Prijedlog Programa Za 2010 Godinu Nepokretni

MINISTARSTVO KULTURE Uprava za zaštitu kulturnih dobara Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2010.

godini Naziv programa Bjelovarsko-bilogorska ž. Bjelovar, Crkva sv. Trojice Čazma, Crkva sv. Marije Magdalene Dišnik, Crkva sv. Apostola Tome Donja Kovačica, Crkva sv. Petke (Marije Magdalene) Donja Vrijeska, Manastirska crkva sv. Ane Donji Mosti, Župna crkva sv. Benedikta Đulovac, Utvrda Stupčanica Grabovnica, Crkva sv. Proroka Amosa Grubišno Polje, Crkva sv. Josipa - župna Nositelj programa Srpska Pravoslavna crkva Svete Trojice RKT Župa sv. Marije Magdalene SPCO Velika Bršljanica Eparhija zagrebačko-ljubljanska Gradski muzej Bjelovar Rkt župa Sv.Benedikta, Donji Mosti Općina Đulovac Eparhija zagrebačko-ljubljanska Grad Grubišno Polje SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Rkt župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Gradski muzej Bjelovar Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj, Eparhija Slavonska Općina Sirač SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Župa Sv. Tri Kalja Eparhija zagrebačko-ljubljanska Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. UKUPNO Iznos u kn

100.000,00 500.000,00 30.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 150.000,00 80.000,00 100.000,00

Grubišno Polje, Crkva sv. Velikomučenika Georgija Nova Rača, Crkva Uznesenja Marijinog Orovac, Arheološki lokalitet Orovački vinogradi Podgarić, Stari grad Garić-grad Rovišće, Samostan Svih Svetih Pavlin Kloštar, Streza Sirač, Manastir Pakra Sirač, Stari grad Sirač

100.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 150.000,00

Velika Barna, Crkva sv. Apostola i Jevanđeliste Marka Velika Trnovitica, Crkva sv. Martina - župna Veliki Grđevac, Crkva Svete Trojice Zrinski Topolovac, Crkva sv. Križa, Gornji Križ Zrinski Topolovac, Župni dvor

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.370.000,00

Brodsko-posavska ž. Bebrina, Župna crkva sv. Marije Magdalene Brodski Stupnik, Zgrada stare općine i stare škole Cernik, Franjevački samostan Cernik, Srednjevjekovni grad Gračanica Dubočac, Župna crkva sv. Mihaela Arhanđela Garčin, Crkva sv. Mateja, apostola i evanđelista Glogovica, Crkva sv. Stjepana Gundinci, Kapelica poklonac bezgrešnog začeća BDM Nova Kapela, Župna crkva sv. Marije Oriovac, Župna crkva sv. Emerika Podvinje, Crkva sv. Antuna Padovanskog Sibinj, Crkva sv. Ivana Krstitelja Slavonski Brod, Arheološki lokalitet Galovo Slavonski Brod, Franjevački samostan i crkva sv. Trojstva Slavonski Brod, Vila Brlićevac (Kuća i voćnjak Šimunović)

Župa sv. Marije Magdalene Općina Brodski Stupnik Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda Hrvatsko planinarsko društvo Strmac Župa sv. Mihaela Arkanđela Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Sv. Ivana Apostola u Podcrkavlju Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Župa Blažene Djevice Marije Župa sv. Emerika u Oriovcu Župa sv. Antuna Padovanskog Rkt župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja Institut za arheologiju Hrvatski restauratorski zavod Grad Slavonski Brod

150.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 50.000,00 500.000,00 100.000,00

Franjevački samostan Velike Gospe Rožat.00 100. Otok Mljet. Rekognosciranje dubrovačkog podmorja Hrvatski restauratorski zavod Čilipi.000.00 Staro Petrovo Selo. Katedrala sv. Modesta i Krescencija Dubrovačka biskupija Đuro Capor Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan. Ivana Krstitelja Dubrovačko-neretvanska ž. Ivana Krstitelja u Šilovom selu Trsteno (Dubrovnik). Kula Kanavelić Korčula. Antički arheološki nalazi od keramike.Stara Gradiška.00 40.00 100.00 150.040. Dominika Dubrovniku Goveđari. Blagovjesti općina Dubrovnik. Samostan Dominikanaca i crkva sv.000.Antuna Padovanskog Župa Sv. Otok Mljet. Tvrđava koncentracijski logor) Stara Gradiška (zatvor i Općina Stara Gradiška Župa sv.000.00 100.000. metalni i keramički nalazi s ostataka novovjekovnog brodoloma Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik.000. Arheološki lokalitet . Otok Mljet.000.00 80.000.000. Crkva sv.00 100.00 2.00 40. Badija Korčula.00 100. Palača Ismaeli-Gabrielis .00 150.000. Crkva Gospe od Šunja Lumbarda.000.00 250.00 80.000.000. Roka Dubrovačka biskupija Dubrovnik. Mihajla Suđurađ.000. Župna crkva sv. Marka Korčula. Arheološki lokalitet u Pustijerni Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.Kosovo i Sutivan Lumbarda.00 100.00 50.000.00 200.00 80.00 150.000.000.000.000. Mljet Komaji. Podvodni arheološki nalazi s ostataka novovjekovnih i antičkih brodoloma Lisac (Dubrovačko primorje). Franjevački samostan.000. Prijevor Općina Dubrovačko primorje Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod 50. Križa na Gornjem Konalu Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.00 3.00 80.000. Ilije Proroka Hrvatski restauratorski zavod Općina Vrpolje UKUPNO 100.00 100. Crkva sv. Povijesna urbanistička cjelina (istražni radovi i izrada dokumentacije) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik. Gospodarski kompleks Stranj Capor. Orsule Ston. Marka Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Hrvatski restauratorski zavod Općina Dubrovačko Primorje Hrvatski restauratorski zavod Centar za prapovijesna istraživanja Općina Lumbarda Franjevački samostan Uznesenja Marijina Franjevački samostan Pohođenja Marijina. Rt Glavat.000.00 300. Brončani topovi. keramički nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik. Palača Bundić .000.00 150. Crkva sv. Brsečine.000. Crkva sv. Crkva Svih Svetih Lopud. Ljetnikovac Sorkočević Korčula. metala i drva Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.000. Knežev dvor Dubrovački muzeji Dubrovnik.000.000.000. Župna crkva sv.000.Muzej Ikona općina Dubrovnik. Kula Revelin Korčula. Biskupska palača (Palača Sorkočević) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.000.000.000.00 100. Povijesna urbanistička cjelina (aseizmičku sanaciju blokova zgrada i konstruktivnu sanaciju) Zavod za obnovu Dubrovnika Međunarodno sveučilište u Dubrovnik. Crkva Sv.00 80.00 150. Crkva sv. Crkva sv.000. Petra Orebić.00 150. Franjevački samostan s crkvom Pohođenja Marijina Slano. Crkva sv.00 150. Crkva sv. Crkva sv. Vida.000. Ilije Proroka Velika Kopanica.000. Nikole Mjesni odbor Čilipi Dubrovnik.000.00 80.00 250. antički brodolom Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik.000.000. Ljetnikovac Bete Radovani Katica Bete Dubrovnik.00 70.00 100.00 250.000.00 40.000. Sv. Badija Župni ured Sv.000.00 .000. Crkva sv.00 100.000. Katedrala Uznesenja Marijina Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik. Ilije Proroka Vrpolje.00 200.Muzej Korčule Korčula.000. Vela Dolina. Antuna Padovanskog Velika Kopanica.00 150.000. Crkva sv.00 200. brončani nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.000.00 800.00 80.00 100. Velika i Mala kneževa kula Lastovo. Pavao. Vignje (Konavle) Komolac.00 50.00 120.000. Marije i benediktinski samostan.

Marije Magdalene Cerovlje. Crkva Sv. Crkva sv.00 50.000.00 200.00 100. Anžići. Crkva sv. Remete 50.00 50. Stjepana Plomin. Povijesna urbanistička cjelina Draguća Gračišće.00 400. Crkva sv.00 60.od utvrde do najmanjeg grada na svijetu Općina Kanfanar Grad Labin Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Međunarodni istraživački centar za arheologiju Medulin-Brijuni Župa Sv. Antička arhitektura. Crkva sv.000.00 200.000. Crkva sv. Marije Sniježne Červar-Porat. Muntajana Bačva.000.000.00 100. Mateja Sveti Petar u Šumi.00 100. Martin) Bičići.00 1.000.000. Lorun Draguć.000.000. Poluotok Vižule i privlaka Burle Zavičajni muzej Poreštine Općina Višnjan Sveučilište u Zagrebu.000. Katedrala sv.00 100.000.00 100.00 100. Petra i Pavla 10. Roka 50. Nikole Pazin.000.000.00 100. Župni dvor.270.00 50. Eufrazijeva bazilika Prodol.00 . Crkva Pohođenja BDM Barban.00 15.000. Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada Labin. Crkva sv. Crkva sv.00 200. Agneze.000.000.00 100.00 Župa sv.00 100.00 180. Jurja Starog Poreč.000. Crkva sv. Mateja Pula. Crkva sv. Kaštel Peroj. Mihovila Zavičajni muzej Poreštine Općina Cerovlje Općina Gračišće Udruga Hum .00 100. Crkva sv.000. Antuna Opata Belaj (Cerovlje).prethistorijsko naselje Centar za kulturu Vela Luka Vid.00 50. Crkva sv.000.00 100.00 80.000. Katedrala Pohođenja Blažene Djevice Marije Zagreb.000. Povijesna urbanistička cjelina Motovuna Novigrad (Istra).000. Stjepana Općina Motovun Župa Sv.000.000. Franje sa samostanom Franjevaca Pula.000. Arheološki lokalitet crkve sv.000. Poluotok Vižule i privlaka Burle Motovun. Crkva i samostan sv.00 30. Vugrovec Zagreb. Crkva Svih Svetih.00 40. Villa rustica Medulin.00 900. Crkva sv.00 100.000.00 Zagreb.00 100.00 100. Crkva sv. Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Župa Pohođenja BDM Općina Barban Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Buzet Općina Cerovlje Župa sv. Martina Buzet. Gradinje Čepić.00 Medulin.000. Crkva sv.00 100.000. Villa rustica i figlina.00 80.300. Veštar Slum. Marije Velike Bale. Gundulićeva 6 i 6A Hrvatski glazbeni zavod UKUPNO Istarska ž. Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda.00 150.000.00 7.Vela Luka.000. Rimsko scensko kazalište Rovinj. Povijesna urbanistička cjelina Huma Kanfanar.000. Crkva sv. Marije Magdalene Marčana. Pelagija (kripta ex katedrale) Oprtalj.000. Marije Pula.000.00 70.000.00 100. Kaštel "Pietra Pelosa"-Crkva sv. Stjepana Župa Sv.000.000. Bazilika Sv. Pelagija Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Grad Pazin Grad Vodnjan Općina Kršan Biskupija porečko-pulska Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Arheološki muzej Istre Samostan Sv. ostaci antičkih i novovjekovnih brodoloma Pula. Stjepana (stropni oslik) Motovun.000.00 200. Marije Formoze Pula.00 300. Jurja Buzet. Franje Ksaverskog Rkt Župa Uznesenja BDM Remete Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale 100. crkva sv. Crkva sv.000.00 150. Vela Spila . Vida i Modesta Hum (Buzet). Kaštel Possert (Sv. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije.00 100. Stjepana (zvonik) Motovun. Franje Hrvatski restauratorski zavod Grad Pula Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Župa Sv.000. Jakova Bale.00 80.000.00 50. Arheološki lokalitet Forum i Akropola (Gornje Njive) obrada nalaza Arheološki muzej Narona UKUPNO Grad Zagreb Sesvete (Grad Zagreb).000.000. Silvestra Pazin.00 100.000.000.000.000.

000.00 50.000.000. Eparhijski dvor i Parohijski dom Eparhijski upravni odbor Karlovac. Frankopanski kaštel Orišje.00 150. rekonstrukcija kule) Barilović. Stari grad "Novigrad" Ogulin. Petke Ogulin Gornje Zagorje.00 60.00 300.000.000.00 200.000. Eparhija gornjokarlovačka. Crkva sv.000.00 100.000.000. Kaštel Žminj . Crkva sv. Barbare 250.00 100. Crkva sv. Eparhija gornjokarlovačka.000. Crkva sv.00 200.000. Arheološki lokalitet Gradišće Drežnica. Crkvena općina Kolarić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Župni ured Presvetog Trojstva Općina Josipdol Župa Uznesenja BDM Općina Netretić Pučko otvoreno učilište Ogulin Općina Bosiljevo Župa Uznesenja BDM.00 4. Ruševine Starog grada Novigrad na Dobri. Petra i Pavla Grad Pazin Umag. Vinčenta Općina Svetvinčenat Svetvinčenat.00 150.00 400.00 100. Eparhija gornjokarlovačka.000.Bedemi Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO Karlovačka ž.00 30. Crkva sv. Arheološki lokalitet Katoro Sepomaia (konzervatorski radovi) Muzej grada Umaga Višnjan. Stari grad Cetingrad Crna Draga.00 15.00 Plaški.000. Karlovac. Župna crkva Sv. Crkva Vavedenja Bogorodice (Saborna crkva) Pribanjci.000. Stari grad Ozalj Speleološki klub „Ursus spelaeus“ SPC.00 100.000.000.000.Svetvinčenat.000.00 400. Stari grad Bosiljevo Cetingrad. Jurja Jasenak.000. Jurja Mučenika Župni ured Sv.00 100.000. Trojice Općina Žminj Žminj. Župa Sv. Tri kralja Rkt.000.000. Ostaci antičke vile Arheološki muzej Istre Žminj.00 70.000. Stari grad Dubovac Gradski muzej Karlovac Karlovac. Velikomučenika Lazara SPCO drežnička u Drežnici Karlovac.00 300. Antuna Općina Višnjan Vodnjan. Arheološki lokalitet Gorica Lipnik. Crkva Presvetog Trojstva Modruš.840.000. Crkva sv. Utvrđene pećine Karlovačke županije Kolarić. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Novigrad na Dobri.00 150. Mavro Opat 100. Barakova zgrada Karlovac Karlovac. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Ozalj.000.000. Arheološki lokalitet Osovlje Barilović. Crkva sv.000.00 .000. Crkva sv Ilije Proroka Modruš.00 100.000.00 100.000.000. Barilović. Eparhija gornjokarlovačka.Sepomaia (arheološka istraživanja) Muzej grada Umaga Umag.000.00 800.00 200.00 50.00 200.00 100.000. Crkva sv.000.00 100.00 50. Antički ostaci plovnog puta na rijeci Mrežnici Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj.000.00 50. Crkva sv.000.000. Kaštel Morosini-Grimani Općina Svetvinčenat Trviž.000.00 100.00 30. Arheološki lokalitet Katoro . Stari grad Barilović (izrada dokumentacije. Crkva sv. Crkva sv. Katarine Grad Vodnjan Vodnjan. Petke Krč Bosiljevski. Antuna Padovanskog 50. Drežnik Grad Erdelj.00 80. Banjole Grad Vodnjan Zambratija. Kapela sv. Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim Franjevački samostan Presvetog samostanom Trojstva Karlovac.00 80.000.000.000.00 30. Stari grad Barilović (arheološka istraživanja) Bosiljevo. Oštarije Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" SPC u Hrvatskoj.00 30.00 Institut za arheologiju u Zagrebu 30. Mihovila.00 Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Bosiljevo Općina Cetingrad Arheološki muzej u Zagrebu SPCO drežnička u Drežnici Općina Rakovica Gospićko-senjska biskupija Gospićko-senjska biskupija SPC u Hrvatskoj. Arheološki lokalitet Gradišće Oštarije.000. Crkva Rođenja Presvete Bogorodice Drežnik Grad. Tri Kralja Srpska pravoslavna crkva. Mihovila Arhanđela Generalski Stol.00 100. Crkvena općina Plaški Župa Sv.000. Crkvena opština Gornje Dubrave. Crkvena Općina Karlovac.00 80.00 80.00 60. Crkva sv.00 50.000.000.

000.00 100. Križa.000. Heleni Križevci.000.00 80.00 100. Crkva Uspenija Presvete Bogorodice Grad Slunj Grad Slunj Župa Sv. Ivana Krstitelja Križevci.D.000. Katedrala sv.00 250.000.00 150. Centralna partizanska bolnica "Petrova gora" Općina Vojnić Vojnić. 5. Mlinice u Radonji. Save Križevci. Roka Koprivnički Ivanec.000. Antuna pustinjaka Završje Netretićko UKUPNO Koprivničko-križevačka ž.00 80.000. Spomeničko područje "Petrova gora" (spomenik Petrovac) Općina Vojnić Vrhovac. Brcka Kalnik.00 50. Kapela sv. Antuna Padovanskog RKT Župa Uzvišenja sv.000.00 100.00 6.000. Crkvena općina Kolarić 100. Crkva Rođenja Marijinog i bivši pavlinski samostan Župa Rođenja B.740.00 50.000. Mlinica 10 Rastoke. Jurja RKT Župa sv.000.000. Arheološki lokalitet Brezovljani Drnje. Crkva sv.000. Rok Hrvatski restauratorski zavod Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Hrvatski restauratorski zavod Rkt župa Presvetog Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Grad Koprivnica Institut za arheologiju UKUPNO 20. Crkva sv.000.00 200. Luke Evanđeliste Kalnik.00 50.000.00 80. Luke Evanđeliste Općina Kalnik Općina Kalnik Općina Kalnik Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Rkt župa Sv. 11 i 28a Saborsko. Bedekovčina. Crkva Sv.00 100. Stari grad Slunj Srednji Poloj.000.000. Crkva sv.000. Kapela Rođenja Blažene Djevice Marije Skradnik.00 50. Crkva sv.00 100. Kapela Sv.00 . Crkva sv.00 80. Arheološki lokalitet Stari grad 100.830. Crkva sv.00 50. Samostan i crkva sv.000. Crkva sv. Župni dvor Župa sv. Crkva sv.000. Crkva Sv.000.00 50.000. Helene u Sv.00 100.000. Ivana Nepomuka.000.00 100.00 80. Zgrada.00 150.00 150. Florijana Reka.000.000.000. Antuna Padovanskog Koprivnica.000. Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Tounj. Stari grad Đurđevac Gornja Glogovnica.000. arheološki lokalitet Volarski Brijeg Gradski muzej Križevci Varaždinska biskupija. Marije Snježne Donja Stubica. Crkva sv. Crkva Blažene Djevice Marije Dropkovec. Kapela sv.00 30.000. Crkva Presvetog Trojstva Virje. Kuzme i Damjana Legrad. špilja Zala Zagrebu Vojnić.00 100.00 Krapinsko-zagorska ž.000.000. Kuzme i Damjana Župa sv.00 Belec.000.000.00 50.00 100. Kuzme i Damjana Vukmanić. Stari grad Veliki Kalnik Kamešnica.000.000. Zadobarje. Župa Rođenja BDM Općina Gornja Rijeka Centar za kulturu Grad Križevci Općina Gornja Rijeka Općina Gornja Rijeka Varaždinska biskupija. Trojice Koprivnica. Crkva Uznesenja BDM Gornja Rijeka. 8. Saborsko (Plaški) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Slunj SPC.Rastoke.000.00 100.000.00 100.000. Trg bana Josipa Jelačića 1 Koprivnički Bregi. Brezovljani.000.000.000. Župni dvor Belec.00 100. Trojstva Legrad. Zavjetni pil sv.00 250.000. Grad Mali Kalinik Kalinovac.00 200. Arheološki lokalitet Viničica Slunj. Oružarna Koprivnica. Franje Ksavera Đurđevac.00 100.00 100. crkva Sv.00 2.00 100. Mlinice br. Andrije Koprivnica. Župa sv.00 80. Marije Snježne u Belcu Grad Donja Stubica 100. Ane Križevci.00 40. Crkva Sv. Trojice sa biskupskim dvorom Kuzminec (Rasinja).00 Svetice.000.000.00 250. Crkva sv.000.000.00 100.00 200. Florijana Križevci. Barbare Hrvatski restauratorski zavod Društvo za obnovu i zaštitu Crkve Sv.00 100. Sinagoga Koprivnica. Crkva Uznesenja Marijina Gornja Rijeka. Kolariću i Vojišnici Općina Vojnić Vojnić.000.00 70.

Crkva Sv. Crkva sv.000. Župni dvor Velika Ves.00 80.00 300. Martina Hrvatski restauratorski zavod Očura (Novi Golubovec).00 200.00 100. Marije Magdalene RKT Župa Sv. Ćirila i Metoda Grad Klanjec 150.000.00 100.00 Kumrovec.Muzej "Staro selo" seljačkih buna.00 .302.00 100.000.000. Dvor Veliki Tabor Husinec.000. Crkva sv.000. Crkva sv.000.00 50.000.00 32. Župa Rođenja BDM.00 150. Crkva Presvetog Trojstva . Nikole biskupa Krapina.00 12.000.D.00 50. Marije Magdalene Hum Košnički.00 200. Marije Općina Sveti Križ Začretje Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa Uznesenja B.000.000.000. Stari grad Sokolac Brlog.000. Josipa Velika Erpenja. Vida Brinje. Crkva Rođenja Marijina.000. Crkva Pohođenja BDM Zajezda.00 20. Župa sv.00 16.000.000.00 150. Crkva sv. Franjevački samostan i crkva Navještenja BDM Klanjec. Crkva Uznesenja Marijina Pregrada.00 100.00 100. Crkva sv.00 50.župna RKT župa Presveto Trojstvo Krapinske Toplice.000.00 50.00 50. Save Brušane. Crkva sv.00 50. Crkva sv. Kapela sv. Brinje.00 200.00 150. Završje Začretsko Trški Vrh.000. Trojstva Risvica.00 150.00 Ličko-senjska ž.000. Crkva Uznesenja BDM Župa Presvetog Trojstva Radoboj Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa sv. Kapela Majke Božje Snježne Sveti Križ Začretje.000. Crkva Rođenja BDM Bužim. Martina Župa Rođenja BDM Župni ured Sv.000. Gornja Stubica Kuzminec (Mihovljan). Ane Hum Košnički.00 200.Trgovišće Hrvatski restauratorski zavod Grad Klanjec Hrvatska franjevačka provincija sv.00 90. Crkva sv. Stari grad u Krapini Hrvatski restauratorski zavod Krapinske Toplice. Borićevci Općina Brinje Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena opština Gospićko-senjska biskupija. Dominika Kostel.00 100. Crkva sv. Stari grad Vrbovec (konzervacija i restauracija nalaza) Hrvatski restauratorski zavod Klenovec Humski. Gornja Stubica Župni ured Pregrada Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Hrašćina. Ane.00 200.Gornja Stubica. Kapela sv.000.000.00 100.000.00 100. Srednjovjekovna utvrda Cesargrad Klenovec Humski.000.000.000. Mlin Tomašković Ivanić Miljanski.000.000. Terezije Avilske Caska.00 50.00 100. Marije Magdalene Općina Krapinske Toplice Muzeji Hrvatskog zagorja Galerija Augusta Augustinčića.000. Stari grad Kostel Grad Pregrada Krapina. Katarine i samostan franjevaca Hrvatski restauratorski zavod Krapina.000. Stari grad Vrbovec (istražni radovi i radovi konzervacije) Institut za arheologiju Konjščina. Župna kurija Radoboj.D.00 150.000.000.00 100. Mihovila Martinšćina.000. Petra i Pavla Pregrada.000. Kapela sv.00 200. Povijesna ruralna cjelina Kumrovec . Terezije Avilske Grad Novalja Gospićko-senjska biskupija. Dvorac Popovec Vinagora. Dominika RKT ŽUPA sv. Podmorsko arheološko nalazište Donji Lapac.000.00 50.00 100.000.00 80.000. Crkva sv.000. Marije Jeruzalemske Tuhelj. Crkva sv. Župa sv. Ivana Klanjec.000. Crkva sv. Kapela sv.000. Crkva Uznesenja BDM Zlatar. Tri Kralja.000.Muzej Muzeji Hrvatskog zagorja .00 200. Skulpture Petrica Kerempuh i Galženjaci Gornja Plemenšćina. Martina Biskupa Bunić.00 200. Marije Rkt župa Sveta Tri Kralja Velika Erpenja Državni arhiv u Varaždinu Župni ured Vinagora Župa Uznesenja BDM Zajezda RKT Župa Uznesenja BDM UKUPNO 100.00 100.000. Dvorac Donje Oroslavje Petrovsko. Florijana Klanjec. Crkva sv. Crkva sv. Jakova Oroslavje. Petra i Pavla Petrovsko Župni ured Pregrada Župni ured Pregrada Župa Presvetog Trojstva Radoboj RKT Župa Uznesenja B.000. Crkva sv. Borićevac 100.000.00 100. Tkalci Rkt.000.

Crkva sv.00 . Tradicijska kuća s ambarom.000. Filipa i Jakova Udbina. Crkvena općina Vrhovine UKUPNO 300.000. Crkva sv.000.000. Župni ured 7 Žalosti B. Crkva sv.000.Marije i Sv.000.00 20.00 100.000. Crkva sv.00 100.00 100.000.00 Osječko-baranjska ž.00 200.00 50. Kula Lipica Sveti Juraj.000.000.000. Crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila 80. Jeronima Vratišinec.00 30. Kapela sv. Eparhija gornjokarlovačka.000. Katedrala Uznesenja BDM Senj. Gradska loža (Kampuzija) Senj. Stari grad Zrinskih u Čakovcu Dekanovec. crkva sv. Nikole Karlobag. čardakom i bunarom Bolman.Gospić.000. Antički vodovod "Talijanova buža" Otočac. Župa Svetoga Jakoba St.000.00 50.000. Nikole 80. lokalitet župna crkva Sv.000.950.00 Medak. Arheološka baština Baranje između Batine i Belog Manastira Bijelo Brdo.00 100.00 100.000. Utvrđene špilje u Ličko-senjskoj županiji Kaluđerovac.00 100.000. Cirkovljani Sveta Marija. Eparhija gornjokarlovačka.000. Josipa i kapucinski samostan Lički Ribnik. Crkva sv. Kapela sedam žalosti BDM na Fortici Otočac. Franje Paulskog Lovinac. Eparhijski upravni odbor Grad Novalja Eparhija Gornjokarlovačka.00 100.00 1.000.00 80.00 100.00 150. Crkva sv.000.000.D. Josipa Mjesni odbor Lički Ribnik RKT Župa Blažene Djevice Marije od sv.M.00 800.000.000. Drveni mlin kašikar Ličko Lešće. Kurija župnog dvora Prozor.000. Dvorac Esterhazy Općina Draž Arheološki muzej Osijek Udruga građana "Tea" SPC opština Bolman SPC Općina Dalj Općina Darda 100. Dimitrija Darda.M.00 100.00 100. Križa Macinec.00 100.00 50.00 100. Katarine Gornji Mihaljevec Rkt.D.000. Crkva sv. Nikole i samostan Franjevaca Čakovec.000. Križa Općina Nedelišće Rkt.00 20. Crkva Uzvišenja Svetog Križa Franjevački samostan Čakovec Muzej Međimurja Čakovec Općina Dekanovec RKT Župa sv. Sveta Marija Župa Uznesenja B. Crkva sv. Nikole Biskupa Kaluđerovac Kapucinski samostan sv.00 3.000. Križa Senj.00 50. Marije od Arta Senj. Križa Župni ured Uznesenja BDM Gradski muzej Senj Župni ured Uznesenja BDM Grad Senj Župni ured Sveti Juraj Muzej Like Gospić Gospičko-senjska biskupija SPC Hrvatskoj. Crkva sv. Crkva 7 Žalosti BDM i sv. Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije Gospić.000. Križa Štrigova.000.00 200.D. Crkva Uzvišenja sv. Crkva Pohoda BDM Prelog. Jovana Preteče Novalja.000.00 80.000. Sveta Marija RKT Župa RBDM Hrvatski restauratorski zavod RKT.000.000.000. Župni dvor Sveti Križ (Mala Subotica). Ap Župa Uznesenja B. Krunice Župni ured sv.00 100. Crkva Uznesenja BDM Sveta Marija. Batina (Draž). Crkva sv.00 80. Filijalna crkva Sv. Crkva sv. Crkva Sv.00 50. Križa UKUPNO 200. Mihovila Arkanđela Župa Navještenja BDM Speleološki klub „Ursus spelaeus“ Župna crkva sv.000.00 300.00 200.000. Crkva Svih Svetih sa župnim dvorom Gornji Mihaljevec. Spomenik "Pobjedi" sa kriptom na brdu Gradac Beli Manastir. Arheološka zona Gradina Udbina.00 100.00 Vrhovine.00 90.00 100.000. Čakovec.00 80.580. Župa Uzvišenja sv.00 Međimurska ž. Lovre đakona.000.000. Katarine Kotoriba. Crkvena općina Otočac Katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke Župni ured Presvetog Trojstva Župa Uzvišenja sv. Mihovila Arkanđela Lovinac Srpska pravoslavna crkva. Velikomučenika Georgija Otočac.000. Petra i Pavla Dalj.

00 20.00 4. Duha (sv.000. Lug.730.00 100.00 80. Petra i Pavla . Zgrade Muzeja. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Osijek.00 200. Dvor Prandau-Mailath Dragotin.00 60. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ratkovica. Antuna Padovanskog i samostan Franjevaca Franjevački samostan u Našicama Osijek.000.000. Crkva sv."Katedrala" PAVLA. Jurja Podravski Podgajci 300. Arheološki lokalitet Gradci (arheološka istraživanja) istraživanja Kaptol. župa Bezgrješnog začeća Valpovo.Biskupski Požega.000.000.000.00 200.000. Episkopski dvor Slavonska Pakrac. Kurija Kušević Grad Pleternica Lipik. Crkva sv.00 40.000.000.00 200.Donji Miholjac. Mihovila Arkanđela Župa sv. OSIJEK Osijek.000.00 400.00 340.000. Crkva sv.00 100. Stari grad Kaptol Sv. Antički ostaci plovnog puta Drava . Trg sv.000.000. Crkvena opština Koprivna (Šodolovci).000.00 100. Osijek Župa sv.00 1.00 100.Dunav Hrvatski restauratorski zavod Reformirana Kršćanska Kalvinska Osijek. Augustina Župa sv.000.00 300. Crkva sv.000. Centar za prapovijesna Kaptol. Arheološki lokalitet Gradci (konzervacija Filozofski fakultet Sveučilišta u arheološkog materijala) Zagrebu Požeška biskupija Stolni Kaptol Kaptol. Crkva sv. APOSTOLA.000. Lovre ordinarijat Požega.00 200.00 80.000.000.00 100. Zavjetni pil sv.000. Crkva reformiranih crkvena općina Reformirana kršćanska crkva.00 60. Sveti Đurađ (Donji Miholjac).000.00 200.000. Srednjevjekovna kula reformiranih) Grad Donji Miholjac Rimokatolički župni ured Trnava Župa Uznesenja BDM Općina Đurđenovac Hrvatski restauratorski zavod Općina Erdut Crkva sv. Augustina Velika. Trojstva 5 i 6 Muzej Slavonije Osijek Sarvaš. Eparhija Pakrac.000. Crkva reformiranih (srednjovjekovna kula) Crkvena općina Vardarac Našice. Crkva sv.00 80.000.00 100.000. Duha i Franjevački samostan Franjevački samostan Požega Požeška biskupija .000.00 100.00 200. Crkva sv.000.00 100. Lječilišni kompleks . Mihaela Arkanđela Velika.000.000.000.000. Zgrada.00 . Duha.000. Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Blažene Djevice Marije VALPOVO UKUPNO Požeško-slavonska ž.00 150.000.000.00 200. Crkva sv. Zgrada parne pilane Erdut.00 80. Crkva Male Gospojine u Koprivni Petrova Slatina Kuševac. Zgrada Prve zemaljske bolnice Grad Pakrac Pakrac. Arheološki lokalitet "Gradac" Arheološki muzej Osijek. Duha Kneževi Vinogradi.00 100.000.00 150.00 100. Petra Kuzmica.000.000.00 90. Tvrđa Državni arhiv u Osijeku Osijek. Arheološki lokalitet "Grabrovac" kod Đakova Arheološki muzej Osijek Reformatorska-reformatska Laslovo. Matije Gupca 8 ("Pickova zgrada") Grad Pakrac Požega.000. Crkva sv. Roka Franjevački samostan Požega Požega.000.00 150.00 100. Crkva reformiranih Crkva u Hrvatskoj ŽUPA CRKVE SV.00 80. Zgrada Golubić. Crkva Uznesenja BDM Đurđenovac.000. Srednjovjekovni grad Velika Općina Velika UKUPNO 100. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Duboševica. Crkva sv. Feričanci (crkva Reformatska Crkvena Općina Suza SPC u Hrvatskoj. Eparhija Pakrac.00 100. Crkva sv.000.000.000. Zgrada Državnog arhiva. Martina Biskupa.790. Mihovila Župa Blažene Djevice Marije Stražeman. PETRA I Osijek.00 100.00 500.00 Rkt.Kursalon Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj.000. Kralja Tomislava 7 Grad Pakrac Pakrac. Vila Neuschloss Đurđenovac.000. Franjevački samostan Franjevački samostan Osijek.00 200. Srednjovjekovni grad Feričanci.00 100. Trojice) Slavonska SPC u Hrvatskoj.00 2. Kužni pil sv. Spahijski podrum Grad Pakrac Pakrac.

Samostan i crkva sv. Gerovo SPC u HRVATSKOJ.000.000.00 100.000.000.Župa Sv.Župa Uznesenja BDM . Bakar. Kastav Grad Kastav.000. EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA.00 200. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (izrada dokumentacije i restauratorski radovi) Rijeka.00 100. Palača Moise Crikvenica. Antuna Padovanskog GRAD ČABAR Riječka nadbiskupija .00 50. Košljun Rab. Trojice Kastav.000. Crkva sv.00 150.000. konzervatorski i restauratorski radovi Crikvenica.00 Osor.000.00 Gomirje. Ad Turres (Igralište) .00 100.00 200.000. Petra s ostacima samostana Veprinac. Guvernerova palača (Muzej Hrvatskog Primorja) Rijeka.000. Župa sv. Crkva Majke Božje Svetogorske Gerovo.arheološka istraživanja Čabar.00 100. Crkva sv. Antuna Padovanskog Čabar. Kapela sv. Fulfinum Osor. Crkva sv. FRANE CRES Grad Cres. Crkva Roždenija Jovana Preteče i manastir Kampor. Crkva i samostan sv.. Andrije Apostola Cres.00 50.000.00 70. Arheološka zona Mirine.000.00 80.00 200. Crkva sv.00 100. Hermagora i Fortunata.670.000. . Trg pul Vele Crikve u Starom gradu Rijeka. Hermagora i Fortunata.00 70.00 100. Arheološki lokalitet Podšilo keramička peć Lopar. Ad Turres (Igralište) .00 150.00 100. Crkva sv.000. Franje Lopar. Crkva sv. APOSTOLA BAKAR SAMOSTAN SV. Marka ev.000.00 100.000. Veprinac Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 100.00 100.000.00 90. Franjevački samostan sv.00 100. Benediktinski samostan i crkva Uznesenja BDM Krk. Gerovo Riječka nadbiskupija .00 300.00 Sisačko-moslavačka Ž.izrada dokumentacije. Franje Asiškog Općina Lopar Općina Lopar GRAD MALI LOŠINJ.00 100.00 200.000. CO. Gradske zidine Krk. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (zidni oslik i štuko ukras u salonima) Rijeka. Franje Cres.000. Crkva Uznesenja BDM 'Vela crikva' Rijeka.00 100.000. Vida Mučenika Punat. Cres Muzej grada Crikvenice Institut za arheologiju Riječka nadbiskupija. ANDRIJE U RABU Grad Rijeka Riječka Nadbiskupija . Crkva sv.000. Andrije Rijeka.000.00 200.000. Nikole Mali Lošinj. Marka Evanđelista Vrbnik. MALI LOŠINJ Općina Omišalj Hrvatski restauratorski zavod Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu Riječka nadbiskupija – Župa SV. Samostan benediktinki i crkva sv. Kastav Hrvatski restauratorski zavod Samostan Sv.00 100.000. Bernardina Sijenskog Kastav.000.000. Bernardina Sienskog Grad Kastav.Župa Sv.000. Arheološki lokalitet Principija Rijeka.000.Primorsko-goranska ž.00 50. Kaštel Omišalj.00 50. Dvorac Zrinski Gerovo.000. Franjevački samostan sa crkvom. OTOK RAB Riječka nadbiskupija Župa Sv. Gradski bedemi Rab.Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Grad Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Župa Uznesenja BDM Lukovdol ŽUPNI URED SUPETARSKA DRAGA.000.000. Petra Prezid. Crkva sv. Justine Rab.00 80.000.00 400.000. Opatija sv.00 150.000. Marije 100.00 50. Franje Ksaverskog Supetarska Draga.000.000. Katedrala sv. Hermagora i Fortunata ŽUPNI URED SV. HRVATSKA KOSTAJNICA Franjevački samostan sv. Crkva sv.000. VIDA MUČENIKA PREZID FRANJEVAČKI SAMOSTAN KOŠLJUN Župni ured Uznesenja Marijina Grad Rab SAMOSTAN BENEDIKTINKI SV.00 100.00 4. Evidencija podmorskih arheoloških nalazišta Rijeka. Crkva Marijina Uznesenja 80. Zgrada Filodrammatica Rtić.00 200.000.000.

tradicijska kuća.00 100. Kapela sv. Crkvena 44 Turistička zajednica grada Kutine Lipovljani. Nikole Općina Jasenovac Grad Petrinja Općina Jasenovac Općina Jasenovac Mijo Orlić Miroslav Mačković Željko Perović Zlatko Šafar Muzej Moslavine Kutina RKT. Tradicijska okućnica.000. Pavlinski samostan sv.00 40. Tradicijska drvena kuća.00 50. Petke Paraskeve Javoranj Gvozd.00 50. Crkvena Općina Blinja. Katarine Djevice Gornje Komarevo.000. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv.00 100.000. Tradicijska kuća.000.00 100.00 300.00 100. Župa Majke Božje Snježne 50.000. Stari grad Sisak Gradski muzej Sisak Sisak.župna Krapje. Eparhija gornjokarlovačka. Crkva sv.000.000.000.00 100.000.000. Ivana Nepomuka Grad Glina Gora. Župna crkva Uzvišenja sv.000. Ćirila i Metoda Jasenovac.00 40.00 100.000. Crkva sv. Stari Brod 45 Ivan Đumbir RKT Župni ured Sv. Crkva sv. Kratečko 58 Kratečko. Obiteljska kuća Đureković Marija Đureković Župa sv.000. Suvoj 17 Nikša Ravlić . Mužilovčica 91 Jagica i Dragutin Ručić Petrinja.000. Samostan Sv.00 50.00 20.00 30. Crkva sv. Tradicijska kuća.000. Ane i groblje Grad Hrvatska Kostajnica SPC u Hrvatskoj. Povijesna urbanistička cjelina Petrinja Grad Petrinja Sisak.000.000. Korablja. Čigoč 5 Kratečko.00 100. Crkva sv.00 150.00 10.000. Krapje 49 Kratečko. Ante Padovanskog i samostan Hrvatska franjevačka provincija Franjevaca sv.000. Ilije Petrinja Bok Palanječki.00 100.000.00 200.000. Tradicijska kuća. Mahovo 30 Ivan Matleković Župa sv.000.00 30. Crkva sv. Crkvena Općina Dvor.00 50. Antuna .000.000. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv.ruševine Krapje.00 400. Marije Hrvatski restauratorski zavod Mužilovčica. Tišina Erdedska 107 Ivan Ivičinec Župa Uzvišenja Svetog Križa Sisak.00 40. Petra i Pavla Župa Sveti Kvirin biskup Drenov Bok. Drenov Bok 63 Ružica Šep SPC u Hrvatskoj.000. Marije Sunja. Crkva sv. Kompleks tradicijske drvene arhitekture.00 100.00 80. Petra. velikomučenika Georgija Javoranj Glina.000. Crkva sv.00 80. Ilije Proroka Viduševac Mala Gorica (Petrinja).00 100.000. Eparhija gornjokarlovačka.00 Kutina. Kvirina Gradski muzej Sisak Sisak.00 100. Zgrada bivše Kožare. Crkva sv.SPC u Hrvatskoj.000.00 100.000. Tradicijska posavska katnica.500. Katarine Komarevo SPC u Hrvatskoj. Maja.000. Crkva sv.000. Eparhija gornjokarlovačka.00 70.00 80. Vaclavekov mlin Julka Vaclavek Mahovo.00 30.00 30. Tradicijska drvena katnica. Arheološki lokalitet Kutinska Lipa Kutina. Marije Sniježne Župa Uznesenja BDM i Sv. Stari grad Kostajnica Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski Čuntić. Kratečko 143 Kutina.000.00 50.000. Crkvena Općina Hrvatska Kostajnica. Jasenovac Klinac.00 50. Crkvena Općina Gornji Javoranj.00 200. Arheološka baština u rijeci Kupi Gradski muzej Sisak Filozofski fakultet Sveučilišta u Sisak.000.000.000. Marije Magdalene Magdalene Sunja.00 100.00 50. Kapela sv. Eparhija gornjokarlovačka. Franje Ksaverskog.000. Srnaka 13 Boris Hoborka Petrinja. Mlin . Petrovac Hrvatski restauratorski zavod Gvozdansko. Tradicijska katnica. Crkva sv. Parohijski dom Hrvatska Kostajnica Hrvatska Kostajnica.000. Crkva sv.00 50.000.000.000. Nikole i Uznesenja BDM Jasenovac.00 1. Stari grad Gvozdansko Hrvatski restauratorski zavod Hrvatska Kostajnica.000. Stari grad "Klinac grad". Kvirina Zagrebu Sisak. Križa Sisak Stari Brod.00 50. Ruralna cjelina naselja Krapje Krapje. Kuća M.000.vodenica "Đambićev mlin" Općina Sunja Suvoj.000.00 100. Crkva sv.00 200. Jurja RKT Župa Mala Gorica Mikleuška.000.00 50. Martina Rkt Župa Stari Farkašić Stari Brod.

000. Pustinja Blaca Omiš. Crkva Sv. Proložac.00 40.00 80.00 250.000. Arheološki lokalitet Crkvina Dragljane.000.gradina Rat Makarska. Proložac.000.00 25. Zgrada vinogradarske zbirke Podaca. Nikole-Munstir Komiža.000. Crkva sv.000.000. Općinsko poglavarstvo Hrvatski restauratorski zavod Općina Dvor UKUPNO 300.00 100. Crkva sv. mlinica "Markičuša" Vrgorac.00 20.000. Crkva Sv. Kuća Bilić. Arheološki lokalitet Opačac Imotski.00 .000.000.000. Stjepana I.00 100.000. Stjepana Hvar. Andrije na Obliku Klis.00 80. prapovijesni neseobinski kompleks.00 25. Tvrđava 'Badnjevice' Kamenmost.00 Splitsko-dalmatinska ž.00 50. Nikole Grad Komiža Gradski muzej Omiš Kulturno-umjetničko društvo «Mila Gojsalić» Sveučilište u Splitu. Podbablje Općina Podbablje Grad Vrgorac Grad Vrgorac Općina Zmijavci Župni ured sv. kula Podgrađe (Omiš).00 100.000.00 100.00 100.00 70. Dobranje Cista Velika.000. Arheološki lokalitet Tilurium Grab (Trilj).000. Ante Padovanskog.00 40.000. Ante Padovanskog..000.00 30.100.00 3. Reljef Nikole Firentinca Jelsa.00 50. Veliko Brdo.00 50.00 150. Podbablje .000.00 50.000.00 150. Crkva sv. Katedrala sv.Sklop Domljan u Poljicima Imotski. Prapovijesni arheološki materijal Pitve.000. Donji Dolac Omiš. Arheološki lokalitet Brzet Omiš. Sklop Vuletić. Hvar Župa sv.000.00 70.000.000.00 150. pape i mučenika Franjevački samostan u Hvaru Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Muzej hvarske baštine Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Marijina Društvo Poljičana sv. crkva sv. Duha Hvar. Crkva Gospe Gusarice Komiža.00 50. Arsenal sa fontikom i kazalištem Hvar.000.00 200. Ljetnikovac Hanibala Lucića Hvar. Kaštel Kostanje.00 150. Padića mlinica Bobovišća. Rodna kuća Mile Gojsalić Ložišća.00 100.000. Franjevački samostan Makarska. Jurja Dol (Postira). Crkva Uznesenja Marijina (Florijana i Sebastijana) Jesenice. Elezove kuće Vrgorac.00 6.000.000.000.Topusko.00 9. Priko Općina Klis Hrvatski restauratorski zavod Župni ured sv. Kompleks ruševina cistercitske opatije Topusko.000. Mihaela Zrin.00 35.00 50.000.000. Crkva sv. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (izrada dokumentacije) Hvar.000. Kula Jerončić Kostanje. Luke.000.000. Crkva sv.000. Petra Gardun. Filozofski fakultet Franjevački samostan u Makarskoj Gradski muzej Makarska Makarska Centar za kulturu Brač Gradski muzej Omiš Društvo Poljičana "Sveti Jure" Priko Gradski muzej Omiš Arheološki muzej Split Općina Jelsa Općina Gradac Športsko-kulturno društvo "Podgrađe" 100. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (restauratorski radovi) Hvar. Ćosića mlinica Hvar.00 200.000.000. Cista Provo. Srednjovjekovna tvrđava Komiža. Ante Imotski.00 200.000.000.000. Rimske terme Velika Ludina.00 200. pećina Bubnjavača Nerežišća. Svib Cista Provo.00 80.00 50.00 50. Luke Podbablje Gornje. Stari grad Zrin Hrvatski restauratorski zavod Općina Topusko. Pakerova Kula Zmijavci.000. Tvrđava Starigrad (Fortica) Otok. Svib Općina Cista Provo Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Grad Vrgorac Žarko Domljan Pučko otvoreno učilište Imotski Zavičajni muzej Općina Proložac Župni ured sv.000. Jurja u Bobovišću Općina Postira Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Trilj Grad Hvar.00 100. Jure.000.00 50.00 100. Vodenica Župni ured Sv.00 100.000.00 400.00 10.00 50.000.000.000. Crkva sv.

000.000.00 200. Jerolima Gradska uprava Kaštela Župa Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Župa sv. Križa Hrvatski restauratorski zavod Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja BDM Župa Uznesenja BDM Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija splitsko-makarska Grad Split Grad Stari Grad.00 100.00 20.00 200.00 100. Crkva sv. Pazdigrad Split. Lovre 100.000.00 80. Crkva Bezgrešnog Začeća BDM Centar za kulturu Općine Podstrana Općina Postira Hrvatski restauratorski zavod Općina Postira Župni ured sv.000.000.000.00 400.00 100. Kuća i mauzolej don Šime Ljubića Stari Grad. Crkva sv. Marije (crkva-tvrđava) Vrboska. Stjepana Župa Gospe od Ružarija Samostan Sv. Lovre. Kaštel Cerineo Trilj.000. Ante Župni ured sv.000.000. Crkva sv. Dioklecijanova palača Split. Dominika Trogir.00 50.00 200.00 130. Jeronima Kaštel Gomilica.00 100.00 10.000. Amfiteatar Solin. Arheološki lokalitet.Podstrana.000.000.00 10. Tvrđava Prozor Zadvarje. Crkva Gospe od Spilice Vis.00 100.000. Kuća Matije Ivanića Vrlika. Arheološki lokalitet Mirje Postira. Dominika Župni ured Sv. Ivana Krstitelja Trogir. pape i mučenika Župa sv.00 200. Tvrđava Nutjak Vis.000.00 150.00 50. Nikole Stari Grad.00 40.000.000. Arheološki lokalitet antička Issa Vis.luka antičkog Farosa Supetar.000. Petra i Mojsija (Šuplja crkva)Krunidbena bazilika Split.000. Lovrečina Postira.00 50.000. Stjepana I. Crkva sv. Tvrđava Grad Solin.000. Katedrala sv.00 100. Duje (Dioklecijanov mauzolej) Split.000. Stjepana I. Mramorni i kameni sarkofazi Solin. Zvonik sv. Crkva i samostan sv.00 200. Jurja Kaštel Gomilica.000. Palača Bajamonti-Dešković Split. Mletački kaštel Split. Starogradski zaljev .000.000. Crkva sv. Ante i Roka. Stara škola Sinj.000.00 100..000.000. Rodna kuća Vladimira Nazora Pražnica.00 50.00 100.00 50.00 50.000. Katedrala sv.Starogradsko polje Stari Grad.00 200. Ruševine crkve sv.00 100.00 50.00 100.000. pape i mučenika Grad Stari Grad. Opatička kuća Kaštilca Kaštel Štafilić.00 80.00 100.00 100. Crkva sv.00 200. basilicae discopertae Solin. Stari Grad na otoku Hvaru Muzej Staroga Grada Župa Sv.000. Peristil Stari Grad. Rimske terme Vrboska.000.00 100.000. Petra Hrvatski restauratorski zavod Grad Supetar Muzej triljskog kraja Grad Vis Župni ured Vis Hrvatski restauratorski zavod Općina Jelsa Društvo prijatelja kulturne baštine Vrboska Grad Vrlika Općina Zadvarje Nikola Milićević Župni ured Sv.000. Stjepana Seget Donji.000. Stari Grad na otoku Hvaru Župa sv. Crkva sv. Arheološki kompleks antičke i starohrvatske Salone Solin.00 150. Kula Trogir.00 80.000. Tvrđava Zadvarje Zvečanje. Crkva sv.000.00 100..000.000.000. Antički brodolom s teretom sarkofaga i kamenica. Chora Pharou . Sjeverni dio tzv. Ivana (Jupiterov hram) Split. Martina i Zlatna vrata Dioklecijanove palače Split. Kuća Miličević Blizna Donja.00 80. Marusinac.000.00 250. Crkva sv. Podvodno paleolitičko nalazište Prgomet.000. Krstionica sv.000. Crkva sv.00 100. otok Brač Škrip. Crkva sv.000.00 80. Petra Sutivan. Lovre .000. Jurja Župni ured Sv.000.00 100. Lovre (restauratorski radovi na stropu i oltaru) Župni ured Sv.00 300.000. Antuna Opata Grad Sinj Arheološki muzej Split Grad Solin Arheološki muzej Split Grad Solin Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Župni ured sv. Gornja Podstrana Postira. Križa Split.000.000. Marije Drvenik Veliki. Crkva sv.000.00 150.00 150.00 30. Palača Skočibučić-Lukaris Split. Stjepana Stari Grad.00 Kaštel Štafilić.

Luce Šibenik.000. Ivana BISKUPIJA ŠIBENSKA. Crkva sv.000.000.000. Palača Garagnin-Fanfogna Trogir.000.00 150. Crkva sv. Josipa Knin. Frane Biskupija.00 Šibensko-kninska ž.00 100.000. Tvrđava Šubićevac Tisno.00 50. Frane i samostan franjevaca 100. Crkva sv. Miljevci Župa Sv. Crkva sv.00 100. Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin).00 800.00 200.00 60.00 250.00 200. ŠIBENIK Hrvatski restauratorski zavod Grad Šibenik Župa Sv.000. Betina.000.00 200.00 70. Srednjovjekovna tvrđava Kornati.000. Katedrala sv. Skradin Benediktinski samostan Sv.000. Križa radovi na Hrvatski restauratorski zavod Muzej grada Trogira Grad Trogir Hrvatska dominikanska provincija UKUPNO 40.00 70. Crkva sv.000.00 100.000. Lovre (restauratorski skulpturi) Trogir. Palača Katunarić . Arheološki lokalitet Crkvina BISKUPIJA ŠIBENSKA. Tarac polje Kruševo (Primošten).000. Duha OPĆINA TISNO GRADSKI MUZEJ DRNIŠ . ŠIBENIK Šibenik.000. Galjin dvor Murter. Crkva Gospe van grada Šibenik.00 100.stara Skradin.000. Šibenik 100. Rekognosciranje šibenskog podmorja Šibenik.000.Frane Općina Biskupija Orlić Muzej grada Šibenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika OPĆINA CIVLJANE.00 50.000.Samostan Knin Kninski muzej Kninm Župa sv.00 9.00 100. ŠIBENIK Srpska Pravoslavna Eparhija Šibenik BISKUPIJA ŠIBENSKA. Cecela.000.00 100.00 40.000. Burnum .00 50.00 150. Katedrala sv. Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin).000.000.rimski amfiteatar Kijevo. Crkva sv. ŠIBENIK BISKUPIJA ŠIBENSKA.000. Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija zvonika) Otkupitelja Split Šibenik. Crkva sv.00 350.00 100.zgrada općine Trbounje. Pličina Mijoka Skradin.000. starokršćanska i srednjovjekovna crkva Ivoševci.00 100. Crkva sv.000.000.00 200. Spiridona . Crkva Presvetog Imena Isusova Drniš.00 30.000. Crkva sv. Gradski bedemi Šibenik. Crkva iz doba kneza Branimira Civljane.00 100. Spasa Drinovci.000. Arkanđela Mihaila (Krka) Ključ (Drniš). Nikole Šibenik.000.nova Skradin. Kuća Šižgorić-Galbiani Šibenik.000.000. Spiridona .00 50.00 80. etno selo Popovići Bribir (Skradin). Utvrda Glavaš Kistanje.000.00 Knin. Mihovila.00 50.000.00 100.000.00 100. Jakova Šibenik.00 Šibenik. Manastir sv.000. CIVLJANE Župa Presvetog Imena Isusova Muzej hrvatskih arheoloških spomenika GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Općina Kijevo SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR KRKA GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja.Murter Ante Županović Kruševo.000.000.927. Benediktinski samostan sv. Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija knjižnice) Otkupitelja Split Šibenik. Primošten Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena općina Srpska pravoslavna crkvena općina Grad Skradin. Duha sa zvonikom Tisno.000. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice Šibenik.000. Crkva i zvonik sv. Utvrda Ključica.00 200.000. Frane.00 150.00 200. Marije. Luce u Šibeniku Župni ured Gospe van Grada Šibenik Franjevački samsotan sv.00 150.000. Crkva sv.00 100. Velika palača Cipiko Žedno.Trogir. Samostan sv. Crkva sv.

Crkva sv.00 150. Crkva sv. Antičko naselje i termalni kompleks Varaždinske Toplice.00 4. Crkva sv.000. Crkva sv. Gradsko poglavarstvo Gradski muzej Varaždin Župni ured Sv.994. ŽUPA SV. krunice Crkvari.000. Manastir sv.00 Ivanec. Marije.00 200.00 100.00 Varaždinska ž. Marije Magdalene Ivanec.000. Dvorac Vinica Gornja (Patačić) Visoko. Župa Uznesenja Marijina Muzej grada Šibenika Ekološka udruga "Žir" UKUPNO 50. Dvorac Stjepana Patačića Lepoglava. Crkva sv. biskupski ordinarijat.Dr. Uršulinski samostan .000. Utvrda Paka Rukljevina. Cabuna.00 150.000. Kapela sv. MARIJE MAGDALENE IVANEC Grad Ivanec Hrvatski restauratorski zavod Općina Vidovec 100.000. Josipa.000.00 40. Arheološki lokalitet Bataluše Župa Kraljice Svete Krunice Grad Orahovica SPC u Hrvatskoj.00 50. Marije i bivši pavlinski samostan (štukatura u refektoriju) Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg. Arheološki lokalitet: špilja Vindija Donja Voća.000. Visoko Župa Presvetog Trojstva UKUPNO Virovitičko-podravska ž.000. Martina. UNEŠIĆ. Marije.00 4.000. Marije. Eparhija Slavonska Biskupija Varaždinska.00 80.000. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg.000.120. Tri Kralja.000.000.000. Dj. Crkva sv. Martina b. Arheološki lokalitet Stari grad (Burg) Vinica Vinica. Kompleks bunja Stari stan u predjelu Samograd OPĆINA UNEŠIĆ.000.00 100.00 100. Crkva sv.00 100. Franje Tuđmana 40.000.00 150. Bednja Općina Visoko Općina Donja Voća Župa Sv. Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u samostanu) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava. Crkva sv.00 300.000. Tome Župa Uznesenja Bl.000.škola Varaždinske Toplice.000.000.00 50. Crkva sv. Crkva sv.00 120.00 100. Križa Krkanec. Donja Voća Župa Sv.00 300. Vida Sopje.00 100.00 40. Crkva Kraljice sv. Crkva sv. Marčan Župa Presv.000. Arheološki lokalitet Šarnjak i Brezje Varaždin. Župa Sv. Ravna Gora Novi Marof. Antuna Varaždin.000. Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije Varaždin.000. Bednja Župa Uznesenja Bl. Martina. Martina Donja Voća.000. Natpisna ploča iz doba Konstantina Vinica Breg. Vida Pitomača Zavičajni muzej Slatina 100.00 70. Jurja Mučenika Zlarin.000. Crkva sv. Crkva Uznesenja BDM Čanjevo. Wolfganga) Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Bl.00 150. Crkva sv. Roka Žirje.00 100.000. Varaždin URŠULINSKI SAMOSTAN VARAŽDIN Arheološki muzej u Zagrebu Zupa sv.000. Vuka (sv.00 300.000.00 150.000. Lovre Duzluk. Trojstva. Toplice Zavičajni muzej Varaždinske Toplice . Var. crkva sv.000.000. Bednja Grad Novi Marof. Tri Kralja GRAD LUDBREG Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Varaždinska biskupija.00 50.000.00 100.00 100. Trojstva Vukovoj. Kapela sv.00 500.00 100. Crkva sv. Kasnoantička utvrda Gradina Žirje.00 4. Varaždinske Toplice OPĆINA VINICA.000. Rkt. Crkva sv. Donja Voća RKT. Utvrda Grebengrad Novi Marof. Martina Varaždinske Toplice. Marčan OPĆINA VINICA. Kasnoantički arhitektonski kompleks (Vrt Somođi) Meljan.000. Bednja.000.00 80. Crkva sv. Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u crkvi) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava.000. Nikole Pitomača. Florijana Varaždin. Dj. Hum Bednja.Unešić. Utvrda Čanjevo Donja Voća.00 70.000. Stari grad Ivanec Križovljan.000.00 100.00 40. Dj.00 50.00 .000.00 50.000. Marije Selnik (Ludbreg).000.00 40.00 250. Crkva sv.

000. Ivana (sanacija krovišta) Kapistrana.00 1.00 200. Crkva porođenja BDM poglavarstvo Općina Novigrad.00 50. Bartolomeja Nuštar.Virovitica. Crkva sv.00 Arheološki muzej Zadar Grad Nin Općina Novigrad.00 Bobota. Bivši koncentracijski logor Nin.00 100. Crkva sv.000.000. Euzebija i Poliona.BENKOVAC Zavičajni muzej Benkovac Uroš Desnica Srpski pravoslavni manastir Krupa Udruga logoraša antifašista u Koncentracijskom logoru Molat.000. Općinsko Novigrad (Zadar).000.000. Sklop kule Janković Stojana Krupa.00 100.00 100.000. Crkva Sv. Manastir sa crkvom Uspenja Bogorodice GRAD BENKOVAC . Župa Vođinci – Filjalna crkva sv.000. Euzebija i Poliona Vukovar.000. Bapska.000.00 50. Ivana Kapistrana i franjevački samostan Franjevački samostan sv.Dretvićev stan Župa sv.rimska vila urbana s podnim mozaikom Nin.00 150. Gradski bedemi Nin.00 400. Marije Pomoćnice Kršćana Šarengrad. Filipa i Jakova Županja. Crkva Vaznesenja Gospodnjeg Vinkovci."Lučica" Novi Mikanovci.000. Crkva sv. Općinsko Novigrad (Zadar). Benkovac.000. Bapska Filozofski fakultet Zagreb.00 200. Petra i Pavla sa samostanom Trpinja.00 100. Martina biskupa Sotin.00 100.000.00 80. Luke . Ivana Krstitelja Lipovac (Nijemci). Petra i Pavla Naziv Župa Sv.000.00 100.000. Starohrvatsko i keltsko groblje Veliko Polje Grad Virovitica Grad Virovitica Javna ustanova Park prirode Papuk Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 300. Vinkovci FRANJEVAČKI SAMOSTAN VUKOVAR Zavičajni muzej Stjepana Grubera UKUPNO Zadarska ž. Crkva sv.00 100.000.00 20.000.00 100. Crkva sv. Jurja mučenika.000. Zadar Grad Nin Grad Nin 50.00 80.000.370.00 1.920. Općinsko Muzej ribarstva poglavarstvo Obrovac.00 200. Općinsko poglavarstvo Župa sv. Ivana Krstitelja. Kaštel Benković Islam Grčki. Crkva Sv. Grobna kapela obitelji Meštrović Benkovac. Zadružni magazin "Dežderatovica" za Općina Novigrad. Tvrđava poglavarstvo Novigrad (Zadar). Dvorac Khuen-Belassy Privlaka (Vinkovci). Prapovijesni arheološki lokalitet "Gradac" Župa sv. Hram Blagoveštenja Presvete Bogorodice Ilok.00 200. Trojice Crkvena opština Obrovac Molat. Crkva sv.000.000.000. Ostaci rimskog hrama 30. Crkva Rođenja Marijina Bapska.000.000.000.00 250. Banovac ("vrt Kera") . Dvor Pejačević Virovitica.000. Etnopark .00 100.00 100.00 70. Crkva sv. Palača Pejačević Voćin.000.000. Jankovac.00 200. Bartola Općina Nuštar.00 Vukovarsko-srijemska ž. Ispitivanje stanja brodova tipa "Condura Croatica" u Muzeju ninskih starina Nin.00 100.00 100.000.000. Ilok Ivankovo.000. Ivana Kapistrana i franjevački samostan (restauratorski radovi) Hrvatski restauratorski zavod Ilok.000. Franjevački samostan i crkva sv.00 400.00 50.00 . Martina Biskupa Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan sv. Grobnica grofa Josipa Jankovića Zvonimirovo. Ivankovo Odbor za uređenje i zaštitu crkve Lučice u Lipovcu Rkt.000.000.00 40. Crkva Rođenja sv. Odsjek za arheologiju Srpska pravoslavna crkvena općina Bobota 200.000.

00 60. Kapela sv. Crkva Uznesenja BDM Grdanjci.000. Tukljača Turanj. Crkva sv.000. Stošije Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište u Zadru.00 100.00 50.000. Nikole Preko.000. Jakova Zadar. Marije Silba. Sali Arheološki muzej Zadar Nadbiskupija Zadarska.000. Ivana Krstitelja Dol (Krašić).00 100. Crkva sv.00 50. Novovjekovni brodolom St. Kaštel Pag. Nikola Samostan sv.000. park prirode RKT Župa Pohoda Blažene Djevice Marije. Rogovo Sveti Filip i Jakov.000.000. Kurija Bedeković Galgovo. Crkva sv. Odjel za arheologiju Općina Zemunik Donji Nadbiskupija Zadarska. Kneževa palača (u sklopu Namjesništva) Zadar.000.000. Crkva Gospe od Karmela Silba. Brezovac 1 i 2 Budinjak.00 4. Dvorac Oršić Gornji Tkalec. Bolč.00 50.00 60. Margarite Pakoštane.000. Istvan Ražanac. Ranokršćanska kamena plastika Zemunik Donji. Kula Ugljan.000. Filip i Jakov. Župna crkva sv. Asseria Poličnik. Crkva Sv. Tradicijska okućnica.000. Jurja i groblje Olib. Luke Zadarska nadbiskupija.00 50.000.000. Krševana (konstruktivna sanacija) Zadar. Pag Sveučilište u Zadru.000.000.000.Obrovac.00 100. Marije Zadar.00 100. Ostaci crkve sv.00 150.00 60.000.000.000.000. Samostan benediktinki i crkva sv.000.00 100. Samostan sv.00 100. Petke Buševec. Krševana (restauratorski radovi) Zadar.00 20.000. Zadar Srpska pravoslavna crkvena općina Općina Starigrad. Roka). Frane Pag.00 100. Pavla na Galevcu Premuda.000. Stjepan Dijaneš Grad Velika Gorica Grad Samobor SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI. Arhangela Gavrila Brezovac Žumberački. Đurđa Starigrad.00 100.00 40. Pavla Školjić Hrvatski restauratorski zavod RAŽANAC Općina Sali.00 100. Crkva sv.000. Arheološki lokalitet Crkvina Podgrađe (Benkovac).00 150.00 100.00 Zagrebačka ž.000.000.00 150. Zadar ARTEFAKT.00 30. Župa Gospe od Karmela Općina Sv. Petra Sveti Filip i Jakov. Hipolita Vrana (Pakoštane).000.00 150.00 350. Grdanjci 89 100.00 50. Crkva sv. Vukovina Župa Pribić. Margarite. Dvorine-ostaci kaštela Turanj.00 50. Roka Eparhija zagrebačko-ljubljanska Željko Grujić Žumberak-Samoborsko gorje. Jurja Grad Zadar GRAD PAG.000. Crkva Majke Božje Donja Lomnica. Stošije Zadar. Antički i srednjovjekovni brodolom na kod Grebena Silba. Crkva sv. Zadar UKUPNO 100.00 .00 50.00 100. Utvrda Sali. Ostaci antičkog pristaništa u uvali Pocukmarak Smoković.000. Han Jusufa Maškovića Vrsi.000. Crkva Sv. Mihovila (Sv. Crkva sv.000.000. Crkva sv. Župa Sv.00 50. Arheološki lokalitet kapela Sv.00 100.000. Sveti Filip i Jakov Zadarska nadbiskupija.00 40. Odjel za arheologiju MUZEJ ANTIČKOG STAKLA U ZADRU Zadarska nadbiskupija. PAG Samostan benediktinki Sv. Crkva sv.00 100.00 50. Zadar Župni ured Sv.000. Župa Sv.00 Gornja Bistra. GORNJA BISTRA GRAD VRBOVEC Ružica Kršlin 200. Katedrala sv.000.000. Općinsko poglavarstvo Župni ured sv. Crkva i Samostan sv.000.00 20.000. Filipa i Jakova Općina Sveti Filip i Jakov. Kapela sv.00 100. Općinsko poglavarstvo ZADARSKA NADBISKUPIJA ŽUPNI URED UGLJAN Općina Pakoštane Općina Vrsi Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija Zadarska.00 150. Katarine Ždrelac. Crkva sv. Crkva uznesenja BDM.000. Tradicijske okućnice.000.480.00 50.

Crkva sv.000.1 općina Marija Gorica RKT Crkva Pohoda Blažene Marija Gorica. Sveti Ivan zelina Grad Samobor . Crkva sv.000. Nikole Biskupa (arheološka istraživanja) Hrvatski restauratorski zavod Žumberak.325. Strmac Pribićki Muzej Sveti Ivan Zelina. Crkva Marije Lauretanske poglavarstvo ŽUPA UZNEDENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE.000. Gradska kuća .00 50.00 35. Leonarda i samostan Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Lipnica (Rakovec).000. Stari grad Samobor 150.00 50.00 50.00 200.00 50.00 500.000. Crkva Uznesenja Marijina i samostan Karmelićanki Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina).000. Ivanić-Grad Jastrebarsko.00 Velika Mlaka. Kapela sv.kuća gradonačelnika Kundeka Grad Ivanić-Grad. Barbare Vrbovec. Stari grad Zelingrad (arheološka istraživanja) Sveti Ivan Zelina. Crkva sv. Kuća Krulc. Arheološko nalazište Andautonia Šestak Brdo.000. Vodenica 100. Crkva sv. Nikole općina Salnik Lukavec (Velika Gorica). Samobor Župa Blagovijesti Presv. Crkva Uznesenja BDM i samostan Samobor.00 30.000.000. Ćirila i Metoda Grad Samobor . Crkva sv. Crkva sv.000.000.000.Bogorodice.000.tradicijska okućnica STJEPAN MATEJČIĆ Marija Gorica.00 50.Gustelnica.000.000. Samobor Arheološki muzej u Zagrebu Muzej Turopolja Općina Pokupsko Rkt Župa sv. Antuna Padovanskog RKT ŽUPA SNIJEŽNE MAJKE BOŽJE 40. (Žužić Brdo) .00 150. Stari grad Lukavec Grad Velika Gorica Lukinić Brdo. Grkokatolička crkva Blagovijesti Sveti Ivan Zelina.00 200.000.000. Vida Žumberak. Filijalna kapela sv. Tri Kralja (restauratorski radovi na zidnom osliku) Grad Sv. Ćirila i Metoda Grad Jastrebarsko.000. Velika Mlaka Rkt župa sv.00 50.000.000.00 200. Martina Šćitarjevo. Vida Pokupsko.000.000. Stari grad Zelingrad (izrada dokumentacije i radovi sanacije) Sveti Martin pod Okićem. Cistercitski (franjevački) samostan i crkva Hrvatska franjevačka provincija BDM sv.00 200. Petra i Pavla Hrvatski restauratorski zavod Plešivica (Jastrebarsko).00 4.00 50. Tri Kralja (restauratorski radovi na zavjetnoj kapeli) Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina).000.00 20. Gradsko Jastrebarsko. Žitnica poglavarstvo Kloštar Ivanić.00 Ivanić-Grad.000.000. Marija Gorica br.00 150.00 100. Sveti Ivan zelina Muzej Sveti Ivan Zelina. Ivan Zelina Kotari.000.00 Strmac Pribićki. Župni dvor Samobor.00 100.00 150.00 100. Arheološko nalazište Andautonia Šćitarjevo. Marija Gorica Novo Mjesto.00 300. Crkva sv.000. Ladislava) Rozga. Župni dvor Djevice Marije.000. Nikole Biskupa (geomehanička ispitivanja i izrada dokumentacije) Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO .00 20. Crkva sv. Crkva BDM (sv.00 50.00 100. Općinsko Pogančec. Crkva sv.00 100.00 30. Franje Ksaverskog Hrvatski restauratorski zavod Općina Preseka.000.000.00 100.000.000. POKUPSKO Općina Dubravica Hrvatska franjevačka provincija sv. Crkva sv. Barbare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful