9.5.1. "Izrada hidroizolacijc mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge.

Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva." A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² 9.5.2. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C, stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm." A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500

.Poliazbitol. m² C. posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. varen za podlogu .Kondorfleks V4.Kondorfleks PF4. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. preklopi 15 cm. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. Varen sloj Kondorfleksa V4.Obra un po m². na temperaturi vi oj od 10 stepeni. hladna pasta 2-2.5. varen za podlogu .Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .Poliazbitol. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta.Dva sloja polietilenske folije.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .Vru premaz bitumenom "MPH" Obra un po m². Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. URSA SECO 500 Obra un po m². zalepljen i pomeren 50 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Gralbit II-1/10. m² C. sa preklopima 10 cm. .Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . . Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem. hladna pasta 2-2.Kondorfleks PF4.Hladan premaz bitulitom "A" .Hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks T4.Dva sloja polietilenske folije. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. varen za podlogu . varen za podlogu . m² B. Gralbit i Bitumen.Hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Vru premaz bitumenom "MBH" .5 kg/m² .Kondorfieks V4.3." A.Hladan premaz bitulitom "A" . razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom.Kondorfleks T4.5 kg/m² . m² 9. URSA SECO 500 Obra un po m².

etkom naneti prvi sloj i utisnuti mre icu. Zavr ni. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.Poliazbitol. preko betonske podloge.Poliazbitol. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.5. "Izrada hidroizolacije mokrog vora." . posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva.Dva sloja polietilenske folije.Vru premaz bitumenom "MBH" -Gralbit II-1/10. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mre icu.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . URSA SECO 500 Obra un po m². m² 9.5 kg/m² . preklopi 15 cm. razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. "Izrada hidroizolacije mokrog vora.Kondorfleks PF4. hladna pasta 2-2.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . Gralbit i Poliazbitol. URSA SECO 500 Obra un po m². zalepljen i pomeren 50 cm. Varen sloj Kondorfleks T4. tre i. stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm. varen za podlogu .staklena mre ica po celoj povr ini . visoke i niske temperature. hladna pasta 2-2.5 kg/m² . i ugraditi u roku od 20-30 minuta. hladna pasta 2-2.Poliazbitol. URSA SECO 500 Obra un po m².5 kg/m² .5.Kondorfleks T4. Betonsku podlogu pripremiti da bude ista. 6-8 h.5 kg/m² . zalepljen i pomeren 50 cm." Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . sa preklopima 10 cm. hladna pasta 2-2. odma ena i bez pukotina. Boja po izboru projektanta. sloj naneti posle 6-8 h.Poliazbitol. m² 9.Gralbit II-1/10. na temperaturi vi oj od 10 stepeni.4.5 kg/m² . "Dramin" Zemun. Masu za premazivanje pripremiti me anjem te ne i pra kaste komponente.5. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. Posle su enja.dva sloja polietilenske folije.Hladan premaz bitulitom "A" . preklopi 15 cm.vru premaz bitumenom "MBH" .staklena mre ica po celoj povr ini .Dva sloja polietilenske folije. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. . m² D.Poliazbitol. .. Traku zalepiti celom povr inom. varen za podlogu . hladna pasta 2-2. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem.

m² .Obra un po m².