ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU Katedra Fikha

Projekt

BOSANSKI INDEKS ISLAMIKUS KNJIGA objavljenih izvan institucija Islamske zajednice u periodu 1997-2009. godne

Voditelj projekta Pred. mr. Mustafa Hasani

Sarajevo, 2010. godine

Predgovor Projekt „Bosanski indeks islamikus knjiga“ pokrenut je na Katedri Fikha 2008. godine s ciljem da se registruju i klasificiraju sve objavljene knjiga na bosanskom jeziku iz islamsitike objavljene kod nas u periodu od 1995. god. do trenutka izrade projekta. Značaj ovog projekta jeste praktični i naučni. Do sada su kod nas izostali napori da se uradi popis literature iz islamistike objavljene na bosanskom jeziku nakon 1995. godine. Posljedice nepostojanja ovog indeksa jesu brojne i različite. Recimo, dešavalo se da se pojavilo više prijevoda istog djela, ili da je jedna tema prilično zastupljena, a da neke, čak i čitave naučne i književne oblasti uopće nisu zastupljene u islamistici na bosanskom jeziku.. Nerijetko se konstatira da je vjerska literatura na bosanskom jeziku nakon 1995. godine doživjela stanovit izdavački bum. Da li je to zaista tako ili je to još jedna u nizu nepotvrđnih pretpostavki na koje se pozovamo kao da je argument? Da li je riječ o izdavačkom bumu, kako neki vole kazaiti, ili je to, pak, odraz realne tržišne ponude i potražnje moguće je ustanoviti samo ako imamo cjelovit uvid u ovu građu. O kojoj građi, koji je to naučni ali i opći čitateljski interes bio u određenom vremenu je također značajno pitanje za čiji odgovor je neophdno imati sabran ovaj materijal. Da bi se uopće krenulo u realizaciju ovoga projekta bilo je neophdno sačiniti shemu indeksa islamikusa, jer do sada ista nije sačinjena na bosanskom jeziku. Naime, ovi indeksi na svjetskim jezicima, a posebno na engleskom, urađeni su tako da je svaka oblast i tema obuhvaćena, s brojnim podgrupama i precizno definirane. Mi naravno nismo u cijelosti mogli preuzeti neku od tih shema, jer se izdavaštvo na bosanskom ne može porediti s izdavaštvom na nekom od svjetskih jezika. Uglavnom smo se pozivali na Oxfordov indeks islamsikus, ali smo intervenirali, recimo reducirajući broj oblasti. O kojem obimu redukcije se radi ali i bogatstvu literature iz islamistike na engleskom jeziku najilustrativnije govori podatatk da od 97 oblasti u koje je podijeljen korišteni indeks islamikus na engeleskom jeziku mi smo zadržali 17. Međutim u nekim slučajevima smo i dodavali neke podkategorije i teme, jer su ovi zahvati bili nužni kako bi bili prilagođeni postojećem izdavštvu kod nas. Korišteni indeksi su nam također pomogli i kod navođenja 2

onih oblasti islamistike koju nam naša postojeća literatura na bosanskom jeziku nije nametnula, tako da su neke oblasti ostale prazne. Namjerno smo ih ostavili tako da autorima i istraživačima ukažu na potrebu da se u narednom periodu tim pitanjima i oblastima posveti dužna pažnja. Zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se našoj, prije svega akademskoj javnosti, ponudi ovaj projekat i da se iniciraju razgovori o našem vjerskom izdavaštvu. Ovaj indeks će biti od koristi naučnim ustanovama, istraživačima i studentima. Naš prvi inicirajući razlog za pokretanje ovog projekta bio je da se studentima pomogne da imaju uvid u tu literaturu pri izradi eseja, diplomskih radova. Međutim ovaj indeks je od pomoći i drugima ali i sam može poslužiti za kao predmet istraživanja. Brojna pitanja se sama nameću. Koja djela, koje oblasti i autori najviše okupiraju naše čitateljstvo. Nije beznačajna činjenica da je posebno puno izdanja koja se bavi raznim temama liječenja Kur'anom od džina i šejtana i sl. Uglavnom se radi o prijevodima i to s arapskog jezika, a da je malo s drugih, uslovno kazano, muslimanskih jezika prevođeno u ovom periodu. Izrada indeksa knjiga je izuzetno složen i zahtjevan posao koji traži vrijeme, sredstva i izuzetno osposobljen tim istraživača. Ovim projektom se uopće ne pledira da se ponudi jedan potpun i prema visokim standardima koji su postavljeni u ovoj nauci cjelovit indeks. Zašto? Projekat je realiziran na FIN-u u sklopu nastavnog predmeta Praktikum i nosioci ovog projekta su studenti/apsolventi FIN-a, pa tako, po vokaciji nisu bibliotekari. Samim tim i kao drugi razlog, studenti nisu profesionalci koji mogu svo svoje vrijeme i energiju uložiti u ovako složen i trajan zadatak. Međutim, treba sačekati i vidjeti do kojih rezultat može dovesti ovako zamišljen i sa ovakvim resursima izveden projekt. Stoga trebate razumjeti da smo se često nalazili u dilemama u koji oblast ili podgrupu svrstati neko djelo. Možda se nećete složiti s našim odlukama u tom smislu, ali treba prihvatiti činjenicu da smo u našem znanju i umijeću tako odlučili. Svaka generacija apsolvenata u nastavi predmeta Praktikum ima zadatak da uradi generacijijski projekat. Praktičan cilj projekta jeste da studenti rade u timovima i da se uče zajedničkom radu, organiziranju, upravljanju, savladavanju problema i međusobnoj zavisnosti u stvaranju zajedničkog djela. Ovi projekti se završavju s više i manje uspjeha. Projekt koji je pred vama nosi naslov „Bosanski indeks islamkus knjiga“ s podnaslovom „objavljenih izvan institucija Islamske zajednice u periodu 1997-2009. godne“. Projekat 3

je rađen dvije godine tj. radile su ga dvije generacije apsolvenata. Prve generacija je imala zadatak da uradi indeks objavljenih knjiga u institucijama Islamske zajednice. Na žalost, ta generacija nije uspjela dovršiti do kraja svoju zadaću tako da smo prisiljeni da javnosti ponudimo samo drugi dio projekta, tj. šta su to izdavačke kuće ili pojedinci izvan institucija Islamske zajednice objavili u navedenom razdoblju. Smatramo da i ovako ponuđeni projekta može pomoći istraživačima i studentima i kulturnoj javnosti kod nas. Jedan od problema s kojim smo se susreli u toku rada na projektu kojeg treba imati u vidu kada se donose ocjene i analize na osnovu ovog meterijala jeste taj da je u ovih trinaest godina bilo izdavačkih avantura kratkoga daha s jednim ili par izdanja. Na žalost, ovim projektom nismo bili u mogućnosti obuhvatiti sva izdanja ili izdavačke kuće nego ona koja su uspjela opstati u svijetu tržišta ili su svojim izdanjima ostala zapamćena. Projektom također želimo da se aktualizira ova tema kod nas a posebno u Islamskoj zajednici i pitanje njenoga izdavaštva ili izdavaštva na bosanskom jeziku iz islamistike kod nas. S jedne strane valja priznati zakonitosti tržišta koje vladaju, zakoni ponude i potražnje. Međutim, činjenica jeste da i sami izdavači preferiraju neke naslove, autore i teme i time ih aktueliziraju na tržištu i uvode među čitaoce. Stoga, analize koje se daju raditi na osnovi indeksa knjiga bi bile vrlo interesantne i važne za dijagnosticiranje stanja čitalačke svijesti i izdavačkih projekat. Ako s ovim projektom iniciramo razgovor i uvedemo ovu temu u naše analize onda su ovi studenti i mi na Fakultetu ostvarili veliki uspjeh. Koristim priliku da još jednom čestitam i da se zahvalim studentima koji su učestvovali u ovom projektu, a posebnu zahvalu izražavam Sumedinu Kobilici koji je još dugo nakon svojih kolega sređivao materijal i radio na njegovoj klasifikaciji. Ovom priliom se također želim zahvaliti kolegi doc. dr. Zuhdiji Hasanoviću, prodekanu za nastavu, na njegovoj podršci i pomoći u realizaciji ovog projekta. Mustafa Hasani

4

Klasifikacijska shema indeksa: Predgovor 1.1 Islamske studije: Opći i teoretski aspekti 1.2 Islamske studije: Klasični muslimanski učenjaci (općenito) 1.3 Islamske studije: Studije o islamu u Evropi prije 19. stoljeća 1.4 Islamske studije: Institucije, društva 1.5 Islamske studije: Islam i savremene studije 1.6 Islamske studije: Pojedini moderni islamski učenjaci 2.1 Bibliografija: Islamska literatura 2.2 Bibliografija: Islamski časopisi i novine 2.3 Bibliografija: Islamska elektronska izdanja 3.1 Biblioteke, Zbornici radova, katalozi 3.2 Arhivski materijal 4.1 Obrazovanje: Tradicionalno islamsko 4.2 Obrazovanje: Žena u islamu 4.3 Obrazovanje: Odgoj djece u islamu 4.4 Obrazovanje: Moderno obrazovanje u muslimanskom svijetu 4.5 Obrazovanje muslimana u nemuslimanskim zemljama, islamsko obrazovanje na Zapadu 4.6 Moderno islamsko obrazovanje djece predškolskog uzrasta, literatura, slikovnice 4.7 Moderno islamsko obrazovanje za učenike osnovnih i srednjih škola (udžbenici za vjeronauku) 4.8 Moderno islamsko obrazovanje za odrasle (vazovi, dersovi, hutbe i dove) 4.9 Moderno islamsko obrazovanje za odrasle (pedagogija) 4.10 Muslimanska lična imena 5.1 Religija 5.2 Religija predislamskih Arapa 5.3 Religija: Muhammed, a.s., životopis 5.4 Religija: Kur'anski tekstovi, prijevodi i izvadci, učenje Kur'ana (audio i video izdanja) 5.5 Religija: Kur'anske studije, tefsir 5.6 Religija: Hadiske studije i zbirke, komentari hadisa 5.7 Religija:Vjerovanje, sastavni dijelovi vjerovanja (erkani) 5.8 Religija: Sunijske akaidske škole, pojedinci alimi 5.9 Religija: Sufizam 5.10 Religija: Poznate sufije, derviški redovi 5.11 Religija: Liječenje Kur'anom, tumačenje snova 5.12 Religija: Okultizam, magija, astrologija 5.13 Religija: Moderni pokreti 5.14 Religija: Ateizam, blasfemija, apostazija 5.15 Religija: Sekte i sljedbe 5.16 Religija: Šiizam 5.17 Religija: Druge sekte (ahmedija, behaije, ...) 5.18 Religija: Da'va 5.19 Samousavršavanje 6.1 Islam i druge religije: Judeizam i kršćanstvo 6.2 Islam i druge religije: Hinduizam, Budizam 6.3 Islam i druge religije 5

8 Historija modernog doba (1786-1917.1 Historija: Poslanici i Vjerovjesnici 12.5 Pravo: Pravne institucije i sudovi 7.2 Arhitektura: Lokalne posebnosti prema geografskim zonama 12.1 Međunarodna politika: Islam u svijetu politike.1 Pravo: Općenito 7. testament. forme i kolekcije 10.2 Politička misao i ideologija: Klasična i srednjevjekovna 14.4 Islamska umjetnost: kaligrafija 11. Emevije i Abasije 12. biologija.7 Srednjevjekovna i postsrednjevjekvna historija (1258-1786.2 Pravo: Ibadat 7. hemija. historija 10.7. industrija. astronomija.1 Islamska umjetnost: teorija.2 Islamska umjetnost: lokalne manifestacija.4 Filozofija: Moderna muslimanska filozofija i filozofi 9.1 Znanost: Matematika.3 Ekonomija: Radnik.2 Ekonomija: Finansije 13.1 Muslimanski svijet: Atlas 6 . rat i mir 16.3 Pravo: Teorija. ugovori 7. trgovina 14. principi zakonodavstva 7.6 Pravo: Personalno pravo (Nasljedstvo. izvori.) 12.) 7. porodično pravo 7.2 Historija: Ashabi i tabi'ini 12.11 Pravo: Ljudska prava 7.2 Politika: Mas mediji – muslimanski mediji 15. i sl.10 Pravo: Vakuf 7.2 Filozofija: Etika 8. hrana 13. nacionalizam 14.3 Islamska umjetnost: muzika (ilahije i kaside) 10.7 Pravo: Fetve i zbornici 7.6 Rana muslimanska historija.1 Ekonomija: Ekonomske teorije. sekularizam.1 Politička misao i ideologija 14.3 Politička misao i ideologija: Modernizam.3 Politika: Islam i muslimanski svijet u nemuslimanskim medijima 15. i dvadeseto stoljeće) 13.2 Međunarodna politika i muslimanske međunarodne organizacije i konferencije 17.1 Arhitektura 11. moderne ideologije o islamskoj državi 15.2 Znanost i tehnologija u modernom svijetu 10. voda.4 Ekonomija: Energetski izvori.1 Filozofija: Transmisija tekstova grčke filozofije 8. Halife 12.12 Pravo: Međunarodno pravo.9 Pravo: Građansko pravo. pravnici 7.4 Politika: Vojne i strateške studije gerilskog ratovanja i terorizma 16. Islamski ekonomski sistemi i principi 13. zemlja. konflikti 8.4 Pravo: Pravne škole.5 Rana muslimanska historija. fizika. izvori.8 Pravo: Brak i razvod braka. agrokultura i stočarstvo.4 Historija peridislamskog perioda (džahilijeta) 12. panislamizam.3 Historija: Muslimanske historijske hronike 12.3 Filozofija: Klasična i srednjevjekovna muslimanska filozofija i filozofi 8. medicina 9.4 Politička misao i ideologija: Reislamizacija.1 Politika: Politička nauka 15.

Emina Barčić Visoki Saudijski komitet: Salih Ćato. Sumeja Ljevaković. Elvedin Subašić i Nihad Ibrišević Ilum: Smajo Šabić.P R O J E K T BOSANSKI INDEKS ISLAMIKUS KNJIGA objavljenih izvan institucija Islamske zajednice u periodu 1997-2009. Anesa Jahić i Lejla Ljevo Šahinpašić: Sejid Strika. Amel Hadžić i Zejno Omeragić Sel Sebil: Đulzada Ajvazi i Sumeja Osmani Dobra knjiga: Edin Kadrić Hamidović: Samir Muminović i Saudin Gobeljić Libris: Harun Pašalić. Amir Durić i Maljoki Fadilj Planjax: Ahmić Berina. Zuhdija Hasanović Tehnički uredio: Sumedin Kobilica 7 . dr. Amel Hadžić i Zejno Omeragić Šahinpašić: Sejid Strika. Fatima Velić. Emina Džaferhodžić i Samra Smajić El-Kelimeh: Enes Martinović i Selma Ejupović Semerkand: Sumedin Kobilica Izdanja hafiza Mehmeda Karahodžića: Hfz. Sumeja Ljevaković. Hfz. Semin Grabus. Anesa Jahić i Lejla Ljevo Rejhan: Enes Tralješić i Senedin Šarić Svjetlost: Mersed Delić Recenzija: Doc. Fatima Velić i Emina Barčić Haris Grabus: Hfz. Sara Aličić. Semin Grabus Bemust: Lejla Kokanović i Ahmed Hrustanović Bookline: Salih Ćato. godne Obrađene izdavačke kuće i studenti koji su prikupili materijal: Connectum: Sumedin Kobilica i Tarik Hadžibaščaušević Tugra: Hfz.

3. Dževad. Sarajevo. Sarajevo. Bediuzzeman Said Nursi (Autor Poslanica Nura i utemeljitelj Džema'ati Nura). Ihsan Kasim.7 Islamske studije: Opći i teoretski aspekti 1. preveli Fikret Pašanović. Islam. Hasan.8 Islamske studije: Klasični muslimanski učenjaci (općenito) Poglavlje je bez naslova 1. 1. Glasse Glasse. CYRIL. RAHMAN. 2.Klasifikacijska shema indeksa: 1. Dženan Handžić i Zijad Imamović. Mirnes Kovač. preveo Abdulah Smajić. Poste restante .Kuda ide Islamska zajednica. preveo Nedžad Grabus. društva 1. Novi Pazar. HODŽIĆ. 2006. 2005. Sarajevo. preveo Džuma Emin.10 Islamske studije: Institucije. Sarajevo. 8 . Ljiljan (Biblioteka Život). Enciklopedija Islama.11 Islamske studije: Islam i savremene studije Poglavlje je bez naslova 1. Dvadeset principa razumijevanja islama. El-Kelimeh. Bookline. Tugra (Biblioteka Islamistika). 1. SALIHI.9 Islamske studije: Studije o islamu u Evropi prije 19.12 Islamske studije: Pojedini moderni islamski učenjaci 1. Libris. Tugra (Biblioteka Ogledalo). Stoljeća Poglavlje je bez naslova 1. Haris Murtić. 2002. Fazlur. 2006. 2005. EL-BENNA.

drugo izdanje. preveo Jamil Abuud Muhammed. Tugra (Biblioteka Zlatna knjiga). Jusuf. Enes i DEMIROVIĆ. Mujo. katalozi Poglavlje je bez naslova 3. 2. KARIĆ. 2. Reis Džemaludin Čaušević (Prosvjetitelj i reformator). 1996. Sarajevo. (Biblioteka Velikani). El-Kelimeh. NASIR. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2002. Dr.4 Bibliografija: Islamska literatura 1. 4.3 Biblioteke. Sarajevo. Mehmed Kico. 2008. 2. Ljiljan. Knjiga II. preveo Dr. 9 . KARIĆ. 3. Knjiga I. Zbirka napisa I dio. Sarajevo. Ljiljan. 2002. prevela Ramiza Smajić.2.6 Bibliografija: Islamska elektronska izdanja Poglavlje je bez naslova 3. Mujo. GRUPA AUTORA. Ikbal (Velikan islamske civilizacije). Reis Džemaludin Čaušević (Prosvjetitelj i reformator). Novi Pazar. Islamski odgoj i škola Hasana El-Benna. prevela Dženita Karić. Sulejman El-Umer. Zbornici radova. Zagreb. Enes i DEMIROVIĆ. 2008. Osnovi islamske pedagogije. (Biblioteka Velikani). Dr. El-Kelimeh.4 Arhivski materijal 1. MAHMUD. Novi Pazar. MIR. Mustansir. prevela Ramiza Smajić. 5.5 Bibliografija: Islamski časopisi i novine Poglavlje je bez naslova 2. EL-KARDAVI. Ali Abdu-l-Halim. preveo: Sulejman Topoljak. 2003.

5. Novi Pazar. Fetve o ženskim pitanjima. Sarajevo. preveo Jamil Aboud Mohammed. Vodič ženama (iz djela Risale-i Nur). Jusuf. Sarajevo.12 Obrazovanje: Žena u islamu 1. Muslimanka i porodica (aktuelna pitanja). EL-MUSNID. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH.11 Obrazovanje: Tradicionalno islamsko Poglavlje je bez naslova 4. 4. Aid. Muhammed Munir. Sulejman. Dr. Majka šehida. 8. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 3. Novi Pazar. 2. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Aid. preveo Nermin Čanić. FERHAT. onako kako je prikazuju Kur'an i sunnet. 9. Dr. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 1998. prevela Sabaheta Ćeman. 10. EL-KARNI. EL-KARDAVI.Zbirka pisama. Ilum. Sarajevo. preveo Fahrudin Smajlović. NURSI. 2001. Tuzla. 2007. Said. 7. 4. Muhammed. 2004. El-Kelimeh. Najsretnija žena na svijetu (knjiga u koloru). Muhammed Ali. 2001. Možeš biti najsretnija žena na svijetu. Kelimeh. TOPOLJAK. El-Kelimeh. Ličnost žene muslimanke. EL-DŽUNBAZ. 2007. Jasir. Zagreb. Harfo-graf. EL-HAŠIMI. prevela Sabaheta Ćeman. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Zagreb. knjiga X). 2005. 10 . 1997. Ličnost žene muslimanke. 1995. 6. knjiga XVIII). preveli Rešad Plojović i Šukrija Ahmetović. treće izdanje. Istina i zablude o ženi. onako kako je prikazuju Kur'an i sunnet. Novi Pazar. Muhammed Ali. preveo Muhamed Mehanović. Žene pravovjerne. 2006. EL-HAŠIMI. EL-KARNI. 1996. Sarajevo. preveo Haris Murtić. Bemust.

2008. Želiš li biti idealna muslimanka. EL-HAMD. Muhammed Saki. SURUDŽI.13 Obrazovanje: Odgoj djece u islamu 1. 2008. preveo Nezir Halilović. roditeljima i rodbini. Udruženje građana “Semerkand”. 2004. Sarajevo. 2003. Muhammed. Sarajevo. Dr.11. Sretna porodica. Odgoji dijete u islamu (suočavanje s izazovima islamskog odgoja). preveo Kenan Musić. Mustafa. Ekrem i RIDA. Muhammed Rida. KURDIĆ. BEŠIR. Bužim. Uloga porodice u prevenciji ovisnosti. Ekrem. BEŠIR. Novi Pazar. Bužim. BEŠIR. preveo Amir Mehić. Roditeljski savjeti za sretan brak. preveo Muhidin Hadžiahmetović. Šefik. EL. Bookline. Novi Pazar. FETIĆ. Sarajevo. preveo Rizvić Abdulaziz. Dr. 5. Haris Grabus. El-Kelimeh. Muhammed Ali. sutrašnja nada: praktični priručnik za islamski odgoj). Muhammed Rida i BEŠIR. 2005. S. Abdullah Nasih. EL-HAŠIMI. Hana. 2004. 11 . KORAĆ. Odgoj djeteta. Sarajevo. 2007. 4. preveo Haris Murtić. Muslimanski tinejdžeri (današnja briga. preveo Omer Spahović. Dr. Šejh Muhammed. Opasne greške u odgoju djece. preveli Amir Mehić i Derviš Taći. 2007. 2007. Halid Hamid.BUTI. Novi Pazar. Odgoj djece (u svjetlu Kur’ana i sunneta). 7. 2007. 13. 4. El-Kelimeh. 12. Novi Pazar. Poslanikove oporuke ženama i primjeri sahabijki. Ekrem i BEŠIR. 3. Ilum. El-Kelimeh. Erol. 8. Dužnosti prema djeci. Sarajevo. Libris. El-Kelimeh. 2. 2008. ULVAN. 6. 9. Ilum. Novi Pazar. El-Kelimeh. Žena između tiranije zapadnog sistema i milosti Božjeg zakona. 2007. Muhamed Seid Ramadan. Libris.

literatura. Sarajevo. Muhammed Munir. 12 . Muhammed Muveffek. Zagreb.15 Obrazovanje muslimana u nemuslimanskim zemljama.16 Moderno islamsko obrazovanje djece predškolskog uzrasta. 1995. preveo Džemil Abad. Mali učitelj. 1994. 1995. preveo Džemil Abad. EL-DŽUNBAZ. Muhammed Muveffek. slikovnice 1. 1995. SALIMA. preveo Sabrija Puška. Muhammed Muveffek. SALIMA. Zagreb. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Izgubljeni novčanik. preveo Džemil Abad. Zagreb. Kralj i pobožni dječak. Muhammed Muveffek. 7. 4. Završetak grozda. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. preveo Džemil Abad. SALIMA. Uspomene na čuvara bašče. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Dječije priče. preveo Džemil Abad. Zagreb. Dunjalučki sanduk. 5. 2. Muveffek Muhammed. Islamsko obrazovanje na Zapadu Poglavlje je bez naslova 4. 1995. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 1995. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Iznenađenje. 6.4. preveo Džemil Abad. 8. preveo Džemil Abad. Muhammed Munir. 1995. Muhammed Muveffek. 1995. SALIMA. SALIMA. Zagreb. Zagreb. 3. EL-DŽUNBAZ. Zagreb. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH.14 Obrazovanje: Moderno obrazovanje u muslimanskom svijetu Poglavlje je bez naslova 4. SALIMA.

Midhat. Belkis. preveo Ajet Arifi. SULEJMANOVIĆ. Connectum. Novi Pazar. a. 10. 16.9. Belkis. 18. Novi Pazar. Connectum. Nasrudin Hodža (slikovnica i bojanka). Kur'anske priče za djecu (slikovnica). IBRAHIMHAKKIOGLU. Connectum. Šejma. 21. 2005. BAJRAMOVIĆ. 1998. Zbirka priča. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. (Porodična biblioteka. SELIMA. Hej mubarek ramazan. Muhammed Munir i SELIMEH. 2007. preveo Džemil Abad. preveo Enver Ujkanović. ARNAUT. Kur'anske priče za djecu. Abeceda. 1996. IBRAHIMHAKKIOGLU.. 19. Connectum. preveo Ajet Arifi.s. Muhammed Muveffek. Muhjuddin. 2004. 13. 2004. Sarajevo. 1426. a. 11. 20. PAŠANOVIĆ. Bemust.s. Ibrahim. 17. Belkis. Priče s istoka. a.s. Connectum. Seldžuk. 2004. drugo izdanje. El-DŽUNBAZ. El-DŽUNBAZ. Isa. IBRAHIMHAKKIOGLU.s. 14. Connectum. Belkis. pričaj mi o Allahu. Salim. preveo Ajet Arifi. 12. 15. AJANOVIĆ.. preveo Džemil Abad. Šefko. 13 . Muhammed Muveffek. DŽEBER. IBRAHIMHAKKIOGLU. Belkis. Ejmen Abdu-l-Aziz.. Muhjuddin. Vehid. Sarajevo. Sarajevo.. a. Sarajevo. 2006. Libris. knjiga I. 2001. Biblioteka Aladin. preveo Ajet Arifi. IBRAHIMHAKKIOGLU. Hamidović. Sarajevo. 2007. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Sarajevo. Nuh. Tuzla. Bugojno. Vehid Arnaut. ILDIRIM. Majko. 2001. po H/2005. 22. Muhammed Munir i SELIMEH.. El-Kelimeh. El-Kelimeh. knjiga IV).. Sarajevo. preveo Zuhra Kahya M. Sarajevo. Zenica. preveo Ajet Arifi. 2004. Adem. SELIMA. Junus.. Sarajevo. 2004. a.s. Zbirka priča.

bez godine izdanja. 26. Novi Pazar. Sarajevo. GRBO. preveo Zuhdija Adilović. Ahmet. FEHRATOVIĆ. 14 . 24. po H/2008. El-Kelimeh. Sarajevo. Ilmihal. 3. Adem. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2. 1999. Poslanik Muhammed. DIMAN. Vesela sufara (bojanka). Hajrudin. ZILKIĆ. Novi Pazar. Muhammed Ibn Salih. Ilmihal. III i IV stupanj. 2. Nuhova lađa (bojanka). 2007. Tugra. 1429. Adem i DUDIĆ. Sarajevo. Sarajevo. Bugojno. preveo Husein Idris Ademi. HASANOVIĆ. 2008. 4. a. Abdu-l-Hamid.s. 2007. Jahja. 25.17 Moderno islamsko obrazovanje za učenike osnovnih i srednjih škola (udžbenici za vjeronauku) 1. PRLJAČA Mustafa i MUMINOVIĆ. Metode da'veta u sprečavanju i otklanjanju loših djela. 2007. Mevlud. ZILKIĆ. Libris. El-Kelimeh. 2002. ARNAUT. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. (za mlade). Ljiljan. 2007. Hutbe ili džumanske hutbe I dio. Bilal i SMAILAGIĆ. preveo Ibrahim Husić. Novi Pazar.. Kemal. Buđenje ambicija.18 Moderno islamsko obrazovanje za odrasle (vazovi. Ilmihal za I-stupanj (ćirilica i latinica).23. drugo izdanje. Sarajevo. hutbe i dove) 1. El-Kelimeh. EL-HANBELI. Libris. Trinaest priča iz jedne kutije. Vehid Arnaut. 3. 1995. Redžeb. 1998. Vedad. EL-BILALI. udžbenik za II. 4. 4. Adila i DIMAN. Vehid. Sarajevo. El-Kelimeh. Novi Pazar. Moj prvi bajram (slikovnica). USEJMI. dersovi.

Sarajevo. 14. 2007. Zbirka zikrova. ALIŠKOVIĆ. 2002. Sarajevo. Ilum. preveo Vehbija Makić. Sarajevo. EL-KAHTANI. 13. preveo prof. 8. Dova poslanika Muhammeda a. 5. Hisnu-l muslimi (zaštita svakog muslimana). preveo Abdullah Smajić. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2006. Dersovi i druženja. 12. 2007. BUGARI. Connectum. 2002. EL-GAZALI. preveo Ibrahim Husić. 1997. Rejhan. BUGARI. Vratimo se Gospodaru.4. MUJKANOVIĆ. Bužim. Zbirka (kur’anskih dova). Bužim. (El-Dževšenu-l-Kebir – Snažni oklop vjernika). Sarajevo. Bediuzzaman Said. 15. Sarajevo. Zenica. Ilum. NURSI. ALIŠKOVIĆ. Kazivanja sa mimbere. 1996. 6. Sulejman.. Novi Pazar. Sarajevo. USEJMI. Sarajevo. Muhammed. 9. Connectum. preveo Sabahudin Skejić. EL-KAHTANI. biblioteka Ruh. Sulejman. FETIĆ. Hisnu-l-muslimi (zaštita svakog muslimana). 7. Libris. 2009. Bužim.19 Moderno islamsko obrazovanje za odrasle (pedagogija) Poglavlje je bez naslova 15 . 11. Ilum. II dopunjeno izdanje. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Muhammed Ibn Salih. 10. Ajdin. Hutbe ili džumanske hutbe II dio. Amir Mehić.s. 1999. Kelimeh. ZEJNU-L-ABIDIN. 2008. 2005. biblioteka Ilm. Said. Ajdin. Said. Zikr i dove. Zahid. Vodič za omladinu (iz djela Risale-i nur). 2006. Velika zbirka dova. 4. preveo Muhamed Mrahorović. Mustafa. izdavač Organizacija aktivne islamke omladine. Libris.

Zenica. Dr. 1997. 8. Muslimanska imena i njihova značenja. Zenica. 1998. 2008. Oživljavanje i reforma u islamu. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 1997. SCHOUN. Sarajevo. Muhammed bin Džemil. IBN TEJMIJJE. 3. 1994. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Bemust. Fazlur. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Zenica. 4. Leksikon muslimanskih imena. preveo Muhamed Mehanović. Uticaj vjere na oslobođenje čovjeka. preveo Hafizović Rešid. Najbolja oporuka. Idris i MAŠOVIĆ. Sarajevo. Bemust. 1996. O transcendentnom jedinstvu religija. drugo izdanje. Muhammed Ali. Omer Sulejman. 16 . Učenje islama. Muhammed Ali. Bihać.4. 2. Muhammed Ali. ALAGIĆ. Mehmed. RAHMAN. preveo Muhamed Mehanović. ZUKORLIĆ. Upute u vjeru. QUTB. El-Kelimeh. FETHULLAH. 1993. preveo Husejn Ebu Idris. Sarajevo. 7. 3. KURDIĆ. 2001. Učenje islama. 5. El-Kelimeh. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Jesmo li Muslimani?. knjiga XIII). Sulejman. Hamidović. Muhammad. Zagreb.20 Religija 1. 2006. FETHULLAH. 1998. Tuzla. ZINO. Sarajevo. Novi Pazar./94. Muslimanska lijepa imena. Šejhu-l-islam i El-EŠKAR. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Frithjof.20 Muslimanska lična imena 1. 2008. Šefik. Novi Pazar. Bemust. Učenje islama. Mensur. 5. FETHULLAH. 9. 1998. 2. 6. preveo Muhamed Mehanović. RESIĆ. Upoznaj svoje vjerovanje kroz Kur'an i sunnet.

s. Safijurrahman. s. Sarajevo. radosti mladalaštva. Rejhan. prevela Subhija Hadžimejlić-Skenderović. preveo Vedad Smailagić. Muhammed Seid. Katharina. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. ERTUGRUL. 15. Dobra knjiga. studija o životopisu Resululllaha.v. Šejhu-l-islam i El-EŠKAR. a. preveo Avdija Salković. 1998.10.21 Religija predislamskih Arapa Poglavlje je bez naslova 5. Životopis Poslanikov. Sarajevo.a.s. 3.. Sarajevo. s. Šemsuddin Muhammed Hafez. životopis 1. treće izdanje. 13. Dragulji poslaničke mudrosti (Fususu-l-Hikem). U potrazi za sobom (povratak komunističkog ideologa vjerovanju u Boga). 2. Sarajevo. preveo: Husejn Ebu Idris. snaga grijeha. Divan Hafez (izopačenost svijeta i njegovu sujetu. studija o životopisu Resululllaha.. ŠIRAZI. Bemust. IBN TEJMIJJE. 2008. O miru među religijama. Sarajevo. Buybook. drugo izdanje. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Zenica. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka.v. Muhji-d-din. 5. Connectum. Shvatanje korijena života. 1996. EL-MUBAREKFURI. OMMSEN.s. 2001.22 Religija: Muhammed. knjiga VIII). El-Kelimeh. Novi Pazar. prevela Subhija Hadžimejlić-Skenderović. 11. EL-MUBAREKFURI. uzvišenost Stvoritelja). 1998. Najbolja oporuka. Sarajevo. IBN HIŠAM. 12. 2008. Nikolas). preveo Hakrudin Hodžić. Safijurrahman. Zapečaćeni džennetski napitak. 14.. Halit. COSANUS. 2004. Goethe i islam. 17 . 2007. Sarajevo. uživanje ovoga svijeta. Omer Sulejman.a. 4. 2005. 1995. Nicolaus (KUZANSKI. preveo Babić Mile. IBN 'ARABI. Uticaj vjere na oslobođenje čovjeka. EL-BUTI. Zapečaćeni džennetski napitak. Sarajevo. Bemust.

6. KURDIĆ.. Ilum.a. El-Kelimeh. 2007. a. Sarajevo. TOLSTOJ. biblioteka Hit. 13. 14.a. 2007. 18 .. Poslanik kao učitelj. 2003. 2006. El-Kelimeh. Sarajevo. 17. knjiga XIX). MUSA. Bužim. SULEJM. Muhammed alejhis-selam. Mustafa.s. Zenica . NURSI. MUSA. Said.v. 10. Novi Pazar. 12. Kako su završili oni koji su vrijeđali Muhammeda s. sallallahu 'alejhi vesellem. 2004. Novi Pazar. Sarajevo. Lev Nikolaević. Safijurrahman. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Bemust. 16. 11.. prevela Subhija Hadžimejlić-Skenderović. 15. 2007. Abdu-l-Fetah. 2001. Dr.. Kćerke Vjerovjesnika s. 2006. El-Kelimeh. Connectum. Libris. 2007. ES-SIBA'I. Sanin. i Enver Ujkanović. Muhammed. Dr. preveo prof. Muhammed Meveffekat. Annemarie (ŠIMEL Anamari). LINGS. 2007. Sanin. preveo Halil Mehić. Muhammed alejhi's-selam kao divan uzor. Novi Pazar.s. Martin. preveo:Muhamed Baščelić. Sarajevo. SCHIMMEL. Mu'džize Muhammedove. El-Kelimeh. HALILOVIĆ. Poslanica slavnog ruskog pisca o Pejgamberu Muhammedu (sallallahu alejhi ve sellem) preveli Ramiza Smajć i Ilijas Tanović. preveli: Bekir Makić. Sarajevo. Mu’džize Muhammeda.5. El-Kelimeh.v. Ruža iz bašče Resulullaha. Novi Pazar. kratka biografija kroz lekcije i pouke. 9. Libris. EL-MUBAREKFURI. 8. Zapečaćeni džennetski napitak. Safvet. HAFIZ. 2008. Ibn Kesir. Dobra knjiga. Novi Pazar. 7. 2004. Novi Pazar. EBU-GUDDE. Šefik. Sira – zivotopis posljednjeg Allahovog poslanika. Poslanikove metode pozivanja u vjeru. Enes Ljubijankić. Sarajevo. 2004. El-Kelimeh i Islamski pedagoški fakultet u Zenici.s.

kao da ga vidiš. Grupa autora. U krilu Allahove milosti putem Kur'ana i Poslanikove sunne. HIFZ: učenje Kur'ana napamet. El-Kelimeh. preveo prof. Tešanj. prijevodi i izvadci. Rejhan. Ishrana poslanika. Sarajevo. NURSI. Jasin i amme džuz. EL-ISMAILM. 2006. Mu´džize Muhammedove. Novi Pazar. program učenja Kur'ana. Dr. IBRAHIMOVIĆ. HALILOVIĆ. dr. bez godine izdanja. Sarajevo.v. Said. 19. Libris. Abdulbasit Muhammed. 2008. 6. preveo Abdulah Smajić. HALILOVIĆ. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. učenje Kur'ana (audio i video izdanja) 1. 19 . Bediuzzaman Said. 2009. Bemust. 2008.a. Halil. 2004. 1995. a opasno zapostavljanje Kur’ana..18. Nesiba. 20. 2002. EL-KARNI. 22. Kur'an s prijevodom. Zenica i Novi Pazar. 2008. Safvet. preveo Semir Rebronja. Novi Pazar. Uloga Kur ana u životu muslimana. MAHMUD TALIB. Svjetlost. s. 2009. Muhammed. 5. 5. Učenje islama. DURAKOVIĆ. El-Kelimeh. 21. Tuzla 2003. Sarajevo.. Planjax (Biblioteka Logos). El-Kelimeh. a. Sarajevo. 2. Ilum. Safvet. Zagreb. 2003. Sadik. Dr. DANOVIĆ. El-Kelimeh i Islamski pedagoški fakultet u Zenici. Životopis poslanika Muhammeda (na osnovu najranijih izvora). 3.s. NURSI. Aid. 250 pitanja i odgovora o Allahovom Polsaniku.23 Religija: Kur'anski tekstovi. preveo Ahmed Ananda. Muhammeda. preveo: Amir Crnovršanin. 7. Esad. Skriveno. Bužim. Novi Pazar. Tahia. ES-SEJJID.s. Bemust. 4. Amir Mehić. sallallahu 'alejhi we sellem (iz djela Risale-i nur). Sarajevo.

1998. El-Kelimeh. IBN ABBAS. 9. Bemust. Ibn Kesir. Zijad. 7. Sarajevo. Bemust. Admir Muratović. preveo Adnan Hafizović. Muhammed. 4. Sarajevo. Tefsir I. Sarajevo. Tumačenje Kur'ana i ideologije XX stoljeća. NURSI. SALIMA. 8. Hafiz. HAFIZ. Ilum. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Tugra (Biblioteka Islamistika). Bužim. ŠAR'AVI. Kur'ansko pismo (sufara i tedžvid). 2008. skraćeno izdanje. 2007. 2002. El-Kelimeh. preveo Džemil Abud. 6. drugo izdanje. Sarajevo. Kenan. Sarajevo. 10. II (uvod u nauku tefsira). KARIĆ. skraćeno izdanje. 1995. 2007. preveli Derviš Tači. ĆEMO. preveo mr. prevela grupa prevodilaca. Enes. 5. Kako tumačiti Kur' an. 2002. Muhammed Muveffek i SALIMA. Enes. Sarajevo. 2002. Sarajevo. KARIĆ. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. IBN KESIR. LJEVAKOVIĆ. Semantika Kur'ana. Sarajevo. 2. Tefsir. Said Mujakić i Rijad Šestan. 'Abdullah. EŠ-ŠA'RAWI. preveo Nezir Halilović. 20 . Bemust. Novi Pazar. Libris. IBN KESIR. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Libris. Tefsir. Hafiz. Trojica zaglavljena u pećini. 2005. Kur'anske priče i poruke sure Kehf. Novi Pazar. Sarajevo. Zagreb.8. 5. Tefsir. Poslanica o Kur'anskim nadnaravnostima. Muhjuddin. 9. Said. 2005. tefsir 1. Šejh Savršenstvo Kur'ana. 1999.24 Religija: Kur'anske studije. 11. 2007. 2003. 3. Priče iz Kur’ana. Amir Mehić. Enes. KARIĆ. Bemust. prevela grupa prevodilaca.

Caner.25 Religija: Hadiske studije i zbirke. preveo Haso Popara. HALID. EN-NEDŽDŽAR. knjiga III. Novi Pazar. ER-RIFA'I. 1998. 18. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod sam sebe ne izmijeni. HALID. Bužim. Amr. Sarajevo. Sarajevo. (prvo cjelovito izdanje). Skraćeni tefsir Amme-džuza. Selmir Mehić. a njegov dio preveo je Šukrija Ramić. preveo Haso Popara. 2. Kur'anske pripovijesti. 2008. Muhammed Nesib. Kur'an nenadmašni fenomen. Ibrahimkadić. preveli: Mehmedalija Hadžić. Halil Mehanović i Ahmed Adilović. 2001. Sahih. 5. Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Mugire el–Džufi. Dobra knjiga. pravdajući to obavezama. Ilum. Sarajevo. 2007. Sahih. preveli Šukrija Ramić. ER-RIFA'I.. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Amr. KADRIBEGOVIĆ. 16. 2008. TASLAMAN. Aziz. preveo E.12. Zuhdija Adilović. 17. EL–BUHARI. knjiga XIV). 19. Fenomen životinjskog svijeta u Kur'anu. Adnan Hafizović. Enes Ljevaković. Muhammed. Dragulji Kur’ana. 21 . EL-GAZALI. Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Mugire el–Džufi. Muhammed Nesib. Hasan Popara i Muhamed Mehanović. 1998. EL–BUHARI. 15. komentari hadisa 1. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Kulturni centar Kralj Fahd. 13. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. preveo Fahrudim Smajlović. El-Kelimeh. preveo mr. preveo Ramiza Smajić. 2008. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Kulturni centar Kralj Fahd. Sarajevo. Sarajevo. Skraćeni tefsir Amme-džuza. Ilum. Bemust. Tefsir Kur‘ana. 14. povukao se iz ovog projekta nakon što je preveo trideset stranica. Ebu Hamid Muhammed. Almir Fatić. Dobra knjiga. knjiga IV. Bužim. Sarajevo. (prvo cjelovito izdanje). 2008. Sarajevo. Šefik Kurdić. preveli Amir Mehić.

preveli Nusret Hodžić. Sarajevo. Rijadus-salihin.HANBELI. Mustafa. preveli Fuad Sedić. biblioteka Ilm. EL. Ibrahim Husić. Nadnaravnost sunneta. EN-NEVEVI. a. Izbor hadisa iz Rijadus-s-salihina. 13. 6. Husein Omerspahić. El-Kelimeh. mudrosti (34. šukrija Ramić. Zeglul. Muhiddin Ena.. Jahja ibn Šeref. preveli Fuad Sedić. 1996. Muris Mahalbašić. 2008. 5. drugo izdanje. Poslanikov savjet Ibn Abbasu (komentar hadisa: Čuvaj Allaha-čuvat će te). Nedžad Ćeman. Bužim. 2008. 7. 1995. Novi Pazar. šukrija Ramić. Zuhdija Adilović. preveo hfz. Salih. 2002. Hafiz. EN-NEVEVI. 1996. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Ramadan..s. Izbor hadisa iz Rijadus-s-salihina. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Edin Dedić. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2001. Bužim. Izbor hadisa iz Rijadus-s-salihina. Husein Omerspahić. Ibrahim Husić. Jahja ibn Šeref. EL-MUNZIRI. Zbirka Poslanikovih hadisa. Jahja ibn Šeref. Husein Omerspahić.s. 8. Ibrahim Husić. Zuhdija Adilović. a. Adnan Karadža. Novi Pazar. Ilum. Hajrudin Hodžić. Husein Omerspahić. HADŽIĆ. 1998. šukrija Ramić. VAVI. Sarajevo. Hadisa s komentarom). Biseri Poslanikove. Ibrahim Husić. Mirnes Durak. Zuhdija Adilović. Libris. Razumijevanje života Muhammeda. 2004. preveli: Fuad Sedić. Sarajevo. Šukrija Ramić. EL-BUTI. 9. EN-NEDŽDŽAR. 22 . Zenica. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Mirudin Dugonjić. preveli Fuad Sedić. INDŽIĆ. drugo izdanje. Zuhdija Adilović. knjiga II). Husein Omerspahić. EN-NEVEVI. preveo Sulejman Topoljak. Zehrudin Junuzović. Ibn Redžeb. treće izdanje. 1999. Izbor hadisa iz Rijadus-s-salihina. Et-t-ergibu vet-t-erhib (zbirka hadisa). Preporod.1417. 12. El-Kelimeh. EN-NEVEVI. Nazif Horozović. Ilum. Jahja ibn Šeref. 10. 4.3. Ibrahim Husić. 11. Sarajevo.. 2007. Sarajevo. prevela Suada Mujakić. preveli Fuad Sedić. šukrija Ramić. Zuhdija Adilović. Zagreb.

Muhammed ibn Muhammed Ebu Hamid. drugo izdanje. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. preveo Hasan Škapur. 1998. knjiga I. Sahih. 1996.. Iman: temelji. prevela Zehra Mimić. 9. prevela Sabaheta Ćeman. Sarajevo. 1428. 23 . Bemust./29. 6. Knjiga I. Muhammed Nu'ajm. Ahmed Ali Allaf. Hasan Makić. negacija. 1997. negacija. preveo Zuhdija Adilović. Sarajevo. HAFIZOVIĆ. EL–BUHARI. Iz kabura u džennet ili džehennem. 7. 1998. Sarajevo. 4.. preveo Hilmo Neimarlija. 8. suština. EL-GAZALI.26 Religija:Vjerovanje. Život poslije smrti. Sahih. 1998. 15. Abdu-l-Medžid Aziz. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Kulturni centar Kralj Fahd. JASIN. preveli Enes Ljevaković i Ibrahim Husić. 1996.14. (prvo cjelovito izdanje). Opći prikaz islamske vjere. 5. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Zagreb. Ebu Hamid Muhammed. drugo izdanje. O načelima islamske vjere. ET-TANTAVI. preveli Hasan Škapur. EZ-ZINDANI. EL-KULEJJIB. drugo izdanje. Abdullah b. Jednoća Stvoritelja. Hedijja. Zenica. 2008. Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Mugire el–Džufi. preveo: Mirsad Mahmutović. Visoko. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Abdu-l-Melik. Sarajevo. Mostar. (prvo cjelovito izdanje). preveo Ismail Ahmetagić. Sarajevo. 2008. 5. EL-GAMIDI. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH i Kulturni centar Kralj Fahd. knjiga II. 2. 1995. Muhammed Nuajm. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. sastavni dijelovi vjerovanja (erkani) 1. Strahote sudnjeg dana. Muharem Štulanović i Ibrahim Husić. suština. Ali. Rešid. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Iman: temelji. Izbavljenje iz zablude. EL–BUHARI. Neimar. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH./29. Ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail ibn Mugire el–Džufi. Sarajevo. 3. 1998. JASIN. 1428. preveo Zuhdija Adilović. EL-GAZALI. Sarajevo. 1998.

20. FERID. preveo Muhamed Đuliman. Predznaci sudnjeg dana (mali. Bistro more pobožnosti i suptilnosti. 2001. 12. 19. Strahote sudnjeg dana. JASIN. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Muhammed Nu'ajm. 2001. 2001. preveo Muhamed Mehanović. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Abdu-l-Medžid Aziz. Jednoća Stvoritelja. Zenica. Iman: temelji. 17. EL-KULEJJIB. Jusuf. Udruženje islamske omladine SELSEBIL. knjiga V). Iz kabura u džennet ili džehennem. 1999. Muhammed Said Salim. Abdullah b. EL-VABIL. Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu. 1998. Jusuf b. 13. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Muhammed Džemil. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 1998. preveo Ebu Muhammed Es-Serid. Menna. prevela Sabaheta Ćeman. Jusuf Ljudi i istine. negacija. prevela Zehra Mimić. preveo Muhamed Đuliman. kniga III). Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 21. Organizacija aktivne islamske omladine. veliki) Bemust. Sarajevo.. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Islamsko znanje. 1999. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 1998. ZEJNO. knjiga IX). Sarajevo. srednji. preveo: Ebu Muhammed Es-Serid. preveo Ahmed Purdić. 14. 2001. Abdul-Melik. 2001. knjiga XII). preveo Zuhdija Adilović. Ahmed. Zenica. EL-KAHTANI. Sarajevo. 2001. EZ-ZINDANI. suština. ZEJNO. Organizacija akivne islamske omladine. Tevhid i širk. Živinice. preveo Mirsad Mahmutović. 15. 18. Sarajevo. EL-KATTAN.10. Islamsko znanje. 16. Menna.'Abdullah b. treće izdanje. Sarajevo. KARDAWI. Sarajevo. Ahmed Ali Allaf. Dr. 24 . Sarajevo. 1998. 11. EL-KATTAN. Muhammed Džemil. preveo Muhamed Mehanović. EL-HAMIDI. knjiga XVI). Tevhid i širk.

33. Udruženje islamske omladine Selsebil. uzroci i liječenje). NURSI. Sarajevo. Said. Ljiljan (Biblioteka Islamica). 2003. 29. 24. 31. preveo Šukrija Ramić. Sarajevo. 34.1424. Mehmed. 23. Knjiga o stvaranju. 2004. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 2001. IBN HASAN. Iman i insan (iz djela Risale-i nur). El-Kelimeh. Sarajevo. Udruženje građana „Semerkand“. EZ-ZINDANI. 2003. NURSI. Novi Pazar. Bemust. prevela Sabaheta Ćeman. knjiga XVII). DILAVER. 27. Djela koja izvode iz vjere.. Jednoća Stvoritelja. EL-ALVAN. Bemust. 26. Bemust. Said. Pojava slabljenja imana (simptomi. biblioteka Ruh. Said. 2001. Poslanica bolesnima (iz djela Risele-i Nur). Said Nursi. 32. knjiga XXII). BEDIUZZEMAN. 2004.A. 2004. 30. i 2005. Tezkira II (podsjetnik na stanja umrlih i ahiretska dešavanja). Sulejman. Poslanica o proživljenju. Plodovi stabla imana. Sarajevo. Islam protiv sujeverja. preveli Nusret Imamović i Ismet Purdić. Sarajevo. Selvi. Sarajevo. Novi Pazar. NURSI. (iz djela Risele-i Nur). preveli Senad Ćeman. drugo izdanje. Said. KARAHODŽIĆ. preveo Abdulah Smajić. 28. Živinice. NURSI. El-Kelimeh. EL-MUNEDŽDŽID. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 2003. 25 . Knjiga tevhida i radost pravovjernih. Sirijsko predavanje.22. 2003. Muhammad ibn Ahmad. Mehmed Karahodžić. Abdu-l-Medžid Aziz. 2002. Sarajevo. Bemust. Sarajevo. 25. preveo K. 2003. Ljubav prema Allahu. Musa. po H/2003. SANIN. Abdurrahman.. 2002. EL-KURTUBI. preveo Mensur Zukorlić. Muhammed Selih. Almir Fatići i Sabahudin Skejić. Sarajevo. Libris.

EL-DŽEVZIJJE. Lijepa riječ. 40. 46. Bogobojaznost. 2006. 2005. Bemust. 2006. NURSI. Sarajevo. Salih Ibrišević. 37. Bediuzzaman Said. Ibn Kajjim. FERID. Savršeni znak (iz djela Risale-i Nur) Bemust. El-Kelimeh. Almir Fatić. IBRIŠEVIĆ. FERID. 44. 41. Kratke riječi (iz djela Risale-i Nur). 2005. Novi Pazar. Novi Pazar. Vehbi. preveo Semir Rebronja. Sarajevo. Sarajevo. 38. Novi Pazar. Pravi put i stranputice. Primjeri istinskog vjerovanja. EL-DŽEVZIJJE. 39. Ibn Kajjim. El-Kelimeh. El-Kelimeh.35. NURSI. Novi Pazar. Novi Pazar. preveo Ahmed Purdić. Ahmed. 36. EL-MUHASIBI. 1426. Ihlas i bratstvo (iz djela Risale-i Nur). 2007. Kelimeh. 2005. Bediuzzaman Said. Čovjek koji je plakao zbog grijeha drugih ljudi. Ebu Hamid Muhammed. preveo Fahrudin Smajlović. Put na Ahiret. 48. NURSI. preveo Avdija Salković. Bediuzzaman Said. preveo Sulejman Topoljak. Nedžad Ćeman. 2006. Muhamed Mehović. preveo mr. Rejhan. Sarajevo. preveo: Dževad Hot. preveli Senad Ćeman. 2006. 47. 2006. EL-DŽEVZIJJE. VAKKASOGLU. Ibn Kajjim. Bediuzzaman Said. El-Haris. El-Kelimeh. Salih. Sarajevo. 2005. El-Kelimeh. Novi Pazar. 2006. 43. po H/2005. 42. preveo Abdulah Smajić. Ahmed. Ilum. El-Kelimeh. Rejhan. 2005. Ahiretska opskrba II (Zadu-l-mead). preveo Fahrudin Smailović. Knjiga uputa. Bemust. Sarajevo. Ahiretska opskrba I (Zadu-l-mead). Bužim. 26 . Rasim Brković. IBN TEJMIJJE. NURSI. Novi Pazar. Opomene i savjeti. Envaru-l-hakaik (iz djela Risale-i nur). 45. 2005. EL-GAZALI.

Derviš Taći. Knjiga III. Ibn Kesir. Sarajevo. 52. Svijet meleka. 2008. 54. 2007. preveo Husović Ajet. KARAHODŽIĆ. Sulejman. El-Kelimeh. El-Kelimeh. 2007. prevela Šahida Džihanovič-Aljić. Na putu ka Allahu. preveo Fahrudin Smajlović. Novi Pazar. EL-HUMEJJIS. Ahmed. Mehmed Karahodžić. 51. 50. preveli: Amir Mehić. Ibn Kajjim. Muhammed b. EL. Ahmed. KARAHODŽIĆ.49. EL-DŽEWZIJJE. Mehmed. 2008. EL-EŠKAR. Abdu’r-rahmnan. Ilum. 55. 2007.BEJHEKI. Sarajevo. HEVITT. dr. 2007. Bužim. 2007. SEDIĆ. 2007. 2007. 2007. 60. Senad Hodžić. TOPOLJAK. 2008. Novi Pazar. BEHDŽET. Bužim. Mali predznaci Sudnjeg dana. Ahmed Džinović. Ogranci imana. Bužim. 61. 2008. preveo hfz. 57. Knjiga II. ÇAĞIL. Udruženje građana “Semerkand”. El-Kelimeh. Smrt i kaburski život. Enes Ljubijankić. Sulejman. Ilum. Kratki komentar na El-fikhu-l-ekber imama Ebu Hanife (predaja od Hamada sina Ebu Hanife). Put ka Allahu (Mekamat). 2007. Dr. Fuad. Novi Pazar. Ljubav prema Allahu (deseti ogranak imana). Fuad. Ilum.Bistami). Knjiga I. El-Kelimeh. 56. Imam. Kako voljeti Allaha. 27 . Nedžad Ćeman. Sarajevo. Šta islam kaže. preveli prof. Novi Pazar. Sarajevo. KARAHODŽIĆ. Ibrahim. SEDIĆ. prof. preveo Semir Rebronja. El-Kelimeh. Novi Pazar. Mehmed. Put ka Allahu (Nedžmuddin Kubra). 59. Bužim. 53. 2007. Mehmed Karahodžić. Sarajevo. Život nakon smrti. 58. Put ka Allahu (Ebu Jezid el. Mehmed. Ilum. Stvaranje svijeta. 62. HAFIZ. Mehmed Karahodžić.

Ebu Hamid. 4. Knjiga II. HAFIZOVIĆ. 66. Libris. Bemust. Ebu Gudde. 7. 2001. 2008. EL-MUHASIBI. Ljiljan (Biblioteka Lektira). El-Kelimeh. Dženan. Sarajevo. Dobra knjiga. 10 stvari koje vode Allahovoj ljubavi. Sarajevo. Rumi Mesnevija. DŽELALUDDIN. Ebu Hamid. preveo Fejzulah Hadžibajrić. Sarajevo. Novi Pazar. Rešid. KADRIĆ. EL-DŽEVZIJJE. Život poslije smrti . 2008. Osman. EL-GAZALI. 2000. NAIK. Sarajevo.Esed i ABDU-L-FETTAH. 5. Svjetlost. Kitab o smrti. Haris b. 1999. Kaderijsko-bedevijska tekija Čeljigovići. Rešid i PAJOVIĆ. Sufijska tumačenja sure Er-Rahman. Libris. Sarajevo. 1999. Ljiljan (Biblioteka Lektira). Sarajevo. EL-GAZALI. HAFIZOVIĆ. Dobra knjiga. preveo Ismail Ahmetagić. Sarajevo.28 Religija: Sufizam 1. Ibn Kajjim. 2002. 2009. Sarajevo. Novi Pazar. 3. BURCKHARDT. 28 . 2009. SINANOVIĆ. pojedinci alimi Poglavlje je bez naslova 5. 2002. 2002. Muhammed. Knjiga I. Duhovnost i mentalno zdravlje. Sarajevo. DŽELALUDDIN. Rumi Mesnevija. preveo Kenan Ćemo. Mistična astrologija (prema Ibn 'Arebiju).63. 64. Zahid. biblioteka Ruh. Abdulkadir i HANDŽIĆ. biblioteka Ruh. Izet. Temeljni tokovi sufizma. 5. Zakir Odgovori na zablude o islamu. preveo Senad Redžepović. preveo Mujkanović. preveo Amir Crnovršanin. preveo Fejzulah Hadžibajrić. 2002 8. II izdanje sa dopunjenim komentarom. Titus. Uputa tragaocima pravog puta. Staze sljedbenika islama. Libris. Dr. preveo Ramiza Smajić. 65. El-Kelimeh. EL-GAZALI. 6. Sarajevo. 2.27Religija: Sunijske akaidske škole.

Iran. 19. Sarajevo. Buybook. Sarajevo. i Handžić Dženan. 2004. 13. Connectum. Kitab. Ihja' 'ulumu-d-din . Biserne niske misli (inspiracija iz svijeta čiste duhovnosti). Rumijeva kozmologija duše. OZAK. 29 . Dželaludin. kao uputa svim ljudima). 2004. KARAHODŽIĆ. preveli Kenan Ćemo i Samir Beglerović. II. VII. Mehmed. I. 15. III. V. Ljubav je vino (postavke sufijskog znanja i mudrosti). II i III knjiga. 2004. EL-JILANI. 16. Sufijski ružičnjak. Ebu Hamid Muhammed. 14. 11. 2004. 2003. Ihja' 'ulumu-d-din . Sarajevo. EL-GAZALI. 17. Pašanović Fikret.9. Samir Beglerović. Sarajevo.R. biblioteka Ruh. VI. Sarajevo. Zbirka hikaja tarikatskih prvaka. 12. Mesnevija III (Književno remek djelo i savremena zbirka vječnih istina. Libris. preveo Enes Karić. Sarajevo. EL-GAZALI. obradili. Libris. EL-GAZALI. 2004. knjiga I. Turi Sina. Sarajevo. biblioteka Ruh. Grupa autora. Sarajevo. preveli i komentar pripremili Samir Beglerović. Dedić Edin. Sarajevo. Mehmed Karahodžić. Libris. Abdulkadir i HANDŽIĆ. KRČALO. 10. 2003. i 2010. 18. 20. 15 pisama. 2004. 2004. Libris. Ihja' 'ulumu-d-din – oživljavanje vjerskih nauka. EL-GAZALI. Ljiljan i Kulturni Centar I. Šejh Mahmud. Buybook. i VIII preveli Skejić Sabahudin. Ebu Hamid Muhammad. MUJIĆ. IV. Sarajevo. Sarajevo.Preporod islamskih nauka. preveo Ananda Ahmed. Dženan. šejh Muzaffer. biblioteka Ruh. biblioteka Ruh. Kenan Čemo. Sarajevo.Preporod islamskih nauka. ŠABESTARI. 'Abdu-l-Kadir. RUMI. Nezir. Udruženje građana „Semerkand“. knjiga I. Mustafa. Udruženje građana „Semerkand“. 2004. KADRIĆ. 2005. Bajramović Kemal. 2004. preveo Ekrem Tucaković.

Annemarie. James. Dobra knjiga. Senad Topić i Alma Mujkić.. Udruženje građana „Semerkand“. 29. 26. 32. Sarajevo. Sarajevo. Hakim Abu Abdullah. Sarajevo. Me'arif . SEIDEL. 2005. preveo Edin Kukavica. RUMI. 31. preveo Zijad Imamović. 23. Odškrinuta vrata Grada znanja. FARID. Dželaludin. Mehmed. prevela Alma Ćehajić. 25. preveo Husović Ajet. Buybook. preveli Fikret Pašanović. 30 . Mudrost sufija. 28. savremena zbrika vječnih istina). Behauddin. Sarajevo. Sarajevo. Sarajevo. Buybook. Dobra knjiga. Mehmed. Sarajevo.knjiga iz bunara. 2005. RUMI. Libris. KARAHODŽIĆ. 22. HAŠIMI. 24. Mesnevija IV (manje priča. Sufijski kuhar. Mehmed. Sarajevo. Sarajevo. Buybook. Ahmad. Ahmed Ananda. KARAHODŽIĆ. 2005. Libris. Saki Muhammed S. preveo Edin Kukavica. Mehmed Karhodžić. šejh Sadi. 2005. više ulazi u duboke rasprave i razmišljanja). Lađa spasa. Robert Frager. 2006. Libris. 33. Dželaludin. Sarajevo. ŠIRAZI. Libris. Ponos svijeta (Izbor iz djela Mersuah Kelimati-l-imam el-Husejn). 2008. SCHIMMEL. Neke tajne sufijskog liječenja. 2006. Kathleen. Sarajevo. FADIMAN. Misterija brojeva. 2006. 2008. 27. Sarajevo. Čišćenje duše (prema prvim izvorima). 2008. 2006. Mehmed Karahodžić. Sarajevo. 2007. Edebi na putu arifa (norme vladanja na putu onih koji su spoznali). Mehmed Karahodžić. MUINUDDIN. 2006. KARAHODŽIĆ. 30. Mesnevija V (Duhovno vrelo u povijesti ljudskog traganja za Istinom.21. Džulistan (duhovno iskustvo i besmrtne upute). VELED.

34. 1999. Vjerovjesnikova medicina. Sarajevo. Abdest i alternativna medicina (mu'džize u stvaranju čovjeka i alternativna medicina). Nihad Omanović. 31 . prijevod Senaid Zajimović. derviški redovi 1. BALI. Ko može biti šejh. DILAVER. 2. 8. 5. AMIR. 5. preveli Adelita Al-Ali. tumačenje snova 1. HAMAVI. 2008. SMITH. Abdulgani. 7. biblioteka Ilm. Dr. Libris. preveo Rizvić Abdulaziz. YILMAZ. ES-SUJUTI. Rabija (život i djelo Rabije i drugih žena sufijki u islamu). Madžida. Sarajevo. 2008. Libris. 6. 1999. Sarajevo. 2006. Sarajevo. Dželauddin Abdurrahman. 5. EN-NABLUSI. Sarajevo. Majid. 4. ŠTULANOVIĆ. Sarajevo. Čovjek između sihira. Vehid Abdusselam. Sarajevo. Bemust.29 Religija: Poznate sufije. Libris. Novi Pazar. Poslanikova medicina preveo Hadžiahmetović. Udruženje građana „Semerkand“. Zuhayr Mahmud. El-Kelimeh. Tumač snova preveli Nurko Karaman i Ismail Ahmetagić. Selvi. Bemust. 3. Sarajevo.30 Religija: Liječenje Kur'anom. Sarajevo. Muhidin Libris. IBN KAJJIM. biblioteka Ilm. 2002. Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza. 35. bez mjesta i godine izdanja. 2001. sihra i uroka. Al-Dževzijj. 1999. preveo Haris Murtić. biblioteka Ruh. 2003. Liječenje Kur'anom (medom i ljekovitim biljem). Muharem Liječenje Kur'anom od ograisanja. Priče iz Mesnevije. Margaret. uroka i džina. 2004. Bemust. Mahmut. Emanel. MATAR.

31 Religija: Okultizam. Muhammed. biblioteka Ruh. 5. Libris. preveli Enes Karić. Zaštita od džina i šejtana. 32 . MEVDUDI. El-Kelimeh. Mostar. Libris.32 Religija: Moderni pokreti 1. 1999. prevela Ramiza Smajić. 2008. Islam i izazov demokracije (vehabijsko misionarenje. Zuhajr Mahmud. pragmatični nesporazum sa svijetom).9. 2006. Sarajevo. misterije Bermudskog trokuta i letećih tanjira). 11. KURDIĆ. EL-FADL. El-Kelimeh. Tugra (Biblioteka Arhipelag). preveo Karalić Mahmut. DAVUD. biblioteka Ilm. 2002. Čuvajte se Mesiha Dedždžala. 2008. 2. 3. uroka i džina. Poslanikovi snovi preveli Lejla Obradović i Hedijja Boškailo-Šikalo. Šefik. Sarajevo. 2008. Poslanica o džinnima. DAVUD. Stephen. astrologija 1. 2005. Sejjid Ebu-l-Ala. Sarajevo. 5. biblioteka Ilm. Sarajevo. 10. Novi Pazar. vrijednosti i promjene. Ismet Purdić. Bužim. SCHWARTZ. Čovjek između sihira. Sarajevo. 2002. preveo Ermin Sinanović. Dr. EŠ-ŠERKAVI. 2001. Khaled Abou. ES-SEJJID. prevela Lejla Obradovć. Dva lica islama. Rešid Hafizović. Medždi Fethi. preveo Muhidin Hadžiahmetovć. Snovi i njihova značenja – Sanovnik (u koloru). Muhammad Isa. Rida. Muhammed Isa. Dedžala. 14. 12. Libris. Sarajevo. Islamski pokret: dinamika moći. Ilum. biblioteka Ilm. magija. HAMAWI. IBN TEJMIJJ. preveo prof. Buybook. Tajna veza (tajne niti između Mesiha. 13. Hedija. 2002. Novi Pazar. Libris.

Esad. šerijatska obaveza i društvene potrebe. MUSOSKI.36 Religija: Druge sekte (ahmedija. apostazija Poglavlje je bez naslova 5. Libris. Bemust. Živinice. Udruženje islamske omladine SELSEBIL. 2. knjiga XV). blasfemija. 2004. Halil. Sarajevo. knjiga I. 5. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 4. Henry. 33 . Salih. MEHTIĆ. Islamske teme. 5. El-Kelimeh. 6.. 2001. 2003. ŠEVKANI. EN-NEVEVI. El-Kelimeh. Selver i LJUBIJANKIĆ. IV. Muhammed. Sadik. Dr.) 1.5. biblioteka Ruh.. Savremeni povratak Islamu. preveo Semir Rebronja. Novi Pazar. preveo Muhamed Đuliman. Ko se krije iza Ahmedija. Ramazanski nasihati. El-Kelimeh. KURDI. . 2005. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2000. 3. Hamdija. Novi Pazar. Šaban. PERIJAN. behaije. Konjic. Sarajevo. Sarajevo. CORBIN. EMIN. Zagreb. Ebu-l-Hasan. Fikret. V i VI. Robovi Milostivog. II. Islam u Iranu (duhovni i filozofski obziri). ARNAUT. Milodar onima koji Allaha spominju. 2005. Islamski poziv. preveo Sabahuddin Skejić.35 Religija: Šiizam 1. 5. 2002.34 Religija: Sekte i sljedbe Poglavlje je bez naslova 5. 1994. BAJRIĆ.33 Religija: Ateizam.37 Religija: Da'va 1. III.

14. 9. 2007. Novi Pazar. Ne tuguj. preveo Fahrudim Smajlović. 2007. Svojstva robova Milostivog. Amr. Govor srca. 13. El-Kelimeh. Ahmed. preveo Semir Rebronja. 15. Amr. Novi Pazar. Amr. preveo Semir Rebronja. HALID. HALID. Dr. Požuri Allahu. El-Kelimeh. 20. U Tvoje ime živimo. Munir Pod Allahovim okriljem I dio. Ibadeti vjernika. HALID. Muharem. 2007. Enes Ljubijankić. prof. HALID. 18. Amr. Sedmerica u hladu arša. Ne zaboravi smrt. El-Kelimeh. 2008. Amr. EL-KARNI. Ebu Zerr. Ahiret. Bužim. Novi Pazar. Spoznaj sebe i kosmos spoznat ćes Stvoritelja. Namjesnik na Zemlji. El-Kelimeh. HALID. El-Kelimeh. Novi Pazar. El-Kelimeh. 16. Novi Pazar. 2007. Ibadet razmišljanja. EL-KARDAVI. HALID. El-Kelimeh. preveo Džemo Redžematović. 12. kabur. 2008. Jusuf. preveo Abduselam Fetić. 2007.7. 2008. 2008. El-Kelimeh. 2008. EL-KALEMUNI. Amr. 2008. Amr. preveo:Abduselam Fetić. El-Kelimeh. HALID. HALID. Amr. preveo Semir Rebronja. 11. preveo Fahrudin Smajlović. Stopama Miljenika. Novi Pazar. 10. 19. preveli prof. Novi Pazar. 34 . 2006. preveo Semir Rebronja. Admira Mujkić. Novi Pazar. 2006. Ilum. El-Kelimeh. ZAHIROVIĆ. preveo Semir Rebronja. izdavač: El-Kelimeh. Novi Pazar. Aid. FERID. 8. preveo Mirza Sarajkić. ŠTULANOVIĆ. Novi Pazar. Novi Pazar. El-Kelimeh. Otvorili su dušu i srce. 17. 2007. Novi Pazar. Sarajevo. El-Kelimeh.

Za izdavača: Rasim Hamidović i Rasim Sokolović. 2005.38 Samousavršavanje 1. Novi Pazar. Možeš biti najsretniji čovjek na svijetu. Zijad Dervić. preveo: Sead Ibrić. 6. 2008. Mjerilo djela. Mehmed Karahodžić. HALID. Amir Mehić. Osman Kozlić. El-Kelimeh. Muhammed Ali. Uljepšaj svoj život. Bedemi Allahove zaštite. 2008.DŽEMAILI. Aid. HALID. MUSA. El-Kelimeh. 23. preveo Omer Spahović. Novi Pazar. EL-HAŠIMI. preveo: hfz. Šta znači moja pripadnost Islamu. Novi Pazar. Živjeti u islamu. 4. preveo mr. KAČAPOR. preveo Semir Rebronja. Novi Pazar. 25. 24. Aid. Amela. Mostovi ljubavi kod ljudi. El-Kelimeh. 2. Amr. Vodič ka džennetu. 2009. Amr. preveo prof. 3. Amir Mehić. 2005. Mehmed Poziv islama. Kako da usavršimo sami sebe. 5. 7. Novi Pazar. El-Kelimeh. Sarajevo. Almir Fatić. 2006. 2008. 22. Halid. Sarajevo. 2008. Aid. Sanin. preveo Semir Rebronja. 5. Želiš li biti idealan musliman. preveo mr. EL-DŽEVZIJJ. Ilum. Riznica kur'anskih mudrosti. EL-KARNI. 2008. Liječenje srca. Bužim. Novi Pazar. Haris Grabus. 8. JEKEN. Bužim. bez godine izdanja. EL-KARNI. Sarajevo. 9. El-Kelimeh. ERTUGLUR. bez godine izdanja. Ključ istine. Ibn Kajjim. KARAHODŽIĆ. Bužim. Ebu Hamid Muhammed. Ilum. EL-GAZALI.21. Ilum. 2005. Fethi. Grupa autora. Novi Pazar. El-Kelimeh. 2008. preveo prof. EL-KARNI. El-Kelimeh. dr. 1995. 35 . štampa: Grafički zavod Hrvatske.

GAZALI. 1998. Halal i haram u islamu. Hfz. 1997. Hajrudin – Dino. Sarajevo. preveo Muhamed Mehanović.10. prevodilac. Sarajevo. Sanin. Budizam Poglavlje je bez naslova 6. PEKARIĆ. Hamidović. Muhammed u Novom zavjetu. 36 . Mirzet Šeho i Sabiha Pepić. preveli Džemaludin Latić i Seid Smajkić. KARČIĆ. 2008. Novi Pazar. Dobra knjiga. 2006. David. Novi Pazar. 6. EL-HADIRI. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 4. Sarajevo.13 Pravo: Općenito 1. Kasim. EL-KARADAVI. preveo Eniz Kozlić.6 Islam i druge religije Poglavlje je bez naslova 7. Križ i polumjesec. Ljiljan. Bemust. Preporod duša. El-Kelimeh. Šebibi b. EL. 2005. Tuzla. 2. ČAJLAKOVIĆ. Muhammed Arif. 2007. 2. Muhammed Islam ili krščanstvo izazov vremena. Sljedbenici Knjige. U traganju za srećom. 11. 6. El-Kelimeh.5 Islam i druge religije: Hinduizam. a ne lijek). Zenica. preveli Edib Smolo. 3. 2008.4 Islam i druge religije: Judeizam i kršćanstvo 1. Kakanj. Studije o šerijatskom pravu. Fikret. preveo Mehmed Karahodžić. BENJAMIN. Husein. 3. ZAKAULLAH. Sarajevo. MUSA. 2008. 1997. Jusuf. Poroci (alkohol. Ali i DOBRAČA.

Muhamed. h. MEHANOVIĆ. Zenica. Kratka risala o hadždžu. preveo Hamdija Ljubijankić. 1994. preveli Džemaludin Latić.14 Pravo: Ibadat 1. Halal i haram u ishrani. Ramazanski post. Halal i haram u islamu. 2008. Muharem. Zagreb. Connectum. Sarajevo. preveo Muhamed Mehanović. 2007. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Mi smo jedan drugome najbolji poklon. 5. Novi Pazar. Sulejman. 37 . Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Šefik. MEHANOVIĆ. EL-BUTI. 2007. 9. Jusuf. drugo izdanje Visoki saudijski komitet za pomoć BiH.. El-Kelimeh. Sarajevo. Razumijevanje prioriteta. 1998.g. Šebibi b. četvrto izdanje. (metodološke smjernice i pravila) Bemust. Poroci (alkohol. ŠTULANOVIĆ. 10. El-Kelimeh. BUGARI. 8. Muharem.. Muharem. knjiga VI). Potiranje mezheba: najopasnija novotarija!!!. a ne lijek). Smajkić Seid i Hadžić Mehmedalija. ŠTULANOVIĆ. Bemust. Sarajevo. Kasim. 1993. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. ŠTULANOVIĆ. EL-KARDAVI. EL-KARDAVI. Sarajevo. Libris. 4. EL-HADIRI. 7. Razumijevanje sunneta. Novi Pazar. Bookline. Sarajevo. Muhammed Se'id ibn Mula Ramadan. Jusuf. 11. Kratka risala o hadždžu. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 1995. Sarajevo. Jusuf. Ramazanski post. 2001. 1999. Rijad. Sarajevo. 1414. 2000. Ali i DOBRAČA. An-Nur. 6. Bužim. KURDIĆ. TOPOLJAK.4. 2008. Sulejman. 2001. 3. Ramazanski post. Islamski bonton. EL-KARDAVI. Muhamed. 2. biblioteka Ilm. Dr. 5. 7. 1998.

Halil Mehanović. 2001. Sarajevo. Mahrama ili zar (Historija kulture jednog orijentalnog fenomena). preveli Ahmed Hatunić. uz navođenje argumenata iz Kur'ana i sunneta). Ahmed Hatunić. El-Kelimeh. Ramazanski post. Fikh muslimanskih manjina (kako biti musliman na Zapadu?). Kemal Ibadeti. preveli Bilal Merdan i Adamir Jerković. Tuzla. Zuhdija Hasanović. 12. KURDIĆ. Jusuf. mr. Ljiljan (Biblioteka Zlatna knjiga). Muhamed Mehanović. peto izdanje. preveo Šukrija Ramić. TUHMAZ. Hannes. izvori. Sarajevo. 38 . 2005. hadždž). GALTER. 2006. Salih Haušić. principi zakonodavstva Poglavlje je bez naslova 7. ZAHIROVIĆ. JUNUZOVIĆ.6. biblioteka Ilm. Abdulhamid Mahmud Hanefijski fikh (Novi. Minhen. preveo Edin Konjhodžić. 8. Sarajevo. ES-SULEJMANI. EL-KARDAVI. Salem Dedović. Novi Pazar.16 Pravo: Pravne škole. 2004. Ramazan. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. El-Kelimeh. Sarajevo. knjiga XX). Muharem. po H/2002. Tuzla. 7. 9. hadži Hrustan Junuzović. Libris. 11. 2004. zekat. O ramazanu. 2005. Knjiga I. Hamidović.15 Pravo: Teorija. Ahmed Purdić. preveli: mr. Šefik. 1423. 10. Dr. Zehrudin. Muhammed Primljeni hadž. Ebu Hanife i namaz po hanefijskom mezhebu. Haris Grabus. ŠA'RAVI. Ibadat (Namaz. KURDIĆ. Muamer Sedić. 14. u svjetlu tefsira hadisa i fikha (s osvrtom na propise koji se tiču Bajrama i Ševvala). 13. pravnici 1. Abdullah Nesir. 7. 2006. ŠTULANOVIĆ. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. bajramu i ulasku u džamiju. Šefik. pojednostavljeni pristup šerijatskim propisima po mezhebu imama Ebu Hanife. 2002. Odabrani tekstovi o istihara-namazu. M. post. 2000. Novi Pazar.

dr. 7. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Ibn Kajjim. 1999. 1999. Sarajevo. ĐOZO. 3.7. prijevod Zuhdija Adilović. testament.17 Pravo: Pravne institucije i sudovi 1. EL-KARDAVI. preveli Fikret Pašanović i Niđara Pašanović. knjiga XXIII). Novi Pazar.18 Pravo: Personalno pravo ( Nasljedstvo. 2006. prijevod Zuhdija Adilović. Sarajevo. Zuhdija Hasanović. Ibrahim. Ahmed Purdić. Fetve. Muhammed Ali i TREBINJAC. (Sistem vlasti i sudstva i kazneno pravo u islamu). El-Kelimeh. 1998.) Poglavlje je bez naslova 7. Jusuf. Ibrahim. EL-KARDAVI. Fetve Evropskog vijeća za fetve i istraživanja. Sarajevo. Abdulhamid Mahmud. Muhammed Ali i TREBINJAC. Sarajevo. pojednostavljeni pristup šerijatskim propisima po mezhebu imama Ebu Hanife. Spolne bolesti: Blud. Sarajevo. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. uz navođenje argumenata iz Kur'ana i sunneta). TUHMAZ. Bemust. po H/2004. El-Kelimeh. 2. 2. Sarajevo. EL-BARR. 2005. Prva bračna noć. Haris Grabus. Hanefijski fikh (Novi. EL-DžEWZIJJE. Knjiga III. Libris. 3. Muhamed Mehanović. Husein.19 Pravo: Fetve i zbornici 1. Poslanikove fetve. 2007. 4. Jusuf. 39 . Connectum. Spolne bolesti: Blud. EL-BARR. Muharem.20 Pravo: Brak i razvod braka.. 1425. preveo Jasmin Hadžikadunić. 7. i sl. preveo Enes Ljevaković. 2001. Internet fetve (odgovori na ovovremena pitanja). Novi Pazar. porodično pravo 1. preveli: mr. ŠTULANOVIĆ.

po H/2003. Živinice. MAQSOOD. El. mr. Me'mun. 40 .Kelimeh. 7. Sarajevo. Libris. 1996. Vodič za muslimanski brak. Šefik. Medinska povelja i ljudska prava. Dr. Zuhdija Hasanović. Haris Grabus. pojednostavljeni pristup šerijatskim propisima po mezhebu imama Ebu Hanife. Knjiga IV. Abdulhamid Mahmud Hanefijski fikh (Novi. Pravni centar fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. samoobavezivanje i dobročini poslovi). zalog). 6.23 Pravo: Ljudska prava 1. Muhamed Mehanović. Rugayyah Waris. zakup. M. ugovori 1. Ahmed Purdić. Brak i intimni odnosi u islamu. Salem Dedović. 2007. Kenan Musić. Zuhdija Hasanović. uz navođenje argumenata iz Kur'ana i sunneta). Abdulhalim Mahmud Hanefijski fikh (Novi. Nafaka. Sarajevo. 1428. Ahmed Hatunić. Zulejha Riđanovi i Nerkez Smailagić. 2004. 2. mr.22 Pravo: Vakuf Poglavlje je bez naslova 7. preveli Ahmed Hatunić. GRUPA AUTORA. KURDIĆ. 7. (Kupoprodaja. Haris Grabus. Sarajevo. Novi Pazar. biblioteka Nahla. (Porodično pravo. 1424. preveo Ahmet Alibašić. uz navođenje argumenata iz Kur'ana i sunneta). 7. 2008. Muhamed Mehanović. 5. TUHMAZ. Razumijevanje bračnih drugova. pojednostavljeni pristup šerijatskim propisima po mezhebu imama Ebu Hanife.21 Pravo: Građansko pravo. 8.4. mr. TUHMAZ. 2005. El-Kelimeh. ŠA'RAWI. Muhammed. preveli Enes Karić. Knjiga II. preveli dr. MUBEJJED. Udruženje islamske omladine Selsebil. Sarajevo. Sarajevo. Novi Pazar. preveli Ahmed Purdić. preveli Lejla Boškailo-Obradović i Salih Čolaković. po H/2007. Admir. Ljudska prava u kontekstu islamsko-zapadne debate. MURATOVIĆ. 2005.

EL-HAMED. 7. El-Kelimeh. preveo Fahrudim Smajlović. 8. Svjetlost. EL-DŽEZAIRI. Bolest i lijek. knjiga XI). Bošnjačka kultura ponašanja. knjiga XXI).3. SERDAREVIĆ. Novi Pazar. 2003. Uvod u islamsku etiku. Novi Pazar. preveo Džemal Abud. preveo Mr. Sarajevo. Ebu Bekr Džabir. Dr. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. 2000. 8.5 Filozofija: Transmisija tekstova grčke filozofije Poglavlje je bez naslova 8. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. Jusuf. po H/2003. preveo Sulejman Topoljak. Sarajevo. EL-GAZALI. EL-KARDAVI. Sarajevo. Jusuf. Novi Pazar. Muhammed ibn Ibrahim. Neposlušnost roditeljima. 2003. 2001. HODŽIĆ. 2. konflikti 1. Karakter muslimana. Sarajevo. 1998. 2001. 41 . Ibn Kajjim. Dževad. EL-HAMED. Bookline. 2003. 6. preveo Amrudin Hajrić. Mesud Džajić. 1999 3.6 Filozofija: Etika 1. Sarajevo. 5.24 Pravo: Međunarodno pravo. El-Kelimeh. prijevod Fahrudin Smailović. EL-KARDAVI. Bemust . Sarajevo. preveo Ebu Muhamed Es-Serid. Neposlušnost roditeljima. Muhammed. 7. Sabur. Nemuslimani u islamskom društvu. 2001. EL-DŽEVZIJJE. Muhammed ibn Ibrahim. Jusuf . EL-KARDAWI. El-Kelimeh. 1424. preveo Džemal Abud. Sarajevo. Mevlida i OMANIĆ. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka. 4. O pravilima lijepog ponašanja. Dr. Ajnija. Islam i siromaštvo.

2008. Novi Pazar. 8. Mustafa Spahić. 2006. El-Kelimeh. Amr. EL-GAZALI. Novi Pazar. 10. Dr. HALID. 13. 1994. Kultura ponašanja kod bolesti i smrti. Novi Pazar.A. preveo Enes Karić. Sarajevo. El-Kelimeh. Ebu Hamid. 14. preveo Semir Rebronja. Šefik. Posljedice srdžbe. Novi Pazar. 2008. KURDIĆ. 2008. EL-GAZALI. 42 . HALID. 2007. Šefik. Novi Pazar. 12. El-Kelimeh. Novi Pazar. Znamenja o Allahovim stvorenjima – islamska kosmologija klasičnog perioda. KURDIĆ. pogovor. napisao Rešid Hafizović. preveo: Semir Rebronja. Mustafa Etika i društvo. Kelimeh. El-Kelimeh. El-Kelimeh. preveo Semir Rebronja. El-Kelimeh. 2005. Karakter muslimana. Muhammed. Čestitim mladićima i djevojkama. Novi Pazar. KURDIĆ. Strpljivost. 2004. Šefik.9. SMAJLOVIĆ. Amr. Kultura ponašanja kod jela. Islamsko komuniciranje u savremenom dobu (principi i metode). Sarajevo. El-Kelimeh. preveo K. 2008. Sarajevo. Udruženje građana „Semerkand“. HALID.. Kultura ponašanja prema komšiji. preveo Fahrudin Smajlović.7 Filozofija: Klasična i srednjevjekovna muslimanska filozofija i filozofi 1. 11. Moral vjernika. 2006. pristojnost i nesebičnost. Fahrudin. preveo Semir Rebronja. Ebu Hamid Muhammed. Amr. Adab zijareta i propisi putovanja. El-Kelimeh. Novi Pazar. pri gostoprimstvu i putovanju. 18. 16. 2008. 15. Dr. 19. DILAVER. mržnje i zavisti. „Temeljne odlike kozmološkog učenja Ebu Hamida El-Gazalija“. 17. SPAHIĆ. oblačenja i spavanja. EL-GAZALI. Dr. Selvi. 2005. Novi Pazar. Ljiljan.

2. Edin Kukavica. Abu Bilal Mustafa. 43 . Emir Šekib. 1999. 2007. Islam kao alternativa. Murad Wilfred. Sarajevo. Sejjid Husein. Svjetlost. Sarajevo. ElKelimeh. 2003. Sarajevo. Tugra (Biblioteka Islamistika). Orjentalizam. 1995. biblioteka Ilm. Sarajevo. HOFMANN. BOSNEVI. preveli Enes Karić. 8. 4. 4. preveli Semir Rebronja. EDVARD. biblioteka Ruh. 1996. Novi Pazar. Bemust. Uvod u islamske kozmološke doktrine (Koncepcija prirode i metodi njenoga proučavanja po Ihvanu-s-Saffa. Zenica. el-Biruniju i Ibn Sinau). Zenica. Libris. Said. 2002. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Bemust. Ebu-l-Hasan. 7. Razjašnjenje misterije duše. ARSLAN. Ibn 'Arabijevo filozofsko-teološko učenje o logosu (doktorska disertacija). Bemust. HAFIZOVIĆ.2. Libris. Islam između Istoka i Zapada. Libris. prevela Ćehajić Alma. Alija. 8. preveli Šaćir Sikirić i Muhamed Pašić. Asim Kujević.8 Filozofija: Moderna muslimanska filozofija i filozofi 1. 1995. Zašto su muslimani nazadovali. Ebu Hamid. EL-KINDI.. Svjetlost. 2003. Sarajevo. preveo Osman Kozlić. Šta je svijet izgubio dekadencijom muslimana. NASR. 3. a drugi napredovali. 1997. 6. Sarajevo. 5. Sarajevo. El-GAZALI. Abdullah. biblioteka Ruh. Gradacija bitka. Rešid. Sarajevo. Muhammed. IZETBEGOVIĆ. Gorka istina. Niša svjetlosti. EL-GAZALI. 3. EN-NEVEVI. 1998. 2003. preveli Kenan Ćemo i Samir Beglerović.

Sarajevo. preveo Almir Fatić. Sarajevo. 7. Novi Pazar. preveli Munir Hodžić i Amra Hodžć. Connectum. 15. Muhammed. 44 . El-Kelimeh. 2001. Muhamed. preveo Sulejman Topoljak. Veliki prasak filozofija i Bog. 2008. 2008. JASIN. preveo Vedad Smailagić. Novi Pazar. IKBAL. Sarajevo. Početak upute na pravi put. Murad Wilfried.5. Emir Šekib Zašto su muslimani nazadovali. Sarajevo. EL-GAZALI. Razvoj metafizike u Perziji. a drugi napredovali. Sarajevo. preveli Dženan Handžić i Enver Ibrahimkadić. Doprinos muslimana nauci i kulturi. 2006. ARSLAN. 2009. preveo Nevad Kahteran. Islam i zapad. Sarajevo. biblioteka Hit. Libris. Novi Pazar. ABDU-R-RAHMAN HAN. 9. El-Kelimeh. 2003. Islam u trećem milenijumu. Mustafa Spahić. preveo Sulejman Bosto. 12. Orijent bez romantike. 16. 10. HABERMAS. Priroda čovjeka u islamu. 2003. EL-KARDAVI. Safvet. preveo Sejfudin Dizdarević. biblioteka Hit. SPAHIĆ. HALILOVIĆ. Muhammed. 8. preveo Adis Salihović. HOFMANN. 2006. Sarajevo. Muhammed. 13. Mustafa Istina ili laži svijeta. Sarajevo. Muhammed. Jusuf. 2005. Libris. Jurgen. 2004. Islam civilizacija budućnosti. knjiga VII). TASLAMAN. ASAD. Dobra knjiga. Libris. 2004. El-Kelimeh. El-Kelimeh. biblioteka Ruh. Caner. 2006. preveli Šaćir Sikirić i Muhamed Pašić. 11. Novi Pazar. 14. Između naturalizma i religije (Filozofski članci). 6. Tugra. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka.

Esad. 5. El-Kelimeh. Tešanj. 12. ES-SEJJID. preveo mr. (savremeni pristup). EL-UBEJDI. Dr. Medicina poslanika Muhammeda. izdavač medžlis islamske zajednice Konjic. Sarajevo. 2008. 2009. bez mjesta i godine izdanja. a. prevela Zajimović Mevlida. Nermin Omerbašić. Ramin. Relax-comerce. preveo mr. 2002. 2006. Muhidin. Dobra knjiga. dr. Šerif Kaf. Kur'an i kosmos. U potrazi za svetim – Sejjid Husein Nasr. Kur'anska astronomija: naučni parametri u plemenitom Kur'anu. Sarajevo. biblioteka Ilm Sarajevo. preveo Edin Kukavica. 4. 2008. Halid Faik. Adnan. medicina 1. preveo Fahrudin Smailović. Sarajevo. Abdul Fadl). biologija. ALI EL-BAR. Hasan Šemsi Islamom i medicinom do zdravog života. Dr. MUJAKIĆ. preveo Fahrudin Smailović. Novi Pazar. Nermin Omerbašić. EL-GAZAL. Dobra knjiga.9. 1999. Libris. preveo mr.s. Kur'an i planeta zemlja. Nermin Omerbašić. 2001. 10. Kur'an i medicina. Dr. EL-UBEJDI. JAHANBEGLOU. Bužim. 3. Trudnoća i dojenje (Islam i medicina). Ilum. Prevodilac: Dino H. HADŽIAHMETOVIĆ.3 Znanost: Matematika. hemija. Amir Mehić. 11. astronomija. Sarajevo. EL-UBEJDI. Ilum. 8. Bužim. 45 . Medicinski fenomen u kur'anu. Abdulbasit Muhammed. Kur'anski izazov znanosti. EŠ-ŠERIF. Sarajevo. Planjax (Biblioteka Logos). Halid Faik. PAŠA. Biomedicina (islamski pogledi Mohsin Ebrahim. 9. Mustafić. Muhamed Stvaranje i razvoj čovjeka u svjetlu medicine i Kur’ana.. 7. bez godine izdanja. 2008. Suada. preveo prof. 2001. 2. 2008. 6. fizika. BAJRIĆ. Halid Faik.

1998. Mevlud. Zenica. Mehmed.07.6 Islamska umjetnost: lokalne manifestacija. Planjax (Biblioteka Logos).5 Islamska umjetnost: teorija. ALAGIĆ. 2003. Planjax (Biblioteka Studenac). Za izdavača: Rasim Hamidović. 1999. Štampa: Bemust. KADRIBEGOVIĆ. 2003. 2005. ilahije i kaside. Abdelmajid. MULAHALILOVIĆ. Tugra. MEHIĆ. Kur’an je istina: naučnici pred Kur’anom. Tuzla. 10. Vjerski običaji muslimana u Bosni i Hercegovini. 2007.9. Enver.2007. Aziz. historija 1. Titus. 4. DVD.4 Znanost i tehnologija u modernom svijetu 1. Bemust. 3. Hifzija. ZENDANI. Tešanj. 10. 5. Hamidović. preveo Edin Kukavica. Tugra. 1998. Moj ummete (Koncert duhovne muzike 28. 2. 10. Tuzla. 10. preveo Džanić Asaf. SULJKIĆ. forme i kolekcije 1. Lira vječnog aška.). Jusuf. Sarajevo. Sveta umjetnost na Istoku i Zapadu (Njena načela i metod). 2007.7 Islamska umjetnost: muzika (ilahije i kaside) 1. Zenica. Islam u bošnjačkoj narodnoj poeziji. Tešanj.8 Islamska umjetnost: kaligrafija Poglavlje je bez naslova 46 . (islamski motivi u bošnjačkoj književnosti i drugi tekstovi). Sarajevo. Bemust. Šehidska zemlja je ova: zbirka pjesama i priča. BURCKHARDT. Sarajevo. izvori.

9 Historija: Poslanici i Vjerovjesnici 1. Sarajevo. Tešanj. Sarajevo 1425. Mehmed Isa u knjigama sufija. mektebi i hadžiluci sa područja općine Doboj Istok. Kelimeh.s. IBN KESIR. dr. preveli prof. Dr. Sarajevo. Idris. 5. Rapko. 7. Novi Pazar. Kako su Allahovi poslanici pozivali u Islam. Osman. preveli Mrša Lamija.. EN-NEDEVI. preveo Munir Zahirović. Kazivanja o vjerovjesnicima. Džamije. Udruženje građana „Semerkand“. 11.4 Arhitektura: Lokalne posebnosti prema geografskim zonama 1. 2007. Ilum. a. Novi Pazar. 12. Mehmed. Mehmed Karahodžić. preveo Ahmed Adilović.3 Arhitektura 1. 2. Tarik Vjerovjesnici i njihovi narodi. 2003. Tešanj. KARAHODŽIĆ. Hafiz. ORMAN.11. 3. Adem. HALID. SUVEJDAN. Kazivanja o vjerovjesnicima. Bužim. Blago pod kupolom: livanjske potkupolne džamije. 2007. 2005. po H/2004. 2002. Amr. El-Kelimeh. ČAMO. 4. Čolaković Salih. po H/2003. Planjax ( Biblioteka posebnih izdanja ). Organizacija aktivne islamske omladine. Kultura stanovanja u Sarajevu od njegovog nastanka do kraja XIX vijeka. 6. Amir Mehić i Derviš Taći. KARAHODŽIĆ. 1999. Mehmed Karahodžić. Živinice. Hasan. Planjax ( Biblioteke posebnih izdanja ). 2. Šefik. Merima. 1424. 47 . Udruženje islamske omladine Selsebil. 1997. Zulkifl. 2004. Zenica. HADŽIĆ. El-Jesa. KURDIĆ.

Purišević. Džidić. Zenica. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH (Porodična biblioteka.Dautović Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Bužim. 2007. Idris. 4. Sarajevo.s. M. Ilum. Amr. A. Novi Pazar. Amr. knjiga I). 1998. Nuh. HALID. Ashabi Allahovoga Poslanika. Ashabi Allahovoga Poslanika. M. Ali Šaban. El-Kelimeh.8. Iz života tabi'ina. a. preveo dr. preveli dr. Davud i Sulejman.Šanderović. preveli dr. M. M. Abdurrahman Ra'fat.Džidić. preveo Semir Rebronja. HAFIZ. a. 13. 2008... 2. Ibn Kesir. Sulejman Topoljak. Bužim. 1997. EL-BAŠA. Kazivanja o vjerovjesnicima. preveli Sulejman Topoljak. Amr. Hud i Salih. Ali Šaban. Zenica. Sulejman Topoljak i Derviš Taći. Abdurrahman Ra'fat. HALID. a. Sulejman Topoljak i prof. Ilum. a. 2007. 1998. Sarajevo. Bužim. 48 .Bužim 2007. A.s. Iz života ashaba. HILMI. Ilum. Amr. Uzejr i Junus. 11. EL-BAŠA.. 1999. 12.10 Historija: Ashabi i tabi'ini 1. Visoki saudijski komitet za pomoć BiH. Ibrahim. Jusuf. M. Amr. Dautović. Organizacija aktivne islamske omladine. Organizacija aktivne islamske omladine. 5. HALID. Sarajevo. Ali Šaban. preveo Sulejman Topoljak. 14.s. Šanderović. 1428. 2001. (Allahov prijatelj). HALID. preveli Sulejman Topoljak. M. HALID. preveo Ahmed Adilović. preveli dr. Ilum. 3. HALID. 10. preveo Haso Popara. Purišević.s. Kazivanja o vjerovjesnicima. Bužim. HILMI. Amr. Ashabi Allahovoga poslanika. po H/2007.s. HILMI. Ilum. Sulejman Topoljak i Derviš Taći. 12. preveo Mehmed Kudić. Ilum. preveli Mirsad Sedić i Sabri Puška.. 9. a.. 2007. Amir Mehić. 2007. Bužim.

10. MALUF. Mehmed U njima imate divan uzor. Sarajevo. preveo Zahid Mujkanović. 2005. Novi Pazar. Amin. Bemust. Sarajevo. 1424. Novi Pazar. Ahmed Es-Sajih. Novi Pazar. 8. Sarajevo. Križari u očima Arapa (dokumentaristička proza). 9. El-Kelimeh. Azim. biblioteka Ilm. DURAKOVIĆ. 7. 2007. Planjax. Dr. KURDIĆ. EL-BAŠA. preveo Avdija Salković. 12. 2008. Živinice. EL-HUSEJNI. general Agha Ibrahim Halid ibn Velid. preveo Ahmet Alibašić. Libris.11 Historija: Muslimanske historijske hronike 1.12 Historija peridislamskog perioda (džahilijeta) Poglavlje je bez naslova 49 .6. Libris. Hazreti Fatima. 6. Tešanjska oaza islamske duhovnosti: pregled islamske duhovnosti tešanjskog kraja. preveli Mehmed Ćeman. Sarajevo. 2005. Almir. 2003. Mehmed Nijaz. 3. 2005. El-Kelimeh. po H/2003. Mensura Ćeman.. Connectum. Oxfordska historija islama. Malise NANJI. OZDEMIR. Sarajevo. 1999. KARAHODŽIĆ. 12. Historijski atlas islama. Tešanj. 5. El-Kelimeh. Tešanj. 2008. Čanakale – Bitka na Galipolju (roman). FATIĆ. Metode ashaba u prenošenju istine. 2009. ESPOSITO. Abdurrahman Ra’fat. Šefik. Prolegomena za historiju književnosti orijentalno-islamskoga kruga. 2009. Esad. 2. Mehmed Karahodžić. Udruženje islamske omladine SELSEBIL. John L. Iz života ashaba. Nedžara Ćeman. preveli Mirsad Sedić i Sabri Puška. preveo Fikret Pašanović. Dr. UTHVEN. 4. EKREM.

Bemust. Bosanski namjesnici osmanskog doba (1463 – 1878). Knjiga II.14 Rana muslimanska historija. preveo Avdija Salković.13 Rana muslimanska historija. Mustafa Necat. Muhammed Redžeb. BURSALI. EL-BEJUMI. El-Kelimeh. i dvadeseto stoljeće) Poglavlje je bez naslova 50 . 2005. Tugra. Omer Faruk. Hazreti Osman (biser stidljivosti i mehkoće). Sultan . Halife Allahovog Poslanika. preveo Semir Rebronja. Sarajevo. i MAMIJA. knjiga I.Fatih Mehmed-han (Osvajanje Istanbula).s. Lamija. 12. Hazreti Omer. JILMAZ.v. Vedad. preveo Avdija Salković. Connectum. Mustafa Necat. Antologija tariha Bosne i Hercegovine.a. 12. 2001. Mustafa Necat. 2009. Emevije i Abasije Poglavlje je bez naslova 12. 3. Sarajevo. 3. 2001. Novi Pazar. 2007. Sarajevo.16 Historija modernog doba (1786-1917. s. 2008. 2. HADŽIOSMANOVIĆ.) 1. 4. preveo Avdija Salković. preveo Avdija Salković. Halife 1. preveo Semir Rebronja. BIŠČEVIĆ. Sarajevo. 2000.12. 5. Bemust. Sarajevo. Salahuddin Ejubi. Connectum. Sarajevo. Bemust. HALID. Hazreti Alija. El-Kelimeh. 2. Emina.. Mustafa Necat. 2008. BURSALI. 2006. BURSALI. Novi Pazar. Hazreti Alija. BURSALI. 4. Amr. preveo Muaz Salkan. Novi Pazar.15 Srednjevjekovna i postsrednjevjekvna historija (1258-1786. El-Kelimeh.

1998/9. BULAČ. Uvod u islamske finansije. teoktracija i totalitarizam. prevela Jasminka Delić. moderne ideologije o islamskoj državi 1. Omer Sulejman. Kako da ummet ponovo vrati svoj ugled. sekularizam. USMANI.7 Politička misao i ideologija: Modernizam. panislamizam. 1995. Sarajevo. Muhammed Taĝi. 51 .5 Politička misao i ideologija 1. Živinice. zemlja. Ljiljan. Islamski ekonomski sistemi i principi Poglavlje je bez naslova 13. trgovina Poglavlje je bez naslova 14.8 Ekonomija: Energetski izvori. EL-EŠKAR. voda. industrija.8 Politička misao i ideologija: Reislamizacija. Udruženje islamske omladine SELSEBIL.6 Politička misao i ideologija: Klasična i srednjevjekovna Poglavlje je bez naslova 14. 13. 2003. preveli Ahmet Alibašić i Amel Kovačević. nacionalizam Poglavlje je bez naslova 14. Ali.13. hrana Poglavlje je bez naslova 13. Islam i demokracija. Taibah international. 14.7 Ekonomija: Radnik. Sarajevo.6 Ekonomija: Finansije 1. agrokultura i stočarstvo.5 Ekonomija: Ekonomske teorije.

Sarajevo. Poimanje palestinskog pitanja. preveo Zahid Mujkanović. Abdullah.3 Međunarodna politika: Islam u svijetu politike.5 Politika: Politička nauka Poglavlje je bez naslova 15. EL-AHSAN. 7. Libris. Panislamizam u Bosni. Islam i zapadna civilizacija. LARI. Sarajevo. rat i mir 1. Sejjid Mujtaba Rukni Musavi. John L. Islam pod opsadom. 2004.2. 3. 2009. AHMED.7 Politika: Islam i muslimanski svijet u nemuslimanskim medijima Poglavlje je bez naslova 15. islamski pokret otpora. 2004. Mirsad Mešanović. KARIĆ. Ekber. Sarajevo.. Nasir. Mirsad. 2006. 15. Ummet ili nacija. Živinice. Sarajevo. Obzorja. 6. mit ili stvarnost. Amir. Udruženje islamske omladine SELSEBIL. 2001. IBN SULEJMAN. MEŠANOVIĆ. 52 . Islamska prijetnja. 1998. 4. Connectum. biblioteka Hit. Sarajevo. Hamas.6 Politika: Mas mediji – muslimanski mediji Poglavlje je bez naslova 15. ESPOSITO. Novi Pazar. El-Kelimeh. preveo Mensur Zukorlić. preveo Mirnes Kovač. 2003.8 Politika: Vojne i strateške studije gerilskog ratovanja i terorizma Poglavlje je bez naslova 16. Libris. prevela Nasiha Pašić-Alijagić. 5.

2. Sarajevo.s. Mehmed Karahodžić. 2009. Atlas Kur'ana (autentièna zbirka informacija s kartama.4 Međunarodna konferencije politika i muslimanske međunarodne organizacije i Poglavlje je bez naslova 17. Sarajevo. KARAHODŽIĆ. 2008.a. Mehmed Konya. 7. Libris. 2005. Sarajevo. preveli Enes Ljubijankić. KARAHODŽIĆ. Mehmed Timbuktu. Mehmed Karahodžić. KARAHODŽIĆ. Sarajevo. 5. Mehmed. 6.v. Libris. 4. životopisa (autentična zbirka informacija o Poslanikovoj siri s kartama. Galileja. ilustracijama i slikama). Shawqi. Mehmed Karahodžić. Mehmed Karahodžić. EBU HALIL. Ševki.1 Muslimanski svijet: Atlas 1. ilustracijama i slikama). Derviš Tači i Amir Mehić. 2008. Sarajevo. 2008. 3. 2005. Sarajevo.16. ABU HALIL. Derviš Tači i Amir Mehić. 2002. Sarajevo. Mehmed Karahodžić. 53 . KARAHODŽIĆ. Atlas Poslanikovog s. Mehmed Medinetu-l-Munevvera. Mehmed Jerusalem. KARAHODŽIĆ. preveli Enes Ljubijankić.