CENOVNIK

OP[TI
SADR@AJ
STRANA
KONSTRUKCIONE, HIDROISPITANE, BE[AVNE I POCINKOVANE CEVI, LIMOVI, PROFILI,
ALUMINIJUMSKI LIMOVI, CEVI I PROFILI, ELEKTRODE I @ICA ZA VARENJE……………………….. 2 – 6
KOTLOVI NA ^VRSTO I TE^NO GORIVO I ELEKTRI^NI, PE]I, [PORETI, CISTERNE,
PRETVARA^I NAPONA, ANTIFRIZ I DRUGA OPREMA ZA KOTLOVE I KOTLARNICE……………… 7 – 15
KOTLOVI I OPREMA ZA GAS…………………………………………………………………………………. 16 – 18
RADIJATORI PANELNI, ALUMINIJUMSKI, CEVASTI I PRIBOR ZA RADIJATORE……………………. 19 – 22
BAKARNE CEVI, PVC-CU CEVI, IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT ZA UGRADNJU CEVI
([ELNE, KALAJ, PASTE, ELEKTRODE, BRENERI,…) I BAKARNI FITING…………………………….. 23 – 27
POCINKOVANI, CRNI I MESINGANI FITING, RAZDELNICI I FITING ZA PEX I ALPEX CEVI……….. 28 – 34
RADIJATORSKI, KUGLA, [IBER, SIGURNOSNI I NEPOVRATNI VENTILI, ODZRA^NE I
DRUGE SLAVINE, CIRKULACIONE PUMPE I MERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI
(MANOMETRI, TERMOMETRI, VODOMERI,…) ……………………………………………………………. 35 – 41
BOJLERI ELEKTRI^NI I SOLARNI, SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA, ALPEX CEVI, PVC
CEVI I STIROPOR ZA PODNO GREJANJE, RAZVODNE KUTIJE, EKSPANZIONE POSUDE
I KLIMA UREDJAJI……………………………………………………………………………………………… 42 – 47
KADE, TU[ KADE I KABINE, LAVABOI, WC [OLJE, SLAVINE I OSTALA SANITARNA
OPREMA ZA KUPATILA………………………………………………………………………………………... 48 – 49
HIDROFORSKE POSUDE, OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN, PUMPE ZA
VODOSNABDEVANJE, REZERVNI DELOVI ZA PUMPE I PRATE]A OPREMA……………………….. 50 – 52
OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN……………………………………………………………………………. 53 - 54
PVC CEVI I FITING ZA KU]NU I ULI^NU KANALIZACIJU “PE[TAN”, PPR VODOVODNE
CEVI I FITING “FLUIDTERM”…………………………………………………………………………………... 55 – 57
PROIZVODI “WURTH”…………………………………………………………………………………………... 58
PROIZVODI “ROTHENBERGER”……………………………………………………………………………… 59

01.06.11

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM
[ifra
114

117

1869

Opis
kg/kom VP cena
1.1 Kvadratne i pravougaone cevi debljine zida 1,8 - 5 mm
preseka do 120 x 80 mm
89,83
100 x 100 x 5 x 6000
86,40
7.761,36
100 x 100 x 4 x 6000
70,80
6.360,00
100 x 100 x 3 x 6000
53,94
4.845,46
90 x 90 x 5 x 6000
76,80
6.898,99
90 x 90 x 4 x 6000
63,00
5.659,32
90 x 90 x 3 x 6000
48,24
4.333,43
80 x 80 x 4 x 6000
55,68
5.001,76
80 x 80 x 3,5 x 6000
50,46
4.532,85
80 x 80 x 3 x 6000
42,60
3.826,78
80 x 80 x 2,8 x 6000
39,76
3.571,66
80 x 60 x 4 x 6000
48,12
4.322,65
80 x 60 x 3,5 x 6000
43,86
3.939,97
80 x 60 x 3 x 6000
36,96
3.320,14
80 x 40 x 2 x 6000
21,84
1.961,89
70 x 70 x 4 x 6000
48,12
4.322,65
70 x 70 x 3 x 6000
36,96
3.320,14
70 x 70 x 2,5 x 6000
31,74
2.851,22
70 x 70 x 2,3 x 6000
29,20
2.623,05
60 x 60 x 3 x 6000
31,32
2.813,49
60 x 60 x 2,5 x 6000
27,00
2.425,42
60 x 60 x 2 x 6000
21,90
1.967,29
60 x 40 x 3 x 6000
25,68
2.306,85
60 x 40 x 2,5 x 6000
22,32
2.005,02
60 x 40 x 2 x 6000
18,06
1.622,34
60 x 40 x 1,8 x 6000
16,32
1.466,03
60 x 30 x 1,8 x 6000
14,64
1.315,12
50 x 50 x 3 x 6000
25,68
2.306,85
50 x 50 x 2,5 x 6000
22,32
2.005,02
50 x 50 x 2 x 6000
18,06
1.622,34
50 x 50 x 1,8 x 6000
16,32
1.466,03
50 x 30 x 3 x 6000
20,94
1.881,05
50 x 30 x 2 x 6000
14,28
1.282,78
50 x 30 x 1,8 x 6000
12,96
1.164,20
40 x 40 x 3 x 6000
20,94
1.881,05
40 x 40 x 2,5 x 6000
14,94
1.342,07
40 x 40 x 2 x 6000
14,28
1.282,78
40 x 40 x 1,8 x 6000
12,96
1.164,20
40 x 30 x 2 x 6000
12,18
1.094,14
40 x 30 x 1,8 x 6000
11,28
1.013,29
40 x 20 x 2 x 6000
10,44
937,83
40 x 20 x 1,8 x 6000
9,54
856,98
30 x 30 x 2,5 x 6000
12,96
1.164,20
30 x 30 x 2 x 6000
10,44
937,83
30 x 30 x 1,8 x 6000
9,54
856,98
30 x 20 x 2 x 6000
8,70
781,53
30 x 20 x 1,8 x 6000
7,86
706,07
25 x 25 x 2 x 6000
8,70
781,53
25 x 25 x 1,8 x 6000
7,86
706,07
20 x 20 x 2 x 6000
6,60
592,88
20 x 20 x 1,8 x 6000
6,18
555,15
1.2 Kvadratne i pravougaone cevi debljine zida 1,5 - 6 mm preseka
od 15 x 15 mm do 200 x 200 mm
100,00
160 x 80 x 5 x 6000
106,86
10.686,00
150 x 150 x 6 x 6000
156,96
15.696,01
150 x 150 x 5 x 6000
132,54
13.254,01
150 x 150 x 4 x 6000
108,06
10.806,00
18 x 18 x 2 x 6000
5,70
570,00
18 x 18 x 1,8 x 6000
5,52
552,00
16 x 16 x 2 x 6000
5,04
504,00
15 x 15 x 2 x 6000
4,74
474,00
15 x 15 x 1,5 x 6000
3,72
372,00
1.3 Kvadratne i pravougaone cevi 20 x 20 do 40 x 40 x 1,5
93,22
40 x 40 x 1,5 x 6000
11,46
1.068,31
40 x 30 x 1,5 x 6000
9,06
844,58
40 x 20 x 1,5 x 6000
7,74
721,53
30 x 30 x 1,5 x 6000
7,74
721,53
30 x 20 x 1,5 x 6000
6,42
598,47
25 x 25 x 1,5 x 6000
6,48
604,07

-/+ - cena smanjena/pove}ana

MP cena

-/+

106,00
9.158,40
7.504,80
5.717,64
8.140,80
6.678,00
5.113,44
5.902,08
5.348,76
4.515,60
4.214,56
5.100,72
4.649,16
3.917,76
2.315,04
5.100,72
3.917,76
3.364,44
3.095,20
3.319,92
2.862,00
2.321,40
2.722,08
2.365,92
1.914,36
1.729,92
1.551,84
2.722,08
2.365,92
1.914,36
1.729,92
2.219,64
1.513,68
1.373,76
2.219,64
1.583,64
1.513,68
1.373,76
1.291,08
1.195,68
1.106,64
1.011,24
1.373,76
1.106,64
1.011,24
922,20
833,16
922,20
833,16
699,60
655,08

din/kg

-

118,00
12.609,48
18.521,28
15.639,72
12.751,08
672,60
651,36
594,72
559,32
438,96

din/kg

-

110,00 din/kg
1.260,60
996,60
851,40
851,40
706,20
712,80

-

2

01.06.11

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM
[ifra
46

2153

Opis

kg/kom

20 x 20 x 1,5 x 6000
ZP profili (cevi)
ZP I falc x 6000 (1304)
ZP II falca x 6000 (1004)
ZP II fal.unakrsno (1204)
Rukohvati za gelendere
Rukohvat za gelender MT 9

5,04
14,40
16,98
17,40
11,36

VP cena

MP cena
469,83
95,76
1.378,98
1.626,05
1.666,27
108,47
1.232,27

15

CEVI KRU@NOG POPRE^NOG PRESEKA
1.1 Hidroispitane cevi za grejanje pre~nika od Ø 33,7 - Ø 114,3 mm
debljine zida 2 - 6 mm
Ø 33,7 x 3,25 x 6000 (1")
14,64
Ø 33,7 x 3 x 6000 (1")
13,62
Ø 33,7" x 2,6 x 6000 (1")
11,94
Ø 42,4 x 3,25 x 6000 (5/4")
18,84
Ø 42,4 x 2,6 x 6000 (5/4")
15,30
Ø 48,3 x 3 x 6000 (6/4")
20,10
Ø 48,3 x 2,5 x 6000 (6/4")
16,92
Ø 60,3 x 3,5 x 6000 (2")
29,40
Ø 60,3 x 3 x 6000 (2")
25,44
Ø 76,1 x 4 x 6000 (2" 1/2)
42,66
Ø 76,1 x 3 x 6000 (2" 1/2)
32,46
Ø 88,9 x 4 x 6000 (3")
50,28
Ø 88,9 x 3 x 6000 (3")
38,10
Ø 108 x 4 x 6000
61,80
Ø 114,3 x 3 x 6000
49,38
Ø 114,3 x 4 x 6000 (4")
65,40
1.2 Hidroispitane cevi
Ø 17,2 x 2,5 x 6000 (3/8")
5,46
1.3 Hidroispitane cevi
Ø 21,3 x 2,5 x 6000 (1/2 ")
6,96
Ø 26,9 x 2,8 x 6000(3/4")
10,02
1.4 Hidroispitane cevi
Ø 133 x 4,5 x 6000
85,80
Ø 159 x 4,5 x 6000
102,60
1.5 Hidroispitane cevi
Ø 219,1 x 5,6 x 6000
177,00
Ø 323,9 x 5,6 x 6000
264,00
Konstrukcione cevi pre~nika Ø21,3 - Ø114,3 mm
debljine zida 2 - 5 mm
Ø 21,3 x 2,65 x 6000 (1/2")
7,40
Ø 26,9 x 2,65 x 6000 (3/4")
9,60
Ø 33,7 x 3 x 6000 (1")
13,78
Ø 33,7 x 2 x 6000 (1")
9,42
Ø 42,4 x 3,25 x 6000 (5/4")
18,95
Ø 42,4 x 2 x 6000 (5/4")
12,06
Ø 48,3 x 3,25 x 6000 (6/4")
21,88
Ø 48,3 x 2 x 6000 (6/4")
13,80
Ø 60,3 x 3,5 x 6000 (2")
29,79
Ø 60,3 x 2 x 6000 (2")
17,40
Ø 76,1 x 3,6 x 6000 (2 1/2")
38,93
Ø 88,9 x 4 x 6000 (3")
50,58
Ø 114,3 x 4,5 x 6000 (4")
73,50
Ø 101,6 x 3,2 x 6000
46,56
Ø 108 x 4 x 6000
61,80
1.1 Be{avne hladnovu~ene cevi Ø 21,3 (1/2")(^ 1212)
7,20

17

Ø 21,3 x 2,6 x 6000 (1/2")
1.2 Be{avne hladnovu~ene cevi Ø 26,9 (3/4")(^ 1212)

10,32

18

Ø 26,9 x 2,9 x 6000 (3/4")
1. 3 Be{avne hladnovu~ene cevi Ø 33,7 (1") (^ 1212)
Ø 33,7 x 3,6 x 6000 (1")
Ø 33,7 x 2,6 x 6000 (1")
1. 4 Be{avne hladnovu~ene cevi od Ø 42,4 (5/4")
do Ø 168,00 (^ 1212)

16,02
11,94

89,83
664,75
862,37
1.237,86
846,20
1.702,29
1.083,36
1.965,49
1.239,66
2.676,05
1.563,05
3.497,10
4.543,63
6.602,54
4.182,51
5.551,53
172,03
1.238,64
168,64
1.740,41
156,78
2.511,61
1.871,95

Ø 42,4 x 2,6 x 6000 (5/4")
Ø 42,4 x 3,6 x 6000 (5/4")
Ø 48,3 x 2,6 x 6000 (6/4")
Ø 48,3 x 3,6 x 6000 (6/4")
Ø 60,3 x 2,9 x 6000 (2")

15,30
20,64
17,58
23,82
24,67

156,78
2.398,73
3.235,93
2.756,19
3.734,49
3.867,76

47

365
2154

2427

366

48

1446

-/+ - cena smanjena/pove}ana

-/+

554,40
113,00 din/kg
1.627,20
1.918,74
1.966,20
128,00 din/kg
1.454,08

100,00
1.464,00
1.362,00
1.194,00
1.884,00
1.530,00
2.010,00
1.692,00
2.940,00
2.544,00
4.266,00
3.246,00
5.028,00
3.810,00
6.180,00
4.938,00
6.540,00
111,86
610,78
102,54
713,69
1.027,47
105,08
9.016,27
10.781,69
134,75
23.850,01
35.572,89

118,00
1.727,52
1.607,16
1.408,92
2.223,12
1.805,40
2.371,80
1.996,56
3.469,20
3.001,92
5.033,88
3.830,28
5.933,04
4.495,80
7.292,40
5.826,84
7.717,20
132,00
720,72
121,00
842,16
1.212,42
124,00
10.639,20
12.722,40
159,00
28.143,00
41.976,00
106,00
784,40
1.017,60
1.460,68
998,52
2.008,70
1.278,36
2.319,28
1.462,80
3.157,74
1.844,40
4.126,58
5.361,48
7.791,00
4.935,36
6.550,80
203,00
1.461,60
199,00
2.053,68
185,00
2.963,70
2.208,90

185,00 din/kg
2.830,50
3.818,40
3.252,30
4.406,70
4.563,95

din/kg

din/kg
din/kg

din/kg

din/kg

din/kg

-

-

din/kg
din/kg
din/kg

+
+
+

3

01.06.11

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM
[ifra

2104

98
99

Opis

kg/kom

VP cena

MP cena

Ø 60,3 x 3,6 x 6000 (2")
Ø 76,1 x 3,6 x 6000 (2 1/2")
Ø 76,1 x 4,0 x 6000 (2 1/2")
Ø 76,1 x 4,5 x 6000 (2 1/2")
Ø 88,9 x 4,0 x 6000 (3")
Ø 88,9 x 4,5 x 6000 (3")
Ø 108 x 4,5 x 6000
Ø 114,3 x 5,0 x 6000
Ø 159 x 5 x 6000
1.5 Be{avne hladnovu~ene cevi Ø 190,7
do Ø 487,00 (^ 1212)

30,18
38,64
42,66
47,70
50,28
56,22
68,94
80,88
118,00

4.731,61
6.057,97
6.688,22
7.478,39
7.882,88
8.814,16
10.808,39
12.680,34
18.500,01

Ø 325 x 6 x 12000
POCINKOVANE CEVI
Pocinkovane cevi bez mufa sa navojem
Pocinkovane cevi sa mufom i navojem
1/2 x 2,65 x 6000
3/4 x 2,65 x 6000
1" x 3,25 x 6000
5/4 x 3,25 x 6000
6/4 x 3,25 x 6000
2" x 3,65 x 6000
2 1/2 x 3,65 x 6000
3" x 4,05 x 6000

565,00

164,41
92.889,87

-/+

5.583,30
7.148,40
7.892,10
8.824,50
9.301,80
10.400,70
12.753,90
14.962,80
21.830,00
194,00 din/kg
109.610,00

7,74
9,96
15,42
19,86
22,86
32,40
41,58
54,18

138,14
144,07
1.115,08
1.434,92
2.221,53
2.861,19
3.293,39
4.667,79
5.990,34
7.805,59

5,62

476,27

12,24

521,19
6.379,32

615,00 din/kg
7.527,60

163,00

170,00
1.315,80
1.693,20
2.621,40
3.376,20
3.886,20
5.508,00
7.068,60
9.210,60

din/kg
din/kg

1048

Ø 17,2 x 3,25 x 6000 (3/8") bez mufa i navoja (100,00 din/kg)

1870

PROHROMSKE CEVI
Prohromske cevi (debljine zida 1,5 - 2,6 mm)

100

Ø 33,7 x 2,6 x 6000 (1")
^ELI^NI LIM
1.1 Crni hladnovaljani lim debljine 0,5 - 0,8 mm (^ 146)

8,00
10,00
9,60
12,00
11,20
14,00
12,80

102,54
820,34
1.025,42
984,41
1.230,51
1.148,47
1.435,59
1.312,54

121,00
968,00
1.210,00
1.161,60
1.452,00
1.355,20
1.694,00
1.548,80

101

(U.S. Steel Srbija)
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1250 x 2000
0,6 x 1000 x 2000
0,6 x 1250 x 2000
0,7 x 1000 x 2000
0.7 x 1250 x 2000
0,8 x 1000 x 2000
1.2 Crni hladnovaljani lim debljine > 0,8 mm (^ 146)

16,00
20,00
19,37
20,00
25,00
24,00
30,00
32,00
40,00

101,69
1.627,12
2.033,89
1.969,83
2.033,89
2.542,37
2.440,68
3.050,85
3.254,24
4.067,79

120,00 din/kg
1.920,00
2.400,00
2.324,40
2.400,00
3.000,00
2.880,00
3.600,00
3.840,00
4.800,00

102

(U.S. Steel Srbija)
1 x 1000 x 2000
1 x 1250 x 2000
1,2 x 1000 x 2000
1,25 x 1000 x 2000
1,25 x 1250 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
1,5 x 1250 x 2000
2 x 1000 x 2000
2 x 1250 x 2000
Crni toplovaljani lim debljine 1,5 - 6 mm (^ 0361)

103

(U.S. Steel Srbija)
1,5 x 1150 x 2000
2 x 1000 x 2000
2 x 1250 x 2000
2,5 x 1000 x 2000
2,5 x 1250 x 2000
3 x 1000 x 2000
3 x 1250 x 2000
3 x 1500 x 2000
3 x 1000 x 3000
4 x 1000 x 2000
4 x 1250 x 2000
4,5 x 1500 x 2000
5 x 1000 x 2000
5 x 1250 x 2000
Crni lim za gazi{ta toplovaljani (rebrast)
3/4,5 x 1500 x 3000 (suza)
3/4,5 x 1250 x 3000 (suza)
3/4 x 1000 x 2000

27,60
32,00
40,00
40,00
50,00
48,00
60,00
72,00
72,00
64,00
80,00
108,00
80,00
100,00
126,00
105,00
56,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

91,52
2.526,10
2.928,81
3.661,02
3.661,02
4.576,27
4.393,22
5.491,53
6.589,83
6.589,83
5.857,63
7.322,04
9.884,75
7.322,04
9.152,55
94,07
11.852,55
9.877,12
5.267,79

562,00

108,00
2.980,80
3.456,00
4.320,00
4.320,00
5.400,00
5.184,00
6.480,00
7.776,00
7.776,00
6.912,00
8.640,00
11.664,00
8.640,00
10.800,00
111,00
13.986,00
11.655,00
6.216,00

+

din/kg

-

din/kg

din/kg

-

4

01.06.11

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM
[ifra
104

Opis

kg/kom

105

Pocinkovani lim
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1250 x 2000
0,55 x 1000 x 2000
0,7 x 1000 x 2000
0,8 x 1000 x 2000
0,8 x 1250 x 2000
1 x 1000 x 2000
Rolovan pocinkovani lim (trapezni)

8,00
8,80

106

0,5 x 980 x 2000
0,55 x 870 x 2000 TR 12/100
Rolovan pocinkovan plastificiran lim (trapezni, bojen)
0,5 x 980 x 2000
Prohrom lim - mat (^4580) 0,5 - 0,8 mm
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1070 x 2500
0,5 x 1250 x 2500
0,6 x 1000 x 2000
PROFILI
Pocinkovana traka (za gromobrane)
20 x 3 mm
25 x 3 mm
25 x 4 mm
[paring (flah)(rezan, oborene ivice)

8,00

107

2631

108

8,00
10,00
8,80
11,20
12,80
16,00
16,00

8,20
10,57
12,50
9,60

kg
kg
kg

38

5 x 25 x 6000
5 x 20 x 6000
3 x 20 x 6000
5 x 25 x 3000
5 x 20 x 3000
4 x 40 x 3000
4 x 25 x 3000
4 x 20 x 3000
3 x 25 x 3000
3 x 20 x 3000
2 x 40 x 3000
2 x 25 x 3000
2 x 20 x 3000
5 x 20 x 2000
4 x 20 x 2000
3 x 25 x 2000
3 x 20 x 2000
2 x 25 x 2000
2 x 20 x 2000
L profil liven 1.1
20 x 20 x 3 x 6000
30 x 30 x 3 x 6000
30 x 30 x 4 x 8500
35 x 35 x 3 x 6000
L profil liven 1.2
40 x 40 x 4 x 6000
50 x 50 x 5 x 6000
60 x 60 x 6 x 6000
100 x 100 x 10 x 6000
Firiket 1.1 (kvadratni ~elik) od 8 x 8 do 10 x 10

110

8 x 8 x 6000
10 x 10 x 6000
Firiket 1.2 (kvadratni ~elik) od 12 x 12 do 25 x 25

109

14

111

112

12 x 12 x 6000
14 x 14 x 6000
16 x 16 x 6000
UNP nosa~
160 x 6000
140 x 6000
120 x 6000
100 x 6000
80 x 6000
65 x 6000
INP nosa~ (80 - 160 mm)
100 x 100 x 6000

6,20
4,80
2,90
3,00
2,40
3,95
2,40
1,95
1,80
1,45
1,93
1,20
0,97
1,60
1,30
1,20
1,02
0,80
0,65
5,29
8,16
15,13
9,34
14,52
22,62
32,52
90,48
3,10
5,00
7,20
9,60
12,80
115,80
98,40
82,20
65,40
53,40
42,54
50,04

-/+ - cena smanjena/pove}ana

VP cena

MP cena
119,49
955,93
1.194,92
1.051,53
1.338,31
1.529,49
1.911,86
1.911,86
122,88
983,05
1.081,36
132,20
1.057,63
505,93
4.148,65
5.347,71
6.324,15
4.856,95

107,63
107,63
107,63
107,63
91,52
567,46
439,32
265,42
274,58
219,66
361,53
219,66
178,47
164,75
132,71
176,64
109,83
88,78
146,44
118,98
109,83
93,36
73,22
59,49
88,98
470,72
726,10
1.346,31
831,10
87,29
1.267,42
1.974,46
2.838,61
7.897,83
92,37
286,36
461,86
88,98
640,68
854,24
1.138,98
88,14
10.206,11
8.672,55
7.244,75
5.764,07
4.706,44
3.749,29
94,91
4.749,56

141,00
1.128,00
1.410,00
1.240,80
1.579,20
1.804,80
2.256,00
2.256,00
145,00
1.160,00
1.276,00
156,00
1.248,00
597,00
4.895,40
6.310,29
7.462,50
5.731,20

-/+
din/kg

din/kg

din/kg
din/kg

127,00 din/kg
127,00
127,00
127,00
108,00 din/kg
669,60
518,40
313,20
324,00
259,20
426,60
259,20
210,60
194,40
156,60
208,44
129,60
104,76
172,80
140,40
129,60
110,16
86,40
70,20
105,00 din/kg
555,45
856,80
1.588,65
980,70
103,00 din/kg
1.495,56
2.329,86
3.349,56
9.319,44
109,00 din/kg
337,90
545,00
105,00 din/kg
756,00
1.008,00
1.344,00
104,00 din/kg
12.043,20
10.233,60
8.548,80
6.801,60
5.553,60
4.424,16
112,00 din/kg
5.604,48

-

-

5

10 x 15 x 6000 L .8 x 1000 x 2000 1 x 1000 x 2000 1.58 2.0 kg.5 kg.50 14. 1 kg = 29 kom) 2130 PIVA 130 RR Ø 4.072.cena smanjena/pove}ana din/kg din/kg din/kg din/kg din/kg - 6 . 1 kg = 31 kom) 2145 PIVA UNIVERZAL Ø 4.474. 1 kg = 64 kom) 725 PIVA 110 R Ø 3.686.40 535.05 449.50 (pakovanje 4.41 2.651.25 (pakovanje 4.748.00 212.155.00 197.00 449.11 CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM [ifra Opis kg/kom VP cena MP cena Istegnuti metal (Jeep) -/+ din/kg 511 512 513 1871 2428 140 x 55 x 2.88 2.5 kg.54 1.03 166.002.00 185.00 7.00 1.00 344.50 519.00 kom 1.15 2.00 226.00 2.903.60 8.66 10.759.78 185. 1 kg = 56 kom) 1380 PIVA 130 RR Ø 3.30 1.00 1.976.00 954.5 kg) 1378 PIVA 130 RR Ø 2.71 156.96 2.038.00 2.756.226.50 (1 kg = 27 kom) 2430 PIVA 37 G Ø 3.15 x 15 x 6000 T .0 kg.41 171.95 191.85 1.00 530.89 10.403.566.10 x 10 x 6000 L .5 x 1000 x 2000 0.00 1.20 (kalem 15 kg) plasti~ni kalem obi~an navoj 2434 PIVA 60 5/1 (mplkon) Ø 0.70 7.78 381.44 449.553.446.25 2.506.00 2.85 0.00 185.650.80 5.65 0.20 x 20 x 6000 Ukrasna lajsna M270 Ukrasna lajsna M127 ELEKTRODE I @ICA ZA ZAVARIVANJE Elektrode i `ica za zavarivanje PIVA-FEP Oblo`ene elektrode 381 PIVA 110 R Ø 2.61 2.5 kg.00 (1 kg = 19 kom) @ica za zavarivanje u za{titnom CO2 gasu plasti~ni kalem navoj do navoja 2431 PIVA 60 (plknn) Ø 0.15 x 15 x 6000 U .83 533.138.00 2.626.096.108.877.78 583.80 2.20 12. 1 kg = 14 kom) 2131 PIVA UNIVERZAL Ø 2.00 7.62 5. 5 kg.00 1.25 (pakovanje 4.00 (pakovanje 6.78 1.183.048.15 1.93 455. 1 kg = 59 kom) 2132 PIVA UNIVERZAL Ø 3.00 4.80 (kalem 10 kg) 2432 PIVA 60 (plknn) Ø 1.00 kom kom kom 2. 1 kg = 52 kom) 2357 PIVA 150 B Ø 3.00 Bazi~ne elektrode za nelegirane i nisko-legirane ~elike 2146 PIVA 150 B Ø 2.60 2.664.14 1.5/2 x 1000 x 2000 12 Aluminijumski profili L .00 1.66 5.39 187.377.00 6.30 1.50 (pakovanje 4.110.78 227.975. 1 kg = 26 kom) 2359 PIVA 150 B Ø 4.06.605.01 0.00 (pakovanje 6.00 kg kg 156.80 3.03 1.5 x 1000 x 2000 11 Aluminijumski lim za gazi{ta (rebrasr) 3/4 x 1000 x 2000 2/3 x 1000 x 2000 1.00 202.80 -/+ .00 2.12 0.22 3.37 172.15 6.787.93 1.00 441 440 439 438 50 x 50 ( 2 m² ) 35 x 35 ( 2 m² ) 30 x 30 ( 2 m² ) 20 x 20 ( 2 m² ) kom kom kom kom 1.40 18.120.03 164.52 172.335.796.40 2.063.00 din/kg ALUMINIJUM (SCG) 7 Kvadratne i pravougaone cevi 100 x 100 x 2 x 6000 80 x 50 x 4 x 5000 80 x 20 x 2 x 6000 75 x 75x 3 x 5000 60 x 40 x 2 x 6000 40 x 40 x 2 x 6000 40 x 20 x 2 x 6000 30 x 30 x 2 x 6000 8 Cevi kru`nog popre~nog preseka Ø 50 x 2 x 6000 9 Aluminijumski lim 0.5 kg.5 kg.522.20 4.25 (pakovanje 5.98 1.47 530.963.17 453.68 1.56 6.29 179.519.50 450.225.10 x 10 x 6000 T .00 194.64 381.237.60 530.00 203.00 kg kg kg 203.00 (kalem 15 kg) 2433 PIVA 60 (plknn) Ø 1.00 192.73 6.5/4 ( 2 m² ) 62 x 20 x 2/3 ( 2 m² ) raster gazi{ta 62 x 20 x 3/3 ( 2 m² ) raster gazi{ta 62 x 20 x 3/4 ( 2 m² ) raster gazi{ta 62 x 20 x 3/5 ( 2 m² ) raster gazi{te Grifovano platno (Jeep) kom kom kom kom kom 940.00 2.30 450.80 4.245.95 440.99 12.01.68 2.48 5.012.544.356. 1 kg = 15 kom) @ica za gasno zavarivanje 2429 PIVA 37 G Ø 2.09 2.375.80 3.61 1.460.89 853.80 (kalem 5 kg) 13.50 689.24 3.00 1.20 630. 1 kg = 33 kom) 731 PIVA 110 R Ø 4.97 1.76 1.399.50 (pakovanje 4.5 kg.27 2.19 162.00 221.007.61 2.042.0 kg.709.00 4.00 11.00 2.155.92 4.78 156.15 291.90 1.00 1.7 x 1000 x 2000 0.39 808.15 5.50 (pakovanje 4.144.276.61 1.00 538.601.074.886.25 (pakovanje 4.59 5.00 (pakovanje 6.80 6.17 2.829.00 kg kg kg kg kg kg kg kg kg 192.00 3.66 240.590.00 203.410.

"ABC" U`ice RASPRODAJA DOK TRAJU ZALIHE !!! KOLI^INE SU OGRANI^ENE .03 121.po narudzbini -/+ .65 372.28 148.00 - kom kom 54.733.M.cena smanjena/pove}ana 7 . levi ili desni) Cisterna "Radijator" R 2000 (2000 litara) R 3000 (3000 litara) Akumulacioni rezervoar (za toplu vodu) (akumulator toplote) AK 500 (500 litra) AK 800 (800 litra) AK 1000 (1000 litra) AK 1200 (1200 litra) kom kom kom 125.00 70.60 214.35 kW) sa spremnikom i gorionikom kom 226.288.632.958.45 113.835.871.98 186.00 1741 C 40 kom 84.00 101.05 99.760.820.00 114.910.923.00 1685 FK 4 (40 .00 1751 * FK 5 (50 .552.52 81.978.50 kW) kom 116.964.020.814.502.658.00 76.65 460.579.00 96.00 637 R 170 kom 274.94 74. "Termomont" TKU3.474.24 178.00 2156 TKAN 2 (40 .00 1739 C 25 kom 69.19 53.260.271.944.480.072.04 141.198.592.977.074.44 323.947.977.00 Toplovodni univerzalni pravo loziste R 644 R 65 kom 100.860.60 kW) sa spremnikom i gorionikom kom 250. kao i drugi proizvodi "Radijator".891.88 87.00 137.00 125.199.00 645 R 80 kom 119.00 152.104.25 49.40 kW) kom 102.84 172.069.00 - Kotlovi serije "K" i "R" mogu se naru~iti sa bojlerom ili ugradjenim elektro kotlom! Takodje se mogu naru~iti i svi rezervni delovi za kotlove.78 140.164.061.606.050.861.173.65 88.00 167.253.86 162.00 627 KS 40 kom 93.00 104.299.00 625 KS 25 kom 73.390.00 Trajnozareci koso loziste KS 624 KS 18 kom 66.055.844.49 45.57 119.43 129.063.971.475.484.07 135.23 kW) kom 88.793.095.916.27 212.857.091.961.730.44 97.192.16 113.00 Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.01.248.00 - kom kom 57.798.373.00 1585 FK 2 (25 .00 635 R 120 kom 157.00 1740 C 33 kom 80.00 - Mogu se naru~iti kotlovi "TKAN" ve}e snage! 1773 1774 1775 377 1868 145 146 1022 1023 1024 1025 Toplovodni kotlovi serije CB (sa nadgradnjom emajl.792.843.60 kW) kom 137.831.28 98.23 104. sa rernom.693.744.00 103.910.05 64.059.00 122.963.794.38 106.406.511.00 626 KS 33 kom 83.816.00 629 KS 65 kom 146. "Famok" FK4) 1752 * C 15 kom 64.754.828.766.14 98.121. VP cena MP cena -/+ KOTLOVI NA ^VRSTO GORIVO "Radijator" Kraljevo Toplovodni kotlovi serije C zako{eno lo`i{te (kao "Centrometal" EKO CK.39 87.267.06.589.00 Trajno`are}i kombinovani kotlovi na drva i pelet sa automatskim nalaganjem 2155 TKAN 1 (20 .86 118.853.00 640 * R 250 kom 390.00 628 KS 50 kom 114.915.72 295.27 89.11 KOTLOVI [ifra Opis J.69 59.POZVATI ZA PROVERU 1425 1426 4 Toplovodni kotao Dominant (Classic bez pepeljare) (garancija 2 godina) 50 kw kom 60 kw kom Toplovodni kotao Classic (sa pepeljarom) (garancija 5 godina) 50 kw kom 83.22 116.00 1660 Fk 3 (33 .146.044. bojlera 100 l) CB 33 / 100 l CB 40 / 100 l CB 50 / 100 l Kotao-{poret Eta` 20 (20 kW.00 63.19 104.198.00 Trajnozareci koso loziste sa ventilatorom i automatikom FK (pogodan za ni`e dimnjake) 995 FK 1 (15 . bez rerne) Eta` C-20 (C-25) (15 + 5 kW.599.511.21 110.387.00 87.00 - kom kom kom kom 38.00 58.00 638 R 200 kom 315.01 266.00 634 R 100 kom 150.33 kW) kom 95.757.986.00 630 KS 80 kom 179.95 82.00 1756 C 50 kom 96. "Centrometal" (hrvatski) Toplovodni kotao na ~vrsto gorivo EKO CK / EKO CK P (bez bojlera) 19 20 kW kom 1606 25 kW kom 1607 30 kW kom 1608 35 kW kom 1529 40 kW kom 1609 50 kW kom * .59 67.517.00 636 R 140 kom 181.824.61 78.15 137.293.589.59 94.91 75.123.

944.56 90 kW kom 161.50 kW.00 143.255.232.09 68.843.138.150.00 83.00 95.988.500.26 76.89 EKO CKB / EKO CKB P (sa bojlerom) 35 kW kom 138.72 BIO TEC kotao za sagorevanje drveta metodom pirolize NOVO!!! * 35 kW kom 204.00 98.578.M.01.50 kW) kom 1897 TKU3 50 (mrki ugalj .030.87 70 kW kom 150.906.54 50 kW kom 155.40 kW.883.866.00 437.664.613.802.004.344.11 KOTLOVI [ifra 2494 1610 1611 2495 1612 2093 2094 2095 2096 2110 1613 1614 1615 1616 1617 1618 56 116 1663 1030 1716 1866 1715 643 1757 1738 1492 2355 2356 2358 2360 2361 2362 2354 Opis J.00 215.542.43 kw) Central Termik (kotao) 1087 Central Termik 24 M (18 kw .495.16 29/B (bez pumpe) kom 104.559.916.700.528.810.00 776.644.00 163.31 Regulacija pelet CPPREG (CSPG) kom 38.00 5.96 73.298.607.69 100 kW kom 173.25 kW.00 87.430.cena smanjena/pove}ana 8 .00 646.64 Donja kotlovska vrata za pelet DPDV kom 4.500.378.840.00 80.00 - kom kom 115.046.732.794.922.830.03 50 kW kom 74.23 Transporter za pelet CPPT 40/50 kom 22.781.244.00 172.618.393.971.35 kW) kom 1632 TKU3 35 (mrki ugalj .887.781.97 * 200 kW kom 370.15 121.800.697.130.32 35 kW kom 165.75 * 300 kW kom 548.85 23/B (bez pumpe) kom 88.744.683.300.35kW ili 14 .00 262.20kW kom 48.00 190.179. nafta i gas .915.57 * 40 kW kom 146.847.39 110 kW kom 182.00 159.po narudzbini -/+ .500.375. VP cena MP cena 60 kW kom 128.457.04 136.96 23/A (sa pumpom) kom 70.00 88.65 kW) kom * .00 171.519.593.99 113. nafta i gas .23 23/A (sa pumpom) kom 106.291.163.00 102.25 EKO CEK eta`ni kotao-{poret bez rerne (dimovodni priklju~ak sa gornje strane.05 * 380 kW kom 658.00 108.457.83 EKO CET eta`ni kotao-{poret bez rerne 17/B (bez pumpe) kom 53.813.24 kw) kom kom kom 104.25 kw) 1089 HS-32 (25 kw .458.00 - kom kom 100.712.00 37.900.30 kW) kom 1631 TKU3 30 (mrki ugalj .00 204.786.00 25. nafta i gas .937.818.305.252.29 EKO CUP M3 (te~no gorivo) 35 kW kom 68.92 Gorionik pelet CPPL 40 .00 177.00 75.16 Toplovodni kotao na ~vrsto gorivo EKO CKS (bez bojlera) 150 kW kom 311.821.00 26.244.98 EKO CK Plus / Centro Plus (~vrsto + te~no gorivo) * 25 kW kom 144.zako{eno lo`i{te (isti kao "Centrometal CK" i "Radijator C" 1629 TKU3 20 (mrki ugalj .00 368.Pelet set (pribor za lo`enje peletom) Gorionik pelet CPPL 25 .00 184.775.851.230.00 45.916.00 126.120.32 kw) 1090 HS-44 (35 kw .58 123.00 104. na plo~i) 23/B (bez pumpe) kom 81.916.50kW kom 60.46 77.45 * 250 kW kom 464.055.00 241.02 23/B (bez pumpe) kom 63.00 57.00 63. nafta i gas .15 118.30 kW.706.59 159.137.112.791.30 EKO PEK eta`ni kotao-{poret sa rernom 15/B (bez pumpe) kom 86.59 91.00 91.35 kW.00 547.06.72 50 kW kom 222.20 kW.51 -/+ 151.33 152.376.686.839.826.00 195.050. nafta i gas .00 222. nafta i gas .299.00 80.00 Po narud`bini i drugi modeli iz proizvodnog programa Centrometal-a! "Stadler" WVterm (slovena~ki) HS trajno`are}i kotao sa kosim lo`i{tem 1088 HS-26 (20 kw .755.00 179.015.680.00 - Po narud`bini i drugi modeli kotlova WVterm Stadler "Termomont" Toplovodni kotao .56 83.427.00 123.37 188.24 kw) kotao 147 Central Termik 28 M (24 kw .28 kw) kotao MVS kombinovani kotao na ~vrsto i te~no gorivo bez bojlera 2133 MVS 40 kW 2144 MVS 50 kW 2114 MVS 65 kW Central Termik (kotao-{poret bez rerne) 57 Central Termik 17 M 1086 Central Termik 23 M ( 18 kw .48 115.02 135.295.00 - kom kom kom 135.00 133.99 Rezervoar za pelet CPSP kom 32.25 kW) kom 1630 TKU3 25 (mrki ugalj .00 - 65.00 136.584.889.00 71.643.40 kW) kom 1664 TKU3 40 (mrki ugalj .37 CM .770.220.30 Transporter za pelet CPPT 14/35 kom 21.000.

00 - "Ekopan Plus" .525. nafta i gas .00 90.49 2376 FCK 50 (50 kW) kom 71.35 kW.00 80. nafta i gas .757.00 85.519.722.52 78.25 kW.892.912.00 72.038.304.69 100.31 59.427.798.297.100 kW) Toplovodni kotao.110 kW) Toplovodni kotao .koso lo`i{te TKK3 25 (mrki ugalj .871.842.036.213.26 kW.789.57 2369 Lux FK-440 (40 kW) kom 68.00 85.06.241.00 92.861.00 119.00 64.40 116.000.43 383 Lux FK-430 (30 kW) kom 62.00 79.822.sa grejnom plo~om i rernom TEMY Plus P 25 (25 kW) J.037.30 kW.900.608.183.00 391.28.01.5 kW) TKK 60 (mrki ugalj . nafta i gas .Ni{ (PREPORU^UJEMO) trajno`are}i kotao na ~vrsto gorivo .990. nafta i gas .589.664.po narudzbini -/+ .00 88.00 1620 1621 1622 1623 1583 1584 1624 974 1625 1626 1627 1628 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 1586 1587 975 976 Po narud`bini i drugi modeli iz proizvodnog programa Termomonta-a! kom kom kom kom kom "Protherm" ("Famok" Kostajnica) GARANCIJA 7 GODINA NOVO!!! Toplovodni kotao zako{eno lo`i{te (kao "Radijator" serije C.00 89.00 133.00 100.271.60 kW.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 49.00 74.749.292. nafta i gas . nafta i gas .799.11 KOTLOVI [ifra Opis Trajno`are}i kotao .91 73.00 75.75 kW) TKK 80 (mrki ugalj .40 kW) TKK3 40 (mrki ugalj .50 kW.103.koso lo`i{te T@K 26 (mrki ugalj .473.00 120.59 96.00 19.22 kW) TKK 23 (mrki ugalj .50 kW. nafta i gas .00 137.00 121.72 2374 FCK 30 (30 kW) kom 60.84 67.51 1407 Lux FK-4200 (200 kW) kom 286.26 1408 Lux FK-4250 (250 kW) kom 331.10 Trajno`are}i kamin 1409 Ekolux 1 kom 16.63 kW) T@K 42 (mrki ugalj .70 112.00 82.979.00 108.37. nafta i gas .494.30 kW) TKK3 30 (mrki ugalj .00 - kom kom kom 43.35 69.547.90 kW.00 84.078. nafta i gas .00 104.743.359.91 113.394. nafta i gas .465.00 76.704.283.52 kW) T@K 34 (mrki ugalj . tropromajni .40 kW. nafta i gas .00 95.91 74. nafta i gas .52 1405 * Lux FK-4120 (120 kW) kom 217.M.949.18 72.52 kW.328.884.722.375.322.40 kW.280.764.26 114.00 92.54 79.84 1406 *Lux FK-4150 (150 kW) kom 245.206.40 2368 Lux FK-435 (35 kW) kom 64.00 "Zastava Metal" .00 79. "Termomont" TKU3 380 Lux FK-425 (25 kW) kom 61.729.715.264.250. nafta i gas .841.00 94.780.00 289.753.634.00 256.079.19 88.22 81.757.484.435. nafta i gas .939.69 66.79 2372 Lux FK-485L (85 kW) kom 97.881.07 77.887.50 kW) TKK3 50 (mrki ugalj .00 78.033.85 kW) Toplovodni kotao .5 kW) TKK 30 (mrki ugalj .92 101.005.244.025.81 2370 Lux FK-450 (50 kW) kom 75.120.42 kW.86 67.00 19.65 kW) TKK3 70 (mrki ugalj .280.00 148.151.23 kW.42 74.50 kW) TKK 50 (mrki ugalj . nafta i gas .40 Eta`ni kotao-{poret (GARANCIJA 5 GODINA) NOVO!!! 1433 27 kW OBUSTAVLJENA PRODAJA ZBOG TU@BE "ABC"-a! kom 78.702. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 72.00 98.46 51.813.35 kW.22 83.23 * .74 kW) T@K 52 (mrki ugalj .26 61.00 109.70 kW.64 72.428.429.00 - kom 86.92 54.832. nafta i gas .43.457.812.00 115.30 kW.861. nafta i gas .02 85.5 kW) TKK 35 (mrki ugalj .110.Resavica (NAJJEFTINIJE) trajno`are}i (koso lo`i{te) 1892 (TK) TFF 23 kW 1893 (TK) TFF 32 kW 1894 (TK) TFF 40 kW 1895 (TK) TFF 50 kW 1896 (TK) TFF 63 kW 63.809.00 65.182.428. "Centrometal" EKO CK.27 91.00 114.228.cena smanjena/pove}ana 72.633.178.09 103.02 72.742.634.35 kW) TKK3 35 (mrki ugalj .00 71. "ABC" Classic) 2373 FCK 23 (23 kW) kom 55.42 72.34 kW.17 kW.00 337.787.80 kW) TKK3 90 (mrki ugalj .77 Toplovodni kotao koso lo`i{te (kao "Termomont" TKK.163.00 135.33 2375 FCK 40 (40 kW) kom 64.297.00 9 .sa grejnom plo~om TEMY S 15 (15 kW) TEMY S 25 (25 kW) TEMY Plus 30 (30 kW) Toplovodni kotao .23 1410 Ekolux 2 kom 16.koso lo`i{te TKK 17 (mrki ugalj .734.80 kW.220.41 2371 Lux FK-465L (65 kW) kom 92.62.5 kW) TKK 40 (mrki ugalj .843.00 - kom kom kom kom kom kom kom 61.156.764.88 58.00 134.00 86.711.20 85.349.86 125.275.271.00 70. nafta i gas .koso lo`i{te (kopija ZTTK Zavariva~) 838 T@ 20 (20 kW) kom 1555 T@ 25 (25 kW) kom 1556 T@ 30 (30 kW) kom 1557 T@ 35 (35 kW) kom 1558 T@ 40 (40 kW) kom 1561 T@ 50 (50 kW) kom 1564 T@ 60 (60 kW) kom 61.551. nafta i gas .792.743.24 101.

00 121.00 111.71 73.00 87.237.1 kw) 1693 Termometar sa sondom za Viadrus kom kom kom kom kom kom kom kom 67.00 208.1 kw) 1201 6S (6 rebra 30 .cena smanjena/pove}ana 10 . (Junkers Supraclass K20-1 S 61) 325 Logano S 111 25 WT.50 kw) 722 MTR 50 (50 .267.00 107.062.po narudzbini -/+ .287.567.00 103.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 68.00 87.29. po narud`bini biti sa bojlerom! Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.00 130.00 Svi rezervni delovi po narud`bini! Trajno`are}i "Buderus" (nema~ki).00 2.607.800.09 115.796.314.290. * .420.35 kw) 728 MVS 40 (40 .00 10.208.116.254.11 KOTLOVI [ifra Opis "Megal" Bujanovac Toplovodni pravo loziste 727 MVS 35 (30 .456.820.572.430.7 kw) 1203 8S (8 rebra 40 .07 96.00 kom kom kom 69.377.403.40 kw) 721 MTR 40 (40 .287.334.23. "Zavariva~" Vranje dok traju zalihe ! Trajno`are}i koso lo`i{te 1229 ZTTK 60 kom 112.39 104. 34.39 119.661.000.03 85.084.72 2.00 96.672. (Junkers Supraclass K25-1 S 61) 326 Logano S 111 32 WT.033.06.694.996.305.418.00 136.270.71 80.633.101.878.18 132.00 LIVENI KOTLOVI NA ^VRSTO GORIVO Toplovodni "Sime" (liven) (italijanski) 34 Solida 3 (3 rebra.00 135.00 86.27 73.005.3 kw) 1200 5S (5 rebra 25 .740.357.45 kw) 729 MVS 50 (50 .97 81.81 74. 20.49 87.00 94.00 Trajno`are}i "Viadrus" U24 1853 4 (4 rebra.779.10 97. 39. VP cena MP cena kom kom kom kom 68.9 kw) 1202 7S (7 rebra 35 .074. 34 .72 114.58 kw) 730 MVS 63 (58 .11 108.877.933.47 176.31 65.432.25 82.00 96.810.45 Oznaka WT za "Buderus" zna~i da ima ugradjen izmenjiva~ protiv pregrevanja kotla.00 113.9 kw) 656 Solida 8 (8 rebra.40.90 kw) J.70 kw) 724 MTR 80 (70 .074.148.00 4.00 120.00 kom 72.694.554.24 79.51 90.00 -/+ Svi "Megal"-ovi kotlovi mogu.800.516.85 80.090.620.763.00 kom kom kom kom kom kom 78.00 104.00 84.5 kw) 1204 9S (9 rebra 45 .3 kw) 652 Solida 4 (4 rebra.99 71.494.84 3.144.64 6.957.00 87.00 85.M.646.440.959.811.658.500. "Junkers" (nema~ki) (tropromajni) 324 Logano S 111 20 WT.651.30 kw) 720 MTR 32 (30 .2 kw) 655 Solida 7 (7 rebra.904.00 87.81 77.822.883.46.93 85.00 172. 16.482.834.177.406.09 110.6 kw) 654 Solida 6 (6 rebra.60 kw) 723 MTR 65 (60 .05 80.32 kW) 1855 6 (6 rebra.288.00 7.540.891.500.00 101.39 kW) kom kom kom 101.25 kW) 1854 5 (5 rebra.91 81.900.900.00 128.00 123.3 kw) 1198 10S (10 rebra 49 -58.60 72.00 77.418.118. (Junkers Supraclass K45-1 S 62) 846 Nepokretni rost za DOR 32D i 45D 1197 Vertikalni rost za DOR 32D i 45D 920 Pokretni rost za DOR 25 .71 146.51 85.874.99 94.40 9.881.27 85.00 Toplovodni "Viadrus" U22S (liven) (~e{ki) sa kontrolnom tablom OS-05 1199 4S (4 rebra 20 . 25.92 69.470.70 kw) Trajno`are}i koso loziste 719 MTR 25 (20 . Trajno`are}i "BOSCH" Solid 2000 B (tropromajni) 816 K 20-1S (20 kW) 1569 K 24-1S (24 kW) 1634 K 25-1S (27 kW) 1766 K 32-1S (32 kW) 2496 K 45-1S (45 kW) Solid 2000 H (dvopromajni) 1767 K 16 S61 (16 kW) 2034 K 24 S61 (24 kW) 2035 K 32 S61 (32 kW) "OPOP" (~e{ki) 621 Toplovodni H-650 (50 kw) kom kom kom kom kom 70. (Junkers Supraclass K32-1 S 62) 328 Logano S 111 45D WT. 28 .00 91.932.34. (Junkers Supraclass K32-1 S 61) 327 Logano S 111 32D WT.00 kom kom kom kom kom kom 59.00 100.500. 22 .732.5 kw) - Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.461.68 88.31 92.01.356.381.00 94.52.73 82.61 74.276.047.9 kw) 653 Solida 5 (5 rebra.554.00 114.42 81.00 100. 30.12 74.66 102.97 102.

033.788.460.01 36.26 kW) 2418 3WOOD 26 (5 ~lanaka.cena smanjena/pove}ana 11 .315.355.930. KOTLOVI I PRIBOR PRITY PRITY PE]I NA ^VRSTO GORIVO Prity mini (5 kW) Prity K1 (9 kW) Prity K1 CP (sa gusanom plo~om.po narudzbini PE]I.5 kW) Pe} za eta`no grejanje 2483 Thermo Vesta (12 kW) 2074 2075 1411 2077 2084 2085 2097 1412 1413 2099 2103 2080 2083 2086 2087 2088 2089 2076 2100 2102 2078 * .25 kW) 2414 Habitat SF-05 (5 rebra.00 Mogu se naru~iti i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Alfa Plam"! "Milan Blagojevi}" .516. 40 .00 kom 22.589.11 KOTLOVI [ifra 1856 1857 2377 2395 Opis 7 (7 rebra.00 34.00 96.00 79.33 13.00 15.580.00 31.710.415. 21 .67 kW) J.00 50.050.46 61.32 kW) 2415 Habitat SF-06 (6 rebra.00 kom kom kom kom kom kom kom 28.Smederevo NOVO!!! [tednjak za eta`no grejanje sa pe}nicom 2482 Thermo Magnum (15.16 39.932.974.330.153.00 3.925.049.00 51.850.3G Prity FG V16 (sa kotlom.53 kW) 9 (9 rebra.525.00 kom 28.220.00 84.800.00 19.00 40. 52 .00 18.423.884.00 148.3G Prity S3 V26 (sa kotlom.35 kW) 1034 LK MAX 6 (6 ~lanaka.398. 19 .06.500.932.436.06 20.00 + kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 12. 17kW + 5kW = 22kW) .47 147.590.008.387.514.00 132.00 173.600.95 125.00 110. kom kom kom kom VP cena MP cena 123.110.65 kW) kom kom kom kom Toplovodni kotlovi "Radijator" (Kraljevo) NOVO!!! 1031 LK MAX 3 (3 ~lanka. 47 .820. 13kW + 5kW = 18kW) .781.46 kW) 8 (8 rebra.23 26.37 3. sa kotlom 10kW + 4kW = 14kW) .22 48.00 42. 10kW + 4kW = 14kW) .711.506.350. 10kW + 4kW = 14kW) .262.00 34.500.87 26.02 93.22 43. 26kW + 5kW = 31kW) Prity FG V15 (sa kotlom. KAMINI.190.720.40 kW) kom kom kom kom Toplovodni kotlovi "Onmetal" (Turska) 2413 Habitat SF-04 (4 rebra.00 57.00 72.824.305.36 63.97 59.018.74 32.20 -/+ 145. 18kW + 5kW = 23kW) -/+ . 30 .614.00 29.00 47.47 67.84 34.00 kom 28.00 149. 35 .M.19 29.81 81.700. 8kW + 5kW = 13kW) 3G Prity K2 CP V10 (gusana plo~a.132.011.617.483.00 163.00 + + + + 71.750.390.19 76. 31 .630.51 15.38 67.01.200.437.00 52.133.30 kW) 2445 3WOOD 31 (6 ~lanaka. kamin za eta`no "Rustikal" kom kom kom kom kom kom kom kom kom 99.01 29.440.09 25. 59 .95 57.51 126.00 165.71 44.00 38.00 82.644.92 21. 9 kW) Prity K1 retro (9 kW) Prity K22 (10 kW) Prity K22 CP (10 kW) Prity FM (12 kW) Prity FG (14 kW) Prity FG R (14 kW) Prity FG T (14 kW) Prity (15 kW) PRITY PE]I NA ^VRSTO GORIVO SA POMO]NIM KOTLOM Prity K1 CP V8 (gusana plo~a. 39 .00 24.00 55. 23 .110.3G Prity S3 V13 (sa kotlom. 17 . 15kW + 5kW = 20kW) .35 kW) 2446 3WOOD 36 (7 ~lanaka.17 42.12 154.00 25.00 19.00 kom 56.784.39 kW) 2416 Habitat SMAX-07 (7 rebra. [PORETI.730.00 181.26 kW) 1033 LK MAX 5 (5 ~lanaka.719.447.60 kW) 10 (10 rebra.088.58 16.45 kW) kom kom kom kom [TEDNJACI. 29 .002.850.500.991.451.00 61.540.00 74.48 71.00 89.190.94 33.347.47 60.20 kW) 1032 LK MAX 4 (4 ~lanka.00 67.00 + kom 36.275.620.264.45 112. PE]I I KAMINI "Alfa Plam" .3G Prity S2 V10 (sa kotlom.75 138.889.Vranje [tednjak za eta`no grejanje sa pe}nicom 1640 Alfa 90 HLBE 1644 Alfa 90 HE Favorit 1646 Alfa Term 20 (grejna mo} 17 kw) (beli / braon) 2497 Alfa Term 27 (beli / braon) 2396 Dimovodni komplet Ø 145 (za "Alfa Term 20) (beli / braon) 2498 Dimovodni komplet Ø 150 (beli / braon) 1647 Pe} za eta`no grejanje "Central-23" 1648 Trajno`are}i kamin "Rustikal" 622 Trajno`a.31 69.43 16.3G Prity S3 V17 (sa kotlom.07 140.000.3G Prity FG V18 R (sa kotlom.32 33. 26 .090.380.00 Po narud`bini kotlovi "Viadrus" mogu biti i na naftu ili gas! Trajno`are}i "Biasi" 2417 3WOOD 21 (4 ~lanka. 16kW + 6kW = 22kW) .600. sa kotlom.643.350.033.288.00 3. 53 .690.194.694.538.54 46. 26 .559.350.864. sa kotlom.900.040.85 3.08 33.3G Prity K22 CP V10 (gusana plo~a.771.79 117.27 14.16 52.

431.332.95 1038 GRP18.042.35 1045 * VEK36. do 115 m².00 kom kom kom 42.6 (12kW.00 70.00 58.00 48. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 65.55 1039 GRP24.270.600.855.227.423.92 92.00 44.00 12 . 20kW + 5kW = 25kW) Prity TC V28 (sa kotlom.5kW.18 29.veliki Mogu se naru~iti i drugi modeli iz proizvodnog programa "Prity"! ELEKTRI^NI KOTLOVI I MINI KOTLARNICE Elektri~ni kotao "Ekopan Plus" 58 EK 6 (6 kW) Lux (1") 59 EK 9 (9 kW) Lux (1") 356 EK 12 (12 kW) Lux (1") 357 EK 18 (18 kW) Lux (1") 358 EK 24 (24 kW) Lux (5/4") 359 EK 30 (30 kW) Lux (5/4") 360 EK 36 (36 kW) Lux (5/4") 2447 EK 42 (42 kW) Lux (5/4") 2448 EK 48 (48 kW) Lux (5/4") Cene za kotlove i mini blok kotlarnice tipa "Standard" su za 1.3G Prity V24 BK (sa kotlom.54 718 MK 18 (18 kW) Lux (1") kom 40. do 45 m².00 3.700.88 1227 MK 24 (24 kW) Lux (1") kom 45.338.128.6v (4.po narudzbini -/+ . 20kW + 4kW = 24kW) Prity ATC V20 (sa kotlom.00 kom kom kom kom 78.101.Cobra Prity stalak za drva .91 1985 VEK09.02 4.12 1043 GRP12.00 75.69 4.00 41.092.00 58.966.711.400.140.661. posuda. do 260 m²) kom 35. do 85 m².33 77.049.M.krug Prity pribor .00 127.97 20.00 25. pumpa 45W) kom 37.00 49.00 21.850. sigurnosni ventil.754.22 1037 GRP15.Value (12kW.652.00 57.090.641.901. do 85 m².PRO (36kW.00 93.20 4.610.417.02 3.00 43.025.23 19.26 49.97 49.17 717 MK 12 (12 kW) Lux (1") kom 37. do 350 m²) kom 43.00 kom 35.491.00 dinara manje od istih modela "Lux"! Elektri~ni kotao "Ekopan DM" nTech™ 1987 VEK06.00 45.200.06.932.966.330.033.00 20.29 1041 GRP06.932. pumpa 45W) kom 38.00 56.940.00 47.7 (9kW.83 47.7 (15kW.200. 24kW + 5kW = 29kW) Prity V29 BK (sa kotlom.750. 28kW + 5kW = 33kW) Prity C V28 (sa kotlom.400.932.700.500. pumpa 60W) kom 48.54 41.559.067. do 220 m²) kom 33. pumpa.340.00 - Mini kotlarnica "Ekopan Plus" (kotao.203.7 (24kW.7 (12kW.990.garancija 3 (tri) godine PRITY KUHINJSKI [PORETI Prity V12 (sa kotlom.6 (9kW.840.18 1160 VEK24. odzra~ni ventil i sigurnosni ventil) 1035 GRP09. pumpa 45W) kom 37.100. posuda. 17kW + 6kW = 23kW) .PRO (30kW.79 40.PRO (18kW.00 60.niz Prity pribor .00 94.52 33. odzra~ni ventil i sigurnosni ventil) 1040 GRP04.58 67. do 290 m²) kom 41.00 39.00 44.00 22. posuda.00 43. do 180 m²) kom 23.745.Value (6kW.332.500.PRO (42kW. do 30 m².644.99 1046 * VEK42.00 20.00 39. do 65 m².01.96 22.63 1598 VEK18. pumpa 60W) kom 50.332.500.00 56.076.09 Mini kotlarnica "Ekopan DM" eBloc™ serija 6 (kotao. do 140 m².00 3.593.516.12 1036 GRP12.82 79. 28kW + 7kW = 35kW) PRITY KOTLOVI Prity MA18 (18kW + 1kW = 19kW) Prity GA26 (26kW + 2kW = 28kW) Prity GA38 (38kW + 2kW = 40kW) PRITY PRIBOR Prity pribor .718.35 1044 * VEK30.500.02 3.661.PRO (48kW.305.34 60.00 5.00 57.00 121.6 (6kW.00 5. pumpa 60W) kom 48.81 79.7 (18kW.606.00 kom kom kom kom kom kom kom 3.97 1047 * VEK48.739.36 18.220.12 20.00 24.37 103.11 KOTLOVI [ifra Opis J.600.52 107.mali Prity stalak za drva .660.250.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom 17. 12kW + 5kW = 17kW) .00 57.00 4.000.432.461.00 - 2079 2106 2081 2082 2113 2125 1026 2120 1415 1416 2128 2134 2135 1027 2137 2138 2139 2140 2143 2141 2142 Prity FG V20 (sa kotlom.872.220.966.500.651.661.850.569.amfora Prity pribor . 29kW + 5kW = 34kW) 3G .00 kom kom 57.20 3.016.12 51. do 185 m². do 45 m²) kom 17.500. do 90 m²) kom 17.00 51.39 1763 VEK12.500. pumpa. pumpa.220.550.00 34.39 50.150.689. do 65 m²) kom 17. do 140 m²) kom 21.745.682.00 26.00 59.00 27.300.800.033.070.400.300.916.840.916.dupli niz Prity pribor .898.650.Value (9kW. pumpa 60W) kom 49. do 65 m².10 Mini kotlarnica "Ekopan DM" eBloc™ serija 7 (kotao. pumpa 45W) kom 37.PRO (24kW.580. pumpa 60W) kom 47.44 63.20 4.71 1865 MK 9 (9 kW) Lux (1") kom 37.457.88 1042 GRP09.00 44.889.75 * .905.cena smanjena/pove}ana 20.340.00 53.400.00 5.91 41.008.vrata PRITY UGRADNI KAMINI Prity C (15 kW) Prity ATC (14 kW) PRITY UGRADNI KAMINI SA POMO]NIM KOTLOM Prity AC V20 (sa kotlom. slavina pip i kugla ventil) 1708 MK 6 (6 kW) Lux (1") kom 34. 20kW + 5kW = 25kW) Prity V17 (sa kotlom.816.

092.074.cena smanjena/pove}ana kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 23.00 1.00 73.LIVENI "Sime" 651 648 649 650 1898 1918 1919 2378 (italijanski) ("Baltur".00 68.085.82 51.2 (25 .00 61.00 76.3 kW) Rondo 5 (40. "Termostahl") Rondo 4 (31.00 231.586.0 kw) 436 7 SP (95.36 58.0 kW) 2R 6 (100.00 40.070.271.715.8 .88 39.00 149.049.150.99 52.530.149.271.352.66 kW) 2126 GG 80 (40 .80 kW) kom kom kom 42.497. sa gorionikom) 1748 Automatika 2107M (kontrolna tabla) Po narud`bini svi tipovi kotlova i kontrolnih tabli "Buderus"! GORIONICI Sprej za gorionik Kontrolna tabla za kotlovena naftu (raznih proizvodja~a) Dizna za gorionik 349 0.19 1.6 kW) 2R 12 (213.84 83.00 98.405. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom 50.01.00 KOTLOVI NA NAFTU .93 50. kao i svi rezervni delovi! "Buderus" (nema~ki) 1747 Kotao G 115 BE (34 kW.15 70.2 kg/h) 350 0.830.20 6.00 163.00 8.59 167.666.0 kW) Rondo 6 (48.11 65.23 261.05 54.271.909.00 kom kom kom kom kom 1.306.60 29.443.00 44.120.57 61.083.00 197.19 1.11 KOTLOVI [ifra Opis Mini kotlarnica "Vaillant" 2116 Elo Blok VE 6 (6 kW) 2117 Elo Blok VE 9 (9 kW) 2118 Elo Blok VE 12 (12 kW) 2119 Elo Blok VE 18 (18 kW) 2121 Elo Blok VE 21 (21 kW) 2122 Elo Blok VE 24 (24 kW) J.1 kW) Rondo 7 (57.00 64.36 28.75 kw) (79 kg/h) 353 2 (75 .37.331.727.5 kW) 1R 7 (74.236.00 "Giersch" (drugi modeli po narud`bini) 2123 GL 10.271.370.85 (32 .00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 52.135.00 1084 604 kom kom 932.722.01 39.9 kw) (GTF 5 20-50kW) 434 5 SP (33.83 195.46.118. Mogu se naru~iti cisterne zapremine do 10.500.0 .039.00 308.00 1.617.741.330.512.2 (45 .000 litara po komadu! PVC cisterna "Elbi" (italijanska) (za vodu) 969 1000 l (CP 1000) 970 2000 l (CP 2000) 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2160 * .700.00 46.36 17.06 37.036.762.00 50.52 kw) (54 kg/h) 352 1.39 34.00 Sime "Mack" ("Fondital".82 44.3 kg/h) 351 1.368.769.083.42 kW) 2124 GL 10.37 kw) (38.520.00 35.462.567.296 kw) kom kom kom kom kom 33.667.51 6.56 138.730.650.919.00 462.728.63 58.779.5 kw) 316 8 SP (95/142 .0 .346.69 1.00 + + 9.73 37.19 1.505.00 69.26 63.00 8.76 391.500.904.93 489.443.139.00 30.00 1.213.788.00 74.203.047.00 44.177.19 1.00 53.37 59.500.500.00 83.53 1.24 45.24 42.584.00 13 .194.00 53.240.000.2 kw) (GTFR 4 15-38 kW) 435 6 SP (42.00 61.51 20. "PYROS") 433 4 SP (23.po narudzbini REZERVNI DELOVI I OPREMA ZA KOTLOVE Rezervni delovi Vrata za kotao livena Vrata za kotao ~eli~na Re{etka za lo`i{te kotla livena [amotna opeka za lo`i{te kotla u`a [amotna opeka za lo`i{te kotla {ira [amotna opeka za lo`i{te kotla okrugla [amotna opeka za lo`i{te kotla ~etvrtasta Pribor za ~i{}enje kotla -/+ .00 - kom kom 169.046.19 1.226.88 126.271.4 kW) Po narud`bini i do 270 kw.851.000.96 61.46 199.06.00 420.423.00 kom kom kom kom kom kom 14.29 kw) (29.1 (18 .500.00 578.M.41 47.0 kW) 1R 8 (84.00 1.840.85 kw) (90 kg/h) PVC cisterna "DAL" (za naftu ili vodu) 2419 Vertikalna RV 1000 l 2420 Vertikalna RV 1500 l 2421 Vertikalna RV 2000 l 2422 Horizontalna RH 1000 l 2423 Horizontalna RH 1500 l 2424 Horizontalna RH 2000 l - RASPRODAJA!!! Doma}a proizvodnja.65 (25 .382.500.34 355.000.915.915.00 1.72 26.3 .66 1.00 1.27 7.75 (68 .00 56.470.428.571.100.260.00 24.

17 710. 200 VA max) MC-200 (plav) Dimno koleno bez otvora za ~i{}enje Ø 135 Ø 145 (Ø 150) Ø 162 Ø 182 Ø 200 Ø 250 Dimno koleno sa otvorom za ~i{}enje Ø 135 Ø 145 (Ø 150) Ø 162 Ø 182 Ø 200 Ø 250 Dimna cev Ø 135x250 Ø 135x500 Ø 135x1000 Ø 145x250 (Ø 150x250) Ø 145x500 (Ø 150x500) Ø 145x1000 (Ø 150x1000) Ø 162 x 250 Ø 162 x 500 Ø 162 x 1000 Ø 182 x 250 Ø 182 x 500 Ø 182 x 1000 -/+ .00 1.410.286.089.00 354.313.66 1.34 1.00 381.00 kom kom kom kom 1.00 kom kom kom kom 5.784.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 300.00 1.42 426.00 361.545.83 300.93 254.600.020.56 4.51 3.089.33 5.00 5.038.00 7.00 6.00 838.88 1.22 3.00 kom kom 4.17 850.489.440.75 1.00 1.980.00 690.099.00 690.10 6.17 710.270.988.286.00 10.600.00 kom kom kom kom kom kom kom 3.00 7.00 kom kom kom kom kom kom 710.204.68 8.00 838.00 8.00 7.185.34 1.76 6.02 322.508.24 7.640.00 kom kom kom kom kom 2.00 8.83 300.81 879.020.00 kom kom kom 277.219.17 710.117.217.56 2.78 3.020.53 3.00 354.00 3.79 5.020.022.86 1.05 7.06.92 1.205.00 2.00 kom kom 5.98 7.00 690.15 1.204.00 584.204.61 742.511.483.623.910.97 6.204.00 1.00 kom kom kom 361.559.68 10.500.00 12.887.11 KOTLOVI [ifra 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1694 1424 1427 1428 1010 1011 36 37 322 1233 737 734 739 509 510 736 733 738 409 735 60 121 574 1744 1224 1226 1228 940 1358 341 343 345 347 41 1357 342 344 346 348 40 1359 1360 1361 329 330 340 332 333 331 335 336 334 * .34 1.{poret "Danfos" 3/4" BVTS "Calefi" 3/4" Me{ni ventil "Esbe" SL (liven) i VRG (mesing) i "Caleffi" (liven) Trokraki 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" ^etvorokraki 3/4" 1" 5/4 " 6/4" 2" Pogon za me{ni ventil "ESBE" SL tip 67 Pogon za me{ni ventil "ESBE" SL tip 96 Trokraki termostatski me{ni ventil "Centrometal" CTV 5/4" (60°) "Caleffi" 3/4" (30°-65°)(mo`e za podno) Pretvara~ napona MIK 200 (200 VA max) MIK 500 (500 VA max) MIK 18 / MIK 200B (sa suvom baterijom 18 Ah.00 1.707.53 6.00 5.01.00 3.713.34 1.073.po narudzbini Opis ^eli~ni nastavak za ~etku sa navojem M12 (saila) 3m 5m 8m 10 m ^eli~na ~etka Ø 160 (sa navojem M12) Ø 200 (sa navojem M12) ^etka za kotao 30 x 80 (vrh) Viadrus Oprema za ~i{}enje i lo`enje kotla Greba~ Kuka Kanta i lopata za ugalj (komplet) Regulator promaje "Icma" "Termomat".00 9.75 1.699.00 3.447.020.00 2.089.286.17 710.24 327.00 584.00 kom kom kom kom kom kom 1.00 838.003.73 4.016. "Doktoris" "Esbe" 3/4" "Regulus" Termo za{tita zmija za kotao .956.745.573.00 1.34 1.00 690.00 838.650.75 1.00 1.00 1.83 354.194. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 628.00 354.M.00 1.375.204.016.73 1.00 - 14 .100.00 1.087.09 3.830.00 300.904.00 1.957.446.241.cena smanjena/pove}ana J.00 4.499.700.29 3.00 1.83 300.00 1.787.48 6.089.286.005.241.00 2.677.00 584.12 305.093.00 1.75 1.00 584.00 838.782.643.34 1.

089.00 279.51 1.189.07 760.31 kW) 1049 kom * .64 138. 50 i 200 l) Termofluid FPE .66 254.00 164. 5.00 760. du`ina < 30 mm ( d`ak 15 kg.00 1.66 680. 5.49 317.06.00 803.00 Antifriz za grejne sisteme Termofluid FPE .07 644.E / 25 (25%) (pakovanja: 10 i 20 l) Termofluid Solar (za solarno grejanje) (pakovanja: 10 i 20 l) l l l 268.00 760.98 519.00 760. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom 300.5 mm.M.00 338 339 337 62 63 64 Ø 200 x 250 Ø 200 x 500 Ø 200 x 1000 Ø 250 x 250 Ø 250 x 500 Ø 250 x 1000 1362 1108 1109 1110 1111 [tucna (maska) 1567 1570 2606 Pelet (za lo`enje kotlova na pelet) (KOD VE]IH KOLI^INA MOGU] DOGOVOR OKO CENE!) FALO Ø 6/6. du`ina < 30 mm ( d`ak 15 kg.E / C (koncentrat 100%) (pakovanja: 10.404.00 300.83 354.07 644.00 584.24 330.cena smanjena/pove}ana 15 .00 760.5 mm.00 690.00 613.00 Ø 135 Ø 145 (Ø 150) Ø 162 Ø 182 Ø 200 kom kom kom kom kom 644.07 644.286.07 644.00 389.11 KOTLOVI [ifra Opis J.00 1.75 1. 20.83 329.31 kW) 1429 kom FOREST Ø 6/6.po narudzbini -/+ .01.

706.469.822.64 77.00 13.401.336.00 81.dimnja~ni.05 3. fasadni (28 kW) Kotao Ceraclass Excellence ZWC24-3MFA fasadni (24 kW) Kotao Ceraclass Excellence ZWC28-3MFA fasadni (28 kW) Kotao Ceraclass Excelence ZWC35-3MFA fasadni (35 kW) Horizontalna dimna cev 810 mm + kolenom (AZ 362) Termostat TR21 .02 2.00 153. fasadni kombi.08 83.00 86.411.02 120.191.996.414.65 69.00 59.00 65.778.636.554.046.voda .194.625.12 2.1 kw) Kotao Metropolis DGT BF 25 kombinovani fasadni (23.423.761.27 11.191.829.458.053.fasadni.dimnja~ni.00 63.00 7.812.136.00 94.997.754.00 2.272.89 82.24 3.. (18kW) Kotao Bosch GAZ 3000 W ZW 24-2 DHAEi.00 kom kom kom 54. 24 kw (Clas 24 FF) Clas 28 FF .00 71.00 - Gasni kotlovi i oprema "Vaillant" PITATI ZA CENU .00 kom kom kom kom kom 58. 24 kw (Genus 24 CF) 24 MFFI .904.395.7 kW) Kotao Metropolis DGT BF 30 kombinovani fasadni (28.78 2. VP cena MP cena kom kom 50.50 3.4 kw) Kotao Format ZIP BF 30 kombinovan fasadni (28.53 79.00 84.636.00 119.KOTLOVI I OPREMA ZA GAS 01.776.67 90.22 60.586.056.39 68.voda sa spojnicama Komplet (dva) ventila za grejanje (ulaz i izla) Adapter za razdvojeni sistem odvoda . 24 kw (Genus 24 FF) 28 MI .158.16 56.399.505. 23 kw (Egis 24 FF) UNO (nov model: Clas) 24 MI .752.560.45 61.392.U TOKU JE AKCIJA! Kotao Turbo Tec Pro VUW 182-3 fasadni (18 kW) kom Kotao Turbo Tec Pro VUW 242-3 fasadni (24 kW) kom Kotao Turbo Tec Pro VUW 282-3 fasadni (28 kW) kom Kotao Turbo Tec Plus VUW 242-5 fasadni (24 kW) kom 71.631.00 3. 23 kw (Egis 24 CF) 23 MFFI .80 60.349.708.00 kom kom 8.09 2.dimnja~ni.538.856.35 59.333.343.195.0 kW) Horizontalna cev sa krivinom BF 25 Ø 60/1000 Sime priklju~ni set (grejanje .11 [ifra 754 753 1365 1366 65 749 747 750 748 * * * * * 1367 1368 1369 1370 1371 * 1387 598 589 590 588 591 66 599 600 * 1388 Opis KOTLOVI NA GAS Gasni kotlovi "Ariston" (sa sanitarnom vodom) Modul T2 (nov model: Egis) 23 MI .39 10.457.92 50.00 4.69 71.981.00 2. 31 kw (Genus 36 FF) Oprema za gas "Ariston" Vertikalna koaksijalna cev Koaksijalna cev i koleno 90° (komplet) Koaksijalna cev 500 mm 750 mm (zavr{na) 1000 mm Koaksijalno koleno 90° (45° ) Koaksijalna dvocevna ra~va Komplet (dva) ventila gas .605.282.083.19 53.53 2.8 kw) Kotao Format ZIP BF 35 kombinovan fasadni (31.070.121.765.18 61.442. 24V Termostat FR 100 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 76.76 2.00 91.fasadni.848.980. 28 kw (Genus 28 FF) 31 MFFI .00 71.dimnja~ni.00 140.06.fasadni.00 125.551.00 kom kom kom kom kom kom kom 60.00 142.00 122.00 4.222.On/Off.01 105.19 118. 28 kw (Genus 28 CF) 28 MFFI .22 71.923.00 2.00 kom kom kom kom 51.gas) Uz sve fasadne modele dolazi dim.00 72.26 4.077.378.59 55.027. fasadni (24 kW) Kotao Condes 3000 ZWB28-3AC kombi.00 96.044. 24 kw (Clas 24 CF) 24 MFFI .00 3.10 101.69 103.959.64 77.525.009.00 4.783.635.201.41 6.997.547.31 2.fasadni.48 53.fasadni.50 129.00 3.375.00 77.00 - Sve ostalo iz proizvodnog programa "Bosch"-a po narud`bini! 572 68 69 2449 2450 478 78 Gasni kotlovi i oprema "Sime" Kotao Format ZIP BF 25 kombinovan fasadni (23.45 73.00 2.00 91. fasadni kombi.333.588.92 65.679.276.520.po narud`bini -/+ .47 77.57 64.607.361.891.607.357.694.00 91.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 1.00 63.868.fasadni.00 66.00 2.M.091.978.dovoda J. (24 kW) Kotao Condes 3000 ZWB24-3AC kombi.834.24 2.674.845.00 -/+ Sve ostalo iz proizvodnog programa "Ariston"-a po narud`bini! 1454 1456 61 1457 323 641 713 1455 1920 1921 Gasni kotlovi i oprema "Junkers" / "Bosch" Kotao Bosch GAZ 3000 W ZW 18-2 DHAE. 28 kW Microgenus (stari model) 23 MI (dimnja~ni) (23 kw) 23 MFFI (fasadni) (23 kw) 27 MI (dimnja~ni) (27 kw) 27 MFFI (fasadni) (27 kw) Microgenus Plus (nov model: Genus) 24 MI .cena smanjena/pove}ana 16 . cev sa krivinom! Po narud`bini i drugi artikli iz proizvodnog programa "Sime"! 1922 431 1373 971 * .

00 10.00 470.29 6.11 [ifra Opis J. na dimnjak) 1650 Alfa 9 (sa priklju~kom na dimnjak) 1651 Fasadna gasna pe} "3F" kom kom kom 18.00 10.00 Pe}i za gas "Lampart" Modeli Vision i Elegant (sa fasadnim dimovodnim priklju~kom) 1658 50 P (6 kw greje 60-100 m³) 1659 30 P (3.00 6.14 1.ka za dve boce 4kg/h (propanbutan) Regulator pritiska 1kg/h Gasni sigurnosni ventil 1/2" (prav i EK) Ariston Detektor gasa sa elektromagnetnim ventilom 1/2" Detektor gasa "Gabel" Sprej za kontrolu curenja gasa Set dizni za kotlove (za butan) Ariston kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 17.883.00 700.00 648.446.885.251.22 2.00 1.09 24.938.00 1443 1444 1851 1445 Pancir crevo za gas 1/2" x 600 mm MF i FF (FC 2 FM i FF) 1/2" x 800 mm MF i FF (FC 2 FM i FF) 3/4" x 600 mm Mf i FF (FC 3 FM i FF) 3/4" x 800 mm MF i FF (FC 3 FM i FF) kom kom kom kom 463.326.32 128.56 515.15 1.571.00 7.00 28.00 2.145.00 12.00 972 973 432 1374 1375 631 1923 632 633 1376 1924 1377 1925 1091 1092 1093 1094 2484 Kotao Turbo Tec Plus VUW 282-5 fasadni (28 kW) Kotao Turbo Tec Plus VUW 322-5 fasadni (32 kW) Priklju~ni set za Tec Pro Cevni nastavak L = 0.KOTLOVI I OPREMA ZA GAS 01.06.883.68 540.08 672.59 2.36 398.903.341.05 4.39 130.168.00 4.62 11.10 4. VP cena MP cena kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 110.945.00 22.00 14.938.po narud`bini -/+ .28 31.00 981 984 Flexi crevo za gas Emiflex "Emipiu" 1/2" MF 500 .00 2.00 608.00 8.7-14 l vode u min.30 617.39 12. u{teda do 20%) Ariston Termostat sobni (nedeljni) Ariston Regulator pritiska sa rampom (ve}a) za 2 boce (1/2) 4 kg/h Regulator prit. 2 kom) Dimovodno koleno 90° 60/100 Horizontalna dimovodna cev sa krivinom 60/100 Vertikalna dimovodna cev 60/100 Vertikalni odvod kondeza 60/100 Obujmica za kosi krov 60/100 Obujmica za ravan krov 60/100 Termostat calorMATIC 230 Termostat calorMATIC 240 Termostat calorMATIC VRT 30 Termostat calorMATIC VRT 40 Termostat calorMATIC VRT 320 -/+ - Po narud`bini i drugi artikli iz proizvodnog programa "Vaillant"! 33 978 2451 Bojleri na gas "Heat Line" C 125B (8.421.907.243.00 4.283.00 4.00 151.115.700.7-5 l vode u min.225.040.717.235.392.00 7.19 6.539.121.62 7.547.587.70 22.23 3.00 4.66 6.098.00 5.00 kom kom kom 9.34 1.00 2.476.cena smanjena/pove}ana 17 .398.79 330.837.05 8.66 281.458.91 16.00 8.911.033.705.00 714.759.00 4.00 9.290.43 2.721.00 332.203.305.5 m 60/100 Cevni nastavak L = 1 m 60/100 Cevni nastavak L = 2 m 60/100 Dimovodno koleno 45° 60/100 (par.721.875.214.7kw 2.) - PE]I ZA GAS 1389 Emiflex creva i drugih dimenzija po narud`bini! 390 391 Filter za gas 1/2" 3/4" kom kom 540.500.00 1095 668 662 661 Kugla ventil za gas FF i MF (razni proizvodja~i) 3/8" 1/2" 3/4" 1" kom kom kom kom 279.081.00 1390 1699 1391 1392 1393 900 1066 1395 1396 OPREMA ZA GASNE KOTLOVE I INSTALACIJU GASA Clima Manager (termostat sa spoljnim senzorom i modulacijom rada kotla.179.288.447.283.075.85 8.00 15.4 kW 2.00 Pe}i za gas "Alfa Plam" 1649 Panoramik 9 (sa priklju~.68 638.177.91 18.572.651.M.31 20.720.526.00 638.98 12.00 2.2kw 4-11 l vode u min.487.1000 mm 3/4" FF ili MF 290 .00 729.02 18.03 547.136.759.00 793.390.19 593.00 * .31 3.033.29 3.746.14 8.00 2.38 8.25 605.48 7.) C 350S (24.00 9.48 4.) C 275B (19.903.520 mm kom kom 1.00 7.066.753.00 22.686.038.00 19.830.129.76 549.518.44 1.5 kw greje 30-60 m³) kom kom 26.68 10.252.83 5.

937.36 398.24 332.00 729.03 23.34 22.92 1. tiplom i hol{afom) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 15 / 100 (du`i) Ø 18 / 100 (du`i) Ø 22 / 100 (du`i) Ø 28 / 100 (du`i) kom kom kom kom kom kom kom kom 20.00 28.79 1.97 24.73 25.00 30.00 2.494.00 33.42 27.303.M.00 1.00 26.00 30.po narud`bini -/+ .cena smanjena/pove}ana 18 .104.00 1096 1097 1098 1099 Leptir kugla ventil za gas FF i MF (razni proizvodja~i) 1/2" 3/4" 1" 5/4" kom kom kom kom 281.11 [ifra Opis J.06.104.KOTLOVI I OPREMA ZA GAS 01.42 22.00 28.303.944.53 2.03 23.00 470.641.00 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1460 Jednodelni nosa~ Cu cevi (sa gumom.30 617.00 1.73 25.00 * . VP cena MP cena -/+ 663 2127 2129 5/4" 6/4" 2" kom kom kom 1.24 1.00 26.

735.513.84 7.51 2.po narud`bini -/+ .439.161.97 4.288.00 10.207.17 13.352.05 10.759.45 16.891.29 7.802.687.48 11.061.24 6.00 12.324.53 600 / 1200 (2764 w) kom 5.54 7.319.56 2.31 600 / 1400 (3224 w) kom 6.06.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 6.00 21.00 6.73 6.00 6.869.614.103.00 7.85 7.411.02 4.046.00 6.07 3.538.39 5.238.00 10.058.00 15.27 9.990.900.00 17.85 600 / 800 (1842 w) kom 4.00 4.592. VP cena MP cena kom kom kom kom kom kom kom 4.54 6.799.892.21 6.918.00 12.523.852.00 9.00 8.87 15.87 600 / 1000 (2303 w) kom 4.730.577.402.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom 3.00 13.923.082.09 2.360.00 11. ~epom i ozrakom) .576.649.841.038.334.452.206.00 6.880.00 9.835.776.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2.506.030.71 5.04 8.980.929.915.65 7.KUPITE DOMA]E.Mero{ina! "Elma" 373 374 375 367 368 369 * .66 5.143.762.61 4.086.11 RADIJATORI [ifra Opis PANELNI RADIJATORI "Jugoterm" (sa ~epom i ozrakom) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 300 TIP 22 1050 300 / 1000 (1244 w) 1051 300 / 1200 (1493 w) 1052 300 / 1400 (1742 w) 1709 300 / 1600 (1990 w) 1710 300 / 1800 (2239 w) 543 300 / 2000 ( 2488 w ) 544 300 / 2200 ( 2737 w ) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 400 TIP 22 552 400 / 400 ( 654 w ) 553 400 / 600 ( 981 w ) 554 400 / 800 ( 1308 w ) 545 400 / 1000 ( 1635 w ) 546 400 / 1200 ( 1962 w ) 547 400 / 1400 ( 2289 w ) 548 400 / 1600 ( 2616 w ) 549 400 / 1800 ( 2943 w ) 550 400 / 2000 ( 3270 w ) 551 400 / 2200 ( 3597 w ) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 500 TIP 22 1858 500 / 400 (761 w) 563 500 / 600 ( 1141 w ) 564 500 / 800 (1522 w) 555 500 / 1000 ( 1902 w ) 556 500 / 1200 ( 2282 w ) 557 500 / 1400 ( 2663 w ) 558 500 / 1600 ( 3043 w ) 559 500 / 1800 ( 3424 w ) 560 500 / 2000 ( 3804 w ) 561 500 / 2200 ( 4184 w ) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 600 TIP 22 573 600 / 400 ( 886 w ) 575 600 / 600 ( 1328 w ) 577 600 / 800 ( 1771 w ) 565 600 / 1000 ( 2214 w ) 566 600 / 1200 ( 2657 w ) 567 600 / 1400 ( 3100 w ) 568 600 / 1600 ( 3542 w ) 569 600 / 1800 ( 3985 w ) 570 600 / 2000 ( 4428 w ) 571 600 / 2200 ( 4871 w ) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 900 TIP 22 583 900 / 400 ( 1224 w ) 1403 900 / 500 (1530 w) 584 900 / 600 ( 1836 w ) 1414 900 / 700 (2142 w) 585 900 / 800 ( 2448 w ) 579 900 / 1000 ( 3060 w ) 580 900 / 1200 ( 3672 w ) 581 900 / 1400 ( 4284 w ) 582 900 / 1600 ( 4896 w ) "Jugoterm" (Gnjilane) visina 300 TIP 33 537 300 / 800 ( 1395 w ) 1843 300 / 1000 (1744 w) 533 300 / 1200 ( 2093 w ) 1711 300 / 1400 (2442 w) 1712 300 / 1600 (2790 w) 1713 300 / 1800 (3139 w) 1714 300 / 2000 (3488 w) 1844 300 / 2200 (3837 w) J. A GREJTE SE SVETSKI !!! 600 / 400 (921 w) kom 2.cena smanjena/pove}ana 19 .196.144.00 3.933.16 9.09 3.226.73 8.00 5.54 600 / 600 (1382 w) kom 3.00 19.915.015.54 4.911.00 10.48 11.38 10.26 6.00 13.83 6.00 3.00 12.00 8.00 11.00 5.901.780.75 4.852.605.124.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2.713.17 9.332.00 5.00 11.78 10.00 5.383.848.14 5.00 8.910.59 13.848.00 5.00 4.103.865.911.00 6.054.24 8.09 8.755.300.025.58 5.585.00 8.895.00 (sa set nosa~ima.32 4.16 9.208.405.012.00 5.691.00 8.885.189.72 18.00 10.00 16.704.00 9.58 2.022.00 6.042.00 6.061.00 10.800.594.97 10.00 -/+ Po narud`bini svi tipovi i dimenzije radijatora Jugoterm .00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.00 4.51 5.85 2.01.66 8.00 11.292.459.838.783.822.611.14 4.230.222.05 5.00 7.529.526.054.657.00 14.00 5.906.805.878.63 3.383.817.00 3.00 8.826.164.90 8.63 11.115.M.777.00 7.733.724.001.00 9.180.185.061.

722.53 2.630.85 13.00 14.36 10.36 6.932.00 12.900.00 12. "Korado" T33 (~e{ki) 1849 300 / 800 1553 300 / 2000 1554 900 / 600 1859 900 / 800 Po narud`bini svi tipovi i dimenzije radijatora "COPA"! Po narud`bini i druge dimenzije Vogel Not radijatora! 871 873 1019 1020 869 946 * .677.00 7.00 "Vogel & Noot" 22 K (austrijski) (bez ~epa.00 15.04 7.24 7.378.90 11.38 11.635.00 6.56 12.49 94.43 11.258.06.538.00 6.51 5.34 11.02 8.39 8.11 RADIJATORI [ifra Opis J.00 14.68 10.00 16.00 12.007.05 5.206.405.00 9. ozrake i nosa~a) 1665 500 / 1000 (2100 w) 1666 500 / 1200 (2520 w) 1667 500 / 1400 (2940 w) 1668 500 / 1600 (3360 w) 1669 500 / 1800 (3780 w) 1670 500 / 2000 (4200 w) kom kom kom kom kom kom 7.82 10.589.82 6.80 9.521.00 19.128.344.308.118.par!) 532 500 / 1000 (1819 w) 534 500 / 1200 (2183 w) 535 500 / 1400 (2547 w) 536 500 / 1600 (2910 w) 320 500 / 1800 (3274 w) 321 500 / 2000 (3638 w) 1552 500 / 2200 kom kom kom kom kom kom kom 5.04 5.304.727.638.483.00 29.01.53 6.00 12.394.706.191.58 16.744.353.662.00 10.954.00 10.59 11.011.00 - kom kom kom kom kom kom 79.00 8.00 - 384 646 1379 1458 1565 900 / 400 (1305 w) 900 / 600 (1958 w) 900 / 800 (2610 w) 900 / 1000 (3263 w) 900 / 1200 (3916 w) kom kom kom kom kom 5.748.00 14.132.995.82 6.787.00 9.278.10 20.831.90 9.00 11.69 8.00 10.285.229.00 8.00 10.83 7.31 10.013.644.43 10.580.151.163.422.580.00 13.536.349.83 10.M.00 11.73 9.400.61 9.00 10.00 9.864.46 4.00 370 371 372 602 600 / 1600 (3685 w) 600 / 1800 (4145 w) 600 / 2000 (4606 w) 600 / 2200 (5067 w) Mogu se naru~iti radijatori drugih dimenzija kao i TIP 20 i TIP 21.00 4.00 13.275.65 9.958.172.00 - 538 539 540 541 542 1225 900 / 400 (1171 w) 900 / 600 (1757 w) 900 / 800 (2342 w) 900 / 1000 (2928 w) 900 / 1200 (3514 w) 900 / 1400 (4100 w) kom kom kom kom kom kom 4.398.920.92 6.156.00 16.045.645.00 9.00 8.111.00 13.00 11.690.00 11.47 24.596.751.184.00 10.00 13.65 8.63 14.364.687.775.097. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 7.66 58.00 - 613 614 615 606 607 608 609 610 611 612 600 / 400 (847 w) 600 / 600 (1270 w) 600 / 800 (1694 w) 600 / 1000 (2117 w) 600 / 1200 (2540 w) 600 / 1400 (2964 w) 600 / 1600 (3387 w) 600 / 1800 (3812 w) 600 / 2000 (4235 w) 600 / 2200 (4870 w) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2.00 6.970.00 "COPA" TIP 22 (sa ~epom i ozrakom) (POKLON: nosa~i L .122.439.24 8.289.69 7.00 24.973.928.299.546.00 6.76 5.133.75 8.642.cena smanjena/pove}ana 20 .00 12.34 69.558.417.00 69.293.29 4.P (pri~vrsnica) -/+ .754.575.178. 1 par) Nosa~ panelnih radijatora sa crevom RKP Ø 8 (konzola) ROGL (odstojnik) NLR (NGR) nosa~ PUT .989.691.41 8.00 - kom kom kom kom 5.349.00 5.46 12.658.12 12.125.02 13.173.261.439.043.131.00 14.00 82.00 10.118.07 8.611.533.626.881.540.00 7.76 6.547.00 7.00 - 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1605 600 / 400 (976 w) 600 / 600 (1464 w) 600 / 800 (1952 w) 600 / 1000 (2440 w) 600 / 1200 (2928 w) 600 / 1400 (3416 w) 600 / 1600 (3904 w) 600 / 1800 (4392 w) 600 / 2000 (4880 w) 600 / 2200 (5368 w) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 4.351.138.00 7.144.957.14 8.88 9.14 3.po narud`bini PRIBOR ZA KA^ENJE RADIJATORA Nosa~i za panelne radijatore (set kesica.608.48 5.82 5.

1 mm) Radijatorski set (reducir 2 leva + 2 desna.58 42.71 99.00 56.1/2" 1698 Dihtung 5/4" kom kom kom kom kom kom kom kom 574.00 ALUMINIJUMSKI RADIJATORI "Termarc" 2397 Rostro (h=500.58 614.012.877.00 24.00 2.00 2.00 1.115.63 48.24 1. 169 W) 2398 Largo (h=500.195.00 - kom kom kom kom kom kom 311.00 605.00 50.00 kom kom kom kom kom 47.459.389.66 2.37 29.02 56. odzraka i klju~i}) (raznih proizvodja~a) Al reducir "Global" 1" .81 1.00 - "Fondital" (italijanski) 2136 Calidor S-3 500 (151 W) 2185 Calidor S-3 600 (175 W) 95 Calidor S-4 350 (118 w) 94 Calidor S-4 500 (155 w) 32 Calidor S-4 600 (180 w) 93 Calidor S-4 800 (233 w) kom kom kom kom kom kom 697.49 968.037.92 681.00 "Aklimat" (slovena~ki) 2499 MS500 (M500) 2500 MS600 (M600) 2501 MS900 (M900) 2502 MS1400 (M1400) 2503 MS1800 (M1800) kom kom kom kom kom 820.00 74.00 + + + + + + "Lipovica" (hrvatski) 2186 Orion 350/95 (priklju~ci 1") 977 Orion 500/95 (priklju~ci 1") 979 Orion 600/95 (priklju~ci 1") 2187 Ekonomik SE 285 (5/4".78 11.00 - 658 876 22 24 5 26 10 980 2188 2189 2190 2604 2191 2192 1696 2605 870 872 1877 596 * .27 2.01.46 47.12 131.3/8" (desni i levi) Al ~ep 1" (desni i levi) (raznih proizvodja~a) Al spojnica 1" (raznih proizvodja~a) Al dihtung 1" (raznih proizvodja~a) Radijatorski set (reducir 2 leva + 2 desna.00 766. dupli) 1436 ^ep za Al radijator 5/4" 1437 Spojnica za Al rsdijator 5/4" 1438 Reducir za Al radijator 5/4" .00 1.68 40.M.00 1.00 467.66 395.46 725.00 831.46 16.00 126.395.1/2" (desni / levi) 1" .14 340.00 13.86 738.024.46 984.00 48.00 113.po narud`bini Opis KUD (konzola cevasta lim 2 mm) NUT (nosa~) PRIBOR I OPREMA ZA Al RADIJATORE Al reducir (raznih proizvodja~a) 1" .06.00 856.00 kom 287.00 840.34 878.00 56.34 7.11 RADIJATORI [ifra J.36 711.428.746.81 1.1/2" (desni i levi) 1" .00 20.cena smanjena/pove}ana 21 .15 1.00 797.68 40.75 823.00 48.93 368. ~ep 1/2".00 - kom kom kom kom kom 40.00 9.88 840.00 2.162.388.76 355.42 718. 165 W) kom kom 822.00 882.00 725.00 848.00 420. 105 W. odzraka i klju~i}) "Global" Automatski odzra~ni niklovani ~ep 1" "ITAP" (desni / levi) Automatski odzra~ni niklovani ~ep 1" "Caleffi" (desni / levi) Nosa~i za Al radijatore (set kesica) (2 mm) Nosa~ Al radijatora sa crevom Stoje}a konzola za Al i panelne radijatore PVC klju~ za ~epove i reducire "Global" -/+ .00 1.00 1.36 804.36 704. VP cena MP cena -/+ kom kom 24.479.00 804.902.176.519.00 1.00 "Global" (italijanski) 426 VOX H 350 (120 W) 427 VOX H 500 (161 W) 428 VOX H 600 (185 W) 430 VOX H 800 (231 W) 2425 Iseo H 500 (147 W) 2426 Iseo H 600 (168 W) 119 GL H 200 / 80 D (131W) (niski) 317 GL H 350 / 80 D (200 W) (niski) 120 Oskar H 1400 (314 W) (vertikalni) 1506 Oskar H 1800 (379 W) (vertikalni) 1689 Usmeriva~ tople voode za Oskar kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 681.64 747.973.76 62.02 678.71 106.00 94.00 - kom 288.00 992.58 2.68 20.32 2.00 871.29 339.42 675.00 117.41 649.95 11.00 155.68 971.15 79.14 944.3/8" (desni / levi) Al ~ep 1" "Global" (desni / levi) Al spojnica 1" "Global" Al dihtung 1" "Global" (beli.46 47.00 3.71 95. ~ep 1/2".00 1.86 512.00 13.686.

000.53 4.144.00 4.810.980.18 19.00 4.98 5.01.92 3. 9.717.0 l) kom 410 / 1830 (1276 W.59 4.965.29 13.5 l) kom 710 / 1830 (1963 W.054.80 18.46 4.95 3.00 4.003.730.198.939.00 4.697.07 1.0 l) kom 710 / 1090 (1202 W. kao i radijatori od prohroma i drugih dimenzija! "Irsap" Venus hromiran sa nosa~ima (italijanski) 1718 497 / 1118 (435 W) 1719 497 / 1720 (675 W) 1720 595 / 1118 (513 W) 1721 595 / 1720 (799 W) "Thermal Trend" sa nosa~ima (~e{ki) Tip "K" . 13.00 4.00 4.8 l) kom 510 / 720 (583 W.00 5.00 2.00 3.56 4.694.ravni 1123 450 / 940 (579 W) 1119 450 / 1290 (763 W) 1121 450 / 1640 (930 W) 1130 600 / 940 (734 W) 1125 600 / 1290 (966 W) 1129 600 / 1640 (1177 W) Tip "KDO" .00 5.164.859.M.866.405.36 3.61 2.8 l) kom 710 / 1460 (1582 W.83 4.00 7.09 2.813.00 3. 6.00 3.00 3.86 1.00 2.cena smanjena/pove}ana 22 .02 2.447. 6." lu~ni RASPRODAJA !!! 1910 500 / 750 (586 W) 1912 500 / 1480 (1170 W) 1913 500 / 1850 (1460 W) 1914 600 / 750 (680 W) 1916 600 / 1480 (1360 W) 1917 600 / 1850 (1700 W) 1430 1431 * .00 kom kom kom kom kom kom 2.37 3.438.844.491.161. 8.00 13.6 l) kom 710 / 720 (761 W.83 3.558.1 l) kom -/+ - - Mo`e se naru~iti boja po `elji.78 3.2 l) kom 410 / 1460 (1058 W.05 1.51 4.370. 3.544.569. 7.402.734.3 l) kom 610 / 1830 (1734 W. 10.816.888. 3.697.49 4. 11.00 kom kom kom kom kom kom 2.44 4.646.836.49 3.660.V.123.53 3.po narud`bini kom kom kom kom Nosa~i cevastih radijatora univerzalni Beli ("Poly" / "Ne{a Komerc") Hromirani ("Poly") -/+ .56 5. 4.386.00 1.00 5.540.00 kom kom 88.00 4.00 5.00 kom kom kom 3.00 5.00 5.1 l) kom 510 / 1830 (1505 W.713.484.00 5.51 4.92 3.161.00 6.00 1.706.869.4 l) kom 410 / 1090 (776 W.00 5.341.26 4.9 l) kom 510 / 1090 (918 W.46 3.141.92 5.00 206.238.298.00 kom kom kom kom kom kom 2.089.00 6.21 4.00 4.707.586.98 174.53 4. 7.00 4.00 4.296.039.00 5.681.387.00 16.88 3.00 21.207.160.504.832.525.232. 5.00 22.26 2.58 105.980.29 3.185.371.06.76 2.00 3.722.63 3. VP cena MP cena kom kom kom kom 983.9 l) kom 610 / 1460 (1408 W.25 15.945.247.199. 5.5 l) kom 610 / 1090 (1060 W.500.767.145.0 l) kom 510 / 1460 (1234 W.842.DOK TRAJU ZALIHE !!! "J.866.796.714.489.00 4.lu~ni 1124 450 / 940 (569 W) 1120 450 / 1290 (770 W) 1122 450 / 1640 (969 W) 1127 600 / 940 (728 W) 1128 600 / 1290 (985 W) 1126 600 / 1640 (1239 W) RASPRODAJA .383.067. 10.M.00 3.530.34 4.11 RADIJATORI [ifra 150 968 921 73 Opis Klju~ za Al radijatore "Global" ({paner) 50 cm 80 cm Poluga za klju~ za Al radijatore "Global" Poluga i {paner 50 cm za Al ~lanke (u kompletu) CEVASTI RADIJATORI (SU[A^I) "Bial" sa nosa~ima (slovena~ki) dok traju zalihe ! 76 Classik (ravni) 450 / 1694 (950 W) 72 750 / 1374 (952 W) 77 Rondo ( lu~ni ) 450 / 1694 (950 W) "Euro" 1168 1169 1170 1171 1172 1175 1176 1177 1178 1753 1754 1755 1758 1759 1760 1761 J.123.2 l) kom 610 / 720 (672 W.620.987.220. 8.915.213.00 lu~ni sa nosa~ima i ozrakom (garancija 6 godina!) DOMA]I PROIZVOD 410 / 720 (494 W.420.73 4.00 5.300.932.00 5.382.95 4.212.48 4.83 3.00 4.

9 Ø 12 x 0.73 Ø 28 x 4 (za ALPEX Ø 28) m 25.00 16.14 Ø 54 x 10 (9) m 57.42 -/+ .00 + + + 01.00 23 .394.30 340.00 68.00 - 1568 161 163 162 160 Ø5x1 Ø6x1 Ø8x1 Ø 10 x 1 Ø 12 x 1 m m m m m 116.32 311.00 486.5 x 5000 Ø 42 x 1.9 x 5000 m m m m m 324.73 357.00 4.8 Ø 22 x 1 m m m 339.00 - 530 522 523 524 525 526 527 528 2608 Izolacija "SPUR-TUBEX" / "Plama Flex" / "Izolp" (meka) 1 komad = 2 m Ø6x6 m Ø 10 x 6 m Ø 12 x 6 m Ø 15 x 6 m Ø 18 x 6 m Ø 22 x 6 m Ø 28 x 6 m Ø 35 x 6 m Ø 42 x 6 m 21.95 Ø 18 x 9 m 17.00 963.00 30.5 x 5000 Ø 76.00 20.00 306.86 575.71 13.42 548.66 274.00 25.64 1.63 Ø 65 x 10 (9) m 67.00 240.15 906.73 699.00 425.00 15.00 1.8 Ø 18 x 0.97 Ø 42 x 10 (9) m 38. ALAT Opis BAKARNE CEVI (doma}e i uvozne) Cu cevi u {ipci (F37) Ø 15 x 0.00 80.M.00 21.00 462.00 1.018.11 [ifra J.00 26.cena smannjena/pove}ana 20.1 x 2 Cu cevi u koturu (F22) meke Ø 6 x 0.165.12 2.070.645.93 442.79 Ø 22 x 9 m 18.14 350.326.9 x 5000 Ø 28 x 0. PRIBOR.00 26.839.555.51 229.00 26.03 Ø 22 x 4 (za ALPEX Ø 22) m 23.81 Ø 15 / 6 m 33.39 259.00 28.00 618.9 m m m m 133.19 21.5 x 5000 Ø 35 x 1.00 - 2379 2112 177 1652 176 m m m m m 1.66 816.179 180 96 80 BAKARNE CEVI I FITING.05 "SPUR-TUBEX" Disk za ALPEX cevi sa izolacijom od vlage (za postavljanje u beton) Ø 15 x 4 (za ALPEX Ø 16) m 20.00 271.po narudzbini Ø 15 x 9 m 16.19 12.00 562.00 - 164 165 166 167 178 Ø 15 x 0.00 22.9 x 5000 Ø 18 x 0.00 - 982 983 985 987 Ø 28 x 1.8 x 5000 Ø 18 x 0.69 Izolacija SSL za klime (bela) Ø6/6 m 21.27 629.95 22.07 1.00 120.9 Ø 8 x 0.06.10 383.03 Ø 35 x 9 m 27.12 25.00 17.100.00 420.00 1.03 27.34 Ø 18 x 4 (za ALPEX Ø 18) m 22.00 25.78 1.58 391.00 522.56 14.00 324.00 213.64 Ø 28 x 9 m 22.123.00 368.00 45.8 x 5000 Ø 28 x 0.5 x 5000 Ø 54 x 1.19 21.00 32. VP cena MP cena -/+ PVC-Cu cevi u koturu (F22) 2609 2610 2611 2612 2613 529 519 520 521 2614 2615 2616 2617 2618 1860 988 989 2607 * .00 647.00 2.00 24.00 679.00 33.37 523.30 203.83 411.00 - 947 948 949 Ø 15 x 0.00 39.00 26.85 1.00 - 169 170 171 172 173 174 175 Ø 12 x 1x 5000 Ø 15 x 1 x 5000 Ø 18 x 1 x 5000 Ø 22 x 1 x 5000 Ø 28 x 1 x 5000 Ø 35 x 1 x 5000 Ø 42 x 1 x 5000 m m m m m m m 302.9 Ø 10 x 0.202.42 Ø 12 / 6 m 28.79 Ø 76 x 10 (9) m 101.00 825.9 x 5000 Ø 35 x 0.00 413.00 34.8 x 5000 m m m m 288.42 401.53 476.19 Ø8/6 m 22.00 175.54 355.920. IZOLACIJA.00 + 25.00 1.95 148.03 Ø 10 / 6 m 25.58 157.25 4.41 16.00 743.86 138.00 30.9 x 5000 Ø 22 x 0.05 180.00 502.627.8 x 5000 Ø 22 x 0.

933.76 54.91 230.81 34.00 Ø 22 kom 5.00 3/4" ( Ø 22 ) kom 14.06.39 4.00 1" kom 34.00 Ø 18 (osno rastojanje 40 mm) kom 101.64 26.41 17.00 Ø 75 (2"1/2) M8 kom 65.00 1/2" kom 28.93 7. grejanje) Ø 15 (3/8") M8 kom 37.00 Ø 160 M8 kom 132.00 Ø 110 M8 kom 83.cena smannjena/pove}ana 24 .14 1.00 [raf~i}i (kutija 100 kom) kom 372.500.47 10.638.89 99. ALAT Opis J.02 13.00 Ø 200 M10 kom 146.00 Ø 4 .5 / 10 m) kom 194.00 Navojna {ipka M 8 x 1000 kom 76.00 No` za PEX "Rems" kom 4.00 1" kom 34.00 Ø 6 .08 6.00 Jednodelna {elna sa gumom za lake cevi "Cerera" (za vodovod.457.00 Dr`a~ {elne ugaoni kom 24.68 48.54 180.00 5/4" ( Ø 35 ) kom 16.58 29.po narudzbini -/+ .25 18.10 19.32 mm (raznih proizvodja~a) kom 275.00 3/4" kom 33.69 61.00 59.M.54 3.89 40.00 Seka~ bakarnih cevi Ø 3-35 mm (3 .237.00 Ø 125 M8 kom 101.00 -/+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Po narud`bini i drugi alati iz programa "Rems"-a! * .25 77.59 42.68 166.85 60.39 4.88 440.75 41.58 147.34 83.69 120.00 6/4" kom 50.00 Ø8 kom 2.68 107.83 47.00 5/4" kom 45.00 PVC {elna Ø 15 kom 3.00 Ø 18 kom 4.17 71.91 53. kanalizaciju.01.81 34.00 Ø 40 (5/4") M8 kom 44.27 90.29 5.00 Ø 10 kom 3.11 [ifra 744 1510 1511 1512 745 741 1507 1508 1509 742 743 740 448 449 447 446 1926 74 75 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 562 620 1888 1889 1890 1891 241 242 243 244 245 955 956 957 958 959 1772 990 1146 1147 1144 1145 908 1085 874 2193 2194 875 1016 BAKARNE CEVI I FITING.7 / 6.00 Ø 250 M10 kom 152.848.69 120.721.95 20.42) "Rems" kom 4.00 Ø 22 (osno rastojanje 45 mm) kom 104.00 Hangar vijak sa tiplom Ø 8 kom 11.00 1/2" kom 30.00 Ø 35 (osno rastojanje 60 mm) kom 140.00 2" kom 51.00 1/2" ( Ø 18 ) kom 12.02 13.20 38. IZOLACIJA.00 PVC rozetna dvodelna kom 15.00 5/4" kom 40.00 Ø 28 (osno rastojanje 50 mm) kom 124.00 Perforirana traka u koturu (15 / 0.24 5.00 Ø 90 (3") M8 kom 70.31 5.00 Ø 63 (2") M8 kom 60.02 13.68 48.97 33.00 Ø 50 (6/4") M8 kom 50.00 1" ( Ø 28 ) kom 16.00 3/4" kom 32.00 Metalna {elna dvodelna 3/8" kom 27.42 325.00 Rems Swing Set (za savijanje Cu cevi 10-12-15-18-22) kom 22.54 3. VP cena MP cena PRIBOR I ALAT Metalna {elna "Cerera" jednodelna 3/8" kom 28.00 Ø 32 (1") M8 kom 43.00 Ø 28 kom 8.61 173.00 Ø 12 kom 5.00 Ø 25 (3/4") M8 kom 40.00 Bakarna dvodelna {elna sa odstojnikom 25 mm Ø 15 (osno rastojanje 35 mm) kom 90.71 15.20 156.75 41.00 Tipli i hol{afi Ø6 kom 2.64 mm (raznih proizvodja~a) kom 1.00 Ø 20 (1/2") M8 kom 39.00 Ø 35 kom 11.22 51.51 36.29 44.24 123.00 PVC rozetna jednodelna kom 11. PRIBOR.000.00 Dr`a~ {elne M8 kom 35.86 14.00 Guma za jednodelnu i dvodelnu {elnu "Cerera" 3/8" ( Ø 15 ) kom 11.

00 305.00 1.30 1. ALAT Opis Pur pena u spreju 750 ml Cu sprej "Cendo" 2903.00 899. PRIBOR.07 733.78 819.00 1.25 kg) Sundjer~i}i "Degusa".00 19.00 390.64 2.86 101.1 kg Pasta za kalaj 0.19 35.00 471.00 55. "Amasan" Kalaj .228.00 230. "Happy Color" Beli sprej "Global".91 85.220.27 20.69 234. "Amasan".00 775.00 kom kom 593. "Feldef" 0.61 101.00 1.83 976.00 120.07 819.00 kom 217.00 101.00 47.00 900.24 330.M.00 967.79 257.22 762.152.81 305.98 399.5 kg 0. "Happy Color" Kudelja (pakovanje 0.95 38.41 1.75 564.00 39.00 - kom kom kom kom kom 85.00 305.97 101.00 + - - + 25 .81 33.po narudzbini BAKARNE CEVI I FITING.943.30 300.08 1.15 761.00 + kom kom kom kom 254.25 kg (kalajna) "Amasan".59 63.00 898.14 288.69 3.Gas Boca za brener Map . "Felder" (ROFIX3 .00 kom kom kom 14.78 17.00 53.00 637.00 499.83 44.00 - kom kom kom kom kom kom kom 16.29 20.646.56 184.51 16.00 kom kom kom kom 500.00 277.41 28.41 21.49 590.71 700.15 kg Te~ni teflon (teflon pasta) "Goplast" (75 ml) "Loxcal" (75 ml) Teflon traka 12 mm x 10 m 19 mm x 10 m 25 mm x 10 m Teflon konac "Locitite 55" 50 m 150 m Lepak za izolaciju 1 l Traka za izolaciju samolepljiva (50 m) (crna/siva) Pasta za tvrdi lem "Degusa".05 17.cena smannjena/pove}ana J. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 427.00 666.95 39.837.00 4.91 504.00 942.Gas BAKARNI FITING Cu luk dvodelni (5090) (K 90 Cu) Ø 15 / 90° Ø 18 / 90° Ø 22 / 90° Ø 28 / 90° Ø 35 / 90° Ø 42 / 90° Ø 54 / 90° (5040) (K 40 Cu) Ø 15 / 45° Ø 18 / 45° Ø 22 / 45° Ø 28 / 45° Ø 35 / 45° Ø 42 / 45° Ø 54 / 45° (5060) (K 60 Cu) Ø 15 / 180° Ø 18 / 180° Ø 22 / 180° Ø 28 / 180° Ø 35 / 180° Cu luk jednodelni (5092) (K 92 Cu) Ø 15 / 90° Ø 18 / 90° Ø 22 / 90° Ø 28 / 90° Ø 35 / 90° Ø 42 / 90° Ø 54 / 90° -/+ .10 798.specijal) Pasta meki lem "Amasan" (70 g) "Felder" Cu Roflux39 (0.05 1.34 177.00 + kom kom kom kom kom kom kom 14.060.06.00 25.087.00 kom kom kom kom kom kom kom 16.00 210.300.01. IZOLACIJA.00 75.283.88 656.644.556.00 kom 694.61 2.00 kom kom 1.620.500.00 34.75 422.00 310.11 [ifra 1771 253 55 659 2149 1131 2485 1132 2195 2196 2619 319 709 746 905 904 903 944 1434 1112 587 708 181 1861 84 906 85 79 197 202 207 212 217 221 586 195 200 205 210 215 219 1842 194 199 204 209 214 198 203 208 213 218 222 1841 * .59 188.25 kg) Pasta za ku~inu (kudelju) "Felder" Neofermit Universal 0.00 341.00 2.71 539.450.98 46.59 262.00 218.118.`ica 2 i 3 mm (250 g) "Felder" Cu elektroda "Felder" (Raphos 94) "Degusa" S-94 "Haris" Boraks pra{ak Pasta .47 194.12 258.47 258.00 + + + kg kg kg kom kom kom kom 1.00 46.00 42.00 2.00 222.00 865.gr~ka "Jet Flux" Brener za Map .00 120.00 360.00 1.

44 325.cena smannjena/pove}ana J.28 .28 42 .47 198.15 .18 35 .15 22 .00 319.59 392.15 .00 279.68 188.00 176.00 82.93 342.15 18 .18 18 .22 35 .00 kom kom kom 100.69 82.22 35 .18 28 .18 .18 22 .00 444.95 194.22 405. ALAT Opis (5041) (K 41 Cu) Ø 15 / 45° Ø 18 / 45° Ø 22 / 45° Ø 28 / 45° Ø 35 / 45° Ø 42 / 45° Ø 54 / 45° Cu luk jednodelni du`i Ø 15 / 90° Ø 18 / 90° Cu luk obilazni (jednodelni) (5086) (K 86 Cu) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Cu luk prelazni (dvodelni) (5085) (K 85 CU) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Cu spojnica (5270) (K 270 Cu) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35 Ø 42 Ø 54 Cu reducir (5243) (K 243 Cu) 18 .00 kom kom 43.68 966.07 88. IZOLACIJA.22 .00 52.00 151.00 kom kom kom kom kom kom kom 21.15 35 .92 25.00 384.15 .00 315.00 418.00 166.79 33.15 18 .02 17.komad (5130) (K 130 Cu) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35 Ø 42 Ø 54 Cu T .18 22 .00 315.18 .18 .29 70.95 69.15 28 .00 69.00 104.18 28 .18 .47 11.18 22 .35 54 .15 .14 222.00 335.22 58.14 270.00 942.00 447.42 137.01.15 .63 378.140.12 135.30 649.00 13.15 .00 41.00 420.15 22 .00 91.15 90.00 - - + - + + + - 26 . PRIBOR.49 51.00 525.29 193.68 266.00 315.88 149.30 354.95 166.18 .00 kom kom kom kom kom kom kom 8.00 479.00 443.93 266.42 110.00 339.03 376.15 21.00 262.M.34 272.97 140.15 18 .68 57.15 28 .00 54.22 28 .91 125.22 236.00 283.00 55.00 889.00 68.22 .00 1.28 42 .469.10 16.00 61.00 234.00 128.91 444.18 22 .61 108.00 697.15 18 .15 22 .00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 17.56 45.15 22 .komad reduciran (K 130 R) 15 .00 322.00 40.89 34.po narudzbini BAKARNE CEVI I FITING.00 107.24 10.06.37 798.00 1.00 kom kom kom 93.34 590.28 .27 355.89 375.15 .00 162.22 .00 463.00 21.00 230.00 404.42 118.00 222.00 97.19 49.22 22 .15 77.00 58.79 46.22 .20 266.00 148.15 22 .42 Cu T.22 .22 22 .00 160.85 287.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 140.37 753.39 1. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom kom 13.00 766.11 [ifra 196 201 206 211 216 220 1840 192 193 226 227 228 223 224 225 246 247 248 249 250 251 1703 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 1701 1702 301 303 305 307 309 311 1700 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 * .35 54 .75 127.18 -/+ .47 51.76 44.244.00 355.18 18 .00 83.81 300.15 15 .00 228.

34 2.11 [ifra 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 302 304 28 .00 kom kom 104.169.380.22 .42 .28 .00 733.00 800.22 621.00 517.6/4 182 184 28 .00 1.575. PRIBOR.06.00 179.42 .52 444.575. ALAT Opis 01.22 28 .97 762.22 .22 28 .00 315.00 408.28 28 .76 241.28 35 .28 28 .28 .00 383.28 42 .24 115.97 438.1" 28 .290.00 525.75 1.46 88.18 28 .18 . VP cena MP cena kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 347.00 kom kom 1.63 374.15 28 .73 27.51 1.00 170.18 186 187 188 189 190 191 15 .00 2.35 35 .050.22 35 .95 257.42 54 .15 .89 523.35 42 .334.75 1.5/4 28 .58 450.3/4 22 .00 56.BAKARNE CEVI I FITING.28 .M. IZOLACIJA.00 kom kom kom kom kom 23.28 35 .575.71 677.05 889.00 32.1/2 .35 .898.22 .00 800.00 630.22 .83 655.18 28 .00 272.18 .15 .18 .59 28.142.15 28 .22 28 .15 28 .00 1.83 677.00 1.35 .25 123.00 304.35 .575.spoljni navoj Ms-Cu holender .35 .00 700.35 35 .unutrasnji navoj Cu ~ep (zavr{etak) * .334.22 35 .00 kom kom 1.1/2 18 .18 28 .22 .00 586.440.28 28 .22 .00 136.00 900.22 35 .334.334.22 35 .18 .49 1.28 .5/4 183 185 28 .85 451.28 .220.18 .1/2 .00 1.35 .18 .54 1927 1928 15 .6/4 35 .20 533.po narudzbini -/+ .00 -/+ Bronzani T .69 266.42 54 .12 47.35 35 .100.08 889.15 18 .00 533.19 1.28 .00 2.00 285.455.91 496.865.75 1.cena smannjena/pove}ana 27 .093.52 144.5/4 35 .20 593.51 324.00 773.89 151.528.37 410.00 156.93 2.00 105.22 28 .15 .00 806.14 932.00 278.00 335.73 345.98 235.22 1.00 1.15 .00 1.61 283.00 kom kom kom kom kom kom 91.69 108.00 1.050.28 35 .58 683.00 532.35 35 .28 35 .00 1.46 132.5/4 312 313 314 315 1550 Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35 J.00 618.00 1.komad (4130 G) Cu holender (K 359) Ms-Cu holender .5/4 35 .00 442.22 .580.75 1.07 230.

03 90.00 29.24 63.00 240.12 105.00 160.00 56.15 23.06.00 51.00 51.22 67. CRNI I Ms FITING 01.89 435.56 88.22 61.83 47.00 88.02 74.00 44.00 641.00 189.00 72.19 34.25 19.39 435.00 39.59 191.00 29.14 149.49 26.00 128.00 368.17 216.00 39.00 124.08 135.00 124.00 62.95 25.00 - - + + - Za konusne FF holendere cena se uve}ava za 40%! -/+ .86 160.00 132.58 37.00 160.00 31.59 27.00 75.25 203.11 [ifra Opis J.93 77.15 216.00 64. NIKLOVANI.81 43.49 24.00 80.08 176.komad (130) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Reducir (241) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Muf (270) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Dupli nipli (280) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" ^ep (290) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Holender FF (ravni) (330) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" kom kom 93.49 24.36 108.00 256.00 66.00 176.22 118.00 + + kom kom kom kom kom kom kom kom 28.56 283.00 240.00 104.88 33.00 23.00 226.00 91.00 26.58 43.00 96.00 136.15 23.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 19.27 39.22 851.54 81.cena smanjena/pove}ana 28 .00 353.05 52.00 1.79 135.29 55.19 22.00 208.47 163.27 299.86 543.46 67.00 47.59 203.005.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 15.00 255.00 193.00 514.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 72.59 571.00 + - kom kom kom kom kom kom kom kom 21.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 19.M.00 140.05 54.POCINKOVANI.52 18. VP cena MP cena -/+ POCINKOVANI FITING 1303 1304 1271 1274 1270 1275 1276 1273 1272 1073 1297 1300 1296 1301 1302 1298 1295 1299 1287 1290 1286 1291 1292 1288 1592 1289 1279 1283 1278 1284 1285 1281 1280 1282 1257 1260 1256 1261 1262 1258 42 1259 1243 1246 1242 1247 1248 1244 429 1245 1265 1267 1264 1268 1269 1266 1686 1687 Zaobilazni luk 1/2 3/4 Koleno FF (90°) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" T .03 33.00 514.68 111.64 110.00 674.58 115.00 107.39 299.79 105.00 335.69 85.00 353.00 + + kom kom kom kom kom kom kom kom 22.00 80.10 311.

00 127.52 361.52 105.00 47.00 51.00 - 22.00 160.97 361.79 125.00 164.00 224.00 108.00 180.83 55.88 146.81 44.00 259.00 124.42 38.POCINKOVANI.00 36.00 51.83 67.M.00 120.00 173.00 208.10 135.59 154.79 98.54 238.36 43.00 - 31.00 220.00 427.22 50.88 152.00 86.63 101.44 277.00 155. CRNI I Ms FITING 01.00 328.12 138.00 439.00 68.14 34.76 37.61 186.cena smanjena/pove}ana VP cena -/+ - 28. NIKLOVANI.06.27 176. MP cena kom kom kom kom kom kom 122.36 43.97 107.42 202.00 - 116.00 108.79 241.66 39.00 POCINKOVANI FITING "CIMOS TITAN" (Slovenija) Koleno FF (90°) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom T .00 91.komad 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom Reducir 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom Muf 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Dupli nipli 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom ^ep 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom Holender FF (ravni) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom -/+ .41 145.56 372.00 607.00 80.98 27.00 231.69 126.83 35.00 - 39.00 - 31.51 34.75 63.00 116.00 285.00 41.00 45.00 kom kom kom kom kom kom 25.27 30.00 - 29 .11 [ifra 1722 1723 1724 1263 1725 1929 476 477 475 1237 1238 1235 1239 1240 1236 1277 2197 2198 2199 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1218 1221 1222 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1432 1459 2620 2621 2622 1461 1661 1662 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 Opis Zn holender MF sa produ`etkom (ravni) (331) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" Holender vodomera 1/2 3/4 1" Bo{ koleno MF (92) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" Zn krst 1/2" 3/4" 1" 5/4" J.00 311.00 kom kom kom kom 77.00 182.00 149.22 57.00 - 29.63 149.00 75.00 66.56 77.00 kom kom kom 167.00 53.03 47.88 30.00 72.91 67.00 201.15 219.49 92.00 148.00 59.36 195.93 91.34 263.00 80.00 68.00 426.52 131.00 239.54 37.08 189.24 137.00 281.63 91.02 198.14 57.00 176.86 514.30 170.

00 10.42 180.02 261. CRNI I Ms FITING 01.cena smanjena/pove}ana kom kom kom kom 94.00 17.10 144.00 12.71 162.93 6.06.00 kom 135.00 320.83 643.29 271.02 123.00 197.00 89.42 111.00 146.00 116.81 266.71 133.10 5.91 161.00 131. NIKLOVANI.00 759.59 160.10 87.73 100.00 - kom kom 125.00 87.00 - kom kom kom kom 122.komad 1/2" 3/4" 1" 5/4" Produ`etak 1/2" x 10 mm 1/2" x 20 mm 1/2" x 30 mm 1/2" x 40 mm 1/2" x 50 mm 1/2" x 100 mm 2532 3/4" x 20 mm 3/4" x 30 mm ^ep (spoljni ili unutra{nji navoj) 1/2" 3/4" 1" Zavr{no koleno za vodu Ø 15 .1/2" (1/2" .00 163.00 116.00 68.03 178.63 104.00 59.02 14.00 381.00 8.00 - kom kom 112.41 16.00 2557 2558 2559 2560 2561 VP cena MP cena -/+ - NIKLOVANI FITING 2505 2506 2507 2623 2533 2534 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2624 2521 2522 2625 2523 2508 2509 2510 2626 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 Koleno FF (90°) 1/2" 3/4" 1" 5/4" Bo{ koleno MF 1/2" 3/4" Muf 1/2" 3/4" 1" Dupli nipli 3/8" x 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" x 1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1/2" 1" x 3/4" 5/4" x 1" Reducir 1/2" .00 209.17 98.51 148.42 75.00 123.37 75.1/2" 5/4" .00 308.00 491.44 73.3/8" 3/4" .14 322.00 192.02 344.1/2" T .24 5.66 138.00 315.24 45.00 206.00 - kom kom kom 66.00 - kom kom kom kom kom kom 36.95 248.75 50.00 50.00 213.1/2" 1" .00 kom kom kom kom kom kom kom kom 4.19 78.00 190.00 153.00 103.00 42.30 166. 2554 2555 2556 5/4" 6/4 (1½) 2" Bo{ koleno MF 3/4" 1" 5/4" 6/4 (1½) 2" kom kom kom 263.00 211.00 387.22 311.14 57.00 64.88 43.56 389.12 41.78 8.1/2") 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 GUMENI DIHTUNG Gumeni dihtung holendera 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" 2"1/2 3" 2627 2628 2629 -/+ .00 kom kom kom kom kom 60.00 406.00 kom kom kom 38.POCINKOVANI.11 [ifra Opis J.95 416.24 98.M.58 43.00 7.73 177.00 - - - 30 .00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 34.17 11.00 89.00 293.97 71.00 13.07 112.30 174.44 54.00 - kom kom kom kom 36.00 460.85 129.00 19.30 327.00 119.47 10.

89 40.83 59.10 104.78 36.63 157.00 47.6/4 Ø 42 .37 82.59 77.00 64.24 85.1/2 Ø 22 .69 64.54 52.00 30.3/8 Ø 15 .5/4 Ø 42 .00 107.47 38.42 28.81 43.32 88.00 283.00 49.14 256.76 43.3 mm) 3/4" (26.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 24.51 34.3/8 Ø 15 . CRNI I Ms FITING 01.00 186.42 33.54 52.22 46.00 182.75 90.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 30.52 72.07 30.1/2 Ø 18 .00 40.00 243.3/4 Ø 22 .1/2 Ø 15 .3/4 Ø 22 .53 29.20 205.41 65.58 25.00 109.51 41.06.83 483.25 116.00 137.1/2 Ms dupli nipli i reducirani dupli nipli 1/4" 3/8" x 1/4" 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" 1" x 3/4" 1" 5/4" x 1" 5/4" 6/4" x 5/4" 6/4" -/+ .00 92.61 45.2" Ø 54 .3/4 Ø 22 .00 - kom kom 84.00 104.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 25.00 34.00 73. CRNI FITING Hamburski luk 90° DIN 2605 1/2" (21.00 340.00 70.00 62.00 - 31 .00 51.1/2 Ø 22 .75 52.1/2 Ø 18 .00 61.9 mm) 1" (33.05 744.1/2 Ø 18 .68 100.3/4 Ø 18 .4 mm) 6/4" (48.00 62.00 303.47 491.00 217.1/2 Ø 15 .1" Ø 28 .22 64.3/4 Ø 22 .00 51.cena smanjena/pove}ana VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom kom kom 32.00 137.95 239.24 116.7 mm) 5/4" (42.6/4 Ø 42 .00 42.00 101.11 [ifra 2090 454 450 455 456 452 451 453 157 154 156 153 158 159 155 1938 1939 2200 788 784 791 797 786 793 799 795 802 804 807 809 811 812 810 1899 1900 789 785 792 798 787 794 800 796 803 805 808 834 835 773 2562 775 772 770 2563 774 769 768 2504 776 2564 2565 Opis J.00 123.3 mm) (1½) 2" (60.00 327.00 48.1 mm) 3" (88.00 61.68 51.5/4 MS zavr{no koleno za vodu (4471G) Ø 15 .52 35.5/4 Ø 35 .42 35.63 277.20 33.00 600.86 92.3/4 Ø 18 .M.05 39.00 393.00 76.1" Ø 28 .00 305.03 61.69 41.00 49.24 288.00 97. NIKLOVANI.14 107.00 55.00 39.00 878.00 54.9 mm) Crni muf (kovan) 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" (1½) 2" 2"1/2 3" 4" MESINGANI (Ms) FITING Ms prelaz spoljni navoj (4243G) Ø 15 .07 125.00 85.1" Ø 28 .97 144.00 + + - kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 29.1" Ø 28 .00 138.00 76.41 116.00 77.54 54.5/4 Ø 35 .00 283.10 183.89 258.2" Ms prelaz unutra{nji navoj (4270G) Ø 15 .59 51.00 570.83 239.12 333.00 170.93 154.05 508.66 30.6/4" Ø 54 .00 62.00 41.5/4 Ø 35 .POCINKOVANI.00 36.00 580.3 mm) 2 "½ (76.00 148.00 127.

945.1" kom 272.3/4 kom 272.1/2" x 5 VP cena MP cena kom kom kom 955.00 1479 1480 1481 RAZDELNICI I SABIRNICI Niklovani razdelnik za vodu i grejanje sa ventilima ugaoni (raznih proizvodja~a) 3/4" x 2 ventila kom 580.00 Ms holender spojka sa Cu zavr{etkom 35 . Ø 18 i Ø 20 (3/4") kom 101.56 Zavr{ni Ms T komad za razdelnik sa odzra~nim lon~etom i slavinom PIP (komplet) 1" kom 577.00 2" .97 -/+ .75 159.88 86.1/2" x 6 kom 3.00 5/4" .00 6/4" .3/4 kom 195.1/2 kom 176.00 Ø 18 kom 423.284.1" kom 204.848.00 Ø 18 .1/2" x 3 kom 1.64 2.76 1.07 1.00 32 .00 1.5/4 FF kom 627.00 1. Ø 18 kom 148.1/2" x 4 3/4" . CRNI I Ms FITING 01.75 159.1/2 kom 215.00 2.63 658.12 740.00 1.06.92 3/4" x 4 ventila kom 1.1/2" x 3 3/4" .51 Niklovana poluspojnica za razdelnik adapter ALPEX ili PVC "Tesa" Ø 16.56 1.00 Ø 35 .232.98 400.dupla kom 580.44 1" .14 820 817 819 818 824 825 1940 2568 1941 2569 2570 763 762 1441 2453 836 912 354 781 782 1518 783 826 827 828 829 831 859 860 864 2538 2539 2540 2541 814 815 2535 2536 2537 2630 865 832 833 1482 J.44 220.93 243.85 650.00 2" . 1" x 2 ventila 1" x 3 ventila 1" x 4 ventila Niklovani razdelnik sa ventilom "Tesa" 3/4" .00 1.232.00 Ø 18 x 3/4" kom 186.34 260.00 1/2" .95 728.462.00 Ms zavr{no koleno za vodu Ø 16 x 2 sa plastikom kom 205.1/2" kom 52.25 667.00 1" .00 3.00 35 .1/4" kom 30.cena smanjena/pove}ana 685.00 Ø 18 x 18 kom 167.088.51 3/4" x 3 ventila kom 844.00 Ø 18 x 1/2" kom 134.24 300.00 Drza~ dupli Zn lim (par) kom 128.31 1.24 241.00 1" .00 120.00 2" kom 616.27 208.00 Ø 22 kom 254.19 84.1/2" x 2 3/4" .5/4 kom 938.00 2.00 Ø 15 .00 997.25 254.51 685.00 Ms T komad za PVC-Cu cev Ø 15 kom 338.79 375.1/2" kom 86.078.107.88 322.5/4" kom 557.00 1.1" kom 135.25 136.11 [ifra Opis 2566 2567 756 758 759 761 764 780 2" x 6/4" kom 565.00 Ms spojnica za PVC-Cu cevi "Tiemme" (art 1101) Ø 15 x 15 kom 115.044.52 49.566.73 500.97 1/2" x 5/4" x 3/8" kom 213.044.00 3/4" .59 160.495.127.00 210.30 Niklovana poluspojnica za razdelnik adapter ALPEX ili PVC (raznih proizvodja~a) Ø 16.765.08 1.69 Zavr{ni Ms T komad za razdelnik (spoljni navoj i unutra{nji navoj) 1/2" x 1" x 3/8" kom 177.07 1" .M.79 198.6/4" kom 525.00 -/+ + + - - 1.3/4" kom 157.48 1" .648.00 Plastika za zavr{no koleno .1/2" x 5 kom 2.00 682.694.5/4 MF kom 550.76 231.54 62.81 152.00 1.00 6/4" .3/4" kom 72.00 175.51 36.00 (komplet) Ms zavr{no koleno za vodu Ø 16 x 2 kom 134.1/2" x 4 kom 2.00 5/4" .3/8" kom 41.00 Ms poluspojnica za PVC-Cu cevi (spoljni navoj i unutra{nji navoj) "Tiemme" (art 1100) Ø 15 x 1/2" kom 96.5/4" kom 220.14 1. NIKLOVANI.POCINKOVANI.534.1/2" x 2 kom 1.42 620.61 114.10 1" .spoljni navoj i unutra{nji navoj Ø 15 .44 102.00 Zavr{na baterija .00 252.868.00 2.crna kom 71.00 Ø 22 x 22 kom 317.88 322.205.00 kom kom kom kom 1.63 186.608.00 3.00 Ms holender .00 Ms poluspojnica Ø 32 .00 Ø 18 .086.730.00 MS reducir 3/8" .00 1" .313.300.130.

822.271.55 16.2 rupe 5/4" .4 rupe kom 1" .986.00 1" x 3 x 16 kom 1.92 1.63 11.320.4 rupe 5/4" .99 10.00 61.642.150.15 1.03 2.19 16.00 2.00 1" x 5 kom 9.88 1.POCINKOVANI.00 1" x 8 kom 12.830.407.00 340.325.202.49 338.3 rupe kom 1" .00 1" x 8 kom 14.573.3 rupe kom 1.00 822.00 5/4" .368.738.89 984.00 853 472 854 856 857 858 801 FITING ZA SPAJANJE PEX I ALPEX CEVI (raznih proizvodja~a) Poluspojnica za PEX i ALPEX cevi (spoljni navoj .00 1" x 4 kom 6.802.2 rupe kom 1" .98 3.97 12.382.27 2.56 696.97 1.47 169.58 14.39 1.00 1" .986.19 8.238.08 124.951.368.543.06.109.181.5 rupe 5/4" .44 10.00 158.391.00 187.527.93 2.00 Ms razdelnik sa ventilima (crveni ili plavi) i poluspojkom Ø 16 za alpex (art 1720) 1" x 2 x 16 kom 833.00 1.00 Inox razdelnik i sabirnik "Oventrop" (razdelni set) sa ventilima 1" x 3 kom 7.425.52 51.00 3.cena smanjena/pove}ana 90.41 14.3 rupe kom 1. ventilima za trmoregulaciju.190.857.6 kruga kom 8.00 1" x 6 kom 11.855.00 1" x 5 kom 10.154.4 kruga kom 7.122.65 7.145.51 2.124.00 3.007.21 13.315.415.8 rupe kom 1" . termometrom.00 230.456.00 2.10 rupe 694.00 - 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 5/4" .157.89 213.00 Komplet adaptera za set razdelnika i sabirnika za ALPEX (raznih proizvodjz~a) Ø 16 kom 105.6 kruga kom 10.00 1" x 4 x 16 kom 1.00 1.00 Razdelnik i sabirnik sa zavr{nim T komadima "Herz" (set) za podno 1" x 3 kom 6.00 2.51 15.00 1.69 72.530.786.910.53 1.8 rupe 5/4" .00 199.305.03 114. NIKLOVANI.M.00 1" .444.41 1.5 rupe kom 1" .42 1.759.126.11 [ifra Opis J.340.00 4. kuglama i zavr{nim T komadima) (za podno i zidno grejanje) raznih proizvodj.67 13.133.580.00 Ms sabirnik sa mera~ima protoka (mogu}nost kompletiranja) 1" .91 288.00 Ø 20 kom 113.61 927.809.489.00 135.00 2.095.324.3 kruga kom 6.00 5/4" .543.00 399.14 49.114.198.3 rupe 5/4" .6 rupe kom 1" .10 rupe kom 463.00 1" x 7 kom 11.428.68 168.431.32 2.140.509.00 1.00 1" x 6 kom 10.682.138.00 1.00 2.6 rupe 5/4" .00 1" x 4 kom 8.379.871.00 252.34 547.00 1.00 Ms razdelnik sa ventilima za termo glavu 1" .00 33 .00 200.56 134.41 194.art 1900) Ø 16 x 1/2" kom Ø 16 x 3/4" kom Ø 18 x 1/2" kom Ø 18 x 3/4" kom Ø 20 x 1/2" kom Ø 20 x 3/4" kom Ø 26 x 3/4" kom 1483 1484 1485 1522 1523 1524 2469 2470 1525 1526 1527 1528 1901 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 -/+ .17 8.51 3.318.56 158. CRNI I Ms FITING 01.638.427. 1" .7 rupe kom 1" .9 rupe kom 1" .7 rupe 5/4" .00 5/4" .014.00 + + + + + + + + + 1959 1961 755 1513 1542 1543 kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1573 1574 1575 Ms razdelnik i sabirnik (komplet sa mera~ima protoka.58 8.704.73 1.92 11.830.22 820.90 7.10 kruga kom 13.31 1.64 133.00 1" x 7 kom 12.8 kruga kom 12.194. SN i UN) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Ms razdelnik 850/50 "Comap" (od rupe do rupe 50 mm) 1" .414.63 11.14 - 107.199. VP cena MP cena -/+ 41.653.00 85.12 1.00 2.00 + + + - 866 867 868 2454 2455 2456 2457 2458 2459 ^ep za razdelnik (Ms i niklovan.177.9 rupe 5/4" .

00 296.00 314.95 419.00 213.14 235.41 449.75 413.75 411.00 234.11 [ifra Opis 855 2571 Ø 26 x 1" kom Ø 32 x 1" kom Spojnica za PEX i ALPEX cevi (art 1902) Ø 16 x 16 kom Ø 18 x 18 kom Ø 20 x 20 kom Ø 26 x 26 kom Ø 32 x 32 kom Koleno za PVC i ALPEX cev (art 1905) Ø 16 x 16 kom Ø 18 x 18 kom Ø 20 x 20 kom Ø 26 x 26 kom Ø 32 x 32 kom Koleno za PVC i ALPEX cevi spoljni navoj .02 261.37 565.88 185.080.37 250.00 227.00 470.00 530.00 143. -/+ .00 495.91 180.49 315.00 662.00 278.M. NIKLOVANI.59 383.00 529.00 156.36 218.00 254.02 193.86 169.00 488.00 454.25 300.30 572.00 407.art 1903 i unutra{nji navoj .00 453.00 1.34 461.22 344.85 676.00 273.00 172.00 222.00 -/+ 34 .63 371.86 442.POCINKOVANI.89 561.00 309.189.27 1.37 492.00 308.56 188.00 496.06.00 667.30 277.00 1.00 532.00 581.00 184.51 420.78 192.85 398.03 261.15 450.02 448. CRNI I Ms FITING 01.00 163.00 676.24 384.007.00 798.75 231.00 485.25 203.art 1904 Ø 16 x 1/2" kom Ø 18 x 1/2" kom Ø 20 x 3/4" kom Ø 26 x 1" kom Ø 32 x 1" kom Koleno zidno (sa u{icama) za PVC i ALPEX cev (art 1909) Ø 16 x 1/2" kom Ø 18 x 1/2" kom T komad za PVC i ALPEX cev (art 1908) Ø 16 x 16 x 16 kom Ø 18 x 18 x 18 kom Ø 20 x 20 x 20 kom Ø 26 x 26 x 26 kom T komad F za PVC i ALPEX cevi (art 1907) (unutra{nji navoj) Ø 16 x 1/2" x 16 kom Ø 18 x 1/2" x 18 kom Ø 18 x 3/4" x 18 kom Poluspojnica za PEX i ALPEX cevi "Henco" Ø 16 x 1/2" kom Ø 18 x 1/2" kom Ø 20 x 3/4" kom Ø 26 x 3/4" kom Ø 26 x 1" kom Ø 32 x 1" kom Spojnica za PEX i ALPEX cevi "Henco" Ø 16 kom Ø 18 kom Ø 20 kom Ø 26 kom Ø 32 kom 790 861 862 863 2572 813 1942 1943 1944 2573 1951 1952 1953 1954 2574 765 1498 830 1945 1946 1947 1948 1949 1950 2036 2037 2105 2107 2576 2577 2108 2109 2111 2115 2578 J.56 915.00 545.cena smanjena/pove}ana VP cena MP cena 266.00 522.

00 1.452.00 846.316.00 461.68 553.11 [ifra J.00 700.00 1.00 653.91 410.44 365.00 343.037. PUMPE.54 1.304.00 255.00 - kom kom kom 300.00 535.34 863.00 539.00 949.00 532.59 1.072.00 1.95 881.10 267.00 + + + + + + + kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 463.27 216.00 1.00 - kom kom kom kom kom 394.42 366.539.437.404.00 1.086.00 539.97 1.00 665.00 1.24 1.73 547.00 442.553.59 1.56 463.06.839.68 461.92 804.81 727.56 878.56 466.00 1.00 680.00 337.171.32 285.744.00 484. VP cena MP cena -/+ Radijatorski ventil "Caleffi" 777 1192 1191 778 6 23 25 3/8" (prav i EK (ugaoni)) 1/2" prav sa gumicom 1/2" EK (ugaoni) sa gumicom 3/4" (prav i EK (ugaoni)) 1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav i EK) 1/2" Darcal sa spoljnim navojem (prav i EK) 1/2" uronski i cev (sa 50 ili 100 % protoka) kom kom kom kom kom kom kom 456. 936) "Oventrop" 1486 1478 1/2" prav (Combi 2) 1/2" EK (ugaoni) (Combi 2) -/+ .00 - kom kom 390.00 - "Herz" 821 822 2632 151 152 35 1680 149 1012 168 318 657 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) 3/4" (prav / EK) 1/2" prav sa spoljnim navojem 1/2" EK (ugaoni) sa spoljnim navojem 1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav i EK) 1/2" uronski 50 % protoka 1/2" uronski 100 % protoka 1/2" uronski za su{a~e (DCG) 1/2" usponski gornji 1/2" usponski sa termo glavom gornji (TS set) 1/2" usponski donji (sa 50 ili 100 % protoka) + + + + + + "ICMA" 1196 1195 2210 1014 1015 1139 1141 1372 1/2" prav (art 813) 1/2" EK (ugaoni) (art 803) 1/2" EK hromiran (art 943) 1/2" za termo glavu (termo ventil) EK (art 774) 1/2" uronski za termo glavu + cev (50% protoka) (art 891) 1/2" uronski za su{a~e (podesivi izvodi) (art 894) 1/2" usponski za termo glavu gornji (art 870) 1/2" usponski donji (sa 50 ili100 % protoka) podesivi izvodi (875) "Oventrop" 1404 1440 1449 1450 1472 1/2" prav "HR" 1/2" EK (ugaoni) "HR" 1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav i EK) 1/2" usponski za termo glavu gornji 1/2" usponski donji (sa 50 ili 100 % protoka) "Comap" 1474 1473 1475 1/2" prav (Focus) 1/2" EK (ugaoni) (Focus) 1/2" EK (ugaoni) za termo glavu (termo ventil) "Ferero" 1451 1/2" usponski .00 1.284.97 716.03 539.00 433.39 354.040.149.24 936.00 1.00 + + kom kom kom 309.24 1.22 450.00 557.85 374.714.27 1.00 859. 815) 1/2" EK (ugaoni) (art.040.VENTILI.278.86 472.00 1.39 456.78 694.61 350. INSTRUMENTI Opis 01.03 576.265.105.657.088.05 354.78 453.696.00 547.78 456.00 652.00 - kom kom kom kom kom 456.68 390.083.00 + + + + + kom kom kom kom kom 375.cena smanjena/pove}ana 35 .83 539.00 1.54 552.14 2.komplet (donji i gornji ventil i cev H=600) "Hydrosfer" 1194 1193 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) "Import" 2212 1/2" EK za trmoglavu Radijatorski navijak (donji ventil) "Caleffi" 779 840 839 823 1476 3/8" (prav i EK (ugaoni)) 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) 3/4" (prav ili EK (ugaoni)) 1/2" Darcal sa spoljnim navojem (prav i EK) "Herz" 1516 1517 2633 378 486 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) 3/4" (prav / EK) 1/2" prav sa spoljnim navojem 1/2" EK (ugaoni) sa spoljnim navojem + + "ICMA" 845 844 2211 1/2" prav (art.408.10 973.00 - kom 1. 805) 1/2" EK hromiran (art.135.00 820.78 961.00 1.36 1.44 1.00 2.019.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 300.282.29 1.58 443.477.00 949.95 593.00 496.00 1.00 kom kom 226.00 337.M.56 563.00 1.00 - kom 296.68 804.24 1.00 290.00 2.00 285.00 1.17 420.

00 428.794.71 2.00 313. 694 690 693 689 696 697 691 688 Kugla i drugi ventili Kugla ventil FF (raznih proizvodja~a) 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" 2" 1/2 -/+ .5min H=30mm) kom Prate}a oprema za radijatorske ventile.00 263.17 605.25 652.11 [ifra J.88 304.set (2 kom u set-u) "Ferero" 1452 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 kom 153.928.00 1.M.00 770.98 184.00 359.664. INSTRUMENTI Opis 01.30 153.00 778.848. VP cena MP cena -/+ "Comap" 1488 1487 1/2" prav (Focus) 1/2" EK (ugaoni) (Focus) kom kom 283.00 218. usponske i uronske ventile - "Caleffi" 1439 1862 1599 1600 1633 1635 1637 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 Darcal Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 Darcal Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 Adapter ventila za Cu cevi Ø 18 Klju~ za Darcal Klju~ za matice Klju~ za ventile univerzalni "Herz" 1494 1453 1448 1603 1447 1601 1602 1639 2435 Usponska cev H=600 mm Usponska cev H=1000 mm Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 Adapter ventila za Cu cevi Ø 18 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 20 Priklju~na steznica za usponsku cev Kapa ru~na za termo ventil "ICMA" 1641 1643 1681 Usponska cev H=600 mm Ø 15 (art.06.51 344.12 148.00 1.93 493.724.00 1.95 1.00 558.00 228.81 155.297.34 1.716. Ø 18 i Ø 20 "Oventrop" 1495 1496 1645 1697 1963 1964 Usponska cev H=600 mm Priklju~na steznica za usponsku cev .00 240.02 382 Univerzalna usponska cev Ø15 H600 hromirana kom 203.00 + kom kom kom kom kom kom kom 167.71 472.00 2.set (2 kom u set-u) Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 20 .00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom 417.00 661.00 407.926.54 967. priklju~ne steznice i par (2) adaptera.79 1.00 3.632.00 153.41 141.98 129.844.00 175.00 490.00 190.07 181.91 362.00 - + + - 36 .22 241.292.27 449.00 307. PUMPE.00 164.079.525.716.10 2.37 1.00 93.721. ventil + termo glava + rad.31 198.79 153.08 429.89 1.00 135.39 1493 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 kom 161.00 181.00 677.set Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 ili Ø 18 . ventil sa termo glavom (TS set) (komplet: termo ventil + termo glava) "Herz" 1/2" (EK i prav) kom "Danfoss" TRV 1/2" EK kom "Danfoss" Click 1/2" sa predregulacijom (EK i prav) kom Termo komplet (rad.00 444.73 693.00 5.22 659.24 193.562.00 181.00 "Hidrosfer 843 842 1491 2019 2380 1636 1571 1572 2214 1595 1596 2020 1597 2215 2471 2472 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) Termo ventili i termo glave Rad.32 560.00 181.00 714.00 772.026.30 148. 889) Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 i Ø 18 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16.24 573.66 1.00 1.00 2.79 677.025.cena smanjena/pove}ana kom kom kom kom kom kom kom kom 138.964.00 184.89 260.39 153.440.20 1.75 265.39 153.035.142.00 167.58 1. navijeke.00 818.66 222.00 kom kom kom 238. navijak) !!! NOVO !!! "Caleffi" 1/2" (EK ili prav) kom Termo glave "Caleffi" kom "Herz" mini kom "Herz" kom "ICMA" (art.17 335.00 kom kom kom kom kom kom 380.set (2 kom u set-u) Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 .00 + 914.00 1.39 78.52 1.41 654.5 m i ~aurom 13 cm kom "Import" sa aktuatorom (230V 3W T=4.00 799.00 175.25 415.00 507. 985) kom "Oventrop" (Vindo TH) kom "Comap" Senso (bela) kom "Comap" Senso 2 kom "Import" sa blokadom (kopija "Comap") kom "Import" sa kapilarom 1.88 282.VENTILI.00 1.633.24 376.220.39 114.00 + 1.00 - kom kom 204.00 - 1.41 4.00 181.39 NAPOMENA: Za svaki usponski ventil potrebni su: gornji i donji ventil. usponska cev.set (2 kom u set-u) Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 .

30 1.97 1.507.069.15 862.00 920.124.M.34 220.00 779.00 1.36 2.00 2.54 1.527.93 6.181.59 329.00 - 344.133.00 7.670.24 9.625.00 498.06.34 298.66 2.00 568.00 + + + + + + 37 .69 7.00 694.322.990.529.89 318.83 1.00 - 306.25 2.224.00 + + + 1.12 366.68 820.739.004.00 2.00 1.00 + + + + 371. 3" kom 4" kom Kugla ventil FF "ITAP" ORIENT 3/8" kom 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2" 1/2 kom 3" kom 4" kom Kugla ventil sa ispustom ("Itap" i drugih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kugla ventil sa holenderom MF "Itap" (leptir i ru~ica) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kugla ventil sa holenderom MF "Hydrosfer" (leptir i ru~ka) 1/2" kom 3/4: kom 1" kom 5/4" kom Kugla ventil sa holenderom (raznih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom Kugla ventil sa holenderom ugaoni (EK) (raznih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom Kugla ventil sa termometrom i holenderom za razdelnike 1" EK kom 1" prav kom 5/4" EK kom 5/4" prav kom Kugla ventil MF bez holendera "ITAP" i drugih proizvodja~a (leptir i ru~ka) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kugla ventil trokraki 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom [iber ventil "Itap" 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kosi balansiraju}i ventil "Ferero" 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom -/+ .015.051.24 2.71 661.606.555.338.00 220.00 1.53 581.68 3.47 599.00 460.37 948.361.98 337.175.02 1.00 - 269.00 285.91 500.00 2.00 1.00 389.02 1.64 1.19 362.92 751.00 1.188.507.018.00 780.00 2.00 1.102.00 855.93 708.00 1.854.759.580.119.371.626.751.378.00 1.394.43 5.00 260.628.92 362.001.00 758.69 1.00 938.00 428.878.30 389.00 836.053. INSTRUMENTI Opis J.83 642.060.277.377.25 1.00 4.36 952. PUMPE.379.00 1.88 407.921.11 [ifra 692 695 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1521 1547 1548 1549 670 675 665 679 682 673 669 674 664 678 2021 2022 1682 1683 1684 1863 2216 2217 2218 2183 1588 683 684 685 686 687 671 676 666 680 1902 1903 672 677 667 681 2219 2220 2221 2222 2223 2224 1726 1727 1728 1729 1730 1731 VENTILI.47 1.49 1.00 3.733.00 2.00 1.00 2.78 422.01.196.89 1.66 1.00 707.141.36 724.58 1.00 462.47 933.00 538.00 3.551.53 438.00 352.00 1.00 2.00 + + + 358.00 11.00 - 310.490.17 1.075.71 423.262.00 1.00 8.00 887.69 260.591.00 1.085.00 1.53 2.241.415.69 1.518.03 794.17 481.00 1.58 3.30 1.49 391.467.00 590.00 686.00 1.00 + + + 848.cena smanjena/pove}ana VP cena MP cena -/+ 4.66 455.251.758.468.

mre`ica) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2'1/2 kom 3" kom Ravna odbojna klapna "ITAP" (horizontalni nepovratni ventil) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Usisna korpa "ITAP" (mesing) 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kosi hvata~ ne~isto}e (raznih proizvodja~a i "ITAP") 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil "Caleffi" 1/2" 3 bara kom 1/2" 6 bara kom 1/2" 8 bara (sanitarna voda) kom 3/4" 3 bara kom 3/4" 6 bara kom 3/4" 8 bara (sanitarna voda) kom 1/2" (6 i 8 bara) za solarne instalacije kom Sigurnosni ventil i "ITAP" 1/2" (2.27 840.00 236.894.89 1.846.083.323.00 133.36 116.855.71 144.00 392.58 332.32 651.00 51.389.00 982.22 156.00 4.00 673.10 86.83 340.00 1.14 1.91 274.69 372.20 61. PUMPE.58 383.88 323.68 340.00 2.00 78.00 3.06.00 171.00 + + + 299.05 576.3 bara) kom 3/4" (2.640.00 + + + 143.00 785.5 .00 138. Kosi balansiraju}i ventil "Herz" (Stromax M) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2"1/2 kom 3" kom Mini ventil MF 1/2"niklovan (raznih proizvodja~a) kom MF 1/2" "Hydrosfer" kom MF 1/2" "Tiemme" i "ITAP" kom MF 1/2" "Comap" kom Ms mini ventil sa holender poluspojkom Ø 16 za PEX I ALPEX MF 1/2" (plavi i crveni) kom MF 1/2" "Comap" (za ALPEX Ø 16 x 2) kom MF 1/2" "Comap" (za ALPEX Ø 18 x 2) kom Nepovratni ventil sa oprugom FF univerzalni (raznih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2"1/2 kom 3" kom Filter za nepovratni ventil "ITAP" (inox.00 185.147.00 517.060.096.63 66.00 188.171.00 2.34 751.83 1.279.15 252.5 .292.00 1.519.61 2.00 1.00 - 239.56 340.69 57.251.415.88 169.00 939.802.3 bara) kom Samo{teluju}i sa oprugom 0 .00 470.00 660.440.00 - 213.00 + + + + + 351.00 1.00 24.259.344.07 21.00 3.394.00 769.00 388.064.69 353.83 2.25 559.00 382.cena smanjena/pove}ana VP cena MP cena -/+ 1.09 1.00 172.833.00 887.20 972.20 795.00 102.95 159.03 415.527.00 81.00 + 222.247.32 3.56 4.11 [ifra 1589 1590 1591 1593 1594 1465 1466 1960 1638 752 751 2272 766 2273 2274 848 850 847 851 852 849 1965 1966 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1967 1968 2165 2166 2167 2168 2169 2170 1188 1185 1189 1190 1187 67 616 619 617 618 20 1068 1394 1469 1467 1468 1470 1743 1071 1072 1471 1497 VENTILI.00 628.32 317.12 324.M.985.17 1.00 68.30 570.663.68 14.79 438.982.03 665.00 402.839.78 1.89 3.00 - 274.189.00 3.00 - 38 . INSTRUMENTI Opis J.00 2.00 680.37 2.15 328.9 bara (max 16 bara) "ICMA" 1/2" kom 3/4" kom -/+ .69 832.01.68 532.00 - 1.00 16.62 2.00 452.00 2.68 1.00 1.00 375.68 283.20 96.76 1.00 324.81 398.00 5.00 439.00 402.749.00 992.00 402.056.942.44 112.78 200.00 204.73 263.240.046.

600.97 467.66 387.54 6.00 + + - - - - 39 .00 40.00 kom 1.997. 3/8" i 1/2") "Ceval" ABS Ø 100 (6.00 872.120°C Ø 52 sa kapilarom 150 cm Termometar "Sitem" ABS Ø 80 0 .00 336.00 7. "Simens" Sa tajmerom do 7 dana Auraton CTF Computherm Q3 (digitalni) CTF Computherm Q3 RF (be`i~ni digitalni) CTF Computherm Q7 (programabilni) CTF Computherm Q7 RF (be`i~ni programabilni) Termostat nalegaju}i (cevni) "IMIT".00 657.30 248.00 - kom kom 68.00 820.79 1.64 720.98 640.88 738.431.355. "BRC" "Cewal" Termostat dvojni kotlovski "IMIT".71 3.81 3.291.69 21.EK (ugaoni) 0 .93 1. 10 i 16 bara) (1/4". PUMPE.107.00 2.15 3.00 4.00 - kom kom 185.00 466.14 2.36 2.934.00 657.00 293. ventilom "ITAP" 3/8" bez nepovratnog ventila "ITAP" 1/2" bez nepovratnog ventila "ICMA" i "ITAP" 3/8" EK (ugaono) "ICMA" i "ITAP" 1/2" EK (ugaono) "Caleffi" 3/8" i 1/2" "Caleffi" 1" EK (ugaono) "Caleffi" 3/8" za solarne instalacije Nepovratni ventil za odzra~no lon~e "ICMA" i "ITAP" 3/8" i 1/2" "Caleffi" 3/8" i 1/2" Kontrolni.016.120°C "Sitem" i "JVM" "Cewal" 4 bara 0 .89 67.409.00 872.00 - kom kom 148.95 118.00 50.53 3.29 175.34 909. "Cewal" "Sitem" ABS Ø 52 0 .602.200.64 219.643.120°C sa kapilarom 150 cm "Sitem" u Ms ~auri .231. 3/8" i 1/2" Termostat sobni "IMIT".22 284.83 4.100.32 804.00 1.388.762.37 32.00 2.30 587.515.00 - kom kom 681.73 28.11 [ifra 1070 70 1514 1515 1544 1077 1078 1690 1080 1079 597 1076 1075 966 53 54 52 50 49 902 901 1970 1969 1691 2579 1971 1972 1973 1133 1477 1980 1136 1135 1134 1692 1982 712 1981 1983 144 1138 1118 2487 2488 2489 2490 1137 2486 1117 1205 1206 389 1" 5/4" 6/4" 2" 2"1/2 Slavine i pribor za odzra~ivanje Slavina za punjenje i pra`njenje (PIP) 1/2" 3/4" ("ITAP" i drugih proizvodja~a) Ru~na ozra~na slavina 1/4" 3/8" 1/2" (radijatorska) Klju~i} za ozraku metalni Auto.00 5.14 2.cena smanjena/pove}ana J.041.00 - kom kom kom kom kom 338.283.073.59 218.32 1.00 120.00 - kom kom kom kom kom kom 938. 10 i 16 bara) (1/4".040.20 33.00 4.36 1.98 1. INSTRUMENTI Opis 01.00 2.059.75 248.00 850.00 140.64 101.949.37 822. 3/8" i 1/2") MS reducir 1/2" .497.00 kom kom kom kom 327.238.00 1.120°C sa aksijalnim ili radijalnim priklju~kom "Cewal" 6 bara 0 .00 + + kom kom kom kom kom kom kom kom kom 243.779.00 - kom kom kom 298.00 437.728. ventilom "Hydrosfer" 1/2" (i drugih proizvodja~a) Ms i Ni sa nep.1/4" Manometarska slavina NP 10 1/4".00 kom 23.250.00 - kom kom kom kom 56.34 1.127.69 81.46 1.00 3.98 738.00 552.499.M.539. ozra~na slavina "Caleffi" 3/8" 1/2" Radijatorski niklovani ~ep 1/2" Ba{tenska slavina kugla 1/2" 3/4" 1" Odzra~no lon~e "Hydrosfer" 3/8" (i drugih proizvodja~a) Ms sa nep.00 693.679.120°C L=5 cm aksijalni.00 kom kom kom 542. 10 i 16 bara) (1/4".300.78 370.769.00 293.VENTILI.06.34 400.260.386.78 42. 3/8" i 1/2") "Ceval" ABS Ø 80 (6.00 1.801.120°C Manometar "Ceval" ABS Ø 63 (6.270.75 1. merni i regulacioni instrumenti i uredjaji Termomanometar do 4 bara 0 . VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom 2.00 38.813.78 556.91 694.15 2.00 1.00 1.178.00 2.30 394.00 10.82 8.00 1.00 25.120°C "Sitem" u Ms ~auri .89 287.30 556.Campini" Vodomer "B Meters" (sa atestom) 1/2" 3/4" Filter za vodu PVC kompletan sa ulo{kom 1" -/+ . "Cewal".00 kom kom kom 2.92 352.00 971.00 258.prav 0 .

46 1.171.78 1.706.00 9.00 1.05 4.00 2.483. za recirkulaciju) 3/4" (65 W) 444 BASIC 32/6 (5/4") (70 .65 23.813.728.877.595.580.44 888.500.344.36 2.00 1.82 8. VP cena MP cena kom kom kom 3.59 4.755.290.04 1.039.00 2.766.00 7.138.00 6.244.596.362.788.93 1. filter za ulje. adapter spojnice.821.00 336.00 5.735. izuzima~.59 2.00 257.063.00 12.683.77 28. ventil AT.00 1.027.96 7.422.90 W) 2473 BASIC 25/80 (1") (190 W) 445 BASIC 32/80 (5/4") (220 W) kom kom kom kom kom 16.021.00 3.542.894.000.12 5.00 11. kapa za punjenje.00 3.560.VENTILI.628.88 6.900.877.714. PUMPE.147.663.00 1.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 331.00 5.79 5.98 9.79 186.00 10.00 34.400.392.338.475.495.099.51 6.54 9.908.53 284.98 424.74 10.354.00 kom kom kom kom kom kom 1.47 2.42 3.00 "IMP" (sa holenderima) (slovenacke) 514 GHN 25 / 60 (1") 90 W 515 GHN 32 / 60 (5/4") 90 W 516 GHN 32AR/25 (1") 140 W (25/70) 517 GHN 32AR/32 (5/4") 140 W (32/70) 1576 GHN 32/80 (5/4") 210 W 1234 GHN 32/120 (5/4") 265 W 1499 GHNP 20/55 (110 W) za sanitarnu vodu kom kom kom kom kom kom kom 6.12 167.19 6.19 8.399.409.00 8.590.00 27.016.76 2.63 4.049.063. 3 brzine 1976 HST 25/4 (1") tri brzine (100 W) 1977 HST 25/6 (1") tri brzine (100 W) 1978 HST 32/4 (5/4") tri brzine (100 W) 1979 HST 32/6 (5/4") tri brzine (100 W) kom kom kom kom 4.593.900.457.940.00 5.00 CIRKULACIONE PUMPE ZA GREJANJE "Novoterm" HST (Austria) GARANCIJA 3 GODINE! NOVO!!! sa holenderima.628.00 1 3 2 1009 1007 2232 2233 2234 2235 2236 1006 1008 1005 2237 2238 2239 -/+ Elementi 392 531 592 593 732 1116 1850 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 1179 1695 2091 757 1745 1746 Ventil nepovratni 3/8" (usisna korpa) Ventil nepovratni 1/2" (usisna korpa) Filter za ulje 3/8" x 3/8" jednocevni Filter za ulje 3/8" x 3/8" dvocevni Ulo`ak filtera za ulje ^a{ica filtera za ulje Adapter spojnice za filter Kapa za punjenje IG RP 2" Ventil AT 6/4" sa sitom Ms Ventil AT 6/4" sa sitom PVC Izuzima~ (flexo blok) donji Izuzima~ (flexo blok) gornji Mera~ nivoa mehani~ki 6/4" Priklju~ak za dve cevi 1/2" x 2 Komplet uljni set (nepovratni ventil.00 11.00 3.282.00 10.654.400.05 1.844.00 501.00 8.36 481.10 9.014.07 20.220.869.741.00 23.38 7.045.735.252.323.cena smanjena/pove}ana 40 .900.22 7.00 521.00 3.986.048.00 7. INSTRUMENTI Opis 01.422.00 5.00 4.00 2.79 217.167.138. mera~ nivoa i priklju~ak za 2 kom cevi) Unibox za podno grejanje "Oventrop" T "Oventrop" E RTL "Oventrop" set za podno grejanje Reguflor H-1 Termo glava "Danfoss" FJXR 10-50 (za ventil FJVR 15) Venil za podno grejanje "Danfoss" FJVR 15 -/+ .M.17 3.355.00 kom kom kom kom kom kom 1.118.00 "Grundfos" (sa holenderima) 442 20 / 15 N (prohrom.58 391.90 W) 443 BASIC 25/6 (1") (70 .56 1.56 2.00 kom kom kom kom kom 7.09 2.752.00 1.922.496.35 28.680.00 2.61 1.384.463.82 11.24 4.00 33.07 5.68 1.784.00 7.016.06.143.11 [ifra Automatski dopunja~ sistema "Calefi" 1/2" sa manometrom ICMA 1/2" sa manometrom (3-10 b) ICMA 1/2" bez manometra (3-10 b) Regulator pritiska "Calefi" 3/4" "ITAP" i "Eurobrass" Malgorami sa manometrom 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" "ITAP" i "Eurobrass" (bez manometra) 1/2 3/4 1" 5/4" 6/4" 2" Uljni set "GOK" J.98 441.00 198.57 18.588.75 2.867.00 kom 1.00 36.00 220.00 6.61 31.716.00 568.

00 26.11 [ifra "Wilo Star" (BEZ HOLENDERA .918.130.41 5.344.132.48 19.008.561.16 3.742.767.056.14 5.00 6.834.00 28.00 4.48 6.911.970.572.026.00 6.372.M.00 8.801.944.02 7.00 14.00 "NOCCHI" (sa holenderom) 941 25 / 50 (1") 942 25 / 60 (1") 943 32 / 60 (5/4") kom kom kom 4.241. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 6.917.17 702. INSTRUMENTI Opis 01.258.00 8.109.65 6.06.HOLENDERI SE PRODAJU ZASEBNO) 1207 RSB 25 / 4 (1") sa dve brzine (48 W) 1209 RSB 30 / 4 (5/4") sa dve brzine (62 W) 1208 RSB 25 / 6 (1") sa dve brzine (84 W) 1210 RSB 30 / 6 (5/4") sa dve brzine (84 W) 21 RS 25 / 4 (1") sa tri brzine (48 W) 28 RS 30 / 4 (5/4") sa tri brzine (62 W) 27 RS 25 / 6 (1") sa tri brzine (84 W) 29 RS 30 / 6 (5/4") sa tri brzine (84 W) 2381 Z 20/1 za recirkulaciju 2382 Z 25/2 EM za recirkulaciju Holenderi set za cirkulacionu pumpu "Wilo Star" 760 1" set (par) 806 5/4" set (par) 1064 1/2" + 3/4" set (par) J.00 7.29 5.34 6.458.21 5.00 6.07 5.056.21 5.48 7.49 12.00 7.773.376.00 6.00 25.719.00 7.238.00 "TAIFU" (kopija "Wilo Star") 1642 GRS 32/8 (245 W.00 6.85 462.620.00 7.349.864.385.00 6.VENTILI.710.421.993.66 5.367.484.00 5.00 8.54 329.27 5.78 22.33 22.71 4.891.889.856.376.479.00 6.209.00 829.132.00 "HALM" (sa holenderima) (nema~ka) 1028 HUPA 25/6 (1") 80W 1029 HUPA 32/6 (5/4") 80W kom kom 6.78 5.81 360. PUMPE.00 24.567.164.18 7.00 - kom kom kom 278.344.00 14.800.056.73 6.32 4.967.00 1069 660 kom kom 3.00 9.00 546.438.49 20.700.00 - "ATB Sever" 1974 RS 25/4-180 (1") sa holenderima (72 W) 129 RS 25/5-180 (1") sa holenderima (87 W) 130 RS 25/6-180 (1") sa holenderima (95 W) 131 RS 25/7-180 (1") sa holenderima (125 W) 1975 RS 30/4-180 (5/4") sa holenderima (72 W) 132 RS 30/5-180 (5/4") sa holenderima (87 W) 133 RS 30/6-180 (5/4") sa holenderima (95 W) 134 RS 30/7-180 (5/4") sa holenderima (125 W) 135 RS 40 M 220 V (1CVR 40/4 M) prirubni~ka (190 W) 136 RS 40 T 380 V (1CVR 40/4 T) prirubni~ka (290 W) 137 RS 50 M 220 V (1CVR 50/5 M) prirubni~ka (190 W) 138 RS 50 T 380 V (1CVR 50/5 T) prirubni~ka (250 W) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 4.519.27 5.812.04 6.887.00 425.920. 3 brzine) 2184 GRS 32/6 (25/6) (90 W) kom kom 12.466.19 24.00 6.83 7.139.259.00 22.619.00 5.cena smanjena/pove}ana + + 41 .050.00 Razne pumpe 1" i 5/4" (dok traju zalihe) Kugla slavina za pumpu 1" -/+ .

101.75 3.294.528.342.00 31.33 15.00 7.761.82 7.00 430.868.600.04 26.760.00 2.870.06 19.921.989.00 9.32 1.322.328.799.935.577.00 18.00 10. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom kom 8.383.00 16.542.00 16.vertikalni BTC50 (50 l.334.55 10.39 8.185.39 57.494.360.828.332.51 5.130.948.17 2.846.736.427. SOLARNA OPREMA.00 37.00 kom kom 13.18 43.00 9.65 6.811.36 14.387.00 1.00 Po narud`bini i drugi proizvodi "Termorad"-a! 1114 1115 1397 1140 1161 1113 1398 1399 639 122 642 726 1706 1142 1143 1400 1762 123 1401 1402 Elektri~ni bojleri "Ariston" Ariston Super glass (bez regulatora) (garancija 3 godine) (SG 2-5) 50 l (SG 2-8) 80 l (SG 2-10) 100 l Ariston sa regulatorom (garancija 5 godine) Super Glass SG 2-8 H horizontalni (80 l) Super Glass SG 10 OR visokomonta`ni/UR niskomonta`ni (10 l) Super Glass SG 30 O (30 l) Super Glass SG 2-5 R (50 l) (Ti Tronik 50 V 2K) Super Glass SG 2-8 R (80 l) (Ti Tronik 80 V 2K) Ti Tronik 100 V 2K (100 l) Super Glass SG 120 R (120 l) (Ti Tronik 120 V 2k) Ti Tronik 150 V 2K (150 l) Ti 200/L (200 l) Industrijski bojler ARI 300 STAB560 THER MT 300 l Ti Shape (Titanijum) (garancija 7 godina) 50 l EE 80 l EE Kombinovani bojleri (garancija 3 godina) Super Glass SG 80 R TS i TD (80 l) (levi/desni) Super Glass SG 100 R TS i TD (100 l) (levi/desni) Ti Tronic TI 150 TS (150 l) Ti Tronic TI 200 TS (200 l) Ti Tronic TI 300 STT (300 l) Po narud`bini i drugi proizvodi "Ariston"-a! 1764 1765 71 * .622. greja~em) Elektrogreja~ ID 14 (2 kw) Elektrogreja~ ID 15 (2 kw) Greja~ 6/4 (6 kw) kotlovski J.74 13.06.po narudzbini -/+ .174.78 7.69 1.560.00 26.328.29 8.073.00 23.75 364. op{ta 2 godine) GV-5NP visokomonta`ni (GV-5PP niskomonta`ni) pocinkovan kom GV-10NP visokomonta`ni (GV-10PP niskomonta`ni) pocinkovan kom GV-50V emajliran / 50VR 2K (50 litra) kom 3.00 3.783.173.563.679.66 5.011.710.67 31.00 kom 13.852.679.00 41.00 kom kom 5.65 8.11 [ifra 1148 1149 1150 1151 81 2092 2098 1904 2399 2400 2401 2402 1955 1956 1013 83 82 1957 1958 594 595 601 603 51 1017 1577 437 BOJLERI.06 13.522.49 6.159.673.00 11.97 9.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 11.00 19.04 12.279.053. bez regulatora temperature) BTC80 (80 l.00 kom kom kom kom kom 7.00 kom kom kom kom kom 11.00 9.00 13.00 9.704. sa regulatorom temperature) BTCR80 (80 l.644.00 kom kom 12.331.73 7.19 15.774.00 Bojler "Quadro" / "Chaffoteaux" (garancija na kazan 3 godine.horizontalni BTCR80 Z (80 l.00 56.458.477.931.706.vertikalni (sa regulatorom) BTCR50 IB-21 Standard (50 l) BTCR80 IB-21 Standard (80 l) Prohromski kazan za bojler 50 L 80 L Izmenjiva~ toplote IB 13 (bo~ni) ID 14 (sa el.841.00 kom kom kom 6.39 18.300.925.734.97 7.804.427.00 kom kom kom 14. sa el.737.89 17.767.427.00 13.00 8.59 35.01.vertikalni BT30 (30 l) BT50 (50 l) BT60 (60 l) BT80 (80 l) BT120 (120 l) BT200 S (200 l) BT280 S (280 l) Sa prohromskim kazanom (inox) .41 509.61 11.222.00 601.209.00 67.00 16.883.24 47.074.83 2.018.073.36 8.00 12.00 15.00 4.022.00 6.645.680.73 13.060.915.223.235.651. saregulatorom temperature) Sa izmenjiva~em prohromski kazan .00 35.vertikalni (sa regulatorom) BT60 IB-21 (60 l) BT80 IB-21 (80 l) BT120 IB-30 (120 l) Sa izmenjiva~em emajlirani kazan .07 22.642.068.071. sa regulatorom temperature) Sa emajliranim kazanom .00 kom 9.horizontalni BT80 (80 l) Sa emajliranim kazanom .00 11.cena smanjena/pove}ana 42 + + + + + .87 12.218.18 30.59 16. sa regulatorom temperature) BTCR120 (120 l.085.339.17 11.822.57 15.83 3.047.619.72 9.00 51.402. bez regulatora temperature) BTCR50 (50 l.984.501.471.M.081.00 kom kom kom kom kom kom 1.31 14.00 14.403.73 14.00 9. greja~em) ID 15 (prohrom.945.00 22.00 7. EKSPANZIONE POSUDE Opis ELEKTRI^NI BOJLERI "Termorad" Sa prohromskim kazanom (inox) .24 8.

00 10.450. SOLARNA OPREMA.00 110.990.00 33. 2 kW) kom TGR sa spoljnom regulacijom (garancija na kazan 5 godina.gr.:2.45 75.709. izm.97 423.422.07 10.00 kom kom kom kom 3.071.63 6.54 28.47 11.83 5.po narudzbini -/+ .:2kw.661. 2 kW) kom TG 80 (80 l.05 9.00 72.3/4" kom kom kom kom KOMBINOVANI SOLARNI BOJLERI "Termorad" prohromski (bez automatike) 1688 BT-200 S IB-80+50 (200 l.00 1.2kw. izm. 2 kW) kom TG bez spoljne regulacije (garancija na kazan 5 godina. izm.218.00 110.450. op{ta garancija 2 godine) TG 50 (50 l.00 + + 93.835.46 110.:2.:7kw) 1364 OKC 125 (el.688.1/2" Presa za pertlovanje Roll Messer (no` za se~enje INOX cevi) Rezervni no` za Roll Messer Razbija~ kamenca 1/2" .00 20.3/8") 40 cm FF 1/2" x 1/2" 50 cm FF 1/2" x 1/2" (3/8" .237. 2 kW) kom TGR 80 N (80 l.32 76.95 4.00 115.083.99 1.2kw.00 39.3/4" .00 14.00 5.11 [ifra 1717 2180 2181 2213 2475 1984 1986 1988 1989 1990 1991 BOJLERI.04 26.00 1. 2 kW) kom TEG 10 ON visokomonta`ni (VM) / UN niskomonta`ni (NM) (10 l.971.2kw.26 7.349.:2kw.22 93.833.00 68.638. …) PRAVIMO PO MERI (DU@INI)! 3/8" 1/2" 3/4" 1" INOX holender (za savitljivo crevo) 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" 3/4" 1" Dihtung za INOX holender 3/8" 1/2" 3/4" 1" Alat za INOX cevi Kit Plus (3/8" .414.42 27.922.:2x24kw) 1504 OKCE 250 NTRR (el.00 kom 46.00 89.00 2.463.691.928.00 749.22 163.65 8.gr. 2 kW) kom Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Gorenje" 88 87 86 89 2403 2404 2405 2581 2406 2409 2407 2408 2582 2583 2410 2411 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2412 Pribor i oprema za bojlere Brinox veza (crevo za bojler) 40 cm MF 1/2" x 1/2" 40 cm FF 1/2" x 3/8" (3/8" .286.511.51 327.84 57.00 5.49 33.636.gr. op{ta garancija 2 godine) TEG 5 O visokomonta`ni (VM) / U niskomonta`ni (NM) (5 l.00 7.00 kom kom 53.313.86 16.17 6.2kw.04 55.557.56 9.518.01.00 + + 8.238.00 387.22 93.060.12 55.83 1.:2kw. izm. 1 izmenjiva~) 2148 BT-280 S IB-80 (280 l.750.32 5.976.:9kw) 896 OKC 160 (el.56 57. izm.gr.213.3/8") INOX savitljivo crevo "Eurotis" (za bojlere.239.160.166. 2 izmenjiva~a) 2147 BT-200 S IB-80 (200 l.00 40.207.107.330.3/8" Stezaljka 3/4" .1/2" .875.02 93. kazan~i}e.00 kom kom kom kom kom kom 25.00 31.gr.15 387.cena smanjena/pove}ana 43 .423.608.91 63.00 10. VP cena MP cena -/+ 6.15 33.00 4.39 8.938.463.557.00 114.00 + + 8.00 kom kom kom kom kom 23.46 66.97 30.103.496.59 2.429.960.805.00 m m m m 327.:2.61 61.22 97.00 590.850.00 kom kom kom kom kom 48.gr.41 2.00 884.06.00 8.58 4.gr.:2x24kw) * .00 500.00 65.30 96.239.1") Stezaljka 1" .00 7.M.00 11.73 500.:9kw) Stoje}i sa 1 izmenjiva~em 1083 OKCE 200 NTR (el. 2 izmenjiva~a) 1312 BT-280 S IB-80+50 (280 l.365.00 6.:9kw) 388 OKC 160 sa recirkulacijom (2kw / 24kw) 897 OKC 200 (el.553.852.00 9.064.00 kom 1. op{ta garancija 2 godine) TGR 50 N (50 l.958. 1 izmenjiva~) "Drazice" emajlirani (sa izmenjiva~em velike snage) Vertikalni 1363 OKC 80 (el.00 kom kom kom kom 64. izm.00 kom kom kom kom kom Elektri~ni bojleri "Gorenje" TEG sa spoljnom regulacijom (garancija na kazan 7 godina.00 78.00 193.:24kw) Stoje}i sa 2 izmenjiva~a 898 OKCE 200 NTRR (el.00 8.794.00 110.324.:2. EKSPANZIONE POSUDE Opis GV-80V emajliran / 80VR 2K (80 litra) GV-R 50 emajliran sa spoljnom regulacijom GV-R 80 emajliran sa spoljnom regulacijom GV-S 50V (50 litra) GV-S 80V (80 litra) J. izm.

2kw.:2.11 [ifra J.00 41.BOJLERI.97 70.00 19.6 m²) .93 205.39 46. VP cena MP cena -/+ kom 84.515.480.00 55.638.00 107.411.00 208.064.488.160.474.00 101.76 22.vakumski (cevasti) 362 CPK 7210N (plo~asti) 1705 Solarni modul CSPG 260 (pumpma grupa za solarno) ("Caleffi") 363 Solarni modul CSPG 060 (pumpma grupa za solarno) 126 Komplet nosa~a za 2 CVSKC 10 (za kosi krov) 127 Komplet nosa~a za 3 CVSKC 10 (za kosi krov) 2240 Komplet nosa~a za 2 plo~asta kolektora CPK 7210N 2241 Komplet nosa~a za 3 plo~asta kolektora CPK 7210N kom kom kom kom kom kom kom kom 70. sa automatikom) 125 STEB 300 l inox (2 izmenjiva~a.00 "Centrometal" (hrvatski) 1704 CVSKC 10 (1.630.32 90. sa automatikom) 716 SB 300 L (2 izmenjiva~a.218.26 25.00 "Centrometal" (hrvatski) 124 STEB 200 l inox (2 izmenjiva~a.474.00 39.61 110. izm.M.59 96.668.97 222.177.00 29.049.226.63 79.34 99.00 363.000.380.491.68 105.06.00 6.51 88.00 "Solimpeks" 1081 Wunder Classic CNP 1808 (1927 x 927) 1082 Wunder Classic CNP 2510 (1988 x 1218) 2383 Wunder Premium CLS 1808 (1927 x 927) 2384 Wunder Premium CLS 2510 (1988 x 1218) kom kom kom kom 19.00 449.58 5.432.424.244.00 130.00 kom 31.00 9.gr.0-S (2.00 "Buderus" (nema~ki) 1750 SKN 2. sa automatikom) 1732 STEB 600 l inox (2 izmenjiva~a.54 7.00 29.15 82.17 36.325.00 272.90 117.748.00 - 2592 2593 2594 2595 2596 "Comap" Betaskin PERT-Al-PERT (u koturu) Ø 16 x 2 (kotur: 100 m / 200 m) Ø 18 x 2 (kotur: 100 m) Ø 20 x 2 (kotur: 100 m) Ø 26 x 3 (kotur: 50 m) Ø 32 x 3 (kotur: 50 m) m m m m m 66.31 192.00 "Buderus" (nema~ki) 1749 300 L kom 122.00 125.00 151.65 24.00 - -/+ .10 53.898.00 83. EKSPANZIONE POSUDE Opis 01.17 127.00 138.484.125.00 - 2363 2364 2365 2385 2366 2367 "Herz" PVC .00 70.71 30.849. sa automatikom) 715 SB 220 L (2 izmenjiva~a.48 35.69 14.12 12.373.:3-6kw.PVC (ALPEX) cev Ø 16 x 2 (10b 95°) (kotur: 200m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi raznih du`ina) Ø 18 x 2 (10b 95°) Ø 20 x 2 (10b 95°) Ø 26 x 3 (10b 95°) Ø 32 x 3 (10b 95°) m m m m m m 66.515.gr.89 24.00 8.00 95.820.88 380.851.00 28.:2x24kw) Horizontalni OKCV 160 (el.00 28.00 226.00 243.10 85.00 17.00 1505 899 OKCE 300 NTRR (el.00 78.00 263.96 24.po narudzbini + + + + 961 2150 767 2591 113 2101 128 364 Cevi i pribor za instalacije i podno grejanje "Henco" PVC .366.PVC (ALPEX) cev Ø 16 x 2 (10b 95° ) (kotur: 200m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 100-199 m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 50-99m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 25-49m) Ø 18 x 2 (10b 95°) (kotur: 200 m) Ø 20 x 2 (10b 95°) (kotur: 100 m) Ø 26 x 3 (10b 95°) (kotur: 50 m) Ø 32 x 3 (10b 95°) (kotur: 50 m) m m m m m M m m 74.877.00 "Marinkovic" (prohromski sa diferencijalnim termostatom) 714 SB 135 L (2 izmenjiva~a.488.Al .678.370.Al .99 11.41 145.00 63.00 47.781.61 176.00 35. sa automatikom) 1768 Univerzalna automatika za solarne bojlere 1769 Diferencijalni termostat kom kom kom kom kom 52.cena smanjena/pove}ana 44 .016.701.99 110.27 230. sa automatikom) kom kom kom 93.00 114.4 m²) kom 83.138.238.24 99.07 7.00 "ezinc" 1163 XAA Ecoline (aluminijumski apsorber) 85 x 930 x 1930 1164 UBB Ecoline (bakarni apsorber) 85 x 930 x 1930 1165 FSB Superline (selektivni apsorber) 99 x 1205 x 1892 kom kom kom 9. izm.00 14.59 33.95 59.701.98 61.000.808.822.727.900. SOLARNA OPREMA.972.51 78.777.51 16.58 66.93 307.347.45 40.474.881.448.61 80.:11kw) I drugi bojleri "Drazice" po narud`bini! SOLARNI KOLEKTORI * .022.

00 kom kom kom kom kom 1.00 1.91 67.00 - m m 44.00 2.07 1.181.7 m²) sa folijom "EPS LASTRO" PGF (30+25 mm.12 82.00 - m 26.85 933. EKSPANZIONE POSUDE Opis "Comap" Multiskin PEX-Al-PEX ({ipka) Ø 16 x 2 x 5000 Ø 18 x 2 x 5000 Ø 20 x 2 x 5000 Ø 26 x 3 x 5000 Ø 32 x 3 x 5000 2491 2492 2493 "Unidelta" PVC .00 4.73 1.00 343.83 3.76 290.91 67.00 kom kom kom kom kom kom kom 1.8 m²) sa folijom "Stirotermal" Adapt (15+21 mm.00 518.322.502.79 53.00 m 169.00 67.00 1.98 1.PVC (ALPEX) cev raznih proizvodja~a ("Lemen".00 1.11 [ifra 2597 355 2452 306 308 310 837 385 1734 1735 960 950 951 953 952 954 1905 1107 1736 1733 2474 771 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 996 387 578 986 1845 1846 16 1847 * ..697.00 445. debljina = 23 mm) "Hirsch" ND 15 (1 kom=0.cena smanjena/pove}ana J.03 1.000.po narudzbini PVC drzac (luk za vodjenje) za ALPEX cev (Ø16.00 259.27 31.811.89 1.00 2.46 638.Al .00 kom kom 56.00 80.065.98 400.49 200.68 460.00 81.881.00 2.. "Firat".00 47.100.513.383. igla) kra}a/du`a Dr`a~ cevi za podno grejanje (sidro) Jednodelni Dvodelni (dupli) Letva ({ina) za vodjenje cevi (za podno grejanje) Obujmica (igla) letve za vodjenje cevi Savija~ za ALPEX Ø16 i Ø18 spoljni navoj Ø16 i Ø18 unutra{nji navoj PVC kalibrator za PEX i ALPEX Ø 14-16-18-20 PVC cev za podno "Pilsa" PEX Ø 16 x 2 ( 10b 95° ) PCV cev za podno "Rehau" (120 m 1 kotur) Ø 16 x 2 PVC cev u grkljanu CRVENO (topla voda) Ø 16 x 2 Ø 22 x 2 PLAVO (hladna voda) Ø 16 x 2 Ø 22 x 2 Gibljivo crevo (grkljan) crveno i plavo Ø 25 (za cevi Ø16.00 80.00 754.00 962 963 386 964 2275 PVC .290.5 m²) (35/32 TS) sa folijom (narand`ast) "Profix" (1 kom = 0.89 1.Al .00 1.97 1. Ø18) Obujmica za ALPEX cevi Ø16-18 (za stiropor..023.97 50.222.00 2.00 1.137.54 67.00 m 37.00 543.442.00 m m 44.68 1.07 1.232.08 39.102.52 177.17 231.34 1.00 kom 338.437.00 1.594.56 1.633. VP cena MP cena -/+ m m m m m 121.00 627.208.19 143.705.49 377.00 1.00 - 195.25 2.427.00 01. 1 kom=0.54 1.72 m²) sa folijom (crven) Razvodni ormani Razvodni ormar metalni plastificiran bez bravice RO-RP RO-RP 40 x 40 x 11 (35) RO-RP 45 x 40 x 11 RO-RP 45 x 45 x 11 RO-RP 45 x 50 x 11 RO-RP 45 x 55 x 11 RO-RP 45 x 60 x 11 RO-RP 45 x 70 x 11 RO-RP 45 x 80 x 11 Razvodni ormar PVC 32 x 40 x 50 Razvodni ormar metalni sa bravicom plastificiran RO-RVB RO-RVB 45 x 40 x 11 RO-RVB 45 x 45 x 11 RO-RVB 45 x 50 x 11 RO-RVB 45 x 55 x 11 RO-RVB 45 x 60 x 11 RO-RVB 45 x 70 x 11 RO-RVB 45 x 80 x 11 -/+ .00 kom kom kom kom kom kom kom kom 1.20 438.00 kom 1. Ø18 i Ø20) Prefabrikovana stiropor ploca za podno "Rehau" (1 kom = 0.786.00 3.2599 2600 2601 BOJLERI.78 2.79 53.49 219.00 167.00 6.00 1.M.00 210.64 141.PVC (ALPEX) cev (Italija) Ø 16 x 2 (10b 95°) Ø 26 x 3 (10b 95°) Ø 32 x 3 (10b 95°) m m m 69.69 932.37 56.00 1.98 531.00 kom kom 847.773.44 501.37 1.400.96 m².39 5. SOLARNA OPREMA.46 1.00 1.78 68.523.003.02 2.06.292.24 5.00 592.186. 1 kom = 0.00 kom kom kom kom 4.044.685.120.00 - 45 - - .29 44.000.36 1.) Ø 16 x 2 (10b 95°) Ø 18 x 2 (10b 95°) Ø 20 x 2 (10b 95°) Ø 26 x 3 (10b 95°) Ø 32 x 3 (10b 95°) m m m m m 42.

00 "Crown" ("Corel") 13 ACS 12 (12000 btu/h) (12 GRC) * .615.295.00 2.443.349.550.645.090.71 4.000.915.241.500.69 5.00 1995 22000 btu/h (KFR-61GW/X1c) kom 48.983.341.128.506.308.320.847.00 3.00 2.459.00 1994 18000 btu/h (KFR-51GW/X1c) kom 40.320.119.93 3.404.01.515. 1") 922 110 L (3-6 bara.071.69 14.800.00 46 - - - .52 71.M.698. 3/4") 926 18 L (zid) (3 bara.00 11.512.00 2247 Nosa~i ekspanzionih posuda zidni kom 593.00 2. 3/4") 930 24 L (zid) (3 bara.518.90 5.02 1.498.21 6.00 7. 3/4") 936 80 L (zid) (3 bara.19 18.64 1. EKSPANZIONE POSUDE Opis Razvodni ormar "Herz" uzidni (metalni) 500 600 750 900 J.794.276.25 3.100. "Aqua" (italijanske) 2246 ER-5 (5 L) (3/4".711.71 1.445.58 9.00 2.274.24 3. ekolo{ki freon R410A) sa setom za priklju~ivanje (bakarne cevi sa izolacijom i kondez crevo) 1992 9000 btu/h (KFR-25GW/AGX1c) kom 22.965.404.27 1.00 21.260.79 1. max 8 bara) 929 ER-24 (24 L) (3/4".22 56.005.914.033.768. 1") 931 320 L (3-6 bara.po narudzbini -/+ .00 5.06.701.606.117.56 11.132.363.600.424.00 37.593.274.cena smanjena/pove}ana kom 19. 3/4") 923 12 L (zid) (3 bara.00 16.02 13.869.770.25 3.518.26 1.108.622.00 4. 3/4") 934 50 L (zid) (3 bara.317. 1") 925 140 L (3-6 bara.921.00 1.627.266.612. 1") 1503 12 l Solar (10 bara.661.00 3.00 1996 26000 btu/h (KFR-70GW/X1c) kom 60.78 1.604.51 47.00 7. max 8 bara) 933 EREERC-35 (35 L) 3/4" 2602 EREERC-35 (35 L stoje}a) 3/4" 935 EREERC-50 (50 L stoje}a) 1" 937 EREERC-80 (80 L stpje}a) 1" 1907 EREERC-100 (100 L stoje}a) 1" 991 150 L 992 200 L 993 250 L 994 300 L 1578 400 L 1579 500 L 915 ERP-RET-6 (pljosnata) 3/4" 916 ERP-RET-8 (pljosnata) 3/4" 914 ERP-RET-10 (pljosnata) 3/4" 1906 ERP-RET-12 (pljosnata) 3/4" 2386 Solar Plus 18 l ("Zilmet") 2387 Solar Plus 25 l ("Zilmet") kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.909.037.932.806.133.00 1.00 - RAZVODNI ORMANI SE MOGU RADITI PO NARUD@BINI I U DRUGIM DIMENZIJAMA! EKSPANZIONE POSUDE "Dukla" (~e{ke) 938 8 L (zid) (3 bara.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + "Termorad" 2603 1737 376 12 litra 24 litra 35 litra KLIMA UREDJAJI "Nordstar" (greje i hladi. max 8 bara) 939 ER-8 (8 L) (3/4".576.889.00 7.07 2.990. 3/4") kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.00 9.00 36.81 4.00 2. SOLARNA OPREMA. max 8 bara) 927 ER-18 (18 L) (3/4".010.00 7.01 2.17 3.197.086.11 26.678.00 4.00 3.000.48 6.319.00 2.00 2.53 1.00 kom kom kom 1. 3/4") 932 35 L (zid) (3 bara.22 700.02 6.46 2.72 19.11 [ifra 2242 2243 2244 2245 BOJLERI.03 1.837.00 6.032.792.76 8. max 8 bara) 924 ER-12 (12 L) (3/4".084.27 5.845.97 1.00 "Elbi". "Zilmet".312.00 "Protherm" ekspanzione posude za otvoreni sistem 2151 30 l 2152 50 l kom kom 5.151.692.00 15.35 28.441.00 1.75 5.00 1500 Akumulator toplote "Dukla" 750 l (AK 750/1) kom 58.53 2.28 23.826.00 23.19 68.00 1993 12000 btu/h (KFR-35GW/AGX1c) kom 24.00 4.83 6.419.00 2. 1") 928 200 L (3-6 bara.68 3.00 3.91 30.051.161.141.547. kom kom kom kom VP cena MP cena -/+ 4.881.00 6.89 32.89 2.31 1.620.43 18.452.025.522.00 21.555.00 1.508.00 13.48 3.00 3.159.00 5.

92 21. L=1500) 2258 Termostat za MKF parapetni ventilator (220V) kom kom kom kom kom kom kom 17.42 25. VP cena MP cena -/+ "Vaillant" (spoljna HWO + unutra{nja HWI jedinica) 2248 V11-025 (9000 btu/h) 2249 V11-035 (12000 btu/h) 2250 V11-050 (18000 btu/h) 2251 V11-070 (24000 btu/h) kom kom kom kom 30.00 - -/+ . L=1500) 2257 MKF 900 (1530 m³/h.00 23.299.675.00 - Parapetni ventilator konvektor (fancoil) "Korel" 2252 MKF 250 (425 m³/h.744. L=1200) 2256 MKF 600 (1020 m³/h.po narudzbini BOJLERI.00 10.00 60.11 [ifra * .06.726.00 29.719.00 82.77 69.331.988.383.00 27.186. L=800) 2253 MKF 300 (510 m³/h. L=1000) 2255 MKF 500 (850 m³/h.61 20.69 35.281.688.684.91 9.M.953.77 23.564.460.00 25.78 51.00 21.13 19.745.cena smanjena/pove}ana 47 .620.01.00 37.41 18.729.45 31.077.046. EKSPANZIONE POSUDE Opis J.795.464. SOLARNA OPREMA. L=1000) 2254 MKF 400 (680 m³/h.

79 30.600.M.708.97 2.770.150.879.222.88 2.51 2.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 2.00 2.052.00 1.697.51 4.480.85 2.184.747.984.127.00 6.00 2.97 10.00 kom kom kom kom kom 5.000.983. 170 cm) italijanske Kada za tu{iranje (tu{ kada) ~eli~na 80 x 80 x 16 cm italijanske Tu{ kabina sa kadom "Caprice 80W" ugaona 80 x 80 x 195 (FD-JY 80W) "Caprice 90W" ugaona 90 x 90 x 195 (FD-JY 90W) "Venus 80" kvadratna 80 x 80 x 205 (FD-JF 80W) "Venus 90" kvadratna 90 x 90 x 205 (FD-JF 90W) "Victoria 90" ugaona 90 x 90 x 207 (FD-SIII 90) (hidromasa`a) Rezervno staklo za tu{ kabinu ^u~avac ^u~avac metalni 55 x 65 ("Oceana" .100.10 3.37 2.Italija) Vodokotli} "Geberit" Fontana VM AP 112 (visokomonta`ni) Rio NM AP 110 (niskomonta`ni) + cev Montana Duo NM AP 117 (niskomonta`ni. VP cena MP cena -/+ kom kom 6.406.180.090.016.511.279.00 2.750.58 2.00 - kom kom kom kom kom 2.703.050.73 1.87 2.00 16.164.00 2.66 1.680.00 2.554.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 3.542.03 2.024.00 2.00 1.00 6.11 [ifra Opis KADE I SANITARNA KERAMIKA 2015 2016 2017 2018 1065 Kade Kada za kupanje ~eli~na (120.792.22 3.Italija) PVC S sifon za ~u~avac ("Oceana" .41 1.198.00 kom kom kom kom kom kom 2.00 2.00 11.305.00 3.372. direktno na {olju) + cev Natura NM AP 113 (niskomonta`ni) + cev Duot-FIX ugradni sa konzolom (Basic WC konzola) 2182 WC {olja simplon (izlaz u pod) (raznih proizvodja~a) 2006 2007 458 2011 459 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2023 2024 1186 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1489 1490 2033 2267 2268 2269 2270 2271 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 Sanitarna keramika "ECE" / "President" WC {olja (simplon) (izlaz u pod) WC {olja (baltik) (izlaz u zid) WC {olja sa vodokotli}em (monoblok) Pressident Umivaonik (lavabo) 50 cm Umivaonik (lavabo) 60 cm Maska (stub) za umivaonik (lavabo) (kerami~ka zidna) Pisoar kerami~ki ^u~avac (54 x 43 cm) kerami~ki Sanitarna keramika "Roma" / "Kapris" Roma umivaonik (lavabo) 60 cm Roma stub (maska) Roma bide WC {olja Roma simplon (izlaz u pod) WC {olja Roma baltik (izlaz u zid) Roma WC {olja sa vodokotli}em (monoblok) Baterije "Minoti" .272.569.00 3.628. 150.31 11.Italija) Raspr{iva~ vode za ~u~avac ("Oceana" .681.777.19 5.398.00 3.411.229.000.505.169.00 12.956.822.618.06.41 12.00 3.202.29 3.00 5.00 1.44 8.49 2.00 kom kom kom 2.00 4.320.187.00 3.00 5.336.00 kom kom kom kom kom kom 10.00 6.66 6.071.38 3.388.00 36.00 3.00 2.554.768.164.622.190.00 10.34 2.01 1.00 2.618.014.00 3.09 2.090.144.51 1.00 17.00 2.09 2.719.00 - "Silver" 45 422 44 43 Jednoru~na stoje}a za lavabo (sudoperu) Jednoru~na stoje}a za sudoperu Jednoru~na zidna za lavabo (sudoperu) Jednoru~na zidna za kadu sa tu{em 2038 2040 2041 2042 2039 Armatura za kupatilo i kuhinju (baterije) "Armal" "Nova" jednoru~na za umivaonik sa EK ventilom i sifonom "Nova" jednoru~na za kadu (komplet) (fiksna lula) "Nova" jednoru~na zidna za sudoperu (umivaonik) "Nova" jednoru~na stoje}a za sudoperu sa EK ventilom i sifonom "Nova" jednoru~na za bide sa EK ventilom i sifonom Cene jednoru~nih baterija "Tivoli" su 20% ve}e od istih "Silver" -/+ .Veneto Jednoru~na za kadu Jednoru~na za lavabo STH (stoje}a) Jednoru~na za sudoperu zidna Jednoru~na za sudoperu STH (stoje}a) Jednoru~na za tu{ kabinu Baterije "Minoti" .866.427.95 2.069.Standard Jednoru~na za kadu Jednoru~na za lavabo STH (stoje}a) Jednoru~na za sudoperu zidna Jednoru~na za sudoperu STH (stoje}a) Jednoru~na za sudoperu STH .64 3.267.089.510.285.698.41 5.10 1.00 2.64 2.016.00 2.623.505.00 kom kom kom kom 1.00 2.00 kom kom kom kom kom 2.00 700.098. 160.413.3 cevi (stoje}a) Jednoru~na za bide Jednoru~na za tu{ kabinu Jednoru~na frizerska J.09 2.500.06 14.12 3.00 230.956.00 13.00 2.586.00 3.342.cena smanjena/pove}ana 48 .00 2.SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA 01.66 1.827.41 2.419.800.00 + + + - kom 1.339.49 5.00 3.377.20 2.956.113.982.761.650.91 593.00 3.47 2.366.505.46 13.38 2.423.39 194.280.813.200. 140.642.000.864.074.56 9.171.64 7.03 1.03 2.00 2.56 5.

63 333.00 254.81 402.71 215.245.143.30 216.00 1.00 1.00 62.00 148.05 98.00 475.83 41.00 116.63 211. VP cena MP cena -/+ kom kom 318.M.5 m "Go Plast" Priklju~ak ve{ ma{ine 1/2" .37 402.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.00 304.64 309.WC {olja) Visokomontazna Visokomontazna 1.10 886.00 365.54 125.93 18.47 48.44 845.08 1.06.54 192.00 22.00 369.00 343.42 157.00 49 .00 57.00 kom kom kom kom kom kom 178.cena smanjena/pove}ana J.421.68 312.00 69.00 1.54 105.19 39.11 [ifra 423 424 425 457 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 Opis PRATE]A OPREMA ZA SANITARIJE Crevo za tu{ hromirano 1/2"x1/2" L=1.055.00 125.64 1.046.52 58.00 47.677.00 kom kom 716.00 kom kom 183.00 kom kom 282.30 52.5 m Niskomonta`na Odvodna cev WC {olje (Baltik) (zidna) Veza za WC {olju (Simplon) Veza za WC {olju (Simplon ekscentri~ni) -/+ .00 227.64 968.20 257.3/8" 1/2" .3/4" "FPL" Ventil sa holenderom EK "FPL" 1/2" .00 475.00 186.63 290.00 49.00 kom kom kom kom 157.25 186.1/2" Daska za WC {olju Topolino / President Bolero / Roma Set {rafova za lavabo (komplet) Set {rafova za WC {olju (komplet) Set {rafova za bojler 10/2 (komplet) Set {rafova za pisoar 10/2 (komplet) Podna guma za WC {olju i bide Man`etna {teluju}a Man`etna WC {olje 5/4" (6/4") Armatura vodokotli}a (za monoblok) (5403-01) Inox kanta za sme}e 3l 5l Dr{ka za tu{ Hromirana "Go Plast" PVC (bela) "Go Plast" Elasti~ni PVC sifon Jednodelni za umivaonik (lavabo) i sudoperu Dvodelni za sudoperu Za kadu Za tu{ kadu Elasti~na veza (ispirna cev .32 376.SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA 01.

45 kW 220 V) M sa injektorom 1908 Aquamat ASN 8M (1 kW 220 V) 1909 Aquamat ASN 9M (2.00 PUMPE ZA NAVODNJAVANJE I VODOSNABDEVANJE PIJA]OM VODOM Povr{inske pumpe za vodosnabdevanje ATB "Sever" Subotica 460 Hidropak HSLN 8 (1 kW 220 V) M 461 Hidropak HSLN 8 (1 kW 380 V) T 462 Hidropak HSLN 9 (1.00 24.34 15.00 21.152.772.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 2.877.00 20.728.00 1.00 14.73 11.600.516.75 kW 220V 2443 Jednostepena NTP70M 2.26 1.233.78 4.151.00 4.395. PUMPE I REZERVNI DELOVI 01.640.800.00 32.00 11.00 27.895.37 2.00 12.921.774.26 13.04 27.09 kW 220 V) 464 Injektor kom kom kom kom kom kom kom 13.206.051.584.01 23.633.825.892.616.00 1.400.608.00 16.369.00 19.889.639.06.00 18.00 -/+ .75kW (boca 19 litra) 1520 Hidro-komplet NTP50M-H24 0.00 Pumpe i hidrokompleti "Novoterm" (Austrija) 467 Petostepena NTP60M 1.006.944.463.6kW sa injektorom (boca 36 litra) 2438 Hidroforska boca horizontalna 19 litra 2440 Hidroforska boca horizontalna 36 litra 2441 Hidroforska boca horizontalna 50 litra 2439 Hidroforska boca vertikalna 24 litra kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 18.838.00 7.85 16.1kW (boca 24 litra) 1519 Hidro-komplet NTP70M-H36 1.00 16.821.41 4.555.56 9.09 2.00 2.09 1.00 Povr{inska pumpa "Elko" Elektrokovina (slovena~ke) 465 Petostepena VC 55T (1.623.818.00 10.00 Hidroforska posuda "Dukla" 1501 Aquamat V 150 l 1502 Mini Aquamat 8 l kom kom Hidroforska posuda "Termorad" Pocinkovana 142 90 l (Ø 380) 143 130 l (Ø 380) 148 160 l (Ø 380) 361 200 l (Ø 380) 379 280 l (Ø 380) Prohromska 474 90 l (Ø 380) 139 130 l (Ø 380) 473 160 l (Ø 380) 140 200 l (Ø 380) 141 280 l (Ø 380) Hidroforska posuda "Aquasystem" sa zamenljivom membranom 393 Horizontalna VAO25 (25 l.203.78 16.759.2kW 230V 1619 Hidro-komplet NTP50M-H19 0.580.79 6.55 13.45 kW 220 V) M (bez injektora) 463 Hidropak HSLN 9 (1.692.454.636.97 12.794.311.728.31 14.5 kW 220V i 380V 2442 Jednostepena NTP50M 0. 8 bara) Vertikalna 394 25 l (8 bara) 395 50 l (10 bara) 396 80 l (10 bara) 397 100 l (10 bara) 399 150 l (10 bara) 400 200 l (10 bara) 401 300 l (10 bara) 2314 500 l (10 bara) 17.20 22.00 4.75kW (boca 24 litra) 1067 Hidro-komplet NTP70M-H24 1.26 1.86 2.07 17.762.205.669.632.2 kW 230 V sa injektorom 2353 Hidro-komplet KNTP (NTP70H) 2.454.006.2kW 220V 2388 Potapaju}a NT100M monofazna sa kablom i za{titom (kao "IDEA") 2436 Potapaju}a NT150M 2437 Potapaju}a NT200M 2389 Pumpa za ~istu vodu MP1 750W sa kablom i plovkom 2390 Pumpa za prljavu vodu MP2 750W sa kablom i plovkom 1867 Hidro-komplet KNTPI (NTP70HI) 2.00 13.690.94 16.00 12.088.00 8.00 20.cena smanjena/pove}ana 50 .00 15.300.52 26.600.00 17.00 17.00 18.988.973.43 11.627.38 10.422.123.00 21.99 2.75 15.408.440.00 9.340.00 Hidroforska posuda "Sever" 402 25 l horizontalna kom 4.457.109.320.892.07 10.403.067.680.00 31.00 19. VP cena MP cena kom kom kom kom kom 6.089.454.257.926.253.214.89 20.46 7.848.00 9.794.765.821.965.72 43.379.5 kW 220 V) kom kom 25.773.00 51.766.39 18.78 -/+ 22.944.447.728.65 27.00 13.33 8.00 3.68 9.077.12 4.69 11.227.4 kW 380 V) 466 Petostepena VCE 55T (1.99 6.00 10.90 18.00 16.942.973.865.HIDROFORI.00 5.00 kom kom kom kom kom 10.00 kom 2.39 15.74 4.00 31.00 2.918.612.M.677.71 30.634.881.11 [ifra Opis HIDROFORSKE POSUDE J.00 7.230.01 7.07 13.604.204.24 13.19 17.

68 7.02 9.084. "Sumoto".38 24.370.290.348.00 7.407. 15 .00 503 504 505 REZERVNI DELOVI I PRATE]A OPREMA ZA PUMPE Vazdu{ne sklopke (sa regulatorom pritiska) "Italtecnica" PM 5 .66 8.1 kW 220 V) sa termoza{titom i plovkom kom 33.00 507 508 518 Plovak sa kablom za potapaju}e pumpe sa 1m kabla sa 2 m kabla sa 3 m kabla kom kom kom 1.206.1 kW 380 V 1.00 1.00 678.914.767.00 Potapaju}e pumpe "Ebara" 485 M-40/15 (1.00 21.00 kom 20. rotaciona pumpa sa ugradjenim kondenzatorom.718.1 kW 220 i 380 V) 12 radnih kola.655.1/2" (1-5 bara 220 V) PT 5 .1/2" (1-5 bara 380 V) PT 12 .00 Potapaju}e pumpe 4" sa motorom ("Subline".2 kW 220 i 380 V) 20 radnih kola. termi~kom za{titom.06.661.75 kW i 1.Doboj MC-5-8 1/2" kom 1.HIDROFORI.91 39.00 10.02 7.00 28.268. PUMPE I REZERVNI DELOVI 01.78 6.1 kW 220/380 V (10 radnih kola) (H-62/16.084.313.00 - Hidrofor "Marina" Speroni (Iralija) 2004 CAM 40/22 (800W 220V) 2005 CAM 100/60 (1100W 220V) kom kom 10.400. za navodnjavanje 471 CM 90/2 za navodnjavanje kom kom 24.494.R.440.58 574.291.1/2" (2-12 bara 380 V) kom kom kom 574. potis 6/4" (H-75/30) 494 VC 16 (1.1 kW 380 V) -/+ .00 1.381.486.35 24.497. "Tesla") 487 F 6-10 1.399.00 - Potapaju}e pumpe za vodu "Tesla" S.69 33.66 28.79 61.661.684.58 689.8 kW 220 V) 484 IDEA 2 sa za{titnim ormarom (1.90 l/min) 488 F 6-15 1.68 6.00 45.425.157.90 l/min) 491 F 6-50 4.00 - Benzinske pumpe za navodnjavanje (zalivanje) 470 CMA3 Aut.5 kW 220 i 380 V) 16 radnih kola.430.00 8.691.987.00 kom kom kom 20.906.892.80 30.268.0 kW 380 V (40 radnih kola) (H-242/68.050. VP cena MP cena -/+ Hidrofor "Crystal" (komplet pumpa i posuda) 468 XKJ 1101 IA 1100W (komplet pumpa i posuda 24 l) 2444 XKJ 801 IA 800W 2003 XKJ 800 SA 800 W (komplet pumpa i posuda 24 l) 469 XKJ 1100 SA 1100 W (komplet pumpa i posuda 24 l) kom kom kom kom 8.159.00 kom 29.34 9.0 kW 380 V (50 radnih kola) (H-3030/83.015.00 446.26 28.93 28.936.00 506 "Energoinvest" .037.00 8.00 11.2 kW 220 V.400. 15 .461.995.00 33.45 38.00 8.56 20.41 7. potis 6/4" (H-96/42) 495 VC 20 (2.00 990.53 19.00 24.565.29 2.600.429.170.M.737.L.5 kW 220/380 V (20 radnih kola) (H-124/34.75 9.1 kW 220 V 1.198.90 l/min) 490 F 6-40 3.081.791.00 102.140. 15 .5 kW 380 V 2.183.90 l/min) 489 F 6-20 1.142.00 576 623 647 Fleksibilno pancir crevo za pumpe 1"x70 cm Mesingana ra~va 1" sa 3 ili 5 kraka Set termoskupljaju}ih cevi za nastavak kabla kom kom kom 1.00 11.400.720.00 39.2 kW 220 V 1. 15 .02 9.653.87 18.90 l/min) kom kom kom kom kom 25.360.00 33.2 kW 380 V Potapaju}a pumpa "Sigma" (~e{ka) 502 PV-1 6" (1.584.00 814.16 34.11 [ifra Opis J. 15 .5 kW 220/380 V (15 radnih kola) (H-93/26. plovkom i 20 m kabla) Visestepene potapaju}e pumpe 4" sa elektromotorom 493 VC 12 (1.636.64 377.64 12.759.497.8 kW 220 V) kom kom 16.33 24.25 1.910.64 1.83 678.00 kom kom kom kom kom kom 6.00 11.00 Potapaju}e pumpe"Multi Motors System" Italy New Tehnology 492 R-80 (1.440.37 1.788.38 86.600.00 72. potis 6/4" (H-125/50) 496 497 498 499 500 501 Za{titni box za elektromotor 0.661.5 kW 220 V 2.97 838.cena smanjena/pove}ana 51 . (italijanske) 483 IDEA 2 sa kondenzatorom (1.98 1.

61 204.51 1.838.739.00 1580 1581 -/+ MOGU SE NARU^ITI PUMPE I REZERVNI DELOVI I DRUGIH PROIZVODJA^A! -/+ .49 355.284.00 2.00 705 Bimetalni za{titni relej (svih ja~ina) kom 463.56 547.395.00 449.00 419.693.93 53. 35 µF 40 µF 60 µF 80 µF kom kom kom kom 300.993.00 1582 1604 Saila prohrom 3 mm 5 mm @abice za sajlu prohrom 3 mm 5 mm 701 702 Za{titna sklopka "Simens" (svih ja~ina) "Minel" (svih ja~ina) kom kom 1.78 241.00 703 704 Kontaktor 18 A 25 A kom kom 515.98 604.00 126.00 m m 172.49 69.00 889 890 891 892 893 894 895 910 Delovi za potapaju}u pumpu "Sigma" PV-1 Telo pumpe Ku}i{te Vreteno Spojni~ka osovina Spojka motora Okrugli osigura~ Trouglasta podlo{ka Muf kom kom kom kom kom kom kom kom 3.00 63.75 145.19 184.54 2.00 164.053.561.52 673.00 82.06.00 856.08 4.00 706 707 877 878 Kondezator 25. PUMPE I REZERVNI DELOVI 01.00 713.34 1.00 126.30 138.040.88 296.00 kom kom 98.73 2.25 644.00 1.02 748.76 106.00 202.00 350. VP cena MP cena m m m 122.5 J.14 1.852.536.842.00 879 880 881 Filter za pija}u vodu "Italtecnica" Ku}i{te filtera 5" sa priklju~kom 1" Ulo`ak filtera sa mre`icom Ulo`ak filtera 20 mikrona kom kom kom 1.088.00 2.169.423.00 82.14 69.00 760.HIDROFORI.07 608.5 5 x 2.24 725.00 2.5 4 x 2.00 285.85 338.20 1.78 455.98 116.39 106.44 2.83 1.282.cena smanjena/pove}ana 52 .366.30 380.00 400.42 355.00 218.647.00 3.M.00 882 883 884 885 886 887 888 Delovi za petostepenu pumpu "Elektrokovina" Radno kolo ELKO Usisni poklopac Odstojna ~aura Mehani~ka zaptivka (semering) Ø 16 O-ring prsten (gumica) Mesingani klin Prirubnica 5/4" kom kom kom kom kom kom kom 570.00 538.88 171.00 883. 30.11 [ifra 698 699 700 Opis Kabal PP/J-Y 4 x 1.00 2.

532.34 8.69 148.00 216.00 63.51 39.00 904.54 2.00 1.3 mm (Ø 25) 405 1" x 2.24 3.59 48.12 153.870.10 538.526.68 213.877.00 4.3 mm (Ø 20) 404 3/4" x 2.00 226.00 508.00 578.00 362.7 mm (Ø 40) 407 6/4" x 4.00 91.00 1.51 439.00 - FITING ZA OKITEN CEVI Poluspojnica sa prstenom za okiten "Fermes" (doma}e) spoljni navoj 2315 1/2" 2316 3/4" 2317 1" 2318 5/4" 2319 6/4" 2320 2" 2321 2"1/2 2322 3" kom kom kom kom kom kom kom kom 125.00 306.754.00 872.06.12 120.858.00 5.00 875.00 47.97 35.53 1.140.83 53.98 1.367.39 77.58 112.19 330.564.158.00 590.6 mm (Ø 50) 408 2" x 5.396.11 [ifra Opis OKITEN CEVI Okiten crevo 10 bara "Petrohemija" 403 1/2" x 2.00 982.840.590.00 57.83 741.00 2.20 1.964.34 188.30 74.00 -/+ .101.230.00 1.250.00 636.207.00 + + + + + + Po narud`bini i ostale dimenzije! Okiten crevo PN 10 "Pe{tan" 1786 Ø 20 (1/2") 1787 Ø 25 (3/4") 1788 Ø 32 (1") 1789 Ø 40 (5/4") 1790 Ø 50 (6/4") 1791 Ø 63 (2") m m m m m m 27.00 519.21 189.98 738.227.00 523.78 500.83 766.51 832.OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN 01. m m m m m m VP cena 30.00 2.567.71 181.34 4.98 316.00 1.00 133.47 2.41 7.00 214.42 183.00 4.00 3.00 837.51 443.51 261.00 Ms poluspojnica sa prstenom za okiten crevo "Hydrosfer" / "Tiemme" spoljni navoj 410 Ø 20 x 1/2" kom 411 Ø 25 x 3/4" kom 412 Ø 32 x 1" kom 413 Ø 40 x 5/4" kom 414 Ø 50 x 6/4" kom 415 Ø 63 x 2" kom 129.68 1.22 489.05 259.00 9.00 2.M.870.00 390.432.32 1.10 1.950.00 142.00 223.32 430.00 88.61 4.cena smanjena/pove}ana + + + + + + + + + 53 .8 mm (Ø 63) J.00 373.102.52 306.00 1.828.00 Ms spojnica sa prstenom za okiten crevo "Hydrosfer" / "Tiemme" 416 Ø 20 (1/2") 417 Ø 25 (3/4") 418 Ø 32 (1") 419 Ø 40 (5/4") 420 Ø 50 (6/4") 421 Ø 63 (2") kom kom kom kom kom kom 180.00 709.325.00 Spojnica sa prstenom za okiten "Fermes" (doma}e) 2323 1/2" 2324 3/4" 2325 1" 2326 5/4" 2327 6/4" 2328 2" 2329 2"1/2 2330 3" kom kom kom kom kom kom kom kom 221.9 mm (Ø 32) 406 5/4" x 3.66 191.17 188.36 33.00 Poluspojnica sa prstenom za okiten "ITAP" spoljni navoj 2331 1/2" (015) 2332 3/4" (015) 2333 1" (015) 2334 5/4" (015) 2335 6/4" (015) 2336 2" (015) 2337 2"1/2 (015 FL) 2338 3" (015 FL) 2339 4" (015 FL) kom kom kom kom kom kom kom kom kom 160.301.448.98 MP cena -/+ 36.42 2.00 8.00 42.00 223.

00 2.35 262.34 771.64 2.00 2.00 1.590.314.00 4.06.komad za okiten "Tiemme".cena smanjena/pove}ana 54 .00 1.00 910.08 1.417.176.00 1.002.777.41 2.69 146.787.118.54 4.00 306.00 555.61 259.11 [ifra Opis J. "ITAP" 1997 Ø 20 x 20 x 20 1998 Ø 25 x 25 x 25 1999 Ø 32 x 32 x 32 2000 Ø 40 x 40 x 40 2001 Ø 50 x 50 x 50 2002 Ø 63 x 63 x 63 -/+ .00 5.925.00 498.19 1.00 655.520.00 + + + + + + + + + kom kom kom kom kom kom 409.42 483.514.568.32 422.68 6.00 + + + + + + Sve ostalo iz proizvodnog programa "ITAP"-a po narud`bini! Ms T .32 555.590. VP cena MP cena -/+ Poluspojnica sa prstenom zaokiten "ITAP" (lak{a) (715) 2340 1/2" (715) 2341 3/4" (715) 2342 1" (715) 2343 5/4" (715) kom kom kom kom 101.08 905.00 + + + + Spojnica sa prstenom za okiten "ITAP" 2344 1/2" (020) 2345 3/4" (020) 2346 1" (020) 2347 5/4" (020) 2348 6/4" (020) 2349 2" (020) 2350 2"1/2 (020 FL) 2351 3" (020 FL) 2352 4" (020 FL) kom kom kom kom kom kom kom kom kom 222.363.M.00 7.03 120.632.00 357.03 302.OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN 01.27 3.00 18.54 470.00 173.68 15.068.320.

5°.00 1.010.39 102.36 272.68 181. 45°.34 101.5°) PVC ra~va T i K (Ø) 50 / 50 75 / 50 75 / 75 110 / 50 110 / 75 110 / 110 125 / 110 125 / 125 160 / 125 160 / 160 200 / 200 PVC reducir (Ø) 75 / 50 110 / 50 110 / 75 125 / 110 160 / 110 160 / 125 200 / 160 kom kom kom kom kom kom 148.39 2.KK) Ø 50 / 250 Ø 50 / 500 Ø 50 / 1000 Ø 50 / 2000 Ø 50 / 3000 Ø 50 / 4000 kom kom kom kom kom kom 34.00 322.93 90.00 60.00 423.47 544.00 - kom kom kom kom kom kom 25.91 143. 87.78 90.00 120.076.07 480.00 + + + + + + + 1250 1251 1252 1253 2276 2277 1254 1255 1293 1294 1305 1306 1307 1308 1309 1770 1310 1311 1313 1314 1315 1417 1435 1462 1559 1560 1562 1563 1566 1653 Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a! -/+ .124.51 755.08 174.83 94.00 1.00 825.00 124.17 52.00 292.00 169.00 107. 67.85 53. 87.088.00 204.392.83 1.68 136.680.08 1. 87.5°) Ø 160 / 15° (30°.5°.00 150.93 683.00 524.00 + + + + + + 1155 1156 1157 1158 1159 2476 Ø 75 / 250 Ø 75 / 500 Ø 75 / 1000 Ø 75 / 2000 Ø 75 / 3000 Ø 75 / 4000 kom kom kom kom kom kom 55.499.00 271.00 885.00 643.00 + + + + + + kom kom kom kom kom kom 589.06.703.00 2.46 374.49 696.54 229.5°.00 1.00 47.00 1.M.00 + + + + + + 1217 1219 1220 1223 1241 1249 Ø 160 / 250 Ø 160 / 500 Ø 160 / 1000 Ø 160 / 2000 Ø 160 / 3000 Ø 160 / 4000 PVC cevi za uli~nu kanalizaciju (PVC UK) Ø 200 / 1000 Ø 200 / 2000 Ø 200 / 3000 Ø 200 / 4000 Ø 250 / 1000 Ø 250 / 2000 PVC luk Ø 50 / 15° (30°. 45°.52 500.271.00 482. 87.97 455.5°.00 250.12 227.00 2.00 538.44 272.15 72.00 269.02 105.00 112.86 244.00 142.42 39. 45°.179.58 699.75 56.86 91.30 247.08 839.00 1.CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 01.5°) Ø 200 / 15° (30°.07 63.5°) Ø 75 / 15° (30°.83 30.34 172.66 1.15 175.11 [ifra J. 67.00 619.00 288.69 120. 87.546.00 891.58 1.22 405.00 1.00 83.00 1.91 66. 67.00 + + + + + 1181 1182 1183 1184 1215 1216 Ø 125 / 250 Ø 125 / 500 Ø 125 / 1000 Ø 125 / 2000 Ø 125 / 3000 Ø 125 / 4000 kom kom kom kom kom kom 77.75 1.00 807.5°. 67.00 214.044.58 750. 67.00 + + + + + + kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 44.88 358.00 478.12 127.310.58 350.00 107.00 991.00 75.00 + + + + + + + + + + + kom kom kom kom kom kom kom 45. 87.5°.769.5°) Ø 125 / 15° (30°.327.5°) Ø 110 / 15° (30°.76 50.88 408.00 322.00 413.47 41.66 241. 45°.00 161.00 63.19 884. 45°.00 567.00 206.00 285. 67.00 121.00 67.00 + + + + + + 1162 1166 1167 1173 1174 1180 Ø 110 / 250 Ø 110 / 500 Ø 110 / 1000 Ø 110 / 2000 Ø 110 / 3000 Ø 110 / 4000 kom kom kom kom kom kom 61.00 442.89 911.769.88 211. VP cena MP cena -/+ 911 967 1152 1153 1154 115 Opis PVC CEVI I FITING ZA KANALIZACIJU PVC cevi za ku}nu kanalizaciju (PVC .85 54. 45°.00 591.00 2.cena smanjena/pove}ana 55 .56 70.

00 2.47 173.10 114.58 3.00 323.42 1.61 203.00 - 56 .86 14.974.41 139.00 - kom kom kom 9.00 924.00 165.komad PN 25 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Muf PN 25 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Koleno sa metalnim ulo{kom UN PN 25 Ø 20 / 90° Ø 25 / 90° Ø 32 / 90° Koleno sa metalnim ulo{kom SN PN 25 Ø 20 / 90° Ø 25 / 90° Ø 32 / 90° Koleno sa u{icama i metalnim ulo{kom 90° PN 25 Ø 20 / 1/2" UN Ø 20 / 1/2" SN Ø 20 / 3/4" SN Podlo{ka za koleno sa u{icama PN 25 Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a! -/+ .68 783.584. koja je ura~unata u cenu! 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1873 1817 "Fluidterm" cevi i fiting za toplu i hladnu vodu (bele i zelene boje) Cev PN 20 ({ipka 4 m) Ø 20 m Ø 25 m Ø 32 m Reducir PN 25 (Ø) 25 .00 - kom kom kom kom 113.00 3.79 317.025.00 + kom kom kom kom 137.49 38.00 23.00 - kom kom kom 146.189.00 195.10 46.85 18.00 135.51 11.210.12 4.32 11.CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 01.00 106.83 105.14 50.00 240.05 2.00 45.06.00 180.32 134.00 + + + + Sve kanalizacione cevi i prate}i fiting su sa gumicom.59 14.81 273.00 + + + + + + kom kom kom kom 15.00 19.00 42.00 67.00 17.54 322. / vert.78 89.00 180.00 375.41 35.39 9.02 16.cena smanjena/pove}ana 56.00 13.00 381.00 - kom kom kom 114.12 152.00 - 11.25 19.00 11.00 27.61 13.71 1.83 150.00 173.00 541.73 78.00 55.00 225. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom 862.34 1.83 228.00 60.41 22.00 1.00 36.25 kom Koleno PN 25 Ø 20 / 45° kom Ø 25 / 45° kom Ø 32 / 45° kom Ø 20 / 90° Ø 25 / 90° Ø 32 / 90° T .00 150.39 458.98 127.20 kom 32 .83 47.018.00 2.00 + + + + + kom kom kom kom kom kom 88.00 - kom kom kom 14.79 162.00 240.56 146.) J.00 375.32 14.88 56.00 4.61 203.027.00 - kom kom kom 11.88 135.25 317.54 190.00 + + + + kom 39.00 + + + + + kom kom kom kom kom 66.00 270.41 11.29 165.00 67.02 30.00 177.41 152.00 + 9.572.M.803.00 17.11 [ifra 2477 2478 2479 2480 2481 1654 1655 1656 1657 1707 1742 1776 1777 1778 1779 1780 1848 1852 1864 1872 1781 1782 1783 1784 1785 Opis PVC nepovratni ventil Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 125 Ø 160 PVC klizna spojka Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 125 Ø 160 PVC revizija Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200 PVC poklopac Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 125 PVC sifonski luk sa gumicom Ø 50 Slivnik sa PP re{etkom (horizontalni / vertikalni) Ø 50 Ø 75 Ø 110 Slivnik sa metalnom re{etkom Ø 50 (hori.78 17.070.330.

00 977.63 40.00 - kom kom 27.00 467.00 506.komad sa metalnim ulo{kom UN PN 25 Ø 20 / 1/2" Ø 25 / 3/4" Ø 32 / 1" T .1" Muf sa metalnim ulo{kom SN PN 25 Ø 20 .81 158.plastika SN tip C Ø 20 x 1/2" Ø 25 x 3/4" Telo ventila PN 25 (za nadogradnju) Ø 20 Ø 25 Ø 32 Nadgradnja za telo (virbla) ventila Kapa Ø 20 (1/2") Ø 25 (3/4") To~ak Ø 20 (1/2") Ø 25 (3/4") Ø 32 (1") Ventil sa nadgradnjom (boja: bela / zelena) Ø 20 .00 25.1/2" Ø 25 .79 21.cena smanjena/pove}ana J.91 209.89 32.56 317.00 + + kom kom 266.00 - kom 450.95 138.00 13.64 143.79 511.00 + + + + 57 .22 374.plastika tip A Ø 20 x 20 Ø 25 x 25 Holender metal .24 302.00 kom kom kom kom 633.12 33.00 - kom kom kom 156.76 428.00 375.95 184.00 25.89 52.63 246.00 231.00 363.CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 01.1/2" Ø 25 .00 493.00 127.1/2" kapa Ø 25 .79 185.19 12.75 216.00 256.54 107.M.89 195.3/4" Ø 32 .00 62.06.93 304.00 - kom kom kom 10.00 359.00 + + kom kom 208.1" Zaobilazni luk PN 25 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Obujmica PVC jednodelna Ø 20 Ø 25 Ø 32 ^ep sa navojem du`i Ø 20 Ø 25 ^ep sa navojem kra}i Ø 20 Ø 25 Monta`er 2 x Ø20 x 1/2" Holender plastika .00 375.89 827.1/2" kapa Ø 20 to~ak Ø 25 to~ak Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a! -/+ .47 307.00 40.97 417. VP cena MP cena -/+ kom kom kom 133.00 317.00 - kom kom 17.78 222.00 603.00 163.plastika UN tip B Ø 20 x 1/2" Ø 25 x 3/4" Holender metal .07 444.00 262.14 268.00 525.00 + + kom kom kom 116.00 kom kom 316.00 193.00 288.00 218.05 163.76 314.02 748.11 [ifra 1818 1819 1820 1874 1875 1876 1821 1822 1823 1911 1915 1962 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 2391 2392 2393 2394 Opis T .79 157.00 kom kom kom 177.00 - kom kom kom 121.03 317.3/4" Ø 32 .17 11.00 405.19 138.00 - kom kom kom 33.10 395.00 - kom kom kom 133.02 21.00 531.komad sa metalnim ulo{kom SN PN 25 Ø 20 / 1/2" Ø 25 / 3/4" Ø 32 / 1" Muf sa metalnim ulo{kom UN PN 25 Ø 20 .19 21.95 343.00 kom kom 255.12 244.

providan 280 ml Rucni pistolj za kartuse 310 ml Makaze za lim-desne Makaze za lim-leve 250 mm HSS spiral.24 1.383.81 3.735.202.420.419.2 Ø 180x3.00 - kom kom 3.73 41.00 856.06.0/22 Rezna plo~a za ~elik Ø 115x2. 310 ml Pasta za pranje ruku 4000 ml Plasticna folija 500 mm Caura za pridrzavanje Packfix folije sirine 500 mm Izolir traka 15 mm / 10 m PUR pena u spreju 750 ml Silikon Acetat .2 mm Ø 5.35 mm Rezervni nozic za alat za secenje cevi J.00 58.52 299.00 - kom kom kom 1.00 1.00 - kom kom kom 933.cena smanjena/pove}ana MP cena 58 .54 372.00 416.102.554.00 49.89 237.102.89 2. 24 "Zebra" rezna plo~a za prohrom SP Ø 115x1.598. burgija DIN 338 Ø 3.92 1.93 96.676.354.0 x 110 mm Ø 10 x 110 mm Ø 10 x 160 mm Quadro zidna burgija V SDS-plus 20/450/400 mm "Zebra" rezni list (bonsek) HSS.00 267.00 - -/+ . sprej 300 ml Bakarni sprej 400 ml Alum.00 174.54 1.03 306.58 83.00 184.00 1.0 x 110 mm Ø 8.292.00 1.34 1.15 74.89 725.36 112.15 147.0/22.00 174.00 - kom kom kom kom 259.89 1.011.5 mm Ø 4.46 4.81 1.0 mm Zidna burgija "SDS-plus" Ø 6.048.268.42 1.00 1.0/22.00 - kom kom kom 81.00 - kom kom kom kom kom kom kom 123.618.00 1.39 28.813.00 345.-Cink sprej 400 ml Fix .59 1.273. 1l "Rost Off" sprej odvijac 300ml Antikorozivna podloga.00 280.00 - kom kom kom kom 47.2 Alat za secenje cevi Ø 3 .2 Ø 230x3.00 -/+ - 933.00 2.87 226.00 1.16 mm Ø 3 .14 303.00 358.64 146.71 155.00 133.497.913.11 WURTH [ifra 1212 1213 841 605 1021 31 252 30 398 1214 907 913 97 1211 945 1074 909 710 711 479 480 481 482 92 91 90 1232 965 1231 1230 917 918 919 1062 1063 1018 Opis Pasta za lemljenje sa kalajem 250 g Zica za lemljenje Ø 3 mm 250 g Najlonski sundjer 60x130 Konvertor rde. kom kom kom kom kom VP cena 588.cement.M.56 147.37 352.27 kom kom kom kom 694.46 49.00 439.2 mm Ø 3.01.00 353. crvena.078.00 34.00 98.32 292.5/22.094. 5 kg Zaptivna masa za visoke temperature.39 299.00 2.102.00 - kom 253.00 88.29 1.46 933.05 56.00 3.

88 249.00 204.M.444.00 4.38 772.2 Ugaona kle{ta 90 .670. bez izolacije) Zec kle{ta (crno-crvena.00 27.704.017. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 5.266.374.12 8.76 134.027.844.522.00 39.00 1.Ø 42 mm profi Super Fire Two Brener T .00 41.00 3.00 911.98 9.00 9.03 3.00 1.208.437.00 294.00 827.00 -/+ - 59 .328.532.858.44 1.897.29 6.361.92 29.374.03 MP cena 6.69 2.Ø 36 mm Rezervni no`i} za seka~ (pak.532.00 601.pakovanje Euro Set 1900 Brener Expander do Ø 28 mm Gas kartu{e (boca za brener) Gasni plamenik (brener) Glava za expander Ø 15 mm Glava za expander Ø 18 mm Glava za expander Ø 22 mm Glava za expander Ø 28 mm Glava za expander Ø 35 mm Grip kle{ta (manja) Grip kle{ta (ve}a) Grip kle{ta 30 mm / 12 Kombi kit set Let materijal za zavarivanje (kalaj `ica) Maxigas 400 Metalna ~etka (troredna) Metar 3 m Metar 5 m Mini seka~ cevi Multigas 300 Obradjiva~ cevi Ø 10 .15 995.08 5.63 6.00 1.750.840.796.00 34.izvlaka~ set Ø12 .00 9.00 911.07 2.66 649.936.76 1.05 700.245.00 7.92 579.68 3.06.00 4.58 6.58 8.01.00 163.00 7.686.58 6.35 351.990.449.00 7.876.210.00 2.00 1.15 861.03 844.47 2.69 445.420.674.76 23.00 2. sa izolacijom) -/+ .16 138.Ø 56 mm Obradjiva~ cevi Ø 4 .-5 kom) Robend H / W (alat za savijanje cevi) Rofire Handi Pro Brener Rogas boca Rolos pasta Rolot `ica za lemljenje Seka~ cevi Ø 28 mm Seka~ cevi Ø 35 mm Seka~ cevi Ø 6 .840.14 2.00 415.342.522.844.175.cena smanjena/pove}ana J.00 415.00 7.10 35.00 2.75 172.00 526.17 509.630.119.65 351.483.522.00 2.11 ROTHENBERGER [ifra 1333 1325 1343 1316 1321 1320 1354 1355 1356 1329 1330 1339 1340 1353 1332 1326 1323 1348 1346 1347 1337 1322 1338 1317 1349 1334 1344 1324 1327 1328 1318 1319 1350 1345 1331 1352 1351 1336 1335 1341 1342 Opis Alat za pertlovanje Bezmetalni sjajnik (sundjer) .00 159.50 3.32 1.2 Vodoinstalaterska kle{ta (crno-crvena) Vodoinstalaterska kle{ta (crvena) Zec kle{ta (crna.422.68 1.00 1.Ø28 mm Ugaona kle{ta 45 .145.374.097.138.426.844.00 766.00 11.00 684.00 363.650.295.00 6.85 772.472.46 33.618.00 996.00 1.86 307.