Mogućnosti školovanja na području Brodsko-posavske županije Osječko-baranjske županije Požeško-slavonske županije Vukovarsko-srijemske županije

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

?
Područna služba Osijek Područna služba Požega Područna služba Slavonski Brod Područna služba Vinkovci Područna služba Vukovar

Listopad 2010. godine

IMPRESUM

Nakladnik: Hrvatski zavod za zapošljavanje Telefon: 00385 1 61 26 000 Telefaks: 00385 1 61 26 038 E-mail: hzz@hzz.hr Web stranica: www.hzz.hr Za nakladnika: Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Glavna urednica: Mirjana Zećirević Urednici: Anita Savić, Marijana Bolarić Škare Suradnici u pripremi i prikupljanju podataka: Koraljka Novak Lozina, Ivan Pinter, Slavica Ringel, Anita Blajer, Vladislav Vujčić Naslovnica: Marija Živocki, Osnovna škola „Bartol Kašić“, Vinkovci Lektura: Škola stranih jezika Smart, Zagreb Tisak i grafičko oblikovanje: Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek Naklada: 2.660 ISBN: 978-953-7688-10-3

2

......... Najtraženija zanimanja 4.... 167 171 173 ..... interese. Učenički domovi 10......... Opisi zanimanja i nastavni planovi Gimnazijski programi Umjetnički programi Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja Trogodišnji strukovni programi obrazovanja Dvogodišnji programi niže stručne spreme Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju 9.. ... ....... Popis škola i programa obrazovanja 8............ 21 31 67 ... Prikupljanje informacija o zanimanjima U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? 3......SADRŽAJ 1....... Upoznajte sebe: svoje vrijednosti. 3 .. .. Stipendije 5................ 5 7 .... Računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ...... 12 15 16 .. ........ . Kamo nakon osnovne škole? Vrste srednjih škola i obrazovnih programa O državnoj maturi 6....................... sposobnosti i osobine ličnosti 2........... .. Uvjeti upisa u srednju školu 7.....

ipak postoje zanimanja koja će obavljati lakše i s mnogo više zadovoljstva. Donošenje odluke o izboru budućeg zanimanja je složen proces koji se sastoji od nekoliko važnih koraka s kojima ćete se upoznati kroz ovu informativnu brošuru. kao i stručnjaci koji vam mogu pomoći na vašem putu do konačne odluke o budućem zanimanju. Radi se o jednoj od najznačajnijih odluka u vašem životu kojom ćete u velikoj mjeri odrediti svoj daljnji profesionalni put. prijateljima i stručnjacima te prikupiti što više informacija o svijetu zanimanja u koji uskoro ulazite. Potrebno je učiniti sve kako biste donijeli najbolju moguću odluku. Važno je razmisliti o sebi. Stoga je upravo sada trenutak da dobro razmislite o svojem budućem zanimanju. Imajte na umu da u ovom važnom trenutku niste sami i da postoje osobe iz vaše obitelji i škole. razgovarati s roditeljima. nastavnicima.Dragi učenici. Međutim. vrijeme odluke o izboru srednje škole je pred vama. Koje zanimanje odabrati? Za koju se školu odlučiti? Odgovori na ova pitanja nisu uvijek jednostavni. iako svaki čovjek može obavljati različite poslove. Rad ima značajno mjesto u životu svakog čovjeka . omogućava mu egzistenciju i ispunjava ga zadovoljstvom. Zanimanja se razlikuju po svojim karakteristikama i zahtjevima koji se postavljaju pred osobe koje ih obavljaju. 4 .čini ga punopravnim članom društva u kojemu živi.

Stoga. do jednostavnog odgovora nije uvijek lako doći. primjerice. interese. interese. njihova važnost se očituje u našim gledištima i ponašanjima. Sposobnosti određuju ono što osoba može učiniti i predstavljaju jedan od osnovnih čimbenika za uspješno obavljanje nekog zanimanja. Dakle. ugledu. sluh i vid) razvijaju se relativno rano u djetinjstvu te su gotovo potpuno razvijene kod djece u prvom razredu osnovne škole. Međutim. Dakle. vrlo rano se može zamijetiti dijete koje ima izrazito razvijene slušne 5 . Tako je nekom pojedincu važno posvetiti svoj život pomaganju bolesnim i nemoćnim ljudima. dobro razmislite o svojim životnim vrijednostima i ciljevima i svakako vodite računa o njima pri donošenju odluke o budućem zanimanju. interese i sposobnosti. zahtjevi zanimanja moraju biti usklađeni sa sposobnostima i osobinama osobe koja to zanimanje obavlja. svoje vrijednosti. Interesi Interesom nazivamo trajniju usmjerenost pojedinca na neki sadržaj i aktivnost te spremnost da se tim sadržajem bavi. Upoznajte sebe: svoje vrijednosti. čime smo zadovoljni i čime se želimo baviti. Ima mnogo osoba koje su završile školu za zanimanja kojima se kasnije nikad u životu nisu bavile jer su ih njihovi interesi usmjerili u sasvim drugom smjeru. odnosno skup stavova ili uvjerenja o tome što je ispravno.1. odanosti i sl. Stoga je važno upoznati sebe. Vrijednosti Svaka osoba ima svoj vlastiti sustav vrijednosti. Sposobnosti se najčešće dijele u tri skupine: senzorne. redoslijed ovih i sličnih vrijednosti nije isti kod svakog pojedinca. Iako često ni sami nismo svjesni vlastitog redoslijeda vrijednosti. materijalnoj dobiti. ali u velikoj mjeri određuje i naše životne ciljeve. ali ima i onih koji su mijenjali svoje zanimanje tragajući za sadržajima i aktivnostima koji su bliski njihovim interesima. Vrijednosti ima mnogo pa govorimo o hrabrosti. a nekom drugom možda postati bogat i slavan. dobro ili poželjno. Zato nije dovoljno samo imati interes i želju za obavljanjem određenog zanimanja. Primjerice. Ljudi se međusobno razlikuju po svojem sustavu vrijednosti. motoričke i intelektualne. ali i sposobnosti. svako zanimanje postavlja određene zahtjeve pred osobu koja ga obavlja. interesi su ono što nas doista zanima. snalažljivosti. sposobnosti i osobine ličnosti Krenimo od pitanja: Što je primjereno i dobro zanimanje? Naizgled jednostavno pitanje koje traži isto tako jednostavan odgovor. izgubili su dragocjeno vrijeme na sadržaje i aktivnosti koji zapravo nisu predmet njihova interesa ili je pak obavljanje zanimanja koje nije u skladu s njihovim interesima izazivalo u njima otpor i nezadovoljstvo. To je garancija za kasnije uspješno bavljenje odabranim zanimanjem i zato upoznajte vlastite vrijednosti. Za uspješno bavljenje nekim zanimanjem. iskrenosti. Upravo zato je mnogo bolje u ovom trenutku preispitati sebe i svoje interese te razmišljati o zanimanjima kojima biste se željeli baviti u životu. Sposobnosti Svako zanimanje zahtijeva i određene sposobnosti od osobe koja ga obavlja. Senzorne sposobnosti (kao što su. Međutim. No.

sposobnosti i glazbeni talent, ali i dijete koje ima teškoće sluha. Senzorni nedostaci mogu predstavljati teškoću i tijekom školovanja, ali i uzrokovati kasniji neuspjeh uslijed nesklada između želja i stvarnih mogućnosti. Psihomotoričke sposobnosti su različiti oblici spretnosti, koordinacije i brzine izvođenja pokreta, tjelesne snage i sl. Za mnoga su zanimanja upravo ove sposobnosti izrazito važne. Tako npr. osobe sa smanjenom spretnošću ruku i prstiju ne mogu obavljati poslove urara ili preciznog finomehaničara i sl. Intelektualne sposobnosti čine vrlo složene mentalne funkcije koje se očituju u snalažljivosti, razumijevanju prostornih i mehaničkih odnosa, otkrivanju i shvaćanju zakonitosti i načela, rječitosti, razumijevanju govornih simbola, razumijevanju računskih radnji, u brzini i lakoći pamćenja i dr. Budući da svaki rad u većoj ili manjoj mjeri uključuje intelektualne sposobnosti, one su vrlo značajan element profesionalnog izbora i razvoja.

Osobine ličnosti
Razmislite o sebi i svom ponašanju. Možete li izdvojiti neke osobine? Recimo, druželjubivi ste i otvoreni ili stidljivi i zatvoreni u sebe, praktični ili maštoviti, fleksibilni ili ne, marljivi, uporni, samokritični… Navedene i mnoge druge osobine značajno utječu na način reagiranja ili ponašanja u različitim situacijama. Za svako su zanimanje poželjne neke osobine što ne znači da su te iste osobine jednako poželjne i važne u svim zanimanjima. Primjerice, za prodavače ili konobare je važno da u poslu budu komunikativni, druželjubivi, otvoreni, susretljivi jer svoje poslove uglavnom obavljaju u kontaktu s drugim ljudima, dok je primjerice za kemijske laborante važno da budu smireni, strpljivi, ustrajni i temeljiti u obavljanju svojih poslova. U odnosu na kuhare i konobare, navedene su osobine važnije za kemijskog laboranta zato što poslovi koje obavlja u laboratoriju (vidi opise zanimanja) nisu toliko usmjereni na komunikaciju s drugim ljudima, klijentima i sl. Dakle, važno je osobine koje imamo uskladiti s tipom posla koji obavljamo, jer za pojedina zanimanja nisu sve osobine dobrodošle. Primjerice, zamislite menadžera prodaje koji je po prirodi povučen, nekomunikativan, nesamostalan... Što mislite, može li takav menadžer biti uspješan? Razmislite koje osobine treba imati menadžer prodaje? Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa, sposobnosti i osobina ličnosti nije lagan zadatak, ali je neophodan u procesu donošenja tako važne odluke kao što je odabir zanimanja. Prilikom upoznavanja sebe, dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako interesiralo, koje ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima i nesretnima, što vam je predstavljalo poteškoće. Razmislite i o svojim željama i životnim ciljevima, odnosno što za vas znači baviti se nekim zanimanjem i biti pritom uspješan i zadovoljan. No, nemojte se oslanjati isključivo na svoja razmišljanja i procjene. Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste bliski te pokušajte saznati kako vas oni doživljavaju. Također, možete se obratiti za pomoć stručnim suradnicima u vašoj školi (psihologu, pedagogu), kao i stručnjacima za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji vam na temelju rezultata psiholoških testova i dijagnostičkog intervjua mogu pomoći da dobijete potpuniju sliku o sebi. 6

2. Prikupljanje informacija o zanimanjima
Pokušajte prikupiti što više informacija o različitim zanimanjima, o školama u kojima se možete školovati za pojedina zanimanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjeg obrazovanja. Jasno je da ne možete detaljno proučiti sva moguća zanimanja. Zato pokušajte napraviti odabir onih zanimanja koja vam se čine najprimjerenijima i najprivlačnijima s obzirom na vaše interese, vrijednosti, sposobnosti i osobine ličnosti. Sadržaj i uvjeti rada, potrebna znanja, vještine i osobine, ali i zapreke za obavljanje poslova (zdravstvene kontraindikacije) te potrebno obrazovanje i mogućnosti zapošljavanja ključne su značajke koje trebate saznati o zanimanjima koja su ušla u vaš uži izbor. Sadržaj i uvjeti rada se odnose na opis tipičnih poslova nekog zanimanja i uvjeta u kojima se oni obavljaju. Primjerice, radi li se individualno ili u grupi, uključuje li posao rad s ljudima, strojevima, podacima, gdje i kako se obavljaju radni zadaci, vidite li se u obavljanju tih zadataka, je li to u skladu s vašim interesima, bi li obavljanje tih zanimanja dovelo do ostvarenja nekog od vaših životnih ciljeva i dr. Potrebna znanja, vještine i osobine odnose se na zahtjeve koje pojedino zanimanje stavlja pred osobu koja to zanimanje obavlja. Primjerice, temeljno znanje autoelektričara je znanje o radu vozila kao cjeline te znanje o radu i funkciji pojedinačnih električnih i elektroničkih dijelova vozila. Autoelektričar mora imati znanja iz područja autoelektrike, primjerice poznavanje električnih agregata i sklopova, električnih instalacija na vozilima, kao i međusobnu povezanost električnih i mehaničkih sklopova i sl. Vrlo je važno da je osposobljen za upotrebu električnih i elektronskih shema, mjerne i posebne ispitne opreme. Često je dodatno osposobljen za određenu vrstu, odnosno tip vozila. Autoelektričar mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Nadalje, posao zahtijeva dobro razvijenu motoriku i preciznost u radu, spretnost ruku i prstiju te dobru koordinaciju pokreta. Važna je i spretnost pri uporabi alata i naprava u servisima, s naglaskom na pravilnu i sigurnu uporabu pri samostalnom radu. Dakle, vrlo detaljno proučite kakva znanja, vještine i osobine traže zanimanja koja su vam zanimljiva te sami, ili uz stručnu podršku, procijenite jeste li spremni za stjecanje potrebnih znanja i vještina i posjedujete li osobine za obavljanje tih zanimanja. Zapreke za obavljanje poslova određenog zanimanja nazivamo još i zdravstvenim kontraindikacijama za određeno zanimanje. Primjerice, neke od zapreka za rad u zanimanju „vozač motornog vozila“ su neraspoznavanje boja, epilepsija, oštećenja koštano-mišićnog sustava i sl. Važno je znati da je svaka škola dužna na svim dostupnim i vidljivim mjestima (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole) istaknuti one obrazovne programe za koje postoje zdravstvene kontraindikacije, kao i one programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno da se utvrdi zdravstvena sposobnost učenika kao obveza pri upisu u školu.

7

Nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za odabrani obrazovni program potvrđuje se liječničkom svjedodžbom specijaliste medicine rada koju je potrebno donijeti u školu prilikom upisa. S obzirom na to da za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije za koje ne postoji obveza da se medicinski utvrde prilikom upisa u školu, korisno je da se roditelj i učenik prije upisa u školu posavjetuju s školskim ili obiteljskim liječnikom ili liječnikom medicine rada. Ako se učenik upisuje u program za koji ima zdravstvene kontraindikacije ili ih je ustanovio, odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzimaju on i roditelj. Sljedeće što je potrebno saznati su informacije o mogućnostima obrazovanja za zanimanja koja se nalaze u vašem užem izboru. Stoga provjerite koje škole upisuju učenike za navedena zanimanja, pod kojim uvjetima, koji su nastavni predmeti zastupljeni i kakve su mogućnosti nastavka obrazovanja, odnosno mogućnosti zapošljavanja po završetku obrazovanja. Ispitivanje mogućnosti zapošljavanja izrazito je važan korak u procesu donošenja odluke o izboru budućeg zanimanja. Gdje se možete zaposliti po završetku školovanja? Koja poduzeća u vašem okruženju zapošljavaju osobe određenih zanimanja? Činjenica je da se situacija na tržištu stalno mijenja pod utjecajem razvoja novih tehnologija pa neka zanimanja postaju manje zapošljiva, a u nekima se lakše zaposliti. Stoga je vrlo teško procijeniti što će se događati za nekoliko godina. Da biste dobili jasniju sliku o mogućnostima zapošljavanja u nekom zanimanju, zatražite pomoć stručnjaka za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

8

u Odsjecima za profesionalno usmjeravanje u kojima rade savjetnici za profesionalno informiranje i savjetovanje. u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje moguće je koristiti računalni program profesionalnog usmjeravanja – Moj izbor. a provode ga savjetnici za profesionalno informiranje i obrazovanje. uvjetima upisa u pojedina zanimanja i dr.U čemu vam može pomoći Hrvatski zavod za zapošljavanje? Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne škole.. No. u Zavodu za zapošljavanje možete zatražiti pomoć stručnjaka za profesionalno savjetovanje. vještinama i poželjnim osobinama. usmeno ili putem različitih letaka. kao i obilježjima zanimanja. kao i u nekim osnovnim i srednjim školama na području Republike Hrvatske. Profesionalno savjetovanje uključuje psihologijsko testiranje i savjetodavni intervju. studenata te. Također. To je vrijedna informacija pri odabiru zanimanja s obzirom da mogućnosti zapošljavanja određenog zanimanja nisu podjednake u svim područjima Republike Hrvatske. zdravstvenim kontraindikacijama. Informiranje se provodi individualno i grupno. Pored toga. Zavod vam može ponuditi i usluge informiranja i savjetovanja temeljene na načelu samopomoći i uporabi elektronske tehnologije. 9 . kao i o njihovoj zapošljivosti. moguće je dobiti prijedloge vama najprimjerenijih zanimanja. mogućnostima zapošljavanja. kao i mogućim drugim izvorima informacija (adresama. Na temelju popunjenog interaktivnog upitnika interesa. što vam može pomoći da bolje spoznate svoje mogućnosti i sagledate najprimjerenije izbore zanimanja. priručnika i brošura. potrebnim znanjima. Ovaj program sadrži opise više od 300 zanimanja koji uključuju aktualne informacije o mogućnostima obrazovanja za određeno zanimanje. psiholozi i ostali stručnjaci srodnih profesija. a po potrebi i liječnički pregled specijaliste medicine rada. telefonima. također. mogu vam u velikoj mjeri pomoći pri donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja. moguće je dobiti informacije o značajkama pojedinih zanimanja. Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. mrežnim stranicama). Pored informacija o mogućnostima obrazovanja u Republici Hrvatskoj. detaljne opise zanimanja s podacima o uvjetima rada. vrijednosti i sposobnosti i promisliti koliko je određeno zanimanje sukladno vašim karakteristikama. Informacije o mogućnostima i uvjetima obrazovanja. pruža stručnu pomoć i drugim osobama koje razmišljaju o izboru nekog oblika obrazovanja i/ili zapošljavanja. ako unatoč svemu tome i nadalje imate nedoumica koje zanimanje izabrati ili želite dodatno provjeriti koliko je dobra odluka koju ste već donijeli. Najčešće su to pedagozi. Profesionalno usmjeravanje provodi se u 22 područne službe i 95 ispostava Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Kako je već navedeno. srednje škole. od velikog je značaja i učiniti samoprocjenu interesa.

ali i ne mora rezultirati pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. bilo bi poželjno da uz konzultaciju sa školskim ili obiteljskim liječnikom obavi kompletnu obradu od strane članova stručnog tima za profesionalno usmjeravanje. školskih ocjena i eksplorativnog intervjua tijekom kojeg prikuplja važne informacije o učeniku. podrobnije informacije i savjet o svijetu zanimanja i rada. Mišljenje sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložene programe obrazovanja.učenici koji imaju izrazite teškoće u učenju Za ove učenike stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje obvezno rezultira pisanim mišljenjem-preporukom za upis u određeni program obrazovanja. obratite se nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. obrazovanja i športa. Mišljenje također sadrži zdravstvene kontraindikacije i predložena zanimanja. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za 10 . . • Poželjno je da s učenikom na savjetovanje dođe jedan od roditelja s kojim će se u razgovoru također prikupiti potrebne informacije o učeniku te će biti informiran o rezultatima testiranja učenika i mogućnostima u izboru škole i zanimanja. Tim za profesionalno usmjeravanje čine stručnjaci koji svaki iz svog područja savjetuju učenika na temelju provedenog stručnog postupka: • psiholog – stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje – savjetuje učenika na temelju psihologijskog testiranja. . Intervju je savjetodavan jer učenik. mogućnostima zapošljavanja i daljnjeg profesionalnog usavršavanja te informacije od liječnika o svom zdravstvenom stanju i mogućim ograničenjima u izboru zanimanja. liječnik medicine rada obavlja uvid u medicinsku dokumentaciju i obavlja zdravstveni pregled učenika s ciljem da se utvrdi koja su zanimanja učeniku s medicinskog stajališta primjerena ili neprimjerena.hzz.učenici koji imaju rješenje Prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb. o mogućnostima upisa i realizaciji svojih želja. Stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje može. u dogovoru sa svojim roditeljima samostalno donosi odluku o izboru zanimanja.učenici koji su nastavu u osnovnoj školi pohađali temeljem rješenja o izmijenjenom obliku školovanja (prilagođeni program ili redovni program uz individualizirani pristup odnosno posebni program). Postupak profesionalnog savjetovanja svakako se preporuča za sljedeće kategorije učenika: . dakle. a njegovo korištenje ovisi o uvjetima upisa koji su sastavni dio Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. a određene informacije možete naći i na mrežnoj stranici Zavoda: www.hr Ako učenik ima većih zdravstvenih teškoća koje bi mu mogle suziti izbor zanimanja. nakon što je dobio sve važne informacije o sebi.Želite li.

slastičar. svi učenici osmog razreda koji žele nastaviti školovanje u nekom od školskih programa/zanimanja koja je Zavod odredio kao „deficitarna“. važno je znati da Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine snosi troškove liječničkih pregleda potrebnih za upis učenika u zanimanja u koja se upisuje nedovoljan broj učenika. mogu ostvariti pravo na besplatni liječnički pregled medicine rada./11. keramičar. krovopokrivač Područna služba Vinkovci: armirač. Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o liječničkom pregledu. monter suhe gradnje Područna služba Vukovar: konobar. „deficitarna zanimanja“). tesar. vozač.izbor kandidata za upis u srednje škole koju svake godine donosi Ministarstvo znanosti. tesar. mesar. bravar. Hrvatski zavod za zapošljavanje snosio je troškove liječničkog pregleda za sljedeća deficitarna zanimanja: Područna služba Osijek: konobar. god. Također. pekar. Važno je znati kako popis deficitarnih zanimanja nije svake godine isti. 2010. no svaka područna služba zbog svojih specifičnosti na drugačiji način organizira prijam učenika. Stoga vam savjetujemo da se za detaljnije informacije obratite stručnom suradniku u svojoj osnovnoj školi ili telefonski provjerite u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje u vama najbližoj područnoj službi Zavoda. Popis deficitarnih zanimanja svaka područna služba Zavoda dostavlja svim osnovnim školama u svojoj županiji. Za upis u srednju školu šk. pekar. kuhar. tesar Područna služba Požega: dimnjačar. Prije pregleda javite se u vama najbližu Područnu službu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. stolar. dimnjačar. a tražena su na tržištu rada (tzv. a ponekad je moguće telefonski kontaktirati vama najbližu područnu službu i izravno dogovoriti aktivnosti i termin. zidar. pekar. zidar. Pregled se obavlja u domovima zdravlja. odnosno zdravstvenim ustanovama s kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje sklopio ugovor. plinoinstalater 11 . stoga provjerite u vašoj osnovnoj školi ili područnoj službi Zavoda koji su to programi obrazovanja/ zanimanja određena kao deficitarna za školsku godinu kada ćete vi upisivati srednju školu. Ponekad se sve aktivnosti organiziraju isključivo preko stručne službe osnovne škole. obrazovanja i športa VAŽNO! Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i informiranja učenika provode se u područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. limar. soboslikar i ličilac. pekar Područna služba Slavonski Brod: zidar. tesar. keramičar-polagač. zavarivač. zidar. Dakle. odnosno u dogovoru sa Zavodom škola upućuje učenike u područnu službu prema točno određenim terminima.

3. Najtraženija zanimanja
Na sljedećim stranicama u tablicama možete vidjeti koja su bila najtraženija zanimanja u pojedinim županijama u 2009. godini. To su ona zanimanja za koja je najveći broj poslodavaca prijavio Zavodu potrebu za zapošljavanjem radnika. Važno je znati da se svake godine u vrijeme ljetne sezone u pojedinim županijama povećavaju potrebe za radnicima u ugostiteljskoj djelatnosti kao što su primjerice kuhari, konobari, recepcioneri i dr. Podaci koje navodimo neka vam stoga posluže samo kao okvirna informacija jer se svake godine mijenjaju. Kako biste dobili točnije i potpunije informacije o najtraženijim zanimanjima i zapošljavanju, posjetite naše mrežne stranice www.hzz.hr i kontaktirajte najbližu područnu službu Zavoda.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE zavarivač medicinska sestra konobar komunalni redar prodavač bravar zidar monter građevinskih skela monter cjevovoda armirač BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 186 151 87 80 69 55 46 40 35 32

12

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač konobar medicinska sestra zidar službenik za informacije kuhar tesar rukovatelj/prerada voća i povrća čuvar bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 423 336 209 175 122 117 102 83 79 72

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE prodavač trgovački demonstrator i prodavač medicinska sestra konobar fizioterapeut zidar rukovatelj/obrada drva i spajanje rubova rukovatelj/drvotokarski stroj administrativni službenik vozač teretnog vozila BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 279 122 87 78 29 27 20 20 15 13

13

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ZANIMANJE konobar prodavač rukovatelj/šivaći stroj za obuću zidar medicinska sestra tesar rukovatelj/posebni stroj/šivanje odjeće izrađivač gornjišta obuće administrativni službenik bravar BROJ TRAŽENIH RADNIKA 1.1.2009. – 31.12.2009. 176 156 105 93 69 65 63 35 34 34

14

4.hr) − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www.lipik.obz.osijek. razred srednje škole) OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: sredinom rujna svake godine u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije (www.hr) Grad Osijek POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Lipik Redoviti učenici srednjih škola OSTALE INFORMACIJE − .hr) 15 . obrtničke komore. 2010. i 4. god./2011.hr) te na oglasnoj ploči u zgradi Gradskog poglavarstva OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Daroviti učenici Osječko-baranjska županija Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja Daroviti učenici (3.obz.novagradiska. Navedeni podaci su također promjenjivi stoga je važno pratiti mrežne stranice navedenih (ali i drugih) institucija/poslodavaca. god.hr) − objava natječaja: gradski dnevni tisak i web stranica Grada (www. općine. Stipendije Svake školske godine gradovi. županije. dodjeljuju učenicima stipendije za nastavak školovanja u srednjim školama.objava natječaja početkom školske godine na web stranicama Grada (www. na web stranici Grada Nova Gradiška (www. tisak i druge relevantne izvore gdje ćete moći više saznati o uvjetima natječaja za određenu stipendiju. poslodavci i dr. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA NOSITELJ/ KATEGORIJE PRUŽATELJ Grad Nova Gradiška Učenici srednje škole koji se školuju izvan Grada Nova Gradiška u RH OSTALE INFORMACIJE − objava natječaja: početkom šk. U ovom poglavlju donosimo informacije o stipendijama koje su dodijeljene učenicima za upis u srednju školu u šk.

plesa. Gimnazijski programi vas ne osposobljavaju ni za koje konkretno zanimanje. a napunili ste 15 godina. 16 . odnosno vrste srednjih škola: GIMNAZIJE su četverogodišnje općeobrazovne škole. Vrste srednjih škola i obrazovnih programa Prije nego što počnete razmišljati u koju srednju školu ćete se upisati. odnosno darovitosti za određeno područje. klasične. Što trebate pribaviti da biste se prijavili na Zavod? − radnu knjižicu − osobnu iskaznicu − izvornik svjedodžbe 8. likovne umjetnosti i dizajna. nakon završene osnovne glazbene ili plesne škole. srednje baletne i škole za ritmiku i ples upisuju se. u roku od 90 dana nakon završetka školske godine. Sljedeća shema prikazuje naš srednjoškolski sustav. Nakon završenog školovanja u gimnaziji. Ukoliko ste odlučili ne nastaviti školovanje. Srednje obrazovanje učenika u umjetničkim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Postupak za upis u takve škole. uključuje i provjeru sposobnosti. razreda. Kamo nakon osnovne škole? Nakon završene osnovne škole možete donijeti jednu od ovih odluka: − nastaviti školovanje ili − ne nastaviti školovanje i uključiti se u svijet rada. UMJETNIČKE ŠKOLE su četverogodišnje škole i nude obrazovne programe za učenike koji se odlikuju specifičnim sposobnostima u području glazbe. prijaviti izravno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u mjestu svojeg prebivališta. prirodoslovne i prirodoslovno-matematičke.5. jezične. Srednje glazbene. Ispite državne mature učenici polažu ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. VAŽNO: Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trebate se. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu. učenici polažu državnu maturu. Pri tome imajte na umu da je sa završenom osnovnom školom teško naći posao. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan samo za učenike gimnazija.Područnoj službi u mjestu prebivališta i kao privremeno nezaposleni radnik ostvariti sljedeća prava: − pravo na posredovanje pri zapošljavanju − pravo na profesionalno usmjeravanje − ostala prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenosti. u pravilu. već prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. važno je da ste upoznati s vrstama srednjih škola koje postoje u Republici Hrvatskoj. uz školske ocjene. možete se prijaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje . Dijele se na opće.

dvogodišnje i jednogodišnje strukovne programe.). odnosno tri i pol godine. U ovim školama se uče općeobrazovni predmeti i posebni strukovni sadržaji za pojedina strukovna područja te se pohađa praktična nastava. odnosno pet godina te na industrijske i obrtničke škole istih struka. trgovačke. U strukovno obrazovanje ubraja se i obrazovanje za jednostavna zanimanja u trajanju od jedne do dvije godine kojima se stječe niža stručna sprema. Strukovni predmeti i praktična nastava ovise o vrsti škole tj. gospodarske. Prema trajanju obrazovanja. o zanimanju. sve strukovne programe dijelimo na petogodišnje. trogodišnje.STRUKOVNE ŠKOLE dijele se na tehničke i njima po trajanju srodne škole (zdravstvene. četverogodišnje. troipolgodišnje. Zadaća ovih strukovnih škola jest osigurati vam dobro opće i stručno obrazovanje iz određenog područja kako bi vas osposobili za obavljanje poslova određenog (prvog) zanimanja. U tehničkim i srodnim četverogodišnjim školama programi obrazovanja traju četiri godine (izuzetak je program obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara koji traje pet godina) i pripremaju učenike za rad. poljoprivredne i sl. odnosno nastavka obrazovanja na studiju. koje traju četiri. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim četverogodišnjim programima obrazovanja završava izradom i obranom 17 . u kojima programi koje traju tri.

završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici polažu ispite državne mature samo ukoliko planiraju nastaviti svoje obrazovanje na studiju. Trogodišnji programi obrazovanja pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu pa postoje programi za zanimanja u industriji i gospodarstvu (tzv. industrijska zanimanja) i programi za zanimanja u obrtništvu (tzv. obrtnička zanimanja). Osnovna zadaća industrijskih i srodnih programa je pripremiti učenike za rad u određenom zanimanju te im omogućiti brzo uključivanje u tržište rada. Teorijska i praktična nastava izvodi se u školskim učionicama, školskim radionicama i industrijskim pogonima. Na kraju školovanja učenici polažu završni ispit i stječu srednju stručnu spremu i određeno zanimanje. Važno je naglasiti da se u obrtničkim programima obrazovanje odvija po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) pri čemu je teorijska nastava odvojena od praktičnog rada i praktične nastave. Za upis u ove škole potrebno je sklopiti ugovor o naukovanju. Ugovor se sklapa s obrtnikom koji za to ima odobrenje Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore. Općeobrazovni i strukovno-teorijski dio programa izvodi se u školi, a praktični dio naukovanja u obrtničkoj radionici. Na kraju naukovanja naučnici polažu pomoćnički ispit i stječu pomoćničko zvanje, a uz to mogu polagati i završni ispit ako su savladali općeobrazovne predmete. Naučnici koji polože završni ispit, stječu srednju stručnu spremu. Nastavak obrazovanja moguć je u tehničkim školama ili u stjecanju majstorskih zvanja i to nakon dvije godine radnog iskustva u zanimanju. Kako je već spomenuto, obrazovni programi u obrtništvu traju tri godine osim za zanimanje kozmetičara, koje može trajati i tri i četiri godine.

18

Jednogodišnji i dvogodišnji programi obrazovanja odnose se na obrazovanje za manje složena zanimanja uglavnom u industriji. Za obavljanje poslova i radnih zadaća u takvim zanimanjima bitne su vještine, a manje su potrebna teorijska znanja. Po završetku školovanja polaže se završni ispit i stječe niža stručna sprema. Tada je moguće zaposliti se ili nastaviti školovanje za stjecanje srednje stručne spreme. Sljedeća shema prikazuje srednje škole po vrstama programa, duljini trajanja, načinu završetka obrazovanja te mogućnost zapošljavanja ili nastavka daljnjeg školovanja:

19

O državnoj maturi
Što je državna matura? Državna matura je skup ispita koje obvezno polažu učenici gimnazija na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju. Tko polaže državnu maturu? Ispite državne mature polažu: • učenici gimnazijskih programa obrazovanja koji s polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje; • učenici strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i koji svoje srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini.

Tko provodi državnu maturu? Ispite državne mature u suradnji sa školom organizira i provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). NCVVO izrađuje ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja školama ispitne materijale. Centar u elektroničkom obliku vodi i Središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, podaci o predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te će izdavati svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08).

Kada i kako se polaže državna matura? Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A - višoj i B osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i broj izbornih predmeta prema želji. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08). 20

mzos. Popis nastavnih predmeta koji se boduju (Popis predmeta i elemenata posebno značajnih za upis) možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva (Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole) ili u natječaju za upis koji se objavljuje svake godine u lipnju. − sklonosti. koju je u ožujku 2010. Kako se izračunavaju bodovi za upis u 1. razredu osnovne škole. god. i 8. razredu osnovne škole iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama programa. 2010. biti objavljena u cijelosti. Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije. S obzirom da se elementi i kriteriji za upis u srednje škole u šk. god.hr) na kojoj će Odluka. − uspjeh u prethodnom obrazovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju. i 8./2012.6. godine donijelo Ministarstvo znanosti. sposobnosti i darovitost u pojedinim vrstama obrazovanja. u dnevnom tisku. razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje. Što se sve vrednuje i boduje za upis u 1. u nekim dijelovima mogu izmijeniti. Tko se upisuje u srednju školu? U 1. u sklopu planiranog broja upisnih mjesta. kao i svake godine. − uspjeh u programima obrazovanja s povećanim opsegom. obrazovanja i športa. savjetujemo vam da pratite mrežnu stranicu Ministarstva (www. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani./2011. 2011. Uvjeti upisa u srednju školu U ovome poglavlju donosimo najvažnije dijelove Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. razred redovitog obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju: − uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u 7. vještinama i sposobnostima. razred? Za upis učenika u 1. 21 . − ocjena iz vladanja u 7. razreda osnovne škole i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta posebno koji su važni za upis u određeni obrazovni program. razred srednje škole? Svakom se učeniku za upis utvrđuju bodovi temeljem ukupnog zbroja ocjena iz 7. − uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja. i 8.

− na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju.Tablica 1: Primjer izračunavanja bodova za upis u opću ili jezičnu gimnaziju PREDMETI KOJI SE BODUJU Hrvatski jezik Matematika Strani jezik Povijest Zemljopis 1 OCJENA U 7. Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? Na bodove dobivene ocjenama iz predmeta posebno važnih za upis dodaju se i bodovi stečeni temeljem rezultata postignutih na državnim. − na osnovi kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora. vještinama i sposobnostima te na osnovi posebnih i iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. − na osnovi iznimnih rezultata u prethodnom obrazovanju. − na osnovi rezultata natjecanja školskih športskih društava. kemija. RAZREDU 5 5 5 4 5 5 29 Opći uspjeh UKUPNO BODOVA + dodatni bodovi 1 27 + 29 = 56 bodova Koji su još kriteriji za upis u neke vrste škola i programa? Sposobnosti kandidata za pojedine vrste programa obrazovanja i zanimanja vrednuju se: − na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti i darovitosti. RAZREDU 4 5 5 4 4 5 27 OCJENA U 8. međužupanijskim i županijskim natjecanjima učenika u znanju. 1 Za upis u opću ili jezičnu gimnaziju škola može umjesto zemljopisa odrediti bodovanje jednog od sljedećih predmeta: fizika. vještinama i sposobnostima koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje. odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih. 22 . Hrvatskog paraolimpijskog odbora. biologija.

drugo ili treće mjesto upisuju se izravno. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja. b) Dodatni bodovi . iz bilo kojeg od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno značajnih za upis. Vrednovanje rezultata natjecanja a) Izravni upis Učenici koji su na državnom natjecanju iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama. boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.natjecanja u okviru Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje (Tablica 2).1. 23 . Dokument o plasmanu na natjecanju (diploma i sl.) za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje. a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo za natjecanja. u pojedinačnoj konkurenciji osvojili prvo.

drugo ili treće mjesto kao članovi skupine do 3 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. Navedeni dodatni bodovi vrednuju se pri upisu u sve srednje škole uključujući i škole s razrednim odjelima za športaše. pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti.športska natjecanja Učenicima se vrednuju rezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. 24 .Tablica 2: Pregled broja bodova za rezultate na natjecanjima Vrste natjecanja Opis Prvo. drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 3 do 6 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Prvo. obrazovanja i športa (Tablica 3). drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 6 do 10 učenika u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili četvrto i peto mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili šesto i sedmo mjesto Plasman sa županijskog na državno ili međudržavno natjecanje Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili prvo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili drugo mjesto Učenici koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili treće mjesto Prvo mjesto na središnjem državnom natjecanju Br. Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. dodatnih bodova 3 2 1 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 1 Državna ili međunarodna natjecanja Županijska natjecanja Natjecanja iz likovne kulture -LIK Drugo mjesto na središnjem državnom natjecanju Treće mjesto na središnjem državnom natjecanju Najbolji likovni rad na županijskoj izložbi Pojedinačno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO LIDRANO Skupno sudjelovanje na državnoj smotri LIDRANO c) Dodatni bodovi .

odnosno jedan od klasičnih jezika (Tablica 4. uključujući i klasične jezike za upis u jezičnu i klasičnu gimnaziju Učenici koji su u u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika za upis u klasičnu gimnaziju Br.). 2. Učenicima se vrednuje samo jedan (najpovoljniji) iznimni rezultat. Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog obrazovanja Pravo na dodatne bodove ostvaruju učenici koji su završili glazbenu ili plesnu školu ili su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili dva ili više stranih jezika. kategorije Učenici koji su kao pojedinci ili članovi ekipe sudjelovali na državnom ili međunarodnom natjecanju Pravo na dodatne bodove dokazuje se odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja. kategorije i darovitom športašu V. kategorije Učenici koji su temeljem postignutih športskih rezultata ostvarili status kategoriziranog športaša vrhunskom športašu II. dodatnih bodova 2 2 4 Pravo za dodatne bodove učenik dokazuje razrednim svjedodžbama navedenih škola. dodatnih bodova 4 3 2 5 4 3 2 1 Natjecanja školskih športskih društava vrsnom športašu IV. ili VI. kategorije Br.Tablica 3: Pregled broja bodova za rezultate na športskim natjecanjima Vrste natjecanja Opis Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto Učenici koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pojedinci ili kao članovi ekipe osvojili treće mjesto vrhunskom športašu I. kategorije vrhunskom športašu III. Tablica 4: Pregled broja bodova za ostale iznimne rezultate iz prethodnog obrazovanja Program Glazbena ili plesna škola Učenje dva ili više stranih jezika Klasični jezici Opis Učenici koji su istodobno završili osnovnu školu i najmanje četiri razreda glazbene ili plesne škole koja ima odobrenje za rad Učenici koji su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili dva ili više stranih jezika. 25 .

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. 2 Pravo izravnog upisa pod gore navedenim uvjetima ne mogu ostvariti osobe navedene u članku 9.Kako se vrednuju rezultati učenja u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja? 1. 77/92. Upis učenika temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. − djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. − djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. navedenog zakona. Za ostvarivanje prava na izravni upis.). − djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata prve skupine. skupine sa 100% oštećenja organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6. imaju: − učenici koji su se najmanje dvije od posljednje četiri godine obrazovali u inozemstvu zbog toga što su njihovi roditelji radili u hrvatskim diplomatskim i drugim državnim predstavništvima u inozemstvu. bez bodovanja uspjeha u osnovnoj školi. Za ostvarivanje navedenih prava učenik je uz prijavnicu za upis dužan priložiti odgovarajuća rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela. navedenog zakona. 33/92. i 8. 58/93. izjavu i sl. 7. br.. 108/95. zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Upis učenika hrvatskih državljana koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu Pravo na izravni upis u srednju školu. − djeca smrtno stradalih. 57/92. 26 . 76/94. i 8. 7. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. 2/94. te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Izravni upis u srednje škole pod uvjetom da prijeđu bodovni prag koji je škola objavila u natječaju za upis. − ostali učenici povratnici koji su se obrazovali u inozemstvu najmanje četiri od šest posljednjih razreda ili posljednja tri razreda osnovne škole. učenici uz prijavnicu za upis prilažu i dokaze o boravku i razlozima boravka u inozemstvu te trajanju obrazovanja u inozemstvu (svjedodžbe. umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6.).. imaju: − djeca osoba poginulih. 82/01 i 103/03. 2. osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti. te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet2.

potvrdu o smrti roditelja. potvrdu o korištenju socijalne pomoći) izdane od ovlaštenih službi u zdravstvu. i to do 10% od broja bodova od najniže rangiranog na ljestvici poretka učenika. kulturu i šport Grada Zagreba. a koji su ostvarili pravo na upis u određeni program obrazovanja. uz ostale upisne dokumente. − mišljenje liječnika koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja. uz nezaposlena oba roditelja.). Za ostvarivanje navedenih prava učenici su dužni uz prijavnicu za upis priložiti i odgovarajuće potvrde ili druge dokumente (potvrdu o statusu branitelja.3. rješava Ministarstvo znanosti. kulturu i šport Grada Zagreba. za zapošljavanje. obrazovanja i športa. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. obranu i skrb o braniteljima i dragovoljcima iz Domovinskog rata. socijalnoj skrbi. Upis učenika koji žive u teškim životnim uvjetima Učenici koji žive u uvjetima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati ukoliko imaju do 10% manje bodova od broja bodova najniže rangiranog kandidata na ljestvici poretka učenika koji su ostvarili pravo upisa u taj program obrazovanja. 4. rješava Ministarstvo znanosti. samohranog roditelja. Upis učenika sa zdravstvenim teškoćama Učenici s težim i osobito teškim zdravstvenim teškoćama su učenici koji su osnovnu školu završili po redovitom nastavnom programu. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole po preporuci liječnika obiteljske medicine ili liječnika određene specijalnosti. a kojima su zdravstvena oštećenja ili kronične bolesti i dulje liječenje utjecale na školski uspjeh. liječničku potvrdu o težoj bolesti ili posttraumatskom stresu roditelja. Učenici s osobito teškim zdravstvenim oštećenjima mogu se upisati izravno. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. obrazovanja i športa. Ista prava upisa imaju i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim uvjetima (uz roditelja s posttraumatskim stresom ili teškom bolešću. učenici prilažu i: − rješenje. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. Odluku o takvom upisu u školu donosi ravnatelj škole. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. 27 . Učenici s težim zdravstvenim teškoćama mogu se upisati s manjim brojem bodova. Za ostvarivanje ovih prava. odnosno obitelji u stanju socijalno zaštitne potrebe i sl. a na osnovi medicinske specijalističke dokumentacije.

uz ostale upisne dokumente. − mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najviše tri primjerena programa obrazovanja. obrazovanja i športa. za upis u srednju školu učenici uz prijavnicu prilažu: − preporuku Vijeća romske nacionalne manjine. u otežanim okolnostima obrazovanja). kulturu i šport u Gradu Zagrebu. gore navedeni broj bodova mogu umanjiti za najviše pet bodova. 36 bodova za upis u ostale četverogodišnje programe obrazovanja. Posebnosti i probleme upisa koji se ne mogu riješiti u školi. 28 . na otocima i škole s nastavom na jezicima nacionalnih manjina. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. odnosno registrirane romske udruge. Koliki je broj bodova potreban za upis u srednju školu? Na osnovi ukupnog broja bodova koji je stekao svaki učenik po svim osnovama vrednovanja (uspjehu u prethodnom obrazovanju. 36 bodova za upis u program obrazovanja za zanimanje medicinska sestra opće njege. uspjehu u natjecanjima i u znatno povećanim programima izobrazbe. Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri i pol i tri godine i programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis. sposobnostima i darovitosti. uz suglasnost ureda državne uprave u županiji . − preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb. škola utvrđuje ljestvicu poretka kandidata za upis i objavljuje je na školskoj oglasnoj ploči. sklonostima. županijskom upravnom odjelu za obrazovanje i uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za obrazovanje. Utvrđeni broj bodova obvezno se objavljuje u natječaju za upis i primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka. trgovina i poslovna administracija. kulturu i šport Grada Zagreba. Škole na području od posebne državne skrbi. 40 bodova za upis u srednje škole koje provode programe obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija.5. a koji ne može biti manji od: − − − − 46 bodova za upis u gimnazije.službe nadležne za obrazovanje. Sve škole koje izvode programe obrazovanja u četverogodišnjem trajanju će. Za korištenje ovog prava. Upis učenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome Učenici koji su pripadnici romske nacionalne manjine. odrediti broj bodova potrebnih za upis. rješava Ministarstvo znanosti. a žive u uvjetima koji su mogli utjecati na njihov uspjeh u osnovnoj školi mogu se upisati u srednju školu ako imaju do 10% manje bodova od broja bodova koje je škola utvrdila kao uvjet za upis u određeni program obrazovanja te ukoliko zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to upisni uvjet.

). Izbor kandidata za upis temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. i 19/10. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. − na sklopljenom ugovoru o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju. Ljestvica poretka kandidata za upis utvrđuje se tako da se izravno upisuju učenici koji imaju uz opće uvjete sklopljen i registriran ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili pravnom osobom.Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja? Izbor i upis učenika u u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/ zanimanja koji nisu obrazovni programi za vezane obrte temelji se: − na uspjehu u osnovnoj školi. − na zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. praćenju. NN.). 140/09. Ako je broj učenika sa sklopljenim ugovorom o naukovanju veći od broja upisnih mjesta u školi. Nakon tako provedenoga razredbenog postupka. za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa. pravila i postupci za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. područna obrtnička komora će zajedno sa školom provesti razredbeni postupak.). br. a što se obvezno objavljuje u natječaju za upis. 18/08. Što je potrebno znati za upis u programe obrazovanja za vezane obrte? Elementi. obvezama. Razredbeni postupak može se obaviti i prije zaključivanja ugovora o naukovanju ako se se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola. br. vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN. upisani učenici sklapaju ugovor s licenciranim obrtom ili pravnom osobom. NN. Uvjete i način ostvarenja programa praktične nastave koja se organizira i izvodi izvan školskih radionica. Uz zajednička mjerila. Razredbeni postupak se provodi prema utvrđenim zajedničkim i posebnim mjerilima i postupcima za upis u srednje strukovne škole utvrđenim Odlukom o elementima i kriterijima za upis kandidata u srednje škole. br. škola utvrđuje ugovorom o provedbi praktične nastave koji zaključuje s poslodavcem kod kojeg se praktična nastava izvodi (Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. 29 . 69/04.

. područna obrtnička komora će uskladiti broj mjesta u odgovarajućem strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim će obrtima ili pravnim osobama za planiranu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju. i 79/07. nisu sklopili ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom koji imaju licenciju Hrvatske obrtničke komore. Licencirani obrt ili pravna osoba može sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori... a o zaključenim ugovorima uspostavlja i vodi evidenciju. preporučuje se licenciranom obrtu ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski uspjeh. 30 .) i ovjerava u nadležnom uredu područne obrtničke komore o čemu evidenciju vodi Hrvatska obrtnička komora. razreda osnovne škole. U ugovaranju naukovanja sudjeluje i škola na način da ovjerava ugovor.. Kada je broj naučničkih mjesta u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi za pojedine obrazovne programe za vezane obrte znatno veći od planiranog broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi. a sukladno broju slobodnih licenciranih mjesta.Područne obrtničke komore dužne su dostaviti obrtničkim školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih naučničkih radnih mjesta po zanimanjima. i 46. Obveza je da se popisi slobodnih naučničkih mjesta istaknu na oglasnim pločama područnih komora i udruženja obrtnika te na oglasnim pločama škola. 90/96. zbog nedostatka licenciranih naučničkih mjesta. Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju ili skrbniku). 77/93. 102/98. Radi odabira naučnika licencirani obrt ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika. uz suglasnost Hrvatske obrtničke komore. 64/01. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više naučnika nego što ima naučničkih mjesta. Pravo na upis u obrazovne programe za vezane obrte imaju i kandidati koji. Prednost pri upisu u programe obrazovanja za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu obrta kojim se bave ako ispunjavaju ostale upisne uvjete koje utvrđuje škola. Ugovor o naukovanju sklapa se s roditeljem ili skrbnikom naučnika koji donosi na uvid: − ovjerenu presliku svjedodžbe 8. − liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada. obrtniku (pravnoj osobi). dužna osigurati radna mjesta za praktični dio naukovanja u radionicama škole. 49/03 – pročišćeni tekst i 68/07. br. Zakona o obrtu (NN. 71/01. Ugovor o naukovanju sklapa se s licenciranim obrtom ili pravnom osobom u skladu s člankom 40. Za ove kandidate srednja škola je. školi i područnoj obrtničkoj komori.

strani jezik. fizika.t-com. na području pojedinih županija.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 14 14 14 14 14 14 28 28 14 14 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. prag 46 Industrijsko-obrtnička škola Ljudevita Gaja bb. biologija hrvatski jezik. i VIII. tehnička kultura hrvatski jezik. likovna kultura. biologija hrvatski jezik./2011. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 31 . i VIII. matematika. Popis škola i programa obrazovanja Na sljedećim stranicama moći ćete vidjeti koje su obrazovne programe učenici mogli upisivati u srednjim školama u školskoj godini 2010. plina. strani jezik. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 427 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. razredu opći uspjeh u VII. fizika. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Gimnazija Nova Gradiška Trg Kralja Tomislava 9.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.TES TRAJANJE 3. povijest. zemljopis opći uspjeh u VII.skola2@sb.gimnazijang. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.t-com.iosng. matematika. strani jezik.hr e-mail: industrijsko-obrtnicka. matematika. fizika. matematika. grijanja i hlađenja (eksperimentalni program) Prodavač Monter strojeva i konstrukcije Pomoćni kuhar Pomoćni bravar – TES Pomoćni kuhar i slastičar . matematika. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Bravar – JMO Automehaničar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Instalater sustava vode.7. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.hr e-mail: ss-nova-gradiska-501@skole. matematika.

prag 40 Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Ivana Cankara 76. prag 40 Bod.hr e-mail: srednja-skola-mar@sb. strani jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/255 657 http://ss-mareljkovica-sb. fizika. strani jezik.Elektrotehnička škola Ljudevita Gaja bb. biologija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika.hr e-mail: ss-nova-gradiska-503@skole.biologija. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/362 145 http://ss-elektrotehnicka-ngradiska. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. kemija. fizika. strani jezik. kemija. fizika. zemljopis hrvatski jezik.skole. matematika.biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod.tel. zemljopis hrvatski jezik. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za elektroniku Tehničar za računalstvo Komercijalist TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 14 14 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Šumarski tehničar Ekološki tehničar Agroturistički tehničar Cvjećar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Kemijski laborant TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. prag 36 32 . matematika. matematika. strani jezik. fizika. prag 36 Bod.t-com. biologija POSEBNI UVJETI Bod. kemija. matematika. prag 40 Bod. matematika. strani jezik. kemija. kemija . fizika. prag 36 Bod. biologija.skole. biologija. prag 36 Bod.

matematika. fizika. kemija. biologija hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. biologija hrvatski jezik. kemija. likovna kultura. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: gimnazija-sb@skole. strani jezik. matematika. matematika. strani jezik. kemija hrvatski jezik. 8. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 48 Bod. kemija. biologija. prag 48 33 . matematika. povijest. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Kuhar – JMO Konobar – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Zidar – JMO Stolar – JMO Tapetar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Keramičar-oblagač Krovopokrivač – JMO Tesar . biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. matematika.skole. prag 48 Bod.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 140 56 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Gimnazija Matija Mesić Slavonija I br. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/446 252 http://www. fizika. fizika.ss-obrtnicka-sb. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. likovna kultura tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. matematika. matematika. fizika. biologija hrvatski jezik. matematika.JMO Slastičar Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 48 28 14 14 14 14 14 14 28 56 28 14 14 8 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole.htnet. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb.gmm-sb.Obrtnička škola Nazorova 9. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. fizika hrvatski jezik. strani jezik. matematika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www.

skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.Industrijsko-obrtnička škola E. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika. razredu POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Elektromonter 3 10 Elektroničar Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 9 3 14 3 9 Plinoinstalater – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 9 Elektroinstalater – JMO 3 14 Automehatroničar 3 28 Fotograf – JMO 3 14 Autolakirer – JMO Tehnički crtač Vozač motornog vozila Zavarivač Pomoćni bravar – TES 3 3 3 2 3 14 28 28 28 10 34 . tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik.5 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 70 14 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 542 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. fizika.hr e-mail: ured@ss-industrijsko-obrtnicka-sb. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom Obrađivač lima Elektromehaničar TRAJANJE 3. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. i VIII. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura opći uspjeh u VII. fizika. fizika. Kumičića 55. fizika. matematika. matematika.

prag 40 4 28 Bod. prag 43 Bod. matematika. strani jezik. strani jezik. strani jezik. strani jezik. matematika.Tehnička škola Kumičićeva 55. povijest. prag 46 35 . matematika. matematika. prag 40 Arhitektonski tehničar 4 28 Bod. povijest. povijest. strani jezik. fizika. Hebranga 13/1. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. fizika. prag 40 Ekonomsko-birotehnička škola Naselje A. prag 40 Tehničar za mehatroniku 4 28 Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. fizika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. fizika. matematika.skole. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.skole.hr e-mail: tssb@skole. strani jezik. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/411 478 http://ss-tehnicka-slavonski-brod. matematika. matematika. prag 46 Bod. fizika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent Poslovni tajnik Hotelijersko-turistički tehničar Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI 4 Bod. matematika.t-com. strani jezik. strani jezik.t-com. prag 45 Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju 4 4 28 28 Bod. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 175 http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ekbskola@sb. prag 45 Bod.

hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija Klasična gimnazija i kolegij fra Marijana Lanosovića P. pripremnog razreda srednje glazbene škole. kemija. prag 56 Glazbena škola Slavonski Brod Vukovarska 1.hr e-mail: ss-slavonski-brod-508@skole. strani jezik. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 Fizioterapeutski tehničar 4 28 hrvatski jezik. matematika.skole. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/443 821 http://www. Krešimira IV bb. zemljopis POSEBNI UVJETI Klasična gimnazija 4 Bod. solfeggio 36 . Program srednjeg glazbenog obrazovanja 4 10 instrument/ pjevanje. razreda osnovne glazbene škole ili I. fizika.t-com.Srednja medicinska škola Jagićeva 3a. strani jezik. i II. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.skole. povijest. fizika. Bodovni prag iznosi 60% bodova u kvalifikacijskom postupku.asistentica 4 28 hrvatski jezik. kemija. strani jezik. 35000 Slavonski Brod Tel:035/ 445 200 NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Učenici prilažu original svjedodžbu VI. fizika. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/442 492 http://ss-medicinska-sb.hr e-mail: ss-slavonski-brod-507@skole. kemija. biologija Primalja . strani jezik.gimnazija-framarijanalanosovica-sb. prag 44 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.t-com.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod.

hr e-mail: 2gimnazija-osijek @skole. gimnazija Kamila Firingera 5.t-com. matematika. 31000 Osijek Tel: 031/200 699 http://www.gimnazija-treca-os.OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I. fizika. prag 50 37 .gimnazija-druga-os. prag 51 Bod.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. strani jezik.gimnazija-prva-os.hr NAZIV PROGRAMA TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 140 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. povijest.hr e-mail: i-gimnazija@skole. biologija POSEBNI UVJETI 4 Bod.t-com. matematika. gimnazija Kamila Firingera 14. prag 50 III. 31000 Osijek Tel: 031/207 101 http://www. zemljopis POSEBNI UVJETI Jezična gimnazija 4 Bod. 31000 Osijek Tel: 031/207 157 http://www.hr e-mail: ss-osijek-505@skole.skole. biologija POSEBNI UVJETI Opća gimnazija 4 Bod. strani jezik. strani jezik.skole. zemljopis II. gimnazija Županijska 4. matematika. strani jezik. povijest. prag 44 Potvrda nacionalnog sportskog saveza ili o statusu kategoriziranog sportaša Razredni odjel za sportaše 4 28 hrvatski jezik.htnet.

strani jezik. povijest. povijest.ikg.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Upravni referent TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 168 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. prag 44 38 . 31000 Osijek Tel: 031/215 120 http://www.skole.gaudeamus. prag 50 Privatna škola s pravom javnosti ‘Gaudeamus’ Školska 6. matematika. strani jezik.hr e-mail: tajnistvo@ikg.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/212 890 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. Trojstva 4. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/212 670 http://www.hr e-mail: ss-osijek-522@skole.ss-ekonomska-upravna-os.t-com. povijest. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. prag 48 Ekonomska i upravna škola Trg sv.Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Trg Vatroslava Lisinskog 1.htnet. matematika. zemljopis hrvatski jezik. prag 42 Bod. matematika.hr e-mail: ekonomska-skola-osijek@os.

