Seminarski rad

15
Likovi iz romana ,,Na Drini ćuprija’’

Literatura
1. Prilozi nastavi književnosti: knjiga II”, Vukašin
Stanisavljević, Dečije novine, Gornji Milanovac 1984.
2. “Ivo Andrić u Svijetlu kritike”, drugo izdanje, Izbori
redakcija Branko Milanović, “SVIJETLOST” OOUR
izdavačka djelatnost, Sarajevo 1981.
3. Ivo Andrić, Na Drini ćuprija, Beograd, 1981. god.
Prokletu
avliju”,
4. “Čitajući
“SVIJETLOST”, Sarajevo 1981.

Borisav

Mihajlović,

5. Ivo Andrić, Prokleta avlija, sabrana dela, knjiga četvrta,
Beograd, 1976, str. 112.

. 14 Literatura .................... 15 ............................................................. 2 1............ 2 1................. Društvene okolnosti u kojima deluju junaci . Ćorkan ..................3.................................................................................1.................................................................................................Na Drini ćuprija’’ Sadržaj Uvodna izlaganja.. Lotika.......................................... Radisav sa Uništa ..................................Seminarski rad 16 Likovi iz romana ........................4......................... 7 2................................................ 9 Zaključna razmatranja ...................................................... Fata Avdagina..................2.... 1 1........ 6 1. Alihodža .......................5...... 4 1. 3 1......... Analiza likova..................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful