P. 1
E6 Proracuni JS V1

E6 Proracuni JS V1

|Views: 1,276|Likes:
Published by sasnedeljkovicakg

More info:

Published by: sasnedeljkovicakg on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

GLAVNI PROJEKAT EL.

ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA

6. PRORAČUNI
Za proračun jednovremene maksimalne snage, prema internim normama EDBa, koriste se formule A. Jednovremena snaga stambene jedinice: Maksimalna jednovremena snaga za stanove kada je broj stambenih jedinica malji od 20: 0,75 0,75 - Pmj1 = 8,5 x ( 0,25 + --------) = 8,5 x ( 0,25 + --------- ) = 5,31 kW √n √2

B. Jednovremena snaga stambene jedinice: Maksimalna jednovremena snaga za stanove kada je broj stambenih jedinica veći od 20:

1 1 Pmj1 = ------- x 5,1 x n 0.88 = ------- x 5,1 x 22 0.88 = 3,52kW n 22 Jednovremena snaga stambenog dela napojenog sa GRT-1: Pjm = Pmj1 x n C. Jednovremena snaga stambene jedinice: Maksimalna jednovremena snaga za stanove kada se koristi el. grejanje:

1-0,9 1-0,9 - Pmj1 = 8 x ( Keg + ---------- ) = 8 x ( 0,9 + --------- ) = 7,53 kW √n √6 Jednovremena snaga stambenog dela napojenog sa GRT: Pjm = Pmj1 x n = 7,53 x 6= 45,18kW Pošto postoji mogućnost da u prelaznom periodu vlasnici stanova koriste el. grejanje, to je korišćena formula pod C za proračun jednovremene snage objekta. ______________________________________________________________________________________

Izbor glavnog napojnog voda za glavnu tablu i vodova za stanove:

okoline 35°C K=0.= ----------------------------. i usvojen presek napojnog kabla 4x25mm2.I = ----------------------. te zadovoljava. kabl osiguran osiguračima 80A.Maksimalna jednovremena snaga apartmana (uslovljena automatskim osiguračima limitatorima tipa “C” nazivne struje 25A).B2. te zadovoljava.95 .752) .za način polaganja kabla C2 a prema JUS.Usvojen presek napojnog voda od KPK do MRO je PP00 4x25mm2 osiguran u KPK sa tri komada osigurača tipa NV nazivne struje 80A .2. (za temp. .66A.GLAVNI PROJEKAT EL. Napojni vod od MRO do tabli stanova .64A √3 x V x cos φ √3 x 400V x 0. trajna dozvoljena struja je 89A. NB2. jednovremena snaga objekta je 45180W Maksimalna jednovremena struja je: Pj 45180W . PROVERA KABLOVA NA TRAJNO DOZVOLJENU STRUJU (SRPS.94 x 0.N. 6.8 = 27. 752 za izabrani kabl PP00 Y 4 x 25 mm2 sa PVC izolacijom u zidu u PVC cevi. 752 za izabrani kabl PP00 Y 5 x 6 mm2 sa PVC izolacijom u zidu u PVC cevi.Pj= I x √3 x V = 16x √3x400V=11085W .94) Id = 89A x 0. . trajna dozvoljena struja je Id = 36A x 0.07A.94 = 83.= 68. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Glavni napojni vod od KPK do MRO max.Pošto je objekat za tržište to realno postoji mogućnost i povećanja broja apartmana te je izvršeno predimenzionisanje napojnog kabla po zahtevu Investitora. a isti je osiguran osiguračima 25A.za način polaganja kabla (C) a prema JUS. NB2.

94 0.0A 8.GLAVNI PROJEKAT EL. Io=16A . razvoda “C2”. te zadovoljava Kako je Idoz > Ijm odabrani kabl zadovoljava uslove trajnog strujnog opterećenja Napojni kabl od table RT-4 do el.bojler faktor temperatur e okoline Kt 0. Io=80A .nazivni napon V=400V .0. Io (A) 80A 25A 16A trajna struja kabla Ik (A) 89A 36A 21A trajno dozvodljena struja Idoz (A) 83.64A 25. razvoda “C2”.korekcioni faktor za temp.korekcioni faktor za grupna strujna kola k1 = 0.5mm2.8 (2) – 0. okoline 35ºC. S=25mm2.3.94 x 36 = 27. bojlera S=2.jednovremena snaga Pj=45180W .korekcioni faktor za grupna strujna kola k1 = 1 .MRO MRO… RT-4 RT-4….7A nazivna struja osig..1A>25A.7A Idoz=k1 x k2 x Ik= 1 x 0.741 izvršena je provera zaštite od prekomernih struja .5 projektovana struja kabla Ijm(A) 68. razvoda “C”.94 0.94 x 21 = 19.8 presek napojnig voda mm2 25 6 2.nazivni napon V=230V . okoline 30ºC.instalisana snaga Pi=22000W .jednovremena snaga Pn=2000W .74A 6.1A 19. Prema SRPS N.jednovremena snaga Pj=17320W prema osiguračima 3x25A .faktor snage cos ϕ = 0.B2.8 . ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Napojni vod od KPK do glavne razvodne table MRO.94 Za odabrani kabl PP00 4x25mm2 i tip el. k2=0.74A Kako je Idoz > Ijm odabrani kabl zadovoljava uslove trajnog strujnog opterećenja kabl na deonici KPK…. dozvoljena struja je Ik=26A Maksimalna jednovremena struja za ovo opterećenje je: Ijm=Pj / U x cos ϕ Ijm=2000 / 230 x 1 = 8.64A Trajno dozvoljena struja odabranog kabla je: Idoz=k1 x k2 x Ik= 0. dozvoljena struja je Ik=89A Maksimalna jednovremena struja za ovo opterećenje je: Ijm=Pj / √3 x V x cos ϕ Ijm=45180 / √3 x 400 = 68. k2=0. k2=0.94 Za odabrani kabl PP00 Y 3x2.5mm2 i tip el.94 Za odabrani kabl PP00 Y 5x6mm2 i tip el.8 x 0.94 faktor paralelnog vodjenja Kp 1 (2) .korekcioni faktor za grupna strujna kola k1 = 1 .94 x 1 x 89 = 83.66A 27.faktor snage cos ϕ = 1 .korekcioni faktor za temp. okoline 35ºC.nazivni napon V=400V .95 .66A>80A Kako je Idoz > Ijm odabrani kabl zadovoljava uslove trajnog strujnog opterećenja Napojni vod od GRT do ormana stana RT-4 .korekcioni faktor za temp. dozvoljena struja je Ik=36A Maksimalna jednovremena struja za ovo opterećenje je: Ijm=Pj / √3 x V x cos ϕ Ijm=1732 / √3 x 400 x 1 = 25A Trajno dozvoljena struja odabranog kabla je: Idoz=k1 x k2 x Ik= 0.faktor snage cos ϕ = 1 .

Struja osigurača mora biti manja od stvarno dozvoljene struje koju vod može bez štete da podnese.75 1.4.74 15.05A In 80A 25A 16A 10A Iz 83.75A 19A 6.5mm2 Ib 68.nazivna struja zaštitnog uredjaja Iz .66 27.struja koja obezbedjuje pouzdano delovanje zaštitnog uredjaja koja je data kao višekratnik nazivne struje uredjaja (I2=k x In) vrednosti za koeficijent k za različite uredjaje su date u narednoj tablici: zaštitni uredjaj topljivi osigurač do 4A topljivi osigurač 6-10A topljivi osigurač 16-25A topljivi osigurač preko 25A motorni zaštitni prekidač za sve In k = l2 / In 2.1 VDE 0660 t.80A 4. instalacije mora biti manja od nazivne struje osigurača ili nazivne vrednosti struje delovanja uredjaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kola provodnika. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Zašitni uredjaji moraju biti predvidjeni da prekidaju svaku struju preopterećenja koja protiče provodnicima pre nego što prouzrokuje povišenje temperature štetne po izolaciju. kolo osvet.struja za koju je strujno kolo projektovano In . kolo bojlera str. Proračun pada napona: .6 1. stezaljke ili okolinu.64A 25.5mm2 1.45 x Iz gde su : Ib .1 19.MRO MRO . Struja provodnika pri normalnom radu el.75A 17. Radna karakteristika uredjaja koji štiti električni vod od propterećenja mora da ispuni dva uslova: 1) Ib ≤ In ≤ Iz 2) I2 ≤ 1.RT-4 str.98 I2 128A 43.9 1.GLAVNI PROJEKAT EL.1 1.2 standard IEC 269 VDE 0636 IEC 292 VDE 0636 t.0A 8. spojeve.stalno podnosiva struja provodnika ili kabla I2 .104 rezultati proračuna dati su tabelarno: vod KPK . presek 25mm2 6mm2 2.

95 1 15 1 56 230 0.pad napona od MRO do RT-4 22.18 25 u%2 .jednovremena snaga (kW) L .0 1 2.118 0.98 0.pad napona od RT-4 do bojlera 2.756 17.5.32 6 u%3 .GLAVNI PROJEKAT EL.481 + 0. 925 0.81 = 1.325 45. 118 + 0.x (R1 + X1 tgϕ ) (pad napona u u%) U2 x cosϕ gde je: u – pad napona u procentima (%) Pj .41 što je manje od 3 te zadovoljava 6.5 0. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA DELOVA POD NAPONOM .pad napona od KPK do MRO 138.dužina provodnika (m) S – presek provodnika (mm2) U – fazni napon (V) V – medjufazni napon (V) σ − specifična provodnost (Sm/mm2) (k=1/σ ) R – termogeni otpor provodnika ( Ω ) X – induktivni otpor provodnika Ω) cosϕ .481 u%1 .x (R1 + X1 tgϕ ) (pad napona u u%) 2 V x cosϕ pad napona za monofazni sistem napajanja kada je cos ϕ <1: 200 x P x l = ----------------------. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA pri proračunu pada napona koišćene su sledeće formule: u% u% u% u% pad napona za trofazni sistem napajanja kada je cos ϕ =1: 100 x P x l = --------------------(pad napona u u%) k x S x V2 pad napona za monofazni sistem napajanja kada je cos ϕ =1: 2 x100 x P x l = --------------------(pad napona u u%) k x S x U2 pad napona za trofazni sistem napajanja kada je cos ϕ <1: 100 x P x l = -----------------------.81 ukupan pad napona predstavlja zbir gore izračunatih u%= u%1 + u%2 + u%3 = 0.faktor snage potrošača Pi (kW) Kj Pj (kW) S (mm2) l (m) 5 14 cosϕ provod. za Cu 56 56 napon (V) 400 400 % pad napona 0.0 2.

1 Najveća vremena isključenja data u tabeli zadovoljavaju za krajnja strujna kola koja napajaju priključnice ili direktno-bez priključnice.OTPORI TRANSFORMATORA Omski i induktivni otpori transformatora sračunavaju se iz obrasca: . U0 .induktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona Rn . koje ne prelazi 5s. dozvoljava se za napojna strujna kola i za strujna kola koja ne zahtevaju vremena isključenja data u tabeli.induktivni otpor pojedinih deonica vodova . Duže vreme isključenja.struja koja obezbedjuje delovanje zaštitnog ure|aja za automatsko isključenje napajanja u vremenu utvrdjenom u sledećoj tabeli: U0 (V) 120 230 277 400 >400 td (s) 0.741 je efikasna ako su karakteristika zaštitnog uredjaja i impendansa strujnog kola takve da u slučaju nastanka kvara zanemarljive impendanse izmedju faznog i zaštitnog provodnika ili izolovanog provodnog dela.B2.2 0.4 0. sa karakteristike zaštitnog uredjaja (osigurač.GLAVNI PROJEKAT EL. Ovaj zahtev je zadovoljen ako je ispunjen uslov: Zs ⋅ I a ≤ U0 gde je: Zs . nastupa automatsko isključenje napajanja u utvrdjenom vremenu. ručne aparate klase 1.4 0.omski otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona Xt . ili prenosive aparate koji se pomeraju rukom tokom upotrebe. bilo gde u instalaciji. Ia .omski otpor petlje (Ω ) Xp .induktivni otpor petlje (Ω ) Za izračunatu vrednost struje greške.impendansa petlje kvara koja obuhvata izvor. n =1 n= n (Ω ) Rt . prekidač) očita se vreme njegovog isključenja kvara t.omski otpor pojedinih deonica vodova Xn . provodnik pod naponom do tačke kvara i zaštitni provodnik izmedju tačke kvara i izvora. Zaštitni uredjaj je dobro izabran ako je ispunjen uslov: t < td b) Ukoliko je napajanje mreže preko transformatora gornje veličine se računaju kao: R p = R t + ∑ R n (Ω ).nazivni napon prema zemlji. Impendansa petlje kvara izračunava se kao: Zs = gde je: Rp + Xp 2 2 (Ω ) Rp . Ia.8 0. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Zaštita od indirektnog dodira prema SRPS N.

0022 Xt(Ω /fazi) 0.208 1.OTPORI KABLOVA Omski i induktivni otpori sračunavaju se po opštim obrascima: uk(%) 4 4 4 6 ur(%) 1.115 0.85 Rt(Ω /fazi) 0.009 l ⋅ ( rf + r0 ) (Ω ).0080 0.5 2.732 2.omski otpor nulte žile kabla (Ω /km) rf . %.120 x(Ω /km) 0. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Rt = Xt = u r ⋅ V2 (Ω .83 3.185 0.151 0. MVA) 100 ⋅ S nt u x ⋅ V2 (Ω .dužina kabla (km) r0 .082 0.015 0.082 0.881 n=n n =1 x(Ω /km) 0. n R= gde je: l .broj paralelno položenih kablova za napajanje jednog niskonaponskog ormana Za kablove karakterističnih preseka imamo sledeće vrednosti (omski otpori kablova korigovani su na temperaturu od 70°C . X p = X g + ∑ X n (Ω ) .560 9.15 1.30 1.080 c) Ukoliko je napajanje mreže iz generatora direktno (bez transformatora) biće: R p = R g + ∑ R n (Ω ).0026 0.0060 0.640 3. kV. provodnik = bakar) S(mm2) 1.469 0.086 S(mm2) 35 50 70 95 120 150 185 r(Ω /km) 0.100 0.5 4 6 10 16 25 n= n n =1 r(Ω /km) 16.GLAVNI PROJEKAT EL.induktivni otpor nulte žile kabla (Ω /km) xf .024 0.4kV): Snt(kVA) 250 400 630 1000 .324 0.snaga transformatora (MVA) ur = 100 ⋅ PCu (%).080 0. MVA) 100 ⋅ S nt gde je: V .090 0. gde je uk napon kratkog spoja (%) Za transformatore nekih karakterističnih snaga imamo sledeće vrednosti (10/0.linijski napon (V) Snt .radnu temperaturu kabla. R70=1. gde su PCu gubici u bakru (kW) S nt u x = u k 2 − u r 2 (%).083 0.107 0.78 3.234 0.87 5.635 0.35 ux(%) 3.010 0.072 5. kV.induktivni otpor fazne žile kabla (Ω /km) n .080 0.03 1.094 0.083 0.2 ⋅ R20. %.110 0. n l ⋅ (x f + x0 ) X= (Ω ).392 0.omski otpor fazne žile kabla (Ω /km) x0 .

Iz dijagrama osigurača. Iz dijagrama pregaranja osigurača. ostvaruje se struja kratkog spoja I3 = 1468.4. .otpori kablova (ranije objašnjeno) Provera efikasnosti TN-C/S sistema tj. za efikasno pregaranje topljivog umetka za propisno vreme t=0. te zadovoljava. što je manje od I1. Iz dijagrama pregaranja osigurača. za automatski osigurač nazivne struje Io=16A u GRT. . .GLAVNI PROJEKAT EL. što je manje od I2. za efikasno isključivanje za propisano vrema t=0.4s. ostvaruje se struja kratkog spoja I1 = 3240. Xn .4s.078 Ω . osigurača.što je manje od I4. . za automatski osigurač nazivne struje Io=10 A očitava se struja isključenja Ia= 70A .4s. ostvaruje se struja kratkog spoja I4 = 363. Videti tabelu proračuna karakteristične petlje na sledećem listu 6.omski otpor namota generatora Xg – induktivni otpor namota generatora Rn . struja isključenja je Ia= 110A .4s.Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp2= 0. za efikasno isključivanje za propisano vrema t=0.Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp4= 0.632 Ω . ostvaruje se struja kratkog spoja I2 = 2959.što je manje od I3.Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp3= 0. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Rg . za osigurač nazivne struje Io=80A u KPK očitava se struja pregaranja Ia= 400A. Iz dijagrama aut. petlje (najnepovoljniji slučaj) -Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp1= 0.6.071 Ω . za efikasno pregaranje topljivog umetka za propisano vreme t=0. te zadovoljava. Posledice tog pražnjenja koje mogu biti opasne su: požar. te zadovoljava.6 A.8 A. očitava se struja pregaranja Ia=1600A. Odredjivanje nivoa gromobranske zaštite Cilj odredjivanja nivoa zaštite je da smanji ispod najvećeg tolerantnog nivoa rizik od oštećenja usled direktnog atmosferskog pražnjenja u objekat. te zadovoljava.157 Ω . za osigurač nazivne struje Io=250A u trafo stanici.

Najveće vrednosti ovih karakteristika javljaju se u pozitivnim udarima groma. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA mehanička oštećenja. i ako je d manje od 3(h+hs) okolni objektat utiče na ekvivalentnu prihvatnu površinu smanjujući je na rastojanje: XS = gde je d + 3( hs − h ) [m] 2 d – horizontalno najkraće rastojanje izmedju dva objekta Ako je učestalost direktnih udara u objekat veća od usvojene učestalosti: Nd > Nc Gromobranska instalacija je POTREBNA Konačno efikasnost gromobranske instalacije je data izrazom: E r = 1− Nc Nd . Polaritet odnosa udara groma zavisi od prirode zemljišta.04 ⋅T d 1 25 . oštećenja električne i elektronske opreme itd.udara km 2god gde je: Td – broj grmljavinskih dana u toku godine dana (izokeraunički nivo) za posmatranu regiju Ekvivalentna prihvatna površina objekta je površina tla koja ima istu učestanost direktnih udara groma kao i objekat i zavisi od konfiguracije terena (kos ili ravan) i do tipa krova (ravan ili kos) i data je na skicama u prilogu. Ako se na rastojanju d nalazi najbliži branjeni objekat visine hs. br . Štetna dejstva koja izazivaju indukovani naponi (strmina čela izmedju 30% i 90% temene vrednosti struje) moraju se uzeti u obzir prilikom proračuna jer se upravo najveće vrednosti indukovanog napona javljaju pri negativnom povratnom pražnjenju (većina negativnih udara groma u objekat).GLAVNI PROJEKAT EL. impulsnog naelektrisanja i specifičnom energijom udara. ranjavanje ljudi. Usvaja se da ima 10% pozitivnih i 90% negativnih udara groma.udara god gde je: Ng – prosečna godišnja učestanost udara groma po km2 za regiju u kojoj se nalazi štićeni objekat Ae – ekvivalentna prihvatna površina štićenog objekta u m2 Ae = ab + 6h( a + b ) + 9πh 2 ravan krov kos krov Prosečna godišnja učestanost udara groma može se odrediti na sledeći način: Ae = 9h 2π + 6hb N g = 0. Faktori u vezi sa analizom objekta dati su koeficijentima Tip konstrukcije: C1 Sadržaj objekta:C2 Namena objekta: C3 Posledice udara: C4 Usvojena učestanost udara jedata izrazom: NC = 3 ⋅ 10−3 C 1 ⋅C 2 ⋅C 3 ⋅C 4 Učestanost direktnog udara groma u objekat biće odredjena iz izraza: N d = N g ⋅ Ae ⋅10−6 br . ukupnom količinom naelektrisanja. Najmanja ekvivalentna prihvatna površina je projekcija samog objekta na tle. Mehanička i termička dejstva atmosferskog pražnjenja (silazni i uzlazni udar groma) definiše se temenom vrednošću struje.

ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Nivo zastit e III Obje kat Obje t ka Td 36 h a b (m (m (m ) ) ) 3. 95 2.koeficijent prostorije S = (a x b) površina prostorije ( a-širina.95 ≥ Er>0.7.2kA 30m 150kA 225C 75C 5.500kJ/Ω 100kA/µ s 25m 20m 50mm2 50mm2 80mm2 6.naelektrisanja Impulsno naelektrisanje Specifična energija Srednja strmina čela struje Srednje rastojanje odvoda Širina okca mreže Prihvatni sistem Fe/Zn Spusni provodnici Fe/Zn Sistem uzemljenja Fe/Zn Nivo I sa dod.9 Karakteristike Računska efikasnost Er Prva str.98 ≥ Er>0. Er>0.0 C1 C2 C3 C4 1 1 1 1 N c 0 0 . 80 9.600kJ/Ω 150kA/µ s 15m 10m 50mm2 50mm2 80mm2 Nivo III 0.povratnog pražnjena Rastojanje pražnjenja Temena vrednost struje Ukupna kol.7ka 60m 100kA 150C 50C 2. mera.GLAVNI PROJEKAT EL.500kJ/Ω 100kA/µ s 20m 10m 50mm2 50mm2 80mm2 Nivo IV 0. 90 5.= (Lx) gde je: S n .8 E 0.0 3 Neop Instal DA Er 0 0 .8kA 20m 200kA 300C 100C 10.98 Nivo I 0. b-dužina ) 2a + 8b K = -----------.000kJ/Ω 200kA/µ s 10m 5m 50mm2 50mm2 80mm2 Nivo II 0.80 ≥ Er>0 14.svetlosni fluks η .broj svetiljki ∅ .90 ≥ Er>0. Proračun srednjeg osvetljaja proračun srednjeg osvetljaja izvršena je za karakteristične prostorije a prema dole primenjenom obrascu: nx∅xη xν E = -------------------------.(koeficijent prostorije) 10h gde je h visina od svetiljke do radne površine Proračun srednjegosvetljaja prostorija dat je tabelarno na sledećem listu Provera efikasnosti sistema zaštite od indirektnog dodira delova pod naponom primenom ZUDS (zaštitni uredjaj diferencijalne struje) za priključak veš mašine .stepen iskorišćenja ν .5kA 45m 100kA 150C 50C 2.5 7 10 12 11 2 Ng Ae (m ) 2 4324 N d 0 15 .

8.2 Ω zajedno sa izračunatom petljom Zp2 + Zp3 + Zp4 = 0. Proračun prelaznog otpora temeljnog uzemljivača .03s.14) = 11.FID 16A/0.GLAVNI PROJEKAT EL.Površina konture temeljnog uzemljivača iznosi: Ak = a x b = 11 x 10 = 110m2 D = √ (4 x Ak/π ) = √ (4 x 110/3.84m . Da bi sistem bio efikasan i omogućio efikasno isključivanje. izračunati prelazni otpor Ru = 4.03A. mora da bude ispunjen uslova da izmerena vrednost otpora petlje za konkretan slučaj bude jednaka ili manja od dole izračunate: Ud – dozvoljena vrednost napona dodira Ia – struja aktiviranja diferencijalnog prekidača Rp – otpor petlje Ud 50V Rp = ---------.= 1666.867 Ω . ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA S obzirom da se priključnica za napajanje veš mašine nalazi u prostoru kupatila za koji propis zahteva isključivanje zaštitnog uredjaja za vreme t=0.067 Ω . god. poslovne zajednice Elektroprivrede Srbije. iznosi R = 5. projektant .7 Ω Ia 0. temeljni uzemljivač se smatra kao površinsko – zrakasti uzemljivač i otpor rasprostiranja je dat izrazom: ρ Rr = -----------2xd ρ − specifični otpor tla d – prečnik ekvivalentnog kruga površine koja pokriva objekat .= ---------------.= ---------. te se obezbedjuje efikasno isključuvanje primenjenog diferencijalnog prekidača 6. to je primenjen prekidač diferencijalne struje .03A Prema dole izračunatoj vrednosti prelaznog otpora temeljnog uzemljivača.2 Ω 2xD 2 x 11.Specifični otpor tla ρ = 100 Ω m ρ 100 Rr = -------------. br.= 4. Godine. 5/2/1978.84 Decembar 2009.Prema preporuci.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->