KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Jelena Mihaljev-Martinov 1942. Novi Kneževac Srbija Doktor medicinskih nauka Redovni profesor jelamih@eunet.yu, neurolog@eunet.yu 021/527-181 i 021/520-892 021/612-022 lok. 3280 i 5841 Institut za neurologiju, Dečja neurologija neurologija, klinička neurofiziologija, glavobolje, migrena kod dece, medicinska informatika

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna 1966 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biografija 1966-1972 – lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Kikindi 1968 - osnovala je Ambulantu za dijabetes i o radu te ambulante objavila svoj prvi stručni rad 1971. 1972 – 1976 Opšta bolnica Novi Kneževac, osniva neurološko odeljenje 1976 – položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1977- zaposlena na Institutu za neurologiju u EEG kabinetu 1979-osniva Ambulantu za glavobolje i REG kabinet 1989-1992 radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti 1992-danas – načelnik Odeljenja dečije neurologije i epilepsije 1978/79 završila užu specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1978/79 završila i edukaciju iz REG na Vojnomedicinskom institutu u Zemunu 1987 – završava i tehniku EEG Mapping na Neurološkoj klinici «Rebro» u Zagrebu 1992-1998 Na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje školu računara MEDINFO za studente medicine i drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 1994-1996 Organizuje školu za PR officers koju pohađaju studenti medicine, ekonomije, elektrotehnike i jugoslovenske književnosti iz Novog Sada i žurnalistike iz Beograda. Svi polaznici ove škole su zaposleni u inostranstvu 1987/88 drži predavanja po pozivu u školi «Andrija Štampar» i neurološkoj klinici «Rebro» iz oblasti glavobolja i epilepsija razvojnog doba 1985-1990 drži predavanja po pozivu na Institute pour neuropsychologie clinic Faculte de Medicine Salpetrie – Paris, Francuska. 1991 kao pozvani istraživač drži predavanja na Medicinskom fakultetu u Linkopingu i Upsali u Švedskoj iz oblasti 1

kliničke neurologije i neurofiziologije 1990-92 kao pozvani istraživač drži predavanja iz oblasti MDM i expertnih sistema za CVB na Institute for Medical Informatics Linkoping University, Švedska. 1994 - boravi u Briselu na poziv Instituta za PR menadžment na jednom od kurseva za PR menadžera. 1994 - držala je i predavanja kao pozvani predavač u Medical School for Foreigners u Briselu. 1994 - drži predavanja iz oblasti MDM kao pozvani predavač na Medicinskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Tibingenu. 1994-1996, 1998, 2002 bila je pozvani predavač iz oblasti informatičke tehnologije u medicini na Medicinskom fakuletu u Nišu. 1994-1996 bila je prodekan za specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1994-96 drži predavanja i šef je Katedre za neurologiju Medicinskog fakuleta u Banjaluci. 1998-danas rukovodi nastavom za predmet Informatička tehnologija u medicini na posledipolomskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 2004-danas šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadui Član je Sekcije za neurologiju i Sekcije za medicinsku informatiku DLV. Predstavnik je Sekcije za medicinsku informatiku u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku. Član je Sekcije za neurologiju SLD. Član je Udruženja za neurologiju SCG. Član je EFNS i WFN. Član je Udruženja univerzitetskih profesora Srbije – Univerzitetski odbor u Novom Sadu, gde je bila podpredsednik i predsednik 1997-2003. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora ZVANJE: (reizbora) Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni – saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik 1. 1977. asistent u nastavi 2. 1986. docent 3. 1991. vanredni profesor 4. 1996. redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1966. Mesto Novi Sad Institucija Medicinski fakultet Naslov diplomskog rada Oblast Medicina MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Oblast DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1985. Mesto Novi Sad 2

Mihaljev-Martinov J. Broj 4 1. Monografije: 8. štampana na jednom od svetskih jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata kategorije R50. Đurić.Radović. 1998. Mihaljev-Martinov J. Urednik: Mihaljev-Martinov Jelena.REZULTATI Spisak rezultata R11 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika. objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea. Lalić S. Medicinski fakultet N. štampana na jednom od svetskih jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50. 4. 2001. Popov R. Mihaljev-Martinov Jelena.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata Broj NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD dokumenata ! PRODUKCIJA .. Broj Spisak rezultata R12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja ... 86 strana Prosveta.naučna dela koja su recenzovana u međunarodnim razmenama. Udžbenici 3 Broj 1 . godišnjice Udruženja u Novom Sadu.. KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA.Sad 2. Medicinski fakultet Novi Sad 3. Novi Sad: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. INFORMATIKA U NEUROLOGIJI.Institucija Naslov disertacije Oblast Medicinski fakultet Reoencefalografsko. monografije: 29. Niš. REOENCEFALOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U DECE. Broj Spisak rezultata R13 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i imaju najmanje 15 autocitata. S. Monografija povodom obeležavanja 40.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu medicina-neurologija PRODUKCIJA . 1987. A. 97 strana. 1994.

1989. 1989. grupa autora. Novi Sad 4. Bengtsson. 1988.P..Sudakov. Medicinska informatika.S. OSNOVI NEUROLOGIJE. V. Pregledni članak u časopisu. Mihaljev-Martinov J. u tematskom zborniku radova. Mišić-Pavkov G.. Kostić.-Edukacija u oblasti medicinske informatike: Misterija ili realnost. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. Stojšić. P. 4. K.. Medicinski fakultet Novi Sad. Springer Verlag. Granbner. LECTURE NOTES IN MEDICAL INFORMATICS. u monografiji. 14 p. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet. Broj NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata. CURRENT PROBLEMS IN NEUROLOGY: 7. U: Mihaljev Martinov J. Računarska podrška 4 . u tematskom zborniku radova. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3. cluster i tenzionoj glavobolji. Mihaljev-Martinov J. urednici: B. u monografiji. Mihaljev-Martinov J. S. Mihaljev-Martinov J. S. Božić K. urednik: Vojislav Nikolić. psihijatriju i mentalno zdravlje. 12 strana. 1991. Medicinski fakultet Novi Sad 2.. 45. Hansen. monografije: 7. 5. 1. Turcani P. DIJAGNOZA I TERAPIJA CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA.. K. R. John Libbey. Avramov. .V. Mihaljev-Martinov J. K. Priručnik o migreni.Lažetić. 16 strana. 1996..Lažetić. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. urednici: Đ. 1987. B. u tematskom zborniku radova. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:13-21. Adlassnig K. Petrović. Palić 1998: 343-7. Mihaljev-Martinov J.. grupa autora. Pregledni članak u vodećem časopisu. Spisak rezultata R23 Poglavlje u knjizi. PATOFIZIOLOGIJA. ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorije R51 – Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja). ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. Eds: K. Stern P. Neuropsysiological Assessment Of the Visual System. (kategorije R52 . grupa autora. PSIHIJATRIJE I REHABILITACIJE U RAZVOJNOM DOBU.. Spisak rezultata R22 Broj 4 Poglavlje u knjizi.Medicinski fakultet Novi Sad. Pregledni članak u časopisu.B.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja). Pavkov D. 3. THORACIC OUTLET SYNDROME. Popov I. D. Đurić S. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. Broj 7 1. Palić 1998: 335-41.Sudakov.Rad u časopisu međunarodnog značaja). Spisak rezultata R21 Poglavlje u knjizi. 14 p. Edds.: 18 strana. Functional Systems of Modulate Pain Information in Migraine. ed.Lažetić.. Editors:Bratko D. Novi Sad: Institut za neurologiju.V. B. Benc.V. Mršulja.Sudakov. Mihaljev-Martinov J.1. (kategorije R61 . u monografiji. Mihaljev-Martinov J. London-Paris 2. B.

recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz). izrada nove karte. 6. Božić K.(Fakultet tehničkih nauka) (1993.. U: Gudović R. Medicinski fakultet N.) Softver: CVB Računarski program za dijagnozu ishemijske cerebrovaskularne bolesti.. ed.. 2003:33-5. Bugarski A. nova genska proba. Tanackov I. Naumović N. Filipović D. ed.) Softver: SPECIJALIZACIJE računarski program za evidenciju specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. (Medicinski fakultet). Srdić B. nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz).RAČUNARSKI PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU MIGRENE KOD DECE. Medicinska informatika. V.. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:136-40. Mihaljev-Martinov J. ko rešenje koristi. Mišić-Pavkov G. godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje Spisak rezultata R32 – Tehnička rešenja Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz). dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz). softver. Spisak rezultata R31 – Tehnička rešenja Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju. Novo rešenje mikroekonomskog problema. (Medicinski fakultet). specijalizovani atlas sa tumačenjima. Tanackov I. Božić K. (Fakultet tehničkih nauka) (1998) Softver: EPILEPSIJA.(1995) 5. za potrebe magistarskih. od 1993 i do sada u upotrebi 3. Konjović Z. Broj Spisak rezultata R33 – Tehnička rešenja Broj 6 Prototip. Tanackov I. naziv tehničkog rešenja. doktorskih i epidemioloških studija na Institutu za neurologiju. (Fakultet tehničkih nauka) (1994) Softver: MEDIC. Pavkov D. 1. (Fakultet tehničkih nauka) (1999) Softver: EDMEDINT-PRO.Puača-Stevanović. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. S.(Fakultet tehničkih nauka) (1995. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad: Ortomedics. U: Mihaljev Martinov J. recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz). mikroorganizmi (uz dokaz). Medicinska informatika. 2. Bugarski A. Bogdanović S. Broj Obavezno navesti: autore rešenja. (Medicinski fakultet). računarski program za ispitivanje epilepsija dece i odraslih. računarski program za edukaciju studenata dodiplomske i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Mihaljev-Martinov J. za koga je rešenje rađeno. nova metoda.Sad (1987) softver:”SARA”. Akvizicija podataka i upravljanje pomoću IMX modula u oblasti medicine. Mihaljev-Martinov J. Konjović Z. Morfološke promene moždanih struktura kao osnova neklasifikovane glavobolje. Mihaljev-Martinov J. (Medicinski fakultet). Mihaljev-Martinov J. instrument. Žarkov M. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:212-5. U: Mihaljev Martinov J. priznati programski sistem. Mihaljev-Martinov J. Stevanović. računarski program za dijagnozu i terapiju glavobolja (1994) 4. Spisak rezultata R34 – Tehnička rešenja 5 Broj 8 . MDM dijagnostički program. psihijatriju i mentalno zdravlje KC u Novom Sadu 6. editors. (Medicinski fakultet). Novo rešenje makroekonomskog problema. 7.registrovanju i analizi evociranih potencijala. Mihaljev-Martinov J.

Tematski zbornik drugog Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama. Medicinski fakultet. Novi Sad 6. Mihaljev-Martinov 21 strana. 1994. Pejić M. 2. urednici: M. T. urednik Jelena Mihaljev-Martinov. Broj Broj Spisak rezultata R53 – Plenarno predavanje po pozivu na skupu Broj 1 međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv). Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji radova. Lovrenski M. Beograd 6-8 decembar 1990: zbornik radova. urednik: J. grupa autora. Novi Sad. 1995. Spisak rezultata R41 – Patent Realizovani patent. 1990. Perišić B. verifikovanih od strane odbora Ministarstva. Budakov P. Spisak rezultata R52 . Proceedings of the 30th Anniversary of the Faculty of Meidicine in Banja Luka. Žarkov M. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 1995. Treći jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. elektronsko izdanje. 2004. Tematski zbornik prvog jugoslovenskog Simpozijuma o glavobolji. Pavlović. Tanackov I. a izdaje ga međunarodna naučna institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52. elektronsko izdanje. kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina). MDM System for Diagnosing Headache and Epilepsy. 1998. soj... T. Novi Sda: Medicinski fakultet. urednici: M. Medicinski fakultet. Medicinska informatika. odnosno časopis koji se izdaje u zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje pet zemalja i ima međunarodnu recenziju. Zbornik sažetaka 12. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku Jugoslavije. Invited plenary lecture. 1. 1.Pavlović. Broj Spisak rezultata R42 – Patent Realizovani patent.Uređivanje kolektivne monografije.Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja. Medicinski fakultet Novi Sad. Monografije:31 3. Konjović Z.. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem.Žikić. 1994 4. . ZBORNIK UVODNIH PREDAVANJA GLAVNIH TEMA. J. Barać . Žikić. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI. Mihaljev-Martinov J. 2002.Rad u časopisu međunarodnog značaja. sorga i rasa. J. Mihaljev-Martinov J. soj. autorska izložba muzeja i arhiva (uz dokaze). urednici.. Mihaljev-Martinov. Novi Sad.1996:16 6 . Medicinski fakultet Novi Sad. Novi Sad: Medicinski fakultet. sorta i rasa na međunarodnom nivou. Dačić M. Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije. Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. 5. Simić S. 8. Broj Spisak rezultata R51 . 2004. GLAVOBOLJE 2. Urednik zbornika:Mihaljev-Martinov Jelena.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov.. 7. Medicinski fakultet. urednik. kongresa neurologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Glavobolje 1. 12.

G.. S.. Novi Sad. J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.9. Orovčanec K.. Reoencephalographic Confirmation of Cerebrovascular Dysfunction in Patients with Organic Psychosyndromenkcije. ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. 1982: 193-5 3. Medical Informatics Europe 1991. Symposium in Pula.. T.NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili registrovana naučna institucija. Obradović. Obradović. Vienna. Ovo važi kako za skupove u zemlji. Obradović.. Procedings.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini.. 2. Procedings Vienna. August 1991: 996-999. Konjović Z. D. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies.. Zbornik radova: 6-8.. Dementia in Patients with Cerebrovascular Atherosclerosis... Computer Program for Diagnosing Migraine in Children. Latinović. Medical Informatics Europe 1991. Tanackov I: Application of information technologies in medical informatics. A. Mišić Pavkov. Austria. Vol. Žikić M. 38. Mihaljev-Martinov J. 29th Intern. Mihaljev-Martinov J. 7 . Mihaljev-Martinov J.Software package to support the daily activities of a hospital ward in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Proceedings of the International Neuropsychiatry Symposium in Pula. 1997: 294-5 13. Žarkov M. Bratislava 1987. Austria. 11. Cerebrovascular Disease Database.: Efficacy of Propanolol and DHE in Prophylactic Treatment of Childhood Migraine-double blind parallel study. Springer-Verlag. Edition Proceedings 2.. Vol 38. Mihaljev-Martinov J. Matejašev S.Symposium in Pula. Mihaljev-Martinov J.1988. 99mTC braine perfuzion in children with lymphoblastic leucemia. Procedings Vienna. Springer . Pavlović T. M.. 9th Migraine trust Internatiional Symposium. T.. 6 th European Workchop on Clinical Neuropharmacology. Procedings. B. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies.:Cerebral perfusion in interictal phase of complicated migraine. 12.. Proceedings of the 9th International Congress of Preventive Medicine.. Konjović Z. Nikolić I. Kulauzov M. 7.. Djordjević S. Mihaljev-Martinov J.: Blood cerebrospinal fluid barrier integrity parametar of patients with vascular headache corresponds to more advanced age. 1989. 9. Mihaljev-Martinov. Popov I. August 1991: 960-963. Pečujlija: Inteligent periferal module for data acquisition and control in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Mihaljev-Martinov J. Diklić V. August 1991: 86-90. Edition Proceedings 1. Latinović: DAMS... Nikolić I. Proeceedings. Radović.: Computer aided teaching in neurology. in: Lecture Notes in Medical Informatics 45.. D.Neuropsych. 1981: 278-9 . Sterio M.:8990. Neurologija Suppl 1. 88-9... Novi Sad 1997:2913. Nikolić I. 8. Spisak rezultata 54 .. Broj 13 1..: DAMSSoftware package to support the daily activites of a hospital ward Congres of Medical Informatics Europe 1991. Mihaljev-Martinov J.. 5. Puača-Stevanović S. Neuropsych. (Danubean countries) Belgrade. Gebauer E. Mihaljev-Martinov J. 4. Perišić. Orovčanec K. Nađ-Koša V. 86-90 10. London 1992.Verlag. Springer-Verlag.. Nikolić I. tako i za skupove van zemlje. 6.. Žikić M. 7-10.. Pavkov.. D. S. Mihaljev-Martinov. Tanackov I. 29th Intern. Medical Informatics Europe 1991. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. J. Austria. Supll 1. Obradović.

Reoencefalografija– klinička primena. Vukić D. god. Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan).Sad. N. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Acta. Med. D. Mihaljev-Martinov -DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF MIGRAINE ... Nikolić I. No 1. XLIV. Uvodnik. 1997 (3-4) :75-76 15. Acta medica Medinae 1996. Redakcija je sastavljena od poznatih naučnih radnika. 11. Med... N. 1991: 9-10: 413-7 13.Sad 3-4 1986:129-33. Med. 8 .. 1983-299-305. Med. editorial.UV) 1987:115-19. 8. Med . Timočki medicinski glasnik 7. ima razmenu sa 10 zemalja u svetu. N. Mogućnosti REG-a u dijagnostici i kontroli terapije migrene.Sad. 6. Angioscintigrafski parametri poremećaja cerebralnog protoka u interkritičnoj fazi komplikovane migrene. Nove dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine. Sterio M. Vštačka inteligencija i medicinska dijagnoza. Aktuelnosti iz neurologije.. rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj.pregl. Nikolić I. Novi Sad 1997. Mihaljev-Martinov J.. Med. Migrena-dijagnostički problemi. Prevencija bola u migreni.. Med.pregl.11-12. ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih jezika. Mihaljev-Martinov J.. koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. Med. Iugoslav. Med... Cerebrovaskularne malformacije u razvojnom dobu.pregl. redovno izlazi.Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 20 1. 14. 1-2... Novi Sad. :296-8 Spisak rezultata R61 . Mihaljev-Martinov J. J. Mihaljev-Martinov J. Physiol. pregl. Filipović. Bogdanović S. Novi Sad.. 1984:561-4..pregl.. Nikolić I. Dejstvo redergina na krvne sudove mozga. 3. kategoriju rada). Beograd. 10. Mihaljev-Martinov J. 2003.regl.. Patofiziološki mehanizmi migrenske glavobolje. LVI (5-6) 217. Informatička tehnologija u medicini.. Đurić Stojanka. 4. pregl. pregl. Nikolić I.. Med pregl. N.. Med. Radović A.. Medicinski pregled. N. pregl. Med. 34.. Nikolić V. Nikolić I.37.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj. Pharmacol..Edition Proceedings 2. Sad. Ćirić D. 1985:19-23 9. Vol.3(6):67-72. Medicinska informatika.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.pregl. eventualno 2 (dva) časopisa kategorije »vodeći nacionalni časopis« Broj 16 1. Reoencefalografski parametri u razvojnom dobu. 16. 2001.7-8. 11-12-. Gebauer E. 1984:423-6 5. Nikolić I.Sad. MIGRENA KOD DECE. 12. Mihaljev-Martinov J. Sinkope u dece.. Mihaljev-Martinov J. pregl.29-36.1985:12-16.9-10. Mihaljev-Martinov J.:Vaskularna glavobolja-odraz cerebrovaskularne disfunkcije.1987: 547-52. 1985:15-20 7. 1983(9-10):423-6. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 2.219 Spisak rezultata R62 . 1982(1-2):83-8. Mihaljev-Martinov J. Značaj pojedinih angioscintigrafskih parametara u oceni cerebralne perfuzije.. 1981 (5-6):217-23. 34. Mihaljev-Martinov J. 21(suppl. Mihaljev-Martinov J.1-2.. Radiol Iugoslav. Borota R. 2.

Aktuelnosti iz neurologije. IV (3-4):2-7. Novi Sad 2000. Petrović B. 6.. Jerković M. Mitrović D. IX. Božić K. Mihaljev-Martinov J. psihijatrije i graničnih područja 2000. psihijatrije i graničnih područja. Tanackov I. 8. J. Filipović D. Revija rada 1999. 17. Mihaljev-Martinov J. Slankamenac P.. Mihaljev-Martinov. Sekulić S. Sakač S. Aktuelnosti iz neurologije. Božić K.Sad.. Mihaljev-Martinov J. 1993: 29-31. Aktuelnosti iz neurologije.Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) kod ishemičnog oblika moždanog udara. Mihaljev-Martinov J.. godište XIII. Bogdanović S. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja. Delibašić N. Kovač I. Božić K.... Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima.. Gebauer K..Sad 1996. Psihički poremećaji kod dece sa primarno generalizovanim epilepsijama Aktuelnosti iz neurologije. 16. Mihaljev-Martinov J. 1996. K. Cvijanović M. Simić S. Ilin M. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. Gebauer K. Žarkov M. Žikić M. Mačvanin N.IV (1-2) 17-23. N. Gvozdenović S. Vol.4) 12-17 11. Mihaljev-Martinov J. br 4. Gebauer-Bukurov K. Kelemen A. Božić K.. Banić-Horvat S. Divjak I. Gebauer K. 2000:18-25 9. Medicina Danas 2004. 5. broj 3-4: str 1-10 19. N. psihijatrije i granicnih područja.6(1-2)65-9. K. Primena akupunkture u neurologiji. S. 2005.29:73-78. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov J. Bebauer-Bukurov K.. Gebauer-Bukurov. Mihaljev-Martinov J. Vuleta P. 1. Slankamenac P.3(1-2):16-22. Glavaški.12(1-2):36-43. Božić K. Simić S. God VIII (br... Novi Sad. Ivetić V. Migrena i okcipitalna epilepsija. Sekulić S.12(3-4):28-35.. Aktuelnosti iy neurologije. 7. psihijatrije i graničnih područja 2004. Terapija migrene. Žikić M. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja 1998.. Aktuelnosti iz neurologije. Sekulić S. Novi Sad God. Jovin Z.. Todorovski Z. 3. Mihaljev-Martinov J... 2000: God VIII (br. (4) 37-41 12. Ivetić V. Aktuelnosti iz neurologije. N. 9 . Sekulić S.3(1-2):117-34.1-2..12(3-4): 23-7. 2003. Karakteristike oštećenja hematolikvorske barijere kod hepatičke encefalopatije.. psihijatrije i graničnih područja. psihijatrije i graničnih područja . psihijatrije i graničnih područja. Filipović D. psihijatrije i graničnih područja. Kopitović A. 18. Banić-Horvat S.1:1-9 14. BožićEpidemiologija glavobolje u razvojnom dobu. Diklić V. Aktuelnosti iz neurologije. Razlike u neurološkom nalazu između karličnog i cefalično prezentovane novorođenčadi na rođenju. Računarska podrška u postavljanju dijagnoze cerebrovaskularnog insulta. Aktuelnosti iz neurologije. God. –ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. Gebauer Bukurov K: PREDICTION OF OUTCOME OF SURGICALLY TREATED EPILEPSIES /PREDIKCIJA ISHODA HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE.. Kelemen A... -PRILOG PROUČAVANJU ETIOLOGIJE PREZENTACIJE ZADKOM. psihijatrije i graničnih područja 2004. Sekulić S.. Knežević S.. Sekulić S. 4. Prevalencija epilepsije kod dece i adolescenata na području Novog Sada.MRI dijagnostika parcijalnih epilepsija dece. psihijatrije i graničnih područja 2004. Sakač S. 2001: 8-16 13. Ružička S. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. Sekulić S.. Žikić M. Matijević R. 8. Božić K. Sakač S. Gebauer. Multimodalni evocirani potencijali: normativi ya odrasle. psihijatrije i graničnih područja. Mihaljev-Martinov J. Sakač S. Gebauer Bukurov K. M.. Bogdanović S.VIII..psihijatrije i graničnih stanja. Kopitović A. Cvijanović M. Mihaljev-Martinov J.. Đorđević. Godiste XI. psihijatrije i graničnih područja 1995.... 3-4. br.... Božić K.I): 46-59 10.. Rudić S. Sekulić S.. Božić K.. 15. Halasz P.. Mihaljev-Martinov J..

7.: Disturbances of cerebral blood flow in interictal phases of complicated migraine. 12. Specifičnosti epilepsije u adolescenciji.. psihijatrije i graničnih područja 2005. Đorđević S. CEREBROVASKULARNE BOLESTI KOD DECE. Zbornik radova:17-20. Sekulić S. Neurologija.Multumodalni evocirani potencijali kod migrene.Mihaljev-Martinov. SIMPOZIJUM Dete i stres.Mihaljev Martinov J. 1994:33-7. Mihaljev Martinov. Informacioni sistem kao preduslov efikasne i kvalitetne zaštite u Domu zdravlja.. 11-12-12-1998. Glavobolje: zbornik radova Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama Novi Sad 1994. Mihaljev-Martinov J. 2. 1999. Mihaljev Martinov J. MihaljevMartinov J.Djurić. 3. tematski Zbornik 1998:8-14. Gebauer-Bukurov K.. 10. Kulauzov M. Božić K. J. U: Žikić M. CIP 618. Mihaljev-Martinov J. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM). D. Mihaljev Martinov. Mihaljev-Martinov J. Uvodno predavanje. Sedma medjunarodna konferencija: Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije.12. broj 3-4: 80-83 20. sa medjunarodnim učećem. uvodno predavanje. 1994. Novi Sad. 6. Pavlović T.. Terapija migrene u dece primenom dihidroergotamina.:39-40. psihijatrije i graničnih područja . 1988. Mihaljev-Martinov J. N. Mihaljev-Martinov J. predavanje po pozivu.. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.. Sad 4. Simpozijum “Dete i stres”. Faculty of Medicine in Novi Sad 14. Đorđević: Stres rata i egzodusa kao provocirajući i potencirajući faktor migrenskog sindroma kod dece... Headache in Children.:80-84. S. S. Neurologija. N.. Novi Sad.857 (082)).: Dnevna glavobolja kod dece u ratnim uslovima. uvodno predavanje. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. 10 . Novi Sad. Epidemiologija glavobolja u razvojnom dobu. (3-4): 43-51. Primena informacione tehnologije u edukaciji medicinske informatike. Obradović D. Mihaljev-Martinov J. 2005. Biblioteka Zbornici (tematski) Novi Sad 1997:291-3. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ. 37. M. 1. Mihaljev-Martinov J. N. Novi Sad 2002.13(1-2):1036. J. Novi Sad 2002. 9. 13.. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM ISBN 86-7197-190-2. J. S. Sad 5.Neuropsihologija stresa. Novi Sad.. Novine u dijagnostici migrene. 11-12. J. Stevanović Puača. predavanje po pozivu na VIII Kongresu neurologa Jugoslavije. Spisak rezultata R63 – Naučna kritika i polemika Broj Spisak rezultata R64 – Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja Broj 16 štampano u celini. Kopitović A. Stevanović. Mihaljev-Martinov J. Uvodno izlaganje. tematski Zbornik. Migrena skor u razvojnom dobu. Quality of Life in Children Suffering from Migraine. 1999:4143. 8. Stamenković. Mihaljev-Martinov J.Sad 1995. Zbornik radova. Uvodno predavanje. plenary lecture. Novi Sad: Klinika za neurologiju 1994:62-6.: Racionalizacija dijagnostike u neurologiji poglavlje tehnoloških dostignuća.37(3-4):119-25. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. 1998. Nikolić I. Popov I. 1999:5-7 11. Aktuelnosti iz neurologije. Novi Sad.1998. godište XIII. Knežević-Pogančev. S. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Pogančev-Knežević M. Đurić. Vukić. Zbornik radova. Simpozijum “Dete i stres”. V. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov J. 1988.

9. Zbornik radova. 24-5 5. Mihaljev-Martinov J. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Pavlović T. Stručna konferencija “Hronična masovna oboljenja”. Zbornik radova: 369-76. Novi Sad. Zbornik radova 41-3 7. Uticaj terapije encefabolom na kliničku sliku i EEG nalaz u mentalno retardiranih osoba. Nikolić V. 1972. 1978. 16. 2004. Mogućnosti REG dijagnostike u evaluaciji lezije cerebralnih arterija arterioskleroticne geneze. ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Zbornik radova: 188-91. Nadj-Koša V. 2. 53-5 8.. Nikolić V. Mihaljev M. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 374-9. Borišev Lj. Zlatibor. Zbornik uvodnih predavanja (ur. Mesto i uloga EEG u dijagnostici vaskularne lezije CNS. Mihaljev-Martinov J. Kongres neurologa SCG sa međunarondim učešćem... Ožegović N. Beograd 1980. forenzička neurologija. zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova. 3. OHRID 1978. Zbornik radova :184-87. Popović B. Borišev V. 12. Mihaljev-Martinov J. 4. Primena Instenona u ambulatni lekara opšte medicine. 20611. Reoencefalografska verifikacija hemodinamske insuficijencije kardijalne geneze.. Orovčanec K. II Kongres kliničke neurofiziologije Jugoslavije. 12. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 925. Popov I. Medicinski fakultet Novi Sad.. Mihaljev J.-Sudsko medicinsko veštačenje traumatskog oštećenja nervnog sistema u razvojnom dobu. elektronsko izdanje. 6. Vrnjačka banja 1972.. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet. Uloga lekara opšte medicine u borbi za smanjenje traumatizma u saobraćaju. 11. Mihaljev-Martinov J. 1971. Mihaljev-Martinov J. 1980. elektronsko izdanje. Zbornik radova. Beograd 1980.. moždana oštećenja i encefalopatije” Tara.Faculty of Medicine in Novi Sad 15. VI Kongres neurologa Jugoslavije. 1. Prvi Jugoslovenski simpozijum za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Beograd 1979. Jugoslovenski simpozijum o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji...: Pseudoneurastenicni sindrom vaskularne geneze (komparativni prikaz klinickih i REG nalaza). Spisak rezultata R65 . Mihaljev-Martinov J. Sarajevo 1980. Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike skupa. VI Kongres neurologa Jugoslavije. II Kongres Kliničke neurofiziologije. Zbornik radova:485-9. Žikić M.. Ohrid. Zbornik radova. Damjanović-Mihaljev J.) Mihaljev-Martinov Jelena......Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 35 u celini.. Sarajevo 1980. 10. Nadj-Koša V. Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Simpozijum “Savremeni život. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J... VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama.. Glavobolje dečjeg doba. Kostić. Zbornik radova. Hvar. Orovčanec K. Urednik zbornika Akademik Vladimir S.. 30-32.177-179. Mihaljev-Martinov J.. Zbornik edukativnog programa. Popov I. II Kongres kliničke neurofiziologije.. Naša iskustva u lečenju vaskularnih glavobolja 11 .. I kongres saobraćajne medicine Jugoslavije. NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje. Beograd. 12. 1978. 2004. Vertebrobazilarna insuficijencija cervikalnog sindroma. 13.. Vuković B. Zbornik radova-tematski. Mihaljev-Martinov J... Reoencefalografija u etiopatogenetskom istraživanju vertiga. Nadj-Koša V. Oboleli od Diabetes melitusa u ambulatni lekara opšte medicine.

. Zbornik radova 271-3.115-16.: Računarski program: specijalizacija. Nadj-Koša V... Popov I.. Nikolić V.... Popov I. Neurologija. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Beograd.. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. et al editors. 1983. Mihaljev-Martinov J. Mišić-Pavkov G. 14. Bajić M. Turkulov D. Novi Sad.. Novi Sad... Stevanović S. 20. II Jugoslovenski gerontološki kongres. Stevanović V. Mihaljev-Martinov J.. 16. Baza podataka za CVB. Jovanović M.. Mišić-Pavkov G.. Žarkov M..329-332 27. X Simpozijum o kliničkoj neurofiziologiji. Hadnadjev M. Strukturalne promene cerebralnih arterija-REG studija. Dijagnostički problemi tumora mozga u starih osoba. Mihaljev-Martinov J. Novović Z. Zbornik radova 57-8. Beograd. Zadar 1984. EEG i REG studija. Nadj-Koša V..: 151-59... Zbornik radova 186-7.. Zbornik del. U: Informatika u zdravstvu. Promene moždane cirkulacije u migreni.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. 1982. Orovčanec K. 31. Mogući patofizioloski mehanizmi hemodinamske disfunkcije u vaskularnim glavoboljama. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Ljubljana 1982. Nadj C. U:Nadrljanski Đ. 24. Priština 1982.. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Nikolić I.Zbornik radova: 249-52 26. Vaskularna lezija u razvojnom dobu... Nikolić I. Jerković M. Adaptacioni mehanizmi cerebrovaskularnog protoka u razvojnom dobu.. 1990. 1990. Internacionalni simpozijum za akupunkturu Struga 1981. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 21-2. Popov I.1987. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova.. Skoplje 1988. 21-3.. Nikolić V. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem. Bugarski A. Grubač Z. II stručni sastanak pedijatara i neuropsihijatara razvojnog doba. Konjović Z. 17. Ljubljana. Radović A... 18. Zbornik radova: 125-8. Vujić M. p. Martinov Cvejin M. Novi Sad 1985. Mallformacije arterija u razvojnom dopbu. Promene moždane cirkulacije u migreni. Mihaljev-Martinov J.-Računarska podrška u edukaciji iz neurologije. 99mTC DTPA planarni scintigram u dece sa epilepsijom.. Priština 1982... Računarska podrška u istraživanju psihosomatskih obolenja.klinička.. Mihaljev-Martinov J. Bregun A.1984:429-32. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma 12 . Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 122-4. Priština 1982.. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. 21. 23.. 25. III Jugoslovenski seminar o mozgansjki cirkulaciji.233-236 28.akupunkturom... I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J..: Terapija migrene u dece primenom DHE... Ljubljana. 1994. Ljubljana. Tanackov I.. Jovanović M.. Zbornik radova 56-8. Popov I.Zbornik radova. Budimlija Z. Konjović Z.. 37. Novi Sad. 1995. Klinička patofiziologija nervnog sistema razvojnog doba. III Jugoslov. Zbornik del.. Nikolić I. Beograd 1990. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. 22. Epileptične manifestacije kod zapaljenskih oboljenja CNS.-Prilog razvoju ekspertnog sistema za dijagnostiku CVB. Pavkov D. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije.Zbornik radova. II stručni sastanak nuklearne medicine... Nadj Č.. III Jugoslovensko-sovjetski Simpozijum. 15.151-9. 19. 30. Suppl 2. p. seminar o mozganski cirkulaciji.. Mihaljev-Martinov J. 18. Zbornik radova 179.. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Radović A. Radiol Yugoslav. Delibašić N.... Kongres gerontologa. Tasić M.1988. Zbornik radova 23-4. Konjović J. 29. Nikolić V.. Razvoj medicinske informatike u Vojvodini. 1982. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije Herceg Novi 1997:25-34..

5. Headache in Childhood. plenary lecture. Prague Sympos. Sekcija za medicinu rada. 33. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. 2004.1-2. Mihaljev-Martinov J. of the Child neurology. Novi Sad 1997. Slankamenac P. Mihaljev-Martinov J. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. et al editors. 13 . ISBN 86. Nikolić I.. Mihaljev-Martinov J. str 279-282 Spisak rezultata R66 – Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU Broj i Matice srpske. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:282-90. Ed. educative programme. Brkić S. Sakač S. Zbornik abstracta. Gebauer-Bukurov K. Mihaljev Martinov. Lj.međunarodna konferencija. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. K. Prague.. Niške sveske. Nikolić V. Broj 48 1. Faculty of Medicine. Grubač Z. Mačvanin N. Zbornik abstrakta 57. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. 4. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:296-8. Popov I.V. June 17-18. God XXII-XXIII..: Changed cerebral haemodynamics in the interictal phase of complicated migraine with children. Tanackov I. 32. Mihaljev-Martinov J. Pejić M. M. Đorđević S. Novi Sad. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. et al editors. 2. 3rd Yugoslav-Russian Conference. 2005. N. V. Mihaljev-Martinov J. Joint Meeting of neurology. Lažetić. 2004.. Turkulov D. Glavaški.with Intern. 8-11 09. Mihaljev-Martinov. J. SLDV. br. Popov I. Mitrović D..Sad. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. Računarski program za dijagnostiku migrene.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu. CIP 616. U: Nadrljanski Đ. (on CD-ROM) 3. Spisak rezultata R71 – Plenarno predavanje na skupu međunarodnog Broj 3 značaja štampano u izvodu.. Novi Sad.. Edds. Mitrović D. Zbornik abst. Mihaljev-Martinov J. 1. 84:1985 2. (on CD-ROM).8 (082) Spisak rezultata R72 .118:1985. 1985. Novi Sad. Tara. U: Nadrljanski Đ. Puača-Stevanović S. Konjović Z. Sistem biomedicinskog naučnog informisanja Vojvodine. N.: Dynamics of the cerebral circulation during the attack of migraine in children. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Theory of Functional Systems. J. 35. Popov I. 2001:52-58. Božić K. III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru sa internacionalnim učešćem. Medical Expert Testimony of Traumatic Injury to the Central Nervous System in the Developing Age. Borišev. Sudakov.1985. 3. Prague International Symposium of Child Neurology. Borišev. Invited plenary lecture.: Headache with dysrhythmic EEG with Prague Intern. BILTEN. 1996: 8-9. Application of Informatic Technology in Education in Chemistry. Abstract Book. Proceedings of the 3rd International Scientific Meeting Chemistry Metodics.. Sekulić S. Novi Sad.118-119.: REG Characteristics of the haemodynamic disorders of encephalitis in children. 34..VI-th. Novi Sad 1997..: Adaptation Mechanisms of Cerebrovascular Blood Flow in Children. Mihaljev-Martinov J. B.7197-214-3. Novi Sad 1997. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:294-5. Cerebrovaskularne bolesti razvojnog doba.Symposium of Child neurology.. Mihaljev-Martinov J.

Konjović Z. Mihaljev-Martinov J. Neurophysiol. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. 16. Joint Meeting of Neurology..COMPUTER PROGRAM 14 .. Headaches with Children. Nikolić I. Terapijski pristup nekim oblicima migrenske glavobolje. 26(God 50):14.. Prviot makedonsko-jugoslovenski Simpozijum za cerebrovaskularni zaboluvanija. Neurologija. Cerebrovaskularni protok u interkritičnoj Fazi epilepsije u razvojnom dobu.Neurol.. Mak. Mihaljev-Martinov J. Igalo 1990. Zbornik na trudovi od prviot makedosnkojugoslovenski simopozium za cerebrovaskularni zaboluvanja. Popov I...... 19.sažetaka 75-6. 1997. Abstracts 54. Kelemen. Gebauer K. Mihaljev-Martinov.. sa internacionalnim ucesćem. 20. Zbornik sažetaka: 319. suppl. Ohrid 4-8 juni. Nikolić I. Gebauer K. DiklićV.. Sekulić S.Abst. Klopčič-Spevak M... Žarkov M..o Epilepsijama. Mihaljev-Martinov J.. TelAviv. 4-8 juni 1997. Zbornik sažetaka: 75-6. 9. S.. Mihaljev-Martinov J. Đorđević. 14. The Book of Abstracts.. Milošević D.. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. IV International Headache Congres. 1989. Mihaljev-Martinov J. sa medjunarodnim učešćem. 68-9..: Pattern-induced visual evoked potentials in patients with migraine attack. A. Novi Sad 1988. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. sa medjunarodnim učešćem. Liege 1994. Igalo 1990. 1987. 1997. Congress of the Israel Pain Assoc. 22. Brain and Development 1998. Yugoslav-Russian Conference. Hadnađev M.:52. Autosomal recessive Alexander s disease-case report...1990.. 8. Božić K.100:1986 6. Zbornik sažetaka:26. Žikic M. Mihaljev-Martinov J. J. Mihaljev-Martinov J.: Neki elektroklinički parametri u dece obolele od epilepsije sa simptomom glavobolje.... Zbornik sažetaka:247. XIV -th World Congress of Neurology. K. VIII Ju..94.Gebauer.: Theraporesistant cervical migraineacupuncture therapy. Intern. Herceg Novi 1997. Abstr. med. Interiktalni EEG kod lezionih i nelezionih parcijalnih epilepsija dece. 27-th Intern. urednik Ante M.2). 21. . Kelemen A. suppl. Abstracts 97.. sa medjunarodnim učešćem.. Zbornik radova i sazetaka: 61.. Neuropsych. 10. Zbornik na trudovi... pregl. 20(6): 386. Pavlović T. Mihaljev-Martinov J. 7. Popov I. Igalo 1990. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J.. Zb.. Mihaljev-Martinov J. Hadnadjev M. Mihaljev-Martinov J. Simpoz. Mihaljev-Martinov J.. med. Mak. THE EXPERT SYSTEMS FOR CEREBROVASCULAR DISESASES..: Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi epilepsije u razvojnom dobu. Nikolić I. Gebauer K. S. Nikolić I.... Grubač Z.. VI Jugoslovenski kongres kliničke neurofiziologije sa medjunarodnim učešćem. 11. Popov I. Apilepsin u terapiji glavobolje u dece obolele od epilepsije. Božić K..Ohrid. Milankov O: Neurophysiological Deficit by Children Suffering from Epilepsy and Headache. Contribution of Nuclear Magnetic Resonance imaging and Nuclear Magnetic Spectroscopy in the diagnosis of Hallervorden-Spatz sy-two cases report J. Electrophysiological correlates of brain tumors in children. Mihaljev-Martinov J.. Clin. 5-e Congres Europeen de Neurophysiologie Clinique. Popovski. 1994. Mihaljev-Martinov J. 12.. 26(God 50):14. 150-152.: Vertebrobasilar insufficienty. Mihaljev-Martinov J. Žarkov M. Kelemen A.. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. 23.Symposium in Pula.. Palić.. Nikolić I.. 4th. pregl. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1988. Popov I. Kelemen A. Nikolić V. Abs.. sa medjunarodnim učešćem. 68s. 13.14. Diagnostic sensitivity of strech reflex measurment and needle EMG in compression radiculopathies L4-5 and S1. Abstr. Nedvidek B. Prague.. Kovač I. Mihaljev-Martinov J. The expert systems for cerberovascular disease. suppl... 15. Konjović Z. Divjak I.. New Delhy. Božić K. 1998:126. 18. 1986. Suppl 1:36. Paris. Theory of functional systems.. 17.

Ed: Medicinski fakultet. Vera Diklić and Jelena Mihaljev-Martinov.. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. In the 25th Eastern Student Research Forum. Mihaljev-Martinov J. sa međunarodnim učešćem. Mišić-Pavkov G. Ed: Medicinski fakultet. 19 24... Kelemen A. Mačvanin N... Mihić V. 46 25. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Cairo.. ISBN broj 86-7197-190-2. Firenze 7-12.. Novi Sad 2002. Ed: Medicinski fakultet. SERIAL RECORDINGS OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL INFARCTION.. Miami 1999. Bukurov B. elektronsko izdanje.... Gvozdenović S. Mihić V. Sekulić S.. Bogdanović S.ZNAČAJ SERIJSKE REGISTRACIJE SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PACIJENATA SA ISEHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM. 28.... Kelemen A. Vlajković K. Mitrović D.. Delibašić N. Mihaljev-Martinov J. Glavački M. sa međunarodnim učešćem. Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. 31. Matijević R. P:190.FOR CONTROLED STUDY OF DHE IN THE TREATMENT OF MIGRAINE IN CHILDREN. Zbornik radova i sažetaka: 49 33. Epilepsia 2000: Vol 41.. 2000:57. Mihaljev-Martinov J... Gvozdenović S.. Mihaljev-Martinov J. Abstracts. Gebauer K.Sad. ISBN 86-7197-190-2. CIP 618. Tanackov I.-NEKI ASPEKTI SLIKE O SEBI KOD DECE OBOLELE OD MIGRENE. Petrovački-Balj B.857(082) 36. Novi Sad 2002. Petrovački-Balj B. in Journal of Neurology 2000. 15 . Bogdanović S. 3):(P722)p 176. Bogdanović S. CIP 618.... Kelemen A. Epilepsia. Gvozdenović S.. I Jugoslovenski radni sastanak sa medjunarodnim učešćem.. sa međunarodnim učešćem.ABNORMAL FRONTAL OCCIPITAL GRADIENT OF FREE MAGNESIUM IONS IN PATIENTS WITH HEMIPLEGIC MIGRAINE STUDIED BY PHOSPHORUS MAGNETIC RESOSNANCE SPECTROSCOPZ IN VIVO. Filipović D. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. 4TH EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS JUNE 12 -16 1998. 1999:55. 4th European Congress on Epileptology. Božić K.. Benjak M. EPILEPTIC SEIZURES IN ACUTE STROKE. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. CORFU GREECE.... 7-12 October 2000. 4th European Congress on Epileptology. Corfu Greece. Mihaljev Martinov J. Arandjelovac. Ed: Medicinski fakulet N. Mihić I...THE IMPACT OF EPILEPSY IN THE QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS.... 2000: p59.: Diagnosis methods in the researche of migraine.. Gebauer K. Novi Sad 2002.. Sakač S.. Mihić I. Zbornik radova i sažetaka. Božić K.. 27. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 2002. 4th EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS . -MOTIV POSTIGNUĆA KOD DECE MIGRENIČARA.. Zbornik rezimea.. ISBN 86-7197-190-2. Mihić I.857(082) 34.. Gebauer K.. 30.857(082) 35. Mihaljev-Martinov J. Oktober 2000. Mihic V.1999:136. Vol 248 (Suppl 2) P 579 II 147 32.. Mihaljev-Martinov J.. 29.. 8th Annual International Ain Shams Medical students Congres.: Epidemiology of headaches in children... 26. MišićPavkov G.1998.”Bolesti u vezi sa radom”.-NEKI ASPEKTI KVALITETA ODNOSA RODITELJA SA DECOM OBOLELOM OD MIGRENE. Gebauer K. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S.. Jocić N.UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PROSTIH REAKCIONIH VREMENA U KLINIČKOM NALAZU KOD DECE SA GLAVOBOLJAMA MIGRENSKOG TIPA. Firenze. CIP 618. Divjak I. Mihaljev-Martinov J..... Božić K. Borišev V. Božić K. Journal of Neurology 2001. Beograd 2001. Knežević S.. VII Jugoslovenski Kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem. Vol 247 (suppl. Abctract books. Vol 41. Abstract book. Mihaljev-Martinov J. elektronsko izdanje.. Psychopathology in children with generalized epilepsy. and all. Program and Abstracts. Božić K.Sakač S.

Zbornik sažetaka:183-4 . 2004. Vlajković K. Zbornik sažetaka: 38 48.. Božić K. Tanackov I. sa međunarodnim učešćem.. Gebauer K.. 2004.. Mihaljev-Martinov. Petrovački-Balj B. Gebauer-Bukurov K. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. Sakač S. Mihaljev-Martinov J.. 2002. S. K.. Gebauer-Bukurov K. Božić K. Zbornik sažetaka:193-4. Mihaljev-Martinov –Kliničke i epidemiološke karakteristike epilepsija kod dece i adolescenata hospitalozovanih na području Novog Sada. Zbornik sažetaka: 234 42. Mihaljev-Martinov J. Sakač S. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka:123 Spisak rezultata R73 . XII Kongres neurologa SCG. CIP 618. S. Mihaljev-Martinov J.. Novi Sad 2002. K.PRIKAZ SLUČAJA RETROCEREBELARNE CISTE KOD DVANAESTOGODIŠNJEG PACIJENTA.. Mihaljev-Martinov J...857(082) 39.. sa međunarodnim učešćem. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Ed: Medicinski fakultet.. Sekulić S. ISBN 86-7197-190-2.REFLEKS USPRAVLJANJA IZ SUPINACIJE U PRONACIJU KOD FETUSA ZAMORCA.. ISBN 86-7197-190-2.. Novi Sad. Božić K.. Gebauer K. Ed: Medicinski fakultet.... Gebauer-Bukurov.Zbornik sažetaka: 277-80. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. 44. sa međunarodnim učešćem. XII Kongres neurologa SCG. XII Kongres neurologa SCG. Hydromyelia torakalnog dela kičme kod deteta – prikaz slučaja. Novi Sad.857(082) 37.ARAHNOIDALNE CISTE-UČESTALOST. Knežević S. Sakač S. Mihaljev-Martinov J... Gebauer K. elektronsko izdanje ISBN 86-7197-190-2. Suknjaja V.. Sekulić-Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata sa primarno generalizovanim epilepsijama. 46. XII Kongres neurologa SCG.... Božić K. K.TOXOCARA CANIS MOGUĆI UZROČNIK CEREBRALNE VENSKE TROMBOZE -PRIKAZ SLUČAJA ČETRNAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE. Sakač S. Sekulić S. Sekulić. Gojković I.. Beograd. Filipović D. 2004. Buhmiler K.. 2-5 Oktobar 2005. S. -FUNKCIJA PAMĆENJA U DECE I ADOLESCENATA SA MIGRENOM. Sakač S. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S. K. Knjiga sažetaka:82 40. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem.. Petrovački-Balj B. Filipović D... elektronsko izdanje. Mihaljev-Martinov J. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. Knežević S.. sa međunarodnim učešćem. CIP 618.. Sakač S. Vlajković K.Gebauer-Bukurov. 2002.elektronsko izdanje. 43.. Sekulić S... Sakač S.. – ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU.. J..RAZLIKE U NEUROLOŠKOM NALAZU IZMEĐU KARLIČNO I CEFALIČNO PREZENTOVANE NOVOROĐENČADI NA ROĐENJU. Sekulić S. LOKALIZACIJA I KLINIČKI KORELAT. Gebauer-Bukurov K. sa međunarodnim učešćem. Knjiga sažetaka:62 41. Cerebrovaskularne bolesti u dečijem uzrastu.. 45. Matijević R. 2004. CIP 618. Sakač. sa međunarodnim učešćem. -KORELIRANOST REZULTATA PROSTOG I SLOŽENOG REAKCIONOG VREMENA SA MOGUCNOŠĆU PROLASKA MIGRENSKOG ATAKA U TOKU SPAVANJA. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. 2-5 Oktobar 2005.. Novi Sad. Božić..857(082) 38. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Beograd. XII Kongres neurologa SCG. Slankamenac P.. 2002. 2004...Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan 16 Broj 33 . Sekulić S.. J. Knežević S. S. Gebauer-Bukurov K. Zbornik sažetaka: 191-2. Zbornik sažetaka:179-80. Božić.. Vujković K. Beograd 2002. Sakač S. 47. Božić K. Sekulić S. Sakač. Lalošević D. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J.

. 254 11. Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi komplikovane migrene.. Mihaljev-Martinov J.163..... Puača-Stevanović S.. N. Zbornik sažetaka 69. Jovanović M. 8. Božić K.u izvodu. Mihaljev-Martinov J. Konjović Z. VIII Kongr. 1988. Novi Sad 1988.: Akutna oftalmoplegija.. Pavlović T. Jugosl. Nikolić V.: Simptomatologija glavobolje u dece obolele od epilepsije.Ju. Kongres za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba..Ju.: Tranzitorne krize svesti u migreni. 6. Žikić M.: Fenomenologija migrene u dece. Knjiga saž.. 5. VIII Kongr... Božić K. Zb. Elektroradioizotopski korelati glavobolje u dece obolele od epilepsije.: Efekti Heparina u lečenju cerebrovaskularne bolesti.. Popov I. XII Kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju Jugoslavije. Cervikalne migrene i akupunktura. 159. Mihaljev-Martinov J. Beograd 1993. VIII Kongres neurol.. Mihaljev-Martinov J.. Pavlović T. Pavlović T. 20. Milošević D. Beograd 1979.. Mitrović D. Jugoslavije.. Zbornik sažetaka. 1990. 1.Beograd 1993. Tranzitorne ishemijske atake u području vertebrobaszilarne vaskularizacije. Mihaljev-Martinov J. XX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu. Ispitivanje cerebralne cirkulacije u dece sa migrenskim glavoboljama pomoću 99 mTC DTPA. Nikolić I.. Mihaljev-Martinov J.: 310.Sad. 2. III Kongres neurol.. 19. Puača-Stevanović S. Jugosl.. 17 .231. N. Jugosl. V Simpozijum o CVB Zagreb. Mihaljev-Martinov J. Delibašić N. Mihaljev-Martinov J. Tranzitorne krize svesti u fazi ataka migrene. Nikolić I.... Akupunktura-primena u terapiji glavobolja. 17. Migrena skor-klinički i REG parametri.Ju. Popov I. Jovanović M. neurol.. Makedonski medicinski pregled. neurol. Mihaljev-Martinov J.. Jovanović M... 15.. Vujić M. Nikolić I. Knjiga saž. III Kongres neurol. Žikić M.... Mihaljev-Martinov J.. Kopitović A. Mišić-Pavkov G.. Knjiga saž. Glavobolje u dece. Nikolić V. Zadar.. N. 4. III Kongr.. Zbornik abst. Zbornik abstr. Drakić D. D. I Ju Kongres društva za neuronauke. Ohrid. III Kongr..: Interkiktalna studija cerebrovaskularnog protoka migrene sa aurom. I Kongres Ju duštva neuronauka. Mihaljev-Martinov J.neurol. III Kongres neurol. VIII Kongres neurologa Jugoslavije.: Vertigo-elektroklinički korelati.. N.Sad.. Slankamenac P. Beograd 1993. Mihaljev-Martinov J.... Divjak I.. Mihaljev-Martinov J. Ju.. Delibašić N.. Mihaljev-Martinov J.. Jugosl. Zbornik rezimea:129. Beograd 1993. Zbornik rezimea 5. Baza podataka za ispitivanje cerebralne cirkulacije.. I Kongres Ju društva neuronauka. III Kongres neurol.. VII Kongres lekara Jugoslavije. Zbornik rezimea 89.:Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. 10. 16.. 1990(7): 83 13. Mihaljev-Martinov J.abstr. VIII Konres neurol. I Jugoslov... 1988 Zbornik abstrakta:251 9. Delibašić N.. X Jugoslovenski Simpozijum o epilepsijama. Hadnadjev M. 14. IV Simpozijum o cerebrovaskularnium bolestima. 1988. Slankamenac P. Zbornik rezimea :14.Zb. Pavlović T. MihaljevMartinov J... 7.. 3.Živanović O. 18. JU..139-40. Zbornik sažetaka:139. 1990. III Kongres neurologa Jugoslavije. Zbornik rezimea:5... Mihaljev-Martinov J... 1985.. Sad. Jovanović M. Jerković M. 162.Sad. Kopitović A. Konjović Z.. neurol. Nikolić I.saž.. Jovanović M. Gvozdenović S. Knjiga sažetaka 23.Pavlović: Akupunkturni tretman migrena. Beograd 1993.. Zadar 1980. Delibašić N.. Mihaljev-Martinov J. 12. Knjiga saž. Stevanović V. Beograd 1993. 1988. Mihaljev-Martinov J... Mihaljev-Martinov J.. Nikolić I. Nikolić I.300.V Simpozijum o CVB Zagreb 1990.. Sarajevo 1985. Zagreb 1985. 19. Nikolić I. Consalting system for migraine diagnostic with rheoencephalography.

Zlatibor.. Ružička S.. Krbanjević A.. Sakač S.... 437.Sad. Mihaljev-Martinov J. Matijević R. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Kelemen A. Gebauer K.. 29. Filipović D. 23.UČEŠĆE NA PROJEKTIMA 18 . Zbornik sažetaka:156 31.2000:47 27.. XVIth Yugoslav epilepsy Symposium. Biohemiske i citološke analize cerebrospinalne tečnosti kod dece i mladih obolelih od epilepsije.. 1985. Reoencefalografsko. Niška Banja.. Beograd 2001. 21. 24. 32... Book of Abstracts:66. Knežević S. IV Kongres neurologa Jugoslavije... 28. 2000:49. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Praksa propisivanja antiepielptičnih lekova u Jugoslaviji. Bogdanović S.. Zlatibor. Mihaljev-Martinov J.. Beograd 2002. Ružička S. Vlajković K.Beograd 1993. Mihaljev-Martinov J.. Belgrade.. Mihaljev-Martinov J. Petrovački B..1996:172.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu.. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J.. Božić K. Knjiga saž. 2001.. N. november 1-3.Mišić-Pavkov.. 1995.. K.. Božić K. Gebauer E. Zbornik sažetaka:224 Spisak rezultata R81 – Odbranjena doktorska disertacija. G.: SARA računarski program za dijagnozu migrene u razvojnom dobu. Kelemen A. Sekulić S. VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinima. Zbornik Radova. Knjiga sažetaka: 320.. Spisak rezultata R82 – Odbranjena magistarska teza Broj PRODUKCIJA . Uticaj epilepsije na kvalitet života kod adolescenata. Gebauer K. S. III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke. Prvi Simpozijum Informatičke tehnologije i primene.. Gebauer K. Zbornik saž. Sekulić S.. Mihaljev-Martinov J. Božić K. Zlatibor. S. Jerković M. zbornik sažetaka.Book of Abstracts:168 33. 30. Doktorat medicinskih nauka. II Kongres pedijatara Jugoslavije.. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet.1996:101. Novi Sad. 26-7. Mihaljev-Martinov J.. Migrena skor kod vegetativnig infantilizma. Neklasifikovane glavobolje. Zbornik sažetaka 24-5. Zlatibor. 1995. Đorđević S. Djordjević S. Gebauer-Bukurov K. Divjak I. 22. 25. Novi Sad.. I Jugoslovenski kongres o epileptologiji. 31.. Stevanović V. Gebauer K... 2000:47. Reakciono vreme kod dece obolele od migrene.. Zbornik sažetaka.PRIKAZ SLUČAJA CEREBROVASKULARNOG INZULTA KOD PETNAESTOGODISNJE PACIJENTKINJE SA DIABETES MELLITUSOM. Mihaljev-Martinov J. 41 kongres studenata medicine i stomatologije Jugolavije.. Broj 1 1. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J.. prikaz slučaja.. Sekulić S. Puača S.. Bogdanović S. Novi Sad 2000. Djordjević S. Neka zapažanja o neurološkim komplikacijama kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemmijom (ALL) u našoj sredini.. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije.Gebauer.. Bogdanović S.Pavkov: Mogućnosti primene IMX modula u zdravstvu.. Božić K. V Kongres neurologa Jugoslavije. Niška Banja. Zbornik Sažetaka. Zbornik radova. Zbornik radova.Sekulić. IV Kongres neurologa Jugoslavije.. Prvi Simpozijum informatičke tehnologije i primene. D. Mihaljev-Martinov J. XVI Yugoslav epilpesy Symposium. Bogdanović: Komorbiditet migrene i epilepsije. 1998:286 26..Ekspertni sistem za dijagnozu CVB.. Žarkov M.maj-03 jun 2000.PRIKAZ SLUČAJA STIMULUS SENZITIVNE EPILEPSIJE.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Medicinski fakultet. Magistarski rad. 1994 3. 2004 PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA Spisak doktorskih disertacija Broj 1 1. Magistarski rad. 2004 6.Ispitivanje kvaliteta života kod obolelih od migrene. aktuelna dinamika disfunkcije nervnih i psihičkih mehanizama. 2. Slobodan Sekulić-Neuroloski pokazatelji u proceni stanja dece rođene karličnom prezentacijom. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. Kliničkog centra. Happy child –zajedničko istraživanje Instituta za neurologiju. Magistarski rad. Ksenija Gebauer-Bukurov-Epidemiološka analiza epilepsija u dece i adolescenata na području Novog Sada.-Razvoj softvera za procesiranje bioelektričnih potencijala kod osoba sa poremećajima sluha i vida. Dekada mozga.UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji Broj 1 Zajednička istraživanja sa: 1. Ksenija Božić-Somatosenzorni evocirani potencijali u dijagnostici i prognozi ishemičnog oblika moždanog udara. Magistarski rad. Saša Bogdanović.1999. Doktorska disertacija.Spisak projekata Broj 4 1. Medicinski fakultet. 1989. Novi Sad. Slađana Sakač-Klinička provera dijagnostičkih kriterijuma migrene u razvojnom dobu. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. Marija Jovanović-Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. Csongrad Megyei Intézete. 2002 4. Sara Puača Stevanović-Reoencefalografski korelati terapije dihidroergotaminom u migreni razvojnog doba. projekat za razvoj naučnih disciplina 2.6726 Szeged. 1986-1988. Hungary PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA Spisak recenzija 19 Broj . 2003 5. Novi Sad.-Obrada i procesiranje bioelektričnih potencijala. projekat za razvoj softvera za MDM u neurologiji PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA Spisak magistarskih teza Broj 6 1. Novi Sad. Novog Sada i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa dr Nady Molnár Gyöngyi. 1988-1989. Copernicus II. 2000-2004. Novi Sad. Novi Sad. Novi Sad. 1994-1999. projekat za razvoj naučnih disciplina 3. razvoj softvera za REG i EEG kontrolu. Novi Sad. PRODUKCIJA . Savezni naučnoistraživački projekti 4. Medicinski fakultet. 1990-2000.

Aktuelnosti iz neurologije i psihijatrije i graničnih područja-član Izdavačkog saveta. do danas klasa: domaći časopis NAPOMENA: Naziv časopisa.Uloga (urednik.UREDJIVANJE ČASOPISA Spisak uredjivanja časopisa Broj 1 1. od 1993.recenzent). Godine od-do. Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći) 20 . kourednik.član uredjivačkog odbora.PRODUKCIJA .