P. 1
MIHALJEV-MARTINOV Jelena

MIHALJEV-MARTINOV Jelena

|Views: 541|Likes:
Published by misskko

More info:

Published by: misskko on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

pdf

text

original

KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Jelena Mihaljev-Martinov 1942. Novi Kneževac Srbija Doktor medicinskih nauka Redovni profesor jelamih@eunet.yu, neurolog@eunet.yu 021/527-181 i 021/520-892 021/612-022 lok. 3280 i 5841 Institut za neurologiju, Dečja neurologija neurologija, klinička neurofiziologija, glavobolje, migrena kod dece, medicinska informatika

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna 1966 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biografija 1966-1972 – lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Kikindi 1968 - osnovala je Ambulantu za dijabetes i o radu te ambulante objavila svoj prvi stručni rad 1971. 1972 – 1976 Opšta bolnica Novi Kneževac, osniva neurološko odeljenje 1976 – položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1977- zaposlena na Institutu za neurologiju u EEG kabinetu 1979-osniva Ambulantu za glavobolje i REG kabinet 1989-1992 radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti 1992-danas – načelnik Odeljenja dečije neurologije i epilepsije 1978/79 završila užu specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1978/79 završila i edukaciju iz REG na Vojnomedicinskom institutu u Zemunu 1987 – završava i tehniku EEG Mapping na Neurološkoj klinici «Rebro» u Zagrebu 1992-1998 Na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje školu računara MEDINFO za studente medicine i drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 1994-1996 Organizuje školu za PR officers koju pohađaju studenti medicine, ekonomije, elektrotehnike i jugoslovenske književnosti iz Novog Sada i žurnalistike iz Beograda. Svi polaznici ove škole su zaposleni u inostranstvu 1987/88 drži predavanja po pozivu u školi «Andrija Štampar» i neurološkoj klinici «Rebro» iz oblasti glavobolja i epilepsija razvojnog doba 1985-1990 drži predavanja po pozivu na Institute pour neuropsychologie clinic Faculte de Medicine Salpetrie – Paris, Francuska. 1991 kao pozvani istraživač drži predavanja na Medicinskom fakultetu u Linkopingu i Upsali u Švedskoj iz oblasti 1

kliničke neurologije i neurofiziologije 1990-92 kao pozvani istraživač drži predavanja iz oblasti MDM i expertnih sistema za CVB na Institute for Medical Informatics Linkoping University, Švedska. 1994 - boravi u Briselu na poziv Instituta za PR menadžment na jednom od kurseva za PR menadžera. 1994 - držala je i predavanja kao pozvani predavač u Medical School for Foreigners u Briselu. 1994 - drži predavanja iz oblasti MDM kao pozvani predavač na Medicinskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Tibingenu. 1994-1996, 1998, 2002 bila je pozvani predavač iz oblasti informatičke tehnologije u medicini na Medicinskom fakuletu u Nišu. 1994-1996 bila je prodekan za specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1994-96 drži predavanja i šef je Katedre za neurologiju Medicinskog fakuleta u Banjaluci. 1998-danas rukovodi nastavom za predmet Informatička tehnologija u medicini na posledipolomskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 2004-danas šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadui Član je Sekcije za neurologiju i Sekcije za medicinsku informatiku DLV. Predstavnik je Sekcije za medicinsku informatiku u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku. Član je Sekcije za neurologiju SLD. Član je Udruženja za neurologiju SCG. Član je EFNS i WFN. Član je Udruženja univerzitetskih profesora Srbije – Univerzitetski odbor u Novom Sadu, gde je bila podpredsednik i predsednik 1997-2003. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora ZVANJE: (reizbora) Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni – saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik 1. 1977. asistent u nastavi 2. 1986. docent 3. 1991. vanredni profesor 4. 1996. redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1966. Mesto Novi Sad Institucija Medicinski fakultet Naslov diplomskog rada Oblast Medicina MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Oblast DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1985. Mesto Novi Sad 2

objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea.Radović. godišnjice Udruženja u Novom Sadu. Udžbenici 3 Broj 1 . Đurić. Novi Sad: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet Novi Sad 3... Broj Spisak rezultata R13 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i imaju najmanje 15 autocitata. S.Sad 2. 1987. štampana na jednom od svetskih jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata kategorije R50. Broj Spisak rezultata R12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja . INFORMATIKA U NEUROLOGIJI.. 2001. 97 strana. Mihaljev-Martinov Jelena. Broj 4 1.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata Broj NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD dokumenata ! PRODUKCIJA . Lalić S. KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA. 1998. Monografija povodom obeležavanja 40. 4. Popov R. A.naučna dela koja su recenzovana u međunarodnim razmenama. REOENCEFALOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U DECE. štampana na jednom od svetskih jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50. 1994.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu medicina-neurologija PRODUKCIJA .REZULTATI Spisak rezultata R11 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika. Medicinski fakultet N..Institucija Naslov disertacije Oblast Medicinski fakultet Reoencefalografsko. monografije: 29. Niš. Monografije: 8. 86 strana Prosveta. Urednik: Mihaljev-Martinov Jelena. Mihaljev-Martinov J.

Priručnik o migreni. u tematskom zborniku radova. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. Palić 1998: 343-7. 1989.P. Springer Verlag. Popov I. B.: 18 strana. 16 strana. (kategorije R52 . In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds.Lažetić. K. Edds. D.. Mihaljev-Martinov J.Sudakov.B. K. Pregledni članak u časopisu. 45. John Libbey. Pregledni članak u časopisu. Mihaljev-Martinov J. psihijatriju i mentalno zdravlje. K. u monografiji. Mihaljev-Martinov J. CURRENT PROBLEMS IN NEUROLOGY: 7. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:13-21. Eds: K. London-Paris 2. Editors:Bratko D.V. U: Mihaljev Martinov J. ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorije R51 – Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja). Spisak rezultata R23 Poglavlje u knjizi. Božić K. Palić 1998: 335-41. Novi Sad: Institut za neurologiju. 1991. grupa autora. Spisak rezultata R21 Poglavlje u knjizi. Mihaljev-Martinov J. Medicinska informatika. 14 p. 5.. V. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. PSIHIJATRIJE I REHABILITACIJE U RAZVOJNOM DOBU. Đurić S. Medicinski fakultet Novi Sad.Rad u časopisu međunarodnog značaja). S. Stojšić. Mihaljev-Martinov J.1. (kategorije R61 . Medicinski fakultet. B. B.-Edukacija u oblasti medicinske informatike: Misterija ili realnost.Medicinski fakultet Novi Sad. 1988. 1996. 1. Medicinski fakultet Novi Sad 2. Benc. grupa autora. 12 strana. Pavkov D. THORACIC OUTLET SYNDROME. Bengtsson. R. u monografiji. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Petrović. u tematskom zborniku radova. Mihaljev-Martinov J.1989.Lažetić.Lažetić. . ed. 4. Mišić-Pavkov G. DIJAGNOZA I TERAPIJA CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA. Mršulja.Sudakov.. 3. PATOFIZIOLOGIJA. 14 p.. Kostić. Neuropsysiological Assessment Of the Visual System. urednici: Đ. Mihaljev-Martinov J.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja). grupa autora. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. Broj NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata.. Adlassnig K. Računarska podrška 4 . Functional Systems of Modulate Pain Information in Migraine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3. Stern P. Granbner.Sudakov. Turcani P..S..V. 1987. Pregledni članak u vodećem časopisu. Hansen. OSNOVI NEUROLOGIJE. u monografiji.. Broj 7 1.. urednici: B. P. u tematskom zborniku radova.V. cluster i tenzionoj glavobolji. Avramov. urednik: Vojislav Nikolić. Novi Sad 4. monografije: 7. LECTURE NOTES IN MEDICAL INFORMATICS. S. Spisak rezultata R22 Broj 4 Poglavlje u knjizi.

mikroorganizmi (uz dokaz). 7. Božić K. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. Bugarski A. računarski program za ispitivanje epilepsija dece i odraslih.Sad (1987) softver:”SARA”. Mihaljev-Martinov J.RAČUNARSKI PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU MIGRENE KOD DECE. psihijatriju i mentalno zdravlje KC u Novom Sadu 6. Mišić-Pavkov G. Medicinski fakultet N. V. izrada nove karte. Konjović Z. instrument. Žarkov M. za koga je rešenje rađeno. (Medicinski fakultet).(Fakultet tehničkih nauka) (1995. Konjović Z. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S.) Softver: SPECIJALIZACIJE računarski program za evidenciju specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Medicinska informatika. Novo rešenje mikroekonomskog problema. računarski program za edukaciju studenata dodiplomske i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Medicinska informatika.. priznati programski sistem. U: Gudović R. Tanackov I. (Fakultet tehničkih nauka) (1994) Softver: MEDIC. (Medicinski fakultet). (Fakultet tehničkih nauka) (1998) Softver: EPILEPSIJA. (Medicinski fakultet). Novo rešenje makroekonomskog problema. Tanackov I. godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje Spisak rezultata R32 – Tehnička rešenja Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz). Mihaljev-Martinov J. Spisak rezultata R31 – Tehnička rešenja Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju. (Fakultet tehničkih nauka) (1999) Softver: EDMEDINT-PRO. Mihaljev-Martinov J.. Spisak rezultata R34 – Tehnička rešenja 5 Broj 8 . MDM dijagnostički program. Mihaljev-Martinov J. specijalizovani atlas sa tumačenjima. (Medicinski fakultet). dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz). naziv tehničkog rešenja. Akvizicija podataka i upravljanje pomoću IMX modula u oblasti medicine. U: Mihaljev Martinov J..(1995) 5. od 1993 i do sada u upotrebi 3. 1. Bugarski A.) Softver: CVB Računarski program za dijagnozu ishemijske cerebrovaskularne bolesti.registrovanju i analizi evociranih potencijala. 2003:33-5. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:136-40. za potrebe magistarskih. Pavkov D. 2.Puača-Stevanović. Naumović N. nova genska proba. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I. recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz). Novi Sad: Ortomedics. recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz).(Fakultet tehničkih nauka) (1993. ko rešenje koristi. Morfološke promene moždanih struktura kao osnova neklasifikovane glavobolje. Mihaljev-Martinov J. U: Mihaljev Martinov J. nova metoda. Filipović D. editors. 6. Srdić B. (Medicinski fakultet). ed. doktorskih i epidemioloških studija na Institutu za neurologiju. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:212-5. Broj Spisak rezultata R33 – Tehnička rešenja Broj 6 Prototip. Broj Obavezno navesti: autore rešenja. ed. Mihaljev-Martinov J. S. softver.. Božić K. nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz). Stevanović. računarski program za dijagnozu i terapiju glavobolja (1994) 4.

Pavlović. Medicinska informatika. elektronsko izdanje. 2. Tematski zbornik prvog jugoslovenskog Simpozijuma o glavobolji. Spisak rezultata R52 . Beograd 6-8 decembar 1990: zbornik radova. T. Novi Sad. Konjović Z. ZBORNIK UVODNIH PREDAVANJA GLAVNIH TEMA. Novi Sda: Medicinski fakultet. urednik: J. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku Jugoslavije. Lovrenski M. Medicinski fakultet Novi Sad. odnosno časopis koji se izdaje u zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje pet zemalja i ima međunarodnu recenziju.1996:16 6 . soj. T. Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji radova. Mihaljev-Martinov J. 1. Broj Spisak rezultata R42 – Patent Realizovani patent. Proceedings of the 30th Anniversary of the Faculty of Meidicine in Banja Luka. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI. Novi Sad. Broj Broj Spisak rezultata R53 – Plenarno predavanje po pozivu na skupu Broj 1 međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv). urednici: M. 1998. Perišić B. Pejić M. Medicinski fakultet. sorta i rasa na međunarodnom nivou. Novi Sad 6. Medicinski fakultet Novi Sad. 5. 8. Medicinski fakultet.Žikić. Mihaljev-Martinov.. Barać . Mihaljev-Martinov 21 strana. Žikić. elektronsko izdanje. Spisak rezultata R41 – Patent Realizovani patent. Tematski zbornik drugog Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama. GLAVOBOLJE 2. 12. grupa autora. Tanackov I. 1995. autorska izložba muzeja i arhiva (uz dokaze). urednici. J.. Treći jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. a izdaje ga međunarodna naučna institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52. 7. Mihaljev-Martinov J.Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja. Mihaljev-Martinov. Broj Spisak rezultata R51 . kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina). verifikovanih od strane odbora Ministarstva. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka 12. Budakov P. 1.Rad u časopisu međunarodnog značaja. 1994. Invited plenary lecture. 2004. kongresa neurologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem.. Mihaljev-Martinov J.Pavlović. MDM System for Diagnosing Headache and Epilepsy. Medicinski fakultet. Simić S. .Uređivanje kolektivne monografije. Urednik zbornika:Mihaljev-Martinov Jelena. urednik. urednik Jelena Mihaljev-Martinov.. Žarkov M. Novi Sad: Medicinski fakultet. Dačić M. sorga i rasa. soj. Glavobolje 1. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 1995. 1990. Mihaljev-Martinov J.. 2004. 2002. Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije. 1994 4. Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. J. urednici: M.. Monografije:31 3.

Procedings Vienna. Medical Informatics Europe 1991. Nađ-Koša V. Springer . Mihaljev-Martinov J. Springer-Verlag. D. Kulauzov M.. Mihaljev-Martinov J.. Pečujlija: Inteligent periferal module for data acquisition and control in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. J....9. Puača-Stevanović S. D. Radović. Proeceedings. 1997: 294-5 13. Springer-Verlag.. Perišić. 11. Mihaljev-Martinov J. 12. T. Konjović Z. 5. Djordjević S. Austria.. Spisak rezultata 54 .. M.:8990. Tanackov I: Application of information technologies in medical informatics. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1997:2913. 1981: 278-9 . 6 th European Workchop on Clinical Neuropharmacology. Konjović Z. 9th Migraine trust Internatiional Symposium. Procedings. Mihaljev-Martinov J.: Efficacy of Propanolol and DHE in Prophylactic Treatment of Childhood Migraine-double blind parallel study.. J. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Proceedings of the 9th International Congress of Preventive Medicine. Reoencephalographic Confirmation of Cerebrovascular Dysfunction in Patients with Organic Psychosyndromenkcije. T. Tanackov I.. Novi Sad. A.. in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Broj 13 1. August 1991: 86-90. Žikić M. Pavkov. Mihaljev-Martinov. 7 ..Neuropsych. Edition Proceedings 2.NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili registrovana naučna institucija.. Mihaljev-Martinov J. G. Obradović.. Mihaljev-Martinov J.. Proceedings of the International Neuropsychiatry Symposium in Pula.. Bratislava 1987. 29th Intern.: Blood cerebrospinal fluid barrier integrity parametar of patients with vascular headache corresponds to more advanced age.:Cerebral perfusion in interictal phase of complicated migraine. Žarkov M. Cerebrovascular Disease Database. Pavlović T. 7-10. Zbornik radova: 6-8. August 1991: 960-963.. Orovčanec K. Obradović. Latinović: DAMS. 8.Symposium in Pula.Software package to support the daily activities of a hospital ward in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. S. Mihaljev-Martinov. Nikolić I. Žikić M. Austria. Vol. Procedings. Austria. ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. tako i za skupove van zemlje. 99mTC braine perfuzion in children with lymphoblastic leucemia.Verlag. Orovčanec K.. Gebauer E. Nikolić I. Computer Program for Diagnosing Migraine in Children. Popov I. Medical Informatics Europe 1991. Neuropsych. Symposium in Pula. Supll 1. Obradović. London 1992.: Computer aided teaching in neurology. Mišić Pavkov. Dementia in Patients with Cerebrovascular Atherosclerosis.. 1982: 193-5 3. Sterio M.. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Procedings Vienna. 29th Intern. D. B. Matejašev S. 86-90 10... 38. Latinović. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Vienna. 4. Medical Informatics Europe 1991. Ovo važi kako za skupove u zemlji... Mihaljev-Martinov J.. 2. Edition Proceedings 1. 1989. (Danubean countries) Belgrade. Diklić V. S. 88-9.1988. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. 7.: DAMSSoftware package to support the daily activites of a hospital ward Congres of Medical Informatics Europe 1991. Neurologija Suppl 1. 9. Nikolić I.. August 1991: 996-999. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. 6..Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini. Obradović. Vol 38.

Timočki medicinski glasnik 7..37. Med. Mihaljev-Martinov -DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF MIGRAINE . Medicinski pregled. Novi Sad 1997. Borota R.219 Spisak rezultata R62 .. 12.. kategoriju rada). Gebauer E. Sad. Nikolić I. Migrena-dijagnostički problemi.pregl. Vštačka inteligencija i medicinska dijagnoza. Mihaljev-Martinov J. pregl. Radiol Iugoslav. Mihaljev-Martinov J.. 3. Mihaljev-Martinov J.:Vaskularna glavobolja-odraz cerebrovaskularne disfunkcije. Pharmacol. 10. N.pregl. pregl.. Nove dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine. 34.1987: 547-52. rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj. ima razmenu sa 10 zemalja u svetu. Acta. Filipović.Sad. 1982(1-2):83-8. Mihaljev-Martinov J. Med. Med.. redovno izlazi.3(6):67-72. Acta medica Medinae 1996. 1985:15-20 7... D. Mihaljev-Martinov J.Edition Proceedings 2. Physiol. 34. Ćirić D.Sad. Med. Uvodnik. Nikolić I. pregl. 1981 (5-6):217-23. Patofiziološki mehanizmi migrenske glavobolje.... 4. Cerebrovaskularne malformacije u razvojnom dobu. Sinkope u dece.UV) 1987:115-19. Prevencija bola u migreni. Med.. Bogdanović S. 1997 (3-4) :75-76 15. 1983-299-305.pregl. Informatička tehnologija u medicini. eventualno 2 (dva) časopisa kategorije »vodeći nacionalni časopis« Broj 16 1. Mihaljev-Martinov J.Sad 3-4 1986:129-33. Mihaljev-Martinov J. koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. pregl. N. Novi Sad.. Med. Mihaljev-Martinov J. Mogućnosti REG-a u dijagnostici i kontroli terapije migrene. Nikolić I.. J. Mihaljev-Martinov J.. Med. Med.. Značaj pojedinih angioscintigrafskih parametara u oceni cerebralne perfuzije..pregl. Radović A. ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih jezika.1985:12-16. 2003. Redakcija je sastavljena od poznatih naučnih radnika.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj.. Đurić Stojanka. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. 1984:561-4. 8.. 1984:423-6 5.29-36. Mihaljev-Martinov J. XLIV.. Nikolić V. N.pregl. 14. 11. Med.. Mihaljev-Martinov J. 21(suppl. 2. Med pregl. MIGRENA KOD DECE.. Vukić D. Nikolić I.regl.. pregl. 11-12-.. Reoencefalografski parametri u razvojnom dobu. Med . 1985:19-23 9. 8 . 16. N. 2001. Nikolić I. 1-2. editorial.11-12. 2. LVI (5-6) 217.Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 20 1. Mihaljev-Martinov J. 1991: 9-10: 413-7 13. No 1. Iugoslav. Reoencefalografija– klinička primena..Sad.1-2. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. god..9-10. Vol. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Dejstvo redergina na krvne sudove mozga. Angioscintigrafski parametri poremećaja cerebralnog protoka u interkritičnoj fazi komplikovane migrene. Beograd.. Nikolić I. Sterio M. Mihaljev-Martinov J. Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan). 6. :296-8 Spisak rezultata R61 . 1983(9-10):423-6. N. Medicinska informatika.7-8. Med. Aktuelnosti iz neurologije.

Božić K. Mihaljev-Martinov J. Računarska podrška u postavljanju dijagnoze cerebrovaskularnog insulta. Filipović D.12(3-4):28-35. Novi Sad God. 6. N.12(1-2):36-43.. psihijatrije i graničnih područja 2004. BožićEpidemiologija glavobolje u razvojnom dobu. 2001: 8-16 13.. Aktuelnosti iz neurologije. Ivetić V.. Terapija migrene. Mihaljev-Martinov J.. godište XIII.1-2. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Migrena i okcipitalna epilepsija. M.12(3-4): 23-7. Sekulić S.. broj 3-4: str 1-10 19. Mihaljev-Martinov J. Delibašić N..... Knežević S. Aktuelnosti iz neurologije. Diklić V. IV (3-4):2-7.Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) kod ishemičnog oblika moždanog udara. Sekulić S. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov. Mihaljev-Martinov J. 1993: 29-31. 2003. Gebauer-Bukurov K. Matijević R. 7. Božić K. Petrović B. Đorđević.4) 12-17 11. Ilin M. Aktuelnosti iz neurologije. Bogdanović S. K. N.3(1-2):117-34. Slankamenac P. Primena akupunkture u neurologiji. Rudić S. 18. 1996. Todorovski Z. Žikić M. Prevalencija epilepsije kod dece i adolescenata na području Novog Sada.. Mačvanin N. Božić K. Gebauer Bukurov K. Simić S. Božić K. Sakač S. God. psihijatrije i graničnih područja 1998. 8.... Simić S. Sekulić S. J.I): 46-59 10.. Novi Sad 2000. Sekulić S.. Mihaljev-Martinov J. N. 3-4.. psihijatrije i graničnih područja 2000. psihijatrije i graničnih područja. psihijatrije i granicnih područja. –ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. IX. psihijatrije i graničnih područja. 5. Gebauer-Bukurov... Mihaljev-Martinov J. S. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K. Aktuelnosti iz neurologije.. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja . br 4.. Božić K. 2000: God VIII (br... 17. Aktuelnosti iz neurologije. Godiste XI. Cvijanović M. K. 2005. 2000:18-25 9.. psihijatrije i graničnih područja... br.Sad. Kovač I..VIII. Žikić M. Božić K. Sakač S. Tanackov I. Kelemen A. (4) 37-41 12. Jovin Z. Karakteristike oštećenja hematolikvorske barijere kod hepatičke encefalopatije. Mitrović D. Revija rada 1999. 8. psihijatrije i graničnih područja. Razlike u neurološkom nalazu između karličnog i cefalično prezentovane novorođenčadi na rođenju.3(1-2):16-22. Sakač S. Aktuelnosti iz neurologije. Halasz P. 16.MRI dijagnostika parcijalnih epilepsija dece. Gebauer Bukurov K: PREDICTION OF OUTCOME OF SURGICALLY TREATED EPILEPSIES /PREDIKCIJA ISHODA HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE.. 1. Vuleta P. Mihaljev-Martinov J. Kopitović A. Glavaški. 3. Bogdanović S. psihijatrije i graničnih područja 2004.. Divjak I. Slankamenac P. Novi Sad.. Kopitović A.. Banić-Horvat S... Vol.. Žikić M..IV (1-2) 17-23. Gebauer K. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov J. Gebauer. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Banić-Horvat S. Sekulić S. psihijatrije i graničnih područja. Bebauer-Bukurov K. Ružička S. Filipović D.. Žarkov M. 4. Gvozdenović S.Sad 1996.. Mihaljev-Martinov J. God VIII (br. Kelemen A. Božić K.1:1-9 14.29:73-78. Aktuelnosti iy neurologije. Božić K.psihijatrije i graničnih stanja. -PRILOG PROUČAVANJU ETIOLOGIJE PREZENTACIJE ZADKOM. Multimodalni evocirani potencijali: normativi ya odrasle.. Gebauer K. Psihički poremećaji kod dece sa primarno generalizovanim epilepsijama Aktuelnosti iz neurologije. Cvijanović M.. Medicina Danas 2004. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja 1995.6(1-2)65-9.. Ivetić V. Sekulić S. Jerković M. psihijatrije i graničnih područja. psihijatrije i graničnih područja 2004. Sakač S. Mihaljev-Martinov J. 15. Aktuelnosti iz neurologije. Sekulić S.. 9 .

12. Božić K. 1998. V. 13.Neuropsihologija stresa. Aktuelnosti iz neurologije. 1999:4143. Aktuelnosti iz neurologije. Glavobolje: zbornik radova Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama Novi Sad 1994.. Pavlović T. MihaljevMartinov J. tematski Zbornik 1998:8-14. Primena informacione tehnologije u edukaciji medicinske informatike. Terapija migrene u dece primenom dihidroergotamina.857 (082)). 1994. 2005. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 2002. Mihaljev Martinov.. N. 11-12-12-1998. Headache in Children. J. 1988. 6.13(1-2):1036.:39-40. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama.Djurić. Novi Sad. J. Stamenković.. Novi Sad: Klinika za neurologiju 1994:62-6.Mihaljev Martinov J. Neurologija. Novi Sad. uvodno predavanje. Novine u dijagnostici migrene. Mihaljev-Martinov J. 37. plenary lecture. psihijatrije i graničnih područja . Stevanović Puača. 7. Zbornik radova:17-20. 1988. Vukić. Mihaljev-Martinov J. Pogančev-Knežević M. 3. Sad 4. Kopitović A.: Racionalizacija dijagnostike u neurologiji poglavlje tehnoloških dostignuća. CIP 618.12. Kulauzov M. 1999:5-7 11. Mihaljev-Martinov J. J. Mihaljev-Martinov J. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM ISBN 86-7197-190-2.: Disturbances of cerebral blood flow in interictal phases of complicated migraine. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Informacioni sistem kao preduslov efikasne i kvalitetne zaštite u Domu zdravlja. Simpozijum “Dete i stres”. Sad 5. S. Mihaljev-Martinov J. psihijatrije i graničnih područja 2005. CEREBROVASKULARNE BOLESTI KOD DECE.: Dnevna glavobolja kod dece u ratnim uslovima. 2.. broj 3-4: 80-83 20. 1994:33-7. Nikolić I. Knežević-Pogančev. Uvodno predavanje.1998. Mihaljev Martinov. Zbornik radova. predavanje po pozivu. U: Žikić M. Mihaljev-Martinov J.Mihaljev-Martinov. Đorđević: Stres rata i egzodusa kao provocirajući i potencirajući faktor migrenskog sindroma kod dece. 9. Tanackov I. Sedma medjunarodna konferencija: Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije.37(3-4):119-25. Mihaljev Martinov J. S. 1.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Neurologija. 10 . Sekulić S. Gebauer-Bukurov K. Obradović D. tematski Zbornik. M.Multumodalni evocirani potencijali kod migrene.. Stevanović. (3-4): 43-51.Sad 1995. Migrena skor u razvojnom dobu. 10. Spisak rezultata R63 – Naučna kritika i polemika Broj Spisak rezultata R64 – Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja Broj 16 štampano u celini. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Novi Sad. uvodno predavanje. godište XIII. Quality of Life in Children Suffering from Migraine.. 1999. J. Đorđević S. Novi Sad. S. N. Specifičnosti epilepsije u adolescenciji. Simpozijum “Dete i stres”. Popov I. Uvodno predavanje. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. D.. N. Epidemiologija glavobolja u razvojnom dobu. Biblioteka Zbornici (tematski) Novi Sad 1997:291-3. 11-12. SIMPOZIJUM Dete i stres. predavanje po pozivu na VIII Kongresu neurologa Jugoslavije. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Faculty of Medicine in Novi Sad 14.:80-84. S. Zbornik radova. 8. Uvodno izlaganje.. Đurić. Novi Sad 2002. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM). Mihaljev-Martinov J. sa medjunarodnim učećem...

Orovčanec K. Uticaj terapije encefabolom na kliničku sliku i EEG nalaz u mentalno retardiranih osoba. Mihaljev-Martinov J. Sarajevo 1980. Zbornik radova. Medicinski fakultet. Ohrid. Žikić M.. 12. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev M.. II Kongres kliničke neurofiziologije. Vrnjačka banja 1972. Sarajevo 1980. Zbornik radova... Kostić. Beograd. Zbornik radova :184-87. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J. zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova. Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. moždana oštećenja i encefalopatije” Tara. Glavobolje dečjeg doba. Hvar.. 11. Zbornik radova: 369-76. II Kongres kliničke neurofiziologije Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. Prvi Jugoslovenski simpozijum za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. 1978. Zbornik radova 925. Jugoslovenski simpozijum o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji.. Popov I. Damjanović-Mihaljev J. Simpozijum “Savremeni život. 10.-Sudsko medicinsko veštačenje traumatskog oštećenja nervnog sistema u razvojnom dobu. 1978. Mihaljev-Martinov J.. Stručna konferencija “Hronična masovna oboljenja”. Popov I. Zbornik radova-tematski. Naša iskustva u lečenju vaskularnih glavobolja 11 . Oboleli od Diabetes melitusa u ambulatni lekara opšte medicine. Medicinski fakultet Novi Sad. OHRID 1978.. Mihaljev-Martinov J. 9. 1972... I kongres saobraćajne medicine Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J.177-179.. 20611. elektronsko izdanje. Zlatibor. 2004. 13. ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Zbornik radova: 188-91. 3. 1980. Beograd 1980. Borišev V. Mesto i uloga EEG u dijagnostici vaskularne lezije CNS. Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike skupa. Zbornik uvodnih predavanja (ur.. Vertebrobazilarna insuficijencija cervikalnog sindroma. VI Kongres neurologa Jugoslavije.. Nadj-Koša V... 30-32. Nikolić V. Uloga lekara opšte medicine u borbi za smanjenje traumatizma u saobraćaju. Nikolić V. Vuković B. VI Kongres neurologa Jugoslavije. 12.. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. forenzička neurologija. 16..Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 35 u celini. Mogućnosti REG dijagnostike u evaluaciji lezije cerebralnih arterija arterioskleroticne geneze. Pavlović T. NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje. Zbornik edukativnog programa. Zbornik radova 41-3 7. Zbornik radova. Mihaljev-Martinov J. Kongres neurologa SCG sa međunarondim učešćem.: Pseudoneurastenicni sindrom vaskularne geneze (komparativni prikaz klinickih i REG nalaza). Beograd 1979. Zbornik radova:485-9. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Mihaljev-Martinov J.. Borišev Lj. Mihaljev-Martinov J. Popović B. 24-5 5. Urednik zbornika Akademik Vladimir S.. Beograd 1980. Spisak rezultata R65 . Nadj-Koša V. Primena Instenona u ambulatni lekara opšte medicine. Reoencefalografija u etiopatogenetskom istraživanju vertiga. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. 6. 2004. 1971. 1. Zbornik radova... Nadj-Koša V. Novi Sad. Reoencefalografska verifikacija hemodinamske insuficijencije kardijalne geneze. 2. 4. II Kongres Kliničke neurofiziologije.) Mihaljev-Martinov Jelena. elektronsko izdanje... 53-5 8.. Mihaljev J. Ožegović N. Zbornik radova 374-9.Faculty of Medicine in Novi Sad 15. Mihaljev-Martinov J. 12.. Orovčanec K. Mihaljev-Martinov J.

Budimlija Z. Stevanović V. Konjović Z.. Stevanović S. Radović A.. Promene moždane cirkulacije u migreni.. Delibašić N... Skoplje 1988... Beograd. Mihaljev-Martinov J.: Računarski program: specijalizacija. Zbornik radova 271-3.. Zbornik radova 23-4. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. III Jugoslovenski seminar o mozgansjki cirkulaciji. 1982..115-16... 25.. Konjović Z. Klinička patofiziologija nervnog sistema razvojnog doba. Nadj-Koša V. Bregun A. Priština 1982. Nikolić V. Razvoj medicinske informatike u Vojvodini. Zbornik radova 21-2.1987.Zbornik radova. Jovanović M. Nikolić I. II Jugoslovenski gerontološki kongres. Internacionalni simpozijum za akupunkturu Struga 1981. Mihaljev-Martinov J.... U:Nadrljanski Đ. II stručni sastanak pedijatara i neuropsihijatara razvojnog doba.. p.. Priština 1982....151-9. 1994.. Martinov Cvejin M. Jerković M. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. 1995. 18. 21. 22. X Simpozijum o kliničkoj neurofiziologiji. Mogući patofizioloski mehanizmi hemodinamske disfunkcije u vaskularnim glavoboljama. 1990..... Hadnadjev M.. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem. Strukturalne promene cerebralnih arterija-REG studija. Beograd 1990. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Jovanović M. Grubač Z. EEG i REG studija. Nikolić V. 23..1988. seminar o mozganski cirkulaciji. Zbornik del.. Ljubljana. Računarska podrška u istraživanju psihosomatskih obolenja. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije Herceg Novi 1997:25-34.klinička. 31. 24... Mallformacije arterija u razvojnom dopbu. Zadar 1984.329-332 27. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 57-8. 1990. Mihaljev-Martinov J... Mihaljev-Martinov J.. II stručni sastanak nuklearne medicine.-Prilog razvoju ekspertnog sistema za dijagnostiku CVB.: 151-59. Priština 1982. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1985. 14. Novi Sad. Pavkov D. Adaptacioni mehanizmi cerebrovaskularnog protoka u razvojnom dobu. Popov I. Mihaljev-Martinov J. U: Informatika u zdravstvu. Tasić M. Mihaljev-Martinov J. III Jugoslovensko-sovjetski Simpozijum. 99mTC DTPA planarni scintigram u dece sa epilepsijom. Ljubljana 1982.. Neurologija. 15. Novi Sad. 29. Beograd. 17. Orovčanec K.... Vujić M. Mišić-Pavkov G. 1983. Turkulov D. Konjović J. et al editors. Ljubljana. Vaskularna lezija u razvojnom dobu.. 16. Mihaljev-Martinov J. Promene moždane cirkulacije u migreni.. Zbornik radova 56-8. Tanackov I. 1982.. 20. Popov I.. Epileptične manifestacije kod zapaljenskih oboljenja CNS. 37. 19. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Bajić M.. Kongres gerontologa. Ljubljana. Suppl 2... Novi Sad. 21-3. Zbornik radova. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije.. Nadj-Koša V. Nadj C.233-236 28. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Popov I..1984:429-32. Zbornik radova 186-7.. Zbornik radova: 125-8. 18.... I Kongres medicinske informatike Jugoslavije..-Računarska podrška u edukaciji iz neurologije. p. Mihaljev-Martinov J. 30.akupunkturom.: Terapija migrene u dece primenom DHE. Zbornik del. Novović Z. Nikolić I. Žarkov M. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma 12 . Nikolić V.. Mihaljev-Martinov J. Nadj Č. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Radović A. Radiol Yugoslav.Zbornik radova: 249-52 26.. Mihaljev-Martinov J. Mišić-Pavkov G. Baza podataka za CVB.. Zbornik radova 179.. Dijagnostički problemi tumora mozga u starih osoba.Zbornik radova. Popov I. III Jugoslov. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Bugarski A. Zbornik radova 122-4.

. plenary lecture.: Changed cerebral haemodynamics in the interictal phase of complicated migraine with children. June 17-18. Theory of Functional Systems. B. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. Mačvanin N.. Edds. Application of Informatic Technology in Education in Chemistry.. Sudakov. Zbornik abstrakta 57. of the Child neurology. Glavaški. Niške sveske. BILTEN. ISBN 86. J.8 (082) Spisak rezultata R72 . Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:296-8. 32. Brkić S. 35. U: Nadrljanski Đ. God XXII-XXIII.Symposium of Child neurology. Mihaljev-Martinov J. Zbornik abstracta. 1. 1996: 8-9.118-119. Mihaljev-Martinov.with Intern. Novi Sad 1997.118:1985. 84:1985 2. N. Mihaljev-Martinov J. 2004. Pejić M. Novi Sad.. Slankamenac P. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. (on CD-ROM).7197-214-3. CIP 616. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Prague Sympos. 8-11 09. Mihaljev-Martinov J. Mitrović D. 3.: REG Characteristics of the haemodynamic disorders of encephalitis in children. Novi Sad. Novi Sad.: Adaptation Mechanisms of Cerebrovascular Blood Flow in Children. SLDV. 1985. Popov I. Mihaljev-Martinov J. Nikolić V. Lj. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:282-90. Zbornik abst..: Dynamics of the cerebral circulation during the attack of migraine in children. Borišev. 5. Cerebrovaskularne bolesti razvojnog doba. N. 2004. Računarski program za dijagnostiku migrene. Sistem biomedicinskog naučnog informisanja Vojvodine. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. Đorđević S. Nikolić I. Spisak rezultata R71 – Plenarno predavanje na skupu međunarodnog Broj 3 značaja štampano u izvodu. Popov I. Nikolić I. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation.V. 2. III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru sa internacionalnim učešćem. Abstract Book.. et al editors.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu. Grubač Z. Tara.međunarodna konferencija. Prague.VI-th... Božić K. 33. Gebauer-Bukurov K. 2001:52-58. M. Broj 48 1. Mihaljev-Martinov J.Sad.. et al editors. Sekcija za medicinu rada. Mihaljev-Martinov J. 2005.. Mihaljev-Martinov J. Sakač S. K. U: Nadrljanski Đ. 3rd Yugoslav-Russian Conference. educative programme. Popov I. Borišev. Joint Meeting of neurology. Novi Sad 1997. Tanackov I. Headache in Childhood.. str 279-282 Spisak rezultata R66 – Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU Broj i Matice srpske. 4. V. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:294-5. Proceedings of the 3rd International Scientific Meeting Chemistry Metodics.: Headache with dysrhythmic EEG with Prague Intern. Konjović Z. Medical Expert Testimony of Traumatic Injury to the Central Nervous System in the Developing Age. Turkulov D. Ed. Puača-Stevanović S. Faculty of Medicine. 34. J. Nikolić I. 13 . Invited plenary lecture. Sekulić S.1985. Mitrović D. Lažetić. br.1-2. Prague International Symposium of Child Neurology. Novi Sad 1997. Mihaljev Martinov. Mihaljev-Martinov J. (on CD-ROM) 3. Mihaljev-Martinov J.

Igalo 1990. Zbornik na trudovi od prviot makedosnkojugoslovenski simopozium za cerebrovaskularni zaboluvanja. Terapijski pristup nekim oblicima migrenske glavobolje. 14.. Nikolić I. 1997. Konjović Z. 20. Popov I. Yugoslav-Russian Conference.2).Neurol. sa internacionalnim ucesćem.. sa medjunarodnim učešćem.. Božić K.. 22. suppl. med. Neurophysiol. Electrophysiological correlates of brain tumors in children.. Mihaljev-Martinov J.... 1987. Paris.. Intern. 7.. Kelemen A. Mihaljev-Martinov J.. The Book of Abstracts. 68s.. Theory of functional systems. Autosomal recessive Alexander s disease-case report. Sekulić S. urednik Ante M. 20(6): 386. 19. Prague. IV International Headache Congres.. Simpoz. 8. Neuropsych. Klopčič-Spevak M. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K. Nikolić I. Milankov O: Neurophysiological Deficit by Children Suffering from Epilepsy and Headache. Prviot makedonsko-jugoslovenski Simpozijum za cerebrovaskularni zaboluvanija. sa medjunarodnim učešćem. 21.Ohrid.Gebauer.: Neki elektroklinički parametri u dece obolele od epilepsije sa simptomom glavobolje.. suppl. Popovski.. Abstracts 54. suppl.: Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi epilepsije u razvojnom dobu.. Nikolić V. THE EXPERT SYSTEMS FOR CEREBROVASCULAR DISESASES. Mihaljev-Martinov J. Neurologija. 18. Abstr.. Zbornik sažetaka: 319.. Nedvidek B. 11.. med. Suppl 1:36. Grubač Z. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. S. Gebauer K. 15.. Joint Meeting of Neurology. TelAviv. Mihaljev-Martinov J. 1989. Congress of the Israel Pain Assoc..: Theraporesistant cervical migraineacupuncture therapy. 17. Mak. Mihaljev-Martinov J.: Vertebrobasilar insufficienty. Mihaljev-Martinov J. The expert systems for cerberovascular disease. Liege 1994.Symposium in Pula. 12. Kelemen A. Pavlović T. Contribution of Nuclear Magnetic Resonance imaging and Nuclear Magnetic Spectroscopy in the diagnosis of Hallervorden-Spatz sy-two cases report J. Popov I.. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Zbornik sažetaka:247. Kovač I. pregl. 1994..100:1986 6. Mak.o Epilepsijama. Novi Sad 1988. Nikolić I. Kelemen A. 68-9. Žikic M. Žarkov M.: Pattern-induced visual evoked potentials in patients with migraine attack. Mihaljev-Martinov.. Abs. Apilepsin u terapiji glavobolje u dece obolele od epilepsije... 4th. Interiktalni EEG kod lezionih i nelezionih parcijalnih epilepsija dece. Clin.1990.... New Delhy. Igalo 1990. Abstr.. Kelemen. 16. DiklićV. sa medjunarodnim učešćem. Palić. 26(God 50):14. Igalo 1990..Abst. Konjović Z. Novi Sad 1988. Herceg Novi 1997. 1986. VIII Kongres neurologa Jugoslavije... sa medjunarodnim učešćem. 23. S. Božić K. K. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. 9. Zbornik sažetaka: 75-6. Zbornik na trudovi.. 26(God 50):14. Mihaljev-Martinov J. Headaches with Children. Popov I. Ohrid 4-8 juni.sažetaka 75-6. 27-th Intern. 13. Mihaljev-Martinov J. 10.. Diagnostic sensitivity of strech reflex measurment and needle EMG in compression radiculopathies L4-5 and S1.. VIII Kongres neurologa Jugoslavije... XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Gebauer K.94. Zb. J. Milošević D. Popov I..:52.14. Mihaljev-Martinov J. Hadnadjev M. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Brain and Development 1998.. Abstracts 97. A. 4-8 juni 1997. 1998:126.. Mihaljev-Martinov J. 1997... Hadnađev M. pregl.. Zbornik sažetaka:26. Nikolić I. 150-152..... Đorđević... Cerebrovaskularni protok u interkritičnoj Fazi epilepsije u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J. VI Jugoslovenski kongres kliničke neurofiziologije sa medjunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J. VIII Ju. Divjak I. .. Božić K. 5-e Congres Europeen de Neurophysiologie Clinique. XIV -th World Congress of Neurology.COMPUTER PROGRAM 14 . Žarkov M. Zbornik radova i sazetaka: 61.

Bukurov B...... Miami 1999. Gebauer K... Zbornik rezimea. Mihaljev-Martinov J. Gvozdenović S.. Divjak I.. Sekulić S. 4th European Congress on Epileptology. Bogdanović S. Ed: Medicinski fakultet. Firenze 7-12. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. Vera Diklić and Jelena Mihaljev-Martinov. Borišev V. Mihaljev-Martinov J. Kelemen A. Bogdanović S. Program and Abstracts. Mihić V.. Ed: Medicinski fakultet.. Mihić I...”Bolesti u vezi sa radom”... SERIAL RECORDINGS OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL INFARCTION. Glavački M. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. Novi Sad 2002. Novi Sad 2002.. Knežević S. Bogdanović S. MišićPavkov G.. 3):(P722)p 176.-NEKI ASPEKTI KVALITETA ODNOSA RODITELJA SA DECOM OBOLELOM OD MIGRENE.. Novi Sad 2002... Mihic V.. 46 25.. Matijević R. Gebauer K. 30. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Abstract book. Delibašić N. Zbornik radova i sažetaka: 49 33.. ISBN broj 86-7197-190-2. Journal of Neurology 2001. I Jugoslovenski radni sastanak sa medjunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J.. 4th European Congress on Epileptology. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Bogdanović S.ZNAČAJ SERIJSKE REGISTRACIJE SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PACIJENATA SA ISEHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM.1998.. ISBN 86-7197-190-2. -MOTIV POSTIGNUĆA KOD DECE MIGRENIČARA. Vol 247 (suppl. Petrovački-Balj B.857(082) 35.. 8th Annual International Ain Shams Medical students Congres. sa međunarodnim učešćem. Kelemen A. Mitrović D. Gvozdenović S. 15 . Arandjelovac. Petrovački-Balj B.. 7-12 October 2000. Oktober 2000. Novi Sad 2002. Benjak M... In the 25th Eastern Student Research Forum... 28. Filipović D. CIP 618..... EPILEPTIC SEIZURES IN ACUTE STROKE..857(082) 34. Vol 248 (Suppl 2) P 579 II 147 32.. elektronsko izdanje. Mihaljev-Martinov J. Mišić-Pavkov G. CIP 618...THE IMPACT OF EPILEPSY IN THE QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS. Epilepsia. elektronsko izdanje. Božić K. Abstracts. Mihaljev-Martinov J. Psychopathology in children with generalized epilepsy. in Journal of Neurology 2000.. 19 24. Epilepsia 2000: Vol 41. 29. P:190.. 2000:57. Vol 41. Ed: Medicinski fakulet N. Zbornik radova i sažetaka.ABNORMAL FRONTAL OCCIPITAL GRADIENT OF FREE MAGNESIUM IONS IN PATIENTS WITH HEMIPLEGIC MIGRAINE STUDIED BY PHOSPHORUS MAGNETIC RESOSNANCE SPECTROSCOPZ IN VIVO.Sakač S.: Diagnosis methods in the researche of migraine. ISBN 86-7197-190-2. Mihić V. Mačvanin N. Gvozdenović S.FOR CONTROLED STUDY OF DHE IN THE TREATMENT OF MIGRAINE IN CHILDREN. Cairo.. Vlajković K. Božić K. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.. Gebauer K... Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Božić K.. Ed: Medicinski fakultet. Božić K. Mihaljev Martinov J. sa međunarodnim učešćem. Kelemen A.-NEKI ASPEKTI SLIKE O SEBI KOD DECE OBOLELE OD MIGRENE. Mihaljev-Martinov J. CORFU GREECE. 26.. 4TH EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS JUNE 12 -16 1998. 1999:55. Jocić N. Mihić I. Božić K. Mihić I. Abctract books. Mihaljev-Martinov J.: Epidemiology of headaches in children.1999:136. CIP 618.857(082) 36. Sakač S. Gebauer K..Sad...... and all. Firenze. 4th EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS . 27. Tanackov I. 31. Corfu Greece. 2000: p59. VII Jugoslovenski Kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J. sa međunarodnim učešćem.UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PROSTIH REAKCIONIH VREMENA U KLINIČKOM NALAZU KOD DECE SA GLAVOBOLJAMA MIGRENSKOG TIPA. Beograd 2001.

Mihaljev-Martinov J. Petrovački-Balj B. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem.TOXOCARA CANIS MOGUĆI UZROČNIK CEREBRALNE VENSKE TROMBOZE -PRIKAZ SLUČAJA ČETRNAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE. K.. 2004. 2004. Novi Sad. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. ISBN 86-7197-190-2. Sekulić S. 2002. XII Kongres neurologa SCG. 45. Knjiga sažetaka:82 40.. Gebauer K. CIP 618.. 2002. Sekulić S. 47.. sa međunarodnim učešćem.. Gebauer-Bukurov K.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. Gebauer K.. 2002. Sakač.. Božić K.... Mihaljev-Martinov J. Filipović D.. Sakač S. Knjiga sažetaka:62 41. sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov. Sekulić S. Sekulić S. Sakač. 2-5 Oktobar 2005. sa međunarodnim učešćem. Vujković K... Sekulić S. Sekulić. J.. Zbornik sažetaka:123 Spisak rezultata R73 ....REFLEKS USPRAVLJANJA IZ SUPINACIJE U PRONACIJU KOD FETUSA ZAMORCA. Vlajković K. Lalošević D. CIP 618. Mihaljev-Martinov –Kliničke i epidemiološke karakteristike epilepsija kod dece i adolescenata hospitalozovanih na području Novog Sada.. Buhmiler K. Cerebrovaskularne bolesti u dečijem uzrastu. Božić K. ISBN 86-7197-190-2. Sekulić S.. XII Kongres neurologa SCG. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. XII Kongres neurologa SCG. Sakač S... Sekulić S. Beograd. Novi Sad.. Božić. Zbornik sažetaka:193-4. Zbornik sažetaka: 38 48. Sekulić S. Božić K.ARAHNOIDALNE CISTE-UČESTALOST.. -FUNKCIJA PAMĆENJA U DECE I ADOLESCENATA SA MIGRENOM. Gebauer-Bukurov.. Knežević S. Mihaljev-Martinov J. Ed: Medicinski fakultet. Beograd 2002. Knežević S.. Knežević S. Novi Sad. Petrovački-Balj B.. Sekulić-Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata sa primarno generalizovanim epilepsijama. Suknjaja V. sa međunarodnim učešćem.857(082) 37. Tanackov I.RAZLIKE U NEUROLOŠKOM NALAZU IZMEĐU KARLIČNO I CEFALIČNO PREZENTOVANE NOVOROĐENČADI NA ROĐENJU.. Novi Sad 2002. Hydromyelia torakalnog dela kičme kod deteta – prikaz slučaja. elektronsko izdanje ISBN 86-7197-190-2. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan 16 Broj 33 .. sa međunarodnim učešćem.. Božić.. S.. S. Gebauer K. Filipović D. Sekulić S. Zbornik sažetaka:179-80..857(082) 38.. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama... Slankamenac P.elektronsko izdanje. S. Gebauer-Bukurov K. Vlajković K. Božić K. Gebauer-Bukurov K. Gojković I. Sakač S. Sakač S. 46. LOKALIZACIJA I KLINIČKI KORELAT.. K. J. Sakač S. K. Mihaljev-Martinov J. Ed: Medicinski fakultet. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka: 234 42.PRIKAZ SLUČAJA RETROCEREBELARNE CISTE KOD DVANAESTOGODIŠNJEG PACIJENTA. Gebauer-Bukurov K. Sakač S. 2004. Mihaljev-Martinov J. 44... S. Mihaljev-Martinov J. XII Kongres neurologa SCG.857(082) 39. 43. 2-5 Oktobar 2005. Sakač S. XII Kongres neurologa SCG. sa međunarodnim učešćem. Beograd. elektronsko izdanje. 2004. Sakač S. Zbornik sažetaka: 191-2. Božić K. Zbornik sažetaka:183-4 . Matijević R. – ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU.. K... Mihaljev-Martinov J.. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem. 2004..Zbornik sažetaka: 277-80.Gebauer-Bukurov. CIP 618. Mihaljev-Martinov J. -KORELIRANOST REZULTATA PROSTOG I SLOŽENOG REAKCIONOG VREMENA SA MOGUCNOŠĆU PROLASKA MIGRENSKOG ATAKA U TOKU SPAVANJA.

.: Simptomatologija glavobolje u dece obolele od epilepsije. Delibašić N.163. Ohrid.. Knjiga saž..231. Kopitović A... Nikolić V... Božić K. 1988. Knjiga saž. Mihaljev-Martinov J. 1. V Simpozijum o CVB Zagreb.. Beograd 1993. Mihaljev-Martinov J. Pavlović T. 3... neurol.. Elektroradioizotopski korelati glavobolje u dece obolele od epilepsije.. Puača-Stevanović S. Stevanović V... Nikolić I. Akupunktura-primena u terapiji glavobolja.... Mihaljev-Martinov J. neurol. Zbornik rezimea:5. Knjiga saž.: Fenomenologija migrene u dece.139-40..saž.. 14. Puača-Stevanović S. 1988 Zbornik abstrakta:251 9. Mihaljev-Martinov J. Zbornik rezimea :14. Gvozdenović S. Mihaljev-Martinov J..300. Mihaljev-Martinov J. Žikić M.Ju. Jugosl. Glavobolje u dece. 1985. Hadnadjev M.u izvodu. MihaljevMartinov J. Baza podataka za ispitivanje cerebralne cirkulacije.. N... Zbornik sažetaka. I Kongres Ju duštva neuronauka. Jovanović M. Sarajevo 1985. N. VII Kongres lekara Jugoslavije. III Kongr.. Zbornik rezimea 5. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.neurol. VIII Kongr.. Mihaljev-Martinov J..: Akutna oftalmoplegija.. Beograd 1993.Sad. 1988. 17 . Ispitivanje cerebralne cirkulacije u dece sa migrenskim glavoboljama pomoću 99 mTC DTPA. Mihaljev-Martinov J... 6. 10. Žikić M. Consalting system for migraine diagnostic with rheoencephalography.. Mišić-Pavkov G.Beograd 1993. Nikolić I. Jovanović M. 19. III Kongres neurol. Jugosl. Mihaljev-Martinov J.. Jugosl.: 310. Jugosl. Knjiga sažetaka 23.:Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Delibašić N. Pavlović T... 1990(7): 83 13. Božić K. Nikolić I. JU. neurol.Sad.V Simpozijum o CVB Zagreb 1990.. N. N. Beograd 1993. Drakić D. 7. Milošević D.Sad. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Nikolić I. Nikolić V.. Popov I.. Delibašić N. Zagreb 1985. 5. Vujić M. Slankamenac P. Mihaljev-Martinov J. Beograd 1993.. Mihaljev-Martinov J.... 162. 159. Mihaljev-Martinov J.. Nikolić I. Beograd 1993. Mihaljev-Martinov J.. D.. 12. I Kongres Ju društva neuronauka. 15. Nikolić I. 1988.. X Jugoslovenski Simpozijum o epilepsijama. Zadar 1980.. Novi Sad 1988. Jovanović M.Ju.. IV Simpozijum o cerebrovaskularnium bolestima. Zbornik rezimea 89. Kongres za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. 17. I Jugoslov. Sad. 1990.. Slankamenac P.. III Kongres neurologa Jugoslavije.Zb. Jovanović M. Popov I.: Vertigo-elektroklinički korelati. 1990.. Konjović Z. 254 11. Kopitović A.... 19. Zbornik rezimea:129. VIII Kongres neurol. 18. Zbornik sažetaka 69. Mihaljev-Martinov J. Ju. Jovanović M. Divjak I.. XII Kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Makedonski medicinski pregled.Ju.: Interkiktalna studija cerebrovaskularnog protoka migrene sa aurom. VIII Konres neurol. Tranzitorne krize svesti u fazi ataka migrene. Delibašić N..abstr. Beograd 1979. Cervikalne migrene i akupunktura. VIII Kongr..Živanović O. Knjiga saž.. Mihaljev-Martinov J. III Kongres neurol.. Zbornik sažetaka:139. Tranzitorne ishemijske atake u području vertebrobaszilarne vaskularizacije.. III Kongres neurol... Konjović Z.: Tranzitorne krize svesti u migreni. Jerković M. Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi komplikovane migrene. Zadar.. III Kongres neurol.. Jugoslavije. 8. I Ju Kongres društva za neuronauke.: Efekti Heparina u lečenju cerebrovaskularne bolesti.. Pavlović T. Mitrović D. 2. 20. Pavlović T. Migrena skor-klinički i REG parametri.Pavlović: Akupunkturni tretman migrena. 16. Nikolić I. III Kongr.. XX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu.... Zbornik abstr. 4. Zbornik abst. Zb..

Sad..... Gebauer K. Jerković M. Biohemiske i citološke analize cerebrospinalne tečnosti kod dece i mladih obolelih od epilepsije. Zlatibor. Ružička S. Mihaljev-Martinov J. Stevanović V. Božić K. Zlatibor. Gebauer-Bukurov K. Sekulić S. Medicinski fakultet. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Božić K. 2000:49.. Bogdanović S.Sekulić. Zbornik sažetaka:156 31.Gebauer.PRIKAZ SLUČAJA CEREBROVASKULARNOG INZULTA KOD PETNAESTOGODISNJE PACIJENTKINJE SA DIABETES MELLITUSOM. Đorđević S. Reakciono vreme kod dece obolele od migrene. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. Knežević S. Mihaljev-Martinov J. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Zbornik Sažetaka.. 31. 1998:286 26.Mišić-Pavkov. XVIth Yugoslav epilepsy Symposium.. Filipović D. Zlatibor...klinička korelacija migrene u razvojnom dobu..: SARA računarski program za dijagnozu migrene u razvojnom dobu. Prvi Simpozijum Informatičke tehnologije i primene. Knjiga sažetaka: 320. Vlajković K.. Migrena skor kod vegetativnig infantilizma.1996:101.. Doktorat medicinskih nauka. 2000:47.. 2001.. Mihaljev-Martinov J. 1995... Mihaljev-Martinov J. K. S. Božić K. 28. 26-7. Mihaljev-Martinov J. Zbornik sažetaka:224 Spisak rezultata R81 – Odbranjena doktorska disertacija. Zbornik radova.1996:172.PRIKAZ SLUČAJA STIMULUS SENZITIVNE EPILEPSIJE.. Spisak rezultata R82 – Odbranjena magistarska teza Broj PRODUKCIJA . Novi Sad 2000.... Božić K. Bogdanović S.. 437. D. 23.. Matijević R... Knjiga saž. G. II Kongres pedijatara Jugoslavije.. Neka zapažanja o neurološkim komplikacijama kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemmijom (ALL) u našoj sredini. Niška Banja. Zbornik Radova. Niška Banja. Zbornik saž. Beograd 2002.. Praksa propisivanja antiepielptičnih lekova u Jugoslaviji. november 1-3. Uticaj epilepsije na kvalitet života kod adolescenata.. Sekulić S. 32. 41 kongres studenata medicine i stomatologije Jugolavije. Belgrade. Gebauer E.. Mihaljev-Martinov J. Zbornik sažetaka 24-5... Gebauer K.Ekspertni sistem za dijagnozu CVB.Book of Abstracts:168 33. Reoencefalografsko. Beograd 2001. 1995. Novi Sad. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Djordjević S. Zlatibor.. 30. Puača S. Kelemen A... Gebauer K. Mihaljev-Martinov J.Beograd 1993. Gebauer K. S. VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinima. Žarkov M.2000:47 27. zbornik sažetaka. 1985. Neklasifikovane glavobolje. 29. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova. 21. Zbornik sažetaka. Kelemen A. I Jugoslovenski kongres o epileptologiji. V Kongres neurologa Jugoslavije.. Novi Sad.... IV Kongres neurologa Jugoslavije. prikaz slučaja.Pavkov: Mogućnosti primene IMX modula u zdravstvu. Book of Abstracts:66. 22. Sakač S. Broj 1 1. XVI Yugoslav epilpesy Symposium. Divjak I. Mihaljev-Martinov J. Djordjević S.maj-03 jun 2000.... Bogdanović: Komorbiditet migrene i epilepsije. Ružička S. N. Prvi Simpozijum informatičke tehnologije i primene.. 24. Krbanjević A. Mihaljev-Martinov J.UČEŠĆE NA PROJEKTIMA 18 .. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S. Petrovački B. IV Kongres neurologa Jugoslavije.. 25... III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke..

2002 4. 1986-1988. 2. 2004 PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA Spisak doktorskih disertacija Broj 1 1. Magistarski rad. Slobodan Sekulić-Neuroloski pokazatelji u proceni stanja dece rođene karličnom prezentacijom. Sara Puača Stevanović-Reoencefalografski korelati terapije dihidroergotaminom u migreni razvojnog doba.1999. Hungary PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA Spisak recenzija 19 Broj .Ispitivanje kvaliteta života kod obolelih od migrene. Medicinski fakultet. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. 1990-2000.-Obrada i procesiranje bioelektričnih potencijala. Saša Bogdanović. projekat za razvoj softvera za MDM u neurologiji PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA Spisak magistarskih teza Broj 6 1. 2000-2004. Dekada mozga. Medicinski fakultet. Novi Sad. Ksenija Božić-Somatosenzorni evocirani potencijali u dijagnostici i prognozi ishemičnog oblika moždanog udara. Doktorska disertacija. Ksenija Gebauer-Bukurov-Epidemiološka analiza epilepsija u dece i adolescenata na području Novog Sada. projekat za razvoj naučnih disciplina 2. Medicinski fakultet. Novi Sad. Novi Sad.6726 Szeged. Novi Sad. Copernicus II.Spisak projekata Broj 4 1. aktuelna dinamika disfunkcije nervnih i psihičkih mehanizama.-Razvoj softvera za procesiranje bioelektričnih potencijala kod osoba sa poremećajima sluha i vida. 1994 3. 1994-1999. Novi Sad. razvoj softvera za REG i EEG kontrolu. projekat za razvoj naučnih disciplina 3. Novi Sad. Savezni naučnoistraživački projekti 4. Csongrad Megyei Intézete. Medicinski fakultet. PRODUKCIJA . Happy child –zajedničko istraživanje Instituta za neurologiju. Kliničkog centra. Novog Sada i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa dr Nady Molnár Gyöngyi. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. Novi Sad. 2004 6. Magistarski rad. 1988-1989. Magistarski rad. Marija Jovanović-Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. 1989. 2003 5. Slađana Sakač-Klinička provera dijagnostičkih kriterijuma migrene u razvojnom dobu. Magistarski rad.UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji Broj 1 Zajednička istraživanja sa: 1.

recenzent). kourednik.PRODUKCIJA . Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći) 20 . Godine od-do.Uloga (urednik. Aktuelnosti iz neurologije i psihijatrije i graničnih područja-član Izdavačkog saveta. do danas klasa: domaći časopis NAPOMENA: Naziv časopisa. od 1993.član uredjivačkog odbora.UREDJIVANJE ČASOPISA Spisak uredjivanja časopisa Broj 1 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->