P. 1
Pitanja_iz_farmakologije

Pitanja_iz_farmakologije

|Views: 375|Likes:
Published by skafiskafnjak1

More info:

Published by: skafiskafnjak1 on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

OPŠTA FARMAKOLOGIJA 1. Uvođenje novih lekova - predklinička ispitivanja 2. Načini aplikacije lekova 3. Doze i doziranje Iekova 4.

Odnosi doze i efakta, terapijska širina i terapijski indeks 5. Farmakodinamski parametri leka (jačina dejstva, maksimalna efikasnost, nagib krive i individualne varijacije) 6. Biološke varijacije - faktori koji utiču na doziranje leka 7. Propisivanje lekova u graviditetu 8. Propisivanje tekova kod novorođenčadi 9. Absorpcija lekova 10.Distribucija lekova 11.Ekskracija lekova 12.Sinergizam lekova 13.Antagonizam lekova 14.Neželjena i toksična dejstva lekova SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA a) Organski sistemi 15.Inhalacioni anestetici i opšta anestezija 16.Injekcioni anestetici 17.Sedativi - hipnotici 18.Antikonvulzivni tekovi 19.Opioidni analgetici 20.Anaigo-antipiretici (NSAIL) 21.Stimulansi CNS-a (kortikalni. medularni) 22.Lokaini anestetici 23.Holinornirnetici i holinolitici 24.Adrenomimetici i adrenolitici 25.Antihistaminici 26.Stimuiatori srca 27.Antiaritmijski lekovi i vazodiiatalori 28.Terapija sepse i septićkog šoka 29.Diuretici 30.Antianemijski 31.Sredstva za nadoknađivanje izgubljene tečnosti ili krvi 32.Ekspektorantni lekovi i mukokinetici 33.Antitusici 34.Bronhodilatatori (podela i osnovne karakteristike) 35.Emetici i antiematici (podeia i osnovna karakteristike šoka) 36.Antiulkusni lekovi 37.Antidijareici

simptomi i lečenje 72.Adsorbentna sredstva 43.Seksualni steroidni hormoni 41.Prostaglandini.Piretrini i piretroidi (osobine i primena) 60.Organofosfatna jedinjenja i karbamati 61.Avermektini 62.Ektoantiparazitici ~ primena.Cefalosporini 47.Ostali antibiotici i antibakterijske supstance 56.Trovanja prouzrokovana antikoaguiantnini rod^nticidima simptomi i lečenje 70.Penicilini i inhibitcri beta laktamaza 46.Antitrematodni lekovi 66.Antidoti i antagonisti u terapiji trovanja 73.Linkozamini i pleuromutilini 50. mehanizmi delovanja.simptomi i lečenje 71.38.Anticestodni lekovi 65.Dijagnoza trovanja i opšti principi terapije trovanja 68. uterotonici i tokolitici 42.Farmakologija predželudaca preživara 40.Polimiksini 53.Dezinficijensi i antiseptici 58. fipronil i lufenuron 63.Trovanja prouzrokovana mikotoksinima .Trovanja prouzrokovana organofosfatima .Adstrigentna srsdsva b) Antimikrobni i antiparazitskl lekovi 44.Trovanja prouzrokovana atropinorr.Makrolidni antibiotici 49. .Hloramfenikol.Suifonamidi i inhibiiori dihidrofolat-reduktaze 55.Antinematodni lekovi 64. mehanizam delovanja i podela 59.Eutanazija .Amitraz.Tetraciklini 51.Hinoioni i fluorohinolonl 54.Podala antimikrobnih lekova. neželjena dejstva 45.Antigljivicni lekovi 57. tiamfeniko! i fluorfenikol 52.Amlnoglikozidni antibiotici 48.Laksativi 39.Antikokcidijalni lekovi IV TOKSIKOLOGIJA 67.simptomi i lečenje 69.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->