KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Jelena Mihaljev-Martinov 1942. Novi Kneževac Srbija Doktor medicinskih nauka Redovni profesor jelamih@eunet.yu, neurolog@eunet.yu 021/527-181 i 021/520-892 021/612-022 lok. 3280 i 5841 Institut za neurologiju, Dečja neurologija neurologija, klinička neurofiziologija, glavobolje, migrena kod dece, medicinska informatika

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna 1966 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biografija 1966-1972 – lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Kikindi 1968 - osnovala je Ambulantu za dijabetes i o radu te ambulante objavila svoj prvi stručni rad 1971. 1972 – 1976 Opšta bolnica Novi Kneževac, osniva neurološko odeljenje 1976 – položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1977- zaposlena na Institutu za neurologiju u EEG kabinetu 1979-osniva Ambulantu za glavobolje i REG kabinet 1989-1992 radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti 1992-danas – načelnik Odeljenja dečije neurologije i epilepsije 1978/79 završila užu specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1978/79 završila i edukaciju iz REG na Vojnomedicinskom institutu u Zemunu 1987 – završava i tehniku EEG Mapping na Neurološkoj klinici «Rebro» u Zagrebu 1992-1998 Na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje školu računara MEDINFO za studente medicine i drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 1994-1996 Organizuje školu za PR officers koju pohađaju studenti medicine, ekonomije, elektrotehnike i jugoslovenske književnosti iz Novog Sada i žurnalistike iz Beograda. Svi polaznici ove škole su zaposleni u inostranstvu 1987/88 drži predavanja po pozivu u školi «Andrija Štampar» i neurološkoj klinici «Rebro» iz oblasti glavobolja i epilepsija razvojnog doba 1985-1990 drži predavanja po pozivu na Institute pour neuropsychologie clinic Faculte de Medicine Salpetrie – Paris, Francuska. 1991 kao pozvani istraživač drži predavanja na Medicinskom fakultetu u Linkopingu i Upsali u Švedskoj iz oblasti 1

kliničke neurologije i neurofiziologije 1990-92 kao pozvani istraživač drži predavanja iz oblasti MDM i expertnih sistema za CVB na Institute for Medical Informatics Linkoping University, Švedska. 1994 - boravi u Briselu na poziv Instituta za PR menadžment na jednom od kurseva za PR menadžera. 1994 - držala je i predavanja kao pozvani predavač u Medical School for Foreigners u Briselu. 1994 - drži predavanja iz oblasti MDM kao pozvani predavač na Medicinskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Tibingenu. 1994-1996, 1998, 2002 bila je pozvani predavač iz oblasti informatičke tehnologije u medicini na Medicinskom fakuletu u Nišu. 1994-1996 bila je prodekan za specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1994-96 drži predavanja i šef je Katedre za neurologiju Medicinskog fakuleta u Banjaluci. 1998-danas rukovodi nastavom za predmet Informatička tehnologija u medicini na posledipolomskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 2004-danas šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadui Član je Sekcije za neurologiju i Sekcije za medicinsku informatiku DLV. Predstavnik je Sekcije za medicinsku informatiku u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku. Član je Sekcije za neurologiju SLD. Član je Udruženja za neurologiju SCG. Član je EFNS i WFN. Član je Udruženja univerzitetskih profesora Srbije – Univerzitetski odbor u Novom Sadu, gde je bila podpredsednik i predsednik 1997-2003. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora ZVANJE: (reizbora) Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni – saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik 1. 1977. asistent u nastavi 2. 1986. docent 3. 1991. vanredni profesor 4. 1996. redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1966. Mesto Novi Sad Institucija Medicinski fakultet Naslov diplomskog rada Oblast Medicina MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Oblast DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1985. Mesto Novi Sad 2

97 strana. Urednik: Mihaljev-Martinov Jelena.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata Broj NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD dokumenata ! PRODUKCIJA . Medicinski fakultet N. 1987. Broj 4 1. Monografija povodom obeležavanja 40. objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea. Monografije: 8. Novi Sad: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. Broj Spisak rezultata R12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja . 4.Sad 2. Popov R. Mihaljev-Martinov Jelena. štampana na jednom od svetskih jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50. Broj Spisak rezultata R13 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i imaju najmanje 15 autocitata. 2001. A..REZULTATI Spisak rezultata R11 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika.Radović.. REOENCEFALOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U DECE.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu medicina-neurologija PRODUKCIJA . godišnjice Udruženja u Novom Sadu... 1994. Udžbenici 3 Broj 1 . KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA. 86 strana Prosveta. štampana na jednom od svetskih jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata kategorije R50. 1998. INFORMATIKA U NEUROLOGIJI. Lalić S. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet Novi Sad 3. monografije: 29. Mihaljev-Martinov J. S. Đurić.Institucija Naslov disertacije Oblast Medicinski fakultet Reoencefalografsko.naučna dela koja su recenzovana u međunarodnim razmenama. Niš.

P. Mihaljev-Martinov J. Mišić-Pavkov G. Spisak rezultata R21 Poglavlje u knjizi. u tematskom zborniku radova.-Edukacija u oblasti medicinske informatike: Misterija ili realnost.. 14 p. Spisak rezultata R23 Poglavlje u knjizi. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:13-21. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. Kostić.V. Turcani P. R. B. u tematskom zborniku radova. Priručnik o migreni. 1. Petrović. grupa autora.Lažetić. Edds. (kategorije R61 .1989. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorije R51 – Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja). 14 p.Sudakov..Medicinski fakultet Novi Sad. LECTURE NOTES IN MEDICAL INFORMATICS. Stojšić. Božić K. Avramov. Računarska podrška 4 . Hansen. D. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. THORACIC OUTLET SYNDROME. grupa autora. Mršulja.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja). DIJAGNOZA I TERAPIJA CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA. Medicinski fakultet Novi Sad 2. 1988. Palić 1998: 343-7. Mihaljev-Martinov J. cluster i tenzionoj glavobolji. u monografiji. (kategorije R52 . Mihaljev-Martinov J. u monografiji. Mihaljev-Martinov J.Rad u časopisu međunarodnog značaja). Mihaljev-Martinov J. Đurić S. CURRENT PROBLEMS IN NEUROLOGY: 7. Neuropsysiological Assessment Of the Visual System. Adlassnig K. K. grupa autora.Sudakov. B. Novi Sad 4. Springer Verlag.. K. Bengtsson. B. U: Mihaljev Martinov J. Medicinska informatika. Medicinski fakultet. V. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3. Editors:Bratko D.. Stern P. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.V. ed. Eds: K.Lažetić. 16 strana.. Palić 1998: 335-41. S. Pregledni članak u vodećem časopisu. 5. urednici: B. PATOFIZIOLOGIJA. PSIHIJATRIJE I REHABILITACIJE U RAZVOJNOM DOBU. Granbner. K. Spisak rezultata R22 Broj 4 Poglavlje u knjizi.Lažetić. Functional Systems of Modulate Pain Information in Migraine.Sudakov. Broj 7 1.. London-Paris 2. 45. 4. urednici: Đ.S. 1991.1. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. Pavkov D. 1987. 12 strana. John Libbey. u monografiji. S. urednik: Vojislav Nikolić.B. Mihaljev-Martinov J. 1989. Mihaljev-Martinov J.: 18 strana. u tematskom zborniku radova. OSNOVI NEUROLOGIJE. Pregledni članak u časopisu. Popov I. Broj NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata. 1996. Pregledni članak u časopisu... Novi Sad: Institut za neurologiju. monografije: 7. Medicinski fakultet Novi Sad. 3.V. psihijatriju i mentalno zdravlje. .P.. Mihaljev-Martinov J. Benc.

