PREDMET: PATOLOGIJA LITERATURA: UDžBENIK ZA II RAZRED SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE; SMER: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR AUTOR: Radoslav Borota

OPŠTA PATOLOGIJA: 1. Mrtvačka ukočenost, mrtvačke mrlje, raspadanje leša 2. Atrifija 3. Distrofije (masne i distrofije belančevina) 4. Glikogena infiltracija 5. Taloženje kalcijumovih soli, mokraćne kiseline 6. Nekroza 7. Hiperemija 8. Anemija 9. Krvarenje 10. Tromboza 11. Embolija 12. Infarkt 13. Edem (lokalni i generalizovani) 14. Ciste 15. Hipertrofija i hiperplazija 16. Regeneracija, reparacija i transplatacija 17. Opšti pojmovi o zapaljenju (uzroci, mehanizam, znaci i tok) 18. Vrste zapaljenja 19. Nespecifična zapaljenja 20. Specifična zapaljenja (tuberkuloza, sifilis) 21. Kolagenoze 22. Opšta patologija tumora 23. Benigni tumori 24. Maligni tumori

Zapaljenja i tumori kostiju 37. Maligni tumori hematopoeznog sistema 39. akutna nekroza pankreasa. Patologija CNS-a – cirkulatorni poremećaji 33. Patologija hipofize 41. Aneurizme 7. Benigni i maligni tumori pluća 14. Glomerulonefritis 23. ciroza jetre i tumori jetre 20. AIDS 40.SPECIJALNA PATOLOGIJA: 1. Tuberkuloza bubrega 24. Hepatitis. tumori materice 30. Ileus 18. Tumori srca 6. Patologija usne duplje 15. puteva i tumori) 26. Endometrioza 29. Pankreatitis. Patologija muških polnih organa (tumori i zapaljenja) 32. Bronhitis 10. Patologija perikarda 5. Patologija endokarda (reumatski i bakterijski endokarditis) 2. želuca i creva 16. Stečene i urođene srčane mane 3. Ulkusna bolest 17. Meningitis 34. Hernija 19. Tumori bubrega 25. Ateroskleroza 8. Edem pluća 13. Zapaljenje jednjaka. Zapaljenje ovarijuma. Tumori CNS-a 36. Encefalitis 35. Zapaljenje žučne kese i tumori žučne kese 21. tumori pankreasa 22. Poremećaji mokraćnih puteva (izlučivanja mokraće. Patologija nadbubrežne i štitne žlezde . Tumori kože 38. Tumori i ciste jajnika. Patologija miokarda 4. Zapaljenja pluća 11. Infarkt pluća 12. Hiperplazija endometrijuma 28. jajovoda i materice 27. Infarkt miokarda 9. zapaljenje mok. Patologija dojke (zapaljenje i tumori) 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful