ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU Katedra Fikha

Projekt

BOSANSKI INDEKS ISLAMIKUS KNJIGA objavljenih izvan institucija Islamske zajednice u periodu 1997-2009. godne

Voditelj projekta Pred. mr. Mustafa Hasani

Sarajevo, 2010. godine

Predgovor Projekt „Bosanski indeks islamikus knjiga“ pokrenut je na Katedri Fikha 2008. godine s ciljem da se registruju i klasificiraju sve objavljene knjiga na bosanskom jeziku iz islamsitike objavljene kod nas u periodu od 1995. god. do trenutka izrade projekta. Značaj ovog projekta jeste praktični i naučni. Do sada su kod nas izostali napori da se uradi popis literature iz islamistike objavljene na bosanskom jeziku nakon 1995. godine. Posljedice nepostojanja ovog indeksa jesu brojne i različite. Recimo, dešavalo se da se pojavilo više prijevoda istog djela, ili da je jedna tema prilično zastupljena, a da neke, čak i čitave naučne i književne oblasti uopće nisu zastupljene u islamistici na bosanskom jeziku.. Nerijetko se konstatira da je vjerska literatura na bosanskom jeziku nakon 1995. godine doživjela stanovit izdavački bum. Da li je to zaista tako ili je to još jedna u nizu nepotvrđnih pretpostavki na koje se pozovamo kao da je argument? Da li je riječ o izdavačkom bumu, kako neki vole kazaiti, ili je to, pak, odraz realne tržišne ponude i potražnje moguće je ustanoviti samo ako imamo cjelovit uvid u ovu građu. O kojoj građi, koji je to naučni ali i opći čitateljski interes bio u određenom vremenu je također značajno pitanje za čiji odgovor je neophdno imati sabran ovaj materijal. Da bi se uopće krenulo u realizaciju ovoga projekta bilo je neophdno sačiniti shemu indeksa islamikusa, jer do sada ista nije sačinjena na bosanskom jeziku. Naime, ovi indeksi na svjetskim jezicima, a posebno na engleskom, urađeni su tako da je svaka oblast i tema obuhvaćena, s brojnim podgrupama i precizno definirane. Mi naravno nismo u cijelosti mogli preuzeti neku od tih shema, jer se izdavaštvo na bosanskom ne može porediti s izdavaštvom na nekom od svjetskih jezika. Uglavnom smo se pozivali na Oxfordov indeks islamsikus, ali smo intervenirali, recimo reducirajući broj oblasti. O kojem obimu redukcije se radi ali i bogatstvu literature iz islamistike na engleskom jeziku najilustrativnije govori podatatk da od 97 oblasti u koje je podijeljen korišteni indeks islamikus na engeleskom jeziku mi smo zadržali 17. Međutim u nekim slučajevima smo i dodavali neke podkategorije i teme, jer su ovi zahvati bili nužni kako bi bili prilagođeni postojećem izdavštvu kod nas. Korišteni indeksi su nam također pomogli i kod navođenja 2

onih oblasti islamistike koju nam naša postojeća literatura na bosanskom jeziku nije nametnula, tako da su neke oblasti ostale prazne. Namjerno smo ih ostavili tako da autorima i istraživačima ukažu na potrebu da se u narednom periodu tim pitanjima i oblastima posveti dužna pažnja. Zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se našoj, prije svega akademskoj javnosti, ponudi ovaj projekat i da se iniciraju razgovori o našem vjerskom izdavaštvu. Ovaj indeks će biti od koristi naučnim ustanovama, istraživačima i studentima. Naš prvi inicirajući razlog za pokretanje ovog projekta bio je da se studentima pomogne da imaju uvid u tu literaturu pri izradi eseja, diplomskih radova. Međutim ovaj indeks je od pomoći i drugima ali i sam može poslužiti za kao predmet istraživanja. Brojna pitanja se sama nameću. Koja djela, koje oblasti i autori najviše okupiraju naše čitateljstvo. Nije beznačajna činjenica da je posebno puno izdanja koja se bavi raznim temama liječenja Kur'anom od džina i šejtana i sl. Uglavnom se radi o prijevodima i to s arapskog jezika, a da je malo s drugih, uslovno kazano, muslimanskih jezika prevođeno u ovom periodu. Izrada indeksa knjiga je izuzetno složen i zahtjevan posao koji traži vrijeme, sredstva i izuzetno osposobljen tim istraživača. Ovim projektom se uopće ne pledira da se ponudi jedan potpun i prema visokim standardima koji su postavljeni u ovoj nauci cjelovit indeks. Zašto? Projekat je realiziran na FIN-u u sklopu nastavnog predmeta Praktikum i nosioci ovog projekta su studenti/apsolventi FIN-a, pa tako, po vokaciji nisu bibliotekari. Samim tim i kao drugi razlog, studenti nisu profesionalci koji mogu svo svoje vrijeme i energiju uložiti u ovako složen i trajan zadatak. Međutim, treba sačekati i vidjeti do kojih rezultat može dovesti ovako zamišljen i sa ovakvim resursima izveden projekt. Stoga trebate razumjeti da smo se često nalazili u dilemama u koji oblast ili podgrupu svrstati neko djelo. Možda se nećete složiti s našim odlukama u tom smislu, ali treba prihvatiti činjenicu da smo u našem znanju i umijeću tako odlučili. Svaka generacija apsolvenata u nastavi predmeta Praktikum ima zadatak da uradi generacijijski projekat. Praktičan cilj projekta jeste da studenti rade u timovima i da se uče zajedničkom radu, organiziranju, upravljanju, savladavanju problema i međusobnoj zavisnosti u stvaranju zajedničkog djela. Ovi projekti se završavju s više i manje uspjeha. Projekt koji je pred vama nosi naslov „Bosanski indeks islamkus knjiga“ s podnaslovom „objavljenih izvan institucija Islamske zajednice u periodu 1997-2009. godne“. Projekat 3

je rađen dvije godine tj. radile su ga dvije generacije apsolvenata. Prve generacija je imala zadatak da uradi indeks objavljenih knjiga u institucijama Islamske zajednice. Na žalost, ta generacija nije uspjela dovršiti do kraja svoju zadaću tako da smo prisiljeni da javnosti ponudimo samo drugi dio projekta, tj. šta su to izdavačke kuće ili pojedinci izvan institucija Islamske zajednice objavili u navedenom razdoblju. Smatramo da i ovako ponuđeni projekta može pomoći istraživačima i studentima i kulturnoj javnosti kod nas. Jedan od problema s kojim smo se susreli u toku rada na projektu kojeg treba imati u vidu kada se donose ocjene i analize na osnovu ovog meterijala jeste taj da je u ovih trinaest godina bilo izdavačkih avantura kratkoga daha s jednim ili par izdanja. Na žalost, ovim projektom nismo bili u mogućnosti obuhvatiti sva izdanja ili izdavačke kuće nego ona koja su uspjela opstati u svijetu tržišta ili su svojim izdanjima ostala zapamćena. Projektom također želimo da se aktualizira ova tema kod nas a posebno u Islamskoj zajednici i pitanje njenoga izdavaštva ili izdavaštva na bosanskom jeziku iz islamistike kod nas. S jedne strane valja priznati zakonitosti tržišta koje vladaju, zakoni ponude i potražnje. Međutim, činjenica jeste da i sami izdavači preferiraju neke naslove, autore i teme i time ih aktueliziraju na tržištu i uvode među čitaoce. Stoga, analize koje se daju raditi na osnovi indeksa knjiga bi bile vrlo interesantne i važne za dijagnosticiranje stanja čitalačke svijesti i izdavačkih projekat. Ako s ovim projektom iniciramo razgovor i uvedemo ovu temu u naše analize onda su ovi studenti i mi na Fakultetu ostvarili veliki uspjeh. Koristim priliku da još jednom čestitam i da se zahvalim studentima koji su učestvovali u ovom projektu, a posebnu zahvalu izražavam Sumedinu Kobilici koji je još dugo nakon svojih kolega sređivao materijal i radio na njegovoj klasifikaciji. Ovom priliom se također želim zahvaliti kolegi doc. dr. Zuhdiji Hasanoviću, prodekanu za nastavu, na njegovoj podršci i pomoći u realizaciji ovog projekta. Mustafa Hasani

4

Klasifikacijska shema indeksa: Predgovor 1.1 Islamske studije: Opći i teoretski aspekti 1.2 Islamske studije: Klasični muslimanski učenjaci (općenito) 1.3 Islamske studije: Studije o islamu u Evropi prije 19. stoljeća 1.4 Islamske studije: Institucije, društva 1.5 Islamske studije: Islam i savremene studije 1.6 Islamske studije: Pojedini moderni islamski učenjaci 2.1 Bibliografija: Islamska literatura 2.2 Bibliografija: Islamski časopisi i novine 2.3 Bibliografija: Islamska elektronska izdanja 3.1 Biblioteke, Zbornici radova, katalozi 3.2 Arhivski materijal 4.1 Obrazovanje: Tradicionalno islamsko 4.2 Obrazovanje: Žena u islamu 4.3 Obrazovanje: Odgoj djece u islamu 4.4 Obrazovanje: Moderno obrazovanje u muslimanskom svijetu 4.5 Obrazovanje muslimana u nemuslimanskim zemljama, islamsko obrazovanje na Zapadu 4.6 Moderno islamsko obrazovanje djece predškolskog uzrasta, literatura, slikovnice 4.7 Moderno islamsko obrazovanje za učenike osnovnih i srednjih škola (udžbenici za vjeronauku) 4.8 Moderno islamsko obrazovanje za odrasle (vazovi, dersovi, hutbe i dove) 4.9 Moderno islamsko obrazovanje za odrasle (pedagogija) 4.10 Muslimanska lična imena 5.1 Religija 5.2 Religija predislamskih Arapa 5.3 Religija: Muhammed, a.s., životopis 5.4 Religija: Kur'anski tekstovi, prijevodi i izvadci, učenje Kur'ana (audio i video izdanja) 5.5 Religija: Kur'anske studije, tefsir 5.6 Religija: Hadiske studije i zbirke, komentari hadisa 5.7 Religija:Vjerovanje, sastavni dijelovi vjerovanja (erkani) 5.8 Religija: Sunijske akaidske škole, pojedinci alimi 5.9 Religija: Sufizam 5.10 Religija: Poznate sufije, derviški redovi 5.11 Religija: Liječenje Kur'anom, tumačenje snova 5.12 Religija: Okultizam, magija, astrologija 5.13 Religija: Moderni pokreti 5.14 Religija: Ateizam, blasfemija, apostazija 5.15 Religija: Sekte i sljedbe 5.16 Religija: Šiizam 5.17 Religija: Druge sekte (ahmedija, behaije, ...) 5.18 Religija: Da'va 5.19 Samousavršavanje 6.1 Islam i druge religije: Judeizam i kršćanstvo 6.2 Islam i druge religije: Hinduizam, Budizam 6.3 Islam i druge religije 5

2 Islamska umjetnost: lokalne manifestacija. zemlja.3 Pravo: Teorija. biologija.4 Ekonomija: Energetski izvori. izvori.4 Pravo: Pravne škole. izvori.11 Pravo: Ljudska prava 7. industrija. hemija.8 Pravo: Brak i razvod braka.3 Islamska umjetnost: muzika (ilahije i kaside) 10.3 Politička misao i ideologija: Modernizam.3 Ekonomija: Radnik.9 Pravo: Građansko pravo. nacionalizam 14.1 Islamska umjetnost: teorija.5 Rana muslimanska historija.8 Historija modernog doba (1786-1917.) 12.2 Filozofija: Etika 8.1 Filozofija: Transmisija tekstova grčke filozofije 8. agrokultura i stočarstvo.7.1 Znanost: Matematika.7 Srednjevjekovna i postsrednjevjekvna historija (1258-1786. Emevije i Abasije 12. i sl.1 Ekonomija: Ekonomske teorije. rat i mir 16.1 Arhitektura 11.1 Politička misao i ideologija 14.2 Politička misao i ideologija: Klasična i srednjevjekovna 14. ugovori 7. sekularizam.3 Historija: Muslimanske historijske hronike 12.1 Politika: Politička nauka 15. astronomija. i dvadeseto stoljeće) 13.10 Pravo: Vakuf 7. hrana 13.2 Pravo: Ibadat 7.2 Ekonomija: Finansije 13.3 Filozofija: Klasična i srednjevjekovna muslimanska filozofija i filozofi 8. testament. konflikti 8.3 Politika: Islam i muslimanski svijet u nemuslimanskim medijima 15. principi zakonodavstva 7.4 Historija peridislamskog perioda (džahilijeta) 12.1 Pravo: Općenito 7. medicina 9.4 Islamska umjetnost: kaligrafija 11.2 Međunarodna politika i muslimanske međunarodne organizacije i konferencije 17.4 Filozofija: Moderna muslimanska filozofija i filozofi 9. forme i kolekcije 10.) 7.2 Znanost i tehnologija u modernom svijetu 10.5 Pravo: Pravne institucije i sudovi 7.1 Historija: Poslanici i Vjerovjesnici 12. historija 10. Islamski ekonomski sistemi i principi 13.4 Politika: Vojne i strateške studije gerilskog ratovanja i terorizma 16.6 Rana muslimanska historija. fizika. moderne ideologije o islamskoj državi 15.1 Muslimanski svijet: Atlas 6 .2 Historija: Ashabi i tabi'ini 12. panislamizam.4 Politička misao i ideologija: Reislamizacija.12 Pravo: Međunarodno pravo.2 Politika: Mas mediji – muslimanski mediji 15. Halife 12.1 Međunarodna politika: Islam u svijetu politike. trgovina 14.2 Arhitektura: Lokalne posebnosti prema geografskim zonama 12. pravnici 7.7 Pravo: Fetve i zbornici 7. voda. porodično pravo 7.6 Pravo: Personalno pravo (Nasljedstvo.

Hfz. Amel Hadžić i Zejno Omeragić Šahinpašić: Sejid Strika. Fatima Velić i Emina Barčić Haris Grabus: Hfz. Emina Barčić Visoki Saudijski komitet: Salih Ćato. Sumeja Ljevaković. Elvedin Subašić i Nihad Ibrišević Ilum: Smajo Šabić. Zuhdija Hasanović Tehnički uredio: Sumedin Kobilica 7 . dr. Amel Hadžić i Zejno Omeragić Sel Sebil: Đulzada Ajvazi i Sumeja Osmani Dobra knjiga: Edin Kadrić Hamidović: Samir Muminović i Saudin Gobeljić Libris: Harun Pašalić. Fatima Velić. Sara Aličić. Anesa Jahić i Lejla Ljevo Šahinpašić: Sejid Strika. Emina Džaferhodžić i Samra Smajić El-Kelimeh: Enes Martinović i Selma Ejupović Semerkand: Sumedin Kobilica Izdanja hafiza Mehmeda Karahodžića: Hfz. Semin Grabus Bemust: Lejla Kokanović i Ahmed Hrustanović Bookline: Salih Ćato. Sumeja Ljevaković. Amir Durić i Maljoki Fadilj Planjax: Ahmić Berina. godne Obrađene izdavačke kuće i studenti koji su prikupili materijal: Connectum: Sumedin Kobilica i Tarik Hadžibaščaušević Tugra: Hfz. Semin Grabus.P R O J E K T BOSANSKI INDEKS ISLAMIKUS KNJIGA objavljenih izvan institucija Islamske zajednice u periodu 1997-2009. Anesa Jahić i Lejla Ljevo Rejhan: Enes Tralješić i Senedin Šarić Svjetlost: Mersed Delić Recenzija: Doc.

2005.Kuda ide Islamska zajednica.9 Islamske studije: Studije o islamu u Evropi prije 19. Sarajevo. 2006. Glasse Glasse. Dževad. 8 . preveo Nedžad Grabus. Bookline. 1.7 Islamske studije: Opći i teoretski aspekti 1. 2006. CYRIL.10 Islamske studije: Institucije. Stoljeća Poglavlje je bez naslova 1. preveo Abdulah Smajić. Bediuzzeman Said Nursi (Autor Poslanica Nura i utemeljitelj Džema'ati Nura). Ljiljan (Biblioteka Život). El-Kelimeh. društva 1.Klasifikacijska shema indeksa: 1. 2002. Tugra (Biblioteka Ogledalo). Novi Pazar. Sarajevo. preveo Džuma Emin. preveli Fikret Pašanović. Enciklopedija Islama. Haris Murtić. Tugra (Biblioteka Islamistika). Dvadeset principa razumijevanja islama. Ihsan Kasim. Fazlur. EL-BENNA. 3. Sarajevo. 2. Mirnes Kovač. 2005. 1. Hasan.12 Islamske studije: Pojedini moderni islamski učenjaci 1. Sarajevo. Poste restante . RAHMAN. SALIHI.8 Islamske studije: Klasični muslimanski učenjaci (općenito) Poglavlje je bez naslova 1.11 Islamske studije: Islam i savremene studije Poglavlje je bez naslova 1. HODŽIĆ. Dženan Handžić i Zijad Imamović. Islam. Libris.

Sulejman El-Umer. Osnovi islamske pedagogije. preveo Jamil Abuud Muhammed. Enes i DEMIROVIĆ. Dr. 2. katalozi Poglavlje je bez naslova 3. preveo: Sulejman Topoljak. Novi Pazar. 4. Mujo. Zbirka napisa I dio. Knjiga II. 2002.4 Arhivski materijal 1. Reis Džemaludin Čaušević (Prosvjetitelj i reformator). 2. Ikbal (Velikan islamske civilizacije). Reis Džemaludin Čaušević (Prosvjetitelj i reformator). prevela Ramiza Smajić. Novi Pazar. El-Kelimeh. 5. Jusuf. Tugra (Biblioteka Zlatna knjiga). Dr. 3. 9 . drugo izdanje.5 Bibliografija: Islamski časopisi i novine Poglavlje je bez naslova 2. MIR. 2002. GRUPA AUTORA.3 Biblioteke. prevela Dženita Karić. preveo Dr.4 Bibliografija: Islamska literatura 1. 2003.6 Bibliografija: Islamska elektronska izdanja Poglavlje je bez naslova 3. Sarajevo.2. Enes i DEMIROVIĆ. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Ali Abdu-l-Halim. Zbornici radova. prevela Ramiza Smajić. Islamski odgoj i škola Hasana El-Benna. Sarajevo. EL-KARDAVI. Ljiljan. (Biblioteka Velikani). Ljiljan. Zagreb. Mehmed Kico. Mujo. 2008. El-Kelimeh. Mustansir. 1996. KARIĆ. 2008. NASIR. Knjiga I. Sarajevo. 2. MAHMUD. KARIĆ. (Biblioteka Velikani).

Dr. Zagreb. Kelimeh. Najsretnija žena na svijetu (knjiga u koloru). EL-KARDAVI. Novi Pazar. El-Kelimeh. Sarajevo. Dr. preveo Haris Murtić. Muhammed Ali.Zbirka pisama.11 Obrazovanje: Tradicionalno islamsko Poglavlje je bez naslova 4. 1997. Možeš biti najsretnija žena na svijetu. preveo Nermin Čanić. 3. Aid. 10. El-Kelimeh. Istina i zablude o ženi. Sarajevo. Fetve o ženskim pitanjima. Aid. Jasir. 2. knjiga X). 4. Muhammed Ali. 2007. 1996. 1998. TOPOLJAK. EL-DŽUNBAZ. preveo Jamil Aboud Mohammed. 9. Tuzla. Sarajevo. 2001. Sulejman. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. EL-KARNI. Sarajevo. preveo Fahrudin Smajlović. Bemust. 2004. Zagreb. treće izdanje. NURSI. Ličnost žene muslimanke. Said. EL-MUSNID. Novi Pazar. 1995. Novi Pazar. 8. 2001. 2005. onako kako je prikazuju Kur'an i sunnet. Ilum. Ličnost žene muslimanke. Sarajevo. prevela Sabaheta Ćeman. Muhammed. EL-HAŠIMI. EL-KARNI. 2007. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 4. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Vodič ženama (iz djela Risale-i Nur). 10 . 7. knjiga XVIII). Žene pravovjerne. EL-HAŠIMI. 2006. prevela Sabaheta Ćeman. preveli Rešad Plojović i Šukrija Ahmetović. Majka šehida. FERHAT. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Harfo-graf. Muslimanka i porodica (aktuelna pitanja). Jusuf.12 Obrazovanje: Žena u islamu 1. Muhammed Munir. 6. onako kako je prikazuju Kur'an i sunnet. 5. preveo Muhamed Mehanović.

Muhammed Rida. Šejh Muhammed. 2005. Sarajevo. Haris Grabus. preveo Haris Murtić. Šefik. Sretna porodica. sutrašnja nada: praktični priručnik za islamski odgoj). El-Kelimeh. 11 . 5. Muhammed Saki. Uloga porodice u prevenciji ovisnosti. SURUDŽI. S. 2007. 2004. 12. Libris. Sarajevo. Sarajevo.13 Obrazovanje: Odgoj djece u islamu 1. Ilum. ULVAN. 6. 7. preveo Rizvić Abdulaziz. 2007. 2008. Novi Pazar. Novi Pazar. 2004.11. Opasne greške u odgoju djece. KURDIĆ. 2008. 2008. 2007. BEŠIR. FETIĆ. BEŠIR. Želiš li biti idealna muslimanka. Mustafa. Poslanikove oporuke ženama i primjeri sahabijki. Bužim. 2007. Bookline. EL-HAŠIMI. Dr. Novi Pazar. 13. Muslimanski tinejdžeri (današnja briga. 2003. preveli Amir Mehić i Derviš Taći. Erol. Ekrem i BEŠIR. El-Kelimeh. 9. Sarajevo. 2. Muhamed Seid Ramadan. EL-HAMD. El-Kelimeh. Muhammed. Muhammed Ali. preveo Muhidin Hadžiahmetović. Libris. El-Kelimeh. 4. Roditeljski savjeti za sretan brak.BUTI. roditeljima i rodbini. 8. Odgoj djeteta. Dr. KORAĆ. EL. El-Kelimeh. Dr. Ilum. Žena između tiranije zapadnog sistema i milosti Božjeg zakona. Dužnosti prema djeci. 3. Hana. Bužim. Odgoji dijete u islamu (suočavanje s izazovima islamskog odgoja). preveo Kenan Musić. Novi Pazar. Ekrem i RIDA. Ekrem. Abdullah Nasih. Muhammed Rida i BEŠIR. Novi Pazar. Udruženje građana “Semerkand”. preveo Omer Spahović. 2007. Odgoj djece (u svjetlu Kur’ana i sunneta). BEŠIR. Sarajevo. Halid Hamid. preveo Nezir Halilović. 4. preveo Amir Mehić.

Muhammed Muveffek. Islamsko obrazovanje na Zapadu Poglavlje je bez naslova 4. 8. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Kralj i pobožni dječak. 7. EL-DŽUNBAZ. 1995. 1995. Muveffek Muhammed. preveo Džemil Abad. preveo Džemil Abad. Zagreb. preveo Džemil Abad. SALIMA.16 Moderno islamsko obrazovanje djece predškolskog uzrasta. 3. Zagreb. 12 . Muhammed Muveffek. Muhammed Muveffek. Muhammed Munir. preveo Džemil Abad. slikovnice 1. Mali učitelj. preveo Džemil Abad. 1995. Muhammed Muveffek. Zagreb. 5. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 1995. Zagreb. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH.15 Obrazovanje muslimana u nemuslimanskim zemljama. Zagreb. Zagreb. preveo Džemil Abad. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Završetak grozda. Iznenađenje. SALIMA. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 4. SALIMA. Muhammed Muveffek. SALIMA. Dunjalučki sanduk. 2. Zagreb. 6. Izgubljeni novčanik. preveo Džemil Abad. 1995.14 Obrazovanje: Moderno obrazovanje u muslimanskom svijetu Poglavlje je bez naslova 4. SALIMA. Uspomene na čuvara bašče. preveo Sabrija Puška. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Muhammed Munir. Dječije priče. 1995. SALIMA. 1994.4. 1995. EL-DŽUNBAZ. literatura. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Sarajevo.

. pričaj mi o Allahu. Sarajevo. Biblioteka Aladin. Libris. IBRAHIMHAKKIOGLU. 2004. Sarajevo. Belkis. 1996. Novi Pazar.s. Ibrahim. Muhjuddin. preveo Ajet Arifi. SULEJMANOVIĆ. 14. Sarajevo. 2004. Muhjuddin.. SELIMA. 22. knjiga I. 16. preveo Ajet Arifi. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Priče s istoka. Nasrudin Hodža (slikovnica i bojanka). Sarajevo. 15. Muhammed Munir i SELIMEH. a. Sarajevo. preveo Enver Ujkanović. drugo izdanje. Vehid. Bemust.s. 1426. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 10. Sarajevo. Junus. Tuzla. Sarajevo. El-Kelimeh. Kur'anske priče za djecu (slikovnica). DŽEBER. a. po H/2005. Connectum. 2001. Adem. IBRAHIMHAKKIOGLU.s. Belkis. ARNAUT. a. Kur'anske priče za djecu. Isa. 13. Šefko. Zbirka priča.9. Vehid Arnaut. AJANOVIĆ. 13 . 2004. 2006. preveo Ajet Arifi. IBRAHIMHAKKIOGLU. Muhammed Muveffek. Connectum. Connectum. Connectum. Ejmen Abdu-l-Aziz. a. Belkis. Hamidović. Muhammed Muveffek. Connectum. Midhat. knjiga IV). BAJRAMOVIĆ. El-DŽUNBAZ. 2004. 20. ILDIRIM.. 2007. preveo Ajet Arifi. Belkis. 17. Novi Pazar. PAŠANOVIĆ.s. 2007. preveo Džemil Abad. Zbirka priča. preveo Džemil Abad.. preveo Ajet Arifi. 2004.s. SELIMA. Belkis. 2001. (Porodična biblioteka. El-DŽUNBAZ. Sarajevo. 21. Majko.. Zenica. preveo Zuhra Kahya M. Seldžuk. 19. 18. IBRAHIMHAKKIOGLU. Connectum. Salim. Bugojno. Nuh. a. Sarajevo. 2005. 12. Muhammed Munir i SELIMEH.. Šejma. Abeceda. El-Kelimeh.. 11. Hej mubarek ramazan. IBRAHIMHAKKIOGLU. 1998.

El-Kelimeh. Sarajevo. 25. HASANOVIĆ. drugo izdanje. Vedad. EL-BILALI. El-Kelimeh.s. 4. PRLJAČA Mustafa i MUMINOVIĆ. Bilal i SMAILAGIĆ. 2002. preveo Ibrahim Husić. Hutbe ili džumanske hutbe I dio. 3. GRBO. preveo Zuhdija Adilović. a. Adem. 2007. Nuhova lađa (bojanka). Vesela sufara (bojanka). Poslanik Muhammed. Mevlud. 4. Tugra. Hajrudin. 2008. 2007. dersovi. Bugojno. Ilmihal. hutbe i dove) 1. 1998. 4. preveo Husein Idris Ademi. Metode da'veta u sprečavanju i otklanjanju loših djela. 2007.18 Moderno islamsko obrazovanje za odrasle (vazovi. 1429. ARNAUT. 26. Adila i DIMAN. 24. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 1999. (za mlade). 2. El-Kelimeh. Novi Pazar. 1995. Abdu-l-Hamid.23. El-Kelimeh. Redžeb. bez godine izdanja. Muhammed Ibn Salih. Trinaest priča iz jedne kutije. 2. Sarajevo. Sarajevo. Novi Pazar. Vehid. Moj prvi bajram (slikovnica). Sarajevo. ZILKIĆ. udžbenik za II. Ilmihal za I-stupanj (ćirilica i latinica). Jahja. Novi Pazar. USEJMI. Libris. Buđenje ambicija. 2007. 14 . Vehid Arnaut. Adem i DUDIĆ. EL-HANBELI. Ahmet. Novi Pazar. Sarajevo. FEHRATOVIĆ. III i IV stupanj. Libris. ZILKIĆ. DIMAN. 3.. Ljiljan. Sarajevo.17 Moderno islamsko obrazovanje za učenike osnovnih i srednjih škola (udžbenici za vjeronauku) 1. po H/2008. Ilmihal. Kemal.

Sarajevo. Sulejman. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2008. Connectum.19 Moderno islamsko obrazovanje za odrasle (pedagogija) Poglavlje je bez naslova 15 . preveo Vehbija Makić. 9. Muhammed Ibn Salih. preveo Muhamed Mrahorović. Ilum. 12. Said. Bužim. Dersovi i druženja. 10. Hutbe ili džumanske hutbe II dio. Libris. preveo Ibrahim Husić.. 2002. ALIŠKOVIĆ. Velika zbirka dova. EL-KAHTANI. Amir Mehić. Ajdin. Connectum. 2005. preveo prof. 1997. II dopunjeno izdanje. Said. 15. Dova poslanika Muhammeda a. EL-KAHTANI. Sulejman. Hisnu-l muslimi (zaštita svakog muslimana). Libris. BUGARI. 7. Zahid. preveo Abdullah Smajić. 8. 2006. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. FETIĆ. Ajdin. Zbirka (kur’anskih dova). 2006. Sarajevo. izdavač Organizacija aktivne islamke omladine. Vratimo se Gospodaru. Zenica.s. ALIŠKOVIĆ. Sarajevo. 1996. Vodič za omladinu (iz djela Risale-i nur). Kazivanja sa mimbere. 5. Kelimeh. Sarajevo. Mustafa. MUJKANOVIĆ. Sarajevo. Rejhan. 1999. USEJMI. Bužim. 2007. 6. Muhammed. Hisnu-l-muslimi (zaštita svakog muslimana). Bediuzzaman Said. ZEJNU-L-ABIDIN. Bužim. biblioteka Ilm. 13. EL-GAZALI. biblioteka Ruh. 2009. Novi Pazar. Zikr i dove. 4. (El-Dževšenu-l-Kebir – Snažni oklop vjernika). Ilum. NURSI. Sarajevo. 2002. BUGARI. preveo Sabahudin Skejić. 11. Sarajevo. Ilum. Zbirka zikrova. 2007.4. 14.

Zagreb. KURDIĆ. Tuzla. Šefik. 1998. Sarajevo. Učenje islama. Hamidović. preveo Muhamed Mehanović. FETHULLAH. RESIĆ. Muslimanska imena i njihova značenja. Idris i MAŠOVIĆ. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Muhammed Ali. Zenica. 1998. Sarajevo. 1993. 2006. RAHMAN. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 9. Novi Pazar. preveo Muhamed Mehanović./94. ALAGIĆ. IBN TEJMIJJE.20 Muslimanska lična imena 1. SCHOUN. Upoznaj svoje vjerovanje kroz Kur'an i sunnet.20 Religija 1. Mensur. Učenje islama. Muhammed Ali. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Oživljavanje i reforma u islamu. El-Kelimeh. drugo izdanje. 1998. Zenica. knjiga XIII). Učenje islama. Muhammad. 7. Sarajevo.4. 2. El-Kelimeh. 1997. Uticaj vjere na oslobođenje čovjeka. Muslimanska lijepa imena. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2008. preveo Husejn Ebu Idris. Najbolja oporuka. Sarajevo. 4. Bihać. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 16 . ZINO. 5. Upute u vjeru. FETHULLAH. Bemust. O transcendentnom jedinstvu religija. 2001. preveo Hafizović Rešid. Bemust. 3. QUTB. preveo Muhamed Mehanović. 3. Bemust. Muhammed Ali. Fazlur. ZUKORLIĆ. 6. 2. Leksikon muslimanskih imena. FETHULLAH. 1996. 8. 1994. Muhammed bin Džemil. 2008. 5. Šejhu-l-islam i El-EŠKAR. Jesmo li Muslimani?. Zenica. Mehmed. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 1997. Novi Pazar. Dr. Sulejman. Omer Sulejman. Frithjof.

snaga grijeha. EL-BUTI. Zapečaćeni džennetski napitak. s.s. Najbolja oporuka. O miru među religijama.a. 4. IBN HIŠAM. 3. Shvatanje korijena života. životopis 1. Safijurrahman. 17 . Muhji-d-din. Životopis Poslanikov. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH.. Halit. 1998. Bemust. radosti mladalaštva. 2008. Nikolas).a. Sarajevo. 1996.21 Religija predislamskih Arapa Poglavlje je bez naslova 5. prevela Subhija Hadžimejlić-Skenderović. Sarajevo. 2007. 1995. Sarajevo.. knjiga VIII). a. Zapečaćeni džennetski napitak..v. 2004. 13.22 Religija: Muhammed.v. Šejhu-l-islam i El-EŠKAR. drugo izdanje. prevela Subhija Hadžimejlić-Skenderović. Uticaj vjere na oslobođenje čovjeka. 11. preveo Vedad Smailagić. Sarajevo. studija o životopisu Resululllaha. IBN TEJMIJJE. preveo Babić Mile. Safijurrahman. 2008. Katharina. Sarajevo. Dragulji poslaničke mudrosti (Fususu-l-Hikem). uzvišenost Stvoritelja). Novi Pazar. Nicolaus (KUZANSKI. Zenica. Omer Sulejman. ERTUGRUL. Sarajevo. 14. Šemsuddin Muhammed Hafez. Sarajevo. preveo Avdija Salković.s. treće izdanje.10. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. s. EL-MUBAREKFURI. 2. El-Kelimeh. Connectum. IBN 'ARABI. OMMSEN. 2005. uživanje ovoga svijeta. 12. COSANUS. Muhammed Seid. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. preveo Hakrudin Hodžić. Sarajevo.s. EL-MUBAREKFURI. Dobra knjiga. studija o životopisu Resululllaha. 2001. Goethe i islam. preveo: Husejn Ebu Idris. 15. ŠIRAZI. 1998. Buybook. Rejhan. Bemust. 5. Divan Hafez (izopačenost svijeta i njegovu sujetu. U potrazi za sobom (povratak komunističkog ideologa vjerovanju u Boga).

Kako su završili oni koji su vrijeđali Muhammeda s. Libris. HAFIZ. Libris.v. 6. Ruža iz bašče Resulullaha. Bužim. 17. 2007. Bemust. El-Kelimeh i Islamski pedagoški fakultet u Zenici. KURDIĆ. MUSA. Sarajevo.5. TOLSTOJ. Dr. El-Kelimeh. 15. 2003. 2007.s. El-Kelimeh. Dobra knjiga. 7. ES-SIBA'I. 2001. Muhammed Meveffekat. Mu'džize Muhammedove. preveo Halil Mehić. kratka biografija kroz lekcije i pouke. Novi Pazar.a. SULEJM. Connectum. Kćerke Vjerovjesnika s. 2004. Mu’džize Muhammeda. Poslanica slavnog ruskog pisca o Pejgamberu Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem) preveli Ramiza Smajć i Ilijas Tanović. 2007. Ibn Kesir. EL-MUBAREKFURI. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Safijurrahman. Annemarie (ŠIMEL Anamari). Novi Pazar. Novi Pazar. sallallahu 'alejhi vesellem. Novi Pazar. 9. 2008. LINGS.s. 13. Ilum. Sarajevo. Sanin. Poslanik kao učitelj. knjiga XIX). Dr. Novi Pazar. Novi Pazar. Lev Nikolaević. Sarajevo. 2007. Sarajevo.s.. preveli: Bekir Makić. Sira – zivotopis posljednjeg Allahovog poslanika. Safvet. 12. Muhammed alejhi's-selam kao divan uzor. SCHIMMEL. Martin. biblioteka Hit. a. El-Kelimeh. 2006.v. 2007. 14. EBU-GUDDE.. 11. Said. El-Kelimeh. Mustafa. Enes Ljubijankić. 2004. Sarajevo. preveo prof. El-Kelimeh.. Abdu-l-Fetah. Muhammed. Šefik. 8. NURSI.. 2006. Sarajevo. 10. HALILOVIĆ. prevela Subhija Hadžimejlić-Skenderović. 18 . Muhammed alejhis-selam. Poslanikove metode pozivanja u vjeru. Zapečaćeni džennetski napitak. preveo:Muhamed Baščelić. Sanin. i Enver Ujkanović. 2004. 16.a. MUSA. Zenica .

Abdulbasit Muhammed. a opasno zapostavljanje Kur’ana. Novi Pazar. Sarajevo. 5. Muhammeda. IBRAHIMOVIĆ. Safvet. 4. preveo prof. 5. 3. a. Sarajevo. Muhammed. El-Kelimeh. Bemust. 7. preveo Abdulah Smajić. Jasin i amme džuz. DURAKOVIĆ. Novi Pazar. Tuzla 2003. Učenje islama. kao da ga vidiš. 22. program učenja Kur'ana. EL-KARNI. Ilum. Planjax (Biblioteka Logos). U krilu Allahove milosti putem Kur'ana i Poslanikove sunne. Svjetlost. dr. 2006.23 Religija: Kur'anski tekstovi.18. 20. Dr. Safvet. El-Kelimeh. 2008... 19 . Tešanj. sallallahu 'alejhi we sellem (iz djela Risale-i nur). EL-ISMAILM. Životopis poslanika Muhammeda (na osnovu najranijih izvora). 250 pitanja i odgovora o Allahovom Polsaniku. Sarajevo. Halil. Kur'an s prijevodom. HALILOVIĆ. preveo Semir Rebronja. 2009. Skriveno. Aid. 2002. učenje Kur'ana (audio i video izdanja) 1. Bužim. 2009. 2003. 2008. DANOVIĆ. s. Novi Pazar. Ishrana poslanika. Tahia. Libris. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2. Said. Grupa autora. Zagreb. HIFZ: učenje Kur'ana napamet. Sarajevo. El-Kelimeh i Islamski pedagoški fakultet u Zenici. Sarajevo. 6. preveo: Amir Crnovršanin. NURSI. Rejhan. Esad. Bediuzzaman Said.a. Zenica i Novi Pazar. Sadik. Amir Mehić. prijevodi i izvadci. Bemust. bez godine izdanja. Dr. preveo Ahmed Ananda. 2008.s. Nesiba. 1995. Uloga Kur ana u životu muslimana. HALILOVIĆ. 19. NURSI.s. ES-SEJJID. El-Kelimeh. MAHMUD TALIB. 21. Mu´džize Muhammedove. 2004.v.

Bemust. El-Kelimeh. 5. IBN KESIR. drugo izdanje. HAFIZ. 9. prevela grupa prevodilaca. Muhammed Muveffek i SALIMA. Ibn Kesir. Trojica zaglavljena u pećini. Sarajevo. Muhammed. Sarajevo. Libris. 2003. KARIĆ. Ilum. Zagreb. SALIMA. Muhjuddin. preveo Adnan Hafizović. Novi Pazar. 11. Sarajevo. 3. Kenan. Zijad. 9. KARIĆ. Enes. Kur'ansko pismo (sufara i tedžvid). LJEVAKOVIĆ. Kur'anske priče i poruke sure Kehf. IBN ABBAS. preveli Derviš Tači. Sarajevo. Hafiz. ŠAR'AVI. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 5. 2005. El-Kelimeh. IBN KESIR. Novi Pazar. 1995. Tefsir. Bemust. preveo mr. 2. 1999. 10. ĆEMO. KARIĆ. Sarajevo. Sarajevo. 2007. Tefsir. Hafiz. Said. Tefsir I. tefsir 1. Tefsir. 2007. Kako tumačiti Kur' an. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Enes. Sarajevo. 7. 2007.24 Religija: Kur'anske studije. Bužim. 20 . 2008. preveo Nezir Halilović. Tugra (Biblioteka Islamistika). 2005. Said Mujakić i Rijad Šestan. 2002. 2002. Sarajevo. 6. Šejh Savršenstvo Kur'ana. Libris. Admir Muratović. preveo Džemil Abud. Poslanica o Kur'anskim nadnaravnostima. Tumačenje Kur'ana i ideologije XX stoljeća. Bemust. skraćeno izdanje. EŠ-ŠA'RAWI. NURSI. 1998. 8. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 'Abdullah. Sarajevo. Priče iz Kur’ana. Semantika Kur'ana.8. Amir Mehić. 2002. prevela grupa prevodilaca. II (uvod u nauku tefsira). Bemust. Enes. 4. skraćeno izdanje.

Dobra knjiga.25 Religija: Hadiske studije i zbirke. 14. komentari hadisa 1. knjiga IV. preveo E. Adnan Hafizović. preveli: Mehmedalija Hadžić. 16. Dobra knjiga. Hasan Popara i Muhamed Mehanović. preveo Haso Popara. (prvo cjelovito izdanje). 21 . Sarajevo. Ibrahimkadić. Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Mugire el–Džufi. ER-RIFA'I. Zuhdija Adilović. Skraćeni tefsir Amme-džuza. Tefsir Kur‘ana. KADRIBEGOVIĆ. Sarajevo. HALID. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Kulturni centar Kralj Fahd. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. (prvo cjelovito izdanje). Muhammed Nesib. Kur'an nenadmašni fenomen. 2008. Muhammed Nesib. Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Mugire el–Džufi. Amr. Sarajevo. Muhammed. Bužim. Caner. preveo mr. Ebu Hamid Muhammed. Bemust. Novi Pazar. ER-RIFA'I. preveo Ramiza Smajić. preveo Fahrudim Smajlović. Sarajevo. TASLAMAN. 2. El-Kelimeh. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. EL–BUHARI. Sahih. 2008. 15. Almir Fatić. knjiga XIV). 5. Sahih. 13. Šefik Kurdić. Kur'anske pripovijesti. Ilum. Selmir Mehić. preveli Šukrija Ramić. 2001. Enes Ljevaković. 18. Amr. preveli Amir Mehić. Ilum. Sarajevo. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod sam sebe ne izmijeni. Bužim. Aziz. Skraćeni tefsir Amme-džuza. 2008. knjiga III. 17. pravdajući to obavezama. a njegov dio preveo je Šukrija Ramić. 2007. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Kulturni centar Kralj Fahd. EL-GAZALI. povukao se iz ovog projekta nakon što je preveo trideset stranica.. Halil Mehanović i Ahmed Adilović. Dragulji Kur’ana. 1998. Fenomen životinjskog svijeta u Kur'anu. 1998. 2008. 19. EN-NEDŽDŽAR. HALID.12. EL–BUHARI. preveo Haso Popara. Sarajevo.

preveli Fuad Sedić. 5. 2002. Ibrahim Husić. El-Kelimeh. EL-BUTI. Jahja ibn Šeref. EN-NEDŽDŽAR. HADŽIĆ. 7. El-Kelimeh. Edin Dedić. Zuhdija Adilović. Hadisa s komentarom). Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Biseri Poslanikove. drugo izdanje. preveli Fuad Sedić. a. Sarajevo. Zuhdija Adilović. Sarajevo. Zuhdija Adilović. preveo Sulejman Topoljak. Mirudin Dugonjić. 1999. Izbor hadisa iz Rijadus-s-salihina. Adnan Karadža.HANBELI. 13. EN-NEVEVI. EN-NEVEVI. Razumijevanje života Muhammeda. 2001. Novi Pazar. Ramadan. Hafiz. 1998. EL-MUNZIRI. Mirnes Durak. preveo hfz. Ibrahim Husić. preveli Fuad Sedić. Zbirka Poslanikovih hadisa. Rijadus-salihin. 8. VAVI. EL. 1996.. šukrija Ramić. šukrija Ramić. 9. 1996. Husein Omerspahić. Husein Omerspahić. 6. Zuhdija Adilović. Izbor hadisa iz Rijadus-s-salihina. Bužim. knjiga II). Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Preporod. prevela Suada Mujakić. 4.s. Mustafa. 2007. Sarajevo. 2004. 10. a. Nazif Horozović. Jahja ibn Šeref. Ilum. Husein Omerspahić. biblioteka Ilm. Zenica. 12. Šukrija Ramić. 2008. Zeglul. šukrija Ramić.s. Hajrudin Hodžić.1417. Izbor hadisa iz Rijadus-s-salihina. EN-NEVEVI.3. Ibrahim Husić.. mudrosti (34. Ibn Redžeb. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. INDŽIĆ. Nadnaravnost sunneta. Novi Pazar. Muhiddin Ena. Sarajevo. Jahja ibn Šeref. Muris Mahalbašić. Jahja ibn Šeref. Libris. Zuhdija Adilović. Ilum. preveli Nusret Hodžić. Poslanikov savjet Ibn Abbasu (komentar hadisa: Čuvaj Allaha-čuvat će te). EN-NEVEVI. Nedžad Ćeman. preveli: Fuad Sedić. Salih. Ibrahim Husić. Et-t-ergibu vet-t-erhib (zbirka hadisa). preveli Fuad Sedić. 11. Zehrudin Junuzović. Bužim. 1995. šukrija Ramić. Sarajevo.. Husein Omerspahić. Husein Omerspahić. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. treće izdanje. Ibrahim Husić. 2008. drugo izdanje. 22 . Zagreb. Izbor hadisa iz Rijadus-s-salihina.

7. Abdu-l-Medžid Aziz. Sahih. (prvo cjelovito izdanje). Sarajevo. Visoko. preveli Hasan Škapur.. EL–BUHARI. Sarajevo. Knjiga I. 1998. Strahote sudnjeg dana. Izbavljenje iz zablude./29. Abdullah b. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. suština. Ali. EL-KULEJJIB. Sarajevo. sastavni dijelovi vjerovanja (erkani) 1. drugo izdanje. Iz kabura u džennet ili džehennem.14. Sarajevo. 1997. EL-GAZALI. Muharem Štulanović i Ibrahim Husić. Rešid. EZ-ZINDANI. Ebu Hamid Muhammed. 1428. preveli Enes Ljevaković i Ibrahim Husić. JASIN. Ahmed Ali Allaf. preveo: Mirsad Mahmutović. 9. 6. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. knjiga I. 23 . Muhammed ibn Muhammed Ebu Hamid. HAFIZOVIĆ. Hasan Makić. Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Mugire el–Džufi. preveo Zuhdija Adilović. prevela Zehra Mimić. prevela Sabaheta Ćeman. suština. drugo izdanje. 5. 1996. 1998./29. 1998. 1998. drugo izdanje. Sarajevo. Zagreb. 5. Iman: temelji. Mostar. 2008. Abdu-l-Melik. Muhammed Nu'ajm. Bemust. 2. 2008. preveo Hilmo Neimarlija. Sarajevo. ET-TANTAVI. 1996. O načelima islamske vjere. EL-GAMIDI. Muhammed Nuajm. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Kulturni centar Kralj Fahd. Jednoća Stvoritelja. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Kulturni centar Kralj Fahd. Neimar. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. JASIN. 1995. Zenica. preveo Ismail Ahmetagić. Život poslije smrti. EL–BUHARI. 4. (prvo cjelovito izdanje). Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Mugire el–Džufi. preveo Hasan Škapur. Sahih. 1428. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 8. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Hedijja. preveo Zuhdija Adilović. EL-GAZALI.26 Religija:Vjerovanje. 15. knjiga II. 1998. negacija.. Iman: temelji. negacija. 3. Opći prikaz islamske vjere.

knjiga V). treće izdanje. Islamsko znanje. Sarajevo. preveo Mirsad Mahmutović. Sarajevo. EL-KULEJJIB. Dr. Strahote sudnjeg dana. EL-KATTAN. knjiga XVI). 16. Jusuf Ljudi i istine. Zenica.. 2001. Tevhid i širk. 19. Ahmed Ali Allaf. 13. Sarajevo. Predznaci sudnjeg dana (mali. Menna. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. prevela Zehra Mimić. EL-HAMIDI. Sarajevo. 1999. 24 . preveo Ebu Muhammed Es-Serid. preveo Muhamed Đuliman. Ahmed. KARDAWI. Zenica. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Iman: temelji. prevela Sabaheta Ćeman. 15. Abdu-l-Medžid Aziz. EL-KAHTANI.'Abdullah b. preveo Muhamed Mehanović. srednji. Jusuf b. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 2001. Udruženje islamske omladine SELSEBIL. EL-VABIL. 2001. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 21. 14. preveo Zuhdija Adilović. 12. veliki) Bemust. negacija. preveo: Ebu Muhammed Es-Serid. ZEJNO. Iz kabura u džennet ili džehennem. 2001. knjiga XII). 1999. 1998. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Bistro more pobožnosti i suptilnosti. Jusuf. knjiga IX). Muhammed Nu'ajm. Islamsko znanje. Muhammed Džemil. Muhammed Said Salim. 1998. suština. preveo Ahmed Purdić. Muhammed Džemil. 2001. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 1998.10. Abdul-Melik. Živinice. Sarajevo. Organizacija akivne islamske omladine. EZ-ZINDANI. Sarajevo. preveo Muhamed Đuliman. Menna. Sarajevo. kniga III). 20. preveo Muhamed Mehanović. 1998. Abdullah b. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Tevhid i širk. 17. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Jednoća Stvoritelja. Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu. Organizacija aktivne islamske omladine. 2001. ZEJNO. 18. 11. FERID. JASIN. EL-KATTAN. Sarajevo.

25. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Sarajevo. Said. Mehmed. Udruženje građana „Semerkand“. Mehmed Karahodžić. 2002. 26. Bemust. preveo Abdulah Smajić. i 2005.. po H/2003. Novi Pazar. Abdu-l-Medžid Aziz. Djela koja izvode iz vjere. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 2003. Libris. Sarajevo. 32. 2001. Sarajevo. Knjiga o stvaranju. Selvi. Said. SANIN. KARAHODŽIĆ. Tezkira II (podsjetnik na stanja umrlih i ahiretska dešavanja).1424. 2003. Sarajevo. Muhammed Selih. EL-MUNEDŽDŽID. 2003. IBN HASAN. NURSI. Udruženje islamske omladine Selsebil. preveo K. Bemust. Sarajevo. 33. DILAVER. Poslanica bolesnima (iz djela Risele-i Nur). preveo Mensur Zukorlić. knjiga XXII). El-Kelimeh. 27. preveo Šukrija Ramić. Islam protiv sujeverja. EZ-ZINDANI. Sulejman. Iman i insan (iz djela Risale-i nur). EL-KURTUBI. 24. (iz djela Risele-i Nur).A. Novi Pazar. Sarajevo. prevela Sabaheta Ćeman. 34. 29. 2001. Pojava slabljenja imana (simptomi. 30. uzroci i liječenje).. Bemust. preveli Senad Ćeman. Almir Fatići i Sabahudin Skejić. Poslanica o proživljenju. Said. Plodovi stabla imana. Ljiljan (Biblioteka Islamica). 2002. 28. EL-ALVAN. preveli Nusret Imamović i Ismet Purdić. Sarajevo. Musa. Bemust. biblioteka Ruh. Knjiga tevhida i radost pravovjernih. 2003. Sarajevo. 2004. knjiga XVII). 2003. NURSI. Sarajevo. NURSI. drugo izdanje. 23. Muhammad ibn Ahmad. Jednoća Stvoritelja.22. Abdurrahman. 25 . El-Kelimeh. Ljubav prema Allahu. Said. 31. Živinice. Sarajevo. BEDIUZZEMAN. Sirijsko predavanje. 2004. Said Nursi. 2004. NURSI.

Sarajevo. Novi Pazar. Ibn Kajjim. Ahmed. Bediuzzaman Said. 2006. Bediuzzaman Said. 38. Pravi put i stranputice. El-Haris. Ahmed. Novi Pazar. Novi Pazar. Bediuzzaman Said. Ahiretska opskrba I (Zadu-l-mead). preveo: Dževad Hot. Ebu Hamid Muhammed. preveo Ahmed Purdić. preveo mr. IBN TEJMIJJE. El-Kelimeh. Kratke riječi (iz djela Risale-i Nur). VAKKASOGLU. 2005. Ibn Kajjim. 46. Knjiga uputa. EL-MUHASIBI. 2006. Salih Ibrišević. 41. Novi Pazar. Almir Fatić. Rasim Brković. Sarajevo. Savršeni znak (iz djela Risale-i Nur) Bemust. Ahiretska opskrba II (Zadu-l-mead). Ihlas i bratstvo (iz djela Risale-i Nur). Rejhan. EL-DŽEVZIJJE. El-Kelimeh. Sarajevo. NURSI. preveo Avdija Salković. 2006. FERID. Salih. Bužim. NURSI. po H/2005. FERID. 2005. El-Kelimeh. 44. Novi Pazar. 2007. Opomene i savjeti.35. 2005. Sarajevo. 37. preveo Fahrudin Smajlović. NURSI. Envaru-l-hakaik (iz djela Risale-i nur). Bemust. 48. Sarajevo. Sarajevo. 36. El-Kelimeh. EL-DŽEVZIJJE. EL-DŽEVZIJJE. El-Kelimeh. preveli Senad Ćeman. 2006. Put na Ahiret. 45. Ilum. Novi Pazar. Bogobojaznost. Bediuzzaman Said. Primjeri istinskog vjerovanja. 26 . 43. 2005. El-Kelimeh. preveo Abdulah Smajić. 1426. NURSI. EL-GAZALI. Rejhan. Ibn Kajjim. preveo Sulejman Topoljak. 2006. preveo Semir Rebronja. 40. Muhamed Mehović. 2005. Vehbi. 42. 2006. preveo Fahrudin Smailović. 47. Novi Pazar. 2005. 39. Lijepa riječ. Nedžad Ćeman. Kelimeh. IBRIŠEVIĆ. Čovjek koji je plakao zbog grijeha drugih ljudi. Bemust.

Ahmed. Mehmed. prof. 55. Knjiga III. preveo Fahrudin Smajlović. Ibn Kajjim. Udruženje građana “Semerkand”. 2007. 27 . SEDIĆ. 2007. KARAHODŽIĆ. Ilum. Enes Ljubijankić. Senad Hodžić. 2007. Novi Pazar. Novi Pazar. 56. Bužim. 62. Sarajevo. Mehmed. El-Kelimeh. Bužim. 2007. HEVITT. Na putu ka Allahu. Knjiga II. Novi Pazar. KARAHODŽIĆ. Ilum. Ilum. dr. El-Kelimeh. 2008. Sulejman. 52. Kratki komentar na El-fikhu-l-ekber imama Ebu Hanife (predaja od Hamada sina Ebu Hanife). Abdu’r-rahmnan. Novi Pazar. Svijet meleka. 2007. EL-EŠKAR. SEDIĆ. 2007. 2008. 53. 57. Knjiga I. El-Kelimeh. Ahmed. Fuad. Novi Pazar. Mehmed Karahodžić. Bužim. 2008.BEJHEKI. 2007. 2008. preveo hfz. prevela Šahida Džihanovič-Aljić. 58. Ibn Kesir.Bistami). ÇAĞIL. Ibrahim. preveli: Amir Mehić. Sarajevo. 54. 59. HAFIZ. Mehmed Karahodžić. Ogranci imana. El-Kelimeh. 60. Imam. preveo Husović Ajet. preveo Semir Rebronja. 2007. Mehmed. 51. El-Kelimeh. Život nakon smrti. Mali predznaci Sudnjeg dana. EL-DŽEWZIJJE. 2007. preveli prof. Sarajevo. Ilum. 61. Bužim. Šta islam kaže. Muhammed b. Stvaranje svijeta.49. Smrt i kaburski život. Sarajevo. Put ka Allahu (Ebu Jezid el. Fuad. KARAHODŽIĆ. Kako voljeti Allaha. TOPOLJAK. Mehmed Karahodžić. Nedžad Ćeman. Derviš Taći. EL. Ahmed Džinović. Ljubav prema Allahu (deseti ogranak imana). Sulejman. Put ka Allahu (Mekamat). Dr. Put ka Allahu (Nedžmuddin Kubra). 2007. 50. BEHDŽET. EL-HUMEJJIS. Sarajevo.

28 Religija: Sufizam 1. 2002. Sarajevo. 66. 2008. preveo Fejzulah Hadžibajrić. NAIK. Sarajevo. EL-GAZALI. Haris b. II izdanje sa dopunjenim komentarom. pojedinci alimi Poglavlje je bez naslova 5. Dobra knjiga. preveo Amir Crnovršanin. Temeljni tokovi sufizma. Staze sljedbenika islama. 4. Sarajevo. 7. 6. Sarajevo. 2000. preveo Mujkanović. Zahid. preveo Ismail Ahmetagić. Osman. Ibn Kajjim. Kitab o smrti. 2008. EL-GAZALI. 10 stvari koje vode Allahovoj ljubavi. Sarajevo. Novi Pazar. Uputa tragaocima pravog puta. SINANOVIĆ. Knjiga II. Ebu Gudde. 2009. HAFIZOVIĆ. Sarajevo. HAFIZOVIĆ. Libris. preveo Ramiza Smajić. DŽELALUDDIN. Rešid. Muhammed. Bemust. El-Kelimeh. Dženan. EL-GAZALI. Rumi Mesnevija. Dobra knjiga. Izet.27Religija: Sunijske akaidske škole. Rumi Mesnevija. Sarajevo. BURCKHARDT. Rešid i PAJOVIĆ. Duhovnost i mentalno zdravlje. 2001. 65. Knjiga I. 28 . 2002. 5. KADRIĆ. 5. El-Kelimeh. Svjetlost. Abdulkadir i HANDŽIĆ. Sarajevo. Dr. biblioteka Ruh. Libris. 2002. DŽELALUDDIN. Ebu Hamid. 2002 8. 1999. Kaderijsko-bedevijska tekija Čeljigovići.63. 2. 3. Sarajevo. Titus. biblioteka Ruh. 64. EL-DŽEVZIJJE. preveo Fejzulah Hadžibajrić. Libris. preveo Senad Redžepović. 1999. Ljiljan (Biblioteka Lektira). 2009. EL-MUHASIBI. Ljiljan (Biblioteka Lektira). Ebu Hamid. Sufijska tumačenja sure Er-Rahman. Novi Pazar.Esed i ABDU-L-FETTAH. Sarajevo. Zakir Odgovori na zablude o islamu. preveo Kenan Ćemo. Život poslije smrti . Mistična astrologija (prema Ibn 'Arebiju).

2003. RUMI. Ljubav je vino (postavke sufijskog znanja i mudrosti). 2004. Buybook. V. Kitab. biblioteka Ruh. Ljiljan i Kulturni Centar I.9. EL-GAZALI. Libris. I. KRČALO. 2003. Turi Sina. VI. preveo Ekrem Tucaković. Iran. Pašanović Fikret. Ihja' 'ulumu-d-din . Bajramović Kemal. Ihja' 'ulumu-d-din . Mustafa. Ihja' 'ulumu-d-din – oživljavanje vjerskih nauka. KARAHODŽIĆ. VII. 2004. Connectum. EL-JILANI. i VIII preveli Skejić Sabahudin. 18. 2004. biblioteka Ruh.Preporod islamskih nauka. 'Abdu-l-Kadir. 15 pisama. Grupa autora. 13. Udruženje građana „Semerkand“. Sarajevo. Libris. Sarajevo. Rumijeva kozmologija duše. Sarajevo. 2004. III. Sarajevo. 2004. Sarajevo. Samir Beglerović. 2005. Zbirka hikaja tarikatskih prvaka. 29 . Sarajevo. Abdulkadir i HANDŽIĆ. OZAK.R. preveli i komentar pripremili Samir Beglerović. Ebu Hamid Muhammad. šejh Muzaffer. Biserne niske misli (inspiracija iz svijeta čiste duhovnosti). Nezir. Sarajevo. MUJIĆ. i Handžić Dženan. Dedić Edin. Sarajevo. Mehmed. 15. Sarajevo. biblioteka Ruh. Dželaludin. Šejh Mahmud. preveo Ananda Ahmed. Udruženje građana „Semerkand“. 20. 2004. KADRIĆ. Libris. Sarajevo. II i III knjiga. Dženan. EL-GAZALI. ŠABESTARI. 11. 19. Buybook.Preporod islamskih nauka. Ebu Hamid Muhammed. 16. Sufijski ružičnjak. EL-GAZALI. Libris. knjiga I. knjiga I. i 2010. 12. Mesnevija III (Književno remek djelo i savremena zbirka vječnih istina. Kenan Čemo. Sarajevo. 14. 2004. preveo Enes Karić. Sarajevo. IV. biblioteka Ruh. Mehmed Karahodžić. preveli Kenan Ćemo i Samir Beglerović. kao uputa svim ljudima). obradili. EL-GAZALI. 2004. II. 17. 10. 2004.

Mesnevija IV (manje priča. Mesnevija V (Duhovno vrelo u povijesti ljudskog traganja za Istinom. Mehmed. Ponos svijeta (Izbor iz djela Mersuah Kelimati-l-imam el-Husejn). Sarajevo. Sarajevo. Dželaludin. 2005. Dželaludin. Sarajevo. KARAHODŽIĆ.knjiga iz bunara. Sarajevo. Sarajevo. Sufijski kuhar. KARAHODŽIĆ. 2006. Mehmed. 2008. Sarajevo. Lađa spasa. prevela Alma Ćehajić. 2008. VELED. 31. 23. SEIDEL. Ahmed Ananda. Mudrost sufija. šejh Sadi. 2006. Me'arif . preveo Edin Kukavica. 2007. Mehmed Karhodžić. Sarajevo. Libris. Annemarie. preveo Husović Ajet. Sarajevo. Sarajevo. HAŠIMI. Mehmed. Libris. više ulazi u duboke rasprave i razmišljanja). Kathleen. Dobra knjiga. Buybook. 2006. 28. 29. savremena zbrika vječnih istina). 2006. 2005. 27. 24. 25.21. Dobra knjiga. Misterija brojeva. 22. 2005. Libris. Udruženje građana „Semerkand“. Robert Frager. Libris. 2006. Čišćenje duše (prema prvim izvorima). ŠIRAZI. SCHIMMEL. James. Sarajevo. preveo Edin Kukavica. Buybook. Hakim Abu Abdullah. FARID. Buybook. Odškrinuta vrata Grada znanja. Behauddin. Edebi na putu arifa (norme vladanja na putu onih koji su spoznali). preveo Zijad Imamović. RUMI. 33. Sarajevo. Mehmed Karahodžić. 30 . Sarajevo. Sarajevo. KARAHODŽIĆ. Neke tajne sufijskog liječenja. Džulistan (duhovno iskustvo i besmrtne upute). 30. 2005. preveli Fikret Pašanović. 32. Saki Muhammed S. FADIMAN. MUINUDDIN. 26.. Senad Topić i Alma Mujkić. 2008. Mehmed Karahodžić. RUMI. Ahmad.

2002.29 Religija: Poznate sufije. Selvi. El-Kelimeh. Sarajevo. Emanel. 31 . Sarajevo. Muhidin Libris. 8. Nihad Omanović. Bemust. 2004. 3. Abdest i alternativna medicina (mu'džize u stvaranju čovjeka i alternativna medicina). ES-SUJUTI. 1999. Libris. prijevod Senaid Zajimović. Bemust. preveo Rizvić Abdulaziz. HAMAVI. 2003. Novi Pazar. Sarajevo. 6. Zuhayr Mahmud. EN-NABLUSI. 5. 2001. preveo Haris Murtić. IBN KAJJIM. preveli Adelita Al-Ali. Sarajevo. tumačenje snova 1. 2006. Priče iz Mesnevije. AMIR. 5. Dželauddin Abdurrahman. Ko može biti šejh. 2008. Čovjek između sihira. Rabija (život i djelo Rabije i drugih žena sufijki u islamu). BALI. Madžida. Dr.34. Muharem Liječenje Kur'anom od ograisanja. SMITH. Poslanikova medicina preveo Hadžiahmetović. Libris. Abdulgani.30 Religija: Liječenje Kur'anom. 1999. MATAR. 4. DILAVER. 5. ŠTULANOVIĆ. Libris. Vehid Abdusselam. Liječenje Kur'anom (medom i ljekovitim biljem). 7. 2008. Sarajevo. biblioteka Ilm. Margaret. Sarajevo. Majid. Tumač snova preveli Nurko Karaman i Ismail Ahmetagić. Sarajevo. 1999. Sarajevo. Sarajevo. 35. Al-Dževzijj. biblioteka Ruh. uroka i džina. YILMAZ. Udruženje građana „Semerkand“. Vjerovjesnikova medicina. 2. bez mjesta i godine izdanja. sihra i uroka. derviški redovi 1. Bemust. biblioteka Ilm. Mahmut. Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza.

31 Religija: Okultizam. preveo Karalić Mahmut. 11.9. vrijednosti i promjene. Čovjek između sihira. Sarajevo. Novi Pazar. SCHWARTZ. biblioteka Ilm. Ilum. IBN TEJMIJJ. El-Kelimeh. 2002. 2005. Hedija. Zuhajr Mahmud. astrologija 1. 2. 14. Šefik. Sarajevo. Medždi Fethi. ES-SEJJID. Snovi i njihova značenja – Sanovnik (u koloru). Libris. HAMAWI. 10. 2008. 2008. Sarajevo. misterije Bermudskog trokuta i letećih tanjira). Čuvajte se Mesiha Dedždžala. Stephen. Poslanica o džinnima. 12. biblioteka Ilm. Muhammed. Rida. Khaled Abou. Islamski pokret: dinamika moći. Dva lica islama. Sarajevo. 2006. preveo Ermin Sinanović. Poslanikovi snovi preveli Lejla Obradović i Hedijja Boškailo-Šikalo. Rešid Hafizović. Muhammed Isa. Libris. Sarajevo. pragmatični nesporazum sa svijetom). Bužim. 2002. preveo Muhidin Hadžiahmetovć. KURDIĆ. Tugra (Biblioteka Arhipelag). 32 . Sejjid Ebu-l-Ala. EL-FADL. DAVUD. preveli Enes Karić. preveo prof. biblioteka Ruh. 2008. Libris. DAVUD. Ismet Purdić. El-Kelimeh. Novi Pazar. uroka i džina. Islam i izazov demokracije (vehabijsko misionarenje. Muhammad Isa. 5. 2001. prevela Lejla Obradovć. 1999. biblioteka Ilm. Libris. 2002. Dr. Tajna veza (tajne niti između Mesiha. magija. prevela Ramiza Smajić. 13. MEVDUDI.32 Religija: Moderni pokreti 1. Buybook. Dedžala. 5. Mostar. 3. EŠ-ŠERKAVI. Zaštita od džina i šejtana. Sarajevo.

Halil. Salih. KURDI. Novi Pazar. Islam u Iranu (duhovni i filozofski obziri). El-Kelimeh. Udruženje islamske omladine SELSEBIL. EN-NEVEVI. Selver i LJUBIJANKIĆ. 33 . 2. Islamski poziv. Hamdija.) 1. preveo Muhamed Đuliman. MUSOSKI. PERIJAN. ARNAUT.34 Religija: Sekte i sljedbe Poglavlje je bez naslova 5. Zagreb. ŠEVKANI. behaije. 5.5. 2003. preveo Semir Rebronja. Sarajevo. 2002. 2000.37 Religija: Da'va 1. Šaban. II. Fikret. biblioteka Ruh. Libris. šerijatska obaveza i društvene potrebe. Henry.36 Religija: Druge sekte (ahmedija.35 Religija: Šiizam 1. Konjic. Savremeni povratak Islamu. preveo Sabahuddin Skejić. El-Kelimeh. blasfemija. Islamske teme. 2005. Ebu-l-Hasan. III. MEHTIĆ. knjiga I. Muhammed. Bemust. 2001. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Sarajevo. apostazija Poglavlje je bez naslova 5. 5. V i VI. Živinice. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. El-Kelimeh. Ko se krije iza Ahmedija.. 2005. Novi Pazar. Milodar onima koji Allaha spominju. Sarajevo. EMIN. Esad. 3. 6.33 Religija: Ateizam. Dr. Ramazanski nasihati.. 1994. 4. . CORBIN. BAJRIĆ. knjiga XV). Sadik. 2004. Robovi Milostivog. IV. 5.

Jusuf. HALID. El-Kelimeh. Sedmerica u hladu arša. ŠTULANOVIĆ. preveo Semir Rebronja. preveo Fahrudim Smajlović. HALID. El-Kelimeh. Admira Mujkić. El-Kelimeh. 9. Ilum. El-Kelimeh. 13. preveo Semir Rebronja. EL-KARNI. HALID. Stopama Miljenika. Novi Pazar. 8. Amr. FERID. El-Kelimeh. 2007. El-Kelimeh. preveo Semir Rebronja. Novi Pazar. prof. Amr. preveo Fahrudin Smajlović. Ne zaboravi smrt. 12. preveo Džemo Redžematović. Otvorili su dušu i srce. preveo Abduselam Fetić. Munir Pod Allahovim okriljem I dio. Novi Pazar. 11. El-Kelimeh. Ahmed. Ne tuguj. Muharem. EL-KARDAVI. Novi Pazar. Dr. El-Kelimeh.7. Novi Pazar. kabur. Aid. Novi Pazar. Novi Pazar. 15. preveo Semir Rebronja. EL-KALEMUNI. 20. Amr. preveli prof. Enes Ljubijankić. 2008. 16. Sarajevo. 17. Bužim. Ebu Zerr. Požuri Allahu. preveo Mirza Sarajkić. El-Kelimeh. Spoznaj sebe i kosmos spoznat ćes Stvoritelja. El-Kelimeh. Novi Pazar. 18. 2007. Novi Pazar. Amr. Ibadeti vjernika. preveo Semir Rebronja. HALID. Novi Pazar. 2008. HALID. 34 . 2008. Svojstva robova Milostivog. preveo:Abduselam Fetić. El-Kelimeh. 10. Ahiret. ZAHIROVIĆ. Amr. Amr. HALID. Amr. 2007. 19. Amr. Novi Pazar. Novi Pazar. 2007. Ibadet razmišljanja. U Tvoje ime živimo. HALID. izdavač: El-Kelimeh. 14. Namjesnik na Zemlji. Govor srca. El-Kelimeh. 2007. 2008. 2006. 2006. HALID. 2008. 2008. 2007.

preveo mr. 2008. Vodič ka džennetu. 2009. Novi Pazar. 2005. Aid. Ključ istine. Fethi. preveo prof. Almir Fatić.38 Samousavršavanje 1. Novi Pazar. 2008. Ebu Hamid Muhammed. EL-HAŠIMI. El-Kelimeh. Amela. 8. Šta znači moja pripadnost Islamu. Za izdavača: Rasim Hamidović i Rasim Sokolović. 7. Muhammed Ali. Ilum. ERTUGLUR. Novi Pazar. Možeš biti najsretniji čovjek na svijetu. 5. Riznica kur'anskih mudrosti. Sarajevo. MUSA. preveo Omer Spahović. preveo: Sead Ibrić. Novi Pazar. Halid. Mostovi ljubavi kod ljudi. Živjeti u islamu. Aid. Bužim. EL-KARNI. JEKEN.DŽEMAILI. Uljepšaj svoj život. Ilum. EL-DŽEVZIJJ. 4. 2008. dr. bez godine izdanja. 6.21. preveo: hfz. Sarajevo. Sanin. preveo Semir Rebronja. El-Kelimeh. EL-KARNI. EL-GAZALI. Novi Pazar. preveo prof. Amr. Novi Pazar. Ibn Kajjim. Amir Mehić. Amr. KAČAPOR. 2006. El-Kelimeh. Liječenje srca. 3. EL-KARNI. Mjerilo djela. 23. KARAHODŽIĆ. Bužim. 9. Novi Pazar. preveo mr. HALID. preveo Semir Rebronja. 1995. Zijad Dervić. Bužim. 25. Mehmed Poziv islama. bez godine izdanja. 2008. Želiš li biti idealan musliman. Bedemi Allahove zaštite. Sarajevo. 24. El-Kelimeh. Amir Mehić. HALID. Kako da usavršimo sami sebe. Haris Grabus. 2005. Osman Kozlić. 22. Ilum. Mehmed Karahodžić. 2008. štampa: Grafički zavod Hrvatske. 5. El-Kelimeh. 2. 2008. 2005. El-Kelimeh. El-Kelimeh. Aid. 35 . Grupa autora.

Bemust. EL-KARADAVI. Poroci (alkohol. 6. preveo Mehmed Karahodžić. U traganju za srećom. Novi Pazar. 2007. EL-HADIRI. Sarajevo. prevodilac. Dobra knjiga. Zenica. David. PEKARIĆ. Ali i DOBRAČA. Husein.GAZALI. Fikret. Hfz. 6. 3. Muhammed u Novom zavjetu. 4. EL. Sarajevo. El-Kelimeh. Sanin. 2008. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. preveli Džemaludin Latić i Seid Smajkić. 2006. ČAJLAKOVIĆ. Halal i haram u islamu. 2008. Tuzla. Preporod duša. ZAKAULLAH. 1997.6 Islam i druge religije Poglavlje je bez naslova 7. Hamidović. Kasim. 1998. Muhammed Islam ili krščanstvo izazov vremena. BENJAMIN. 36 . Križ i polumjesec. Hajrudin – Dino.13 Pravo: Općenito 1. preveo Eniz Kozlić. Mirzet Šeho i Sabiha Pepić. 2008. 2. 2. El-Kelimeh. MUSA. Kakanj. Muhammed Arif. Šebibi b. Ljiljan. Studije o šerijatskom pravu. Budizam Poglavlje je bez naslova 6. a ne lijek).4 Islam i druge religije: Judeizam i kršćanstvo 1. Novi Pazar. Sarajevo. KARČIĆ. preveo Muhamed Mehanović. Sarajevo. 2005. 11. 3. Sljedbenici Knjige.5 Islam i druge religije: Hinduizam.10. preveli Edib Smolo. 1997. Jusuf.

El-Kelimeh. ŠTULANOVIĆ. El-Kelimeh. Bužim. 4. Potiranje mezheba: najopasnija novotarija!!!. knjiga VI). 2000. 2007. 1994. 1993. Šebibi b. Dr. Muharem. MEHANOVIĆ. 1998. 11. Muhamed. Mi smo jedan drugome najbolji poklon. 2001. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Novi Pazar. 5. Sarajevo. 1995. 8. Ramazanski post. Muhamed. Halal i haram u ishrani. Sarajevo. MEHANOVIĆ. Zagreb. Islamski bonton. Libris. KURDIĆ. EL-HADIRI. Sarajevo. Bemust. Ali i DOBRAČA. EL-KARDAVI. Jusuf. Bookline. ŠTULANOVIĆ. Novi Pazar. Ramazanski post.. Connectum. 7. Šefik. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. EL-KARDAVI. ŠTULANOVIĆ.14 Pravo: Ibadat 1. BUGARI. Sarajevo. Kratka risala o hadždžu. Zenica. preveo Hamdija Ljubijankić. 37 . 2007. a ne lijek). 1999. 7. An-Nur. preveli Džemaludin Latić. Poroci (alkohol. 3. Sarajevo. 2008. TOPOLJAK. Razumijevanje sunneta. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2. Jusuf. drugo izdanje Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Smajkić Seid i Hadžić Mehmedalija. biblioteka Ilm. Muharem. Razumijevanje prioriteta. 1998. h.4.. Muharem. EL-KARDAVI. preveo Muhamed Mehanović. 5. 1414. Rijad. Halal i haram u islamu. Ramazanski post. 2001. Kratka risala o hadždžu. 6. Sarajevo. Muhammed Se'id ibn Mula Ramadan. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Sarajevo. četvrto izdanje. 9. Kasim. (metodološke smjernice i pravila) Bemust.g. 2008. Sulejman. Jusuf. Sulejman. 10. EL-BUTI.

ZAHIROVIĆ. principi zakonodavstva Poglavlje je bez naslova 7. Muhamed Mehanović. izvori. Ramazanski post. Libris. preveli Bilal Merdan i Adamir Jerković. Hannes. El-Kelimeh. Ibadat (Namaz. Knjiga I. 2002. Sarajevo. 13. Halil Mehanović. 7. Ebu Hanife i namaz po hanefijskom mezhebu. 10. Šefik. bajramu i ulasku u džamiju. EL-KARDAVI. Haris Grabus. preveo Šukrija Ramić.15 Pravo: Teorija. hadždž). 2006. knjiga XX). pojednostavljeni pristup šerijatskim propisima po mezhebu imama Ebu Hanife. Hamidović. ŠA'RAVI. ES-SULEJMANI. Novi Pazar. Ahmed Purdić. Abdulhamid Mahmud Hanefijski fikh (Novi. 2005. Ramazan. pravnici 1. Sarajevo. post. hadži Hrustan Junuzović. 2005. 12. Muharem. El-Kelimeh. Dr. Salem Dedović. 9. Salih Haušić. O ramazanu. 2004. 14. Ljiljan (Biblioteka Zlatna knjiga). JUNUZOVIĆ. Tuzla. preveli: mr. peto izdanje. mr. 2000. biblioteka Ilm. 2004. Tuzla. Abdullah Nesir. uz navođenje argumenata iz Kur'ana i sunneta). TUHMAZ. 38 . KURDIĆ. 7. Muamer Sedić. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 2001. Sarajevo. Sarajevo. 8.16 Pravo: Pravne škole. preveli Ahmed Hatunić. Novi Pazar. Sarajevo. GALTER. 1423. ŠTULANOVIĆ. M. u svjetlu tefsira hadisa i fikha (s osvrtom na propise koji se tiču Bajrama i Ševvala). Kemal Ibadeti. KURDIĆ. Minhen. Šefik. Zuhdija Hasanović. Muhammed Primljeni hadž. preveo Edin Konjhodžić. 2006. 11. po H/2002. Jusuf.6. Fikh muslimanskih manjina (kako biti musliman na Zapadu?). Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Mahrama ili zar (Historija kulture jednog orijentalnog fenomena). zekat. Ahmed Hatunić. Zehrudin. Odabrani tekstovi o istihara-namazu.

2006. Knjiga III. Hanefijski fikh (Novi. Ibn Kajjim.19 Pravo: Fetve i zbornici 1. po H/2004. 2001. 7. (Sistem vlasti i sudstva i kazneno pravo u islamu). 2005. Fetve Evropskog vijeća za fetve i istraživanja. Spolne bolesti: Blud. Ahmed Purdić. EL-BARR. Poslanikove fetve.18 Pravo: Personalno pravo ( Nasljedstvo. Muharem. Sarajevo. dr. El-Kelimeh. EL-KARDAVI. Ibrahim. Bemust. Sarajevo. testament. pojednostavljeni pristup šerijatskim propisima po mezhebu imama Ebu Hanife. 3. Haris Grabus. 2007. Abdulhamid Mahmud. preveo Enes Ljevaković. ĐOZO. prijevod Zuhdija Adilović. Prva bračna noć. Spolne bolesti: Blud.) Poglavlje je bez naslova 7. Fetve. Sarajevo. ŠTULANOVIĆ. 4. porodično pravo 1. 7. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Connectum. 1425. EL-BARR. preveli Fikret Pašanović i Niđara Pašanović. Novi Pazar. Jusuf. EL-DžEWZIJJE.17 Pravo: Pravne institucije i sudovi 1. 2. uz navođenje argumenata iz Kur'ana i sunneta). Sarajevo.7. Husein. 1999.20 Pravo: Brak i razvod braka. EL-KARDAVI. 39 . 1998. Muhamed Mehanović. Novi Pazar. Libris. 3. preveli: mr. El-Kelimeh. Muhammed Ali i TREBINJAC. knjiga XXIII). 2. prijevod Zuhdija Adilović. 1999. Zuhdija Hasanović. Ibrahim. preveo Jasmin Hadžikadunić. Muhammed Ali i TREBINJAC. Sarajevo. i sl. Internet fetve (odgovori na ovovremena pitanja). Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. TUHMAZ.. Jusuf. Sarajevo.

8. Sarajevo. 1424. 2008. Zuhdija Hasanović. preveli dr. 2005. Rugayyah Waris. 2007. mr. pojednostavljeni pristup šerijatskim propisima po mezhebu imama Ebu Hanife. Abdulhamid Mahmud Hanefijski fikh (Novi. 2005. 7. pojednostavljeni pristup šerijatskim propisima po mezhebu imama Ebu Hanife. mr. 1996. Kenan Musić. MAQSOOD. Živinice. Admir. Novi Pazar. TUHMAZ. preveli Ahmed Purdić. Zuhdija Hasanović. zakup.23 Pravo: Ljudska prava 1. Knjiga IV. biblioteka Nahla. mr. Ahmed Purdić. MUBEJJED. po H/2003. Salem Dedović. Brak i intimni odnosi u islamu. Udruženje islamske omladine Selsebil. 1428. Pravni centar fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Zulejha Riđanovi i Nerkez Smailagić. Medinska povelja i ljudska prava. M. MURATOVIĆ. TUHMAZ. Vodič za muslimanski brak. 5. Nafaka. Šefik. Knjiga II. Muhamed Mehanović. 7. ŠA'RAWI. Haris Grabus. preveo Ahmet Alibašić. 2004. Sarajevo. Ljudska prava u kontekstu islamsko-zapadne debate. Abdulhalim Mahmud Hanefijski fikh (Novi. KURDIĆ. Razumijevanje bračnih drugova. Novi Pazar. GRUPA AUTORA.22 Pravo: Vakuf Poglavlje je bez naslova 7. preveli Lejla Boškailo-Obradović i Salih Čolaković. (Kupoprodaja. po H/2007. El-Kelimeh. (Porodično pravo. samoobavezivanje i dobročini poslovi). 6.4. uz navođenje argumenata iz Kur'ana i sunneta). Me'mun. preveli Ahmed Hatunić. Sarajevo. Dr. 7. Haris Grabus. zalog). Muhammed. Muhamed Mehanović.21 Pravo: Građansko pravo. 40 . Sarajevo. 2. El. uz navođenje argumenata iz Kur'ana i sunneta). Ahmed Hatunić. ugovori 1. Sarajevo. Libris. preveli Enes Karić.Kelimeh.

SERDAREVIĆ.3. EL-KARDAWI. Sabur. El-Kelimeh. 2. Svjetlost. po H/2003. Sarajevo. Ibn Kajjim. Sarajevo. preveo Džemal Abud. Bemust . Novi Pazar. 1424. Jusuf . EL-HAMED. Dr. Sarajevo. EL-DŽEVZIJJE. Sarajevo. Sarajevo. 2000. 8. prijevod Fahrudin Smailović. 2003. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2001. preveo Džemal Abud. Karakter muslimana. preveo Sulejman Topoljak. Sarajevo. Novi Pazar. knjiga XI). Bolest i lijek. HODŽIĆ. Ebu Bekr Džabir. preveo Mr. 2001. Neposlušnost roditeljima. 2001. 1999 3. 5. El-Kelimeh. Nemuslimani u islamskom društvu. 41 . Bošnjačka kultura ponašanja. preveo Ebu Muhamed Es-Serid. Muhammed. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Dževad. preveo Fahrudim Smajlović. Dr. Ajnija. Muhammed ibn Ibrahim. 6. knjiga XXI). El-Kelimeh. 2003. EL-KARDAVI. Muhammed ibn Ibrahim. 4. O pravilima lijepog ponašanja. 2003. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 7. Jusuf. Mevlida i OMANIĆ.24 Pravo: Međunarodno pravo.6 Filozofija: Etika 1. preveo Amrudin Hajrić. Sarajevo. 1998. Mesud Džajić.5 Filozofija: Transmisija tekstova grčke filozofije Poglavlje je bez naslova 8. Neposlušnost roditeljima. 8. EL-GAZALI. 7. EL-DŽEZAIRI. Jusuf. Islam i siromaštvo. Uvod u islamsku etiku. EL-HAMED. konflikti 1. EL-KARDAVI. Bookline. Novi Pazar.

EL-GAZALI. 13. 8. Kultura ponašanja prema komšiji. Udruženje građana „Semerkand“. El-Kelimeh. Dr. Ebu Hamid Muhammed. Amr. 10. Novi Pazar. Dr. El-Kelimeh. Amr. 15. Adab zijareta i propisi putovanja. HALID. pristojnost i nesebičnost. Sarajevo. DILAVER. 14. pogovor. 11. Strpljivost. 2006. Moral vjernika. 2007. El-Kelimeh. pri gostoprimstvu i putovanju. 2008. Novi Pazar. preveo Semir Rebronja. Amr. Mustafa Etika i društvo. 2008. El-Kelimeh. 19. KURDIĆ. Sarajevo. Ebu Hamid. 2005. „Temeljne odlike kozmološkog učenja Ebu Hamida El-Gazalija“. Ljiljan. Kelimeh. Selvi. 2005. Kultura ponašanja kod bolesti i smrti. Novi Pazar. preveo: Semir Rebronja. 17. 12. 1994. 18. Novi Pazar.. HALID. preveo Fahrudin Smajlović. Novi Pazar. Novi Pazar. 42 . napisao Rešid Hafizović. preveo Semir Rebronja. 16. El-Kelimeh. Čestitim mladićima i djevojkama. SMAJLOVIĆ. HALID. El-Kelimeh. Znamenja o Allahovim stvorenjima – islamska kosmologija klasičnog perioda. preveo K. Šefik. SPAHIĆ. Sarajevo. Šefik. preveo Enes Karić. Novi Pazar. Karakter muslimana. El-Kelimeh. Novi Pazar. Novi Pazar. mržnje i zavisti. Muhammed. Posljedice srdžbe. 2006. Mustafa Spahić. EL-GAZALI.9. Islamsko komuniciranje u savremenom dobu (principi i metode). 2008. Fahrudin. 2008.7 Filozofija: Klasična i srednjevjekovna muslimanska filozofija i filozofi 1. oblačenja i spavanja. Dr. EL-GAZALI. preveo Semir Rebronja. El-Kelimeh. Kultura ponašanja kod jela. KURDIĆ. 2008. Šefik. KURDIĆ. 2004.A.

biblioteka Ilm. Ebu-l-Hasan. Bemust. EL-GAZALI. Islam kao alternativa.8 Filozofija: Moderna muslimanska filozofija i filozofi 1. Sarajevo. 6. a drugi napredovali. Edin Kukavica. 8. 5. 1995. 1999. Zenica. Libris. 4. Uvod u islamske kozmološke doktrine (Koncepcija prirode i metodi njenoga proučavanja po Ihvanu-s-Saffa. Libris. HOFMANN. prevela Ćehajić Alma. Sarajevo. biblioteka Ruh. 1996. preveli Kenan Ćemo i Samir Beglerović. Ebu Hamid. Svjetlost. EL-KINDI.. Abdullah. Asim Kujević. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 7. 1998. ARSLAN. IZETBEGOVIĆ. Alija. Sarajevo. Novi Pazar. Sarajevo. Bemust. El-GAZALI. Libris. Zašto su muslimani nazadovali. Sarajevo. 1997. 2003. 2007. preveo Osman Kozlić. NASR. 3. Sarajevo. 2002. Tugra (Biblioteka Islamistika). preveli Šaćir Sikirić i Muhamed Pašić. Gradacija bitka. 3. Abu Bilal Mustafa. Orjentalizam.2. Murad Wilfred. Ibn 'Arabijevo filozofsko-teološko učenje o logosu (doktorska disertacija). Sejjid Husein. Zenica. Bemust. Razjašnjenje misterije duše. Muhammed. 2003. 1995. Šta je svijet izgubio dekadencijom muslimana. preveli Enes Karić. 2. HAFIZOVIĆ. preveli Semir Rebronja. biblioteka Ruh. 8. el-Biruniju i Ibn Sinau). Said. Rešid. Emir Šekib. Gorka istina. EDVARD. Niša svjetlosti. Sarajevo. Islam između Istoka i Zapada. ElKelimeh. 2003. 4. Sarajevo. Svjetlost. EN-NEVEVI. 43 . BOSNEVI.

Novi Pazar. Muhammed. IKBAL. Sarajevo. Jusuf. Libris. Libris. 2008. 7. EL-GAZALI. Novi Pazar. preveo Adis Salihović. SPAHIĆ. 9. preveo Sulejman Topoljak. 2006. Murad Wilfried. 2004. Muhammed. 11. Connectum. Sarajevo. biblioteka Hit. Orijent bez romantike. Safvet. a drugi napredovali. Caner. Sarajevo. El-Kelimeh. HABERMAS. 2004. Muhamed. ARSLAN. 2003. 44 . preveli Dženan Handžić i Enver Ibrahimkadić. preveo Sulejman Bosto. Islam civilizacija budućnosti. preveli Šaćir Sikirić i Muhamed Pašić. EL-KARDAVI. Emir Šekib Zašto su muslimani nazadovali. Veliki prasak filozofija i Bog. Sarajevo. preveo Almir Fatić. TASLAMAN. Islam i zapad. 16. Priroda čovjeka u islamu. Libris. 2005. preveo Nevad Kahteran. Muhammed. Mustafa Istina ili laži svijeta. Sarajevo. biblioteka Hit. Jurgen. Dobra knjiga. 2009. knjiga VII). Muhammed.5. HOFMANN. Razvoj metafizike u Perziji. 10. El-Kelimeh. preveo Vedad Smailagić. HALILOVIĆ. Mustafa Spahić. preveli Munir Hodžić i Amra Hodžć. Između naturalizma i religije (Filozofski članci). 8. 2006. 13. 2008. Početak upute na pravi put. El-Kelimeh. 12. Sarajevo. 2003. Islam u trećem milenijumu. 15. Tugra. 14. biblioteka Ruh. Sarajevo. 6. preveo Sejfudin Dizdarević. Doprinos muslimana nauci i kulturi. 2006. ABDU-R-RAHMAN HAN. Novi Pazar. JASIN. ASAD. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 2001. Sarajevo. Novi Pazar. El-Kelimeh.

Nermin Omerbašić. 10. Suada. biblioteka Ilm Sarajevo. JAHANBEGLOU. El-Kelimeh. Halid Faik. Dr. Novi Pazar. Bužim. Halid Faik. Relax-comerce. preveo Edin Kukavica. Sarajevo. preveo Fahrudin Smailović. MUJAKIĆ. Esad. 12. dr. Bužim. EL-UBEJDI. Dobra knjiga. bez mjesta i godine izdanja. medicina 1. Kur'an i planeta zemlja. a. astronomija.9. 2002. fizika. Ilum. PAŠA. Kur'anski izazov znanosti. Abdul Fadl). 9. Adnan. Sarajevo. Ilum. 3. 2001. bez godine izdanja. Amir Mehić. Medicinski fenomen u kur'anu. (savremeni pristup). Šerif Kaf. EL-GAZAL. 8. Trudnoća i dojenje (Islam i medicina). Muhidin. Sarajevo. Kur'anska astronomija: naučni parametri u plemenitom Kur'anu. biologija.3 Znanost: Matematika. preveo prof. Nermin Omerbašić. Kur'an i kosmos. 7. preveo mr. ES-SEJJID. Muhamed Stvaranje i razvoj čovjeka u svjetlu medicine i Kur’ana. Ramin. Halid Faik. Biomedicina (islamski pogledi Mohsin Ebrahim. preveo mr. Prevodilac: Dino H. 2008. preveo Fahrudin Smailović. 2. Planjax (Biblioteka Logos). Libris.s. 1999. 2006. 6.. Sarajevo. Hasan Šemsi Islamom i medicinom do zdravog života. 5. Dr. Medicina poslanika Muhammeda. 2008. Sarajevo. Dobra knjiga. prevela Zajimović Mevlida. preveo mr. BAJRIĆ. hemija. ALI EL-BAR. HADŽIAHMETOVIĆ. 2009. 2008. EL-UBEJDI. 2001. U potrazi za svetim – Sejjid Husein Nasr. Abdulbasit Muhammed. Kur'an i medicina. EL-UBEJDI. 45 . EŠ-ŠERIF. 2008. 4. Tešanj. Dr. Mustafić. 11. izdavač medžlis islamske zajednice Konjic. Nermin Omerbašić.

9. Tugra. preveo Džanić Asaf. ilahije i kaside. Titus. Tešanj. Moj ummete (Koncert duhovne muzike 28. 2007. Za izdavača: Rasim Hamidović. Vjerski običaji muslimana u Bosni i Hercegovini. Bemust. 1998. Abdelmajid. 3. 2003.5 Islamska umjetnost: teorija. 10. Planjax (Biblioteka Studenac). 10. Islam u bošnjačkoj narodnoj poeziji. Lira vječnog aška. Jusuf.). Hifzija. Tešanj. Kur’an je istina: naučnici pred Kur’anom. 2.07. 4.8 Islamska umjetnost: kaligrafija Poglavlje je bez naslova 46 . Zenica. Štampa: Bemust. 2003. 10. Enver. izvori.2007. Planjax (Biblioteka Logos). 2007. BURCKHARDT. Tuzla. Zenica. Tugra. historija 1. 10. MULAHALILOVIĆ.4 Znanost i tehnologija u modernom svijetu 1. Sarajevo. forme i kolekcije 1. DVD. 1999. MEHIĆ. SULJKIĆ.6 Islamska umjetnost: lokalne manifestacija. Bemust. KADRIBEGOVIĆ. 5. 1998. ZENDANI. Sarajevo. Šehidska zemlja je ova: zbirka pjesama i priča. Hamidović. Tuzla. 2005. Mevlud. (islamski motivi u bošnjačkoj književnosti i drugi tekstovi). preveo Edin Kukavica.7 Islamska umjetnost: muzika (ilahije i kaside) 1. ALAGIĆ. Sveta umjetnost na Istoku i Zapadu (Njena načela i metod). Aziz. Mehmed. Sarajevo.

KARAHODŽIĆ. Zulkifl.. Adem. Sarajevo 1425. Sarajevo. El-Kelimeh.4 Arhitektura: Lokalne posebnosti prema geografskim zonama 1. Kelimeh. 2003. Tešanj.9 Historija: Poslanici i Vjerovjesnici 1. 6. Mehmed Karahodžić. preveli prof.11. 1999. Osman. HALID. Organizacija aktivne islamske omladine. Amr. SUVEJDAN. preveo Ahmed Adilović. po H/2004. Hasan. Tešanj. Blago pod kupolom: livanjske potkupolne džamije. Kazivanja o vjerovjesnicima. IBN KESIR. Mehmed. Udruženje građana „Semerkand“. EN-NEDEVI. Novi Pazar. Ilum. preveo Munir Zahirović. 2007. Planjax ( Biblioteke posebnih izdanja ). 2002. Bužim. Živinice. Čolaković Salih. dr. ČAMO. Kultura stanovanja u Sarajevu od njegovog nastanka do kraja XIX vijeka. Zenica. 2. 11. Amir Mehić i Derviš Taći. Šefik. Kako su Allahovi poslanici pozivali u Islam. Planjax ( Biblioteka posebnih izdanja ). 2005. preveli Mrša Lamija. Rapko. 1997. Kazivanja o vjerovjesnicima. 47 . HADŽIĆ. Idris. 2. Sarajevo. 2004. Hafiz. KURDIĆ. Džamije. 7.s. 3. 12. Udruženje islamske omladine Selsebil. ORMAN. Mehmed Isa u knjigama sufija. 4. El-Jesa. po H/2003. Novi Pazar. Merima.3 Arhitektura 1. 2007. mektebi i hadžiluci sa područja općine Doboj Istok. 1424. a. KARAHODŽIĆ. Mehmed Karahodžić. Tarik Vjerovjesnici i njihovi narodi. Dr. 5.

Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 2007.10 Historija: Ashabi i tabi'ini 1. Sulejman Topoljak i Derviš Taći. HALID. Ilum. HALID. EL-BAŠA. Iz života tabi'ina. preveli dr.. Sarajevo. 1998. a. Ashabi Allahovoga poslanika. a. 11. Ashabi Allahovoga Poslanika.s. Amir Mehić. preveo Semir Rebronja.Purišević. M. preveli dr. M. Kazivanja o vjerovjesnicima. Amr. Hud i Salih.. Ali Šaban. a. HILMI. 12. Amr. Davud i Sulejman. Amr. Nuh. preveli dr. HALID. preveli Mirsad Sedić i Sabri Puška. 10. Ilum.Bužim 2007. Ilum. Sulejman Topoljak i prof. M. knjiga I). HILMI. Ali Šaban. Sulejman Topoljak i Derviš Taći. Bužim. Sulejman Topoljak. Jusuf. 2. 5. Ilum. Ashabi Allahovoga Poslanika. 12. Organizacija aktivne islamske omladine. Kazivanja o vjerovjesnicima. 2008. Abdurrahman Ra'fat.Šanderović. 4. Bužim. 2007. Džidić.s. preveli Sulejman Topoljak. 48 .Dautović Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2001. Bužim. 2007. 3. preveo dr.Džidić. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. A. Ilum. Amr. Šanderović. a.. HILMI. 1997.. Sarajevo. preveo Haso Popara. Novi Pazar. preveo Sulejman Topoljak. A. Abdurrahman Ra'fat.s. HALID. Ibn Kesir. Bužim. Bužim. Ilum. preveli Sulejman Topoljak. Purišević. El-Kelimeh.. Organizacija aktivne islamske omladine. Dautović. Iz života ashaba. 1428. Uzejr i Junus. a. HAFIZ. 13. Ibrahim. Zenica.s. 1998.8. M. Ali Šaban. (Allahov prijatelj). Zenica. 2007. HALID. 14. M. po H/2007. HALID. EL-BAŠA. preveo Ahmed Adilović. Idris. Amr. Amr.s. preveo Mehmed Kudić. 1999. M. 9.

preveo Fikret Pašanović. 3. Ahmed Es-Sajih. preveo Ahmet Alibašić. biblioteka Ilm. OZDEMIR. Iz života ashaba. Dr. Tešanj. 2005. Metode ashaba u prenošenju istine. Udruženje islamske omladine SELSEBIL. Mehmed Nijaz. Tešanjska oaza islamske duhovnosti: pregled islamske duhovnosti tešanjskog kraja. Sarajevo. 5. 4. 10. Libris. El-Kelimeh. 8.. ESPOSITO. Mehmed U njima imate divan uzor. Križari u očima Arapa (dokumentaristička proza). KARAHODŽIĆ. Historijski atlas islama. Tešanj.6. 2008. 2009. Dr. El-Kelimeh. 2005. Oxfordska historija islama. EL-BAŠA. 12. Connectum. UTHVEN. Planjax. preveli Mirsad Sedić i Sabri Puška. Mensura Ćeman. 6. preveo Zahid Mujkanović. Azim.12 Historija peridislamskog perioda (džahilijeta) Poglavlje je bez naslova 49 . Abdurrahman Ra’fat. Prolegomena za historiju književnosti orijentalno-islamskoga kruga. Hazreti Fatima. Bemust. Almir. general Agha Ibrahim Halid ibn Velid. 2005. Sarajevo. MALUF. Mehmed Karahodžić. preveli Mehmed Ćeman. 2008. 1424. El-Kelimeh. Novi Pazar. DURAKOVIĆ. Novi Pazar. Amin. FATIĆ. Nedžara Ćeman. Esad. Sarajevo. EKREM. 2003. Sarajevo.11 Historija: Muslimanske historijske hronike 1. Libris. 1999. 2007. 2009. Novi Pazar. Malise NANJI. Živinice. 12. Šefik. John L. EL-HUSEJNI. 9. Čanakale – Bitka na Galipolju (roman). KURDIĆ. po H/2003. 2. 7. Sarajevo. preveo Avdija Salković.

Connectum.s. Lamija. 2. Emina. 4. Halife Allahovog Poslanika. 2008. 12. 4. Tugra. Knjiga II. 2005. 2008. s.12.. Connectum. Sarajevo. i dvadeseto stoljeće) Poglavlje je bez naslova 50 . preveo Avdija Salković. Mustafa Necat. Mustafa Necat. 3. preveo Avdija Salković. JILMAZ. Hazreti Alija. Sultan . El-Kelimeh. 2007. 2009. Sarajevo. Novi Pazar. Hazreti Osman (biser stidljivosti i mehkoće). Sarajevo. preveo Semir Rebronja. preveo Muaz Salkan. BURSALI. HALID. 2000. knjiga I. BURSALI.v. Hazreti Alija. Omer Faruk. El-Kelimeh. Bemust.16 Historija modernog doba (1786-1917. Mustafa Necat. Sarajevo. 2001. Bemust. HADŽIOSMANOVIĆ. Sarajevo. Bemust. Novi Pazar. Sarajevo.a. Antologija tariha Bosne i Hercegovine. 12.15 Srednjevjekovna i postsrednjevjekvna historija (1258-1786.Fatih Mehmed-han (Osvajanje Istanbula).) 1. 5. BIŠČEVIĆ. 2. 2001. Emevije i Abasije Poglavlje je bez naslova 12. EL-BEJUMI. Amr. BURSALI. El-Kelimeh. Salahuddin Ejubi. Halife 1. Vedad. preveo Avdija Salković. i MAMIJA. Hazreti Omer.13 Rana muslimanska historija. Bosanski namjesnici osmanskog doba (1463 – 1878). BURSALI. Muhammed Redžeb. 2006. preveo Semir Rebronja. Mustafa Necat.14 Rana muslimanska historija. 3. Novi Pazar. preveo Avdija Salković.

teoktracija i totalitarizam. moderne ideologije o islamskoj državi 1. preveli Ahmet Alibašić i Amel Kovačević. sekularizam. trgovina Poglavlje je bez naslova 14. Kako da ummet ponovo vrati svoj ugled.8 Ekonomija: Energetski izvori.5 Ekonomija: Ekonomske teorije. Udruženje islamske omladine SELSEBIL. Omer Sulejman. hrana Poglavlje je bez naslova 13. zemlja. 13. EL-EŠKAR. USMANI. Uvod u islamske finansije.13. Živinice.6 Ekonomija: Finansije 1. Muhammed Taĝi. agrokultura i stočarstvo. Islamski ekonomski sistemi i principi Poglavlje je bez naslova 13.5 Politička misao i ideologija 1. 1995. prevela Jasminka Delić. Taibah international. BULAČ. 14. Islam i demokracija. voda. Ljiljan. nacionalizam Poglavlje je bez naslova 14. 51 . Sarajevo. Ali. panislamizam. industrija. 2003.7 Ekonomija: Radnik.8 Politička misao i ideologija: Reislamizacija. 1998/9.7 Politička misao i ideologija: Modernizam.6 Politička misao i ideologija: Klasična i srednjevjekovna Poglavlje je bez naslova 14. Sarajevo.

Libris.3 Međunarodna politika: Islam u svijetu politike. IBN SULEJMAN. AHMED. 1998. rat i mir 1. Connectum. 15. 2003. Panislamizam u Bosni. 52 . 3. 5. 2001. 7. Sarajevo. Islam i zapadna civilizacija.5 Politika: Politička nauka Poglavlje je bez naslova 15. 2006. Sarajevo. 2004. Mirsad.6 Politika: Mas mediji – muslimanski mediji Poglavlje je bez naslova 15. 4. Libris. 2009. islamski pokret otpora. 6. ESPOSITO. Ekber. Obzorja. Sarajevo. Ummet ili nacija. John L. Sarajevo. Sejjid Mujtaba Rukni Musavi. EL-AHSAN. Mirsad Mešanović. biblioteka Hit. prevela Nasiha Pašić-Alijagić. preveo Zahid Mujkanović. preveo Mensur Zukorlić. LARI. MEŠANOVIĆ. Islam pod opsadom. Udruženje islamske omladine SELSEBIL.. Poimanje palestinskog pitanja.2. Hamas. KARIĆ. 2004. Islamska prijetnja. Abdullah.7 Politika: Islam i muslimanski svijet u nemuslimanskim medijima Poglavlje je bez naslova 15.8 Politika: Vojne i strateške studije gerilskog ratovanja i terorizma Poglavlje je bez naslova 16. mit ili stvarnost. Živinice. El-Kelimeh. Novi Pazar. Sarajevo. Amir. preveo Mirnes Kovač. Nasir.

EBU HALIL. KARAHODŽIĆ. Sarajevo. 2008. Libris. Mehmed Karahodžić. 53 . Mehmed Karahodžić. 5. ilustracijama i slikama). Sarajevo.1 Muslimanski svijet: Atlas 1. 2008. Galileja. KARAHODŽIĆ. 4. 2005. Derviš Tači i Amir Mehić.4 Međunarodna konferencije politika i muslimanske međunarodne organizacije i Poglavlje je bez naslova 17. 3. 2009. Sarajevo. 2. Sarajevo. KARAHODŽIĆ. ilustracijama i slikama).s. Mehmed Timbuktu. KARAHODŽIĆ. Mehmed Karahodžić. Mehmed Karahodžić. 7. preveli Enes Ljubijankić. Libris. Mehmed Konya. 6.v. Shawqi. Mehmed Karahodžić. Ševki. 2008. Sarajevo. Atlas Kur'ana (autentièna zbirka informacija s kartama. 2002. preveli Enes Ljubijankić.16. Atlas Poslanikovog s. Mehmed Medinetu-l-Munevvera. Sarajevo. Mehmed. Derviš Tači i Amir Mehić. životopisa (autentična zbirka informacija o Poslanikovoj siri s kartama. Mehmed Jerusalem.a. 2005. Sarajevo. ABU HALIL. KARAHODŽIĆ.