Mogućnosti školovanja na području Brodsko-posavske županije Osječko-baranjske županije Požeško-slavonske županije Vukovarsko-srijemske županije

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

?
Područna služba Osijek Područna služba Požega Područna služba Slavonski Brod Područna služba Vinkovci Područna služba Vukovar

Listopad 2010. godine

IMPRESUM

Nakladnik: Hrvatski zavod za zapošljavanje Telefon: 00385 1 61 26 000 Telefaks: 00385 1 61 26 038 E-mail: hzz@hzz.hr Web stranica: www.hzz.hr Za nakladnika: Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Glavna urednica: Mirjana Zećirević Urednici: Anita Savić, Marijana Bolarić Škare Suradnici u pripremi i prikupljanju podataka: Koraljka Novak Lozina, Ivan Pinter, Slavica Ringel, Anita Blajer, Vladislav Vujčić Naslovnica: Marija Živocki, Osnovna škola „Bartol Kašić“, Vinkovci Lektura: Škola stranih jezika Smart, Zagreb Tisak i grafičko oblikovanje: Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek Naklada: 2.660 ISBN: 978-953-7688-10-3

2

.......... 12 15 16 ........... Najtraženija zanimanja 4.. Popis škola i programa obrazovanja 8. Kamo nakon osnovne škole? Vrste srednjih škola i obrazovnih programa O državnoj maturi 6.... . 5 7 ............. 167 171 173 ....................... Prikupljanje informacija o zanimanjima U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? 3. interese....... . ............ Učenički domovi 10........................ .. Računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje . 3 ..... sposobnosti i osobine ličnosti 2..... 21 31 67 . Upoznajte sebe: svoje vrijednosti. .. ...... Stipendije 5....... Uvjeti upisa u srednju školu 7... Opisi zanimanja i nastavni planovi Gimnazijski programi Umjetnički programi Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja Trogodišnji strukovni programi obrazovanja Dvogodišnji programi niže stručne spreme Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju 9.......SADRŽAJ 1.

Dragi učenici. Imajte na umu da u ovom važnom trenutku niste sami i da postoje osobe iz vaše obitelji i škole. Potrebno je učiniti sve kako biste donijeli najbolju moguću odluku. Radi se o jednoj od najznačajnijih odluka u vašem životu kojom ćete u velikoj mjeri odrediti svoj daljnji profesionalni put.čini ga punopravnim članom društva u kojemu živi. kao i stručnjaci koji vam mogu pomoći na vašem putu do konačne odluke o budućem zanimanju. iako svaki čovjek može obavljati različite poslove. Stoga je upravo sada trenutak da dobro razmislite o svojem budućem zanimanju. Važno je razmisliti o sebi. ipak postoje zanimanja koja će obavljati lakše i s mnogo više zadovoljstva. Zanimanja se razlikuju po svojim karakteristikama i zahtjevima koji se postavljaju pred osobe koje ih obavljaju. 4 . prijateljima i stručnjacima te prikupiti što više informacija o svijetu zanimanja u koji uskoro ulazite. Međutim. razgovarati s roditeljima. Rad ima značajno mjesto u životu svakog čovjeka . vrijeme odluke o izboru srednje škole je pred vama. nastavnicima. omogućava mu egzistenciju i ispunjava ga zadovoljstvom. Koje zanimanje odabrati? Za koju se školu odlučiti? Odgovori na ova pitanja nisu uvijek jednostavni. Donošenje odluke o izboru budućeg zanimanja je složen proces koji se sastoji od nekoliko važnih koraka s kojima ćete se upoznati kroz ovu informativnu brošuru.

svoje vrijednosti.1. Međutim. Stoga. interese. vrlo rano se može zamijetiti dijete koje ima izrazito razvijene slušne 5 . Za uspješno bavljenje nekim zanimanjem. interese. Tako je nekom pojedincu važno posvetiti svoj život pomaganju bolesnim i nemoćnim ljudima. Senzorne sposobnosti (kao što su. snalažljivosti. ugledu. Zato nije dovoljno samo imati interes i želju za obavljanjem određenog zanimanja. čime smo zadovoljni i čime se želimo baviti. To je garancija za kasnije uspješno bavljenje odabranim zanimanjem i zato upoznajte vlastite vrijednosti. odanosti i sl. dobro razmislite o svojim životnim vrijednostima i ciljevima i svakako vodite računa o njima pri donošenju odluke o budućem zanimanju. Sposobnosti Svako zanimanje zahtijeva i određene sposobnosti od osobe koja ga obavlja. Ljudi se međusobno razlikuju po svojem sustavu vrijednosti. svako zanimanje postavlja određene zahtjeve pred osobu koja ga obavlja. ali u velikoj mjeri određuje i naše životne ciljeve. materijalnoj dobiti. motoričke i intelektualne. odnosno skup stavova ili uvjerenja o tome što je ispravno. njihova važnost se očituje u našim gledištima i ponašanjima. a nekom drugom možda postati bogat i slavan. Vrijednosti ima mnogo pa govorimo o hrabrosti. ali ima i onih koji su mijenjali svoje zanimanje tragajući za sadržajima i aktivnostima koji su bliski njihovim interesima. Vrijednosti Svaka osoba ima svoj vlastiti sustav vrijednosti. izgubili su dragocjeno vrijeme na sadržaje i aktivnosti koji zapravo nisu predmet njihova interesa ili je pak obavljanje zanimanja koje nije u skladu s njihovim interesima izazivalo u njima otpor i nezadovoljstvo. sluh i vid) razvijaju se relativno rano u djetinjstvu te su gotovo potpuno razvijene kod djece u prvom razredu osnovne škole. Dakle. Upravo zato je mnogo bolje u ovom trenutku preispitati sebe i svoje interese te razmišljati o zanimanjima kojima biste se željeli baviti u životu. dobro ili poželjno. redoslijed ovih i sličnih vrijednosti nije isti kod svakog pojedinca. Primjerice. ali i sposobnosti. Ima mnogo osoba koje su završile školu za zanimanja kojima se kasnije nikad u životu nisu bavile jer su ih njihovi interesi usmjerili u sasvim drugom smjeru. sposobnosti i osobine ličnosti Krenimo od pitanja: Što je primjereno i dobro zanimanje? Naizgled jednostavno pitanje koje traži isto tako jednostavan odgovor. Dakle. Iako često ni sami nismo svjesni vlastitog redoslijeda vrijednosti. Sposobnosti određuju ono što osoba može učiniti i predstavljaju jedan od osnovnih čimbenika za uspješno obavljanje nekog zanimanja. do jednostavnog odgovora nije uvijek lako doći. iskrenosti. Upoznajte sebe: svoje vrijednosti. Međutim. interese i sposobnosti. interesi su ono što nas doista zanima. zahtjevi zanimanja moraju biti usklađeni sa sposobnostima i osobinama osobe koja to zanimanje obavlja. Sposobnosti se najčešće dijele u tri skupine: senzorne. Interesi Interesom nazivamo trajniju usmjerenost pojedinca na neki sadržaj i aktivnost te spremnost da se tim sadržajem bavi. No. primjerice. Stoga je važno upoznati sebe.

sposobnosti i glazbeni talent, ali i dijete koje ima teškoće sluha. Senzorni nedostaci mogu predstavljati teškoću i tijekom školovanja, ali i uzrokovati kasniji neuspjeh uslijed nesklada između želja i stvarnih mogućnosti. Psihomotoričke sposobnosti su različiti oblici spretnosti, koordinacije i brzine izvođenja pokreta, tjelesne snage i sl. Za mnoga su zanimanja upravo ove sposobnosti izrazito važne. Tako npr. osobe sa smanjenom spretnošću ruku i prstiju ne mogu obavljati poslove urara ili preciznog finomehaničara i sl. Intelektualne sposobnosti čine vrlo složene mentalne funkcije koje se očituju u snalažljivosti, razumijevanju prostornih i mehaničkih odnosa, otkrivanju i shvaćanju zakonitosti i načela, rječitosti, razumijevanju govornih simbola, razumijevanju računskih radnji, u brzini i lakoći pamćenja i dr. Budući da svaki rad u većoj ili manjoj mjeri uključuje intelektualne sposobnosti, one su vrlo značajan element profesionalnog izbora i razvoja.

Osobine ličnosti
Razmislite o sebi i svom ponašanju. Možete li izdvojiti neke osobine? Recimo, druželjubivi ste i otvoreni ili stidljivi i zatvoreni u sebe, praktični ili maštoviti, fleksibilni ili ne, marljivi, uporni, samokritični… Navedene i mnoge druge osobine značajno utječu na način reagiranja ili ponašanja u različitim situacijama. Za svako su zanimanje poželjne neke osobine što ne znači da su te iste osobine jednako poželjne i važne u svim zanimanjima. Primjerice, za prodavače ili konobare je važno da u poslu budu komunikativni, druželjubivi, otvoreni, susretljivi jer svoje poslove uglavnom obavljaju u kontaktu s drugim ljudima, dok je primjerice za kemijske laborante važno da budu smireni, strpljivi, ustrajni i temeljiti u obavljanju svojih poslova. U odnosu na kuhare i konobare, navedene su osobine važnije za kemijskog laboranta zato što poslovi koje obavlja u laboratoriju (vidi opise zanimanja) nisu toliko usmjereni na komunikaciju s drugim ljudima, klijentima i sl. Dakle, važno je osobine koje imamo uskladiti s tipom posla koji obavljamo, jer za pojedina zanimanja nisu sve osobine dobrodošle. Primjerice, zamislite menadžera prodaje koji je po prirodi povučen, nekomunikativan, nesamostalan... Što mislite, može li takav menadžer biti uspješan? Razmislite koje osobine treba imati menadžer prodaje? Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa, sposobnosti i osobina ličnosti nije lagan zadatak, ali je neophodan u procesu donošenja tako važne odluke kao što je odabir zanimanja. Prilikom upoznavanja sebe, dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako interesiralo, koje ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima i nesretnima, što vam je predstavljalo poteškoće. Razmislite i o svojim željama i životnim ciljevima, odnosno što za vas znači baviti se nekim zanimanjem i biti pritom uspješan i zadovoljan. No, nemojte se oslanjati isključivo na svoja razmišljanja i procjene. Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste bliski te pokušajte saznati kako vas oni doživljavaju. Također, možete se obratiti za pomoć stručnim suradnicima u vašoj školi (psihologu, pedagogu), kao i stručnjacima za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji vam na temelju rezultata psiholoških testova i dijagnostičkog intervjua mogu pomoći da dobijete potpuniju sliku o sebi. 6

2. Prikupljanje informacija o zanimanjima
Pokušajte prikupiti što više informacija o različitim zanimanjima, o školama u kojima se možete školovati za pojedina zanimanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjeg obrazovanja. Jasno je da ne možete detaljno proučiti sva moguća zanimanja. Zato pokušajte napraviti odabir onih zanimanja koja vam se čine najprimjerenijima i najprivlačnijima s obzirom na vaše interese, vrijednosti, sposobnosti i osobine ličnosti. Sadržaj i uvjeti rada, potrebna znanja, vještine i osobine, ali i zapreke za obavljanje poslova (zdravstvene kontraindikacije) te potrebno obrazovanje i mogućnosti zapošljavanja ključne su značajke koje trebate saznati o zanimanjima koja su ušla u vaš uži izbor. Sadržaj i uvjeti rada se odnose na opis tipičnih poslova nekog zanimanja i uvjeta u kojima se oni obavljaju. Primjerice, radi li se individualno ili u grupi, uključuje li posao rad s ljudima, strojevima, podacima, gdje i kako se obavljaju radni zadaci, vidite li se u obavljanju tih zadataka, je li to u skladu s vašim interesima, bi li obavljanje tih zanimanja dovelo do ostvarenja nekog od vaših životnih ciljeva i dr. Potrebna znanja, vještine i osobine odnose se na zahtjeve koje pojedino zanimanje stavlja pred osobu koja to zanimanje obavlja. Primjerice, temeljno znanje autoelektričara je znanje o radu vozila kao cjeline te znanje o radu i funkciji pojedinačnih električnih i elektroničkih dijelova vozila. Autoelektričar mora imati znanja iz područja autoelektrike, primjerice poznavanje električnih agregata i sklopova, električnih instalacija na vozilima, kao i međusobnu povezanost električnih i mehaničkih sklopova i sl. Vrlo je važno da je osposobljen za upotrebu električnih i elektronskih shema, mjerne i posebne ispitne opreme. Često je dodatno osposobljen za određenu vrstu, odnosno tip vozila. Autoelektričar mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Nadalje, posao zahtijeva dobro razvijenu motoriku i preciznost u radu, spretnost ruku i prstiju te dobru koordinaciju pokreta. Važna je i spretnost pri uporabi alata i naprava u servisima, s naglaskom na pravilnu i sigurnu uporabu pri samostalnom radu. Dakle, vrlo detaljno proučite kakva znanja, vještine i osobine traže zanimanja koja su vam zanimljiva te sami, ili uz stručnu podršku, procijenite jeste li spremni za stjecanje potrebnih znanja i vještina i posjedujete li osobine za obavljanje tih zanimanja. Zapreke za obavljanje poslova određenog zanimanja nazivamo još i zdravstvenim kontraindikacijama za određeno zanimanje. Primjerice, neke od zapreka za rad u zanimanju „vozač motornog vozila“ su neraspoznavanje boja, epilepsija, oštećenja koštano-mišićnog sustava i sl. Važno je znati da je svaka škola dužna na svim dostupnim i vidljivim mjestima (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole) istaknuti one obrazovne programe za koje postoje zdravstvene kontraindikacije, kao i one programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno da se utvrdi zdravstvena sposobnost učenika kao obveza pri upisu u školu.

7

Nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za odabrani obrazovni program potvrđuje se liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koju je potrebno donijeti u školu prilikom upisa. S obzirom na to da za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije za koje ne postoji obveza da se medicinski utvrde prilikom upisa u školu, korisno je da se roditelj i učenik prije upisa u školu posavjetuju s školskim ili obiteljskim liječnikom ili liječnikom medicine rada. Ako se učenik upisuje u program za koji ima zdravstvene kontraindikacije ili ih je ustanovio, odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzimaju on i roditelj. Sljedeće što je potrebno saznati su informacije o mogućnostima obrazovanja za zanimanja koja se nalaze u vašem užem izboru. Stoga provjerite koje škole upisuju učenike za navedena zanimanja, pod kojim uvjetima, koji su nastavni predmeti zastupljeni i kakve su mogućnosti nastavka obrazovanja, odnosno mogućnosti zapošljavanja po završetku obrazovanja. Ispitivanje mogućnosti zapošljavanja izrazito je važan korak u procesu donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Gdje se možete zaposliti po završetku školovanja? Koja poduzeća u vašem okruženju zapošljavaju osobe određenih zanimanja? Činjenica je da se situacija na tržištu stalno mijenja pod utjecajem razvoja novih tehnologija pa neka zanimanja postaju manje zapošljiva, a u nekima se lakše zaposliti. Stoga je vrlo teško procijeniti što će se događati za nekoliko godina. Da biste dobili jasniju sliku o mogućnostima zapošljavanja u nekom zanimanju, zatražite pomoć stručnjaka za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

8

9 . vrijednosti i sposobnosti i promisliti koliko je određeno zanimanje sukladno vašim karakteristikama. No. Kako je već navedeno. Zavod vam može ponuditi i usluge informiranja i savjetovanja temeljene na načelu samopomoći i uporabi elektronske tehnologije. detaljne opise zanimanja s podacima o uvjetima rada. Profesionalno usmjeravanje provodi se u 22 područne službe i 95 ispostava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. psiholozi i ostali stručnjaci srodnih profesija. Informacije o mogućnostima i uvjetima obrazovanja. Pored informacija o mogućnostima obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Informiranje se provodi individualno i grupno. u Odsjecima za profesionalno usmjeravanje u kojima rade savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje. uvjetima upisa u pojedina zanimanja i dr.. Najčešće su to pedagozi. telefonima. mogu vam u velikoj mjeri pomoći pri donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja. ako unatoč svemu tome i nadalje imate nedoumica koje zanimanje izabrati ili želite dodatno provjeriti koliko je dobra odluka koju ste već donijeli. Profesionalno savjetovanje uključuje psihologijsko testiranje i savjetodavni intervju. Ovaj program sadrži opise više od 300 zanimanja koji uključuju aktualne informacije o mogućnostima obrazovanja za određeno zanimanje. također. od velikog je značaja i učiniti samoprocjenu interesa. kao i mogućim drugim izvorima informacija (adresama. priručnika i brošura. pruža stručnu pomoć i drugim osobama koje razmišljaju o izboru nekog oblika obrazovanja i/ili zapošljavanja. kao i obilježjima zanimanja. usmeno ili putem različitih letaka. zdravstvenim kontraindikacijama. moguće je dobiti prijedloge vama najprimjerenijih zanimanja. što vam može pomoći da bolje spoznate svoje mogućnosti i sagledate najprimjerenije izbore zanimanja. moguće je dobiti informacije o značajkama pojedinih zanimanja. a provode ga savjetnici za profesionalno informiranje i obrazovanje. a po potrebi i liječnički pregled specijaliste medicine rada. kao i o njihovoj zapošljivosti. Na temelju popunjenog interaktivnog upitnika interesa. Također. kao i u nekim osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske. u Zavodu za zapošljavanje možete zatražiti pomoć stručnjaka za profesionalno savjetovanje. vještinama i poželjnim osobinama. Pored toga. mogućnostima zapošljavanja. srednje škole.U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne škole. mrežnim stranicama). u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje moguće je koristiti računalni program profesionalnog usmjeravanja – Moj izbor. studenata te. potrebnim znanjima. To je vrijedna informacija pri odabiru zanimanja s obzirom da mogućnosti zapošljavanja određenog zanimanja nisu podjednake u svim područjima Republike Hrvatske. Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

učenici koji imaju rješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb. Stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje može. Mišljenje također sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložena zanimanja. školskih ocjena i eksplorativnog intervjua tijekom kojeg prikuplja važne informacije o učeniku. Intervju je savjetodavan jer učenik. dakle. a određene informacije možete naći i na mrežnoj stranici Zavoda: www. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. . a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za 10 . o mogućnostima upisa i realizaciji svojih želja. ali i ne mora rezultirati pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. Tim za profesionalno usmjeravanje čine stručnjaci koji svaki iz svog područja savjetuju učenika na temelju provedenog stručnog postupka: • psiholog – stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje – savjetuje učenika na temelju psihologijskog testiranja. Postupak profesionalnog savjetovanja svakako se preporuča za sljedeće kategorije učenika: .Želite li. Mišljenje sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložene programe obrazovanja.učenici koji su nastavu u osnovnoj školi pohađali temeljem rješenja o izmijenjenom obliku školovanja (prilagođeni program ili redovni program uz individualizirani pristup odnosno posebni program).hzz. mogućnostima zapošljavanja i daljnjeg profesionalnog usavršavanja te informacije od liječnika o svom zdravstvenom stanju i mogućim ograničenjima u izboru zanimanja. bilo bi poželjno da uz konzultaciju sa školskim ili obiteljskim liječnikom obavi kompletnu obradu od strane članova stručnog tima za profesionalno usmjeravanje. • Poželjno je da s učenikom na savjetovanje dođe jedan od roditelja s kojim će se u razgovoru također prikupiti potrebne informacije o učeniku te će biti informiran o rezultatima testiranja učenika i mogućnostima u izboru škole i zanimanja. u dogovoru sa svojim roditeljima samostalno donosi odluku o izboru zanimanja. . nakon što je dobio sve važne informacije o sebi. liječnik medicine rada obavlja uvid u medicinsku dokumentaciju i obavlja zdravstveni pregled učenika s ciljem da se utvrdi koja su zanimanja učeniku s medicinskog stajališta primjerena ili neprimjerena.učenici koji imaju izrazite teškoće u učenju Za ove učenike stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje obvezno rezultira pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. obrazovanja i športa. obratite se nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.hr Ako učenik ima većih zdravstvenih teškoća koje bi mu mogle suziti izbor zanimanja. podrobnije informacije i savjet o svijetu zanimanja i rada.

god./11.izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. a ponekad je moguće telefonski kontaktirati vama najbližu područnu službu i izravno dogovoriti aktivnosti i termin. keramičar. tesar. pekar Područna služba Slavonski Brod: zidar. Dakle. „deficitarna zanimanja“). Ponekad se sve aktivnosti organiziraju isključivo preko stručne službe osnovne škole. soboslikar i ličilac. Također. vozač. pekar. Pregled se obavlja u domovima zdravlja. bravar. a tražena su na tržištu rada (tzv. kuhar. važno je znati da Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine snosi troškove liječničkih pregleda potrebnih za upis učenika u zanimanja u koja se upisuje nedovoljan broj učenika. monter suhe gradnje Područna služba Vukovar: konobar. mogu ostvariti pravo na besplatni liječnički pregled medicine rada. krovopokrivač Područna služba Vinkovci: armirač. Prije pregleda javite se u vama najbližu Područnu službu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. tesar Područna služba Požega: dimnjačar. dimnjačar. obrazovanja i športa VAŽNO! Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i informiranja učenika provode se u područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Stoga vam savjetujemo da se za detaljnije informacije obratite stručnom suradniku u svojoj osnovnoj školi ili telefonski provjerite u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u vama najbližoj područnoj službi Zavoda. Popis deficitarnih zanimanja svaka područna služba Zavoda dostavlja svim osnovnim školama u svojoj županiji. zidar. stoga provjerite u vašoj osnovnoj školi ili područnoj službi Zavoda koji su to programi obrazovanja/ zanimanja određena kao deficitarna za školsku godinu kada ćete vi upisivati srednju školu. Važno je znati kako popis deficitarnih zanimanja nije svake godine isti. 2010. plinoinstalater 11 . keramičar-polagač. limar. tesar. pekar. Hrvatski zavod za zapošljavanje snosio je troškove liječničkog pregleda za sljedeća deficitarna zanimanja: Područna služba Osijek: konobar. pekar. Za upis u srednju školu šk. zidar. tesar. zavarivač. zidar. Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o liječničkom pregledu. slastičar. svi učenici osmog razreda koji žele nastaviti školovanje u nekom od školskih programa/zanimanja koja je Zavod odredio kao „deficitarna“. mesar. no svaka područna služba zbog svojih specifičnosti na drugačiji način organizira prijam učenika. odnosno u dogovoru sa Zavodom škola upućuje učenike u područnu službu prema točno određenim terminima. stolar. odnosno zdravstvenim ustanovama s kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopio ugovor.

3. Najtraženija zanimanja
Na sljedećim stranicama u tablicama možete vidjeti koja su bila najtraženija zanimanja u pojedinim županijama u 2009. godini. To su ona zanimanja za koja je najveći broj poslodavaca prijavio Zavodu potrebu za zapošljavanjem radnika. Važno je znati da se svake godine u vrijeme ljetne sezone u pojedinim županijama povećavaju potrebe za radnicima u ugostiteljskoj djelatnosti kao što su primjerice kuhari, konobari, recepcioneri i dr. Podaci koje navodimo neka vam stoga posluže samo kao okvirna informacija jer se svake godine mijenjaju. Kako biste dobili točnije i potpunije informacije o najtraženijim zanimanjima i zapošljavanju, posjetite naše mrežne stranice www.hzz.hr i kontaktirajte najbližu područnu službu Zavoda.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE zavarivač medicinska sestra konobar komunalni redar prodavač bravar zidar monter građevinskih skela monter cjevovoda armirač BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 186 151 87 80 69 55 46 40 35 32

12

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač konobar medicinska sestra zidar službenik za informacije kuhar tesar rukovatelj/prerada voća i povrća čuvar bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 423 336 209 175 122 117 102 83 79 72

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač trgovački demonstrator i prodavač medicinska sestra konobar fizioterapeut zidar rukovatelj/obrada drva i spajanje rubova rukovatelj/drvotokarski stroj administrativni službenik vozač teretnog vozila BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 279 122 87 78 29 27 20 20 15 13

13

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE konobar prodavač rukovatelj/šivaći stroj za obuću zidar medicinska sestra tesar rukovatelj/posebni stroj/šivanje odjeće izrađivač gornjišta obuće administrativni službenik bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 176 156 105 93 69 65 63 35 34 34

14

hr) Grad Osijek POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Lipik Redoviti učenici srednjih škola OSTALE INFORMACIJE − . razred srednje škole) OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Nova Gradiška Učenici srednje škole koji se školuju izvan Grada Nova Gradiška u RH OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: početkom šk. na web stranici Grada Nova Gradiška (www. i 4. obrtničke komore.hr) − objava natječaja: gradski dnevni tisak i web stranica Grada (www. tisak i druge relevantne izvore gdje ćete moći više saznati o uvjetima natječaja za određenu stipendiju.hr) − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www. Stipendije Svake školske godine gradovi./2011. županije. U ovom poglavlju donosimo informacije o stipendijama koje su dodijeljene učenicima za upis u srednju školu u šk.obz.hr) 15 .osijek. Navedeni podaci su također promjenjivi stoga je važno pratiti mrežne stranice navedenih (ali i drugih) institucija/poslodavaca. 2010. dodjeljuju učenicima stipendije za nastavak školovanja u srednjim školama. općine.lipik.hr) te na oglasnoj ploči u zgradi Gradskog poglavarstva OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Daroviti učenici Osječko-baranjska županija Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja Daroviti učenici (3. god.novagradiska. god. poslodavci i dr.4.obz.objava natječaja početkom školske godine na web stranicama Grada (www.

16 . u pravilu. Gimnazijski programi vas ne osposobljavaju ni za koje konkretno zanimanje. Vrste srednjih škola i obrazovnih programa Prije nego što počnete razmišljati u koju srednju školu ćete se upisati. Nakon završenog školovanja u gimnaziji. učenici polažu državnu maturu. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu.Područnoj službi u mjestu prebivališta i kao privremeno nezaposleni radnik ostvariti sljedeća prava: − pravo na posredovanje pri zapošljavanju − pravo na profesionalno usmjeravanje − ostala prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenosti. likovne umjetnosti i dizajna. važno je da ste upoznati s vrstama srednjih škola koje postoje u Republici Hrvatskoj. a napunili ste 15 godina. nakon završene osnovne glazbene ili plesne škole. plesa. odnosno vrste srednjih škola: GIMNAZIJE su četverogodišnje općeobrazovne škole. u roku od 90 dana nakon završetka školske godine. možete se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje . Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija. prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke. već prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Što trebate pribaviti da biste se prijavili na Zavod? − radnu knjižicu − osobnu iskaznicu − izvornik svjedodžbe 8. Ukoliko ste odlučili ne nastaviti školovanje. Kamo nakon osnovne škole? Nakon završene osnovne škole možete donijeti jednu od ovih odluka: − nastaviti školovanje ili − ne nastaviti školovanje i uključiti se u svijet rada. VAŽNO: Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trebate se. UMJETNIČKE ŠKOLE su četverogodišnje škole i nude obrazovne programe za učenike koji se odlikuju specifičnim sposobnostima u području glazbe. srednje baletne i škole za ritmiku i ples upisuju se. uz školske ocjene. Srednje obrazovanje učenika u umjetničkim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. razreda. Dijele se na opće. Sljedeća shema prikazuje naš srednjoškolski sustav. Postupak za upis u takve škole. Pri tome imajte na umu da je sa završenom osnovnom školom teško naći posao. Srednje glazbene. uključuje i provjeru sposobnosti. jezične. prijaviti izravno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u mjestu svojeg prebivališta.5. odnosno darovitosti za određeno područje. Ispite državne mature učenici polažu ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. klasične.

trogodišnje. Strukovni predmeti i praktična nastava ovise o vrsti škole tj. sve strukovne programe dijelimo na petogodišnje. Zadaća ovih strukovnih škola jest osigurati vam dobro opće i stručno obrazovanje iz određenog područja kako bi vas osposobili za obavljanje poslova određenog (prvog) zanimanja. trgovačke. U ovim školama se uče općeobrazovni predmeti i posebni strukovni sadržaji za pojedina strukovna područja te se pohađa praktična nastava.STRUKOVNE ŠKOLE dijele se na tehničke i njima po trajanju srodne škole (zdravstvene. odnosno tri i pol godine.). koje traju četiri. u kojima programi koje traju tri. gospodarske. U tehničkim i srodnim četverogodišnjim školama programi obrazovanja traju četiri godine (izuzetak je program obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara koji traje pet godina) i pripremaju učenike za rad. poljoprivredne i sl. o zanimanju. odnosno pet godina te na industrijske i obrtničke škole istih struka. Prema trajanju obrazovanja. dvogodišnje i jednogodišnje strukovne programe. U strukovno obrazovanje ubraja se i obrazovanje za jednostavna zanimanja u trajanju od jedne do dvije godine kojima se stječe niža stručna sprema. troipolgodišnje. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim četverogodišnjim programima obrazovanja završava izradom i obranom 17 . odnosno nastavka obrazovanja na studiju. četverogodišnje.

završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici polažu ispite državne mature samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Trogodišnji programi obrazovanja pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu pa postoje programi za zanimanja u industriji i gospodarstvu (tzv. industrijska zanimanja) i programi za zanimanja u obrtništvu (tzv. obrtnička zanimanja). Osnovna zadaća industrijskih i srodnih programa je pripremiti učenike za rad u određenom zanimanju te im omogućiti brzo uključivanje u tržište rada. Teorijska i praktična nastava izvodi se u školskim učionicama, školskim radionicama i industrijskim pogonima. Na kraju školovanja učenici polažu završni ispit i stječu srednju stručnu spremu i određeno zanimanje. Važno je naglasiti da se u obrtničkim programima obrazovanje odvija po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) pri čemu je teorijska nastava odvojena od praktičnog rada i praktične nastave. Za upis u ove škole potrebno je sklopiti ugovor o naukovanju. Ugovor se sklapa s obrtnikom koji za to ima odobrenje Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore. Općeobrazovni i strukovno-teorijski dio programa izvodi se u školi, a praktični dio naukovanja u obrtničkoj radionici. Na kraju naukovanja naučnici polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje, a uz to mogu polagati i završni ispit ako su savladali općeobrazovne predmete. Naučnici koji polože završni ispit, stječu srednju stručnu spremu. Nastavak obrazovanja moguć je u tehničkim školama ili u stjecanju majstorskih zvanja i to nakon dvije godine radnog iskustva u zanimanju. Kako je već spomenuto, obrazovni programi u obrtništvu traju tri godine osim za zanimanje kozmetičara, koje može trajati i tri i četiri godine.

18

Jednogodišnji i dvogodišnji programi obrazovanja odnose se na obrazovanje za manje složena zanimanja uglavnom u industriji. Za obavljanje poslova i radnih zadaća u takvim zanimanjima bitne su vještine, a manje su potrebna teorijska znanja. Po završetku školovanja polaže se završni ispit i stječe niža stručna sprema. Tada je moguće zaposliti se ili nastaviti školovanje za stjecanje srednje stručne spreme. Sljedeća shema prikazuje srednje škole po vrstama programa, duljini trajanja, načinu završetka obrazovanja te mogućnost zapošljavanja ili nastavka daljnjeg školovanja:

19

O državnoj maturi
Što je državna matura? Državna matura je skup ispita koje obvezno polažu učenici gimnazija na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju. Tko polaže državnu maturu? Ispite državne mature polažu: • učenici gimnazijskih programa obrazovanja koji s polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje; • učenici strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i koji svoje srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini.

Tko provodi državnu maturu? Ispite državne mature u suradnji sa školom organizira i provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). NCVVO izrađuje ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja školama ispitne materijale. Centar u elektroničkom obliku vodi i Središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, podaci o predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te će izdavati svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08).

Kada i kako se polaže državna matura? Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A - višoj i B osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i broj izbornih predmeta prema želji. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08). 20

Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije. razredu osnovne škole. Popis nastavnih predmeta koji se boduju (Popis predmeta i elemenata posebno značajnih za upis) možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva (Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole) ili u natječaju za upis koji se objavljuje svake godine u lipnju. 2011. 21 . − uspjeh u programima obrazovanja s povećanim opsegom. godine donijelo Ministarstvo znanosti. god. − uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja. kao i svake godine. − sklonosti. Kako se izračunavaju bodovi za upis u 1. razred? Za upis učenika u 1. 2010./2011. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani. S obzirom da se elementi i kriteriji za upis u srednje škole u šk. savjetujemo vam da pratite mrežnu stranicu Ministarstva (www. razreda osnovne škole i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta posebno koji su važni za upis u određeni obrazovni program. Tko se upisuje u srednju školu? U 1. razredu osnovne škole iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama programa. i 8. obrazovanja i športa.6. i 8. u dnevnom tisku. koju je u ožujku 2010. − uspjeh u prethodnom obrazovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. sposobnosti i darovitost u pojedinim vrstama obrazovanja. biti objavljena u cijelosti. god.hr) na kojoj će Odluka. u nekim dijelovima mogu izmijeniti. Što se sve vrednuje i boduje za upis u 1. − ocjena iz vladanja u 7. razred redovitog obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju: − uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u 7. u sklopu planiranog broja upisnih mjesta. Uvjeti upisa u srednju školu U ovome poglavlju donosimo najvažnije dijelove Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk.mzos. razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje. razred srednje škole? Svakom se učeniku za upis utvrđuju bodovi temeljem ukupnog zbroja ocjena iz 7. vještinama i sposobnostima./2012. i 8.

− na osnovi iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. 1 Za upis u opću ili jezičnu gimnaziju škola može umjesto zemljopisa odrediti bodovanje jednog od sljedećih predmeta: fizika. 22 . − na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. Hrvatskog paraolimpijskog odbora. − na osnovi kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora. biologija. vještinama i sposobnostima te na osnovi posebnih i iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. RAZREDU 5 5 5 4 5 5 29 Opći uspjeh UKUPNO BODOVA + dodatni bodovi 1 27 + 29 = 56 bodova Koji su još kriteriji za upis u neke vrste škola i programa? Sposobnosti kandidata za pojedine vrste programa obrazovanja i zanimanja vrednuju se: − na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti i darovitosti. − na osnovi rezultata natjecanja školskih športskih društava. Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? Na bodove dobivene ocjenama iz predmeta posebno važnih za upis dodaju se i bodovi stečeni temeljem rezultata postignutih na državnim. međužupanijskim i županijskim natjecanjima učenika u znanju. odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih.Tablica 1: Primjer izračunavanja bodova za upis u opću ili jezičnu gimnaziju PREDMETI KOJI SE BODUJU Hrvatski jezik Matematika Strani jezik Povijest Zemljopis 1 OCJENA U 7. RAZREDU 4 5 5 4 4 5 27 OCJENA U 8. vještinama i sposobnostima koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje. kemija.

iz bilo kojeg od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis. 23 .) za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje.natjecanja u okviru Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje (Tablica 2). Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja. a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja. boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. drugo ili treće mjesto upisuju se izravno. b) Dodatni bodovi . Vrednovanje rezultata natjecanja a) Izravni upis Učenici koji su na državnom natjecanju iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama. u pojedinačnoj konkurenciji osvojili prvo.1. Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma i sl.

obrazovanja i športa (Tablica 3).Tablica 2: Pregled broja bodova za rezultate na natjecanjima Vrste natjecanja Opis Prvo. pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine do 3 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 6 do 10 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili četvrto i peto mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili šesto i sedmo mjesto Plasman sa županijskog na državno ili međudržavno natjecanje Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili prvo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili drugo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili treće mjesto Prvo mjesto na središnjem državnom natjecanju Br. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 3 do 6 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. Navedeni dodatni bodovi vrednuju se pri upisu u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše. 24 . dodatnih bodova 3 2 1 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 Državna ili međunarodna natjecanja Županijska natjecanja Natjecanja iz likovne kulture -LIK Drugo mjesto na središnjem državnom natjecanju Treće mjesto na središnjem državnom natjecanju Najbolji likovni rad na županijskoj izložbi Pojedinačno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO LIDRANO Skupno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO c) Dodatni bodovi .športska natjecanja Učenicima se vrednuju rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.

ili VI. kategorije Učenici koji su kao pojedinci ili članovi ekipe sudjelovali na državnom ili međunarodnom natjecanju Pravo na dodatne bodove dokazuje se odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja. kategorije Br. 25 . odnosno jedan od klasičnih jezika (Tablica 4. uključujući i klasične jezike za upis u jezičnu i klasičnu gimnaziju Učenici koji su u u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika za upis u klasičnu gimnaziju Br. kategorije i darovitom športašu V.). dodatnih bodova 4 3 2 5 4 3 2 1 Natjecanja školskih športskih društava vrsnom športašu IV.Tablica 3: Pregled broja bodova za rezultate na športskim natjecanjima Vrste natjecanja Opis Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili treće mjesto vrhunskom športašu I. kategorije vrhunskom športašu III. Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog obrazovanja Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici koji su završili glazbenu ili plesnu školu ili su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili dva ili više stranih jezika. Učenicima se vrednuje samo jedan (najpovoljniji) iznimni rezultat. kategorije Učenici koji su temeljem postignutih športskih rezultata ostvarili status kategoriziranog športaša vrhunskom športašu II. Tablica 4: Pregled broja bodova za ostale iznimne rezultate iz prethodnog obrazovanja Program Glazbena ili plesna škola Učenje dva ili više stranih jezika Klasični jezici Opis Učenici koji su istodobno završili osnovnu školu i najmanje četiri razreda glazbene ili plesne škole koja ima odobrenje za rad Učenici koji su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili dva ili više stranih jezika. 2. dodatnih bodova 2 2 4 Pravo za dodatne bodove učenik dokazuje razrednim svjedodžbama navedenih škola.

− djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine. i 8. 7.Kako se vrednuju rezultati učenja u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja? 1. 33/92. Za ostvarivanje navedenih prava učenik je uz prijavnicu za upis dužan priložiti odgovarajuća rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela.). 2. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. 2/94. zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. 108/95. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. izjavu i sl. imaju: − djeca osoba poginulih. 2 Pravo izravnog upisa pod gore navedenim uvjetima ne mogu ostvariti osobe navedene u članku 9. Za ostvarivanje prava na izravni upis. umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6. te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Izravni upis u srednje škole pod uvjetom da prijeđu bodovni prag koji je škola objavila u natječaju za upis. 57/92. − ostali učenici povratnici koji su se obrazovali u inozemstvu najmanje četiri od šest posljednjih razreda ili posljednja tri razreda osnovne škole. Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. 58/93. osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti.. imaju: − učenici koji su se najmanje dvije od posljednje četiri godine obrazovali u inozemstvu zbog toga što su njihovi roditelji radili u hrvatskim diplomatskim i drugim državnim predstavništvima u inozemstvu. te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet2. i 8. 26 . bez bodovanja uspjeha u osnovnoj školi. 77/92. skupine sa 100% oštećenja organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6. navedenog zakona.). navedenog zakona. − djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. 7.. 76/94. 82/01 i 103/03. − djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. br. − djeca smrtno stradalih. učenici uz prijavnicu za upis prilažu i dokaze o boravku i razlozima boravka u inozemstvu te trajanju obrazovanja u inozemstvu (svjedodžbe. Upis učenika hrvatskih državljana koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu Pravo na izravni upis u srednju školu.

Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole po preporuci liječnika obiteljske medicine ili liječnika određene specijalnosti. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije.3. obranu i skrb o braniteljima i dragovoljcima iz Domovinskog rata. potvrdu o smrti roditelja. − mišljenje liječnika koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja. Upis učenika sa zdravstvenim teškoćama Učenici s težim i osobito teškim zdravstvenim teškoćama su učenici koji su osnovnu školu završili po redovitom nastavnom programu. obrazovanja i športa. kulturu i šport Grada Zagreba. socijalnoj skrbi. za zapošljavanje. liječničku potvrdu o težoj bolesti ili posttraumatskom stresu roditelja. Ista prava upisa imaju i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima (uz roditelja s posttraumatskim stresom ili teškom bolešću. odnosno obitelji u stanju socijalno zaštitne potrebe i sl. obrazovanja i športa. Učenici s osobito teškim zdravstvenim oštećenjima mogu se upisati izravno. rješava Ministarstvo znanosti. a kojima su zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i dulje liječenje utjecale na školski uspjeh. potvrdu o korištenju socijalne pomoći) izdane od ovlaštenih službi u zdravstvu. 4. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. uz nezaposlena oba roditelja. Za ostvarivanje ovih prava. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. rješava Ministarstvo znanosti. 27 . Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. uz ostale upisne dokumente. i to do 10% od broja bodova od najniže rangiranog na ljestvici poretka učenika. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole. samohranog roditelja. kulturu i šport Grada Zagreba. Učenici s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova. Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima Učenici koji žive u uvjetima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati ukoliko imaju do 10% manje bodova od broja bodova najniže rangiranog kandidata na ljestvici poretka učenika koji su ostvarili pravo upisa u taj program obrazovanja. Za ostvarivanje navedenih prava učenici su dužni uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće potvrde ili druge dokumente (potvrdu o statusu branitelja. učenici prilažu i: − rješenje. a koji su ostvarili pravo na upis u određeni program obrazovanja.).

kulturu i šport Grada Zagreba. uz suglasnost ureda državne uprave u županiji . uspjehu u natjecanjima i u znatno povećanim programima izobrazbe. Škole na području od posebne državne skrbi. a žive u uvjetima koji su mogli utjecati na njihov uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati u srednju školu ako imaju do 10% manje bodova od broja bodova koje je škola utvrdila kao uvjet za upis u određeni program obrazovanja te ukoliko zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet. a koji ne može biti manji od: − − − − 46 bodova za upis u gimnazije. rješava Ministarstvo znanosti. škola utvrđuje ljestvicu poretka kandidata za upis i objavljuje je na školskoj oglasnoj ploči. odnosno registrirane romske udruge. trgovina i poslovna administracija. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. za upis u srednju školu učenici uz prijavnicu prilažu: − preporuku Vijeća romske nacionalne manjine. Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri i pol i tri godine i programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.5. obrazovanja i športa. uz ostale upisne dokumente. 36 bodova za upis u program obrazovanja za zanimanje medicinska sestra opće njege. odrediti broj bodova potrebnih za upis. Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome Učenici koji su pripadnici romske nacionalne manjine. − mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najviše tri primjerena programa obrazovanja. sposobnostima i darovitosti. Utvrđeni broj bodova obvezno se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka. 40 bodova za upis u srednje škole koje provode programe obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija. Koliki je broj bodova potreban za upis u srednju školu? Na osnovi ukupnog broja bodova koji je stekao svaki učenik po svim osnovama vrednovanja (uspjehu u prethodnom obrazovanju. kulturu i šport u Gradu Zagrebu.službe nadležne za obrazovanje. sklonostima. na otocima i škole s nastavom na jezicima nacionalnih manjina. − preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb. Sve škole koje izvode programe obrazovanja u četverogodišnjem trajanju će. Za korištenje ovog prava. 28 . županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. u otežanim okolnostima obrazovanja). 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje programe obrazovanja. gore navedeni broj bodova mogu umanjiti za najviše pet bodova.

upisani učenici sklapaju ugovor s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. br. vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN. za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. NN. − na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju. a što se obvezno objavljuje u natječaju za upis. Ako je broj učenika sa sklopljenim ugovorom o naukovanju veći od broja upisnih mjesta u školi. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. 140/09. Uz zajednička mjerila. Izbor kandidata za upis temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi.). Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za vezane obrte? Elementi. Razredbeni postupak se provodi prema utvrđenim zajedničkim i posebnim mjerilima i postupcima za upis u srednje strukovne škole utvrđenim Odlukom o elementima i kriterijima za upis kandidata u srednje škole. Razredbeni postupak može se obaviti i prije zaključivanja ugovora o naukovanju ako se se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola. Ljestvica poretka kandidata za upis utvrđuje se tako da se izravno upisuju učenici koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. 29 . i 19/10. praćenju. br. 69/04. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. škola utvrđuje ugovorom o provedbi praktične nastave koji zaključuje s poslodavcem kod kojeg se praktična nastava izvodi (Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Nakon tako provedenoga razredbenog postupka. NN. područna obrtnička komora će zajedno sa školom provesti razredbeni postupak.Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja? Izbor i upis učenika u u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/ zanimanja koji nisu obrazovni programi za vezane obrte temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. Uvjete i način ostvarenja programa praktične nastave koja se organizira i izvodi izvan školskih radionica.). pravila i postupci za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. 18/08. br. obvezama.).

Zakona o obrtu (NN. Ugovor o naukovanju sklapa se s licenciranim obrtom ili pravnom osobom u skladu s člankom 40. školi i područnoj obrtničkoj komori. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju ili skrbniku). Prednost pri upisu u programe obrazovanja za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu obrta kojim se bave ako ispunjavaju ostale upisne uvjete koje utvrđuje škola. obrtniku (pravnoj osobi). 71/01. 30 . a sukladno broju slobodnih licenciranih mjesta. razreda osnovne škole. − liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada. Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na uvid: − ovjerenu presliku svjedodžbe 8. Radi odabira naučnika licencirani obrt ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika. uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore. a o zaključenim ugovorima uspostavlja i vodi evidenciju. preporučuje se licenciranom obrtu ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh.. i 46. Kada je broj naučničkih mjesta u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi za pojedine obrazovne programe za vezane obrte znatno veći od planiranog broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi.Područne obrtničke komore dužne su dostaviti obrtničkim školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih naučničkih radnih mjesta po zanimanjima. dužna osigurati radna mjesta za praktični dio naukovanja u radionicama škole. područna obrtnička komora će uskladiti broj mjesta u odgovarajućem strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim će obrtima ili pravnim osobama za planiranu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju.) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore o čemu evidenciju vodi Hrvatska obrtnička komora. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta. zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta. 90/96. 49/03 – pročišćeni tekst i 68/07. Obveza je da se popisi slobodnih naučničkih mjesta istaknu na oglasnim pločama područnih komora i udruženja obrtnika te na oglasnim pločama škola.. Za ove kandidate srednja škola je. 77/93. Licencirani obrt ili pravna osoba može sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori. 64/01. nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore. i 79/07. U ugovaranju naukovanja sudjeluje i škola na način da ovjerava ugovor. br. Pravo na upis u obrazovne programe za vezane obrte imaju i kandidati koji. 102/98...

na području pojedinih županija. tehnička kultura hrvatski jezik. Popis škola i programa obrazovanja Na sljedećim stranicama moći ćete vidjeti koje su obrazovne programe učenici mogli upisivati u srednjim školama u školskoj godini 2010. i VIII.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 14 14 14 14 14 14 28 28 14 14 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis opći uspjeh u VII./2011.skola2@sb. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. matematika.7.hr e-mail: ss-nova-gradiska-501@skole.gimnazijang. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Gimnazija Nova Gradiška Trg Kralja Tomislava 9. prag 46 Industrijsko-obrtnička škola Ljudevita Gaja bb. fizika. matematika. i VIII. fizika. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 427 http://www. strani jezik. strani jezik. likovna kultura. grijanja i hlađenja (eksperimentalni program) Prodavač Monter strojeva i konstrukcije Pomoćni kuhar Pomoćni bravar – TES Pomoćni kuhar i slastičar .hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Bravar – JMO Automehaničar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Instalater sustava vode. matematika. razredu opći uspjeh u VII. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. plina.iosng. strani jezik.t-com. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 31 . matematika. matematika.t-com. povijest. matematika.TES TRAJANJE 3. matematika. matematika. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.

matematika.tel. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. kemija. fizika. prag 40 Bod. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. prag 40 Bod. kemija. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Šumarski tehničar Ekološki tehničar Agroturistički tehničar Cvjećar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Kemijski laborant TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. prag 36 Bod. povijest. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/362 145 http://ss-elektrotehnicka-ngradiska. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. biologija. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija.biologija.skole. fizika. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod.Elektrotehnička škola Ljudevita Gaja bb. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za elektroniku Tehničar za računalstvo Komercijalist TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 14 14 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com. zemljopis hrvatski jezik. matematika. prag 36 Bod. biologija hrvatski jezik. kemija. prag 36 32 . prag 36 Bod.skole. fizika.hr e-mail: ss-nova-gradiska-503@skole. kemija .hr e-mail: srednja-skola-mar@sb. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/255 657 http://ss-mareljkovica-sb. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik. fizika. strani jezik. kemija. prag 40 Bod. fizika. kemija.biologija. matematika. biologija. kemija. fizika. prag 40 Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Ivana Cankara 76. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. strani jezik. matematika. biologija.

matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. kemija. prag 48 Bod. matematika. fizika. matematika. fizika. matematika.ss-obrtnicka-sb.JMO Slastičar Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 48 28 14 14 14 14 14 14 28 56 28 14 14 8 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 140 56 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.htnet.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb. kemija. zemljopis hrvatski jezik. kemija. fizika. biologija POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Gimnazija Matija Mesić Slavonija I br. kemija hrvatski jezik. fizika. strani jezik.hr e-mail: gimnazija-sb@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. fizika. strani jezik. prag 48 Bod. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/446 252 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. strani jezik. matematika.Obrtnička škola Nazorova 9. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Kuhar – JMO Konobar – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Zidar – JMO Stolar – JMO Tapetar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Keramičar-oblagač Krovopokrivač – JMO Tesar . matematika. likovna kultura tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.gmm-sb. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.skole. likovna kultura. matematika. matematika. prag 48 33 . fizika hrvatski jezik. strani jezik. 8. povijest. povijest. matematika. biologija.

fizika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika. fizika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika.hr e-mail: ured@ss-industrijsko-obrtnicka-sb. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura opći uspjeh u VII. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.5 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 70 14 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Elektromonter 3 10 Elektroničar Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 9 3 14 3 9 Plinoinstalater – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 9 Elektroinstalater – JMO 3 14 Automehatroničar 3 28 Fotograf – JMO 3 14 Autolakirer – JMO Tehnički crtač Vozač motornog vozila Zavarivač Pomoćni bravar – TES 3 3 3 2 3 14 28 28 28 10 34 . tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 542 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb. matematika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.Industrijsko-obrtnička škola E. matematika. fizika. matematika. fizika. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom Obrađivač lima Elektromehaničar TRAJANJE 3. i VIII. Kumičića 55. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.

strani jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 175 http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb. prag 40 Ekonomsko-birotehnička škola Naselje A. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. strani jezik. strani jezik. matematika. fizika. matematika. Hebranga 13/1. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. matematika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 46 Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. prag 40 4 28 Bod.hr e-mail: tssb@skole. matematika. fizika. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod.t-com.skole. prag 43 Bod. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI 4 Bod. zemljopis hrvatski jezik. povijest.hr e-mail: ekbskola@sb. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. prag 46 35 . prag 40 Arhitektonski tehničar 4 28 Bod. prag 40 Tehničar za mehatroniku 4 28 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika.Tehnička škola Kumičićeva 55. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/411 478 http://ss-tehnicka-slavonski-brod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent Poslovni tajnik Hotelijersko-turistički tehničar Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. prag 45 Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju 4 4 28 28 Bod. fizika. fizika. povijest. prag 45 Bod.skole. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik.t-com.

kemija. zemljopis POSEBNI UVJETI Klasična gimnazija 4 Bod. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 821 http://www. fizika.t-com. 35000 Slavonski Brod Tel:035/ 445 200 NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Učenici prilažu original svjedodžbu VI. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/442 492 http://ss-medicinska-sb.hr e-mail: ss-slavonski-brod-508@skole. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. strani jezik. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 Fizioterapeutski tehničar 4 28 hrvatski jezik. Krešimira IV bb.t-com. biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. strani jezik. strani jezik. prag 56 Glazbena škola Slavonski Brod Vukovarska 1. biologija Klasična gimnazija i kolegij fra Marijana Lanosovića P. Program srednjeg glazbenog obrazovanja 4 10 instrument/ pjevanje.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.gimnazija-framarijanalanosovica-sb. Bodovni prag iznosi 60% bodova u kvalifikacijskom postupku.Srednja medicinska škola Jagićeva 3a.hr e-mail: ss-slavonski-brod-507@skole. solfeggio 36 . razreda osnovne glazbene škole ili I. i II. kemija. fizika.asistentica 4 28 hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. biologija Primalja .skole. pripremnog razreda srednje glazbene škole. povijest. fizika.skole. kemija. matematika.

matematika. prag 51 Bod. matematika.hr e-mail: 2gimnazija-osijek @skole.hr e-mail: ss-osijek-505@skole. strani jezik. gimnazija Županijska 4.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/207 101 http://www.t-com.t-com. strani jezik.skole. prag 50 37 . 31000 Osijek Tel: 031/200 699 http://www.skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Jezična gimnazija 4 Bod. matematika.gimnazija-prva-os. prag 50 III. povijest. zemljopis II.OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I. gimnazija Kamila Firingera 5. prag 44 Potvrda nacionalnog sportskog saveza ili o statusu kategoriziranog sportaša Razredni odjel za sportaše 4 28 hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Opća gimnazija 4 Bod. povijest. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/207 157 http://www. gimnazija Kamila Firingera 14.hr e-mail: i-gimnazija@skole.gimnazija-treca-os.gimnazija-druga-os. strani jezik.skole. povijest. fizika. biologija POSEBNI UVJETI 4 Bod. strani jezik.htnet.

strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 168 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/212 890 http://www.hr e-mail: ss-osijek-522@skole.t-com. 31000 Osijek Tel: 031/215 120 http://www. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 44 38 . 31000 Osijek Tel: 031/212 670 http://www. matematika. strani jezik.Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Trg Vatroslava Lisinskog 1. prag 42 Bod. strani jezik.gaudeamus. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.ss-ekonomska-upravna-os. povijest.hr e-mail: tajnistvo@ikg. strani jezik. matematika. prag 48 Ekonomska i upravna škola Trg sv.htnet. Trojstva 4. zemljopis hrvatski jezik. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ekonomska-skola-osijek@os.skole. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest.ikg. prag 50 Privatna škola s pravom javnosti ‘Gaudeamus’ Školska 6.

prag 46 Bod.elpros. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. fizika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. fizika.htnet. matematika. prag 40 Elektroinstalater – JMO 3 7 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektromehaničar – JMO Vozač motornog vozila 3 3 7 28 Autoelektričar – JMO 3 14 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 39 . matematika. matematika. prag 42 Bod. fizika. matematika. prag 46 Bod.hr e-mail: elektroteh-prometna-skola@os.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Elektromonter Elektroničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/208 400 http://www. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. fizika. strani jezik. matematika.Elektrotehnička i prometna škola Istarska 3. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik.tel. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.

a sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. nakon uspješno položenog stručnog dijela klasifikacijskog postupka po određenim mjerilima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia). koja obuhvaća ispit sluha.031/211 064 E-mail: gs-franje-kuhaca@os. 40 .hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klavirist Glazbenik violinist Glazbenik violist Glazbenik violončelist Glazbenik kontrabasist Glazbenik gitarist Glazbenik oboist Glazbenik flautist Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik harfist Glazbenik fagotist Glazbenik pjevač Glazbenik . Glazbenik – pripremna naobrazba 2 20 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu. glazbenog pamćenja i ritma. Trojstva 1. te bodovanja odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda glazbene i općeobrazovne škole.t-com.Glazbena škola Franje Kuhača Trg sv. pripremni razred srednje glazbene škole. Uvjet je položena prijemna audicija. 31000 Osijek Tel.teoretski smjer Glazbenik tubist TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 28 instrument/ pjevanje.

kemija. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Geodetski tehničar Arhitektonski tehničar Građevinski tehničar Zidar – JMO Keramičar-oblagač Soboslikar-ličilac – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. fizika. prag 40 Bod. 31000 Osijek Tel: 031/540 200 http://ss-medicinska-os. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 4 28 4 28 41 .t-com. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.t-com. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. fizika. matematika. fizika. strani jezik. kemija.skole. matematika. fizika.hr e-mail: ss-osijek-506@skole. matematika. kemija. fizika. biologija hrvatski jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Tesar – JMO Monter suhe gradnje 3 3 12 12 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Medicinska škola Vukovarska 209. matematika.ss-graditeljsko-geodetska-os. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. fizika.skole. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Farmaceutski tehničar Zdravstveno-laboratorijski tehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. prag 40 Bod. matematika fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.Graditeljsko-geodetska škola Drinska 16a. strani jezik.hr e-mail: ggso@os. matematika. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/274 500 http://www. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.

tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. 31000 Osijek Tel: 031/275 960 http://www.htnet.htnet. biologija POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Autolakirer – JMO Frizer – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Stolar – JMO Pediker Fotograf – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 9 42 14 14 9 14 10 14 14 6 4 7 4 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-507@skole.skole. kemija. biologija hrvatski jezik.Obrtnička škola Trg bana Josipa Jelačića 24. strani jezik. kemija. kemija. kemija. prag 36 Bod. kemija. matematika. tehnička kultura. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Voćar-vinogradar-vinar Cvjećar Vrtlar TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole. kemija. biologija.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole. likovna kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 36 Bod. matematika. kemija. prag 40 42 .ss-poljoprivredna-veterinarska-os. matematika. biologija hrvatski jezik. kemija. matematika hrvatski jezik. biologija. biologija hrvatski jezik. biologija. kemija. kemija. fizika. likovna kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura. biologija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. kemija. matematika. biologija.htnet. biologija. matematika hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Poljoprivredna i veterinarska škola Jadrovska 20.

hr e-mail: strojarska-tehnicka-skola@os. povijest. fizika.ss-strojarska-tehnicka-os. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 31 poznavanje mađarskog jezika poznavanje mađarskog jezika Strojarska tehnička škola Istarska 3. zemljopis hrvatski jezik. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/207 277 http://www. 31000 Osijek Tel: 031/274 339 http://www. matematika. matematika. matematika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. strani jezik.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 41 poznavanje mađarskog jezika Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 14 3 28 3 10 Automehaničar – JMO 3 21 43 . strani jezik. prag 36 Bod. zemljopis hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. matematika.t-com. matematika. fizika. povijest. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Strojarski tehničar Tehničar za vozila i vozna sredstva Bravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Drinska 12a. matematika.magyar-kozpont. strani jezik. strani jezik. fizika. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik.hr e-mail: ss-osijek-523@skole.t-com. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 15 15 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.

31000 Osijek Tel: 031/273 126 http://www. likovna kultura. prag 46 Bod. fizika. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. kemija.hr e-mail: mail@ umjetnicka-skola-osijek. prag 36 Bod. biologija hrvatski jezik. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovna gimnazija Ekološki tehničar Prehrambeni tehničar Grafički tehničar pripreme TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-osijek-510@skole.Škola za osposobljavanje i obrazovanje ‘Vinko Bek’ Vinkovačka 3.skole. Škola za tekstil. dizajn i primijenjene umjetnosti Krbavska bb. kiparski i slikarski dizajn) TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 96 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. ispitivanje likovnih sposobnosti POSEBNI UVJETI Bod. likovna kultura. kemija.t-com. zemljopis. matematika. biologija. fizika. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada Kozmetičar 4 28 44 . prag 30 Predprovjera likovnih sposobnosti krajem lipnja 4 Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija ‘Ruđer Bošković’ Osijek Vukovarska 209. kemija. prag 36 Bod. matematika. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/501 933 http://ss-tehnicka-rboskovic-os. U okviru škole postoji i učenički dom.t-com. fizika. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Likovna umjetnost i dizajn (grafički. prag 36 Bod. 31000 Osijek Tel: 031/201 850 e-mail: ss-osijek-516@skole. biologija hrvatski jezik. likovna kultura. strani jezik hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Telefonist – TES Pomoćni kartonažer – TES TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Škola obrazuje slijepe i slabovidne učenike.umjetnicka-skola-osijek. biologija hrvatski jezik.

matematika. povijest. strani jezik.skole. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Konobar – JMO 3 56 Slastičar . matematika. povijest. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.skole.ss-ugostiteljsko-turisticka-os. strani jezik. biologija hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 44 Bod. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Turističko-hotelijerski komercijalist Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.htnet.Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Gundulićeva 38. biologija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. Gupca 61. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/211 095 http://www. matematika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/202 234 http://ss-trg-kom-dmilas-os. kemija. strani jezik. prag 40 Ugostiteljsko-turistička škola M. matematika. strani jezik. matematika.JMO 3 28 45 . strani jezik.hr e-mail: uts-osijek@os. biologija POSEBNI UVJETI Bod.

prag 40 Bod. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju Automehaničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. 31300 Beli Manastir Tel: 031/700 032 http://ss-prva-bm. prag 40 Bod. fizika. matematika.skole. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Bravar 3 8 Vodoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vozač motornog vozila 3 10 3 14 3 8 46 . prag 36 Bod.Prva srednja škola Beli Manastir Školska 3. fizika. fizika. strani jezik.hr e-mail: ss-beli-manastir-502@skole. matematika. strani jezik.hinet. fizika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.

povijest. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik.t-com. prag 42 47 .htnet. 31300 Beli Manastir Tel: 031/701 828 http://www. strani jezik. strani jezik.Druga srednja škola Beli Manastir Školska 3. matematika. povijest. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. povijest. zemljopis hrvatski jezik. prag 42 Bod. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist – nastava na srpskom jeziku Hotelijersko-turistički tehničar Upravni referent Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik.hr e-mail: ss-beli-manastir-503@skole. matematika. likovna kultura hrvatski jezik. kemija. biologija. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. prag 31 Bod. prag 35 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Frizer – JMO 3 14 Konobar – JMO 3 10 Gimnazija Beli Manastir Školska 3. biologija. strani jezik. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. 31300 Beli Manastir Tel: 031/703 306 http://www. matematika. matematika.skole. povijest.skole.ss-druga-bm. povijest. prag 35 Bod. matematika. prag 35 Bod.hr e-mail: ss-beli-manastir-501@skole.gimnazija-beli-manastir.

tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: srednja-skola-dalj@os.skole. fizika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Komercijalist Poljoprivredni tehničar opći Strojarski tehničar Prodavač Cvjećar Strojobravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 24 24 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika. biologija. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika. fizika. matematika. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. zemljopis hrvatski jezik. prag 46 Bod. kemija hrvatski jezik. 31540 Donji Miholjac Tel: 031/630 970 http://www. prag 36 Bod.ss-dalj. biologija. strani jezik. strani jezik.t-com. matematika.htnet. kemija hrvatski jezik. biologija. biologija. matematika. tehnička kultura. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. tehnička kultura. fizika. kemija hrvatski jezik. prag 31 Bod. povijest. tehnička kultura. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.Srednja škola Dalj Braće Radića 7. matematika.skole. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Tokar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije 3 8 3 8 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 48 . strani jezik. prag 31 Bod. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Ekonomist – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. kemija hrvatski jezik. prag 35 Srednja škola Donji Miholjac Vukovarska 84. 31226 Dalj Tel: 031/590 290 http://www. povijest. matematika.ss-donji-miholjac. zemljopis hrvatski jezik. fizika. matematika.hr e-mail: ss-donji-miholjac-501@skole. tehnička kultura hrvatski jezik.

prag 52 Srednja strukovna škola braće Radić Vijenac kardinala A. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 36 49 . strani jezik. Matoša Vijenac kardinala A. fizika. prag 52 Bod. zemljopis hrvatski jezik.ss-strukovna-braceradica-dj. strani jezik. fizika. povijest. zemljopis hrvatski jezik. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ss-djakovo-502@skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. 31400 Đakovo Tel: 031/811 345 http://www. Stepinca 11. prag 40 Bod. matematika. zemljopis hrvatski jezik. prag 52 Bod. povijest. matematika.htnet.hr e-mail: ss-djakovo-501@skole. Stepinca 11. matematika.Gimnazija A.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovna tajnica/tajnik Komercijalist Računalni tehničar za strojarstvo Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. povijest. G. strani jezik.skole. prag 40 Bod.htnet. povijest. matematika. matematika. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. 31400 Đakovo Tel: 031/814 060 http://www. strani jezik.gimnazija-djakovo. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. matematika.

matematika.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Tehničar za mehatroniku Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 28 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. biologija hrvatski jezik. strani jezik. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. Stepinca 11. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektroinstalater – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – JMO Automehaničar – JMO 3 12 3 8 3 20 Plinoinstalater – JMO 3 8 Strojobravar – JMO 3 8 Autolimar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Pekar – JMO 3 8 3 8 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 14 Stolar – JMO 3 10 Krojač – JMO 3 8 Kuhar – JMO 3 28 Frizer – JMO 3 20 50 . kemija. matematika. fizika. fizika. fizika. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura. matematika.skole. kemija hrvatski jezik. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.ss-obrtnicka-ahorvata-dj. kemija. fizika. biologija. biologija. matematika. tehnička kultura. 31400 Đakovo Tel: 031/814 361 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika.hr e-mail: ss-djakovo-503@skole. tehnička kultura hrvatski jezik.hinet. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. likovna kultura.Obrtnička škola Antuna Horvata Vijenac kardinala A. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. prag 36 Bod.

fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Šumarski tehničar Stolar – JMO TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.Srednja škola Josipa Kozarca Trg Nikole Šubića Zrinskog 4. fizika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO 3 8 Autolimar – JMO 3 8 51 . tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.skole. fizika. fizika. biologija hrvatski jezik. 31511 Đurđenovac Tel: 031/601 554 http://ss-jkozarca-djurdjenovac. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika.hr e-mail: ss-djurdjenovac-501@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija.htnet. matematika. fizika.

tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. biologija. matematika. povijest. matematika. biologija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ekonomist Tehničar za elektroniku Poljoprivredni tehničar opći Prodavač Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 56 28 28 20 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. prag 42 Bod.Srednja škola Isidora Kršnjavog Augusta Cesarca 20. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.htnet. povijest. matematika. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod. matematika.hr e-mail: ss-nasice-501@skole. matematika. biologija. fizika. fizika. prag 46 Bod. kemija. fizika. likovna kultura. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. matematika. prag 36 Konobar – JMO 3 20 Bravar – JMO 3 7 Automehaničar – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO 3 7 Frizer – JMO 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 10 Slastičar – JMO 3 8 Vodoinstalater – JMO 3 8 Pekar – JMO 3 10 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 52 . povijest. matematika. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. 34500 Našice Tel: 031/613 202 http://www. kemija hrvatski jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik.ssik. fizika. matematika. strani jezik. prag 46 Bod. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. fizika. strani jezik. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 46 Bod.

fizika. prag 50 Bod. F. fizika. prag 36 Stolar – JMO 3 12 Strojobravar – JMO 3 24 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Gimnazija Požega Dr. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Ekonomist Komercijalist Elektrotehničar Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Prodavač Tokar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 28 28 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. biologija. 34000 Požega Tel: 034/316 750 http://www. kemija hrvatski jezik. matematika. prag 42 Bod.t-com.gimpoz. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: tajnistvo@gimpoz. prag 40 Bod. zemljopis hrvatski jezik. prag 50 Bod.hr e-mail: ss-valpovo@os. biologija POSEBNI UVJETI Bod. fizika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. Tuđmana 2. zemljopis hrvatski jezik. prag 40 Bod. zemljopis hrvatski jezik.ss-valpovo. strani jezik. matematika. prag 46 Bod. povijest. 31550 Valpovo Tel: 031/651 577 http://www. matematika. prag 50 53 . povijest. povijest. matematika. matematika. matematika. povijest. tehnička kultura. Franje Tuđmana 4a. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. povijest. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika.Srednja škola Valpovo Dr. fizika. strani jezik.

prag 40 Bod. matematika. 34000 Požega Tel: 034/312 090 http://www. prag 40 54 . strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Hotelijersko-turistički tehničar Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik.hr e-mail: uprava@kkgpz. 34000 Požega Tel: 034/273 717 http://www. matematika. matematika. prag 50 Ekonomska škola Osječka 33. strani jezik.skole. povijest.htnet. 6. br. matematika. povijest. matematika. prag 44 Bod. strani jezik.Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti Pape Ivana Pavla II.hr e-mail: ekonomska_skola@skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.kkgpz. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.ss-ekonomska-pozega. povijest. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.

prag 38 Bod. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Agroturistički tehničar Veterinarski tehničar Poljoprivredni tehničar opći Prehrambeni tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Pekar – JMO Mesar – JMO Pomoćni cvjećar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. biologija. strani jezik hrvatski jezik. strani jezik.Tehnička škola Ratarnička 1.t-com. zemljopis. tehnička kultura hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/271 379 http://www. fizika. fizika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. kemija. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Prema dogovoru s Obrtničkom komorom. matematika. matematika. fizika. biologija. fizika. prag 46 Bod. fizika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. strani jezik.net e-mail: tehnicka-skola-pozega@po. strani jezik. matematika. fizika. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega. fizika hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-pozega-503@skole. kemija. matematika. matematika. kemija. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. Poljoprivredno-prehrambena škola Ratarnička 3. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju 55 . kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. Škola će provesti razredbeni postupak za upis u obrtnička zanimanja prije zaključivanja Ugovora o naukovanju. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za telekomunikacije Tehničar za računalstvo Tehničar za mehatroniku Tokar – JMO Strojobravar – JMO Autolimar – JMO Automehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Autoelektričar – JMO Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 12 16 9 10 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www. matematika.tehnickaskola. kemija. matematika. biologija. matematika. prag 36 Bod. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.t-com. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. prag 38 Bod. fizika. matematika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 38 Bod.

matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Arhitektonski tehničar Odjevni tehničar Stolar – JMO Tesar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Zidar – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Krojač – JMO Šivač odjeće Parketar TRAJANJE 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 14 6 10 12 28 28 14 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. matematika. i VIII.t-com. biologija hrvatski jezik. razredu POSEBNI UVJETI Bod. matematika. matematika. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. i VIII. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 56 . fizika. biologija hrvatski jezik. fizika.hr e-mail: ss-pozega-505@skole. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. fizika. likovna kultura. tehnička kultura opći uspjeh u VII. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija.Obrtnička škola Osječka 33. 34000 Požega Tel: 034/272 992 http://www. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.ss-obrtnicka-pozega. strani jezik. kemija. razredu opći uspjeh u VII.

strani jezik. biologija. matematika. biologija. likovna i tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. razred pripremne naobrazbe. fizika. fizika. Srednja škola Pakrac Bolnička 59. kemija. fizika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.teoretski smjer Glazbenik orguljaš Glazbenik tamburaš TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 2 24 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu.sspakrac.Glazbena škola Stjepana Radića 3. strani jezik hrvatski jezik. matematika. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.ss-glazbena-pozega. 34550 Pakrac Tel: 034/411 056 http://www. koja obuhvaća ispit sluha. matematika. 34000 Požega Tel.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 48 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 57 . kemija hrvatski jezik. a za struku glazbenog teoretskog smjera i ispit propisanog sviranja klavira. kemija.034/273 630 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik pjevač Glazbenik – teoretski smjer Glazbenik klavirist Glazbenik gitarist Glazbenik saksofonist Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik harmonikaš Glazbenik pjevač Glazbenik . solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. fizika.hr e-mail: ss-pakrac@po.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Građevinski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar Zidar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 5 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 24 56 28 7 7 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. položen stručni dio glazbenog ispita. glazbenog pamćenja i ritma. matematika. strani jezik hrvatski jezik. fizika. 4 22 instrument/ pjevanje. povijest. Uvjet je položena prijemna audicija. koji obuhvaća ispit iz temeljne struke (instrumenta) i solfeggia. prag 44 Bod.skole.hr E-mail: ured@ss-glazbena-pozega.

povijest. fizika. fizika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. prag 40 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 40 Bod. strani jezik.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. strani jezik. prag 40 Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Trg bana Josipa Šokčevića 1. povijest. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik.tsvk. strani jezik. prag 40 Bod.hr e-mail: skolarb@skole.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Građevinski tehničar Arhitektonski tehničar TRAJANJE 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. matematika. matematika. strani jezik.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Tehnička škola Ruđera Boškovića Stanka Vraza 15. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-502@skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 615 http://www. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 284 http://www. strani jezik. prag 40 Bod. matematika. matematika. matematika. matematika. fizika. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.t-com. prag 57 58 .gimnazija-mareljkovica-vk.skole. fizika. prag 57 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. prag 57 Bod.

strani jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. fizika.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. povijest. zemljopis hrvatski jezik. fizika. kemija. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 617 http://ss-drvodjelska-tehnicka-vk. kemija. matematika. strani jezik. prag 48 Bod. matematika. strani jezik hrvatski jezik.t-com. kemija. biologija.hr e-mail: ss-vinkovci-504@skole. zemljopis hrvatski jezik.ekonomska-vinkovci. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Drvodjelska tehnička škola Stanka Vraza 15. fizika.skole. prag 36 Bod. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 190 http://ss-dastampara-vk. povijest.hr e-mail: ss-vinkovci-506@skole. fizika. biologija. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada 4 28 59 . kemija. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Zdravstvena i veterinarska škola dr. fizika. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-508@skole. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Drvodjeljski tehničar restaurator Drvodjeljski tehničar dizajner Stolar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 8 20 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Veterinarski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar TRAJANJE 4 5 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 48 Bod. kemija. strani jezik. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovni tajnik Upravni referent Prodavač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. biologija. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 064 http://www. Andrije Štampara Genscherova 16a. zemljopis.skole.t-com. strani jezik hrvatski jezik.Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31. strani jezik.

tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Šumarski tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Cvjećar TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. prag 36 Bod.t-com. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 3 24 Pekar – JMO 3 12 Mesar – JMO Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES 3 3 3 12 10 10 60 .hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole. kemija. kemija. matematika. matematika. fizika hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk. biologija hrvatski jezik. kemija. biologija. biologija hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod.skole. kemija. kemija.Poljoprivredno šumarska škola Genscherova 16. biologija. fizika.

matematika. matematika.hr e-mail: ss-vinkovci-008@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Srednja glazbena škola Istarska 3. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik – program srednje škole Glazbenik – pripremna naobrazba TRAJANJE 4 2 BROJ UČENIKA (planirani) 26 15 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 61 . fizika. kemija. matematika. fizika.ogs-josip-runjanin.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole. likovna i tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www.t-com. matematika. kemija. matematika. kemija. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 354 http://www. strani jezik. matematika. matematika.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Odjevni tehničar Bravar – JMO Autoelektričar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Konobar – JMO Kuhar – JMO Slastičar – JMO Autolimar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Autolakirer – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Plinoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO Automehaničar – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 8 8 8 8 28 42 14 8 16 8 8 8 8 28 8 28 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod.t-com. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.Industrijsko-obrtnička škola Silvija Strahimira Kranjčevića Stanka Vraza 15. tehnička kultura hrvatski jezik.ss-sskranjcevica-vk. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. fizika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. matematika. matematika. kemija. fizika.

likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. matematika. matematika. biologija. zemljopis hrvatski jezik. kemija. prag 40 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (Drenovci) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Odjevni tehničar Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju Kuhar – JMO (Drenovci) 3 14 Konobar – JMO 3 14 Konobar – JMO (Drenovci) 3 14 Elektroinstalater – JMO 3 14 Elektromehaničar – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vodoinstalater – JMO 3 14 3 14 3 14 Tokar – JMO 3 14 Bravar – JMO 3 14 Automehaničar – JMO 3 28 Prodavač 3 28 Frizer – JMO Pomoćni cvjećar – TES 3 3 28 10 62 . matematika. biologija hrvatski jezik. kemija. prag 46 Bod. fizika. fizika. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik.Obrtničko-industrijska škola Veliki kraj 42. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. povijest. matematika. fizika. fizika. strani jezik. prag 46 Bod. strani jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik.

zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. povijest. prag 36 Ekonomska škola Vukovar Stjepana Filipovića 6.ss-ekonomska-vu.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) Komercijalist Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) Upravni referent Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. fizika. povijest. 32270 Županja Tel: 032/837 620 http://www. matematika. strani jezik. strani jezik. povijest. prag 40 Bod. strani jezik. kemija POSEBNI UVJETI Bod.t-com. strani jezik. fizika.skole. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. 837 025 http://ss-tehnicka-zupanja. povijest. matematika.hr e-mail: ss-vukovar-502@skole.skole.Gimnazija Županja Veliki kraj 42. matematika. strani jezik. prag 44 63 . prag 44 Bod. prag 46 Tehnička škola Veliki kraj 42. zemljopis hrvatski jezik. matematika.t-com. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.t-com. povijest. povijest. matematika. strani jezik. 32000 Vukovar Tel: 032/423 019 http://www. prag 40 Bod.skole. prag 36 Bod. zemljopis hrvatski jezik.gimnazija-zupanja. prag 46 Bod. prag 40 Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 40 Bod.hr e-mail: ss-zupanja-503@skole. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. 32270 Županja Tel: 032/837 620. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. matematika. kemija hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: ss-zupanja-502@skole.

prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. tehnička kultura hrvatski jezik.Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Blage Zadre 4. fizika. matematika. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Tehničar za vozila i vozna sredstva Tehničar za vozila i vozna sredstva (nastava na srpskom jeziku) Elektrotehničar Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) Tehničar za računalstvo Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) Ekološki tehničar Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) Automehaničar – JMO Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Plinoinstalater – JMO Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Vodoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Autoelektričar – JMO Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 24 24 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 38 Bod. zemljopis. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. 32000 Vukovar Tel: 032/423 025 http://ss-tehnicka-ntesla-vu. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 38 Bod. prag 38 Bod. fizika. matematika. fizika. prag 38 Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 64 . zemljopis. fizika. strani jezik.t-com. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. matematika. strani jezik. fizika. kemija. fizika. strani jezik.hr e-mail: ss-vukovar-503@skole. biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. fizika. prag 36 Bod. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika.

hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) Arhitektonski tehničar Arhitektonski tehničar (nastava na srpskom jeziku) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) Kozmetičar Kozmetičar (nastava na srpskom jeziku) Kuhar – JMO Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Konobar – JMO Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Pekar – JMO Pekar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Krojač – JMO Krojač – JMO (nastava na srpskom jeziku) Prodavač Prodavač (nastava na srpskom jeziku) Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 12 12 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. likovna kultura.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole. biologija hrvatski jezik.Strukovna škola Vukovar Domovinskog rata 58. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija. strani jezik. kemija. matematika.t-com. likovna kultura. strani jezik. kemija hrvatski jezik. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. strani jezik. povijest. strani jezik. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju 65 . matematika. strani jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. matematika. matematika. biologija. biologija hrvatski jezik. strani jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. kemija hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. biologija. matematika. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik.ss-treca-vu. prag 36 Bod. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www. zemljopis hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. kemija. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. biologija. strani jezik. fizika. biologija hrvatski jezik. strani jezik.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. prag 36 Bod. matematika. prag 32 Bod.

tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 50 Bod. fizika. povijest.gimnazija-vukovar.t-com. matematika. prag 32 Bod. zemljopis hrvatski jezik.t-com. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.hr e-mail: ss-vukovar-501@skole. matematika. strani jezik.hr e-mail: ss-ilok-501@skole. prag 48 Bod. kemija. matematika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. prag 50 Bod. 32236 Ilok Tel: 032/593 207 http://ss-ilok. kemija. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Prirodoslovno-matematička gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Jezična gimnazija Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika.Gimnazija Vukovar Šamac 2. zemljopis hrvatski jezik. prag 50 Bod. matematika. strani jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Voćar-vinogradar-vinar Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 12 12 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija.skole. povijest. prag 50 Bod. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. 32000 Vukovar Tel: 032/413 338 http://www. strani jezik. biologija. matematika. likovna kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 50 Srednja škola Ilok Matije Gupca 168. biologija hrvatski jezik.skole. zemljopis hrvatski jezik. biologija. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 66 . prag 50 Bod. povijest. fizika. povijest. matematika. matematika.

u tablici koja slijedi prikazan je samo nastavni plan za sve vrste gimnazija. četverogodišnji. Gimnazijski programi S obzirom da po završetku gimnazijskih programa učenici nisu osposobljeni ni za koje konkretno zanimanje. 67 .8. strukovni programi) i duljini trajanja obrazovanja (petogodišnji. Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije. umjetnički. u srednjim školama na području Brodsko-posavske. Opisi zanimanja navedeni su abecednim redom i to prema vrsti programa (gimnazijski. god. troipolgodišnji. Osječko-baranjske. 2010. trogodišnji programi itd. Opisi zanimanja i nastavni planovi U ovom poglavlju donosimo kratke opise zanimanja vezane uz određene programe obrazovanja uz pripadajuće nastavne planove koje su upisivali učenici u šk.)./2011.

Nastava fizike. kemije i biologije izvodi se s vježbama. odnosno informatike. Učenici prirodoslovne gimnazije umjesto zemljopisa u 4.OPĆA razred 1 A. ZAJEDNIČKI DIO Hrvatski jezik I. a u izbornoj nastavi slušaju predmet osnove ekologije. razredu mogu umjesto prirodne grupe predmeta (fizike. kemije ili biologije) birati pojačane programe stranih jezika. uče geologiju. 68 . IZBORNI DIO Izborni predmet Strani jezik Strani jezik ili Osnove ekologije Matematika ili informatika 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 JEZIČNA3 razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA4 razred 1 2 3 4 1 KLASIČNA razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNA5 razred 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 2 2 5 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2 - 2 2+1 2+1 2+1 2+1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 . i 4. strani jezik Latinski jezik Grčki jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Kemija s vježbama Etika / Vjeronauk Geologija B.r. Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije mogu umjesto stranog jezika II birati pojačani program matematike. strani jezik II.2+2 2+2 2+2 2+2 1 1 1 1 1 2 - 2 - 2 - 2 2 2 2 - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - UKUPNO 32 33 33 32 32 33 35 34 35 35 35 35 32 34 34 34 34 34 34 34 3 4 5 Učenici jezične gimnazije u 3. zastupljene s istim brojem sati.

no ako se ne dostigne bodovni prag (najmanje 35 bodova). Ako dva ili više učenika imaju isti ukupan broj bodova. Rezultati se utvrđuju u skladu s kriterijima koje ćemo ovdje navesti za svaku navedenu skupinu programa. Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom likovnih sposobnosti. i 8. učenici se usmjeravaju u posebna stručna područja za sljedeća zanimanja: 69 . upisuje se onaj učenik koji je ostvario veći broj bodova iz provjere likovnih sposobnosti. gvaš ili akvarel). kemije i likovne kulture u 7. općeg uspjeha i uspjeha iz tri navedena predmeta. a propisani su u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole. razredu osnovne škole ne ostvare najmanje 30 bodova. u pravilu se ne mogu upisati osim kada je riječ o iznimnoj darovitosti (provjeru sposobnosti provodi škola) i primjeni dopunskih mjerila.Umjetnički programi Umjetničke škole provode ispitivanje darovitosti učenika za programe likovne umjetnosti i dizajna. Od drugoga razreda. Na tim je provjerama moguće ostvariti najviše 60 bodova. svi učenici upisuju program likovne umjetnosti i dizajna. učenika se isključuje iz daljnjeg razredbenog postupka. programe glazbene umjetnosti i programe plesne umjetnosti. ovisno o sklonostima i željama. Programi likovne umjetnosti i dizajna Svi učenici prolaze provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i likovni senzibilitet što se provjerava zadaćama iz crtanja olovkom ili ugljenom i slikanja (tempera. Program je za sve učenike u prvoj godini isti tj. Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskoga jezika.

što podrazumijeva i bavljenje fotografijom. plakate. I. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. Za obavljanje poslova grafičkog dizajnera važna je preciznost u radu. sposobnost brzog uočavanja.r. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida. 3. 16. 20. Osim statičnih slika. 11. jumbo plakate. 3. logotipe tvrtki i druge vizualne informacije. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10.GRAFIČKI DIZAJNER Osmišljava izgled i likovno uređuje časopise. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Grafičke tehnike Grafički dizajn Grafička tehnologija Fotografika Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 2 4 4 1 2 19 35 2 4 8 4 2 2 2 24 35 2 4 8 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 70 . 8. 7. 2. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 5. 19. sposobnost likovnog izražavanja i komunikativnost.r. dobra koncentracija. 13. kalendare. odnosno sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički. 9.r. 6. 15. 12. 4. grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike. oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (Internet i televizija).r. 18. Može se reći da se grafički dizajneri bave ‘’vizualnom komunikacijom’’. neraspoznavanje boja i oštećenja koštano-mišićnog sustava. 17. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. broj 1. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

kiparsku tehnologiju. 14. 16. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. U radu se koristi i tehnikom obrade drva i kamena te modelira u glini. 18. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. plohe.r. volumen. 17. 3. problemi dišnog sustava te nemogućnost uporabe ruku i prstiju. Mora savladati stručna znanja iz crtanja i slikanja. 4. nemogućnost razlikovanja boja. 20. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 15. razvijena fina motorika. 6. slikanje i modeliranje. 8.KIPARSKI DIZAJNER Izrađuje dekorativne i uporabne umjetničke predmete suvremenog dizajna u reljefu i punoj plastici. tehnike umnožavanja (lijevanje. 12. 19. 2. sposobnost prostornog predočavanja. 11. 5. sklonost kožnim alergijama.r. prostor i kompozicija). Zapreke za rad su teškoće vida. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 9. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Kiparska tehnologija Likovna obrada kamena Likovno oblikovanje materijala Obrada sadre Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 4 2 1 2 2 17 33 2 4 4 2 4 4 2 2 24 35 2 4 4 4 4 2 2 22 33 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 71 . 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. Za obavljanje navedenih poslova važan je talent za crtanje.r. plastičnog oblikovanja pomoću elemenata forme (obrisne linije. likovnu obradu metala. broj 1. 7. I. industrijski dizajn.r. preciznost i strpljivost. 13. teksture. retuširanje. 3. kreativnost. patiniranje. oblikovanje).

stvara umjetnička djela bilo za sebe ili po zahtjevima naručitelja. 2.SLIKARSKI DIZAJNER Osmišljava ideje.r. 13. 19. 15. 9. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. Također je važna spretnost ruku i prstiju. prostorno predočavanje. 22.r. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. 11.konzervatorske zahvate. 17. 21. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 3. 5. dobar vid te sposobnost razlikovanja boja I. sklad boja i perspektivu. uređuje i uljepšava čovjekovu okolinu. U svom poslu uvijek mora pratiti sve domaće i svjetske trendove u umjetnosti te biti upoznat s potrebama tržišta te s promjenama u proizvodnji pojedinih proizvoda. 12. 3. 8. razvijen smisao za estetiku. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Slikarske tehnike i materijali Crtanje Slikanje Slikarska tehnologija Primijenjeno slikarstvo Restauriranje Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 2 4 4 1 4 2 19 35 2 4 4 4 2 4 2 2 24 35 2 4 4 4 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 72 . 14. Za obavljanje ovih poslova važno je imati umjetnički senzibilitet. Samostalno radi restauratorsko . STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. 20. dizajnerska rješenja i ilustracije te izvodi murale u različitim slikarskim tehnikama radi likovnog oblikovanja eksterijera i interijera.r. 4. 16. 7. broj 1.r. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 18. preciznost.

Za sve ostale obrazovne programe. trubač.Programi glazbene umjetnosti Učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili 2. klarinetist. Učenici koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamne audicije s ispitom sluha. Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu osnovnu školu. Upis u prvi pripremni razred moguć je u obrazovnim programima za zanimanja: oboist. saksofonist. uz solfeggio je potrebno i odgovarajuće znanje sviranja glasovira. fagotist. kontrabasist. za koje je u potrebno osnovno glazbeno obrazovanje. na posebnoj provjeri će se utvrditi postojanje iznimnoga glazbenog talenta te će se i takvim kandidatima omogućiti upis u 1. Popis nastavnih predmeta iz glazbene škole koji se vrednuju objavljuje se u sklopu natječaja za upis. udaraljkaš.teoretski smjer. kornist. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenoga stručnog dijela razredbenog ispita na kojem se provjerava znanje temeljnog predmeta (instrumenta) i solfeggia te vrednovanja ocjena iz prijašnjih razreda glazbene škole. Za upis glazbeno-teoretskog programa. 73 . trombonist. glazbenog pamćenja i ritma. glazbenik – pjevač i glazbenik . pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u 1. tubist. pripremni razred programa srednje glazbene škole.

ali i slušajući snimke drugih glazbenika. 15.r. 3..r. 7. Hrvatski jezik I. 11.GLAZBENIK Bavljenje glazbom podrazumijeva sviranje nekog instrumenta (glazbenik instrumentalist).r. pokušavajući oponašati njihov zvuk i način izvedbe. 2. 18. 6. 10. 9. gudačkih i drugih instrumenata. Glazbenik pjevač u svom glazbenom izrazu primjenjuje znanja o stvaranju glasa. 4. 5. strani jezik II. vikendima i praznicima te često putuje. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 3. skladanje (skladatelj) ili dirigiranje (dirigent). 17. broj 1. Za bavljenje glazbom potreban je talent i smisao za glazbu. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 2. I. ali izvodi i razne skladbe na svoj osebujan način. 13. 12. Svi glazbenici provode velik dio vremena vježbajući. izravno pred publikom ili u studijima za potrebe snimanja. 19. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Glazbenik često nastupa u noćnim satima. melodije i harmonije.r. Hrvatski jezik Matematika Biologija Kemija Fizika Sociologija 1 2 2 2 - 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - 74 . 8.strani jezik Latinski jezik Likovna umjetnost Psihologija Filozofija Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Matematika Informatička pismenost Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. kao na primjer u operama i operetama. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 4. pjevanje (glazbenik pjevač). Glazbenik može nastupati samostalno ili kao dio grupe. trzalačkih. Glazbenik instrumentalist razvija svoja znanja i vještine sviranja na nekom od puhačkih. 16. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 UKUPNO IZBORNA NASTAVA (općeobrazovni dio) 14. Pjevač često pjeva već unaprijed određene pjevačke uloge.

21. 15. 22. 16. puhači. 17. 24. 18. 17. razredu srednje škole 75 . 21. 6 Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Glazbeni oblici Glasovir (obvezno glazbalo) Izborno glazbalo Čitanje i sviranje partitura Dirigiranje Zbor ili orkestar 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 4 6 učenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV. 19. 23. 16. 18. tamburaši. 23. Glazbalo (temeljni predmet struke) Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Zbor ili orkestar Glazbeni oblici Poznavanje glazbala Glasovir (obvezno glazbalo) Komorna glazba Glasovir fakultativno Predmet po izboru za glasovirače (drugo glazbalo ili komorna glazba) Korepeticija (gudači. 20. 15. POSEBNI DIO – GLAZBENIK INSTRUMENTALIST 14. 20. 19. 22.II. POSEBNI DIO – TEORIJSKI SMJER 14. 25. 26. udaraljkaši) 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 1 2 2 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 4 1 1 16 2 1 1 II.

r. 20. ovčarstvo. konjogojstvo. 3.r. I. 7. 19. POSEBNI STRUČNI DIO 13. broj 1. 1+17 1+17 1+17 1+17 22. 16.r. Praktična nastava iz ugostiteljske struke 76 . uzgoj južnih kultura. prerada mlijeka. 12. 18. knjigovodstvo. kunićarstvo. Poželjne osobine za obavljanje ovog posla su opća snalažljivost. 2.Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja AGROTURISTIČKI TEHNIČAR Brine o ekološkom uzgoju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te o ponudi hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva na način da organizira. opća tjelesna spretnost i pokretljivost. Zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u svom djelokrugu imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo. planira i reklamira ugostiteljske i druge turističke usluge. ratarstvo. 11. 5. prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda. lovstvo. organizacijske sposobnosti. 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2. 9. 8. tržište. ljekovito bilje. izrada autohtonih suvenira… Praktična nastava 1+17 1+17 - 1+17 1+17 1 - 1+17 2+17 1+17 1+17 - 1+27 1+17 1+17 1+17 21. pčelarstvo.OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17. kozarstvo. 3. 10. 4+3 13 33 105 4+3 14 32 105 4+4 19 31 105 3+4 18 30 96 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 7 broj sati vježbi koje se izvode u grupama od 10-15 učenika Praktična nastava: ukupan broj sati dijeli se na dva područja: Praktična nastava iz poljoprivredne struke. 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Turistička geografija Hrvatske Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Čovjek.r. etnologija. vinarstvo. 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. zdravlje i ekologija Računalstvo 1. 14. 15. Prehrana i poznavanje robe Kuharstvo Ugostiteljsko posluživanje Turizam i marketing Bilinogojstvo Stočarstvo Ekološka poljoprivreda Hortikulturno uređenje gospodarstva Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo. gljivarstvo. ažurnost i samostalnost u radu. 4. 6. komunikativnost.

14. u zavodima za zaštitu spomenika.ARHITEKTONSKI TEHNIČAR Radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta. mogućnost dobre koncentracije. Zapošljava se u tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije. 13. 2. 3 2 1 1 2 4 1 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r. arhitektonskog projektiranja. 19. 16. 12. 9. 3 2 2 1 2 2 4 2 2 20 Tjedni broj sati 2. na otvorenim i zatvorenim gradilištima zgrada. konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 1.r. 15.r. konzervatorskim zavodima. 3 2 2 1 1 2 4 2 17 3 2 1 2 4 1 13 4. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su dobro razvijene grafomotoričke sposobnosti.r. 8. POSEBNI STRUČNI DIO 11. uredima za izdavanje dozvola. 3. broj 1. 4. 5. 7. 18. dobar vid. 10. revitalizacije. I. rekonstrukcije. sanacije. 6. 3. razvijena koordinacija ruku. 17. 20. Tehničko crtanje Računalstvo Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Povijest arhitekture i umjetnosti Praktikum Crtanje Izborni predmet 2 2 4 2 2 12 32 2 2 4 2 2 1 2 15 32 80 2 2 3 2 2 2 1 2 3 19 32 80 1 3 3 4 2 1 4 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 77 . prostorne percepcije i orijentacije. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

radionicama ili u obilasku prostora koji će uređivati. 14. 11. 5.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. psihoza.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – DIZAJNER Izrađuje crteže namještaja i interijera. 22. teži oblici epilepsije. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Crtanje Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Likovna umjetnost 1. 8. Povijest umjetnosti Materijali Tehnologija proizvodnje Konstrukcije Računalstvo Osnove CNC obrade drva Kultura stanovanja Perspektiva Ekonomika i marketing Oblikovanje Organizacija i priprema proizvodnje Povijest namještaja Izborni dio Praktične vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 78 1 2 2 4 9 34 80 2 2 2 3 2 4 15 34 80 2 2 4 2 3 2 1 4 21 34 80 1 2 4 2 4 2 2 1 4 23 34 40 . Radi u projektnim uredima. I. 20. nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima. 19. oštećenja vida. 28. 26. 2. 25. 24. 9. 3. 17. 10. tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 21. a dio radnog vremena provodi u pogonima. 4. 27. kronične bolesti kože. 3. slaba pokretljivost ruku i prstiju. 6. 16. 13. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže anomalije i bolesti oka.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. 18. 7.r 3 2 2 1 1 2 3 3 2 19 3 2 1 2 2 3 13 4. U radu koristi računalne programe kako na poslovima upravljanja tako i na primjeni u projektiranju i dizajniranju proizvoda. 23. 12. POSEBNI STRUČNI DIO 15. oštećenja sluha.r. broj 1.

ali i sa stručnjacima u drugim područjima djelatnosti (povijest umjetnosti. 22. 23. oštećenja materijala. 8. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. 17. nedovoljna spretnost ruku. 18. 15. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobro razvijena sposobnost prostorne predodžbe. I. 10. 4. 5. 9. alergijske bolesti dišnog sustava i kože. 7. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 19. 14. 20. pojedinim granama drvne i kemijske industrije.). U svom poslu surađuje sa svim stručnjacima educiranim u području konzervatorsko-restauratorskih radova. konstrukcija iz područja restauriranja predmeta od drva te sudjeluje u osiguravanju izvođenja tehnološkog procesa. Zapreke za obavljanje poslova su teža oštećenja vida. broj 1. razvijene komunikacijske vještine. 24. raspoznavanje boja) i opip (prepoznavanje oblika i osobitosti dodirnih površina). 21. arhitektura. građevinarstvo i sl. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Politika i gospodarstvo Kemija Biologija 1.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 3.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. analitički pristup i razvijena sposobnost tehničkog mišljenja.r 3 2 2 1 1 2 3 2 16 3 3 1 2 3 2 14 4. dobar vid (oštrina na blizinu i osobitosti dodirnih površina. 11. Povijest umjetnosti Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Materijali Praktikum tehnologije i sastavljanja Zaštita drva Konstrukcije Oblikovanje Računalstvo Postupci obrade Fotodokumentacija Restauracija namještaja Izborna nastava Stručna praksa UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 2 2 2 1 4 13 34 2 2 2 1 2 2 2 1 5 19 34 2 3 3 3 3 1 4 19 33 3 2 3 3 2 3 3 4 23 34 79 .DRVODJELJSKI TEHNIČAR – RESTAURATOR Bavi se restauriranjem različitih predmeta od drva (npr. 16.r. antiknog namještaja). Organizira i izvodi procjene stanja mehaničkih oštećenja drva. 13.

9. 3.r. 12. 15. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 19 3 2 1 2 3 2 13 4. 22. Za obavljanje poslova ekološkog tehničara potrebno je biti dobrog općeg zdravstvenog stanja. 5. 24. sudjeluje u postupcima zaštite prirode.EKOLOŠKI TEHNIČAR Usklađuje kvalitetu tehnoloških procesa u industriji sa zahtjevima i propisanim standardima zaštite okoliša. 3. 20. 16. 18.r. 21. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. broj 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. dobro razlikovanje boja i nijansi. Biologija Opća i anorganska kemija s vježbama Organska kemija s vježbama Biokemija s vježbama Fizikalna kemija Instrumentalne metode analize Osnove ekologije Geologija Tehnološke operacije Svojstva staništa Kontrola i zbrinjavanje otpada Zaštita prirode i okoliša RH Fiziologija čovjeka i ekotoksikologija Latinski jezik Računalne metode u zaštiti okoliša Fizikalna mjerenja u okolišu UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 2 2+4 2 2 10 31 - 2 3+0 2+0 2 0+4 2 15 34 80 2 2+3 2 1+1 2 0+6 2 2 23 36 90 2+2 0+2 0+6 2 2 2 2 20 33 40 80 . a to uključuje dobar vid. 7. očuvanja okoliša i biosfere. 17. pouzdanost i odgovornost te preciznost u radu. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika /Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Računalstvo 1. 14. 13. dobro razvijeno osjetilo njuha. 23. Surađuje sa stručnjacima iz svakog područja koje može prouzročiti opasnost za okoliš.r. smisao za rješavanje tehničkih problema.r. 8. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 4 2 2 1 2 2 4 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 4. 26. 19. 25. 2. 10.

posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade.r. trgovinama.r. 3 3 2 1 2 2 3 2 2 20 TJEDNI BROJ SATI 2. Od ekonomista se očekuje preciznost.r. 13. 12. I. broj 1. 6. 10. 17. a posao se pretežno obavlja u sjedećem položaju. Radni su uvjeti povoljni. 3.r. a može se baviti i privatnim poduzetništvom. 8. Može raditi u bankama. 4. 14. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik s dopisivanjem Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija Biologija Energetika 1. osiguranju. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu. 20. 7. turizmu. 9. 19. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. 2. Tehnologija s ekologijom Gospodarstvo Poduzetništvo Knjigovodstvo s bilanciranjem Poslovne komunikacije Dioničarsko gospodarstvo Marketing Novčarstvo Informatika Statistika Gospodarsko pravo Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 3 2 2 2 11 31 2 2 4 2 2 2 14 31 2 2 2 4 3 2 2 17 31 2 2 4 2 2 3 2 17 31 81 . računovodstveno-financijskim poslovima i sl. 16. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 3 2 1 2 2 3 1 17 3 3 1 2 2 3 14 4. 18. 21.EKONOMIST Radi na poslovima knjigovodstva. ekonomske propagande. ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. sistematičnost. 22. 5. u različitim državnim institucijama. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 3. 15. 3 3 1 2 2 3 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Zbog čestog rada u timu ekonomist mora biti sklon radu s ljudima.

23. preciznost. proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora. 24. 8. 21. 11. energetskih transformatora i agregata.r 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 4. kao i razvijena motorika ruku i prstiju. sistematičnost. 15. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika8 Kemija Biologija Računalstvo8 1. planiranju. 2. Tehničko crtanje i dokumentiranje8 Osnove elektrotehnike8 Mjerenja u elektrotehnici8 Elektrotehn. 10. nemogućnost raspoznavanja boja. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida i sluha. U radu je važna sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja tehničkih problema. 7. broj 1. 3. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 2 24 Tjedni broj sati 2. I. Autom. konstruiranju. vođenje procesa8 Radioničke vježbe Izborni program 2 20 15 17 2 4 3 3 2 2 4 12 32 80 17 17 32 80 13 15 32 40 2 8 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) IZBORNI BLOK A .r. Elektronički sklopovi8 Digitalna elektronika Finomehanička tehnika Električni strojevi i uređaji8 Informacije i komunikacije8 4 2 2 2 2 82 . Elektrotehničari mogu raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima. Poslovi elektrotehničara također uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata. Također. elektroindustriji i elektroprivredi. 16. 17.SLABA STRUJA 20. 18.ELEKTROTEHNIČAR Obavlja poslove tehničkog projektiranja. uređaja i opreme. spretnost. 5. 14. 6. 9. i kom. 19. 4. 3. 22. znojenje ruku. epilepsija. mat. mogu raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva. POSEBNI STRUČNI DIO 13.r 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.

odnosno laboratorijskim vježbama Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom. 28. procesna mjerenja. modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom. 3.r 4. električne mreže. elektroenergetike. arhitektura mikroprocesora. 26.Red. 31. NASTAVNI PREDMET Elektronička instrumentacija8 Mikroračunala8 VF sklopovi i sustavi8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Arhitektura procesora Modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom VF sklopovi i uređaji 1. tehnološke operacije i sustavi. 31. broj 25. 27. 22. 29. 30. elektrane. elektronički sklopovi. elektromotorni pogoni. elektroenergetske postrojenja u industriji 83 . odašiljači i veze. 30. 21. 24. Elektronički sklopovi8 Strojarstvo Električni strojevi8 Sklopni aparati Električne instalacije Elektroenergetika Energetska elektronika8 Elektromotorni pogoni8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Električne instalacije Mjerenje i zaštita u elektroenergetskim pogonima Elektromotorni pogoni 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1 8 9 Predmeti s obveznim praktičnim.r.r Tjedni broj sati 2. 23. 28. 29. računala u tehničkim sustavima. električni strojevi i uređaji. digitalna elektronika. 26. 25.r 2 2 2 4 4 1 2 1 IZBORNI BLOK B . regulacija u elektroenergetskim postrojenjima. računalstvo. televizija. energetske elektronika. Predmeti izbornih sadržaja: radioničke vježbe. rasklopna postrojenja. VF sklopovi i sustavi. radioprijemnici. analogni i digitalni sklopovi. 27.JAKA STRUJA 20.

11. Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebna je točnost i preciznost u radu. 18. dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). 7. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. 4. U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija. 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 27 TJEDNI BROJ SATI 2. 17. 15. spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobra oštrina vida. 19. prema standardnim receptima. Anatomija i fiziologija Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Analitička kemija Biokemija Farmaceutska kemija s farmakologijom Medicinska mikrobiologija Botanika s farmakognozijom Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Kemija prehrane Industrijska proizvodnja lijekova Prirodna ljekovita sredstva UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 1 2 2 5 32 - 2 4 2 8 32 - 2 4 3 8 1 18 32 168 4 3 7 2 4 20 32 21 84 .r. 20. čajeva. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina.r. 21.r. masti i dr. POSEBNI STRUČNI DIO 14. moraju nositi zaštitnu opremu (rukavice. 5. 9. 4 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 24 4 2 1 1 2 2 2 14 4. 12. masku za lice). I. otopina. 16. 13. 2. 3. sirupa. granula i dr. Ukoliko su u radu izloženi potencijalno opasnim supstancijama. tableta. broj 1. 25.FARMACEUTSKI TEHNIČAR Radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova. 22. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 6. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka. 3. 8. krema. masti.r.). 23. 24. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

). 6. 25.r. 26. 18. provodi i usavršava terapijski program. itd. podizanje i upravljanje različitim pomagalima te davanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja. 7. vođenja i poticanja. NASTAVNI PREDMET broj 1. 2. Elektronika Anatomija i fiziologija Uvod u rehabilitaciju Osnove zdravstvene njege Osnove kineziologije Masaža Kineziterapija Fizikalna terapija Zdravstvena psihologija Socijalna medicina Patofiziologija Klinička medicina Dermatologija Prva pomoć 2 3 1 6 31 - UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 2 3 3 2 10 32 84 2 3 3 4 3 2 1 2 2 22 32 126 4 6 5 1 3 2 1 22 32 28 85 . 12. psihičkim i drugim poremećajima. 23. saginjanje. te ublažavanju boli i nadomještanju funkcija u slučajevima kada postoje problemi izazvani tjelesnim. Posao fizioterapeuta zahtijeva dobro zdravlje i kondiciju. 9. mora imati normalno razvijen osjet opipa. razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije (značenje dodira. 5. 17. 3. glasa. izraza lica. empatičnost. 15. 4. 16. klečanje. 24. realnost i profesionalnost pri pružanju poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. 21. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. r. 20.r. 10. fizioterapeut planira. 3. čučanje. I. kretanju i uporabi pomagala. te vještine podučavanja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 4 2 1 1 2 10 4. spretan. 4 2 1 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO 14. od velike važnosti su dobre komunikacijske vještine. mirnih i preciznih pokreta. ustajanju. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. 27. fizioterapeut treba biti fizički izdržljiv. 19.FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR Pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unapređenju zdravlja. 11. a u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima.r. jer obuhvaća stajanje. Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka). Također. pokreta tijela. 22. Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji. dobrav vid i sluh. 13.

r. 15. a radi i na poslovima agrarnih operacija. 9. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 20. izrađuje planove snimljenog terena. iskolčava i prati izvedbu objekta. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-Ekologija 2 4 2 2 20 17 14 13 2 4 2 2 4 2 NASTAVNI PREDMET 1. 13. 2. sklonost alergijama te teža oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. 5. 10. 3. Zapošljava se u katastarskim uredima.r. 17. 12.GEODETSKI TEHNIČAR Obavlja geodetsku izmjeru terena. respiratorne smetnje (bronhitis. 4. 19. broj 1. a može osnovati i vlastito poduzeće. 8. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. 21. neraspoznavanje boja. Za obavljanje ovog posla potreban je dobar vid. I. 3 2 1 1 2 4 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 16. 22. 7. projektnim i graditeljskim poduzećima. sudjeluje u montaži složenih montažnih objekata. 18. kralježnice). 23. 3. Zapreke za rad su smetnje vida i sluha. održava katastar.r. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. nogu. kao i dobra fizička kondicija. rinitis).r. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Računalstvo u geodeziji Nacrtna geometrija Geodetsko pisanje sa crtanjem Geodetsko crtanje Geodezija Izrada planova Geodetsko računanje Primijenjena geodezija Fotogrametrija Katastar i agrarne operacije Zemljišni informativni sustav Trasiranje Geodetske vježbe 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 32 3 15 32 3 18 32 182 2 19 32 35 2 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 86 . 14.

3. dok građevinski tehničar za niskogradnju sudjeluje u procesima planiranja. 2. 3 2 1 1 2 4 1 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 14. pruga. pripreme. krvožilnog i dišnog sustava. 9. 16. projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena te organizira i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. različite kronične bolesti unutarnjih organa. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 2 4 2 2 20 17 13 14 2 4 2 2 4 1 NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. pripremi. 4. 8. Tehničko crtanje Računalstvo u graditeljstvu Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Prometnice Vodogradnje Praktikum 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 12 32 1 15 32 80 1 19 32 80 2 3 4 4 4 1 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 87 . 15. 3. projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata. te strah od visine. 5. 18. mostova i sl. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su oštećenja koštano-mišićnog. pripremi.r. Građevinski tehničar za visokogradnju sudjeluje u planiranju. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. 10. 17. sluha i motorike. Građevinski tehničar u poslu mora biti snalažljiv i imati razvijene komunikacijske vještine.GRAĐEVINSKI TEHNIČAR Sudjeluje u planiranju. r. 19. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. projektiranja i izgradnje cesta. sklonost vrtoglavicama i nesvjesticama. 12. I. 7. 13. broj 1. veća oštećenja vida.r.r. POSEBNI STRUČNI DIO 11. zračnih luka.

U radu je često izložen papirnoj prašini. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su poznavanje računalne tehnologije te smisao za estetiku.GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME Priprema autorov rukopis u obliku sloga ili filma te izrađuje tiskovnu formu nekog materijala. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Organizira pojedine faze tehnološkog procesa u grafičkoj pripremi. 3. 11. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Posao uglavnom obavlja uz pomoć računala i računalne tehnologije. I. 5. raznim kemikalijama i bojama i sl. 15.r. 8. Radi na poslovima pripreme različitih materijala (teksta. 9. 10. 4. tiskarskim pločama. U radu se služi i drugim uređajima i sredstvima: fotografskim aparatom. 2.r. Strojarstvo Elektrotehnika s automatikom Grafički dizajn Grafička tehnologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 6 8 32 3 2 6 13 32 2 2 3 2 12 19 32 2 3 2 12 19 32 88 . 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2.) za tisak.r. 7. fotografija i sl. 3. 6.r. broj 1. 17. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika 1. aparatom za umnožavanje. filmovima. 14. 12. Najčešće radi u zatvorenim prostorijama. mirisu boja i ljepila.. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 21 3 2 1 2 3 11 4. 16. POSEBNI STRUČNI DIO 13.

8. te emocionalno stabilni. 19. 9. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 14.r 4 4 3 2 2 4 2 1 22 Tjedni broj sati 2. organizira putovanja i izlete te obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju. sposobnost računanja. I. dobru koncentraciju te razvijene komunikacijske vještine.r 4 3 4 2 3 2 1 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. S obzirom na najčešće sezonski karakter naše turističke ponude. biti uslužni i strpljivi u radu s ljudima. 15. Hrvatski jezik Strani jezik I. Politika i gospodarstvo Povijest Matematika Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. 21. Strani jezik II. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju. 24. Za obavljanje navedenih poslova poželjno je aktivno poznavati nekoliko svjetskih jezika. 3. Radi u turističkim agencijama i uredima. 16. 5. Hotelijersko-turistički tehničar najčešće radi u zatvorenom prostoru u povoljnim mikroklimatskim uvjetima. 4. jer su za uspješan rad u tom zanimanju zapreke oštećenja koštano-mišićnog sustava (kralježnice. NASTAVNI PREDMET broj 1.r 4 4 3 2 2 4 2 2 1 24 4 3 4 2 2 2 3 2 2 1 25 4. te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude. Rad se obavlja u smjenama. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 23. 13. 22. dok tijekom zime nastupa stanka. 18. zatim vikendima i blagdanima. osim ako obavlja poslove turističkog vodiča kada radi na otvorenom i na nogama. 20. Zato je potrebna dobra psihofizička kondicija.r. često se tijekom sezone radi duže. Strani jezik III. ruku i nogu) i teškoće u komunikaciji (govorne teškoće i oštećenje sluha). imati dobre verbalne sposobnosti. kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. bez definiranog radnog vremena. 17. često u noćnoj smjeni. na recepcijama hotela. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština Geografija Poslovna psihologija s komunikacijom Statistika Knjigovodstvo s bilanciranjem Ugostiteljsko posluživanje Organizacija poslovanja poduzeća Turizam i marketing Biologija i ekologija sa sanitacijom Gospodarsko pravo Prehrana i poznavanje robe Daktilografija s poslovnim dopisivanjem Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 2 2 2 11 33 182 2 2 3 2 9 33 182 2 1 1 2 2 8 33 182 2 2 2 3 2 2 2 15 34 - 89 .HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR Informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi. 10. 3. 6. 7.

r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 14. Zapreke za obavljanje poslova komercijaliste su veće teškoće vida. 16. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 12. raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda te dogovara sve detalje eventualne kupnje. 7. 4. uvjerljivost. 15. stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije. 17. prezentacijske i komunikacijske vještine. predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa. 13. fleksibilnost. I. 6.KOMERCIJALIST Obavlja poslove nabave. strpljivost. 19. samostalnost i sklonost timskom radu. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Informatika 1. 9. 8. prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. 20. 5. broj 1. 2. 3.r 3 3 2 1 2 2 2 2 17 Tjedni broj sati 2. Posao komercijalista mogu obavljati osobe koje imaju dobre organizacijske.r. sluha i glasovno-govorne komunikacije. 3. Komercijalist obavlja posao u uredu. 18. ali i izvan njega kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima. špedicija i osiguranje Tehnika vanjsko-trgovinskog poslovanja Poduzetništvo Promidžbene aktivnosti Osnove trgovačkog prava Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 3 2 2 10 27 245 3 3 2 8 26 245 3 4 2 2 11 27 245 3 3 3 2 2 2 15 27 210 90 . U poslu komercijalista vrlo je važna usmjerenost na ciljeve. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Prijevoz. snalažljivost.r 3 3 2 1 2 2 3 2 18 3 3 1 2 2 3 2 16 4.

depilaciji).r 3 2 1 2 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 3 2 2 2 1 2 2 14 3 2 2 1 1 2 2 11 4. 21. sposobnost razlikovanja dodirom. 23. 2. 10. 3. 15. 8.r. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. 17. 4. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. Također. 12. 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 19. 18. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. aromaterapije i dr. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Računalstvo Psihologija 1. 6. 5.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2. kozmetičar mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. 9. I. Primijenjena kemija Primijenjena kozmetika Kozmetologija Njega tijela Dermatologija Ljekovito bilje s botanikom Anatomija s fiziologijom Medicinska mikrobiologija Dijetetika Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 7 12 32 182 3 3 2 2 7 17 31 182 6 3 2 2 7 20 31 182 3 3 2 14 22 32 42 91 . 13. broj 1. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. 11. 16. odnosno smanjivanju bora. POSEBNI STRUČNI DIO 14. spretnost i preciznost. njege i pilinga kože. Osim čišćenja kože lica i tijela kozmetičar radi i na uklanjanju. 3. 20. 22.

razred 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 31 II. vođenje dokumentacije i slično. 2. 9. interes za rad s ljudima. 26. 17. Poslovi i zadaće ovise o radnom mjestu (glavna. psihijatrija itd. pedijatrija. 25. razred 2 IV. 27. I. 22. empatija i razvijene komunikacijske vještine. 5. razred 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO: II. 18. 11. 13. 12. 6. medicinska sestra u ambulanti i sl. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Osnovni poslovi medicinskog tehničara uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima. 16. 20. broj 14. odnosno vrsti odjela na kojem radi (interna medicina. Za obavljanje navedenih poslova bitan je human odnos prema bolesnicima. razred 2 2 4 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 3 92 . 15. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI Sociologija Psihologija Načela administracije u zdravstvu Načela poučavanja Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti Anatomija i fiziologija Patologija Mikrobiologija s parazitologijom i virologijom Biofizika i Biokemija Radiologija Dijetetika Higijena – preventivna medicina i zdravstveni odgoj Farmakologija Etika sestrinstva Opća načela zdravlja i njege III. 8. njegu pacijenata i štićenika. broj 1. 10.) i području. kirurgija. razred 1 1 V.). Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Matematika Kemija Biologija Fizika Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Informatika Vjeronauk / Etika Izborni predmet Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI I. 19. 7. POSEBNI STUČNI DIO Red. odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici. 28. 23.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE Pomaže pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba te radi na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprječavanju bolesti. 21. provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. 24. 4.

31.Red.zdravlja i psihijatrijskih bolesnika Zdravstvena njega starijih osoba Zdravstvena njega u kući III. broj 29. razred 6 6 2 8 5 4 4 4 5 4 2 Izborni predmet Hitni medicinski postupci Osnove fizikalne i radne terapije Zdravstvena njega bolesnika u operacijskom bloku Intenzivna zdravstvena njega 3 3 3 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO: Zdravstvene vježbe (sati godišnje) 38 120 38 120 39 240 93 . razred V. 30. 32. NASTAVNI PREDMETI Zdravstvena njega – opća i specijalna Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća i specijalna Zdravstvena njega majke i djeteta Zdravstvena njega – zaštita ment. 34. razred 8 Tjedni broj sati IV. 33.

5. 4. 10. 13. 3.r. Računalstvo Tehničko crtanje i elementi strojeva Automatizacija Tekstilni materijali s ispitivanjem Estetika Tehnologija predenja s vježbama Tehnologija tkanja s vježbama Konstrukcija tkanina s vježbama Tehnologija pletenja s vježbama Konstrukcija pletiva s vježbama 2 2 2 2 3 11 31 - 2 2 3 3 3 13 32 84 2 2 3 3 3 3 3 19 32 84 2 2 4 3 2 3 2 19 32 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 94 . povijesnih kostima. 15. Razrađuje i konstruira temeljni kroj po određenim veličinama.r 4 2 2 1 1 2 3 2 19 3 2 2 1 2 3 13 4. 12. 14. Za obavljanje poslova odjevnog tehničara potrebno je dobro razlikovanje boja i njihovih nijansi. 7. 16. spretnost i kreativnost u radu. sposobnost prostornog predočavanja te smisao za lijepo.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 4 2 2 1 2 2 3 2 2 20 Tjedni broj sati 2. I. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 11. broj 1. 17. 8. 9. 20. 3. 18. 19. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2.ODJEVNI TEHNIČAR Bavi se konstrukcijom i izradom modne odjeće. nošnji i unikatnih odjevnih modela. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. prema potrebi sudjeluje u izradi probnih modela te kontrolira i nadzire osnovne i pomoćne materijale za proizvodnju odjeće.

uređuje prostor prodaje te vodi odgovarajuće evidencije – dokumentaciju skladišta. vinogradarstvu. tjelesni invaliditet. Obavlja poslove uzgoja i zaštite biljaka ili obavlja skladištenje i prodaju sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja u poljoprivrednoj ljekarni. 4. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su različite alergijske bolesti. oštećenja sluha i vida. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT Primjenjuje. 9. 14. vinarstvu. 6. I. Poljoprivredna botanika Zaštita bilja Bilinogojstvo s tloznanstvom Poznavanje poljoprivrednih kultura Strojevi i alati Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci Skladištenje poljoprivrednih proizvoda Zaštita čovjekova okoliša Repromaterijal u poljoprivredi Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 4 12 30 80 2 1 1 2 4 10 31 80 2 1 1 1 2 2 10 19 31 80 3 2 2 2 12 21 33 40 95 .r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. 15. 10. 18. 21. 16. Pri tome uslužuje kupce. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. evidenciju roba.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 19. 20. inventuru evidencije nabave i prodaje roba i sl. 22. uzročnicima biljnih bolesti i biljnim nametnicima. 7. 5. 2. skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. 11. broj 1. 12. POSEBNI STRUČNI DIO 13.r. 3. Poznaje proces proizvodnje i uzgoja poljoprivrednih kultura te ima znanja o voćarstvu.

19. 8.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. 96 . 27. 22. Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada. nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. 20. životinjskoj dlaci i perju te kemijskim sredstvima.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆEG SMJERA Organizira. 2. uređajima i instrumentima. Posao zahtijeva otpornost i izdržljivost. a zbog izloženosti peludi. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7. .r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 18. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Stručna praksa izvodi se tijekom godine po potrebi poslova u poljoprivredi i tijekom ljeta. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. 25. 16.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. 23. 4. 9. 14.Poseban stručni dio.r. 10. Rad zahtijeva služenje različitim alatima. 21. od broja 13. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarica. 17. industrijskog i krmnog bilja). 3. NASTAVNI PREDMET broj 1. strojevima. kako bi se spriječila mogućnost ozljeđivanja. 11. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina. 15. Poljoprivredna botanika Temelji bilinogojstva Tloznanstvo i uređenje tla Ratarstvo Stočarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo Povrćarstvo Vinarstvo Poljoprivredna mehanizacija Zaštita bilja Tržište Promet i vožnja Obvezni izborni predmet10 Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 2 2 2 2 2 4 14 32 8011 2 2 2 1 4 11 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 20 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 32 4012 11 12 Obvezni izborni predmet škola bira prema regionalnoj pripadnosti (klimatskoj-pedološkoj) i mogućnostima izvođenja. 3. dobar vid i sluh te zdrav koštano-mišićni sustav (ruke. povrća. noge i kralježnica). u voćnjacima i vinogradima.27. važno je da osoba nije sklona alergijama i respiratornim smetnjama. 6. 24. radi čega se trebaju primjenjivati zaštitna sredstva. 12. poštujući redoslijed tehnologije po godinama učenja. 26. Obveznim izbornim predmetom učenicima se osigurava opsežnije i podrobnije znanje proširivanjem sadržaja predmeta navedenih u nastavnom planu poljoprivredni tehničar – opći. pesticidima i ostalim kemijskim sredstvima. I.

Posao se obično obavlja u uredu. a često je odgovorna/odgovoran i za odnose s javnošću. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. 17. 2. 19. vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu. 23.r 4 3 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 8. 18. broj 1.r 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 22 Tjedni broj sati 2.POSLOVNI TAJNIK Samostalno planira. stranih jezika. U radu je samostalniji i ima veću odgovornost od tajnika/tajnice. Strani jezik II. 25. sudjeluje u izradi materijala za sjednice. Uvod u knjigovodstvo Osnove poduzetništva i menadžmenta Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Informatika i poslovni informacijski sustavi Tehnika komuniciranja Uvod u državu i pravo Radno pravo Trgovačko pravo Kompjutorska daktilografija Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom Stenografija Tajničko poslovanje Latinski Logika Filozofija Ljudska prava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 4 2 2 11 33 - 2 2 2 4 2 2 2 16 36 40 2 2 2 2 2 3 2 1 16 34 40 2 2 2 3 2 3 3 2 2 21 33 40 97 . Za obavljanje poslova poslovne tajnice/tajnika potrebno je dobro poznavanje književnog materinjeg jezika. 24. 3. 10.r. odnosno pretpostavljenog. 3. 27. 28. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Matematika Biologija s ekologijom Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija 1. 20.r 4 3 2 2 1 2 2 2 2 20 4 3 2 2 1 2 2 2 18 4. Na temelju terminskih planova vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 21. 5. samostalno komunicira sa strankama i poslovnim partnerima. 22. 13. 26. 4. 7. 16. 11. organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. 9. 6. bez većih štetnih utjecaja iz okoliša. 14. 15. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. a treba i imati razvijene vještine poslovnog komuniciranja.

2. Radi u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima na analizi svojstava i kvalitete namirnica biljnog i životinjskog podrijetla te sudjeluje u razvoju novih prehrambenih proizvoda. šećera. 3. nadzoru i kontroli proizvodnje. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Biologija Računalstvo 1. piva.r 3 2 2 1 1 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. preradi otpadnih voda i dr. mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda. 14. 6. preradi ribe. 10.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 20 3 2 2 1 3 11 4. 18. 23. vina. razvijena fina motorika (osobito za rad u laboratoriju). skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobra koordinacija pokreta. 9. 24. Opća i anorganska kemija Fizikalna kemija Analitička kemija Organska kemija s vježbama Biokemija Mikrobiologija Osnove znanosti o prehrani Prehrambena tehnologija Kontrola namirnica Tehničko crtanje i elementi strojeva Mjerenje. 20. 19. 13. dobar sluh i vid. osjetljivost na mirise i okuse. 11. 26.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. 21. 3. 15. 8.r. I. POSEBNI STRUČNI DIO 12. Zapreke za rad su veća tjelesna oštećenja ili alergije na prehrambene sirovine i njihove prerađevine. mesa. 4. sokova i drugih pića. 17. žitarica i konditorskih proizvoda. 16. 7. 5. regulacija i automatika Tehnološke operacije Termodinamika i termotehnika Izborna tehnologija/Ekologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 5 3 2 10 31 2 5 3 3 12 32 84 2 2 4 4 2 3 2 21 32 84 2 4 5 2 7 20 32 42 98 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 22. broj 1. 25. ulja i masti. Može raditi u proizvodnji i preradi voća i povrća.PREHRAMBENI TEHNIČAR Sudjeluje u organizaciji.

POSEBNI STRUČNI DIO 12. 19.r. 17. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Zemljopis Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. Pri radu može biti izložena neugodnim mirisima.r 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 19 4 2 1 2 2 11 4. prljavštini. 9. 6. organizira. razvijenih komunikacijskih vještina. zdravlje i okoliš Zdravstvena psihologija Metodika zdravstvenog odgoja Prva pomoć 5 2 3 5 2 1 2 2 9 10 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 32 - 13 32 84 21 32 126 2 1 22 32 42 99 . 3. 3. Također skrbi za novorođenčad i dojenčad. vlazi. Primalja treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti.r 4 2 1 1 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 22. 8. 23. 15. 18. I. 26. vrućini. 2. 11. 20. 5. 4. 25. rodiljama. Može raditi i na ginekološkim odjelima pružajući osnovnu sestrinsku skrb ženama s bolestima reproduktivnog sustava.r 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 22 Tjedni broj sati 2. 14. 24. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Zdravstvena njega Latinski jezik Anatomije i fiziologija Patologija s patofiziologijom Medicinska mikrobiologija s infektologijom Biokemija Ginekologija Porodništvo Pedijatar s neonatologijom i osnovama genetike Klinička medicina Farmakologija Socijalna medicina. prati zdravstveno stanje i priprema za porođaj te brine o zdravstvenoj sigurnosti i u poslijeporođajnom razdoblju. empatična. 16. prati ili izvodi propisani dijagnostičko-terapeutski program. dobre opće spretnosti i otpornosti na stres. broj 1. 13. Izložena je stresu zbog mogućnosti nepredviđenog patološkog ishoda poroda.PRIMALJA Pruža zdravstvenu njegu trudnicama. ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. 10. 21. 7.

6. 12. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva. Kontrola kvalitete Vođenje proizvodnih procesa računalom UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 100 1 2 1 2 6 32 - 2 1 3 4 3 13 34 80 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 35 80 4 2 2 2 2 2 2 3 19 33 40 . 30. Uz standardni alat. 28. 8. 3.RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO Pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali. 26.r 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 21 3 2 1 2 4 2 14 4. teže smetnje i poremećaji vida i sluha. izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. 31. koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna. empirije. i praktikum Alati i naprave Praktikum konstruiranja alata i naprava Računalom upravljani numerički strojevi i programi Automatska regulacija i praktikum Toplinski strojevi i uređaji Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji Praktikum programiranje numerički upravljanim alatnim str. Tehnička mehanika Tehnički materijali Strojarska mjerenja Tehnologija obrade i sastavljanja Praktikum tehnol. I. Elementi strojeva Crtanje pomoću računala . 24. 15.r. u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu. 9. 23. 10. 20. sklonost nesvjesticama. 22. 11.praktikum Termodinamika Hidraulika i pneumatika s praktikumom Elektrotehnika Računalom podržane konstruk. 21. 2. 13. 7. Pruža usluge konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije. teže neuroze i emocionalna nestabilnost. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 14. psihoze. crtanja pomoću računala. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su prirođene anomalije i teža oštećenja udova (osobito ruku). 17. ručnog crtanja. obrade i sast. 32. 25. 33. ručnog i automatskog programiranja.r 3 2 1 2 2 4 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1.r 3 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 26 Tjedni broj sati 2. epilepsija. pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo. 27. 19. 4. NASTAVNI PREDMET broj 1. 3. 5. 16. 18. 29.

17. 8. 12. jednostavne elemente.r. 13. 10. 18. 26. 7. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 24. 3. numerički kontrolirani strojevi za obradu). 23.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. podešava ih te izvodi razna tehnička i tehnološka mjerenja. 2. 4. Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Sklopovi i mehanizmi Strojevi i uređaji Regulacija i upravljanje Održavanje strojeva I uređaja Radioničke vježbe i praktikum Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 3 2 3 1 11 35 - 2 2 3 2 4 15 35 80 2 3 3 3 2 6 1 20 31 80 4 2 4 9 1 20 33 40 101 . Zapreke za obavljanje poslova strojarskog tehničara su teža oštećenja vida. Za obavljanje navedenih poslova važna je sposobnost rješavanja tehničkih i mehaničkih problema. 16. 21. Radi na različitim strojevima (npr. smisao za crtanje i matematiku. 25.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. alate. 19. 11. 15. 3. 6. Konstruira i projektira pojedinačne strojne dijelove. 9. izrađuje. sposobnost prostornog predočavanja. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. 5. upotrebljava i održava različite strojeve i alate. preciznost u radu te dobar vid. 22. 20. I.STROJARSKI TEHNIČAR Projektira.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 20 3 2 1 2 3 11 4. podsklopove i naprave te izrađuje potrebnu tehničku i tehnološku dokumentaciju. sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju te unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. broj 1.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. NASTAVNI PREDMET broj 1. u šumarstvu Zaštita šuma Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Radni strojevi i alati Ekonomika Šumarstvo na kršu Šumske komunikacije UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 102 2 2 1 2 1 2 6 30 42 2 2 2 2 2 1 2 9 30 126 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 30 126 4 2 3 2 2 2 2 2 19 30 do 42 . gruboj obradbi i izvlačenju drveća i sl. 11.ŠUMARSKI TEHNIČAR Bavi se uzgojem. 29. 15. 3. 19. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija 1. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja. 2. Šumarski tehničar mora imati snažnu psihofizičku konstituciju i biti tjelesno otporan na vremenske utjecaje. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi. 28. proiz. predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu. 7. 8.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. 9. 3. 18. 26. zaštitom. 6. 5. 24.r 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. uređivanjem i iskorištavanjem šuma. 10. Botanika Računalstvo s programiranjem Dendrologija Poznavanje staništa Uzgajanje šuma Iskorišćivanje šuma Zaštita na radu Dendrometrija Uređivanje šuma Geodezija Lovstvo Organiz. Ne smije biti pretjerano osjetljiv na buku i vibracije te mora imati dobar vid i sluh. Posao obavlja u prirodi. 16. 22. 27. 14. na otvorenom. 23. 20. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. I. 21. 13. 17.r 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r. POSEBNI STRUČNI DIO 12. u različitim vremenskim prilikama i mikroklimi. 25. Pri radu se služi različitim mjernim alatom i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima koji se upotrebljavaju za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata).

analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. 8. 9.r. 7. 12.TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Prikuplja. 19. 17. 27. vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka. 26. 3. 21. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Fizika Kemija Zaštita okoliša Računalstvo Strojarstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. 18. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 25. 6. organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. 3. 16. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. prometnim i cestovnim kartama. 23.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Također sudjeluje u izradi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. 13. Ovisno o mjestu rada vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta. 10. 5. 22. 28. 4. Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Cestovne građevine Cestovna vozila Statistika Propisi u cestovnom prometu Prva pomoć u cestovnom prometu Ekonomika prometa Prometna tehnika Prijevoz tereta Prijevoz putnika Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu Otpremništvo Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 30 - 2 1 2 2 2 9 31 80 2 2 2 1 2 3 2 2 16 29 80 2 2 3 3 2 2 7 21 32 do 40 103 . Koristi se prilagođenim kompjutorskim programima. 14. 20. 24.r 4 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 30 Tjedni broj sati 2. I.r 4 2 2 1 2 2 4 3 2 22 3 2 1 2 2 3 13 4. snalažljivost. 11. Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost. statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. dobre organizacijske sposobnosti. NASTAVNI PREDMET broj 1. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. 2.

26. 15.r. 2. vođenja proizvodne linije. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdr. 16.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 1 2 3 2 13 4.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. crtanje i dokumentiranje 1. sklonost nesvjesticama. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sluh. 22. vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja. 13. 8. 17. 4. 3. pojačano znojenje ruku. 24. Tehničar za elektroniku također može obavljati poslove montaže. 11. servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku. 27. broj 1. 9. utvrđivanja kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda. Zapreke za rad na ovim poslovima su slab vid i nemogućnost dobrog raspoznavanja boja. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. izrađuje i servisira elektronske ili elektronski upravljane uređaje. 10. 18. 12. 25. POSEBNI STRUČNI DIO 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. epilepsije. 7. 3.TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Projektira. I. 23. Priprema tehnološke postupke. 6. 19. Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Radioničke vježbe Finomehaničarska tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Mikroračunala VF sklopovi i sustavi Radioničke vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 104 4 4 8 32 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 2 4 14 27 80 2 2 2 2 4 12 27 40 . 21. kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehn.r 3 2 1 2 2 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. sposobnost razlikovanja boja i sposobnost vještog rukovanja sa sitnim predmetima. 5. 20.

broj 1. 15. 2. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. prima i izdaje narudžbe. Strojopis Poznavanje robe s tehnologijom Lučko i skladišno poslovanje Poslovne komunikacije Osnove brodarstva Privredna matematika Osnove psihosociologije Međunarodni prijevoz Organizacija i tehnologija vanjske trgovine Ugovori o iskorištavanju brodova Međunarodna špedicija Carinsko poslovanje Prijevozničko osiguranje Agencijsko poslovanje Praktične vježbe 14 16 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 15 31 40 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 6 30 10 32 10 24 80 105 . 5. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Engleski jezik Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Matematika Fizika Njemački jezik Računalstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalnooperativne razgovore. daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka. 24. 7.r. 16. 3. 22. 9. 27. 20. te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. 14.r 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka. 21. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši. 12. 18. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Likvidira i potvrđuje račune dobavljača. 11. ispunjava carinsku dokumentaciju. te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima. I. 3. Ako je potrebno.TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe. 4. 10. poznavanje barem jednog stranog jezika te komunikativnost i samostalanost u radu. 6. 17. 23. 19.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 22 3 3 4. 26. 25. Za obavljanje ovih poslova potrebna su znanja rada na računalu.

9. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 4. 11. elektronske kamere. 17. 8. 3.r. 16. avio-uređaji i dr. nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve. Osim stručnih znanja. 10. 15. Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja. 20. 3. 21. automatski vođena vozila. fotokopirni strojevi.r 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 23 Tjedni broj sati 2. razvijena fina motorika. digitalno upravljani strojevi. za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku potrebna je preciznost i staloženost u radu. automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. I.TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Projektira. alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih. 5. 6. 25. sposobnost razlikovanja boja. nogu i kralježnice. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Tehnički materijali Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Računalstvo i programiranje Tehnička mehanika 1. 13. 12. strojarskih. 23. 7. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti. optičkih. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. telefaks uređaji.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 18. kronične bolesti ruku. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 26. 27. broj 1. 22.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 18 3 2 1 2 3 2 10 4. Tehnička mehanika Finomehanika Osnove elektrotehnike Mjerenje u elektrotehnici Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi I uređaji Pneumatika Hidraulika Upravljanje I regulacija Senzorika Kontrola mjerenja Vođenje procesa računalom Radioničke vježbe i praktikum UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 4 3 9 32 - 2 3 3 2 4 14 32 80 2 3 3 3 3 2 6 22 32 80 2 3 2 3 9 19 32 40 106 . 19. 2. 24.

28. 7. 3. 26. 13. 29. servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. 9. vodove za priključak. POSEBNI STRUČNI DIO 19. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala npr. 5. grafičku karticu. spajanjem modema i sl.r. 2. 12. 20. 25.r 3 2 1 2 2 4 3 2 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 14. I. NASTAVNI PREDMET broj 1. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču. ispravljače i sl. tvrdi disk. 18.TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sastavlja. 6. 4. 24. stoga osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati navedene poslove. 22. 8. Finomehanička tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Računalna sklopovna oprema Sustavna programska potpora Dijagnostika i održavanje računala Radioničke vježbe Izborni program UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 32 - 2 2 32 80 4 2 2 2 2 4 2-3 18-19 31-32 80 2 3 3 2 4 2-3 16-17 31-32 40 107 . Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida jer se radi o vrlo sitnim detaljima. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. servisira i otklanja neispravnosti na računalu.r 3 2 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 4 32 3 2 1 2 4 3 15 4. 27. proširenjem memorije. npr. disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje te priprema i pomoćni materijal. 17.r 3 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 4 2 32 Tjedni broj sati 2. Tehničar za računalstvo održava. 10. 21. 23. 15. 11. 30. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Automatsko vođenje procesa Radioničke vježbe 1. 16.

9. 25. Montira telefonske i telegrafske pretplatničke centrale te antene i antenske sustave. 27. 3.r. montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika.TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE Nadgleda polaganje. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7. Osim navedenih poslova. 3. Za obavljanje navedenih poslova važna je dobro razvijena fina motorika. 26. tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme te provode periodična mjerenja i podešavanja uređaja koji moraju biti u skladu s tehničkim standardima i normativima. I. dobra pokretljivost i fizička izdržljivost. 4. 11. mreža i instalacija. Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Radioničke vježbe Informacije i komunikacije Telekomunikacijske mreže Psihološke osnove komunikacija Prijenosni sustavi Komutacijski sustavi Internetske tehnologije Radioničke vježbe Izborni blok/modul UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 108 2 4 4 10 32 - 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 1 4 4 17 32 80 3 2 2 4 6 17 32 40 .r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 18 3 2 2 1 3 2 2 15 4. 6. 22. 2. 14. 24. 10. 15. nadgleda i priprema izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža te priprema podatke za planiranje razvoja. 23.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 22 Tjedni broj sati 2. izgradnje i remonta objekata. Vodi. 5. 19. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1.r 3 2 2 2 1 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 20. 12. 8. 17. 18. 16. 21. broj 1. smisao za tehniku. POSEBNI STRUČNI DIO 13.

III.r - Tjedni broj sati 2.r. 2. NASTAVNI PREDMET Informacijski sustavi Sklopovska oprema računala Sustavna programska potpora Izborni program 1. 3. 4.r 2 2 2 109 . IZBORNI BLOK INFORMATIKA Red. 3. broj 1.r 2 2 4.

r 3 2 1 2 3 2 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 8. 3. nadzire proizvodnju. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. 2. 27. 9. 17. Za one koji rade u trgovačkim odjelima važna je komunikativnost i ljubaznost. popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. 26.r. 3. broj 1. 6. 25. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Može raditi i s potencijalnim kupcima. pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila. I. 18. te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima. 23. 5. 7.TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA Radi u proizvodnji. 19. 4. 24.r 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 22 Tjedni broj sati 2. U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. 11. 15. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema i predočavanje prostornih odnosa. U proizvodnji planira i priprema rad vozila i njihovih sastavnih dijelova. 16. 20.r 3 2 1 2 3 2 2 1 2 18 3 2 1 2 3 11 4. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Vjeronauk ili etika Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Povijest Geografija Računalstvo Kemija Biologija Politika i gospodarstvo 1. prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila. 21. Tehnički materijali Obrada materijala Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Tehnička mehanika Radioničke vježbe Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Prijenosnici snage Motori s unutarnjim izgaranjem Održavanje vozila Kočnice na vozilima Vozila i vozna sredstva Regulacija i upravljanje UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 2 10 32 - 1 2 2 4 3 2 14 32 80 2 6 3 3 4 3 21 32 80 6 3 3 4 2 18 32 40 110 . 12. 22. 14. 10.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST
Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta. Za obavljanje ovih poslova potrebna je psihofizički potpuno zdrava osoba, komunikativna, s dobrim znanjem stranih jezika, razvijenom općom kulturom i razvijenih organizacijskih sposobnosti. Zapreke za rad su govorne smetnje, smetnje vida i sluha, oštećenja koštano-mišićnog sustava ( ruku, nogu i kralježnice).

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk Strani jezik I Strani jezik II

1.r
3 2 2 1 3 3 14

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 2 1 3 3 14 3 2 2 1 3 2 13

4.r
3 2 1 3 2 11

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Gospodarska matematika Računalstvo Poslovna psihologija s komunikacijom Biologija s higijenom i ekologijom Turistički zemljopis Povijest hrvatske kulturne baštine Gospodarsko pravo Poslovno dopisivanje Računovodstvo i kontrola Statistika Knjigovodstvo Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu Osnove turizma Promet i putničke agencije Marketing u turizmu Recepcijsko poslovanje Poznavanje robe i prehrane Ugostiteljsko posluživanje Kuharstvo (sa slastičarstvom)

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 2 1 2 2 2 2 3 19 33 185

3 2 2 1 2 2 3 4 19 33 185

2 2 1 2 2 2 2 3 4 20 33 185

2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 22 33 185

111

UPRAVNI REFERENT
Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različitih odluka ili rješenja, domovnica, putovnica, osobnih iskaznica, dozvola, potvrda i slično). Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijskim uredima, ministarstvima, policiji, poreznim i carinskim ispostavama, katastru, mirovinskim i zdravstvenim zavodima i slično), lokalnoj samoupravi (općina, gradova), pravosuđu (općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, odvjetništvu, bilježništvu) i različitim drugim ustanovama (školama, vrtićima, domovima zdravlja, djelokrugu socijalne skrbi i sl.). Osobe koje imaju veća oštećenja vida ili teža oboljenja kralježnice kao i osobe sa smetnjama glasovno-govorne komunikacije (npr. mucanjem) ne mogu obavljati ovo zanimanje.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik I. Strani jezik II. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Čovjek, zdravlje, okoliš Matematika Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija

1.r
4 3 2 2 1 2 2 2 2 20

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
4 3 2 2 1 2 1 2 2 19 4 3 2 2 1 2 2 16

4.r
4 3 2 1 2 2 14

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Uvod u društvo i pravo Ustavni ustroj RH Uredsko poslovanje i dopisivanje Radno pravo Upravni postupak Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Statistika Informatika i poslovni informacijski sustavi Javne financije Gospodarstvo Knjigovodstvo Psihologija rada Birotehnika Izborni predmet

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 4 2 11 31 -

2 2 2 2 2 2 12 31 42

2 2 2 2 2 2 2 2 16 32 42

2 2 4 2 2 2 2 2 18 32 42

112

VETERINARSKI TEHNIČAR
Pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnosticiranju bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te higijenske poslove u veterinarstvu. Sudjeluje u sprječavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja te pruža i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova itd.). Za obavljanje navedenih poslova neophodna je dobra tjelesna kondicija, dobar imunitet zbog stalne opasnosti prijenosa zaraznih bolesti, zadovoljavajući vid, sluh i osjet dodira, spretnost i brzina. Ovim zanimanjem ne mogu se baviti osobe koje se boje životinja ili ne podnose krv.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo

1.r
3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 25

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 3 2 1 1 2 2 2 2 2 17

4.r
3 2 1 2 2 1 1 12

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Uvod u veterinarsku struku Uzgoj domaćih životinja Anatomija i patologija Funkcije životinjskog organizma Osnove parazitskih bolesti Lovstvo Lijekovi i otrovi Zoohigijena Kinologija Unutarnje bolesti domaćih životinja Mikrobiologija i zarazne bolesti Porodiljstvo i umjetno osjemenjavanje Osnove kirurgije Higijena namirnica animalnog porijekla

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

2 2 2 6 31

2 4 3 9 31 168

2 1 2 2 2 2 3 14 31 168

2 2 3 3 3 3 3 19 31 136

113

8.ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR Uzima uzorke i provodi analize krvi. NASTAVNI PREDMET broj 1. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 TJEDNI BROJ SATI 2. mokraće i drugog biološkog materijala. 20. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Opća kemija Organska kemija Računalstvo Latinski jezik 1. 9. 24. 5. I. 3. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 12.r. zavoda. 3. Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi kako bi se na njima mogle provoditi različite analize. 23. npr. domova zdravlja. U manjim laboratorijima i ambulantama samostalno obavlja i neke jednostavnije analize. klinika. 2. 26. 27. 25. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 11. 18. 28. 29.r. Zdravstveno-laboratorijski tehničari se zapošljavaju u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica. 19. 22. 13. 21. 10.r. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 23 4 2 1 1 2 2 2 2 14 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17. Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Anatomija. Posao zdravstvenolaboratorijskog tehničara ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. osobe sa smetnjama fine motorike te osobe s oboljenjima imunološkog sustava. fiziologija i osnove patofiziologije Analitička kemija Fizikalna kemija Primijenjena fizikalna kemija Biokemija Medicinska biokemija Mikrobiologija i parazitologija Laboratorijska hematologija Imunohematologija i transfuziologija Citološke i histološke tehnike Osnove epidemiologije Socijalna medicina Zdravstvena statistika UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 114 2 2 2 6 31 35 2 2 2 1 7 30 70 2 2 3 5 3 3 18 32 140 6 6 4 2 2 2 1 20 32 91 . 7. 16. instituta ili privatnih ambulanti. 6. prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize. 14.r.

18. nogu i sluha. podešava ih. 15. a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. 21.r 3 2 2 1 2 10 2. 11. 2. Može biti izložen utjecaju buke.r 3 2 1 2 8 4. 16.r – prvo polugodište - UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. 19. 13. Za sve se proračune. a po završetku školovanja polažu pomoćnički ispit i završni ispit. 9. 14. broj 1. Obavljanje navedenih poslova ne preporuča se osobama koje imaju oštećenja kralježnice. 17. 6. 12. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 5.Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja OBRAĐIVAČ NA NUMERIČKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA Obavlja poslove vezane uz proizvodnju i popravak dijelova raznih strojeva i uređaja služeći se klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima. 3 2 1 2 2 10 3. 20. 115 . 3. 10. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura 1. Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Numerički upravljani alatni strojevi Tehnologija održavanja numerički upravljanih alatnih strojeva Nove tehnologije u radu s numerički upravljanjem Tehnologija obrade i montaže Tehnologija obrade i održavanja Tehnologija posluživanja numerički upravljanih Praktična nastava Izborni predmeti UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 1 2 15 24 34 120 1 2 2 3 14 2 24 34 120 1 2 2 2 2 15 2 26 34 120 4 4 4 4 15 2 33 33 - Napomena: Učenici imaju i odgovarajuću praksu u školi i kod obrtnika. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima. ruku. skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima. alergijske reakcije te teže kronične bolesti. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice. naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD). 4. 8. održava i popravlja. vibracija ili prašine.

11.5 3* 24 34 800 Elektronika i upravljanje Elektronički uređaji u vozilima13 Izborni dio 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO Praktična nastava (godišnji zbroj sati)15 13 14 15 predmeti s obveznim praktičnim/laboratorijskim vježbama Izborni predmeti mogu biti: tjelesna i zdravstvena kultura.r 3 2 1 2 1 9 3.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. razredu obvezan je najmanje 1 sat izborne nastave iz stručno-teorijskog dijela zu 1 sat pripadnih praktičnih/laboratorijskih vježbi. izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima. sklopova i instalacija u automobilu.Trogodišnji strukovni programi obrazovanja AUTOELEKTRIČAR Održava. 10. cestovna vozila i radne strojeve. broj 1. matematika i predmeti struke. autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale. Osnove računalstva13 Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika13 Automehanika Autoelektrika 13 13 13 1 1 2 3 1 18 34 900 1 2 2 1 2 19 34 900 4 1. Proizvodi i održava akumulatore. Pojačano znojenje dlanova smetnja je u radu s elektroničkim komponentama. prepoznavanja i razlikovanja boja te otežana pokretljivost tijela. 13. POSEBNI STRUČNI DIO 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. 15. U ukupnom broju sati praktične nastave uračunati su sati predviđeni za laboratorijske vježbe iz predmeta s obveznim laboratorijskim vježbama. 6. 2. električnu opremu za motore.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Također. popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja. 14. 5. 8. 9. radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje. 4. 12.5 1. 3. Zapreke za obavljanje poslova autoelektričara su teškoće vida. montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta. 116 . Osim kontrole i dopune elektrolita u akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila. U 3. I.

lakiranja i emajliranja proizvoda kao što su automobili. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. priprema je za bojanje te potom nanosi boju koju nakon sušenja brusi i polira. 3 2 2 1 1 9 3. 2. Obavljanje navedenih poslova zahtijeva spretnost. 11.r. dobar vid i razlikovanje boja. 3.r. ali se može zaposliti i u automobilskoj industriji. 13.AUTOLAKIRER Obavlja poslove zaštite. alergije i kožne bolesti. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. metalni namještaj. broj 1. 6. jetre i bubrega). Radi u zatvorenom prostoru. 12. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 10. Ličilački materijali Risanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Ustrojstvo ličilačkih radova Ukrasne tehnike Autolakirerski radovi Praktična nastava 2 1 2 2 16 23 32 1 2 2 2 16 23 32 1 2 2 1 2 3 16 27 34 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 117 . 9. s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa (osobito dišnih organa. 3 2 2 1 1 9 2. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 7. I. 8. Autolakirer se najčešće zapošljava u autoremontnim radionicama. različita kućišta i drugo. Čisti podlogu od prljavštine i korozije. te u zanatskim radionicama. brodogradnji.r.

5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 1 1 1 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 118 . ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. ugradnji. Zapreke za obavljanje poslova autolimara su loša tjelesna kondicija i opće zdravstveno stanje.5 2 1. 16.r 3 2 2 1 1 9 3. prikolica i dr. te radi na poslovima njihove montaže i demonteže. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 5. 2. teretnih vozila. 3. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. autobusa. 14. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Tehnologija autolimarije Izborni dio 1. Oni također održavaju i priključuju noseće dijelove prikolica te vrše zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije.AUTOLIMAR Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija. 13. 9. 15. 17. oboljenja koštano-mišićnog sustava te teža oštećenja vida. 11. broj 1. I. 6. Autolimari u servisima popravljaju oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuju novima. 12. 10. 8.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

15. 5. I. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati dobar vid i sluh. kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama. 12. 14. okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. 10. sposobnost razlikovanja boja. izmjenjuje potrošene dijelove. 2. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija. 4. servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. 3. epilepsija.5 2 1. 13. 11. zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. 9.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.5 1 7 16 900 1 2 2 7 16 900 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 119 . Zapreke za rad na poslovima automehaničara su alergije. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. smetnje u radu dišnih organa. Broj 1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila 1.AUTOMEHANIČAR Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama. 8. te razvijenu motoriku i preciznost ruku i prstiju. oboljenja kralježnice. 6.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. POSEBNI STRUČNI DIO 7. kočionih uređaja. Zamjenjuje.r 3 2 2 1 1 9 3. odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine.

5. Održava. 4.r.5 1 8 17 784 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 120 .5 2 1 1. 2. servisira i otklanja kvar na mehaničkim.r. 3 2 1 2 1 9 3. provjerava i procjenjuje njihovu uporabljivost te otklanja kvar ili zamjenjuje potrošene dijelove. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. broj 1. 13. bolesti dišnih organa. 12. nogu i kralježnice. epilepsije. čisti pojedine dijelove. kronične bolesti ili oštećenja ruku. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. alergije. popravci pojedinih sklopova te sveobuhvatni servis vozila. 11. 3. 8. Zapreke za obavljanje poslova automehatroničara su smetnje vida i sluha.AUTOMEHATRONIČAR Rad automehatroničara objedinjava poslove automehaničara i autoelektričara. Matematika u struci Tehnika obrade i montiranja Elektrotehnika Tehnika pravljenja i regulacije Informacijska tehnika Tehnologija mehatronike Izborna nastava 1 1. I. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7.r. Glavni poslovi automehatroničara su održavanje vozila. 10. Pri tome pregledava i rastavlja sve sklopove. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. električnim i elektronskim sustavima vozila ili po potrebi upućuje vozilo specijaliziranim stručnjacima.

BRAVAR Bavi se proizvodnjom različitih ručnih alata. rezanjem navoja. glodanjem.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 2 2 2 7 14 800 121 . metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. 5. zavarivanjem i drugim postupcima obrade te ih ugrađuje. bušenjem. broj 1. smisao za rješavanje tehničkih problema. 4. sposobnost prostornog predočavanja. 15. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem. brušenjem.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. pregača. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 1.5 2 1. jednostavnijih dijelova strojeva. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je spretnost. 3. izložen buci strojeva.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. osobito ruku i očiju. a poželjna je i kreativnost. 9. Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere. 12. zakivanjem. 14. Nužno je strogo uvažavanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala. rukavica. 2. neugodnim mirisima i dimu prilikom zavarivanja. Velik dio posla obavlja stojeći. prozora. I. posebnih zaštitnih cipela i sl. bljeskanju. 10. metalnih ograda. metalnoj prašini. vrata. 8.r 3 2 2 1 1 9 3. 11. često i prljavštini. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja. koje potom ručno ili strojno izrezuje. 13. 6. POSEBNI STRUČNI DIO 7.

3. broj 1. ljubaznost i komunikativnost. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teškoće vida. 2. Cvjećarstvo Dendrološke vrste za aranžiranje Aranžiranje Uređenje unutrašnjeg prostora Ustrojstvo rada u cvjećarnici Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 1 2 14 20 31 80 3 1 2 14 20 31 80 3 2 1 14 20 30 35 122 . teže kronične bolesti koštano-mišićnog sustava i alergijske reakcije na cvjetni pelud. Izrađuje cvjetne aranžmane. bukete i vijence po narudžbi ili za neposrednu prodaju. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. strpljivost.r 3 2 2 2 1 1 11 Tjedni broj sati 2. I. 5. 6. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo 1. nemogućnost raspoznavanja boja. tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 8.r 3 2 2 2 1 1 2 11 3. 10. 7.r 3 2 2 1 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. koristeći se pri tome elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana. 11. Za obavljanje navedenih poslova poželjna je kreativnost i smisao za lijepo.CVJEĆAR Pribavlja. oblikuje. 12. aranžira i prodaje sve vrste cvijeća te svakodnevno brine o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje. 14. 13.

dobar vid i sposobnost razlikovanja boja. 3 2 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 14. I. 2. 15. 9. 11.r. 5.r. broj 1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 4. postavljanju cijevi i vodova. a ako radi u industrijskim postrojenjima. 3 2 1 1 9 3. ispituje. antenske i komunikacijske instalacije.r. 12. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električni strojevi i uređaji Električne instalacije Električne mreže i postrojenja Elektronika i upravljanje Izborni predmeti 1 1 2 3 1 8 900 2 2 2 2 8 900 3 2 2 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 123 . 6. Također. 8. 10. rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije. radi na obilježavanju instalacija. popravlja električnu opremu. Za obavljanje poslova elektroinstalatera važna je dobra psihofizičke kondicija. 3. električnih uređaja i elektroopreme. priključnih elemenata. ugradnji razvodnih ormara.ELEKTROINSTALATER Postavlja. tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. 13.

8. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 2. 15. te pojačano znojenje ruku. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. strojeva za pranje posuđa i rublja.r.). 3 2 1 1 7 UKUPNO II. smetnje vida i sluha. električne rotacijske strojeve i dr. glačala i dr. vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. zamrzivača. 14. 10. 4. 6. Zapreke u obavljanju navedenih poslova mogu biti zdravstvene poteškoće dišnih organa. sušilica. 5. nemogućnost prepoznavanja boja. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje. bolesti koštano-mišićnog sustava. 11. I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 9 3. 9. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električne instalacije Električni strojevi Elektronika i upravljanje Električni uređaji Izborna nastava 1 1 2 3 1 8 17 900 2 2 2 2 8 17 900 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 124 .r. miksera. popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. 12. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka. 3. klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore. Također proizvodi.ELEKTROMEHANIČAR Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje.r. broj 1. Također montira i održava pokretne stepenice i dizala. 13.

Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja. smetnje respiratornog sustava (bronhitis. 6. 3 2 1 2 2 10 3. autoelektrika. električnih mreža i elektroinstalacija. Matematika Računalstvo16 Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike 16 2 2 2 5 2 2 7 22 32 - 2 3 4 3 2 7 21 31 80-120 2 2 2 16 4 26 34 do 3518 Elektrotehnički materijali i komponente Mjerenja u elektrotehnici16 Strojarstvo Električni strojevi i aparati16 Elektroenergetika Elektronički sklopovi16 Energetska elektronika16 Električne instalacije Praktična nastava Izborni program ( elektroenergetika )17 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 16 17 18 predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama predmeti izbornog programa : a) modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom .r. prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača. 3 2 1 2 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. astma). električne mreže. 3 2 2 1 2 10 Tjedni broj sati 2. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 4. mjerno-regulacijskih naponskih vodova. 9. transformatora.r. epilepsije. brodska elektrotehnika b) strukovni sadržaji na prijedlog škole u funkciji završnog rada 125 . problemi s motorikom i oboljenja koštano-mišićnog sustava su prepreka za obavljanje navedenih poslova. visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. 5. 12. teškoće s ravnotežom. I. 2. 18. 17. automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima. elektrane. Radi i na postavljanju strojeva. Strah od visine. 15. 10. 11. 8. 19. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk / Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo NASTAVNI PREDMET 1. 20. 13. 16. 3. raskopna postrojenja.r.ELEKTROMONTER Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji. broj 1.

sposobnost razlikovanja boja te dobro razvijenu psihomotoriku.5 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 126 . Za obavljanje poslova ovog zanimanja važno je imati dobar vid i sluh. 12.r.ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR Mjeri električne veličine. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Elektronički sklopovi Digitalni sklopovi i upravljanje Audio i videotehnika Izborni dio 1 1 2 3 1 8 17 900 2 1. 14.5 1 2 8 17 900 1.r. broj 1. ispituje i popravlja elektroničke sklopove. 11. POSEBNI STRUČNI DIO 7.5 2.5 1. 9. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r. antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl. 2. 4. 13. 10. izrađuje jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima te ispituje. 3 2 2 1 1 9 3. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. 5. uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka. audio uređaje. održava i popravlja elektroničke uređaje (TV i radio prijemnike.). 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 8. izrađuje. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.

I. promocije). r. 12. 3 2 2 1 1 9 3. r. 13. 2. Komercijalni fotograf pravi fotografije koje izdavač potom objavljuje kao ilustracije u knjigama. 6. broj 1. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Fotograf-portretist izrađuje fotografije za dokumente ili fotografira važne događaje (vjenčanja. 3. rođendane.FOTOGRAF Obavlja snimanja. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su veće teškoće vida. 9. r. zdravstvene teškoće koje otežavaju okretnost i brzinu reagiranja te osjetljivost na kemikalije. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. plakatima i sl. Fotoreporteri fotografiraju za novine i časopise različite situacije. 4. najčešće iz područja politike. nesposobnost razlikovanja boja. 11. 15. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. fotoreprodukcije umjetničkih djela. 10. obrađuje snimljene materijale i izrađuje fotografije. POSEBNI STRUČNI DIO 7. plakata. Računalstvo Fotografija Fotofizika Poznavanje materijala Matematika u struci Digitalna fotografija Tehnike snimanja Izborni predmet Izborni predmeti 2 1 2 2 1 1 8 17 900 2 2 1 1 2 2 8 17 900 2 1 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 127 . 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14. zabave i športa te drugih područja koja su od interesa javnosti. časopisima. postera i druge oblike video zapisa. 8.

s izraženim smislom za estetiku te komunikativan. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. pruža usluge bojanja trepavica i obrva. r. Moraju imati dobro razvijenu motoriku. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 15. Frizer treba biti kreativan. no mogu raditi i na televiziji. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. 13. Zapreke za rad su poteškoće s dišnim sustavom i alergijske reakcije na kemikalije koje se koriste pri radu. 14. Frizeri se zapošljavaju uglavnom u frizerskim salonima. nesposobnošću razlikovanja boja također ne mogu udovoljavati zadacima ovog zanimanja. 9. 2. Također izrađuje perike i umetke za kosu. Osobe s većim oštećenjem vida. I. Za obavljanje poslova frizera potrebno je imati zdrav koštano-mišićni sustav zbog opće pokretljivosti i dugotrajnog stajanja na nogama. a ponekad i dekorativnog šminkanja. 11. strpljiv i ljubazan s klijentima. 4. broj 1. r. r.FRIZER Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. 8. 3 2 2 1 1 9 3. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. filmu ili u kazalištu. Tehnologija frizerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Estetika i umjetnost Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 128 . 6. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12. 5.

16. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 13. kotlove. 11. 3 2 1 1 7 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. sigurnosne dijelove) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore. spaja. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. a katkada i plinsko i električno grijanje. nogu i kralježnice). a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava. reže prirubnice. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi cijevnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija grijanja i klimatizacije Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. 12. oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. broj 1. 14. 4.INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Postavlja.5 1. 3. 10. držače. svjećice).5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 129 . nadzire. I. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Instalater grijanja montira većinom centralno. neraspoznavanje boja. Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi. kompresore. 5. strah od visine. održava i popravlja toplinske uređaje za centralno. plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela. 3 2 2 1 1 9 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. savija ih. instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. 15. 2. metalne cijevi. 6. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Povremeno radi rutinske provjere i popravke. termostate.r. crpke.r. 17.r. 8.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. 3. spretnost. postavlja i priključuje sanitarne uređaje (kade. 9. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7.r. I. 5. 2. kotlove centralnog grijanja i protočne bojlere. Strojno ili ručno obrađuje cijevi. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. pri čemu brine o zaštiti okoliša i racionalnom korištenju energije. 6. 15.INSTALATER SUSTAVA VODE. PLINA. odgovornost i preciznost u radu. Za obavljanje navedenih poslova važna su znanja iz matematičko-tehničkog područja. Planira i instalira vodovode i sustave opskrbe zraka. 11. broj 1. Matematika u struci Tehnologija kućnih instalacija Tehnologija obrade Tehničko crtanje Održavanje tehničkih sustava Izrada jednostavnih sklopova Informatika Tehnologija kućnih instalacija (kompleksni radni zadatak) Izborni predmet 1 1 1 1 2 1 1 8 17 784 - - 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 130 . Također. sklonost timskom radu i radu na terenu. odnosno o svježem zraku. Zapreke za rad su epilepsija i sklonost nesvjesticama. instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu.r. prodaje uređaje i sustave kupcima te ih upućuje u njihovo korištenje. GRIJANJA I HLAĐENJA Brine o funkcioniranju svih instalacija. 14. ugodnoj temperaturi i protoku vode u kućanstvu. protok zraka. kabine za tuširanje i dr.). Njegovo područje rada su uređaji za grijanje. 8. 13. 10. savjetuje kupce. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 12. klimatizaciju i sanitarni uređaji. 4. limove i metalne ili plastične profile.r. 3 2 2 1 1 9 3.

13. Posao kemijskog laboranta ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim bolestima dišnih puteva. 7.KEMIJSKI LABORANT Radi u laboratoriju s kemijskim tvarima – ispituje njihov sastav. Računalstvo Tehničko crtanje s elementima strojeva Ekologija Opća i anorganska kemija Organska kemija Ispitivanje materijala Tehnologija struke Praktična nastava 2 8 7 17 30 84 2 6 2 7 17 30 84 2 6 6 7 21 30 42 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 131 . 3 2 1 1 2 9 UKUPNO II. 8. 2. 3. 14. broj 1. u laboratorijima koji stimuliraju tehnološki proces – jednostavne tehnološke operacije. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Fizika Biologija NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 2 2 13 3. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. Njegov rad može se podijeliti u nekoliko faza: pripremanje. I. a u biokemijskim laboratorijima biološke postupke. njihovo pakiranje i označavanje te priprema i baždarenje laboratorijskih naprava i instrumenata. 3 2 2 1 1 2 2 13 Tjedni broj sati 2. 11. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 5.r. izvođenje laboratorijskih postupaka te određivanje svojstava materijala. Za svaku obavljenu analizu ili laboratorijsko mjerenje izrađuje odgovarajući izvještaj. utvrđuje kemijska svojstva te proučava kako reagiraju u dodiru s drugim kemijskim tvarima. 4. 12. 6.r.r. 17. U kemijskom laboratoriju provodi i nadzire jednostavne fizikalno-kemijske reakcije. Također uzima uzorke za kontrolu kemijskog procesa. 9. 15. 16.

Radi pretežno u zatvorenim prostorima. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Keramičarski I oblagački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 132 . I. 5. Slijedi oblaganje površine pločicama. stupove i druge površine raznim vrstama pločica koje lijepi žbukom ili posebnim ljepilom.r. koštanomišićnog sustava te teža oštećenja vida. Nakon postavljanja pločica nanosi se masa za fugiranje kojom se pločice povezuju u kompaktnu cjelinu. te stalna kontrola pravilnosti postavljenih pločica. 11.r. broj 1. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su bolesti unutarnjih organa. 7. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 2 1 2 12 3.r. 8. 6. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Prije samog oblaganja priprema površinu tako da ju očisti i izravna. 10. U radu je potrebno često rezanje i brušenje pločica. 12. unutarnje zidove. 2.KERAMIČAR – OBLAGAČ Oblaže podove. a ponekad i u vanjskim prostorima i industrijskim pogonima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. 3. Posao često obavlja u čučećem ili klečećem položaju. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. terase. 13. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 9.

4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 8. pospremanje stola. dočekivanje gostiju. hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane. 16. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. r. Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistička geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija restorana Izborna nastava 2 2 2 1 7 16 900 1 2 2 1 1 1 8 17 900 1 2 1 1 1 2 1 1 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 133 .KONOBAR Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema. 11. cocktail barovi. 3 2 2 1 1 9 3. 5. stolnog inventara. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.). 10. noćni klubovi i dr. alergije. dobro pamćenje. priprema računa. 3. konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi. evidentiranje narudžbi. Osim u restoranima. strpljivost. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 9. Zapreke za obavljanje poslova su oštećenja koštano-mišićnog sustava. 15. smetnje dišnog sustava. r. oštećenja sluha. posluživanje hrane i pića. snalažljivost. Važna je opća tjelesna spretnost. broj 1. održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. urednost. 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 14. komunikativnost. raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje. I. vida i govora. 6. r. ljubaznost. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog rublja. 12. teže kronične bolesti. 13.

5. 15. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. 3 2 2 1 1 9 3. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. osobe s bolestima koštano-mišićnog sustava. I. 11. 12. Osim čišćenja kože lica i tijela. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. odnosno smanjivanju bora. 9. njege i pilinga kože. kozmetičar radi i na uklanjanju. aromaterapije i dr. r. Također. 13. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. broj 1. 10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. 4. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. sposobnost razlikovanja dodirom. 2. 6. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. r. spretnost i preciznost.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. depilaciji). 8. Osnove kozmetike Kozmetologija Dermatologija Matematika u struci Primijenjena kemija Anatomija i fiziologija Psihologija komunikacije Dijetetika Izborni predmeti 1 1 2 1 1 6 15 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 1 2 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 134 . mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. 14. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. r.

4. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 10. 11. broj 1. 3 2 2 1 1 9 3. 8. pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu. 5. 6. teža oštećenja vida i neraspoznavanje boja te alergije na određene materijale i prašinu. r. Posao uključuje izradu kroja prema zadanim mjerama i modelu. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su oboljenja koštano-mišićnog sustava. stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. I. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje. POSEBNI STRUČNI DIO 7. odabir materijala. sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova. 9. 2.KROJAČ Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina. Matematika u struci Osnove računalstva s vježbama Tekstilni materijali Tehnologija izrade odjeće Konstrukcija odjeće Estetika odijevanja Izborna nastava 2 2 1 2 1 8 17 900 1 2 3 2 8 17 900 1 3 3 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 135 . 3. 12. rezanje materijala prema šabloni. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. sastavljanje skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje. 13. r.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. izdržljivost i spretnost ruku i prstiju.KROVOPOKRIVAČ Obavlja poslove polaganja predviđenog pokrova krova kako bi građevina bila zaštićena od nepovoljnih vremenskih utjecaja .). r. 7. toplina) te ugrađuje naprave za odvodnju površinskih voda. epilepsija i sl. 3. Strah od visine i neke druge bolesti sa simptomima nesvjestice (psihičke bolesti. 10. broj 1. 4. onemogućavaju bavljenje ovim poslom. 8. 6. Opće zdravlje. r. vlaga. 14. ruku i nogu ili dišne probleme. Može obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima. svjetlarnike. 3 2 1 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Ugrađuje i različite druge elemente na krovove: snjegobrane. Također izvodi sve vrste izolacija na građevinama (buka. postavlja podloge na vanjskim zidovima i gromobranske uređaje. ne mogu obavljati ovo zanimanje. važne su u radu krovopokrivača. te opća tjelesna spretnost i gipkost. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Krovopokrivački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 136 . sunčane kolektore i sl. bolesti kralježnice. 12. 11. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 13. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. krovne prozore. Osobe koje imaju poteškoće s vidom i sluhom. 3 2 2 1 1 2 12 3. I. 3 2 2 1 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 2. vjetra i sl. r. 5. snijega.kiše.

8. alergijama i kožnim bolestima. srčanim bolestima. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.KUHAR Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. 10. 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 9. broj 1. potrebne su dobro razvijene organizacijske sposobnosti i razvijen smisao za estetiku. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. te težim poremećajima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. određivanje tehnologije pripremanja hrane. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. čišćenje. izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. Posao kuhara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija kuhinje Strani jezik II Izborna nastava 2 2 1 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 16 900 1 2 1 2 1 1 1 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 137 . POSEBNI STRUČNI DIO 7. 14. 5. Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica. podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. 13. r. I. bolestima koštano–mišićnog sustava. 3 2 2 1 1 9 3. 4. r. Poslovi kuhara zahtijevaju brigu o redu. pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu. sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi. 12. 11. kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica. r. 2. Nadalje. poremećajima osjeta mirisa i okusa. čistoći i osobnoj higijeni. 6.

12. 15.MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE Osposobljen je za rukovanje.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. I.5 1. 16.r.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 5 16 900 1 1 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 138 . 13. normalan vid i dobra tjelesna kondicija. ulja) i mogućnosti ozljeđivanja različitim dijelovima stroja.r. Prilikom čišćenja i održavanja strojeva može biti izložen djelovanju nekih štetnih tvari (kemikalija. 14. U radu koristi različite aparate i alate uključujući i elektronsku opremu. 3. U vrijeme sezonskih radova. dnevno održavanje. Potrebno je dobro znanje mehaničkih i tehničkih odnosa kako bi uspješno rješavali probleme u radu strojeva. 2. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost prstiju i ruku. montažu i održavanje poljoprivrednih strojeva i mehanizacije (redoviti pregledi. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 9. 11. a ponekada i na otvorenom. 4. 10. broj 1. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 3. Najčešće radi u zatvorenim servisima. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. 17. benzina. 8. 5. opći popravci strojeva i mehanizacije i probna vožnja). često radi i prekovremeno. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Poljoprivredni strojevi i uređaji Elementi strojeva Tehnike motornih vozila Izborna nastava 2 1.

Posao mesara uključuje preuzimanje stoke za klanje. kronične bolesti unutarnjih organa. 13. 12. 14.r. oblikuje. 3. proizvodnju svježeg mesa. važe. 15. 2. umata itd. 10. INDUSTRIJSKI MODEL: I. 4. 6.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. obrađuje pojedine dijelove. izračunava cijenu.). Mesar također kupuje meso. masti.MESAR Obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa.r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 5. suhomesnatih proizvoda. Glavne zapreke za obavljanje navedenih poslova su ispodprosječna tjelesna snaga. razvrstavanje mesa. POSEBNI STRUČNI DIO 7. rasijecanje trupa. oštećenja koštano-mišićnog sustava. prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborna nastava 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 4 1 1 1 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 139 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 11. omamljivanje i klanje. oštećenja vida i sluha te emocionalna nestabilnost. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 9. 8. 3 2 2 1 1 9 3. broj 1. oštećenja kralježnice. obavlja kategorizaciju mesa. kuhanih i sirovih salamura i dr. priprema ga za prodaju i prodaje ga (reže. rasijeca. obradu pojedinih dijelova mesa.

3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3 2 2 1 1 9 3. 2. 4. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12. 9.OBRTNIČKI MODEL (JMO): I. 11. 14. 3. 5. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 3 10 900 1 4 3 10 900 1 4 1 1 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 140 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. broj 1. r. 13. 15. r. 6. r. 10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.

Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Praktična. 11. 4. 3. dobar vid i sposobnost prostornog predočavanja. 16.r. obrađuje limove. zavarene i druge čvrste strojeve i sl. metalne profile i cijevi.MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM Izrađuje i sastavlja dijelove sklopova metalnih konstrukcija različite namjene: za građevinske i tvorničke objekte. snažne izdržljive ruke. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. posude. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 5. izložen različitim vremenskim uvjetima. 12. U radu se služi raznim alatima i strojevima za obradu materijala. 18. 14.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Izrađuje dijelove metalnih konstrukcija. 9.r. 13. I. nastava obrade materijala Tehničko crtanje Elementi strojeva Elektrotehnika Obrada i montaža Metalne konstrukcije Praktična nastava 2 2 3 3 3 7 3 23 32 182 2 2 1 2 3 12 22 31 182 2 3 2 20 27 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 141 . 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. izvodi razne montažne radove na građevinskim objektima te izrađuje aluminijsku i PVC stolariju. 10. ali i na otvorenom. 15. broj 1. opća tjelesna spretnost. 3 2 2 1 1 9 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. spremnike. umjetničku bravariju. Može raditi u industrijskoj proizvodnji i zanatstvu. uglavnom stojeći u zatvorenim radionicama. Za obavljanje ovog zanimanja potrebna je čvrsta tjelesna građa. 2. 17. 6.

4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. okreće se. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 6. 3. I.MONTER SUHE GRADNJE Montira pregradne stijene. 3 2 2 2 1 2 11 3. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je preciznost u radu. 3 2 2 2 1 2 11 Tjedni broj sati 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 12. 2.r. prigiba. gips-kartonskih ploča i zidnih obloga od drva i drugih materijala. 10. Posao obavlja stojeći. 7. broj 1. često mijenja položaj tijela. 8. oblaže zidove i stropove te montira raznovrsne izolacijske zidove pomoću metalnih podkonstrukcija. Iz navedenih razloga posao montera suhe gradnje ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. penje ili čuči.r. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Izvođenje suhe gradnje Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 142 . 11. 13. izvodi spuštene i zakrivljene stropove.r. 3 2 2 1 2 2 11 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 5. oboljenjima koštano–mišićnog sustava. snalažljivost te osjećaj za sklad i lijep izgled prostora. kroničnim bolestima te većim poteškoćama vida i motorike ruku i prstiju. 14. bolestima kralježnice.

3 2 2 1 1 9 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. oluci za vodu. 10. 6. Važna je i dobra senzomotorna koordinacija zbog rada na visini i spretnost ruku. I. bušilicama. zrakoplova. brusilicama.5 1 1 7 16 900 1 2 2 5 16 900 1 2 2 2 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 143 . metalni okovi za vrata i prozore. 14. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava 2 1.r.5 1. aparatom za varenje i lemljenje. škarama . često rade i na popravku oštećenih konstrukcija.OBRAĐIVAČ LIMA Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima. obradu savijanjem te montažu limenih konstrukcija na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. 8. 2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. U radu se služi šablonama za zacrtavanje. 9. 11. 12. 3. metalno pokućstvo i sl. čekićima. krovne konstrukcije. 13.r. cirkulatorni i koštano-zglobni sustav. broj 1.ručnim i strojnim. 5. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r. Osim što izrađuju nove. vlakova. Važne osobine za obavljanje ovog zanimanja su dobar vid te zdrav dišni. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Elementi koje limar izrađuje i montira su najčešće metalne konstrukcije i oplate automobila.

preciznost. tremorom ruku. 3. 12. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14. strpljivost. 11. broj 1. 15. oštećenjima kralježnice. 3 2 2 1 1 9 3. usmjerenost na detalje. 4. Za obavljanje poslova pedikera potreban je dobar vid. Njega kože podrazumijeva odstranjivanje otvrdnule. 8. Navedene poslove ne mogu obavljati osobe s većim oštećenjima vida i opipa. nekoordiniranom motorikom te osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. r. r. r. 9. I.PEDIKER Pruža usluge njege kože stopala i prstiju te uređivanja noktiju na rukama i nogama. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. uređivanje deformiranih i uraslih noktiju te njihovo oblikovanje i lakiranje. spretnost. 2. pedantnost te razvijene komunikacijske vještine. Tehnologija pedikerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Osnove masaže tijela Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 3 1 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 144 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 10. 5. otklanjanje žuljeva. 13. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Pediker također pruža usluge masaže nogu i ruku raznim kremama i losionima te usluge depilacije. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. suhe i ispucale kože.

10. 11. kožnim bolestima i alergijama. 3 2 2 1 1 9 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. opipa.PEKAR Priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh. 13. 9. broj 1. 3 2 2 1 1 9 3. 4. r. sluha. I. 5. kao i smetnje u kordinaciji pokreta također su prepreka obavljanju poslova pekara. POSEBNI STRUČNI DIO 7. mirisa i okusa. r. 15. Posao u pekarskoj proizvodnji ne mogu obavljati osobe lošijeg općeg zdravstvenog stanja. Također. 2. 12. 6. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Proizvodni procesi u pekarstvu 1 Proizvodni procesi u pekarstvu 2 Čuvanje i transport pekarskih proizvoda Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 145 . r. Teškoće vida. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. posebice osobe s kroničnim bolestima kardiovaskularnog. dišnog i koštanomišićnog sustava te osobe s različitim zaraznim. 8. 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 14. Priprema potrebnu smjesu te pomoću pekarskih pomagala kontrolira njen sastav i količinu pojedinih sastojaka. nakon ručnog ili strojnog miješanja i oblikovanja tijesta. pekar nadzire proces dizanja i pečenja. peciva i ostale pekarske proizvode.

2. Montira priključke i armature.PLINOINSTALATER Obavlja poslove montaže. 3. r. Ugrađuje plinske uređaje u stambene i poslovne objekte (polaže i pričvršćuje cijevi. priključuje bojlere na plin i vodu. 5. 4. izolira i zaštićuje cjevovode itd. elemente plinske mreže. 6. osobito bolestima kralježnice ili smetnjama vida i njuha I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 15. plinske štednjake i ostale plinske uređaje. 17. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. ugrađuje zaporne ventile i brtvila. 12. 9.5 1. r. 14.5 1 1 7 16 830 1 2 2 2 2 9 18 800 1 2 4 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 146 . 11. Posao plinoinstalatera ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. ustanovljava i otklanja greške na vodovima i uređajima. Montira i popravlja plinske plamenike. zamjenjuje plinomjere. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. broj 1. zavaruje ih i lemi. održavanja. 10. 8.POSEBNI STRUČNI DIO 7.) te obavlja tlačna ispitivanja mreže. 3 2 2 1 1 9 3. nadzora rada i servisa plinskih instalacija i uređaja. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Tehnički materijali Elementi strojeva i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija plinoinstalacija Izborni predmeti 2 1.

brigu o blagajni. 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10. r. 6. spretnost te dobro snalaženje u računskim operacijama. 11. primljene i prodane robe. 5. broj 1. poželjno je da prodavač bude zdrava osoba. POSEBNI STRUČNI DIO 7. r. I. bez ograničenja zdravstvene sposobnosti. Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe Promidžbene aktivnosti Psihologija prodaje 1 3 3 7 19 14 2 3 3 8 20 14 3 2 2 2 9 21 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (tjedni broj sati) 147 . robu mora pregledati. Zbog različitih uvjeta rada na različitim radnim mjestima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene. 8. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. 12. 4.PRODAVAČ Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. Posao uključuje i obračun prodane robe. prepakirati. r. 3. 9. 7. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika NASTAVNI PREDMET 1. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su razvijene komunikacijske vještine. 8. organizaciji i veličini. vođenje evidencije naručene. snalažljivost. ovisno o tipu trgovine. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima. 2. 3 2 2 1 2 2 12 3. Po preuzimanju primljene robe.

POSEBNI STRUČNI DIO 7. težim poremećajima vida te nemogućnošću raspoznavanja boja. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija slastičarnice Strani jezik II Izborni predmeti 2 2 1 1 6 900 1 3 1 1 1 7 900 1 2 1 2 1 1 1 9 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 148 . 8. Posao ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. sladoled. Osim izrade navedenih proizvoda. 6. poremećajima osjetila mirisa. 13. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.) i kožnim bolestima. razne dekorativne ukrase i ostale slastice. higijene prostora i sredstava koja se upotrebljavaju u radu. r. 5. smetnjama mikromotorike. kreme. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. bolestima koštano-mišićnog sustava. broj 1. jaja. okusa. Mora poznavati osnove sigurnosti na radu. 4. Za obavljanje poslova slastičara važno je održavanje osobne higijene. 12.SLASTIČAR Izrađuje kolače. srčanim bolestima. 14. 3 2 2 1 1 9 3. r. 11. posao uključuje naručivanje i pripremu sirovina i materijala. r. I. 9. 10. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. poznavanje i poštivanje sanitarnih propisa. 2. protupožarne zaštite i zaštite okoliša. aditive i sl. alergijama na radni materijal (brašno. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.

3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. valjcima ili posebnim prskalicama). 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. smetnje u raspoznavanju boja. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 9. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama.r.r. 10. 8. broj 1. hodnike i stubišta te liči drvene. 6. 11. 3. 5. čišćenje i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima. U radu je često izložen propuhu. oštećenje koštano-mišićnog sustava. sklonost alergijama te loše opće zdravstveno stanje I.r. Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su strah od visine. prljavštini i oštrim mirisima koji mogu štetno utjecati na zdravlje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 4. 3 2 2 1 1 9 3.SOBOSLIKAR-LIČILAC Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada. POSEBNI STRUČNI DIO 7. metalne ili kamene dijelove građevina. Tehnologija zanimanja Crtanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Izborni dio 2 1 2 2 1 8 17 900 3 1 1 3 8 17 900 4 1 1 4 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 149 . oslikava i ukrašava trjemove.

8. postavlja. prašini i opasnostima od ozljeda pa je za obavljanje poslova stolara potreban zdrav mišićno-koštani i dišni sustav. 10. obrtničke radionice). broj 1. Stolari su izloženi buci. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 6. 12. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. Također. 9.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 11. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Izborna nastava 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 3 1 1 8 17 900 3 3 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 150 . Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale.r. 3 2 2 1 1 9 3. popravlja i održava masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore.r. stubišta. I.). oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Također je potrebna razvijena mikromotorika.STOLAR Izrađuje. 3 2 2 1 1 9 2. ugrađuje. vrata. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. ograde. 4. dok građevinski stolari rade i na otvorenom. krovne nadstrešnice i dr. 3. 5.r. sposobnost predočavanja i razumijevanja prostornih odnosa te dobra koordinacija vida i pokreta.

10.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 151 . 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. sposobnost preciznog razlikovanja detalja. hidraulične uređaje. crpke. održava postojeće strojeve. 3. ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.5 2 1. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike. dobar vid. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. oštećenja kralježnice. izrađuje kanale za podmazivanje i dr. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 7. zupčanike. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. sposobnost prostornog predočavanja. nogu. 2.STROJOBRAVAR Sastavlja nove strojeve i uređaje. brtvila. ugrađuje osovine. 11.r. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. lančanike). 15.r. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su slaba tjelesna građa. izrađuje pojedine elemente stroja. 4. 9. 6. 5. dobru okulomotornu koordinaciju (koordinirani rad ruku i očiju). I.r. smisao za rješavanje tehničkih problema te dobru tjelesnu kondiciju. 3 2 2 1 1 9 3. 13. ruku. Strojobravar mora imati dobro razvijenu mikromotoriku. vida i sluha te teže kronične bolesti. 12. 8.

sagovima te postavlja zavjese raznih oblika i namjena. I. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. željezničkim vagonima i zrakoplovima. oštećenja ruku i prstiju. autobusima. 11. 3 2 2 1 1 9 3. slab vid i alergije na neke od materijala koji se koriste u tapetarskoj proizvodnji. 8. broj 1. 4.r.POSEBNI STRUČNI DIO 7. trosjedi. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 6. dobar vid. Za obavljanje navedenih poslova važna je razvijena mikromotorika. 10. 12.TAPETAR Tapecira namještaj kao što su stolci. 2. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Oblikovanje tapetarskih proizvoda Izborna nastava 1 1 1 1 2 1 8 16 900 2 1 2 1 1 8 17 900 3 1 1 1 1 2 10 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 152 . mogućnost raspoznavanja boja te smisao za lijepo i skladno. Zapreke za uspješno bavljenje poslova tapetara su teže bolesti unutrašnjih organa. a također ukrašava prostore posebnim tkaninama. sjedala u automobilima. naslonjači. 5. 12. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. 3.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. r. strojarstva i brodogradnje. 12. 15. skice i nacrte raznih namjena. snimljenih iz svih kutova i opisom specijalnih materijala od kojih će biti izrađeni. Tehnička dokumentacija uključuje tekstualna obrazloženja s proračunskim dokaznicama. 14. 3 2 2 2 1 2 12 3. 5.). 3 2 2 2 1 2 2 3 3 20 Tjedni broj sati 2. 13. 2. I. 7. 3 2 2 1 2 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. br. 6. vještine rada u timu te otpornost na rad pod pritiskom (vremenski pritisak i sl. geometrije i sklonost tehničkim predmetima. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su urednost i smisao za detalje. r. stupnja preciznosti i mjerila. 3. točnim dimenzijama. U svom radu tehnički crtači služe se kompjutorom. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje Tehnologija obrade materijala Elementi strojeva Elektrostrojarstvo Birotehnika Poslovno komuniciranje Primjena računala Tehničko crtanje i dokumentiranje 5 3 2 1 11 31 182 2 2 5 10 19 31 182 2 1 6 12 21 31 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 153 . 17. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali NASTAVNI PREDMET 1. a poželjno je i znanje iz matematike.TEHNIČKI CRTAČ Izrađuje tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima arhitekture. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 18. 1. pognut položaj i blizina kompjutora mogu uzrokovati oštećenja vida i kralježnice. troškovnike. 4. Nacrti ili skice prikazuju strojeve/objekte sa svim tehničkim pojedinostima. građevinarstva. r. 10. 9. Dugotrajno sjedenje. 8. 16.

drvena stubišta i ostale drvene objekte (poput manjih drvenih kuća i sl. 7. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3. 10. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 9. epilepsija i sklonost nesvjesticama. 13. Tesari također obavljaju i sanacijske radove kao što je popravljanje i održavanje drvenih konstrukcija.TESAR Izrađuje. I. Montira skele i radne platforme. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Tesarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 154 .r. 14. krvožilnog i dišnog sustava. smetnje vida i ravnoteže. 4.r. montira i podiže drvene konstrukcije na gradilištu. 3 2 2 2 1 2 12 3. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje i bolesti koštano-mišićnog.r. 6. Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode. 8. broj 1. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 11.). vlage i vremenskih utjecaja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu te izrađuje krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja. 12.

3. prsteni. 11. 2.TOKAR Radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su osovine. oštećen sluh. klipovi.r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 14. 10. 13. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. oboljenje kože ruku te kronične bolesti unutarnjih organa koje onemogućavaju stalno stajanje. broj 1. 9. 8. vretena. 3 2 2 1 1 9 3.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 155 . Zapreke za rad su bolesti mišića. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. 6. 5. Za obavljanje poslova tokara važan je dobar vid i sluh. matice. POSEBNI STRUČNI DIO 7. dijelove za ograde. tokari se mogu specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. sposobnost prostornog predočavanja. pedantnost u radu te sposobnost koncentracije. 15. strpljivost. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Osim izrade elemenata za strojeve i alate. vijci. zglobova i živaca. I. razvijena mikromotorika. namještaj i sl. spiralne opruge i dr. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 12.r.r.5 2 1. 4. ventili.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta.

Zatim se vrši sadnja. 3. 5. broj 1. 3 2 1 2 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. alergijska oboljenja kože i dišnih puteva. 14. 11. proizvodnja i njega vina i drugih proizvoda od grožđa. daljnja otprema te prerada grožđa.r. Tome prethodi priprema tla i obavljanje poslova na podizanju voćnjaka i vinograda. Ostali poslovi su: berba voća i grožđa. 10. dobar vid. 2. 15. 3 2 2 1 2 1 11 Tjedni broj sati 2.r. 8. razvijen okus i miris. 6. 7.r. 12.VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR Bavi se voćarsko-vinogradarsko-vinarskom proizvodnjom. njega i zaštita voćnjaka i vinograda. Glavni poslovi su uzgoj voća i vinove loze. 4. vinogradarstvu i vinarstvu Zaštita bilja u voćarstvu i vinogradarstvu Promet i vožnja Praktična nastava 2 2 2 14 20 31 80 2 2 2 1 14 21 32 80 2 2 2 14 20 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 156 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. spretnost ruku. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa. Potrebno je poznavati poljoprivredne strojeve i njihovu uporabu u voćarstvu i vinogradarstvu. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 3 2 1 2 2 1 11 3. Psihofizički zahtjevi za obavljanje ovog zanimanja su čvrsta tjelesna građa. Voćarstvo Vinogradarstvo Vinarstvo Mehanizacija u voćarstvu. 13. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Računarstvo NASTAVNI PREDMET 1. I.

3 2 2 1 1 9 3.r. 4. Zanimanje vodoinstalatera ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine. 2. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. 9. zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici. 6. osobe kod kojih su prisutne bolesti mišića.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 157 .POSEBNI STRUČNI DIO 7. 13.5 1. kao i osobe koje boluju od težih kroničnih bolesti unutarnjih organa. 15. dubine. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi vodovodnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija vodoinstalacija Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. 5. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. solarnih sustava. poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode.VODOINSTALATER Izrađuje. 3. obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija. dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode.r. 10. zglobova i živaca. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17. broj 1. I. 8. 11. nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja. 12. 14. 16. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost.

r.VOZAČ MOTORNOG VOZILA Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. 17. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. 3 2 2 1 2 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 2. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz. 9. epilepsija. vodi prijevoznu dokumentaciju. nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. 3 2 1 2 8 3. psihoze. 23 24 Matematika Fizika Kemija Biologija Geografija Strojarstvo Cestovna vozila Prva pomoć u cestovnom prometu Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Prijevoz tereta Prijevoz putnika Prometna kultura Prometna tehnika Propisi u cestovnom prometu Upravljanje motornim vozilom Praktična nastava 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19 31 - 3 2 2 2 1 2 2 2 7 23 31 80 2 2 3 2 2 1. 5. 7. 15. 13.r. 22. 3. 18. 12.POSEBNI STRUČNI DIO 8. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže bolesti unutrašnjih organa.5 7 19.r. otklanja manje kvarove na vozilu. poremećaji vida i teška oštećenja sluha. 4. 10. Vozač mora imati vrlo dobre senzorne. 11. 6. 14. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove prijevoza i prijenosa NASTAVNI PREDMET 1. broj 1.5 29. 16. teži oblici šećerne bolesti. 19. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa. 20 21. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost. taksi vozača i autodizaličara. oštećenja udova i kralježnice. preuzima teret u prijevozu. I.5 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA 158 . mentalne i psihomotorne sposobnosti što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledima.

6. 3 2 2 2 1 10 3. 12. groblja i sl. Izložen je promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći. 3 2 2 2 1 10 Tjedni broj sati 2.r. 16. ali i u zatvorenim prostorima kao što su staklenici i plastenici. štetočina i korova. U tu svrhu koristi fitofarmaceutska sredstva za zaštitu biljaka. zelene površine koje okružuju različite institucije. 11. Vrtlar obavlja svoj posao uglavnom na otvorenim. 10. 3 2 2 1 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. vrućini. 13. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. drveća. 2. 9.r. Bavi se uzgojem različitih vrsta ukrasnog bilja. Matematika Računalstvo Temelji vrtlarstva Mehanizacija u vrtlarstvu Povrćarstvo Cvjećarstvo Dendrologija s rasadničarstvom Vrtna tehnika Zaštita bilja Praktična nastava 1 3 2 2 14 22 32 80 1 2 2 3 14 22 32 80 1 1 2 2 2 14 22 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 159 .VRTLAR Posao vrtlara je vrlo raznolik i obuhvaća različita područja rada. Važno područje vrtlareva rada je zaštita raslinja od bolesti. broj 1. Uređuje travnjake u parkovima i na sportskim terenima. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Posao vrtlara ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim oboljenjima dišnog sustava te osobe s oboljenjima koštano-mišićnog i krvožilnog sustava. 4. 14. 5. kiši). vrtove. cvijeća.r. I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3. voća i povrća te njihovom prodajom. 15. a u zatvorenim prostorima visokoj vlazi i vrućini.

3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2.r. na skelama i ljestvama. na kiši. 13. 4. 2. oštećenja koštanomišićnog sustava. POSEBNI STRUČNI DIO 9. otvore za vrata i prozore te obavlja druge zidarske poslove. tunele i sl. I. 3. na velikim visinama i u dubokim građevinskim jamama. Postavlja temelje. hladnoći. Često radi na otvorenim građevinama. sklonost alergijama. Zidar obavlja posao u svim vremenskim prilikama . 11. betonira ceste.r. 10. bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu. propuhu. broj 1. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Zidarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 160 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Zapreke za obavljanje poslova zidara su strah od visine. 8. kanalizaciju. Također postavlja hidroizolaciju. mostove.ZIDAR Obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. 3 2 2 2 1 2 12 3. a katkad i u vodi. 7.r. suncu i vrućini. 12. stupove.na vjetru. stropove. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 6. 14. Katkada mora raditi okružen neugodnim mirisima. 5. gradi zidove. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1.

sklopova i proizvoda u bravarskim radovima.5 2 1. izložen je visokim temperaturama. i uglavnom se odvija u zatvorenom prostoru. 8. 5. te raditi izmjere dijelova sklopova strojeva i metalnih konstrukcija. slabije opće zdravstveno stanje može biti zapreka za obavljanje poslova montera strojeva i konstrukcija.5 1.r. 9. 3. broj 1. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. I. 7. poznavati svojstva različitih materijala s kojima radi.5 1 1 8 2.5 1 1 6 UKUPNO II. Prilikom izrade i ugradnje sklopova i konstrukcija. 12. buci i drugim sličnim utjecajima. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. Posao je umjereno fizički zahtjevan.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. 2. montažom i održavanjem jednostavnijih dijelova. Potrebno je planiranje i priprema rada prilikom koje monter mora znati očitavati tehničku dokumentaciju. 2. 2.Dvogodišnji programi niže stručne spreme MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJE Bavi se izradom. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija obrade Tehnički materijali Tehničko crtanje Izrada jednostavnih sklopova i konstrukcija Održavanje tehničkih sustava Izborna nastava 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 161 . 10. 11. Iz navedenih razloga. 4. Za obavljanje poslova potrebna je dobro razvijena okulo – motorna koordinacija i ručna spretnost.

PARKETAR Postavlja.r. 2. 5.5 1 1 6 UKUPNO II. Poželjno je da parketar ima smisao za kombiniranje i usklađivanje nijansi boja i oblika.5 1. izbrusiti površinu. Postavljanje laminata vrši se bez lijepljenja.5 2 1. Parketi se na kraju višeslojno lakiraju. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 2. 11. alergije na boje i otopine i nemogućnost raspoznavanja boja. 8. 7.5 1 1 8 2. 2.r. 4. a često i u buci. Nakon što je pod postavljen podloga se treba dodatno obraditi: prekriti špranje. Za ovo zanimanje je važno opće tjelesno zdravlje. održava i popravlja sve vrste drvenih podova i laminata u stanovima. Poduzetništvo Matematika u struci Parketarski radovi Poznavanje materijala Stručno crtanje Izborni predmet 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 162 . Postavljanje parketa započinje mjerenjem prostora te izravnavanjem površine na koju će postaviti parket. uredskim prostorijama i drugim prostorima. Rad se odvija u zatvorenim prostorima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. broj 1. 9. I. te obrađuju uljem ili voskom. a parketi i topli podovi se lijepe. 3. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su oštećenja koštano-mišićnog sustava. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. odstraniti prašinu i drvene strugotine. Rubni dijelovi površine parketa režu se u odgovarajući oblik.

osjet opipa.5 1 1 6 UKUPNO II. 4. I.r.5 2 1. 5. 7.ŠIVAČ ODJEĆE Sastavlja skrojene dijelove materijala u konačni proizvod. moraju biti otporni na jednoličnost. našivanje đžepova i sl. 11. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. Za obavljanje poslova krojača bitan je dobar vid na blizinu. Prilikom rada postoji opasnost od ranjavanja oštrim alatom stoga je potrebno pridržavati se mjera zaštite na radu.5 1 1 8 2. Služi se različitim priborom i alatima kao što su škare.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. broj 1. krojači metar. mogućnost dobrog raspoznavanja boja i nijansi.). Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija proizvodnje odjeće i tekstila Konstrukcija i modeliranje odjeće Poznavanje materijala Izborni predmet: Modeliranje odjeće Osnove psihologije i komuniciranja 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 163 . Šivači koji obavljanjem svog posla sudjeluju samo u jednoj fazi pripreme ili izrade proizvoda. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. jer se u takvom radu stalno ponavlja isti postupak. 2. Izloženi su buci šivaćih strojeva i tekstilnoj prašini. 2.5 1. 3. konac i igla. 9. dobro razvijena mikromotorika te okulomotorna koordinacija. preciznost i strpljivost. 8. prišivanje ovratnika. Vrlo se često tijekom rada specijalizira za pojedine segmente/faze rada na određenim vrstama strojeva (npr. 2.

10. I. U radu je izložen različitim mikroklimatskim uvjetima obzirom da se posao zavarivanja obavlja u zatvorenim halama. 11. 8. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. 4. Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je zavarivač izložen. epilepsija). 7. 2. REL . Poželjno je da osobe koje obavljaju ovaj posao nemaju komplikacije s dišnim sustavom. 5. koštano-mišićnim sustavom i vidom te da ne boluju od bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu (npr. 3.ručnim elektrolučnim zavarivanjem obloženim elektrodom.5 1 1 8 2.5 1.5 2 1. posebna pozornost pridaje se zaštiti na radu. 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET 1. MIG/MAG – elektrolučnim zavarivanjem u zaštiti aktivnih ili inertnih plinova i TIG – elektrolučnim zavarivanjem wolfram elektrodom u zaštiti inertnog plina. Također je poželjna jača tjelesna građa.5 1 1 6 UKUPNO II. krvožilnim sustavom. 2.ZAVARIVAČ Spaja metalne dijelove različitim postupcima zavarivanja: plinskim zavarivanjem. 2. broj 1.r. ali i na otvorenim gradilištima.r. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija zavarivanja Osnove brodogradnje s materijalima Strojevi i uređaji za zavarivanje Izborni predmet 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 1 1 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 164 .

odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. mogu nastaviti školovanje: − u redovitim srednjoškolskim programima obrazovanja uz individualizirani pristup. U sljedećoj tablici (Tablica 1) možete vidjeti koje su programe obrazovanja učenici s teškoćama u razvoju mogli upisivati u srednjim školama pojedinih županija u školskoj godini 2010. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup. ako je učenik osnovnu školu završio bez utvrđenoga primjerenog oblika obrazovanja. kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu. 165 . Za ostvarenje prava izravnog upisa. u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja. odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih obrazovnih programa za učenike s teškoćama u razvoju. − iznimno.Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju Sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2010. − ili. učenik obvezno prilaže: − mišljenje ureda državne uprave u županiji. − rješenje. iznimno. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima obrazovanja u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. učenici s teškoćama u razvoju upisuju se u srednje škole na sljedeći način: Učenik s teškoćama u razvoju ima pravo izravnog upisa./2011. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje./2011. kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku obrazovanja u osnovnoj školi.. uz ostale upisne dokumente. − u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja. umjesto rješenja prilaže nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi.

skole.t-com.t-com. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www.ss-treca-vu.t-com.hr e-mail: ss-slavonski-brod-504@skole.t-com.skole.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.hr POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA Genscherova 16.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Trg bana Josipa Jelačića 24. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole.t-com.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA E.skole.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb.t-com. Kumičića 55.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA Stanka Vraza 15.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole.skole.t-com.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Nazorova 9.skola2@sb.hr POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Ratarnička 3.iosgn.skole.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole.hr STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR Domovinskog rata 58.hr e-mail: ss-pozega-503@skole.skole.TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES ŠKOLA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA Ljudevita Gaja bb. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www.hr OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA Veliki kraj 42.htnet. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 544 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.hr BRODSKOPOSAVSKA ŽUPANIJA Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES Pomoćni bravar – TES OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar .skole.ss-obrtnicka-sb.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole.ss-sskranjcevica-vk. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.TES Pomoćni cvjećar – TES 166 .Tablica 1: Programi i škole za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju ŽUPANIJA PROGRAM OBRAZOVANJA Pomoćni bravar .htnet.

Koja su mjerila za prijam? Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta. obrazovanja i športa. Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola. Sa svakim učenikom odnosno korisnikom programa i usluga. god. učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama. utvrđeni su uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj. zajedno s Natječajem za upis učenika u prve razrede srednjih škola. učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. obrazovanja i športa. Učenički dom prima i učenike strane državljane uz suglasnost Ministarstva znanosti. Tko može koristiti učenički dom? Uslugama odgojnih aktivnosti. svibnja 2010. seminara i tečajeva. Kako i kada se obavlja prijam učenika? Učenički dom svake godine u lipnju javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu.9. a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne raščlambe ponašanja i uspjeha svakoga učenika. donijelo Ministarstvo znanosti. Učenički domovi Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove koju je 10. smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država. ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu. Tekst koji slijedi preuzet je iz spomenute Odluke pa na sljedećim stranicama možete pronaći korisne informacije ukoliko će vam biti potreban smještaj u neki od učeničkih domova. 167 . Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora. a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obrazovanju i prema socijalnom statusu. Natječaj za upis učenika u učeničke domove objavljuje se svake godine u lipnju.

2/07. djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8.)) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. c) učenici kojima su oba roditelja preminula.. b) djeca poginulih. do 10. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 92/05. 107/07. 2/94. i 103/03.. 137/09.1. i 8. 82/01. 65/09.. 77/92. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. broj 174/04. 58/93. navedenoga zakona.. stavka 1. 168 . 2.... − učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50% oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova. 108/95. ovoga zakona. Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom utvrđuje se na sljedeći način: − učenik dobiva broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom petnaest (15). umrlih ili nestalih osoba pod okolnostima iz članka 6. 7.. − učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata. Za ostvarivanje gore navedenih prava (b) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. temeljem članka 56.. točke 8... djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. Pravo izravnoga prijama u učenički dom ostvaruju sljedeće kategorije učenika: a) djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.. broj 33/92. − učenik koji je osvojio jedno od 4. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine. d) učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. Za ostvarivanje gore navedenih prava (a) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima ovlaštenih tijela i službi sukladno članku 109. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine.. točke 5. što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. 76/94. navedenoga zakona. obrazovanja i športa. 57/92.).

169 .) ostvaruje dodatnih 10 bodova. − učenik s posebnim socijalnim statusom (što dokazuje rješenjem. boduje mu se samo jedan rezultat.− učenik koji je osvojio jedno od 1. − učenik koji je u sedmom i osmom razredu osnovne škole imao ocjenu iz vladanja uzorno. do 3 mjesta na županijskom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. o posebnim uvjetima prijama u dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva koji nisu utvrđeni Odlukom. − učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje dodatnih 5 bodova po broju braće i sestara. Iznimno. odlučuje ravnatelj doma analognom primjenom ovih mjerila. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. potvrdom i sl. ostvaruje 5 dodatnih bodova. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja vrsta i razina.

: 031/208 370 e-mail: ss-osijek-518@skole. e-mail) Tel.: 031/202 234 Tel. 31000 Osijek Radićeva 6. 40 učenika Đački dom Požega Učenički dom Srednje škole Pakrac Tel. e-mail) Tel.t-com.: 034/411 056 Mješoviti. smještajni kapacitet) Mješoviti. 35 učenika Ženski. smještajni kapacitet) Mješoviti.hr Tel. 32000 Vukovar KONTAKT (tel.hr Mješoviti. web.t-com.fax. osijek@os. obrazovanje i domski smještaj 'Vinko Bek' ADRESA Zagrebačka 2a. 30 učenika VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Dom učenika Vukovar ADRESA Kralja Zvonimira 1. 31000 Osijek Gundulićeva 38.t-com. 45 učenika Mješoviti. Dom je za slijepe i slabovidne učenike POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA ADRESA Ratarnička 2. web.fax. 31000 Osijek Lučki prilaz 4..: 031/211 107 e-mail: ss-osijek-519@skole. 31000 Osijek KONTAKT (tel.Slijedi tablični prikaz podataka o učeničkim domovima koji se nalaze u pojedinim županijama.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti. web. smještajni kapacitet) Mješoviti. 34550 Pakrac KONTAKT (tel. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Učenički dom Hrvatskog radiše Srednjoškolski đački dom Učenički dom Trgovačke škole Učenički dom Ugostiteljskoturističke škole Škola za osposobljavanje.: 034/271 056 e-mail: ss-pozega-507@skole. 21 učenik Vinkovačka 3. e-mail) Tel. 34000 Požega Bolnička 59. 30 učenika 170 .t-com. 20 učenica Tel.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.: 032/424 809 KORISNICI (ženski/muški/mješoviti... 31000 Osijek Tel.:031/201 850 Smještajni kapacitet: 50 korisnika.fax.: 031/203 870 e-mail: ugo-dom.

) 171 .učenicima osnovnih i srednjih škola . Kome je namijenjen Moj izbor? Moj izbor je namijenjen: .zaposlenima koji razmišljaju o promjeni zanimanja .nezaposlenima . komora i sl.10.ostalima koji žele saznati više o raznim zanimanjima i uvjetima obrazovanja i zapošljavanja u Republici Hrvatskoj Što vam nudi program Moj izbor? 1) Detaljan uvid u više od 300 opisa zanimanja koji sadrže: informacije o potrebnom obrazovanju opis poslova opis znanja. jednostavan i zanimljiv raznim skupinama korisnika. Računalni program profesionalnog usmjeravanja “Moj izbor” Što je to Moj izbor? Moj izbor je računalni program namijenjen svima onima koji razmišljaju o odabiru zanimanja ili daljnjeg obrazovanja. Program je informativan. vještina i poželjnih osobina za obavljanje pojedinog zanimanja informacije o uvjetima rada i mogućnostima zapošljavanja popis korisnih kontakata (podaci obrazovnih institucija.studentima .

hr 172 . 01 612 6038 e-mail: hzz@hzz. U interpretaciji rezultata testiranja može Vam pomoći savjetnik za profesionalno usmjeravanje. Na temelju odgovora korisnika. Više informacija o programu: www. udruge.) Kako se prijaviti za korištenje programa Moj izbor? Ukoliko želite koristiti program Moj izbor u nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanja možete dogovoriti termin sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje.hzz.hr Radnička cesta 1. zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja uvjetovano je plaćanjem licence.2) Prijedlog Vama najprimjerenijih zanimanja temeljem testiranja Interaktivni upitnik sadrži 116 pitanja vezanih za interese. Gdje možete koristiti program Moj izbor? Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te u preko 80 institucija iz područja obrazovanja i zapošljavanja (osnovne i srednje škole. program daje prijedlog liste zanimanja koja su sukladna iskazanim interesima. ustanove za obrazovanje odraslih i sl.: 01/01 612 6000 Faks: 01 612 6039. Korištenje programa je u potpunosti besplatno! Informacije za institucije o mogućnostima nabavke programa: Korištenje programa u institucijama obrazovanja. Zagreb Tel. 3) Dodatne informacije o obrazovanju i zapošljavanju u Republici Hrvatskoj Program Moj izbor nudi i mogućnost pohranjivanja i ispisivanja podataka o zanimanjima i rezultatima testiranja.

49000 Krapina Ul. Đalskoga 4. 43000 Bjelovar Bana Josipa Jelačića 1. 21000 Split Matije Gupca 42 A. 33000 Virovitica Vladimira Nazora 12. 40000 Čakovec Put Vladimira Nazora 5. 35000 Slavonski Brod Bihaćka 2/c. 10000 Zagreb TELEFON 043/611-100 040/396-800 020/433-700 053/617-260 047/606-400 049/382-252 048/681-904 044/691-370 031/252-500 034/311-350 052/375-700 051/406-111 044/549-773 035/405-960 021/310-555 022/201-111 042/401-500 032/331-155 033/721-256 032/599-444 023/300-800 01/4699-999 173 . kralja Tomislava 20. 44320 Kutina Kneza Trpimira 2. 47000 Karlovac K. 20000 Dubrovnik Budačka 1. kralja Zvonimira 15. 44000 Sisak Vukovarska 11. 42000 Varaždin Jurja Dalmatinca 27. 31000 Osijek Alojzija Stepinca 5. 32000 Vukovar Kralja Stjepana Držislava bb. 53000 Gospić Domobranska 19. 22000 Šibenik Baruna Trenka 56. 23000 Zadar Ul.Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje PODRUČNA SLUŽBA BJELOVAR ČAKOVEC DUBROVNIK GOSPIĆ KARLOVAC KRAPINA KRIŽEVCI KUTINA OSIJEK POŽEGA PULA RIJEKA SISAK SLAVONSKI BROD SPLIT ŠIBENIK VARAŽDIN VINKOVCI VIROVITICA VUKOVAR ZADAR ZAGREB ADRESA Andrije Kačića Miošića 5.Š. 51000 Rijeka Kralja Tomislava 15. 32100 Vinkovci Antuna Mihanovića 40. 34000 Požega Benediktinske opatije 3. 52100 Pula Bulevar oslobođenja 14. 48260 Križevci Crkvena 13.

Bilješke 174 .

Bilješke 175 .

Bilješke 176 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful