MIHALJEV-MARTINOV Jelena

KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Jelena Mihaljev-Martinov 1942. Novi Kneževac Srbija Doktor medicinskih nauka Redovni profesor jelamih@eunet.yu, neurolog@eunet.yu 021/527-181 i 021/520-892 021/612-022 lok. 3280 i 5841 Institut za neurologiju, Dečja neurologija neurologija, klinička neurofiziologija, glavobolje, migrena kod dece, medicinska informatika

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna 1966 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biografija 1966-1972 – lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Kikindi 1968 - osnovala je Ambulantu za dijabetes i o radu te ambulante objavila svoj prvi stručni rad 1971. 1972 – 1976 Opšta bolnica Novi Kneževac, osniva neurološko odeljenje 1976 – položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1977- zaposlena na Institutu za neurologiju u EEG kabinetu 1979-osniva Ambulantu za glavobolje i REG kabinet 1989-1992 radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti 1992-danas – načelnik Odeljenja dečije neurologije i epilepsije 1978/79 završila užu specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1978/79 završila i edukaciju iz REG na Vojnomedicinskom institutu u Zemunu 1987 – završava i tehniku EEG Mapping na Neurološkoj klinici «Rebro» u Zagrebu 1992-1998 Na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje školu računara MEDINFO za studente medicine i drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 1994-1996 Organizuje školu za PR officers koju pohađaju studenti medicine, ekonomije, elektrotehnike i jugoslovenske književnosti iz Novog Sada i žurnalistike iz Beograda. Svi polaznici ove škole su zaposleni u inostranstvu 1987/88 drži predavanja po pozivu u školi «Andrija Štampar» i neurološkoj klinici «Rebro» iz oblasti glavobolja i epilepsija razvojnog doba 1985-1990 drži predavanja po pozivu na Institute pour neuropsychologie clinic Faculte de Medicine Salpetrie – Paris, Francuska. 1991 kao pozvani istraživač drži predavanja na Medicinskom fakultetu u Linkopingu i Upsali u Švedskoj iz oblasti 1

kliničke neurologije i neurofiziologije 1990-92 kao pozvani istraživač drži predavanja iz oblasti MDM i expertnih sistema za CVB na Institute for Medical Informatics Linkoping University, Švedska. 1994 - boravi u Briselu na poziv Instituta za PR menadžment na jednom od kurseva za PR menadžera. 1994 - držala je i predavanja kao pozvani predavač u Medical School for Foreigners u Briselu. 1994 - drži predavanja iz oblasti MDM kao pozvani predavač na Medicinskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Tibingenu. 1994-1996, 1998, 2002 bila je pozvani predavač iz oblasti informatičke tehnologije u medicini na Medicinskom fakuletu u Nišu. 1994-1996 bila je prodekan za specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1994-96 drži predavanja i šef je Katedre za neurologiju Medicinskog fakuleta u Banjaluci. 1998-danas rukovodi nastavom za predmet Informatička tehnologija u medicini na posledipolomskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 2004-danas šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadui Član je Sekcije za neurologiju i Sekcije za medicinsku informatiku DLV. Predstavnik je Sekcije za medicinsku informatiku u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku. Član je Sekcije za neurologiju SLD. Član je Udruženja za neurologiju SCG. Član je EFNS i WFN. Član je Udruženja univerzitetskih profesora Srbije – Univerzitetski odbor u Novom Sadu, gde je bila podpredsednik i predsednik 1997-2003. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora ZVANJE: (reizbora) Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni – saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik 1. 1977. asistent u nastavi 2. 1986. docent 3. 1991. vanredni profesor 4. 1996. redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1966. Mesto Novi Sad Institucija Medicinski fakultet Naslov diplomskog rada Oblast Medicina MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Oblast DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1985. Mesto Novi Sad 2

2001. Novi Sad: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. 1994.Institucija Naslov disertacije Oblast Medicinski fakultet Reoencefalografsko. monografije: 29. 4. INFORMATIKA U NEUROLOGIJI. S.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu medicina-neurologija PRODUKCIJA .. godišnjice Udruženja u Novom Sadu. objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea. 86 strana Prosveta. REOENCEFALOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U DECE. 1998. 1987. Lalić S. Mihaljev-Martinov J. Niš.Radović. Monografija povodom obeležavanja 40. Monografije: 8.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata Broj NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD dokumenata ! PRODUKCIJA . KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA.. Mihaljev-Martinov J. Udžbenici 3 Broj 1 . Medicinski fakultet N.naučna dela koja su recenzovana u međunarodnim razmenama.REZULTATI Spisak rezultata R11 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika. štampana na jednom od svetskih jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata kategorije R50... A. Mihaljev-Martinov Jelena. Medicinski fakultet Novi Sad 3. Urednik: Mihaljev-Martinov Jelena. 97 strana.Sad 2. Broj Spisak rezultata R13 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i imaju najmanje 15 autocitata. Popov R. Broj 4 1. Broj Spisak rezultata R12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja . Đurić. štampana na jednom od svetskih jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50.

D. 3.Lažetić. 1988. u monografiji. Benc. urednici: Đ. Editors:Bratko D. Edds. Medicinska informatika. Medicinski fakultet Novi Sad.V. 1987. cluster i tenzionoj glavobolji.1. Mihaljev-Martinov J. 16 strana. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. THORACIC OUTLET SYNDROME. CURRENT PROBLEMS IN NEUROLOGY: 7. Palić 1998: 335-41. Mihaljev-Martinov J. Springer Verlag. Turcani P. Spisak rezultata R21 Poglavlje u knjizi. 1996. 1. Functional Systems of Modulate Pain Information in Migraine. Mihaljev-Martinov J. 4. Novi Sad 4.. DIJAGNOZA I TERAPIJA CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA. Stern P. PSIHIJATRIJE I REHABILITACIJE U RAZVOJNOM DOBU. Mihaljev-Martinov J. K... Božić K. u monografiji. u tematskom zborniku radova. Priručnik o migreni. S.S.. Broj 7 1. Računarska podrška 4 . Spisak rezultata R23 Poglavlje u knjizi. Mišić-Pavkov G. John Libbey.. R. V.-Edukacija u oblasti medicinske informatike: Misterija ili realnost. ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorije R51 – Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja). grupa autora. P. K. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. PATOFIZIOLOGIJA. Novi Sad: Institut za neurologiju. Kostić. urednik: Vojislav Nikolić. (kategorije R61 . Neuropsysiological Assessment Of the Visual System. 12 strana. LECTURE NOTES IN MEDICAL INFORMATICS. . Stojšić. Pregledni članak u vodećem časopisu.Sudakov. Avramov. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 14 p. Broj NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata.. Pregledni članak u časopisu.. London-Paris 2. 5. monografije: 7. Mihaljev-Martinov J. 45.P.1989. grupa autora.Sudakov. u tematskom zborniku radova. ed. 14 p. Mršulja. Pregledni članak u časopisu.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja). (kategorije R52 . Popov I. S. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3. Petrović.V. psihijatriju i mentalno zdravlje. OSNOVI NEUROLOGIJE.: 18 strana. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:13-21. Palić 1998: 343-7. B.B. Bengtsson. Granbner. u tematskom zborniku radova.Rad u časopisu međunarodnog značaja). Medicinski fakultet Novi Sad 2. Đurić S.V. grupa autora. Mihaljev-Martinov J. Hansen. B. urednici: B. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.. K.Sudakov.Lažetić. Spisak rezultata R22 Broj 4 Poglavlje u knjizi. B. U: Mihaljev Martinov J. Mihaljev-Martinov J. u monografiji. Medicinski fakultet. Eds: K. Pavkov D. 1991.Lažetić.Medicinski fakultet Novi Sad. 1989. Mihaljev-Martinov J. Adlassnig K..

.) Softver: SPECIJALIZACIJE računarski program za evidenciju specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. računarski program za ispitivanje epilepsija dece i odraslih. Novi Sad: Ortomedics. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. softver. Broj Obavezno navesti: autore rešenja. Medicinska informatika. (Fakultet tehničkih nauka) (1994) Softver: MEDIC. U: Mihaljev Martinov J.Sad (1987) softver:”SARA”. izrada nove karte. dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz). Mišić-Pavkov G. S. U: Gudović R. recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz). U: Mihaljev Martinov J. Bogdanović S. 1. MDM dijagnostički program.(Fakultet tehničkih nauka) (1995. Pavkov D. nova genska proba. 2. Mihaljev-Martinov J. (Fakultet tehničkih nauka) (1999) Softver: EDMEDINT-PRO. Broj Spisak rezultata R33 – Tehnička rešenja Broj 6 Prototip. priznati programski sistem. 2003:33-5. Filipović D. Naumović N. računarski program za edukaciju studenata dodiplomske i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Medicinski fakultet N. Spisak rezultata R34 – Tehnička rešenja 5 Broj 8 . Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. ko rešenje koristi. instrument. specijalizovani atlas sa tumačenjima. nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz). psihijatriju i mentalno zdravlje KC u Novom Sadu 6. Medicinska informatika. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:136-40. Mihaljev-Martinov J. Žarkov M. Konjović Z. (Medicinski fakultet).(Fakultet tehničkih nauka) (1993. za koga je rešenje rađeno. Mihaljev-Martinov J. Spisak rezultata R31 – Tehnička rešenja Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju. Mihaljev-Martinov J. naziv tehničkog rešenja. (Medicinski fakultet). (Medicinski fakultet). Mihaljev-Martinov J.Puača-Stevanović.registrovanju i analizi evociranih potencijala. Stevanović. Morfološke promene moždanih struktura kao osnova neklasifikovane glavobolje. Srdić B. (Medicinski fakultet). ed. (Fakultet tehničkih nauka) (1998) Softver: EPILEPSIJA.. Božić K.. od 1993 i do sada u upotrebi 3. V. Novo rešenje mikroekonomskog problema. Tanackov I. Tanackov I. nova metoda. za potrebe magistarskih. (Medicinski fakultet). ed. recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz). editors.) Softver: CVB Računarski program za dijagnozu ishemijske cerebrovaskularne bolesti. računarski program za dijagnozu i terapiju glavobolja (1994) 4. godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje Spisak rezultata R32 – Tehnička rešenja Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz). Novo rešenje makroekonomskog problema. Akvizicija podataka i upravljanje pomoću IMX modula u oblasti medicine. 6. doktorskih i epidemioloških studija na Institutu za neurologiju. 7. mikroorganizmi (uz dokaz).RAČUNARSKI PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU MIGRENE KOD DECE.(1995) 5. Tanackov I. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:212-5.. Božić K. Bugarski A. Mihaljev-Martinov J. Bugarski A. Konjović Z.

. urednik: J. Treći jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 1995. T. Proceedings of the 30th Anniversary of the Faculty of Meidicine in Banja Luka. urednik. elektronsko izdanje. a izdaje ga međunarodna naučna institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52. T. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI. elektronsko izdanje. 1998. Novi Sda: Medicinski fakultet. Broj Spisak rezultata R42 – Patent Realizovani patent. kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina). MDM System for Diagnosing Headache and Epilepsy... Mihaljev-Martinov J. Žarkov M. sorta i rasa na međunarodnom nivou. 1990. urednici: M. . 1994. 2002. Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije. Medicinska informatika. Medicinski fakultet.1996:16 6 . Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov. Broj Broj Spisak rezultata R53 – Plenarno predavanje po pozivu na skupu Broj 1 međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv). Spisak rezultata R41 – Patent Realizovani patent. Dačić M. Konjović Z. Broj Spisak rezultata R51 . 8. Mihaljev-Martinov. Novi Sad 6. soj. Žikić. Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. sorga i rasa. 2004. J. Tanackov I. grupa autora. soj. Novi Sad. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Perišić B.. Zbornik sažetaka 12. Pavlović.. Novi Sad. odnosno časopis koji se izdaje u zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje pet zemalja i ima međunarodnu recenziju. kongresa neurologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Simić S. Urednik zbornika:Mihaljev-Martinov Jelena. urednici. Medicinski fakultet Novi Sad. J. Tematski zbornik prvog jugoslovenskog Simpozijuma o glavobolji. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku Jugoslavije. Tematski zbornik drugog Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama. Mihaljev-Martinov 21 strana. autorska izložba muzeja i arhiva (uz dokaze). urednici: M.Uređivanje kolektivne monografije. Budakov P. Pejić M. Medicinski fakultet. ZBORNIK UVODNIH PREDAVANJA GLAVNIH TEMA. Novi Sad: Medicinski fakultet. Barać . verifikovanih od strane odbora Ministarstva. Medicinski fakultet Novi Sad. Glavobolje 1. 2004. 1995.Žikić. 1994 4. Medicinski fakultet.. 7. Beograd 6-8 decembar 1990: zbornik radova. Invited plenary lecture. Monografije:31 3. Spisak rezultata R52 .Rad u časopisu međunarodnog značaja. Lovrenski M.Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja. GLAVOBOLJE 2. Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji radova. Mihaljev-Martinov J. 12. 1. Mihaljev-Martinov J. urednik Jelena Mihaljev-Martinov.Pavlović. 2. 1. 5.

Diklić V. Latinović: DAMS. S. Medical Informatics Europe 1991. Mihaljev-Martinov J. Proceedings of the 9th International Congress of Preventive Medicine. Popov I.. Mihaljev-Martinov J. August 1991: 86-90. 6 th European Workchop on Clinical Neuropharmacology. Konjović Z..: Blood cerebrospinal fluid barrier integrity parametar of patients with vascular headache corresponds to more advanced age. Gebauer E. Radović. Springer . 1997: 294-5 13. in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Novi Sad 1997:2913. Tanackov I: Application of information technologies in medical informatics. B. 88-9. Nikolić I... Neuropsych. tako i za skupove van zemlje. Tanackov I.:8990. Latinović.9. 8. Sterio M. Mihaljev-Martinov J. 7 . August 1991: 960-963.. Procedings. 9. T. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies.. 2. Procedings Vienna. Žikić M. Obradović. Mihaljev-Martinov J. S..: Computer aided teaching in neurology. 9th Migraine trust Internatiional Symposium.. Mihaljev-Martinov J. Žikić M. Kulauzov M. A.:Cerebral perfusion in interictal phase of complicated migraine.. J. Puača-Stevanović S... Nikolić I. (Danubean countries) Belgrade.. Springer-Verlag. 4. G. Ovo važi kako za skupove u zemlji. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Vol 38. Obradović.Verlag. Nikolić I... Edition Proceedings 1. Symposium in Pula. Orovčanec K. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Cerebrovascular Disease Database. Mihaljev-Martinov J. Pavlović T.. Computer Program for Diagnosing Migraine in Children. Medical Informatics Europe 1991. Proceedings of the International Neuropsychiatry Symposium in Pula. Mihaljev-Martinov. 29th Intern. Pavkov. Pečujlija: Inteligent periferal module for data acquisition and control in: Lecture Notes in Medical Informatics 45.. Edition Proceedings 2.1988. Djordjević S.. Procedings. 5. 1981: 278-9 ..Symposium in Pula.: Efficacy of Propanolol and DHE in Prophylactic Treatment of Childhood Migraine-double blind parallel study.. M. T. 7.. August 1991: 996-999. Mihaljev-Martinov J. Medical Informatics Europe 1991. Perišić. Zbornik radova: 6-8. Proeceedings. 12.. D. London 1992. D.. Konjović Z. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mišić Pavkov. 38. 6. 7-10. J. Spisak rezultata 54 .. Austria. Bratislava 1987. Vienna. Mihaljev-Martinov J.. Procedings Vienna. Dementia in Patients with Cerebrovascular Atherosclerosis.. Austria. Nađ-Koša V. Mihaljev-Martinov J. 86-90 10. 29th Intern.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini. Obradović. Nikolić I. Springer-Verlag. ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova.. Broj 13 1. 1989. Neurologija Suppl 1. 1982: 193-5 3.Software package to support the daily activities of a hospital ward in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Reoencephalographic Confirmation of Cerebrovascular Dysfunction in Patients with Organic Psychosyndromenkcije. Orovčanec K. Mihaljev-Martinov.. Austria. D. Vol. 11. 99mTC braine perfuzion in children with lymphoblastic leucemia. Obradović.Neuropsych. Matejašev S..: DAMSSoftware package to support the daily activites of a hospital ward Congres of Medical Informatics Europe 1991.NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili registrovana naučna institucija. Novi Sad. Žarkov M. Supll 1.

Informatička tehnologija u medicini.pregl.. Mihaljev-Martinov J. 16. Angioscintigrafski parametri poremećaja cerebralnog protoka u interkritičnoj fazi komplikovane migrene. Med. 3. Vol. 1981 (5-6):217-23. Med. koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija.. Timočki medicinski glasnik 7.:Vaskularna glavobolja-odraz cerebrovaskularne disfunkcije. Med. Sinkope u dece. Mihaljev-Martinov J. pregl. 2001. Pharmacol.. redovno izlazi. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. ima razmenu sa 10 zemalja u svetu. Mihaljev-Martinov J.UV) 1987:115-19. Reoencefalografija– klinička primena. 8 . Novi Sad. 1985:15-20 7. Medicinska informatika.. Mihaljev-Martinov J. N.. Med.. 1984:561-4. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I...Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj. Nikolić V. 1991: 9-10: 413-7 13. J. Cerebrovaskularne malformacije u razvojnom dobu. 12. Mihaljev-Martinov J. Med. eventualno 2 (dva) časopisa kategorije »vodeći nacionalni časopis« Broj 16 1.37.Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 20 1.pregl. Vukić D. Radović A. 10. XLIV. Med. 2003. pregl. LVI (5-6) 217. Mihaljev-Martinov J.Sad 3-4 1986:129-33. 1984:423-6 5.pregl.. No 1. Med. Gebauer E.1-2. Med . 1982(1-2):83-8.Edition Proceedings 2.Sad..1985:12-16. 1-2.. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I..Sad.. Prevencija bola u migreni..pregl. Dejstvo redergina na krvne sudove mozga. Radiol Iugoslav. Acta.7-8. god. rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj.. Borota R. editorial. 34. Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan). Ćirić D..9-10.. Med.. N. 11. 11-12-. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1997. 14. Mihaljev-Martinov J. ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih jezika.. pregl. 21(suppl. D.11-12. Đurić Stojanka..3(6):67-72.. Mihaljev-Martinov J. 1983(9-10):423-6. Mihaljev-Martinov J.. 2. kategoriju rada). Sad. 1985:19-23 9. Nikolić I. 8. Beograd. 1997 (3-4) :75-76 15.1987: 547-52. Acta medica Medinae 1996. Novi Sad. Iugoslav. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov -DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF MIGRAINE . Uvodnik.pregl. Mihaljev-Martinov J. Patofiziološki mehanizmi migrenske glavobolje. 4. Mihaljev-Martinov J. N. Reoencefalografski parametri u razvojnom dobu.. Sterio M.. Nove dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine. Medicinski pregled. Med.. Nikolić I. Med. Med pregl. Migrena-dijagnostički problemi. 1983-299-305. Redakcija je sastavljena od poznatih naučnih radnika. MIGRENA KOD DECE. Aktuelnosti iz neurologije.regl.. Nikolić I. N. Filipović.219 Spisak rezultata R62 . N. Physiol. Mogućnosti REG-a u dijagnostici i kontroli terapije migrene. Vštačka inteligencija i medicinska dijagnoza. :296-8 Spisak rezultata R61 . 6. 34. Značaj pojedinih angioscintigrafskih parametara u oceni cerebralne perfuzije.Sad.29-36. 2. Bogdanović S. pregl. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. pregl.

I): 46-59 10. Cvijanović M.IV (1-2) 17-23.12(3-4):28-35. 3-4. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Aktuelnosti iz neurologije.12(3-4): 23-7. Mihaljev-Martinov J. Prevalencija epilepsije kod dece i adolescenata na području Novog Sada. Aktuelnosti iz neurologije. Žikić M..3(1-2):117-34. Sakač S. 16. psihijatrije i graničnih područja. Gebauer Bukurov K: PREDICTION OF OUTCOME OF SURGICALLY TREATED EPILEPSIES /PREDIKCIJA ISHODA HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE. psihijatrije i graničnih područja 2004. 2005. Knežević S. K.1-2.. Kelemen A. Novi Sad God. 7. 17. 9 . God. Revija rada 1999. Sekulić S. Matijević R. psihijatrije i graničnih područja 2004... psihijatrije i graničnih područja.4) 12-17 11.psihijatrije i graničnih stanja. Rudić S. 1.. 2000:18-25 9. 8.. 3. Simić S. N. 2001: 8-16 13.. Sekulić S. Gebauer K. br 4. M. Kopitović A. Glavaški.. Đorđević. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije.. 1996. (4) 37-41 12. Žikić M.. Gebauer-Bukurov K. Gebauer-Bukurov.. 15. broj 3-4: str 1-10 19.. Božić K. Slankamenac P. Multimodalni evocirani potencijali: normativi ya odrasle. psihijatrije i graničnih područja 1998.29:73-78.MRI dijagnostika parcijalnih epilepsija dece. 5. Gebauer.. BožićEpidemiologija glavobolje u razvojnom dobu. Božić K. -PRILOG PROUČAVANJU ETIOLOGIJE PREZENTACIJE ZADKOM. Sekulić S.. IX. Kopitović A. psihijatrije i graničnih područja.. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja .VIII.3(1-2):16-22. Banić-Horvat S.. Aktuelnosti iz neurologije. S. Godiste XI. Vol. godište XIII. Terapija migrene. Diklić V. Todorovski Z. J. N. Delibašić N. 2000: God VIII (br..1:1-9 14. Bebauer-Bukurov K. 6.. Sekulić S. Karakteristike oštećenja hematolikvorske barijere kod hepatičke encefalopatije. Božić K. Sekulić S.. Gvozdenović S. Sekulić S. Aktuelnosti iz neurologije. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov... Božić K.. Vuleta P.Sad. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja. 4. Primena akupunkture u neurologiji. Sakač S. Petrović B. Simić S. 8... Računarska podrška u postavljanju dijagnoze cerebrovaskularnog insulta. Mačvanin N.. 18.12(1-2):36-43. Mihaljev-Martinov J..Sad 1996. Ružička S. Tanackov I... Mihaljev-Martinov J. Žarkov M. Psihički poremećaji kod dece sa primarno generalizovanim epilepsijama Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov J. 2003. Mihaljev-Martinov J. Filipović D. –ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. K. Banić-Horvat S. Ilin M.. Novi Sad 2000. Aktuelnosti iy neurologije.. Mihaljev-Martinov J. 1993: 29-31. Jovin Z. God VIII (br. Aktuelnosti iz neurologije. Mitrović D. Sakač S. Halasz P. Žikić M. Bogdanović S. Ivetić V. Aktuelnosti iz neurologije. Božić K. psihijatrije i graničnih područja 1995. Razlike u neurološkom nalazu između karličnog i cefalično prezentovane novorođenčadi na rođenju. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. psihijatrije i graničnih područja. Sekulić S. Ivetić V. IV (3-4):2-7. Cvijanović M. Gebauer Bukurov K. Božić K. Jerković M. Kelemen A. psihijatrije i granicnih područja. Gebauer K. Divjak I... Gebauer K. br. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S. Migrena i okcipitalna epilepsija. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S.Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) kod ishemičnog oblika moždanog udara. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. N... Filipović D. psihijatrije i graničnih područja 2004.. Mihaljev-Martinov J. Medicina Danas 2004. Božić K.. Mihaljev-Martinov J.. Sakač S. Aktuelnosti iz neurologije.... psihijatrije i graničnih područja 2000. psihijatrije i graničnih područja.6(1-2)65-9. Kovač I. Slankamenac P.

SIMPOZIJUM Dete i stres. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. M. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova.Djurić. tematski Zbornik. Aktuelnosti iz neurologije. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J.1998. Stamenković. 2005.: Disturbances of cerebral blood flow in interictal phases of complicated migraine.: Dnevna glavobolja kod dece u ratnim uslovima. Mihaljev-Martinov J. 1. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM). N.857 (082)). Pavlović T. Mihaljev-Martinov J.:80-84. D. 9.Multumodalni evocirani potencijali kod migrene. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Sad 5. psihijatrije i graničnih područja 2005. Simpozijum “Dete i stres”. Neurologija. Stevanović. Đurić. Gebauer-Bukurov K. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ. Obradović D. 37.. 2. J. Informacioni sistem kao preduslov efikasne i kvalitetne zaštite u Domu zdravlja. Božić K. Glavobolje: zbornik radova Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama Novi Sad 1994. Terapija migrene u dece primenom dihidroergotamina. N.. Spisak rezultata R63 – Naučna kritika i polemika Broj Spisak rezultata R64 – Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja Broj 16 štampano u celini. Tanackov I. Mihaljev Martinov J. godište XIII. S.Mihaljev-Martinov. J. Sedma medjunarodna konferencija: Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije. Headache in Children. Vukić. plenary lecture..Sad 1995. 6.. 3. sa medjunarodnim učećem. Specifičnosti epilepsije u adolescenciji. 1999. 1994. Mihaljev-Martinov J. Simpozijum “Dete i stres”. Uvodno predavanje. J. 10. Novi Sad 2002. 12. 1994:33-7. Uvodno izlaganje.. S. 11-12-12-1998. Mihaljev-Martinov J. 11-12. tematski Zbornik 1998:8-14. J. Zbornik radova. Mihaljev Martinov.:39-40. Sad 4. Uvodno predavanje. psihijatrije i graničnih područja .. Migrena skor u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J. predavanje po pozivu na VIII Kongresu neurologa Jugoslavije. Zbornik radova:17-20. CEREBROVASKULARNE BOLESTI KOD DECE. Popov I. predavanje po pozivu. 8. uvodno predavanje. 1998. Nikolić I. Stevanović Puača. 13. Biblioteka Zbornici (tematski) Novi Sad 1997:291-3.. (3-4): 43-51. MihaljevMartinov J. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. Epidemiologija glavobolja u razvojnom dobu.Mihaljev Martinov J. Novi Sad. Aktuelnosti iz neurologije.Neuropsihologija stresa. uvodno predavanje. Kulauzov M. Knežević-Pogančev. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. 1988. Novi Sad: Klinika za neurologiju 1994:62-6. CIP 618. Primena informacione tehnologije u edukaciji medicinske informatike. Novi Sad 2002. Neurologija. 1999:5-7 11.. S. N.37(3-4):119-25.. broj 3-4: 80-83 20. Faculty of Medicine in Novi Sad 14. Pogančev-Knežević M. Đorđević: Stres rata i egzodusa kao provocirajući i potencirajući faktor migrenskog sindroma kod dece.: Racionalizacija dijagnostike u neurologiji poglavlje tehnoloških dostignuća. Mihaljev Martinov.13(1-2):1036. 1999:4143. Quality of Life in Children Suffering from Migraine. U: Žikić M. Mihaljev-Martinov J. Novine u dijagnostici migrene. 1988.. 10 . Đorđević S. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. S. Kopitović A. Novi Sad. Novi Sad.12. V. 7.. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM ISBN 86-7197-190-2. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.

Mesto i uloga EEG u dijagnostici vaskularne lezije CNS.. Oboleli od Diabetes melitusa u ambulatni lekara opšte medicine. VI Kongres neurologa Jugoslavije. 4. Zbornik edukativnog programa. Novi Sad... Vertebrobazilarna insuficijencija cervikalnog sindroma. Nadj-Koša V.. Zbornik radova :184-87. VI Kongres neurologa Jugoslavije.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 20611.. Zbornik radova: 369-76. Mihaljev-Martinov J.-Sudsko medicinsko veštačenje traumatskog oštećenja nervnog sistema u razvojnom dobu. Spisak rezultata R65 . Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet Novi Sad. Orovčanec K. Beograd 1980.. Zbornik radova:485-9. 11. zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova.. Vrnjačka banja 1972.177-179. Orovčanec K. Mihaljev-Martinov J. I kongres saobraćajne medicine Jugoslavije. Simpozijum “Savremeni život. Kongres neurologa SCG sa međunarondim učešćem. Prvi Jugoslovenski simpozijum za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 41-3 7.: Pseudoneurastenicni sindrom vaskularne geneze (komparativni prikaz klinickih i REG nalaza). 3.Faculty of Medicine in Novi Sad 15. Zbornik radova.. Damjanović-Mihaljev J. Vuković B. elektronsko izdanje.. Mihaljev-Martinov J. Jugoslovenski simpozijum o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji. 53-5 8. Nadj-Koša V. Primena Instenona u ambulatni lekara opšte medicine. Sarajevo 1980. II Kongres kliničke neurofiziologije. 1978.. 1978. Popov I. Uticaj terapije encefabolom na kliničku sliku i EEG nalaz u mentalno retardiranih osoba. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba.. Reoencefalografija u etiopatogenetskom istraživanju vertiga.) Mihaljev-Martinov Jelena. 24-5 5. Zbornik radova. 6. 2. II Kongres Kliničke neurofiziologije. Nadj-Koša V. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Beograd 1979. 12. 12. Žikić M. Beograd. Reoencefalografska verifikacija hemodinamske insuficijencije kardijalne geneze. Sarajevo 1980.. OHRID 1978. Nikolić V. II Kongres kliničke neurofiziologije Jugoslavije. Nikolić V. Ohrid. Mihaljev-Martinov J. Popović B. 10. 1971. ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Urednik zbornika Akademik Vladimir S. Naša iskustva u lečenju vaskularnih glavobolja 11 . moždana oštećenja i encefalopatije” Tara. 16. Zbornik radova. Ožegović N. Popov I... Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike skupa.. Zbornik radova 374-9. Pavlović T. Zlatibor. Medicinski fakultet.. Mihaljev-Martinov J. Borišev Lj. 1980. Uloga lekara opšte medicine u borbi za smanjenje traumatizma u saobraćaju... Zbornik radova.. 2004. Borišev V. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Mihaljev J.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 35 u celini... Mihaljev-Martinov J. 13. elektronsko izdanje. 30-32. Zbornik radova-tematski. NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.. Stručna konferencija “Hronična masovna oboljenja”. Zbornik radova 925. Kostić. Mogućnosti REG dijagnostike u evaluaciji lezije cerebralnih arterija arterioskleroticne geneze. Zbornik uvodnih predavanja (ur. 1972. forenzička neurologija. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 1. Zbornik radova: 188-91. 2004.. Mihaljev-Martinov J. 9. Glavobolje dečjeg doba. Beograd 1980. Hvar.. 12. Mihaljev M..

et al editors. Zadar 1984. Ljubljana.329-332 27.Zbornik radova... 1990. Tasić M. Promene moždane cirkulacije u migreni.: Terapija migrene u dece primenom DHE. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Popov I. Nikolić V. Neurologija. Internacionalni simpozijum za akupunkturu Struga 1981.. Računarska podrška u istraživanju psihosomatskih obolenja.1988. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Zbornik radova 57-8. Popov I. 19. 20.. 29... 1994. 15. 1982. Mišić-Pavkov G.. Mihaljev-Martinov J. Konjović J.. Beograd. 18. III Jugoslovensko-sovjetski Simpozijum. U:Nadrljanski Đ. 31. Radiol Yugoslav. Zbornik radova: 125-8.. Zbornik radova 56-8.Zbornik radova. Razvoj medicinske informatike u Vojvodini.. 14.115-16. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Zbornik del.akupunkturom..-Računarska podrška u edukaciji iz neurologije... Beograd 1990. Skoplje 1988.1984:429-32. Zbornik radova 21-2. Delibašić N. Nadj C. Bregun A... Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma 12 .... Mihaljev-Martinov J. p... Ljubljana. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 122-4. Grubač Z. Vujić M..: 151-59. Mihaljev-Martinov J. II stručni sastanak pedijatara i neuropsihijatara razvojnog doba. Jovanović M.. 37. 1990.151-9. Ljubljana.. Baza podataka za CVB. 16. seminar o mozganski cirkulaciji..-Prilog razvoju ekspertnog sistema za dijagnostiku CVB. Novović Z.. II stručni sastanak nuklearne medicine... Nadj-Koša V. 17.1987. Nikolić I.. Popov I. U: Informatika u zdravstvu. 1982. Novi Sad 1985. Budimlija Z... Mihaljev-Martinov J. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 23-4. III Jugoslov. 23... Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem. Nikolić V. p. Beograd.. 18. Mihaljev-Martinov J.. 24. Bugarski A. Mihaljev-Martinov J. Bajić M..Zbornik radova: 249-52 26. 30.. Stevanović S.. Hadnadjev M. Konjović Z. Ljubljana 1982. Turkulov D.klinička. Mihaljev-Martinov J. Konjović Z.. Klinička patofiziologija nervnog sistema razvojnog doba. Promene moždane cirkulacije u migreni.. Jovanović M. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J. Priština 1982. Zbornik radova 179. Dijagnostički problemi tumora mozga u starih osoba. Mihaljev-Martinov J.. Nikolić I. Mogući patofizioloski mehanizmi hemodinamske disfunkcije u vaskularnim glavoboljama.. 21-3... Mišić-Pavkov G.. Vaskularna lezija u razvojnom dobu. Stevanović V. EEG i REG studija. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Adaptacioni mehanizmi cerebrovaskularnog protoka u razvojnom dobu.. Orovčanec K. X Simpozijum o kliničkoj neurofiziologiji. Zbornik radova 271-3. 1995. Zbornik del. Jerković M. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije... Nadj Č.. Mihaljev-Martinov J.. Priština 1982.. 1983. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Suppl 2. Žarkov M. Martinov Cvejin M..: Računarski program: specijalizacija. Tanackov I. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Nikolić I. Nikolić V. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije Herceg Novi 1997:25-34. 25. 22. Zbornik radova 186-7. 99mTC DTPA planarni scintigram u dece sa epilepsijom. Epileptične manifestacije kod zapaljenskih oboljenja CNS. Pavkov D. 21. Novi Sad. Nadj-Koša V.. Radović A.233-236 28. Radović A.. Zbornik radova. III Jugoslovenski seminar o mozgansjki cirkulaciji. Novi Sad. Mallformacije arterija u razvojnom dopbu. Popov I. Strukturalne promene cerebralnih arterija-REG studija. Priština 1982. II Jugoslovenski gerontološki kongres. Kongres gerontologa.. Mihaljev-Martinov J.

Đorđević S.Symposium of Child neurology. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. Headache in Childhood.1-2.: REG Characteristics of the haemodynamic disorders of encephalitis in children. Mihaljev-Martinov J.: Dynamics of the cerebral circulation during the attack of migraine in children. Mihaljev-Martinov J... 4. (on CD-ROM) 3.V.Sad. Mitrović D. 2001:52-58. Pejić M. Lj. Puača-Stevanović S. Sekulić S. SLDV. 32. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation.. plenary lecture. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Turkulov D. J. Gebauer-Bukurov K. Brkić S. 13 .: Changed cerebral haemodynamics in the interictal phase of complicated migraine with children. Joint Meeting of neurology. Zbornik abst.8 (082) Spisak rezultata R72 . br.1985.međunarodna konferencija. Mihaljev-Martinov J. 1985. Nikolić V.. educative programme. Nikolić I. 1. Cerebrovaskularne bolesti razvojnog doba.. Niške sveske. J. 34.. Novi Sad. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. June 17-18. 3rd Yugoslav-Russian Conference. Proceedings of the 3rd International Scientific Meeting Chemistry Metodics.7197-214-3. K. 84:1985 2. Invited plenary lecture. Abstract Book. Medical Expert Testimony of Traumatic Injury to the Central Nervous System in the Developing Age.. Mihaljev-Martinov J.118:1985.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu. et al editors. N.with Intern. Mihaljev-Martinov. B. Popov I. Popov I. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:294-5. 1996: 8-9. Računarski program za dijagnostiku migrene. Sakač S. Mačvanin N. Novi Sad. 2004. Spisak rezultata R71 – Plenarno predavanje na skupu međunarodnog Broj 3 značaja štampano u izvodu. Prague Sympos. 2. Novi Sad. Borišev. Slankamenac P. U: Nadrljanski Đ. Lažetić. 2004. BILTEN. Mihaljev-Martinov J. Zbornik abstracta. Popov I. 3. ISBN 86. Zbornik abstrakta 57. CIP 616. Mihaljev-Martinov J. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. Prague International Symposium of Child Neurology.VI-th. God XXII-XXIII. of the Child neurology. N.: Adaptation Mechanisms of Cerebrovascular Blood Flow in Children. M. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. Sekcija za medicinu rada. Glavaški. 33. 2005. Nikolić I. (on CD-ROM). 5. Theory of Functional Systems. Novi Sad 1997. Novi Sad 1997. Mihaljev Martinov. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:296-8.. Edds. Prague. Tara.. Sudakov. Tanackov I.: Headache with dysrhythmic EEG with Prague Intern. Application of Informatic Technology in Education in Chemistry. U: Nadrljanski Đ. str 279-282 Spisak rezultata R66 – Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU Broj i Matice srpske. Mihaljev-Martinov J.. Božić K. Borišev.. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:282-90. Sistem biomedicinskog naučnog informisanja Vojvodine. Nikolić I. III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru sa internacionalnim učešćem. V. Mitrović D.118-119. Konjović Z. Grubač Z. 35. Faculty of Medicine. 8-11 09. Ed. Broj 48 1. et al editors. Novi Sad 1997.

Neurol. 68-9. Mihaljev-Martinov J. med. Mihaljev-Martinov J. 14. Theory of functional systems. Abstr. Abs. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. 10.. Prviot makedonsko-jugoslovenski Simpozijum za cerebrovaskularni zaboluvanija.. 20(6): 386. Pavlović T. 8.. Nikolić V. Popov I. TelAviv. Cerebrovaskularni protok u interkritičnoj Fazi epilepsije u razvojnom dobu.. Yugoslav-Russian Conference. 1989.94.. 150-152. 12. 1997... Mihaljev-Martinov J. Terapijski pristup nekim oblicima migrenske glavobolje.. Nikolić I. pregl. 4th. Zbornik sažetaka: 75-6. K. 18. Milošević D. Suppl 1:36. Abstracts 97..14. Mak.... Zbornik radova i sazetaka: 61. S. Kelemen A.. Popov I. Brain and Development 1998. Interiktalni EEG kod lezionih i nelezionih parcijalnih epilepsija dece. IV International Headache Congres. New Delhy... suppl. Zbornik na trudovi. Simpoz. Neuropsych.. Gebauer K. Ohrid 4-8 juni... J.Symposium in Pula. sa medjunarodnim učešćem. Igalo 1990.. Intern. Popovski. Nikolić I.. Igalo 1990. Neurologija. Paris...: Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi epilepsije u razvojnom dobu.. Gebauer K.. 9. 1997. 19. 15.Ohrid. suppl. . Abstracts 54. DiklićV. Mihaljev-Martinov J. Congress of the Israel Pain Assoc. 16..: Neki elektroklinički parametri u dece obolele od epilepsije sa simptomom glavobolje. Klopčič-Spevak M.. sa internacionalnim ucesćem. Headaches with Children.. Kovač I.. Novi Sad 1988.. Mihaljev-Martinov J.: Theraporesistant cervical migraineacupuncture therapy.. Božić K. Kelemen A.o Epilepsijama... 1987.. Clin.: Vertebrobasilar insufficienty.. Mihaljev-Martinov. Popov I. Diagnostic sensitivity of strech reflex measurment and needle EMG in compression radiculopathies L4-5 and S1. VIII Ju. Nedvidek B... Novi Sad 1988. Neurophysiol. The Book of Abstracts. 7... Popov I. XIV -th World Congress of Neurology. Apilepsin u terapiji glavobolje u dece obolele od epilepsije. Milankov O: Neurophysiological Deficit by Children Suffering from Epilepsy and Headache. Igalo 1990. Divjak I..:52.. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. med. Mihaljev-Martinov J. Grubač Z..Abst.Gebauer. Zbornik sažetaka:26. Mihaljev-Martinov J.. sa medjunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka:247. Hadnadjev M. Đorđević. Zbornik na trudovi od prviot makedosnkojugoslovenski simopozium za cerebrovaskularni zaboluvanja. Božić K.1990. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. 21. Nikolić I. suppl. Autosomal recessive Alexander s disease-case report. Mihaljev-Martinov J. Mak. Nikolić I. VI Jugoslovenski kongres kliničke neurofiziologije sa medjunarodnim učešćem. A. Božić K. Nikolić I. 26(God 50):14. Electrophysiological correlates of brain tumors in children. 17. Palić.. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Sekulić S.COMPUTER PROGRAM 14 ... 5-e Congres Europeen de Neurophysiologie Clinique. Kelemen.. Contribution of Nuclear Magnetic Resonance imaging and Nuclear Magnetic Spectroscopy in the diagnosis of Hallervorden-Spatz sy-two cases report J.100:1986 6. S. Mihaljev-Martinov J.. sa medjunarodnim učešćem. 27-th Intern. The expert systems for cerberovascular disease. 23. 13. Mihaljev-Martinov J. Žarkov M. Zbornik sažetaka: 319. 11. 68s. Kelemen A. Liege 1994.: Pattern-induced visual evoked potentials in patients with migraine attack. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.sažetaka 75-6. 20.. Abstr. 1994. Žikic M.. Herceg Novi 1997. 22. Gebauer K. 4-8 juni 1997.. THE EXPERT SYSTEMS FOR CEREBROVASCULAR DISESASES. Konjović Z. Mihaljev-Martinov J. Prague. Žarkov M. pregl.2). Mihaljev-Martinov J. urednik Ante M. sa medjunarodnim učešćem. Hadnađev M. 26(God 50):14. 1986.. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Joint Meeting of Neurology. Zb. 1998:126. Konjović Z.. Mihaljev-Martinov J.

Božić K. Borišev V. Ed: Medicinski fakultet. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Benjak M.. 2000:57. Ed: Medicinski fakulet N. 3):(P722)p 176. Mihić I. Delibašić N. Petrovački-Balj B.. Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Božić K. Mihić V. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Firenze 7-12. Gvozdenović S.. elektronsko izdanje. Gebauer K. sa međunarodnim učešćem. 8th Annual International Ain Shams Medical students Congres.-NEKI ASPEKTI KVALITETA ODNOSA RODITELJA SA DECOM OBOLELOM OD MIGRENE. Zbornik rezimea..-NEKI ASPEKTI SLIKE O SEBI KOD DECE OBOLELE OD MIGRENE. Psychopathology in children with generalized epilepsy... 15 . III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.. 27. Mihaljev-Martinov J. Firenze.. 4th European Congress on Epileptology.: Diagnosis methods in the researche of migraine. Oktober 2000.857(082) 36. Kelemen A.857(082) 34. 46 25. Mačvanin N.. 4th EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS . Gebauer K.. CIP 618. Kelemen A.. Vera Diklić and Jelena Mihaljev-Martinov. Bogdanović S.. Mihaljev-Martinov J. Knežević S. P:190. Vlajković K. 1999:55. Novi Sad 2002. In the 25th Eastern Student Research Forum. Bogdanović S. I Jugoslovenski radni sastanak sa medjunarodnim učešćem. SERIAL RECORDINGS OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL INFARCTION. Mihaljev Martinov J.. Gvozdenović S. Divjak I. 19 24.. Kelemen A..Sakač S. 4TH EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS JUNE 12 -16 1998. CIP 618. Novi Sad 2002. 7-12 October 2000. Mihaljev-Martinov J... Zbornik radova i sažetaka: 49 33. Epilepsia 2000: Vol 41.ZNAČAJ SERIJSKE REGISTRACIJE SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PACIJENATA SA ISEHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM.. Mihić I. Mihic V. Vol 247 (suppl.. Program and Abstracts. Abstract book. sa međunarodnim učešćem.. Mihaljev-Martinov J. Božić K. Mišić-Pavkov G.. 30.. MišićPavkov G.. ISBN 86-7197-190-2. Corfu Greece. Beograd 2001... Ed: Medicinski fakultet.. Mihić I. Mihaljev-Martinov J. Miami 1999. 28.Sad. elektronsko izdanje.1998. Journal of Neurology 2001. Božić K. EPILEPTIC SEIZURES IN ACUTE STROKE... 26. Mihaljev-Martinov J. Glavački M. in Journal of Neurology 2000. and all. CIP 618.”Bolesti u vezi sa radom”. Mitrović D... VII Jugoslovenski Kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem. Tanackov I.. Vol 41.ABNORMAL FRONTAL OCCIPITAL GRADIENT OF FREE MAGNESIUM IONS IN PATIENTS WITH HEMIPLEGIC MIGRAINE STUDIED BY PHOSPHORUS MAGNETIC RESOSNANCE SPECTROSCOPZ IN VIVO.. sa međunarodnim učešćem.. Novi Sad 2002... Mihić V.1999:136. Zbornik radova i sažetaka. -MOTIV POSTIGNUĆA KOD DECE MIGRENIČARA.UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PROSTIH REAKCIONIH VREMENA U KLINIČKOM NALAZU KOD DECE SA GLAVOBOLJAMA MIGRENSKOG TIPA. Gebauer K.. Filipović D. ISBN 86-7197-190-2.. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem.FOR CONTROLED STUDY OF DHE IN THE TREATMENT OF MIGRAINE IN CHILDREN..THE IMPACT OF EPILEPSY IN THE QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS. Bogdanović S.. Jocić N. Abctract books... Ed: Medicinski fakultet. Matijević R.. Mihaljev-Martinov J. Petrovački-Balj B. CORFU GREECE... Sekulić S. Arandjelovac. Bogdanović S.857(082) 35. Mihaljev-Martinov J. Epilepsia. 4th European Congress on Epileptology. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.... Gebauer K. 31.. ISBN broj 86-7197-190-2.: Epidemiology of headaches in children.. Abstracts. Novi Sad 2002.. Bukurov B. 29.. Gvozdenović S. Vol 248 (Suppl 2) P 579 II 147 32.. Mihaljev-Martinov J. 2000: p59.. Sakač S. Mihaljev-Martinov J. Cairo..

Mihaljev-Martinov J. CIP 618. Vujković K... Suknjaja V.. Mihaljev-Martinov J. sa međunarodnim učešćem. Knežević S. sa međunarodnim učešćem. 2004. Mihaljev-Martinov J.ARAHNOIDALNE CISTE-UČESTALOST. Gebauer-Bukurov. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. -FUNKCIJA PAMĆENJA U DECE I ADOLESCENATA SA MIGRENOM. S.. XII Kongres neurologa SCG. Tanackov I. Zbornik sažetaka:123 Spisak rezultata R73 . Sekulić S. Gebauer K. 47. -KORELIRANOST REZULTATA PROSTOG I SLOŽENOG REAKCIONOG VREMENA SA MOGUCNOŠĆU PROLASKA MIGRENSKOG ATAKA U TOKU SPAVANJA. Sekulić S. J.. elektronsko izdanje. Božić K..PRIKAZ SLUČAJA RETROCEREBELARNE CISTE KOD DVANAESTOGODIŠNJEG PACIJENTA. Beograd 2002. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. K. Mihaljev-Martinov J. Buhmiler K... Sekulić S. Sakač. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem.. 2-5 Oktobar 2005.. Petrovački-Balj B. 2004.. 44.857(082) 38.TOXOCARA CANIS MOGUĆI UZROČNIK CEREBRALNE VENSKE TROMBOZE -PRIKAZ SLUČAJA ČETRNAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE.RAZLIKE U NEUROLOŠKOM NALAZU IZMEĐU KARLIČNO I CEFALIČNO PREZENTOVANE NOVOROĐENČADI NA ROĐENJU. Knežević S. Knežević S.REFLEKS USPRAVLJANJA IZ SUPINACIJE U PRONACIJU KOD FETUSA ZAMORCA. Lalošević D. Knjiga sažetaka:62 41. ISBN 86-7197-190-2. Gebauer-Bukurov K.. Ed: Medicinski fakultet. Sakač. sa međunarodnim učešćem. LOKALIZACIJA I KLINIČKI KORELAT. 2004.... 46.Gebauer-Bukurov. Sekulić S.. Sekulić S. sa međunarodnim učešćem. Božić. Petrovački-Balj B.857(082) 37. Božić K.. Mihaljev-Martinov J. Gebauer-Bukurov K. Filipović D. Božić K.Zbornik sažetaka: 277-80. Zbornik sažetaka:179-80. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Knjiga sažetaka:82 40. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem... Mihaljev-Martinov J. Sakač S. Novi Sad.. 2004.. Matijević R.... Sekulić.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan 16 Broj 33 .. 2002. K.. Ed: Medicinski fakultet. Zbornik sažetaka: 38 48. Vlajković K. 2002. Gebauer K. sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J.elektronsko izdanje. 43. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov –Kliničke i epidemiološke karakteristike epilepsija kod dece i adolescenata hospitalozovanih na području Novog Sada... Gebauer-Bukurov K... X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J. Cerebrovaskularne bolesti u dečijem uzrastu. Mihaljev-Martinov J. Sakač S.. Gebauer K. Novi Sad. Božić K. 2-5 Oktobar 2005. Zbornik sažetaka:193-4. S. S.. sa međunarodnim učešćem. 2002... Sekulić S. Hydromyelia torakalnog dela kičme kod deteta – prikaz slučaja.. Beograd.. Sakač S. Sakač S. XII Kongres neurologa SCG. XII Kongres neurologa SCG. Sekulić S. Božić K. Božić. Zbornik sažetaka:183-4 . Sekulić S. XII Kongres neurologa SCG. Novi Sad.. ISBN 86-7197-190-2.. Sakač S.857(082) 39. 2004.. Gojković I... Novi Sad 2002... elektronsko izdanje ISBN 86-7197-190-2. Zbornik sažetaka: 191-2. Mihaljev-Martinov. Sekulić-Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata sa primarno generalizovanim epilepsijama. K. Vlajković K. Zbornik sažetaka: 234 42. Sekulić S. K. XII Kongres neurologa SCG. CIP 618. J. 45. CIP 618. Sakač S. Sakač S. Filipović D. S. Gebauer-Bukurov K. Slankamenac P. Sakač S. Beograd. – ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem..

Zadar. Nikolić I.Sad... Mihaljev-Martinov J. JU. 1988. N. I Jugoslov. VIII Kongr. 1988. Ju. MihaljevMartinov J.... XII Kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju Jugoslavije. Cervikalne migrene i akupunktura.. Božić K.. III Kongres neurol. Jovanović M.. Knjiga sažetaka 23. Slankamenac P.. Akupunktura-primena u terapiji glavobolja. VII Kongres lekara Jugoslavije. Jovanović M.231. 20. 14. Knjiga saž.Zb. Zbornik rezimea 89.u izvodu. XX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu. Beograd 1993. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 2. D.. Slankamenac P.... VIII Kongres neurol.. Jovanović M. Ispitivanje cerebralne cirkulacije u dece sa migrenskim glavoboljama pomoću 99 mTC DTPA. Kopitović A.... Mihaljev-Martinov J..Ju. Baza podataka za ispitivanje cerebralne cirkulacije. Mihaljev-Martinov J. 1990. 1985.Ju.. Gvozdenović S. IV Simpozijum o cerebrovaskularnium bolestima.saž. Migrena skor-klinički i REG parametri. Delibašić N. I Ju Kongres društva za neuronauke. III Kongres neurol. Stevanović V. 19. 12.. Nikolić V. Mihaljev-Martinov J..: Fenomenologija migrene u dece.. Delibašić N. Mihaljev-Martinov J. 17 ..: Simptomatologija glavobolje u dece obolele od epilepsije. 15. Jovanović M. 10. Mihaljev-Martinov J. Jugosl.. Mihaljev-Martinov J. 4. III Kongr. N. Elektroradioizotopski korelati glavobolje u dece obolele od epilepsije.: Vertigo-elektroklinički korelati..: Efekti Heparina u lečenju cerebrovaskularne bolesti. Nikolić V. Zbornik sažetaka:139. Mihaljev-Martinov J.. Pavlović T... Jerković M. 16.. Jugosl. Mihaljev-Martinov J. Divjak I. Tranzitorne ishemijske atake u području vertebrobaszilarne vaskularizacije. Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi komplikovane migrene. Nikolić I. Beograd 1993. X Jugoslovenski Simpozijum o epilepsijama. Konjović Z. Sad. Drakić D. Knjiga saž... Beograd 1993. 18. Beograd 1993. Puača-Stevanović S. Zb.Beograd 1993. Beograd 1979. Kongres za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. neurol. Jugoslavije. III Kongres neurol. N.. Mihaljev-Martinov J.... Mihaljev-Martinov J.: 310.neurol. Novi Sad 1988. Mihaljev-Martinov J.. Knjiga saž.. Zbornik abstr. VIII Kongr.139-40. 162. Delibašić N.: Akutna oftalmoplegija. neurol. Zbornik sažetaka 69.. 17. Zbornik sažetaka.. 8. 1990. Jugosl. Makedonski medicinski pregled. Zadar 1980.. Zbornik rezimea:5. III Kongres neurol. Mitrović D.:Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Mihaljev-Martinov J. Tranzitorne krize svesti u fazi ataka migrene. III Kongres neurologa Jugoslavije. Zagreb 1985.. Žikić M.. Mišić-Pavkov G. Mihaljev-Martinov J.. Zbornik rezimea :14.V Simpozijum o CVB Zagreb 1990... Delibašić N. Konjović Z. Puača-Stevanović S. Glavobolje u dece.300.Živanović O. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. Sarajevo 1985. Jovanović M. Pavlović T. Zbornik rezimea:129. I Kongres Ju društva neuronauka. 19. 254 11. Božić K. Žikić M. Kopitović A. Jugosl. 3. Knjiga saž. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Nikolić I.Pavlović: Akupunkturni tretman migrena. Consalting system for migraine diagnostic with rheoencephalography.: Tranzitorne krize svesti u migreni.. VIII Konres neurol.. Milošević D. 5. Beograd 1993.: Interkiktalna studija cerebrovaskularnog protoka migrene sa aurom... Zbornik rezimea 5. Popov I. 1988.Ju. Hadnadjev M. Zbornik abst.. Nikolić I.. 159. 1... Ohrid.Sad.163...Sad. Mihaljev-Martinov J.. Pavlović T.. V Simpozijum o CVB Zagreb..... I Kongres Ju duštva neuronauka. 1990(7): 83 13. Popov I. neurol.. 7.abstr... 6.. N. Pavlović T. Nikolić I. III Kongr. Mihaljev-Martinov J. Vujić M. Nikolić I.... 1988 Zbornik abstrakta:251 9.

Niška Banja. IV Kongres neurologa Jugoslavije. 29. Božić K.Sad. Petrovački B.. Mihaljev-Martinov J.. Knjiga saž. prikaz slučaja.. Reoencefalografsko.. Stevanović V. Mihaljev-Martinov J. N. Spisak rezultata R82 – Odbranjena magistarska teza Broj PRODUKCIJA . 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije.Beograd 1993.. Mihaljev-Martinov J. Knežević S.. G. Matijević R.. Bogdanović S. Žarkov M. Novi Sad... Gebauer K.1996:172. 32.. I Jugoslovenski kongres o epileptologiji. Kelemen A. Sakač S.. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S. Ružička S. Mihaljev-Martinov J. Kelemen A. Zlatibor.. Prvi Simpozijum informatičke tehnologije i primene. Zbornik radova. Filipović D. 2000:47.. Mihaljev-Martinov J.. Gebauer K.: SARA računarski program za dijagnozu migrene u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J. Zlatibor. Zbornik sažetaka 24-5. 21.. XVI Yugoslav epilpesy Symposium.. Uticaj epilepsije na kvalitet života kod adolescenata. S.. D.. Zbornik sažetaka:224 Spisak rezultata R81 – Odbranjena doktorska disertacija..1996:101. Božić K. Mihaljev-Martinov J. VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinima. Doktorat medicinskih nauka. Belgrade. 1985.. Beograd 2001..Pavkov: Mogućnosti primene IMX modula u zdravstvu. Novi Sad. Beograd 2002. V Kongres neurologa Jugoslavije. Divjak I... Zlatibor.Mišić-Pavkov.. Zbornik Radova. Ružička S. Migrena skor kod vegetativnig infantilizma.. 28. XVIth Yugoslav epilepsy Symposium. Mihaljev-Martinov J. Vlajković K... Božić K. S.Gebauer. 2000:49. Bogdanović S. Knjiga sažetaka: 320. Biohemiske i citološke analize cerebrospinalne tečnosti kod dece i mladih obolelih od epilepsije. Zbornik Sažetaka. Jerković M. Đorđević S.. Mihaljev-Martinov J. 41 kongres studenata medicine i stomatologije Jugolavije. Sekulić S..Book of Abstracts:168 33. 1995. Sekulić S. 1998:286 26. Book of Abstracts:66. Krbanjević A. Mihaljev-Martinov J. 437.. 31. Gebauer K. Božić K. Djordjević S.. Praksa propisivanja antiepielptičnih lekova u Jugoslaviji.PRIKAZ SLUČAJA STIMULUS SENZITIVNE EPILEPSIJE. november 1-3.. Bogdanović S. Gebauer E. Zbornik sažetaka:156 31... 1995. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije.. Puača S. Medicinski fakultet. 25. Broj 1 1.. II Kongres pedijatara Jugoslavije. Bogdanović: Komorbiditet migrene i epilepsije. zbornik sažetaka. 23. 22.. Gebauer K. Mihaljev-Martinov J. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije..2000:47 27. Djordjević S. Prvi Simpozijum Informatičke tehnologije i primene. 24. 30. Zbornik saž..Ekspertni sistem za dijagnozu CVB.Sekulić. Neklasifikovane glavobolje.. K.. IV Kongres neurologa Jugoslavije. Gebauer-Bukurov K. Zbornik sažetaka.maj-03 jun 2000.PRIKAZ SLUČAJA CEREBROVASKULARNOG INZULTA KOD PETNAESTOGODISNJE PACIJENTKINJE SA DIABETES MELLITUSOM. Zbornik radova. 2001..klinička korelacija migrene u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J. 26-7. Reakciono vreme kod dece obolele od migrene. Neka zapažanja o neurološkim komplikacijama kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemmijom (ALL) u našoj sredini. Mihaljev-Martinov J.UČEŠĆE NA PROJEKTIMA 18 .. Novi Sad 2000... III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke.. Zlatibor. Niška Banja.

Doktorska disertacija. Saša Bogdanović.Ispitivanje kvaliteta života kod obolelih od migrene. Medicinski fakultet. Magistarski rad. Novi Sad. 2. Slobodan Sekulić-Neuroloski pokazatelji u proceni stanja dece rođene karličnom prezentacijom. 2000-2004. 1988-1989.Spisak projekata Broj 4 1. PRODUKCIJA . projekat za razvoj naučnih disciplina 3. 2003 5. Ksenija Božić-Somatosenzorni evocirani potencijali u dijagnostici i prognozi ishemičnog oblika moždanog udara. 2002 4. Copernicus II. Csongrad Megyei Intézete. 2004 6.1999. Magistarski rad. Magistarski rad. Savezni naučnoistraživački projekti 4. Happy child –zajedničko istraživanje Instituta za neurologiju. Novog Sada i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa dr Nady Molnár Gyöngyi. Novi Sad. Medicinski fakultet.-Razvoj softvera za procesiranje bioelektričnih potencijala kod osoba sa poremećajima sluha i vida. Ksenija Gebauer-Bukurov-Epidemiološka analiza epilepsija u dece i adolescenata na području Novog Sada. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. 1989. Dekada mozga. 1994 3. Slađana Sakač-Klinička provera dijagnostičkih kriterijuma migrene u razvojnom dobu. Medicinski fakultet. projekat za razvoj naučnih disciplina 2. aktuelna dinamika disfunkcije nervnih i psihičkih mehanizama.UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji Broj 1 Zajednička istraživanja sa: 1. Novi Sad. Kliničkog centra. Novi Sad. 1986-1988. Novi Sad. 1990-2000.6726 Szeged. Sara Puača Stevanović-Reoencefalografski korelati terapije dihidroergotaminom u migreni razvojnog doba. Medicinski fakultet. Novi Sad. Magistarski rad. Medicinski fakultet. 1994-1999. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. 2004 PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA Spisak doktorskih disertacija Broj 1 1. Marija Jovanović-Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. projekat za razvoj softvera za MDM u neurologiji PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA Spisak magistarskih teza Broj 6 1. Novi Sad. razvoj softvera za REG i EEG kontrolu.-Obrada i procesiranje bioelektričnih potencijala. Hungary PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA Spisak recenzija 19 Broj .

od 1993. Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći) 20 . Godine od-do. do danas klasa: domaći časopis NAPOMENA: Naziv časopisa.recenzent). Aktuelnosti iz neurologije i psihijatrije i graničnih područja-član Izdavačkog saveta.Uloga (urednik.UREDJIVANJE ČASOPISA Spisak uredjivanja časopisa Broj 1 1.PRODUKCIJA .član uredjivačkog odbora. kourednik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful