OPĆINA TEŠANJ

KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA
bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz
bodovi za posebna priznanja

03.02.2011

ukupan broj bodova

bodovi za deficit. zanimanja

bodovi za raniji uspjeh

godina studija

Prezime studenta

Ime

Fakultet

Grad studiranj a

Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija

AUTOMATIZAM

bodovi za primanja

Redoslijed

NAPOMENA

1 PERČO 2 TERZIĆ 3 KURDIĆ 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 NUMIĆ HADŽIĆ KOKIĆ MAGLIĆ PRNJAVORAC ŠUSTER VILAŠEVIĆ ČAMDŽIĆ HUJDUR SPAHIĆ HALILOVIĆ JABANDŽIĆ

AJDIN SELMA JASMINA ENIDA ENES ADISA AMEL HAVA HELENA MUJO AMER ESMA HEDIJA ALDIN ZERINA IRFAN ERMIN MENSUR SENIDA DANIRA MELISA HARISA ANIS HARIS AMELA MAJDA DŽENITA

Mendžment i javna uprava 4 Sarajevo Edukacijsko-rehabilitacijski 2 Tuzla Islamski pedagoški Zenica 4 Filozofski Tuzla 1 Medicinski Sarajevo 3 Mendžment i javna uprava 3 Sarajevo Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla 1 Filozofski Tuzla 2 Akademija umjetnosti Doboj 3 Pravni Sarajevo 2 Fakultet za inform. tehnol. 2 Doboj Farmaceutski Sarajevo 3 Akademija umjetnosti Doboj 3 Sarajevska škola za nauku i tehnologiju Sarajevo 3 Medicinski Sarajevo 1 Elektrotehnički arajevo S 2 Ekonomski Sarajevo 1 3 2 2 1 2 2 4 3 1 Stranica 1 od 21 Menadžment iSarajevo javna uprava 4 Tehnološki Tuzla Farmaceutski Sarajevo Pravni Zenica Pedagoški Zenica Medicinski Tuzla Ekonomski Tuzla Ekonomski Tuzla Filozofski Tuzla Islamski pedagoški Zenica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prosjek ocjena 9,36 Otac RVI 70% Prosjek ocjena 9,1 PPB PPB Prosjek 9,21 PPB PPB prosjek 9,00 Prosjek 9,00 PPB Prosjek 9,00 PPB Prosjek 9,10 Učenik generacije Prosjek 9,20 Otac RVI 50% Prosjek 9,03 Otac RVI 50% Otac RVI 60% PPB PPB Prosjek ocjena 9,5 Otac RVI 50% Prosjek ocjena 9,64 Otac RVI 60% PPB

12 KARAHMET

17 SALKIČEVIĆ 18 PILAV 19 SUBAŠIĆ 20 ČOLIĆ 21 22 23 24 25 26 27 MULALIĆ HASANBAŠIĆ CEROVAC KRDŽALIĆ
HAS ANIĆ

MEŠIĆ RAMIĆ

OPĆINA TEŠANJ

KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA
bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz
bodovi za posebna priznanja

03.02.2011

ukupan broj bodova

bodovi za deficit. zanimanja

bodovi za raniji uspjeh

godina studija

Prezime studenta

Ime

Fakultet

Grad studiranj a

Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija

AUTOMATIZAM

bodovi za primanja

Redoslijed

NAPOMENA

28 29 30 31 32 33 34 35

HAKIĆ KOPIĆ SALKIČEVIĆ MUJEZINOVIĆ BEGOVIĆ ŽILIĆ DEDIĆ JAŠAREVIĆ

HALIDA DŽEMILA VERNESA LEJLA BADEMA DŽENITA ARIJANA ALMEDINA MELIHA EMINA MENSURA NURUDIN MELISA

Medicinski Farmaceutski Medicinski Mašinski

Sarajevo Tuzla Sarajevo Tuzla

6 4 5 2 1 1 1 4

12 8 10 4 0 0 0 8 0 8 6 8 4 8 0 4 10 6 4 8 8 6 8 8 8 4

20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 14 20 16 20 20 20 14 20 16

38,90 40,80 37,25 42,15 45,00 45,00 45,00 40,00 43,75 40,35 42,30 35,00 39,00 39,55 42,50 43,10 36,10 40,75 43,50 38,50 37,15 40,00 38,00 32,85 38,80 36,50 41,45

5
5

5 5 5 5 5 5

80,90 78,80 72,25 71,15 70,00 70,00 70,00 69,00 68,75 68,35 68,30 68,00 68,00 67,55 67,50 67,10 67,10 66,75 66,50 66,50 66,15 66,00 66,00 65,85 65,80 65,50 65,45

Stomatološki Sarajevo Rudarsko-geološki Tuzla Mašinski Zenica Islamski pedagoški Zenica

5

5 5

36 BRKA 37 GARIĆ 38 SEJDIĆ 39 DŽANIĆ 40 BERIŠA 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Mašinski Sarajevo 1 Prirodno matematički fakultet Tuzla 4 Pedagoški Medicinski Medicinski Ekonomski Ekonomski Ekonomski Medicinski Pravni Medicinski Zenica Tuzla Tuzla Tuzla Zenica Zenica Sarajevo Tuzla Tuzla 3 4 2 4 1 2 5 3 2

5 5 5 5 5 5

SMAJIĆ SAMRA HAFIZOVIĆ AJDIN KADUŠIĆ FATIMA MUSLIJA ALDINA JABANDŽIĆ ENIDA KAHRIMANOVIĆ EMINA DŽANANOVIĆ PILAV OMEROVIĆ ŠARIĆ MEŠIĆ AMELA AZRA ADMIRA IVANA NERMIN ARMEN EDIN ALDIJANA

PMF Tuzla 4 Medicinski B.Luka 4 Poreska akademija Doboj 3 Prirodnomatematički fakultet4 Tuzla Ekonomski Zenica 4 Medicinski Mašinski Tuzla Zenica 4 2

5 5 5

52 MEŠKIĆ 53 SEJDIĆ 54 DUBRAVAC

Fakultet za ekonimiju i menadžment Doboj 4 8

Stranica 2 od 21

00 43.50 35.00 65.60 44.75 37.00 38.05 35.00 64.00 65.65 63.45 63.75 63.45 39.50 73 HUSIČIĆ Saobraćajni Doboj 5 5 80 RAMIĆ 81 OSMANBEGOVIĆIHAD N Stranica 3 od 21 .00 40.95 40.45 39.05 65.55 63.65 Edukacijsko-rehabilitacijski 1 Tuzla Filozofski Tuzla 3 Pravni Zenica 2 Pedagoški Zenica 4 Mašinski Filozofski Saobraćajni Ekonomski Filozofski Slobomir P.05 63.02.45 63.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.50 62.00 65.90 36. Ekonomski Slobomir P.50 63.75 43.50 34.00 45.00 42. Ekonomski Zdravstveni Farmaceutski Mašinski Ekonomski Filozofski Pravni Zenica Sarajevo Doboj Sarajevo Tuzla Bijeljina Zenica Doboj Tuzla Zenica Tuzla Zenica Zenica Tuzla Zenica 3 4 2 1 1 1 3 4 2 4 4 2 3 2 4 1 4 Tjelesni odgojTuzla i sport 65 HALILOVIĆ 66 BOROVAC 67 TURKEŠ 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 ARAJLIĆ SUBAŠIĆ BOBARIĆ GARIĆ HALILOVIĆ HAFIZOVIĆ TOKMIĆ ŠKILJO ŠPRALJA ALISPAHIĆ BAJRIĆ 5 64.50 5 5 65.00 45.00 63.65 35.05 40.00 65.75 43. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ĆOSTOVIĆ OSIVČIĆ BEGOVIĆ MUSLIJA KADUŠIĆ MAHALBAŠIĆ SOVIĆ KOPIĆ SEJDIĆ FAZLIĆ AMINA MUAMERA ADITA FATIMA AIDA EDITA VALENTINA ADMIRA ALMIR SENIDA BEĆIR EMINA ZEKIJA AMER JASMINA MAIDA FARUK ALMIR AMRA AIDA ALMASA AZRA NAĐA AMEL ALMEDIN HASIJA Filozofski Mašinski Ekonomski Ekonomski Tehnološki Tehnološki Tuzla Sarajevo Sarajevo Zenica Tuzla Tuzla 3 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 6 4 8 6 8 4 0 0 0 6 8 4 8 8 4 6 4 8 0 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 10 20 20 20 20 39.65 33.00 62.60 64.75 63.40 63.40 42.55 39.15 34.20 64.75 63.20 40.90 64.95 64.15 63.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.00 45.00 45.00 65.

35 60.02.00 60.35 41.50 60.75 60.25 62.50 42.25 61.50 42.35 61.30 62.45 39.25 45.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.50 33. i inf.50 62.10 40.10 60.50 42. Bijeljina 2 1 .20 62.50 62.50 42.00 37.75 61.65 35.25 38.25 60.45 61.25 61.35 34.40 60.25 36.15 60.35 60.35 36.30 60.30 36.50 60.75 37.10 36.00 Stranica 4 od 21 5 5 5 5 62.25 41.30 39.00 61.65 61.studije 1 Sarajevo Ekonomski Tuzla Farmaceutski Tuzla Mašinski Tuzla Pravni Zenica Arhitektonski Sarajevo Muzička akademija Sarajevo 1 1 1 4 1 4 94 MUJEZINOVIĆ BESIM 95 MEŠA AIDA 96 SINANOVIĆ EMINA 97 HALILOVIĆ 98 BALIĆ 99 RUŠTIĆ 100 KAJGANIĆ 101 JAŠIĆ 102 KRKALIĆ 103 VEJSIĆ 104 ĆOSTOVIĆ 105 REDŽIĆ 106 GARIĆ 107 KOVAČEVIĆ MIRZETA MUHAMED DŽENANA KEMAL EJUB ELMA SELMA EMINA KENAN SELMA JASMINA 5 5 Fakultet za ekonimiju i menadžment Doboj 3 6 Fakultet islamskih nauka 2 Sarajevo 4 Ekonomski Zenica 3 6 4 4 4 4 0 Poljoprivredno-prehrambeni2 Sarajevo Zdravstveni Zenica 2 Slobomir P.50 62.20 45.10 60.00 Islamski pedagoški Zenica Ekonomski Zenica Farmaceutski Tuzla Filozofski Tuzla Elektrotehnički arajevo S PMF Ekonomski Pedagoški Sarajevo Zenica Zenica Poreska akademija Doboj 3 Fakultet za inž.40 34. Doboj 2 Zdravstveni Zenica Slobomir P.00 43. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 82 ISIĆ 83 OKIĆ 84 ŠABANOVIĆ 85 STARČEVIĆ 86 MURATOVIĆ 87 BEŠO 88 AGIĆ 89 HADŽIĆ 90 ČAMDŽIĆ 91 OMEROVIĆ 92 OMEROVIĆ 93 OMAHIĆ EMINA LEJLA NADINA SENKA ENESA SABINA NEDŽA ILVANA SAMIRA EMINA ALINDIJA EMINA Filozofski Filozofski Sarajevo Tuzla 1 1 1 2 3 2 1 4 4 3 0 0 0 4 6 4 0 8 8 6 6 0 0 0 0 8 0 8 20 20 20 20 12 20 12 16 16 20 16 20 20 16 12 16 8 10 20 20 20 20 20 20 20 20 42.75 36.15 36.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.

02.90 59.75 43.00 40.75 38.00 60.75 58.75 58.40 59.00 59.00 60.75 58.00 60.50 59.00 60.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.80 59.00 35.75 38.25 59.80 43.50 33.50 59.30 35.25 41.00 40.00 40.25 40.75 59.40 41.00 39.75 38.50 59.75 43.25 59.90 35.00 59.30 59.75 5 60.50 33.75 59.75 38.75 33.00 43.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.75 58. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 108 109 110 111 HALVADŽIĆ ZEČEVIĆ MUSTAFIĆ MAHMUTOVIĆ BELMINA ALIJA ADEMIR ANEL EMINA RAŠIDA AMIR SAMRA Fakultet za kriminalistiku Sarajevo Ekonomski Sarajevo Saobraćajni Doboj Medicinski Tuzla Zdravstveni Zenica Islamski pedagoški Bihać PMF Tuzla Zdravstveni Zenica 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 2 4 4 8 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 6 0 6 6 6 4 8 8 12 20 20 10 16 20 20 20 20 16 16 16 16 20 20 20 20 10 16 10 8 16 10 20 20 20 20 40.00 58.50 35.00 40.75 59.00 45.75 112 JAŠAREVIĆ 113 LIHIĆ 114 HALILOVIĆ 115 KADUŠIĆ 116 117 118 119 120 121 BOTIĆ BAŠIĆ HADŽAN SUBAŠIĆ DUBRAVAC ZILKIĆ ESMERALDA Ekonomski Zenica BERINA Saobraćajni Doboj EDITA Pravni Tuzla KEMAL Ekonomski Tuzla MEDIHA Elektrotehnički uzla T MIRELA Pravni Zenica Pedagoški Pedagoški Filozofski Ekonomski Pedagoški Sarajevo Zenica Sarajevo Tuzla Zenica 122 HAKIĆ ENIDA 123 PRNJAVORAC MAIDA 124 BASTAH EMSADA 125 UNKIĆ 126 BEKRIĆ 127 128 129 130 131 132 133 134 MEŠINOVIĆ BRAĆKAN DŽINALIĆ DELIĆ KLEPIĆ SPAHIĆ HUSKIĆ ALIĆ ENISA SANDA MIRNESA ALMASA ALMIR ALMA AEDLA MERITA MAIDA JASMINA Filozofski Tuzla 4 8 Rudarsko-geološki Tuzla 3 6 Ekonomski Tuzla 4 8 Mašinski Sarajevo 1 0 Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 0 Sarajevo 1 Pedagoški Zenica 1 0 Pedagoški Zenica 1 0 Zdravstveni Zenica 1 0 5 5 Stranica 5 od 21 .75 37.90 35.75 59.90 59.00 60.

zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 135 136 137 138 139 140 141 142 143 KLEPIĆ MEVIĆ BEKRIĆ MUJEZINOVIĆ ČAUŠEVIĆ MEHINOVIĆ HADŽIĆ HADŽALIĆ MUJČINOVIĆ FATIMA AMIR RABIJA ARMINA AMIR EMINA ELMEDINA DŽENANA AMER EDINA MIRZA EMINA ELMA ELMA DAMIR MINA DINKA ALMEDIN Fakultet za javnu upravu Sarajevo Tjelesni odgojTuzla i sport Saobraćajni Doboj Tjelesni odgojTuzla i sport Saobraćajni Travnik 3 2 1 3 3 6 4 0 6 6 16 14 16 14 14 16 16 16 20 20 4 16 20 10 6 20 20 20 16 12 8 12 12 20 8 16 36.00 36.25 58.65 58.10 58.50 41.50 57.25 36.00 58.25 57.55 37.25 36.65 5 58.05 45.60 37.25 58.55 57.50 58.50 38.02.20 58.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.65 38.65 57.25 45.50 33.05 4 5 58.25 38.10 32.20 58.00 45.65 Menadžment iTravnik turizam 3 6 Filozofski Sarajevo 3 6 Filozofski Tuzla 4 8 Fakultet za ekonimiju i menadžment Doboj 3 6 Pedagoški Medicinski Ekonomski Pravni Filozofski Medicinski Zdravstveni Pravni Zenica Sarajevo Sarajevo Zenica Tuzla Tuzla Zenica Zenica 3 1 2 2 4 4 1 2 1 1 1 4 1 3 2 1 2 6 0 4 4 8 8 0 4 0 0 0 8 0 6 4 0 4 144 HODŽIĆ 145 JABANDŽIĆ 146 147 148 149 150 MUJEZINOVIĆ HUSKIĆ UNKIĆ ČAMIDŽIĆ ŠAĆIROVIĆ 5 151 KUJUNDŽIĆ 152 ALISPAHIĆ Tjelesni odgojTuzla i sport PMF Tuzla Elektrotehnički uzla T Medicinski B.00 57.75 36.20 34.65 57.95 32.50 57.65 39.00 38.95 56.75 56.50 37.20 32.00 38.60 58.00 33.Luka Elektrotehnički uzla T Pedagoški PMF Mašinski Pravni Zenica Sarajevo Sarajevo Zenica 153 KARAHODŽIĆ NAIDA 154 KANTIĆ MUAZ 155 ZENIČANIN 156 HASANIĆ 157 ALIĆ 158 DELJKIĆ 159 TENIĆ 160 BRKOVIĆ ALIJA AMELA MERIMA ARMIN ISMAR ALENA Stranica 6 od 21 .25 58.00 5 57.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.00 56.85 43.50 57.00 57.85 5 56.65 40.

20 34.00 55.50 56.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.50 42.Luka 1 0 8 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet 8 Tuzla 1 0 Ekonomski Tehnološki Mašinski Pedagoški Zenica Tuzla Zenica Zenica 2 4 3 3 4 8 6 6 20 12 10 14 10 10 12 14 10 178 RAHMANOVIĆ ADMIRA 179 SUBAŠIĆ EDIN 180 SINANOVIĆ 181 KALABIĆ 182 183 184 185 SINANOVIĆ ŠABANOVIĆ TANJIĆ HAKIĆ DINO ALIJA SEMINA NEJLA MIRZA ENITA KEMAL Farmaceutski Sarajevo 3 6 Mašinski Zenica 1 0 Pedagoški Zenica 4 8 Fakultet za ekonimiju i menadžment Doboj 3 6 Stomatološki Sarajevo 1 0 186 LIVNJAK .20 56.20 55.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.30 55.55 42.50 55.20 34.00 45.00 55.65 55.00 56.20 40.00 55.75 31. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 161 ČAMDŽIĆ 162 SADIKOVIĆ 163 164 165 166 STARČEVIĆ ŠEČIĆ BAJRIĆ ŠARANOVIĆ JASMIN ANES SEDINA ARIJANA MIRNELA ERNA ALMA MAIDA Ekonomski Ekonomski Zenica Zenica 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 8 4 4 8 0 20 20 20 14 20 8 16 6 16 16 12 14 20 14 8 32.10 56.40 35.50 32.00 40.50 38.00 Ekonomski Zenica Filozofski Sarajevo Pavni fakultet Zenica Mašinski Sarajevo Pedagoški Zenica Farmaceutski Sarajevo Saobraćajni Doboj Pedagoški PMF Pravni Zenica Tuzla Zenica 5 5 167 MUJKANOVIĆ MAJA 168 KARAHMET 169 KURDIĆ 170 POPRŽANOVIĆLEJLA 171 PAŠIĆ DANIJEL 172 MUSLIJA 173 HADŽAN 174 ALIHODŽIĆ 175 PAŠIĆ 176 KOVAČ 177 HRVIĆ SELMA LEJLA BELMA ARMIN HANA MIREL Zdravstveni Zenica Pedagoški Zenica Građevinski Sarajevo Medicinski B.30 35.00 35.00 35.50 32.50 56.00 35.00 56.50 55.00 Stranica 7 od 21 5 5 5 5 5 5 5 56.55 55.50 31.45 32.10 40.20 55.65 33.00 56.00 55.00 45.90 55.40 55.40 55.50 56.45 56.50 55.50 42.40 34.02.75 55.00 40.90 37.

50 37.15 40.00 52.75 30.35 37.00 38.85 5 5 5 54.25 34.70 36.00 40.70 54.35 53.80 53.85 5 Saobraćajni Doboj 1 Prirodnomatematički fakultet2 Tuzla Ekonomski Pedagoški Pedagoški Pravni Tuzla Zenica Zenica Sarajevo 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 204 MALEŠKIĆ 205 ISIĆ 206 207 208 209 ŠIMUNOVIĆ KAHVIĆ ELEZOVIĆ RUŠTIĆ Fakultet za inform.15 34.00 53.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.50 53.02.50 53.00 45.65 54.00 53.70 54. 3 Doboj Fakultet islamskih nauka Sarajevo Fakultet za kriminalistiku Sarajevo Tehnološki Tuzla Građevinski fakultet Sarajevo Ekonomski Tuzla PMF Tuzla Farmaceutski Sarajevo Filološki Doboj 5 210 MEHINOVIĆ 211 VEJSIĆ 212 ŠEHRIĆ 5 Stranica 8 od 21 .80 38.65 42.00 54.15 53.25 54.65 34.80 54.65 54.25 43.40 54.25 53.15 54.50 53. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 187 SMAILBEGOVIĆ VILDANA 188 MUJKIĆ MENAD 189 MEŠIĆ NERMINA 190 DEDUKIĆ 191 OGRIĆ 192 OGRIĆ 193 HODŽIĆ 194 KALABIĆ 195 BUREJIĆ 196 ROŠIĆ 197 KALABIĆ 198 AHMIĆ 199 SUBAŠIĆ 200 201 202 203 AHMETAGIĆ AHMETLIĆ BAŠIĆ MEHMEDOVIĆ AMRA DAMIR MELINA ADNAN MAJDA HIDAJET MEVLIDA ERVIN ADNAN EMINA MAJDA AJLA SALIH TIJANA ARMIN EMINA IGOR DARMIN ESMIN ELMEDINA AZRA ADNAN MEHO Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo 4 Pedagoški Zenica 1 Ekonomski Zenica 2 Ekonomski Zenica Tjelesni odgojTuzla i sport Akademija umjetnosti Doboj Poreska akademija Doboj Medicinski Sarajevo Ekonomski Zenica Ekonomski Zenica Građevinski Sarajevo 4 2 3 2 3 2 2 1 8 0 4 8 4 6 4 6 4 4 0 0 4 4 0 6 4 6 6 0 6 4 6 0 6 6 10 16 20 10 14 6 16 4 16 16 4 14 12 12 16 10 6 8 10 12 4 10 6 8 8 10 36.90 52.90 36.35 53.50 34.70 36.00 37.00 33.35 54.50 43.00 54.75 54.10 41.80 37.35 41.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.40 39. tehnol.35 34.10 53.

90 51.20 37.00 34.20 52.02.50 51.75 51.80 43.10 45.25 52.80 52.10 52.50 41.65 36.00 52.10 51.25 34.50 34.80 43.30 52.25 51.00 50.80 38.30 36.25 51. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 213 AGIĆ 214 KANTIĆ 216 BAHTIĆ 217 MUMINOVIĆ 218 BIČO 219 KRIŽANOVIĆ 220 KERIĆ 221 MEHIČIĆ 222 BAŠIĆ 223 DOLAMIĆ 224 ČAMO 225 BRAĆKAN 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 DŽENAN NERMINA ADELA DŽENITA AIDA DIJANA ALMIR NERMIN AZEM EMINA SAIDA MELISA Filozofski Šumarski Medicinski Ekonomski Sarajevo Sarajevo Tuzla Zenica 2 3 1 3 4 2 1 4 2 3 2 1 3 4 2 1 1 4 1 3 3 3 1 1 4 1 4 6 0 6 8 4 0 8 4 6 4 0 6 8 4 0 0 8 0 6 6 6 0 0 8 0 12 16 4 10 8 6 16 10 6 6 8 12 10 6 12 8 4 4 10 8 8 8 6 6 8 12 36.25 37.10 52.00 35.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.15 51.80 30.25 37.80 50.10 40.90 51.80 52.10 40.00 45.75 52.65 52.00 51.50 51.90 37.00 51.00 40.80 51.75 42.75 36.75 Stranica 9 od 21 5 5 5 52.15 37.50 37.75 215 MAHMUTEFENDIĆ ATIFA PMF Tuzla Farmaceutski Sarajevo Filozofski Filozofski Tuzla Tuzla Mašinski Tuzla Tehnološki Tuzla Elektrotehnički arajevo S Islamski pedagoški Zenica Filozofski Tuzla Pravni Tuzla Pedagoški Zenica Ekonomski Tuzla Farmaceutski Sarajevo Saobraćajni Doboj Filozofski Tuzla Fakultet političkih nauka Sarajevo Ekonomski Sarajevo Filozofski Tuzla Fakultet islamskih nauka Sarajevo Filozofski Sarajevo Ekonomski Zenica Saobraćajni Doboj JABANDŽIĆ ENIDA BAJRIĆ LEJLA MEMIĆ MEHMED IBRAHIMKADIĆAMRA SIMIĆ SRĐAN BAHTIĆ BELMA BEJĐAKIĆ ANIDA PRNJAVORAC MAHMUTOVIĆ BAJRIĆ MUSLIJA VASVA JASMINKA AHMED SENAD 5 5 237 NAKIĆ ERNA 238 MUJEZINOVIĆ ENIS .2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.90 35.50 52.

40 38.00 45.00 31.00 49.90 43.50 37.45 36.00 49.75 37.75 48.80 48.00 36.25 45.40 34.02.50 50.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.75 38. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 239 HOJKURIĆ 240 DŽINALIĆ 241 BAHTIĆ 242 ŠIŠIĆ 243 RAMIĆ 244 OMAHIĆ 245 PLANČIĆ 246 UNKIĆ 247 BRAĆKAN 248 DEMIROVIĆ AMILA AZRA NADIRA IRMA ANELA ALMIRA ADMIR EMINA AMRA ALMIN Poljoprivredno-prehrambeni1 Sarajevo Pravni Pedagoški Pedagoški Filozofski Ekonomski Ekonomski Medicinski Filozofski Zenica Zenica Zenica Tuzla Tuzla Zenica Sarajevo Tuzla 3 1 2 3 4 4 2 3 4 1 2 1 1 1 4 1 1 0 6 0 4 6 8 8 4 6 8 0 4 0 0 0 8 0 0 8 8 8 12 8 4 8 4 6 4 10 4 6 6 12 8 8 4 42.25 40.50 50.75 43.25 49.75 48.50 Stranica 10 od 21 5 5 5 5 50.75 49.50 41.75 34.30 50.80 32.80 34.50 49.40 50.50 34.45 50.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.50 36.00 38.40 50.80 48.25 33.25 50.75 49.40 50.40 37.50 Farmaceutski Sarajevo Saobraćajni Doboj PMF Sarajevo Filozofski Tuzla Ekonomski Filozofski Ekonomski Pedagoški Filozofski Sarajevo Tuzla Zenica Zenica Tuzla 249 BAJGURIĆ ELMIR 250 MULAHUSEINOVIĆ NAIDA 251 RAHIĆ MIRELA 252 BRAKOVIĆ 253 KADUŠIĆ 254 KAVAZOVIĆ 255 ALIĆ 256 MUMINOVIĆ AJLA ELMIRA AMER NIRMANA SABIR 257 HAJRULAHOVIĆ AJNA 258 HAFIZOVIĆ HASAN 259 KANTIĆ 260 MUJKIĆ 261 ŠELJMO 262 TERZIĆ TARIK EMINA NERMIN ĆAZIM Fakultet međunarodnih finansija i bankarstva Sarajevo 1 0 4 Ekonomski Zenica 4 8 10 Pravni Zenica Filozofski Tuzla Saobraćajni Doboj Fakultet političkih nauka Sarajevo Filozofski Filozofski Tuzla Sarajevo 3 2 4 3 1 3 6 4 8 6 0 6 8 6 6 10 10 8 263 HASANBAŠIĆ DŽEMAL 264 BALIĆ MELIKA .30 38.00 49.50 33.25 50.00 35.00 49.90 49.00 48.50 49.50 50.

20 34.45 36.50 42.50 36.50 48.50 34.50 47.25 48.02. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 265 KADUŠIĆ ENIDA 266 PRNJAVORAC SELMA 267 MUSTAFIĆ IRMA 268 MANDŽUKIĆ 269 MANDŽUKIĆ 270 MUDROV 271 HODŽIĆ 272 273 274 275 276 277 278 279 KRUŠKO ŠIŠIĆ DELIĆ SALTAGIĆ MALEŠKIĆ ŠARANOVIĆ ALIBAŠIĆ BRKA AKIF NAIDA TARIK NERMINA ADNANA AZRA FEHIMA NURUDIN AMER AMALIJA AMRA MAIDA KENAN ADMIR NEDIM ARMIN MERIMA FATIMA Ekonomski Pravni Pedagoški Pravni Tuzla Sarajevo Zenica Zenica 2 2 3 4 1 4 4 6 8 0 4 8 4 6 6 6 14 6 10 8 6 8 8 6 10 6 8 6 10 8 6 8 8 8 6 6 6 40. Doboj Ekonomski Sarajevo Pravni Tuzla Fakultet političkih nauka Sarajevo Pravni Zenica Saobraćajni Doboj Pedagoški Zenica Saobraćajni Doboj Fakultet za saobraćaj Sarajevo Saobraćajni Doboj Pravni Ekonomski Pravni Ekonomski PMF Filozofski Zenica Tuzla Zenica Sarajevo Sarajevo Tuzla 1 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 4 1 1 2 2 3 3 0 4 4 6 6 6 4 4 6 8 8 4 6 8 0 0 4 4 6 6 280 ĆUSTO 281 ĆOSTVIĆ 282 SUBAŠIĆ 283 MAGLIĆ 285 MEŠINOVIĆ 286 ROŠA 287 288 289 290 291 284 PODRUGOVIĆ IRMA HALILOVIĆ IRMA DIZDAREVIĆ EMIR TURALIĆ DŽENAN FERIZBEGOVIĆ ENIDA GALIJAŠEVIĆ FARUK .50 38.50 47.15 46.95 38.35 47.50 48.15 32.50 34.55 46.75 38.50 31.95 46.40 Stomatološki Sarajevo Ekonomski Sarajevo 1 0 Visoka škola poslovnog menadžmenta Doboj 2 4 PMF Tuzla Ekonomski Sarajevo Pedagoški Zenica Muzička akademija Sarajevo Fakultet za inform.50 34.50 33.50 35.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.50 46.20 47.50 48.50 42.50 46.45 48.55 36.50 48.45 47.50 48.65 37.75 34.75 46.50 42.50 48.50 48.40 Stranica 11 od 21 48.50 48.45 33.75 46.35 33.50 34.25 36.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.50 47.20 48. tehnol.50 30.20 33.05 47.65 47.05 33.

zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 292 HALILOVIĆ ERNESA Pravni Zenica 2 2 1 1 4 4 0 0 10 6 6 6 32.00 31.20 36.75 31.75 32.25 293 PRNJAVORAC ARMIN 294 ŠEHBEGOVIĆ NADINA 295 OGRIĆ 296 PERČO 297 KARAHMET 298 299 300 301 302 303 304 305 306 HANDŽIĆ HADŽIMUJIĆ SUBAŠIĆ HRVIĆ EDIN Saobraćajni Doboj Pedagoški Zenica Šumarski Sarajevo NUDŽEJMA Fakultet za inžinjering i informacijske studije Sarajevo 1 0 6 AMEL Ekonomski Zenica 3 6 8 HASAN TARIK AMIR SEMIR Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo 2 4 Ekonomski Zenica 3 6 Fakultet menadžmenta Sarajevo 1 0 Fakultet za saobraćaj Sarajevo 2 4 Ekonomski Sarajevo 2 4 Fakultet inform.35 43.40 31.00 45.25 34.75 38. tehnol.85 32.00 44.65 33.75 43.85 44.65 31.50 43.50 36.10 32.65 45.75 38.25 44.50 45.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.75 44.00 45.10 44.00 32.25 Stranica 12 od 21 46.00 46.00 35.50 35.02. Mostar 1 0 Ekonomski Zenica 2 4 Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo 3 6 Saobraćajni Doboj 1 0 Filozofski Pedagoški Filološki Tuzla Zenica Doboj 1 2 1 2 3 0 4 0 4 6 10 6 10 6 8 10 8 6 6 6 8 8 6 6 8 6 8 4 8 12 KURTIĆ AMILA PLANČIĆ ALMIN SMAILBEGOVIĆ AMILA KARAGIĆ ENES KRKALIĆ EDIN VAHIDA MIRELA MENSUR FEĐA 307 KARAHODŽIĆ ELMA 308 HUSANOVIĆ 309 ŽIŽO 310 KURTIĆ 311 BAJRIĆ 312 313 314 315 316 317 Ekonomski Zenica Fakultet za kriminalistiku Sarajevo MEMIĆ ERMIN POPRŽANOVIĆAMIRA OMERČIĆ ELDAR MLINAREVIĆ DIJANA MULASMAJIĆ TARIK KURDIĆ MUHAMED Fakultet političkih nauka 2 Sarajevo 4 Visoka škola poslovnog menadžmetna Gradiška 2 4 Saobraćajni Doboj 2 4 Filozofski Tuzla 2 4 Saobraćajni Doboj 2 4 Fakultet za ekonomiju i menadžment Doboj ? .75 44.00 43.50 35.00 40.20 46.00 45.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.35 31.00 40.15 32.40 43.65 45.15 44.00 45.00 46.00 33.00 46.00 33.00 35.00 40.50 44.75 44.

00 Stranica 13 od 21 Saobraćajni Doboj 1 .02.Luka 3 6 Fakultet za ekonimiju i menadžment Doboj 1 0 Poljoprivredno-prehrambeni1 Sarajevo Fakultet za inform. 1 Doboj 0 0 327 HADŽIAHMETOVIĆ ERMIN 328 KANTIĆ DŽENITA 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ČAMO MUDROV ADŽIĆ KORAJLIĆ KARAMOVIĆ BAŠIĆ KARAHODŽIĆ GRBIĆ BEDAK ŠABANOVIĆ ISIĆ ELEZOVIĆ SAID MIRNES MIHNET AJDIN MEHO ENIS MELIHA MELISA ELDAR LEJLA SAJDA ESMINA NAĐA DŽENAN SANELA ADNAN Mašinski Zenica 1 0 12 Sarajevska škola za nauku i tehnologiju 20 Sarajevo 4 8 Ekonomski Zenica 4 8 20 Pedagoški Zenica 1 0 4 Rudarsko-geološki Tuzla Elektrotehnički arajevo S Filološki fakultet Doboj Pedagoški Zenica Pravni Tuzla Tehnološki Tuzla Stomatološki Sarajevo Političkih nauka Sarajevo Filozofski Ekonomski Filozofski Tuzla Sarajevo Tuzla 4 3 4 2 3 4 2 1 3 2 1 1 8 6 8 4 6 8 4 0 6 4 0 0 10 10 10 20 20 16 16 10 20 10 1 1 1 1 1 1 1 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA 37.00 38.50 1 1 1 1 341 SALTAGIĆ 342 OMAHIĆ 343 MUJKIĆ 344 BRKOVIĆ 1 1 1 40.75 33.50 39.30 33.50 31. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 318 319 320 321 322 323 324 325 326 SOLO ELVIR PANTELEJIĆ ISKRA PLANJAC MUAMERA MULAHUSEINOVIĆ MUSTAFA JOLDIĆ SAFET BRKA EMINA HADŽIEDHEMOVIĆ NEIRA SIMIĆ SRNA HADŽIĆ EMEL Saobraćajni Farmaceutski Ekonomski Pravni Doboj Sarajevo Zenica Sarajevo 3 2 1 2 6 4 0 4 6 4 4 4 6 4 6 4 4 4 6 31.00 42.25 32.25 38.50 41.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.25 35.25 36.00 40.75 41.40 42.15 Mašinski Mostar 2 4 Ekonomski Zenica 2 4 Ekonomski Sarajevo 1 0 Ekonomski B.30 35.40 41.40 33.00 34.00 30.00 5 43.95 40.95 36.25 40.30 41.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.95 36.05 43.15 36.05 30. tehnol.

75 42.50 41. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 345 HADŽIĆ 346 KURTIĆ 347 OGRIĆ 348 TORIĆ 349 SMAJIĆ 350 SOVIĆ 351 MEŠIĆ 352 TANJIĆ 353 KURTIĆ 354 ALIĆ 355 NUMIĆ 356 BAJRIĆ 357 SUBAŠIĆ 358 SPAHIĆ ERMINA DŽEMAL EDITA EDINA AMRA RENATA AZRA ELMA DŽEMILA EDITA DAMIR SAMEDIN AZRA DELVA Medicinski Tuzla 4 1 8 0 6 6 0 8 8 0 0 6 4 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 42. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.90 45.15 45.40 37. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.25 37. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.35 41. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 38.00 45.50 42. Stranica 14 od 21 . NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.02.00 38.50 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Farmaceutski Sarajevo Edukacijsko-rehabilitacijski 3 Tuzla Pravni Tehnološki Filozofski Tuzla Tuzla Tuzla 3 1 4 4 1 1 3 2 1 1 Prirodno-matematički Tuzla Filozofski Pravni Tuzla Zenica Stomatološki Sarajevo Pravni Zenica Fakultet islamskih nauka Sarajevo Ekonomski Tuzla Islamski pedagoški fakultet 1 Zenica NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 43.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.30 40.

NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.85 35. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. Saobraćajni Doboj Filozofski Sarajevo Fakultet političkih nauka Sarajevo Stomatološki Sarajevo Mašinski Pedagoški Pravni Zenica Zenica Tuzla Saobraćajni Sarajevo . NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.15 40.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.25 36.50 38. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 359 BEKRIĆ 360 MUJČIĆ 361 HALILOVIĆ 362 GANJGO KENAN NERMINA NERMINA HAKIJA Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 0 Sarajevo 1 Saobraćajni Doboj Stomatološki Sarajevo Islamski pedagoški Zenica Medicinski Filozofski Ekonomski Tuzla Tuzla Zenica 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 1 0 4 4 4 4 4 6 0 6 4 0 4 4 0 20 20 16 20 12 16 20 20 16 16 20 14 20 14 20 42.25 42.02.75 41.90 37. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.50 37.00 38. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 41.00 Stranica 15 od 21 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 363 MAHALBAŠIĆ LEJLA 364 ČAMDŽIĆ 365 UNKIĆ 366 PAŠIĆ 367 ISIĆ 368 SPAHIĆ 369 SUBAŠIĆ 370 GARIĆ 371 SALIBAŠIĆ 372 ALAGIĆ 373 SINANOVIĆ INDIRA EMINA AMELA SAMRA ENIDA AMRA EDIN EMINA ENIDA SENAIDA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 41.50 42.85 36. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.70 40.

00 36. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.75 36. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 374 ŠARANOVIĆ 375 ŠELJMO 376 BEGANOVIĆ 377 HRVIĆ 378 SMAJIĆ 379 KADUŠIĆ 380 BAJRIĆ NERMA ELNAID SADETA DELILA ARMIN ARNELA ERMINA Pedagoški Ekonomski Ekonomski Zenica Tuzla Zenica 1 1 1 5 1 3 3 1 0 0 0 10 0 6 6 0 4 4 4 0 4 8 20 20 14 8 20 20 16 16 10 20 12 8 20 14 40. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 38. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.02. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.65 42.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.75 32. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.50 44. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.15 42. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.10 45.30 34.00 40.00 45. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 33. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.75 35.55 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Farmaceutski Sarajevo Saobraćajni Doboj Saobraćajni Doboj Tehnički Bihać 381 LJEVAKOVIĆ NERMINA 382 HASANIĆ 383 SOFTIĆ 384 JABANDŽIĆ 385 SALTAGIĆ ADELA SAMRA ALMIN BADEMA Saobraćajni Doboj Edukacijsko-rehabilitacijski 2 Sarajevo PMF Sarajevo 2 2 1 2 4 Fakultet elektrotehnike Tuzla Farmaceutski Tuzla Saobraćajni Doboj Ekonomski Zenica 386 SALKANOVIĆ SENAID 387 ĆEMAN KASEMA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. Stranica 16 od 21 .

NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.20 45. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 37.50 32.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit. . zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 388 JUSIĆ 389 HUSKIĆ 390 MUMINOVIĆ 391 PLANČIĆ 392 OGRIĆ 393 ALAGIĆ 394 BEKRIĆ 395 KURTIĆ 396 HALILOVIĆ 397 BAŠIĆ 398 SALIBAŠIĆ 399 AHMIĆ 400 HAFIZOVIĆ MIRELA ALMINA LEJLA SEDINA KENAN AIDA SAMRA BEKIR ESMERA ARMINA Pedagoški Ekonomski Filozofski Pravni Pravni Zenica Zenica Tuzla Zenica Doboj 1 3 3 2 1 3 3 1 1 1 0 6 6 4 0 6 6 0 0 0 20 14 14 20 20 8 12 14 10 20 12 8 10 16 12 37.30 36.50 36. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.65 35. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.45 Stranica 17 od 21 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rudarsko-geološki Tuzla Filozofski Tuzla Saobraćajni Doboj Ekonomski Tuzla Ekonomija i menadžment Doboj ALMEDINA Fakultet za menadžment i turizam 4 Travnik 2 NEJRA HARIS Tehnološki Ekonomski Tuzla Zenica 1 1 2 0 0 4 4 401 LJEVAKOVIĆ SULJO 402 SKOPLJAK AMELA Saobraćajni Doboj Edukacijsko-rehabilitacijski 2 Tuzla NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 40.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.15 31. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.75 33.75 37. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.85 36. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 43. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.02.85 40.50 36.

75 33. Edukacijsko-rehabilitacijski 1 Tuzla Ekonomski Filozofski Pedagoški Filozofski Zenica Tuzla Zenica Sarajevo 2 1 2 2 3 1 415 GALIJAŠEVIĆ ZLATKO 416 TRAVNJAK 417 LEKIĆ ALMINA VAHIDA Veterinarski Sarajevo Ekonomski Zenica Islamski pedagoški fakultet 1 Bihać . NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.75 40. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit.80 38. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 403 ALIBALIĆ 404 UNKIĆ 405 AHMETOVIĆ 406 KUJUNDŽIĆ 407 ĆOSTOVIĆ 408 BOŠNJAK 409 ŠARANOVIĆ 410 BEDAK 411 SPAHIĆ 412 BEŠIĆ 413 BAHTIĆ 414 RUŠTIĆ AMINA SAMRA EMIR AMILA ADNAN IVANA ELMA MELISA MERSED ERMELIN NEZIRA ALMA Ekonomski Zenica 1 1 1 2 0 0 0 4 12 12 6 10 40.02.80 38. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 40. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 35.00 Stranica 18 od 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Poreska akademija Doboj Elektrotehnički arajevo S Filozofski Tuzla Rudarsko-geološko-građevinski fakultet 10 Tuzla 1 0 Filozofski Ekonomski Tuzla Sarajevo 1 3 0 6 0 4 0 4 4 6 0 0 10 8 6 12 8 8 10 4 4 20 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.80 38.00 30. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.25 30.85 32. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.75 33.85 41. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 45. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.75 38.

NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 34.80 5 5 1 1 1 1 Stomatološki Sarajevo Pravni Mašinski Ekonomski Doboj Zenica Tuzla 432 MUJKANOVIĆ ADMIR 433 KARAHODŽIĆ AZEMINA 434 KARAMOVIĆ MEDINA 1 1 1 Stranica 19 od 21 .25 46. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 418 HUSKIĆ 419 HODŽIĆ 420 KRAJNOVIĆ 421 MUJČIĆ 422 MULIĆ 423 SALIHBAŠIĆ 424 HUSKIĆ 425 BRKIĆ 426 ADŽIĆ 427 HADŽIĆ 428 DELJKIĆ 429 GARIĆ 430 AHMETOVIĆ 431 RAMIĆ OMER SEDINA EDVIN ALMIRA DŽENIS SELMA EMINA AMILA EDIN ADIS AMINA AIDA ADINA JASMIN Fakultet za ekonomiju i menadžment Doboj 4 8 Pedagoški Zenica 2 1 3 1 1 1 3 3 1 6 4 2 5 1 1 1 4 0 6 0 0 0 6 6 0 12 14 16 35. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.02. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.00 1 1 1 Fakultet za javnu upravu Sarajevo Saobraćajni Doboj Fakultet islamskih nauka Sarajevo Pedagoški Tehnološki Medicinski Zenica Tuzla Tuzla 20 20 20 10 20 14 41. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.75 1 1 1 1 1 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.85 43. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA ODOBRENA STIPENDIJA OD BOLNICE NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA Prirodno-matematički Tuzla Filozofski Medicinski Medicinski Medicinski Tuzla Sarajevo Tuzla Tuzla 20 40.10 37. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP. NE ISPUNJAVA USLOVE KONKBORAČKA STIP.OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA bodovi za godinu studija Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja 03.02. REZULTATE ZA BORAČKE STIPENDIJE . Sarajevo Doboj 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA Fakultet za kriminalistiku 2 Sarajevo Fakultet islamskih nauka Sarajevo Elektrotehnički arajevo S 1 Tehnološki Tuzla 3 Pedagoški Zenica 1 Ekonomski Zenica 2 Fakultet humanističkih nauka Mostar 2 Filozofski Tuzla 4 Elektrotehnički arajevo S 2 Ekonomski Zenica 1 Mašinski Zenica 3 Fakultet za menadžment i turizam Travnik 1 Ekonomski Ekonomski PMF Sarajevo Tuzla Tuzla 2 1 1 4 2 2 3 DIDIĆ ALMA HADŽAN AMINA IBRAHIMKADIĆSANIDA ČAPLJIĆ NERMINA ELMA DŽENITA ELVEDINA AMIR IRMINA JUSUF HARIS BEDRUDIN 449 LOČIĆ 450 HASANIĆ 451 KURTIĆ 452 RAMIĆ 453 HANDŽIĆ 454 ŠAROTIĆ 455 AGIĆ 456 BAJRIĆ Fakultet informacijskih tehnologija Mostar 1 Veterinarski Sarajevo Pedagoški Pravni Ekonomski Zenica Sarajevo Zenica 1 1 1 1 1 1 1 1 KONAČNA LISTA SADRŽI ODREĐENE PROMJENE NAKON PRELIMINARNE LISTE: 1. zanimanja bodovi za raniji uspjeh godina studija Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija AUTOMATIZAM bodovi za primanja Redoslijed NAPOMENA 435 HRNJIĆ 436 AHMIĆ 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 GARIĆ GARIĆ OKIĆ MUMINOVIĆ STARČEVIĆ HUSELJA HODŽIĆ SALIHBAŠIĆ LEJLA AMRA BEĆIR ADEM SAFET IRMA KENAN NERMIN JASMIN ALMIRA Ekonomski Slobomir P. DIO UVAŽENIH PRIGOVORA 2.2011 ukupan broj bodova bodovi za deficit. ROK ZA ŽALBE PO KONAČNOJ LISTI JE OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA! Stranica 20 od 21 .SVI STUDENTI KOJI PROLAZE NA SPISKU BORAČKE OZNAČENI SU DA NE ISPUNJAVAJU USLOVE.

zanimanja Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA Stranica 21 od 21 ukupan broj bodova AUTOMATIZAM Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija NAPOMENA 03.Redoslijed OPĆINA TEŠANJ godina studija bodovi za godinu studija bodovi za primanja bodovi za raniji uspjeh Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja bodovi za deficit.02.2011 .