fizika. fizika. prag 46 Bod.htnet. matematika. matematika. matematika. fizika. prag 40 Elektroinstalater – JMO 3 7 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektromehaničar – JMO Vozač motornog vozila 3 3 7 28 Autoelektričar – JMO 3 14 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 39 . tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Bod. 31000 Osijek Tel: 031/208 400 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.Elektrotehnička i prometna škola Istarska 3. fizika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. fizika. matematika. matematika. matematika. fizika. matematika.elpros. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: elektroteh-prometna-skola@os. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika.tel. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Elektromonter Elektroničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. strani jezik. prag 42 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.

glazbenog pamćenja i ritma.Glazbena škola Franje Kuhača Trg sv. a sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu.t-com. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. koja obuhvaća ispit sluha. te bodovanja odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda glazbene i općeobrazovne škole. pripremni razred srednje glazbene škole. Trojstva 1. 31000 Osijek Tel. 40 . Glazbenik – pripremna naobrazba 2 20 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu.031/211 064 E-mail: gs-franje-kuhaca@os.teoretski smjer Glazbenik tubist TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 28 instrument/ pjevanje. nakon uspješno položenog stručnog dijela klasifikacijskog postupka po određenim mjerilima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia).hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klavirist Glazbenik violinist Glazbenik violist Glazbenik violončelist Glazbenik kontrabasist Glazbenik gitarist Glazbenik oboist Glazbenik flautist Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik harfist Glazbenik fagotist Glazbenik pjevač Glazbenik . Uvjet je položena prijemna audicija.

fizika. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.hr e-mail: ggso@os.skole. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Tesar – JMO Monter suhe gradnje 3 3 12 12 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Medicinska škola Vukovarska 209.hr e-mail: ss-osijek-506@skole. matematika. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod.t-com. 31000 Osijek Tel: 031/540 200 http://ss-medicinska-os. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada 5 4 28 4 28 41 . matematika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. biologija hrvatski jezik. fizika. strani jezik. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Geodetski tehničar Arhitektonski tehničar Građevinski tehničar Zidar – JMO Keramičar-oblagač Soboslikar-ličilac – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 46 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.hr NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Farmaceutski tehničar Zdravstveno-laboratorijski tehničar TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. biologija POSEBNI UVJETI Bod.ss-graditeljsko-geodetska-os. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 40 Bod. fizika. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/274 500 http://www. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 40 Bod. kemija. strani jezik. fizika. kemija. fizika.skole.Graditeljsko-geodetska škola Drinska 16a.t-com. fizika. matematika. fizika. matematika.

htnet. prag 40 42 . 31000 Osijek Tel: 031/275 960 http://www. kemija. biologija. matematika. likovna kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod.hr NAZIV PROGRAMA Autolakirer – JMO Frizer – JMO Pekar – JMO Mesar – JMO Stolar – JMO Pediker Fotograf – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES TRAJANJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 9 42 14 14 9 14 10 14 14 6 4 7 4 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Veterinarski tehničar Voćar-vinogradar-vinar Cvjećar Vrtlar TRAJANJE 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. fizika. kemija.htnet. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura.Obrtnička škola Trg bana Josipa Jelačića 24. kemija. kemija. matematika. tehnička kultura. prag 36 Bod. kemija.hr e-mail: ss-osijek-507@skole.htnet. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju Poljoprivredna i veterinarska škola Jadrovska 20. biologija hrvatski jezik. strani jezik. biologija. kemija. matematika hrvatski jezik. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole. likovna kultura hrvatski jezik. kemija.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. biologija. matematika. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika hrvatski jezik. kemija. biologija hrvatski jezik.ss-poljoprivredna-veterinarska-os. kemija. biologija. fizika.skole. prag 36 Bod. kemija.

fizika. fizika. 31000 Osijek Tel: 031/207 277 http://www. 31000 Osijek Tel: 031/274 339 http://www.skole. matematika. matematika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. strani jezik. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 15 15 15 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. strani jezik. prag 40 Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 31 poznavanje mađarskog jezika poznavanje mađarskog jezika Strojarska tehnička škola Istarska 3. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. zemljopis hrvatski jezik.t-com. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Strojarski tehničar Tehničar za vozila i vozna sredstva Bravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 7 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.hr e-mail: ss-osijek-523@skole. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 10 Vodoinstalater – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Autolimar – JMO 3 14 3 28 3 10 Automehaničar – JMO 3 21 43 . matematika.magyar-kozpont. matematika. matematika. matematika. prag 41 poznavanje mađarskog jezika Bod. matematika. matematika.hr e-mail: strojarska-tehnicka-skola@os. fizika. prag 36 Bod. fizika. matematika. strani jezik.t-com. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Drinska 12a. matematika.ss-strojarska-tehnicka-os.

kemija. Škola za tekstil.Škola za osposobljavanje i obrazovanje ‘Vinko Bek’ Vinkovačka 3. biologija hrvatski jezik.umjetnicka-skola-osijek.hr NAZIV PROGRAMA Prirodoslovna gimnazija Ekološki tehničar Prehrambeni tehničar Grafički tehničar pripreme TRAJANJE 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija. 31000 Osijek Tel: 031/501 933 http://ss-tehnicka-rboskovic-os. kemija. fizika. likovna kultura. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod.skole. prag 30 Predprovjera likovnih sposobnosti krajem lipnja 4 Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija ‘Ruđer Bošković’ Osijek Vukovarska 209. likovna kultura.hr e-mail: ss-osijek-510@skole.t-com. zemljopis. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Telefonist – TES Pomoćni kartonažer – TES TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 10 10 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI Škola obrazuje slijepe i slabovidne učenike. 31000 Osijek Tel: 031/201 850 e-mail: ss-osijek-516@skole. fizika. likovna kultura. kemija. kemija. dizajn i primijenjene umjetnosti Krbavska bb. prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada Kozmetičar 4 28 44 .t-com. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Likovna umjetnost i dizajn (grafički. ispitivanje likovnih sposobnosti POSEBNI UVJETI Bod. prag 36 Bod. matematika. matematika. biologija hrvatski jezik. strani jezik. kiparski i slikarski dizajn) TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) 96 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: mail@ umjetnicka-skola-osijek. strani jezik. prag 36 Bod. prag 46 Bod. U okviru škole postoji i učenički dom. 31000 Osijek Tel: 031/273 126 http://www.

povijest.hr NAZIV PROGRAMA Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 84 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. matematika.hr e-mail: uts-osijek@os.JMO 3 28 45 . biologija hrvatski jezik.skole.htnet. matematika.ss-ugostiteljsko-turisticka-os. matematika. prag 44 Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. prag 40 Ugostiteljsko-turistička škola M. matematika.Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Gundulićeva 38. matematika. biologija hrvatski jezik. povijest. biologija POSEBNI UVJETI Bod. Gupca 61. 31000 Osijek Tel: 031/202 234 http://ss-trg-kom-dmilas-os. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Turističko-hotelijerski komercijalist Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 84 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. 31000 Osijek Tel: 031/211 095 http://www. zemljopis hrvatski jezik. kemija. strani jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Konobar – JMO 3 56 Slastičar .

strani jezik. fizika. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. prag 40 Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Bravar 3 8 Vodoinstalater – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vozač motornog vozila 3 10 3 14 3 8 46 . matematika.hr NAZIV PROGRAMA Elektrotehničar Tehničar za računalstvo Tehničar cestovnog prometa Tehničar za logistiku i špediciju Automehaničar TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. strani jezik. prag 36 Bod. prag 40 Bod. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. 31300 Beli Manastir Tel: 031/700 032 http://ss-prva-bm.Prva srednja škola Beli Manastir Školska 3.hr e-mail: ss-beli-manastir-502@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika.hinet.skole. strani jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. fizika. fizika. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.

strani jezik. povijest. povijest. 31300 Beli Manastir Tel: 031/703 306 http://www. strani jezik.ss-druga-bm. povijest. strani jezik. prag 31 Bod. povijest. matematika. biologija. 31300 Beli Manastir Tel: 031/701 828 http://www. matematika.hr e-mail: ss-beli-manastir-501@skole.gimnazija-beli-manastir.t-com. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. matematika.hr e-mail: ss-beli-manastir-503@skole. strani jezik. prag 42 47 . zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. kemija. prag 35 Bod. matematika. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod. prag 35 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Frizer – JMO 3 14 Konobar – JMO 3 10 Gimnazija Beli Manastir Školska 3. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika.htnet.Druga srednja škola Beli Manastir Školska 3. matematika. strani jezik. likovna kultura hrvatski jezik. povijest. zemljopis hrvatski jezik. prag 35 Bod. prag 42 Bod.skole.skole. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist – nastava na srpskom jeziku Hotelijersko-turistički tehničar Upravni referent Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija.

strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Ekonomist – nastava na srpskom jeziku TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 12 12 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura. kemija hrvatski jezik. strani jezik.ss-dalj.Srednja škola Dalj Braće Radića 7. prag 31 Bod. matematika. tehnička kultura. zemljopis hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. strani jezik. matematika. matematika. matematika. povijest. fizika. strani jezik.htnet. povijest. prag 40 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 35 Srednja škola Donji Miholjac Vukovarska 84. tehnička kultura. biologija.hr e-mail: srednja-skola-dalj@os. matematika. biologija. matematika.t-com. prag 36 Tokar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije 3 8 3 8 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 48 . matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. biologija. fizika. 31540 Donji Miholjac Tel: 031/630 970 http://www.skole. 31226 Dalj Tel: 031/590 290 http://www. fizika. kemija hrvatski jezik. biologija.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Komercijalist Poljoprivredni tehničar opći Strojarski tehničar Prodavač Cvjećar Strojobravar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 24 24 8 8 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 31 Bod. zemljopis hrvatski jezik. matematika. strani jezik. prag 46 Bod. kemija hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. fizika.ss-donji-miholjac. tehnička kultura hrvatski jezik.skole. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. matematika. matematika.hr e-mail: ss-donji-miholjac-501@skole. kemija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.

zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. strani jezik. matematika.htnet.htnet. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika.ss-strukovna-braceradica-dj.skole. zemljopis hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovna tajnica/tajnik Komercijalist Računalni tehničar za strojarstvo Prodavač TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 31400 Đakovo Tel: 031/814 060 http://www. matematika. prag 40 Bod. Stepinca 11. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. povijest. matematika. zemljopis hrvatski jezik. Stepinca 11. prag 40 Bod. G. prag 40 Bod. strani jezik.hr e-mail: ss-djakovo-502@skole. zemljopis hrvatski jezik. povijest. povijest. strani jezik. Matoša Vijenac kardinala A. povijest. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. prag 52 Bod. matematika.hr e-mail: ss-djakovo-501@skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. matematika. prag 52 Bod. prag 52 Srednja strukovna škola braće Radić Vijenac kardinala A.Gimnazija A.gimnazija-djakovo. matematika. povijest. 31400 Đakovo Tel: 031/811 345 http://www. prag 36 49 . fizika. fizika. strani jezik.

matematika. matematika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura. 31400 Đakovo Tel: 031/814 361 http://www. biologija.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Tehničar za mehatroniku Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 28 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Elektroinstalater – JMO Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – JMO Automehaničar – JMO 3 12 3 8 3 20 Plinoinstalater – JMO 3 8 Strojobravar – JMO 3 8 Autolimar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Pekar – JMO 3 8 3 8 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 14 Stolar – JMO 3 10 Krojač – JMO 3 8 Kuhar – JMO 3 28 Frizer – JMO 3 20 50 .hr e-mail: ss-djakovo-503@skole. fizika. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. Stepinca 11. prag 36 Bod.skole. biologija. kemija hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. biologija hrvatski jezik. matematika. kemija. biologija. fizika. fizika. matematika.hinet. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. likovna kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. fizika. fizika. matematika. kemija. fizika. matematika. matematika. matematika.ss-obrtnicka-ahorvata-dj. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod.Obrtnička škola Antuna Horvata Vijenac kardinala A. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura. matematika.

fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. 31511 Đurđenovac Tel: 031/601 554 http://ss-jkozarca-djurdjenovac. matematika.Srednja škola Josipa Kozarca Trg Nikole Šubića Zrinskog 4. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Šumarski tehničar Stolar – JMO TRAJANJE 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. fizika.hr e-mail: ss-djurdjenovac-501@skole. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. kemija.skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika.htnet. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Strojobravar – JMO 3 8 Automehaničar – JMO 3 8 Autolimar – JMO 3 8 51 . fizika. fizika.

matematika. fizika. povijest. biologija hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. kemija. matematika. matematika. strani jezik. matematika. kemija hrvatski jezik. matematika. matematika.ssik. strani jezik. matematika. prag 40 Bod. fizika. fizika. prag 46 Bod. prag 36 Konobar – JMO 3 20 Bravar – JMO 3 7 Automehaničar – JMO 3 14 Plinoinstalater – JMO 3 7 Frizer – JMO 3 14 Zidar – JMO 3 10 Soboslikar-ličilac – JMO 3 10 Slastičar – JMO 3 8 Vodoinstalater – JMO 3 8 Pekar – JMO 3 10 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 52 . matematika. povijest. zemljopis hrvatski jezik.Srednja škola Isidora Kršnjavog Augusta Cesarca 20. povijest. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ekonomist Tehničar za elektroniku Poljoprivredni tehničar opći Prodavač Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 56 28 28 20 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. biologija POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik. strani jezik. matematika. kemija hrvatski jezik. fizika. strani jezik. fizika. prag 46 Bod. strani jezik. biologija hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. fizika.htnet. prag 42 Bod. zemljopis hrvatski jezik. prag 46 Bod. 34500 Našice Tel: 031/613 202 http://www.hr e-mail: ss-nasice-501@skole. matematika. biologija. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. likovna kultura.

matematika. fizika. prag 40 Bod. fizika.hr e-mail: ss-valpovo@os. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 42 Bod. tehnička kultura. matematika. strani jezik. prag 40 Bod. matematika. matematika. matematika. matematika. matematika. strani jezik. strani jezik. prag 36 Stolar – JMO 3 12 Strojobravar – JMO 3 24 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Gimnazija Požega Dr. fizika. fizika.gimpoz. povijest.hr e-mail: tajnistvo@gimpoz.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Ekonomist Komercijalist Elektrotehničar Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Prodavač Tokar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 28 28 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 50 53 .ss-valpovo. F. kemija hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. povijest. povijest. 34000 Požega Tel: 034/316 750 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 46 Bod. strani jezik. 31550 Valpovo Tel: 031/651 577 http://www. prag 50 Bod. zemljopis hrvatski jezik. fizika. strani jezik. biologija. Tuđmana 2. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. Franje Tuđmana 4a. povijest. strani jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. matematika. prag 50 Bod. strani jezik.Srednja škola Valpovo Dr. tehnička kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. matematika. matematika. matematika.t-com. povijest.

matematika. povijest. strani jezik.htnet.ss-ekonomska-pozega. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Hotelijersko-turistički tehničar Komercijalist Prodavač TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 56 28 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. 34000 Požega Tel: 034/312 090 http://www. zemljopis hrvatski jezik. prag 44 Bod. prag 40 Bod.skole. matematika. strani jezik.hr e-mail: ekonomska_skola@skole. matematika. strani jezik.kkgpz.hr NAZIV PROGRAMA Klasična gimnazija TRAJANJE 4 BROJ UČENIKA (planirani) 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. strani jezik.Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti Pape Ivana Pavla II.hr e-mail: uprava@kkgpz. 34000 Požega Tel: 034/273 717 http://www. 6. prag 40 54 . povijest. zemljopis hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. br. prag 50 Ekonomska škola Osječka 33. povijest.

fizika. fizika. prag 46 Bod. prag 40 Bod. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Prema dogovoru s Obrtničkom komorom. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. fizika.t-com. strani jezik. prag 38 Bod. matematika. kemija. fizika. strani jezik. Škola će provesti razredbeni postupak za upis u obrtnička zanimanja prije zaključivanja Ugovora o naukovanju. strani jezik. biologija POSEBNI UVJETI Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. Poljoprivredno-prehrambena škola Ratarnička 3. fizika. fizika.t-com. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. zemljopis. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. strani jezik. prag 38 Bod. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik.net e-mail: tehnicka-skola-pozega@po. biologija hrvatski jezik. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. prag 36 Bod. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju 55 . fizika.Tehnička škola Ratarnička 1. biologija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. kemija. strani jezik. matematika.tehnickaskola.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za telekomunikacije Tehničar za računalstvo Tehničar za mehatroniku Tokar – JMO Strojobravar – JMO Autolimar – JMO Automehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Autoelektričar – JMO Elektromehaničar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 12 16 9 10 9 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. biologija. matematika. fizika hrvatski jezik. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www. 34000 Požega Tel: 034/271 379 http://www. strani jezik hrvatski jezik. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Agroturistički tehničar Veterinarski tehničar Poljoprivredni tehničar opći Prehrambeni tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Pekar – JMO Mesar – JMO Pomoćni cvjećar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 28 14 14 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Bod.hr e-mail: ss-pozega-503@skole. matematika. kemija. prag 38 Bod.

razredu POSEBNI UVJETI Bod. i VIII. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. tehnička kultura opći uspjeh u VII. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 56 . likovna kultura.t-com. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. 34000 Požega Tel: 034/272 992 http://www.hr NAZIV PROGRAMA Arhitektonski tehničar Odjevni tehničar Stolar – JMO Tesar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Zidar – JMO Kuhar – JMO Konobar – JMO Krojač – JMO Šivač odjeće Parketar TRAJANJE 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 14 6 10 12 28 28 14 14 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 36 Bod.ss-obrtnicka-pozega. tehnička kultura hrvatski jezik.Obrtnička škola Osječka 33. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. kemija. biologija hrvatski jezik. matematika. fizika. fizika.hr e-mail: ss-pozega-505@skole. biologija hrvatski jezik. i VIII. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. razredu opći uspjeh u VII. fizika. fizika.skole. fizika. matematika.

prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod. kemija. biologija. prag 36 Bod. povijest.Glazbena škola Stjepana Radića 3. tehnička kultura hrvatski jezik. Srednja škola Pakrac Bolnička 59. kemija.skole. fizika.skole. 34550 Pakrac Tel: 034/411 056 http://www. strani jezik hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Građevinski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar Zidar – JMO Stolar – JMO Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 5 4 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 24 56 28 7 7 8 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. fizika. strani jezik.teoretski smjer Glazbenik orguljaš Glazbenik tamburaš TRAJANJE BROJ UČENIKA (planirani) ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 2 24 Pripremni razred srednje glazbene škole upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu.t-com. 4 22 instrument/ pjevanje.hr e-mail: ss-pakrac@po. matematika.ss-glazbena-pozega.sspakrac.hr E-mail: ured@ss-glazbena-pozega. koja obuhvaća ispit sluha. biologija.034/273 630 http://www. matematika. koji obuhvaća ispit iz temeljne struke (instrumenta) i solfeggia. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik klarinetist Glazbenik saksofonist Glazbenik kornist Glazbenik trubač Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik pjevač Glazbenik – teoretski smjer Glazbenik klavirist Glazbenik gitarist Glazbenik saksofonist Glazbenik trombonist Glazbenik tubist Glazbenik udaraljkaš Glazbenik harmonikaš Glazbenik pjevač Glazbenik . prag 48 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada 57 . 34000 Požega Tel. strani jezik hrvatski jezik. matematika. a za struku glazbenog teoretskog smjera i ispit propisanog sviranja klavira. fizika. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. razred pripremne naobrazbe. prag 44 Bod. strani jezik. solfeggio Uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. likovna i tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. fizika. glazbenog pamćenja i ritma. Uvjet je položena prijemna audicija. položen stručni dio glazbenog ispita. kemija hrvatski jezik.

prag 40 Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Trg bana Josipa Šokčevića 1. prag 40 Bod. fizika. strani jezik. matematika. prag 40 Bod.hr e-mail: ss-vinkovci-502@skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Jezična gimnazija TRAJANJE 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. povijest. fizika. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 615 http://www. matematika. matematika. strani jezik. prag 40 Bod.gimnazija-mareljkovica-vk. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 57 Bod.skole. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika. prag 40 Bod.t-com. prag 57 58 . strani jezik. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. povijest. strani jezik. fizika. prag 57 Bod. matematika.t-com. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 284 http://www.tsvk.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar Tehničar za mehatroniku Građevinski tehničar Arhitektonski tehničar TRAJANJE 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 56 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. fizika. kemija hrvatski jezik. strani jezik.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Tehnička škola Ruđera Boškovića Stanka Vraza 15.hr e-mail: skolarb@skole. fizika. strani jezik.

prag 45 Liječnička svjedodžba medicine rada 4 28 59 . fizika. matematika. fizika. kemija. strani jezik POSEBNI UVJETI Bod.t-com. strani jezik hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik.Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31. biologija. povijest. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 190 http://ss-dastampara-vk. matematika. prag 48 Bod. kemija.hr NAZIV PROGRAMA Veterinarski tehničar Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Fizioterapeutski tehničar TRAJANJE 4 5 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-508@skole. kemija. zemljopis.skole. Andrije Štampara Genscherova 16a. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Poslovni tajnik Upravni referent Prodavač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 28 56 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 064 http://www. povijest. prag 40 Liječnička svjedodžba medicine rada Bod.t-com. strani jezik. prag 36 Bod. fizika.hr NAZIV PROGRAMA Drvodjeljski tehničar restaurator Drvodjeljski tehničar dizajner Stolar – JMO TRAJANJE 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 8 20 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. biologija. biologija. kemija. matematika. strani jezik hrvatski jezik. fizika. matematika. matematika. fizika. prag 48 Bod.t-com.hr e-mail: ss-vinkovci-506@skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 617 http://ss-drvodjelska-tehnicka-vk. zemljopis hrvatski jezik.skole. povijest.ekonomska-vinkovci. matematika. kemija. matematika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. prag 50 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Drvodjelska tehnička škola Stanka Vraza 15. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Zdravstvena i veterinarska škola dr.hr e-mail: ss-vinkovci-504@skole.

fizika. matematika. kemija. kemija. biologija. fizika hrvatski jezik. biologija. kemija. matematika.Poljoprivredno šumarska škola Genscherova 16. tehnička kultura hrvatski jezik.hr NAZIV PROGRAMA Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Šumarski tehničar Mehaničar poljoprivredne mehanizacije Cvjećar TRAJANJE 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 56 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole. matematika. matematika.t-com. kemija. kemija. biologija hrvatski jezik. matematika. biologija.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole. kemija. biologija POSEBNI UVJETI Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju 3 24 Pekar – JMO 3 12 Mesar – JMO Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES 3 3 3 12 10 10 60 .

kemija. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada za učenike s teškoćama u razvoju Srednja glazbena škola Istarska 3. fizika. matematika. matematika.ogs-josip-runjanin. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-008@skole. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Glazbenik – program srednje škole Glazbenik – pripremna naobrazba TRAJANJE 4 2 BROJ UČENIKA (planirani) 26 15 ZNAČAJNI PREDMETI POSEBNI UVJETI 61 . fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika.skole. fizika. strani jezik. matematika. matematika. likovna i tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. fizika. fizika. matematika. fizika.t-com. fizika. matematika. fizika. 32100 Vinkovci Tel: 032/332 354 http://www.t-com. biologija hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. kemija. matematika. fizika. biologija.ss-sskranjcevica-vk. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.Industrijsko-obrtnička škola Silvija Strahimira Kranjčevića Stanka Vraza 15. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Odjevni tehničar Bravar – JMO Autoelektričar – JMO Elektroničar-mehaničar – JMO Elektroinstalater – JMO Konobar – JMO Kuhar – JMO Slastičar – JMO Autolimar – JMO Soboslikar-ličilac – JMO Autolakirer – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Plinoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO Automehaničar – JMO Krojač – JMO Frizer – JMO Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 8 8 8 8 28 42 14 8 16 8 8 8 8 28 8 28 10 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. kemija. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.

strani jezik. strani jezik. povijest. matematika. matematika. fizika. fizika. matematika. strani jezik. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju Kuhar – JMO (Drenovci) 3 14 Konobar – JMO 3 14 Konobar – JMO (Drenovci) 3 14 Elektroinstalater – JMO 3 14 Elektromehaničar – JMO Instalater grijanja i klimatizacije – JMO Vodoinstalater – JMO 3 14 3 14 3 14 Tokar – JMO 3 14 Bravar – JMO 3 14 Automehaničar – JMO 3 28 Prodavač 3 28 Frizer – JMO Pomoćni cvjećar – TES 3 3 28 10 62 . tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. matematika.skole. fizika. zemljopis hrvatski jezik. biologija.Obrtničko-industrijska škola Veliki kraj 42. prag 40 Bod. povijest. biologija hrvatski jezik. matematika. prag 46 Bod. matematika. fizika. biologija hrvatski jezik. fizika. fizika. prag 46 Bod. matematika. likovna kultura POSEBNI UVJETI Bod. kemija. matematika.t-com. zemljopis hrvatski jezik. matematika. biologija hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. biologija. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. kemija. biologija hrvatski jezik. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (Drenovci) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Odjevni tehničar Kuhar – JMO TRAJANJE 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 28 28 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.

32270 Županja Tel: 032/837 620 http://www. strani jezik.hr e-mail: ss-vukovar-502@skole. strani jezik. matematika. povijest. matematika.t-com. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. povijest. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.hr e-mail: ss-zupanja-503@skole. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Ekonomist Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) Komercijalist Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) Upravni referent Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 48 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik.skole.skole.t-com. 32270 Županja Tel: 032/837 620. strani jezik. fizika.skole.ss-ekonomska-vu. prag 44 63 . povijest. povijest. fizika. zemljopis hrvatski jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 28 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik.t-com. strani jezik. prag 44 Bod. strani jezik. 837 025 http://ss-tehnicka-zupanja.hr e-mail: ss-zupanja-502@skole. prag 40 Bod. kemija hrvatski jezik.Gimnazija Županja Veliki kraj 42. fizika. matematika. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. prag 40 Bod. povijest.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija TRAJANJE 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 112 28 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. prag 46 Tehnička škola Veliki kraj 42. zemljopis hrvatski jezik. prag 40 Bod.gimnazija-zupanja. prag 40 Bod. zemljopis hrvatski jezik. matematika. strani jezik. matematika. kemija POSEBNI UVJETI Bod. povijest. povijest. zemljopis hrvatski jezik. matematika. matematika. matematika. prag 36 Ekonomska škola Vukovar Stjepana Filipovića 6. prag 36 Bod. 32000 Vukovar Tel: 032/423 019 http://www. prag 46 Bod.

matematika. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 38 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika.t-com. fizika. fizika. matematika. matematika. strani jezik. strani jezik. strani jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Tehničar za vozila i vozna sredstva Tehničar za vozila i vozna sredstva (nastava na srpskom jeziku) Elektrotehničar Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) Tehničar za računalstvo Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) Ekološki tehničar Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) Automehaničar – JMO Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Plinoinstalater – JMO Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Vodoinstalater – JMO Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) Autoelektričar – JMO Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 4 4 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 24 24 14 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. fizika. zemljopis. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. prag 36 Bod. matematika. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. matematika. fizika. kemija. tehnička kultura hrvatski jezik. fizika. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. kemija.skole. biologija hrvatski jezik. zemljopis. 32000 Vukovar Tel: 032/423 025 http://ss-tehnicka-ntesla-vu. prag 36 Bod. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 36 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 64 . tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. prag 38 Bod. fizika. fizika. fizika. fizika. fizika. matematika. prag 38 Bod. fizika. biologija hrvatski jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vukovar-503@skole. matematika. prag 38 Bod. strani jezik. fizika.Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Blage Zadre 4. matematika.

matematika. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika.Strukovna škola Vukovar Domovinskog rata 58. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. matematika.t-com. matematika. strani jezik. biologija. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju za učenike s teškoćama u razvoju 65 . fizika. strani jezik. biologija hrvatski jezik. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik.ss-treca-vu. matematika. matematika. prag 32 Bod. matematika.skole. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. prag 36 Bod. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod. kemija. kemija. matematika. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik. matematika. strani jezik. biologija. kemija. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www. biologija hrvatski jezik. matematika. matematika. povijest. biologija. biologija hrvatski jezik. prag 36 Bod. strani jezik. kemija. strani jezik. matematika. povijest. kemija hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. kemija hrvatski jezik. biologija. strani jezik. strani jezik. biologija hrvatski jezik. likovna kultura. prag 36 Bod. tehnička i likovna kultura hrvatski jezik. strani jezik. likovna kultura. tehnička kultura hrvatski jezik. strani jezik. matematika.hr NAZIV PROGRAMA Hotelijersko-turistički tehničar Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) Arhitektonski tehničar Arhitektonski tehničar (nastava na srpskom jeziku) Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) Kozmetičar Kozmetičar (nastava na srpskom jeziku) Kuhar – JMO Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Konobar – JMO Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Pekar – JMO Pekar – JMO (nastava na srpskom jeziku) Krojač – JMO Krojač – JMO (nastava na srpskom jeziku) Prodavač Prodavač (nastava na srpskom jeziku) Pomoćni kuhar i slastičar – TES TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 12 12 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. matematika. fizika.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole.

hr e-mail: ss-ilok-501@skole. matematika. likovna kultura. matematika. tehnička kultura hrvatski jezik.hr e-mail: ss-vukovar-501@skole. matematika. matematika. zemljopis POSEBNI UVJETI Bod.skole. matematika. prag 50 Bod. biologija. matematika. prag 50 Bod. matematika. prag 50 Bod. tehnička kultura POSEBNI UVJETI Bod. zemljopis hrvatski jezik. biologija hrvatski jezik. prag 32 Liječnička svjedodžba medicine rada Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju 66 . strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. matematika. strani jezik.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Prirodoslovno-matematička gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Jezična gimnazija Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) TRAJANJE 4 4 4 4 4 4 BROJ UČENIKA (planirani) 24 24 24 24 24 24 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. prag 50 Bod. matematika. strani jezik. povijest. kemija. strani jezik. tehnička kultura hrvatski jezik.skole.hr NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija Poljoprivredni tehničar opći Agroturistički tehničar Voćar-vinogradar-vinar Krojač – JMO TRAJANJE 4 4 4 3 3 BROJ UČENIKA (planirani) 24 12 12 12 12 ZNAČAJNI PREDMETI hrvatski jezik. strani jezik. zemljopis hrvatski jezik. povijest. zemljopis hrvatski jezik. strani jezik. fizika. kemija.t-com. prag 50 Bod. fizika. povijest. povijest. 32236 Ilok Tel: 032/593 207 http://ss-ilok. povijest.gimnazija-vukovar. biologija.t-com. kemija. matematika. prag 32 Bod. zemljopis hrvatski jezik. prag 48 Bod. 32000 Vukovar Tel: 032/413 338 http://www. prag 50 Srednja škola Ilok Matije Gupca 168. zemljopis hrvatski jezik.Gimnazija Vukovar Šamac 2. matematika. strani jezik.

troipolgodišnji. Opisi zanimanja i nastavni planovi U ovom poglavlju donosimo kratke opise zanimanja vezane uz određene programe obrazovanja uz pripadajuće nastavne planove koje su upisivali učenici u šk. četverogodišnji. Gimnazijski programi S obzirom da po završetku gimnazijskih programa učenici nisu osposobljeni ni za koje konkretno zanimanje. Opisi zanimanja navedeni su abecednim redom i to prema vrsti programa (gimnazijski. Osječko-baranjske. 67 . u srednjim školama na području Brodsko-posavske. trogodišnji programi itd. god. 2010. u tablici koja slijedi prikazan je samo nastavni plan za sve vrste gimnazija. Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.)./2011. strukovni programi) i duljini trajanja obrazovanja (petogodišnji. umjetnički.8.

a u izbornoj nastavi slušaju predmet osnove ekologije. Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije mogu umjesto stranog jezika II birati pojačani program matematike. strani jezik Latinski jezik Grčki jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Kemija s vježbama Etika / Vjeronauk Geologija B. Nastava fizike. kemije ili biologije) birati pojačane programe stranih jezika.OPĆA razred 1 A. ZAJEDNIČKI DIO Hrvatski jezik I. razredu mogu umjesto prirodne grupe predmeta (fizike. kemije i biologije izvodi se s vježbama.2+2 2+2 2+2 2+2 1 1 1 1 1 2 - 2 - 2 - 2 2 2 2 - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - UKUPNO 32 33 33 32 32 33 35 34 35 35 35 35 32 34 34 34 34 34 34 34 3 4 5 Učenici jezične gimnazije u 3. IZBORNI DIO Izborni predmet Strani jezik Strani jezik ili Osnove ekologije Matematika ili informatika 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 JEZIČNA3 razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA4 razred 1 2 3 4 1 KLASIČNA razred 2 3 4 PRIRODOSLOVNA5 razred 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 4 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 2 1 - 4 3 2 2 2 2 5 3 2 2 2 1 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 - 4 3 3 3 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2 - 2 2+1 2+1 2+1 2+1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 . zastupljene s istim brojem sati. strani jezik II. Učenici prirodoslovne gimnazije umjesto zemljopisa u 4. i 4.r. uče geologiju. odnosno informatike. 68 .

i 8. programe glazbene umjetnosti i programe plesne umjetnosti. Od drugoga razreda. Učenici koji iz općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskoga jezika. Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom likovnih sposobnosti. općeg uspjeha i uspjeha iz tri navedena predmeta. učenika se isključuje iz daljnjeg razredbenog postupka. ovisno o sklonostima i željama. a propisani su u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole. upisuje se onaj učenik koji je ostvario veći broj bodova iz provjere likovnih sposobnosti. Program je za sve učenike u prvoj godini isti tj. no ako se ne dostigne bodovni prag (najmanje 35 bodova). u pravilu se ne mogu upisati osim kada je riječ o iznimnoj darovitosti (provjeru sposobnosti provodi škola) i primjeni dopunskih mjerila. Ako dva ili više učenika imaju isti ukupan broj bodova. kemije i likovne kulture u 7. gvaš ili akvarel).Umjetnički programi Umjetničke škole provode ispitivanje darovitosti učenika za programe likovne umjetnosti i dizajna. svi učenici upisuju program likovne umjetnosti i dizajna. Rezultati se utvrđuju u skladu s kriterijima koje ćemo ovdje navesti za svaku navedenu skupinu programa. Programi likovne umjetnosti i dizajna Svi učenici prolaze provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i likovni senzibilitet što se provjerava zadaćama iz crtanja olovkom ili ugljenom i slikanja (tempera. razredu osnovne škole ne ostvare najmanje 30 bodova. Na tim je provjerama moguće ostvariti najviše 60 bodova. učenici se usmjeravaju u posebna stručna područja za sljedeća zanimanja: 69 .

kalendare. odnosno sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Grafičke tehnike Grafički dizajn Grafička tehnologija Fotografika Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 2 4 4 1 2 19 35 2 4 8 4 2 2 2 24 35 2 4 8 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 70 .r. 5. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4.r. 11. jumbo plakate. broj 1. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10.r. 14. 12. 4. logotipe tvrtki i druge vizualne informacije. 13. 16. dobra koncentracija. Za obavljanje poslova grafičkog dizajnera važna je preciznost u radu. sposobnost likovnog izražavanja i komunikativnost. što podrazumijeva i bavljenje fotografijom. 8. 6. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida. 20. Može se reći da se grafički dizajneri bave ‘’vizualnom komunikacijom’’. grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike. neraspoznavanje boja i oštećenja koštano-mišićnog sustava. 15. 3. 7. Osim statičnih slika. oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (Internet i televizija). plakate. 2.GRAFIČKI DIZAJNER Osmišljava izgled i likovno uređuje časopise. 3. I.r. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 18. 9. sposobnost brzog uočavanja. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. 19. 17.

9. plohe. 17. retuširanje. 7. 11. 4. 19. slikanje i modeliranje. 20. 8.r. 16. kreativnost. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. prostor i kompozicija). Mora savladati stručna znanja iz crtanja i slikanja.r. 3. 14. patiniranje. 18. volumen. 13. 12. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. likovnu obradu metala. 6. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. tehnike umnožavanja (lijevanje. problemi dišnog sustava te nemogućnost uporabe ruku i prstiju. 2.KIPARSKI DIZAJNER Izrađuje dekorativne i uporabne umjetničke predmete suvremenog dizajna u reljefu i punoj plastici. 3. oblikovanje). teksture. sklonost kožnim alergijama. 15. Zapreke za rad su teškoće vida.r. industrijski dizajn. plastičnog oblikovanja pomoću elemenata forme (obrisne linije. broj 1. I. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Kiparska tehnologija Likovna obrada kamena Likovno oblikovanje materijala Obrada sadre Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 4 4 2 1 2 2 17 33 2 4 4 2 4 4 2 2 24 35 2 4 4 4 4 2 2 22 33 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 71 . kiparsku tehnologiju. 5.r. razvijena fina motorika. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. Za obavljanje navedenih poslova važan je talent za crtanje. preciznost i strpljivost. sposobnost prostornog predočavanja. U radu se koristi i tehnikom obrade drva i kamena te modelira u glini. nemogućnost razlikovanja boja.

19. 11. 7. stvara umjetnička djela bilo za sebe ili po zahtjevima naručitelja. 4 3 1 2 1 1 2 2 16 3 3 2 1 2 11 4. broj 1.konzervatorske zahvate. dizajnerska rješenja i ilustracije te izvodi murale u različitim slikarskim tehnikama radi likovnog oblikovanja eksterijera i interijera. 4 3 1 2 1 2 2 2 2 19 Tjedni broj sati 2. Samostalno radi restauratorsko . dobar vid te sposobnost razlikovanja boja I. 13. preciznost. 12. 20. Hrvatski jezik Strani jezik Glazbena umjetnost Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 15. 14. U svom poslu uvijek mora pratiti sve domaće i svjetske trendove u umjetnosti te biti upoznat s potrebama tržišta te s promjenama u proizvodnji pojedinih proizvoda. sklad boja i perspektivu. 3.r. 9. razvijen smisao za estetiku. 16.SLIKARSKI DIZAJNER Osmišljava ideje. 8. 22. 6. prostorno predočavanje. 18. Također je važna spretnost ruku i prstiju. 3 3 2 1 2 11 UKUPNO II. Povijest likovne umjetnosti Tehničko crtanje Pismo Crtanje i slikanje Plastično oblikovanje Teorija oblikovanja Slikarske tehnike i materijali Crtanje Slikanje Slikarska tehnologija Primijenjeno slikarstvo Restauriranje Računalstvo 2 2 2 4 4 2 16 35 2 2 4 4 1 4 2 19 35 2 4 4 4 2 4 2 2 24 35 2 4 4 4 8 2 24 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 72 . 4.r. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. 21. Za obavljanje ovih poslova važno je imati umjetnički senzibilitet. uređuje i uljepšava čovjekovu okolinu. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r. 5.r. 3. 17. 2.

za koje je u potrebno osnovno glazbeno obrazovanje. Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu osnovnu školu. trombonist. uz solfeggio je potrebno i odgovarajuće znanje sviranja glasovira. glazbenog pamćenja i ritma. klarinetist. Upis u prvi pripremni razred moguć je u obrazovnim programima za zanimanja: oboist. pripremni razred programa srednje glazbene škole. trubač. fagotist. kontrabasist. Za upis glazbeno-teoretskog programa. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenoga stručnog dijela razredbenog ispita na kojem se provjerava znanje temeljnog predmeta (instrumenta) i solfeggia te vrednovanja ocjena iz prijašnjih razreda glazbene škole. kornist. glazbenik – pjevač i glazbenik .teoretski smjer. pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u 1. Učenici koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamne audicije s ispitom sluha. na posebnoj provjeri će se utvrditi postojanje iznimnoga glazbenog talenta te će se i takvim kandidatima omogućiti upis u 1.Programi glazbene umjetnosti Učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili 2. Popis nastavnih predmeta iz glazbene škole koji se vrednuju objavljuje se u sklopu natječaja za upis. udaraljkaš. 73 . Za sve ostale obrazovne programe. tubist. saksofonist.

strani jezik II. 11. skladanje (skladatelj) ili dirigiranje (dirigent). 17.r. Hrvatski jezik Matematika Biologija Kemija Fizika Sociologija 1 2 2 2 - 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - 74 . ali izvodi i razne skladbe na svoj osebujan način. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.. I. 12. Pjevač često pjeva već unaprijed određene pjevačke uloge. broj 1. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 4. trzalačkih. Hrvatski jezik I.r. Za bavljenje glazbom potreban je talent i smisao za glazbu. Glazbenik pjevač u svom glazbenom izrazu primjenjuje znanja o stvaranju glasa. Glazbenik instrumentalist razvija svoja znanja i vještine sviranja na nekom od puhačkih. 4. kao na primjer u operama i operetama. 2.strani jezik Latinski jezik Likovna umjetnost Psihologija Filozofija Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Matematika Informatička pismenost Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. pjevanje (glazbenik pjevač). Glazbenik često nastupa u noćnim satima. Glazbenik može nastupati samostalno ili kao dio grupe. gudačkih i drugih instrumenata. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 3. 8. 6. melodije i harmonije.r. 15. pokušavajući oponašati njihov zvuk i način izvedbe. vikendima i praznicima te često putuje. 7. 9. Svi glazbenici provode velik dio vremena vježbajući. 3. ali i slušajući snimke drugih glazbenika.GLAZBENIK Bavljenje glazbom podrazumijeva sviranje nekog instrumenta (glazbenik instrumentalist). 19. 13. 5. 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 20 2. izravno pred publikom ili u studijima za potrebe snimanja. 10. 18. 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 18 UKUPNO IZBORNA NASTAVA (općeobrazovni dio) 14. 16.r.

udaraljkaši) 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 1 2 2 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 4 1 1 16 2 1 1 II.II. 17. 18. razredu srednje škole 75 . 15. 6 Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Glazbeni oblici Glasovir (obvezno glazbalo) Izborno glazbalo Čitanje i sviranje partitura Dirigiranje Zbor ili orkestar 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 2 1 4 6 učenici harmonike i udaraljki imaju glasovir obvezatno i u IV. 17. POSEBNI DIO – TEORIJSKI SMJER 14. POSEBNI DIO – GLAZBENIK INSTRUMENTALIST 14. 26. tamburaši. 25. 21. 22. 23. 16. 20. 15. 23. 22. 20. 16. 24. 19. 19. 18. puhači. 21. Glazbalo (temeljni predmet struke) Solfeggio Harmonija Polifonija Povijest glazbe Zbor ili orkestar Glazbeni oblici Poznavanje glazbala Glasovir (obvezno glazbalo) Komorna glazba Glasovir fakultativno Predmet po izboru za glasovirače (drugo glazbalo ili komorna glazba) Korepeticija (gudači.

kozarstvo. 9. 4+3 13 33 105 4+3 14 32 105 4+4 19 31 105 3+4 18 30 96 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 7 broj sati vježbi koje se izvode u grupama od 10-15 učenika Praktična nastava: ukupan broj sati dijeli se na dva područja: Praktična nastava iz poljoprivredne struke. prerada mlijeka. organizacijske sposobnosti. 17.OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.Petogodišnji i četverogodišnji strukovni programi obrazovanja AGROTURISTIČKI TEHNIČAR Brine o ekološkom uzgoju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te o ponudi hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva na način da organizira. Praktična nastava iz ugostiteljske struke 76 .r. uzgoj južnih kultura. kunićarstvo. 4. ovčarstvo. vinarstvo. ljekovito bilje. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Turistička geografija Hrvatske Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Čovjek. lovstvo. 3. 1+17 1+17 1+17 1+17 22. Poželjne osobine za obavljanje ovog posla su opća snalažljivost. planira i reklamira ugostiteljske i druge turističke usluge. 10. 11. 14. 2. 3 2 2 2 1 2 2 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4. I. zdravlje i ekologija Računalstvo 1. 3. 7. knjigovodstvo. 18. 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2.r. 15. konjogojstvo.r. Zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u svom djelokrugu imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo. Prehrana i poznavanje robe Kuharstvo Ugostiteljsko posluživanje Turizam i marketing Bilinogojstvo Stočarstvo Ekološka poljoprivreda Hortikulturno uređenje gospodarstva Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo. 20. izrada autohtonih suvenira… Praktična nastava 1+17 1+17 - 1+17 1+17 1 - 1+17 2+17 1+17 1+17 - 1+27 1+17 1+17 1+17 21. broj 1. etnologija. ratarstvo. 5. opća tjelesna spretnost i pokretljivost. 12. prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 8.r. 6. komunikativnost. 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. ažurnost i samostalnost u radu. 16. 19. gljivarstvo. pčelarstvo. tržište.

3.r. 18. 19. revitalizacije. 17. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su dobro razvijene grafomotoričke sposobnosti. 3.ARHITEKTONSKI TEHNIČAR Radi na poslovima izrade arhitektonskih nacrta. Tehničko crtanje Računalstvo Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Povijest arhitekture i umjetnosti Praktikum Crtanje Izborni predmet 2 2 4 2 2 12 32 2 2 4 2 2 1 2 15 32 80 2 2 3 2 2 2 1 2 3 19 32 80 1 3 3 4 2 1 4 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 77 . Zapošljava se u tvrtkama koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije. 3 2 2 1 2 2 4 2 2 20 Tjedni broj sati 2.r. konzervacije i restauracije stambenih i javnih zgrada. I. 5. 16. broj 1. 9. razvijena koordinacija ruku. 6. prostorne percepcije i orijentacije. uredima za izdavanje dozvola. u zavodima za zaštitu spomenika. 13. 20. 3 2 2 1 1 2 4 2 17 3 2 1 2 4 1 13 4. rekonstrukcije.r. 15. 3 2 1 1 2 4 1 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 11. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 1. konzervatorskim zavodima. dobar vid. 12. 14.r. 10. 4. na otvorenim i zatvorenim gradilištima zgrada. mogućnost dobre koncentracije. sanacije. arhitektonskog projektiranja. 2. 7. 8.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 19. 9. radionicama ili u obilasku prostora koji će uređivati. Radi u projektnim uredima. oštećenja sluha. psihoza.r. POSEBNI STRUČNI DIO 15.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – DIZAJNER Izrađuje crteže namještaja i interijera. kronične bolesti kože. 8. 20.r 3 2 2 1 1 2 3 3 2 19 3 2 1 2 2 3 13 4. 12. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Crtanje Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Likovna umjetnost 1. 27. 14. 25. tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju. 17. teži oblici epilepsije. I. a dio radnog vremena provodi u pogonima. 21. Povijest umjetnosti Materijali Tehnologija proizvodnje Konstrukcije Računalstvo Osnove CNC obrade drva Kultura stanovanja Perspektiva Ekonomika i marketing Oblikovanje Organizacija i priprema proizvodnje Povijest namještaja Izborni dio Praktične vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 78 1 2 2 4 9 34 80 2 2 2 3 2 4 15 34 80 2 2 4 2 3 2 1 4 21 34 80 1 2 4 2 4 2 2 1 4 23 34 40 . 3. 13. U radu koristi računalne programe kako na poslovima upravljanja tako i na primjeni u projektiranju i dizajniranju proizvoda. 6. 28. 11. 16. 22. 5.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže anomalije i bolesti oka. 18. 24. 10. 23.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. oštećenja vida. alergijske i kronične bolesti dišnog sustava. 4. nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima. 7. 2. slaba pokretljivost ruku i prstiju. 26. broj 1.

10. Zapreke za obavljanje poslova su teža oštećenja vida. 21. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobro razvijena sposobnost prostorne predodžbe. 9. 23. građevinarstvo i sl. ali i sa stručnjacima u drugim područjima djelatnosti (povijest umjetnosti. POSEBNI STRUČNI DIO 12. antiknog namještaja). 3. 11. pojedinim granama drvne i kemijske industrije. analitički pristup i razvijena sposobnost tehničkog mišljenja. raspoznavanje boja) i opip (prepoznavanje oblika i osobitosti dodirnih površina). 2. 3. I. 4. 8. 19.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. Organizira i izvodi procjene stanja mehaničkih oštećenja drva. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Politika i gospodarstvo Kemija Biologija 1. 14. alergijske bolesti dišnog sustava i kože.). 18.r 3 2 2 1 1 2 3 2 16 3 3 1 2 3 2 14 4. broj 1. 20. konstrukcija iz područja restauriranja predmeta od drva te sudjeluje u osiguravanju izvođenja tehnološkog procesa. 5. 24. arhitektura. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.DRVODJELJSKI TEHNIČAR – RESTAURATOR Bavi se restauriranjem različitih predmeta od drva (npr. Povijest umjetnosti Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Materijali Praktikum tehnologije i sastavljanja Zaštita drva Konstrukcije Oblikovanje Računalstvo Postupci obrade Fotodokumentacija Restauracija namještaja Izborna nastava Stručna praksa UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 2 2 2 1 4 13 34 2 2 2 1 2 2 2 1 5 19 34 2 3 3 3 3 1 4 19 33 3 2 3 3 2 3 3 4 23 34 79 . 7. 17. 13. 22. 15. razvijene komunikacijske vještine. U svom poslu surađuje sa svim stručnjacima educiranim u području konzervatorsko-restauratorskih radova. dobar vid (oštrina na blizinu i osobitosti dodirnih površina. 16. oštećenja materijala.r. nedovoljna spretnost ruku.

smisao za rješavanje tehničkih problema. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 4 2 2 1 2 2 4 2 2 21 Tjedni broj sati 2. I. dobro razvijeno osjetilo njuha. 2. 21. Surađuje sa stručnjacima iz svakog područja koje može prouzročiti opasnost za okoliš. 4. 20. sudjeluje u postupcima zaštite prirode. 7. 14. 16. 13. 12. 10.r. 5. očuvanja okoliša i biosfere. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 26. a to uključuje dobar vid. 24. 15. 9. broj 1.r.EKOLOŠKI TEHNIČAR Usklađuje kvalitetu tehnoloških procesa u industriji sa zahtjevima i propisanim standardima zaštite okoliša. dobro razlikovanje boja i nijansi. 18. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika /Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Računalstvo 1.r. 19. 6. 8. Biologija Opća i anorganska kemija s vježbama Organska kemija s vježbama Biokemija s vježbama Fizikalna kemija Instrumentalne metode analize Osnove ekologije Geologija Tehnološke operacije Svojstva staništa Kontrola i zbrinjavanje otpada Zaštita prirode i okoliša RH Fiziologija čovjeka i ekotoksikologija Latinski jezik Računalne metode u zaštiti okoliša Fizikalna mjerenja u okolišu UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 2 2+4 2 2 10 31 - 2 3+0 2+0 2 0+4 2 15 34 80 2 2+3 2 1+1 2 0+6 2 2 23 36 90 2+2 0+2 0+6 2 2 2 2 20 33 40 80 . 4 2 2 1 1 2 3 2 2 19 3 2 1 2 3 2 13 4. 17. 22. Za obavljanje poslova ekološkog tehničara potrebno je biti dobrog općeg zdravstvenog stanja.r. 23. pouzdanost i odgovornost te preciznost u radu. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 3. 25.

3 3 2 1 2 2 3 1 17 3 3 1 2 2 3 14 4. u različitim državnim institucijama.r. 3 3 2 1 2 2 3 2 2 20 TJEDNI BROJ SATI 2. a posao se pretežno obavlja u sjedećem položaju. ekonomske propagande. Zbog čestog rada u timu ekonomist mora biti sklon radu s ljudima. 4. a može se baviti i privatnim poduzetništvom. posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. 14. 3. 7. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. 9. 19. 15. ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. 13. POSEBNI STRUČNI DIO 11. računovodstveno-financijskim poslovima i sl. Tehnologija s ekologijom Gospodarstvo Poduzetništvo Knjigovodstvo s bilanciranjem Poslovne komunikacije Dioničarsko gospodarstvo Marketing Novčarstvo Informatika Statistika Gospodarsko pravo Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 3 2 2 2 11 31 2 2 4 2 2 2 14 31 2 2 2 4 3 2 2 17 31 2 2 4 2 2 3 2 17 31 81 . broj 1.r. 12. Može raditi u bankama. 21. 16.r. Radni su uvjeti povoljni. 3 3 1 2 2 3 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu. turizmu. 6.r. 22. Od ekonomista se očekuje preciznost. osiguranju.EKONOMIST Radi na poslovima knjigovodstva. 2. 5. sistematičnost. 18. trgovinama. 17. 8. 20. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik s dopisivanjem Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Kemija Biologija Energetika 1. I.

8. 17. mat. Tehničko crtanje i dokumentiranje8 Osnove elektrotehnike8 Mjerenja u elektrotehnici8 Elektrotehn. sistematičnost. epilepsija. i kom. proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda.r 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 4. 24. 4. 15. i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora. Elektronički sklopovi8 Digitalna elektronika Finomehanička tehnika Električni strojevi i uređaji8 Informacije i komunikacije8 4 2 2 2 2 82 . 6. znojenje ruku. kao i razvijena motorika ruku i prstiju. 19. 5. Autom. 21. Poslovi elektrotehničara također uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata. 7. 18. planiranju. POSEBNI STRUČNI DIO 13.r 3 2 2 2 2 1 4 3 2 1 2 24 Tjedni broj sati 2. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su smetnje vida i sluha. Također. 14. elektroindustriji i elektroprivredi. 22. Elektrotehničari mogu raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima. energetskih transformatora i agregata. 10. preciznost. 3. 9.r. 23. nemogućnost raspoznavanja boja. 16.r 3 2 2 1 4 3 2 2 1 4 3 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. spretnost. uređaja i opreme. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika8 Kemija Biologija Računalstvo8 1. 11.ELEKTROTEHNIČAR Obavlja poslove tehničkog projektiranja. U radu je važna sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja tehničkih problema. konstruiranju.SLABA STRUJA 20. mogu raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva. 12. broj 1. vođenje procesa8 Radioničke vježbe Izborni program 2 20 15 17 2 4 3 3 2 2 4 12 32 80 17 17 32 80 13 15 32 40 2 8 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) IZBORNI BLOK A . 2. I.

električni strojevi i uređaji. NASTAVNI PREDMET Elektronička instrumentacija8 Mikroračunala8 VF sklopovi i sustavi8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Arhitektura procesora Modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom VF sklopovi i uređaji 1. električne mreže. računalstvo. regulacija u elektroenergetskim postrojenjima. elektroenergetike. 24. 22. 31.Red. 25. modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom. računala u tehničkim sustavima. radioprijemnici. elektrane. elektronički sklopovi. 29. Elektronički sklopovi8 Strojarstvo Električni strojevi8 Sklopni aparati Električne instalacije Elektroenergetika Energetska elektronika8 Elektromotorni pogoni8 Radioničke vježbe IZBORNI PROGRAM9 Električne instalacije Mjerenje i zaštita u elektroenergetskim pogonima Elektromotorni pogoni 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1 8 9 Predmeti s obveznim praktičnim. rasklopna postrojenja. arhitektura mikroprocesora.r 2 2 2 4 4 1 2 1 IZBORNI BLOK B . 26. procesna mjerenja. 30.r 4. 27. 31. 30. 28. 23. elektromotorni pogoni. odnosno laboratorijskim vježbama Sadržaje izbornog programa utvrđuje škola izvedbenim programom. Predmeti izbornih sadržaja: radioničke vježbe. televizija. analogni i digitalni sklopovi.r Tjedni broj sati 2.r. 28. 3.JAKA STRUJA 20. digitalna elektronika. 27. broj 25. tehnološke operacije i sustavi. energetske elektronika. 21. 29. 26. elektroenergetske postrojenja u industriji 83 . odašiljači i veze. VF sklopovi i sustavi.

masti. tableta. 25.r. 9. moraju nositi zaštitnu opremu (rukavice. masti i dr. 18. 17. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina. dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). sirupa. granula i dr. masku za lice). 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 27 TJEDNI BROJ SATI 2. 5. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. 16. prema standardnim receptima. 3. spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobra oštrina vida. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 6. broj 1.FARMACEUTSKI TEHNIČAR Radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova. 21. otopina. 4.r. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7. 20. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 22. 15.r. 24.). 13. 2. 12. 11. 23. 10. I. čajeva. Ukoliko su u radu izloženi potencijalno opasnim supstancijama. 19. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka. U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija. 3. Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebna je točnost i preciznost u radu. krema.r. Anatomija i fiziologija Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Analitička kemija Biokemija Farmaceutska kemija s farmakologijom Medicinska mikrobiologija Botanika s farmakognozijom Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom Kemija prehrane Industrijska proizvodnja lijekova Prirodna ljekovita sredstva UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 1 2 2 5 32 - 2 4 2 8 32 - 2 4 3 8 1 18 32 168 4 3 7 2 4 20 32 21 84 . 4 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 24 4 2 1 1 2 2 2 14 4.

OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 26. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Latinski jezik 1. dobrav vid i sluh. saginjanje.). 18. razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije (značenje dodira. 10. 19. realnost i profesionalnost pri pružanju poruka o važnosti i učinkovitosti terapije. vođenja i poticanja. 8.r.FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR Pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unapređenju zdravlja. spretan. te ublažavanju boli i nadomještanju funkcija u slučajevima kada postoje problemi izazvani tjelesnim. psihičkim i drugim poremećajima. fizioterapeut planira. 4. fizioterapeut treba biti fizički izdržljiv. Također. 3. kretanju i uporabi pomagala. čučanje.r. 7. izraza lica. provodi i usavršava terapijski program. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Tjedni broj sati 2. 3. 23. 6. 4 2 1 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 2. Posao fizioterapeuta zahtijeva dobro zdravlje i kondiciju. itd. pokreta tijela. 5. te vještine podučavanja. 25. POSEBNI STRUČNI DIO 14. od velike važnosti su dobre komunikacijske vještine. ustajanju. glasa. 20. 13. Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka). 16. 17. NASTAVNI PREDMET broj 1. 15. mirnih i preciznih pokreta. empatičnost. a u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima.r. mora imati normalno razvijen osjet opipa. 21. podizanje i upravljanje različitim pomagalima te davanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja. 22. r. 24. 11. jer obuhvaća stajanje. klečanje. 9. Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji. 12. 27. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 4 2 1 1 2 10 4. Elektronika Anatomija i fiziologija Uvod u rehabilitaciju Osnove zdravstvene njege Osnove kineziologije Masaža Kineziterapija Fizikalna terapija Zdravstvena psihologija Socijalna medicina Patofiziologija Klinička medicina Dermatologija Prva pomoć 2 3 1 6 31 - UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 2 3 3 2 10 32 84 2 3 3 4 3 2 1 2 2 22 32 126 4 6 5 1 3 2 1 22 32 28 85 . I.

3 2 2 1 1 1 3 2 4. Zapošljava se u katastarskim uredima. r. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-Ekologija 2 4 2 2 20 17 14 13 2 4 2 2 4 2 NASTAVNI PREDMET 1. kralježnice). 3. broj 1. održava katastar. neraspoznavanje boja. iskolčava i prati izvedbu objekta. 14. 23.GEODETSKI TEHNIČAR Obavlja geodetsku izmjeru terena. 13. sklonost alergijama te teža oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2.r. Računalstvo u geodeziji Nacrtna geometrija Geodetsko pisanje sa crtanjem Geodetsko crtanje Geodezija Izrada planova Geodetsko računanje Primijenjena geodezija Fotogrametrija Katastar i agrarne operacije Zemljišni informativni sustav Trasiranje Geodetske vježbe 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 32 3 15 32 3 18 32 182 2 19 32 35 2 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 86 . 15. kao i dobra fizička kondicija. POSEBNI STRUČNI DIO 11. Zapreke za rad su smetnje vida i sluha. 8. 9. rinitis). 12. 16. 7. sudjeluje u montaži složenih montažnih objekata. 17. 19. nogu. Za obavljanje ovog posla potreban je dobar vid. 22. respiratorne smetnje (bronhitis. 18. 2. 4. 21. izrađuje planove snimljenog terena. a radi i na poslovima agrarnih operacija. 20. 3. 10.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. a može osnovati i vlastito poduzeće. I. projektnim i graditeljskim poduzećima. 6.r. 3 2 1 1 2 4 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.

3. 2. 15. projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata. 18. 7. sklonost vrtoglavicama i nesvjesticama. 10. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 4. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Građevinski tehničar u poslu mora biti snalažljiv i imati razvijene komunikacijske vještine. veća oštećenja vida. pruga. 6. 3. 8. 3 2 1 1 2 4 1 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 19. 12. sluha i motorike.r. mostova i sl. pripreme. projektiranju i izgradnji građevina različitih namjena te organizira i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. 3 2 2 1 2 Tjedni broj sati 2. 9. 16.GRAĐEVINSKI TEHNIČAR Sudjeluje u planiranju. I.r. r. krvožilnog i dišnog sustava. pripremi. Tehničko crtanje Računalstvo u graditeljstvu Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Prometnice Vodogradnje Praktikum 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 12 32 1 15 32 80 1 19 32 80 2 3 4 4 4 1 18 32 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 87 . dok građevinski tehničar za niskogradnju sudjeluje u procesima planiranja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija-ekologija 2 4 2 2 20 17 13 14 2 4 2 2 4 1 NASTAVNI PREDMET 1. Građevinski tehničar za visokogradnju sudjeluje u planiranju.r. broj 1. 3 2 2 1 1 1 3 2 4. 14. pripremi. 5. različite kronične bolesti unutarnjih organa. te strah od visine. projektiranja i izgradnje cesta. 13. zračnih luka. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su oštećenja koštano-mišićnog. 17.

Radi na poslovima pripreme različitih materijala (teksta. 6.r. broj 1. Posao uglavnom obavlja uz pomoć računala i računalne tehnologije. 3.r. 15.) za tisak. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika 1. 5. 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 21 3 2 1 2 3 11 4. U radu se služi i drugim uređajima i sredstvima: fotografskim aparatom. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. 8. 7. fotografija i sl. 14. Strojarstvo Elektrotehnika s automatikom Grafički dizajn Grafička tehnologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 2 6 8 32 3 2 6 13 32 2 2 3 2 12 19 32 2 3 2 12 19 32 88 . 4. tiskarskim pločama. U radu je često izložen papirnoj prašini. 2.GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME Priprema autorov rukopis u obliku sloga ili filma te izrađuje tiskovnu formu nekog materijala. 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. raznim kemikalijama i bojama i sl. aparatom za umnožavanje. 16. Najčešće radi u zatvorenim prostorijama. 3.. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Organizira pojedine faze tehnološkog procesa u grafičkoj pripremi.r. 11. mirisu boja i ljepila. 9. 17. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su poznavanje računalne tehnologije te smisao za estetiku. 12. 10.r. 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. filmovima.

7.r. Zato je potrebna dobra psihofizička kondicija.HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR Informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi. 24. Strani jezik II. 18. 9. 3. 3. 5. osim ako obavlja poslove turističkog vodiča kada radi na otvorenom i na nogama. biti uslužni i strpljivi u radu s ljudima. često u noćnoj smjeni. dobru koncentraciju te razvijene komunikacijske vještine. 19. zatim vikendima i blagdanima. Politika i gospodarstvo Povijest Matematika Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. jer su za uspješan rad u tom zanimanju zapreke oštećenja koštano-mišićnog sustava (kralježnice. 15. 23. na recepcijama hotela.r 4 4 3 2 2 4 2 1 22 Tjedni broj sati 2. POSEBNI STRUČNI DIO 12. NASTAVNI PREDMET broj 1. često se tijekom sezone radi duže. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju. 8. Radi u turističkim agencijama i uredima. 6. 21. 22. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština Geografija Poslovna psihologija s komunikacijom Statistika Knjigovodstvo s bilanciranjem Ugostiteljsko posluživanje Organizacija poslovanja poduzeća Turizam i marketing Biologija i ekologija sa sanitacijom Gospodarsko pravo Prehrana i poznavanje robe Daktilografija s poslovnim dopisivanjem Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 2 2 2 11 33 182 2 2 3 2 9 33 182 2 1 1 2 2 8 33 182 2 2 2 3 2 2 2 15 34 - 89 .r 4 3 4 2 3 2 1 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 16. 14. te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude. dok tijekom zime nastupa stanka. Hrvatski jezik Strani jezik I. 10. Za obavljanje navedenih poslova poželjno je aktivno poznavati nekoliko svjetskih jezika. 2. kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. 4. Rad se obavlja u smjenama. S obzirom na najčešće sezonski karakter naše turističke ponude. bez definiranog radnog vremena.r 4 4 3 2 2 4 2 2 1 24 4 3 4 2 2 2 3 2 2 1 25 4. 20. I. Strani jezik III. imati dobre verbalne sposobnosti. organizira putovanja i izlete te obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju. 13. ruku i nogu) i teškoće u komunikaciji (govorne teškoće i oštećenje sluha). 17. te emocionalno stabilni. Hotelijersko-turistički tehničar najčešće radi u zatvorenom prostoru u povoljnim mikroklimatskim uvjetima. sposobnost računanja. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije. ali i izvan njega kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima.r 3 3 1 2 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.r. I. broj 1. Posao komercijalista mogu obavljati osobe koje imaju dobre organizacijske. samostalnost i sklonost timskom radu. 2.KOMERCIJALIST Obavlja poslove nabave. POSEBNI STRUČNI DIO 12. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Prijevoz. predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa. 17. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 9. prezentacijske i komunikacijske vještine. strpljivost. špedicija i osiguranje Tehnika vanjsko-trgovinskog poslovanja Poduzetništvo Promidžbene aktivnosti Osnove trgovačkog prava Izborni predmet UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 3 2 2 10 27 245 3 3 2 8 26 245 3 4 2 2 11 27 245 3 3 3 2 2 2 15 27 210 90 . 16. Zapreke za obavljanje poslova komercijaliste su veće teškoće vida. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Informatika 1. Komercijalist obavlja posao u uredu. 6.r 3 3 2 1 2 2 2 2 17 Tjedni broj sati 2. 15. U poslu komercijalista vrlo je važna usmjerenost na ciljeve. 7. 13. 8. uvjerljivost. raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda te dogovara sve detalje eventualne kupnje. 20. prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. sluha i glasovno-govorne komunikacije. snalažljivost. 14. 4. 19. 5.r 3 3 2 1 2 2 3 2 18 3 3 1 2 2 3 2 16 4. fleksibilnost. 18. 3.

I.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. 21. Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. kozmetičar mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. 15. 2. broj 1. spretnost i preciznost. 6. 9. aromaterapije i dr. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. 10.r 3 2 1 2 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 20. 23. 17. 19. 16. 18. Osim čišćenja kože lica i tijela kozmetičar radi i na uklanjanju. 4. 11. 3. 22. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Računalstvo Psihologija 1. 7. 8. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. njege i pilinga kože. sposobnost razlikovanja dodirom. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. 13. Primijenjena kemija Primijenjena kozmetika Kozmetologija Njega tijela Dermatologija Ljekovito bilje s botanikom Anatomija s fiziologijom Medicinska mikrobiologija Dijetetika Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 2 7 12 32 182 3 3 2 2 7 17 31 182 6 3 2 2 7 20 31 182 3 3 2 14 22 32 42 91 . Također. depilaciji).r 3 2 2 2 1 2 2 14 3 2 2 1 1 2 2 11 4. 5. odnosno smanjivanju bora.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 Tjedni broj sati 2.r.

27. odnosno vrsti odjela na kojem radi (interna medicina. njegu pacijenata i štićenika. razred 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 31 II. 28. odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici. 4. 18. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. I. 25. 17. 20. interes za rad s ljudima. 11. 3. 2. 21. medicinska sestra u ambulanti i sl. 12. 5. 22. empatija i razvijene komunikacijske vještine. provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. 13. razred 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO: II.). vođenje dokumentacije i slično.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE Pomaže pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba te radi na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprječavanju bolesti. kirurgija. 24. 6. Za obavljanje navedenih poslova bitan je human odnos prema bolesnicima. razred 2 IV. 15. razred 1 1 V. 23. 9. 7. 19. 26. POSEBNI STUČNI DIO Red. 10. Osnovni poslovi medicinskog tehničara uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima. Poslovi i zadaće ovise o radnom mjestu (glavna. pedijatrija. broj 1. razred 2 2 4 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 3 92 . Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI Sociologija Psihologija Načela administracije u zdravstvu Načela poučavanja Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti Anatomija i fiziologija Patologija Mikrobiologija s parazitologijom i virologijom Biofizika i Biokemija Radiologija Dijetetika Higijena – preventivna medicina i zdravstveni odgoj Farmakologija Etika sestrinstva Opća načela zdravlja i njege III. psihijatrija itd.) i području. 8. broj 14. Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Matematika Kemija Biologija Fizika Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Informatika Vjeronauk / Etika Izborni predmet Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMETI I. 16.

31. razred 8 Tjedni broj sati IV. NASTAVNI PREDMETI Zdravstvena njega – opća i specijalna Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća i specijalna Zdravstvena njega majke i djeteta Zdravstvena njega – zaštita ment.Red. broj 29.zdravlja i psihijatrijskih bolesnika Zdravstvena njega starijih osoba Zdravstvena njega u kući III. 33. 34. razred V. 32. razred 6 6 2 8 5 4 4 4 5 4 2 Izborni predmet Hitni medicinski postupci Osnove fizikalne i radne terapije Zdravstvena njega bolesnika u operacijskom bloku Intenzivna zdravstvena njega 3 3 3 3 3 3 UKUPNO STRUČNI DIO: Zdravstvene vježbe (sati godišnje) 38 120 38 120 39 240 93 . 30.

16. sposobnost prostornog predočavanja te smisao za lijepo. 3. 5.ODJEVNI TEHNIČAR Bavi se konstrukcijom i izradom modne odjeće. 14. POSEBNI STRUČNI DIO 11. 6.r 4 2 2 1 1 2 3 2 19 3 2 2 1 2 3 13 4. Razrađuje i konstruira temeljni kroj po određenim veličinama. 3. povijesnih kostima. Računalstvo Tehničko crtanje i elementi strojeva Automatizacija Tekstilni materijali s ispitivanjem Estetika Tehnologija predenja s vježbama Tehnologija tkanja s vježbama Konstrukcija tkanina s vježbama Tehnologija pletenja s vježbama Konstrukcija pletiva s vježbama 2 2 2 2 3 11 31 - 2 2 3 3 3 13 32 84 2 2 3 3 3 3 3 19 32 84 2 2 4 3 2 3 2 19 32 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 94 . 8. 12.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 9. broj 1. I. 18. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Za obavljanje poslova odjevnog tehničara potrebno je dobro razlikovanje boja i njihovih nijansi. 7. 4. 20. 2.r 4 2 2 1 2 2 3 2 2 20 Tjedni broj sati 2.r. nošnji i unikatnih odjevnih modela. 10. prema potrebi sudjeluje u izradi probnih modela te kontrolira i nadzire osnovne i pomoćne materijale za proizvodnju odjeće. 15. spretnost i kreativnost u radu. 17. 13. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija NASTAVNI PREDMET 1. 19.

11. Pri tome uslužuje kupce. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT Primjenjuje. 19. inventuru evidencije nabave i prodaje roba i sl. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. uređuje prostor prodaje te vodi odgovarajuće evidencije – dokumentaciju skladišta. 5. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su različite alergijske bolesti. Obavlja poslove uzgoja i zaštite biljaka ili obavlja skladištenje i prodaju sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja u poljoprivrednoj ljekarni. Poznaje proces proizvodnje i uzgoja poljoprivrednih kultura te ima znanja o voćarstvu. tjelesni invaliditet. 3. 16. 10. 18. 2. 12. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 15. vinarstvu. 21. 6. oštećenja sluha i vida.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. 22. evidenciju roba. 9. 7. skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji.r. uzročnicima biljnih bolesti i biljnim nametnicima.r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. 3. vinogradarstvu. 14. 8. 20. 17. Poljoprivredna botanika Zaštita bilja Bilinogojstvo s tloznanstvom Poznavanje poljoprivrednih kultura Strojevi i alati Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci Skladištenje poljoprivrednih proizvoda Zaštita čovjekova okoliša Repromaterijal u poljoprivredi Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 4 12 30 80 2 1 1 2 4 10 31 80 2 1 1 1 2 2 10 19 31 80 3 2 2 2 12 21 33 40 95 . 4. broj 1.

r 3 2 2 2 2 1 2 2 2 18 Tjedni broj sati 2. životinjskoj dlaci i perju te kemijskim sredstvima. Rad zahtijeva služenje različitim alatima. 21. 24. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarica. kako bi se spriječila mogućnost ozljeđivanja. 25. pesticidima i ostalim kemijskim sredstvima. industrijskog i krmnog bilja). 26. radi čega se trebaju primjenjivati zaštitna sredstva. strojevima. nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. Posao zahtijeva otpornost i izdržljivost. 20. 17. od broja 13. 8.r. u voćnjacima i vinogradima. 7. 22.r 3 2 2 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. povrća. POSEBNI STRUČNI DIO 13.Poseban stručni dio. dobar vid i sluh te zdrav koštano-mišićni sustav (ruke. Stručna praksa izvodi se tijekom godine po potrebi poslova u poljoprivredi i tijekom ljeta.27. 6. . Obveznim izbornim predmetom učenicima se osigurava opsežnije i podrobnije znanje proširivanjem sadržaja predmeta navedenih u nastavnom planu poljoprivredni tehničar – opći. 3. uređajima i instrumentima. 19. 96 . 10. NASTAVNI PREDMET broj 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆEG SMJERA Organizira. 9. 27. Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. 11. noge i kralježnica). U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina. 3. poštujući redoslijed tehnologije po godinama učenja. 12. 14.r 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 21 3 2 2 1 2 2 12 4. 23. I. 16. 15. Poljoprivredna botanika Temelji bilinogojstva Tloznanstvo i uređenje tla Ratarstvo Stočarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo Povrćarstvo Vinarstvo Poljoprivredna mehanizacija Zaštita bilja Tržište Promet i vožnja Obvezni izborni predmet10 Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 2 2 2 2 2 4 14 32 8011 2 2 2 1 4 11 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 20 32 8011 2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 32 4012 11 12 Obvezni izborni predmet škola bira prema regionalnoj pripadnosti (klimatskoj-pedološkoj) i mogućnostima izvođenja. 18. 4. a zbog izloženosti peludi. važno je da osoba nije sklona alergijama i respiratornim smetnjama. 5. 2.

10. vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu. I. 23. 17. 27. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Matematika Biologija s ekologijom Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija 1. U radu je samostalniji i ima veću odgovornost od tajnika/tajnice. Na temelju terminskih planova vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja. broj 1. 13. 22. 15. Posao se obično obavlja u uredu. 3. Uvod u knjigovodstvo Osnove poduzetništva i menadžmenta Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Informatika i poslovni informacijski sustavi Tehnika komuniciranja Uvod u državu i pravo Radno pravo Trgovačko pravo Kompjutorska daktilografija Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom Stenografija Tajničko poslovanje Latinski Logika Filozofija Ljudska prava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 4 2 2 11 33 - 2 2 2 4 2 2 2 16 36 40 2 2 2 2 2 3 2 1 16 34 40 2 2 2 3 2 3 3 2 2 21 33 40 97 .r 4 3 2 1 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. odnosno pretpostavljenog. 9. 21.r. 25. a treba i imati razvijene vještine poslovnog komuniciranja.r 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 22 Tjedni broj sati 2. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. 8. 28. 2. 16. 4. sudjeluje u izradi materijala za sjednice. 26. 6. 3. Strani jezik II. 14. organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. 20. stranih jezika. 24. 7. Za obavljanje poslova poslovne tajnice/tajnika potrebno je dobro poznavanje književnog materinjeg jezika. bez većih štetnih utjecaja iz okoliša.r 4 3 2 2 1 2 2 2 2 20 4 3 2 2 1 2 2 2 18 4. 11. a često je odgovorna/odgovoran i za odnose s javnošću. 19.POSLOVNI TAJNIK Samostalno planira. 5. 18. POSEBNI STRUČNI DIO 12. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. samostalno komunicira sa strankama i poslovnim partnerima.

Za obavljanje navedenih poslova potrebna je dobra koordinacija pokreta. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Matematika Fizika Biologija Računalstvo 1.r 3 2 2 1 1 3 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 24. 19. 22.r. 15.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 20 3 2 2 1 3 11 4. 14. skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. 16. ulja i masti. 20. mesa. regulacija i automatika Tehnološke operacije Termodinamika i termotehnika Izborna tehnologija/Ekologija Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 5 3 2 10 31 2 5 3 3 12 32 84 2 2 4 4 2 3 2 21 32 84 2 4 5 2 7 20 32 42 98 . dobar sluh i vid. šećera. sokova i drugih pića. 18. nadzoru i kontroli proizvodnje. Opća i anorganska kemija Fizikalna kemija Analitička kemija Organska kemija s vježbama Biokemija Mikrobiologija Osnove znanosti o prehrani Prehrambena tehnologija Kontrola namirnica Tehničko crtanje i elementi strojeva Mjerenje. 5. broj 1. piva. žitarica i konditorskih proizvoda. 13. osjetljivost na mirise i okuse. 25. mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda. 23. 4. 26. preradi otpadnih voda i dr. 9. 11. Zapreke za rad su veća tjelesna oštećenja ili alergije na prehrambene sirovine i njihove prerađevine. razvijena fina motorika (osobito za rad u laboratoriju).PREHRAMBENI TEHNIČAR Sudjeluje u organizaciji. POSEBNI STRUČNI DIO 12. 3. Radi u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima na analizi svojstava i kvalitete namirnica biljnog i životinjskog podrijetla te sudjeluje u razvoju novih prehrambenih proizvoda. vina. Može raditi u proizvodnji i preradi voća i povrća. 6. I. 3. 8. 21. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. preradi ribe. 17. 2. 10. 7.

21.r 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 22 Tjedni broj sati 2. prati ili izvodi propisani dijagnostičko-terapeutski program. POSEBNI STRUČNI DIO 12. organizira. 13. 23. prljavštini. 22. 6. Primalja treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti.PRIMALJA Pruža zdravstvenu njegu trudnicama. I. 9. empatična. 7. 8. 11. 4. 14. 25. 5. prati zdravstveno stanje i priprema za porođaj te brine o zdravstvenoj sigurnosti i u poslijeporođajnom razdoblju. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika / Vjeronauk Zemljopis Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. Zdravstvena njega Latinski jezik Anatomije i fiziologija Patologija s patofiziologijom Medicinska mikrobiologija s infektologijom Biokemija Ginekologija Porodništvo Pedijatar s neonatologijom i osnovama genetike Klinička medicina Farmakologija Socijalna medicina. Izložena je stresu zbog mogućnosti nepredviđenog patološkog ishoda poroda. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Pri radu može biti izložena neugodnim mirisima. 3. Može raditi i na ginekološkim odjelima pružajući osnovnu sestrinsku skrb ženama s bolestima reproduktivnog sustava. 17. zdravlje i okoliš Zdravstvena psihologija Metodika zdravstvenog odgoja Prva pomoć 5 2 3 5 2 1 2 2 9 10 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 10 32 - 13 32 84 21 32 126 2 1 22 32 42 99 .r 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 19 4 2 1 2 2 11 4. 19. 18.r. 24. broj 1. 15. 10. 2.r 4 2 1 1 2 10 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 16. razvijenih komunikacijskih vještina. 20. dobre opće spretnosti i otpornosti na stres. Također skrbi za novorođenčad i dojenčad. ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. vrućini. vlazi. 3. 26. rodiljama.

u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu. 21. 32. 11. 31. 30. 25. 10. 22. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. 3.r. Elementi strojeva Crtanje pomoću računala . 8. 23. teže smetnje i poremećaji vida i sluha.RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO Pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali.r 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 21 3 2 1 2 4 2 14 4. 12. 9. izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. Tehnička mehanika Tehnički materijali Strojarska mjerenja Tehnologija obrade i sastavljanja Praktikum tehnol. Pruža usluge konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije. 26. empirije. 29. 27. ručnog crtanja. 15. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su prirođene anomalije i teža oštećenja udova (osobito ruku). 7. epilepsija. 4. 2. 20. Kontrola kvalitete Vođenje proizvodnih procesa računalom UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 100 1 2 1 2 6 32 - 2 1 3 4 3 13 34 80 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 35 80 4 2 2 2 2 2 2 3 19 33 40 . 28. ručnog i automatskog programiranja. 3. Uz standardni alat. 13. psihoze. 33.r 3 2 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 26 Tjedni broj sati 2. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva. 16. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 24. crtanja pomoću računala. teže neuroze i emocionalna nestabilnost. 17. NASTAVNI PREDMET broj 1.r 3 2 1 2 2 4 14 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 5. i praktikum Alati i naprave Praktikum konstruiranja alata i naprava Računalom upravljani numerički strojevi i programi Automatska regulacija i praktikum Toplinski strojevi i uređaji Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji Praktikum programiranje numerički upravljanim alatnim str. I. 6.praktikum Termodinamika Hidraulika i pneumatika s praktikumom Elektrotehnika Računalom podržane konstruk. koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna. 19. obrade i sast. sklonost nesvjesticama. pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo. 18.

smisao za crtanje i matematiku.r. 25. 8. 3. 2. 6. sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju te unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona. preciznost u radu te dobar vid. jednostavne elemente. 22. Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Sklopovi i mehanizmi Strojevi i uređaji Regulacija i upravljanje Održavanje strojeva I uređaja Radioničke vježbe i praktikum Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 3 2 3 1 11 35 - 2 2 3 2 4 15 35 80 2 3 3 3 2 6 1 20 31 80 4 2 4 9 1 20 33 40 101 . NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1. Konstruira i projektira pojedinačne strojne dijelove. 18. 26. 16. sposobnost prostornog predočavanja. 4. 12. upotrebljava i održava različite strojeve i alate. 15. podsklopove i naprave te izrađuje potrebnu tehničku i tehnološku dokumentaciju.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. 19. 10. 17. Radi na različitim strojevima (npr. POSEBNI STRUČNI DIO 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 24. 21. podešava ih te izvodi razna tehnička i tehnološka mjerenja. 23.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 20 3 2 1 2 3 11 4. 5. 20. Za obavljanje navedenih poslova važna je sposobnost rješavanja tehničkih i mehaničkih problema. 9. numerički kontrolirani strojevi za obradu). 3. alate. I. izrađuje.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 11. broj 1.STROJARSKI TEHNIČAR Projektira. 13. 7. Zapreke za obavljanje poslova strojarskog tehničara su teža oštećenja vida.

r. 17. 28. 20. 11. 3. 14. 10. 24. 18. 19. 26. Botanika Računalstvo s programiranjem Dendrologija Poznavanje staništa Uzgajanje šuma Iskorišćivanje šuma Zaštita na radu Dendrometrija Uređivanje šuma Geodezija Lovstvo Organiz. predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu. gruboj obradbi i izvlačenju drveća i sl. 7. 5. Šumarski tehničar mora imati snažnu psihofizičku konstituciju i biti tjelesno otporan na vremenske utjecaje. 16. proiz. 23. u šumarstvu Zaštita šuma Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Radni strojevi i alati Ekonomika Šumarstvo na kršu Šumske komunikacije UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 102 2 2 1 2 1 2 6 30 42 2 2 2 2 2 1 2 9 30 126 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 30 126 4 2 3 2 2 2 2 2 19 30 do 42 . uređivanjem i iskorištavanjem šuma. 27. U slučaju pojave bolesti i štetnika u šumi primjenjuje zaštitna sredstva. 8.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 2 1 2 2 12 4.r 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 29.r 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 21 Tjedni broj sati 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija 1. 2. Ne smije biti pretjerano osjetljiv na buku i vibracije te mora imati dobar vid i sluh. 6. u različitim vremenskim prilikama i mikroklimi. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi. 22. 9. Pri radu se služi različitim mjernim alatom i geodetskim instrumentima te alatima i pomagalima koji se upotrebljavaju za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata). POSEBNI STRUČNI DIO 12. Posao obavlja u prirodi. I. zaštitom. 13. 3.ŠUMARSKI TEHNIČAR Bavi se uzgojem. NASTAVNI PREDMET broj 1. 4. na otvorenom. 25. 15. 21. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja.

23. 24. Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Matematika Fizika Kemija Zaštita okoliša Računalstvo Strojarstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. 5. 12. 25. Koristi se prilagođenim kompjutorskim programima. Također sudjeluje u izradi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. 27. 6. 11.r 4 2 2 1 2 2 4 3 2 22 3 2 1 2 2 3 13 4. POSEBNI STRUČNI DIO 15.r. 10. 17.r 3 2 1 2 3 11 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 20. 22. 21. 7. 16.r 4 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 30 Tjedni broj sati 2. 18. 3. 3. 28. vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka. 4. 14. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. 19. NASTAVNI PREDMET broj 1. 26. statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. dobre organizacijske sposobnosti. 8. I. snalažljivost. Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Cestovne građevine Cestovna vozila Statistika Propisi u cestovnom prometu Prva pomoć u cestovnom prometu Ekonomika prometa Prometna tehnika Prijevoz tereta Prijevoz putnika Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu Otpremništvo Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 30 - 2 1 2 2 2 9 31 80 2 2 2 1 2 3 2 2 16 29 80 2 2 3 3 2 2 7 21 32 do 40 103 . prometnim i cestovnim kartama. 13. 9. 2. savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila.TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA Prikuplja. Ovisno o mjestu rada vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta.

r. 13. epilepsije. Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Radioničke vježbe Finomehaničarska tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Mikroračunala VF sklopovi i sustavi Radioničke vježbe UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 104 4 4 8 32 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 2 4 14 27 80 2 2 2 2 4 12 27 40 . 9. 15. 27. broj 1.r 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 24 Tjedni broj sati 2. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/vjeronauk Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdr. sposobnost razlikovanja boja i sposobnost vještog rukovanja sa sitnim predmetima. 22. 17. 3. izrađuje i servisira elektronske ili elektronski upravljane uređaje. 23. Tehničar za elektroniku također može obavljati poslove montaže. 10. 24. vođenja proizvodne linije. 4. pojačano znojenje ruku. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sluh. 5.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 18 3 2 1 2 3 2 13 4.r 3 2 1 2 2 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 2. I. 21. 3. vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja. Zapreke za rad na ovim poslovima su slab vid i nemogućnost dobrog raspoznavanja boja. servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku. 19. kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehn. 6. 7. 8. Priprema tehnološke postupke. 18. sklonost nesvjesticama. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 12. utvrđivanja kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 16. 25. 20. 11.TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Projektira. crtanje i dokumentiranje 1. 26.

te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima. 15.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 22 3 3 4. te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. poznavanje barem jednog stranog jezika te komunikativnost i samostalanost u radu. 6. Brine o pravilnom osiguranju pošiljaka. 24. prima i izdaje narudžbe. 18. 8. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Engleski jezik Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Matematika Fizika Njemački jezik Računalstvo Osnove prijevoza i prijenosa 1. 25. 16. daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata. 19. Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalnooperativne razgovore. I. 12. 10. 7. Ako je potrebno. POSEBNI STRUČNI DIO 13. 2.r 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 24 Tjedni broj sati 2. Strojopis Poznavanje robe s tehnologijom Lučko i skladišno poslovanje Poslovne komunikacije Osnove brodarstva Privredna matematika Osnove psihosociologije Međunarodni prijevoz Organizacija i tehnologija vanjske trgovine Ugovori o iskorištavanju brodova Međunarodna špedicija Carinsko poslovanje Prijevozničko osiguranje Agencijsko poslovanje Praktične vježbe 14 16 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 15 31 40 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 6 30 10 32 10 24 80 105 . broj 1. 23. 22. ispunjava carinsku dokumentaciju. 21. Osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši. Za obavljanje ovih poslova potrebna su znanja rada na računalu.r 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 3. 26. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka. 4. 11. 17. 20. 9.r. Likvidira i potvrđuje račune dobavljača. 27. 5. 3.TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU Na temelju primljenih naloga organizira prijevoz robe.

4. sposobnost razlikovanja boja. 21. telefaks uređaji. fotokopirni strojevi. 13. automatski vođena vozila.r. alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih. 18. za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku potrebna je preciznost i staloženost u radu. digitalno upravljani strojevi. 16. Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja. 20. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. 17. 15. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti. Osim stručnih znanja. 24.TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Projektira. POSEBNI STRUČNI DIO 14. 2.r 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 18 3 2 1 2 3 2 10 4.r 3 2 1 2 2 3 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 25. nogu i kralježnice. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 23. 7. kronične bolesti ruku. 11. 22. Tehnička mehanika Finomehanika Osnove elektrotehnike Mjerenje u elektrotehnici Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi I uređaji Pneumatika Hidraulika Upravljanje I regulacija Senzorika Kontrola mjerenja Vođenje procesa računalom Radioničke vježbe i praktikum UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 4 3 9 32 - 2 3 3 2 4 14 32 80 2 3 3 3 3 2 6 22 32 80 2 3 2 3 9 19 32 40 106 . I. 12. 9.r 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 23 Tjedni broj sati 2. 19. strojarskih. 8. 3. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Tehnički materijali Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Računalstvo i programiranje Tehnička mehanika 1. 10. 6. 5. avio-uređaji i dr. nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve. automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. broj 1. 26. optičkih. 27. razvijena fina motorika. elektronske kamere.

npr. disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje te priprema i pomoćni materijal. 7. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Automatsko vođenje procesa Radioničke vježbe 1. 2. 18. 21. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 29.r. spajanjem modema i sl. ispravljače i sl. 9. Tehničar za računalstvo održava.r 3 2 1 2 2 4 3 2 19 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II.TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sastavlja. 28. 14. 6. stoga osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati navedene poslove. 10. 12. servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. 27. 16. POSEBNI STRUČNI DIO 19. 8. vodove za priključak. 3. 20. servisira i otklanja neispravnosti na računalu. grafičku karticu. 30. 22. 24. 23. Finomehanička tehnika Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Električni strojevi i uređaji Informacije i komunikacije Automatsko vođenje procesa Elektronička instrumentacija Računalna sklopovna oprema Sustavna programska potpora Dijagnostika i održavanje računala Radioničke vježbe Izborni program UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 32 - 2 2 32 80 4 2 2 2 2 4 2-3 18-19 31-32 80 2 3 3 2 4 2-3 16-17 31-32 40 107 . tvrdi disk.r 3 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 4 2 32 Tjedni broj sati 2. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala npr. 13. 26. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču. proširenjem memorije. 11. 4. 15. I.r 3 2 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 4 32 3 2 1 2 4 3 15 4. 3. NASTAVNI PREDMET broj 1. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida jer se radi o vrlo sitnim detaljima. 17. 25. 5.

16. 19.r. 6. 8. Osim navedenih poslova.r 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 22 Tjedni broj sati 2. 14. izgradnje i remonta objekata. montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika. 20. 17. dobra pokretljivost i fizička izdržljivost. 18.TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE Nadgleda polaganje. 26. 15. nadgleda i priprema izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža te priprema podatke za planiranje razvoja. 2. 7. 27. 11. Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Elektronički sklopovi Digitalna elektronika Radioničke vježbe Informacije i komunikacije Telekomunikacijske mreže Psihološke osnove komunikacija Prijenosni sustavi Komutacijski sustavi Internetske tehnologije Radioničke vježbe Izborni blok/modul UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 108 2 4 4 10 32 - 3 3 2 4 2 14 32 80 4 2 2 1 4 4 17 32 80 3 2 2 4 6 17 32 40 . 22. POSEBNI STRUČNI DIO 13. Za obavljanje navedenih poslova važna je dobro razvijena fina motorika. Vodi. 24. 23. smisao za tehniku. 21.r 3 2 2 1 2 1 3 2 2 18 3 2 2 1 3 2 2 15 4. mreža i instalacija.r 3 2 2 2 1 3 2 15 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. I. Montira telefonske i telegrafske pretplatničke centrale te antene i antenske sustave. 3. 5. 4. broj 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. 12. 9. 3. tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme te provode periodična mjerenja i podešavanja uređaja koji moraju biti u skladu s tehničkim standardima i normativima. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/Etika Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo 1. 25.

4. 2.r - Tjedni broj sati 2. 3. IZBORNI BLOK INFORMATIKA Red. NASTAVNI PREDMET Informacijski sustavi Sklopovska oprema računala Sustavna programska potpora Izborni program 1.r.III.r 2 2 4.r 2 2 2 109 . broj 1. 3.

22. 9. 19.r 3 2 1 2 3 2 2 1 2 18 3 2 1 2 3 11 4. Tehnički materijali Obrada materijala Tehničko crtanje i nacrtna geometrija Tehnička mehanika Radioničke vježbe Elementi strojeva Termodinamika Hidraulika i pneumatika Elektrotehnika Prijenosnici snage Motori s unutarnjim izgaranjem Održavanje vozila Kočnice na vozilima Vozila i vozna sredstva Regulacija i upravljanje UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 2 2 10 32 - 1 2 2 4 3 2 14 32 80 2 6 3 3 4 3 21 32 80 6 3 3 4 2 18 32 40 110 . Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema i predočavanje prostornih odnosa. 3. U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. POSEBNI STRUČNI DIO 13.r 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 22 Tjedni broj sati 2. U proizvodnji planira i priprema rad vozila i njihovih sastavnih dijelova. 17. 3.r 3 2 1 2 3 2 13 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. 8. Može raditi i s potencijalnim kupcima. 21.r. 7. 12. 18. 10.TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA Radi u proizvodnji. prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila. 14. 24. 11. 6. te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima. 25. popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. 16. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. 26. 4. 5. pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila. I. 15. 20. 23. 27. 2. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Vjeronauk ili etika Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Povijest Geografija Računalstvo Kemija Biologija Politika i gospodarstvo 1. broj 1. nadzire proizvodnju. Za one koji rade u trgovačkim odjelima važna je komunikativnost i ljubaznost. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST
Obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavlja dnevni jelovnik, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere. Također brine o prezentaciji i propagandi restorana, estetskom izgledu jela i uređenju prostora te kontrolira rad i financijsko poslovanje ugostiteljskog objekta. Za obavljanje ovih poslova potrebna je psihofizički potpuno zdrava osoba, komunikativna, s dobrim znanjem stranih jezika, razvijenom općom kulturom i razvijenih organizacijskih sposobnosti. Zapreke za rad su govorne smetnje, smetnje vida i sluha, oštećenja koštano-mišićnog sustava ( ruku, nogu i kralježnice).

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk Strani jezik I Strani jezik II

1.r
3 2 2 1 3 3 14

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 2 1 3 3 14 3 2 2 1 3 2 13

4.r
3 2 1 3 2 11

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Gospodarska matematika Računalstvo Poslovna psihologija s komunikacijom Biologija s higijenom i ekologijom Turistički zemljopis Povijest hrvatske kulturne baštine Gospodarsko pravo Poslovno dopisivanje Računovodstvo i kontrola Statistika Knjigovodstvo Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu Osnove turizma Promet i putničke agencije Marketing u turizmu Recepcijsko poslovanje Poznavanje robe i prehrane Ugostiteljsko posluživanje Kuharstvo (sa slastičarstvom)

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 2 1 2 2 2 2 3 19 33 185

3 2 2 1 2 2 3 4 19 33 185

2 2 1 2 2 2 2 3 4 20 33 185

2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 22 33 185

111

UPRAVNI REFERENT
Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različitih odluka ili rješenja, domovnica, putovnica, osobnih iskaznica, dozvola, potvrda i slično). Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijskim uredima, ministarstvima, policiji, poreznim i carinskim ispostavama, katastru, mirovinskim i zdravstvenim zavodima i slično), lokalnoj samoupravi (općina, gradova), pravosuđu (općinskim, županijskim i prekršajnim sudovima, odvjetništvu, bilježništvu) i različitim drugim ustanovama (školama, vrtićima, domovima zdravlja, djelokrugu socijalne skrbi i sl.). Osobe koje imaju veća oštećenja vida ili teža oboljenja kralježnice kao i osobe sa smetnjama glasovno-govorne komunikacije (npr. mucanjem) ne mogu obavljati ovo zanimanje.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik I. Strani jezik II. Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Čovjek, zdravlje, okoliš Matematika Tjelesna i zdravstvena kultura Sociologija

1.r
4 3 2 2 1 2 2 2 2 20

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
4 3 2 2 1 2 1 2 2 19 4 3 2 2 1 2 2 16

4.r
4 3 2 1 2 2 14

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Uvod u društvo i pravo Ustavni ustroj RH Uredsko poslovanje i dopisivanje Radno pravo Upravni postupak Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Statistika Informatika i poslovni informacijski sustavi Javne financije Gospodarstvo Knjigovodstvo Psihologija rada Birotehnika Izborni predmet

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

3 2 4 2 11 31 -

2 2 2 2 2 2 12 31 42

2 2 2 2 2 2 2 2 16 32 42

2 2 4 2 2 2 2 2 18 32 42

112

VETERINARSKI TEHNIČAR
Pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnosticiranju bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te higijenske poslove u veterinarstvu. Sudjeluje u sprječavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja te pruža i druge jednostavnije veterinarske usluge (skraćivanje očnjaka i repića prasadi, njega i obrezivanje kopita i papaka, piljenje rogova itd.). Za obavljanje navedenih poslova neophodna je dobra tjelesna kondicija, dobar imunitet zbog stalne opasnosti prijenosa zaraznih bolesti, zadovoljavajući vid, sluh i osjet dodira, spretnost i brzina. Ovim zanimanjem ne mogu se baviti osobe koje se boje životinja ili ne podnose krv.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik Strani jezik Latinski jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Kemija Biologija Računalstvo

1.r
3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 25

Tjedni broj sati 2.r. 3.r
3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 3 2 1 1 2 2 2 2 2 17

4.r
3 2 1 2 2 1 1 12

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Uvod u veterinarsku struku Uzgoj domaćih životinja Anatomija i patologija Funkcije životinjskog organizma Osnove parazitskih bolesti Lovstvo Lijekovi i otrovi Zoohigijena Kinologija Unutarnje bolesti domaćih životinja Mikrobiologija i zarazne bolesti Porodiljstvo i umjetno osjemenjavanje Osnove kirurgije Higijena namirnica animalnog porijekla

UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati)

2 2 2 6 31

2 4 3 9 31 168

2 1 2 2 2 2 3 14 31 168

2 2 3 3 3 3 3 19 31 136

113

osobe sa smetnjama fine motorike te osobe s oboljenjima imunološkog sustava. 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Opća kemija Organska kemija Računalstvo Latinski jezik 1. POSEBNI STRUČNI DIO 15. 4. mokraće i drugog biološkog materijala. 25. Posao zdravstvenolaboratorijskog tehničara ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima vida i nemogućnošću razlikovanja boja. 19. 6. 23. 28. 5. 16. 9. I. 8. 29. 3. 14.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. 18. klinika. 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 TJEDNI BROJ SATI 2. 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 23 4 2 1 1 2 2 2 2 14 4. fiziologija i osnove patofiziologije Analitička kemija Fizikalna kemija Primijenjena fizikalna kemija Biokemija Medicinska biokemija Mikrobiologija i parazitologija Laboratorijska hematologija Imunohematologija i transfuziologija Citološke i histološke tehnike Osnove epidemiologije Socijalna medicina Zdravstvena statistika UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA 114 2 2 2 6 31 35 2 2 2 1 7 30 70 2 2 3 5 3 3 18 32 140 6 6 4 2 2 2 1 20 32 91 . 17. 13. prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize. instituta ili privatnih ambulanti.r. 21. NASTAVNI PREDMET broj 1. Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi kako bi se na njima mogle provoditi različite analize. 11.r. 7. U manjim laboratorijima i ambulantama samostalno obavlja i neke jednostavnije analize. 24. 27. 26. 4 2 1 1 2 2 12 UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. domova zdravlja. 22.r. 20. Osnove zdravstvene struke Uvod u laboratorijski rad Anatomija. 12. zavoda. Zdravstveno-laboratorijski tehničari se zapošljavaju u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica.ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR Uzima uzorke i provodi analize krvi. npr. 2.

nogu i sluha. 21. 8. 5. 6. broj 1. 11. 18. podešava ih.r. 9. 115 . Obavljanje navedenih poslova ne preporuča se osobama koje imaju oštećenja kralježnice. Za sve se proračune. alergijske reakcije te teže kronične bolesti. Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura 1. 10. 14. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Numerički upravljani alatni strojevi Tehnologija održavanja numerički upravljanih alatnih strojeva Nove tehnologije u radu s numerički upravljanjem Tehnologija obrade i montaže Tehnologija obrade i održavanja Tehnologija posluživanja numerički upravljanih Praktična nastava Izborni predmeti UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 2 2 2 1 2 15 24 34 120 1 2 2 3 14 2 24 34 120 1 2 2 2 2 15 2 26 34 120 4 4 4 4 15 2 33 33 - Napomena: Učenici imaju i odgovarajuću praksu u školi i kod obrtnika. 12. 15. a po završetku školovanja polažu pomoćnički ispit i završni ispit.Troipolgodišnji strukovni programi obrazovanja OBRAĐIVAČ NA NUMERIČKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA Obavlja poslove vezane uz proizvodnju i popravak dijelova raznih strojeva i uređaja služeći se klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima. Može biti izložen utjecaju buke. ruku. 19. I.r 3 2 2 1 2 10 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 4. vibracija ili prašine. 3. 20. naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD). Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 17. skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima.r – prvo polugodište - UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO II. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima.r 3 2 1 2 8 4. održava i popravlja. a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. 3 2 1 2 2 10 3. 16. 13. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice.

električnu opremu za motore. montiraju dodatnu opremu te kontroliraju rad uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta. Pojačano znojenje dlanova smetnja je u radu s elektroničkim komponentama. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 11. 8. izrađuju potrebne elektroinstalacije na vozilima. POSEBNI STRUČNI DIO 7.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. matematika i predmeti struke. 13. 9. broj 1. autoelektričari ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale. prepoznavanja i razlikovanja boja te otežana pokretljivost tijela.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10. 5. U ukupnom broju sati praktične nastave uračunati su sati predviđeni za laboratorijske vježbe iz predmeta s obveznim laboratorijskim vježbama. 116 . 15. 4. Proizvodi i održava akumulatore.5 3* 24 34 800 Elektronika i upravljanje Elektronički uređaji u vozilima13 Izborni dio 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO Praktična nastava (godišnji zbroj sati)15 13 14 15 predmeti s obveznim praktičnim/laboratorijskim vježbama Izborni predmeti mogu biti: tjelesna i zdravstvena kultura. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1.r 3 2 1 2 1 9 3. razredu obvezan je najmanje 1 sat izborne nastave iz stručno-teorijskog dijela zu 1 sat pripadnih praktičnih/laboratorijskih vježbi. cestovna vozila i radne strojeve. sklopova i instalacija u automobilu.Trogodišnji strukovni programi obrazovanja AUTOELEKTRIČAR Održava. 2. U 3. Također. Zapreke za obavljanje poslova autoelektričara su teškoće vida. 3. Osim kontrole i dopune elektrolita u akumulatoru te zamjene i podešavanja svjetlosnih tijela vozila.5 1. 14. popravlja i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja. 6. radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje. 12. Osnove računalstva13 Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika13 Automehanika Autoelektrika 13 13 13 1 1 2 3 1 18 34 900 1 2 2 1 2 19 34 900 4 1.

8.r. jetre i bubrega). Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 6. 14. 9. 3 2 2 1 1 9 3. Ličilački materijali Risanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Ustrojstvo ličilačkih radova Ukrasne tehnike Autolakirerski radovi Praktična nastava 2 1 2 2 16 23 32 1 2 2 2 16 23 32 1 2 2 1 2 3 16 27 34 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO 117 . te u zanatskim radionicama. Čisti podlogu od prljavštine i korozije. 12. s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu. 5. 11. 3.r. 2. POSEBNI STRUČNI DIO 7. lakiranja i emajliranja proizvoda kao što su automobili. 3 2 2 1 1 9 2. metalni namještaj.r. Autolakirer se najčešće zapošljava u autoremontnim radionicama. 13.AUTOLAKIRER Obavlja poslove zaštite. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. priprema je za bojanje te potom nanosi boju koju nakon sušenja brusi i polira. različita kućišta i drugo. alergije i kožne bolesti. dobar vid i razlikovanje boja. I. 4. Obavljanje navedenih poslova zahtijeva spretnost. broj 1. 10. ali se može zaposliti i u automobilskoj industriji. Radi u zatvorenom prostoru. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa (osobito dišnih organa. brodogradnji.

autobusa. te radi na poslovima njihove montaže i demonteže. Zapreke za obavljanje poslova autolimara su loša tjelesna kondicija i opće zdravstveno stanje. 9. 4. I. 6. 17. 14. 2. Oni također održavaju i priključuju noseće dijelove prikolica te vrše zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije.5 2 1.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 1 1 1 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 118 .r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. prikolica i dr. 3. 16.AUTOLIMAR Popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija. 10. teretnih vozila.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 15. ugradnji.r 3 2 2 1 1 9 3. Autolimari u servisima popravljaju oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuju novima. 5. 12. 13. oboljenja koštano-mišićnog sustava te teža oštećenja vida. broj 1. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 11. ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. POSEBNI STRUČNI DIO 7. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Tehnologija autolimarije Izborni dio 1.

4. oboljenja kralježnice. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 9.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. sposobnost razlikovanja boja.5 2 1. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je imati dobar vid i sluh. te razvijenu motoriku i preciznost ruku i prstiju. Zapreke za rad na poslovima automehaničara su alergije. 15. izmjenjuje potrošene dijelove. kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama.AUTOMEHANIČAR Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama. 11. 3. 2. I.5 1 7 16 900 1 2 2 7 16 900 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 119 .r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 12. okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. epilepsija. 13. odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine. smetnje u radu dišnih organa. Zamjenjuje. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. 6. servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 5. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila 1.r 3 2 2 1 1 9 3. 14. kočionih uređaja. Broj 1. 8. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija. zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove.

5. popravci pojedinih sklopova te sveobuhvatni servis vozila. 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. Održava. Pri tome pregledava i rastavlja sve sklopove. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 4. 12. Glavni poslovi automehatroničara su održavanje vozila. 6. električnim i elektronskim sustavima vozila ili po potrebi upućuje vozilo specijaliziranim stručnjacima. 2.r. kronične bolesti ili oštećenja ruku. Zapreke za obavljanje poslova automehatroničara su smetnje vida i sluha. 11. provjerava i procjenjuje njihovu uporabljivost te otklanja kvar ili zamjenjuje potrošene dijelove.5 2 1 1.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura NASTAVNI PREDMET 1. Matematika u struci Tehnika obrade i montiranja Elektrotehnika Tehnika pravljenja i regulacije Informacijska tehnika Tehnologija mehatronike Izborna nastava 1 1. alergije. bolesti dišnih organa. čisti pojedine dijelove. 8. 9.AUTOMEHATRONIČAR Rad automehatroničara objedinjava poslove automehaničara i autoelektričara. I. broj 1. 10. 3 2 1 2 1 9 3. 3 2 1 1 7 UKUPNO II.r. epilepsije. nogu i kralježnice.5 1 8 17 784 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 120 . servisira i otklanja kvar na mehaničkim. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7.

Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere. rukavica. izložen buci strojeva.r 3 2 2 1 1 9 3.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 7 16 900 1 2 2 2 7 14 800 121 . 15. 5. 4. 13. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Velik dio posla obavlja stojeći. bljeskanju. 3.5 2 1. prozora. često i prljavštini. posebnih zaštitnih cipela i sl. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem. I. sposobnost prostornog predočavanja. osobito ruku i očiju.r 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. brušenjem. 8. Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja. 9. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je spretnost.r 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. koje potom ručno ili strojno izrezuje. zavarivanjem i drugim postupcima obrade te ih ugrađuje. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk 1. rezanjem navoja. smisao za rješavanje tehničkih problema. zakivanjem. metalnoj prašini. glodanjem. broj 1. 2. metalnih ograda. a poželjna je i kreativnost. neugodnim mirisima i dimu prilikom zavarivanja. pregača. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 1. metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. Nužno je strogo uvažavanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala. 10. 6. jednostavnijih dijelova strojeva.BRAVAR Bavi se proizvodnjom različitih ručnih alata. 14. 12. vrata. bušenjem. 11.

r 3 2 2 2 1 1 2 11 3. 2. tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima. 13. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teškoće vida. 11. strpljivost. 6. 8. nemogućnost raspoznavanja boja. 14. broj 1. 5.r 3 2 2 1 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 10. koristeći se pri tome elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana. teže kronične bolesti koštano-mišićnog sustava i alergijske reakcije na cvjetni pelud. POSEBNI STRUČNI DIO 9. NASTAVNI PREDMET Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo 1.r 3 2 2 2 1 1 11 Tjedni broj sati 2. bukete i vijence po narudžbi ili za neposrednu prodaju. 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Cvjećarstvo Dendrološke vrste za aranžiranje Aranžiranje Uređenje unutrašnjeg prostora Ustrojstvo rada u cvjećarnici Praktična nastava UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 3 1 2 14 20 31 80 3 1 2 14 20 31 80 3 2 1 14 20 30 35 122 . I. 3. ljubaznost i komunikativnost. Za obavljanje navedenih poslova poželjna je kreativnost i smisao za lijepo. oblikuje. 4. aranžira i prodaje sve vrste cvijeća te svakodnevno brine o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje. Izrađuje cvjetne aranžmane.CVJEĆAR Pribavlja. 12.

postavljanju cijevi i vodova. 12. uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala. električnih uređaja i elektroopreme.r. 13. 9. broj 1. radi na obilježavanju instalacija. 11. Također. rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima. a ako radi u industrijskim postrojenjima. 4. ugradnji razvodnih ormara. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6. 3 2 1 1 9 3. 14.r. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja. 2. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 10. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električni strojevi i uređaji Električne instalacije Električne mreže i postrojenja Elektronika i upravljanje Izborni predmeti 1 1 2 3 1 8 900 2 2 2 2 8 900 3 2 2 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 123 . POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 15. ispituje.r.ELEKTROINSTALATER Postavlja. stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije. popravlja električnu opremu. antenske i komunikacijske instalacije. 5. priključnih elemenata. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 8. I. Za obavljanje poslova elektroinstalatera važna je dobra psihofizičke kondicija. 3. tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora.

8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje. bolesti koštano-mišićnog sustava. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka. 14. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r. 2. miksera. nemogućnost prepoznavanja boja. I. te pojačano znojenje ruku. smetnje vida i sluha.). strojeva za pranje posuđa i rublja. 5. popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Zapreke u obavljanju navedenih poslova mogu biti zdravstvene poteškoće dišnih organa. 3. električne rotacijske strojeve i dr. Također proizvodi. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6.r. klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore. vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. 4. broj 1. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Električne instalacije Električni strojevi Elektronika i upravljanje Električni uređaji Izborna nastava 1 1 2 3 1 8 17 900 2 2 2 2 8 17 900 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 124 . STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 15. 3 2 2 1 1 9 3. Također montira i održava pokretne stepenice i dizala. sušilica. 13. zamrzivača. 9. 10. glačala i dr. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. 12. 11.ELEKTROMEHANIČAR Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje.r.

20. 3 2 1 2 2 10 3. 8. 5. prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 14. problemi s motorikom i oboljenja koštano-mišićnog sustava su prepreka za obavljanje navedenih poslova. 3 2 2 1 2 10 Tjedni broj sati 2. Strah od visine.r. automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima. 13. autoelektrika. I. električnih mreža i elektroinstalacija. visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. 3. 16. astma). broj 1. električne mreže. brodska elektrotehnika b) strukovni sadržaji na prijedlog škole u funkciji završnog rada 125 . Radi i na postavljanju strojeva. Matematika Računalstvo16 Tehničko crtanje i dokumentiranje Osnove elektrotehnike 16 2 2 2 5 2 2 7 22 32 - 2 3 4 3 2 7 21 31 80-120 2 2 2 16 4 26 34 do 3518 Elektrotehnički materijali i komponente Mjerenja u elektrotehnici16 Strojarstvo Električni strojevi i aparati16 Elektroenergetika Elektronički sklopovi16 Energetska elektronika16 Električne instalacije Praktična nastava Izborni program ( elektroenergetika )17 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 16 17 18 predmeti s obveznim laboratorijskim vježbama predmeti izbornog programa : a) modeliranje električnih i elektroničkih sklopova računalom . smetnje respiratornog sustava (bronhitis. transformatora. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 19. 15. epilepsije. 17. 9. teškoće s ravnotežom. 12. Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja. mjerno-regulacijskih naponskih vodova. 11. 6. raskopna postrojenja. 4. 3 2 1 2 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk / Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo NASTAVNI PREDMET 1. 10.r. 18. 2.ELEKTROMONTER Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji.r. elektrane.

4. 6. 8. 14. izrađuje jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima te ispituje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka.ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR Mjeri električne veličine. 11.5 1.5 1 2 8 17 900 1. sposobnost razlikovanja boja te dobro razvijenu psihomotoriku. audio uređaje. 5. antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl. održava i popravlja elektroničke uređaje (TV i radio prijemnike.). 3 2 2 1 1 9 3.5 2. ispituje i popravlja elektroničke sklopove.r. Za obavljanje poslova ovog zanimanja važno je imati dobar vid i sluh. 10. 13. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 12. 3.r. broj 1.5 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 126 . 9. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Osnove računalstva Tehničko crtanje i dokumentiranje Matematika u struci Elektrotehnika Elektronički sklopovi Digitalni sklopovi i upravljanje Audio i videotehnika Izborni dio 1 1 2 3 1 8 17 900 2 1.r. izrađuje. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. I. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 2.

I. zdravstvene teškoće koje otežavaju okretnost i brzinu reagiranja te osjetljivost na kemikalije. 10. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Fotograf-portretist izrađuje fotografije za dokumente ili fotografira važne događaje (vjenčanja. Fotoreporteri fotografiraju za novine i časopise različite situacije.FOTOGRAF Obavlja snimanja. 12. plakatima i sl. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Komercijalni fotograf pravi fotografije koje izdavač potom objavljuje kao ilustracije u knjigama. najčešće iz područja politike. 15. 3 2 2 1 1 9 3. 14. r. 13. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 5. časopisima. 6. plakata. 11. 2. obrađuje snimljene materijale i izrađuje fotografije. fotoreprodukcije umjetničkih djela. Zapreke u obavljanju navedenih poslova su veće teškoće vida. promocije). nesposobnost razlikovanja boja. 4. rođendane. 3. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. r. zabave i športa te drugih područja koja su od interesa javnosti. postera i druge oblike video zapisa. r. 8. Računalstvo Fotografija Fotofizika Poznavanje materijala Matematika u struci Digitalna fotografija Tehnike snimanja Izborni predmet Izborni predmeti 2 1 2 2 1 1 8 17 900 2 2 1 1 2 2 8 17 900 2 1 2 2 3 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 127 . broj 1.

pruža usluge bojanja trepavica i obrva. 4. I. 14.FRIZER Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. nesposobnošću razlikovanja boja također ne mogu udovoljavati zadacima ovog zanimanja. 9. no mogu raditi i na televiziji. 2. 3. 3 2 2 1 1 9 3. 6. broj 1. 8. 15. POSEBNI STRUČNI DIO 7. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. strpljiv i ljubazan s klijentima. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Zapreke za rad su poteškoće s dišnim sustavom i alergijske reakcije na kemikalije koje se koriste pri radu. Frizeri se zapošljavaju uglavnom u frizerskim salonima. Također izrađuje perike i umetke za kosu. 12. 5. 13. Za obavljanje poslova frizera potrebno je imati zdrav koštano-mišićni sustav zbog opće pokretljivosti i dugotrajnog stajanja na nogama. Tehnologija frizerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Estetika i umjetnost Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 128 . Moraju imati dobro razvijenu motoriku. dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina. r. r. Osobe s većim oštećenjem vida. s izraženim smislom za estetiku te komunikativan. Frizer treba biti kreativan. filmu ili u kazalištu. 11. 10. a ponekad i dekorativnog šminkanja.

neraspoznavanje boja. kompresore. 5. instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. POSEBNI STRUČNI DIO 7. termostate. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. metalne cijevi. 3. 4. svjećice). 16.r. strah od visine. nadzire. 11. 14. a katkada i plinsko i električno grijanje. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi cijevnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija grijanja i klimatizacije Praktikum NT Izborni predmeti 2 1. I. 15. 2. 10. 13. 3 2 2 1 1 9 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 3 2 1 1 7 3. 17. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha. spaja.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 129 . 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 12. plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela. savija ih.r.r. reže prirubnice. 6. a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava. Povremeno radi rutinske provjere i popravke. sigurnosne dijelove) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore. 8. crpke. Instalater grijanja montira većinom centralno. kotlove. 9. nogu i kralježnice). održava i popravlja toplinske uređaje za centralno. oštećenja koštano-mišićnog sustava (ruku.5 1. Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja reže metalne cijevi. broj 1.INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Postavlja. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. držače.

Za obavljanje navedenih poslova važna su znanja iz matematičko-tehničkog područja. GRIJANJA I HLAĐENJA Brine o funkcioniranju svih instalacija. Njegovo područje rada su uređaji za grijanje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. 13. odnosno o svježem zraku. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. 11. I. sklonost timskom radu i radu na terenu. kotlove centralnog grijanja i protočne bojlere.r. 9. kabine za tuširanje i dr.INSTALATER SUSTAVA VODE. postavlja i priključuje sanitarne uređaje (kade. prodaje uređaje i sustave kupcima te ih upućuje u njihovo korištenje. broj 1. klimatizaciju i sanitarni uređaji. 3. instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu. spretnost. pri čemu brine o zaštiti okoliša i racionalnom korištenju energije. 8. Planira i instalira vodovode i sustave opskrbe zraka. 5. PLINA. Strojno ili ručno obrađuje cijevi. 14. savjetuje kupce. 10. odgovornost i preciznost u radu. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r. protok zraka. limove i metalne ili plastične profile.). Matematika u struci Tehnologija kućnih instalacija Tehnologija obrade Tehničko crtanje Održavanje tehničkih sustava Izrada jednostavnih sklopova Informatika Tehnologija kućnih instalacija (kompleksni radni zadatak) Izborni predmet 1 1 1 1 2 1 1 8 17 784 - - 8 1 9 18 784 9 1 10 17 760 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 130 . 12. 4. 2. 15. 3 2 2 1 1 9 3. Zapreke za rad su epilepsija i sklonost nesvjesticama. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. ugodnoj temperaturi i protoku vode u kućanstvu. Također. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 6.

njihovo pakiranje i označavanje te priprema i baždarenje laboratorijskih naprava i instrumenata. utvrđuje kemijska svojstva te proučava kako reagiraju u dodiru s drugim kemijskim tvarima. 3. 6. I. Također uzima uzorke za kontrolu kemijskog procesa.KEMIJSKI LABORANT Radi u laboratoriju s kemijskim tvarima – ispituje njihov sastav.r. 9. 15. 4. 5. a u biokemijskim laboratorijima biološke postupke. 13. u laboratorijima koji stimuliraju tehnološki proces – jednostavne tehnološke operacije. 3 2 2 1 1 2 2 13 3. U kemijskom laboratoriju provodi i nadzire jednostavne fizikalno-kemijske reakcije.r. Posao kemijskog laboranta ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim bolestima dišnih puteva. 2. 8. 12. Računalstvo Tehničko crtanje s elementima strojeva Ekologija Opća i anorganska kemija Organska kemija Ispitivanje materijala Tehnologija struke Praktična nastava 2 8 7 17 30 84 2 6 2 7 17 30 84 2 6 6 7 21 30 42 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 131 . Njegov rad može se podijeliti u nekoliko faza: pripremanje. 17.r. 11. Za svaku obavljenu analizu ili laboratorijsko mjerenje izrađuje odgovarajući izvještaj. 16. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 10. broj 1. 3 2 2 1 1 2 2 13 Tjedni broj sati 2. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Fizika Biologija NASTAVNI PREDMET 1. izvođenje laboratorijskih postupaka te određivanje svojstava materijala. 3 2 1 1 2 9 UKUPNO II.

7. 2. U radu je potrebno često rezanje i brušenje pločica.KERAMIČAR – OBLAGAČ Oblaže podove. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Keramičarski I oblagački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 132 . POSEBNI STRUČNI DIO 9. te stalna kontrola pravilnosti postavljenih pločica. Prije samog oblaganja priprema površinu tako da ju očisti i izravna. 11. broj 1. 8. koštanomišićnog sustava te teža oštećenja vida. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 6. 12. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 5. unutarnje zidove. stupove i druge površine raznim vrstama pločica koje lijepi žbukom ili posebnim ljepilom. a ponekad i u vanjskim prostorima i industrijskim pogonima. 3 2 2 2 1 2 12 3.r. Slijedi oblaganje površine pločicama. I. 14. 13. terase. 10. Nakon postavljanja pločica nanosi se masa za fugiranje kojom se pločice povezuju u kompaktnu cjelinu. Posao često obavlja u čučećem ili klečećem položaju.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Radi pretežno u zatvorenim prostorima. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su bolesti unutarnjih organa.r. 4. 3.

raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje. vida i govora. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane. I. r. 3 2 2 1 1 9 3. smetnje dišnog sustava. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistička geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija restorana Izborna nastava 2 2 2 1 7 16 900 1 2 2 1 1 1 8 17 900 1 2 1 1 1 2 1 1 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 133 . 8. cocktail barovi. 12. ljubaznost. alergije. komunikativnost. 11. dobro pamćenje.). 15. 14. 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. teže kronične bolesti. 2. konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi. Važna je opća tjelesna spretnost. stolnog inventara. 13. urednost. 10. Zapreke za obavljanje poslova su oštećenja koštano-mišićnog sustava. broj 1. noćni klubovi i dr. oštećenja sluha. pospremanje stola. POSEBNI STRUČNI DIO 7. strpljivost. 5. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog rublja. evidentiranje narudžbi. dočekivanje gostiju. 16. r. 9. posluživanje hrane i pića.KONOBAR Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema. Osim u restoranima. priprema računa. 6. održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. snalažljivost. r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 4.

Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela. Također. 13. 4. 3. Posao kozmetičara ne mogu obavljati osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. depilaciji). oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. odnosno smanjivanju bora. 14. osobe s bolestima koštano-mišićnog sustava. broj 1. 15. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. spretnost i preciznost. 8. kozmetičar radi i na uklanjanju. 11. 9. mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi. I. r. njege i pilinga kože. Osnove kozmetike Kozmetologija Dermatologija Matematika u struci Primijenjena kemija Anatomija i fiziologija Psihologija komunikacije Dijetetika Izborni predmeti 1 1 2 1 1 6 15 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 2 2 1 1 1 1 2 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 134 . aromaterapije i dr. POSEBNI STRUČNI DIO 7.KOZMETIČAR Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela. strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica. 2. 10. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 12. 6. r. 3 2 2 1 1 9 3. Osim čišćenja kože lica i tijela. r. sposobnost razlikovanja dodirom. 5.

odabir materijala. sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova. 13. 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 6. Posao uključuje izradu kroja prema zadanim mjerama i modelu. r. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. sastavljanje skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje. r. 5. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje.KROJAČ Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina. 11. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. 8. broj 1. 9. Matematika u struci Osnove računalstva s vježbama Tekstilni materijali Tehnologija izrade odjeće Konstrukcija odjeće Estetika odijevanja Izborna nastava 2 2 1 2 1 8 17 900 1 2 3 2 8 17 900 1 3 3 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 135 . teža oštećenja vida i neraspoznavanje boja te alergije na određene materijale i prašinu. 12. 2. 4. I. rezanje materijala prema šabloni. r. 3 2 2 1 1 9 3. 10. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su oboljenja koštano-mišićnog sustava. POSEBNI STRUČNI DIO 7. pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu.

4. 14. 10. Može obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima. broj 1. 11. izdržljivost i spretnost ruku i prstiju. ne mogu obavljati ovo zanimanje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. Opće zdravlje. vlaga. svjetlarnike.KROVOPOKRIVAČ Obavlja poslove polaganja predviđenog pokrova krova kako bi građevina bila zaštićena od nepovoljnih vremenskih utjecaja . 3 2 2 1 1 2 12 Tjedni broj sati 2. epilepsija i sl. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Krovopokrivački radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 136 . r. 6. r. 2. Strah od visine i neke druge bolesti sa simptomima nesvjestice (psihičke bolesti. r. toplina) te ugrađuje naprave za odvodnju površinskih voda.kiše. 3. te opća tjelesna spretnost i gipkost. sunčane kolektore i sl. 8. snijega. ruku i nogu ili dišne probleme. Osobe koje imaju poteškoće s vidom i sluhom. onemogućavaju bavljenje ovim poslom. krovne prozore. Također izvodi sve vrste izolacija na građevinama (buka. 3 2 1 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Ugrađuje i različite druge elemente na krovove: snjegobrane. važne su u radu krovopokrivača. vjetra i sl. bolesti kralježnice. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 12. 7.). I. postavlja podloge na vanjskim zidovima i gromobranske uređaje. 3 2 2 1 1 2 12 3. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 13. 5.

3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. čišćenje. Posao kuhara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. r. POSEBNI STRUČNI DIO 7. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.KUHAR Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi. kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica. I. r. 14. 13. izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. 3 2 2 1 1 9 3. Nadalje. pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu. Poslovi kuhara zahtijevaju brigu o redu. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. srčanim bolestima. 6. r. 10. 4. podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija kuhinje Strani jezik II Izborna nastava 2 2 1 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 16 900 1 2 1 2 1 1 1 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji broj sati) 137 . alergijama i kožnim bolestima. 2. bolestima koštano–mišićnog sustava. 8. čistoći i osobnoj higijeni. potrebne su dobro razvijene organizacijske sposobnosti i razvijen smisao za estetiku. broj 1. 5. 11. poremećajima osjeta mirisa i okusa. 9. 12. 3. Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje namirnica. određivanje tehnologije pripremanja hrane. te težim poremećajima vida i nemogućnošću razlikovanja boja.

opći popravci strojeva i mehanizacije i probna vožnja). često radi i prekovremeno.5 1 1 7 16 900 1 2 2 2 5 16 900 1 1 1 2 1 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 138 . 11. normalan vid i dobra tjelesna kondicija. U radu koristi različite aparate i alate uključujući i elektronsku opremu. 9. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 6. 3 2 2 1 1 9 3. a ponekada i na otvorenom.MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE Osposobljen je za rukovanje. 14. benzina. Potrebno je dobro znanje mehaničkih i tehničkih odnosa kako bi uspješno rješavali probleme u radu strojeva.5 1. 12. Najčešće radi u zatvorenim servisima. 13. I.r. Prilikom čišćenja i održavanja strojeva može biti izložen djelovanju nekih štetnih tvari (kemikalija. 2. 16. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost prstiju i ruku. ulja) i mogućnosti ozljeđivanja različitim dijelovima stroja. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. broj 1.r. montažu i održavanje poljoprivrednih strojeva i mehanizacije (redoviti pregledi. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Poljoprivredni strojevi i uređaji Elementi strojeva Tehnike motornih vozila Izborna nastava 2 1. 17. 5. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. U vrijeme sezonskih radova. 4. 15. dnevno održavanje. 8.r. 3. 10.

suhomesnatih proizvoda. Posao mesara uključuje preuzimanje stoke za klanje. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborna nastava 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 4 1 1 1 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 139 . 5. 8. INDUSTRIJSKI MODEL: I. obavlja kategorizaciju mesa. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. umata itd. rasijecanje trupa. priprema ga za prodaju i prodaje ga (reže. oštećenja koštano-mišićnog sustava. 11. obradu pojedinih dijelova mesa. prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. obrađuje pojedine dijelove. proizvodnju svježeg mesa. 4. 15. omamljivanje i klanje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 12.).r. 3. izračunava cijenu. 9. 13. razvrstavanje mesa. oblikuje. Mesar također kupuje meso.MESAR Obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa. POSEBNI STRUČNI DIO 7. broj 1.r. oštećenja vida i sluha te emocionalna nestabilnost. masti. 2. 10. 14. 6. kronične bolesti unutarnjih organa. rasijeca. kuhanih i sirovih salamura i dr. važe. 3 2 2 1 1 9 3. oštećenja kralježnice.r. Glavne zapreke za obavljanje navedenih poslova su ispodprosječna tjelesna snaga.

4. POSEBNI STRUČNI DIO 7. r. 5. broj 1. 3. 13. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. r. 9. r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 11. 14. 6. 15.OBRTNIČKI MODEL (JMO): I. 8. 12. 3 2 2 1 1 9 3. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa Prerada mesa i mesne prerađevine Kultura komunikacije i usluživanja Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 3 10 900 1 4 3 10 900 1 4 1 1 3 10 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 140 . 10.

nastava obrade materijala Tehničko crtanje Elementi strojeva Elektrotehnika Obrada i montaža Metalne konstrukcije Praktična nastava 2 2 3 3 3 7 3 23 32 182 2 2 1 2 3 12 22 31 182 2 3 2 20 27 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 141 . 3 2 1 1 7 UKUPNO II. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 10. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika / Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. Izrađuje dijelove metalnih konstrukcija.r. 14. umjetničku bravariju. uglavnom stojeći u zatvorenim radionicama. dobar vid i sposobnost prostornog predočavanja. 4. 3. snažne izdržljive ruke. 2. Može raditi u industrijskoj proizvodnji i zanatstvu. Za obavljanje ovog zanimanja potrebna je čvrsta tjelesna građa. 8. izvodi razne montažne radove na građevinskim objektima te izrađuje aluminijsku i PVC stolariju. 17. I. 15.MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM Izrađuje i sastavlja dijelove sklopova metalnih konstrukcija različite namjene: za građevinske i tvorničke objekte. U radu se služi raznim alatima i strojevima za obradu materijala. 12. zavarene i druge čvrste strojeve i sl. posude. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 5. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 6. 13. 11. spremnike.r. ali i na otvorenom. Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali Obrada materijala Praktična. obrađuje limove. izložen različitim vremenskim uvjetima. opća tjelesna spretnost. 3 2 2 1 1 9 3. 18. broj 1. 16. metalne profile i cijevi.r.

oboljenjima koštano–mišićnog sustava. 12. 7. broj 1. bolestima kralježnice. Iz navedenih razloga posao montera suhe gradnje ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Izvođenje suhe gradnje Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 142 . okreće se. I. 3 2 2 2 1 2 11 Tjedni broj sati 2. POSEBNI STRUČNI DIO 9. 11.MONTER SUHE GRADNJE Montira pregradne stijene.r. 13. često mijenja položaj tijela. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je preciznost u radu. izvodi spuštene i zakrivljene stropove. prigiba. 3 2 2 1 2 2 11 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 4. 10. snalažljivost te osjećaj za sklad i lijep izgled prostora. 8. kroničnim bolestima te većim poteškoćama vida i motorike ruku i prstiju. Posao obavlja stojeći. 5. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. penje ili čuči. 14. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 3 2 2 2 1 2 11 3.r. 2. oblaže zidove i stropove te montira raznovrsne izolacijske zidove pomoću metalnih podkonstrukcija. 3. gips-kartonskih ploča i zidnih obloga od drva i drugih materijala.r.

3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. bušilicama. 14. zrakoplova.r. metalni okovi za vrata i prozore. vlakova. metalno pokućstvo i sl.5 1 1 7 16 900 1 2 2 5 16 900 1 2 2 2 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 143 . 3 2 2 1 1 9 3. broj 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. krovne konstrukcije. 11. često rade i na popravku oštećenih konstrukcija. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 5.5 1. škarama . 10. 8. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 7. 4. oluci za vodu.r. brusilicama. Važne osobine za obavljanje ovog zanimanja su dobar vid te zdrav dišni. 3 2 1 1 7 UKUPNO II. čekićima. Osim što izrađuju nove. 13. U radu se služi šablonama za zacrtavanje.OBRAĐIVAČ LIMA Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima. I. 3. 12. 9. aparatom za varenje i lemljenje. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Osnove tehničkih materijala Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborna nastava 2 1. Važna je i dobra senzomotorna koordinacija zbog rada na visini i spretnost ruku. Elementi koje limar izrađuje i montira su najčešće metalne konstrukcije i oplate automobila.r. obradu savijanjem te montažu limenih konstrukcija na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije.ručnim i strojnim. cirkulatorni i koštano-zglobni sustav. 6.

r. uređivanje deformiranih i uraslih noktiju te njihovo oblikovanje i lakiranje. r. strpljivost. 9. broj 1. 13. 8. 10. oštećenjima kralježnice. preciznost. nekoordiniranom motorikom te osobe s različitim kožnim bolestima i alergijskim reakcijama. 3. usmjerenost na detalje. Za obavljanje poslova pedikera potreban je dobar vid. POSEBNI STRUČNI DIO 7. otklanjanje žuljeva. Navedene poslove ne mogu obavljati osobe s većim oštećenjima vida i opipa. 2. 14. tremorom ruku. 4. Pediker također pruža usluge masaže nogu i ruku raznim kremama i losionima te usluge depilacije. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. Njega kože podrazumijeva odstranjivanje otvrdnule. 3 2 2 1 1 9 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 5. 12. 6. r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. suhe i ispucale kože. spretnost. I. 15. Tehnologija pedikerstva Poznavanje materijala Dermatologija Matematika u struci Računalstvo Zdravstveni odgoj Psihologija komunikacije Osnove masaže tijela Izborni predmeti 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 1 1 1 2 8 17 900 3 1 1 1 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 144 . 11.PEDIKER Pruža usluge njege kože stopala i prstiju te uređivanja noktiju na rukama i nogama. pedantnost te razvijene komunikacijske vještine.

15. peciva i ostale pekarske proizvode. r. pekar nadzire proces dizanja i pečenja. Posao u pekarskoj proizvodnji ne mogu obavljati osobe lošijeg općeg zdravstvenog stanja. r. sluha. kao i smetnje u kordinaciji pokreta također su prepreka obavljanju poslova pekara. 9. 3 2 2 1 1 9 2. 2. kožnim bolestima i alergijama. 8. 4. 10. 11. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 14. 5. Također.PEKAR Priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh. Matematika u struci Higijena i sanitacija Osnove prirodnih znanosti Poznavanje sirovina Proizvodni procesi u pekarstvu 1 Proizvodni procesi u pekarstvu 2 Čuvanje i transport pekarskih proizvoda Marketing Izborni predmeti 2 1 2 2 1 8 17 900 1 4 1 6 15 900 1 3 1 1 1 7 14 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 145 . opipa. 13. mirisa i okusa. I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Priprema potrebnu smjesu te pomoću pekarskih pomagala kontrolira njen sastav i količinu pojedinih sastojaka. broj 1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. r. 12. 3 2 2 1 1 9 3. dišnog i koštanomišićnog sustava te osobe s različitim zaraznim. posebice osobe s kroničnim bolestima kardiovaskularnog. 3. nakon ručnog ili strojnog miješanja i oblikovanja tijesta. Teškoće vida. 6. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.

PLINOINSTALATER Obavlja poslove montaže. 5. nadzora rada i servisa plinskih instalacija i uređaja. zamjenjuje plinomjere. 11. zavaruje ih i lemi. 12.POSEBNI STRUČNI DIO 7. broj 1. 8. 14. održavanja. Ugrađuje plinske uređaje u stambene i poslovne objekte (polaže i pričvršćuje cijevi. r. 10. 9. izolira i zaštićuje cjevovode itd. 15.5 1. ustanovljava i otklanja greške na vodovima i uređajima. Posao plinoinstalatera ne mogu obavljati osobe s većim ili trajnijim zdravstvenim problemima. 6.5 1 1 7 16 830 1 2 2 2 2 9 18 800 1 2 4 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 146 . 3. priključuje bojlere na plin i vodu. 3 2 2 1 1 9 3. osobito bolestima kralježnice ili smetnjama vida i njuha I. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. ugrađuje zaporne ventile i brtvila. 13. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. elemente plinske mreže. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Tehnički materijali Elementi strojeva i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija plinoinstalacija Izborni predmeti 2 1. 2. 4. Montira i popravlja plinske plamenike. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Montira priključke i armature. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 17. plinske štednjake i ostale plinske uređaje.) te obavlja tlačna ispitivanja mreže. r. r.

3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. 8. ovisno o tipu trgovine. r. 9. 7. r. robu mora pregledati. r. Za obavljanje navedenih poslova potrebne su razvijene komunikacijske vještine. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika NASTAVNI PREDMET 1. Po preuzimanju primljene robe. Zbog različitih uvjeta rada na različitim radnim mjestima. 3 2 1 2 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. POSEBNI STRUČNI DIO 7. vođenje evidencije naručene. na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe Promidžbene aktivnosti Psihologija prodaje 1 3 3 7 19 14 2 3 3 8 20 14 3 2 2 2 9 21 14 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (tjedni broj sati) 147 . 5. snalažljivost. primljene i prodane robe. poželjno je da prodavač bude zdrava osoba. 3. 6. 11. broj 1. spretnost te dobro snalaženje u računskim operacijama. 2. brigu o blagajni. organizaciji i veličini. Posao uključuje i obračun prodane robe. 3 2 2 1 2 2 12 3. 12. 10.PRODAVAČ Posao prodavača podrazumijeva maloprodaju i/ili veleprodaju robe te savjetovanje kupaca o kupovini. I. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima. 8. prepakirati. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. bez ograničenja zdravstvene sposobnosti. 4. pripremiti za skladištenje ili prodaju te naznačiti odgovarajuće cijene.

higijene prostora i sredstava koja se upotrebljavaju u radu. alergijama na radni materijal (brašno. bolestima koštano-mišićnog sustava. Za obavljanje poslova slastičara važno je održavanje osobne higijene. r.) i kožnim bolestima. 4. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. poremećajima osjetila mirisa. broj 1. r. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3. 3 2 2 1 1 9 3. 2. Matematika u struci Tehnologija zanimanja Kulturno-povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom Vođenje i organizacija slastičarnice Strani jezik II Izborni predmeti 2 2 1 1 6 900 1 3 1 1 1 7 900 1 2 1 2 1 1 1 9 800 UKUPNO STRUČNI DIO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 148 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. POSEBNI STRUČNI DIO 7. r. 14. 11. 5. 8. 13. I. kreme. okusa. poznavanje i poštivanje sanitarnih propisa. Posao ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća. Osim izrade navedenih proizvoda. težim poremećajima vida te nemogućnošću raspoznavanja boja. srčanim bolestima.SLASTIČAR Izrađuje kolače. 12. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. jaja. posao uključuje naručivanje i pripremu sirovina i materijala. smetnjama mikromotorike. protupožarne zaštite i zaštite okoliša. 9. Mora poznavati osnove sigurnosti na radu. aditive i sl. sladoled. razne dekorativne ukrase i ostale slastice. 6.

smetnje u raspoznavanju boja. Tehnologija zanimanja Crtanje s osnovama obojenja Matematika u struci Računalstvo Izborni dio 2 1 2 2 1 8 17 900 3 1 1 3 8 17 900 4 1 1 4 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 149 . oštećenje koštano-mišićnog sustava.r. 11. 9. 6. hodnike i stubišta te liči drvene. oslikava i ukrašava trjemove. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red.r.r. 4. broj 1. 10. 8. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. prljavštini i oštrim mirisima koji mogu štetno utjecati na zdravlje. 2. 3. sklonost alergijama te loše opće zdravstveno stanje I.SOBOSLIKAR-LIČILAC Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama. 5. U radu je često izložen propuhu. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 1 9 3. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. čišćenje i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima. metalne ili kamene dijelove građevina. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su strah od visine. valjcima ili posebnim prskalicama). POSEBNI STRUČNI DIO 7. Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje.

dok građevinski stolari rade i na otvorenom. 3. ograde.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 3 2 2 1 1 9 3. postavlja. 4. krovne nadstrešnice i dr. 3 2 2 1 1 9 2. prašini i opasnostima od ozljeda pa je za obavljanje poslova stolara potreban zdrav mišićno-koštani i dišni sustav.r. Također je potrebna razvijena mikromotorika.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. broj 1. stubišta.). 8.STOLAR Izrađuje. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. 10. vrata. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 11. 2. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Izborna nastava 1 1 2 2 1 1 8 17 900 2 1 3 1 1 8 17 900 3 3 1 3 10 17 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 150 .r. Stolari su izloženi buci. 12. obrtničke radionice). 5. ugrađuje. 9. 6. I. popravlja i održava masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore. sposobnost predočavanja i razumijevanja prostornih odnosa te dobra koordinacija vida i pokreta. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. Također. Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale.

vida i sluha te teže kronične bolesti. 3. održava postojeće strojeve. ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. smisao za rješavanje tehničkih problema te dobru tjelesnu kondiciju. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. dobru okulomotornu koordinaciju (koordinirani rad ruku i očiju). 8. 6. 10. izrađuje kanale za podmazivanje i dr.STROJOBRAVAR Sastavlja nove strojeve i uređaje. broj 1. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su slaba tjelesna građa. 4. 15.r. 5. ruku. izrađuje pojedine elemente stroja. oštećenja kralježnice. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. Strojobravar mora imati dobro razvijenu mikromotoriku. ugrađuje osovine. 2. 11.r.5 2 1. sposobnost preciznog razlikovanja detalja. crpke. 12. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. lančanike). hidraulične uređaje. POSEBNI STRUČNI DIO 7. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1.r. I. nogu. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3 2 2 1 1 9 3.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 151 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. zupčanike. dobar vid. brtvila. 9. 14. 13. sposobnost prostornog predočavanja.

I. Osnove računalstva Tehnologija zanimanja Poznavanje materijala Crtanje s konstrukcijama Matematika u struci Oblikovanje tapetarskih proizvoda Izborna nastava 1 1 1 1 2 1 8 16 900 2 1 2 1 1 8 17 900 3 1 1 1 1 2 10 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 152 . Zapreke za uspješno bavljenje poslova tapetara su teže bolesti unutrašnjih organa. a također ukrašava prostore posebnim tkaninama. 12.r. 3. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.TAPETAR Tapecira namještaj kao što su stolci. oštećenja ruku i prstiju. autobusima. 3 2 2 1 1 9 3. sjedala u automobilima. 10. trosjedi. broj 1. 2. Za obavljanje navedenih poslova važna je razvijena mikromotorika. mogućnost raspoznavanja boja te smisao za lijepo i skladno. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 6. naslonjači. 4. dobar vid. slab vid i alergije na neke od materijala koji se koriste u tapetarskoj proizvodnji.r. 9. sagovima te postavlja zavjese raznih oblika i namjena. željezničkim vagonima i zrakoplovima. 5. 8.r. 11.POSEBNI STRUČNI DIO 7. 12.

r. U svom radu tehnički crtači služe se kompjutorom. Poželjne osobine za obavljanje ovih poslova su urednost i smisao za detalje. 4. 12.TEHNIČKI CRTAČ Izrađuje tehničku dokumentaciju u suradnji s inženjerima arhitekture. 6. skice i nacrte raznih namjena. vještine rada u timu te otpornost na rad pod pritiskom (vremenski pritisak i sl. građevinarstva. pognut položaj i blizina kompjutora mogu uzrokovati oštećenja vida i kralježnice. a poželjno je i znanje iz matematike. 1. snimljenih iz svih kutova i opisom specijalnih materijala od kojih će biti izrađeni. 9. 3 2 2 2 1 2 2 3 3 20 Tjedni broj sati 2. r. geometrije i sklonost tehničkim predmetima. 8. 17. Dugotrajno sjedenje. strojarstva i brodogradnje. 3 2 2 2 1 2 12 3. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje Tehnologija obrade materijala Elementi strojeva Elektrostrojarstvo Birotehnika Poslovno komuniciranje Primjena računala Tehničko crtanje i dokumentiranje 5 3 2 1 11 31 182 2 2 5 10 19 31 182 2 1 6 12 21 31 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji broj sati) 153 . točnim dimenzijama. 18. POSEBNI STRUČNI DIO 11. stupnja preciznosti i mjerila. 15. I. 3. 5. br. troškovnike. 13.). Tehnička dokumentacija uključuje tekstualna obrazloženja s proračunskim dokaznicama. r. 14. Nacrti ili skice prikazuju strojeve/objekte sa svim tehničkim pojedinostima. 16. 7. 2. 10. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika/Vjeronauk Matematika Računalstvo Tehnička mehanika Tehnički materijali NASTAVNI PREDMET 1. 3 2 2 1 2 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.

r. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Tesarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 154 .TESAR Izrađuje. 7. vlage i vremenskih utjecaja. 3. oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu te izrađuje krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja. 13. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode. 11.r. 12. krvožilnog i dišnog sustava. smetnje vida i ravnoteže. drvena stubišta i ostale drvene objekte (poput manjih drvenih kuća i sl. 14. Tesari također obavljaju i sanacijske radove kao što je popravljanje i održavanje drvenih konstrukcija. broj 1. 4. I.r. 3 2 2 2 1 2 12 3. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje i bolesti koštano-mišićnog. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1.). epilepsija i sklonost nesvjesticama. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 5. 2. 10. montira i podiže drvene konstrukcije na gradilištu. POSEBNI STRUČNI DIO 9. Montira skele i radne platforme. 6.

prsteni. 9. Osim izrade elemenata za strojeve i alate. I. tokari se mogu specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. 12. Za obavljanje poslova tokara važan je dobar vid i sluh. dijelove za ograde.r. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2.r. sposobnost prostornog predočavanja.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta. vretena.TOKAR Radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su osovine. vijci. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. pedantnost u radu te sposobnost koncentracije. 4. 3 2 2 1 1 9 3.5 2 1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. strpljivost. razvijena mikromotorika. 10. oštećen sluh. 8. Zapreke za rad su bolesti mišića. namještaj i sl. oboljenje kože ruku te kronične bolesti unutarnjih organa koje onemogućavaju stalno stajanje. 15. POSEBNI STRUČNI DIO 7. 2. ventili. 3. zglobova i živaca. broj 1. 11. 6. 14. klipovi. Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva i konstruiranje Osnove automatizacije Nove tehnologije Izborni predmeti 1. spiralne opruge i dr. 13. matice.5 1 1 7 16 900 1 1 2 2 2 8 17 900 1 1 2 2 2 8 15 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 155 . 5.

15. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. razvijen okus i miris. alergijska oboljenja kože i dišnih puteva. Ostali poslovi su: berba voća i grožđa. Zatim se vrši sadnja.r. daljnja otprema te prerada grožđa. 3 2 1 2 2 1 11 3. njega i zaštita voćnjaka i vinograda. 2. 4. 14. 13. 7. POSEBNI STRUČNI DIO 9. Zapreke za rad su kronične bolesti unutrašnjih organa. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Računarstvo NASTAVNI PREDMET 1. 10. 11. 6. 8. Voćarstvo Vinogradarstvo Vinarstvo Mehanizacija u voćarstvu. Psihofizički zahtjevi za obavljanje ovog zanimanja su čvrsta tjelesna građa.r. Glavni poslovi su uzgoj voća i vinove loze. 12. Tome prethodi priprema tla i obavljanje poslova na podizanju voćnjaka i vinograda. 3. I. Potrebno je poznavati poljoprivredne strojeve i njihovu uporabu u voćarstvu i vinogradarstvu.r. proizvodnja i njega vina i drugih proizvoda od grožđa. 5. dobar vid. broj 1. 3 2 2 1 2 1 11 Tjedni broj sati 2. spretnost ruku. 3 2 1 2 1 1 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II.VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR Bavi se voćarsko-vinogradarsko-vinarskom proizvodnjom. vinogradarstvu i vinarstvu Zaštita bilja u voćarstvu i vinogradarstvu Promet i vožnja Praktična nastava 2 2 2 14 20 31 80 2 2 2 1 14 21 32 80 2 2 2 14 20 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 156 .

POSEBNI STRUČNI DIO 7. 5. 13. solarnih sustava. 9. kao i osobe koje boluju od težih kroničnih bolesti unutarnjih organa. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost. 2. 3. Matematika u struci Osnove računalstva Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Elementi vodovodnih instalacija i protoka Osnove automatizacije Tehnologija strojarskih instalacija Tehnologija vodoinstalacija Praktikum NT Izborni predmeti 2 1.5 1 1 1 8 17 900 1 1 1 2 1 2 8 17 900 1 2 2 2 2 9 16 800 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnje) 157 . dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode. 3 2 2 1 1 9 Tjedni broj sati 2. osobe kod kojih su prisutne bolesti mišića.r. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 17. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju. 10. 4. dubine. 3 2 1 1 7 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 8.r. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. 6. I. 11. montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila.r. Zanimanje vodoinstalatera ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine. 16. 3 2 2 1 1 9 3.VODOINSTALATER Izrađuje. 12. nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja. 14. broj 1. zglobova i živaca. poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode. zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici. obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija.5 1. 15.

3. 16. I. 20 21. 4.5 29. mentalne i psihomotorne sposobnosti što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledima. oštećenja udova i kralježnice.r. 22. 6. 9. 19. vodi prijevoznu dokumentaciju. 5. 23 24 Matematika Fizika Kemija Biologija Geografija Strojarstvo Cestovna vozila Prva pomoć u cestovnom prometu Tehnologija goriva I maziva Zaštita na radu Prijevoz tereta Prijevoz putnika Prometna kultura Prometna tehnika Propisi u cestovnom prometu Upravljanje motornim vozilom Praktična nastava 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19 31 - 3 2 2 2 1 2 2 2 7 23 31 80 2 2 3 2 2 1.5 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA 158 . alergijske i kronične bolesti dišnog sustava.POSEBNI STRUČNI DIO 8. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz. epilepsija. 7. preuzima teret u prijevozu. 15. poremećaji vida i teška oštećenja sluha. 3 2 1 2 8 3. 3 2 2 1 2 2 12 Tjedni broj sati 2. 10. psihoze.r.5 7 19. taksi vozača i autodizaličara. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost. 18. 2. 12.VOZAČ MOTORNOG VOZILA Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. 17. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Etika/Vjeronauk Tjelesna i zdravstvena kultura Osnove prijevoza i prijenosa NASTAVNI PREDMET 1. 14. Vozač mora imati vrlo dobre senzorne. nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. 3 2 2 1 2 10 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže bolesti unutrašnjih organa. 11. otklanja manje kvarove na vozilu.r. teži oblici šećerne bolesti. broj 1. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa. 13.

14. cvijeća. 12. Matematika Računalstvo Temelji vrtlarstva Mehanizacija u vrtlarstvu Povrćarstvo Cvjećarstvo Dendrologija s rasadničarstvom Vrtna tehnika Zaštita bilja Praktična nastava 1 3 2 2 14 22 32 80 1 2 2 3 14 22 32 80 1 1 2 2 2 14 22 30 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (godišnji zbroj sati) 159 . 5. 2. groblja i sl. 3 2 2 2 1 10 Tjedni broj sati 2. 3 2 2 2 1 10 3.r. 13.VRTLAR Posao vrtlara je vrlo raznolik i obuhvaća različita područja rada. 8. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Etika/vjeronauk NASTAVNI PREDMET 1. vrtove. Posao vrtlara ne mogu obavljati osobe s alergijama i kroničnim oboljenjima dišnog sustava te osobe s oboljenjima koštano-mišićnog i krvožilnog sustava. Uređuje travnjake u parkovima i na sportskim terenima. 16. 3. kiši). I. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. štetočina i korova. 9. 10. ali i u zatvorenim prostorima kao što su staklenici i plastenici.r. Važno područje vrtlareva rada je zaštita raslinja od bolesti. Vrtlar obavlja svoj posao uglavnom na otvorenim. U tu svrhu koristi fitofarmaceutska sredstva za zaštitu biljaka. voća i povrća te njihovom prodajom. broj 1. zelene površine koje okružuju različite institucije. a u zatvorenim prostorima visokoj vlazi i vrućini. Bavi se uzgojem različitih vrsta ukrasnog bilja. drveća. 11. POSEBNI STRUČNI DIO 7. vrućini. Izložen je promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći. 3 2 2 1 8 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 6. 15.r.

14. bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu.r. Građevinski materijali Građevinske konstrukcije Poznavanje nacrta Ustrojstvo i obračun radova Zidarski radovi Praktična nastava 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 182 2 2 2 16 22 34 35 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) 160 . Postavlja temelje. broj 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 7. 3 2 2 2 1 2 12 Tjedni broj sati 2. 10. Katkada mora raditi okružen neugodnim mirisima.r. otvore za vrata i prozore te obavlja druge zidarske poslove. 3 2 2 1 2 2 12 UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO II. 11. na kiši. Zidar obavlja posao u svim vremenskim prilikama . stropove. 5. POSEBNI STRUČNI DIO 9. a katkad i u vodi. 4. 3. Zapreke za obavljanje poslova zidara su strah od visine. kanalizaciju. betonira ceste.na vjetru. hladnoći. suncu i vrućini. propuhu. na velikim visinama i u dubokim građevinskim jamama. 6. na skelama i ljestvama. oštećenja koštanomišićnog sustava. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Etika /Vjeronauk Matematika Računalstvo NASTAVNI PREDMET 1. 8. 2.ZIDAR Obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. mostove. sklonost alergijama. Također postavlja hidroizolaciju.r. tunele i sl. stupove. 13. Često radi na otvorenim građevinama. I. gradi zidove. 3 2 2 2 1 2 12 3. 12.

5 1. i uglavnom se odvija u zatvorenom prostoru. 10.5 1 1 6 UKUPNO II.r. 8. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. te raditi izmjere dijelova sklopova strojeva i metalnih konstrukcija. 5. 2. Posao je umjereno fizički zahtjevan.r. montažom i održavanjem jednostavnijih dijelova.Dvogodišnji programi niže stručne spreme MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJE Bavi se izradom. Za obavljanje poslova potrebna je dobro razvijena okulo – motorna koordinacija i ručna spretnost. poznavati svojstva različitih materijala s kojima radi. 13. 11. 9.5 1 1 8 2. sklopova i proizvoda u bravarskim radovima. 2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. izložen je visokim temperaturama. 2. 7.5 2 1. 12. broj 1. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. 4. Prilikom izrade i ugradnje sklopova i konstrukcija. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija obrade Tehnički materijali Tehničko crtanje Izrada jednostavnih sklopova i konstrukcija Održavanje tehničkih sustava Izborna nastava 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 161 . buci i drugim sličnim utjecajima. slabije opće zdravstveno stanje može biti zapreka za obavljanje poslova montera strojeva i konstrukcija. 3. Potrebno je planiranje i priprema rada prilikom koje monter mora znati očitavati tehničku dokumentaciju. I. Iz navedenih razloga.

Rad se odvija u zatvorenim prostorima. 2. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. izbrusiti površinu. Zapreke za obavljanje ovog zanimanja su oštećenja koštano-mišićnog sustava. Rubni dijelovi površine parketa režu se u odgovarajući oblik. Postavljanje laminata vrši se bez lijepljenja. 8.5 1 1 8 2. 5. 11. Nakon što je pod postavljen podloga se treba dodatno obraditi: prekriti špranje. 10. broj 1. 7. 2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. 9.r.5 1 1 6 UKUPNO II. 3. Za ovo zanimanje je važno opće tjelesno zdravlje. I. Poželjno je da parketar ima smisao za kombiniranje i usklađivanje nijansi boja i oblika. alergije na boje i otopine i nemogućnost raspoznavanja boja. te obrađuju uljem ili voskom.5 1. a parketi i topli podovi se lijepe. održava i popravlja sve vrste drvenih podova i laminata u stanovima. uredskim prostorijama i drugim prostorima. Postavljanje parketa započinje mjerenjem prostora te izravnavanjem površine na koju će postaviti parket. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. Poduzetništvo Matematika u struci Parketarski radovi Poznavanje materijala Stručno crtanje Izborni predmet 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 162 . 4. a često i u buci.PARKETAR Postavlja. 2. odstraniti prašinu i drvene strugotine.r.5 2 1. Parketi se na kraju višeslojno lakiraju.

5 1 1 8 2.r. Za obavljanje poslova krojača bitan je dobar vid na blizinu.). 4. 8. 9. 2. dobro razvijena mikromotorika te okulomotorna koordinacija. 2.5 2 1. moraju biti otporni na jednoličnost.5 1. 10. osjet opipa. prišivanje ovratnika. broj 1. preciznost i strpljivost. jer se u takvom radu stalno ponavlja isti postupak.ŠIVAČ ODJEĆE Sastavlja skrojene dijelove materijala u konačni proizvod. 7.5 1 1 6 UKUPNO II. Vrlo se često tijekom rada specijalizira za pojedine segmente/faze rada na određenim vrstama strojeva (npr. 5. 3. našivanje đžepova i sl. I. krojači metar. konac i igla. 11. Izloženi su buci šivaćih strojeva i tekstilnoj prašini. Šivači koji obavljanjem svog posla sudjeluju samo u jednoj fazi pripreme ili izrade proizvoda. Služi se različitim priborom i alatima kao što su škare. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. 2. Prilikom rada postoji opasnost od ranjavanja oštrim alatom stoga je potrebno pridržavati se mjera zaštite na radu.r. mogućnost dobrog raspoznavanja boja i nijansi. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati 1. OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija proizvodnje odjeće i tekstila Konstrukcija i modeliranje odjeće Poznavanje materijala Izborni predmet: Modeliranje odjeće Osnove psihologije i komuniciranja 2 3 2 7 15 504 1 1 3 2 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 163 .

MIG/MAG – elektrolučnim zavarivanjem u zaštiti aktivnih ili inertnih plinova i TIG – elektrolučnim zavarivanjem wolfram elektrodom u zaštiti inertnog plina. 3.5 1. posebna pozornost pridaje se zaštiti na radu. U radu je izložen različitim mikroklimatskim uvjetima obzirom da se posao zavarivanja obavlja u zatvorenim halama. 7. 5. Također je poželjna jača tjelesna građa. I.5 2 1.ZAVARIVAČ Spaja metalne dijelove različitim postupcima zavarivanja: plinskim zavarivanjem. ali i na otvorenim gradilištima. koštano-mišićnim sustavom i vidom te da ne boluju od bolesti koje izazivaju nesvjesticu ili vrtoglavicu (npr. 11.r. Hrvatski jezik Računalstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk/etika Strani jezik Tjedni broj sati NASTAVNI PREDMET 1. REL . 8. krvožilnim sustavom. epilepsija). Poduzetništvo Matematika u struci Tehnologija zavarivanja Osnove brodogradnje s materijalima Strojevi i uređaji za zavarivanje Izborni predmet 2 3 1 1 7 15 504 1 1 3 1 1 2 9 15 504 UKUPNO STRUČNI DIO SVEUKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA (sati godišnje) 164 . OPĆEOBRAZOVNI DIO Red. 2. 2. Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je zavarivač izložen. Poželjno je da osobe koje obavljaju ovaj posao nemaju komplikacije s dišnim sustavom. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 6. 9. 4. broj 1. 2.r.ručnim elektrolučnim zavarivanjem obloženim elektrodom.5 1 1 6 UKUPNO II. 10.5 1 1 8 2.

− rješenje. − ili. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po posebnim programima nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje u posebnim programima obrazovanja u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. iznimno./2011. Za ostvarenje prava izravnog upisa. učenik obvezno prilaže: − mišljenje ureda državne uprave u županiji./2011. odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih obrazovnih programa za učenike s teškoćama u razvoju. − u prilagođenim programima srednjoškolskog obrazovanja.Obrazovanje učenika s teškoćama u učenju/razvoju Sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2010.. Učenici koji su osnovno obrazovanje završili po redovitom nastavnom programu uz individualizirani pristup. odnosno Gradskog ureda za obrazovanje. učenici s teškoćama u razvoju upisuju se u srednje škole na sljedeći način: Učenik s teškoćama u razvoju ima pravo izravnog upisa. kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenom nastavnom programu. ako je učenik osnovnu školu završio bez utvrđenoga primjerenog oblika obrazovanja. U sljedećoj tablici (Tablica 1) možete vidjeti koje su programe obrazovanja učenici s teškoćama u razvoju mogli upisivati u srednjim školama pojedinih županija u školskoj godini 2010. 165 . mogu nastaviti školovanje: − u redovitim srednjoškolskim programima obrazovanja uz individualizirani pristup. uz ostale upisne dokumente. umjesto rješenja prilaže nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi. odnosno stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje dva primjerena programa obrazovanja. − iznimno. u posebnim programima srednjoškolskog obrazovanja. kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku obrazovanja u osnovnoj školi.

hr OBRTNIČKA ŠKOLA Trg bana Josipa Jelačića 24.skole.hr e-mail: ss-slavonski-brod-504@skole.TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES ŠKOLA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA Ljudevita Gaja bb.hr STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR Domovinskog rata 58.skole. 35400 Nova Gradiška Tel: 035/361 459 http://www.t-com.htnet. 32270 Županja Tel: 032/837 652 http://ss-obrtnicko-industrijska-zu.ss-obrtnicka-sb. 32000 Vukovar Tel: 032/424 970 http://www.t-com.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA Stanka Vraza 15.ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.skole. 31000 Osijek Tel: 031/506 150 http://skole. 32100 Vinkovci Tel: 032/354 614 http://www.skole.t-com.hr e-mail: ss-vinkovci-509@skole.skole. Kumičića 55. 34000 Požega Tel: 034/274 324 http://www.hr e-mail: ured@ ss-obrtnicka-sb.hr/ss-osijek-513/skola e-mail: ss-osijek-513@skole. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/447 326 http://www.htnet.TES Pomoćni cvjećar – TES 166 .skola2@sb.skole.t-com.hr OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA Veliki kraj 42.hr e-mail: ss-zupanja-501@skole.iosgn.t-com.hr INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA E.hr e-mail: ss-vukovar-504@skole.skole. 35000 Slavonski Brod Tel: 035/410 544 http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.hr POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA Genscherova 16.hr POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Ratarnička 3.hr OBRTNIČKA ŠKOLA Nazorova 9.ss-treca-vu. 32100 Vinkovci Tel: 032/306 292 http://ss-poljoprivredno-sumarska-vk.t-com.ss-sskranjcevica-vk.hr e-mail: ss-vinkovci-507@skole.t-com.Tablica 1: Programi i škole za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju ŽUPANIJA PROGRAM OBRAZOVANJA Pomoćni bravar .hr e-mail: ss-pozega-503@skole.hr BRODSKOPOSAVSKA ŽUPANIJA Pomoćni krojač – TES Pomoćni tapetar – TES Pomoćni bravar – TES OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni vodoinstalater – TES Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni krojač – TES Pomoćni bravar – TES Pomoćni autolakirer – TES POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA Pomoćni cvjećar – TES Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni pekar – TES Pomoćni kuhar i slastičar – TES VUKOVARSKOSRIJEMSKA ŽUPANIJA Pomoćni kuhar i slastičar – TES Pomoćni pekar .hr e-mail: industrijsko-obrtnicka.

obrazovanja i športa. svibnja 2010. ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu. učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama. god. učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Tekst koji slijedi preuzet je iz spomenute Odluke pa na sljedećim stranicama možete pronaći korisne informacije ukoliko će vam biti potreban smještaj u neki od učeničkih domova. Koja su mjerila za prijam? Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta. 167 . Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola. Kako i kada se obavlja prijam učenika? Učenički dom svake godine u lipnju javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u dom za sljedeću školsku godinu. Sa svakim učenikom odnosno korisnikom programa i usluga. Učenički domovi Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove koju je 10. donijelo Ministarstvo znanosti. Učenički dom prima i učenike strane državljane uz suglasnost Ministarstva znanosti. smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država. zajedno s Natječajem za upis učenika u prve razrede srednjih škola. a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite stručne raščlambe ponašanja i uspjeha svakoga učenika. seminara i tečajeva. Tko može koristiti učenički dom? Uslugama odgojnih aktivnosti. utvrđeni su uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj.9. a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obrazovanju i prema socijalnom statusu. obrazovanja i športa. Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora. Natječaj za upis učenika u učeničke domove objavljuje se svake godine u lipnju.

. navedenoga zakona. 108/95. broj 33/92. 92/05.)) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. c) učenici kojima su oba roditelja preminula.. 82/01. temeljem članka 56.. − učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. d) učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. Za ostvarivanje gore navedenih prava (a) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima ovlaštenih tijela i službi sukladno članku 109. 2/07. − učenik koji je osvojio jedno od 4. broj 174/04. i 103/03. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata. 137/09.1. 58/93. 168 .. djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. 65/09. b) djeca poginulih. obrazovanja i športa. točke 5. i 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine.. 76/94. navedenoga zakona.. do 10. umrlih ili nestalih osoba pod okolnostima iz članka 6. 77/92. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. 107/07.. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti. stavka 1. 2/94.). 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 2.. što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela..... Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine. 57/92. − učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50% oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova. djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. ovoga zakona. Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom utvrđuje se na sljedeći način: − učenik dobiva broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom petnaest (15). Za ostvarivanje gore navedenih prava (b) učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela. točke 8.. Pravo izravnoga prijama u učenički dom ostvaruju sljedeće kategorije učenika: a) djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

o posebnim uvjetima prijama u dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva koji nisu utvrđeni Odlukom.) ostvaruje dodatnih 10 bodova. Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja vrsta i razina. potvrdom i sl. Iznimno. − učenik koji je u sedmom i osmom razredu osnovne škole imao ocjenu iz vladanja uzorno. do 3 mjesta na županijskom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti.− učenik koji je osvojio jedno od 1. 169 . odlučuje ravnatelj doma analognom primjenom ovih mjerila. boduje mu se samo jedan rezultat. − učenik s posebnim socijalnim statusom (što dokazuje rješenjem. obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova. − učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje dodatnih 5 bodova po broju braće i sestara. ostvaruje 5 dodatnih bodova.

35 učenika Ženski. 31000 Osijek Radićeva 6. 31000 Osijek Gundulićeva 38. 31000 Osijek KONTAKT (tel. e-mail) Tel.. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Učenički dom Hrvatskog radiše Srednjoškolski đački dom Učenički dom Trgovačke škole Učenički dom Ugostiteljskoturističke škole Škola za osposobljavanje. smještajni kapacitet) Mješoviti. 34000 Požega Bolnička 59.fax. 31000 Osijek Lučki prilaz 4. 40 učenika Đački dom Požega Učenički dom Srednje škole Pakrac Tel.fax.t-com. 20 učenica Tel. web.t-com. osijek@os. smještajni kapacitet) Mješoviti. 31000 Osijek Tel. 34550 Pakrac KONTAKT (tel. smještajni kapacitet) Mješoviti. 45 učenika Mješoviti.fax.:031/201 850 Smještajni kapacitet: 50 korisnika.Slijedi tablični prikaz podataka o učeničkim domovima koji se nalaze u pojedinim županijama...: 032/424 809 KORISNICI (ženski/muški/mješoviti. 21 učenik Vinkovačka 3. web. web. Dom je za slijepe i slabovidne učenike POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA ADRESA Ratarnička 2.hr Mješoviti.t-com. 30 učenika VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA NAZIV DOMA Dom učenika Vukovar ADRESA Kralja Zvonimira 1.: 031/208 370 e-mail: ss-osijek-518@skole.: 031/203 870 e-mail: ugo-dom.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.: 034/411 056 Mješoviti.hr Tel.hr KORISNICI (ženski/muški/mješoviti.: 031/202 234 Tel. e-mail) Tel.t-com.: 034/271 056 e-mail: ss-pozega-507@skole. obrazovanje i domski smještaj 'Vinko Bek' ADRESA Zagrebačka 2a.: 031/211 107 e-mail: ss-osijek-519@skole. e-mail) Tel. 30 učenika 170 . 32000 Vukovar KONTAKT (tel.

vještina i poželjnih osobina za obavljanje pojedinog zanimanja informacije o uvjetima rada i mogućnostima zapošljavanja popis korisnih kontakata (podaci obrazovnih institucija.učenicima osnovnih i srednjih škola .10.ostalima koji žele saznati više o raznim zanimanjima i uvjetima obrazovanja i zapošljavanja u Republici Hrvatskoj Što vam nudi program Moj izbor? 1) Detaljan uvid u više od 300 opisa zanimanja koji sadrže: informacije o potrebnom obrazovanju opis poslova opis znanja. jednostavan i zanimljiv raznim skupinama korisnika.nezaposlenima . Program je informativan.studentima .zaposlenima koji razmišljaju o promjeni zanimanja . Računalni program profesionalnog usmjeravanja “Moj izbor” Što je to Moj izbor? Moj izbor je računalni program namijenjen svima onima koji razmišljaju o odabiru zanimanja ili daljnjeg obrazovanja. Kome je namijenjen Moj izbor? Moj izbor je namijenjen: . komora i sl.) 171 .

3) Dodatne informacije o obrazovanju i zapošljavanju u Republici Hrvatskoj Program Moj izbor nudi i mogućnost pohranjivanja i ispisivanja podataka o zanimanjima i rezultatima testiranja. Zagreb Tel.hzz. 01 612 6038 e-mail: hzz@hzz.: 01/01 612 6000 Faks: 01 612 6039.hr Radnička cesta 1.2) Prijedlog Vama najprimjerenijih zanimanja temeljem testiranja Interaktivni upitnik sadrži 116 pitanja vezanih za interese. Više informacija o programu: www. program daje prijedlog liste zanimanja koja su sukladna iskazanim interesima.) Kako se prijaviti za korištenje programa Moj izbor? Ukoliko želite koristiti program Moj izbor u nekoj od područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanja možete dogovoriti termin sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje. U interpretaciji rezultata testiranja može Vam pomoći savjetnik za profesionalno usmjeravanje. Gdje možete koristiti program Moj izbor? Program Moj izbor možete koristiti u svim područnim službama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te u preko 80 institucija iz područja obrazovanja i zapošljavanja (osnovne i srednje škole. Korištenje programa je u potpunosti besplatno! Informacije za institucije o mogućnostima nabavke programa: Korištenje programa u institucijama obrazovanja.hr 172 . udruge. zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja uvjetovano je plaćanjem licence. Na temelju odgovora korisnika. ustanove za obrazovanje odraslih i sl.

44320 Kutina Kneza Trpimira 2. 42000 Varaždin Jurja Dalmatinca 27.Prilog: Adrese područnih službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje PODRUČNA SLUŽBA BJELOVAR ČAKOVEC DUBROVNIK GOSPIĆ KARLOVAC KRAPINA KRIŽEVCI KUTINA OSIJEK POŽEGA PULA RIJEKA SISAK SLAVONSKI BROD SPLIT ŠIBENIK VARAŽDIN VINKOVCI VIROVITICA VUKOVAR ZADAR ZAGREB ADRESA Andrije Kačića Miošića 5. 49000 Krapina Ul. 20000 Dubrovnik Budačka 1. 47000 Karlovac K. 40000 Čakovec Put Vladimira Nazora 5. 23000 Zadar Ul.Š. 32100 Vinkovci Antuna Mihanovića 40. 21000 Split Matije Gupca 42 A. 43000 Bjelovar Bana Josipa Jelačića 1. 32000 Vukovar Kralja Stjepana Držislava bb. 35000 Slavonski Brod Bihaćka 2/c. 48260 Križevci Crkvena 13. 52100 Pula Bulevar oslobođenja 14. kralja Zvonimira 15. 22000 Šibenik Baruna Trenka 56. kralja Tomislava 20. Đalskoga 4. 53000 Gospić Domobranska 19. 10000 Zagreb TELEFON 043/611-100 040/396-800 020/433-700 053/617-260 047/606-400 049/382-252 048/681-904 044/691-370 031/252-500 034/311-350 052/375-700 051/406-111 044/549-773 035/405-960 021/310-555 022/201-111 042/401-500 032/331-155 033/721-256 032/599-444 023/300-800 01/4699-999 173 . 31000 Osijek Alojzija Stepinca 5. 33000 Virovitica Vladimira Nazora 12. 51000 Rijeka Kralja Tomislava 15. 34000 Požega Benediktinske opatije 3. 44000 Sisak Vukovarska 11.

Bilješke 174 .

Bilješke 175 .

Bilješke 176 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful