9.5.1. "Izrada hidroizolacijc mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge.

Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva." A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² 9.5.2. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C, stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm." A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500

Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. preklopi 15 cm. URSA SECO 500 Obra un po m². Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.Kondorfleks PF4. m² C. m² 9. . razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Obra un po m². Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem.5 kg/m² . Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. ." A.Kondorfleks T4.5 kg/m² . sa preklopima 10 cm.Poliazbitol. na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .Kondorfieks V4. . varen za podlogu .Kondorfleks T4.Hladan premaz bitulitom "A" . hladna pasta 2-2.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .Gralbit II-1/10.Vru premaz bitumenom "MPH" Obra un po m². Varen sloj Kondorfleksa V4.Vru premaz bitumenom "MBH" .Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . Gralbit i Bitumen.Dva sloja polietilenske folije. Traku zalepiti celom povr inom.Hladan premaz bitulitom "A" .Hladan premaz bitulitom "A" . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. m² B. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . varen za podlogu .Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . zalepljen i pomeren 50 cm. URSA SECO 500 Obra un po m². varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. varen za podlogu .Dva sloja polietilenske folije. varen za podlogu . m² C.Kondorfleks V4.5.Kondorfleks PF4. hladna pasta 2-2.3. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva.

Zavr ni. URSA SECO 500 Obra un po m². Boja po izboru projektanta. hladna pasta 2-2. posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. hladna pasta 2-2. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mre icu. tre i.. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta.5 kg/m² . hladna pasta 2-2. Gralbit i Poliazbitol. preklopi 15 cm.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .staklena mre ica po celoj povr ini .5 kg/m² .5.dva sloja polietilenske folije.staklena mre ica po celoj povr ini . preko betonske podloge.5 kg/m² .5 kg/m² .Poliazbitol. varen za podlogu . etkom naneti prvi sloj i utisnuti mre icu. Masu za premazivanje pripremiti me anjem te ne i pra kaste komponente. URSA SECO 500 Obra un po m².Poliazbitol. sa preklopima 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . 6-8 h.5. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. zalepljen i pomeren 50 cm. razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C.Poliazbitol.Dva sloja polietilenske folije. "Dramin" Zemun. na temperaturi vi oj od 10 stepeni. URSA SECO 500 Obra un po m². Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. visoke i niske temperature. stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm. m² 9. Traku zalepiti celom povr inom. preklopi 15 cm. varen za podlogu . zalepljen i pomeren 50 cm. sloj naneti posle 6-8 h. Posle su enja. ." Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .4. "Izrada hidroizolacije mokrog vora.Kondorfleks T4.Poliazbitol. Betonsku podlogu pripremiti da bude ista. odma ena i bez pukotina. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake.Vru premaz bitumenom "MBH" -Gralbit II-1/10. m² D.Gralbit II-1/10. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem.vru premaz bitumenom "MBH" . hladna pasta 2-2. .Hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks PF4. hladna pasta 2-2. Varen sloj Kondorfleks T4. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.5.5 kg/m² .Dva sloja polietilenske folije. m² 9. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: ." .Poliazbitol.

m² .Obra un po m².

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful