ELMARK je registrovana trgovinska marka za Evropu od 2000. godine i pripada međunarodnoj kompaniji ELMARK HOLDING AD.

Naša kompanija proizvodi po licenci kompletan asortiman profesionalne elektrotehničke opreme za niski napon. Sedište kompanije ELMARK HOLDING AD se nalazi u Varni, Bugarska. Ovde je i naš logistički centar koji koordinira naše poslovanje u Evropi i širom sveta. Preduzeće ELMARK INDUSTRIES AD kao deo našeg holdinga upravlja proizvodnjom, dok našim trgovačkim aktivnostima u odgovarajućim zemljama upravljaju firme ELMARK GROUP BULGARIJA j.d.o.o., ELMARK GRUP SRL Rumunija, ELMARK GROUP DOO Srbija, ELMARK GROUP DOO Hrvatska. Naša fabrika u Evropi nalazi se u Bugarskoj i prostire se na površini od 10.000 m2. U njenim skladištima raspolažemo velikim količinama svih proizvoda predstavljenih u tehničkom katalogu. Odatle distribuiramo robu za Evropu i svet. Ima pripadajuće moderno skladište koje se prostire na površini od 5.000 m2, a koje nam dozvoljava da raspolažemo velikim količinama robe koje odgovaraju potrebama naših brojnih kupaca. Menadžment i sistem kontrole kvaliteta proizvoda koje proizvodimo garantuju se izdatim sertifikatima po ISO 9001:2000, potpunim sertifikatima za ispitivanje za CE označavanje, u skladu sa direktivom Evropske unije br. 73/23 EEC i sertifikatima u skladu sa ROHS (Restriction of hazardous Substnaces) direktivom o ograničenju upotrebe opasnih materija, koji garantuju odsustvo materija štetnih po čoveka i okolinu. Dodatni dokaz za kvalitet proizvoda ELMARKA je puna trogodišnja garancija. Uz to dodajemo i specijalno međunarodno osiguranje koje garantuje pokrivanje eventualnih šteta nastalih zbog neispravnosti naših proizvoda. ELMARK HOLDING AD zastupaju firme distributeri u Grčkoj, Kipru, Mađarskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Šri Lanki, Izraelu i Jordanu. U završnoj fazi su pregovori o zaključenju ugovora sa distributerima iz Kuvajta. Svoju uspešnu trgovačku politiku dugujemo visokom kvalitetu proizvodnog asortimana ELMARK, umešnom prilagođavanju potražnji i ponudi elektrotehničke opreme po konkurentnim cenama. Kao rezultat svega toga, već osam godina je ELMARK HOLDING AD pouzdan i poželjan partner na evropskom i svetskom tržištu.

4

Sertifikati trgovačkih kompanija – Bugarska, Rumunija i Srbija
www.elmarkgroup.eu

ISO sertifikat kompanije ELMARK INDUSTRIES AD
www.elmarkgroup.eu

5

6

ROHS sertifikati
www.elmarkgroup.eu

Notifikovano telo u skladu sa direktivom br. 2006/95/ЕС (biv. 73/23EEC) «Low Voltage Directives» Izdati od strane Centra za ispitivanje i Evropsku sertifikaciju
www.elmarkgroup.eu

7

Notifikovan od Evropskog organa za sertifikaciju NANDO – Brisel (New Approach Notified and Designated Organization) br. 1871 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando

8

Sertifikati koji predstavljaju proizvode ELMARK u Republici Bosni i Hercegovini
www.elmarkgroup.eu

Sertifikati koji predstavljaju proizvode ELMARK u Republici Srbiji
www.elmarkgroup.eu

9

10

Sertifikati koji predstavljaju proizvode ELMARK u Republici Hrvatskoj
www.elmarkgroup.eu

Sertifikat za međunarodno osiguranje kod «ALIANZ» OR AD
www.elmarkgroup.eu

11

12

www.elmarkgroup.eu

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači C45, CL60-SIGMA/OMEGA dizajn
KLEMA POSTOLJE SAMOGASIVO ODSKOČNI PALAC PALAC (rukohvat)

A1

ZAUSTAVNI PALAC POKRETNI KONTAKT

OMEGA dizajn

SIGMA dizajn

KOMORA ZA GAŠENJE ELEKTRIČNOG LUKA ELEKTRIČNA NEPOKRETNA PRIKLJUČNICA PREKIDAČ MAKSIMALNE STRUJE DOPUNSKI KONTAKT (dodatak) PREKIDAČ ZA ISKLJUČENJE MINIMALNOG NAPONA (dodatak) DALJINSKI STOP (dodatak)

10

11

12

Karakteristike Automatski prekidači su električni uređaji sa automatskim režimom rada, namenjeni da uključuju, isključuju i štite električna kola od oštećenja, nastalih usled strujnih preopterećenja i kratkih spojeva . Takođe, mogu da se koriste kao uređaji za komutaciju i upravljanje kolima. Oni se razlikuju po sledećim karakteristikama: * Radni napon : 230, 400V, 50 Hz * Broj polova: 1, 2, 3, 4 * Kriva isključivanja: - kriva B – prekidač maksimalne struje prekida između 3 i 5 In, koristi se kod slabih struja kratkih spojeva (duge linije i generatori) - kriva C –prekidač maksimalne struje prekida između 5 i 10 In, koristi se kod zaštite kablova za napajanje i standardnih potrošača električne energije - kriva D – prekidač maksimalne struje prekida između 10 i 20 In, koristi se za zaštitu industrijskih potrošača sa velikom startnom strujom (elektromotori) * Naznaćena moć prekidanja: 4.5; 6; 10 kA

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija С40N - SIGMA dizajn
Oznaka tipa C4xN konstruktivna serija broj polova (1;3) Cx naznačena struja kriva isključenja C Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60898-1 EN 90947-2

13

www.elmarkgroup.eu

72 50

Funkcije: - zaštita električnih kola od preopterećenja strujom ili od kratkog spoja na izlaznom el. kolu - koristi se kao uređaj za komutaciju i upravljanje električnim kolima - u kombinaciji sa dodatnim uređajima, omogućava daljinsko upravljanje, komutaciju ili indikaciju zaštićenog kola - za montažu u stambenim i industrijskim zgradama - za montažu na rastojanjima od transformatorske stanice do 150m - za zaštitu potrošača koji generišu struje srednje jačine u kratkim spojevima do 4500А Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230/400V, 50 Hz * Naznaćena moć prekidanja (ciklus O-CO): 4500А * Radna mogućnost isključivanja: Ics = 75% Icu * Naznačeni napon izolacije:≥ 2000V * Električna trajnost (br. ciklusa):≥ 4000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa):≥ 20000 * Klasa ograničenja struje: 3 * Stepen zaštite: IP>20 * Kriva isključenja: C - prekidač maksimalne struje prekida između 5 i 10 In; koristi se za zaštitu kablova za napajanje i standardnih potrošača B - prekidač maksimalne struje prekida između 3 i 5 In. Koristi se za zaštitu niskonaponskih vodova i agregata * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema sa legurom 1.5 hladno izvučene ploče Q235-A * Plastična kutija – od samogasivog materijala najlon РА66, otporna na UV zrake * Dielektrična čvrstoća kutije: >18М\//m * Otpornost spoljašnjih delova na zagrevanje i na vatru: 960°C / 3 sek. * Prekidač maksimalne struje koji se sastoji od: - bakarni kalem - sastav: čist bakar Т2 - el. otpornost: od 0.6 do 180 mΩ - napregnutost vara: < 150000 Nmm2 - bimetalna pločica - sastav: 5J158 do TB180 u zavisnosti od amperaže - debljina: 0.6 (do 40 A) i 0.8 mm (do 63 A) - magnetsko jezgro - sastav: hladno izvučena metalna žica (1Gr18Ni9) - debljina 1.15 do 2.24 μm - mehanički napon na istezanje od 200 do 400 N/mm2 - kontaktna glava pokretnog kontakta - sastav: - srebrni grafit CAg(5) - dimenzije 3x3x0.8 (do 40 A) i 4x4x0.8 (do 63 A) - statički kontakt - sastav: čist bakar Т2Y2 - sastav kontaktne glave: srebrni grafit CAg(5) * Napajanje: - napajajući greben - kruti provodnici do 25 mm2 - elastični provodnici do 16 mm2 * Moment zatezanja vijka: 1.33 Nm Montaža: * Vertikalna * DIN šina * Za montažu u industrijskoj sredini bez velikih strujnih smetnji * Temperatura okoline: -5 do +40°C ±2°C

A1

35

81

45

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva B

Pakovanje (kom.)

C41N / 2A C41N / 4A C41N / 6A C41N / 10A C41N / 16A C41N / 20A C41N / 25A C41N / 32A C41N / 40A C41N / 50A C41N / 63A

2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41460 41461 41451 41452 41453 41454 41455 41456 41457 41458 41459

41460B 41461B 41451B 41452B 41453B 41454B 41455B 41456B 41457B 41458B 41459B

12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240

14

www.elmarkgroup.eu
Oznaka tipa

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija С40N - SIGMA dizajn
Naznačena struja In (A) Naznačena moć prekidanja (кА) Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2) Kat. br. Kriva C Kat. br. Kriva B Pakovanje (kom.)

A1

C42N / 6A C42N / 10A C42N / 16A C42N / 20A C42N / 25A C42N / 32A C42N / 40A C42N / 50A C42N / 63A

6 10 16 20 25 32 40 50 63

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41470 41471 41472 41473 41474 41475 41476 41477 41478

41470B 41471B 41472B 41473B 41474B 41475B 41476B 41477B 41478B

6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva B

Pakovanje (kom.)

C43N / 6A C43N / 10A C43N / 16A C43N / 20A C43N / 25A C43N / 32A C43N / 40A C43N / 50A C43N / 63A

6 10 16 20 25 32 40 50 63

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41541 41542 41543 41544 41545 41546 41547 41548 41549

41541B 41542B 41543B 41544B 41545B 41546B 41547B 41548B 41549B

6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva B

Pakovanje (kom.)

C44N / 6A C44N / 10A C44N / 16A C44N / 20A C44N / 25A C44N / 32A C44N / 40A C44N / 50A C44N / 63A

6 10 16 20 25 32 40 50 63

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41480C 41481C 41482C 41483C 41484C 41485C 41486C 41487C 41488C

41480B 41481B 41482B 41483B 41484B 41485B 41486B 41487B 41488B

3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60

C40 kriva B t(s)

C40 kriva C t(s)

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija С60N - OMEGA dizajn
Oznaka tipa C6xN konstruktivna serija broj polova (1;2;3;4) Cx naznačena struja kriva isključenja C Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60898-1

15

www.elmarkgroup.eu

72 50

Funkcije: - zaštita električnih kola od preopterećenja strujom ili od kratkog spoja na izlaznom el. kolu - koristi se kao uređaj za komutaciju i upravljanje električnim kolima - u kombinaciji sa dodatnim uređajima, omogućava daljinsko upravljanje, komutaciju ili indikaciju zaštićenog kola - za montažu u industrijskim prostorijama visokog stepena zagađenosti električnog sistema - za montažu na rastojanjima od transformatorske stanice od 150 do 850 m - za zaštitu potrošača koji generišu struje srednje jačine u kratkim spojevima do 6000А Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230/400V, 50 Hz * Naznaćena moć prekidanja (ciklus O-CO): 6000А * Radna moć prekidanja: Ics = 75% Icu * Naznačeni napon izolacije: ≥ 2000V * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 8000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 50000 * Klasa ograničenja struje: 3 * Stepen zaštite: IP>20 * Kriva isključenja: B - prekidač maksimalne struje prekida između 3 i 5 In; za zaštitu niskonaponskih vodova i generatora С - prekidač maksimalne struje prekida između 5 i 10 In; za zaštitu napajajućih kablova i standardnih potrošača * Sastavna klema: kombinovana navojna klema od 1.5 hladno valjane ploče Q235-A sa dodatnom prevlakom Indikator stanja * Plastična kutija – od samogasivog materijala najlon РА66, otporna na UV zrake * Indikator stanja * Dielektrična čvrstoća kutije: >18М\//m * Otpornost spoljašnjih delova na zagrevanje i na vatru: 960°C / 3 sek. * Otpornost unutrašnjih neelektričnih delova na zagrevanje: 850°С / 10 s * Prekidač maksimalne struje koji se sastoji od: - bakarni kalem - sastav: čist bakar Т2 - el. otpornost: od 6 do 180 mΩ - napregnutost vara: < 150 000 Nmm2 - bimetalna pločica - sastav: 5J158 do TB180, u zavisnosti od struje - debljina: 0.6 mm (do 40A) i 0.8 mm do 63A) - magnetsko jezgro - sastav: hladno izvučena metalna žica (1Gr18Ni9) - debljina 1.15 do 2.24 μm - mehanički napon na istezanje od 200 do 400 N/mm2 - kontaktna glava pokretnog kontakta - sastav: - srebrni grafit CAg(5) - dimenzije 3x3x0.8 (do 40А) i 4x4x0.8 (do 63А) - statički kontakt - sastav: čist bakar Т2Y2 - sastav kontaktne glave: srebrni grafit CAg(5) * Napajanje: - napajajući greben - kruti provodnici do 25 mm2 - elastični provodnici do 16 mm2 * Moment zatezanja vijka: 1.33 Nm Montaža: * Vertikalna * DIN šina * Za montažu u stambenim i industrijskim sredinama bez velikih smetnji * Temperatura okoline: -5 do +40°C ±2°C
Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

A1

35

81

45

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva B

Pakovanje (kom.)

C61N / 1A C61N / 2A C61N / 4A C61N / 6A C61N / 10A C61N / 16A C61N / 20A C61N / 25A C61N / 32A C61N / 40A C61N / 50A C61N / 63A

1 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41100N 41102N 41104N 41106N 41110N 41116N 41120N 41125N 41132N 41140N 41150N 41163N

41501N 41502N 41504N 41506N 41510N 41516N 41520N 41525N 41532N 41540N 41550N 41563N

12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240

16

www.elmarkgroup.eu
Oznaka tipa

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija С60N - OMEGA dizajn
Naznačena struja In (A) Naznačena moć prekidanja (кА) Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2) Kat. br. Kriva C Kat. br. Kriva B Pakovanje (kom.)

A1

C62N / 2А C62N / 4A C62N / 6A C62N / 10A C62N / 16A C62N / 20A C62N / 25A C62N / 32A C62N / 40A C62N / 50A C62N / 63A

2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41202N 41204N 41206N 41210N 41216N 41220N 41225N 41232N 41240N 41250N 41263N

41602N 41604N 41606N 41610N 41616N 41620N 41625N 41632N 41640N 41650N 41663N

6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva B

Pakovanje (kom.)

C63N/2A C63N/4A C63N / 6A C63N / 10A C63N / 16A C63N / 20A C63N / 25A C63N / 32A C63N / 40A C63N / 50A C63N / 63A

2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41302N 41304N 41306N 41310N 41316N 41320N 41325N 41332N 41340N 41350N 41363N

41702N 41704N 41706N 41710N 41716N 41720N 41725N 41732N 41740N 41750N 41763N

4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva B

Pakovanje (kom.)

C64N / 2A C64N / 4A C64N / 6A C64N / 10A C64N / 16A C64N / 20A C64N / 25A C64N / 32A C64N / 40A C64N / 50A C64N / 63A

2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0
Cl60 kriva B

41402N 41404N 41406N 41410N 41416N 41420N 41425N 41432N 41440N 41450N 41463N

41802N 41804N 41806N 41810N 41816N 41820N 41825N 41832N 41840N 41850N 41863N

3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60
Cl60 kriva C

1. Termičko isključenje

1. Termičko isključenje

2. Elektromagnetsko isključenje

2. Elektromagnetsko isključenje

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija С100L - SIGMA dizajn
Oznaka tipa C100L konstruktivna serija broj polova (1;2;3;4) Dx naznačena struja kriva isključenja C Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60898-1 EN 90947-2

19

www.elmarkgroup.eu

Funkcije: - zaštita električnih kola od preopterećenja strujom ili od kratkog spoja na izlaznom el. kolu - koristi se kao uređaj za komutaciju i upravljanje električnim kolima - u kombinaciji sa dodatnim uređajima, omogućava daljinsko upravljanje, komutaciju ili indikaciju zaštićenog kola Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230/400V, 50 Hz * Naznaćena moć prekidanja (ciklus O-CO) : 10000А * Radna mogućnost isključivanja: Ics = 75% Icu * Naznačeni napon izolacije:≥ 2000V kod impulsnog talasa trajanja (1.2/50µ s) * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 4000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 20000 * Klasa ograničenja struje: 3 * Stepen zaštite: IP>20 * Kriva isključenja: C * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema sa legurom 1.5 hladno izvučene ploče Q235-A * Plastična kutija – od samogasivog materijala najlon РА66, otporna na UV zrake * Dielektrična čvrstoća kutije: >18М\//m * Otpornost spoljašnjih delova na zagrevanje i na vatru: 960°C / 3 sek. * Napajanje: - napajajući greben - kruti provodnici do 25 mm2 - elastični provodnici do 35 mm2 * Moment zatezanja vijka: 1.33 Nm Montaža: * Vertikalna * DIN šina * Mogućnost postavljanja etikete sa oznakom * Za montažu u industrijskoj sredini * Temperatura okoline: -5 do +40°C ±2°C

A1

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kat. br. Kriva C

Pakovanje (kom.)

C101L/6A C101L/10A C101L/16A C101L/20A C101L/25A C101L/32A C101L/40A C101L/50A C101L/63A

6 10 16 20 25 32 40 50 63

10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41101 41103 41105 41107 41108 41109 41111 41112 41113

12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kat. br. Kriva C

Pakovanje (kom.)

C103L/6A C103L/10A C103L/16A C103L/20A C103L/25A C103L/32A C103L/40A C103L/50A C103L/63A

6 10 16 20 25 32 40 50 63

10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41301 41303 41305 41307 41308 41309 41311 41312 41313

4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80

20

www.elmarkgroup.eu
Oznaka tipa C100M konstruktivna serija broj polova (1;2;3;4) Dx naznačena struja kriva isključenja C;D Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60898-1 EN 90947-2

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija С100М
Funkcije: - zaštita električnih kola od preopterećenja strujom ili od kratkog spoja na izlaznom el. kolu - koristi se kao uređaj za komutaciju i upravljanje električnim kolima - u kombinaciji sa dodatnim uređajima, omogućava daljinsko upravljanje, komutaciju ili indikaciju zaštićenog kola Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230/400V, 50 Hz * Naznaćena moć prekidanja (ciklus O-CO) : 10000А * Radna mogućnost isključivanja: Ics = 75% Icu * Naznačeni napon izolacije:≥ 2000V * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 4000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 20000 * Klasa ograničenja struje: 3 * Stepen zaštite: IP>20 * Kriva isključenja: C; D * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema sa legurom 1.5 hladno izvučene ploče Q235-A * Plastična kutija – od samogasivog materijala najlon РА66, otporna na UV zrake * Dielektrična čvrstoća kutije: >18М\//m * Otpornost spoljašnjih delova na zagrevanje i na vatru: 960°C / 3 sek. * Prekidač maksimalne struje koji se sastoji od: - bakarni kalem - sastav: čist bakar Т2 - el. otpornost: od 148 do 230 mΩ - napregnutost vara: < 400 Nmm2 - bimetalna pločica - sastav: 5J158 do TB180/0.5 - debljina: 0.8 mm - magnetsko jezgro - sastav: hladno izvučena metalna žica (1Gr18Ni9) - debljina 1.15 do 2.24 μm - mehanički napon na istezanje 20 N/mm2 - kontaktna glava pokretnog kontakta - sastav: - srebrni grafit CAg(5) - dimenzije 6x6x1 - statički kontakt - sastav: čist bakar Т2Y2 - sastav kontaktne glave: srebrni grafit CAg(5) * Napajanje: - napajajući greben - kruti provodnici do 50 mm2 - elastični provodnici do 35 mm2 * Moment zatezanja vijka: 1.33 Nm Montaža: * Vertikalna * DIN šina * Mogućnost postavljanja etikete sa oznakom * Za montažu u industrijskoj sredini * Temperatura okoline: -5 do +40°C ±2°C

A1

Polovi

Naznačena struja (А)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva D

Pakovanje (kom.)

1P

80 100 125

10 10 10

41180 41190 41195

41180D 41190D 41190D

9 / 180 9 / 180 9 / 180

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija С100М

21

www.elmarkgroup.eu

Polovi

Naznačena struja (А)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva D

Pakovanje (kom.)

2P

80 100

10 10

41280 41290

41281 41291

6 / 120 6 / 120

A1

Polovi

Naznačena struja (А)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva D

Pakovanje (kom.)

3P

80 100

10 10

41380 41390

41381 41391

4 / 60 4 / 60

Polovi

Naznačena struja (А)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Kat. br. Kriva C

Kat. br. Kriva D

Pakovanje (kom.)

4P

80 100

10 10

41480 41490

41481 41491

3 / 60 3 / 60

(C kriva)
t(s) 1000 5000 2000 1000 500 200 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 0.5 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 i/in 1000 5000 2000 1000 500 200 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 0.5 1 2 3 4 5 t(s)

(D kriva)

Termičko isključenje

Termičko isključenje

Elektromagnetsko isključenje

Elektromagnetsko isključenje

7 10

20 30

50 70

100

200

i/in

22

www.elmarkgroup.eu
Oznaka tipa C6xDC konstruktivna serija broj polova (1;2;3;4) Cx naznačena struja kriva isključenja C Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60898-1 EN 60898-2

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija С60DC
Funkcije: - specijalno izrađen sistem za gašenje voltinog luka neprekidne struje, koji omogućava korišćenje prekidača za zaštitu stalnog potrošača - zaštita električnih kola od preopterećenja strujom ili od kratkog spoja na izlaznom kolu, kod naizmeničnih i jednosmernih strujnih kola - koristi se kao uređaj za komutaciju i upravljanje električnim kolima - u kombinaciji sa dodatnim uređajima naizmenične struje, omogućava daljinsko upravljanje, komutaciju ili indikaciju zaštićenog kola - za montažu u industrijskim zgradama - omogućava zaštitu potrošača koji generišu struje srednje jačine u kratkim spojevima do 6000А kod naizmeničnog napajanja Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230V AC/DC * Naznaćena moć prekidanja (ciklus O-CO): 6000А * Radna moć prekidanja: Ics = 75% Icu * Naznačeni napon izolacije: ≥ 2000V * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 4000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 20000 * Klasa ograničenja struje: 3 * Stepen zaštite: IP>20 * Kriva isključenja: C - prekidač maksimalne struje prekida između 5 i 10 In; za zaštitu napajajućih kablova i standardnih potrošača * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema, sastava 1.5 hladno izvučene ploče Q235-A * Plastična kutija – od samogasivog materijala najlon РА66, otporna na UV zrake * Dielektrična čvrstoća kutije: >18М\//m * Otpornost spoljašnjih delova na zagrevanje i na vatru: 960°C / 3 sek. * Prekidač maksimalne struje koji se sastoji od: - bakarni kalem - sastav: čist bakar Т2 - el. otpornost: od 0.6 do 180 mΩ - napregnutost vara: < 150 000 Nmm2 - bimetalna pločica - sastav: 5J158 do TB180 u zavisnosti od amperaže - debljina: 0.6mm (do 40 A) i 0.8 mm (do 63 A) - magnetsko jezgro - sastav: hladno izvučena metalna žica (1Gr18Ni9) - debljina 1.15 do 2.24 μm - mehanički napon na istezanje od 200 do 400 N/mm2 - kontaktna glava pokretnog kontakta - sastav: - srebrni grafit CAg(5) - dimenzije 3x3x0.8 (do 40 A) i 4x4x0.8 (do 63 A) - statički kontakt - sastav: čist bakar Т2Y2 - sastav kontaktne glave: srebrni grafit CAg(5) * Napajanje: - napajajući greben - kruti provodnici do 25 mm2 - elastični provodnici do 16 mm2 * Moment zatezanja vijka: 1.33 Nm Montaža: * Vertikalna * DIN šina * Za montažu u stambenoj i industrijskoj sredini bez velikih strujnih smetnji * Temperatura okoline: -5 do +40°C ±2°C

A1

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija С60DC

23

www.elmarkgroup.eu

Oznaka tipa

Naznačena moć prekidanja (кА)

Naznačena struja In (A)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kat. br. Kriva C

Pakovanje (kom.)

61DC / 1A 61DC / 2A 61DC / 4A 61DC / 6A 61DC / 10A 61DC / 16A 61DC / 20A 61DC / 25A 61DC / 32A 61DC / 40A 61DC / 50A 61DC / 63A
36 18

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10.0 10.0 16.0

41164 41165 41166 41167 41168 41169 41170 41171 41172 41173 41174 41175

12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240

A1

78

72 65 49

5

45

Oznaka tipa

Naznačena moć prekidanja (кА)

Naznačena struja In (A)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kat. br. Kriva C

Pakovanje (kom.)

62DC / 2A 62DC / 4A 62DC / 6A 62DC / 10A 62DC / 16A 62DC / 20A 62DC / 25A

6 6 6 6 6 6 6

2 4 6 10 16 20 25

1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 4.0

41176 41177 41178 41179 41181 41182 41183

6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120

24

www.elmarkgroup.eu

Automatski prekidači Minijaturni automatski prekidači (МСВ) serija DP1N(1P+N)
Funkcije: - zaštita električnih kola od preopterećenja strujom ili od kratkog spoja na izlaznom el. kolu - koristi se kao uređaj za komutaciju i upravljanje električnim kolima - istovremeno prekida i fazni i nulti provodnik, s tim što je termička zaštita samo na faznom provodniku Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230V; 50 Hz * Naznaćena moć prekidanja (ciklus O-CO): 4500А * Radna moć prekidanja: Ics = 50% Icu * Naznačeni napon izolacije: ≥ 2000V * Stepen zaštite: IP>20 * Kriva isključenja: C - prekidač maksimalne struje prekida između 5 i 10 In; koristi se za zaštitu kablova za napajanje i standardnih potrošača Način povezivanja: * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema * Napajanje: - napajajući greben DР1N - elastičan ili kruti provodnik * Montaža na DIN šini

A1

Prekidači DP1N(1P+N )- SIGMA dizajn
Oznaka tipa Naznačena struja In (A) Naznačena moć prekidanja (кА) Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2) Kat. br. Kriva C Jed.pakovanje/ kutija

DP1N / 6 DP1N / 10 DP1N / 16 DP1N / 20
72 50

6 10 16 20 25 32

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0

41006 41010 41016 41020 41025 41032

12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240

DP1N / 25 DP1N / 32

35

81

45

Automatski prekidači Dopunski uređaji za automatske prekidače

25

www.elmarkgroup.eu

Oznaka tipa Mn2 - konstruktivna serija broj polova – 1 Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60898-1

Kombinovani naponski prekidač МN2 Funkcije: - proradi prilikom pada napona ispod 170 V i isključuje automatski prekidač - prilikom porasta napona iznad 270 V automatski prekidač se aktivira i isključuje - dozvoljava ručno uključivanje prekidača nakon uspostavljanja napajanja - indikacija stanja uređaja Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230/ 240 V; 50/ 60 Hz * Naznačeni napon izolacije: ≥ 2.000 V * Stepen zaštite: IP > 20 Način spajanja: * Priključna klema: pljosnata vijčana (tunel) klema * Napajanje: savitljivi provodnici do 1,5, mm2 * Moment pritezanja vijaka: 1,33 Nm Montaža: * vertikalna, pri čemu se pomoću dve čivije pričvršćuje za nitne prekidača, dok se izvršni mehanizam priključuje na mehanizam isključivanja prekidača, a nakon skidanja zaptivne kapice

A1

Oznaka tipa

Naznačeni napon

Tipa prekidača

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

ELMARK MN 2 60 ELMARK MN 2 40

230V 230V

С60;CL60N C40;C100L

41909 41919

12 / 240 12 / 240

Oznaka tipa MX konstruktivna serija broj polova – 1 Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60898-1

Daljinski stop MX (nezavisni prekidač) Funkcije: - kada se uređaj priključi na napon, on se aktivira i isključuje automatski prekidač - dozvoljava ručno uključivanje prekidača nakon isključenja napajanja - indikacija položaja uređaja Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: 230V, 50 Hz * Naznačeni napon izolacije: ≥ 2000V * Stepen zaštite: IP>20 Način povezivanja: * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema * Napajanje: - elastični provodnici do 1.5 mm2 * Moment zatezanja vijka: 1.33 Nm Montaža: * Vertikalna, s tim što se pomoću dva zatezna klina učvršćuje za nitne prekidača, a izvršni mehanizam se povezuje sa mehanizmom za isključivanje prekidača , nakon demontaže zapečaćenog poklopca
Oznaka tipa Naznačeni napon Tipa prekidača Kataloški broj Pakovanje (kom.)

ELMARK MX 60 ELMARK MX 40

230V 230V

С60;CL60N C40;C100L

41902 41912

12 / 240 12 / 240

Oznaka tipa OF konstruktivna serija broj polova – 1 Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60898-1

Dopunski kontakt OF Funkcije: - prilikom uključenja automatskog prekidača, daje signal sistemu za upravljanje ili za signalizaciju - indikacija položaja dopunskog kontakta i prekidača Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: 230V, 50 Hz * Naznačeni napon izolacije: ≥ 2000V * Stepen zaštite: IP>20 Način povezivanja: * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema * Napajanje: - elastični provodnici do 1.5 mm2 Montaža: * Vertikalna, s tim što se pomoću dva zatezna klina učvršćuje za nitne prekidača, a izvršni mehanizam se povezuje sa mehanizmom za isključivanje prekidača , nakon demontaž*DIN šina
Oznaka tipa Naznačeni napon Tipa prekidača Kataloški broj Pakovanje (kom.)

ELMARK OF 60 ELMARK OF 40 ELMARK SD 40 ELMARK SD100

230V 230V 230V 230V

С60;CL60N C40;C100L C40;C100L C100M

41901 41911 41910 41909

12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240

26

www.elmarkgroup.eu

Automatski prekidači Prekidači opterećenja, serije ISS od 63 do 100A
Funkcije: - uključenje i isključenje električnih kola pod opterećenjem - razdvajanje električnih kola - koristi se kao glavni prekidač Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230V/400 V, 50 Hz * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema * Povezivanje: napajajući greben, kruti ili elastični provodnici * Moment zatezanja vijka: 1.33 Nm * Naznačeni napon izolacije: ≥ 500V * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 10000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 20000 * Stepen zaštite: IP>20 * Način montaže: DIN šina * Plastika otporna na UV zrake * Temperatura okoline: -20° +55°C

A2
Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-3 и IEC947-3

Polovi

Naznačena struja (А)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

1P

40 63 80

10 16 25 35

41914 41911 41912 41913

12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240

40 -100А

100

Polovi

Naznačena struja (А)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

2P

40 63 80 100

10 16 25 35

41924 41921 41922 41923

6 / 120 6 / 120 6 / 120 6 / 120

Polovi

Naznačena struja (А)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

3P

40 63 80 100

10 16 25 35

41934 41931 41932 41933

4 / 80 4 / 80 4 / 80 4 / 80

Polovi

Naznačena struja (А)

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

4P

40 63 80 100

10 16 25 35

41944 41941 41942 41943

3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60

Automatski prekidači Prekidači opterećenja, serije ISS2 od 125 do 800A

27

www.elmarkgroup.eu

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-3 и IEC 60947-6

Tropolni i četvoropolni isključivači serije ISS2 xxx namenjeni su za montažu u glavnim razvodnim ormanima i služe za rastavljanje strujnih kola, uključivanje generatora zbog činjenice da na njih ne utiču varijacije frekvencija. Visoka mehanička čvrstoća i otpornost na habanje. Jednostavno i pouzdano upravljanje. Mogućnost montaže na prozoru za vidljivo razdvajanje. Funkcije: - uključivanje i isključivanje strujnih kola u opterećenom stanju - rastavljanje strujnih kola - koriste se kao glavni prekidači - nema zaštitne funkcije Tehničke karakteristike: A2 * Naznačeni napon: ne veći od 660 V; 50/ 60 Hz * Priključna klema: vijčana priključna stezaljka * Priključivanje: čvrstim ili savitljivim provodnicima * Naznačeni napon izolacije: ≥ 1.000 V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 8.000 V * Električna trajnost (broj ciklusa) ≥ 5.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa) ≥ 10.000 * Stepen zaštite: IP>20 * Način montaže: pričvršćivanjem za površinu pomoću vijaka * Plastika otporna na UV zrake *Temperatura ambijenta: -20°C do +40°C Dimenzije
Tip

A

B

С

D

E

J

J1

K

R

S

T

Y

ISS2-125/3 140 135 125 ISS2-125/4 170 135 125 ISS2-160/3 140 135 125 ISS2-160/4 170 135 125 ISS2-250/3 180 170 138 ISS2-250/4 230 170 138 ISS2-400/3 230 240 165 ISS2-400/4 295 240 165 ISS2-630/3 230 260 165 ISS2-630/4 295 260 165 ISS2-800/3 378 312 240 ISS2-800/4 498 312 240

27 27 27 27 35 35 50 50 50 50 50 50

73 73 73 73 86 86

120 120 150 150 120 120 150 150 160 160 210 210

65 65 65 65 90 90

20 20 20 20 25 25 32 32 40 40 60 60

25 25 25 25 30 30 40 40 50 50 56 56

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5 5 6 6 8 8

25 25 25 25 25 25 37 37 37 37 48 48

110 210 210 140 110 275 275 140 110 210 210 140 110 275 275 140 140 353 353 175 140 473 473 175

Tipa

Maksimalna Moment Naznačena struja prekidanja pritezanja struja In (A) Icu(A) (Nm)

Kataloški broj tropolni

Kataloški broj četvoropolni

Jed.pakovanje/ kutija

ISS2-125in ISS2-125out ISS2-160in ISS2-160out ISS2-250in ISS2-250out ISS2-400in ISS2-630in ISS2-800in

125 125 160 160 250 250 400 630 800

1250 1250 1250 1250 2000 2000 3200 4000 1000

6.5 6.5 6.5 6.5 10 10 14.5 14.5 27

41951 41952 41953 41954 41955 41956 41957 41958 41959

41961 41962 41963 41964 41965 41966 41967 41968 41969

1 / 12 1 / 12 1 / 12 1 / 12 1/6 1/6 1/2 1/2 1/2

Napomena: ISS2-xxx in – prekidač za ugradnju u ormaru ISS2-xxx out – prekidač sa produženom polugom za montažu na prednjoj ploči ormana

28

www.elmarkgroup.eu

Automatski prekidači Ručno prebacivanje na rezervno napajanje serije EQ 2M od 125 do 800 A
Tropolni i četvoropolni prebacivači serije EQ 1M xxx namenjeni su za montažu u glavnim razvodnim ormanima i služe za rastavljanje strujnih kola, ručno prebacivanje s jednog izvora napajanja na drugi, odnosno uključivanje generatora zbog činjenice da na njih ne utiču varijacije frekvencija. Visoka mehanička čvrstoća i otpornost na habanje. Jednostavno i pouzdano upravljanje. Mogućnost montaže na prozoru za vidljivo razdvajanje. Funkcije: - uključivanje i isključivanje niskonaponskih kola u opterećenom stanju - rastavljanje strujnog kola od jednog izvora napajanja, pri čemu odmah obezbeđuju prebacivanje na drugi - koriste se kao glavni prekidači - nema zaštitne funkcije Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: ne veći od 660 V; 50/ 60 Hz * Priključna klema: vijčana priključna stezaljka * Priključivanje: čvrstim ili savitljivim provodnicima * Naznačeni napon izolacije: ≥ 1.000 V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 8.000 V * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 5.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa): ≥ 10.000 * Stepen zaštite: IP>20 * Način montaže: pričvršćivanjem za površinu pomoću vijaka * Plastika otporna na UV zrake * Temperatura ambijenta: -20°C do +40°C * Mogućnost montaže ručice na prednjoj ploči ormana * Male dimenzije *Indikacija: na koji od oba izvora napajanja je priključen Dimenzije
Tip A B С D E J J1 K R S T Y Y1

A2
Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-3 и IEC 60947-6

ЕQ2M-160/3 270 135 212

89 150 120

65 65

95 95

20 20 25 25 32 32 40 40 60 60

25 25 30 30 40 40 50 50 56 56

3.5 3.5 3.5 3.5 5 5 6 6 8 8

55 55 70 70 83 83 83 83 83 83

25 25 25 25 37 37 37 37 48 48

EQ2M-160/4 300 135 212 104 150 150 ЕQ2M-250/3 307 170 260 110 180 160 EQ2M-250/4 357 170 260 135 180 210 ЕQ2M-400/3 372 240 297 150 236 210 EQ2M-400/4 432 240 297 180 236 275 ЕQ2M-630/3 372 240 297 150 236 210 EQ2M-630/4 432 240 297 180 236 275 ЕQ2M-800/3 372 240 297 150 236 210 EQ2M-800/4 432 240 297 180 236 275

65 115 65 115 77 180 77 180 77 180 77 180 77 180 77 180

Y Y1 T

Tip

Maksimalna Moment Naznačena struja pritezanja struja In (A) prekidanja Icu(A) ( N m )

Kataloški broj tropolni

Kataloški broj četvoropolni

Jed.pakovanje/ kutija

ЕQ2M-160 ЕQ2M-250 ЕQ2M-400 ЕQ2M-630
E C

160 250 400 630 800

1250 2000 3200 4000 1000

6.5 10 14.5 14.5 27

44641 44642 44643 44644 44645

44641P 44642P 44643P 44644P 44645P

1/4 1/2 1/2 1/2 1/2

ЕQ2M-800

Automatski prekidači Automatski prekidači snage (МССВ) serija DS1 od 40 do 800А

29

www.elmarkgroup.eu

A3

13

14

13

15

16

POKLOPAC KLEME POSTOLJE SAMOGASIVO KONTAKTI, STATIČKI DEO POKLOPCA VIJCI ZA KLEME KOMORE ZA GAŠENJE EL. LUKA ELEMENT ZA PODEŠAVANJE

PLASTIČNI POKLOPAC ZA KLEME KONTAKTI SA BIMETALNOM LAMELOM TERMIČKI SISTEM SA POKRETNIM KONTAKTIMA PREKIDAČ MINIMALNOG NAPONA (dodatak)

13 14 15 16

DALJINSKO UPRAVLJANJE – ELEKTRIČNO (dodatak) POMOĆNI KONTAKT (dodatak) DALJINSKI STOP ZA SLUČAJ OPASNOSTI (dodatak) DALJINSKO UPRAVLJANJE – RUČNO (dodatak)

30

www.elmarkgroup.eu
Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60947-1 EN 60947-2

Automatski prekidači Automatski prekidači snage (МССВ) serija DS1 od 40 do 800А
Funkcije: - uključenje i isključenje strujnih kola pod opterećenjem - razdvajanje strujnih kola i upravljanje potrošačima velikih snaga - može da se koristi kao glavni prekidač u razvodnim uređajima za domaćinstvo i industriju - pogodan za jake struje kratkog spoja u zaštićenom kolu - odlikuje se visokom pouzdanošću strujnih karakteristika - način upravljanja: ručni - mogućnost montaže dopunskih uređaja za automatizaciju Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 690V, 50 Hz * Naznačeni napon izolacije: 2000V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 8000 V * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema, za prekidače do 160A i glavna klema za prekidače od 250A do 1600A * Povezivanje: - kruti ili elestični provodnici - vezivanje provodnika sa prednje strane - mugućnost montaže produžne kleme * Plastični elementi: - Samogasivi materijal najlon PA66 - Dielektrična čvrstoća: >16М\//m - Otpornost spoljašnjih delova na zagrevanje i na vatru: 960°C / 3 sek. * Statični kontakti – legura: čist bakar Т2Y2 - kontaktne glave: srebrni grafit CAg(5) - debljjina varira u zavisnosti od struje * Moment zatezanja vijka: 1.33 Nm * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 10000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 20000 * Stepen zaštite: IP>20 * Način pričvršćenja: - pričvršćenje pomoću navrtke - pozicija za montažu - vertikalna * Plastika otporna na UV zrake i samogasiva * Poseduje test taster * Temperatura okoline: -20°C +55°C

A3

H H1

e d

L2

A W1 W

L1

B

L

Tip

Spoljne dimenzije (mm)

Montažne dimenzije (mm)

W DS1-125 DS1-160 DS1-250 DS1-400 DS1-630 DS1-800 DS1-1600 76.2 90 105 140 210 210 210

L 120 120 170 257 275 275 410

H 70 70 104 104 104 104 140

L1

H1 90 93

A 25 30 35 44 70 70 70

B 100 100 139 214 230 230 300

W1 50 60 70 87.5 140 140 140

L2

Жd 4 5

Жe

238 316 310 347 410

143.5 144 172 172 210

210 285 280 307 350

6 6 6 6 10

8.5 11 11 16 12

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Radna moć prekidanja (кА)Ics

Naznačena moć prekidanja (кА)Icu

Regulacija termičke struje (A)

Presek provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

400V DS1-125 DS1-125 DS1-125 DS1-125 DS1-125 DS1-125 40 50 63 80 100 125 16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25

690V 10 10 10 10 10 10 fiksirana fiksirana fiksirana fiksirana fiksirana fiksirana 16 16 25 25 35 50 44040 44050 44063 44080 44090 44125 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20

Automatski prekidači Automatski prekidači snage (МССВ) serija DS1 od 40 do 800А
Oznaka tipa Naznačena struja In (A) Radna moć prekidanja (кА)Ics
Maksimalna moć prekidanja (кА)Icu

31

www.elmarkgroup.eu
Regulacija termičke struje (A) Presek provodnika (mm2) Kataloški broj Pakovanje (kom.)

400V DS1 - 160 DS1 - 160 DS1 - 160 DS1 - 160 DS1 - 160 63 80 100 125 160 22 22 22 22 22
35 35 35 35 35

690V 15 15 15 15 15 44 - 63 56 - 80 70 - 100 88 - 125 112 - 160 25 25 50 50 70 44163 44164 44165 44166 44160 1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 16

A3

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Radna moć prekidanja (кА)Ics

Maksimalna moć prekidanja (кА)Icu

Regulacija termičke struje (A)

Presek provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

400V DS1 - 250 DS1 - 250 200 250 35 35 50 50

690V 15 15 140 - 200 175 - 250 120 120 44200 44250 1/6 1/6

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Radna moć prekidanja (кА)Ics

Maksimalna moć prekidanja (кА)Icu

Regulacija termičke struje (A)

Presek provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

400V DS 1 - 400 DS 1 - 400 315 400 50 50 65 65

690V 25 25 fiksiran fiksiran 240 240 44315 44401 1/3 1/3

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Radna moć prekidanja (кА)Ics

Maksimalna moć prekidanja (кА)Icu

Regulacija termičke struje (A)

Presek provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

400V DS1 - 630 DS1 - 630 500 630 65 65 75 75

690V 25 25 fiksiran fiksiran 2 x 185 2 x 185 44500 44630 1/2 1/2

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Radna moć prekidanja (кА)Ics

Maksimalna moć prekidanja (кА)Icu

Regulacija termičke struje (A)

Presek provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

400V DS1 - 800 800 75 85

690V 30 fiksiran 2 x 240 44800 1/2

32

www.elmarkgroup.eu
Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60947-1 EN 60947-2

Automatski prekidači Automatski prekidači snage DS1 do 1600A – elektronski tip (MCCB)
Funkcije: - uključenje i isključenje strujnih kola pod opterećenjem - razdvajanje strujnih kola i upravljanje potrošačima velikih snaga - može da se koristi kao glavni prekidač u razvodnim uređajima za domaćinstvo i industriju - pogodan zna jake struje kratkog spoja u zaštićenom kolu - odlikuje se visokom pouzdanošću strujnih karakteristika - način upravljanja: ručni - mogućnost za podešavanje parametara elektronskog bloka putem dopunskih modula (kombinacija sa ključićem), tako da se na taj način obezbeđuje precizna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja - Istovremena zaštita sve tri faze - Mogućnost montaže dodatnih uređaja za automatizaciju - Kontakt za TT test 15VDC Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 690V, 50 Hz * Naznačeni napon izolacije: 2000V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 8000 V * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema * Otpornost spoljašnjih delova na zagrevanje i na vatru: 960°C / 3 sek. * Povezivanje: - kruti ili elestični provodnici - vezivanje provodnika sa prednje strane - mugućnost montaže produžne kleme * Električna trajnost (br. ciklusa):≥ 10000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa):≥ 20000 * Stepen zaštite: IP>20 * Način montaže: - učvršćenje pomoću navrtke - pozicija za montažu - vertikalna * Plastika otporna na UV zrake i samogasiva * Poseduje test taster * Тemperatura okoline: -20°C +55°C
L 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 1 A B C D 3S 6S 12S 18S OFF 1.5 2 4 6 8 10 I TEST 15V dc l3 In=~630A o+ oXl1 t

A3

L

l1

xln

t1 t1 l=6l1 I1 I3

I

I

Zaštitne funkcije Funkcija I. – stupnjevito podešavanje za zaštitu od preopterećenja. Podešavanje radne struje I1 = (0.4+1) x Inc Diskretni koeficijenti kao vrednost mogu biti 0.4; 0.5; 0.6;0.7; 0.8; 0.9; 0.95 i 1 Podešavanje vremenskog kašnjenja t1 zaštite od strujnog preopterećenja – stupnjevito podešavanje sa četiri vrednosti A-3s; B-6s; C-12s; D-18s, za struju I=6xI1, grafik strujne krive je dat na slici 1. Podešavanje struje trenutne zaštite od kratkog spoja I3 = X x I1, gde X može da primi diskretne vrednosti: OFF; 1.5; 2; 4; 6; 8; 10
Oznaka tipa Naznačena struja In (A)
Naznačena Radna moć moć prekidanja (кА)Ics prekidanja (кА)Icu

Regulacija termičke struje (A)

Presek provodnika (mm2)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

400V DS1-400Е DS1-630Е DS1-800Е DS1-1250Е DS1-1250Е DS1-1600Е 400 630 800 1000 1250 1600 50 65 65 75 75 75 65 75 75 85 85 85

690V 25 25 30 50 50 50 160 - 400 252 - 630 320 - 800 400 - 1000 500 - 1250 640 - 1600 240 2x185 2x240 2x240 2x240 2x240 44940 44963 44980 44999 44925 44960 1/3 1/2 1/2 1/1 1/1 1/1

slici 1

Automatski prekidači Dopunski uređaji za automatske prekidače snage tipa DS1 (MCCB)

33

www.elmarkgroup.eu Prema načinu montaže, dopunski uređaji se mogu podeliti u dve grupe - unutrašnji uređaji – dopune za montažu, za koje je neophodna demontaža poklopca prekidača i fiksiranje uređaja u, za tu svrhu, specijalno oformljenim gnezdima - spoljni uređaji – koji se montiraju direktno na spoljni poklopac prekidača

UNUTRAŠNJI UREĐAJI Pomoćni kontakt (OF) Opis: Uređaj menja svoje stanje, saglasno stanju prekidača na koji se montira, ima jedan NO i jedan NC kontakt. Tehnički parametri: - za prekidače do 160A, radna struja preko pomoćnog kontakta: 3A - za prekidače od 250 do 800A, radna struja preko pomoćnog kontakta: 6A - opremljeni provodnicima za vezu - kablovi su obeleženi Način montaže: Montira se u specijalnu šupljinu, nakon demontaže poklopca Napomena: Dokumentacija kojoj odgovara Prekidači se nude sa montiranim dodatkom Povezivanje: proizvod Preko fabrički izvedenih kablova se povezuje sa operativnim sistemom Standard EN60947-1 EN 60947-2
Tip prekidača Kataloški broj Tip prekidača Kataloški broj Tip prekidača

A3

Kataloški broj

DS1 125/40+OF DS1 125/50+OF DS1 125/63+OF DS1 125/80+OF DS1 125/100+OF DS1 125/125+OF

44301 44302 44303 44304 44305 44306

DS1 160/160+OF DS1 250/200+OF DS1 250/250+OF DS1 400/400+OF DS1 630/500+OF DS1 630/630+OF

44307 44308 44309 44310 44311 44312

DS1 800/800+OF DS1 1600/1000+OF DS1 1600/1250+OF DS1 1600/1600+OF

44313 44314 44451 44316

Daljinski stop za slučaj opasnosti (MX) Opis: Uređaj se koristi za daljinsko upravljanje prekidača, pošto se, kada dobije naponski signal, aktivira i isključi prekidač na koga je montiran. Tehnički parametri: - naznačeni napon: 230/400V, 50 Hz - elektromagnetski kalem snage 100 VA za prekidače do 400 A - elektromagnetski kalem snage 150 VA za prekidače do 630-800 A - opremljeni provodnicima za vezu Način montaže: Montira se u specijalnu šupljinu, nakon demontaže poklopca Povezivanje: Preko fabrički izvedenih kablova se povezuje sa operativnim sistemom Napomena: Prekidači se nude sa montiranim dodatkom
Tip prekidača Naznačeni napon (V) Kataloški broj Tip prekidača Naznačeni napon (V) Kataloški broj Tip prekidača Naznačeni napon (V) Kataloški broj

DS1 125/40+MX DS1 125/40+MX DS1 125/40+MX+OF DS1 125/40+MX+OF DS1 125/50+MX DS1 125/50+MX DS1 125/50+MX+OF DS1 125/50+MX+OF DS1 125/63+MX DS1 125/63+MX DS1 125/63+MX+OF DS1 125/63+MX+OF DS1 125/80+MX DS1 125/80+MX DS1 125/80+MX+OF DS1 125/80+MX+OF DS1 125/100+MX DS1 125/100+MX DS1 125/100+MX+OF DS1 125/100+MX+OF DS1 125/125+MX DS1 125/125+MX DS1 125/125+MX+OF DS1 125/125+MX+OF DS1 160/100+MX DS1 160/100+MX DS1 160/100+MX+OF DS1 160/100+MX+OF

400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230

44317 44318 44319 44320 44321 44322 44323 44324 44326 44327 44328 44330 44331 44332 44334 44335 44336 44337 44338 44339 44340 44341 44342 44343 44463 44464 44465 44466

DS1 160/160+MX DS1 160/160+MX DS1 160/160+MX+OF DS1 160/160+MX+OF DS1 250/200+MX DS1 250/200+MX DS1 250/200+MX+OF DS1 250/200+MX+OF DS1 250/250+MX DS1 250/250+MX DS1 250/250+MX+OF DS1 250/250+MX+OF DS1 400/315+MX DS1 400/315+MX DS1 400/315+MX+OF DS1 400/315+MX+OF DS1 400/400+MX DS1 400/400+MX DS1 400/400+MX+OF DS1 400/400+MX+OF DS1 630/500+MX DS1 630/500+MX DS1 630/500+MX+OF DS1 630/500+MX+OF DS1 630/630+MX DS1 630/630+MX DS1 630/630+MX+OF DS1 630/630+MX+OF

400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230

44333 44344 44345 44346 44347 44348 44349 44350 44351 44352 44353 44354 44467 44468 44469 44470 44355 44356 44357 44358 44359 44360 44361 44362 44363 44364 44365 44366

DS1 800/800+MX DS1 800/800+MX DS1 800/800+MX+OF DS1 800/800+MX+OF DS1 1250/1000+MX DS1 1250/1000+MX DS1 1250/1000+MX+OF DS1 1250/1000+MX+OF DS1 1250/1250+MX DS1 1250/1250+MX DS1 1250/1250+MX+OF DS1 1250/1250+MX+OF DS1 1600/1600+MX DS1 1600/1600+MX DS1 1600/1600+MX+OF DS1 1600/1600+MX+OF DS1 400/3300+MX DS1 400/3300+MX DS1 400/3300+MX+OF DS1 400/3300+MX+OF DS1 630/3300+MX DS1 630/3300+MX DS1 630/3300+MX+OF DS1 630/3300+MX+OF DS1 800/3300+MX DS1 800/3300+MX DS1 800/3300+MX+OF DS1 800/3300+MX+OF

400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230

44367 44368 44369 44370 44371 44372 44373 44374 44375 44376 44377 44378 44379 44380 44381 44382 44451 44452 44453 44454 44455 44456 44457 44458 44459 44460 44461 44462

34

www.elmarkgroup.eu

Automatski prekidači Dopunski uređaji za automatske prekidače snage tipa DS1 (MCCB)
Prekidač minimalnog napona (MN) Opis: Uređaj isključuje i/ili ne dozvoljava uključenje prekidača na koji je montiran u slučaju nedostatka ili pada napona ispod određene granice Tehnički parametri: - naznačeni napon: 230/400 V 50 Hz - elektromagnetski kalem snage 6VA za prekidače do 400 A - elektromagnetski kalem snage 10VA za prekidače do 630-800 A - opremljeni provodnicima za vezu - aktivira se kod pada napona ispod 75% od radnog Način montaže: Montira se u specijalnu šupljinu, nakon demontaže poklopca Povezivanje: Preko fabrički izvedenih kablova se povezuje sa operativnim sistemom Napomena: Prekidači se nude sa montiranim dodatkom
Tip prekidača Naznačeni napon (V) Kataloški broj Tip prekidača Naznačeni napon (V) Kataloški broj

A3 DS1 - 250-800

DS1 - 125-160

Ds1 125/40+MN DS1 125/40+MN DS1 125/40+MN+OF DS1 125/40+MN+OF DS1 125/50+MN DS1 125/50+MN DS1 125/50+MN+OF DS1 125/50+MN+OF DS1 125/63+MN DS1 125/63+MN DS1 125/63+MN+OF DS1 125/63+MN+OF DS1 125/80+MN DS1 125/80+MN DS1 125/80+MN+OF DS1 125/80+MN+OF DS1 125/100+MN DS1 125/100+MN DS1 125/100+MN+OF DS1 125/100+MN+OF DS1 125/125+MN DS1 125/125+MN DS1 125/125+MN+OF DS1 125/125+MN+OF DS1 160/100+MN DS1 160/100+MN DS1 160/100+MN+OF DS1 160/100+MN+OF DS1 160/160+MN DS1 160/160+MN DS1 160/160+MN+OF DS1 160/160+MN+OF DS1 250/200+MN DS1 250/200+MN DS1 250/200+MN+OF DS1 250/200+MN+OF DS1 250/250+MN DS1 250/250+MN DS1 250/250+MN+OF DS1 250/250+MN+OF DS1 400/315+MN DS1 400/315+MN DS1 400/315+MN+OF DS1 400/315+MN+OF DS1 400/400+MN DS1 400/400+MN DS1 400/400+MN+OF DS1 400/400+MN+OF DS1 630/500+MN DS1 630/500+MN

400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230

44383 44384 44385 44386 44387 44388 44389 44390 44391 44392 44393 44394 44395 44396 44397 44398 44399 44402 44405 44406 44407 44408 44409 44410 44475 44476 44477 44478 44411 44412 44413 44414 44415 44416 44417 44418 44419 44420 44421 44422 44479 44480 44481 44482 44423 44424 44425 44426 44427 44428

DS1 630/500+MN+OF DS1 630/500+MN+OF DS1 630/630+MN DS1 630/630+MN DS1 630/630+MN+OF DS1 630/630+MN+OF DS1 800/800+MN DS1 800/800+MN DS1 800/800+MN+OF DS1 800/800+MN+OF DS1 1250/1000+MN DS1 1250/1000+MN DS1 1250/1000+MN+OF DS1 1250/1000+MN+OF DS1 1250/1250+MN DS1 1250/1250+MN DS1 1250/1250+MN+OF DS1 1250/1250+MN+OF DS1 1600/1600+MN DS1 1600/1600+MN DS1 1600/1600+MN+OF DS1 1600/1600+MN+OF DS1 400/3300+MN DS1 400/3300+MN DS1 400/3300+MN+OF DS1 400/3300+MN+OF DS1 630/3300+MN DS1 630/3300+MN DS1 630/3300+MN+OF DS1 630/3300+MN+OF DS1 800/3300+MN DS1 800/3300+MN DS1 800/3300+MN+OF DS1 800/3300+MN+OF

400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230

44429 44430 44431 44432 44433 44434 44435 44436 44437 44438 44439 44440 44441 44442 44443 44444 44445 44446 44447 44448 44449 44450 44483 44484 44485 44486 44487 44488 44489 44490 44491 44492 44493 44494

Automatski prekidači Dopunski uređaji za automatske prekidače snage tipa DS1 (MCCB)
SPOLJAŠNJI UREĐAJI

35

www.elmarkgroup.eu

Daljinsko upravljanje (ručno) Opis: Uređaj isključuje ili uključuje prekidač na koji je montiran pomoću ručno aktiviranog rotacionog mehanizma - dva radna položaja izvršnog mehanizma su postavljena na 90º Način montaže: Postolje se montira pomoću vijaka direktno na poklopac, vidi šemu 1 montaža, a ručica se montira na vrata ormana, tako što se pomoću produžne osovine povezuje sa postoljem
Tabela sa dimenzijama za ručno daljinsko upravljanje Tip prekidača Dimenzije (mm) A B C Dmin Dmax

A3

HDC DS 1 HDC DS 1 HDC DS 1 HDC DS 1 HDC DS 1 HDC DS 1
Tip prekidača Oznaka tipa

125A 160A 250A 400A 630A 800A

25 30 35 45 70 70

50 50 70 107 119 119

50 50 70 107 119 119

65 65 80 85 110 110
Pakovanje (kom.)

115 115 130 105 110 110

Kataloški broj

Šema 1

DS1 125A DS1 160A DS1 250A DS1 400A DS1 630A DS1 800A

ELMARK HDC ELMARK HDC ELMARK HDC ELMARK HDC ELMARK HDC ELMARK HDC

44967 44968 44969 44970 44971 44972

1 1 1 1 1 1

DS1 - 125-160

Daljinski upravljač (motor) Opis: Uređaj isključuje i/ili uključuje prekidača na koji je montiran kada dobije električni signal za aktiviranje. Omogućava upravljanje sa velikih rastojanja Tehnički parametri: * naznačeni napon izvršnog mehanizma: 230/400V, 50 Hz * dva radna položaja izvršnog mehanizma su postavljena pod uglom od 90º * dva tipa izvršnog mehanizma - magnetski pogon za prekidače DS1 do 160 A - motorni pogon za prekidače DS1 od 250 do 800 A * opremljen veznim provodnicima Način montaže: Postolje se montira pomoću vijaka direktno na poklopac, (vidi šemu 1 i 2), s tim što se na vrata tabloa, ili na daljinski uređaj izvode tasteri za uključivanje i isključivanje
Tip prekidača Naznačeni napon Oznaka tipa Kataloški broj Pakovanje (kom.)

DS1 - 250-1600
Šema 2

DS1 125 DS1 160 DS1 250 DS1 400 DS1 630 DS1 800 DS1 125 DS1 160 DS1 250 DS1 400 DS1 630 DS1 800 DS1 1600 DS1 1600

400V 400V 400V 400V 400V 400V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 400V

ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC ELMARK ADC

44907 44908 44909 44910 44911 44911 44912 44913 44914 44915 44916 44916 44924 44926

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabela sa dimenzijama za ručno daljinsko upravljanje Tip prekidača
Šema 3

Dimenzije (mm) A А1 B1 B2 H

АDC DS 1 125 ADC DS 1 160 ADC DS 1 250 ADC DS 1 400 ADC DS 1 630 ADC DS 1 800

103.5 103.5 139 226 226 226

110 110 -

30 35 132 132 132 132

90 90 -

92 92 105 132 132 132

36

www.elmarkgroup.eu
d

Automatski prekidači Automatski prekidači snage (MCCB), serija DS2, od 63 do 1250 A
Tip prekidača Spoljne dimenzije (mm)

W
76 91 106 148 180 180 210 210

L
142 155 165 256 270 270 275 330(460)

H
70 61 80 95 103 103 95 137

H1
77 73 90 110 115 115 115 200

DS2-63
L

DS2-100 DS2-225 DS2-400

W

H H1

DS2-500 DS2-630 DS2-800 DS2-1250

A4

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-2 .

Funkcije: - nema mogućnosti priključivanja dodatnih uređaja - uključenje i isključenje strujnih kola pod opterećenjem - razdvajanje strujnih kola i upravljanje potrošačima velikih snaga - koristi se kao glavni prekidač u razvodnim uređajima za domaćinstvo i industriju - pogodan za jake struje kratkog spoja u zaštićenom kolu - odlikuje se visokom pouzdanošću strujnih karakteristika - način upravljanja: ručno Tehničke karakteristike: * Naznačeni radni napon: 400V, 50 Hz * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 6000 V * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema * Povezivanje: - kruti ili elestični provodnici - vezivanje provodnika sa prednje strane - mugućnost montaže produžne kleme * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 6000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 10000 * Stepen zaštite: IP>20 * Način montaže: - učvršćenje pomoću vijaka sa navrtkama - pozicija za montažu - vertikalna * Plastika otporna na UV zrake i samogasiva * Poseduje test taster * Тemperatura okoline: -20°C +55°C

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena Radna Presek moć moć provodnika za prekidanja (kA) Icu prekidanja (кА)Ics napajanje (mm2)

Zaštita od preopterećenja

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

DS2 - 63

63

18

12

16

fiksirana

44006

1 / 12

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena Radna Presek moć moć provodnika za prekidanja (kA) Icu prekidanja (кА)Ics napajanje (mm2)

Zaštita od preopterećenja

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

DS2 - 100

100

22

15

35

fiksirana

44010

1 /12

Automatski prekidači Automatski prekidači snage (MCCB), serija DS2, od 63 do 1250 A
Oznaka tipa Naznačena struja In (A) Naznačena Radna Presek moć moć provodnika za prekidanja (kA) Icu prekidanja (кА)Ics napajanje (mm2)

37

www.elmarkgroup.eu
Zaštita od preopterećenja Kataloški broj Pakovanje (kom.)

DS2 - 225

225

35

25

70

fiksirana

44022

1 / 12

A4

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena Radna Presek moć moć provodnika za prekidanja (kA) Icu prekidanja (кА)Ics napajanje (mm2)

Zaštita od preopterećenja

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

DS2 - 400

400

42

35

180

fiksirana

44004

1 / 12

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena Radna Presek moć moć provodnika za prekidanja (kA) Icu prekidanja (кА)Ics napajanje (mm2)

Zaštita od preopterećenja

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

DS2 - 630 DS2 - 630

500 630

50 50

42 42

240 240

fiksirana fiksirana

44005 44036

1/2 1/2

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena Radna Presek moć moć provodnika za prekidanja (kA) Icu prekidanja (кА)Ics napajanje (mm2)

Zaštita od preopterećenja

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

DS2 - 800

800

65

48

240

fiksirana

44008

1/1

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Naznačena Radna Presek moć moć provodnika za prekidanja (kA) Icu prekidanja (кА)Ics napajanje (mm2)

Zaštita od preopterećenja

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

DS2 - 1250 DS2 - 1250

1000 1250

85 85

65 65

240 240

fiksirana fiksirana

44000 44502

1/1 1/1

38

Automatski prekidači
www.elmarkgroup.eu

Automatski prekidači snage, serija DW1 (MCCB)
Opis: Serija DW1 predstavlja inteligentan vazdušni automatski prekidač koji se koristi za kontrolu i zaštitu niskonaponskih razvodnih mreža. Ima mogućnost zadavanja parametara zaštite kola, ugrađeni su prekidač minimalnog napona, daljinsko upravljanje, uzemljenje i monitoring opterećenja. Funkcije: - uključenje i isključenje strujnih kola pod opterećenjem - razdvajanje strujnih kola i upravljanje potrošačima velikih snaga - koristi se kao glavni prekidač u razvodnim uređajima za domaćinstvo ili indistriju - izdržljivi pri velikim strujama kratkog spoja u zaštićenom kolu - odlikuje se visokom pouzdanošću strujnih karakteristika - način upravljanja: motorno - montirani dopunski uređaji za automatizaciju – prekidač minimalnog napona, uzemljenje, inteligentan blok za upravljanje sa mogućnošću izbora zaštitne funkcije Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 690V, 50 Hz * Naznačeni napon izolacije: 2000V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 8000 V * Sastavna klema: glavna veza sa četiri vijka sa navrtkama na šini za napajanje * Povezivanje: - bakarne šine - vezivanje šinskog provodnika sa zadnje strane * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 500 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 9000 * Stepen zaštite: IP>54 * Način montaže: - učvršćenje pomoću vijaka sa navrtkama - pozicija za montažu – vertikalna sa maksimalnim iskošenjem do 5º * Plastika otporna na UV zrake i samogasiva * Poseduje test taster * Тemperatura okoline: -10°C +45°C * Nadmorska visina instalacije: do 2000 m Osnovne zaštitne funkcije * Kod preopterećenja sa produženim periodom kašnjenja * Kod kratkog spoja sa kratkim periodom kašnjenja, granični inverzni period * Kod kratkog spoja sa kratkim periodom kašnjenja, granični fiksirani period * Momentalna od momenta kratkog spoja * Uzemljenje * Potpuna stabilnost * Аlarm kod preopterećenja * Тest funkcija * Autodijagnostika Na zahtev naručioca, i po dogovaranju roka isporuke, može se proizvesti i komutacijski tip prekidača sa RS 485 vezom sa dvosmernom razmenom svih funkcijskih parametara, podešavanja i podataka

A5

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60947-1; EN 60947-2; IEC 947-2

Centar otvor za instaliranje

Centar otvor za instaliranje

Terminali za vezivanje na specijalnom nivou

Standartni nivo

Dimenzije
DW1 2000A DW1 3200A

Otvori za instaliranje Centar otvor za instaliranje Osnova za instaliranje

A H W B L L1 H1 H2 H3 W1/W2 L5 L6 L7 W3-W5 Ø

340 402 362 150 373 290 52 112 20 95 17 40 82 60 12

352 432 435 175 507 448 92 112 30 115 17 40 82 100 12

Automatski prekidači Automatski prekidači snage, serija DW1 (MCCB)
Šema povezivanja
Glavno kolo

39

www.elmarkgroup.eu

Inteligentan kontroler Kvar Zatvoren

Prekid u slučaju opasnosti

Elektr. prekid

Elektr. uključenje

Pomoćni prekidači

SB2 SB1

J21 SB3

Akumulirana energija

Prekid

3 5

7

9

25

27

29

31 33 35

36 38 39 41 42 44 45 47 XT

A5
Q 0 3(ili4) 6(ili8) 0
Zatvorena linija napajanja

F

X

M SA DF
Kontrola napajanja

Procesor

(+)

(-) 1 2

4

6

8

26

28

30

32

34

37

40

43

46

Radno napajanje

AC380V/220V

DC modul napajania

U1(+) U2(-) DC220V¡ 110V

Tip

Naznačena struja In (A)

Naznačeni napon Un (V)

Naznačena moć prekidanja (кА)

Električna trajnost (broj ciklusa)

Mehanička trajnost (broj ciklusa)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

DW1 - 2000

2000 2500 3200

690 690 690

80 100 100

500 500 500

9500 9500 9500

44209 44255 44329

1/1 1/1 1/1

DW1 - 3200

40

www.elmarkgroup.eu
Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60947-1; EN 60947-2; EN 60947-6-1

Automatski prekidači Automatsko uključivanje rezerve, serija EQ1 (ATS)
Sistem za automatsko uključivanje rezerve EQ1 je namenjen za obezbeđivanje neprekidnog napajanja električnom energijom i automatsko preključenje između dva izvora struje kod pojave havarije ili u slučaju odstupanja od zadatih parametara. Sistem za automatsko uključivanje rezerve se ostvaruje preko dva automatska prekidača snage na zajedničkom metalnom ramu, povezana zajedničkim izvršnim mehanizmom i upravljana od strane kontrolera koji prati da li parametri sistema odgovaraju. Funkcije: * uključenje i isključenje strujnih kola pod opterećenjem pri pojavi odstupanja u osnovnom napajanju * razdvajanje strujnih kola i upravljanje potrošačima velikih snaga * koristi se kao glavni prekidač u razvodnim uređajima za domaćinstvo ili industriju, koji su snabdeveni generatorom ili drugim izvorom napajanja (bolnice, pošte, vojni objekti, kontrolne prostorije i dr.) * odlikuje se visokom pouzdanošću strujnih karakteristika * način upravljanja: motorno * Prati stanje sledećih parametara strujnog kola: - postojanje sve tri faze - da li je napona na fazama u zadatim granicama - preopterećenja u struji - kratke spojeve na izlazu Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 690V; 50 Hz * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 6000 V * Sastavna klema: matična veza sa četiri vijka sa navrtkama na šini za napajanje * Povezivanje: - bakarne šine - elastični ili kruti provodnici * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥60000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥10000 * Stepen zaštite: IP 21 * Način montaže: - pomoću vijaka sa navrtkama - pozicija za montažu – vertikalna sa maksimalnim iskošenjem do 5º * Plastika otporna na UV zrake i samogasiva * Poseduje test taster * Temperatura okoline: -10°C +45°C * Nadmorska visina instalacije: do 2000 m Osnovne funkcije kontrolera * Zaštita kod preopterećenja * Trenutna zaštita od kratkog spoja * Zaštita kod nedostatka faze * Podnaponska zaštita * Mogućnost zadavanja vremena za preključivanje između dva izvora – minimum 3 sek. * Mogućnost za automatsko preključivanje na osnovni izvor struje, nakon obnove parametara Sistem uključivanje rezerve se nudi u dve varijante: - sa displejom (kontrolerom), montiranim na zajedničku montažnu ploču (integrisani tip) - sa izdvojenim displejom za upravljanje Dimenzije AUR EQ1
Dimenzije (mm) Tip prekidača А В С D H

A6

Osnovno napajanje

Rezervno napajanje

Integrisan tip EQ1 - 100 EQ1 - 225 EQ1 - 400 EQ1 - 630 Integrisan tip EQ1 - 100 EQ1 - 225 EQ1 - 400 EQ1 - 630
Naznačena struja Naznačena moć prekidanja (kA) Icu In (A) Radna Presek moć provodnika za prekidanja (кА)Ics napajanje (mm2)

480 480 620 660 420 420 570 610

240 240 300 300 230 230 300 300

450 450 590 630 390 390 540 580

210 210 270 270 200 200 270 270

140 140 235 240 145 145 235 240

Oznaka tipa

Električna trajnost (br. ciklusa)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

EQ1 - 100 EQ1 - 225 EQ1 - 400 EQ1 - 630 EQ1 - 100* EQ1 - 225* EQ1 - 400* EQ1 - 630*

100 225 400 630 100 225 400 630

22 35 42 50 22 35 42 50

15 25 35 42 15 25 35 42

35 70 180 240 35 70 180 240

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

44100 44225 44043 44633 44101 44226 44404 44634

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Napomena: * Automatično uključivanje rezerve sa iznešenim upravljačkim kontrolerom

Automati za indirektnu zaštitu Prekidači sa zaštitom od struje kvara JЕL1/2 SIGMA/OMEGA dizajn
www.elmarkgroup.eu
POKLOPAC KLEMA POSTOLJE SAMOGASIVO KONTAKT TEST TASTER SEKUNDARNI NAMOTAJ NA TT PRIMARNI NAMOTAJ SUMIRAJUĆI STRUJNI TRANSFORMATOR (TT) SA TORUSNIM JEZGROM

41

B1

OMEGA dizajn

SIGMA dizajn

ELEKTROMAGNET MEHANIZAM ZA PREKIDANJE (isključivanje)

42

www.elmarkgroup.eu
Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 61008-1 EN 61008-2; EN 60947-1

Automati za indirektnu zaštitu Prekidači sa zaštitom od struje kvara JЕL1/JEL2 (RCD)
Opis principa delovanja: Zaštita od struje kvara radi bez neophodnosti da se daje dopunski napon prema izvršnom mehanizmu. Princip delovanja se sastoji u poređenju veličina struja koje protiču kroz nulti/e i fazni/e provodnik/e. Provodnici su namotani na torus, s tim što zajedno sa sekundarnim namotajem obrazuju sumirajući merni transformator. Provodnici snage su tako namotani da se magnetski fluksevi, generisani prilikom proticanja električne struje kroz njih uzajamno poništavaju. Kod pojave neispravnosti u izolaciji nekog od provodnika, iza prekidača, ili pojave čoveka u naponskom polju, sistem se poremeti i magnetski fluksevi ne mogu da se ponište. Tako, rezultantni magnetski fluks u sekundarnom namotaju generiše napon i šalje kroz namotaj elektromagneta struju, proporcionalnu odvodnoj. Kada vrednost te struje pređe graničnu vrednost struje kvara prekidača, zaštita se aktivira i prekidač struje kvara isključuje sve polove prema mreži za napajanje. Funkcije: * isključenje strujnih kola pod opterećenjem kod pojave narušavanja izolacije prema potrošačima * isključivanje strujnih kola pod opterećenjem kada čovek upadne u naponsko polje * koristi se kao zaštita pojedinačnih potrošača/kola, kao i za zaštitu celog ormana * odlikuje se visokom pouzdanošću strujnih karakteristika * način upravljanja: ručno uključenje i automatsko isključivanje kod otkrivanja neispravnosti na izlazu Tehničke karakteristike: * Naznačeni radni napon: 230/400V; 50 Hz * Naznačene struje: saglasno tablicama * Osetljivost (odvodna struja): 30; 100; 300; 500 mA * Vreme aktiviranja: < 0.1 sek pri IΔn i < 0.04sek pri 2 IΔn * Naznačeni udarni podnosivi napon: > 2000 V * Naznačena moć prekidanja: 6000 A * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema izrađena od 1.5 hladno izvučene ploče Q235A * Tip plastika: - materijal: samogasivi najlon PA66 - dielektrična čvrstoća: > 18MV/m * Kontaktna glava: srebrni grafit CAg (5) * Statički kontakt: čist bakar tipa T2Y2 * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 5000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 10000 * Stepen zaštite: IP>20 * Indikacija za radni (uključeni) položaj * Plastika otporna na UV zrake i samogasiva * Тemperatura okoline: -10°C +45°C * Nadmorska visina instalacije: do 2000 m Povezivanje: - napajajući greben - pozicija za montažu - vertikalna Način montaže: - Pričvršćivanje na DIN šinu - pozicija za montažu – vertikalna Prekidač sa zaštitom od struje kvara se montira na razvodni ormar, s tim što iza njega nulti i zaštitni provodnik ne treba da imaju električnu vezu između sebe. Da bi korektno radio, prekidač sa zaštitom od struje kvara treba da ima mrežu od tri ili pet provodnika, sa odvojenim radnim nultim provodnikom (N) i odvojenim zaštitnim provodnikom (PE) (t.j. sistem uzemljenja TN-S ili TT – troprovodničko ili petoprovodničko izvođenje). Grupa potrošača, u zavisnosti od tipa mreže treba da je povezana ili sa zaštitnim provodnikom, ili da je uzemljena (slika 1).

B1

1 T

N

1

3

5 T

N

2

N

2

4

6

N

35

70

72 50

35

81

45

Slika 1

Šema povezivanja

potrošač JЕL1 2P JЕL1 4P potrošač PE N

R S T

Automati za indirektnu zaštitu Prekidači sa zaštitom od struje kvara JEL1/JEL2 (RCD) Prekidači sa zaštitom od struje kvara JEL1 - OMEGA dizajn, 6kA
Pol broj Oznaka tipa Naznačena struja In (A)

43

www.elmarkgroup.eu

Kataloški broj Osetljivost (odvodna struja) ID n (mA)

30 40210 40216 40292 40221 40231 40241 40261 40281 40291

100 40212 40217 40293 40222 40232 40242 40262 40282 40296

300 40213 40218 40294 40223 40233 40243 40263 40283 40297

500 40214 40219 40295 40224 40234 40244 40264 40284 40298

Pakovanje (kom.)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1

10.0 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 63.0 80.0 100.0

1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60

B1

Pol broj

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Kataloški broj Osetljivost (odvodna struja) ID n (mA)

30 40410 40416 40492 40421 40431 40441 40461 40481 40491

100 40412 40417 40493 40422 40432 40442 40462 40482 40496

300 40413 40418 40494 40423 40433 40443 40463 40483 40497

500 40414 40419 40495 40424 40434 40444 40464 40484 40498

Pakovanje (kom.)

4 4 4 4 4 4 4 4 4

JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1 JEL 1

10.0 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 63.0 80.0 100.0

1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30

Prekidači sa zaštitom od struje kvara JEL2 - SIGMA dizajn, 6kA
Pol broj Oznaka tipa Naznačena struja In (A) Kataloški broj Osetljivost (odvodna struja) ID n (mA)

30 40210S 40216S 40292S 40221S 40231S 40241S 40261S 40281S 40291S

100 40212S 40217S 40293S 40222S 40232S 40242S 40262S 40282S 40296S

300 40213S 40218S 40294S 40223S 40233S 40243S 40263S 40283S 40297S

500 40214S 40219S 40295S 40224S 40234S 40244S 40264S 40284S 40298S

Pakovanje (kom.)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2

10.0 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 63.0 80.0 100.0

1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60 1 / 60

Pol broj

Oznaka tipa

Naznačena struja In (A)

Kataloški broj Osetljivost (odvodna struja) ID n (mA)

30 40410S 40416S 40492S 40421S 40431S 40441S 40461S 40481S 40491S

100 40412S 40417S 40493S 40422S 40432S 40442S 40462S 40482S 40496S

300 40413S 40418S 40494S 40423S 40433S 40443S 40463S 40483S 40497S

500 40414S 40419S 40495S 40424S 40434S 40444S 40464S 40484S 40498S

Pakovanje (kom.)

4 4 4 4 4 4 4 4 4

JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2 JEL 2

10.0 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 63.0 80.0 100.0

1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30

44

www.elmarkgroup.eu
Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 60898-1; EN 61008-1; EN 61008-2 EN 60947-1

Automati za indirektnu zaštitu Kombinovani prekidači sa zaštitom od struje kvara JEL5 (RCD)
Opis principa delovanja: Predstavlja kombinaciju automatskog prekidača i elektromagnetske zaštite od struje kvara. Sadrži u sebi prednosti oba tipa zaštitnih elemenata. Automatski prekidač reaguje na kratak spoj ili preopterećenje štićenog strujnog kola, a elektromagnetska zaštita od struje kvara kod neispravnosti u izolaciji provodnika. Princip delovanja zaštite od struje kvara se sastoji u poređenju veličina struja koje protiču kroz nulti/e i fazni/e provodnik/e. Provodnici su namotani na torus, s tim što zajedno sa sekundarnim namotajem obrazuju sumirajući merni transformator. Provodnici snage su tako namotani da se magnetski fluksevi, generisani prilikom proticanja električne struje kroz njih uzajamno poništavaju. Kod pojave neispravnosti u izolaciji nekog od provodnika, iza prekidača, ili pojave čoveka u naponskom polju, sistem se poremeti i magnetski fluksevi ne mogu da se ponište. Taj zaostali magnetski fluks u sekundarnom namotaju generiše napon i šalje kroz namotaj elektromagneta,struju proporcionalnu odvodnoj. Kada vrednost te struje pređe graničnu vrednost prekidača struje kvara, zaštita se aktivira i prekidač struje kvara isključuje sve polove prema napajajućoj mreži. Uređaj radi bez dopunskog napajanja elektromagnetske zaštite i ne podleže promenama ili padu napona. Funkcije: - isključenje strujnih kola pod opterećenjem kod pojave kratkog spoja ili preopterećenja - isključenje strujnih kola pod opterećenjem kod pojave narušavanja izolacije prema potrošačima - isključivanje strujnih kola pod opterećenjem kada čovek upadne u naponsko polje - koristi se kao zaštita pojedinačnih potrošača/kola, kao i za zaštitu cele razvodne table - odlikuje se visokom pouzdanošću strujnih karakteristika - način upravljanja: ručno uključenje i automatsko isključivanje kod otkrivanja neispravnosti na izolaciji nakon prekidača Tehničke karakteristike: * Naznačeni radni napon: 230V; 50 Hz * Naznačene struje automatskog prekidača: saglasno tablicama * Osetljivost (odvodna struja): 30; 100; 300; 500 mA * Vreme aktiviranja: - zaštite od struje kvara < 0.1 sek. pri 1 IΔn i 0.04 pri 2 IΔn - automatskog prekidača < 0.1 sek. * Kriva isključenja automatskog prekidača: C * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 2000 V * Naznačena moć prekidanja: 6000 A * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema izrađena od 1.5 hladno izvučene ploče Q235A * Tip plastika: - materijal: samogasivi najlon PA66 - dielektrična čvrstoća: > 18MV/m * Kontaktna glava: srebrni grafit CAg (5) * Statički kontakt: čist bakar tipa T2Y2 * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 5000 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥10000 * Stepen zaštite: IP>20 * Indikacija za radni (uključeni) položaj * Plastika prekidača otporna na UV zrake i samogasiva * Тemperatura okoline: -10°C +45°C * Nadmorska visina instalacije: do 2000 m Povezivanje: - elastični ili kruti provodnici odgovarajućeg preseka Način montaže: - Pričvršćivanje na DIN šinu - pozicija za montažu – vertikalna Prekidač sa zaštitom od struje kvara se montira u razvodni ormar, s tim što iza njega nulti i zaštitni provodnik ne treba da imaju električnu vezu između sebe. Da bi korektno radio, prekidač sa zaštitom od struje kvara treba da ima mrežu od tri ili pet provodnika, sa odvojenim radnim nultim provodnikom (N) i odvojenim zaštitnim provodnikom (PE) (t.j. sistem uzemljenja TN-S ili TT – troprovodničko ili petoprovodničko izvođenje).

B2

Kombinovana elektromagnetna zaštita od struje kvara i jednopolni prekidač naznačene moći prekidanja 6 kA.
Oznaka tipa Broj polova Naznačena Preporučeni preseci moć prekidanja montažnih (кА) provodnika (mm2) Naznačena struja (А) Kataloški broj
Osetljivost Osetljivost Osetljivost Osetljivost (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) IΔn (30mА) IΔn (100mА) IΔn (300mА) IΔn (500mА)

Jed. pakovanje/ kutija

JEL5 JEL5 JEL5 JEL5 JEL5

2 2 2 2 2

6 6 6 6 6

1.5 2.5 4.0 6.0 10.0

10 16 25 32 40

40010 40016 40025 40032 40040

40011 40017 40021 40031 40041

40013 40018 40023 40033 40043

40015 40019 40026 40035 40045

7 / 140 7 / 140 7 / 140 7 / 140 7 / 140

Automati za indirektnu zaštitu Kombinovani prekidači sa zaštitom od struje kvara
Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 60898-1 EN 61009-1; EN 61009-2 EN 60947-1

45

www.elmarkgroup.eu

L

H 50

h

Opis principa delovanja: Predstavlja kombinaciju automatskog prekidača i elektronske elektromagnetne zaštite od struje kvara. Sadrži u sebi deo prednosti oba tipa zaštitnih elemenata. Automatski prekidač reaguje na kratak spoj u štićenom strujnom kolu, a elektronska zaštita od struje kvara kod pojave neispravnosti u izolaciji provodnika. Princip delovanja zaštite od struje kvara se sastoji u poređenju veličina struja koje protiču kroz elektronski komparator. Da bi zaštita od struje kvara radila normalno, mora da ima napona. Taj napon je neophodan za napajanje komparatora – poluprovodnički element u kome je zadata vrednost odvodne struje konstantna i ta vrednost se upoređuje sa stvarno izmerenom vrednošću. Kada je razlika tog poređenja nula, zaštita od struje kvara neće proraditi, a kada, prilikom pojave neispravnosti u izolaciji štićenog strujnog kola, ona pređe dopuštenu toleranciju, proradi i isključuje zaštitu. Da bi zaštita od struje kvara radila normalno, napon u štićenom strujnom kolu treba da je iznad 170V i bez kolebanja u vremenu. Funkcije: - isključuje strujna kola pod opterećenjem kod pojave kratkog spoja ili preopterećenja - isključenje strujnih kola pod opterećenjem kod pojave narušavanja izolacije prema potrošačima - isključivanje strujnih kola pod opterećenjem kada čovek upadne u naponsko polje B3 - koristi se kao zaštita pojedinačnih potrošača/kola, kao i za zaštitu celog ormana - odlikuje se visokom pouzdanošću strujnih karakteristika - način upravljanja: ručno uključenje i automatsko isključivanje kod otkrivanja neispravnosti na izlazu Tehničke karakteristike: * Naznačeni radni napon: 230/400V; 50 Hz * Naznačene struje automatskog prekidača: saglasno tablicama * Osetljivost (odvodna struja): 30; 100; 300; 500 mA * Vreme aktiviranja: - zaštite od struje klvara < 0.1 sek. pri 1 IΔn i 0.04 pri 2 IΔn - automatskog prekidača < 0.1 sek. * Kriva isključenja automatskog prekidača: C * Naznačeni udarni podnosivi napon: > 2000 V * Naznačena moć prekidanja: 6000 A * Sastavna klema: ravna (tunelska) navojna klema * Električna trajnost (br. ciklusa): ≥ 500 * Mehanička trajnost (br. ciklusa): ≥ 2000 * Stepen zaštite: IP>20 * Indikacija za radni (uključeni) položaj Povezivanje: - elastični ili kruti provodnici odgovarajućeg preseka Način montaže: * Pričvršćivanje na DIN šinu * Pozicija za montažu – vertikalna * Plastika prekidača otporna na UV zrake i samogasiva * Тemperatura okoline: -10°C +45°C * Nadmorska visina instalacije: do 2000 m

35

Dimenzije
JEL3 JEL4 L(mm) H(mm) h(mm) 18 72 80 35 72 80 3P 88 95

3P+N

Prekidač sa zaštitom od struje kvara se montira u razvodni ormar, s tim što iza njega nulti i zaštitni provodnik ne treba nigde da budu spojeni. Da bi korektno radio, prekidač sa zaštitom od struje kvara treba da ima postavljene posebne 115.5 provodnike za radni nulti provodnik (N) i zaštitni provodnik (PE) (t.j. sistem uzemljenja TN-S ili TT – troprovodničko ili 95 petoprovodničko izvođenje).

45

Kombinovana elektronska zaštita od struje kvara i jednopolni prekidač moći prekidanja 6 kA
Oznaka tipa Broj polova Naznačena moć prekidanja (кА) Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2) Naznačena Kataloški broj Jed. struja pakovanje/ Osetljivost Osetljivost Osetljivost Osetljivost (А) (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) kutija
IΔn (30mА) IΔn (100mА) IΔn (300mА) IΔn (500mА)

JEL 4 C10 JEL 4 C16 JEL 4 C20 JEL 4 C25 JEL 4 C32 JEL 4 C40

2 2 2 2 2 2

6 6 6 6 6 6

1.5 2.5 4.0 4.0 10.0 16.0

10 16 20 25 32 40

40211E 40215E 40225E 40240E 40265E 40274E

40207E 40245E 40229E 40204E 40260E 40270E

40208E 40235E 40230E 40246E 40236E 40273E

40209E 40237E 40238E 40268E 40269E 40275E

5 / 100 5 / 100 5 / 100 5 / 100 5 / 100 5 / 100

46

Automati za indirektnu zaštitu Kombinovani prekidači sa zaštitom od struje kvara
www.elmarkgroup.eu

Kombinovani prekidači sa elektronskom zaštitom od struje kvara za kućnu primenu JEL 3
Specijalno izrađena aplikacija za kućne potrošače izrađena na osnovu DP1N koja reaguje na nastanak oštećenja izolacije provodnika, strujno preopterećenje i kratki spoj na izlaznom kolu. Tehničke karakteristike: * Naznačeni radni napon: 230 V; 50 Hz * Naznačene struje automatskog prekidača: u skladu sa tabelom * Osetljivost zaštite od struje kvara: 30; 100 mA * Vreme aktiviranja: < 0,1 sek. * Naznačena moć prekidanja: 4500 A * Način montaže: pričvršćenje na DIN šinu

B3

Oznaka tipa

Broj polova Naznačena moć prekidanja zaštite/ (кА) prekidača

Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2)

Kataloški broj Naznačena struja Pakovanje Osetljivost Osetljivost Osetljivost Osetljivost (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) (kom.) (А)
IΔn (30mА) IΔn (100mА) IΔn (300mА) IΔn (500mА)

JEL 3 C10 JEL 3 C16 JEL 3 C25 JEL 3 C32

2 2 2 2

4.5 4.5 4.5 4.5

1.5 2.5 4.0 10.0

10 16 25 32

40110E 40116E 40125E 40132E

40111E 40115E 40126E 40133E

12 / 240 12 / 240 12 / 240 12 / 240

Kombinovana elektronska zaštita od struje kvara 3P i tropolni prekidač moći prekidanja 4,5 kA Upoređuje struju curenja između tri faze.
Oznaka tipa Broj polova Naznačena moć zaštite/ prekidanja (кА) prekidača Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2) Kataloški broj Naznačena struja Pakovanje Osetljivost Osetljivost Osetljivost Osetljivost (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) (kom.) (А)
IΔn (30mА) IΔn (100mА) IΔn (300mА) IΔn (500mА)

JEL 6 JEL 6 JEL 6 JEL 6 JEL 6

C10 C16 C25 C40 C50

3 3 3 3 3

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

1.5 2.5 4.0 10.0 16.0

10 16 25 40 50

40310 40316 40325 40340 40363

40311 40317 40321 40341 40361

40313 40318 40323 40343 40336

40314 40319 40324 40344 40365

3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60 3 / 60

Kombinovana elektronska zaštita od struje kvara 3P+N i četveropolni prekidač moći prekidanja 4,5 kA Upoređuje struju curenja između tri faze i nultog provodnika.
Oznaka tipa Broj polova Naznačena moć prekidanja zaštite/ (кА) prekidača Preporučeni preseci montažnih provodnika (mm2) Kataloški broj Naznačena struja Pakovanje Osetljivost Osetljivost Osetljivost Osetljivost (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) (odvodna struja) (kom.) (А)
IΔn (30mА) IΔn (100mА) IΔn (300mА) IΔn (500mА)

JEL 6 JEL 6 JEL 6 JEL 6 JEL 6

C10 C16 C25 C40 C50

4 4 4 4 4

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

1.5 2.5 4.0 10.0 16.0

10 16 25 40 50

40411 40415 40425 40440 40465

40407 40445 40420 40404 40401

40408 40439 40428 40447 40436

40409 40438 40429 40446 40469

2 / 40 2 / 40 2 / 40 2 / 40 2 / 40

Automati za indirektnu zaštitu Katodni odvodnici tipa SPD (arestori)

47

www.elmarkgroup.eu

Opis principa delovanja: Katodni odvodnik se sastoji od poluprovodničkog ventilnog elementa (varistor) koji se otvara pri određenim uslovima. U normalnom stanju sistema, katodni odvodnik predstavlja beskonačno veliki napon između štićenih provodnika i uzemljene konture. Kada se usled atmosferskih prilika poveća napon, ili u slučaju havarije sistema, ventilni element se otvara i odvodi višak napona ka uzemljenoj konturi. Nakon normalizacije napona, ventilni elemenat se zatvara. Arestor može da podnese velike kratkotrajne napone. Funkcije: - Zaštita od previsokog napona u strujnim kolima pod opterećenjem - za zaštitu pojedinačnih potrošača/kola, kao i za zaštitu cele razvodne table - odlikuje se visokom pouzdanošću strujnih karakteristika - način upravljanja: automatsko isključivanje kod otkrivanja neispravnosti na ulazu i uspostavljanje normalnog rada nakon prolaska opasnosti Dokumentacija kojoj proizvod Tehničke karakteristike: odgovara: * Naznačeni radni napon Uc: - napon aktiviranja katodnog odvodnika 275/440V; 50 Hz B4 Standard EN 61643-1 * Impulsni napon Up: napon koji nastaje na klemama katodnog odvodnika prilikom proticanja naznačene struje EN 61643-11 pražnjenja, saglasno tablicama * Naznačena struja pražnjenja In – naznačena vrednost struje pražnjenja sa sinusoidom 8/20µs, koja može da se odvodi Prekidači odgovaraju direktivi EC višekratno u zemlju, saglasno tablicama «Low Voltage Directives (LVD) * Maksimalna struja pražnjenja Imax – maksimalna (pik) vrednost struje pražnjenja sa sinusoidom 8/20µs, koju odvodnik br.73/23 EEC» i može da podnese jednokratno, saglasno tablicama «Electromagnetic Compatibility * Stalna radna struja: do 800 µA za 1p, 2p i 3P; do 600 µA za 1p+N i 3p+N Direktives (EMC) * Indikacija potrebe da se promeni odvodnik br. 89/336 EEC» * Nudi se u varijantama: 1P; 1P+N; 3P; 3P+N Povezivanje: - elastični ili kruti provodnici odgovarajućeg preseka Način montaže: * Pričvršćivanje na DIN šinu * Pozicija za montažu – vertikalna * Montira se na ulazu glavnog ormara ili neposredno pre potrošača, saglasno priloženim šemama * Plastika prekidača otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10°C +45°C * Nadmorska visina instalacije: do 2000 m

Trofazna zaštita kod TN-C sistema potrošač

Trofazna zaštita kod TN-S sistema potrošač

Monofazna zaštita kod TT sistema potrošač

Trofazna zaštita kod IT sistema potrošač

Izbor odgovarajućeg katodonog odvodnika se vrši na bazi stepena rizika od previsokog napona ili od atmosferske aktivnosti, nazvane B, C ili D (od visokog ka nižem stepenu). Firma predlaže sledeće modele odvodnika: SPD – Bxxxx – model koji odgovara sistemima sa veoma visokim stepenom rizika. Prevashodno se montira na ulazu instalacija ili na glavnom ormaru. SPD – Cxxxx – model koji odgovara sistemima sa visokim ili srednjim stepenom rizika. Može da se montira na ulazu instalacije ili ispred potrošača SPD – Dxxxx – model za sisteme sa niskim stepenom rizika. Pogodan za sekundarnu zaštitu potrošača u kombinaciji sa SPD – Bxxxx/SPD – Cxxxx

48

www.elmarkgroup.eu
Tip odvodnika In (kA) Imax (kA) Uc (V)

Automati za indirektnu zaštitu Katodni odvodnici tipa SPD (arestori)
Up (kV) Kataloški broj Pakovanje (kom.)

SPD-D5/1p SPD-C10/1p SPD-C20/1p SPD-B40/1p

5 10 20 40

10 20 40 60

275 275 275 275

1.2 1.2 1.8 2

64101 64102 64103 64104

17 / 170 17 / 170 17 / 170 17 / 170

B4

Tip odvodnika

In (kA)

Imax (kA)

Uc (V)

Up (kV)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

SPD-D5/1pN SPD-C10/1pN SPD-C20/1pN SPD-B40/1pN

5 10 20 40

10 20 40 60

275 275 275 275

1.2 1.2 1.8 2

64201 64202 64203 64204

8 / 80 8 / 80 8 / 80 8 / 80

Tip odvodnika

In (kA)

Imax (kA)

Uc (V)

Up (kV)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

SPD-D5/3p SPD-C10/3p SPD-C20/3p SPD-B40/3p

5 10 20 40

10 20 40 60

440 440 440 440

1.2 1.2 1.8 2

64301 64302 64303 64304

5 / 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50

Tip odvodnika

In (kA)

Imax (kA)

Uc (V)

Up (kV)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

SPD-D5/3pN SPD-C10/3pN SPD-C20/3pN SPD-B40/3pN

5 10 20 40

10 20 40 60

440 440 440 440

1.2 1.2 1.8 2

64401 64402 64403 64404

4 / 40 4 / 40 4 / 40 4 / 40

Up

GLAVNI RAZVODNI ORMAR TNC L1 L2 L3 N+PE 3xC61N-C63

RAZVODNI ORMAR

TROFAZNI POTROŠAČ

3xC61N-C40

3xC61N-C40

SPD-C10/3p SPD-B40/3p SPD-C20/3p C61N-C25 TNS L1 SPD-D5/1p L2 L3 N MONOFAZNI POTROŠAČ PE 4xC61N-C40 TROFAZNI POTROŠAČ SPD-C10/3pN MONOFAZNI POTROŠAČ

B C
D

2xC61N-C25

SPD-D5/1pN

Tt

Kontaktori Kontaktori za niski napon serije LT 1- D

49

www.elmarkgroup.eu
POSTOLJE NEPOKRETNO MAGNETSKO JEZGRO KALEM POVRATNA OPRUGA POKRETNO MAGNETSKO JEZGRO POKRETNI KONTAKTI POKLOPAC STATIČNI KONTAKTI POMOĆNI KONTAKT VIJCI ZAŠTITNI POKLOPCI KLEMA

C1

50

www.elmarkgroup.eu

Kontaktori Kontaktori za niski napon serije LT 1- D
Serija kontaktora LT 1 - K je namenjena za upravljanje električnim kolima i potrošačima koji rade u kategoriji AC3 sa naznačenom strujom 95A. Kontaktori se nude u varijanti sa 1 NO utičnicom za realizaciju operativnog kola, a kod naznačene struje iznad 40A imaju dopunski montiran 1 NC operativni kontakt. Funkcije: - uključivanje i isključivanje električnih kola pod opterećenjem, kod slanja signala za upravljanje do kalema - realizacija sistema za upravljanje potrošačima - operativni element u ormanima za upravljanje procesima - visoka pouzdanost strujnih karakteristika - sigurno razdvajanje glavnih kontakata - zaštitni poklopac na pokretnom delu kontaktora Tehničke karakteristike * Radna kategorija: AC 3 * Naznačeni napon glavnih kontakata : do 690V; 50 Hz * Sastav kontaktnih površina za jaku struju: čist bakar prekriven sa 80% AgSnO * Naznačeni udarni podnosivi napon: > 8 000V * Naznačeni napon kalema: od 12 do 400V AC * Materijal kalema: čisti bakar tipa QA-1 * Materijal magnetnog jezgra: legirani čelik 360 * Materijal pokretnog dela: bakelit * Granice upravljačkog napona kalema: od 0.8 do 1.15 Uc * Sastavna klema: navojna klema * Povezivanje: - elastični provodnici sa ili bez kablovskog nastavka - kruti provodnici * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 1.000.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa): ≥ 1.000.000 * Broj ciklusa na sat: 1200 br. do 32А; 600 br. za 40-95А * Difuzna snaga po polu: do 13W * Način montaže: - na DIN šini - pomoću vijaka za površinu - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ±5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-4-1 C1 Prekidači odgovaraju direktivi EC “Low Voltage Directives (LVD) no. 73/ 23 EEC” i “Electromagnetic compatibility Directives (EMC) no. 89/336 EEC”.

C

a

ô

Tip

a

b

Tip

А

B

C

B

b

LT1-D 09~32

A

C

LT-D 09~12 LT1 D18 LT1 D25 LT1 D32 LT1-D 40~65 LT1-D 80~95

34/35 34/35 40 40 40 40

50/60 50/60 48 48 100/110 100/110

4.5 4.5 4.5 4.5 6.5 6.5

LT-D 09~12 LT1 D18 LT1 D25 LT1 D32 LT1-D 40~65 LT1-D 80~95

47 47 57 57 77 87

70 70 80 80 126 126

82 87 95 100 116 127

B

LT1-D 40~95

A

a

b

Kontaktori Kontaktori za niski napon serije LT 1- D
Kod Naznačena snaga kW Snaga kalema (VA) Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m) Presek provodnika za napajanje

51

www.elmarkgroup.eu
Napon (V) kalema Kataloški broj Pakovanje (kom.)

LT1 - D0910 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 2.2 4 4 4 5.5

zatvoreno

otvoreno

7

60

1.7

4

230 400 12 24 36 48 110

23091 23092 23093 23094 23095 23096 23097

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D0901 1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 2.2 4 4 4 5.5

zatvoreno

otvoreno

7

60

1.7

4

230 400 12 24 36 48 110

23273 23270 23271 23272 23277 23278 23279

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

C1

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D1210 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 3 5.5 5.5 5.5 7.5

zatvoreno

otvoreno

7

60

12 А

1.7

4

230 400 12 24 36 48 110

23121 23122 23123 23124 23125 23126 23127

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D1201 1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 3 5.5 5.5 5.5 7.5

zatvoreno

otvoreno

7

60

12 А

1.7

4

230 400 12 24 36 48 110

23274 23280 23281 23282 23283 23284 23285

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D1810 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 4 7.5 9 9 10

zatvoreno

otvoreno

7

60

18 А

1.7

6

230 400 12 24 36 48 110

23181 23182 23183 23184 23185 23186 23187

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D1801 1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 4 7.5 9 9 10

zatvoreno

otvoreno

7

60

18 А

1.7

6

230 400 12 24 36 48 110

23275 23286 23287 23288 23289 23290 23291

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D2510 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 5.5 11 11 11 15

zatvoreno

otvoreno

7.5

90

25 А

2.5

6

230 400 12 24 36 48 110

23251 23252 23253 23254 23255 23256 23257

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

52

www.elmarkgroup.eu
Kod Naznačena snaga kW Snaga kalema (VA) Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Kontaktori Kontaktori za niski napon serije LT 1- D
Presek provodnika za napajanje Napon (V) kalema Kataloški broj Pakovanje (kom.)

LT1 - D2501 1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 5.5 11 11 11 15

zatvoreno

otvoreno

7.5

90

25 А

2.5

6

230 400 12 24 36 48 110

23276 23292 23293 23294 23295 23296 23297

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

C1

LT1 - D3210 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 7.5 15 15 15 18.5

zatvoreno

otvoreno

7.5

90

32 А

2.5

10

230 400 12 24 36 48 110
Napon (V) kalema

23321 23322 23323 23324 23325 23326 23327
Kataloški broj

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50
Pakovanje (kom.)

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

LT1 - D4011 1NO+1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 11 18.5 22 22 30

zatvoreno

otvoreno

20

200

40 А

5

16

230 400 12 24 36 48 110

23401 23402 23403 23404 23405 23406 23407

1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D5011 1NO+1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 15 22 25 25 33

zatvoreno

otvoreno

20

200

50 А

5

25

230 400 12 24 36 48 110

23501 23502 23503 23504 23505 23506 23507

1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D6511 1NO+1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 18.5 30 37 37 37

zatvoreno

otvoreno

20

200

65 А

5

25

230 400 12 24 36 48 110

23651 23652 23653 23654 23655 23656 23657

1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D8011 1NO+1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 22 37 45 45 45

zatvoreno

otvoreno

20

200

80 А

9

50

230 400 12 24 36 48 110

23801 23802 23803 23804 23805 23806 23807

1 / 15 1 / 15 1 / 15 1 / 15 1 / 15 1 / 15 1 / 15

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT1 - D9511 1NO+1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 25 45 45 45 45

zatvoreno

otvoreno

20

200

95 А

9

50

230 400 12 24 36 48 110

23951 23952 23953 23954 23955 23956 23957

1 / 15 1 / 15 1 / 15 1 / 15 1 / 15 1 / 15 1 / 15

Kontaktori Kontaktori za niski napon serije LT 1- H K/D

53

www.elmarkgroup.eu

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Sandard EN 60947-1 EN 60947-4-1

Serija kontaktora LT 1 -H K/D namenjena je za upravljanje električnim kolima i potrošačima koji rade u kategoriji AC2 za korisnike koji rade u uslovima struje jednake naznačenoj pod naznačenim naponom, odnosno za iste sa manjim brojem uključivanjima pri naznačenoj struji do 32 A. Kontaktori se nude u varijanti sa jednim operativnim komutirajućim kontaktom za realizovanje operativnog kola i tri napojna kontakta. Ne preporučuje se za upravljanje elektromotorima. Funkcije: - uključivanje i isključivanje električnih kola pod opterećenjem, kod slanja signala za upravljanje do kalema - realizacija sistema za upravljanje potrošačima - operativni element u ormanima za upravljanje procesima - ne sme se koristiti za upravljanje motorima - zaštitni poklopac na pokretnom delu kontaktora Tehničke karakteristike * Radna kategorija: AC 2 * Naznačeni napon glavnih kontakata : do 690V; 50 Hz * Materijal napojnih kontaktnih površina: čisti bakar sa prevlakom 70% Ag20%NiCrO * Naznačeni udarni podnosivi napon: > 6 000V * Naznačeni napon kalema: od 12 do 400V AC * Materijal kalema: čisti bakar tipa QZ-1 C2 * Materijal magnetnog jezgra: legirani čelik 470 * Materijal pokretnog dela: plastika samogasiva * Granice upravljačkog napona kalema: od 0.8 do 1.15 Uc * Sastavna klema: navojna klema * Povezivanje: - elastični provodnici sa ili bez kablovskog nastavka - kruti provodnici * Električna trajnost (broj ciklusa): 200.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa): 500.000 * Broj ciklusa na sat: 500 br. do 32А; 200 br. za 40-95А * Difuzna snaga po polu: do 9W * Način montaže: - na DIN šini - pomoću vijaka za površinu - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ±5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m

C

a

ô

Tip

a

b

Tip

А

B

C

LT1-H K/D 06~32

A

LT-K 06~12 LT1 D18 LT1 D25 LT1 D32

34/35 34/35 40 40

45 50/60 48 48

4.5 4.5 4.5 4.5

LT-K 06~12 LT1 D18 LT1 D25 LT1 D32

45 47 57 57

50 70 80 80

50 87 95 100

B

b

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT 1 - НK 0610 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 1.5 2.2 2.2 2.2 3

zatvoreno

otvoreno

7

60

1.7

4

230 400 12 24 36 48 110
Napon (V) kalema

23061E 23062E 23063E 23064E 23065E 23066E 23067E
Kataloški broj

1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100
Pakovanje (kom.)

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Naznačena struja Momenat u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

LT1 - НK 0910 1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 2.2 3.7 3.7 3.7 4

zatvoreno

otvoreno

7

60

1.7

4

230 400 12 24 36 48 110

23091E 23092E 23093E 23094E 23095E 23096E 23097E

1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100

54

Kontaktori
www.elmarkgroup.eu
Kod Naznačena snaga kW Snaga kalema (VA) Momenat Naznačena struja u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Kontaktori za niski napon serije LT 1- H K/D
Presek provodnika za napajanje Napon (V) kalema Kataloški broj Pakovanje (kom.)

LT 1 -НK 1210 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 3 4 4 4 5

zatvoreno

otvoreno

7

60

12 А

1.7

4

230 400 12 24 36 48 110

23121E 23122E 23123E 23124E 23125E 23126E 23127E

1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Momenat Naznačena struja u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

C2

LT 1 - HD 1810 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 4 7.5 9 9 10

zatvoreno

otvoreno

7

60

18 А

1.7

6

230 400 12 24 36 48 110

23181E 23182E 23183E 23184E 23185E 23186E 23187E

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Momenat Naznačena struja u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT 1 - НD 1801 1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 4 7.5 9 9 10

zatvoreno

otvoreno

7

60

18 А

1.7

6

230 400 12 24 36 48 110

23275E 23286E 23287E 23288E 23289E 23290E 23291E

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Momenat Naznačena struja u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT 1 - НD 2510 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 5.5 11 11 11 15

zatvoreno

otvoreno

7.5

90

25 А

2.5

6

230 400 12 24 36 48 110

23251E 23252E 23253E 23254E 23255E 23256E 23257E

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Momenat Naznačena struja u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT 1 - НD 2501 1NC

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 5.5 11 11 11 15

zatvoreno

otvoreno

7.5

90

25 А

2.5

6

230 400 12 24 36 48 110

23276E 23292E 23293E 23294E 23295E 23296E 23297E

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kod

Naznačena snaga kW

Snaga kalema (VA)

Momenat Naznačena struja u AC-3 440V do zatezanja (N.m)

Presek provodnika za napajanje

Napon (V) kalema

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

LT 1 - НD 3210 1NO

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 690V 7.5 15 15 15 18.5

zatvoreno

otvoreno

7.5

90

32 А

2.5

10

230 400 12 24 36 48 110

23321E 23322E 23323E 23324E 23325E 23326E 23327E

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Kontaktori Kontaktori za niski napon serije LT 1- F

55

www.elmarkgroup.eu

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-4-1 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

Serija kontaktora LT 1 - F je namenjena za upravljanje naizmeničnim električnim kolima i potrošačima koji rade u normalnom režimu rada, sa uključivanjem i isključivanjem potrošača, i u zagađenoj okolini. Podesna je za potrošače sa naznačenom strujom od 115A do 800A. Funkcije: - često uključivanje i isključivanje električnih kola pod opterećenjem, kod slanja signala za upravljanje - realizacija sistema za upravljanje potrošačima - operativni element u ormanima za upravljanje procesima - visoka pouzdanost strujnih karakteristika - sigurno razdvajanje glavnih kontakata - zaštitni poklopac na pokretnom delu kontaktora Tehničke karakteristike * Radna kategorija: AC 3 * Naznačeni napon glavnih kontakata : do 1000V; 50 Hz * Sastav kontaktnih površina za jaku struju: čist bakar prekriven sa 80% AgSnO * Naznačeni udarni podnosivi napon: > 8 000V * Sastav kalema: čist bakar za kaleme tipa QA-1 * Sastav magnetskog jezgra: legirani čelik 360 * Sastav pokretnih delova: bakelit * Naznačeni napon kalema: od 230 do 400V AC * Granice upravljačkog napona kalema: od 0.8 do 1.15 Uc * Sastavna klema: vijak * Povezivanje: - elastični provodnici sa ili bez kablovskog nastavka - kruti provodnici - šina * Električna trajnost (broj ciklusa): 1.000.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa): 10.000.000 * Broj ciklusa (uključenja) na sat: 200 * Difuzna snaga po polu: od 16 do 80W * Način montaže: - pričvršćivanje vijcima za površinu - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 10º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m
Dimenzije (mm): Tip a b c L M Q Q1 P

C3

LT 1 F150 LT 1 F225 LT 1 F265 LT 1 F400 LT 1 F630 LT 1 F800
Kod Naznačena snaga kW

163.5 168.5 201.5 213 309 309

170 197 203 206 304 304
Snaga на kalema (VA)

171 181 181 219 255 255

107 113.5 141 145 155 155

150 172 178 182 264 264
Momenat zatezanja vijaka (N.m)

26 21 39 43 60 60
Napon (V) kalema
230 400 12 24 36 48 110 230 400 12 24 36 48 110 230 400 12 24 36 48 110 230 400 12 24 36 48 110 230 400

57.5 51.5 66.5 74 89 89
Kataloški broj
23111 23112 23113 23114 23115 23116 23117 23151 23152 23153 23154 23155 23156 23157 23861 23862 23863 23864 23865 23866 23867 23261 23262 23263 23264 23265 23266 23267 23751 23752

40 48 48 48 80 80
Pakovanje (kom.)

Naznačena struja u AC-3 440V do

220V 380V 660V 230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V zatvoreno otvoreno LT1 - F115 LT1 - F115 LT1 - F150 LT1 - F150 30 40 55 75 59 80 59 80 59 90 80 100 60 65 54 45 660 660 115 A 150 A 18 25

1/4

1/4

LT1 - F225 LT1 - F225

63

110

110

110

129

129

100

55

660

225 A

35

1/2

LT1 - F265 LT1 - F265 LT1 - F400 LT1 - F400 LT1 - F630 LT1 - F630 LT1 - F800 LT1 - F800

75

132

140

140

160

160

147

66

966

265 A

35

1/2

110

200

220

250

257

280

185

66

966

400 A

50

1/1

200 250

335 450

375 450

400 450

400 450

450 475

450 450

630 A 800 A

50

230 400

23771 23772 23881 23882

1/1

230 400

1/1

Napomena: Kod montaže kontaktora iz serije, u šemama za upravljanje, potrebno je predvideti rastojanje sa bočne strane kontaktora, radi zamene kalema u slučaju neophodnosti.

56

Kontaktori
www.elmarkgroup.eu

Kontaktori za niski napon sa kalemom za jednosmernu struju serije LP 1- D
Serija kontaktora LP 1 - D je namenjena za upravljanje transformatorima naizmenične struje, kalemom za upravljanje jednosmernom strujom. Utičnice jake struje na kontaktoru su izrađene za strujna kola naizmenične struje i potrošače koji rade u normalnom režimu rada AC-3, sa čestim uključivanjem i isključivanjem potrošača, i u veoma zagađenoj okolini. Kontaktori su podesni za potrošače sa naznačenom strujom od 9A do 225A. Funkcije: - uključivanje i isključivanje potrošača naizmenične struje u upravljačkim kolima sa jednosmernom strujom, kada je signal za upravljanje poslat ka kalemu - realizacija sistema za upravljanje potrošača - operativni element u ormanima za upravljanje procesima - visoka pouzdanost strujnih karakteristika - sigurno razdvajanje glavnih kontakata - zaštitni poklopac na pokretnom delu kontaktora Tehničke karakteristike * Naznačeni napon upravljačkog kalema : od 12V do 230V DC * Naznačeni napon strujnog kola: do 690V 50Hz * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥8 000V * Granice upravljačkog napona kalema: od 0.8 do 1.15 Uc * Sastavna klema: navojna klema * Povezivanje: - elastični provodnici sa ili bez kablovskog nastavka - kruti provodnici * Električna trajnost (broj ciklusa): 1.000.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa): 10.000.000 * Broj ciklusa na sat: 1200 do 32A; 600 za 40-95A * Difuzna snaga po polu: do 13W * Način montaže: - montaža na DIN šinu - pričvršćivanje vijcima za površinu - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m
Dimenzije (mm)

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-4-1 C4 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

A
C

a

b

B

Tip

A (mm)

B (mm)

C (mm)

a (mm)

b (mm.)

LP1-D 09~95

LP 1 D0910 LP 1 D1210 LP 1 D1810 LP 1 D2510 LP 1 D3210 LP 1 D4011 LP 1 D5011 LP 1 D6511 LP 1 D9511 LP 1 F115 LP 1 F150 LP 1 F225

47 47 47 57 57 77 77 77 87

76 76 76 86 86 129 129 129 129

95 95 95 101 101 176 176 176 182

34/35 34/35 34/35 40 40 40 40 40 40

50/60 50/60 50 50 50 100 100 100 100

Tip

Naznačena struja (А)

Pomoćni kontakt (kom.)

Naznačena snaga potrošača (kW) 230V 400V 415V 440V 690V 12 24

Kataloški broj prema naponu kalema (V DC) 36 48 110 230

LP 1 D0910 LP 1 D1210 LP 1 D1810 LP 1 D2510 LP 1 D3210 LP 1 D4011 LP 1 D5011 LP 1 D6511 LP 1 D9511 LP 1 F115 LP 1 F150 LP 1 F225

9 12 18 25 32 40 50 65 95 115 150 225

1NO 1NO 1NO 1NO 1NO 1NO+1NC 1NO+1NC 1NO+1NC 1NO+1NC 1NO 1NO 1NO

2.20 3.00 4.00 5.50 7.50 11.0 15.0 18.5 25.0 30.0 40.0 63.0

4.00 5.50 7.50 11.0 15.0 18.5 22.0 30.0 45.0 55.0 75.0 110

4.00 5.50 7.50 11.0 15.0 18.5 22.0 30.0 45.0 59.0 80.0 110

4.00 5.50 7.50 11.0 15.0 18.5 22.0 30.0 45.0 59.0 80.0 110

5.50 7.50 10.0 15.0 18.5 30.0 33.0 37.0 45.0 80.0 100 129

23962 23963 23964 23925 23966 23967 23968 23969 23970 23911 23912 23913

23098 23128 23188 23258 23328 23408 23508 23658 23958 23118 23158 23228

23130 23131 23132 23133 23134 23135 23136 23137 23138 23914 23915 23916

23971 23972 23973 23974 23975 23976 23977 23978 23979 23917 23918 23919

23980 23981 23982 23983 23984 23985 23986 23987 23988 23989 23990 23994

23139 23140 23141 23142 23143 23144 23145 23146 23147 23148 23149 23201

Kontaktori Kontaktori za uključivanje kondenzatorskih baterija serije CJ19 - 43

57

www.elmarkgroup.eu

Serija kontaktora CJ19-43 je namenjena za komutaciju trofaznih kondenzatorskih baterija koje se koriste za popravku faktora snage. Oni predstavljaju naizmenični kontaktor serije LT1 Dxx sa naznačenom strujom od 32 do 95A na koji je montirana grupa za smanjenje pikova struje u prelaznom procesu uključivanja ili isključivanja kondenzatora. Ova grupa predstavlja kombinaciju otpornika za ograničenje struje koji se uključuju na početku prelaznog procesa (uključivanje ili isključivanje kondenzatorske baterije). Kontaktori su pogodni za kondenzatorske baterije sa naznačenom snagom do 50 kVAr. Funkcije: - uključivanje i isključivanje kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne energije - realizacija sistema za kompenzaciju reaktivne energije - smanjenje pikova prelaznih struja kod uključivanja i isključivanja kondenzatorskih baterija - visoka pouzdanost strujnih karakteristika - sigurno razdvajanje glavnih kontakata - osigurani deo kontaktora protiv dodira korisnika - nemogućnost ručnog uključivanja Tehničke karakteristike * Režim rada okruženja: AC 6 * Naznačeni napon upravljačkog bobine : 230V; 50Hz * Naznačeni napon strujnog kola: do 690V, 50Hz * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 8 000V * Granice upravljačkog napona kalema: od 0.8 do 1.15 Uc * Broj kontakata: 3 NO glavni kontaki + 1NO operativan * Sastavna klema: navojna klema * Povezivanje: - elastični provodnici sa ili bez kablovskog nastavka - kruti provodnici * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 300.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa): ≥ 1.000.000 * Broj ciklusa na sat: do 600 uključivanja * Difuzna snaga po polu: do 13W * Način montaže: - na DIN šinu - pričvršćivanje vijcima za površinu - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okolina: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m
Dimenzije Tip A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-4-1 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

C5

CJ19-32 DPK CJ19-40 DPK CJ19-65 DPK CJ19-95 DPK CJ19-115DPK CJ19-150DPK CJ19-170DPK
Naznačena struja (А)

56 75 85 85

74 127 127 127

130 180 200 200

150 150 157 157

Kod

Naznačena snaga potrošača (kVAr) 690V 400/440V

Napon kalema (V)

Kataloški broj

Pakovanje (kom.)

CJ19-32 DPK CJ19-32 DPK CJ19-40 DPK CJ19-40 DPK CJ19-65 DPK CJ19-65 DPK CJ19-95 DPK CJ19-95 DPK CJ19-115 DPK CJ19-150 DPK CJ19-170 DPK

32 32 40 40 65 65 95 95 115 150 170

8 8 12.5 12.5 25 25 30 30 35 40 50

12.5 12.5 15 15 30 30 36 36 40 50 60

230 400 230 400 230 400 230 400 230 230 230

23932 23910 23900 23940 23961 23965 23909 23995 23991 23992 23993

1/20 1/20 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/4 1/4 1/4

58

www.elmarkgroup.eu

Kontaktori Reverzni kontaktori serije LT 4 - Dxx
Serija kontaktora LT 4 – Dxx su namenjeni za upravljanje trofaznim asinhronim motorima po reverznoj šemi. Oni predstavljaju dva naizmenična kontaktora serije LT1 Dxx koji su mehanički povezani. Mehaničko povezivanje obezbeđuje i blokadu kontaktora protiv istovremenog uključivanja. Kontaktor se koristi kod realizacije reverznog upravljanja asinhronskih motora sa kratko spojenim rotorom i naznačenom strujom do 95A. Funkcije: - uključivanje elektromotora u jednom smeru obrtanja i promena (reverzija) smera obrtanja kod davanja spoljne komande - realizacija sistema za upravljanje - visoka pouzdanost strujnih karakteristika - sigurno uključivanje ili razdvajanje glavnih kontakata - osigurani deo kontaktora protiv dodira korisnika - zaštitni poklopac pokretnih delova kontaktora - nemogućnost istovremenog uključivanja dvaju kontaktora iz grupe zbog mehaničke blokade Tehničke karakteristike * Režim rada okruženja: AC 3 * Naznačeni napon upravljačkog kalema : 230V; 50Hz * Naznačeni napon strujnog kola: do 690V, 50Hz * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 8 000V * Granice upravljačkog napona kalema: od 0.8 do 1.15 Uc * Broj kontakata: 3 NO glavni kontaki + 1NO operativan (za kontaktore iznad 40A ima i 1NC kontakt * Sastavna klema: navojna klema * Povezivanje: - elastični provodnici sa ili bez kablovskog nastavka - kruti provodnici Napomena: Kontaktori se nude bez fabričkog kabliranja * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 1.000.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa): ≥ 10.000.000 * Broj ciklusa na sat: do 600 uključivanja * Difuzna snaga po polu: do 13W * Način montaže: - montaža na DIN šinu - pričvršćivanje vijcima za površinu - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m
Dimenzije Oznaka tipa A (mm) B (mm) C (mm)

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-4-1 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

C6

LT 4 - D1810 LT 4 - D2510 LT 4 - D3210 LT 4 - D4011 LT 4 - D6511 LT 4 - D9511
Oznaka tipa Naznačena struja (А)

100 130 130 167 167 182

70 80 80 126 126 127
Kataloški broj 690V

83 98 105 116 116 127
Pakovanje (kom.)

Naznačena snaga potrošača (kW) 230V 400V 415V 440V

LT 4 D1810 LT 4 D2510 LT 4 D3210 LT 4 D4011 LT 4 D6511 LT 4 D9511

18 25 32 40 65 95

4 5.5 7.5 11 18.5 25

7.5 11 15 18.5 30 45

7.5 11 15 18.5 30 45

7.5 11 15 18.5 30 45

10 15 18.5 30 37 45

23301 23302 23303 23304 23305 23306

1 / 20 1 / 20 1 / 20 1/ 8 1/8 1/6

Kontaktori Dopunski kontaktni blokovi

59

www.elmarkgroup.eu
Dopunski (pomoćni) kontakti U slučaju potrebe, obezbeđuju dopunski broj kontakata, koji se montiraju na pokretni deo magnetskog jezgra kontaktora iz serije LT1 K/D. Nude se varijante sa dva i četiri dopunska kontakta u različitim kombinacijama NO i NC. Funkcije: - Uvećanje broja operativnih kontakata do 4 komada u različitim kombinacijama. - istovremeno uključivanje sa drugim kontaktnim sistemima kontaktora Tehničke karakteristike * Režim rada: AC 3 * Naznačeni napon izolacije: 690V * Sastavna klema: navojna klema * Povezivanje: - elastični provodnici sa ili bez kablovskog nastavka - kruti provodnici * Način montaže: - štipaljkama na pokretni poklopac kontaktora - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-4-1 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

C7

Tip Broj kontakata Kataloški broj

LT01-DN02 LT01-DN11 LT01-DN20 LT01-DN22 LT01-DN40 LT01-DN04 LT01-KN11 LA1-KN22

2NC 23002

NO+NC 23011

2NO 23020

2NO+2NC 23022

4NO 23040

4NC 23004

NO+NC 23001

2NO+2NC 23003

Kataloški № 23311

Dopunski (pomoćni) kontakti LT03-DN11 Za obezbeđivanje u slučaju potrebe dodatnog broja kontakata koji se montiraju bočno, na pokretnom delu magnetskog voda kontaktora serije LT 1 D. Nudimo varijante sa dve vrste dodatnih kontakata: NO i NZ. Funkcije: - povećanje broja radnih kontakata - istovremeno uključivanje sa ostalim delom kontaktnog sistema kontaktora Tehničke karakteristike: * Kategorija područja primene: AC 3 * Naznačeni napon izolacije: 690 V * Priključna klema: vijčana priključna stezaljka * Priključivanje:- savitljivim provodnicima sa papučicama ili bez njih - čvrstim provodnicima *Način montaže: - položaj montaže – bočna montaža na kontaktoru * Plastika otporna na UV zrake i samogasiva

Kontaktni blok sa vremenskim kašnjenjem LT02-Dxx LT02-D je namenjen za zadavanje vremenskih intervala od 0,1 do 180 sek. u različitim upravljačkim kolima. Najčešće u kombinaciji sa kontaktorima iz serije LT1-Dxx se koriste za realizaciju startera «zvezda-trougao» za upravljanje elektromotorima, tako što obezbeđuje neophodno vreme za pokretanje motora.

Tip Broj kontakata Vreme kašnjenja Kataloški broj

LТ02-DT0

LТ02-DT2

LТ02-DT4

N0+NC 0.1~3s 23901

N0+NC 0.1~30s 23902

N0+NC 10~180s 23903

60

Kontaktori
www.elmarkgroup.eu

Modularni kontaktori serije K
Serija modularnih kontaktora K je namenjena za komutaciju monofaznih ili trofaznih električnih potrošača male snage. Omogućavaju povezivanje potrošača u malim zapreminama, rade bešumno, montiraju se samo na DIN šine. Funkcije: -uključivanje potrošača -realizacija sistema za upravljanje -visoka pouzdanost strujnih karakteristika -sigurno uključivanje ili razdvajanje glavnih kontakata Tehničke karakteristike *Režim rada okruženja: AC 3 *Naznačeni napon upravljačkog kalema : 230V; 50Hz *Naznačeni napon naponskog kola: do 690V, 50Hz *Naznačeni napon izolacije: 690V *Granice upravljačkog napona kalema: od 0.8 do 1.15 Uc *Sastavna klema: navojna klema *Povezivanje: - elastični provodnici sa ili bez kablovskog nastavka - kruti provodnici *Način montaže: - na DIN šinu - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º *Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva *Temperatura okoline: -10º +60ºC *Nadmorska visina: do 2000 m

K20

C8

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60669-2-3 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

À1

1

3

À1

1

3

À1

1

3

Tip

In

K40
À2 2 4 À2 2 4 À2 2 4

Napon (V) kalema

Kontakti

Kataloški broj

2NO

NO+NC

2NC

À1

1

3

5

7

À1

1

3

5

7

K20 K20 K20 K40 K40

20A 20A 20A 40A 40A

230V 230V 230V 230V 230V

2NO NO+NC 2NC 2NO+2NC 4NO

23008 23007 23009 23422 23409

À2

2

4

6

8

À2

2

4

6

8

4NO
27.5

2NO+2NC

Kompenzacija faktora snage Kompleksni kompenzacijski uređaji
Kompleksni kompenzacijski uređaji

61

www.elmarkgroup.eu

Korišćenje električne energije u industriji se obavezno povezuje sa njenom transformacijom. Razvoj poluprovodničkih elemenata i sve širi ulazak u industrijske objekte poluprovodničkih pretvarača, frekventnih upravljača, aparata za zavarivanje i peći sa električnim lukom, negativno utiču na kvalitet električne energije i elektrorazvodne sisteme. Kod indukcijskih mašina je neophodna reaktivna energija koja treba da stvori elektromagnetsko polje. Reaktivna komponenta struje se uzima iz elektroenergetskog sistema, što dovodi do dodatnih gubitaka u sistemu napajanja i smanjenja veka eksploatacije električnih postrojenja. To dovodi do izobličenja sinusoidalnog oblika struje i napona i smetnji harmoničnog karaktera. Kompenzacija reaktivne snage označava da se tako sistem popuni, tako da se neophodna reaktivna energija stvara od kompenzacijskog uređaja, umesto da se uzima iz električne prenosne mreže. Na taj način se smanjuje pad napona i gubici u kablovima, povećava se izlazna snaga strujnih transformatora i smanjenje iznosa računa za prekomernu upotrebu reaktivne energije, koju plaća korisnik elektrodistributivnim preduzećima. Najčešć, kompenzacija reaktivne energije i viših harmonika se vrši pomoću LC filtera objedinjenih u kompenzacijskim sistemima. Postoji nekoliko vrsta kompenzacija, prema mestu postavljanja: * individualna kompenzacija – kada se na svaki pojedinačni motor ili potrošač montira kompenzacijski sistem. Primenjuje se kod elektromotora i transformatora sa konstantnom snagom. * kompenzacija sistema – kada se potrošači celog sektora (pogona) grupišu i kompenzacija se vrši za ceo sektor. * celovita kompenzacija – vrši se potpunom kompenzacijom na početku sistema. Postoji nekoliko vrsta kompenzacija, prema tipu kompenzacijskih uređaja: * pasivna – kada sistem isporučuje reaktivnu energiju konstantne snage. U tom slučaju sistem ne reaguje na promene u veličini i karakteru harmoničkih komponenti, kao i na procentualno uvećanje reaktivne energije u vremenu. * aktivna – šire rasprostranjena. Sistem prati oblik potrošene struje i, u zavisnosti od promena u naponu, generiše različitu snagu. Kod projektovanja elektrorazvodnih sistema za industrijske objekte, rešavaju se sledeći zadaci: * određivanje faktora nesinusoidnosti potrošača i harmoničkih komponenti napona * određivanje dopunskog opterećenja kondenzatorskih baterija od harmoničkih komponenti i, u slučaju neophodnosti, izračunavanje filtrirajućih elemenata Izračunavanje snage kompenzacijskog uređaja se vrši tako što se očita reaktivna energija sistema i vreme rada sistema. Kompenzacijski uređaji predstavljaju uređaj od jednog ili nekoliko metalnih ormana sa zajedničkim sistemom šina, automatskim regulatorom za praćenje cosj iz serije RPSF-xx, različitog broja (prema snazi uređaja) kondenzatorskih baterija različite snage iz serije HY 111, kontaktora za upravljanje kondenzatorskim baterijama iz serije CJ 19-43, zaštitnih elemenata i dr. Najširu rasprostranjenost je dobila kompenzacija harmonika i reaktivne energije, kondenzatorima za visoki napon. Kondenzatori iz serije HY 111 su dimenzionisani prema naponu i mogu da izdrže preopterećenja od komponenti harmonika do 7% od osnovnog harmonika. Oni se koriste u sistemima sa zagađenjem od visokih harmonika do 25%. Sastav visokih harmonika se određuje nakon merenja stepena uticaja svakog pojedinačnog harmonika u odnosu na prvi. Najrašireniji u Bugarskoj su 5, 7, 9, 11 i 13 harmonici. Kondenzatori su dimenzionisani za napon od 415V i normalno se montiraju direktno u sisteme za kompenzaciju. Kada viši harmonici prelaze 25%, sistem se prihvata kao zagađen i u tom slučaju, osim korišćenja kondenzatora, treba koristiti i filtere za ograničenje harmonika. Ti filteri se proračunavaju na bazi odgovarajućihi harmonika napona i različiti su za različite harmonike. Proračunavaju se po složenom matematičkom programu, u kome se očitavaju stepen zagađenja, procenat važnosti harmoničke komponente napona i drugo.

D1

62

www.elmarkgroup.eu

Kompenzacija faktora snage Kondenzatorske baterije i cosφ regulator
Kondenzatorske baterije za kompenzaciju reaktivne energije Kondenzatorske baterije iz serije HY 111 su specijalno izrađeni trofazni, suvi kondenzatori za kompenzaciju reaktivne energije i korekciju faktora snage. Predstavlja aluminijsko cilindrično telo u kome je postavljena metalizirana polipropilenska folija, koja ne zahteva specijalnu impregnaciju. Dielektrične karakteristike se postižu punjenjem specijalnom smešom na biljnoj osnovi (smole). Kondenzatorska baterija je tako konstruisana, da se kod pojave havarija (preopterećenje napona, struje ili temperature), prekida veza prema gornjem poklopcu gde su izvedene veze sa napajanjem, To se ostvaruje preko specijalno konstruisanog ventila za maksimalan pritisak, montiranog neposredno iznad kondenzatorskog elementa. Prekid unutrašnje veze obezbeđuje zaštitu personala i okoline od šteta usled ispadanja iz sistema kondenzatorskog elementa. U cilindričnom telu je smešten trofazni kondenzator koji ima ugrađen otpornik za pražnjenje kondenzatora. Kondenzatorska baterija može da se koristi kako za pasivnu, tako i za aktivnu kompenzaciju.

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60831-1 EN 60831-2

D2

Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: 440V; 50Hz * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: 6kV (1min) * Naznačena snaga: 8 do 30 kVAr pri 440V * Tolerancija: ±5% * Radna temperatura: -40°C - + 55°C * Gubitak snage: 0,5W/kVAr * Ugrađen otpornik za pražnjenje * Dozvoljeno strujno preopterećenje: 2 Im (2 puta veće od maksimalne struje) * Vreme za pražnjenja: <50V za jedan minut * Nadmorska visina: 2.000m Način montaže: * pomoću vijaka M12 ili M16 na ravnu horizontalne postolje

tip baterije

dimenzije H / Ø (mm)

radni napon (V)

snaga baterije ( kVAr)

Kataloški broj

tip baterije

dimenzije H / Ø (mm)

radni napon (V)

snaga baterije ( kVAr)

Kataloški broj

HY 111A8 HY 111A12 HY 111A15 HY 111A20 HY 111A30

230 / 80 230 / 85 230 / 85 240 / 115 280 / 115

440 440 440 440 440

8.0 12.5 15.0 20.0 30.0

49008 49012 49015 49020 49030

HY 111B12* HY 111B25*

230 / 85 280 / 115

690 690

12.5 25

49031 49032

Napomena: *Pogodna za generatore na vetar

Kontroler za automatsko regulisanje faktora snage (cosφ regulator) Automatski regulatori faktora snage serije RPCF-xx predstavljaju uređaj za nadzor sistema za nizak napon i upravljanje uključivanja kondenzatorskih baterija za kompenzaciju faktora snage. Postoji mogućnost podešavanja parametara sistema i upravljanja. Izrađeni po najsavremenijoj CMOS tehnologiji, oni se odlikuju visokim stepenom zaštićenosti podataka, lakim načinom programiranja, sigurnim upravljanjem izlaza. Postoji mogućnost za pokazivanje (indikaciju) i zadavanje parametara napajajućeg sistema kao što su: faktor snage, pokazivanje u realnom vremenu parametara sistema kao napon, struja i snaga, gubici, zaštita od prenapona, indikacija za prenaponska opterećenja ili odsustvo napona i drugo. Promena parametara se vrši preko kombinacija tastera na frontalnom panelu. Ima izvedenu svetlosnu diodnu indikaciju o tome, koji se parametri pokazuju na ekranu i koji su izlazi aktivni. Displej je četvorocifren. Ima mogućnost za izbor režima rada: ručni ili automatski.
Oznaka tipa HY-RPCF12 HY-RPCF16

Broj stopa

12

16

Kataloški broj

49120

49160

Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: 230/400V * Naznačena frekvencija: 45 - 65Hz * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: 6kV za jedan minut * Opseg merenja: od 0 do 9999 kVAr * Tačnost merenja: - napona: ±1,0% - struje: ±1,0% - faktora snage: ±1,0% - reaktivne energije: ±2,0% * Radna temperatura: -10°C - + 55°C * Vlažnost: 30-60% * Displej: 4-cifren * Osetljivost: 20mA * Izlaz: 7A * Broj izlaza: 8; 10; 12 i 16 * Nadmorska visina: 2.500m Način montaže: * na frontalni panel ormana, preko izrezanog otvora

Kompenzacija faktora snage Filteri za harmonike i metalni ormani
Filteri za harmonike

63

www.elmarkgroup.eu

U slučajevima kada su narušene norme navedene u standardu EN 50160, neophodno je korišćenje filtrirajućeg sistema, konstruisanog od kondenzatorske baterije i redno vezane induktivnosti. Parametri filtrirajućeg elementa se određuju od nivoa određenog harmonika i različiti su za svaki pojedini harmonik. U tablici 1 su predstavljeni teoretski parametri filtrirajuće induktivnosti za odgovarajuće kondenzatorske baterije za napon od 440V.
Tabela 1
Induktivnost filtera za harmonik (H) Baterija 8 kVAr Baterija 12 kVAr Baterija 15 kVAr Baterija 20 kVAr Baterija 25 kVAr Baterija 30 kVAr

L5 L7 L9 L11 L13

2.741x10-3 1.398x10
-3

1.754x10-3 8.950x10 5.414x10 2.595x10
-4 -4

1.462x10-3 7.459x10
-4 -4

1.096x10-3 5.594x10 3.384x10 1.622x10
-4 -4

8.771x10-4 4.475x10 2.707x10 1.298x10
-4 -4

7.309x10-4 3.729x10-4 2.256x10-4 1.510x10-4 1.081x10-4

8.420x10-4 5.663x10-4 4.055x10
-4

4.512x10

3.625x10-4
-4

3.020x10-4 2.163x10
-4

2.265x10-4
-4

1.812x10-4
-4

Napomena: Po zahtevu, za svaki kondenzatorski sistem se određuju praktični parametri filtrirajućih elemenata, s ciljem da se poboljša faktor snage i minimizira potrošena aktivna i reaktivna snaga po prvom harmoniku.

D3

Na osnovu svog proizvodnog iskustva ELMARKA nudi filtre za harmonike za sedmi harmonik koji su prikazani u tabeli 2
Tabela 2
Induktivnost za sedmi harmonik (H) Baterija 8 kVAr Baterija 12 kVAr Baterija 15 kVAr Baterija 20 kVAr Baterija 25 kVAr Baterija 30 kVAr

Kataloški broj

49708

49712

49715

49720

49725

49730

Metalni ormani za ugrađivanje sistema za korekciju faktora snage Metalni ormani za montažu kondenzatorskih baterija su izrađeni od specijalno obrađenog lima sa zaštićenom površinom. Za obezbeđenje temperaturnog režima je ugrađen ventilator. Postoji mogućnost da se na vratašcima ugradi prekidač. Aparatura je zaštićena od indirektnog dodira do delova koji su pod naponom. Montira se direktno na zidove ili na podu, s tim što se prilikom montaže na zidu pričvršćuje vijcima na površinu. Neophodno je da se obezbedi dovoljno rastojanje za hlađenje ormana. Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: 400V; 50Hz * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: 6kV * Radna temperatura: -5°C - + 55°C * Maksimalno preopterećenje struje: 1,3xln * Površina ormara: pocinкovana * Boja: RAL 7032 * Nadmorska visina: do 2500m Način montaže: * na vertikalne ili horizontalne površine

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60439-1 EN 60439-2

Dimenzije
Oznaka tipa L (mm) H (mm) W (mm) Kataloški broj

CXF550/356/225 CXF1140/450/450 CXF1730/600/600

550 1140 1730

356 450 600

225 450 600

49225 49450 49600

Napomena: Ormari su opremljeni sa ventilatorom

64

www.elmarkgroup.eu
Termički releji

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Termički releji

Serija termičkih releja LТ 2 - К/Ехх je namenjena za zaštitu elektromotora za liftove od preopterećenja ili pregrevanja. Montiraju se na kontaktore iz serija LT 1 K/Dxx i preko NC kontakata se povezuju na operativno kolo za upravljanje motorom. Princip delovanja se bazira na krivljenju bimetalnih pločica, montiranih u termičkom releju, usled proticanja struje. Kada se struja prema potrošaču poveća usled havarije, termička struja raste, što dovodi do dopunskog krivljenja bimetalnih pločica. Ako se granična vrednost krivljenja pločica pređe, aktivira se mehanizam za isključenje i prekida se operativno kolo. Izbor odgovarajuće zaštite sprečava rad motora u nenormalnim temperaturnim uslovima i garantuje maksimalan neprekidni rad, povećava efikasnost i produžava vek eksploatacije. Funkcije: - isključivanje potrošača naizmenične struje kod preopterećenja strujom - realizacija sistema za upravljanje potrošačima - koristi se kao zaštitni operativni element uormanima (tablama) za upravljanje asinhronih motora - visoka pouzdanost strujnih karakteristika Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: do 690V; 50Hz * Naznačeni napon: do 690V 50Hz * Naznačeni napon izolacije: >690V * Naznačeni udarni podnosivi napon:≥ 6.000V * Sastavna klema: navojna klema * Povezivanje: - elastični provodnici sa ili bez kablovskog nastavka za vezu sa potrošačem - preko izvoda releja sa kontaktorom - izlazi za vezu sa potrošačem mogu da se podese/regulišu prema tipu kontaktora * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 1.000.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa): ≥ 10.000.000 * Indikacija za aktiviranje zaštite * Mogućnost izbora načina obnavljanja zaštite (preko plavog tastera) * Mogućnost podešavanja opsega aktiviranja zaštite * Mogućnost rada na većoj frekvenciji * Način montaže: - montaža na kontaktor: povezuje se na kleme kontaktora, s tim što se dopunski učvršćuje palcem za njegov korpus - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m NAPOMENA: Za zaštitu potrošača od struje kratkog spoja, pre kombinacije kontaktor-termičko rele je neophodno ugraditi odgovarajuće dimenzioniran prekidač ili osigurač.
Šema povezivanja
Тasteri za upravljanje na LT 2 Exx

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-4-1 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

E1

Sat
2h 1h 40 mm 20 mm 10 mm

4 mm 2 mm 1 mm 40 s 20 s

Dimenzije Tip a (mm) b (mm) c (mm) m (mm) x (mm) y (mm) v (mm) z (mm)

10 s

4s

LT 2 - Kxx LT 2 - E13xx LT 2 - E23xx
0.8 1 2 4 6 10 17 20

81 86 86 115

50 55 55 76

0 10.7 9 9.5

98 108 109 124

47 47 47 54

92 92 92 109

44 44 44 70

17 17 17 30

2s 1s 0.8 s

x vrednosti (Ir)

LT 2 - E33xx

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Termički releji
Za kontaktor tipa LT1-K06 Snaga motora (kW) 220V 230V 380V 400V 660V 690V Naznačena struja (А)

65

www.elmarkgroup.eu
Opseg podešavanja zaštite Kataloški broj Jed.pakovanje / kutija

LT2-K0301 LT2-K0302 LT2-K0303 LT2-K0304 LT2-K0305 LT2-K0306 LT2-K0307 LT2-K0308 LT2-K0310 LT2-K0312 LT2-K0314 LT2-K0316 LT2-K0321 LT2-K0322

0.37 0.75 1.10 1.10 2.20 3.70 4.00 5.50

0.37 0.75 1.50 2.20 2.20 4.00 5.50 7.50 7.50

0.37 0.55 1.10 1.50 3.00 4.00 4.00 7.50 11.0 15.0 15.0

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.60 2.50 4.00 6.00 8.00 10.0 13.0 18.0 25.0

0.10 - 0.16 0.16 - 0.25 0.25 - 0.40 0.40 - 0.63 0.63 - 1.00 1.0 - 1.60 1.6 - 2.50 2.5 - 4.00 4.0 - 6.00 5.5 - 8.00 7.0 - 10.0 9.0 - 13.0 12.0 - 18.0 17.0 - 25.0

13401 13402 13403 13404 13405 13406 13407 13408 13410 13411 13412 13413 13414 13415

1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100

Za kontaktor tipa оd LT1-D09 dо LT1-D25

Snaga motora (kW) 220V 230V 380V 400V 660V 690V

Naznačena struja (А)

Opseg podešavanja zaštite

Kataloški broj

Jed.pakovanje / kutija

LT2-E1301 LT2-E1302 LT2-E1303 LT2-E1304 LT2-E1305 LT2-E1306 LT2-E1307 LT2-E1308 LT2-E1310 LT2-E1312 LT2-E1314 LT2-E1316 LT2-E1321 LT2-E1322 LT2-E1353

0.37 0.75 1.10 2.00 2.20 3.70 4.00 5.50 9.00

0.37 0.75 1.50 2.20 3.70 4.00 5.50 7.50 9.00 11.0

0.37 0.55 1.10 1.50 3.00 4.00 5.50 7.50 11.0 15.0 18.5 18.5

0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.60 2.50 4.00 6.00 8.00 10.0 13.0 18.0 25.0 33.0

0.10 - 0.16 0.16 - 0.25 0.25 - 0.40 0.40 - 0.63 0.63 - 1.00 1.0 - 1.60 1.6 - 2.50 2.5 - 4.00 4.0 - 6.00 5.5 - 8.00 7.0 - 10.0 9.0 - 13.0 12.0 - 18.0 17.0 - 25.0 23.0 - 32.0

13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13010 13012 13014 13016 13021 13022 13053

1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100

E1

Za kontaktor tipa LT1-D32

Snaga motora (kW) 380V 400V 440V 660V 690V

Naznačena struja (А)

Opseg podešavanja zaštite

Kataloški broj

Jed.pakovanje / kutija

LT2-E2353 LT2-E2355

11 15

11 15

18.5 22.0

32 36

23.0 - 32.0 28.0 - 36.0

13253 13255

1 / 100 1 / 100

Za kontaktor tipa оd LT1-D40 dо LT1-D95

Snaga motora (kW) 380V 400V 440V 660V 690V

Naznačena struja (А)

Opseg podešavanja zaštite

Kataloški broj

Jed.pakovanje / kutija

LT2-E3355 LT2-E3357 LT2-E3359 LT2-E3363 LT2-E3365

18.5 22 30 45 55

18.5 22 30 45 55

30 30 37 55 75

40 50 65 80 93

30.0 - 40.0 37.0 - 50.0 48.0 - 65.0 63.0 - 80.0 80.0 - 93.0

13355 13357 13359 13363 13365

1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

66

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora
www.elmarkgroup.eu

Termomagnetski automatski prekidač TM 2
Termomagnetski automatski prekidač serije TM 2-Exx su namenjeni za upravljanje i zaštitu asinhronskih elektromotora od preopterećenja, pregrevanja ili kratkog spoja. Zaštita motora od preopterećenja se ostvaruje pomoću ugrađenih termičkih prekidačkih elemenata, a zaštita od kratkog spoja se ostvaruje pomoću magnetnih elemenata. Magnetni elementi dozvoljavaju podešavanje tačke odsečka koja je 13 puta veća od maksimalne struje termičke zaštite. Elementi zaštite od preopterećenja uključuju i automatsku kompenzaciju temperature okoline. U kombinaciji sa prekidačem minimalnog napona, termomagnetski prekidač TM2 - Exx obezbeđuje i zaštitu elektromotora od gubitka faze iz napajanja. Izbor odgovarajuće zaštite sprečava rad motora u nenormalnim temperaturnim uslovima i garantuje maksimalan neprekidni rad, povećava efikasnost i produžava vek eksploatacije. Funkcije: - isključivanje potrošača naizmenične struje kod preopterećenja strujom - isključivanje električnih kola prema potrošaču kod kratkog spoja na ulazu - štiti motor pri nedostatku/padu napona na fazi (ako ima IMN) - koristi se kao zaštitni operativni element u panelima za upravljanje asinhronskih motora - visoka pouzdanost strujnih karakteristika - mogućnost promene/izbora struje zaštite (prema naznačenoj struji motora) - automatsku kompenzaciju temperature okoline Tehničke karakteristike * Naznačeni napon : do 690V AC; 50/60Hz * Naznačeni strujni opseg: od 0,1 do 80A prema tipovima datim u tablici 1 * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 6.000V * Sastavna klema: navojna klema * Povezivanje: - elastični ili kruti provodnici sa ili bez kablovskog nastavka za vezu sa potrošačem * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 1.000.000 * Mehanička trajnost (broj ciklusa): ≥ 10.000.000 * Ima indikaciju za aktiviranje zaštite * Uključivanje prekidača, ručno preko tastera «I» i isključivanje tasterom «O», ručno ili automatski kod nastanka havarije i aktiviranje zaštite * Mogućnost podešavanja opsega aktiviranja zaštite * Mogućnost rada na višoj frekvenciji * Mogućnost rada samostalno, ili kao element sistema za automatizaciju * Način montaže: - na DIN šinu - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m

Dimenzije

E2

Dopunski kontakt

IMN (Isključivač minimalnog napona)

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Termomagnetski automatski prekidač TM 2

67

www.elmarkgroup.eu

E2

Kod

Naznačene snage trofaznih elektromotora u kategoriji AC-3

Struja magnetnog Opseg podešavanja segmenta (А) termičke zaštite

Termička struja lthe TM2-E

Kataloški broj

Jed.pakovanje / kutija

220V 230V TM2-E01 TM2-E02 TM2-E03 TM2-E04 TM2-E05 TM2-E06 TM2-E07 TM2-E08 TM2-E10 TM2-E14 TM2-E16 TM2-E20 TM2-E21 TM2-E22 TM2-E32 TM2-E40 TM2-E63 TM2-E80 0.06 0.09 0.18 0.37 0.55 1.10 1.50 2.20 4.00 5.50 5.50 7.50 11.0 15.0 22.0

400V 415V 0.06 0.09 0.12 0.25 0.37 0.75 1.10 2.20 3.00 5.50 7.50 9.00 11.0 15.0 18.5 30.0 40.0

440V 0.06 0.09 0.18 0.25 0.37 0.75 1.50 2.20 4.00 5.50 7.50 11.0 11.0 15.0 22.0 33.0 45.0

500V 0.37 0.37 1.10 1.50 3.00 4.00 7.50 9.00 11.0 15.0 18.5 25.0 40.0 55.0

690V 0.37 0.55 0.75 1.50 2.20 4.00 5.50 9.00 15.0 18.5 22.0 22.0 33.0 55.0 63.0 1.5 2.4 5.0 8.0 13.0 22.5 33.5 51.0 78.0 138 170 223 327 327 416 480 550 665.5

А 0.1 - 0.16 0.16 - 0.25 0.25 - 0.40 0.40 - 0.63 0.63 - 1.00 1 - 1.60 1.6 - 2.50 2.5 - 4.00 4 - 6.30 6 - 10.0 9 - 14.0 13 - 18.0 17 - 23.0 20 - 25.0 24 - 32.0 25 - 40.0 40 - 63.0 56 - 80.0

А 0.16 0.25 0.40 0.63 1 1.6 2.5 4 6.3 9 13 17 21 23 24 32 50 64 48001 48002 48003 48004 48005 48006 48007 48008 48010 48014 48016 48020 48021 48022 48032 48040 48063 48080 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 15 1 / 15 1 / 15

68

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora
www.elmarkgroup.eu

Dopunski uređaji za termоmagnetski automatski prekidač TM 2
Radi povećanja efikasnosti rada serije termomagnetskih prekidača TM 2-Exx, oni mogu biti opremljeni dopunskim uređajima, izrađenim za proširenje opsega njihove primene i poboljšanje tehničkih karakteristika prekidača. Naponski prekidač (NI) za TM2 Prekidač je namenjen za isključivanje termomagnetskog prekidača, kada upravljački napon padne ispod praga isključivanja 0,55 do 0,7 Un i ne dozvoljava uključivanje prekidača, dok napon ne dostigne 0,85 Un. Funkcije: - isključuje prekidač kada napajajući napon opadne ispod 0,55 do 0,7 Un - ne dozvoljava uključivanje prekidača kada je napon napajanja ispod 0,85 Un - ne dozvoljava samovoljno ponovno startovanje prekidača, nakon obnavljanja napona napajanja - štiti motor pri nedostatku/padu napona na fazi - zaštitni operativan element u panelima za upravljanje asinhronskih elektromotora - visoka pouzdanost strujnih karakteristika Način montaže: - sa bočne strane prekidača pomoću specijalnih otvora

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-2; EN 60947-4-1 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

Tip

Napon (V)

Kataloški broj

E3

ТМ2 АU225 ТМ3 АU385

230 400

48099 48098

Protivpožarna kutija za TM 2-E Specijalno izrađena plastična kutija sa silikonskim ekranom za uvećanje stepena zaštite od prašine i vlage do IP 65 Namenjena za termomagnetske prekidače do 32A * Način montaže: - vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º - na horizontalne površine pomoću vijaka - Prekidač TM2 Exx se pričvršćuje na šinu * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva

Kataloški broj 8083

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60529

Dopunski kontaktni blok TM2 AE11 Namenjen za uključivanje operativnih kola za signalizaciju. Izrađen sa jednim NO i jednim NC kontaktom. U skladu sa položajem prekidača na koji je montiran, uključeno, isključeno, menja položaj svojih kontakata. * Način montaže: - čelno na prekidač TM2 - Exx * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva 21 22 * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m
Kataloški broj 48912
13 14

Dopunski kontaktni blok AN11 Namenjen za uključivanje operativnih kola ili signalizacije. Izrađen sa jednim NO i jednim NC kontaktom. U skladu sa položajem prekidača na koji je montiran, uključeno, isključeno, menja položaj svojih kontakata. * Način montaže: - bočno na prekidač TM2 – Exx - mogu da se montiraju do 5 komada pomoćnih kontaktnih blokova * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m
Tip Kataloški broj

ТМ2 АN11 ТМ3 АN11

48911 48913

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Starteri za direktno startovanje
www.elmarkgroup.eu

69

Serija elektromagnetnih startera LT 5 Dxx je namenjena za daljinsku kontrolu, direktno upravljanje i zaštitu asinhronskih elektromotora ili drugih električnih potrošača. Predstavljaju kombinaciju od kontaktora serije LT1 Dxx i termičke zaštite LT2 Exx sa fabrički ugrađenim kablovima. Starteri su u metalnim ili plastičnim kutijama sa odgovarajućim stepenom zaštite od prašine i vlage. Kod njihove montaže treba da se obezbedi zaštita uređaja od kratkog spoja, prekidačima ili razdelnicima. U slučaju neophodnosti i po zahtevu klijenta, može da se zameni termička zaštita, fabrički montirana u vazdušnom starteru. Izbor odgovarajuće zaštite sprečava rad motora u nenormalnim temperaturnim uslovima i garantuje maksimalan neprekidni rad, povećava efikasnost i produžava vek eksploatacije. Funkcije: - uključivanje i isključivanje potrošača naizmenične struje - ne dozvoljava samovoljno ponovno uključenje startera kod momentalnog pada napona - štiti motor od preopterećenja u dijapazonu odgovarajuće termičke zaštite - visoka pouzdanost strujnih karakteristika Tehničke karakteristike * Naznačeni napon upravljačkog kalema: 230/400V; 50Hz Napomena: U slučaju potrebe za drugim naponima upravljačkog kalema startera, obratite se našim regionalnim predstavnicima * Naznačeni napon: 690V * Naznačeni strujni opsezi: od 7 do 93A AC * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 6.000V * Sastavna klema: navojna klema * Mala potrošnja električne energije i mala masa i zapremina * Povezivanje: - elastični ili kruti provodnici sa ili bez kablovskog nastavka za vezu sa potrošačem, preseka u skladu sa snagom motora - po dva ulazno/izlazna otvora snabdevena zaštitom za kablove * Mogućnost podešavanja opsega aktiviranja zaštite * Stepen zaštite: IP44 * Mogućnost rada na višoj frekvenciji * Način montaže: - na ravnu površinu pomoću vijaka - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Metalno telo: pokriće otporno na koroziju * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-4-1 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

E4

1/L1
1/L1 2/L2 3/L3

13
LT2-Exx

95

O 96

W

U

V

KM 1 A1

M

L2/N

A2

14
LT2-Exx

KM 1

I

KM 1=LT1- Dxx

70

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora
www.elmarkgroup.eu
Kod Naznačene snage elektromotora 50 Hz u kategoriji AC-3

Starteri za direktno startovanje
Jed. Naznačena Napon Kataloški Opseg pakovanje / struja (А) podešavanja (V) kalema broj kutija termičkog releja 220V / 230V 380V / 400V 415V / 440V

LT5 D093 LT5 D123 LT5 D185

2.2 3.0 4.0

4.0 5.5 7.5

4.0 5.5 9.0

9 12 18

7 .. 10A 9 .. 13A 12 .. 18A

230 400 230 400 230 400

43091 43092 43121 43122 43181 43182

1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 16

Napomena: U slučaju obaveštenja o potrebi, termički relej će se zameniti novim
140 88 150 120 166 2 x PE13 2 x PE13 2x Æ 5.5

E4

Kod

Jed. Naznačena Napon Kataloški Opseg pakovanje / struja (А) podešavanja (V) kalema broj kutija termičkog releja 220V / 230V 380V / 400V 415V / 440V Naznačene snage elektromotora 50 Hz u kategoriji AC-3

LT5 D255 LT5 D325

5.5 7.5

11 15

11 15

25 32

17 .. 25A 23 .. 32A

230 400 230 400

43251 43252 43321 43322

1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 16

Napomena: U slučaju obaveštenja o potrebi, termički relej će se zameniti novim
142 161 135 185 2 x PE16 16 2 x Æ PE13 5.5 101 165 PE13 150 312 2 x PE29 4x Æ 7.7 105 181 195

Kod

Jed. Naznačena Opseg Napon Kataloški struja (А) podešavanja (V) kalema broj pakovanje / kutija termičkog releja 220V / 230V 380V / 400V 415V / 440V Naznačene snage elektromotora 50 Hz u kategoriji AC-3

LT5 D405 LT5 D655 LT5 D955

11.0 18.5 25.0

18.5 30.0 45.0

22 37 45

40 65 95

30 .. 40A 48 .. 65A 80 .. 93A

230 400 230 400 230 400

43401 43402 43651 43652 43951 43952

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

Napomena: U slučaju obaveštenja o potrebi, termički relej će se zameniti novim

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Starteri «zvezda-trougao»
www.elmarkgroup.eu
Serija elektromagnetskih startera LT 3 Dxx je namenjena za daljinsku kontrolu, direktno upravljanje i zaštitu asinhronskih elektromotora po šemi startovanja «zvezda-trougao». Predstavljaju kombinaciju od 3 komada kontaktora serije LT1 Dxx, releja za vreme i komplet tastera «Start» i «Stop» sa fabrički izvedenim kablovima. Obezbeđuju meko pokretanje motora, dajući mogućnost za zadavanje vremena za pokretanje u «zvezdi» i vremena za prebacivanje između «zvezde» i «trougao», fiksiranog na 0,5 sekundi. Starteri se nude u dve varijante: - zatvoreni tip - metalne kutije koje obezbeđuju odgovarajućim stepenom zaštite od prašine i vlage (IP54), s tim što kod njihove montaže treba da se obezbedi zaštita od kratkog spoja, prekidačima ili razdelnicima. - otvoreni tip – za montažu u razvodnim panelima, s tim što kod njihovog montiranja treba da se obezbedi zaštita od kratkog spoja, prekidačima ili razdelnicima. Starteri se nude bez ugrađene termičke zaštite koja se posebno kupuje, u zavisnosti od snage motora. Izbor odgovarajuće zaštite sprečava rad motora u nenormalnim temperaturnim uslovima i garantuje maksimalan neprekidni rad, povećava efektivnost i produžava vek eksploatacije. U slučaju neophodnosti i po zahtevu, može da se promeni napajajući operativni napon pneumatskog startera. Funkcije: - uključivanje i isključivanje trofaznih motora na naizmenični napon koji rade po šemi uključivanja «zvezda-trougao» - ne dozvoljava samovoljno ponovno uključenje startera kod trenutnog pada napona - štiti motor od preopterećenja u opsegu odgovarajuće termičke zaštite - indikacija za radno stanje preko svetlosnog indikatora (za zatvoreni tip) - mogućnost ugradnje dopunskih kontakata (za otvoreni tip) - visoka pouzdanost strujnih karakteristika Tehničke karakteristike * Naznačeni napon upravljačkog kalema : 400V; 50Hz Napomena: U slučaju potrebe za drugačijim upravljanjem naponom upravljačkog kalema startera, obratite se našim regionalnim predstavnicima * Naznačeni napon: 690V; 50Hz * Naznačeni opseg struje: od 7 do 93A AC * Naznačeni napon izolacije: >690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 6000V * Sastavna klema: navojna klema * Mala potrošnja električne energije i mala masa i zapremina * Povezivanje: - elastični ili kruti provodnici sa ili bez kablovskog nastavka za vezu sa potrošačem, preseka u skladu sa snagom motora - po tri ulazno/izlazna otvora snabdevena zaštitom za kablove * Mogućnost rada na višoj frekvenciji * Stepen zaštite: IP54 * Način montaže: - na ravnu površinu (zid) pomoću vijaka - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Metalno telo: pokriće otporno na koroziju * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m

71

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60947-4-1 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

E5

R

S

T

95 96 1 K3 2 3 4 5 K1 6 2 4 6 1 3 5 21 REMOTE 22 13 14 K2 12 14 12 14 55 56 21 22 K2 K2 67 68 K1 21 22
CONTROL

1

3 4 V1

5 6 W1

2 U1

4

6

K2 2 U1

V1 W1

1 2

3 4

5 6
LT2-Exx

K1

U2

V2

W2

K2

U2

V2

W2

K3
Kx = LT3-Dxx

K1

K3

72

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora
www.elmarkgroup.eu
TIP oznake (bez kutije)

Starteri «zvezda-trougao»
Dimenzije (mm) visina širina dubina

LТ3-D25А LТ3-D32А LТ3-D40А LТ3-D65А LТ3-D95А

135 135 150 150 150

170 170 285 285 310

160 160 190 190 190

TIP oznake (bez kutije)

Naznačena snaga kW

Naznačena struja

Napon (V AC) kalema

Kataloški broj

220V 230V 11 15 18.5 30 37

380V 400V 15 18.5 22 55 75

415V 15 18.5 22 55 75

440V 15 18.5 22 55 75 25А 32А 40А 65А 95А 400 400 400 400 400 43253 43323 43403 43653 43953

E5

LТ3-D25А LТ3-D32А LТ3-D40А LТ3-D65А LТ3-D95А

Napomena: Neophodno je da se ugradi termička zaštita odgovarajućeg opsega, kako bi se upravljani motor zaštitio. Prikazane vrednosti upuštača su za normalne režime upravljanja motorima, dok za teže režime biraju se upuštači prema struji motora

TIP oznake (sa kutijom)

Dimenzije (mm) visina širina dubina

LT 3 -B-D25A LT 3 -B-D32A LT 3 -B-D40A LT 3 -B-D65A LT 3 -B-D95A

370 370 470 470 470

240 240 265 265 265

160 160 160 160 160

Oznaka tipa (sa kutijom)

Naznačena snaga kW

Naznačena struja

Napon (V AC) kalema

Kataloški broj

220V 230V 11 15 18.5 30 37

380V 400V 15 18.5 22 55 75

415V 15 18.5 22 55 75

440V 15 18.5 22 55 75 25А 32А 40А 65А 95А 400 400 400 400 400 43254 43255 43256 43257 43258

LT 3 - B - D25А LT 3 - B - D32А LT 3 - B - D40А LT 3 - B - D65А LT 3 - B - D95А

Napomena: Neophodno je da se ugradi termička zaštita odgovarajućeg opsega, kako bi se upravljani motor zaštitio Prikazane vrednosti upuštača su za normalne režime upravljanja motorima, dok za teže režime biraju se upuštači prema struji motora

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Reverzni starteri

73

Dokumenti kojima proizvod odgovara:

www.elmarkgroup.eu Serija elektromagnetnih startera LT4-Dxx je namenjena za direktno startovanje, promenu smera okretanja i zaštitu asinhronskih elektromotora sa kratko spojenim rotorom. Predstavljaju kombinaciju od dva komada kontaktora serije LT1 Dxx, kompletiranu sa dva tastera «Start» i jedan «Stop» sa fabrički izvedenim kablovima. Obezbeđuju okretanje motora u jednom od smerova, nakon pritiska na starter «stop» i zadavanje komande sa drugog tastera «start», menjaju smer okretanja motora. Oba kontaktora su mehanički blokirana i ne dozvoljavaju istovremeno uključivanje na oba smera okretanja. Starteri se nude u varijanti - zatvoreni tip - metalne kutije koje obezbeđuju odgovarajućim stepenom zaštite od prašine i vlage (IP54), s tim što kod njihovog montiranja treba da se obezbedi zaštita od kratkog spoja, prekidačima ili razdelnicima. Starteri se nude sa ugrađenom termičkom zaštitom koja može da se zameni, u zavisnosti od snage motora. Izbor odgovarajuće zaštite sprečava rad motora u nenormalnim temperaturnim uslovima i garantuje maksimalan neprekidni rad, povećava efektivnost i produžava vek eksploatacije. U slučaju neophodnosti i po zahtevu, može da se promeni napajajući operativni napon pneumatskog startera.

Standard EN 60947-1 Funkcije: EN 60947-4-1 - uključivanje trofaznih motora na naizmeničnu napon u jednom smeru okretanja, njihovo isključivanje i promena smera Proizvodi u skladu sa direktivom okretanja nakon davanja signala EC «Low Voltage Directives - ne dozvoljava ponovno samovoljno uključenje startera kod momentalnog pada napona (LVD) br.73/23 EEC» i - štiti motor od preopterećenja u opsegu odgovarajuće termičke zaštite «Electromagnetic Compatibility - visoka pouzdanost strujnih karakteristika Direktives (EMC) Tehničke karakteristike br. 89/336 EEC» * Naznačeni napon upravljačkog kalema : 400V; 50Hz E6 NAPOMENA: U slučaju neophodnosti od drugih napona upravljačkog kalema startera, obratite se našim regionalnim predstavnicima * Naznačeni napon: 690V; 50Hz L -1 4A * Naznačenii opseg struje: od 7 do 93A AC 97NO 95NC F1 R * Naznačeni napon izolacije: >690V 96 98 * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 6.000V I II 0 * Sastavna klema: navojna klema 14 N0 14 N0 * Mala potrošnja električne energije, mala masa i zapremina K1 K2 13 13 * Povezivanje: S1 S2 - elastični ili kruti provodnici sa ili bez kablovskog nastavka za vezu sa potrošačem, preseka u skladu sa snagom motora - po tri ulazno/izlazna otvora snabdevena zaštitom za kablove A2 A2 * Mogućnost rada na višoj frekvenciji K1 K2 A1 A1 * Stepen zaštite: IP54 L 2/N * Način montaže: - na ravnu površinu (zid) pomoću vijaka - pozicija – vertikalna sa maksimalnim nagibom do ± 5º L1 L2 L3 * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Metalno telo: pokriće otporno na koroziju * Temperatura okoline: -10º +60ºC * Nadmorska visina: do 2000 m
1 L1 3 L2 5 L3 1 L1 3 L2 5 L3

K1
2 T1 4 T2 6 T3 2 T1 4 T2

K2
6 T3

1 L1

3 L2

5 L3

F1
2 T1 4 T2 6 T3

Oznaka tipa (sa kutijom)

Naznačena snaga kW

Dimenzije (mm)

Naznačena struja (А)

U1 V1 W1

220V 230V 11.0 15.0 18.5 30.0 37.0 11.0 15.0 18.5 30.0 37.0

380V 400V 15.0 18.5 22.0 55.0 75.0 15.0 18.5 22.0 55.0 75.0

Napon (V AC) kalema

Kataloški broj

415V 15.0 18.5 22.0 55.0 75.0 15.0 18.5 22.0 55.0 75.0

440V visina širina dubina 15.0 18.5 22.0 55.0 75.0 15.0 18.5 22.0 55.0 75.0 240 240 270 270 270 240 240 270 270 270 240 240 265 265 265 240 240 265 265 265 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 25 32 40 65 95 25 32 40 65 95 400 400 400 400 400 230 230 230 230 230 43001 43002 43003 43004 43005 43006 43007 43008 43009 43010

šema «Reverz»

LT 4 - B - D25А LT 4 - B - D32А LT 4 - B - D40А LT 4 - B - D65А LT 4 - B - D95А LT 4 - B - D25А LT 4 - B - D32А LT 4 - B - D40А LT 4 - B - D65А LT 4 - B - D95А

74

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora
www.elmarkgroup.eu

Frekventni invertori tipa ELM 1000
Frekventni invertori tipa ELM 1000 za upravljanje trakastim transporterima Frekventni invertori namenjeni su za upravljanje trofaznim asinhronim motorima sa kratko spojenim rotorima. Pomoću njih mogu se ostvariti neki zakoni upravljanja što ih čini nezamenljivim delom sistema upravljanja trakastim transporterima i mašinama za pakovanje. Invertor tipa ElM1000 obezbeđuje optimizovano upravljanje (V/f karakteristikama), opterećenje izlaza može da dostigne do 150 % u 60 sekundi. Mogućnost jednostavnog definisanja krivih i jednostavnog unosa parametara pomoću tastera na prednjem panelu. Funkcije: - povećanje momenta – automatsko i ručno - kompenzacija klizanja: od 0 do 20 % - podešavanje V/f krive upravljanja – pravolinijske ili kvadratne - ušteda energije automatskom optimizacijom V/f krive - preskok frekvencija kod kojih može da dođe do pojave rezonance - džog funkcija - funkcija „brojača“ - mogućnost automatskog restarta nakon naglog prekida napajanja - mogućnost sedmostepenog upravljanja brzinom - izbor upravljanja preko upravljačkog panela, spoljašnjeg terminala ili COM-terminala - regulacija frekvencije preko upravljačkog panela ili spoljašnjeg potenciometra, a prema struji ili naponu - ulazni signali za okretanje unapred ili unazad, višestepeno upravljanje brzinom, restart itd. - izlazni diskretni kontrolni signal od 24 V - izlazni analogni kontrolni signal od 0-10 V - DC kočenje u statičkom režimu - dinamičko kočenje spoljašnjim kočionim otpornikom – koristi se u slučaju velike inercije opterećenja motora - mogućnost podešavanja izlaznog napona - mogućnost uključivanja nekih zaštitnih funkcija na izlazu Tehničke karakteristike: * Naznačeni radni napon: 230/ 400 V; 50 Hz * Dopušteno odstupanje od naznačenog radnog napona: ±10% * Razlika između faza: <3% * Promena frekvencije: <5% * Izlazna frekvencija: 0-400 Hz * Izlazni napon: od 0 do U ulaz. max. * Sposobnost preopterećenja: - stalno: do 110% - trenutno: do 150% * Tačnost regulacije izlazne frekvencije: 0,1% * Način priključivanja: - priključivanje invertora na napojnu mrežu obavezno mora da se izvodi preko prekidača tipa MCB ili MCCB - priključivanje potrošača na energetske priključke: pomoću provodnika koji odgovaraju snazi - priključivanje upravljačkih kola: savitljivim kablom do 1,5 mm2 Napomena: Ne preporučuje se montaža kontaktora ili ostalih komutacionih uređaja između invertora i motora kojim upravlja invertor, osim u slučajevima navedenim u atestu proizvoda. * Način montaže: - na ravnu površinu vijcima - položaj montaže: vertikalni s maksimalnim nagibom do ±5° Napomena: u slučaju montaže više invertora u razvodnom ormanu, preporučljivo je da se montiraju jedan pored drugog, a ukoliko je to nemoguće, mora da se obezbede pogodni uslovi za hlađenje uređaja * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10°C do +60°C * Nadmorska visina: do 2.000 m * Mogućnost proširenja funkcija: priključivanjem dodatnih modula

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60898-1 EN 60947-2 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

E7

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Frekventni invertori tipa ELM 1000
Označavanje tipa ELМ1000- G -0150 T3 С Kod tipa poklopca (C = metalni pričvršćivači; B = plastični poklopac) Kod napona napojanja (T3 = trofazni; S2 = monofazni) Snaga motora Tip invertora: G = konstantni moment opterećenja model invertora
Dimenzije (mm) tip invertora H W A B D d

75

www.elmarkgroup.eu

ELМ1000-G0007S2B ELМ1000-G0015S2B ELM1000-G0022S2B ELМ1000-G0007T3B ELМ1000-G0015T3B ELМ1000-G0022T3B ELМ1000-G0037T3B ELМ1000-G0040T3B ELМ1000-G0055T3B ELМ1000-G0075T3B ELМ1000-G0110T3C ELМ1000-G0150T3C

150 170 170 170 170 170 250 250 300 300 340 380

105 125 125 125 125 125 162 162 200 200 225 230

139 160 160 160 160 160 233 233 282 282 322 362

94 114 114 114 114 114 145 145 182 182 160 186

120 140 140 140 140 140 150 150 160 160 220 225

Ø4 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø6 Ø6 Ø6 Ø6 Ø6 Ø6

E7

Tip

Ulazni napon

Maksimalna snaga na izlazu (kW)

Maksimalna struja na izlazu (А)

Kataloški broj

ELМ1000-G0007S2B ELМ1000-G0015S2B ELM1000-G0022S2B ELМ1000-G0007T3B ELМ1000-G0015T3B ELМ1000-G0022T3B ELМ1000-G0037T3B ELМ1000-G0040T3B ELМ1000-G0055T3B ELМ1000-G0075T3B ELМ1000-G0110T3C ELМ1000-G0150T3C

230V 230V 230V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V

0.75 1.5 2.2 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15

4.5 7 9 2 4 6.5 8 9 12 17 23 32

423107M 423115M 423122M 423307M 423315M 423322M 423337M 423340M 423355M 423375M 423391M 423392M

R S T

R S T
OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 OP 7 OP 8 COM V1 V2

U V W E

TA TB TC FM V3 IM V3 12V OUT A+ BM

A

J 485 Comunication

I2 V3

76

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora
www.elmarkgroup.eu

Frekventni invertori tipa ELM 2000 – bezsenzorsko upravljanje
Frekventni invertori namenjeni su za upravljanje trofaznim asinhronim motorima sa kratko spojenim rotorima. Pomoću njih mogu se ostvariti neki zakoni upravljanja što ih čini nezamenljivim delom sistema upravljanja trakastim transporterima, mašinama za pakovanje, pumpama, sistema klimatizacije itd. Invertor tipa ELM 2000 obezbeđuje tkzv. bezsenzorsko upravljanje motorom, V/f upravljanje, impulsno upravljanje, pri čemu opterećenje izlaza može da dostigne do 150 % u 60 sekundi. Mogućnost jednostavnog definisanja kriva i jednostavnog unosa parametara pomoću tastera na prednjem panelu. Omogućava automatsku kalibraciju invertora prema motoru, tj. pri povezivanju na invertor elektromotora snage različite od fabričke, u invertoru se podešavaju osnovni podaci o motoru i on automatski menja parametre u programu prema parametrima izmerenim na motoru. Funkcije: - povećanje momenta – automatsko i ručno - kompenzacija klizanja: od 0 do 20 % - bezsenzorsko upravljanje motorom - podešavanje V/f krive upravljanja – pravolinijske ili kvadratne - ušteda energije automatskom optimizacijom V/f krive - mogućnost primene PID kontrolera za upravljanje - preskok frekvencija kod kojih može da dođe do pojave rezonance - džog funkcija - funkcija „brojača“ - mogućnost automatskog restarta nakon naglog prekida napajanja - mogućnost petnadesetostepenog upravljanja brzinom - izbor upravljanja preko upravljačkog panela, spoljašnjeg terminala ili COM-terminala - regulisanje frekvencije preko upravljačkog panela ili spoljašnjeg potenciometra, a prema struji ili naponu - automatsko baždarenje u zavisnosti od priključenog motora - ulazni signali za okretanje unapred ili unazad, višestepeno upravljanje brzinom, restart itd. - izlazni kontrolni diskretni signal 24 V - izlazni kontrolni analogni signal 0-10 V - DC kočenje u statičkom režimu - dinamičko kočenje spoljašnjim kočionim otpornikom – koristi se u slučaju inercije zbog velikog opterećenja motora - mogućnost podešavanja izlaznog napona - mogućnost uključivanja nekih zaštitnih funkcija na izlazu - elektronska zaštita motora Tehničke karakteristike: * Naznačeni radni napon: 230/ 400 V; 50 Hz * Dopušteno odstupanje od radnog napona: ±10% * Debalans između faza: <3% * Promena frekvencije: <5% * Izlazna frekvencija: 0-400 Hz * Izlazni napon: od 0 do U ulaz. max. * Sposobnost preopterećenja: - stalno: do 110% - trenutno: do 150% * Tačnost regulacije izlazne frekvencije: 0,1% * Način priključivanja: - priključivanje invertora na napojnu mrežu obavezno mora da se izvodi preko prekidača tipa MCB ili MCCB - priključivanje potrošača na energetske priključke: pomoću provodnika koji odgovaraju snazi - priključivanje upravljačkih kola: savitljivim kablom do 1,5 mm2 Napomena: Ne preporučuje se montaža kontaktora ili ostalih komutacionih uređaja između invertora i motora kojim upravlja invertor, osim u slučajevima navedenim u uputstvu proizvođača. * Način montaže: - na ravnu površinu vijcima - položaj montaže: vertikalni s maksimalnim nagibom do ±5° Napomena: u slučaju montaže više invertora u razvodnom ormanu, preporučljivo je da se montiraju jedan pored drugog, a ukoliko je to nemoguće, moraju se obezbediti pogodni uslovi za hlađenje uređaja * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Temperatura okoline: -10°C do +60°C * Nadmorska visina: do 2.000 m * Mogućnost proširenja funkcija: priključivanjem dodatnih modula

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60898-1 EN 60947-2 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

E7

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Frekventni invertori tipa ELM 2000 – bezsenzorsko upravljanje
ЕLМ2000- G -0150 T3 С

77

www.elmarkgroup.eu

Označavanje tipa

Kod tipa poklopca (C = metalni pričvršćivači; B = plastični poklopac) Kod napona napojanja (T3 = trofazni; S2 = monofazni) Snaga motora Tip invertora: G = konstantni moment opterećenja model invertora

Dimenzije (mm) Tip invertora

H

W

A

B

D

d

ELМ2000-G0007S2B ELМ2000-G0015S2B ELM2000-G0022S2B ELМ2000-G0007T3B ELМ2000-G0015T3B ELМ2000-G0022T3B ELМ2000-G0037T3B ELМ2000-G0040T3B ELМ2000-G0055T3B ELМ2000-G0075T3B ELМ2000-G0110T3C ELМ2000-G0150T3C

150 170 170 170 170 170 250 250 300 300 340 380

105 125 125 125 125 125 162 162 200 200 225 230

139 160 160 160 160 160 233 233 282 282 322 362

94 114 114 114 114 114 145 145 182 182 160 186

120 140 140 140 140 140 150 150 160 160 220 225

Ø4 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø6 Ø6 Ø6 Ø6 Ø6 Ø6

E7

Tip

Ulazni napon

Maksimalna snaga na izlazu (kW)

Maksimalna struja na izlazu (А)

Kataloški broj

ELМ2000-G0007S2B ELМ2000-G0015S2B ELM2000-G0022S2B ELМ2000-G0007T3B ELМ2000-G0015T3B ELМ2000-G0022T3B ELМ2000-G0037T3B ELМ2000-G0040T3B ELМ2000-G0055T3B ELМ2000-G0075T3B ELМ2000-G0110T3C ELМ2000-G0150T3C

230V 230V 230V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V

0.75 1.5 2.2 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15

4.5 7 9 2 4 6.5 8 9 12 17 23 32

423107B 423115B 423122B 423307B 423315B 423322B 423337B 423340B 423355B 423375B 423391B 423392B

R S T

R S T
OP 1 OP 2 OP 3 ... ... OP 13 OP 14 OP 15 COM V1 V2

U V W E

TA TB TC FM V3 IM V3 12V OUT A+ BM

A

J 485 Comunication

I2 V3

78

www.elmarkgroup.eu
Oprema za kočenje

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Dopunska oprema za frekventne invertore

Kočioni otpornik i kočioni element – koriste se kada je vreme za kočenje kratko ili je inercijski momenat opterećenja veliki. Invertori do 15 kW se nude sa ugrađenim kočionim elementom, ali se za potrošače sa povećanim zahtevima za kočenje nude kočioni otpornici, kao spoljni moduli, za dopunsku ugradnju na kočioni modul Funkcije: - uvećanje kočionog momenta - obezbeđenje brzog zaustavljanja motora Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: 230/400V; 50Hz * Dopušteno odstupanje od radnog napona: ±10% * Debalans faza: < 3% * Način povezivanja: - povezivanje sa invertorom pomoću odgovarajućih veznih provodnika po datoj šemi * Način montaže: - na metalnu površinu/osnovu u blizini invertora - neophodno je obezbediti dovoljno prostora za normalno hlađenje modula - preduzeti mere za sprečavanje pristupa do električnih veza
Šema povezivanja kočionog otpornika

Šema povezivanja dopunskih elemenata

E8
Invertor Prekidač (MCCB) Kočioni modul Kočioni otpornik

Kontaktor Tip invertora
Ulazni reaktor

Ulazni napon

Kočioni modul

Dozvoljena vrednost otpornosti kočionog otpornika za invertor tipa

Kataloški broj

Ulazni EMC filter DC reaktor Spoljni kočioni otpornik Invertor

Spoljni kočioni modul Izlazni EMC filter

EL xxx-G0007S2 EL xxx-G0015S2 EL xxx-G0022S2 EL xxx-G0007T4 EL xxx-G0015T4 EL xxx-G0022T4 EL xxx-G0037T4 EL xxx-G0040T4 EL xxx-G0055T4 EL xxx-G0075T4 EL xxx-G0110T4 EL xxx-G0150T4

230V 230V 230V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V

ugrađen ugrađen ugrađen ugrađen ugrađen ugrađen ugrađen ugrađen ugrađen ugrađen ugrađen ugrađen

80W/200Ω 160W/100Ω 300W/70Ω 80W/750Ω 160W/400Ω 300W/250Ω 400W/150Ω 400W/150Ω 600W/100Ω 800W/75Ω 1000W/50Ω 1500W40Ω

422202 422204 422205 422206 422207 422208 422209 422210 422211 422212 422213 422214

Izlazni reaktor

Daljinsko upravljanje Duplira panel za upravljanje i služi za upravljanje invertora sa različitih rastojanja – 1,0; 1,5; 2,0; 5 i 10m. Naručuje se kao posebna pozicija izvan standardne opreme invertora
Tip invertora Dužina kabla Oznaka tipa Kataloški broj

EL xxx-G0007S2 EL xxx-G0015S2 EL xxx-G0007T4 EL xxx-G0015T4 EL xxx-G0022T4 EL xxx-G0037T4 EL xxx-G0055T4 EL xxx-G0075T4 EL xxx-G0110T4 EL xxx-G0150T4

2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m

UPM 2 UPM 2 UPM 2 UPM 2 UPM 2 UPM 2 UPM 2 UPM 2 UPG 2 UPG 2

422UPM2 422UPM2 422UPM2 422UPM2 422UPM2 422UPM2 422UPM2 422UPM2 422UPG2 422UPG2

Aparati za upravljanje i zaštitu elektromotora Dopunska oprema za frekventne invertore

79

www.elmarkgroup.eu

Filteri za zaštitu mreže za napajanje od viših harmonika (ulazni) Korišćenje frekventnih invertora za upravljanje elektromotora sa kratko spojenim rotorom je pretpostavka za unošenje smetnji nesinusoidnog karaktera u napajajuću mrežu. To u posebno velikoj meri se odnosi na korišćenje jakih invertora. Zaštita mreže za napajanje od tih smetnji se ostvaruje montažom specijalno razrađenih prigušnih elemenata pre invertora, koji peglaju nesinusoidne talase, generisane prilikom rada transformatorskog bloka invertora. Funkcije: - zaštita mreže za napajanje od visokih harmonika Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: 275/480V; 50Hz * Dopušteno odstupanje od naznačenog napona: ±10% * Naznačeni napon izolacije - faza – zemlja (2 sek.): 2250V DC - faza – faza (2 sek.): 1500V DC * Način povezivanja: - povezivanje sa invertorom pomoću odgovarajućih veznih provodnika po datoj šemi * Način montaže: - na metalnu površinu/osnovu u blizini invertora - neophodno je obezbediti dovoljno prostora za normalno hlađenje modula - preduzeti mere za sprečavanje pristupa do električnih veza - montira se između mreže za napajanje i invertora
Tip invertora Tip ulaznog filtera Kataloški broj

EL xxx-G0007S2 EL xxx-G0015S2 EL xxx-G0022S2 EL xxx-G0007T4 EL xxx-G0015T4 EL xxx-G0022T4 EL xxx-G0037T4 EL xxx-G0040T4 EL xxx-G0055T4 EL xxx-G0075T4 EL xxx-G0110T4 EL xxx-G0150T4

DL - 6TH1 DL - 10TH3 DL 15TH1 DL - 5EBK5/40 DL - 5EBK5/40 DL - 10EBK5/40 DL - 16EBK5/40 DL - 16EBK5/40 DL - 16EBK5/40 DL - 25EBK5/40 DL - 35EBK5/40 DL - 50EBK5/50

422001 422002 422003 422004 422005 422006 422007 422008 422009 422010 422011 422012

E8

Filteri za zaštitu od elektromagnetskih smetnji (izlazni) Korišćenje frekventnih invertora za upravljanje elektromotora sa kratko spojenim rotorom može da dovede do smetnji u magnetskim kolima, montirane u aparaturi u blizini invertora. U tom cilju je izrađen filtrirajući element, koji može da se montira na izlazu invertora i štiti ostalu opremu od elektromagnetskih smetnji koje emituje kabl za napajanje motora. Takvi filteri se preporučuju kod korišćenja frekventnih invertora u sistemima sa specijalnom namenom, u medicinskoj opremi i dr. Funkcije: - zaštita mreže za napajanje od elektromagnetskih smetnji Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: 275/480V; 50Hz * Dopušteno odstupanje od naznačenog napona: ±10% * Izolacijski napon - faza – zemlja (2 sek.): 1500V DC - faza – faza (2 sek.): 1500V DC * Način povezivanja: - povezivanje sa invertorom pomoću odgovarajućih veznih provodnika po datoj šemi * Način montaže: - na metalnu površinu/osnovu u blizini invertora - neophodno je obezbediti dovoljno prostora za normalno hlađenje modula - preduzeti mere za sprečavanje pristupa do električnih veza - montira se između mreže za napajanje i invertora
Tip invertora Tip izlaznog filtera Kataloški broj

EL xxx-G0007S2 EL xxx-G0015S2 EL xxx-G0022S2 EL xxx-G0007T4 EL xxx-G0015T4 EL xxx-G0022T4 EL xxx-G0037T4 EL xxx-G0040T4 EL xxx-G0055T4 EL xxx-G0075T4 EL xxx-G0110T4 EL xxx-G0150T4

DL - 5EBL5/40 DL - 10EBL5/40 DL - 16EBL5/40 DL - 5EBL5/40 DL - 5EBL5/40 DL - 10EBL5/40 DL - 16EBL5/40 DL - 16EBL5/40 DL - 16EBL5/40 DL - 25EBL5/40 DL - 35EBL5/40 DL - 50EBL5/40

422013 422014 422015 422016 422017 422018 422019 422020 422021 422022 422023 422024

80

Uređaji za upravljanje i zaštitu elektromotora
www.elmarkgroup.eu

Meki upuštači serije ELM 2500 (softstarter)
Meki upuštači serije ELM 2500 (softstarter) Meki upuštači namenjeni su za upravljanje upuštanjem trofaznih asinhronih motora sa kratko spojenim rotorima. Pomoću njih se mogu izbeći problemi koji nastaju prilikom upravljanja motorima, i to: veliki polazni momenti, puštanje motora u rad sam od sebe i eliminišu se puštanje u rad prebacivanjem iz „zvezde“ u „trougao“, autotransformatorsko puštanje, puštanje otpornikom itd. Meki upuštači (softstarteri) tipa ELM 2500 spadaju u tip startera „AC-53b“ u skladu sa zahtevima standarda i obezbeđuju meko upuštanje motora, a nakon biranja režima rada uključuje se paralelni kontaktor serije LT 1 D/F koji dalje upravlja radom motora, jer meki upuštač nije namenjen za upravljanje motorima u izabranom režimu rada. Nakon davanja naredbe za zaustavljanje motora prema izabranoj šemi upravljanja, meki upuštač može da se uključi ili ne prilikom zaustavljanja motora. Funkcije: 1. Funkcije sistema - zaštita od maksimalne struje – motor se zaustavlja, ako struja pređe zadate granice - zaštita od preopterećenja – štiti motor od preopterećenja - zaštita od nestanka faze - zaštita od termičkog preopterećenja 2. Kontrolne funkcije - neispravnost izlaza - dijagnostika motora za otkrivanje problema - upravljanje preko tastature ili daljinski - mogućnost kašnjenja sa startom - memorija grešaka Tehničke karakteristike: * Naznačeni radni napon: 400 V; 50 Hz * Dopušteno odstupanje od radnog napona: ±10% * Debalans između faza: <3% * Promena frekvencije: <5% * Obavezno se ugrađuje paralelni kontaktor * Način montaže: - na ravnu površinu vijcima - položaj montaže: vertikalni s maksimalnim nagibom do ±5° Napomena: u slučaju montaže više mekih upuštača u razvodnom ormanu, preporučljivo je da se montiraju jedan pored drugog, a ukoliko je to nemoguće, mora da se obezbede pogodni uslovi za hlađenje uređaja * Plastika: otporna na UV zrake i samogasiva * Nadmorska visina: do 2000 m
Zapreminske dimenzije (mm) Tip mekog upuštača

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN60947-4-2 EN 60947-1 Proizvodi u skladu sa direktivom EC «Low Voltage Directives (LVD) br.73/23 EEC» i «Electromagnetic Compatibility Direktives (EMC) br. 89/336 EEC»

E9

А

В

С

E

F

d

Е

А

F B

EL M25015 EL M25022 EL M25037 EL M25045 EL M25055 EL M25075

250 250 250 250 250 510

153 153 153 153 153 260

162 162 162 162 162 194

219 219 219 219 219 389

140 140 140 140 140 232

Ø6 Ø6 Ø6 Ø6 Ø6 Ø8

С

R ST L A
Tip mekog upuštača Snaga motora (kW) Naznačena struja (A) Tip paralelnog kontaktora Presek napojnih provodnika Kataloški broj

QF
S3 Lt2 S2 S1

R LT1-D/Fxx

S

T

15 PE

14 RST

13 BX

12 STOP

11 10 RUN CM

ЕLM2500
U V W 1 Y1 2 Y2 3 Y3 4 T1 5 6 7 30A 8 9 30B 30C T2 T3

EL M25015 EL M25022 EL M25037 EL M25045 EL M25055 EL M25075

15 22 37 45 55 75

30 45 76 90 110 150

LT 1-D 50 LT 1-D 50 LT 1-D 80 LT 1-D 95 LT 1-F 115 LT 1-F 150

10 10 16 25 25 35

42225015 42225022 42225037 42225045 42225055 42225075

LT 2 Exx

LT 1 D/Fxx

L1

N

M

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Programirani tajmeri
Programiran elektronski jednokanalni tajmer TE 15A

81

www.elmarkgroup.eu

Kat.№ 50036

Tajmer je proizveden po savremenoj CMOS tehnologiji sa kvarcnim mikrokontrolerom, što ga čini pouzdanim u radu. Tajmer je prilagođen za montažu na DIN šinu. Ima mogućnost za podešavanje osam programa koji realizuju različite šeme uključivanja i isključivanja (ON/OFF ciklusa). Kod svakog pojedinog programa programiranje počinje tako da se pomoću tastera programira(ju) dan(i) nedelje (cela nedelja, radni, neradni dani ili konkretni dan); zatim se programira vreme startovanja ciklusa i vreme isključenja ciklusa. Ako se programira cela radna nedelja, onda će svakog radnog dana ciklus startovati i zaustavljati se u jedno te isto vreme, a pomoću jednog jedinog programa. U slučaju potrebe za drugim uključivanjem, isto se može programirati u narednom programu i tako do konačnog programiranja svih osam mogućih ciklusa. Ukoliko se nastavi sa programiranjem nakon što je popunjeno svih osam programa, to znači da će se neki od prvih programa izbrisati. Minimalni interval programiranja ciklusa je 1 minut. Tehničke karakteristike: * Displej: LCD * Napon napajanja: 230V; 50Hz * Operacije: 8 uključenja ON i 8 isključenja OFF * Odstupanje od vremena: < 2 sekunde (na 25°C) * Baterija za čuvanje programa: do 15 dana * Snaga potrošnje: < 5VA 85 * Indikator za položaj uključeno * Električna trajnost: 105 ciklusa * Mehanička trajnost: 107 ciklusa * Radna temperatura: -10 – +40°C * Vlažnost: 35% – 85%RH F1 * Broj kontakata: 1NO + 1NC * Mogućnost komutiranja: 36 64 - aktivno opterećenje: do 6A - induktivno opterećenje: 2,5A * Težina: 120 gr. Način montaže * DIN šina Programiran elektronski jednokanalni tajmer TE 15B Tajmer je proizveden po savremenoj CMOS tehnologiji sa kvarcnim mikrokontrolerom, što ga čini pouzdanim u radu. Tajmer je prilagođen za montažu na DIN šinu.Ima mogućnost za podešavanje šest programa koji realizuju različite šeme uključivanja i isključivanja (ON/OFF ciklusa). Kod svakog pojedinog programa programiranje počinje tako da se pomoću tastera programira(ju) dan(i) nedelje (cela nedelja, radni, neradni dani ili konkretni dan); zatim se programira vreme startovanja ciklusa i vreme isključenja ciklusa. Ako se programira cela radna nedelja, onda će svakog radnog dana ciklus startovati i zaustavljati se u jedno te isto vreme, a pomoću jednog jedinog programa. U slučaju potrebe za drugim uključivanjem, isto se može programirati u narednom programu i tako do konačnog programiranja svih šest mogućih ciklusa. Ukoliko se nastavi sa programiranjem nakon što je popunjeno svih šest programa, to znači da će se neki od prvih programa izbrisati. Minimalni interval programiranja ciklusa je 1 minut. Moguće je automatska korekcija vremena prema sezonskim varijacijama sunca. Tehničke karakteristike: * Displej: LCD * Automatsko podešavanje tekućeg vremena (korekcija vremena zima/leto) * Napon napajanja: 230V; 50Hz * Operacije: 6 uključenja ON i 6 isključenja OFF * Odstupanje od vremena: < 2 sekunde (na 25°C) * Baterija za čuvanje programa: do 15 dana * Snaga potrošnje: < 5VA * Indikator za položaj uključeno * Električna trajnost: 105 ciklusa * Mehanička trajnost: 107 ciklusa * Radna temperatura: -10 – +40°C 85 * Vlažnost: 35% – 85%RH * Broj kontakata: 1NO + 1NC * Mogućnost komutacije: - aktivno opterećenje: do 6A - induktivno opterećenje: 2,5A * Težina: 120 gr. 36 64 Način montaže * DIN šina

Kat.№ 50101

82

www.elmarkgroup.eu

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Programirani tajmeri
Programirani elektronski tajmer TE 20 Tajmer je proizveden po savremenoj CMOS tehnologiji sa kvarcnim mikrokontrolerom, što ga čini pouzdanim u radu. Tajmer je prilagođen za montažu na DIN šinu. Ima mogućnost za podešavanje četrdeset i osam ON/OFF ciklusa. Programiranje se vrši tako da se pomoću tastera programira vreme startovanja i vreme isključivanja ciklusa. Kad je program uključen to se prikazuje kao tamni deo na ploči brojčanika. Npr. ako imamo programa za uključivanje perioda od dva sata, odsečak između ova dva sata se zatamni. Minimalni interval programiranja ciklusa je 15 minuti. Predviđena je baterija za čuvane programa prilikom pada naponanapajanja. Tehničke karakteristike: * Napon napajanja: 230V; 50Hz * Odstupanje od vremena: < 2 sekunde (na 25°C) * Baterija za čuvanje programa: do 150 sati * Snaga potrošnje: < 5VA * Indikator za položaj uključeno * Električna trajnost: 105 ciklusa * Mehanička trajnost: 107 ciklusa * Radna temperatura: -10 – +40°C * Vlažnost: 35% – 85%RH * Broj kontakata: 1NO + 1NC * Li-Ion baterija 150 sati * Mogućnost komutacije: - aktivno opterećenje: do 16A * Težina: 120 gr. Način montaže * DIN šina Automat za stepenište TE 18 Automat je prilagođen za montažu na DIN šinu. Koristi se za uključenje osvetljenja na stepeništu u stambenim zgradama i njegovo isključenje nakon isticanja zadatog vremena. Lak način za zadavanje vremenskog intervala, montažu i kabliranje. Pouzdan za upotrebu. Tehničke karakteristike: * Napon napajanja: 230V; 50Hz * Opseg podešavanja: 0,5 do 20 minuti * Snaga potrošnje: < 5VA * Radna temperatura: -10 – +55°C * Vlažnost: 45% – 85%RH * Broj kontakata: 1NO * Mogućnost komutacije: - aktivno opterećenje: do 16A - luminiscentne lampe: do 6 A - induktivno opterećenje: do 10A * Težina: 75 gr. Način montaže * DIN šina Vremenski rele «zvezda-trougao» TE 19 Vremenski rele je proizveden po savremenim tehnologijama, od kvalitetnih i pouzdanih materijala i prilagođen je za montažu na DIN šinu. Koristi se za obezbeđivanje pouzdanog i sigurnog vremenskog kašnjenja kod startera zvezdatrougao i podešavanje fiksnih vremenskih intervala. Programiranje se vrši tako da se klizačima bira vremenski opseg (sekunde ili minute) i koeficijent (x0,1 ili x1) i pomoću nonijusa časovnika zadaje se vrednost od 0 do 10. Prilikom dobijanja napona na releju on odbrojava jedan ciklus i zaustavlja se do dobijanja narednog signala. Daje mogućnost za podešavanje vremena za pokretanje motora u «zvezdi» do 600 sekundi i promene vremena za prelaz u «trougao», u skladu sa potrebama korisnika. Tehničke karakteristike: * Napon napajanja: 230V; 50Hz * Opseg podešavanja za rad u zvezdi: od 1 do 600 sekundi * Tačnost ponavljanja: ± 0,5% od cele skale * Tačnost podešavanja: ± 5% od cele skale * Vreme za zanuljenje: < 0,5 sekundi * Snaga potrošnje: < 5VA * Električna trajnost: 100.000 ciklusa * Mehanička trajnost: 1.000.000 ciklusa * Radna temperatura: -10 – +55°C * Vlažnost: 45% – 85%RH * Mogućnost komutacije: do 5A * Indikacija: - kod rada u «zvezdi»: crvena indikacija - kod rada u «trouglu»: zelena indikacija * Težina: 150 gr. Način montaže * DIN šina

Kat.№ 50100

F1

Kat.№ 35005

Kat.№ 50102

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Programirani tajmeri

83

www.elmarkgroup.eu

Tip

Kataloški № 50113 50114

ТЕ8А - 1а ТЕ8А - 2а

Tajmer TE8A – 1a; ТЕ8A - 2a Tajmeri za vreme su izrađeni po savremenim CMOS tehnologijama sa kvarcnim mikrokontrolerom, što ih čini izuzetno preciznim, kvalitetnim i pouzdanim. Imaju ugrađenu bateriju koja dozvoljava rad tajmera bez napajanja do 150 sati. Tajmer je prilagođen za montažu na DIN šinu. Programiranje tajmera vrši se tako da se uzastopno bira dan u nedelji i vreme uključivanja i isključivanja za taj dan. Za izbor dana nude se deset različitih mogućnosti (dan u nedelji, radna nedelja, vikend i cela nedelja). Podešavanje vremena vrši se tako da se prvo zadaju sati a zatim minuti. ТЕ8A - 1a - Postoji mogućnost podešavanja osam programa sa minimalnim intervalom uključivanja i isključivanja od jednog minuta. ТЕ8A - 2a - Imaju dva radna kanala i svaki od njih ima mogućnost za podešavanje četriri programa za dan ili nedelju, sa minimalnim intervalom uključenja i isključenja od 1 minute. Indikacija na LCD displeju je visoke rezolucije i pokazuje vreme u satima, minutama i sekundama. Tehničke karakteristike: * Napon napajanja: 230V; 50Hz * Snaga potrošnje: < 5VA * Indikator za položaj uključeno * Električna trajnost: 107 ciklusa * Mehanička trajnost: 105 ciklusa * Radna temperatura: -10 – +55°C * Temperatura čuvanja: do 70°C * Vlažnost: 45% – 85%RH * Mogućnost komutacije: do 16A * Dva komada izlaznih releja * Li-Ion baterija 150 sati * Težina: 150 gr. Način montaže * DIN šina Impulsni relej Impulsni relej namenjen je za upravljanje električnim kolima sa daljine. Omogućava nekoliko vrsta upravljanja: ručno, daljinsko sa nekoliko tačaka upravljanja ili sa nizovima impulsa. Najčešće se koristi za realizovanje rasvete u različitim javnim zgradama sa više tačaka aktiviranja. Tehnički podaci: * napon aktiviranja: 230 V * naznačena struja električnog kola: 16 A * električka trajnost: 200.000 ciklusa * maksimalna komutaciona frekvencija: 5 komutacija/min. * trajanje impulsa: 50 ms Povezivanje: * tunelskim klemama

F1

Кat.№ 50300

Кat.№ 50104

Tajmer TE6B Tajmeri za vreme su izrađeni po savremenim CMOS tehnologijama, što ih čini izuzetno preciznim, kvalitetnim i pouzdanim. Tajmeri su prilagođeni za montažu na frontalni panel tabloa. Podešava se smer odbrojavanja – napred i nazad. Imaju mogućnost podešavanja vremesnkog opsega od 0,01 sekunde do 99 sati i 59 minuti, mogućnost korekcije zadatih vrednosti za vreme rada. Indikacija na LCD displeju je visoke rezolucije i pokazuje vreme u satima, minutama i sekundama. Tehničke karakteristike: * Napon napajanja: 230V; 50Hz * Mogućnost izbora radnog opsega - od 0,01 do 99,99 sekundi - od 1 sekunde do 99,59 minuta - od 1 minute do 99,59 sati * Greška: < 0,01% ±0,05 sekundi * Minimalno trajanje ulaznog impulsa: 20 ms * Snaga potrošnje: < 5VA * Električna trajnost: 107 ciklusa * Mehanička trajnost: 105 ciklusa * Radna temperatura: -10 – +55°C * Temperatura čuvanja: do 70°C * Vlažnost: 45% – 85%RH * Mogućnost komutacije kod aktivnog opterećenja: 3A * Težina: 300 gr. Način montaže * na frontalni panel
045

84

www.elmarkgroup.eu

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Programirani tajmeri
Tajmer TE48S-S Tajmer za vreme je izrađen po najsavremenijim CMOS tehnologijama, što ih čini izuzetno preciznim, kvalitetnim i pouzdanim. Tajmer je prilagođen za montažu na frontalni panel. Podešava se smer odbrojavanja – napred i nazad. Predstavlja dva odvojena radna kanala, svaki od njih može da radi samostalno, sa podešavanjem vremesnkog opsega od 1 sekunde do 99 minuti, mogućnost korekcije zadatih vrednosti za vreme rada.Bira se vremenski opseg (sekunde ili minute), a zatim se zadaje vreme. Prema načinu povezivanja tajmer može da radi kao ciklički relej, tj. odbrojava se prvo vreme, zatim se odbrojava drugo vreme i opet počinje sa odbrojavanjem prvog itd. do dobijanja signala za zaustavljanje brojenja. Drugi način rada tajmera je da prilikom dobijanja signala odbroji zadato vreme i čeka dobijanja novog signala za odbrojavanje nove serije. Indikacija na LCD displeju je visoke rezolucije i pokazuje vreme u satima, minutama i sekundama. Tehničke karakteristike: * Napon napajanja: 230V; 50Hz * Dopuštena kolebanja ulaznog napona: 85-110% V * Mogućnost izbora radnog opsega - od 1 do 99 sekundi - od 1 minute do 99 minuta * Greška: < 0,01% ±0,05 sekundi * Minimalno trajanje ulaznog impulsa: 20 ms * Snaga potrošnje: < 5VA * Električna trajnost: 107 ciklusa * Mehanička trajnost: 105 ciklusa * Radna temperatura: -10 – +55°C * Temperatura čuvanja: do 70°C * Vlažnost: 45% – 85%RH * Mogućnost komutiranja kod opterećenja: 3A * Težina: 300 gr. Način montaže * na frontalni panel

Kat.№ 50105

F1

Indikacija

Indikacija

Blok za podešavanje

Т1 Zadavanje vremena

Т2 Zadavanje vremena

Kat.№ 50102M

Vremenski relej TE 19M Vremenski relej izrađen je po modernoj tehnologiji, a od kvalitetnih i pouzdanih materijala; pogodan je za montažu na DIN šinu. Koristi se za postavljenje vremenskih razmaka u osam programa za podešavanje vremena pomoću kombinacija mikroprekidača. Postoji mogućnost podešavanja vremenskih razmaka (pomoću mikroprekidača K4, K5, K6) u sekundima, minutima i satima, a prema potrebe korisnika. Opterećenje priključnog kontakta do 3A. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon napajanja: 230 V; 50 Hz * Opseg podešavanja za rad u zvezdi: od 0,6 sek. do 100 sati * Tačnost podešavanja: ± 5% cele skale * Vreme nulovanja: < 0,5 sek. * Snaga potrošnje: < 5 VA * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 100.000 ciklusa * Mehanička trajnost (broj ciklusa): ≥ 1.000.000 ciklusa * Radna temperatura: -10°C do +55°C * Relativna vlažnost: 45% – 85% * Mogućnost komutacije: do 5A * Indikacija: - tokom napajanja: crvena indikacija - prilikom uključivanja izlaznog releja: zelena indikacija * Težina: 150 gr * Vremenske funkcije: u skladu sa uputstvom za programiranje Način montaže: * DIN šina

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Elektronski brojači

85

www.elmarkgroup.eu

Univerzalni digitalni brojač CE2J Uređaj je proizveden po savremenoj CMOS tehnologiji, dozvoljava visoku brzinu brojenja i veoma je pouzdan. Ima ugrađenu bateriju koja omogućava čuvanje podataka preko 10 godina. Opremljen je digitalnim displejom sa crnim svetlećim ciframa, koje obezbeđuju odličnu vidljivost kod različitog osvetlenja. Brojač je namenjen za montažu na frontalni panel, koristi se za brojenje impulsnog kontinuiteta dodavanjem ili oduzimanjem. Ima mogućnost aktiviranja relejnog izlaza kod dostizanja prethodno zadate vrednosti, kao i mogućnost za promenu mesta decimalne zapete. Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 61010-1 Kat. № 50111 Tehničke karakteristike: * Displej: LCD Indikator napajanja * Napon napajanja:: 230V; 50Hz Tekuća vrednost * Opseg brojača: 0-99999 * Brzina brojenja: 30/3k cps Zadata vrednost 1 i 2 * Anuliranje: spoljni impuls * Baterija za čuvanje programa: do 10 godina Taster za vraćanje * Snaga potrošnje: < 5VA * Radna temperatura: -10 – +40°C Taster za vraćanje sistema * Vlažnost: 35% – 85%RH * Mogućnost komutacije: relejni izlaz sa aktivnim opterećenjem: do 3A * Težina: 250 gr. Način montaže * na frontalni panel * otvor veličine 45x45 mm
Indikator zaštite Indikator izlaznog kanala

Zadata vrednost Tasteri za zadavanje (1~6)

68

Operativni taster

Taster Displej

68

F2

065

90

Kombinovani digitalni brojač CE10J Uređaj je namenjen za montažu na frontalni panel. Može da se koristi kao brojač ili kao tajmer, izborom određene kombinacije tastera. Proizveden je po savremenoj CMOS tehnologiji, dozvoljava visoku brzinu brojenja, preciznost u radu kao tajmer i veliku pouzdanost. Ima ugrađenu bateriju koja omogućava čuvanje podataka preko 10 godina. Opremljen je digitalnim displejom koji obezbeđuje odličnu vidljivost kod različitog osvetlenja. Brojač se koristi za brojenje impulsnog kontinuiteta dodavanjem ili oduzimanjem. Ima mogućnost aktiviranja relejnog izlaza kod dostizanja prethodno zadate vrednosti, kao i mogućnost za promenu mesta decimalne zapete. Kat. № 50120 Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 61010-1 Tehničke karakteristike: * Displej: LCD * Napon napajanja: 230V; 50Hz * Opseg brojača: 0-999 * Opseg kao tajmer: 0,01 – 99h 99min * Brzina kao brojač: 30/500 cps * Anuliranje: spoljni impuls * Baterija za čuvanje programa: do 10 godina * Snaga potrošnje: < 3VA * Mehanička trajnost: 10 7 ciklusa * Radna temperatura: -5 – +40°C * Vlažnost: 35% – 85%RH * Mogućnost komutacije: relejni izlaz sa aktivnim opterećenjem do 3A * Težina: 120 gr. Način montaže * na frontalni panel * otvor veličine 45x45 mm
Radna vrednost

Zadata vrednost

68

Funkcionalni taster

68

065

90

86

www.elmarkgroup.eu

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Elektronski brojači
Totalni digitalni brojač CE15J Uređaj je namenjen za montažu na DIN šinu. Koristi se kao brojač impulsa, bez spoljnjeg napajanja. U tom cilju u uređaj je ugrađena Li baterija koja obezbeđuje čuvanje podataka i rad uređaja u toku 5 godina. Opremljen je osmocifrenim svetlosnim displejom koji obezbeđuje odličnu vidljivost kod različitog osvetlenja. Brojač se koristi za brojenje impulsnog kontinuiteta dodavanjem. Tehničke karakteristike: * Displej: LCD * Napon napajanja: ugrađena baterija * Ulazni signal: 100-230V AC/DC * Tačnost brojenja:< 0,002% * Baterija za čuvanje programa: do 5 godina * Radna temperatura: -5 – +40°C * Vlažnost: 35% – 85%RH * Težina: 120 gr. Način montaže * DIN šina Totalni digitalni brojač CE15L Uređaj je namenjen za montažu na DIN šinu. Koristi se kao brojač vremenskih impulsa, bez spoljnjeg napajanja. U tom cilju u uređaj je ugrađena Li baterija koja obezbeđuje čuvanje podataka i rad uređaja u toku 5 godina. Opremljen je osmocifrenim svetlosnim displejom koji obezbeđuje odličnu vidljivost kod različitog osvetlenja. Brojač se koristi za brojenje vremenskog impulsnog kontinuiteta dodavanjem. Obezbeđuje pokazivanje odrađenog vremena Tehničke karakteristike: * Displej: LCD * Napon napajanja: ugrađena baterija * Ulazni signal: 100-230V AC/DC * Tačnost brojenja: < 0,002% * Baterija za čuvanje programa: do 5 godina * Radna temperatura: -5 – +40°C * Vlažnost: 35% – 85%RH * Težina: 120 gr. Način montaže * DIN šina Indikator redosleda faza EK-RSTB Uređaj je namenjen za montažu na DIN šinu. Koristi se za kontrolu i indikaciju postojanja, redosleda i kvaliteta faza. Uređaj pokazuje sledeće neispravnosti: - odsustvo jedne ili nekoliko faza - promenu redosleda faza - smanjenje napona napajanja: ispod 10% - povećanje napona napajanja: iznad 10% - nesimetrija faza napona napajanja: ±10% Kada u uređaju imamo jedan od gornjih uslova, aktivira se rele koji isključuje upravljačko kolo. Vreme između indikacije neispravnosti i uključivanje izlaznog releja se mogu podešavati, s ciljem da se izbegnu neželjena isključenja kod veoma kratkih prekida. Kada se napon vrati u normalne granice, uređaj dobija energiju (pali se indikacija) u skladu sa histerezisnim vrednostima. U slučaju narušavanja redosleda faza, uređaj se trenutno aktivira. Tehničke karakteristike: * Napon napajanja: 400V, 50Hz * Mogućnost podešavanja opsega aktiviranja: od 300 do 480V * Podešavanje kašnjenja aktiviranja: 0,1 – 10 sekundi * Električna trajnost: 1 000 000 ciklusa * Mehanička trajnost: 10 000 000 ciklusa * Indikacija: - zeleni LED – indikacija za promenu stanja - crveni LED - havarija * Radna temperatura: -5 – +40°C * Vlažnost: 35% – 85%RH * Težina: 120 gr. Način montaže * DIN šina

Kat. № 50112 Dokumentacija kojoj odgovara proizvod Standard EN 61010-1

F2

Kat. № 50115 Dokumentacija kojoj odgovara proizvod Standard EN 61010-1

Kat. № 50103 Dokumentacija kojoj odgovara proizvod Standard EN 61010-1

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Industrijski releji

87

www.elmarkgroup.eu

Industrijski releji i podnožja Uređaji namenjeni za ugradnju u table za automatizaciju i signalizaciju. Uglavnom se koriste za davanje naredbi izvršnom mehanizmu. Uprkos relativno malim dimenzijama releja komutiraju se struje relativno velikih vrednosti koje dozvoljavaju direktno upravljanje industrijskim izvršnim mehanizmima. Kontaktne površine izvedene su od elektrolitičkog bakra prekrivenog srebrom. Celi kontaktni sistem zatvoren je poklopcem od nezapaljive plastike sa ugrađenim test tasterom. Podnožje obezbeđuje pouzdanu električnu vezu provodnika električne instalacije i releja, a služi za montažu releja na DIN šinu. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon napajanja: od 12 do 230 V, 50 Hz; od 12 do 110 V DC * Dopustivo odstupanje od napona napajanja: (85 % – 110 %) Un * Naznačena struja na kontaktima: 10 A AC * Električna trajnost: 1.000.000 ciklusa * Električna otpornost izolacije: 500 MΩ (500 V) * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 2.000 V, 50 Hz * Dielektrična čvrstoća: 1.000 V AC/ 1 min * Vreme uključivanja: 25 ms * Radna temperatura: -5°C do 65°C * Relativna vlažnost: 35% – 85 % Način montaže: * na podnožje koje se montira na DIN šinu

Dokumentacija kojoj odgovara proizvod Standard EN 60947-5-1; EN 61810

Tip releja

Napon na kalemu (V)

Tip podnožja

Električna otpornost kalema (Ω)

Broj kontakata

Kataloški broj

F3

ELM - 14FC ELM - 14FC ELM - 14FC

12 VDC 24 VDC 48 VDC

ELM-08A ELM-08A ELM-08A

270 1080 4340

NO+NC NO+NC NO+NC

57141 57142 57143

Tip releja

Napon na kalemu (V)

Tip podnožja

Električna otpornost kalema (Ω)

Broj kontakata

Kataloški broj

ELM - 60.2 ELM - 60.2 ELM - 60.2 ELM - 60.2 ELM - 60.13 ELM - 60.13 ELM - 60.13 ELM - 60.13 ELM - 60.13
Tip releja

12 VDC 24 VDC 48 VDC 230 VAC 12 VDC 24 VDC 48 VDC 110 VAC 230 VAC
Napon na kalemu (V)

ELM - 90.22 ELM - 90.22 ELM - 90.22 ELM - 90.22 ELM - 90.23 ELM - 90.23 ELM - 90.23 ELM - 90.23 ELM - 90.23
Tip podnožja

20 80 320 7400 20 80 320 1700 7400
Električna otpornost kalema (Ω)

2NO+2NC 2NO+2NC 2NO+2NC 2NO+2NC 3NO+3NC 3NO+3NC 3NO+3NC 3NO+3NC 3NO+3NC
Broj kontakata

57601 57602 57603 57605 57611 57612 57613 57614 57615
Kataloški broj

ELM - 55.02 ELM - 55.02 ELM - 55.02 ELM - 55.02 ELM - 55.04 ELM - 55.04 ELM - 55.04 ELM - 55.04 ELM - 55.04
Tip releja

12 VDC 24 VDC 48 VDC 230 VAC 12 VDC 24 VDC 48 VDC 110 VAC 230 VAC
Napon na kalemu (V)

ELM - 94.3 ELM - 94.3 ELM - 94.3 ELM - 94.3 ELM - 94.4 ELM - 94.4 ELM - 94.4 ELM - 94.4 ELM - 94.4

42 168 675 14000 42 168 675 3500 14000

3NO+3NC 3NO+3NC 3NO+3NC 3NO+3NC 4NO+4NC 4NO+4NC 4NO+4NC 4NO+4NC 4NO+4NC
Broj izvoda (kom.)

57521 57522 57523 57525 57541 57542 57543 57544 57545
Kataloški broj

ELM - 08A ELM - 94.3 ELM - 94.4 ELM - 90.22 ELM - 90.23

72 x 15 67 x 30 67 x 30 68 x 38 68 x 38

5 11 14 8 11

57901 57902 57903 57904 57905

ELM - 90.xx

ELM - 94.x

88

www.elmarkgroup.eu

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Industrijski releji
Industrijski releji tipa SSR (Solid State Relay) Industrijski releji tipa SSR namenjeni su za ugradnju u komandne table automatizovanih sistema kao elementi u strujnom kolu. Proizvedeni su po specijalnoj tehnologiji na osnovu CMOS tehnologije. Komutacioni element je beskontaktni relej koji je optički odvojen od ulaza pomoću fotoelektričnog elementa. Ovo omogućava komutaciju struja reda 50A uprkos relativno malim dimenzijama releja. Druga bitna odlika ovih releja je mogućnost da se prema veličini ulaznog signala menja izlazno opterećenje. Koriste se uglavnom za prenos komandi na izvršne mehanizme jer rade sa strujama relativno velikih vrednosti što omogućava direktno upravljanje industrijskim izvršnim mehanizmima. Za povećanje stepena bezbednosti relej je opremljen bezbojnim plastičnim poklopcem. Nudimo dva tipa releja: SSR relej i SSR regulator napona. Pošto je korišćenje releja povezano sa razvijanjem visoke temperature potrebno je da se ova temperatura rasporedi u prostoru. Ovo se vrši korišćenjem specijalno konstruisanih radijatora. Vrlo je važno tačno proračunavanje radijatora. Ovo se vrši tako da se približni snaga zagrevanja izračunava po formuli: SNAGA ZAGREVANJA = Struja aktivnog opterećenja × 3,0W/A. Površina toplotnog zračenja uzima se sa sledećeg dijagrama. Tehničke karakteristike: * Napon opterećenja/izlaza: 230/400 V, 50 Hz za SSR releje i od 0 do 230/400 V AC/DC struje za SSR regulatore napona * Naznačena struja na izlazu: od 10 A do 60 A * Otpornost izolacije: 1000 MΩ/min (500V DC) * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 2000 V * Dielektrična čvrstoća: 2500 V AC/1 min * Izlazna struja curenja: <2 mA * Vreme aktiviranja: <10 ms * Radna temperatura: -5 ÷ +65°C *Vlažnost: 35% – 85%RH
Tipska oznaka Tip releja Kontrolni napon (V) Napon na izlazu (V) Broj faze Struja na izlazu (A) Kataloški broj

Dokumentacija kojoj odgovara proizvod Standard EN 60947-5-1; EN 61810

F3

ZG3NC - 2 - 10B ZG3NC - 2 - 20B ZG3NC - 2 - 25B ZG3NC - 2 - 40B ZG3NC - 2 - 60B ZG3NC - 3 -10B ZG3NC - 3 - 20B ZG3NC - 3 - 25B ZG3NC - 3 - 40B ZG3NC - 3 - 60B
Tipska oznaka

SSR releja SSR releja SSR releja SSR releja SSR releja SSR releja SSR releja SSR releja SSR releja SSR releja
Tip releja

3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC
Kontrolni napon (V)

230VАC 230VАC 230VАC 230VАC 230VАC 400VАC 400VАC 400VАC 400VАC 400VАC
Napon na izlazu (V)

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Broj faze

10 20 25 40 60 10 20 25 40 60
Struja na izlazu (A)

57710 57720 57725 57740 57760 57713 57723 57735 57743 57763
Kataloški broj

ZG1NC - 2 - 10D ZG1NC - 2 - 20D ZG1NC - 2 - 25D ZG1NC - 2 - 40D ZG1NC - 3 -10D ZG1NC - 3 - 20D ZG1NC - 3 - 25D ZG1NC - 3 - 40D

SSR regulator SSR regulator SSR regulator SSR regulator SSR regulator SSR regulator SSR regulator SSR regulator

1-10VDC 1-10VDC 1-10VDC 1-10VDC 1-10VDC 1-10VDC 1-10VDC 1-10VDC

0-230VАC 0-230VАC 0-230VАC 0-230VАC 0-400VАC 0-400VАC 0-400VАC 0-400VАC

1 1 1 1 2 2 2 2

10 20 25 40 10 20 25 40

57810 57820 57825 57840 57813 57823 57835 57843

Tipska oznaka

Tip releja

Kontrolni napon (V)

Napon na izlazu (V)

Broj faze

Struja na izlazu (A)

Kataloški broj

ZG33 - 3 - 10В ZG33 - 3 - 20В ZG33 - 3 - 25В ZG 33 - 3 - 40В

SSR releja SSR releja SSR releja SSR releja

3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC 3-32VDC

400VАC 400VАC 400VАC 400VАC

3 3 3 3

10 20 25 40

57831 57832 57833 57834

Napomena: U slučaju korišćenja releja za upravljanje induktivnim opterećenjem prema izlazu, mora da se priključi varistor.

Tipska oznaka radijatora

dimenzije (mm) l/w/h

Približno strujno opterećenje (A)

Kataloški broj

QW-A 50 QW-B 72 QW-B 100 QW-C 115 QW-E 50

60x50x50 72x100x50 100x100x50 115x100x50 150x88x35

15 20 25 40 75

57906 57907 57908 57909 57910

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Pokazni merni uređaji

89

www.elmarkgroup.eu

Digitalni regulator temperature tipa CD - 701 Uređaj se koristi za kontrolu i indikaciju temperature u industrijskim objektima. Omogućava praćenje i regulaciju temperature u opsegu do 1999°C u zavisnosti od ugrađenog mernog elementa – termo-para ili termo-otpornika. Varijanta koju nudimo omogućava programiranje tipa mernog elementa – K (CA); J (IC) PT 100 itd., a takođe i dijapazona u kome bi radio regulator. Postoji mogućnost zadavanja načina rada uređaja, određivanja korekcije greške, histerezisa indikacije, zadavanja alarma. Uređaj je namenjen za montažu na frontalni panel table. Omogućava jednostavno programiranje pomoću kombinacija tastera na frontalnom panelu, zaštitu programa lozinkom. U režimu rada na LCD displeju se prikazuje vrednost zadate i stvarno merene temperature, a u različitim redovima. Tehničke karakteristike: * Napon napajanja: 230 V, 50 Hz * Dopušteno odstupanje napona napajanja: (85% – 110%) Un * Ulazni signal: termo-par, termo-otpornik ili standardni (unifikovani) signal (4-20 mA; 0-10 V DC) * Izlaz: relejni * Havarijski izlaz: relejni * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 1.000.000 * Indikacija - zelena LED – indikacija merene (tekuće) temperature - crvena LED – indikacija zadate temperature * Otpornost izolacije: 20 MΩ/min (500V DC) * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 2000 V, 50 Hz * Radna temperatura: -5 ÷ +65°C * Relativna vlažnost: 35% – 85% Način montaže: * na frontalni panel

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 61010-1
Tip Kataloski broj

CD - 701

50124

F4

Termoparovi i termootpornici Elementi za merenje temperature namenjeni su za merenje temperature u tački kontakta između površine (zagrejane ili ohlađene) i termoelementa. Oni su relativno jeftini i najčešće primenjivani elementi za merenje temperature. Termoparovi se proizvode na sledeći način: krajevi dva provodnika od specijalne legure spajaju se u zajedničkoj glavi. Svaki pojedini element ima određenu elektromotornu silu na određenoj temperaturi. Merenje temperature zasnovano je na razlici između elektromotornih snaga toplog i hladnog kraja termopara, pri čemu se ova razlika u vidu napona od nekoliko milivolta dovodi na ulaz termoregulatora koji prikazuje izmerenu temperaturu. Svaki pojedini termopar proizveden je i baždaren za merenje određenih temperaturnih dijapazona u zavisnosti od legura od kojih je izrađen. Prilikom korišćenja termoparova koji mere na velikim odstojanjima od termoregulatora (više od 15 m) obavezno mora da se koristi kompenzacioni vod koji odgovara tipu termopara. Funkcija termootporničkih elemenata zasnovana je na sposobnosti pojedinih legura, najčešće Pt100, da menjaju svoju otpornost prilikom promene temperature. Za svaku vrednost temperature poznata je vrednost otpornosti otpornika. Ova vrednost dovodi se na ulaz termoregulatora koji prikazuje izmerenu temperaturu.

Tip termoelementa

Oznaka

Temperaturni opseg

Tip pričvršćivanja

Dimenzije glave

Dimenzije slobodnog kraja

Kataloški broj

K K K K J J Pt100 Cu50

WRNT - 01 WRNT - 01 WRNT - 31 WRNT - 13 WRKT - 01 WRKT - 13 WZPT - 03 WZCT - 03

-15 ÷ 95°C 0 ÷ 400°C 0 ÷ 400°C 0 ÷400°C 0 ÷400°C 0 ÷400°C -100 ÷250°C -50 ÷100°C

maticom M6 maticom M6
bajonetskim spojem

30 x 35 30 x 35 30 x 35 Ø6 30 x 35 Ø6 Ø6 Ø6

1m 1m 0.5m 2m 1m 2m 2m 2m

50K95G 50K40G 50K40B 50K40EX 50J40G 50J40EX 50PT95EX 50PT40EX

neeksplozivan maticom M6 neeksplozivan neeksplozivan neeksplozivan

90

www.elmarkgroup.eu

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Strujni merni transformatori
Strujni merni transformatori tipa MSQ - xx Merni transformatori nalaze svoju primenu kod merenja struje, regulacije struje, sistema za praćenje strujnih karakteristika, sistema za kompenzaciju reaktivne energije, u signalizaciji i dr. i imaju prenosni odnos x/5, gde se sa X obeležava ulazni opseg strujnog transformatora. Tehničke karakteristike * Maksimalni radni napon: 720V; 50Hz * Dopušteno odstupanje od radne struje: 1,2 x In * Ulazna struja: 50 – 1.200A * Izlazna struja: 5A * Naznačeni udarni podnosivi napon: 4.000V; 50Hz * Radna temperatura: -5 – +65°C * Vlažnost: 35% – 85% RH * Klasa tačnosti: 0,5 Način montaže: * DIN šina * vertikalno ili horizontalno na šine za napajanje, prema otvoru transformatora * mogućnost pričvršćivanja na ravne površine pomoću pričvrsnih pločica

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 61010-1; EN 60044-1; EN 60044-6

F5

F

C

А

D

B

E

Zapreminske dimenzije
Tip А B C

G

D

E

F

G

MES - 75/30 MES - 75/40 MES - 86/60

88 88 117

52 52 57

30 30 50

41 41 184

77 77 77

31 41 61

31 41 61

MES - 75/30
Opseg Klasa tačnosti Snaga VA Težina kg. Kataloški broj

50/5 75/5 100/5 150/5

0.5 0.5 0.5 0.5

1.5 1.5 1.5 2.5

0.60 0.60 0.60 0.60

45050А 45075А 45103А 45153А

MES - 75/40
Opseg Klasa tačnosti Snaga VA Težina kg. Kataloški broj

200/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5 5 10 10 10 15

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

45204А 45254А 45304А 45404А 45504А 45604А

MES - 86/60
Opseg Klasa tačnosti Snaga VA Težina kg. Kataloški broj

400/5 500/5 600/5 800/5 1000/5 1200/5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

15 15 15 15 15 15

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

45406А 45506А 45606А 45806А 45906А 45916А

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Pokazni merni uređaji

91

www.elmarkgroup.eu

Digitalni Volt/Ampermetar tipa EKDP 15 A/V Digitalni uređaj za montažu na DIN šinu. Nudi se u dve varijante: - ampermetar - voltmetar Snabdeven je LCD displejom, na kome se merena veličina izražava ciframa veličine 3 ½. Imaju visoku tačnost analognodigitalnog pretvaranja, preciznost u merenju i otpornost na elektromagnetne smetnje. Postoji mogućnost podešavanja mernih opsega, pomoću ugrađenih mikro-prekidača. Prilagođen je za merenje vrednosti jednosmerne i naizmenične struje.Postoji mogućnost podešavanja opsega merenja pomoću ugrađenih mikroprekidača. Pogodan je za merenje jednosmernih (AD, DV) i naizmeničnih (AA, VA) veličina. Ampermetar radi sa signalom 5 A; prilikom merenja većih veličina mora da se koristi strujni transformator ili merni šent. Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 61010-1
Tip Kataloski broj

EKDP-15AA EKDP-15AD EKDP-15VA EKDP-15VD

50117A 50117D 50116A 50116D

Tehničke karakteristike * Napon napajanja: 100 - 240V; 50Hz * Ulazni signal: - za rad kao voltmetar: 2 - 700V (opseg se podešava iznutra) - za rad kao ampermetar: 5 – 2.000A (opseg se podešava iznutra) Napomena: Kod opsega struje iznad 5A treba da se koristi strujni merni transformator * Snaga potrošnje: < 5VA * Naznačeni udarni podnosivi napon: 4.000V; 50Hz * Radna temperatura: -5 – +50°C * Vlažnost: 35% – 85% RH * Tačnost: 0,5% od pune skale * Displej: LCD * Težina: 150 gr. Način montaže: * DIN šina

Ulaz

F6

Napajanje

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 61010-1

Digitalni Volt/Ampermetar i merač frekvencije tipa EKDP7 Digitalni uređaj za montažu na frontalni panel. Nudi se u dve varijante: - ampermetar: EKDP7 – AA – ampermetar za naizmeničnu struju EKDP7 – DA – ampermetar za jednosmernu struju - voltmetar EKDP7 – AV – voltmetar za naizmeničnu struju EKDP7 – DV – voltmetar za jednosmernu struju EKDP7 – Hz – merač frekvencije Snabdeven je LCD displejom, na kome se merena vrednost izražava ciframa veličine 3 ½. Imaju visoku tačnost analgnodigitalnog transformisanja, preciznost u merenju i otpornost na elektromagnetne smetnje. Postoji mogućnost podešavanja mernih opsega, pomoću ugrađenih mikro-prekidača. Prilagođen je za merenje vrednost jednosmerne i naizmenične struje. Ampermetar radi sa ulaznim signalom 5A. Tehničke karakteristike * Napon napajanja: 100 - 240V; AC/DC * Ulazni signal: - za rad kao voltmetar: 2 - 700V (opseg se podešava iznutra) - za rad kao ampermetar: 5 – 2.000A (opseg se podešava iznutra) Napomena: Za veliki strujni opseg treba da se koristi strujni merni transformator za instrument naizmenične struje a šant za instrument jednosmerne struje. * Snaga potrošnje: < 5VA * Naznačeni udarni podnosivi napon: 4.000V; 50Hz * Radna temperatura: -5 – +50°C * Vlažnost: 35% – 85% RH * Preciznost: 0,5% od pune skale * Displej: LCD 0 * Težina: 130 gr. Način montaže: * na frontalni panel

Tip

Kataloski broj

EKDP7-AV EKDP7-AA EKDP7-DV EKDP7-DA EKDP7-HZ

50106 50107 50108 50109 50110

92

www.elmarkgroup.eu

Tajmeri, releji i prikazivači za automatizaciju Pokazni merni uređaji
Elektronska brojila za montažu na DIN šinu Elektronska monofazna ili trofazna brojila namenjena su za merenje aktivne električne energije, a pogodna su za montažu na DIN šinu. Vrše direktno merenje električne energije pri čemu se izmerena količina električne energije prikazuje na sedmocifarskom LCD displeju. Nije potrebno dodatno baždarenje sistema. Tehničke karakteristike: * Direktno merenje struje: do 20 (80) A, 50 Hz * Automatska kompenzacija temperature * Svetlosna indikacija gubitka faze * Indikacija povratne sprege * Indikacija nepravilnog merenja * Klasa tačnosti: 1 * Konstanta merenja: u skladu sa tabelom * Broj tarifa: u skladu sa tabelom

DDS - 1Y - 45

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard IEC 61036
Tipska oznaka Opsega merenja Broj tarifa Konstanta (imp/kWh) Napon (V)
Zapreminske dimenzije (mm) visina / širina / dubina

Kataloski broj

F6
DDS - 1Y - 100

DDS - 1Y - 45 DDS - 1Y - 100 DDS - 1Y 80* DDS - 3Y 80*

5 (45) 10 (100) 5 (80) 20 (80)

1 1 4 4

1000 1600 1600 800

230 230 230 3x230/400

63 / 18 / 118 65 / 76 / 100 65 / 76 / 100 65 / 76 / 100

50214 50260 50280 50380

* Napomena: Brojilo je sa ugrađenim časovnikom za prebacivanje tarifa

Analogni (sa kazaljkom) panelmetri tipa SD72 Analogni instrumenti prilagođeni za montažu na frontalni panel. Namenjeni su za merenje frekvencije, snage, promenljivog ili stalnog napona i struje mreže za napajanje. Izrađeni su na bazi mernih šema tipa most, zapreminske dimenzije 72х72mm. Imaju mogućnost promene displeja za veće opsega merenja.
DDS - 1Y/3Y 80

Dokumenti kojima proizvod odgovara: Standard EN 60051-1
Naziv panel instrumenta Tip mernog sistema Klasa tačnosti Opseg Napomena Kataloški broj

ampermetar АС ampermetar АС ampermetar АС ampermetar АС ampermetar АС ampermetar АС ampermetar АС voltmetar АС* merač frekvencije** cosφ metar ampermetar DC ampermetar DC voltmetar DC voltmetar DC vatmetar vatmetar vatmetar

MEPČI MEPČI MEPČI MEPČI MEPČI MEPČI MEPČI MEPČI МЕ MEPČI MEPB MEPB MEPB MEPB MEPČI MEPČI MEPČI

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

0-40А 0-100А 0-200А 0-400А 0-600А 0-1000А 0-1500А 0-500V 45-65Hz 3P 400V 0-5A 0-50A 0-50V 0-100V 0-3000W 1P240V 0-3000W 3P 3 line 0-3000W 3P 4 line

strujni transf. 100/5 strujni transf. 200/5 strujni transf. 400/5 strujni transf. 600/5 strujni transf. 1000/5 strujni transf. 1500/5 spoljni otpornik 60mV -

50118 654010 654020 654040 654060 654100 654150 50125 50126 50127 50128 50129 50130 50131 50132 50133 50134

Napomena: MEPČI – magnetno-električni instrument sa kretnim gvožđem; MEPB – magnetno-električni instrumen sa kretnim kalemom; * Mogućnost za kompletiranje sa naponskim transformatorom X/100V za proširenje opsega ** Mogućnost korišćenja za napon 110, 230, 400V

Elementi za automatizaciju, upravljanje I kontrolu Krajnji prekidači
www.elmarkgroup.eu
Univerzalni krajni prekidači su uređaji koji se koriste u automatskim sistemima kao elementi upravljanja. Njihovom pomoću zadaju se granice isključivanja. Ugrađuju se u tračne transportere i ostale transportne sisteme koji zahtevaju linearno-translatorno kretanje. Metalno kućište otporno na vibracije. Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 60947-1; EN 60947-5-1 Univerzalni krajni prekidač serije CSA-xxx * Dielektrična čvrstoća: 1.000 V, 50 Hz * Električna otpornost izolacije: 100 mΩ * Otpornost na habanje električnih delova (broj ciklusa): 500.000 pod aktivnim opterećenjem * Otpornost na mehaničko habanje (broj ciklusa): 1.000.000 * Brzina isključivanja: 5 mm/s do 0,5 m/s * Naznačeni napon: 230 V * Naznačena struja: do 10 A Tip kontaktnog sistema * Stepen zaštite: IP66 (4) (3) NO NO * Kablovski ulaz: bužir PG11 (1) (2) * Presek napojnog provodnika: do 2 mm2 NC NC * Zatezna snaga na klemama: 6-8 kgf/cm
Tip glave Sila aktiviranja Pozicija Sila otpuštanja preključivanja Ukupno kretanje Naznačena Tipska oznaka struja 10А-aktivna 4А-induktivna Kataloški broj

93

metalni cilindar

800g

400g

2.0mm

5.8mm

CSA - 001

46А001

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 10А-aktivna 4А-induktivna

Kataloški broj

metalni cilindar sa metalnom rolnom

G1
CSA - 003 46А003

800g

400g

2.0mm

5.8mm

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 10А-aktivna 4А-induktivna

Kataloški broj

horizontalna poluga sa metalnim valjkom

800g

400g

2.0mm

5.8mm

CSA - 012

46А012

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 10А-aktivna 4А-induktivna

Kataloški broj

podesiva poluga sa metalnim valjkom

400g

100g

22.5°

95°

CSA - 031

46А031

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 10А-aktivna 4А-induktivna

Kataloški broj

poluga sa metalnim valjkom

400g

100g

22.5°

95°

CSA - 021

46А021

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 10А-aktivna 4А-induktivna

Kataloški broj

opružna poluga

150g

50g

22.5°

50mm

CSA - 081

46А081

94

www.elmarkgroup.eu

Elementi za automatizaciju, upravljanje I kontrolu Krajnji prekidači
Univerzalni krajnji prekidači ugrađuju se u tračne transportere i ostale transportne sisteme koji zahtevaju linearnotranslatorno kretanje. Krajni mikro prekidač ugrađen u aluminijsko kućište otporno na vibracije, ulje u vodu. Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 60947-1; EN 60947-5-1 Univerzalni krajni prekidač serije TZ-6xxx * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 1.000 V; 50 Hz * Električna otpornost izolacije: 100 MΩ * Otpornost kontakata: 15 mΩ * Električna trajnost (broj ciklusa): 500.000 pod aktivnim opterećenjem * Mehanička trajnost (broj ciklusa): 10.000.000 * Brzina isključivanja: 0,1 mm/s do 0,5 m/s Tip kontaktnog sistema * Naznačeni napon: 230 V; 50 Hz NC * Stepen zaštite: IP65 COM * Kablovski ulaz: bužir PG11 NO * Presek napojnog provodnika: do 1,5 mm2

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А-aktivna 5A- induktivna

Kataloški broj

metalni cilindar

350g

115g

0.5mm

5.5mm

TZ-6001

466001

Tip glave

G1

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А-aktivna 5A- induktivna

Kataloški broj

metalni cilindar otporan na ulje

800g

240g

2mm

5mm

TZ - 6101

466101

Tip glave cilindar s metalnim valjkom, otporan na ulje

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А- aktivna 5A- induktivna

Kataloški broj

500g

100g

1mm

3.5mm

TZ - 6102

466102

Tip glave horizontalna poluga sa metalnim valjkom, otporna na ulje

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А- aktivna 5A- induktivna

Kataloški broj

640g

230g

5mm

6mm

TZ - 6104

466104

Tip glave vertikalna poluga sa metalnim valjkom, otporna na ulje

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А- aktivna 5A- induktivna

Kataloški broj

640g

230g

5mm

6mm

TZ -6143

466143

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja
-

Ukupno kretanje
-

Naznačena Tipska oznaka struja

Kataloški broj

opružna poluga

150g

20°

TZ - 6106

466106

Elementi za automatizaciju, upravljanje I kontrolu Krajnji prekidači
www.elmarkgroup.eu
Krajnji prekidači serije CM najčešće se koriste kao rezervni elementi za seriju TZ ili kao sredstvo za zadavanje granica aktiviranja kod nekih tipova mašina. Izrađuju se u varijanti sa navojnim klemama za povezivanje kablova. Podnose aktivno opterećenje i do 15 A. Imaju jedan kontakt za priključivanje. Obezbeđuju visoku tačnost aktiviranja i širok dijapazon brzina aktiviranja. Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60947-1; EN 60947-5-1 Univerzalni krajnji prekidač - serije CM-1xxx * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 1000 V; 50 Hz * Otpornost izolacije: 100 MΩ/min (500 V DC) * Otpornost kontakta: 15 mΩ * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 500.000 pod aktivnim opterećenjem * Mehanička trajnost (broj ciklusa): ≥ 5.000.000 Tip kontaktnog sistema * Učestalost aktiviranja: 20 el. operacija/min * Brzina aktiviranja: 0,1 mm/s do 1,0 m/sek NC * Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz COM NO * Stepen zaštite: Ip65 * Moment zatezanja klema: 6-8 kgf/cm
Tip glave Sila aktiviranja Pozicija Sila otpuštanja preključivanja Ukupno kretanje Naznačena Tipska oznaka struja 15А-aktivna 5А-induktivna Kataloški broj

95

metalni cilindar

350g

114g

0.4mm

5.5mm

CM - 1307

468105

Tip glave

G1

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А-aktivna

Kataloški broj

cilindar sa poprečnom metalnom rolnom

350g

114g

0.4mm

5.5mm 5А-induktivna

CM - 1309

468106

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А-aktivna 5А-induktivna

Kataloški broj

cilindar sa uzdužnom metalnom rolnom

350g

114g

0.4mm

5.5mm

СМ - 1308

468109

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А-aktivna 5А-induktivna

Kataloški broj

metalni cilindar

350g

114g

0.4mm

1.6mm

СМ - 1305

468110

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А-aktivna 5А-induktivna

Kataloški broj

produžena metalna rolna

160g

22g

7.1mm

1.02mm

CM -1703

468113

Tip glave

Sila aktiviranja

Pozicija Sila otpuštanja preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tipska oznaka struja 15А-aktivna 5А-induktivna

Kataloški broj

opružna poluga

10g

3g

20mm

5.6mm

CM - 1705

468117

96

Elementi za automatizaciju, upravljanje I kontrolu
www.elmarkgroup.eu

Krajnji prekidači
Pomoću univerzalnih krajnjih prekidača zadaje se granica isključivanja. Ugrađuju se u trakaste transportere i ostale transportne sisteme koji zahtevaju linearno-translatorno kretanje. Imaju male dimenzije. Metalno kućište je otporno na vibracije i ima plastični poklopac otporan na ulje i vodu. Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 60947-1; EN 60947-5-1 Univerzalni krajni prekidač serije TZ-8xxx * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 1.000 V; 50 Hz * Električna otpornost izolacije: 100 MΩ * Otpornost kontakata: 25 mΩ * Električna trajnost (broj ciklusa): 500.000 pod aktivnim opterećenjem * Mehanička trajnost (broj ciklusa): 5.000.000 * Brzina isključivanja: 5 mm/s do 0,5 m/s * Naznačeni napon: 230 V; 50 Hz Tip kontaktnog sistema * Stepen zaštite: Ip40 (4) (3) NO NO * Kablovski ulaz: bužir PG11 (1) (2) * Presek napojnog provodnika: do 2 mm2 NC NC * Zatezna snaga na klemama: 6-8 kg/cm
Tip glave Sila aktiviranja Sila otpuštanja Pozicija preključivanja Ukupno kretanje Naznačena struja 5А- aktivna 3А- induktivna Tipska oznaka Kataloški broj

poluga sa plastičnim valjkom

750g

100g

20°

50°

TZ - 8104

468104

Tip glave

G1

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja 5А-aktivna 3А-induktivna

Tipska oznaka

Kataloški broj

poluga sa plastičnim valjkom podesiva

750g

100g

20°

50°

TZ - 8108

468108

Tip glave

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja 5А-aktivna 3А-induktivna

Tipska oznaka

Kataloški broj

cilindar s metalnim valjkom

900g

150g

1.5mm

4.0mm

TZ - 8112

468112

Tip glave

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja 5А-aktivna 3А-induktivna

Tipska oznaka

Kataloški broj

metalni cilindar

900g

150g

1.5mm

4.0mm

TZ - 8111

468111

Tip glave

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja 5А-aktivna 3А-induktivna

Tipska oznaka

Kataloški broj

metalna šipka

750g

100g

20°

50°

TZ -8107

468107

Tip glave

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja 5А-aktivna 3А-induktivna

Tipska oznaka

Kataloški broj

opružna poluga

150g

-

30mm

-

TZ - 8167

468167

Elementi za automatizaciju, upravljanje I kontrolu Krajnji prekidači
www.elmarkgroup.eu
Univerzalni krajni prekidači su uređaji koji se koriste u automatskim sistemima kao elementi upravljanja. Pomoću njih se zadaju granice isključivanja. Ugrađuju se u trakaste transportere i ostale transportne sisteme koji zahtevaju linearnotranslatorno kretanje. Aluminijsko kućište je visoke mehaničke čvrstoće, otporno na ulje, vodu i pritisak. Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 60947-1; EN 60947-5-1 Univerzalni krajni prekidač serije CWL-xxx * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 1.000 V; 50 Hz * Električna otpornost izolacije: 100 MΩ * Otpornost kontakata: 15 mΩ * Električna trajnost (broj ciklusa): 500.000 pod aktivnim opterećenjem * Mehanička trajnost (broj ciklusa): 10.000.000 * Brzina isključivanja: 1 mm/s do 2 m/s * Naznačeni napon: 230 V; 50 Hz Tip kontaktnog sistema * Stepen zaštite: IP66 (4) (3) NO NO * Kablovski ulaz: bužir (1) (2) * Metalno kućište NC NC * Otpornost na vibracije
Tip glave Sila aktiviranja Sila otpuštanja Pozicija preključivanja Ukupno kretanje Naznačena struja 10А- aktivna 3А- induktivna Tipska oznaka Kataloški broj

97

metalna šipka

2720g

910g

2.0mm

6.4mm

CWLD

46LD

Tip glave

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja 10А- aktivna 3А- induktivna

Tipska oznaka

Kataloški broj

G1

cilindar s metalnim valjkom

2720g

910g

2.0mm

5.6mm

CWLD2

46LD2

Tip glave

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja

Tipska oznaka

Kataloški broj

poluga sa metalnim valjkom

1360g

227g

20°

50°

10А- aktivna 3А- induktivna CWLCA2-2

46LCA2-2

Tip glave

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja

Tipska oznaka

Kataloški broj

podesiva poluga sa metalnim valjkom

2720g

910g

20°

50°

10А- aktivna 3А- induktivna CWLCA12-2-Q 46LCA12-2-Q

Tip glave viljuška opružna poluga otporna na ulje

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja

Tipska oznaka

Kataloški broj

1200g 150g

-

55° 28mm

90±10°

10А- aktivna CWLCA32-41 46LCA32-41 3А- induktivna 10А- aktivna 3А- induktivna

CWLNJ

46LNJ

Tip glave

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena struja 10А- aktivna 3А- induktivna

Tipska oznaka

Kataloški broj

metalna šipka

142g

28g

20°

50°

CWLCL

46LCL

98

Elementi za automatizaciju, upravljanje I kontrolu
www.elmarkgroup.eu

Krajnji prekidači
Krajnji prekidači serije CZ 93 spadaju u tip bezbednosnih prekidača sa unutrašnjim zaključavanjem. Koriste se u sistemima upravljanja objektima koji imaju veće zahteve za bezbednost, s tim što se telo prekidača ugrađuje u jedan deo sistema, dok se u pokretni deo sistema ugrađuje ključ za zaključavanje. Izvršni mehanizmi se aktiviraju samo tada kad imamo zaključavanje, tj. potpuno slaganje položaja. Podnose aktivno opterećenje do 10 A, do 3 A kod sijalica i 5 A u slučaju induktivnog opterećenja. Obezbeđuju visoku tačnost aktiviranja i širok dijapazon brzina aktiviranja. Nude se dve varijante prema broju radnih kontakata: 2 NZ i NO + NZ. Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60947-1; EN 60947-5-1 Univerzalni krajnji prekidač - serije CZ 93 * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 2500 V; 50 Hz * Otpornost izolacije: 100 MΩ/min kod 500 V jednosmerne struje * Otpornost kontakta: 25 mΩ * Električna trajnost (broj ciklusa): ≥ 50.000 pod aktivnim opterećenjem * Mehanička trajnost (broj ciklusa): ≥ 2.000.000 * Učestalost aktiviranja: 30 el. operacija/min. * Brzina aktiviranja: 0,1 mm/s do 0,5 m/s * Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz * Stepen zaštite: Ip65

Tip kontaktnog sistema

CZ93-K1

Tip glave

G1

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tip aktiviranja Kataloški broj ključa struja 10А- aktivna

CZ-93BPG01 147N CZ-93CPG01 147N

29.4N 29.4N

6 mm 6 mm

28mm 3А- induktivna 28mm 10А- aktivna
3А- induktivna

CZ93-K1 CZ93-K1

46CZ08 46CZ09

Tip glave

Sila aktiviranja

Sila otpuštanja

Pozicija preključivanja

Ukupno kretanje

Naznačena Tip aktiviranja Kataloški broj ključa struja 10А- aktivna

CZ-93BPG02 147N CZ-93CPG02 147N

29.4N 29.4N

6 mm 6 mm

28mm 3А- induktivna 28mm 10А- aktivna
3А- induktivna

CZ93-K2 CZ93-K2

46CZ10 46CZ11

CZ93-K2
Tip glave Sila aktiviranja Sila otpuštanja Pozicija preključivanja Ukupno kretanje Naznačena Tip aktiviranja Kataloški broj ključa struja 10А- aktivna

CZ-93BPG03 CZ-93CPG03

147N 147N

29.4N 29.4N

6 mm 6 mm

28mm 3А- induktivna 28mm 10А- aktivna
3А- induktivna

CZ93-K3 CZ93-K3

46CZ12 46CZ13

Tip aktiviranja ključa

Tipska oznaka

Kataloški broj

horizontal vertikal podesiv

CZ 93 - K 1 CZ 93 - K 2 CZ 93 - K 3

46CZ931 46CZ932 46CZ933

CZ93-K3

Elementi za automatizaciju, upravljanje I kontrolu Induktivni davači blizine
www.elmarkgroup.eu
Davači blizine su univerzalni prekidači koji se koriste u mašinskim sistemima i opremi za beskontaktno praćenje kretanja metalnih elemenata. Takođe može da se koriste i za druge namene mašinskih sistema kao davači beskontaktne kontrole nivoa nekih tečnosti, davači kontrole brzine i položaja pogonskih lanaca itd. Dozvoljavaju podešavanje udaljenosti aktiviranja kod nemagnetskih provodnih materijala. Razrađeni su na osnovu PNP i NPN spoja. Izvedba je malih dimenzija. Metalno cilindrično kućište otporno na vibracije a plastični poklopac je otporan na ulje i vodu. Univerzalni blizinski prekidač – serije LM xx * Električna otpornost izolacije: ≥ 50 MΩ * Udaljenost aktiviranja: od 2 mm do 7 mm * Preciznost ponavljanja: 0,01 * Temperatura okoline: -25°C do +70°C * Brzina aktiviranja: 5 mm/s * Naznačeni napon: 6~36 V DC; 90~230 V AC * Stepen zaštite: IP 67 Predmet
Tip
12 45 35

99

L

C

LC kolo
Tip spoja

Prekidač
Tip kontakta

Pojačivač
Kataloški broj 46LM 8-32NA 46LM 8-32NB 46LM 8-32PA 46LM 8-32PB 46LM 8-22A

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Opterećenje izlaza

EL-LM8
17 50 4 15

EL-LM8-3002NA 2 mm 24 VDC EL-LM8-3002NB 2 mm 24 VDC EL-LM8-3002PA 2 mm 24 VDC EL-LM8-3002PB 2 mm 24 VDC EL-LM8-2002A 2 mm 230 VAC Minimalne dimenzije predmeta : 8х8х1
Tip Rastojanje aktiviranja Napon napajanja

NPN NPN PNP PNP SCR

NO NC NO NC NO

130 mA 130 mA 130 mA 130 mA 150 mA

M8x1
M12x1 58 8 4 15

Tip spoja

Tip kontakta

Opterećenje izlaza

Kataloški broj 46LM 12-34NA 46LM 12-34NB 46LM 12-34PA 46LM 12-34PB 46LM 12-24A

17

EL-LM12-3004NA EL-LM12-3004NB EL-LM12-3004PA EL-LM12-3004PB EL-LM12-2004A

4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 230 VAC

NPN NPN PNP PNP SCR

NO NC NO NC NO

200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 300 mA

G2

M12x1

Minimalne dimenzije predmeta : 15х15х1
Tip Rastojanje aktiviranja Napon napajanja Tip spoja Tip kontakta Opterećenje izlaza

30

70 55

Kataloški broj 46LM 18-38NA 46LM 18-38NB 46LM 18-38PA 46LM 18-38PB 46LM 18-28A

4

EL-LM12

30

70 60 10 30

EL-LM18-3008NA EL-LM18-3008NB EL-LM18-3008PA EL-LM18-3008PB EL-LM18-2008A

8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 230 VAC

NPN NPN PNP PNP SCR

NO NC NO NC NO

200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 300 mA

M18x1 M18x1

4

Minimalne dimenzije predmeta : 18х18х1
Tip Rastojanje aktiviranja Napon napajanja Tip spoja Tip kontakta Opterećenje izlaza

27

60 42

Kataloški broj 46LM 22-30NA 46LM 22-30NB 46LM 22-30PA 46LM 22-30PB 46LM 22-20A

27

8

60 42

EL-LM22-3010NA EL-LM22-3010NB EL-LM22-3010PA EL-LM22-3010PB EL-LM22-2010A

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 230 VAC

NPN NPN PNP PNP SCR

NO NC NO NC NO

200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 300 mA

M22x1,5 M22x1,5
50 4 15

Minimalne dimenzije predmeta : 22х22х1
Tip Rastojanje aktiviranja Napon napajanja Tip spoja Tip kontakta Opterećenje izlaza

17

Kataloški broj 46LM 12-44A 46LM 12-46A

EL-LM18
58 8 4

M12x1

EL-LM12-4002A
15

2 mm 4 mm

230 V 230 V

induktivna induktivna

NO NO

100 mA 300 mA

17

EL-LM12-4004A

M12x1

Minimalne dimenzije predmeta : 15х15х1
70 55

30

Tip

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Tip spoja

Tip kontakta

Opterećenje izlaza

Kataloški broj 46LM 18-44A 46LM 18-48A

EL-LM18-4006A EL-LM18-4008A

5 mm 8 mm

230 V 230 V

induktivna induktivna

NO NO

100 mA 300 mA

M18x1

4

30

70 60 10 30

M18x1

EL-LM22

4

Minimalne dimenzije predmeta : 18х18х1

100

www.elmarkgroup.eu

Elementi za automatizaciju, upravljanje I kontrolu Kapacitivni davači
Kapacitivni davači se koriste u mašinskim sistemima i opremi za beskontaktno praćenje kretanja. Izrađeni su od dve koaksijalne elektrode, kondenzatora i RC generatora. Ova vrsta davača može reagovati kako na metalne tako i na nemetalne objekte, pri čemu udaljenost aktiviranja kod nemetalnih objekata zavisi od dielektričnih konstanti objekata. Dozvoljavaju podešavanje udaljenosti aktiviranja kod nemagnetskih provodnih materijala. Razrađeni su na osnovu PNP i NPN spoja. Izvedba je malih dimenzija. Metalno cilindrično kućište je otporno na vibracije a plastični poklopac je otporan na ulje i vodu. Kapacitivni davači – serije CM xx * Električna otpornost izolacije: ≥ 50 MΩ * Udaljenost aktiviranja: od 2 mm do 15 mm * Preciznost ponavljanja: 0,01 * Temperatura okoline: -25°C do +70°C * Brzina aktiviranja: 5 mm/s * Naznačeni napon: 6~36 V DC; 90~230 V AC * Stepen zaštite: IP 54
Principijelna šema kapacitivnog davača

EL-CM12

17

Predmet

Induktivna površina Napon napajanja

RC generator

Prekidač

Pojačivač

Tip
EL-CM18

Rastojanje aktiviranja

Tip spoja

Tip kontakta

Opterećenje izlaza

Kataloški broj 46CM 12-32NA 46CM 12-32NB 46CM 12-32PA 46CM 12-32PB

G3

58 8 4 15

EL-CM12-3004NA EL-CM12-3004NB EL-CM12-3004PA EL-CM12-3004PB

0~4 mm 0~4 mm 0~4 mm 0~4 mm

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

NPN NPN PNP PNP

NO NC NO NC

200 mA 200 mA 200 mA 200 mA

M12x1
70 55

30

Tip

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Tip spoja

Tip kontakta

Opterećenje izlaza

Kataloški broj 46CM 18-38NA 46CM 18-38NB 46CM 18-38PA 46CM 18-38PB 46CM 18-28A

4

30

70 60 10 30

EL-CM18-3008NA EL-CM18-3008NB EL-CM18-3008PA EL-CM18-3008PB EL-CM18-2008A

0~8 mm 0~8 mm 0~8 mm 0~8 mm 0~8 mm

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 230 VAC

NPN NPN PNP PNP SCR

NO NC NO NC NO

200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 300 mA

M18x1 M18x1

EL-CM24
30

4 75 55

Tip

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Tip spoja

Tip kontakta

Opterećenje Kataloški broj izlaza

30

8

75 47

EL-CM24-3012NA EL-CM24-3012NB EL-CM24-3012PA EL-CM24-3012PB EL-CM24-2012A

8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 230 VAC

NPN NPN PNP PNP SCR

NO NC NO NC NO

200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 300 mA

46CM 24-12NA 46CM 24-12NB 46CM 24-12PA 46CM 24-12PB 46CM 24-12A

M24x1,5 M24x1,5
35 4

Tip

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Tip spoja

Tip kontakta

Opterećenje Kataloški broj izlaza

17

EL-SM12
M12x1

EL-SM12-3110NA EL-SM12-3110NB EL-SM18-3110PA EL-SM18-3110PB

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

NPN NPN PNP PNP

NO NC NO NC

200 mA 200 mA 200 mA 200 mA

46SM 12-31NA 46SM 12-31NB 46SM 18-31PA 46SM 18-31PB

Napomena: Hallov davač

Tip
30 65 50

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Tip spoja

Tip kontakta

Opterećenje Kataloški broj izlaza

4

EL-XM18-305PMI EL-XM18-305PMU EL-XM24-308PMI EL-XM24-308PMU

5 mm 5 mm 8 mm 8 mm

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

induktivno induktivno induktivno induktivno

NO NC NO NC

100 mA 100 mA 300 mA 300 mA

46XM 18-35A 46XM 18-35B 46XM 24-38A 46XM 24-38B

M18x1

Napomena: MI - davač strujnog tipa MU - davač naponskog tipa

EL-XM18

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu Fotoelektrični davači
www.elmarkgroup.eu
Fotoelektrični davači serije Gxx su univerzalni prekidači koji se koriste u mašinskim sistemima i opremi za beskontaktno praćenje kretanja elemenata. Baziraju se na principu fotoelektričnog efekta – u davaču ima predajnik fotoelektričnog signala i prijemnik povratnog signala. Davači se dele na tri tipa: difuzni tip, reflektivni tip i tip predajnikprijemnik. Tri tipa davača se međusobno razlikuju po načinu vraćanja signala. Dozvoljavaju podešavanje udaljenosti aktiviranja. Razrađeni su na osnovu PNP i NPN spoja. Izvedba je malih dimenzija. Metalno ili plastično kućište otporno na vibracije a plastični poklopac je otporan na ulje i vodu. Tehničke karakteristike * Električna otpornost izolacije: ≥ 50 MΩ * Udaljenost aktiviranja: od 2 mm do 7 mm * Preciznost ponavljanja: 0,01 * Temperatura okoline: -25°C do +70°C * Brzina aktiviranja: 5 mm/s * Naznačeni napon: 6~36 V DC; 90~230 V AC * Stepen zaštite: IP 67
Tranzitni tip
Tip Rastojanje aktiviranja Napon napajanja Tip spoja Dimenzije glave Tip davača Kataloški broj

101

EL-G12

Predajnik

Prijemnik

EL-G18

Predmet

EL-G12-3A07NA EL-G12-3A07PA EL-G12-3B1NA EL-G12-3B1PA EL-G12-3C3NA EL-G12-3C3PA

70 mm 70 mm 1m 1m 3m 3m

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

NPN PNP NPN PNP NPN PNP

Ø12; l=50 Ø12; l=50 Ø12; l=50 Ø12; l=50 Ø12; l=50 Ø12; l=50

Difuzni Difuzni Reflektivni Reflektivni Tranzitni Tranzitni

46G12A071 46G12A072 46G123B11 46G123B12 46G123C11 46G123C12

Tip

Reflektivni tip EL-G18-3A10NA EL-G18-3A10PA EL-G18-3B2NA EL-G18-3B2PA EL-G18-3C5NA EL-G18-3C5PA

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Tip spoja

Dimenzije glave

Tip davača

Kataloški broj

G4

Predajnik Prijemnik

Reflektor

100 mm 100 mm 2m 2m 5m 5m

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

NPN PNP NPN PNP NPN PNP

Ø18; l=70 Ø18; l=70 Ø18; l=70 Ø18; l=70 Ø18; l=70 Ø18; l=70

Difuzni Difuzni Reflektivni Reflektivni Tranzitni Tranzitni
Tip davača

46G18A101 46G18A102 46G183B11 46G183B12 46G185C11 46G185C12

Predmet

EL-G30

Tip

Difuzni tip EL-G30-3A70NA EL-G30-3A70PA EL-G30-3B3NA EL-G30-3B3PA EL-G30-3C101NA EL-G30-3C101PA

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Tip spoja

Dimenzije glave

Kataloški broj

Predajnik

Predmet

500 mm 500 mm 3m 3m 10 m 10 m

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

NPN PNP NPN PNP NPN PNP

Ø22; l=70 Ø22; l=70 Ø22; l=70 Ø22; l=70 Ø22; l=70 Ø22; l=70

Difuzni Difuzni Reflektivni Reflektivni Tranzitni Tranzitni

46G30A101 46G30A102 46G303B11 46G303B12 46G305C11 46G305C12

Tip

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Tip spoja

Dimenzije glave

Tip davača

Kataloški broj

EL-G35

EL-G35-3A50NA EL-G35-3A50PA EL-G35-3B3NA EL-G35-3B3PA EL-G35-3C5NA EL-G35-3C5PA
Tip

500 mm 500 mm 3m 3m 5m 5m
Rastojanje aktiviranja

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Napon napajanja

NPN PNP NPN PNP NPN PNP
Tip spoja

NO NO NO NO NO NO
Dimenzije glave

Difuzni Difuzni Reflektivni Reflektivni Tranzitni Tranzitni
Tip davača

46G35A101 46G35A102 46G353B11 46G353B12 46G355C11 46G355C12

Kataloški broj

EL-G50

EL-G50-3A30NA EL-G50-3A30PA EL-G50-3B4NA EL-G50-3B4PA EL-G50-3C5NA EL-G50-3C5PA

500 mm 500 mm 4m 4m 5m 5m

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

NPN PNP NPN PNP NPN PNP

NO NO NO NO NO NO

Difuzni Difuzni Reflektivni Reflektivni Tranzitni Tranzitni

46G50A101 46G50A102 46G503B11 46G503B12 46G505C11 46G505C12

Tip

Rastojanje aktiviranja

Napon napajanja

Tip spoja

Dimenzije glave

Tip davača

Kataloški broj

EL-BZJ-211 EL-BZJ-311 EL-BZJ-411

10 mm 9mm 9mm

24 VDC 24 VDC 24 VDC

Reflektivni Reflektivni Reflektivni

NO NO NO

Detektor boja Detektor boja Detektor boja

46BZJ211 46BZJ311 46BZJ411

EL-BZJ

102

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu
www.elmarkgroup.eu

Davači nivoa
Davači nivoa serije QW-xx-xx predstavljaju hermetički zatvorene blokove direktnog upravljanja pumpama. Obezbeđuju stalno praćenje nivoa vode u bazenima, cisternama ili rezervoarima, pri čemu direktno upravljaju pumpama za punjenje/ pražnjenje postrojenja. Nude se sa kompletnim ožičenjem, a u zavisnosti od izabrane kombinacije povezivanja upravljaju punjenjem odnosno pražnjenjem objekta. Omogućavaju direktno upravljanje monofaznim pumpama do 1 kW. Proizvode se u vodonepropusnoj izvedbi. Blok za automatsko praćenje nivoa vode DHC1Y-xx namenjen je za montažu na komandnu tablu za upravljanje pumpama. Kod njega nije potrebna ugradnja dodatnih senzora, već je dovoljno postavljanje provodne elektroda radi kontakta sa tečnošću. Blok daje mali napon na elektrodu i prilikom kontakta elektrode sa tečnošću u rezervoaru blok reaguje tako da odgovarajući preklopni kontakt menja svoje stanje. Nude se u tri varijante različite namene i različitog broja upravljačkih kontakata. Svaki kontakat komutira do 5 A i pogodan je za upravljanje kontaktorima u pumpama velike snage odnosno za direktno upravljanje pumpama do 1 kW. Montiraju se direktno na DIN šinu.
Tip Broj elektroda (bro pra j ćenih nivoa) Opterećenje izlaza (A) Tačnost regulisanja Radni napon (V) Napomena Kataloški broj

Davači nivoa

DHC1Y - SD

QW - 70AB

DHC1Y - S DHC1Y - SD DHC1Y - T

1 nivoa 3 nivoe 1nivoa

5 5 5

±1% ±1% ±1%

230 230 230

Upravljanje dvema pumpama

46DW001 46DW002 46DW003

Tip

Broj praćenih nivoa

Opterećenje izlaza (A)

Tačnost regulisanja

Radni napon (V)

Napomena

Kataloški broj

G5
QW - M 15 - 3

QW - M 15 - 3 QW - 70AB

2 2

6 4

±1% ±1%

230 230

-

46DW004 46DW005

Uređaji za napajanje strujom
Uređaji za napajanje strujom serije DPR-xx-xx predstavljaju blokove za transformisanje struje u niže napone i naizmenične struje u jednosmernu struju. Obezbeđuju stabilizaciju napajanja jednosmernom strujom kod sistema i opreme za beskontaktno praćenje kretanja elemenata (induktivnih, kapacitivnih ili fotoelektričnih davača; logičkih elemenata i sistema). Izrađeni su malih gabaritnih dimenzija i za montažu na DIN šinu. Metalno ili plastično kućište je otporno na vibracije a plastični poklopac je otporan na ulje i vodu. Kod relativno promenljivog ulaza oni obezbeđuju potrebni stabilizirani napon na izlazu. Imaju ugrađenu zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja što omogućava rad prilikom kratkotrajnog preopterećenja do 130%. Nude se u varijantama izlaznog napona od 5, 12, 15 i 24 V a različitih snaga na izlazu. Tehničke karakteristike * Napon napajanja: 80 ÷ 230 V; 50Hz * Naponsko preopterećenje: (115% ÷ 135%) naznačenog izlaznog napona * Preopterećenje snage: do 120% naznačene izlazne snage * Veze: ulazne – 2 pola sa navojnom vezom; izlazne – 4 pola sa navojnom vezom * Stepen zaštite: IP 44 * Indikator prisustva napona * Način montaže: na DIN šinu * Hlađenje: vazdušno
Tip Napon na izlazu (V) Opterećenje na izlazu (A) Dopušteno odstupanje Snaga (W) Dimenzije š/v/d (mm) Kataloški broj

DR - 45 -5 DR - 45 - 12 DR - 45 - 15 DR - 45 - 24

5 12 15 24

5 3.5 2.8 2

±2% ±1% ±1% ±1%

25 42 42 48

78 / 93 / 56 78 / 93 / 56 78 / 93 / 56 78 / 93 / 56

46DR455 46DR4512 46DR4515 46DR4524

Tip

Napon na izlazu (V)

Opterećenje na izlazu (A)

Dopušteno odstupanje

Snaga (W)

Dimenzije š/v/d (mm)

Kataloški broj

DR - 75 -12 DR - 75 - 24 DRP - 240 - 24

12 24 24

6.3 3.2 10

±2% ±1% ±1%

75 75 240

55.5 / 125.3 / 100 55.5 / 125.3 / 100 125.5 / 125.3 / 100

46DR7512 46DR4524 46DR2424

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu Paketni prekidači
Paketni prekidači serije LW26 Serija paketnih prekidača LW 26 je namenjena za uključivanje i isključivanje električnih kola sa naznačenim strujama od 20 do 160A. Izrađeni su na principu rotorno-ekscentričnog uključivanja koje se ostvaruje okretanjem ručice na 60 ili 90 stepeni. Normalna izvedba se koristi za komutaciju šema sa dva, tri ili četiri provodnika. Ima i izrađenih specijalnih prekidača koji uključuju prema određenim šemama povezivanja i koji se koriste za upravljanje elektromotora, aparata za električno zavarivanje ili drugih potrošača. Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 60947-1; EN 60947-3-1 Tehničke karakteristike * Napon napajanja: 230/400V; 50Hz * Naznačeni napon izolacije: 690V * Naznačeni udarni podnosivi napon: 6.000V * Mehanička trajnost: 3x105 komutacijskih ciklusa * Radna temperatura: -10 – +50°C * Vlažnost: 35% – 85% RH * Mogućnost komutacije: do 160A, saglasno tabeli * Plastika: otporna na UV zrake * Stepen zaštite: - IP 42 za normalne prekidače kod montaže na razvodne table - IP 55 za prekidače sa kutijama * Pričvršćivanje kablova: veza pomoću vijaka * Momenta zatezanja vijka: 1,33Nm * Maksimalni presek napajajućih kablova: prema tablici za zapreminske dimenzije * Težina: zavisno od broja kontakata Način montaže: * direktno na komandni tablu * debljina na površini: maks. 5mm

103

www.elmarkgroup.eu

G6

Zapreminske dimenzije Oznaka tipa Prednja maska Provodnik za povezivanje (mm2) A Dimenzije (mm) B C L Montažne dimenzije (mm) a b d1 d2

LW26-20

M1 panel M1 panel sa poljem za natpis

1x2.5

48 48

48 60 48 64 64 88 88

43 43 45.2 58 66 84 88

22 + 9.6n 22 + 9.6n 23+12.8n 29.2 + 12.8n 29.2 + 21.5n 35 + 26.5n 35 + 32.5n

36 36 36 48 48 68 68

36 36 36 48 48 68 68

Ø8.5 Ø4.5 Ø8.5 Ø4.5 Ø8.5 Ø4.5 Ø10 Ø10 Ø13 Ø13 Ø4.5 Ø4.5 Ø6 Ø6

LW26-25 LW26-32 LW26-63 LW26-125 LW26-160 * n – broj modula

M1 panel M2 panel M2 panel M3 panel M3 panel

1x4.0 1x6.0 1x16 1x35 1x50

48 64 64 88 88

104

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu
www.elmarkgroup.eu
Šema In (A) Nivoi Kod

Paketni prekidači
Kataloski broj

Q10 tropolno uključenje; startovanje i zaustavljanje motora; uključenje i isključenje napona prema potrošačima

20 25 32 63 125 160

2 2 2 2 2 2

LW26 - 20Q LW26 - 25Q LW26 - 32Q LW26 - 63Q LW26 - 125Q LW26 - 160Q

492201 492251 492321 492631 492951 492961

Šema

In (A)

Nivoi

Kod

Kataloski broj

Q11 tropolno preključenje; startovanje i zaustavljanje motora; uključenje i isključenje napona prema potrošačima; ima mogućnost za kontrolu pristupa

20 25 32 63

2 2 2 2

LW26GS - 20/04 LW26GS - 25/04 LW26GS - 32/04 LW26GS - 63/04

492207 492257 492327 492637

G6

Šema

In (A)

Nivoi

Kod

Kataloski broj

N11 tropozicijski 2 pozicije start i 1 stop; za reverziju motora

20 25 32 63 125 160

3 3 3 3 3 3

LW26 - 20N LW26 - 25N LW26 - 32N LW26 - 63N LW26 - 125N LW26 - 160N

492202 492252 492322 492632 492952 492962

Šema

In (A)

Nivoi

Kod

Kataloski broj

S19 tropozicijski 2 pozicije start i 1 stop; za upravljanje dvobrzinskih motora; preključenje između dva napajanja

25 63 125 160

4 4 4 4

LW26 - 25S LW26 - 63S LW26 - 125S LW26 - 160S

492253 492633 492953 492963

Napomena: * Neophodno je da se postave dopunski mostovi kod prebacivanja između dva napajanja

Elementi za automatizaciju, upravljanje I kontrolu Paketni prekidači
Šema In (A) Nivoi

105

www.elmarkgroup.eu
Kod Kataloski broj

S21 Tropozicijsko startovanje zvezda/trougao

25 63

4 4

LW26 - 25 SD LW26 - 63 SD

492025 492063

0

Šema

In (A)

Nivoi

Kod

Kataloski broj

H5881/3 – 85 za preključenje namotaja elektrozavarivačkog transformatora

32 63

3 3

LW26 - 32H 5881/3 LW26 - 63H 5881/3

492324 492634

G6

Šema

In (A)

Nivoi

Kod

Kataloski broj

YH5/3 – 66 za preključenje napona

20

3

LW26 - 20 YH5/3

492205

Šema

In (A)

Nivoi

Kod

Kataloski broj

LH3/3 – 58 za uključenje ampermetra na strujne trasformatore

20

3

LW26 - 20 LH3/3

492206

Šema

Kod

Stepen zaštite IP

Kataloski broj

Kutija za LW26-20/25 Kutija za LW26-32

LW26 - 20-25-Q LW26 - 32-Q LW26 - 20-25-DIN

42 42

492037 492038 492039

106

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu
www.elmarkgroup.eu
Šema In (A) Nivoi Kod Kataloski broj
6 7 0 1 2 5 4 3
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Paketni prekidači
O 1 2 3 4 5 6 7

4.I7168/7

20

7

LW26 4.I7168/7

492028

4.I7168/7

Šema

In (A)

Nivoi

Kod

Kataloski broj

1 7 6 5

2 3 4
1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1 2 3 4 5 6 7

4.H6518/5

25

5

LW26 4.H6518/5

492029

4.H6518/5

G6

13 15 17 19

Šema

In (A)

Polovi

Kod

Kataloski broj

LW30-20-100A ON/OFF prekidač sa 3 pola

LW30-20 LW30-32 LW30-40 LW30-63

20 32 40 63

3 3 3 3

LW30-20 LW30-32 LW30-40 LW30-63

492030 492031 492033 492034

L1

L2

L3

T1
*Mogućnost kontrole pristupa

T2

T3

IP55

Šema

In (A)

Polovi

Kod

Kataloski broj

LW30-20-100A ON/OFF prekidač sa 3 pola

LW30-32

32

3

LW30-32 IP54

492032

L1

L2

L3

T1
*Mogućnost kontrole pristupa

T2

T3

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu Tasteri i LED indikatori
Tasteri i LED indikatori Uređaji koji se koriste u sistemima za upravljanje i indikaciju, komandnim tablama i pultovima u industrijskim sistemima za automatizaciju. Proizvedeni su da komutiraju upravljačka kola i upravljaju uključivanje ili isključivanje izvršnih mehanizama kao što su releji, kontaktori i dr. Signalne lampe i indikatori nalaze široku primenu u svim oblastima industrije. Uređaji podnose kratkotrajna strujna preopterećenja do 10A, a normalno mogu da vrše komutaciju u svojim kontaktnim sistemima termičke struje do 6A. Veza sa njihovim kontaktnim klemama se ostvaruje pomoću navojnih klema, na koje mogu da se povežu operativni kablovi preseka do 2,5mm2 . Dokumentacija kojoj odgovara proizvod: Standard EN 60947-1; EN 60947-5-1 Tehničke karakteristike: *Naznačeni napon izolacije: 660V; 50/60Hz *Naznačeni udarni podnosivi napon: 6.000V *Naznačena struja: 6A (230V AC); 0,3A (230V DC) *Zaštita od kratkog spoja: osigurač 10A gG spoljni u kolu *Mehanička trajnost: 1x106 komutacijskih ciklusa *Mehanička sila: - kod zatvaranja: 20N - kod otvaranja: 8N *Radna temperatura: -20 – +70°C *Vlažnost: 35% – 85%RH *Moment zatezanja veznih provodnika: 0,15Nm *Presek provodnika: 1x0,5; 1x0,75; 1x1; 1x1,5; 1x2,5mm2

107

www.elmarkgroup.eu

Šema za probijane otvora

Način montaže: *na ravnu metalnu ili plastičnu površinu, debljine: maks. 4mm *Otvor veličine: Ø22,5mm

G7

Tip

Opis

Tip kontakta

Naznačena struja (А) na 400V

Boja

Kataloski broj

Napomena

EL 2- BA 21 EL 2- BA 31 EL 2- BA 51 EL 2- BA 61 EL 2- BA 42

Taster okrugli sa opružnim vraćanjem

NO NO NO NO NC

6 6 6 6 6

crno zeleno žuto plavo crveno

401021 401031 401051 401061 401042

Tip

Opis

Tip kontakta

Naznačena struja (А) na 400V

Boja

Kataloski broj

Napomena

EL 2- BР 31 Taster okrugli sa opružnim vraćanjem EL 2- BР 42

NO NC

6 6

zeleno crveno

401032 401043

IP=65
zaštićeno silikonskim poklopčićem

IP=65
zaštićeno silikonskim poklopčićem

108

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu
www.elmarkgroup.eu
Tip Opis Napon indikatora
Naznačena struja (А) na 400V Boja

Tasteri i LED indikatori
Kataloski broj Napomena

EL 2- BW3471 EL 2- BW3371 EL 2- BW3571 EL 2- BW3671 EL 2- BW3471 EL 2- BW3371 EL 2- BW3571 EL 2- BW3671 EL 2- BW3471 EL 2- BW3371 EL 2- BW3571 EL 2- BW3671

Taster okrugli sa opružnim vraćanjem i LED indikatorom

24V 24V 24V 24V 110V 110V 110V 110V 230V 230V 230V 230V

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

crveno zeleno žuto plavo crveno zeleno žuto plavo crveno zeleno žuto plavo

401474 401374 401574 401674 401473 401373 401573 401673 401471 401371 401571 401671

Tip

Opis

Tip kontakta

Naznačena struja (А) na 400V

Boja

Kataloski broj

Napomena

EL 2- BD 21 EL 2- BD 33

Preklopnik sa zadrškom Preklopnik sa zadrškom

1NO 2NО

6 6

crno crno

401421 401433

dvopozicioni tropozicioni

G7

Tip

Opis

Tip kontakta

Naznačena struja (А) na 400V

Boja

Kataloski broj

Napomena

EL 2- BС 42

Taster sa glavom tipa ”Pečurka”

1NС

6

crveno

401642

opružno vraćanje

Tip

Opis

Tip kontakta

Naznačena struja (А) na 400V

Boja

Kataloski broj

Napomena

EL 2- BS 545

Taster sa glavom tipa ”Pečurka”

1NС + 1NO

6

crveno

401545

oslobađanje okretanjem

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu Tasteri i LED indikatori
Tip Opis Tip kontakta
Naznačena struja (А) na 400V Boja

109

www.elmarkgroup.eu
Kataloski broj Napomena

EL 2- BW8475

Taster dupli

1NO+1NС

6

401845

zeleni i crveni taster + LED indikator

Tip

Opis

Tip kontakta

Naznačena struja (А) na 400V

Boja

Kataloski broj

Napomena

EL 2- BG 21

Preklopnik sa prekidačem

1NO

6

401121

dvopozicioni sa prekidačem

G7

AD56-22

Un

Boja

Kod

Kataloski broj

LED indikacija

230V AC 110V AC 24V AC/DC 110V AC 24V AC/DC 230V AC 230V AC 110V AC 24V AC/DC 230V AC 110V AC 24V AC/DC 230V AC 110V AC 24V AC/DC 230V AC 110V AC 24V AC/DC

Beli Beli Beli Ćilibar Ćilibar Ćilibar Zeleno Zeleno Zeleno Plavo Plavo Plavo Žuto Žuto Žuto Crveno Crveno Crveno

AD56-22-W-230 AD56-22-W-110 AD56-22-W-24 AD56-22-А-110 AD56-22-А-24 AD56-22-А-230 AD56-22-РG-230 AD56-22-РG-110 AD56-22-РG-24 AD56-22-B-230 AD56-22-B-110 AD56-22-B-24 AD56-22-Y-230 AD56-22-Y-110 AD56-22-Y-24 AD56-22-R-230 AD56-22-R-110 AD56-22-R-24

401123 401111 401124 401211 401224 401223 401323 401311 401324 401523 401511 401524 401723 401711 401724 401423 401411 401424

EL02 - BЕ10x

Tip kontakta

Boja

Kod

Kataloski broj

1 2

1 NO 1 NC

zeleno crveno

EL02 - BЕ101 EL02 - BЕ102

401001 401002

110

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu
www.elmarkgroup.eu
EL1 - B134
Dimenzije (mm)

Tasteri i LED indikatori
Tip kontakta Boja Kod Kataloski broj

L

H

W

Uključenje 0-1 68 68 50 1 NO crno EL1-B134 401134

IP44

EL1 - B102

Dimenzije (mm)

Tip kontakta

Boja

Kod

Kataloski broj

L

H

W

1 taster sa opružnim vraćanjem IP44 68 68 50 1 NO

zeleno

EL1-B102

401102

1 taster sa opružnim vraćanjem IP65

68

68

50

1 NO

zeleno

EL1-BP102

401132

IP44/65

G7

EL1 - B213

Dimenzije (mm)

Tip kontakta

Boja

Kod

Kataloski broj

L

H

W

2 tastera sa opružnim vraćanjem IP44 2 tastera sa opružnim vraćanjem IP65 104 68 50 104 68 50

1 NC 1 NO 1 NC 1 NO

1 - crveno 1 - zeleno 1 - crveno 1 - zeleno

EL1-B213

401213

EL1-BP213

401233

IP44/65

EL1 - B339

Dimenzije (mm)

Tip kontakta

Boja

Kod

Kataloski broj

L

H

W

3 tastera sa opružnim vraćanjem IP44 3 tastera sa opružnim vraćanjem IP65 134 68 50

1 NO 1 NC 1 NO 1 NO 134 68 50 1 NC 1 NO

1 - zeleno 1 - crveno 1 - zeleno 1 - zeleno 1 - crveno 1 - zeleno EL1-BP339 401349 EL1-B339 401339

IP44/65

EL1 - B174 Havarijski taster sa glavom tip „pečurka" Ø40

Dimenzije (mm)

Tip kontakta

Boja

Kod

Kataloski broj

L

H

W

Oslobađanje okretanjem

68

68

50

1 NC

crveno

EL1-B174

401174

IP44

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu Tasteri i LED indikatori za DIN šinu - SIGMA dizajn
71 -0.43 66±0.37 49.5±0.31

111

www.elmarkgroup.eu

35±0.5

45±0.31

Uređaji koji se koriste u sistemima za upravljanje i indikaciju, s tim što su prilagođeni za montažu u komandnim tablama i pultovima direktno na DIN šinu. Proizvedeni su da komutiraju upravljačka kola i upravljaju uključivanje ili isključivanje izvršnih mehanizama kao što su releji, kontaktori i dr. Signalne lampe i indikatori nalaze široku primenu u svim oblastima industrije. Uređaji podnose kratkotrajna strujna preopterećenja do 20A, a normalno mogu da komutiraju u svojim kontaktnim sistemima termičke struje do 10A. Veza sa njihovim kontaktnim klemama se ostvaruje pomoću navojnih klema, na koje mogu da se povežu operativni kablovi preseka do 2,5mm2. Izrađeni su tasteri, kombinovani sa lampama. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon izolacije: 660V; 50/60Hz * Naznačeni udarni podnosivi napon: 6.000V * Naznačena struja: do 10A (230V AC) * Zaštita od kratkog spoja: osigurač 10A gG spoljni u kolu * Naznačena struja potrošača (kod indikatora i tastera kombinovanih sa indikatorima: <20mA * Vek trajanja (indikatori): 2.000 sati * Mehanička trajnost (tasteri): 1x10 6 komutacijskih ciklusa * Mehanička sila: - kod zatvaranja: 20N - kod otvaranja: 8N * Radna temperatura: -20 – +70°C * Vlažnost: 35% – 85%RH * Moment zatezanja veznih provodnika: 0,15Nm * Presek provodnika: 1x0,5; 1x0,75; 1x1; 1x1,5; 1x2,5mm * Plastična masa otporna na UV zrake Način montaže: * Na DIN šinu * Nadmorska visina: do 2.000 m

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60 947-5-1

G8

Tip

Opis

Naznačena struja (А) na 400V

Boja

Tip kontakta

Kataloski broj

ELB - BL - DIN ELB - BL - DIN ELB - G - DIN ELB - G -DIN ELB - Y - DIN ELB - Y - DIN ELB - R - DIN ELB - R - DIN

taster taster taster taster taster taster taster taster

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

crno crno zeleno zeleno žuto žuto crveno crveno

2NO+ 1 NC 1NO+ 2 NC 2NO+ 1 NC 1NO+ 2 NC 2NO+ 1 NC 1NO+ 2 NC 2NO+ 1 NC 1NO+ 2 NC

401505 401506 401507 401508 401509 401510 401512 401513

Tip

Opis

Napon (V)

Naznačena struja (А) na 400V

Boja

Kataloski broj

ELD - G - DIN ELD - R - DIN ELD - Y - DIN ELD - B - DIN ELD -W - DIN

lampa lampa lampa lampa lampa

230V 230V 230V 230V 230V

<20 <20 <20 <20 <20

zeleno crveno žuto plavo beli

401500 401501 401502 401503 401504

Tip

Opis

Napon (V)

Naznačena struja (А) na 400V

Boja

Tip kontakta

Kataloski broj

ELBD - G - DIN ELBD -G - DIN ELBD - R - DIN ELBD - R - DIN ELBD - Y - DIN ELBD - Y - DIN

Taster+lampa Taster+lampa Taster+lampa Taster+lampa Taster+lampa Taster+lampa

230V 230V 230V 230V 230V 230V

<20 <20 <20 <20 <20 <20

zeleno zeleno crveno crveno žuto žuto

2NO+ 1 NC 1NO+ 2 NC 2NO+ 1 NC 1NO+ 2 NC 2NO+ 1 NC 1NO+ 2 NC

401514 401515 401516 401517 401518 401519

112

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu
www.elmarkgroup.eu
Uređaji za upravljanje mosnih kranova (Telphers) tipa MBP Predstavljaju različite kombinacije tastera START i STOP, ugrađenih u različite po veličini plastične kutije. Povezuju se na operativna kola kranova ili mosnih kranova i služe za daljinsko upravljanje njihovog kretanja. Povezuju se direktno sa komandnim kablom mosnog krana i predaju komande izvršnom mehanizmu. Obezbeđuju zaštitu od prašine i vlage IP65 Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230V; 50Hz * Snaga potrošnje: < 5VA * Električna trajnost: 1x105 ciklusa * Radna temperatura: -10 – +40°C * Vlažnost: 35% – 85%RH * Broj kontakata: zavisno od broja tastera * Mogućnost komutacije: do 6A * Plastika: Otporna na UV zrake * Stepen zaštite: IP 65 * Težina: u zavisnosti od broja kontakata Način montaže: * Direktno na komandni kabl mosnog krana

Uređaji za upravljanje mosnih kranova

МВР-Ахххх

tip stop tastera tip tastera – jednobrzinski (x81) ili dvobrzinski (x91) broj tastera
Kontaktni blok i šema Havarijski Za pravce Tipska oznaka Kataloski broj Pakovanje

G9

Broj tastera

2 2 2+1 2+1 2+1 4 4 4+1 4+1 4+1 6 6 6+1 6+1 6+1 8 8 8+1 8+1 8+1

havarijski taster havarijski taster sa prekidačem havarijski taster havarijski taster havarijski taster sa prekidačem havarijski taster havarijski taster havarijski taster sa prekidačem havarijski taster havarijski taster havarijski taster sa prekidačem havarijski taster

NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC NO+NC

MBP-A281 MBP-A291
dvobrzinski

46281 46291 46283 46283K 46294 46481 46491 46483 46483K 46493 46681 46691 46683 46683K 46693 46881 46891 46883 46883K 46893

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MBP-A2813 MBP-A2813К MBP-A2913
dvobrzinski

MBP-A481 MBP-A491
dvobrzinski

MBP-A4813 MBP-A4813К MBP-A4913
dvobrzinski

MBP-A681 MBP-A691
dvobrzinski

MBP-A6813 MBP-A6813K MBP-A6913
dvobrzinski

MBP-A881 MBP-A891
dvobrzinski

MBP-A8813 MBP-A8813K MBP-A8913
dvobrzinski

Elementi za automatizaciju, upravljanje i kontrolu Signalna oprema i svetlosni stubovi
Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60947-1 EN 60 947-5-1

113

www.elmarkgroup.eu

Signalne lampe i svetlosni stubovi su uređaji koji se koriste u sistemima „čovek – mašina“ za upravljanje i indikaciju a prilagođeni su za montažu na komandne table, panele ili direktno u mašine. Proizvode se u različitim bojama s ciljem privlačenja pažnje onih koji rade u odgovarajućem proizvodnom pogonu. Signalne lampe i svetlosni stubovi nailaze na široku primenu u svim područjima industrije. Montiraju se na pokretne elemente ili na delove koji predstavljaju potencijalnu opasnost i svojom trepćućom svetlošću ili zvučnom signalizacijom upozoravaju radnike na opasnost. Povezivanje sa izvršnim mehanizmima vrši se preko operativnih provodnika koji su izvan kućišta. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230 V; 50 Hz * Naznačeni napon izolacije: 660 V; 50 Hz * Naznačeni udarni podnosivi napon: ≥ 6000 V * Naznačena snaga: u skladu sa tabelom * Zaštita od kratkog spoja: osigurač 1 A gG spoljni u kolu * Radna temperatura: -20 ÷ +70°C * Relativna vlažnost: 35% ÷ 85% * Plastika: polikarbonatna, otporna na UV zrake, ne sadrži primese štetne po ljudski organizam Način montaže: *pomoću vijaka ugrađenih u plastično kućište za kućište mašine
Tip Opis Napon (V)
Naznačena snaga (W) Boja

Kataloški broj

LTE1101 - R LTE1101 - G LTE1101 - Y LTE1101J - R LTE1101J - G LTE1101J - Y LTE1101 - R LTE1101 - G LTE1101 - Y LTE1101J - R LTE1101J - G LTE1101J - Y

lampa lampa lampa lampa + sirena lampa + sirena lampa + sirena lampa lampa lampa lampa + sirena lampa + sirena lampa + sirena

12 12 12 12 12 12 230 230 230 230 230 230

10 10 10 11 11 11 8 8 8 9 9 9

crvena zelena žuta crvena zelena žuta crvena zelena žuta crvena zelena žuta

401525R 401525G 401525Y 401526R 401526G 401526Y 402525R 402525G 402525Y 402526R 402526G 402526Y

G10

Tip

Opis

Napon (V)

Naznačena snaga (W)

Boja

Kataloški broj

LTE1161 - R LTE1161 - G LTE1161 - Y LTE1161 - R LTE1161 - G LTE1161 - Y LTA
Tip

lampa lampa lampa lampa lampa lampa

12 12 12 230 230 230

35 35 35 28 28 28

crvena zelena žuta crvena zelena žuta

401527R 401527G 401527Y 402527R 402527G 402527Y

Opis

MS-290B LTA205 - 1 LTA205 - 2 LTA205 - 3 LTA205 - 3J LTA205 - 5 LTA205 - 1 LTA205 - 2 LTA205 - 3 LTA205 - 3J LTA205 - 5 stub stub stub stub + sirena stub stub stub stub stub + sirena stub

Napon (V)

Naznačena snaga (W)

Boja

Kataloški broj

12 12 12 12 12 230 230 230 230 230

4 8 12 12 18 6 8 10 11 14

1 - crvena 2 - crvena/zelena 3 - crvena/žuta/zelena 3 - crvena/žuta/zelena 5 - crvena/žuta/zelena/ plava/bezbojna 1 - crvena 2 - crvena/zelena 3 - crvena/žuta/zelena 3 - crvena/žuta/zelena 5 - crvena/žuta/zelena/ plava/bezbojna

401528 401529 401530 401531 401532 402528 402529 402530 402531 402532

MS-390

CB-4B
Tip Opis Napon (V)
Naznačena snaga (W)

Nivo zvuka (dB)

Kataloški broj

FA-01

MS-290A MS-390 CB-4 CB-4 CB-4 CB-4 FA-01 FA-01

sirena sirena alarm zvono alarm zvono alarm zvono alarm zvono protupožarni alarm protupožarni alarm

230 230 12 24 110 230 24 230

60 160

100 120 85 85 85 85

401533 401534 401535 401536 401537 401538 401539 401540

114

Bezbednosni detektori
www.elmarkgroup.eu

Bezbednosni detektori
Detektor kretanja ST07 Detektor kretanja sa ugrađenim infracrvenim davačem koji reaguje na promene u spektru. Kada davač oseti kretanje u zoni aktiviranja detektora, šalje signal mikroprocesorskoj kartici da bi se aktivirala komanda uključenja. Funkcije: * uključivanje instalacije rasvete prilikom detekcije pokreta * uključivanje sigurnosnog alarmnog sistema prilikom detekcije pokreta Технически характеристики: * Naznačeni napon napajanja: 230 V; 50 Hz * Naznačena izlazna snaga: 1200 W * Ugao aktiviranja: 360º * Domet: 6 m (max<24°) * Kontrola osvetljenja: <10 Lux * Trajanje osvetljenja: 5 sec., 1 min, 5 min, 8 min * Reakcija na pokret: brzine 0,6 ÷ 1,5 m/s * Radna temperatura -20 ~+40 ºC * Relativna vlažnost: <93%RH Način montaže: na plafon

Kataloški broj: 46DS400

G11

Kataloški broj: 46DS402

Detektor kretanja ST 01 Detektor kretanja sa ugrađenim infracrvenim davačem koji reaguje na promene u infracrvenom spektru ili na zvučne efekte. Kada davač oseti kretanje u zoni aktiviranja detektora, šalje signal mikroprocesorskoj kartici da bi se aktivirala komanda uključenja. Funkcije: * uključivanje instalacije rasvete prilikom detekcije pokreta * uključivanje sigurnosnog alarmnog sistema prilikom detekcije pokreta Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon napajanja: 230 V; 50 Hz * Naznačena izlazna snaga: 500W * Ugao aktiviranja: >140° * Domet: 12m (max<24°) * Sistem detekcije: infracrveni radar * Kontrola osvetljenja: <2Lux~1000Lux * Trajanje osvetljenja: od 5 s do 9 min. * Reakcija na pokret: brzine 0,6 ÷ 1,5 m/s * Kontrola zvučne osjetljivosti: podešavavanje 30db ~ 90dB * Način montaže: na zid na visini 0.4~1.8m; ugradnja u konzolnu kutiju za beton ili ciglu * Relativna vlažnost: <93%

Kataloški broj: 46DS403

Detektor kretanja ST 08 Detektor kretanja sa ugrađenim infracrvenim davačem koji reaguje na promene u infracrvenom spektru ili na zvučne efekte. Kada davač oseti kretanje u zoni aktiviranja detektora, šalje signal mikroprocesorskoj kartici da bi se aktivirala komanda uključenja. Davač je prilagođen za montažu na otvorenom. Funkcije: * uključivanje instalacije rasvete prilikom detekcije pokreta * uključivanje sigurnosnog alarmnog sistema prilikom detekcije pokreta Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon napajanja: 230 V; 50 Hz * Naznačena izlazna snaga: 1200 W * Ugao aktiviranja: 0-180° * Domet: 12 m (max<24°) * Sistem detekcije: infracrveni radar * Kontrola osvetljenja: 3 Lux ÷ dnevna svetlost * Trajanje osvetljenja: od 5 s do 8 min. * Reakcija na pokret: brzine 0,6 ÷ 1,5 m/s * Stepen zaštite: IP 44 * Radna temperatura: -20 ÷ +40°C * Relativna vlažnost: <93%RH * Montaža: na visini 0,5 ÷ 3,5 m

Bezbednosni detektori Bezbednosni detektori
www.elmarkgroup.eu
Detektori dima ST 82 Fotoelektrični detektor prisustva dima. Kada davač oseti promenu u zadimljenosti prostorije usled požara, fotoelektrični davač šalje signal mikroprocesorskoj kartici da bi se aktivirala komanda uključenja zvučne signalizacije. Funkcije: * uključuje zvučnu signalizaciju prilikom detekcije dima u prostoriji Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 230 V; 50 Hz * Naznačena izlazna struja: 10 mA * Jačina zvučnog signala: 85 dB (3 m) * Radna temperatura: -10 ÷ +40°C * Radna relativna vlažnost: <93%RH * Alarm za niski napon: 5,5 ÷ 6,2 V * Rezervno napajanje baterijom: 7 ÷ 15 dana * Način montaže: na plafon

115

Kataloški broj: 46DS404

Kataloški broj: 46DS405

Detektori dima ST 85-2 Fotoelektrični detektor prisustva dima. Kada davač oseti promenu u zadimljenosti prostorije usled požara, fotoelektrični davač šalje signal mikroprocesorskoj kartici da bi aktivirao komandu uključivanja zvučne signalizacije. Povezuje se na bezbednosne sisteme zgrada. Funkcije: * uključuje zvučnu signalizaciju prilikom detekcije dima u prostoriji Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 12/24 V DC * Naznačena izlazna struja: 17 mA * Radna temperatura: -5 ÷ +40°C * Radna relativna vlažnost: <93%RH * Način montaže: na plafon

G11

Kataloški broj: 46DS406

Detektori prisustva gasa ST 401 Detektor prisustva gasa koji reaguje na povećanu koncentraciju gasa u zatvorenom prostoru. Priključuje se u utičnicu i prilikom nastanka situacije curenja gasa daje zvučni signal. Ima ugrađeni LCD displej koji prikazuje stepen koncentracije gasa. Funkcije: * uključuje zvučnu signalizaciju prilikom detekcije prisustva gasa u prostoriji Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon napajanja: 230 V; 50 Hz * Naznačena izlazna snaga: 4 W * Opseg aktiviranja: propan-butan (tečni naftni gas) (0,1 %÷ 0,3 %); zemni gas (0,1 %÷ 0,3%); koksni gas: (0,1 % ÷ 0,3%) * Jačina zvučnog signala: 85 dB (3 m) * Radna temperatura: -10 ÷ +50°C * Temperatura čuvanja: -25 ÷ +55°C

Detektori prelivanja vode ST 602 Detektori prelivanja vode ugrađuju se u vlažnim prostorijama gde postoji opasnost od poplave. Napaja se baterijom od 9V. Prilikom povećanja stepena vlažnosti do određenog nivoa senzor šalje signal za uključenje alarma. Funkcije: * uključuje zvučnu signalizaciju prilikom detekcije prisustva vode u prostoriji Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 9 V DC * Jačina zvučnog signala: 85 dB (3 m) * Radna temperatura: -1 ÷ +60°C * Vreme reakcije: 7 s
Kataloški broj: 46DS407

116

www.elmarkgroup.eu
Postolja za osigurače velike snage Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60269-1

Osigurači i rastavljači velike snage Postolja za osigurače velike snage

Serija postolja za osigurače visoke snage se proizvodi od dielektrične legure na koju su montirani čeljusti od elektrolitičkog bakra, snabdevene specijalnim oprugama za kontaktni pritisak i lako vađenje uložaka. Svi provodnički delovi se povezuju sa ulazno-izlaznim klemama pomoću vijaka, a sa svoje strane kleme, takođe, završavaju vijcima, na koje se povezuju kablovi za napajanje. Postolja se nude u pet tipskih dimenzija koje odgovaraju ulošcima kojih ima pet tipova.

Tip postolja

Dimenzije (mm)

A1 SIST00 SIST 0 SIST1 SIST2 SIST3 25 25 25 25 25

A2 100 150 175 200 210

A3 120 170 200 225 250

B1 30 30 30

B2 30 30 58 60 60

C1 25 37 38 38 40

C2 60 72 84 100 105

Ød 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5

H1
Tip postolja Tip uloška Naznačena struja (А) Naznačeni napon Un (V) Težina (gr.) Kataloski broj

SIST00 SISP00

NТ 00 NT 00

dо 160 dо 160

600 600

193 215

12001 12001Р

Napomena: Osnovni model SISP proizvodi se od porcelana

Tip postolja

Tip uloška

Naznačena struja (А)

Naznačeni napon Un (V)

Težina (gr.)

Kataloski broj

SIST0 SISP0

NТ 0 NT 0

dо 160 dо 160

600 600

295 319

12010 12010P

Napomena: Osnovni model SISP proizvodi se od porcelana

Tip postolja

Tip uloška

Naznačena struja (А)

Naznačeni napon Un (V)

Težina (gr.)

Kataloski broj

SIST1 SISP1

NТ 1 NT 1

dо 250 dо 250

600 600

550 550

12100 12100P

Napomena: Osnovni model SISP proizvodi se od porcelana

Osigurači i rastavljači velike snage Ulošci za osigurače velike snage
Tip postolja Tip uloška Naznačena struja (А) Naznačeni napon Un (V)

117

www.elmarkgroup.eu
Težina (gr.) Kataloski broj

SIST2 SISP2

NТ 2 NT 2

dо 400 dо 400

600 600

770 810

12200 12200Р

Napomena: Osnovni model SISP proizvodi se od porcelana

Tip postolja

Tip uloška

Naznačena struja (А)

Naznačeni napon Un (V)

Težina (gr.)

Kataloski broj

SIST3 SISP3

NТ 3 NT 3

dо 630 dо 630

600 600

965 987

12300 12300P

Napomena: Osnovni model SISP proizvodi se od porcelana

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60269-1 EN 60269-2

Serija uložaka za osigurače velike snage je izrađena za zaštitu od kratkog spoja. Odlikuju se velikom brzinom aktiviranja i visokom pouzdanošću. Predstavljaju keramičko (porcelansko) telo, napunjeno finim kvarcnim peskom za gašenje voltinog luka. U tom keramičkom telu je ugrađena topljiva, specijalno profilisana pločica koja povezuje provodničke izvode. Ti izvodi su proizvedeni od legure bakra sa specijalno nanesenim slojem od nikla i oblikovani su kao noževi, kako bi obezbedili veću kontaktnu površinu. Nude se dve klase uložaka: klasa «gL – gG» - što označava da su za univerzalnu namenu i sa normalnom brzinom aktiviranja I klasa aM - što označava da su namenjeni za zaštitu elektromotora sa H2 povećanom brzinom aktiviranja Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 500V, 50Hz * Naznačena struja kratkog spoja: 120 kA * Stepen zaštite: IP 00 * Temperatura okoline: -5 – +55°C * Nadmorska visina: do 2.000m

Tip uloška

Dimenzije (mm)

A NT00 NT 0 NT1 NT 2 NT 3 78 125 135 150 150

B 40 68 68 68 68

C 15 15 21 27 33

D 29 29 48 58 67

H 56.5 56.5 62 72 84.5

118

www.elmarkgroup.eu
Tip In (A)

Osigurači i rastavljači velike snage Ulošci za osigurače velike snage
NT00 16 NT00 25 NT00 32 NT00 40 NT00 50 500,600 10005 10005R NT00 63 500,600 10006 10006R NT00 80 500,600 10008 10008R NT00 100 500,600 10009 10009R NT00 125 500,600 10012 10012R NT00 160 500, 600 10016 10016R

Un (V)

500,600 500,600 500,600 500,600 10002 10003 10004 10004R

Kat. broj klas gL-gG 10001 Kat.broj klas aM

10001R 10002R 10003R

Tip In (A)

NT 0 16

NT 0 25

NT 0 32

NT 0 40

NT 0 50 500,600 10050

NT 0 63 500,600 10063 10063R

NT 0 80 500,600 10080 10080R

NT 0 100 500,600 10090 10090R

NT 0 125 500,600 10092 10092R

NT 0 160 500, 600 10096 10096R

Un (V)

500,600 500,600 500,600 500,600 10025 10032 10040

Kat. broj klas gL-gG 10015 Kat.broj klas aM

10015R 10025R

10032R 10040R 10050R

H2

Tip In (A)

NT 1 80

NT 1 100

NT 1 125 500,600 10112 10112R

NT 1 160 500,600 10116 10116R

NT 1 200 500,600 10120 10120R

NT 1 225 500,600 10122 10122R

NT 1 250 500, 600 10125 10125R

Un (V) Kat. broj klas gL-gG Kat.broj klas aM

500,600 500,600 10108 10108R 10110 10110R

Tip In (A)

NT 2 160 500,600 10216 10216R

NT 2 200 500,600 10220 10220R

NT 2 250 500,600 10225 10225R

NT 2 315 500,600 10231 10231R

NT 2 400 500, 600 10240 10240R

Un (V) Kat. broj klas gL-gG Kat.broj klas aM

Tip In (A)

NT 3 500 500,600 10350 10350R

NT 3 630 500,600 10363 10363R

Un (V) Kat. broj klas gL-gG Kat.broj klas aM

Osigurači i rastavljači velike snage Rastavljači
Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60947-1; EN 60947-3

119

www.elmarkgroup.eu

Izrađene su dve varijante – horizontalna i vertikalna. Predstavljaju kombinaciju niskonaponskog rastavljača i osigurača velike snage, montiranih u zajedničko plastično kućište. Koriste se kod niskonaponskih razvodnih tabli i kompletnih transformatorskih pod-stanica (KTP), gde je neophodno vidljivo razdvajanje strujnih kola. Obezbeđuju sigurnost i udobnost kod zamene izgorelih uložaka. Plastično kućište povećava stepen zaštite, a plastični poklopac istovremeno uključenje i isključenje strujnih kola. Poklopac se lako skida što je dopunska mera prilikom izvršenja remontnih radova. Nude se u dve varijante: horizontalan i vertikalan rastavljač. Vertikalni rastavljači se direktno montiraju na napajajuće šine, što olakšava eksploataciju i uvećava sigurnost personala. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 500V; 50Hz * Naznačena struja kratkog spoja: zavisno od ugrađenih uložaka * Broj polova: 3 * Otpornost na impulsni napon: 8 kV * Mehanička trajnost: 3.000 ciklusa * Stepen zaštite: IP 40 * Plastika: otporna na UV zrake * Temperatura okruženja: -5 – +55°C * Nadmorska visina: do 2.000m

Tip rastavljača

Dimenzije (mm)

A 105 185 210 256

B 160 220 260 270

C 85 111 130 140

D 45 66 88 94.5

E 100 180 205 245

THB -160 THB - 250 THB - 400 THB - 630

H3

ТНВ - horizontalan
Tip In (A) Un(V) Dimenzije uloška Kat. broj

THB 160 500, 660 NT00 44801

THB 250 500, 660 NT1 44802

THB 400 500, 660 NT2 44803

THB 630 500, 660 NT3 44804

Tip In (A) Un(V) Dimenzije uloška Kat. broj

HG2B 160 500, 660 NT00 44805

HG2B 250 500, 660 NT1 44806

HG2B 400 500, 660 NT2 44807

HG2B 630 500, 660 NT3 44808

HG2B - vertikalan

120

www.elmarkgroup.eu

Osigurači i rastavljači velike snage Patron osigurača rastavljača
Patroni osigurača rastavljača serije EL-D02 izrađeni su za zaštitu od struje kratkog spoja. Karakterišu se velikom brzinom delovanja i visokom pouzdanošću. Sastoje se od plastičnog kućišta od nezapaljive plastike koje je prilagođeno za montažu na DIN šinu u koje se ugrađuje cilindrični umetak od porcelana ispunjen finim kvarcnim peskom za gašenje električnog luka. U ovo keramičko kućište ugrađena je topljiva traka posebnog profila koja spaja oba kontakata. Ovi kontakti izrađeni su od legure bakra prekrivene niklom i u kontaktu su sa zavrtnjima uglavljenim u plastižno kućište. Ima plastični sistem zaključavanja uloška za zaštitu prilikom zamene pregorelih uložaka. Nude se dva tipa uložaka prema stepenu brzine aktiviranja: sa normalno brzim aktiviranjem, klase „gG“ i sa super brzim aktiviranjem, klase „aR“ Tehnički podaci: * Naznačeni napon: 600 V; 50 Hz * Izolacioni napon: > 2.500 V * Naznačena struja kratkog spoja: 120 kA * Direktna montaža na potrošaču * Dve izolovane tačke prema potrošaču * Stepen zaštite: IP 44 * Presek napojnih provodnika: do 35 mm2 * Temperatura okoline: -5°C do + 55°C * Nadmorska visina: do 2.000 m

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60947-3 VDE 0638

Tip

Broj polova

Naznačena struja (А) 32 32 32 32 63 63 63 63 63 63

Tip uloška

Kataloski broj 10D0231 10D0232 10D0233 10D0234 10D0261 10D0262 10D0265 10D0263 10D0264 10D0266

Jed.pakovanje/kutija

H4

EL - D02-32 1P EL - D02-32 2P EL - D02-32 3P EL - D02-32 4P EL - D02-63 1P EL - D02-63 1P+N EL - D02-63 2P EL - D02-63 3P EL - D02-63 3P+N EL - D02-63 4P

1P 2P 3P 4P 1P 1P+N 2P 3P 3P+N 4P

RO 26/32 RO 26/32 RO 26/32 RO 26/32 RO 26/63 RO 26/63 RO 26/63 RO 26/63 RO 26/63 RO 26/63

6 / 180 3 / 180 2 / 180 1 / 180 6 / 90 3 / 90 3 / 90 2 / 90 1 / 120 1 / 120

Tip uloška klasa gG RO 26/32 RO 26/32 RO 26/32 RO 26/32 RO 26/32 RO 26/32 RO 26/32 RO 26/32 RO 26/63 RO 26/63 RO 26/63

Naznačeni napon (V) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Naznačena struja (А) 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

Dimenzije uloška Ød x h Ø11x 36mm Ø11x 36mm Ø11x 36mm Ø11x 36mm Ø11x 36mm Ø15x 36mm Ø15x 36mm Ø15x 36mm Ø15x 36mm Ø15x 36mm Ø15x 36mm

Kataloski broj 10R0232 10R0234 10R0236 10R0240 10R0246 10R0248 10R0245 10R0243 10R0640 10R0650 10R0660

Industrijski utični sklopovi Industrijske utičnice
c

121

www.elmarkgroup.eu
Industrijski utični sklopovi tipa HT/HTN Predstavljaju specijalno izrađene utičnice i utikače, namenjene za ugradnju u industrijskim zgradama ili na otvorenom. Izrađeni od specijalne visokokvalitetne plastične mase u koju su dodate primese protiv starenja prilikom izlaganja sunčevoj svetlosti, kao i za povećanje mehaničke čvrstoće. Projektovani su u skladu sa standardima EN 60 309-1 i obezbeđuju pouzdanu vezu i visoki stepen zaštite personala od električne struje. Obezbeđuju IP zaštitu, ne nižu od IP 44/67. Izrađeni su u varijantama za montažu na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i sa pokretnim i nepokretnim utičnicama i utikačima. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 500V, 50Hz * Naznačena struja kratkog spoja: zavisno od ugrađenih zaštita u razvodnim tablama * Naznačeni udarni podnosivi napon: 8 kV * Mehanička trajnost (broj ciklusa): 3000 * Stepen zaštite: IP 44/67 * Plastika: otporna na UV zrake * Temperatura okruženja: -5 – +55°C * Nadmorska visina: do 2.000m * Utični sklop na 6h

a b

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60309-1; EN 60309-2

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT-013 HT-023

16 32

1P+N+E 1P+N+E

230 230

121 / 84 / 53 138 / 92 / 63

44 44

37013 37023

10 / 100 10 / 100

I1
Model Kod narudžbine In (A) Polovi Un (V) Dimenzije (mm) a /b /c stepen zaštite IP Kataloski broj Jed. pakovanje/ kutija

HT-014 HT-024 HT-034 HT-044

16 32 63 125

3P+E 3P+E 3P+E 3P+E

400 400 400 400

121 / 84 / 51 138 / 92 / 63 230 / 109 / 36 295 / 124 / 50

44 44 44 44

37014 37024 37034 37044

10 / 100 10 / 60 1 / 10 1 / 10

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT-015 HT-025 HT-035 HT-045

16 32 63 125

3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E

400 400 400 400

129 / 92 / 62 149 / 97 / 70 230 / 109 / 36 295 / 124 / 50

44 44 44 44

37015 37025 37035 37045

10 / 100 10 / 60 1 / 10 1 / 10

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HTN 0131 HTN 0231

16 32

1P+N+E 1P+N+E

230 230

120/71/12 150/93/17

67 67

37131 37231

1 / 40 1 / 40

122

www.elmarkgroup.eu
Model Kod narudžbine In (A) Un (V)

Industrijski utični sklopovi Industrijske utičnice - statične
Polovi Dimenzije (mm) a /b /c stepen zaštite IP Kataloski broj Jed. pakovanje/ kutija

HTN 0141 HTN 0241 HTN 0341 HTN 0441

16 32 63 125

3P+E 3P+E 3P+E 3P+E

400 400 400 400

125/79/12 150/93/17 230/109/36 230/109/36

67 67 67 67

37141 37241 37341 37441

10 / 60 10 / 40 1 / 10 1 / 10

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HTN 0151 HTN 0251 HTN 0351 HTN 0451

16 32 63 125

3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E

400 400 400 400

133/87/12 155/99.5/17 230/109/36 295/124/50

67 67 67 67

37151 37251 37351 37451

10 / 60 10 / 40 1 / 10 1 / 10

Industrijske utičnice - statične

I2
In (A) Un (V) stepen zaštite IP Jed. pakovanje/ kutija

Model Kod narudžbine

Polovi

Dimenzije (mm) a /b /c

Kataloski broj

HT-513 HT-523

16 32

1P+N+E 1P+N+E

230 230

121/79 131/83

44 44

37513 37523

10 / 60 10 / 40

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT 514 HT 524 HT 534

16 32 63

3P+E 3P+E 3P+E

400 400 400

121/76 131/83 131/83

44 44 44

37514 37524 37534

10 / 60 10 / 40 10 / 10

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT 515 HT 525 HT 535

16 32 63

3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E

400 400 400

123/79 132/84 132/84

44 44 44

37515 37525 37535

10 / 60 10 / 40 1 / 10

Industrijski utični sklopovi Industrijski utikači za spoljnu montažu - statični
b

123

www.elmarkgroup.eu

a

58 70.5

13

32.5

a
20 Æ
34 5 Pg21

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT-113 HT-123

16 32

1P+N+E 1P+N+E

230 230

126 / 86 141 / 97

44 44

37113 37123

1 / 60 1 / 60

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT-114 HT-124 HT-134 HT-144

16 32 63 125

3P+E 3P+E 3P+E 3P+E

400 400 400 400

132 / 91 141 / 96 193 / 122 220 / 140

44 44 44 44

37114 37124 37134 37144

10 / 60 10 / 60 1 / 10 1 / 10

I3

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT-115 HT-125 HT-135 HT-145

16 32 63 125

3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E

400 400 400 400

129 / 96 141 / 98 193 / 122 220 / 140

44 44 44 44

37115 37125 37135 37145

10 / 60 10 / 60 1 / 10 1 / 10

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HTN 1131 HTN 1231

16 32

1P+N+E 1P+N+E

230 230

101/150/93.5 114/162/93.5

67 67

37731 37631

10 / 40 10 / 40

124

www.elmarkgroup.eu
Model Kod narudžbine In (A)

Industrijski utični sklopovi Industrijski utikači za spoljnu montažu - pokretni
Polovi Un (V) Dimenzije (mm) a /b /c stepen zaštite IP Kataloski broj Jed. pakovanje/ kutija

HTN 1141 HTN 1241 HTN 1341 HTN 1441

16 32 63 125

3P+E 3P+E 3P+E 3P+E

400 400 400 400

104/150/93.5 116/162/93.5 171/170/230 171/170/230

67 67 67 67

37741 37641 37842 37844

10 / 60 10 / 40 1 / 10 1 / 10

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HTN 1151 HTN 1251 HTN 1351 HTN 1451

16 32 63 125

3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E

400 400 400 400

107/150/93.5 116/162/93.5 171/170/230 171/170/230

67 67 67 67

37751 37651 37852 37854

10 / 60 10 / 40 1 / 10 1 / 10

b

Industrijski utikači za spoljnu montažu - pokretni

I4
Model Kod narudžbine In (A) Un (V) Dimenzije (mm) a /b stepen zaštite IP Kataloski broj Jed. pakovanje/ kutija

a

Polovi

HT-213 HT-223

16 32

1P+N+E 1P+N+E

230 230

130 / 96 149 / 90

44 44

37213 37223

10 / 100 10 / 60

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT-214 HT-224 HT-234 HT-244

16 32 63 125

3P+E 3P+E 3P+E 3P+E

400 400 400 400

131 / 96 149 / 90 230/109 290/124

44 44 44 44

37214 37224 37234 37244

10 / 100 10 / 60 1 / 10 1 / 10

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT-215 HT-225 HT-235 HT-245

16 32 63 125

3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E

400 400 400 400

139 / 90 154 / 100 230/100 290/124

44 44 44 44

37215 37225 37235 37245

10 / 60 10 / 60 1 / 10 1 / 10

Industrijski utični sklopovi Industrijski utikači za ugradnju
Model Kod narudžbine In (A) Polovi Un (V) Dimenzije (mm) a /b /c

125

www.elmarkgroup.eu
stepen zaštite IP Kataloski broj Jed. pakovanje/ kutija

HTN 2131 HTN 2231

16 32

1P+N+E 1P+N+E

230 230

131/90 149/90

67 67

37831 37931

1 / 60 1 / 60

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HTN 2141 HTN 2241 HTN 2341 HTN 2441

16 32 63 125

3P+E 3P+E 3P+E 3P+E

400 400 400 400

131/76 149/90 271/115 295/137

67 67 67 67

37841 37941 37942 37943

10 / 60 10 / 40 1 / 10 1 / 10

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

I5

HTN 2151 HTN 2251 HTN 2351 HTN 2451

16 32 63 125

3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E 3P+N+E

400 400 400 400

139/90 154/100 240/112 300/126

67 67 67 67

37851 37951 37952 37953

10 / 60 10 / 40 1 / 10 1/6

Industrijski utikači za ugradnju
Model Kod narudžbine In (A) Un (V) Dimenzije (mm) a /b /c stepen zaštite IP Kataloski broj Jed. pakovanje/ kutija

Polovi

HT-413 HT-423

16 32

1P+N+E

230 230

70/85 80/97

44 44

37413 37423

10 / 100 10 / 60

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b /c

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT-414 HT-424

16 32

3P+E

400 400

70/85 80/97

44 44

37414 37424

10 / 100 10 / 60

126

www.elmarkgroup.eu
Model Kod narudžbine In (A)

Industrijski utični sklopovi Razvodne kutije sa industrijskim utikačima
Polovi Un (V) Dimenzije (mm) a /b stepen zaštite IP Kataloski broj Jed. pakovanje/ kutija

HT-415 HT-425

16 32

3P+N+E

400 400

70/85 80/97

44 44

37415 37425

10 / 60 10 / 60

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dimenzije (mm) a /b

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

HT-105SR

16

тип шуко

230

70/70

44

37105

20 / 200

Model Kod narudžbine

In (A)

Polovi

Un (V)

Dužina napajajući kabal (mm)

stepen zaštite IP

Kataloski broj

Jed. pakovanje/ kutija

213L-2P-W

16

1P+N+E

230

450

44

37003

1 / 42

I6

Razvode kutije sa ugrađenim industrijskim utičnim spojkama i sredstvima za zaštitu Predstavljaju specijalno izrađene kutije sa ugrađenim utičnim sklopovima i utikačima, sa fabrički postavljenim provodnicima, sa mogućnošću ugradnje sredstava za zaštitu (prekidači, zaštita od struje kvara). Namenjeni su za montažu na građevinskim objektima, industrijskim objektima, za napajanje mobilnih – pokretnih potrošača, izložbenih centara i otvorenih prostora, ili za remontne delatnosti privremenog karaktera. Izrađeni od specijalne visokokvalitetne plastične mase u koju su dodate primese protiv starenja, prilikom izlaganja sunčevoj svetlosti, kao i za povećanje mehaničke čvrstoće. Projektovani su u skladu sa standardom EN 60529 i obezbeđuju pouzdanu vezu i visok stepen zaštite personala od električne struje. Obezbeđuju IP zaštitu, ne nižu od IP 44. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: 400V; 50Hz * Naznačena struja kratkog spoja: zavisno od ugrađenih osigurača i zaštite od struje kvara * Naznačeni udarni podnosivi napon: 8 kV Poprečni presek * Kabl za napajanje: 5x2,5mm2 Opis provodnika za Tip napajanje (mm2) * Mehanička trajnost (broj ciklusa): 3000 * Stepen zaštite: IP 44 3 priključnice 16A 3х2.5 EDB 100 - 401 * Plastika: otporna na UV zrake 1P+N+E * Temperatura okruženja: -5 – +55°C * Nadmorska visina: do 2.000m 1 priključnica 16A 3P+N+E 5х2.5 EDB 100 - 402 2 priključnika 16A 1P+N+E * Spoljašnje dimenzije kutije: 136x94x425 mm
EDB 200 - 401 EDB 100 - 501* 3х2.5 3x2.5 3 priključnice 32A 1P+N+E 3 priključnice 16A 1P+N+E

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60309-1; EN 60309-2; EN 60 529

Kataloski broj

53401 53402 53421 53501*

Napomena: * Razvodna kutija je opremljena produžnim kablom, preseka 3x2,5mm2 i dužine 1,5 m.

Kutije i metalni ormani za razvodne table Razvodne kutije za stanove
Razvodne kutije za stanove za montažu na otvorenom prostoru

127

www.elmarkgroup.eu

Razvodne kutije su namenjene za montažu u novo izgrađivanim ili u zgradama koje se rekonstruišu. Predstavljaju modulnu kutiju u kojoj se montira oprema za zaštitu strujnih kola. Opremljene su providnim vratima za svaki red, koja se otvaraju naviše za 90°. Izrađene su od bele plastične mase, koja se sama gasi i ne podržava sagorevanje i izdržljiva je na otvoreni plamen i visoke temperature, sa stepenom zaštite IP 40. Oprema montirana u kutiji je zaštićena od direktnog dodira sa delovima koje provode struju. Nude se koji DIN šinama za montažu opreme i nosače klema za povezivanje neutralnog provodnika i uzemljenja. Montiraju se direktno na zidove tako što se učvršćuju vijcima. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon izolacije: 690V; 50Hz * Otpornost na vatru: UL 94 * Stepen zaštite: IP 40 * Klasa strujnog ograničenja: 2

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standardт EN 60439-1 EN 60 439-3

Broj redova

Kapacitet modula (broj aparata)

Broj nizova klema

Broj otvora

Dimenzije (mm) L W H

Kataloski broj

Jed.pakovanje/ kutija

1 1 1 1 1 2 3

4 6 8 12 18 24 36

2 2 2 3 4 6 8

9 9 14 17 25 34 43

110 150 190 260 365 270 310

205 205 205 205 220 330 475

75 75 75 75 75 75 85

60040 60060 60080 60120 60180 60240 60360

1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1/5

Razvodne kutije za stanove za ugradnju Razvodne kutije su namenjene za montažu u novo izgrađivanim ili u zgradama koje se saniraju. Predstavljaju modulnu kutiju u kojoj se montira oprema za zaštitu strujnih kola. Opremljene su providnim vratima za svaki red, koja se otvaraju naviše za 90°. Izrađene su od bele plastične mase, koja se sama gasi i ne podržava sagorevanje i izdržljiva je na otvoreni plamen i visoke temperature, sa stepenom zaštite IP 40. Oprema montirana u kutiji je zaštićena od indirektnog dodira sa delovima koje provode struju. Nude se kompletirane DIN šinama za montažu opreme i nosače klema za povezivanje neutralnog provodnika i uzemljenja. Montiraju se ugradnjom u otvore na zidu, ispod maltera ili gips-kartona (pomoću specijalnih štipaljki. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon izolacije: 690V; 50Hz * Otpornost na vatru: UL 94 * Stepen zaštite: IP 40 * Klasa strujnog ograničenja: 2

J1

Broj redova

Kapacitet modula

Broj nizova klema

Broj otvora

Dimenzije (mm) L W H

Kataloski broj

Jed.pakovanje/ kutija

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standardт EN 60439-1 EN 60 439-3

1 1 1 1 1 2 3

4 6 8 12 18 24 36

2 2 2 3 4 6 8

9 9 14 17 25 34 43

110 150 190 260 365 270 310

205 205 205 205 220 330 475

75 75 75 75 75 75 85

60041 60061 60081 60121 60181 60241 60361

1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1/5

Napomena: Prilikom ugradnje u gips-karton, treba da se kompletira štipaljkama za gips-karton – 4 komada, kataloškog broja 60085. U jednom pakovanju ima 10 komada štipaljki

Kataloski broj 60085

128

www.elmarkgroup.eu

Kutije i metalni ormani za razvodne table Metalni razvodni ormani
Razvodne kutije za stanove – montaža na otvorenom, zaštićene od vlage Razvodne kutije su namenjene za montažu u novo izgrađivanim ili u zgradama koje se saniraju. Predstavljaju modulnu kutiju u kojoj se montira oprema za zaštitu strujnih kola. Opremljene su providnim vratima za svaki red, koja se otvaraju naviše za 90°. Izrađene su od bele plastične mase, koja se sama ne gasi i ne podržava sagorevanje i izdržljiva je na otvoreni plamen i visoke temperature, sa stepenom zaštite IP 55. Oprema montirana u kutiji je zaštićena od indirektnog dodira sa delovima koji provode struju. Nude se kompletirane DIN šinama za montažu opreme i nosače klema za povezivanje neutralnog provodnika i uzemljenja. Montira se direktno na zidove, tako što se pričvršćuje vijcima za površinu. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon izolacije: 690V; 50Hz * Otpornost na vatru: UL 94 * Stepen zaštite: IP 55 * Klasa strujnog ograničenja: 2
Tipska oznaka Broj redova Kapacitet Broj nizova modula klema (broj aparata) Dimenzije (mm) L W H Kataloski broj Jed.pakovanje/ kutija

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60439-1; EN 60 439-3

Broj otvora

WP4 WP6 WP8 WP12 WP18 WP24

1 1 1 1 1 2

4 6 8 12 18 24

2 2 2 3 4 6

9 9 14 17 25 34

214 214 214 270 378 340

127 162 216 214 233 288

93 93 93 93 93 93

60100 60101 60102 60103 60104 60105

1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 10 1 / 10 1/5

Metalni razvodni ormani za razvodne table – nerđajući Metalni razvodni ormani su namenjeni za montažu u novo izgrađivanim ili u zgradama koje se saniraju. Predstavljaju metalne kutije sa različitim zapreminskim dimenzijama. Opremljene su specijalnom bravom, pločom za pričvršćivanje opreme, poklopcem za ulazno-izlazne kablove, navrtkom za pričvršćivanje uzemljenja, zaptivačima i dr. Vrata ormana imaju mogućnost promene smera otvaranja. Izrađene su od celih listova nerđajućeg lima. Montažna ploča je od običnog lima, obrađenog antikorozivnim pokrićem i obojenog tehnologijom raspršivanja. Koriste se za razvodne table za niski napon u prehrambenoj industriji i u uslovima sa specijalnim zahtevima u vezi otpornosti na koroziju u industrijskim objektima. Montiraju se direktno na zidove, tako što se pričvršćuju vijcima. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: do 1.000V; 50Hz * Maksimalna struja: do 800A * Materijal: nerđajući čelik * Stepen zaštite: IP 54 Način montaže: * vertikalno na ravnu površinu

J2

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 62 208; EN 60439-1;EN 60 439-3

Tip

Debljina lima (mm) L (vis)

Metalni orman Dimenzije (mm) W (šir) H (dub)

Kataloski broj

SXF 25/25/15 SXF 30/25/15 SXF 40/30/20 SXF 50/40/20 SXF 60/40/20 SXF 70/50/20 SXF 80/60/25 SXF 100/80/30 SXF 120/80/30

1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5

250 300 400 500 600 700 800 1000 1200

250 250 300 400 400 500 600 800 800

150 150 200 200 200 200 250 300 300

54025 54030 54040 54050 54060 54070 54080 54100 54120

112

Kutije i metalni ormani za razvodne table Metalni razvodni ormani
Metalni ormani za razvodne table

129

www.elmarkgroup.eu

Metalni razvodni ormani su namenjeni za montažu u novo izgrađivanim ili u zgradama koje se saniraju. Predstavljaju metalne kutije sa različitim zapreminskim dimenzijama. Opremljene su specijalnom bravom, pločom za pričvršćivanje opreme, poklopcem za ulazno-izlazne kablove, navrtkom za pričvršćivanje uzemljenja, zaptivačima i dr. Vrata ormana imaju mogućnost promene smera otvaranja. Izrađene su od celih limenih listova, koji su obrađeni antikorozivno i imaju dekorativno pokriće, naneseno tehnologijom raspršivanja. Koriste se za razvodne ormane za niski napon u stambenim zgradama, kancelarijama, prodavnicama i industrijskim objektima. Montiraju se direktno na zidove, tako što se pričvršćuje vijcima. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: do 1.000V; 50Hz * Maksimalna struja: do 1250A * Materijal: čelik * Pokriće: farbanje raspršivanjem * Stepen zaštite: IP 54 Način montaže: * vertikalno na ravnu površinu

Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 62208; EN 60439-1;EN 60 439-3

Tip

Debljina lima (mm) L (vis)

Metalni orman Dimenzije (mm) W (šir) H (dub)

Naznačena radna struja In (A)

Kataloski broj

JXF 25/25/15 JXF 25/30/15 JXF 30/25/15 JXF 30/40/20 JXF 40/30/20 JXF 40/50/20 JXF 50/40/20 JXF 40/60/20 JXF 60/40/20 JXF 70/50/20 JXF 80/60/25 JXF 100/80/30 JXF 120/80/30 JXF 140/80/30 JXF 180/80/30 JXF 180/100/30*

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

250 250 300 300 400 400 500 400 600 700 800 1000 1200 1400 1800 1800

250 300 250 400 300 500 400 600 400 500 600 800 800 800 800 1000

150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 250 300 300 300 300 300

80 100 100 160 160 250 250 250 250 350 400 630 630 800 1000 1250

53025 53026 53030 53031 53040 53041 53050 53051 53060 53070 53080 53100 53120 53140 53188 53180

J2

Napomena: * Metalni ormani sa dvokrilnim vratima

130

www.elmarkgroup.eu
Dokumentacija kojoj proizvod odgovara: Standard EN 60439-1; EN 60 439-3

Kutije i metalni ormani za razvodne table Tipski ispitane razvodne table
Table prošle tipska ispitivanja Firma je organizovala tipska ispitivanja kroz koja su prošle sledeće električne kutije sa metalnim ili plastičnim kućištem, razvodne kutije i druga oprema i to: - stubna trafostanica, - tabla električnog brojila, za niski napon, - glavna razvodna tabla, niski napon, - razvodna kutija i - kompletni kompenzacioni uređaj

Tabla električnog brojila, za niski napon, TEPO

Glavna razvodna tabla, niski napon; GRT

J2

Stubna trafostanica; MTT

Kompletni kompenzacioni uređaj, KKU

Razvodna kutija; KRŠ

Kutije i metalni ormani za razvodne table Modularne plastične razvodne kutije

131

www.elmarkgroup.eu

Proizvod je u skladu sa sledećom dokumentacijom: Standard EN 60439 -1 EN 60439 -5

Modularna kućišta Plastična razvodna kućišta različitih dimenzija. Namenjena su za produženje ili razvođenje kablovskih linija, prilikom polaganja kablovskih instalacija ili za table električnog brojila. Proizvode se od polikarbonatne plastike ili od termootporne stakloplastike. Otporna su na hemijsko i termičko delovanje i na UV zrake. Kućišta se mogu međusobno povezivati radi dobijanja tabli različitih veličina. Montiraju se direktno na zidove a pričvršćuju se za površinu pomoću vijaka. Tehničke karakteristike: * Otpornost na hemijska sredstva: slabe kiseline; baze; ulja; soli itd. * Naznačeni napon: do 690 V; 50 Hz * Maksimalna struja: do 800 A * Otpornost dielektrika: 1012 Ωm * Zapaljivost: 960°C * Termičke deformacije: iznad 240°C * Radna temperatura: -35 do +40°C * Materijal: SMC * Vatrootpornost: Fv 0 * Stepen zaštite: IP 44 * Podleže reciklaži Način montaže: * vertikalno na ravnu površinu ili na stubu NAPOMENA: U zavisnosti od izabranog načina montaže kutije se kompletiraju sa odgovarajućim dnom ili stubom odgovarajućeg tipa. L (mm) H (mm) W (mm) Tip kutije Kataloski broj Vrsta materijala
ZH 24664001 ZH 32664001 ZH 24666001 ZH 32666001 ZH 24668001 ZH 32668001 ZH 2466A002 ZH 3266A002 ZH 2466A202 ZH 3266A202
Tip kutije

SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
Vrsta materijala

400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200
L (mm)

660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
H (mm)

240 320 240 320 240 320 240 320 240 320
W (mm)

53Z201 53Z301 53Z202 53Z302 53Z203 53Z303 53Z204 53Z304 53Z205 53Z305
Kataloski broj

ZH 24896001 ZH 32896001 ZH 24898001 ZH 32898001 ZH 2489A002 ZH 3289A002 ZH 2489A202 ZH 3289A202
Tip kutije

SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
Vrsta materijala

600 600 800 800 1000 1000 1200 1200
L (mm)

890 890 890 890 890 890 890 890
H (mm)

240 320 240 320 240 320 240 320
W (mm)

53Z206 53Z306 53Z207 53Z307 53Z208 53Z308 53Z209 53Z309
Kataloski broj

J3

ZH 241256001 ZH 321256001 ZH 241258001 ZH 321258001 ZH 24125A002 ZH 32125A002 ZH 24125A202 ZH 32125A202
Tip stuba

SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
Vrsta materijala

600 600 800 800 1000 1000 1200 1200
L (mm)

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
H (mm)

240 320 240 320 240 320 240 320
W (mm)

53Z211 53Z311 53Z212 53Z312 53Z213 53Z313 53Z214 53Z314
Kataloski broj

DZ xxxxxxxxE*

DZ 24506001 SMC DZ 24756001E* SMC DZ 32506001 SMC DZ 32756001E* SMC DZ 24508001 SMC DZ 24758001E* SMC DZ 32508001 SMC DZ 32758001E* SMC DZ 2450A001 SMC DZ 3250A001 SMC DZ 2475A001E* SMC DZ 3275A001E* SMC DZ 2450A201 SMC DZ 3250A201 SMC DZ 2475A201E* SMC DZ 3275A201E SMC DZ xxxxxxxxE*stub podnog tipa
Tip kutije Vrsta materijala

600 600 600 600 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200
L (mm)

500 750 500 750 500 750 500 750 500 500 750 750 500 500 750 750
W (mm)

320 320 240 240 320 320 240 320 240 320 240 320 240 320 240 320

53DZ216 53DZ217 53DZ316 53DZ317 53DZ218 53DZ219 53DZ318 53DZ319 53DZ220 53DZ320 53DZ221 53DZ321 53DZ222 53DZ322 53DZ223 53DZ323
Kataloski broj

Dno

SZH 040024 SZH 060024 SZH 080024 SZH 100024 SZH 120024 SZH 060032

SMC SMC SMC SMC SMC SMC

400 600 800 1000 1200 600

240 240 240 240 240 320

53SZ211 53SZ212 53SZ213 53SZ214 53SZ215 53SZ312

132

Kutije i metalni ormani za razvodne table
www.elmarkgroup.eu

Sistemi za nošenje kablova
Univerzalni sistemi za nošenje kablova koriste se prilikom ugradnje kablovskih vodova u zatvorenim proizvodnim prostorijama, za direktnu montažu na ravne vertikalne površine. Sastoje se od perforiranih metalnih nosača kablova i pribora standardnih dužina i dimenzija koji se sastavljaju „klik“ sistemom. Dozvoljavaju brzu izgradnju kablovskih sistema sa više uglova i račvanja. Izrađeni su od lima debljine 1,0 mm i standardne dužine 3 m.
Tip Oznaka tipa širina/visina/debljina lima (mm) Dužina nosača (m) Masa nosača (kg) Маks. masa kablova (kg/m) Broj kablova preseka 4х2.5 Kataloski broj

Izbušeni nosač Izbušeni nosač Izbušeni nosač Izbušeni nosač Izbušeni nosač

PK -50/30* РК - 100/60 PK - 200/60 PK - 300/60 PK - 400/60

50 100 200 300 400

60 60 60 60 60

0.55 0.75 0.75 0.90 0.90

3 3 3 3 3

3.40 4.40 5.30 9.20 12.0

4.6 10.8 21.6 43.2 54.0

12 24 43 65 86

56PK5030 56РК10060 56PK20060 56PK30060 56PK40060

Napomena: Izbušeni nosač PK50/30 nije klik sistem
Tip Oznaka tipa širina/visina/debljina lima (mm) Dužina nosača (m) Masa (kg) Kataloski broj

T-račva T-račva T-račva T-račva T-račva
Tip

TS - 50/30 TS - 100/60 TS - 200/60 TS - 300/60 TS - 400/60
Oznaka tipa

50 100 200 300 400

60 60 60 60 60

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Dužina nosača (m)

1.00 1.30 1.95 3.15 5.05
Masa (kg)

56ТS05030 56TS10060 56TS20060 56TS30060 56TS40060
Kataloski broj

širina/visina/debljina lima (mm)

Ugao Ugao Ugao Ugao Ugao
Tip

KS -50/30 KS - 100/60 KS - 200/60 KS - 300/60 KS - 400/60
Oznaka tipa

50 100 200 300 400

60 60 60 60 60

0.55 0.7 0.7 0.7 0.7

Dužina nosača (m)

0.55 0.78 1.64 2.51 3.95
Masa (kg)

56KS05030 56KS10060 56KS20060 56KS30060 56KS40060
Kataloski broj

širina/visina/debljina lima (mm)

J4

Ravni poklopac Ravni poklopac Ravni poklopac Ravni poklopac Ravni poklopac Ugaoni poklopac Ugaoni poklopac Ugaoni poklopac Ugaoni poklopac T-poklopac T-poklopac T-poklopac T-poklopac
kg/m 450 400

PPK - 50 РРK - 100 PPK - 200 PPK - 300 PPK - 400 PKS - 100 PKS - 200 PKS - 300 PKS - 400 PTS - 100 PTS - 200 PTS - 300 PTS - 400

50 100 200 300 400 100 200 300 400 100 200 300 400

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0.55 0.55 0.55 0.7 0.7 0.55 0.55 0.7 0.7 0.55 0.55 0.7 0.7

2 2 2 2 2 Tip

1.16 1.16 1.96 3.62 4.70 0.39 0.59 1.33 1.86 0.41 0.82 1.67 2.38
Oznaka tipa Norma utroška po 3 metra

56PPK0530 56PPK10060 56PPK20060 56PPK30060 56PPK40060 56PKS10060 56PKS20060 56PKS30060 56PKS40060 56PTS10060 56PTS20060 56PTS30060 56PTS40060
Kataloski broj

Opterećenje

350 300 250 225 200

150

kanal 300/60 i 400/60

100 90 80 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1.0 1.1

kanal 100/60 i 200/60

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9 2.0

Odstojanje između nosača m

Univerzalni „klik“ sistem Vezni element Plafonski držač Plafonski držač Plafonski držač Plafonski držač Zidni držač Zidni držač Zidni držač Zidni držač Zidni držač Komplet vijaka Redukcija 200/100 Redukcija 300/100 Redukcija 300/200 Redukcija 400/100 Redukcija 400/200

KLS 60 RS 50 NSC100 NSC200 NSC300 NSC400 NLK 50 NLK 100 NLK 200 NLK 300 NLK 400 VE -03

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1к-t

56KLS6000 56RS50 56NSC100 56NSC200 56NSC300 56NSC400 56NLK 50 56NLK 100 56NLK 200 56NLK 300 56NLK 400 56VE0300 56RE2010 56RE3010 56RE3020 56RE4010 56RE4020

Kutije i metalni ormani za razvodne table Razvodne kutije otporne na vlagu

133

www.elmarkgroup.eu

Razvodne kutije otporne na vlagu Plastične kutije različitih oblika i dimenzija. Namenjene su za produživanje ili razvod kablova prilikom polaganja kablovskih vodova. Proizvode se od ABS materijala sa rupama za ulazne i izlazne kablove sa gumenim zaptivnim čepovima za obezbeđenje odgovarajućeg stepena zaštite IP. Otporne su na hemijsko i termičko delovanje i UV zrake. Montiraju se direktno na zidove a pričvršćuju se pomoći vijaka. Proizvod je u skladu sa sledećom dokumentacijom: Standard EN 60670 -1 IP44 Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon: do 1000V * Materijal: ABS * Stepena zaštite: IP 44/66 Način montaže: * vertikalno na ravnu površinu

IP44

Tip kutije

Dimenzije kutija (mm)

Dimenzije zaptivača (mm)

Сtepen zaštite IP

Kataloski broj

D WB50/50 50 80 -

L 85

W 85

H 50 50 50

d 22.5 22.5 22.5 30 28 35 35 35 35 35 35

C 17 17 18.5 23 23 29 29 29 29 29 29 44 44 44 54 54 54 54 54 54 54 54 8070 8071 8072 8073 8076 8074 8075 8077 8078 8079 8080

IP54

WB80/50 WB85/85/50 WB100/100/70 WB150/110/70 WB150/150/70 WB200/100/70 WB200/155/80 WB255/200/80 WB300/250/120 WB400/350/120

J5

100 100 70 150 110 70 150 150 70 200 100 70 200 155 80 255 200 80 300 250 120 400 350 120

IP54

134

Sistemi za neprekidno napajanje i agregati
www.elmarkgroup.eu

Sistemi za neprekidno napajanje UPS
Sistemi neprekidnog napajanja UPS izrađeni su da bi obezbedili neprekidno napajanje strujom računarskih sala, finansijskih ili komunikacionih centara, medicinskih sistema ili škola, odnosno potrošača koji imaju specifične zahteve što se tiče napajanja. Proizvode se u različitim varijantama prema naponu napajanja i izlaznom naponu, u varijantama niske i visoke frekvencije izlaznog napona, različitog procenta izravnavanja izlaznog signala. Savremeni LCD displej i mikroprocesorsko upravljanje parametrima napajanja. Opremljeni su hermetičkim akumulatorskim baterijama bez održavanja čije punjenje kontroliše mikroprocesorski sistem za monitoring. Pogodni su za montažu u različitim prostorijama, opremljeni su funkcijom „hladnog starta“ i imaju visoki stepen zaštite. Obezbeđuju za objekte napajanje različitog trajanja u zavisnosti od izabranog modela. Tehničke karakteristike: * Naznačeni napon napajanja: 230/400 V; 50 Hz * Naznačeni izlazni napon: 230/400 V; 50 Hz Baterija Broj Kataloški broj * Kapacitet preopterećenja: 125% za 60 s * Vreme prelaska: 0 ms * Izlazna frekvencija: 50 Hz 7Аh / 12V 1 46UPS7B * Kapacitet uređaja: u skladu sa tabelama 24Аh / 12V 1 46UPS24B * Displej: LCD 38Аh / 12V 1 46UPS38B * Komunikacioni interfejs: RS485/232 port i „suvi“ relejni kontakt *Indikator stanja baterija 1 46UPS65B 65Аh / 12V *Indikatori ulaznog, izlaznog napona 1 46UPS100B 100 Аh / 12V *Оblik talasa: THD ≤3% Invertori niske frekvencije sa monofaznim izlazom - za primenu u medicinskoj opremi, telekomunikaciji itd.
Tip Naznačeni Naznačeni Napon baterija (Vdc) napon izlazni napo napajanja (Vac) (Vac) Kapacitet (kVA) Broj baterija Baterija Gabaritne dimenzije širina/dubina/visina (mm) Маsa (kg) Kataloški broj

FR - UK 60 FR - UK 80L FR - UK 1110 FR - UK 3115 FR - UK 3120T FR - UK 3130T FR - UK 3140T

230 230 230 400 400 400 400

230 230 230 230 230 230 230

192 192 192 192 348 348 348

6 8 10 15 20 30 40

16 16 16 16 29 29 29

7Аh / 12V ne ne ne ne ne ne

230 / 635 / 690 230 / 635 / 690 300 / 740 / 700 300 / 740 / 700 400 / 800 / 1180 400 / 800 / 1180 400 / 800 / 1180

61 80 92 135 203 225 273

46UPS206 46UPS208 46UPS210 46UPS415 46UPS420 46UPS430 46UPS440

Invertori niske frekvencije - sa trofaznim izlazom
Tip Naznačeni Naznačeni Napon baterija (Vdc) napon izlazni napo napajanja (Vac) (Vac) Kapacitet (kVA) Broj baterija Baterija Gabaritne dimenzije širina/dubina/visina (mm) Маsa (kg) Kataloški broj

K1

FR - UK 3320 FR - UK 3330 FR - UK 3340 FR - UK 3350

400 400 400 400

400±1% 400±1% 400±1% 400±1%

348 348 348 348

20 30 40 50

29 29 29 29

ne ne ne ne

500 / 800 / 1180 500 / 800 / 1180 500 / 800 / 1180 500 / 800 / 1180

236 296 300 355

46UPS442 46UPS443 46UPS444 46UPS445

Invertori visoke frekvencije - za primenu u računarskim salama, serverima banaka itd.
Tip Naznačeni Naznačeni Napon baterija napon izlazni napo (Vdc) napajanja (Vac) (Vac) Kapacitet (kVA) Broj baterija Baterija Gabaritne dimenzije širina/dubina/visina (mm) Маsa (kg) Kataloški broj

KR - 6000 KR - 1110S KR - 3110 KR - 3115 KR - 3120 KR - 3320L KR - 3330L

230 230 400 400 400 400 400

230±2% 230±2% 230±2% 230±2% 230±2% 400±1% 400±1%

120 240 240 240 240 348 348

6 10 10 15 20 20 30

20 20 20 20 20 20 20

7Аh / 12V 7Аh / 12V ne ne ne ne ne

253 / 637 / 700 253 / 637 / 500 253 / 637 / 700 253 / 637 / 700 253 / 637 / 700 400 / 800 / 1180 400 / 800 / 1180

95 100 35 52 55 120 150

46UPS406 46UPS410 46UPS411 46UPS415 46UPS420 46UPS412 46UPS413

Invertori za računare - za primenu u računarskim salama, serverima banaka itd.
Tip Naznačeni Naznačeni Napon baterija napon izlazni napo (Vdc) napajanja (Vac) (Vac) Kapacitet (kVA) Broj baterija Baterija Gabaritne dimenzije širina/dubina/visina (mm) Маsa (kg) Kataloški broj

UPS 500 UPS 700 UPS 1000 UPS 1600 UPS 2000

230 230 230 230 230

230±10% 230±10% 230±10% 230±10% 230±10%

90 90 140 140 140

500 700 1000 1600 2000

1 1 2 3 3

7Аh / 12V 7Аh / 12V 7Аh / 12V 7Аh / 12V 7Аh / 12V

90 / 325 / 165 90 / 325 / 165 120 / 380 / 210 156 / 450 / 215 156 / 450 / 215

5 5.5 11 20 23

46UPS500 46UPS700 46UPS800 46UPS900 46UPS909

Sistemi za neprekidno napajanje i agregati Agregati

135

www.elmarkgroup.eu

Agregati su sistemi koji su specijalno izrađeni da bi obezbedili snabdevanje potrošača strujom prilikom nestanka osnovnog izvora napajanja, odnosno da bi obezbedili snabdevanje strujom u teško dostupnim područjima ili u područjima u kojima nije izgrađena kablovska infrastruktura. Proizvode se u različitim varijantama prema naponu napajanja i izlaznom naponu, u varijantama različite snage motora i različite vrste goriva, kao i različitog stepena zaštite od buke. Savremeni kontroler sa LCD displejem i mikroprocesorskim upravljanjem parametrima napajanja; zadavanje parametara upravljanja vrši se jednostavno pomoću „touch“ tastera. Agregati su opremljeni sistemom za praćenje ulaznog napajanja i automatski start prilikom nestanka istog. Ima ugrađene akumulatorske baterije koje napajaju kontroler i obezbeđuju startovanje agregata čije punjenje kontroliše mikroprocesorski sistem za monitoring. Pogodni su za montažu u različitim područjima, u prostorijama ili na otvorenom, a omogućavaju visoki stepen zaštite. Tehničke karakteristike: * Način upravljanja: ručno ili automatski * Naznačeni izlazni napon: 230/400 V; 50 Hz * Električni starter * Nivo buke: do 51 dB * Stop za slučaj nužde * Stop za slučaj napona ispod ili iznad zadatih vrednosti * Signalizacija/ stop prilikom strujnog preopterećenja * Signalizacija/ stop prilikom nastanka razlike u frekvenciji * Signalizacija u slučaju niskog nivoa ulja u motoru * Signalizacija/ isključivanje prilikom povećanja temperature rashladnog sredstva * Signalizacija/ isključivanje prilikom niskog nivoa goriva * Signalizacija/ isključivanje prilikom ubrzanja/ usporenja obrtanja * Indikator stanja baterija * Indikator ulaznog, izlaznog napona * Mogućnost uvida u istoriju kvarova NAPOMENA: U cene su uključene akumulatorske baterije.
Tip Naznačeni izlazni napon (Vac) Snaga agregata (кVА) Vrsta goriva Utrošak goriva (g/kWh) Gabaritne dimenzije Trajanje Vrsta hlađenja dužina/ širina/ visina neprekidnog rada (h) (mm) Kataloški broj

KDE3500E KDE6500E KDE12EA3 KGE4000X KGE6500E KGE12E3

230 230 400 230 230 400

3.2 5 10.5 3.3 5.5 10.5

dizel dizel dizel benzin benzin benzin

276 275 385 374 374 370

vazdušno vazdušno vodeno vazdušno vazdušno vazdušno

655 / 480 / 530 720 / 492 / 655 1030 / 600 / 650 675 / 520 / 540 855 / 510 / 540 910 / 785 / 710

11 6 7.5 20 12 5.5

46GD2030 46GD2060 46GD3010 46GB2030 46GB2060 46GB3010

Tip

Naznačeni izlazni napon (Vac)

Snaga agregata (кVА)

Vrsta goriva

Utrošak goriva (g/kWh)

Gabaritne dimenzije Trajanje Vrsta hlađenja dužina/ širina/ visina neprekidnog rada (h) (mm)

Kataloški broj

KDE16SS KDE25SS KDE35SS KDE20SS3 KDE35SS3 KDE60SS3 KDE75SS3 KDE100SS3 KDE120SS3

230 230 230 400 400 400 400 400 400

14 20 33 18.5 31 54 66 85 100

dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel

320 320 300 320 300 290 290 290 290

vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno

12 1570 / 780 / 1050 1900 / 950 / 1200 10.5 7 2250 / 950 / 1300 10 1570 / 780 / 1050 1900 / 950 / 1200 9.5 2250 / 950 / 1300 5.5 6 2700 / 1140 / 1500 5 2700 / 1150 / 1500 4 2700 / 1160 / 1500

46GD2014 46GD2025 46GD2035 46GD3020 46GD3035 46GD3060 46GD3075 46GD3100 46GD3120

K2

Tip

Naznačeni izlazni napon (Vac)

Snaga agregata (кVА)

Vrsta goriva

Utrošak goriva (l/h)

Gabaritne dimenzije Trajanje Vrsta hlađenja dužina/ širina/ visina neprekidnog rada (h) (mm)

Kataloški broj

BF-V109 BF-V142 BF-V165 BF-V206 BF-V220 BF-V275 BF-V358 BF-V412 BF-V450 BF-V500 BF-V550 BF-V625 BF-V688

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

100 130 150 188 200 250 325 375 410 462 500 570 630

dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel dizel

23.8 29.5 35.3 41.8 46.5 53.4 70.9 78.3 86.0 95.5 104.5 118.7 131.0

vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno

2080/750/1450 2280/750/1450 2400/870/1450 2550/1050/1500 2550/1050/1500 2650/1120/1595 2950/1120/1595 3100/1100/1630 3100/1100/1630 3300/1160/2000 3300/1160/2000 3300/1160/2000 3400/1380/2050

46V109 46V142 46V165 46V206 46V220 46V275 46V358 46V412 46V450 46V500 46V550 46V625 46V688

Napomena: Za serija BF - Motor: VOLVO, Alternator: Stamford

136

www.elmarkgroup.eu

Alat Ručni merni uređaji
Digitalni multimetar EM5510 Digitalni instrument za merenje vlažnosti, osvetljaja, temperature i električnih veličina. Automatsko podešavanje opsega. Ručno biranje vrednosti. Opremljen je LCD displejem na kome se merena vrednost prikazuje ciframa veličine 3 ¾. Poseduje visoku tačnost pretvaranja analognog u digitalni signal, preciznost merenja i otpornost na elektromagnetske smetnje. Automatsko isključivanje. Tehničke karakteristike: * Opsezi merenja: - naizmeničnog napona: 0,4 / 4 / 40 / 400 / 600 V - jednosmernog napona: 4 / 40 / 400 / 600 V - naizmenične struje: 400 μ / 4000 μ / 40 m / 400 m / 10 A - jednosmerne struje: 400 μ / 4000 μ / 40 m / 400 m / 10 A - električne otpornosti: 400 / 4 K / 40 K / 400 K / 4 M / 40 MΩ - električne kapacitivnosti: 4 n / 40 n / 400 n / 4 μ / 40 μ / 100 μF - frekvencije: 10 / 100 / 1 k / 10 k / 100 k / 200 kHz - ciklusa opterećenja: 0,1% do 99,9% - temperature: -20°C do +1.000°C - vlažnosti: 30% do 95% - osvetljaja: 4.000 Lux / 40.000 Lux - nivoa šuma: 35 do 100 dB * Ispitivanje strujnog kola: da * Ispitivanje dioda: da * Težina: 310 gr (s baterijom) * Baterija: 1×9 V * Dimenzije: 83 × 162 × 47 mm Digitalni multimetar EM420C Digitalni instrument za merenje vlažnosti, osvetljaja, temperature i električnih veličina.. Automatsko podešavanje opsega. Ručno biranje vrednosti. Opremljen je LCD displejem na kome se merena vrednost prikazuje sa 4 cifre veličine 16 mm. Poseduje visoku tačnost pretvaranja analognog u digitalni signal, preciznost merenja i otpornost na elektromagnetske smetnje. Automatsko isključivanje. Tehničke karakteristike: * Opsezi merenja: - naizmeničnog napona: 200 m / 2 / 20 / 200 / 600 V - jednosmernog napona: 2 / 20 / 200 / 600 V - naizmenične struje: 200 μ / 2000 μ / 20 m / 200 m / 2 / 10 A - jednosmerne struje: 200 μ / 2000 μ / 20 m / 200 m / 2 / 10 A - električne otpornosti: 200 / 2 K / 20 K / 200 K / 2 M / 20 MΩ - temperature: -20°C do +1.000°C * Testiranje baterija: 1,5 / 3/ 9 / 12 V * Ispitivanje strujnog kola: da * Ispitivanje dioda: da * Težina: 200 gr (s baterijom) * Baterija: 3×1,5 V * Dimenzije: 75 × 158 × 35 mm Digitalni multimetar EM3055 Digitalni instrument za merenje električnih veličina. Ručno podešavanje opsega. Opremljen je LCD displejem na kome se merena vrednost prikazuje sa 4 cifre veličine 3 ½. Poseduje visoku tačnost pretvaranja analognog u digitalni signal, preciznost merenja i otpornost na elektromagnetske smetnje. Tehničke karakteristike: * Opsezi merenja: - naizmeničnog napona: 200 m / 2 / 20 / 200 / 1.000 V - jednosmernog napona: 2 / 20 / 200 / 750 V - naizmenične struje: 2 m / 20 m / 200 m / 10 A - jednosmerne struje: 200 m / 10 A - električne otpornosti: 200 / 2 K / 20 K / 200 K / 2 M / 20 M / 200 MΩ - električne kapacitivnosti: 2.000 p / 20 n / 200 n / 20 μF - temperature: 0°C do +1.000°C * Testiranje baterija: 1,5 / 3/ 9 / 12 V * Testiranje tranzistora: Vce ≈ 3 V, Ib ≈ 10 μA * Ispitivanje strujnog kola: da * Ispitivanje dioda: da * Težina: 495 gr (s baterijom) * Baterija: 1×9 V * Dimenzije: 97 × 200 × 48 mm

Kat. br. 5195510

Kat. br. 519420

L1

Kat. br. 5193055

Alat Ručni merni uređaji

137

www.elmarkgroup.eu
Digitalni multimetar EM3058 Digitalni instrument za merenje temperature i električnih veličina. Ručno podešavanje opsega. Ručno biranje vrednosti. Opremljen je LCD displejem na kome se merena vrednost prikazuje ciframa veličine 3 ¾. Poseduje visoku tačnost pretvaranja analognog u digitalni signal, preciznost merenja i otpornost na elektromagnetske smetnje. Automatsko isključivanje. Tehničke karakteristike: * Opsezi merenja: Ÿ naizmeničnog napona: 200 m / 2 / 20 / 200 / 1.000 V Ÿ jednosmernog napona: 200 m / 2 / 20 / 200 / 750 V Ÿ naizmenične struje: 20 μ / 200 μ / 2 m / 200 m / 2 / 10 A Ÿ jednosmerne struje: 20 μ / 200 μ / 2 m / 200 m / 2 / 10 A Ÿ električne otpornosti: 200 / 2 K / 20 K / 200 K / 2 M / 20 / 200 MΩ Ÿ električne kapacitivnosti: 2 n / 20 n / 200 n / 2 μ / 20 μF Ÿ frekvencije: 20 kHz do 2.000 kHz Ÿ ciklusa opterećenja: 0,1% do 99,9% Ÿ temperature: 0°C do +1.000°C * Logički nivo: visoki (High) > 2,0 V; niski (Low) < 0,8 V * Ispitivanje strujnog kola: da * Ispitivanje dioda: da * Težina: 495 gr (s baterijom) * Baterija: 1×9 V * Dimenzije: 97 × 200 × 47 mm

Kat. br. 5193058

Kat. br. 519031

Digitalni multimetar EM31 Digitalni instrument za merenje električnih veličina. Automatsko podešavanje opsega. Ručno biranje vrednosti. Opremljen je LCD displejem na kome se merena vrednost prikazuje sa 4 cifre veličine 16 mm. Poseduje visoku tačnost pretvaranja analognog u digitalni signal, preciznost merenja i otpornost na elektromagnetske smetnje. Automatsko isključivanje. Indikacija slabe baterije. Tehničke karakteristike: * Opsezi merenja: Ÿ naizmeničnog napona: 240 m / 2400 m / 24 / 240 / 600 V Ÿ jednosmernog napona: 240 m / 2400 m / 24 / 240 / 600 V Ÿ naizmenične struje: 240 μ / 2.400 μ / 24 m / 240 m / 10 A Ÿ jednosmerne struje: 240 μ / 2.400 μ / 24 m / 240 m / 10 A Ÿ električne otpornosti: 240 / 2.400 / 24 K / 240 K / 2.400 K / 24 MΩ Ÿ električne kapacitivnosti: 25 n do 252 μF Ÿ frekvencije: 50 / 500 / 5.000 / 50 k / 0.5 MHz * Ispitivanje strujnog kola: da * Ispitivanje dioda: da L1 * Težina: 137 gr (s baterijom) * Baterija: 2×1,5 V * Dimenzije: 70 × 126 × 28 mm Digitalni multimetar u obliku olovke EM3215 Digitalni instrument u obliku olovke za merenje električnih veličina. Automatsko podešavanje opsega. Ručno biranje vrednosti. Opremljen je LCD displejem sa funkcijom zadržavanja merenog rezultata. Automatsko nulovanje, biranje polariteta, indikacija prekoračenja opsega. Poseduje visoku tačnost pretvaranja analognog u digitalni signal, preciznost merenja i otpornost na elektromagnetske smetnje. Automatsko isključivanje. Indikacija slabe baterije. Baterijska lampa. Tehničke karakteristike: * Opsezi merenja: Ÿ naizmeničnog napona: 200 m / 2 / 20 / 200 / 600 V Ÿ jednosmernog napona: 2 / 20 / 200 / 600 V Ÿ naizmenične struje: 20 mA do 200 mA Ÿ jednosmerne struje: 20 mA do 200 mA Ÿ električne otpornosti: 200 / 2 K / 20 K / 200 K / 2 M / 20 MΩ * Provera logičkog nivoa: visoki (High) > 2,3 V; niski (Low) < 0,8 V * Ispitivanje strujnog kola: da * Ispitivanje dioda: da * Težina: 182 gr (s baterijom) * Baterija: 1×9 V * Dimenzije: 57 × 230 × 30 mm

Kat. br. 5193215

138

www.elmarkgroup.eu

Alat Ručni merni uređaji
Digitalna merna klešta EM202 Digitalni instrument u obliku klešta za merenje električnih veličina. Ručno podešavanje opsega. Ručno biranje vrednosti. Opremljen je LCD displejem na kome se merena vrednost prikazuje ciframa veličine 3 ½. Poseduje visoku tačnost pretvaranja analognog u digitalni signal, preciznost merenja i otpornost na elektromagnetske smetnje. Automatsko isključivanje. Tehničke karakteristike: * Opsezi merenja: Ÿ naizmeničnog napona: 1.000 V Ÿ jednosmernog napona: 750 V Ÿ jednosmerne struje: 20 / 200 / 1.000 A Ÿ električne otpornosti: 200 kΩ Ÿ temperature: -40°C do +1.400°C * Ispitivanje strujnog kola: da * Ispitivanje dioda: da * Težina: 400 gr (s baterijom) * Baterija: 1×9 V * Dimenzije: 99 × 250 × 43 mm Digitalna merna klešta EM204 Digitalni instrument u obliku klešta za merenje električnih veličina. Ručno podešavanje opsega. Ručno biranje vrednosti. Opremljen je LCD displejem, indikacijom slabe baterije, zaštitom od preopterećenja. Poseduje visoku tačnost pretvaranja analognog u digitalni signal, preciznost merenja i otpornost na elektromagnetske smetnje. Automatsko isključivanje. Tehničke karakteristike: * Opsezi merenja: Ÿ naizmeničnog napona: 1.000 V Ÿ jednosmernog napona: 750 V Ÿ naizmenične struje: 200 / 1.000 A Ÿ jednosmerne struje: 200 / 1.000 A Ÿ električne otpornosti: 200 kΩ Ÿ frekvencija: 2 kHz * Ispitivanje strujnog kola: da * Težina: 400 gr (s baterijom) * Baterija: 1×9 V * Dimenzije: 99 × 258 × 43 mm Digitalna merna klešta EM266 Digitalni instrument u obliku klešta za merenje električnih veličina. Ručno podešavanje opsega. Opremljen je LCD displejem sa funkcijom zadržavanja merenog rezultata. Indikacija slabe baterije i zaštita od preopterećenja. Tehničke karakteristike: * Opsezi merenja: Ÿ naizmeničnog napona: 1.000 V Ÿ jednosmernog napona: 750 V Ÿ jednosmerne struje: 200 / 1.000 A Ÿ električne otpornosti: 200 / 20 kΩ * Ispitivanje strujnog kola: da * Težina: 310 gr (s baterijom) * Baterija: 1×9 V * Dimenzije: 69 × 229 × 38 mm

Kat. br. 519202

Kat. br. 519204

L1

Кат. br. 519266

Kat. br. 519520

Infracrveni termometar EM520A Digitalni instrument za merenje temperature. Beskontaktno merenje temperature površine. Laserski brojač za tačno merenje. Praktičan veliki LCD displej. Indikacija slabe baterije i zaštita od preopterećenja. Tehničke karakteristike: * Temperaturni opseg: -20°C do +320°C / -4°F do 608°F * Odnos udaljenosti i dimenzija tačke: 6:1 * Tačnost: ±2°C ili 2% pri čitanju * Baterija: 1×9 V * Dimenzije: 90 × 155 × 45 mm

Alat Ručni merni uređaji

139

www.elmarkgroup.eu
Ispitivač faze GK7 Uređaj za kontrolu prisustva faze u mreži. Beskontaktni kontrolor faze koji poseduje svetlosnu i zvučnu indikaciju prisustva faze. Tehničke karakteristike: * Opseg napona: od 50 do 1.000 V * Opseg frekvencije: 50 Hz do 500 Hz * Dimenzije: dužina 62 mm

Kat. br. 519GK7

Digitalni detektor 4 u 1 serije TS530 Uređaj za detektovanje metala, napona i provodnika pod naponom, drvenih greda ili cevne armature. Uz uređaj ide trakasti metar od 2 m. Poseduje svetlosnu i zvučnu indikaciju. Kada lokalizuje traženi objekat, na displeju se pali trepćuće svetlo i obeležava poziciju porastom vrednosti. Kada se odredi tačni položaj obeležava se tačkom na zidu pomoću dugmeta za obeležavanje. Tehničke karakteristike: * Trakasti metar: 2 m * Olovka: za obeležavanje lokalizovanog predmeta * Cevna armatura: metalna cev do 25 mm * Drvene grede: 30×30 mm * Detekcija napona: 50 mm za 90 ~ 250 V; 50 Hz * Težina: 213 gr (s baterijom) * Baterija: 1×9 V * Dimenzije: 73 × 180 × 32 mm

Kat. br. 519530

L1

Industrijski komplet za popravku ETK06A Komplet za popravku u luksuznom pakovanju koji sadrži 4 uređaja postavljena u metalnom koferu sa podlogom od posebnog sunđera i postoljem za svaki uređaj. Sadržaj kompleta: * Digitalni multimetar EM420 * Digitalna merna klešta EM465 * Ispitivač faze GK7 * Infracrveni termometar EM520A

Kat. br. 51906A

140

www.elmarkgroup.eu
Hidraulična klešta za krimpovanje, tipa HT – 300

Alat Hidraulični alat za krimpovanje

Funkcija: * Krimpovanje aluminijskih ili bakarnih kablova sa kablovskim završecima ili hilznama odgovarajućih dimenzija Tehničke karakteristike: * Glava za krimpovanje okretna za 360° što olakšava krimpovanje nepokretnih kablova * Uređaj za automatsko praćenje mehaničkog naprezanja na završetku krimpovanja * Oblik krimpujućeg elementa – šestougli * Dimenzije krimpujućeg elementa 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm 2 * Poprečni presek krimpovanih kablova - Al kablovi – od 16 do 300 mm 2 - Cu kablovi – od 16 do 240 mm 2 * Sila presovanja elementa: 60 kN * Širina elementa: 17 mm * Težina alata: 3,3 kg * Dužina: 460 mm * Hidraulično ulje: Shell Tellus T15 * Metalna kutija za alat * Komplet zaptivnih prstenova za hidraulični cilindar

Kataloski broj: 59300

Hidraulična klešta za krimpovanje, tipa KYQ - 300B Funkcija: * Krimpovanje aluminijskih ili bakarnih kablova sa kablovskim završecima ili hilznama odgovarajućih dimenzija Tehničke karakteristike: * Uređaj za automatsko praćenje mehaničkog naprezanja na završetku krimpovanja * Oblik krimpujućeg elementa – šestougli * Dimenzije krimpujućeg elementa 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm 2 * Poprečni presek krimpovanih kablova - Al kablovi – od 16 do 300 mm 2 - Cu kablovi – od 16 do 240 mm 2 * Sila presovanja elementa: 16 T * Širina elementa: 22 mm * Težina alata: 6,8 kg * Dužina: 500 mm * Hidraulično ulje: #23 (hidraulično ulje viskoznosti 23) * Metalna kutija za alat * Komplet zaptivnih prstenova za hidraulični cilindar

Kataloski broj: 59302

L2

Hidraulična klešta za krimpovanje, tipa YQK - 300 Funkcija: * Krimpovanje aluminijskih ili bakarnih kablova sa kablovskim završecima ili hilznama odgovarajućih dimenzija Tehničke karakteristike: * Oblik krimpujućeg elementa – šestougli * Dimenzije krimpujućeg elementa 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm 2 * Poprečni presek krimpovanih kablova - Al kablovi – od 16 do 300 mm 2 - Cu kablovi – od 16 do 240 mm 2 * Sila presovanja elementa: 16 T * Širina elementa: 22 mm * Težina alata: 6,3 kg * Dužina: 500 mm * Hidraulično ulje: Shell Tellus T15 * Metalna kutija za alat * Komplet zaptivnih prstenova za hidraulični cilindar

Kataloski broj: 59301

Alat Hidraulični alat za bušenje

141

www.elmarkgroup.eu
Hidraulična klešta za krimpovanje, tipa YQK - 70 Funkcija: * Krimpovanje aluminijskih ili bakarnih kablova sa kablovskim završecima ili hilznama odgovarajućih dimenzija Tehničke karakteristike: * Oblik krimpujućeg elementa – šestougli * Dimenzije krimpujućeg elementa 4, 6,10, 16, 25, 35, 50, 70 mm 2 * Poprečni presek krimpovanih kablova - Al kablovi – od 4 do 70 mm 2 - Cu kablovi – od 4 do 70 mm 2 * Sila presovanja elementa: 8 T * Širina elementa: 10 mm * Težina alata: 2,8 kg * Dužina: 310 mm * Hidraulično ulje: Shell Tellus T15 * Metalna kutija za alat * Komplet zaptivnih prstenova za hidraulični cilindar HIDRAULIČNI ALAT ZA BUŠENJE Hidraulična klešta za bušenje tipa TPA - 8 Funkcija: * Bušenje rupa sečenjem lima debljine do 3 mm, bez okretanja Tehničke karakteristike: * Glava za bušenje okretna za 360° * Oblik bušećeg elementa – okrugli

Kataloski broj: 59303

Kataloski broj: 54000

* Dimenzije bušećeg elementa – Ø 22; 27,5; 34,3; 40; 49; 60,8 mm * Mogućnost bušenja - lim 3 mm – rupe do Ø 30 mm - lim 2 mm – rupe do Ø 60 mm * Sila presovanja elementa: 80 kN * Debljina elementa: 25 mm * Težina alata: 3,5 kg * Hidraulično ulje: #15 (hidraulično ulje viskoznosti 15) * Metalna kutija za alat * Komplet zaptivnih prstenova za hidraulični cilindar * Dodatni komplet bušećih elemenata za bužire Ø 16; 20; 26,2; 32,5; 39; 51; 63 i kvadrat za displeje 46,5 X 46,5 i 68 X 68 (naručuje se dodatno). Kataloški broj 54002

L3

Hidraulična presa za bušenje tipa SYK - 15 Funkcija: * Bušenje rupa sečenjem lima debljine do 3 mm, bez okretanja Tehničke karakteristike: * Prenosiva glava za bušenje sa crevom za hidraulično ulje koje omogućava bušenje rupa na svakom mestu metalne površine * Oblik bušećeg elementa - okrugli - kvadratni * Dimenzije bušećeg elementa - kvadratne rupe: 32 X 32 mm - okrugle rupe: Ø 22; 27,5; 34,3; 40; 49; 60,8 mm * Mogućnost bušenja - lim 3 mm – rupe do Ø 60,8 mm - lim 2 mm – rupe do Ø 115,5 mm - kvadratne rupe do 110 X 110 mm * Sila presovanja elementa: 15 kN * Debljina elementa: 25 mm * Težina alata: 11,5 kg * Hidraulično ulje: #15 (hidraulično ulje viskoznosti 15) * Metalna kutija za alat * Komplet zaptivnih prstenova za hidraulični cilindar * Dodatni komplet bušećih elemenata za bužire Ø 16; 20; 26,2; 32,5; 39; 51; 63 i kvadrat za displeje 46,5 X 46,5 i 68 X 68 (naručuje se dodatno). Kataloški broj 54002

Kataloski broj: 54001

142

www.elmarkgroup.eu
Mehanička klešta za sečenje kablova, tipa CC - 325 Funkcije: * Sečenje aluminijskih ili bakarnih kablova * Sečenje kablova sa nosećom žicom Tehničke karakteristike: * Najveći poprečni presek: - aluminijskih kablova: do 150 mm 2 - bakarnih kablova: do 150 mm 2 * Sila sečenja: 15 T * Postojanje mehanizma za sečenje tipa zupčasti točak * Postojanje kočnice mehanizma za sečenje * Težina alata: 0,58 kg * Dužina alata: 260 mm * Blister pakovanje Mehanička klešta za sečenje kablova, tipa CC - 400 Funkcije: * Sečenje aluminijskih ili bakarnih kablova * Sečenje kablova sa nosećom žicom Tehničke karakteristike: * Najveći poprečni presek: - aluminijskih kablova: do 400 mm 2 - bakarnih kablova: do 350 mm 2 * Sila sečenja: 15 T * Postojanje mehanizma za sečenje tipa zupčasti točak * Postojanje kočnice mehanizma za sečenje * Težina alata: 1,25 kg * Dužina alata: 360 mm * Blister pakovanje

Alat Mehanički alat za sečenje

Kataloski broj: 59305

Kataloski broj: 59304

Mehanička klešta za sečenje kablova, tipa HS - 250

L4

Funkcije: * Sečenje aluminijskih ili bakarnih kablova * Sečenje kablova sa nosećom žicom Tehničke karakteristike: * Najveći poprečni presek: - aluminijskih kablova: do 240 mm 2 - bakarnih kablova: do 185 mm 2 * Težina alata: 1,43 kg * Dužina alata: 540 mm * Blister pakovanje

Kataloski broj: 59306

RUČNI ALAT Alat za skidanje izolacije kabla, tipa HS - 2103 Funkcije: * Skidanje plastične izolacije kablova * Sečenje aluminijske ili bakarne žice poprečnog preseka do 6 mm 2 * Sečenje nosećih žica prekrivenih čeličnim slojem, do 2 mm 2 * Krimpovanje kablovskih završetaka Tehničke karakteristike: * Mogućnost krimpovanja kablova visokog napona, za vozila * Mogućnost krimpovanja kablovskih završetaka do 6 mm 2 * Najveći poprečni presek kabla: do 6 mm 2 * Težina alata: 0,21 kg * Dužina alata: 213 mm * Blister pakovanje

Kataloski broj: 59310

Alat Ručni alat

143

Kataloski broj: 59311

Alat za skidanje izolacije kabla, tipa HS - 2603 Funkcije: * Skidanje plastične izolacije kablova * Sečenje aluminijske ili bakarne žice poprečnog preseka do 6 mm2 * Sečenje nosećih žica prekrivenih čeličnim slojem, do 2 mm2 * Krimpovanje kablovskih završetaka Tehničke karakteristike: * Mogućnost krimpovanja kablovskih završetaka do 6 mm2 * Najveći poprečni presek kabla: - skidanje izolacije krutog kabla: od 0,5 do 6 mm2 - skidanje izolacije savitljivog kabla: od 0,75 do 6 mm2 * Postojanje rupa za sečenje vijaka: od M2,5 do M5 * Težina alata: 0,32 kg * Dužina alata: 240 mm * Blister pakovanje

Alat za ručno krimpovanje provodnika, tipa LAS - 005 Funkcije: * Krimpovanje neizolovanih i izolovanih kablovskih završetaka * Mogućnost menjanja krimpujućeg elementa: tri moguće kombinacije * Siguran i pouzdan konstrukcija Tehničke karakteristike: * Mogućnost krimpovanja izolovanih kablovskih završetaka do 10 mm2 * Mogućnost krimpovanja neizolovanih kablovskih završetaka do 10 mm2 * Oblik krimpujućeg elementa: šestougaoni * Težina alata: 0,55 kg * Dužina alata: 220 mm * Blister pakovanje

Kataloski broj: 59313

Alat za ručno krimpovanje kablova, tipa SN - 003 Funkcija: * Krimpovanje neizolovanih kablovskih završetaka i spojnih čaura Tehničke karakteristike: * Mogućnost krimpovanja kablovskih završetaka od 6 do 16 mm2 * Oblik glave za krimpovanje: šestougla * Težina alata: 0,39 kg * Dužina alata: 190 mm * Blister pakovanje
Kataloski broj: 59309

L5

lat za ručno krimpovanje kablova, tipa HY - 200R Funkcije: * Koristi se za skidanje izolacije i krimpovanje telefonskih ili mrežnih kablova od 4, 6 ili 8 žica * Krimpovanje telefonskih/ mrežnih konektora Tehničke karakteristike: * Mogućnost krimpovanja završetaka kablova od 4, 6 ili 8 žica * Težina alata: 0,55 kg * Dužina alata: 200 mm * Blister pakovanje
Kataloski broj: 59312

144

www.elmarkgroup.eu
Ventilator za usisavanje APB10 - 1/232

Potrošni materijal Električni aparati

Ventilator APB10 - 1/232 namenjen je za usisavanje i otklanjanje mirisa, izduvnih gasova, vlage i temperature iz zatvorenih prostorija. Pogodan je za korišćenje u hotelskim sobama, kupatilima, kuhinjama itd. gde je potrebno održavanje određenih parametara vazdušne sredine. Izrađuju se od negorive plastike sa ukrasno zaštitnom rešetkom koja proširuje njegovu primenu. Montira se na zid. * Naznačeni napon napajanja: 230 V, 50 Hz * Naznačena snaga motora: 200 W * Kapacitet ventilatora/Protok vazduha: 320 m3/h * Montažni otvor: Ø 100 mm

Kataloski broj 5017

Zvona - SIGMA dizajn Koriste se za zvučnu signalizaciju u stambenim i industrijskim zgradama * Nivo zvuka: 70 dB Potrošnja - 3,6 VA kod napajanja 8-12V - 5 VA kod napajanja 230V * Montaža na DIN šinu
Tip Un (V) Kataloski broj

Zvona

8-12 230

5012 5220

М1

Kataloski broj

Utičnica za montažu na DIN šinu ŠUKO utičnica koja se pričvršćuje za DIN šinu. Obezbeđuje prisutnost utičnice u razvodnim ormanima i jednostavno ožičenje. * Naznačeni napon napajanja: 230 V; 50 Hz * Mogućnost komutacije: do 16A * Radna temperatura: -10°C do +40°C * Relativna vlažnost: do 85% RH Način montaže: * DIN šina

37004

Transformatori za zvona - SIGMA dizajn Služe za napajanje zvona i drugih signalnih uređaja sa promenljivim naponom 8V, 12V, 24V i snage do 3.8VA. * Napon na primarnom namotaju je 230V; 50Hz * Montaza na DIN šinu

Kataloski broj

5001

Potrošni materijal Naponski transformatori za snižavanje napona
Mrežni transformator tipa EVT5 - xxx Funkcije: Snižava mrežni napon na vrednost u standardnim granicama * galvanski razdvaja napojno kolo od radnog kola Tehničke karakteristike: * Primarni napon: 400/ 230 V; 50 Hz * Sekundarni napon: u skladu sa tabelom * Frekvencija: 50 Hz * Otpornost na struju kratkog spoja: neotporan * Temperaturna klasa: B (130°C) * Konstrukcija: otvoren (za ugradnju u uređaje) * Magnetno jezgro: hladno valjani elektrotehnički čelik * Namotaj: od čistog elektrolitskog bakra * Stepen zaštite: IP 00 Priključivanje: * na kleme, a savitljivim ili čvrstim provodnicima odgovarajućeg preseka Način montaže: * montaža u razvodnim ormanima ili uređajima * pričvršćenje: pomoću vijaka/zavrtnja za površinu * položaj: vertikalni * temperatura okoline: -20°C do +40°C

145

www.elmarkgroup.eu

Proizvod je u skladu sa sledećom dokumentacijom: Standard EN 60051-1

d F C
Tip Primarni napon (V) Sekundarni napon (V) Snaga VA

D
Dimenzije C D E F G d Kataloski broj

E

G

EVT5 - 160VA EVT5 - 160VA EVT5 - 160VA EVT5 - 160VA EVT5 - 250VA EVT5 - 250VA EVT5 - 250VA EVT5 - 250VA EVT5 - 500VA EVT5 - 500VA EVT5 - 500VA EVT5 - 500VA EVT5 - 500VA EVT5 - 500VA EVT5 -1000VA EVT5 - 1000VA EVT5 - 1000VA EVT5 - 1000VA EVT5 - 1600VA EVT5 - 1600VA EVT5 - 1600VA EVT5 - 1600VA

230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400

48-36 48-36 24-12 24-12 48-36 48-36 24-12 24-12 48-36 48-36 24-12 24-12 110-48-24 110-48-24 48-36 48-36 24-12 24-12 48-36 48-36 24-12 24-12

160 160 160 160 250 250 250 250 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1600 1600 1600 1600

100 100 100 100 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 170 170 170 170 190 190 190 190

80 80 80 80 100 100 100 100 113 113 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

100 100 100 100 120 120 120 120 133 133 133 133 133 133 150 150 150 150 150 150 150 150

50 50 50 50 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 65 65 65 65 65 65 65 65

110 110 110 110 130 130 130 130 140 140 140 140 140 140 155 155 155 155 170 170 170 170

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

45248 45448 45243 45443 45242 45442 45244 45444 45245 45445 45246 45446 45215 45415 45241 45441 45247 45447 452416 454416 452417 454417

М2

146

www.elmarkgroup.eu
Napajajući greben Funkcije: - obezbeđuje napajanje za grupu prekidača - obezbeđuje istovremeno napajanje - provodnički deo je od elektrotehničkog bakra - izolacija provodničkog dela Tehničke karakteristike * Naznačeni napon: 230/400V, 50 Hz * Naznačeni napon izolacije: 500V * Otpornost spoljašnjih delova na zagrevanje i na vatru: 960°C / 3 sek. * Naznačena struja (na fazi) 63/100A Način povezivanja: * na sastavnu klemu prekidača
TIP (bakarni greben) Dužina (m) Polovi (komada) In sa tačkom napajanja

Potrošni materijal 89 Dodatni pribor za automatske prekidače

In sa dvema tačkama napajanja

Kataloški broj

Jed.pakovanje/ kutija

1P 63 1P 100 2P 63 3P 63 3P 100 DP 1N C100 1P C100 2P C100 3P U 1P 63 U 2P 63 U 3P 63 U 4P 63

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

54 54 28 18 18 56

63А 100A 63A 63А 100A 63A 125A 125A 125A

90А 120A 90A 90А 120A 90A 150A 150A 159A 90A 90A 90A 90A

14163 14190 14263 14363 14390 14463 14190T 14290T 14390T 14163U 14263U 14263U 14463U

10 / 100 10 / 100 8 / 50 6 / 30 5 / 20 8 / 48 5 / 20 5 / 20 5 / 20 10 / 100 8 / 50 6 / 30 5 / 20

54 28 18 13

63A 63A 63A 63A

М3

Montažna DIN šina Funkcije: - na nju montiraju prekidači, zaštita od struja kvara, kontakti i drugi elementi - obezbeđuje sigurno naleganje elemenata Tehničke karakteristike * legura mesinga sa galvanskim pokrićem * postojanje probijenih montažnih otvora * dužina do 1 metra Način povezivanja: * pomoću vijaka ili drugih učvršćujućih elemenata
Dužina (m) Kataloški broj Jed.pakovanje/ kutija

1m

14001

20 / 100

Izolirana montažna klema za automatske prekidače Funkcije: - služi za obezbeđivanje sigurne veze krutih ili elastičnih provodnika do 35mm2 sa napajajućim grebenom - obezbeđuje sigurnu vezu provodnika za napajanje sa prekidačem - obezbeđuje dovoljnu kontaktnu površinu provodniku Tehničke karakteristike * Legura mesinga sa galvanskim pokrićem * Fabrički izolovana plastičnim pokrićem * Pogodna za povezivanje sa bakarnim ili aluminijskim kablovima * Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz * Naznačena struja: do 63 A * Naznačeni napon izolacije: ≥ 500V * Stepen zaštite: IP>20 * Veličina provodnika za napajanje: do 35 mm2 Način povezivanja: * sa sastavnom klemom prekidača
Tip Presek provodnika (mm2) Naznačena struja In (A) Kataloški broj Jed.pakovanje/ kutija

TB 25

2.5 dо 35

63

31025

20/500

Potrošni materijal Neizolovane spojne čaure

147

www.elmarkgroup.eu
Produžne kleme Ravne bakarne kleme sa kalajnom prevlakom koji omogućavaju izvođenje veze izvan klema prekidača i garantuju pouzdanu vezu sa podnožjem prekidača Nude se produžne kleme različitog preseka prema snazi prekidača Način montaže: Pomoću vijaka direktno na izvode klema prekidača sa podnožjem
Tip Naznačena struja (А) Kataloski broj Pakovanje (kom.)

ТP 125 TP 160 TP 250 TP 400 TP 630

125 160 250 400 630

31125 31160 31250 31400 31630

6 6 6 6 6

Neizolovane spojne čaure sa prevlakom, za gnječenje Ovo su kalajisane bakarne cevčice. Koriste se za spajanje bakarnih kablova – krutih ili od više žica, a različitog poprečnog preseka. Spajanje se vrši pomoću klešta za krimpovanje, mehaničkim presovanjem čaure i kabla. Tehničke karakteristike: * Materijal: bakarna legura * Prevlaka: kalajna * Primena: opšta

Standard: EN 61 238-1

TIP

Dužina L (mm)

Spoljni prečnik D (mm)

Unutrašnji prečnik d (mm)

Kabl (mm2)

Kataloski broj

GTY-4 GTY-6 63 1P GTY-10 1P 100 GTY-16 2P GTY-2563 GTY-3563 3P GTY-50 3P 100 GTY-70 DP GTY-951N GTY-120 GTY-150 GTY-185 GTY-240

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

5 5.3 6.3 7.5 9 10.8 12.5 14.5 17 19 21 23 26

3 3.7 4.5 5.7 7.2 8.5 9.8 11.5 13.7 15 16.7 18.5 21

4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

59213 59201 59202 59203 59204 59205 59206 59207 59208 59209 59210 59211 59212

Neizolovane bimetalne spojne čaure za gnječenje Ovo su cevčice izrađene od dva metala – bakra i aluminijuma bez galvanske prevlake. Namenjene su za spajanje bakarnih i aluminijskih kablova, krutih ili od više žica, a različitog poprečnog preseka. Spajanje se vrši pomoću klešta za krimpovanje, a mehaničkim presovanjem čaure i kabla. Koriste se za zaštitu od elektrohemijske korozije koja nastaje nakon dodira oba metala različitih hemijskih svojstava i provodljivosti prilikom proticanja električne struje. Njihova proizvodnja zasnovana je na modernoj tehnologiji, a proizvodi su visokog kvaliteta i izuzetne dugotrajnosti. Tehničke karakteristike: * Materijal: bakarno aluminijska legura * Prevlaka: nema * Primena: opšta za spajanje dve vrste kablova

М4

Standard: EN 61 238-1

Tip čaure

d1

D1

d2

D2

l1

l2

L

Kataloski broj

GTL - 1- 16 GTL - 1- 25 GTL - 1- 35 GTL - 1- 50 GTL - 1- 70 GTL - 1- 95 GTL - 1- 120 GTL - 1- 150 GTL - 1- 185 GTL - 1- 240

5 6 7 8.5 9.5 11.5 13.5 15 17 19

9 10 11 13 15 17 19 21 23 26

6 7 8.5 9.8 11.5 13.5 15 17 18.5 21

10 12 14 16 18 21 23 25 27 30

30 30 30 32 38 40 42 44 46 54

30 33 40 42 50 50 55 55 60 60

75 82 90 95 105 110 112 118 125 130

59214 59215 59216 59217 59218 59219 59220 59221 59222 59223

148

www.elmarkgroup.eu
Neizolovani kablovski završeci sa prevlakom, za gnječenje SC и JM

Potrošni materijal Neizolovani kablovski završeci

Koriste se za priključenje bakarnih kablova od više žica, različitog poprečnog preseka, na električne uređaje ili priključke, a s ciljem skupljanja svih žica kabla, za obezbeđenje pouzdanog priključenja prilikom pričvršćenja u kleme, kao i pouzdano spajanje u osnovu završetka. Na taj način povećava se otpornost spojke na vibracije i smanjuje se verovatnoća pojave kratkog spoja. Izrađene su od bakarne legure sa galvanskom prevlakom kalaja. Spajanje se vrši pomoću klešta za krimpovanje, a mehaničkim presovanjem kablovskog završetka i kabla. Nude se u dve varijante: standardne SC i produžene dužine JM. Njihova proizvodnja zasnovana je na modernoj tehnologiji, a proizvodi su visokog kvaliteta i izuzetne dugotrajnosti.

JM
Standard: EN 61 238-1

Tehničke karakteristike: * Materijal: bakarna legura * Prevlaka: kalajna * Primena: opšta, za priključenje kabla na električne uređaje Neizolovani bimetalni kablovski završeci za gnječenje DTL Koriste se za priključenje aluminijskih kablova od više žica, različitog poprečnog preseka, na električne uređaje ili priključke, s ciljem skupljanja svih žica kabla, smanjena verovatnoće elektrohemijske korozije koja nastaje nakon dodira aluminijskog kabla sa priključnom klemom potrošača. Obezbeđuje se pouzdano spajanje u osnovu završetka. Povećava se otpornost spojke na vibracije i smanjuje se verovatnoća pojave kratkog spoja. Izrađene su od bakarne i aluminijske legure, a na aluminijski deo je pomoću specijalne tehnologije pričvršćen bakarni završetak okastog oblika. Spajanje se vrši pomoću klešta za krimpovanje, mehaničkim presovanjem kablovskog završetka i kabla. Njihova proizvodnja zasnovana je na modernoj tehnologiji, a proizvodi su visokog kvaliteta i izuzetne dugotrajnosti.

Tehničke karakteristike: * Materijal: bakar aluminijum Standard: EN 61 238-1 * Primena: opšta, za priključenje kabla na električne uređaje

Dimenzije:

Dimenzije:

Neizolovani kablovski završeci za gnječenje
Tip navlake d1 (mm) D (mm) d2 (mm) L (mm) Kataloski broj

Neizolovani bimetalni kablovski završeci za gnječenje
Tip navlake d1 (mm) D (mm) d2 (mm) L (mm) l (mm) B (mm) Kataloski broj

М5

JM - 2.5/6 JM - 4/6 JM - 6/6 JM - 6/8 JМ - 10/6 JM - 10/8 JM - 16/6 JM - 16/8 JM - 16/10 JM - 25/8 JM - 25/10 JM - 35/8 SC - 35/8 JM - 35/10 SC - 35/10 JM - 35/12 SC - 35/12 JM - 50/8 SC- 50/8 JM - 50/10 SC - 50/10 JM - 50/12 SC - 50/12 JM - 70/10 SC - 70/10 JM - 70/12 JM - 95/10 JM - 95/12 SC - 95/12 JM - 120/10 JM - 120/12 JM - 150/12 SC - 150/12 JM - 185/12 JM - 185/16 JM - 240/16 SC - 240/16

2.2 3.0 3.8 3.8 4.8 4.8 5.5 5.5 5.5 7 7 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 11.5 11.5 11.5 13.8 13.8 13.8 15.5 15.5 16.5 16.5 18.8 18.8 21.3 21.3

4.5 4.8 5.5 5.5 6.8 6.8 7.5 7.5 7.5 9 9 10.5 10.3 10.5 10.5 10.5 10.3 12.5 12.3 12.5 12.3 12.5 12.3 14.5 14.3 14.5 17.5 17.5 16.7 19.5 19.5 21 21 23.5 23.5 26.5 26.1

6 6 6 8 6 8 6 8 10 8 10 8 8 10 10 12 12 8 8 10 10 12 12 10 10 12 10 12 12 10 12 12 12 12 16 16 16

24 24 24 24 25.5 25.5 30.5 30.5 30.5 34 34 38 36 38 36 38 37 45 43 45 43 45 43 50 48 50 55.5 55.5 55 63 63 71 67 78 78 92 85

59240 59241 59035 59059 59036 59037 59038 59039 59040 59041 59042 59043 59043S 59044 59044S 59045 59045S 59046 59046S 59047 59047S 59048 59048S 59049 59049S 59050 59051 59052 59052S 59053 59054 59055 59055S 59056 59057 59058 59058S

DTL - 16 DTL - 25 DTL - 35 DTL - 50 DTL - 70 DTL - 95 DTL - 120 DTL - 150 DTL - 185 DTL - 240

6 7 8.5 9.8 11.5 13.5 15 16.5 18.5 21

11 12 14 16 18 21 23 25 27 30

8 8 10 10 12 12 14 14 16 16

70 75 85 90 102 112 120 126 133 140

30 34 38 40 48 50 53 56 58 60

16 18 20.5 23 26 28 30 34 37 40

59224 59225 59226 59227 59228 59229 59230 59231 59232 59233

Potrošni materijal Izolovani kablovski završeci
Izolovane spojne čaure

149

www.elmarkgroup.eu

Ovo su spojne čaure poprečnog preseka do 6 mm2 sa PVC izolacijom. Koriste se za spajanje/ produživanje višežičnih kablova poprečnog preseka do 6 mm2. Povećava se otpornost spojke na vibracije i smanjuje se verovatnoća pojave kratkog spoja. Spajanje se vrši pomoću klešta za krimpovanje, mehaničkim presovanjem spojne čaure i kabla. Različite boje izolacije odgovaraju različitim presecima kabla. Njihova proizvodnja zasnovana je na modernoj tehnologiji, a proizvodi su visokog kvaliteta i izuzetne dugotrajnosti. Tehničke karakteristike: * Materijal: bakarna legura * Prevlaka: polivinilhlorid * Primena: opšta, za spajanje bakarnih kablova
Boja Dužina (mm) Pakovanje (br.) Kod Provodnik (mm2) Kataloski broj crveno plavo žuto

Standard: EN 61 238-1

16 100 PVT 1.25 1 59015

25 100 BV 1.25 1 59001

16 100 PVT 2 1.5-2.5 59034

25 100 BV 2 1.5-2.5 59002

20 100 PVT 5.5 4-6 59014

25 100 BV 5.5 4-6 59003

Izolovani kablovski završeci To su kablovski završeci izrađeni od mesinga sa galvanskom prevlakom kalaja i sa PVC izolacijom. Koriste se kao neizolovani završeci, izolovani deo štiti žice od savijanja i prekidanja na mestu spajanja, te u isto vreme štiti osoblje od direktnog dodira delova pod naponom. Koriste se za kablove poprečnog preseka do 6 mm2. Spajanje se vrši pomoću klešta za krimpovanje, mehaničkim presovanjem kablovskog završetka i kabla. Različite boje izolacije odgovaraju različitim presecima kabla. Njihova proizvodnja zasnovana je na modernoj tehnologiji, a proizvodi su visokog kvaliteta i izuzetne dugotrajnosti. Tehničke karakteristike: * Materijal: bakarna legura * Prevlaka: polivinilhlorid * Primena: opšta, za spajanje bakarnih kablova * Temperatura okoline: -10 do +75°C Svi izolovani kablovski nastavci se nude u pakovanjima po 100 komada.
MUŠKI Kataloski broj ŽENSKI širina navlake provodnik (mm2) Kataloski broj

MDD - crveno 1.25 - 187 59012 FDD - crveno 1.25 - 187 187 1 59008
beli plavo crveno

MDD - crveno 1.25 - 250 59009 FDD - crveno 1.25 - 250 250 1 59006
crno siv

MDD - plavo 2 - 187 59013 FDD - plavo 2 - 187 187 1.5-2.5 59007
narandžast zeleno

MDD - plavo 2 - 250 59011 FDD - plavo 2 - 250 250 1.5-2.5 59004
tamno zelen mlečno žut

MDD - žuto 5.5 - 250 59010 FDD - žuto 5.5 - 250 250 4-6 59005
crno sivo žut

М6

Boja Tip dužina nastavka (mm) provodnik (mm2) Kataloski broj Boja Tip Pakovanje (br.) Dimenzije otvora (mm) provodnik (mm2) Kataloski broj

Е0508 8 0.5 59023

Е7508 8 0.75 59024
crveno

Е1008 8 1.0 59025

Е1510 10 1.5 59026

Е2512 12 2.5 59027
plavo

Е4012 12 4.0 59028

Е6018 18 6.0 59029

Е10-18 18 10 59030

Е16-18 18 16 59031
žuto

Е25-16 16 25 59032

Е35-25 25 35 59033

RVL 1.25-4 100 4 1 59021

RVL 1.25-5 100 5 1 59022

RVL 2-4 100 4 1.5-2.5 59018

RVL 2-5 100 5 1.5-2.5 59019

RVL 5.5-4 100 4 4-6 59020

RV 5.5-5 100 5 4-6 59016

RV 5.5-6 100 6 4-6 59017

150

www.elmarkgroup.eu
MUŠKI širina navlake provodnik (mm2) Kataloski broj

Potrošni materijal Izolovani kablovski završeci
PTV - crveno 1.25 - 10 1.9 0.25-1.5 59101 PTV - crveno 1.25 - 12 1.9 0.25-2.5 59102 PTV - plavo 2 - 10 1.9 1.5-2.5 59103 PTV - plavo 2 - 12 1.9 1.5-2.5 59104 PTV - žuto 5.5 - 13 2.9 4-6 59105

MUŠKI širina navlake provodnik (mm2) Kataloski broj

PBDD - crveno 1.25 - 250 6.3 0.25-1.5 59106

PBDD - plavo 2 - 250 6.3 1.5-2.5 59107

PBDD - žuto 5.5 - 250 6.3 4-6 59108

MUŠKI širina navlake provodnik (mm2) Kataloski broj

MPD - crveno 1.25 - 156 6.3 0.25-1.5 59109

MPD - plavo 2 - 195 6.3 1.5-2.5 59110

MPD - žuto 5.5 - 195 6.3 4-6 59111

MUŠKI

MDFN - crveno 1.25 - 250 4 0.25-1.5 59112

MDFN - plavo 2 - 250 4 1.5-2.5 59113

MDFN - žuto 5 - 250 5 4-6 59114

М6

širina navlake provodnik (mm2) Kataloski broj

Dužina (mm) Pakovanje (br.) Kod Provodnik (mm2) Kataloski broj

18.1 100 CHS3 0.25-1.5 59115

20.1 100 CHS4 1.5-2.5 59116

25.5 100 CHS5 4-6 59117

27.3 100 CHS6 8 59118

Potrošni materijal Potrošni materijal

151

www.elmarkgroup.eu
Kablovski uvodnici tipa PG Namenjeni su za obezbeđenje stepena zaštite IP pri prolazu kablova kroz zidove razvodnih ormana. Ovo su plastične cevi sa odgovarajućim zaptivnim prstenovima i navrtkama. Svi elementi kablovskog uvodnika proizvedeni su od visokokvalitetne plastike (PE) ili gume. Tehničke karakteristike: * Materijal: polietilen (PE) * Boja: siva * Primena: opšta * Temperatura okoline: -40 do +85°C * Stepen zaštite: IP 55

Standart: EN 60 423; 4858-81

Tip otvora

Oblast preklapanja

Т (mm)

B (mm)

d (mm)

D (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

Kataloski broj

PG-7 PG-9 PG-11 PG-13.5 PG-16 PG-19 PG-21 PG-24 PG-29 PG-36 PG-42 PG-48

3.5-6.8 5-8 6-10 7-12 8-14 9-17 10-18 15-22 16-24 18-28 26-362 32-39

16.3 18.9 21.7 23.6 26.5 29 32.3 32.6 41.1 52 57.4 65.2

18 21.7 23.5 26.5 29.3 32 35.6 32.6 45.4 58 61.9 70.7

12 15.5 18.5 20 21.5 23 28 29.8 36 46 51 58

6.6 8.5 10.4 13 14 17 19 24 26 31.5 37.6 43

10 10 8.5 10 9 12 12 13 12.5 12.5 17.5 21

22 25 29 29 29 29 35 31 40 45 47 50

500070 500090 500110 500135 500160 500190 500210 500240 500290 500360 500420 500480

Nulte šine Ovo su mesingane šine pravouglog poprečnog preseka, sa fabrički probušenim rupama za kablove i vijke za pritezanje žica. Nude se u varijantama izolovane i neizolovane šine. Koriste se u razvodnim tablama za nulovanje i uzemljenje. Tehničke karakteristike: * Materijal: mesing za provodne delove * Materijal izolacije: polietilen * Boja: siva/ plava * Primena: opšta * Temperatura okoline: -40 do +85°C

М7

Nulte šine
TIP šine Dužina L (mm) Visina H (mm) Širina W (mm) Ø D (mm) Vijak Broj klema Kataloski broj

MESINGANA

1000

7.8

6

5

М4

54

14002

NULTA izolovana

250

5

М4

16

14012

Nulte kleme
SP 031
TIP šine L A B C ØD M Kataloski broj

SP 029

SP 029-4 SP 029-6 SP 029-8 SP 029-10 SP 029-12 SP 031-4 SP 031-6 SP 031-8 SP 031-10 SP 031-12

82.9.4 100.9 118.9 136.9 182.4 59.5 76.5 93 111 128

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

12 12 12 12 12 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

70.5 88.5 106.5 124.5 170 48.5 65.5 82 100 117

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

5x10 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10

14204 14206 14208 14210 14212 14304 14306 14308 14310 14312

152

www.elmarkgroup.eu

Potrošni materijal Potrošni materijal
Plastična gofra creva Plastična izolaciona gofra creva koja omogućavaju zaštitu provodnika i kablova položenih na podove gde često prolazi osoblje za održavanje. Proizvode se od tanke plastike, različitih dimenzija otvora.

Tip

unutrašnji promer Ø (mm)

Kataloski broj

IMG 9 IMG 13 IMG 16 IMG 19 IMG 23 IMG 29

9.0 13.5 16.0 19.0 23.0 29.0

500G09 500G13 500G16 500G19 500G23 500G29

PVC izolir traka dimenzija 0,15 mm x 19 mm x 20 m
Boja Pakovanje (br.) Kataloski broj

crno 10 51001

beli 10 51005

crveno 10 51002

plavo 10 51006

žuto/zeleno 10 51004

Obujmice za pričvršćenje kabla
TIP

CHR-4

CHR-5

CHR-6

CHR-7

CHR-8

CHR-9

CHR-10

CHR-12

CHR-14

CHR-16

М7

Ф
Kataloski broj

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

500004

500005

500006

500007

500008

500009

500010

500012

500014

500016

Vezice kabla
Dužina (mm) Širina (mm) Каt. broj beli Каt. broj crni

100 2.5

150 2.5

160 2.5

200 2.5

250 3.5

280 3.5

300 3.5

300 4.8

370 3.5

380 4.8

450 4.8

500 7.9

500100 500152 500162 500202 500253 500283 500303 500304 500373 500384 500454 500507 500151 500161 500251 500281 500301 500501

Potrošni materijal Termoskupljajuće cevi
Termoskupljajuće cevi tipa ZDG

153

www.elmarkgroup.eu

Termoskupljajuće cevi sa tankim zidom koriste se za izolaciju kablovskih spojki, prilikom popravke kablova radi zaštite kablovske glave od korozije, zaštite izolacije kabla od vode i vlage, obnavljanje oštećene izolacije kabla itd. Ovo su plastične cevi sa tankim zidom koje se pod dejstvom temperature veće od 120°C skupljaju smanjujući do određenog stepena svoj prečnik. Materijal je otporan na visoke temperature i UV zrake. Materijal je tkzv. permanentno umrežena plastika. Materijal se dobija na sledeći način: visokoenergetskim zracima elektrona obrađuje se plastični komad tako da se stvara unutrašnja molekularna veza između susednih molekula. Nakon toga cev se zagreva do tačke ključanja, pri čemu se cev proširuje, a unutrašnje molekularne veze se rastežu. Nakon toga se cev naglo hladi, a molekuli na neodređeno vreme ostaju rastegnutih veza. Ponovnim zagrevanjem cevi (nakon postavljanja na odgovarajući kabl) kristali se ponovo tope i zbog umrežene strukture cevi vraćaju prvobitni prečnik cevi i prilagođavaju se formi kabla čvrsto stežući se oko njega i ne dozvoljavajući vlazi da uđe u cev. Tehničke karakteristike: * Materijal: trostruko umreženi polien * Boje: plava, crna, crvena, žuta, žutozelena, zelena, bela * Stepen skupljanja: min 2 : 1 * Temperatura okoline: -40 do +100°C * Temperatura skupljanja: min 120°C * Otpornost na plamen: slabo gori * Ne oslobađa opasne supstance * Otpornost izolacije: 1x10 1 2 Ω/cm * Naznačeni napon izolacije: 1000V * Primena: opšta

D1 (mm)

D2 (mm)

S (mm)

Količina (m)

Kataloski broj *

plavo, crveno, crno, zeleno, žuto

1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 25 28 30 35 40 50 60 70 80 90 100 120 150

0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10 11 12.5 14 15 16.5 20 25 30 35 40 45 50 60 75

0.04 0.04 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

301001x 301115x 301002x 301003x 301004x 301005x 301006x 301007x 301008x 301009x 301010x 301011x 301012x 301013x 301014x 301015x 301016x 301018x 301020x 301022x 301025x 301028x 301030x 301035x 301040x 301050x 301060x 301070x 301080x 301090x 301100x 301120x 301150x

М8

Napomena: * U narudžbi posle kataloškog broj odgovarajućeg prečnika morate dodati i oznaku boje: B - plava; R - crvena; K - crna; G - zelena; Y - žuta;

154

www.elmarkgroup.eu
Redne kleme Serija LTU2 UK Serija rednih klema univerzalne primene u razvodnim tablama. Za montažu na DIN šinu. Različite veličine za optimalno korišćenje prostora u razvodnim tabelama biranjem pogodnih klema za odgovarajuće provodnike. Izrađene su od negorivog izolacionog polimernog materijala.

Potrošni materijal Redne i luster kleme

H

W

Standart IEC - 60947-7-1
Presek provodnika (mm2)
jednožilni višežilni

L

Dimenzije kleme (mm) L H W

In (А)

Un (V)

Boja

Kod

Kataloski broj

0.2-4

0.2-2.5 42.5 47

5.2

32

800

siv crveno crno plavo

LTU2UK 3N LTU2UK 3N LTU2UK 3N LTU2UK 3N

31033 31032 31031 31035

"...6"

8mm

Presek provodnika (mm2)
jednožilni višežilni

Dimenzije kleme (mm) L H W

In (А)

Un (V)

Boja

Kod

Kataloski broj

0.2-6

0.2-4

42.5

47

6.2

41

800

siv crveno crno plavo

LTU2UK 5N LTU2UK 5N LTU2UK 5N LTU2UK 5N

31053 31052 31051 31055

"...6"

8mm

Presek provodnika (mm2)
jednožilni višežilni

Dimenzije kleme (mm) L H W

In (А)

Un (V)

Boja

Kod

Kataloski broj

М9

0.2-10

0.2-6 42.5

47

8.2

57

800

siv crveno crno plavo

LTU2UK 6N LTU2UK 6N LTU2UK 6N LTU2UK 6N

31063 31062 31061 31065

"...8"

10mm

Presek provodnika (mm2)
jednožilni višežilni

Dimenzije kleme (mm) L H W

In (А)

Un (V)

Boja

Kod

Kataloski broj

0.5-16 0.5-10

42.5

47

10.2

76

800

siv crveno crno plavo

LTU2UK 10N LTU2UK 10N LTU2UK 10N LTU2UK 10N

31103 31102 31101 31105

"...10"

12mm

Presek provodnika (mm2)
jednožilni višežilni

Dimenzije kleme (mm) L H W

In (А)

Un (V)

Boja

Kod

Kataloski broj

2.5-25 10-35

4-16 10-35
"...10"

42.5 55

47 62

12.2 15.2

101 125
12mm

800 800

siv siv
"...10"

LTU2UIK 16 LTU2UIK 35

31163 31353
16mm

Potrošni materijal Redne i luster kleme
Serija JD Serija obostrano izolovane kleme namenjene za spajanje kablova uzemljenja. Izvedba izolacije: dvobojna (žuta i zelena). Izrađene su od samogasivog izolacionog polimernog materijala.
Kod

155

www.elmarkgroup.eu

Presek provodnika (mm2)
jednožilni višežilni

Dimenzije kleme (mm)
L H W

In (А)

Un (V)

Boja

Kataloski broj

5JD 6JD 10JD 16JD 35JD
"...10"

0.2-4 0.2-10 0.5-10 2.5-25 2.5-35

0.2-4 0.2-6 0.5-6

42.5 42.5 42.5

47 47 47 47 47

6.2 8.2 8.2 12.2 15
16mm

34 37 61 108 135

800 800 800 800 800

žuto-zeleno žuto-zeleno žuto-zeleno žuto-zeleno žuto-zeleno

31054 31064 31104 31164 31354

Standart IEC - 60947-7-1

2.5-16 42.5 2.5-35 42.5

Etikete za oznaku tipa ZB Etikete za oznaku i razdvajanje posebnih strujnih kola, različitih napona i pričvršćenje elemenata prilikom montiranja na DIN šinu.
Kod Broj etiketa na šini Boja

Dimenzije (mm)

Kataloski broj

ZB6 ZB8

20 10

beli beli

6 8

31906 31908

Zatvarač završetka
Kod Boja

Debljina (mm)

Kataloski broj

EC

siv

1.5

31901

Greben
Kod Broj izvoda Kataloski broj

FBI FBI FBI

2 3 10

FBI - 2 FBI - 3 FBI - 10

М9

Univerzalni deo za fiksiranje tipa E/UK
Kod Boja

Debljina (mm)

Kataloski broj

Е/UK

siv

5

31902

Blokovi rednih klema tipa TBH
Kod Broj etiketa na šini In (А) Un (V) Boja

Presek provodnika (mm2)

Kataloski broj

TBH 3A TBH 6A TBH 10A TBH 15A TBH 20A

10 10 10 10 10

3 6 10 15 20

660 660 660 660 660

poluprovidan poluprovidan poluprovidan beli beli

do 1.5 dо 4 dо 6 dо 6 dо 10

31003 31006 31010 31015 31020

156

www.elmarkgroup.eu
MAK-2A sa termičkom zaštitom
Model Pakovanje (br.)

Potrošni materijal Motalice za kablove i produžni kablovi sa više utičnica

Specifikacija kabla

Dužina kabla

Kataloski broj

H05VV-F

10

3 x 1.5mm2

10m

47911

A1

MAK-3 sa termičkom zaštitom
Model Pakovanje (br.) Specifikacija kabla Dužina kabla Kataloski broj

H05VV-F H05VV-F

4 4

3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2

20m 25m

47921 47925

MAK-4 sa termičkom zaštitom
Model Pakovanje (br.) Specifikacija kabla Dužina kabla Kataloski broj

H05VV-F H05VV-F H05VV-F

2 2 2

3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm
2

25m 40m 50m

47927 47940 47950

М10
MAK-10A sa kontaktima otpornim na vlagu
Model Pakovanje (br.) Specifikacija kabla Dužina kabla Kataloski broj

HJR - 10AP HJR - 10P

2 2

3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2

25m 50m

47970 47971

A1

MAK-10A sa industrijskim kontaktima
Model Pakovanje (br.) Specifikacija kabla Dužina kabla Kataloski broj

HJR - 102A HJR - 103A

2 2

3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2

25m 30m

47972 47973

Potrošni materijal Motalice za kablove i produžni kablovi sa više utičnica
DG - D03B / DG - D04B
Model Pakovanje (br.) Specifikacija kabla Dužina kabla

157

www.elmarkgroup.eu
Kataloski broj

H05VV-F (DG-D03B) H05VV-F (DG-D03B) H05VV-F (DG-D03B) H05VV-F (DG-D04B) H05VV-F (DG-D04B) H05VV-F (DG-D04B) Max.3500W,16/250~

50 40 40 50 40 40

3 x 1.0mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.0mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2

1.5m 3.0m 5.0m 1.5m 3.0m 5.0m

47031 47080 47081 47041 47082 47083

DG - D05B / DG - D06B
Model Pakovanje (br.) Specifikacija kabla Dužina kabla Kataloski broj

H05VV-F (DG-D05B) H05VV-F (DG-D05B) H05VV-F (DG-D05B) H05VV-F (DG-D06B) H05VV-F (DG-D06B) H05VV-F (DG-D06B) Max.3500W,16/250~

50 40 40 50 40 40

3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2

1.5m 3.0m 5.0m 1.5m 3.0m 5.0m

47051 47053 47055 47061 47063 47065

HKX-3 / HKX 4 sa zaključavanjem i zaštitom od dece
Model Pakovanje (br.) Specifikacija kabla Dužina kabla Kataloski broj

HKX - 3N HKX - 3N HKX - 3N HKX - 4N HKX - 4N HKX - 4N Max.3500W,16/250~

50 40 40 50 40 40

3 x 1.0mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.0mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2

1.5m 3.0m 5.0m 1.5m 3.0m 5.0m

47974 47975 47976 47977 47978 47979

М10
DG - D03B / DG - D04B
Model Pakovanje (br.) Specifikacija kabla Dužina kabla Kataloski broj

HKX - 5N HKX - 5N HKX - 5N HKX - 6N HKX - 6N HKX - 6N Max.3500W,16/250~

50 40 40 50 40 40

3 x 1.0mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.0mm2 3 x 1.5mm2 3 x 1.5mm2

1.5m 3.0m 5.0m 1.5m 3.0m 5.0m

47980 47981 47982 47983 47984 47985

ODL - PYX
Model Pakovanje (br.) Specifikacija kabla Dužina kabla Kataloski broj

ODL - PY - 05 ODL - PYX - 2E GES - 008

50 40 40

3 x 1.5mm 3 x 1.5mm -

2 2

1.5m 1.5m -

47986 47987 47988

158

Električni prekidači i utikači "RHYME”
10A 10A 10A 10A 10A 10A

Šema običan devijacijskih

Beli metalik

Pakovanje Šema (br.)

11011 11021

10 10

običan devijacijskih

Šampanjac Pakovanje Šema (br.) metalik 10 11012 običan

Zlato metalik

Pakovanje Šema (br.)

Kafa metalik

Pakovanje Šema (br.)

Siva metalik

Pakovanje Šema (br.)

Grafit metalik

Pakovanje (br.)

11013 11023

10 10

običan devijacijskih

11016 11026

10 10

običan devijacijskih

11014 11024

10 10

običan devijacijskih

11015 11025

10 10

11022

10

devijacijskih

10A

10A

10A

10A

10A

10A

Šema

Beli metalik

Pakovanje Šema (br.)

Šampanjac Pakovanje Šema (br.) metalik

Zlato metalik

Pakovanje Šema (br.)

Kafa metalik

Pakovanje Šema (br.)

Siva metalik

Pakovanje Šema (br.)

Grafit metalik

Pakovanje (br.)

serijski

11041

10

serijski

11042

10

serijski

11043

10

serijski

11046

10

serijski

11044

10

serijski

11045

10

600W

600W

600W

600W

600W

600W

N1

Šema dimer

Beli metalik

Pakovanje Šema (br.)

11191

10

dimer

Šampanjac Pakovanje Šema (br.) metalik 10 11192 dimer

Zlato metalik

Pakovanje Šema (br.)

Kafa metalik

Pakovanje Šema (br.)

Siva metalik

Pakovanje Šema (br.)

Grafit metalik

Pakovanje (br.)

11193

10

dimer

11196

10

dimer

11194

10

dimer

11195

10

10A

10A

10A

10A

10A

10A

Šema

Beli metalik

zvono zvono sa tablicom 11181В svetao

11181

Pakovanje Šema (br.) 10 zvono

Šampanjac Pakovanje Šema (br.) metalik 10 zvono 11182

Zlato metalik

11183

Pakovanje Šema (br.) 10 zvono

Kafa metalik

11186

10 10
svetao

10 11182C 10
svetao

Pakovanje Šema (br.) 10 zvono zvono sa tablicom

Siva metalik

11184 11184В 11184C

Pakovanje Šema (br.) 10 zvono

Grafit metalik

Pakovanje (br.)

11185

10

11181C

11183C

10

svetao

11186C

10

svetao

10

svetao

11185C

10

Električni prekidači i ut ikači "RHYME”
16A 16A 16A 16A

159

www.elmarkgroup.eu
16A 16A

Šema

Beli metalik

Pakovanje Šema (br.)

Šampanjac Pakovanje Šema (br.) metalik

Zlato metalik

Pakovanje Šema (br.)

Kafa metalik

Pakovanje Šema (br.)

Siva metalik

Pakovanje Šema (br.)

Grafit metalik

Pakovanje (br.)

šuko
francuska

11211 11211F

10 10

šuko
francuska

11212 11212F

10 10

šuko
francuska

11213 11213F

10 10

šuko
francuska

11216 11216F

10 10

šuko
francuska

11214 11214F

10 10

šuko
francuska

11215 11215F

10 10

Šema tel. komp. TV

Beli metalik

Pakovanje Šema (br.)

11261 11281 11251

10 10 10

tel. komp. TV

Šampanjac Pakovanje Šema (br.) metalik 10 11262 tel.

Zlato metalik

Pakovanje Šema (br.)

Kafa metalik

Pakovanje Šema (br.)

Siva metalik

Pakovanje Šema (br.)

Grafit metalik

Pakovanje (br.)

11263 11283 11253

10 10 10

tel. komp. TV

11266 11286 11256

10 10 10

tel. komp. TV

11264 11284 11254

10 10 10

tel. komp. TV

11265 11285 11255

10 10 10

11282 11252

10 10

komp. TV

Šema

ključ karta

Beli metalik

Pakovanje Šema (br.)

11331

10

ključ karta

Šampanjac Pakovanje Šema (br.) metalik

11332

10

ključ karta

Zlato metalik

Pakovanje Šema (br.)

11333

10

ključ karta

Kafa metalik

Pakovanje Šema (br.)

11336

10

ključ karta

Siva metalik

Pakovanje Šema (br.)

11334

10

ključ karta

Grafit metalik

Pakovanje (br.)

N1

11335

10

Panel Dupli Trostruki

Beli metalik

Pakovanje Panel (br.)

11551 11661

10 10

Dupli Trostruki

Šampanjac Pakovanje Panel (br.) metalik 10 11552 Dupli

Zlato metalik

Pakovanje Panel (br.)

Kafa metalik

Pakovanje Panel (br.)

Siva metalik

Pakovanje Panel (br.)

Grafit metalik

Pakovanje (br.)

11553 11663

10 10

Dupli Trostruki

11556 11666

10

Dupli

11554 11664

10

Dupli

11555 11665

10 10

11662

10

Trostruki

10 Trostruki

10 Trostruki

160

www.elmarkgroup.eu
Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje (br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br.

Zidni prekidači i utičnice Maske „SPLENDOR“
BELA jednostruk 06301 40 jednostruk sa poklopcem 0629 20 HROM jednostruk 063010 40 dupli 063110 40 SREBRNASTO SIV jednostruk 06302 40 dupli 06312 40 ŽUTA jednostruk 06304 40 dupli 06314 40 KRUŠKA - DRVO jednostruk 06305 40 dupli 06315 40 ZLATO jednostruk 063011 40 dupli 063111 40 BORDO jednostruk 06307 40 dupli 06317 40 TREŠNJA - DRVO jednostruk 06306 40 dupli 06316 40 CRNA jednostruk 06303 40 jednostruk sa poklopcem 1629 20 dupli 06313 40 NARANDŽAST jednostruk 063012 40 dupli 063112 40 SVETLO PLAV jednostruk 06308 40 dupli 06318 40 TAMNO PLAV jednostruk 06309 40 dupli 06319 40 trostruki 06329 40 trostruki 06328 40 trostruki 063212 40 trostruki 06323 40 trostruki 06326 40 trostruki 06327 40 trostruki 063211 40 trostruki 06325 40 trostruki 06324 40 trostruki 06322 40 trostruki 063210 40 dupli 06311 40 trostruki 06321 40

N2

Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.)

Zidni prekidači i utičnice Funkcionalni deo „SPLENDOR“
Šema Naznačena struja In (A) Boja Kataloski broj Pakovanje (br.)

161

www.elmarkgroup.eu

običan devijacijski krstasti
Šema

10 10 10
Naznačena struja In (A)

beli tamno siv beli tamno siv beli tamno siv
Boja

0601 1601 0602 1602 0603 1603
Kataloski broj

10 10 10
Pakovanje (br.)

serijski svetlosni/ dupli
Šema

10 10
Naznačena struja In (A)

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

0610 1610 0612 / 0611 1612 / 1611
Kataloski broj

10 10
Pakovanje (br.)

šuko francuska šuko dupli
Šema

16 16 16
Naznačena struja In (A)

beli tamno siv beli tamno siv beli tamno siv
Boja

0616 1616 0616F 1616F 0616D 1616D
Kataloski broj

10 10 10
Pakovanje (br.)

svetleći svetleći
Šema

10 10
Naznačena struja In (A)

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

0606 1606 0607 1607
Kataloski broj

10 10
Pakovanje (br.)

svetao zvonast svetleći
Šema

10 10
Snaga (W)

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

0605 1605 0609 1609
Kataloski broj

10 10
Pakovanje (br.)

dimer ventilator

350 500

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

0618 1618 0619 1619
Kataloski broj

10 10
Pakovanje (br.)

Šema

N2

ТV
Šema

RG 11

beli tamno siv
Boja

0621 1621
Kataloski broj

10
Pakovanje (br.)

telefon telefon dupli kompjuter
Šema

RG 45

beli tamno siv beli tamno siv beli tamno siv
Boja

0623 1623 06232 16232 0624 1624
Kataloski broj

10 10 10
Pakovanje (br.)

Naznačena struja In (A)

karta za prekidač

10

beli tamno siv

0633 1633

10

162

www.elmarkgroup.eu
10A 10A 10A 10A

Zidni prekidači i utičnice Maske i okviri „BASIC“
10A 10A

Šema

Beli

Pakovanje Šema (br.)

Bež (krem)

Pakovanje Šema (br.)

Srebrno siv

Pakovanje Šema (br.)

Grafitni Pakovanje Šema tamno siv (br.)

Plavo

Pakovanje Šema (br.)

Drvo (kruška)

Pakovanje (br.)

običan TG101 devijaci TG102 krstasti TG115 obič.sv. TG114

38000 38010 38070 38700

10 10 10 10

običan TG101 devijaci TG102 krstasti TG115 obič.sv. TG114

38001 38011 38071 38701

10 10 10 10

običan TG101 devijaci TG102 krstasti TG115 obič.sv. TG114

38002 38012 38072 38702

10 10 10 10

običan TG101 devijaci TG102 krstasti TG115 obič.sv. TG114

38003 38013 38073 38703

10 10 10 10

običan TG101 devijaci TG102 krstasti TG115 obič.sv. TG114

38004 38014 38074 38704

10 10 10 10

običan TG101 devijaci TG102 krstasti TG115 obič.sv. TG114

38005 38015 38075 38705

10 10 10 10

10A

10A

10A

10A

10A

10A

Šema

Beli

Pakovanje Šema (br.)

Bež (krem)

Pakovanje Šema (br.)

Srebrno siv

Pakovanje Šema (br.)

Grafitni Pakovanje Šema tamno siv (br.)

Plavo

Pakovanje Šema (br.)

Drvo (kruška)

Pakovanje (br.)

serijski TG103

38050

10

serijski TG103

38051

10

serijski TG103

38052

10

serijski TG103

38053

10

serijski TG103

38054

10

serijski TG103

38055

10

400W

400W

400W

400W

400W

400W

Šema

Beli

Pakovanje Šema (br.)

Bež (krem)

Pakovanje Šema (br.)

Srebrno siv

Pakovanje Šema (br.)

Grafitni Pakovanje Šema tamno siv (br.)

Plavo

Pakovanje Šema (br.)

Drvo (kruška)

Pakovanje (br.)

dimer TG111

38800

10

dimer TG111

38801

10

dimer TG111

38802

10

dimer TG111

38803

10

dimer TG111

38804

10

dimer TG111

38805

10

10A

10A

10A

10A

10A

10A

Šema TG112A TG112
zvonast svetleći light (svetleći)

Beli

Pakovanje Šema (br.)

Bež (krem)

Pakovanje Šema (br.)

38100 38120

10 10

TG112A zvonast TG112
svetleći

light (svetleći)

38101 38121

10 10

TG112A TG112
zvonast svetleći

light (svetleći)

Srebrno siv

Pakovanje Šema (br.)

Grafitni Pakovanje Šema tamno siv (br.)

Plavo

38102 38122

10 10

TG112A TG112
zvonast svetleći

light (svetleći)

38103 38123

10 10

TG112A TG112
zvonast svetleći

light (svetleći)

Pakovanje Šema (br.)

38104 38124

10 10

TG112A TG112
zvonast svetleći

light (svetleći)

Drvo (kruška)

Pakovanje (br.)

38105 38125

10 10

Zidni prekidači i utičnice Maske i okviri „BASIC“
16A 16A 16A 16A

163

www.elmarkgroup.eu
16A 16A

Šema
šuko TZ107 TZ107C
šuko sa poklopcem

Beli

Pakovanje Šema (br.)

Bež (krem)

Pakovanje Šema (br.)

Srebrno siv

Pakovanje Šema (br.)

Grafitni Pakovanje Šema tamno siv (br.)

Plavo

Pakovanje Šema (br.)

Drvo (kruška)

Pakovanje (br.)

38200 38250 38200F 38200D

10 10 10 10

šuko TZ107 TZ107C
šuko sa poklopcem

38201 38251 38201F 38201D

10 10 10 10

šuko TZ107 TZ107C
šuko sa poklopcem

38202 38252 38202F 38202D

10 10 10 10

šuko TZ107 TZ107C
šuko sa poklopcem

38203 38253 38203F 38203D

10 10 10 10

šuko TZ107 TZ107C
šuko sa poklopcem

38204 38254 38204F 38204D

10 10 10 10

šuko TZ107 TZ107C
šuko sa poklopcem

38205 38255 38205F 38205D

10 10 10 10

francuska TZ101 šuko dupli

francuska TZ101 šuko dupli

francuska TZ101 šuko dupli

francuska TZ101 šuko dupli

francuska TZ101 šuko dupli

francuska TZ101 šuko dupli

TZ115

TZ115

TZ115

TZ115

TZ115

TZ115

Šema

Beli

tel. komp.
TZ112 TZ106

Pakovanje Šema (br.)

38350 38300

10 10

tel.

Bež (krem)

Pakovanje Šema (br.)

komp.
TZ112

TZ106

38351 38301

10 10

tel.

Srebrno siv

Pakovanje Šema (br.)

komp.
TZ112

TZ106

38352 38302

10 10

tel.

Grafitni Pakovanje Šema tamno siv (br.)

Plavo

komp.
TZ112

TZ106

38353 38303

10 10

tel.

Pakovanje Šema (br.)

komp.
TZ112

TZ106

38354 38304

10 10

tel.

Drvo (kruška)

Pakovanje (br.)

komp.
TZ112

TZ106

38355 38305

10 10

Šema

Beli

Pakovanje Šema (br.)

Bež (krem)

Pakovanje Šema (br.)

Srebrno siv

Pakovanje Šema (br.)

Grafitni Pakovanje Šema tamno siv (br.)

Plavo

Pakovanje Šema (br.)

Drvo (kruška)

Pakovanje (br.)

N3

TV
TZ111

38360

10

TV
TZ111

38361

10

TV
TZ111

38362

10

TV
TZ111

38363

10

TV
TZ111

38364

10

TV
TZ111

38365

10

Panel Dupli Trostruki

Beli

Pakovanje Panel (br.)

Bež (krem)

Pakovanje Panel (br.)

Srebrno siv

Pakovanje Panel (br.)

Grafitni Pakovanje Panel tamno siv (br.)

Plavo

Pakovanje Panel (br.)

Drvo (kruška)

Pakovanje (br.)

38900 38910

10 10

Dupli Trostruki

38901 38911

10 10

Dupli Trostruki

38902 38912

10 10

Dupli Trostruki

38903 38913

10 10

Dupli Trostruki

38904 38914

10 10

Dupli Trostruki

38905 38915

10 10

164

www.elmarkgroup.eu
PANEL
Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje (br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br.

Zidni prekidači i utičnice Maske i okviri „LIFE STYLE“
BELA jednostruk 34601 40 dupli 34613 40 trostruki 34625 40 HROM jednostruk 34609 40 dupli 34621 40 trostruki 34633 40 SREBRNASTO SIV jednostruk 34610 40 dupli 34622 40 trostruki 34634 40 ŽUTO jednostruk 34602 40 dupli 34614 40 trostruki 34626 40 KRUŠKA - DRVO jednostruk 34611 40 dupli 34623 40 trostruki 34635 40 ZLATO trostruki 34632 40 BORDO jednostruk 34606 40 dupli 34618 40 trostruki 34630 40 četvorostruk šestostruka34642 35 Konzola Kataloski br. Pakovanje (br.) Konzola za ciglu i beton
trostruka četvorostruka šestostruki

četvorostruk 34637 35

šestostruka 34660 35

četvorostruk 34645 35

šestostruka -

četvorostruk 34646 35

šestostruka 34662 35
Ram Kataloski br. Pakovanje (br.)

dupla trostruka četvorostruka šestostruki 24262 10 24201 10 24202 10 24206F 10

četvorostruk 34638 35

šestostruka -

* Običan prekidač ili utičnica koriste trostruki okvir

četvorostruk 34647 35

šestostruka -

jednostruk 34608 40

dupli 34620 40

četvorostruk 34644 35

šestostruka -

Konzola za rigips
trostruka četvorostruka

24203 10

71304 10

68206 10

24205 10

24206 10

jednostruk 34162 40

TREŠNJA - DRVO dupli trostruki četvorostruk 34624 40 34636 40 34648 35

šestostruka -

* Običan, dupli ili trodupli prekidač ili utičnica koriste trostruki okvir

N4

Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.) Boja Tip Kataloski br. Pakovanje(br.)

jednostruk 34607 40

dupli 34619 40

TAMNO SIV trostruki četvorostruk 34631 40 34643 35

šestostruka 34661 35

jednostruk 34603 40

dupli 34615 40

ZELENA trostruki četvorostruk 34627 40 SVETLO PLAV 34639 35

šestostruka -

jednostruk 34605 40

dupli 34617 40

trostruki 34629 40

četvorostruk 34641 35

šestostruka Kutija Kataloski br. Kutija za spoljnu montažu Vodootporna kutija
dupli trostruka četvorostruka trostruka četvorostruka šestostruka

2702 10

2703 10

2704 10

22451А 22461А 10 10

22471А 10

TAMNO PLAV jednostruk 34604 40 dupli 34616 40 trostruki 34628 40 četvorostruk 34640 35 šestostruka -

Pakovanje (br.)

Zidni prekidači i utičnice Funkcionalni deo „LIFE STYLE“
Šema Naznačena struja In (A) Boja Kataloski broj Pakovanje (br.)

165

www.elmarkgroup.eu

šh1 običan šh7 krstasti
Šema

16 16
Naznačena struja In (A)

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

20501 21501 20579 21579
Kataloski broj

4 4
Pakovanje (br.)

šh6 devijacijski šh6 svetleći
Šema

16 16
Naznačena struja In (A)

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

20506 21506 20507 21507
Kataloski broj

4 4
Pakovanje (br.)

zvonast svetleći svetao svetleći
Šema

10 10
Naznačena struja In (A)

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

20510A 21510A 20510B 21510B
Kataloski broj

4 4
Pakovanje (br.)

prekidač zavesa

10

beli tamno siv

20521 21521

4

Šema

Snaga (W)

Boja

Kataloski broj

Pakovanje (br.)

dimer ventilator
Šema

500 500
Snaga (VA)

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

20803 21803 20803A 21803A
Kataloski broj

8 8
Pakovanje (br.)

zvono 230V

8

beli tamno siv

20616 21616

8

Šema

Naznačena struja In (A)

Boja

Kataloski broj

Pakovanje (br.)

šuko utikač francuska
Šema

16 16
Naznačena struja In (A)

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

20265 21265 20265F 21265F
Kataloski broj

4 4
Pakovanje (br.)

utikač italijanski standard

16

beli tamno siv

20203 21203

N4

4

Šema

Boja

Kataloski broj

Pakovanje (br.)

ТV k-t satelit k-t
Šema

RG 11

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

20228 21228 30301 31301
Kataloski broj

4 4
Pakovanje (br.)

telefonski kompjuterski
Šema

RG 45

beli tamno siv beli tamno siv
Boja

20251 21251 20266 21266
Kataloski broj

4 4
Pakovanje (br.)

dekorativan

beli tamno siv

20056 21056

10

166

www.elmarkgroup.eu
Šema Naznačena struja In (A) Boja

Zidni prekidači i utičnice "HAKAN”
Kataloski broj Pakovanje (br.)

običan SR - 2503 svetleći SR - 2501

10

10

beli srebrno siv bež (krem) venge beli srebrno siv bež (krem) venge
Boja

380601 380602 380603 380604 380605 380606 380607 380608
Kataloski broj

10

10

Šema

Naznačena struja In (A)

Pakovanje (br.)

serijski SR - 2504

10

serijski svetleći SR - 2502

10

beli srebrno siv bež (krem) venge beli srebrno siv bež (krem) venge
Boja

380701 380702 380703 380704 380705 380706 380707 380708
Kataloski broj

10

10

Šema

Naznačena struja In (A)

Pakovanje (br.)

šh6 devijacijski SR - 2510

10

beli srebrno siv bež (krem) venge
Boja

380711 380712 380713 380714
Kataloski broj

10

Šema

Naznačena struja In (A)

Pakovanje (br.)

šuko SR - 2506

10

šuko sa poklopcem SR - 2516

10

šuko dupli SR - 2512

10

beli srebrno siv bež (krem) venge beli srebrno siv bež (krem) venge beli srebrno siv bež (krem) venge
Boja

380801 380802 380803 380804 380805 380806 380807 380808 380809 380810 380811 380812
Kataloski broj

10

10

10

Šema

Naznačena struja In (A)

Pakovanje (br.)

N5

dimer SR - 2513

10

beli srebrno siv bež (krem) venge
Boja

380830 380831 380832 380833
Kataloski broj

10

Šema

Naznačena struja In (A)

Pakovanje (br.)

TV SR - 2508

10

telefon SR - 2516

10

beli srebrno siv bež (krem) venge beli srebrno siv bež (krem) venge
Boja

380813 380814 380815 380816 380817 380818 380819 380820
Kataloski broj

10

10

Šema

Naznačena struja In (A)

Pakovanje (br.)

svetao SR - 2514

10

zvonast SR - 2509

10

beli srebrno siv bež (krem) venge beli srebrno siv bež (krem) venge

380821 380822 380823 380824 380825 380826 380827 380828

10

10

Potrošni materijal Potrošni materijal
Nalepnice za kablove
TIP Presek (mm) Broj rolne Kataloski broj TIP

167

www.elmarkgroup.eu

Presek (mm)

Broj rolne

Kataloski broj

EC-0-0 EC-0-1 EC-0-2 EC-0-3 EC-0-4 EC-0-5 EC-0-6 EC-0-7 EC-0-8 EC-0-9

1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

318000 318001 318002 318003 318004 318005 318006 318007 318008 318009

EC-0-a EC-0-b EC-0-R EC-0-S EC-0-T EC-0-N EC-0-P EC-0-Е EC-0-А EC-0-B EC-0-C EC-0-Q

1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2 1.5 - 3.2

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

31800a 31800b 31800R 31800S 31800T 31800N 31800P 31800E 31800A 31800B 31800C 31800Q

TIP

Presek (mm)

Broj rolne

Kataloski broj

TIP

Presek (mm)

Broj rolne

Kataloski broj

EC-1-0 EC-1-1 EC-1-2 EC-1-3 EC-1-4 EC-1-5 EC-1-6 EC-1-7 EC-1-8 EC-1-9

2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

318010 318011 318012 318013 318014 318015 318016 318017 318018 318019

EC-1-a EC-1-b EC-1-R EC-1-S EC-1-T EC-1-N EC-1-P EC-1-Е EC-1-А EC-1-B EC-1-C EC-1-Q

2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2 2.6 - 4.2

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

31801a 31801b 31801R 31801S 31801T 31801N 31801P 31801E 31801A 31801B 31801C 31801Q

TIP

Presek (mm)

Broj rolne

Kataloski broj

TIP

Presek (mm)

Broj rolne

Kataloski broj

EC-2-0 EC-2-1 EC-2-2 EC-2-3 EC-2-4 EC-2-5 EC-2-6 EC-2-7 EC-2-8 EC-2-9

3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

318020 318021 318022 318023 318024 318025 318026 318027 318028 318029

EC-2-a EC-2-b EC-2-R EC-2-S EC-2-T EC-2-N EC-2-P EC-2-Е EC-2-А EC-2-B EC-2-C EC-2-C

3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2 3.6 - 5.2

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

31802a 31802b 31802R 31802S 31802T 31802N 31802P 31802E 31802A 31802B 31802C 31802Q

М8

TIP

Presek (mm)

Broj rolne

Kataloski broj

TIP

Presek (mm)

Broj rolne

Kataloski broj

EC-3-0 EC-3-1 EC-3-2 EC-3-3 EC-3-4 EC-3-5 EC-3-6 EC-3-7 EC-3-8 EC-3-9

5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

318030 318031 318032 318033 318034 318035 318036 318037 318038 318039

EC-3-a EC-3-b EC-3-R EC-3-S EC-3-T EC-3-N EC-3-P EC-3-Е EC-3-А EC-3-B EC-3-C EC-3-Q

5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2 5 - 7.2

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

31803a 31803b 31803R 31803S 31803T 31803N 31803P 31803E 31803A 31803B 31803C 31803Q

168

Štandovi sa uzorcima u prodajnim objektima ELMARKA
www.elmarkgroup.eu

Štand br. 1

Štand br. 2

Štand br. 3

Štand sa prekidačima

Učešće ELMARKA na tehničkim izložbama

169

Hannover Messe 2008, Nemačka

www.elmarkgroup.eu

Pariz 2008, Francuska

168

Servis i održavanje
www.elmarkgroup.eu

ELMARK HOLDING a.d. nudi široki asortiman uslužnih programa da bi što potpunije i kompletnije zadovoljili zahteve kupaca. Radi poboljšanja kvaliteta ELMARK HOLDING ima: e-mail: support@elmarkholding.eu i sledeće brojeve telefona:Tel. +359 52 575 500; faks +359 52 575 501 za reklamacije, preporuke, pitanja i narudžbe za servis. * ELMARK HOLDING a.d. obezbeđuje servis svih svojih proizvoda u garantnom roku i van garantnog roka. * Popravka ili zamena neispravnih uređaja u garantnom roku i van garantnog roka. * Svaki kupac može da pošalje pismo na jeziku koji mu odgovara. * Garancija proizvoda važi u slučaju pridržavanja svih uslova za montažu i korišćenje.

ELMARK HOLDING a.d. počeo je sa pružanjem usluga inženjeringa. * Izrada razvodnih tabli po projektu naručioca. * Montaža opreme u industrijskim objektima. * Preporuke za modernizaciju i rekonstrukciju dotrajale opreme. * Biranje odgovarajuće zaštite od odvodne struje radi povećanja bezbednosti osoblja. * Određivanje kvaliteta napona napajanja i potrošnje energije. * Harmonijska analiza napona (obrisano) struje napajanja i proučavanje mogućnosti smanjenja kvarova. Proračun filtera za peglanje. * Merenje faktora snage i proračun odgovarajućih kondenzatorskih baterija. Smanjenje gubitaka energije i poboljšanje kvaliteta isporučene električne energije. Za kontakt sa sektorom inženjeringa pošaljite poruku na adresu (obrisano): e-mail: engineering@elmarkholding.eu odnosno nazovite telefon: +359 89 666 88 01, faks: +359 58 66 25 25

ELMARK HOLDING SC
BULGARIA, VARNA ZPZ, 10 Perla Str. T el. +359 52 57 55 00 Fax +359 52 57 55 01 E-mail: offce@elmarkholding.eu

GENERAL REPRESENTATIVE FOR BULGARIA ELMARK GROUP - BULGARIA LTD BULGARIA, VARNA ZPZ, 10 Perla Str. T el. +359 52 57 55 55 Fax +359 52 57 55 80 E-mail: offcevarna@elmarkgroup.eu BULGARIA, SOFIA 160 Geo Milev Blvd. T el./Fax +359 2 971 15 60 / 61 E-mail: offcesofa@elmarkgroup.eu BULGARIA, PLOVDIV 180 Brezovsko Shose, warehouse No. 25 T el./Fax +359 32 968 210 E-mail: offceplovdiv@elmarkgroup.eu

ELMARK FACTORY IN EUROPE ELMARK INDUSTRIES SC BULGARIA, DOBRICH 2 Dobrudja Blvd. T el./Fax +359 58 66 25 25 E-mail: elmarkfactory@elmarkholding.eu

GENERAL REPRESENTATIVE FOR ROMANIA ELMARK GRUP SRL ROMANIA, BUCHAREST 8 Bucuresti Urziceni Str. T el. +40 21 351 54 81 / 82 Fax +40 21 351 54 83 E-mail: offcebucharest@elmarkgroup.eu GENERAL REPRESENTATIVE FOR SERBIA ELMARK GROUP DOO SERBIA, KRAGUJEVAC 4 Drage T odorovich Str. T el. +381 34 311 777 Fax +381 34 311 778 E-mail: offcekragujevac@elmarkgroup.eu SERBIA, BELGRADE Zemun - Altina 45 Ugrinovachki put Str. Mobile +381 63 401 426 T el./Fax +381 11 316 39 50 E-mail: offcebelgrade@elmarkgroup.eu GENERAL REPRESENTATIVE FOR CROATIA ELMARK GROUP DOO CROATIA, Zagreb Mobile: ++385 95 924 29 93 Fax: ++385 1 557 19 23 E-mail: offcezagreb@elmarkgroup.eu GENERAL REPRESENTATIVE FOR HUNGARY ELEKTRO PROFI COMMERCIAL LTD. HUNGARY BUDAPEST , 3 Albertirsai Str. T el. +36 1 460 61 40 Fax +36 1 460 61 41 E-mail: kereskedelem@elektroprof.hu GENERAL REPRESENTATIVE FOR JORDAN SOFIA IMPORT&EXPORT EST . JORDAN, AMMAN SHAFA BARDAN - ASP UNIVERSITY CIRCLE PRINCE TATAL BIN MOHAMMAD STR. T el. +962 7 77 749649 Fax +962 6 53 38589 E-mail: waleed_qudah@yahoo.com GENERAL REPRESENTATIVE FOR SRI LANKA ATTOTECH SYSTEMS ENGINEERING (PVT) LTD. SRI LANKA, BALLUMMAHARA, Mudungoda, No: 72, Kandy Road T el. +943 34 674 803 Fax +943 34 674 802 E-mail: general.inquiries@attotech.lk

GENERAL REPRESENTATIVE FOR GREECE ANASTASIADI S.A. GREECE, THESSALONIKI 4, G. Drossini Str., Kordelio T el. +30 2310 700250 Fax +30 2310 707577 E-mail: central@anastasiadi.gr GENERAL REPRESENTATIVE FOR CYPRUS HLEKTRAPOTHIKI L.T .D. CYPRUS, PAFOS 3, Kalamatas Str. T el. +357 26 937 726 GENERAL REPRESENTATIVE FOR BOSNA I HERCEGOVINA STANEX DOO BOSNA I HERCEGOVINA, ZENICA 17 KRALJA TVRTKA I Str. T el. +387 32 444 040 / 050 / 060 E-mail: stanex@telekabel.ba ELIM DOO BOSNA I HERCEGOVINA, LAKTAŠI Shushniaari Str. T el. +387 51 586 000 Fax +387 51 586 060 E-mail: elimdoo@blic.net GENERAL REPRESENTATIVE FOR MONTENEGRO TRGOTEHNA DOO MONTENEGRO, NIKSHICH 10 Zarka Zrenjanina Str. T el./Fax +381 83 246 056 E-mail: trgotehna@cg.yu GENERAL REPRESENTATIVE FOR MACEDONIA PIT KOM DOOEL MACEDONIA, NEGOTINO 120 Dame Gruev Str. T el. +389 43 370 287 Fax +389 43 370 282 E-mail: pitcom@mt.net.mk GENERAL REPRESENTATIVE FOR ISRAEL TAMHASH LTD ISRAEL, RISHON LE ZION 21 Moshe Sharet St., P .O.B 5038 75151 T el. +972 3 9611288 Fax +972 3 9616270 / 5747 E-mail: offce@tamhash.co.il GENERAL REPRESENTATIVE FOR ITALY GPTECNO Italy,Torino 10134, VIA ALBENGA, 20 , T el: +39 011-3173202 Fax +39 011-3172149 E-mail: info@gptecno.it