P. 1
Makedonski jazik ucebnik

Makedonski jazik ucebnik

|Views: 9,263|Likes:
Published by markobraveheart

More info:

Published by: markobraveheart on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

Rasko LOZANOSKI

MOJATA TATKOVINA
makedonski jazik za dopolnitelna nastava na makedonski nastaven jazik vo osnovnoto obrazovanie za makedonskata dijaspora

Recenzent: prof. d-r Katerina Veljanovska

MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA

-

.............................................................................................................................................. 9 ..................................................................................................................................... 11 ........................................................................ 11 ......................................................................................................................... 15 , , , , , ....................................... 16 .................................................................................................................................. ............................................................................................. ................................................................................................ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .................................................................... ................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................. ..................................................................................................... ............................................................................................................... ( ) ....................................................................................... 22 22 24 26 30 31 34 35 36 38 39 39 40 42 43 44 45

................................................................................................................................... 48 ................................................................................................. 48 ....................................................................................................................... 50 .................................................................................................................... 51 – .......................................................................................... 52 “ ” ................................................................ 53 ( ) .................................................................................................. 54 ................................................... 55 .......................................................................... 56 ........................................................................................ 57 .................................................. 58 .......................................................................................................................................... 59 ...................................................................................................................................... 60 ......................................................................................................................................... 60 ................................................................................................................................ 61 .......................................................................................................................... 62 .......................................................................................... 63 ............................................................................ 64 ( ) ................................................... 64 ........................................................................................................................ 67 ........................................................................................................................... 70 ................................................................................................................. 72 “ ” ....................................................................................................... 75 “ ” .......................................................................................................... 77 ......................................................................................................................................... 79 ........................................................................................................... 81

8

MAKEDONSKI JAZIK

VOVED

Spored Nastavnata programa za rabota so decata na gra|anite od Republika Makedonija koi prestojuvaat vo stranstvo, nastavnite barawa za dopolnitelna nastava po makedonski jazik vo publikacijata Mojata tatkovina Makedonija se odvivaat vo tri fazi: I faza (I, II, III odd.); II faza (IV, V, VI odd.) i III faza (VII, VIII i IX odd.). Site nastavni sodr`ini so svoi zada~i i celi se realiziraat niz slednive nastavni podra~ja: - Slu{aweto i govoreweto u~enicite od najmala vozrast na prvata faza }e go sovladaat preku ve`bi na izbrani tekstovi koi{to u~itelot glasno gi ~ita, a potoa se vodi razgovor za nivnata sodr`ina; - Otkrivaweto i sovladuvaweto na golemite i na malite bukvi se realizira postapno za {to sledat ve`bi za ~itawe i pi{uvawe na kusi zborovi, re~enici i tekstovi. So toa pravilno usno govorewe i pi{uvawe na bukvite kaj u~enicite postapno se razviva kulturata na usnoto i pismenoto izrazuvawe. Toa se postignuva niz razli~ni formi (raska`uvawe, preraska`uvawe, recitirawe, opi{uvawe na nastani, predmeti, likovi i sl.), kako i poseta na izlo`bi, gledani filmovi, TV emisii itn. Sekako, tuka stanuva zbor za programskoto podra~je Izrazuvawe i tvorewe koe vo publikacijava e dadeno pod imeto Bidi kreativen i koncizen. Toa treba da se realizira vo korelacija i integracija so drugite nastavni predmeti; - Artikulacijata na glasovite se ostvaruva niz sistemski ve`bi za da se opredeli mestoto na sekoj glas vo zborot, negovoto pravilno izgovarawe i formirawe vo slogovi, a potoa vo zborovi i povrzuvawe vo re~enici. Ova se postignuva preku me|usebnoto komunicirawe na u~enicite: pozdravuvawe, pretstavuvawe sebesi, na svoite bliski i sl; - Globalnoto ~itawe e dadeno niz pove}e poedine~ni elementarni i seriski povrzani sliki pod koi ima zborovi koi ja oddrazuvaat sodr`inata na sekoja slika i sl. Pritoa, posebno treba da se obrne vnimanie na pravopisot, odnosno na jazi~nite normi, po~ituvaj}i gi interpunkciskite znaci. Za taa cel se dadeni tekstovi od narodnata i od umetni~kata literatura; - Sodr`inite od programskoto podra~je Jazik se obraboteni niz kusi edukativni tekstovi vo koi dominiraat konkretni primeri

9

tuka stanuva zbor za u~enicite od vtorata i tretata faza koga korisnicite se zapoznavaat i so istoriskiot razvoj na makedonskiot jazik i negovoto ozakonuvawe kako slu`ben jazik na makedonskiot narod. go doiska`uva nedore~enoto i go pravi u~ebnikot pointeresen za recipientite. razmisli i zaklu~i.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA - - na razgleduvawe na sekoj nastaven ~as. Ilustratuvniot del niz sodr`inite na stranicite ja oblagodaruva publikacijata. Site programski barawa se dadeni niz nekolku rubriki: Pro~itaj. kako del od literaturata. Proveri gi svoite znaewa. Zapomni. se realizira na posebni ~asovi po izbor na nastavnikot i toa postapno so opredeleni programski barawa za sekoe oddelenie. sogledaj. Sekako. Zada~i i sl. 10 . pri {to posebno se istaknuvaat Krste Petkov Misirkov i Bla`e Koneski. Lektirata.

MAKEDONSKI JAZIK PRVA FAZA RAZGOVARAME ZA DA U^AM I DA ^ITAM MAKEDONSKI Aa Bb \| Ii Vv Gg Dd Ee @` Zz Yy Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 11 .

Fustan~eto na Sa{ka e od Amerika. Pero znae da pliva. Sa{ka ima pomalku od {est godini. Maicata na Pero e od Makedonija. Tie zaedno }e po~nat da u~at. Qq Site deca peat za qubovta pome|u lu|eto. Hh Gg \| Jj Yy Qq – 6 bukvi 12 . \| \or|i sviri na klavir. Sa{ka znae da igra tenis. Rr [{ @` Vv Cc ]} ^~ Ff Uu – 9 bukvi Hh Gg Horot gi pee pesnite za Goce Del~ev. Rr [{ @` Pero i Sa{ka le`at. Jj Yy Ana ja pee pesnata za yvezdata. ]} ^~ Ff Uu Pero ima {est godini.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA Zapomni! Makedonskata azbuka ima 31 bukva. Vv Pero i Sa{ka se na livada. Cc Pero i Sa{ka se dobri deca.

ALO! Bb BATO. alo. osven bukvite Aa. Tt. mamo! ALO. Ii. ALO. no ne saka da ja nosi Ee. ALO. Site golemi i mali bukvi po forma se ednakvi. ALO! Mm MAMO. ALO! Tt TATO. Dd Ema sedi.MAKEDONSKI JAZIK Aa Ll Oo ALO. Kk. alo. Ll. Ee Ss Ema se smee. Ii Kk Ema se slika. Nn. Oo. Nina ima kapa. tato! ALO. Bb – 6 bukvi. bato! Aa. Bb i Ee. Nn Zz Pp Nina nema zabi. Ss. alo. Zz. Mm. Ema e mala. Pp – 8 bukvi 13 . Dd. ALO. Ema e sama.

NO TOA E I SONCE. AJDE. Trkite so kowi se interesni. Marisa Kari{i}. SITE [TO NE GREE. MOJA MILA STEGAM SRCE. KOGA STAPNAV NA TU\O TLO OD SILEN VOZBUDEN STRAV VEDNA[ VIKNAV SO VOZBUDEN GLAS: – O BO@E. ZO[TO OVDE. TATKOVINO.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA PODGOTOVKA ZA TRKI Ww Xx Maja e ~len na klubot SOKOL. ^itaj go po edna{ na den od ponedelnik do petok. Taa e xokej. SITE DA SE DRU@IME RACE DA SI PRU@IME TOA DA NE KRASI SITE DA GO ^UVAME DA NE SE UGASI. Ww Xx . ZA DOBRO I LO[O VO RADOST I MAKA DRUGARSTVOTO E TUKA DA PODADE RAKA. A JAS NIZ PROZOROT GI GLEDAV @ITATA NA[I RODNI. u~enik vo edno od osnovnite u~ili{ta vo Skopje 14 . PAK ]E TI SE VRATAM! DRUGARSTVO DRUGARSTVOTO E PESNA [TO SLAVEJ JA PEE.2 bukvi Zada~a: Pro~itaj go tekstot za kowskite trki. Makedonija! TATKOVINA MOJA JA NAPU[TIV RODNATA GRUTKA U[TE PRED MNOU LETA I DOJDOV DALEKU VO TU\INA KLETA. Tie se razbiraat so glasot i so zborovite na Maja. u~eni~ka vo edno od osnovnite u~ili{ta vo Veles David Atanasov. Ve`ba sekoj den. a vo sabota preraska`i go na tvoite roditeli! Pro~itaj gi ovie dve pesni koi{to gi napi{ale u~enici od R. Niv gi gledaat mnogu gleda~i. VOZOT ITA[E NIZ POLIWA PLODNI. ZBIRAM DU[A I ZAVET GOLEM JAS TI DAVAM DEKA NASKORO. Kowot se vika XORXO. ZATOA. Maja i Xorxo se sre}ni.

Makedonskata azbuka so rakopisni bukvi: Mama me saka. Sega ~itaj knigi so pesni. Bato me saka. Jas gi sakam site: i mama. so basni i so raskazi. 15 . i tato i bato.MAKEDONSKI JAZIK U^AM DA PI[UVAM Za ~itawe slu`at pe~atnite bukvi. ^itaj i spisanija za deca {to }e gi dobie{ od Makedonija. Zapomni! Za pi{uvawe se koristat rakopisni bukvi. Niv gi nau~i. Tato me saka.

koj del za mene e najubav. imeto i prezimeto na pisatelot. PI[UVAWE ZBOROVI I RE^ENICI SO BUKVITE ]}. ne ostavaj ja za utre. Koj saka neka napi{e pove}e re~enici. da ~itame i da pi{uvame na makedonski jazik. xip. Hh. Na{iot u~itel (u~itelka) ni pomaga da zboruvame. }e nau~i. koi re~enici se najva`ni i 5. 4. 2. Vane. Ff. Re~enici: Nina pie voda od ~e{ma Vane pi{uva doma{na rabota Mojot vujko vozi xip Nad na{evo u~ili{te sleta helikopter Tatko mi i majka mi rabotat vo fabrika Jas i moite roditeli v leto }e odime vo Makedonija Majka mi v~era nasadi cve}e vo saksija Narodni pogovorki: Koj u~i. I roditelite mi pomagaat vo u~eweto na na{iot maj~in jazik. Sekoj den pi{uvaj po edna re~enica. Ako knigata e so pesni. cve}e. fabrika. odgovori{ na pra{aweto: Koja pesna za mene e najinteresna? 16 . Koj }e nau~i. imiwata na likovite. Sekoj den pi{uvaj po edna re~enica! Jas u~am sekoj den. Dene{nata rabota.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA Zada~a: Prepi{i gi ovie ~etiri re~enici. Za trite knigi treba da go znaeme slednovo: 1. }e znae. Smisli edna re~enica za u~eweto i napi{i ja. Xx. Cc Zborovi: ~a{a. Da go napi{eme naslovot na sekoja kniga. Makedonija. U~eweto e korisno i interesno. helikopter. DA PRO^ITAME TRI KNIGI Olivera Nikolova Kasni porasni Van~o Nikoleski Raskazi Vasil Kunoski Pesni Zada~i: Ovie re~enici pi{uvaj gi edna pod druga. fabrika. 3. cve}e. ^~.

zboruvam glasno za toa {to e napi{ano. Knigata me vodi niz poliwa rodni i niz mnogu zemji plodni. a ako vo nea se pokusi raskazi. a ne dvosmisleni! Pra{awa: Kako se vika{? Kolku godini ima{? Odgovor: (go ka`uva{ tvoeto ime i prezime i tvoite godini). Rasko Lozanoski Narodna pogovorka: Knigata e najgolem izvor na znaewe. So knigata milna nasekade letam i so sigurnost svetot go {etam. gradot. Gledam dali knigata e so raskazi ili so pesni. KNIGA Knigata e {aren cvet taa pretstvavuva najbogat svet. – VE@BI ZA POSTAVUVAWE PRA[AWA I DAVAWE ODGOVORI Zapomni! Nastojuvaj tvoite pra{awa da bidat jasni i konkretni. Zada~a: Postavi pove}e pra{awa za u~enicite na fotografijava. bidej}i se programirani so Nastavnata programa po makedonski jazik. Ako knigata e so pesni.MAKEDONSKI JAZIK Postapka za ~itawe na knigi za lektira – – – Go ~itam naslovot na knigata. ulica i broj). za dva dena ~itam po eden raskaz. ako se izmoram ili ako nemam vreme. Taa so mene redovno drugaruva i mnogu znaewe sekoga{ mi daruva. Odbirawe na trite knigi Zaedno so u~itelot odlu~uvame koi tri knigi }e gi ~itame. Tie }e ni bidat zadol`itelna lektira. pa imeto i prezimeto na avtorot. Pra{awe: Kade `ivee{? Odgovor: (ja ka`uva{ dr`avata. gi ~itam celosno. Na sekoja nejzina stranica bela ispi{ana & e prikazna cela. a podolgite. 17 . Za sekoj pro~itan raskaz ili pesna. sekoj den ~itam po dve ili po tri pesni po red kako {to se napi{ani.

te~no i ~itlivo. Nave~er se {etavme pokraj kejot na rekata Drim. Toa niv }e gi raduva. pro{etki. Kako razgovara{ so roditelite za rodninite vo Makedonija? Mo`ebi vaka: Mamo. patuvawa. nastojuvaj raska`uvaweto da bide glasno. u~ewe. ]e odime vo leto. Decata plivaa vo plitkiot del. Novodojdenite letuva~i ostanuvaa pod senkite na topolite. Raska`uvaj i za drugi interesni nastani! 18 . za interesni slu~ki i za drugi do`ivuvawa. Ako saka{ javi im se na telefon i ka`i im deka postojano mislime na niv. Toga{ imame godi{en odmor. Ostanavme deset dena i sekoj den odevme na pla`a. Tie igraa so plasti~na topka. Vozrasnite plivaa vo dlabokiot del. Vodata vo Ezeroto be{e prijatna za plivawe.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA VE@BI ZA U^ESTVO VO RAZGOVOR Decata najmnogu razgovaraat za: igri. Zada~a: Zamisli deka i ti si so ovie u~enici i u~estvuvaj vo razgovorot. ZADA^A: Raska`i za svoeto posledno letuvawe. jas sakam da gi posetime baba i dedo? Sega e zima. sega treba da im napi{am pismo. Zna~i. Pesokot be{e siten. VE@BI ZA RASKA@UVAWE Zapomni! Sekoga{ koga raska`uva{. Toj grad se nao|a pokraj Ohridskoto Ezero. Tie se sami i po cel den razgovaraat za nas. Istoto primenuvaj go i koga ne{to opi{uva{! NA PLA@A VO GRADOT STRUGA VO MAKEDONIJA Eve vaka raska`uva{e Elena od treto oddelenie: – Za vreme na letniot odmor bevme vo gradot Struga. Izmisli go toj razgovor.

Izgled (kakva forma ima: golemina. izgled na likot i stavata. maglivo ili promenlivo). Patni~ko vozilo: marka. Priroda: [to pretstavuva (planina. Namena (zo{to slu`i: za ukras. Sostav (od {to e napraveno). priroda. golemina. . namena i sl. forma. Ka`ete gi najva`nite poedinosti vo vrska so predmetot. niska). boja na kosa i o~i. Lu|e (deca i vozrasni): viso~ina. vo esen. gradina. vo prolet i vo leto. vozilo i sl. a duri potoa po~nete so opi{uvaweto. obla~no. Predmeti: forma. boja i sl. vozrast . boja. boja . raska`uvajte usno po sledniov redosled: 1. srednovisoka. ~ovek. sredno toplo. golemina. cve}e vo vazna. Mesto (kade se nao|a predmetot). Vremeto: temperatura (mnogu toplo. ovo{je. debelina.MAKEDONSKI JAZIK VE@BI ZA OPI[UVAWE Ve`ba! Nabquduvajte nekoj predmet: slika na yid. niva. za jadewe i sl).). Se opi{uvaat i drugi prirodni predeli. reka. Otkako }e re{ite {to }e odberete za opi{uvawe. izgled na planinata vo zima. 3. rascvetano drvo. 4. ezero)? Za planinata se opi{uva: viso~inata (mnogu visoka. po{umena ili karpesta. 19 . son~evo.. voda. zelen~uk. 2. do`dlivo. studeno).. mestoto kade se nao|a. .

CRNO I BELO – OROTO LI^ELO NA VEN^E CELO. NEJZINITE DVE O^I MILNI MI LI^AT NA DVE EZERA SINI. RACE SI DALE. EDNA[ SE ZBRALE. RECITIRAWE PESNI Zapomni! Sekoga{ koga recitira{ ili zboruva{. E^ELA PESNA V [IR. PEELE PESNI ZA MIR. Vnimavaj kako treba da zastane{ pred javnosta! Za seto toa prethodno napravi nekolku ve`bi! MOJATA MAJKA ORO MOJATA MAJKA E CVET [TO CVETA. Stojan Tarapuza 20 . IGRALE TAKA. TAA ^ESTO ME SOVETUVA NE@NO I MNOGU ME SAKA SILNO I MILNO. Opi{i gi pravilno. RAZVILE ORO VITO.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA Zada~a: Dadeni ti se pove}e ilustracii. KITNO. CRVENO. TAA VO MISLITE SEKOGA[ MI LETA. DECATA MALI OD SITE STRANI. @OLTO. u~eni~ka vo edno od osnovnite u~ili{ta vo Skopje VESELI DECA OD SITE STRANI NA SVETOT. nastojuvaj pravilno da gi izgovara{ glasovite i zborovite. Nata{a Aleksovska. OROTO BILO [ARENO.

KATRAN MERE[E. BELA PEPEL PRETA. pa pobrzo i najbrzo. Lagata najgolemi rogovi ima.MAKEDONSKI JAZIK AKO ZGRE[I[ AKO EDNA[ NE[TO ZGRE[I[. @ivko Nikolovski NARODNI POGOVORKI Na lagata £ se kusi nozete. NA PAZAR JA PRATILE KRADELA – JA VRATILE KRADELA I JADELA PRAVDATA – JA BRKALA. BRZO TOA DA GO RE[I[! NE MOJ MAMA DA JA LA@E[. NA VRV BRDA. KAJ DA TRGNE LAGATA ¥ SE ZNAE TRAGATA. VRBA MRDA. So laga aga ne beduva. VIDOV POL@AV SO MUSTA]I I GU[TER SO BRADA – VO NOVATA CRTANKA NA MALATA RADA. FATIL GLUV^E ZA OPA[. [TRK BALABAN. pa brzo. 21 . [IRNO CEL @IVOT DA SPIE[ MIRNO. BRZOZBORKI Vnimavaj! Sekoja brzozborka se izgovaraj ja po ~etiri pati: najprvo bavno. no nastojuvaj sekoj zbor pravilno da go izgovara{. POTFATI SE POD VAGAN. [TRK. PETKO NA[ GOLEM MA@. KRIVO JARE POD KRIV JAVOR LE@E[E. BEL PETEL. Kiro Donev ZA LAGATA KAJ DA TRGNE LAGATA ¥ SE ZNAE TRAGATA. VISTINATA DA ¥ JA KA@E[! IMAJ SRCE ^ESNO. NA GOSTI JA PRATILE LA@ELA – JA VRATILE. PAJAK SO GITARA – VIDOV [TRK SO EDNA NOGA. Nenad Xambazov EDNA[ VIDOV EDNA[ VIDOV LAV VO ^IZMI. Vistinata e posjajna i od sonceto. LO[ KANTAR. I EDNA @ABA VO PIXAMA.

priklu~i. gemixija. luto. lu|e. boqme. P~iwa. Serafim. Veljan i dr. Frosina. mlad. [akir. teq. kolje. Vo makedonskiot literaturen jazik sekoj glas ima svoj znak koj{to se vika bukva. nadolu. sol. sneg i dr. kibrit. roditel. w. kirilica i dr. voda. }o{. nad. Wego{. To{o. {. general. {iva~. d. jadewe. lo{. Sofronija. {uma. zelje. |. hemija. klu~. Vo makedonskiot literaturen jazik glasovite i bukvite imaat svoj izgovor i pravopis.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA VTORA FAZA: IZGOVOR I PRAVOPIS NA SOGLASKITE Razgovarame – zaklu~uvame: – Delot od naukata za jazikot (gramatikata) koj{to gi prou~uva obrazuvaweto. viqu{ka. To{ka. Makedonija. Ra{o i dr. Belgrad i dr. u~itel. Zekir. odej}i. Vo ovaa prigoda stanuva zbor za izgovor i pravopis na soglaskite l. lad. k. qubitel. – Bukva e pismen znak za obele`uvawe na glasot. pi{uvaj}i. klas. nadvor. fasada. Wutn. Angel. Angelina. qubov. Koqo. izgovorot i podelbata na glasovite se vika fonetika. q. Gevgelija. ~e{el. q w j f s { d k g Zapomni! – Smeknatiot izgovor ja pretstavuva razlikata me|u glasovite: k. sviwa. Genadija. g i }. tkaja~ i dr. sol. Germanija. mija~. kosa i dr. f. lutina. pod. lu{pa. glas. Kolku ima bukvi (31) tolku ima i glasovi. kilim. grklan. selanec. lozje. ko{. masa. `elka. A. g. – Izgovor e koga od usnata praznina ispu{tame nekoj glas so otvorena ili poluotvorena usta. vo{ka. Kiro. kamewa i dr. nafta i dr. 22 . skija~. Sowa. s. lulka. koi so konkretni primeri se pretstaveni na slednava tabela: l postela. grad. seno. glas e najmal i nedeliv del od govorot. Qup~o i dr. stol. Osven toa. Liljana. vodovod. Ohrid. lule. fabrika. Qubica. jaglen jagotka. Filip. siwak. jaglewe. tras. breg. ~elad. Suqo. fanela. biqbiq. glad. Rafa. zaklu~i. Bekir. rosa. kirija. j. zdravje. nedela. ovoj del od naukata za jazikot go prou~uva i akcentot na zborovite {to e mnogu zna~aen pri kulturata na usnoto izrazuvawe.

mieja. gla__. cve__e. svi__a. Toga{ j se upotrebuva pome|u pretposlednata i poslednata samoglaska (peeja. Gev__eli__a.). Va__a. veeja). breg – brek~e (g – k). tu__ina. __evrek. no__. |up~e – }up~e (| – }). razmisli i zaklu~i! Zvu~ni Bezvu~ni Sonanti b p r v f l g k q d t m | } n ` { w z s j y c x ~ h glas – klas (g – k). __ilibar. sporedi. __ibrit. EDNA^EWE NA SOGLASKITE PO ZVU^NOST Pro~itaj. An__ele. spana__. vre__a. Na ~as bri{ev so male~ko gum~e. Makedoni__a. Kana__anec. kalu__er. __ezve. ve__a. – Kaj imenkite vo forma na obra}awa (Marijo. __erka. {e__er. bara – para (b – p). – Soglaskata j redovno se upotrebuva pome|u samoglaskite i i a (Makedonija. grad – grat~e (d – t). roza – rosa (z – s). sre__a.MAKEDONSKI JAZIK Primeri: Ko{ot nekoj go ostavil vo }o{ot. vre__a. – Na sekoja zvu~na soglaska odgovara bezvu~na soglaska. gora – kora (g – k). tr~a__}i. gra__. __irilica. __iril. `al – {al (` – {). zab – zap~e (b – p). – Soglaskite predizvikuvaat razliki i vo zna~eweto na zborot i taka sozdavaat dvojki od zborovi. – Taa sekoga{ se upotrebuva i koga vo zborot se nao|aat tri samoglaski edna do druga. Marija i dr. Bo`i__. Zada~a: Dopolni gi izostavenite bukvi vo ovie zborovi: me__a. a sega nosam voda so male~ko |um~e. Makedonijo i dr. dava – tava (d – t). __ermanec. Zada~a: So Va{iot nastavnik na ~as izrabotete eden diktat na tekst niz koj }e se proverat va{ite znaewa za zna~eweto na soglaskite po zvu~nost! 23 . vino – fino (v – f). ohri__anec. hemija. __uto.).

koja + {to = kôja{to. sporedi.. knigovodstvo. odnosno akcent. – Akcentot vo makedonskiot literaturen jazik e dinami~en. – Vo makedonskiot literaturen jazik akcentot pa|a na tretiot slog od krajot na zborot. Zapomni! – Akcent (akcentiraweto) e naglasuvaweto na opredelen slog vo zborot i toj pretstavuva bitna osobina na makedonskiot literaturen jazik. posilno izgovarawe na eden slog vo zborot se vika akcentirawe. – Vo makedonskiot literaturen jazik akcentot e tretoslo`en. pet + mina = pîtmina. Toa. Akcentot kaj tie zborovi pa|a na tretiot slog od desno na levo na zborot. }e zabele`ime deka site slogovi vo zborot ne gi izgovarame so podednakva ja~ina na glasot. AKCENT NA SLO@ENITE ZBOROVI Pro~itaj. Akcentot se bele`i so poseben znak (´) {to se pi{uva nad samoglaskata od akcentiraniot slog i se vika akcenten znak.. Eden slog vo sekoj zbor go izgovarame so pogolema vozdu{na struja. seno + kos = sînokos. na + pladne = nìpladne. – Akcentiraniot slog se narekuva akcentiran slog. razmisli i zaklu~i! vino + `ito = vinô`ito. rakovôditel . Akcentiraweto e osobina pri kulturata na usnoto izrazuvawe. – Slo`enite zborovi se sostaveni od dva zbora koi se srasnati i obrazuvaat nov zbor so novo zna~ewe. rakôvodstvo. – Vo makedonskiot literaturen jazik ima mnogu zborovi sostaveni od dva dela koi se vikaat slo`eni zborovi. voda + vod = vôdovod. – Slogot {to se akcentira se vika akcentiran slog. Toj slog pri izgovorot posebno go naglasuvame.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA AKCENTOT VO MAKEDONSKIOT JAZIK Razgovarame – zaklu~uvame: – Ako glasno gi izgovarame zborovite: kniga. 24 . Primeri: rîka. knigata.

Potoa razmenete gi ulogite. doma}inka i domovi. 25 . doma}in. vodenica. a tatko mi i majka mi se na rabota. slo`eni zborovi Zada~a: . Lu|eto vo svoite dvorovi od vikendicite podgotvuvaat zimnica.So tvojot/ta drugar/ka igrajte akcentirawe na zborovi. – [to e toa akcentiran slog? – Koi se tie slo`eni zborovi? Zada~a: Vo sledniov tekst prepoznaj gi akcentiranite slogovi vo zborovite. vagata. kola. a potoa na istiov tekst prodol`i go akcentiraweto vo slednive re~enici: Dôcnata îsen zavlìdea nasîkade. kniga. vodomer. Zîmjata e pokrñena so `ôlti lñsja od dflvjata! Na neboto se protegaat gusti oblaci. a drugiot neka opredeli koj slog treba da bide akcentiran. Eden od vas neka izgovara pove}eslo`ni zborovi. koi{to navestuvaat deka }e zavrne silen do`d. Jas i mojot brat sedime doma i u~ime.MAKEDONSKI JAZIK Primeri: dflvored = dr – vo – red (drvo + red) kôe{to = ko – e – {to (koe + {to) vôdopad = vo – da – pad (voda + pad) Proveri gi svoite znaewa! – [to e akcent? – Akcentiraj gi zborovite: reka.

pojavi i poimi se vikaat imenki. most. su{testva. jato. 26 . b) u~ilnica. jata. Prespa. roj ~elad. d) pettiot par – zbirni imenki. Marija. v) stado. mrak. Skopje. g) ~etvrtiot par – apstraktni imenki. ~elad. – Zborovite {to ozna~uvaat imiwa na lica. razmisli i zaklu~i! a) Sne`ana. Vardar. sre}a. vojska. dru`ina. roj. buket.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA IMENKI Pro~itaj. Zapomni! – Sopstvenite imenki sekoga{ se pi{uvaat so golema po~etna bukva. Dor~o. radost. apstrakni sre}a. op{ti zbirni hor. buket. sporedi. Zada~a: – Dogovorete se vo oddelenieto da rabotite vo tandem (parovi) i da izgovarate: a) prviot par – sopstveni imenki. Dragan. Podelba na imenkite sopstveni Filip. radost. Ohrid. mrak. Dor~o. predmeti. ku}a. kniga. b) vtoriot par – op{ti imenki. vozduh. konkretni masa. masa. dvor. v) tretiot par – konkretni imenki. Lesi. reka.

Germanija. Turcija. Bugarija.MAKEDONSKI JAZIK Proveri gi svoite znaewa: – Napi{i deset sopstveni imiwa na lica (Prvata bukva napi{i ja so crveno)! – Razgledaj ja kartava na RM. pro~itaj gi imenkite i napi{i gi na opredelenoto mesto! – Napi{i imiwa na pet dr`avi! – Napi{i imiwa na pet gradovi! – Napi{i imiwa na pet ezera! – Napi{i imiwa na pet planini! – Napi{i imiwa na pet sela! – Napi{i imiwa na pet reki! – [to opfa}a poimot geografski imiwa? So kakva po~etna bukva se pi{uvaat geografskite imiwa? – Napi{i gi imiwata na narodite od slednite dr`avi: Makedonija. Albanija. Grcija. Francija spored primerot {to e daden! Makedonec __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Makedonka ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ Makedonci ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ – Na sli~en na~in napi{i gi imiwata na nacionalnostite koi `iveat vo Republika Makedonija! 27 .

taa lipa. toa drvo. taa klupa. tie klupi. sporedi. razmisli i zaklu~i! a) taa `ena. toa gnezdo. dete – vo dete – no dete – to v) toj orev. u~ili{ta i fabriki! ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ROD. toa jagne. BROJ I OPREDELENOST (^LENUVAWE) NA IMENKITE Pro~itaj. toj stol. toj moliv. toj kromid. deca – va deca – na deca – ta 28 .MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA – Napi{i imiwa na dnevni vesnici i imiwa na knigi! Dnevni vesnici: _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Knigi: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ – Napi{i po tri imiwa na ulici. toa zaj~e. tie deca. toj komjuter. ku}a – va ku}a – na ku}a – ta b) toa dete. tie gnezda. tie stolovi. taa kniga. moliv – ov moliv – on moliv – ot g) tie `eni. taa majka.

MAKEDONSKI JAZIK

– Imenkite razlikuvaat: a) tri roda: ma{ki, `enski i sreden; b) dva broja: ednina i mno`ina; v) tri ~lenski formi: – ov, – va, – vo, – ve; – on, – na, – no, – ne; – ot, – ta, – to, – te. Zapomni! – ^lenot vo makedonskiot literaturen jazik e nastavka koja prostorno ja opredeluva imenkata, odnosno predmetite, pojavite i su{testvata; – Sopstvenite imenki ne se ~lenuvaat i nemaat forma za mno`ina. Proveri gi svoite znaewa! 1. Koku rodovi razlikuvaat imenkite? 2. [to pretstavuva ~lenot vo makedonskiot literaturen jazik? 3. Koi imenki vo makedonskiot literaturen jazik se ~lenuvaat? Zada~a: - Vo slednava pesna so moliv, podvle~i gi ~lenskite formi na ~lenuvanite imenki i so va{iot nastavnik porazgovarajte za sodr`inata na pesnava: VARDAR Se protegnal me|u dolinite i sni{tata: od edniot do drugiot kraj na tatkovinata. Slavata mu e vo bogatstvoto, vo vodata, bez nego }e be{e grda prirodata. Plivajte vo nego, plivajte, lovete, no najubavite zborovi ~uvajte mu gi za mostovite. Za da ne mu na{tetat na Vardar neprijatelite, su{ata, makedonskiot narod ~esto si go zatvoril vo pesnite, vo du{ata! Bo{ko Sma}oski

29

MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA

GLAGOLI Pro~itaj, sporedi, razmisli i zaklu~i! 1. Vane u~i makedonski jazik. (sega{no vreme); 2. Vane u~e{e makedonski jazik. (minato vreme); 3. Vane }e u~i makedonski jazik. (idno vreme). – Glagoli – poim; – Identifikacija na glagolite: a) lice (tri lica – 1, 2 i 3 za ednina i 1, 2 i 3 za mno`ina); b) broj (ednina i mno`ina); v) vreme (sega{no, minato i idno); g) vid (svr{eni i nesvr{eni). – Svr{eni i nesvr{eni glagoli – poim; – Upotreba na glagolite. Proveri gi svoite znaewa! – [to ozna~uvaat glagolite? – Po {to gi identifikuvame, odnosno koi gramati~ki kategorii gi imaat glagolite? Zada~i: – Otkrij gi i identifikuvaj gi po lice, broj, vreme i vid glagolite vo pesnava ,,^ita~” od Bo{ko Sma}oski!

30

MAKEDONSKI JAZIK

^ITA^ Srede parkot edna klupa, na klupata Marko sednal! Misli: ,,Ne e vreme da se skita!” Pa zel kniga da si ~ita. Na klupata srede parkot – knigata ja ma~i Marko: ~ita, ~ita, pa }e zapre – pominuva nekoj napred! Se zavrtuva potem nazad: ma` i `ena krotko gazat! Da zapomne ne e lesno: gledaj, tr~a nekoj desno! Kaj zastana – dolgo bara: levo mom~e so gitara! Zami`uva, polza slaba: sred trevata kreka `aba! I toa mu be{e kuso: mina mome, u{te – ruso!... Dve stranici za dva ~asa! Pol`av da e, pa bi vjasal! Bo{ko Sma}oski

– Vo slednive stihovi od pesnata ,,@elba°, od Pero Milenkoski transformiraj gi glagolite od sega{no vo minato vreme: @ELBA Pod ~ador~e detence se krie, ~ador~eto rosi~ka go mie.

Detenceto kaj drugar~e odi – dobra `elba kaj nego go vodi. ------------------------------------------------------------------------------Pero Milenkoski

31

ti si ~ital 3l. Ti si najvisok vo oddelenieto. Vane e prv vo fudbal. Tie se prvi dojdeni. ti si 3l. tie bea 32 . 2. jas bev 2l. (Jas sum tuka. nie bevme 2l. v) zo{to se vika pomo{en glagol. e). toj e Mno`ina 1l. (bev. nie sme ~itale 2l. (Tie si igrale vo dvorot. tie ~itale Ednina 1l. – Formite na pomo{niot glagol sum: a) za ednina (sum. 6. jas sum ~ital 2l. se). vie ste ~itale 3l. Vie ste pred nas. bevte. nie sme 2l. si . 4. ti be{e 3l. Nie sme vo u~ilnica. ste. bea) Sega{no vreme Ednina 1l. Nie sme ponazad od vas. bevme. Jas sum odli~en u~enik. Jas sum ~ital vo pove}e vesnici za Republika Makedonija. vie bevte 3l. toj ~ital Zada~a: – Napi{i po edna re~enica so upotreba na sekoja forma od pomo{niot glagol sum! Mno`ina 1l. – Upotreba: a) za iska`uvawe sega{no vreme. tie se Minato vreme Ednina 1l.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA POMO[NIOT GLAGOL SUM Pro~itaj. jas sum 2l. vie ste 3l.) b) za iska`uvawe minato vreme. razmisli i zaklu~i! 1. sogledaj. be{e. 3. toj be{e Mno`ina 1l.) v) iska`uvawe na minato vreme samo so formite od pomo{niot glagol sum. b) za mno`ina (sme. 5.

Gradot Skopje. – Vremetraeweto na glagolskite dejstva. – Poim za minato opredeleno nesvr{eno vreme. doa|a{e – dojde . spordi. razmisli i zaklu~i! 1.MAKEDONSKI JAZIK MINATO OPREDELENO SVR[ENO I NESVR[ENO VREME Pro~itaj. Nikola i Nikolina otidoa vo Gradskiot park. vo znak na golema blagodarnost £ izgradi spomenik – statua. – Podelete se vo parovi i vo tandem niz igra edniot neka izgovara svr{eni glagoli.. Tie tamu nasadija brezi i se vratija doma.. – Poim za minato opredeleno svr{eno vreme. podredi gi vo dve koloni! Vo 1979 godina Nobelovata nagrada za mir £ pripadna na hrabrata i po`rtvuvanata `ena Majka Tereza koja celiot svoj `ivot im go posvetuva{e na te{kozabolenite lu|e od svetot.. Vane i Vawa bea vo Gradskiot park. Spomenikot go izraboti akademikot Tome Serafimovski. 2. 33 . a potoa spored vremetraeweto na nivnoto dejstvo. Proveri gi svoite znaewa! – Vo tekstov {to sleduva. a drugiot istite glagoli da gi transformira vo nesvr{eni. pi{uva – napi{a. – Prepoznavawe na dejstvoto. Celata sve~enost skopjani so zadovolstvo ja sledea i se voodu{evuvaa. otkrij gi site glagoli. kako na golem ~ovek koja na cel svet mu stana vistinska majka. Primeri: ~ita – pro~ita. Tie tamu sadea brezi i so zadovolstvo se vra}aa doma.

razmisli i zaklu~i! @ALI. Narodna pesna 34 . em da pla~e{. }e ostanam tri godini. re~e toj. sogledaj. }e ti pratam bela kniga. Go pra{a {to nosi toj poka`a vrzana {amija so zemja mu ja isturija i zaplaka. Tatkovinata e taa. MOME @ali. `alno pismo – em da ~ita{. kako }e se razdelime. Kako bevme posvr{eni. na tu|ina. bela kniga. ti od mene. na rabota. TATKOVINA Koga pristigna brodot vo taa dale~na zemja toj vide nepoznat narod posednat na bregot i jadri yvezdi na neboto. sega }e se razdelime. mome. }e ti pratam ubav |erdan – em da nosi{. em da pla~e{. i cela no} po~na grutka po grutka da sobira. Ante Popovski IDNO VREME Pro~itaj. da `alime.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA – Vo slednava pesna transformiraj gi glagolite od svr{eni vo nesvr{eni. Jas }e odam vo tu|ina. jas od tebe.

– Vo slednava narodna pesna otkrij gi glagolite {to se vo idno vreme. sinko. MAJKO. alt’ni koga }e bidam bez tebe. sinko more bez mene. jabana za da spe~alam. razmisli i zaklu~i! Minatoto leto so moite roditeli prestojuvav vo Republika Makedonija. a ti. gledav vo ubavata Gali~ica.MAKEDONSKI JAZIK – Idno vreme – poim. – Zna~ewe. ]E ODAM. GLAGOLSKI PRILOG Pro~itaj. – Za{to mi se. Nave~er sedej}i na balkonot od ku}ata na na{ite rodnini. – Prepoznavawe. Proveri gi svoite znaewa! – Napi{i pet re~enici vo koi }e upotrebi{ glagoli vo idno vreme. Sedej}i gledav vo Gali~ica Edno dejstvo iska`ano vo neli~na glagolska forma. TU\INA – ]e odam. majko. 35 . Tamu bevme na Ohridskoto Ezero. majko altani. Zvucite od planinata Gali~ica me nosea vo svetot na fantazijata ne dozvoluvaj}i nikakov zamor. Drugo dejstvo vo li~na glagolska forma. tu|ina tu|ina. gledaj}i gi prekrasnite ohridski biseri i kapej}i se vo bistrite vodi na Ezeroto. sogledaj. – Obrazuvawe. Tie denovi mininuvaa {etaj}i se niz gradot Ohrid. majko.

PRIDAVKI Pro~itaj. ___________ brzo so avtomobilot. – Se upotrebuva za iska`uvawe na kusi i zbieni re~enici. – Gramati~ki kategorii: a) rod (ma{ki. komparativ i superlativ). g) stepen (pozitiv. v) ~len (site ~lenski formi {to gi imaat imenkite). b) broj (ednina i mno`ina). – Sekoga{ se pi{uva so soglaskata j. – Pridavki – poim.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA Zapomni! – So glagolski prilog se iska`uva dejstvo koe se vr{i paralelno so drugo dejstvo. – Zna~ewe. Zada~i! – Slednive zapo~nati re~enici dopolni gi so po eden glagolski prilog {to }e go zapi{e{ na mestoto od liniite! __________ po ulica ~itav vesnik. – Ovaa glagolska forma e prosta. – So glagolskite prilozi: ~itaj}i. – Zbor~eto (~esticata) ne od glagolskiot prilog se pi{uva oddelno. sogledaj. Stignavme vo Ohrid. – Glagolskiot prilog nema lice i nema broj. _________ televizija. ka`i kako da se rodi prosta i stroga makedonska pesna od ova srce {to so sebe vodi razgovor no}en vo trevoga besna? ----------------------------------------------------------------------------------------Bla`e Koneski – Funkcijata na pridavkite vo re~enicata. Zadremav na stolot. 36 . Se zamoriv ___________ pismo do baba mi vo Skopje. odej}i i gledaj}i konstruiraj re~enici. razmisli i zaklu~i! – Vezilke. `enski i sreden).

Vo slednava pesna otkrij gi i opredeli gi gramati~kite kategorii na pridavkite (rod. Galebite v kosi ti svile gnezda. no pred toa povedete razgovor za sodr`inata na pesnata! OHRID Dreven gradu. Tome Bogdanovski 37 . Dreven gradu. `edni za ti{ina. Ve~en voin si pred sinoto oko na Ezeroto. cuti{ vo belina me|u dvorci i manastiri. odnosno na predmetite. su{testvata i pojavite. Od site strani na svetot naezda od turisti. gradski. ~len). ne`no. povisok. – Tie ja razubavuvaat re~enicata. Od tebe ja u~at istorijata na ve~nosta za da ne go potpalat avtomatskiot po`ar {to }e go goltne svetot. Zada~i: . broj. te pliska son~ev bran Vo srceto ti spie ubavina.MAKEDONSKI JAZIK Zapomni! – Pridavkite se zborovi koi ozna~uvaat nekoi karakteristiki na imenkite. najvisok. Proveri gi svoite znaewa! – [to ozna~uvaat pridavkite? – Koi vidovi zborovi vo re~enicata gi pojasnuvaat? – Iska`i re~enici vo koi }e gi upotrebi{ pridavkite: `olti. brzi. najbrzi.

a postariot za dvaeset i tri dena odvaj zemal {estotini evra. To~no be{e osum ~asot i petnaeset minuti koga izlegov od doma. Pomladiot brat za dvaeset i pet rabotni dena zarabotuval iljada i sto evra. Vo ednata raka nose{e eden buket od pet cvetovi. 3 – 4 ____________________________________. ^lenuvawe (so site ~lenski formi {to gi imaat imenkite i pridavkite) Zapomni! – – Zborovite {to ozna~uvaat to~no ili pribli`no koli~estvo se vikaat broevi. Na ulica sretnav edno mom~e na dva-trinaeset godini. Broevite vo re~enicata prete`no odat so imenki. – Napi{i so zborovi koga e tvojot rodenden. no pritoa posebno izdvoj gi ~lenuvanite broevi. sogledaj. {est i sto! – So zborovi napi{i gi broevite: 1 000 ____________________________________. 700 ____________________________________. 1 532 ____________________________________.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA BROEVI Pro~itaj. pet. Proletno utro. ___________________________________________________________________ – Kolku denovi ima edna godina? ___________________________________________________________________ 38 . – Napi{i re~enici vo koi }e gi upotrebi{ broevite: dva. razmisli i zaklu~i! Si bile dvajca bra}a koi{to bile vo stranstvo i rabotele vo ista fabrika. 926 ____________________________________. – – Broevi – poim. Pette cvetovi bea raznobojni i bea mnogu ubavi. Proveri gi svoite znaewa! – Vo sledniov prozen tekst otkrij gi broevite.

Zapomni! – Prilozite se zborovi koi naj~esto stojat do glagolot vo re~enicata i go opredeluvaat vremeto. kade. – Tie zna~itelno se razlikuvaat od drugite zborovi. razmisli i zaklu~i! 39 . nekako. na~inot i stepenot (koli~estvoto) na vr{eweto na dejstvoto. na~in i koli~estvo). Tamu malku }e pro{etame i }e se odmorime. v~era. nadolu. mesto. – Naj~esto stojat do glagolot vo re~enicata. kako i vo koj stepen se vr{elo dejstvoto vo re~enicata. Nie }e izlezeme nagore nad gradot. Zada~a: – Napi{i re~enici vo koi }e upotrebi{ po eden od slednive prilozi: daleku.MAKEDONSKI JAZIK PRILOZI Pro~itaj. razmisli i zaklu~i! Vremeto deneska i utre }e bide ubavo. sogledaj. pove}e! PREDLOZI Sporedi. – Vidovi (vreme. napladne. – Poka`uvaat: koga. So nas }e poneseme pove}e jadewe i ~ador da ne zavrne do`d iznenada. mestoto.

___ parkot se {etavme ___ zelenite trevni povr{ini. – Vo sledniov tekst na praznite mesta vo re~enicite. . a potoa napi{i ~etiri re~enici so upotreba na razli~ni predlozi: Pesna mu peat na niva vo leto mladi `etvari. do. kolku m’gli i mrazoj zemni a vgr’di studoj. – Zna~ewe. Proveri gi svoite znaewa! – Vo slednive stihovi otkrij gi predlozite. Be{e nedela. zad. i misli temni. . – Ne se menlivi zborovi.Predlozi vo makedonskiot literaturen jazik se: od. pred i dr. sogledaj. na. Tamu se vidovme ____ mnogu drugar~iwa __ u~ili{teto. Pove}e gra|ani be{e izlegle ____ park. ------------------------------------------------------------------------K. si dojdovme doma ____ mrakot. Zapomni! . vnesi gi predlozite. pred. Otidovme i nie.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA – Poka`uvaat nekoj odnos. razmisli i zaklu~i! ------------------------------------------------------------------------Ovde je mra~no i mrak m’obviva i temna m’gla zemja pokriva. vo. i pepelnici. svirki mu svirat so kaval vo gora mladi kozari.Predlozite se nemenlivi zborovi koi poka`uvaat nekoj odnos so predmetite i su{testvata vo re~enicata. Miladinov 40 . vrz. so. Odedna{ ____ gradot zabele`avme gusti oblaci i za da ne navrneme. silni vetri{~a i vijulici.Tie imaat prostorno i vremensko zna~ewe vo re~enicata. mrazoj i snegoj. ATRIBUT I APOZICIJA Pro~itaj.

sekoga{ po~nuvaat . mislite tie ti gi redat vo sliki jasni i to~ni. Proveri gi svoite znaewa! – Vo slednava pesna otkrij gi atributite: RODNIOT JAZIK Rodniot jazik e biseren |erdan od zborovi – plodovi so~ni. – Mestoto na atributot i apozicijata vo re~enicata. vo Struga. – So najubavata pesna na K. ve~en. – Funkcijata na atributot i apozicijata vo re~enicata. avtorot na poznatata pesna .T’ga a jug°. – Dvajcata bra}a. se lee. .T’ga za jug°. Konstantin i Dimitar Miladinovi. yvoni. Toj e vrutok nepresu{en. Zapomni! – Atributot i apozicijata se imenski dodatoci koi ja pojasnuvaat imenkata i £ davaat poto~na opredelba.. niz bistri kapki – zborovi te~at.MAKEDONSKI JAZIK – Konstantin Miladinov. ko jasna yvezda sekoj zbor gree. ^uvaj go kako crnkata vo o~ite – bez jazik si nikoj i ni{to.Stru{kite ve~eri na poezijata°. @ubori.. – Pravopis. klokoti. – So re~enicata i so nejzinite dodatoci se zanimava sintaksata. Toj ni e zavet od dedovcite kako tlamnikot na ogni{teto. Miladinov. umrele 1862 godina vo Carigradskite zandani. Vidoe Podgorec 41 . e roden 1830g..

___________. lovcite postavile mre`a za da go fatat. Proveri gi svoite znaewa: – Vo slednava basna otkrij gi site vidovi prilo{ki opredelbi! LAVOT I GLU[ECOT Dodeka lavot spiel na edna ledinka. do{ol tuka. No glu{ecot go zamolil da ne go jade poradi dobrinata {to toj }e mu ja napravel. v) za koli~estvo (kolku?). ____________________. Po kuso vreme lavot navistina se spasil so pomo{ na glu{ecot. koga se vrativme. Sega znaj deka i kaj glu{ecot postoi blagodarnost. vedna{ gi stavi vo vazna so voda. Imeno. – Vidovi prilo{ki opredelbi: a) za vreme (koga?). mu rekol: – Ti toga{ mnogu me ismea. PRILO[KI OPREDELBI Pro~itaj. Ezop 42 .MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA – Vo slednive ~etiri re~enici nedostasuva apozicijata. ima mnogu znamenitosti. e roden 1872 godina vo Kuku{. poradi neznaeweto deka mo`am da te spasam. eden glu{ec mu pretr~al preku ustata. Glavniot grad na Republika Makedonija. 3. Vedna{ lavot se razbudil. 2. 4. Ilinden. razmisli i zaklu~i! V~era iznenada so moite roditeli otidovme na izlet. Majka mi. go fatil i se podgotvil za jadewe. Paris. Goce Del~ev. brzo go pregrizal ja`eto i otkako go oslobodil. b) za mesto (kade?). Prepi{i gi re~enicive i dopolni gi so potrebnite apozicii. 1. sogledaj. na 26 juli 1963 godina go zafati golem zemjotres. _____________________________. sekoja godina sve~eno se proslavuva vo celata Republika Makedonija i vo dijasporata. Glu{ecot go ~ul kako ta`no ofka vo mre`ata. ____________________. Toga{ lavot mnogu se nasmeal i go pu{til. Ottamu donesovme nekolku ubavi planinski cvetovi.

Toj se fatil za glavata i rekol koj ja ostavil tuka taa vila. – Poim za direkten govor. Toj se fatil za glava i rekol: – Koj ja ostavil ovde ovaa vila?! – Mnogu arno ti se stori! – rekol tatko mu. Za letniot raspust toj si idel v selo. – Sinko. zemi ja vilata i ajde na lvada da go sobereme senoto. 43 . Po malku vreme sinot trgnal kon plevnata i se sopnal na edna vila {to bila ispravena kraj yidot. sporedi. razmisli i zaklu~i! a) U^ENIOT SIN Sinot na eden selanec u~el v grad. Po malku vreme sinot trgnal kon plevnata i se sopnal na edna vila {to bila ispravena kraj yidot. mu rekol edna{ tatko mu. – Poim za indirekten govor. Ne znam {to e toa vila. Taa padnala i go udrila po glava. Na sina mu ne mu se rabotelo i rekol: – Jas tolku mnogu nauki u~ev vo gradot i site selski zborovi gi zaboraviv. – Pravopis. Indirekten govor e koga raska`uva~ot gi prenesuva tu|ite zborovi so izvesni promeni vo formata.MAKEDONSKI JAZIK DIREKTEN I INDIREKTEN GOVOR Pro~itaj. Tatko mu mu rekol na sinot da ja zeme vilata i da odat na livada da go soberat senoto. Za letniot raspust toj si idel v selo. Sinot mu rekol deka v grad nau~il mnogu nauki i site selski zborovi gi zaboravil i ne znael {to e toa vila. no ne i na sodr`inata. odnosno onaka kako {to gi izgovorilo liceto. Tatko mu mu rekol deka mnogu arno mu se storilo i deka od vilata ja nau~il najgolemata nauka i nikoga{ ne treba da zaboravi da raboti takvi selski raboti. b) U^ENIOT SIN Sinot na eden selanec u~el v grad. – Od vilata treba da se nau~i{ deka najgolemata nauka e nikoga{ da ne zaboravi{ da raboti{. Zapomni! Direkten govor e koga raska`uva~ot gi prenesuva tu|ite zborovi kakvi {to bile. Taa padnala i go udrila po glava.

Elena na majka si £ re~e: . za 100 denari kupi mi maslinki. – A. – Tekstov {to sleduva. alva?! – Da te zeme |avolot sose taa tvoja alva. kolku ~asovi imate utre? 3. maslinki. transformiraj go od direkten vo indirekten govor. – Makedonskiot pravopis e donesen na 7 juni 1945 godina. rekol sinot. bre. – Ne alva.” 2. – Pravopis. Tatkoto mu rekol na svojot sin: – Na. Of. – [to da kupam. interpunkciski znaci i zakonitosti koi pri pismenoto izrazuvawe treba da se po~ituvaat.Mamo. sinko. Zar tebe tolku mnogu ti se jade alva. utre celoto oddelenie organizirano odime na izlet. Nikola se vrati od u~ili{te i veselo re~e: .° – Pravogovor. – Interpunkciski znaci – upotreba. sogledaj.Mamo. razmisli i zaklu~i! 1. 44 .. popladne }e odam kaj mojata drugarka. Dedoto na svojot sin mu rekol da pojde vo prodavnica i da mu kupi vesnik. PRAVOGOVOR I PRAVOPIS UPOTREBA NA INTERPUNKCISKI ZNACI Pro~itaj. Sinko.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA Proveri gi svoite znaewa! – Slednive dve re~enici od direkten transformiraj gi vo indirekten govor i obratno! 1. 2. tuku maslinki! – mu rekol povtorno dedoto. alva? – rekol sinot. ti velam! – A. – Alva! – pak.. – Pravopis e sistem od jazi~ni normi. kako se ~uvstvuvam zamoren! 4. Dedo mi ~ita vesnik. Zapomni! – Pravogovor e pravilno izgovarawe na glasovite i na zborovite.

3. Nase ima golem avtoritet. razmisli i zaklu~i! 1.5°. Ve`bi za povtoruvawe i proveruvawe! – Otkrij ja pove}ezna~ajnosta na zborovite vo slednive re~enici: 1. sporedi. NOVOSOZDADENI ZBOROVI (NEOLOGIZMI) Pro~itaj. – Napi{i po dve re~enici so upotreba na sinonimi i antonimi. 4. Nikolina `ivee vo golem grad. kompromitiran. sogledaj. Po`arot be{e prosleden so gust dim. 5. vrabotuvawe. Toj odamna raboti na kompjuter. streme`. Neologizmite se novosozdadeni zborovi koi so tekot na vremeto navleguvaat vo jazikot i go zbogatuvaat. Toj so godini neguva afiniteti. Vase redovno ja odr`uva kosata za poubavo da kosi. – Antonimi – poim. 5. a sega sum mnogu star.5°. 4. – Sinonimi – poim. Pred dvaeset godini bev mnogu mlad. Mare ima makedonsko dr`avjanstvo. 45 . polet i ilegalno.. 3. prosleden so golem grad. – Homonimi – poim. Jas treba da crtam na blok . 2. Zada~a! – Napi{i re~enici so slednive neologizmi: drvored.MAKEDONSKI JAZIK Proveri gi svoite znaewa! – Diktat na prozen tekst vo koj dominiraat pove}e interpunkciski znaci. legalno. pa zatoa brzam da stignam do zgradite na blok .. V~era zavrna do`d. Videoto odamna ne sme go upotrebile. a Jana redovno ja odr`uva kosata za poubavo da £ stoi. Od oxakot izleguva{e gust ~ad. razmisli i zaklu~i! 1. 2. 2. za{to imame dividi. za{to gi zaboraviv boicite. bran. EDNOZNA^NOST I POVE]EZNA^NOST NA ZBOROVITE Pro~itaj.

opi{uvawe i izvestuvawe) }e bide dadeno niz stranicite pod imeto: Bidi kreativen i koncizen.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA INTERNACIONALIZMI Pro~itaj. Bev vo Dramski teatar. pretstavi. Ovde Venera! Tome Bogdanovski 46 . razmisli i zaklu~i! 1. 2. Tie zborovi se sre}avaat vo site razvieni standardni jazici. nastani. Tatko mi e profesor po filozofija. gledani TV – filmovi i TV – emisii. pa zatoa u{te se vikaat i me|unarodni zborovi. Mimi i Vera! Vrskata e gre{na. poseti. Za ilustracija eve eden prilog: VSELENSKI RAZGOVORI – Alo. preraska`uvawe. Stop! Alo. zemja. Za taa cel }e bidat dadeni zada~i od sekojdnevniot `ivot na u~enicite. „Sne`ana°. zamisleno patuvawe vo vselenata i sl. pro~itani knigi. 3. ovde „Sne`ana° – kosmi~ka stanica! – Alo. Vo vrska so toa se koristat i tekstovi kako inspiracija (pottik) za pi{uvawe. „Mars°. Sekoj fakultet ima dekan. primeno e! S¢ e vred! – Alo. BIDI KREATIVEN I KONCIZEN! Kulturata na pismenoto i usnoto izrazuvawe (raska`uvawe. sogledaj. ovde Vera Mimi! Telegrama primi: Stop! So nau~nici smeli Vo skafanderi beli. – Internacionalizmi se zborovi koi postapno navleguvaat vo sekoj jazik i se prisposobuvaat na sredinata i uslovite na toj jazik.

– Avtorot. – Temata. – Likovite i nivnite postapki. 47 . – Idejata.MAKEDONSKI JAZIK LEKTIRA Razgovarame – zaklu~uvame: – Naslovot na knigata. – Zaklu~ok. – Sodr`inata.

razmisli i zaklu~i! [ematski prikaz Praslovenski jazik Zapadnoslovenska grupa Ju`noslovenska grupa Isto~noslovenska grupa – polski jazik. – ukrainski jazik. odnosno od jazikot na Slovenite. Poteknuva od praslovenskiot jazik.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA TRETA FAZA ISTORIJA NA MAKEDONSKIOT JAZIK Pro~itaj. – hrvatski jazik. Za najstar jazik na Slovenite se smeta staroslovenskiot jazik. – srpski jazik. – ruski jazik. 48 . – makedonski jazik. Toj e najblizok so ju`noslovenskite jazici. – slovene~ki jazik. Makedonija sredstvo za op{tewe e makedonskiot literaturen jazik. – lu`i~ko-srpski jazik. – slova~ki jazik. sogledaj. – beloruski jazik. – ~e{ki jazik. – bugarski jazik. – – – – Vo R.

.Jordan Haxi Konstantinov – Xinot.Teodosie Sinaitski.MAKEDONSKI JAZIK NIZ STRANICITE NA MAKEDONSKITE PISATELI KOI PRVI GO VOVELE NARODNIOT JAZIK VO U^ILI[TATA - Kiril Pej~inovi}. . 49 .

Kiril Ovde le`i Kirilovo telo u manastir i u Le{ok selo. pod plo~ava negoo po~ivanie. Tuka ostanal do krajot na svojot `ivot. Prilozi: Nadgroben epitaf „Tearce mu negovo ro`denie. Da Bog da za dobroe delo. sogledaj. razmisli i zaklu~i! Kiril Pej~inovi} – Tetoec e me|u prvite pretstavnici koi{to go vovele narodniot jazik vo crkvite i u~ili{tata vo XIX vek. Atanas° vo Le{ok. napi{ani na naroden jazik vo koj se odrazuva tetovskiot govor. „Ute{enie gre{nim°. Se pretpostavuva deka e roden 1770/71 godina vo Tearce. 50 . Le{ok mu e negoo vospitanie. knigi so crkovna sodr`ina. Ot negovo svoe ot{estvie. molit vas bra}a negoi qubimija hotja{tija pro~itati sija. kaj Tetovo.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA KIRIL PEJ^INOVI] Pro~itaj. Poznati negovi dela se: „Ogledalo°. da re~ete: Bog da bi go prostil. Podocna oti{ol vo rodnoto mesto kade {to go obnovil manastirot „Sv. Oti{ol vo Sveta Gora vo manastirot „Hilendar°. do Hristovo vtoro. kade {to se zakalu|eril. zere u grob crvite gi gostil. Poznat e i negoviot nadgroben epitaf koj e prv obid za pi{uvawe stihotvorba vo makedonskata literatura na makedonski naroden jazik. „@itie kneza Lazara°. Pre~ista i Hilandar posri`enie. Vo svojot `ivot rabotel vo manastirot. pri{estvie. odnosno do 1845 godina.

no so pomo{ na Pej~inovi} ja obnovil. kade {to stanal stare{ina na manastirot i vo spomen na toa se narekol Sinaitski. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEODOSIE SINAITSKI Pro~itaj. ni mu`ko ni `ensko. Prilog: OD PREDGOVOROT NA „UTE[ENIE GRE[NIM° (izvadok) . da hvalite i da blagodarite Boga oti e dal takov u~itel vo vreme na{e i da molime pa na Boga i gospoda na{ego Isusa Hrista i na Pre~istija mater jego da budeme vsi pravoslavni naslednici so vsemi blagougodiv{imu Bogu i da slavime ime vse svetoe ego oca i sina i svetago duha amin. ime mu be{e Koriolan. hristiani. I koga }e ~itate vo taja kni`ica. razmisli i zaklu~i! Teodosie Sinaitski se pretpostavuva deka e roden 1850 godina vo Dojran. Vo Solun ja otvoril prvata pe~atnica (1837 godina). i negova majka – imeto i be{e Veturia. Najpoznato negovo za~uvano delo e Predgovorot kon deloto „Ute{enie gre{nim” od Kiril Pej~inovi} vo koe uka`uva za zna~eweto na narodniot jazik so {to go otvoril srceto na makedonskiot narod za prosvetuvawe. da ne po`ali ni malogo ni golemogo. Togo knez go napudia gra`danite bez kabaet. uze vojska mnogu i se vrati pak na Rim. I on otide vo ~u`da dr`ava. no podocna oti{ol na poluostrovot Sinaj.. Poslednite godini od `ivotot se vratil vo rodniot grd i rabotel kako vodeni~ar. Slu{ajte. Razgovaral so mnogu Makedonci i sobiral milostina od niv. majka kako se po~estuet i za hatir nojzin mo`et i najgolema qutiwa da otfrlit ot sebe. koja podocna se opo`arila. Se vikal Teohar. Kako nekoe vreme vo stari Rim.. Edno vreme rabotel i vo Solun. ima{e eden car. sogledaj.. da bide da tepat gra`danite bez milost. vse pod sabla da postelit. kade {to se zapoznal so Kiril Pej~inovi} i Jordan Haxi Konstantinov – Xinot. 51 . no povtorno (1844 godina) ja opo`arile..MAKEDONSKI JAZIK UTE[ENIE GRE[NIM (izvadok) .

Koi dela gi napi{al Kiril Pej~inovi}? 3. @ivim. 52 . no nikoga{ ne podlegnal. Xinot bil prosvetitel na decata vo Makedonija. Mnogu `alno mi e. bugarsko i srpsko). Roden e 1820 godina vo Veles. Za{to mi projde toliko vreme koe ne mogoh da go poznajam? – Znak e da jo{t ne sam se poznal. Sekoga{ veruval vo utre{niot den za podobar `ivot.Minerva i devet muzi°. ne bi go delkale.U~ili{te i u~enie° i dr. D’neska sam izguben! Ne treba se bojati. Isto taka pi{uval stihotvorbi. sogledaj. no koga nikakvo dobro da sotvoram ne mo`am. Prilog: Aforizmi: 1. 2. za{to ne sja poznah sam sebe. [to napravil Pej~inovi} pred krajot na svojot `ivot? JORDAN HAXI KONSTANTINOV – XINOT Pro~itaj.. Koja e ulogata i zna~eweto na Kiril Pej~inovi} i Teodosie Sinaitski? 2.Basna° i . aforizmi. patopisi i sl. Obrazovanieto go zavr{il vo Veles i vo Skopje. Aktivno rabotel za obrazovanieto na makedonskiot narod iako bil pove}epati kleveten od tie {to go {irele tu|oto vlijanie (gr~ko. Umrel 1882 godina vo svojot roden grad. razmisli i zaklu~i! Jordan Haxi Konstantinov – Xinot e eden od najaktivnite dejci na prerodbata vo Makedonija. za{to mi e takovija `ivot? 3. Toj e prv makedonski dramski pisatel na piesi .. Za{to drevoto planinsko ako bi prava greda bilo. .MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA Proveri gi svoite znaewa! 1. 4. Kakva e prijatel{tina me`du smerti i `ivote? 5..

Prilog: .. razmisli i zaklu~i! Krste Petkov Misirkov e osnovopol`nik na makedonskiot jazik. Sofija. Negovo najva`no delo e . Okolu centralnoto nari~je trebit da se grupiraat site na{i nau~ni i literaturni sili. sogledaj. Studiral vo Rusija.ZA MAKEDONCKITE RABOTI° (izvadok) . koj {~o }e izmestit od neja propagandckite jazici. Belgrad i [abac.MAKEDONSKI JAZIK KRSTE PETKOV MISIRKOV . kade {to u~el osnovno u~ili{te do {esto oddelenie na gr~ki jazik.. na{e bogatstvo i pravo. objaveno 1903 godina vo Sofija.. za da mo`it preku nif da se ra{irit niz cela Makedonija vo vid na literaturen jazik.Za makedonckite raboti°. zatoa {to vo deloto Misirkov gi zastapuval interesite na makedonskiot jazik. Se {koluval vo Solun. za{to toj e na{.. Nie sme dol`ni da go miluvame na{iot jazik. zatoa {to u{te ottoga{ toj go zapo~nal interesot za kodifikacija na makedonskiot jazik. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mislata kon na{iot jazik e na{ dolg. nau~na i ubaa literatura. Umrel 1926 godina vo Bugarija.Za makedonckite raboti° Pro~itaj. Na nego trebit da se sozdadit jedna skolijcka.. za da go o~istat i obogatat so sokroi{~a od druzite makedoncki nare~ija i da sozdadat od nego i jeden ubav literaturen jazik. Deloto e opo`areno od strana na bugarskite vlasti. Skopje. Zaslugata na Misirkov za Makedoncite e golema.. Vo deloto Misirkov go razrabotuva pra{aweto za voveduvawe na makedonskiot jazik. Enixe – vardarsko. Se vra}a vo svojata tatkovina i raboti kako profesor vo gimnazijata vo Bitola. roden 1874 godina vo Postol.. 53 . isto kako {to e na{a tatkovinata.

Napi{al i golem broj kni`evni dela od oblasta na prozata i poezijata. nedaleku od Prilep kade {to zavr{il osnovno u~ili{te.. Proveri gi svoite znaewa! 1. Bil pretsedatel na Sojuzot na pisatelite na Jugoslavija. Gimnazija zavr{il vo Kraguevac. Negovata zasluga za makedonskiot jazik e ogromna. Na koj govori e zasnovan makedonskiot literaturen jazik? 4. Umrel 1993 godina vo Skopje. redaktor e na Re~nikot na makedonskiot jazik. Ja napi{al Gramatikata na makedonskiot literaturen jazik (I i II kniga). Vo koj period `iveel i rabotel Misirkov? 2.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA Zada~a: – Pro~itaj ja prvata statija od knigata . Toj e osnovopolo`nik na sovremeniot makedonski literaturen jazik i negovoto ime e tesno povrzano so sozdavaweto i ozakonuvaweto na makedonskiot literaturen jazik. a ako mo`e{ i celata kniga. razmisli i zaklu~i! Bla`e Koneski e poznat kako poet. Od kolku statii se sostoi negovoto zna~ajno delo? BLA@E KONESKI kako lingvist Pro~itaj. Koavtor e na Makedonskiot pravopis so pravopisen re~nik. i deloto Istorijata na makedonskiot jazik. Nebregovo. Vo {to se sostoi golemoto zna~ewe na Misirkov za Makedoncite? 3. sogledaj. bidej}i pove}e dela posvetil za jazikot na makedonskiot narod.Za makedonckite raboti°. lingvist i nau~nik vo makedonskata kni`evnost. Roden e 1921 godina vo s. Koneski vo Skopje rabotel kako profesor na Filozofskiot fakultet od negovoto osnovawe (1946 ). Zada~a: – Nastojuvaj da gi pro~ita{ najpoznatite pesni na Bla`e Koneski: „Te{koto° i „Vezilka° i razmisli za {to pee avtorot vo niv! 54 . a slavistika studiral vo Belgrad i Sofija.

popravi gi. a od desniot xep vadi i redovno mi dava nekoja bonbona. razmisli i zaklu~i! Izgovarame brek lep no{ grat snek yit vos Pi{uvame breg leb no` grad sneg yid voz – Nastanuva glasovna promena pri izgovorot na zvu~nite soglaski na krajot od zborovite. Toj mora da stigne navreme na rabota i koga e golem stut. Fabrikata vo koja{to raboti se nao|a na eden mal brek. bel lep. mras i snek. sekoga{ vo torbata nosi ubav. Proveri gi svoite znaewa! Obidi se glasno da gi izgovori{ istaknatite zborovi vo ovoj tekst. a potoa. – Za polesno da sfati{ dali na krajot od zborot treba da napi{e{ nezvu~na ili zvu~na soglaska. vo ~ija blizina ima eden golem star dap. Koga }e dojde. a se pi{uvaat kako zvu~ni. sneg – snegovi – snegot itn. – Zvu~nite soglaski na krajot od zborot se izgovaraat kako nezvu~ni. Zapomni! – Zvu~nite soglaski na krajot od zborot se izgovaraat kako bezvu~ni. imenkata stavi ja vo mno`ina ili ~lenuvaj ja so {to }e dojde{ do realnata vistina. Primeri: leb – lebovi – lebot. sporedi. 55 . – Nastanuva obezvu~uvawe. ako misli{ deka se napraveni gre{ki vo pi{uvaweto.MAKEDONSKI JAZIK OBEZVU^UVAWE NA ZVU^NITE SOGLASKI NA KRAJOT OD ZBOROVITE Pro~itaj. grat. – Obezvu~uvawe e glasovna pojava koja pri usnoto izrazuvawe zvu~nata soglaska na krajot na zborot se izgovara kako bezvu~na. Tatko mi raboti vo druk grat.

Makedonija. – kaj nekoi tu|i zborovi. 56 . – Ne se ~lenuva op{tata imenka upotrebena so zbor~iwata: za i po (Klinika za nos i grlo. – Toj ima golema kultura. majstor Blagoja i dr. Zada~a: – Napi{i re~enici vo koi }e upotrebi{ po eden od slednive zborovi. Del~ev. – Otstapuvawe od tretoslo`noto akcentirawe ima: – kaj nekoi prilozi za vreme (letovo. Skopje.). – Imenkata ne se ~lenuva koga pred nea se nao|a nekoja pokazna zamenka (ovoj ~ovek. – Odej}i po ulica se sretnav so Elena. pi{uvaj}i i dr. – Mo`e da se ~lenuvaat sopstvenite imenki koi ozna~uvaat prekari (Levkata. kompjuter i dr. literatura. sedej}i. toa dete i dr. odej}i. – Op{tata imenka ne se ~lenuva koga se nao|a pred li~noto ime i ozna~uva nekoe svojstvo (doktor Vane. – Godinava }e odime so moite roditeli kaj vujko mi vo R. razmisli! – Godinava zavr{i.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA OTSTAPUVAWE OD TRETOSLO@NOTO AKCENTIRAWE Pro~itaj. PRAVILA KOGA IMENKATA NE SE ^LENUVA Razgovarame – zaklu~uvame: – Sopstvenite imenki ne se ~lenuvaat (Marija. Ohrid i dr. – Vesna ima nov kompjuter. profesor Stojan. intervju. Mu~eto. letovo.). Petkoski. a se vo slu`ba na makedonskiot literaturen jazik (kultura.).). no pred toa pravilno akcentiraj gi: `eton. zimava). – kaj glagolskiot prilog (~itaj}i. onaa klupa.) bidej}i tie sami po sebe se opredeleni. sogledaj. ispitot po hemija i dr).). Piperkata i dr. atelje.

– Nego go pra{av kaj `ivee Aleksandar. – Podavaj}i ja topkata padnav. – Do vas sednav. na. so.MAKEDONSKI JAZIK Zada~a: Otkrij gi ne~lenuvanite imenki vo slednava pesna: MAJKA Kleta e majka trgnala. pod. – Nemu mu rekov da pomogne. 57 . – Od niv pobarav pomo{.). Kole Nedelkovski UPOTREBA NA DOLGITE I KRATKITE FORMI OD LI^NITE ZAMENKI Pro~itaj. – Nea ja sretnav na ulica. sine. stradna si majka pre~ekaj. sine. – Pred nego re~e deka }e dojde. ne ~ekaj. De gidi. pred. Nikola. trgnala lele pisnala. – Vikni gi da vlezat. v) vo davawe blagoslovuvawe i kletvi (Blaze tebe! Te{ko mene i sl. b) vo po~etokot na re~enicata. kaj i sl. razmisli i zaklu~i! – Od tebe zedov sto denari. bez. – So nego otidov v grad. – Dolgite formi od li~nite zamenki se upotrebuvaat vo slednive slu~ai: a) koga pred niv stoi predlogot: od. niz taa Ruen planina za prvo ~edo Nikola. krvava rano na srce. sogledaj.. do. Izlezi. – Go povikav da dojde.

nas. vas. go. g) za terawe na `ivotni. majstore go soyida li oxakot? – Of. bre. sogledaj. Proveri gi svoite znaewa! Sledniov prozen tekst prepi{i go vo tvojata tetratka. fi – u – u. se navede i ____ vide ribite {to davaa posledni znaci na `ivot. Ribarot so svojot drugar ____ podelija ribite. mene. b) vo zapovedni re~enici. ve. niv i sl. bolka. mu. – Tie slu`at: a) za iska`uvawe nekakvi ~uvstva (radost. IZVICI Pro~itaj. b) za iska`uvawe vnimanie. vas. razmisli i zaklu~i! – Ej. ne. nego. d) za dovikuvawe. {to da prvam sega! – Tu.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA – Kratkite formi od li~nite zamenki se upotrebuvaat: a) vo po~etokot na re~enicata. ~udewe i sl. Zapomni! – Dolgi formi od li~nite zamenki se: tebe. sebe. strav. 58 . im i sl. u{te go nema da dojde! – Bum. nea. Postariot ribar ____ ____ podade ribite i vedna{ ____ vesla~kata i zamina. ja. me. v) za poddr`uvawe glasovi od prirodata. ama selanecot ode{e po potot i glasno vika{e po kowot: Di – i – i! – Izvicite se nemenlivi zborovi. pritoa. v) zaedno so dolgite zamenski formi.). nemu. padna tavanot od sobata! – Iako veterot silno svire{e. napi{i gi ispu{tenite kratki zamenski formi: Ribarot ____ pritera svojot ~un sosema do bregot. – Kratki formi od li~nite zamenki se: te.

brrr! – se slu{nalo na pokrivot od ku}ata. air da ne vidi{. majstore. Majstorot go potprel so ple}ite i po~nal da vika. – odgovoril naluteno majstorot. ih. ti ne slu{a{ i bidi sega bez oxak. bre majstore! – Koga ti velev da donese{ pari. kikiriku i aj.Slezi dolu. glasovi od prirodata. ili da se obrne nekoe vnimanie i sl. – Ej. Dojdi gore da mi plati{! – Slezi dolu. – Tras. ah. se potrgnal i oxakot padnal. bre majstore. 59 . }e ti platam! – More. nosi pari vamu ili }e go turnam! . }e ti platam kolku ~ini. oxakot po~nal da se navaluva. doma}ine! Ej. – Ah. Pred da ja dovr{i rabotata. Narodna prikazna Zada~a: Napi{i re~enici so upotreba na slednive izvici: of. doma}ine! Oxakov go napraviv. i{. lele. Proveri gi svoite znaewa! Vo slednava narodna prikazna otkrij gi izvicite! MAJSTOROT [TO GO TURNAL OXAKOT Eden majstor mu pravel na nekoj ~ovek oxak.MAKEDONSKI JAZIK Zapomni! Izvicite se vid nemenlivi zborovi so koi se iska`uvaat nekoi ~uvstva. Majstorot ne mo`el pove}e da izdr`i. {to mi napravi! Lele.

no. – Eve ti go gostinot dojde. ^ESTICI Pro~itaj. – [totuku zayvoniv. – Mo`at vo re~enicata da se najdat vo sredinata i na po~etokot. sogledaj. – Svrznici se: a. b) da povrzat dve prosti re~enici {to se vo sostav na edna slo`ena re~enica. – Bisera pi{uva. 60 . penkalo i guma. iako. {totuku. Damjan vedna{ izleze. da poigra{ so mene! – Zarem ne ti e grev za mene? – Vie ni trebate da ni pomognete. – Svrznicite se zborovi koi imaat za cel: a) da povrzat dva neposredni zbora vo re~enicata. – ]e dojde{ li kaj nas? – Edna{. dodeka. razmisli i zaklu~i! – I Filip neka dojde so nas. – Slu`at za obrazuvawe na nekoi gramati~ki formi. tetratki. – Slu`at za istaknuvawe ili opredeluvawe na drugi zborovi vo re~enicata. Zapomni! Svrznicite se vid nemenlivi zborovi koi vr{at funkcija da povrzat dva neposredni zbora vo re~enicata ili da povrzat dve prosti re~enici vo sostav na edna slo`ena re~enica. za da i dr. otkako. ili. sogledaj. i. moliv. barem. deka. a Kostadin ~ita. – Mo`at da se najdat vo po~etokot i vo sredinata na re~enicata. razmisli i zaklu~i! – Jas vo ranecot nosam: knigi. a mo`e i zapoved. – Jas bi donesol ne{to za vas za jadewe.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA SVRZNICI Pro~itaj.

bi porazgovarale za Republika Makedonija i bi ja na{le na karta. – Najlesno se prepoznavaat po ~esticata bi. sogledaj. Aj. toa stori go vo tabelava {to ti e dadena: IZLET Vo edno proletno popladne iznenada izlegov v grad. svrznicite. dobro {to se vidovme. Toj uslov se postavuva samo vo kontekst na re~enica. – Mo`e da se menuva po lica. rod i broj. odvedi me vo ambulanta na lekar! Sigurno }e mi pomogne lekarot. 61 . Red. no bi napi{ale i ubav sostav za Makedonija. no nemam vreme. predlozite i prilozite. kako me boli glavata! Ah.MAKEDONSKI JAZIK Proveri gi svoite znaewa! Vo ova pismeno iska`uvawe na eden u~enik otkrij gi ~esticite. – Mo`niot na~in poka`uva dejstvo koe za da se izvr{i e potreben nekoj uslov. lekarot odma od prozor n¢ vide i vedna{ izleze za da n¢ pre~eka. razmisli i zaklu~i! Jas bi sakal da dojdam kaj tebe. ^estici Svrznici Predlozi Prilozi MO@EN NA^IN Pro~itaj. Tamu se najdov so eden moj sou~enik. – Vedna{! Neka bide taka! – mu rekov i trgnavme. – Se upotrebuva za iska`uvawe nekoj uslov. Koga bi do{ol. Za popregledno da bide. od tvojata biblioteka bi pro~itale ne{to za Kru{evo i za Ilindenskoto vostanie. [totuku stignavme do ambulantata. Toj mi re~e: – Lele. br. Me|utoa.

– ^itaj – ~itajte.. sinko glas da ti slu{nam. da rabotite itn. razmisli i zaklu~i! . .° Narodna pesna – So zapovedniot na~in se iska`uva zapoved samo za vtoro lice ednina i vtoro lice mno`ina. Razvivaj {umo zelena. 62 . sogledaj. e direktna zapoved. da zaminite.” – Napi{i tri re~enici vo koi }e bide iska`an mo`niot na~in. Ovaa zapoved e indirektna.Bi sakala. da ~ita. dojdi – dojdete. da pote~e qubov ko ognena lava.. ]e mine Del~ev Vojvoda So negovata dru`ina. Ra{iri topli pazuvi. Otvori senka {iroka. – Vo zapovedniot na~in se potrebni dve lica: zboruva~ zapoved sogovornik ili sogovornici (prvo lice) (vtoro lice) – Zapoveden na~in mo`e da bide (opisno) i vaka: da stane.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA Proveri gi svoite znaewa! – Vo slednive stihovi podvle~i gi zborovite {to iska`uvaat mo`en na~in. pi{uvaj – pi{uvajte i sl. bi sakala v pregrad majkin da te slu{nam i bi miluvala dolgo tvoja rusa kosa.Razvivaj goro zelena. ZAPOVEDEN NA^IN Pro~itaj.

UPOTREBA NA INTERPUNKCISKI ZNACI Razgovarame – zaklu~uvame: – Interpunciski znaci se: to~ka. navodnici. majko. majko. raskini crna {amija.{esnaeset. Dejdi ma`u. [totuku smra~ilo viknal po `ena si. akcent. i mojta. Proveri gi svoite znaewa! Postavi gi potrebnite interpunkciski znaci vo slednava makedonska narodna prikazna i akcentiraj gi imenkite: MRZLIVIOT OV^AR Eden ov~ar cel den ostrigol samo tri ovci. v race zname prifati. ne `ali. na ramo pu{ka narami. od tebe nema posre}na na ovaa zemja plamnata. izbri{i solzi krvavi. zapirka. zatraj se. Fali me usto oti te raskinam.MAKEDONSKI JAZIK Proveri gi svoite znaewa! Vo slednava pesna so moliv podvle~ete gi zborovite {to iska`uvaat zapoveden na~in: BESMRTNO PISMO Ne pla~i. @eno mori brzo zapali edna borina i dojdi svetni mi ostri`am pet {esnaeset ovci za eden ~as. dejdi du{ko cel den tri ovci ostri`a pa sega svetlo od borina }e si ostri`el pet . na borba za prava sloboda za na{ata zemja ubava. osveta! Ej. pra{alnik. majko. majko. – Pravopisni pravila za interpunkciskite znaci i nivna upotreba.. po~uj me. ~uj me. dve to~ki. Makedonska narodna prikazna se da na }e 63 . izvi~nik i dr. po mene.

a pove}e vreme }e prestojuvame vo Dojran i Gevgelija. – Despina e itro devoj~e. – Pravila za razdeleno pi{uvawe. Slednovo leto }e odime tamu. Proveri gi svoite znaewa! Vo slednive re~enici. – Spored zna~eweto zborovite vo makedonskite narodni tvorbi najmnogu imaat prenosno zna~ewe. razmisli i zaklu~i! – Filip go ispe~e lebot. @ivee vo R. popravi gi gre{kite {to se napraveni za sleano i razdeleno pi{uvawe: Dedo mi be{e drvo delec. – Zborovite koga se upotrebuvaat vo prenosna smisla. bidej}i negoviot tatko }e odbele`uva sto godi{nina od svoeto ra|awe. ja menuvaat svojata smisla. RE^NIK I STIL OSNOVNO I PRENOSNO ZNA^EWE NA ZBOROVITE Pro~itaj.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA SLEANO I RAZDELENO PI[UVAWE NA ZBOROVITE Razgovarame – zaklu~uvame: – Pravila za sleano pi{uvawe. Sigurno dedomi }e me odnese na Markovi kuli. – Lisicata e mnogu itro `ivotno.Makedonia vo seloto Seno kos blisku do gradot Prilep. – Zborovite pri op{teweto mo`at da imaat i prenosno zna~ewe i so toa da iska`uvaat nekoja osobina. – Primeri. odnosno zna~ewe. 64 . Za da na pravi ne{to. Odma sfa}a {to treba da stori. ne saka mnogu da mu objasnuva{. – Zajakot e mnogu pla{livo `ivotno. sogledaj. – Filip go ispe~e zanaetot. Od Prilep do Gevgelija }e odime so avtomobil i }e se dvi`ime po {irok avto pat. – Ti si mnogu pla{livo dete.

– Stil e na~in na pismeno i ili usmeno pi{uvawe. majko le. Kole Nedelkovski 65 . vo literaturata. so nade` du{a vrte{e i luti rani care{e.MAKEDONSKI JAZIK Zapomni! – Re~nik e kniga vo koja po azbu~en red se pomesteni zborovi. Zada~i: – Napi{i pet re~enici so upotreba na zborovi so prenosno zna~ewe. dosta mi strea prave{e. goro. e na~in na izrazuvawe. – Vo slednive stihovi otkrij gi zborovite {to imaat prenosno zna~ewe: Ej gi di. Toj se gradi so ~itawe knigi. A. „Majka°. stil.

Kuzman [apkarev.Bra}ata Miladinovci.Marko Cepenkov. . 66 .MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA OD SOBIRA^KATA DEJNOST NA MAKEDONSKITE SOBIRA^I NA NARODNI UMOTVORBI . .

u~ebnikar.MAKEDONSKI JAZIK KUZMAN [APKAREV Pro~itaj. Prilozi: a) Poslovici: . koj{to se sostoel od osum knigi.Bistra vodica – mirna glavica. Objavil osum u~ebnici za potrebite na u~ili{tata vo Makedonija i ja napi{al biografijata za Bra}ata Miladinovci. Struga. Toj bil u~itel.Du{a nema – um prodava. sogledaj. . (jazik). 67 . (kola). ni v pekol. (o~i). . . a ne mo`at da se vidat. da ne se o`enam. nad 700 pesni. . 29 detski igri itn.Dve sestri se celivaat. razmisli i zaklu~i! Kuzman [apkarev e sledbenik na Dimitrija Miladinov. Obrazovanieto go zavr{il vo Ohrid i vo Bitola.Ako bide{ most.Crven pr~ vo pe{tera le`i.Ako bega{ od arno. Bitola. Toj mu bil zet za }erka na Dimitar Miladinov. (kniga). . b) Gatanki: . . 1156 poslovici. Solun i Kuku{. koj{to se zanimaval so prosvetitelska i sobira~ka dejnost na narodni umotvorbi. }e padni{ na zlo. nad 300 narodni prikazni. .Ako te la`am. Od sobranite golem broj makedonski narodni umotvorbi vo Sofija objavil Zbornik vo 1894 godina. roden vo Ohrid 1834 godina. Sobral nad 1300 narodni pesni.Jazikot koski nema. sekoj }e te gaze. Okolu 30 godini rabotel kako u~itel vo Ohrid. Umrel vo Sofija 1909 godina. .^etiri bra}a se brkaat ne mo`at da se stignat.Bez pari ni v raj. a koski kr{i.

° – rekol toj. mnogu go slu{al brata si i retko doa|al doma. po pole.. stretiv mome v livada. sonceto te pe~e – si se storil kako nikoj nigde. reim sabja ostaiv na sabjata mahrama. vo hiljada zlat prsten. samo si sedel doma. slu{aj. mome. najaden.. napien. zagari i sokoli za na lov i si pominuval gospodski. ZETE. si `ivee kako gospodar – oble~en. Mahramata – tatku ti.Ti ne si li sin na tatko ti?° .. rabotele kako }e re~el toj: koj odel na ~iflik. vrne. . pak moe! Sno{~i sum bil doma ti. so ~est i slava. mominata majka. mominite bratja. za{to ti. na momino selo. nemav da si poplatam. pogolemion. stram ti da mu ima{. koga taka. ne begaj. kako momok. mome. a maliot ne. TE[KO MU KOJ GO NEMA Edno vreme si bile dvajca bra}a. na momina ku}a. tamo }e izleze mominijo tatko. Jas je rekov. a strah da mu nema{! 68 . Maliot si idel doma ot sveden na sveden. so ovci. pre~ekuval prijateli: si imal arni kowi. zlati prsten – za tebe.Nemoj. Po nekolku godini tie se zbogatile u{te pove}e. go sretnale nekoi selani {to im zaviduvale i sakale da im na{tetat i mu rekle: . a brat ti. SLU[AJ Slu{aj. vezden si sam na rabota.E . a pomaliot rabotel. A koga umrel tatko im.Kako ne. Duri bil `iv tatko im. rojno vino sum pilo. a ti si mu nemu kako izme}ar? Ajde SLU[AJ. zete.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA v) Narodni pesni: PIJAN IDAM OD GRADA Pijan idam od grada. nadrekov: . koga si do{ol v selo. na tebe grmi. na momini dvorja. Golemiot brat bil `enet. {~o uka te u~e tvojo stari tatko. Edna{ na eden sveden. tvojta stara majka! Kog }e odi{ tamu. a ti. hiljadata majke ti. ~a{a }e ti dade! ^a{a da mu zemi{. koj so ovcite. ti si moe. a sabjata – bratu ti. mominite sestri. na mahrama hiljada. pogolemiot se storil doma}in. za mene! g) Narodna prikazna: BRAT BRATA NE RANI. pribrav da ja celivam prsna moma da begat. Golemiot ni{to ne rabotel.

}e mu turi{ vnatre otrov. ja sum den i no}... }e ja stavi{ sofrata i }e go pokani{ brat mi da ru~a. otkako umre tatko. tuku u{te deneska da pojdam na lov i da ru~ame zaedno. doma si idam edna{ na godinata. rekol pogolemiot brat. prepravaj}i se deka bo`em ne se nalutil: . da vidime.Ah.E. a ti da pojde{ na mojata rabota!° . tolku godini. da se smenime so rabotive: jas nekoja godina da posedam doma... a ti da posedi{ i }e vidi{ dali ti e vistinski brat ili ne?° Maliot brat ni{to ne im rekol. Ama po~nal da razmisluva.° . koga se razbudil. koga nikogo ne poznavam i od ku}nata rabota ne se razbiram? Toa mislej}i.Zo{to ?° – go pra{al golemiot. po tvoja zamisla da ja prodol`i{ sodr`inata i da £ dade{ kraj. a od utre }e se razmenime!” Skoknal od lutina i oti{ol da si go postegne kowot i vo kowu{nicata ja povikal `enata i £ rekol: . no pred toa obidi se so svoi zborovi.MAKEDONSKI JAZIK re~i mu. ni prijatel imam. brate°.Slu{aj vamu! Jas }e pojadam deneska na lov i na brat mi mu rekov oti }e si dojdam za ru~ek. a ti }e ispe~e{ edno jagne. brate! Oko ne sum klal. brate.. I vidi vamu! Koga }e se vratam okolu u`ina.da ostane{ ti.Kako pomina. prespal no}ta i utredenta. ama samo ti da znae{. Oti{ol doma. glavata }e ti otide!° Taka £ rekol na `ena si i potoa si go javnal kowot i zaminal zaedno so zagarite i sokolite. go pra{al brata mu: . s# nadvor. a jas }e pojdam na tvojata rabota. Dali }e dojde vreme i jas da se udomam – da se o`enam i jas kako tebe? Kako }e gledam ku}a.Mo{ne arno. ni du{man imam. so nikogo ne se poznavam. ako ne slu{nam da ta`i{ vo ku}ava. Zo{to? – Koj gi vlo{il odnosite me|u dvajcata bra}a? Koi se pri~inite za toa? – Koi se glavnite likovi vo ovaa prikazna? – [to mo`e{ da ka`e{ za postapkata na postariot brat sprema pomladiot? 69 . . toj da odi na tvojata rabota. nema da si dojdam za ru~ek. Zada~a: Nastojuvaj da ja pronajde{ ovaa narodna prikazna i celosno da ja pro~ita{. pod vedro nebo. sano} ne sum zaspal i pomisliv da te pomolam tebe.. no}eska? Dali spie{e lesno?° A toj mu rekol: . Proveri gi svoite znaewa! – Ovaa prikazna e realisti~na..

Do svojata petnaesetgodi{na vozrast so tatko mu `iveel vo Ohrid i Struga. Toj e roden vo Kru{evo. Samo toga{ izlegle nad 500 stranici od tie sobrani narodni umotvorbi. taka tolkai. i mu dal pottik na Marko Cepenkov da sobira narodni umotvorbi. nebare taa navistina }e mu mesi zelnik i £ reklo: – E. Znael da raska`uva za sudbinata na svojot narod. majko. Deteto se rasplakalo. 1829 godina. koj{to u~itelstvuval vo gradot. Umrel 1920 godina vo Sofija. – Ah. nenasitniku. Tokmu tuka se zapoznal so Dimitar Miladinov. pa koga }e si skr{am od vitkata taka tolkavo par~e za da si jadam . Deteto ja gledalo majka si pravo v usta. Vo 1844 godina do{le da `iveat vo Prilep kade {to Cepenkov ~irakuval kaj terzii. – Kako biduvalo da skr{i{ tolkavo par~e. Marko Cepenkov pokraj toa {to bil sobira~ na narodni umotvorbi. so edni vitki golemi. malo par~e se kr{i. razmisli i zaklu~i! Marko Cepenkov e eden od najvidnite makedonski sobira~i na narodno tvore{tvo. bil i golem raska`uva~. pa }e se skinevme voda piej}i. Pismenosta ja steknal vo gr~ki }elijni u~ili{ta.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA MARKO CEPENKOV Pro~itaj. koga }e mesi{. 70 . ku}ata se krevala! Go ~ul tatko mu od bav~ata kade {to rabotel. Vo 1888 godina Cepenkov oti{ol da `ivee vo Sofija kade {to gi objavil sobranite narodni umotvorbi.. sogledaj. da imav troa bra{no i maslo – mu rekla – tiki da napravev zelnik. pa da si ru~avme. – Prilozi: a) Narodni prikazni: @ENATA [TO SAKALA DA MESI ZELNIK BEZ BRA[NO I BEZ MASLO Edna `ena si imala edno dete od sedumosum godini. bre ~edo. neranimajko eden! – i mu vrzala edna {lakanica preku usta.. dotr~al da vidi zo{to pla~e deteto.

– Eden kamen {to se trkala ne fa}a treva. Spiskala `enata. – Pravinata se tan~i i ne se kini.. neka sedi madro. celoto maalo go sobrala. – So deca ne se srka ma{tenica. – So sila ubavina ne biduva. b) Narodni poslovici – Kaj {to teklo. – Koj si ja ima muvata na kapata. – Ne sum vinovna. – Neroden Petko mu kupile kapa. – Gospod zabava. ~esen zbor! – po~nala da se brani taa.MAKEDONSKI JAZIK – [to pla~e deteto. na neroden Petko – kapa mu kupile! LISICATA NA SUD Ja sudele lisicata zatoa {to od eden selski koko{arnik ukrala nekolku koko{ki. – Ot ku}en aramija Gospo da te ~uva. – More ~oveku. – Milosta milos nosit. – Kaj sila pravina nema. – Magarina pe~alele. – Mo`am i da doka`am.. koj go tepa? – [to ako pla~e. sosedite se iznasmeale: – E. kowi jadele. za da ne go tepam. Otkako go ~ule toa. – ]otegot izlegol od rajot. Tatkoto se razlutil: – Zo{to ne go ostavi{ deteto da si jade vitki kakvi {to saka i da mi rasne? Sega }e vidi{ ti . Ma`ot se razbral i ja ostavil da raska`e za rabotata so zelnikot. Vo toa vreme jas bev vo drug koko{arnik. Majkata mu raska`ala za zelnikot. e. – A ima{ li svedoci? – ja pra{al sudijata. 71 . neka ne kr{i vitki golemi. ama ne zaborava. – Se strkalalo tenxereto. si go na{lo kapakot. Zel eden stap i grabnal da ja tepa `enata. – Svedocite gi izedov! – odgovorila lisicata. si ja brkat. zastani! [to storila `enava {to ja tepa{? – go pra{ale sosedite. e. pa }e te~i. kako sakala da go mesi i zo{to go tepala.

†Dumanie°. Konstantin Miladinov (1830 – 1862) osnovopolo`nik na novata makedonska poezija. †Skrsti°. Toj bil vospituva~ na celata generacija prerodbenici na koja £ pripa|a i negoviot pomlad brat Konstantin Miladinov – Grigor Prli~ev.ZBORNIKOT° na Bra}ata Miladinovci: a) Narodni pesni NEVESTA I MOM^E RABOTNI Mom~e nevesta fale{e: †Imam nevesta rabotna na den si ni{ka tegne{e.Zbornikot°. †Kletva°. 72 . a vo nedela lei~ka. sogledaj. i na godina platnence!° Tam deka moma prede{e. Prilozi – od . †Golap~e°. Tam deka mom~e ora{e. Bil u~itel vo pove}e mesta vo Makedonija i sobira~ na narodni umotvorbi. i vo mesecot pogon~e. †Sira~e° i †E|ptin delija° zaedno so . †Na s’nceto°. Nevesta mom~e fale{e: †Imam si mom~e rabotno. a vo godina navi~ka°. Zaedno so bratot Konstantin go oformil poznatiot „Zbornik# na narodni umotvorbi otpe~aten vo 1861 godina vo Zagreb. razmisli i zaklu~i! Dimitar Miladinov (1810 – 1862) e glavnata li~nost na makedonskata prerodba. \or|ija Pulevski i dr. poet koj objavil mal broj pesni. na den mi brazda ora{e. no so koi makedonskata literatura gi dobila svoite temeli.. a vo mesecot pasmence.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA BRA]ATA MILADINOVCI Pro~itaj.. †Ne. nepijan°. {to go podgotvil i go i izdal so svojot brat Dimitrija. Kuzman [apkarev. pretstavuva kapitalno delo za Makedoncite i toa ima nad 510 stranici. †@elanie°. nedela kadela vretence. Rajko @inzifov. Pesnite na Konstantin: †T’ga za jug°. †Bisera°.

Ne ti sakam brza kowa. Koj prait palica – za svojata glavica. 7. rodila drenki zreani! Kako se moma razbudi zreli se drenki nazoba. Edno malo kiraxiv~e. 73 . Ke ti daam brza kowa. 2. zreli se kru{i najade. @nala. VETRE MEGLENE Povej mi. Rani ku~e da te lait. tumba za tri dni. of lele za s¢ dni. @nala. 6. Pustata urka niknala. Stradna majka za keljago sina. junaka nat`nala. Kakva glava – takov bri~. POVEJ MI. tak’ }e jadi{. Ako mene me nat`nie{. Tumba. butna si urka v pepelot. Toa Mare je vele{e: †Ajde da se nat`nivame. I junaka si go zela. ta zaspa. Zol trn. Kak’ }e drobi{. po pole laden. 4.° I Mara mu govore{e: †Ako tebe ja nat`niam. Pominale kiraxii. vetre Meglene. zla kopa~ka.MAKEDONSKI JAZIK te{ka e dremka napadna.° Si fatile da `nijeet. POVEJ. Tutu tebe dobar junak Dobar junak da te zemam. b) Narodni poslovici 1. pustoto ralo kru{ovo. po gemixii. Da mi oladi{ beli argati. Kak’ }e soli{ tak ‘ }e srka{. @NALA MARA @OLTO PROSO @nala Mara `olto proso. 5. zaka~i ralo sred niva. Da mi dai{ kovan gerdan. 8. povej. pusta go dremka napadna. rodilo kru{i zreani! Koga se mom~e razbudi. Ako tebe te nat`niam. `nala bela Mara. 3. Po pore silen. ta legna moma. Po more silen.

pator noxiwa° i drugi sli~ni pesni postarite. dosu}en. (kiselina) 10. da im pomognat vo uve`buvaweto na nekoi od zborovite vo pesnata. (~ad) g) Zalagalki PATOR. Seto selo sobrano. seno slama sobira. Kuso prase po rid pasit. vo dva dola {iroki. (rasol) 5.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA v) Narodni gatanki 1. Osu}en. (rak) 2. 74 . PATOR NOXIWA Pator. (reka) 8. pasla baba kozliwa na dva rida visoki. o{ {turino! Tokmu sum si naprela: na dedo ko{ula. D’lga Neda senka nemat. pator noxiwa. D’lg Todor bez koski. (kromid) 3. Vieno. Ivo se vodit so devet nozi. ^it pustino. na baba marama. sam bog se ~udit kako se vozit. @’lti prasci v tiwa le`at. (~e{el) 4. soni sega sedmi son. (skorni. (veru{ki) 9.. a vo odredeni momenti i da gi zala`at i tokmu poradi toa tie se vikaat gatanki. do{lo ma~e – liznalo. zalagalki i brzozborki. do{lo ku~e griznalo. a osobeno babite i dedovcite. Kuso me~e dren tresit. pleteno. sakale da gi razonodat decata. (bri~) 7. visoki ~evli) 6. d) Brzozborki SOBOR Spie slatko starec son. Preku pesnata . Quta ku~ka v tlanik le`it. Kopam dupka do kolena. i nazad odit. tri devet ko`u}en. i odnapred odit.Pator. na sudni m’ki kalaeno. Samo Simo sedi srede selo sam. si ‘i klala na polica. naprela dve vretena.

° . razmisli i zaklu~i! Grigor Prli~ev e poznat makedonski pisatel od XIX vek. 75 . †Ta Kuzman. . ba{ taka {epotea za glasot zol. toj serdar pro~ut padna v boj i }e gi zgazi pqa~ka{ot planinite ni sega. . padna ubien od Gega. Prilog – izvadok od poemata †Serdarot°: Piskotnici se slu{aat od Gali~nik vo Reka. [to te{ka nesre}a gi zbra i ma`ite. pa zatoa bil zatvoren vo Debarskiot zatvor.Zemjodelci. slu`iteli na Demetra. i `enite. ni roj od skakulci se vdal. pisnaa od silna maka i koski kornea od bol. {tom ~uja. U~itelstvuval vo Ohrid i vo Bitola i toga{ se borel protiv gr~koto vlijanie koe s¢ pove}e navleguvalo vo crkvite i vo u~ili{tata. a da gi brani nema koj . a `enite. Rano ostanal bez tatko. Umrel vo Ohrid 1893 godina. Vo toa vreme toj bil nakleveten na Turcite. ta glasi ta`na eka i naveva sal kob i zla? Dal grad poliwata `itorodni gi be{e fatil? Il roj od skakulci se vdal? Dal sultanot ara~lii predvreme be{e pratil da zbira ara~ lut bez `al? Ni grad poliwata `itorodni gi be{e fatil.MAKEDONSKI JAZIK GRIGOR PRLI^EV „Serdarot” Pro~itaj. ni sultanot ara~lii predvreme be{e pratil da zbira ara~ lut bez `al. sogledaj. majka mu morala da raboti kako sluginka po bogatite ku}i. Negovi najpoznati dela se poemata †Serdarot° i †Aftobiografijata°. Roden e vo Ohrid 1830 godina. junak slaven. Za da go prehrani. U{te vo detstvoto ja po~ustvuval gor~inata na `ivotot.

a potoa opi{i go likot na Neda! – Koja e osnovnata tema vo poemata †Serdarot°? 76 . Na sredna e doba. potoa idat zborovite: te{ka. kr{na i herojski silna. zla itn. – Slovenskata antiteza e takva stilska figura so koja se postavuva pra{awe. So race na kolena. Mlade{kata so~nost ne ja be{e smenila grubost. solzi leat. bidej}i sonila soni{ta mra~ni: Potpornite gredi od nivnata ku}a se vedat. se negira pra{aweto i se dobiva vistinski to~en odgovor. ama {to potpira jako. A zemjodelcite ko vtre{teni od rovja bea na taa tolku `alna vest. i momcite za svojta ~est. pu{kata svetnata. i sosema zdrava. {umno se ru{at vo mrakot. sedej}i na pragot. Izvajana e amazonskata nejzina stava: vistinska li~ota milna. Sedej}i v haos od mislite ma~ni vo zemjata o~ite be{e gi vpila. dostojna majka na Kuzman. kob. nesre}a. na lice sve`est se gleda. nesre}nata. jadra. Toa e kutrata Neda. gi gleda{. zadumano po~iva edna `ena. Zapomni! – Poemata zapo~nuva so zborot piskotnici. Avtorot najavuva nekoja neprijatnost koja so tie neprijatni i potresni zborovi ja upotrebil stilskata figura slovenska antiteza. sal nasrede u{te ostanala samotna greda. Godinite ne ja namalile nejzinata ubost. Proveri gi svoite znaewa! – Pro~itaj ja celata sodr`ina na poemata †Serdarot°. ta`na. Vo proletna ve~er.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA Vdovicite i bednite. ladna taa ja miluva blago.

odnosno otkrij gi simbolite od sonot na Neda. [to pretstavuvaat tie? – Kakov odnos kon junakot iska`ale Albanicite. – Objasni gi stihovite: †I vezden ti da pla~e{ ima{ zo{to°. Tatko mu bil grn~ar. kamen belutrak? Ne mi e grutka. Racin sam se samoobrazoval. {to mi lee gore na Pirin Planina? Dali e grutka. Racin so toa ne bil zadovolen. roden 1908 godina vo Veles. stihovite. Ottuka toj bil prinuden da bide pokraj negovoto grn~arsko kolce i da mu pomaga vo negoviot zanaet. [to zna~i. – Kako poetot go naslikal fizi~kiot izgled i duhovnata cvrstina na majkata Neda? – Koi se zborovite. so koi Neda go povikuva narodot vo natamo{na borba? – Izvle~i ja porakata do narodot od oplakuvaweto na majkata Neda nad mrtvoto telo na sinot! Zada~a: Pronajdi gi trite elementi na slovenskata antiteza vo slednive stihovi: [to mi blee. tuku e bela. razmisli i zaklu~i! Ko~o Racin e poznat makedonski poet i revolucioner. kamen belutrak. Odvoi go nerealnoto od realnoto. sogledaj.MAKEDONSKI JAZIK – Odredi ja poemata /prikaznata niz relaciite na sonot i stvarnosta. majkata na Kuzman. nitu e kamen. grutka snegova. pa zatoa no}e sedel so sve}a na tavanot i ~ital knigi. ili e kamen. pa zatoa nemal mo`nosti da go {koluva. bela {atora. U{te kako 77 . nosej}i go na ramo mrtvoto telo na Kuzmana. Narodna pesna KO^O RACIN †Beli mugri° Pro~itaj. pod {ator le`i Mir~e vojvoda. grutka snegova.

prete`no so motiv za socijalnata polo`ba na makedonskiot narod. zo{to ostana ko{ula nedotkaena? Ko{ula be{e darovina . veter~ok tiho nad nea `alna £ taga ree{e: . Denovi li se – denovi argatski maki golemi! Stani si utre porano dojdi si ve~er podocna. blizu Zagreb. I no}e koga mese~ko grob £ so svila vie{e.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA dete toj ja gledal siroma{tijata i te{kata polo`ba na makadeonskiot narod. tu|i imoti. ° KOPA^ITE Se k’ti no}ta crna! Se ruti karpa – mrak! I petli v selo peat i zorata se zori nad karpa v krv se mie i temninata pie silno svetnal den! Probudete se morni kopa~ki i kopa~i – na trudot crn narod! So motika na rmo za korka suva leb.Zo{to mi. ni`i si sin`ir `elezen okolu vratot navezen. meka. po pati{tata strmni po poliwata ramni. nautro radost ponesi nave~er taga donesi – aj. Prilog – socijalni pesni od stihozbirkata †Beli Mugri°: DENOVI Kako na vratot |erdani niski kamewa studeni. . Treta godina zemjata na Lenka pokri snagata. . taka na ple{ki denovi legnale ta nate`nale.. Tragi~no zaginal na 13 juni 1943 godina na planinata Lopu{nik. Ne be{e Lenka rodena za tija pusti tutuni! Tutuni – `olti otrovi za gradi – kitki rozovi. LENKA Otkako Lenka ostavi ko{ula tenka lenena nedovezena na rzboj i na nalomi itide tutun da redi v monopol – liceto & se izmeni ve|i padnaja nadolu i usti svija }oravo. Prva godina pomina grutka v srceto £ legna. pust da bi ostanal `ivot ku~e{ki! Rodi se ~ovek – rob bidi rodi se ~ovek – skot bidi skotski cel `ivot raboti za drugi. Za tu|i beli dvorovi kopaj si crni grobovi! Za sebe samo ‘rgaj si za sebe maki trgaj si – ni`i si |erdan denovi ni`i si alki kovani. Toa na Racin mu dalo pottik i golema inspiracija da ja napi{e stihozbirkata †Beli mugri°. kaj Ki~evo. nababrena za rod so stradna du{a ~eka udarite ni jaki 78 . u vivnaliov den – da trgneme i nie stradalnici od vek! Na deda Bogomil zemjata rovka. pust da e. Taa sodr`i dvanaeset pesni. vtora godina namina bolest ja v gradi iskina. Zbirkata pesni e otpe~atena 1939 godina vo Samobor.

pritoa. porakata na avtorot i sl.MAKEDONSKI JAZIK Zada~a: Nastojuvaj da gi pro~ita{ site 12 pesni pomesteni vo stihozbirkata †Beli mugri°. od sredinata i od sekojdnevniot `ivot na u~enicite. da gi opi{uvaat likovite i nivnite postapki. kako i od poznati tekstovi. Imeno vo zavr{nite oddelenija (VIII i IX) od u~enicite se bara da davaat kritika (ocenka za sodr`inata na deloto). Za ilustracija eve edna forma za pismeno izrazuvawe – preraska`uvawe. 79 . Zada~a: – Pro~itaj go raskazov {to sleduva i prodol`i da go preraska`uva{ so svoi zborovi vo treto lice. po~ituvaj}i gi jazi~nite normi i interpunkciskite znaci vo makedonskiot literaturen jazik. LEKTIRA – Se obrabotuva so poslo`eni i poodgovorni zada~i. BIDI KREATIVEN I KONCIZEN! – Podra~jeto za pismeno i usno izrazuvawe vo ovaa vozrast treba da bide postaveno so pogolemi odgovornosti. Temite za ova bitno nastavno podra~je se zemaat od prirodata. zavisno vo koe oddelenie.

Dejan se nata`i.Za pismeno izrazuvawe – opi{uvawe.. izleze na terasata. Taka barem be{e pred ku}ata vo koja dosega `ivee{e.. A za da porasnat.MOJATA TATKOVINA MAKEDONIJA PTICITE ]E DOLETAAT Pred po~etokot na u~ebnata godina. zapaleno. No. . s¢ e ~udno razgaleno. Od gradite do pesnata. si razmisluva{e. Prvo {to napravi. Stado v kaval zaqubeno. Nikade naokolu nema{e treva i drvja. od ~ekorot do ~e{mata. od terasata se gledaa samo gramada naredeni {tici. Za ilustracija – opis na zalezot od denot. od stadoto do oblakot s¢ e bujno. Si zamisluva{e deka pred zgradata }e vidi park~e i deca kako si igraat vo nego. oko v bo`ur zaludeno Rumeno! Rumeno! Rumeno! Mateja Matevski 80 . Vo novoto maalo }e nema i drugari. potrebno e vreme. pesok i edna ma{ina za drobewe kamen. nitu pak }e ima so kogo da si igra. Dejan so svoeto semejstvo se preseli vo nova zgrada na krajot od gradot. mo`e da se zeme opis na denot koga zao|a sonceto ili opi{uvawe na nekoj lik od nekoe pro~itano delo i sl. kako pottik neka ti poslu`i slednava pesna: ZALEZ Rumeno! Rumeno! Rumeno! Kako zanesena pesna vo sinoto more na gorite tone zalezot. Od trevite do kavalot. yvono v pesna izgubeno.

vo isto vreme polza – korist pravogovor – pravilno literaturno izgovarawe na glasovite vo zborot pravopis – sistem od jazi~ni normi. koi{to pri pismenoto izrazuvawe treba da se po~ituvaat sveden – polza. zakonitosti i interpunkciski znaci. sre}a ili rodot od poleto bitisuvawe – zavr{uvawe boqme – tesen yid koj gi deli dve sosedni prostorii vila – selska alatka za rabota glas – najmal natamu nedeliv del od zborot dominira – preovladuva |urultija – vreva kodifikacija – ozakonuvawe konstruirawe – obrazuvawe. interes seno – isu{ena treva transformirawe – pretvorawe od edna forma vo druga ~unki – zatoa {to. od nekoj sportski natprevar i sl. korist. zo{to 81 . od poseta na nekoja biblioteka. i da se razgovara vo vid na govorna ve`ba na ~asot.MAKEDONSKI JAZIK – Za izvestuvawe (usno ili pismeno) mo`e da se zeme izvestuvawe od poseta na nekoja ekolo{ka izlo`ba. RE^NIK NA POIMI I IZRAZI akcentirawe – naglasuvawe na nekoj opredelen slog vo zborot akcentiran znak – znakot (‘) so koj{to see bele`i akcentiraniot slog beri}et – blagoslov. formirawe kontekst – sostav kutle – drvena naprava za merewe `ito ledinka – ramno mesto ({irinka) obrasteno so mnogu niska gusta treva madem – ako opus – kni`evno delo paralelno – zaedno.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->