 2 3 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 12. 8. 19. povijesnih kostima. 2. Računalstvo Tehničko crtanje i elementi strojeva Automatizacija Tekstilni materijali s ispitivanjem Estetika Tehnologija predenja s vježbama Tehnologija tkanja s vježbama Konstrukcija tkanina s vježbama Tehnologija pletenja s vježbama Konstrukcija pletiva s vježbama 2 2 2 2 3 11 31 - 2 2 3 3 3 13 32 84 2 2 3 3 3 3 3 19 32 84 2 2 4 3 2 3 2 19 32 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 94 . 7. spretnost i kreativnost u radu.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 6. 10. 14. 4. broj 1. I. 16.r. 15. prema potrebi sudjeluje u izradi probnih modela te kontrolira i nadzire osnovne i pomoćne materijale za proizvodnju odjeće. 3. 13. 5. Razrađuje i konstruira temeljni kroj po određenim veličinama. 9. sposobnost prostornog predočavanja te smisao za lijepo. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

3.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1.r. 22. 10.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT Primjenjuje. 15.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. evidenciju roba. inventuru evidencije nabave i prodaje roba i sl. Obavlja poslove uzgoja i zaštite biljaka ili obavlja skladištenje i prodaju sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja u poljoprivrednoj ljekarni. Poljoprivredna botanika Zaštita bilja Bilinogojstvo s tloznanstvom Poznavanje poljoprivrednih kultura Strojevi i alati Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci Skladištenje poljoprivrednih proizvoda Zaštita čovjekova okoliša Repromaterijal u poljoprivredi Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 4 12 30 80 2 1 1 2 4 10 31 80 2 1 1 1 2 2 10 19 31 80 3 2 2 2 12 21 33 40 95 . 17. vinarstvu. tjelesni invaliditet. Pri tome uslužuje kupce. 18. 8. 19. uzročnicima biljnih bolesti i biljnim nametnicima. broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 13. oštećenja sluha i vida. I. Poznaje proces proizvodnje i uzgoja poljoprivrednih kultura te ima znanja o voćarstvu. 16. 20. 14. 5. 11. skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. 9. 21. 6. 12. vinogradarstvu. 2. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su različite alergijske bolesti. 4.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. uređuje prostor prodaje te vodi odgovarajuće evidencije – dokumentaciju skladišta.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. povrća. uređajima i instrumentima. I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. 11. 6. 21. POSEBNI STRUČNI DIO 13. industrijskog i krmnog bilja). 26.r. . Obveznim izbornim predmetom učenicima se osigurava opsežnije i podrobnije znanje proširivanjem sadržaja predmeta navedenih u nastavnom planu poljoprivredni tehničar – opći. životinjskoj dlaci i perju te kemijskim sredstvima. 10. 8. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarica. 17. 12. radi čega se trebaju primjenjivati zaštitna sredstva. 14. 25. NASTAVNI PREDMET broj 1. Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada. 18. Posao zahtijeva otpornost i izdržljivost. a zbog izloženosti peludi.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 9.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. 19. u voćnjacima i vinogradima. 3.Poseban stručni dio. 22. Poljoprivredna botanika Temelji bilinogojstva Tloznanstvo i uređenje tla Ratarstvo Stočarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo Povrćarstvo Vinarstvo Poljoprivredna mehanizacija Zaštita bilja Tržište Promet i vožnja Obvezni izborni predmet10 Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 2 2 2 2 2 4 14 32 8011 2 2 2 1 4 11 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 20 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 32 4012 11 12 Obvezni izborni predmet škola bira prema regionalnoj pripadnosti (klimatskoj-pedološkoj) i mogućnostima izvođenja. 24. 15. 27.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆEG SMJERA Organizira. 5. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina. Rad zahtijeva služenje različitim alatima. kako bi se spriječila mogućnost ozljeđivanja. 23. poštujući redoslijed tehnologije po godinama učenja. dobar vid i sluh te zdrav koštano-mišićni sustav (ruke. 16. 96 . pesticidima i ostalim kemijskim sredstvima. 7. 3.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. noge i kralježnica). 2. nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. od broja 13. važno je da osoba nije sklona alergijama i respiratornim smetnjama. Stručna praksa izvodi se tijekom godine po potrebi poslova u poljoprivredi i tijekom ljeta. strojevima. 4. 20.27.

a često je odgovorna/odgovoran i za odnose s javnošću. samostalno komunicira sa strankama i poslovnim partnerima. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. Posao se obično obavlja u uredu. 3. 4. 21. 19. 14.r. bez većih štetnih utjecaja iz okoliša. I.POSLOVNI TAJNIK Samostalno planira. 11. 13. 16. U radu je samostalniji i ima veću odgovornost od tajnika/tajnice. 26. 8. odnosno pretpostavljenog. 7. organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. broj 1. 18. 20. 25. 2. 24. Strani jezik II. 15. 3. 10. Za obavljanje poslova poslovne tajnice/tajnika potrebno je dobro poznavanje književnog materinjeg jezika. vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu. Na temelju terminskih planova vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja.r 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 22 Tjedni broj sati 2. Uvod u knjigovodstvo Osnove poduzetništva i menadžmenta Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Informatika i poslovni informacijski sustavi Tehnika komuniciranja Uvod u državu i pravo Radno pravo Trgovačko pravo Kompjutorska daktilografija Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom Stenografija Tajničko poslovanje Latinski Logika Filozofija Ljudska prava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 4 2 2 11 33 - 2 2 2 4 2 2 2 16 36 40 2 2 2 2 2 3 2 1 16 34 40 2 2 2 3 2 3 3 2 2 21 33 40 97 . sudjeluje u izradi materijala za sjednice. 27. 28. 9. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Matematika Biologija s ekologijom Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija 1. 5. 6. 17.r 4 3 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. stranih jezika.r 4 3 2 2 1 2 2 2 2 20 4 3 2 2 1 2 2 2 18 4. 22. 23. POSEBNI STRUČNI DIO 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. a treba i imati razvijene vještine poslovnog komuniciranja.

9. 11. sokova i drugih pića. I. 24. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 12. Radi u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima na analizi svojstava i kvalitete namirnica biljnog i životinjskog podrijetla te sudjeluje u razvoju novih prehrambenih proizvoda. 25. 19. Zapreke za rad su veća tjelesna oštećenja ili alergije na prehrambene sirovine i njihove prerađevine. ulja i masti. 13. 3. 16. nadzoru i kontroli proizvodnje. 14. 4. preradi ribe.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 20.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 20 3 2 2 1 3 11 4. regulacija i automatika Tehnološke operacije Termodinamika i termotehnika Izborna tehnologija/Ekologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 5 3 2 10 31 2 5 3 3 12 32 84 2 2 4 4 2 3 2 21 32 84 2 4 5 2 7 20 32 42 98 . 23. 10. žitarica i konditorskih proizvoda. 3. 22. skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. vina. šećera. 15. 6. razvijena fina motorika (osobito za rad u laboratoriju). piva. 21. Može raditi u proizvodnji i preradi voća i povrća. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7. 18. mesa. mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Biologija Računalstvo 1. 26. 5.r. osjetljivost na mirise i okuse. 17. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobra koordinacija pokreta.PREHRAMBENI TEHNIČAR Sudjeluje u organizaciji. 8. broj 1. dobar sluh i vid.r 3 2 2 1 1 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Opća i anorganska kemija Fizikalna kemija Analitička kemija Organska kemija s vježbama Biokemija Mikrobiologija Osnove znanosti o prehrani Prehrambena tehnologija Kontrola namirnica Tehničko crtanje i elementi strojeva Mjerenje. preradi otpadnih voda i dr.

prati ili izvodi propisani dijagnostičko-terapeutski program. Izložena je stresu zbog mogućnosti nepredviđenog patološkog ishoda poroda.r 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 19 4 2 1 2 2 11 4. 9. prati zdravstveno stanje i priprema za porođaj te brine o zdravstvenoj sigurnosti i u poslijeporođajnom razdoblju.r 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 22 Tjedni broj sati 2. ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. 17. 8.r 4 2 1 1 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Također skrbi za novorođenčad i dojenčad. 3. 19. 24. 18. zdravlje i okoliš Zdravstvena psihologija Metodika zdravstvenog odgoja Prva pomoć 5 2 3 5 2 1 2 2 9 10 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 32 - 13 32 84 21 32 126 2 1 22 32 42 99 . vrućini. 21. 11. razvijenih komunikacijskih vještina. 20. 5. empatična. dobre opće spretnosti i otpornosti na stres. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 14. 13. Pri radu može biti izložena neugodnim mirisima. 26. vlazi. 10. prljavštini. 3. Zdravstvena njega Latinski jezik Anatomije i fiziologija Patologija s patofiziologijom Medicinska mikrobiologija s infektologijom Biokemija Ginekologija Porodništvo Pedijatar s neonatologijom i osnovama genetike Klinička medicina Farmakologija Socijalna medicina. broj 1. rodiljama. 2. Primalja treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti.PRIMALJA Pruža zdravstvenu njegu trudnicama. 16. 23. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. organizira. I. 25.r. 7. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Zemljopis Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. 22. 6. Može raditi i na ginekološkim odjelima pružajući osnovnu sestrinsku skrb ženama s bolestima reproduktivnog sustava. 4. 15.

28. 16. 20. 23. koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su prirođene anomalije i teža oštećenja udova (osobito ruku). crtanja pomoću računala. 2. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. epilepsija. psihoze. 26. 13. Pruža usluge konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije. 30.r 3 2 1 2 2 4 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo. teže neuroze i emocionalna nestabilnost. ručnog crtanja. empirije. 9. 27.r 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 21 3 2 1 2 4 2 14 4. sklonost nesvjesticama.praktikum Termodinamika Hidraulika i pneumatika s praktikumom Elektrotehnika Računalom podržane konstruk. 4. Uz standardni alat. 19. 12. 22. izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda.r. teže smetnje i poremećaji vida i sluha. 24. 6. 25. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva. 3. 10. 3. Elementi strojeva Crtanje pomoću računala . 15. ručnog i automatskog programiranja. I. 32. 21. i praktikum Alati i naprave Praktikum konstruiranja alata i naprava Računalom upravljani numerički strojevi i programi Automatska regulacija i praktikum Toplinski strojevi i uređaji Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji Praktikum programiranje numerički upravljanim alatnim str. 17. obrade i sast. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 29.r 3 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 26 Tjedni broj sati 2. Kontrola kvalitete Vođenje proizvodnih procesa računalom UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 100 1 2 1 2 6 32 - 2 1 3 4 3 13 34 80 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 35 80 4 2 2 2 2 2 2 3 19 33 40 . 5. Tehnička mehanika Tehnički materijali Strojarska mjerenja Tehnologija obrade i sastavljanja Praktikum tehnol. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 31.RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO Pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali. 18. 11. NASTAVNI PREDMET broj 1. u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu. 7. 33.

2. 12. 18. upotrebljava i održava različite strojeve i alate. smisao za crtanje i matematiku. podešava ih te izvodi razna tehnička i tehnološka mjerenja. Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Sklopovi i mehanizmi Strojevi i uređaji Regulacija i upravljanje Održavanje strojeva I uređaja Radioničke vježbe i praktikum Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 3 2 3 1 11 35 - 2 2 3 2 4 15 35 80 2 3 3 3 2 6 1 20 31 80 4 2 4 9 1 20 33 40 101 . numerički kontrolirani strojevi za obradu). 10. 24. 5.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 20 3 2 1 2 3 11 4. 17. 7. 20. 19. 25. Konstruira i projektira pojedinačne strojne dijelove. I. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 11. broj 1. Zapreke za obavljanje poslova strojarskog tehničara su teža oštećenja vida. 16. 15.STROJARSKI TEHNIČAR Projektira.r. preciznost u radu te dobar vid. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sposobnost prostornog predočavanja. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. 13. alate. 22. 9. 21. 26. 23. sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju te unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. 8.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. podsklopove i naprave te izrađuje potrebnu tehničku i tehnološku dokumentaciju. 3. Za obavljanje navedenih poslova važna je sposobnost rješavanja tehničkih i mehaničkih problema. izrađuje. 3. jednostavne elemente. Radi na različitim strojevima (npr.

zaštitom. 20. 6. 16. proiz. na otvorenom. 17. NASTAVNI PREDMET broj 1. 24. Ne smije biti pretjerano osjetljiv na buku i vibracije te mora imati dobar vid i sluh. 21. 22. 9. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja. I.ŠUMARSKI TEHNIČAR Bavi se uzgojem.r 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. POSEBNI STRUČNI DIO 12. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. 13. 18. 7. uređivanjem i iskorištavanjem šuma. u različitim vremenskim prilikama i mikroklimi. Posao obavlja u prirodi. 19. 8. 23. 14.r. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi. 2. Šumarski tehničar mora imati snažnu psihofizičku konstituciju i biti tjelesno otporan na vremenske utjecaje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 27. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija 1. 5. 3. 26. 28. 25. Botanika Računalstvo s programiranjem Dendrologija Poznavanje staništa Uzgajanje šuma Iskorišćivanje šuma Zaštita na radu Dendrometrija Uređivanje šuma Geodezija Lovstvo Organiz. gruboj obradbi i izvlačenju drveća i sl. 4. 11. 15. 10. u šumarstvu Zaštita šuma Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Radni strojevi i alati Ekonomika Šumarstvo na kršu Šumske komunikacije UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 102 2 2 1 2 1 2 6 30 42 2 2 2 2 2 1 2 9 30 126 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 30 126 4 2 3 2 2 2 2 2 19 30 do 42 . 29. Pri radu se služi različitim mjernim alatom i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima koji se upotrebljavaju za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata). 3.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu.

10. 3. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17.r 4 2 2 1 2 2 4 3 2 22 3 2 1 2 2 3 13 4. Ovisno o mjestu rada vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta. 13. vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka. 24. 11. 8. 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Fizika Kemija Zaštita okoliša Računalstvo Strojarstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. 23. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 15. I. 9. Koristi se prilagođenim kompjutorskim programima. 28. 27. statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Cestovne građevine Cestovna vozila Statistika Propisi u cestovnom prometu Prva pomoć u cestovnom prometu Ekonomika prometa Prometna tehnika Prijevoz tereta Prijevoz putnika Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu Otpremništvo Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 30 - 2 1 2 2 2 9 31 80 2 2 2 1 2 3 2 2 16 29 80 2 2 3 3 2 2 7 21 32 do 40 103 . prometnim i cestovnim kartama. NASTAVNI PREDMET broj 1. snalažljivost. organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. Također sudjeluje u izradi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. 18. 19. 4. 5. 26. 21. Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 16. dobre organizacijske sposobnosti.r 4 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 30 Tjedni broj sati 2.TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Prikuplja. 20. 25. 12. savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. 22. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila.r. 7. 3.

4. Tehničar za elektroniku također može obavljati poslove montaže. 22. utvrđivanja kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda. 3. 12. 23.TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Projektira. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 19. Zapreke za rad na ovim poslovima su slab vid i nemogućnost dobrog raspoznavanja boja. 11. 5. 9. 16. pojačano znojenje ruku. 3. crtanje i dokumentiranje 1. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. Priprema tehnološke postupke.r 3 2 1 2 2 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. I. 26. 21. epilepsije.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 7. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sluh. 8. broj 1. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdr. kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehn. 17. vođenja proizvodne linije. sposobnost razlikovanja boja i sposobnost vještog rukovanja sa sitnim predmetima. izrađuje i servisira elektronske ili elektronski upravljane uređaje. vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja. 20. 2. 25. 27. 24.r. sklonost nesvjesticama. 15. servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku. 18. 6. 13.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 1 2 3 2 13 4. Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Radioničke vježbe Finomehaničarska tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Mikroračunala VF sklopovi i sustavi Radioničke vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 104 4 4 8 32 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 2 4 14 27 80 2 2 2 2 4 12 27 40 .

prima i izdaje narudžbe.TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe. 23.r 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 22. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Za obavljanje ovih poslova potrebna su znanja rada na računalu.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 8. 6. 5. Likvidira i potvrđuje račune dobavljača. 4. 18. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 22 3 3 4. ispunjava carinsku dokumentaciju.r. Strojopis Poznavanje robe s tehnologijom Lučko i skladišno poslovanje Poslovne komunikacije Osnove brodarstva Privredna matematika Osnove psihosociologije Međunarodni prijevoz Organizacija i tehnologija vanjske trgovine Ugovori o iskorištavanju brodova Međunarodna špedicija Carinsko poslovanje Prijevozničko osiguranje Agencijsko poslovanje Praktične vježbe 14 16 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 15 31 40 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 6 30 10 32 10 24 80 105 . NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Engleski jezik Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Matematika Fizika Njemački jezik Računalstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. 14. 20. 7. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka. te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima. 21. poznavanje barem jednog stranog jezika te komunikativnost i samostalanost u radu. Ako je potrebno. 2. 15. 3. 9. 10. 27. I. 19. Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalnooperativne razgovore. 12. 11. 16. 17. daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata. 3. broj 1. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka. 25. te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. 26. 24. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši.

r 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 23 Tjedni broj sati 2. 12. broj 1. Osim stručnih znanja. 22. 17. 23. alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih. 21.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 2. automatski vođena vozila. digitalno upravljani strojevi. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4.TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Projektira. 13. 5. 18. avio-uređaji i dr. 26. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Tehnički materijali Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Računalstvo i programiranje Tehnička mehanika 1. telefaks uređaji. 20. 24. optičkih. 25.r. 9. elektronske kamere. 10. 27. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. POSEBNI STRUČNI DIO 14. fotokopirni strojevi. 3. I. 7. Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 18 3 2 1 2 3 2 10 4. Tehnička mehanika Finomehanika Osnove elektrotehnike Mjerenje u elektrotehnici Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi I uređaji Pneumatika Hidraulika Upravljanje I regulacija Senzorika Kontrola mjerenja Vođenje procesa računalom Radioničke vježbe i praktikum UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 4 3 9 32 - 2 3 3 2 4 14 32 80 2 3 3 3 3 2 6 22 32 80 2 3 2 3 9 19 32 40 106 . 8. 16. strojarskih. nogu i kralježnice. 15. razvijena fina motorika. 3. 11. 6. 19. nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve. automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. sposobnost razlikovanja boja. kronične bolesti ruku. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti. za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku potrebna je preciznost i staloženost u radu.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Automatsko vođenje procesa Radioničke vježbe 1. spajanjem modema i sl. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida jer se radi o vrlo sitnim detaljima.TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sastavlja. 21. 17. 16. 20. 9. ispravljače i sl. 18.r. 23.r 3 2 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 4 32 3 2 1 2 4 3 15 4. 24. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču. 12. POSEBNI STRUČNI DIO 19. 11. 25. 26. disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje te priprema i pomoćni materijal.r 3 2 1 2 2 4 3 2 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. 30. 7. 4.r 3 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 4 2 32 Tjedni broj sati 2. 28. 13. npr. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Tehničar za računalstvo održava. servisira i otklanja neispravnosti na računalu. 14. 3. 8. NASTAVNI PREDMET broj 1. stoga osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati navedene poslove. tvrdi disk. 15. grafičku karticu. 5. I. 10. 29. proširenjem memorije. 6. Finomehanička tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Računalna sklopovna oprema Sustavna programska potpora Dijagnostika i održavanje računala Radioničke vježbe Izborni program UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 32 - 2 2 32 80 4 2 2 2 2 4 2-3 18-19 31-32 80 2 3 3 2 4 2-3 16-17 31-32 40 107 . Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala npr. 22. vodove za priključak. 27. 3. 2.

r 3 2 2 2 1 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. I. Osim navedenih poslova. 15. 8. 21. 22. 20. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 3. nadgleda i priprema izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža te priprema podatke za planiranje razvoja. 12. tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme te provode periodična mjerenja i podešavanja uređaja koji moraju biti u skladu s tehničkim standardima i normativima. 10. izgradnje i remonta objekata. Vodi. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 18 3 2 2 1 3 2 2 15 4. 17. 26. 5. 2. Za obavljanje navedenih poslova važna je dobro razvijena fina motorika. 11. 9.TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE Nadgleda polaganje. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika. mreža i instalacija. Montira telefonske i telegrafske pretplatničke centrale te antene i antenske sustave. 14. 19.r. broj 1. 25. Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Radioničke vježbe Informacije i komunikacije Telekomunikacijske mreže Psihološke osnove komunikacija Prijenosni sustavi Komutacijski sustavi Internetske tehnologije Radioničke vježbe Izborni blok/modul UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 108 2 4 4 10 32 - 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 1 4 4 17 32 80 3 2 2 4 6 17 32 40 . 18. smisao za tehniku. 24. 6. 27. 7. dobra pokretljivost i fizička izdržljivost. 23.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 22 Tjedni broj sati 2. 16.

3. 3.r 2 2 4. 2.r 2 2 2 109 . IZBORNI BLOK INFORMATIKA Red. NASTAVNI PREDMET Informacijski sustavi Sklopovska oprema računala Sustavna programska potpora Izborni program 1.r - Tjedni broj sati 2. 4.r. broj 1.III.

6. 18. 22.r 3 2 1 2 3 2 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 9. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Vjeronauk ili etika Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Povijest Geografija Računalstvo Kemija Biologija Politika i gospodarstvo 1. 10. 3.r 3 2 1 2 3 2 2 1 2 18 3 2 1 2 3 11 4. 25. 15. broj 1. pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila. 16.r. Može raditi i s potencijalnim kupcima. 24. POSEBNI STRUČNI DIO 13. popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema i predočavanje prostornih odnosa. 17. 7. 21. 14. I. 4. 12. 2. prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila. te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima.TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA Radi u proizvodnji. 23. 27. Tehnički materijali Obrada materijala Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Tehnička mehanika Radioničke vježbe Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Prijenosnici snage Motori s unutarnjim izgaranjem Održavanje vozila Kočnice na vozilima Vozila i vozna sredstva Regulacija i upravljanje UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 2 10 32 - 1 2 2 4 3 2 14 32 80 2 6 3 3 4 3 21 32 80 6 3 3 4 2 18 32 40 110 . nadzire proizvodnju. 11. U proizvodnji planira i priprema rad vozila i njihovih sastavnih dijelova. 20.r 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 22 Tjedni broj sati 2. U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. 3. Za one koji rade u trgovačkim odjelima važna je komunikativnost i ljubaznost. 26. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 5. 19. 8. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST
Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta. Za obavljanje ovih poslova potrebna je psihofizički potpuno zdrava osoba, komunikativna, s dobrim znanjem stranih jezika, razvijenom općom kulturom i razvijenih organizacijskih sposobnosti. Zapreke za rad su govorne smetnje, smetnje vida i sluha, oštećenja koštano-mišićnog sustava ( ruku, nogu i kralježnice).

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk Strani jezik I Strani jezik II

1.r
3 2 2 1 3 3 14

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 2 1 3 3 14 3 2 2 1 3 2 13

4.r
3 2 1 3 2 11

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Gospodarska matematika Računalstvo Poslovna psihologija s komunikacijom Biologija s higijenom i ekologijom Turistički zemljopis Povijest hrvatske kulturne baštine Gospodarsko pravo Poslovno dopisivanje Računovodstvo i kontrola Statistika Knjigovodstvo Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu Osnove turizma Promet i putničke agencije Marketing u turizmu Recepcijsko poslovanje Poznavanje robe i prehrane Ugostiteljsko posluživanje Kuharstvo (sa slastičarstvom)

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 2 1 2 2 2 2 3 19 33 185

3 2 2 1 2 2 3 4 19 33 185

2 2 1 2 2 2 2 3 4 20 33 185

2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 22 33 185

111

UPRAVNI REFERENT
Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različitih odluka ili rješenja, domovnica, putovnica, osobnih iskaznica, dozvola, potvrda i slično). Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijskim uredima, ministarstvima, policiji, poreznim i carinskim ispostavama, katastru, mirovinskim i zdravstvenim zavodima i slično), lokalnoj samoupravi (općina, gradova), pravosuđu (općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, odvjetništvu, bilježništvu) i različitim drugim ustanovama (školama, vrtićima, domovima zdravlja, djelokrugu socijalne skrbi i sl.). Osobe koje imaju veća oštećenja vida ili teža oboljenja kralježnice kao i osobe sa smetnjama glasovno-govorne komunikacije (npr. mucanjem) ne mogu obavljati ovo zanimanje.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik I. Strani jezik II. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Čovjek, zdravlje, okoliš Matematika Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija

1.r
4 3 2 2 1 2 2 2 2 20

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
4 3 2 2 1 2 1 2 2 19 4 3 2 2 1 2 2 16

4.r
4 3 2 1 2 2 14

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Uvod u društvo i pravo Ustavni ustroj RH Uredsko poslovanje i dopisivanje Radno pravo Upravni postupak Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Statistika Informatika i poslovni informacijski sustavi Javne financije Gospodarstvo Knjigovodstvo Psihologija rada Birotehnika Izborni predmet

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 4 2 11 31 -

2 2 2 2 2 2 12 31 42

2 2 2 2 2 2 2 2 16 32 42

2 2 4 2 2 2 2 2 18 32 42

112

VETERINARSKI TEHNIČAR
Pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnosticiranju bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te higijenske poslove u veterinarstvu. Sudjeluje u sprječavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja te pruža i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova itd.). Za obavljanje navedenih poslova neophodna je dobra tjelesna kondicija, dobar imunitet zbog stalne opasnosti prijenosa zaraznih bolesti, zadovoljavajući vid, sluh i osjet dodira, spretnost i brzina. Ovim zanimanjem ne mogu se baviti osobe koje se boje životinja ili ne podnose krv.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo

1.r
3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 25

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 3 2 1 1 2 2 2 2 2 17

4.r
3 2 1 2 2 1 1 12

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Uvod u veterinarsku struku Uzgoj domaćih životinja Anatomija i patologija Funkcije životinjskog organizma Osnove parazitskih bolesti Lovstvo Lijekovi i otrovi Zoohigijena Kinologija Unutarnje bolesti domaćih životinja Mikrobiologija i zarazne bolesti Porodiljstvo i umjetno osjemenjavanje Osnove kirurgije Higijena namirnica animalnog porijekla

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

2 2 2 6 31

2 4 3 9 31 168

2 1 2 2 2 2 3 14 31 168

2 2 3 3 3 3 3 19 31 136

113

3. Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi kako bi se na njima mogle provoditi različite analize. I. 24. mokraće i drugog biološkog materijala.ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR Uzima uzorke i provodi analize krvi. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Anatomija. 10. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 23 4 2 1 1 2 2 2 2 14 4. osobe sa smetnjama fine motorike te osobe s oboljenjima imunološkog sustava. NASTAVNI PREDMET broj 1. 22. Posao zdravstvenolaboratorijskog tehničara ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. 6. fiziologija i osnove patofiziologije Analitička kemija Fizikalna kemija Primijenjena fizikalna kemija Biokemija Medicinska biokemija Mikrobiologija i parazitologija Laboratorijska hematologija Imunohematologija i transfuziologija Citološke i histološke tehnike Osnove epidemiologije Socijalna medicina Zdravstvena statistika UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 114 2 2 2 6 31 35 2 2 2 1 7 30 70 2 2 3 5 3 3 18 32 140 6 6 4 2 2 2 1 20 32 91 . prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize. 14. domova zdravlja. 27. 25. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. 3. npr. U manjim laboratorijima i ambulantama samostalno obavlja i neke jednostavnije analize. 16. 28. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 TJEDNI BROJ SATI 2. 19. 26. instituta ili privatnih ambulanti. 17. 20. 7. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Opća kemija Organska kemija Računalstvo Latinski jezik 1.r. 5.r. 4. 11. zavoda. 9. Zdravstveno-laboratorijski tehničari se zapošljavaju u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica. 21. 12. 13. 18. 23. 29. 2.r. klinika.

Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja OBRAĐIVAČ NA NUMERIČKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA Obavlja poslove vezane uz proizvodnju i popravak dijelova raznih strojeva i uređaja služeći se klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima.r – prvo polugodište - UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima. 18. podešava ih. 115 . 19. Za sve se proračune. 15. vibracija ili prašine. 21. naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD).r 3 2 2 1 2 10 2. POSEBNI STRUČNI DIO 7. održava i popravlja. 6. I. 9. 3 2 1 2 2 10 3. 20. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Numerički upravljani alatni strojevi Tehnologija održavanja numerički upravljanih alatnih strojeva Nove tehnologije u radu s numerički upravljanjem Tehnologija obrade i montaže Tehnologija obrade i održavanja Tehnologija posluživanja numerički upravljanih Praktična nastava Izborni predmeti UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 1 2 15 24 34 120 1 2 2 3 14 2 24 34 120 1 2 2 2 2 15 2 26 34 120 4 4 4 4 15 2 33 33 - Napomena: Učenici imaju i odgovarajuću praksu u školi i kod obrtnika. 2. 5. 4. 10. 16. nogu i sluha. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17. a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke.r. alergijske reakcije te teže kronične bolesti. 14.r 3 2 1 2 8 4. ruku. 8. 11. 13. 3. Obavljanje navedenih poslova ne preporuča se osobama koje imaju oštećenja kralježnice. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura 1. Može biti izložen utjecaju buke. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice. 12. a po završetku školovanja polažu pomoćnički ispit i završni ispit. Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. broj 1.

11. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. 4.r 3 2 1 2 1 9 3. 15. Zapreke za obavljanje poslova autoelektričara su teškoće vida. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 2. 13. 6. montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta. 12. broj 1.5 3* 24 34 800 Elektronika i upravljanje Elektronički uređaji u vozilima13 Izborni dio 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO Praktična nastava (godišnji zbroj sati)15 13 14 15 predmeti s obveznim praktičnim/laboratorijskim vježbama Izborni predmeti mogu biti: tjelesna i zdravstvena kultura. Osnove računalstva13 Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika13 Automehanika Autoelektrika 13 13 13 1 1 2 3 1 18 34 900 1 2 2 1 2 19 34 900 4 1. 8. radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje. razredu obvezan je najmanje 1 sat izborne nastave iz stručno-teorijskog dijela zu 1 sat pripadnih praktičnih/laboratorijskih vježbi. Osim kontrole i dopune elektrolita u akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila. popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja. Također. prepoznavanja i razlikovanja boja te otežana pokretljivost tijela. cestovna vozila i radne strojeve. Proizvodi i održava akumulatore. 116 . 14. 10. 9. Pojačano znojenje dlanova smetnja je u radu s elektroničkim komponentama. I. 3. matematika i predmeti struke. U ukupnom broju sati praktične nastave uračunati su sati predviđeni za laboratorijske vježbe iz predmeta s obveznim laboratorijskim vježbama. izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.5 1. U 3. električnu opremu za motore.Trogodišnji strukovni programi obrazovanja AUTOELEKTRIČAR Održava. sklopova i instalacija u automobilu. 5.

4. 3 2 2 1 1 9 2. jetre i bubrega).r. 8. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 5.r. s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu. Ličilački materijali Risanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Ustrojstvo ličilačkih radova Ukrasne tehnike Autolakirerski radovi Praktična nastava 2 1 2 2 16 23 32 1 2 2 2 16 23 32 1 2 2 1 2 3 16 27 34 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 117 . Čisti podlogu od prljavštine i korozije. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. Obavljanje navedenih poslova zahtijeva spretnost. 6. različita kućišta i drugo. 2. priprema je za bojanje te potom nanosi boju koju nakon sušenja brusi i polira.AUTOLAKIRER Obavlja poslove zaštite. brodogradnji. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Autolakirer se najčešće zapošljava u autoremontnim radionicama. 13. alergije i kožne bolesti. 3 2 2 1 1 9 3. POSEBNI STRUČNI DIO 7. ali se može zaposliti i u automobilskoj industriji. 11. dobar vid i razlikovanje boja. te u zanatskim radionicama. 12. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa (osobito dišnih organa. 9. broj 1. Radi u zatvorenom prostoru. 14. metalni namještaj. 3. 10. I. lakiranja i emajliranja proizvoda kao što su automobili.r.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. teretnih vozila. 2.r 3 2 2 1 1 9 3. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 6. 3. 8. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Tehnologija autolimarije Izborni dio 1. 16. 17. ugradnji. ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. broj 1. 11. Oni također održavaju i priključuju noseće dijelove prikolica te vrše zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije. Zapreke za obavljanje poslova autolimara su loša tjelesna kondicija i opće zdravstveno stanje. 4. 14. 5. 9.AUTOLIMAR Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija. 10. 13. 12. I. prikolica i dr.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. oboljenja koštano-mišićnog sustava te teža oštećenja vida.5 2 1. te radi na poslovima njihove montaže i demonteže. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. autobusa.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 1 1 1 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 118 . U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi. Autolimari u servisima popravljaju oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuju novima. 15.

POSEBNI STRUČNI DIO 7. 9. I. 6. 4. te razvijenu motoriku i preciznost ruku i prstiju. okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. 5. 15.5 1 7 16 900 1 2 2 7 16 900 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 119 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine. 2. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati dobar vid i sluh. sposobnost razlikovanja boja. Zapreke za rad na poslovima automehaničara su alergije. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila 1. 14. 11. kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama. 13. Broj 1. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija. izmjenjuje potrošene dijelove.r 3 2 2 1 1 9 3. Zamjenjuje.5 2 1. kočionih uređaja. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. 10.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove.AUTOMEHANIČAR Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. oboljenja kralježnice. smetnje u radu dišnih organa. epilepsija. 12. servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama.

4. 5. 3 2 1 2 1 9 3. 2. 8. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7.r. Glavni poslovi automehatroničara su održavanje vozila. 13. kronične bolesti ili oštećenja ruku. epilepsije. električnim i elektronskim sustavima vozila ili po potrebi upućuje vozilo specijaliziranim stručnjacima. Matematika u struci Tehnika obrade i montiranja Elektrotehnika Tehnika pravljenja i regulacije Informacijska tehnika Tehnologija mehatronike Izborna nastava 1 1. Zapreke za obavljanje poslova automehatroničara su smetnje vida i sluha.5 1 8 17 784 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 120 .AUTOMEHATRONIČAR Rad automehatroničara objedinjava poslove automehaničara i autoelektričara. Pri tome pregledava i rastavlja sve sklopove. 3. alergije.r. Održava. 12. 10. čisti pojedine dijelove. servisira i otklanja kvar na mehaničkim. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. I. 9. 11.r. nogu i kralježnice. broj 1.5 2 1 1. 6. popravci pojedinih sklopova te sveobuhvatni servis vozila. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. provjerava i procjenjuje njihovu uporabljivost te otklanja kvar ili zamjenjuje potrošene dijelove. bolesti dišnih organa.

metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12. neugodnim mirisima i dimu prilikom zavarivanja. posebnih zaštitnih cipela i sl. rukavica. bljeskanju. 3. glodanjem. 5. I. vrata. 15. zavarivanjem i drugim postupcima obrade te ih ugrađuje. brušenjem. bušenjem. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja. Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere. 2. broj 1. izložen buci strojeva.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 2 2 2 7 14 800 121 . koje potom ručno ili strojno izrezuje. 4. 14. zakivanjem. metalnih ograda. 10. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 1. 8. Velik dio posla obavlja stojeći. 9. metalnoj prašini.BRAVAR Bavi se proizvodnjom različitih ručnih alata. jednostavnijih dijelova strojeva. rezanjem navoja. 11. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je spretnost. prozora. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sposobnost prostornog predočavanja. osobito ruku i očiju.5 2 1. pregača.r 3 2 2 1 1 9 3. Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem. a poželjna je i kreativnost. 13. Nužno je strogo uvažavanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. često i prljavštini. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. smisao za rješavanje tehničkih problema.

8.r 3 2 2 2 1 1 2 11 3.r 3 2 2 2 1 1 11 Tjedni broj sati 2. Izrađuje cvjetne aranžmane. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo 1. strpljivost. broj 1. 6. Cvjećarstvo Dendrološke vrste za aranžiranje Aranžiranje Uređenje unutrašnjeg prostora Ustrojstvo rada u cvjećarnici Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 1 2 14 20 31 80 3 1 2 14 20 31 80 3 2 1 14 20 30 35 122 . 12. bukete i vijence po narudžbi ili za neposrednu prodaju. 11. 13. teže kronične bolesti koštano-mišićnog sustava i alergijske reakcije na cvjetni pelud. ljubaznost i komunikativnost. POSEBNI STRUČNI DIO 9.r 3 2 2 1 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teškoće vida. koristeći se pri tome elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana. aranžira i prodaje sve vrste cvijeća te svakodnevno brine o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje. 4.CVJEĆAR Pribavlja. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Za obavljanje navedenih poslova poželjna je kreativnost i smisao za lijepo. I. tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima. 14. 10. nemogućnost raspoznavanja boja. 7. oblikuje. 3. 2.

15. Za obavljanje poslova elektroinstalatera važna je dobra psihofizičke kondicija. 8. rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. električnih uređaja i elektroopreme. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima. 4. 3 2 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. ispituje. 3. 11. 3 2 1 1 9 3. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. ugradnji razvodnih ormara. 14. uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala. 12.r. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja.ELEKTROINSTALATER Postavlja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. I. a ako radi u industrijskim postrojenjima. 9. 13. 6. broj 1.r. radi na obilježavanju instalacija. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električni strojevi i uređaji Električne instalacije Električne mreže i postrojenja Elektronika i upravljanje Izborni predmeti 1 1 2 3 1 8 900 2 2 2 2 8 900 3 2 2 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 123 . 5. 2. Također. POSEBNI STRUČNI DIO 7. antenske i komunikacijske instalacije. postavljanju cijevi i vodova. 10. popravlja električnu opremu. stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije. priključnih elemenata. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r.

električne rotacijske strojeve i dr. 13. miksera. 15.). popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Također montira i održava pokretne stepenice i dizala. 12. broj 1. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje.r. smetnje vida i sluha. zamrzivača. Također proizvodi. 5. 4.r. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. 3 2 2 1 1 9 3. 3. te pojačano znojenje ruku. klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore. nemogućnost prepoznavanja boja. 8. strojeva za pranje posuđa i rublja. 2. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električne instalacije Električni strojevi Elektronika i upravljanje Električni uređaji Izborna nastava 1 1 2 3 1 8 17 900 2 2 2 2 8 17 900 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 124 . vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. bolesti koštano-mišićnog sustava. 9. 6.ELEKTROMEHANIČAR Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje.r. 11. Zapreke u obavljanju navedenih poslova mogu biti zdravstvene poteškoće dišnih organa. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. sušilica. glačala i dr. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 11. 3 2 2 1 2 10 Tjedni broj sati 2. elektrane. 8. raskopna postrojenja. 10. 6. 3 2 1 2 2 10 3. 19.ELEKTROMONTER Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji. 3 2 1 2 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. 9. transformatora. 12. smetnje respiratornog sustava (bronhitis. 15. Matematika Računalstvo16 Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike 16 2 2 2 5 2 2 7 22 32 - 2 3 4 3 2 7 21 31 80-120 2 2 2 16 4 26 34 do 3518 Elektrotehnički materijali i komponente Mjerenja u elektrotehnici16 Strojarstvo Električni strojevi i aparati16 Elektroenergetika Elektronički sklopovi16 Energetska elektronika16 Električne instalacije Praktična nastava Izborni program ( elektroenergetika )17 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 16 17 18 predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama predmeti izbornog programa : a) modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom . 20. 3.r. automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima. električnih mreža i elektroinstalacija. 18. 13. 14. Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja. I. astma). 4. broj 1. Radi i na postavljanju strojeva. brodska elektrotehnika b) strukovni sadržaji na prijedlog škole u funkciji završnog rada 125 . 17. Strah od visine. 5. epilepsije. prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača. autoelektrika. POSEBNI STRUČNI DIO 7. problemi s motorikom i oboljenja koštano-mišićnog sustava su prepreka za obavljanje navedenih poslova. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk / Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo NASTAVNI PREDMET 1. električne mreže. 16. teškoće s ravnotežom. mjerno-regulacijskih naponskih vodova.r. 2.r.

3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 8. 9. Za obavljanje poslova ovog zanimanja važno je imati dobar vid i sluh.5 1.ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR Mjeri električne veličine. izrađuje.5 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 126 . 2. 10.5 1 2 8 17 900 1. 5. izrađuje jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima te ispituje. 12. 11. ispituje i popravlja elektroničke sklopove. POSEBNI STRUČNI DIO 7.r. održava i popravlja elektroničke uređaje (TV i radio prijemnike.). I. sposobnost razlikovanja boja te dobro razvijenu psihomotoriku. 6. 13.r. 14. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Elektronički sklopovi Digitalni sklopovi i upravljanje Audio i videotehnika Izborni dio 1 1 2 3 1 8 17 900 2 1.5 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl. audio uređaje. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3.r. 4. uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka. broj 1.

postera i druge oblike video zapisa. r. 8. 13. zabave i športa te drugih područja koja su od interesa javnosti. 11. najčešće iz područja politike. 4. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 15. Fotoreporteri fotografiraju za novine i časopise različite situacije. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su veće teškoće vida. plakatima i sl. broj 1.FOTOGRAF Obavlja snimanja. časopisima. r. 10. zdravstvene teškoće koje otežavaju okretnost i brzinu reagiranja te osjetljivost na kemikalije. promocije). obrađuje snimljene materijale i izrađuje fotografije. nesposobnost razlikovanja boja. 3. rođendane. 3 2 2 1 1 9 3. 12. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Računalstvo Fotografija Fotofizika Poznavanje materijala Matematika u struci Digitalna fotografija Tehnike snimanja Izborni predmet Izborni predmeti 2 1 2 2 1 1 8 17 900 2 2 1 1 2 2 8 17 900 2 1 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 127 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 14. Komercijalni fotograf pravi fotografije koje izdavač potom objavljuje kao ilustracije u knjigama. 5. fotoreprodukcije umjetničkih djela. I. 6. Fotograf-portretist izrađuje fotografije za dokumente ili fotografira važne događaje (vjenčanja. 9. r. plakata.

2. Zapreke za rad su poteškoće s dišnim sustavom i alergijske reakcije na kemikalije koje se koriste pri radu. strpljiv i ljubazan s klijentima. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 9. 6. 5. 11. 3 2 2 1 1 9 3. Moraju imati dobro razvijenu motoriku. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 14. Osobe s većim oštećenjem vida. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. filmu ili u kazalištu. Također izrađuje perike i umetke za kosu.FRIZER Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. r. broj 1. r. Za obavljanje poslova frizera potrebno je imati zdrav koštano-mišićni sustav zbog opće pokretljivosti i dugotrajnog stajanja na nogama. nesposobnošću razlikovanja boja također ne mogu udovoljavati zadacima ovog zanimanja. 3. s izraženim smislom za estetiku te komunikativan. I. Frizer treba biti kreativan. 10. Frizeri se zapošljavaju uglavnom u frizerskim salonima. 12. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina. 15. no mogu raditi i na televiziji. 8. 13. r. pruža usluge bojanja trepavica i obrva. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. a ponekad i dekorativnog šminkanja. 4. Tehnologija frizerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Estetika i umjetnost Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 128 .

reže prirubnice.r.r. nogu i kralježnice). 5. spaja. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi cijevnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija grijanja i klimatizacije Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. 11.INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Postavlja. a katkada i plinsko i električno grijanje. Instalater grijanja montira većinom centralno. 8. oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. 2. sigurnosne dijelove) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 14. 3 2 1 1 7 3. 16. 17. instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. držače. Povremeno radi rutinske provjere i popravke. održava i popravlja toplinske uređaje za centralno. kompresore. 6. broj 1. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi.5 1. 12. savija ih. 4. 15. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 9. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. crpke. termostate. a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava. svjećice). 10. 3. metalne cijevi.r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 13. strah od visine. kotlove. nadzire.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 129 . plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela. neraspoznavanje boja.

r. Strojno ili ručno obrađuje cijevi. Matematika u struci Tehnologija kućnih instalacija Tehnologija obrade Tehničko crtanje Održavanje tehničkih sustava Izrada jednostavnih sklopova Informatika Tehnologija kućnih instalacija (kompleksni radni zadatak) Izborni predmet 1 1 1 1 2 1 1 8 17 784 - - 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 130 . 5. 12. 11. postavlja i priključuje sanitarne uređaje (kade. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 10. 3. kotlove centralnog grijanja i protočne bojlere. Za obavljanje navedenih poslova važna su znanja iz matematičko-tehničkog područja.r. Zapreke za rad su epilepsija i sklonost nesvjesticama. 6. odgovornost i preciznost u radu. pri čemu brine o zaštiti okoliša i racionalnom korištenju energije. 13. Njegovo područje rada su uređaji za grijanje. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 15. klimatizaciju i sanitarni uređaji. limove i metalne ili plastične profile. Planira i instalira vodovode i sustave opskrbe zraka. savjetuje kupce. 2. PLINA. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. prodaje uređaje i sustave kupcima te ih upućuje u njihovo korištenje. Također. 3 2 2 1 1 9 3. 4. 9. instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. spretnost. 14. I.r. broj 1. GRIJANJA I HLAĐENJA Brine o funkcioniranju svih instalacija. sklonost timskom radu i radu na terenu.INSTALATER SUSTAVA VODE. protok zraka. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. ugodnoj temperaturi i protoku vode u kućanstvu. 8. odnosno o svježem zraku. kabine za tuširanje i dr.).

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Fizika Biologija NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 2 2 13 Tjedni broj sati 2. 13. 3. 6. 5.r. 7. broj 1. Računalstvo Tehničko crtanje s elementima strojeva Ekologija Opća i anorganska kemija Organska kemija Ispitivanje materijala Tehnologija struke Praktična nastava 2 8 7 17 30 84 2 6 2 7 17 30 84 2 6 6 7 21 30 42 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 131 . 8. njihovo pakiranje i označavanje te priprema i baždarenje laboratorijskih naprava i instrumenata. Posao kemijskog laboranta ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim bolestima dišnih puteva. Njegov rad može se podijeliti u nekoliko faza: pripremanje. U kemijskom laboratoriju provodi i nadzire jednostavne fizikalno-kemijske reakcije. 2. Za svaku obavljenu analizu ili laboratorijsko mjerenje izrađuje odgovarajući izvještaj.r. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. izvođenje laboratorijskih postupaka te određivanje svojstava materijala. 3 2 1 1 2 9 UKUPNO II. 14. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. Također uzima uzorke za kontrolu kemijskog procesa. I. 17. 11.r. a u biokemijskim laboratorijima biološke postupke. 16.KEMIJSKI LABORANT Radi u laboratoriju s kemijskim tvarima – ispituje njihov sastav. utvrđuje kemijska svojstva te proučava kako reagiraju u dodiru s drugim kemijskim tvarima. u laboratorijima koji stimuliraju tehnološki proces – jednostavne tehnološke operacije. 12. 9. 15. 3 2 2 1 1 2 2 13 3.

13. 5. 6. terase. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Keramičarski I oblagački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 132 . 3. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su bolesti unutarnjih organa. 12.r. Slijedi oblaganje površine pločicama. koštanomišićnog sustava te teža oštećenja vida. te stalna kontrola pravilnosti postavljenih pločica. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10.r. unutarnje zidove. 14. 4.r. U radu je potrebno često rezanje i brušenje pločica. 3 2 2 2 1 2 12 3. I. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. Prije samog oblaganja priprema površinu tako da ju očisti i izravna. a ponekad i u vanjskim prostorima i industrijskim pogonima. stupove i druge površine raznim vrstama pločica koje lijepi žbukom ili posebnim ljepilom. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 7. Posao često obavlja u čučećem ili klečećem položaju. 11. Radi pretežno u zatvorenim prostorima. POSEBNI STRUČNI DIO 9.KERAMIČAR – OBLAGAČ Oblaže podove. Nakon postavljanja pločica nanosi se masa za fugiranje kojom se pločice povezuju u kompaktnu cjelinu. 2.

vida i govora. stolnog inventara. komunikativnost. urednost. 15. 11. priprema računa. 3 2 2 1 1 9 3. oštećenja sluha. evidentiranje narudžbi. 4. teže kronične bolesti. dobro pamćenje. 13. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Zapreke za obavljanje poslova su oštećenja koštano-mišićnog sustava. 3. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 6. r. hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane. strpljivost. 14. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. I. 5. dočekivanje gostiju. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog rublja. r. alergije. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. cocktail barovi. 10. 12. Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistička geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija restorana Izborna nastava 2 2 2 1 7 16 900 1 2 2 1 1 1 8 17 900 1 2 1 1 1 2 1 1 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 133 . konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi. r. noćni klubovi i dr. ljubaznost. raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje. Važna je opća tjelesna spretnost. smetnje dišnog sustava. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.). 8. broj 1. 2. snalažljivost. posluživanje hrane i pića. održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. 16.KONOBAR Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema. Osim u restoranima. pospremanje stola.

Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. odnosno smanjivanju bora. spretnost i preciznost. 14. njege i pilinga kože. Osim čišćenja kože lica i tijela. r. 3 2 2 1 1 9 3. kozmetičar radi i na uklanjanju. Osnove kozmetike Kozmetologija Dermatologija Matematika u struci Primijenjena kemija Anatomija i fiziologija Psihologija komunikacije Dijetetika Izborni predmeti 1 1 2 1 1 6 15 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 1 2 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 134 . POSEBNI STRUČNI DIO 7. 11. 15. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. aromaterapije i dr. 12. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Također. 3. 10. broj 1. osobe s bolestima koštano-mišićnog sustava. r. 9. 6. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. r. 8. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. depilaciji). Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. I. 5. sposobnost razlikovanja dodirom. 13. 2. 4.

sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova. r. 8.KROJAČ Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina. broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 7. stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. 3 2 2 1 1 9 3. 5. rezanje materijala prema šabloni. pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu. 12. teža oštećenja vida i neraspoznavanje boja te alergije na određene materijale i prašinu. 4. r. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. 6. Matematika u struci Osnove računalstva s vježbama Tekstilni materijali Tehnologija izrade odjeće Konstrukcija odjeće Estetika odijevanja Izborna nastava 2 2 1 2 1 8 17 900 1 2 3 2 8 17 900 1 3 3 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 135 . Posao uključuje izradu kroja prema zadanim mjerama i modelu. I. 3. r. 11. sastavljanje skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje. 10. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su oboljenja koštano-mišićnog sustava. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 2. odabir materijala. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje.

ne mogu obavljati ovo zanimanje. 3 2 2 1 1 2 12 Tjedni broj sati 2. snijega. važne su u radu krovopokrivača. sunčane kolektore i sl. 5. svjetlarnike. 11. ruku i nogu ili dišne probleme. 3. Ugrađuje i različite druge elemente na krovove: snjegobrane. 4. epilepsija i sl. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Krovopokrivački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 136 . onemogućavaju bavljenje ovim poslom. 14. r.kiše. Može obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima. vjetra i sl. 3 2 2 1 1 2 12 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. r. 7. 3 2 1 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. broj 1. postavlja podloge na vanjskim zidovima i gromobranske uređaje. Također izvodi sve vrste izolacija na građevinama (buka. bolesti kralježnice. 12.). Opće zdravlje. te opća tjelesna spretnost i gipkost. 6. r. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 13. I. Strah od visine i neke druge bolesti sa simptomima nesvjestice (psihičke bolesti. krovne prozore. izdržljivost i spretnost ruku i prstiju. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 2. Osobe koje imaju poteškoće s vidom i sluhom. vlaga. 10.KROVOPOKRIVAČ Obavlja poslove polaganja predviđenog pokrova krova kako bi građevina bila zaštićena od nepovoljnih vremenskih utjecaja . toplina) te ugrađuje naprave za odvodnju površinskih voda. 8.

3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO 7. podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. r. određivanje tehnologije pripremanja hrane. broj 1. pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu. potrebne su dobro razvijene organizacijske sposobnosti i razvijen smisao za estetiku. Posao kuhara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. 11. r. poremećajima osjeta mirisa i okusa. 14. izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. 4. srčanim bolestima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 12. 3. r.KUHAR Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. 13. I. te težim poremećajima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. 8. 6. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija kuhinje Strani jezik II Izborna nastava 2 2 1 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 16 900 1 2 1 2 1 1 1 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 137 . čišćenje. kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica. alergijama i kožnim bolestima. Nadalje. Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 2. čistoći i osobnoj higijeni. 3 2 2 1 1 9 3. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Poslovi kuhara zahtijevaju brigu o redu. sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi. 10. 5. 9. bolestima koštano–mišićnog sustava.

često radi i prekovremeno.r. opći popravci strojeva i mehanizacije i probna vožnja). Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Poljoprivredni strojevi i uređaji Elementi strojeva Tehnike motornih vozila Izborna nastava 2 1. 14. 10. 3 2 2 1 1 9 3. broj 1. 12.r. Prilikom čišćenja i održavanja strojeva može biti izložen djelovanju nekih štetnih tvari (kemikalija. U vrijeme sezonskih radova. benzina. 8. U radu koristi različite aparate i alate uključujući i elektronsku opremu. 4.5 1. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Potrebno je dobro znanje mehaničkih i tehničkih odnosa kako bi uspješno rješavali probleme u radu strojeva. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE Osposobljen je za rukovanje.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 5 16 900 1 1 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 138 . I. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost prstiju i ruku. 15.r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 17. 2. dnevno održavanje. 13. normalan vid i dobra tjelesna kondicija. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 9. 16. Najčešće radi u zatvorenim servisima. 3. montažu i održavanje poljoprivrednih strojeva i mehanizacije (redoviti pregledi. ulja) i mogućnosti ozljeđivanja različitim dijelovima stroja. 11. a ponekada i na otvorenom.

3. oblikuje. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.). proizvodnju svježeg mesa. INDUSTRIJSKI MODEL: I. rasijeca. umata itd. razvrstavanje mesa. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Mesar također kupuje meso.r. izračunava cijenu. masti. oštećenja kralježnice. omamljivanje i klanje. suhomesnatih proizvoda. 10. kronične bolesti unutarnjih organa. oštećenja vida i sluha te emocionalna nestabilnost.r.MESAR Obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa. obrađuje pojedine dijelove. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. kuhanih i sirovih salamura i dr. 13. rasijecanje trupa. prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborna nastava 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 4 1 1 1 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 139 .r. 3 2 2 1 1 9 3. 11. priprema ga za prodaju i prodaje ga (reže. 15. Glavne zapreke za obavljanje navedenih poslova su ispodprosječna tjelesna snaga. 12. 9. 6. važe. broj 1. Posao mesara uključuje preuzimanje stoke za klanje. oštećenja koštano-mišićnog sustava. 5. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 2. obradu pojedinih dijelova mesa. 8. 4. obavlja kategorizaciju mesa.

3 2 2 1 1 9 3. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 13. r. broj 1. 12. 9. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10.OBRTNIČKI MODEL (JMO): I. r. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. 14. 3. 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 8. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 5. 11. 15. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 3 10 900 1 4 3 10 900 1 4 1 1 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 140 . r.

Za obavljanje ovog zanimanja potrebna je čvrsta tjelesna građa. 3 2 2 1 1 9 3.r. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. izvodi razne montažne radove na građevinskim objektima te izrađuje aluminijsku i PVC stolariju. 8. umjetničku bravariju. dobar vid i sposobnost prostornog predočavanja. 4. nastava obrade materijala Tehničko crtanje Elementi strojeva Elektrotehnika Obrada i montaža Metalne konstrukcije Praktična nastava 2 2 3 3 3 7 3 23 32 182 2 2 1 2 3 12 22 31 182 2 3 2 20 27 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 141 . 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. spremnike. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 12. I. 18. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 15. snažne izdržljive ruke. ali i na otvorenom. 10. U radu se služi raznim alatima i strojevima za obradu materijala. 16. 17. zavarene i druge čvrste strojeve i sl.MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM Izrađuje i sastavlja dijelove sklopova metalnih konstrukcija različite namjene: za građevinske i tvorničke objekte. metalne profile i cijevi.r. broj 1. posude. opća tjelesna spretnost. obrađuje limove. 6. Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Praktična. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. izložen različitim vremenskim uvjetima. 13. Može raditi u industrijskoj proizvodnji i zanatstvu. 5. 11. Izrađuje dijelove metalnih konstrukcija. 9. 14. uglavnom stojeći u zatvorenim radionicama.r. 3.

Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Izvođenje suhe gradnje Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 142 . snalažljivost te osjećaj za sklad i lijep izgled prostora. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. Iz navedenih razloga posao montera suhe gradnje ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. 3 2 2 2 1 2 11 3. gips-kartonskih ploča i zidnih obloga od drva i drugih materijala. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 11. 10. okreće se. 13. oboljenjima koštano–mišićnog sustava. oblaže zidove i stropove te montira raznovrsne izolacijske zidove pomoću metalnih podkonstrukcija. 6. 12. Posao obavlja stojeći. 2. bolestima kralježnice. broj 1. 3 2 2 2 1 2 11 Tjedni broj sati 2. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je preciznost u radu. često mijenja položaj tijela. 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1.MONTER SUHE GRADNJE Montira pregradne stijene. penje ili čuči. 4.r. 5. prigiba. kroničnim bolestima te većim poteškoćama vida i motorike ruku i prstiju. izvodi spuštene i zakrivljene stropove. 7.r.r. 14. 3 2 2 1 2 2 11 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.

Elementi koje limar izrađuje i montira su najčešće metalne konstrukcije i oplate automobila. I. 6. škarama . 3 2 2 1 1 9 3. cirkulatorni i koštano-zglobni sustav. krovne konstrukcije. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava 2 1. obradu savijanjem te montažu limenih konstrukcija na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije. čekićima. Važne osobine za obavljanje ovog zanimanja su dobar vid te zdrav dišni. aparatom za varenje i lemljenje. metalno pokućstvo i sl. 11.r. zrakoplova. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. Važna je i dobra senzomotorna koordinacija zbog rada na visini i spretnost ruku. vlakova. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 12.5 1.OBRAĐIVAČ LIMA Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima. 8.ručnim i strojnim.5 1 1 7 16 900 1 2 2 5 16 900 1 2 2 2 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 143 . 9. 5. 3. 14. brusilicama. oluci za vodu. broj 1.r. 2. bušilicama. često rade i na popravku oštećenih konstrukcija. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. metalni okovi za vrata i prozore. 4. 10. 13. Osim što izrađuju nove. U radu se služi šablonama za zacrtavanje.

11. r. 12. oštećenjima kralježnice. I. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 10. Za obavljanje poslova pedikera potreban je dobar vid. r. 3 2 2 1 1 9 3. 9. 13. strpljivost. 14. tremorom ruku. preciznost. Tehnologija pedikerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Osnove masaže tijela Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 3 1 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 144 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. pedantnost te razvijene komunikacijske vještine. nekoordiniranom motorikom te osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. Pediker također pruža usluge masaže nogu i ruku raznim kremama i losionima te usluge depilacije. 5. spretnost. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 15. Navedene poslove ne mogu obavljati osobe s većim oštećenjima vida i opipa.PEDIKER Pruža usluge njege kože stopala i prstiju te uređivanja noktiju na rukama i nogama. suhe i ispucale kože. Njega kože podrazumijeva odstranjivanje otvrdnule. 2. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 8. uređivanje deformiranih i uraslih noktiju te njihovo oblikovanje i lakiranje. 4. r. otklanjanje žuljeva. usmjerenost na detalje. broj 1.

Teškoće vida. kožnim bolestima i alergijama. r. peciva i ostale pekarske proizvode. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 7. sluha. 2. posebice osobe s kroničnim bolestima kardiovaskularnog. dišnog i koštanomišićnog sustava te osobe s različitim zaraznim. 11. Također. 15. Posao u pekarskoj proizvodnji ne mogu obavljati osobe lošijeg općeg zdravstvenog stanja. 6. pekar nadzire proces dizanja i pečenja. 5. opipa. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 13. 3 2 2 1 1 9 3. kao i smetnje u kordinaciji pokreta također su prepreka obavljanju poslova pekara. 3. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. mirisa i okusa. r. broj 1. 12. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Proizvodni procesi u pekarstvu 1 Proizvodni procesi u pekarstvu 2 Čuvanje i transport pekarskih proizvoda Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 145 . I. nakon ručnog ili strojnog miješanja i oblikovanja tijesta. 9.PEKAR Priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh. r. 8. 14. Priprema potrebnu smjesu te pomoću pekarskih pomagala kontrolira njen sastav i količinu pojedinih sastojaka. 4. 3 2 2 1 1 9 2.

r.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 14. 17. izolira i zaštićuje cjevovode itd. ustanovljava i otklanja greške na vodovima i uređajima. ugrađuje zaporne ventile i brtvila.) te obavlja tlačna ispitivanja mreže. 3. plinske štednjake i ostale plinske uređaje. 13.5 1 1 7 16 830 1 2 2 2 2 9 18 800 1 2 4 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 146 . 6. 8. Ugrađuje plinske uređaje u stambene i poslovne objekte (polaže i pričvršćuje cijevi. 3 2 2 1 1 9 3.PLINOINSTALATER Obavlja poslove montaže. osobito bolestima kralježnice ili smetnjama vida i njuha I. r. Montira i popravlja plinske plamenike. broj 1. nadzora rada i servisa plinskih instalacija i uređaja. održavanja. Montira priključke i armature.5 1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 4. 2. r. 9. 11. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. priključuje bojlere na plin i vodu. elemente plinske mreže. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Tehnički materijali Elementi strojeva i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija plinoinstalacija Izborni predmeti 2 1. zavaruje ih i lemi. Posao plinoinstalatera ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. zamjenjuje plinomjere. 5. 12. 15. 10.

2. organizaciji i veličini. prepakirati. Po preuzimanju primljene robe. primljene i prodane robe. Zbog različitih uvjeta rada na različitim radnim mjestima. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima. 3 2 2 1 2 2 12 3. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su razvijene komunikacijske vještine. 11. snalažljivost. 8. 4. 6.PRODAVAČ Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. 8. pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika NASTAVNI PREDMET 1. r. 7. broj 1. ovisno o tipu trgovine. spretnost te dobro snalaženje u računskim operacijama. r. 5. robu mora pregledati. vođenje evidencije naručene. Posao uključuje i obračun prodane robe. 3. poželjno je da prodavač bude zdrava osoba. 10. r. Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe Promidžbene aktivnosti Psihologija prodaje 1 3 3 7 19 14 2 3 3 8 20 14 3 2 2 2 9 21 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (tjedni broj sati) 147 . bez ograničenja zdravstvene sposobnosti. 12. 9. brigu o blagajni. I.

2. 5. 6. 14. 3 2 2 1 1 9 3. smetnjama mikromotorike. 13. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. posao uključuje naručivanje i pripremu sirovina i materijala. srčanim bolestima. kreme. Mora poznavati osnove sigurnosti na radu. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija slastičarnice Strani jezik II Izborni predmeti 2 2 1 1 6 900 1 3 1 1 1 7 900 1 2 1 2 1 1 1 9 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 148 . r. okusa. r. težim poremećajima vida te nemogućnošću raspoznavanja boja. bolestima koštano-mišićnog sustava. Za obavljanje poslova slastičara važno je održavanje osobne higijene. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.SLASTIČAR Izrađuje kolače. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 8. protupožarne zaštite i zaštite okoliša. poznavanje i poštivanje sanitarnih propisa. 12. 4. alergijama na radni materijal (brašno. Osim izrade navedenih proizvoda. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Posao ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.) i kožnim bolestima. 9. 11. r. 10. aditive i sl. razne dekorativne ukrase i ostale slastice. poremećajima osjetila mirisa. I. broj 1. sladoled. jaja. higijene prostora i sredstava koja se upotrebljavaju u radu.

smetnje u raspoznavanju boja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 9. čišćenje i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima. metalne ili kamene dijelove građevina. oštećenje koštano-mišićnog sustava. prljavštini i oštrim mirisima koji mogu štetno utjecati na zdravlje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3.r. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 11. Tehnologija zanimanja Crtanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Izborni dio 2 1 2 2 1 8 17 900 3 1 1 3 8 17 900 4 1 1 4 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 149 .r. oslikava i ukrašava trjemove. 3 2 2 1 1 9 3. 8. hodnike i stubišta te liči drvene. U radu je često izložen propuhu. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 5. Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje. valjcima ili posebnim prskalicama). 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. broj 1. sklonost alergijama te loše opće zdravstveno stanje I. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama.SOBOSLIKAR-LIČILAC Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada. 10. 2. 6. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su strah od visine.r.

3 2 2 1 1 9 3. Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale. 12. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 11. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Izborna nastava 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 3 1 1 8 17 900 3 3 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 150 . Stolari su izloženi buci. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 8. Također.r. 3 2 2 1 1 9 2.r. vrata. obrtničke radionice). popravlja i održava masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore. Također je potrebna razvijena mikromotorika. prašini i opasnostima od ozljeda pa je za obavljanje poslova stolara potreban zdrav mišićno-koštani i dišni sustav. oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. 10. postavlja. 6. ograde. 9. broj 1. dok građevinski stolari rade i na otvorenom. krovne nadstrešnice i dr. stubišta. ugrađuje.). sposobnost predočavanja i razumijevanja prostornih odnosa te dobra koordinacija vida i pokreta. I.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3. 5. 2.r.STOLAR Izrađuje. 4.

lančanike). Strojobravar mora imati dobro razvijenu mikromotoriku. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su slaba tjelesna građa. 6. 10. zupčanike. brtvila. POSEBNI STRUČNI DIO 7. nogu. 15. izrađuje kanale za podmazivanje i dr. 3.r. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. 2. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. izrađuje pojedine elemente stroja. I. održava postojeće strojeve. 11. ugrađuje osovine. 14. hidraulične uređaje. ruku. vida i sluha te teže kronične bolesti. crpke. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 8.STROJOBRAVAR Sastavlja nove strojeve i uređaje. 4. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 151 . Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike. 3 2 2 1 1 9 3. 12. ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. 9. 13. oštećenja kralježnice.5 2 1. smisao za rješavanje tehničkih problema te dobru tjelesnu kondiciju. sposobnost preciznog razlikovanja detalja. dobar vid. sposobnost prostornog predočavanja. broj 1. dobru okulomotornu koordinaciju (koordinirani rad ruku i očiju). 5.

slab vid i alergije na neke od materijala koji se koriste u tapetarskoj proizvodnji. oštećenja ruku i prstiju. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Oblikovanje tapetarskih proizvoda Izborna nastava 1 1 1 1 2 1 8 16 900 2 1 2 1 1 8 17 900 3 1 1 1 1 2 10 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 152 . sjedala u automobilima. 4.r. 2. 12.r. broj 1. mogućnost raspoznavanja boja te smisao za lijepo i skladno. 10. naslonjači.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 9. 8. 11.r.TAPETAR Tapecira namještaj kao što su stolci. 3 2 2 1 1 9 3. dobar vid. a također ukrašava prostore posebnim tkaninama. Za obavljanje navedenih poslova važna je razvijena mikromotorika. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. željezničkim vagonima i zrakoplovima. sagovima te postavlja zavjese raznih oblika i namjena. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Zapreke za uspješno bavljenje poslova tapetara su teže bolesti unutrašnjih organa. 6. trosjedi. 5. autobusima. I. 3.

17. Dugotrajno sjedenje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali NASTAVNI PREDMET 1. 7. I. Tehnička dokumentacija uključuje tekstualna obrazloženja s proračunskim dokaznicama. 10. 14. pognut položaj i blizina kompjutora mogu uzrokovati oštećenja vida i kralježnice. 9. 18. 13. građevinarstva. br. 4. 3. vještine rada u timu te otpornost na rad pod pritiskom (vremenski pritisak i sl.). r. 1. skice i nacrte raznih namjena. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su urednost i smisao za detalje. 3 2 2 2 1 2 12 3. geometrije i sklonost tehničkim predmetima. 8. Nacrti ili skice prikazuju strojeve/objekte sa svim tehničkim pojedinostima. 3 2 2 2 1 2 2 3 3 20 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. točnim dimenzijama. 2. stupnja preciznosti i mjerila. 6. troškovnike. 15. U svom radu tehnički crtači služe se kompjutorom. 12. a poželjno je i znanje iz matematike. 16. strojarstva i brodogradnje. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje Tehnologija obrade materijala Elementi strojeva Elektrostrojarstvo Birotehnika Poslovno komuniciranje Primjena računala Tehničko crtanje i dokumentiranje 5 3 2 1 11 31 182 2 2 5 10 19 31 182 2 1 6 12 21 31 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 153 . r. 3 2 2 1 2 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. snimljenih iz svih kutova i opisom specijalnih materijala od kojih će biti izrađeni.TEHNIČKI CRTAČ Izrađuje tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima arhitekture. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 5. r.

r. 3 2 2 2 1 2 12 3. POSEBNI STRUČNI DIO 9. smetnje vida i ravnoteže. montira i podiže drvene konstrukcije na gradilištu. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Tesarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 154 . Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje i bolesti koštano-mišićnog. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.TESAR Izrađuje.r. drvena stubišta i ostale drvene objekte (poput manjih drvenih kuća i sl. krvožilnog i dišnog sustava. 3. 14. vlage i vremenskih utjecaja. 12. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2.). Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode. 7. epilepsija i sklonost nesvjesticama. Tesari također obavljaju i sanacijske radove kao što je popravljanje i održavanje drvenih konstrukcija. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10. Montira skele i radne platforme. 2. 4. 6.r. 13. broj 1. oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu te izrađuje krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja. 11. 5. I.

sposobnost prostornog predočavanja.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta. 12. 3 2 2 1 1 9 3. oštećen sluh. dijelove za ograde.r. 2. I. pedantnost u radu te sposobnost koncentracije. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. 8. spiralne opruge i dr. 13. 10. razvijena mikromotorika. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. matice. vijci. 6. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. ventili. 15. oboljenje kože ruku te kronične bolesti unutarnjih organa koje onemogućavaju stalno stajanje. prsteni. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 4. vretena.r.TOKAR Radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su osovine.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 155 . Za obavljanje poslova tokara važan je dobar vid i sluh. POSEBNI STRUČNI DIO 7. zglobova i živaca. Zapreke za rad su bolesti mišića.5 2 1. 9. 5. klipovi. Osim izrade elemenata za strojeve i alate. 11. 3. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. strpljivost. 14.r. tokari se mogu specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. broj 1. namještaj i sl.

6. 8.r. spretnost ruku. Tome prethodi priprema tla i obavljanje poslova na podizanju voćnjaka i vinograda.VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR Bavi se voćarsko-vinogradarsko-vinarskom proizvodnjom. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1.r. Glavni poslovi su uzgoj voća i vinove loze. Voćarstvo Vinogradarstvo Vinarstvo Mehanizacija u voćarstvu. Zatim se vrši sadnja. Ostali poslovi su: berba voća i grožđa. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 13. alergijska oboljenja kože i dišnih puteva. 3. 12. 3 2 1 2 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3 2 2 1 2 1 11 Tjedni broj sati 2. 2. njega i zaštita voćnjaka i vinograda. proizvodnja i njega vina i drugih proizvoda od grožđa. vinogradarstvu i vinarstvu Zaštita bilja u voćarstvu i vinogradarstvu Promet i vožnja Praktična nastava 2 2 2 14 20 31 80 2 2 2 1 14 21 32 80 2 2 2 14 20 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 156 . Psihofizički zahtjevi za obavljanje ovog zanimanja su čvrsta tjelesna građa. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa. I. 3 2 1 2 2 1 11 3. razvijen okus i miris. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Računarstvo NASTAVNI PREDMET 1. 4. 15. daljnja otprema te prerada grožđa. Potrebno je poznavati poljoprivredne strojeve i njihovu uporabu u voćarstvu i vinogradarstvu. 11.r. 10. 7. dobar vid. 14.

VODOINSTALATER Izrađuje.5 1. osobe kod kojih su prisutne bolesti mišića. solarnih sustava. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3 2 2 1 1 9 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost. broj 1. 11.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 17.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 157 . Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju. montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. 3. 5. 2. 9. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 8. 15. Zanimanje vodoinstalatera ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine. dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode. 4. 16. nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja. kao i osobe koje boluju od težih kroničnih bolesti unutarnjih organa. dubine. I. obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija. 13. 6. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi vodovodnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija vodoinstalacija Praktikum NT Izborni predmeti 2 1.r. zglobova i živaca.r. 14. zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici. 12. 10. poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode.r.

vodi prijevoznu dokumentaciju.5 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA 158 . alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. oštećenja udova i kralježnice. 3 2 1 2 8 3.POSEBNI STRUČNI DIO 8. 11. poremećaji vida i teška oštećenja sluha. 22. 18.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. broj 1.VOZAČ MOTORNOG VOZILA Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže bolesti unutrašnjih organa.5 29. 15. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove prijevoza i prijenosa NASTAVNI PREDMET 1. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz. teži oblici šećerne bolesti. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. 10. taksi vozača i autodizaličara. 13. 17. 2. psihoze. 16. 3 2 2 1 2 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 6. epilepsija. I. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost. 12.5 7 19. preuzima teret u prijevozu. mentalne i psihomotorne sposobnosti što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledima. 4. 14. Vozač mora imati vrlo dobre senzorne. 3. 23 24 Matematika Fizika Kemija Biologija Geografija Strojarstvo Cestovna vozila Prva pomoć u cestovnom prometu Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Prijevoz tereta Prijevoz putnika Prometna kultura Prometna tehnika Propisi u cestovnom prometu Upravljanje motornim vozilom Praktična nastava 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19 31 - 3 2 2 2 1 2 2 2 7 23 31 80 2 2 3 2 2 1. otklanja manje kvarove na vozilu. 20 21. 19. 9.r. 7. 5.

12. 6. 4. vrtove. Posao vrtlara ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim oboljenjima dišnog sustava te osobe s oboljenjima koštano-mišićnog i krvožilnog sustava. 3. U tu svrhu koristi fitofarmaceutska sredstva za zaštitu biljaka. 14. 3 2 2 2 1 10 3. 5. a u zatvorenim prostorima visokoj vlazi i vrućini. Matematika Računalstvo Temelji vrtlarstva Mehanizacija u vrtlarstvu Povrćarstvo Cvjećarstvo Dendrologija s rasadničarstvom Vrtna tehnika Zaštita bilja Praktična nastava 1 3 2 2 14 22 32 80 1 2 2 3 14 22 32 80 1 1 2 2 2 14 22 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 159 . Važno područje vrtlareva rada je zaštita raslinja od bolesti. Vrtlar obavlja svoj posao uglavnom na otvorenim. 15. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. kiši). Uređuje travnjake u parkovima i na sportskim terenima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. štetočina i korova.r. 8. ali i u zatvorenim prostorima kao što su staklenici i plastenici. 10.VRTLAR Posao vrtlara je vrlo raznolik i obuhvaća različita područja rada. 11. 9. Izložen je promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći. cvijeća. POSEBNI STRUČNI DIO 7. zelene površine koje okružuju različite institucije. drveća. 3 2 2 2 1 10 Tjedni broj sati 2. Bavi se uzgojem različitih vrsta ukrasnog bilja. 16. vrućini. 13.r. broj 1. I.r. groblja i sl. 2. 3 2 2 1 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. voća i povrća te njihovom prodajom.

oštećenja koštanomišićnog sustava. mostove. 12. 4.r. otvore za vrata i prozore te obavlja druge zidarske poslove. 14. Katkada mora raditi okružen neugodnim mirisima. 8. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. betonira ceste. suncu i vrućini. hladnoći.na vjetru.ZIDAR Obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. sklonost alergijama. gradi zidove. na skelama i ljestvama. Također postavlja hidroizolaciju. propuhu. 7. 6. Često radi na otvorenim građevinama. Postavlja temelje. broj 1. tunele i sl. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu. 11. Zidar obavlja posao u svim vremenskim prilikama . Zapreke za obavljanje poslova zidara su strah od visine. kanalizaciju. 3 2 2 2 1 2 12 3. na velikim visinama i u dubokim građevinskim jamama. 13. stupove. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 5. na kiši.r. stropove. I.r. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Zidarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 160 . a katkad i u vodi.

Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija obrade Tehnički materijali Tehničko crtanje Izrada jednostavnih sklopova i konstrukcija Održavanje tehničkih sustava Izborna nastava 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 161 .r. 2. 3.5 1 1 8 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10.5 1 1 6 UKUPNO II.r. izložen je visokim temperaturama. poznavati svojstva različitih materijala s kojima radi. 7. Iz navedenih razloga. 9. 2. slabije opće zdravstveno stanje može biti zapreka za obavljanje poslova montera strojeva i konstrukcija. 12. Potrebno je planiranje i priprema rada prilikom koje monter mora znati očitavati tehničku dokumentaciju. broj 1.5 1. 8. 13. 4. i uglavnom se odvija u zatvorenom prostoru. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. te raditi izmjere dijelova sklopova strojeva i metalnih konstrukcija. I. Za obavljanje poslova potrebna je dobro razvijena okulo – motorna koordinacija i ručna spretnost. montažom i održavanjem jednostavnijih dijelova. 2. 5. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. Prilikom izrade i ugradnje sklopova i konstrukcija. sklopova i proizvoda u bravarskim radovima. Posao je umjereno fizički zahtjevan. buci i drugim sličnim utjecajima.5 2 1.Dvogodišnji programi niže stručne spreme MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJE Bavi se izradom. 11.

održava i popravlja sve vrste drvenih podova i laminata u stanovima. Rad se odvija u zatvorenim prostorima.5 1 1 6 UKUPNO II.5 1 1 8 2. I. a parketi i topli podovi se lijepe. Poželjno je da parketar ima smisao za kombiniranje i usklađivanje nijansi boja i oblika.r. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. Za ovo zanimanje je važno opće tjelesno zdravlje. 9. 5.5 2 1.5 1. uredskim prostorijama i drugim prostorima. 2. 10. Postavljanje laminata vrši se bez lijepljenja. 4. alergije na boje i otopine i nemogućnost raspoznavanja boja.PARKETAR Postavlja. 2. odstraniti prašinu i drvene strugotine. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1.r. te obrađuju uljem ili voskom. Rubni dijelovi površine parketa režu se u odgovarajući oblik. 7. broj 1. a često i u buci. 3. izbrusiti površinu. 11. 2. Postavljanje parketa započinje mjerenjem prostora te izravnavanjem površine na koju će postaviti parket. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su oštećenja koštano-mišićnog sustava. Parketi se na kraju višeslojno lakiraju. Nakon što je pod postavljen podloga se treba dodatno obraditi: prekriti špranje. Poduzetništvo Matematika u struci Parketarski radovi Poznavanje materijala Stručno crtanje Izborni predmet 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 162 .

Izloženi su buci šivaćih strojeva i tekstilnoj prašini. Vrlo se često tijekom rada specijalizira za pojedine segmente/faze rada na određenim vrstama strojeva (npr. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 5. 7. mogućnost dobrog raspoznavanja boja i nijansi.5 2 1. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. prišivanje ovratnika. konac i igla. moraju biti otporni na jednoličnost. 3. osjet opipa.5 1 1 8 2. 4. dobro razvijena mikromotorika te okulomotorna koordinacija. I. 2. Prilikom rada postoji opasnost od ranjavanja oštrim alatom stoga je potrebno pridržavati se mjera zaštite na radu. 10. 8. 9. jer se u takvom radu stalno ponavlja isti postupak. našivanje đžepova i sl. 11. preciznost i strpljivost. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija proizvodnje odjeće i tekstila Konstrukcija i modeliranje odjeće Poznavanje materijala Izborni predmet: Modeliranje odjeće Osnove psihologije i komuniciranja 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 163 . krojači metar. Služi se različitim priborom i alatima kao što su škare. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. 2.ŠIVAČ ODJEĆE Sastavlja skrojene dijelove materijala u konačni proizvod.r. Šivači koji obavljanjem svog posla sudjeluju samo u jednoj fazi pripreme ili izrade proizvoda.).5 1.r. 2. Za obavljanje poslova krojača bitan je dobar vid na blizinu.5 1 1 6 UKUPNO II.

5 2 1. krvožilnim sustavom.5 1. posebna pozornost pridaje se zaštiti na radu. 7.ručnim elektrolučnim zavarivanjem obloženim elektrodom. 9. 10. broj 1.r. U radu je izložen različitim mikroklimatskim uvjetima obzirom da se posao zavarivanja obavlja u zatvorenim halama. Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je zavarivač izložen. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija zavarivanja Osnove brodogradnje s materijalima Strojevi i uređaji za zavarivanje Izborni predmet 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 1 1 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 164 .ZAVARIVAČ Spaja metalne dijelove različitim postupcima zavarivanja: plinskim zavarivanjem. Također je poželjna jača tjelesna građa. koštano-mišićnim sustavom i vidom te da ne boluju od bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu (npr. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. MIG/MAG – elektrolučnim zavarivanjem u zaštiti aktivnih ili inertnih plinova i TIG – elektrolučnim zavarivanjem wolfram elektrodom u zaštiti inertnog plina. 11. Poželjno je da osobe koje obavljaju ovaj posao nemaju komplikacije s dišnim sustavom.5 1 1 6 UKUPNO II.5 1 1 8 2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. ali i na otvorenim gradilištima.r. 4. REL . 2. epilepsija). 5. I. 3. 8. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET 1. 2. 2.

. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima obrazovanja u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. Za ostvarenje prava izravnog upisa. učenik obvezno prilaže: − mišljenje ureda državne uprave u županiji. kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku obrazovanja u osnovnoj školi. − u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja. učenici s teškoćama u razvoju upisuju se u srednje škole na sljedeći način: Učenik s teškoćama u razvoju ima pravo izravnog upisa. odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih obrazovnih programa za učenike s teškoćama u razvoju. − ili. kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu. − rješenje. mogu nastaviti školovanje: − u redovitim srednjoškolskim programima obrazovanja uz individualizirani pristup. u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. iznimno. uz ostale upisne dokumente./2011./2011.Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju Sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2010. − iznimno. ako je učenik osnovnu školu završio bez utvrđenoga primjerenog oblika obrazovanja. umjesto rješenja prilaže nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. U sljedećoj tablici (Tablica 1) možete vidjeti koje su programe obrazovanja učenici s teškoćama u razvoju mogli upisivati u srednjim školama pojedinih županija u školskoj godini 2010. 165 .

32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk.TES Pomoćni cvjećar – TES 166 . 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.Tablica 1: Programi i škole za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju ŽUPANIJA PROGRAM OBRAZOVANJA Pomoćni bravar . 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu.iosgn. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole.skole.htnet. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 544 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.skole.htnet. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www.skola2@sb.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA Stanka Vraza 15.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb.hr e-mail: ss-pozega-503@skole.skole.t-com.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Nazorova 9.skole. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www.hr OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA Veliki kraj 42.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole.skole.ss-treca-vu.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole.t-com.t-com.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole.t-com.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA E.skole.hr STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR Domovinskog rata 58.TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES ŠKOLA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA Ljudevita Gaja bb.hr e-mail: ss-slavonski-brod-504@skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www.t-com. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www.ss-obrtnicka-sb.hr POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA Genscherova 16.ss-sskranjcevica-vk.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Trg bana Josipa Jelačića 24.skole. Kumičića 55.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole.hr BRODSKOPOSAVSKA ŽUPANIJA Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES Pomoćni bravar – TES OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar .hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole.t-com.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka.hr POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Ratarnička 3.t-com.

učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama. Učenički dom prima i učenike strane državljane uz suglasnost Ministarstva znanosti. Tekst koji slijedi preuzet je iz spomenute Odluke pa na sljedećim stranicama možete pronaći korisne informacije ukoliko će vam biti potreban smještaj u neki od učeničkih domova. obrazovanja i športa. 167 . Koja su mjerila za prijam? Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta. Sa svakim učenikom odnosno korisnikom programa i usluga. seminara i tečajeva. Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola. utvrđeni su uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj. Tko može koristiti učenički dom? Uslugama odgojnih aktivnosti. ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu. a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obrazovanju i prema socijalnom statusu.9. a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne raščlambe ponašanja i uspjeha svakoga učenika. učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. god. obrazovanja i športa. svibnja 2010. Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora. Kako i kada se obavlja prijam učenika? Učenički dom svake godine u lipnju javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu. Učenički domovi Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove koju je 10. donijelo Ministarstvo znanosti. zajedno s Natječajem za upis učenika u prve razrede srednjih škola. Natječaj za upis učenika u učeničke domove objavljuje se svake godine u lipnju. smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.

temeljem članka 56. 58/93. 77/92. 7. djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. 57/92. 65/09. što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji... 92/05. i 8. ovoga zakona. b) djeca poginulih. navedenoga zakona. 76/94.. 108/95. Za ostvarivanje gore navedenih prava (b) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. − učenik koji je osvojio jedno od 4.1. stavka 1. broj 174/04.. 2/94. i 103/03.. 107/07.. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine.. c) učenici kojima su oba roditelja preminula. d) učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34.. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. 137/09. 2/07. 82/01. − učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50% oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova. − učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. točke 5. Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom utvrđuje se na sljedeći način: − učenik dobiva broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom petnaest (15).. 2..). stavka 1. 168 . broj 33/92. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata. Za ostvarivanje gore navedenih prava (a) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima ovlaštenih tijela i službi sukladno članku 109. navedenoga zakona.)) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. obrazovanja i športa. do 10. točke 8.. Pravo izravnoga prijama u učenički dom ostvaruju sljedeće kategorije učenika: a) djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine... umrlih ili nestalih osoba pod okolnostima iz članka 6.

) ostvaruje dodatnih 10 bodova.− učenik koji je osvojio jedno od 1. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. Iznimno. − učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje dodatnih 5 bodova po broju braće i sestara. potvrdom i sl. boduje mu se samo jedan rezultat. do 3 mjesta na županijskom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. o posebnim uvjetima prijama u dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva koji nisu utvrđeni Odlukom. − učenik s posebnim socijalnim statusom (što dokazuje rješenjem. 169 . − učenik koji je u sedmom i osmom razredu osnovne škole imao ocjenu iz vladanja uzorno. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja vrsta i razina. odlučuje ravnatelj doma analognom primjenom ovih mjerila. ostvaruje 5 dodatnih bodova.

31000 Osijek Gundulićeva 38. e-mail) Tel. 30 učenika VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Dom učenika Vukovar ADRESA Kralja Zvonimira 1. 31000 Osijek Tel. e-mail) Tel.:031/201 850 Smještajni kapacitet: 50 korisnika. smještajni kapacitet) Mješoviti.t-com. Dom je za slijepe i slabovidne učenike POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA ADRESA Ratarnička 2.: 031/202 234 Tel. obrazovanje i domski smještaj 'Vinko Bek' ADRESA Zagrebačka 2a.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.hr Tel. e-mail) Tel. 35 učenika Ženski.hr Mješoviti.: 031/211 107 e-mail: ss-osijek-519@skole. 32000 Vukovar KONTAKT (tel. web.: 031/208 370 e-mail: ss-osijek-518@skole.: 034/411 056 Mješoviti.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.fax. 31000 Osijek Radićeva 6. 40 učenika Đački dom Požega Učenički dom Srednje škole Pakrac Tel.. 45 učenika Mješoviti. 31000 Osijek Lučki prilaz 4.. 30 učenika 170 . 20 učenica Tel.t-com. smještajni kapacitet) Mješoviti.fax.. osijek@os.t-com. smještajni kapacitet) Mješoviti.: 031/203 870 e-mail: ugo-dom.: 032/424 809 KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.: 034/271 056 e-mail: ss-pozega-507@skole. 34000 Požega Bolnička 59.fax.Slijedi tablični prikaz podataka o učeničkim domovima koji se nalaze u pojedinim županijama. web. 21 učenik Vinkovačka 3. 34550 Pakrac KONTAKT (tel. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Učenički dom Hrvatskog radiše Srednjoškolski đački dom Učenički dom Trgovačke škole Učenički dom Ugostiteljskoturističke škole Škola za osposobljavanje.t-com. 31000 Osijek KONTAKT (tel. web.

vještina i poželjnih osobina za obavljanje pojedinog zanimanja informacije o uvjetima rada i mogućnostima zapošljavanja popis korisnih kontakata (podaci obrazovnih institucija. Kome je namijenjen Moj izbor? Moj izbor je namijenjen: .studentima . komora i sl.ostalima koji žele saznati više o raznim zanimanjima i uvjetima obrazovanja i zapošljavanja u Republici Hrvatskoj Što vam nudi program Moj izbor? 1) Detaljan uvid u više od 300 opisa zanimanja koji sadrže: informacije o potrebnom obrazovanju opis poslova opis znanja. jednostavan i zanimljiv raznim skupinama korisnika.zaposlenima koji razmišljaju o promjeni zanimanja . Računalni program profesionalnog usmjeravanja “Moj izbor” Što je to Moj izbor? Moj izbor je računalni program namijenjen svima onima koji razmišljaju o odabiru zanimanja ili daljnjeg obrazovanja.učenicima osnovnih i srednjih škola .10.) 171 .nezaposlenima . Program je informativan.

Više informacija o programu: www.hr 172 . 01 612 6038 e-mail: hzz@hzz.2) Prijedlog Vama najprimjerenijih zanimanja temeljem testiranja Interaktivni upitnik sadrži 116 pitanja vezanih za interese.hzz. ustanove za obrazovanje odraslih i sl. Na temelju odgovora korisnika. Zagreb Tel.) Kako se prijaviti za korištenje programa Moj izbor? Ukoliko želite koristiti program Moj izbor u nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanja možete dogovoriti termin sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje. udruge. program daje prijedlog liste zanimanja koja su sukladna iskazanim interesima. Korištenje programa je u potpunosti besplatno! Informacije za institucije o mogućnostima nabavke programa: Korištenje programa u institucijama obrazovanja. zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja uvjetovano je plaćanjem licence. 3) Dodatne informacije o obrazovanju i zapošljavanju u Republici Hrvatskoj Program Moj izbor nudi i mogućnost pohranjivanja i ispisivanja podataka o zanimanjima i rezultatima testiranja. U interpretaciji rezultata testiranja može Vam pomoći savjetnik za profesionalno usmjeravanje.: 01/01 612 6000 Faks: 01 612 6039.hr Radnička cesta 1. Gdje možete koristiti program Moj izbor? Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te u preko 80 institucija iz područja obrazovanja i zapošljavanja (osnovne i srednje škole.

52100 Pula Bulevar oslobođenja 14. 44000 Sisak Vukovarska 11. 43000 Bjelovar Bana Josipa Jelačića 1. 42000 Varaždin Jurja Dalmatinca 27. Đalskoga 4. 10000 Zagreb TELEFON 043/611-100 040/396-800 020/433-700 053/617-260 047/606-400 049/382-252 048/681-904 044/691-370 031/252-500 034/311-350 052/375-700 051/406-111 044/549-773 035/405-960 021/310-555 022/201-111 042/401-500 032/331-155 033/721-256 032/599-444 023/300-800 01/4699-999 173 .Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje PODRUČNA SLUŽBA BJELOVAR ČAKOVEC DUBROVNIK GOSPIĆ KARLOVAC KRAPINA KRIŽEVCI KUTINA OSIJEK POŽEGA PULA RIJEKA SISAK SLAVONSKI BROD SPLIT ŠIBENIK VARAŽDIN VINKOVCI VIROVITICA VUKOVAR ZADAR ZAGREB ADRESA Andrije Kačića Miošića 5. kralja Tomislava 20. 21000 Split Matije Gupca 42 A. 32000 Vukovar Kralja Stjepana Držislava bb. 22000 Šibenik Baruna Trenka 56. 33000 Virovitica Vladimira Nazora 12. 31000 Osijek Alojzija Stepinca 5. 49000 Krapina Ul. 35000 Slavonski Brod Bihaćka 2/c. 23000 Zadar Ul. 20000 Dubrovnik Budačka 1. 32100 Vinkovci Antuna Mihanovića 40. kralja Zvonimira 15.Š. 51000 Rijeka Kralja Tomislava 15. 53000 Gospić Domobranska 19. 48260 Križevci Crkvena 13. 44320 Kutina Kneza Trpimira 2. 47000 Karlovac K. 34000 Požega Benediktinske opatije 3. 40000 Čakovec Put Vladimira Nazora 5.

Bilješke 174 .

Bilješke 175 .

Bilješke 176 .