KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Jelena Mihaljev-Martinov 1942. Novi Kneževac Srbija Doktor medicinskih nauka Redovni profesor jelamih@eunet.yu, neurolog@eunet.yu 021/527-181 i 021/520-892 021/612-022 lok. 3280 i 5841 Institut za neurologiju, Dečja neurologija neurologija, klinička neurofiziologija, glavobolje, migrena kod dece, medicinska informatika

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna 1966 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biografija 1966-1972 – lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Kikindi 1968 - osnovala je Ambulantu za dijabetes i o radu te ambulante objavila svoj prvi stručni rad 1971. 1972 – 1976 Opšta bolnica Novi Kneževac, osniva neurološko odeljenje 1976 – položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1977- zaposlena na Institutu za neurologiju u EEG kabinetu 1979-osniva Ambulantu za glavobolje i REG kabinet 1989-1992 radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti 1992-danas – načelnik Odeljenja dečije neurologije i epilepsije 1978/79 završila užu specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1978/79 završila i edukaciju iz REG na Vojnomedicinskom institutu u Zemunu 1987 – završava i tehniku EEG Mapping na Neurološkoj klinici «Rebro» u Zagrebu 1992-1998 Na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje školu računara MEDINFO za studente medicine i drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 1994-1996 Organizuje školu za PR officers koju pohađaju studenti medicine, ekonomije, elektrotehnike i jugoslovenske književnosti iz Novog Sada i žurnalistike iz Beograda. Svi polaznici ove škole su zaposleni u inostranstvu 1987/88 drži predavanja po pozivu u školi «Andrija Štampar» i neurološkoj klinici «Rebro» iz oblasti glavobolja i epilepsija razvojnog doba 1985-1990 drži predavanja po pozivu na Institute pour neuropsychologie clinic Faculte de Medicine Salpetrie – Paris, Francuska. 1991 kao pozvani istraživač drži predavanja na Medicinskom fakultetu u Linkopingu i Upsali u Švedskoj iz oblasti 1

kliničke neurologije i neurofiziologije 1990-92 kao pozvani istraživač drži predavanja iz oblasti MDM i expertnih sistema za CVB na Institute for Medical Informatics Linkoping University, Švedska. 1994 - boravi u Briselu na poziv Instituta za PR menadžment na jednom od kurseva za PR menadžera. 1994 - držala je i predavanja kao pozvani predavač u Medical School for Foreigners u Briselu. 1994 - drži predavanja iz oblasti MDM kao pozvani predavač na Medicinskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Tibingenu. 1994-1996, 1998, 2002 bila je pozvani predavač iz oblasti informatičke tehnologije u medicini na Medicinskom fakuletu u Nišu. 1994-1996 bila je prodekan za specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1994-96 drži predavanja i šef je Katedre za neurologiju Medicinskog fakuleta u Banjaluci. 1998-danas rukovodi nastavom za predmet Informatička tehnologija u medicini na posledipolomskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 2004-danas šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadui Član je Sekcije za neurologiju i Sekcije za medicinsku informatiku DLV. Predstavnik je Sekcije za medicinsku informatiku u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku. Član je Sekcije za neurologiju SLD. Član je Udruženja za neurologiju SCG. Član je EFNS i WFN. Član je Udruženja univerzitetskih profesora Srbije – Univerzitetski odbor u Novom Sadu, gde je bila podpredsednik i predsednik 1997-2003. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora ZVANJE: (reizbora) Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni – saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik 1. 1977. asistent u nastavi 2. 1986. docent 3. 1991. vanredni profesor 4. 1996. redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1966. Mesto Novi Sad Institucija Medicinski fakultet Naslov diplomskog rada Oblast Medicina MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Oblast DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1985. Mesto Novi Sad 2

štampana na jednom od svetskih jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50... štampana na jednom od svetskih jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata kategorije R50. 1987.Radović.REZULTATI Spisak rezultata R11 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika. Mihaljev-Martinov J. S. Medicinski fakultet Novi Sad 3. 1994. REOENCEFALOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U DECE. Lalić S. Niš. objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea. INFORMATIKA U NEUROLOGIJI. A.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu medicina-neurologija PRODUKCIJA . monografije: 29.. 4. Popov R.. Udžbenici 3 Broj 1 . Broj 4 1. Urednik: Mihaljev-Martinov Jelena. godišnjice Udruženja u Novom Sadu. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet N. Monografija povodom obeležavanja 40. 1998. Broj Spisak rezultata R12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja . 97 strana.Institucija Naslov disertacije Oblast Medicinski fakultet Reoencefalografsko.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata Broj NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD dokumenata ! PRODUKCIJA . Novi Sad: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. 2001. 86 strana Prosveta.naučna dela koja su recenzovana u međunarodnim razmenama. Monografije: 8. Mihaljev-Martinov Jelena. Đurić. KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA. Broj Spisak rezultata R13 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i imaju najmanje 15 autocitata.Sad 2.

Kostić. 1988. Mihaljev-Martinov J. Spisak rezultata R21 Poglavlje u knjizi. Avramov. B. Božić K.V. Stojšić. 1991. Medicinska informatika. Mišić-Pavkov G. u tematskom zborniku radova. PATOFIZIOLOGIJA. London-Paris 2. 45. K. Editors:Bratko D. Neuropsysiological Assessment Of the Visual System. Turcani P.V. Petrović.. u tematskom zborniku radova. u monografiji. 4. urednici: B. LECTURE NOTES IN MEDICAL INFORMATICS. THORACIC OUTLET SYNDROME. Medicinski fakultet Novi Sad 2. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3. Pregledni članak u vodećem časopisu. Mihaljev-Martinov J.. OSNOVI NEUROLOGIJE. Medicinski fakultet. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. u tematskom zborniku radova. 16 strana. urednici: Đ. 14 p. Računarska podrška 4 . grupa autora. V.Sudakov. Hansen. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. Adlassnig K. U: Mihaljev Martinov J. CURRENT PROBLEMS IN NEUROLOGY: 7. u monografiji.B. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. Priručnik o migreni. u monografiji. monografije: 7.Medicinski fakultet Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. S. Pregledni članak u časopisu.. Eds: K. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Broj NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata. (kategorije R52 . Mihaljev-Martinov J. S. Đurić S.. 1996.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja).V. Functional Systems of Modulate Pain Information in Migraine. 3. Mihaljev-Martinov J.1989. B. Benc.. Spisak rezultata R23 Poglavlje u knjizi. . 5. ed. Springer Verlag. ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorije R51 – Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja). Novi Sad: Institut za neurologiju.P. Novi Sad 4..: 18 strana. Popov I. grupa autora.. 1. Mihaljev-Martinov J. cluster i tenzionoj glavobolji. Spisak rezultata R22 Broj 4 Poglavlje u knjizi. K. John Libbey.Sudakov. Bengtsson.1.Lažetić. 14 p. 12 strana. PSIHIJATRIJE I REHABILITACIJE U RAZVOJNOM DOBU. P. urednik: Vojislav Nikolić. R. Palić 1998: 335-41. psihijatriju i mentalno zdravlje.Lažetić. Stern P. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds..Lažetić. K.-Edukacija u oblasti medicinske informatike: Misterija ili realnost. Pregledni članak u časopisu. 1987.S. Palić 1998: 343-7. B. Medicinski fakultet Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. DIJAGNOZA I TERAPIJA CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA. Broj 7 1. D. Mršulja.. (kategorije R61 . Edds. Mihaljev-Martinov J. Granbner. grupa autora. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:13-21. 1989. Pavkov D.Rad u časopisu međunarodnog značaja).Sudakov.

2003:33-5. Novo rešenje mikroekonomskog problema. (Medicinski fakultet). za koga je rešenje rađeno. Stevanović. (Fakultet tehničkih nauka) (1994) Softver: MEDIC. recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz).. Akvizicija podataka i upravljanje pomoću IMX modula u oblasti medicine. Mihaljev-Martinov J.(Fakultet tehničkih nauka) (1993. 6. Novi Sad: Ortomedics. Mihaljev-Martinov J. ed. Bugarski A. od 1993 i do sada u upotrebi 3. (Medicinski fakultet). 7. mikroorganizmi (uz dokaz). Mihaljev-Martinov J. Spisak rezultata R31 – Tehnička rešenja Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju. za potrebe magistarskih. dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz).Puača-Stevanović. recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz). nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz). U: Mihaljev Martinov J. Tanackov I. Mihaljev-Martinov J.. 1. (Medicinski fakultet). priznati programski sistem.. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I. Mihaljev-Martinov J..) Softver: CVB Računarski program za dijagnozu ishemijske cerebrovaskularne bolesti. ed. doktorskih i epidemioloških studija na Institutu za neurologiju. Žarkov M. Naumović N. 2. Medicinski fakultet N. Broj Spisak rezultata R33 – Tehnička rešenja Broj 6 Prototip. Broj Obavezno navesti: autore rešenja. računarski program za edukaciju studenata dodiplomske i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.RAČUNARSKI PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU MIGRENE KOD DECE. godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje Spisak rezultata R32 – Tehnička rešenja Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz). softver. Morfološke promene moždanih struktura kao osnova neklasifikovane glavobolje. nova genska proba. računarski program za dijagnozu i terapiju glavobolja (1994) 4. Tanackov I. Medicinska informatika.) Softver: SPECIJALIZACIJE računarski program za evidenciju specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Medicinska informatika.registrovanju i analizi evociranih potencijala.(1995) 5. instrument.Sad (1987) softver:”SARA”. računarski program za ispitivanje epilepsija dece i odraslih. Bugarski A. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. ko rešenje koristi. psihijatriju i mentalno zdravlje KC u Novom Sadu 6. Filipović D. nova metoda. Srdić B. specijalizovani atlas sa tumačenjima. Božić K.(Fakultet tehničkih nauka) (1995. Konjović Z. U: Gudović R. (Medicinski fakultet). S. V. editors. Bogdanović S. Novo rešenje makroekonomskog problema. naziv tehničkog rešenja. Mihaljev-Martinov J. Spisak rezultata R34 – Tehnička rešenja 5 Broj 8 . (Fakultet tehničkih nauka) (1999) Softver: EDMEDINT-PRO. Božić K. Pavkov D. Konjović Z. (Fakultet tehničkih nauka) (1998) Softver: EPILEPSIJA. (Medicinski fakultet). Mihaljev-Martinov J. U: Mihaljev Martinov J. izrada nove karte. MDM dijagnostički program. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:136-40. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:212-5. Mišić-Pavkov G.

urednik: J.. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku Jugoslavije. Novi Sad 6. T. autorska izložba muzeja i arhiva (uz dokaze). Mihaljev-Martinov 21 strana.Rad u časopisu međunarodnog značaja. Tanackov I. Pavlović.. Treći jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Medicinski fakultet. odnosno časopis koji se izdaje u zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje pet zemalja i ima međunarodnu recenziju. kongresa neurologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Perišić B.1996:16 6 . 5. urednici. Žarkov M. a izdaje ga međunarodna naučna institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52. 7. urednik Jelena Mihaljev-Martinov. Invited plenary lecture. grupa autora. Mihaljev-Martinov J. Broj Spisak rezultata R42 – Patent Realizovani patent. Barać . Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije. elektronsko izdanje. urednik. kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina). 1998. 1994. Proceedings of the 30th Anniversary of the Faculty of Meidicine in Banja Luka. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 1995. soj. Novi Sad: Medicinski fakultet. sorga i rasa. 2. 12.Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja. Budakov P. Spisak rezultata R52 . Konjović Z.Pavlović. ZBORNIK UVODNIH PREDAVANJA GLAVNIH TEMA. GLAVOBOLJE 2. Spisak rezultata R41 – Patent Realizovani patent. 1990. Medicinska informatika. Mihaljev-Martinov J. sorta i rasa na međunarodnom nivou. Žikić.Žikić. MDM System for Diagnosing Headache and Epilepsy. 8. Mihaljev-Martinov J. Novi Sda: Medicinski fakultet. J. Medicinski fakultet. Broj Spisak rezultata R51 . Broj Broj Spisak rezultata R53 – Plenarno predavanje po pozivu na skupu Broj 1 međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv). 1. Medicinski fakultet Novi Sad. Dačić M. 2002. Mihaljev-Martinov. Mihaljev-Martinov J.. Medicinski fakultet Novi Sad. T. Glavobolje 1. Beograd 6-8 decembar 1990: zbornik radova.. J. urednici: M. Medicinski fakultet. urednici: M. Pejić M. soj. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI.. Urednik zbornika:Mihaljev-Martinov Jelena. Zbornik sažetaka 12. Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji radova. Novi Sad. . 2004. Tematski zbornik prvog jugoslovenskog Simpozijuma o glavobolji. elektronsko izdanje. Tematski zbornik drugog Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama. Monografije:31 3. 1. 1995.Uređivanje kolektivne monografije. Simić S. 2004. Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. verifikovanih od strane odbora Ministarstva. Novi Sad.. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Lovrenski M. 1994 4. Mihaljev-Martinov.

. 4... Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 9th Migraine trust Internatiional Symposium. Obradović. 8. Mihaljev-Martinov J.Symposium in Pula. Mihaljev-Martinov.1988. Dementia in Patients with Cerebrovascular Atherosclerosis. Pečujlija: Inteligent periferal module for data acquisition and control in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. August 1991: 960-963. August 1991: 86-90. Obradović. Bratislava 1987. Neurologija Suppl 1. Edition Proceedings 1. Spisak rezultata 54 .NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili registrovana naučna institucija.. Žarkov M. D. Novi Sad. Nikolić I. Medical Informatics Europe 1991. 1981: 278-9 . Puača-Stevanović S. Symposium in Pula. S. 7-10. 11. T. Tanackov I: Application of information technologies in medical informatics. 86-90 10... Proeceedings. Supll 1. D. ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. 2. Vienna... B. T. (Danubean countries) Belgrade. Austria. Procedings Vienna.. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies.. Konjović Z. M. Cerebrovascular Disease Database. Procedings Vienna. Žikić M. Procedings. 1997: 294-5 13. 38. Vol 38. Pavkov. 1982: 193-5 3. Latinović: DAMS. Mihaljev-Martinov J. Springer-Verlag. 6 th European Workchop on Clinical Neuropharmacology. 6.. 29th Intern. Žikić M.. Sterio M. August 1991: 996-999. 7 . Orovčanec K. Novi Sad 1997:2913... 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. A.9. Perišić. 5. Broj 13 1.. London 1992.Neuropsych. Vol. Reoencephalographic Confirmation of Cerebrovascular Dysfunction in Patients with Organic Psychosyndromenkcije. Kulauzov M. Obradović. G. Austria. Mihaljev-Martinov J.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini. Tanackov I.. S.. Orovčanec K. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Medical Informatics Europe 1991. Ovo važi kako za skupove u zemlji...: DAMSSoftware package to support the daily activites of a hospital ward Congres of Medical Informatics Europe 1991. Pavlović T. Nikolić I. D. tako i za skupove van zemlje.: Blood cerebrospinal fluid barrier integrity parametar of patients with vascular headache corresponds to more advanced age. J. 99mTC braine perfuzion in children with lymphoblastic leucemia. Medical Informatics Europe 1991.: Efficacy of Propanolol and DHE in Prophylactic Treatment of Childhood Migraine-double blind parallel study. 12. Diklić V. 1989. Popov I. Mihaljev-Martinov J. J..Verlag. Edition Proceedings 2. 9.. 88-9. Mihaljev-Martinov J. Austria.: Computer aided teaching in neurology..:8990. Proceedings of the International Neuropsychiatry Symposium in Pula. Zbornik radova: 6-8. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I.. Konjović Z. Matejašev S. Computer Program for Diagnosing Migraine in Children..:Cerebral perfusion in interictal phase of complicated migraine. Springer-Verlag. Mihaljev-Martinov. Mihaljev-Martinov J. Latinović. Neuropsych.. Mišić Pavkov. Proceedings of the 9th International Congress of Preventive Medicine... Gebauer E. Radović. in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Mihaljev-Martinov J. Springer .. Nađ-Koša V. 29th Intern. 7. Djordjević S. Procedings.Software package to support the daily activities of a hospital ward in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Obradović.

1985:15-20 7.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj.pregl. Med. Mihaljev-Martinov J. Vol. N. Nikolić V.. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J..Edition Proceedings 2. Angioscintigrafski parametri poremećaja cerebralnog protoka u interkritičnoj fazi komplikovane migrene. editorial. 1997 (3-4) :75-76 15.. 1984:561-4.9-10. Cerebrovaskularne malformacije u razvojnom dobu. Acta.. god. 16. LVI (5-6) 217. N. Radović A. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I.1987: 547-52. Reoencefalografija– klinička primena. Reoencefalografski parametri u razvojnom dobu. Novi Sad. 1991: 9-10: 413-7 13. pregl.pregl. 8 . Mihaljev-Martinov J... Med.:Vaskularna glavobolja-odraz cerebrovaskularne disfunkcije.. Mihaljev-Martinov J. 34. Mihaljev-Martinov J.... :296-8 Spisak rezultata R61 . D.. Mihaljev-Martinov J.. 21(suppl. Pharmacol.. Redakcija je sastavljena od poznatih naučnih radnika. J. 11..7-8. Med ..pregl. 1981 (5-6):217-23.Sad 3-4 1986:129-33. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. pregl.29-36. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J.. Đurić Stojanka.Sad. 11-12-. 1983(9-10):423-6. 3. Patofiziološki mehanizmi migrenske glavobolje. Med. Beograd. Nove dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine.Sad. Novi Sad 1997. ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih jezika. Novi Sad. 10. Med. N. Uvodnik. 14.. Iugoslav. koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. Med.219 Spisak rezultata R62 . Vukić D.Sad.Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 20 1. 12. 2003. Nikolić I. Sad.3(6):67-72. Borota R. 1982(1-2):83-8. Med pregl. pregl. Sinkope u dece.pregl. Med. Timočki medicinski glasnik 7. Ćirić D.. Mihaljev-Martinov J. Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan).11-12. 1-2. Aktuelnosti iz neurologije. 2. XLIV. Filipović..pregl. Nikolić I. pregl. Mihaljev-Martinov J. MIGRENA KOD DECE.1-2. eventualno 2 (dva) časopisa kategorije »vodeći nacionalni časopis« Broj 16 1. Nikolić I. kategoriju rada). Med. 4. Medicinski pregled.regl. Nikolić I. ima razmenu sa 10 zemalja u svetu. Mihaljev-Martinov J. No 1. Medicinska informatika. 1984:423-6 5. Prevencija bola u migreni. rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj.. Med. Med... Radiol Iugoslav.. 1983-299-305. Med. Dejstvo redergina na krvne sudove mozga. Physiol. Nikolić I.UV) 1987:115-19. 8. 1985:19-23 9. Mogućnosti REG-a u dijagnostici i kontroli terapije migrene. Značaj pojedinih angioscintigrafskih parametara u oceni cerebralne perfuzije.. 2. Sterio M. Gebauer E. Migrena-dijagnostički problemi.1985:12-16. 2001. Informatička tehnologija u medicini. Mihaljev-Martinov J. pregl. N. Nikolić I. Mihaljev-Martinov -DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF MIGRAINE . 6. Acta medica Medinae 1996. redovno izlazi. Vštačka inteligencija i medicinska dijagnoza. 34. N.. Bogdanović S.37.

8. Primena akupunkture u neurologiji.. Mihaljev-Martinov. Božić K.MRI dijagnostika parcijalnih epilepsija dece. (4) 37-41 12.. Todorovski Z.. Sekulić S. Aktuelnosti iz neurologije. Đorđević..1-2. Novi Sad 2000. Ivetić V. Prevalencija epilepsije kod dece i adolescenata na području Novog Sada. Bogdanović S. Gebauer Bukurov K: PREDICTION OF OUTCOME OF SURGICALLY TREATED EPILEPSIES /PREDIKCIJA ISHODA HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE. Razlike u neurološkom nalazu između karličnog i cefalično prezentovane novorođenčadi na rođenju.. br. Karakteristike oštećenja hematolikvorske barijere kod hepatičke encefalopatije. Banić-Horvat S. Sakač S.1:1-9 14. Aktuelnosti iz neurologije. IV (3-4):2-7.. Mihaljev-Martinov J.. Simić S. N. Aktuelnosti iz neurologije. Kopitović A. 6. 1. psihijatrije i graničnih područja. Kovač I. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja 2004. 9 ..12(3-4): 23-7. Sekulić S.12(1-2):36-43. Božić K. Vuleta P.. Petrović B. 7.3(1-2):117-34.. Simić S. Bebauer-Bukurov K. S. Novi Sad God. Mihaljev-Martinov J. Ružička S. Banić-Horvat S. 2005. 3-4. Mihaljev-Martinov J. 1996. psihijatrije i graničnih područja. Revija rada 1999. psihijatrije i graničnih područja 2004. Aktuelnosti iz neurologije. IX. Božić K. Aktuelnosti iz neurologije. Cvijanović M.. Migrena i okcipitalna epilepsija.. Sakač S. Kopitović A. Sakač S. Multimodalni evocirani potencijali: normativi ya odrasle. psihijatrije i graničnih područja . Mihaljev-Martinov J.29:73-78. 15. 3.. Psihički poremećaji kod dece sa primarno generalizovanim epilepsijama Aktuelnosti iz neurologije. Medicina Danas 2004. Mitrović D. Računarska podrška u postavljanju dijagnoze cerebrovaskularnog insulta.I): 46-59 10. psihijatrije i graničnih područja 2004.. Sekulić S... N. Novi Sad. Gebauer Bukurov K. –ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. Mihaljev-Martinov J... God.6(1-2)65-9. Mihaljev-Martinov J.psihijatrije i graničnih stanja.. N. Žikić M.. Mihaljev-Martinov J. broj 3-4: str 1-10 19. K. Terapija migrene. God VIII (br. Mihaljev-Martinov J. Filipović D. Cvijanović M. 16. 2001: 8-16 13. Jerković M. Aktuelnosti iz neurologije.. psihijatrije i granicnih područja. godište XIII. Gebauer K.. Kelemen A.. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S. psihijatrije i graničnih područja 2000.. psihijatrije i graničnih područja 1995. Gebauer K. Božić K. psihijatrije i graničnih područja 1998.. Diklić V. Mihaljev-Martinov J. Vol.. Ivetić V. BožićEpidemiologija glavobolje u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J. br 4. Halasz P. Godiste XI. Sekulić S.12(3-4):28-35. 2003. Matijević R.. Aktuelnosti iz neurologije.. J. 8. Rudić S. Ilin M. 17. 18. Božić K. Gebauer.4) 12-17 11. Sekulić S. Slankamenac P. Gvozdenović S. Kelemen A. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S. Knežević S. Gebauer K.. 1993: 29-31. Sekulić S. Aktuelnosti iz neurologije.. K. psihijatrije i graničnih područja. psihijatrije i graničnih područja.. Aktuelnosti iz neurologije. Aktuelnosti iy neurologije. Sekulić S. Žikić M. psihijatrije i graničnih područja.Sad 1996. Filipović D. Divjak I. Sakač S..IV (1-2) 17-23. 5. -PRILOG PROUČAVANJU ETIOLOGIJE PREZENTACIJE ZADKOM. Tanackov I.. Slankamenac P. Mačvanin N. Gebauer-Bukurov K. Žarkov M. Glavaški. 2000:18-25 9.. Aktuelnosti iz neurologije. Božić K.. Žikić M...VIII. Božić K. M.3(1-2):16-22. psihijatrije i graničnih područja. 2000: God VIII (br.Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) kod ishemičnog oblika moždanog udara.. Mihaljev-Martinov J.Sad.. Delibašić N. 4.. Jovin Z. Gebauer-Bukurov. Aktuelnosti iz neurologije.

Božić K. 10 . MihaljevMartinov J. Mihaljev-Martinov J. predavanje po pozivu.13(1-2):1036. D. Biblioteka Zbornici (tematski) Novi Sad 1997:291-3. N. Zbornik radova. 2. Spisak rezultata R63 – Naučna kritika i polemika Broj Spisak rezultata R64 – Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja Broj 16 štampano u celini. psihijatrije i graničnih područja ..Sad 1995. predavanje po pozivu na VIII Kongresu neurologa Jugoslavije. 1994. 9. Tanackov I. Specifičnosti epilepsije u adolescenciji. S. Mihaljev Martinov. 1998. 11-12-12-1998. 7. Migrena skor u razvojnom dobu.857 (082)). U: Žikić M.:80-84. Faculty of Medicine in Novi Sad 14. 13. Sad 4. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM ISBN 86-7197-190-2.. N. 1988. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad: Klinika za neurologiju 1994:62-6. sa medjunarodnim učećem. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije.. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.37(3-4):119-25. psihijatrije i graničnih područja 2005. S. Nikolić I. Novi Sad. Obradović D. Neurologija. S.: Disturbances of cerebral blood flow in interictal phases of complicated migraine. N. Pogančev-Knežević M. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. Simpozijum “Dete i stres”. plenary lecture. Mihaljev Martinov J. Pavlović T.. Sad 5. J. Uvodno izlaganje. Terapija migrene u dece primenom dihidroergotamina. godište XIII. SIMPOZIJUM Dete i stres. Mihaljev-Martinov J. Popov I. Kulauzov M. Quality of Life in Children Suffering from Migraine. Novi Sad. tematski Zbornik. broj 3-4: 80-83 20. Đurić.: Racionalizacija dijagnostike u neurologiji poglavlje tehnoloških dostignuća. 3. Stevanović Puača. Gebauer-Bukurov K. 1994:33-7.Mihaljev Martinov J. Kopitović A. Knežević-Pogančev. Mihaljev Martinov.1998. 12. Đorđević: Stres rata i egzodusa kao provocirajući i potencirajući faktor migrenskog sindroma kod dece. uvodno predavanje. CIP 618. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov J.. Uvodno predavanje. Mihaljev-Martinov J.. J. Zbornik radova. 1999:5-7 11. Stevanović.:39-40. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ. 1999. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 2002. Sekulić S. Vukić. J. Uvodno predavanje. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama.: Dnevna glavobolja kod dece u ratnim uslovima.. Stamenković. Sedma medjunarodna konferencija: Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije. uvodno predavanje. CEREBROVASKULARNE BOLESTI KOD DECE. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM). 37. V. S. J. 8.Djurić.. M.Neuropsihologija stresa. Novine u dijagnostici migrene. tematski Zbornik 1998:8-14. 6. Novi Sad.Multumodalni evocirani potencijali kod migrene. (3-4): 43-51.Mihaljev-Martinov. Đorđević S. Simpozijum “Dete i stres”. Novi Sad 2002. 1988. Primena informacione tehnologije u edukaciji medicinske informatike. Headache in Children... Mihaljev-Martinov J.12. Novi Sad. Neurologija. 1. 11-12. 1999:4143. Mihaljev-Martinov J. 10. 2005. Mihaljev-Martinov J. Informacioni sistem kao preduslov efikasne i kvalitetne zaštite u Domu zdravlja. Zbornik radova:17-20. Glavobolje: zbornik radova Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama Novi Sad 1994. Epidemiologija glavobolja u razvojnom dobu.. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama.

Beograd 1979. Vrnjačka banja 1972. Zbornik radova 925. Borišev Lj.. Zbornik edukativnog programa. 2004. Mihaljev-Martinov J. 12. Stručna konferencija “Hronična masovna oboljenja”. Zbornik radova: 369-76. 1978. Mihaljev J. forenzička neurologija. 4. Zbornik radova: 188-91.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 35 u celini. Popov I. Primena Instenona u ambulatni lekara opšte medicine.-Sudsko medicinsko veštačenje traumatskog oštećenja nervnog sistema u razvojnom dobu. 9. Vertebrobazilarna insuficijencija cervikalnog sindroma. Pavlović T. Novi Sad. elektronsko izdanje. Mihaljev-Martinov J. Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. 11. Simpozijum “Savremeni život. Mihaljev-Martinov J. 2. Reoencefalografska verifikacija hemodinamske insuficijencije kardijalne geneze.. Nikolić V... Zbornik radova. I kongres saobraćajne medicine Jugoslavije. Nadj-Koša V. 1972.177-179.... Mihaljev-Martinov J. 13. Mihaljev-Martinov J. 2004. Kostić. Nikolić V. Ohrid. Sarajevo 1980. 1980. Hvar. Popov I.. Uticaj terapije encefabolom na kliničku sliku i EEG nalaz u mentalno retardiranih osoba. Oboleli od Diabetes melitusa u ambulatni lekara opšte medicine.. 53-5 8.: Pseudoneurastenicni sindrom vaskularne geneze (komparativni prikaz klinickih i REG nalaza). Zbornik radova-tematski. Borišev V. Medicinski fakultet Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Zbornik uvodnih predavanja (ur. Mihaljev-Martinov J. Uloga lekara opšte medicine u borbi za smanjenje traumatizma u saobraćaju. Mihaljev-Martinov J.. 1978. Beograd 1980. zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova. Ožegović N. VI Kongres neurologa Jugoslavije. 10..Faculty of Medicine in Novi Sad 15.. Zbornik radova 41-3 7. 30-32... NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.. 16. 1. Mihaljev-Martinov J. OHRID 1978. Medicinski fakultet.. Orovčanec K. Mihaljev-Martinov J. Orovčanec K.. 24-5 5.. Kongres neurologa SCG sa međunarondim učešćem. 20611. Jugoslovenski simpozijum o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji.. Naša iskustva u lečenju vaskularnih glavobolja 11 . Vuković B.. Mihaljev-Martinov J. Beograd. II Kongres kliničke neurofiziologije Jugoslavije.. Beograd 1980. Zlatibor. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. moždana oštećenja i encefalopatije” Tara. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike skupa. Mesto i uloga EEG u dijagnostici vaskularne lezije CNS. Zbornik radova. Reoencefalografija u etiopatogenetskom istraživanju vertiga. Zbornik radova. 6. Spisak rezultata R65 . 12.. Zbornik radova 374-9.. II Kongres kliničke neurofiziologije. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Glavobolje dečjeg doba. 12. Zbornik radova. 3. Sarajevo 1980. Nadj-Koša V.. II Kongres Kliničke neurofiziologije. Mihaljev M. Mihaljev-Martinov J. Prvi Jugoslovenski simpozijum za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. Nadj-Koša V.. Damjanović-Mihaljev J. Popović B. Mogućnosti REG dijagnostike u evaluaciji lezije cerebralnih arterija arterioskleroticne geneze. Mihaljev-Martinov J. elektronsko izdanje. Žikić M.. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Zbornik radova :184-87. Zbornik radova:485-9. 1971. Urednik zbornika Akademik Vladimir S.) Mihaljev-Martinov Jelena.

Mihaljev-Martinov J. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije... 19.. Nadj-Koša V. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J... Baza podataka za CVB. Konjović J. Mihaljev-Martinov J. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Skoplje 1988.. Vaskularna lezija u razvojnom dobu. Zbornik radova 57-8.. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma 12 . III Jugoslov. Popov I.akupunkturom. Zbornik radova 271-3. Zbornik radova 56-8. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Ljubljana. Delibašić N.1987. Nikolić I.Zbornik radova. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Ljubljana 1982..-Prilog razvoju ekspertnog sistema za dijagnostiku CVB. Kongres gerontologa. Nikolić I. Promene moždane cirkulacije u migreni. Orovčanec K.. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 186-7. 1990. 17.... p. p. Zbornik radova 179.. 23.. Adaptacioni mehanizmi cerebrovaskularnog protoka u razvojnom dobu.. 15.. Radović A. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama...... Budimlija Z. seminar o mozganski cirkulaciji..329-332 27. Popov I. 21-3.. Mihaljev-Martinov J. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem.115-16.. U:Nadrljanski Đ. Dijagnostički problemi tumora mozga u starih osoba..... Mihaljev-Martinov J. 1982. Nadj Č. Mihaljev-Martinov J. II Jugoslovenski gerontološki kongres. 18. Neurologija. 1995.Zbornik radova. 24. Zbornik radova 23-4. Jovanović M. Zbornik del. Mišić-Pavkov G.. Zbornik del.. Novi Sad.. et al editors. 21. Jovanović M.. 14. 30. 1990.. Mallformacije arterija u razvojnom dopbu. Novi Sad. Tanackov I. X Simpozijum o kliničkoj neurofiziologiji.1984:429-32. Mihaljev-Martinov J. Nikolić V... 1982. 1994. II stručni sastanak nuklearne medicine. Mihaljev-Martinov J.. Radović A.. Priština 1982. Računarska podrška u istraživanju psihosomatskih obolenja. Popov I. Nikolić V.: 151-59.233-236 28. Mišić-Pavkov G. Mihaljev-Martinov J. Beograd 1990. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama.. Radiol Yugoslav. Stevanović V... Popov I. 25. Jerković M. Nadj C. 29. Strukturalne promene cerebralnih arterija-REG studija.. Ljubljana. Zbornik radova: 125-8. Martinov Cvejin M. Tasić M.. Klinička patofiziologija nervnog sistema razvojnog doba..Zbornik radova: 249-52 26. Mihaljev-Martinov J.. Turkulov D. Priština 1982. Žarkov M. Suppl 2.. Novi Sad 1985. 22. Mogući patofizioloski mehanizmi hemodinamske disfunkcije u vaskularnim glavoboljama.151-9. Grubač Z. Mihaljev-Martinov J. Beograd. III Jugoslovenski seminar o mozgansjki cirkulaciji. 99mTC DTPA planarni scintigram u dece sa epilepsijom.. Promene moždane cirkulacije u migreni. Pavkov D. Bugarski A.1988. Bregun A. 37. 31. U: Informatika u zdravstvu. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.: Računarski program: specijalizacija.. Nadj-Koša V.. Zadar 1984. 20. Konjović Z. Internacionalni simpozijum za akupunkturu Struga 1981. Ljubljana.: Terapija migrene u dece primenom DHE. Bajić M. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije Herceg Novi 1997:25-34. Nikolić V. EEG i REG studija. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 122-4. Mihaljev-Martinov J.. II stručni sastanak pedijatara i neuropsihijatara razvojnog doba. Mihaljev-Martinov J. Novović Z. 18. 1983. Priština 1982. Stevanović S.-Računarska podrška u edukaciji iz neurologije. Nikolić I. Zbornik radova. Hadnadjev M. Novi Sad... Beograd. Epileptične manifestacije kod zapaljenskih oboljenja CNS. Zbornik radova 21-2. Nikolić I.. Razvoj medicinske informatike u Vojvodini. 16...klinička. Vujić M.. III Jugoslovensko-sovjetski Simpozijum. Konjović Z.

. 32. Mihaljev-Martinov J. U: Nadrljanski Đ. Niške sveske. 2004. Lj. B. et al editors.. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:282-90.: REG Characteristics of the haemodynamic disorders of encephalitis in children. J. Invited plenary lecture. br. Puača-Stevanović S. Borišev. Novi Sad..with Intern. Proceedings of the 3rd International Scientific Meeting Chemistry Metodics. 3rd Yugoslav-Russian Conference. BILTEN.. Tara. Faculty of Medicine. Konjović Z. Popov I. Sekcija za medicinu rada. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation.1-2. Mihaljev Martinov.Symposium of Child neurology.. Novi Sad. N. Mihaljev-Martinov J. Popov I. Novi Sad 1997. Abstract Book. Mihaljev-Martinov J.. U: Nadrljanski Đ. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:294-5. Spisak rezultata R71 – Plenarno predavanje na skupu međunarodnog Broj 3 značaja štampano u izvodu.: Dynamics of the cerebral circulation during the attack of migraine in children. 2004. Sistem biomedicinskog naučnog informisanja Vojvodine. Borišev. Cerebrovaskularne bolesti razvojnog doba. 2005. of the Child neurology. plenary lecture. 5. Tanackov I. Božić K. Nikolić I. Application of Informatic Technology in Education in Chemistry. SLDV. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima.Sad. J. Računarski program za dijagnostiku migrene. 35. Edds.V.118-119. Novi Sad.. III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru sa internacionalnim učešćem. M. 84:1985 2. Pejić M. Turkulov D. Grubač Z. Nikolić I. Novi Sad 1997. Zbornik abstracta. Mihaljev-Martinov J. Broj 48 1. Novi Sad.: Adaptation Mechanisms of Cerebrovascular Blood Flow in Children. June 17-18. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. 33.. Gebauer-Bukurov K. Mihaljev-Martinov J. Mačvanin N. (on CD-ROM) 3.međunarodna konferencija. 3. Prague Sympos. 13 . Mihaljev-Martinov.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu. V. Đorđević S. 2. Headache in Childhood. Glavaški. Mihaljev-Martinov J. Slankamenac P. Nikolić I. Ed. et al editors.: Headache with dysrhythmic EEG with Prague Intern. ISBN 86... Zbornik abst. Lažetić. Theory of Functional Systems. Prague International Symposium of Child Neurology.118:1985. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:296-8. educative programme. Sakač S.VI-th. 4.. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. Mihaljev-Martinov J. Brkić S. Zbornik abstrakta 57. CIP 616. (on CD-ROM). Mitrović D. Joint Meeting of neurology. God XXII-XXIII.7197-214-3.: Changed cerebral haemodynamics in the interictal phase of complicated migraine with children. Prague. Nikolić V. Mihaljev-Martinov J.8 (082) Spisak rezultata R72 . Medical Expert Testimony of Traumatic Injury to the Central Nervous System in the Developing Age. K. 1985. Mitrović D. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S. 8-11 09. Sudakov. Novi Sad 1997. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. 34. 1. 1996: 8-9. N. Popov I. 2001:52-58.1985. Mihaljev-Martinov J. str 279-282 Spisak rezultata R66 – Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU Broj i Matice srpske.

Ohrid 4-8 juni. Igalo 1990. Konjović Z. Žarkov M.2). Neurophysiol.. Congress of the Israel Pain Assoc.... Popov I. 10. Mihaljev-Martinov J. Nedvidek B. Konjović Z. S. urednik Ante M.sažetaka 75-6. med..Neurol...: Neki elektroklinički parametri u dece obolele od epilepsije sa simptomom glavobolje. 1989. Headaches with Children. Gebauer K.. A... pregl. Mihaljev-Martinov J. 22.. sa internacionalnim ucesćem. Mihaljev-Martinov.. Paris.. Mihaljev-Martinov J.. Igalo 1990.. 68-9. Božić K. Žarkov M.. Yugoslav-Russian Conference. Sekulić S. Herceg Novi 1997. 15. Prviot makedonsko-jugoslovenski Simpozijum za cerebrovaskularni zaboluvanija.. Abstracts 54. Zbornik sažetaka:247.o Epilepsijama. TelAviv.. Neuropsych.. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.:52.. Neurologija.. 19.. Mak. Mihaljev-Martinov J. Contribution of Nuclear Magnetic Resonance imaging and Nuclear Magnetic Spectroscopy in the diagnosis of Hallervorden-Spatz sy-two cases report J. Pavlović T. Novi Sad 1988. Nikolić I. Simpoz. Theory of functional systems. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I.Symposium in Pula.. Popov I.. Kelemen A. Grubač Z. med. Mihaljev-Martinov J.... Milošević D..Ohrid.: Theraporesistant cervical migraineacupuncture therapy. Joint Meeting of Neurology. J. Apilepsin u terapiji glavobolje u dece obolele od epilepsije. Diagnostic sensitivity of strech reflex measurment and needle EMG in compression radiculopathies L4-5 and S1. 13. Mihaljev-Martinov J. Klopčič-Spevak M. Hadnadjev M. 18. Zbornik radova i sazetaka: 61. Nikolić I. 21.. Mihaljev-Martinov J. sa medjunarodnim učešćem. 1986. Abstr. 17. 23. Novi Sad 1988. Zbornik na trudovi. . suppl. Gebauer K. VIII Ju.. 4-8 juni 1997.. Terapijski pristup nekim oblicima migrenske glavobolje. Zb. The expert systems for cerberovascular disease. 26(God 50):14. Božić K. Nikolić I. 20. 1997.Gebauer... THE EXPERT SYSTEMS FOR CEREBROVASCULAR DISESASES. 12.. Zbornik sažetaka: 319. 16. Popov I..94. Nikolić I. Hadnađev M. suppl. DiklićV. 7.: Vertebrobasilar insufficienty... Divjak I. Brain and Development 1998. 11.100:1986 6. Zbornik sažetaka:26. XIV -th World Congress of Neurology. 20(6): 386. Kelemen. Zbornik sažetaka: 75-6. VI Jugoslovenski kongres kliničke neurofiziologije sa medjunarodnim učešćem.. Božić K.Abst. Electrophysiological correlates of brain tumors in children. 9. Mihaljev-Martinov J. 1987. Kovač I. Interiktalni EEG kod lezionih i nelezionih parcijalnih epilepsija dece.. 14. sa medjunarodnim učešćem. Igalo 1990. Mihaljev-Martinov J.. 150-152. Popov I.. Žikic M. suppl. K. Milankov O: Neurophysiological Deficit by Children Suffering from Epilepsy and Headache.. 26(God 50):14. 8. Mihaljev-Martinov J. Kelemen A.. Mak. Clin. 4th. sa medjunarodnim učešćem..: Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi epilepsije u razvojnom dobu. pregl. Zbornik na trudovi od prviot makedosnkojugoslovenski simopozium za cerebrovaskularni zaboluvanja. New Delhy. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. 5-e Congres Europeen de Neurophysiologie Clinique. S. Palić.. 1994. Nikolić V. The Book of Abstracts. Gebauer K.COMPUTER PROGRAM 14 .1990. Autosomal recessive Alexander s disease-case report.. Mihaljev-Martinov J. Abstracts 97.14.... Đorđević. IV International Headache Congres.. 1997. Prague. Suppl 1:36. 27-th Intern. sa medjunarodnim učešćem. 1998:126. Popovski. VIII Kongres neurologa Jugoslavije.. Intern. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Abs.: Pattern-induced visual evoked potentials in patients with migraine attack. Cerebrovaskularni protok u interkritičnoj Fazi epilepsije u razvojnom dobu.. Abstr. Kelemen A. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Liege 1994. 68s.

27.. CORFU GREECE. Borišev V. and all. Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Novi Sad 2002. Psychopathology in children with generalized epilepsy.. 29. Novi Sad 2002. Mitrović D. Ed: Medicinski fakulet N. Mihić I..ZNAČAJ SERIJSKE REGISTRACIJE SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PACIJENATA SA ISEHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM. Kelemen A. Miami 1999. Vol 247 (suppl. CIP 618. Zbornik radova i sažetaka: 49 33. 4th European Congress on Epileptology.. Firenze 7-12. Bukurov B... Vol 248 (Suppl 2) P 579 II 147 32. Mihić I.. Sakač S. Mihić V... Divjak I.. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S. In the 25th Eastern Student Research Forum. 1999:55. Abctract books. ISBN 86-7197-190-2. Gvozdenović S.. Ed: Medicinski fakultet. 4TH EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS JUNE 12 -16 1998. Novi Sad 2002.. Mihic V..: Diagnosis methods in the researche of migraine.1999:136. 4th EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS . Ed: Medicinski fakultet.. sa međunarodnim učešćem.. VII Jugoslovenski Kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem. Bogdanović S. Gebauer K..-NEKI ASPEKTI SLIKE O SEBI KOD DECE OBOLELE OD MIGRENE. Vera Diklić and Jelena Mihaljev-Martinov.. Mihić I. Mihaljev-Martinov J. Cairo... Gebauer K. Abstracts.. Vol 41.. ISBN 86-7197-190-2.. Jocić N. 46 25.ABNORMAL FRONTAL OCCIPITAL GRADIENT OF FREE MAGNESIUM IONS IN PATIENTS WITH HEMIPLEGIC MIGRAINE STUDIED BY PHOSPHORUS MAGNETIC RESOSNANCE SPECTROSCOPZ IN VIVO. Gebauer K. Božić K. Knežević S.. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. CIP 618. 26. Benjak M.. Sekulić S... Gebauer K.. Mihaljev Martinov J. Mačvanin N. Mihaljev-Martinov J. 7-12 October 2000.. Epilepsia. Kelemen A.. Petrovački-Balj B. Mišić-Pavkov G.. Ed: Medicinski fakultet. P:190. Mihaljev-Martinov J.. sa međunarodnim učešćem... Filipović D. Mihaljev-Martinov J.. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. 4th European Congress on Epileptology.. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J.UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PROSTIH REAKCIONIH VREMENA U KLINIČKOM NALAZU KOD DECE SA GLAVOBOLJAMA MIGRENSKOG TIPA.. Abstract book.. SERIAL RECORDINGS OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL INFARCTION... 3):(P722)p 176. Vlajković K. Božić K. MišićPavkov G.857(082) 36.. 2000:57.. sa međunarodnim učešćem. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.”Bolesti u vezi sa radom”. 2000: p59. CIP 618. Božić K. I Jugoslovenski radni sastanak sa medjunarodnim učešćem. Petrovački-Balj B.Sad.. 15 . Firenze. Zbornik radova i sažetaka. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S..FOR CONTROLED STUDY OF DHE IN THE TREATMENT OF MIGRAINE IN CHILDREN. 8th Annual International Ain Shams Medical students Congres. Božić K..: Epidemiology of headaches in children. Mihaljev-Martinov J. Arandjelovac. 19 24. in Journal of Neurology 2000. 31. Oktober 2000....-NEKI ASPEKTI KVALITETA ODNOSA RODITELJA SA DECOM OBOLELOM OD MIGRENE. Tanackov I. Mihaljev-Martinov J.. 30. ISBN broj 86-7197-190-2. Mihaljev-Martinov J.THE IMPACT OF EPILEPSY IN THE QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS. Glavački M.. Božić K. Mihaljev-Martinov J.857(082) 35..Sakač S.1998. 28. EPILEPTIC SEIZURES IN ACUTE STROKE. Epilepsia 2000: Vol 41. Beograd 2001. Corfu Greece.. Bogdanović S.. Gvozdenović S. Gvozdenović S. Delibašić N. Kelemen A.. Mihić V. elektronsko izdanje.857(082) 34. Program and Abstracts. -MOTIV POSTIGNUĆA KOD DECE MIGRENIČARA.. elektronsko izdanje. Zbornik rezimea. Novi Sad 2002. Journal of Neurology 2001. Matijević R.

Knjiga sažetaka:82 40. XII Kongres neurologa SCG. Ed: Medicinski fakultet. Novi Sad. sa međunarodnim učešćem... Cerebrovaskularne bolesti u dečijem uzrastu. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem.. sa međunarodnim učešćem. Božić K. Hydromyelia torakalnog dela kičme kod deteta – prikaz slučaja. Sekulić.PRIKAZ SLUČAJA RETROCEREBELARNE CISTE KOD DVANAESTOGODIŠNJEG PACIJENTA. Gebauer K. ISBN 86-7197-190-2.. Sakač. sa međunarodnim učešćem. Filipović D. 43. CIP 618. Buhmiler K. Lalošević D. K.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan 16 Broj 33 . Knežević S. XII Kongres neurologa SCG.. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Sekulić S. Sakač S..REFLEKS USPRAVLJANJA IZ SUPINACIJE U PRONACIJU KOD FETUSA ZAMORCA. Knežević S. Sakač. sa međunarodnim učešćem. Vlajković K. Gebauer-Bukurov K. Sekulić S. 2004. 47. 45. Mihaljev-Martinov J..857(082) 39. Knežević S.. 2-5 Oktobar 2005. Gebauer-Bukurov K.. Gebauer-Bukurov K. Sekulić S... Božić. Mihaljev-Martinov. Suknjaja V. Mihaljev-Martinov J.Gebauer-Bukurov..elektronsko izdanje. Gebauer-Bukurov.. Mihaljev-Martinov J. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka:193-4. XII Kongres neurologa SCG. Novi Sad. Sakač S. Zbornik sažetaka: 38 48. Božić K. elektronsko izdanje ISBN 86-7197-190-2. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. CIP 618. -FUNKCIJA PAMĆENJA U DECE I ADOLESCENATA SA MIGRENOM. elektronsko izdanje. Sakač S. S. Mihaljev-Martinov –Kliničke i epidemiološke karakteristike epilepsija kod dece i adolescenata hospitalozovanih na području Novog Sada.857(082) 38. 46. Sakač S. 44. Petrovački-Balj B. S.857(082) 37.. Beograd. Mihaljev-Martinov J. Beograd.. 2004. Božić K. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J... 2002.. 2-5 Oktobar 2005. 2002. Mihaljev-Martinov J.. Gebauer K.TOXOCARA CANIS MOGUĆI UZROČNIK CEREBRALNE VENSKE TROMBOZE -PRIKAZ SLUČAJA ČETRNAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE. S. Zbornik sažetaka: 234 42. LOKALIZACIJA I KLINIČKI KORELAT. Petrovački-Balj B... Vlajković K.ARAHNOIDALNE CISTE-UČESTALOST. K.. 2004.. Mihaljev-Martinov J. Sakač S. Zbornik sažetaka: 191-2. Gebauer K.. K. 2002. Božić K. ISBN 86-7197-190-2. Sekulić S.. sa međunarodnim učešćem. Gebauer-Bukurov K. J. Božić K. Tanackov I.. Mihaljev-Martinov J. J.RAZLIKE U NEUROLOŠKOM NALAZU IZMEĐU KARLIČNO I CEFALIČNO PREZENTOVANE NOVOROĐENČADI NA ROĐENJU. – ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. Zbornik sažetaka:123 Spisak rezultata R73 . Sekulić S. Sakač S... I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. XII Kongres neurologa SCG. CIP 618. Filipović D... 2004. Vujković K. Sekulić-Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata sa primarno generalizovanim epilepsijama.. Beograd 2002.. K.. Sakač S.. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem.Zbornik sažetaka: 277-80. Knjiga sažetaka:62 41. Božić.. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. sa međunarodnim učešćem. Gojković I..... X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. -KORELIRANOST REZULTATA PROSTOG I SLOŽENOG REAKCIONOG VREMENA SA MOGUCNOŠĆU PROLASKA MIGRENSKOG ATAKA U TOKU SPAVANJA.. Slankamenac P. S. Novi Sad.. Matijević R. Zbornik sažetaka:179-80.. 2004.. Sakač S. Zbornik sažetaka:183-4 . Ed: Medicinski fakultet.. XII Kongres neurologa SCG. Sekulić S.. Novi Sad 2002.

I Kongres Ju duštva neuronauka.: Fenomenologija migrene u dece. Božić K. neurol. Mihaljev-Martinov J. Jugosl. I Kongres Ju društva neuronauka. Nikolić I. Knjiga saž. VII Kongres lekara Jugoslavije... 12. Knjiga saž. 162. Mihaljev-Martinov J. Beograd 1979. Sad. Novi Sad 1988.163.. MihaljevMartinov J. Tranzitorne krize svesti u fazi ataka migrene. Popov I. Gvozdenović S. Pavlović T... Zbornik rezimea 5. Mihaljev-Martinov J.. Zbornik rezimea 89.. 1988. XII Kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju Jugoslavije.. Knjiga saž. Jovanović M. Zbornik sažetaka:139. 1990. Hadnadjev M. Pavlović T.. Elektroradioizotopski korelati glavobolje u dece obolele od epilepsije. Tranzitorne ishemijske atake u području vertebrobaszilarne vaskularizacije. Jovanović M. Vujić M.. 254 11. Mihaljev-Martinov J..Ju.. Žikić M...Beograd 1993... Nikolić V... Zb. Mihaljev-Martinov J... Zbornik abstr... 159.. 20... III Kongres neurologa Jugoslavije. Jovanović M.. Jugoslavije. Migrena skor-klinički i REG parametri.. Mitrović D. 4. Mihaljev-Martinov J. 1988... Nikolić I... Božić K. 19. 1990.: Akutna oftalmoplegija.Ju. 1985. Delibašić N. Mihaljev-Martinov J. Zbornik rezimea:129. Delibašić N. III Kongres neurol. 17. Beograd 1993.Sad. Mišić-Pavkov G.. Zbornik rezimea:5.. 19. Jovanović M.. Popov I. Nikolić I. Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi komplikovane migrene. VIII Kongr. 3.. Zbornik sažetaka 69. VIII Kongr. 15.. JU. 16. 1988 Zbornik abstrakta:251 9. 14. Zbornik rezimea :14. Zagreb 1985. Puača-Stevanović S.Sad. Ju. Slankamenac P. III Kongres neurol. III Kongres neurol. Akupunktura-primena u terapiji glavobolja. Beograd 1993. 7.. Makedonski medicinski pregled. VIII Kongres neurol.. Zbornik abst.:Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Mihaljev-Martinov J... Mihaljev-Martinov J.139-40. Beograd 1993. neurol. 10.: Efekti Heparina u lečenju cerebrovaskularne bolesti. 1. Jugosl. Zbornik sažetaka.. XX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu.: Vertigo-elektroklinički korelati. 18.Živanović O.. Baza podataka za ispitivanje cerebralne cirkulacije.. Zadar.V Simpozijum o CVB Zagreb 1990. Jugosl. Knjiga sažetaka 23.: 310. Mihaljev-Martinov J.abstr. Stevanović V. Mihaljev-Martinov J.. Beograd 1993. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. D. V Simpozijum o CVB Zagreb.Ju. 17 .: Tranzitorne krize svesti u migreni.. Jovanović M. Jugosl.: Interkiktalna studija cerebrovaskularnog protoka migrene sa aurom. Cervikalne migrene i akupunktura. III Kongr. 6. Mihaljev-Martinov J. Kopitović A. Zadar 1980. Kopitović A. Milošević D. Delibašić N. Mihaljev-Martinov J.Sad. Drakić D. Delibašić N.. Nikolić V.: Simptomatologija glavobolje u dece obolele od epilepsije..Zb. Konjović Z. N. Puača-Stevanović S. 5.. Slankamenac P. Jerković M.. 2. neurol. Divjak I.u izvodu.. 8. Mihaljev-Martinov J....Pavlović: Akupunkturni tretman migrena.neurol.. III Kongres neurol. Ohrid. Konjović Z. Mihaljev-Martinov J. Beograd 1993. VIII Konres neurol.... Consalting system for migraine diagnostic with rheoencephalography. Pavlović T. Sarajevo 1985. N.. I Ju Kongres društva za neuronauke. Mihaljev-Martinov J.. 1988. N. Mihaljev-Martinov J. I Jugoslov. Nikolić I. 1990(7): 83 13. III Kongr.saž.. Kongres za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba.. X Jugoslovenski Simpozijum o epilepsijama. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I.... N. Glavobolje u dece.. Ispitivanje cerebralne cirkulacije u dece sa migrenskim glavoboljama pomoću 99 mTC DTPA.300. Nikolić I. Pavlović T. Mihaljev-Martinov J...231. Nikolić I. Žikić M. IV Simpozijum o cerebrovaskularnium bolestima. Knjiga saž..

Gebauer E. 22..1996:172. Zbornik radova.Mišić-Pavkov. Zbornik sažetaka. 25.. 41 kongres studenata medicine i stomatologije Jugolavije.. Medicinski fakultet. Stevanović V. XVIth Yugoslav epilepsy Symposium. Uticaj epilepsije na kvalitet života kod adolescenata. Reoencefalografsko. I Jugoslovenski kongres o epileptologiji. Divjak I. Krbanjević A.Sekulić.. Spisak rezultata R82 – Odbranjena magistarska teza Broj PRODUKCIJA . Gebauer K. 29..1996:101..... Đorđević S. Zlatibor. S. Mihaljev-Martinov J. Kelemen A. Djordjević S...PRIKAZ SLUČAJA STIMULUS SENZITIVNE EPILEPSIJE. Niška Banja.. 24.. K.. G. Božić K.2000:47 27.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu.. Zbornik Sažetaka. S.. 32. Ružička S.. Novi Sad. Vlajković K. IV Kongres neurologa Jugoslavije. Sekulić S. VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinima.. 1995. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J.Sad.Book of Abstracts:168 33. Gebauer K. prikaz slučaja. 2001..PRIKAZ SLUČAJA CEREBROVASKULARNOG INZULTA KOD PETNAESTOGODISNJE PACIJENTKINJE SA DIABETES MELLITUSOM. Jerković M. 31. Knežević S.. Bogdanović: Komorbiditet migrene i epilepsije.maj-03 jun 2000. Mihaljev-Martinov J... Matijević R. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. Prvi Simpozijum informatičke tehnologije i primene. III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke.. Sekulić S. Zlatibor. Mihaljev-Martinov J. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije.. Book of Abstracts:66. Mihaljev-Martinov J. Zbornik sažetaka:156 31. 2000:47..Ekspertni sistem za dijagnozu CVB. 23. Sakač S. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S.. Neklasifikovane glavobolje. Zbornik saž. Migrena skor kod vegetativnig infantilizma.. Mihaljev-Martinov J. Puača S. Zbornik sažetaka 24-5. 437. 2000:49. Mihaljev-Martinov J. D. 1995. Djordjević S. Knjiga sažetaka: 320. Reakciono vreme kod dece obolele od migrene.. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 2000. Zbornik radova.: SARA računarski program za dijagnozu migrene u razvojnom dobu.. Belgrade... 28. Mihaljev-Martinov J. 30. Ružička S.. N. Gebauer K.. 1998:286 26.. Zlatibor. Mihaljev-Martinov J. Božić K. II Kongres pedijatara Jugoslavije.... Novi Sad. 21.. Zbornik Radova. Sekulić S. Zlatibor...Beograd 1993. Petrovački B. Božić K. Prvi Simpozijum Informatičke tehnologije i primene.. V Kongres neurologa Jugoslavije. Žarkov M. Bogdanović S. Kelemen A. Knjiga saž. november 1-3.Pavkov: Mogućnosti primene IMX modula u zdravstvu. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. XVI Yugoslav epilpesy Symposium.UČEŠĆE NA PROJEKTIMA 18 . zbornik sažetaka. Gebauer-Bukurov K. Doktorat medicinskih nauka. Biohemiske i citološke analize cerebrospinalne tečnosti kod dece i mladih obolelih od epilepsije. Niška Banja.. Neka zapažanja o neurološkim komplikacijama kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemmijom (ALL) u našoj sredini.. Gebauer K.. Mihaljev-Martinov J. Beograd 2002. 1985. Filipović D. Božić K. Beograd 2001. IV Kongres neurologa Jugoslavije.Gebauer. Zbornik sažetaka:224 Spisak rezultata R81 – Odbranjena doktorska disertacija. 26-7. Broj 1 1. Bogdanović S.. Praksa propisivanja antiepielptičnih lekova u Jugoslaviji.

Ispitivanje kvaliteta života kod obolelih od migrene. projekat za razvoj naučnih disciplina 2. 1994-1999. Medicinski fakultet. 1994 3. Saša Bogdanović. Savezni naučnoistraživački projekti 4. Novi Sad. 2003 5. Novi Sad. 2004 6.6726 Szeged. Copernicus II. Magistarski rad. Magistarski rad. 2. 1988-1989. Novi Sad. Novog Sada i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa dr Nady Molnár Gyöngyi. Slađana Sakač-Klinička provera dijagnostičkih kriterijuma migrene u razvojnom dobu. 2004 PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA Spisak doktorskih disertacija Broj 1 1. Medicinski fakultet. Slobodan Sekulić-Neuroloski pokazatelji u proceni stanja dece rođene karličnom prezentacijom.-Obrada i procesiranje bioelektričnih potencijala. 1986-1988. 2002 4. 1990-2000. Doktorska disertacija. Novi Sad. Happy child –zajedničko istraživanje Instituta za neurologiju.1999. Novi Sad. Medicinski fakultet.-Razvoj softvera za procesiranje bioelektričnih potencijala kod osoba sa poremećajima sluha i vida. Hungary PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA Spisak recenzija 19 Broj .Spisak projekata Broj 4 1. aktuelna dinamika disfunkcije nervnih i psihičkih mehanizama. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. Ksenija Božić-Somatosenzorni evocirani potencijali u dijagnostici i prognozi ishemičnog oblika moždanog udara.UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji Broj 1 Zajednička istraživanja sa: 1. Kliničkog centra. razvoj softvera za REG i EEG kontrolu. Csongrad Megyei Intézete. Medicinski fakultet. 2000-2004. Marija Jovanović-Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. Novi Sad. 1989. Dekada mozga. Magistarski rad. Sara Puača Stevanović-Reoencefalografski korelati terapije dihidroergotaminom u migreni razvojnog doba. projekat za razvoj softvera za MDM u neurologiji PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA Spisak magistarskih teza Broj 6 1. projekat za razvoj naučnih disciplina 3. PRODUKCIJA . Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Novi Sad. Magistarski rad. Ksenija Gebauer-Bukurov-Epidemiološka analiza epilepsija u dece i adolescenata na području Novog Sada.

od 1993.Uloga (urednik. Aktuelnosti iz neurologije i psihijatrije i graničnih područja-član Izdavačkog saveta. Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći) 20 . Godine od-do.član uredjivačkog odbora.PRODUKCIJA . kourednik. do danas klasa: domaći časopis NAPOMENA: Naziv časopisa.UREDJIVANJE ČASOPISA Spisak uredjivanja časopisa Broj 1 1.recenzent).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful