MINISTARSTVO KULTURE Uprava za zaštitu kulturnih dobara Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2010.

godini Naziv programa Bjelovarsko-bilogorska ž. Bjelovar, Crkva sv. Trojice Čazma, Crkva sv. Marije Magdalene Dišnik, Crkva sv. Apostola Tome Donja Kovačica, Crkva sv. Petke (Marije Magdalene) Donja Vrijeska, Manastirska crkva sv. Ane Donji Mosti, Župna crkva sv. Benedikta Đulovac, Utvrda Stupčanica Grabovnica, Crkva sv. Proroka Amosa Grubišno Polje, Crkva sv. Josipa - župna Nositelj programa Srpska Pravoslavna crkva Svete Trojice RKT Župa sv. Marije Magdalene SPCO Velika Bršljanica Eparhija zagrebačko-ljubljanska Gradski muzej Bjelovar Rkt župa Sv.Benedikta, Donji Mosti Općina Đulovac Eparhija zagrebačko-ljubljanska Grad Grubišno Polje SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Rkt župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Gradski muzej Bjelovar Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj, Eparhija Slavonska Općina Sirač SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Župa Sv. Tri Kalja Eparhija zagrebačko-ljubljanska Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. UKUPNO Iznos u kn

100.000,00 500.000,00 30.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 150.000,00 80.000,00 100.000,00

Grubišno Polje, Crkva sv. Velikomučenika Georgija Nova Rača, Crkva Uznesenja Marijinog Orovac, Arheološki lokalitet Orovački vinogradi Podgarić, Stari grad Garić-grad Rovišće, Samostan Svih Svetih Pavlin Kloštar, Streza Sirač, Manastir Pakra Sirač, Stari grad Sirač

100.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 150.000,00

Velika Barna, Crkva sv. Apostola i Jevanđeliste Marka Velika Trnovitica, Crkva sv. Martina - župna Veliki Grđevac, Crkva Svete Trojice Zrinski Topolovac, Crkva sv. Križa, Gornji Križ Zrinski Topolovac, Župni dvor

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.370.000,00

Brodsko-posavska ž. Bebrina, Župna crkva sv. Marije Magdalene Brodski Stupnik, Zgrada stare općine i stare škole Cernik, Franjevački samostan Cernik, Srednjevjekovni grad Gračanica Dubočac, Župna crkva sv. Mihaela Arhanđela Garčin, Crkva sv. Mateja, apostola i evanđelista Glogovica, Crkva sv. Stjepana Gundinci, Kapelica poklonac bezgrešnog začeća BDM Nova Kapela, Župna crkva sv. Marije Oriovac, Župna crkva sv. Emerika Podvinje, Crkva sv. Antuna Padovanskog Sibinj, Crkva sv. Ivana Krstitelja Slavonski Brod, Arheološki lokalitet Galovo Slavonski Brod, Franjevački samostan i crkva sv. Trojstva Slavonski Brod, Vila Brlićevac (Kuća i voćnjak Šimunović)

Župa sv. Marije Magdalene Općina Brodski Stupnik Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda Hrvatsko planinarsko društvo Strmac Župa sv. Mihaela Arkanđela Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Sv. Ivana Apostola u Podcrkavlju Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Župa Blažene Djevice Marije Župa sv. Emerika u Oriovcu Župa sv. Antuna Padovanskog Rkt župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja Institut za arheologiju Hrvatski restauratorski zavod Grad Slavonski Brod

150.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 50.000,00 500.000,00 100.000,00

Antuna Padovanskog Župa Sv. Otok Mljet. metala i drva Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik. Rekognosciranje dubrovačkog podmorja Hrvatski restauratorski zavod Čilipi. Mihajla Suđurađ. Kula Kanavelić Korčula. Pavao.00 100.000. Samostan Dominikanaca i crkva sv. Crkva sv.000. Ilije Proroka Velika Kopanica.00 40.00 80.000. Ljetnikovac Bete Radovani Katica Bete Dubrovnik.000. Arheološki lokalitet . Franjevački samostan s crkvom Pohođenja Marijina Slano.00 150. Knežev dvor Dubrovački muzeji Dubrovnik. Crkva sv. Otok Mljet.00 300.00 50.Kosovo i Sutivan Lumbarda. Roka Dubrovačka biskupija Dubrovnik.00 Staro Petrovo Selo.000.00 150. Arheološki lokalitet u Pustijerni Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.00 80. Crkva sv.00 100.Muzej Korčule Korčula.000.00 40.00 80. metalni i keramički nalazi s ostataka novovjekovnog brodoloma Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik.00 250.000. Sv. Povijesna urbanistička cjelina (istražni radovi i izrada dokumentacije) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.00 800.00 250. Palača Ismaeli-Gabrielis .000.000.00 150.000.000.000.00 3.000.00 150. Crkva Svih Svetih Lopud.00 70.00 100. Velika i Mala kneževa kula Lastovo.00 120. Gospodarski kompleks Stranj Capor. Vignje (Konavle) Komolac. Petra Orebić.00 150.000.00 150.00 80.00 150.00 100.000. Podvodni arheološki nalazi s ostataka novovjekovnih i antičkih brodoloma Lisac (Dubrovačko primorje). Brsečine. Povijesna urbanistička cjelina (aseizmičku sanaciju blokova zgrada i konstruktivnu sanaciju) Zavod za obnovu Dubrovnika Međunarodno sveučilište u Dubrovnik. Antički arheološki nalazi od keramike.00 200. Badija Korčula.040. Marka Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Hrvatski restauratorski zavod Općina Dubrovačko Primorje Hrvatski restauratorski zavod Centar za prapovijesna istraživanja Općina Lumbarda Franjevački samostan Uznesenja Marijina Franjevački samostan Pohođenja Marijina. Crkva Gospe od Šunja Lumbarda.000.00 100. Ivana Krstitelja u Šilovom selu Trsteno (Dubrovnik). Ilije Proroka Vrpolje. Crkva sv. Vela Dolina.000. Palača Bundić .Muzej Ikona općina Dubrovnik. Crkva sv.000. antički brodolom Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik.00 . Crkva sv.000.000.000. Franjevački samostan. Blagovjesti općina Dubrovnik.00 200. brončani nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.000.000.000.00 250.000. Tvrđava koncentracijski logor) Stara Gradiška (zatvor i Općina Stara Gradiška Župa sv.00 2. Mljet Komaji.000.000.00 80. Biskupska palača (Palača Sorkočević) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik. Nikole Mjesni odbor Čilipi Dubrovnik. Kula Revelin Korčula. Župna crkva sv. Crkva sv. Katedrala Uznesenja Marijina Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.000. Ilije Proroka Hrvatski restauratorski zavod Općina Vrpolje UKUPNO 100.000.000. Brončani topovi. Ljetnikovac Sorkočević Korčula. Prijevor Općina Dubrovačko primorje Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod 50.000.00 100. Crkva sv.00 150.000. Dominika Dubrovniku Goveđari.000.000. Crkva sv. Marka Korčula.000.000. Marije i benediktinski samostan. Badija Župni ured Sv.000.000.000. Ivana Krstitelja Dubrovačko-neretvanska ž.00 100.00 200. Crkva sv. Crkva Sv.000. Otok Mljet. Župna crkva sv. Rt Glavat. Križa na Gornjem Konalu Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.00 100.00 100.00 100. Modesta i Krescencija Dubrovačka biskupija Đuro Capor Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan.000.00 80.00 40. Crkva sv.000. Orsule Ston. keramički nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik. Antuna Padovanskog Velika Kopanica. Franjevački samostan Velike Gospe Rožat. Vida.000. Katedrala sv.000.00 50.00 80.000.000.Stara Gradiška.00 100.

Agneze. Gundulićeva 6 i 6A Hrvatski glazbeni zavod UKUPNO Istarska ž.000.000. Franje sa samostanom Franjevaca Pula. Arheološki lokalitet Forum i Akropola (Gornje Njive) obrada nalaza Arheološki muzej Narona UKUPNO Grad Zagreb Sesvete (Grad Zagreb). Mateja Pula.00 50. Crkva sv.000. Nikole Pazin. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije.00 900. Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada Labin. Eufrazijeva bazilika Prodol.00 Medulin.00 50.000. Pelagija Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Grad Pazin Grad Vodnjan Općina Kršan Biskupija porečko-pulska Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Arheološki muzej Istre Samostan Sv.00 80.000. Martin) Bičići. Bazilika Sv. Stjepana Općina Motovun Župa Sv.000.000. Crkva Sv. Villa rustica Medulin.00 100. Muntajana Bačva.00 50. Poluotok Vižule i privlaka Burle Zavičajni muzej Poreštine Općina Višnjan Sveučilište u Zagrebu.00 150. Crkva sv. Franje Ksaverskog Rkt Župa Uznesenja BDM Remete Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale 100.000. Crkva sv. Mihovila Zavičajni muzej Poreštine Općina Cerovlje Općina Gračišće Udruga Hum . Vela Spila .00 100.00 1.00 80. Roka 50.000.000. Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda.00 100. Petra i Pavla 10.00 100.od utvrde do najmanjeg grada na svijetu Općina Kanfanar Grad Labin Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Međunarodni istraživački centar za arheologiju Medulin-Brijuni Župa Sv. Kaštel Possert (Sv. Marije Magdalene Marčana.00 200. Silvestra Pazin.000.000.00 40. Povijesna urbanistička cjelina Draguća Gračišće.Vela Luka.000.000.00 Župa sv.300.000. crkva sv. Kaštel Peroj. Vugrovec Zagreb.00 60. Marije Sniježne Červar-Porat.000.00 100.00 150. ostaci antičkih i novovjekovnih brodoloma Pula.000.000.00 100.00 100. Pelagija (kripta ex katedrale) Oprtalj. Crkva sv. Marije Pula. Marije Formoze Pula. Crkva sv.00 400.00 100.000. Marije Velike Bale. Rimsko scensko kazalište Rovinj. Župni dvor. Crkva sv.000. Katedrala Pohođenja Blažene Djevice Marije Zagreb.000.000.000. Anžići. Crkva sv.270. Arheološki lokalitet crkve sv.00 100. Crkva Svih Svetih.000.00 100. Crkva sv.00 50.000.00 30.000.000. Jurja Starog Poreč.000. Crkva sv. Stjepana Župa Sv.00 15. Vida i Modesta Hum (Buzet). Mateja Sveti Petar u Šumi.000.00 100.00 100. Katedrala sv.000.00 300. Povijesna urbanistička cjelina Motovuna Novigrad (Istra).000. Povijesna urbanistička cjelina Huma Kanfanar. Jakova Bale.00 100.00 200.000.000. Crkva i samostan sv.000.000. Stjepana Plomin.000.00 180. Stjepana (stropni oslik) Motovun.00 Zagreb.000. Stjepana (zvonik) Motovun.000. Marije Magdalene Cerovlje.00 7.000. Crkva sv.00 70. Villa rustica i figlina.000.000. Crkva sv. Antuna Opata Belaj (Cerovlje).000. Antička arhitektura.00 100.00 . Martina Buzet. Crkva Pohođenja BDM Barban.000. Crkva sv. Franje Hrvatski restauratorski zavod Grad Pula Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Župa Sv.00 200.prethistorijsko naselje Centar za kulturu Vela Luka Vid.00 100.000. Poluotok Vižule i privlaka Burle Motovun. Lorun Draguć. Crkva sv.000. Kaštel "Pietra Pelosa"-Crkva sv.00 100. Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Župa Pohođenja BDM Općina Barban Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Buzet Općina Cerovlje Župa sv.000. Veštar Slum. Remete 50.00 50. Gradinje Čepić.00 100.00 80. Crkva sv. Crkva sv. Jurja Buzet. Crkva sv.00 200.00 100.000.

000. Crkva sv. Crkva Rođenja Presvete Bogorodice Drežnik Grad. Eparhija gornjokarlovačka. Banjole Grad Vodnjan Zambratija. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Novigrad na Dobri.00 4. Stari grad Ozalj Speleološki klub „Ursus spelaeus“ SPC. Tri Kralja Srpska pravoslavna crkva. Drežnik Grad Erdelj. Arheološki lokalitet Gorica Lipnik.Bedemi Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO Karlovačka ž.000.00 100.00 50. Arheološki lokalitet Gradišće Oštarije.00 60.00 70. Crkva sv.00 .00 100.000. Crkva Presvetog Trojstva Modruš.00 100. Mavro Opat 100.000.00 100. Crkvena opština Gornje Dubrave. Stari grad Bosiljevo Cetingrad.00 Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Bosiljevo Općina Cetingrad Arheološki muzej u Zagrebu SPCO drežnička u Drežnici Općina Rakovica Gospićko-senjska biskupija Gospićko-senjska biskupija SPC u Hrvatskoj.000.00 80.00 Plaški. Župna crkva Sv.00 100. Barakova zgrada Karlovac Karlovac. Kaštel Žminj .000. Eparhija gornjokarlovačka.000.000.Svetvinčenat.00 30.000.000. Crkva sv.000.000.00 60. Ostaci antičke vile Arheološki muzej Istre Žminj.00 800.00 50. Crkva sv.000.00 30.000. Barilović. Karlovac. Crkva sv. Crkva sv.000. Mihovila.000.00 150.000.000.000.00 400. Stari grad Dubovac Gradski muzej Karlovac Karlovac.000. Velikomučenika Lazara SPCO drežnička u Drežnici Karlovac. Antuna Općina Višnjan Vodnjan.00 150. Vinčenta Općina Svetvinčenat Svetvinčenat. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Ozalj.000.00 30.000. Arheološki lokalitet Osovlje Barilović.000.00 150.000.00 300.00 200. Kaštel Morosini-Grimani Općina Svetvinčenat Trviž. Petke Krč Bosiljevski. Antuna Padovanskog 50.00 100.00 15.000. Antički ostaci plovnog puta na rijeci Mrežnici Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj. Kapela sv. Katarine Grad Vodnjan Vodnjan.000.00 80. Trojice Općina Žminj Žminj.00 100.000. Crkva sv. rekonstrukcija kule) Barilović.00 200.840.000. Mihovila Arhanđela Generalski Stol.Sepomaia (arheološka istraživanja) Muzej grada Umaga Umag.000. Crkva sv.000. Petke Ogulin Gornje Zagorje.000.00 80.000. Arheološki lokalitet Katoro .00 400. Stari grad Cetingrad Crna Draga. Tri kralja Rkt.000.000. Jurja Jasenak. Crkvena općina Plaški Župa Sv.000. Arheološki lokalitet Katoro Sepomaia (konzervatorski radovi) Muzej grada Umaga Višnjan. Stari grad "Novigrad" Ogulin. Eparhija gornjokarlovačka.00 80.000. Arheološki lokalitet Gradišće Drežnica.00 300.00 50.000.000.00 50. Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim Franjevački samostan Presvetog samostanom Trojstva Karlovac.000. Stari grad Barilović (arheološka istraživanja) Bosiljevo. Utvrđene pećine Karlovačke županije Kolarić.00 30. Crkva sv. Eparhija gornjokarlovačka. Barbare 250. Oštarije Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" SPC u Hrvatskoj. Jurja Mučenika Župni ured Sv.00 100. Crkva sv Ilije Proroka Modruš.00 50. Eparhijski dvor i Parohijski dom Eparhijski upravni odbor Karlovac.00 200. Crkva sv.000. Frankopanski kaštel Orišje. Župa Sv.00 200.000.00 100.000. Crkva sv. Ruševine Starog grada Novigrad na Dobri. Petra i Pavla Grad Pazin Umag. Crkva sv.000.000. Stari grad Barilović (izrada dokumentacije.000. Crkva Vavedenja Bogorodice (Saborna crkva) Pribanjci. Crkvena općina Kolarić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Župni ured Presvetog Trojstva Općina Josipdol Župa Uznesenja BDM Općina Netretić Pučko otvoreno učilište Ogulin Općina Bosiljevo Župa Uznesenja BDM.00 100.00 Institut za arheologiju u Zagrebu 30.00 100. Crkvena Općina Karlovac.

Crkva Blažene Djevice Marije Dropkovec. Kapela Rođenja Blažene Djevice Marije Skradnik.00 100. Ivana Krstitelja Križevci.00 50.000.000. Crkva sv. Antuna Padovanskog RKT Župa Uzvišenja sv.000.000.00 250. Jurja RKT Župa sv.000. Crkva sv.00 50. Trojice Koprivnica. Crkva Rođenja Marijinog i bivši pavlinski samostan Župa Rođenja B. Arheološki lokalitet Stari grad 100. Antuna Padovanskog Koprivnica.000.00 80.000.000.000. Mlinice br. Sinagoga Koprivnica. Andrije Koprivnica.000.740.000.000.000. 11 i 28a Saborsko. 8.000. Antuna pustinjaka Završje Netretićko UKUPNO Koprivničko-križevačka ž.00 250. Kapela Sv.000. Save Križevci.00 250.00 80.000. Kuzme i Damjana Vukmanić.000.00 6.00 100.000. Župa Rođenja BDM Općina Gornja Rijeka Centar za kulturu Grad Križevci Općina Gornja Rijeka Općina Gornja Rijeka Varaždinska biskupija.00 Krapinsko-zagorska ž. Samostan i crkva sv.D.00 Belec. Crkva sv. Ane Križevci.00 100. Trojice sa biskupskim dvorom Kuzminec (Rasinja). Trojstva Legrad. Spomeničko područje "Petrova gora" (spomenik Petrovac) Općina Vojnić Vrhovac.00 40. Kuzme i Damjana Legrad. Crkva Sv.000.000. 5.00 100.000.000. Crkva sv.000. Katedrala sv. Stari grad Đurđevac Gornja Glogovnica. arheološki lokalitet Volarski Brijeg Gradski muzej Križevci Varaždinska biskupija.000. Crkva sv.000.000. Brezovljani. crkva Sv. Crkvena općina Kolarić 100.000.000.000.00 100. Helene u Sv.00 80.000. Kolariću i Vojišnici Općina Vojnić Vojnić. Oružarna Koprivnica.00 50. Zavjetni pil sv.00 200.00 100.00 50. Crkva Presvetog Trojstva Virje.00 100. Arheološki lokalitet Viničica Slunj. Luke Evanđeliste Općina Kalnik Općina Kalnik Općina Kalnik Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Rkt župa Sv.00 150. Trg bana Josipa Jelačića 1 Koprivnički Bregi. Crkva sv.00 . Barbare Hrvatski restauratorski zavod Društvo za obnovu i zaštitu Crkve Sv.000. Florijana Križevci. Župa sv.00 80. Crkva Sv.00 100. Mlinica 10 Rastoke. Kapela sv. Roka Koprivnički Ivanec. Crkva sv.000. Grad Mali Kalinik Kalinovac.000.00 100. Mlinice u Radonji. Križa.00 100.00 100. Crkva Sv. Crkva Uznesenja BDM Gornja Rijeka.000. Crkva sv.00 80. Kapela sv.000.Rastoke.00 50.00 100. Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Tounj.830. Luke Evanđeliste Kalnik.000. Crkva Uspenija Presvete Bogorodice Grad Slunj Grad Slunj Župa Sv. Crkva sv.00 50. Marije Snježne Donja Stubica.00 150. Franje Ksavera Đurđevac. Heleni Križevci.000. Stari grad Slunj Srednji Poloj.00 100.00 2.00 200.000.00 200.000.000.00 30. Crkva sv. Marije Snježne u Belcu Grad Donja Stubica 100. Stari grad Veliki Kalnik Kamešnica.000.00 100. Zadobarje. Župni dvor Belec.00 100.00 100.000.00 80. Saborsko (Plaški) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Slunj SPC.00 Svetice. Zgrada. Bedekovčina. Brcka Kalnik. Florijana Reka. Crkva Uznesenja Marijina Gornja Rijeka. Župni dvor Župa sv. Arheološki lokalitet Brezovljani Drnje. Centralna partizanska bolnica "Petrova gora" Općina Vojnić Vojnić.00 100.000. špilja Zala Zagrebu Vojnić.00 50. Kuzme i Damjana Župa sv.000. Ivana Nepomuka.00 70. Rok Hrvatski restauratorski zavod Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Hrvatski restauratorski zavod Rkt župa Presvetog Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Grad Koprivnica Institut za arheologiju UKUPNO 20.000.00 150.000.000.000.

Trojstva Risvica.00 Kumrovec. Crkva Sv.00 150. Kapela sv. Stari grad u Krapini Hrvatski restauratorski zavod Krapinske Toplice.000. Dvor Veliki Tabor Husinec.000.000.00 100.000. Marije Magdalene Hum Košnički.00 50. Borićevac 100.000.00 Ličko-senjska ž. Ane Hum Košnički.000. Crkva sv. Kapela Majke Božje Snježne Sveti Križ Začretje.00 50.000. Crkva sv.00 100.000. Martina Hrvatski restauratorski zavod Očura (Novi Golubovec). Crkva Pohođenja BDM Zajezda. Kapela sv.000. Crkva sv. Crkva Rođenja Marijina.00 150.000.000. Josipa Velika Erpenja. Crkva Uznesenja BDM Zlatar. Povijesna ruralna cjelina Kumrovec .00 100. Nikole biskupa Krapina. Ivana Klanjec.00 12.00 200. Stari grad Sokolac Brlog.000. Župa sv.00 100. Mlin Tomašković Ivanić Miljanski.000. Petra i Pavla Pregrada.000. Crkva sv. Terezije Avilske Caska. Marije Magdalene Općina Krapinske Toplice Muzeji Hrvatskog zagorja Galerija Augusta Augustinčića.00 50. Vida Brinje.Trgovišće Hrvatski restauratorski zavod Grad Klanjec Hrvatska franjevačka provincija sv.00 50.000.000.000.000. Stari grad Vrbovec (konzervacija i restauracija nalaza) Hrvatski restauratorski zavod Klenovec Humski. Marije Jeruzalemske Tuhelj. Crkva sv. Crkva Presvetog Trojstva . Florijana Klanjec. Stari grad Kostel Grad Pregrada Krapina.000. Dominika RKT ŽUPA sv.000.D.000. Dvorac Popovec Vinagora.000. Crkva sv. Župna kurija Radoboj.000.00 200.00 200. Stari grad Vrbovec (istražni radovi i radovi konzervacije) Institut za arheologiju Konjščina.00 150. Martina Župa Rođenja BDM Župni ured Sv. Župa sv.00 80. Završje Začretsko Trški Vrh.000. Crkva sv. Crkva sv.000. Petra i Pavla Petrovsko Župni ured Pregrada Župni ured Pregrada Župa Presvetog Trojstva Radoboj RKT Župa Uznesenja B.000.00 100.00 80.00 50. Crkva sv. Mihovila Martinšćina.00 100. Tkalci Rkt. Župa Rođenja BDM.D.000. Gornja Stubica Župni ured Pregrada Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Hrašćina.000.00 200.00 200.00 50.00 200.00 100. Kapela sv. Marije Magdalene RKT Župa Sv.000. Franjevački samostan i crkva Navještenja BDM Klanjec.00 150.00 100.00 100. Borićevci Općina Brinje Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena opština Gospićko-senjska biskupija.000. Tri Kralja. Crkva sv.000. Gornja Stubica Kuzminec (Mihovljan). Crkva Uznesenja BDM Župa Presvetog Trojstva Radoboj Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa sv. Brinje.000.00 200. Crkva Rođenja BDM Bužim. Kapela sv. Crkva sv.00 100. Marije Rkt župa Sveta Tri Kralja Velika Erpenja Državni arhiv u Varaždinu Župni ured Vinagora Župa Uznesenja BDM Zajezda RKT Župa Uznesenja BDM UKUPNO 100.00 32. Marije Općina Sveti Križ Začretje Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa Uznesenja B.00 50.00 . Crkva sv. Terezije Avilske Grad Novalja Gospićko-senjska biskupija.00 100.00 150. Dominika Kostel. Ćirila i Metoda Grad Klanjec 150.000. Crkva sv.Gornja Stubica.000.000.000. Ane.00 100.000. Save Brušane.Muzej "Staro selo" seljačkih buna. Srednjovjekovna utvrda Cesargrad Klenovec Humski.000. Crkva Uznesenja Marijina Pregrada.000. Jakova Oroslavje.000.000.000.Muzej Muzeji Hrvatskog zagorja . Podmorsko arheološko nalazište Donji Lapac.00 200. Crkva sv.00 16.župna RKT župa Presveto Trojstvo Krapinske Toplice. Dvorac Donje Oroslavje Petrovsko.000. Martina Biskupa Bunić.000.00 20.00 100.00 90.00 300.00 50.000. Crkva sv.302.000. Skulpture Petrica Kerempuh i Galženjaci Gornja Plemenšćina. Župni dvor Velika Ves. Katarine i samostan franjevaca Hrvatski restauratorski zavod Krapina.

Kapela sv. Nikole Biskupa Kaluđerovac Kapucinski samostan sv.00 90.000.000. Krunice Župni ured sv.000.00 200.00 100.000.00 100. Crkva sv.000.000. Stari grad Zrinskih u Čakovcu Dekanovec. Velikomučenika Georgija Otočac. Crkva sv.00 80.00 20. Eparhijski upravni odbor Grad Novalja Eparhija Gornjokarlovačka. Crkva Svih Svetih sa župnim dvorom Gornji Mihaljevec.D.000. Crkva Sv. Križa Štrigova.00 800.00 50. Franje Paulskog Lovinac. Arheološka baština Baranje između Batine i Belog Manastira Bijelo Brdo.000. Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije Gospić.00 Medak.D.000. Spomenik "Pobjedi" sa kriptom na brdu Gradac Beli Manastir. Marije od Arta Senj. Lovre đakona.00 100.000.00 Osječko-baranjska ž. Crkvena općina Otočac Katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke Župni ured Presvetog Trojstva Župa Uzvišenja sv.000. Drveni mlin kašikar Ličko Lešće. Arheološka zona Gradina Udbina. Crkva sv. Sveta Marija Župa Uznesenja B.000.00 100. Batina (Draž). Crkva sv. Petra i Pavla Dalj.000. Katarine Gornji Mihaljevec Rkt. Mihovila Arkanđela Župa Navještenja BDM Speleološki klub „Ursus spelaeus“ Župna crkva sv. Čakovec.000.950.00 30. Cirkovljani Sveta Marija. Križa UKUPNO 200.00 100.000. Križa Senj.000.00 100. Crkva sv.000.000. Križa Općina Nedelišće Rkt.00 100. Sveta Marija RKT Župa RBDM Hrvatski restauratorski zavod RKT. Kurija župnog dvora Prozor. Nikole i samostan Franjevaca Čakovec. Križa Macinec.00 300.000. Josipa i kapucinski samostan Lički Ribnik.000.00 150. Crkva sv. Crkva sv. Crkva Uzvišenja Svetog Križa Franjevački samostan Čakovec Muzej Međimurja Čakovec Općina Dekanovec RKT Župa sv.000.000.00 80.00 80.Gospić. Katarine Kotoriba. Kapela sedam žalosti BDM na Fortici Otočac.000.000. lokalitet župna crkva Sv.000.000. Dvorac Esterhazy Općina Draž Arheološki muzej Osijek Udruga građana "Tea" SPC opština Bolman SPC Općina Dalj Općina Darda 100.000.000. Crkva 7 Žalosti BDM i sv. Crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila 80.00 100.00 200. Eparhija gornjokarlovačka.000.00 80. Gradska loža (Kampuzija) Senj. čardakom i bunarom Bolman.00 100.000. Crkva sv.00 50. crkva sv.00 20. Katedrala Uznesenja BDM Senj. Crkva Uznesenja BDM Sveta Marija.00 100.00 50.D. Jovana Preteče Novalja.000.00 Međimurska ž. Kula Lipica Sveti Juraj.M.00 100. Antički vodovod "Talijanova buža" Otočac.00 100. Josipa Mjesni odbor Lički Ribnik RKT Župa Blažene Djevice Marije od sv. Tradicijska kuća s ambarom.000.00 100. Crkva Pohoda BDM Prelog.00 .000. Eparhija gornjokarlovačka. Crkva Uzvišenja sv.00 50. Župa Svetoga Jakoba St. Mihovila Arkanđela Lovinac Srpska pravoslavna crkva. Nikole 80.000. Križa Župni ured Uznesenja BDM Gradski muzej Senj Župni ured Uznesenja BDM Grad Senj Župni ured Sveti Juraj Muzej Like Gospić Gospičko-senjska biskupija SPC Hrvatskoj. Župa Uzvišenja sv. Crkvena općina Vrhovine UKUPNO 300.580. Župni ured 7 Žalosti B. Filipa i Jakova Udbina.000.00 100. Crkva sv.000. Jeronima Vratišinec.00 1. Filijalna crkva Sv. Crkva sv.000.000. Nikole Karlobag.000. Župni dvor Sveti Križ (Mala Subotica). Ap Župa Uznesenja B.Marije i Sv.00 100.00 200.00 50.000.000.00 Vrhovine. Dimitrija Darda. Crkva sv.00 3. Utvrđene špilje u Ličko-senjskoj županiji Kaluđerovac.M.

000. Kralja Tomislava 7 Grad Pakrac Pakrac. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Duboševica. Crkva Male Gospojine u Koprivni Petrova Slatina Kuševac. Spahijski podrum Grad Pakrac Pakrac.000.000.00 100. Duha Kneževi Vinogradi.000.00 100.000. Srednjevjekovna kula reformiranih) Grad Donji Miholjac Rimokatolički župni ured Trnava Župa Uznesenja BDM Općina Đurđenovac Hrvatski restauratorski zavod Općina Erdut Crkva sv. Zgrada Državnog arhiva. Zgrade Muzeja.Dunav Hrvatski restauratorski zavod Reformirana Kršćanska Kalvinska Osijek.000. Tvrđa Državni arhiv u Osijeku Osijek. Feričanci (crkva Reformatska Crkvena Općina Suza SPC u Hrvatskoj. Duha i Franjevački samostan Franjevački samostan Požega Požeška biskupija . Trg sv.00 80.000.000.000.000.000.00 40. APOSTOLA. Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Blažene Djevice Marije VALPOVO UKUPNO Požeško-slavonska ž. Roka Franjevački samostan Požega Požega.00 100. Lječilišni kompleks .000.000.000. Arheološki lokalitet Gradci (konzervacija Filozofski fakultet Sveučilišta u arheološkog materijala) Zagrebu Požeška biskupija Stolni Kaptol Kaptol.00 100.790.000. Crkva sv. Mihaela Arkanđela Velika.00 4. Crkva sv. Vila Neuschloss Đurđenovac.Kursalon Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj. Sveti Đurađ (Donji Miholjac). Crkva sv. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ratkovica.000.00 400. Mihovila Župa Blažene Djevice Marije Stražeman.000. Petra Kuzmica. Trojice) Slavonska SPC u Hrvatskoj. Augustina Velika.00 100. Stari grad Kaptol Sv.00 200.00 100. Kužni pil sv.00 100.00 150. Crkva sv.000.000.000.000. Centar za prapovijesna Kaptol. Duha (sv.00 200.Donji Miholjac.000. Crkva sv.00 80.00 200. Crkva sv.000.000.00 300.00 100.000.000. Zgrada parne pilane Erdut. Augustina Župa sv."Katedrala" PAVLA. Crkva sv.730. Crkva reformiranih Crkva u Hrvatskoj ŽUPA CRKVE SV.00 200. Crkva sv.00 60. Dvor Prandau-Mailath Dragotin. Duha.00 200. Lug.00 100.000.00 . Crkva sv. Kurija Kušević Grad Pleternica Lipik.00 1.000.00 60.000.000. Antički ostaci plovnog puta Drava . Crkva sv.000.00 100.000. Srednjovjekovni grad Feričanci. Crkva Uznesenja BDM Đurđenovac.00 100. Arheološki lokalitet Gradci (arheološka istraživanja) istraživanja Kaptol.00 100.00 200.00 80. Eparhija Pakrac. Matije Gupca 8 ("Pickova zgrada") Grad Pakrac Požega.000. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Osijek. Crkvena opština Koprivna (Šodolovci). Zgrada. Petra i Pavla . Episkopski dvor Slavonska Pakrac.00 200.000. Crkva sv. Zavjetni pil sv.000.000.00 80. Martina Biskupa.000. Jurja Podravski Podgajci 300.00 2.00 150.000. Zgrada Prve zemaljske bolnice Grad Pakrac Pakrac. Eparhija Pakrac. Arheološki lokalitet "Grabrovac" kod Đakova Arheološki muzej Osijek Reformatorska-reformatska Laslovo.000.00 150. Crkva reformiranih (srednjovjekovna kula) Crkvena općina Vardarac Našice. Arheološki lokalitet "Gradac" Arheološki muzej Osijek. župa Bezgrješnog začeća Valpovo.00 200.000. Lovre ordinarijat Požega.Biskupski Požega.00 Rkt.000.00 20.000. Zgrada Golubić. Antuna Padovanskog i samostan Franjevaca Franjevački samostan u Našicama Osijek.000. OSIJEK Osijek.00 500. Mihovila Arkanđela Župa sv.00 100. Franjevački samostan Franjevački samostan Osijek. Srednjovjekovni grad Velika Općina Velika UKUPNO 100.00 90.00 80.00 100. Trojstva 5 i 6 Muzej Slavonije Osijek Sarvaš. PETRA I Osijek.00 340. Osijek Župa sv.000. Crkva reformiranih crkvena općina Reformirana kršćanska crkva.000.

Franje Ksaverskog Supetarska Draga.00 100.00 300.00 200. Bernardina Sienskog Grad Kastav.000.000. Arheološki lokalitet Principija Rijeka.000.00 Gomirje.00 400. Crkva sv. Nikole Mali Lošinj. Hermagora i Fortunata.00 200. Franje Asiškog Općina Lopar Općina Lopar GRAD MALI LOŠINJ. Gradske zidine Krk. Marka Evanđelista Vrbnik.670.00 100. Dvorac Zrinski Gerovo. Hermagora i Fortunata ŽUPNI URED SV. Ad Turres (Igralište) .00 200.00 80.000.00 50.00 Osor.000. Crkva Uznesenja BDM 'Vela crikva' Rijeka. MALI LOŠINJ Općina Omišalj Hrvatski restauratorski zavod Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu Riječka nadbiskupija – Župa SV. Palača Moise Crikvenica.000.00 50.00 100.00 70. Crkva Majke Božje Svetogorske Gerovo.00 70.00 100. Bernardina Sijenskog Kastav.00 100. Fulfinum Osor.00 150. OTOK RAB Riječka nadbiskupija Župa Sv. Bakar. Trojice Kastav. Arheološka zona Mirine. HRVATSKA KOSTAJNICA Franjevački samostan sv. Crkva sv.00 200. Justine Rab. Crkva Marijina Uznesenja 80. Crkva sv.000.00 80. Benediktinski samostan i crkva Uznesenja BDM Krk.000. ANDRIJE U RABU Grad Rijeka Riječka Nadbiskupija . Kaštel Omišalj. . Petra s ostacima samostana Veprinac.000. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (izrada dokumentacije i restauratorski radovi) Rijeka. Guvernerova palača (Muzej Hrvatskog Primorja) Rijeka.000. Trg pul Vele Crikve u Starom gradu Rijeka. Katedrala sv. Crkva Roždenija Jovana Preteče i manastir Kampor.00 100. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (zidni oslik i štuko ukras u salonima) Rijeka. Franje Lopar.000. Samostan i crkva sv.Primorsko-goranska ž.00 200.000.000. Ad Turres (Igralište) .000. Marije 100.00 100. FRANE CRES Grad Cres.00 100.00 150. konzervatorski i restauratorski radovi Crikvenica. Andrije Apostola Cres. Marka ev.00 100. Veprinac Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 100.00 100.000.000. Franjevački samostan sa crkvom. Gerovo SPC u HRVATSKOJ.000. Andrije Rijeka.000. Crkva sv.Župa Sv. Hermagora i Fortunata..000. Evidencija podmorskih arheoloških nalazišta Rijeka. Cres Muzej grada Crikvenice Institut za arheologiju Riječka nadbiskupija.000. Crkva sv. Franje Cres. Crkva sv. Arheološki lokalitet Podšilo keramička peć Lopar. Crkva i samostan sv. Crkva sv.000.000.000.Župa Sv. Kastav Hrvatski restauratorski zavod Samostan Sv.00 4.000.000.00 100.Župa Uznesenja BDM .arheološka istraživanja Čabar. VIDA MUČENIKA PREZID FRANJEVAČKI SAMOSTAN KOŠLJUN Župni ured Uznesenja Marijina Grad Rab SAMOSTAN BENEDIKTINKI SV.00 100.izrada dokumentacije. Župa sv.000. Gradski bedemi Rab.000.00 50.00 100.00 150.00 Sisačko-moslavačka Ž. Antuna Padovanskog GRAD ČABAR Riječka nadbiskupija .000.000. APOSTOLA BAKAR SAMOSTAN SV.000. Crkva sv.00 90.000.000.00 100.000. Samostan benediktinki i crkva sv. Franjevački samostan sv.000. Gerovo Riječka nadbiskupija .000.00 50. Opatija sv.Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Grad Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Župa Uznesenja BDM Lukovdol ŽUPNI URED SUPETARSKA DRAGA. CO.000.000.000. EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA. Kastav Grad Kastav. Zgrada Filodrammatica Rtić. Košljun Rab.00 200. Antuna Padovanskog Čabar. Kapela sv.00 50. Vida Mučenika Punat. Crkva sv.000. Petra Prezid.

000. Eparhija gornjokarlovačka.SPC u Hrvatskoj. Crkva sv. Crkva sv.00 100.000. Marije Hrvatski restauratorski zavod Mužilovčica.00 30. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv.00 50.00 200. Martina Rkt Župa Stari Farkašić Stari Brod. Kuća M. Ivana Nepomuka Grad Glina Gora. Povijesna urbanistička cjelina Petrinja Grad Petrinja Sisak.00 40.000. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv. Eparhija gornjokarlovačka. Obiteljska kuća Đureković Marija Đureković Župa sv.000. Arheološki lokalitet Kutinska Lipa Kutina.00 100. Nikole i Uznesenja BDM Jasenovac. Mlin .00 80. Vaclavekov mlin Julka Vaclavek Mahovo.00 10.500.000.00 30. Tradicijska kuća.000.000.000.000.00 50. Tradicijska drvena katnica. Parohijski dom Hrvatska Kostajnica Hrvatska Kostajnica. Marije Sunja.000.000.000. Crkva sv. tradicijska kuća. Crkva sv. Maja.000.00 400.000. Marije Magdalene Magdalene Sunja. Kompleks tradicijske drvene arhitekture. Ruralna cjelina naselja Krapje Krapje.00 70. velikomučenika Georgija Javoranj Glina.00 150.000.00 40. Crkvena Općina Hrvatska Kostajnica.000.00 100. Samostan Sv. Ilije Petrinja Bok Palanječki.00 50.vodenica "Đambićev mlin" Općina Sunja Suvoj.00 100. Pavlinski samostan sv.000. Katarine Djevice Gornje Komarevo. Korablja.000. Kapela sv.00 50.000.00 1. Crkva sv. Tišina Erdedska 107 Ivan Ivičinec Župa Uzvišenja Svetog Križa Sisak. Ćirila i Metoda Jasenovac. Crkva sv.00 200. Marije Sniježne Župa Uznesenja BDM i Sv.000. Kvirina Gradski muzej Sisak Sisak.000. Arheološka baština u rijeci Kupi Gradski muzej Sisak Filozofski fakultet Sveučilišta u Sisak. Kvirina Zagrebu Sisak. Župa Majke Božje Snježne 50. Crkvena Općina Blinja.000.000.00 30. Crkva sv. Tradicijska posavska katnica.000.00 100. Tradicijska drvena kuća. Stari Brod 45 Ivan Đumbir RKT Župni ured Sv.00 100.000.00 200.ruševine Krapje. Franje Ksaverskog.000. Eparhija gornjokarlovačka. Čigoč 5 Kratečko.00 100. Crkvena 44 Turistička zajednica grada Kutine Lipovljani.000.00 100. Zgrada bivše Kožare. Križa Sisak Stari Brod.000. Kratečko 143 Kutina. Antuna . Drenov Bok 63 Ružica Šep SPC u Hrvatskoj.00 100.000.00 50.000.00 100.00 50.00 100. Crkvena Općina Gornji Javoranj. Crkva sv.000.00 40. Petke Paraskeve Javoranj Gvozd. Crkva sv. Tradicijska kuća. Krapje 49 Kratečko. Tradicijska okućnica. Kratečko 58 Kratečko.00 300.00 30.00 80. Župna crkva Uzvišenja sv. Jurja RKT Župa Mala Gorica Mikleuška. Crkvena Općina Dvor. Jasenovac Klinac.00 100. Eparhija gornjokarlovačka.000. Crkva sv. Ante Padovanskog i samostan Hrvatska franjevačka provincija Franjevaca sv. Stari grad "Klinac grad".000.000. Petrovac Hrvatski restauratorski zavod Gvozdansko. Mahovo 30 Ivan Matleković Župa sv.000.000. Kapela sv.000.000. Petra i Pavla Župa Sveti Kvirin biskup Drenov Bok.00 100. Suvoj 17 Nikša Ravlić . Stari grad Kostajnica Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski Čuntić. Nikole Općina Jasenovac Grad Petrinja Općina Jasenovac Općina Jasenovac Mijo Orlić Miroslav Mačković Željko Perović Zlatko Šafar Muzej Moslavine Kutina RKT. Crkva sv.župna Krapje. Tradicijska kuća. Petra.000. Stari grad Sisak Gradski muzej Sisak Sisak. Ane i groblje Grad Hrvatska Kostajnica SPC u Hrvatskoj.00 100. Crkva sv.00 50.00 50. Srnaka 13 Boris Hoborka Petrinja. Katarine Komarevo SPC u Hrvatskoj.00 Kutina.000.00 80.00 50. Crkva sv.00 20. Stari grad Gvozdansko Hrvatski restauratorski zavod Hrvatska Kostajnica.000.000. Tradicijska katnica. Ilije Proroka Viduševac Mala Gorica (Petrinja).00 50.000. Mužilovčica 91 Jagica i Dragutin Ručić Petrinja.000.000.

000.00 400.000. Katedrala sv.00 50.000. Crkva Gospe Gusarice Komiža.00 9.00 35. Podbablje Općina Podbablje Grad Vrgorac Grad Vrgorac Općina Zmijavci Župni ured sv. pape i mučenika Franjevački samostan u Hvaru Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Muzej hvarske baštine Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Marijina Društvo Poljičana sv.00 200. Donji Dolac Omiš.Topusko. Stjepana Hvar.00 Splitsko-dalmatinska ž.000.000. Kaštel Kostanje.00 50.000. Crkva sv. pećina Bubnjavača Nerežišća. Tvrđava 'Badnjevice' Kamenmost.00 50.00 100.00 70.00 100.000.000.000. Rodna kuća Mile Gojsalić Ložišća.100.00 .000. Arsenal sa fontikom i kazalištem Hvar. Andrije na Obliku Klis. Ljetnikovac Hanibala Lucića Hvar.00 50. Veliko Brdo. Filozofski fakultet Franjevački samostan u Makarskoj Gradski muzej Makarska Makarska Centar za kulturu Brač Gradski muzej Omiš Društvo Poljičana "Sveti Jure" Priko Gradski muzej Omiš Arheološki muzej Split Općina Jelsa Općina Gradac Športsko-kulturno društvo "Podgrađe" 100. Crkva sv. Prapovijesni arheološki materijal Pitve.000.000.00 100.00 30.00 50. Kuća Bilić.000. Crkva sv.00 50. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (izrada dokumentacije) Hvar. Kula Jerončić Kostanje.00 200. Crkva Sv.000.00 80. Duha Hvar.00 70. Svib Cista Provo. Proložac.000. Priko Općina Klis Hrvatski restauratorski zavod Župni ured sv. Dobranje Cista Velika. Nikole Grad Komiža Gradski muzej Omiš Kulturno-umjetničko društvo «Mila Gojsalić» Sveučilište u Splitu.000. Crkva Sv.000.00 100.00 50. Hvar Župa sv.Sklop Domljan u Poljicima Imotski..000. Crkva sv.000. Elezove kuće Vrgorac.00 50. Luke.000. Padića mlinica Bobovišća. Zgrada vinogradarske zbirke Podaca.000.000. Mihaela Zrin. Franjevački samostan Makarska. Općinsko poglavarstvo Hrvatski restauratorski zavod Općina Dvor UKUPNO 300. Podbablje .00 100.000.000.000.00 20.00 200. Crkva sv. Pakerova Kula Zmijavci.000.00 100.00 150. Rimske terme Velika Ludina. Jurja Dol (Postira).000.000. Ćosića mlinica Hvar. Proložac.000.00 150.00 80. Ante Padovanskog. Arheološki lokalitet Brzet Omiš.000. Arheološki lokalitet Crkvina Dragljane.00 3.00 25. Luke Podbablje Gornje. Srednjovjekovna tvrđava Komiža.000. kula Podgrađe (Omiš).000. Arheološki lokalitet Opačac Imotski.000.000.00 250.000. Reljef Nikole Firentinca Jelsa. Jure. Vodenica Župni ured Sv. Pustinja Blaca Omiš. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (restauratorski radovi) Hvar.00 50.00 150.00 40.000.00 100.gradina Rat Makarska.000. Petra Gardun.000.000. Stjepana I. Crkva sv.00 100. Svib Općina Cista Provo Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Grad Vrgorac Žarko Domljan Pučko otvoreno učilište Imotski Zavičajni muzej Općina Proložac Župni ured sv.00 100. Arheološki lokalitet Tilurium Grab (Trilj). Kompleks ruševina cistercitske opatije Topusko.00 25.000. Tvrđava Starigrad (Fortica) Otok.00 6. Sklop Vuletić. crkva sv.00 200. Ante Padovanskog. prapovijesni neseobinski kompleks.00 40. mlinica "Markičuša" Vrgorac.000.000.000.000. Ante Imotski.00 10. Cista Provo. Crkva Uznesenja Marijina (Florijana i Sebastijana) Jesenice.000.000. Jurja u Bobovišću Općina Postira Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Trilj Grad Hvar.00 150.00 80. Nikole-Munstir Komiža. Stari grad Zrin Hrvatski restauratorski zavod Općina Topusko.000.00 50.

Rodna kuća Vladimira Nazora Pražnica. Crkva sv.00 30.00 250.00 20. pape i mučenika Župa sv. Katedrala sv.00 50. Crkva Bezgrešnog Začeća BDM Centar za kulturu Općine Podstrana Općina Postira Hrvatski restauratorski zavod Općina Postira Župni ured sv. Antički brodolom s teretom sarkofaga i kamenica. Lovre.000.00 10.000.000. Stjepana Seget Donji.00 100.. Crkva sv.000.000. Peristil Stari Grad. Nikole Stari Grad.00 100.00 80. Starogradski zaljev .00 100. Ivana (Jupiterov hram) Split.00 50.000. Jerolima Gradska uprava Kaštela Župa Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Župa sv. Tvrđava Prozor Zadvarje. Mramorni i kameni sarkofazi Solin. Ivana Krstitelja Trogir.00 100.00 150.Starogradsko polje Stari Grad.00 150.000. Crkva sv.00 Kaštel Štafilić.Podstrana. Jurja Kaštel Gomilica.000.00 100.00 150. Kuća Miličević Blizna Donja.00 50. Krstionica sv.00 100. Arheološki lokalitet antička Issa Vis.000.000.00 100. Jeronima Kaštel Gomilica. Dioklecijanova palača Split. Ante Župni ured sv. Katedrala sv. Lovre 100. Zvonik sv.00 100.00 100. Crkva i samostan sv.000. Petra i Mojsija (Šuplja crkva)Krunidbena bazilika Split. Stara škola Sinj. Kula Trogir. Crkva sv.00 200. Lovre . Marusinac. Kaštel Cerineo Trilj.000.000. Mletački kaštel Split. Crkva sv.00 200. Ante i Roka.00 200. Sjeverni dio tzv. Dominika Župni ured Sv.000. Stjepana Župa Gospe od Ružarija Samostan Sv.000. Petra Hrvatski restauratorski zavod Grad Supetar Muzej triljskog kraja Grad Vis Župni ured Vis Hrvatski restauratorski zavod Općina Jelsa Društvo prijatelja kulturne baštine Vrboska Grad Vrlika Općina Zadvarje Nikola Milićević Župni ured Sv.000.000.00 50.000.00 100.00 80. Lovre (restauratorski radovi na stropu i oltaru) Župni ured Sv. Kuća Matije Ivanića Vrlika.000. Opatička kuća Kaštilca Kaštel Štafilić.000.00 130. Rimske terme Vrboska. Križa Split.000. Crkva sv. Podvodno paleolitičko nalazište Prgomet. Ruševine crkve sv. Jurja Župni ured Sv.00 400.000. Crkva Gospe od Spilice Vis. Marije (crkva-tvrđava) Vrboska.00 80.00 80.000. Tvrđava Grad Solin. otok Brač Škrip. Stjepana I.000. Marije Drvenik Veliki.000. Dominika Trogir.00 10.00 300.000.000.000. Crkva sv. Crkva sv.000.000.000. Tvrđava Nutjak Vis. Pazdigrad Split.00 100. Crkva sv.000. Duje (Dioklecijanov mauzolej) Split.00 50.00 200.000.000. Martina i Zlatna vrata Dioklecijanove palače Split. Lovrečina Postira. Arheološki lokalitet.000. Crkva sv. Antuna Opata Grad Sinj Arheološki muzej Split Grad Solin Arheološki muzej Split Grad Solin Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Župni ured sv. Amfiteatar Solin. Stjepana Stari Grad.00 200.00 100.00 100. pape i mučenika Grad Stari Grad.00 50. basilicae discopertae Solin. Tvrđava Zadvarje Zvečanje.luka antičkog Farosa Supetar.00 100.000.000..000.000. Chora Pharou .00 200.000. Petra Sutivan. Stari Grad na otoku Hvaru Župa sv. Stjepana I.000. Kuća i mauzolej don Šime Ljubića Stari Grad.00 100. Palača Bajamonti-Dešković Split.000.00 80. Arheološki kompleks antičke i starohrvatske Salone Solin.000.000.000.00 50. Gornja Podstrana Postira.000. Arheološki lokalitet Mirje Postira. Crkva sv.000. Crkva sv.00 150.000. Križa Hrvatski restauratorski zavod Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja BDM Župa Uznesenja BDM Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija splitsko-makarska Grad Split Grad Stari Grad.00 200.00 40. Stari Grad na otoku Hvaru Muzej Staroga Grada Župa Sv. Palača Skočibučić-Lukaris Split.000.00 100.

00 50. Palača Katunarić . Crkva iz doba kneza Branimira Civljane.000. Crkva sv. Luce u Šibeniku Župni ured Gospe van Grada Šibenik Franjevački samsotan sv. Crkva Presvetog Imena Isusova Drniš. Josipa Knin. Utvrda Glavaš Kistanje.00 200.00 9.927.00 800.000. Srednjovjekovna tvrđava Kornati. Tvrđava Šubićevac Tisno.00 200.Trogir. Marije.000.00 30.00 100.000.00 70. Crkva sv. Lovre (restauratorski skulpturi) Trogir.000. Mihovila. Gradski bedemi Šibenik.000.00 250.000.00 350. Galjin dvor Murter. Palača Garagnin-Fanfogna Trogir.000.000. Crkva sv.00 100.00 100.00 100. Križa radovi na Hrvatski restauratorski zavod Muzej grada Trogira Grad Trogir Hrvatska dominikanska provincija UKUPNO 40. ŠIBENIK Hrvatski restauratorski zavod Grad Šibenik Župa Sv. Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija knjižnice) Otkupitelja Split Šibenik. Duha OPĆINA TISNO GRADSKI MUZEJ DRNIŠ .000. Spasa Drinovci. Crkva sv.00 100. Frane Biskupija.00 100. Ivana BISKUPIJA ŠIBENSKA.000.000.00 150.000.00 100. Primošten Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena općina Srpska pravoslavna crkvena općina Grad Skradin. etno selo Popovići Bribir (Skradin). Crkva sv. Šibenik 100.000. CIVLJANE Župa Presvetog Imena Isusova Muzej hrvatskih arheoloških spomenika GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Općina Kijevo SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR KRKA GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja.000.00 50. Arheološki lokalitet Crkvina BISKUPIJA ŠIBENSKA.000.00 70.000.000. Skradin Benediktinski samostan Sv. Spiridona .000. Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin).00 150. ŠIBENIK Šibenik. Betina. Frane i samostan franjevaca 100.rimski amfiteatar Kijevo.Murter Ante Županović Kruševo. Crkva i zvonik sv.00 100.00 200.00 100. Utvrda Ključica.000. Benediktinski samostan sv. Miljevci Župa Sv. Velika palača Cipiko Žedno. Jakova Šibenik.000. Crkva Gospe van grada Šibenik. ŠIBENIK BISKUPIJA ŠIBENSKA.00 200.000.000.000.000.Frane Općina Biskupija Orlić Muzej grada Šibenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika OPĆINA CIVLJANE.000. Crkva sv.000. Cecela.000. Crkva sv. Duha sa zvonikom Tisno.00 100.00 50. Kuća Šižgorić-Galbiani Šibenik.000. Burnum . starokršćanska i srednjovjekovna crkva Ivoševci.000. Samostan sv.000. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice Šibenik. Katedrala sv.00 150.00 80.00 50. Crkva sv.00 50.000. Arkanđela Mihaila (Krka) Ključ (Drniš).000. Crkva sv.000. ŠIBENIK Srpska Pravoslavna Eparhija Šibenik BISKUPIJA ŠIBENSKA.00 200. Tarac polje Kruševo (Primošten). Manastir sv. Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija zvonika) Otkupitelja Split Šibenik.00 60. Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin). Crkva sv. Luce Šibenik.000.zgrada općine Trbounje.00 200.nova Skradin.000.00 40. Pličina Mijoka Skradin.Samostan Knin Kninski muzej Kninm Župa sv. Crkva sv.stara Skradin.00 150.000.000.00 Knin. Spiridona . Frane.00 Šibensko-kninska ž.00 Šibenik.00 100.00 100. Katedrala sv. Rekognosciranje šibenskog podmorja Šibenik.000. Nikole Šibenik.000.

00 50. Župa Uznesenja Marijina Muzej grada Šibenika Ekološka udruga "Žir" UKUPNO 50.00 4. Varaždinske Toplice OPĆINA VINICA. Crkva sv. Kapela sv. Arheološki lokalitet: špilja Vindija Donja Voća.000. Dj.00 70. Marije Selnik (Ludbreg). Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u samostanu) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava.000.000.00 Ivanec.00 80. Crkva Uznesenja BDM Čanjevo. Franje Tuđmana 40.000.000. Kapela sv.000. Stari grad Ivanec Križovljan. Crkva sv.000.00 150. Visoko Župa Presvetog Trojstva UKUPNO Virovitičko-podravska ž.000.000.000. Toplice Zavičajni muzej Varaždinske Toplice . Vida Sopje. Donja Voća RKT. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg. Antičko naselje i termalni kompleks Varaždinske Toplice. Crkva sv. Arheološki lokalitet Bataluše Župa Kraljice Svete Krunice Grad Orahovica SPC u Hrvatskoj.00 80.00 4. Martina.000.00 50.00 40. Vuka (sv. Dj.000.000. Crkva sv. Varaždin URŠULINSKI SAMOSTAN VARAŽDIN Arheološki muzej u Zagrebu Zupa sv.00 500. Martina. Cabuna. Marije.00 150. Bednja Grad Novi Marof. Roka Žirje.00 150. Crkva sv. Eparhija Slavonska Biskupija Varaždinska.000. Rkt.00 40.00 70. Arheološki lokalitet Šarnjak i Brezje Varaždin.00 Varaždinska ž. Kompleks bunja Stari stan u predjelu Samograd OPĆINA UNEŠIĆ.000. Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u crkvi) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava. Dj.00 40. Križa Krkanec. krunice Crkvari.000.škola Varaždinske Toplice. Arheološki lokalitet Stari grad (Burg) Vinica Vinica.00 150. Utvrda Grebengrad Novi Marof.120.000.000. Var. biskupski ordinarijat.00 50.000. MARIJE MAGDALENE IVANEC Grad Ivanec Hrvatski restauratorski zavod Općina Vidovec 100.00 100.000.00 300. Crkva Kraljice sv.00 100.000. Florijana Varaždin.000.00 .00 150. Martina b. Crkva sv. Marčan OPĆINA VINICA. Natpisna ploča iz doba Konstantina Vinica Breg.000.00 250.000. Crkva sv. Marije. Martina Donja Voća. Kasnoantička utvrda Gradina Žirje. Antuna Varaždin.00 100.00 300.00 200. Dvorac Stjepana Patačića Lepoglava. Vida Pitomača Zavičajni muzej Slatina 100. Tri Kralja. Župa Sv. Lovre Duzluk.000.00 50.00 100. Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije Varaždin. Crkva sv.00 100. Gradsko poglavarstvo Gradski muzej Varaždin Župni ured Sv.000. Crkva sv. Jurja Mučenika Zlarin.000.000.000.000. Nikole Pitomača.000. Bednja. Utvrda Čanjevo Donja Voća.00 100. Kasnoantički arhitektonski kompleks (Vrt Somođi) Meljan.00 4. Marčan Župa Presv. Marije i bivši pavlinski samostan (štukatura u refektoriju) Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg. Tome Župa Uznesenja Bl. Hum Bednja. Manastir sv. Josipa. Crkva sv. Trojstva. Crkva sv.000. Crkva sv.000.000.000. Crkva sv. Crkva sv. UNEŠIĆ. Tri Kralja GRAD LUDBREG Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Varaždinska biskupija. Crkva sv.000. Utvrda Paka Rukljevina. Crkva sv. Donja Voća Župa Sv.000. Crkva sv.00 100. Trojstva Vukovoj. Uršulinski samostan . Wolfganga) Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Bl.00 300. ŽUPA SV.000. Dvorac Vinica Gornja (Patačić) Visoko. Marije Magdalene Ivanec. Bednja Općina Visoko Općina Donja Voća Župa Sv.Dr. Bednja Župa Uznesenja Bl. crkva sv.00 100.00 100.Unešić. Marije.00 50.000.000.00 120.994. Martina Varaždinske Toplice.000. Ravna Gora Novi Marof.00 40.00 100.000.00 100.

000. Palača Pejačević Voćin. Hram Blagoveštenja Presvete Bogorodice Ilok.00 100. Općinsko Muzej ribarstva poglavarstvo Obrovac.00 80.00 150.000. Martina Biskupa Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan sv.00 400.00 50.000. Filipa i Jakova Županja. Trojice Crkvena opština Obrovac Molat. Crkva sv. Bapska Filozofski fakultet Zagreb.000.00 100.000.000. Crkva porođenja BDM poglavarstvo Općina Novigrad.000.000. Zadar Grad Nin Grad Nin 50.rimska vila urbana s podnim mozaikom Nin.00 50.000. Tvrđava poglavarstvo Novigrad (Zadar). Ivana (sanacija krovišta) Kapistrana.000. Župa Vođinci – Filjalna crkva sv.00 Vukovarsko-srijemska ž. Etnopark . Starohrvatsko i keltsko groblje Veliko Polje Grad Virovitica Grad Virovitica Javna ustanova Park prirode Papuk Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 300.000.00 . Luke .000.00 100. Ivankovo Odbor za uređenje i zaštitu crkve Lučice u Lipovcu Rkt.00 100. Manastir sa crkvom Uspenja Bogorodice GRAD BENKOVAC . Ivana Kapistrana i franjevački samostan (restauratorski radovi) Hrvatski restauratorski zavod Ilok. Vinkovci FRANJEVAČKI SAMOSTAN VUKOVAR Zavičajni muzej Stjepana Grubera UKUPNO Zadarska ž. Ivana Kapistrana i franjevački samostan Franjevački samostan sv. Dvor Pejačević Virovitica. Benkovac. Bartolomeja Nuštar.00 80.000.000.00 100.00 200. Općinsko Novigrad (Zadar). Gradski bedemi Nin.00 100.000. Zadružni magazin "Dežderatovica" za Općina Novigrad.00 200. Marije Pomoćnice Kršćana Šarengrad. Dvorac Khuen-Belassy Privlaka (Vinkovci).000.000. Bivši koncentracijski logor Nin. Ilok Ivankovo.00 100.00 Bobota. Crkva sv. Općinsko poglavarstvo Župa sv.920. Crkva Rođenja sv.000. Crkva sv. Crkva sv.00 100. Ivana Krstitelja.00 100.Dretvićev stan Župa sv. Grobnica grofa Josipa Jankovića Zvonimirovo.00 200.000. Odsjek za arheologiju Srpska pravoslavna crkvena općina Bobota 200. Bapska. Crkva Sv.00 250. Prapovijesni arheološki lokalitet "Gradac" Župa sv. Euzebija i Poliona Vukovar. Crkva sv.000. Sklop kule Janković Stojana Krupa.00 20.000.00 100. Crkva sv. Banovac ("vrt Kera") .000.370.00 200. Grobna kapela obitelji Meštrović Benkovac.00 100.00 100.000. Euzebija i Poliona.00 400. Crkva Sv.000. Ispitivanje stanja brodova tipa "Condura Croatica" u Muzeju ninskih starina Nin.BENKOVAC Zavičajni muzej Benkovac Uroš Desnica Srpski pravoslavni manastir Krupa Udruga logoraša antifašista u Koncentracijskom logoru Molat.000.00 70. Jurja mučenika.000.00 50. Petra i Pavla sa samostanom Trpinja. Franjevački samostan i crkva sv.000. Crkva sv.00 40.000. Jankovac.000. Martina biskupa Sotin."Lučica" Novi Mikanovci. Ivana Krstitelja Lipovac (Nijemci).000.000.000.00 1. Bartola Općina Nuštar. Općinsko Novigrad (Zadar). Ostaci rimskog hrama 30. Crkva Rođenja Marijina Bapska. Petra i Pavla Naziv Župa Sv.00 1.00 Arheološki muzej Zadar Grad Nin Općina Novigrad. Crkva Vaznesenja Gospodnjeg Vinkovci.000.000.000.00 200.Virovitica. Kaštel Benković Islam Grčki.

Crkva sv.00 100. Krševana (restauratorski radovi) Zadar.480.00 40. Roka). Crkva sv. Tradicijske okućnice. Utvrda Sali. Roka Eparhija zagrebačko-ljubljanska Željko Grujić Žumberak-Samoborsko gorje. Krševana (konstruktivna sanacija) Zadar. PAG Samostan benediktinki Sv.00 100.000.00 .00 50. Frane Pag.000. Jakova Zadar. Novovjekovni brodolom St. Pavla Školjić Hrvatski restauratorski zavod RAŽANAC Općina Sali. Ranokršćanska kamena plastika Zemunik Donji. Marije Silba. Filip i Jakov.000. Crkva Sv.000.00 50.00 60.000.000. Kneževa palača (u sklopu Namjesništva) Zadar. Dvorine-ostaci kaštela Turanj.00 20. Asseria Poličnik. Stošije Zadar. Dvorac Oršić Gornji Tkalec.000.000.00 50. Kurija Bedeković Galgovo.00 100.00 150. Crkva sv. Katedrala sv. Stošije Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište u Zadru. Crkva sv.000.000. Grdanjci 89 100.000.00 30.00 150.000. Kula Ugljan.000.000. Nikole Preko. Crkva Majke Božje Donja Lomnica. Pavla na Galevcu Premuda.000. Antički i srednjovjekovni brodolom na kod Grebena Silba. Župa Sv.00 100. Ivana Krstitelja Dol (Krašić).000. Crkva sv.000. Hipolita Vrana (Pakoštane). Bolč.00 150. Arhangela Gavrila Brezovac Žumberački.000.00 100. Ostaci antičkog pristaništa u uvali Pocukmarak Smoković. Đurđa Starigrad. Župa Gospe od Karmela Općina Sv.000. Crkva Sv.00 50. Kapela sv.00 100.00 Gornja Bistra.00 50.000.000. Ostaci crkve sv.00 20.000.000.00 150.00 100. Samostan benediktinki i crkva sv. Jurja i groblje Olib.000. Sveti Filip i Jakov Zadarska nadbiskupija.00 50. Jurja Grad Zadar GRAD PAG.00 60. Crkva uznesenja BDM. Pag Sveučilište u Zadru.000. Stjepan Dijaneš Grad Velika Gorica Grad Samobor SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI.00 350.000.00 100.000. Zadar Župni ured Sv. Istvan Ražanac.000. Margarite Pakoštane.000.000. Tradicijska okućnica. Kaštel Pag. Rogovo Sveti Filip i Jakov. Odjel za arheologiju MUZEJ ANTIČKOG STAKLA U ZADRU Zadarska nadbiskupija. Katarine Ždrelac. Nikola Samostan sv.00 100.000. Tukljača Turanj. Crkva sv. Mihovila (Sv. Vukovina Župa Pribić.000.00 100.000. Kapela sv. Općinsko poglavarstvo ZADARSKA NADBISKUPIJA ŽUPNI URED UGLJAN Općina Pakoštane Općina Vrsi Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija Zadarska.000.000. park prirode RKT Župa Pohoda Blažene Djevice Marije.00 40.00 100. Župa Sv. Zadar UKUPNO 100. Crkva i Samostan sv. Arheološki lokalitet kapela Sv. Arheološki lokalitet Crkvina Podgrađe (Benkovac).00 50. Sali Arheološki muzej Zadar Nadbiskupija Zadarska.000. Crkva sv.00 150.00 100. Crkva Uznesenja BDM Grdanjci. Margarite. Samostan sv. Općinsko poglavarstvo Župni ured sv.00 60. Župna crkva sv.000.00 50.00 100. Brezovac 1 i 2 Budinjak. Crkva Gospe od Karmela Silba.000. Zadar ARTEFAKT.000.000. Zadar Srpska pravoslavna crkvena općina Općina Starigrad.000. Odjel za arheologiju Općina Zemunik Donji Nadbiskupija Zadarska.000. Petra Sveti Filip i Jakov. GORNJA BISTRA GRAD VRBOVEC Ružica Kršlin 200.Obrovac.00 50. Han Jusufa Maškovića Vrsi.00 Zagrebačka ž. Petke Buševec. Crkva sv. Luke Zadarska nadbiskupija.00 4. Filipa i Jakova Općina Sveti Filip i Jakov. Marije Zadar.00 50. Crkva sv.00 100. Crkva sv.

00 4. Franje Ksaverskog Hrvatski restauratorski zavod Općina Preseka.000. Vida Pokupsko. Stari grad Lukavec Grad Velika Gorica Lukinić Brdo.00 500.000.000. Cistercitski (franjevački) samostan i crkva Hrvatska franjevačka provincija BDM sv. Tri Kralja (restauratorski radovi na zidnom osliku) Grad Sv.00 100. Crkva Uznesenja Marijina i samostan Karmelićanki Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina).000.000.000. Grkokatolička crkva Blagovijesti Sveti Ivan Zelina.000.Gustelnica.00 Strmac Pribićki. Strmac Pribićki Muzej Sveti Ivan Zelina. Crkva sv. Ivan Zelina Kotari.00 30.000.000.00 200.00 50. (Žužić Brdo) . Stari grad Samobor 150.000. Crkva sv.00 150.00 150.000.000. Općinsko Pogančec.00 50.000. Ćirila i Metoda Grad Jastrebarsko.00 30. POKUPSKO Općina Dubravica Hrvatska franjevačka provincija sv. Barbare Vrbovec.000.000.00 100.000. Marija Gorica Novo Mjesto.00 100.000.00 200.00 300. Crkva sv. Petra i Pavla Hrvatski restauratorski zavod Plešivica (Jastrebarsko). Crkva sv.000. Arheološko nalazište Andautonia Šćitarjevo. Crkva sv.000. Vida Žumberak. Crkva sv. Crkva sv.00 50. Nikole Biskupa (geomehanička ispitivanja i izrada dokumentacije) Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO .kuća gradonačelnika Kundeka Grad Ivanić-Grad.tradicijska okućnica STJEPAN MATEJČIĆ Marija Gorica. Arheološko nalazište Andautonia Šestak Brdo.1 općina Marija Gorica RKT Crkva Pohoda Blažene Marija Gorica. Vodenica 100. Samobor Župa Blagovijesti Presv.00 50. Samobor Arheološki muzej u Zagrebu Muzej Turopolja Općina Pokupsko Rkt Župa sv.000. Velika Mlaka Rkt župa sv. Župni dvor Samobor.00 150. Gradska kuća .00 Velika Mlaka. Ćirila i Metoda Grad Samobor .00 200.000. Barbare. Nikole općina Salnik Lukavec (Velika Gorica). Tri Kralja (restauratorski radovi na zavjetnoj kapeli) Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina). Martina Šćitarjevo.00 50.00 20. Crkva BDM (sv. Antuna Padovanskog RKT ŽUPA SNIJEŽNE MAJKE BOŽJE 40.00 50.00 100.000.000.00 50. Crkva sv. Stari grad Zelingrad (arheološka istraživanja) Sveti Ivan Zelina. Sveti Ivan zelina Muzej Sveti Ivan Zelina.00 20.00 Ivanić-Grad. Kuća Krulc.00 100. Kapela sv. Žitnica poglavarstvo Kloštar Ivanić. Župni dvor Djevice Marije.00 200. Ladislava) Rozga. Stari grad Zelingrad (izrada dokumentacije i radovi sanacije) Sveti Martin pod Okićem.00 50.00 100. Crkva sv. Leonarda i samostan Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Lipnica (Rakovec).000.325.000. Ivanić-Grad Jastrebarsko.000.000.000.000.00 35. Marija Gorica br.000. Crkva Uznesenja BDM i samostan Samobor.000. Crkva sv. Sveti Ivan zelina Grad Samobor . Filijalna kapela sv.000. Crkva Marije Lauretanske poglavarstvo ŽUPA UZNEDENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE. Gradsko Jastrebarsko. Nikole Biskupa (arheološka istraživanja) Hrvatski restauratorski zavod Žumberak.Bogorodice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful