9.5.1. "Izrada hidroizolacijc mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge.

Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva." A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² 9.5.2. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C, stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm." A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500

5. varen za podlogu .Poliazbitol.Hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obra un po m².Kondorfleks T4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . m² B. varen za podlogu .Kondorfleks T4.Hladan premaz bitulitom "A" .Vru premaz bitumenom "MPH" Obra un po m².Obra un po m².Kondorfleks PF4. hladna pasta 2-2. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: ." A.Kondorfleks V4. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .3.Vru premaz bitumenom "MBH" . na temperaturi vi oj od 10 stepeni.Kondorfieks V4. sa preklopima 10 cm. zalepljen i pomeren 50 cm.5 kg/m² .Dva sloja polietilenske folije. razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . Gralbit i Bitumen. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. varen za podlogu . "Izrada hidroizolacije mokrog vora.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. m² C.Hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu .Gralbit II-1/10. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.Hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks PF4. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. . preklopi 15 cm.Poliazbitol. hladna pasta 2-2. m² 9.5 kg/m² . URSA SECO 500 Obra un po m².Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem. m² C. . Traku zalepiti celom povr inom. posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva.Dva sloja polietilenske folije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. .

varen za podlogu .5 kg/m² . Posle su enja. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. Traku zalepiti celom povr inom.staklena mre ica po celoj povr ini . hladna pasta 2-2." Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . zalepljen i pomeren 50 cm. Varen sloj Kondorfleks T4. posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva.Kondorfleks PF4.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . Betonsku podlogu pripremiti da bude ista. visoke i niske temperature.Dva sloja polietilenske folije. m² 9. hladna pasta 2-2. na temperaturi vi oj od 10 stepeni.Poliazbitol. . Zavr ni. Gralbit i Poliazbitol.Dva sloja polietilenske folije. preklopi 15 cm. sa preklopima 10 cm.4.vru premaz bitumenom "MBH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. 6-8 h.5 kg/m² . Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C. sloj naneti posle 6-8 h. tre i. Masu za premazivanje pripremiti me anjem te ne i pra kaste komponente. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.5 kg/m² . URSA SECO 500 Obra un po m²." . varen za podlogu .5. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Boja po izboru projektanta.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .Vru premaz bitumenom "MBH" -Gralbit II-1/10.Poliazbitol. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mre icu. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.5. m² 9.hladan premaz bitulitom "A" .5. m² D. razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. odma ena i bez pukotina. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. hladna pasta 2-2..Hladan premaz bitulitom "A" . etkom naneti prvi sloj i utisnuti mre icu.Gralbit II-1/10.Poliazbitol.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks T4. hladna pasta 2-2.Poliazbitol. zalepljen i pomeren 50 cm.Poliazbitol. "Dramin" Zemun. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .5 kg/m² . Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. preklopi 15 cm. URSA SECO 500 Obra un po m².5 kg/m² . preko betonske podloge.staklena mre ica po celoj povr ini . . stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm. URSA SECO 500 Obra un po m². hladna pasta 2-2.

Obra un po m². m² .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful