MINISTARSTVO KULTURE Uprava za zaštitu kulturnih dobara Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2010.

godini Naziv programa Bjelovarsko-bilogorska ž. Bjelovar, Crkva sv. Trojice Čazma, Crkva sv. Marije Magdalene Dišnik, Crkva sv. Apostola Tome Donja Kovačica, Crkva sv. Petke (Marije Magdalene) Donja Vrijeska, Manastirska crkva sv. Ane Donji Mosti, Župna crkva sv. Benedikta Đulovac, Utvrda Stupčanica Grabovnica, Crkva sv. Proroka Amosa Grubišno Polje, Crkva sv. Josipa - župna Nositelj programa Srpska Pravoslavna crkva Svete Trojice RKT Župa sv. Marije Magdalene SPCO Velika Bršljanica Eparhija zagrebačko-ljubljanska Gradski muzej Bjelovar Rkt župa Sv.Benedikta, Donji Mosti Općina Đulovac Eparhija zagrebačko-ljubljanska Grad Grubišno Polje SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Rkt župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Gradski muzej Bjelovar Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj, Eparhija Slavonska Općina Sirač SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Župa Sv. Tri Kalja Eparhija zagrebačko-ljubljanska Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. UKUPNO Iznos u kn

100.000,00 500.000,00 30.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 150.000,00 80.000,00 100.000,00

Grubišno Polje, Crkva sv. Velikomučenika Georgija Nova Rača, Crkva Uznesenja Marijinog Orovac, Arheološki lokalitet Orovački vinogradi Podgarić, Stari grad Garić-grad Rovišće, Samostan Svih Svetih Pavlin Kloštar, Streza Sirač, Manastir Pakra Sirač, Stari grad Sirač

100.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 150.000,00

Velika Barna, Crkva sv. Apostola i Jevanđeliste Marka Velika Trnovitica, Crkva sv. Martina - župna Veliki Grđevac, Crkva Svete Trojice Zrinski Topolovac, Crkva sv. Križa, Gornji Križ Zrinski Topolovac, Župni dvor

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.370.000,00

Brodsko-posavska ž. Bebrina, Župna crkva sv. Marije Magdalene Brodski Stupnik, Zgrada stare općine i stare škole Cernik, Franjevački samostan Cernik, Srednjevjekovni grad Gračanica Dubočac, Župna crkva sv. Mihaela Arhanđela Garčin, Crkva sv. Mateja, apostola i evanđelista Glogovica, Crkva sv. Stjepana Gundinci, Kapelica poklonac bezgrešnog začeća BDM Nova Kapela, Župna crkva sv. Marije Oriovac, Župna crkva sv. Emerika Podvinje, Crkva sv. Antuna Padovanskog Sibinj, Crkva sv. Ivana Krstitelja Slavonski Brod, Arheološki lokalitet Galovo Slavonski Brod, Franjevački samostan i crkva sv. Trojstva Slavonski Brod, Vila Brlićevac (Kuća i voćnjak Šimunović)

Župa sv. Marije Magdalene Općina Brodski Stupnik Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda Hrvatsko planinarsko društvo Strmac Župa sv. Mihaela Arkanđela Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Sv. Ivana Apostola u Podcrkavlju Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Župa Blažene Djevice Marije Župa sv. Emerika u Oriovcu Župa sv. Antuna Padovanskog Rkt župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja Institut za arheologiju Hrvatski restauratorski zavod Grad Slavonski Brod

150.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 50.000,00 500.000,00 100.000,00

Otok Mljet.00 70.Muzej Korčule Korčula. Arheološki lokalitet .040. Crkva Svih Svetih Lopud.00 150. Ilije Proroka Hrvatski restauratorski zavod Općina Vrpolje UKUPNO 100.000. Povijesna urbanistička cjelina (istražni radovi i izrada dokumentacije) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.000.000.000.00 100.000. Crkva sv. Pavao. metalni i keramički nalazi s ostataka novovjekovnog brodoloma Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik.00 100.00 80. Biskupska palača (Palača Sorkočević) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.00 100. Ilije Proroka Velika Kopanica. Franjevački samostan. Župna crkva sv.000. Rekognosciranje dubrovačkog podmorja Hrvatski restauratorski zavod Čilipi.00 150.000.000.00 40.000.000.000.000.000. Samostan Dominikanaca i crkva sv.00 100.00 250.00 3. brončani nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.000.000.00 100. Crkva sv.000.000.000.000.00 200.000.000.00 80.00 80.000.00 100. Palača Ismaeli-Gabrielis . Vida. Ivana Krstitelja u Šilovom selu Trsteno (Dubrovnik). Brončani topovi.000.Muzej Ikona općina Dubrovnik. Povijesna urbanistička cjelina (aseizmičku sanaciju blokova zgrada i konstruktivnu sanaciju) Zavod za obnovu Dubrovnika Međunarodno sveučilište u Dubrovnik. Petra Orebić.00 100. Crkva Sv. Franjevački samostan Velike Gospe Rožat. Tvrđava koncentracijski logor) Stara Gradiška (zatvor i Općina Stara Gradiška Župa sv.000.00 150. Arheološki lokalitet u Pustijerni Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.000. Križa na Gornjem Konalu Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik. Crkva sv.000.00 .00 250. Ilije Proroka Vrpolje. Župna crkva sv.00 120. Sv.000. Vela Dolina. Velika i Mala kneževa kula Lastovo. Orsule Ston. Knežev dvor Dubrovački muzeji Dubrovnik. Blagovjesti općina Dubrovnik.000.00 200.00 150. Podvodni arheološki nalazi s ostataka novovjekovnih i antičkih brodoloma Lisac (Dubrovačko primorje).000. keramički nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik. Gospodarski kompleks Stranj Capor. Crkva sv. Crkva Gospe od Šunja Lumbarda.000. Marka Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Hrvatski restauratorski zavod Općina Dubrovačko Primorje Hrvatski restauratorski zavod Centar za prapovijesna istraživanja Općina Lumbarda Franjevački samostan Uznesenja Marijina Franjevački samostan Pohođenja Marijina.000. Katedrala sv. Marka Korčula. Dominika Dubrovniku Goveđari.00 150.00 100.00 Staro Petrovo Selo. Antuna Padovanskog Velika Kopanica. Crkva sv. Crkva sv. Mljet Komaji.000. Marije i benediktinski samostan. Badija Korčula.Antuna Padovanskog Župa Sv.000.00 250.000.00 100.000.000.000.00 80.000.00 150.00 300.000. Antički arheološki nalazi od keramike.00 200.00 80.00 2.00 80.000.00 80. Crkva sv. Ljetnikovac Bete Radovani Katica Bete Dubrovnik. Mihajla Suđurađ.Stara Gradiška. Kula Kanavelić Korčula. Prijevor Općina Dubrovačko primorje Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod 50. Ivana Krstitelja Dubrovačko-neretvanska ž. Kula Revelin Korčula. Crkva sv.00 40. Roka Dubrovačka biskupija Dubrovnik.00 150. Ljetnikovac Sorkočević Korčula. Franjevački samostan s crkvom Pohođenja Marijina Slano. Vignje (Konavle) Komolac.00 800.000.00 40. metala i drva Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik. Modesta i Krescencija Dubrovačka biskupija Đuro Capor Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan. Palača Bundić . Brsečine.000. antički brodolom Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik. Rt Glavat. Crkva sv.00 100.000.00 100.00 150. Crkva sv.000.00 50.Kosovo i Sutivan Lumbarda.000. Badija Župni ured Sv. Otok Mljet. Crkva sv.00 50. Otok Mljet. Nikole Mjesni odbor Čilipi Dubrovnik.000. Katedrala Uznesenja Marijina Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.

00 100.00 100.00 100. Crkva sv. Kaštel Peroj.00 Medulin.000.000. Stjepana Općina Motovun Župa Sv.00 100.00 100.00 180. Martin) Bičići.000. Crkva i samostan sv.00 80.00 60.000.000.00 . Antuna Opata Belaj (Cerovlje). Crkva sv.00 100.00 50. Pelagija Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Grad Pazin Grad Vodnjan Općina Kršan Biskupija porečko-pulska Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Arheološki muzej Istre Samostan Sv. Marije Sniježne Červar-Porat. Antička arhitektura. Arheološki lokalitet Forum i Akropola (Gornje Njive) obrada nalaza Arheološki muzej Narona UKUPNO Grad Zagreb Sesvete (Grad Zagreb). Stjepana (zvonik) Motovun.000. Eufrazijeva bazilika Prodol.000. Franje sa samostanom Franjevaca Pula. Jakova Bale.00 7.000. Crkva sv. Povijesna urbanistička cjelina Motovuna Novigrad (Istra).00 150. Villa rustica Medulin.000.od utvrde do najmanjeg grada na svijetu Općina Kanfanar Grad Labin Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Međunarodni istraživački centar za arheologiju Medulin-Brijuni Župa Sv. Crkva sv. Crkva sv. Franje Ksaverskog Rkt Župa Uznesenja BDM Remete Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale 100.00 100. Vugrovec Zagreb. ostaci antičkih i novovjekovnih brodoloma Pula.000. Marije Pula. Crkva Sv.000.000. Veštar Slum. Bazilika Sv. Katedrala sv. Muntajana Bačva.300.000. Povijesna urbanistička cjelina Huma Kanfanar. Remete 50. Poluotok Vižule i privlaka Burle Zavičajni muzej Poreštine Općina Višnjan Sveučilište u Zagrebu.00 100.000. Martina Buzet.prethistorijsko naselje Centar za kulturu Vela Luka Vid.000.00 200. Mateja Pula. Franje Hrvatski restauratorski zavod Grad Pula Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Župa Sv. Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Župa Pohođenja BDM Općina Barban Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Buzet Općina Cerovlje Župa sv.270.00 70. Gradinje Čepić.00 40. Crkva sv.000.00 200. Petra i Pavla 10.000.00 15.000. Crkva sv. Marije Magdalene Cerovlje. Kaštel "Pietra Pelosa"-Crkva sv.000. Crkva sv.00 200. Crkva Pohođenja BDM Barban.000. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Katedrala Pohođenja Blažene Djevice Marije Zagreb.000.000. Jurja Starog Poreč.00 100.000.000. Lorun Draguć. Gundulićeva 6 i 6A Hrvatski glazbeni zavod UKUPNO Istarska ž.000.00 100.000.000. Crkva sv.00 100. Arheološki lokalitet crkve sv. Villa rustica i figlina. Mihovila Zavičajni muzej Poreštine Općina Cerovlje Općina Gračišće Udruga Hum .000.Vela Luka. Kaštel Possert (Sv.000.000. Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda. Roka 50.00 50. Vela Spila .00 200. Crkva sv. Crkva sv. Stjepana (stropni oslik) Motovun. Pelagija (kripta ex katedrale) Oprtalj.00 Zagreb.00 400.00 Župa sv. Nikole Pazin.000.000. Crkva sv.000.00 1.00 300.00 50. Anžići. Crkva sv.00 50.00 100. Poluotok Vižule i privlaka Burle Motovun. Marije Formoze Pula.00 150.000.00 100.00 100. Crkva Svih Svetih.000. Marije Magdalene Marčana.00 100.00 80.00 100. Crkva sv. Stjepana Plomin.00 100. crkva sv.000. Silvestra Pazin. Rimsko scensko kazalište Rovinj. Agneze. Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada Labin.00 80.000.000.000.000.00 100.000. Jurja Buzet.000. Povijesna urbanistička cjelina Draguća Gračišće. Crkva sv. Župni dvor.000. Mateja Sveti Petar u Šumi. Stjepana Župa Sv.00 50.000.000. Marije Velike Bale.000.00 30. Vida i Modesta Hum (Buzet).000.00 900. Crkva sv.

00 200.840. Karlovac.000.000. Crkva sv. Crkva sv Ilije Proroka Modruš. Jurja Jasenak. Crkva sv.000.00 30.00 400. Crkvena općina Plaški Župa Sv.000.000. Jurja Mučenika Župni ured Sv.00 300.000.000.00 70. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Ozalj.Bedemi Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO Karlovačka ž.00 15.00 Institut za arheologiju u Zagrebu 30.Svetvinčenat.00 30. Trojice Općina Žminj Žminj. Crkvena Općina Karlovac. Arheološki lokalitet Katoro Sepomaia (konzervatorski radovi) Muzej grada Umaga Višnjan.000.00 60.000.00 150.000.00 50.000. Stari grad Cetingrad Crna Draga.00 80. Velikomučenika Lazara SPCO drežnička u Drežnici Karlovac.00 Plaški.000. Crkva Presvetog Trojstva Modruš.00 80.000. Stari grad Barilović (izrada dokumentacije. Vinčenta Općina Svetvinčenat Svetvinčenat. Mihovila.000.00 100.00 30. Arheološki lokalitet Gorica Lipnik. Župna crkva Sv.000. Crkva sv. Stari grad Barilović (arheološka istraživanja) Bosiljevo.000. Crkvena općina Kolarić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Župni ured Presvetog Trojstva Općina Josipdol Župa Uznesenja BDM Općina Netretić Pučko otvoreno učilište Ogulin Općina Bosiljevo Župa Uznesenja BDM.000. Tri kralja Rkt.000.000. Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim Franjevački samostan Presvetog samostanom Trojstva Karlovac.00 100. Eparhija gornjokarlovačka.00 4. Banjole Grad Vodnjan Zambratija. Kaštel Morosini-Grimani Općina Svetvinčenat Trviž.000.00 100. Ostaci antičke vile Arheološki muzej Istre Žminj. Eparhija gornjokarlovačka. Crkva Rođenja Presvete Bogorodice Drežnik Grad. Crkva sv.00 100.00 50.000.00 Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Bosiljevo Općina Cetingrad Arheološki muzej u Zagrebu SPCO drežnička u Drežnici Općina Rakovica Gospićko-senjska biskupija Gospićko-senjska biskupija SPC u Hrvatskoj.00 150. Crkva sv. Arheološki lokalitet Gradišće Drežnica.000. Barilović. Eparhija gornjokarlovačka. Stari grad Bosiljevo Cetingrad.000.00 300. Crkva sv. Arheološki lokalitet Katoro .000.000.000.000. Crkva sv. Oštarije Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" SPC u Hrvatskoj.000. Petra i Pavla Grad Pazin Umag. Barbare 250. Crkva sv.00 80.000.000. Barakova zgrada Karlovac Karlovac.00 50. Crkva sv. Crkva sv.000.00 100.00 150.000.000. Eparhijski dvor i Parohijski dom Eparhijski upravni odbor Karlovac. Župa Sv. Antički ostaci plovnog puta na rijeci Mrežnici Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj. Stari grad Dubovac Gradski muzej Karlovac Karlovac. Mihovila Arhanđela Generalski Stol. Tri Kralja Srpska pravoslavna crkva. Crkva sv.000.00 100.00 200. Crkvena opština Gornje Dubrave.Sepomaia (arheološka istraživanja) Muzej grada Umaga Umag. Kaštel Žminj . Crkva sv.00 50. Utvrđene pećine Karlovačke županije Kolarić. Stari grad "Novigrad" Ogulin.000.00 100.000. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Novigrad na Dobri.00 100. Kapela sv.00 100.000.00 .00 60.00 200.00 100.000.00 200.00 80.00 100.00 30.000. Arheološki lokalitet Gradišće Oštarije. Ruševine Starog grada Novigrad na Dobri.000.000. Arheološki lokalitet Osovlje Barilović.000. Antuna Padovanskog 50. Petke Krč Bosiljevski. Petke Ogulin Gornje Zagorje.00 800. Crkva Vavedenja Bogorodice (Saborna crkva) Pribanjci. Katarine Grad Vodnjan Vodnjan. Antuna Općina Višnjan Vodnjan. rekonstrukcija kule) Barilović.00 400. Eparhija gornjokarlovačka. Frankopanski kaštel Orišje.000.00 50.000. Drežnik Grad Erdelj. Mavro Opat 100.000. Stari grad Ozalj Speleološki klub „Ursus spelaeus“ SPC.

Andrije Koprivnica.00 100.00 250.000.000.000. Grad Mali Kalinik Kalinovac. Kapela Rođenja Blažene Djevice Marije Skradnik. Trg bana Josipa Jelačića 1 Koprivnički Bregi.000. Antuna pustinjaka Završje Netretićko UKUPNO Koprivničko-križevačka ž.000. Ivana Krstitelja Križevci.000. Kuzme i Damjana Legrad.00 150. Crkva sv. Franje Ksavera Đurđevac. Marije Snježne u Belcu Grad Donja Stubica 100. Samostan i crkva sv. Kapela Sv.00 100.000.00 200.000. Trojstva Legrad.000. Heleni Križevci. Katedrala sv.00 150. Trojice sa biskupskim dvorom Kuzminec (Rasinja). Crkva sv.000.000.000.00 100. Crkva Sv.000. Save Križevci.000. Crkva Blažene Djevice Marije Dropkovec. Kolariću i Vojišnici Općina Vojnić Vojnić.00 200.00 50.00 100. 8.000. Bedekovčina. Rok Hrvatski restauratorski zavod Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Hrvatski restauratorski zavod Rkt župa Presvetog Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Grad Koprivnica Institut za arheologiju UKUPNO 20. Kapela sv. Antuna Padovanskog Koprivnica.000.000.00 80.000.000. Arheološki lokalitet Viničica Slunj. Crkva Sv. Ivana Nepomuka.000. Župa sv. Kuzme i Damjana Vukmanić.000. Kapela sv. Crkva sv. Luke Evanđeliste Općina Kalnik Općina Kalnik Općina Kalnik Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Rkt župa Sv.00 50. Crkva Uznesenja Marijina Gornja Rijeka.830. Brezovljani. Sinagoga Koprivnica.00 100.000. Crkva Rođenja Marijinog i bivši pavlinski samostan Župa Rođenja B. Stari grad Slunj Srednji Poloj. Crkva sv.00 40.00 150. Zgrada. Crkva Sv. Saborsko (Plaški) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Slunj SPC. 5.00 50.00 100.000. Mlinice u Radonji. Centralna partizanska bolnica "Petrova gora" Općina Vojnić Vojnić. Stari grad Veliki Kalnik Kamešnica. Crkva Uznesenja BDM Gornja Rijeka.000. Župni dvor Župa sv. Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Tounj. Zavjetni pil sv.00 50.00 100. Crkvena općina Kolarić 100.000.00 100.000.000. Kuzme i Damjana Župa sv.000.00 100. Crkva sv.000. Stari grad Đurđevac Gornja Glogovnica.000.00 100.000. Antuna Padovanskog RKT Župa Uzvišenja sv. Župni dvor Belec. Crkva sv.00 250.000. Župa Rođenja BDM Općina Gornja Rijeka Centar za kulturu Grad Križevci Općina Gornja Rijeka Općina Gornja Rijeka Varaždinska biskupija.00 100. Crkva sv.000.00 . Crkva sv.00 100. Crkva Uspenija Presvete Bogorodice Grad Slunj Grad Slunj Župa Sv. arheološki lokalitet Volarski Brijeg Gradski muzej Križevci Varaždinska biskupija.00 250. Križa.00 100.00 6.00 50. Crkva Presvetog Trojstva Virje. Oružarna Koprivnica.000.000. Zadobarje. Trojice Koprivnica.000. Helene u Sv.D.00 80.00 Krapinsko-zagorska ž.00 80.000. Mlinica 10 Rastoke.000.000.00 100.000.000. Arheološki lokalitet Brezovljani Drnje. Roka Koprivnički Ivanec.00 80.00 100. Jurja RKT Župa sv.00 50. 11 i 28a Saborsko. Luke Evanđeliste Kalnik.00 2.Rastoke. Florijana Križevci.00 80.00 100.00 100.000. Florijana Reka.00 200. Spomeničko područje "Petrova gora" (spomenik Petrovac) Općina Vojnić Vrhovac. Barbare Hrvatski restauratorski zavod Društvo za obnovu i zaštitu Crkve Sv.00 Svetice.740.000.00 50.000.00 70.00 Belec. Mlinice br. Brcka Kalnik.00 30. Ane Križevci.000. crkva Sv. Marije Snježne Donja Stubica.000.000. Arheološki lokalitet Stari grad 100. špilja Zala Zagrebu Vojnić.00 80. Crkva sv. Crkva sv.000.

00 200. Stari grad u Krapini Hrvatski restauratorski zavod Krapinske Toplice.000.000.000. Kapela sv. Gornja Stubica Župni ured Pregrada Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Hrašćina.000. Franjevački samostan i crkva Navještenja BDM Klanjec.000. Crkva sv.000.000. Crkva sv.000. Petra i Pavla Pregrada.00 Ličko-senjska ž.000.00 100. Katarine i samostan franjevaca Hrvatski restauratorski zavod Krapina.00 150. Crkva Presvetog Trojstva .000. Kapela sv.000. Crkva Uznesenja BDM Zlatar.000. Crkva sv.000. Stari grad Vrbovec (konzervacija i restauracija nalaza) Hrvatski restauratorski zavod Klenovec Humski.00 300.00 .00 100. Josipa Velika Erpenja. Kapela Majke Božje Snježne Sveti Križ Začretje.00 100. Župni dvor Velika Ves. Crkva sv. Florijana Klanjec.00 50. Ane Hum Košnički. Crkva sv. Borićevac 100.00 100.000.000.00 150. Dvorac Popovec Vinagora.000. Crkva sv.000. Kapela sv. Podmorsko arheološko nalazište Donji Lapac.00 Kumrovec. Završje Začretsko Trški Vrh. Dvorac Donje Oroslavje Petrovsko. Dominika RKT ŽUPA sv.00 100. Ćirila i Metoda Grad Klanjec 150.000. Nikole biskupa Krapina. Crkva Sv.00 100.000. Terezije Avilske Caska. Ivana Klanjec.00 100.00 200. Crkva Pohođenja BDM Zajezda. Crkva sv. Povijesna ruralna cjelina Kumrovec .000. Crkva Uznesenja BDM Župa Presvetog Trojstva Radoboj Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa sv. Crkva sv. Martina Biskupa Bunić.000.00 12. Tri Kralja.00 200.000. Župa sv. Crkva sv.00 100.00 20. Martina Hrvatski restauratorski zavod Očura (Novi Golubovec). Marije Jeruzalemske Tuhelj. Brinje.000.000.00 150.00 100.000. Mlin Tomašković Ivanić Miljanski.000.000. Skulpture Petrica Kerempuh i Galženjaci Gornja Plemenšćina.000. Trojstva Risvica.00 16. Crkva Uznesenja Marijina Pregrada. Crkva sv.00 100.00 200.00 100.00 50.Trgovišće Hrvatski restauratorski zavod Grad Klanjec Hrvatska franjevačka provincija sv.000. Jakova Oroslavje.00 200.00 200.000. Crkva sv. Župa Rođenja BDM. Marije Općina Sveti Križ Začretje Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa Uznesenja B. Gornja Stubica Kuzminec (Mihovljan).000.302. Crkva Rođenja BDM Bužim.000. Marije Magdalene Hum Košnički. Stari grad Vrbovec (istražni radovi i radovi konzervacije) Institut za arheologiju Konjščina. Crkva sv. Marije Rkt župa Sveta Tri Kralja Velika Erpenja Državni arhiv u Varaždinu Župni ured Vinagora Župa Uznesenja BDM Zajezda RKT Župa Uznesenja BDM UKUPNO 100.000. Vida Brinje.00 100.000.000.000.00 200.000. Dvor Veliki Tabor Husinec. Marije Magdalene RKT Župa Sv.Muzej Muzeji Hrvatskog zagorja .00 50.00 100.Muzej "Staro selo" seljačkih buna.00 200.00 50. Stari grad Kostel Grad Pregrada Krapina.00 50. Mihovila Martinšćina.00 90.D. Terezije Avilske Grad Novalja Gospićko-senjska biskupija.00 150. Tkalci Rkt.00 150.00 80.000.župna RKT župa Presveto Trojstvo Krapinske Toplice.000. Save Brušane. Martina Župa Rođenja BDM Župni ured Sv.00 50.000. Borićevci Općina Brinje Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena opština Gospićko-senjska biskupija. Župna kurija Radoboj.000. Crkva Rođenja Marijina.000.000. Crkva sv. Crkva sv. Srednjovjekovna utvrda Cesargrad Klenovec Humski. Kapela sv. Crkva sv. Stari grad Sokolac Brlog.00 80.00 50.000. Dominika Kostel.000.000.D. Župa sv. Petra i Pavla Petrovsko Župni ured Pregrada Župni ured Pregrada Župa Presvetog Trojstva Radoboj RKT Župa Uznesenja B. Ane. Marije Magdalene Općina Krapinske Toplice Muzeji Hrvatskog zagorja Galerija Augusta Augustinčića.Gornja Stubica.00 50.00 32.

00 100.580. Čakovec.00 50.00 Vrhovine.000. crkva sv.00 50.00 200. Križa Župni ured Uznesenja BDM Gradski muzej Senj Župni ured Uznesenja BDM Grad Senj Župni ured Sveti Juraj Muzej Like Gospić Gospičko-senjska biskupija SPC Hrvatskoj. Crkva sv. Dimitrija Darda. Crkva sv. Stari grad Zrinskih u Čakovcu Dekanovec.00 300.00 100. Crkva Uznesenja BDM Sveta Marija. Križa Senj.000. Križa Štrigova. Cirkovljani Sveta Marija.D.000.00 50. Crkva sv. Batina (Draž). čardakom i bunarom Bolman. Crkva sv.00 1.00 800.000.000.000. Kapela sv.000.000. Župni ured 7 Žalosti B.00 50. Crkva Uzvišenja Svetog Križa Franjevački samostan Čakovec Muzej Međimurja Čakovec Općina Dekanovec RKT Župa sv.00 100.000.00 80. Gradska loža (Kampuzija) Senj. Crkva sv.000.000. Križa UKUPNO 200. Župni dvor Sveti Križ (Mala Subotica). Velikomučenika Georgija Otočac.00 100. Arheološka baština Baranje između Batine i Belog Manastira Bijelo Brdo.000.000.000. Petra i Pavla Dalj.00 50.00 100.000.00 100.000.00 100.00 20.950.00 80.00 30.000. Jeronima Vratišinec.00 3. Filipa i Jakova Udbina.00 150.000. Župa Svetoga Jakoba St. Crkva sv. Nikole 80. Josipa i kapucinski samostan Lički Ribnik. Sveta Marija Župa Uznesenja B. Kula Lipica Sveti Juraj. Crkva 7 Žalosti BDM i sv. Arheološka zona Gradina Udbina. Eparhijski upravni odbor Grad Novalja Eparhija Gornjokarlovačka.00 100.000.00 100.000. Sveta Marija RKT Župa RBDM Hrvatski restauratorski zavod RKT.000. Crkva Svih Svetih sa župnim dvorom Gornji Mihaljevec.000. Kurija župnog dvora Prozor.00 100. Marije od Arta Senj.00 80. Crkva sv. Nikole Karlobag. Križa Općina Nedelišće Rkt.M.D. Crkvena općina Otočac Katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke Župni ured Presvetog Trojstva Župa Uzvišenja sv. Dvorac Esterhazy Općina Draž Arheološki muzej Osijek Udruga građana "Tea" SPC opština Bolman SPC Općina Dalj Općina Darda 100. Nikole i samostan Franjevaca Čakovec. Filijalna crkva Sv.00 100. Katarine Kotoriba. Crkva sv.00 100. Župa Uzvišenja sv.000. Crkva Uzvišenja sv. Crkva Sv.000. Mihovila Arkanđela Župa Navještenja BDM Speleološki klub „Ursus spelaeus“ Župna crkva sv.00 100.000.00 90. Crkva sv. Križa Macinec. Mihovila Arkanđela Lovinac Srpska pravoslavna crkva. Antički vodovod "Talijanova buža" Otočac.Marije i Sv. Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije Gospić.000.000.000. Spomenik "Pobjedi" sa kriptom na brdu Gradac Beli Manastir. Eparhija gornjokarlovačka.00 100. Crkva sv.D. Nikole Biskupa Kaluđerovac Kapucinski samostan sv.000.000.000.Gospić.000. Krunice Župni ured sv.000. Katarine Gornji Mihaljevec Rkt. Ap Župa Uznesenja B.00 Međimurska ž. Katedrala Uznesenja BDM Senj. lokalitet župna crkva Sv. Jovana Preteče Novalja.000.00 Osječko-baranjska ž.000. Tradicijska kuća s ambarom. Crkva Pohoda BDM Prelog.000. Kapela sedam žalosti BDM na Fortici Otočac.000.00 200.00 100. Franje Paulskog Lovinac.00 Medak. Utvrđene špilje u Ličko-senjskoj županiji Kaluđerovac. Eparhija gornjokarlovačka.000.M. Drveni mlin kašikar Ličko Lešće.00 80.00 200. Crkva sv. Lovre đakona. Josipa Mjesni odbor Lički Ribnik RKT Župa Blažene Djevice Marije od sv.00 . Crkvena općina Vrhovine UKUPNO 300. Crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila 80.000.000.000.00 20.

00 100. Petra i Pavla . Zgrade Muzeja.00 200.000.00 100.000. Crkva sv.00 500.00 80.000. Crkva sv.000.000. Martina Biskupa. Mihovila Župa Blažene Djevice Marije Stražeman. Crkva reformiranih (srednjovjekovna kula) Crkvena općina Vardarac Našice. Crkva sv.00 100. Crkva sv.000.000. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Osijek. Vila Neuschloss Đurđenovac.000.00 Rkt. Lug.00 100. Arheološki lokalitet Gradci (arheološka istraživanja) istraživanja Kaptol.000. APOSTOLA. Matije Gupca 8 ("Pickova zgrada") Grad Pakrac Požega. Zavjetni pil sv.00 200.00 200.730. Feričanci (crkva Reformatska Crkvena Općina Suza SPC u Hrvatskoj. Srednjovjekovni grad Velika Općina Velika UKUPNO 100.000.000.000.00 100. Sveti Đurađ (Donji Miholjac). Crkva Uznesenja BDM Đurđenovac. Kralja Tomislava 7 Grad Pakrac Pakrac.00 60.00 100.00 100. Antički ostaci plovnog puta Drava .00 100. Zgrada Golubić.000.00 200."Katedrala" PAVLA. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Duboševica. Centar za prapovijesna Kaptol.000.00 150.000. Crkva sv. Augustina Župa sv. Crkva sv.Dunav Hrvatski restauratorski zavod Reformirana Kršćanska Kalvinska Osijek.000.00 90. Zgrada Prve zemaljske bolnice Grad Pakrac Pakrac. Crkva sv. Arheološki lokalitet "Grabrovac" kod Đakova Arheološki muzej Osijek Reformatorska-reformatska Laslovo.000. Stari grad Kaptol Sv.000.000.00 400.00 .00 340. Zgrada. Kurija Kušević Grad Pleternica Lipik.000.000.000.00 20.00 200.000. Crkva reformiranih Crkva u Hrvatskoj ŽUPA CRKVE SV. Crkva Male Gospojine u Koprivni Petrova Slatina Kuševac.000. Jurja Podravski Podgajci 300. Eparhija Pakrac.000. Tvrđa Državni arhiv u Osijeku Osijek.00 200. Crkvena opština Koprivna (Šodolovci). Duha. Augustina Velika.00 2.00 200.000. Trojice) Slavonska SPC u Hrvatskoj.000. Srednjevjekovna kula reformiranih) Grad Donji Miholjac Rimokatolički župni ured Trnava Župa Uznesenja BDM Općina Đurđenovac Hrvatski restauratorski zavod Općina Erdut Crkva sv.00 300.00 100. Trg sv.790.00 80.000.000. Crkva sv.00 60. Dvor Prandau-Mailath Dragotin. Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Blažene Djevice Marije VALPOVO UKUPNO Požeško-slavonska ž. Crkva reformiranih crkvena općina Reformirana kršćanska crkva. Episkopski dvor Slavonska Pakrac. Kužni pil sv.Biskupski Požega.000.000.00 100. Lovre ordinarijat Požega. Mihovila Arkanđela Župa sv.000. Trojstva 5 i 6 Muzej Slavonije Osijek Sarvaš.000. Srednjovjekovni grad Feričanci.000.000. Arheološki lokalitet Gradci (konzervacija Filozofski fakultet Sveučilišta u arheološkog materijala) Zagrebu Požeška biskupija Stolni Kaptol Kaptol.000. Spahijski podrum Grad Pakrac Pakrac.00 80.00 200. Lječilišni kompleks .00 100.00 4. Crkva sv.00 150. Roka Franjevački samostan Požega Požega. Osijek Župa sv.00 100. Duha (sv. Antuna Padovanskog i samostan Franjevaca Franjevački samostan u Našicama Osijek. Duha Kneževi Vinogradi.00 80.000. PETRA I Osijek.000. Franjevački samostan Franjevački samostan Osijek.00 100. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ratkovica.000. Zgrada Državnog arhiva. Arheološki lokalitet "Gradac" Arheološki muzej Osijek.000.00 1.00 100.000.000. OSIJEK Osijek.000. Petra Kuzmica.00 80. Eparhija Pakrac. Mihaela Arkanđela Velika. Crkva sv. Crkva sv.Donji Miholjac.00 150.00 40.Kursalon Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj. župa Bezgrješnog začeća Valpovo.000. Zgrada parne pilane Erdut. Duha i Franjevački samostan Franjevački samostan Požega Požeška biskupija .000.

VIDA MUČENIKA PREZID FRANJEVAČKI SAMOSTAN KOŠLJUN Župni ured Uznesenja Marijina Grad Rab SAMOSTAN BENEDIKTINKI SV.00 100.000.00 200. OTOK RAB Riječka nadbiskupija Župa Sv. Antuna Padovanskog Čabar.00 100. Justine Rab. Crkva sv.00 70.00 100. Fulfinum Osor. Bernardina Sienskog Grad Kastav.00 50.Župa Uznesenja BDM . Zgrada Filodrammatica Rtić. CO. Kapela sv.00 50. Evidencija podmorskih arheoloških nalazišta Rijeka. Košljun Rab. Franje Lopar. Kastav Grad Kastav.670. Samostan i crkva sv. Crkva sv. Crkva sv.00 150.00 100.000. Nikole Mali Lošinj. Dvorac Zrinski Gerovo.00 100.00 400. Hermagora i Fortunata. Crkva i samostan sv.00 100. Crkva sv.00 100. Andrije Rijeka.000. Antuna Padovanskog GRAD ČABAR Riječka nadbiskupija .Župa Sv. Hermagora i Fortunata ŽUPNI URED SV.000.000. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (izrada dokumentacije i restauratorski radovi) Rijeka. Crkva Marijina Uznesenja 80. Bernardina Sijenskog Kastav.000.00 70.000.00 80.000. Veprinac Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 100. ANDRIJE U RABU Grad Rijeka Riječka Nadbiskupija .00 150.00 Osor.000. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (zidni oslik i štuko ukras u salonima) Rijeka.00 100.000.000.000. Gerovo Riječka nadbiskupija .000.000. Opatija sv.000.000. Gerovo SPC u HRVATSKOJ. Franje Ksaverskog Supetarska Draga.00 200. Kaštel Omišalj.00 100.000. Arheološki lokalitet Principija Rijeka. HRVATSKA KOSTAJNICA Franjevački samostan sv.00 Sisačko-moslavačka Ž.000.000.00 100.000. Petra s ostacima samostana Veprinac.Župa Sv.000.000.00 50. Hermagora i Fortunata. Marka ev. Arheološka zona Mirine.00 300. Crkva sv.. Petra Prezid. Crkva sv. Arheološki lokalitet Podšilo keramička peć Lopar.00 150. Crkva sv.000.000. APOSTOLA BAKAR SAMOSTAN SV.Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Grad Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Župa Uznesenja BDM Lukovdol ŽUPNI URED SUPETARSKA DRAGA.00 200.00 100.000.000.000. Gradske zidine Krk. Vida Mučenika Punat. Cres Muzej grada Crikvenice Institut za arheologiju Riječka nadbiskupija.00 100. Marka Evanđelista Vrbnik. Franje Cres.000.000.00 100. konzervatorski i restauratorski radovi Crikvenica. . Bakar. Crkva sv.000. Crkva Majke Božje Svetogorske Gerovo. FRANE CRES Grad Cres.000. Franjevački samostan sv. EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA. Crkva Uznesenja BDM 'Vela crikva' Rijeka.000. Samostan benediktinki i crkva sv.000. Benediktinski samostan i crkva Uznesenja BDM Krk.00 50. Franjevački samostan sa crkvom.000.00 200.00 200. Gradski bedemi Rab. Ad Turres (Igralište) . Guvernerova palača (Muzej Hrvatskog Primorja) Rijeka. Palača Moise Crikvenica. Katedrala sv.00 Gomirje.Primorsko-goranska ž. Crkva Roždenija Jovana Preteče i manastir Kampor.00 50.000. Franje Asiškog Općina Lopar Općina Lopar GRAD MALI LOŠINJ.000. Kastav Hrvatski restauratorski zavod Samostan Sv.000. Trg pul Vele Crikve u Starom gradu Rijeka. Trojice Kastav. Andrije Apostola Cres. MALI LOŠINJ Općina Omišalj Hrvatski restauratorski zavod Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu Riječka nadbiskupija – Župa SV.000.arheološka istraživanja Čabar.00 90. Ad Turres (Igralište) .00 4.00 80. Župa sv.000. Crkva sv.izrada dokumentacije.00 100.00 200. Marije 100.

Stari Brod 45 Ivan Đumbir RKT Župni ured Sv.500. Crkvena Općina Blinja.000.00 50. Kompleks tradicijske drvene arhitekture.župna Krapje.000.00 50. Crkva sv.00 50.SPC u Hrvatskoj.00 300. Tradicijska okućnica. Marije Sniježne Župa Uznesenja BDM i Sv.000. Križa Sisak Stari Brod.000. Zgrada bivše Kožare. tradicijska kuća.000.00 100.000.000.00 100. Mahovo 30 Ivan Matleković Župa sv.000. Drenov Bok 63 Ružica Šep SPC u Hrvatskoj.000.00 40.000.000.000. Tradicijska drvena katnica. Ante Padovanskog i samostan Hrvatska franjevačka provincija Franjevaca sv.000.000. Tišina Erdedska 107 Ivan Ivičinec Župa Uzvišenja Svetog Križa Sisak. Marije Sunja.00 30. Crkva sv. Stari grad Kostajnica Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski Čuntić. Antuna . Crkvena Općina Dvor. Pavlinski samostan sv.00 100.00 100. Tradicijska posavska katnica.000.000.00 100.000.000.000.00 50.00 30. Ruralna cjelina naselja Krapje Krapje. Crkva sv.000.00 10.00 30.00 Kutina. Vaclavekov mlin Julka Vaclavek Mahovo. Tradicijska kuća.00 100.000. Ilije Proroka Viduševac Mala Gorica (Petrinja).00 150. Crkvena 44 Turistička zajednica grada Kutine Lipovljani. Korablja. Stari grad Sisak Gradski muzej Sisak Sisak. Kratečko 58 Kratečko.00 50.000.000.ruševine Krapje.00 80.00 50. Tradicijska kuća. Crkva sv.00 100. Kratečko 143 Kutina. Kapela sv. Župa Majke Božje Snježne 50. Crkva sv. Kvirina Zagrebu Sisak.00 50. Kvirina Gradski muzej Sisak Sisak. Krapje 49 Kratečko. Eparhija gornjokarlovačka.00 100. Eparhija gornjokarlovačka. Kuća M. Petra. Maja. Eparhija gornjokarlovačka.000.00 100. Petra i Pavla Župa Sveti Kvirin biskup Drenov Bok.000. Obiteljska kuća Đureković Marija Đureković Župa sv.00 200. Arheološka baština u rijeci Kupi Gradski muzej Sisak Filozofski fakultet Sveučilišta u Sisak. Eparhija gornjokarlovačka. Crkvena Općina Hrvatska Kostajnica. Tradicijska kuća.000. Mlin .00 1.00 100. Crkva sv.000. Stari grad "Klinac grad".000.00 70. Nikole i Uznesenja BDM Jasenovac.000.000. Katarine Djevice Gornje Komarevo. Jurja RKT Župa Mala Gorica Mikleuška.00 100. Jasenovac Klinac. Stari grad Gvozdansko Hrvatski restauratorski zavod Hrvatska Kostajnica.000.00 40.000.00 20. Arheološki lokalitet Kutinska Lipa Kutina.000.000. Suvoj 17 Nikša Ravlić . Crkva sv. Tradicijska katnica. Crkva sv. velikomučenika Georgija Javoranj Glina.000. Kapela sv. Nikole Općina Jasenovac Grad Petrinja Općina Jasenovac Općina Jasenovac Mijo Orlić Miroslav Mačković Željko Perović Zlatko Šafar Muzej Moslavine Kutina RKT. Srnaka 13 Boris Hoborka Petrinja. Čigoč 5 Kratečko. Župna crkva Uzvišenja sv. Ane i groblje Grad Hrvatska Kostajnica SPC u Hrvatskoj.000.00 100.00 200. Marije Magdalene Magdalene Sunja. Crkva sv.00 50. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv. Mužilovčica 91 Jagica i Dragutin Ručić Petrinja. Samostan Sv. Crkvena Općina Gornji Javoranj.000. Ćirila i Metoda Jasenovac. Petke Paraskeve Javoranj Gvozd. Povijesna urbanistička cjelina Petrinja Grad Petrinja Sisak.000.00 50. Katarine Komarevo SPC u Hrvatskoj. Tradicijska drvena kuća.000.000. Martina Rkt Župa Stari Farkašić Stari Brod. Crkva sv.000.00 30. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv. Crkva sv.00 50. Petrovac Hrvatski restauratorski zavod Gvozdansko.00 80.00 200.000.000. Crkva sv.00 40.00 400.00 80. Franje Ksaverskog. Ivana Nepomuka Grad Glina Gora.000. Parohijski dom Hrvatska Kostajnica Hrvatska Kostajnica. Ilije Petrinja Bok Palanječki.000.00 100.vodenica "Đambićev mlin" Općina Sunja Suvoj. Marije Hrvatski restauratorski zavod Mužilovčica. Crkva sv.00 100.

Crkva Uznesenja Marijina (Florijana i Sebastijana) Jesenice. prapovijesni neseobinski kompleks.00 Splitsko-dalmatinska ž.000.00 50.00 100.000.00 50. Luke.000.00 200.00 50. Nikole-Munstir Komiža. Podbablje . Ćosića mlinica Hvar.000.000.000.000.00 6.00 9. Jurja Dol (Postira). Mihaela Zrin. Crkva sv. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (izrada dokumentacije) Hvar.000.00 50.000.000. Arsenal sa fontikom i kazalištem Hvar.00 70. Stjepana I.Topusko. Crkva Sv.00 150.00 100. Kaštel Kostanje. Zgrada vinogradarske zbirke Podaca.00 70.gradina Rat Makarska. Tvrđava Starigrad (Fortica) Otok. Ante Imotski.00 100.000. Sklop Vuletić.000.00 25.00 100.00 35. Elezove kuće Vrgorac.000.00 400.000. Crkva Gospe Gusarice Komiža.000. Crkva sv.00 100. Crkva sv.000.00 20.00 150.00 200. Tvrđava 'Badnjevice' Kamenmost. Arheološki lokalitet Brzet Omiš. Reljef Nikole Firentinca Jelsa.Sklop Domljan u Poljicima Imotski.000. Priko Općina Klis Hrvatski restauratorski zavod Župni ured sv. Kula Jerončić Kostanje. Filozofski fakultet Franjevački samostan u Makarskoj Gradski muzej Makarska Makarska Centar za kulturu Brač Gradski muzej Omiš Društvo Poljičana "Sveti Jure" Priko Gradski muzej Omiš Arheološki muzej Split Općina Jelsa Općina Gradac Športsko-kulturno društvo "Podgrađe" 100.00 150.000. Duha Hvar.000.000.00 50. Pustinja Blaca Omiš.00 50. Jure.000. Svib Cista Provo.000.00 50.. Crkva sv. Andrije na Obliku Klis. Petra Gardun.000. Rodna kuća Mile Gojsalić Ložišća. Arheološki lokalitet Tilurium Grab (Trilj). Nikole Grad Komiža Gradski muzej Omiš Kulturno-umjetničko društvo «Mila Gojsalić» Sveučilište u Splitu.00 50.00 50. Svib Općina Cista Provo Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Grad Vrgorac Žarko Domljan Pučko otvoreno učilište Imotski Zavičajni muzej Općina Proložac Župni ured sv.000.00 100.000.000.00 100.000. Veliko Brdo. Srednjovjekovna tvrđava Komiža.000.00 80.000. mlinica "Markičuša" Vrgorac.00 40.00 150. Stjepana Hvar.000. pećina Bubnjavača Nerežišća.00 80. Crkva Sv.00 100. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (restauratorski radovi) Hvar.00 250. Rimske terme Velika Ludina. Pakerova Kula Zmijavci.000.000. Stari grad Zrin Hrvatski restauratorski zavod Općina Topusko. Crkva sv. pape i mučenika Franjevački samostan u Hvaru Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Muzej hvarske baštine Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Marijina Društvo Poljičana sv.000. Ante Padovanskog.000.000.000.00 30. Donji Dolac Omiš.000. Luke Podbablje Gornje.00 200.000. Jurja u Bobovišću Općina Postira Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Trilj Grad Hvar.000. Ante Padovanskog. Podbablje Općina Podbablje Grad Vrgorac Grad Vrgorac Općina Zmijavci Župni ured sv.000.00 .00 3. Prapovijesni arheološki materijal Pitve. Hvar Župa sv. Katedrala sv.000. Arheološki lokalitet Opačac Imotski.00 25.00 100. Crkva sv.000. Kuća Bilić. Kompleks ruševina cistercitske opatije Topusko.00 80. Ljetnikovac Hanibala Lucića Hvar. Proložac.000. Proložac.00 40. Franjevački samostan Makarska. crkva sv. Cista Provo. Vodenica Župni ured Sv.100.00 10. Dobranje Cista Velika. Arheološki lokalitet Crkvina Dragljane. kula Podgrađe (Omiš).000.00 50.000.000. Padića mlinica Bobovišća.000. Općinsko poglavarstvo Hrvatski restauratorski zavod Općina Dvor UKUPNO 300.00 200.

000. Crkva sv.000. Pazdigrad Split. Crkva sv.000. Petra Sutivan.. Martina i Zlatna vrata Dioklecijanove palače Split.000.000. Podvodno paleolitičko nalazište Prgomet. Lovre (restauratorski radovi na stropu i oltaru) Župni ured Sv.00 100. Ivana Krstitelja Trogir.00 100. Krstionica sv.000.000.00 50. Crkva sv. Stjepana I. Dioklecijanova palača Split. Stjepana I.00 100. Lovre 100.000.000.00 200. Gornja Podstrana Postira.000. Arheološki kompleks antičke i starohrvatske Salone Solin. Kula Trogir. Ivana (Jupiterov hram) Split. Peristil Stari Grad.00 10. Amfiteatar Solin. Tvrđava Zadvarje Zvečanje. Crkva sv. Crkva sv.000.000.00 100.000. Crkva sv. Crkva sv.000. basilicae discopertae Solin.00 100.000. Križa Hrvatski restauratorski zavod Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja BDM Župa Uznesenja BDM Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija splitsko-makarska Grad Split Grad Stari Grad.000.00 50.000. Kuća Matije Ivanića Vrlika. Dominika Župni ured Sv.000. Palača Bajamonti-Dešković Split.000. Petra i Mojsija (Šuplja crkva)Krunidbena bazilika Split. Marije (crkva-tvrđava) Vrboska. Rodna kuća Vladimira Nazora Pražnica. Crkva sv.luka antičkog Farosa Supetar. Crkva sv.000. Sjeverni dio tzv.00 100. Tvrđava Prozor Zadvarje.00 200. Ante Župni ured sv.000.00 80. Jeronima Kaštel Gomilica. Dominika Trogir. Jurja Župni ured Sv.00 80.000.00 200.00 100. Stari Grad na otoku Hvaru Župa sv.00 400.000.00 50. Crkva i samostan sv.00 Kaštel Štafilić.000.000. Duje (Dioklecijanov mauzolej) Split.00 20. Križa Split..00 130.000. Arheološki lokalitet. Palača Skočibučić-Lukaris Split.00 100. pape i mučenika Grad Stari Grad.000. Crkva sv.00 80. Stjepana Župa Gospe od Ružarija Samostan Sv.000.00 100. Tvrđava Nutjak Vis. Chora Pharou . Kuća i mauzolej don Šime Ljubića Stari Grad. Lovre .000. Marije Drvenik Veliki.000.00 150.000. pape i mučenika Župa sv.00 100.Starogradsko polje Stari Grad.00 80. Arheološki lokalitet antička Issa Vis.00 50. Crkva Gospe od Spilice Vis.00 250. Crkva Bezgrešnog Začeća BDM Centar za kulturu Općine Podstrana Općina Postira Hrvatski restauratorski zavod Općina Postira Župni ured sv.00 100.000.000. Rimske terme Vrboska.00 30.000. Stara škola Sinj. Katedrala sv.00 100.000. Mramorni i kameni sarkofazi Solin.00 50. Stjepana Seget Donji. Lovrečina Postira.000.Podstrana.000.000.000.000.00 80.00 200. Mletački kaštel Split.000.000.00 200.00 10.00 50.00 150.00 100. Ruševine crkve sv. otok Brač Škrip.00 200. Antički brodolom s teretom sarkofaga i kamenica.00 50. Kuća Miličević Blizna Donja. Lovre.000. Kaštel Cerineo Trilj.000. Nikole Stari Grad.000. Ante i Roka.00 150. Antuna Opata Grad Sinj Arheološki muzej Split Grad Solin Arheološki muzej Split Grad Solin Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Župni ured sv. Stjepana Stari Grad. Stari Grad na otoku Hvaru Muzej Staroga Grada Župa Sv. Petra Hrvatski restauratorski zavod Grad Supetar Muzej triljskog kraja Grad Vis Župni ured Vis Hrvatski restauratorski zavod Općina Jelsa Društvo prijatelja kulturne baštine Vrboska Grad Vrlika Općina Zadvarje Nikola Milićević Župni ured Sv. Marusinac. Crkva sv. Tvrđava Grad Solin.000.00 150.00 100. Arheološki lokalitet Mirje Postira.000.000. Katedrala sv.00 100.00 200. Zvonik sv. Jurja Kaštel Gomilica.00 40.00 100. Opatička kuća Kaštilca Kaštel Štafilić. Crkva sv.00 300. Jerolima Gradska uprava Kaštela Župa Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Župa sv. Starogradski zaljev .000.

Galjin dvor Murter. ŠIBENIK Hrvatski restauratorski zavod Grad Šibenik Župa Sv.Frane Općina Biskupija Orlić Muzej grada Šibenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika OPĆINA CIVLJANE. Frane Biskupija. Duha sa zvonikom Tisno.00 350. Utvrda Glavaš Kistanje. Utvrda Ključica. Pličina Mijoka Skradin. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice Šibenik. Palača Katunarić . Crkva sv. Tarac polje Kruševo (Primošten).Trogir.00 200.00 40.000. Mihovila. ŠIBENIK Srpska Pravoslavna Eparhija Šibenik BISKUPIJA ŠIBENSKA.00 150.00 9. Crkva sv. Crkva Presvetog Imena Isusova Drniš. Manastir sv.000.000. Jakova Šibenik. Cecela.00 250. Katedrala sv. Velika palača Cipiko Žedno. Nikole Šibenik. Šibenik 100.000.00 50.00 70.00 Knin.000. Srednjovjekovna tvrđava Kornati.00 50. starokršćanska i srednjovjekovna crkva Ivoševci.000.000.000.00 100. Burnum .000. Ivana BISKUPIJA ŠIBENSKA.000. Duha OPĆINA TISNO GRADSKI MUZEJ DRNIŠ . Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija knjižnice) Otkupitelja Split Šibenik. Crkva sv. Crkva sv. Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija zvonika) Otkupitelja Split Šibenik.00 800. Samostan sv.000.000.00 70. Primošten Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena općina Srpska pravoslavna crkvena općina Grad Skradin. ŠIBENIK Šibenik.000. Frane i samostan franjevaca 100. Crkva iz doba kneza Branimira Civljane.000.00 200. Luce Šibenik.00 50.000.000.000. Skradin Benediktinski samostan Sv. Betina. Rekognosciranje šibenskog podmorja Šibenik.000. Lovre (restauratorski skulpturi) Trogir. CIVLJANE Župa Presvetog Imena Isusova Muzej hrvatskih arheoloških spomenika GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Općina Kijevo SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR KRKA GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja.stara Skradin.00 100. etno selo Popovići Bribir (Skradin). Frane.00 50.00 Šibensko-kninska ž. Arkanđela Mihaila (Krka) Ključ (Drniš).000.000.00 100.00 150.00 200.000. Tvrđava Šubićevac Tisno. Spasa Drinovci.000.000.00 150.zgrada općine Trbounje.000.000.00 100.000. Crkva i zvonik sv. Crkva Gospe van grada Šibenik. Crkva sv. Crkva sv.927. Crkva sv.00 100. Kuća Šižgorić-Galbiani Šibenik.00 100. ŠIBENIK BISKUPIJA ŠIBENSKA.000. Luce u Šibeniku Župni ured Gospe van Grada Šibenik Franjevački samsotan sv.Murter Ante Županović Kruševo.000.Samostan Knin Kninski muzej Kninm Župa sv.00 200. Crkva sv. Katedrala sv. Palača Garagnin-Fanfogna Trogir.nova Skradin. Josipa Knin. Crkva sv.000.rimski amfiteatar Kijevo. Marije.000. Spiridona .000.00 60.00 200.00 50. Crkva sv.00 100. Crkva sv. Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin).00 100.00 30.000.000. Spiridona .000.000. Miljevci Župa Sv.00 100. Križa radovi na Hrvatski restauratorski zavod Muzej grada Trogira Grad Trogir Hrvatska dominikanska provincija UKUPNO 40. Benediktinski samostan sv.000.000.00 100.00 200. Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin).000.000.00 100.00 Šibenik.000. Arheološki lokalitet Crkvina BISKUPIJA ŠIBENSKA. Gradski bedemi Šibenik.00 150.00 80.00 100.

Nikole Pitomača. Josipa. Marije Selnik (Ludbreg). Dj. biskupski ordinarijat. Uršulinski samostan .120.00 100.00 40. Marije i bivši pavlinski samostan (štukatura u refektoriju) Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg. crkva sv. Bednja Općina Visoko Općina Donja Voća Župa Sv. Visoko Župa Presvetog Trojstva UKUPNO Virovitičko-podravska ž. Dj. Varaždin URŠULINSKI SAMOSTAN VARAŽDIN Arheološki muzej u Zagrebu Zupa sv. Bednja Grad Novi Marof. Martina. Jurja Mučenika Zlarin.000. Crkva sv. Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u samostanu) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava.000. Kapela sv. Marije. Crkva sv.00 100. Marije.000.000. Varaždinske Toplice OPĆINA VINICA.000. Križa Krkanec. Hum Bednja. Crkva sv.00 100.000.00 200.00 50. Toplice Zavičajni muzej Varaždinske Toplice . Martina Varaždinske Toplice. Crkva sv.000. Utvrda Čanjevo Donja Voća.000.00 100. Tri Kralja. Gradsko poglavarstvo Gradski muzej Varaždin Župni ured Sv. Crkva sv.00 . Antičko naselje i termalni kompleks Varaždinske Toplice. Arheološki lokalitet Šarnjak i Brezje Varaždin.000.00 100. Arheološki lokalitet: špilja Vindija Donja Voća. Crkva sv.00 100.000.000.00 150. Vida Pitomača Zavičajni muzej Slatina 100.000.00 50. Crkva sv. Bednja. Kompleks bunja Stari stan u predjelu Samograd OPĆINA UNEŠIĆ.00 100.00 70. Župa Sv.00 120.00 Varaždinska ž. Vuka (sv.00 150. UNEŠIĆ. Antuna Varaždin.00 50.00 Ivanec. Eparhija Slavonska Biskupija Varaždinska. Lovre Duzluk.000. Kapela sv. krunice Crkvari.000. Arheološki lokalitet Stari grad (Burg) Vinica Vinica. Florijana Varaždin. Cabuna. Crkva sv.000.994.00 300.00 100.00 250.00 40.000.000. Crkva Uznesenja BDM Čanjevo.000.000. Vida Sopje.000.00 100.000.00 4.00 150.00 80. ŽUPA SV. Tri Kralja GRAD LUDBREG Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Varaždinska biskupija.00 300. Utvrda Grebengrad Novi Marof. Crkva sv. Marčan OPĆINA VINICA. Marije.000. Crkva sv.00 100.000.00 80. Kasnoantički arhitektonski kompleks (Vrt Somođi) Meljan. Marčan Župa Presv. Ravna Gora Novi Marof. Trojstva.000. Crkva Kraljice sv. Roka Žirje. Martina Donja Voća.000. Trojstva Vukovoj.00 4. Rkt.000. Crkva sv. Dvorac Stjepana Patačića Lepoglava. Crkva sv.Unešić.000.00 100. Donja Voća RKT.00 40. Stari grad Ivanec Križovljan.škola Varaždinske Toplice. Franje Tuđmana 40. Crkva sv. Kasnoantička utvrda Gradina Žirje.000.00 70.00 500.00 50. Crkva sv. Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u crkvi) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava.00 40. Donja Voća Župa Sv.00 50. Marije Magdalene Ivanec.00 150.000.000. Martina b.00 4.000.00 300. Martina. Tome Župa Uznesenja Bl.000.000. Var. Wolfganga) Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Bl.000. Manastir sv.000.000.000. Dj. Bednja Župa Uznesenja Bl. Crkva sv.Dr.000. Dvorac Vinica Gornja (Patačić) Visoko. Utvrda Paka Rukljevina. MARIJE MAGDALENE IVANEC Grad Ivanec Hrvatski restauratorski zavod Općina Vidovec 100.00 150. Crkva sv. Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije Varaždin.000. Župa Uznesenja Marijina Muzej grada Šibenika Ekološka udruga "Žir" UKUPNO 50.000.000. Natpisna ploča iz doba Konstantina Vinica Breg. Crkva sv. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg.000. Arheološki lokalitet Bataluše Župa Kraljice Svete Krunice Grad Orahovica SPC u Hrvatskoj.

Palača Pejačević Voćin. Ispitivanje stanja brodova tipa "Condura Croatica" u Muzeju ninskih starina Nin. Crkva Vaznesenja Gospodnjeg Vinkovci.00 100. Općinsko Novigrad (Zadar). Crkva Sv. Grobnica grofa Josipa Jankovića Zvonimirovo. Martina biskupa Sotin.000.000.370.00 100. Euzebija i Poliona.00 100. Marije Pomoćnice Kršćana Šarengrad. Ivana Kapistrana i franjevački samostan (restauratorski radovi) Hrvatski restauratorski zavod Ilok.00 400.000.000.00 100. Martina Biskupa Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan sv.000.000.00 200. Crkva sv.000. Kaštel Benković Islam Grčki. Euzebija i Poliona Vukovar.000.000. Jankovac. Petra i Pavla sa samostanom Trpinja. Ilok Ivankovo. Benkovac."Lučica" Novi Mikanovci.000.00 20.000.00 100.Dretvićev stan Župa sv. Odsjek za arheologiju Srpska pravoslavna crkvena općina Bobota 200.000.000.00 200.000. Zadar Grad Nin Grad Nin 50. Trojice Crkvena opština Obrovac Molat.000. Manastir sa crkvom Uspenja Bogorodice GRAD BENKOVAC . Crkva Rođenja Marijina Bapska.00 100. Starohrvatsko i keltsko groblje Veliko Polje Grad Virovitica Grad Virovitica Javna ustanova Park prirode Papuk Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 300. Crkva sv. Bivši koncentracijski logor Nin. Etnopark .000. Bartola Općina Nuštar. Općinsko poglavarstvo Župa sv. Zadružni magazin "Dežderatovica" za Općina Novigrad.000. Ivana (sanacija krovišta) Kapistrana.Virovitica.00 50.00 200.00 100. Crkva porođenja BDM poglavarstvo Općina Novigrad.00 100.00 .00 100.00 150. Vinkovci FRANJEVAČKI SAMOSTAN VUKOVAR Zavičajni muzej Stjepana Grubera UKUPNO Zadarska ž.000. Bapska. Crkva sv.00 1.000.00 Bobota. Bapska Filozofski fakultet Zagreb. Ivana Krstitelja. Dvorac Khuen-Belassy Privlaka (Vinkovci). Franjevački samostan i crkva sv. Tvrđava poglavarstvo Novigrad (Zadar). Općinsko Muzej ribarstva poglavarstvo Obrovac. Bartolomeja Nuštar. Dvor Pejačević Virovitica.00 200.00 100.00 100.000.00 50. Gradski bedemi Nin.00 80.000.000. Petra i Pavla Naziv Župa Sv. Luke .000.000. Ivankovo Odbor za uređenje i zaštitu crkve Lučice u Lipovcu Rkt. Sklop kule Janković Stojana Krupa.000.00 Vukovarsko-srijemska ž.00 80.000.BENKOVAC Zavičajni muzej Benkovac Uroš Desnica Srpski pravoslavni manastir Krupa Udruga logoraša antifašista u Koncentracijskom logoru Molat. Ivana Kapistrana i franjevački samostan Franjevački samostan sv.000. Općinsko Novigrad (Zadar). Jurja mučenika.00 250.000.rimska vila urbana s podnim mozaikom Nin.000. Ostaci rimskog hrama 30. Crkva Rođenja sv. Crkva sv.000. Crkva Sv.00 50.000. Banovac ("vrt Kera") . Grobna kapela obitelji Meštrović Benkovac.00 40. Crkva sv. Župa Vođinci – Filjalna crkva sv.00 400.00 Arheološki muzej Zadar Grad Nin Općina Novigrad.000.00 200.00 1.920. Prapovijesni arheološki lokalitet "Gradac" Župa sv. Crkva sv.000. Hram Blagoveštenja Presvete Bogorodice Ilok. Crkva sv. Filipa i Jakova Županja.00 70.000.00 100. Ivana Krstitelja Lipovac (Nijemci).000.

Župa Sv. PAG Samostan benediktinki Sv.00 50.00 100. Krševana (restauratorski radovi) Zadar. Novovjekovni brodolom St.000.00 Gornja Bistra. Crkva Uznesenja BDM Grdanjci. Općinsko poglavarstvo ZADARSKA NADBISKUPIJA ŽUPNI URED UGLJAN Općina Pakoštane Općina Vrsi Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija Zadarska. Crkva Gospe od Karmela Silba. Đurđa Starigrad. Kapela sv. Odjel za arheologiju Općina Zemunik Donji Nadbiskupija Zadarska. Tukljača Turanj.000. Župa Gospe od Karmela Općina Sv.00 150.00 150.00 40.000.00 30.00 4.00 50. Zadar Srpska pravoslavna crkvena općina Općina Starigrad.00 100.000.000. Crkva sv.000.000. Crkva sv.00 Zagrebačka ž.00 50. Jurja i groblje Olib. Samostan sv.000. Samostan benediktinki i crkva sv. Vukovina Župa Pribić. Petke Buševec. Ranokršćanska kamena plastika Zemunik Donji.000. Luke Zadarska nadbiskupija. Ivana Krstitelja Dol (Krašić).000. Stošije Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište u Zadru. Zadar UKUPNO 100. Bolč.000. Crkva uznesenja BDM. Asseria Poličnik.000.000.000.00 50.00 100.000.000. Zadar ARTEFAKT. Filipa i Jakova Općina Sveti Filip i Jakov.00 50.000.00 60.00 50. Župa Sv.000.00 350. park prirode RKT Župa Pohoda Blažene Djevice Marije. Krševana (konstruktivna sanacija) Zadar. Crkva Sv. Katarine Ždrelac. Arhangela Gavrila Brezovac Žumberački.00 60. Crkva sv. Arheološki lokalitet kapela Sv. Crkva sv. Crkva Majke Božje Donja Lomnica. Stjepan Dijaneš Grad Velika Gorica Grad Samobor SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI. Istvan Ražanac.000. Frane Pag. Kurija Bedeković Galgovo.00 40. Pavla na Galevcu Premuda.00 20. Crkva sv.000. Crkva sv. Ostaci crkve sv. Stošije Zadar.00 100. Crkva sv. Ostaci antičkog pristaništa u uvali Pocukmarak Smoković.00 100. Filip i Jakov.000.000.00 100.000. Marije Zadar.00 50. Crkva sv. Kaštel Pag.000.000.000.00 100.00 50. Dvorac Oršić Gornji Tkalec.000. Kapela sv.00 60. Brezovac 1 i 2 Budinjak.000. Antički i srednjovjekovni brodolom na kod Grebena Silba.00 100. Crkva sv. Margarite. Petra Sveti Filip i Jakov.00 20. Utvrda Sali.00 150.00 100. Kneževa palača (u sklopu Namjesništva) Zadar.Obrovac.000.00 50.00 100.480. Pavla Školjić Hrvatski restauratorski zavod RAŽANAC Općina Sali.000. Crkva sv. Općinsko poglavarstvo Župni ured sv.00 100.000.00 100. Tradicijska okućnica.000. Grdanjci 89 100. Sveti Filip i Jakov Zadarska nadbiskupija. Roka Eparhija zagrebačko-ljubljanska Željko Grujić Žumberak-Samoborsko gorje.000.000. Odjel za arheologiju MUZEJ ANTIČKOG STAKLA U ZADRU Zadarska nadbiskupija. Rogovo Sveti Filip i Jakov.000. Nikola Samostan sv.00 . Crkva i Samostan sv. Margarite Pakoštane.000. Kula Ugljan. Marije Silba. Jurja Grad Zadar GRAD PAG.00 100. Arheološki lokalitet Crkvina Podgrađe (Benkovac). Župna crkva sv.000. Dvorine-ostaci kaštela Turanj. Hipolita Vrana (Pakoštane).000.000.00 100. GORNJA BISTRA GRAD VRBOVEC Ružica Kršlin 200.000. Roka). Mihovila (Sv. Nikole Preko. Katedrala sv.00 150. Crkva Sv. Pag Sveučilište u Zadru. Sali Arheološki muzej Zadar Nadbiskupija Zadarska.000.00 50. Jakova Zadar. Han Jusufa Maškovića Vrsi.00 150. Tradicijske okućnice.000. Zadar Župni ured Sv.

000.00 100. POKUPSKO Općina Dubravica Hrvatska franjevačka provincija sv. Crkva sv. Stari grad Zelingrad (arheološka istraživanja) Sveti Ivan Zelina. Stari grad Samobor 150.000.00 50.00 200.000. Općinsko Pogančec.00 500. Grkokatolička crkva Blagovijesti Sveti Ivan Zelina. Gradska kuća .00 50.000. Vida Žumberak. Arheološko nalazište Andautonia Šćitarjevo.00 200. Arheološko nalazište Andautonia Šestak Brdo.000. Ivan Zelina Kotari. Marija Gorica br.00 50.000.00 150.000.000. Sveti Ivan zelina Grad Samobor . Samobor Župa Blagovijesti Presv.00 200.00 200.00 50.000.000.00 Velika Mlaka. Crkva sv. Crkva sv. Kuća Krulc. Crkva sv. Barbare Vrbovec. Kapela sv.00 4.00 100.000.000. Žitnica poglavarstvo Kloštar Ivanić.000.00 100. Martina Šćitarjevo. Franje Ksaverskog Hrvatski restauratorski zavod Općina Preseka.00 150. Tri Kralja (restauratorski radovi na zavjetnoj kapeli) Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina).000.00 100. Ćirila i Metoda Grad Samobor . Crkva sv.325.000.000. Filijalna kapela sv. Crkva Marije Lauretanske poglavarstvo ŽUPA UZNEDENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE.00 Ivanić-Grad. Crkva sv.000. Marija Gorica Novo Mjesto. (Žužić Brdo) . Crkva sv. Vida Pokupsko.00 35.Gustelnica. Leonarda i samostan Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Lipnica (Rakovec). Sveti Ivan zelina Muzej Sveti Ivan Zelina. Tri Kralja (restauratorski radovi na zidnom osliku) Grad Sv. Ivanić-Grad Jastrebarsko. Nikole Biskupa (geomehanička ispitivanja i izrada dokumentacije) Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO . Samobor Arheološki muzej u Zagrebu Muzej Turopolja Općina Pokupsko Rkt Župa sv. Ćirila i Metoda Grad Jastrebarsko. Cistercitski (franjevački) samostan i crkva Hrvatska franjevačka provincija BDM sv. Vodenica 100.00 300.00 30. Crkva sv. Nikole općina Salnik Lukavec (Velika Gorica). Velika Mlaka Rkt župa sv.Bogorodice.00 20.000. Crkva sv. Župni dvor Samobor.00 100.000. Župni dvor Djevice Marije. Crkva Uznesenja Marijina i samostan Karmelićanki Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina).00 50.00 50.000.00 100. Ladislava) Rozga. Crkva BDM (sv.kuća gradonačelnika Kundeka Grad Ivanić-Grad. Barbare.000.00 20.1 općina Marija Gorica RKT Crkva Pohoda Blažene Marija Gorica.00 150. Nikole Biskupa (arheološka istraživanja) Hrvatski restauratorski zavod Žumberak.000. Crkva Uznesenja BDM i samostan Samobor.000.000.000. Stari grad Zelingrad (izrada dokumentacije i radovi sanacije) Sveti Martin pod Okićem.000. Gradsko Jastrebarsko. Petra i Pavla Hrvatski restauratorski zavod Plešivica (Jastrebarsko).000.tradicijska okućnica STJEPAN MATEJČIĆ Marija Gorica.000.00 50.000. Strmac Pribićki Muzej Sveti Ivan Zelina.00 Strmac Pribićki.000.00 30.000. Antuna Padovanskog RKT ŽUPA SNIJEŽNE MAJKE BOŽJE 40.000. Crkva sv. Stari grad Lukavec Grad Velika Gorica Lukinić Brdo.00 50.