cccccccccccccccccccKONTROLEN TEST PO FIZIKA ZA g ODD.

grupa

Ime i prezime 
So koja naprava se meri silata i na koj princip e zasnovana ?

2.Definiraj go Hukoviot zakon!

3.[to e toa gravitacija?

4.Masata se meri vo_________________.Te`inata se meri vo____________________.
5.Silata na triewe zavisi od________________________________________________
______________________________,a ne zavisi od________________________________.
6.Koja e razlikata me|u zemjina te`a i te`ina ?

7.Koja sila e rezultanta, a koi se komponenti?

8.[to e lost?

9.Na betonski blok so masa 120{to se vle~e po horizontalna podloga dejstvuva sila od 500W.
Da se opredeli koeficientot na triewe ! (g=10m/s)

10.Poponi ja tabelata:
cccccccccccccc c 
c 

c
c c 

cccc 
c
cccccccccccccccccc