Mihaljev-Martinov J. U: Mihaljev Martinov J. Božić K. 7. računarski program za dijagnozu i terapiju glavobolja (1994) 4. od 1993 i do sada u upotrebi 3. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:212-5. Konjović Z.. Mihaljev-Martinov J.registrovanju i analizi evociranih potencijala. Filipović D.Sad (1987) softver:”SARA”. (Medicinski fakultet). nova metoda. Medicinski fakultet N. računarski program za edukaciju studenata dodiplomske i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. (Fakultet tehničkih nauka) (1994) Softver: MEDIC. 6.(Fakultet tehničkih nauka) (1995. Pavkov D. Mihaljev-Martinov J. S. Tanackov I. Mihaljev-Martinov J. psihijatriju i mentalno zdravlje KC u Novom Sadu 6. Akvizicija podataka i upravljanje pomoću IMX modula u oblasti medicine. Morfološke promene moždanih struktura kao osnova neklasifikovane glavobolje.. Stevanović. ko rešenje koristi. Mišić-Pavkov G. godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje Spisak rezultata R32 – Tehnička rešenja Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz). 1.. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:136-40. Spisak rezultata R31 – Tehnička rešenja Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I. nova genska proba. Srdić B. MDM dijagnostički program. ed. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. (Medicinski fakultet). mikroorganizmi (uz dokaz). 2. (Fakultet tehničkih nauka) (1998) Softver: EPILEPSIJA. izrada nove karte. Bugarski A. Novi Sad: Ortomedics. Medicinska informatika. Konjović Z. dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz).(1995) 5. naziv tehničkog rešenja. Spisak rezultata R34 – Tehnička rešenja 5 Broj 8 . V. Medicinska informatika. U: Gudović R. U: Mihaljev Martinov J. za potrebe magistarskih. nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz). ed.) Softver: CVB Računarski program za dijagnozu ishemijske cerebrovaskularne bolesti. editors. doktorskih i epidemioloških studija na Institutu za neurologiju. recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz).RAČUNARSKI PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU MIGRENE KOD DECE. (Fakultet tehničkih nauka) (1999) Softver: EDMEDINT-PRO. 2003:33-5. (Medicinski fakultet). Broj Obavezno navesti: autore rešenja. softver. Mihaljev-Martinov J. za koga je rešenje rađeno. računarski program za ispitivanje epilepsija dece i odraslih.Puača-Stevanović. specijalizovani atlas sa tumačenjima.. Tanackov I. Bogdanović S. Bugarski A. Mihaljev-Martinov J. recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz). (Medicinski fakultet). Novo rešenje makroekonomskog problema. Novo rešenje mikroekonomskog problema.(Fakultet tehničkih nauka) (1993. priznati programski sistem. Žarkov M.) Softver: SPECIJALIZACIJE računarski program za evidenciju specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. (Medicinski fakultet). Broj Spisak rezultata R33 – Tehnička rešenja Broj 6 Prototip. instrument. Božić K. Naumović N.

1994 4. 1. Žikić. Urednik zbornika:Mihaljev-Martinov Jelena. Novi Sda: Medicinski fakultet. Broj Broj Spisak rezultata R53 – Plenarno predavanje po pozivu na skupu Broj 1 međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv). J. Mihaljev-Martinov J. autorska izložba muzeja i arhiva (uz dokaze). . Žarkov M.Pavlović. Novi Sad. Tanackov I. 2004. 1998. Pavlović. Konjović Z. sorga i rasa. 1990. Invited plenary lecture. Simić S.. soj. Monografije:31 3. urednici: M. kongresa neurologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. T. Lovrenski M. Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije. Glavobolje 1.Žikić. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI. odnosno časopis koji se izdaje u zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje pet zemalja i ima međunarodnu recenziju. Medicinski fakultet. J. urednik Jelena Mihaljev-Martinov. elektronsko izdanje. Tematski zbornik drugog Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama. Medicinski fakultet. Proceedings of the 30th Anniversary of the Faculty of Meidicine in Banja Luka. Novi Sad: Medicinski fakultet. 1995. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku Jugoslavije. Novi Sad 6. Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji radova. urednici: M. Pejić M. 12. Tematski zbornik prvog jugoslovenskog Simpozijuma o glavobolji. Mihaljev-Martinov J. urednici.. urednik. kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina). Budakov P.Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja. 2. soj. T. Medicinski fakultet Novi Sad. Mihaljev-Martinov 21 strana. Novi Sad. grupa autora. Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. 1.. Barać . Mihaljev-Martinov. urednik: J. Treći jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Perišić B.. 7. Broj Spisak rezultata R42 – Patent Realizovani patent. Broj Spisak rezultata R51 . Medicinski fakultet Novi Sad. 2002. Medicinska informatika. Spisak rezultata R41 – Patent Realizovani patent. 1994. Beograd 6-8 decembar 1990: zbornik radova. 2004.. 8. MDM System for Diagnosing Headache and Epilepsy. Dačić M.1996:16 6 . Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 1995. GLAVOBOLJE 2. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem..Uređivanje kolektivne monografije. verifikovanih od strane odbora Ministarstva. elektronsko izdanje. Spisak rezultata R52 . Zbornik sažetaka 12. ZBORNIK UVODNIH PREDAVANJA GLAVNIH TEMA.Rad u časopisu međunarodnog značaja. Mihaljev-Martinov J. a izdaje ga međunarodna naučna institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52. sorta i rasa na međunarodnom nivou. 5. Mihaljev-Martinov. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet.

. Mihaljev-Martinov J. 9.. 2. tako i za skupove van zemlje. 12. G.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini. Obradović.Software package to support the daily activities of a hospital ward in: Lecture Notes in Medical Informatics 45..: DAMSSoftware package to support the daily activites of a hospital ward Congres of Medical Informatics Europe 1991.. Mihaljev-Martinov J. Springer-Verlag. (Danubean countries) Belgrade. Zbornik radova: 6-8.. Mihaljev-Martinov.Verlag.. Žikić M. Obradović. Sterio M. Pečujlija: Inteligent periferal module for data acquisition and control in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Mihaljev-Martinov J. Ovo važi kako za skupove u zemlji... Latinović. Vol 38.. 9th Migraine trust Internatiional Symposium.1988. Mihaljev-Martinov. 1989.. Konjović Z.. 99mTC braine perfuzion in children with lymphoblastic leucemia. Konjović Z. Pavkov. 29th Intern. 88-9.:Cerebral perfusion in interictal phase of complicated migraine. Edition Proceedings 1. T. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. London 1992. Diklić V.. Austria. Nikolić I. Procedings. in: Lecture Notes in Medical Informatics 45.. S. Mihaljev-Martinov J. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Puača-Stevanović S. 6 th European Workchop on Clinical Neuropharmacology. August 1991: 996-999. Pavlović T. Obradović. A.. 8. D.NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili registrovana naučna institucija. Computer Program for Diagnosing Migraine in Children. J. S. Novi Sad 1997:2913. Žikić M. 7 . Matejašev S.Neuropsych. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I. 5. Cerebrovascular Disease Database. Dementia in Patients with Cerebrovascular Atherosclerosis. Procedings Vienna. 7. Medical Informatics Europe 1991. Žarkov M. Mišić Pavkov.. Neurologija Suppl 1. Broj 13 1. Bratislava 1987... Nađ-Koša V. Austria. Supll 1. 29th Intern.. Reoencephalographic Confirmation of Cerebrovascular Dysfunction in Patients with Organic Psychosyndromenkcije. Gebauer E.. Perišić.:8990.. 4. Mihaljev-Martinov J. August 1991: 86-90.. ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova.Symposium in Pula. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Medical Informatics Europe 1991. Spisak rezultata 54 . Springer-Verlag. T.: Efficacy of Propanolol and DHE in Prophylactic Treatment of Childhood Migraine-double blind parallel study. D. Mihaljev-Martinov J.: Computer aided teaching in neurology.: Blood cerebrospinal fluid barrier integrity parametar of patients with vascular headache corresponds to more advanced age.9. Procedings. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. M. 86-90 10. 11.. Obradović. Vol. Radović. Procedings Vienna. 6. J. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. 38. Edition Proceedings 2. Symposium in Pula. August 1991: 960-963. B... Tanackov I: Application of information technologies in medical informatics. 7-10. 1981: 278-9 . 1997: 294-5 13. Mihaljev-Martinov J. Austria. Vienna. Proeceedings.. Proceedings of the 9th International Congress of Preventive Medicine. Springer . Mihaljev-Martinov J. Medical Informatics Europe 1991. Nikolić I. Popov I. Nikolić I.. Kulauzov M. Djordjević S. Proceedings of the International Neuropsychiatry Symposium in Pula. Latinović: DAMS. 1982: 193-5 3. Orovčanec K. Orovčanec K. D.. Neuropsych..

