PREDMET: PATOLOGIJA LITERATURA: UDžBENIK ZA II RAZRED SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE; SMER: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR AUTOR: Radoslav Borota

OPŠTA PATOLOGIJA: 1. Mrtvačka ukočenost, mrtvačke mrlje, raspadanje leša 2. Atrifija 3. Distrofije (masne i distrofije belančevina) 4. Glikogena infiltracija 5. Taloženje kalcijumovih soli, mokraćne kiseline 6. Nekroza 7. Hiperemija 8. Anemija 9. Krvarenje 10. Tromboza 11. Embolija 12. Infarkt 13. Edem (lokalni i generalizovani) 14. Ciste 15. Hipertrofija i hiperplazija 16. Regeneracija, reparacija i transplatacija 17. Opšti pojmovi o zapaljenju (uzroci, mehanizam, znaci i tok) 18. Vrste zapaljenja 19. Nespecifična zapaljenja 20. Specifična zapaljenja (tuberkuloza, sifilis) 21. Kolagenoze 22. Opšta patologija tumora 23. Benigni tumori 24. Maligni tumori

Maligni tumori hematopoeznog sistema 39. Tuberkuloza bubrega 24. Aneurizme 7. Patologija usne duplje 15. Ulkusna bolest 17. želuca i creva 16. Tumori bubrega 25. Benigni i maligni tumori pluća 14. Bronhitis 10. Tumori kože 38. Ateroskleroza 8. Ileus 18. AIDS 40. Glomerulonefritis 23. Infarkt pluća 12. Zapaljenja i tumori kostiju 37. Edem pluća 13. Zapaljenje ovarijuma. Poremećaji mokraćnih puteva (izlučivanja mokraće. tumori pankreasa 22. Hiperplazija endometrijuma 28. Patologija hipofize 41. jajovoda i materice 27. Pankreatitis. Patologija nadbubrežne i štitne žlezde . akutna nekroza pankreasa. tumori materice 30. Patologija endokarda (reumatski i bakterijski endokarditis) 2. Zapaljenja pluća 11. Patologija CNS-a – cirkulatorni poremećaji 33. Hernija 19. ciroza jetre i tumori jetre 20. Hepatitis. Patologija miokarda 4. puteva i tumori) 26.SPECIJALNA PATOLOGIJA: 1. Endometrioza 29. Tumori srca 6. Zapaljenje jednjaka. Encefalitis 35. Meningitis 34. Patologija perikarda 5. Patologija muških polnih organa (tumori i zapaljenja) 32. Patologija dojke (zapaljenje i tumori) 31. Stečene i urođene srčane mane 3. Infarkt miokarda 9. Tumori i ciste jajnika. zapaljenje mok. Tumori CNS-a 36. Zapaljenje žučne kese i tumori žučne kese 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful