NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATELITSKI PROGRAM OD 19. 2. DO 25. 2. 2011. BROJ 730.

BH Eurosong {ou u ponedjeljak na BHT 1

Filmovi

GRAD AN\ELA
Federalna Tv
Sr­­e­ a­22.25­ ij d Ha­ at­TV y

Prijenos boksme~a ]ati} - Herns
ZAPITAJ PRAH
Pe­ ak­23.00­FTV t

Humani projekt na TvSA

Ne­ je­ja­ d l Pi­ k­BH­01.00 n

TI[INA JOJ PRISTAJE

„Linija `ivota“ svakog mjeseca

Svi ~ekaju Me rlinovu premije ru

2
ISPECI PA RECI
- Tipi~no sa Grbavice, {picem pa {ta bude. (Sabahudin Vugdali} u prijenosu utakmice Aris Man~ester siti na OBN-u)

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Imirzalioglu i Demiratar u „Gorkom `ivotu“: Hit serija na OBN-u

POGOCI

1. EVROPSKA LIGA
Utakmice Man~ester sitija, najvi{e zbog Edina D`eke, postale su veoma tra`ena „roba“ za sve ljubitelje sporta u na{oj zemlji. Sre}om, OBN je otkupio prava na prijenose Evropske lige, u kojoj se takmi~i engleski klub, tako da su nogometni sladokusci imali prilike ove sedmice pratiti susret Aris - Man~ester siti.

SERIJE „Gorki `ivot“ od ponedjeljka u programu OBN-a

2. HISTORIJA ROKA
Sjajni dokumentarni serijal „Sedam razdoblja roka“ nudi izuzetno zanimljive pri~e o zna~ajnom dijelu muzi~ke historije. Storije o Dejvidu Bouviju, Piteru Gabrijelu, „Pink Floydu“ i ostalim zvijezdama predstavljaju primamljiv televizijski sadr`aj u kojem mogu u`ivati gledaoci BHT 1.

Pri~a o ljubavi i prevari
U glavnim ulogama Kenan Imirzalioglu i Selin Demiratar biti emitirana svakog radnog dana u 19.55 sati
akon izuzetno popularne sapunice „Gumu{„ televizija OBN otkupila je i novu tursku hit seriju „Gorki `ivot“, koja govori o ljubavi na raskr{}u strasti i bogatstva. To je pri~a o mladom i siroma{nom paru Mehmetu i Nermin, koji `ivi u predgra|u Istanbula i jedino {to `ele je lijep dom i mnogo ljubavi koja im ne nedostaje. Mladi par svakodnevno te{ko radi da bi ostvario svoj san,

Serija }e
model koja glumi Nermin. Ro|ena je u Istanbulu i kao mala pokazivala je sklonosti i ljubav prema glumi. Nakon zavr{etka srednje {kole snimala je reklame, serije i filmove, a 1999. postala je prva Turkinja koja je osvojila titulu „Miss Globe“. Zapa`ene uloge imaju i Oguz Galeli i Ebru Ko~aga (Kocaaga), a re`iju potpisuje Abdulkadir D`ejlan Ede D. Z. (Ceylan).

3. USPJE[NA SERIJA
„Miris ki{e na Balkanu“ primjer je rijetko uspje{nog regionalnog projekta. Serija koja se emitira na BHT 1 osvojila je veliki broj gledalaca zahvaljuju}i odli~nom scenariju baziranom na knji`evnom remek-djelu, ali i fenomenalnoj gluma~koj ekipi.

N

1. KOPIRANJE
U okviru emisije „Pusti muziku“, koja se emitira na TVSA, prikazan je prilog o novom albumu grupe „Parni valjak“. Sve bi bilo uredu da kolege s kantonalne televizije nisu tom prilikom jednostavno pro~itale ~lanak iz „Dnevnog avaza“ od prve do posljednje rije~i, ali s tim da nisu ni u jednom trenutku spomenule izvor informacije. U najboljem slu~aju, neprofesionalno i nekolegijalno. PROMA[AJI

ali koliko god se trudili, to im ne polazi za rukom. Uprkos nedostatku novca, ljubav je ta koja ih spaja, ali sve dok se mladi bogata{ ne zaljubi u Nermin. Nakon jedne provedene no}i s njim Nermin gubi sve {to voli... Ho}e li Mehmet odustati od svoje osvete i sve joj oprostiti i ho}e li stara ljubav gorjeti istim `arom? U seriji „Gorki `ivot“ igra najpopularniji turski glumac Ke-

nan Imirzalioglu, koji je poznat i po nadimku turski D`ejms Bond. Turkinje lude za markantnim 36-godi{njakom, mu{karci su ljubomorni na njega, a svi re`iseri u Turskoj `ele ga vidjeti u svojim serijama. On u novoj seriji koja }e biti emitirana na OBN-u svakim radnim danom u 19.55 sati glumi Mehmeta. Kenanova partnerica u „Gorkom `ivotu“ je Selin Demiratar, 25-godi{nja glumica i

2. OBN INFO
Informativni program je, definitivno, ne{to s ~im se na OBN-u ne mogu ponositi. Centralna informativna emisija ove TV ku}e pod nazivom „OBN Info“ obi~no se svodi na diktiranje agencijskih vijesti, prete`no iz inozemstva, bez priloga s lica mjesta ili javljanja u`ivo. Dakle, ulo`eni trud minimalan, razo~arenje maksimalno.

Revija kancona, ljepotica i zvijezda
Festival nad festivalima Sanremo vra}a se ove godine u program BHT 1. U nedjelju, 20. februara, u 21 sat gledaoci }e pratiti 14 popularnih italijanskih izvo|a~a koji }e se takmi~iti na 61. izdanju ovog popularnog muzi~kog festivala. Me|u njima su veterani italijanske kancone Al Bano, Pati Pravo (Patty) i Ana Oksa (Anna Oxa) te Ana Tatanjelo (Anna Tatangelo). Takmi~e se i dvojica iznimnih kantautora Franko Batiato (Franco Battiato) i Roberto Ve~ioni (Vecchioni). Uz njih su na popisu i popularni pjeva~i Luka Luka Barbarosa (Luca Barbarossa), Maks Pecali (Max Pezzali)... Uz \anija Morandija (Gianni), festival vode dvije ljepotice Belen Rodriguez, zaru~nica Fabrizija Korone (Corona), i Elizabet Kanalis (Elisabetta Canalis), djevojka D`ord`a Klunija (George Clooney), a bud`et festivala procijenjen je na nevjerovatnih 14 miliona eura. Festival u Sanremu svake godine pohode i superzvijezde, a ovaj put najavljeni su Madona (Madonna), Lejdi Gaga (Lady GaGa), D`oan Bejz (Joan Baez), Roberto Benini (Benigni), Angelina \oli (Jolie), Rade [erbed`ija i Goran Bregovi}.

Festival Sanremo na BHT 1

3. SEKS I GRAD
Na Hayatu TV o~ito ne mare previ{e za no}ni program. Da brinu, sigurno gledaocima u ve~ernjim satima ne bi ponudili seriju „Seks i grad“, koju su do sada reprizirale mnoge televizijske ku}e u na{oj zemlji.

Kanalis: Jedna od voditeljica

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

3
Sve u svemu „Ezel“ „60 minuta“

Zvijezda mo`e{ biti ti 1001 no}


19,00 %


11,50%


13,00%

ISIJA IH TV EM NAJBOLJ

SMS 091/410-100

5

11,00 %

9,00 %

1

Hayat TV petak, 21.00

2

Mre`a plus pon.-sub, 20.00

3

BHT 1 pon.-~et, 17.30

4

svaki radni dan, BHT 21.00, FTV 17.25

5

FTV ponedjeljak, 20.10

Merlin: Pjesma po mojoj mjeri!
Specijalni gosti na{e zvijezde dolaze iz Francuske, Turske, Italije... [ou po~inje u 21 sat

EUROSONG 2011 U ponedjeljak na BHT 1 premijera bh. kompozicije
Merlin: Kulminacija {oua bit }e premijera pjesme

JA VODITEL OLJIH TV NAJB

17,50 %

K

o poznaje Dinu Merlina, veoma dobro zna da sve ~ega se on prihvati mora biti ura|eno na najvi{em nivou - ili nikako. Stoga danima uo~i premijere bh. pjesme za Eurosong 2011 u timu Dine Merlina kao i na BHT 1 vlada opsadno stanje. Planira se svaki detalj, na nekoliko lokacija u Sarajevu snimaju se prilozi kao i najavna {pica i {ta sve ne... Dakle, u ponedjeljak, 21. februara, u 21 sat u`ivo na BHT 1, BH Radiju 1 i evrovizijskom poratlu www.eurovision.tv, kao i u 23 sata u snimku na RTRS-u, bit }e emitiran specijalni {ou u kojem }e Dino Merlin premijerno izvesti na{u pjesmu za Dizeldorf. Iako u BiH, ali i regionu najve}e zanimanje vlada upravo za tu kompoziciju ~iji je Merlin i autor, u {ouu koji }e trajati 75 minuta pripremljeni su i brojni drugi sadr`aji.

je ekskluzivno za „Dnevni avaz“ uo~i evrovizijske premijere i {oua na BHT 1 rekao: - Bit }e dostojanstveno i pristojno i, prije svega, umjereno, u skladu s dr`avom i vremenom u kojem `ivimo. Ali }e biti duhovito i lijepo, u skladu s duhom koji nosim u sebi. Tako|er, ekskluzivno za na{ list Dejan Kukri}, glavni urednik projekta BH Eurosong, otkriva imena zvijezda koje }e gostovati u TV {ouu. - U goste smo pozvali drage ljude, prije svega

A. Hr{um

PINK BH

13,50 %

Dinin nastup
Gor~in Stojanovi} re`ira nastup Dine Merlina Sanja D`eba kreirala kostime Aida Mu{anovi}, Maja Sar i Edvin Hod`i} s Dinom }e nastupiti u izvedbi evrovizijske pjesme. Njih troje }e s Merlinom ~initi osnovnu postavku nastupa i u Sarajevu i u Dizeldorfu za Dinu Merlina. To }e biti Beatris Pulo, (Beatrice Poulot), Mustafa Sandal kao i italijanski duo „Jalisse“- ka`e Kukri}. Isti~e da }e, osim ovih zvijezda, nastupiti i sjajna tinejd`-grupa „Maksimum Power“, a Kukri} dodaje da }e se predstaviti u sasvim novom izdanju. - [ou otvara na{ pro{logodi{nji predstavnik Vuka{in Braji} pjesmom „Thunder and Lightning“. Uradili smo specijalnu {picu {oua koju smo ~etiri dana snimali s ogromnom TV ekipom na raznim lokacijama u Sarajevu. Glavni protagonisti su mladi plesni sastav „Fresh Generation“, koji je osvojio sve mogu}e nagrade u „street danceu“ - govori Kukri}.

A. Deli}

FTV

12,00 %

Ekipa BHRT-a
Urednik projekta Dejan Kukri} Voditeljica Maja ^engi} Reditelji {oua Dejan Kukri} i Emir Saltagi} Scenografija Vanja ^istopoljski Glavni producent Adnan Kr{lak Dizajner svjetla Pero Trifuljesku
^engi} i Kukri}

M. ^engi}

BHT 1

11,00 %

M. \akovi}

OBN

Duhovito i lijepo
Do ponedjeljka je Merlin proglasio svojevrsnu medijsku {utnju, ali ipak

10,00 %

EKSKLUZIVNI GOSTI
Dino Merlin i Beatris su na Eurosongu 1999 u Jerusalemu izveli „Putnike“ i zauzeli 7. mjesto, {to je dugo vremena bio i najbolji plasman BiH na Pjesmi Evrovizije. Specijalno za ovaj {ou Betris dolazi iz Pariza i prvi put nakon Jerusalema s Dinom }e u {ouu izvesti „Putnike“.

Beatris: Pjevat }e „Putnike“

Dino Merlin je autor nekoliko pjesama Mustafe Sandala, izme|u ostalih i „Da {uti{„ na turskom jeziku. Ta pjesma bila je jedan od najve}ih hitova 2010. u Turskoj i Sandal }e je pjevati u {ouu na BHT 1. On sti`e iz Istanbula, vjerovatno sa suprugom Eminom Jahovi}.

Sandal: Na turskom „Da {uti{„

Gosti u {ouu bit }e i posljednji predstavnici Italije na Eurosongu 1997. Rije~ je o duu „Jalisse“. Oni su pobijedili u San Remu, a na Evroviziji u Dablinu s pjesmom „Fiumi di parole“ bili su ~etvrti. U Sarajevo dolaze u momentu kada se Italija nakon 13 godina vra}a na Eurosong.

„Jalisse“: „Fiumi di parole“

Tri minuta
Sva iznena|enja ne `eli otkrivati, ali ipak ka`e da }e gledaoce u premijeru bh. evrovizijske pjesme uvesti specijalni program. - Ljudi }e kroz {ou shvatiti o ~emu se radi. Sama izvedba pjesme bit }e vrlo zanimljiva. To je kulminacija cijele ve~eri i te tri minute }e biti zaista spektakularne - poru~uje Kukri}.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

N. Srnja

PINK BH

Ostali 36,00 %

NAGRADNA IGRA
Za svoje omiljene emisije, serije ili TV voditelje glasajte na sljede}i na~in: ukucajte klju~nu rije~ VODITELJ ili EMISIJA, zatim razmak te ime i prezime voditelja, odnosno naziv emisije. SMS po{aljite na broj mobilnog telefona 094/410-100. Cijena SMS-a iznosi 0,50 KM+PDV. Postoci se izvode na osnovu broja pristiglih SMS-ova za odre|enu emisiju ili voditelja. Vlasnik broja mobilnog telefona 062/225-813 dobitnik je dviju ulaznica za kino.

Ostale 36,50 %

4
SERIJA - Pohvale za BHT 1 I Federalnu TV za najbolju seriju do sada „Ezel“. Najve}a molba da je bar jedan emiter reprizira u jutarnjem terminu. Druga smjena. ZAKON - [eherzada je zakon. TERMIN - Molim Hayat TV da nam vrate seriju „Moje drage kom{ije“ ili seriju „Los Serranos“ ali u ve~ernjem terminu. SEZONA - Nova sezona serije „Lud, zbunjen, normalan“ je odli~na. Sve pohvale za re`iju, scenarij ali i glumce. MOLBA - Molim televiziju OBN da ponovo reprizira seriju „Gumu{„ od 105 do 108 epizode. Molim vas jer sa sam ih pregledala sve epizode ove serije, ali zadnje ne-

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS SMS
mogu zbog neodlo`nog puta LANA - Bezveze je ovo {to je Lana Drami}anin sa OBN-a, skratila svoju dugu kosu, i {to se ofarbala u plavo. Bolje da to ona nije ni uradila. Jedva sam je danas prepoznao. KLADIONICA - Molim Pink BH da ponovo vrati kladionicu na teletekst.

Cijenjeni ~itaoci „TV Extre“ i dalje nam mo`ete slati svoje komentare. Dovoljno je da na broj telefona 061 142 015 ukucate klju~nu rije~ EXTRA, napravite razmak, te napi{ete Va{ komentar.

BOKS Federalna TV prenosi me~ Feliks [turm - Ronald Herns

Gost komentator Adnan Red`ovi} zavr{io u ringu
U subotu u 22.25 okr{aj iz [tutgarta Kada smo prenosili Adnanovu borbu s Gonzalezom ostvarena je odli~na gledanost, ka`e Ibrahim Muratovi}

Nikad vi{e Bundesliga

F

ederalna TV u subotu, 19. februara, u 22.25 sati ljubiteljima sporta u na{oj zemlji servirat }e istinsku poslasticu. Rije~ je o bokserskom me~u u kojem }e Adnan ]ati} alijas Feliks [turm (Felix Sturm) braniti naslov svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji, verzija WBA. Protivnik njema~kog borca bh. porijekla bit }e Amerikanac Ronald Herns (Hearns), a FTV }e emitirati direktan prijenos okr{aja u ringu „Porsche Arene“ u [tutgartu.

Kako isti~e Muratovi}, osim me~a [turm - Herns, Federalna TV priprema jo{ nekoliko zanimljivih sportskih sadr`aja. - Prenosit }emo utakmice zavr{nice Lige prvaka u nogometu, a bit }e tu jo{ nekih iznena|enja. Gledat }emo da to budu ekskluzivni prijenosi u rangu ]ati}evih me~eva te susreti fudbalskih reprezentacija. Na`alost, izgubili smo prava na prijenose Bundeslige i, vrlo vjerovatno, vi{e ne}emo raditi ne{to sli~no. Javni emiteri u cijeloj Evropi na tom planu gube bitku s komercijalnim stanicama, stoga smatram da nam zbog toga ne mo`e niko ni{ta zamjeriti - ka`e Muratovi}. gledati svi bh. gra|ani, za razliku od nekih drugih TV stanica u na{oj dr`avi isti~e Muratovi}.

Bolji scenarij
Zanimljivo, u ulozi gosta komentatora ovom prilikom u studiju FTV-a trebao se na}i bh. bokser Adnan Red`ovi}, ali je njegov TV anga`man otkazan jer }e iste ve~eri Red`ovi} biti u ringu „Porsche Arene“. - Radi se, zaista, o veoma neobi~noj situaciji, ali nema nam druge, morat }emo potra`iti drugog gosta. Adnan Red`ovi} }e se boriti prije Feliksa, tako da }emo se uklju~iti i u prijenos tog me~a. Ovakav scenarij je svakako bolji za gledaoce koji }e imati jo{ jedan dobar razlog da prate spektakl iz [tutgarta. Osim toga, upravo bi nam Red`ovi} trebao pomo}i da s lica mjesta dobijemo ekskluzivni intervju s ]ati}em - zaklju~uje sportski novinar FederaH. PROLI] lne TV.

Cijela BiH
Susret }e komentirati novinar Sportske redakcije Federalne TV Ibrahim Muratovi}, koji isti~e zadovoljstvo {to je upravo njegova ku}a uspjela osigurati pravo prijenosa bokserskog spektakla.
]ati} i Herns: Spektakl u „Porsche Areni“

Muratovi}: Komentira dvoboj za svjetskog prvaka

- ]ati}evi me~evi su uvijek veliki mamac za gledaoce u na{oj zemlji. Jo{ kada smo, prije tri godine, prenosili njegovu borbu s Gonzalezom, ostvarena je odli~na gledanost, tako da nismo `eljeli propustiti ovu priliku. Radi se o veoma skupom projektu, a u konkurenciji za prava prije-

nosa bile su i neke komercijalne TV ku}e iz BiH. Ispostavilo se da je na{a ponuda bila najprihvatljivija s finansijske strane, ali vjerovatno je bitnu ulogu odigrala i ~injenica da je promotorima me~a u interesu da ovaj dvoboj putem malih ekrana gleda {to ve}i broj ljudi. FTV mogu

Otac Igora Kristi}a reagira

Moj sin je patriot!

Dokumentarno-savremena redakcija TVSA

Kapetanovi} novi ~lan
Dokumentarno-savremena redakcija TVSA nedavno je dobila novog ~lana. Rije~ je o glumcu Emiru Z. Kapetanovi}u, koji je poznat po ulozi u seriji „Lud, zbunjen, normalan“. - Paraleno s glumom ve} du`e vremena bavim se snimanjem dokumentar-

nih filmova. TVSA ima hiperprodukciju dokumentarne forme, tako da mislim da je to idealno mjesto za mene da napravim dobre uratke. Osim toga, smatram da svi reditelji trebaju pro}i kroz televizijsku {kolu - ka`e tridesetogodi{nji KapetanoD. Z. vi}.

Kapetanovi}: Glumio u seriji „Lud, zbunjen, normalan“

Otac komentatora BHT 1 Igora Kristi}a Ivica Kristi} posjetio je na{u redakciju i zatra`io demanti na SMS na{eg ~itaoca koji je objavljen u prilogu „Dnevnog avaza“ „TV Extra“ 11. februara 2011. godine. U SMS-u je stajalo: Molim BHT 1 da komentatora Igora Kristi}a izbaci iz ekipe jer, kada igra Nikola @igi}, samo bruji o njemu, kao na utakmici Birmingema i Man~ester sitija. Umjesto da govori o D`eki, on o @igi}u. Nismo u Srbiji!“ - Kao Igorov otac, imao sam potrebu iz li~nih i ljudskih razloga da reagiram. Prijenos utakmice koja se spominje u poruci radio je sportski komentator Zoran [uko, {to se lako mo`e provjeriti. Moj sin je patriot i navija isklju~ivo za reprezentaciju i klubove iz BiH. Samim tim, tvrdnja da on navija za Srbiju i sportiste iz te zemlje krajnje je vulgarna uvreda nepoznatog po{iljaoca poruke. Tako|er, tra`iti smjenu Igora Kristi}a na osnovu komentara utakmice koju nije komentirao je vi{e nego neljudski. Takav zahtjev mo`e uputiti samo nacionalist. Moj sin }e i dalje obavljati profesionalno svoj posao i, naravno, i dalje navijati za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu - kazao nam je Ivica Kristi}.

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

5

TVSA Nastavak humanitarnog projekta

izbor
MOJ

Sulejman Haljevac
Haljevac: Voli romanti~ne komedije

S „Linije `ivota“ u decembru

„Linija `ivota“ jedanput mjese~no
Prijenos iz Doma mladih u nedjelju u 16 sati Podr{ka poznatih li~nosti
ca, pjeva~a, sportista... Oni }e na ovaj na~in dati svoj doprinos. Enis Be{lagi}, Amar Osim, Elvir Lakovi} Laka, Armin Muzaferija, Semir Ceri} Koke, Hanka Paldum, Al’ Dino, Eldin Huseinbegovi}, Amar Osim samo su neki od poznatih od kojih o~ekujemo da }e nas podr`ati 27. februara - ka`e DautbeD. Z. govi}-Voloder. prijenos na TVSA. - TVSA nastavlja s humanim radom. U na{oj zemlji ve} smo postali poznati po sli~nim projektima. U nedjelju, 27. februara, na TVSA bit }e organizirana „Linija `ivota“ i sva prikupljena sredstva bit }e upla}ena Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ iz Fojnice. S ovim projektom u nedjelju u`ivo iz Doma mladih po~injemo u 16 sati ka`e Alma Dautbegovi}Voloder, koja }e voditi „Liniju `iota“ zajedno s Vanjom Semi}. Dautbegovi}-Voloder isti~e da o~ekuju i veliku podr{ku poznatih li~nosti koji }e se javljati na telefonske pozive gra|ana koji }e na ovaj na~in pomo}i cijeli projekt. - Bit }e dosta gluma-

Smije{ne su mi tri verzije dnevnika
„Dvor“ je preglup, dok je „Farma“ bila super
Umjetnik Sulejman Haljevac Memo u posljednje vrijeme naj~e{}e je u ateljeu, gdje, najvi{e vikendom, u pauzama slikanja prati de{avanja na malom ekranu. - Gledam sve {to vole mladi. Najbolje se odmaram uz filmove na HBO-u i „Comedy Channelu“, a najdra`e su mi romanti~ne komedije. Uglavnom biram na{e kanale, jer se ljudi na doma}im TV ku}ama bore za kvalitet, {to se mo`e primijetiti. Mo`e se prona}i pone{to interesantno iz svake sfere, od sporta do politike ka`e Memo. Nedjeljom se na njegovom repertoaru obavezno na|e neki historijski dokumentarac na „Discovery Channelu“, koji za tematiku ima historiju umjetnosti. Osim sporta, koji prati iz zadovoljstva, ali i zbog kladionice, predmet njegovog zanimanja su i politi~ke emisije. - Volim politiku, ali primje}ujem da se svi trude prezentirati je na svoj na~in. U pola sata razlike imamo priliku pogledati tri razli~ite verzije dnevnika, {to je, blago re~eno, smije{no. Serije ne pratim, ali {oue realnosti, kao biv{i u~esnik jednog, gledam. Aktuelni „Dvor“ je preglup, dok je „Farma“ bila super. U su{tini, to je jedna velika serija zaklju~uje slikar.
L. K.

TVSA nastavlja s humanitarnim projektom „Linija `ivota“. Ideja Naide Kurdije pod medijskim pokroviteljstvom TVSA u decembru napravila je izvanredne rezultate i prikupljeno je dosta sredstava za djecu oboljelu od raka. „Linija `ivota“ u narednom periodu bit }e odr`avana svake posljednje nedjelje u mjesecu uz direktan

TV KANAL
\oko Ninkovi}

13.

1
Ponedjeljkom pratim „Slu~ajeve X“ zbog informacija koje pru`a o surovoj i sirovoj kriminalnoj svakodnevici.

2
Volim nogomet. Nedjeljom se odmaram uz englesku Premier ligu na BHT 1 i Sportklubu, a pratim i njema~ku ligu na Eurosportu.

3
Svi|a mi se koncepcija i petominutna forma „Vox populija“, iako je voditelj, mo`da, ponekad previ{e kriti~an.

4
[ou „Zvijezda mo`e{ biti ti“ mi je drag zbog na{ih mladih ljudi koji se trude ne{to ostvariti. Svaka ~ast!

6

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Extra

oglasi

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

7
metnog takmi~enja ima mjesta samo za jedan tim. Prijenos utakmice u srijedu u 20.35 emitira BHT 1. Bosna Sloboda Derbi susret velikih sportskih rivala ko{arka{a Bosne i Slobode igra se u nedjelju. „Studenti“ su lideri na tabeli i nakon dosta zapa`enog nastupa u zavr{nici Kupa na{e zemlje veliki favorit u susretu protvi Tuzlaka. Sloboda je omjerom 11:8 i dalje u igri za nastup u Ligi za prvaka, no pobjeda u Sarajevu ipak bi bila iznena|enje. U duelu istih rivala pro{le jeseni u Mejdanu Bosna je trijumfirala. Utakmicu u nedjelju u 14 sati direktno prenosi BHT 1. Zagreb [iroki

SPORTSKA SEDMICA

Ova utakmica Lige {ampiona igra se u utorak u 20.30 sati

Okr{aj Liona i Real Madrida na Federalnoj TV
Lion Real Madrid Lion i na{ Miralem Pjani} glavni su krivci {to je Real Madrid pro{le sezone evropsku avanturu okon~ao prije nego {to su o~ekivali. Kuglice su ponovo spojile dva kluba koja se itekako dobro poznaju. @oze Murinjo (Jose Mourinho) vodi svoje igra~e na @erlan kako bi napravio rezultat koji bi mu donio mir za revan{ u Madridu. Utakmicu Lige {ampiona izme|u Liona i Real Madrida u utorak u 20.30 sati direktno prenosi Federalna TV. Inter Bajern Ekipa Bajerna sljede}a je prepreka milanskom Interu u odbrani titule najbolje ekipe Starog kontinenta. Slavni italijanski klub u prvoj utakmici nastavka takmi~enja Lige {ampiona na svom stadionu do~ekuje „Bavarce“. Obje ekipe u doma}im prvenstvima igraju u promjenljivim formama, a u ~etvrtini finala elitnog nogo-

Novi duel Pjani}a i Ronalda

Pobjedom nad Olimpijom u pro{lom kolu [iroki je, definitivno, prebrinuo sve brige u vezi s opstankom u NLB ligi. Bio je to ujedno i prekid neugodne serije od {est uzastopnih poraza, pa }e [irokobrije`ani, nakon me~eva zavr{nice Kupa BiH, znatno opu{tenije igrati protiv Zagreba u gostima. Utakmicu regionalne ko{arka{ke lige u PREPORU^UJEMO nedjelju u 17 sati prenosi SUBOTA Feliks [turm - Ronald Hearns Boks BHT 1. (Federalna TV, 22.25)

Recenzija
Posljednjih sedmica kao jedno od kinohitova u SAD, ali i na{em regionu figuriralo je najnovije ostvarenje nagra|ivanog holivudskog re`isera Rona Hauarda „Dilema“. Me|utim, mnogi su skloni tvrdnji da film nije zaslu`io tako veliku gledanost u ameri~kim, a samim tim ni i u bh. kinosalama.

Dilema
Niko ne o~ekuje takav nedostatak humora. Ne kad imate Kevina D`ejmsa i Vinsa Vona u filmu
(Vinona Rajder) i Bet (D`enifer Koneli), kuharicu koju Roni odlu~i zaprositi. Zaplet po~ne kad Roni u potrazi za savr{enim mjestom za pro{nju slu~ajno naleti na @enevu u trenutku kad je ova s drugim momkom. Trenutak koji postavi dilemu: „[to sad? Re}i ili ne re}i?“ Roni je odlu~io malo istra`iti cijelu stvar prije nego to sve ka`e Niku, jer se boji da bi ovaj mogao uni{titi projekt s „Chryslerom“, koji im se smije{i. Razapet izme|u prijateljstva, sklapanja posla i prosidbe, Roni se po~inje ~udno pona{ati dok prati Nika i @enevu. Toliko je lo{ u poku{ajima da Niku ka`e istinu da se samo zapetljava u preglupe la`i te svi pomisle da se opet navukao na ko-

Filmske top-liste SAD
1. Moja la`na `ena 2. Nikad ne reci nikad 3. Gnomeo i Julija 4. Orao 5. Cimeri 6. Kraljev govor 7. Samo seks 8. Sanctum 9. ^ovjek zvani Hrabrost 10. Zeleni str{ljen

Smije{an ili ne
Radnja ne mo`e biti jednostavnija. Prijatelji iz {kole Roni (Vins Von) i Nik (Kevin D`ejms) imaju firmu i dvije zgodne `ene pored sebe Nikovu suprugu @enevu

BiH
Scena iz ostvarenja „Dilema“

Info
Re`iser: Ron Hauard. Uloge: Vins Von, Kevin D`ejms, Vinona Rajder i D`enifer Koneli. @anr: komedija / drama. Trajanje: 111 minuta. Godina proizvodnje: 2011.

Ipak, „Dilema“ ima i svoje fanove koji su zaklju~ili da je ovo tipi~ni film o mu{kom prijateljstvu
ckanje. Dakle, svi preduvjeti za solidnu zabavu su tu. Ali, je li film smije{an kao {to ga najavljuju producenti? prepun histeri~nog, glupog humora. Ali niko ne o~ekuje takav nedostatak humora. Ne kad imate Kevina D`ejmsa i Vinsa Vona. Jedini trenutak koji vrijedi spomenuti jeste scena na proslavi godi{njice braka Betinih roditelja kad je

Duga reklama
^im je radnja ovako realisti~na, svi znaju da ne smiju o~ekivati film

Roni poku{avao govorom natjerati @enevu da prizna. Sve ostalo je samo poku{aj. Filmu je najvi{e zamjereno to {to se ne mo`e precizno odrediti je li drama ili komedija, a mnogi su zamjerili i krivi odabir glumaca. Ipak, „Dilema“ ima i svoje fanove koji su zaklju~ili da je ovo tipi~ni film o mu{kom prijateljstvu koji izgleda kao „duga, duga H. P. reklama za pivo“.

1. Montevideo, Bog te video 2. Yogi Bear 3. Kraljev govor 4. Upoznajte male Fokerove 5. Dilema 6. Vrlo zapetljana pri~a 7. Turist 8. Burleska 9. Grad lopova 10. [i{anje

8
Ezel
BHT 1

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

20.00
HAYAT TV

1001 no}
SUBOTA

Onur i opet
(149. ep.)

Ali prima misteriozni poziv iz zatvora
Ej{an pronalazi traku na kojoj je snimak ubistva
PONEDJELJAK 22.35 (17. ep.)

I [eherzada i Onur tra`e laptop koji je Eda ukrala i zapalila. Kerem, Burak i Onur sve vi{e zabrinjava kriza zbog koje su morali zaustaviti nekoliko projekata, pa tra`e nove na~ine za spas kompanije. Seval posjeti Seten da bi joj rekla da njen brak s Burakom nikada ne}e uspjeti. Kerem i Sezen jo{ ne znaju kamo je nestao njihov otac. Fusun je sretna {to joj je sud dozvolio da na slobodi ~eka odluku suda.
NEDJELJA (150. ep.)

bebino srce prestalo kucati. Iako `ive razdvojeni, Onur i [eherzada sretnu se u bolnici da bi pru`ili podr{ku neutje{nima Keremu i Benu, koje je pogodila velika nesre}a. Istovremeno, Nadida poku{ava skriti od Burhana vijest da je Ahu uhap{ena zbog prostitucije. Sezen je shrvana bolom kada sazna da joj je otac poginuo.
PONEDJELJAK (151. ep.)

Benu je upla{ena i u {oku, ljekari je pripremaju za hitni poro|aj jer je

Ahuina majka je osramo}ena i tra`i od Nadide oprost i pomo}. Nadida pristane pomo}i Neriman, ali samo ako }e Ahu zauzvrat pristati sudski se rastati od Ali Kemala.

Ezel tra`i oprost od Bahar. Prijateljstvo }e se nastaviti, ali bez pitanja i la`i. Kako bi sprije~ili da Merta sazna istinu o bratu, D`engiz i Ali spremni su na sve. Ezel govori Ramizu da }e se odmah osvetiti ako se Mert na|e u opasnosti. Ramiz ga savjetuje da Merta mo`e spasiti jedino ako ga zaustavi.
UTORAK 21.00 (18. ep.)

Omer proveo osam godina. Poku{ava saznati je li Omer nekome rekao {ta se zapravo desilo onog kobnog dana. Jedino {to }e saznati je ime klju~ne osobe u Omerovom `ivotu. To ime je Ramiz Karaeski.
SRIJEDA 22.45 (19. ep.)

gleda snimak ubistva, u sobu ulazi D`an...
^ETVRTAK 21.00 (20. ep.)

PETAK 21.00

(21. ep.)

Mert s Alijem i Ezelom odlazi u zatvor u kojem je

Ej{an se pita {ta njen mu` radi zaklju~an u jednoj od soba. Kona~no joj po|e za rukom uzeti klju~eve. U sobi pronalazi traku na kojoj je snimak ubistva ~uvara kasina. Dok ona

Ej{an razmi{lja o svojim postupcima. Nesretna je, ali kad god su joj potrebni pomo} i oslonac, tu se na|e Ezel. Poslu{av{i savjet svoje tetke, ona upoznaje sina s Mumtazom i Melihom. Ali traga za Ramizovom adresom, a D`an povjerava djedu da je vidio snimak sa svojim ocem i Alijem. On tra`i od D`ana da mu donese tu kasetu.

D`engiz poku{ava sprije~iti D`ana da baci kasetu u vatru, dok Serdar sve posmatra iz prikrajka. Kao dio plana, Tefo postavlja mikrofon u Alijevu ku}u. Mumtaz vidi ~lanak u novinama koji je napisao Mert. Ali naoru`ava ljude i kre}e u „lov za `ivotinjom koja je u{la na njegov teritorij“. Ramiz daje posljednju lekciju Ezelu. Ali prima misteriozni poziv iz zatvora. Meliha ne `eli vi{e vidjeti Ezela.

Beka i banda otimaju Raula 16.50 Mehmet i Ne ku}u da bi se
Ramiro odlazi u policijsku stanicu da bi dao izjavu o otmici
SUBOTA (146. ep.) UTORAK (148. ep.)

Indija

HAYAT TV

Ramiro odlu~i da na~elniku policije ka`e da Majk ucjenjuje Harolda. Otkrivaju da Majka tra`i me|unarodna policija. Hari je tu`an {to se Anu{a udaje. [ivanijina majka dolazi na Anu{ino vjen~anje i saznaje da je Surija Majina jetrva.
PONEDJELJAK (147. ep.)

Ramiro odlazi u policijsku stanicu da bi dao izjavu o otmici. Gopal uzalud poku{ava do}i do Raula. Raul je upla{en. Ne zna za{to je otet. Misli da iza svega stoji Ivona. Sonjin i Devin avion slije}e u Brazil. Kijara i Majk trebaju da krenu za Majami.
SRIJEDA (149. ep.)

zove kompaniju „Kadore“ i nakon nekoliko poku{aja dobiva Ramira. Tra`i otkupninu.
PETAK (151. ep.)

iznena|en kad vidi Namita i Kori u Dajsinom stanu. Raul se susre}e sa svojim ocem.

Na veliku ljubav pada Enderova sjenka
PONEDJELJAK (1. ep.)

Raula hvata panika kad vidi svoju fotografiju na TV-u. Kamila se vra}a u Ravijevu porodi~nu ku}u. Sjuelen identificira Raula na TV-u kao Beka. Majk odlu~uje napustiti zemlju istog dana i javlja Kijari za promjenu planova. Ivona je bijesna kad sazna da se Majk odjavio iz hotela. Beka i njegova banda otimaju Raula umjesto Ramira, a ne znaju da imaju pogre{nu osobu.

Julija shvata da je mu{karac pred njom njen, navodno, mrtvi otac. Pada u nesvijest. Policija saznaje da su Gopal i Mutneja ista osoba. Kamila je ljuta, jer Ravijeva porodica ne vjeruje da je trudna. Nakon Ivoninog uvjerljivog govora Silvija od Aide tra`i da joj posudi 5.000 dolara.
^ETVRTAK (150. ep.)

Julija moli Beku da ne ubije njenog oca. Beka

Nakon {to Silvija razgovara sa Selmom, Ivoninom snahom, odlazi u stara~ki dom u kojem `ivi Ivonina majka Vird`inija. Policija upada u skladi{te u kojem je Raul zato~en. Majk uzima Kijaru za taoca. Ramiro i Raul se na|u licem u lice u policijskoj stanici. Silvija tra`i Ivonu u hotelu. Rade{ je

Mehmet i Nermin tra`e ku}u da bi se vjen~ali, no nikako ne uspijevaju prona}i ku}u koja bi im odgovarala. Dok Ender uveliko slavi ro|endan svoje ljubavnice Ede, Mehmet se osje}a posve bespomo}no budu}i da ne nalazi Nermininu ku}u iz snova.
UTORAK (2. ep.)

tom nailazi na neo~ekivanu reakciju i ostaje zapanjen.
SRIJEDA (3. ep.)

Mehmet potpuno poludi nakon {to zatekne Nermin u autu s njenim {efom Enderom. Nermin ne uspijeva objasniti Mehmetu bezazlenost situacije i biva povrije|ena. Na veliku ljubav po~inje padati Enderova sjenka. Ender, nastavljaju}i igrati igru koju je zapo~eo, ubrzo po-

Dok Mehmet po~inje raditi i no}nu smjenu kako bi osnovao topao dom, Ender, nakon bezbrojnih poku{aja da zadobije pa`nju Nermin, naposlijetku uspijeva zakazati sastanak s njom. No, opet se suo~ava sa razo~arenjem. Dok Ender nastoji iza}i nakraj s nezavidnom situacijom, Muge kuje planove kako }e sastaviti Endera i Nermin.
^ETVRTAK (4. ep.).

Mehmet uspijeva nadvladati Murata i njegove ljude koji su ga stisnuli u }o{ak i natjerali da odustane od

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

9
E PUNIC SA

[eherzada zajedno
Fusun se vrati u ku}u Evlijaogluovih, no sre}a koju osje}a ima gorak okus. Onur tra`i na~in kako spasiti firmu, a Sezen tuguje za ocem. Benu je pu{tena iz bolnice, no jo{ je u {oku zbog gubitka djeteta.
UTORAK (152. ep.)

Fusun i Nadida prona|u Ali Kemala kako u hotelskoj sobi dr`i pi{tolj uperen u svoju biv{u suprugu
Sasvim iznenada izme|u [eherzade i Benu dolazi do sva|e.
^ETVRTAK (154. ep.)

@ade i Lukas planiraju 18.00 bijeg
PINK BH

Zabranjena ljubav Dijego pogine u padu helikoptera
PONEDJELJAK (6. ep.) ^ETVRTAK

(9. ep.)

Na povratku u Majami Dijego do`ivi nesre}u. Helikopter kojim je putovao sru{i se i on pogine.
UTORAK (7. ep.)

Dok se Eda rje{ava tijela mrtvog ucjenjiva~a i ostalih dokaza zbog kojih bi mogla zavr{iti u zatvoru, [eherzada donosi `ivotnu odluku i iznenada, usred no}i, posjeti Onura. Vlasnici kompanije „Binjapi“ okupljaju se nakon dugo vremena kako bi zajedno do{li do rje{enja ekonomske krize i bankrota. Kerem je nesretan jer ne mo`e doprijeti do neutje{ne Benu, a Burak se trudi razveseliti Sezen, koja jo{ pati za ocem.
SRIJEDA (153. ep.)

Fusun i Nadida prona|u Ali Kemala kako u hotelskoj sobi, obuzet ludilom, dr`i pi{tolj uperen u svoju biv{u suprugu jer vi{e ne mo`e `ivjeti s ~injenicom da ga je prevarila sa slikarom. Me|utim, Ali Kemal prisloni pi{tolj sebi na glavu, a njegovu namjeru prekine Nadidin pla~ i molba da si ne oduzme `ivot. Benu se osje}a krivom {to je povrijedila [eherzadu i Kerema. Burak se ne mo`e pomiriti sa Sezeninim iznenadnim nestankom.
PETAK (155. ep.)

Ljubav i strast izme|u Lukasa i @ade ja~a je od svega. Leonardo pati zbog smrti jednog i nestanka drugog sina.
PETAK (10. ep.)

@ade je uvjerena da je Lukas zaboravio. Leonarda rastu`i vijest o iznenadnoj smrti sina Dijega.
SRIJEDA (8. ep.)

Dok tra`i put do @adeine ku}e, Lukas saznaje za smrt brata. Ta tragi~na vijest uni{tit }e njegovu sre}u sa @ade, ali i slomiti Leonardovo srce.

@ade i Lukas moraju biti oprezni i paziti da niko ne sazna da su spavali zajedno. Kako je sve opasnije odr`avati vezu, njih dvoje planiraju bijeg.

Sada, kada su opet zajedno, Onur prizna [eherzadi zbog ~ega je unajmio ~ovjeka da je prati. Ali Kemal je nestao jer je doznao za Fusuninu prevaru sa slikarom. Kerem i Benu opet }e se posva|ati, ba{ kao i Burak i Sezen, ~iji brak visi o koncu.

Kerema }e izludjeti Onur, kojeg je pogodila Benuina izjava da njen suprug jo{ voli [eherzadu, ali i Benuina optu`ba da je on sam kriv za njene psihi~ke probleme. Burhan dolazi na prvi sastanak kao poslovni partner, a njegova prisutnost najvi{e iznenadi Edu, koja i dalje ne `eli da se njen identitet i pro{lost otkriju. Melek daje sve od sebe kako bi obnovila vezu s Mertom.

rmin tra`e 9. An~al zati~e Sa~ina 1 55 vjen~ali kako slika svoju majku
Gorki `iv ot
TV OBN

Ja sam tvoja sudbina

svjedo~enja, ali, Tekinovom krivicom, gubi ih iz {aka. Ender, uprkos grubim prijetnjama svoje porodice, tra`i na~in kako bi se pribli`io Nermin i zajedno s Muge priprema novi plan.
PETAK (5. ep.)

Manu nije sretan zbog Sudipovog plana
PONEDJELJAK (76. ep.)

21.15
TV ALFA

Mehmet se nekako izvla~i iz odjela u kojem je ostavljen, ali ne uspijeva dokazati D`evdatovu i Tekinovu krivicu. Kada saznaje da su se Nermin i Ender provodili zajedno i plesali u trenucima kada se on borio za `ivot, na~isto poludi i zadaje `estoki udarac Nermin.

An~al je ljuta jer je niko od voza~a ne shvata, a ona ih uvijek previ{e ~eka. An~al govori maloj D`ui da od nje ni{ta ne treba kriti jer je ona sve vidjela u njenom {kolskom dnevniku. An~al govori Sidartu da su njenom bratu dali dozvolu za njegov izvje{taj iz fabrike.
UTORAK (77. ep.)

osmijeh na lice An~al i ipak je iznenadila.
^ETVRTAK (79. ep.)

An~al je uznemirena jer su je optu`ili da se igra osje}ajima djece bez roditelja, ali je nakon razgovora s ujakom sretna i uspijeva se smiriti jer je on voli i nije joj va`no {ta drugi misle o tome.
PETAK (80. ep.)

An~al zati~e Sa~ina kako crta sliku svoje majke i pita An~al da mu pomogne. An~al je iznena|ena tim prijedlogom, ali pristaje da mu pomogne tako {to }e mu pridr`avati ruku dok on bude slikao. Sa~in je zbog toga neizmjerno sretan.

SRIJEDA

(78. ep.)

Sudip `eli da niko ne ~estita ro|endan An~al prije sutra nave~er, ali Manu nije sretan zbog tog njiho-

vog plana. An~al je tu`na zato {to se niko nije sjetio njenog ro|endana, a o utakmici svi su obavije{teni. Djeca su svojim ~estitkama izmamila

An~al proslavlja ro|endan. Veoma je sretna zbog velikog broja poklona koje je dobila, ali ta sre}a ne traje dugo jer dobiva poklon kojim i nije ba{ naro~ito odu{evljena. Sudip tra`i da mu An~al ka`e na ~emu je zasnovano njihovo prijateljstvo.

10

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Extra

oglasi

oglasi

Extra petak, 18. februar/velja~a 2011. 11

12
AKCIJA

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

16 blokova

Uloge: Brus Vilis, Moz Def, Dejvid Mors Reditelj: Ri~ard Doner

AK PET A TV NOV

0 22.0

Detektiv
D`ek Mozli iskusan je detektiv koji dobiva nezavidan zadatak premje{tanja brbljivog osu|enika Edija Bunkera iz zatvora u sudnicu udaljenu {esnaest blokova.

Napad na ulici

KOMEDIJA

Do po~etka su|enja ima ta~no 118 minuta. Nakon {to Mozli preuzme zatvorenika i s njim krene u pravcu suda, na ulici ih napadnu naoru`ani kriminalci, poku{avaju}i ustrijeliti Bunkera.

Svjedo~enje
Mozli ih svlada i pobjegne sa {ti}enikom u obli`nju zgradu. Otkriva da Bunker mora svjedo~iti protiv Mozlijevih korumpiranih kolega te da su ga oni spremni sprije~iti u tome bez obzira na sve.

Nikad ne}u biti tvoja
Rozi je ~etrdesetogodi{njakinja zaposlena u reklamnoj agenciji, rastavljena je i `ivi s k}erkom gimnazijalkom. Iako mladoliko izgleda i osje}a se mladom, godine je ipak sve vi{e optere}uju. Jednog dana upozna deset godina mla|eg mu{karca koji joj se

20.10
PETAK HRT 1

veoma svidi. Istovremeno, i njena k}erka Izi osjeti sli~ne osje}aje prema dje~aku iz njene {kole, no, kako je to za nju ne{to posve novo, ona nije sigurna je li to doista ljubav. Uloge: Mi{el Fajfer, Pol Rad, Sors Ronan Reditelj: Emi Hekerling

ROMANTI^NA DRAMA

KOMEDIJA

Majestic
Policajac
Glavni predvodnik te grupe policajaca je Frenk Nugent, koji Mozliju daje {ansu da se povu~e i jednostavno okrene glavu dok njegove kolege ne obave ono {to moraju.

SUB Holivud, 1951. godina. U kiHRT2 nima igraju hitovi poput „Afri~ke kraljice“ i „Tramvaja zvanog ~e`nja“ i traje hajka na navodne komuniste. Jedan od holivudskih scenarista je i Piter Eplton, koji zara|uje pi{u}i komercijalne scenarije. Ne optere}uje se ni umjetno{}u ni principima, `ivot mu je lagodan, sve dok se ne na|e na crnoj listi autora optu`enih da su komunisti. Uloge: D`im Keri, Lori Holden, Martin Lando Reditelj: Frank Darabon

20.00
OTA

Voz pun love
Borba
Mozli izme|u odanosti kolegama i za{tite svjedoka bira da im se suprotstavi i u~ini po{tenu stvar. Kre}e sam u borbu protiv svojih donedavnih kolega. D`on i ^arli dvojica su usvojene bra}e, a obojica rade kao tranzitni policajci njujor{kog sistema podzemne `eljeznice. Tako|er, obojica dijele i dugogoSUBOTA di{nji plan o plja~ki voza NOVA TV koji bi trebali {tititi, voza koji svake no}i milione dolara prevozi u centralu. Kada se u njihov `ivot umije{a nova policajka, prekrasna Grejs Santijago, izme|u bra}e narastu tenzije jer se obojica na sve na~ine trude da je impresioniraju i osvoje. Uloge: Vesli Snajps, Vudi Harelson, D`enifer Lopez Reditelj: D`ozef Ruben

20.05

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

13
DRAMA

22.25
SRIJEDA HAYAT TV

DRAMA

Ti{ina joj pristaje

Grad an|ela
Set, an|eo koji bdije nad Los An|elesom, po~inje sve te`e obavljati svoj posao, jer se zaljubljuje u Megi, prelijepu doktoricu. I ona se zainteresira za njega, ali ~injenica da je on besmrtan uskoro postaje barijera, a ne dar. Set mora birati izme|u nebeske obaveze i zemaljske ljubavi. Uloge: Nikolas Kejd`, Meg Rajan Reditelj: Bred Silberling

KOMEDIJA

01.00
Dvije sestre Vajolet i Grejs `ive u staroj ku}i s duhovima svoje pro{losti. Vajolet upoznaje Luku u baru i dovodi ga ku}i. Poslije nekoliko dana provedenih s Lukom ona }e po`eljeti da napusti ku}u s njim. Tome se protivi njena sestra Grejs, jer su njih dvije imale plan da se nikada ne zaljube u `rtvu koju su odabrale za ispunjenje svog cilja... Uloge: Ali{a Silverston, Sijena @ijori, D`o Anderson Reditelj: Stefani Sinkler
NEDJELJA PINK BH

AKCIJA

21.40
SUBOTA OBN

Izvini na mom francuskom

00.00
NEDJELJA BHT 1

Selimen ima 35 godina. Spisateljica je, ali vi{e ne pi{e. Nema inspiracije. Klasika... Selimen se vi{e dopada kada je zovu Natali. Njen sedmogodi{nji sin Adam primorava je da „ostane ~vrsto na zemlji“. Njen stan se adaptira te ona, u me|uvremenu, `ivi kod majke. Anes ima 17 godina. Ona je mlada, posjeduje mladala~ku aroganciju. Slijedi Selimen, krade joj po{tu, ~eka je posvuda. Uloge: Kjara Mastrojani, Agata Bonicer, Malik ZidiMateo Reditelj: Sofi Filer

ROMANTI^NA DRAMA

Zapitaj prah
23.00

@ivot i smrt Bobbyja Z
Tim Kerni je biv{i marinac, impulsivan, nerazborit ~ovjek osu|en na do`ivotnu robiju. Nada za izlaz pojavljuje se u liku agenta iz odjela za narkotike FBI-ja koji mu nudi kartu za izlaz iz zatvora. Njegov je zadatak sudjelovati u razmjeni taoca odnosno odglumiti preminulog milionera i narko-bosa poznatog pod imenom Bobi Zi. Cilj FBI-ja je povratiti otetog agenta koji je zavr{io u rukama meksi~ke mafije. Uloge: Pol Voker, Lorens Fi{burn, D`ejson Levis Reditelj: D`on Hercfeld

PETAK FTV

Meksi~ka ljepotica Kamila nada se da }e se izbaviti iz siroma{tva udajom za bogatog Amerikanca. No, stvari }e se bitno promijeniti kada upozna Artura Bandinija, Italijana doseljenika koji se nada da }e uspjeti ostvariti karijeru uspje{nog pisca. Uloge: Selma Hajek, Kolin Farel, Donald Saterlend Reditelj: Robert Tauni

14

SUBOTA 19. 2. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

18.00

HITORAMA

22.25

STUTTGART. BOKS ME^

19.10

PITAJMO ZAJEDNO

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

08.00 BHT vijesti 08.15 Dje~ak i leptir, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.10 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 18/36, r. 11.30 Josip Pejakovi}. U ime naroda, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Tribunal 12.45 Obalska stra`a, igrana serija, 39/61 13.35 Globalna hrana. [pageti, 2/6 14.30 Festival cirkusa, revijalni program 15.15 BHT vijesti 15.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin 15.55 Ko{arka. NLB liga. Igokea - Krka, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Hitorama, muzi~ka emisija 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Put u Katmandu, dokumentarna serija, 2/6 20.10 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 10/14 21.05 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 3/23 21.50 BHT vijesti 22.05 Quo vadis @ivorade, doma}i igrani film 23.30 Dino Merlin. Ispo~etka, koncert, 2/2 00.35 Hitorama, muzi~ka emisija, r. 01.25 Pregled programa za nedjelju

07.00 07.30 08.00 08.05 09.00 11.25 12.00 12.15 13.05 13.30 14.20 15.10 15.35 15.45 17.30 17.50 18.00 18.45 19.10 19.20 19.30 20.10 21.10 22.10 22.25 00.00 00.50 01.35

Pozitivna geografija Barimba, serija za djecu Vijesti Gospo|a Barbara, igrana serija, 133. epizoda, r. ZIZ, zabava-igra-znanje Mozaik religija, vjerski program Dnevnik 1 Gospo|a Barbara, igrana serija, 134. epizoda Sarajevska hronika Bolnica Three Rivers, igrana serija, 10. epizoda Beverly Hills 90210, igrana serija, 41. epizoda Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija Vijesti Sablazan, jugoslovenski igrani film Nadreality Show, zabavni program, 2. epizoda Dnevnik, najava Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 5. epizoda, IV sezona Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija Loto, prijenos izvla~enja [oni i njegovo stado, crtani film Dnevnik 2 Zauvijek mlad, igrana serija, 1. i 2. epizoda Greh njene majke, igrana serija, 3. epizoda Dnevnik 3 Stuttgart. Boks me~. Felix Sturm - Ronald Hearns, prijenos Bolnica Three Rivers, igrana serija, 10. epizoda Beverly Hills 90210, igrana serija, 41. epizoda Pregled programa za nedjelju

08.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.25 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 12.05 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 13.45 Lonci i poklopci, kulinarski show 14.35 Ke~eri RAW, zabavni program 15.25 Ke~eri Smackdown 16.15 Vremena se mijenjaju, film 18.00 Red Carpet, showbiz magazin 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Pitajmo zajedno, Gost Boban Rajovi} 20.00 Filmski maraton, Ratni profiteri 21.40 Filmski maraton, @ivot i smrt Bobbya Z 23.20 Filmski maraton, Suspiria 01.00 Ratni profiteri, film

07.50 08.00 08.30 10.00 10.30 11.00 11.20 11.58 12.00 13.00 13.25 14.00 16.00 16.50 16.52 17.45 17.47 18.20 19.00 19.27 19.29 19.31 19.40 20.00 21.00 23.00 23.05

Graditelj Bob, crtani film, 28. epizoda @ablja patrola, crtani film, 22. epizoda Bakugan, crtani film, 7., 8. i 9. epizoda Iron kid, crtani film, 20. epizoda Iron kid, crtani film, 21. epizoda Winx, crtani film, 3. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 55. i 56. epizoda, r. Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 144. epizoda Autoklub Moje dvori{te, informativni program Zvijezda mo`e{ biti ti, show 1001 no}, igrana serija, 148. epizoda Sport centar Indija, igrana serija, 145. epizoda Vremenska prognoza Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki program Nema vi{e. Zeko rek’o, istra`iva~ko-dokumentarni program Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Biometeorolo{ka prognoza Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 149. epizoda Zvijezda mo`e{ biti ti Sport centar Pono} u vrtu dobra i zla, igrani film

TV ALFA
07.30 Ja sam tvoja sudbina, r. 10.00 Gr~ka mitologija, crtani film 10.30 Vijesti 10.35 Lovci na zmajeve, crtani film 11.05 Film za djecu i omladinu Dru`ina sa slatkog potoka: plja~ka{ iz mo~vare, r. 12.30 Vijesti 12.35 Sponzorisan program 12.45 Autovizija 13.30 Sponzorisan program 14.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 14.30 Vijesti 14.45 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 15.30 Vijesti 15.35 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 16.00 Sponzorisan program 16.30 Vijesti 16.40 Caffe Azra, r. 17.00 Na tragu prirode 17.30 Chriss Angel 18.40 Dnevnik 19.10 Lovci na zmajeve, crtani film 19.40 Muzika 20.00 Bogata{i 21.00 Princess blade, film 22.45 Vijesti 23.00 Spartan, film 00.30 Sve {to `elim, film 02.00 Muzika

16.15
FILM, OBN

00.10
Derek Blis, okrutni lovac na vampire, dobija novi zadatak od misterioznog klijenta. Potrebno je da ode u srce Meksika u potragu za krvopijama. Derek treba da okupi grupu hladnokrvnih ubica, me|u kojima je i Zoi, za koju Derek sumnja da je i sama vampir. Uloge: D`on Bon D`ovi, Kristijan de la Fuente Reditelj: Tomi Li Volas

Vampiri 2

FILM, PINK BH

Romanti~na pri~a Sesil, urednice {oua na Marokanskoj radio stanici, koja `ivi sa puno mla|im mu`em Natanom, arogantnim doktorom kojem pro{lost ne zna~i ni{ta. Natanova suprotnost je Antoan, Sesilijina ljubav iz „pro{losti“ kojeg nije vidjela skoro pola svog `ivota. Uloge: Ketrin Denev, @erar Depardje, @ilber Melki Reditelj: Andre Te{ine

Vremena se mijenjaju

cu 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu, u`ivo 11.05 Noody, program za djecu (r) 11.20 Barimba, program za djecu (r) 11.30 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 12.00 Galapagos, BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin 14.45 SarajevdisanjeKUDa u Sarajevu 15.30 Bisage Vehida Guni}a 16.05 Robin Hood, igrana serija, 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Biznis magazin 17.35 Za svaku bolest trava raste 17.55 Zelena, zelena trava, igrana serija 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, za djecu (r) 20.00 Sarajevska {kola filma-Gluvi barut, doma}i igrani film 21.50 Vijesti TVSA 22.00 Ljubav ili domovina (pri~a o Arturu Sandovalu), igrani film 00.00 Reprizni program

19.30 Reemitiranje dnevnika HRT -a 20.05 1001 no}, igrana serija 21.00 Jesen sti`e dunjo moja, igrana serija 21.30 Muzi~ki program 22.35 Slu~aj pelikan, igrani film

TV KAKANJ
14.00 Svi vole rejmonda 14.30 Intervju 15.00 Talent show, finale 17.00 Flash vijesti 17.05 [eklton 18.00 ADS kviz 18.30 Ashabi bo`ijeg poslanika 19.00 Denis napast 19.05 Mali oglasi 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 20.45 Marketing 21.00 Legende bh. sporta 21.30 Peta dimenzija 22.45 Marketing

TV ZENICA
14.55 15.00 15.10 16.00 Mali oglasi Vijesti Bonaventura .r Srijedom .repriza 17.00 Dokumentarni program 17.30 Sfera, emisija iz kulture 17.55 TV izlog 18.00 Me|u nama 18.30 Mali oglasi 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 20.45 Obavje{tenja 21.00 Nije te{ko biti ja 22.00 Muzi~ki program 22.30 Tu`na sje}anja

TV VOGO[]A
15:30 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj (repriza) 16:00 SENSE - Ha{ki tribunal, informativni program (repriza) 16:30 Autovizija, emisija o automobilizmu 17:00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17:30 Svje`i u dan 17:50 Wild Life, crtani film 18:00 Sedam dana u Vogo{}i, informativni program 18:30 SMS music 19:30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 20:00 Pri~e za laku no}, program za djecu 20:15 Odli~an 5+, pr-

KISS TV
15.00 Koncert klasi~ne muzike 16:00 [to uzrokuje bolesti 16:30 Reporta`a 17:10 Ja sam tvoja sudbina, serija 17:40 Vinoteka, emisija 18:20 Zagrljaj ljepote 19:05 FIS SHOP 19:10 Marketing 19:30 HRT Dnevnik 20:00 ^ovjek i zdrav. Kultura 21:00 Ja sam tvoja sudbina, serija 21:35 @ivot pi{e pri~e 22:05 Lifestyle TV

HTV OSKAR C
13.30 Jesen sti`e dunjo moja, serija 16.00 1001 no}, igrana serija 17.20 Indija, igrana serija 18.20 Poznati, zabavni program 19.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu

TVSA
07.00 Pansion Fali~nih, igrana seija, 08.00 Program za dje-

SUBOTA 19. 2. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
14.00 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.30 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot 14.35 Eko zona 15.05 Kulturna ba{tina: ^etiri crkve u Istri 15.20 Opera box 16.05 Euromagazin 16.40 Vijesti 16.45 Vrijeme sutra 16.46 HAK - Promet info 16.50 Reporteri: Tibet ubojstvo na snijegu 17.55 Ekspedicija na Novu Gvineju, dokumentarna serija 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 LOTO 7/39 19.20 Dora - idemo na Eurosong 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Dora 2011 21.55 Vijesti 22.10 Vijesti iz kulture 22.20 Ciklus filmova Clinta Eastwooda: Istjeriva~ pravde, film 00.00 Filmski maraton: Zemlja `ivih mrtvaca, film

petak, 18. februar/velja~a 2011.

15

HRT 2
10.55 ni DA ni NE 11.55 Moj prijatelj {pijun, film 13.20 GarmischPartenkirchen: Svjetsko skija{ko prvenstvo slalom (@), prijenos 2. vo`nje 14.25 Miro Gavran: Te{ko je re}i zbogom 15.30 Pitoma~a 2010. pjesme Podravine i podravlja, snimka 1. ve~eri 17.15 Rukomet, LP: CO Zagreb - Constanza, emisija 17.25 Rukomet, LP: CO Zagreb - Constanza, prijenos 19.00 Rukomet, LP: CO Zagreb - Constanza, emisija 19.25 Glazbeni specijal: Jazz Ex Tempore u opatijskim vilama 19.55 Ve~eras 20.00 Majestic, film 22.35 @ivot na Marsu 2, serija 23.20 @ivot na Marsu 2, serija 00.10 Vrijeme je za jazz na Gornjem gradu 01.35 Dora 2011

Nova TV
07.40 Gospodin Magoo, crtana serija 08.05 Peppa, crtana serija 08.25 Timmy Time, crtana serija 08.40 Winx, crtana serija 09.05 Chuggington, crtana serija 09.20 Ben 10. Alien Force, crtana serija 09.45 Bra~ne vode, serija 10.15 Bra~ne vode, serija 10.45 Najgori tjedan, serija 11.15 Frikovi, serija 12.15 Privatna praksa, serija 13.15 Ka{mir mafija, serija 14.15 Utrka na A 2, film 15.55 Elvis ni(je) tu, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Elvis ni(je) tu, film - nastavak 17.50 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 19.15 Dnevnik 20.05 Vlak pun love, film 22.05 Najbolji od najboljih 4: Bez upozorenja, film 23.45 Lava, film 01.30 Nasljedstvo bijesa, film

RTS
09.06 @ikina {arenica 11.14 Selo gori a baba se ~e{lja 12.05 Leti, leti pjesmo moja mila 12.30 Na slovo na slovo 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema 14.00 Vi i Mira Adanja Polak 15.05 Svijet zdravlja 15.35 Knjiga utisaka 16.15 Medijska mre`a srpske dijaspore 16.45 Kosmos 17.40 Frajle 18.35 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.00 TV lica 21.50 Trendseter 22.35 Svijet sporta 23.05 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema

17.00

SHOW TIME

17.10

BJEKSTVO SA OSTRVA [KORPIONA

08.00 Operacija oluja, film 10.00 Dvor, reality show-u`ivo 11.00 Arena B -13 -talk show, r. 12.00 Info top, inf.program 12.20 Gold music, muzi~ki program 14.00 Info top, inf.program 14.05 Bijeli ambis, film 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Show time, zabavna emisija 18.30 Sva ta ravnica, serija 19.10 Javna tajna, emisija 20.00 Dvor, reality show-pregled dana 21.00 Dvor, reality show-nominacije 21.15 Zvijezde granda, muzi~ki program 23.15 Dvor, reality show-u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Vampiri 2, film
ogram za mlade 20:20 Turizam plus, turisti~ki magazin BiH 21:10 Sportski program: 13.Tradicionalni malonogometni turnir „Vogo{}a 2011“ Snimak utakmica ~etvrtfinala 22:30 Sportski program: A1 ko{arka{ka liga BiH, 7.kolo: K.K. Vogo{}a K.K. Br~ko Distrikt, snimak utakmice 19.48 Marketing 20.00 Iowa, igrani film 21.48 Marketing 22.00 Iz arhiva tv Hema

09.44 10.00 10.20 10.45 11.15 12.00 12.20 12.40 13.05 14.05 15.30 16.00 16.40 17.00 17.07 17.10 17.40 18.05 18.55 19.30 20.02 20.10 21.50 22.30 22.50 22.55 23.25 00.15 01.00
19.55 20.00 20.35 21.30 22.25 22.30

Tomica i prijatelji, crtana serija Mali dnevnik Dilajla i D`ulijus, crtana serija Moj tata je premijer, serija TNT - serija, repriza Dnevnik 1 Sigurna ku}a, reporta`a Reporta`a Darovnica, koncert narodnog orkestra RTSa sa solistima - 2. dio Dru`ina sa slatkog potoka, tajno skrovi{te - film Pri~e o pjesmama Zauvijek mlad - serija, repriza Gastronomad Vijesti RTRS preporu~uje Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, rijaliti {ou Za. Druga, emisija za mlade TNT, serija za mlade Ah, ta planeta!, zabavni program Dnevnik 2 Sport Hajduk, film Brojevi, serija Dnevnik 3 Vremenska prognoza The books of knjige, humoristi~ka serija Prislu{kivanje, serija Prvi talas, serija Hajduk
Marketing Vitafon BN music Tu|e sla|e Marketing Dnevnik 3 Inf. program 160. em. Top shop Za svaku bolest trava raste dok. serijal, 14. emisija Duhovni svijet Vjerski program Bajke iz cijelog svijeta Program za djecu 17/39 Dnevnik TV USK Muzi~ki program Hronika kraji{kih gradova, inf. program Tajanstvene pri~e Dok. serija 19/26 Vijesti Bingo show - zabavni program TVTK Plan B

17.55

EKSPEDICIJA...

22.35

@IVOT NA MARSU 2

13.15

KA[MIR MAFIJA

21.00

TV LICA

Eurosport
08.45 Sankanje 09.30 Alpsko skijanje 11.00 Sankanje, S.KUP Sigulda 12.15 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 13.15 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 15.00 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 16.10 Zimski sportovi 16.15 Snuker, Welsh Open Njuport 17.30 Tenis, WTA Turnir Dubai 18.30 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 19.00 Alpsko skijanje 19.15 Snuker 20.00 Snuker, Welsh Open Njuport 23.00 Borila~ki sport

Eurosport 2
08.30 Fudbal, FC Nurnberg - Ajntraht Frankfurt 10.00 Sankanje 10.45 Svi sportovi 11.00 Tenis, WTA Turnir Dubai 12.45 Svi sportovi 13.00 Fristajl skijanje, FIS Svjetski Kup Minsk 14.00 Gp2 14.45 Svi sportovi 15.00 Fudbal 15.30 Fudbal, Dortmund - St Pauli 17.30 Fudbal, Hamburger SV Verder Bremen 18.30 Fudbal, Mainz Bajern Minhen 20.30 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija 22.30 Biciklizam 23.00 Biciklizam

Sportklub
06.30 ATP Memphis ili Marseille 1/4 Finala 10.30 Uskijavanje 11.00 Pregled Euroleague 12.00 Premier League Magazin 12.30 Najava Premier League 13.00 NBA Live 13.15 Real NBA 14.00 U`ivo. ATP Marseille 1/2 Finale 18.15 U`ivo. FA Cup. Manchester United - Crawley Town 20.15 NBA Action 20.45 U`ivo. Holandska liga. PSV - NAC 22.45 NBA All Star Weekend 23.00 NBA All Star Weekend

Universal
06.05 The Sweet Hereafter, film 07.55 Ties That Bind, film 09.25 Be My Baby, film 11.00 Tre}a `elja, film 12.30 Dead Lines, film 14.10 The Wives He Forgot, film 15.45 The House Sitter, film 17.20 Wandering Eye, film 18.55 Bo`i}ni an|eo, film 20.30 Not Since You, film 22.05 Live Once Die Twice, film 23.40 Slu~ajan Bo`i}, film

17.35 17.45

MTV IGMAN
14.00 Lokalni info 14.30 lahije i kaside 14.52 Ezan za Ikindiju namaz 15.00 Islam Channel. Allah artistry. Isa }e se vratiti 15.30 Ilahije i kaside 16.00 uto Shop Magazin - emisija o automobilizmu 16.30 Islam Channel Nasheed Time 17.00 U~enje Kur’ana vjerski program 17.27 Ezan za Ak{am namaz 17.32 Pri~e o poslanicima, vjerski program 18.00 Lokalni info 18.30 Crtani film - dje~iji program 18.51 Ezan za Jaciju Namaz 19.00 U~enje Kur*ana 19.30 Muzi~ki program 20.15 The Final Legacy - igrana serija 21.00 lahije i kaside 21.30 Islam Channel. Allh artistry - Planeta 22.30 Put sre}e, edukativni program

TV Jasmin
18.30 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 Pija~ni barometar Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Folkmanija, muzi~ko-zabavni program, r. 22.00 SMS spotovi 24.00 Repriza programa

18.00 18.40

19.00 19.30 20.00 20.45 21.30 21.35 23.05

TV HEMA
12.00 Uspje{ne kompanije, emisija o ekonomskim temama 12.48 Marketing 13.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 13.48 Marketing 14.00 City lightzs, muzi~ka emisija 14.42 Zastava BiH 14.48 Top shop 15.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni program 15.48 Marketing 16.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kluturnim zbivanjima 16.48 Marketing 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 17.48 Marketing 18.00 Na{i razgovori, intervju 18.48 Marketing 19.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu

TV Visoko
14.00 TV strane 17.00 Dje~iji program 17.30 1/1 - zabavno revijalni program r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 21.05 Turizam plus 21.50 Film: Iskonski strah 23.30 Muzi~ki program 00.00 Odjavni telop

23.00

BORILA^KI SPORT

18.30

MAINZ - BAJERN M.

18.15 MANCHESTER U. - CRAWLEY T.

22.05

LIVE ONCE...

National G.
10.00 Rastavljanje najve}ih 11.00 Bijeg 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Medvje|i dokazi 14.00 Klokanski kaos 15.00 Mladun~e mamuta 17.00 Iza kulisa 18.00 Iza scene 19.00 Najve}e britanske `eljeznice 20.00 Tabu 21.00 Nevjerovatno na National Geographicu! 22.00 Bijeg 23.00 ^udesni trenuci

MTV Adria
09.00 Buzzin 09.20 Adventures In Hollyhood 09.50 Making The Video 10.20 MTV The Movies 10.40 MTV Express 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.10 Peak Season Weekend 16.30 Brand New 17.10 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over 20.30 So 90’s 21.30 Official Top 20 Black Eyed Peas 23.00 MTV World Stage 00.00 Party Zone

FOXlife
07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 Alo, alo! Kao slu~ajno Ko je Samanta? [apat duhova Rokerka Rita D`oi Bratstva i sestrinstva Svi gradona~elnikovi ljudi Porodi~na praksa Kao slu~ajno Ko je Samanta? [apat duhova Rokerka Rita Da, Draga Houp i Fejt Svi gradona~elnikovi ljudi [kola za parove O~ajne doma}ice O~ajne doma}ice D`oi Porodi~na praksa Uvod u anatomiju

FOXCRIME
07.35 Odstrel 08.25 Brojevi 09.15 Las Vegas 10.00 Lavirint zlo~ina 10.45 ^uvar 11.30 Odstrel 12.15 Brojevi 13.00 Las Vegas 13.45 [ark 14.35 Lavirint zlo~ina 15.25 Dojlova republika 16.10 Prevaranti 16.55 Odstrel 17.40 Brojevi 18.25 [ark 19.10 Dojlova republika 20.00 Prevaranti 20.45 Alijas 21.30 Za{titnica svjedoka 22.15 Okru`en mrtvima 23.00 Zlo~ina~ki umovi 23.50 Zlo~ina~ki umovi

TV Bugojno
16.50 Indija 19.00 Sedmi~ni informator 19.20 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 23.00 Na{i snovi - igrani film

TV USK
13.05 Pismo glava: Padobranci 8/12 14.10 Pravi spoj, omladinski program, r. 14.30 Vijesti 14.35 Glave koje govore 15.10 Divlja planeta, dok. serijal 5/13 15.40 Top shop 15.50 Velikani pro{losti, dok. program 16.40 Auto shop magazin Inf. program 471 em. 17.10 Bonaventura

HIT TV
16.30 Tri minuta 16.35 Film 19.00 Iz dana u dan 20.00 Auto shop magazin 21.00 Biljana za Vas 22.00 Bonaventura 22.30 Folk show 23.30 Trend setter 00.30 Tri minuta 00.35 Film

BN
13.00 14.30 15.55 16.00 16.25 17.45 BN koktel-r Bela la|a Marketing Dnevnik 1 Konji vrani, film Kao kod svoje kuce 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik 2

19.00

NAJVE]E BRITANSKE...

21.30

OFFICIAL TOP 20

20.25

[KOLA ZA PAROVE

18.25

[ARK

16

NEDJELJA 20. 2. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

21.00

SANREMO 2011

12.45

BOLNICA THREE RIVERS

18.15

GÜMÜS

18.00

GLAM BLAM

08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.15 Be Ha Te bebe 08.20 Ozie Boo, animirana serija 08.25 Muzi~ki program 08.35 Bruklinski most, igrana serija, 17/35 09.00 Debate o debatama 10.00 BHT vijesti 10.10 TV Liberty 10.40 Izazovi poljoprivrede 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 Euroimpuls, magazin, r. 12.40 Obalska stra`a, igrana serija, 40/61 13.25 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju 13.55 Ko{arka. Prvenstvo BiH. Bosna ASA BH Telecom - Sloboda, prijenos 15.50 BHT vijesti 16.05 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 10/14, r. 16.55 Ko{arka. NLB liga. Zagreb - [iroki TT kabeli, prijenos 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Tale, doma}a igrana serija, 7/8 21.00 Sanremo 2011, snimak finala 22.45 BHT vijesti 23.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 23.30 BHT sport 00.00 Izvini na mom francuskom, francuski igrani film 01.40 Pregled programa za ponedjeljak

07.00 07.30 08.00 08.05 09.00 11.25 12.00 12.15 12.45 13.30 14.25 15.20 15.30 16.30 17.50 18.00 18.50 19.20 19.30 20.10 20.50 21.20 22.10 22.40 23.00 23.25 00.10 00.35

Pozitivna geografija Barimba, serija za djecu Vijesti Pri~a o rje~ici, japanski dokumentarni program ZIZ, zabava-igra-znanje Sedmica, magazin iz kulture Dnevnik 1 Zelena panorama, program za agrar Bolnica Three Rivers, igrana serija, 11. epizoda Beverly Hills 90210, igrana serija, 42. epizoda Pra{ki student, igrana serija, 3. epizoda Vijesti Stuttgart. Boks me~. Felix Sturm - Ronald Hearns, snimak Kupi mi Eliota, srbijanski igrani film Dnevnik, najava Greh njene majke, igrana serija, 3. epizoda Crvene kapice, crtana serija [oni i njegovo stado, crtana serija Dnevnik 2 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 6. epizoda Nadreality Show, zabavni program, 3. epizoda Na{a mala klinika, igrana serija, 28. epizoda Paralele, vanjskopoliti~ki magazin Dnevnik 3 Magazin LP u nogometu Bolnica Three Rivers, igrana serija, 11. epizoda Beverly Hills 90210, igrana serija, 42. epizoda Pregled programa za ponedjeljak

08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.50 Iron Man, crtani film 09.15 Metajets, crtani film 09.40 ^uvari planeta, Crni biser 10.45 Natjeruju}i Amy, film 12.15 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Gümüº, turska telenovela 14.25 Gümüº, turska telenovela 15.45 Gümüº, turska telenovela 16.55 Gümüº, turska telenovela 18.15 Gümüº, turska telenovela 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Gümüº, turska telenovela-nastavak 20.00 @ivi pijesak, film 21.40 Red Carpet, showbiz magazin 22.30 Vatreni ring, reality show 23.30 @ivot i smrt Bobbya Z, film 01.15 Suspiria, film

07.00 Moj dom 07.30 Fifi, crtani film, 41. i 42. epizoda 08.00 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 3. epizoda 08.25 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 4. epizoda 08.50 Graditelj Bob, crtani film, 29. epizoda 09.00 Sirene, crtani film, 10., 11., 12. i 13. epizoda 10.30 Iron kid, crtani film, 22. epizoda 11.00 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 57., 58. i 59. epizoda, r. 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Pas Sherlock, igrani film 13.30 1001 no}, igrana serija, 145., 146., 147., 148., 149. epizoda 16.30 Zvijezda mo`e{ biti ti 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e. Zeko rek’o, istra`iva~ko-dokumentarni program 20.10 1001 no}, igrana serija, 150. epizoda 21.00 Sport centar 21.05 Misti~na rijeka, igrani film 23.00 Betmen 4, igrani film
ZENICA 14.00 Put za Ejvonli, igrana serija 15.00 Odlika{i, repriza 15.55 TV izlog 16.00 Animirani film, repriza 17.00 Muzi~ki program 17.55 Mali oglasi 18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi. obavje{tenja 19.00 Dokumentarni program 19.50 Obavje{tenja 20.00 Selu u pohode 20.45 TV izlog 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 22.45 [ou na moj na~in 00.00 Odjava programa 17.00 18.15 19.00 19.15 19.30 20.00 20.25 Peta dimenzija Svakodnevnica Denis napast Marketing Dnevnik FTV Innfo IC Svi vole Rejmonda 20.50 Marketing 21.10 Zaboravljeni, film 22.45 Marketing

TV ALFA
07.00 Sponzorisan program 07.20 Tv Liberty, r. 08.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 08.30 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 09.00 Sponzorisan program 09.20 Dobro jutro djeco Chriss Angel, r. Gr~ka mitologija 10.30 Vijesti 10.35 Lovci na zmajeve, crtani film Film za djecu i omladinu Druzina sa slatkog potoka: plja~ka{ iz mo~vare 12.10 Sponzorisan program 12.30 Vijesti 12.35 Muzika 13.00 Spartan, film, r. 14.30 Vijesti 14.35 Sve {to `elim, film, r. 16.00 Muzika 16.30 Vijesti 16.35 Princess blade, film, r. 18.15 Chriss Angel 18.40 Dnevnik 19.10 Tv Liberty 20.00 Gljiva show, r. 21.40 Za svaku bolest trava raste 22.15 Klub express 22.40 Vijesti 22.50 Bogata{i 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

20.00
FILM, OBN

21.05
Misti~na rijeka
Prijatelji iz djetinjstva, D`imi Markus, [on Devin i Dejv Bojl, odrasli u Bostonu, na|u se ponovno nakon 25 godina zbog ubistva D`imijeve devetnaestogodi{nje k}eri Keti. Slu~aj je dodijeljen [onu, koji je sada detektiv, i njegovom partneru. Uloge: [on Pen, Tim Robins, Kevin Bejkon Reditelj: Klint Istvud FILM, HAYAT TV

@ivi pijesak
Martin Rajks, njujor{ki bankar, odlazi u Monako istra`iti upitne transakcije. Ondje otkriva da bankovni ra~un pripada filmskoj producentici Leli Forin u ~ijem sljede}em filmu glumi biv{a akcijska zvijezda D`ejk Melovs. No, produkcijska ku}a je tijesno povezana s grupom gangstera koji `ele maknuti Martina. Uloge: Majkl Kiton, Majkl Kejn, D`udit Godre{e Reditelj: D`on Mekenzi

11.00 Obavezan smjer, revijalni program 11.30 Javni agent 033, revijalni program 12.00 Tribunal 12.30 Za svaku bolest trava raste (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti, doma}i dok. program 14.15 Sevdah, muzi~ki program 14.45 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program 15.35 Biznis magazin 16.05 Robin Hood, igrana serija 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Ne{to za raju, zabavni program 17.55 Pansion Fali~nih, igrana serija 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Da se ne zaboravi, dok. program 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art, emisija iz kulture 21.35 Metronom, emisija o klasin~noj muzici 22.00 Winchell, igrani film 00.50 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 01.20 Reprizni program

VOGO[]A
13:00 1/1, revijalni program TV Visoko 15:00 TV Zehra, magazin za `enu i porodicu 16:00 Uljep{aj svoj `ivot, edukativnovjerski program (repriza) 17:00 Informativni program 17:50 Wild Life, crtani film 18:00 Sedam dana u Vogo{}i, informativni program 18:30 SMS music 19:30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 20:00 Pri~e za laku no}, program za djecu 20:15 Odli~an 5+, program za mlade 20:20 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu 20:45 Sportski program: Prva rukometna liga BiH grupa Jug, 16.kolo: R.K. Vogo{}a R.K. Turbina Jablanica, snimak utakmice 22:15 Sportski program: 13.Tradicionalni malonogometni turnir „Vogo{}a 2011“ Snimak polufinalnih utakmica

KISS
13:30 Sport 15:00 Lets dance forewer Kiseljak, reporta`a 15:30 Auto shop 16:00 Hrana i vino, emisija 17:10 Ja sam tvoja sudbina, serija 17:50 Kuhinje 18:20 Tjednik, info magazin 19:20 Marketing 19:30 Dnevnik 19:55 Marketing 20:00 Adventure Rakela, putopisna 20:30 Euromax 21:00 Ja sam tvoja sudbina, serija 21:35 Vinoteka, emisija o vinima

HTV OSKAR C
18.20 Poznati, zabavni program 19.00 Muzi~ki program 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Str{ljen, igrani film 21.35 Policajac s petlovog brda, igrana serija 22.35 Sex i grad PROGRAMSKA [EMA TELEVIZIJE

TVSA
07.00 Pansion Fali~nih, igrana serija 07.30 Pansion Fali~nih, igrana serija 08.00 Pansion Fali~nih, igrana serija 08.30 Druga {ansa, program za djecu

KAKANJ
14.00 Ja sam tvoja sudbina 14.30 Premijer liga BiH u ko{arci 16.00 Svi vole Rejmonda 16.30 Legende bh sporta

NEDJELJA 20. 2. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 Poljoprivredni savjetnik, emisija pod pokroviteljstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 13.50 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot 15.40 Vijesti 15.46 HAK - Promet info 15.50 Merkati, film 17.10 Va{e more, na{e more, dokumentarni film 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom na{om: Slunj 19.15 LOTO 6/45 19.20 Dora - idemo na Eurosong 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.10 1 protiv 100, kviz 21.05 Vjerujem u an|ele, TV serija 21.50 Neka ostane me|u nama, film 23.25 Vijesti 23.40 Vijesti iz kulture 23.50 Ciklus europskog filma: Mariages!, film

petak, 18. februar/velja~a 2011.

17

HRT 2
12.00 Biblija 12.10 Filipove bebe, emisija pod pokroviteljstvom 12.40 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 13.15 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skija{ko prvenstvo - emisija 13.18 Pastel - Optical Express, emisija pod pokroviteljstvom 13.20 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skija{ko prvenstvo - slalom (M), prijenos 2. vo`nje 14.25 Suze Audrey Walker, film 15.55 Festival klapa Omi{ 2010. ve~er novih skladbi 17.00 Olimp, sportska emisija 18.55 Magazin nogometne lige prvaka 19.25 Gara`a 19.55 Ve~eras... 20.00 Hindenburg, film 22.05 Posebni dodaci, emisija o filmu 22.40 Filmski boutique: Crni petak za gangstere, film

Nova TV
09.30 Timmy Time, crtana serija 09.45 Winx, crtana serija 10.10 Chuggington, crtana serija 10.25 Ben 10. Alien Force, crtana serija 10.50 Najgori tjedan, serija 11.20 Svi mrze Chrisa, serija 11.50 Automotiv, automoto magazin 12.20 Magazin Lige prvaka 12.50 Novac, business magazin 13.20 U sedmom nebu, serija 14.20 Frikovi, serija 15.20 Vlak pun love, film 17.00 Vijesti 17.10 Vlak pun love, film- nastavak 19.15 Dnevnik 20.05 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 21.15 Tata u akciji 2, film 23.25 Red Carpet, showbiz magazin 00.45 Svi mrze Chrisa, serija 01.15 Najbolji od najboljih 4: Bez upozorenja, film

RTS
09.06 @ikina {arenica 11.05 Moj ro|ak sa sela 12.00 UNHCR - povratak. Kosovo 12.15 Vjerski kalendar 12.25 E-TV 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad 15.00 Vijesti 15.10 Sat 15.55 Vijesti 16.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 16.30 Splet doma}ih hitova 16.50 Rockovnik 17.20 Zadnja ku}a Srbija 17.50 Srpska sela u Lici 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a, tv serija 21.00 Zavi~aj. Zdravko ^oli} 22.05 Jelen top deset 22.50 Zaboravljeni umovi Srbije

17.00

SVE ZA LJUBAV

13.55

OPRA - VELIKO DARIVANJE

08.00 Arkti~ka tuga, film 10.00 Dvor, reality show-u`ivo 11.00 Birajte svoj hit, muzi~ki program 12.00 Info top, inf.program 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, inf.program 14.10 Dvor, reality show-u`ivo 15.00 Dobar kom{ija, zabavna emisija ,u`ivo 16.00 Info top, inf.program 16.10 Nemogu}a misija, zabavna emisija 17.00 Sve za ljubav, reality show 18.30 Ami G show, talk show-r. 20.00 Dvor, reality show -izbacivanje 22.00 Paparazzo-lov na poznate, zabavna emisija 23.00 Srce groma, film 01.00 Ti{ina joj pristaje, film

09.05 09.29 09.39 09.55 10.00 10.06 10.30 11.00 12.00 12.20 13.05 13.30 13.55 15.10 15.55 16.20 17.45 17.50 18.10 19.00 19.30 20.02 20.10 20.50 22.30 22.55 23.25 23.50 00.20 01.45

Nodi, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Svijet divljine, program za djecu Miniskule, program za djecu Dilajla i D`ulijus, crtana serija Moj tata je premijer, serija Kvizolog, kviz za djecu Dnevnik 1 Snop Ognji{ta, dokumentarni program Sviraj ne{to narodno Opra - veliko darivanje Robin Hud 2, serija U prolazu.... Biciklisti, film RTRS preporu~uje Gastronomad Miris ki{e na Balkanu, serija Op,op, zabavni program Dnevnik 2 Sport Zauvijek mlad, serija 32. decembar, film Dnevnik 3 Sportski pregled Magazin lige {ampiona Zelena, zelena trava, serija Biciklisti, film Ah, ta planeta
15.25 Avanture [irli Holms Igrana serija za djecu 5/52 15.50 Top shop 16.00 Za svaku bolest trava raste 14. emisija r. 16.25 Horoskop 16.30 Nedjeljom zajedno Zabavno-revijalni program 18.30 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 18/39 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 TIME OUT Program za mlade 21.30 Vijesti 21.35 Igrani film 23.05 Nedjeljom zajedno r.

20.10

1 PROTIV 100

15.55

FESTIVAL KLAPA

00.45

SVI MRZE CHRISA

09.06

@IKINA [ARENICA

Eurosport
08.35 Alpsko skijanje 09.00 Sankanje 09.45 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 10.45 Sankanje 11.15 Kros-kantri skijanje 12.00 Sankanje, S.KUP Sigulda 12.50 Alpsko skijanje 13.15 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 14.10 Zimski sportovi 14.15 Snuker, Welsh Open Njuport 17.30 Tenis, WTA Turnir Dubai 18.30 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 19.00 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 19.15 Snuker, Welsh Open Njuport 20.00 Snuker, Welsh Open Njuport 23.00 Boks, M. Huck D. Lebedev

Eurosport 2
10.15 Sankanje 11.00 Tenis, WTA Turnir Dubai 12.15 Svi sportovi 12.30 Mali fudbal, Nacionalni [ampionat [panija 14.00 Kros-kantri skijanje 14.30 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 15.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen VFB Stuttgart 17.30 Fudbal, Monchengladbach - [alke 04 19.30 Fudbal 20.30 Vijesti 21.00 Rukomet, Rhein-Neckar Lowen - FK Barcelona 22.30 Biciklizam 23.00 Biciklizam 23.15 Tenis, WTA Turnir Dubai

Sportklub
06.00 ATP Memphis ili Marseille 1/2 Finale 09.30 NBA All Star Weekend 10.00 NBA All Star Weekend 12.00 FA Cup. Chelsea - Everton 13.45 U`ivo. Tennis Najava 14.00 U`ivo. ATP Marseille Finale 17.15 NBA Live 17.30 U`ivo. FA Cup. Leyton Orient Arsenal 19.30 NBA All Star Weekend - Saturday 20.00 NBA All Star Saturday Night 22.00 U`ivo. ATP Memphis Finale 00.00 FA Cup. Manchester City Notts County

Universal
06.05 Marple - Blue Geranium, film 07.50 Osam dana `ivota, film 09.25 Lost In Love, film 11.00 Bo`i}ni an|eo, film 12.30 Bo`i}ni an|eo, film 14.10 Wandering Eye, film 15.45 Dead Lines, film 17.15 Not Since You, film 18.55 Ru`, film 20.30 Marple- Pale Horse, film 22.05 Umanjeni kapacitet, film 23.40 Formosa Betrayed, film

HEMA
12.00 El profe, serijski program 12.48 Marketing 13.00 TV Liberty, magazin radija slobodna evropa 13.48 Marketing 14.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu, repriza 14.42 Zastava BiH 14.48 Top shop 15.00 Turizam plus, emisija o turizmu u bih 15.48 Marketing 16.00 Show na moj na~in 17.00 Igrani film 18.30 Marketing 18.42 Turska muzika 20.00 Reporta`a 20.48 Marketing 21.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 21.48 Marketing 22.00 Pregled sedmice, informativni program

- zabavni program 17.28 Ezan za Ak{am namaz 17.33 U~enje Kur*ana vjerski program 18.00 Lokalni info 18.30 Crtani film. Sindibad - dje~iji program 18.52 Ezan za Jaciju namaz 19.00 Ilahije i kaside 19.30 Muzi~ki program 20.15 The Final Legacy igrana serija 21.00 Ilahije i kaside 21.30 U~enje Kur*ana 22.00 Lokalni info 22.30 Music box SMS

TV Jasmin
17.35 SMS spotovi 18.30 TV anketa 19.00 Svijet zanimljivosti/zabavni program 19.30 SMS spotovi 20.30 TV Sahar/vijesti 21.00 Pozori{na predstava 22.00 SMS spotovi 24.00 Repriza programa

TV Visoko
17.00 Turizam plus r. 17.50 Film: Iskonski strah (r) 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.55 Ekologija i zdrav `ivot 21.35 Igrani film: Magi~no srebro 23.00 Na{a realnost 00.00 Odjavni telop

BN
13.00 14.00 14.30 15.00 19.20 19.30 20.10 21.00 BN music Bez maske Preljubnici Nedjeljno popodne Marketing Monitor Preljubnici Bjela la|a, serija 22.30 Normalni ljudi

12.00

SANKANJE

22.30

BICIKLIZAM

17.30

LEYTON ORIENT - ARSENAL

18.55

RU@

TV Bugojno
14.00 1001 no}, igrana serija, r. 115, 116, 117, 118, 119, 120. epizoda 15.30 Ovo mi je {kola dje~ija emisija 16.30 Crno bijeli svijet - omladinska emisija 17.00 Sedmi~ni informator r. 17.25 Auto shop r. 18.05 Na{a realnost 19.40 Nema vi{e Zeko reko - informativni program 20.10 Stubovi zemlje 3 - igrani film 22.10 Sabljark igrani film

National G.
10.00 Alja{ki policajci 11.00 [apta~ psima 12.00 [apta~ psima 13.00 Rajevi na Zemlji 14.00 Rajevi na Zemlji 15.00 Izvje{}e sa Zemlje 16.00 Ledeni extremi 17.00 2210. Propast? 19.00 Turisti~ki vodi~ po planetima 20.00 Deset najboljih fotografija 21.00 Najnevjerojatnije fotografije 22.00 Kaos vulkanskog pepela 23.00 Deset najboljih fotografija

MTV Adria
09.00 My Super Sweet World Class 09.20 When I Was 17 09.50 When I Was 17 10.10 Plain Jane 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.10 Peak Season Weekend 16.30 Brand New 17.10 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Doma}ica 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over 20.30 Megadrive 21.00 Reno 911 21.20 Chapelle Show 21.50 South Park 22.20 South Park 22.40 Jersey Shore 2

FOXlife
07.30 O~ajne doma}ice 09.05 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 09.30 Dr. Haus 10.15 Porodi~na praksa 11.05 Sve {to niste znali o ljubavi 11.55 Laka zarada 12.40 Do Posla i Nazad 13.05 Sta`isti 13.30 O~ajne doma}ice 14.15 O~ajne doma}ice 15.05 Sve {to niste znali o ljubavi 15.55 Porodi~na praksa 16.45 Uvod u anatomiju 17.35 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 18.00 Laka zarada 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 Do Posla i Nazad 20.50 Sta`isti 21.10 [apat duhova 22.00 Ru`na Beti 22.50 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 23.15 Dr. Haus 00.05 Porodi~na praksa

FOXCRIME
07.35 Brojevi 08.20 Njujor{ki plavci 09.10 Metlok 09.55 Odjeljenje 10.45 Nestali 11.30 Medijum 12.20 Red`enesis 13.05 Brojevi 13.55 Njujor{ki plavci 14.40 Metlok 15.30 Nestali 16.15 Medijum 17.00 Odjeljenje 17.45 [ark 18.30 Red`enesis 19.15 Bjekstvo iz zatvora 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Prevaranti 22.20 Putnik 23.10 Dekster 23.55 Zlo~ina~ki umovi

TV Gora`de
17.00 Ritam `ivota 18.00 Turizam plus 18.30 Poljoprivredne teme, r. 19.00 Sedmica 19.30 Snimak rukometne utakmice 21.00 Klinika, igrana serija 22.00 Retrovizor, informativnodokumentarni program 21.30 Igrani film

IGMAN
12.01 Ezan za Podne namaz 12.06 Iz Arhiva mtv Igman. [ehidska mezarja 12.30 Ilahije i kaside 13.00 Islam Channel. Allah Artistry- Planeta (r) 14.00 Lokalni info 14.30 Ilahije i kaside 14.53 Ezan za Ikindiju namaz 15.00 The Final Legacy igrana serija (r) 15.45 D`amije - vjerski program 16.00 Islam Channel . U~enje Kur*ana vjerski program 16.30 U posjeti poznatim

TV OSM
11.10 Love calculator 12.20 Scena 13.15 Muzi~ki program 13.50 TV shop 14.05 TV vremeplov 14.10 Muzi~ki predah 14.30 Love calculator 15.35 Teleshop Zodex 16.00 Vikend caffe 17.05 Vikend caffe 17.50 Vikend caffe 18.30 Nedjelja inf. emisija 18.55 Vremenska prognoza 19.05 SMS oglasi 19.30 Game Zone 19.35 Portal 20.00 U potrazi 21.00 VIP 22.30 Film

TV USK
12.35 Bingo show Zabavni program r. 14.00 Vikend ru~ak 14.30 Vijesti 14.35 Top shop 14.45 Hronika Kraji{kih gradova Inf. program r.

HIT
15.00 Hit nedjeljom (nedeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Iza scene 22.00 Slike u oku 22.30 Uskijavanje 23.00 Talk show 00.30 Film

19.00 TURISTI^KI VODI^...

20.00

MTV TAKE OVER

18.50

SVI GRADONA^ELNIKOVI LJUDI

23.10

DEKSTER

18

PONEDJELJAK 21. 2. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

21.00

BH EUROSONG SHOW 2011

20.10

60 MINUTA

23.15

C.S.I. LAS VEGAS

00.20

NIJEMI SVJEDOK

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 Muzi~ki program 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 17/35 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 289/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 70/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Tale, doma}a igrana serija, 7/8, r. 13.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 13.30 Muzi~ki program 13.45 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 40/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 16/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 16/52 15.45 Nema problema 16.05 Doma}a lektira. Isto~ni diwan 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 41/230 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Retrovizor, muzi~ki program 18.00 Damar. Dino Merlin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Zlatno tele, igrana serija, 2/8 21.00 BH Eurosong Show 2011, u`ivo 22.35 Ezel, igrana serija, 17/136 23.30 BHT vijesti 23.50 Povjerljivi dosijei, strana dokumentarna serija, 10/13 00.15 Business News, r. 00.20 Zlatno tele, igrana serija, 2/8, r. 01.10 Pregled programa za utorak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 134. epizoda, r. 10.00 Program za djecu Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu Garfield Kako to 11.10 Villa Maria, igrana serija, 60. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 135. epizoda 13.05 Kupi mi Eliota, srbijanski igrani film 14.40 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 139. i 140. epizoda 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 16. epizoda 18.20 Villa Maria, igrana serija, 61. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.25 Edison, ameri~ki igrani film 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.55 Isuse, ti zna{, austrijski dokumentarni film 01.20 Hayd u park, program za mlade 01.50 60 minuta, politi~ki magazin, r. 03.00 Federacija danas, r. 03.25 Dnevnik 3, r. 04.10 Pregled programa za utorak

08.20 08.35 09.45 11.25 11.50 11.55 12.15 12.35 13.40 13.55 14.15 15.05 16.15 16.20 16.30 17.00 18.50 18.55 19.10 19.55 21.25 22.20 22.25 23.15 00.05 00.35

Top Shop Ludo srce, turska telenovela Bilo jednom u Turskoj, turska serija Stol za 4, kulinarski show-nova sezona Lanina vremenska prognoza OBN Info Top shop Skrivena kamera, humoristi~ni program Top shop Top Shop Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija Gümüº, turska telenovela OBN Info Gümüº, turska telenovela-nastavak Stol za 4, kulinarski show-nova sezona Bilo jednom u Turskoj, turska serija Lanina vremenska prognoza OBN Info Ke~eri RAW, zabavni program Gorki `ivot, turska telenovela Telering, talk show Vox populi Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija Playboyeve djevojke, holivudska pri~a Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a
gram za djecu 10.40 Barimba, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, igrana serija, 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 Galapagos, BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art, emisija iz kulture 13.45 Metronom, emisija o klasi~noj muzici 14.15 Glasajte-Pusti muziku 15.05 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.20 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 15.30 Liberty TV 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Pansion Fali~nih, igrana serija, 8/12 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Noody, program za djecu 19.15 ^arli i Mimo, program za djecu 19.21 Grimove bajke, program za djecu 19.45 Barimba, program za djecu 20.00 Na{i autori, dokumentarni program 21.00 Obavezan smjer, revijalni program 21.30 Sport magazin 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Igrani film 00.15 Reprizni program

06.30 08.30 09.00 09.10 09.20 09.45 10.00 10.25 10.55 11.20 11.35 11.45 12.00 13.00 14.00 14.10 14.55 15.10 15.20 15.50 16.55 17.45 17.56 18.20 19.00 19.38 20.00 21.00 21.30 22.20 22.25 00.20 01.00

Dobro jutro svima, jutarnji program Hayatovci, dje~iji program Bumba, 1. epizoda Timmy, crtani film, 40. epizoda Iron kid, crtani film, 12. epizoda Fifi, crtani film, 55. epizoda Bakugan, crtani film, 16. epizoda Ben 10. Alien force, crtani film, 20. epizoda Winx, crtani film, 16. epizoda Sirene, crtani film, 16. epizoda Bioclinica Vijesti Indija, igrana serija, 146. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 121. epizoda Doma}ica Ovako Glam Blam Muzi~ki program Bioclinica Top Shop 1001 no}, igrana serija, 150. epizoda Indija, igrana serija, 147. epizoda Doma}ica Ovako Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 59. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 60. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Horizonti 1001 no}, igrana serija, 151. epizoda Moje dvori{te, informativni program Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin Sport centar Gradska vije}nica, igrani film Nijemi svjedok, igrana serija, 1. epizoda Moj dom
19.30 1 9.55 20.00 21.00 vrijeme Dnevnik Marketing Pressica, talk show Ja sam tvoja sudbina, serija 21.35 Lifestyle TV 22.15 Dnevnik KISS

TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram 10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina, r. 11.30 Vjesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne, zabavni program, r. 12.30 Vijesti 12.35 Muzika, akatuelnosti 13.00 Intervju dana, r. 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisan program 15.30 Vijesti 15.35 Saga o Mcgregorevijema, r. 16.30 Vijesti 16.35 Istina, emisija o povratnicima 17.30 Vijesti 18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija 18.40 Dnevnik 19.15 [to da ne, zabavni program 19.45 Hit dana 20.00 Intervju dana 20.40 Muzika 21.05 Ja sam tvoja sudbina 21.35 Saga o Mcgregorevijema 22.40 Muzika 22.50 Vijesti 23.00 Muzika 23.30 [to da ne, zabavni program, r. 00.00 Ja sam tvoja sudbina, r. 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 1001 no}, igrana serija 21.00 Jesen sti`e dunjo moja, serija 21.30 Turizam plus 22.35 Cyborg, igrani film

TV ZENICA
14.30 Sfera, repriza 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 15.40 Muzi~ki spotovi 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode 16.45 Discovery, dokumentarni program 17.25 Program za djecu 17.55 TV izlog 18.00 Najava: Zenica danas 18.01 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi. obavje{tenja 19.00 Zenica danas Ze sport plus Stanje na putevima. vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 20.30 TV izlog Ze sport plus 20.40 Bonaventura 21.30 Turizam plus 22.30 Obavje{tenja i tu`na sje}anja 23.0 Zenica danas

KAKANJ
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 21.30 22.00 Budimo humani O~i du{e ADS kviz Svi vole Rejmonda Oliver Twist Pensacola Flash vijesti Ludo srce TV liberty Ja sam tvoja sudbina Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda Marketing IC sport Glas naroda Ja sam tvoja sudbina

21.25
FILM, FTV

00.10
FILM, PINK BH

Lov~ev mjesec
Klejton Samjuels je oslonac siroma{ne porodice koja `ivi u planinama dalekog juga i zara|uje za `ivot bave}i se prevarama. Svoju k}erku Florens tretira kao slu{kinju. U isto vrijeme Tarner, problemati~ni ratni veteran koji istra`uje divljinu, vidi ne{to vi{e u njoj. Uloge: Bart Rejnolds, Kit Karadin, Hejli DuMond Reditelj: Ri~ard Veinman

VOGO[]A
13.30 Auto Shop Magazin, emisija o automobilizmu (repriza) 14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+, program za mlade 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (repriza) 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 20.00 Hronika op}ine Novi Grad, informativni program TV Fiva 21:00 Ludo srce, telenovela

Edison
U gradu Edison, policijska jedinica je leglo korupcije i kriminala. Za vrijeme jednog su|enja, mladi novinar D`o{ua Polak, idealist, otkriva mre`u policajaca koji se svojom zna~kom slu`e za kriminalne radnje, nakon ~ega odlu~i da razotkrije cijelu organizaciju. Uloge: Morgan Friman, Kevin Spejsi, D`astin Timberlejk Reditelj: Dejvid J. Burk

KISS
13.50 Okolo {kole, zabavna omladinska emisija 14.30 Reporta`a+ 15.30 Znastveni forum 16.00 Adventure Rakela, putopisna 16.30 Hrana i vino, emisija 17.10 Ja sam tvoja sudbina, serija 17.50 Info magazin 18.50 Marketing 19.00 Dnevnik 19:20 Sportski pregled i

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu 10.02 Noody, program za djecu 10.15 ^arli i Mimo, program za djecu 10.20 Grimove bajke, pro-

HTV OSKAR C
14.00 Klinika, igrana serija 16.00 1001 no}, igrana serija 17.20 Indija, igrana serija 18.20 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar C

PONEDJELJAK 21. 2. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
12.00 Dnevnik 12.16 TV kalendar 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.32 More ljubavi, telenovela 13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.20 Znanstvena petica 14.50 Znanstvene vijesti 15.00 Otkad si oti{la 3A, serija 15.25 Glas domovine 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 16.58 Vijesti 17.21 Pastel. dr Myko - dr Jurin, emisija pod pokroviteljstvom 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela 19.25 Dora - idemo na Eurosong 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Gruntov~ani. Ovce idu, TV serija 21.10 Golf za po~etnike, dokumentarni film 22.05 Svijet profita 22.45 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Lica nacije 00.20 Zavr{nica pijanisti~kog natjecanja Svetislav Stan~i}

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

19

HRT 2
11.15 Lijepom na{om. Slunj 12.20 Mala TV TV vrti} Krti} prikazuje Brlog ^arobna plo~a engleski 13.00 [kolski program Boli glava. Biosfera [kolski program 13.50 Posljednja zima, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 16.30 Overland 3. Od Cape Towna do Nord Kappa Arapski poluotok, dokumentarna serija 17.10 Hannah Montana 2, serija za mlade 17.30 Sledge Hammer 1, serija 18.00 Puna ku}a Raftera 2, serija 18.45 Na legendarnom putu ~aja. U kraljevstvu zelenog zlata, dokumentarni film 19.40 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 TV Bingo Show 20.40 Glee, serija za mlade 21.25 Zavr{ni udarac 3, serija 22.10 La`i mi, serija 22.55 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.05 Posljednja zima, film

Nova TV
08.45 Bumba, crtana serija 09.30 Slomljeno srce , serija 10.25 Gumus, serija 11.55 Asi, serija 12.55 IN magazin 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.20 Jesse Stone. Umorstvo u raju, film 23.30 Ve~ernje vijesti 23.45 Jesse Stone. Umorstvo u raju, film- nastavak 00.15 Tata u akciji 2, film

RTS
09.00 09.43 10.00 10.05 10.35 11.10 12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.05 13.30 14.35 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.55 22.00 23.00 23.05 Bolji `ivot [ta radite, bre Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Miris ki{e na Balkanu Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet Peline |akonije Tuma~enje knji`evnog djela Metla bez dr{ke 3 Portret Ilije Pevca Zadnja ku}a Srbija Vijesti Visoki napon Ovo je Srbija Slagalica Dnevnik [ta radite, bre? Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a Pjesma i bingo Upitnik Vijesti Valjevska gimnazija

20.00

DVOR

20.10

PRESING

07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija, r. 08.00 Boa protiv pitona, film 10.00 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 10.30 Dvor, reality show-u`ivo 11.00 Valentina, telenovela , r. 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.10 Zabranjena ljubav, telenovela 13.00 Dvor, reality show-u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Dvor, reality show-u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Dvor, reality show-pregled dana 21.00 Dvor, reality show-izbor kralja i kraljice 21.15 Grand narod pita, muzi~ka emisija -u`ivo 23.00 Dvor, reality show-u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Lov~ev mjesec, film
22:00 Vogo{}anska hronika, informativni program (repriza) 22:30 Liberty TV, informativni magazin radija Slobodna Evropa 23:00 Te{anjska hronika, informativni program TV Smart Te{anj 17.50 Uzimanje abdesta, dje~iji program 18.00 Lokalni info 18.30 Djeca u~a~i ilahija, dje~iji program 18.45 D`amije, vjerski program 18.53 Ezan za Jaciju namaz 19.00 Ilahije i kaside 19.30 U~enje Kur*ana 20.15 The Final Legacy igrana serija 21.00 Islam Channel Nasheed Time 21.30 Put sre}e, edukativni program 22.00 Lokalni info

09.10 09.28 09.40 09.45 09.51 10.15 11.05 12.00 12.20 13.00 13.30 13.48 14.00 14.05 14.10 14.34 15.00 15.10 16.00 16.30 17.05 18.00 18.45 19.05 19.30 20.03 20.10 21.30 22.30 22.53 22.58 23.00 00.30 01.00
14.15 14.25 15.25 15.40 16.10 17.00 17.30 17.55 18.30 18.55 19.05 19.30 19.35 20.00 21.15 22.00

Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Svijet divljine, program za djecu Ostrvo kornja~a, crtana serija Intervju, repriza Karmelita, serija Dnevnik 1 U fokusu Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom Mala tv Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Svijet divljine, program za djecu Ostrvo kornja~a, crtana serija Dilajla i \ulijus, program za djecu Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika Dolina sunca, tv novela Re’publika - Hercegovina Srpska danas Karmelita, tv novela Art ma{ina, emisija iz kulture Mala princeza, crtana serija Upitnik, kviz Dnevnik 2 Sport Presing, politi~ki tok {ou Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti BH Eurosong, muzi~ki {ou Tribunal Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program
Horoskop Love calculator TV Vita shop Teleshop ZODEX ZOO hobby Serija: Ti si moja sudbina (r) TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Otvoreni indeks Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dokaz stvaranja 15.35 Koliko vam je ~ista ku}a? 29/35 16.05 Top shop 16.15 Dokumentarni program 17.00 Top shop 17.10 Ple{i, ple{i 18.00 Duhovni svijet Vjerski program r. 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 ^itaj BIH - doma}a lektira Me{a Selimovi}: Dervi{ i smrt Dokumetnarnoobrazovni program 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, igrana serija 22.50 Igrani film

18.15

KOD ANE

18.45 NA LEGENDARNOM PUTU

22.20

JESSE STONE...

16.35

SLAGALICA

Eurosport
10.00 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 10.45 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 11.30 Tenis 12.30 Ski skokovi 13.30 Alpsko skijanje 14.15 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 15.00 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 15.30 Snuker, Welsh Open Njuport 18.00 Fudbal 18.30 Fudbal 19.45 Najja~i ~ovjek, Liga [ampiona Slova~ka 20.45 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Svi sportovi 21.35 Wwe 22.30 Fudbal 23.00 Fudbal

Eurosport 2
08.45 Fudbal, Monchengladbach - [alke 04 10.00 Tenis, WTA Turnir Dubai 11.30 Rukomet, Itxako Reyno de Navarra - Budu}nost 12.30 Fudbal, Dortmund - St Pauli 13.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen VFB Stuttgart 14.30 Fudbal, Monchengladbach - [alke 04 15.30 Tenis, WTA Turnir Doha 19.00 Ekstremni sportovi 19.15 Fudbal 20.15 Fudbal, Herta Berlin - Energie Cottbus 22.15 Ko{arka 23.15 Tenis, WTA Turnir Doha

Sportklub
08.00 ATP Memphis Finale 10.00 FullTilt Poker 11.00 U`ivo: ATP Dubai 15.00 NBA Live 15.15 Pregled FA Cup 16.00 U`ivo: ATP Dubai 20.00 Premier League News 20.15 Real NBA 20.45 NBA Live 21.15 U`ivo: Portugalska liga. Sporting - Benfica 23.15 FullTilt Poker 00.00 NBA All Star Weekend - Game 00.15 NBA All Star Game

Universal
06.05 Marple- Pale Horse, film 07.50 @ivot nije bajka, film 09.20 Marple- Pale Horse, film 11.00 Not Since You, film 12.30 Marple- Blue Geranium, film 14.10 Lost In Love, film 15.45 The House Sitter, film 17.15 Marple- Blue Geranium, film 18.55 I Want Someone To Eat Cheese With, film 20.30 Ladies Night, film 22.05 Umanjeni kapacitet, film 23.40 Stir, film

HEMA
12.00 12.48 13.00 14.00 14.42 14.48 15.00 15.48 16.00 Muzi~ki program Marketing Muzi~ki program Muzi~ki program Zastava BiH Top shop Informativni program Marketing Religija u slu`bi `ivota, religijski program 16.48 Marketing 17.00 Reporta`a 17.48 Marketing 18.00 Informativni program 18.48 Marketing 19.00 El profe, serijski program 19.48 Marketing 20.00 Iskre kulture 20.48 Marketing 21.00 Final score, sportski program 21.48 Marketing 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija 22.48 Marketing

BN
14.00 14.05 15.00 15.55 16.00 16.25 17.05 17.10 18.00 18.25 18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.05 20.10 20.55 21.00 Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Marketing Dnevnik 1 Kradljivac srca, serija Marketing Bjela la|a Danas u Srpskoj Marketing Monitoring Marketing BN sport Marketing Dnevnik 2 Marketing Jelena Marketing BN koktel

22.30 23.00

TV Jasmin
16.10 SMS spotovi 18.30 TV anketa 19.00 Info 19.20 Na dana{nji dan 19.30 SMS spotovi 20.30 TV sahar/vijesti 21.00 Astrolook, zabavni program 21.30 SMS spotovi 23.30 Glas Amerike (vijesti) 24.00 Repriza programa

21.00

WWE

14.30 MONCHENGLADBACH - [ALKE 04

21.15 SPORTING - BENFICA

20.30

LADIES NIGHT

TV Bugojno
15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija 16.50 Indija, igrana serija 18.00 Vijesti 18.20 ªasuke, ninja warriors - zabavni program 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Potez, sportski program 21.25 Auto shop 22.20 Cooler, igrani film

National G.
10.00 @ivot s medvjedima 11.00 Podmorski detektivi 12.00 Rajevi na Zemlji 13.00 Deset najboljih fotografija 14.00 Povijesne tajne 15.00 Ulovljeni lovac 16.00 Gepardska bra}a po krvi 17.00 Zatvaranje 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Bijeg 21.00 Alja{ki policajci 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Bijeg

MTV Adria
08.20 Pimp My Ride 08.50 Moving In 09.10 Plain Jane 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.10 Just See MTV 12.20 MTV Express 13.10 Doma}ica 14.00 Brand New 14.30 Punk’d 14.50 Pimp My Ride 15.20 Date My Mom 3 15.40 Moving In 16.00 When I Was 17 16.30 My Super Sweet World Class 17.00 Teen Mom 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Hip Hop 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Rock Chart 21.50 3 From 1 22.00 Pranked 3 22.20 Jersey Shore 2 23.10 Reno 911

FOXlife
07.30 Vil i Grejs 08.15 Ru`na Beti 09.05 Kako sam upoznao va{u majku 09.30 Dr. Haus 10.15 Bratstva i sestrinstva 11.05 Sve {to niste znali o ljubavi 11.55 Vil i Grejs 12.40 @ivot po D`imu 13.30 Ru`na Beti 14.15 Bratstva i sestrinstva 15.05 Sve {to niste znali o ljubavi 15.55 Da, Draga 16.45 Houp i Fejt 17.35 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Svita 21.50 Prava Krv 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.15 Dr. Haus

FOXCRIME
07.35 Brojevi 08.20 Njujor{ki plavci 09.10 Metlok 09.55 Odjeljenje 10.45 Nestali 11.30 Medijum 12.20 Red`enesis 13.05 Brojevi 13.55 Njujor{ki plavci 14.40 Metlok 15.30 Nestali 16.15 Medijum 17.00 Odjeljenje 17.45 [ark 18.30 Red`enesis 19.15 Bjekstvo iz zatvora 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Prevaranti 22.20 Putnik 23.10 Dekster 23.55 Zlo~ina~ki umovi

TV Visoko
17.00 Igrani film: Mari~no srebro, r. 18.50 Ekologija i zdrav `ivot r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.50 Drugo poluvrijeme retrospektiva 21.40 Hitna slu`ba, igrana serija 22.40 Sportske legende 23.10 Aktuelnosti (r) 23.25 TV strane

IGMAN
14.00 Lokalni info 14.30 Ilahije i kaside 14.54 Ezan za Ikindiju namaz 15.00 The Final Legacy igrana serija (r) 15.45 Ilahije i kaside 16.00 U~enje Kur*ana, vjerski program 16.30 Iz arhiva mtv Igman 17.00 Dje~iji svijet, dje~iji program 17.15 Mali kuhari, dje~iji program 17.30 Ezan za Ak{am namaz 17.35 Djeca u~a~i Kur*ana, dje~iji program

TV Gora`de
17.05 18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 SMS CHAT Sestrice, igrana serija Dnevnik Muzi~ki program Gost i ona, informativni program Sportski pregled Ritam `ivota, r. Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dok. program, r. Dnevnik, r. Glas Amerike

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tiana, serija ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV USK
14.30 Vijesti 14.35 Plan b, program za mlade r. 15.05 Auto sop magazin

TV OSM
14.10 TV vremeplov

18.00

[APTA^ PSIMA

22.00

PRANKED 3

21.10

SVITA

20.45

MEDIJUM

20

UTORAK 22. 2. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

17.30

SVE U SVEMU

16.30

SPRETNO-SRETNO

19.10

KE^ERI RAW

18.20

SASUKE - NINJA RATNICI

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 16/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 290/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 71/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture, r. 13.15 Doma}a lektira. Isto~ni diwan, r. 13.45 Retrovizor, muzi~ki program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 42/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 17/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 De~ko Sre}ko, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 4/28 16.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 16.30 Sve~ano otvaranje 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju 2011, prijenos 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Ezel, igrana serija, 18/136 21.50 BHT vijesti 22.10 Euroimpuls, magazin 22.40 Djevojke i meksi~ki narkokarteli, strani dokumentarni program 23.35 Nogomet. Liga {ampiona, 1/8 finala, snimak 01.20 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.35 Pregled programa za srijedu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 135. epizoda, r. 10.00 Program za djecu Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu Garfield Kako to 11.10 Villa Maria, igrana serija, 61. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 136. epizoda 13.05 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.20 Hayd u park, program za mlade, r. 14.50 Magazin LP u nogometu, r. 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 141. i 142. epizoda 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 17. epizoda 18.20 Villa Maria, igrana serija, 62. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet. Liga prvaka. Lyon - Real Madrid, prijenos 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Pregled LP u nogometu 23.45 Sarajevska {kola dokumentarnog filma. Na Sutjesci 00.15 Ha{ki dnevnik 00.45 Federacija danas, r. 01.10 Dnevnik 3, r. 01.55 Pregled programa za srijedu

08.20 08.35 09.45 11.25 11.50 11.55 12.15 12.35 13.25 13.40 13.55 14.15 15.05 16.15 16.20 16.30 17.00 18.50 18.55 19.10 19.55 21.25 22.20 22.25 23.15 00.05

Top Shop Ludo srce, turska telenovela Bilo jednom u Turskoj, turska serija Stol za 4, nova sezona! Lanina vremenska prognoza OBN Info Top shop Telering, talk show Skrivena kamera, humoristi~ni program Top shop Top Shop Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija Gorki `ivot, turska telenovela OBN Info Gorki `ivot, turska telenovela-nastavak Stol za 4, kulinarski show-nova sezona Bilo jednom u Turskoj, turska serija Lanina vremenska prognoza OBN Info Ke~eri RAW, zabavni program Gorki `ivot, turska telenovela Dejana Talk Show, Tema. Kocka - put do bogatstva ili dugova? Vox populi Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija Playboyeve djevojke, holivudska pri~a
10.21 Grimove bajke, program za djecu (r) 10.45 Barimba, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, igrana serija 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin 13.45 Obavezan smjer, revijalni program 14.20 Na{i autori, dok. program 15.20 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.35 Frej`er, igrana serija 16.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracija, revijalni program, u`ivo 17.50 Pansion Fali~nih, igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Noody, program za djecu 19.15 ^arli i Mimo, program za djecu 19.21 Grimove bajke, program za djecu 19.45 Barimba, program za djecu 20.00 Megakatastrofe, dok. program 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 @ivot i zdravlje, inf. program, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Igrani film 00.05 Reprizni program

06.30 08.30 09.00 09.10 09.20 09.45 10.00 10.25 10.55 11.20 11.35 11.45 12.00 13.00 14.00 14.10 15.10 15.20 15.50 16.55 17.45 18.56 18.20 19.00 19.30 19.38 20.00 21.00 22.20 22.25 00.20

Dobro jutro svima, jutarnji program Hayatovci, dje~iji program Bumba, 2. epizoda Timmy, crtani film, 41. epizoda Iron kid, crtani film,13. epizoda Fifi, crtani film, 56. epizoda Bakugan, crtani film, 17. epizoda Ben 10. Alien force, crtani film, 21. epizoda Winx, crtani film, 17. epizoda Sirene, crtani film, 17. epizoda Bioclinica Vijesti Indija, igrana serija, 147. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 122. epizoda Doma}ica Ovako Zvijezda mo`e{ biti ti Bioclinica Top Shop 1001 no}, igrana serija, 151. epizoda Indija, igrana serija, 148. epizoda Doma}ica Ovako Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 60. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 61. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Sport Horizonti 1001 no}, igrana serija, 152. epizoda Hayat production show, zabavno-muzi~ki program Sport centar Dokaz `ivota, igrani film Nijemi svjedok, igrana serija, 2. epizoda
19.30 Dnevnik HRT 19.55 Marketing 20.00 Extra Plus, kontakt emisija 21.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.15 Sa Zemlje mira,

TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram 10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina, r. 11.00 Chriss Angel, r 11.30 Vjesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne, zabavni program, r. 12.30 Vijesti 12.35 Muzika, akatuelnosti 13.00 Intervju dana, r. 13.30 Vijesti 13.35 Lov icna zmajeve, rctani film, r. 14.10 Muzika, akatuelnosti. 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisan program 15.30 Vijesti 15.35 Saga o Mcgregorevijema, r. 16.30 Vijesti 16.35 Za svaku bolest trava raste, r. 18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija 18.40 Dnevnik 19.15 [to da ne, zabavni program 19.45 Hit dana 20.00 Intervju dana 20.40 Sportske legende 21.05 Ja sam tvoja sudbina 21.35 Ameri~ki psiho, film 23.05 Vijesti 23.30 [to da ne, zabavni program, r. 00.00 Ja sam tvoja sudbina 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

20.05 1001 no}, igrana serija 21.00 Jesen sti`e dunjo moja, serija 21.30 Banaventura 22.35 Smrtna presuda igrani film

TV ZENICA
14.00 Iz dana u 14.30 Ze sport magazin. repriza 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 15.35 Muzi~ki spotovi 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona, repriza 16.30 Za svaku bolest trava raste, repirza 17.00 Discovery, dokumnetarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 Najava:Zenica danas 18.01 Frejzer, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas Ze sport plus 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 20.30 TV izlog.mali oglasi Ze sport plus 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: 22.30 Obavje{tenja

KAKANJ
14.00 O~i du{e 14.30 Legende bh. sporta 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Glas naroda 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 20.45 Marketing 21.00 Intervju 21.30 Biznis magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina

22.25
FILM, HAYAT TV

21.25
TOK [OU, OBN

Dejana talk show
U ovosedmi~noj emisiji poku{avamo odgovoriti na pitanje je li kocka put do bogatstva ili dugova? U BiH sve vi{e ljudi pose`e za kla|enjem i kockanjem, o ~emu govore i brojna istra`ivanja, a prema posljednjim, na{a zemlja prva je po broju kladionica u Evropi, a na drugom mjestu je Srbija.

VOGO[]A
13.10 Liberty TV, informativni magazin radija Slobodna Evropa (repriza) 13.35 Te{anjska hronika, informativni program TV Smart Te{anj (repriza) 14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+, program za mlade 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (repriza) 16.00 Otvoreni program, program u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18:30 SMS music, muzi~ki program 19:30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 20.00 Izbor sportiste op}ine Vogo{}a za 2010.godinu, sni-

Dokaz `ivota
U planinama Ju`ne Amerike, antivladini gerilci otmu Pitera Bovmana, ameri~kog in`injera koji radi za podru`nicu jedne naftne kompanije. Firma unajmljuje profesionalnog pregovara~a Terija Tornea, biv{eg australijskog vojnika, da oslobodi Pitera. Uloge: Meg Rajan, Rasel Krou, Dejvid Mors Reditelj: Tejlor Hekford

KISS
13.30 Reporta`a 14.00 [to uzrokuje bolesti 14.30 Dje~ja ve~er, zabavna emisija 16.30 Hrana i vino, emisija 17.00 Arhiv TV KISS 17.10 Ja sam tvoja sudbina, serija 17.50 ^ovjek i zdravstvena kultura 18.45 FIS SHOP 18.50 Marketing 19.00 Dnevnik KISS

OSKAR C
13.00 Pali an|eo, igrana serija 14.00 Klinika, igrana serija 16.00 1001 no}, igrana serija 17.20 Indija, igrana serija 18.20 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Noody, program za djecu (r) 10.15 ^arli i Mimo, program za djecu (r)

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

UTORAK 22. 2. 2011.
PINK BH RTRS

21

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT 1
12.30 More ljubavi, telenovela 13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Otkad si oti{la 3A, serija 15.25 Proces 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela 19.25 Dora - idemo na Eurosong 19.26 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Napad na Dubrovnik, dokumentarna serija 21.05 Misija. Zajedno 22.00 Paralele 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Retrovizor. Lovci na natprirodno 3, serija 00.05 Retrovizor. Ksena - princeza ratnica 3, serija

HRT 2
12.05 Euromagazin 12.40 Mala TV TV vrti} Ninin kutak Crtani film Danica 13.10 [kolski program Navrh jezika Kratki spoj 13.55 Brak i silovanje. Slu~aj Rideout, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 16.30 Overland 3. Od Cape Towna do Nord Kappa Jordan i Sirija, dokumentarna serija 17.10 Hannah Montana 2, serija za mlade 17.30 Sledge Hammer 1, serija 17.55 Hit dana 18.10 Ko{arka, ULEB Eurokup. Cedevita - Hemofarm, prijenos 20.00 Ve~eras 20.05 Dobra `ena, serija 20.50 Ciklus romanti~nih komedija. Nikad se nisam poljubila, film 22.35 La`i mi 2, serija 23.20 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.30 Brak i silovanje. Slu~aj Rideout, film

Nova TV
08.10 Gospodin Magoo, crtana serija 09.30 Slomljeno srce , serija 10.25 Gumus, serija 11.55 Asi, serija 12.55 IN magazin 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 20.40 Liga prvaka. Olimpique - Real, prijenos 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka

RTS
09.00 09.44 10.00 10.05 10.35 11.05 11.05 11.35 12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.00 14.00 Bolji `ivot [ta radite, bre Vijesti Kvadratura kruga Putopis Vijesti Enciklopedija za radoznale Antologija ku}a Dnevnik Sport plus Vrijeme, stanje na putevima Evronet Peline |akonije Vjerski kalendar Trezor Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Ad libitum Vijesti Vrijeme je za bebe Ovo je Srbija Slagalica Dnevnik [ta radite, bre? Beogradska hronika Oko magazin Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a TV mre`a Tabloid Dokolica Bisera Veletanli} i Prijatelji Dnevnik

21.15

AMI G SHOW

16.30

SRPSKA DANAS

08.00 10.00 10.30 11.00 11.50 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.05 19.10 20.00 20.45 21.00 21.15 22.30 00.00 00.10

Mjesta u srcu, film Udri mu{ki, talk show-u`ivo Dvor,reality show-u`ivo Valentina, telenovela , r. Turist point, kola`na emisija Info top, info. program Zabranjena ljubav, telenovela Dvor, reality show-u`ivo Grand hitovi, muzi~ki program Info top, info.program Mje{oviti brak, serija Lola, telenovela Info top, inf.program Valentina, telenovela Dvor, reality show-u`ivo Zabranjena ljubav, telenovela Info top, centralne vijesti Turist point, kola`na emisija Ljubav u zale|u, serija Dvor, reality show-pregled dana Birajte svoj hit, muzi~ki program Dvor, reality show-izbor dvorske lude Ami G show, talk show-u`ivo Dvor, reality show-u`ivo City, zabavna emisija [ifra, film
16.45 Djeca u~e ilahije, dje~iji program 17.00 Dje~iji svijet, dje~iji program 17.10 Zvrk, dje~iji program 17.31 Ezan za Ak{am namaz 17.36 Vrijeme je za pri~u Islam channel 17.50 Kako klanjati - dje~iji program 18.00 Lokalni info 18.30 Vladar svjetlosti, dje~iji program 18.45 D`amije, vjerski program 18.54 Ezan za Jaciju namaz 19.00 U~enje Kur*ana, vjerski program 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Auto Shop magazin, emisija o automobilizmu 20.30 Muzi~ki program 21.00 Allah Artistry. Kamufla`a, dokumentarni program 22.00 Islam Channel Nasheed Time 22.30 TV Liberty

09.10 09.28 09.40 09.45 09.50 10.15 11.10 12.00 12.20 13.00 13.30 13.39 13.51 13.56 14.02 14.25 15.00 15.10 16.00 16.30 17.05 18.00 18.45 19.05 19.30 20.03 20.10 20.35 22.22 22.55 23.17 23.30 00.40
18.30 18.55 19.55 19.30 19.35 20.00 21.15 21.55 22.00 22.30 23.00

Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Svijet divljine, program za djecu Ostrvo kornja~a, crtana serija Kvizolog, kviz za djecu, repriza Karmelita, tv novela Dnevnik 1 U fokusu Laka opera, muzi~ki serijal Mala tv Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Svijet divljine, program za djecu Ostrvo kornja~a, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika Dolina sunca, tv novela Re’publika - Podrinje Srpska danas Karmelita, tv novela Banjalu~ka panorama Mala princeza, crtana serija Upitnik, kviz Dnevnik 2 Sport Fudbal, Liga {ampiona, sportski program Fudbal, Liga {ampiona, Olimpik Lion - Real Madrid, direktan prijenos Finansijske novosti Dnevnik 3 Sport Fudbal, Liga {ampiona, pregled Pri~a o Lilijan, film
Dan - inf. emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Pod lupom Serija: Ti si moja sudbina Vremenska prognoza Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Utorkom u`ivo 14.25 TV izlo`ba 14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r.) Intermeco 15.05 Sport r. 15.25 Intermeco 15.30 Kult, kult, kultura r. 16.05 TV izlo`ba 16.15 ^itaj BiH: Doma}a lektira Ivo Andri}: Travni~ka hronika r. 17.00 Top shop 17.10 Ple{i, ple{i igrana serija r. 18.00 TV {kola Obrazovni program Crtani film 19.00 Dnevnik 1. TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV Intervju, inf. program 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2. TVUSK 21.50 TV SHOP 22.00 Ple{i, ple{i 22.50 Biografije

14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 19.50 20.40 21.10 22.05 22.30 23.35

15.00

OTKAD SI OTI[LA

15.45

STUDIO 60...

20.40

LIGA PRVAKA

21.10

TABLOID

Eurosport
01.00 Fudbal 08.30 Fudbal 09.00 Fudbal 10.15 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 10.45 Alpsko skijanje 11.30 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 12.15 Tenis, WTA Turnir Doha 13.30 Tenis, WTA Turnir Doha 21.00 Boks, J. Pascal - B. Hopkins 23.00 Ekstremni sportovi 23.30 Snuker, Welsh Open Njuport

Eurosport 2
07.00 Vijesti 07.30 Fudbal, FC Nurnberg - Ajntraht Frankfurt 08.45 Fudbal, Dortmund - St Pauli 10.00 Tenis, WTA Turnir Doha 11.30 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija 12.30 Fudbal, Herta Berlin - Energie Cottbus 14.00 Ski skokovi 15.15 Ski skokovi, S.KUP Vikersund 16.45 Ko{arka 17.00 Fudbal 18.00 Ko{arka, Budivelnik - Aris 19.45 Ko{arka, Galatasaraj - Pepsi Caserta 21.30 Tenis, WTA Turnir Doha 23.45 Ko{arka

Sportklub
06.45 NBA All Star Saturday Night 10.00 FullTilt Poker 11.00 U`ivo: ATP Dubai 15.00 NBA Live 15.15 Real NBA 16.00 U`ivo: ATP Dubai 20.00 Premier League News 20.15 Uskijavanje 21.00 U`ivo: Premier League. Blackpool - Tottenham 23.00 FullTilt Poker 00.00 ATP Dubai

Universal
06.05 Miss MarplePale Horse, film 07.50 Lost In Love, film 09.25 Not Since You, film 11.00 Be My Baby, film 12.30 Miss Marple- Pale Horse, film 14.10 Zlatni Bo`i}, film 15.45 The Wives He Forgot, film 17.15 Miss Marple- Pale Horse, film 18.55 Tre}a `elja, film 20.30 Smrtonosni susret, film 22.05 @ivot nije bajka, film 23.40 Stir, film

mak manifestacije 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program (repriza) 22:30 Istina, emisija o povratku 23:00 Sedam dana u Maglaju, informativni program TV Maglaj

HEMA
12.00 12.48 13.00 13.48 14.00 14.42 14.48 15.00 Muzi~ki program Marketing Muzi~ki program Marketing Muzi~ki program Zastava BiH Top shop Informativni program 15.48 Marketing 16.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kulturnim zbivanjima, r 16.48 Marketing 17.00 Final score, sportski program 17.48 Marketing 18.00 Informativni program 18.48 Marketing 19.00 TV Liberty 19.48 Marketing 20.00 Na{i razgovori. Sulejman Kupusovi} 20.48 Marketing 21.00 Kinoteka BiH, reporta`a 21.48 Marketing 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija 22.48 Marketing 23.0 Program za dijasporu

TV Jasmin
16.10 18.30 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 SMS spotovi Pija~ni barometar Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Zdravlje i vi, kontakt program 22.00 SMS spotovi

21.00

PASCAL - HOPKINS

21.30

TENIS

21.00 BLACKPOOL - TOTTENHAM

22.05

@IVOT NIJE BAJKA

TV Gora`de
08.00 08.30 17.05 18.15 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Dnevnik r. Reprizni program SMS Chat Sestrice, igrana serija Dnevnik Muzi~ki program Reporta`a Balkandisc, muzi~ka emisija Ja sam tvoja sudbina indijska TV serija Folk takt Dnevnik, r. Glas Amerike

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija - Taina Utorkom u`ivo muzi~ka emisija Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Tri minutra Film

National G.
10.00 Gepardska bra}a po krvi 11.00 Podmorski detektivi 12.00 Rajevi na Zemlji 13.00 Bijeg 14.00 Je li to istina? 15.00 Ulovljeni lovac 16.00 Kada se lavovi lo{e pona{aju 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Megagra|evine 21.00 In`enjerske veze 22.00 Zatvaranje 23.00 Megagra|evine

MTV Adria
08.20 08.50 09.10 09.40 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.10 21.20 21.50 22.00 22.20 22.40 Pimp My Ride Moving In When I Was 17 My Super Sweet World Class Top 10 at 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Rock Chart Brand New Punk’d Pimp My Ride Date My Mom 3 Moving In Made 16 & Pregnant 3 From 1 Brand new Jukebox Videography Domachica Just See MTV MTV Express Just See MTV Hip Hop Chart 3 From 1 Buzzin’ Chapelle Show Reno 911

FOXlife
07.30 O~ajne doma}ice 09.05 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 09.30 Dr. Haus 10.15 Porodi~na praksa 11.05 Sve {to niste znali o ljubavi 11.55 Laka zarada 12.40 Do Posla i Nazad 13.05 Sta`isti 13.30 O~ajne doma}ice 14.15 O~ajne doma}ice 15.05 Sve {to niste znali o ljubavi 15.55 Porodi~na praksa 16.45 Uvod u anatomiju 17.35 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 18.00 Laka zarada 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 Do Posla i Nazad 20.50 Sta`isti 21.10 [apat duhova 22.00 Ru`na Beti 22.50 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 23.15 Dr. Haus

FOXCRIME
07.35 Brojevi 08.20 Njujor{ki plavci 09.10 Metlok 09.55 Odjeljenje 10.45 Nestali 11.30 Medijum 12.20 Red`enesis 13.05 Brojevi 13.55 Njujor{ki plavci 14.40 Metlok 15.30 Nestali 16.15 Medijum 17.00 Odjeljenje 17.45 [ark 18.30 Red`enesis 19.15 Bjekstvo iz zatvora 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Prevaranti 22.20 Putnik 23.10 Dekster 23.55 Zlo~ina~ki umovi

BN
14.00 14.05 15,00 16.00 16.25 17.05 17.10 18.00 18.25 18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.05 20.10 20.55 21.00 22.00 22.25 22.30 Novosti Bjela la|a Jelena Dnevnik 1 Kradljivac srca Marketing Bjela la|a Danas u Srpskoj Marketing Monitoring Marketing Sport flash Marketing Dnevnik 2 Marketing Jelena, serija Marketing Crno na bijelo Srbi u Hrvatskoj Marketing Dnevnik 3

TV Visoko
17.00 17.01 17.50 18.50 19.30 20.10 20.45 21.00 21.35 22.15 22.45 23.00 00.00 Pregled programa Sportske legende r. Hitna slu`ba r. Drugo poluvrijeme r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Hitna slu`ba - serijski program TV Liberty Aktuelnosti r. TV strane Odjavni telop

TV Bugojno
15.49 Sport centar 15.50 1001 no} - igrana serija 16.50 Indija - igrana serija 18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Ne umiri sam, igrani film

IGMAN
14.00 Lokalni info 14.30 Ilahije i kaside 14.55 Ezan za Ikindiju namaz 15.00 The Final Legacy igrana serija (r) 15.45 Vladar svjetlosti, dje~iji program 16.00 Djeca u~a~i Kur*ana, dje~iji program 16.15 Mali kuhari, dje~iji program 16.30 Crtani film, dje~iji program

TV OSM
16.00 Autoshop magazin 16.35 Emblema 17.00 Serija: Ti si moja sudbina r. 17.30 TV vita shop 17.55 Hrana i vino

TV USK
13.15 Pantheon program, r. 14.15 Top shop

20.00

MEGAGRA\EVINE

22.00

BUZZIN’

18.00

LAKA ZARADA

23.10

DEKSTER

22

SRIJEDA 23. 2. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

00.45

BBC ELECTRIC PROMS

17.00

FEDERACIJA DANAS

17.00

BILO JEDNOM U TURSKOJ

20.00

1001 NO]

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 De~ko Sre}ko, drama 09.30 Istinite pri~e, animirana serija, 4/10 09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 17/47 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 291/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 72/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.15 Djevojke i meksi~ki narkokarteli, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 42/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 18/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Robot Robi, animirana serija, 21/52 15.50 Mini school 16.05 Bakine pri~e, 17/20 16.15 Muzi~ki program 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 43/230 17.00 Mini portreti slikara. Alija Hafizovi} - Ljiljana Vidakovi} 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet. Liga {ampiona. Inter - Bayern, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Ezel, igrana serija, 19/136 23.35 BHT vijesti 23.55 Na dnevnom redu, informativni program 00.25 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.45 BBC Electric Proms. Robbie Williams, koncert 01.45 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 03.00 Pregled programa za ~etvrtak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 136. epizoda, r. 10.00 Program za djecu Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu Garfield Kako to 11.10 Villa Maria, igrana serija, 62. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 137. epizoda 13.05 Stuart spa{ava svoju porodicu, ameri~ki igrani film 14.45 Pregled LP u nogometu, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 143. i 144. epizoda 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 18. epizoda 18.20 Villa Maria, igrana serija, 63. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, specijal 20.30 An|eo i zlo~inac, ameri~ki igrani film 22.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Nogomet. Liga prvaka. O. Marseille - Manchester United, snimak 00.40 Federacija danas, r. 01.05 Dnevnik 3, r. 02.00 Pregled programa za ~etvrtak

08.20 08.35 09.45 11.25 11.50 11.55 12.15 12.35 13.25 13.40 13.55 14.15 15.05 16.15 16.20 16.30 17.00 18.50 18.55 19.00 19.55 21.25 22.20 22.25 23.15 00.05

Top Shop Ludo srce, turska telenovela Bilo jednom u Turskoj, turska serija Stol za 4, kulinarski show-nova sezona Lanina vremenska prognoza OBN Info Top shop Dejana Talk Show, Tema. „Godine nisu va`ne!“ Skrivena kamera, humoristi~ni program Top shop Top Shop Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija Gorki `ivot, turska telenovela OBN Info Gorki `ivot, turska telenovela-nastavak Stol za 4, kulinarski show-nova sezona Bilo jednom u Turskoj, turska serija Lanina vremenska prognoza OBN Info Ke~eri RAW, zabavni program Gorki `ivot, turska telenovela Na{a mala klinika, humoristi~na serija Vox populi Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija Playboyeve djevojke, holivudska pri~a
10.45 Barimba, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, igrana serija 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje, inf. program 14.10 Megakatastrofe, dok. program 15.00 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.15 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 15.30 Frej`er, igrana serija 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Pansion Fali~nih, igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Noody, program za djecu 19.15 ^arli i Mimo, program za djecu 19.20 Grimove bajke, program za djecu 19.45 Barimba, program za djecu 20.00 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Javni agent 033, zabavni program 21.30 Sarajevdisanje, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Igrani film 00.05 Reprizni program

10.55 11.20 11.35 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.10 15.10 15.20 15.49 15.50 16.53 16.55 17.45 17.54 17.56 18.20 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 22.25 00.20
19.00

Winx, crtani film, 18. epizoda Sirene, crtani film, 18. epizoda Bioclinica Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 148. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 123. epizoda Doma}ica Ovako Hayat production show, zabavno-muzi~ki program Bioclinica Top Shop Sport centar 1001 no}, igrana serija, 152. epizoda Sport centar Indija, igrana serija, 149. epizoda Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 61. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 62. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, igrana serija, 153. epizoda Ameri~ki Ninja 2, igrani film Sport centar Grad an|ela, igrani film Nijemi svjedok, igrana serija, 3. epizoda
20.00 21.00 21.35 22.25 Koncert Ja sam tvoja sudbina, serija Biografije, reporta`a Criss Angel Mindfreak, serijaa

TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram 10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina, r. 11.00 Muzika, akatuelnosti 11.30 Vjesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne, zabavni program, r. 12.30 Vijesti 12.40 Muzika, akatuelnosti 13.00 Intervju dana, r. 13.30 Vijesti 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisan program 15.30 Vijesti 16.00 Sponzorisan program 16.30 Vijesti 17.00 Caffe Azra 17.30 Vijesti 18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija 18.40 Dnevnik 19.15 [to da ne, zabavni program 19.45 Hit dana 20.00 Intervju dana 20.40 Muzika 21.05 Ja sam tvoja sudbina 21.35 Saga o Mcgregorevijema 22.40 Vijesti 22.50 [to da ne, zabavni program, r. 23.10 Muzika 00.00 Ja sam tvoja sudbina, r. 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

Dnevnik HTV Oscar C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 1001 no}, igrana serija 21.00 Jesen sti`e dunjo moja, igrana serija 21.30 Na{a realnost 22.35 Krvavi sport, igrani film

TV KAKANJ
14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.05 18.00 18.30 O~i du{e IC sport Svi vole Rejmonda Oliver Twist Pensacola Flash vijesti Ludo srce Mmelodije orijenta Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 20.40Marketing 21.00 ADS kviz 21.30 Auto shop magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina

TV ZENICA
14.00 14.15 Iz dana u Bonaventura . repriza 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 15.40 Muzi~ki spotovi 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica . repriza 17.00 Discovery dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer.humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi. obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 20.30 TV izlog.mali oglasi 20.40 Srijedom, kontakt program 21.30 Skrivene palme

00.10
FILM, PINK BH

22.25
Zakon bra}e
U svojim nastojanjima da do|e do novca Sukre nailazi i na neo~ekivane prepreke, naime jedina {ansa za bijeg nalazi se preko rijeke koja krije smrtonosnu zamku. Sara i Kelerman utrkuju se s vremenom kako bi tragove koje je Majkl ostavio za sobom spojili u smislenu cjelinu. SERIJA, OBN

TV VOGO[]A
13.30 Sedam dana u Maglaju, informativni program TV Maglaj (repriza) Pret~as, program za djecu Odli~an 5+, program za mlade Bajke iz cijelog svijeta, crtani film Wild Life, crtani film Ludo srce, telenovela (repriza) Otvoreni program, program u`ivo Wild Life, crtani film Vogo{}anska hronika, informativni program Sve~ana sjednica Op}inskog vije}a Vogo{}a u povodu Dana reintegracije I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku Sportski program: 13.Tradicionalni

14.00 14.30 14.35 14.50 15.00 16.00 17.50 18.00 18.30

Gorka `etva
Povu~eni mladi} Trevis, nakon o~eve smrti, ostaje da `ivi sam na farmi. Otac ga je ~esto zlostavljao i sada Trevisa te uspomene mu~e i u snu. Jednoga dana pred farmom se iskrca zgodna autostoperka Keli En. Ona treba da stigne do gradi}a udaljenog pedesetak kilometara u kom }e da nastupa u pozori{tu... Uloge: Stiven Boldvin, D`enifer Rubin, Adam Boldvin Reditelj: Duan Klark

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo Vitaminix, program za djecu Noody, program za djecu ^arli i Mimo, program za djecu Grimove bajke, program za djecu

TV KISS
12.30 15.30 Rubala shox ^ovjek i zdravstvena kultura 16.30 Hrana i vino, emisija 17.10 Ja sam tvoja sudbina, serija 17.50 Ekstra plus 19.00 Dnevnik 19.20 Marketing 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19:30 Dnevnik HRT

HTV OSKAR C
13.00 14.00 16.00 17.20 18.20 Pali an|eo igrana serija Klinika, igrana serija 1001 no}, igrana serija Indija, igrana serija Kviz

19.30 20.00

SRIJEDA 23. 2. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
16.00 16.58 17.10 17.20 17.21 Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Pastel. dr Myko - dr Lajtner, emisija pod pokroviteljstvom 8. kat, talk show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela LOTO 7/39 Dora - idemo na Eurosong Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Ciklus filmova Jirija Menzela. Strogo kontrolirani vlakovi, film Ognjevi s neba. Sjeverozapadna Hrvatska, dokumentarna serija Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format Retrovizor. Lovci na natprirodno 3, serija

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

23

HRT 2
13.25 Mala TV TV vrti} Krti} prikazuje Crtani film EBU drama za djecu 13.55 Druga prilika, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 16.30 Overland 3. Od Cape Towna do Nord Kappa Turska i Gr~ka, dokumentarna serija 17.10 Hannah Montana 2, serija za mlade 17.30 Sledge Hammer 1, serija 17.57 Puna ku}a Raftera 2, serija 18.42 Na legendarnom putu ~aja. Na krovu svijeta, dokumentarna serija 19.35 Hit dana 19.52 Ve~eras 19.55 Odjevna odiseja. Indija, dokumentarna serija 20.25 Liga prvaka emisija 20.35 Nogomet, LP. Inter - Bayern, prijenos 22.35 Liga prvaka emisija 23.20 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvo 23.30 Druga prilika, film

NOVA TV
07.55 Gospodin Magoo, serija 09.15 Slomljeno srce , serija 10.10 Gumus, serija 11.40 Asi, serija 12.55 IN magazin 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.20 Staklena ku}a 2, film 23.30 Ve~ernje vijesti 23.45 Staklena ku}a 2, film - nastavak 00.50 Na putu prema dolje, serija

RTS
09.00 Bolji `ivot 09.43 [ta radite, bre 10.00 Vijesti 10.05 Trag 10.35 Rokovnik 11.00 Vijesti 11.05 Beograd u muzi~kim zbivanjima 20.vijeka 11.30 [toperica 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.35 Peline |akonije 12.50 Vjerski kalendar 13.00 Dvorovi Beograda 13.35 Portret Ilije Pevca 14.45 Kuhati srcem 15.00 Vijesti 15.10 Vi i Mira Adanja Polak 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Bela la|a 20.40 Tvoje pjesme, moji snovi 21.35 Fortepiano 22.00 Beokult 22.30 U svijetu 23.00 Muzi~ki program

17.25 18.10 18.23

21.15

GRAND PARADA

23.00

REZOVI

08.00 10.00 10.30 11.00 11.50 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.05 19.10 20.00 21.15 22.30 00.00 00.10

Spengli{, film Udri mu{ki, talk show-u`ivo Dvor, reality show-u`ivo Valentina, telenovela , r. Turist point, kola`na emisija Info top, info. program Zabranjena ljubav, telenovela Dvor, reality show-u`ivo Grand hitovi, muzi~ki program Info top, info.program Mje{oviti brak, serija Lola, telenovela Info top, inf.program Valentina, telenovela Dvor, reality show-u`ivo Zabranjena ljubav, telenovela Info top, centralne vijesti Turist point, kola`na emisija Ljubav u zale|u, serija Dvor, reality show-pregled dana Grand parada, muzi~ki program Dvor, reality show-u`ivo City, zabavna emisija Gorka `etva, film
malonogometni turnir „Vogo{}a 2011“ Snimak utakmice za tre}e mjesto Ludo srce, telenovela Vogo{}anska hronika, informativni program (repriza) Sportski program: 13.Tradicionalni malonogometni turnir „Vogo{}a 2011“ Snimak finalne utakmice Magazin Plus, sedmi~na hronika Viso~ke regije

11.05 12.00 12.20 13.00 13.40 13.49 14.00 14.05 14.29 15.00 15.10 16.00 16.23 16.30 17.05 18.00 18.45 19.05 19.30 20.00 20.10 21.00 22.00 22.30 22.52 22.57 23.00 23.20 01.05
19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30

Karmelita, tv novela Dnevnik 1 U fokusu Murle, dokumentarni program Mala tv Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Ostrvo kornja~a, crtana serija Moj tata je premijer, serija Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika Dolina sunca, tv novela Re’publika - Sarajevsko-Romanijska regija Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas Karmelita, tv novela Mozaik, emisija iz NS RS Mala princeza, crtana serija Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Kanabis - Otrovni korov, nau~no - popularni program Moja ku}a je puna ogledala, serija Naslovi Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Rezovi, humoristi~ka serija Fudbal, Liga {ampiona, Olimpik Marsej - Man~ester Junajted, snimak Robert i Klara, film
serija, r. Dnevnik Muzi~ki program Poljoprivredne teme Na{a realnost Liberty TV Ja sam tvoja sudbina, indijska tv serija Reporta`a, r. Dnevnik Glas Amerike 22.20 23.00 23.15 00.00 Muzi~ki program Aktuelnosti r. TV strane Odjavni telop

18.30 19.15 19.20 19.21

19.30 19.56 20.01 20.04 20.10

21.40

22.15 22.40 22.43 22.45 22.55 23.45

23.45

RETROVIZOR

19.55

ODJEVNA ODISEJA

22.20

STAKLENA KU]A 2

13.00 DVOROVI BEOGRADA

Eurosport
08.30 Ekstremni sportovi 09.00 Fudbal 09.30 Snuker, Welsh Open Njuport 11.45 Tenis, WTA Turnir Doha 13.30 Tenis, WTA Turnir Doha 19.00 Fudbal 19.10 Tenis, WTA Turnir Doha 21.10 Svi sportovi 21.15 Konji~ki skokovi, S.KUP Vigo 22.15 Konji~ki skokovi 22.20 Golf 23.20 Golf 23.25 Jedrili~arstvo 23.45 Svi sportovi

Eurosport 2
10.00 Tenis 11.30 Mali fudbal, Nacionalni [ampionat [panija 13.00 Ko{arka 13.15 Tenis, WTA Turnir Doha 14.00 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 15.00 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 16.00 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 17.00 Ko{arka 18.30 Vijesti 19.00 Surf veslanje 19.30 Svi sportovi 19.45 Wwe 20.15 Wwe 21.15 Tenis, WTA Turnir Doha 23.00 Mje{ovite borila~ke vje{tine, F. Shamrock N. Diaz

Sportklub
09.30 Uskijavanje 10.00 FullTilt Poker 11.00 U`ivo: ATP Dubai 15.00 NBA Live 15.15 Fudbal mondijal magazin 15.45 Ajax TV 16.00 U`ivo: ATP Dubai 20.00 Premier League News 20.30 U`ivo: Euroleague Najava 20.45 U`ivo: Euroelague. Olimpija Roma 22.30 NBA Live 22.45 Premier League News 23.00 FullTilt Poker 00.00 Premier League. Arsenal Stoke

Universal
06.05 Miss MarpleMurder Is Easy, film 07.50 Be My Baby, film 09.25 @ivot nije bajka, film 11.00 The Wives He Forgot, film 12.30 Miss MarpleMurder Is Easy, film 14.10 Tipping point, film 15.45 Slijepo povjerenje, film 17.15 Miss MarpleMurder Is Easy, film 18.55 Bo`i}ni an|eo, film 20.30 Uzbu|enje ubijanja, film 22.05 Ties That Bind, film 23.40 Umanjeni kapacitet, film

MTV IGMAN
14.15 D`amije, vjerski program 14.30 Ilahije i kaside 14.56 Ezan za Ikindiju namaz 15.00 The Final Legacy, igrana serija 15.45 Ilahije 16.00 TV Liberty, informativni program 16.30 U~enje Kur*ana 16.45 D`amije, vjerski program 17.00 Dje~iji svijet, dje~iji program 17.15 Crtani film, dje~iji program 17.32 Ezan za Ak{am namaz 17.37 Islam Channel. U~enje Kur`ana 18.00 Lokalni info 18.30 U~enje Kur*ana, vjerski program 18.55 Ezan za Jaciju namaz 19.00 Ilahije i kaside 19.30 U~enje Kur*ana 20.15 The Final Legacy igrana serija 21.00 Nasheed time 21.30 Iz Arhiva MTV Igman 22.30 Ilahije i kaside SRIJEDA -23.02.2010 14.00 Novosti 14.05 Bjela la|a 15,00 Jelena, serija 15.40 TV {op 15.55 Marketing 16.00 Dnevnik 1 16.25 TV serija . Kradljivac srca 17.05 Marketing 17.10 Bjela la|a 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Marketing 18.30 Monitoring 18.55 Marketing 19.00 Sport flash 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.10 Jelena, serija 20.55 Marketing 21.00 Kumovi

21.00 22.00 22.30

TV USK
14.30 14.35 15.15 16.10 16.15 17.10 18.10 19.00 19.30 20.05 20.55 21.30 22.00 Vijesti TV intervju, r. Veterani danas, dok. program, r. Intermeco Dokumentarni program Ple{i, ple{i Moje dijete, savjetovali{te za roditelje Dnevnik TVUSK Muzi~ki program Najbolje godine, igrana serija 2/13 TV Liberty Dnevnik 2 Intermeco Ple{i, ple{i igrana serija 1/4

TV OSM
16.10 16.50 17.35 17.55 18.30 18.55 19.35 19.40 20.00 21.15 22.00 22.30 23.00 Vi{e od sporta Tre}a dimenzija TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emsija Vremenska prognoza Portal Game zone Lice nacije Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dobro ti ve~e

23.30

TV HEMA
11.48 12.00 12.48 13.00 13.48 14.00 14.42 14.48 15.00 15.48 16.00 16.48 17.00 17.48 18.00 18.48 19.00 19.48 20.00 20.48 21.00 21.48 22.00 22.48 23.00 Marketing Muzi~ki program Marketing Muzi~ki program Marketing Muzi~ki program Zastava BiH Top shop Informativni program Marketing Na{i razgovori, intervju, Marketing Reporta`a Marketing Informativni program Marketing El profe, serijski program Marketng Ku}ni ljubimci, obrazovni program Marketing 4 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu Marketing Hema magazin, centralna informativna emisija Marketing Program za dijasporu

22.20

GOLF

19.00

SURF VESLANJE

23.00

FULLTILT POKER

17.15

MISS MARPLE

TV Bugojno
15.25 15.49 15.50 16.50 17.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.20 Crno bijeli svijet r. Sport centar 1001 no} - igrana serija Indija, igrana serija Muzika Vijesti Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program Informator 1001 no}, igrana serija Dokumentarni program Dobri pastir, igrani film

National G.
10.00 Kada se lavovi lo{e pona{aju 11.00 Podmorski detektivi 12.00 Rajevi na Zemlji 13.00 Megagra|evine 14.00 Je li to istina? 15.00 Ulovljeni lovac 16.00 Amazonske kand`e 17.00 Zatvaranje 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Tajna nacisti~kih blizanaca 21.00 Drugi svjetski rat 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Tajna nacisti~kih blizanaca

MTV Adria
09.10 Made 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.20 Just See MTV 13.10 Hip Hop Chart 14.00 Brand New 14.30 Punk’d 14.50 Pimp My Ride 15.20 Date My Mom 3 15.40 Moving In 16.00 When I Was 17 16.30 My Super Sweet World Class 17.00 Teen Mom 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Rock Riff 19.30 Just See MTV 20.00 MTV Express 21.10 Top 20 22.00 Plain Jane 22.50 Pranked 3 23.10 Chapelle Show

FOXlife
09.05 Kako sam upoznao va{u majku 09.30 Dr. Haus 10.15 Bratstva i sestrinstva 11.05 Sve {to niste znali o ljubavi 11.55 Vil i Grejs 12.40 @ivot po D`imu 13.30 Ru`na Beti 14.15 Bratstva i sestrinstva 15.05 Sve {to niste znali o ljubavi 15.55 O~ajne doma}ice 16.45 O~ajne doma}ice 17.35 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Porodi~na praksa 22.00 Uvod u anatomiju 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.15 Dr. Haus

FOXCRIME
07.35 Brojevi 08.20 Njujor{ki plavci 09.10 Metlok 09.55 Odjeljenje 10.45 Nestali 11.30 Medijum 12.20 Brojevi 13.05 Odstrel 13.55 Njujor{ki plavci 14.40 Metlok 15.30 Nestali 16.15 Medijum 17.00 Odjeljenje 17.45 [ark 18.30 Odstrel 19.15 Bjekstvo iz zatvora 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Prevaranti 22.20 Ne~ujno 23.10 Dekster 23.55 Zlo~ina~ki umovi

TV Jasmin
16.10 18.30 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 22.00 23.30 24.00 SMS spotovi TV anketa Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Klub ljubitelja `ivotinja, info-zab. pr. SMS spotovi Glas Amerike - vijesti Repriza programa

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Vremeplov Objektiv I Triumph Serija - Taina Otvoreni studio Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Visoko
14.00 17.00 17.05 17.55 18.25 19.30 20.05 20.30 20.55 21.30 TV strane Pregled programa TV liberty, r. Hitna slu`ba, r. Svijet mladih, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Hitna slu`ba, serijski program

TV Gora`de
17.05 SMS chat 18.15 Sestrice, igrana

19.00

RAJEVI NA ZEMLJI

22.00

PLAIN JANE

22.50

KAKO SAM UPOZNAO...

20.00

BROJEVI

24

^ETVRTAK 24. 2. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

19.00

DNEVNIK

20.10

ODGOVORITE LJUDIMA

18.55

OBN INFO

19.00

VIJESTI U 7

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Robot Robi, animirana serija, 21/52 09.30 Mini school 09.45 Bakine pri~e, 17/20 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 292/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 73/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Euroimpuls, magazin, r. 12.45 Otka~ena kamera, 5/5 13.15 Mini portreti slikara. Alija Hafizovi} Ljiljana Vidakovi}, r. 13.45 Retrovizor, muzi~ki program 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 43/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 19/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Frenderi u BiH, animirana serija 15.45 Muzi~ki program 16.00 Planeta Kliperton, strani dokumentarni program, 3/3 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 44/230 17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 8/13 21.00 Ezel, igrana serija, 20/136 21.50 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Figure. Damir Nik{i}, program iz kulture 00.00 Crni talas. Osvajanje slobode, 6/6 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.15 Pregled programa za petak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 137. epizoda, r. 10.00 Program za djecu Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu Garfield Kako to 11.10 Villa Maria, igrana serija, 63. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 138. epizoda 13.05 60 minuta, specijal, r. 14.10 Sedmica, magazin iz kulture, r. 14.40 Zelena panorama, program za agrar, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 145. i 146. epizoda 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 19. epizoda 18.20 Villa Maria, igrana serija, 64. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 CSI. Miami, igrana serija, 20/VIII epizoda 22.10 Zemlja, snaga planete, inostrani dokumentarni program, 3. dio 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Rim, otvoreni grad, italijanski igrani film 01.30 Federacija danas, r. 01.55 Dnevnik 3, r. 02.40 Pregled programa za petak

08.20 Top Shop 08.35 Ludo srce, turska telenovela 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.25 Stol za 4, kulinarski show-nova sezona 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top shop 12.35 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.25 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.40 Top shop 13.55 Top Shop 14.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 15.05 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela-nastavak 16.30 Stol za 4, kulinarski shownova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, turska telenovela 21.25 Biseri, Gost Zlatko Tasliman 22.20 Vox populi 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.05 Playboyeve djevojke, holivudska pri~a

06.30 08.30 09.00 09.10 09.20 09.45 10.00 10.25 10.55 11.20 11.35 11.45 12.00 13.00 14.00 14.10 14.35 15.00 15.10 15.50 16.55 17.45 17.58 18.20 19.00 19.38 20.00 21.00 22.25 00.20

Dobro jutro svima, jutarnji program Hayatovci, dje~iji program Bumba, 4. epizoda Timmy, crtani film, 43. epizoda Iron kid, crtani film, 15. epizoda Fifi, crtani film, 58. epizoda Bakugan, crtani film, 14. epizoda Ben 10. Alien force, crtani film, 18. epizoda Winx, crtani film, 14. epizoda Sirene, crtani film, 14. epizoda Bioclinica Vijesti Indija, igrana serija, 149. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 124. epizoda Doma}ica Ovako Moj dom Bistro BiH Muzi~ki program Bioclinica 1001 no}, igrana serija, 153. epizoda Indija, igrana serija, 150. epizoda Doma}ica Ovako Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 62. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 63. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Horizonti 1001 no}, igrana serija, 154. epizoda Ispuni mi `elju Pjeva~ na vjen~anjima, igrani film Nijemi svjedok, igrana serija, 4. epizoda
19:55 FIS SHOP 20:00 Dobar, lo{, zao 21:00 Ja sam tvoja sudbina, serija

TV Alfa
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram 10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina, r. 11.30 Vjesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne, zabavni program, r. 12.30 Vijesti 12.40 Muzika, akatuelnosti 13.00 Intervju dana, r. 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisan program 15.30 Vijesti 15.35 Saga o Mcgregorevijema, r. 16.30 Vijesti 16.40 Sponzorisan program 17.00 Caffe Azra, r. 17.30 Vijesti 18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija 18.40 Dnevnik 19.15 [to da ne, zabavni program 19.45 Klub express 20.00 Intervju dana 21.00 Gljiva show 22.30 Ja sam tvoja sudbina 23.00 Vijesti 23.30 [to da ne, zabavni program, r. 00.00 Ja sam tvoja sudbina, r. 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

21.15
SERIJA, FTV

20.00
Ljudi sa Medisona
D`oan se mora nositi sa delikatnim poslovima u agenciji i veoma je ljuti Pegina reakcija na to. Beti i Henri }e naletjeti na Dona i pokvariti mu sastanak. SERIJA, BHT 1

TVSA

CSI: Miami
Dok Horej{ijevi detektivi istra`uju ko je i za{to izazvao po`ar u jednoj ku}i, detektivka Kalej ispituje osobu koja je poznavala `rtvu.

07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu 10.02 Noody, program za djecu 10.15 ^arli i Mimo, program za djecu 10.21 Grimove bajke, program za djecu 10.45 Barimba, program

za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, igrana serija, 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Javni agent 033, zabavni program 13.45 Sarajevdisanje, dok. program 14.15 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program 15.10 ajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.25 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 15.35 Frej`er, igrana serija 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracija, u`ivo 17.50 Pansion Fali~nih, igrana serija 11/12 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Noody, program za djecu 19.15 ^arli i Mimo, program za djecu 19.20 Grimove bajke, program za djecu 19.45 Barimba, program za djecu 20.00 Konstruktorske katastrofe, dok. program 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 TVSA dokumenti, doma}i dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Pusti muziku, zabavno-muzi~ki program 23.00 Igrani film 00.40 Reprizni program

18.20 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 1001 no}, igrana serija 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show 22.00 Jesen sti`e dunjo moja, igrana serija

TV Kakanj
14.00 O~i du{e 14.30 Melodije orijenta 15.00 Svi vole rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Intervju 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 20.45 Marketing 21.15 Topkapi saray 21.30 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina

TV Zenica
14.00 14.30 15.00 15.05 15.40 15.55 16.00 16.05 17.00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 20.30 20.40 21.40 22.00 Iz dana u dan Autoshop, repriza Vijesti Ja sam tvoja sudbina, igrana serija Muzi~ki spotovi TV izlog Iz dana u dan Srijedom, repriza Discovery, dokumentarni program Dje~iji program Ze sport plus Frejzer, serija Mali oglasi. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ja sam tvoja sudbina, igrana serija TV izlog.mali oglasi Ze sport plus Dokumnetarni program Zona kantona Me|u nama

TV Vogo{}a
13:10 Lokalno je primarno, informativni program (repriza) 13:30 Istina, emisija o povratku (repriza) 14:00 Pret~as, program za djecu 14:30 Odli~an 5+, program za mlade 14:35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 15:00 Ludo srce, telenovela (repriza) 16:00 Otvoreni program, program u`ivo 17:50 Wild Life, crtani film 18:00 Vogo{}anska hronika, informativni program 18:30 SMS music, muzi~ki program 19:30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 20:00 Bonus, talkshow 21:00 Ludo srce, telenovela 22:00 Vogo{}anska hronika, informativni program (repriza) 22:30 Pri~a o sand`a~kim velikanima, dokumentarni program

KISS
13:30 Reporta`a KISS 14:00 Znastveni forum 14:30 Sa Zemlje mira, reporta`a 15:00 Kuhinje 15:30 Reporta`a 16:00 Auto shop 16:30 Hrana i vino, emisija 17:10 Ja sam tvoja sudbina, serija 17:50 Zagrljaj ljepote R 18:50 Marketing 19:00 Dnevnik KISS 19:20 Marketing 19:25 Sportski pregled i vrijeme 19:30 DNEVNIK HRT

HTV Oskar C
14.00 Klinika, igrana serija 16.00 1001 no}, igrana serija 17.20 Indija, igrana serija

petak, 18. februar/velja~a 2011.

^ETVRTAK 24. 2. 2011.
PINK BH RTRS

25

SATELITSKI TV PROGRAM
HRT 1
12.00 Dnevnik 12.30 More ljubavi, telenovela 13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija 14 .05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Otkad si oti{la 3A, serija 15.25 Epilog, emisija o kazali{tu 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela 19.25 Dora - idemo na Eurosong 19.30 Dnevnik 20.10 1 protiv 100, kviz 21.05 Berlinska saga, dramska serija 21.55 Pola ure kulture 22.30 Dnevnik 3 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Iz pti~je perspektive. Postoje li jo{ divlje `ivotinje? (2.), dokumentarna serija 00.10 Retrovizor. Lovci na natprirodno 3, serija 00.55 Retrovizor. Ksena - princeza ratnica 3, serija

HRT 2
08.2 5 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.50 [kolski program. Kokice Abeceda EU 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Mala TV TV vrti} Crtani film Crtani film 13.55 Nakon Amy, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 16.30 Overland 3. Od Cape Towna do Nord Kappa Od Bugarske do Poljske, dokumentarna serija 17.25 Hannah Montana 2, serija za mlade 17.45 Puna ku}a Raftera 2, serija 18.30 Hit dana 18.42 Ve~eras 18.45 Euroliga, emisija uo~i 18.55 Nogomet, EL 20.50 Euroliga, emisija uo~i 21.00 Euroliga, prijenos 22.55 Euroliga, emisija nakon 23.10 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.20 Nakon Amy, film

Nova TV
07.55 Gospodin Magoo, serija 09.15 Slomljeno srce, serija 10.10 Gumus, serija 11.40 Asi, serija 12.55 IN magazin 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.10 Provjereno, informativni magazin 23.15 Ve~ernje vijesti 23.30 Val vru}ine, film 01.00 Staklena ku}a 2, film 03.05 Vjerovali ili ne, serija

RTS
09.00 Bolji `ivot 09.44 [ta radite, bre 10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno 10.35 Svijet ribolova 11.00 Vijesti 11.04 Knji`evnost stare i Ju`ne Srbije 11.30 Neobi~no o biljkama 11.45 Matemati~ke pri~e 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme i stanje na putevima 12.30 Peline |akonije 12.45 Evronet 12.50 Vjerski kalendar 13.00 Trezor 14.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 14.30 Igraj fudbal, budi sre}an 15.00 Vijesti 15.10 Sat 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.15 Srbija na vezi 22.10 Vijesti 22.15 Raspakivanje

18.00

ZABRANJENA LJUBAV

22.05

SIRIJA, TRAGOM CIVILIZACIJA

08.00 Muzika iz druge sobe, film 10.00 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 10.30 Dvor, reality show-u`ivo 11.00 Valentina, telenovela , r. 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.10 Zabranjena ljubav, telenovela 13.00 Dvor, reality show-u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Dvor, reality show-u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Dvor, reality show-pregled dana 21.00 Zabranjeni forum, talk show-u`ivo 23.00 Dvor, reality show-u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Frankenfi{, film

09.10 09.28 09.40 09.50 10.15 11.05 12.00 12.20 13.00 13.30 13.48 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 16.00 16.30 17.05 18.00 18.15 18.45 19.05 19.30 20.10 21.10 21.35 22.05 22.30 23.00 00.30

Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Ostrvo kornja~a, crtana serija Tajne rata, dokumentarni serijal Karmelita, serija Dnevnik 1 U fokusu Zdravlje je lijek Mala tv Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Ostrvo kornja~a, crtana serija Moj tata je premijer, serija Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika Dolina sunca, serija Re’publika - Potkozarje Srpska danas Karmelita, serija Reporta`a Pitajte, tra`imo odgovor Mala princeza, crtana serija Upitnik, kviz Dnevnik 2 Pe~at, politi~ki magazin Heroji i fenomeni, dokumentarni program [etnja sa zvijerima, dokumentarni serijal Sirija, tragom civilizacija, dok. serijal Dnevnik 3 Dokumentarni film Grof od Montenegra
14.30 Vijesti 14.35 Iz Bisaga Vehida Guni}a, dok. program 15.00 Azimuti, dok. program 15.30 Najbolje godine, igrana serija 2/13, r. 16.15 Top shop 16.25 Dokumentarni program 17.00 Top shop 17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija, r. 18.10 TV Liberti, inf. program, r. Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK Sport Vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu, inf. program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i

18.40 TVOJA SAM SUDBINA

23.10

DNEVNIK PLAVU[E

18.25

IN MAGAZIN

20.05

BELA LA\A

Eurosport
00.15 Tenis, WTA Turnir Doha 08.30 Ski skokovi, S.KUP Vikersund 09.30 Tenis, WTA Turnir Doha 11.30 Ski skokovi, S.KUP Vikersund 12.45 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 13.15 Kros-kantri skijanje, S[ Oslo 14.30 Zimski sportovi 14.45 Kros-kantri skijanje, S[ Oslo 16.30 Tenis, WTA Turnir Doha 19.00 Fudbal 19.10 Kros-kantri skijanje, S[ Oslo 19.45 Zimski sportovi 20.00 Borila~ki sport 23.00 Kros-kantri skijanje

Eurosport 2
08.30 Fudbal, Monchengladbach - [alke 04 09.30 Fudbal 10.00 Tenis, WTA Turnir Doha 11.00 Ko{arka 11.15 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 12.00 Ekstremni sportovi 12.30 Alpsko skijanje 13.30 Tenis, WTA Turnir Doha 16.30 Ko{arka 16.45 Svi sportovi 17.00 3 mantinele karambol 18.00 Fudbal 18.30 Vijesti 19.00 Tenis, WTA Turnir Doha 20.45 Obaranje ruke 21.15 Video igre, Kijev 21.45 Tenis, WTA Turnir Doha

Sportklub
06.00 ATP Dubai ili ATP Acapulco 10.00 FullTilt Poker 11.00 U`ivo: ATP Dubai 1/4 Finala 15.00 NBA Live 15.15 U`ivo: Tennis Najava 16.00 U`ivo: ATP Dubai 1/4 Finala 20.00 U`ivo: ATP Acapulco 1/4 Finala 00.00 Premier League News 00.15 NBA Action 00.45 Premier League Magazin 01.15 FullTilt Poker

Universal
06.05 Miss Marple- A Pocket Full Of Rye, film 07.50 Tre}a `elja, film 09.25 Zlatni Bo`i}, film 11.00 Bo`i}ni an|eo, film 12.35 Miss Marple- A Pocket Full Of Rye, film 14.10 Brza poruka, film 15.45 Wandering Eye, film 17.15 Miss Marple- A Pocket Full Of Rye, film 18.55 Eight Days To Live, film 20.30 Wandering Eye, film 22.05 Brza poruka, film 23.40 Formosa Betrayed, film

TV HEMA
11.00 Muzi~ki program 11.48 Marketing 12.00 Muzi~ki program 12.48 marketing 13.00 Muzi~ki program 13.48 Marketing 14.00 Muzi~ki program 14.42 Zastava bih 14.48 Top shop 15.00 Informativni program 15.48 Marketing 16.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni program 16.48 Marketing 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 17.48 Marketing 18.00 Informativni program 18.48 Marketing 19.00 Turizam plus, emisija o turizmu u BiH 19.48 Marketing 20.00 City lightzs, muzi~ka emisija 20.48 Marketing 21.00 Uspje{ne kompanije, emisija o ekonomskim temama 21.48 Marketing 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija 22.48 marketing 23.00 Svjetlo istine, religijski program 00.00 Program za dijasporu

18.00 Lokalni info 18.30 U~enje Kur*ana, vjerski program 18.57 Ezan za Jaciju namaz 19.03 U~enje Kur*ana 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Amanet, kontakt emisija 21.00 The Final Legacy, igrana serija 22.00 Pola sata sa.... muzi~ki program 22.30 Sura Ya`sin, vjerski program 23.00 Islam Channel:Konferencija za siro~ad I dio 23.30 VOA vijesti na bosanskom jeziku

22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV OSM
16.15 Autovizija 17.00 Serija: Ti si moja sudbina r. 17.30 TV vita shop 18.55 Hrana i vino 18.30 DAN - informativna emisija 19.05 SMS oglasi 19.30 Portal 19.35 Game Zone 19.45 Muzi~ki predah 20.00 TV ordinacija 21.00 Stav 22.00 Serija: Ti si moja sudbina 22.30 Glas Amerike 23.00 Talk Show

BN
14.00 14.05 15.00 15.40 15.55 16.00 16.25 17.05 17.10 18.00 18.25 18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.05 20.10 20.55 21.00 22.25 22.30 Novosti Bela la|a, serija Jelena. serija TV {op Marketing Dnevnik 1 Kradljivac srca, serija Marketing Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Marketing Monitoring Marketing Sport flash Marketing Dnevnik 2 Marketing Jelena, serija Marketing Puls Marketing Dnevnik 3

14.45 KROS-KANTRI SKIJANJE

20.45

OBARANJE RUKE

16.00

ATP DUBAI

18.55

EIGHT DAYS...

TV Jasmin
16.10 SMS spotovi 18.30 Sloboda govora, anketa 19.00 INFO 19.20 Na dana{nji dan 19.30 SMS spotovi 20.30 TV sahar, vijesti 21.00 U`ivo i otvoreno, info-pol. magazin 22.00 SMS spotovi

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija - Taina Razgovor s povodom Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

National G.
10.00 Amazonske kand`e 11.00 Podmorski detektivi 12.00 Rajevi na Zemlji 13.00 Tajna nacisti~kih blizanaca 14.00 Je li to istina? 15.00 Put u Amazoniju 16.00 Ocean iza stakla 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Velike seobe 21.00 Ulovljeni 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Velike seobe

MTV Adria
09.10 When I Was 17 09.40 My Super Sweet World Class 10.00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox 12.00 3 From 1 12.20 Just See MTV 12.40 MTV Express 13.00 MTV World Stage 14.00 Brand New 14.30 Punk’d 14.50 Pimp My Ride 15.20 Date My Mom 3 15.40 Moving In 16.00 Made 17.00 MTV The Movies 17.30 MTV Express 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.20 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Adventures In Hollyhood 22.20 Reno 911 22.40 Chapelle Show 23.10 South Park 23.40 3 From 1

FOXlife
07.30 Vil i Grejs 08.15 Ru`na Beti 09.05 Kako sam upoznao va{u majku 09.30 Dr. Haus 10.15 Bratstva i sestrinstva 11.05 Sve {to niste znali o ljubavi 11.55 Vil i Grejs 12.40 @ivot po D`imu 13.30 Ru`na Beti 14.15 Bratstva i sestrinstva 15.05 Sve {to niste znali o ljubavi 15.55 Porodi~na praksa 16.45 Uvod u anatomiju 17.35 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Upravljanje Vajldom 22.00 Ru`na Beti 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.15 Dr. Haus

FOXCRIME
07.35 Brojevi 08.20 Njujor{ki plavci 09.10 Metlok 09.55 Odjeljenje 10.45 Nestali 11.30 Medijum 12.20 Brojevi 13.05 Odstrel 13.55 Njujor{ki plavci 14.40 Metlok 15.30 Nestali 16.15 Medijum 17.00 Odjeljenje 17.45 [ark 18.30 Odstrel 19.15 No}ni vreba~ 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Gotti 22.20 Gotti 23.10 Dekster 23.55 Zlo~ina~ki umovi

MTV Igman
14.57 Ezan za Ikindiju namaz 15.03 The Final Legacy igrana serija (r) 15.45 Ilahije i kaside 16.00 U~enje Kur*ana, vjerski program 16.30 Islam Channel Nasheed Time 17.00 Djeca u~a~i Kur`ana - dje~iji program 17.15 Crtani film, dje~iji program 17.34 Ezan za Ak{am namaz 17.40 Zvrk, dje~iji program 17.50 Vrijeme je za pri~u, dje~iji program

TV Visoko
14.00 17.00 17.45 18.30 19.30 20.05 20.30 20.55 21.55 22.40 23.00 TV strane U dru{tvu sa Muzi~ki program Hitna slu`ba, serijski program, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Razgovor s povodom Hitna slu`ba, serijski program Aktuelnosti, r TV strane

TV Bugojno
15.25 Aktuelno 15.49 Sport centar 15.50 1001 no} - igrana serija 16.50 Indija - igrana serija 18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.25 Potez, r. 19.00 Informator 19.30 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Ispuni mi `elju emisija 22.20 Srce ljeta - film

TV Gora`de
08.00 Dnevnik 08.30 Reprizni program 17.05 Izgubljena soba, igrana serija, r. 18.15 Sestrice - igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dokumentarni program

TV USK
14.00 Bloopers Zabavni program 1/7 14.20 Top shop

16.00 OCEAN IZA STAKLA

15.20

DATE MY MOM 3

18.00

VIL I GREJS

19.15

NO]NI VREBA^

26

PETAK 25. 2. 2011.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

23.10

SEDAM RAZDOBLJA ROCKA

21.20

NA[A MALA KLINIKA

18.50

LANINA VREMENSKA PROGNOZA

16.55

INDIJA

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 Frenderi u BiH, animirana serija 09.30 Planeta Kliperton, strani dokumentarni program, 3/3, r. 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 293/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 74/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. 12.45 Figure. Damir Nik{i}, program iz kulture, r. 13.45 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 44/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 20/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 Intermeco 16.00 Festival cirkusa, revijalni program 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 45/230 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 19/36 20.35 Josip Pejakovi}. U ime naroda 21.00 Ezel, igrana serija, 21/136 21.50 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.50 BHT vijesti 23.10 Sedam razdoblja rocka, muzi~ko-dokumentarna serija, 4/7 Filmski maraton 00.05 Kobni blizanci, ameri~ko-kanadski igrani film 02.00 Gospodin Max, francuski igrani film 03.25 Opasan prelaz, ameri~ki igrani film 04.50 Pregled programa za subotu

07.00 09.00 09.05 10.00

11.10 12.00 12.15 13.05 14.10

15.10 15.20

16.30 17.00 17.25 18.20 19.05 19.30 20.10 21.20 22.15 23.00 00.55 01.20 02.05

Dobro jutro, jutarnji program Vijesti Gospo|a Barbara, igrana serija, 138. epizoda, r. Program za djecu Mekanike u misiji Tomica i prijatelji Pingu Garfield Kako to Villa Maria, igrana serija, 64. epizoda Dnevnik 1 Gospo|a Barbara, igrana serija, 139. epizoda Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija, r. CSI. Miami, igrana serija, 20/VIII epizoda Vijesti Crna hronika, doma}a igrana serija, 147. i 148. epizoda Spretno-sretno, tv igra Federacija danas Ezel, igrana serija, 20. epizoda Villa Maria, igrana serija, 65. epizoda Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 TV Bingo show, direktno izvla~enje Na{a mala klinika, igrana serija, 29. epizoda Dnevnik 3 Finansijske novosti Zapitaj prah, ameri~ki igrani film Federacija danas, r. Dnevnik 3, r. Pregled programa za subotu

08.20 08.35 09.45 11.25 11.50 11.55 12.15 12.35 13.25 13.40 13.55 14.15 15.05 16.15 16.20 16.30 17.00 18.50 18.55 19.00 19.55 21.25 21.30 23.10 00.00

Top Shop Ludo srce, turska telenovela Bilo jednom u Turskoj, turska serija Odred za ~isto}u, zabavni program Lanina vremenska prognoza OBN Info Top shop Biseri, Gost Zlatko Tasliman Skrivena kamera, humoristi~ni program Top shop Top Shop Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija Gorki `ivot, turska telenovela OBN Info Gorki `ivot, turska telenovela-nastavak Odred za ~isto}u, zabavni program Bilo jednom u Turskoj, turska serija Lanina vremenska prognoza OBN Info Ke~eri RAW, zabavni program Gorki `ivot, turska telenovela Vox populi Nepobjedivi, filmski program Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 10.02 Noody, program za djecu 10.15 ^arli i Mimo, program za djecu 10.21 Grimove bajke, program za djecu 10.45 Barimba, program za djecu 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, igrana serija 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti, doma}i dok. program 14.15 Konstruktorske katastrofe, dok. program 15.05 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.20 Ulica Zoolo{kog vrta, program za djecu 15.30 Pusti muziku, muzi~ko-zabavni program 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo 17.50 Pansion Fali~nih, igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Noody, program za djecu 19.15 ^arli i Mimo, program za djecu 19.21 Grimove bajke, program za djecu 19.45 Barimba, program za djecu 20.00 Galapagos, BBC dok. program 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 22.25 Tarih, dok. serijal

06.30 08.30 09.00 09.10 09.20 09.45 10.00 10.25 10.55 11.20 11.35 11.45 11.58 12.00 13.00 14.00 14.10 15.20 15.30 15.50 16.53 16.55 17.45 17.52 17.54 17.56 18.20 19.00 19.38 20.00 21.00 23.00 23.05 01.05

Dobro jutro svima, jutarnji program Hayatovci, dje~iji program Bumba, 5. epizoda Timmy, crtani film, 44. epizoda Iron kid, crtani film, 16. epizoda Fifi, crtani film, 59. epizoda Bakugan, crtani film, 20. epizoda Ben 10. Alien force, crtani film, 24. epizoda Winx, crtani film, 20. epizoda Sirene, crtani film, 20. epizoda Bioclinica Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 150. epizoda Pali an|eo, igrana serija, 125. epizoda Doma}ica Ovako Ispuni mi `elju Bioclinica Top Shop 1001 no}, igrana serija, 154. epizoda Sport centar Indija, igrana serija, 151. epizoda Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 63. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 64. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Horizonti 1001 no}, igrana serija, 155. epizoda Mortal kombat 2, igrani film Sport centar Pali an|eo, igrani film Nijemi svjedok, igrana serija, 5. epizoda 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas.repriza

TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram 10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina, r. 11.30 Vjesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne, zabavni program, r. 12.30 Vijesti 12.40 Muzika, akatuelnosti 13.00 Intervju dana, r. 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisan program 14.50 Za svaku bolest trava raste, r. 15.30 Vijesti 16.00 Sponzorisan program 16.30 Vijesti 16.45 Istina, emisija o povratnicima 17.30 Vijesti 18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija 18.40 Dnevnik 19.15 [to da ne, zabavni program 19.45 Hit dana 20.00 Intervju dana 20.40 Muzika 21.05 Ja sam tvoja sudbina 21.35 Saga o Mcgregorevijema 22.40 Vijesti 23.30 [to da ne, zabavni program, r. 00.00 Ja sam tvoja sudbina, r. 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

22.30 Ne{to za raju, zabavni program 23.15 No}na ptica: Zelena, zelena trava, igrana serija 23.45 No}na ptica: Velika o~ekivanja, igrana serija 01.15 No}na ptica: Igrani film 03.00 Reprizni program

KISS
12:55 Dobar, lo{, zao 14:30 Criss Angel Mindfreak, serijaa 15:00 Bografije, serija 16:00 Dokumentarna emisija 16:30 Hrana i vino 17:15 Ja sam tvoja sudbina, serija 17:50 }to uzrokuje bolesti 8/8 18:20 Kuhinje 18:50 Marketing 19:00 Dnevnik KISS

HTV
14.00 Klinika, igrana serija 16.00 1001 no}, igrana serija 17.20 Indija, igrana serija 18.20 Kviz 19.00 Dvnik HTV Oskar C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 1001 no}, igrana serija

00.05
FILM, BHT1

21.30
FILM, OBN

Nepobjedivi
U sredi{tu zapleta su dva zatvorenika i boksera istovremeno. Dakako, oni }e odmjeriti snage u zavr{nom me~u. U filmu se gotovo spotovski prepli}u pri~e o zatvorskom `ivotu i hijerarhiji me|u zatvorenicima, efektni portreti svakog od protagonista te sjajno do~arani prizori unutar ringa. Uloge: Vesli Snajps, Ving Rams, Piter Fok Reditelj: Volter Hil

KAKANJ
14.00 O~i du{e 14.30 auto shop magazin 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Biznis magazin 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik ftv 20.00 Vijesti IC

TV Zenica
13.00 Vijesti 13.05 Dokumnetarni program 14.00 Iz dana u dan 14.30 Zona kantona 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 15.40 Muzi~ki spotovi 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama 16.35 Putopis 17.00 Discovery, dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 18.30 Mali oglasi. obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 20.30 TV izlog 20.35 Igrani film

TV Vogo{}a
13:00 Bonus, talkshow (repriza) 14:00 Pret~as, program za djecu 14:30 Odli~an 5+, program za mlade 14:35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14:50 Wild Life, crtani film 15:00 Ludo srce, telenovela (repriza) 16:00 Otvoreni program, program u`ivo 17:50 Wild Life, crtani film 18:00 Vogo{}anska hronika, informativni

Kobni blizanci
Natprosje~no inteligentni blizanci Eliot i Beverli Mantl se bave istom profesijom. Obojica su uspje{ni ginekolozi, i ve} godinama izvode prevare sa `enama, sve dok se jedan od njih fatalno ne zaljubi u potencijalnu `rtvu, poznatu glumicu Kler. Uloge: D`eremi Ajrons, @eneviv Bu`ol, Heidi von Paleske Reditelj: Dejvid Kronenberg

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

PETAK 25. 2. 2011. SATELITSKI TV PROGRAM
PINK BH RTRS HRT 1
14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje 14.55 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot 15.00 Otkad si oti{la 3B, serija 15.25 Na rije~kom karnevalu, emisija pu~ke i predajne kulture 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.15 Posljednji pohod kralja Artura, dokumentarni film 17.45 Iza ekrana 18.17 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.25 Dora - idemo na Eurosong 19.26 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Mjesec ljubavnih filmova. I Could Never be Your Woman, film 21.50 Dnevnik 3 22.15 Sport 22.18 Vrijeme 22.20 Vijesti iz kulture 22.30 Peti dan, talk show

27

HRT 2
08.50 [kolski program Puni krug Glazbeceda 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.15 Mala TV TV vrti} Krti} prikazuje Crtani film Tajni dnevnik patke Matilde 13.45 [kolski program 14.35 @upanijska panorama 14.50 Svjetlo iznad tame. Pri~a o Joan Brock, film 16.20 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 17.00 Briljanteen 17.40 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.15 Puna ku}a Raftera 2, serija 19.00 Megalaboratorij Antarktika, dokumentarna serija 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Egipatski zagrobni svijet, dokumentarni film 20.50 Mu{karci na stablima 1, serija 21.35 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 21.45 Mo} ljubavi, mini-serija 23.15 Na rubu znanosti 00.00 Brit Awards, snimka

Nova TV
07.55 Gospodin Magoo, crtana serija 09.15 Slomljeno srce , serija 10.10 Gumus, serija 11.40 Asi, serija 12.55 IN magazin 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Provjereno, informativni magazin 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik 20.05 Asi, serija 22.00 16 blokova, film 23.50 Za{titnik, film 01.30 Val vru}ine, film

RTS
09.00 09.44 10.00 10.05 10.35 11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.35 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.50 Bolji `ivot [ta radite, bre Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Zooteka plus Njeno veli~anstvo energija Dnevnik Sport plus Vrijeme, stanje na putevima Evronet Peline |akonije Trendseter Portret Ilije Pevca Vijesti TV lica Ovo je Srbija Slagalica Dnevnik [ta radite, bre? Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Miris ki{e na Balkanu Visoki napon Vijesti

23.30

ARENA B -13

19.05

UPITNIK

08.00 Motivi, film 10.00 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 10.30 Dvor, reality show-u`ivo 11.00 Valentina, telenovela, r. 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.10 Zabranjena ljubav, telenovela 13.00 Dvor, reality show-u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Dvor, reality show-u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Dvor, reality show-pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki program 21.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Kupovina krave, film program 18:30 SMS music, muzi~ki program maz 17.40 Razni oblici, dje~iji program 17.45 Zlatne rije~i, dje~iji program

09.10 09.28 09.40 09.50 10.15 11.10 12.00 12.20 13.00 13.30 13.48 14.00 14.05 14.25 15.00 15.05 15.10 16.00 16.30 17.05 18.00 18.45 19.05 19.30 20.03 20.10 21.00 22.00 22.30 22.52 22.57

Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Ostrvo kornja~a, crtana serija Pe~at, politi~ki magazin Karmelita, serija Dnevnik 1 U fokusu Frojdova riznica Mala tv Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Ostrvo kornja~a, crtana serija [etnja sa pra~ovjekom, dokumentarni serijal Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika Vremenska prognoza Dolina sunca, serija Re’publika - Semberija Srpska danas Karmelita, serija RTRS preporu~uje Crveni bingo Mala princeza, crtana serija Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Intervju Opra - veliko darivanje U prolazu... Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Filmski maraton

21.55 Da, mo`da, ne 23.00 Vijesti 23.05 Otvaranje 39.me|unarodnog filmskog festivala ’Fest 2011’’

22.30

PETI DAN

20.00 EGIPATSKI ZAGROBNI...

23.50

ZA[TITNIK

21.05

VISOKI NAPON

Eurosport
00.30 Tenis 08.30 Kros-kantri skijanje 09.15 Sankanje 09.45 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 10.30 Alpsko skijanje, S.KUP Are 11.45 Kros-kantri skijanje, S[ Oslo 12.15 Ski skokovi, S[ Oslo 13.30 Alpsko skijanje, S.KUP Are 14.15 Kros-kantri skijanje, S[ Oslo 14.45 Ski skokovi, S[ Oslo 16.30 Tenis, WTA Turnir Doha 19.30 Fudbal 19.40 Ski skokovi, S[ Oslo 20.45 Boks 23.00 Najja~i ~ovjek 23.30 Najja~i ~ovjek, Istanbul

Eurosport 2
11.00 Ko{arka 11.15 3 mantinele karambol 12.15 Ko{arka 12.30 Fudbal, Monchengladbach - [alke 04 14.00 Tenis, WTA Turnir Doha 15.00 Tenis, WTA Turnir Doha 16.00 Alpsko skijanje, S.KUP Are 16.45 Ko{arka 17.00 3 mantinele karambol 18.00 Svi sportovi 18.15 Ko{arka 18.30 Fudbal 19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, Wolfsburg - Monchengladbach 22.30 Mje{ovite borila~ke vje{tine, R. Lawler - J. Shields

Sportklub
10.00 FullTilt Poker 11.00 U`ivo: ATP Dubai 1/2 Finale 13.00 NBA Action 13.30 Euroleague. Maccabi - Barcelona 15.15 NBA Live 15.30 U`ivo: Tennis Najava 16.00 U`ivo: ATP Dubai 1/2 Finale 18.00 Pregled Euroelague 19.00 Premier League News 19.15 NBA Live 19.30 Euroleague. Partizan - Real Madrid 21.15 ATP Dubai 1/2 Finale 23.00 FullTilt Poker 00.00 Najava Premier League 00.30 ATP Dubai 1/2 Finale

Universal
06.05 Miss MarpleWhy Didn’t They Ask Evans, film 07.50 Eight Days To Live, film 09.25 Ties That Bind, film 11.00 Brza poruka, film 12.30 Miss MarpleWhy Didn’t They Ask Evans, film 14.10 Eight Days To Live, film 15.55 The House Sitter, film 17.15 Miss MarpleWhy Didn’t They Ask Evans, film 18.55 The Wives He Forgot, film 20.30 Dead Lines, film 22.05 Tipping Point, film 23.40 Selling Innocence, film

TV OSM
15.50 Muzi~ki predah 16.15 Autosprint 17.00 Serija: Ti si moja sudbina 17.30 TV vita shop 17.55 Hrana i vino 18.30 DAN - informativna emisija 18.55 Vremenska prognoza 19.05 SMS oglasi 19.35 Portal 19.40 Game Zone 19.50 Marketing 8 20.00 Peta no} 21.15 Serija: Ti si moja sudbina 22.00 Gradovi i regije svijeta 22.25 Vremenska prognoza 22.30 Glas Amerike 23.00 Tre}a dimenzija

TV Visoko
14.00 TV strane 17.00 Hitna slu`ba, igrana serija, r. 18.30 Razgovor s povodom, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 21.00 „1/1“ - revijalno zabavni program 23.00 Aktuelnosti r. 23.20 TV strane 00.00 Odjavni telop

HEMA
12.00 Uspje{ne kompanije, emisija o ekonomskim temama 12.48 Marketing 13.00 Muzi~ki program 13.48 Marketing 14.00 Svjetlo istine, religijski program, r. 14.42 Zastava BiH 14.48 Top shop 15.00 Informativni program 15.48 Marketing 16.00 Otvoreni studio 16.48 Marketing 6 17.00 Otvoreni studio 17.48 Marketing 18.00 Informativni program 18.48 Marketing 19.00 El Profe, serijski program 19.48 Marketing 20.00 Bosanska Dolina piramida, dokumentarni program 20.48 Marketing 21.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 21.48 Marketing

BN
14.00 14.05 15,00 15.40 15.55 16.00 16.25 17.05 17.10 18.00 18.25 18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.05 Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija TV {op Marketing Dnevnik 1 Kradljivac srca, serija Marketing Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Marketing Monitoring Marketing Sport flash Marketing Dnevnik 2 Marketing

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Serija - Taina Scena Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film
13.30 ALPSKO SKIJANJE 18.15 KO[ARKA 19.30 PARTIZAN - REAL MADRID 18.55 THE WIVES...

National G.
10.00 Ocean iza stakla 11.00 Podmorski detektivi 12.00 Rajevi na Zemlji 13.00 Velike seobe 14.00 Su|enje slobodnim zidarima 15.00 Put u Amazoniju 16.00 Tajne kraljevske kobre 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 [apta~ psima

MTV Adria
09.10 10.00 11.00 12.00 12.20 12.40 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 Made Top 10 at 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Top 20 Punk’d Pimp My Ride Date My Mom 3 Moving In Plain Jane 16&Pregnant 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Today In Music Just See MTV MTV Take Over MTV World Stage 3 From 1 MTV Express Megadrive South Park South Park

FOXlife
07.30 Vil i Grejs 08.15 Ru`na Beti 09.05 Kako sam upoznao va{u majku 09.30 Dr. Haus 10.15 Bratstva i sestrinstva 11.05 Sve {to niste znali o ljubavi 11.55 Vil i Grejs 12.40 @ivot po D`imu 13.30 Ru`na Beti 14.15 Bratstva i sestrinstva 15.05 Sve {to niste znali o ljubavi 15.55 Upravljanje Vajldom 16.45 Ru`na Beti 17.35 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Da, Draga 22.00 Houp i Fejt 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.15 Dr. Haus

FOXCRIME
07.35 08.20 09.10 09.55 10.45 11.30 12.20 13.05 13.55 14.40 15.30 16.15 17.00 17.45 18.30 19.15 20.00 20.45 21.30 22.20 23.10 23.55 Brojevi Njujor{ki plavci Metlok Odjeljenje Nestali Medijum Brojevi Odstrel Njujor{ki plavci Metlok Nestali Medijum Odjeljenje Prevaranti Odstrel No}ni vreba~ Brojevi Medijum Zlo~ina~ki umovi Zlo~ina~ki umovi Dekster Zlo~ina~ki umovi

TV Gora`de
08.00 08.30 17.05 19.00 20.00 21.30 22.00 23.00 23.30 Dnevnik Reprizni program Klinika r. Dnevnik Muzi~ki program Igrani film Turizam Izgubljena soba, igrana serija Dnevnik, r. Glas Amerike

TV USK
14.00 14.20 14.30 14.35 15.00 16.10 16.15 Muzi~ki predah Top shop Vijesti Francuski fokus U fokusu Top shop TV {kola obrazovni program r. Top shop Ple{i, ple{i, igrana serija r. Vikend ru~ak Crtani film Dnevnik 1 Muzi~ki program Biografije: Ernest Hemingvej I dio Izgubljena ku}a Igrana serija 4/8 Dnevnik 2 Ple{i, ple{i, igrana serija Bonaventura

IGMAN
14.00 Lokalni info 14.30 Islam Channel Nasheed Time 14.58 Ezan za Ikindiju namaz 15.04 The Final Legacy igrana serija (r) 15.45 Ilahije i kaside 16.00 Amanet, kontakt emisija (r) 17.00 Crtani film. Sindibad, dje~iji program (r) 17.20 Vladar svjetlosti, dje~iji program 17.35 Ezan za Ak{am na-

TV Bugojno
15.00 15.25 15.49 15.50 16.50 18.00 18.20 Informator r. Muzika Sport centar 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serjia Vijesti Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program Informator 1001 no} - igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Izbori - igrani film

TV Jasmin
16.10 18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 21.30 23.30 SMS spotovi TV anketa Marketing Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Top music, top lista SMS spotovi Glas Amerike/Vijesti 24.00 Repriza programa

17.00 17.10 18.15 18.45 19.00 19.30 20.00 20.45 21.30 22.00 23.00

19.00 20.00 21.00 23.20

16.00

TAJNE KRALJEVSKE KOBRE

17.00

16&PREGNANT

20.25

@IVOT PO D@IMU

17.00

ODJELJENJE

28

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Extra

oglasi

oglasi

Extra

petak, 18. februar/velja~a 2011.

29

30

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Extra

oglasi

oglasi

Extra petak, 18. februar/velja~a 2011. 31

32

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Extra

oglasi