hidroizolacija -kondor

9.5.1. "Izrada hidroizolacijc mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge.

Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva." A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² 9.5.2. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C, stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm." A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500

Vru premaz bitumenom "MPH" Obra un po m². m² C.Vru premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks PF4. preklopi 15 cm. .5 kg/m² . URSA SECO 500 Obra un po m². Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. zalepljen i pomeren 50 cm.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . varen za podlogu . Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. m² C.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . . varen za podlogu . Gralbit i Bitumen. na temperaturi vi oj od 10 stepeni.Kondorfleks PF4.3. Varen sloj Kondorfleksa V4.Kondorfleks T4.Kondorfleks T4. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. hladna pasta 2-2. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem.Hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Dva sloja polietilenske folije. Traku zalepiti celom povr inom.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .Kondorfieks V4.Hladan premaz bitulitom "A" . hladna pasta 2-2. posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Poliazbitol. razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. varen za podlogu .Hladan premaz bitulitom "A" . m² B.Kondorfleks V4. varen za podlogu . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. URSA SECO 500 Obra un po m².Gralbit II-1/10. m² 9.5.Hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol.5 kg/m² . sa preklopima 10 cm. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.Dva sloja polietilenske folije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm." A. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Obra un po m².

Poliazbitol.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . preko betonske podloge.hladan premaz bitulitom "A" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. hladna pasta 2-2. odma ena i bez pukotina. varen za podlogu . m² 9. Posle su enja. Zavr ni. sloj naneti posle 6-8 h. URSA SECO 500 Obra un po m². Varen sloj Kondorfleks T4. na temperaturi vi oj od 10 stepeni.5 kg/m² .. hladna pasta 2-2. "Dramin" Zemun.Poliazbitol. Gralbit i Poliazbitol. zalepljen i pomeren 50 cm. razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. visoke i niske temperature. hladna pasta 2-2. etkom naneti prvi sloj i utisnuti mre icu. hladna pasta 2-2.Kondorfleks T4. preklopi 15 cm. m² 9.Dva sloja polietilenske folije.5 kg/m² .Poliazbitol.Dva sloja polietilenske folije. stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm.5.staklena mre ica po celoj povr ini . 6-8 h.5 kg/m² . .dva sloja polietilenske folije. Masu za premazivanje pripremiti me anjem te ne i pra kaste komponente. URSA SECO 500 Obra un po m².5 kg/m² .Kondorfleks PF4. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C.5. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta." Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. URSA SECO 500 Obra un po m². zalepljen i pomeren 50 cm. varen za podlogu ." . preklopi 15 cm.Gralbit II-1/10. hladna pasta 2-2. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem. "Izrada hidroizolacije mokrog vora.Poliazbitol.vru premaz bitumenom "MBH" . i ugraditi u roku od 20-30 minuta.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . sa preklopima 10 cm. .4. Traku zalepiti celom povr inom. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mre icu.staklena mre ica po celoj povr ini . Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. tre i.5.Hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m² .Vru premaz bitumenom "MBH" -Gralbit II-1/10. Betonsku podlogu pripremiti da bude ista.Poliazbitol. m² D. Boja po izboru projektanta.

m² .Obra un po m².

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful