9.5.1. "Izrada hidroizolacijc mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge.

Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva." A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² 9.5.2. "Izrada hidroizolacije mokrog vora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem, na temperaturi vi oj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom povr inom, sa preklopima 10 cm, posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C, stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm." A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obra un po m². m² B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Vru premaz bitumenom "MPH" - Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500

Gralbit i Bitumen. Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem. zalepljen i pomeren 50 cm. .Hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . . Traku zalepiti celom povr inom. varen za podlogu .Kondorfleks T4. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.Kondorfieks V4.Kondorfleks T4.Hladan premaz bitulitom "A" . na temperaturi vi oj od 10 stepeni. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.Vru premaz bitumenom "MBH" . hladna pasta 2-2. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola.Dva sloja polietilenske folije. varen za podlogu .Vru premaz bitumenom "MPH" Obra un po m². varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. m² C.Kondorfleks PF4. m² 9.Obra un po m².5. URSA SECO 500 Obra un po m². posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .Dva sloja polietilenske folije.5 kg/m² . Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.5 kg/m² . "Izrada hidroizolacije mokrog vora. varen za podlogu . Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol.Hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopima 10 cm. hladna pasta 2-2.Poliazbitol. . URSA SECO 500 Obra un po m². Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .3." A.Gralbit II-1/10. m² B. Varen sloj Kondorfleksa V4. m² C. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: .Kondorfleks PF4.Kondorfleks V4.Poliazbitol. preklopi 15 cm.Hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora .

5. stalno me ati i naneti vru u u sloju 2-3 mm. zalepljen i pomeren 50 cm. preklopi 15 cm.dva sloja polietilenske folije. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m² .staklena mre ica po celoj povr ini . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. etkom naneti prvi sloj i utisnuti mre icu. hladna pasta 2-2. Betonsku podlogu pripremiti da bude ista. . Zavr ni.4. odma ena i bez pukotina. Traku zalepiti celom povr inom. URSA SECO 500 Obra un po m². Boja po izboru projektanta." . naneti drugi sloj i utisnuti drugu mre icu. hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . "Izrada hidroizolacije mokrog vora. sloj naneti posle 6-8 h. hladna pasta 2-2. Bitumensku masu zagrejati najvi e do 180 stepeni C. Izolaciju raditi preko potpuno suve i iste podloge i podi i uz zidove po detalju projekta. "Dramin" Zemun.staklena mre ica po celoj povr ini . Varen sloj Kondorfleks T4. URSA SECO 500 Obra un po m². tre i.Kondorfleks PF4. na temperaturi vi oj od 10 stepeni. sa preklopima 10 cm. varen za podlogu .Dva sloja polietilenske folije. preko betonske podloge.5 kg/m² .Dva sloja polietilenske folije.vru premaz bitumenom "MBH" ." Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake.Poliazbitol.Poliazbitol.Gralbit II-1/10.5 kg/m² . "Izrada hidroizolacije mokrog vora. zalepljen i pomeren 50 cm. m² 9.Vru premaz bitumenom "MBH" -Gralbit II-1/10. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. varen za podlogu .Kondorfleks T4. hladna pasta 2-2. 6-8 h.5 kg/m² .. URSA SECO 500 Obra un po m².Hladan premaz bitulitom "A" . visoke i niske temperature. m² 9.Poliazbitol. m² D. preklopi 15 cm.Poliazbitol armiran staklenom mre icom oko prodora . Hladni premaz bitulit "A" naneti etkom ili prskanjem. .5.Poliazbitol. Gralbit i Poliazbitol. razmek avanjem bitumenske mase povr ine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Masu za premazivanje pripremiti me anjem te ne i pra kaste komponente. Hidroizolaciju izvesti od slede ih slojeva: . posebnu pa nju posvetiti varenju spojeva. Posle su enja.Poliazbitol.5 kg/m² .5.

m² .Obra un po m².

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful