P. 1
MIHALJEV-MARTINOV Jelena

MIHALJEV-MARTINOV Jelena

|Views: 541|Likes:
Published by misskko

More info:

Published by: misskko on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

pdf

text

original

KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Jelena Mihaljev-Martinov 1942. Novi Kneževac Srbija Doktor medicinskih nauka Redovni profesor jelamih@eunet.yu, neurolog@eunet.yu 021/527-181 i 021/520-892 021/612-022 lok. 3280 i 5841 Institut za neurologiju, Dečja neurologija neurologija, klinička neurofiziologija, glavobolje, migrena kod dece, medicinska informatika

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna 1966 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biografija 1966-1972 – lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Kikindi 1968 - osnovala je Ambulantu za dijabetes i o radu te ambulante objavila svoj prvi stručni rad 1971. 1972 – 1976 Opšta bolnica Novi Kneževac, osniva neurološko odeljenje 1976 – položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1977- zaposlena na Institutu za neurologiju u EEG kabinetu 1979-osniva Ambulantu za glavobolje i REG kabinet 1989-1992 radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti 1992-danas – načelnik Odeljenja dečije neurologije i epilepsije 1978/79 završila užu specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1978/79 završila i edukaciju iz REG na Vojnomedicinskom institutu u Zemunu 1987 – završava i tehniku EEG Mapping na Neurološkoj klinici «Rebro» u Zagrebu 1992-1998 Na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje školu računara MEDINFO za studente medicine i drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 1994-1996 Organizuje školu za PR officers koju pohađaju studenti medicine, ekonomije, elektrotehnike i jugoslovenske književnosti iz Novog Sada i žurnalistike iz Beograda. Svi polaznici ove škole su zaposleni u inostranstvu 1987/88 drži predavanja po pozivu u školi «Andrija Štampar» i neurološkoj klinici «Rebro» iz oblasti glavobolja i epilepsija razvojnog doba 1985-1990 drži predavanja po pozivu na Institute pour neuropsychologie clinic Faculte de Medicine Salpetrie – Paris, Francuska. 1991 kao pozvani istraživač drži predavanja na Medicinskom fakultetu u Linkopingu i Upsali u Švedskoj iz oblasti 1

kliničke neurologije i neurofiziologije 1990-92 kao pozvani istraživač drži predavanja iz oblasti MDM i expertnih sistema za CVB na Institute for Medical Informatics Linkoping University, Švedska. 1994 - boravi u Briselu na poziv Instituta za PR menadžment na jednom od kurseva za PR menadžera. 1994 - držala je i predavanja kao pozvani predavač u Medical School for Foreigners u Briselu. 1994 - drži predavanja iz oblasti MDM kao pozvani predavač na Medicinskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Tibingenu. 1994-1996, 1998, 2002 bila je pozvani predavač iz oblasti informatičke tehnologije u medicini na Medicinskom fakuletu u Nišu. 1994-1996 bila je prodekan za specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1994-96 drži predavanja i šef je Katedre za neurologiju Medicinskog fakuleta u Banjaluci. 1998-danas rukovodi nastavom za predmet Informatička tehnologija u medicini na posledipolomskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 2004-danas šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadui Član je Sekcije za neurologiju i Sekcije za medicinsku informatiku DLV. Predstavnik je Sekcije za medicinsku informatiku u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku. Član je Sekcije za neurologiju SLD. Član je Udruženja za neurologiju SCG. Član je EFNS i WFN. Član je Udruženja univerzitetskih profesora Srbije – Univerzitetski odbor u Novom Sadu, gde je bila podpredsednik i predsednik 1997-2003. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora ZVANJE: (reizbora) Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni – saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik 1. 1977. asistent u nastavi 2. 1986. docent 3. 1991. vanredni profesor 4. 1996. redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1966. Mesto Novi Sad Institucija Medicinski fakultet Naslov diplomskog rada Oblast Medicina MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Oblast DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1985. Mesto Novi Sad 2

Radović. S. Monografija povodom obeležavanja 40. Lalić S. INFORMATIKA U NEUROLOGIJI. štampana na jednom od svetskih jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50. Medicinski fakultet Novi Sad 3. Novi Sad: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. Broj 4 1. A..REZULTATI Spisak rezultata R11 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika.Sad 2. Mihaljev-Martinov Jelena. KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA. monografije: 29. godišnjice Udruženja u Novom Sadu. Broj Spisak rezultata R12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja .klinička korelacija migrene u razvojnom dobu medicina-neurologija PRODUKCIJA . štampana na jednom od svetskih jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata kategorije R50. 1994. Niš. 1998. Urednik: Mihaljev-Martinov Jelena. REOENCEFALOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U DECE.Institucija Naslov disertacije Oblast Medicinski fakultet Reoencefalografsko.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata Broj NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD dokumenata ! PRODUKCIJA . Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet N. objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea.. 97 strana. Monografije: 8. 4. Broj Spisak rezultata R13 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i imaju najmanje 15 autocitata. 86 strana Prosveta. Đurić. 1987. Mihaljev-Martinov J.naučna dela koja su recenzovana u međunarodnim razmenama... Udžbenici 3 Broj 1 . Popov R. 2001.

S. grupa autora. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3. 1989. Functional Systems of Modulate Pain Information in Migraine. Editors:Bratko D. K. .. Božić K. Benc. urednik: Vojislav Nikolić. John Libbey. Eds: K. V. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:13-21. (kategorije R61 . Popov I. Medicinski fakultet Novi Sad 2.Sudakov. Spisak rezultata R21 Poglavlje u knjizi..P. 14 p. 12 strana. Broj NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata. grupa autora. 1987. monografije: 7. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. cluster i tenzionoj glavobolji. Pavkov D.Sudakov.Lažetić. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. London-Paris 2. u monografiji.Rad u časopisu međunarodnog značaja).Lažetić. Adlassnig K. B... Broj 7 1.Lažetić. S. 1. U: Mihaljev Martinov J. K. Medicinska informatika. Mihaljev-Martinov J. 14 p. Stern P. Mišić-Pavkov G. Medicinski fakultet Novi Sad. Priručnik o migreni. Turcani P. Računarska podrška 4 . LECTURE NOTES IN MEDICAL INFORMATICS.. (kategorije R52 .. Stojšić. PSIHIJATRIJE I REHABILITACIJE U RAZVOJNOM DOBU. D.V.Medicinski fakultet Novi Sad. Neuropsysiological Assessment Of the Visual System. Kostić. u monografiji.V.1. Pregledni članak u časopisu. THORACIC OUTLET SYNDROME. Mihaljev-Martinov J. PATOFIZIOLOGIJA. ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorije R51 – Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja). CURRENT PROBLEMS IN NEUROLOGY: 7.B. Granbner. Bengtsson. urednici: Đ. u monografiji. urednici: B. Palić 1998: 335-41. Pregledni članak u vodećem časopisu. grupa autora. Petrović. 16 strana. Medicinski fakultet.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja). Springer Verlag.-Edukacija u oblasti medicinske informatike: Misterija ili realnost. Spisak rezultata R23 Poglavlje u knjizi. Mihaljev-Martinov J.V. OSNOVI NEUROLOGIJE. 1988. Avramov. u tematskom zborniku radova... u tematskom zborniku radova. 45. R. Novi Sad: Institut za neurologiju. Spisak rezultata R22 Broj 4 Poglavlje u knjizi. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. 4. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Palić 1998: 343-7. Đurić S. ed. Mihaljev-Martinov J. Hansen. Mihaljev-Martinov J.. 1991. Pregledni članak u časopisu. psihijatriju i mentalno zdravlje.1989. DIJAGNOZA I TERAPIJA CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA. 3. Mihaljev-Martinov J. P. B. Mršulja. Edds. 5.Sudakov. Mihaljev-Martinov J. 1996. u tematskom zborniku radova. K. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 4.: 18 strana.S. B.

(Medicinski fakultet). priznati programski sistem. ed. Konjović Z.. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. Mihaljev-Martinov J. Medicinska informatika. računarski program za dijagnozu i terapiju glavobolja (1994) 4. Srdić B. 7. Tanackov I. Novi Sad: Ortomedics. 2. (Fakultet tehničkih nauka) (1994) Softver: MEDIC. psihijatriju i mentalno zdravlje KC u Novom Sadu 6. (Fakultet tehničkih nauka) (1999) Softver: EDMEDINT-PRO. (Medicinski fakultet). Pavkov D. Tanackov I. 2003:33-5. 1. V. (Medicinski fakultet). nova genska proba. Mihaljev-Martinov J. Žarkov M.Puača-Stevanović. Akvizicija podataka i upravljanje pomoću IMX modula u oblasti medicine.. Broj Obavezno navesti: autore rešenja. Mišić-Pavkov G. S. MDM dijagnostički program. dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz). Mihaljev-Martinov J. Morfološke promene moždanih struktura kao osnova neklasifikovane glavobolje. instrument. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:136-40. Stevanović. nova metoda. specijalizovani atlas sa tumačenjima. recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz). Novo rešenje makroekonomskog problema. ko rešenje koristi. za potrebe magistarskih. U: Mihaljev Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Naumović N. editors. doktorskih i epidemioloških studija na Institutu za neurologiju. Medicinska informatika. Mihaljev-Martinov J. Broj Spisak rezultata R33 – Tehnička rešenja Broj 6 Prototip. Tanackov I. Mihaljev-Martinov J. Božić K. U: Mihaljev Martinov J.. (Medicinski fakultet). (Medicinski fakultet). Božić K.Sad (1987) softver:”SARA”.) Softver: SPECIJALIZACIJE računarski program za evidenciju specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.(Fakultet tehničkih nauka) (1993. Spisak rezultata R34 – Tehnička rešenja 5 Broj 8 .. Filipović D. 6.registrovanju i analizi evociranih potencijala. od 1993 i do sada u upotrebi 3.(1995) 5. Bugarski A. recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz). Bogdanović S. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Konjović Z. izrada nove karte.RAČUNARSKI PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU MIGRENE KOD DECE. nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz). ed. za koga je rešenje rađeno. naziv tehničkog rešenja. mikroorganizmi (uz dokaz).) Softver: CVB Računarski program za dijagnozu ishemijske cerebrovaskularne bolesti. (Fakultet tehničkih nauka) (1998) Softver: EPILEPSIJA. Medicinski fakultet N. godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje Spisak rezultata R32 – Tehnička rešenja Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz). računarski program za edukaciju studenata dodiplomske i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U: Gudović R.(Fakultet tehničkih nauka) (1995. računarski program za ispitivanje epilepsija dece i odraslih. softver. Spisak rezultata R31 – Tehnička rešenja Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju. Bugarski A. Novo rešenje mikroekonomskog problema. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:212-5.

kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina). Perišić B. 8. Monografije:31 3. Medicinski fakultet Novi Sad. T. soj.. 2004. 1. Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji radova. Mihaljev-Martinov 21 strana.Pavlović. Mihaljev-Martinov J. Proceedings of the 30th Anniversary of the Faculty of Meidicine in Banja Luka. J. Žikić. Glavobolje 1. GLAVOBOLJE 2. 12. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI. J. Medicinski fakultet. urednici: M.1996:16 6 . verifikovanih od strane odbora Ministarstva.Rad u časopisu međunarodnog značaja. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 6. 2002. 1994. Simić S. Medicinski fakultet Novi Sad. urednici: M. Konjović Z. Spisak rezultata R52 . sorga i rasa. a izdaje ga međunarodna naučna institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52. Novi Sda: Medicinski fakultet. elektronsko izdanje. 1995. Tematski zbornik prvog jugoslovenskog Simpozijuma o glavobolji. kongresa neurologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. sorta i rasa na međunarodnom nivou. 2. Tanackov I. grupa autora.Uređivanje kolektivne monografije. Urednik zbornika:Mihaljev-Martinov Jelena. Barać . 1990. Spisak rezultata R41 – Patent Realizovani patent. Dačić M. Beograd 6-8 decembar 1990: zbornik radova. urednik: J. soj. Mihaljev-Martinov J. Žarkov M. Tematski zbornik drugog Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama. Novi Sad. 1998. elektronsko izdanje.. 1994 4. Medicinski fakultet. Broj Spisak rezultata R42 – Patent Realizovani patent. 5. ZBORNIK UVODNIH PREDAVANJA GLAVNIH TEMA. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 1995. Invited plenary lecture. 1. urednici.. Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti.. 2004. Broj Broj Spisak rezultata R53 – Plenarno predavanje po pozivu na skupu Broj 1 međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv). Budakov P. Zbornik sažetaka 12.. Medicinska informatika. . MDM System for Diagnosing Headache and Epilepsy. Treći jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Lovrenski M. Novi Sad.Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja. Pejić M. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem.Žikić. 7. autorska izložba muzeja i arhiva (uz dokaze). urednik. odnosno časopis koji se izdaje u zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje pet zemalja i ima međunarodnu recenziju. Mihaljev-Martinov. Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije. Novi Sad: Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. Broj Spisak rezultata R51 . T.. Pavlović. urednik Jelena Mihaljev-Martinov. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku Jugoslavije.

S.:8990. Broj 13 1. Spisak rezultata 54 . Mihaljev-Martinov J. G.. Mišić Pavkov. Proceedings of the 9th International Congress of Preventive Medicine. Medical Informatics Europe 1991. Obradović. Nikolić I. Nikolić I..: Computer aided teaching in neurology..:Cerebral perfusion in interictal phase of complicated migraine. D.Symposium in Pula.. Springer-Verlag. Mihaljev-Martinov J.: Efficacy of Propanolol and DHE in Prophylactic Treatment of Childhood Migraine-double blind parallel study. Mihaljev-Martinov J. A.. Orovčanec K. Mihaljev-Martinov J. 1981: 278-9 .: Blood cerebrospinal fluid barrier integrity parametar of patients with vascular headache corresponds to more advanced age.. 6 th European Workchop on Clinical Neuropharmacology. Reoencephalographic Confirmation of Cerebrovascular Dysfunction in Patients with Organic Psychosyndromenkcije. Pavkov. Proeceedings.. Neuropsych. 2. Vol 38.. August 1991: 996-999. 5. Mihaljev-Martinov J. Springer-Verlag. Nađ-Koša V.1988. Tanackov I.. Nikolić I. 38. D. Procedings Vienna. tako i za skupove van zemlje. Kulauzov M. J. in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. 88-9.. 7 . London 1992. 29th Intern. 9th Migraine trust Internatiional Symposium. Tanackov I: Application of information technologies in medical informatics.. Obradović. 29th Intern.. Supll 1.. Perišić. 8. August 1991: 86-90. 1989. D. Orovčanec K...Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini. Sterio M. Vienna. 99mTC braine perfuzion in children with lymphoblastic leucemia. Novi Sad 1997:2913. Procedings. Bratislava 1987.. Mihaljev-Martinov J.. Austria. Computer Program for Diagnosing Migraine in Children. M. Radović. 7-10. Diklić V. Mihaljev-Martinov J. J.NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili registrovana naučna institucija. ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Konjović Z.. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Springer . Žikić M. Austria. Djordjević S. Latinović.. Matejašev S. Medical Informatics Europe 1991. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Vol. Austria. Gebauer E.. Procedings Vienna. Mihaljev-Martinov. Konjović Z.: DAMSSoftware package to support the daily activites of a hospital ward Congres of Medical Informatics Europe 1991. Žarkov M. Popov I. Dementia in Patients with Cerebrovascular Atherosclerosis. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Mihaljev-Martinov J. Neurologija Suppl 1. Nikolić I. Mihaljev-Martinov. Latinović: DAMS. S.Neuropsych. 86-90 10. Pavlović T. 1982: 193-5 3.Verlag. Žikić M. B. Novi Sad. Puača-Stevanović S. 4. Proceedings of the International Neuropsychiatry Symposium in Pula. Medical Informatics Europe 1991.. 1997: 294-5 13. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova: 6-8. Symposium in Pula.. T. Edition Proceedings 2.. Obradović. Obradović. Cerebrovascular Disease Database. 7.Software package to support the daily activities of a hospital ward in: Lecture Notes in Medical Informatics 45.. Ovo važi kako za skupove u zemlji. T. Procedings.. Mihaljev-Martinov J. Pečujlija: Inteligent periferal module for data acquisition and control in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. 9... August 1991: 960-963. Mihaljev-Martinov J. 6. 11. (Danubean countries) Belgrade. 12..9. Edition Proceedings 1.

ima razmenu sa 10 zemalja u svetu.Sad. Mogućnosti REG-a u dijagnostici i kontroli terapije migrene.pregl. Značaj pojedinih angioscintigrafskih parametara u oceni cerebralne perfuzije..Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 20 1. Beograd. Nikolić I. Radović A.pregl.Sad. Informatička tehnologija u medicini. Med pregl. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. redovno izlazi. Mihaljev-Martinov J. Vukić D..Sad. D.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj. Patofiziološki mehanizmi migrenske glavobolje. Mihaljev-Martinov J. Nikolić V. N. 1985:19-23 9. Angioscintigrafski parametri poremećaja cerebralnog protoka u interkritičnoj fazi komplikovane migrene. N. Med. Mihaljev-Martinov J. 2..1-2.. 34. Filipović. Mihaljev-Martinov J.. No 1. Nikolić I.. eventualno 2 (dva) časopisa kategorije »vodeći nacionalni časopis« Broj 16 1. pregl. kategoriju rada). 1983-299-305. :296-8 Spisak rezultata R61 .29-36. Acta medica Medinae 1996. koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija.. 1984:561-4. 10. Med. Med . N.1987: 547-52. Mihaljev-Martinov J. Reoencefalografija– klinička primena.9-10.UV) 1987:115-19.. editorial. Mihaljev-Martinov J.. Novi Sad 1997. XLIV.. Reoencefalografski parametri u razvojnom dobu. Med.. Med. 11. 8. Med. rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj. Mihaljev-Martinov J. 1997 (3-4) :75-76 15. 12. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov -DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF MIGRAINE . 1984:423-6 5. Sterio M. Cerebrovaskularne malformacije u razvojnom dobu. Pharmacol.pregl.regl. 4.. 3. Đurić Stojanka. Sinkope u dece. 21(suppl. Med. Aktuelnosti iz neurologije.. Physiol.. Med. Nikolić I. 2001. Uvodnik. 34..37.219 Spisak rezultata R62 . Mihaljev-Martinov J. 14. Dejstvo redergina na krvne sudove mozga. Bogdanović S. 1-2.7-8. Redakcija je sastavljena od poznatih naučnih radnika. J. Med..pregl.Sad 3-4 1986:129-33. 1981 (5-6):217-23. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Ćirić D. N..11-12. pregl. Mihaljev-Martinov J.. Iugoslav. 1982(1-2):83-8. god. 6.. Nikolić I. Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan). LVI (5-6) 217. Novi Sad.Edition Proceedings 2..pregl. Nikolić I. 16. Timočki medicinski glasnik 7. 2. Radiol Iugoslav. Mihaljev-Martinov J. pregl. 2003. Vol. Mihaljev-Martinov J. Gebauer E. Novi Sad. Med. Sad. Med. 1991: 9-10: 413-7 13. 8 . Prevencija bola u migreni.3(6):67-72. Vštačka inteligencija i medicinska dijagnoza.1985:12-16. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. Nikolić I. pregl.. 1983(9-10):423-6.:Vaskularna glavobolja-odraz cerebrovaskularne disfunkcije.. Borota R. Medicinski pregled. Acta. MIGRENA KOD DECE. pregl.. Migrena-dijagnostički problemi. N.. Nove dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine. 11-12-. ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih jezika. Medicinska informatika... 1985:15-20 7.

Bogdanović S...I): 46-59 10. Filipović D. Sakač S. Gebauer-Bukurov K. Novi Sad 2000. Žikić M. 6. Aktuelnosti iz neurologije.. 3-4. Božić K. M. Božić K. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima.Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) kod ishemičnog oblika moždanog udara. Mihaljev-Martinov J. 1.. Ilin M. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I.12(3-4):28-35.. IV (3-4):2-7. 5. psihijatrije i graničnih područja 2004. Žikić M. Ivetić V. Vuleta P. Novi Sad God. Gebauer K... Kelemen A.1:1-9 14. Matijević R.. psihijatrije i graničnih područja . Slankamenac P. 8. Psihički poremećaji kod dece sa primarno generalizovanim epilepsijama Aktuelnosti iz neurologije. Božić K. Đorđević. Mihaljev-Martinov J. psihijatrije i granicnih područja. Cvijanović M. N. Žarkov M. 16. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S. Todorovski Z. Mihaljev-Martinov J. Medicina Danas 2004. Prevalencija epilepsije kod dece i adolescenata na području Novog Sada..MRI dijagnostika parcijalnih epilepsija dece. Mihaljev-Martinov J. –ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. Terapija migrene. Mihaljev-Martinov J.3(1-2):117-34. Kovač I.. Migrena i okcipitalna epilepsija. Gebauer. (4) 37-41 12. 2000:18-25 9. 18.. Gebauer K. Vol. Divjak I. Ružička S. Sekulić S.. Halasz P.4) 12-17 11.. Petrović B. Rudić S... J. godište XIII.12(3-4): 23-7. Božić K. 7. N. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov. Cvijanović M.. Sekulić S. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja 1995.. Ivetić V. Sekulić S. Jovin Z...Sad..3(1-2):16-22. God VIII (br. Revija rada 1999.. Gebauer K. Sekulić S. K. BožićEpidemiologija glavobolje u razvojnom dobu. -PRILOG PROUČAVANJU ETIOLOGIJE PREZENTACIJE ZADKOM... Slankamenac P. Primena akupunkture u neurologiji..29:73-78. Simić S. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja.... Aktuelnosti iz neurologije. N. 3. psihijatrije i graničnih područja. br 4. Mihaljev-Martinov J. 2001: 8-16 13. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. Računarska podrška u postavljanju dijagnoze cerebrovaskularnog insulta. Glavaški..psihijatrije i graničnih stanja. psihijatrije i graničnih područja. Gebauer Bukurov K. Bogdanović S.6(1-2)65-9. Žikić M. Banić-Horvat S. Sekulić S..IV (1-2) 17-23. Božić K. Jerković M.. Gebauer-Bukurov. Kopitović A. Sakač S. Aktuelnosti iy neurologije.. Multimodalni evocirani potencijali: normativi ya odrasle. Diklić V. 15.. Božić K. Mitrović D. Kopitović A. 4.. psihijatrije i graničnih područja 2004. 2003. Gebauer Bukurov K: PREDICTION OF OUTCOME OF SURGICALLY TREATED EPILEPSIES /PREDIKCIJA ISHODA HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE. K. broj 3-4: str 1-10 19. psihijatrije i graničnih područja. Novi Sad. 2000: God VIII (br. Karakteristike oštećenja hematolikvorske barijere kod hepatičke encefalopatije.12(1-2):36-43. Godiste XI.. Mačvanin N.. psihijatrije i graničnih područja 2004. Mihaljev-Martinov J. 2005.. Razlike u neurološkom nalazu između karličnog i cefalično prezentovane novorođenčadi na rođenju. psihijatrije i graničnih područja. Kelemen A. Aktuelnosti iz neurologije. Sakač S.1-2. Božić K. 1996.. psihijatrije i graničnih područja. Knežević S. Filipović D. Sakač S. Banić-Horvat S. 17.. Mihaljev-Martinov J.Sad 1996. Aktuelnosti iz neurologije. IX.. 8. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. 9 . psihijatrije i graničnih područja 1998. Bebauer-Bukurov K. S. Delibašić N. Simić S. br. 1993: 29-31. Aktuelnosti iz neurologije. Aktuelnosti iz neurologije. Gvozdenović S. psihijatrije i graničnih područja 2000. Sekulić S. Božić K. Aktuelnosti iz neurologije.VIII.. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. God. Mihaljev-Martinov J.

Mihaljev-Martinov J. 7. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J.. 1994. Epidemiologija glavobolja u razvojnom dobu. broj 3-4: 80-83 20. Zbornik radova.:80-84. 6. Pogančev-Knežević M. (3-4): 43-51. Božić K. 9. 1999:4143. Sedma medjunarodna konferencija: Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije. Uvodno izlaganje. Simpozijum “Dete i stres”. psihijatrije i graničnih područja 2005. Aktuelnosti iz neurologije. N. Aktuelnosti iz neurologije. Quality of Life in Children Suffering from Migraine. 2. Biblioteka Zbornici (tematski) Novi Sad 1997:291-3.1998. predavanje po pozivu na VIII Kongresu neurologa Jugoslavije. S. SIMPOZIJUM Dete i stres. Stevanović. 2005. Glavobolje: zbornik radova Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama Novi Sad 1994. Informacioni sistem kao preduslov efikasne i kvalitetne zaštite u Domu zdravlja.37(3-4):119-25. 3. Mihaljev-Martinov J. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Uvodno predavanje. psihijatrije i graničnih područja . uvodno predavanje. Headache in Children.. Faculty of Medicine in Novi Sad 14. Đurić. Novi Sad 2002..Multumodalni evocirani potencijali kod migrene. Terapija migrene u dece primenom dihidroergotamina. Stamenković. S. U: Žikić M.Djurić. Primena informacione tehnologije u edukaciji medicinske informatike.Neuropsihologija stresa. Neurologija. Kopitović A.:39-40.: Racionalizacija dijagnostike u neurologiji poglavlje tehnoloških dostignuća. Mihaljev Martinov. Gebauer-Bukurov K. godište XIII. Kulauzov M. Mihaljev Martinov J.. J.: Dnevna glavobolja kod dece u ratnim uslovima. Novi Sad 2002...Sad 1995. Popov I. Novi Sad. J. 1999. Knežević-Pogančev. 12. Uvodno predavanje. Novi Sad. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. tematski Zbornik 1998:8-14. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. MihaljevMartinov J. CEREBROVASKULARNE BOLESTI KOD DECE. Mihaljev-Martinov J. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM). Novi Sad. Novi Sad.: Disturbances of cerebral blood flow in interictal phases of complicated migraine. Novi Sad: Klinika za neurologiju 1994:62-6.. 1998. Mihaljev-Martinov J. Pavlović T. D.Mihaljev-Martinov. tematski Zbornik.12. 1988. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J.Mihaljev Martinov J. sa medjunarodnim učećem.. Nikolić I. 11-12. Đorđević: Stres rata i egzodusa kao provocirajući i potencirajući faktor migrenskog sindroma kod dece. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM ISBN 86-7197-190-2. 1999:5-7 11. 10. Tanackov I. Migrena skor u razvojnom dobu. 8. Obradović D.. uvodno predavanje. 37. Mihaljev-Martinov J. 11-12-12-1998. S. Specifičnosti epilepsije u adolescenciji. 13. Zbornik radova:17-20. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ. Sekulić S. 1.. J. Mihaljev-Martinov J. 1988. 10 .857 (082)). Stevanović Puača. Simpozijum “Dete i stres”. Vukić. 1994:33-7. CIP 618. V. plenary lecture. S..13(1-2):1036. Sad 4. Mihaljev Martinov. Novine u dijagnostici migrene. Spisak rezultata R63 – Naučna kritika i polemika Broj Spisak rezultata R64 – Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja Broj 16 štampano u celini. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova. M. predavanje po pozivu. N. Neurologija. Sad 5. N. Đorđević S. J.

forenzička neurologija. Mihaljev-Martinov J. Kongres neurologa SCG sa međunarondim učešćem.. Mesto i uloga EEG u dijagnostici vaskularne lezije CNS. Stručna konferencija “Hronična masovna oboljenja”. Mihaljev-Martinov J. Prvi Jugoslovenski simpozijum za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba.. Zbornik radova 925. Nadj-Koša V. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Nadj-Koša V. Medicinski fakultet Novi Sad. Zbornik radova:485-9. 11.. Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike skupa.. Ožegović N. II Kongres kliničke neurofiziologije. Mihaljev-Martinov J. 16. Zbornik radova. Naša iskustva u lečenju vaskularnih glavobolja 11 . 1972. 4. 2004.. II Kongres Kliničke neurofiziologije. Pavlović T. Hvar. Vertebrobazilarna insuficijencija cervikalnog sindroma. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet... Oboleli od Diabetes melitusa u ambulatni lekara opšte medicine. Beograd 1980. 12.-Sudsko medicinsko veštačenje traumatskog oštećenja nervnog sistema u razvojnom dobu.. 2. II Kongres kliničke neurofiziologije Jugoslavije. 12. Glavobolje dečjeg doba. Nikolić V. Zbornik radova: 369-76. 1978.. Sarajevo 1980. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova.. Borišev Lj.. 3. Beograd 1979.. Beograd.. Mogućnosti REG dijagnostike u evaluaciji lezije cerebralnih arterija arterioskleroticne geneze. Kostić. Mihaljev-Martinov J. Žikić M. 9. Reoencefalografska verifikacija hemodinamske insuficijencije kardijalne geneze. Zbornik uvodnih predavanja (ur. Mihaljev-Martinov J.177-179. 6. Zlatibor. Zbornik radova-tematski. 1980.. Zbornik radova. elektronsko izdanje. Zbornik radova :184-87. NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje. Borišev V. 24-5 5. Mihaljev-Martinov J. Damjanović-Mihaljev J. Zbornik edukativnog programa. Simpozijum “Savremeni život. Urednik zbornika Akademik Vladimir S. 1971. Popov I.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 35 u celini... Zbornik radova 41-3 7. Nadj-Koša V. Beograd 1980. 53-5 8. 10. Novi Sad. Vrnjačka banja 1972.. Popović B. 1. Mihaljev-Martinov J.. Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. moždana oštećenja i encefalopatije” Tara. Mihaljev-Martinov J. ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Reoencefalografija u etiopatogenetskom istraživanju vertiga. OHRID 1978.: Pseudoneurastenicni sindrom vaskularne geneze (komparativni prikaz klinickih i REG nalaza). Zbornik radova: 188-91. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J. Jugoslovenski simpozijum o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji. 13. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Nikolić V. Zbornik radova 374-9. Mihaljev-Martinov J..) Mihaljev-Martinov Jelena. Popov I. Zbornik radova. 30-32. Uticaj terapije encefabolom na kliničku sliku i EEG nalaz u mentalno retardiranih osoba.... elektronsko izdanje. Primena Instenona u ambulatni lekara opšte medicine. 2004. Ohrid. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Spisak rezultata R65 . 20611.. I kongres saobraćajne medicine Jugoslavije. 1978.Faculty of Medicine in Novi Sad 15... Orovčanec K. Mihaljev-Martinov J. 12. Mihaljev J. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Sarajevo 1980. zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova. Orovčanec K.. Vuković B. Mihaljev M. Uloga lekara opšte medicine u borbi za smanjenje traumatizma u saobraćaju.

Mihaljev-Martinov J.. Tanackov I. X Simpozijum o kliničkoj neurofiziologiji. 16.. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. 1982.Zbornik radova: 249-52 26.: Terapija migrene u dece primenom DHE. Beograd. Hadnadjev M. Popov I.. Budimlija Z. Suppl 2. Mišić-Pavkov G. Zbornik radova 56-8. Zbornik radova 179. Mihaljev-Martinov J.-Računarska podrška u edukaciji iz neurologije. Zbornik radova 21-2. Jerković M.. 21-3. U: Informatika u zdravstvu.. Dijagnostički problemi tumora mozga u starih osoba. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. Delibašić N. 15. Zbornik radova 57-8.. Epileptične manifestacije kod zapaljenskih oboljenja CNS.. Martinov Cvejin M. Vaskularna lezija u razvojnom dobu... 22. 23. 19. Nadj C.. Stevanović S. Mallformacije arterija u razvojnom dopbu. Nadj-Koša V..klinička. Neurologija.. Ljubljana 1982. Jovanović M. Strukturalne promene cerebralnih arterija-REG studija. 25. 14. Nikolić V.. p. Zbornik radova 23-4. Računarska podrška u istraživanju psihosomatskih obolenja. Zbornik radova 271-3. 1995.. II stručni sastanak nuklearne medicine. Popov I.. Novi Sad. Popov I. Grubač Z. Mihaljev-Martinov J.. 31. Radović A. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. 1990. Mihaljev-Martinov J. Nikolić V. Zbornik radova 122-4.. Skoplje 1988.. 1982. 20. II Jugoslovenski gerontološki kongres. 18.. Promene moždane cirkulacije u migreni. Promene moždane cirkulacije u migreni..Zbornik radova. Internacionalni simpozijum za akupunkturu Struga 1981... Nikolić I.: 151-59. Adaptacioni mehanizmi cerebrovaskularnog protoka u razvojnom dobu. Novi Sad... Razvoj medicinske informatike u Vojvodini. Bregun A.akupunkturom. Nadj-Koša V. 24. Radović A. Priština 1982. Mihaljev-Martinov J. Turkulov D.... Pavkov D. Bajić M.329-332 27. 18. Mihaljev-Martinov J. III Jugoslovenski seminar o mozgansjki cirkulaciji... Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 186-7. p. Bugarski A. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije Herceg Novi 1997:25-34. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Zbornik del. Zbornik del.. Novović Z. Mihaljev-Martinov J.1987.. III Jugoslovensko-sovjetski Simpozijum. Ljubljana. Beograd. 1990.: Računarski program: specijalizacija..151-9.... Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Konjović Z... Mihaljev-Martinov J. Popov I. Mogući patofizioloski mehanizmi hemodinamske disfunkcije u vaskularnim glavoboljama.1988. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem..-Prilog razvoju ekspertnog sistema za dijagnostiku CVB...... Mihaljev-Martinov J.. Kongres gerontologa. et al editors. Klinička patofiziologija nervnog sistema razvojnog doba. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama.115-16. 99mTC DTPA planarni scintigram u dece sa epilepsijom.Zbornik radova. Ljubljana. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma 12 . Priština 1982. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. Nikolić I... Priština 1982. II stručni sastanak pedijatara i neuropsihijatara razvojnog doba. Beograd 1990. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. Nikolić V. Mišić-Pavkov G. Zbornik radova. Vujić M. Konjović Z.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. Zbornik radova: 125-8. 37. Tasić M. U:Nadrljanski Đ... 29.. 30.. EEG i REG studija. III Jugoslov. Radiol Yugoslav. seminar o mozganski cirkulaciji. Ljubljana. Žarkov M. 1983. Konjović J. 21.. Jovanović M. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama.1984:429-32.. Zadar 1984. Nadj Č. 17.233-236 28.. Nikolić I. Baza podataka za CVB. Orovčanec K. Stevanović V. 1994. Novi Sad 1985.

J.. 2. 2005. Edds. N. III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru sa internacionalnim učešćem. Sistem biomedicinskog naučnog informisanja Vojvodine.. Ed. Mihaljev-Martinov J. (on CD-ROM). Prague International Symposium of Child Neurology. Mitrović D. Mihaljev-Martinov J. Proceedings of the 3rd International Scientific Meeting Chemistry Metodics. N. Mihaljev-Martinov J. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. 84:1985 2. CIP 616. Niške sveske. Nikolić I. Popov I. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:294-5. Novi Sad 1997.V. (on CD-ROM) 3. Mihaljev-Martinov J. 32.. Faculty of Medicine.Sad.: Changed cerebral haemodynamics in the interictal phase of complicated migraine with children.: Dynamics of the cerebral circulation during the attack of migraine in children.VI-th. J. et al editors.7197-214-3.with Intern. Spisak rezultata R71 – Plenarno predavanje na skupu međunarodnog Broj 3 značaja štampano u izvodu. Božić K. Zbornik abstracta. Joint Meeting of neurology. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:282-90. SLDV. Brkić S. Mitrović D. ISBN 86. Mihaljev-Martinov J. June 17-18. Mihaljev-Martinov J.međunarodna konferencija. B.: Adaptation Mechanisms of Cerebrovascular Blood Flow in Children. BILTEN. et al editors. Broj 48 1. Đorđević S. Prague. Računarski program za dijagnostiku migrene.8 (082) Spisak rezultata R72 . Turkulov D. Lj. Theory of Functional Systems. Mihaljev Martinov. Invited plenary lecture.. 2001:52-58. 1. Zbornik abst. 1996: 8-9. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. God XXII-XXIII. 3rd Yugoslav-Russian Conference. Mihaljev-Martinov J. 34.: REG Characteristics of the haemodynamic disorders of encephalitis in children.1985. Borišev. Glavaški.. Novi Sad. Novi Sad 1997. 4.. 13 . Mihaljev-Martinov J. Popov I. 2004.. Novi Sad 1997. Mihaljev-Martinov J. 2004. M. Sakač S. Puača-Stevanović S. Slankamenac P. Novi Sad. plenary lecture.. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:296-8. 8-11 09. Mihaljev-Martinov. Application of Informatic Technology in Education in Chemistry. 5. of the Child neurology. K. str 279-282 Spisak rezultata R66 – Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU Broj i Matice srpske. 35.118-119. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. Nikolić V. Sekulić S. Prague Sympos. Mačvanin N. U: Nadrljanski Đ. Popov I. Konjović Z. Pejić M. V. Borišev. Cerebrovaskularne bolesti razvojnog doba. Medical Expert Testimony of Traumatic Injury to the Central Nervous System in the Developing Age. 3. Zbornik abstrakta 57. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. Novi Sad. br.Symposium of Child neurology. 33. Grubač Z. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation.. Sudakov. 1985. educative programme. U: Nadrljanski Đ. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima.: Headache with dysrhythmic EEG with Prague Intern. Gebauer-Bukurov K.1-2. Tanackov I.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu..118:1985. Sekcija za medicinu rada. Tara.. Novi Sad. Headache in Childhood. Nikolić I. Lažetić. Abstract Book.

VIII Ju. TelAviv. 17..: Theraporesistant cervical migraineacupuncture therapy. Hadnadjev M. Mihaljev-Martinov J. K. 23. Zbornik sažetaka: 319.sažetaka 75-6. Kelemen A.. 27-th Intern. Headaches with Children.: Neki elektroklinički parametri u dece obolele od epilepsije sa simptomom glavobolje. Divjak I. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Nikolić I. Nedvidek B. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.: Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi epilepsije u razvojnom dobu. Popovski. Mihaljev-Martinov J. Hadnađev M. Mihaljev-Martinov J. Žarkov M.Abst. Gebauer K. 5-e Congres Europeen de Neurophysiologie Clinique.. 1986... XIV -th World Congress of Neurology. sa medjunarodnim učešćem. Kelemen A.Gebauer. 11. Herceg Novi 1997. The expert systems for cerberovascular disease. 9.. Milankov O: Neurophysiological Deficit by Children Suffering from Epilepsy and Headache.. Pavlović T.... Božić K. Igalo 1990. Diagnostic sensitivity of strech reflex measurment and needle EMG in compression radiculopathies L4-5 and S1.2).. sa medjunarodnim učešćem. Božić K. 68s. 1994. Sekulić S. Palić. Kelemen A... DiklićV. . 16. 68-9. Igalo 1990. 15. Simpoz.:52. sa medjunarodnim učešćem..... Neuropsych. Gebauer K. Brain and Development 1998. Abstracts 97.: Pattern-induced visual evoked potentials in patients with migraine attack.. suppl. Nikolić I. Popov I.. Milošević D. THE EXPERT SYSTEMS FOR CEREBROVASCULAR DISESASES... 22.. 4-8 juni 1997. Žarkov M. Intern. Zbornik sažetaka:26. 8. Nikolić I. Prague. 1987.1990.. 1998:126.. Mak. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Abs. Gebauer K. 7. Neurophysiol. Mihaljev-Martinov J.. 150-152. 20(6): 386. 20...100:1986 6. sa internacionalnim ucesćem. suppl. Electrophysiological correlates of brain tumors in children.: Vertebrobasilar insufficienty. Mihaljev-Martinov J. suppl.... Terapijski pristup nekim oblicima migrenske glavobolje. 13. The Book of Abstracts. Mak. Abstr. Zbornik radova i sazetaka: 61.. 4th. Abstr. Mihaljev-Martinov J. Cerebrovaskularni protok u interkritičnoj Fazi epilepsije u razvojnom dobu. Popov I.Symposium in Pula.Neurol. Autosomal recessive Alexander s disease-case report. Mihaljev-Martinov J. 26(God 50):14. Zbornik na trudovi od prviot makedosnkojugoslovenski simopozium za cerebrovaskularni zaboluvanja. Liege 1994. IV International Headache Congres. Prviot makedonsko-jugoslovenski Simpozijum za cerebrovaskularni zaboluvanija. Kelemen.. S. 19. Klopčič-Spevak M. Novi Sad 1988.... J... Ohrid 4-8 juni.94. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Mihaljev-Martinov. med. urednik Ante M. Apilepsin u terapiji glavobolje u dece obolele od epilepsije.. Clin. Neurologija. Interiktalni EEG kod lezionih i nelezionih parcijalnih epilepsija dece. med. 1997. VI Jugoslovenski kongres kliničke neurofiziologije sa medjunarodnim učešćem. Nikolić I. Kovač I. Contribution of Nuclear Magnetic Resonance imaging and Nuclear Magnetic Spectroscopy in the diagnosis of Hallervorden-Spatz sy-two cases report J. pregl.. Mihaljev-Martinov J. pregl... Igalo 1990. Abstracts 54. Zbornik sažetaka: 75-6. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Mihaljev-Martinov J.Ohrid..COMPUTER PROGRAM 14 . Zb. 12. sa medjunarodnim učešćem. Theory of functional systems. 10.. Nikolić V. Zbornik na trudovi. Novi Sad 1988. Suppl 1:36... Mihaljev-Martinov J.. 1989. New Delhy. A. Yugoslav-Russian Conference. Popov I. 1997. Konjović Z.. 21.o Epilepsijama.. Popov I. Congress of the Israel Pain Assoc. Zbornik sažetaka:247. 14. Mihaljev-Martinov J. 26(God 50):14. Nikolić I. 18. Konjović Z. Žikic M.. Božić K. Grubač Z. Mihaljev-Martinov J.14.. Mihaljev-Martinov J. Đorđević. S... Joint Meeting of Neurology. Nikolić I. Paris.

Ed: Medicinski fakultet.. 4th EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS . 29. 27... Božić K. 30... elektronsko izdanje. Firenze.. Gvozdenović S. Mihaljev-Martinov J. Vera Diklić and Jelena Mihaljev-Martinov. in Journal of Neurology 2000. Corfu Greece. sa međunarodnim učešćem. Glavački M. Gebauer K. Abctract books. Mitrović D.. Mihić I. 46 25. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem.. EPILEPTIC SEIZURES IN ACUTE STROKE. CORFU GREECE. 4th European Congress on Epileptology. Psychopathology in children with generalized epilepsy.-NEKI ASPEKTI SLIKE O SEBI KOD DECE OBOLELE OD MIGRENE.FOR CONTROLED STUDY OF DHE IN THE TREATMENT OF MIGRAINE IN CHILDREN. Journal of Neurology 2001.ABNORMAL FRONTAL OCCIPITAL GRADIENT OF FREE MAGNESIUM IONS IN PATIENTS WITH HEMIPLEGIC MIGRAINE STUDIED BY PHOSPHORUS MAGNETIC RESOSNANCE SPECTROSCOPZ IN VIVO. sa međunarodnim učešćem. Mišić-Pavkov G. Božić K. Petrovački-Balj B. Petrovački-Balj B. Jocić N.. Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima.UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PROSTIH REAKCIONIH VREMENA U KLINIČKOM NALAZU KOD DECE SA GLAVOBOLJAMA MIGRENSKOG TIPA. Delibašić N. ISBN 86-7197-190-2. Epilepsia 2000: Vol 41...857(082) 35... Miami 1999. and all. Vlajković K. Mihić I. Bukurov B. Mihić V. Gebauer K. Kelemen A. Mačvanin N. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Filipović D.ZNAČAJ SERIJSKE REGISTRACIJE SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PACIJENATA SA ISEHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM.. Božić K.. I Jugoslovenski radni sastanak sa medjunarodnim učešćem.. Ed: Medicinski fakultet. 26... Mihaljev-Martinov J... Mihaljev-Martinov J.”Bolesti u vezi sa radom”. Mihaljev Martinov J. Mihaljev-Martinov J. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. elektronsko izdanje. 15 . Epilepsia. Bogdanović S.857(082) 36. 28. Abstract book. 1999:55. Gebauer K...... 3):(P722)p 176. Novi Sad 2002.. Gebauer K... Borišev V.1999:136. 19 24.1998. Beograd 2001. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.. Program and Abstracts. Gvozdenović S. 2000:57. Firenze 7-12. Novi Sad 2002. -MOTIV POSTIGNUĆA KOD DECE MIGRENIČARA.857(082) 34. Novi Sad 2002. SERIAL RECORDINGS OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL INFARCTION.Sad. Bogdanović S. ISBN 86-7197-190-2..... 4th European Congress on Epileptology. Mihaljev-Martinov J. Arandjelovac. Mihić I. Zbornik radova i sažetaka: 49 33.. In the 25th Eastern Student Research Forum. Mihaljev-Martinov J. 4TH EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS JUNE 12 -16 1998. Božić K. CIP 618. Oktober 2000.. Mihic V. 8th Annual International Ain Shams Medical students Congres.. Tanackov I.. Gvozdenović S. sa međunarodnim učešćem. Vol 41. 2000: p59.-NEKI ASPEKTI KVALITETA ODNOSA RODITELJA SA DECOM OBOLELOM OD MIGRENE. Abstracts. Mihaljev-Martinov J. Vol 247 (suppl.Sakač S. Zbornik rezimea.. CIP 618.: Diagnosis methods in the researche of migraine.: Epidemiology of headaches in children. Cairo. Vol 248 (Suppl 2) P 579 II 147 32. 7-12 October 2000. Bogdanović S. 31.. Mihaljev-Martinov J... Knežević S. MišićPavkov G. Božić K. Novi Sad 2002. Kelemen A. VII Jugoslovenski Kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem. Sekulić S.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. Matijević R...THE IMPACT OF EPILEPSY IN THE QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS.. Divjak I.... Sakač S. P:190. Bogdanović S.. Ed: Medicinski fakulet N. Zbornik radova i sažetaka. Benjak M. Kelemen A. Mihić V. ISBN broj 86-7197-190-2. CIP 618.. Ed: Medicinski fakultet.... Mihaljev-Martinov J.

Gebauer-Bukurov K. sa međunarodnim učešćem. K.ARAHNOIDALNE CISTE-UČESTALOST. Knjiga sažetaka:82 40.. CIP 618. Sakač S. Lalošević D.. sa međunarodnim učešćem... Sakač S... Sekulić S.857(082) 39.. Mihaljev-Martinov J. Beograd. Suknjaja V.. 46.elektronsko izdanje. Zbornik sažetaka: 191-2. Sekulić S. sa međunarodnim učešćem. Filipović D.. Novi Sad. Novi Sad. J. Gebauer-Bukurov K. Sekulić S. S. XII Kongres neurologa SCG.. sa međunarodnim učešćem. Knežević S. Sekulić S. – ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. Božić K. Ed: Medicinski fakultet. J....857(082) 38. -FUNKCIJA PAMĆENJA U DECE I ADOLESCENATA SA MIGRENOM. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Sekulić S.. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov –Kliničke i epidemiološke karakteristike epilepsija kod dece i adolescenata hospitalozovanih na području Novog Sada. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem. Tanackov I.RAZLIKE U NEUROLOŠKOM NALAZU IZMEĐU KARLIČNO I CEFALIČNO PREZENTOVANE NOVOROĐENČADI NA ROĐENJU.. Mihaljev-Martinov J. 2-5 Oktobar 2005. 2002. elektronsko izdanje. 2004.. Sakač S. Sekulić S.. Cerebrovaskularne bolesti u dečijem uzrastu. sa međunarodnim učešćem.. Sakač S. Božić K.. S.PRIKAZ SLUČAJA RETROCEREBELARNE CISTE KOD DVANAESTOGODIŠNJEG PACIJENTA. Sekulić... Zbornik sažetaka: 234 42. Beograd.. Gebauer K.REFLEKS USPRAVLJANJA IZ SUPINACIJE U PRONACIJU KOD FETUSA ZAMORCA. Mihaljev-Martinov J.. K. Mihaljev-Martinov J.TOXOCARA CANIS MOGUĆI UZROČNIK CEREBRALNE VENSKE TROMBOZE -PRIKAZ SLUČAJA ČETRNAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE. XII Kongres neurologa SCG... Gojković I. 45.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan 16 Broj 33 . Sekulić-Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata sa primarno generalizovanim epilepsijama. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem.. 2002. Sekulić S. Sakač S. Gebauer K. K.. Vlajković K. Sakač S. XII Kongres neurologa SCG. Gebauer-Bukurov K.. Božić K. Gebauer-Bukurov K.. Sakač S. Petrovački-Balj B. Zbornik sažetaka:193-4.. Sakač S. elektronsko izdanje ISBN 86-7197-190-2. -KORELIRANOST REZULTATA PROSTOG I SLOŽENOG REAKCIONOG VREMENA SA MOGUCNOŠĆU PROLASKA MIGRENSKOG ATAKA U TOKU SPAVANJA. XII Kongres neurologa SCG. Božić. Matijević R.857(082) 37. 43. Gebauer-Bukurov. Novi Sad 2002. Zbornik sažetaka:183-4 . Knjiga sažetaka:62 41. 2-5 Oktobar 2005. Mihaljev-Martinov J. CIP 618. 47. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem... S. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. 44. Ed: Medicinski fakultet. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K. CIP 618. Knežević S.. 2004. 2004. Hydromyelia torakalnog dela kičme kod deteta – prikaz slučaja.... Mihaljev-Martinov. Buhmiler K.. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. Zbornik sažetaka:123 Spisak rezultata R73 . LOKALIZACIJA I KLINIČKI KORELAT. Beograd 2002. K.. Filipović D. Mihaljev-Martinov J. 2002. Božić. Novi Sad. Vlajković K. Sekulić S. ISBN 86-7197-190-2. Sakač. Sakač..Gebauer-Bukurov... 2004. Božić K. Knežević S. XII Kongres neurologa SCG. Vujković K... Sekulić S. Petrovački-Balj B. Božić K.. Zbornik sažetaka: 38 48.. Zbornik sažetaka:179-80. Mihaljev-Martinov J. S. Mihaljev-Martinov J. ISBN 86-7197-190-2.Zbornik sažetaka: 277-80. 2004. Slankamenac P. sa međunarodnim učešćem.

Beograd 1993.. Mihaljev-Martinov J. Jovanović M. Glavobolje u dece. Jugosl. N. Ohrid. Slankamenac P. III Kongres neurol. Jugosl. Nikolić I. III Kongres neurologa Jugoslavije. Zadar. 254 11. 1988.. Mihaljev-Martinov J.: Efekti Heparina u lečenju cerebrovaskularne bolesti. V Simpozijum o CVB Zagreb. Zbornik rezimea:5. 1.: Interkiktalna studija cerebrovaskularnog protoka migrene sa aurom...Ju. Zbornik rezimea 89. Žikić M.. 5. Popov I. Sad. 1985.. Kopitović A. Kopitović A. Akupunktura-primena u terapiji glavobolja. Mihaljev-Martinov J. Pavlović T. Knjiga saž. 1990(7): 83 13. Nikolić V. Elektroradioizotopski korelati glavobolje u dece obolele od epilepsije.: Fenomenologija migrene u dece. 1988..Beograd 1993. Knjiga sažetaka 23. 6. III Kongres neurol. Stevanović V... Zbornik rezimea :14. 159.. Popov I. Gvozdenović S. Jovanović M. Delibašić N. Zadar 1980. Ispitivanje cerebralne cirkulacije u dece sa migrenskim glavoboljama pomoću 99 mTC DTPA. Mihaljev-Martinov J. Zbornik abstr. Knjiga saž. Beograd 1993. VIII Konres neurol... III Kongres neurol. I Kongres Ju društva neuronauka. Nikolić I. Zbornik abst.: Akutna oftalmoplegija. Pavlović T.300.saž. Knjiga saž. 1990.. D. Mihaljev-Martinov J. 1988 Zbornik abstrakta:251 9. neurol. I Ju Kongres društva za neuronauke. Novi Sad 1988.139-40... Migrena skor-klinički i REG parametri. Ju. Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi komplikovane migrene. Puača-Stevanović S. 12...... Puača-Stevanović S.:Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba.. Drakić D. MihaljevMartinov J. VIII Kongres neurol... I Jugoslov. Konjović Z.. 7.. Zagreb 1985.Živanović O. Jugosl..: Tranzitorne krize svesti u migreni. Mihaljev-Martinov J... VIII Kongr.V Simpozijum o CVB Zagreb 1990. Jovanović M.. III Kongr. Vujić M. Beograd 1993... Cervikalne migrene i akupunktura. Makedonski medicinski pregled.. Mihaljev-Martinov J.. 19. 17. VII Kongres lekara Jugoslavije.Zb. 1990. Božić K... VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Delibašić N. Mihaljev-Martinov J. Pavlović T.... XII Kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju Jugoslavije. Nikolić I.Sad... Consalting system for migraine diagnostic with rheoencephalography. neurol.. Božić K. Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J.abstr. Slankamenac P. Zbornik rezimea:129.. Zb..Pavlović: Akupunkturni tretman migrena. 19.. Nikolić I. Baza podataka za ispitivanje cerebralne cirkulacije.. Nikolić I. 8. Delibašić N.u izvodu. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 14.neurol. X Jugoslovenski Simpozijum o epilepsijama. Zbornik sažetaka. N... 10.. Mihaljev-Martinov J. 20.: Vertigo-elektroklinički korelati. 2. Jovanović M. 3..: Simptomatologija glavobolje u dece obolele od epilepsije. 17 . N. JU. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. Jovanović M. Mihaljev-Martinov J. Žikić M. XX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu..Sad. Mihaljev-Martinov J.. Tranzitorne ishemijske atake u području vertebrobaszilarne vaskularizacije. 1988. Nikolić I. Nikolić I... 4. Kongres za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba.... VIII Kongr. neurol..Sad. I Kongres Ju duštva neuronauka. Beograd 1993. Pavlović T.163. Jugosl. Zbornik sažetaka:139. Tranzitorne krize svesti u fazi ataka migrene..Ju. Milošević D. Mišić-Pavkov G.. Sarajevo 1985. Mitrović D. Zbornik sažetaka 69.Ju. Nikolić V.. 162. Hadnadjev M.231. Jerković M. 15. 18. Konjović Z. Divjak I. Mihaljev-Martinov J.. Beograd 1993. III Kongres neurol.. III Kongr.. Beograd 1979.. IV Simpozijum o cerebrovaskularnium bolestima.. Knjiga saž. 16. N.: 310. Delibašić N. Zbornik rezimea 5.. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J.

. Sakač S. zbornik sažetaka... Prvi Simpozijum Informatičke tehnologije i primene. Djordjević S.. Đorđević S. Gebauer K. Mihaljev-Martinov J. Zlatibor.. S. Beograd 2001..maj-03 jun 2000. 22. prikaz slučaja. Bogdanović: Komorbiditet migrene i epilepsije.. 26-7.Beograd 1993. V Kongres neurologa Jugoslavije. VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinima. XVIth Yugoslav epilepsy Symposium... Broj 1 1. Neka zapažanja o neurološkim komplikacijama kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemmijom (ALL) u našoj sredini.. Novi Sad. Niška Banja. 2001.2000:47 27. Spisak rezultata R82 – Odbranjena magistarska teza Broj PRODUKCIJA . Sekulić S. Reoencefalografsko. Zlatibor. Zbornik sažetaka. Božić K. 41 kongres studenata medicine i stomatologije Jugolavije. III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke. Biohemiske i citološke analize cerebrospinalne tečnosti kod dece i mladih obolelih od epilepsije. 1985. Mihaljev-Martinov J. Prvi Simpozijum informatičke tehnologije i primene. Beograd 2002. Mihaljev-Martinov J. Krbanjević A.Ekspertni sistem za dijagnozu CVB. Gebauer E. Vlajković K..UČEŠĆE NA PROJEKTIMA 18 . Filipović D. Knjiga sažetaka: 320. Zlatibor. Novi Sad. 28... Mihaljev-Martinov J.. IV Kongres neurologa Jugoslavije. Petrovački B.. Medicinski fakultet.1996:101. Matijević R. Božić K. Novi Sad 2000.. N. 1995. Mihaljev-Martinov J. K. Praksa propisivanja antiepielptičnih lekova u Jugoslaviji. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S... Knežević S. G.: SARA računarski program za dijagnozu migrene u razvojnom dobu. Kelemen A. Reakciono vreme kod dece obolele od migrene. 21. Knjiga saž. IV Kongres neurologa Jugoslavije. D. Jerković M. 23. 30. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Bogdanović S... Zlatibor. 1998:286 26.. Belgrade... 29.. 25.Sekulić... Ružička S.. Djordjević S. 2000:49. 24.. Gebauer K..Sad.Book of Abstracts:168 33... I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. Divjak I. Božić K...... Gebauer-Bukurov K. Zbornik sažetaka:224 Spisak rezultata R81 – Odbranjena doktorska disertacija. Ružička S. II Kongres pedijatara Jugoslavije. Božić K.. 2000:47. 1995. Zbornik sažetaka 24-5.. Mihaljev-Martinov J.PRIKAZ SLUČAJA STIMULUS SENZITIVNE EPILEPSIJE. Migrena skor kod vegetativnig infantilizma.. Zbornik radova.. Neklasifikovane glavobolje. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J. Uticaj epilepsije na kvalitet života kod adolescenata. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K. Zbornik sažetaka:156 31. Sekulić S.1996:172. Žarkov M. Bogdanović S. I Jugoslovenski kongres o epileptologiji.. Mihaljev-Martinov J.PRIKAZ SLUČAJA CEREBROVASKULARNOG INZULTA KOD PETNAESTOGODISNJE PACIJENTKINJE SA DIABETES MELLITUSOM. Kelemen A. 31. Zbornik Radova.. Zbornik Sažetaka.. XVI Yugoslav epilpesy Symposium. Stevanović V. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K. Book of Abstracts:66. 32. Doktorat medicinskih nauka. Zbornik saž. Sekulić S. S. Zbornik radova. Mihaljev-Martinov J.. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. 437.Gebauer.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu.Pavkov: Mogućnosti primene IMX modula u zdravstvu. Puača S. november 1-3. Niška Banja.Mišić-Pavkov..

Novi Sad. Medicinski fakultet. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Csongrad Megyei Intézete. Novi Sad.-Razvoj softvera za procesiranje bioelektričnih potencijala kod osoba sa poremećajima sluha i vida. Slobodan Sekulić-Neuroloski pokazatelji u proceni stanja dece rođene karličnom prezentacijom. Novi Sad.1999. Doktorska disertacija. Savezni naučnoistraživački projekti 4. projekat za razvoj naučnih disciplina 3. Novog Sada i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa dr Nady Molnár Gyöngyi. Ksenija Božić-Somatosenzorni evocirani potencijali u dijagnostici i prognozi ishemičnog oblika moždanog udara. Slađana Sakač-Klinička provera dijagnostičkih kriterijuma migrene u razvojnom dobu. Saša Bogdanović. 2004 PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA Spisak doktorskih disertacija Broj 1 1. Magistarski rad. Dekada mozga. Marija Jovanović-Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. projekat za razvoj naučnih disciplina 2. 1989. Medicinski fakultet. 1990-2000. Novi Sad. Medicinski fakultet.-Obrada i procesiranje bioelektričnih potencijala. Magistarski rad. 2003 5. Magistarski rad. 2. Medicinski fakultet. 1988-1989. 2000-2004. Novi Sad. Happy child –zajedničko istraživanje Instituta za neurologiju. Hungary PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA Spisak recenzija 19 Broj . 2002 4. 1986-1988.Spisak projekata Broj 4 1. Copernicus II. Medicinski fakultet. PRODUKCIJA . 1994-1999. Ksenija Gebauer-Bukurov-Epidemiološka analiza epilepsija u dece i adolescenata na području Novog Sada. Magistarski rad. Medicinski fakultet. projekat za razvoj softvera za MDM u neurologiji PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA Spisak magistarskih teza Broj 6 1. 2004 6. Novi Sad.6726 Szeged. Sara Puača Stevanović-Reoencefalografski korelati terapije dihidroergotaminom u migreni razvojnog doba. aktuelna dinamika disfunkcije nervnih i psihičkih mehanizama. Kliničkog centra. Novi Sad. 1994 3.UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji Broj 1 Zajednička istraživanja sa: 1.Ispitivanje kvaliteta života kod obolelih od migrene. razvoj softvera za REG i EEG kontrolu. Medicinski fakultet.

Uloga (urednik.recenzent).PRODUKCIJA . od 1993.UREDJIVANJE ČASOPISA Spisak uredjivanja časopisa Broj 1 1. Aktuelnosti iz neurologije i psihijatrije i graničnih područja-član Izdavačkog saveta. Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći) 20 . Godine od-do. do danas klasa: domaći časopis NAPOMENA: Naziv časopisa. kourednik.član uredjivačkog odbora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->