10. Cerebrovaskularne malformacije u razvojnom dobu. 8 . 1982(1-2):83-8. D. 2001.219 Spisak rezultata R62 . 1991: 9-10: 413-7 13.pregl. N.. Radiol Iugoslav. Mihaljev-Martinov J.. Reoencefalografija– klinička primena.regl..Sad. Borota R. Med.1-2. Značaj pojedinih angioscintigrafskih parametara u oceni cerebralne perfuzije. 1984:561-4. Redakcija je sastavljena od poznatih naučnih radnika. redovno izlazi. Informatička tehnologija u medicini.. Vukić D. J.Edition Proceedings 2.. pregl. Uvodnik. Nikolić I. pregl. 14. 4. Med. Mihaljev-Martinov J.. editorial. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. LVI (5-6) 217. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad.9-10.. 3. ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih jezika. Mogućnosti REG-a u dijagnostici i kontroli terapije migrene. Đurić Stojanka. Mihaljev-Martinov J. 6.Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 20 1. Prevencija bola u migreni.7-8. Med. Physiol.. 1984:423-6 5. Sinkope u dece. Ćirić D. Med. Angioscintigrafski parametri poremećaja cerebralnog protoka u interkritičnoj fazi komplikovane migrene. Novi Sad 1997. Med.. Mihaljev-Martinov -DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF MIGRAINE . Vol..Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj. Mihaljev-Martinov J.1987: 547-52. Timočki medicinski glasnik 7.. Mihaljev-Martinov J. Medicinski pregled. 11. Med. Med pregl.Sad. pregl. Acta.pregl.Sad 3-4 1986:129-33.1985:12-16. N. 12. 1983-299-305. ima razmenu sa 10 zemalja u svetu. Mihaljev-Martinov J.:Vaskularna glavobolja-odraz cerebrovaskularne disfunkcije. Medicinska informatika. Nikolić V. MIGRENA KOD DECE. Mihaljev-Martinov J. 2003. N. Nikolić I.. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Med. Iugoslav. Dejstvo redergina na krvne sudove mozga. Reoencefalografski parametri u razvojnom dobu. Aktuelnosti iz neurologije. N.pregl. 2. Patofiziološki mehanizmi migrenske glavobolje.pregl. pregl.. Radović A. Acta medica Medinae 1996. Nikolić I. Med. kategoriju rada). Nove dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine. 34... XLIV. Sterio M.Sad. 16. Beograd.37... Mihaljev-Martinov J. Migrena-dijagnostički problemi. 2. Mihaljev-Martinov J. Med . 21(suppl. 1997 (3-4) :75-76 15.29-36.pregl. N. god. eventualno 2 (dva) časopisa kategorije »vodeći nacionalni časopis« Broj 16 1.3(6):67-72.. Nikolić I.. rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj. 1985:19-23 9. Sad. Med. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 1985:15-20 7. 1981 (5-6):217-23. :296-8 Spisak rezultata R61 .. 8. 1983(9-10):423-6. 34. Filipović... Gebauer E. Bogdanović S. Nikolić I.. No 1. Pharmacol.. Med. koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. 1-2. pregl. Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan).. Mihaljev-Martinov J.UV) 1987:115-19.11-12. 11-12-.. Vštačka inteligencija i medicinska dijagnoza. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad..

M. Godiste XI. psihijatrije i graničnih područja 1998. Aktuelnosti iz neurologije.. 16. Sekulić S. Sakač S.. Glavaški. Razlike u neurološkom nalazu između karličnog i cefalično prezentovane novorođenčadi na rođenju. IV (3-4):2-7. Cvijanović M. Aktuelnosti iz neurologije. Gebauer K. psihijatrije i graničnih područja. Ilin M. Mihaljev-Martinov J. Slankamenac P. Đorđević. Žikić M. Mihaljev-Martinov. Migrena i okcipitalna epilepsija. psihijatrije i graničnih područja. Mihaljev-Martinov J.6(1-2)65-9. Kopitović A. K.. br 4.. Aktuelnosti iy neurologije. Cvijanović M. God VIII (br.. K.MRI dijagnostika parcijalnih epilepsija dece... Kelemen A. Bebauer-Bukurov K. 5. Mihaljev-Martinov J.. 2001: 8-16 13. 1. 2000:18-25 9. Vol. Tanackov I. Aktuelnosti iz neurologije. Božić K. S. Božić K. 17. Mihaljev-Martinov J..Sad.. Kelemen A. Medicina Danas 2004. Sakač S. Kovač I. Mitrović D. Kopitović A.. Božić K. Mačvanin N. Ružička S.12(3-4): 23-7. Mihaljev-Martinov J. Karakteristike oštećenja hematolikvorske barijere kod hepatičke encefalopatije. Aktuelnosti iz neurologije.Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) kod ishemičnog oblika moždanog udara.. Delibašić N. Bogdanović S.. 9 . Sekulić S. 6. Aktuelnosti iz neurologije.VIII. Banić-Horvat S. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J..1:1-9 14.. IX. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i granicnih područja. J.. psihijatrije i graničnih područja . psihijatrije i graničnih područja. Filipović D. br. Ivetić V. Prevalencija epilepsije kod dece i adolescenata na području Novog Sada. 3. Aktuelnosti iz neurologije.. Gebauer-Bukurov. Simić S. psihijatrije i graničnih područja 2004.. psihijatrije i graničnih područja 1995. Gvozdenović S. 1996.. 8. (4) 37-41 12. Žikić M.. Žarkov M. Gebauer Bukurov K: PREDICTION OF OUTCOME OF SURGICALLY TREATED EPILEPSIES /PREDIKCIJA ISHODA HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE.. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J.12(3-4):28-35. 2003. 2000: God VIII (br. Mihaljev-Martinov J. godište XIII.. 8.12(1-2):36-43.. Sekulić S. Aktuelnosti iz neurologije.. Diklić V. Matijević R. N. Halasz P. Banić-Horvat S. Novi Sad 2000. psihijatrije i graničnih područja..1-2. 2005. Jerković M. Božić K. Gebauer. psihijatrije i graničnih područja 2004. Jovin Z.IV (1-2) 17-23. Filipović D. Knežević S. Mihaljev-Martinov J.. Primena akupunkture u neurologiji.. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije.. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Slankamenac P. Multimodalni evocirani potencijali: normativi ya odrasle. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S.. Psihički poremećaji kod dece sa primarno generalizovanim epilepsijama Aktuelnosti iz neurologije. Revija rada 1999. Sekulić S.. 4... Sekulić S. psihijatrije i graničnih područja.3(1-2):16-22. Novi Sad God. 7. Sekulić S. 1993: 29-31.3(1-2):117-34. Sekulić S. Gebauer-Bukurov K. Aktuelnosti iz neurologije. -PRILOG PROUČAVANJU ETIOLOGIJE PREZENTACIJE ZADKOM. Računarska podrška u postavljanju dijagnoze cerebrovaskularnog insulta.. 15.. Simić S. Aktuelnosti iz neurologije. Rudić S.. Vuleta P.. Sakač S. 3-4.Sad 1996.. –ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU.I): 46-59 10.4) 12-17 11. Gebauer K. 18. Sakač S. broj 3-4: str 1-10 19. psihijatrije i graničnih područja 2004. God. Božić K. BožićEpidemiologija glavobolje u razvojnom dobu. psihijatrije i graničnih područja 2000. Mihaljev-Martinov J. Gebauer Bukurov K. psihijatrije i graničnih područja. Terapija migrene... Božić K. Todorovski Z. Božić K. Mihaljev-Martinov J.. N. Gebauer K. Ivetić V. N. Božić K.psihijatrije i graničnih stanja. Petrović B. Žikić M. Divjak I. Aktuelnosti iz neurologije.29:73-78.

Migrena skor u razvojnom dobu. psihijatrije i graničnih područja 2005. Obradović D. J. 2005. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J.:39-40.: Racionalizacija dijagnostike u neurologiji poglavlje tehnoloških dostignuća. Mihaljev-Martinov J. Sad 5. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ. Spisak rezultata R63 – Naučna kritika i polemika Broj Spisak rezultata R64 – Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja Broj 16 štampano u celini. CEREBROVASKULARNE BOLESTI KOD DECE. Uvodno predavanje.857 (082)). 10. S. Sad 4.. Novi Sad: Klinika za neurologiju 1994:62-6. 11-12-12-1998. psihijatrije i graničnih područja . 37. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM). J. 7. Terapija migrene u dece primenom dihidroergotamina. N. sa medjunarodnim učećem. Stamenković. S. 2. Simpozijum “Dete i stres”. Zbornik radova. 13. godište XIII. Faculty of Medicine in Novi Sad 14. Novi Sad. Nikolić I.Mihaljev Martinov J. Sedma medjunarodna konferencija: Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije. Đorđević S. Sekulić S. Zbornik radova:17-20. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov J. Popov I. Knežević-Pogančev. V..37(3-4):119-25. D. Novi Sad 2002.. tematski Zbornik 1998:8-14. predavanje po pozivu.: Disturbances of cerebral blood flow in interictal phases of complicated migraine.1998. Đurić.: Dnevna glavobolja kod dece u ratnim uslovima. 1994. (3-4): 43-51. Neurologija. J. Kulauzov M. Specifičnosti epilepsije u adolescenciji. Glavobolje: zbornik radova Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama Novi Sad 1994. 1988. Zbornik radova. Informacioni sistem kao preduslov efikasne i kvalitetne zaštite u Domu zdravlja. Mihaljev-Martinov J.Sad 1995. 1988. Headache in Children.. MihaljevMartinov J. Mihaljev Martinov J. plenary lecture.Djurić. U: Žikić M. Novi Sad 2002. J. uvodno predavanje. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev Martinov. Stevanović Puača. N.Mihaljev-Martinov. Kopitović A. Stevanović. Aktuelnosti iz neurologije. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. tematski Zbornik.. Mihaljev-Martinov J. 6. Pavlović T.. uvodno predavanje. Vukić. 1. Đorđević: Stres rata i egzodusa kao provocirajući i potencirajući faktor migrenskog sindroma kod dece. 1994:33-7. Gebauer-Bukurov K.. N. 1999:4143. Pogančev-Knežević M.:80-84.. Božić K. 3. 10 . Biblioteka Zbornici (tematski) Novi Sad 1997:291-3. Quality of Life in Children Suffering from Migraine. 11-12. Epidemiologija glavobolja u razvojnom dobu. Primena informacione tehnologije u edukaciji medicinske informatike. Novi Sad. Mihaljev Martinov. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.Neuropsihologija stresa. 8. Uvodno predavanje.13(1-2):1036. Novine u dijagnostici migrene. Mihaljev-Martinov J. S. broj 3-4: 80-83 20. Novi Sad.. 1999. 1999:5-7 11.12. Simpozijum “Dete i stres”. Novi Sad. Uvodno izlaganje. SIMPOZIJUM Dete i stres. Mihaljev-Martinov J. M. S. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J.. Neurologija. Mihaljev-Martinov J. 1998. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I.Multumodalni evocirani potencijali kod migrene.. CIP 618. 9. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM ISBN 86-7197-190-2. predavanje po pozivu na VIII Kongresu neurologa Jugoslavije. 12.

Sarajevo 1980. Beograd 1980.. elektronsko izdanje. Uticaj terapije encefabolom na kliničku sliku i EEG nalaz u mentalno retardiranih osoba. Kongres neurologa SCG sa međunarondim učešćem.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 35 u celini. Mihaljev-Martinov J.177-179. Borišev Lj. ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Nadj-Koša V. Popov I.. Medicinski fakultet Novi Sad. Mihaljev-Martinov J.. Reoencefalografija u etiopatogenetskom istraživanju vertiga. Zbornik radova:485-9.. Oboleli od Diabetes melitusa u ambulatni lekara opšte medicine. Simpozijum “Savremeni život. 20611. Mihaljev-Martinov J. Žikić M. Mihaljev-Martinov J. 1978. 4. Nadj-Koša V.Faculty of Medicine in Novi Sad 15. Zbornik radova-tematski. Ožegović N.: Pseudoneurastenicni sindrom vaskularne geneze (komparativni prikaz klinickih i REG nalaza). 10... forenzička neurologija. 6. 1978. 1972.. Beograd 1979.. Spisak rezultata R65 . Zbornik edukativnog programa. Pavlović T. 3.. NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje. 1971.. Glavobolje dečjeg doba. Reoencefalografska verifikacija hemodinamske insuficijencije kardijalne geneze. Mihaljev-Martinov J. 30-32. Mihaljev-Martinov J. Vrnjačka banja 1972. Ohrid. Beograd.. Popović B. II Kongres Kliničke neurofiziologije. 2. Mihaljev M.. moždana oštećenja i encefalopatije” Tara.. Novi Sad.. 16. Sarajevo 1980. Medicinski fakultet.... elektronsko izdanje. Zbornik radova: 188-91. Nadj-Koša V. zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova. OHRID 1978. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Nikolić V. Damjanović-Mihaljev J. 11. Mihaljev-Martinov J. Orovčanec K. 1. Zbornik radova 374-9. Zbornik radova. 12. Mihaljev J. II Kongres kliničke neurofiziologije Jugoslavije.-Sudsko medicinsko veštačenje traumatskog oštećenja nervnog sistema u razvojnom dobu. 2004. 12. 9. Zbornik radova. VI Kongres neurologa Jugoslavije. 24-5 5. Jugoslovenski simpozijum o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji. Hvar.. Zbornik radova 41-3 7. Vuković B. Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike skupa. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova: 369-76. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. Beograd 1980. Mogućnosti REG dijagnostike u evaluaciji lezije cerebralnih arterija arterioskleroticne geneze. Borišev V. Zbornik radova... 1980. Uloga lekara opšte medicine u borbi za smanjenje traumatizma u saobraćaju. 12. Stručna konferencija “Hronična masovna oboljenja”. Prvi Jugoslovenski simpozijum za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. Nikolić V. 13. Kostić. Orovčanec K. Mesto i uloga EEG u dijagnostici vaskularne lezije CNS.. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Primena Instenona u ambulatni lekara opšte medicine.. Vertebrobazilarna insuficijencija cervikalnog sindroma. Zbornik radova. 53-5 8. Urednik zbornika Akademik Vladimir S. Zbornik uvodnih predavanja (ur. Zlatibor.. Naša iskustva u lečenju vaskularnih glavobolja 11 . 2004. Popov I. Mihaljev-Martinov J. Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. I kongres saobraćajne medicine Jugoslavije. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova 925. II Kongres kliničke neurofiziologije.) Mihaljev-Martinov Jelena.. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova :184-87.

.1984:429-32. Mihaljev-Martinov J.. Računarska podrška u istraživanju psihosomatskih obolenja. Orovčanec K. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije.. 29. Novi Sad.. Popov I. Ljubljana 1982. 15.. Mihaljev-Martinov J.. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama.-Računarska podrška u edukaciji iz neurologije. Zadar 1984. Nikolić V. Radiol Yugoslav. Martinov Cvejin M. Suppl 2. Mihaljev-Martinov J. Priština 1982. Vujić M. Tanackov I. 1990. EEG i REG studija. Novi Sad. Bregun A. Adaptacioni mehanizmi cerebrovaskularnog protoka u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J. Popov I. Jerković M.... 18. Razvoj medicinske informatike u Vojvodini... Beograd. Popov I. Nikolić I. Internacionalni simpozijum za akupunkturu Struga 1981. Mihaljev-Martinov J.Zbornik radova. III Jugoslovenski seminar o mozgansjki cirkulaciji. Radović A. III Jugoslov. Mihaljev-Martinov J..1988. Hadnadjev M.... Mihaljev-Martinov J. Nikolić I... Zbornik radova: 125-8. 24. Bugarski A. Kongres gerontologa. Mihaljev-Martinov J.. Zbornik radova 122-4. II stručni sastanak nuklearne medicine. Zbornik radova 56-8.. Zbornik del. Stevanović S. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma 12 ..Zbornik radova: 249-52 26.akupunkturom.329-332 27.. 21-3. Mallformacije arterija u razvojnom dopbu. Konjović Z. Popov I. Novi Sad.151-9.1987.. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J. 23. Strukturalne promene cerebralnih arterija-REG studija.115-16. Jovanović M. Nikolić I.. Zbornik radova 271-3.: Terapija migrene u dece primenom DHE. Mihaljev-Martinov J. Nikolić V. 17. 18.Zbornik radova. Mišić-Pavkov G. 1982.. Nadj-Koša V. X Simpozijum o kliničkoj neurofiziologiji. Stevanović V.. Mogući patofizioloski mehanizmi hemodinamske disfunkcije u vaskularnim glavoboljama. Ljubljana. Mihaljev-Martinov J.. 1983.. Zbornik radova 21-2.. Zbornik radova 186-7. Nadj Č. Bajić M... Ljubljana. 1982. U:Nadrljanski Đ. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije Herceg Novi 1997:25-34. Skoplje 1988. p.: 151-59. Grubač Z.. Jovanović M. 30. Nikolić V. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. II stručni sastanak pedijatara i neuropsihijatara razvojnog doba. 14.. Priština 1982.. Radović A.klinička. Dijagnostički problemi tumora mozga u starih osoba.. 16... Mišić-Pavkov G. Zbornik radova 179. Epileptične manifestacije kod zapaljenskih oboljenja CNS. Promene moždane cirkulacije u migreni. Beograd... 1994.. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. III Jugoslovensko-sovjetski Simpozijum. 25. Mihaljev-Martinov J. 1995.. Novi Sad 1985. 31. 22. Mihaljev-Martinov J... 19.. Ljubljana..233-236 28. 21. Mihaljev-Martinov J. Nadj-Koša V.. 99mTC DTPA planarni scintigram u dece sa epilepsijom. Konjović Z. Nikolić I. Zbornik radova 23-4. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. U: Informatika u zdravstvu. seminar o mozganski cirkulaciji.-Prilog razvoju ekspertnog sistema za dijagnostiku CVB.. 1990. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. et al editors. Mihaljev-Martinov J. 20.. Žarkov M. Delibašić N.. Baza podataka za CVB... Novović Z. Neurologija. Budimlija Z.: Računarski program: specijalizacija. Turkulov D. Nadj C. Priština 1982. 37.. Tasić M. II Jugoslovenski gerontološki kongres. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Klinička patofiziologija nervnog sistema razvojnog doba. Pavkov D. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem. Promene moždane cirkulacije u migreni. Zbornik del. Konjović J.. Beograd 1990. Mihaljev-Martinov J... Vaskularna lezija u razvojnom dobu. p. Zbornik radova 57-8. Zbornik radova.

118-119. Novi Sad 1997.118:1985. Borišev. BILTEN. Sakač S. Zbornik abstrakta 57. N. 5. 2004. 34. 13 . Medical Expert Testimony of Traumatic Injury to the Central Nervous System in the Developing Age. Božić K. Novi Sad 1997. Edds. Gebauer-Bukurov K. Mihaljev Martinov. Mihaljev-Martinov J. J. Mihaljev-Martinov J. 2005. Đorđević S. plenary lecture.. Lj. Prague.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu. Zbornik abst. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 1996: 8-9. Računarski program za dijagnostiku migrene. 2004. Brkić S.. Mihaljev-Martinov J. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima.: Headache with dysrhythmic EEG with Prague Intern. Mihaljev-Martinov J. Spisak rezultata R71 – Plenarno predavanje na skupu međunarodnog Broj 3 značaja štampano u izvodu. of the Child neurology. Mitrović D. Mačvanin N. Tara. Konjović Z.: Dynamics of the cerebral circulation during the attack of migraine in children. Headache in Childhood. Novi Sad. Mitrović D. Mihaljev-Martinov J.with Intern. III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru sa internacionalnim učešćem. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. Invited plenary lecture.. 8-11 09.: Adaptation Mechanisms of Cerebrovascular Blood Flow in Children. 32. V. 4. Puača-Stevanović S. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:296-8. SLDV. str 279-282 Spisak rezultata R66 – Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU Broj i Matice srpske. Popov I. Mihaljev-Martinov J. June 17-18.: Changed cerebral haemodynamics in the interictal phase of complicated migraine with children. 1.8 (082) Spisak rezultata R72 . Novi Sad.1985. 84:1985 2. Proceedings of the 3rd International Scientific Meeting Chemistry Metodics. Slankamenac P. Lažetić. Novi Sad..: REG Characteristics of the haemodynamic disorders of encephalitis in children.7197-214-3.V. Cerebrovaskularne bolesti razvojnog doba. Borišev. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:294-5. J. Turkulov D. 1985.Symposium of Child neurology. Pejić M. Nikolić I. N. Zbornik abstracta. (on CD-ROM)... M. 2001:52-58. Niške sveske. et al editors. educative programme. K. God XXII-XXIII. 2. 33. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:282-90.Sad. 3rd Yugoslav-Russian Conference. Popov I. Grubač Z. Prague International Symposium of Child Neurology. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. Novi Sad. B.. Theory of Functional Systems. Abstract Book. Popov I. et al editors. 35. Glavaški. Mihaljev-Martinov. 3. Sekcija za medicinu rada. (on CD-ROM) 3. U: Nadrljanski Đ. Application of Informatic Technology in Education in Chemistry. Nikolić I. Prague Sympos.. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. Sistem biomedicinskog naučnog informisanja Vojvodine.. Novi Sad 1997. Sekulić S. br.VI-th. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. Nikolić V. Mihaljev-Martinov J.. Sudakov. Mihaljev-Martinov J.. Broj 48 1. U: Nadrljanski Đ. Faculty of Medicine. CIP 616.1-2. Ed. ISBN 86. Tanackov I. Joint Meeting of neurology.međunarodna konferencija. Nikolić I.

Kovač I. sa medjunarodnim učešćem.. Kelemen A. Zbornik sažetaka:247. Abstr. sa internacionalnim ucesćem. 8. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.Ohrid. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. The expert systems for cerberovascular disease.. Liege 1994... Terapijski pristup nekim oblicima migrenske glavobolje. S. K. Prague. Konjović Z. A. Božić K.1990. 19.. Konjović Z. 10.. Pavlović T.. med. Mihaljev-Martinov J.. 15. 26(God 50):14. Kelemen A. Brain and Development 1998. Mihaljev-Martinov J..Abst... Mihaljev-Martinov J. Simpoz. Herceg Novi 1997. Popovski. Congress of the Israel Pain Assoc. 1997. Popov I. 13. Nedvidek B. Mihaljev-Martinov. VI Jugoslovenski kongres kliničke neurofiziologije sa medjunarodnim učešćem. Žikic M.. Zbornik na trudovi od prviot makedosnkojugoslovenski simopozium za cerebrovaskularni zaboluvanja.94.. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K. sa medjunarodnim učešćem. Grubač Z.. 16. 22. Kelemen. 27-th Intern. Divjak I. Žarkov M.: Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi epilepsije u razvojnom dobu. .. Interiktalni EEG kod lezionih i nelezionih parcijalnih epilepsija dece. VIII Kongres neurologa Jugoslavije.. 4-8 juni 1997.. Abs.. 1987..Symposium in Pula. Đorđević. Mihaljev-Martinov J. Žarkov M. Paris.. Zbornik sažetaka: 75-6.. med. Božić K.. Nikolić V.o Epilepsijama. DiklićV. Contribution of Nuclear Magnetic Resonance imaging and Nuclear Magnetic Spectroscopy in the diagnosis of Hallervorden-Spatz sy-two cases report J. 7. 26(God 50):14. Igalo 1990. Milankov O: Neurophysiological Deficit by Children Suffering from Epilepsy and Headache.. Igalo 1990. 17. 9. 21. Neurophysiol. Mihaljev-Martinov J... Milošević D.. Popov I. suppl. Igalo 1990. Abstracts 97. Gebauer K.14. Ohrid 4-8 juni. Neurologija.. Mak. Apilepsin u terapiji glavobolje u dece obolele od epilepsije. Nikolić I. Kelemen A. Mihaljev-Martinov J. Popov I. Novi Sad 1988.. Zbornik sažetaka: 319.: Neki elektroklinički parametri u dece obolele od epilepsije sa simptomom glavobolje.. VIII Ju.. Abstr. TelAviv.. Mihaljev-Martinov J.. Palić. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama.: Vertebrobasilar insufficienty. Mihaljev-Martinov J. Klopčič-Spevak M. Cerebrovaskularni protok u interkritičnoj Fazi epilepsije u razvojnom dobu. Headaches with Children. Neuropsych. urednik Ante M. suppl. 4th. Theory of functional systems. J. Nikolić I. sa medjunarodnim učešćem. Božić K. Nikolić I.. Intern.. 68s.: Theraporesistant cervical migraineacupuncture therapy..:52. sa medjunarodnim učešćem. Hadnadjev M.. New Delhy. 150-152. 11. Nikolić I. Mak. Zbornik radova i sazetaka: 61.100:1986 6. Abstracts 54. 5-e Congres Europeen de Neurophysiologie Clinique. 20(6): 386. 1989. Suppl 1:36.: Pattern-induced visual evoked potentials in patients with migraine attack. 18.. Popov I. suppl..COMPUTER PROGRAM 14 ... pregl. Nikolić I. Novi Sad 1988. Zbornik na trudovi. Joint Meeting of Neurology. 20. Mihaljev-Martinov J.. Zbornik sažetaka:26. Yugoslav-Russian Conference. Diagnostic sensitivity of strech reflex measurment and needle EMG in compression radiculopathies L4-5 and S1. Prviot makedonsko-jugoslovenski Simpozijum za cerebrovaskularni zaboluvanija..2)... Electrophysiological correlates of brain tumors in children. XIV -th World Congress of Neurology. Zb. THE EXPERT SYSTEMS FOR CEREBROVASCULAR DISESASES. Autosomal recessive Alexander s disease-case report. Clin. 12.Neurol.. Gebauer K. Mihaljev-Martinov J. 1994. Mihaljev-Martinov J. pregl.. The Book of Abstracts. 14... 1998:126.. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. S. 68-9. 23. IV International Headache Congres... Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 1997. Mihaljev-Martinov J.Gebauer.sažetaka 75-6. 1986. Hadnađev M..

Novi Sad 2002....THE IMPACT OF EPILEPSY IN THE QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS. 4th European Congress on Epileptology. Firenze 7-12. Psychopathology in children with generalized epilepsy. Gebauer K. ISBN broj 86-7197-190-2... 15 . III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.. sa međunarodnim učešćem. Miami 1999. Vlajković K.1999:136. Mihaljev-Martinov J. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. 8th Annual International Ain Shams Medical students Congres....: Diagnosis methods in the researche of migraine. elektronsko izdanje. 7-12 October 2000. Vol 248 (Suppl 2) P 579 II 147 32. CORFU GREECE. Ed: Medicinski fakultet.. Abstract book...ABNORMAL FRONTAL OCCIPITAL GRADIENT OF FREE MAGNESIUM IONS IN PATIENTS WITH HEMIPLEGIC MIGRAINE STUDIED BY PHOSPHORUS MAGNETIC RESOSNANCE SPECTROSCOPZ IN VIVO. 4th European Congress on Epileptology. Božić K. Bogdanović S.857(082) 35. Vol 247 (suppl. Mihić I.. Divjak I. SERIAL RECORDINGS OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL INFARCTION.1998. EPILEPTIC SEIZURES IN ACUTE STROKE. Petrovački-Balj B. CIP 618... CIP 618. Vera Diklić and Jelena Mihaljev-Martinov. 19 24.. Ed: Medicinski fakultet.... Mihic V. Kelemen A. Journal of Neurology 2001...... Sekulić S.FOR CONTROLED STUDY OF DHE IN THE TREATMENT OF MIGRAINE IN CHILDREN. Mihaljev-Martinov J. Kelemen A. Mihaljev-Martinov J... Glavački M. Kelemen A. Petrovački-Balj B. Mihaljev-Martinov J. Božić K. Sakač S. Božić K.. 30. Matijević R. Bogdanović S. Novi Sad 2002. I Jugoslovenski radni sastanak sa medjunarodnim učešćem.. Epilepsia. Mihaljev-Martinov J. sa međunarodnim učešćem. Gebauer K. Program and Abstracts. 26. P:190. Corfu Greece.. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Ed: Medicinski fakulet N. Mihaljev-Martinov J. 2000:57. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K. Epilepsia 2000: Vol 41. Mihić V.-NEKI ASPEKTI SLIKE O SEBI KOD DECE OBOLELE OD MIGRENE. Gvozdenović S.. Tanackov I. Vol 41. 4th EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS . Gvozdenović S. Zbornik radova i sažetaka.. Cairo.. and all. Zbornik rezimea... Jocić N. Mihaljev-Martinov J.”Bolesti u vezi sa radom”..... Firenze. Borišev V. -MOTIV POSTIGNUĆA KOD DECE MIGRENIČARA. Božić K. Mihić I. CIP 618. ISBN 86-7197-190-2.-NEKI ASPEKTI KVALITETA ODNOSA RODITELJA SA DECOM OBOLELOM OD MIGRENE. Abctract books.. MišićPavkov G. 4TH EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS JUNE 12 -16 1998.857(082) 34..UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PROSTIH REAKCIONIH VREMENA U KLINIČKOM NALAZU KOD DECE SA GLAVOBOLJAMA MIGRENSKOG TIPA. elektronsko izdanje.Sad. Oktober 2000. ISBN 86-7197-190-2. 28.: Epidemiology of headaches in children. Gebauer K. 27.. Mihić V. Mihaljev-Martinov J. Gvozdenović S.857(082) 36. In the 25th Eastern Student Research Forum. 29. 31. 46 25. Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Mišić-Pavkov G. Arandjelovac. Bogdanović S. Ed: Medicinski fakultet. Novi Sad 2002.. Benjak M. Mihaljev Martinov J. Mihić I. Mačvanin N.Sakač S.. VII Jugoslovenski Kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J... Bukurov B. Božić K. Filipović D. 2000: p59. Abstracts...ZNAČAJ SERIJSKE REGISTRACIJE SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PACIJENATA SA ISEHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM.. Bogdanović S. Zbornik radova i sažetaka: 49 33. Beograd 2001... 1999:55. Mihaljev-Martinov J. Mitrović D.. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Knežević S. sa međunarodnim učešćem.. Delibašić N.. Novi Sad 2002. in Journal of Neurology 2000. 3):(P722)p 176..

Sekulić S.. Sekulić S. Sekulić-Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata sa primarno generalizovanim epilepsijama. Mihaljev-Martinov J... Sakač S.857(082) 38. 2002.. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Vlajković K. 2004. ISBN 86-7197-190-2. LOKALIZACIJA I KLINIČKI KORELAT. -FUNKCIJA PAMĆENJA U DECE I ADOLESCENATA SA MIGRENOM. Zbornik sažetaka: 38 48. CIP 618.. Sakač S.. Gebauer K. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem.. Vlajković K. Mihaljev-Martinov J.. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem. Sakač S. Ed: Medicinski fakultet. Zbornik sažetaka:193-4.. Božić K. ISBN 86-7197-190-2. Božić K.. Mihaljev-Martinov J. Gebauer-Bukurov. Sekulić. XII Kongres neurologa SCG.. Sekulić S. 2004.. Vujković K. Gebauer K. Gebauer-Bukurov K. 2002. Ed: Medicinski fakultet. Sekulić S. 46. Božić K. Filipović D. Gebauer-Bukurov K.. Zbornik sažetaka:183-4 . Novi Sad... XII Kongres neurologa SCG.. Gojković I. Novi Sad. Novi Sad. Božić... 2004. Sakač S.Zbornik sažetaka: 277-80. Zbornik sažetaka:179-80. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem.857(082) 37. Suknjaja V. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J.RAZLIKE U NEUROLOŠKOM NALAZU IZMEĐU KARLIČNO I CEFALIČNO PREZENTOVANE NOVOROĐENČADI NA ROĐENJU. Beograd. 2004. 2-5 Oktobar 2005. Mihaljev-Martinov –Kliničke i epidemiološke karakteristike epilepsija kod dece i adolescenata hospitalozovanih na području Novog Sada. Filipović D.. Mihaljev-Martinov J.elektronsko izdanje. sa međunarodnim učešćem. K. sa međunarodnim učešćem. S. Knjiga sažetaka:62 41. K. K. Gebauer K. Zbornik sažetaka:123 Spisak rezultata R73 .REFLEKS USPRAVLJANJA IZ SUPINACIJE U PRONACIJU KOD FETUSA ZAMORCA.. Sakač.. Sakač S. S. Knjiga sažetaka:82 40. Tanackov I.857(082) 39. Zbornik sažetaka: 234 42..TOXOCARA CANIS MOGUĆI UZROČNIK CEREBRALNE VENSKE TROMBOZE -PRIKAZ SLUČAJA ČETRNAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE. CIP 618. Sekulić S.. Knežević S. sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J. Sakač S. Gebauer-Bukurov K.. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. Sekulić S. Petrovački-Balj B. Knežević S. Slankamenac P.. XII Kongres neurologa SCG. Sakač S.ARAHNOIDALNE CISTE-UČESTALOST. CIP 618. 45. J.. XII Kongres neurologa SCG. – ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. K. Matijević R. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan 16 Broj 33 . sa međunarodnim učešćem. 2002. 43.... S. Mihaljev-Martinov. sa međunarodnim učešćem. Sekulić S.. sa međunarodnim učešćem. Knežević S. Petrovački-Balj B. Lalošević D... 44.PRIKAZ SLUČAJA RETROCEREBELARNE CISTE KOD DVANAESTOGODIŠNJEG PACIJENTA.. Buhmiler K.. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Sekulić S. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem.. Cerebrovaskularne bolesti u dečijem uzrastu. -KORELIRANOST REZULTATA PROSTOG I SLOŽENOG REAKCIONOG VREMENA SA MOGUCNOŠĆU PROLASKA MIGRENSKOG ATAKA U TOKU SPAVANJA. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Božić K.. XII Kongres neurologa SCG. Sekulić S..... Božić.. 2-5 Oktobar 2005. J. Beograd.. Hydromyelia torakalnog dela kičme kod deteta – prikaz slučaja. Beograd 2002. 47. elektronsko izdanje ISBN 86-7197-190-2. Sakač S.Gebauer-Bukurov. Sakač. S. elektronsko izdanje. 2004. Gebauer-Bukurov K. Zbornik sažetaka: 191-2. Novi Sad 2002..

VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J.... Delibašić N. 1985.. Puača-Stevanović S.. 162. Sarajevo 1985. 1988. Mihaljev-Martinov J.. 1988. Jugosl. Jugosl.. XX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu. Mihaljev-Martinov J.: Simptomatologija glavobolje u dece obolele od epilepsije. Pavlović T.. Mitrović D.neurol.. Akupunktura-primena u terapiji glavobolja... Jerković M.. VIII Kongres neurol.Ju.. Zbornik rezimea :14. Mihaljev-Martinov J. 14.. Zbornik abstr.... Jovanović M.. 18. Knjiga sažetaka 23. 17. Mihaljev-Martinov J. Jovanović M. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Vujić M. Delibašić N. Zbornik sažetaka. Zadar.: Interkiktalna studija cerebrovaskularnog protoka migrene sa aurom.. Glavobolje u dece. neurol. Beograd 1993. 2. I Jugoslov.: 310. N. Milošević D..: Akutna oftalmoplegija... Beograd 1993. neurol..... Zbornik sažetaka 69. Kopitović A. Novi Sad 1988. Cervikalne migrene i akupunktura. 17 . Delibašić N.Sad. Ju. Nikolić I. III Kongres neurol. 159..Sad. N.139-40. Mihaljev-Martinov J. Beograd 1979. VII Kongres lekara Jugoslavije.Zb. Nikolić I. III Kongr. Zb.saž. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 7. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. D.abstr. V Simpozijum o CVB Zagreb. Zbornik rezimea 89.Ju. 1990. Nikolić I.. Jugosl.. IV Simpozijum o cerebrovaskularnium bolestima.. Ohrid. 12. 5. Kopitović A. 254 11. VIII Konres neurol.. Knjiga saž. Nikolić I..: Fenomenologija migrene u dece.. Sad. Migrena skor-klinički i REG parametri.. Mihaljev-Martinov J. Zbornik abst. I Kongres Ju društva neuronauka. X Jugoslovenski Simpozijum o epilepsijama. Božić K.163..Beograd 1993. Gvozdenović S. 8. III Kongr. Stevanović V. Pavlović T.. Tranzitorne krize svesti u fazi ataka migrene. N. 1. Slankamenac P. Tranzitorne ishemijske atake u području vertebrobaszilarne vaskularizacije. Makedonski medicinski pregled. Knjiga saž. Nikolić V. Jugoslavije. Popov I. Nikolić I. Zbornik sažetaka:139. JU.. Ispitivanje cerebralne cirkulacije u dece sa migrenskim glavoboljama pomoću 99 mTC DTPA. 19.. Jovanović M. 10. Božić K. 3. Beograd 1993. Pavlović T..: Vertigo-elektroklinički korelati. Jugosl. Zadar 1980.. 20. N. Mišić-Pavkov G. VIII Kongr.. Kongres za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba.. Consalting system for migraine diagnostic with rheoencephalography.231. Nikolić I. Nikolić V. Pavlović T. 1990.Ju.. Puača-Stevanović S. Divjak I.:Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Zbornik rezimea:129. 4. Hadnadjev M.. Popov I.: Tranzitorne krize svesti u migreni. Knjiga saž.. Zagreb 1985.. I Kongres Ju duštva neuronauka.. Konjović Z..u izvodu.. MihaljevMartinov J. III Kongres neurol.... Mihaljev-Martinov J. Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi komplikovane migrene. Mihaljev-Martinov J. Zbornik rezimea 5. Drakić D.. III Kongres neurol...Pavlović: Akupunkturni tretman migrena. Konjović Z. I Ju Kongres društva za neuronauke.Živanović O. 16. Mihaljev-Martinov J. Beograd 1993. 1988. Nikolić I.. Jovanović M. 15. Slankamenac P.. Zbornik rezimea:5. III Kongres neurologa Jugoslavije.. neurol.: Efekti Heparina u lečenju cerebrovaskularne bolesti. Jovanović M. III Kongres neurol.. 1990(7): 83 13.. Mihaljev-Martinov J. XII Kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J.Sad... Mihaljev-Martinov J.V Simpozijum o CVB Zagreb 1990... Knjiga saž... Žikić M.300. 6. Delibašić N.. Žikić M.. 1988 Zbornik abstrakta:251 9. 19. Beograd 1993. Baza podataka za ispitivanje cerebralne cirkulacije. Elektroradioizotopski korelati glavobolje u dece obolele od epilepsije. VIII Kongr.

Mihaljev-Martinov J. Niška Banja... I Jugoslovenski kongres o epileptologiji. Zbornik saž.1996:101. 1995... Zbornik Sažetaka... 28.. Novi Sad. Gebauer K.PRIKAZ SLUČAJA CEREBROVASKULARNOG INZULTA KOD PETNAESTOGODISNJE PACIJENTKINJE SA DIABETES MELLITUSOM. Kelemen A. Mihaljev-Martinov J. Broj 1 1. Beograd 2002. Zbornik sažetaka:224 Spisak rezultata R81 – Odbranjena doktorska disertacija.Beograd 1993.Pavkov: Mogućnosti primene IMX modula u zdravstvu. 41 kongres studenata medicine i stomatologije Jugolavije.. Doktorat medicinskih nauka.. Knežević S. Petrovački B....2000:47 27. 23. Bogdanović: Komorbiditet migrene i epilepsije.Mišić-Pavkov.. Novi Sad. IV Kongres neurologa Jugoslavije.. Novi Sad 2000. D. XVIth Yugoslav epilepsy Symposium.. Bogdanović S. Reoencefalografsko. Gebauer K.....UČEŠĆE NA PROJEKTIMA 18 .Sekulić. Zbornik sažetaka 24-5. zbornik sažetaka.: SARA računarski program za dijagnozu migrene u razvojnom dobu. 2000:49. 22. 32. Neklasifikovane glavobolje.1996:172. Neka zapažanja o neurološkim komplikacijama kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemmijom (ALL) u našoj sredini. K.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu.. Bogdanović S. S. Gebauer-Bukurov K. 29. Gebauer K. 1985. Puača S.. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije.Gebauer. Zlatibor. Zlatibor. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J. 437. Praksa propisivanja antiepielptičnih lekova u Jugoslaviji. Biohemiske i citološke analize cerebrospinalne tečnosti kod dece i mladih obolelih od epilepsije. Zbornik sažetaka:156 31. Ružička S. Zbornik sažetaka. Spisak rezultata R82 – Odbranjena magistarska teza Broj PRODUKCIJA . Prvi Simpozijum Informatičke tehnologije i primene. VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinima. Uticaj epilepsije na kvalitet života kod adolescenata. 30.. Divjak I. Knjiga saž. Bogdanović S. Sekulić S.. Mihaljev-Martinov J. 1995. Vlajković K. Mihaljev-Martinov J.... Zbornik radova.Sad. Đorđević S.. V Kongres neurologa Jugoslavije.. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. 24.. Zlatibor.Book of Abstracts:168 33. november 1-3. G. Mihaljev-Martinov J. Reakciono vreme kod dece obolele od migrene. Sekulić S. Book of Abstracts:66. Niška Banja. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. Djordjević S. Matijević R. Mihaljev-Martinov J....maj-03 jun 2000. II Kongres pedijatara Jugoslavije... Filipović D. Zlatibor. Božić K.. 25. III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke. S. Gebauer K. Belgrade. Božić K. Medicinski fakultet. Djordjević S. Sakač S. Mihaljev-Martinov J.PRIKAZ SLUČAJA STIMULUS SENZITIVNE EPILEPSIJE. Kelemen A... 2001. 2000:47.. 21. Mihaljev-Martinov J. Krbanjević A. N. Ružička S. Božić K.. Stevanović V. Jerković M. Migrena skor kod vegetativnig infantilizma. Žarkov M. 31. 1998:286 26. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. prikaz slučaja... Knjiga sažetaka: 320.. Zbornik Radova. Beograd 2001. Mihaljev-Martinov J. XVI Yugoslav epilpesy Symposium. Prvi Simpozijum informatičke tehnologije i primene. Gebauer E. IV Kongres neurologa Jugoslavije.. 26-7.Ekspertni sistem za dijagnozu CVB.. Božić K. Mihaljev-Martinov J.. Sekulić S. Zbornik radova.

Saša Bogdanović. Medicinski fakultet. projekat za razvoj softvera za MDM u neurologiji PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA Spisak magistarskih teza Broj 6 1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Copernicus II. Slobodan Sekulić-Neuroloski pokazatelji u proceni stanja dece rođene karličnom prezentacijom. 2004 6. Magistarski rad. projekat za razvoj naučnih disciplina 2. Ksenija Božić-Somatosenzorni evocirani potencijali u dijagnostici i prognozi ishemičnog oblika moždanog udara.-Obrada i procesiranje bioelektričnih potencijala. Magistarski rad. Csongrad Megyei Intézete. PRODUKCIJA . Novi Sad. 1994-1999.6726 Szeged. Medicinski fakultet.Spisak projekata Broj 4 1. 2.UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji Broj 1 Zajednička istraživanja sa: 1. 2003 5. 1986-1988. Savezni naučnoistraživački projekti 4. Novi Sad. Kliničkog centra. Novog Sada i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa dr Nady Molnár Gyöngyi. Novi Sad. Magistarski rad. 1990-2000. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. Magistarski rad. Sara Puača Stevanović-Reoencefalografski korelati terapije dihidroergotaminom u migreni razvojnog doba. Ksenija Gebauer-Bukurov-Epidemiološka analiza epilepsija u dece i adolescenata na području Novog Sada. Novi Sad. razvoj softvera za REG i EEG kontrolu. 2000-2004. Novi Sad. 1989. 2004 PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA Spisak doktorskih disertacija Broj 1 1. Hungary PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA Spisak recenzija 19 Broj . Doktorska disertacija.Ispitivanje kvaliteta života kod obolelih od migrene. 1994 3. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. aktuelna dinamika disfunkcije nervnih i psihičkih mehanizama. 2002 4. Slađana Sakač-Klinička provera dijagnostičkih kriterijuma migrene u razvojnom dobu. Medicinski fakultet. Marija Jovanović-Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. Novi Sad. Dekada mozga.1999.-Razvoj softvera za procesiranje bioelektričnih potencijala kod osoba sa poremećajima sluha i vida. Happy child –zajedničko istraživanje Instituta za neurologiju. 1988-1989. projekat za razvoj naučnih disciplina 3. Novi Sad.

Aktuelnosti iz neurologije i psihijatrije i graničnih područja-član Izdavačkog saveta. Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći) 20 . Godine od-do. do danas klasa: domaći časopis NAPOMENA: Naziv časopisa.UREDJIVANJE ČASOPISA Spisak uredjivanja časopisa Broj 1 1.recenzent).član uredjivačkog odbora.Uloga (urednik.PRODUKCIJA . od 1993. kourednik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful