CENOVNIK

OP[TI
SADR@AJ
STRANA
KONSTRUKCIONE, HIDROISPITANE, BE[AVNE I POCINKOVANE CEVI, LIMOVI, PROFILI,
ALUMINIJUMSKI LIMOVI, CEVI I PROFILI, ELEKTRODE I @ICA ZA VARENJE……………………….. 2 – 6
KOTLOVI NA ^VRSTO I TE^NO GORIVO I ELEKTRI^NI, PE]I, [PORETI, CISTERNE,
PRETVARA^I NAPONA, ANTIFRIZ I DRUGA OPREMA ZA KOTLOVE I KOTLARNICE……………… 7 – 15
KOTLOVI I OPREMA ZA GAS…………………………………………………………………………………. 16 – 18
RADIJATORI PANELNI, ALUMINIJUMSKI, CEVASTI I PRIBOR ZA RADIJATORE……………………. 19 – 22
BAKARNE CEVI, PVC-CU CEVI, IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT ZA UGRADNJU CEVI
([ELNE, KALAJ, PASTE, ELEKTRODE, BRENERI,…) I BAKARNI FITING…………………………….. 23 – 27
POCINKOVANI, CRNI I MESINGANI FITING, RAZDELNICI I FITING ZA PEX I ALPEX CEVI……….. 28 – 34
RADIJATORSKI, KUGLA, [IBER, SIGURNOSNI I NEPOVRATNI VENTILI, ODZRA^NE I
DRUGE SLAVINE, CIRKULACIONE PUMPE I MERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI
(MANOMETRI, TERMOMETRI, VODOMERI,…) ……………………………………………………………. 35 – 41
BOJLERI ELEKTRI^NI I SOLARNI, SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA, ALPEX CEVI, PVC
CEVI I STIROPOR ZA PODNO GREJANJE, RAZVODNE KUTIJE, EKSPANZIONE POSUDE
I KLIMA UREDJAJI……………………………………………………………………………………………… 42 – 47
KADE, TU[ KADE I KABINE, LAVABOI, WC [OLJE, SLAVINE I OSTALA SANITARNA
OPREMA ZA KUPATILA………………………………………………………………………………………... 48 – 49
HIDROFORSKE POSUDE, OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN, PUMPE ZA
VODOSNABDEVANJE, REZERVNI DELOVI ZA PUMPE I PRATE]A OPREMA……………………….. 50 – 52
OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN……………………………………………………………………………. 53 - 54
PVC CEVI I FITING ZA KU]NU I ULI^NU KANALIZACIJU “PE[TAN”, PPR VODOVODNE
CEVI I FITING “FLUIDTERM”…………………………………………………………………………………... 55 – 57
PROIZVODI “WURTH”…………………………………………………………………………………………... 58
PROIZVODI “ROTHENBERGER”……………………………………………………………………………… 59

01.06.11

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM
[ifra
114

117

1869

Opis
kg/kom VP cena
1.1 Kvadratne i pravougaone cevi debljine zida 1,8 - 5 mm
preseka do 120 x 80 mm
89,83
100 x 100 x 5 x 6000
86,40
7.761,36
100 x 100 x 4 x 6000
70,80
6.360,00
100 x 100 x 3 x 6000
53,94
4.845,46
90 x 90 x 5 x 6000
76,80
6.898,99
90 x 90 x 4 x 6000
63,00
5.659,32
90 x 90 x 3 x 6000
48,24
4.333,43
80 x 80 x 4 x 6000
55,68
5.001,76
80 x 80 x 3,5 x 6000
50,46
4.532,85
80 x 80 x 3 x 6000
42,60
3.826,78
80 x 80 x 2,8 x 6000
39,76
3.571,66
80 x 60 x 4 x 6000
48,12
4.322,65
80 x 60 x 3,5 x 6000
43,86
3.939,97
80 x 60 x 3 x 6000
36,96
3.320,14
80 x 40 x 2 x 6000
21,84
1.961,89
70 x 70 x 4 x 6000
48,12
4.322,65
70 x 70 x 3 x 6000
36,96
3.320,14
70 x 70 x 2,5 x 6000
31,74
2.851,22
70 x 70 x 2,3 x 6000
29,20
2.623,05
60 x 60 x 3 x 6000
31,32
2.813,49
60 x 60 x 2,5 x 6000
27,00
2.425,42
60 x 60 x 2 x 6000
21,90
1.967,29
60 x 40 x 3 x 6000
25,68
2.306,85
60 x 40 x 2,5 x 6000
22,32
2.005,02
60 x 40 x 2 x 6000
18,06
1.622,34
60 x 40 x 1,8 x 6000
16,32
1.466,03
60 x 30 x 1,8 x 6000
14,64
1.315,12
50 x 50 x 3 x 6000
25,68
2.306,85
50 x 50 x 2,5 x 6000
22,32
2.005,02
50 x 50 x 2 x 6000
18,06
1.622,34
50 x 50 x 1,8 x 6000
16,32
1.466,03
50 x 30 x 3 x 6000
20,94
1.881,05
50 x 30 x 2 x 6000
14,28
1.282,78
50 x 30 x 1,8 x 6000
12,96
1.164,20
40 x 40 x 3 x 6000
20,94
1.881,05
40 x 40 x 2,5 x 6000
14,94
1.342,07
40 x 40 x 2 x 6000
14,28
1.282,78
40 x 40 x 1,8 x 6000
12,96
1.164,20
40 x 30 x 2 x 6000
12,18
1.094,14
40 x 30 x 1,8 x 6000
11,28
1.013,29
40 x 20 x 2 x 6000
10,44
937,83
40 x 20 x 1,8 x 6000
9,54
856,98
30 x 30 x 2,5 x 6000
12,96
1.164,20
30 x 30 x 2 x 6000
10,44
937,83
30 x 30 x 1,8 x 6000
9,54
856,98
30 x 20 x 2 x 6000
8,70
781,53
30 x 20 x 1,8 x 6000
7,86
706,07
25 x 25 x 2 x 6000
8,70
781,53
25 x 25 x 1,8 x 6000
7,86
706,07
20 x 20 x 2 x 6000
6,60
592,88
20 x 20 x 1,8 x 6000
6,18
555,15
1.2 Kvadratne i pravougaone cevi debljine zida 1,5 - 6 mm preseka
od 15 x 15 mm do 200 x 200 mm
100,00
160 x 80 x 5 x 6000
106,86
10.686,00
150 x 150 x 6 x 6000
156,96
15.696,01
150 x 150 x 5 x 6000
132,54
13.254,01
150 x 150 x 4 x 6000
108,06
10.806,00
18 x 18 x 2 x 6000
5,70
570,00
18 x 18 x 1,8 x 6000
5,52
552,00
16 x 16 x 2 x 6000
5,04
504,00
15 x 15 x 2 x 6000
4,74
474,00
15 x 15 x 1,5 x 6000
3,72
372,00
1.3 Kvadratne i pravougaone cevi 20 x 20 do 40 x 40 x 1,5
93,22
40 x 40 x 1,5 x 6000
11,46
1.068,31
40 x 30 x 1,5 x 6000
9,06
844,58
40 x 20 x 1,5 x 6000
7,74
721,53
30 x 30 x 1,5 x 6000
7,74
721,53
30 x 20 x 1,5 x 6000
6,42
598,47
25 x 25 x 1,5 x 6000
6,48
604,07

-/+ - cena smanjena/pove}ana

MP cena

-/+

106,00
9.158,40
7.504,80
5.717,64
8.140,80
6.678,00
5.113,44
5.902,08
5.348,76
4.515,60
4.214,56
5.100,72
4.649,16
3.917,76
2.315,04
5.100,72
3.917,76
3.364,44
3.095,20
3.319,92
2.862,00
2.321,40
2.722,08
2.365,92
1.914,36
1.729,92
1.551,84
2.722,08
2.365,92
1.914,36
1.729,92
2.219,64
1.513,68
1.373,76
2.219,64
1.583,64
1.513,68
1.373,76
1.291,08
1.195,68
1.106,64
1.011,24
1.373,76
1.106,64
1.011,24
922,20
833,16
922,20
833,16
699,60
655,08

din/kg

-

118,00
12.609,48
18.521,28
15.639,72
12.751,08
672,60
651,36
594,72
559,32
438,96

din/kg

-

110,00 din/kg
1.260,60
996,60
851,40
851,40
706,20
712,80

-

2

01.06.11

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM
[ifra
46

2153

Opis

kg/kom

20 x 20 x 1,5 x 6000
ZP profili (cevi)
ZP I falc x 6000 (1304)
ZP II falca x 6000 (1004)
ZP II fal.unakrsno (1204)
Rukohvati za gelendere
Rukohvat za gelender MT 9

5,04
14,40
16,98
17,40
11,36

VP cena

MP cena
469,83
95,76
1.378,98
1.626,05
1.666,27
108,47
1.232,27

15

CEVI KRU@NOG POPRE^NOG PRESEKA
1.1 Hidroispitane cevi za grejanje pre~nika od Ø 33,7 - Ø 114,3 mm
debljine zida 2 - 6 mm
Ø 33,7 x 3,25 x 6000 (1")
14,64
Ø 33,7 x 3 x 6000 (1")
13,62
Ø 33,7" x 2,6 x 6000 (1")
11,94
Ø 42,4 x 3,25 x 6000 (5/4")
18,84
Ø 42,4 x 2,6 x 6000 (5/4")
15,30
Ø 48,3 x 3 x 6000 (6/4")
20,10
Ø 48,3 x 2,5 x 6000 (6/4")
16,92
Ø 60,3 x 3,5 x 6000 (2")
29,40
Ø 60,3 x 3 x 6000 (2")
25,44
Ø 76,1 x 4 x 6000 (2" 1/2)
42,66
Ø 76,1 x 3 x 6000 (2" 1/2)
32,46
Ø 88,9 x 4 x 6000 (3")
50,28
Ø 88,9 x 3 x 6000 (3")
38,10
Ø 108 x 4 x 6000
61,80
Ø 114,3 x 3 x 6000
49,38
Ø 114,3 x 4 x 6000 (4")
65,40
1.2 Hidroispitane cevi
Ø 17,2 x 2,5 x 6000 (3/8")
5,46
1.3 Hidroispitane cevi
Ø 21,3 x 2,5 x 6000 (1/2 ")
6,96
Ø 26,9 x 2,8 x 6000(3/4")
10,02
1.4 Hidroispitane cevi
Ø 133 x 4,5 x 6000
85,80
Ø 159 x 4,5 x 6000
102,60
1.5 Hidroispitane cevi
Ø 219,1 x 5,6 x 6000
177,00
Ø 323,9 x 5,6 x 6000
264,00
Konstrukcione cevi pre~nika Ø21,3 - Ø114,3 mm
debljine zida 2 - 5 mm
Ø 21,3 x 2,65 x 6000 (1/2")
7,40
Ø 26,9 x 2,65 x 6000 (3/4")
9,60
Ø 33,7 x 3 x 6000 (1")
13,78
Ø 33,7 x 2 x 6000 (1")
9,42
Ø 42,4 x 3,25 x 6000 (5/4")
18,95
Ø 42,4 x 2 x 6000 (5/4")
12,06
Ø 48,3 x 3,25 x 6000 (6/4")
21,88
Ø 48,3 x 2 x 6000 (6/4")
13,80
Ø 60,3 x 3,5 x 6000 (2")
29,79
Ø 60,3 x 2 x 6000 (2")
17,40
Ø 76,1 x 3,6 x 6000 (2 1/2")
38,93
Ø 88,9 x 4 x 6000 (3")
50,58
Ø 114,3 x 4,5 x 6000 (4")
73,50
Ø 101,6 x 3,2 x 6000
46,56
Ø 108 x 4 x 6000
61,80
1.1 Be{avne hladnovu~ene cevi Ø 21,3 (1/2")(^ 1212)
7,20

17

Ø 21,3 x 2,6 x 6000 (1/2")
1.2 Be{avne hladnovu~ene cevi Ø 26,9 (3/4")(^ 1212)

10,32

18

Ø 26,9 x 2,9 x 6000 (3/4")
1. 3 Be{avne hladnovu~ene cevi Ø 33,7 (1") (^ 1212)
Ø 33,7 x 3,6 x 6000 (1")
Ø 33,7 x 2,6 x 6000 (1")
1. 4 Be{avne hladnovu~ene cevi od Ø 42,4 (5/4")
do Ø 168,00 (^ 1212)

16,02
11,94

89,83
664,75
862,37
1.237,86
846,20
1.702,29
1.083,36
1.965,49
1.239,66
2.676,05
1.563,05
3.497,10
4.543,63
6.602,54
4.182,51
5.551,53
172,03
1.238,64
168,64
1.740,41
156,78
2.511,61
1.871,95

Ø 42,4 x 2,6 x 6000 (5/4")
Ø 42,4 x 3,6 x 6000 (5/4")
Ø 48,3 x 2,6 x 6000 (6/4")
Ø 48,3 x 3,6 x 6000 (6/4")
Ø 60,3 x 2,9 x 6000 (2")

15,30
20,64
17,58
23,82
24,67

156,78
2.398,73
3.235,93
2.756,19
3.734,49
3.867,76

47

365
2154

2427

366

48

1446

-/+ - cena smanjena/pove}ana

-/+

554,40
113,00 din/kg
1.627,20
1.918,74
1.966,20
128,00 din/kg
1.454,08

100,00
1.464,00
1.362,00
1.194,00
1.884,00
1.530,00
2.010,00
1.692,00
2.940,00
2.544,00
4.266,00
3.246,00
5.028,00
3.810,00
6.180,00
4.938,00
6.540,00
111,86
610,78
102,54
713,69
1.027,47
105,08
9.016,27
10.781,69
134,75
23.850,01
35.572,89

118,00
1.727,52
1.607,16
1.408,92
2.223,12
1.805,40
2.371,80
1.996,56
3.469,20
3.001,92
5.033,88
3.830,28
5.933,04
4.495,80
7.292,40
5.826,84
7.717,20
132,00
720,72
121,00
842,16
1.212,42
124,00
10.639,20
12.722,40
159,00
28.143,00
41.976,00
106,00
784,40
1.017,60
1.460,68
998,52
2.008,70
1.278,36
2.319,28
1.462,80
3.157,74
1.844,40
4.126,58
5.361,48
7.791,00
4.935,36
6.550,80
203,00
1.461,60
199,00
2.053,68
185,00
2.963,70
2.208,90

185,00 din/kg
2.830,50
3.818,40
3.252,30
4.406,70
4.563,95

din/kg

din/kg
din/kg

din/kg

din/kg

din/kg

-

-

din/kg
din/kg
din/kg

+
+
+

3

01.06.11

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM
[ifra

2104

98
99

Opis

kg/kom

VP cena

MP cena

Ø 60,3 x 3,6 x 6000 (2")
Ø 76,1 x 3,6 x 6000 (2 1/2")
Ø 76,1 x 4,0 x 6000 (2 1/2")
Ø 76,1 x 4,5 x 6000 (2 1/2")
Ø 88,9 x 4,0 x 6000 (3")
Ø 88,9 x 4,5 x 6000 (3")
Ø 108 x 4,5 x 6000
Ø 114,3 x 5,0 x 6000
Ø 159 x 5 x 6000
1.5 Be{avne hladnovu~ene cevi Ø 190,7
do Ø 487,00 (^ 1212)

30,18
38,64
42,66
47,70
50,28
56,22
68,94
80,88
118,00

4.731,61
6.057,97
6.688,22
7.478,39
7.882,88
8.814,16
10.808,39
12.680,34
18.500,01

Ø 325 x 6 x 12000
POCINKOVANE CEVI
Pocinkovane cevi bez mufa sa navojem
Pocinkovane cevi sa mufom i navojem
1/2 x 2,65 x 6000
3/4 x 2,65 x 6000
1" x 3,25 x 6000
5/4 x 3,25 x 6000
6/4 x 3,25 x 6000
2" x 3,65 x 6000
2 1/2 x 3,65 x 6000
3" x 4,05 x 6000

565,00

164,41
92.889,87

-/+

5.583,30
7.148,40
7.892,10
8.824,50
9.301,80
10.400,70
12.753,90
14.962,80
21.830,00
194,00 din/kg
109.610,00

7,74
9,96
15,42
19,86
22,86
32,40
41,58
54,18

138,14
144,07
1.115,08
1.434,92
2.221,53
2.861,19
3.293,39
4.667,79
5.990,34
7.805,59

5,62

476,27

12,24

521,19
6.379,32

615,00 din/kg
7.527,60

163,00

170,00
1.315,80
1.693,20
2.621,40
3.376,20
3.886,20
5.508,00
7.068,60
9.210,60

din/kg
din/kg

1048

Ø 17,2 x 3,25 x 6000 (3/8") bez mufa i navoja (100,00 din/kg)

1870

PROHROMSKE CEVI
Prohromske cevi (debljine zida 1,5 - 2,6 mm)

100

Ø 33,7 x 2,6 x 6000 (1")
^ELI^NI LIM
1.1 Crni hladnovaljani lim debljine 0,5 - 0,8 mm (^ 146)

8,00
10,00
9,60
12,00
11,20
14,00
12,80

102,54
820,34
1.025,42
984,41
1.230,51
1.148,47
1.435,59
1.312,54

121,00
968,00
1.210,00
1.161,60
1.452,00
1.355,20
1.694,00
1.548,80

101

(U.S. Steel Srbija)
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1250 x 2000
0,6 x 1000 x 2000
0,6 x 1250 x 2000
0,7 x 1000 x 2000
0.7 x 1250 x 2000
0,8 x 1000 x 2000
1.2 Crni hladnovaljani lim debljine > 0,8 mm (^ 146)

16,00
20,00
19,37
20,00
25,00
24,00
30,00
32,00
40,00

101,69
1.627,12
2.033,89
1.969,83
2.033,89
2.542,37
2.440,68
3.050,85
3.254,24
4.067,79

120,00 din/kg
1.920,00
2.400,00
2.324,40
2.400,00
3.000,00
2.880,00
3.600,00
3.840,00
4.800,00

102

(U.S. Steel Srbija)
1 x 1000 x 2000
1 x 1250 x 2000
1,2 x 1000 x 2000
1,25 x 1000 x 2000
1,25 x 1250 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
1,5 x 1250 x 2000
2 x 1000 x 2000
2 x 1250 x 2000
Crni toplovaljani lim debljine 1,5 - 6 mm (^ 0361)

103

(U.S. Steel Srbija)
1,5 x 1150 x 2000
2 x 1000 x 2000
2 x 1250 x 2000
2,5 x 1000 x 2000
2,5 x 1250 x 2000
3 x 1000 x 2000
3 x 1250 x 2000
3 x 1500 x 2000
3 x 1000 x 3000
4 x 1000 x 2000
4 x 1250 x 2000
4,5 x 1500 x 2000
5 x 1000 x 2000
5 x 1250 x 2000
Crni lim za gazi{ta toplovaljani (rebrast)
3/4,5 x 1500 x 3000 (suza)
3/4,5 x 1250 x 3000 (suza)
3/4 x 1000 x 2000

27,60
32,00
40,00
40,00
50,00
48,00
60,00
72,00
72,00
64,00
80,00
108,00
80,00
100,00
126,00
105,00
56,00

-/+ - cena smanjena/pove}ana

91,52
2.526,10
2.928,81
3.661,02
3.661,02
4.576,27
4.393,22
5.491,53
6.589,83
6.589,83
5.857,63
7.322,04
9.884,75
7.322,04
9.152,55
94,07
11.852,55
9.877,12
5.267,79

562,00

108,00
2.980,80
3.456,00
4.320,00
4.320,00
5.400,00
5.184,00
6.480,00
7.776,00
7.776,00
6.912,00
8.640,00
11.664,00
8.640,00
10.800,00
111,00
13.986,00
11.655,00
6.216,00

+

din/kg

-

din/kg

din/kg

-

4

01.06.11

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM
[ifra
104

Opis

kg/kom

105

Pocinkovani lim
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1250 x 2000
0,55 x 1000 x 2000
0,7 x 1000 x 2000
0,8 x 1000 x 2000
0,8 x 1250 x 2000
1 x 1000 x 2000
Rolovan pocinkovani lim (trapezni)

8,00
8,80

106

0,5 x 980 x 2000
0,55 x 870 x 2000 TR 12/100
Rolovan pocinkovan plastificiran lim (trapezni, bojen)
0,5 x 980 x 2000
Prohrom lim - mat (^4580) 0,5 - 0,8 mm
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1070 x 2500
0,5 x 1250 x 2500
0,6 x 1000 x 2000
PROFILI
Pocinkovana traka (za gromobrane)
20 x 3 mm
25 x 3 mm
25 x 4 mm
[paring (flah)(rezan, oborene ivice)

8,00

107

2631

108

8,00
10,00
8,80
11,20
12,80
16,00
16,00

8,20
10,57
12,50
9,60

kg
kg
kg

38

5 x 25 x 6000
5 x 20 x 6000
3 x 20 x 6000
5 x 25 x 3000
5 x 20 x 3000
4 x 40 x 3000
4 x 25 x 3000
4 x 20 x 3000
3 x 25 x 3000
3 x 20 x 3000
2 x 40 x 3000
2 x 25 x 3000
2 x 20 x 3000
5 x 20 x 2000
4 x 20 x 2000
3 x 25 x 2000
3 x 20 x 2000
2 x 25 x 2000
2 x 20 x 2000
L profil liven 1.1
20 x 20 x 3 x 6000
30 x 30 x 3 x 6000
30 x 30 x 4 x 8500
35 x 35 x 3 x 6000
L profil liven 1.2
40 x 40 x 4 x 6000
50 x 50 x 5 x 6000
60 x 60 x 6 x 6000
100 x 100 x 10 x 6000
Firiket 1.1 (kvadratni ~elik) od 8 x 8 do 10 x 10

110

8 x 8 x 6000
10 x 10 x 6000
Firiket 1.2 (kvadratni ~elik) od 12 x 12 do 25 x 25

109

14

111

112

12 x 12 x 6000
14 x 14 x 6000
16 x 16 x 6000
UNP nosa~
160 x 6000
140 x 6000
120 x 6000
100 x 6000
80 x 6000
65 x 6000
INP nosa~ (80 - 160 mm)
100 x 100 x 6000

6,20
4,80
2,90
3,00
2,40
3,95
2,40
1,95
1,80
1,45
1,93
1,20
0,97
1,60
1,30
1,20
1,02
0,80
0,65
5,29
8,16
15,13
9,34
14,52
22,62
32,52
90,48
3,10
5,00
7,20
9,60
12,80
115,80
98,40
82,20
65,40
53,40
42,54
50,04

-/+ - cena smanjena/pove}ana

VP cena

MP cena
119,49
955,93
1.194,92
1.051,53
1.338,31
1.529,49
1.911,86
1.911,86
122,88
983,05
1.081,36
132,20
1.057,63
505,93
4.148,65
5.347,71
6.324,15
4.856,95

107,63
107,63
107,63
107,63
91,52
567,46
439,32
265,42
274,58
219,66
361,53
219,66
178,47
164,75
132,71
176,64
109,83
88,78
146,44
118,98
109,83
93,36
73,22
59,49
88,98
470,72
726,10
1.346,31
831,10
87,29
1.267,42
1.974,46
2.838,61
7.897,83
92,37
286,36
461,86
88,98
640,68
854,24
1.138,98
88,14
10.206,11
8.672,55
7.244,75
5.764,07
4.706,44
3.749,29
94,91
4.749,56

141,00
1.128,00
1.410,00
1.240,80
1.579,20
1.804,80
2.256,00
2.256,00
145,00
1.160,00
1.276,00
156,00
1.248,00
597,00
4.895,40
6.310,29
7.462,50
5.731,20

-/+
din/kg

din/kg

din/kg
din/kg

127,00 din/kg
127,00
127,00
127,00
108,00 din/kg
669,60
518,40
313,20
324,00
259,20
426,60
259,20
210,60
194,40
156,60
208,44
129,60
104,76
172,80
140,40
129,60
110,16
86,40
70,20
105,00 din/kg
555,45
856,80
1.588,65
980,70
103,00 din/kg
1.495,56
2.329,86
3.349,56
9.319,44
109,00 din/kg
337,90
545,00
105,00 din/kg
756,00
1.008,00
1.344,00
104,00 din/kg
12.043,20
10.233,60
8.548,80
6.801,60
5.553,60
4.424,16
112,00 din/kg
5.604,48

-

-

5

5 kg.95 191.00 4.00 (pakovanje 6.25 (pakovanje 4.60 530. 1 kg = 59 kom) 2132 PIVA UNIVERZAL Ø 3.403.93 1. 1 kg = 33 kom) 731 PIVA 110 R Ø 4.00 kom kom kom 2.00 194.903. 1 kg = 15 kom) @ica za gasno zavarivanje 2429 PIVA 37 G Ø 2.50 689.0 kg.245.00 538.829.759.17 2.007.8 x 1000 x 2000 1 x 1000 x 2000 1.074.14 1.5 kg.70 7.78 583.97 1.756.17 453.66 10.00 212.78 1.975.50 (pakovanje 4.377.61 1.01.92 4.5 kg.68 1.063.096.39 187.144.78 156.93 455.40 2.15 x 15 x 6000 U .44 449.40 18.00 344.10 x 15 x 6000 L .5/4 ( 2 m² ) 62 x 20 x 2/3 ( 2 m² ) raster gazi{ta 62 x 20 x 3/3 ( 2 m² ) raster gazi{ta 62 x 20 x 3/4 ( 2 m² ) raster gazi{ta 62 x 20 x 3/5 ( 2 m² ) raster gazi{te Grifovano platno (Jeep) kom kom kom kom kom 940.85 1.25 (pakovanje 4.00 2.00 kg kg kg kg kg kg kg kg kg 192.237.50 (pakovanje 4.226.60 8.335.78 381.80 6.20 4.00 4.15 x 15 x 6000 T .20 12.80 -/+ .138.225.00 (kalem 15 kg) 2433 PIVA 60 (plknn) Ø 1.963.00 197.73 6.47 530. 1 kg = 26 kom) 2359 PIVA 150 B Ø 4.038.39 808.80 5.110.00 2.748.566.5/2 x 1000 x 2000 12 Aluminijumski profili L .00 1.80 (kalem 5 kg) 13.5 kg.09 2.27 2.99 12.00 7.03 166.29 179.66 240.042.06.78 185.00 2.00 203.183.590.626.446.00 185.787.00 192.80 (kalem 10 kg) 2432 PIVA 60 (plknn) Ø 1.89 853.15 2.00 6.474.25 (pakovanje 4.96 2.25 (pakovanje 5.05 449.58 2.5 x 1000 x 2000 11 Aluminijumski lim za gazi{ta (rebrasr) 3/4 x 1000 x 2000 2/3 x 1000 x 2000 1.60 2.00 (pakovanje 6.30 1.356.03 164.012.50 (pakovanje 4.61 2.88 2.15 6.7 x 1000 x 2000 0.83 533.80 3.15 291.796.00 1.00 530.50 (1 kg = 27 kom) 2430 PIVA 37 G Ø 3.00 (1 kg = 19 kom) @ica za zavarivanje u za{titnom CO2 gasu plasti~ni kalem navoj do navoja 2431 PIVA 60 (plknn) Ø 0.52 172.cena smanjena/pove}ana din/kg din/kg din/kg din/kg din/kg - 6 .375.00 kom 1. 1 kg = 14 kom) 2131 PIVA UNIVERZAL Ø 2. 1 kg = 56 kom) 1380 PIVA 130 RR Ø 3.19 162.12 0.90 1.61 2.00 3.41 171.00 202.01 0.98 1.66 5.072.5 x 1000 x 2000 0.155.30 450.00 Bazi~ne elektrode za nelegirane i nisko-legirane ~elike 2146 PIVA 150 B Ø 2.155.54 1.00 1.15 1.664.20 630.00 185.886.22 3.95 440.62 5.64 381.37 172.00 kg kg 156.650.544.65 0.0 kg.10 x 10 x 6000 L .00 2.85 0.25 2.605.80 2.553.709.976.20 x 20 x 6000 Ukrasna lajsna M270 Ukrasna lajsna M127 ELEKTRODE I @ICA ZA ZAVARIVANJE Elektrode i `ica za zavarivanje PIVA-FEP Oblo`ene elektrode 381 PIVA 110 R Ø 2.00 11.522.00 441 440 439 438 50 x 50 ( 2 m² ) 35 x 35 ( 2 m² ) 30 x 30 ( 2 m² ) 20 x 20 ( 2 m² ) kom kom kom kom 1.50 14.50 450.00 kg kg kg 203.00 1.68 2.78 227.108.80 4.20 (kalem 15 kg) plasti~ni kalem obi~an navoj 2434 PIVA 60 5/1 (mplkon) Ø 0.40 535.03 1.00 449.89 10.5 kg.120.30 1.00 7.00 2.276. 1 kg = 31 kom) 2145 PIVA UNIVERZAL Ø 4.00 1.002.61 1.00 226.00 (pakovanje 6.24 3.41 2.601.5 kg.80 3.00 203.48 5.651.048. 1 kg = 64 kom) 725 PIVA 110 R Ø 3.506.399.00 2.76 1. 1 kg = 52 kom) 2357 PIVA 150 B Ø 3.5 kg) 1378 PIVA 130 RR Ø 2.5 kg.71 156.410.519.00 2.50 519.59 5.00 1.00 221. 1 kg = 29 kom) 2130 PIVA 130 RR Ø 4.15 5.50 (pakovanje 4.686.11 CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM [ifra Opis kg/kom VP cena MP cena Istegnuti metal (Jeep) -/+ din/kg 511 512 513 1871 2428 140 x 55 x 2.10 x 10 x 6000 T .56 6.0 kg.877.00 din/kg ALUMINIJUM (SCG) 7 Kvadratne i pravougaone cevi 100 x 100 x 2 x 6000 80 x 50 x 4 x 5000 80 x 20 x 2 x 6000 75 x 75x 3 x 5000 60 x 40 x 2 x 6000 40 x 40 x 2 x 6000 40 x 20 x 2 x 6000 30 x 30 x 2 x 6000 8 Cevi kru`nog popre~nog preseka Ø 50 x 2 x 6000 9 Aluminijumski lim 0.00 1.00 954.460.

00 1741 C 40 kom 84.25 49.65 372.792.60 kW) sa spremnikom i gorionikom kom 250.248.020.794.589.07 135.00 1660 Fk 3 (33 . bojlera 100 l) CB 33 / 100 l CB 40 / 100 l CB 50 / 100 l Kotao-{poret Eta` 20 (20 kW.M.00 - kom kom kom kom 38.65 88.19 104.14 98.05 99.23 kW) kom 88.760.00 634 R 100 kom 150. "Famok" FK4) 1752 * C 15 kom 64.cena smanjena/pove}ana 7 .00 87.40 kW) kom 102.511.00 137.00 629 KS 65 kom 146.061.00 - kom kom 57.00 627 KS 40 kom 93.192.01.373.39 87.91 75.00 625 KS 25 kom 73.947.592.474.69 59.00 Trajnozareci koso loziste KS 624 KS 18 kom 66.820.60 kW) kom 137.00 58.00 1751 * FK 5 (50 .860.00 637 R 170 kom 274.00 1740 C 33 kom 80.00 1739 C 25 kom 69. levi ili desni) Cisterna "Radijator" R 2000 (2000 litara) R 3000 (3000 litara) Akumulacioni rezervoar (za toplu vodu) (akumulator toplote) AK 500 (500 litra) AK 800 (800 litra) AK 1000 (1000 litra) AK 1200 (1200 litra) kom kom kom 125.59 67.49 45.43 129.293.00 1685 FK 4 (40 .095.857.60 214. sa rernom.480.733.916.94 74.00 152.754.21 110.04 141.88 87.00 1585 FK 2 (25 .606.511.00 96.063.944.173.267.387.891.01 266.28 98.05 64.730.164.050.00 638 R 200 kom 315.835.915.260.123.971.44 97.33 kW) kom 95.299.910.632.288.00 640 * R 250 kom 390. VP cena MP cena -/+ KOTLOVI NA ^VRSTO GORIVO "Radijator" Kraljevo Toplovodni kotlovi serije C zako{eno lo`i{te (kao "Centrometal" EKO CK.861.390.074.044.104.POZVATI ZA PROVERU 1425 1426 4 Toplovodni kotao Dominant (Classic bez pepeljare) (garancija 2 godina) 50 kw kom 60 kw kom Toplovodni kotao Classic (sa pepeljarom) (garancija 5 godina) 50 kw kom 83. "Centrometal" (hrvatski) Toplovodni kotao na ~vrsto gorivo EKO CK / EKO CK P (bez bojlera) 19 20 kW kom 1606 25 kW kom 1607 30 kW kom 1608 35 kW kom 1529 40 kW kom 1609 50 kW kom * .055.978.00 125.52 81.146.86 162.798.16 113.977.853.475.843.00 76.199.50 kW) kom 116.072.06. "Termomont" TKU3.198.00 - kom kom 54.963. "ABC" U`ice RASPRODAJA DOK TRAJU ZALIHE !!! KOLI^INE SU OGRANI^ENE .502.00 626 KS 33 kom 83.23 104.579.253.069.11 KOTLOVI [ifra Opis J.00 Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.00 1756 C 50 kom 96.964.484.793.24 178.766.00 Trajno`are}i kombinovani kotlovi na drva i pelet sa automatskim nalaganjem 2155 TKAN 1 (20 .910.00 2156 TKAN 2 (40 .00 645 R 80 kom 119.831.65 460.00 636 R 140 kom 181.61 78.059.03 121.961.59 94.271.22 116.00 114.38 106.977.121.816.27 212.091.45 113.00 628 KS 50 kom 114.00 Toplovodni univerzalni pravo loziste R 644 R 65 kom 100.44 323.599.406.517.00 635 R 120 kom 157.35 kW) sa spremnikom i gorionikom kom 226.844.00 101.744.86 118.00 63.00 103.72 295.198.958.00 Trajnozareci koso loziste sa ventilatorom i automatikom FK (pogodan za ni`e dimnjake) 995 FK 1 (15 .986.27 89.00 - Mogu se naru~iti kotlovi "TKAN" ve}e snage! 1773 1774 1775 377 1868 145 146 1022 1023 1024 1025 Toplovodni kotlovi serije CB (sa nadgradnjom emajl.57 119.19 53.552.814.28 148.78 140. bez rerne) Eta` C-20 (C-25) (15 + 5 kW.757.00 70. kao i drugi proizvodi "Radijator".00 167.871.00 - Kotlovi serije "K" i "R" mogu se naru~iti sa bojlerom ili ugradjenim elektro kotlom! Takodje se mogu naru~iti i svi rezervni delovi za kotlove.923.00 122.15 137.84 172.658.00 104.693.824.95 82.00 630 KS 80 kom 179.828.98 186.po narudzbini -/+ .589.

40 kW.004.00 37.00 - kom kom kom 135.59 159.54 50 kW kom 155. nafta i gas .030.00 98.430.87 70 kW kom 150.23 23/A (sa pumpom) kom 106.916.00 83.35 kW) kom 1632 TKU3 35 (mrki ugalj .00 437.458.866.25 kW) kom 1630 TKU3 25 (mrki ugalj .56 90 kW kom 161.92 Gorionik pelet CPPL 40 .839.299. nafta i gas .45 * 250 kW kom 464.00 159.00 95.137.00 241.35kW ili 14 .72 BIO TEC kotao za sagorevanje drveta metodom pirolize NOVO!!! * 35 kW kom 204.150.786.00 222.138.00 123.818.802.821.00 143.542.32 35 kW kom 165.57 * 40 kW kom 146.40 kW) kom 1664 TKU3 40 (mrki ugalj .495.988.29 EKO CUP M3 (te~no gorivo) 35 kW kom 68.830.69 100 kW kom 173.04 136.015.00 - 65.889.64 Donja kotlovska vrata za pelet DPDV kom 4.65 kW) kom * . nafta i gas .00 177.775.840.300.00 80.00 133.813.46 77.244.37 188.915.519.30 EKO PEK eta`ni kotao-{poret sa rernom 15/B (bez pumpe) kom 86.00 25.00 63.00 104.00 91.220.51 -/+ 151.971.25 EKO CEK eta`ni kotao-{poret bez rerne (dimovodni priklju~ak sa gornje strane.046.00 126.578.00 262.252.883.744.00 179.00 172.643.50 kW. nafta i gas .72 50 kW kom 222.770.00 102.00 26.Pelet set (pribor za lo`enje peletom) Gorionik pelet CPPL 25 .31 Regulacija pelet CPPREG (CSPG) kom 38.00 136.09 68.00 - kom kom 115.244.01.706.25 kW.500.298.00 190.712.944.644.11 KOTLOVI [ifra 2494 1610 1611 2495 1612 2093 2094 2095 2096 2110 1613 1614 1615 1616 1617 1618 56 116 1663 1030 1716 1866 1715 643 1757 1738 1492 2355 2356 2358 2360 2361 2362 2354 Opis J.732.697.781.900.32 kw) 1090 HS-44 (35 kw .00 646.295.055.37 CM .89 EKO CKB / EKO CKB P (sa bojlerom) 35 kW kom 138.85 23/B (bez pumpe) kom 88.00 184.83 EKO CET eta`ni kotao-{poret bez rerne 17/B (bez pumpe) kom 53.16 29/B (bez pumpe) kom 104.58 123.24 kw) kotao 147 Central Termik 28 M (24 kw .20kW kom 48.59 91.847.39 110 kW kom 182.00 - Po narud`bini i drugi modeli kotlova WVterm Stadler "Termomont" Toplovodni kotao .00 204.000.05 * 380 kW kom 658.00 195.163.20 kW.96 73.02 23/B (bez pumpe) kom 63.cena smanjena/pove}ana 8 .25 kw) 1089 HS-32 (25 kw . nafta i gas .794.810.00 171.112.06.755. nafta i gas .120.26 76.232.791.99 Rezervoar za pelet CPSP kom 32.613.922.378.15 118.376.98 EKO CK Plus / Centro Plus (~vrsto + te~no gorivo) * 25 kW kom 144.03 50 kW kom 74.130.97 * 200 kW kom 370.50 kW) kom 1897 TKU3 50 (mrki ugalj .28 kw) kotao MVS kombinovani kotao na ~vrsto i te~no gorivo bez bojlera 2133 MVS 40 kW 2144 MVS 50 kW 2114 MVS 65 kW Central Termik (kotao-{poret bez rerne) 57 Central Termik 17 M 1086 Central Termik 23 M ( 18 kw .00 108.906.00 - kom kom 100.618.24 kw) kom kom kom 104.686.607.826.800.584.528.75 * 300 kW kom 548.344. na plo~i) 23/B (bez pumpe) kom 81.916.00 87.700.500.291. VP cena MP cena 60 kW kom 128.00 5.00 547.30 Transporter za pelet CPPT 14/35 kom 21.851.843.43 kw) Central Termik (kotao) 1087 Central Termik 24 M (18 kw .781.96 23/A (sa pumpom) kom 70.00 Po narud`bini i drugi modeli iz proizvodnog programa Centrometal-a! "Stadler" WVterm (slovena~ki) HS trajno`are}i kotao sa kosim lo`i{tem 1088 HS-26 (20 kw .99 113.559.457.30 kW.937.230.916.00 71.305.887.po narudzbini -/+ .00 776.50kW kom 60.427.179.664.680.00 45.M.02 135.255.683.15 121.48 115.393.00 75.zako{eno lo`i{te (isti kao "Centrometal CK" i "Radijator C" 1629 TKU3 20 (mrki ugalj .00 57.16 Toplovodni kotao na ~vrsto gorivo EKO CKS (bez bojlera) 150 kW kom 311.457.35 kW.00 215.050.00 88.33 152.56 83.375.00 80.00 163.593.00 368.30 kW) kom 1631 TKU3 30 (mrki ugalj .23 Transporter za pelet CPPT 40/50 kom 22.500.

"Termomont" TKU3 380 Lux FK-425 (25 kW) kom 61.sa grejnom plo~om i rernom TEMY Plus P 25 (25 kW) J.00 19. nafta i gas .241.120. nafta i gas .822.038.sa grejnom plo~om TEMY S 15 (15 kW) TEMY S 25 (25 kW) TEMY Plus 30 (30 kW) Toplovodni kotao .228. nafta i gas .271. nafta i gas .764.634.M.46 51.70 kW.798.280.00 70.757.00 1620 1621 1622 1623 1583 1584 1624 974 1625 1626 1627 1628 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 1586 1587 975 976 Po narud`bini i drugi modeli iz proizvodnog programa Termomonta-a! kom kom kom kom kom "Protherm" ("Famok" Kostajnica) GARANCIJA 7 GODINA NOVO!!! Toplovodni kotao zako{eno lo`i{te (kao "Radijator" serije C.729.00 137.025.220.00 89. nafta i gas .10 Trajno`are}i kamin 1409 Ekolux 1 kom 16.00 84.841.00 - kom kom kom kom kom kom kom 61.428. nafta i gas .078.163.00 92.57 2369 Lux FK-440 (40 kW) kom 68. nafta i gas .92 54.Ni{ (PREPORU^UJEMO) trajno`are}i kotao na ~vrsto gorivo .po narudzbini -/+ .69 100.63 kW) T@K 42 (mrki ugalj .00 78.033.00 119.09 103.Resavica (NAJJEFTINIJE) trajno`are}i (koso lo`i{te) 1892 (TK) TFF 23 kW 1893 (TK) TFF 32 kW 1894 (TK) TFF 40 kW 1895 (TK) TFF 50 kW 1896 (TK) TFF 63 kW 63.50 kW.00 391.42 kW.283.91 74.cena smanjena/pove}ana 72.65 kW) TKK3 70 (mrki ugalj .304.297.64 72.20 85.30 kW) TKK3 30 (mrki ugalj .26 114.34 kW.02 85.00 65.23 * .715. nafta i gas .00 134. nafta i gas .780.51 1407 Lux FK-4200 (200 kW) kom 286.884. nafta i gas .00 86.02 72.00 114.743.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 49.634.742.17 kW.07 77.00 98.250.80 kW.00 76.00 337.30 kW.70 112.757.213.00 108.749.00 104.40 kW.182.704.50 kW) TKK 50 (mrki ugalj .809.33 2375 FCK 40 (40 kW) kom 64.35 kW.00 80.00 88.00 94.69 66.005.037.72 2374 FCK 30 (30 kW) kom 60.31 59. nafta i gas .280.koso lo`i{te TKK 17 (mrki ugalj .60 kW.28.110 kW) Toplovodni kotao .589.429.764.871.00 148.457.00 82.25 kW.30 kW.00 "Zastava Metal" .359.koso lo`i{te T@K 26 (mrki ugalj .59 96.633.792.178. "ABC" Classic) 2373 FCK 23 (23 kW) kom 55.244.00 74.00 256. nafta i gas .40 kW.85 kW) Toplovodni kotao .77 Toplovodni kotao koso lo`i{te (kao "Termomont" TKK.11 KOTLOVI [ifra Opis Trajno`are}i kotao .00 64.43 383 Lux FK-430 (30 kW) kom 62.91 113.81 2370 Lux FK-450 (50 kW) kom 75.722.42 72. tropromajni .711.35 kW.42 74.79 2372 Lux FK-485L (85 kW) kom 97.26 kW.40 2368 Lux FK-435 (35 kW) kom 64. nafta i gas .62.80 kW) TKK3 90 (mrki ugalj .110.00 19.743.00 133.912.5 kW) TKK 30 (mrki ugalj .00 95.5 kW) TKK 60 (mrki ugalj .00 289.54 79.91 73.900.41 2371 Lux FK-465L (65 kW) kom 92.551.206.27 91.koso lo`i{te TKK3 25 (mrki ugalj .52 1405 * Lux FK-4120 (120 kW) kom 217.036.74 kW) T@K 52 (mrki ugalj . nafta i gas .753.92 101.979.00 109.349.328.50 kW.00 - kom 86.887.842.292.861.664.799.375.183.5 kW) TKK 40 (mrki ugalj .00 85.525.49 2376 FCK 50 (50 kW) kom 71.00 100.00 72.koso lo`i{te (kopija ZTTK Zavariva~) 838 T@ 20 (20 kW) kom 1555 T@ 25 (25 kW) kom 1556 T@ 30 (30 kW) kom 1557 T@ 35 (35 kW) kom 1558 T@ 40 (40 kW) kom 1561 T@ 50 (50 kW) kom 1564 T@ 60 (60 kW) kom 61.00 90.734.394.00 85.22 81.813. nafta i gas .473.812.52 kW) T@K 34 (mrki ugalj .427.789.86 67.722.079.06.519.40 Eta`ni kotao-{poret (GARANCIJA 5 GODINA) NOVO!!! 1433 27 kW OBUSTAVLJENA PRODAJA ZBOG TU@BE "ABC"-a! kom 78.00 121.939.00 115.88 58.22 83.86 125.18 72.52 kW.00 - kom kom kom 43.990.35 69.26 1408 Lux FK-4250 (250 kW) kom 331.435.608.90 kW.22 kW) TKK 23 (mrki ugalj .00 79.787.37.000.861.00 75.264.322.26 61.35 kW) TKK3 35 (mrki ugalj . nafta i gas . "Centrometal" EKO CK.43.23 kW.271.484.00 79.75 kW) TKK 80 (mrki ugalj .40 116.297.23 1410 Ekolux 2 kom 16.24 101.84 1406 *Lux FK-4150 (150 kW) kom 245.19 88.843.5 kW) TKK 35 (mrki ugalj .84 67. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 72.275.547. nafta i gas .832.00 120.103.50 kW) TKK3 50 (mrki ugalj . nafta i gas .52 78.465.00 71.00 9 .00 135.00 92.01.494.40 kW) TKK3 40 (mrki ugalj .156.428. nafta i gas .881.100 kW) Toplovodni kotao.892.00 - "Ekopan Plus" .151.949.702.

45 Oznaka WT za "Buderus" zna~i da ima ugradjen izmenjiva~ protiv pregrevanja kotla.64 6.00 121.00 LIVENI KOTLOVI NA ^VRSTO GORIVO Toplovodni "Sime" (liven) (italijanski) 34 Solida 3 (3 rebra.00 128.00 91.39 119.148.074.440.118.00 85.47 176.00 103. "Zavariva~" Vranje dok traju zalihe ! Trajno`are}i koso lo`i{te 1229 ZTTK 60 kom 112. 30.694.500. "Junkers" (nema~ki) (tropromajni) 324 Logano S 111 20 WT.834.18 132. 25.430.959.00 87.cena smanjena/pove}ana 10 .800.9 kw) 656 Solida 8 (8 rebra. (Junkers Supraclass K25-1 S 61) 326 Logano S 111 32 WT.820. 16.03 85.12 74.73 82.00 94.84 3.406. 28 .620.9 kw) 1202 7S (7 rebra 35 .45 kw) 729 MVS 50 (50 .70 kw) 724 MTR 80 (70 .00 120.00 77.482.39 104.334.71 80.878.3 kw) 1198 10S (10 rebra 49 -58.494. Trajno`are}i "BOSCH" Solid 2000 B (tropromajni) 816 K 20-1S (20 kW) 1569 K 24-1S (24 kW) 1634 K 25-1S (27 kW) 1766 K 32-1S (32 kW) 2496 K 45-1S (45 kW) Solid 2000 H (dvopromajni) 1767 K 16 S61 (16 kW) 2034 K 24 S61 (24 kW) 2035 K 32 S61 (32 kW) "OPOP" (~e{ki) 621 Toplovodni H-650 (50 kw) kom kom kom kom kom 70.85 80.208. * .5 kw) - Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.554.72 2.572.1 kw) 1693 Termometar sa sondom za Viadrus kom kom kom kom kom kom kom kom 67.00 Svi rezervni delovi po narud`bini! Trajno`are}i "Buderus" (nema~ki).00 136.500.00 7.651.540.881. 39.3 kw) 652 Solida 4 (4 rebra.763.00 104.51 85.31 65.06.933.93 85.00 84.904.1 kw) 1201 6S (6 rebra 30 .900.10 97.957.81 74.42 81.658.177.996.461.456.00 100.66 102.2 kw) 655 Solida 7 (7 rebra.877.356.97 81.61 74.418.81 77.27 73.403.567.46. 22 .033.377.00 Toplovodni "Viadrus" U22S (liven) (~e{ki) sa kontrolnom tablom OS-05 1199 4S (4 rebra 20 .60 72. 34 .810.891.062.811.822.40.9 kw) 653 Solida 5 (5 rebra.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 68.500.314.29.31 92.470. 20.30 kw) 720 MTR 32 (30 .290.074.7 kw) 1203 8S (8 rebra 40 .00 123.00 kom 72.92 69.800.00 111.00 -/+ Svi "Megal"-ovi kotlovi mogu.00 172.101.932.00 87.25 kW) 1854 5 (5 rebra.50 kw) 722 MTR 50 (50 .00 2.00 10.276.047.633.71 146.00 kom kom kom kom kom kom 59.90 kw) J.00 Trajno`are}i "Viadrus" U24 1853 4 (4 rebra. (Junkers Supraclass K20-1 S 61) 325 Logano S 111 25 WT.11 KOTLOVI [ifra Opis "Megal" Bujanovac Toplovodni pravo loziste 727 MVS 35 (30 .23.72 114.267.00 kom kom kom 69.3 kw) 1200 5S (5 rebra 25 .05 80.71 73.00 114.11 108.07 96.116.39 kW) kom kom kom 101.607.000.090.270.51 90.732.779.40 kw) 721 MTR 40 (40 .554. (Junkers Supraclass K32-1 S 62) 328 Logano S 111 45D WT.97 102.874.32 kW) 1855 6 (6 rebra.254.00 87.357.34.09 110.24 79.5 kw) 1204 9S (9 rebra 45 .99 94.60 kw) 723 MTR 65 (60 .646.00 87.99 71.00 kom kom kom kom kom kom 78. (Junkers Supraclass K45-1 S 62) 846 Nepokretni rost za DOR 32D i 45D 1197 Vertikalni rost za DOR 32D i 45D 920 Pokretni rost za DOR 25 .00 100.00 86.694.432.883.00 96.900. po narud`bini biti sa bojlerom! Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.00 101.09 115. 34.49 87.661.005.00 113. (Junkers Supraclass K32-1 S 61) 327 Logano S 111 32D WT.00 208.796.418.381.68 88.237.po narudzbini -/+ .00 135.287.672.144.52.00 4.M.084.305.91 81.288.00 94.740.6 kw) 654 Solida 6 (6 rebra.01.516.35 kw) 728 MVS 40 (40 .27 85.287.00 107. VP cena MP cena kom kom kom kom 68.00 96.40 9.25 82.58 kw) 730 MVS 63 (58 .420.70 kw) Trajno`are}i koso loziste 719 MTR 25 (20 .00 130.

3G Prity FG V18 R (sa kotlom.350. 13kW + 5kW = 18kW) .47 67.27 14.049.930.415.110.po narudzbini PE]I.018.00 kom 56. KOTLOVI I PRIBOR PRITY PRITY PE]I NA ^VRSTO GORIVO Prity mini (5 kW) Prity K1 (9 kW) Prity K1 CP (sa gusanom plo~om.16 52.690.00 52. 53 .00 31. 9 kW) Prity K1 retro (9 kW) Prity K22 (10 kW) Prity K22 CP (10 kW) Prity FM (12 kW) Prity FG (14 kW) Prity FG R (14 kW) Prity FG T (14 kW) Prity (15 kW) PRITY PE]I NA ^VRSTO GORIVO SA POMO]NIM KOTLOM Prity K1 CP V8 (gusana plo~a.824.00 89.00 19.559.771.3G Prity K22 CP V10 (gusana plo~a.00 165.00 148.87 26.991. 39 .11 KOTLOVI [ifra 1856 1857 2377 2395 Opis 7 (7 rebra.75 138.264.630.00 96.cena smanjena/pove}ana 11 .00 38.710.387.600. 18kW + 5kW = 23kW) -/+ . 21 .00 74.644. 52 .00 67. sa kotlom.355. 26 .19 76.60 kW) 10 (10 rebra.436.00 kom 28.20 kW) 1032 LK MAX 4 (4 ~lanka.00 82.00 + kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 12.09 25.74 32.720.850.884.00 61.194.31 69.784.95 57.00 40.580.00 kom 22.08 33.500.643.40 kW) kom kom kom kom Toplovodni kotlovi "Onmetal" (Turska) 2413 Habitat SF-04 (4 rebra.84 34.00 34.00 163.00 132. KAMINI.315.900.617.35 kW) 2446 3WOOD 36 (7 ~lanaka.Smederevo NOVO!!! [tednjak za eta`no grejanje sa pe}nicom 2482 Thermo Magnum (15.22 48.423.932.94 33.51 15.088.71 44.00 149.46 kW) 8 (8 rebra.589.00 79.00 kom kom kom kom kom kom kom 28.850.00 19.00 72.700.36 63.305.711.540.050.00 25.00 18.26 kW) 2418 3WOOD 26 (5 ~lanaka.17 42.26 kW) 1033 LK MAX 5 (5 ~lanaka.00 3. 26 .398.932.153.5 kW) Pe} za eta`no grejanje 2483 Thermo Vesta (12 kW) 2074 2075 1411 2077 2084 2085 2097 1412 1413 2099 2103 2080 2083 2086 2087 2088 2089 2076 2100 2102 2078 * .54 46.347.864.32 33.620.040.925.12 154.730.06.500.451.00 84.3G Prity S3 V17 (sa kotlom.00 34.538.35 kW) 1034 LK MAX 6 (6 ~lanaka.19 29.67 kW) J. 19 .275.02 93. 16kW + 6kW = 22kW) .3G Prity S2 V10 (sa kotlom.95 125.30 kW) 2445 3WOOD 31 (6 ~lanaka.3G Prity S3 V13 (sa kotlom.92 21. [PORETI.190.00 3.81 81.16 39.460.500.00 Mogu se naru~iti i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Alfa Plam"! "Milan Blagojevi}" .01 29.447.3G Prity S3 V26 (sa kotlom.45 kW) kom kom kom kom [TEDNJACI.48 71.011.38 67.132.00 Po narud`bini kotlovi "Viadrus" mogu biti i na naftu ili gas! Trajno`are}i "Biasi" 2417 3WOOD 21 (4 ~lanka.47 60. 26kW + 5kW = 31kW) Prity FG V15 (sa kotlom.889.719.288.20 -/+ 145.033. 31 .380.820.033.262.37 3.483.22 43. 10kW + 4kW = 14kW) .781.190.590.600.00 173.788.01 36.437.002.00 181. 15kW + 5kW = 20kW) .M.506.45 112.3G Prity FG V16 (sa kotlom.23 26.614. sa kotlom. 29 .51 126.000.110.00 55.00 24.008.01.00 + + + + 71.00 57. 35 .58 16.46 61.525. 17kW + 5kW = 22kW) .00 42.440. 30 .53 kW) 9 (9 rebra.350.390.85 3.00 15.330.32 kW) 2415 Habitat SF-06 (6 rebra.00 + kom 36.00 kom 28.65 kW) kom kom kom kom Toplovodni kotlovi "Radijator" (Kraljevo) NOVO!!! 1031 LK MAX 3 (3 ~lanka. PE]I I KAMINI "Alfa Plam" .516.33 13.974.47 147. kamin za eta`no "Rustikal" kom kom kom kom kom kom kom kom kom 99.220.43 16.97 59.750. 17 .133.39 kW) 2416 Habitat SMAX-07 (7 rebra.00 50.350.07 140.800.Vranje [tednjak za eta`no grejanje sa pe}nicom 1640 Alfa 90 HLBE 1644 Alfa 90 HE Favorit 1646 Alfa Term 20 (grejna mo} 17 kw) (beli / braon) 2497 Alfa Term 27 (beli / braon) 2396 Dimovodni komplet Ø 145 (za "Alfa Term 20) (beli / braon) 2498 Dimovodni komplet Ø 150 (beli / braon) 1647 Pe} za eta`no grejanje "Central-23" 1648 Trajno`are}i kamin "Rustikal" 622 Trajno`a. 59 .200. 23 .00 110. 40 . kom kom kom kom VP cena MP cena 123. 47 .00 51.00 47.00 29.25 kW) 2414 Habitat SF-05 (5 rebra.514. sa kotlom 10kW + 4kW = 14kW) .090. 8kW + 5kW = 13kW) 3G Prity K2 CP V10 (gusana plo~a.79 117.694. 10kW + 4kW = 14kW) .06 20.

00 kom kom 57.88 1227 MK 24 (24 kW) Lux (1") kom 45.491.940.033.00 43.250.00 44.689.91 41.7 (9kW.12 20.35 1044 * VEK30.300.431.423.00 dinara manje od istih modela "Lux"! Elektri~ni kotao "Ekopan DM" nTech™ 1987 VEK06.6 (9kW.6 (6kW.200.800.966.00 47.754.00 22. do 85 m².700.400.750. 24kW + 5kW = 29kW) Prity V29 BK (sa kotlom.39 1763 VEK12.00 59. pumpa 60W) kom 49.610.83 47.128. do 45 m². do 65 m².00 25.mali Prity stalak za drva .00 kom kom kom 42.58 67.7 (12kW.00 57.898.amfora Prity pribor . do 350 m²) kom 43.00 kom kom kom kom 78.35 1045 * VEK36.305. 28kW + 5kW = 33kW) Prity C V28 (sa kotlom.417.718.850.025.00 44.36 18. do 115 m².79 40.00 34.500.500.457.00 58.96 22.682.569.500.00 60.042.00 56.00 127. 20kW + 5kW = 25kW) Prity V17 (sa kotlom.850. do 140 m²) kom 21. pumpa 45W) kom 37.340. odzra~ni ventil i sigurnosni ventil) 1035 GRP09.29 1041 GRP06.20 4.7 (18kW.00 49.97 20.008.44 63. 17kW + 6kW = 23kW) .krug Prity pribor .00 93.7 (24kW.049.00 75.916. do 220 m²) kom 33. do 45 m²) kom 17. do 65 m²) kom 17. posuda.550.600.00 41.090. posuda.00 4. do 65 m².00 - 2079 2106 2081 2082 2113 2125 1026 2120 1415 1416 2128 2134 2135 1027 2137 2138 2139 2140 2143 2141 2142 Prity FG V20 (sa kotlom.97 49.52 107.332.po narudzbini -/+ . do 180 m²) kom 23.400.650.559.12 1036 GRP12.330.5kW.661.82 79.916.71 1865 MK 9 (9 kW) Lux (1") kom 37. pumpa 60W) kom 50.300. odzra~ni ventil i sigurnosni ventil) 1040 GRP04.641.PRO (48kW.12 1043 GRP12.400.966.97 1047 * VEK48.816.vrata PRITY UGRADNI KAMINI Prity C (15 kW) Prity ATC (14 kW) PRITY UGRADNI KAMINI SA POMO]NIM KOTLOM Prity AC V20 (sa kotlom.55 1039 GRP24.00 5.661. pumpa 60W) kom 48.00 94.745.101.00 21.00 48.500.00 3.092.22 1037 GRP15.37 103. 20kW + 4kW = 24kW) Prity ATC V20 (sa kotlom. do 140 m².dupli niz Prity pribor . posuda.12 51.872.PRO (24kW.990.PRO (18kW.600.660.33 77.20 3.500.6 (12kW.200.516.140.Value (12kW.00 121.855.00 kom kom kom kom kom kom kom 3.88 1042 GRP09.02 3.92 92. 28kW + 7kW = 35kW) PRITY KOTLOVI Prity MA18 (18kW + 1kW = 19kW) Prity GA26 (26kW + 2kW = 28kW) Prity GA38 (38kW + 2kW = 40kW) PRITY PRIBOR Prity pribor .500.400. pumpa 60W) kom 48. do 90 m²) kom 17.745.06.M.00 5.500.00 3.3G Prity V24 BK (sa kotlom.966.932.26 49.203.69 4.593.PRO (36kW.00 43.Value (9kW.00 51.00 20.54 41.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom 17.432.00 39.00 - Mini kotlarnica "Ekopan Plus" (kotao.00 24.332.332.150.Cobra Prity stalak za drva .09 Mini kotlarnica "Ekopan DM" eBloc™ serija 6 (kotao.20 4.00 45.00 56.18 29.00 57.95 1038 GRP18.889.91 1985 VEK09.veliki Mogu se naru~iti i drugi modeli iz proizvodnog programa "Prity"! ELEKTRI^NI KOTLOVI I MINI KOTLARNICE Elektri~ni kotao "Ekopan Plus" 58 EK 6 (6 kW) Lux (1") 59 EK 9 (9 kW) Lux (1") 356 EK 12 (12 kW) Lux (1") 357 EK 18 (18 kW) Lux (1") 358 EK 24 (24 kW) Lux (5/4") 359 EK 30 (30 kW) Lux (5/4") 360 EK 36 (36 kW) Lux (5/4") 2447 EK 42 (42 kW) Lux (5/4") 2448 EK 48 (48 kW) Lux (5/4") Cene za kotlove i mini blok kotlarnice tipa "Standard" su za 1.739.00 57. 12kW + 5kW = 17kW) . do 30 m².75 * .067.00 53.220.52 33.070.PRO (42kW. do 260 m²) kom 35.00 44.227.840.00 12 .00 20. pumpa 45W) kom 38. 20kW + 5kW = 25kW) Prity TC V28 (sa kotlom.Value (6kW.270.10 Mini kotlarnica "Ekopan DM" eBloc™ serija 7 (kotao. pumpa 45W) kom 37.39 50.606.220.99 1046 * VEK42.garancija 3 (tri) godine PRITY KUHINJSKI [PORETI Prity V12 (sa kotlom.661.076.100. pumpa.711.17 717 MK 12 (12 kW) Lux (1") kom 37.11 KOTLOVI [ifra Opis J.905.00 5. pumpa 60W) kom 47.932. do 85 m².00 kom 35.18 1160 VEK24.932.016. pumpa.02 4. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 65.00 58.63 1598 VEK18.7 (15kW.00 70. pumpa.700.23 19.338.340.01.033.niz Prity pribor . do 185 m².461.54 718 MK 18 (18 kW) Lux (1") kom 40.901.000. sigurnosni ventil.00 39.02 3.652.81 79. pumpa 45W) kom 37. 29kW + 5kW = 34kW) 3G .220. do 290 m²) kom 41.00 27.00 26.644. slavina pip i kugla ventil) 1708 MK 6 (6 kW) Lux (1") kom 34.651.PRO (30kW.840.580.34 60.6v (4.cena smanjena/pove}ana 20.

46 199.06 37.27 7.24 42.00 1.65 (25 .919.00 46.66 kW) 2126 GG 80 (40 .24 45.0 kw) 436 7 SP (95.530.722.3 kW) Rondo 5 (40.296 kw) kom kom kom kom kom 33.830.LIVENI "Sime" 651 648 649 650 1898 1918 1919 2378 (italijanski) ("Baltur".271.00 8.5 kw) 316 8 SP (95/142 .915.405.23 261.00 61. sa gorionikom) 1748 Automatika 2107M (kontrolna tabla) Po narud`bini svi tipovi kotlova i kontrolnih tabli "Buderus"! GORIONICI Sprej za gorionik Kontrolna tabla za kotlovena naftu (raznih proizvodja~a) Dizna za gorionik 349 0.53 1.149.56 138. "Termostahl") Rondo 4 (31.M.500.19 1.29 kw) (29.443.505.51 20.06.727.00 Sime "Mack" ("Fondital".00 68.382.4 kW) Po narud`bini i do 270 kw.047.37 kw) (38.19 1.00 231.00 1.00 50.346.139.00 462.00 420.271.667.11 65.3 .120.0 .236.000.19 1.741.000.00 kom kom kom kom kom 1.00 40.00 53.88 39.118.500.88 126.497.00 44.26 63.37 59.59 167.cena smanjena/pove}ana kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 23.42 kW) 2124 GL 10.93 489.260.046.150.000.135.470. kao i svi rezervni delovi! "Buderus" (nema~ki) 1747 Kotao G 115 BE (34 kW.00 56.715.00 13 .2 (25 .500.520.8 .567.00 578.00 1.0 .00 "Giersch" (drugi modeli po narud`bini) 2123 GL 10.01.074.0 kW) Rondo 6 (48.00 163.83 195.271.049.00 - kom kom 169.00 308.00 73.00 53.85 kw) (90 kg/h) PVC cisterna "DAL" (za naftu ili vodu) 2419 Vertikalna RV 1000 l 2420 Vertikalna RV 1500 l 2421 Vertikalna RV 2000 l 2422 Horizontalna RH 1000 l 2423 Horizontalna RH 1500 l 2424 Horizontalna RH 2000 l - RASPRODAJA!!! Doma}a proizvodnja.11 KOTLOVI [ifra Opis Mini kotlarnica "Vaillant" 2116 Elo Blok VE 6 (6 kW) 2117 Elo Blok VE 9 (9 kW) 2118 Elo Blok VE 12 (12 kW) 2119 Elo Blok VE 18 (18 kW) 2121 Elo Blok VE 21 (21 kW) 2122 Elo Blok VE 24 (24 kW) J.584.194.15 70.213.666.851.00 98.00 83.96 61. "PYROS") 433 4 SP (23.00 + + 9.840.762.00 KOTLOVI NA NAFTU .571.788.203.00 kom kom kom kom kom kom 14.72 26.500.1 (18 .00 61.00 30.2 (45 .070.05 54.083.69 1.1 kW) Rondo 7 (57.423.82 51.352.00 35.34 355.100.0 kW) 1R 8 (84.240.083.00 44.41 47.271.700.617.904.915.46.39 34.80 kW) kom kom kom 42.500.2 kw) (GTFR 4 15-38 kW) 435 6 SP (42.769.00 76.500.226.82 44.00 1.370.2 kg/h) 350 0.331.271.73 37.19 1.6 kW) 2R 12 (213.63 58.85 (32 .909.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 52.177.443.60 29.00 8.84 83.00 197.00 1084 604 kom kom 932. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom 50.00 64.01 39.586.20 6.650.00 69.512.0 kW) 2R 6 (100.728.3 kg/h) 351 1.36 17.00 149.036.36 28.368.330.19 1.37.57 61.93 50.00 1.730.76 391.99 52.000 litara po komadu! PVC cisterna "Elbi" (italijanska) (za vodu) 969 1000 l (CP 1000) 970 2000 l (CP 2000) 2157 2158 2159 2161 2162 2163 2164 2160 * .52 kw) (54 kg/h) 352 1.039.428.00 1.75 (68 .9 kw) (GTF 5 20-50kW) 434 5 SP (33.085.5 kW) 1R 7 (74.306.092.00 74.po narudzbini REZERVNI DELOVI I OPREMA ZA KOTLOVE Rezervni delovi Vrata za kotao livena Vrata za kotao ~eli~na Re{etka za lo`i{te kotla livena [amotna opeka za lo`i{te kotla u`a [amotna opeka za lo`i{te kotla {ira [amotna opeka za lo`i{te kotla okrugla [amotna opeka za lo`i{te kotla ~etvrtasta Pribor za ~i{}enje kotla -/+ .779.75 kw) (79 kg/h) 353 2 (75 .36 58.51 6.66 1. Mogu se naru~iti cisterne zapremine do 10.00 24.462.

17 850.099.34 1.34 1.00 1.00 kom kom kom kom kom kom 710.00 - 14 .75 1.75 1.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 300.204.75 1.699.204.677.00 354.643.447.00 1.00 5.00 1.42 426.00 1.204.988.97 6.286.00 kom kom kom kom kom kom kom 3.66 1.98 7.86 1.00 7.81 879.204.887.089.005.92 1.910.00 1.089.00 1.270.00 kom kom kom 277.53 6.78 3.56 4.48 6.545.00 1.83 300.00 9.499.00 kom kom kom kom kom 2.089.00 1.600.00 2.00 10.00 8.02 322.830.194.00 381.375.185.00 584.00 8.286.00 354.217.500.34 1.600.117.00 3.020.559.12 305.29 3. 200 VA max) MC-200 (plav) Dimno koleno bez otvora za ~i{}enje Ø 135 Ø 145 (Ø 150) Ø 162 Ø 182 Ø 200 Ø 250 Dimno koleno sa otvorom za ~i{}enje Ø 135 Ø 145 (Ø 150) Ø 162 Ø 182 Ø 200 Ø 250 Dimna cev Ø 135x250 Ø 135x500 Ø 135x1000 Ø 145x250 (Ø 150x250) Ø 145x500 (Ø 150x500) Ø 145x1000 (Ø 150x1000) Ø 162 x 250 Ø 162 x 500 Ø 162 x 1000 Ø 182 x 250 Ø 182 x 500 Ø 182 x 1000 -/+ .205.00 kom kom kom kom kom kom 1.787.087.cena smanjena/pove}ana J.00 1.00 300.100.707.003.640.782.00 kom kom kom 361.286.33 5.313.016.00 7.440.446.241.904.88 1.745.00 838.508.75 1.53 3.00 kom kom 4.016.00 354.410.00 kom kom kom kom 5.022.34 1.34 1.00 12.00 690.24 327.00 584.00 361.483.15 1.00 2.020.M.00 584.09 3.17 710.01.00 1.05 7.93 254.00 6.00 838.73 1.093.00 584.76 6.00 690.61 742.00 1.06.219.00 kom kom kom kom 1.511.24 7.020.73 4.00 838.00 690.073.00 838.00 2.573.11 KOTLOVI [ifra 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1694 1424 1427 1428 1010 1011 36 37 322 1233 737 734 739 509 510 736 733 738 409 735 60 121 574 1744 1224 1226 1228 940 1358 341 343 345 347 41 1357 342 344 346 348 40 1359 1360 1361 329 330 340 332 333 331 335 336 334 * .00 1.{poret "Danfos" 3/4" BVTS "Calefi" 3/4" Me{ni ventil "Esbe" SL (liven) i VRG (mesing) i "Caleffi" (liven) Trokraki 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" ^etvorokraki 3/4" 1" 5/4 " 6/4" 2" Pogon za me{ni ventil "ESBE" SL tip 67 Pogon za me{ni ventil "ESBE" SL tip 96 Trokraki termostatski me{ni ventil "Centrometal" CTV 5/4" (60°) "Caleffi" 3/4" (30°-65°)(mo`e za podno) Pretvara~ napona MIK 200 (200 VA max) MIK 500 (500 VA max) MIK 18 / MIK 200B (sa suvom baterijom 18 Ah.956.204.241.17 710.56 2.po narudzbini Opis ^eli~ni nastavak za ~etku sa navojem M12 (saila) 3m 5m 8m 10 m ^eli~na ~etka Ø 160 (sa navojem M12) Ø 200 (sa navojem M12) ^etka za kotao 30 x 80 (vrh) Viadrus Oprema za ~i{}enje i lo`enje kotla Greba~ Kuka Kanta i lopata za ugalj (komplet) Regulator promaje "Icma" "Termomat".83 300.089. "Doktoris" "Esbe" 3/4" "Regulus" Termo za{tita zmija za kotao .020.00 3.68 8.700.79 5.34 1.00 1.038.51 3.00 7.713.68 10.020.00 838.00 3.784.17 710.957.83 300.00 1.22 3.83 354.00 4.650.17 710.00 kom kom 5.10 6.00 5.00 690.980.286.623.489. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 628.

du`ina < 30 mm ( d`ak 15 kg. 5.00 389.00 613.83 329.00 584. 5. 50 i 200 l) Termofluid FPE .00 803.31 kW) 1429 kom FOREST Ø 6/6.00 Ø 135 Ø 145 (Ø 150) Ø 162 Ø 182 Ø 200 kom kom kom kom kom 644.01.cena smanjena/pove}ana 15 .00 1.00 760.089. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom 300.M.07 644.00 760.07 644.00 690.00 760.31 kW) 1049 kom * . 20.66 680.5 mm.51 1.00 Antifriz za grejne sisteme Termofluid FPE .286.00 1.E / 25 (25%) (pakovanja: 10 i 20 l) Termofluid Solar (za solarno grejanje) (pakovanja: 10 i 20 l) l l l 268.24 330.07 644.66 254.07 644.11 KOTLOVI [ifra Opis J.404.189.06.75 1.00 338 339 337 62 63 64 Ø 200 x 250 Ø 200 x 500 Ø 200 x 1000 Ø 250 x 250 Ø 250 x 500 Ø 250 x 1000 1362 1108 1109 1110 1111 [tucna (maska) 1567 1570 2606 Pelet (za lo`enje kotlova na pelet) (KOD VE]IH KOLI^INA MOGU] DOGOVOR OKO CENE!) FALO Ø 6/6.98 519.49 317.E / C (koncentrat 100%) (pakovanja: 10.po narudzbini -/+ .00 279.64 138.00 300.5 mm. du`ina < 30 mm ( d`ak 15 kg.00 760.07 760.00 164.83 354.

35 59.00 72.00 4.00 140.00 kom kom kom kom kom 58.009.848.41 6.00 3.00 71.997.00 3.00 81.605. (24 kW) Kotao Condes 3000 ZWB24-3AC kombi.776.158.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 1.333.00 77.64 77.92 50. fasadni kombi.11 [ifra 754 753 1365 1366 65 749 747 750 748 * * * * * 1367 1368 1369 1370 1371 * 1387 598 589 590 588 591 66 599 600 * 1388 Opis KOTLOVI NA GAS Gasni kotlovi "Ariston" (sa sanitarnom vodom) Modul T2 (nov model: Egis) 23 MI .80 60.679.39 68.783.761.282.27 11.091.588. 23 kw (Egis 24 CF) 23 MFFI .57 64.044.00 7.12 2.00 63.00 13.00 kom kom 8.cena smanjena/pove}ana 16 . 24 kw (Clas 24 CF) 24 MFFI .636.765.00 59.00 153.378.dimnja~ni.121.276.00 2.904.457.65 69.45 73.046.69 103.222.586. fasadni (24 kW) Kotao Condes 3000 ZWB28-3AC kombi.48 53.00 91.981.00 2.dovoda J.505.00 - Gasni kotlovi i oprema "Vaillant" PITATI ZA CENU .631.16 56.05 3.64 77.554.fasadni.On/Off.959.00 142.dimnja~ni.09 2.4 kw) Kotao Format ZIP BF 30 kombinovan fasadni (28.980. 24 kw (Genus 24 FF) 28 MI .458.551.00 91.47 77.891.00 4.00 119.442.077.674.056.00 122.423.po narud`bini -/+ .00 86.18 61.694.92 65.76 2.08 83.845. 28 kw (Genus 28 CF) 28 MFFI .00 kom kom kom kom kom kom kom 60.00 125.00 65.gas) Uz sve fasadne modele dolazi dim. cev sa krivinom! Po narud`bini i drugi artikli iz proizvodnog programa "Sime"! 1922 431 1373 971 * .708.706.361.45 61.69 71. fasadni (28 kW) Kotao Ceraclass Excellence ZWC24-3MFA fasadni (24 kW) Kotao Ceraclass Excellence ZWC28-3MFA fasadni (28 kW) Kotao Ceraclass Excelence ZWC35-3MFA fasadni (35 kW) Horizontalna dimna cev 810 mm + kolenom (AZ 362) Termostat TR21 .978.67 90.22 60.fasadni.136.02 120.00 71.333.00 3.dimnja~ni.06.272.607.00 -/+ Sve ostalo iz proizvodnog programa "Ariston"-a po narud`bini! 1454 1456 61 1457 323 641 713 1455 1920 1921 Gasni kotlovi i oprema "Junkers" / "Bosch" Kotao Bosch GAZ 3000 W ZW 18-2 DHAE.19 118.50 3.59 55.547.349.868.560.525.414.996.fasadni.voda .00 2.520.0 kW) Horizontalna cev sa krivinom BF 25 Ø 60/1000 Sime priklju~ni set (grejanje .754.00 kom kom kom 54.822.00 91. 24 kw (Clas 24 FF) Clas 28 FF .191.00 84. fasadni kombi.336.752.607.375.392. 23 kw (Egis 24 FF) UNO (nov model: Clas) 24 MI .343.625.U TOKU JE AKCIJA! Kotao Turbo Tec Pro VUW 182-3 fasadni (18 kW) kom Kotao Turbo Tec Pro VUW 242-3 fasadni (24 kW) kom Kotao Turbo Tec Pro VUW 282-3 fasadni (28 kW) kom Kotao Turbo Tec Plus VUW 242-5 fasadni (24 kW) kom 71.191.24 3.19 53.01 105.395.00 96.00 2.voda sa spojnicama Komplet (dva) ventila za grejanje (ulaz i izla) Adapter za razdvojeni sistem odvoda .053.856.24 2.8 kw) Kotao Format ZIP BF 35 kombinovan fasadni (31.26 4.fasadni.KOTLOVI I OPREMA ZA GAS 01.02 2.dimnja~ni.778.469.00 63. 24 kw (Genus 24 CF) 24 MFFI .083.7 kW) Kotao Metropolis DGT BF 30 kombinovani fasadni (28.00 66.201.89 82.829.fasadni.53 2.401.636.411.1 kw) Kotao Metropolis DGT BF 25 kombinovani fasadni (23.50 129. 31 kw (Genus 36 FF) Oprema za gas "Ariston" Vertikalna koaksijalna cev Koaksijalna cev i koleno 90° (komplet) Koaksijalna cev 500 mm 750 mm (zavr{na) 1000 mm Koaksijalno koleno 90° (45° ) Koaksijalna dvocevna ra~va Komplet (dva) ventila gas . VP cena MP cena kom kom 50.399. (18kW) Kotao Bosch GAZ 3000 W ZW 24-2 DHAEi.812.538.635.834.10 101.00 4.78 2.194.357. 24V Termostat FR 100 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 76.00 - Sve ostalo iz proizvodnog programa "Bosch"-a po narud`bini! 572 68 69 2449 2450 478 78 Gasni kotlovi i oprema "Sime" Kotao Format ZIP BF 25 kombinovan fasadni (23.195.00 kom kom kom kom 51.070.22 71.027.39 10.00 2..923.31 2.53 79.fasadni.00 94.M. 28 kw (Genus 28 FF) 31 MFFI . 28 kW Microgenus (stari model) 23 MI (dimnja~ni) (23 kw) 23 MFFI (fasadni) (23 kw) 27 MI (dimnja~ni) (27 kw) 27 MFFI (fasadni) (27 kw) Microgenus Plus (nov model: Genus) 24 MI .997.

56 515.721.66 6.00 5.066.98 12.421.91 18.145.243.85 8.29 6.526.883.68 540.283.587.M.7-5 l vode u min.00 7.759.31 20.32 128.00 470.705.098. 2 kom) Dimovodno koleno 90° 60/100 Horizontalna dimovodna cev sa krivinom 60/100 Vertikalna dimovodna cev 60/100 Vertikalni odvod kondeza 60/100 Obujmica za kosi krov 60/100 Obujmica za ravan krov 60/100 Termostat calorMATIC 230 Termostat calorMATIC 240 Termostat calorMATIC VRT 30 Termostat calorMATIC VRT 40 Termostat calorMATIC VRT 320 -/+ - Po narud`bini i drugi artikli iz proizvodnog programa "Vaillant"! 33 978 2451 Bojleri na gas "Heat Line" C 125B (8.15 1.341.po narud`bini -/+ .30 617.19 6.00 638. u{teda do 20%) Ariston Termostat sobni (nedeljni) Ariston Regulator pritiska sa rampom (ve}a) za 2 boce (1/2) 4 kg/h Regulator prit.29 3.00 1390 1699 1391 1392 1393 900 1066 1395 1396 OPREMA ZA GASNE KOTLOVE I INSTALACIJU GASA Clima Manager (termostat sa spoljnim senzorom i modulacijom rada kotla.) - PE]I ZA GAS 1389 Emiflex creva i drugih dimenzija po narud`bini! 390 391 Filter za gas 1/2" 3/4" kom kom 540.033.00 700.00 972 973 432 1374 1375 631 1923 632 633 1376 1924 1377 1925 1091 1092 1093 1094 2484 Kotao Turbo Tec Plus VUW 282-5 fasadni (28 kW) Kotao Turbo Tec Plus VUW 322-5 fasadni (32 kW) Priklju~ni set za Tec Pro Cevni nastavak L = 0.00 4.326.00 14.00 * .136.168.ka za dve boce 4kg/h (propanbutan) Regulator pritiska 1kg/h Gasni sigurnosni ventil 1/2" (prav i EK) Ariston Detektor gasa sa elektromagnetnim ventilom 1/2" Detektor gasa "Gabel" Sprej za kontrolu curenja gasa Set dizni za kotlove (za butan) Ariston kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 17.25 605.721.76 549.115.03 547.00 2.79 330.22 2.572.447.91 16.539.214.288.00 kom kom kom 9.885.1000 mm 3/4" FF ili MF 290 .83 5.10 4.66 281.44 1.00 8.00 28.837.571.00 151.00 10.033.00 6.00 10.34 1.290.02 18.177.7kw 2.00 332.907.7-14 l vode u min.903.651.547.390.5 m 60/100 Cevni nastavak L = 1 m 60/100 Cevni nastavak L = 2 m 60/100 Dimovodno koleno 45° 60/100 (par.00 7.2kw 4-11 l vode u min.518.14 1.62 11.14 8.875.68 10.4 kW 2.59 2.251.05 8.00 1.68 638.458.00 729.945.00 4.38 8.476.00 2.00 12.00 22.883.179.00 9.753.08 672.759.23 3.19 593.686.00 22.398.446.938.520 mm kom kom 1.075.081.31 3.00 8.040.00 15.203.00 7.00 4.00 608. VP cena MP cena kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 110.39 12.39 130.00 2.00 4.cena smanjena/pove}ana 17 .00 793.00 4.00 1443 1444 1851 1445 Pancir crevo za gas 1/2" x 600 mm MF i FF (FC 2 FM i FF) 1/2" x 800 mm MF i FF (FC 2 FM i FF) 3/4" x 600 mm Mf i FF (FC 3 FM i FF) 3/4" x 800 mm MF i FF (FC 3 FM i FF) kom kom kom kom 463.235.48 4.28 31.00 981 984 Flexi crevo za gas Emiflex "Emipiu" 1/2" MF 500 .00 714.252.720.00 Pe}i za gas "Alfa Plam" 1649 Panoramik 9 (sa priklju~.938.903.392.62 7.00 2.09 24.305.700.487.00 1095 668 662 661 Kugla ventil za gas FF i MF (razni proizvodja~i) 3/8" 1/2" 3/4" 1" kom kom kom kom 279.70 22.) C 275B (19.) C 350S (24.43 2.11 [ifra Opis J.00 648.5 kw greje 30-60 m³) kom kom 26.05 4.00 9. na dimnjak) 1650 Alfa 9 (sa priklju~kom na dimnjak) 1651 Fasadna gasna pe} "3F" kom kom kom 18.00 Pe}i za gas "Lampart" Modeli Vision i Elegant (sa fasadnim dimovodnim priklju~kom) 1658 50 P (6 kw greje 60-100 m³) 1659 30 P (3.48 7.830.00 19.283.121.36 398.500.717.129.911.225.746.KOTLOVI I OPREMA ZA GAS 01.06.038.00 2.

00 1.494.00 30.42 22.00 * .00 1096 1097 1098 1099 Leptir kugla ventil za gas FF i MF (razni proizvodja~i) 1/2" 3/4" 1" 5/4" kom kom kom kom 281.03 23.73 25.M.937.641.92 1.97 24.79 1.00 33.03 23.104.00 1.00 30.30 617.00 26.24 1.00 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1460 Jednodelni nosa~ Cu cevi (sa gumom.303.06.11 [ifra Opis J.00 729.00 2.00 26.42 27.00 28.24 332.73 25. tiplom i hol{afom) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 15 / 100 (du`i) Ø 18 / 100 (du`i) Ø 22 / 100 (du`i) Ø 28 / 100 (du`i) kom kom kom kom kom kom kom kom 20.po narud`bini -/+ .34 22.53 2.cena smanjena/pove}ana 18 .303.00 470.944.36 398.104.KOTLOVI I OPREMA ZA GAS 01. VP cena MP cena -/+ 663 2127 2129 5/4" 6/4" 2" kom kom kom 1.00 28.

05 10.906.78 10.07 3.733.892.885.00 10.891.48 11.704.KUPITE DOMA]E.594.63 11.01.56 2.00 3.164.915.09 3.31 600 / 1400 (3224 w) kom 6.32 4.85 2.061.00 13.360.00 8.878.00 10.895. ~epom i ozrakom) .061.800.691.00 15.05 5.208.38 10.00 5.762.402.00 8.00 5.046.66 8.124.776.00 6.980.900.777.103.207.84 7.817.97 4.00 6.00 11.75 4.72 18.755.73 6.00 6.00 9.611.00 5.439.00 6.58 2.00 12.848.54 7.332.649.687.85 600 / 800 (1842 w) kom 4.012.577.923.826.59 13.04 8.838.00 9.058.918.230.90 8.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.00 4.00 21.00 5.115.17 9.869.po narud`bini -/+ .911.54 4.222.929.00 8.73 8.00 14.58 5.001.054.02 4.585.71 5.14 5.00 9.00 4.00 11.M.334.383.724.00 9.411.45 16.00 4.759.143.292.00 6.523.990.405.161.00 6. A GREJTE SE SVETSKI !!! 600 / 400 (921 w) kom 2.848.48 11.915.51 5.00 5.14 4.103.00 -/+ Po narud`bini svi tipovi i dimenzije radijatora Jugoterm .00 8.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2.288.802.822.780.852.042.53 600 / 1200 (2764 w) kom 5.87 15.00 7.51 2.29 7.324.880.196.00 11.865.66 5.63 3.24 6.65 7.00 12.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2.300.144.799.783.086.038.00 10.00 11.730. VP cena MP cena kom kom kom kom kom kom kom 4.614.592.83 6.00 13.09 8.85 7.206.459.00 8.cena smanjena/pove}ana 19 .352.526.713.00 3.00 3.00 16.061.529.00 8.97 10.835.238.24 8.841.319.39 5.09 2.030.16 9.00 19.00 5.538.54 6.27 9.87 600 / 1000 (2303 w) kom 4.00 10.025.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 6.54 600 / 600 (1382 w) kom 3.452.657.015.605.185.00 17.852.06.00 5.00 6.226.00 7.082.911.901.16 9.576.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom 3.11 RADIJATORI [ifra Opis PANELNI RADIJATORI "Jugoterm" (sa ~epom i ozrakom) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 300 TIP 22 1050 300 / 1000 (1244 w) 1051 300 / 1200 (1493 w) 1052 300 / 1400 (1742 w) 1709 300 / 1600 (1990 w) 1710 300 / 1800 (2239 w) 543 300 / 2000 ( 2488 w ) 544 300 / 2200 ( 2737 w ) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 400 TIP 22 552 400 / 400 ( 654 w ) 553 400 / 600 ( 981 w ) 554 400 / 800 ( 1308 w ) 545 400 / 1000 ( 1635 w ) 546 400 / 1200 ( 1962 w ) 547 400 / 1400 ( 2289 w ) 548 400 / 1600 ( 2616 w ) 549 400 / 1800 ( 2943 w ) 550 400 / 2000 ( 3270 w ) 551 400 / 2200 ( 3597 w ) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 500 TIP 22 1858 500 / 400 (761 w) 563 500 / 600 ( 1141 w ) 564 500 / 800 (1522 w) 555 500 / 1000 ( 1902 w ) 556 500 / 1200 ( 2282 w ) 557 500 / 1400 ( 2663 w ) 558 500 / 1600 ( 3043 w ) 559 500 / 1800 ( 3424 w ) 560 500 / 2000 ( 3804 w ) 561 500 / 2200 ( 4184 w ) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 600 TIP 22 573 600 / 400 ( 886 w ) 575 600 / 600 ( 1328 w ) 577 600 / 800 ( 1771 w ) 565 600 / 1000 ( 2214 w ) 566 600 / 1200 ( 2657 w ) 567 600 / 1400 ( 3100 w ) 568 600 / 1600 ( 3542 w ) 569 600 / 1800 ( 3985 w ) 570 600 / 2000 ( 4428 w ) 571 600 / 2200 ( 4871 w ) "Jugoterm" (Mero{ina) visina 900 TIP 22 583 900 / 400 ( 1224 w ) 1403 900 / 500 (1530 w) 584 900 / 600 ( 1836 w ) 1414 900 / 700 (2142 w) 585 900 / 800 ( 2448 w ) 579 900 / 1000 ( 3060 w ) 580 900 / 1200 ( 3672 w ) 581 900 / 1400 ( 4284 w ) 582 900 / 1600 ( 4896 w ) "Jugoterm" (Gnjilane) visina 300 TIP 33 537 300 / 800 ( 1395 w ) 1843 300 / 1000 (1744 w) 533 300 / 1200 ( 2093 w ) 1711 300 / 1400 (2442 w) 1712 300 / 1600 (2790 w) 1713 300 / 1800 (3139 w) 1714 300 / 2000 (3488 w) 1844 300 / 2200 (3837 w) J.022.00 12.21 6.26 6.61 4.00 7.383.735.00 (sa set nosa~ima.933.17 13.Mero{ina! "Elma" 373 374 375 367 368 369 * .805.00 10.910.506.180.189.054.513.

00 16.00 12.00 "COPA" TIP 22 (sa ~epom i ozrakom) (POKLON: nosa~i L .122.36 6.76 5.920.178.131.589.24 7.83 10.00 14.132.00 - 538 539 540 541 542 1225 900 / 400 (1171 w) 900 / 600 (1757 w) 900 / 800 (2342 w) 900 / 1000 (2928 w) 900 / 1200 (3514 w) 900 / 1400 (4100 w) kom kom kom kom kom kom 4.88 9.00 - kom kom kom kom kom kom 79.351.53 6.645.394.973.po narud`bini PRIBOR ZA KA^ENJE RADIJATORA Nosa~i za panelne radijatore (set kesica.00 4.80 9.29 4.691.00 13.775.00 82.69 7.642.00 370 371 372 602 600 / 1600 (3685 w) 600 / 1800 (4145 w) 600 / 2000 (4606 w) 600 / 2200 (5067 w) Mogu se naru~iti radijatori drugih dimenzija kao i TIP 20 i TIP 21.293.00 - 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1605 600 / 400 (976 w) 600 / 600 (1464 w) 600 / 800 (1952 w) 600 / 1000 (2440 w) 600 / 1200 (2928 w) 600 / 1400 (3416 w) 600 / 1600 (3904 w) 600 / 1800 (4392 w) 600 / 2000 (4880 w) 600 / 2200 (5368 w) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 4.547.00 8.00 12.970.00 10.677.00 13.536.00 24.00 6.04 7.00 29.90 11.00 12.378.83 7.00 9.151.278.06.422.483.138.00 11. ozrake i nosa~a) 1665 500 / 1000 (2100 w) 1666 500 / 1200 (2520 w) 1667 500 / 1400 (2940 w) 1668 500 / 1600 (3360 w) 1669 500 / 1800 (3780 w) 1670 500 / 2000 (4200 w) kom kom kom kom kom kom 7.56 12.00 7.01.46 12.00 - kom kom kom kom 5.05 5.10 20.12 12.36 10.00 10.706.00 6.364.14 8.00 11.85 13.92 6.00 16.349.00 10.754.07 8.00 6.38 11.82 10.00 7.41 8.82 5.par!) 532 500 / 1000 (1819 w) 534 500 / 1200 (2183 w) 535 500 / 1400 (2547 w) 536 500 / 1600 (2910 w) 320 500 / 1800 (3274 w) 321 500 / 2000 (3638 w) 1552 500 / 2200 kom kom kom kom kom kom kom 5.00 69.00 5.59 11.206.611.00 8.144.540.580.013.00 11.928.989.82 6.128.275.65 9.82 6.00 "Vogel & Noot" 22 K (austrijski) (bez ~epa.00 12.43 10.258.90 9.49 94.289.00 19.00 14.02 8.533.31 10.53 2.558.881.133.398.229.744.156.751.00 9.097.111.00 7.831.118.687.66 58.cena smanjena/pove}ana 20 .353.00 8.690.11 RADIJATORI [ifra Opis J.14 3.538.47 24.638.51 5.727.118.00 7.439. 1 par) Nosa~ panelnih radijatora sa crevom RKP Ø 8 (konzola) ROGL (odstojnik) NLR (NGR) nosa~ PUT .635.011.75 8.P (pri~vrsnica) -/+ .439.00 14.34 69.73 9.900.76 6.M.575.02 13.00 11.00 10.00 15.173.958.00 13.58 16.63 14.184.61 9.24 8.521.405.39 8.007.00 - 384 646 1379 1458 1565 900 / 400 (1305 w) 900 / 600 (1958 w) 900 / 800 (2610 w) 900 / 1000 (3263 w) 900 / 1200 (3916 w) kom kom kom kom kom 5.191. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 7.65 8.932.163.349.00 14.46 4.045.304.00 6.00 9.00 9.722.864.630.299.172.644.43 11.995.00 13.34 11.308.400.608.662.417.261.00 10. "Korado" T33 (~e{ki) 1849 300 / 800 1553 300 / 2000 1554 900 / 600 1859 900 / 800 Po narud`bini svi tipovi i dimenzije radijatora "COPA"! Po narud`bini i druge dimenzije Vogel Not radijatora! 871 873 1019 1020 869 946 * .344.04 5.658.580.48 5.68 10.125.00 10.00 10.00 - 613 614 615 606 607 608 609 610 611 612 600 / 400 (847 w) 600 / 600 (1270 w) 600 / 800 (1694 w) 600 / 1000 (2117 w) 600 / 1200 (2540 w) 600 / 1400 (2964 w) 600 / 1600 (3387 w) 600 / 1800 (3812 w) 600 / 2000 (4235 w) 600 / 2200 (4870 w) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 2.00 12.787.957.954.748.285.546.596.626.043.69 8.

41 649.00 797.29 339.32 2.71 95.00 1.00 kom kom kom kom kom 47.34 7. odzraka i klju~i}) (raznih proizvodja~a) Al reducir "Global" 1" .902.42 675.24 1.86 512.00 48.00 94.176.00 871.00 9.3/8" (desni i levi) Al ~ep 1" (desni i levi) (raznih proizvodja~a) Al spojnica 1" (raznih proizvodja~a) Al dihtung 1" (raznih proizvodja~a) Radijatorski set (reducir 2 leva + 2 desna.00 2.00 1.46 47.cena smanjena/pove}ana 21 .58 2.388.00 - 658 876 22 24 5 26 10 980 2188 2189 2190 2604 2191 2192 1696 2605 870 872 1877 596 * .63 48.46 47.75 823.1/2" (desni / levi) 1" .15 79.00 155.00 605.71 106.14 340.71 99.115.00 24.00 13.00 420.00 - kom kom kom kom kom kom 311.00 2.12 131.973.00 804.00 2.00 1.95 11.00 117.36 711.76 62.46 725.68 971.68 20.00 20.66 395.00 + + + + + + "Lipovica" (hrvatski) 2186 Orion 350/95 (priklju~ci 1") 977 Orion 500/95 (priklju~ci 1") 979 Orion 600/95 (priklju~ci 1") 2187 Ekonomik SE 285 (5/4".68 40. dupli) 1436 ^ep za Al radijator 5/4" 1437 Spojnica za Al rsdijator 5/4" 1438 Reducir za Al radijator 5/4" . 169 W) 2398 Largo (h=500.06.00 kom 287.49 968. odzraka i klju~i}) "Global" Automatski odzra~ni niklovani ~ep 1" "ITAP" (desni / levi) Automatski odzra~ni niklovani ~ep 1" "Caleffi" (desni / levi) Nosa~i za Al radijatore (set kesica) (2 mm) Nosa~ Al radijatora sa crevom Stoje}a konzola za Al i panelne radijatore PVC klju~ za ~epove i reducire "Global" -/+ .395.36 704.686.012.88 840. 1 mm) Radijatorski set (reducir 2 leva + 2 desna.00 467.00 "Global" (italijanski) 426 VOX H 350 (120 W) 427 VOX H 500 (161 W) 428 VOX H 600 (185 W) 430 VOX H 800 (231 W) 2425 Iseo H 500 (147 W) 2426 Iseo H 600 (168 W) 119 GL H 200 / 80 D (131W) (niski) 317 GL H 350 / 80 D (200 W) (niski) 120 Oskar H 1400 (314 W) (vertikalni) 1506 Oskar H 1800 (379 W) (vertikalni) 1689 Usmeriva~ tople voode za Oskar kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 681.27 2.11 RADIJATORI [ifra J.877.00 992.1/2" 1698 Dihtung 5/4" kom kom kom kom kom kom kom kom 574.00 766.02 678.00 3.15 1. ~ep 1/2".86 738.66 2.00 74.00 840.po narud`bini Opis KUD (konzola cevasta lim 2 mm) NUT (nosa~) PRIBOR I OPREMA ZA Al RADIJATORE Al reducir (raznih proizvodja~a) 1" .00 50.162.00 - "Fondital" (italijanski) 2136 Calidor S-3 500 (151 W) 2185 Calidor S-3 600 (175 W) 95 Calidor S-4 350 (118 w) 94 Calidor S-4 500 (155 w) 32 Calidor S-4 600 (180 w) 93 Calidor S-4 800 (233 w) kom kom kom kom kom kom 697.00 13.37 29.00 56.58 614.389.00 831.68 40.195.00 882.1/2" (desni i levi) 1" .00 48. 165 W) kom kom 822.M.00 856.00 725.00 848.00 56. ~ep 1/2".479.00 - kom kom kom kom kom 40.00 ALUMINIJUMSKI RADIJATORI "Termarc" 2397 Rostro (h=500.93 368.92 681.00 1.58 42.81 1.34 878.00 113.428.36 804. VP cena MP cena -/+ kom kom 24.46 16.76 355.00 1.037. 105 W.00 "Aklimat" (slovena~ki) 2499 MS500 (M500) 2500 MS600 (M600) 2501 MS900 (M900) 2502 MS1400 (M1400) 2503 MS1800 (M1800) kom kom kom kom kom 820.02 56.00 126.14 944.01.78 11.3/8" (desni / levi) Al ~ep 1" "Global" (desni / levi) Al spojnica 1" "Global" Al dihtung 1" "Global" (beli.42 718.64 747.00 1.46 984.746.00 - kom 288.81 1.459.519.00 1.024.

939. 10.46 3.382.1 l) kom -/+ - - Mo`e se naru~iti boja po `elji.734.00 4.48 4.697.530.544.59 4.504.00 kom kom kom 3.980.56 4.00 2.98 174.53 3. 7.767.53 4.00 13.92 3.160.980.717.386.05 1.00 2. 6. 3.866.M.713.37 3.199.832.49 3.63 3.207. 8.00 4.0 l) kom 710 / 1090 (1202 W.00 1.92 3.92 5.296.18 19.000.25 15.540.DOK TRAJU ZALIHE !!! "J.3 l) kom 610 / 1830 (1734 W.76 2.198. 5.2 l) kom 610 / 720 (672 W.9 l) kom 610 / 1460 (1408 W.00 4.161.00 4.00 4.5 l) kom 710 / 1830 (1963 W.00 7.484.813.29 3.00 22.00 lu~ni sa nosa~ima i ozrakom (garancija 6 godina!) DOMA]I PROIZVOD 410 / 720 (494 W.29 13.34 4.88 3.00 5.491.620. VP cena MP cena kom kom kom kom 983.945.09 2.420.987.810.300. 10.86 1.26 4.00 5.00 4.383.722.36 3.569.61 2.213.697.00 21.02 2. 3.00 5.49 4.11 RADIJATORI [ifra 150 968 921 73 Opis Klju~ za Al radijatore "Global" ({paner) 50 cm 80 cm Poluga za klju~ za Al radijatore "Global" Poluga i {paner 50 cm za Al ~lanke (u kompletu) CEVASTI RADIJATORI (SU[A^I) "Bial" sa nosa~ima (slovena~ki) dok traju zalihe ! 76 Classik (ravni) 450 / 1694 (950 W) 72 750 / 1374 (952 W) 77 Rondo ( lu~ni ) 450 / 1694 (950 W) "Euro" 1168 1169 1170 1171 1172 1175 1176 1177 1178 1753 1754 1755 1758 1759 1760 1761 J.6 l) kom 710 / 720 (761 W.00 kom kom kom kom kom kom 2. 7.98 5.212. 8.00 3.00 kom kom 88.859.00 5.089.83 3.447.500. 9.00 4." lu~ni RASPRODAJA !!! 1910 500 / 750 (586 W) 1912 500 / 1480 (1170 W) 1913 500 / 1850 (1460 W) 1914 600 / 750 (680 W) 1916 600 / 1480 (1360 W) 1917 600 / 1850 (1700 W) 1430 1431 * .965.V.220.00 kom kom kom kom kom kom 2.4 l) kom 410 / 1090 (776 W.00 5.869.238.2 l) kom 410 / 1460 (1058 W.07 1.123.371.232.660.73 4.816.694.44 4.78 3.558.56 5.po narud`bini kom kom kom kom Nosa~i cevastih radijatora univerzalni Beli ("Poly" / "Ne{a Komerc") Hromirani ("Poly") -/+ .00 3.888.00 5.M.83 4.707.00 6.95 4. 13.161.00 4.00 5.00 1.9 l) kom 510 / 1090 (918 W.714.00 4.054.123.00 4.730.405.185. 6.ravni 1123 450 / 940 (579 W) 1119 450 / 1290 (763 W) 1121 450 / 1640 (930 W) 1130 600 / 940 (734 W) 1125 600 / 1290 (966 W) 1129 600 / 1640 (1177 W) Tip "KDO" .8 l) kom 510 / 720 (583 W.932.00 kom kom kom kom kom kom 2.438.842.844.796.21 4.00 3.00 3.51 4. kao i radijatori od prohroma i drugih dimenzija! "Irsap" Venus hromiran sa nosa~ima (italijanski) 1718 497 / 1118 (435 W) 1719 497 / 1720 (675 W) 1720 595 / 1118 (513 W) 1721 595 / 1720 (799 W) "Thermal Trend" sa nosa~ima (~e{ki) Tip "K" .26 2.164.247.0 l) kom 410 / 1830 (1276 W.067.53 4.003.525.1 l) kom 510 / 1830 (1505 W. 4.836.144.00 5.46 4.489.00 5. 5.0 l) kom 510 / 1460 (1234 W.00 6.915.95 3.8 l) kom 710 / 1460 (1582 W.01.00 5.51 4.586.706.387.06.83 3.80 18.646.00 3.402.lu~ni 1124 450 / 940 (569 W) 1120 450 / 1290 (770 W) 1122 450 / 1640 (969 W) 1127 600 / 940 (728 W) 1128 600 / 1290 (985 W) 1126 600 / 1640 (1239 W) RASPRODAJA .00 4.370.866. 11.00 206.00 3.145.341.00 16.00 5.681.141.58 105.298.cena smanjena/pove}ana 22 .039.00 4.5 l) kom 610 / 1090 (1060 W.

9 x 5000 m m m m m 324.14 Ø 54 x 10 (9) m 57.070.30 203.00 120.00 413.00 1.00 - 2379 2112 177 1652 176 m m m m m 1.00 647.95 148.00 16.00 368.cena smannjena/pove}ana 20.73 357.00 4.00 33.00 34.5 x 5000 Ø 42 x 1.34 Ø 18 x 4 (za ALPEX Ø 18) m 22.14 350.165.9 x 5000 Ø 18 x 0.9 m m m m 133.64 Ø 28 x 9 m 22.00 175.00 45.93 442.00 1.8 Ø 18 x 0.58 157.19 Ø8/6 m 22.54 355.25 4.03 Ø 10 / 6 m 25.73 Ø 28 x 4 (za ALPEX Ø 28) m 25.63 Ø 65 x 10 (9) m 67.00 17.00 1.202.9 x 5000 Ø 35 x 0.15 906.00 - 169 170 171 172 173 174 175 Ø 12 x 1x 5000 Ø 15 x 1 x 5000 Ø 18 x 1 x 5000 Ø 22 x 1 x 5000 Ø 28 x 1 x 5000 Ø 35 x 1 x 5000 Ø 42 x 1 x 5000 m m m m m m m 302.95 Ø 18 x 9 m 17.8 x 5000 m m m m 288.86 138.66 816.00 26.9 x 5000 Ø 22 x 0.10 383.00 - 1568 161 163 162 160 Ø5x1 Ø6x1 Ø8x1 Ø 10 x 1 Ø 12 x 1 m m m m m 116.58 391.00 562.920.97 Ø 42 x 10 (9) m 38.00 + 25.8 x 5000 Ø 28 x 0.00 213.69 Izolacija SSL za klime (bela) Ø6/6 m 21.86 575.00 26.85 1.00 324.41 16.00 25.00 963.00 39.00 425. IZOLACIJA.645.394.00 30.00 25.00 420.00 26.00 - 947 948 949 Ø 15 x 0.30 340.5 x 5000 Ø 35 x 1.555.12 2.79 Ø 22 x 9 m 18.8 x 5000 Ø 18 x 0.00 + + + 01.42 Ø 12 / 6 m 28.78 1.123.00 2.M.po narudzbini Ø 15 x 9 m 16.5 x 5000 Ø 76. ALAT Opis BAKARNE CEVI (doma}e i uvozne) Cu cevi u {ipci (F37) Ø 15 x 0.00 - 164 165 166 167 178 Ø 15 x 0.00 - 982 983 985 987 Ø 28 x 1.839.1 x 2 Cu cevi u koturu (F22) meke Ø 6 x 0.00 679.39 259.73 699.326.19 12.00 743.00 26.00 1.12 25.00 22.9 Ø 10 x 0.00 30.11 [ifra J.00 21.100.05 "SPUR-TUBEX" Disk za ALPEX cevi sa izolacijom od vlage (za postavljanje u beton) Ø 15 x 4 (za ALPEX Ø 16) m 20.71 13.00 32.00 15.00 486.05 180.00 462.00 80.95 22.00 240.00 271.06.00 28.8 Ø 22 x 1 m m m 339.9 Ø 8 x 0.8 x 5000 Ø 22 x 0.81 Ø 15 / 6 m 33.42 -/+ .66 274.9 x 5000 Ø 28 x 0.00 618.19 21.018.00 - 530 522 523 524 525 526 527 528 2608 Izolacija "SPUR-TUBEX" / "Plama Flex" / "Izolp" (meka) 1 komad = 2 m Ø6x6 m Ø 10 x 6 m Ø 12 x 6 m Ø 15 x 6 m Ø 18 x 6 m Ø 22 x 6 m Ø 28 x 6 m Ø 35 x 6 m Ø 42 x 6 m 21.00 825.07 1.56 14.00 306.42 401.9 Ø 12 x 0.627.83 411.37 523.64 1.32 311.27 629.00 502.51 229.179 180 96 80 BAKARNE CEVI I FITING.00 522.03 Ø 35 x 9 m 27.00 24.19 21. PRIBOR.03 Ø 22 x 4 (za ALPEX Ø 22) m 23. VP cena MP cena -/+ PVC-Cu cevi u koturu (F22) 2609 2610 2611 2612 2613 529 519 520 521 2614 2615 2616 2617 2618 1860 988 989 2607 * .79 Ø 76 x 10 (9) m 101.00 20.42 548.5 x 5000 Ø 54 x 1.00 23 .53 476.03 27.00 68.

00 1/2" kom 30.00 1" kom 34.00 Bakarna dvodelna {elna sa odstojnikom 25 mm Ø 15 (osno rastojanje 35 mm) kom 90. kanalizaciju.31 5.17 71.00 59.00 Ø 35 (osno rastojanje 60 mm) kom 140.457.00 -/+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Po narud`bini i drugi alati iz programa "Rems"-a! * .69 120.47 10.91 230.51 36.06.00 PVC rozetna jednodelna kom 11.95 20.M.24 123.89 99.00 PVC rozetna dvodelna kom 15.00 Tipli i hol{afi Ø6 kom 2.638.54 180.00 Ø 22 (osno rastojanje 45 mm) kom 104.00 Ø 20 (1/2") M8 kom 39.00 Ø 35 kom 11.54 3.86 14.25 77.00 5/4" ( Ø 35 ) kom 16.00 Ø 10 kom 3.81 34.61 173.42) "Rems" kom 4.00 3/4" kom 33.11 [ifra 744 1510 1511 1512 745 741 1507 1508 1509 742 743 740 448 449 447 446 1926 74 75 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 562 620 1888 1889 1890 1891 241 242 243 244 245 955 956 957 958 959 1772 990 1146 1147 1144 1145 908 1085 874 2193 2194 875 1016 BAKARNE CEVI I FITING.14 1.00 Ø 110 M8 kom 83.71 15.00 5/4" kom 45.00 Navojna {ipka M 8 x 1000 kom 76.39 4.00 PVC {elna Ø 15 kom 3.29 44.83 47.91 53.5 / 10 m) kom 194.58 29.89 40.00 2" kom 51.76 54.933.68 166.10 19.25 18.00 Ø 250 M10 kom 152.00 Ø 32 (1") M8 kom 43.00 Metalna {elna dvodelna 3/8" kom 27.00 Hangar vijak sa tiplom Ø 8 kom 11.848.22 51.29 5.00 Dr`a~ {elne ugaoni kom 24. ALAT Opis J.34 83.00 3/4" ( Ø 22 ) kom 14.00 No` za PEX "Rems" kom 4.00 [raf~i}i (kutija 100 kom) kom 372.39 4.00 1" kom 34.01.59 42.00 Ø8 kom 2.00 Ø 18 kom 4.7 / 6.00 Ø 200 M10 kom 146.po narudzbini -/+ .00 Ø 90 (3") M8 kom 70.cena smannjena/pove}ana 24 .02 13.00 Perforirana traka u koturu (15 / 0.08 6.00 Ø 40 (5/4") M8 kom 44.64 26.69 61.00 Ø 50 (6/4") M8 kom 50.00 Ø 125 M8 kom 101.27 90. PRIBOR.721.68 48.24 5.00 Ø 18 (osno rastojanje 40 mm) kom 101. grejanje) Ø 15 (3/8") M8 kom 37.00 Dr`a~ {elne M8 kom 35. VP cena MP cena PRIBOR I ALAT Metalna {elna "Cerera" jednodelna 3/8" kom 28.68 48.58 147.000.237.68 107.00 Ø 28 kom 8.00 5/4" kom 40.00 Jednodelna {elna sa gumom za lake cevi "Cerera" (za vodovod.41 17. IZOLACIJA.00 Ø 6 .97 33.93 7.00 Ø 75 (2"1/2) M8 kom 65.64 mm (raznih proizvodja~a) kom 1.00 3/4" kom 32.00 Guma za jednodelnu i dvodelnu {elnu "Cerera" 3/8" ( Ø 15 ) kom 11.88 440.85 60.69 120.81 34.32 mm (raznih proizvodja~a) kom 275.54 3.00 Rems Swing Set (za savijanje Cu cevi 10-12-15-18-22) kom 22.42 325.00 1/2" kom 28.20 38.500.20 156.00 Ø 63 (2") M8 kom 60.00 1" ( Ø 28 ) kom 16.00 Ø 12 kom 5.75 41.00 Ø 22 kom 5.00 Ø 28 (osno rastojanje 50 mm) kom 124.00 Seka~ bakarnih cevi Ø 3-35 mm (3 .75 41.00 Ø 4 .02 13.00 6/4" kom 50.02 13.00 Ø 25 (3/4") M8 kom 40.00 1/2" ( Ø 18 ) kom 12.00 Ø 160 M8 kom 132.

08 1.00 kom kom 593.00 + - - + 25 .00 53.19 35.00 499.620.12 258.98 46.00 2.25 kg) Sundjer~i}i "Degusa".88 656.11 [ifra 1771 253 55 659 2149 1131 2485 1132 2195 2196 2619 319 709 746 905 904 903 944 1434 1112 587 708 181 1861 84 906 85 79 197 202 207 212 217 221 586 195 200 205 210 215 219 1842 194 199 204 209 214 198 203 208 213 218 222 1841 * .05 1.00 kom 694.00 390.po narudzbini BAKARNE CEVI I FITING.07 819.51 16.00 + + + kg kg kg kom kom kom kom 1.00 898.00 277.75 564.5 kg 0.Gas Boca za brener Map .41 1.61 2.59 63.59 262.1 kg Pasta za kalaj 0.00 + kom kom kom kom kom kom kom 14.71 539.75 422.30 1.152.00 865.644. "Feldef" 0.00 46. "Felder" (ROFIX3 .41 28.M.10 798.00 1.00 222.29 20.47 194.00 75.83 976.78 819.300.15 kg Te~ni teflon (teflon pasta) "Goplast" (75 ml) "Loxcal" (75 ml) Teflon traka 12 mm x 10 m 19 mm x 10 m 25 mm x 10 m Teflon konac "Locitite 55" 50 m 150 m Lepak za izolaciju 1 l Traka za izolaciju samolepljiva (50 m) (crna/siva) Pasta za tvrdi lem "Degusa".91 85.00 120.27 20.cena smannjena/pove}ana J. IZOLACIJA.00 775.00 218.79 257.69 3.00 kom 217.91 504. PRIBOR. "Amasan".97 101. "Happy Color" Kudelja (pakovanje 0.00 120. ALAT Opis Pur pena u spreju 750 ml Cu sprej "Cendo" 2903.95 39.30 300. "Amasan" Kalaj .556.86 101. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom 427.00 900. "Happy Color" Beli sprej "Global".00 360.22 762.24 330.98 399.00 471.81 33.25 kg) Pasta za ku~inu (kudelju) "Felder" Neofermit Universal 0.00 4.943.087.00 47.78 17.00 42.07 733.01.95 38.00 34.00 310.00 2.00 230.837.00 967.00 210.220.00 341.00 942.Gas BAKARNI FITING Cu luk dvodelni (5090) (K 90 Cu) Ø 15 / 90° Ø 18 / 90° Ø 22 / 90° Ø 28 / 90° Ø 35 / 90° Ø 42 / 90° Ø 54 / 90° (5040) (K 40 Cu) Ø 15 / 45° Ø 18 / 45° Ø 22 / 45° Ø 28 / 45° Ø 35 / 45° Ø 42 / 45° Ø 54 / 45° (5060) (K 60 Cu) Ø 15 / 180° Ø 18 / 180° Ø 22 / 180° Ø 28 / 180° Ø 35 / 180° Cu luk jednodelni (5092) (K 92 Cu) Ø 15 / 90° Ø 18 / 90° Ø 22 / 90° Ø 28 / 90° Ø 35 / 90° Ø 42 / 90° Ø 54 / 90° -/+ .61 101.47 258.00 - kom kom kom kom kom 85.00 666.00 1.56 184.228.00 kom kom kom kom 500.`ica 2 i 3 mm (250 g) "Felder" Cu elektroda "Felder" (Raphos 94) "Degusa" S-94 "Haris" Boraks pra{ak Pasta .41 21.00 1.646.71 700.00 305.49 590.64 2.00 kom kom kom 14.00 55.00 + kom kom kom kom 254.00 kom kom 1.500.00 1.00 637.specijal) Pasta meki lem "Amasan" (70 g) "Felder" Cu Roflux39 (0.06.15 761.25 kg (kalajna) "Amasan".00 kom kom kom kom kom kom kom 16.00 899.00 - kom kom kom kom kom kom kom 16.83 44.69 234.05 17.gr~ka "Jet Flux" Brener za Map .00 305.00 101.00 25.00 39.14 288.00 19.060.283.34 177.118.450.59 188.81 305.

00 107.18 .18 35 .15 22 .00 315.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 17.11 [ifra 196 201 206 211 216 220 1840 192 193 226 227 228 223 224 225 246 247 248 249 250 251 1703 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 1701 1702 301 303 305 307 309 311 1700 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 * .95 194.00 176.22 58.15 28 .18 18 .00 525.07 88.42 110.79 46.18 .M.10 16.42 118.42 Cu T.00 942. ALAT Opis (5041) (K 41 Cu) Ø 15 / 45° Ø 18 / 45° Ø 22 / 45° Ø 28 / 45° Ø 35 / 45° Ø 42 / 45° Ø 54 / 45° Cu luk jednodelni du`i Ø 15 / 90° Ø 18 / 90° Cu luk obilazni (jednodelni) (5086) (K 86 Cu) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Cu luk prelazni (dvodelni) (5085) (K 85 CU) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Cu spojnica (5270) (K 270 Cu) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35 Ø 42 Ø 54 Cu reducir (5243) (K 243 Cu) 18 .81 300.cena smannjena/pove}ana J.18 22 .00 315.00 283.00 262.42 137.00 68.00 52.00 1.28 .00 40.15 .15 .03 376.00 230.00 kom kom kom kom kom kom kom 8.18 22 .19 49.29 193.18 -/+ .30 649.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 140.469.22 405.00 kom kom kom kom kom kom kom 21.00 162.00 kom kom kom 100.00 384.12 135.00 889.79 33.37 798.00 91.15 21.69 82.00 418.komad reduciran (K 130 R) 15 .15 18 .00 83.00 355.22 .15 77.35 54 .00 443.47 51. IZOLACIJA.00 335.15 18 .20 266.00 1.00 697.06.01.29 70.28 42 .00 234.15 22 .91 444.po narudzbini BAKARNE CEVI I FITING.15 .68 266.00 444.93 266.88 149.27 355.59 392.22 .140.00 104.15 .244.00 55.68 966.22 28 . PRIBOR.22 .22 35 .15 18 .95 69. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom kom 13.34 590.00 322.15 .00 279.22 .00 128.37 753.22 22 .00 166.49 51.47 11.15 90.18 28 .00 21.28 .18 22 .18 18 .89 375.00 41.00 479.00 61.00 13.15 28 .35 54 .22 .15 22 .15 22 .92 25.97 140.00 339.00 766.39 1.00 148.00 54.18 .00 319.44 325.34 272.22 22 .14 270.47 198.76 44.61 108.18 .00 420.24 10.30 354.15 15 .00 315.00 82.18 28 .28 42 .00 58.00 160.68 57.00 kom kom 43.18 22 .95 166.02 17.91 125.15 .68 188.56 45.00 447.85 287.18 .00 404.00 463.15 .00 151.63 378.89 34.15 35 .75 127.14 222.93 342.00 97.15 18 .00 69.00 222.15 22 .00 228.komad (5130) (K 130 Cu) Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35 Ø 42 Ø 54 Cu T .00 - - + - + + + - 26 .22 35 .22 236.00 kom kom kom 93.

20 593.440.08 889.komad (4130 G) Cu holender (K 359) Ms-Cu holender .15 28 .6/4 35 .290.380.22 1.00 1.5/4 35 .22 35 .050.37 410.75 1.050.35 .35 .18 .00 800.28 35 .00 383.51 1.575.575.00 32.00 630.28 28 .34 2.75 1.1/2 .00 315.46 88.83 677.580. ALAT Opis 01.00 800.46 132.00 -/+ Bronzani T .42 54 .61 283.42 .00 1.15 18 .22 621.00 1.24 115.00 kom kom kom kom kom 23.49 1.00 700.73 27.00 170.28 35 .42 54 .898.5/4 35 .15 .00 1.25 123.18 28 .cena smannjena/pove}ana 27 .22 .00 156.00 kom kom 1.1" 28 . PRIBOR.28 .11 [ifra 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 302 304 28 .22 28 .00 618.28 .220.169.76 241.575.18 186 187 188 189 190 191 15 .69 108.52 444.142.00 1.58 683.28 28 .22 35 .00 kom kom 1.334.00 586.22 .00 179.35 .00 900.22 28 .334.1/2 18 .28 .83 655.1/2 .28 .35 .22 .00 136.91 496.00 806.22 .00 285.455.42 .22 28 .98 235.00 517.97 762.35 35 .18 28 .528.00 304.00 kom kom 104.22 .00 408.334.3/4 22 .5/4 312 313 314 315 1550 Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35 J.52 144.00 532.093.00 1.63 374.00 1.575.spoljni navoj Ms-Cu holender .00 278.00 272.59 28.00 525.22 35 .07 230.00 533.5/4 28 .05 889.00 56.5/4 183 185 28 .22 28 .93 2.unutrasnji navoj Cu ~ep (zavr{etak) * .89 151.28 28 .85 451.51 324.35 35 .28 .89 523.95 257.M.28 35 .73 345.22 .po narudzbini -/+ .71 677.35 42 .12 47.69 266.75 1.18 .00 335.18 28 .19 1.334.18 .35 35 .58 450.18 .00 kom kom kom kom kom kom 91.18 .00 1. VP cena MP cena kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 347.35 35 .00 733.00 2.22 .15 . IZOLACIJA.22 35 .14 932.15 28 .28 .00 773.06.865.00 1.97 438.6/4 182 184 28 .00 2.35 .15 .BAKARNE CEVI I FITING.75 1.20 533.100.15 .15 28 .00 442.00 105.54 1927 1928 15 .28 35 .18 .28 42 .

56 88.59 571.05 52.00 23. CRNI I Ms FITING 01.00 29.00 140.00 335.64 110.27 299.00 514.00 + + kom kom kom kom kom kom kom kom 22.05 54.00 353.03 90.25 19.79 135.54 81.00 80.10 311.56 283.00 132.15 23.19 34.00 189.58 37.25 203.00 75.00 + + kom kom kom kom kom kom kom kom 28.15 23.00 160.24 63.88 33.00 96.46 67.00 51.00 72.00 674.00 1.00 160.00 193.22 851.95 25.86 543.00 44.00 - - + + - Za konusne FF holendere cena se uve}ava za 40%! -/+ .69 85.00 26.49 26.36 108.00 56.08 135.00 88.22 67.39 299.08 176.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 19.00 62.83 47.00 256.00 + - kom kom kom kom kom kom kom kom 21.15 216.00 368.03 33.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 15.11 [ifra Opis J.00 240.00 31.22 61.00 514.00 29.12 105.93 77.52 18.00 641.22 118.005.00 176.00 39.00 240.68 111.00 64.komad (130) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Reducir (241) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Muf (270) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Dupli nipli (280) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" ^ep (290) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" Holender FF (ravni) (330) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" kom kom 93.00 104.06.89 435. VP cena MP cena -/+ POCINKOVANI FITING 1303 1304 1271 1274 1270 1275 1276 1273 1272 1073 1297 1300 1296 1301 1302 1298 1295 1299 1287 1290 1286 1291 1292 1288 1592 1289 1279 1283 1278 1284 1285 1281 1280 1282 1257 1260 1256 1261 1262 1258 42 1259 1243 1246 1242 1247 1248 1244 429 1245 1265 1267 1264 1268 1269 1266 1686 1687 Zaobilazni luk 1/2 3/4 Koleno FF (90°) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" 2"½ 3" T .POCINKOVANI.00 66.59 203.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 72.00 255.00 47.59 191.17 216.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 19.00 226.14 149.47 163.29 55.19 22.00 128.49 24.00 91.00 136.02 74.M.59 27.39 435.cena smanjena/pove}ana 28 .27 39.49 24.86 160.00 39.58 115. NIKLOVANI.81 43.00 107.00 208.00 51.00 124.79 105.00 80.00 124.00 353.58 43.

61 186.52 361.97 361.41 145.56 372.44 277.00 68.00 164.00 68.06.00 176.63 101.00 108.88 152.11 [ifra 1722 1723 1724 1263 1725 1929 476 477 475 1237 1238 1235 1239 1240 1236 1277 2197 2198 2199 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1218 1221 1222 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1432 1459 2620 2621 2622 1461 1661 1662 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 Opis Zn holender MF sa produ`etkom (ravni) (331) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" Holender vodomera 1/2 3/4 1" Bo{ koleno MF (92) 1/2 3/4 1" 5/4 6/4 (1½) 2" Zn krst 1/2" 3/4" 1" 5/4" J.00 108.00 - 22.14 57.30 170.83 35.02 198.00 224.49 92.00 116. NIKLOVANI.54 238.12 138.97 107.00 53.00 259.00 173.24 137.00 - 31.00 91.00 - 31.00 kom kom kom kom 77.75 63.00 180.10 135.88 30.51 34.00 148.66 39.00 36.36 195.00 426.79 241.00 - 116.83 55.54 37.79 98.00 51.00 - 29.00 75.00 59.00 607.86 514.00 124. MP cena kom kom kom kom kom kom 122.00 127.00 - 39.42 38.79 125.08 189.00 155.59 154.03 47.00 160.00 208.76 37.00 - 29 .36 43.22 50.00 45.81 44.00 51.00 239.00 66.00 201.00 kom kom kom kom kom kom 25.00 72.00 149.00 439.15 219.00 231.00 41.83 67.63 149.69 126.POCINKOVANI.00 220.00 47.93 91.52 131.00 120.91 67.00 311.00 80.00 86.22 57.00 281.27 176.M.00 80.00 427. CRNI I Ms FITING 01.63 91.00 kom kom kom 167.36 43.98 27.00 285.komad 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom Reducir 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom Muf 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Dupli nipli 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom ^ep 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom Holender FF (ravni) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom -/+ .56 77.42 202.00 328.27 30.14 34.00 182.00 POCINKOVANI FITING "CIMOS TITAN" (Slovenija) Koleno FF (90°) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4 (1½) kom 2" kom T .88 146.34 263.cena smanjena/pove}ana VP cena -/+ - 28.52 105.

00 308.42 75.3/8" 3/4" .44 73.00 315.17 98.51 148.00 - kom kom kom kom 122.00 163.81 266.00 13.41 16.00 460.00 116. NIKLOVANI.1/2" (1/2" .00 131.10 144.24 98.29 271.00 50.97 71.00 - kom kom kom kom 36.95 416.00 kom 135.00 211.42 111.00 123.10 87.02 344.58 43.00 320.73 100.POCINKOVANI.42 180.91 161.24 45.93 6.00 - kom kom 125.56 389.M.22 311.02 14.00 387.24 5.37 75.00 209.00 kom kom kom kom kom 60.44 54.75 50.19 78.00 89.00 381.00 759.00 153.00 19.1/2" 1" .00 - - - 30 .10 5.95 248.73 177.00 kom kom kom 38.02 123.00 87.00 - kom kom kom 66.00 213.47 10.00 190.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 4.00 - kom kom kom kom kom kom 36.03 178. 2554 2555 2556 5/4" 6/4 (1½) 2" Bo{ koleno MF 3/4" 1" 5/4" 6/4 (1½) 2" kom kom kom 263.00 17.cena smanjena/pove}ana kom kom kom kom 94.00 103.66 138.83 643.88 43.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 34.00 89.1/2" T .00 7.00 192.00 119.06.78 8.00 293.00 64.14 322.00 491.00 12.02 261. CRNI I Ms FITING 01.00 406.14 57.00 10.11 [ifra Opis J.00 116.00 42.00 146.00 197.07 112.30 166.00 8.komad 1/2" 3/4" 1" 5/4" Produ`etak 1/2" x 10 mm 1/2" x 20 mm 1/2" x 30 mm 1/2" x 40 mm 1/2" x 50 mm 1/2" x 100 mm 2532 3/4" x 20 mm 3/4" x 30 mm ^ep (spoljni ili unutra{nji navoj) 1/2" 3/4" 1" Zavr{no koleno za vodu Ø 15 .30 327.00 206.1/2" 5/4" .17 11.85 129.00 68.30 174.59 160.1/2") 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 GUMENI DIHTUNG Gumeni dihtung holendera 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" 2"1/2 3" 2627 2628 2629 -/+ .00 59.00 2557 2558 2559 2560 2561 VP cena MP cena -/+ - NIKLOVANI FITING 2505 2506 2507 2623 2533 2534 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2624 2521 2522 2625 2523 2508 2509 2510 2626 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 Koleno FF (90°) 1/2" 3/4" 1" 5/4" Bo{ koleno MF 1/2" 3/4" Muf 1/2" 3/4" 1" Dupli nipli 3/8" x 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" x 1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" x 3/4" 1" x 1/2" 1" x 3/4" 5/4" x 1" Reducir 1/2" .00 - kom kom 112.63 104.12 41.71 133.71 162.

3/4 Ø 22 .00 - kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 24.00 36.00 61.11 [ifra 2090 454 450 455 456 452 451 453 157 154 156 153 158 159 155 1938 1939 2200 788 784 791 797 786 793 799 795 802 804 807 809 811 812 810 1899 1900 789 785 792 798 787 794 800 796 803 805 808 834 835 773 2562 775 772 770 2563 774 769 768 2504 776 2564 2565 Opis J.95 239.1/2 Ø 22 .41 65.37 82.86 92.5/4 Ø 42 .63 157.83 59.7 mm) 5/4" (42.3/4 Ø 22 .00 138.00 73.00 51.1/2 Ø 22 .00 49.52 72.6/4 Ø 42 .59 51.24 288.00 104.5/4 Ø 35 .00 127.3 mm) 3/4" (26.93 154.83 483.61 45.00 170.00 76.68 51.2" Ms prelaz unutra{nji navoj (4270G) Ø 15 .00 182.97 144.53 29.03 61.14 256.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 30.20 205.51 41.00 42.00 137.00 283.00 62.3/4 Ø 22 .83 239.00 62.1 mm) 3" (88.42 35.00 101.12 333.00 70.54 52.5/4 Ø 35 .59 77.41 116.69 64.07 125.14 107.00 85.00 41.1/2 Ø 15 .20 33.07 30.89 40.58 25.00 283.00 393.47 38.24 85.00 54.00 148.00 92.42 33.51 34.00 243.00 77.89 258.1/2 Ø 15 .00 55.00 39.cena smanjena/pove}ana VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom kom kom 32.00 303.00 109.05 39.47 491.00 305.5/4 Ø 35 .22 46.00 217.6/4 Ø 42 .3/4 Ø 18 . CRNI I Ms FITING 01.75 52.54 54.4 mm) 6/4" (48.00 61.00 107.10 104.78 36.00 34.6/4" Ø 54 .POCINKOVANI.1/2 Ø 18 .00 76.1/2 Ø 18 .00 186.81 43.00 137. CRNI FITING Hamburski luk 90° DIN 2605 1/2" (21.00 40.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 25.3/8 Ø 15 .00 62.00 97.5/4 MS zavr{no koleno za vodu (4471G) Ø 15 .00 570.3/4 Ø 18 .M.68 100.1" Ø 28 .76 43. NIKLOVANI.66 30.05 744.32 88.00 64.00 51.00 878.00 47.10 183.00 - 31 .00 580.1/2 Ø 18 .25 116.00 + + - kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 29.3 mm) 2 "½ (76.00 - kom kom 84.3 mm) (1½) 2" (60.1" Ø 28 .9 mm) 1" (33.69 41.1" Ø 28 .24 116.52 35.54 52.00 340.00 123.00 49.1" Ø 28 .00 327.3/4 Ø 22 .42 28.3/8 Ø 15 .06.2" Ø 54 .00 30.00 48.9 mm) Crni muf (kovan) 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" (1½) 2" 2"1/2 3" 4" MESINGANI (Ms) FITING Ms prelaz spoljni navoj (4243G) Ø 15 .75 90.1/2 Ms dupli nipli i reducirani dupli nipli 1/4" 3/8" x 1/4" 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" 3/4" x 1/2" 3/4" 1" x 3/4" 1" 5/4" x 1" 5/4" 6/4" x 5/4" 6/4" -/+ .22 64.00 600.63 277.05 508.

69 Zavr{ni Ms T komad za razdelnik (spoljni navoj i unutra{nji navoj) 1/2" x 1" x 3/8" kom 177.POCINKOVANI.75 159.73 500.11 [ifra Opis 2566 2567 756 758 759 761 764 780 2" x 6/4" kom 565.56 1.00 1479 1480 1481 RAZDELNICI I SABIRNICI Niklovani razdelnik za vodu i grejanje sa ventilima ugaoni (raznih proizvodja~a) 3/4" x 2 ventila kom 580.086.608.44 1" .00 Ms zavr{no koleno za vodu Ø 16 x 2 sa plastikom kom 205.19 84.00 Ø 35 .284.044.75 159.30 Niklovana poluspojnica za razdelnik adapter ALPEX ili PVC (raznih proizvodja~a) Ø 16.868.00 Ms holender spojka sa Cu zavr{etkom 35 .31 1.24 241.00 210.00 997.95 728.088. CRNI I Ms FITING 01.51 3/4" x 3 ventila kom 844.76 1.08 1.00 Ø 18 .07 1" .107.00 1.1/2" x 5 kom 2.97 -/+ .00 MS reducir 3/8" .1" kom 204.24 300.48 1" .00 6/4" .54 62.00 2" .694.495.232.63 658.1/2" x 5 VP cena MP cena kom kom kom 955.79 375.52 49.85 650.51 36.14 1.63 186. NIKLOVANI.93 243.10 1" .00 1.00 Ms holender .1/2" x 6 kom 3.6/4" kom 525.00 (komplet) Ms zavr{no koleno za vodu Ø 16 x 2 kom 134.88 322.51 Niklovana poluspojnica za razdelnik adapter ALPEX ili PVC "Tesa" Ø 16.1/2" x 4 3/4" .42 620.648.3/4" kom 72.1/2" kom 52.25 254.00 Ø 15 .79 198.765.00 3.61 114.00 Ø 18 kom 423.00 1.88 86.945.534.59 160.00 32 .00 1.5/4 FF kom 627.44 220.44 102.1/2" x 4 kom 2.00 252.566.1/2 kom 176.07 1.00 1.1/2" x 3 kom 1.00 Ms poluspojnica Ø 32 .27 208.00 5/4" .5/4 MF kom 550.00 1/2" .06.00 Zavr{na baterija .crna kom 71.3/4" kom 157.1" kom 135.300.313.3/4 kom 195.232.dupla kom 580.00 2" .00 Plastika za zavr{no koleno .00 3.3/8" kom 41.00 2.1/2" x 3 3/4" .00 5/4" .12 740.00 Ms poluspojnica za PVC-Cu cevi (spoljni navoj i unutra{nji navoj) "Tiemme" (art 1100) Ø 15 x 1/2" kom 96.1/2" kom 86.5/4" kom 220.97 1/2" x 5/4" x 3/8" kom 213.00 Drza~ dupli Zn lim (par) kom 128.76 231.00 2" kom 616.078.34 260.00 2.00 1" .730.00 1" .00 Ms spojnica za PVC-Cu cevi "Tiemme" (art 1101) Ø 15 x 15 kom 115.5/4 kom 938.51 685.00 Ms T komad za PVC-Cu cev Ø 15 kom 338.00 682.127.462. Ø 18 i Ø 20 (3/4") kom 101.00 35 .00 -/+ + + - - 1.M.98 400.00 175.cena smanjena/pove}ana 685.205.00 kom kom kom kom 1.00 1" .1/4" kom 30.00 6/4" .00 Ø 22 x 22 kom 317.5/4" kom 557.81 152.130.848.25 667.044.00 120. Ø 18 kom 148.00 Ø 22 kom 254.1/2" x 2 kom 1.1/2 kom 215.25 136.00 2.00 Ø 18 .00 Ø 18 x 1/2" kom 134.spoljni navoj i unutra{nji navoj Ø 15 .88 322.00 3/4" .00 Ø 18 x 18 kom 167.3/4 kom 272.1" kom 272.00 1. 1" x 2 ventila 1" x 3 ventila 1" x 4 ventila Niklovani razdelnik sa ventilom "Tesa" 3/4" .56 Zavr{ni Ms T komad za razdelnik sa odzra~nim lon~etom i slavinom PIP (komplet) 1" kom 577.64 2.14 820 817 819 818 824 825 1940 2568 1941 2569 2570 763 762 1441 2453 836 912 354 781 782 1518 783 826 827 828 829 831 859 860 864 2538 2539 2540 2541 814 815 2535 2536 2537 2630 865 832 833 1482 J.00 Ø 18 x 3/4" kom 186.1/2" x 2 3/4" .92 3/4" x 4 ventila kom 1.

56 134.427.857.124.109.199.00 158.444.00 2.6 rupe 5/4" .14 49.4 rupe 5/4" .007.00 85.00 1" x 7 kom 11.157.91 288.198. SN i UN) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Ms razdelnik 850/50 "Comap" (od rupe do rupe 50 mm) 1" .22 820.3 kruga kom 6.738.379.9 rupe kom 1" .21 13.00 3.509. termometrom.6 kruga kom 10.3 rupe kom 1.00 399.653.art 1900) Ø 16 x 1/2" kom Ø 16 x 3/4" kom Ø 18 x 1/2" kom Ø 18 x 3/4" kom Ø 20 x 1/2" kom Ø 20 x 3/4" kom Ø 26 x 3/4" kom 1483 1484 1485 1522 1523 1524 2469 2470 1525 1526 1527 1528 1901 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 -/+ .00 33 .177.871.951.55 16.00 4.573. ventilima za trmoregulaciju.63 11.415.47 169.41 1.00 1.15 1.5 rupe 5/4" .014.00 1" x 5 kom 10.456.00 1.00 Inox razdelnik i sabirnik "Oventrop" (razdelni set) sa ventilima 1" x 3 kom 7.325.61 927.320.271.150.49 338.368.428.10 kruga kom 13.58 8.19 16.4 kruga kom 7.00 Ø 20 kom 113.92 1.00 200.8 kruga kom 12.00 853 472 854 856 857 858 801 FITING ZA SPAJANJE PEX I ALPEX CEVI (raznih proizvodja~a) Poluspojnica za PEX i ALPEX cevi (spoljni navoj .93 2.190.7 rupe kom 1" .11 [ifra Opis J.122.42 1.00 2.238.34 547.56 696.318.414.00 199.543.12 1.425.64 133.58 14.00 1" x 3 x 16 kom 1.00 340.56 158.27 2.cena smanjena/pove}ana 90.305.527.786.154.00 1" x 4 kom 6.39 1.00 Ms sabirnik sa mera~ima protoka (mogu}nost kompletiranja) 1" . kuglama i zavr{nim T komadima) (za podno i zidno grejanje) raznih proizvodj.822. VP cena MP cena -/+ 41.52 51.00 1" .00 2.00 1. 1" .51 3.315.543.97 1.00 1" x 4 x 16 kom 1.89 984.00 1" x 6 kom 11.32 2.830.00 2.4 rupe kom 1" .802.97 12.145.431.986.638.00 5/4" .00 1" x 7 kom 12.41 14.73 1.00 Komplet adaptera za set razdelnika i sabirnika za ALPEX (raznih proizvodjz~a) Ø 16 kom 105.00 Ms razdelnik sa ventilima za termo glavu 1" .03 114.41 194.00 1" .17 8.00 5/4" .830.POCINKOVANI.00 Ms razdelnik sa ventilima (crveni ili plavi) i poluspojkom Ø 16 za alpex (art 1720) 1" x 2 x 16 kom 833.10 rupe 694.489.126.00 + + + + + + + + + 1959 1961 755 1513 1542 1543 kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1573 1574 1575 Ms razdelnik i sabirnik (komplet sa mera~ima protoka.095.140.114.986.88 1.5 rupe kom 1" .6 rupe kom 1" .138.00 1" x 8 kom 14.6 kruga kom 8.00 61.382.51 2.7 rupe 5/4" .44 10.19 8.00 252.90 7.51 15.391.202.00 2.03 2.00 1. NIKLOVANI.324.00 822.809.2 rupe kom 1" .530.06.407.67 13.00 2.8 rupe kom 1" .133.M.340.63 11.00 + + + - 866 867 868 2454 2455 2456 2457 2458 2459 ^ep za razdelnik (Ms i niklovan.14 - 107.00 230.00 Razdelnik i sabirnik sa zavr{nim T komadima "Herz" (set) za podno 1" x 3 kom 6.31 1.00 3.3 rupe kom 1" .855.181.92 11.194.704.00 - 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 5/4" .00 1.10 rupe kom 463. CRNI I Ms FITING 01.3 rupe kom 1.580.08 124.00 5/4" .00 1" x 5 kom 9.2 rupe 5/4" .53 1.00 135.00 1" x 4 kom 8.00 1" x 8 kom 12.910.682.98 3.8 rupe 5/4" .00 1" x 6 kom 10.68 168.00 1.00 187.3 rupe 5/4" .9 rupe 5/4" .368.69 72.642.759.89 213.65 7.99 10.

86 442.03 261.37 492.89 561.00 495.91 180.00 532.75 411.00 273.00 529.00 496.00 530.00 488.00 278.00 453.88 185.86 169. -/+ .00 581.02 448.cena smanjena/pove}ana VP cena MP cena 266.00 156.34 461.189.00 213.00 667.02 261.00 -/+ 34 .00 296.00 1.00 470.06.49 315.56 915.00 407.59 383.art 1903 i unutra{nji navoj .78 192.36 218.00 163.27 1.37 250.37 565.080.11 [ifra Opis 855 2571 Ø 26 x 1" kom Ø 32 x 1" kom Spojnica za PEX i ALPEX cevi (art 1902) Ø 16 x 16 kom Ø 18 x 18 kom Ø 20 x 20 kom Ø 26 x 26 kom Ø 32 x 32 kom Koleno za PVC i ALPEX cev (art 1905) Ø 16 x 16 kom Ø 18 x 18 kom Ø 20 x 20 kom Ø 26 x 26 kom Ø 32 x 32 kom Koleno za PVC i ALPEX cevi spoljni navoj .00 1.00 798.00 254.00 309.POCINKOVANI.25 300.75 413.00 308.00 314.00 545.00 454.51 420.00 143.02 193.007.00 522.41 449.30 277.00 485.22 344.14 235. CRNI I Ms FITING 01.85 676.00 234. NIKLOVANI.00 222.00 227.24 384.15 450.M.00 184.56 188.75 231.85 398.00 676.63 371.00 662.art 1904 Ø 16 x 1/2" kom Ø 18 x 1/2" kom Ø 20 x 3/4" kom Ø 26 x 1" kom Ø 32 x 1" kom Koleno zidno (sa u{icama) za PVC i ALPEX cev (art 1909) Ø 16 x 1/2" kom Ø 18 x 1/2" kom T komad za PVC i ALPEX cev (art 1908) Ø 16 x 16 x 16 kom Ø 18 x 18 x 18 kom Ø 20 x 20 x 20 kom Ø 26 x 26 x 26 kom T komad F za PVC i ALPEX cevi (art 1907) (unutra{nji navoj) Ø 16 x 1/2" x 16 kom Ø 18 x 1/2" x 18 kom Ø 18 x 3/4" x 18 kom Poluspojnica za PEX i ALPEX cevi "Henco" Ø 16 x 1/2" kom Ø 18 x 1/2" kom Ø 20 x 3/4" kom Ø 26 x 3/4" kom Ø 26 x 1" kom Ø 32 x 1" kom Spojnica za PEX i ALPEX cevi "Henco" Ø 16 kom Ø 18 kom Ø 20 kom Ø 26 kom Ø 32 kom 790 861 862 863 2572 813 1942 1943 1944 2573 1951 1952 1953 1954 2574 765 1498 830 1945 1946 1947 1948 1949 1950 2036 2037 2105 2107 2576 2577 2108 2109 2111 2115 2578 J.25 203.95 419.00 172.30 572.

komplet (donji i gornji ventil i cev H=600) "Hydrosfer" 1194 1193 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) "Import" 2212 1/2" EK za trmoglavu Radijatorski navijak (donji ventil) "Caleffi" 779 840 839 823 1476 3/8" (prav i EK (ugaoni)) 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) 3/4" (prav ili EK (ugaoni)) 1/2" Darcal sa spoljnim navojem (prav i EK) "Herz" 1516 1517 2633 378 486 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) 3/4" (prav / EK) 1/2" prav sa spoljnim navojem 1/2" EK (ugaoni) sa spoljnim navojem + + "ICMA" 845 844 2211 1/2" prav (art.278.34 863.00 1.10 267.56 878.265.00 820. 936) "Oventrop" 1486 1478 1/2" prav (Combi 2) 1/2" EK (ugaoni) (Combi 2) -/+ .404.00 1.00 343.00 1.24 936.00 290.92 804.040.00 652.39 354.78 961.68 461.696.17 420.839.00 + + + + + kom kom kom kom kom 375.36 1.00 1.135.00 kom kom 226.11 [ifra J.00 653.00 433.54 552.149.78 456.24 1.44 365.019.06.cena smanjena/pove}ana 35 .00 + + + + + + + kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 463.14 2.553.00 539.00 484.00 539.316. INSTRUMENTI Opis 01.00 337.744.VENTILI.27 216.00 547. 805) 1/2" EK hromiran (art.05 354.81 727.00 1.477.00 535.00 - kom 1.00 1.00 + + kom kom kom 309.00 - kom kom 390.284.44 1.00 2.M.03 576.072.59 1.00 680.00 - "Herz" 821 822 2632 151 152 35 1680 149 1012 168 318 657 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) 3/4" (prav / EK) 1/2" prav sa spoljnim navojem 1/2" EK (ugaoni) sa spoljnim navojem 1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav i EK) 1/2" uronski 50 % protoka 1/2" uronski 100 % protoka 1/2" uronski za su{a~e (DCG) 1/2" usponski gornji 1/2" usponski sa termo glavom gornji (TS set) 1/2" usponski donji (sa 50 ili 100 % protoka) + + + + + + "ICMA" 1196 1195 2210 1014 1015 1139 1141 1372 1/2" prav (art 813) 1/2" EK (ugaoni) (art 803) 1/2" EK hromiran (art 943) 1/2" za termo glavu (termo ventil) EK (art 774) 1/2" uronski za termo glavu + cev (50% protoka) (art 891) 1/2" uronski za su{a~e (podesivi izvodi) (art 894) 1/2" usponski za termo glavu gornji (art 870) 1/2" usponski donji (sa 50 ili100 % protoka) podesivi izvodi (875) "Oventrop" 1404 1440 1449 1450 1472 1/2" prav "HR" 1/2" EK (ugaoni) "HR" 1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav i EK) 1/2" usponski za termo glavu gornji 1/2" usponski donji (sa 50 ili 100 % protoka) "Comap" 1474 1473 1475 1/2" prav (Focus) 1/2" EK (ugaoni) (Focus) 1/2" EK (ugaoni) za termo glavu (termo ventil) "Ferero" 1451 1/2" usponski .408.00 532.59 1.61 350.00 846.00 700.10 973.00 337.56 463.32 285.95 593.282.83 539.00 442.73 547.03 539.00 1.68 390.105.00 1.00 1.452.086.78 453.56 563.97 1.85 374.040.00 - kom 296.714.24 1.24 1. VP cena MP cena -/+ Radijatorski ventil "Caleffi" 777 1192 1191 778 6 23 25 3/8" (prav i EK (ugaoni)) 1/2" prav sa gumicom 1/2" EK (ugaoni) sa gumicom 3/4" (prav i EK (ugaoni)) 1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav i EK) 1/2" Darcal sa spoljnim navojem (prav i EK) 1/2" uronski i cev (sa 50 ili 100 % protoka) kom kom kom kom kom kom kom 456.657.088.00 665.97 716.00 859.437.95 881.22 450.39 456.00 557.91 410.304.083.54 1.29 1.00 1.00 - kom kom kom 300.00 1.58 443.86 472.00 1.00 496.00 949.00 1. 815) 1/2" EK (ugaoni) (art.42 366.037.00 - kom kom kom kom kom 394.78 694. PUMPE.00 1.539.56 466.68 804.00 461.00 285.27 1.00 255.00 2.00 - kom kom kom kom kom kom kom kom 300.00 949.171.00 1.68 553.00 - kom kom kom kom kom 456.

00 181.00 661.00 1.VENTILI.88 304.41 654.95 1.00 1.39 78.00 263.39 NAPOMENA: Za svaki usponski ventil potrebni su: gornji i donji ventil.52 1.39 1493 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 kom 161.00 kom kom kom kom kom kom 380.00 818.M.81 155.00 1.00 164.00 175.00 "Hidrosfer 843 842 1491 2019 2380 1636 1571 1572 2214 1595 1596 2020 1597 2215 2471 2472 1/2" prav 1/2" EK (ugaoni) Termo ventili i termo glave Rad.00 kom kom kom 238.633.00 167. 694 690 693 689 696 697 691 688 Kugla i drugi ventili Kugla ventil FF (raznih proizvodja~a) 3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" 2" 1/2 -/+ .00 93.00 1. priklju~ne steznice i par (2) adaptera.20 1.66 222.58 1.24 573.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom 417.00 218. ventil + termo glava + rad.794.89 260.51 344.00 770.142.set (2 kom u set-u) Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 20 .41 4.00 2.79 677.41 141.set (2 kom u set-u) "Ferero" 1452 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 kom 153.71 472. ventil sa termo glavom (TS set) (komplet: termo ventil + termo glava) "Herz" 1/2" (EK i prav) kom "Danfoss" TRV 1/2" EK kom "Danfoss" Click 1/2" sa predregulacijom (EK i prav) kom Termo komplet (rad.297.721.00 490.39 153.02 382 Univerzalna usponska cev Ø15 H600 hromirana kom 203.00 + 1.00 677.34 1.035.5min H=30mm) kom Prate}a oprema za radijatorske ventile.08 429.39 153.716.17 335.30 148.22 659.00 190. 985) kom "Oventrop" (Vindo TH) kom "Comap" Senso (bela) kom "Comap" Senso 2 kom "Import" sa blokadom (kopija "Comap") kom "Import" sa kapilarom 1.00 153.664.00 558.75 265. Ø 18 i Ø 20 "Oventrop" 1495 1496 1645 1697 1963 1964 Usponska cev H=600 mm Priklju~na steznica za usponsku cev .06.00 - + + - 36 .00 228.00 444.00 407.00 2.set (2 kom u set-u) Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 .24 193.964.928.926.66 1.716.10 2.079.724.292. navijeke.00 1.00 507.set Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 ili Ø 18 .24 376. usponska cev.98 184.00 181.11 [ifra J.17 605. navijak) !!! NOVO !!! "Caleffi" 1/2" (EK ili prav) kom Termo glave "Caleffi" kom "Herz" mini kom "Herz" kom "ICMA" (art. INSTRUMENTI Opis 01.00 - kom kom 204.00 135.88 282.12 148.844.27 449.00 313.25 415.73 693.set (2 kom u set-u) Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 .00 772.79 153.00 - 1.00 175. VP cena MP cena -/+ "Comap" 1488 1487 1/2" prav (Focus) 1/2" EK (ugaoni) (Focus) kom kom 283.00 5. 889) Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 i Ø 18 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16.93 493.025. PUMPE.00 184.00 181.39 114.00 + 914.440.54 967.00 799.79 1.220.00 359.848.00 + kom kom kom kom kom kom kom 167.5 m i ~aurom 13 cm kom "Import" sa aktuatorom (230V 3W T=4.31 198.00 778.00 428.00 3.00 240.632.30 153.00 714.22 241.98 129.91 362.89 1. usponske i uronske ventile - "Caleffi" 1439 1862 1599 1600 1633 1635 1637 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 Darcal Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 Darcal Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 Adapter ventila za Cu cevi Ø 18 Klju~ za Darcal Klju~ za matice Klju~ za ventile univerzalni "Herz" 1494 1453 1448 1603 1447 1601 1602 1639 2435 Usponska cev H=600 mm Usponska cev H=1000 mm Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 Adapter ventila za Cu cevi Ø 18 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 20 Priklju~na steznica za usponsku cev Kapa ru~na za termo ventil "ICMA" 1641 1643 1681 Usponska cev H=600 mm Ø 15 (art.25 652.71 2.07 181.cena smanjena/pove}ana kom kom kom kom kom kom kom kom 138.00 307.562.32 560.525.00 1.00 181.37 1.026.

053.670.24 2.625.196.490.00 1.262.00 920.59 329.119.379.591.00 836.00 1.00 498.89 318.00 2.00 887.990.415.00 220.30 1.47 599.00 + + + 1.47 1.69 1.47 933.68 3.00 + + + + 371.53 2.cena smanjena/pove}ana VP cena MP cena -/+ 4.00 - 306.739.251.69 260.30 1.00 3.626.12 366.507.30 389.00 590.124.49 1.133.529.00 1.141.00 694.00 1.338.00 2.78 422.00 7. INSTRUMENTI Opis J.00 2.00 + + + 358.518. PUMPE.36 952.00 1.00 1.43 5.00 260.371.277.00 686.00 1.92 362.71 423.075.00 - 344. 3" kom 4" kom Kugla ventil FF "ITAP" ORIENT 3/8" kom 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2" 1/2 kom 3" kom 4" kom Kugla ventil sa ispustom ("Itap" i drugih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kugla ventil sa holenderom MF "Itap" (leptir i ru~ica) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kugla ventil sa holenderom MF "Hydrosfer" (leptir i ru~ka) 1/2" kom 3/4: kom 1" kom 5/4" kom Kugla ventil sa holenderom (raznih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom Kugla ventil sa holenderom ugaoni (EK) (raznih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom Kugla ventil sa termometrom i holenderom za razdelnike 1" EK kom 1" prav kom 5/4" EK kom 5/4" prav kom Kugla ventil MF bez holendera "ITAP" i drugih proizvodja~a (leptir i ru~ka) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kugla ventil trokraki 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom [iber ventil "Itap" 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kosi balansiraju}i ventil "Ferero" 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom -/+ .00 428.66 455.733.015.580.00 389.68 820.91 500.758.00 568.53 581.01.854.06.00 4.36 2.97 1.085.00 - 310.93 708.49 391.93 6.606.00 1.00 460.92 751.64 1.00 538.060.00 3.051.00 2.00 855.15 862.98 337.467.00 758.71 661.02 1.36 724.89 1.00 462.224.507.322.241.628.394.M.361.175.001.25 1.00 8.69 1.555.00 2.69 7.00 707.03 794.11 [ifra 692 695 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1521 1547 1548 1549 670 675 665 679 682 673 669 674 664 678 2021 2022 1682 1683 1684 1863 2216 2217 2218 2183 1588 683 684 685 686 687 671 676 666 680 1902 1903 672 677 667 681 2219 2220 2221 2222 2223 2224 1726 1727 1728 1729 1730 1731 VENTILI.24 9.018.17 1.102.83 1.004.468.00 + + + 848.181.58 3.00 352.54 1.188.069.527.25 2.00 285.34 220.00 779.00 + + + + + + 37 .00 2.00 780.751.378.00 1.00 - 269.00 11.02 1.88 407.00 1.34 298.66 1.19 362.00 1.58 1.00 2.53 438.551.00 1.00 1.878.00 1.921.377.17 481.37 948.00 1.00 1.83 642.00 938.66 2.759.

83 2.63 66.240.36 116.69 57. Kosi balansiraju}i ventil "Herz" (Stromax M) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2"1/2 kom 3" kom Mini ventil MF 1/2"niklovan (raznih proizvodja~a) kom MF 1/2" "Hydrosfer" kom MF 1/2" "Tiemme" i "ITAP" kom MF 1/2" "Comap" kom Ms mini ventil sa holender poluspojkom Ø 16 za PEX I ALPEX MF 1/2" (plavi i crveni) kom MF 1/2" "Comap" (za ALPEX Ø 16 x 2) kom MF 1/2" "Comap" (za ALPEX Ø 18 x 2) kom Nepovratni ventil sa oprugom FF univerzalni (raznih proizvodja~a) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2"1/2 kom 3" kom Filter za nepovratni ventil "ITAP" (inox.982.985.00 - 1.00 - 274.00 - 213.3 bara) kom Samo{teluju}i sa oprugom 0 .00 673.81 398.096.95 159.88 323.9 bara (max 16 bara) "ICMA" 1/2" kom 3/4" kom -/+ .846.00 102.083.00 3.00 1.78 1. mre`ica) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom 2'1/2 kom 3" kom Ravna odbojna klapna "ITAP" (horizontalni nepovratni ventil) 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Usisna korpa "ITAP" (mesing) 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Kosi hvata~ ne~isto}e (raznih proizvodja~a i "ITAP") 1/2" kom 3/4" kom 1" kom 5/4" kom 6/4" kom 2" kom Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil "Caleffi" 1/2" 3 bara kom 1/2" 6 bara kom 1/2" 8 bara (sanitarna voda) kom 3/4" 3 bara kom 3/4" 6 bara kom 3/4" 8 bara (sanitarna voda) kom 1/2" (6 i 8 bara) za solarne instalacije kom Sigurnosni ventil i "ITAP" 1/2" (2.06.69 353.00 2.56 340.00 680.71 144.14 1.00 185.25 559.32 3.189.15 252.147.03 665.00 + + + 299.32 317.03 415.00 992.10 86.749.00 + 222.00 2.79 438.00 + + + + + 351.259.00 236.00 + + + 143.00 172.00 769.69 832.01.802.68 283.20 96.27 840.37 2.323.00 1.00 439.00 375.61 2.00 78.519.292.58 332.00 1.415.389.22 156.855.83 340.56 4.17 1.344.247.69 372.394.12 324.527.00 - 38 .89 3.00 382. INSTRUMENTI Opis J.00 188.78 200.91 274.00 785.15 328.20 61.00 1.00 51.00 1.00 2.00 402.00 3.44 112.00 133.00 452.00 402.00 4.440.894.76 1.62 2.20 972.00 81.064.171.00 138.73 263.00 660.09 1.942.00 470.279.00 324.30 570.68 340.11 [ifra 1589 1590 1591 1593 1594 1465 1466 1960 1638 752 751 2272 766 2273 2274 848 850 847 851 852 849 1965 1966 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1967 1968 2165 2166 2167 2168 2169 2170 1188 1185 1189 1190 1187 67 616 619 617 618 20 1068 1394 1469 1467 1468 1470 1743 1071 1072 1471 1497 VENTILI.00 2.07 21.060.5 .58 383.056.M.00 392. PUMPE.cena smanjena/pove}ana VP cena MP cena -/+ 1.68 14.00 388.833.83 1.3 bara) kom 3/4" (2.00 16.00 5.00 939.00 887.251.5 .00 402.34 751.00 - 239.046.00 171.05 576.89 1.00 24.00 68.68 532.663.00 982.00 628.00 517.20 795.640.68 1.00 204.00 3.839.88 169.32 651.

1/4" Manometarska slavina NP 10 1/4". ozra~na slavina "Caleffi" 3/8" 1/2" Radijatorski niklovani ~ep 1/2" Ba{tenska slavina kugla 1/2" 3/4" 1" Odzra~no lon~e "Hydrosfer" 3/8" (i drugih proizvodja~a) Ms sa nep. "Simens" Sa tajmerom do 7 dana Auraton CTF Computherm Q3 (digitalni) CTF Computherm Q3 RF (be`i~ni digitalni) CTF Computherm Q7 (programabilni) CTF Computherm Q7 RF (be`i~ni programabilni) Termostat nalegaju}i (cevni) "IMIT".EK (ugaoni) 0 .00 kom kom kom kom 327.120°C Manometar "Ceval" ABS Ø 63 (6.14 2.98 640.30 587.46 1.00 - kom kom 185.34 1.300.64 720.88 738.499. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom 2.15 2.00 2.00 1.Campini" Vodomer "B Meters" (sa atestom) 1/2" 3/4" Filter za vodu PVC kompletan sa ulo{kom 1" -/+ .00 4.95 118.100.69 81.00 - kom kom 681.11 [ifra 1070 70 1514 1515 1544 1077 1078 1690 1080 1079 597 1076 1075 966 53 54 52 50 49 902 901 1970 1969 1691 2579 1971 1972 1973 1133 1477 1980 1136 1135 1134 1692 1982 712 1981 1983 144 1138 1118 2487 2488 2489 2490 1137 2486 1117 1205 1206 389 1" 5/4" 6/4" 2" 2"1/2 Slavine i pribor za odzra~ivanje Slavina za punjenje i pra`njenje (PIP) 1/2" 3/4" ("ITAP" i drugih proizvodja~a) Ru~na ozra~na slavina 1/4" 3/8" 1/2" (radijatorska) Klju~i} za ozraku metalni Auto.00 7.32 804.270.127.66 387.98 738.34 909.600.00 - kom kom 148.00 - kom kom kom kom kom 338.073.00 693.30 556.283.20 33.00 3.22 284.00 657.15 3.00 - kom kom 68.120°C "Sitem" u Ms ~auri .00 + + kom kom kom kom kom kom kom kom kom 243.34 400.107.949.81 3.37 822.250.779. 3/8" i 1/2") MS reducir 1/2" .89 67. merni i regulacioni instrumenti i uredjaji Termomanometar do 4 bara 0 .934.200.00 872.36 1.92 352.00 872.00 1.30 394.00 2.00 kom 23.238.762.00 1.231. "Cewal".00 258.00 437.00 + + - - - - 39 .82 8.291.75 1.73 28.355.prav 0 .409.00 971.97 467.98 1.00 25.00 kom kom kom 2.728.64 101.120°C Ø 52 sa kapilarom 150 cm Termometar "Sitem" ABS Ø 80 0 .79 1.VENTILI.00 466.00 552.178.813.00 kom kom kom 542. PUMPE.00 1.386.78 42.00 38.120°C sa aksijalnim ili radijalnim priklju~kom "Cewal" 6 bara 0 .69 21.643. 10 i 16 bara) (1/4".00 1.00 4.89 287.497.54 6.00 - kom kom kom kom kom kom 938.06.00 820.00 2.00 657.00 140.00 - kom kom kom 298.91 694.93 1.78 556.cena smanjena/pove}ana J.00 1.00 2. "BRC" "Cewal" Termostat dvojni kotlovski "IMIT".78 370.120°C "Sitem" i "JVM" "Cewal" 4 bara 0 .801. ventilom "Hydrosfer" 1/2" (i drugih proizvodja~a) Ms i Ni sa nep. 10 i 16 bara) (1/4".30 248.539.041.36 2.64 219.00 40.71 3.00 120.00 336.515.679.32 1.83 4.00 - kom kom kom kom 56. 10 i 16 bara) (1/4".388.29 175. INSTRUMENTI Opis 01.602.059.260.M.00 293. "Cewal" "Sitem" ABS Ø 52 0 .00 850.997.53 3.00 kom 1.00 5.120°C L=5 cm aksijalni.37 32.00 50.431.016. 3/8" i 1/2") "Ceval" ABS Ø 80 (6. ventilom "ITAP" 3/8" bez nepovratnog ventila "ITAP" 1/2" bez nepovratnog ventila "ICMA" i "ITAP" 3/8" EK (ugaono) "ICMA" i "ITAP" 1/2" EK (ugaono) "Caleffi" 3/8" i 1/2" "Caleffi" 1" EK (ugaono) "Caleffi" 3/8" za solarne instalacije Nepovratni ventil za odzra~no lon~e "ICMA" i "ITAP" 3/8" i 1/2" "Caleffi" 3/8" i 1/2" Kontrolni.120°C sa kapilarom 150 cm "Sitem" u Ms ~auri .00 293.040.00 10.769. 3/8" i 1/2" Termostat sobni "IMIT". 3/8" i 1/2") "Ceval" ABS Ø 100 (6.75 248.59 218.14 2.

36 481.788.00 7.463.495.922.98 441.00 6.147.00 10.00 8.654.10 9.98 424.628.00 521.VENTILI.00 3.57 18.M.138.90 W) 2473 BASIC 25/80 (1") (190 W) 445 BASIC 32/80 (5/4") (220 W) kom kom kom kom kom 16.38 7.00 CIRKULACIONE PUMPE ZA GREJANJE "Novoterm" HST (Austria) GARANCIJA 3 GODINE! NOVO!!! sa holenderima.35 28.400.00 1.00 3.588.755.42 3.014.00 34.171.475.593.362.00 36.355.580.76 2.00 3.90 W) 443 BASIC 25/6 (1") (70 .63 4.00 220.384.00 7.900.00 4.039. mera~ nivoa i priklju~ak za 2 kom cevi) Unibox za podno grejanje "Oventrop" T "Oventrop" E RTL "Oventrop" set za podno grejanje Reguflor H-1 Termo glava "Danfoss" FJXR 10-50 (za ventil FJVR 15) Venil za podno grejanje "Danfoss" FJVR 15 -/+ .00 5.422.09 2.766.00 8.00 1.680.244.590.220. kapa za punjenje.22 7.143.cena smanjena/pove}ana 40 .07 5.00 kom kom kom kom kom kom 1.457.986.542.82 11.354.65 23.00 kom 1.00 1.045.79 5.596.282.706.118.400.741.099.409.00 33.11 [ifra Automatski dopunja~ sistema "Calefi" 1/2" sa manometrom ICMA 1/2" sa manometrom (3-10 b) ICMA 1/2" bez manometra (3-10 b) Regulator pritiska "Calefi" 3/4" "ITAP" i "Eurobrass" Malgorami sa manometrom 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" "ITAP" i "Eurobrass" (bez manometra) 1/2 3/4 1" 5/4" 6/4" 2" Uljni set "GOK" J.00 2.00 501. adapter spojnice.00 1 3 2 1009 1007 2232 2233 2234 2235 2236 1006 1008 1005 2237 2238 2239 -/+ Elementi 392 531 592 593 732 1116 1850 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 1179 1695 2091 757 1745 1746 Ventil nepovratni 3/8" (usisna korpa) Ventil nepovratni 1/2" (usisna korpa) Filter za ulje 3/8" x 3/8" jednocevni Filter za ulje 3/8" x 3/8" dvocevni Ulo`ak filtera za ulje ^a{ica filtera za ulje Adapter spojnice za filter Kapa za punjenje IG RP 2" Ventil AT 6/4" sa sitom Ms Ventil AT 6/4" sa sitom PVC Izuzima~ (flexo blok) donji Izuzima~ (flexo blok) gornji Mera~ nivoa mehani~ki 6/4" Priklju~ak za dve cevi 1/2" x 2 Komplet uljni set (nepovratni ventil. VP cena MP cena kom kom kom 3.19 8.93 1.021.063.00 5.344.399.048.728.00 11.47 2. PUMPE.36 2.78 1.58 391.00 3.628.00 568.844.338.290.88 6.00 257.51 6.422.784.00 12.00 1.07 20.500.56 2.323. ventil AT.59 2.00 7. izuzima~.79 217.752.96 7.68 1.252.735.00 5.908.867.560.00 9.00 2.00 1.12 5.167.813.00 336.82 8.56 1.17 3.61 1.821.00 2.940. INSTRUMENTI Opis 01.00 2.663.00 "Grundfos" (sa holenderima) 442 20 / 15 N (prohrom.00 27.00 198.900.00 kom kom kom kom kom kom 1.735.24 4.75 2.00 kom kom kom kom kom 7.00 23.44 888.138.05 4.54 9.877.00 "IMP" (sa holenderima) (slovenacke) 514 GHN 25 / 60 (1") 90 W 515 GHN 32 / 60 (5/4") 90 W 516 GHN 32AR/25 (1") 140 W (25/70) 517 GHN 32AR/32 (5/4") 140 W (32/70) 1576 GHN 32/80 (5/4") 210 W 1234 GHN 32/120 (5/4") 265 W 1499 GHNP 20/55 (110 W) za sanitarnu vodu kom kom kom kom kom kom kom 6.900. 3 brzine 1976 HST 25/4 (1") tri brzine (100 W) 1977 HST 25/6 (1") tri brzine (100 W) 1978 HST 32/4 (5/4") tri brzine (100 W) 1979 HST 32/6 (5/4") tri brzine (100 W) kom kom kom kom 4.19 6.063.016.00 11.716.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 331.714.496.869.00 10.00 5.04 1.392.46 1.98 9.894.000.05 1.00 6.79 186.683.77 28.06.53 284.12 167.027. filter za ulje.016.595. za recirkulaciju) 3/4" (65 W) 444 BASIC 32/6 (5/4") (70 .74 10.049.877.61 31.483.59 4.

00 "NOCCHI" (sa holenderom) 941 25 / 50 (1") 942 25 / 60 (1") 943 32 / 60 (5/4") kom kom kom 4.773.00 425.00 6.00 5.00 6.83 7.00 8.479.421.81 360.917.21 5.238.07 5.78 5.16 3.944.00 8. PUMPE.484.856.466.376.18 7.17 702.73 6.742.109.241.056.164.VENTILI.00 546.00 24.139. 3 brzine) 2184 GRS 32/6 (25/6) (90 W) kom kom 12.710.49 12.619.00 14.00 "HALM" (sa holenderima) (nema~ka) 1028 HUPA 25/6 (1") 80W 1029 HUPA 32/6 (5/4") 80W kom kom 6.34 6.48 6.48 19.19 24.06.719.801.00 - kom kom kom 278.00 "TAIFU" (kopija "Wilo Star") 1642 GRS 32/8 (245 W.00 6.008.130.458.cena smanjena/pove}ana + + 41 .00 22.438.918.993.567.572.00 829.85 462.050.27 5.27 5.00 7.00 7.65 6.767.891.41 5.48 7.32 4.HOLENDERI SE PRODAJU ZASEBNO) 1207 RSB 25 / 4 (1") sa dve brzine (48 W) 1209 RSB 30 / 4 (5/4") sa dve brzine (62 W) 1208 RSB 25 / 6 (1") sa dve brzine (84 W) 1210 RSB 30 / 6 (5/4") sa dve brzine (84 W) 21 RS 25 / 4 (1") sa tri brzine (48 W) 28 RS 30 / 4 (5/4") sa tri brzine (62 W) 27 RS 25 / 6 (1") sa tri brzine (84 W) 29 RS 30 / 6 (5/4") sa tri brzine (84 W) 2381 Z 20/1 za recirkulaciju 2382 Z 25/2 EM za recirkulaciju Holenderi set za cirkulacionu pumpu "Wilo Star" 760 1" set (par) 806 5/4" set (par) 1064 1/2" + 3/4" set (par) J.700.889.970.14 5.00 28.026.620.00 9.056.864.132.911. INSTRUMENTI Opis 01.00 14.385.00 7.834.344.66 5.349.209.561.00 4.04 6.00 6.M.367.33 22.78 22.800.920.00 6.259.00 - "ATB Sever" 1974 RS 25/4-180 (1") sa holenderima (72 W) 129 RS 25/5-180 (1") sa holenderima (87 W) 130 RS 25/6-180 (1") sa holenderima (95 W) 131 RS 25/7-180 (1") sa holenderima (125 W) 1975 RS 30/4-180 (5/4") sa holenderima (72 W) 132 RS 30/5-180 (5/4") sa holenderima (87 W) 133 RS 30/6-180 (5/4") sa holenderima (95 W) 134 RS 30/7-180 (5/4") sa holenderima (125 W) 135 RS 40 M 220 V (1CVR 40/4 M) prirubni~ka (190 W) 136 RS 40 T 380 V (1CVR 40/4 T) prirubni~ka (290 W) 137 RS 50 M 220 V (1CVR 50/5 M) prirubni~ka (190 W) 138 RS 50 T 380 V (1CVR 50/5 T) prirubni~ka (250 W) kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 4.00 25.812.344.00 1069 660 kom kom 3.00 26.519.49 20.11 [ifra "Wilo Star" (BEZ HOLENDERA .00 6.056.887.21 5.00 6.376.02 7.372.00 Razne pumpe 1" i 5/4" (dok traju zalihe) Kugla slavina za pumpu 1" -/+ .29 5.71 4.00 7.00 6.132.258. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 6.00 8.54 329.00 5.967.

174.600.78 7.642.00 kom kom kom kom kom 7.300.235.59 16.339.673.83 2.427.760.494.72 9.931.57 15.761.00 kom kom 13.vertikalni (sa regulatorom) BT60 IB-21 (60 l) BT80 IB-21 (80 l) BT120 IB-30 (120 l) Sa izmenjiva~em emajlirani kazan . bez regulatora temperature) BTC80 (80 l. saregulatorom temperature) Sa izmenjiva~em prohromski kazan .59 35.846.458.49 6.085.00 kom kom kom 14.97 7. EKSPANZIONE POSUDE Opis ELEKTRI^NI BOJLERI "Termorad" Sa prohromskim kazanom (inox) .00 9.74 13.M.222.00 31.00 kom kom kom 6.19 15.679.332.915.00 4.645.39 8.074.00 51.328.06 13.710.24 47.00 10.00 19.vertikalni BT30 (30 l) BT50 (50 l) BT60 (60 l) BT80 (80 l) BT120 (120 l) BT200 S (200 l) BT280 S (280 l) Sa prohromskim kazanom (inox) .804.00 7.00 67.18 43.060.736.619.73 7.00 26.427.870.cena smanjena/pove}ana 42 + + + + + .69 1.36 8. SOLARNA OPREMA.97 9.55 10.04 12.00 35.vertikalni (sa regulatorom) BTCR50 IB-21 Standard (50 l) BTCR80 IB-21 Standard (80 l) Prohromski kazan za bojler 50 L 80 L Izmenjiva~ toplote IB 13 (bo~ni) ID 14 (sa el.00 kom 9.00 37.01.00 11.61 11.925.403.06 19.00 6.852.39 18.427.32 1.383.83 3. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom kom kom 8.33 15.65 8. greja~em) ID 15 (prohrom.734.501.828.00 16.00 9.00 18.89 17.402.071.022.07 22.047.053.334.921.00 kom kom 5.935.04 26.00 601. op{ta 2 godine) GV-5NP visokomonta`ni (GV-5PP niskomonta`ni) pocinkovan kom GV-10NP visokomonta`ni (GV-10PP niskomonta`ni) pocinkovan kom GV-50V emajliran / 50VR 2K (50 litra) kom 3.989.883.00 9.00 8.75 364.185.73 14.00 16.00 14.563. bez regulatora temperature) BTCR50 (50 l.horizontalni BTCR80 Z (80 l.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 11.00 13.560.00 9.75 3.24 8.vertikalni BTC50 (50 l.41 509.328.00 2.209.767.704.horizontalni BT80 (80 l) Sa emajliranim kazanom . greja~em) Elektrogreja~ ID 14 (2 kw) Elektrogreja~ ID 15 (2 kw) Greja~ 6/4 (6 kw) kotlovski J.00 Bojler "Quadro" / "Chaffoteaux" (garancija na kazan 3 godine.279.101.00 22.73 13.542.65 6.218.706.822.00 7.36 14.868.945.577.387.87 12. sa el.00 kom kom kom kom kom 11.774.00 1.477.00 23.811.00 11.66 5.00 56.159.651.29 8.17 11.018.948.841.342.011.51 5.068.00 kom kom 12. sa regulatorom temperature) BTCR80 (80 l.00 13.679.522.073.06.82 7.331.737.783.17 2.00 kom kom kom kom kom kom 1.00 kom 13.984.00 3.18 30.00 9.799.322. sa regulatorom temperature) Sa emajliranim kazanom .528.39 57.67 31.00 430.073.31 14.11 [ifra 1148 1149 1150 1151 81 2092 2098 1904 2399 2400 2401 2402 1955 1956 1013 83 82 1957 1958 594 595 601 603 51 1017 1577 437 BOJLERI.00 Po narud`bini i drugi proizvodi "Termorad"-a! 1114 1115 1397 1140 1161 1113 1398 1399 639 122 642 726 1706 1142 1143 1400 1762 123 1401 1402 Elektri~ni bojleri "Ariston" Ariston Super glass (bez regulatora) (garancija 3 godine) (SG 2-5) 50 l (SG 2-8) 80 l (SG 2-10) 100 l Ariston sa regulatorom (garancija 5 godine) Super Glass SG 2-8 H horizontalni (80 l) Super Glass SG 10 OR visokomonta`ni/UR niskomonta`ni (10 l) Super Glass SG 30 O (30 l) Super Glass SG 2-5 R (50 l) (Ti Tronik 50 V 2K) Super Glass SG 2-8 R (80 l) (Ti Tronik 80 V 2K) Ti Tronik 100 V 2K (100 l) Super Glass SG 120 R (120 l) (Ti Tronik 120 V 2k) Ti Tronik 150 V 2K (150 l) Ti 200/L (200 l) Industrijski bojler ARI 300 STAB560 THER MT 300 l Ti Shape (Titanijum) (garancija 7 godina) 50 l EE 80 l EE Kombinovani bojleri (garancija 3 godina) Super Glass SG 80 R TS i TD (80 l) (levi/desni) Super Glass SG 100 R TS i TD (100 l) (levi/desni) Ti Tronic TI 150 TS (150 l) Ti Tronic TI 200 TS (200 l) Ti Tronic TI 300 STT (300 l) Po narud`bini i drugi proizvodi "Ariston"-a! 1764 1765 71 * .622.644.130.471.00 15.00 12.173.081.360.680.00 41.294.223. sa regulatorom temperature) BTCR120 (120 l.po narudzbini -/+ .00 16.

izm.04 26.00 2.00 + + 93.83 1.00 kom kom kom kom kom kom 25.M.00 39.26 7.00 749.17 6.2kw.835.2kw.00 387. 1 izmenjiva~) 2148 BT-280 S IB-80 (280 l.00 590.2kw.:2x24kw) * . 2 kW) kom TGR sa spoljnom regulacijom (garancija na kazan 5 godina. op{ta garancija 2 godine) TG 50 (50 l.313.3/8") 40 cm FF 1/2" x 1/2" 50 cm FF 1/2" x 1/2" (3/8" . izm.01. 2 kW) kom TEG 10 ON visokomonta`ni (VM) / UN niskomonta`ni (NM) (10 l.00 193.00 65.:2x24kw) 1504 OKCE 250 NTRR (el.422. 2 izmenjiva~a) 1312 BT-280 S IB-80+50 (280 l. 1 izmenjiva~) "Drazice" emajlirani (sa izmenjiva~em velike snage) Vertikalni 1363 OKC 80 (el.00 + + 8.00 68.00 m m m m 327.42 27.976. 2 kW) kom TG 80 (80 l.00 kom kom kom kom 3.:2.3/4" .00 kom 46.1") Stezaljka 1" .239.638. EKSPANZIONE POSUDE Opis GV-80V emajliran / 80VR 2K (80 litra) GV-R 50 emajliran sa spoljnom regulacijom GV-R 80 emajliran sa spoljnom regulacijom GV-S 50V (50 litra) GV-S 80V (80 litra) J.496.852.990.00 20.518.00 10.875.00 kom kom kom kom 64.:2kw.00 1.:7kw) 1364 OKC 125 (el.608.32 5.61 61. izm.00 114.00 kom kom 53.:2.46 66.95 4.636.58 4.960.cena smanjena/pove}ana 43 .00 kom kom kom kom kom Elektri~ni bojleri "Gorenje" TEG sa spoljnom regulacijom (garancija na kazan 7 godina.00 4.gr.330. 2 kW) kom Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Gorenje" 88 87 86 89 2403 2404 2405 2581 2406 2409 2407 2408 2582 2583 2410 2411 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2412 Pribor i oprema za bojlere Brinox veza (crevo za bojler) 40 cm MF 1/2" x 1/2" 40 cm FF 1/2" x 3/8" (3/8" .00 110.00 78.:2kw.450.958.709.218.00 7.00 8.54 28.00 + + 8.1/2" Presa za pertlovanje Roll Messer (no` za se~enje INOX cevi) Rezervni no` za Roll Messer Razbija~ kamenca 1/2" .805.:2.97 423.15 33.22 97.:24kw) Stoje}i sa 2 izmenjiva~a 898 OKCE 200 NTRR (el.gr.511. op{ta garancija 2 godine) TEG 5 O visokomonta`ni (VM) / U niskomonta`ni (NM) (5 l.22 93.00 10.:2.349.91 63.:9kw) 896 OKC 160 (el.06.56 57.00 884.47 11.:9kw) Stoje}i sa 1 izmenjiva~em 1083 OKCE 200 NTR (el.04 55.46 110.794. kazan~i}e.463. izm.39 8.00 8.1/2" .00 40.00 kom 1. izm.00 9.922.00 33.gr.238.060.450.00 72.557.414.99 1.239.05 9.071.3/8" Stezaljka 3/4" .833.107.00 110.11 [ifra 1717 2180 2181 2213 2475 1984 1986 1988 1989 1990 1991 BOJLERI.83 5.59 2.49 33.32 76.gr.00 500.00 11.00 110.97 30.365.423.207.15 387.160.86 16.3/4" kom kom kom kom KOMBINOVANI SOLARNI BOJLERI "Termorad" prohromski (bez automatike) 1688 BT-200 S IB-80+50 (200 l. op{ta garancija 2 godine) TGR 50 N (50 l.00 1. izm.51 327.103.84 57. …) PRAVIMO PO MERI (DU@INI)! 3/8" 1/2" 3/4" 1" INOX holender (za savitljivo crevo) 3/8" 1/2" x 3/8" 1/2" 3/4" 1" Dihtung za INOX holender 3/8" 1/2" 3/4" 1" Alat za INOX cevi Kit Plus (3/8" .971.22 163.22 93.00 5.12 55. izm.00 kom kom kom kom kom 48.73 500.00 7. 2 kW) kom TGR 80 N (80 l.166.00 kom kom kom kom kom 23.:9kw) 388 OKC 160 sa recirkulacijom (2kw / 24kw) 897 OKC 200 (el.557.63 6.00 115.41 2.00 14.463.691. SOLARNA OPREMA.286.07 10. 2 izmenjiva~a) 2147 BT-200 S IB-80 (200 l. 2 kW) kom TG bez spoljne regulacije (garancija na kazan 5 godina.45 75.3/8") INOX savitljivo crevo "Eurotis" (za bojlere.00 89.56 9.65 8.237.30 96.928.324.:2kw.429.553.083.2kw.gr.po narudzbini -/+ .213.00 5.00 31.gr.850.688.750.00 6. VP cena MP cena -/+ 6.gr.938.064.661.02 93.

325.58 66.00 6.474.65 24.00 55.00 243.4 m²) kom 83.00 19.31 192.515.61 110.898.59 96.63 79.0-S (2.00 107.00 28.:2.701.851.27 230.00 1505 899 OKCE 300 NTRR (el.00 151.32 90.00 63.00 449.PVC (ALPEX) cev Ø 16 x 2 (10b 95°) (kotur: 200m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi raznih du`ina) Ø 18 x 2 (10b 95°) Ø 20 x 2 (10b 95°) Ø 26 x 3 (10b 95°) Ø 32 x 3 (10b 95°) m m m m m m 66.BOJLERI.:3-6kw.95 59.00 "Buderus" (nema~ki) 1750 SKN 2.00 114.51 16.972.17 127.17 36.424.226.gr.00 263.218.93 307.488.93 205.Al .900.71 30.6 m²) .877.10 85.488.00 - -/+ . sa automatikom) 716 SB 300 L (2 izmenjiva~a.244.000.48 35.:11kw) I drugi bojleri "Drazice" po narud`bini! SOLARNI KOLEKTORI * .Al .00 35.00 28.484.M.849.07 7.630.474.45 40.00 101.89 24.00 208.049.00 29. sa automatikom) 125 STEB 300 l inox (2 izmenjiva~a.748.12 12.00 78.97 70. sa automatikom) 1732 STEB 600 l inox (2 izmenjiva~a.:2x24kw) Horizontalni OKCV 160 (el.022.00 "Solimpeks" 1081 Wunder Classic CNP 1808 (1927 x 927) 1082 Wunder Classic CNP 2510 (1988 x 1218) 2383 Wunder Premium CLS 1808 (1927 x 927) 2384 Wunder Premium CLS 2510 (1988 x 1218) kom kom kom kom 19.373.238.822.370.00 70.34 99.347.61 80.69 14.58 5.00 272.00 "Marinkovic" (prohromski sa diferencijalnim termostatom) 714 SB 135 L (2 izmenjiva~a.808.39 46.59 33. sa automatikom) 715 SB 220 L (2 izmenjiva~a.vakumski (cevasti) 362 CPK 7210N (plo~asti) 1705 Solarni modul CSPG 260 (pumpma grupa za solarno) ("Caleffi") 363 Solarni modul CSPG 060 (pumpma grupa za solarno) 126 Komplet nosa~a za 2 CVSKC 10 (za kosi krov) 127 Komplet nosa~a za 3 CVSKC 10 (za kosi krov) 2240 Komplet nosa~a za 2 plo~asta kolektora CPK 7210N 2241 Komplet nosa~a za 3 plo~asta kolektora CPK 7210N kom kom kom kom kom kom kom kom 70.68 105.177. izm.480.2kw.820.26 25.00 29.00 "Buderus" (nema~ki) 1749 300 L kom 122.515.678.777.cena smanjena/pove}ana 44 .11 [ifra J.448. VP cena MP cena -/+ kom 84.781.24 99.000.00 8.00 226.00 "Centrometal" (hrvatski) 1704 CVSKC 10 (1.41 145.881.96 24.00 9.138.00 125.76 22.00 138.61 176.90 117.51 88.380.160.00 41.125.016.51 78.00 - 2592 2593 2594 2595 2596 "Comap" Betaskin PERT-Al-PERT (u koturu) Ø 16 x 2 (kotur: 100 m / 200 m) Ø 18 x 2 (kotur: 100 m) Ø 20 x 2 (kotur: 100 m) Ø 26 x 3 (kotur: 50 m) Ø 32 x 3 (kotur: 50 m) m m m m m 66.638.06.432.474.00 363.00 83.gr.97 222.064. sa automatikom) 1768 Univerzalna automatika za solarne bojlere 1769 Diferencijalni termostat kom kom kom kom kom 52.668.15 82.491.99 110.98 61.88 380.PVC (ALPEX) cev Ø 16 x 2 (10b 95° ) (kotur: 200m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 100-199 m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 50-99m) Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 25-49m) Ø 18 x 2 (10b 95°) (kotur: 200 m) Ø 20 x 2 (10b 95°) (kotur: 100 m) Ø 26 x 3 (10b 95°) (kotur: 50 m) Ø 32 x 3 (10b 95°) (kotur: 50 m) m m m m m M m m 74.00 "Centrometal" (hrvatski) 124 STEB 200 l inox (2 izmenjiva~a. sa automatikom) kom kom kom 93.99 11.701.00 "ezinc" 1163 XAA Ecoline (aluminijumski apsorber) 85 x 930 x 1930 1164 UBB Ecoline (bakarni apsorber) 85 x 930 x 1930 1165 FSB Superline (selektivni apsorber) 99 x 1205 x 1892 kom kom kom 9.po narudzbini + + + + 961 2150 767 2591 113 2101 128 364 Cevi i pribor za instalacije i podno grejanje "Henco" PVC .00 kom 31. EKSPANZIONE POSUDE Opis 01.411.10 53.00 130.00 47.727.00 14.00 17. izm.00 95. SOLARNA OPREMA.00 39.54 7.00 - 2363 2364 2365 2385 2366 2367 "Herz" PVC .366.

00 2.46 1.Al .69 932.24 5.49 200.181.27 31.00 67.00 592.68 1. 1 kom = 0.91 67.8 m²) sa folijom "Stirotermal" Adapt (15+21 mm.03 1.po narudzbini PVC drzac (luk za vodjenje) za ALPEX cev (Ø16.00 518.25 2.97 50.00 3.79 53.00 627. Ø18 i Ø20) Prefabrikovana stiropor ploca za podno "Rehau" (1 kom = 0.442.36 1.00 - m m 44.023.96 m².00 1. igla) kra}a/du`a Dr`a~ cevi za podno grejanje (sidro) Jednodelni Dvodelni (dupli) Letva ({ina) za vodjenje cevi (za podno grejanje) Obujmica (igla) letve za vodjenje cevi Savija~ za ALPEX Ø16 i Ø18 spoljni navoj Ø16 i Ø18 unutra{nji navoj PVC kalibrator za PEX i ALPEX Ø 14-16-18-20 PVC cev za podno "Pilsa" PEX Ø 16 x 2 ( 10b 95° ) PCV cev za podno "Rehau" (120 m 1 kotur) Ø 16 x 2 PVC cev u grkljanu CRVENO (topla voda) Ø 16 x 2 Ø 22 x 2 PLAVO (hladna voda) Ø 16 x 2 Ø 22 x 2 Gibljivo crevo (grkljan) crveno i plavo Ø 25 (za cevi Ø16.100..78 2.00 m 37.594.811.19 143.065.44 501.186.00 1.00 1.M.00 1.PVC (ALPEX) cev raznih proizvodja~a ("Lemen".17 231.98 400.98 531.73 1.52 177.400.000.72 m²) sa folijom (crven) Razvodni ormani Razvodni ormar metalni plastificiran bez bravice RO-RP RO-RP 40 x 40 x 11 (35) RO-RP 45 x 40 x 11 RO-RP 45 x 45 x 11 RO-RP 45 x 50 x 11 RO-RP 45 x 55 x 11 RO-RP 45 x 60 x 11 RO-RP 45 x 70 x 11 RO-RP 45 x 80 x 11 Razvodni ormar PVC 32 x 40 x 50 Razvodni ormar metalni sa bravicom plastificiran RO-RVB RO-RVB 45 x 40 x 11 RO-RVB 45 x 45 x 11 RO-RVB 45 x 50 x 11 RO-RVB 45 x 55 x 11 RO-RVB 45 x 60 x 11 RO-RVB 45 x 70 x 11 RO-RVB 45 x 80 x 11 -/+ . SOLARNA OPREMA.49 377.PVC (ALPEX) cev (Italija) Ø 16 x 2 (10b 95°) Ø 26 x 3 (10b 95°) Ø 32 x 3 (10b 95°) m m m 69.00 962 963 386 964 2275 PVC .208.427.56 1.00 167.00 1.00 445.06.54 1.120.292.00 1.00 210.00 80.437.290.07 1. EKSPANZIONE POSUDE Opis "Comap" Multiskin PEX-Al-PEX ({ipka) Ø 16 x 2 x 5000 Ø 18 x 2 x 5000 Ø 20 x 2 x 5000 Ø 26 x 3 x 5000 Ø 32 x 3 x 5000 2491 2492 2493 "Unidelta" PVC .78 68.00 2.383.102.00 - 45 - - .00 kom 338.29 44.697.cena smanjena/pove}ana J.20 438.00 - m 26.5 m²) (35/32 TS) sa folijom (narand`ast) "Profix" (1 kom = 0.) Ø 16 x 2 (10b 95°) Ø 18 x 2 (10b 95°) Ø 20 x 2 (10b 95°) Ø 26 x 3 (10b 95°) Ø 32 x 3 (10b 95°) m m m m m 42.00 259.00 01..98 1.7 m²) sa folijom "EPS LASTRO" PGF (30+25 mm.00 81.00 - 195.64 141.00 80.34 1. Ø18) Obujmica za ALPEX cevi Ø16-18 (za stiropor.513. VP cena MP cena -/+ m m m m m 121.89 1.00 543.003.00 47.49 219.37 56. debljina = 23 mm) "Hirsch" ND 15 (1 kom=0.00 4.97 1.76 290.786.00 m 169.02 2.881.83 3.773.00 kom kom 56.46 638.85 933.68 460.502.00 1.00 kom kom 847.39 5.Al .685.705.322.00 m m 44.11 [ifra 2597 355 2452 306 308 310 837 385 1734 1735 960 950 951 953 952 954 1905 1107 1736 1733 2474 771 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 996 387 578 986 1845 1846 16 1847 * .00 kom kom kom kom kom 1.000.00 2.54 67. "Firat".00 1.79 53.00 kom 1.222.523.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 1.07 1.044.00 kom kom kom kom 4.00 6.2599 2600 2601 BOJLERI.89 1.91 67. 1 kom=0.00 2.137.633.00 1.12 82.00 754.00 343.232.00 1.37 1..08 39.00 kom kom kom kom kom kom kom 1.

35 28.276.53 1.00 6.00 1996 26000 btu/h (KFR-70GW/X1c) kom 60.593.71 4.151.22 700.308.071.132.678.915. ekolo{ki freon R410A) sa setom za priklju~ivanje (bakarne cevi sa izolacijom i kondez crevo) 1992 9000 btu/h (KFR-25GW/AGX1c) kom 22.197. max 8 bara) 933 EREERC-35 (35 L) 3/4" 2602 EREERC-35 (35 L stoje}a) 3/4" 935 EREERC-50 (50 L stoje}a) 1" 937 EREERC-80 (80 L stpje}a) 1" 1907 EREERC-100 (100 L stoje}a) 1" 991 150 L 992 200 L 993 250 L 994 300 L 1578 400 L 1579 500 L 915 ERP-RET-6 (pljosnata) 3/4" 916 ERP-RET-8 (pljosnata) 3/4" 914 ERP-RET-10 (pljosnata) 3/4" 1906 ERP-RET-12 (pljosnata) 3/4" 2386 Solar Plus 18 l ("Zilmet") 2387 Solar Plus 25 l ("Zilmet") kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.00 3.00 2.701. 3/4") 932 35 L (zid) (3 bara.72 19. kom kom kom kom VP cena MP cena -/+ 4.965.83 6.00 kom kom kom 1.661.00 11.889. SOLARNA OPREMA.00 1993 12000 btu/h (KFR-35GW/AGX1c) kom 24.11 [ifra 2242 2243 2244 2245 BOJLERI.00 16.91 30.159.00 2.692.090.00 "Protherm" ekspanzione posude za otvoreni sistem 2151 30 l 2152 50 l kom kom 5.25 3.606.645.00 2.363.46 2.698.89 2.274.58 9.508.500.07 2.00 2.00 37.22 56.133.51 47.100.17 3.837.53 2.792.06.00 1.260.555. EKSPANZIONE POSUDE Opis Razvodni ormar "Herz" uzidni (metalni) 500 600 750 900 J.711. max 8 bara) 924 ER-12 (12 L) (3/4".00 3.518.932.02 6.419.00 46 - - - .404.00 4.68 3.032. 1") 925 140 L (3-6 bara.404.00 3. 3/4") 936 80 L (zid) (3 bara.48 6.312.909.576.69 14.00 3.00 5. max 8 bara) 927 ER-18 (18 L) (3/4".19 68.27 1.349.119.00 7. max 8 bara) 929 ER-24 (24 L) (3/4".93 3.19 18.po narudzbini -/+ . 3/4") kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.005.990.02 13. 3/4") 923 12 L (zid) (3 bara.00 36.515.02 1.620.90 5.550.622.97 1.75 5.31 1.320.26 1.00 7.00 23.084.00 5.869.881. 1") 922 110 L (3-6 bara.00 2.M.03 1.847.443.615.010.00 6.914.76 8.78 1.518.051.604.800.00 9.117.27 5.24 3.00 + + + + + + + + + + + + + + + + + "Termorad" 2603 1737 376 12 litra 24 litra 35 litra KLIMA UREDJAJI "Nordstar" (greje i hladi.21 6.00 3.52 71.11 26. 1") 1503 12 l Solar (10 bara.141.00 13.794.086.424.806.00 1.00 4.56 11. 3/4") 926 18 L (zid) (3 bara.43 18.921. 3/4") 934 50 L (zid) (3 bara.00 7.317.00 "Elbi".445.00 1995 22000 btu/h (KFR-61GW/X1c) kom 48.320.00 - RAZVODNI ORMANI SE MOGU RADITI PO NARUD@BINI I U DRUGIM DIMENZIJAMA! EKSPANZIONE POSUDE "Dukla" (~e{ke) 938 8 L (zid) (3 bara.547.00 1.845.627.01 2.128.00 21.274.512.64 1. "Aqua" (italijanske) 2246 ER-5 (5 L) (3/4".81 4.768.498.000.00 2.cena smanjena/pove}ana kom 19.00 4.600.033.522.000.69 5.506.161.295.28 23.00 7.025.48 3. "Zilmet".00 21.00 1.770.319.25 3.826.983.89 32.108. max 8 bara) 939 ER-8 (8 L) (3/4".00 1500 Akumulator toplote "Dukla" 750 l (AK 750/1) kom 58.71 1.00 2247 Nosa~i ekspanzionih posuda zidni kom 593.01.00 2.241.79 1.341. 1") 928 200 L (3-6 bara.266.00 15.452.037.459.00 1994 18000 btu/h (KFR-51GW/X1c) kom 40.00 2. 3/4") 930 24 L (zid) (3 bara.612.00 "Crown" ("Corel") 13 ACS 12 (12000 btu/h) (12 GRC) * . 1") 931 320 L (3-6 bara.441.

13 19.00 25.69 35. SOLARNA OPREMA.564.00 10.745.41 18.91 9. L=1500) 2257 MKF 900 (1530 m³/h.00 60.00 37.186.77 23.953. L=1500) 2258 Termostat za MKF parapetni ventilator (220V) kom kom kom kom kom kom kom 17.06. L=1000) 2254 MKF 400 (680 m³/h. L=800) 2253 MKF 300 (510 m³/h.729.00 27.42 25.45 31.01.78 51.988.00 - Parapetni ventilator konvektor (fancoil) "Korel" 2252 MKF 250 (425 m³/h.620.M.00 23.684.299.92 21. VP cena MP cena -/+ "Vaillant" (spoljna HWO + unutra{nja HWI jedinica) 2248 V11-025 (9000 btu/h) 2249 V11-035 (12000 btu/h) 2250 V11-050 (18000 btu/h) 2251 V11-070 (24000 btu/h) kom kom kom kom 30.331.77 69.675.077.046.00 21.po narudzbini BOJLERI.688.281. L=1000) 2255 MKF 500 (850 m³/h.795.00 82.cena smanjena/pove}ana 47 .00 29.464.460.383. EKSPANZIONE POSUDE Opis J. L=1200) 2256 MKF 600 (1020 m³/h.726.11 [ifra * .61 20.744.719.00 - -/+ .

505.016.00 3.016.SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA 01.000.00 3.56 5.64 2.00 2.Standard Jednoru~na za kadu Jednoru~na za lavabo STH (stoje}a) Jednoru~na za sudoperu zidna Jednoru~na za sudoperu STH (stoje}a) Jednoru~na za sudoperu STH .071.983.88 2.813.750.187.00 3.00 11.703.00 kom kom kom kom 1.982.00 230.00 2.169.12 3. 150.00 2.680.00 kom kom kom kom kom kom 10.419.11 [ifra Opis KADE I SANITARNA KERAMIKA 2015 2016 2017 2018 1065 Kade Kada za kupanje ~eli~na (120.229.03 2.770.00 5.00 10.366.050.127.697.00 kom kom kom 2.747.95 2.586.622.00 12.00 kom kom kom kom kom 2.198.342.51 4.22 3.00 2.00 5.00 2.Italija) PVC S sifon za ~u~avac ("Oceana" .3 cevi (stoje}a) Jednoru~na za bide Jednoru~na za tu{ kabinu Jednoru~na frizerska J.19 5.00 - kom kom kom kom kom 2.00 2.719.339. direktno na {olju) + cev Natura NM AP 113 (niskomonta`ni) + cev Duot-FIX ugradni sa konzolom (Basic WC konzola) 2182 WC {olja simplon (izlaz u pod) (raznih proizvodja~a) 2006 2007 458 2011 459 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2023 2024 1186 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1489 1490 2033 2267 2268 2269 2270 2271 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 Sanitarna keramika "ECE" / "President" WC {olja (simplon) (izlaz u pod) WC {olja (baltik) (izlaz u zid) WC {olja sa vodokotli}em (monoblok) Pressident Umivaonik (lavabo) 50 cm Umivaonik (lavabo) 60 cm Maska (stub) za umivaonik (lavabo) (kerami~ka zidna) Pisoar kerami~ki ^u~avac (54 x 43 cm) kerami~ki Sanitarna keramika "Roma" / "Kapris" Roma umivaonik (lavabo) 60 cm Roma stub (maska) Roma bide WC {olja Roma simplon (izlaz u pod) WC {olja Roma baltik (izlaz u zid) Roma WC {olja sa vodokotli}em (monoblok) Baterije "Minoti" .00 2.708.34 2.505.090.00 3.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 3.600. 160.Italija) Vodokotli} "Geberit" Fontana VM AP 112 (visokomonta`ni) Rio NM AP 110 (niskomonta`ni) + cev Montana Duo NM AP 117 (niskomonta`ni.29 3.00 3.79 30.47 2.956.00 3.00 2.681.014.642.144.000.00 2.423.00 2.956.51 1.00 2.320.51 2.00 6.39 194.09 2.00 6.M.305.00 3.180. 140.00 3.411.100. 170 cm) italijanske Kada za tu{iranje (tu{ kada) ~eli~na 80 x 80 x 16 cm italijanske Tu{ kabina sa kadom "Caprice 80W" ugaona 80 x 80 x 195 (FD-JY 80W) "Caprice 90W" ugaona 90 x 90 x 195 (FD-JY 90W) "Venus 80" kvadratna 80 x 80 x 205 (FD-JF 80W) "Venus 90" kvadratna 90 x 90 x 205 (FD-JF 90W) "Victoria 90" ugaona 90 x 90 x 207 (FD-SIII 90) (hidromasa`a) Rezervno staklo za tu{ kabinu ^u~avac ^u~avac metalni 55 x 65 ("Oceana" .554.66 1.113.336.164.03 2.10 3.00 16.44 8.222.554.505.66 6.698.761.406.00 6.024.00 17.cena smanjena/pove}ana 48 .984.00 2.91 593. VP cena MP cena -/+ kom kom 6.089.00 1.56 9.41 12.569.272.074.20 2.800.00 3.280.49 5.184.00 - "Silver" 45 422 44 43 Jednoru~na stoje}a za lavabo (sudoperu) Jednoru~na stoje}a za sudoperu Jednoru~na zidna za lavabo (sudoperu) Jednoru~na zidna za kadu sa tu{em 2038 2040 2041 2042 2039 Armatura za kupatilo i kuhinju (baterije) "Armal" "Nova" jednoru~na za umivaonik sa EK ventilom i sifonom "Nova" jednoru~na za kadu (komplet) (fiksna lula) "Nova" jednoru~na zidna za sudoperu (umivaonik) "Nova" jednoru~na stoje}a za sudoperu sa EK ventilom i sifonom "Nova" jednoru~na za bide sa EK ventilom i sifonom Cene jednoru~nih baterija "Tivoli" su 20% ve}e od istih "Silver" -/+ .41 2.00 1.052.41 1.58 2.822.06 14.06.Veneto Jednoru~na za kadu Jednoru~na za lavabo STH (stoje}a) Jednoru~na za sudoperu zidna Jednoru~na za sudoperu STH (stoje}a) Jednoru~na za tu{ kabinu Baterije "Minoti" .00 kom kom kom kom kom kom 2.372.00 3.618.09 2.64 7.00 2.09 2.Italija) Raspr{iva~ vode za ~u~avac ("Oceana" .00 1.00 4.00 36.827.38 2.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 2.171.618.000.37 2.41 5.279.500.97 10.85 2.03 1.650.864.10 1.098.73 1.777.285.377.202.87 2.00 + + + - kom 1.01 1.00 kom kom kom kom kom 5.150.090.542.49 2.413.623.38 3.792.768.510.511.97 2.190.164.427.46 13.00 2.069.00 13.388.64 3.480.956.00 2.866.31 11.398.00 700.267.200.00 2.628.66 1.879.

00 kom kom kom kom 157.00 kom kom 282.37 402.00 304.00 1.00 49.00 kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1.5 m Niskomonta`na Odvodna cev WC {olje (Baltik) (zidna) Veza za WC {olju (Simplon) Veza za WC {olju (Simplon ekscentri~ni) -/+ .32 376.06.42 157.93 18.00 1.00 254.52 58.00 kom kom 716.64 1.30 52.63 211.00 148.00 22.54 192.245.64 968.44 845.00 62.30 216.1/2" Daska za WC {olju Topolino / President Bolero / Roma Set {rafova za lavabo (komplet) Set {rafova za WC {olju (komplet) Set {rafova za bojler 10/2 (komplet) Set {rafova za pisoar 10/2 (komplet) Podna guma za WC {olju i bide Man`etna {teluju}a Man`etna WC {olje 5/4" (6/4") Armatura vodokotli}a (za monoblok) (5403-01) Inox kanta za sme}e 3l 5l Dr{ka za tu{ Hromirana "Go Plast" PVC (bela) "Go Plast" Elasti~ni PVC sifon Jednodelni za umivaonik (lavabo) i sudoperu Dvodelni za sudoperu Za kadu Za tu{ kadu Elasti~na veza (ispirna cev .SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA 01.00 343.25 186.00 186.08 1.00 227.00 369.00 365.M.47 48.54 125.05 98.00 1.63 333.64 309.20 257.00 kom kom 183.00 49 .055.00 47.68 312.00 kom kom kom kom kom kom 178.00 475.WC {olja) Visokomontazna Visokomontazna 1.00 125.143.3/4" "FPL" Ventil sa holenderom EK "FPL" 1/2" .83 41.10 886.5 m "Go Plast" Priklju~ak ve{ ma{ine 1/2" .71 215.81 402.19 39.046.00 116.3/8" 1/2" .00 57.00 69.00 475.cena smanjena/pove}ana J. VP cena MP cena -/+ kom kom 318.54 105.677.11 [ifra 423 424 425 457 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 Opis PRATE]A OPREMA ZA SANITARIJE Crevo za tu{ hromirano 1/2"x1/2" L=1.421.63 290.

78 4.89 20.5 kW 220V i 380V 2442 Jednostepena NTP50M 0.00 19.440.00 21.640.75 15.877.39 18.454.34 15.00 16.00 -/+ .11 [ifra Opis HIDROFORSKE POSUDE J.79 6.72 43.75kW (boca 19 litra) 1520 Hidro-komplet NTP50M-H24 0.07 10.69 11.320.00 12.728.773.1kW (boca 24 litra) 1519 Hidro-komplet NTP70M-H36 1.78 -/+ 22.728.07 17.584.00 8.457.00 Hidroforska posuda "Dukla" 1501 Aquamat V 150 l 1502 Mini Aquamat 8 l kom kom Hidroforska posuda "Termorad" Pocinkovana 142 90 l (Ø 380) 143 130 l (Ø 380) 148 160 l (Ø 380) 361 200 l (Ø 380) 379 280 l (Ø 380) Prohromska 474 90 l (Ø 380) 139 130 l (Ø 380) 473 160 l (Ø 380) 140 200 l (Ø 380) 141 280 l (Ø 380) Hidroforska posuda "Aquasystem" sa zamenljivom membranom 393 Horizontalna VAO25 (25 l.09 1.865.20 22.821.19 17.632.26 1.09 2.01 23. 8 bara) Vertikalna 394 25 l (8 bara) 395 50 l (10 bara) 396 80 l (10 bara) 397 100 l (10 bara) 399 150 l (10 bara) 400 200 l (10 bara) 401 300 l (10 bara) 2314 500 l (10 bara) 17.00 9.00 kom 2.55 13.31 14.311.942.988.00 19.00 PUMPE ZA NAVODNJAVANJE I VODOSNABDEVANJE PIJA]OM VODOM Povr{inske pumpe za vodosnabdevanje ATB "Sever" Subotica 460 Hidropak HSLN 8 (1 kW 220 V) M 461 Hidropak HSLN 8 (1 kW 380 V) T 462 Hidropak HSLN 9 (1.227.818.300.772.623.00 5.26 13.99 6.41 4.00 13.00 7.00 16.2 kW 230 V sa injektorom 2353 Hidro-komplet KNTP (NTP70H) 2.45 kW 220 V) M sa injektorom 1908 Aquamat ASN 8M (1 kW 220 V) 1909 Aquamat ASN 9M (2.00 31.00 10.921.00 Hidroforska posuda "Sever" 402 25 l horizontalna kom 4.00 14.38 10.74 4.759.00 9.4 kW 380 V) 466 Petostepena VCE 55T (1.00 15.088.516.00 3.889.00 7.5 kW 220 V) kom kom 25.580.12 4. PUMPE I REZERVNI DELOVI 01.04 27.794.65 27.944.cena smanjena/pove}ana 50 .379.00 16.612.463.690.728.973.56 9.794.400.00 11.838.00 20.85 16.634.204.825.680.M.214.00 18.944.109.52 26.677.00 1.257.2kW 220V 2388 Potapaju}a NT100M monofazna sa kablom i za{titom (kao "IDEA") 2436 Potapaju}a NT150M 2437 Potapaju}a NT200M 2389 Pumpa za ~istu vodu MP1 750W sa kablom i plovkom 2390 Pumpa za prljavu vodu MP2 750W sa kablom i plovkom 1867 Hidro-komplet KNTPI (NTP70HI) 2.152.00 Povr{inska pumpa "Elko" Elektrokovina (slovena~ke) 465 Petostepena VC 55T (1.73 11.766.422.00 Pumpe i hidrokompleti "Novoterm" (Austrija) 467 Petostepena NTP60M 1.39 15.71 30.01 7.78 16.75 kW 220V 2443 Jednostepena NTP70M 2.00 18.616.24 13.07 13.00 4.848.06.45 kW 220 V) M (bez injektora) 463 Hidropak HSLN 9 (1.00 2.37 2.00 kom kom kom kom kom kom kom kom 2.97 12.408.454.604.90 18.006.881.203.926.00 51.895.46 7.600.692.253.918.00 24.233.151.892.75kW (boca 24 litra) 1067 Hidro-komplet NTP70M-H24 1.86 2.123.00 1.089.369.765.99 2.68 9.00 32.2kW 230V 1619 Hidro-komplet NTP50M-H19 0.00 27.340.608.HIDROFORI.395.00 2.006.454.821.627.600.774.00 17.00 13.09 kW 220 V) 464 Injektor kom kom kom kom kom kom kom 13.43 11. VP cena MP cena kom kom kom kom kom 6.00 17.00 21.00 kom kom kom kom kom 10.762.639.965.00 4.00 10.973.00 12.230.892.00 20.067.669.6kW sa injektorom (boca 36 litra) 2438 Hidroforska boca horizontalna 19 litra 2440 Hidroforska boca horizontalna 36 litra 2441 Hidroforska boca horizontalna 50 litra 2439 Hidroforska boca vertikalna 24 litra kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 18.00 31.077.94 16.205.403.633.800.636.447.33 8.555.26 1.051.206.

400.737.45 38.159.206.2 kW 220 i 380 V) 20 radnih kola.93 28.91 39.00 kom kom kom 20.00 990.00 8.00 10.90 l/min) 490 F 6-40 3.00 - Benzinske pumpe za navodnjavanje (zalivanje) 470 CMA3 Aut. potis 6/4" (H-96/42) 495 VC 20 (2.00 24.291.00 814. VP cena MP cena -/+ Hidrofor "Crystal" (komplet pumpa i posuda) 468 XKJ 1101 IA 1100W (komplet pumpa i posuda 24 l) 2444 XKJ 801 IA 800W 2003 XKJ 800 SA 800 W (komplet pumpa i posuda 24 l) 469 XKJ 1100 SA 1100 W (komplet pumpa i posuda 24 l) kom kom kom kom 8.084.2 kW 220 V. termi~kom za{titom.83 678. potis 6/4" (H-75/30) 494 VC 16 (1.1 kW 220/380 V (10 radnih kola) (H-62/16.565.497.98 1. (italijanske) 483 IDEA 2 sa kondenzatorom (1.914.00 - Hidrofor "Marina" Speroni (Iralija) 2004 CAM 40/22 (800W 220V) 2005 CAM 100/60 (1100W 220V) kom kom 10.5 kW 220/380 V (15 radnih kola) (H-93/26.00 21.02 9.084.936.400.00 kom 29.584.00 8.00 Potapaju}e pumpe"Multi Motors System" Italy New Tehnology 492 R-80 (1.290.00 446.348.00 7.64 1. 15 .64 377.661.0 kW 380 V (50 radnih kola) (H-3030/83.90 l/min) 489 F 6-20 1.8 kW 220 V) 484 IDEA 2 sa za{titnim ormarom (1.58 689.00 33.5 kW 380 V 2.53 19.75 9.00 1.906.1 kW 380 V) -/+ .050.691.157.00 8.79 61.0 kW 380 V (40 radnih kola) (H-242/68.759.661.1/2" (1-5 bara 220 V) PT 5 .486.910.440.90 l/min) 491 F 6-50 4.00 72.142.00 45.16 34. 15 .00 11.00 507 508 518 Plovak sa kablom za potapaju}e pumpe sa 1m kabla sa 2 m kabla sa 3 m kabla kom kom kom 1.8 kW 220 V) kom kom 16.381.788.00 1.11 [ifra Opis J.5 kW 220 V 2.58 574. 15 .600. 15 .429.00 kom kom kom kom kom kom 6.35 24.037.L.00 kom 20. plovkom i 20 m kabla) Visestepene potapaju}e pumpe 4" sa elektromotorom 493 VC 12 (1.494.655.1 kW 220 V) sa termoza{titom i plovkom kom 33.38 86.41 7.68 6.5 kW 220/380 V (20 radnih kola) (H-124/34.461. "Sumoto". potis 6/4" (H-125/50) 496 497 498 499 500 501 Za{titni box za elektromotor 0.170.HIDROFORI.2 kW 380 V Potapaju}a pumpa "Sigma" (~e{ka) 502 PV-1 6" (1.661.407.636.360.75 kW i 1.06.02 7.cena smanjena/pove}ana 51 .268.00 - Potapaju}e pumpe za vodu "Tesla" S.00 Potapaju}e pumpe 4" sa motorom ("Subline".29 2.Doboj MC-5-8 1/2" kom 1.56 20.00 39.718.78 6.34 9.00 506 "Energoinvest" .720.M.5 kW 220 i 380 V) 16 radnih kola.66 8.430.600.1/2" (2-12 bara 380 V) kom kom kom 574.97 838.00 33.370.80 30.00 11. rotaciona pumpa sa ugradjenim kondenzatorom.400. "Tesla") 487 F 6-10 1.64 12.1/2" (1-5 bara 380 V) PT 12 .791.90 l/min) kom kom kom kom kom 25. 15 .66 28.38 24.R.684.00 28. PUMPE I REZERVNI DELOVI 01.987.68 7.2 kW 220 V 1.497.00 503 504 505 REZERVNI DELOVI I PRATE]A OPREMA ZA PUMPE Vazdu{ne sklopke (sa regulatorom pritiska) "Italtecnica" PM 5 .313.37 1.1 kW 220 V 1.69 33.26 28.25 1.87 18.1 kW 220 i 380 V) 12 radnih kola.183.892.995.02 9.440. za navodnjavanje 471 CM 90/2 za navodnjavanje kom kom 24.00 102.653.00 576 623 647 Fleksibilno pancir crevo za pumpe 1"x70 cm Mesingana ra~va 1" sa 3 ili 5 kraka Set termoskupljaju}ih cevi za nastavak kabla kom kom kom 1.268.00 11.399.140.767.90 l/min) 488 F 6-15 1.081.425.00 678.33 24.198.00 Potapaju}e pumpe "Ebara" 485 M-40/15 (1.015.1 kW 380 V 1.

169. PUMPE I REZERVNI DELOVI 01.98 604.83 1.366.56 547.00 449.78 455.44 2.00 63.75 145.5 J.00 350.00 2.00 713.93 53.842.98 116.00 419.00 706 707 877 878 Kondezator 25.00 3.49 69. 35 µF 40 µF 60 µF 80 µF kom kom kom kom 300.00 126.M.693.00 2.395.51 1.5 4 x 2.14 69.00 538.5 5 x 2.00 m m 172.00 82.00 400.00 2.993.88 171. VP cena MP cena m m m 122.00 82.00 879 880 881 Filter za pija}u vodu "Italtecnica" Ku}i{te filtera 5" sa priklju~kom 1" Ulo`ak filtera sa mre`icom Ulo`ak filtera 20 mikrona kom kom kom 1.30 138.49 355.423.19 184.52 673.00 760.85 338.647.07 608.00 126.00 1582 1604 Saila prohrom 3 mm 5 mm @abice za sajlu prohrom 3 mm 5 mm 701 702 Za{titna sklopka "Simens" (svih ja~ina) "Minel" (svih ja~ina) kom kom 1.053.06.00 703 704 Kontaktor 18 A 25 A kom kom 515.00 218.852.838.536.88 296.20 1.cena smanjena/pove}ana 52 .14 1.00 kom kom 98.54 2.561.00 1580 1581 -/+ MOGU SE NARU^ITI PUMPE I REZERVNI DELOVI I DRUGIH PROIZVODJA^A! -/+ .00 705 Bimetalni za{titni relej (svih ja~ina) kom 463.00 889 890 891 892 893 894 895 910 Delovi za potapaju}u pumpu "Sigma" PV-1 Telo pumpe Ku}i{te Vreteno Spojni~ka osovina Spojka motora Okrugli osigura~ Trouglasta podlo{ka Muf kom kom kom kom kom kom kom kom 3.61 204.34 1.00 285.25 644.739.11 [ifra 698 699 700 Opis Kabal PP/J-Y 4 x 1.73 2.02 748.284.00 164.00 856.24 725.00 883.39 106.08 4.00 2. 30.76 106.HIDROFORI.30 380.088.282.00 882 883 884 885 886 887 888 Delovi za petostepenu pumpu "Elektrokovina" Radno kolo ELKO Usisni poklopac Odstojna ~aura Mehani~ka zaptivka (semering) Ø 16 O-ring prsten (gumica) Mesingani klin Prirubnica 5/4" kom kom kom kom kom kom kom 570.78 241.00 202.00 1.040.42 355.

00 709.8 mm (Ø 63) J.00 875.39 77.870.00 1.00 578.OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN 01.367.21 189.00 223.32 1.00 - FITING ZA OKITEN CEVI Poluspojnica sa prstenom za okiten "Fermes" (doma}e) spoljni navoj 2315 1/2" 2316 3/4" 2317 1" 2318 5/4" 2319 6/4" 2320 2" 2321 2"1/2 2322 3" kom kom kom kom kom kom kom kom 125.00 523.10 1.00 982.52 306.00 88.877.83 766.526.42 183.22 489.34 188.00 1.227.78 500.432.00 5.66 191.12 153.00 1.448.54 2.6 mm (Ø 50) 408 2" x 5.00 57.00 872.532.00 + + + + + + Po narud`bini i ostale dimenzije! Okiten crevo PN 10 "Pe{tan" 1786 Ø 20 (1/2") 1787 Ø 25 (3/4") 1788 Ø 32 (1") 1789 Ø 40 (5/4") 1790 Ø 50 (6/4") 1791 Ø 63 (2") m m m m m m 27.00 Spojnica sa prstenom za okiten "Fermes" (doma}e) 2323 1/2" 2324 3/4" 2325 1" 2326 5/4" 2327 6/4" 2328 2" 2329 2"1/2 2330 3" kom kom kom kom kom kom kom kom 221.754.53 1.00 519.17 188.858.00 373.00 2.34 8.24 3.51 832.00 42.58 112.97 35.98 MP cena -/+ 36.964.32 430.20 1.00 362.36 33.51 439.00 47.00 223.M.06.7 mm (Ø 40) 407 6/4" x 4.567.00 8.00 226.158.840.325.00 306.68 1.870.00 -/+ .00 2.71 181.41 7.00 508.9 mm (Ø 32) 406 5/4" x 3.00 1.59 48.828.00 133.207.00 214.00 2.00 590.00 63.00 3.00 Ms spojnica sa prstenom za okiten crevo "Hydrosfer" / "Tiemme" 416 Ø 20 (1/2") 417 Ø 25 (3/4") 418 Ø 32 (1") 419 Ø 40 (5/4") 420 Ø 50 (6/4") 421 Ø 63 (2") kom kom kom kom kom kom 180.61 4.11 [ifra Opis OKITEN CEVI Okiten crevo 10 bara "Petrohemija" 403 1/2" x 2.cena smanjena/pove}ana + + + + + + + + + 53 .564.00 636.00 216.301.250.98 738.05 259.34 4.68 213.98 316.00 4.19 330.51 443.3 mm (Ø 20) 404 3/4" x 2.00 390.51 261.69 148.140.101.83 741.396.98 1.590.00 1.00 837.30 74.00 Ms poluspojnica sa prstenom za okiten crevo "Hydrosfer" / "Tiemme" spoljni navoj 410 Ø 20 x 1/2" kom 411 Ø 25 x 3/4" kom 412 Ø 32 x 1" kom 413 Ø 40 x 5/4" kom 414 Ø 50 x 6/4" kom 415 Ø 63 x 2" kom 129.10 538.230.42 2. m m m m m m VP cena 30.950.83 53.00 904.47 2.00 4.00 142.102.00 Poluspojnica sa prstenom za okiten "ITAP" spoljni navoj 2331 1/2" (015) 2332 3/4" (015) 2333 1" (015) 2334 5/4" (015) 2335 6/4" (015) 2336 2" (015) 2337 2"1/2 (015 FL) 2338 3" (015 FL) 2339 4" (015 FL) kom kom kom kom kom kom kom kom kom 160.00 9.51 39.12 120.00 91.3 mm (Ø 25) 405 1" x 2.

00 + + + + + + + + + kom kom kom kom kom kom 409.00 306.002.54 470.314.11 [ifra Opis J.03 120.00 + + + + + + Sve ostalo iz proizvodnog programa "ITAP"-a po narud`bini! Ms T .00 1.54 4.komad za okiten "Tiemme".00 + + + + Spojnica sa prstenom za okiten "ITAP" 2344 1/2" (020) 2345 3/4" (020) 2346 1" (020) 2347 5/4" (020) 2348 6/4" (020) 2349 2" (020) 2350 2"1/2 (020 FL) 2351 3" (020 FL) 2352 4" (020 FL) kom kom kom kom kom kom kom kom kom 222.925.363.19 1.417.00 4.590.OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN 01.00 18.118.568.068.520. VP cena MP cena -/+ Poluspojnica sa prstenom zaokiten "ITAP" (lak{a) (715) 2340 1/2" (715) 2341 3/4" (715) 2342 1" (715) 2343 5/4" (715) kom kom kom kom 101.00 2.632.777.00 173. "ITAP" 1997 Ø 20 x 20 x 20 1998 Ø 25 x 25 x 25 1999 Ø 32 x 32 x 32 2000 Ø 40 x 40 x 40 2001 Ø 50 x 50 x 50 2002 Ø 63 x 63 x 63 -/+ .08 1.69 146.64 2.27 3.34 771.68 15.42 483.08 905.00 498.00 655.32 555.00 7.00 910.320.03 302.00 5.00 1.00 1.M.cena smanjena/pove}ana 54 .35 262.590.61 259.00 555.41 2.176.06.68 6.514.00 2.32 422.787.00 357.

36 272.5°) PVC ra~va T i K (Ø) 50 / 50 75 / 50 75 / 75 110 / 50 110 / 75 110 / 110 125 / 110 125 / 125 160 / 125 160 / 160 200 / 200 PVC reducir (Ø) 75 / 50 110 / 50 110 / 75 125 / 110 160 / 110 160 / 125 200 / 160 kom kom kom kom kom kom 148.680.69 120.00 1.00 - kom kom kom kom kom kom 25.89 911.00 442.00 285.076.66 1.769.58 350.088. VP cena MP cena -/+ 911 967 1152 1153 1154 115 Opis PVC CEVI I FITING ZA KANALIZACIJU PVC cevi za ku}nu kanalizaciju (PVC .42 39.546.17 52.499.97 455.00 991.00 150.010.51 755.CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 01. 67.5°.49 696.124.00 63.00 120.00 891.56 70.769.5°.703.68 181.78 90. 87.58 750.00 60.00 2.00 524.76 50.34 101. 45°.00 204.52 500.00 1.06.KK) Ø 50 / 250 Ø 50 / 500 Ø 50 / 1000 Ø 50 / 2000 Ø 50 / 3000 Ø 50 / 4000 kom kom kom kom kom kom 34.85 54.66 241.5°.00 413.5°) Ø 110 / 15° (30°. 67.00 619.34 172.00 + + + + + + 1162 1166 1167 1173 1174 1180 Ø 110 / 250 Ø 110 / 500 Ø 110 / 1000 Ø 110 / 2000 Ø 110 / 3000 Ø 110 / 4000 kom kom kom kom kom kom 61.00 112.00 885.91 66.08 839.00 + + + + + + 1155 1156 1157 1158 1159 2476 Ø 75 / 250 Ø 75 / 500 Ø 75 / 1000 Ø 75 / 2000 Ø 75 / 3000 Ø 75 / 4000 kom kom kom kom kom kom 55.00 1.00 + + + + + + + 1250 1251 1252 1253 2276 2277 1254 1255 1293 1294 1305 1306 1307 1308 1309 1770 1310 1311 1313 1314 1315 1417 1435 1462 1559 1560 1562 1563 1566 1653 Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a! -/+ . 87.00 538.5°. 67. 87.75 1.15 175.310.5°.00 206.327.00 + + + + + 1181 1182 1183 1184 1215 1216 Ø 125 / 250 Ø 125 / 500 Ø 125 / 1000 Ø 125 / 2000 Ø 125 / 3000 Ø 125 / 4000 kom kom kom kom kom kom 77.5°) Ø 75 / 15° (30°.30 247. 45°.00 121.54 229.00 83.85 53.83 1. 45°.00 423.22 405.179.00 1.00 478. 67.00 + + + + + + + + + + + kom kom kom kom kom kom kom 45.68 136.00 47.00 825.00 591.83 94.39 102.00 169.86 244.00 107.00 142.83 30.07 480. 67.93 90.00 288.91 143.cena smanjena/pove}ana 55 . 87.47 544.00 643. 45°.00 161.88 211.58 699.044.12 127.5°) Ø 160 / 15° (30°. 45°.88 358.00 322.15 72.00 67.00 322.00 1.08 1.5°) Ø 200 / 15° (30°.47 41.00 1.12 227.00 + + + + + + kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 44.271.00 214.5°.93 683.M.00 124.75 56.00 107.00 + + + + + + 1217 1219 1220 1223 1241 1249 Ø 160 / 250 Ø 160 / 500 Ø 160 / 1000 Ø 160 / 2000 Ø 160 / 3000 Ø 160 / 4000 PVC cevi za uli~nu kanalizaciju (PVC UK) Ø 200 / 1000 Ø 200 / 2000 Ø 200 / 3000 Ø 200 / 4000 Ø 250 / 1000 Ø 250 / 2000 PVC luk Ø 50 / 15° (30°.46 374.00 807.00 567.00 482.00 250.02 105.00 + + + + + + kom kom kom kom kom kom 589.00 269.88 408.00 271.07 63.39 2.86 91.44 272.00 2.19 884. 87.08 174.392.00 1.00 2.58 1. 87. 45°.11 [ifra J.00 292.5°) Ø 125 / 15° (30°. 67.00 75.

00 381.803.00 - kom kom kom 9.572.00 19.98 127.00 - kom kom kom 146.00 225.61 203.88 56.CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 01. koja je ura~unata u cenu! 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1873 1817 "Fluidterm" cevi i fiting za toplu i hladnu vodu (bele i zelene boje) Cev PN 20 ({ipka 4 m) Ø 20 m Ø 25 m Ø 32 m Reducir PN 25 (Ø) 25 .05 2.00 375.39 458.584.39 9.00 + + + + + + kom kom kom kom 15.974.32 14.00 - 56 .00 180.00 - kom kom kom kom 113.88 135.41 152.00 4.018.78 17.83 150.12 4.61 13.68 783.00 173.00 - kom kom kom 11.00 + + + + Sve kanalizacione cevi i prate}i fiting su sa gumicom.210.32 134.00 180.00 + + + + + kom kom kom kom kom 66.41 35.00 177.78 89.00 135.71 1.32 11.02 30.56 146.00 106.83 105.00 + + + + + kom kom kom kom kom kom 88.86 14.29 165.00 + + + + kom 39.00 270.41 22.25 19.00 375.00 11.025.00 - kom kom kom 14.00 240.00 2.189.00 45.10 114.49 38.00 2.54 190.00 150.20 kom 32 .83 228.06.14 50.00 3.00 17.25 kom Koleno PN 25 Ø 20 / 45° kom Ø 25 / 45° kom Ø 32 / 45° kom Ø 20 / 90° Ø 25 / 90° Ø 32 / 90° T .00 240.00 67.34 1.komad PN 25 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Muf PN 25 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Koleno sa metalnim ulo{kom UN PN 25 Ø 20 / 90° Ø 25 / 90° Ø 32 / 90° Koleno sa metalnim ulo{kom SN PN 25 Ø 20 / 90° Ø 25 / 90° Ø 32 / 90° Koleno sa u{icama i metalnim ulo{kom 90° PN 25 Ø 20 / 1/2" UN Ø 20 / 1/2" SN Ø 20 / 3/4" SN Podlo{ka za koleno sa u{icama PN 25 Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a! -/+ .47 173.00 36.00 27.02 16.00 55.00 13.51 11.79 317.00 67. VP cena MP cena -/+ kom kom kom kom kom 862.10 46.00 42.00 + 9.42 1. / vert.11 [ifra 2477 2478 2479 2480 2481 1654 1655 1656 1657 1707 1742 1776 1777 1778 1779 1780 1848 1852 1864 1872 1781 1782 1783 1784 1785 Opis PVC nepovratni ventil Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 125 Ø 160 PVC klizna spojka Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 125 Ø 160 PVC revizija Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200 PVC poklopac Ø 50 Ø 75 Ø 110 Ø 125 PVC sifonski luk sa gumicom Ø 50 Slivnik sa PP re{etkom (horizontalni / vertikalni) Ø 50 Ø 75 Ø 110 Slivnik sa metalnom re{etkom Ø 50 (hori.00 195.73 78.12 152.00 60.25 317.41 139.83 47.070.00 17.) J.00 + kom kom kom kom 137.58 3.85 18.00 541.330.00 23.54 322.00 1.00 323.41 11.M.cena smanjena/pove}ana 56.027.00 165.00 - kom kom kom 114.59 14.81 273.00 - 11.79 162.61 203.00 924.

CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 01.00 317.00 531.3/4" Ø 32 .komad sa metalnim ulo{kom SN PN 25 Ø 20 / 1/2" Ø 25 / 3/4" Ø 32 / 1" Muf sa metalnim ulo{kom UN PN 25 Ø 20 .plastika SN tip C Ø 20 x 1/2" Ø 25 x 3/4" Telo ventila PN 25 (za nadogradnju) Ø 20 Ø 25 Ø 32 Nadgradnja za telo (virbla) ventila Kapa Ø 20 (1/2") Ø 25 (3/4") To~ak Ø 20 (1/2") Ø 25 (3/4") Ø 32 (1") Ventil sa nadgradnjom (boja: bela / zelena) Ø 20 .17 11.63 246.02 21.00 - kom kom kom 121.97 417.95 138.19 138.00 kom kom kom 177.56 317.00 - kom kom 27.11 [ifra 1818 1819 1820 1874 1875 1876 1821 1822 1823 1911 1915 1962 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 2391 2392 2393 2394 Opis T .05 163.00 506.00 288.00 256.1/2" Ø 25 .00 603.00 - kom kom 17.00 218.00 25.95 184.10 395.00 kom kom 255.93 304.79 511. VP cena MP cena -/+ kom kom kom 133.00 + + kom kom 208.12 244.00 262.89 195.79 21.64 143.1" Muf sa metalnim ulo{kom SN PN 25 Ø 20 .komad sa metalnim ulo{kom UN PN 25 Ø 20 / 1/2" Ø 25 / 3/4" Ø 32 / 1" T .1/2" kapa Ø 25 .79 185.00 405.plastika tip A Ø 20 x 20 Ø 25 x 25 Holender metal .54 107.3/4" Ø 32 .00 193.03 317.00 - kom kom kom 33.78 222.1/2" kapa Ø 20 to~ak Ø 25 to~ak Po narud`bini i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a! -/+ .00 - kom 450.00 163.75 216.00 25.1" Zaobilazni luk PN 25 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Obujmica PVC jednodelna Ø 20 Ø 25 Ø 32 ^ep sa navojem du`i Ø 20 Ø 25 ^ep sa navojem kra}i Ø 20 Ø 25 Monta`er 2 x Ø20 x 1/2" Holender plastika .76 428.95 343.14 268.89 52.00 375.24 302.cena smanjena/pove}ana J.47 307.12 33.81 158.79 157.1/2" Ø 25 .00 13.00 127.00 375.00 - kom kom kom 133.06.M.07 444.02 748.89 827.63 40.89 32.00 62.00 kom kom kom kom 633.00 493.plastika UN tip B Ø 20 x 1/2" Ø 25 x 3/4" Holender metal .00 + + + + 57 .00 + + kom kom kom 116.00 467.76 314.00 977.19 12.00 + + kom kom 266.91 209.22 374.00 kom kom 316.19 21.00 525.00 231.00 40.00 - kom kom kom 10.00 - kom kom kom 156.00 359.00 363.

00 1.011.00 88.2 Ø 180x3.81 1.00 345.00 1.420. 1l "Rost Off" sprej odvijac 300ml Antikorozivna podloga.01.5 mm Ø 4.554.00 58.providan 280 ml Rucni pistolj za kartuse 310 ml Makaze za lim-desne Makaze za lim-leve 250 mm HSS spiral.0/22.0 x 110 mm Ø 10 x 110 mm Ø 10 x 160 mm Quadro zidna burgija V SDS-plus 20/450/400 mm "Zebra" rezni list (bonsek) HSS. kom kom kom kom kom VP cena 588.273.00 - kom kom kom 1.735.618.5/22.64 146.00 353.46 4.89 725.24 1.36 112.05 56.M.00 439.354.46 49.34 1.00 - kom kom kom kom 47.39 28.58 83.71 155.00 184.0 mm Zidna burgija "SDS-plus" Ø 6.0 x 110 mm Ø 8.102.2 mm Ø 5.00 1.14 303.00 34.39 299. 5 kg Zaptivna masa za visoke temperature.37 352.35 mm Rezervni nozic za alat za secenje cevi J.202.078.03 306. burgija DIN 338 Ø 3.56 147.15 74.813.cena smanjena/pove}ana MP cena 58 .00 - kom kom kom 81. crvena.59 1.00 - kom kom kom kom kom kom kom 123.89 1.102.00 2.383.0/22 Rezna plo~a za ~elik Ø 115x2.81 3.73 41.16 mm Ø 3 .54 372.00 267.2 Ø 230x3.cement.2 Alat za secenje cevi Ø 3 .00 98.598.89 2.268.00 133.00 416. 310 ml Pasta za pranje ruku 4000 ml Plasticna folija 500 mm Caura za pridrzavanje Packfix folije sirine 500 mm Izolir traka 15 mm / 10 m PUR pena u spreju 750 ml Silikon Acetat .419.46 933.06.102.00 856.048.89 237.93 96.0/22.87 226.00 - kom kom 3.27 kom kom kom kom 694.00 - kom 253.00 358.676.00 49.92 1.54 1.913.00 - -/+ .00 2.00 - kom kom kom 933.00 -/+ - 933.11 WURTH [ifra 1212 1213 841 605 1021 31 252 30 398 1214 907 913 97 1211 945 1074 909 710 711 479 480 481 482 92 91 90 1232 965 1231 1230 917 918 919 1062 1063 1018 Opis Pasta za lemljenje sa kalajem 250 g Zica za lemljenje Ø 3 mm 250 g Najlonski sundjer 60x130 Konvertor rde.094.00 174.00 1.-Cink sprej 400 ml Fix . sprej 300 ml Bakarni sprej 400 ml Alum.32 292.00 - kom kom kom kom 259.15 147.00 280.00 1.497.29 1. 24 "Zebra" rezna plo~a za prohrom SP Ø 115x1.00 3.00 1.00 174.2 mm Ø 3.292.42 1.52 299.

M.00 827.pakovanje Euro Set 1900 Brener Expander do Ø 28 mm Gas kartu{e (boca za brener) Gasni plamenik (brener) Glava za expander Ø 15 mm Glava za expander Ø 18 mm Glava za expander Ø 22 mm Glava za expander Ø 28 mm Glava za expander Ø 35 mm Grip kle{ta (manja) Grip kle{ta (ve}a) Grip kle{ta 30 mm / 12 Kombi kit set Let materijal za zavarivanje (kalaj `ica) Maxigas 400 Metalna ~etka (troredna) Metar 3 m Metar 5 m Mini seka~ cevi Multigas 300 Obradjiva~ cevi Ø 10 .119.483.00 2.138.00 41.65 351.796.08 5.03 844.00 1.15 995.00 7.00 684.01.00 601.750.374.897.00 294.00 415.266.00 766.027.86 307.Ø28 mm Ugaona kle{ta 45 .328.00 163.92 29.422.63 6.06.75 172.686.650.00 1.29 6.00 1.76 23.630.cena smanjena/pove}ana J.00 526.420.145.17 509.03 3.674.00 1.00 2.844.Ø 42 mm profi Super Fire Two Brener T .44 1.522.342.2 Ugaona kle{ta 90 .00 2.00 7.2 Vodoinstalaterska kle{ta (crno-crvena) Vodoinstalaterska kle{ta (crvena) Zec kle{ta (crna.69 445.844.58 6.208.03 MP cena 6.936.00 -/+ - 59 .295.05 700.68 1.704.00 4.532.46 33.840.00 911.14 2.Ø 36 mm Rezervni no`i} za seka~ (pak.00 6.-5 kom) Robend H / W (alat za savijanje cevi) Rofire Handi Pro Brener Rogas boca Rolos pasta Rolot `ica za lemljenje Seka~ cevi Ø 28 mm Seka~ cevi Ø 35 mm Seka~ cevi Ø 6 .00 2.670.38 772.00 363.10 35.00 3.69 2.876.92 579.00 27. sa izolacijom) -/+ .175.210.522.00 7.00 911.00 9.16 138.98 9.245.840.00 1.66 649.58 8.449.00 34.68 3.00 996.15 861.88 249.618.00 7.07 2.00 415.00 9.522.50 3.00 204.017. bez izolacije) Zec kle{ta (crno-crvena.32 1.437.35 351.472.097.844. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom VP cena 5.444.361.11 ROTHENBERGER [ifra 1333 1325 1343 1316 1321 1320 1354 1355 1356 1329 1330 1339 1340 1353 1332 1326 1323 1348 1346 1347 1337 1322 1338 1317 1349 1334 1344 1324 1327 1328 1318 1319 1350 1345 1331 1352 1351 1336 1335 1341 1342 Opis Alat za pertlovanje Bezmetalni sjajnik (sundjer) .858.76 134.izvlaka~ set Ø12 .374.00 1.Ø 56 mm Obradjiva~ cevi Ø 4 .58 6.532.47 2.374.76 1.426.85 772.990.00 39.12 8.00 11.00 159.00 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful