MINISTARSTVO KULTURE Uprava za zaštitu kulturnih dobara Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2010.

godini Naziv programa Bjelovarsko-bilogorska ž. Bjelovar, Crkva sv. Trojice Čazma, Crkva sv. Marije Magdalene Dišnik, Crkva sv. Apostola Tome Donja Kovačica, Crkva sv. Petke (Marije Magdalene) Donja Vrijeska, Manastirska crkva sv. Ane Donji Mosti, Župna crkva sv. Benedikta Đulovac, Utvrda Stupčanica Grabovnica, Crkva sv. Proroka Amosa Grubišno Polje, Crkva sv. Josipa - župna Nositelj programa Srpska Pravoslavna crkva Svete Trojice RKT Župa sv. Marije Magdalene SPCO Velika Bršljanica Eparhija zagrebačko-ljubljanska Gradski muzej Bjelovar Rkt župa Sv.Benedikta, Donji Mosti Općina Đulovac Eparhija zagrebačko-ljubljanska Grad Grubišno Polje SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Rkt župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Gradski muzej Bjelovar Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj, Eparhija Slavonska Općina Sirač SPC u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačka, Crkvena općina Grubišno Polje Župa Sv. Tri Kalja Eparhija zagrebačko-ljubljanska Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. Rimokatolička župa sv. Mihaela ark. UKUPNO Iznos u kn

100.000,00 500.000,00 30.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 150.000,00 80.000,00 100.000,00

Grubišno Polje, Crkva sv. Velikomučenika Georgija Nova Rača, Crkva Uznesenja Marijinog Orovac, Arheološki lokalitet Orovački vinogradi Podgarić, Stari grad Garić-grad Rovišće, Samostan Svih Svetih Pavlin Kloštar, Streza Sirač, Manastir Pakra Sirač, Stari grad Sirač

100.000,00 100.000,00 40.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 150.000,00

Velika Barna, Crkva sv. Apostola i Jevanđeliste Marka Velika Trnovitica, Crkva sv. Martina - župna Veliki Grđevac, Crkva Svete Trojice Zrinski Topolovac, Crkva sv. Križa, Gornji Križ Zrinski Topolovac, Župni dvor

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.370.000,00

Brodsko-posavska ž. Bebrina, Župna crkva sv. Marije Magdalene Brodski Stupnik, Zgrada stare općine i stare škole Cernik, Franjevački samostan Cernik, Srednjevjekovni grad Gračanica Dubočac, Župna crkva sv. Mihaela Arhanđela Garčin, Crkva sv. Mateja, apostola i evanđelista Glogovica, Crkva sv. Stjepana Gundinci, Kapelica poklonac bezgrešnog začeća BDM Nova Kapela, Župna crkva sv. Marije Oriovac, Župna crkva sv. Emerika Podvinje, Crkva sv. Antuna Padovanskog Sibinj, Crkva sv. Ivana Krstitelja Slavonski Brod, Arheološki lokalitet Galovo Slavonski Brod, Franjevački samostan i crkva sv. Trojstva Slavonski Brod, Vila Brlićevac (Kuća i voćnjak Šimunović)

Župa sv. Marije Magdalene Općina Brodski Stupnik Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda Hrvatsko planinarsko društvo Strmac Župa sv. Mihaela Arkanđela Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Sv. Ivana Apostola u Podcrkavlju Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste Župa Blažene Djevice Marije Župa sv. Emerika u Oriovcu Župa sv. Antuna Padovanskog Rkt župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja Institut za arheologiju Hrvatski restauratorski zavod Grad Slavonski Brod

150.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 50.000,00 500.000,00 100.000,00

000. Crkva sv.000. Katedrala Uznesenja Marijina Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.000. keramički nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.00 200. Biskupska palača (Palača Sorkočević) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.000. Palača Bundić .00 150.000.000.Kosovo i Sutivan Lumbarda. Velika i Mala kneževa kula Lastovo. Crkva sv.00 40. metala i drva Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.000.000. Crkva Sv. Crkva sv.000. Palača Ismaeli-Gabrielis . Orsule Ston.000.000.000. Ilije Proroka Velika Kopanica.00 200. Podvodni arheološki nalazi s ostataka novovjekovnih i antičkih brodoloma Lisac (Dubrovačko primorje). Crkva Svih Svetih Lopud. Crkva sv. Ilije Proroka Vrpolje.000.000. Roka Dubrovačka biskupija Dubrovnik.00 50.00 80.00 120.00 200.Antuna Padovanskog Župa Sv. Vignje (Konavle) Komolac.00 2.00 80. Petra Orebić.00 150.000.000. Samostan Dominikanaca i crkva sv.000. Crkva sv. Kula Revelin Korčula.00 100. Brončani topovi. Franjevački samostan. Modesta i Krescencija Dubrovačka biskupija Đuro Capor Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan.000. antički brodolom Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik. Otok Mljet. Mihajla Suđurađ.000.00 50.00 800.00 100.00 80. Dominika Dubrovniku Goveđari.00 3.000.00 80.000. Otok Mljet. Povijesna urbanistička cjelina (aseizmičku sanaciju blokova zgrada i konstruktivnu sanaciju) Zavod za obnovu Dubrovnika Međunarodno sveučilište u Dubrovnik.00 100. Crkva sv.000. Knežev dvor Dubrovački muzeji Dubrovnik.Muzej Korčule Korčula.00 100.000. Badija Župni ured Sv. Ivana Krstitelja u Šilovom selu Trsteno (Dubrovnik).000.00 150. Marije i benediktinski samostan. Crkva sv.000. Kula Kanavelić Korčula. Gospodarski kompleks Stranj Capor.000.000. Antički arheološki nalazi od keramike.00 150.000. Prijevor Općina Dubrovačko primorje Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod 50. Otok Mljet. Arheološki lokalitet u Pustijerni Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik. Franjevački samostan Velike Gospe Rožat. Nikole Mjesni odbor Čilipi Dubrovnik.000.00 Staro Petrovo Selo.000. Franjevački samostan s crkvom Pohođenja Marijina Slano. Vida.00 150.00 150. Antuna Padovanskog Velika Kopanica.00 150. Arheološki lokalitet . Mljet Komaji. Tvrđava koncentracijski logor) Stara Gradiška (zatvor i Općina Stara Gradiška Župa sv. Crkva Gospe od Šunja Lumbarda.000.000.00 100. Marka Korčula. Marka Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Grad Korčula Hrvatski restauratorski zavod Općina Dubrovačko Primorje Hrvatski restauratorski zavod Centar za prapovijesna istraživanja Općina Lumbarda Franjevački samostan Uznesenja Marijina Franjevački samostan Pohođenja Marijina.00 70. Ljetnikovac Bete Radovani Katica Bete Dubrovnik. Crkva sv.000.000.000. Sv. Župna crkva sv.Muzej Ikona općina Dubrovnik.00 250.000.00 150.00 300.000.000.00 100.00 40.040. Ljetnikovac Sorkočević Korčula.00 100.Stara Gradiška.00 100.000. Crkva sv.000.000. Župna crkva sv.00 40. Crkva sv. brončani nalazi Hrvatski restauratorski zavod Dubrovnik.000.00 100.00 80.00 80.000. metalni i keramički nalazi s ostataka novovjekovnog brodoloma Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Dubrovnik. Rt Glavat. Pavao. Ivana Krstitelja Dubrovačko-neretvanska ž. Katedrala sv. Vela Dolina. Badija Korčula. Ilije Proroka Hrvatski restauratorski zavod Općina Vrpolje UKUPNO 100.00 100.00 100. Rekognosciranje dubrovačkog podmorja Hrvatski restauratorski zavod Čilipi. Povijesna urbanistička cjelina (istražni radovi i izrada dokumentacije) Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.000. Križa na Gornjem Konalu Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik.000.000.00 250.00 250. Blagovjesti općina Dubrovnik.00 . Crkva sv. Brsečine.00 80.

Stjepana Župa Sv. Bazilika Sv. Crkva sv.00 80.00 100.00 70. Pelagija Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Grad Pazin Grad Vodnjan Općina Kršan Biskupija porečko-pulska Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Arheološki muzej Istre Samostan Sv. Ruševine srednjovjekovnog grada Dvigrada Labin. Villa rustica i figlina.00 50.00 7. Mihovila Zavičajni muzej Poreštine Općina Cerovlje Općina Gračišće Udruga Hum .000.00 80.000. Crkva i samostan sv. Jakova Bale. Villa rustica Medulin. Gundulićeva 6 i 6A Hrvatski glazbeni zavod UKUPNO Istarska ž. Crkva sv. Marije Formoze Pula. crkva sv.000. Martina Buzet.00 . Crkva Svih Svetih.00 100.00 100.000. Arheološki lokalitet crkve sv.000. Stjepana Općina Motovun Župa Sv.00 Zagreb.00 15. Gradinje Čepić. Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda. Marije Sniježne Červar-Porat. Poluotok Vižule i privlaka Burle Zavičajni muzej Poreštine Općina Višnjan Sveučilište u Zagrebu. Petra i Pavla 10. Anžići. Rimsko scensko kazalište Rovinj.000. Stjepana Plomin.000.00 900. Crkva sv. Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Župa Pohođenja BDM Općina Barban Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Buzet Općina Cerovlje Župa sv. Eufrazijeva bazilika Prodol.00 150.00 100.000. Katedrala Pohođenja Blažene Djevice Marije Zagreb.300.00 100.00 100. Crkva sv.000.000. Kaštel "Pietra Pelosa"-Crkva sv. Remete 50. Franje Hrvatski restauratorski zavod Grad Pula Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Župa Sv.00 30. Vela Spila . Stjepana (stropni oslik) Motovun. Povijesna urbanistička cjelina Huma Kanfanar. Crkva sv.00 100. Stjepana (zvonik) Motovun.00 60.prethistorijsko naselje Centar za kulturu Vela Luka Vid.Vela Luka. Crkva sv.000. Crkva sv.00 200. Antuna Opata Belaj (Cerovlje).000. Lorun Draguć.000. Pelagija (kripta ex katedrale) Oprtalj. Crkva sv.00 150.000. Antička arhitektura.000. Crkva sv.000.00 180.00 200.00 100.000.000.000.000. Crkva sv. Vida i Modesta Hum (Buzet).00 100. Crkva sv.00 1. Marije Magdalene Cerovlje.00 50. Crkva sv.00 400. Povijesna urbanistička cjelina Motovuna Novigrad (Istra).000.000. Crkva sv.000. Vugrovec Zagreb.00 100.000. Jurja Buzet. Katedrala sv.000.000. Nikole Pazin. Roka 50. Crkva sv.000. Kaštel Possert (Sv.000. Crkva Sv. Mateja Sveti Petar u Šumi.00 200. Jurja Starog Poreč. Muntajana Bačva.000. Marije Velike Bale.000. Franje sa samostanom Franjevaca Pula.00 40.000. Crkva sv.000.00 50.00 Župa sv.00 100.00 100. Marije Pula.00 100. Franje Ksaverskog Rkt Župa Uznesenja BDM Remete Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale 100.00 100.000. Crkva sv.000.000.000.00 100.000.000. Crkva Pohođenja BDM Barban.000.00 200.000.000. Kaštel Peroj. Veštar Slum.000. Martin) Bičići. Agneze. ostaci antičkih i novovjekovnih brodoloma Pula.000. Arheološki lokalitet Forum i Akropola (Gornje Njive) obrada nalaza Arheološki muzej Narona UKUPNO Grad Zagreb Sesvete (Grad Zagreb). Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije.000. Marije Magdalene Marčana.00 100.00 100. Silvestra Pazin. Poluotok Vižule i privlaka Burle Motovun.000.00 50.270.000.00 Medulin. Povijesna urbanistička cjelina Draguća Gračišće.00 300. Mateja Pula.000.00 50. Župni dvor.od utvrde do najmanjeg grada na svijetu Općina Kanfanar Grad Labin Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Međunarodni istraživački centar za arheologiju Medulin-Brijuni Župa Sv.00 80.00 100.

000. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Novigrad na Dobri. Crkvena općina Kolarić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski restauratorski zavod Župni ured Presvetog Trojstva Općina Josipdol Župa Uznesenja BDM Općina Netretić Pučko otvoreno učilište Ogulin Općina Bosiljevo Župa Uznesenja BDM. Crkva sv.000.000. Stari grad Ozalj Speleološki klub „Ursus spelaeus“ SPC.Svetvinčenat.00 15.000. Petke Ogulin Gornje Zagorje. Crkvena općina Plaški Župa Sv. Jurja Mučenika Župni ured Sv.00 100. Stari grad Bosiljevo Cetingrad. rekonstrukcija kule) Barilović.00 400.00 150.00 30.00 100.00 100. Crkva sv. Antuna Općina Višnjan Vodnjan. Arheološki lokalitet Katoro . Kaštel Žminj . Crkva sv. Stari grad Barilović (izrada dokumentacije. Utvrđene pećine Karlovačke županije Kolarić.000.000.00 50.00 50. Ruševine Starog grada Novigrad na Dobri. Barilović.000. Eparhija gornjokarlovačka.00 100.000.000.00 200.00 300.00 200.000. Arheološki lokalitet Osovlje Barilović. Barbare 250.000.000.00 60.000.000.00 50.00 80. Crkva Presvetog Trojstva Modruš. Eparhijski dvor i Parohijski dom Eparhijski upravni odbor Karlovac. Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim Franjevački samostan Presvetog samostanom Trojstva Karlovac. Oštarije Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" SPC u Hrvatskoj.00 100. Barakova zgrada Karlovac Karlovac. Petra i Pavla Grad Pazin Umag.000. Crkva sv.000. Eparhija gornjokarlovačka.00 300. Tri Kralja Srpska pravoslavna crkva. Antički ostaci plovnog puta na rijeci Mrežnici Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj.000. Ostaci antičke vile Arheološki muzej Istre Žminj.Sepomaia (arheološka istraživanja) Muzej grada Umaga Umag. Crkva sv Ilije Proroka Modruš.00 200.000.000.00 400. Arheološki lokalitet Gorica Lipnik.000.00 100.00 100.00 150.00 100. Crkva sv.00 100.00 4. Vinčenta Općina Svetvinčenat Svetvinčenat.Bedemi Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO Karlovačka ž.000.000.00 30.000. Crkva sv.000.00 100.00 70.00 .000. Crkva sv. Mihovila.000.000. Drežnik Grad Erdelj.00 Institut za arheologiju u Zagrebu 30.00 Plaški.000. Tri kralja Rkt.000.000. Crkva sv. Crkva Rođenja Presvete Bogorodice Drežnik Grad. Stari grad "Novigrad" Ogulin. Crkva sv.00 50.00 80.00 800.000. Stari grad Barilović (arheološka istraživanja) Bosiljevo.00 50. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Ozalj. Karlovac. Stari grad Cetingrad Crna Draga.000. Arheološki lokalitet Katoro Sepomaia (konzervatorski radovi) Muzej grada Umaga Višnjan. Crkva sv. Župna crkva Sv. Crkvena opština Gornje Dubrave. Eparhija gornjokarlovačka.000. Frankopanski kaštel Orišje. Kapela sv. Crkva sv.00 80. Mihovila Arhanđela Generalski Stol.000.00 60.000. Župa Sv.00 30.000.840. Jurja Jasenak.00 200. Arheološki lokalitet Gradišće Oštarije. Crkva Vavedenja Bogorodice (Saborna crkva) Pribanjci.000.00 80. Velikomučenika Lazara SPCO drežnička u Drežnici Karlovac. Banjole Grad Vodnjan Zambratija. Antuna Padovanskog 50.000.000. Arheološki lokalitet Gradišće Drežnica.000. Kaštel Morosini-Grimani Općina Svetvinčenat Trviž.00 Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Bosiljevo Općina Cetingrad Arheološki muzej u Zagrebu SPCO drežnička u Drežnici Općina Rakovica Gospićko-senjska biskupija Gospićko-senjska biskupija SPC u Hrvatskoj. Trojice Općina Žminj Žminj.00 100.00 30.000.000.000. Mavro Opat 100. Crkva sv. Eparhija gornjokarlovačka. Petke Krč Bosiljevski. Stari grad Dubovac Gradski muzej Karlovac Karlovac.00 150. Crkvena Općina Karlovac. Katarine Grad Vodnjan Vodnjan.000.000.

000.000. Crkva Uznesenja BDM Gornja Rijeka.00 100. Antuna Padovanskog RKT Župa Uzvišenja sv.000.000. Florijana Reka.000. Trojice Koprivnica.000.00 2. Jurja RKT Župa sv. Roka Koprivnički Ivanec. Crkva Sv. Luke Evanđeliste Kalnik. Crkvena općina Kolarić 100. Marije Snježne Donja Stubica.00 100.000.000. Trojice sa biskupskim dvorom Kuzminec (Rasinja).00 100.00 50.00 50.00 250. Save Križevci. Crkva sv.000. Crkva Rođenja Marijinog i bivši pavlinski samostan Župa Rođenja B. 5. Helene u Sv.000.00 80. Kuzme i Damjana Legrad.00 100.00 250. Grad Mali Kalinik Kalinovac.000. Kapela sv. Saborsko (Plaški) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Slunj SPC.000. Kuzme i Damjana Vukmanić. Ivana Krstitelja Križevci. Zavjetni pil sv. Župni dvor Župa sv. 8. Crkva Presvetog Trojstva Virje.000. Rok Hrvatski restauratorski zavod Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Grad Križevci Hrvatski restauratorski zavod Rkt župa Presvetog Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Grad Koprivnica Institut za arheologiju UKUPNO 20. Mlinica 10 Rastoke. Mlinice br.000. Kapela sv.000.00 80.00 6.000.000. Oružarna Koprivnica.00 100.000. Crkva Blažene Djevice Marije Dropkovec. Arheološki lokalitet Brezovljani Drnje. špilja Zala Zagrebu Vojnić.00 200. Crkva sv.000. Franje Ksavera Đurđevac.000.000.000.000. Crkva sv.000. Župa sv. Križa.00 Belec. Trojstva Legrad. crkva Sv.830.00 . Centralna partizanska bolnica "Petrova gora" Općina Vojnić Vojnić.00 70.00 100. Crkva Sv.00 150. Sinagoga Koprivnica.000. Crkva Sv.00 50.000. Luke Evanđeliste Općina Kalnik Općina Kalnik Općina Kalnik Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Grad Koprivnica Rkt župa Sv. Crkva sv.00 40.Rastoke.00 50.000. Florijana Križevci.00 100. Bedekovčina.000. Arheološki lokalitet Stari grad 100.00 100. Stari grad Slunj Srednji Poloj.000. Kapela Sv.000. Crkva Uznesenja Marijina Gornja Rijeka.00 80. Crkva sv.000. Kolariću i Vojišnici Općina Vojnić Vojnić. arheološki lokalitet Volarski Brijeg Gradski muzej Križevci Varaždinska biskupija.00 Krapinsko-zagorska ž. Andrije Koprivnica.00 50.D.00 50. Kapela Rođenja Blažene Djevice Marije Skradnik. Mlinice u Radonji.000.00 100. Brcka Kalnik.00 Svetice.00 100.000.000. Trg bana Josipa Jelačića 1 Koprivnički Bregi.00 80. Crkva sv. Crkva sv.00 100.000.000. Arheološki lokalitet Viničica Slunj. Crkva Uspenija Presvete Bogorodice Grad Slunj Grad Slunj Župa Sv.00 150. Crkva sv.00 200.00 50. Ivana Nepomuka.000. Crkva sv.00 100. Zgrada.000.000.000. Brezovljani. Zadobarje. 11 i 28a Saborsko.00 30.00 100.00 100. Antuna pustinjaka Završje Netretićko UKUPNO Koprivničko-križevačka ž.00 150.00 250.000. Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Tounj.00 100. Spomeničko područje "Petrova gora" (spomenik Petrovac) Općina Vojnić Vrhovac.000. Antuna Padovanskog Koprivnica.000. Marije Snježne u Belcu Grad Donja Stubica 100. Kuzme i Damjana Župa sv. Župa Rođenja BDM Općina Gornja Rijeka Centar za kulturu Grad Križevci Općina Gornja Rijeka Općina Gornja Rijeka Varaždinska biskupija. Stari grad Đurđevac Gornja Glogovnica. Barbare Hrvatski restauratorski zavod Društvo za obnovu i zaštitu Crkve Sv. Ane Križevci. Stari grad Veliki Kalnik Kamešnica.000.000.00 80. Župni dvor Belec.00 80.00 100. Heleni Križevci. Samostan i crkva sv. Crkva sv.000.00 100.740. Katedrala sv.00 200.000.000.

00 150.000. Crkva sv.000.000.000.000.00 150.00 100.00 50.000.000. Stari grad Sokolac Brlog. Crkva sv.00 100. Crkva Presvetog Trojstva .000.000. Marije Magdalene Općina Krapinske Toplice Muzeji Hrvatskog zagorja Galerija Augusta Augustinčića.000.000. Dominika Kostel.00 200. Marije Magdalene Hum Košnički. Mihovila Martinšćina.000.000.000. Kapela sv.00 100. Kapela sv.000. Jakova Oroslavje.302.00 100. Crkva sv.00 100.00 200. Nikole biskupa Krapina. Crkva sv.00 50. Crkva sv. Dvorac Donje Oroslavje Petrovsko.000.00 200. Crkva Rođenja BDM Bužim. Župa sv.00 .000.00 100. Ivana Klanjec.00 100.000.000.Muzej Muzeji Hrvatskog zagorja . Save Brušane.000.00 300. Stari grad Kostel Grad Pregrada Krapina.000.00 12. Dvorac Popovec Vinagora.000.00 50. Crkva sv. Josipa Velika Erpenja. Tkalci Rkt. Podmorsko arheološko nalazište Donji Lapac. Skulpture Petrica Kerempuh i Galženjaci Gornja Plemenšćina.000.00 200. Stari grad u Krapini Hrvatski restauratorski zavod Krapinske Toplice. Crkva sv.000.00 20.000. Gornja Stubica Župni ured Pregrada Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Općina Hrašćina.Gornja Stubica.000.000.000.00 150. Terezije Avilske Grad Novalja Gospićko-senjska biskupija.00 100. Florijana Klanjec. Ane Hum Košnički.00 150.000. Stari grad Vrbovec (istražni radovi i radovi konzervacije) Institut za arheologiju Konjščina.000.00 200. Katarine i samostan franjevaca Hrvatski restauratorski zavod Krapina. Crkva sv.00 32.000.00 16. Ćirila i Metoda Grad Klanjec 150.00 50. Brinje. Petra i Pavla Pregrada. Crkva sv. Kapela sv. Vida Brinje.000.00 150.000.00 100. Martina Hrvatski restauratorski zavod Očura (Novi Golubovec).000. Martina Župa Rođenja BDM Župni ured Sv. Ane.000. Marije Rkt župa Sveta Tri Kralja Velika Erpenja Državni arhiv u Varaždinu Župni ured Vinagora Župa Uznesenja BDM Zajezda RKT Župa Uznesenja BDM UKUPNO 100.00 200.Trgovišće Hrvatski restauratorski zavod Grad Klanjec Hrvatska franjevačka provincija sv. Stari grad Vrbovec (konzervacija i restauracija nalaza) Hrvatski restauratorski zavod Klenovec Humski. Martina Biskupa Bunić. Povijesna ruralna cjelina Kumrovec .00 200. Crkva sv.00 50. Marije Magdalene RKT Župa Sv. Crkva sv.000.00 100. Franjevački samostan i crkva Navještenja BDM Klanjec. Crkva sv. Crkva Uznesenja Marijina Pregrada.Muzej "Staro selo" seljačkih buna. Crkva Sv. Kapela sv. Kapela Majke Božje Snježne Sveti Križ Začretje.00 100. Crkva sv.00 100.000. Terezije Avilske Caska. Župna kurija Radoboj.000. Borićevac 100.00 80.00 50.000.00 50.000. Marije Jeruzalemske Tuhelj. Crkva sv.00 50. Župa Rođenja BDM.000. Marije Općina Sveti Križ Začretje Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa Uznesenja B. Dvor Veliki Tabor Husinec. Završje Začretsko Trški Vrh.D. Srednjovjekovna utvrda Cesargrad Klenovec Humski. Crkva Pohođenja BDM Zajezda. Župni dvor Velika Ves.000. Crkva sv.00 90.000. Tri Kralja. Crkva Rođenja Marijina.000. Crkva Uznesenja BDM Zlatar. Mlin Tomašković Ivanić Miljanski. Župa sv. Crkva Uznesenja BDM Župa Presvetog Trojstva Radoboj Hrvatski restauratorski zavod RKT Župa sv. Petra i Pavla Petrovsko Župni ured Pregrada Župni ured Pregrada Župa Presvetog Trojstva Radoboj RKT Župa Uznesenja B. Trojstva Risvica.00 Ličko-senjska ž.00 Kumrovec.župna RKT župa Presveto Trojstvo Krapinske Toplice.000. Dominika RKT ŽUPA sv. Borićevci Općina Brinje Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena opština Gospićko-senjska biskupija. Gornja Stubica Kuzminec (Mihovljan).D.000.00 200.00 80.00 100.

Križa Štrigova. Križa Macinec.000.000.00 80.00 100.000.000. Čakovec. Krunice Župni ured sv. Crkva Uzvišenja Svetog Križa Franjevački samostan Čakovec Muzej Međimurja Čakovec Općina Dekanovec RKT Župa sv. Ap Župa Uznesenja B. Kurija župnog dvora Prozor.000.M. Katedrala Uznesenja BDM Senj.00 100.D.00 Vrhovine.00 Osječko-baranjska ž. Katarine Gornji Mihaljevec Rkt.00 20. Marije od Arta Senj. Filijalna crkva Sv. čardakom i bunarom Bolman. Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije Gospić.00 50.000.00 20.00 Međimurska ž.00 100.000.D. Župa Svetoga Jakoba St. Drveni mlin kašikar Ličko Lešće.00 3. Sveta Marija RKT Župa RBDM Hrvatski restauratorski zavod RKT.000.00 80.00 800. Franje Paulskog Lovinac. Spomenik "Pobjedi" sa kriptom na brdu Gradac Beli Manastir. Crkva sv.00 300. Crkva sv.000. Crkva sv.00 100.00 50. Josipa i kapucinski samostan Lički Ribnik. Antički vodovod "Talijanova buža" Otočac. Crkva Sv. Dimitrija Darda. Župni dvor Sveti Križ (Mala Subotica). Dvorac Esterhazy Općina Draž Arheološki muzej Osijek Udruga građana "Tea" SPC opština Bolman SPC Općina Dalj Općina Darda 100. Crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila 80.00 80.000.000.00 30.000. Križa Župni ured Uznesenja BDM Gradski muzej Senj Župni ured Uznesenja BDM Grad Senj Župni ured Sveti Juraj Muzej Like Gospić Gospičko-senjska biskupija SPC Hrvatskoj. Križa Senj. Cirkovljani Sveta Marija.000.000.000.00 1. Josipa Mjesni odbor Lički Ribnik RKT Župa Blažene Djevice Marije od sv. Arheološka baština Baranje između Batine i Belog Manastira Bijelo Brdo.00 200.000. Jovana Preteče Novalja.00 100.00 200.000.00 Medak. Sveta Marija Župa Uznesenja B.000.000.000.000.000. Crkva sv.Gospić.00 80.00 200.000.000. Arheološka zona Gradina Udbina.000. Gradska loža (Kampuzija) Senj.00 100.00 50.000. Kula Lipica Sveti Juraj. Filipa i Jakova Udbina. Eparhija gornjokarlovačka.000. Tradicijska kuća s ambarom.00 150.950.00 50.000.00 100. Eparhijski upravni odbor Grad Novalja Eparhija Gornjokarlovačka. crkva sv.00 100.00 90. Crkva Pohoda BDM Prelog. Nikole Biskupa Kaluđerovac Kapucinski samostan sv. Križa Općina Nedelišće Rkt. Župa Uzvišenja sv. Crkva Uznesenja BDM Sveta Marija. Crkva sv. Križa UKUPNO 200.000.000. Jeronima Vratišinec. Katarine Kotoriba.000. Velikomučenika Georgija Otočac.00 100. Crkva sv.000.00 50. Mihovila Arkanđela Lovinac Srpska pravoslavna crkva. Crkva Svih Svetih sa župnim dvorom Gornji Mihaljevec.00 100.Marije i Sv. Nikole Karlobag. lokalitet župna crkva Sv. Crkva sv.00 .D. Crkva sv.00 100.000. Kapela sv. Stari grad Zrinskih u Čakovcu Dekanovec.000.000.000.000. Batina (Draž). Župni ured 7 Žalosti B. Crkva Uzvišenja sv. Utvrđene špilje u Ličko-senjskoj županiji Kaluđerovac. Nikole 80.000. Lovre đakona.580.00 100.M. Mihovila Arkanđela Župa Navještenja BDM Speleološki klub „Ursus spelaeus“ Župna crkva sv. Crkva sv. Nikole i samostan Franjevaca Čakovec. Crkva sv.00 100.00 100. Eparhija gornjokarlovačka. Crkvena općina Otočac Katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke Župni ured Presvetog Trojstva Župa Uzvišenja sv. Crkva 7 Žalosti BDM i sv. Crkva sv.000. Kapela sedam žalosti BDM na Fortici Otočac. Crkvena općina Vrhovine UKUPNO 300. Petra i Pavla Dalj.000.00 100.000.

000.00 340. Crkva sv.00 150.000. Spahijski podrum Grad Pakrac Pakrac.000. Feričanci (crkva Reformatska Crkvena Općina Suza SPC u Hrvatskoj. Zgrade Muzeja.00 2. Kužni pil sv.000. Lovre ordinarijat Požega.000.00 80. Crkva sv.000.00 90.000.00 100.790. Crkva Uznesenja BDM Đurđenovac.000.Dunav Hrvatski restauratorski zavod Reformirana Kršćanska Kalvinska Osijek. Duha i Franjevački samostan Franjevački samostan Požega Požeška biskupija .00 80.00 100.000.000. Augustina Župa sv. Lug. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Osijek.00 100.000.000.000.00 150.Biskupski Požega. Crkva sv.000.000.00 100.00 500. Zgrada parne pilane Erdut. Arheološki lokalitet "Gradac" Arheološki muzej Osijek.000.00 100. Sveti Đurađ (Donji Miholjac).00 80.000.000.00 100.00 40. Srednjovjekovni grad Velika Općina Velika UKUPNO 100. Crkva reformiranih Crkva u Hrvatskoj ŽUPA CRKVE SV. župa Bezgrješnog začeća Valpovo.000.000.00 4.00 100.00 100. Duha (sv.00 100.000. PETRA I Osijek. Crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Blažene Djevice Marije VALPOVO UKUPNO Požeško-slavonska ž.000.000. Crkva reformiranih crkvena općina Reformirana kršćanska crkva.00 60.000.00 100.000. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ratkovica. Trojstva 5 i 6 Muzej Slavonije Osijek Sarvaš.00 Rkt.00 60. Srednjevjekovna kula reformiranih) Grad Donji Miholjac Rimokatolički župni ured Trnava Župa Uznesenja BDM Općina Đurđenovac Hrvatski restauratorski zavod Općina Erdut Crkva sv.000. Duha Kneževi Vinogradi. Eparhija Pakrac. Zavjetni pil sv. Crkva sv. Centar za prapovijesna Kaptol. Crkva reformiranih (srednjovjekovna kula) Crkvena općina Vardarac Našice. Arheološki lokalitet Gradci (arheološka istraživanja) istraživanja Kaptol.00 200.00 200. Martina Biskupa. Stari grad Kaptol Sv. Petra Kuzmica.000. Jurja Podravski Podgajci 300.000. Mihovila Župa Blažene Djevice Marije Stražeman.00 300. Mihaela Arkanđela Velika.000.00 100.00 100. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Duboševica.000.00 200.00 100. Augustina Velika.000. Roka Franjevački samostan Požega Požega. Crkva sv. Crkva sv. Duha.Donji Miholjac.000.00 150.000.000. Antuna Padovanskog i samostan Franjevaca Franjevački samostan u Našicama Osijek. Lječilišni kompleks .000. Mihovila Arkanđela Župa sv. Crkva sv.00 1.000. Episkopski dvor Slavonska Pakrac.000. Crkva Male Gospojine u Koprivni Petrova Slatina Kuševac. Kralja Tomislava 7 Grad Pakrac Pakrac.000. Arheološki lokalitet "Grabrovac" kod Đakova Arheološki muzej Osijek Reformatorska-reformatska Laslovo. APOSTOLA. Dvor Prandau-Mailath Dragotin.00 . Franjevački samostan Franjevački samostan Osijek.00 200. OSIJEK Osijek. Tvrđa Državni arhiv u Osijeku Osijek.000.000."Katedrala" PAVLA.00 20. Kurija Kušević Grad Pleternica Lipik.000. Vila Neuschloss Đurđenovac. Crkva sv. Antički ostaci plovnog puta Drava .00 200. Zgrada Državnog arhiva. Matije Gupca 8 ("Pickova zgrada") Grad Pakrac Požega. Crkva sv.000.00 200. Arheološki lokalitet Gradci (konzervacija Filozofski fakultet Sveučilišta u arheološkog materijala) Zagrebu Požeška biskupija Stolni Kaptol Kaptol.00 400.00 100. Crkvena opština Koprivna (Šodolovci). Eparhija Pakrac. Zgrada Golubić. Crkva sv. Zgrada Prve zemaljske bolnice Grad Pakrac Pakrac. Trojice) Slavonska SPC u Hrvatskoj.00 200.000.00 80. Petra i Pavla . Zgrada.000. Osijek Župa sv.00 200.730. Crkva sv.Kursalon Hrvatski restauratorski zavod SPC u Hrvatskoj. Trg sv.000. Srednjovjekovni grad Feričanci.00 80.

Crkva sv. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (zidni oslik i štuko ukras u salonima) Rijeka.000. Cres Muzej grada Crikvenice Institut za arheologiju Riječka nadbiskupija. Veprinac Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 100.00 50. Arheološki lokalitet Principija Rijeka. Fulfinum Osor.00 200. EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA.000. Samostan i crkva sv.00 90. ANDRIJE U RABU Grad Rijeka Riječka Nadbiskupija . Guvernerova palača (Muzej Hrvatskog Primorja) Rijeka.000. Zgrada Filodrammatica Rtić.670. APOSTOLA BAKAR SAMOSTAN SV. Hermagora i Fortunata.00 100. Ad Turres (Igralište) .000.000.Župa Sv. Kaštel Omišalj.000. Antuna Padovanskog GRAD ČABAR Riječka nadbiskupija . Ad Turres (Igralište) .00 100.Župa Uznesenja BDM .00 100.000. OTOK RAB Riječka nadbiskupija Župa Sv. Franje Lopar..000.000.00 70. Hermagora i Fortunata ŽUPNI URED SV. Andrije Apostola Cres. Franje Ksaverskog Supetarska Draga.000.Župa Sv.00 80.Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Grad Rijeka Hrvatski restauratorski zavod Grad Rijeka Župa Uznesenja BDM Lukovdol ŽUPNI URED SUPETARSKA DRAGA.00 400. Katedrala sv.00 Gomirje. Palača Moise Crikvenica.izrada dokumentacije.000. Evidencija podmorskih arheoloških nalazišta Rijeka.00 200. FRANE CRES Grad Cres.00 100. Gradski bedemi Rab.000.00 300.000.000.000. konzervatorski i restauratorski radovi Crikvenica.00 150.00 200. Crkva sv.000.00 50. Franje Cres.Primorsko-goranska ž.000. Petra Prezid. Gerovo Riječka nadbiskupija .arheološka istraživanja Čabar. Kastav Hrvatski restauratorski zavod Samostan Sv.00 100.00 200.000. Kastav Grad Kastav.00 100.00 100.000.000. Andrije Rijeka.00 50.000.00 100. Nikole Mali Lošinj.000. . HRVATSKA KOSTAJNICA Franjevački samostan sv.000. Arheološki lokalitet Podšilo keramička peć Lopar. Crkva Majke Božje Svetogorske Gerovo. Franjevački samostan sv. Trg pul Vele Crikve u Starom gradu Rijeka. Marka Evanđelista Vrbnik.000.00 Osor.000.00 4. Benediktinski samostan i crkva Uznesenja BDM Krk.00 150.000.00 100. Kapela sv.000. Hermagora i Fortunata. Bakar. Gradske zidine Krk.00 100.000.000. Crkva sv. Gerovo SPC u HRVATSKOJ. Upravna zgrada poduzeća "Rikard Benčić" (izrada dokumentacije i restauratorski radovi) Rijeka.000. Bernardina Sienskog Grad Kastav.000. Petra s ostacima samostana Veprinac. Crkva sv.000. Samostan benediktinki i crkva sv.000. Crkva sv. Crkva sv. Župa sv.000. Franjevački samostan sa crkvom.000.000.00 80. Marije 100. Bernardina Sijenskog Kastav.00 50. Crkva i samostan sv.00 200. Košljun Rab.00 200.000. VIDA MUČENIKA PREZID FRANJEVAČKI SAMOSTAN KOŠLJUN Župni ured Uznesenja Marijina Grad Rab SAMOSTAN BENEDIKTINKI SV. Dvorac Zrinski Gerovo. Vida Mučenika Punat. Crkva sv.00 70.00 100. Franje Asiškog Općina Lopar Općina Lopar GRAD MALI LOŠINJ.00 Sisačko-moslavačka Ž.00 50. Crkva sv.000. Trojice Kastav. Opatija sv. Antuna Padovanskog Čabar. CO.00 100. MALI LOŠINJ Općina Omišalj Hrvatski restauratorski zavod Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu Riječka nadbiskupija – Župa SV. Arheološka zona Mirine.00 100. Crkva Roždenija Jovana Preteče i manastir Kampor. Crkva sv. Justine Rab. Marka ev.000.00 100. Crkva Marijina Uznesenja 80.00 150. Crkva Uznesenja BDM 'Vela crikva' Rijeka.

000. Franje Ksaverskog.000. Kvirina Zagrebu Sisak. Ilije Proroka Viduševac Mala Gorica (Petrinja).00 200.00 50. Tradicijska okućnica.000.ruševine Krapje.00 100. Ivana Nepomuka Grad Glina Gora.00 100.župna Krapje.000. Župa Majke Božje Snježne 50. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv. Petra i Pavla Župa Sveti Kvirin biskup Drenov Bok. Tradicijska kuća. Ilije Petrinja Bok Palanječki. Crkva sv.00 10. Arheološki lokalitet Kutinska Lipa Kutina. Srnaka 13 Boris Hoborka Petrinja.00 70. Antuna . Drenov Bok 63 Ružica Šep SPC u Hrvatskoj. Marije Sunja.00 50.00 50. Crkva sv. Crkva sv. Tišina Erdedska 107 Ivan Ivičinec Župa Uzvišenja Svetog Križa Sisak.000.000.00 100.500.000. Ćirila i Metoda Jasenovac.00 30. Crkvena Općina Dvor. Mahovo 30 Ivan Matleković Župa sv.000.00 80. Kapela sv.000.000. Marije Magdalene Magdalene Sunja. Petra. Crkvena Općina Blinja.vodenica "Đambićev mlin" Općina Sunja Suvoj. Ante Padovanskog i samostan Hrvatska franjevačka provincija Franjevaca sv.000.00 100.00 40. Crkva sv. Parohijski dom Hrvatska Kostajnica Hrvatska Kostajnica. Jasenovac Klinac. velikomučenika Georgija Javoranj Glina.000. Crkva sv. Mlin . Crkva sv. Nikole i Uznesenja BDM Jasenovac. Eparhija gornjokarlovačka. Maja.000.00 200. Eparhija gornjokarlovačka.00 400. Kratečko 58 Kratečko. Stari grad Gvozdansko Hrvatski restauratorski zavod Hrvatska Kostajnica. Stari grad Kostajnica Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski Čuntić.00 50. Stari grad Sisak Gradski muzej Sisak Sisak. Kvirina Gradski muzej Sisak Sisak. Crkva sv. Marije Hrvatski restauratorski zavod Mužilovčica.00 40. Suvoj 17 Nikša Ravlić . Vaclavekov mlin Julka Vaclavek Mahovo. Crkvena Općina Gornji Javoranj. Katarine Djevice Gornje Komarevo.000. Eparhija gornjokarlovačka.000. Kratečko 143 Kutina.00 100.SPC u Hrvatskoj. Arheološki lokalitet Siscija na mjestu crkve sv.000. Crkva sv.000.000. Crkva sv.000.000. Crkvena 44 Turistička zajednica grada Kutine Lipovljani. Tradicijska katnica. Crkvena Općina Hrvatska Kostajnica.000.000. Križa Sisak Stari Brod.00 40. Stari Brod 45 Ivan Đumbir RKT Župni ured Sv. Zgrada bivše Kožare.00 30.00 100. Pavlinski samostan sv.000.00 50.000.00 200. Petrovac Hrvatski restauratorski zavod Gvozdansko.000.00 50.00 100. Martina Rkt Župa Stari Farkašić Stari Brod.000.000.000.000. Ruralna cjelina naselja Krapje Krapje.00 100. Stari grad "Klinac grad".00 50.000.000. Župna crkva Uzvišenja sv.000.000.00 80. Eparhija gornjokarlovačka. Nikole Općina Jasenovac Grad Petrinja Općina Jasenovac Općina Jasenovac Mijo Orlić Miroslav Mačković Željko Perović Zlatko Šafar Muzej Moslavine Kutina RKT.000.00 80.00 300.00 100. Tradicijska kuća.000. Povijesna urbanistička cjelina Petrinja Grad Petrinja Sisak.00 100. Crkva sv.000. Kapela sv. Tradicijska posavska katnica.000. Samostan Sv.00 100.000.000. Ane i groblje Grad Hrvatska Kostajnica SPC u Hrvatskoj.00 30. tradicijska kuća.000. Crkva sv. Marije Sniježne Župa Uznesenja BDM i Sv. Petke Paraskeve Javoranj Gvozd. Crkva sv. Katarine Komarevo SPC u Hrvatskoj.00 20. Korablja.00 Kutina. Obiteljska kuća Đureković Marija Đureković Župa sv. Kompleks tradicijske drvene arhitekture.000. Mužilovčica 91 Jagica i Dragutin Ručić Petrinja.00 1. Kuća M. Krapje 49 Kratečko. Tradicijska drvena kuća.000.00 100.00 100.000.00 150.000. Jurja RKT Župa Mala Gorica Mikleuška.000.00 30.00 50. Čigoč 5 Kratečko.00 50. Arheološka baština u rijeci Kupi Gradski muzej Sisak Filozofski fakultet Sveučilišta u Sisak. Crkva sv.00 50. Tradicijska kuća. Tradicijska drvena katnica.00 100.

000.000.000. Luke. Arheološki lokalitet Opačac Imotski.00 50.00 150.000. Arsenal sa fontikom i kazalištem Hvar. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (izrada dokumentacije) Hvar.00 9.00 50.00 3. Nikole-Munstir Komiža. Hvar Župa sv.000.00 200. Podbablje .000.000. Stjepana I. Ante Padovanskog. Kuća Bilić. Rodna kuća Mile Gojsalić Ložišća.000.000.00 35. Crkva sv. Ćosića mlinica Hvar.000. kula Podgrađe (Omiš). Andrije na Obliku Klis.00 70.000. Tvrđava 'Badnjevice' Kamenmost.00 100. Arheološki lokalitet Brzet Omiš.00 50. prapovijesni neseobinski kompleks.00 250. Proložac.00 40. Svib Općina Cista Provo Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Grad Vrgorac Žarko Domljan Pučko otvoreno učilište Imotski Zavičajni muzej Općina Proložac Župni ured sv.000.000. pape i mučenika Franjevački samostan u Hvaru Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Muzej hvarske baštine Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Marijina Društvo Poljičana sv. Arheološki lokalitet Tilurium Grab (Trilj).000.00 200. Jurja u Bobovišću Općina Postira Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grad Trilj Grad Hvar.000.000. Stari grad Zrin Hrvatski restauratorski zavod Općina Topusko.000. Padića mlinica Bobovišća.000. Elezove kuće Vrgorac. Cista Provo.000. Tvrđava Starigrad (Fortica) Otok.00 150.00 70.000.00 100. Crkva sv.000. Jurja Dol (Postira).000.00 100.00 100. Podbablje Općina Podbablje Grad Vrgorac Grad Vrgorac Općina Zmijavci Župni ured sv.00 50. Ljetnikovac Hanibala Lucića Hvar. Stjepana Hvar. Katedrala sv. Kula Jerončić Kostanje.00 40.00 100.00 20. Pakerova Kula Zmijavci.000. Crkva Sv.000. Općinsko poglavarstvo Hrvatski restauratorski zavod Općina Dvor UKUPNO 300.00 400.000. Pustinja Blaca Omiš.00 50.000. Crkva Uznesenja Marijina (Florijana i Sebastijana) Jesenice.00 80.000.00 50. Rimske terme Velika Ludina. Donji Dolac Omiš.000. Nikole Grad Komiža Gradski muzej Omiš Kulturno-umjetničko društvo «Mila Gojsalić» Sveučilište u Splitu.00 30.00 50.00 50.00 100.000.00 150.00 80. Jure.000. Petra Gardun.000.000.000. Prapovijesni arheološki materijal Pitve. Veliko Brdo. Crkva Gospe Gusarice Komiža.00 6.00 25. Duha Hvar. Zgrada vinogradarske zbirke Podaca.000.000. mlinica "Markičuša" Vrgorac.gradina Rat Makarska.Topusko.00 80. Svib Cista Provo. Luke Podbablje Gornje.000. Dobranje Cista Velika.000. Arheološki lokalitet Crkvina Dragljane. Vodenica Župni ured Sv.000. Ante Padovanskog. Crkva sv.000.. Crkva sv.00 100. Filozofski fakultet Franjevački samostan u Makarskoj Gradski muzej Makarska Makarska Centar za kulturu Brač Gradski muzej Omiš Društvo Poljičana "Sveti Jure" Priko Gradski muzej Omiš Arheološki muzej Split Općina Jelsa Općina Gradac Športsko-kulturno društvo "Podgrađe" 100.000. pećina Bubnjavača Nerežišća.000. Reljef Nikole Firentinca Jelsa.000. Franjevački samostan Makarska.00 100.000. Priko Općina Klis Hrvatski restauratorski zavod Župni ured sv. Sklop Vuletić.000. Kompleks ruševina cistercitske opatije Topusko.00 50.00 100.00 . Mihaela Zrin. Ante Imotski.000.100. Srednjovjekovna tvrđava Komiža. Crkva sv.00 10.00 50.00 Splitsko-dalmatinska ž.00 150.Sklop Domljan u Poljicima Imotski. Proložac. crkva sv.000.00 25. Crkva Sv.00 200. Crkva sv.00 200. Franjevački samostan i crkva Gospe od Milosti (restauratorski radovi) Hvar.000. Kaštel Kostanje.

000.00 200. Kula Trogir.00 150. Stjepana Župa Gospe od Ružarija Samostan Sv.00 50.000. Stara škola Sinj.000.000.000. Ante Župni ured sv. Amfiteatar Solin.00 150.00 100.000.00 100.000.000. Jerolima Gradska uprava Kaštela Župa Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Župa sv.00 100. otok Brač Škrip.000.00 20. Arheološki lokalitet antička Issa Vis.00 100. Jurja Župni ured Sv. pape i mučenika Grad Stari Grad.00 100.00 100. Mramorni i kameni sarkofazi Solin.00 400.000. Chora Pharou . Crkva sv.000. Arheološki lokalitet Mirje Postira.Starogradsko polje Stari Grad.00 100.00 80.000. Lovre . Ante i Roka.000. Stari Grad na otoku Hvaru Muzej Staroga Grada Župa Sv.00 100. Palača Bajamonti-Dešković Split.000.000. Lovre (restauratorski radovi na stropu i oltaru) Župni ured Sv. Tvrđava Prozor Zadvarje.000.00 250. Peristil Stari Grad. Crkva sv. Nikole Stari Grad.00 30.00 Kaštel Štafilić. Ivana (Jupiterov hram) Split.000.00 150. Tvrđava Grad Solin. Stari Grad na otoku Hvaru Župa sv.000. Crkva sv. Stjepana Stari Grad.00 50. Podvodno paleolitičko nalazište Prgomet.00 200. Crkva sv.000. Kuća Miličević Blizna Donja.00 80.000. Crkva Bezgrešnog Začeća BDM Centar za kulturu Općine Podstrana Općina Postira Hrvatski restauratorski zavod Općina Postira Župni ured sv.00 200.000.000. Stjepana I. Arheološki lokalitet.00 200. Crkva Gospe od Spilice Vis. Katedrala sv. Petra i Mojsija (Šuplja crkva)Krunidbena bazilika Split. Dominika Župni ured Sv.00 50. Crkva sv. Zvonik sv.00 150.00 80. Crkva sv.00 10. Kuća i mauzolej don Šime Ljubića Stari Grad. Mletački kaštel Split. Petra Sutivan.00 130..000. Gornja Podstrana Postira. Katedrala sv.000.000. Krstionica sv. Crkva sv.000.000. Tvrđava Zadvarje Zvečanje. Stjepana I.000.00 80.000. Dominika Trogir. Tvrđava Nutjak Vis.00 200. Martina i Zlatna vrata Dioklecijanove palače Split..00 200.000. Kuća Matije Ivanića Vrlika.000. Lovrečina Postira.000.000.000.luka antičkog Farosa Supetar.000. Lovre. Crkva sv.000. Lovre 100. Marije (crkva-tvrđava) Vrboska. Palača Skočibučić-Lukaris Split.00 100.00 50. Kaštel Cerineo Trilj. Dioklecijanova palača Split.000.00 200. Rodna kuća Vladimira Nazora Pražnica. Duje (Dioklecijanov mauzolej) Split. Petra Hrvatski restauratorski zavod Grad Supetar Muzej triljskog kraja Grad Vis Župni ured Vis Hrvatski restauratorski zavod Općina Jelsa Društvo prijatelja kulturne baštine Vrboska Grad Vrlika Općina Zadvarje Nikola Milićević Župni ured Sv.000. Antuna Opata Grad Sinj Arheološki muzej Split Grad Solin Arheološki muzej Split Grad Solin Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Župni ured sv.000.00 50. Ivana Krstitelja Trogir.00 10. Arheološki kompleks antičke i starohrvatske Salone Solin. Rimske terme Vrboska.Podstrana.00 50. Crkva sv. Jeronima Kaštel Gomilica.00 100. Pazdigrad Split. Ruševine crkve sv. Opatička kuća Kaštilca Kaštel Štafilić. Stjepana Seget Donji. Crkva sv.00 100.00 100.000. Jurja Kaštel Gomilica.000. Križa Hrvatski restauratorski zavod Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja BDM Župa Uznesenja BDM Grad Split Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija splitsko-makarska Grad Split Grad Stari Grad.000.000. Crkva sv.00 80.00 300.00 50. Križa Split. Marije Drvenik Veliki.00 100.000. Sjeverni dio tzv.000. Crkva i samostan sv.00 100. Antički brodolom s teretom sarkofaga i kamenica. Starogradski zaljev .000. Crkva sv. pape i mučenika Župa sv.000.00 40.000.00 100. Marusinac.000.00 100. basilicae discopertae Solin.

Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija zvonika) Otkupitelja Split Šibenik.000.000.00 100.000.000. starokršćanska i srednjovjekovna crkva Ivoševci.000.00 100.000.Murter Ante Županović Kruševo. Crkva sv. Utvrda Ključica. Crkva i zvonik sv.00 100.00 100. Pličina Mijoka Skradin. Crkva sv.zgrada općine Trbounje. Palača Garagnin-Fanfogna Trogir. Ivana BISKUPIJA ŠIBENSKA. Skradin Benediktinski samostan Sv.00 30.000. ŠIBENIK BISKUPIJA ŠIBENSKA. etno selo Popovići Bribir (Skradin). Luce Šibenik.000. Betina.00 200.00 100.nova Skradin.00 100.00 200. Crkva sv.00 50. Kuća Šižgorić-Galbiani Šibenik.000.000.00 70.00 100.00 50. CIVLJANE Župa Presvetog Imena Isusova Muzej hrvatskih arheoloških spomenika GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Općina Kijevo SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR KRKA GRADSKI MUZEJ DRNIŠ Franjevačka Provincija Presvetog Otkupitelja.000. Duha OPĆINA TISNO GRADSKI MUZEJ DRNIŠ . Crkva sv.00 9.000. Lovre (restauratorski skulpturi) Trogir.000.00 200.000. ŠIBENIK Šibenik.000.000. Crkva sv. Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin). Arheološki lokalitet "Bribirska Glavica" Bribir (Skradin). Frane i samostan franjevaca 100. Srednjovjekovna tvrđava Kornati.00 50. Šibenik 100. Palača Katunarić .00 100.000. Crkva iz doba kneza Branimira Civljane. Crkva Presvetog Imena Isusova Drniš.00 60.00 150.00 150. Lovre sa franjevačkim samostanom Franjevačka provincija Presvetog (sanacija knjižnice) Otkupitelja Split Šibenik. ŠIBENIK Srpska Pravoslavna Eparhija Šibenik BISKUPIJA ŠIBENSKA. Križa radovi na Hrvatski restauratorski zavod Muzej grada Trogira Grad Trogir Hrvatska dominikanska provincija UKUPNO 40. Cecela. Tvrđava Šubićevac Tisno.00 50.00 150. Duha sa zvonikom Tisno.00 70. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice Šibenik. Frane.000.000. Manastir sv. Arheološki lokalitet Crkvina BISKUPIJA ŠIBENSKA.000.00 200. Crkva Gospe van grada Šibenik.00 80. Crkva sv.000.Samostan Knin Kninski muzej Kninm Župa sv.000. Crkva sv. Gradski bedemi Šibenik.000. Frane Biskupija.000.000.00 150.000.000. Spasa Drinovci.00 250. Crkva sv. Mihovila. Nikole Šibenik. Burnum . Crkva sv. Crkva sv. ŠIBENIK Hrvatski restauratorski zavod Grad Šibenik Župa Sv.000.rimski amfiteatar Kijevo. Katedrala sv. Velika palača Cipiko Žedno. Spiridona .000. Marije.000.000. Primošten Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena općina Srpska pravoslavna crkvena općina Grad Skradin.000.000. Katedrala sv.00 Knin.00 200.927.Frane Općina Biskupija Orlić Muzej grada Šibenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Muzej hrvatskih arheoloških spomenika OPĆINA CIVLJANE.000. Josipa Knin. Tarac polje Kruševo (Primošten). Luce u Šibeniku Župni ured Gospe van Grada Šibenik Franjevački samsotan sv.00 800.00 350.00 Šibenik. Rekognosciranje šibenskog podmorja Šibenik.000.00 100.00 100.000. Crkva sv.000.000. Galjin dvor Murter. Benediktinski samostan sv.stara Skradin.Trogir.00 40.00 100. Spiridona .00 50. Utvrda Glavaš Kistanje.00 200. Jakova Šibenik.00 100. Miljevci Župa Sv. Arkanđela Mihaila (Krka) Ključ (Drniš).000. Samostan sv.00 Šibensko-kninska ž.000.

000. Visoko Župa Presvetog Trojstva UKUPNO Virovitičko-podravska ž. Franje Tuđmana 40. Crkva sv. Florijana Varaždin.00 50. Crkva sv. Marije. Utvrda Paka Rukljevina. Marije Magdalene Ivanec. Crkva sv. Martina.00 100.škola Varaždinske Toplice.00 100. UNEŠIĆ.000.000. Vida Pitomača Zavičajni muzej Slatina 100. Trojstva Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg.00 200.00 100. Kapela sv.000. Crkva Kraljice sv.000. Bednja Župa Uznesenja Bl. Marije.00 120.00 70. Var. Trojstva.000.000. Tome Župa Uznesenja Bl.000. Roka Žirje.00 150.000. Marčan OPĆINA VINICA.000. Crkva sv.00 4.00 150. Marije.000.00 4. Antičko naselje i termalni kompleks Varaždinske Toplice. Bednja Grad Novi Marof.000. Crkva sv.Unešić.00 300. Martina. Arheološki lokalitet: špilja Vindija Donja Voća. Bednja.00 150.000.00 .000. Jurja Mučenika Zlarin.000.Dr. Tri Kralja GRAD LUDBREG Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Varaždinska biskupija.000.120.00 80.00 150.000.00 100. krunice Crkvari.000. Kasnoantički arhitektonski kompleks (Vrt Somođi) Meljan. Crkva sv.00 100. Trojstva Vukovoj.00 100. Župa Uznesenja Marijina Muzej grada Šibenika Ekološka udruga "Žir" UKUPNO 50.000. Crkva Uznesenja Blažene djevice Marije Varaždin. Toplice Zavičajni muzej Varaždinske Toplice . Dvorac Vinica Gornja (Patačić) Visoko.00 250.00 40.00 Ivanec. Martina b. Crkva sv. Lovre Duzluk.00 50. Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u crkvi) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava. Arheološki lokalitet Stari grad (Burg) Vinica Vinica. Stari grad Ivanec Križovljan. Varaždin URŠULINSKI SAMOSTAN VARAŽDIN Arheološki muzej u Zagrebu Zupa sv.00 300. MARIJE MAGDALENE IVANEC Grad Ivanec Hrvatski restauratorski zavod Općina Vidovec 100.000. Eparhija Slavonska Biskupija Varaždinska. Crkva Uznesenja BDM Čanjevo. Marčan Župa Presv.00 100. Vida Sopje.00 40.000. Kasnoantička utvrda Gradina Žirje. Crkva sv.000. Marije i bivši pavlinski samostan (zidne slike u samostanu) Hrvatski restauratorski zavod Lepoglava. Donja Voća RKT. Varaždinske Toplice OPĆINA VINICA.00 50. Nikole Pitomača.00 40. Wolfganga) Hrvatski restauratorski zavod Župa Uznesenja Bl.00 500. Natpisna ploča iz doba Konstantina Vinica Breg. Martina Donja Voća.000. ŽUPA SV. Marije i bivši pavlinski samostan (štukatura u refektoriju) Hrvatski restauratorski zavod Ludbreg. Hum Bednja. Vuka (sv. Župa Sv.000.00 100. Dj. Gradsko poglavarstvo Gradski muzej Varaždin Župni ured Sv. Manastir sv. Dj.000.000. Dvorac Stjepana Patačića Lepoglava. Kompleks bunja Stari stan u predjelu Samograd OPĆINA UNEŠIĆ.000.00 100.000. Arheološki lokalitet Šarnjak i Brezje Varaždin. biskupski ordinarijat. crkva sv.000. Rkt.00 100. Cabuna.000. Josipa. Uršulinski samostan . Antuna Varaždin.00 Varaždinska ž.000.000. Križa Krkanec. Donja Voća Župa Sv.000. Dj.000.000. Marije Selnik (Ludbreg).00 80. Tri Kralja.000. Utvrda Čanjevo Donja Voća. Arheološki lokalitet Bataluše Župa Kraljice Svete Krunice Grad Orahovica SPC u Hrvatskoj.000.00 50.00 40. Crkva sv.000. Kapela sv. Crkva sv.00 4. Ravna Gora Novi Marof.00 150.000.000.00 100.00 70.994. Crkva sv. Crkva sv.000. Crkva sv. Utvrda Grebengrad Novi Marof.00 300. Martina Varaždinske Toplice. Crkva sv.000. Bednja Općina Visoko Općina Donja Voća Župa Sv. Crkva sv. Crkva sv. Crkva sv.00 50.

00 . Ivana (sanacija krovišta) Kapistrana. Prapovijesni arheološki lokalitet "Gradac" Župa sv. Crkva sv. Petra i Pavla Naziv Župa Sv. Ilok Ivankovo. Ostaci rimskog hrama 30.00 200.00 400. Starohrvatsko i keltsko groblje Veliko Polje Grad Virovitica Grad Virovitica Javna ustanova Park prirode Papuk Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO 300. Crkva Rođenja sv.00 100. Odsjek za arheologiju Srpska pravoslavna crkvena općina Bobota 200.000. Ivana Kapistrana i franjevački samostan (restauratorski radovi) Hrvatski restauratorski zavod Ilok. Filipa i Jakova Županja. Gradski bedemi Nin. Trojice Crkvena opština Obrovac Molat.00 50.Dretvićev stan Župa sv.00 100.000.00 1. Petra i Pavla sa samostanom Trpinja.00 100.000.000. Crkva sv.00 100.00 50.000.000. Bapska. Grobna kapela obitelji Meštrović Benkovac. Bartolomeja Nuštar.BENKOVAC Zavičajni muzej Benkovac Uroš Desnica Srpski pravoslavni manastir Krupa Udruga logoraša antifašista u Koncentracijskom logoru Molat.370.00 50. Ivana Krstitelja.00 80. Grobnica grofa Josipa Jankovića Zvonimirovo.000. Crkva sv. Dvor Pejačević Virovitica.00 250. Tvrđava poglavarstvo Novigrad (Zadar).00 40.00 100.000. Kaštel Benković Islam Grčki.00 100.00 100.00 20. Bivši koncentracijski logor Nin.000.000.000.00 70.00 200. Hram Blagoveštenja Presvete Bogorodice Ilok. Luke . Dvorac Khuen-Belassy Privlaka (Vinkovci). Crkva sv.00 1.000. Bartola Općina Nuštar. Bapska Filozofski fakultet Zagreb. Euzebija i Poliona Vukovar. Općinsko Novigrad (Zadar). Crkva sv.000.000. Benkovac.000.000.000.000. Palača Pejačević Voćin.000. Euzebija i Poliona. Crkva Vaznesenja Gospodnjeg Vinkovci. Ivankovo Odbor za uređenje i zaštitu crkve Lučice u Lipovcu Rkt.000.00 100. Ivana Kapistrana i franjevački samostan Franjevački samostan sv. Općinsko Muzej ribarstva poglavarstvo Obrovac. Vinkovci FRANJEVAČKI SAMOSTAN VUKOVAR Zavičajni muzej Stjepana Grubera UKUPNO Zadarska ž. Crkva sv. Zadar Grad Nin Grad Nin 50.00 200.00 150.000.00 80. Crkva porođenja BDM poglavarstvo Općina Novigrad.00 100. Crkva Sv.00 Arheološki muzej Zadar Grad Nin Općina Novigrad. Marije Pomoćnice Kršćana Šarengrad.rimska vila urbana s podnim mozaikom Nin.000."Lučica" Novi Mikanovci. Ivana Krstitelja Lipovac (Nijemci). Martina biskupa Sotin. Sklop kule Janković Stojana Krupa.000.920.000. Banovac ("vrt Kera") . Jankovac.00 100. Zadružni magazin "Dežderatovica" za Općina Novigrad.00 100. Crkva sv.00 200. Općinsko Novigrad (Zadar).000. Općinsko poglavarstvo Župa sv. Manastir sa crkvom Uspenja Bogorodice GRAD BENKOVAC .00 100. Etnopark .000.000.Virovitica.00 Bobota.000. Jurja mučenika.000.00 400.000.00 200.000.00 Vukovarsko-srijemska ž. Ispitivanje stanja brodova tipa "Condura Croatica" u Muzeju ninskih starina Nin. Crkva Rođenja Marijina Bapska. Franjevački samostan i crkva sv. Župa Vođinci – Filjalna crkva sv.000.000.000.000. Martina Biskupa Hrvatski restauratorski zavod Franjevački samostan sv. Crkva Sv.

Ivana Krstitelja Dol (Krašić).000. Crkva i Samostan sv. Arheološki lokalitet Crkvina Podgrađe (Benkovac).00 20.000. Župna crkva sv. Luke Zadarska nadbiskupija.00 Gornja Bistra. Margarite Pakoštane.000.000.000.000.00 50.000. Filipa i Jakova Općina Sveti Filip i Jakov. Ranokršćanska kamena plastika Zemunik Donji.00 4. Stošije Zadar.00 150. Grdanjci 89 100.000. Crkva sv. Crkva Sv.00 350.000.00 50.00 100.00 100. Nikola Samostan sv. Novovjekovni brodolom St.000.000. Župa Sv. Crkva Sv. Petke Buševec. Sveti Filip i Jakov Zadarska nadbiskupija. Istvan Ražanac.00 60.00 40. Kaštel Pag. Filip i Jakov. Frane Pag. Arheološki lokalitet kapela Sv.000. Margarite. Odjel za arheologiju Općina Zemunik Donji Nadbiskupija Zadarska. Mihovila (Sv. Brezovac 1 i 2 Budinjak.00 100. Krševana (konstruktivna sanacija) Zadar.Obrovac.000. Nikole Preko. Općinsko poglavarstvo Župni ured sv.00 50.00 50.000.00 100. Crkva Majke Božje Donja Lomnica. Crkva sv.000.000. Roka). Župa Gospe od Karmela Općina Sv. Zadar ARTEFAKT. Dvorac Oršić Gornji Tkalec.00 50. Zadar UKUPNO 100. Arhangela Gavrila Brezovac Žumberački. Crkva sv. Samostan sv.00 60.000.00 .000. Hipolita Vrana (Pakoštane). GORNJA BISTRA GRAD VRBOVEC Ružica Kršlin 200. PAG Samostan benediktinki Sv. Kapela sv.000. Petra Sveti Filip i Jakov. Katedrala sv.00 100.00 40.000. Ostaci antičkog pristaništa u uvali Pocukmarak Smoković.000.000. Crkva Gospe od Karmela Silba. Roka Eparhija zagrebačko-ljubljanska Željko Grujić Žumberak-Samoborsko gorje. Tradicijska okućnica.00 150.000. Marije Zadar.00 50.00 100.000. Dvorine-ostaci kaštela Turanj. Pavla na Galevcu Premuda. Đurđa Starigrad. Samostan benediktinki i crkva sv. Crkva sv. Odjel za arheologiju MUZEJ ANTIČKOG STAKLA U ZADRU Zadarska nadbiskupija. Katarine Ždrelac. Crkva sv.000.00 100. Tradicijske okućnice.00 100. Sali Arheološki muzej Zadar Nadbiskupija Zadarska.00 20. Han Jusufa Maškovića Vrsi. Ostaci crkve sv.00 100. Jakova Zadar. Stošije Hrvatski restauratorski zavod Sveučilište u Zadru. Asseria Poličnik.000.000.000. Crkva uznesenja BDM. Jurja i groblje Olib. park prirode RKT Župa Pohoda Blažene Djevice Marije. Crkva Uznesenja BDM Grdanjci.480. Zadar Župni ured Sv.00 100.000. Tukljača Turanj. Utvrda Sali.00 100. Crkva sv. Pavla Školjić Hrvatski restauratorski zavod RAŽANAC Općina Sali. Općinsko poglavarstvo ZADARSKA NADBISKUPIJA ŽUPNI URED UGLJAN Općina Pakoštane Općina Vrsi Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski restauratorski zavod Nadbiskupija Zadarska. Crkva sv. Kneževa palača (u sklopu Namjesništva) Zadar.000. Crkva sv.000. Župa Sv. Stjepan Dijaneš Grad Velika Gorica Grad Samobor SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI. Bolč. Crkva sv. Marije Silba.00 Zagrebačka ž. Krševana (restauratorski radovi) Zadar.00 150. Pag Sveučilište u Zadru.000.000.000.000.00 100.00 150.00 150. Kurija Bedeković Galgovo.00 50.000. Rogovo Sveti Filip i Jakov.00 100.00 50.00 30. Crkva sv.000. Antički i srednjovjekovni brodolom na kod Grebena Silba.000. Kapela sv.000.00 50. Jurja Grad Zadar GRAD PAG.00 50.00 100.000.000. Kula Ugljan.000.00 60. Vukovina Župa Pribić. Zadar Srpska pravoslavna crkvena općina Općina Starigrad.

Vida Žumberak. Leonarda i samostan Hrvatski restauratorski zavod Srpska pravoslavna crkvena Lipnica (Rakovec).kuća gradonačelnika Kundeka Grad Ivanić-Grad.tradicijska okućnica STJEPAN MATEJČIĆ Marija Gorica.000.00 Ivanić-Grad.00 35.000. Ladislava) Rozga. Općinsko Pogančec. Grkokatolička crkva Blagovijesti Sveti Ivan Zelina. Stari grad Zelingrad (izrada dokumentacije i radovi sanacije) Sveti Martin pod Okićem. Franje Ksaverskog Hrvatski restauratorski zavod Općina Preseka.000. Crkva sv.000.000. Velika Mlaka Rkt župa sv.00 500. Crkva BDM (sv.000.00 150.000. Crkva Uznesenja Marijina i samostan Karmelićanki Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina). Samobor Župa Blagovijesti Presv.Bogorodice.000. Crkva sv.000.000. Kuća Krulc.000.000. Gradska kuća .00 100. Marija Gorica Novo Mjesto. Crkva sv.00 100.1 općina Marija Gorica RKT Crkva Pohoda Blažene Marija Gorica. Crkva sv. Nikole općina Salnik Lukavec (Velika Gorica). Ćirila i Metoda Grad Samobor .000. Martina Šćitarjevo. Kapela sv. Vida Pokupsko. Strmac Pribićki Muzej Sveti Ivan Zelina.00 50.000. Sveti Ivan zelina Grad Samobor . Barbare.00 50.000.000. Tri Kralja (restauratorski radovi na zidnom osliku) Grad Sv.00 50. Crkva sv.000.000. Crkva sv.00 200.00 20. Cistercitski (franjevački) samostan i crkva Hrvatska franjevačka provincija BDM sv.000.00 30.00 50.00 50. Gradsko Jastrebarsko.325. Crkva Marije Lauretanske poglavarstvo ŽUPA UZNEDENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE.00 20. Ivan Zelina Kotari.000. Stari grad Zelingrad (arheološka istraživanja) Sveti Ivan Zelina.00 100. Sveti Ivan zelina Muzej Sveti Ivan Zelina.000.00 100.00 4. POKUPSKO Općina Dubravica Hrvatska franjevačka provincija sv.00 200.00 100. Nikole Biskupa (arheološka istraživanja) Hrvatski restauratorski zavod Žumberak.00 200.00 Velika Mlaka. Župni dvor Samobor. Vodenica 100. Petra i Pavla Hrvatski restauratorski zavod Plešivica (Jastrebarsko).000. Antuna Padovanskog RKT ŽUPA SNIJEŽNE MAJKE BOŽJE 40.000. Arheološko nalazište Andautonia Šćitarjevo. Filijalna kapela sv. Crkva sv.00 50.00 100. Župni dvor Djevice Marije. Ivanić-Grad Jastrebarsko. Marija Gorica br. Arheološko nalazište Andautonia Šestak Brdo. Tri Kralja (restauratorski radovi na zavjetnoj kapeli) Hrvatski restauratorski zavod Komin (Sveti Ivan Zelina).000.00 30.000. Ćirila i Metoda Grad Jastrebarsko. Crkva sv.00 50.000. Žitnica poglavarstvo Kloštar Ivanić.00 150.000.Gustelnica. Stari grad Samobor 150.000.000.00 300. Samobor Arheološki muzej u Zagrebu Muzej Turopolja Općina Pokupsko Rkt Župa sv. Crkva sv. Stari grad Lukavec Grad Velika Gorica Lukinić Brdo.00 200. Barbare Vrbovec. Crkva Uznesenja BDM i samostan Samobor. Nikole Biskupa (geomehanička ispitivanja i izrada dokumentacije) Hrvatski restauratorski zavod UKUPNO .000.00 Strmac Pribićki.000.000. (Žužić Brdo) .00 150.00 50. Crkva sv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful