9.5.1. "Izrada hidroizolacijc mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge.

Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva." A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² 9.5.2. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C, stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm." A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500

Dva sloja polietilenske folije.5.Gralbit II-1/10.Hladan premaz bitulitom "A" . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. URSA SECO 500 Obra un po m².3.Hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . m² C. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom." A. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . Traku zalepiti celom povr inom. . Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. m² B. .Kondorfleks T4. posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva.Kondorfleks V4.Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . preklopi 15 cm.5 kg/m² . hladna pasta 2-2.Hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m² . varen za podlogu . zalepljen i pomeren 50 cm.Kondorfleks T4.Kondorfieks V4. Gralbit i Bitumen.Dva sloja polietilenske folije.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol.Poliazbitol.Vru premaz bitumenom "MBH" . sa preklopima 10 cm.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem.Hladan premaz bitulitom "A" . m² C. Varen sloj Kondorfleksa V4.Obra un po m². Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. m² 9. varen za podlogu . hladna pasta 2-2. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . varen za podlogu . . razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. URSA SECO 500 Obra un po m². Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Kondorfleks PF4.Kondorfleks PF4.Vru premaz bitumenom "MPH" Obra un po m². na temperaturi vi oj od 10 stepeni.

etkom naneti prvi sloj i utisnuti mre icu. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.4. odma ena i bez pukotina.5 kg/m² . m² D.5 kg/m² . tre i. . stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm. Gralbit i Poliazbitol.Hladan premaz bitulitom "A" . hladna pasta 2-2. Posle su enja. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.Dva sloja polietilenske folije. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mre icu. sloj naneti posle 6-8 h. URSA SECO 500 Obra un po m². URSA SECO 500 Obra un po m². zalepljen i pomeren 50 cm.. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. zalepljen i pomeren 50 cm.5. preklopi 15 cm. hladna pasta 2-2.5 kg/m² .5 kg/m² .5.staklena mre ica po celoj povr ini .Kondorfleks T4. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem. preklopi 15 cm. hladna pasta 2-2. m² 9. Zavr ni. varen za podlogu .staklena mre ica po celoj povr ini . varen za podlogu . hladna pasta 2-2.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .5 kg/m² . Boja po izboru projektanta. "Dramin" Zemun. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . 6-8 h.Vru premaz bitumenom "MBH" -Gralbit II-1/10.Poliazbitol.vru premaz bitumenom "MBH" . Betonsku podlogu pripremiti da bude ista. visoke i niske temperature." . posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva.dva sloja polietilenske folije. m² 9. preko betonske podloge. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake." Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Kondorfleks PF4. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta.5.Poliazbitol. Traku zalepiti celom povr inom. Masu za premazivanje pripremiti me anjem te ne i pra kaste komponente. Varen sloj Kondorfleks T4.hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol. . na temperaturi vi oj od 10 stepeni. sa preklopima 10 cm. razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. URSA SECO 500 Obra un po m².Dva sloja polietilenske folije.Poliazbitol. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C.Poliazbitol. hladna pasta 2-2.Gralbit II-1/10.

Obra un po m². m² .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful