Mogućnosti školovanja na području Brodsko-posavske županije Osječko-baranjske županije Požeško-slavonske županije Vukovarsko-srijemske županije

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

?
Područna služba Osijek Područna služba Požega Područna služba Slavonski Brod Područna služba Vinkovci Područna služba Vukovar

Listopad 2010. godine

IMPRESUM

Nakladnik: Hrvatski zavod za zapošljavanje Telefon: 00385 1 61 26 000 Telefaks: 00385 1 61 26 038 E-mail: hzz@hzz.hr Web stranica: www.hzz.hr Za nakladnika: Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Glavna urednica: Mirjana Zećirević Urednici: Anita Savić, Marijana Bolarić Škare Suradnici u pripremi i prikupljanju podataka: Koraljka Novak Lozina, Ivan Pinter, Slavica Ringel, Anita Blajer, Vladislav Vujčić Naslovnica: Marija Živocki, Osnovna škola „Bartol Kašić“, Vinkovci Lektura: Škola stranih jezika Smart, Zagreb Tisak i grafičko oblikovanje: Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek Naklada: 2.660 ISBN: 978-953-7688-10-3

2

......... Stipendije 5.......... 12 15 16 ............. interese.... Prikupljanje informacija o zanimanjima U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? 3.. ............ Najtraženija zanimanja 4..... 3 .......SADRŽAJ 1............. Učenički domovi 10.... ...... Kamo nakon osnovne škole? Vrste srednjih škola i obrazovnih programa O državnoj maturi 6. Računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ......... . ........ sposobnosti i osobine ličnosti 2... Opisi zanimanja i nastavni planovi Gimnazijski programi Umjetnički programi Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja Trogodišnji strukovni programi obrazovanja Dvogodišnji programi niže stručne spreme Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju 9... Uvjeti upisa u srednju školu 7.. Upoznajte sebe: svoje vrijednosti.......... 167 171 173 . .... 21 31 67 .............. Popis škola i programa obrazovanja 8...... . 5 7 ...

Donošenje odluke o izboru budućeg zanimanja je složen proces koji se sastoji od nekoliko važnih koraka s kojima ćete se upoznati kroz ovu informativnu brošuru. omogućava mu egzistenciju i ispunjava ga zadovoljstvom. kao i stručnjaci koji vam mogu pomoći na vašem putu do konačne odluke o budućem zanimanju.čini ga punopravnim članom društva u kojemu živi. iako svaki čovjek može obavljati različite poslove. Zanimanja se razlikuju po svojim karakteristikama i zahtjevima koji se postavljaju pred osobe koje ih obavljaju. Koje zanimanje odabrati? Za koju se školu odlučiti? Odgovori na ova pitanja nisu uvijek jednostavni. Stoga je upravo sada trenutak da dobro razmislite o svojem budućem zanimanju. Potrebno je učiniti sve kako biste donijeli najbolju moguću odluku. Imajte na umu da u ovom važnom trenutku niste sami i da postoje osobe iz vaše obitelji i škole. Rad ima značajno mjesto u životu svakog čovjeka .Dragi učenici. Međutim. ipak postoje zanimanja koja će obavljati lakše i s mnogo više zadovoljstva. nastavnicima. 4 . prijateljima i stručnjacima te prikupiti što više informacija o svijetu zanimanja u koji uskoro ulazite. Važno je razmisliti o sebi. Radi se o jednoj od najznačajnijih odluka u vašem životu kojom ćete u velikoj mjeri odrediti svoj daljnji profesionalni put. razgovarati s roditeljima. vrijeme odluke o izboru srednje škole je pred vama.

Dakle. čime smo zadovoljni i čime se želimo baviti. Vrijednosti ima mnogo pa govorimo o hrabrosti. primjerice. Iako često ni sami nismo svjesni vlastitog redoslijeda vrijednosti. motoričke i intelektualne. dobro ili poželjno. Sposobnosti se najčešće dijele u tri skupine: senzorne. snalažljivosti. ali u velikoj mjeri određuje i naše životne ciljeve. sposobnosti i osobine ličnosti Krenimo od pitanja: Što je primjereno i dobro zanimanje? Naizgled jednostavno pitanje koje traži isto tako jednostavan odgovor. dobro razmislite o svojim životnim vrijednostima i ciljevima i svakako vodite računa o njima pri donošenju odluke o budućem zanimanju. zahtjevi zanimanja moraju biti usklađeni sa sposobnostima i osobinama osobe koja to zanimanje obavlja. do jednostavnog odgovora nije uvijek lako doći. Tako je nekom pojedincu važno posvetiti svoj život pomaganju bolesnim i nemoćnim ljudima. ali ima i onih koji su mijenjali svoje zanimanje tragajući za sadržajima i aktivnostima koji su bliski njihovim interesima.1. Primjerice. svoje vrijednosti. Dakle. materijalnoj dobiti. interese. Upoznajte sebe: svoje vrijednosti. ugledu. Međutim. Interesi Interesom nazivamo trajniju usmjerenost pojedinca na neki sadržaj i aktivnost te spremnost da se tim sadržajem bavi. Ima mnogo osoba koje su završile školu za zanimanja kojima se kasnije nikad u životu nisu bavile jer su ih njihovi interesi usmjerili u sasvim drugom smjeru. Upravo zato je mnogo bolje u ovom trenutku preispitati sebe i svoje interese te razmišljati o zanimanjima kojima biste se željeli baviti u životu. interese i sposobnosti. interese. interesi su ono što nas doista zanima. vrlo rano se može zamijetiti dijete koje ima izrazito razvijene slušne 5 . njihova važnost se očituje u našim gledištima i ponašanjima. ali i sposobnosti. svako zanimanje postavlja određene zahtjeve pred osobu koja ga obavlja. Stoga. Sposobnosti određuju ono što osoba može učiniti i predstavljaju jedan od osnovnih čimbenika za uspješno obavljanje nekog zanimanja. Stoga je važno upoznati sebe. odanosti i sl. iskrenosti. izgubili su dragocjeno vrijeme na sadržaje i aktivnosti koji zapravo nisu predmet njihova interesa ili je pak obavljanje zanimanja koje nije u skladu s njihovim interesima izazivalo u njima otpor i nezadovoljstvo. Za uspješno bavljenje nekim zanimanjem. odnosno skup stavova ili uvjerenja o tome što je ispravno. Međutim. Ljudi se međusobno razlikuju po svojem sustavu vrijednosti. Senzorne sposobnosti (kao što su. To je garancija za kasnije uspješno bavljenje odabranim zanimanjem i zato upoznajte vlastite vrijednosti. redoslijed ovih i sličnih vrijednosti nije isti kod svakog pojedinca. sluh i vid) razvijaju se relativno rano u djetinjstvu te su gotovo potpuno razvijene kod djece u prvom razredu osnovne škole. Vrijednosti Svaka osoba ima svoj vlastiti sustav vrijednosti. a nekom drugom možda postati bogat i slavan. Zato nije dovoljno samo imati interes i želju za obavljanjem određenog zanimanja. Sposobnosti Svako zanimanje zahtijeva i određene sposobnosti od osobe koja ga obavlja. No.

sposobnosti i glazbeni talent, ali i dijete koje ima teškoće sluha. Senzorni nedostaci mogu predstavljati teškoću i tijekom školovanja, ali i uzrokovati kasniji neuspjeh uslijed nesklada između želja i stvarnih mogućnosti. Psihomotoričke sposobnosti su različiti oblici spretnosti, koordinacije i brzine izvođenja pokreta, tjelesne snage i sl. Za mnoga su zanimanja upravo ove sposobnosti izrazito važne. Tako npr. osobe sa smanjenom spretnošću ruku i prstiju ne mogu obavljati poslove urara ili preciznog finomehaničara i sl. Intelektualne sposobnosti čine vrlo složene mentalne funkcije koje se očituju u snalažljivosti, razumijevanju prostornih i mehaničkih odnosa, otkrivanju i shvaćanju zakonitosti i načela, rječitosti, razumijevanju govornih simbola, razumijevanju računskih radnji, u brzini i lakoći pamćenja i dr. Budući da svaki rad u većoj ili manjoj mjeri uključuje intelektualne sposobnosti, one su vrlo značajan element profesionalnog izbora i razvoja.

Osobine ličnosti
Razmislite o sebi i svom ponašanju. Možete li izdvojiti neke osobine? Recimo, druželjubivi ste i otvoreni ili stidljivi i zatvoreni u sebe, praktični ili maštoviti, fleksibilni ili ne, marljivi, uporni, samokritični… Navedene i mnoge druge osobine značajno utječu na način reagiranja ili ponašanja u različitim situacijama. Za svako su zanimanje poželjne neke osobine što ne znači da su te iste osobine jednako poželjne i važne u svim zanimanjima. Primjerice, za prodavače ili konobare je važno da u poslu budu komunikativni, druželjubivi, otvoreni, susretljivi jer svoje poslove uglavnom obavljaju u kontaktu s drugim ljudima, dok je primjerice za kemijske laborante važno da budu smireni, strpljivi, ustrajni i temeljiti u obavljanju svojih poslova. U odnosu na kuhare i konobare, navedene su osobine važnije za kemijskog laboranta zato što poslovi koje obavlja u laboratoriju (vidi opise zanimanja) nisu toliko usmjereni na komunikaciju s drugim ljudima, klijentima i sl. Dakle, važno je osobine koje imamo uskladiti s tipom posla koji obavljamo, jer za pojedina zanimanja nisu sve osobine dobrodošle. Primjerice, zamislite menadžera prodaje koji je po prirodi povučen, nekomunikativan, nesamostalan... Što mislite, može li takav menadžer biti uspješan? Razmislite koje osobine treba imati menadžer prodaje? Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa, sposobnosti i osobina ličnosti nije lagan zadatak, ali je neophodan u procesu donošenja tako važne odluke kao što je odabir zanimanja. Prilikom upoznavanja sebe, dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako interesiralo, koje ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima i nesretnima, što vam je predstavljalo poteškoće. Razmislite i o svojim željama i životnim ciljevima, odnosno što za vas znači baviti se nekim zanimanjem i biti pritom uspješan i zadovoljan. No, nemojte se oslanjati isključivo na svoja razmišljanja i procjene. Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste bliski te pokušajte saznati kako vas oni doživljavaju. Također, možete se obratiti za pomoć stručnim suradnicima u vašoj školi (psihologu, pedagogu), kao i stručnjacima za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji vam na temelju rezultata psiholoških testova i dijagnostičkog intervjua mogu pomoći da dobijete potpuniju sliku o sebi. 6

2. Prikupljanje informacija o zanimanjima
Pokušajte prikupiti što više informacija o različitim zanimanjima, o školama u kojima se možete školovati za pojedina zanimanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjeg obrazovanja. Jasno je da ne možete detaljno proučiti sva moguća zanimanja. Zato pokušajte napraviti odabir onih zanimanja koja vam se čine najprimjerenijima i najprivlačnijima s obzirom na vaše interese, vrijednosti, sposobnosti i osobine ličnosti. Sadržaj i uvjeti rada, potrebna znanja, vještine i osobine, ali i zapreke za obavljanje poslova (zdravstvene kontraindikacije) te potrebno obrazovanje i mogućnosti zapošljavanja ključne su značajke koje trebate saznati o zanimanjima koja su ušla u vaš uži izbor. Sadržaj i uvjeti rada se odnose na opis tipičnih poslova nekog zanimanja i uvjeta u kojima se oni obavljaju. Primjerice, radi li se individualno ili u grupi, uključuje li posao rad s ljudima, strojevima, podacima, gdje i kako se obavljaju radni zadaci, vidite li se u obavljanju tih zadataka, je li to u skladu s vašim interesima, bi li obavljanje tih zanimanja dovelo do ostvarenja nekog od vaših životnih ciljeva i dr. Potrebna znanja, vještine i osobine odnose se na zahtjeve koje pojedino zanimanje stavlja pred osobu koja to zanimanje obavlja. Primjerice, temeljno znanje autoelektričara je znanje o radu vozila kao cjeline te znanje o radu i funkciji pojedinačnih električnih i elektroničkih dijelova vozila. Autoelektričar mora imati znanja iz područja autoelektrike, primjerice poznavanje električnih agregata i sklopova, električnih instalacija na vozilima, kao i međusobnu povezanost električnih i mehaničkih sklopova i sl. Vrlo je važno da je osposobljen za upotrebu električnih i elektronskih shema, mjerne i posebne ispitne opreme. Često je dodatno osposobljen za određenu vrstu, odnosno tip vozila. Autoelektričar mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Nadalje, posao zahtijeva dobro razvijenu motoriku i preciznost u radu, spretnost ruku i prstiju te dobru koordinaciju pokreta. Važna je i spretnost pri uporabi alata i naprava u servisima, s naglaskom na pravilnu i sigurnu uporabu pri samostalnom radu. Dakle, vrlo detaljno proučite kakva znanja, vještine i osobine traže zanimanja koja su vam zanimljiva te sami, ili uz stručnu podršku, procijenite jeste li spremni za stjecanje potrebnih znanja i vještina i posjedujete li osobine za obavljanje tih zanimanja. Zapreke za obavljanje poslova određenog zanimanja nazivamo još i zdravstvenim kontraindikacijama za određeno zanimanje. Primjerice, neke od zapreka za rad u zanimanju „vozač motornog vozila“ su neraspoznavanje boja, epilepsija, oštećenja koštano-mišićnog sustava i sl. Važno je znati da je svaka škola dužna na svim dostupnim i vidljivim mjestima (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole) istaknuti one obrazovne programe za koje postoje zdravstvene kontraindikacije, kao i one programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno da se utvrdi zdravstvena sposobnost učenika kao obveza pri upisu u školu.

7

Nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za odabrani obrazovni program potvrđuje se liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koju je potrebno donijeti u školu prilikom upisa. S obzirom na to da za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije za koje ne postoji obveza da se medicinski utvrde prilikom upisa u školu, korisno je da se roditelj i učenik prije upisa u školu posavjetuju s školskim ili obiteljskim liječnikom ili liječnikom medicine rada. Ako se učenik upisuje u program za koji ima zdravstvene kontraindikacije ili ih je ustanovio, odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzimaju on i roditelj. Sljedeće što je potrebno saznati su informacije o mogućnostima obrazovanja za zanimanja koja se nalaze u vašem užem izboru. Stoga provjerite koje škole upisuju učenike za navedena zanimanja, pod kojim uvjetima, koji su nastavni predmeti zastupljeni i kakve su mogućnosti nastavka obrazovanja, odnosno mogućnosti zapošljavanja po završetku obrazovanja. Ispitivanje mogućnosti zapošljavanja izrazito je važan korak u procesu donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Gdje se možete zaposliti po završetku školovanja? Koja poduzeća u vašem okruženju zapošljavaju osobe određenih zanimanja? Činjenica je da se situacija na tržištu stalno mijenja pod utjecajem razvoja novih tehnologija pa neka zanimanja postaju manje zapošljiva, a u nekima se lakše zaposliti. Stoga je vrlo teško procijeniti što će se događati za nekoliko godina. Da biste dobili jasniju sliku o mogućnostima zapošljavanja u nekom zanimanju, zatražite pomoć stručnjaka za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

8

Profesionalno savjetovanje uključuje psihologijsko testiranje i savjetodavni intervju. uvjetima upisa u pojedina zanimanja i dr. od velikog je značaja i učiniti samoprocjenu interesa. Zavod vam može ponuditi i usluge informiranja i savjetovanja temeljene na načelu samopomoći i uporabi elektronske tehnologije. Najčešće su to pedagozi. potrebnim znanjima. kao i obilježjima zanimanja. u Zavodu za zapošljavanje možete zatražiti pomoć stručnjaka za profesionalno savjetovanje. mogu vam u velikoj mjeri pomoći pri donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja. studenata te. No. zdravstvenim kontraindikacijama. mrežnim stranicama). vrijednosti i sposobnosti i promisliti koliko je određeno zanimanje sukladno vašim karakteristikama. što vam može pomoći da bolje spoznate svoje mogućnosti i sagledate najprimjerenije izbore zanimanja. usmeno ili putem različitih letaka. telefonima. detaljne opise zanimanja s podacima o uvjetima rada. pruža stručnu pomoć i drugim osobama koje razmišljaju o izboru nekog oblika obrazovanja i/ili zapošljavanja. također. Profesionalno usmjeravanje provodi se u 22 područne službe i 95 ispostava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. vještinama i poželjnim osobinama. moguće je dobiti informacije o značajkama pojedinih zanimanja. psiholozi i ostali stručnjaci srodnih profesija. Također.. Ovaj program sadrži opise više od 300 zanimanja koji uključuju aktualne informacije o mogućnostima obrazovanja za određeno zanimanje. kao i u nekim osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske. To je vrijedna informacija pri odabiru zanimanja s obzirom da mogućnosti zapošljavanja određenog zanimanja nisu podjednake u svim područjima Republike Hrvatske. mogućnostima zapošljavanja. Na temelju popunjenog interaktivnog upitnika interesa. srednje škole. Kako je već navedeno. 9 . Informiranje se provodi individualno i grupno. Informacije o mogućnostima i uvjetima obrazovanja.U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne škole. u Odsjecima za profesionalno usmjeravanje u kojima rade savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje. Pored informacija o mogućnostima obrazovanja u Republici Hrvatskoj. ako unatoč svemu tome i nadalje imate nedoumica koje zanimanje izabrati ili želite dodatno provjeriti koliko je dobra odluka koju ste već donijeli. u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje moguće je koristiti računalni program profesionalnog usmjeravanja – Moj izbor. kao i o njihovoj zapošljivosti. Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. a provode ga savjetnici za profesionalno informiranje i obrazovanje. Pored toga. priručnika i brošura. a po potrebi i liječnički pregled specijaliste medicine rada. moguće je dobiti prijedloge vama najprimjerenijih zanimanja. kao i mogućim drugim izvorima informacija (adresama.

hr Ako učenik ima većih zdravstvenih teškoća koje bi mu mogle suziti izbor zanimanja. Intervju je savjetodavan jer učenik. . Postupak profesionalnog savjetovanja svakako se preporuča za sljedeće kategorije učenika: . Stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje može. ali i ne mora rezultirati pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. Mišljenje također sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložena zanimanja.Želite li. mogućnostima zapošljavanja i daljnjeg profesionalnog usavršavanja te informacije od liječnika o svom zdravstvenom stanju i mogućim ograničenjima u izboru zanimanja. o mogućnostima upisa i realizaciji svojih želja. • Poželjno je da s učenikom na savjetovanje dođe jedan od roditelja s kojim će se u razgovoru također prikupiti potrebne informacije o učeniku te će biti informiran o rezultatima testiranja učenika i mogućnostima u izboru škole i zanimanja. školskih ocjena i eksplorativnog intervjua tijekom kojeg prikuplja važne informacije o učeniku. nakon što je dobio sve važne informacije o sebi. Tim za profesionalno usmjeravanje čine stručnjaci koji svaki iz svog područja savjetuju učenika na temelju provedenog stručnog postupka: • psiholog – stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje – savjetuje učenika na temelju psihologijskog testiranja.učenici koji su nastavu u osnovnoj školi pohađali temeljem rješenja o izmijenjenom obliku školovanja (prilagođeni program ili redovni program uz individualizirani pristup odnosno posebni program).hzz. u dogovoru sa svojim roditeljima samostalno donosi odluku o izboru zanimanja. bilo bi poželjno da uz konzultaciju sa školskim ili obiteljskim liječnikom obavi kompletnu obradu od strane članova stručnog tima za profesionalno usmjeravanje. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. obratite se nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. liječnik medicine rada obavlja uvid u medicinsku dokumentaciju i obavlja zdravstveni pregled učenika s ciljem da se utvrdi koja su zanimanja učeniku s medicinskog stajališta primjerena ili neprimjerena. a određene informacije možete naći i na mrežnoj stranici Zavoda: www. podrobnije informacije i savjet o svijetu zanimanja i rada. Mišljenje sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložene programe obrazovanja.učenici koji imaju rješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb. .učenici koji imaju izrazite teškoće u učenju Za ove učenike stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje obvezno rezultira pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. obrazovanja i športa. dakle. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za 10 .

Dakle. Prije pregleda javite se u vama najbližu Područnu službu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Za upis u srednju školu šk. a ponekad je moguće telefonski kontaktirati vama najbližu područnu službu i izravno dogovoriti aktivnosti i termin. pekar. zidar. slastičar. dimnjačar. kuhar. pekar Područna služba Slavonski Brod: zidar.izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. tesar. plinoinstalater 11 . soboslikar i ličilac. odnosno zdravstvenim ustanovama s kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopio ugovor. bravar. Važno je znati kako popis deficitarnih zanimanja nije svake godine isti. stolar. zidar. god. krovopokrivač Područna služba Vinkovci: armirač. važno je znati da Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine snosi troškove liječničkih pregleda potrebnih za upis učenika u zanimanja u koja se upisuje nedovoljan broj učenika./11. keramičar-polagač. Stoga vam savjetujemo da se za detaljnije informacije obratite stručnom suradniku u svojoj osnovnoj školi ili telefonski provjerite u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u vama najbližoj područnoj službi Zavoda. zavarivač. Također. zidar. vozač. Ponekad se sve aktivnosti organiziraju isključivo preko stručne službe osnovne škole. tesar. Hrvatski zavod za zapošljavanje snosio je troškove liječničkog pregleda za sljedeća deficitarna zanimanja: Područna služba Osijek: konobar. Popis deficitarnih zanimanja svaka područna služba Zavoda dostavlja svim osnovnim školama u svojoj županiji. limar. mogu ostvariti pravo na besplatni liječnički pregled medicine rada. mesar. monter suhe gradnje Područna služba Vukovar: konobar. stoga provjerite u vašoj osnovnoj školi ili područnoj službi Zavoda koji su to programi obrazovanja/ zanimanja određena kao deficitarna za školsku godinu kada ćete vi upisivati srednju školu. tesar Područna služba Požega: dimnjačar. tesar. Pregled se obavlja u domovima zdravlja. obrazovanja i športa VAŽNO! Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i informiranja učenika provode se u područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. odnosno u dogovoru sa Zavodom škola upućuje učenike u područnu službu prema točno određenim terminima. keramičar. Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o liječničkom pregledu. a tražena su na tržištu rada (tzv. svi učenici osmog razreda koji žele nastaviti školovanje u nekom od školskih programa/zanimanja koja je Zavod odredio kao „deficitarna“. 2010. pekar. pekar. no svaka područna služba zbog svojih specifičnosti na drugačiji način organizira prijam učenika. „deficitarna zanimanja“).

3. Najtraženija zanimanja
Na sljedećim stranicama u tablicama možete vidjeti koja su bila najtraženija zanimanja u pojedinim županijama u 2009. godini. To su ona zanimanja za koja je najveći broj poslodavaca prijavio Zavodu potrebu za zapošljavanjem radnika. Važno je znati da se svake godine u vrijeme ljetne sezone u pojedinim županijama povećavaju potrebe za radnicima u ugostiteljskoj djelatnosti kao što su primjerice kuhari, konobari, recepcioneri i dr. Podaci koje navodimo neka vam stoga posluže samo kao okvirna informacija jer se svake godine mijenjaju. Kako biste dobili točnije i potpunije informacije o najtraženijim zanimanjima i zapošljavanju, posjetite naše mrežne stranice www.hzz.hr i kontaktirajte najbližu područnu službu Zavoda.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE zavarivač medicinska sestra konobar komunalni redar prodavač bravar zidar monter građevinskih skela monter cjevovoda armirač BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 186 151 87 80 69 55 46 40 35 32

12

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač konobar medicinska sestra zidar službenik za informacije kuhar tesar rukovatelj/prerada voća i povrća čuvar bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 423 336 209 175 122 117 102 83 79 72

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač trgovački demonstrator i prodavač medicinska sestra konobar fizioterapeut zidar rukovatelj/obrada drva i spajanje rubova rukovatelj/drvotokarski stroj administrativni službenik vozač teretnog vozila BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 279 122 87 78 29 27 20 20 15 13

13

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE konobar prodavač rukovatelj/šivaći stroj za obuću zidar medicinska sestra tesar rukovatelj/posebni stroj/šivanje odjeće izrađivač gornjišta obuće administrativni službenik bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 176 156 105 93 69 65 63 35 34 34

14

/2011. tisak i druge relevantne izvore gdje ćete moći više saznati o uvjetima natječaja za određenu stipendiju. općine. Stipendije Svake školske godine gradovi.obz.hr) − objava natječaja: gradski dnevni tisak i web stranica Grada (www. poslodavci i dr. obrtničke komore.osijek. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Nova Gradiška Učenici srednje škole koji se školuju izvan Grada Nova Gradiška u RH OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: početkom šk.novagradiska. županije. god.hr) 15 .hr) − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www. razred srednje škole) OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www.4. U ovom poglavlju donosimo informacije o stipendijama koje su dodijeljene učenicima za upis u srednju školu u šk. 2010. god.hr) te na oglasnoj ploči u zgradi Gradskog poglavarstva OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Daroviti učenici Osječko-baranjska županija Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja Daroviti učenici (3. dodjeljuju učenicima stipendije za nastavak školovanja u srednjim školama.lipik. na web stranici Grada Nova Gradiška (www.objava natječaja početkom školske godine na web stranicama Grada (www.obz.hr) Grad Osijek POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Lipik Redoviti učenici srednjih škola OSTALE INFORMACIJE − . Navedeni podaci su također promjenjivi stoga je važno pratiti mrežne stranice navedenih (ali i drugih) institucija/poslodavaca. i 4.

S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu. srednje baletne i škole za ritmiku i ples upisuju se. učenici polažu državnu maturu. već prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Dijele se na opće. Postupak za upis u takve škole. VAŽNO: Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trebate se. Ispite državne mature učenici polažu ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Kamo nakon osnovne škole? Nakon završene osnovne škole možete donijeti jednu od ovih odluka: − nastaviti školovanje ili − ne nastaviti školovanje i uključiti se u svijet rada. uz školske ocjene. uključuje i provjeru sposobnosti. Ukoliko ste odlučili ne nastaviti školovanje. 16 . Vrste srednjih škola i obrazovnih programa Prije nego što počnete razmišljati u koju srednju školu ćete se upisati. klasične. Što trebate pribaviti da biste se prijavili na Zavod? − radnu knjižicu − osobnu iskaznicu − izvornik svjedodžbe 8. Srednje obrazovanje učenika u umjetničkim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. a napunili ste 15 godina. Gimnazijski programi vas ne osposobljavaju ni za koje konkretno zanimanje. Srednje glazbene. UMJETNIČKE ŠKOLE su četverogodišnje škole i nude obrazovne programe za učenike koji se odlikuju specifičnim sposobnostima u području glazbe. odnosno darovitosti za određeno područje. prijaviti izravno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u mjestu svojeg prebivališta. likovne umjetnosti i dizajna. u pravilu.5. Nakon završenog školovanja u gimnaziji.Područnoj službi u mjestu prebivališta i kao privremeno nezaposleni radnik ostvariti sljedeća prava: − pravo na posredovanje pri zapošljavanju − pravo na profesionalno usmjeravanje − ostala prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenosti. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija. važno je da ste upoznati s vrstama srednjih škola koje postoje u Republici Hrvatskoj. plesa. možete se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje . odnosno vrste srednjih škola: GIMNAZIJE su četverogodišnje općeobrazovne škole. nakon završene osnovne glazbene ili plesne škole. Sljedeća shema prikazuje naš srednjoškolski sustav. u roku od 90 dana nakon završetka školske godine. prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke. razreda. Pri tome imajte na umu da je sa završenom osnovnom školom teško naći posao. jezične.

trgovačke. U strukovno obrazovanje ubraja se i obrazovanje za jednostavna zanimanja u trajanju od jedne do dvije godine kojima se stječe niža stručna sprema. gospodarske. U ovim školama se uče općeobrazovni predmeti i posebni strukovni sadržaji za pojedina strukovna područja te se pohađa praktična nastava. odnosno nastavka obrazovanja na studiju. u kojima programi koje traju tri. koje traju četiri. Zadaća ovih strukovnih škola jest osigurati vam dobro opće i stručno obrazovanje iz određenog područja kako bi vas osposobili za obavljanje poslova određenog (prvog) zanimanja. dvogodišnje i jednogodišnje strukovne programe. sve strukovne programe dijelimo na petogodišnje. Prema trajanju obrazovanja. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim četverogodišnjim programima obrazovanja završava izradom i obranom 17 . odnosno tri i pol godine.). četverogodišnje. U tehničkim i srodnim četverogodišnjim školama programi obrazovanja traju četiri godine (izuzetak je program obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara koji traje pet godina) i pripremaju učenike za rad.STRUKOVNE ŠKOLE dijele se na tehničke i njima po trajanju srodne škole (zdravstvene. odnosno pet godina te na industrijske i obrtničke škole istih struka. Strukovni predmeti i praktična nastava ovise o vrsti škole tj. trogodišnje. troipolgodišnje. poljoprivredne i sl. o zanimanju.

završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici polažu ispite državne mature samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Trogodišnji programi obrazovanja pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu pa postoje programi za zanimanja u industriji i gospodarstvu (tzv. industrijska zanimanja) i programi za zanimanja u obrtništvu (tzv. obrtnička zanimanja). Osnovna zadaća industrijskih i srodnih programa je pripremiti učenike za rad u određenom zanimanju te im omogućiti brzo uključivanje u tržište rada. Teorijska i praktična nastava izvodi se u školskim učionicama, školskim radionicama i industrijskim pogonima. Na kraju školovanja učenici polažu završni ispit i stječu srednju stručnu spremu i određeno zanimanje. Važno je naglasiti da se u obrtničkim programima obrazovanje odvija po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) pri čemu je teorijska nastava odvojena od praktičnog rada i praktične nastave. Za upis u ove škole potrebno je sklopiti ugovor o naukovanju. Ugovor se sklapa s obrtnikom koji za to ima odobrenje Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore. Općeobrazovni i strukovno-teorijski dio programa izvodi se u školi, a praktični dio naukovanja u obrtničkoj radionici. Na kraju naukovanja naučnici polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje, a uz to mogu polagati i završni ispit ako su savladali općeobrazovne predmete. Naučnici koji polože završni ispit, stječu srednju stručnu spremu. Nastavak obrazovanja moguć je u tehničkim školama ili u stjecanju majstorskih zvanja i to nakon dvije godine radnog iskustva u zanimanju. Kako je već spomenuto, obrazovni programi u obrtništvu traju tri godine osim za zanimanje kozmetičara, koje može trajati i tri i četiri godine.

18

Jednogodišnji i dvogodišnji programi obrazovanja odnose se na obrazovanje za manje složena zanimanja uglavnom u industriji. Za obavljanje poslova i radnih zadaća u takvim zanimanjima bitne su vještine, a manje su potrebna teorijska znanja. Po završetku školovanja polaže se završni ispit i stječe niža stručna sprema. Tada je moguće zaposliti se ili nastaviti školovanje za stjecanje srednje stručne spreme. Sljedeća shema prikazuje srednje škole po vrstama programa, duljini trajanja, načinu završetka obrazovanja te mogućnost zapošljavanja ili nastavka daljnjeg školovanja:

19

O državnoj maturi
Što je državna matura? Državna matura je skup ispita koje obvezno polažu učenici gimnazija na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju. Tko polaže državnu maturu? Ispite državne mature polažu: • učenici gimnazijskih programa obrazovanja koji s polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje; • učenici strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i koji svoje srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini.

Tko provodi državnu maturu? Ispite državne mature u suradnji sa školom organizira i provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). NCVVO izrađuje ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja školama ispitne materijale. Centar u elektroničkom obliku vodi i Središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, podaci o predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te će izdavati svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08).

Kada i kako se polaže državna matura? Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A - višoj i B osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i broj izbornih predmeta prema želji. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08). 20

god. i 8. razreda osnovne škole i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta posebno koji su važni za upis u određeni obrazovni program. 2010./2012.hr) na kojoj će Odluka. − uspjeh u prethodnom obrazovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. u sklopu planiranog broja upisnih mjesta. − uspjeh u programima obrazovanja s povećanim opsegom.6. razredu osnovne škole iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama programa. vještinama i sposobnostima. kao i svake godine. godine donijelo Ministarstvo znanosti. god. S obzirom da se elementi i kriteriji za upis u srednje škole u šk. u nekim dijelovima mogu izmijeniti. − sklonosti. − uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja. razred srednje škole? Svakom se učeniku za upis utvrđuju bodovi temeljem ukupnog zbroja ocjena iz 7. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani. 2011. Uvjeti upisa u srednju školu U ovome poglavlju donosimo najvažnije dijelove Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. u dnevnom tisku. 21 . razredu osnovne škole. − ocjena iz vladanja u 7. Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije. Tko se upisuje u srednju školu? U 1. Popis nastavnih predmeta koji se boduju (Popis predmeta i elemenata posebno značajnih za upis) možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva (Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole) ili u natječaju za upis koji se objavljuje svake godine u lipnju. razred redovitog obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju: − uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u 7. biti objavljena u cijelosti./2011. obrazovanja i športa. razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje. koju je u ožujku 2010. i 8. Kako se izračunavaju bodovi za upis u 1. i 8. savjetujemo vam da pratite mrežnu stranicu Ministarstva (www. razred? Za upis učenika u 1. sposobnosti i darovitost u pojedinim vrstama obrazovanja. Što se sve vrednuje i boduje za upis u 1.mzos.

− na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. vještinama i sposobnostima koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje. međužupanijskim i županijskim natjecanjima učenika u znanju.Tablica 1: Primjer izračunavanja bodova za upis u opću ili jezičnu gimnaziju PREDMETI KOJI SE BODUJU Hrvatski jezik Matematika Strani jezik Povijest Zemljopis 1 OCJENA U 7. kemija. Hrvatskog paraolimpijskog odbora. − na osnovi iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. − na osnovi kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora. 22 . vještinama i sposobnostima te na osnovi posebnih i iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. RAZREDU 4 5 5 4 4 5 27 OCJENA U 8. − na osnovi rezultata natjecanja školskih športskih društava. 1 Za upis u opću ili jezičnu gimnaziju škola može umjesto zemljopisa odrediti bodovanje jednog od sljedećih predmeta: fizika. Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? Na bodove dobivene ocjenama iz predmeta posebno važnih za upis dodaju se i bodovi stečeni temeljem rezultata postignutih na državnim. odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih. RAZREDU 5 5 5 4 5 5 29 Opći uspjeh UKUPNO BODOVA + dodatni bodovi 1 27 + 29 = 56 bodova Koji su još kriteriji za upis u neke vrste škola i programa? Sposobnosti kandidata za pojedine vrste programa obrazovanja i zanimanja vrednuju se: − na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti i darovitosti. biologija.

b) Dodatni bodovi .natjecanja u okviru Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje (Tablica 2). u pojedinačnoj konkurenciji osvojili prvo. Vrednovanje rezultata natjecanja a) Izravni upis Učenici koji su na državnom natjecanju iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama. Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma i sl. iz bilo kojeg od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis. a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja.1.) za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje. 23 . boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. drugo ili treće mjesto upisuju se izravno. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja.

drugo ili treće mjesto kao članovi skupine do 3 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. obrazovanja i športa (Tablica 3). pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti.športska natjecanja Učenicima se vrednuju rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. 24 .Tablica 2: Pregled broja bodova za rezultate na natjecanjima Vrste natjecanja Opis Prvo. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 3 do 6 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. dodatnih bodova 3 2 1 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 Državna ili međunarodna natjecanja Županijska natjecanja Natjecanja iz likovne kulture -LIK Drugo mjesto na središnjem državnom natjecanju Treće mjesto na središnjem državnom natjecanju Najbolji likovni rad na županijskoj izložbi Pojedinačno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO LIDRANO Skupno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO c) Dodatni bodovi . drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 6 do 10 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili četvrto i peto mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili šesto i sedmo mjesto Plasman sa županijskog na državno ili međudržavno natjecanje Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili prvo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili drugo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili treće mjesto Prvo mjesto na središnjem državnom natjecanju Br. Navedeni dodatni bodovi vrednuju se pri upisu u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše. Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.

uključujući i klasične jezike za upis u jezičnu i klasičnu gimnaziju Učenici koji su u u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika za upis u klasičnu gimnaziju Br. 25 . kategorije vrhunskom športašu III. Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog obrazovanja Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici koji su završili glazbenu ili plesnu školu ili su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili dva ili više stranih jezika. dodatnih bodova 2 2 4 Pravo za dodatne bodove učenik dokazuje razrednim svjedodžbama navedenih škola. 2. kategorije Učenici koji su temeljem postignutih športskih rezultata ostvarili status kategoriziranog športaša vrhunskom športašu II. kategorije Učenici koji su kao pojedinci ili članovi ekipe sudjelovali na državnom ili međunarodnom natjecanju Pravo na dodatne bodove dokazuje se odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja. ili VI. odnosno jedan od klasičnih jezika (Tablica 4. Tablica 4: Pregled broja bodova za ostale iznimne rezultate iz prethodnog obrazovanja Program Glazbena ili plesna škola Učenje dva ili više stranih jezika Klasični jezici Opis Učenici koji su istodobno završili osnovnu školu i najmanje četiri razreda glazbene ili plesne škole koja ima odobrenje za rad Učenici koji su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili dva ili više stranih jezika.Tablica 3: Pregled broja bodova za rezultate na športskim natjecanjima Vrste natjecanja Opis Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili treće mjesto vrhunskom športašu I. kategorije Br. kategorije i darovitom športašu V. dodatnih bodova 4 3 2 5 4 3 2 1 Natjecanja školskih športskih društava vrsnom športašu IV. Učenicima se vrednuje samo jedan (najpovoljniji) iznimni rezultat.).

76/94. i 8. umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6. Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet2. 2. Za ostvarivanje navedenih prava učenik je uz prijavnicu za upis dužan priložiti odgovarajuća rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela. zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. i 8. 2/94. navedenog zakona. skupine sa 100% oštećenja organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6. 77/92. 82/01 i 103/03. 26 . osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti. 58/93.. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. bez bodovanja uspjeha u osnovnoj školi.Kako se vrednuju rezultati učenja u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja? 1. izjavu i sl. br. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. 57/92. − djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. 7. Za ostvarivanje prava na izravni upis. − djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. učenici uz prijavnicu za upis prilažu i dokaze o boravku i razlozima boravka u inozemstvu te trajanju obrazovanja u inozemstvu (svjedodžbe. − djeca smrtno stradalih. Upis učenika hrvatskih državljana koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu Pravo na izravni upis u srednju školu.). imaju: − djeca osoba poginulih. 2 Pravo izravnog upisa pod gore navedenim uvjetima ne mogu ostvariti osobe navedene u članku 9. 33/92.. − djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine. 108/95. te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Izravni upis u srednje škole pod uvjetom da prijeđu bodovni prag koji je škola objavila u natječaju za upis. navedenog zakona. imaju: − učenici koji su se najmanje dvije od posljednje četiri godine obrazovali u inozemstvu zbog toga što su njihovi roditelji radili u hrvatskim diplomatskim i drugim državnim predstavništvima u inozemstvu. 7.). − ostali učenici povratnici koji su se obrazovali u inozemstvu najmanje četiri od šest posljednjih razreda ili posljednja tri razreda osnovne škole.

odnosno obitelji u stanju socijalno zaštitne potrebe i sl. i to do 10% od broja bodova od najniže rangiranog na ljestvici poretka učenika. a kojima su zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i dulje liječenje utjecale na školski uspjeh. 4. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole po preporuci liječnika obiteljske medicine ili liječnika određene specijalnosti. samohranog roditelja. obranu i skrb o braniteljima i dragovoljcima iz Domovinskog rata. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje.3. a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. Upis učenika sa zdravstvenim teškoćama Učenici s težim i osobito teškim zdravstvenim teškoćama su učenici koji su osnovnu školu završili po redovitom nastavnom programu. Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima Učenici koji žive u uvjetima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati ukoliko imaju do 10% manje bodova od broja bodova najniže rangiranog kandidata na ljestvici poretka učenika koji su ostvarili pravo upisa u taj program obrazovanja. Učenici s osobito teškim zdravstvenim oštećenjima mogu se upisati izravno. Ista prava upisa imaju i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima (uz roditelja s posttraumatskim stresom ili teškom bolešću. kulturu i šport Grada Zagreba. za zapošljavanje. kulturu i šport Grada Zagreba. obrazovanja i športa. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. uz nezaposlena oba roditelja. 27 . učenici prilažu i: − rješenje. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. Za ostvarivanje ovih prava. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. socijalnoj skrbi. Učenici s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova. potvrdu o korištenju socijalne pomoći) izdane od ovlaštenih službi u zdravstvu. rješava Ministarstvo znanosti. Za ostvarivanje navedenih prava učenici su dužni uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće potvrde ili druge dokumente (potvrdu o statusu branitelja. uz ostale upisne dokumente. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole. potvrdu o smrti roditelja.). − mišljenje liječnika koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja. liječničku potvrdu o težoj bolesti ili posttraumatskom stresu roditelja. obrazovanja i športa. a koji su ostvarili pravo na upis u određeni program obrazovanja. rješava Ministarstvo znanosti.

gore navedeni broj bodova mogu umanjiti za najviše pet bodova. uz ostale upisne dokumente. u otežanim okolnostima obrazovanja). 36 bodova za upis u program obrazovanja za zanimanje medicinska sestra opće njege. sklonostima. Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome Učenici koji su pripadnici romske nacionalne manjine. odrediti broj bodova potrebnih za upis. za upis u srednju školu učenici uz prijavnicu prilažu: − preporuku Vijeća romske nacionalne manjine. − mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najviše tri primjerena programa obrazovanja. − preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb. 40 bodova za upis u srednje škole koje provode programe obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. a koji ne može biti manji od: − − − − 46 bodova za upis u gimnazije. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. Utvrđeni broj bodova obvezno se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka. na otocima i škole s nastavom na jezicima nacionalnih manjina. Škole na području od posebne državne skrbi. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. škola utvrđuje ljestvicu poretka kandidata za upis i objavljuje je na školskoj oglasnoj ploči. Sve škole koje izvode programe obrazovanja u četverogodišnjem trajanju će. Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri i pol i tri godine i programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis. rješava Ministarstvo znanosti. Za korištenje ovog prava. uspjehu u natjecanjima i u znatno povećanim programima izobrazbe. kulturu i šport u Gradu Zagrebu. 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje programe obrazovanja. sposobnostima i darovitosti. obrazovanja i športa. Koliki je broj bodova potreban za upis u srednju školu? Na osnovi ukupnog broja bodova koji je stekao svaki učenik po svim osnovama vrednovanja (uspjehu u prethodnom obrazovanju. a žive u uvjetima koji su mogli utjecati na njihov uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati u srednju školu ako imaju do 10% manje bodova od broja bodova koje je škola utvrdila kao uvjet za upis u određeni program obrazovanja te ukoliko zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet. trgovina i poslovna administracija. odnosno registrirane romske udruge.službe nadležne za obrazovanje. 28 .5. uz suglasnost ureda državne uprave u županiji . kulturu i šport Grada Zagreba.

br. Uz zajednička mjerila. područna obrtnička komora će zajedno sa školom provesti razredbeni postupak. 140/09. br.). praćenju. Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za vezane obrte? Elementi. Razredbeni postupak se provodi prema utvrđenim zajedničkim i posebnim mjerilima i postupcima za upis u srednje strukovne škole utvrđenim Odlukom o elementima i kriterijima za upis kandidata u srednje škole. i 19/10. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. 18/08. Razredbeni postupak može se obaviti i prije zaključivanja ugovora o naukovanju ako se se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola. br. a što se obvezno objavljuje u natječaju za upis. 29 . Ako je broj učenika sa sklopljenim ugovorom o naukovanju veći od broja upisnih mjesta u školi. pravila i postupci za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. Uvjete i način ostvarenja programa praktične nastave koja se organizira i izvodi izvan školskih radionica.). Nakon tako provedenoga razredbenog postupka.Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja? Izbor i upis učenika u u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/ zanimanja koji nisu obrazovni programi za vezane obrte temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. upisani učenici sklapaju ugovor s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. − na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. Ljestvica poretka kandidata za upis utvrđuje se tako da se izravno upisuju učenici koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. NN. vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN. Izbor kandidata za upis temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. obvezama. NN.). 69/04. škola utvrđuje ugovorom o provedbi praktične nastave koji zaključuje s poslodavcem kod kojeg se praktična nastava izvodi (Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa.

Radi odabira naučnika licencirani obrt ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika. uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore.. Za ove kandidate srednja škola je.Područne obrtničke komore dužne su dostaviti obrtničkim školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih naučničkih radnih mjesta po zanimanjima. 90/96. Licencirani obrt ili pravna osoba može sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori. Pravo na upis u obrazovne programe za vezane obrte imaju i kandidati koji. obrtniku (pravnoj osobi). Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na uvid: − ovjerenu presliku svjedodžbe 8.. − liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada.) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore o čemu evidenciju vodi Hrvatska obrtnička komora. br.. Obveza je da se popisi slobodnih naučničkih mjesta istaknu na oglasnim pločama područnih komora i udruženja obrtnika te na oglasnim pločama škola. preporučuje se licenciranom obrtu ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh. a sukladno broju slobodnih licenciranih mjesta. 102/98. dužna osigurati radna mjesta za praktični dio naukovanja u radionicama škole. U ugovaranju naukovanja sudjeluje i škola na način da ovjerava ugovor. 30 . Zakona o obrtu (NN. zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta.. i 46. 77/93. 71/01. 49/03 – pročišćeni tekst i 68/07. nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore. Ugovor o naukovanju sklapa se s licenciranim obrtom ili pravnom osobom u skladu s člankom 40. područna obrtnička komora će uskladiti broj mjesta u odgovarajućem strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim će obrtima ili pravnim osobama za planiranu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju. i 79/07. školi i područnoj obrtničkoj komori. Kada je broj naučničkih mjesta u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi za pojedine obrazovne programe za vezane obrte znatno veći od planiranog broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta. a o zaključenim ugovorima uspostavlja i vodi evidenciju. Prednost pri upisu u programe obrazovanja za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu obrta kojim se bave ako ispunjavaju ostale upisne uvjete koje utvrđuje škola. razreda osnovne škole. 64/01. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju ili skrbniku).

razredu opći uspjeh u VII.skola2@sb.TES TRAJANJE 3. matematika. matematika. matematika. povijest. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Gimnazija Nova Gradiška Trg Kralja Tomislava 9. tehnička kultura hrvatski jezik. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 427 http://www. biologija hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Bravar – JMO Automehaničar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Instalater sustava vode.gimnazijang. matematika. matematika. zemljopis opći uspjeh u VII.iosng. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik./2011. matematika. fizika. fizika. strani jezik. matematika. i VIII.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 14 14 14 14 14 14 28 28 14 14 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. grijanja i hlađenja (eksperimentalni program) Prodavač Monter strojeva i konstrukcije Pomoćni kuhar Pomoćni bravar – TES Pomoćni kuhar i slastičar . tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 31 . zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com. matematika. likovna kultura. Popis škola i programa obrazovanja Na sljedećim stranicama moći ćete vidjeti koje su obrazovne programe učenici mogli upisivati u srednjim školama u školskoj godini 2010. plina. fizika.hr e-mail: ss-nova-gradiska-501@skole. matematika. biologija hrvatski jezik. prag 46 Industrijsko-obrtnička škola Ljudevita Gaja bb. strani jezik. strani jezik. matematika. na području pojedinih županija.7. i VIII.

fizika. povijest. prag 36 Bod. matematika. fizika. zemljopis hrvatski jezik. kemija . strani jezik. kemija. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/362 145 http://ss-elektrotehnicka-ngradiska.hr e-mail: srednja-skola-mar@sb. kemija. matematika. matematika. fizika. matematika. strani jezik. strani jezik.biologija. prag 40 Bod. kemija. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.skole.tel. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. prag 40 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. fizika.Elektrotehnička škola Ljudevita Gaja bb. prag 36 Bod. biologija. prag 36 Bod.t-com. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. kemija. matematika. matematika. prag 40 Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Ivana Cankara 76. biologija. prag 40 Bod.skole. kemija. fizika. prag 36 Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik.biologija.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za elektroniku Tehničar za računalstvo Komercijalist TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 14 14 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 32 . 35000 Slavonski Brod Tel: 035/255 657 http://ss-mareljkovica-sb.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Šumarski tehničar Ekološki tehničar Agroturistički tehničar Cvjećar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Kemijski laborant TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-nova-gradiska-503@skole.

fizika. biologija hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. biologija hrvatski jezik. matematika. kemija. matematika.Obrtnička škola Nazorova 9. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.htnet.hr e-mail: gimnazija-sb@skole. kemija. matematika.JMO Slastičar Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 48 28 14 14 14 14 14 14 28 56 28 14 14 8 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. povijest. fizika. strani jezik. fizika. biologija hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/446 252 http://www. prag 48 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.skole.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb. matematika. matematika. biologija. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www. prag 48 33 . biologija hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Gimnazija Matija Mesić Slavonija I br. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Kuhar – JMO Konobar – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Zidar – JMO Stolar – JMO Tapetar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Keramičar-oblagač Krovopokrivač – JMO Tesar . strani jezik. strani jezik. matematika. fizika. matematika. prag 48 Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.ss-obrtnicka-sb. povijest. matematika. likovna kultura tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura. fizika.gmm-sb. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 140 56 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. 8.skole. fizika hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik.

matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.Industrijsko-obrtnička škola E. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. Kumičića 55. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. i VIII.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom Obrađivač lima Elektromehaničar TRAJANJE 3. matematika.5 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 70 14 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Elektromonter 3 10 Elektroničar Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 9 3 14 3 9 Plinoinstalater – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 9 Elektroinstalater – JMO 3 14 Automehatroničar 3 28 Fotograf – JMO 3 14 Autolakirer – JMO Tehnički crtač Vozač motornog vozila Zavarivač Pomoćni bravar – TES 3 3 3 2 3 14 28 28 28 10 34 . matematika. fizika.skole. fizika. kemija. matematika. matematika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. tehnička kultura opći uspjeh u VII. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ured@ss-industrijsko-obrtnicka-sb. fizika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 542 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.

fizika. matematika. prag 40 4 28 Bod.t-com. povijest. fizika. povijest. matematika. prag 46 35 . zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Tehničar za mehatroniku 4 28 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik.hr e-mail: tssb@skole. strani jezik. strani jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/411 478 http://ss-tehnicka-slavonski-brod.hr e-mail: ekbskola@sb. prag 45 Bod. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 40 Arhitektonski tehničar 4 28 Bod. fizika. strani jezik. povijest. prag 40 Ekonomsko-birotehnička škola Naselje A. fizika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 175 http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb. strani jezik. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI 4 Bod. matematika. fizika. matematika. strani jezik.t-com. zemljopis hrvatski jezik.Tehnička škola Kumičićeva 55. prag 40 Bod. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent Poslovni tajnik Hotelijersko-turistički tehničar Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. prag 43 Bod. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.skole. Hebranga 13/1. strani jezik. prag 45 Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju 4 4 28 28 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.skole.

hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. i II. matematika.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. prag 56 Glazbena škola Slavonski Brod Vukovarska 1.hr e-mail: ss-slavonski-brod-507@skole. razreda osnovne glazbene škole ili I.hr e-mail: ss-slavonski-brod-508@skole. fizika. biologija Klasična gimnazija i kolegij fra Marijana Lanosovića P. strani jezik.gimnazija-framarijanalanosovica-sb. kemija. biologija Primalja .Srednja medicinska škola Jagićeva 3a. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 Fizioterapeutski tehničar 4 28 hrvatski jezik.skole. povijest. 35000 Slavonski Brod Tel:035/ 445 200 NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Učenici prilažu original svjedodžbu VI. fizika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/442 492 http://ss-medicinska-sb. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. strani jezik. Bodovni prag iznosi 60% bodova u kvalifikacijskom postupku. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. pripremnog razreda srednje glazbene škole.t-com. kemija. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 821 http://www. Krešimira IV bb. solfeggio 36 . Program srednjeg glazbenog obrazovanja 4 10 instrument/ pjevanje.skole. fizika. strani jezik. kemija. zemljopis POSEBNI UVJETI Klasična gimnazija 4 Bod.t-com.asistentica 4 28 hrvatski jezik.

skole. prag 50 37 .hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com.hr e-mail: i-gimnazija@skole. matematika. gimnazija Kamila Firingera 5.htnet. prag 51 Bod. 31000 Osijek Tel: 031/207 157 http://www.skole.hr e-mail: 2gimnazija-osijek @skole. biologija POSEBNI UVJETI Opća gimnazija 4 Bod.t-com.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Jezična gimnazija 4 Bod. gimnazija Županijska 4. prag 44 Potvrda nacionalnog sportskog saveza ili o statusu kategoriziranog sportaša Razredni odjel za sportaše 4 28 hrvatski jezik. gimnazija Kamila Firingera 14. strani jezik. matematika. strani jezik.gimnazija-druga-os. biologija POSEBNI UVJETI 4 Bod. prag 50 III. 31000 Osijek Tel: 031/200 699 http://www. povijest. povijest.hr e-mail: ss-osijek-505@skole. strani jezik.OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I.skole. strani jezik.gimnazija-prva-os. fizika. povijest. zemljopis II.gimnazija-treca-os. 31000 Osijek Tel: 031/207 101 http://www.

matematika. matematika.hr e-mail: ekonomska-skola-osijek@os. matematika. strani jezik.t-com. 31000 Osijek Tel: 031/212 670 http://www. zemljopis hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/212 890 http://www.ss-ekonomska-upravna-os.ikg.skole. prag 42 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 168 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 50 Privatna škola s pravom javnosti ‘Gaudeamus’ Školska 6.gaudeamus.hr e-mail: tajnistvo@ikg. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. 31000 Osijek Tel: 031/215 120 http://www. prag 48 Ekonomska i upravna škola Trg sv. strani jezik.Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Trg Vatroslava Lisinskog 1. povijest. strani jezik. povijest. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. Trojstva 4. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.htnet. strani jezik.hr e-mail: ss-osijek-522@skole. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 44 38 .

prag 46 Bod. fizika.elpros. fizika. matematika.htnet. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika. matematika. prag 46 Bod.hr e-mail: elektroteh-prometna-skola@os. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 42 Bod. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Elektromonter Elektroničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.tel. strani jezik. fizika. fizika. prag 40 Elektroinstalater – JMO 3 7 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektromehaničar – JMO Vozač motornog vozila 3 3 7 28 Autoelektričar – JMO 3 14 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 39 . matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.Elektrotehnička i prometna škola Istarska 3. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/208 400 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika.

Uvjet je položena prijemna audicija. a sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu.t-com.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klavirist Glazbenik violinist Glazbenik violist Glazbenik violončelist Glazbenik kontrabasist Glazbenik gitarist Glazbenik oboist Glazbenik flautist Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik harfist Glazbenik fagotist Glazbenik pjevač Glazbenik . 40 .031/211 064 E-mail: gs-franje-kuhaca@os. te bodovanja odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda glazbene i općeobrazovne škole. 31000 Osijek Tel.Glazbena škola Franje Kuhača Trg sv. glazbenog pamćenja i ritma. Trojstva 1. pripremni razred srednje glazbene škole.teoretski smjer Glazbenik tubist TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 28 instrument/ pjevanje. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. nakon uspješno položenog stručnog dijela klasifikacijskog postupka po određenim mjerilima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia). Glazbenik – pripremna naobrazba 2 20 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. koja obuhvaća ispit sluha.

fizika.hr NAZIV PROGRAMA Geodetski tehničar Arhitektonski tehničar Građevinski tehničar Zidar – JMO Keramičar-oblagač Soboslikar-ličilac – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika fizika. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 4 28 4 28 41 . matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Farmaceutski tehničar Zdravstveno-laboratorijski tehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.Graditeljsko-geodetska škola Drinska 16a. 31000 Osijek Tel: 031/540 200 http://ss-medicinska-os. biologija POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-506@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. fizika. prag 40 Bod. biologija hrvatski jezik. strani jezik. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/274 500 http://www.ss-graditeljsko-geodetska-os. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. kemija. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Tesar – JMO Monter suhe gradnje 3 3 12 12 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Medicinska škola Vukovarska 209. fizika. fizika. matematika.skole. matematika. fizika. kemija.hr e-mail: ggso@os. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. matematika.skole. matematika. kemija. strani jezik.t-com.t-com. fizika. fizika.

tehnička kultura hrvatski jezik.htnet.htnet. biologija. fizika. likovna kultura hrvatski jezik. kemija.skole. matematika. kemija. biologija. biologija POSEBNI UVJETI Bod.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole. biologija hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-507@skole. kemija. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Poljoprivredna i veterinarska škola Jadrovska 20. biologija hrvatski jezik. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Voćar-vinogradar-vinar Cvjećar Vrtlar TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Autolakirer – JMO Frizer – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Stolar – JMO Pediker Fotograf – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 9 42 14 14 9 14 10 14 14 6 4 7 4 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 42 . tehnička kultura. fizika. matematika. prag 36 Bod. strani jezik. matematika hrvatski jezik. likovna kultura hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/275 960 http://www. kemija. kemija. fizika. kemija. biologija. kemija. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole. biologija. kemija. matematika. tehnička kultura. matematika. kemija. kemija.htnet. biologija. biologija hrvatski jezik.ss-poljoprivredna-veterinarska-os. prag 36 Bod. kemija. biologija hrvatski jezik.Obrtnička škola Trg bana Josipa Jelačića 24. matematika hrvatski jezik.

t-com. zemljopis hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 15 15 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-523@skole. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 41 poznavanje mađarskog jezika Bod. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/207 277 http://www. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. matematika. prag 36 Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 14 3 28 3 10 Automehaničar – JMO 3 21 43 . fizika. fizika.t-com. matematika.hr e-mail: strojarska-tehnicka-skola@os. fizika.magyar-kozpont. matematika. strani jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. matematika. matematika. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.skole. strani jezik. fizika. matematika. matematika.Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Drinska 12a. povijest.ss-strojarska-tehnicka-os.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Strojarski tehničar Tehničar za vozila i vozna sredstva Bravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 31 poznavanje mađarskog jezika poznavanje mađarskog jezika Strojarska tehnička škola Istarska 3. matematika. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. 31000 Osijek Tel: 031/274 339 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika.

31000 Osijek Tel: 031/273 126 http://www. kemija. prag 36 Bod. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovna gimnazija Ekološki tehničar Prehrambeni tehničar Grafički tehničar pripreme TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. likovna kultura. ispitivanje likovnih sposobnosti POSEBNI UVJETI Bod. prag 36 Bod. dizajn i primijenjene umjetnosti Krbavska bb. 31000 Osijek Tel: 031/201 850 e-mail: ss-osijek-516@skole. zemljopis. biologija hrvatski jezik. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada Kozmetičar 4 28 44 . strani jezik hrvatski jezik.Škola za osposobljavanje i obrazovanje ‘Vinko Bek’ Vinkovačka 3. strani jezik.hr e-mail: ss-osijek-510@skole.hr NAZIV PROGRAMA Likovna umjetnost i dizajn (grafički. likovna kultura. biologija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Telefonist – TES Pomoćni kartonažer – TES TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Škola obrazuje slijepe i slabovidne učenike.t-com. biologija. likovna kultura.t-com. fizika. fizika. prag 46 Bod.skole. kiparski i slikarski dizajn) TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 96 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/501 933 http://ss-tehnicka-rboskovic-os. kemija. kemija. biologija hrvatski jezik. matematika.umjetnicka-skola-osijek. prag 30 Predprovjera likovnih sposobnosti krajem lipnja 4 Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija ‘Ruđer Bošković’ Osijek Vukovarska 209. strani jezik. matematika. Škola za tekstil.hr e-mail: mail@ umjetnicka-skola-osijek. kemija. U okviru škole postoji i učenički dom. prag 36 Bod.

31000 Osijek Tel: 031/211 095 http://www. strani jezik.skole. matematika. biologija hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. biologija hrvatski jezik. prag 44 Bod.ss-ugostiteljsko-turisticka-os.JMO 3 28 45 . matematika.hr NAZIV PROGRAMA Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.htnet. strani jezik. matematika. Gupca 61.Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Gundulićeva 38.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Turističko-hotelijerski komercijalist Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. kemija. strani jezik. strani jezik.hr e-mail: uts-osijek@os. povijest. strani jezik. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/202 234 http://ss-trg-kom-dmilas-os. povijest. strani jezik. prag 40 Ugostiteljsko-turistička škola M. zemljopis hrvatski jezik.skole. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Konobar – JMO 3 56 Slastičar . zemljopis hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.

fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju Automehaničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. matematika.hr e-mail: ss-beli-manastir-502@skole.hinet. matematika. strani jezik. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Bravar 3 8 Vodoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vozač motornog vozila 3 10 3 14 3 8 46 . matematika. fizika. 31300 Beli Manastir Tel: 031/700 032 http://ss-prva-bm. tehnička kultura hrvatski jezik.Prva srednja škola Beli Manastir Školska 3. prag 36 Bod. prag 40 Bod. fizika. prag 40 Bod.skole. strani jezik. strani jezik. matematika. matematika.

prag 42 47 . matematika. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ss-beli-manastir-503@skole. 31300 Beli Manastir Tel: 031/701 828 http://www.skole. povijest. matematika. prag 35 Bod. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. biologija.gimnazija-beli-manastir.hr e-mail: ss-beli-manastir-501@skole. kemija. matematika. matematika.Druga srednja škola Beli Manastir Školska 3. matematika. strani jezik. strani jezik. strani jezik. prag 35 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. povijest. povijest. povijest. strani jezik.htnet. zemljopis hrvatski jezik.t-com.skole. zemljopis hrvatski jezik. 31300 Beli Manastir Tel: 031/703 306 http://www. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist – nastava na srpskom jeziku Hotelijersko-turistički tehničar Upravni referent Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. likovna kultura hrvatski jezik. prag 31 Bod. strani jezik. prag 42 Bod. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. biologija. prag 35 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Frizer – JMO 3 14 Konobar – JMO 3 10 Gimnazija Beli Manastir Školska 3.ss-druga-bm. povijest.

tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. prag 31 Bod. kemija hrvatski jezik. matematika.skole. fizika.htnet. matematika. matematika. tehnička kultura. povijest. prag 36 Bod. 31226 Dalj Tel: 031/590 290 http://www. prag 40 Bod. matematika. 31540 Donji Miholjac Tel: 031/630 970 http://www. fizika. biologija. prag 31 Bod.hr e-mail: srednja-skola-dalj@os.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Komercijalist Poljoprivredni tehničar opći Strojarski tehničar Prodavač Cvjećar Strojobravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 24 24 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. strani jezik. matematika. kemija hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-donji-miholjac. strani jezik.ss-dalj. povijest.Srednja škola Dalj Braće Radića 7. matematika.hr e-mail: ss-donji-miholjac-501@skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Ekonomist – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. fizika. tehnička kultura. matematika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. biologija. prag 36 Tokar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije 3 8 3 8 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 48 . matematika.t-com. kemija hrvatski jezik. fizika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. biologija. tehnička kultura. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.skole. prag 35 Srednja škola Donji Miholjac Vukovarska 84. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. biologija. matematika.

htnet. Stepinca 11. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. povijest. G. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 40 Bod. 31400 Đakovo Tel: 031/811 345 http://www.htnet.skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-strukovna-braceradica-dj.hr e-mail: ss-djakovo-502@skole. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.Gimnazija A.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Bod. povijest. strani jezik. povijest. 31400 Đakovo Tel: 031/814 060 http://www. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. prag 52 Bod. matematika. prag 52 Srednja strukovna škola braće Radić Vijenac kardinala A.gimnazija-djakovo. matematika. prag 40 Bod. povijest. matematika.hr e-mail: ss-djakovo-501@skole. zemljopis hrvatski jezik. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovna tajnica/tajnik Komercijalist Računalni tehničar za strojarstvo Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. Stepinca 11. strani jezik. fizika. prag 36 49 . matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. Matoša Vijenac kardinala A. prag 52 Bod. strani jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika. fizika.

fizika. tehnička kultura. kemija. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.Obrtnička škola Antuna Horvata Vijenac kardinala A. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr e-mail: ss-djakovo-503@skole. likovna kultura.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Tehničar za mehatroniku Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 28 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. biologija. biologija. matematika. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. fizika. matematika. matematika. matematika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-obrtnicka-ahorvata-dj. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika. fizika. kemija. fizika. kemija. tehnička kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. biologija. biologija hrvatski jezik. matematika. Stepinca 11.hinet. strani jezik. fizika. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektroinstalater – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – JMO Automehaničar – JMO 3 12 3 8 3 20 Plinoinstalater – JMO 3 8 Strojobravar – JMO 3 8 Autolimar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Pekar – JMO 3 8 3 8 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 14 Stolar – JMO 3 10 Krojač – JMO 3 8 Kuhar – JMO 3 28 Frizer – JMO 3 20 50 . matematika. matematika. fizika. kemija hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. 31400 Đakovo Tel: 031/814 361 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod.

htnet.hr NAZIV PROGRAMA Šumarski tehničar Stolar – JMO TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: ss-djurdjenovac-501@skole. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. 31511 Đurđenovac Tel: 031/601 554 http://ss-jkozarca-djurdjenovac. biologija hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. kemija. fizika. fizika.skole. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO 3 8 Autolimar – JMO 3 8 51 . fizika.Srednja škola Josipa Kozarca Trg Nikole Šubića Zrinskog 4. matematika.

kemija.htnet. prag 36 Konobar – JMO 3 20 Bravar – JMO 3 7 Automehaničar – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO 3 7 Frizer – JMO 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 10 Slastičar – JMO 3 8 Vodoinstalater – JMO 3 8 Pekar – JMO 3 10 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 52 . 34500 Našice Tel: 031/613 202 http://www. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. kemija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. prag 46 Bod. prag 40 Bod. fizika. prag 46 Bod. matematika. matematika. matematika. matematika. kemija hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. matematika. fizika. matematika.hr e-mail: ss-nasice-501@skole. strani jezik. tehnička kultura. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika.Srednja škola Isidora Kršnjavog Augusta Cesarca 20. povijest. fizika. strani jezik. prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura. fizika. biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. biologija hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 42 Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.ssik. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. povijest. biologija. matematika. fizika. fizika. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ekonomist Tehničar za elektroniku Poljoprivredni tehničar opći Prodavač Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 56 28 28 20 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. matematika. fizika.

strani jezik. Tuđmana 2. fizika. matematika.Srednja škola Valpovo Dr. prag 50 Bod. kemija hrvatski jezik. fizika. F. prag 42 Bod. prag 50 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Ekonomist Komercijalist Elektrotehničar Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Prodavač Tokar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 28 28 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 46 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika.hr e-mail: ss-valpovo@os. strani jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. Franje Tuđmana 4a. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/316 750 http://www. zemljopis hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. prag 50 53 . strani jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. 31550 Valpovo Tel: 031/651 577 http://www.gimpoz. strani jezik. fizika. prag 40 Bod. strani jezik. povijest. povijest. povijest. strani jezik. fizika. tehnička kultura. prag 36 Stolar – JMO 3 12 Strojobravar – JMO 3 24 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Gimnazija Požega Dr. prag 40 Bod. matematika. povijest.ss-valpovo. matematika. matematika. povijest.t-com. zemljopis hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: tajnistvo@gimpoz.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika.

povijest.hr e-mail: ekonomska_skola@skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik.ss-ekonomska-pozega.kkgpz. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Hotelijersko-turistički tehničar Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. zemljopis hrvatski jezik. povijest. strani jezik. strani jezik.hr e-mail: uprava@kkgpz. prag 50 Ekonomska škola Osječka 33. 34000 Požega Tel: 034/273 717 http://www. br.Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti Pape Ivana Pavla II. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.htnet. matematika. prag 40 54 . povijest. strani jezik. 6. povijest. prag 40 Bod. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. prag 44 Bod. 34000 Požega Tel: 034/312 090 http://www. strani jezik.

tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik.t-com.tehnickaskola. strani jezik hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.Tehnička škola Ratarnička 1. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 38 Bod. fizika. matematika. matematika. matematika. fizika.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega. tehnička kultura hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/271 379 http://www. fizika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika hrvatski jezik. prag 38 Bod. biologija.hr NAZIV PROGRAMA Agroturistički tehničar Veterinarski tehničar Poljoprivredni tehničar opći Prehrambeni tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Pekar – JMO Mesar – JMO Pomoćni cvjećar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za telekomunikacije Tehničar za računalstvo Tehničar za mehatroniku Tokar – JMO Strojobravar – JMO Autolimar – JMO Automehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Autoelektričar – JMO Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 12 16 9 10 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. fizika. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik.t-com. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. biologija. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 36 Bod. strani jezik. matematika. kemija. fizika. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Prema dogovoru s Obrtničkom komorom. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.net e-mail: tehnicka-skola-pozega@po. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju 55 . prag 36 Bod. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www. zemljopis. fizika. fizika.hr e-mail: ss-pozega-503@skole. biologija hrvatski jezik. matematika. fizika. kemija. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. Škola će provesti razredbeni postupak za upis u obrtnička zanimanja prije zaključivanja Ugovora o naukovanju. tehnička kultura hrvatski jezik. Poljoprivredno-prehrambena škola Ratarnička 3. fizika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. prag 46 Bod. strani jezik. kemija. biologija. kemija. prag 38 Bod.

razredu opći uspjeh u VII. fizika. strani jezik. matematika. i VIII. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura opći uspjeh u VII. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura.hr NAZIV PROGRAMA Arhitektonski tehničar Odjevni tehničar Stolar – JMO Tesar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Zidar – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Krojač – JMO Šivač odjeće Parketar TRAJANJE 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 14 6 10 12 28 28 14 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 56 .Obrtnička škola Osječka 33.hr e-mail: ss-pozega-505@skole. matematika.t-com. strani jezik. fizika. prag 36 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/272 992 http://www. fizika. fizika. fizika.skole. matematika.ss-obrtnicka-pozega. i VIII. matematika. razredu POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika.

matematika. 34000 Požega Tel. fizika.hr E-mail: ured@ss-glazbena-pozega. razred pripremne naobrazbe. kemija. kemija. prag 44 Bod. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.034/273 630 http://www. povijest. koja obuhvaća ispit sluha. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. prag 48 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 57 . fizika. matematika. Uvjet je položena prijemna audicija. glazbenog pamćenja i ritma.Glazbena škola Stjepana Radića 3. 34550 Pakrac Tel: 034/411 056 http://www. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Građevinski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar Zidar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 5 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 24 56 28 7 7 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. likovna i tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.sspakrac.hr e-mail: ss-pakrac@po. matematika. strani jezik hrvatski jezik. Srednja škola Pakrac Bolnička 59. prag 36 Bod. fizika.teoretski smjer Glazbenik orguljaš Glazbenik tamburaš TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 2 24 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. fizika. biologija. koji obuhvaća ispit iz temeljne struke (instrumenta) i solfeggia.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik pjevač Glazbenik – teoretski smjer Glazbenik klavirist Glazbenik gitarist Glazbenik saksofonist Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik harmonikaš Glazbenik pjevač Glazbenik . položen stručni dio glazbenog ispita. a za struku glazbenog teoretskog smjera i ispit propisanog sviranja klavira. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II.skole.ss-glazbena-pozega. 4 22 instrument/ pjevanje.skole. strani jezik. biologija. fizika. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. strani jezik hrvatski jezik.

strani jezik. matematika. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 284 http://www. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.tsvk. prag 57 Bod. strani jezik. strani jezik. fizika.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Tehnička škola Ruđera Boškovića Stanka Vraza 15.gimnazija-mareljkovica-vk. fizika. matematika. kemija hrvatski jezik. prag 40 Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Trg bana Josipa Šokčevića 1. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Građevinski tehničar Arhitektonski tehničar TRAJANJE 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 40 Bod. fizika. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. fizika. prag 57 Bod.hr e-mail: ss-vinkovci-502@skole.skole. prag 40 Bod.hr e-mail: skolarb@skole. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 615 http://www. povijest. matematika.t-com. matematika. prag 57 58 . fizika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik.

hr e-mail: ss-vinkovci-504@skole. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Drvodjelska tehnička škola Stanka Vraza 15. kemija.t-com. prag 36 Bod. matematika. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. povijest. prag 48 Bod. Andrije Štampara Genscherova 16a. prag 48 Bod. kemija. zemljopis hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika.t-com.skole. matematika. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Zdravstvena i veterinarska škola dr. strani jezik hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Drvodjeljski tehničar restaurator Drvodjeljski tehničar dizajner Stolar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 8 20 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-508@skole. strani jezik. prag 36 Bod. zemljopis hrvatski jezik.t-com. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada 4 28 59 . biologija. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovni tajnik Upravni referent Prodavač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.ekonomska-vinkovci. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 064 http://www. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 190 http://ss-dastampara-vk.hr e-mail: ss-vinkovci-506@skole. kemija. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 617 http://ss-drvodjelska-tehnicka-vk.hr NAZIV PROGRAMA Veterinarski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar TRAJANJE 4 5 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik hrvatski jezik. strani jezik. fizika. povijest. povijest. biologija.skole. fizika. kemija. biologija.Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. kemija. matematika.

kemija. matematika. fizika. biologija.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Šumarski tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Cvjećar TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Bod. kemija. biologija. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. biologija. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk. prag 36 Bod.skole. matematika. fizika hrvatski jezik. matematika. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole. biologija POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 3 24 Pekar – JMO 3 12 Mesar – JMO Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES 3 3 3 12 10 10 60 . kemija.Poljoprivredno šumarska škola Genscherova 16. kemija. kemija. biologija hrvatski jezik.

strani jezik.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. likovna i tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Odjevni tehničar Bravar – JMO Autoelektričar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Konobar – JMO Kuhar – JMO Slastičar – JMO Autolimar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Autolakirer – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Plinoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO Automehaničar – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 8 8 8 8 28 42 14 8 16 8 8 8 8 28 8 28 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. kemija. strani jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-008@skole. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik – program srednje škole Glazbenik – pripremna naobrazba TRAJANJE 4 2 BROJ UČENIKA (planirani) 26 15 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 61 . fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www.ogs-josip-runjanin. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. kemija. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 354 http://www.t-com. matematika. matematika. fizika. fizika. fizika. kemija. matematika. fizika. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod.ss-sskranjcevica-vk. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole. biologija hrvatski jezik. fizika.skole. biologija.Industrijsko-obrtnička škola Silvija Strahimira Kranjčevića Stanka Vraza 15. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Srednja glazbena škola Istarska 3. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.

strani jezik. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. strani jezik. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Bod. fizika.Obrtničko-industrijska škola Veliki kraj 42. matematika. matematika. biologija. matematika. prag 46 Bod. kemija. matematika. matematika. matematika. biologija. povijest. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. kemija. fizika. matematika. matematika. matematika. matematika.skole. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.t-com. fizika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (Drenovci) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Odjevni tehničar Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. biologija hrvatski jezik. strani jezik. matematika. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. kemija. matematika. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju Kuhar – JMO (Drenovci) 3 14 Konobar – JMO 3 14 Konobar – JMO (Drenovci) 3 14 Elektroinstalater – JMO 3 14 Elektromehaničar – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vodoinstalater – JMO 3 14 3 14 3 14 Tokar – JMO 3 14 Bravar – JMO 3 14 Automehaničar – JMO 3 28 Prodavač 3 28 Frizer – JMO Pomoćni cvjećar – TES 3 3 28 10 62 .

zemljopis hrvatski jezik. matematika.gimnazija-zupanja. strani jezik. povijest. prag 40 Bod. prag 36 Ekonomska škola Vukovar Stjepana Filipovića 6.Gimnazija Županja Veliki kraj 42. matematika. zemljopis hrvatski jezik. 32000 Vukovar Tel: 032/423 019 http://www. matematika. povijest. strani jezik. 32270 Županja Tel: 032/837 620. prag 36 Bod. zemljopis hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) Komercijalist Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) Upravni referent Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. prag 40 Bod. matematika. prag 44 63 . povijest. strani jezik.t-com. strani jezik. 837 025 http://ss-tehnicka-zupanja.skole.t-com.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika.t-com. kemija hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. povijest. matematika. prag 40 Bod. strani jezik. povijest. matematika. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: ss-zupanja-503@skole. strani jezik.skole.skole. prag 44 Bod. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. prag 40 Bod. 32270 Županja Tel: 032/837 620 http://www.hr e-mail: ss-vukovar-502@skole. povijest. prag 46 Bod. strani jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ss-zupanja-502@skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. fizika. povijest. kemija POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-ekonomska-vu. prag 46 Tehnička škola Veliki kraj 42.

matematika. prag 38 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. fizika. fizika. matematika. matematika. strani jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis. tehnička kultura hrvatski jezik. 32000 Vukovar Tel: 032/423 025 http://ss-tehnicka-ntesla-vu. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. zemljopis. matematika.hr e-mail: ss-vukovar-503@skole. fizika. kemija. fizika. strani jezik. matematika. fizika.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika.Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Blage Zadre 4. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. strani jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 64 . fizika. fizika. matematika. strani jezik. prag 38 Bod. prag 38 Bod. matematika. prag 38 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Tehničar za vozila i vozna sredstva Tehničar za vozila i vozna sredstva (nastava na srpskom jeziku) Elektrotehničar Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) Tehničar za računalstvo Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) Ekološki tehničar Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) Automehaničar – JMO Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Plinoinstalater – JMO Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Vodoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Autoelektričar – JMO Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 24 24 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. fizika. fizika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. prag 36 Bod.

matematika. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik.Strukovna škola Vukovar Domovinskog rata 58. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. biologija. matematika. zemljopis hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. strani jezik. matematika. strani jezik. povijest. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik.skole. matematika. matematika. matematika. strani jezik. strani jezik. fizika. kemija. prag 36 Bod.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. strani jezik. prag 36 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-treca-vu. likovna kultura. likovna kultura. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www. prag 32 Bod. kemija. matematika. biologija. matematika. biologija. kemija hrvatski jezik. kemija. strani jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) Arhitektonski tehničar Arhitektonski tehničar (nastava na srpskom jeziku) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) Kozmetičar Kozmetičar (nastava na srpskom jeziku) Kuhar – JMO Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Konobar – JMO Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Pekar – JMO Pekar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Krojač – JMO Krojač – JMO (nastava na srpskom jeziku) Prodavač Prodavač (nastava na srpskom jeziku) Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 12 12 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. biologija. matematika. strani jezik.t-com. zemljopis hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju 65 . matematika. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. biologija hrvatski jezik.

likovna kultura. povijest. povijest.skole. kemija.t-com. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. kemija.skole. 32236 Ilok Tel: 032/593 207 http://ss-ilok. strani jezik.t-com. 32000 Vukovar Tel: 032/413 338 http://www. zemljopis hrvatski jezik. prag 50 Srednja škola Ilok Matije Gupca 168. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: ss-ilok-501@skole.Gimnazija Vukovar Šamac 2. povijest. zemljopis hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. povijest. prag 50 Bod. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. prag 50 Bod. matematika. fizika. prag 50 Bod.gimnazija-vukovar. strani jezik. matematika. prag 48 Bod. strani jezik. biologija hrvatski jezik. prag 50 Bod. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Prirodoslovno-matematička gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Jezična gimnazija Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vukovar-501@skole. prag 50 Bod. biologija. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 66 . strani jezik. biologija. matematika. kemija. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Voćar-vinogradar-vinar Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 12 12 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 32 Bod. matematika.

trogodišnji programi itd. god. 67 . 2010.). strukovni programi) i duljini trajanja obrazovanja (petogodišnji. u tablici koja slijedi prikazan je samo nastavni plan za sve vrste gimnazija. Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije. umjetnički. Opisi zanimanja i nastavni planovi U ovom poglavlju donosimo kratke opise zanimanja vezane uz određene programe obrazovanja uz pripadajuće nastavne planove koje su upisivali učenici u šk.8. četverogodišnji. Osječko-baranjske./2011. Gimnazijski programi S obzirom da po završetku gimnazijskih programa učenici nisu osposobljeni ni za koje konkretno zanimanje. troipolgodišnji. u srednjim školama na području Brodsko-posavske. Opisi zanimanja navedeni su abecednim redom i to prema vrsti programa (gimnazijski.

Nastava fizike.OPĆA razred 1 A. strani jezik II. IZBORNI DIO Izborni predmet Strani jezik Strani jezik ili Osnove ekologije Matematika ili informatika 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 JEZIČNA3 razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA4 razred 1 2 3 4 1 KLASIČNA razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNA5 razred 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 2 2 5 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2 - 2 2+1 2+1 2+1 2+1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 . razredu mogu umjesto prirodne grupe predmeta (fizike. kemije ili biologije) birati pojačane programe stranih jezika. 68 . odnosno informatike. a u izbornoj nastavi slušaju predmet osnove ekologije.r. zastupljene s istim brojem sati. Učenici prirodoslovne gimnazije umjesto zemljopisa u 4. ZAJEDNIČKI DIO Hrvatski jezik I. uče geologiju. strani jezik Latinski jezik Grčki jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Kemija s vježbama Etika / Vjeronauk Geologija B. Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije mogu umjesto stranog jezika II birati pojačani program matematike.2+2 2+2 2+2 2+2 1 1 1 1 1 2 - 2 - 2 - 2 2 2 2 - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - UKUPNO 32 33 33 32 32 33 35 34 35 35 35 35 32 34 34 34 34 34 34 34 3 4 5 Učenici jezične gimnazije u 3. kemije i biologije izvodi se s vježbama. i 4.

Rezultati se utvrđuju u skladu s kriterijima koje ćemo ovdje navesti za svaku navedenu skupinu programa. Od drugoga razreda. Na tim je provjerama moguće ostvariti najviše 60 bodova. Programi likovne umjetnosti i dizajna Svi učenici prolaze provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i likovni senzibilitet što se provjerava zadaćama iz crtanja olovkom ili ugljenom i slikanja (tempera. Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskoga jezika. Program je za sve učenike u prvoj godini isti tj. svi učenici upisuju program likovne umjetnosti i dizajna. kemije i likovne kulture u 7. razredu osnovne škole ne ostvare najmanje 30 bodova. u pravilu se ne mogu upisati osim kada je riječ o iznimnoj darovitosti (provjeru sposobnosti provodi škola) i primjeni dopunskih mjerila. učenika se isključuje iz daljnjeg razredbenog postupka. ovisno o sklonostima i željama. općeg uspjeha i uspjeha iz tri navedena predmeta. Ako dva ili više učenika imaju isti ukupan broj bodova. a propisani su u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole.Umjetnički programi Umjetničke škole provode ispitivanje darovitosti učenika za programe likovne umjetnosti i dizajna. no ako se ne dostigne bodovni prag (najmanje 35 bodova). učenici se usmjeravaju u posebna stručna područja za sljedeća zanimanja: 69 . programe glazbene umjetnosti i programe plesne umjetnosti. gvaš ili akvarel). i 8. Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom likovnih sposobnosti. upisuje se onaj učenik koji je ostvario veći broj bodova iz provjere likovnih sposobnosti.

r. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 17. 7. 12.r. 20. 19. oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (Internet i televizija). 4. jumbo plakate. neraspoznavanje boja i oštećenja koštano-mišićnog sustava.GRAFIČKI DIZAJNER Osmišljava izgled i likovno uređuje časopise. dobra koncentracija. 13. 18. Osim statičnih slika. Može se reći da se grafički dizajneri bave ‘’vizualnom komunikacijom’’. Za obavljanje poslova grafičkog dizajnera važna je preciznost u radu. plakate. grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike. odnosno sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički. I. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. sposobnost brzog uočavanja. 2. 8. što podrazumijeva i bavljenje fotografijom. 14.r. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Grafičke tehnike Grafički dizajn Grafička tehnologija Fotografika Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 2 4 4 1 2 19 35 2 4 8 4 2 2 2 24 35 2 4 8 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 70 . kalendare. logotipe tvrtki i druge vizualne informacije. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida. 9. 11.r. sposobnost likovnog izražavanja i komunikativnost. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. 16. 3. 3. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 6. 15. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4.

5. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. tehnike umnožavanja (lijevanje. 18. Zapreke za rad su teškoće vida. kreativnost. likovnu obradu metala. 6. 12. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. prostor i kompozicija). oblikovanje). nemogućnost razlikovanja boja. plohe. plastičnog oblikovanja pomoću elemenata forme (obrisne linije. razvijena fina motorika.r. sposobnost prostornog predočavanja. U radu se koristi i tehnikom obrade drva i kamena te modelira u glini. 20. 11. 9. preciznost i strpljivost. 2. volumen. industrijski dizajn. 3. patiniranje. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 7. problemi dišnog sustava te nemogućnost uporabe ruku i prstiju. 8. Za obavljanje navedenih poslova važan je talent za crtanje. sklonost kožnim alergijama. teksture.r. broj 1. 15. 14.r. 16. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 19. kiparsku tehnologiju. 13. retuširanje. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. Mora savladati stručna znanja iz crtanja i slikanja.r.KIPARSKI DIZAJNER Izrađuje dekorativne i uporabne umjetničke predmete suvremenog dizajna u reljefu i punoj plastici. I. slikanje i modeliranje. 3. 4. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Kiparska tehnologija Likovna obrada kamena Likovno oblikovanje materijala Obrada sadre Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 4 2 1 2 2 17 33 2 4 4 2 4 4 2 2 24 35 2 4 4 4 4 2 2 22 33 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 71 . 17.

broj 1. U svom poslu uvijek mora pratiti sve domaće i svjetske trendove u umjetnosti te biti upoznat s potrebama tržišta te s promjenama u proizvodnji pojedinih proizvoda. 11. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. 14. 17. 13. 7. 18. razvijen smisao za estetiku. preciznost.r. 9. 6. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. Samostalno radi restauratorsko . 4. 8. uređuje i uljepšava čovjekovu okolinu.konzervatorske zahvate. Za obavljanje ovih poslova važno je imati umjetnički senzibilitet. 22. Također je važna spretnost ruku i prstiju.SLIKARSKI DIZAJNER Osmišljava ideje. stvara umjetnička djela bilo za sebe ili po zahtjevima naručitelja. prostorno predočavanje. 3. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. 5. dobar vid te sposobnost razlikovanja boja I. dizajnerska rješenja i ilustracije te izvodi murale u različitim slikarskim tehnikama radi likovnog oblikovanja eksterijera i interijera. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Slikarske tehnike i materijali Crtanje Slikanje Slikarska tehnologija Primijenjeno slikarstvo Restauriranje Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 2 4 4 1 4 2 19 35 2 4 4 4 2 4 2 2 24 35 2 4 4 4 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 72 .r. sklad boja i perspektivu. 16.r. 20. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. 3. 12.r. 15. 21. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. 19.

uz solfeggio je potrebno i odgovarajuće znanje sviranja glasovira. Za sve ostale obrazovne programe. kornist. trubač. pripremni razred programa srednje glazbene škole. trombonist. za koje je u potrebno osnovno glazbeno obrazovanje. pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u 1. Upis u prvi pripremni razred moguć je u obrazovnim programima za zanimanja: oboist. glazbenik – pjevač i glazbenik . fagotist. Učenici koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamne audicije s ispitom sluha.teoretski smjer. udaraljkaš. glazbenog pamćenja i ritma. Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu osnovnu školu. Popis nastavnih predmeta iz glazbene škole koji se vrednuju objavljuje se u sklopu natječaja za upis. tubist. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenoga stručnog dijela razredbenog ispita na kojem se provjerava znanje temeljnog predmeta (instrumenta) i solfeggia te vrednovanja ocjena iz prijašnjih razreda glazbene škole. saksofonist.Programi glazbene umjetnosti Učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili 2. na posebnoj provjeri će se utvrditi postojanje iznimnoga glazbenog talenta te će se i takvim kandidatima omogućiti upis u 1. Za upis glazbeno-teoretskog programa. kontrabasist. klarinetist. 73 .

19. 8. Svi glazbenici provode velik dio vremena vježbajući. izravno pred publikom ili u studijima za potrebe snimanja. 5. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 2. kao na primjer u operama i operetama. ali i slušajući snimke drugih glazbenika. Za bavljenje glazbom potreban je talent i smisao za glazbu. melodije i harmonije. I. 3. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 3.GLAZBENIK Bavljenje glazbom podrazumijeva sviranje nekog instrumenta (glazbenik instrumentalist). OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. pokušavajući oponašati njihov zvuk i način izvedbe. gudačkih i drugih instrumenata. trzalačkih. 17.r. 13. 4. Glazbenik pjevač u svom glazbenom izrazu primjenjuje znanja o stvaranju glasa. 12. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 4. ali izvodi i razne skladbe na svoj osebujan način.r. 2. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 UKUPNO IZBORNA NASTAVA (općeobrazovni dio) 14. 11. Glazbenik instrumentalist razvija svoja znanja i vještine sviranja na nekom od puhačkih. Hrvatski jezik I. 16. Hrvatski jezik Matematika Biologija Kemija Fizika Sociologija 1 2 2 2 - 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - 74 . Glazbenik može nastupati samostalno ili kao dio grupe. vikendima i praznicima te često putuje. Glazbenik često nastupa u noćnim satima.strani jezik Latinski jezik Likovna umjetnost Psihologija Filozofija Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Matematika Informatička pismenost Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 10. broj 1.. strani jezik II. 6. skladanje (skladatelj) ili dirigiranje (dirigent). Pjevač često pjeva već unaprijed određene pjevačke uloge.r. pjevanje (glazbenik pjevač). 9.r. 7. 18.

udaraljkaši) 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 1 2 2 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 4 1 1 16 2 1 1 II. POSEBNI DIO – GLAZBENIK INSTRUMENTALIST 14. 16. 17. puhači. Glazbalo (temeljni predmet struke) Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Zbor ili orkestar Glazbeni oblici Poznavanje glazbala Glasovir (obvezno glazbalo) Komorna glazba Glasovir fakultativno Predmet po izboru za glasovirače (drugo glazbalo ili komorna glazba) Korepeticija (gudači. 22. 18. 15. 21. 17. tamburaši. 22. 23. razredu srednje škole 75 . 23. 26.II. 24. 6 Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Glazbeni oblici Glasovir (obvezno glazbalo) Izborno glazbalo Čitanje i sviranje partitura Dirigiranje Zbor ili orkestar 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 4 6 učenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV. 19. 18. 16. POSEBNI DIO – TEORIJSKI SMJER 14. 21. 20. 20. 25. 19. 15.

konjogojstvo. opća tjelesna spretnost i pokretljivost. 16. 15. prerada mlijeka. 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. vinarstvo. 10. ljekovito bilje. 6. 1+17 1+17 1+17 1+17 22. I. Praktična nastava iz ugostiteljske struke 76 . etnologija. broj 1. uzgoj južnih kultura.r. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 4+3 13 33 105 4+3 14 32 105 4+4 19 31 105 3+4 18 30 96 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 7 broj sati vježbi koje se izvode u grupama od 10-15 učenika Praktična nastava: ukupan broj sati dijeli se na dva područja: Praktična nastava iz poljoprivredne struke. 3. planira i reklamira ugostiteljske i druge turističke usluge. pčelarstvo. gljivarstvo.r. 11. 17. 2. komunikativnost. 9. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Turistička geografija Hrvatske Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Čovjek. tržište.r. kozarstvo. 20. ovčarstvo. ratarstvo. Zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u svom djelokrugu imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo. zdravlje i ekologija Računalstvo 1. Prehrana i poznavanje robe Kuharstvo Ugostiteljsko posluživanje Turizam i marketing Bilinogojstvo Stočarstvo Ekološka poljoprivreda Hortikulturno uređenje gospodarstva Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo.Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja AGROTURISTIČKI TEHNIČAR Brine o ekološkom uzgoju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te o ponudi hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva na način da organizira. Poželjne osobine za obavljanje ovog posla su opća snalažljivost. organizacijske sposobnosti. 12. 7. kunićarstvo. 19. izrada autohtonih suvenira… Praktična nastava 1+17 1+17 - 1+17 1+17 1 - 1+17 2+17 1+17 1+17 - 1+27 1+17 1+17 1+17 21. 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. knjigovodstvo. lovstvo. 8.r. 3. 14. 18. ažurnost i samostalnost u radu. prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda. 4.OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 5.

7. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 11.r. uredima za izdavanje dozvola. 17.r. 16. 10. sanacije. revitalizacije.r. 6.ARHITEKTONSKI TEHNIČAR Radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta. 3. na otvorenim i zatvorenim gradilištima zgrada. arhitektonskog projektiranja. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 1. 14. I. rekonstrukcije. broj 1. 3 2 1 1 2 4 1 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. mogućnost dobre koncentracije. 20. 3. 3 2 2 1 1 2 4 2 17 3 2 1 2 4 1 13 4. 4. 3 2 2 1 2 2 4 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 15. 8. prostorne percepcije i orijentacije. u zavodima za zaštitu spomenika. Zapošljava se u tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije. Tehničko crtanje Računalstvo Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Povijest arhitekture i umjetnosti Praktikum Crtanje Izborni predmet 2 2 4 2 2 12 32 2 2 4 2 2 1 2 15 32 80 2 2 3 2 2 2 1 2 3 19 32 80 1 3 3 4 2 1 4 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 77 . konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su dobro razvijene grafomotoričke sposobnosti. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 19. dobar vid. konzervatorskim zavodima. razvijena koordinacija ruku. 18. 2.r. 12. 9. 13.

DRVODJELJSKI TEHNIČAR – DIZAJNER Izrađuje crteže namještaja i interijera. 3. 13. kronične bolesti kože. teži oblici epilepsije. tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju. 11. 5. 20. 12. 19.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. slaba pokretljivost ruku i prstiju. 23. 27. 14. 25. broj 1. 7. radionicama ili u obilasku prostora koji će uređivati. 3. 6. 22.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže anomalije i bolesti oka. nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima. 2. I. a dio radnog vremena provodi u pogonima. 21. 8. oštećenja sluha. 24.r 3 2 2 1 1 2 3 3 2 19 3 2 1 2 2 3 13 4. 10.r. Radi u projektnim uredima. 4. 16. 17. POSEBNI STRUČNI DIO 15. U radu koristi računalne programe kako na poslovima upravljanja tako i na primjeni u projektiranju i dizajniranju proizvoda. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. oštećenja vida. psihoza. 18. 26. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Crtanje Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Likovna umjetnost 1. Povijest umjetnosti Materijali Tehnologija proizvodnje Konstrukcije Računalstvo Osnove CNC obrade drva Kultura stanovanja Perspektiva Ekonomika i marketing Oblikovanje Organizacija i priprema proizvodnje Povijest namještaja Izborni dio Praktične vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 78 1 2 2 4 9 34 80 2 2 2 3 2 4 15 34 80 2 2 4 2 3 2 1 4 21 34 80 1 2 4 2 4 2 2 1 4 23 34 40 . 9. 28.

r 3 2 2 1 1 2 3 2 16 3 3 1 2 3 2 14 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Povijest umjetnosti Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Materijali Praktikum tehnologije i sastavljanja Zaštita drva Konstrukcije Oblikovanje Računalstvo Postupci obrade Fotodokumentacija Restauracija namještaja Izborna nastava Stručna praksa UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 2 2 2 1 4 13 34 2 2 2 1 2 2 2 1 5 19 34 2 3 3 3 3 1 4 19 33 3 2 3 3 2 3 3 4 23 34 79 . 6. oštećenja materijala.). 8. 3. POSEBNI STRUČNI DIO 12. I. 14. Zapreke za obavljanje poslova su teža oštećenja vida. 17. U svom poslu surađuje sa svim stručnjacima educiranim u području konzervatorsko-restauratorskih radova. 3. raspoznavanje boja) i opip (prepoznavanje oblika i osobitosti dodirnih površina). nedovoljna spretnost ruku. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Politika i gospodarstvo Kemija Biologija 1.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 19. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobro razvijena sposobnost prostorne predodžbe. 20. analitički pristup i razvijena sposobnost tehničkog mišljenja. 15. 9. 4. 7. konstrukcija iz područja restauriranja predmeta od drva te sudjeluje u osiguravanju izvođenja tehnološkog procesa. arhitektura. pojedinim granama drvne i kemijske industrije. 24. građevinarstvo i sl. 13. alergijske bolesti dišnog sustava i kože. 22. 2. 16. 10. ali i sa stručnjacima u drugim područjima djelatnosti (povijest umjetnosti. broj 1.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 23. 21. dobar vid (oštrina na blizinu i osobitosti dodirnih površina. razvijene komunikacijske vještine. antiknog namještaja). 5. 18. 11.r.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – RESTAURATOR Bavi se restauriranjem različitih predmeta od drva (npr. Organizira i izvodi procjene stanja mehaničkih oštećenja drva.

POSEBNI STRUČNI DIO 11. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. pouzdanost i odgovornost te preciznost u radu.EKOLOŠKI TEHNIČAR Usklađuje kvalitetu tehnoloških procesa u industriji sa zahtjevima i propisanim standardima zaštite okoliša. dobro razvijeno osjetilo njuha. sudjeluje u postupcima zaštite prirode. 3. 25. Za obavljanje poslova ekološkog tehničara potrebno je biti dobrog općeg zdravstvenog stanja. 9. 26. 13. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika /Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Računalstvo 1. I. 21. Biologija Opća i anorganska kemija s vježbama Organska kemija s vježbama Biokemija s vježbama Fizikalna kemija Instrumentalne metode analize Osnove ekologije Geologija Tehnološke operacije Svojstva staništa Kontrola i zbrinjavanje otpada Zaštita prirode i okoliša RH Fiziologija čovjeka i ekotoksikologija Latinski jezik Računalne metode u zaštiti okoliša Fizikalna mjerenja u okolišu UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 2 2+4 2 2 10 31 - 2 3+0 2+0 2 0+4 2 15 34 80 2 2+3 2 1+1 2 0+6 2 2 23 36 90 2+2 0+2 0+6 2 2 2 2 20 33 40 80 .r. dobro razlikovanje boja i nijansi. broj 1. a to uključuje dobar vid. 4. očuvanja okoliša i biosfere. 4 2 2 1 2 2 4 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 7. 14. 18. 23. 6. 12. 17. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 19 3 2 1 2 3 2 13 4. 3. 10. 22. 24. 15. smisao za rješavanje tehničkih problema. 8.r. Surađuje sa stručnjacima iz svakog područja koje može prouzročiti opasnost za okoliš.r. 20. 16.r. 2. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 19.

broj 1. 21. u različitim državnim institucijama. 15. trgovinama. a može se baviti i privatnim poduzetništvom. ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. računovodstveno-financijskim poslovima i sl. 20. 14. 3. ekonomske propagande.r. 3 3 2 1 2 2 3 2 2 20 TJEDNI BROJ SATI 2.EKONOMIST Radi na poslovima knjigovodstva. 8. Zbog čestog rada u timu ekonomist mora biti sklon radu s ljudima. Može raditi u bankama. 7. 12. 9. 3 3 2 1 2 2 3 1 17 3 3 1 2 2 3 14 4. Tehnologija s ekologijom Gospodarstvo Poduzetništvo Knjigovodstvo s bilanciranjem Poslovne komunikacije Dioničarsko gospodarstvo Marketing Novčarstvo Informatika Statistika Gospodarsko pravo Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 3 2 2 2 11 31 2 2 4 2 2 2 14 31 2 2 2 4 3 2 2 17 31 2 2 4 2 2 3 2 17 31 81 . turizmu. 5.r. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. I. 3 3 1 2 2 3 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. 22. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik s dopisivanjem Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija Biologija Energetika 1. sistematičnost.r.r. 2. osiguranju. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 13. 16. 17. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu. 19. 18. 4. Od ekonomista se očekuje preciznost. a posao se pretežno obavlja u sjedećem položaju. 10. Radni su uvjeti povoljni. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

Također. broj 1. 24. mat. 16. i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora. 4. Elektrotehničari mogu raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima.ELEKTROTEHNIČAR Obavlja poslove tehničkog projektiranja. planiranju.r 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 19. 14. Autom. I. 18. POSEBNI STRUČNI DIO 13. U radu je važna sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja tehničkih problema. i kom. proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. 3. 17. konstruiranju.r 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 2 24 Tjedni broj sati 2. Poslovi elektrotehničara također uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata. energetskih transformatora i agregata. epilepsija. sistematičnost. 23.r.r 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 4. mogu raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva. 10. 6. znojenje ruku. 8. Tehničko crtanje i dokumentiranje8 Osnove elektrotehnike8 Mjerenja u elektrotehnici8 Elektrotehn. 5. kao i razvijena motorika ruku i prstiju. nemogućnost raspoznavanja boja. 21. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida i sluha. 12. 22. uređaja i opreme. 11. Elektronički sklopovi8 Digitalna elektronika Finomehanička tehnika Električni strojevi i uređaji8 Informacije i komunikacije8 4 2 2 2 2 82 .SLABA STRUJA 20. 15. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika8 Kemija Biologija Računalstvo8 1. elektroindustriji i elektroprivredi. vođenje procesa8 Radioničke vježbe Izborni program 2 20 15 17 2 4 3 3 2 2 4 12 32 80 17 17 32 80 13 15 32 40 2 8 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) IZBORNI BLOK A . spretnost. 7. preciznost. 9. 3. 2.

27. energetske elektronika. elektrane. analogni i digitalni sklopovi. arhitektura mikroprocesora.Red. tehnološke operacije i sustavi. 30. rasklopna postrojenja. 29. procesna mjerenja. računalstvo. modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom. odašiljači i veze.r.JAKA STRUJA 20. 23. 26. regulacija u elektroenergetskim postrojenjima. televizija. 29. električne mreže. 30. 27. 26.r Tjedni broj sati 2. digitalna elektronika. odnosno laboratorijskim vježbama Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom. elektromotorni pogoni. 28. Elektronički sklopovi8 Strojarstvo Električni strojevi8 Sklopni aparati Električne instalacije Elektroenergetika Energetska elektronika8 Elektromotorni pogoni8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Električne instalacije Mjerenje i zaštita u elektroenergetskim pogonima Elektromotorni pogoni 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1 8 9 Predmeti s obveznim praktičnim. 28. elektronički sklopovi. broj 25. 24. radioprijemnici. elektroenergetske postrojenja u industriji 83 . 3. električni strojevi i uređaji. NASTAVNI PREDMET Elektronička instrumentacija8 Mikroračunala8 VF sklopovi i sustavi8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Arhitektura procesora Modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom VF sklopovi i uređaji 1.r 2 2 2 4 4 1 2 1 IZBORNI BLOK B .r 4. 31. VF sklopovi i sustavi. Predmeti izbornih sadržaja: radioničke vježbe. 25. elektroenergetike. 22. 21. računala u tehničkim sustavima. 31.

10. 9. moraju nositi zaštitnu opremu (rukavice. Ukoliko su u radu izloženi potencijalno opasnim supstancijama. prema standardnim receptima. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 11. 17.FARMACEUTSKI TEHNIČAR Radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova. 20. 7. 8. 4. 21. masti. tableta. 24. 3. 15. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. 16. 6. 19. 22. Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebna je točnost i preciznost u radu.). 3. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina. masku za lice). 23. 12.r. granula i dr. krema. sirupa.r. Anatomija i fiziologija Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Analitička kemija Biokemija Farmaceutska kemija s farmakologijom Medicinska mikrobiologija Botanika s farmakognozijom Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Kemija prehrane Industrijska proizvodnja lijekova Prirodna ljekovita sredstva UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 1 2 2 5 32 - 2 4 2 8 32 - 2 4 3 8 1 18 32 168 4 3 7 2 4 20 32 21 84 . U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija. 18. 13. 4 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 24 4 2 1 1 2 2 2 14 4. broj 1. 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 27 TJEDNI BROJ SATI 2.r. spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobra oštrina vida. dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). otopina. čajeva. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 25. masti i dr. I.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR Pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unapređenju zdravlja. 20. 5. Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka). 17. vođenja i poticanja. mora imati normalno razvijen osjet opipa. 3. Elektronika Anatomija i fiziologija Uvod u rehabilitaciju Osnove zdravstvene njege Osnove kineziologije Masaža Kineziterapija Fizikalna terapija Zdravstvena psihologija Socijalna medicina Patofiziologija Klinička medicina Dermatologija Prva pomoć 2 3 1 6 31 - UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 2 3 3 2 10 32 84 2 3 3 4 3 2 1 2 2 22 32 126 4 6 5 1 3 2 1 22 32 28 85 . 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. 4 2 1 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 19. 16. provodi i usavršava terapijski program. r. saginjanje. 11. izraza lica. POSEBNI STRUČNI DIO 14. dobrav vid i sluh. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. psihičkim i drugim poremećajima.r. te ublažavanju boli i nadomještanju funkcija u slučajevima kada postoje problemi izazvani tjelesnim. 3. podizanje i upravljanje različitim pomagalima te davanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja. 15. realnost i profesionalnost pri pružanju poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. 22. 26. empatičnost. 23. I. jer obuhvaća stajanje. mirnih i preciznih pokreta. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 4 2 1 1 2 10 4.r. 7. ustajanju. 21. 18. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. 12. razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije (značenje dodira. 6. Posao fizioterapeuta zahtijeva dobro zdravlje i kondiciju. fizioterapeut planira. fizioterapeut treba biti fizički izdržljiv. itd. 9. pokreta tijela. spretan. NASTAVNI PREDMET broj 1. klečanje. 27. 10. 24. te vještine podučavanja.). kretanju i uporabi pomagala. od velike važnosti su dobre komunikacijske vještine. a u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima. čučanje. 13. 8. 25. glasa. 4. Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji. Također. 2.

neraspoznavanje boja. sudjeluje u montaži složenih montažnih objekata. 23. 10. 18. a može osnovati i vlastito poduzeće. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. projektnim i graditeljskim poduzećima. 9. 4. respiratorne smetnje (bronhitis. 16. 19. 2. Za obavljanje ovog posla potreban je dobar vid. kao i dobra fizička kondicija.r. sklonost alergijama te teža oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 7. Zapošljava se u katastarskim uredima. 3 2 1 1 2 4 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r. nogu. 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-Ekologija 2 4 2 2 20 17 14 13 2 4 2 2 4 2 NASTAVNI PREDMET 1. 8. 13. 5. 12. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. 3. broj 1. r. 20. 6. kralježnice). 21. rinitis).GEODETSKI TEHNIČAR Obavlja geodetsku izmjeru terena.r. izrađuje planove snimljenog terena. Zapreke za rad su smetnje vida i sluha. Računalstvo u geodeziji Nacrtna geometrija Geodetsko pisanje sa crtanjem Geodetsko crtanje Geodezija Izrada planova Geodetsko računanje Primijenjena geodezija Fotogrametrija Katastar i agrarne operacije Zemljišni informativni sustav Trasiranje Geodetske vježbe 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 32 3 15 32 3 18 32 182 2 19 32 35 2 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 86 . 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. iskolčava i prati izvedbu objekta. održava katastar. 17. I. 22. 14. a radi i na poslovima agrarnih operacija.

krvožilnog i dišnog sustava. 6. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. Građevinski tehničar u poslu mora biti snalažljiv i imati razvijene komunikacijske vještine. 12. pruga. pripremi. projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena te organizira i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. mostova i sl. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17.r. projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata. sklonost vrtoglavicama i nesvjesticama.r.r. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 2 4 2 2 20 17 13 14 2 4 2 2 4 1 NASTAVNI PREDMET 1. 15. 19. 10. broj 1. projektiranja i izgradnje cesta. pripreme. pripremi. 2. 9. 18. različite kronične bolesti unutarnjih organa. 4. 13. 7.GRAĐEVINSKI TEHNIČAR Sudjeluje u planiranju. 3. 8. I. r. Tehničko crtanje Računalstvo u graditeljstvu Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Prometnice Vodogradnje Praktikum 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 12 32 1 15 32 80 1 19 32 80 2 3 4 4 4 1 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 87 . 3. Građevinski tehničar za visokogradnju sudjeluje u planiranju. te strah od visine. veća oštećenja vida. dok građevinski tehničar za niskogradnju sudjeluje u procesima planiranja. zračnih luka. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 16. 14. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. sluha i motorike. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su oštećenja koštano-mišićnog. 3 2 1 1 2 4 1 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.

. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.) za tisak. fotografija i sl.r. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r. 3. 2. filmovima.r. 8. broj 1. 16. Organizira pojedine faze tehnološkog procesa u grafičkoj pripremi. Najčešće radi u zatvorenim prostorijama. U radu je često izložen papirnoj prašini. 7. 17. Radi na poslovima pripreme različitih materijala (teksta. 15. Posao uglavnom obavlja uz pomoć računala i računalne tehnologije. mirisu boja i ljepila. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 21 3 2 1 2 3 11 4.r. 5. Strojarstvo Elektrotehnika s automatikom Grafički dizajn Grafička tehnologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 6 8 32 3 2 6 13 32 2 2 3 2 12 19 32 2 3 2 12 19 32 88 . tiskarskim pločama. 10.GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME Priprema autorov rukopis u obliku sloga ili filma te izrađuje tiskovnu formu nekog materijala. 6. 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su poznavanje računalne tehnologije te smisao za estetiku. 9. aparatom za umnožavanje. 12. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika 1. raznim kemikalijama i bojama i sl. 3. I. 4. U radu se služi i drugim uređajima i sredstvima: fotografskim aparatom. 11. 14.

POSEBNI STRUČNI DIO 12. Hotelijersko-turistički tehničar najčešće radi u zatvorenom prostoru u povoljnim mikroklimatskim uvjetima. Strani jezik II. 5. I. 16. kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. osim ako obavlja poslove turističkog vodiča kada radi na otvorenom i na nogama. Za obavljanje navedenih poslova poželjno je aktivno poznavati nekoliko svjetskih jezika.r 4 3 4 2 3 2 1 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. na recepcijama hotela. S obzirom na najčešće sezonski karakter naše turističke ponude. 10. 19. organizira putovanja i izlete te obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju.r 4 4 3 2 2 4 2 1 22 Tjedni broj sati 2. 6. često u noćnoj smjeni. dobru koncentraciju te razvijene komunikacijske vještine. te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude.r 4 4 3 2 2 4 2 2 1 24 4 3 4 2 2 2 3 2 2 1 25 4. Rad se obavlja u smjenama. 14. Zato je potrebna dobra psihofizička kondicija. 3. Hrvatski jezik Strani jezik I. 7. jer su za uspješan rad u tom zanimanju zapreke oštećenja koštano-mišićnog sustava (kralježnice. zatim vikendima i blagdanima. 18. 4. sposobnost računanja. dok tijekom zime nastupa stanka. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju.HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR Informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi. Radi u turističkim agencijama i uredima. Strani jezik III. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. bez definiranog radnog vremena. ruku i nogu) i teškoće u komunikaciji (govorne teškoće i oštećenje sluha).r. 23. 3. te emocionalno stabilni. 9. 15. 24. 8. 22. imati dobre verbalne sposobnosti. često se tijekom sezone radi duže. biti uslužni i strpljivi u radu s ljudima. 21. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština Geografija Poslovna psihologija s komunikacijom Statistika Knjigovodstvo s bilanciranjem Ugostiteljsko posluživanje Organizacija poslovanja poduzeća Turizam i marketing Biologija i ekologija sa sanitacijom Gospodarsko pravo Prehrana i poznavanje robe Daktilografija s poslovnim dopisivanjem Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 2 2 2 11 33 182 2 2 3 2 9 33 182 2 1 1 2 2 8 33 182 2 2 2 3 2 2 2 15 34 - 89 . 20. Politika i gospodarstvo Povijest Matematika Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. 17. 2. NASTAVNI PREDMET broj 1.

19. I. 13. broj 1. ali i izvan njega kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima. raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda te dogovara sve detalje eventualne kupnje. 17. prezentacijske i komunikacijske vještine. 9. 15. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Informatika 1.r. snalažljivost. špedicija i osiguranje Tehnika vanjsko-trgovinskog poslovanja Poduzetništvo Promidžbene aktivnosti Osnove trgovačkog prava Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 3 2 2 10 27 245 3 3 2 8 26 245 3 4 2 2 11 27 245 3 3 3 2 2 2 15 27 210 90 . U poslu komercijalista vrlo je važna usmjerenost na ciljeve. 16. 4. 3. 7.r 3 3 2 1 2 2 3 2 18 3 3 1 2 2 3 2 16 4. stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije. 14.r 3 3 2 1 2 2 2 2 17 Tjedni broj sati 2. prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. 5. strpljivost.KOMERCIJALIST Obavlja poslove nabave. 8. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 18. Zapreke za obavljanje poslova komercijaliste su veće teškoće vida. uvjerljivost. 2. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Prijevoz. fleksibilnost.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Posao komercijalista mogu obavljati osobe koje imaju dobre organizacijske. Komercijalist obavlja posao u uredu. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. samostalnost i sklonost timskom radu. predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa. 20. 6. sluha i glasovno-govorne komunikacije.

9. njege i pilinga kože. 7. 15.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. POSEBNI STRUČNI DIO 14. sposobnost razlikovanja dodirom. Osim čišćenja kože lica i tijela kozmetičar radi i na uklanjanju. 21. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 20. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. 22. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. I. Primijenjena kemija Primijenjena kozmetika Kozmetologija Njega tijela Dermatologija Ljekovito bilje s botanikom Anatomija s fiziologijom Medicinska mikrobiologija Dijetetika Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 7 12 32 182 3 3 2 2 7 17 31 182 6 3 2 2 7 20 31 182 3 3 2 14 22 32 42 91 . 19. 3. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. depilaciji).r 3 2 2 2 1 2 2 14 3 2 2 1 1 2 2 11 4. 10. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. kozmetičar mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. 11. 18. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Računalstvo Psihologija 1. spretnost i preciznost. 13. odnosno smanjivanju bora.r 3 2 1 2 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2. Također. 23. 16. 5. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. 12. 3. 4. 2. 6. broj 1. aromaterapije i dr. 8. 17.

13. 4. interes za rad s ljudima. njegu pacijenata i štićenika. Za obavljanje navedenih poslova bitan je human odnos prema bolesnicima. medicinska sestra u ambulanti i sl. odnosno vrsti odjela na kojem radi (interna medicina. 17. 27.) i području. 22. 9. broj 14. 11. 10. razred 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 31 II. 12. 19. 16. 23. 28. I. 2.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE Pomaže pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba te radi na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprječavanju bolesti. 18. 6. Osnovni poslovi medicinskog tehničara uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima. odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici. broj 1. POSEBNI STUČNI DIO Red. 15. 25. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI Sociologija Psihologija Načela administracije u zdravstvu Načela poučavanja Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti Anatomija i fiziologija Patologija Mikrobiologija s parazitologijom i virologijom Biofizika i Biokemija Radiologija Dijetetika Higijena – preventivna medicina i zdravstveni odgoj Farmakologija Etika sestrinstva Opća načela zdravlja i njege III. empatija i razvijene komunikacijske vještine.). razred 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO: II. 3. razred 2 2 4 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 3 92 . Poslovi i zadaće ovise o radnom mjestu (glavna. 8. 7. 21. 24. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. razred 1 1 V. 5. 26. kirurgija. Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Matematika Kemija Biologija Fizika Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Informatika Vjeronauk / Etika Izborni predmet Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI I. razred 2 IV. psihijatrija itd. 20. vođenje dokumentacije i slično. pedijatrija. provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

razred 6 6 2 8 5 4 4 4 5 4 2 Izborni predmet Hitni medicinski postupci Osnove fizikalne i radne terapije Zdravstvena njega bolesnika u operacijskom bloku Intenzivna zdravstvena njega 3 3 3 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO: Zdravstvene vježbe (sati godišnje) 38 120 38 120 39 240 93 . 30.Red. NASTAVNI PREDMETI Zdravstvena njega – opća i specijalna Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća i specijalna Zdravstvena njega majke i djeteta Zdravstvena njega – zaštita ment.zdravlja i psihijatrijskih bolesnika Zdravstvena njega starijih osoba Zdravstvena njega u kući III. 34. 33. 31. razred 8 Tjedni broj sati IV. razred V. broj 29. 32.

ODJEVNI TEHNIČAR Bavi se konstrukcijom i izradom modne odjeće. 6.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Za obavljanje poslova odjevnog tehničara potrebno je dobro razlikovanje boja i njihovih nijansi. 13. 12. 16. nošnji i unikatnih odjevnih modela. 5. spretnost i kreativnost u radu. Računalstvo Tehničko crtanje i elementi strojeva Automatizacija Tekstilni materijali s ispitivanjem Estetika Tehnologija predenja s vježbama Tehnologija tkanja s vježbama Konstrukcija tkanina s vježbama Tehnologija pletenja s vježbama Konstrukcija pletiva s vježbama 2 2 2 2 3 11 31 - 2 2 3 3 3 13 32 84 2 2 3 3 3 3 3 19 32 84 2 2 4 3 2 3 2 19 32 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 94 . povijesnih kostima. sposobnost prostornog predočavanja te smisao za lijepo. I.r 4 2 2 1 1 2 3 2 19 3 2 2 1 2 3 13 4. 4. 14. Razrađuje i konstruira temeljni kroj po određenim veličinama. 15. 20. 3. POSEBNI STRUČNI DIO 11. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. broj 1. 19. 18. 2. 8. prema potrebi sudjeluje u izradi probnih modela te kontrolira i nadzire osnovne i pomoćne materijale za proizvodnju odjeće. 9. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r.r 4 2 2 1 2 2 3 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 3. 7. 17.

inventuru evidencije nabave i prodaje roba i sl. 15. evidenciju roba. 19. 6. 12.r. 11. 14. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su različite alergijske bolesti. 17. 3. vinarstvu. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 2. skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Poznaje proces proizvodnje i uzgoja poljoprivrednih kultura te ima znanja o voćarstvu. oštećenja sluha i vida.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. 7. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. broj 1. uređuje prostor prodaje te vodi odgovarajuće evidencije – dokumentaciju skladišta. 4.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT Primjenjuje. uzročnicima biljnih bolesti i biljnim nametnicima. Pri tome uslužuje kupce.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. vinogradarstvu. tjelesni invaliditet. 5. 8. 16.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 22. 20. Obavlja poslove uzgoja i zaštite biljaka ili obavlja skladištenje i prodaju sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja u poljoprivrednoj ljekarni. Poljoprivredna botanika Zaštita bilja Bilinogojstvo s tloznanstvom Poznavanje poljoprivrednih kultura Strojevi i alati Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci Skladištenje poljoprivrednih proizvoda Zaštita čovjekova okoliša Repromaterijal u poljoprivredi Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 4 12 30 80 2 1 1 2 4 10 31 80 2 1 1 1 2 2 10 19 31 80 3 2 2 2 12 21 33 40 95 . 21. 10. 9. 18. 3. I.

Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarica. poštujući redoslijed tehnologije po godinama učenja. industrijskog i krmnog bilja). Obveznim izbornim predmetom učenicima se osigurava opsežnije i podrobnije znanje proširivanjem sadržaja predmeta navedenih u nastavnom planu poljoprivredni tehničar – opći. Rad zahtijeva služenje različitim alatima. 18. važno je da osoba nije sklona alergijama i respiratornim smetnjama. noge i kralježnica). NASTAVNI PREDMET broj 1. od broja 13. 96 . 14. 6.r. 16. 17. nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. 3. u voćnjacima i vinogradima. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. 7. 21. strojevima. 26. Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada. 15. Posao zahtijeva otpornost i izdržljivost. 3. 5. 25.27. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆEG SMJERA Organizira. Stručna praksa izvodi se tijekom godine po potrebi poslova u poljoprivredi i tijekom ljeta.Poseban stručni dio. pesticidima i ostalim kemijskim sredstvima. životinjskoj dlaci i perju te kemijskim sredstvima. 27. 8. 19. 24. 22.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. 10. radi čega se trebaju primjenjivati zaštitna sredstva. kako bi se spriječila mogućnost ozljeđivanja. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina. 20. a zbog izloženosti peludi. Poljoprivredna botanika Temelji bilinogojstva Tloznanstvo i uređenje tla Ratarstvo Stočarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo Povrćarstvo Vinarstvo Poljoprivredna mehanizacija Zaštita bilja Tržište Promet i vožnja Obvezni izborni predmet10 Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 2 2 2 2 2 4 14 32 8011 2 2 2 1 4 11 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 20 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 32 4012 11 12 Obvezni izborni predmet škola bira prema regionalnoj pripadnosti (klimatskoj-pedološkoj) i mogućnostima izvođenja. POSEBNI STRUČNI DIO 13. I. . 2.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. povrća. 12.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. dobar vid i sluh te zdrav koštano-mišićni sustav (ruke. 9. 11. uređajima i instrumentima. 23.

14. 28. Strani jezik II.POSLOVNI TAJNIK Samostalno planira. 26. samostalno komunicira sa strankama i poslovnim partnerima. I. 5. a treba i imati razvijene vještine poslovnog komuniciranja. 6. 19. organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 24.r 4 3 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 4. 23. Na temelju terminskih planova vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja. 8.r. 2. 7. 22. 10.r 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 22 Tjedni broj sati 2. broj 1. 15. 16. stranih jezika. sudjeluje u izradi materijala za sjednice. POSEBNI STRUČNI DIO 12.r 4 3 2 2 1 2 2 2 2 20 4 3 2 2 1 2 2 2 18 4. 3. 27. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Matematika Biologija s ekologijom Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija 1. 18. 17. vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. odnosno pretpostavljenog. 11. 3. a često je odgovorna/odgovoran i za odnose s javnošću. 13. Uvod u knjigovodstvo Osnove poduzetništva i menadžmenta Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Informatika i poslovni informacijski sustavi Tehnika komuniciranja Uvod u državu i pravo Radno pravo Trgovačko pravo Kompjutorska daktilografija Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom Stenografija Tajničko poslovanje Latinski Logika Filozofija Ljudska prava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 4 2 2 11 33 - 2 2 2 4 2 2 2 16 36 40 2 2 2 2 2 3 2 1 16 34 40 2 2 2 3 2 3 3 2 2 21 33 40 97 . 25. 9. 20. 21. Posao se obično obavlja u uredu. Za obavljanje poslova poslovne tajnice/tajnika potrebno je dobro poznavanje književnog materinjeg jezika. U radu je samostalniji i ima veću odgovornost od tajnika/tajnice. bez većih štetnih utjecaja iz okoliša.

piva. 21. mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 11. 4. 19.r 3 2 2 1 1 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Može raditi u proizvodnji i preradi voća i povrća. sokova i drugih pića.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 18. 24. skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. 26. 3. žitarica i konditorskih proizvoda.r. nadzoru i kontroli proizvodnje. 6. 5. Opća i anorganska kemija Fizikalna kemija Analitička kemija Organska kemija s vježbama Biokemija Mikrobiologija Osnove znanosti o prehrani Prehrambena tehnologija Kontrola namirnica Tehničko crtanje i elementi strojeva Mjerenje. 9. vina. 7. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Biologija Računalstvo 1. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobra koordinacija pokreta. broj 1. 17.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 20 3 2 2 1 3 11 4. dobar sluh i vid. 20. 13. osjetljivost na mirise i okuse. I. razvijena fina motorika (osobito za rad u laboratoriju). ulja i masti. 8. šećera. Zapreke za rad su veća tjelesna oštećenja ili alergije na prehrambene sirovine i njihove prerađevine. 16. 3. preradi otpadnih voda i dr. Radi u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima na analizi svojstava i kvalitete namirnica biljnog i životinjskog podrijetla te sudjeluje u razvoju novih prehrambenih proizvoda. preradi ribe.PREHRAMBENI TEHNIČAR Sudjeluje u organizaciji. regulacija i automatika Tehnološke operacije Termodinamika i termotehnika Izborna tehnologija/Ekologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 5 3 2 10 31 2 5 3 3 12 32 84 2 2 4 4 2 3 2 21 32 84 2 4 5 2 7 20 32 42 98 . 25. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 14. 10. 22. 15. mesa. 23.

r. 26. empatična. 18. 10. 14. Može raditi i na ginekološkim odjelima pružajući osnovnu sestrinsku skrb ženama s bolestima reproduktivnog sustava. Zdravstvena njega Latinski jezik Anatomije i fiziologija Patologija s patofiziologijom Medicinska mikrobiologija s infektologijom Biokemija Ginekologija Porodništvo Pedijatar s neonatologijom i osnovama genetike Klinička medicina Farmakologija Socijalna medicina. ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. prljavštini. Pri radu može biti izložena neugodnim mirisima. 16. 17. 20. 7. Također skrbi za novorođenčad i dojenčad. 5. 2. prati ili izvodi propisani dijagnostičko-terapeutski program. 4. Primalja treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti. vlazi. 23. prati zdravstveno stanje i priprema za porođaj te brine o zdravstvenoj sigurnosti i u poslijeporođajnom razdoblju.PRIMALJA Pruža zdravstvenu njegu trudnicama. 13. organizira. 3.r 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 22 Tjedni broj sati 2. 8. 25. 6. 21. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. vrućini. 15.r 4 2 1 1 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. zdravlje i okoliš Zdravstvena psihologija Metodika zdravstvenog odgoja Prva pomoć 5 2 3 5 2 1 2 2 9 10 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 32 - 13 32 84 21 32 126 2 1 22 32 42 99 . 11. 19. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Zemljopis Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. razvijenih komunikacijskih vještina. POSEBNI STRUČNI DIO 12. Izložena je stresu zbog mogućnosti nepredviđenog patološkog ishoda poroda. rodiljama. dobre opće spretnosti i otpornosti na stres.r 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 19 4 2 1 2 2 11 4. broj 1. 24. 3. 22. 9. I.

2. Kontrola kvalitete Vođenje proizvodnih procesa računalom UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 100 1 2 1 2 6 32 - 2 1 3 4 3 13 34 80 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 35 80 4 2 2 2 2 2 2 3 19 33 40 .praktikum Termodinamika Hidraulika i pneumatika s praktikumom Elektrotehnika Računalom podržane konstruk.r. 9. 21. obrade i sast. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. Tehnička mehanika Tehnički materijali Strojarska mjerenja Tehnologija obrade i sastavljanja Praktikum tehnol. 16. 3. 32. 18. 10. 19. koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna. ručnog i automatskog programiranja. 15. Uz standardni alat. crtanja pomoću računala.r 3 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 26 Tjedni broj sati 2. 28. 26.r 3 2 1 2 2 4 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 6. 7. Pruža usluge konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije. u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu. 29. 23. 22. NASTAVNI PREDMET broj 1. 24. 20. teže neuroze i emocionalna nestabilnost. 30. Elementi strojeva Crtanje pomoću računala . 31. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo. 3.r 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 21 3 2 1 2 4 2 14 4. 8. sklonost nesvjesticama. 33. 5. 27. teže smetnje i poremećaji vida i sluha. 12. psihoze. 13. ručnog crtanja. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su prirođene anomalije i teža oštećenja udova (osobito ruku). 17. 4. empirije. i praktikum Alati i naprave Praktikum konstruiranja alata i naprava Računalom upravljani numerički strojevi i programi Automatska regulacija i praktikum Toplinski strojevi i uređaji Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji Praktikum programiranje numerički upravljanim alatnim str. 11. POSEBNI STRUČNI DIO 14.RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO Pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali. epilepsija. izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. 25. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva.

Za obavljanje navedenih poslova važna je sposobnost rješavanja tehničkih i mehaničkih problema. 8. POSEBNI STRUČNI DIO 14.STROJARSKI TEHNIČAR Projektira. upotrebljava i održava različite strojeve i alate. 19. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. numerički kontrolirani strojevi za obradu). Radi na različitim strojevima (npr. 24. 23. 16. 13. Zapreke za obavljanje poslova strojarskog tehničara su teža oštećenja vida. 20. podešava ih te izvodi razna tehnička i tehnološka mjerenja. 12. Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Sklopovi i mehanizmi Strojevi i uređaji Regulacija i upravljanje Održavanje strojeva I uređaja Radioničke vježbe i praktikum Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 3 2 3 1 11 35 - 2 2 3 2 4 15 35 80 2 3 3 3 2 6 1 20 31 80 4 2 4 9 1 20 33 40 101 . 10. 18. I.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 20 3 2 1 2 3 11 4. 26. 9. broj 1. 5. 2. 22. 25.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 17. jednostavne elemente. 3. 6. preciznost u radu te dobar vid.r. sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju te unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. Konstruira i projektira pojedinačne strojne dijelove. alate. 21. 15. izrađuje. 3. podsklopove i naprave te izrađuje potrebnu tehničku i tehnološku dokumentaciju. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sposobnost prostornog predočavanja. smisao za crtanje i matematiku. 7. 4.

3. 15. na otvorenom.r. 11. NASTAVNI PREDMET broj 1. 13. 8. u različitim vremenskim prilikama i mikroklimi. u šumarstvu Zaštita šuma Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Radni strojevi i alati Ekonomika Šumarstvo na kršu Šumske komunikacije UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 102 2 2 1 2 1 2 6 30 42 2 2 2 2 2 1 2 9 30 126 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 30 126 4 2 3 2 2 2 2 2 19 30 do 42 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija 1. 7. Pri radu se služi različitim mjernim alatom i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima koji se upotrebljavaju za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata). Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi. 14. zaštitom. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja.ŠUMARSKI TEHNIČAR Bavi se uzgojem. 24. 25. predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu.r 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Botanika Računalstvo s programiranjem Dendrologija Poznavanje staništa Uzgajanje šuma Iskorišćivanje šuma Zaštita na radu Dendrometrija Uređivanje šuma Geodezija Lovstvo Organiz. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. 4. Šumarski tehničar mora imati snažnu psihofizičku konstituciju i biti tjelesno otporan na vremenske utjecaje. 6. 28. 19. proiz. gruboj obradbi i izvlačenju drveća i sl. 26. 18. 21. 16. 5. Posao obavlja u prirodi. 23. I. 10. 22. Ne smije biti pretjerano osjetljiv na buku i vibracije te mora imati dobar vid i sluh. 3.r 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. 20. 2. 17. 29. uređivanjem i iskorištavanjem šuma. 27. 9. POSEBNI STRUČNI DIO 12.

vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka. 11. Ovisno o mjestu rada vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta. 24. 6. 12. 19. Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost. 21. 5. 27. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 23. Također sudjeluje u izradi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. 18. 16. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Fizika Kemija Zaštita okoliša Računalstvo Strojarstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. prometnim i cestovnim kartama. 14. 3.TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Prikuplja. 2. 17. 25. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. 8.r 4 2 2 1 2 2 4 3 2 22 3 2 1 2 2 3 13 4. 10. dobre organizacijske sposobnosti. 3. 9.r. NASTAVNI PREDMET broj 1. 28. 22. 20. Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Cestovne građevine Cestovna vozila Statistika Propisi u cestovnom prometu Prva pomoć u cestovnom prometu Ekonomika prometa Prometna tehnika Prijevoz tereta Prijevoz putnika Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu Otpremništvo Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 30 - 2 1 2 2 2 9 31 80 2 2 2 1 2 3 2 2 16 29 80 2 2 3 3 2 2 7 21 32 do 40 103 . organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. 26.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. snalažljivost. 4. savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. Koristi se prilagođenim kompjutorskim programima. statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. I.r 4 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 30 Tjedni broj sati 2. 7. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta.

17. epilepsije. 5. 10. 13. POSEBNI STRUČNI DIO 14. crtanje i dokumentiranje 1.r 3 2 1 2 2 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. pojačano znojenje ruku. 12. 26. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 16. Priprema tehnološke postupke. 15. 9. 22.TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Projektira. 3. vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja. utvrđivanja kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda. 27. 24. 7. servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdr. 2. 4. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sluh. sklonost nesvjesticama. 6. I. 21. Tehničar za elektroniku također može obavljati poslove montaže. sposobnost razlikovanja boja i sposobnost vještog rukovanja sa sitnim predmetima. vođenja proizvodne linije. 20. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. 19. Zapreke za rad na ovim poslovima su slab vid i nemogućnost dobrog raspoznavanja boja.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 1 2 3 2 13 4. broj 1. 3. kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehn. Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Radioničke vježbe Finomehaničarska tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Mikroračunala VF sklopovi i sustavi Radioničke vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 104 4 4 8 32 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 2 4 14 27 80 2 2 2 2 4 12 27 40 . 25. 8. 11. 23. 18. izrađuje i servisira elektronske ili elektronski upravljane uređaje.r.

r 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 8. 15.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 22 3 3 4. 10. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Engleski jezik Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Matematika Fizika Njemački jezik Računalstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. 18.TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe. 4. 11. 21. 2. 25. Strojopis Poznavanje robe s tehnologijom Lučko i skladišno poslovanje Poslovne komunikacije Osnove brodarstva Privredna matematika Osnove psihosociologije Međunarodni prijevoz Organizacija i tehnologija vanjske trgovine Ugovori o iskorištavanju brodova Međunarodna špedicija Carinsko poslovanje Prijevozničko osiguranje Agencijsko poslovanje Praktične vježbe 14 16 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 15 31 40 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 6 30 10 32 10 24 80 105 . Likvidira i potvrđuje račune dobavljača. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 22. 26. 12. 27. 7. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. poznavanje barem jednog stranog jezika te komunikativnost i samostalanost u radu. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka. 16. 3. broj 1. 3. Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalnooperativne razgovore. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka. 24. daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata.r. 17. te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. I. 14. te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima. Ako je potrebno. 19. Za obavljanje ovih poslova potrebna su znanja rada na računalu. 5. prima i izdaje narudžbe. 9.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 23. ispunjava carinsku dokumentaciju. 20.

15. 21. Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja. telefaks uređaji. Osim stručnih znanja. 8. automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. 24. broj 1. razvijena fina motorika. I. 17. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti. 12. nogu i kralježnice. nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. elektronske kamere. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Tehnički materijali Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Računalstvo i programiranje Tehnička mehanika 1. fotokopirni strojevi. digitalno upravljani strojevi. za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku potrebna je preciznost i staloženost u radu.r 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 23 Tjedni broj sati 2. 3. 25. 26. Tehnička mehanika Finomehanika Osnove elektrotehnike Mjerenje u elektrotehnici Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi I uređaji Pneumatika Hidraulika Upravljanje I regulacija Senzorika Kontrola mjerenja Vođenje procesa računalom Radioničke vježbe i praktikum UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 4 3 9 32 - 2 3 3 2 4 14 32 80 2 3 3 3 3 2 6 22 32 80 2 3 2 3 9 19 32 40 106 . 10. alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih. 22. 9. optičkih. 20. 19.TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Projektira. 7.r. kronične bolesti ruku. 16. avio-uređaji i dr. 11. 18. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 13. strojarskih. 2. 3. 5. 23. 4.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. sposobnost razlikovanja boja. 27. automatski vođena vozila.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 18 3 2 1 2 3 2 10 4.

23. 28. 6. 4. npr. 11. 30. servisira i otklanja neispravnosti na računalu. 15. 29. 2.TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sastavlja.r 3 2 1 2 2 4 3 2 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Automatsko vođenje procesa Radioničke vježbe 1. 10. Finomehanička tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Računalna sklopovna oprema Sustavna programska potpora Dijagnostika i održavanje računala Radioničke vježbe Izborni program UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 32 - 2 2 32 80 4 2 2 2 2 4 2-3 18-19 31-32 80 2 3 3 2 4 2-3 16-17 31-32 40 107 . ispravljače i sl. 3. servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. POSEBNI STRUČNI DIO 19.r 3 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 4 2 32 Tjedni broj sati 2. 27. 7. 3. proširenjem memorije. 14. 17. 9. 18. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida jer se radi o vrlo sitnim detaljima. NASTAVNI PREDMET broj 1. tvrdi disk. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču. 13. 25. 8. 22. spajanjem modema i sl. grafičku karticu.r. 21. 12. 24. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 26. disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje te priprema i pomoćni materijal.r 3 2 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 4 32 3 2 1 2 4 3 15 4. 16. Tehničar za računalstvo održava. stoga osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati navedene poslove. 20. vodove za priključak. 5. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala npr.

r. 3. 9. 15. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme te provode periodična mjerenja i podešavanja uređaja koji moraju biti u skladu s tehničkim standardima i normativima. 10. 16. 19. 14. 17. 25. 2. Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Radioničke vježbe Informacije i komunikacije Telekomunikacijske mreže Psihološke osnove komunikacija Prijenosni sustavi Komutacijski sustavi Internetske tehnologije Radioničke vježbe Izborni blok/modul UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 108 2 4 4 10 32 - 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 1 4 4 17 32 80 3 2 2 4 6 17 32 40 . mreža i instalacija. 8. montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika. 4. Montira telefonske i telegrafske pretplatničke centrale te antene i antenske sustave. izgradnje i remonta objekata.TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE Nadgleda polaganje. 12. dobra pokretljivost i fizička izdržljivost.r 3 2 2 2 1 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 22 Tjedni broj sati 2. Za obavljanje navedenih poslova važna je dobro razvijena fina motorika. 5. 18. 6. 26.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 18 3 2 2 1 3 2 2 15 4. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. 21. 7. smisao za tehniku. broj 1. Osim navedenih poslova. 3. 11. 23. 22. 27. I. 24. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Vodi. 20. nadgleda i priprema izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža te priprema podatke za planiranje razvoja.

r.r - Tjedni broj sati 2. 2. NASTAVNI PREDMET Informacijski sustavi Sklopovska oprema računala Sustavna programska potpora Izborni program 1.III. 3. broj 1. 3.r 2 2 4.r 2 2 2 109 . IZBORNI BLOK INFORMATIKA Red. 4.

I. 3. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. 5. 11. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema i predočavanje prostornih odnosa. 22. POSEBNI STRUČNI DIO 13. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Vjeronauk ili etika Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Povijest Geografija Računalstvo Kemija Biologija Politika i gospodarstvo 1. Može raditi i s potencijalnim kupcima. 15. 27.r. pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila. 17. 24. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 25. 4. 23. 26. 19. broj 1. 2. 9. nadzire proizvodnju. 7. Za one koji rade u trgovačkim odjelima važna je komunikativnost i ljubaznost. 14. 10. 16. 3. 8. 18. te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima.r 3 2 1 2 3 2 2 1 2 18 3 2 1 2 3 11 4.r 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 22 Tjedni broj sati 2. U proizvodnji planira i priprema rad vozila i njihovih sastavnih dijelova. Tehnički materijali Obrada materijala Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Tehnička mehanika Radioničke vježbe Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Prijenosnici snage Motori s unutarnjim izgaranjem Održavanje vozila Kočnice na vozilima Vozila i vozna sredstva Regulacija i upravljanje UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 2 10 32 - 1 2 2 4 3 2 14 32 80 2 6 3 3 4 3 21 32 80 6 3 3 4 2 18 32 40 110 . 12. 20. prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila.TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA Radi u proizvodnji. 21.r 3 2 1 2 3 2 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST
Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta. Za obavljanje ovih poslova potrebna je psihofizički potpuno zdrava osoba, komunikativna, s dobrim znanjem stranih jezika, razvijenom općom kulturom i razvijenih organizacijskih sposobnosti. Zapreke za rad su govorne smetnje, smetnje vida i sluha, oštećenja koštano-mišićnog sustava ( ruku, nogu i kralježnice).

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk Strani jezik I Strani jezik II

1.r
3 2 2 1 3 3 14

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 2 1 3 3 14 3 2 2 1 3 2 13

4.r
3 2 1 3 2 11

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Gospodarska matematika Računalstvo Poslovna psihologija s komunikacijom Biologija s higijenom i ekologijom Turistički zemljopis Povijest hrvatske kulturne baštine Gospodarsko pravo Poslovno dopisivanje Računovodstvo i kontrola Statistika Knjigovodstvo Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu Osnove turizma Promet i putničke agencije Marketing u turizmu Recepcijsko poslovanje Poznavanje robe i prehrane Ugostiteljsko posluživanje Kuharstvo (sa slastičarstvom)

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 2 1 2 2 2 2 3 19 33 185

3 2 2 1 2 2 3 4 19 33 185

2 2 1 2 2 2 2 3 4 20 33 185

2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 22 33 185

111

UPRAVNI REFERENT
Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različitih odluka ili rješenja, domovnica, putovnica, osobnih iskaznica, dozvola, potvrda i slično). Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijskim uredima, ministarstvima, policiji, poreznim i carinskim ispostavama, katastru, mirovinskim i zdravstvenim zavodima i slično), lokalnoj samoupravi (općina, gradova), pravosuđu (općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, odvjetništvu, bilježništvu) i različitim drugim ustanovama (školama, vrtićima, domovima zdravlja, djelokrugu socijalne skrbi i sl.). Osobe koje imaju veća oštećenja vida ili teža oboljenja kralježnice kao i osobe sa smetnjama glasovno-govorne komunikacije (npr. mucanjem) ne mogu obavljati ovo zanimanje.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik I. Strani jezik II. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Čovjek, zdravlje, okoliš Matematika Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija

1.r
4 3 2 2 1 2 2 2 2 20

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
4 3 2 2 1 2 1 2 2 19 4 3 2 2 1 2 2 16

4.r
4 3 2 1 2 2 14

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Uvod u društvo i pravo Ustavni ustroj RH Uredsko poslovanje i dopisivanje Radno pravo Upravni postupak Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Statistika Informatika i poslovni informacijski sustavi Javne financije Gospodarstvo Knjigovodstvo Psihologija rada Birotehnika Izborni predmet

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 4 2 11 31 -

2 2 2 2 2 2 12 31 42

2 2 2 2 2 2 2 2 16 32 42

2 2 4 2 2 2 2 2 18 32 42

112

VETERINARSKI TEHNIČAR
Pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnosticiranju bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te higijenske poslove u veterinarstvu. Sudjeluje u sprječavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja te pruža i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova itd.). Za obavljanje navedenih poslova neophodna je dobra tjelesna kondicija, dobar imunitet zbog stalne opasnosti prijenosa zaraznih bolesti, zadovoljavajući vid, sluh i osjet dodira, spretnost i brzina. Ovim zanimanjem ne mogu se baviti osobe koje se boje životinja ili ne podnose krv.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo

1.r
3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 25

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 3 2 1 1 2 2 2 2 2 17

4.r
3 2 1 2 2 1 1 12

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Uvod u veterinarsku struku Uzgoj domaćih životinja Anatomija i patologija Funkcije životinjskog organizma Osnove parazitskih bolesti Lovstvo Lijekovi i otrovi Zoohigijena Kinologija Unutarnje bolesti domaćih životinja Mikrobiologija i zarazne bolesti Porodiljstvo i umjetno osjemenjavanje Osnove kirurgije Higijena namirnica animalnog porijekla

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

2 2 2 6 31

2 4 3 9 31 168

2 1 2 2 2 2 3 14 31 168

2 2 3 3 3 3 3 19 31 136

113

zavoda. 28. osobe sa smetnjama fine motorike te osobe s oboljenjima imunološkog sustava. Zdravstveno-laboratorijski tehničari se zapošljavaju u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica. mokraće i drugog biološkog materijala. fiziologija i osnove patofiziologije Analitička kemija Fizikalna kemija Primijenjena fizikalna kemija Biokemija Medicinska biokemija Mikrobiologija i parazitologija Laboratorijska hematologija Imunohematologija i transfuziologija Citološke i histološke tehnike Osnove epidemiologije Socijalna medicina Zdravstvena statistika UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 114 2 2 2 6 31 35 2 2 2 1 7 30 70 2 2 3 5 3 3 18 32 140 6 6 4 2 2 2 1 20 32 91 . I. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 29. 23. NASTAVNI PREDMET broj 1. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 5. Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi kako bi se na njima mogle provoditi različite analize. 18. Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Anatomija. 14. 20.r. 3. klinika. 7. 4. Posao zdravstvenolaboratorijskog tehničara ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. domova zdravlja.ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR Uzima uzorke i provodi analize krvi. 3. 19.r. 6. 22. 24. 2. 25. U manjim laboratorijima i ambulantama samostalno obavlja i neke jednostavnije analize. 13. 27. prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize.r. POSEBNI STRUČNI DIO 15.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Opća kemija Organska kemija Računalstvo Latinski jezik 1. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 TJEDNI BROJ SATI 2. 10. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 23 4 2 1 1 2 2 2 2 14 4. 12. 21. 9. npr. instituta ili privatnih ambulanti. 26. 17. 8. 16.

5. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Numerički upravljani alatni strojevi Tehnologija održavanja numerički upravljanih alatnih strojeva Nove tehnologije u radu s numerički upravljanjem Tehnologija obrade i montaže Tehnologija obrade i održavanja Tehnologija posluživanja numerički upravljanih Praktična nastava Izborni predmeti UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 1 2 15 24 34 120 1 2 2 3 14 2 24 34 120 1 2 2 2 2 15 2 26 34 120 4 4 4 4 15 2 33 33 - Napomena: Učenici imaju i odgovarajuću praksu u školi i kod obrtnika. I. 15. ruku. 4. 19.r 3 2 1 2 8 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. nogu i sluha. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima.r 3 2 2 1 2 10 2. alergijske reakcije te teže kronične bolesti. 6. 2. a po završetku školovanja polažu pomoćnički ispit i završni ispit. skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima.r – prvo polugodište - UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura 1. 13. 11. Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. 10. 14. Za sve se proračune. POSEBNI STRUČNI DIO 7. vibracija ili prašine. 20. održava i popravlja.Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja OBRAĐIVAČ NA NUMERIČKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA Obavlja poslove vezane uz proizvodnju i popravak dijelova raznih strojeva i uređaja služeći se klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima. 21. 17. Obavljanje navedenih poslova ne preporuča se osobama koje imaju oštećenja kralježnice.r. 3. 115 . 12. a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. 16. broj 1. podešava ih. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice. 3 2 1 2 2 10 3. 18. naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD). 9. Može biti izložen utjecaju buke.

cestovna vozila i radne strojeve. Također. popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja. 2. sklopova i instalacija u automobilu. Osim kontrole i dopune elektrolita u akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila. Proizvodi i održava akumulatore.Trogodišnji strukovni programi obrazovanja AUTOELEKTRIČAR Održava. 15. Zapreke za obavljanje poslova autoelektričara su teškoće vida. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 11. električnu opremu za motore. matematika i predmeti struke. 116 . radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje. 4. autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale.5 3* 24 34 800 Elektronika i upravljanje Elektronički uređaji u vozilima13 Izborni dio 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO Praktična nastava (godišnji zbroj sati)15 13 14 15 predmeti s obveznim praktičnim/laboratorijskim vježbama Izborni predmeti mogu biti: tjelesna i zdravstvena kultura. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 9.r 3 2 1 2 1 9 3. 3. Osnove računalstva13 Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika13 Automehanika Autoelektrika 13 13 13 1 1 2 3 1 18 34 900 1 2 2 1 2 19 34 900 4 1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima. 12.5 1. I. U ukupnom broju sati praktične nastave uračunati su sati predviđeni za laboratorijske vježbe iz predmeta s obveznim laboratorijskim vježbama. montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta. razredu obvezan je najmanje 1 sat izborne nastave iz stručno-teorijskog dijela zu 1 sat pripadnih praktičnih/laboratorijskih vježbi.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 13. U 3. prepoznavanja i razlikovanja boja te otežana pokretljivost tijela. 5. broj 1. 8.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 10. Pojačano znojenje dlanova smetnja je u radu s elektroničkim komponentama. 6.

9. ali se može zaposliti i u automobilskoj industriji. 14. 10. 3 2 2 1 1 9 3. 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Čisti podlogu od prljavštine i korozije. I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa (osobito dišnih organa. jetre i bubrega). lakiranja i emajliranja proizvoda kao što su automobili. 11. 13. 3 2 2 1 1 9 2. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Radi u zatvorenom prostoru. 4. različita kućišta i drugo. te u zanatskim radionicama. 5. dobar vid i razlikovanje boja. brodogradnji.AUTOLAKIRER Obavlja poslove zaštite. metalni namještaj.r. 12. broj 1. 6. Autolakirer se najčešće zapošljava u autoremontnim radionicama.r. alergije i kožne bolesti. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Ličilački materijali Risanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Ustrojstvo ličilačkih radova Ukrasne tehnike Autolakirerski radovi Praktična nastava 2 1 2 2 16 23 32 1 2 2 2 16 23 32 1 2 2 1 2 3 16 27 34 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 117 . 8. Obavljanje navedenih poslova zahtijeva spretnost. 3.r. s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu. priprema je za bojanje te potom nanosi boju koju nakon sušenja brusi i polira.

r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Tehnologija autolimarije Izborni dio 1.5 2 1. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 15. 2. 11.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi. Oni također održavaju i priključuju noseće dijelove prikolica te vrše zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije. 17. teretnih vozila. Autolimari u servisima popravljaju oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuju novima. Zapreke za obavljanje poslova autolimara su loša tjelesna kondicija i opće zdravstveno stanje. 9. 3. 16. ugradnji. 12.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 1 1 1 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 118 . 5.r 3 2 2 1 1 9 3. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 8. ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. prikolica i dr. te radi na poslovima njihove montaže i demonteže. oboljenja koštano-mišićnog sustava te teža oštećenja vida. I. 6. 13.AUTOLIMAR Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija. 14. 10. autobusa.

POSEBNI STRUČNI DIO 7. 13. Broj 1. odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine. 15. 8. kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. izmjenjuje potrošene dijelove. sposobnost razlikovanja boja. zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. 4.r 3 2 2 1 1 9 3. kočionih uređaja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija. 5. oboljenja kralježnice. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila 1. 2. 12.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.5 1 7 16 900 1 2 2 7 16 900 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 119 . te razvijenu motoriku i preciznost ruku i prstiju.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. 6. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati dobar vid i sluh. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. smetnje u radu dišnih organa. epilepsija. Zapreke za rad na poslovima automehaničara su alergije. 14. 11. okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. I. 10. 3.5 2 1. 9.AUTOMEHANIČAR Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama. Zamjenjuje.

3 2 1 1 7 UKUPNO II. 4. Glavni poslovi automehatroničara su održavanje vozila. kronične bolesti ili oštećenja ruku. I. 13. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. provjerava i procjenjuje njihovu uporabljivost te otklanja kvar ili zamjenjuje potrošene dijelove. popravci pojedinih sklopova te sveobuhvatni servis vozila. 3. broj 1. Održava. Matematika u struci Tehnika obrade i montiranja Elektrotehnika Tehnika pravljenja i regulacije Informacijska tehnika Tehnologija mehatronike Izborna nastava 1 1.r.AUTOMEHATRONIČAR Rad automehatroničara objedinjava poslove automehaničara i autoelektričara. epilepsije. 3 2 1 2 1 9 3.5 1 8 17 784 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 120 . 5. nogu i kralježnice. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. 11. servisira i otklanja kvar na mehaničkim. 2.5 2 1 1. 6. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. Pri tome pregledava i rastavlja sve sklopove. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 8. električnim i elektronskim sustavima vozila ili po potrebi upućuje vozilo specijaliziranim stručnjacima.r. 10. Zapreke za obavljanje poslova automehatroničara su smetnje vida i sluha. čisti pojedine dijelove. bolesti dišnih organa. alergije. 9.r. 12.

6. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je spretnost. sposobnost prostornog predočavanja. metalnoj prašini. glodanjem.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. rukavica. bljeskanju. 15. 12.5 2 1. prozora. POSEBNI STRUČNI DIO 7. pregača. 11. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 1. osobito ruku i očiju. metalnih ograda. koje potom ručno ili strojno izrezuje. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja. 10. zakivanjem. 2. neugodnim mirisima i dimu prilikom zavarivanja.BRAVAR Bavi se proizvodnjom različitih ručnih alata. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. Velik dio posla obavlja stojeći. 14. zavarivanjem i drugim postupcima obrade te ih ugrađuje. Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere. vrata. često i prljavštini.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r 3 2 2 1 1 9 3. 5. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. 9. 8. smisao za rješavanje tehničkih problema. 13. jednostavnijih dijelova strojeva. metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. rezanjem navoja. broj 1.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 2 2 2 7 14 800 121 . I. bušenjem. 4. Nužno je strogo uvažavanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala. izložen buci strojeva. Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem. a poželjna je i kreativnost. posebnih zaštitnih cipela i sl. brušenjem.

Cvjećarstvo Dendrološke vrste za aranžiranje Aranžiranje Uređenje unutrašnjeg prostora Ustrojstvo rada u cvjećarnici Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 1 2 14 20 31 80 3 1 2 14 20 31 80 3 2 1 14 20 30 35 122 . 4. ljubaznost i komunikativnost. 8. bukete i vijence po narudžbi ili za neposrednu prodaju. 7.CVJEĆAR Pribavlja. 12.r 3 2 2 1 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Za obavljanje navedenih poslova poželjna je kreativnost i smisao za lijepo.r 3 2 2 2 1 1 11 Tjedni broj sati 2. I. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r 3 2 2 2 1 1 2 11 3. 11. Izrađuje cvjetne aranžmane. oblikuje. 13. aranžira i prodaje sve vrste cvijeća te svakodnevno brine o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje. 6. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teškoće vida. strpljivost. 2. koristeći se pri tome elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana. 3. teže kronične bolesti koštano-mišićnog sustava i alergijske reakcije na cvjetni pelud. nemogućnost raspoznavanja boja. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo 1. broj 1. tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 14. 10.

tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. električnih uređaja i elektroopreme. 2. ispituje. 9. I. a ako radi u industrijskim postrojenjima. 6. 3 2 1 1 9 3. 14. 12. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3 2 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. popravlja električnu opremu. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja. stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije. radi na obilježavanju instalacija. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električni strojevi i uređaji Električne instalacije Električne mreže i postrojenja Elektronika i upravljanje Izborni predmeti 1 1 2 3 1 8 900 2 2 2 2 8 900 3 2 2 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 123 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.ELEKTROINSTALATER Postavlja.r. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima. 3. 13.r. 10. Za obavljanje poslova elektroinstalatera važna je dobra psihofizičke kondicija. antenske i komunikacijske instalacije. Također. 15. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 4. uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala. postavljanju cijevi i vodova. 8. broj 1. ugradnji razvodnih ormara. 5.r. priključnih elemenata. 11. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.

3 2 1 1 7 UKUPNO II. Također montira i održava pokretne stepenice i dizala. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 13. popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. 3 2 2 1 1 9 3. te pojačano znojenje ruku.r. 14. sušilica.r. 11. 2. smetnje vida i sluha. bolesti koštano-mišićnog sustava.). 15. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električne instalacije Električni strojevi Elektronika i upravljanje Električni uređaji Izborna nastava 1 1 2 3 1 8 17 900 2 2 2 2 8 17 900 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 124 . 10. zamrzivača. Zapreke u obavljanju navedenih poslova mogu biti zdravstvene poteškoće dišnih organa. broj 1. nemogućnost prepoznavanja boja. strojeva za pranje posuđa i rublja. I. 12. miksera. 9. 5. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. električne rotacijske strojeve i dr. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka. vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost.ELEKTROMEHANIČAR Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje. klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore. 3. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. Također proizvodi. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. glačala i dr. 6.r. 8.

visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. raskopna postrojenja. smetnje respiratornog sustava (bronhitis. elektrane. Strah od visine.r. 12. 15. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. autoelektrika. problemi s motorikom i oboljenja koštano-mišićnog sustava su prepreka za obavljanje navedenih poslova. brodska elektrotehnika b) strukovni sadržaji na prijedlog škole u funkciji završnog rada 125 . Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja. astma). 19. 16. Radi i na postavljanju strojeva. električnih mreža i elektroinstalacija. 18. 5. epilepsije. transformatora. 2. 11. 13. prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača. 3 2 1 2 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. teškoće s ravnotežom. Matematika Računalstvo16 Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike 16 2 2 2 5 2 2 7 22 32 - 2 3 4 3 2 7 21 31 80-120 2 2 2 16 4 26 34 do 3518 Elektrotehnički materijali i komponente Mjerenja u elektrotehnici16 Strojarstvo Električni strojevi i aparati16 Elektroenergetika Elektronički sklopovi16 Energetska elektronika16 Električne instalacije Praktična nastava Izborni program ( elektroenergetika )17 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 16 17 18 predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama predmeti izbornog programa : a) modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom .r.r. I. broj 1. 17. 9. 3 2 2 1 2 10 Tjedni broj sati 2. 6. 3 2 1 2 2 10 3. POSEBNI STRUČNI DIO 7. električne mreže. 3. 20.ELEKTROMONTER Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji. 14. 10. automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima. 4. mjerno-regulacijskih naponskih vodova. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk / Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo NASTAVNI PREDMET 1.

5 2. izrađuje jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima te ispituje. 3 2 2 1 1 9 3. 14.ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR Mjeri električne veličine. antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.5 1 2 8 17 900 1. izrađuje. 8. održava i popravlja elektroničke uređaje (TV i radio prijemnike. I. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 4. audio uređaje.). 10.r.5 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 126 . Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Elektronički sklopovi Digitalni sklopovi i upravljanje Audio i videotehnika Izborni dio 1 1 2 3 1 8 17 900 2 1.r. sposobnost razlikovanja boja te dobro razvijenu psihomotoriku. uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka. 11. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Za obavljanje poslova ovog zanimanja važno je imati dobar vid i sluh. 13. 3. broj 1. ispituje i popravlja elektroničke sklopove.5 1. 9. 12.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 5. 6.

nesposobnost razlikovanja boja. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 15. 4. obrađuje snimljene materijale i izrađuje fotografije. I. 13. Fotoreporteri fotografiraju za novine i časopise različite situacije. najčešće iz područja politike. 5. plakatima i sl. r. 3 2 2 1 1 9 3. promocije). 3. 9.FOTOGRAF Obavlja snimanja. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. postera i druge oblike video zapisa. zdravstvene teškoće koje otežavaju okretnost i brzinu reagiranja te osjetljivost na kemikalije. Komercijalni fotograf pravi fotografije koje izdavač potom objavljuje kao ilustracije u knjigama. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su veće teškoće vida. broj 1. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Fotograf-portretist izrađuje fotografije za dokumente ili fotografira važne događaje (vjenčanja. Računalstvo Fotografija Fotofizika Poznavanje materijala Matematika u struci Digitalna fotografija Tehnike snimanja Izborni predmet Izborni predmeti 2 1 2 2 1 1 8 17 900 2 2 1 1 2 2 8 17 900 2 1 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 127 . 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. r. 6. 11. rođendane. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. fotoreprodukcije umjetničkih djela. 10. plakata. 14. zabave i športa te drugih područja koja su od interesa javnosti. časopisima. 12. 2.

filmu ili u kazalištu. 11. Za obavljanje poslova frizera potrebno je imati zdrav koštano-mišićni sustav zbog opće pokretljivosti i dugotrajnog stajanja na nogama. s izraženim smislom za estetiku te komunikativan. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Zapreke za rad su poteškoće s dišnim sustavom i alergijske reakcije na kemikalije koje se koriste pri radu. Tehnologija frizerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Estetika i umjetnost Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 128 . 3 2 2 1 1 9 3. Frizer treba biti kreativan. r. strpljiv i ljubazan s klijentima. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 8. 3. r. 5. no mogu raditi i na televiziji. 12. Također izrađuje perike i umetke za kosu. broj 1. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. nesposobnošću razlikovanja boja također ne mogu udovoljavati zadacima ovog zanimanja. Moraju imati dobro razvijenu motoriku.FRIZER Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. 15. r. I. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. pruža usluge bojanja trepavica i obrva. 13. 9. 14. 2. 4. 6. a ponekad i dekorativnog šminkanja. Osobe s većim oštećenjem vida. Frizeri se zapošljavaju uglavnom u frizerskim salonima. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina.

svjećice). 15. a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 129 . 9.INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Postavlja. 4. 3. savija ih. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. kompresore. termostate. broj 1. kotlove. crpke. 6.5 1. 12. 3 2 1 1 7 3. 14. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 17. držače. instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. a katkada i plinsko i električno grijanje.r. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi cijevnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija grijanja i klimatizacije Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. 10. nadzire. 13. plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela. Povremeno radi rutinske provjere i popravke. metalne cijevi. nogu i kralježnice). 11. strah od visine. I. 16. Instalater grijanja montira većinom centralno.r. održava i popravlja toplinske uređaje za centralno. Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi. 5. spaja. reže prirubnice. neraspoznavanje boja. 3 2 2 1 1 9 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 7. sigurnosne dijelove) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore.

Strojno ili ručno obrađuje cijevi. 5. 10. GRIJANJA I HLAĐENJA Brine o funkcioniranju svih instalacija. savjetuje kupce. 6. 3 2 2 1 1 9 3. 3. 14. 15. odgovornost i preciznost u radu. Također. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 11. limove i metalne ili plastične profile. postavlja i priključuje sanitarne uređaje (kade. Matematika u struci Tehnologija kućnih instalacija Tehnologija obrade Tehničko crtanje Održavanje tehničkih sustava Izrada jednostavnih sklopova Informatika Tehnologija kućnih instalacija (kompleksni radni zadatak) Izborni predmet 1 1 1 1 2 1 1 8 17 784 - - 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 130 . pri čemu brine o zaštiti okoliša i racionalnom korištenju energije. 8. protok zraka. PLINA. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Njegovo područje rada su uređaji za grijanje. kabine za tuširanje i dr. Planira i instalira vodovode i sustave opskrbe zraka. broj 1. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7.). Za obavljanje navedenih poslova važna su znanja iz matematičko-tehničkog područja. Zapreke za rad su epilepsija i sklonost nesvjesticama. 12. 13.r. I.r.INSTALATER SUSTAVA VODE. prodaje uređaje i sustave kupcima te ih upućuje u njihovo korištenje. kotlove centralnog grijanja i protočne bojlere. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu.r. 4. spretnost. klimatizaciju i sanitarni uređaji. odnosno o svježem zraku. ugodnoj temperaturi i protoku vode u kućanstvu. sklonost timskom radu i radu na terenu. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.

utvrđuje kemijska svojstva te proučava kako reagiraju u dodiru s drugim kemijskim tvarima. 2. Za svaku obavljenu analizu ili laboratorijsko mjerenje izrađuje odgovarajući izvještaj. 4. 3 2 1 1 2 9 UKUPNO II. 5. 8. 16. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. izvođenje laboratorijskih postupaka te određivanje svojstava materijala. njihovo pakiranje i označavanje te priprema i baždarenje laboratorijskih naprava i instrumenata. 13. Također uzima uzorke za kontrolu kemijskog procesa. 17. 7. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Fizika Biologija NASTAVNI PREDMET 1.r.KEMIJSKI LABORANT Radi u laboratoriju s kemijskim tvarima – ispituje njihov sastav. u laboratorijima koji stimuliraju tehnološki proces – jednostavne tehnološke operacije.r. a u biokemijskim laboratorijima biološke postupke. 6. I. 3 2 2 1 1 2 2 13 3. 3. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. Posao kemijskog laboranta ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim bolestima dišnih puteva. Računalstvo Tehničko crtanje s elementima strojeva Ekologija Opća i anorganska kemija Organska kemija Ispitivanje materijala Tehnologija struke Praktična nastava 2 8 7 17 30 84 2 6 2 7 17 30 84 2 6 6 7 21 30 42 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 131 . 9. U kemijskom laboratoriju provodi i nadzire jednostavne fizikalno-kemijske reakcije.r. 12. 14. 15. 11. Njegov rad može se podijeliti u nekoliko faza: pripremanje. 3 2 2 1 1 2 2 13 Tjedni broj sati 2. broj 1.

11. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. Posao često obavlja u čučećem ili klečećem položaju. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su bolesti unutarnjih organa. 6. broj 1. Nakon postavljanja pločica nanosi se masa za fugiranje kojom se pločice povezuju u kompaktnu cjelinu. 3 2 2 2 1 2 12 3. Slijedi oblaganje površine pločicama. 4.r. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Keramičarski I oblagački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 132 . POSEBNI STRUČNI DIO 9. U radu je potrebno često rezanje i brušenje pločica.r. 14. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 8. 7. I. stupove i druge površine raznim vrstama pločica koje lijepi žbukom ili posebnim ljepilom. 12. te stalna kontrola pravilnosti postavljenih pločica. Prije samog oblaganja priprema površinu tako da ju očisti i izravna. a ponekad i u vanjskim prostorima i industrijskim pogonima.KERAMIČAR – OBLAGAČ Oblaže podove.r. koštanomišićnog sustava te teža oštećenja vida. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Radi pretežno u zatvorenim prostorima. 5. 3. unutarnje zidove. terase. 13.

ljubaznost. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. broj 1. dočekivanje gostiju. 5. 11. stolnog inventara. dobro pamćenje. komunikativnost.KONOBAR Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema. r. 9. oštećenja sluha. 4. posluživanje hrane i pića. 15. raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje. priprema računa. konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi. noćni klubovi i dr. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. r. Važna je opća tjelesna spretnost. 8. urednost. vida i govora. 2. smetnje dišnog sustava. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. r. hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane.). pospremanje stola. 13. 10. 3 2 2 1 1 9 3. 16. Zapreke za obavljanje poslova su oštećenja koštano-mišićnog sustava. Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistička geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija restorana Izborna nastava 2 2 2 1 7 16 900 1 2 2 1 1 1 8 17 900 1 2 1 1 1 2 1 1 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 133 . održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. POSEBNI STRUČNI DIO 7. evidentiranje narudžbi. Osim u restoranima. cocktail barovi. snalažljivost. I. strpljivost. teže kronične bolesti. 14. 12. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog rublja. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. 6. alergije.

Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. POSEBNI STRUČNI DIO 7. depilaciji). oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. I. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. 10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. broj 1. 5. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. r. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. 15. 3 2 2 1 1 9 3. 2. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. osobe s bolestima koštano-mišićnog sustava. r. Osim čišćenja kože lica i tijela. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Osnove kozmetike Kozmetologija Dermatologija Matematika u struci Primijenjena kemija Anatomija i fiziologija Psihologija komunikacije Dijetetika Izborni predmeti 1 1 2 1 1 6 15 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 1 2 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 134 . kozmetičar radi i na uklanjanju. 8. 11. mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. Također. odnosno smanjivanju bora. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. 13. 4. spretnost i preciznost.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. njege i pilinga kože. sposobnost razlikovanja dodirom. r. 3. 14. aromaterapije i dr. 12. 6.

10. 4. teža oštećenja vida i neraspoznavanje boja te alergije na određene materijale i prašinu. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. odabir materijala. sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova. r. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3 2 2 1 1 9 3. 8. pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu. 11. sastavljanje skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje. r. 9. 3. 12. broj 1. 5. 13. 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Matematika u struci Osnove računalstva s vježbama Tekstilni materijali Tehnologija izrade odjeće Konstrukcija odjeće Estetika odijevanja Izborna nastava 2 2 1 2 1 8 17 900 1 2 3 2 8 17 900 1 3 3 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 135 .KROJAČ Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina. rezanje materijala prema šabloni. stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. 6. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su oboljenja koštano-mišićnog sustava. I. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Posao uključuje izradu kroja prema zadanim mjerama i modelu.

Može obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima. bolesti kralježnice. Ugrađuje i različite druge elemente na krovove: snjegobrane. 7. I. 3. broj 1. 5. snijega. toplina) te ugrađuje naprave za odvodnju površinskih voda. r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. ne mogu obavljati ovo zanimanje. 3 2 1 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Osobe koje imaju poteškoće s vidom i sluhom. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. važne su u radu krovopokrivača. postavlja podloge na vanjskim zidovima i gromobranske uređaje.kiše. krovne prozore.). vjetra i sl. svjetlarnike. epilepsija i sl. 12. 4. Opće zdravlje. 2. 8. ruku i nogu ili dišne probleme. r. 14. Također izvodi sve vrste izolacija na građevinama (buka.KROVOPOKRIVAČ Obavlja poslove polaganja predviđenog pokrova krova kako bi građevina bila zaštićena od nepovoljnih vremenskih utjecaja . 3 2 2 1 1 2 12 Tjedni broj sati 2. izdržljivost i spretnost ruku i prstiju. Strah od visine i neke druge bolesti sa simptomima nesvjestice (psihičke bolesti. vlaga. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 13. sunčane kolektore i sl. onemogućavaju bavljenje ovim poslom. 3 2 2 1 1 2 12 3. 11. te opća tjelesna spretnost i gipkost. 10. 6. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Krovopokrivački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 136 .

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. čišćenje. čistoći i osobnoj higijeni.KUHAR Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Nadalje. alergijama i kožnim bolestima. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi. Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica. r. 6. r. te težim poremećajima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. 5. Posao kuhara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. 13. pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu. bolestima koštano–mišićnog sustava. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 4. 12. 9. 3. 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Poslovi kuhara zahtijevaju brigu o redu. izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija kuhinje Strani jezik II Izborna nastava 2 2 1 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 16 900 1 2 1 2 1 1 1 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 137 . 14. kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica. potrebne su dobro razvijene organizacijske sposobnosti i razvijen smisao za estetiku. I. 3 2 2 1 1 9 3. broj 1. određivanje tehnologije pripremanja hrane. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 11. poremećajima osjeta mirisa i okusa. 10. srčanim bolestima. r.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. opći popravci strojeva i mehanizacije i probna vožnja). 3. 9. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Poljoprivredni strojevi i uređaji Elementi strojeva Tehnike motornih vozila Izborna nastava 2 1. 12. 17. Najčešće radi u zatvorenim servisima. 3 2 2 1 1 9 3. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost prstiju i ruku. 14. 16.r.MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE Osposobljen je za rukovanje. I. 13. benzina. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 11. U vrijeme sezonskih radova. montažu i održavanje poljoprivrednih strojeva i mehanizacije (redoviti pregledi. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.r. normalan vid i dobra tjelesna kondicija. 4. često radi i prekovremeno.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 5 16 900 1 1 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 138 . broj 1.r. Prilikom čišćenja i održavanja strojeva može biti izložen djelovanju nekih štetnih tvari (kemikalija. 8. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 15. 10. a ponekada i na otvorenom. 5. dnevno održavanje. Potrebno je dobro znanje mehaničkih i tehničkih odnosa kako bi uspješno rješavali probleme u radu strojeva.5 1. ulja) i mogućnosti ozljeđivanja različitim dijelovima stroja. 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 6. U radu koristi različite aparate i alate uključujući i elektronsku opremu.

važe. 8. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 6. oštećenja kralježnice. oblikuje. omamljivanje i klanje. 11. Posao mesara uključuje preuzimanje stoke za klanje. rasijecanje trupa. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. oštećenja vida i sluha te emocionalna nestabilnost. 13.). 14. priprema ga za prodaju i prodaje ga (reže. Glavne zapreke za obavljanje navedenih poslova su ispodprosječna tjelesna snaga. oštećenja koštano-mišićnog sustava. prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine.r. 3 2 2 1 1 9 3.r. razvrstavanje mesa. obrađuje pojedine dijelove. 3. masti. obavlja kategorizaciju mesa.r. kuhanih i sirovih salamura i dr. umata itd. kronične bolesti unutarnjih organa. 9. 12. izračunava cijenu. broj 1. 15. 4. suhomesnatih proizvoda. 2. rasijeca. POSEBNI STRUČNI DIO 7. obradu pojedinih dijelova mesa. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.MESAR Obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa. proizvodnju svježeg mesa. INDUSTRIJSKI MODEL: I. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborna nastava 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 4 1 1 1 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 139 . 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Mesar također kupuje meso.

3. 2. 11. 13. 3 2 2 1 1 9 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. 10. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 8. 9. 15. 6. r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 7.OBRTNIČKI MODEL (JMO): I. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14. 5. r. 12. r. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 3 10 900 1 4 3 10 900 1 4 1 1 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 140 .

r. Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Praktična. 11. zavarene i druge čvrste strojeve i sl. Izrađuje dijelove metalnih konstrukcija.r. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. metalne profile i cijevi. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. nastava obrade materijala Tehničko crtanje Elementi strojeva Elektrotehnika Obrada i montaža Metalne konstrukcije Praktična nastava 2 2 3 3 3 7 3 23 32 182 2 2 1 2 3 12 22 31 182 2 3 2 20 27 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 141 . Za obavljanje ovog zanimanja potrebna je čvrsta tjelesna građa. izložen različitim vremenskim uvjetima. 8. 2. obrađuje limove. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. I. U radu se služi raznim alatima i strojevima za obradu materijala. 14. dobar vid i sposobnost prostornog predočavanja. opća tjelesna spretnost. 13.MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM Izrađuje i sastavlja dijelove sklopova metalnih konstrukcija različite namjene: za građevinske i tvorničke objekte. 3.r. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 4. Može raditi u industrijskoj proizvodnji i zanatstvu. 10. umjetničku bravariju. 15. ali i na otvorenom. spremnike. 3 2 2 1 1 9 3. 5. 17. uglavnom stojeći u zatvorenim radionicama. 12. 18. posude. broj 1. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 6. izvodi razne montažne radove na građevinskim objektima te izrađuje aluminijsku i PVC stolariju. snažne izdržljive ruke. 16.

Za obavljanje navedenih poslova potrebna je preciznost u radu. 3 2 2 2 1 2 11 3. 14. 3 2 2 1 2 2 11 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. prigiba. 6. 13. oboljenjima koštano–mišićnog sustava. penje ili čuči. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. kroničnim bolestima te većim poteškoćama vida i motorike ruku i prstiju. 11. izvodi spuštene i zakrivljene stropove. snalažljivost te osjećaj za sklad i lijep izgled prostora.r. POSEBNI STRUČNI DIO 9.r. 2. okreće se. 5. 8. Iz navedenih razloga posao montera suhe gradnje ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. broj 1. 10. oblaže zidove i stropove te montira raznovrsne izolacijske zidove pomoću metalnih podkonstrukcija.r. Posao obavlja stojeći. 3. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Izvođenje suhe gradnje Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 142 . često mijenja položaj tijela. 12. I. 7. gips-kartonskih ploča i zidnih obloga od drva i drugih materijala. bolestima kralježnice.MONTER SUHE GRADNJE Montira pregradne stijene. 3 2 2 2 1 2 11 Tjedni broj sati 2.

5. 10. često rade i na popravku oštećenih konstrukcija.OBRAĐIVAČ LIMA Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima.r. 3. 4. Važne osobine za obavljanje ovog zanimanja su dobar vid te zdrav dišni.5 1 1 7 16 900 1 2 2 5 16 900 1 2 2 2 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 143 . 3 2 2 1 1 9 3. krovne konstrukcije. bušilicama. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. aparatom za varenje i lemljenje. zrakoplova. škarama . Elementi koje limar izrađuje i montira su najčešće metalne konstrukcije i oplate automobila.5 1. 8. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. broj 1. 9. cirkulatorni i koštano-zglobni sustav. oluci za vodu. 2. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r.ručnim i strojnim. U radu se služi šablonama za zacrtavanje. 6. Osim što izrađuju nove. čekićima. 11. 14. vlakova. 13. metalno pokućstvo i sl. 12.r. metalni okovi za vrata i prozore. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Važna je i dobra senzomotorna koordinacija zbog rada na visini i spretnost ruku. obradu savijanjem te montažu limenih konstrukcija na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije. brusilicama. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava 2 1.

10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 12. Navedene poslove ne mogu obavljati osobe s većim oštećenjima vida i opipa. 14. tremorom ruku. 8. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 4. Njega kože podrazumijeva odstranjivanje otvrdnule. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. r. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 15. 9. r. otklanjanje žuljeva. 11. spretnost. r. 13. pedantnost te razvijene komunikacijske vještine. preciznost. uređivanje deformiranih i uraslih noktiju te njihovo oblikovanje i lakiranje. suhe i ispucale kože. strpljivost. I. nekoordiniranom motorikom te osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. oštećenjima kralježnice.PEDIKER Pruža usluge njege kože stopala i prstiju te uređivanja noktiju na rukama i nogama. usmjerenost na detalje. 2. Za obavljanje poslova pedikera potreban je dobar vid. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Tehnologija pedikerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Osnove masaže tijela Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 3 1 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 144 . broj 1. 3. Pediker također pruža usluge masaže nogu i ruku raznim kremama i losionima te usluge depilacije. 3 2 2 1 1 9 3.

11. 3. opipa. broj 1. 12. 5. sluha. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. Posao u pekarskoj proizvodnji ne mogu obavljati osobe lošijeg općeg zdravstvenog stanja. r. 13. 2. Priprema potrebnu smjesu te pomoću pekarskih pomagala kontrolira njen sastav i količinu pojedinih sastojaka. 3 2 2 1 1 9 2. 3 2 2 1 1 9 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. peciva i ostale pekarske proizvode. Teškoće vida.PEKAR Priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Proizvodni procesi u pekarstvu 1 Proizvodni procesi u pekarstvu 2 Čuvanje i transport pekarskih proizvoda Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 145 . posebice osobe s kroničnim bolestima kardiovaskularnog. POSEBNI STRUČNI DIO 7. r. kožnim bolestima i alergijama. pekar nadzire proces dizanja i pečenja. 4. 8. dišnog i koštanomišićnog sustava te osobe s različitim zaraznim. 10. 14. mirisa i okusa. r. kao i smetnje u kordinaciji pokreta također su prepreka obavljanju poslova pekara. 9. 15. I. nakon ručnog ili strojnog miješanja i oblikovanja tijesta. Također. 6. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.

Montira priključke i armature. 15. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 4. 17. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.PLINOINSTALATER Obavlja poslove montaže. Montira i popravlja plinske plamenike. elemente plinske mreže. zavaruje ih i lemi. r. ugrađuje zaporne ventile i brtvila. r. 9. 11. 8. plinske štednjake i ostale plinske uređaje. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 5. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Tehnički materijali Elementi strojeva i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija plinoinstalacija Izborni predmeti 2 1. ustanovljava i otklanja greške na vodovima i uređajima. broj 1. 13. izolira i zaštićuje cjevovode itd. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Posao plinoinstalatera ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. 2. 14. zamjenjuje plinomjere.POSEBNI STRUČNI DIO 7. r. 10. održavanja. priključuje bojlere na plin i vodu. 6. Ugrađuje plinske uređaje u stambene i poslovne objekte (polaže i pričvršćuje cijevi. osobito bolestima kralježnice ili smetnjama vida i njuha I.) te obavlja tlačna ispitivanja mreže. nadzora rada i servisa plinskih instalacija i uređaja.5 1 1 7 16 830 1 2 2 2 2 9 18 800 1 2 4 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 146 .5 1. 3 2 2 1 1 9 3. 12. 3.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika NASTAVNI PREDMET 1. spretnost te dobro snalaženje u računskim operacijama. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 8. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. 12. poželjno je da prodavač bude zdrava osoba. pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene. 7. robu mora pregledati. Po preuzimanju primljene robe. I. 5. 4. snalažljivost. primljene i prodane robe. 11. prepakirati. na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. broj 1. vođenje evidencije naručene. r. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su razvijene komunikacijske vještine. bez ograničenja zdravstvene sposobnosti. r. 2. organizaciji i veličini. Posao uključuje i obračun prodane robe. 6. Zbog različitih uvjeta rada na različitim radnim mjestima. 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. 8. brigu o blagajni. r. 9. 10. 3 2 2 1 2 2 12 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.PRODAVAČ Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. ovisno o tipu trgovine. Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe Promidžbene aktivnosti Psihologija prodaje 1 3 3 7 19 14 2 3 3 8 20 14 3 2 2 2 9 21 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (tjedni broj sati) 147 .

higijene prostora i sredstava koja se upotrebljavaju u radu. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija slastičarnice Strani jezik II Izborni predmeti 2 2 1 1 6 900 1 3 1 1 1 7 900 1 2 1 2 1 1 1 9 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 148 . 6. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.SLASTIČAR Izrađuje kolače. broj 1. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. težim poremećajima vida te nemogućnošću raspoznavanja boja. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. r. 8. r. alergijama na radni materijal (brašno. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12. bolestima koštano-mišićnog sustava. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. poremećajima osjetila mirisa. poznavanje i poštivanje sanitarnih propisa. kreme. posao uključuje naručivanje i pripremu sirovina i materijala. Mora poznavati osnove sigurnosti na radu. jaja. 3 2 2 1 1 9 3. okusa. srčanim bolestima. protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Osim izrade navedenih proizvoda. Za obavljanje poslova slastičara važno je održavanje osobne higijene. razne dekorativne ukrase i ostale slastice. 2. 14. 9. aditive i sl. 11. Posao ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. 13. smetnjama mikromotorike. I.) i kožnim bolestima. 4. 5. 3. r. sladoled.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. sklonost alergijama te loše opće zdravstveno stanje I. 3 2 2 1 1 9 3.r.r. 10. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 6. 5. Tehnologija zanimanja Crtanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Izborni dio 2 1 2 2 1 8 17 900 3 1 1 3 8 17 900 4 1 1 4 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 149 . oslikava i ukrašava trjemove. oštećenje koštano-mišićnog sustava. 4.r. 8. Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje. U radu je često izložen propuhu. prljavštini i oštrim mirisima koji mogu štetno utjecati na zdravlje.SOBOSLIKAR-LIČILAC Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada. 3. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su strah od visine. smetnje u raspoznavanju boja. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 2. broj 1. 9. 11. čišćenje i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima. hodnike i stubišta te liči drvene. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama. metalne ili kamene dijelove građevina. valjcima ili posebnim prskalicama).

4. vrata. Također. 6. Također je potrebna razvijena mikromotorika. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Izborna nastava 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 3 1 1 8 17 900 3 3 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 150 . postavlja. popravlja i održava masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore.r. obrtničke radionice). dok građevinski stolari rade i na otvorenom. stubišta. 11. ugrađuje. 5. ograde.STOLAR Izrađuje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.). krovne nadstrešnice i dr.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 10.r. 3. sposobnost predočavanja i razumijevanja prostornih odnosa te dobra koordinacija vida i pokreta. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. I.r. 9. 3 2 2 1 1 9 2. 12. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. 2. prašini i opasnostima od ozljeda pa je za obavljanje poslova stolara potreban zdrav mišićno-koštani i dišni sustav. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. Stolari su izloženi buci. 8. 3 2 2 1 1 9 3. broj 1. Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale.

ugrađuje osovine. I. vida i sluha te teže kronične bolesti. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.5 2 1. 3. oštećenja kralježnice. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. brtvila. 6. održava postojeće strojeve.STROJOBRAVAR Sastavlja nove strojeve i uređaje. 8. 9.r. 10. lančanike). 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. izrađuje pojedine elemente stroja. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su slaba tjelesna građa. zupčanike. 5.r. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike. Strojobravar mora imati dobro razvijenu mikromotoriku. ruku. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. 2. 15. 12. 14. smisao za rješavanje tehničkih problema te dobru tjelesnu kondiciju. ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. dobar vid. 13. 3 2 2 1 1 9 3. dobru okulomotornu koordinaciju (koordinirani rad ruku i očiju). nogu. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sposobnost preciznog razlikovanja detalja. 11. broj 1. sposobnost prostornog predočavanja. 4.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 151 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. hidraulične uređaje.r. crpke. izrađuje kanale za podmazivanje i dr.

4. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1.TAPETAR Tapecira namještaj kao što su stolci. željezničkim vagonima i zrakoplovima.r. 3 2 2 1 1 9 3. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Oblikovanje tapetarskih proizvoda Izborna nastava 1 1 1 1 2 1 8 16 900 2 1 2 1 1 8 17 900 3 1 1 1 1 2 10 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 152 . mogućnost raspoznavanja boja te smisao za lijepo i skladno. 12. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 6. trosjedi. 12. 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 11. slab vid i alergije na neke od materijala koji se koriste u tapetarskoj proizvodnji. I. dobar vid.r. 5. Za obavljanje navedenih poslova važna je razvijena mikromotorika. naslonjači. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. a također ukrašava prostore posebnim tkaninama. sjedala u automobilima. oštećenja ruku i prstiju.POSEBNI STRUČNI DIO 7.r. 10. autobusima. Zapreke za uspješno bavljenje poslova tapetara su teže bolesti unutrašnjih organa. 2. sagovima te postavlja zavjese raznih oblika i namjena.

I. vještine rada u timu te otpornost na rad pod pritiskom (vremenski pritisak i sl. pognut položaj i blizina kompjutora mogu uzrokovati oštećenja vida i kralježnice. U svom radu tehnički crtači služe se kompjutorom. 10. 6. a poželjno je i znanje iz matematike. 3 2 2 1 2 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. r. točnim dimenzijama. stupnja preciznosti i mjerila. 13. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 1.). OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. 3. r. geometrije i sklonost tehničkim predmetima. skice i nacrte raznih namjena. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su urednost i smisao za detalje. 12. 16. 8. r.TEHNIČKI CRTAČ Izrađuje tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima arhitekture. 2. 14. Tehnička dokumentacija uključuje tekstualna obrazloženja s proračunskim dokaznicama. 17. 15. 5. troškovnike. građevinarstva. Nacrti ili skice prikazuju strojeve/objekte sa svim tehničkim pojedinostima. 3 2 2 2 1 2 12 3. 7. 18. snimljenih iz svih kutova i opisom specijalnih materijala od kojih će biti izrađeni. Dugotrajno sjedenje. 3 2 2 2 1 2 2 3 3 20 Tjedni broj sati 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali NASTAVNI PREDMET 1. 9. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje Tehnologija obrade materijala Elementi strojeva Elektrostrojarstvo Birotehnika Poslovno komuniciranje Primjena računala Tehničko crtanje i dokumentiranje 5 3 2 1 11 31 182 2 2 5 10 19 31 182 2 1 6 12 21 31 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 153 . br. strojarstva i brodogradnje.

10. broj 1. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 11.). krvožilnog i dišnog sustava. 2. 8.r. 3. 6. Tesari također obavljaju i sanacijske radove kao što je popravljanje i održavanje drvenih konstrukcija. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu te izrađuje krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja. montira i podiže drvene konstrukcije na gradilištu. Montira skele i radne platforme. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. vlage i vremenskih utjecaja. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. drvena stubišta i ostale drvene objekte (poput manjih drvenih kuća i sl. 12. epilepsija i sklonost nesvjesticama.TESAR Izrađuje.r. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Tesarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 154 . 3 2 2 2 1 2 12 3. 13. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje i bolesti koštano-mišićnog. 7. Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode. 14. I. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2.r. smetnje vida i ravnoteže. 5. 4.

oboljenje kože ruku te kronične bolesti unutarnjih organa koje onemogućavaju stalno stajanje. Za obavljanje poslova tokara važan je dobar vid i sluh. matice. 6. broj 1. 3 2 2 1 1 9 3. 4.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. pedantnost u radu te sposobnost koncentracije. 5. oštećen sluh. ventili. 3. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. 13. razvijena mikromotorika. Zapreke za rad su bolesti mišića. sposobnost prostornog predočavanja. 8. spiralne opruge i dr. 9.r. vretena.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta. zglobova i živaca. 12. 11. strpljivost. namještaj i sl. 2. 15.5 2 1. 10.r. tokari se mogu specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. I. POSEBNI STRUČNI DIO 7. vijci. prsteni. dijelove za ograde. Osim izrade elemenata za strojeve i alate. 14. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 155 .TOKAR Radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su osovine. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. klipovi.

15.r. 3. njega i zaštita voćnjaka i vinograda. 6. Glavni poslovi su uzgoj voća i vinove loze. 2. 4. Voćarstvo Vinogradarstvo Vinarstvo Mehanizacija u voćarstvu. razvijen okus i miris. 8. spretnost ruku. 11. 7. Ostali poslovi su: berba voća i grožđa. Tome prethodi priprema tla i obavljanje poslova na podizanju voćnjaka i vinograda. vinogradarstvu i vinarstvu Zaštita bilja u voćarstvu i vinogradarstvu Promet i vožnja Praktična nastava 2 2 2 14 20 31 80 2 2 2 1 14 21 32 80 2 2 2 14 20 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 156 . I.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 1 2 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Računarstvo NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 1 2 2 1 11 3. 13. proizvodnja i njega vina i drugih proizvoda od grožđa. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa. alergijska oboljenja kože i dišnih puteva. Psihofizički zahtjevi za obavljanje ovog zanimanja su čvrsta tjelesna građa. 14.VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR Bavi se voćarsko-vinogradarsko-vinarskom proizvodnjom. 3 2 2 1 2 1 11 Tjedni broj sati 2. 10. dobar vid. daljnja otprema te prerada grožđa. broj 1. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 9. Potrebno je poznavati poljoprivredne strojeve i njihovu uporabu u voćarstvu i vinogradarstvu. Zatim se vrši sadnja.r.

3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. dubine. I. 8. 11. zglobova i živaca. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi vodovodnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija vodoinstalacija Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. 4. obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija. poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode. osobe kod kojih su prisutne bolesti mišića.r. kao i osobe koje boluju od težih kroničnih bolesti unutarnjih organa. 17. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 157 . 16. 5. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r. 3 2 2 1 1 9 3. 3. broj 1. solarnih sustava. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 15. 9.5 1. dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode. nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.POSEBNI STRUČNI DIO 7. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. 14. montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. 12. 13.VODOINSTALATER Izrađuje. zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici. 6. Zanimanje vodoinstalatera ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine.r. 10.

9. 14. broj 1.POSEBNI STRUČNI DIO 8. oštećenja udova i kralježnice.r.r. teži oblici šećerne bolesti.VOZAČ MOTORNOG VOZILA Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. epilepsija. 12.5 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA 158 . 18. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže bolesti unutrašnjih organa. 19. 6. 2.5 7 19. 13. 23 24 Matematika Fizika Kemija Biologija Geografija Strojarstvo Cestovna vozila Prva pomoć u cestovnom prometu Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Prijevoz tereta Prijevoz putnika Prometna kultura Prometna tehnika Propisi u cestovnom prometu Upravljanje motornim vozilom Praktična nastava 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19 31 - 3 2 2 2 1 2 2 2 7 23 31 80 2 2 3 2 2 1. vodi prijevoznu dokumentaciju.5 29. taksi vozača i autodizaličara. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. preuzima teret u prijevozu. 20 21. 11. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa. 4. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. I. otklanja manje kvarove na vozilu. mentalne i psihomotorne sposobnosti što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledima. 3. 5. 10. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz. 22. psihoze. 7. 17. poremećaji vida i teška oštećenja sluha. 15. 3 2 2 1 2 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 16. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost. Vozač mora imati vrlo dobre senzorne. 3 2 1 2 8 3.r. nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove prijevoza i prijenosa NASTAVNI PREDMET 1.

vrućini.r. 3 2 2 2 1 10 3. ali i u zatvorenim prostorima kao što su staklenici i plastenici. broj 1. zelene površine koje okružuju različite institucije. 13. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. groblja i sl.VRTLAR Posao vrtlara je vrlo raznolik i obuhvaća različita područja rada. 3. 8. 9. POSEBNI STRUČNI DIO 7. a u zatvorenim prostorima visokoj vlazi i vrućini. vrtove. 2. Važno područje vrtlareva rada je zaštita raslinja od bolesti. 14. 3 2 2 1 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10. Vrtlar obavlja svoj posao uglavnom na otvorenim. drveća. 6. Posao vrtlara ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim oboljenjima dišnog sustava te osobe s oboljenjima koštano-mišićnog i krvožilnog sustava. 3 2 2 2 1 10 Tjedni broj sati 2. 4. 16. cvijeća.r. Uređuje travnjake u parkovima i na sportskim terenima. 11. kiši). Matematika Računalstvo Temelji vrtlarstva Mehanizacija u vrtlarstvu Povrćarstvo Cvjećarstvo Dendrologija s rasadničarstvom Vrtna tehnika Zaštita bilja Praktična nastava 1 3 2 2 14 22 32 80 1 2 2 3 14 22 32 80 1 1 2 2 2 14 22 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 159 . 15. voća i povrća te njihovom prodajom. I. 5. Bavi se uzgojem različitih vrsta ukrasnog bilja. U tu svrhu koristi fitofarmaceutska sredstva za zaštitu biljaka. Izložen je promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. 12. štetočina i korova.

Postavlja temelje. stropove. na velikim visinama i u dubokim građevinskim jamama. 12. propuhu. 2. 3. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 7. 11. 8. betonira ceste. Katkada mora raditi okružen neugodnim mirisima. stupove. Zidar obavlja posao u svim vremenskim prilikama . broj 1. Često radi na otvorenim građevinama.r. 10. Također postavlja hidroizolaciju. a katkad i u vodi. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 5. na skelama i ljestvama. 14. 4. mostove.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. sklonost alergijama. oštećenja koštanomišićnog sustava. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. otvore za vrata i prozore te obavlja druge zidarske poslove. 6. 13. kanalizaciju.r. gradi zidove. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Zidarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 160 .na vjetru.ZIDAR Obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. suncu i vrućini. na kiši. 3 2 2 2 1 2 12 3. Zapreke za obavljanje poslova zidara su strah od visine. I. tunele i sl. hladnoći. bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. montažom i održavanjem jednostavnijih dijelova. slabije opće zdravstveno stanje može biti zapreka za obavljanje poslova montera strojeva i konstrukcija. 7. 13.5 2 1. 2. 2.Dvogodišnji programi niže stručne spreme MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJE Bavi se izradom. Iz navedenih razloga.5 1 1 6 UKUPNO II. izložen je visokim temperaturama. 9.5 1. poznavati svojstva različitih materijala s kojima radi. Za obavljanje poslova potrebna je dobro razvijena okulo – motorna koordinacija i ručna spretnost. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. Posao je umjereno fizički zahtjevan. buci i drugim sličnim utjecajima.r. broj 1. te raditi izmjere dijelova sklopova strojeva i metalnih konstrukcija. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija obrade Tehnički materijali Tehničko crtanje Izrada jednostavnih sklopova i konstrukcija Održavanje tehničkih sustava Izborna nastava 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 161 . STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. Potrebno je planiranje i priprema rada prilikom koje monter mora znati očitavati tehničku dokumentaciju. 11.r. 12.5 1 1 8 2. 10. Prilikom izrade i ugradnje sklopova i konstrukcija. sklopova i proizvoda u bravarskim radovima. i uglavnom se odvija u zatvorenom prostoru. 8. 3. 4. 5.

7. 5. Postavljanje parketa započinje mjerenjem prostora te izravnavanjem površine na koju će postaviti parket. Nakon što je pod postavljen podloga se treba dodatno obraditi: prekriti špranje. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su oštećenja koštano-mišićnog sustava.5 1 1 8 2. Rad se odvija u zatvorenim prostorima. 3. odstraniti prašinu i drvene strugotine. Poduzetništvo Matematika u struci Parketarski radovi Poznavanje materijala Stručno crtanje Izborni predmet 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 162 . alergije na boje i otopine i nemogućnost raspoznavanja boja. Parketi se na kraju višeslojno lakiraju. održava i popravlja sve vrste drvenih podova i laminata u stanovima. 10. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. uredskim prostorijama i drugim prostorima. I.5 1 1 6 UKUPNO II.5 1. 8. Rubni dijelovi površine parketa režu se u odgovarajući oblik. 4. izbrusiti površinu. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 2. Postavljanje laminata vrši se bez lijepljenja. 9.5 2 1. broj 1. 2. a često i u buci. Za ovo zanimanje je važno opće tjelesno zdravlje. a parketi i topli podovi se lijepe. 11.r.PARKETAR Postavlja. te obrađuju uljem ili voskom.r. Poželjno je da parketar ima smisao za kombiniranje i usklađivanje nijansi boja i oblika.

7. našivanje đžepova i sl.ŠIVAČ ODJEĆE Sastavlja skrojene dijelove materijala u konačni proizvod. osjet opipa. prišivanje ovratnika. mogućnost dobrog raspoznavanja boja i nijansi. preciznost i strpljivost. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija proizvodnje odjeće i tekstila Konstrukcija i modeliranje odjeće Poznavanje materijala Izborni predmet: Modeliranje odjeće Osnove psihologije i komuniciranja 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 163 . moraju biti otporni na jednoličnost. Vrlo se često tijekom rada specijalizira za pojedine segmente/faze rada na određenim vrstama strojeva (npr. krojači metar. 11. 2.5 1. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1.r. 2. 3. broj 1. Šivači koji obavljanjem svog posla sudjeluju samo u jednoj fazi pripreme ili izrade proizvoda.5 1 1 6 UKUPNO II. 5. Za obavljanje poslova krojača bitan je dobar vid na blizinu. 4. 9. Služi se različitim priborom i alatima kao što su škare.5 1 1 8 2. 10.r. Prilikom rada postoji opasnost od ranjavanja oštrim alatom stoga je potrebno pridržavati se mjera zaštite na radu. 2. dobro razvijena mikromotorika te okulomotorna koordinacija. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Izloženi su buci šivaćih strojeva i tekstilnoj prašini.5 2 1. 8. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. konac i igla. I.). jer se u takvom radu stalno ponavlja isti postupak.

ali i na otvorenim gradilištima. 2. I. 5. Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je zavarivač izložen. 4.ručnim elektrolučnim zavarivanjem obloženim elektrodom. broj 1. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6.r.r. 10. MIG/MAG – elektrolučnim zavarivanjem u zaštiti aktivnih ili inertnih plinova i TIG – elektrolučnim zavarivanjem wolfram elektrodom u zaštiti inertnog plina. posebna pozornost pridaje se zaštiti na radu. Također je poželjna jača tjelesna građa. 9. krvožilnim sustavom. 8.5 1. 2.5 1 1 6 UKUPNO II. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija zavarivanja Osnove brodogradnje s materijalima Strojevi i uređaji za zavarivanje Izborni predmet 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 1 1 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 164 . 7. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET 1. REL . koštano-mišićnim sustavom i vidom te da ne boluju od bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu (npr.5 2 1. 2.5 1 1 8 2. Poželjno je da osobe koje obavljaju ovaj posao nemaju komplikacije s dišnim sustavom. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. U radu je izložen različitim mikroklimatskim uvjetima obzirom da se posao zavarivanja obavlja u zatvorenim halama. 11. 3. epilepsija).ZAVARIVAČ Spaja metalne dijelove različitim postupcima zavarivanja: plinskim zavarivanjem.

umjesto rješenja prilaže nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi. − iznimno./2011. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima obrazovanja u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu. učenici s teškoćama u razvoju upisuju se u srednje škole na sljedeći način: Učenik s teškoćama u razvoju ima pravo izravnog upisa. uz ostale upisne dokumente. 165 . mogu nastaviti školovanje: − u redovitim srednjoškolskim programima obrazovanja uz individualizirani pristup. Za ostvarenje prava izravnog upisa.. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup.Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju Sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2010. kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku obrazovanja u osnovnoj školi. iznimno. u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja. učenik obvezno prilaže: − mišljenje ureda državne uprave u županiji. − rješenje./2011. − u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja. U sljedećoj tablici (Tablica 1) možete vidjeti koje su programe obrazovanja učenici s teškoćama u razvoju mogli upisivati u srednjim školama pojedinih županija u školskoj godini 2010. ako je učenik osnovnu školu završio bez utvrđenoga primjerenog oblika obrazovanja. odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih obrazovnih programa za učenike s teškoćama u razvoju. − ili.

hr STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR Domovinskog rata 58. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www.t-com.skole.hr BRODSKOPOSAVSKA ŽUPANIJA Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES Pomoćni bravar – TES OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar .TES Pomoćni cvjećar – TES 166 . Kumičića 55.hr e-mail: ss-slavonski-brod-504@skole.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka.Tablica 1: Programi i škole za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju ŽUPANIJA PROGRAM OBRAZOVANJA Pomoćni bravar .hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb.hr e-mail: ss-pozega-503@skole.hr POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA Genscherova 16. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.hr POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Ratarnička 3. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 544 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole.ss-obrtnicka-sb.t-com.ss-sskranjcevica-vk.skole.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA E. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Trg bana Josipa Jelačića 24.t-com. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole.htnet.skole.skole.t-com.t-com.iosgn.skole.skola2@sb.t-com.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole.hr OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA Veliki kraj 42.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole.ss-treca-vu.TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES ŠKOLA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA Ljudevita Gaja bb.skole.htnet. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk.t-com.skole.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA Stanka Vraza 15.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Nazorova 9.

obrazovanja i športa. Sa svakim učenikom odnosno korisnikom programa i usluga. Učenički dom prima i učenike strane državljane uz suglasnost Ministarstva znanosti. ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.9. god. Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora. smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država. zajedno s Natječajem za upis učenika u prve razrede srednjih škola. a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne raščlambe ponašanja i uspjeha svakoga učenika. Kako i kada se obavlja prijam učenika? Učenički dom svake godine u lipnju javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu. obrazovanja i športa. utvrđeni su uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj. Učenički domovi Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove koju je 10. Tekst koji slijedi preuzet je iz spomenute Odluke pa na sljedećim stranicama možete pronaći korisne informacije ukoliko će vam biti potreban smještaj u neki od učeničkih domova. donijelo Ministarstvo znanosti. učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama. seminara i tečajeva. Natječaj za upis učenika u učeničke domove objavljuje se svake godine u lipnju. a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obrazovanju i prema socijalnom statusu. Koja su mjerila za prijam? Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta. učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. svibnja 2010. 167 . Tko može koristiti učenički dom? Uslugama odgojnih aktivnosti. Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola.

.. − učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova..1. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34.. 77/92. djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I... 76/94.). − učenik koji je osvojio jedno od 4. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine. točke 8. ovoga zakona. Za ostvarivanje gore navedenih prava (a) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima ovlaštenih tijela i službi sukladno članku 109. broj 33/92. d) učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. 7. temeljem članka 56. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. − učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50% oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova. 65/09. što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. 92/05. stavka 1.. 82/01. 58/93. Pravo izravnoga prijama u učenički dom ostvaruju sljedeće kategorije učenika: a) djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 137/09. 168 . i 8. c) učenici kojima su oba roditelja preminula. točke 5. 108/95. djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. 57/92.. 2/94. obrazovanja i športa. Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom utvrđuje se na sljedeći način: − učenik dobiva broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom petnaest (15). navedenoga zakona. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata. 2/07. Za ostvarivanje gore navedenih prava (b) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine... navedenoga zakona. 2. broj 174/04.... b) djeca poginulih. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. i 103/03. 107/07.)) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. stavka 1. umrlih ili nestalih osoba pod okolnostima iz članka 6. do 10.

do 3 mjesta na županijskom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. ostvaruje 5 dodatnih bodova. o posebnim uvjetima prijama u dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva koji nisu utvrđeni Odlukom. boduje mu se samo jedan rezultat. − učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje dodatnih 5 bodova po broju braće i sestara. 169 . obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. Iznimno. odlučuje ravnatelj doma analognom primjenom ovih mjerila. − učenik s posebnim socijalnim statusom (što dokazuje rješenjem. potvrdom i sl. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja vrsta i razina.) ostvaruje dodatnih 10 bodova.− učenik koji je osvojio jedno od 1. − učenik koji je u sedmom i osmom razredu osnovne škole imao ocjenu iz vladanja uzorno.

32000 Vukovar KONTAKT (tel. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Učenički dom Hrvatskog radiše Srednjoškolski đački dom Učenički dom Trgovačke škole Učenički dom Ugostiteljskoturističke škole Škola za osposobljavanje. 20 učenica Tel.fax. 31000 Osijek Radićeva 6.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.hr Mješoviti..: 034/271 056 e-mail: ss-pozega-507@skole. 34550 Pakrac KONTAKT (tel. e-mail) Tel.Slijedi tablični prikaz podataka o učeničkim domovima koji se nalaze u pojedinim županijama. 45 učenika Mješoviti.: 031/203 870 e-mail: ugo-dom.fax. 30 učenika 170 . 35 učenika Ženski. 21 učenik Vinkovačka 3. web.: 031/208 370 e-mail: ss-osijek-518@skole.t-com. 31000 Osijek Gundulićeva 38. e-mail) Tel. 31000 Osijek Lučki prilaz 4.hr Tel. obrazovanje i domski smještaj 'Vinko Bek' ADRESA Zagrebačka 2a.: 032/424 809 KORISNICI (ženski/muški/mješoviti. e-mail) Tel... 31000 Osijek KONTAKT (tel. 34000 Požega Bolnička 59.t-com. 31000 Osijek Tel. Dom je za slijepe i slabovidne učenike POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA ADRESA Ratarnička 2.fax. smještajni kapacitet) Mješoviti.: 031/211 107 e-mail: ss-osijek-519@skole. 40 učenika Đački dom Požega Učenički dom Srednje škole Pakrac Tel.t-com.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti. web.: 031/202 234 Tel.:031/201 850 Smještajni kapacitet: 50 korisnika. smještajni kapacitet) Mješoviti. smještajni kapacitet) Mješoviti.: 034/411 056 Mješoviti.t-com. web. 30 učenika VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Dom učenika Vukovar ADRESA Kralja Zvonimira 1. osijek@os.

) 171 .zaposlenima koji razmišljaju o promjeni zanimanja .studentima . jednostavan i zanimljiv raznim skupinama korisnika. Program je informativan.10.učenicima osnovnih i srednjih škola . komora i sl. Računalni program profesionalnog usmjeravanja “Moj izbor” Što je to Moj izbor? Moj izbor je računalni program namijenjen svima onima koji razmišljaju o odabiru zanimanja ili daljnjeg obrazovanja. vještina i poželjnih osobina za obavljanje pojedinog zanimanja informacije o uvjetima rada i mogućnostima zapošljavanja popis korisnih kontakata (podaci obrazovnih institucija. Kome je namijenjen Moj izbor? Moj izbor je namijenjen: .ostalima koji žele saznati više o raznim zanimanjima i uvjetima obrazovanja i zapošljavanja u Republici Hrvatskoj Što vam nudi program Moj izbor? 1) Detaljan uvid u više od 300 opisa zanimanja koji sadrže: informacije o potrebnom obrazovanju opis poslova opis znanja.nezaposlenima .

2) Prijedlog Vama najprimjerenijih zanimanja temeljem testiranja Interaktivni upitnik sadrži 116 pitanja vezanih za interese. U interpretaciji rezultata testiranja može Vam pomoći savjetnik za profesionalno usmjeravanje.hr Radnička cesta 1. Više informacija o programu: www. Na temelju odgovora korisnika. 01 612 6038 e-mail: hzz@hzz. Gdje možete koristiti program Moj izbor? Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te u preko 80 institucija iz područja obrazovanja i zapošljavanja (osnovne i srednje škole. Zagreb Tel.: 01/01 612 6000 Faks: 01 612 6039. Korištenje programa je u potpunosti besplatno! Informacije za institucije o mogućnostima nabavke programa: Korištenje programa u institucijama obrazovanja.hzz. ustanove za obrazovanje odraslih i sl. zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja uvjetovano je plaćanjem licence. program daje prijedlog liste zanimanja koja su sukladna iskazanim interesima.) Kako se prijaviti za korištenje programa Moj izbor? Ukoliko želite koristiti program Moj izbor u nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanja možete dogovoriti termin sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje. udruge.hr 172 . 3) Dodatne informacije o obrazovanju i zapošljavanju u Republici Hrvatskoj Program Moj izbor nudi i mogućnost pohranjivanja i ispisivanja podataka o zanimanjima i rezultatima testiranja.

42000 Varaždin Jurja Dalmatinca 27. 32000 Vukovar Kralja Stjepana Držislava bb. 47000 Karlovac K. kralja Zvonimira 15. 52100 Pula Bulevar oslobođenja 14. kralja Tomislava 20.Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje PODRUČNA SLUŽBA BJELOVAR ČAKOVEC DUBROVNIK GOSPIĆ KARLOVAC KRAPINA KRIŽEVCI KUTINA OSIJEK POŽEGA PULA RIJEKA SISAK SLAVONSKI BROD SPLIT ŠIBENIK VARAŽDIN VINKOVCI VIROVITICA VUKOVAR ZADAR ZAGREB ADRESA Andrije Kačića Miošića 5. 31000 Osijek Alojzija Stepinca 5. 43000 Bjelovar Bana Josipa Jelačića 1. 33000 Virovitica Vladimira Nazora 12. 44000 Sisak Vukovarska 11. 21000 Split Matije Gupca 42 A. 48260 Križevci Crkvena 13. 10000 Zagreb TELEFON 043/611-100 040/396-800 020/433-700 053/617-260 047/606-400 049/382-252 048/681-904 044/691-370 031/252-500 034/311-350 052/375-700 051/406-111 044/549-773 035/405-960 021/310-555 022/201-111 042/401-500 032/331-155 033/721-256 032/599-444 023/300-800 01/4699-999 173 .Š. 49000 Krapina Ul. 22000 Šibenik Baruna Trenka 56. 44320 Kutina Kneza Trpimira 2. Đalskoga 4. 51000 Rijeka Kralja Tomislava 15. 32100 Vinkovci Antuna Mihanovića 40. 35000 Slavonski Brod Bihaćka 2/c. 40000 Čakovec Put Vladimira Nazora 5. 53000 Gospić Domobranska 19. 34000 Požega Benediktinske opatije 3. 20000 Dubrovnik Budačka 1. 23000 Zadar Ul.

Bilješke 174 .

Bilješke 175 .

Bilješke 176 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful