MINISTARSTVO KULTURE Uprava za zaštitu kulturnih dobara Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2010.

godini Naziv programa Bjelovarsko-bilogorska ž. Bjelovar, Crkva sv. Trojice Čazma, Crkva sv. Marije Magdalene Dišnik, Crkva sv. Apostola Tome Donja Kovačica, Crkva sv. Petke (Marije Magdalene) Donja Vrijeska, Manastirska crkva sv. Ane Donji Mosti, Župna crkva sv. Benedikta Đulovac, Utvrda Stupčanica Grabovnica, Crkva sv. Proroka Amosa Grubišno Polje, Crkva sv. Josipa - župna Nositelj programa Srpska Pravoslavna crkva Svete Trojice RKT Župa sv. Marije Magdalene SPCO Velika Bršljanica Eparhija zagrebačko-ljubljanska Gradski muzej Bjelovar Rkt župa Sv.Benedikta, Donji Mosti Općina Đulovac Eparhija zagrebačko-ljubljanska Grad Grubišno Polje SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Rkt župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Gradski muzej Bjelovar Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj, Eparhija Slavonska Općina Sirač SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Župa Sv. Tri Kalja Eparhija zagrebačko-ljubljanska Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. UKUPNO Iznos u kn

100.000,00 500.000,00 30.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 150.000,00 80.000,00 100.000,00

Grubišno Polje, Crkva sv. Velikomučenika Georgija Nova Rača, Crkva Uznesenja Marijinog Orovac, Arheološki lokalitet Orovački vinogradi Podgarić, Stari grad Garić-grad Rovišće, Samostan Svih Svetih Pavlin Kloštar, Streza Sirač, Manastir Pakra Sirač, Stari grad Sirač

100.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 150.000,00

Velika Barna, Crkva sv. Apostola i Jevanđeliste Marka Velika Trnovitica, Crkva sv. Martina - župna Veliki Grđevac, Crkva Svete Trojice Zrinski Topolovac, Crkva sv. Križa, Gornji Križ Zrinski Topolovac, Župni dvor

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.370.000,00

Brodsko-posavska ž. Bebrina, Župna crkva sv. Marije Magdalene Brodski Stupnik, Zgrada stare općine i stare škole Cernik, Franjevački samostan Cernik, Srednjevjekovni grad Gračanica Dubočac, Župna crkva sv. Mihaela Arhanđela Garčin, Crkva sv. Mateja, apostola i evanđelista Glogovica, Crkva sv. Stjepana Gundinci, Kapelica poklonac bezgrešnog začeća BDM Nova Kapela, Župna crkva sv. Marije Oriovac, Župna crkva sv. Emerika Podvinje, Crkva sv. Antuna Padovanskog Sibinj, Crkva sv. Ivana Krstitelja Slavonski Brod, Arheološki lokalitet Galovo Slavonski Brod, Franjevački samostan i crkva sv. Trojstva Slavonski Brod, Vila Brlićevac (Kuća i voćnjak Šimunović)

Župa sv. Marije Magdalene Općina Brodski Stupnik Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda Hrvatsko planinarsko društvo Strmac Župa sv. Mihaela Arkanđela Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Sv. Ivana Apostola u Podcrkavlju Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Župa Blažene Djevice Marije Župa sv. Emerika u Oriovcu Župa sv. Antuna Padovanskog Rkt župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja Institut za arheologiju Hrvatski restauratorski zavod Grad Slavonski Brod

150.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 50.000,00 500.000,00 100.000,00

Ilije Proroka Hrvatski restauratorski zavod Općina Vrpolje UKUPNO 100.000. Crkva sv.00 100. Antuna Padovanskog Velika Kopanica.00 100. Katedrala sv. Povijesna urbanistička cjelina (aseizmičku sanaciju blokova zgrada i konstruktivnu sanaciju) Zavod za obnovu Dubrovnika Međunarodno sveučilište u Dubrovnik.000.00 Staro Petrovo Selo.000.00 80. Crkva sv.000.000. Kula Kanavelić Korčula.000.00 100.00 100. Mihajla Suđurađ.000. Kula Revelin Korčula.000.Antuna Padovanskog Župa Sv. Nikole Mjesni odbor Čilipi Dubrovnik.000. Badija Korčula.000.000. Povijesna urbanistička cjelina (istražni radovi i izrada dokumentacije) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.000.00 300. Ljetnikovac Sorkočević Korčula.000. Katedrala Uznesenja Marijina Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik. Sv.000.00 150. Prijevor Općina Dubrovačko primorje Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod 50.Muzej Korčule Korčula. Župna crkva sv.00 800.000.000.00 50. Crkva sv. Pavao.000. antički brodolom Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik. metalni i keramički nalazi s ostataka novovjekovnog brodoloma Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik. Palača Bundić .000.000. Mljet Komaji.000. Roka Dubrovačka biskupija Dubrovnik. Rekognosciranje dubrovačkog podmorja Hrvatski restauratorski zavod Čilipi.000. Arheološki lokalitet u Pustijerni Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.00 3. Gospodarski kompleks Stranj Capor.000. Palača Ismaeli-Gabrielis .00 80. Biskupska palača (Palača Sorkočević) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik. Marije i benediktinski samostan. Crkva sv. Modesta i Krescencija Dubrovačka biskupija Đuro Capor Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan.000. Vida. Vela Dolina.00 100.00 80. Križa na Gornjem Konalu Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik. Crkva Sv. Blagovjesti općina Dubrovnik.00 50.040.00 100.00 150.000.000.000.000. Vignje (Konavle) Komolac. Franjevački samostan.00 150.000.00 100.00 .000. Ilije Proroka Velika Kopanica.000.000.00 40. metala i drva Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik. Otok Mljet.00 150. Crkva Svih Svetih Lopud.000. Crkva sv. Župna crkva sv.00 2.00 250.000. Antički arheološki nalazi od keramike. Podvodni arheološki nalazi s ostataka novovjekovnih i antičkih brodoloma Lisac (Dubrovačko primorje).000.000.Stara Gradiška. Crkva sv.00 100.00 100. Ljetnikovac Bete Radovani Katica Bete Dubrovnik. Ilije Proroka Vrpolje.00 150.00 80.00 80.00 80.00 200.000.000.00 100.000.000.Kosovo i Sutivan Lumbarda.00 200.00 150.000.00 120.000. Velika i Mala kneževa kula Lastovo.00 70. Tvrđava koncentracijski logor) Stara Gradiška (zatvor i Općina Stara Gradiška Župa sv. Orsule Ston.000.00 40. Ivana Krstitelja Dubrovačko-neretvanska ž.000.00 200. Petra Orebić. Brsečine. Brončani topovi. Knežev dvor Dubrovački muzeji Dubrovnik. Marka Korčula.00 150.00 40.Muzej Ikona općina Dubrovnik. Samostan Dominikanaca i crkva sv. keramički nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik. Badija Župni ured Sv.000. Franjevački samostan Velike Gospe Rožat.000. Ivana Krstitelja u Šilovom selu Trsteno (Dubrovnik). Crkva Gospe od Šunja Lumbarda. Crkva sv. Crkva sv.00 100. Otok Mljet. Crkva sv. brončani nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.00 150.00 250. Crkva sv.00 80. Rt Glavat. Arheološki lokalitet . Marka Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Hrvatski restauratorski zavod Općina Dubrovačko Primorje Hrvatski restauratorski zavod Centar za prapovijesna istraživanja Općina Lumbarda Franjevački samostan Uznesenja Marijina Franjevački samostan Pohođenja Marijina. Crkva sv. Franjevački samostan s crkvom Pohođenja Marijina Slano.000. Dominika Dubrovniku Goveđari. Otok Mljet.00 250.

Mateja Sveti Petar u Šumi. Crkva sv.000. Remete 50.00 Župa sv. Crkva sv.00 300. Petra i Pavla 10. Župni dvor.300.000.000.000.000.00 100. Crkva sv.000. ostaci antičkih i novovjekovnih brodoloma Pula.000. Franje Hrvatski restauratorski zavod Grad Pula Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Župa Sv.000. Marije Sniježne Červar-Porat.000. Katedrala sv. Crkva Sv. Silvestra Pazin. Kaštel "Pietra Pelosa"-Crkva sv.000. Poluotok Vižule i privlaka Burle Motovun. Crkva sv.000.000. Poluotok Vižule i privlaka Burle Zavičajni muzej Poreštine Općina Višnjan Sveučilište u Zagrebu.000. Franje sa samostanom Franjevaca Pula. Povijesna urbanistička cjelina Motovuna Novigrad (Istra).00 100. Crkva sv. Stjepana Župa Sv. Nikole Pazin.00 .00 100.000. Agneze.00 100.00 200.000.000. Crkva sv. Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada Labin. Marije Magdalene Cerovlje. Muntajana Bačva.00 180. Stjepana Plomin.000.00 100.00 100. Crkva sv.00 100.000.00 200. Martina Buzet. Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Župa Pohođenja BDM Općina Barban Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Buzet Općina Cerovlje Župa sv. Vida i Modesta Hum (Buzet).00 50.00 200.00 150. Roka 50. Arheološki lokalitet crkve sv.00 70.000.00 100. Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda. Lorun Draguć.000. Anžići.000. crkva sv.00 50.00 40.00 400.000.000.000.000. Marije Velike Bale. Gundulićeva 6 i 6A Hrvatski glazbeni zavod UKUPNO Istarska ž. Mateja Pula. Bazilika Sv. Jakova Bale.00 100. Vela Spila . Povijesna urbanistička cjelina Huma Kanfanar.000.00 80. Villa rustica i figlina. Jurja Buzet. Pelagija Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Grad Pazin Grad Vodnjan Općina Kršan Biskupija porečko-pulska Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Arheološki muzej Istre Samostan Sv. Povijesna urbanistička cjelina Draguća Gračišće.00 30. Marije Magdalene Marčana.00 15.00 50. Arheološki lokalitet Forum i Akropola (Gornje Njive) obrada nalaza Arheološki muzej Narona UKUPNO Grad Zagreb Sesvete (Grad Zagreb).000.000.00 900. Kaštel Peroj.00 Zagreb.00 80. Stjepana (stropni oslik) Motovun.000. Villa rustica Medulin.00 7.00 60.00 200.000. Martin) Bičići.00 100.270.000.000.00 Medulin. Stjepana (zvonik) Motovun. Crkva i samostan sv. Crkva sv.Vela Luka.od utvrde do najmanjeg grada na svijetu Općina Kanfanar Grad Labin Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Međunarodni istraživački centar za arheologiju Medulin-Brijuni Župa Sv.00 100.000. Veštar Slum.00 150.000. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije.000.00 80.00 100. Eufrazijeva bazilika Prodol.000. Crkva sv. Katedrala Pohođenja Blažene Djevice Marije Zagreb. Franje Ksaverskog Rkt Župa Uznesenja BDM Remete Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale 100. Kaštel Possert (Sv. Mihovila Zavičajni muzej Poreštine Općina Cerovlje Općina Gračišće Udruga Hum .000. Crkva Pohođenja BDM Barban.00 100. Jurja Starog Poreč.000. Crkva sv. Crkva sv.000.000. Crkva sv.00 100.00 100.00 50.00 1.00 100. Rimsko scensko kazalište Rovinj.000. Marije Formoze Pula.000.prethistorijsko naselje Centar za kulturu Vela Luka Vid.000.00 100. Gradinje Čepić.000. Vugrovec Zagreb. Antička arhitektura. Crkva sv.000. Crkva sv. Crkva sv. Crkva Svih Svetih. Pelagija (kripta ex katedrale) Oprtalj.000. Stjepana Općina Motovun Župa Sv.00 50. Crkva sv. Antuna Opata Belaj (Cerovlje). Marije Pula.000.00 100.

Crkva Presvetog Trojstva Modruš. Katarine Grad Vodnjan Vodnjan. Crkvena Općina Karlovac.00 100.00 . rekonstrukcija kule) Barilović.00 100. Jurja Jasenak.00 80.000. Crkvena opština Gornje Dubrave.00 100. Frankopanski kaštel Orišje.00 50.840. Ostaci antičke vile Arheološki muzej Istre Žminj.000. Crkva sv. Vinčenta Općina Svetvinčenat Svetvinčenat. Crkvena općina Kolarić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Župni ured Presvetog Trojstva Općina Josipdol Župa Uznesenja BDM Općina Netretić Pučko otvoreno učilište Ogulin Općina Bosiljevo Župa Uznesenja BDM.00 100.00 300. Crkvena općina Plaški Župa Sv. Crkva sv. Eparhija gornjokarlovačka.000.00 4.000.00 200. Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim Franjevački samostan Presvetog samostanom Trojstva Karlovac.00 300.000. Petke Krč Bosiljevski. Crkva sv Ilije Proroka Modruš. Eparhija gornjokarlovačka. Kapela sv. Tri kralja Rkt. Antuna Općina Višnjan Vodnjan. Arheološki lokalitet Gradišće Oštarije.00 30.000.00 150.00 100. Eparhija gornjokarlovačka.000. Antuna Padovanskog 50. Arheološki lokalitet Gorica Lipnik.00 50.00 200.000.00 60. Trojice Općina Žminj Žminj.000.00 100. Arheološki lokalitet Gradišće Drežnica. Mihovila.00 50.Svetvinčenat.000.000.000. Barilović.000. Oštarije Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" SPC u Hrvatskoj. Crkva sv. Tri Kralja Srpska pravoslavna crkva.000. Stari grad Barilović (arheološka istraživanja) Bosiljevo.000.00 150.000. Banjole Grad Vodnjan Zambratija.000. Ruševine Starog grada Novigrad na Dobri.000.00 100.000.000. Jurja Mučenika Župni ured Sv.000. Crkva sv.00 30.00 Plaški.00 30.000. Stari grad Barilović (izrada dokumentacije.00 80.00 100.Bedemi Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO Karlovačka ž. Mihovila Arhanđela Generalski Stol.00 100.000. Petke Ogulin Gornje Zagorje. Stari grad Dubovac Gradski muzej Karlovac Karlovac. Kaštel Žminj . Stari grad Cetingrad Crna Draga.000. Kaštel Morosini-Grimani Općina Svetvinčenat Trviž. Stari grad Ozalj Speleološki klub „Ursus spelaeus“ SPC.000. Župna crkva Sv. Crkva sv.000. Arheološki lokalitet Katoro .00 Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Bosiljevo Općina Cetingrad Arheološki muzej u Zagrebu SPCO drežnička u Drežnici Općina Rakovica Gospićko-senjska biskupija Gospićko-senjska biskupija SPC u Hrvatskoj. Arheološki lokalitet Osovlje Barilović.000.00 Institut za arheologiju u Zagrebu 30.000.000.000. Stari grad Bosiljevo Cetingrad.000. Crkva sv.00 50.Sepomaia (arheološka istraživanja) Muzej grada Umaga Umag. Crkva sv.000.00 400. Velikomučenika Lazara SPCO drežnička u Drežnici Karlovac.00 15. Crkva sv.000. Crkva sv. Crkva sv. Mavro Opat 100.00 800. Karlovac.000. Crkva Vavedenja Bogorodice (Saborna crkva) Pribanjci. Župa Sv. Crkva sv.00 100.000.000.00 100.00 80.00 30.00 200.00 50. Petra i Pavla Grad Pazin Umag. Barbare 250. Antički ostaci plovnog puta na rijeci Mrežnici Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj.000.00 60. Crkva sv.000.000.00 400. Crkva Rođenja Presvete Bogorodice Drežnik Grad.00 200.00 70. Eparhija gornjokarlovačka.00 80.000.000. Barakova zgrada Karlovac Karlovac. Utvrđene pećine Karlovačke županije Kolarić. Eparhijski dvor i Parohijski dom Eparhijski upravni odbor Karlovac.000. Stari grad "Novigrad" Ogulin. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Novigrad na Dobri.000.000. Arheološki lokalitet Katoro Sepomaia (konzervatorski radovi) Muzej grada Umaga Višnjan.00 150.000. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Ozalj. Drežnik Grad Erdelj.

Heleni Križevci.00 100. Grad Mali Kalinik Kalinovac. Oružarna Koprivnica.000.000.00 150.00 100.00 100.00 Belec. Rok Hrvatski restauratorski zavod Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Hrvatski restauratorski zavod Rkt župa Presvetog Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Grad Koprivnica Institut za arheologiju UKUPNO 20. Kuzme i Damjana Legrad. Župni dvor Belec. Kapela Rođenja Blažene Djevice Marije Skradnik. Stari grad Đurđevac Gornja Glogovnica. Mlinice u Radonji. Crkva sv.00 100.00 100. Bedekovčina.000.00 200. špilja Zala Zagrebu Vojnić.00 2. Crkva Presvetog Trojstva Virje.000.00 80. Franje Ksavera Đurđevac.000.00 100.000.00 100. Luke Evanđeliste Općina Kalnik Općina Kalnik Općina Kalnik Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Rkt župa Sv. Crkva Sv. Crkva sv.000. Župni dvor Župa sv. Crkva Sv.00 50. Zadobarje. Ivana Krstitelja Križevci. Crkva sv. Crkva sv.740. Luke Evanđeliste Kalnik. Antuna Padovanskog Koprivnica.00 Krapinsko-zagorska ž. Ane Križevci. arheološki lokalitet Volarski Brijeg Gradski muzej Križevci Varaždinska biskupija.00 150.000.000. Trojice Koprivnica. Crkva Rođenja Marijinog i bivši pavlinski samostan Župa Rođenja B.00 50.000.00 80. Mlinica 10 Rastoke.00 80. Križa. Kuzme i Damjana Župa sv. Marije Snježne Donja Stubica. Jurja RKT Župa sv. Arheološki lokalitet Brezovljani Drnje.000.00 150.000.00 70. Samostan i crkva sv. Kapela Sv. Save Križevci. 11 i 28a Saborsko.00 100.00 80. crkva Sv.000. Kolariću i Vojišnici Općina Vojnić Vojnić.000. Helene u Sv.000. Stari grad Veliki Kalnik Kamešnica. Crkva sv. Marije Snježne u Belcu Grad Donja Stubica 100.000.000.000. Florijana Reka. Crkva Blažene Djevice Marije Dropkovec. Crkva Uznesenja BDM Gornja Rijeka. Zgrada.000. Crkva sv.00 100. Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Tounj.000. Crkva sv.000.000.000. Arheološki lokalitet Viničica Slunj.00 50. Crkva Sv.00 250.000.00 6. 8. Brezovljani. Andrije Koprivnica.00 80.00 Svetice.00 200. Mlinice br.000.D.00 250.000.000.00 40.00 30. Arheološki lokalitet Stari grad 100.00 50. Sinagoga Koprivnica.000. Florijana Križevci.000.00 100. Trg bana Josipa Jelačića 1 Koprivnički Bregi. Spomeničko područje "Petrova gora" (spomenik Petrovac) Općina Vojnić Vrhovac. Crkva Uspenija Presvete Bogorodice Grad Slunj Grad Slunj Župa Sv.00 50.00 50.000.00 50. Crkva Uznesenja Marijina Gornja Rijeka.000.000.000.00 250. Brcka Kalnik.00 100. Crkvena općina Kolarić 100. Crkva sv. Barbare Hrvatski restauratorski zavod Društvo za obnovu i zaštitu Crkve Sv.00 . Ivana Nepomuka.Rastoke.830.00 200.000. Trojice sa biskupskim dvorom Kuzminec (Rasinja).000.000. Crkva sv. Kapela sv. Trojstva Legrad. Kuzme i Damjana Vukmanić.00 100.000.000.000. Katedrala sv. 5. Crkva sv. Župa sv.00 80. Župa Rođenja BDM Općina Gornja Rijeka Centar za kulturu Grad Križevci Općina Gornja Rijeka Općina Gornja Rijeka Varaždinska biskupija.000.00 100. Antuna pustinjaka Završje Netretićko UKUPNO Koprivničko-križevačka ž.000. Zavjetni pil sv.00 100.000.00 100.000. Stari grad Slunj Srednji Poloj.000. Roka Koprivnički Ivanec. Antuna Padovanskog RKT Župa Uzvišenja sv.000.00 100.000.00 100. Centralna partizanska bolnica "Petrova gora" Općina Vojnić Vojnić. Saborsko (Plaški) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Slunj SPC.000. Kapela sv.000.

000.000. Gornja Stubica Kuzminec (Mihovljan). Crkva sv. Petra i Pavla Pregrada. Stari grad Vrbovec (istražni radovi i radovi konzervacije) Institut za arheologiju Konjščina. Ćirila i Metoda Grad Klanjec 150.000. Kapela sv. Kapela sv. Borićevac 100.000. Stari grad Vrbovec (konzervacija i restauracija nalaza) Hrvatski restauratorski zavod Klenovec Humski.000. Tri Kralja. Ane Hum Košnički.000.00 16. Kapela Majke Božje Snježne Sveti Križ Začretje.000.000. Nikole biskupa Krapina.00 100.000. Dvorac Popovec Vinagora.00 200. Katarine i samostan franjevaca Hrvatski restauratorski zavod Krapina.00 80.302.000. Dominika RKT ŽUPA sv.000.000. Borićevci Općina Brinje Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena opština Gospićko-senjska biskupija. Crkva sv. Gornja Stubica Župni ured Pregrada Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Hrašćina. Završje Začretsko Trški Vrh.00 150.000. Dvor Veliki Tabor Husinec.000.000. Stari grad Sokolac Brlog. Crkva Rođenja Marijina. Stari grad u Krapini Hrvatski restauratorski zavod Krapinske Toplice.000.000. Mlin Tomašković Ivanić Miljanski.000. Crkva Sv.000.000.000.00 100.00 100.D. Župa sv. Josipa Velika Erpenja.000. Crkva sv. Župa sv. Crkva sv.00 .00 100. Martina Biskupa Bunić. Povijesna ruralna cjelina Kumrovec .00 50.00 100.000. Srednjovjekovna utvrda Cesargrad Klenovec Humski.000. Terezije Avilske Caska.000.00 150. Save Brušane.00 50. Marije Rkt župa Sveta Tri Kralja Velika Erpenja Državni arhiv u Varaždinu Župni ured Vinagora Župa Uznesenja BDM Zajezda RKT Župa Uznesenja BDM UKUPNO 100.00 200. Brinje.00 100. Crkva sv.000.00 100. Crkva sv. Martina Hrvatski restauratorski zavod Očura (Novi Golubovec).00 Ličko-senjska ž. Petra i Pavla Petrovsko Župni ured Pregrada Župni ured Pregrada Župa Presvetog Trojstva Radoboj RKT Župa Uznesenja B.000.000. Crkva sv.00 50. Crkva Uznesenja BDM Župa Presvetog Trojstva Radoboj Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa sv. Marije Magdalene RKT Župa Sv.000.00 200. Župna kurija Radoboj. Marije Magdalene Hum Košnički. Crkva sv. Crkva Pohođenja BDM Zajezda.00 100.000.Trgovišće Hrvatski restauratorski zavod Grad Klanjec Hrvatska franjevačka provincija sv.000.00 150. Crkva Uznesenja Marijina Pregrada. Trojstva Risvica. Župni dvor Velika Ves. Dvorac Donje Oroslavje Petrovsko. Jakova Oroslavje. Franjevački samostan i crkva Navještenja BDM Klanjec.00 80. Florijana Klanjec. Crkva Presvetog Trojstva .00 50.00 200. Kapela sv. Crkva sv.00 90.000.Muzej "Staro selo" seljačkih buna.00 12. Kapela sv.00 300. Dominika Kostel.000. Crkva Uznesenja BDM Zlatar. Tkalci Rkt.00 150.000. Crkva sv. Podmorsko arheološko nalazište Donji Lapac.00 100.000.00 200. Crkva Rođenja BDM Bužim.00 32. Ane.000. Skulpture Petrica Kerempuh i Galženjaci Gornja Plemenšćina. Marije Jeruzalemske Tuhelj.000.000.00 50. Crkva sv.00 Kumrovec. Ivana Klanjec.00 50.00 200.Gornja Stubica.00 100.000. Crkva sv. Marije Općina Sveti Križ Začretje Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa Uznesenja B.00 200.župna RKT župa Presveto Trojstvo Krapinske Toplice. Crkva sv.00 150. Crkva sv. Terezije Avilske Grad Novalja Gospićko-senjska biskupija. Mihovila Martinšćina. Župa Rođenja BDM. Martina Župa Rođenja BDM Župni ured Sv. Vida Brinje.00 50.00 100.Muzej Muzeji Hrvatskog zagorja .000.000.000.000.00 20.00 200.000. Marije Magdalene Općina Krapinske Toplice Muzeji Hrvatskog zagorja Galerija Augusta Augustinčića.000.000. Stari grad Kostel Grad Pregrada Krapina.D.00 100.00 100.00 50. Crkva sv.

Filipa i Jakova Udbina.00 50. Križa Senj. Crkva Uzvišenja Svetog Križa Franjevački samostan Čakovec Muzej Međimurja Čakovec Općina Dekanovec RKT Župa sv. Crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila 80.000.00 .000. Dimitrija Darda.00 100.Marije i Sv.000.000.D. Nikole i samostan Franjevaca Čakovec.00 50.00 100.00 150. čardakom i bunarom Bolman. Čakovec.00 100.00 80.000. Župni dvor Sveti Križ (Mala Subotica). Katarine Gornji Mihaljevec Rkt.950.000.000. Josipa Mjesni odbor Lički Ribnik RKT Župa Blažene Djevice Marije od sv. Ap Župa Uznesenja B. Josipa i kapucinski samostan Lički Ribnik. Križa Župni ured Uznesenja BDM Gradski muzej Senj Župni ured Uznesenja BDM Grad Senj Župni ured Sveti Juraj Muzej Like Gospić Gospičko-senjska biskupija SPC Hrvatskoj. Stari grad Zrinskih u Čakovcu Dekanovec.580.000.00 3. Kurija župnog dvora Prozor. Utvrđene špilje u Ličko-senjskoj županiji Kaluđerovac. Crkva Uznesenja BDM Sveta Marija.000.000.000. crkva sv.00 100.000.000. Crkva sv.000.D. Crkva sv.D.00 90. Kula Lipica Sveti Juraj. Batina (Draž). Cirkovljani Sveta Marija. Crkva sv.M. Filijalna crkva Sv.00 80.00 100. Sveta Marija RKT Župa RBDM Hrvatski restauratorski zavod RKT.000. Kapela sedam žalosti BDM na Fortici Otočac.000. Župni ured 7 Žalosti B. Crkva Sv.00 Vrhovine. Tradicijska kuća s ambarom. Mihovila Arkanđela Lovinac Srpska pravoslavna crkva. Krunice Župni ured sv. Gradska loža (Kampuzija) Senj.00 1. Antički vodovod "Talijanova buža" Otočac. Petra i Pavla Dalj.00 100.000.00 100.00 50. Nikole Karlobag. Nikole Biskupa Kaluđerovac Kapucinski samostan sv.000. Crkva sv. Župa Uzvišenja sv.00 100.00 100.00 80.000. Crkva sv. Lovre đakona.00 100. Velikomučenika Georgija Otočac. Križa Macinec.M.000.00 100. Dvorac Esterhazy Općina Draž Arheološki muzej Osijek Udruga građana "Tea" SPC opština Bolman SPC Općina Dalj Općina Darda 100. Crkva Pohoda BDM Prelog.00 100.000. Crkva 7 Žalosti BDM i sv. Mihovila Arkanđela Župa Navještenja BDM Speleološki klub „Ursus spelaeus“ Župna crkva sv.00 30.00 50. Arheološka baština Baranje između Batine i Belog Manastira Bijelo Brdo.00 200. Eparhija gornjokarlovačka.000. Drveni mlin kašikar Ličko Lešće. Župa Svetoga Jakoba St.000.00 Medak.00 300.00 80.000. Kapela sv. Crkvena općina Vrhovine UKUPNO 300. Eparhijski upravni odbor Grad Novalja Eparhija Gornjokarlovačka.00 Osječko-baranjska ž. Eparhija gornjokarlovačka. Križa UKUPNO 200. Crkva sv. Crkva Uzvišenja sv.000. Crkva Svih Svetih sa župnim dvorom Gornji Mihaljevec.000.000.00 200.000.00 100. Jovana Preteče Novalja.000.000. Katedrala Uznesenja BDM Senj.Gospić. Crkva sv. Crkva sv.000. Marije od Arta Senj. Crkva sv. Spomenik "Pobjedi" sa kriptom na brdu Gradac Beli Manastir.00 200.000.000. Jeronima Vratišinec.00 50.00 Međimurska ž. Sveta Marija Župa Uznesenja B.00 20. Crkva sv.000.00 100.00 800. Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije Gospić.00 100.000.000. Crkvena općina Otočac Katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke Župni ured Presvetog Trojstva Župa Uzvišenja sv. Katarine Kotoriba. lokalitet župna crkva Sv. Franje Paulskog Lovinac. Križa Štrigova. Crkva sv. Križa Općina Nedelišće Rkt.000.000.000.00 20. Nikole 80.000.000. Arheološka zona Gradina Udbina.

Srednjovjekovni grad Velika Općina Velika UKUPNO 100.000. Crkva sv.00 80.000. Trojstva 5 i 6 Muzej Slavonije Osijek Sarvaš.000. Crkva sv. Zgrade Muzeja.00 100.000.00 40.00 100. Trg sv. Arheološki lokalitet Gradci (konzervacija Filozofski fakultet Sveučilišta u arheološkog materijala) Zagrebu Požeška biskupija Stolni Kaptol Kaptol. Eparhija Pakrac. Stari grad Kaptol Sv.000. Mihaela Arkanđela Velika. Crkva sv.000. Spahijski podrum Grad Pakrac Pakrac.00 100.000. Zgrada.00 150. Feričanci (crkva Reformatska Crkvena Općina Suza SPC u Hrvatskoj. Petra Kuzmica.00 200.000. Zgrada Prve zemaljske bolnice Grad Pakrac Pakrac.00 340.000. Crkva sv. Crkva sv.00 300.000.00 400. Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Blažene Djevice Marije VALPOVO UKUPNO Požeško-slavonska ž.000.000. Trojice) Slavonska SPC u Hrvatskoj.000.00 100.000.000.00 60.000. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ratkovica. Duha Kneževi Vinogradi. Osijek Župa sv. Kurija Kušević Grad Pleternica Lipik. Duha.000.000.00 80.Biskupski Požega. Zavjetni pil sv. Lovre ordinarijat Požega.00 Rkt. Antički ostaci plovnog puta Drava .000. Crkvena opština Koprivna (Šodolovci).00 100.00 200. Eparhija Pakrac.00 20.00 200.00 100. Arheološki lokalitet "Grabrovac" kod Đakova Arheološki muzej Osijek Reformatorska-reformatska Laslovo.00 100.00 80. Mihovila Župa Blažene Djevice Marije Stražeman.00 90.000. Petra i Pavla .00 .000. Crkva sv. Arheološki lokalitet Gradci (arheološka istraživanja) istraživanja Kaptol.Dunav Hrvatski restauratorski zavod Reformirana Kršćanska Kalvinska Osijek. Mihovila Arkanđela Župa sv.000.Donji Miholjac. Crkva sv. Arheološki lokalitet "Gradac" Arheološki muzej Osijek.00 200. Duha (sv. Kužni pil sv.Kursalon Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj. Crkva reformiranih crkvena općina Reformirana kršćanska crkva. Zgrada Golubić.00 1. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Duboševica.00 100. Dvor Prandau-Mailath Dragotin.00 100. Crkva sv.000.730. Crkva sv.00 100. Sveti Đurađ (Donji Miholjac).00 60. Crkva Uznesenja BDM Đurđenovac.000.00 150. Crkva sv.000. Jurja Podravski Podgajci 300. Antuna Padovanskog i samostan Franjevaca Franjevački samostan u Našicama Osijek. Matije Gupca 8 ("Pickova zgrada") Grad Pakrac Požega.00 150.00 100.000. Vila Neuschloss Đurđenovac. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Osijek.000. Crkva sv. Lječilišni kompleks .00 2.000.00 80.00 100. Franjevački samostan Franjevački samostan Osijek.000.00 200. Crkva Male Gospojine u Koprivni Petrova Slatina Kuševac.00 80.00 200. Centar za prapovijesna Kaptol. Roka Franjevački samostan Požega Požega.00 200.000.000.00 4. APOSTOLA.000.000. Crkva reformiranih Crkva u Hrvatskoj ŽUPA CRKVE SV.000.00 500.000. Tvrđa Državni arhiv u Osijeku Osijek.000."Katedrala" PAVLA.000. Martina Biskupa.000. PETRA I Osijek. Augustina Velika.000. Augustina Župa sv.790. Srednjovjekovni grad Feričanci. Zgrada Državnog arhiva.000.000. Kralja Tomislava 7 Grad Pakrac Pakrac.000.00 200. OSIJEK Osijek.000. župa Bezgrješnog začeća Valpovo.00 100.00 100. Duha i Franjevački samostan Franjevački samostan Požega Požeška biskupija . Zgrada parne pilane Erdut.000. Episkopski dvor Slavonska Pakrac. Crkva reformiranih (srednjovjekovna kula) Crkvena općina Vardarac Našice. Lug.000. Srednjevjekovna kula reformiranih) Grad Donji Miholjac Rimokatolički župni ured Trnava Župa Uznesenja BDM Općina Đurđenovac Hrvatski restauratorski zavod Općina Erdut Crkva sv.

Kaštel Omišalj.000. Petra s ostacima samostana Veprinac.000. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (izrada dokumentacije i restauratorski radovi) Rijeka.00 Osor. Gerovo Riječka nadbiskupija .00 100.000.00 150. Crkva sv. Petra Prezid. Crkva sv.00 100.Župa Sv.000. Trg pul Vele Crikve u Starom gradu Rijeka. Crkva sv. Andrije Rijeka. Antuna Padovanskog Čabar. Katedrala sv. Kastav Grad Kastav.00 90.00 300.. Crkva sv. Crkva Marijina Uznesenja 80. Bernardina Sienskog Grad Kastav.000.Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Grad Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Župa Uznesenja BDM Lukovdol ŽUPNI URED SUPETARSKA DRAGA. Andrije Apostola Cres.00 80.00 200. Franje Ksaverskog Supetarska Draga.000. Trojice Kastav. Crkva sv. konzervatorski i restauratorski radovi Crikvenica.000.000. Ad Turres (Igralište) .00 100.000. Franje Cres. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (zidni oslik i štuko ukras u salonima) Rijeka. Dvorac Zrinski Gerovo.00 150.izrada dokumentacije. Palača Moise Crikvenica. Bakar. EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA. Franjevački samostan sv. FRANE CRES Grad Cres. Arheološki lokalitet Principija Rijeka. Marka Evanđelista Vrbnik.00 100.000. Arheološki lokalitet Podšilo keramička peć Lopar. Guvernerova palača (Muzej Hrvatskog Primorja) Rijeka.00 Sisačko-moslavačka Ž.000.Župa Uznesenja BDM . Vida Mučenika Punat. Crkva sv. Veprinac Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 100.000. Crkva sv. Justine Rab.00 100.000. .670.00 Gomirje. Gradski bedemi Rab. CO.00 50.Primorsko-goranska ž.000. Samostan i crkva sv. Košljun Rab. Gradske zidine Krk. Samostan benediktinki i crkva sv.000. Bernardina Sijenskog Kastav.00 50.000.000.00 50.000. Hermagora i Fortunata. Kapela sv.00 4.000.00 100.000. Cres Muzej grada Crikvenice Institut za arheologiju Riječka nadbiskupija. Gerovo SPC u HRVATSKOJ. Hermagora i Fortunata.000.00 50.000.00 200. Franjevački samostan sa crkvom. VIDA MUČENIKA PREZID FRANJEVAČKI SAMOSTAN KOŠLJUN Župni ured Uznesenja Marijina Grad Rab SAMOSTAN BENEDIKTINKI SV.00 80. Antuna Padovanskog GRAD ČABAR Riječka nadbiskupija . Crkva sv. Crkva Uznesenja BDM 'Vela crikva' Rijeka. Opatija sv. Franje Lopar. Franje Asiškog Općina Lopar Općina Lopar GRAD MALI LOŠINJ.00 200.00 100.00 200. Evidencija podmorskih arheoloških nalazišta Rijeka.00 70. MALI LOŠINJ Općina Omišalj Hrvatski restauratorski zavod Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu Riječka nadbiskupija – Župa SV.000.000.000.000.00 150. Crkva i samostan sv.00 100.000. Crkva Majke Božje Svetogorske Gerovo.00 100.00 100.00 100.00 70. Župa sv.000. Marije 100.00 100.Župa Sv.000. OTOK RAB Riječka nadbiskupija Župa Sv.000. APOSTOLA BAKAR SAMOSTAN SV.000. Arheološka zona Mirine.000.000.00 100. Ad Turres (Igralište) . Crkva Roždenija Jovana Preteče i manastir Kampor.000. Crkva sv.00 50. Marka ev.00 200. Nikole Mali Lošinj.000. Fulfinum Osor.000.000.000. Hermagora i Fortunata ŽUPNI URED SV.000. Benediktinski samostan i crkva Uznesenja BDM Krk.00 100. ANDRIJE U RABU Grad Rijeka Riječka Nadbiskupija . Kastav Hrvatski restauratorski zavod Samostan Sv.00 200.arheološka istraživanja Čabar.00 400. Zgrada Filodrammatica Rtić. HRVATSKA KOSTAJNICA Franjevački samostan sv.

000. Katarine Djevice Gornje Komarevo.00 50.000. Tradicijska katnica.000. Stari grad "Klinac grad". Parohijski dom Hrvatska Kostajnica Hrvatska Kostajnica.000.000.000. Korablja. Stari Brod 45 Ivan Đumbir RKT Župni ured Sv.00 80.000.00 50. Drenov Bok 63 Ružica Šep SPC u Hrvatskoj.00 100. Župna crkva Uzvišenja sv. Crkvena Općina Gornji Javoranj. Eparhija gornjokarlovačka.00 50. Tradicijska drvena katnica.00 100.00 50. Ruralna cjelina naselja Krapje Krapje.00 100. Kratečko 143 Kutina. Crkvena Općina Blinja.000. Samostan Sv.000.00 80.00 20. Crkva sv.000.00 40.000. Martina Rkt Župa Stari Farkašić Stari Brod. Arheološki lokalitet Kutinska Lipa Kutina. Obiteljska kuća Đureković Marija Đureković Župa sv. Crkva sv. Ivana Nepomuka Grad Glina Gora. Crkva sv. Crkva sv.000. Mlin .SPC u Hrvatskoj. Vaclavekov mlin Julka Vaclavek Mahovo. tradicijska kuća.00 Kutina. Ante Padovanskog i samostan Hrvatska franjevačka provincija Franjevaca sv.000. Marije Magdalene Magdalene Sunja.00 100.00 100. Crkva sv. Tradicijska kuća. Zgrada bivše Kožare. Kapela sv.00 50. Tradicijska okućnica. Mužilovčica 91 Jagica i Dragutin Ručić Petrinja. Eparhija gornjokarlovačka. Stari grad Gvozdansko Hrvatski restauratorski zavod Hrvatska Kostajnica.000. Crkva sv. Krapje 49 Kratečko.00 40. Petra i Pavla Župa Sveti Kvirin biskup Drenov Bok.00 100.00 1. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv.000.500.000.00 100.000.ruševine Krapje. Mahovo 30 Ivan Matleković Župa sv. velikomučenika Georgija Javoranj Glina. Crkva sv.000. Marije Sniježne Župa Uznesenja BDM i Sv.000.000. Maja. Nikole Općina Jasenovac Grad Petrinja Općina Jasenovac Općina Jasenovac Mijo Orlić Miroslav Mačković Željko Perović Zlatko Šafar Muzej Moslavine Kutina RKT. Arheološka baština u rijeci Kupi Gradski muzej Sisak Filozofski fakultet Sveučilišta u Sisak. Jurja RKT Župa Mala Gorica Mikleuška.000.000.000. Eparhija gornjokarlovačka.000. Tradicijska kuća. Crkva sv.000.000. Crkva sv.000. Antuna .000.000.00 10.00 400.000. Stari grad Sisak Gradski muzej Sisak Sisak.00 50. Ane i groblje Grad Hrvatska Kostajnica SPC u Hrvatskoj.000.00 30. Ćirila i Metoda Jasenovac. Crkvena Općina Dvor. Tradicijska kuća. Kratečko 58 Kratečko. Stari grad Kostajnica Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski Čuntić.00 300.00 200.000. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv. Crkvena 44 Turistička zajednica grada Kutine Lipovljani.000. Petrovac Hrvatski restauratorski zavod Gvozdansko. Kapela sv. Petke Paraskeve Javoranj Gvozd.00 200.00 50. Pavlinski samostan sv.00 100. Ilije Petrinja Bok Palanječki.00 100.000. Katarine Komarevo SPC u Hrvatskoj. Crkva sv. Suvoj 17 Nikša Ravlić .000.00 50. Nikole i Uznesenja BDM Jasenovac. Marije Hrvatski restauratorski zavod Mužilovčica. Kvirina Zagrebu Sisak. Čigoč 5 Kratečko.000. Kvirina Gradski muzej Sisak Sisak.000.00 100. Jasenovac Klinac.00 200.000.00 30.župna Krapje.00 70. Ilije Proroka Viduševac Mala Gorica (Petrinja).00 50.00 30.00 40.000. Povijesna urbanistička cjelina Petrinja Grad Petrinja Sisak.00 100.00 100. Srnaka 13 Boris Hoborka Petrinja. Petra. Crkva sv.00 30. Kompleks tradicijske drvene arhitekture. Tradicijska posavska katnica.000.000. Crkva sv. Kuća M.00 150.00 100.00 50.00 100.000. Župa Majke Božje Snježne 50. Križa Sisak Stari Brod. Marije Sunja.000.000. Franje Ksaverskog. Tišina Erdedska 107 Ivan Ivičinec Župa Uzvišenja Svetog Križa Sisak.vodenica "Đambićev mlin" Općina Sunja Suvoj.000. Crkvena Općina Hrvatska Kostajnica. Crkva sv.00 80. Eparhija gornjokarlovačka. Tradicijska drvena kuća.

Crkva Gospe Gusarice Komiža.000.00 200. Podbablje Općina Podbablje Grad Vrgorac Grad Vrgorac Općina Zmijavci Župni ured sv.00 Splitsko-dalmatinska ž.000.00 150.00 250. Hvar Župa sv.00 150. Kula Jerončić Kostanje. Prapovijesni arheološki materijal Pitve.00 100.00 100.000. Pustinja Blaca Omiš. kula Podgrađe (Omiš). Duha Hvar. Reljef Nikole Firentinca Jelsa. Crkva Sv. Tvrđava Starigrad (Fortica) Otok.00 20. pape i mučenika Franjevački samostan u Hvaru Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Muzej hvarske baštine Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Marijina Društvo Poljičana sv. Kaštel Kostanje.000. Tvrđava 'Badnjevice' Kamenmost.00 100.000. Padića mlinica Bobovišća.Topusko. Stari grad Zrin Hrvatski restauratorski zavod Općina Topusko. Arheološki lokalitet Tilurium Grab (Trilj).00 50.000.00 70. Kompleks ruševina cistercitske opatije Topusko. crkva sv. prapovijesni neseobinski kompleks.00 80. Svib Cista Provo.000. Filozofski fakultet Franjevački samostan u Makarskoj Gradski muzej Makarska Makarska Centar za kulturu Brač Gradski muzej Omiš Društvo Poljičana "Sveti Jure" Priko Gradski muzej Omiš Arheološki muzej Split Općina Jelsa Općina Gradac Športsko-kulturno društvo "Podgrađe" 100.Sklop Domljan u Poljicima Imotski. Crkva sv.000. Priko Općina Klis Hrvatski restauratorski zavod Župni ured sv.000. Podbablje . Arheološki lokalitet Opačac Imotski. Jurja u Bobovišću Općina Postira Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Trilj Grad Hvar. Ljetnikovac Hanibala Lucića Hvar.000.00 . pećina Bubnjavača Nerežišća. Crkva sv.000.00 50.000. Petra Gardun. Veliko Brdo.000. Crkva sv.000. Sklop Vuletić. Dobranje Cista Velika. Crkva Sv.00 150. Svib Općina Cista Provo Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Grad Vrgorac Žarko Domljan Pučko otvoreno učilište Imotski Zavičajni muzej Općina Proložac Župni ured sv. Arsenal sa fontikom i kazalištem Hvar.00 6.00 25. Crkva Uznesenja Marijina (Florijana i Sebastijana) Jesenice. Srednjovjekovna tvrđava Komiža. Cista Provo.00 50. Franjevački samostan Makarska.00 50. mlinica "Markičuša" Vrgorac.000.00 100. Stjepana I.000.000.000.00 35.gradina Rat Makarska.00 3. Pakerova Kula Zmijavci. Arheološki lokalitet Crkvina Dragljane.00 100.000.000. Crkva sv. Proložac. Mihaela Zrin.00 100.00 50.000.000. Arheološki lokalitet Brzet Omiš. Nikole Grad Komiža Gradski muzej Omiš Kulturno-umjetničko društvo «Mila Gojsalić» Sveučilište u Splitu.000.000.00 80.00 100.000.000. Vodenica Župni ured Sv. Nikole-Munstir Komiža. Elezove kuće Vrgorac.000.000.000. Luke Podbablje Gornje.000. Crkva sv. Rimske terme Velika Ludina.00 40.00 50.00 50. Jurja Dol (Postira).00 50.000.00 50. Ante Imotski.00 40.00 200. Kuća Bilić.000. Ante Padovanskog. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (izrada dokumentacije) Hvar.00 30.00 50.00 200. Zgrada vinogradarske zbirke Podaca.100.000.00 100.00 70. Luke.00 200. Ante Padovanskog. Donji Dolac Omiš.00 400. Ćosića mlinica Hvar. Rodna kuća Mile Gojsalić Ložišća.000.000.000.00 150.000.000.000.00 9. Općinsko poglavarstvo Hrvatski restauratorski zavod Općina Dvor UKUPNO 300.00 10. Crkva sv.000.00 80.000. Stjepana Hvar.000.000. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (restauratorski radovi) Hvar. Jure. Andrije na Obliku Klis. Katedrala sv..000.00 100.000.000. Proložac.00 25.000.

Podstrana.000. Gornja Podstrana Postira. Nikole Stari Grad. Katedrala sv.00 80. Ruševine crkve sv. Pazdigrad Split.00 100.00 80.000.00 150. pape i mučenika Grad Stari Grad.000. Sjeverni dio tzv.00 130. Stjepana Stari Grad. Marusinac. Lovrečina Postira.000.000. Mramorni i kameni sarkofazi Solin.000. Opatička kuća Kaštilca Kaštel Štafilić.000. Tvrđava Prozor Zadvarje.000. Ivana (Jupiterov hram) Split.000.00 100. Crkva sv.000. Crkva i samostan sv. Križa Split. Tvrđava Zadvarje Zvečanje.00 400.000.000.00 200. Ante i Roka. Mletački kaštel Split. Crkva sv. Stara škola Sinj.000.000.000.000. Zvonik sv. Peristil Stari Grad.00 150. Arheološki kompleks antičke i starohrvatske Salone Solin. Antički brodolom s teretom sarkofaga i kamenica. Jurja Kaštel Gomilica.00 100.00 100. Lovre . Arheološki lokalitet antička Issa Vis. Katedrala sv. Dominika Župni ured Sv. Jeronima Kaštel Gomilica. Kula Trogir.000.000.000.000.000. Lovre (restauratorski radovi na stropu i oltaru) Župni ured Sv. pape i mučenika Župa sv. Petra Sutivan.00 100.000.000. Palača Bajamonti-Dešković Split.00 50. Arheološki lokalitet Mirje Postira.000. Stjepana I.00 80.000.000. Kaštel Cerineo Trilj. Ante Župni ured sv. Crkva sv.00 100.000.00 50. Crkva sv. Petra i Mojsija (Šuplja crkva)Krunidbena bazilika Split. Ivana Krstitelja Trogir.000.000..000. Crkva sv. Tvrđava Nutjak Vis. Rodna kuća Vladimira Nazora Pražnica.00 100. Marije (crkva-tvrđava) Vrboska. Tvrđava Grad Solin.00 100.00 250. Crkva sv.00 20.00 100. Arheološki lokalitet.000.00 200.00 50.000. Stari Grad na otoku Hvaru Muzej Staroga Grada Župa Sv. Stjepana I. Kuća Matije Ivanića Vrlika. Kuća Miličević Blizna Donja.00 80. Rimske terme Vrboska.luka antičkog Farosa Supetar.00 50.00 50.00 200. Stjepana Župa Gospe od Ružarija Samostan Sv.000.00 200. Crkva sv.000. Podvodno paleolitičko nalazište Prgomet. Duje (Dioklecijanov mauzolej) Split. Crkva Bezgrešnog Začeća BDM Centar za kulturu Općine Podstrana Općina Postira Hrvatski restauratorski zavod Općina Postira Župni ured sv.000. Marije Drvenik Veliki.00 50. Martina i Zlatna vrata Dioklecijanove palače Split.000. Križa Hrvatski restauratorski zavod Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja BDM Župa Uznesenja BDM Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija splitsko-makarska Grad Split Grad Stari Grad. Dioklecijanova palača Split.00 150.000.000.00 30.00 150. Crkva sv.Starogradsko polje Stari Grad.00 300.000.00 200..00 100.00 100.00 10. Petra Hrvatski restauratorski zavod Grad Supetar Muzej triljskog kraja Grad Vis Župni ured Vis Hrvatski restauratorski zavod Općina Jelsa Društvo prijatelja kulturne baštine Vrboska Grad Vrlika Općina Zadvarje Nikola Milićević Župni ured Sv. Crkva sv. Stjepana Seget Donji.00 100. Jurja Župni ured Sv.000.00 10.000.00 50. Kuća i mauzolej don Šime Ljubića Stari Grad. Crkva Gospe od Spilice Vis.000.000.00 100.000.000. basilicae discopertae Solin. Dominika Trogir.000. Crkva sv. Crkva sv.00 100.00 100. Lovre 100. Palača Skočibučić-Lukaris Split. Antuna Opata Grad Sinj Arheološki muzej Split Grad Solin Arheološki muzej Split Grad Solin Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Župni ured sv. Krstionica sv.000.00 200. Starogradski zaljev .00 200.00 100. Amfiteatar Solin.00 40.000.000. Crkva sv. Stari Grad na otoku Hvaru Župa sv. Lovre. Jerolima Gradska uprava Kaštela Župa Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Župa sv.00 80. Chora Pharou .00 Kaštel Štafilić. otok Brač Škrip.

Gradski bedemi Šibenik. Crkva sv.00 9.000.000. Katedrala sv. Arheološki lokalitet Crkvina BISKUPIJA ŠIBENSKA. Crkva sv.Murter Ante Županović Kruševo. Cecela. Betina. Crkva sv.000. Kuća Šižgorić-Galbiani Šibenik.000. Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija zvonika) Otkupitelja Split Šibenik.000.Frane Općina Biskupija Orlić Muzej grada Šibenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika OPĆINA CIVLJANE.000.00 200.000. Crkva Presvetog Imena Isusova Drniš.00 150. Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija knjižnice) Otkupitelja Split Šibenik.927.00 800. Benediktinski samostan sv. Luce u Šibeniku Župni ured Gospe van Grada Šibenik Franjevački samsotan sv. Spiridona .000.000. Burnum . Utvrda Ključica.00 100. Primošten Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena općina Srpska pravoslavna crkvena općina Grad Skradin. Crkva Gospe van grada Šibenik. ŠIBENIK Srpska Pravoslavna Eparhija Šibenik BISKUPIJA ŠIBENSKA.000. Palača Garagnin-Fanfogna Trogir. Crkva sv.000. Frane.00 200. Jakova Šibenik. ŠIBENIK BISKUPIJA ŠIBENSKA.000.000.000.nova Skradin.00 100.000.000.000.00 100.000. Lovre (restauratorski skulpturi) Trogir.00 350.000.000.00 Šibensko-kninska ž.000. Tvrđava Šubićevac Tisno. Ivana BISKUPIJA ŠIBENSKA.00 60. Duha sa zvonikom Tisno.00 200. Luce Šibenik.000.rimski amfiteatar Kijevo.00 50. Crkva sv.000. Spiridona . Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin).00 80.00 150.00 40. Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin). Josipa Knin. Katedrala sv.00 100. Križa radovi na Hrvatski restauratorski zavod Muzej grada Trogira Grad Trogir Hrvatska dominikanska provincija UKUPNO 40.00 200.00 100. Arkanđela Mihaila (Krka) Ključ (Drniš). CIVLJANE Župa Presvetog Imena Isusova Muzej hrvatskih arheoloških spomenika GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Općina Kijevo SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR KRKA GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja.00 100.00 100. ŠIBENIK Šibenik.00 50.000.000. Samostan sv. Crkva sv.000.000. Crkva sv. Miljevci Župa Sv. Crkva iz doba kneza Branimira Civljane.000.000.stara Skradin.Trogir.00 70. Velika palača Cipiko Žedno.000.000. Crkva sv. Crkva i zvonik sv.00 70. Nikole Šibenik. Tarac polje Kruševo (Primošten). etno selo Popovići Bribir (Skradin). Pličina Mijoka Skradin. Galjin dvor Murter.00 200. Rekognosciranje šibenskog podmorja Šibenik.00 200. Marije.zgrada općine Trbounje.000. Spasa Drinovci. Crkva sv.00 250.00 150.00 100.000.00 50.00 50.Samostan Knin Kninski muzej Kninm Župa sv. Crkva sv.00 100.00 100.000. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice Šibenik. Mihovila.000.000.000. Frane Biskupija.00 30. Srednjovjekovna tvrđava Kornati.00 100.000.00 Šibenik.000. Utvrda Glavaš Kistanje. starokršćanska i srednjovjekovna crkva Ivoševci. Crkva sv.00 50. ŠIBENIK Hrvatski restauratorski zavod Grad Šibenik Župa Sv.00 150. Duha OPĆINA TISNO GRADSKI MUZEJ DRNIŠ . Šibenik 100. Frane i samostan franjevaca 100. Palača Katunarić .00 100. Skradin Benediktinski samostan Sv.000.00 Knin. Manastir sv.

000. Vida Sopje. Bednja Župa Uznesenja Bl.000.škola Varaždinske Toplice.00 100.00 40. Rkt. Martina. Arheološki lokalitet Bataluše Župa Kraljice Svete Krunice Grad Orahovica SPC u Hrvatskoj. Josipa.000. Crkva sv.000. Arheološki lokalitet: špilja Vindija Donja Voća. Franje Tuđmana 40. Vida Pitomača Zavičajni muzej Slatina 100. Nikole Pitomača.00 .000.00 50.00 4. Marije Selnik (Ludbreg). Hum Bednja. Crkva sv.00 80. Crkva sv.000. Crkva sv.000. Florijana Varaždin. krunice Crkvari.000.00 500. Ravna Gora Novi Marof. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg. Kapela sv. Antičko naselje i termalni kompleks Varaždinske Toplice.00 70.000. Crkva sv.000.00 50. Kasnoantička utvrda Gradina Žirje. Marčan OPĆINA VINICA.00 100. Toplice Zavičajni muzej Varaždinske Toplice .994.00 100. Stari grad Ivanec Križovljan.000. Lovre Duzluk. Donja Voća Župa Sv. Tome Župa Uznesenja Bl. Martina. Jurja Mučenika Zlarin. Bednja Općina Visoko Općina Donja Voća Župa Sv. Utvrda Čanjevo Donja Voća. Arheološki lokalitet Šarnjak i Brezje Varaždin.00 50.000. Marije i bivši pavlinski samostan (štukatura u refektoriju) Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg. Crkva sv.00 100. Bednja Grad Novi Marof.00 120.00 100.00 100.00 150.120.000.00 200.00 150.000. Tri Kralja GRAD LUDBREG Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Varaždinska biskupija. Utvrda Grebengrad Novi Marof.00 80. MARIJE MAGDALENE IVANEC Grad Ivanec Hrvatski restauratorski zavod Općina Vidovec 100. Eparhija Slavonska Biskupija Varaždinska.000.000. Marije Magdalene Ivanec.00 100.00 300.00 Ivanec.Dr.00 4.000. Crkva Uznesenja BDM Čanjevo.00 40. Dvorac Vinica Gornja (Patačić) Visoko. Gradsko poglavarstvo Gradski muzej Varaždin Župni ured Sv.00 70.Unešić. Crkva sv. Crkva sv. Donja Voća RKT.000. Crkva sv.000.000. Marije. Manastir sv. Varaždinske Toplice OPĆINA VINICA.00 150. Varaždin URŠULINSKI SAMOSTAN VARAŽDIN Arheološki muzej u Zagrebu Zupa sv. Crkva sv.00 300. Crkva sv.000.000. Kapela sv.000.00 150. Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u crkvi) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava.000. Crkva sv. Var.00 Varaždinska ž. Crkva sv. Dj. Crkva Kraljice sv.000. Roka Žirje.00 100.000. Wolfganga) Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Bl. Vuka (sv. ŽUPA SV.00 100. Župa Sv. Visoko Župa Presvetog Trojstva UKUPNO Virovitičko-podravska ž.000. Dvorac Stjepana Patačića Lepoglava.00 40.00 250. Crkva sv. Dj. Dj. Natpisna ploča iz doba Konstantina Vinica Breg.00 50. Kasnoantički arhitektonski kompleks (Vrt Somođi) Meljan. Crkva sv.00 100. Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u samostanu) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava.00 4.000. Tri Kralja.00 40. Križa Krkanec. Marije.00 300. Župa Uznesenja Marijina Muzej grada Šibenika Ekološka udruga "Žir" UKUPNO 50.000. Crkva sv.000.00 100.000. Crkva sv. Trojstva.000.000.000.00 150.000.000.000. Antuna Varaždin. biskupski ordinarijat.000. Bednja. crkva sv. Marije. Martina Donja Voća. Marčan Župa Presv. Martina b. Martina Varaždinske Toplice. Cabuna. Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije Varaždin.000. Uršulinski samostan . Kompleks bunja Stari stan u predjelu Samograd OPĆINA UNEŠIĆ.000.000. UNEŠIĆ.00 50.000. Arheološki lokalitet Stari grad (Burg) Vinica Vinica. Utvrda Paka Rukljevina. Trojstva Vukovoj.

Trojice Crkvena opština Obrovac Molat.000. Martina Biskupa Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan sv. Vinkovci FRANJEVAČKI SAMOSTAN VUKOVAR Zavičajni muzej Stjepana Grubera UKUPNO Zadarska ž. Starohrvatsko i keltsko groblje Veliko Polje Grad Virovitica Grad Virovitica Javna ustanova Park prirode Papuk Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 300. Ostaci rimskog hrama 30.00 Bobota.00 150.00 100.Virovitica.000.000.00 100.00 100.000.000.000. Bapska Filozofski fakultet Zagreb.000.000. Ilok Ivankovo.000. Crkva Sv. Grobna kapela obitelji Meštrović Benkovac. Etnopark . Sklop kule Janković Stojana Krupa. Ispitivanje stanja brodova tipa "Condura Croatica" u Muzeju ninskih starina Nin.000.000. Ivana Krstitelja.000. Ivana Kapistrana i franjevački samostan (restauratorski radovi) Hrvatski restauratorski zavod Ilok. Bapska.000.00 200. Crkva sv. Zadar Grad Nin Grad Nin 50.00 100.00 100. Odsjek za arheologiju Srpska pravoslavna crkvena općina Bobota 200. Ivana Krstitelja Lipovac (Nijemci).rimska vila urbana s podnim mozaikom Nin.000.00 20. Crkva Sv. Župa Vođinci – Filjalna crkva sv.000. Crkva porođenja BDM poglavarstvo Općina Novigrad. Banovac ("vrt Kera") . Gradski bedemi Nin. Palača Pejačević Voćin.00 100.00 250. Tvrđava poglavarstvo Novigrad (Zadar). Crkva sv.00 50.00 50. Marije Pomoćnice Kršćana Šarengrad.000.00 400.00 100.000.00 100. Filipa i Jakova Županja. Crkva sv.00 Vukovarsko-srijemska ž. Crkva sv.000.00 40.000. Općinsko Muzej ribarstva poglavarstvo Obrovac. Crkva Rođenja Marijina Bapska. Euzebija i Poliona Vukovar. Crkva Vaznesenja Gospodnjeg Vinkovci. Hram Blagoveštenja Presvete Bogorodice Ilok.000. Zadružni magazin "Dežderatovica" za Općina Novigrad. Franjevački samostan i crkva sv. Manastir sa crkvom Uspenja Bogorodice GRAD BENKOVAC . Općinsko poglavarstvo Župa sv. Martina biskupa Sotin.00 .00 100.000. Bartolomeja Nuštar. Crkva sv. Crkva sv.000.00 200. Bivši koncentracijski logor Nin.00 100. Petra i Pavla Naziv Župa Sv.00 200.000.00 80. Dvor Pejačević Virovitica.00 100. Ivana (sanacija krovišta) Kapistrana.000.00 80.00 Arheološki muzej Zadar Grad Nin Općina Novigrad.000.00 70.00 1.000. Crkva sv.000.000.000.00 100.000. Ivana Kapistrana i franjevački samostan Franjevački samostan sv.000.370."Lučica" Novi Mikanovci.00 200.000.000. Benkovac.000.Dretvićev stan Župa sv. Jankovac. Euzebija i Poliona.920. Crkva Rođenja sv. Petra i Pavla sa samostanom Trpinja. Bartola Općina Nuštar. Grobnica grofa Josipa Jankovića Zvonimirovo.00 50. Prapovijesni arheološki lokalitet "Gradac" Župa sv. Ivankovo Odbor za uređenje i zaštitu crkve Lučice u Lipovcu Rkt. Jurja mučenika. Općinsko Novigrad (Zadar). Kaštel Benković Islam Grčki.00 200. Luke .00 400.000.00 1. Općinsko Novigrad (Zadar). Dvorac Khuen-Belassy Privlaka (Vinkovci).BENKOVAC Zavičajni muzej Benkovac Uroš Desnica Srpski pravoslavni manastir Krupa Udruga logoraša antifašista u Koncentracijskom logoru Molat.

GORNJA BISTRA GRAD VRBOVEC Ružica Kršlin 200.00 350. Ostaci crkve sv. Nikole Preko.00 30. Roka). Crkva sv. Općinsko poglavarstvo ZADARSKA NADBISKUPIJA ŽUPNI URED UGLJAN Općina Pakoštane Općina Vrsi Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija Zadarska.000. Zadar ARTEFAKT. Nikola Samostan sv. Crkva sv.00 .00 150. Odjel za arheologiju MUZEJ ANTIČKOG STAKLA U ZADRU Zadarska nadbiskupija. Marije Zadar. Katarine Ždrelac. Župa Sv.000. Krševana (konstruktivna sanacija) Zadar. Crkva sv.00 60. Crkva sv.00 100. Luke Zadarska nadbiskupija. Crkva Sv. Hipolita Vrana (Pakoštane). Crkva sv.000. Župa Sv.00 20. Ivana Krstitelja Dol (Krašić). Brezovac 1 i 2 Budinjak. Zadar UKUPNO 100.000. park prirode RKT Župa Pohoda Blažene Djevice Marije. Kapela sv. Crkva sv. Petra Sveti Filip i Jakov.00 50.000.00 150. Bolč. Crkva sv.00 60. Crkva sv. Dvorine-ostaci kaštela Turanj.00 100. Crkva uznesenja BDM.000.000.480.00 100. Utvrda Sali.000. Jurja Grad Zadar GRAD PAG. Marije Silba.000.000. Kneževa palača (u sklopu Namjesništva) Zadar.00 Zagrebačka ž.00 Gornja Bistra. Samostan benediktinki i crkva sv.000.00 50. Općinsko poglavarstvo Župni ured sv. Crkva sv. Crkva i Samostan sv.00 100. Kurija Bedeković Galgovo.00 50. Vukovina Župa Pribić. Jurja i groblje Olib. Antički i srednjovjekovni brodolom na kod Grebena Silba.000. Arheološki lokalitet Crkvina Podgrađe (Benkovac).000. Istvan Ražanac.00 50.000.00 150. Stošije Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište u Zadru.000. Roka Eparhija zagrebačko-ljubljanska Željko Grujić Žumberak-Samoborsko gorje. Kula Ugljan.000. Asseria Poličnik.000. Margarite Pakoštane.00 100.00 50.00 150. PAG Samostan benediktinki Sv. Stošije Zadar. Arheološki lokalitet kapela Sv.00 40. Zadar Srpska pravoslavna crkvena općina Općina Starigrad.000.000.00 4. Pag Sveučilište u Zadru. Rogovo Sveti Filip i Jakov.00 50.00 20.000. Odjel za arheologiju Općina Zemunik Donji Nadbiskupija Zadarska.000.000.000.00 50.00 100.000.00 50.00 100. Novovjekovni brodolom St.000. Đurđa Starigrad.000.000.000.00 150. Petke Buševec.Obrovac. Župa Gospe od Karmela Općina Sv.00 50. Samostan sv.000. Tradicijska okućnica.000.000. Zadar Župni ured Sv. Grdanjci 89 100. Katedrala sv. Crkva Majke Božje Donja Lomnica. Stjepan Dijaneš Grad Velika Gorica Grad Samobor SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI.00 100. Sveti Filip i Jakov Zadarska nadbiskupija.00 50.000.00 100. Jakova Zadar.00 60. Ranokršćanska kamena plastika Zemunik Donji. Kaštel Pag.00 100.00 40.00 100. Pavla Školjić Hrvatski restauratorski zavod RAŽANAC Općina Sali. Tukljača Turanj.00 100. Sali Arheološki muzej Zadar Nadbiskupija Zadarska.000. Arhangela Gavrila Brezovac Žumberački.000. Ostaci antičkog pristaništa u uvali Pocukmarak Smoković.000. Dvorac Oršić Gornji Tkalec. Filipa i Jakova Općina Sveti Filip i Jakov.000. Filip i Jakov. Margarite. Krševana (restauratorski radovi) Zadar. Pavla na Galevcu Premuda.000. Crkva sv. Mihovila (Sv.00 100.000.00 100. Župna crkva sv.000.000. Tradicijske okućnice. Crkva Gospe od Karmela Silba. Crkva Uznesenja BDM Grdanjci. Han Jusufa Maškovića Vrsi. Crkva Sv. Frane Pag. Kapela sv.000.000.

Filijalna kapela sv.00 50. Crkva Uznesenja Marijina i samostan Karmelićanki Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina).kuća gradonačelnika Kundeka Grad Ivanić-Grad.000. Gradsko Jastrebarsko. Samobor Arheološki muzej u Zagrebu Muzej Turopolja Općina Pokupsko Rkt Župa sv. Sveti Ivan zelina Grad Samobor .000. Crkva BDM (sv. Barbare.00 30.000. Crkva sv. Crkva sv. Vida Pokupsko. Velika Mlaka Rkt župa sv. Cistercitski (franjevački) samostan i crkva Hrvatska franjevačka provincija BDM sv.000.tradicijska okućnica STJEPAN MATEJČIĆ Marija Gorica.00 Ivanić-Grad.000. Samobor Župa Blagovijesti Presv. Župni dvor Samobor.00 100.000. Stari grad Zelingrad (izrada dokumentacije i radovi sanacije) Sveti Martin pod Okićem.000.00 300. Ivan Zelina Kotari. Vodenica 100. Ćirila i Metoda Grad Samobor .00 100.00 35.00 30.000. Vida Žumberak.000.00 150.00 150. Crkva sv.000. Crkva Uznesenja BDM i samostan Samobor.00 50.00 200.Bogorodice.00 100. Gradska kuća .00 Velika Mlaka. Nikole općina Salnik Lukavec (Velika Gorica). Marija Gorica br. Župni dvor Djevice Marije.00 50.00 50.000.000.000. Ivanić-Grad Jastrebarsko. Crkva sv. Crkva sv. Crkva sv.Gustelnica. (Žužić Brdo) . Marija Gorica Novo Mjesto.00 200.000.000. Franje Ksaverskog Hrvatski restauratorski zavod Općina Preseka.325.000. Martina Šćitarjevo.00 4. Crkva Marije Lauretanske poglavarstvo ŽUPA UZNEDENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE.000.000.00 100. Leonarda i samostan Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Lipnica (Rakovec). Arheološko nalazište Andautonia Šćitarjevo.00 150.00 Strmac Pribićki. Tri Kralja (restauratorski radovi na zidnom osliku) Grad Sv.00 100.000.000. Petra i Pavla Hrvatski restauratorski zavod Plešivica (Jastrebarsko).000. Nikole Biskupa (geomehanička ispitivanja i izrada dokumentacije) Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO .00 50. Sveti Ivan zelina Muzej Sveti Ivan Zelina.000. Crkva sv.00 50.000.000.000. Općinsko Pogančec. Stari grad Lukavec Grad Velika Gorica Lukinić Brdo.1 općina Marija Gorica RKT Crkva Pohoda Blažene Marija Gorica. Stari grad Samobor 150. POKUPSKO Općina Dubravica Hrvatska franjevačka provincija sv.00 500. Kapela sv. Barbare Vrbovec.000. Ladislava) Rozga. Kuća Krulc. Arheološko nalazište Andautonia Šestak Brdo. Žitnica poglavarstvo Kloštar Ivanić. Ćirila i Metoda Grad Jastrebarsko. Crkva sv.000. Antuna Padovanskog RKT ŽUPA SNIJEŽNE MAJKE BOŽJE 40.000. Tri Kralja (restauratorski radovi na zavjetnoj kapeli) Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina). Crkva sv. Strmac Pribićki Muzej Sveti Ivan Zelina.00 200.000.000.00 200.00 50.00 50. Crkva sv.00 20.00 100. Nikole Biskupa (arheološka istraživanja) Hrvatski restauratorski zavod Žumberak.00 20. Grkokatolička crkva Blagovijesti Sveti Ivan Zelina.000.000. Stari grad Zelingrad (arheološka istraživanja) Sveti Ivan Zelina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful