KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Jelena Mihaljev-Martinov 1942. Novi Kneževac Srbija Doktor medicinskih nauka Redovni profesor jelamih@eunet.yu, neurolog@eunet.yu 021/527-181 i 021/520-892 021/612-022 lok. 3280 i 5841 Institut za neurologiju, Dečja neurologija neurologija, klinička neurofiziologija, glavobolje, migrena kod dece, medicinska informatika

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna 1966 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biografija 1966-1972 – lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Kikindi 1968 - osnovala je Ambulantu za dijabetes i o radu te ambulante objavila svoj prvi stručni rad 1971. 1972 – 1976 Opšta bolnica Novi Kneževac, osniva neurološko odeljenje 1976 – položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1977- zaposlena na Institutu za neurologiju u EEG kabinetu 1979-osniva Ambulantu za glavobolje i REG kabinet 1989-1992 radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti 1992-danas – načelnik Odeljenja dečije neurologije i epilepsije 1978/79 završila užu specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1978/79 završila i edukaciju iz REG na Vojnomedicinskom institutu u Zemunu 1987 – završava i tehniku EEG Mapping na Neurološkoj klinici «Rebro» u Zagrebu 1992-1998 Na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje školu računara MEDINFO za studente medicine i drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 1994-1996 Organizuje školu za PR officers koju pohađaju studenti medicine, ekonomije, elektrotehnike i jugoslovenske književnosti iz Novog Sada i žurnalistike iz Beograda. Svi polaznici ove škole su zaposleni u inostranstvu 1987/88 drži predavanja po pozivu u školi «Andrija Štampar» i neurološkoj klinici «Rebro» iz oblasti glavobolja i epilepsija razvojnog doba 1985-1990 drži predavanja po pozivu na Institute pour neuropsychologie clinic Faculte de Medicine Salpetrie – Paris, Francuska. 1991 kao pozvani istraživač drži predavanja na Medicinskom fakultetu u Linkopingu i Upsali u Švedskoj iz oblasti 1

kliničke neurologije i neurofiziologije 1990-92 kao pozvani istraživač drži predavanja iz oblasti MDM i expertnih sistema za CVB na Institute for Medical Informatics Linkoping University, Švedska. 1994 - boravi u Briselu na poziv Instituta za PR menadžment na jednom od kurseva za PR menadžera. 1994 - držala je i predavanja kao pozvani predavač u Medical School for Foreigners u Briselu. 1994 - drži predavanja iz oblasti MDM kao pozvani predavač na Medicinskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Tibingenu. 1994-1996, 1998, 2002 bila je pozvani predavač iz oblasti informatičke tehnologije u medicini na Medicinskom fakuletu u Nišu. 1994-1996 bila je prodekan za specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1994-96 drži predavanja i šef je Katedre za neurologiju Medicinskog fakuleta u Banjaluci. 1998-danas rukovodi nastavom za predmet Informatička tehnologija u medicini na posledipolomskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 2004-danas šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadui Član je Sekcije za neurologiju i Sekcije za medicinsku informatiku DLV. Predstavnik je Sekcije za medicinsku informatiku u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku. Član je Sekcije za neurologiju SLD. Član je Udruženja za neurologiju SCG. Član je EFNS i WFN. Član je Udruženja univerzitetskih profesora Srbije – Univerzitetski odbor u Novom Sadu, gde je bila podpredsednik i predsednik 1997-2003. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora ZVANJE: (reizbora) Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni – saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik 1. 1977. asistent u nastavi 2. 1986. docent 3. 1991. vanredni profesor 4. 1996. redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1966. Mesto Novi Sad Institucija Medicinski fakultet Naslov diplomskog rada Oblast Medicina MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Oblast DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1985. Mesto Novi Sad 2

1998. Mihaljev-Martinov Jelena. Broj Spisak rezultata R13 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i imaju najmanje 15 autocitata. Popov R. 1987.Institucija Naslov disertacije Oblast Medicinski fakultet Reoencefalografsko. monografije: 29. Urednik: Mihaljev-Martinov Jelena. Udžbenici 3 Broj 1 . štampana na jednom od svetskih jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata kategorije R50. 2001. Broj 4 1. INFORMATIKA U NEUROLOGIJI.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata Broj NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD dokumenata ! PRODUKCIJA .Sad 2. Medicinski fakultet N. Mihaljev-Martinov J. Broj Spisak rezultata R12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja .Radović...naučna dela koja su recenzovana u međunarodnim razmenama. Đurić. S. KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA. Mihaljev-Martinov J.. Medicinski fakultet Novi Sad 3. Niš. 4. Monografija povodom obeležavanja 40. A.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu medicina-neurologija PRODUKCIJA . Monografije: 8. Novi Sad: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. 86 strana Prosveta. 97 strana. godišnjice Udruženja u Novom Sadu. 1994. štampana na jednom od svetskih jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50.REZULTATI Spisak rezultata R11 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika. Lalić S. REOENCEFALOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U DECE.. objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea.

PATOFIZIOLOGIJA. B. Medicinska informatika. Broj 7 1. D. 16 strana. Pregledni članak u časopisu.Sudakov. Medicinski fakultet. grupa autora. 4. grupa autora.Lažetić. u tematskom zborniku radova. Popov I. Medicinski fakultet Novi Sad. (kategorije R61 .Medicinski fakultet Novi Sad. 12 strana. Mihaljev-Martinov J. Petrović. psihijatriju i mentalno zdravlje. Stojšić. u monografiji. 45. Bengtsson.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja). Mršulja.Sudakov. Mihaljev-Martinov J. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. P. Mihaljev-Martinov J.. Granbner. ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorije R51 – Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja). Mihaljev-Martinov J. Adlassnig K. 5.. u tematskom zborniku radova..Sudakov.Lažetić.V. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:13-21.Rad u časopisu međunarodnog značaja). ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. Mihaljev-Martinov J. B. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. K..Lažetić. Mihaljev-Martinov J. K. Springer Verlag.S. Novi Sad: Institut za neurologiju. 1988. 14 p. Priručnik o migreni.: 18 strana. Turcani P. Đurić S.. PSIHIJATRIJE I REHABILITACIJE U RAZVOJNOM DOBU. Pregledni članak u časopisu. V. CURRENT PROBLEMS IN NEUROLOGY: 7.. 14 p. u monografiji. LECTURE NOTES IN MEDICAL INFORMATICS.V. Spisak rezultata R21 Poglavlje u knjizi. 1996. Mišić-Pavkov G. grupa autora. Stern P.1989. Božić K.. OSNOVI NEUROLOGIJE. John Libbey. London-Paris 2. Pregledni članak u vodećem časopisu. Računarska podrška 4 .-Edukacija u oblasti medicinske informatike: Misterija ili realnost. Medicinski fakultet Novi Sad 2. Palić 1998: 335-41. Kostić. S. (kategorije R52 . urednici: Đ. Functional Systems of Modulate Pain Information in Migraine. R. DIJAGNOZA I TERAPIJA CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA. 1987. Broj NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata.B. u tematskom zborniku radova. urednici: B. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. Edds. 3. Benc. 1989.P. Mihaljev-Martinov J. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.. Avramov. THORACIC OUTLET SYNDROME. cluster i tenzionoj glavobolji. Spisak rezultata R22 Broj 4 Poglavlje u knjizi. K. 1991. u monografiji. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3. 1. Spisak rezultata R23 Poglavlje u knjizi. Novi Sad 4. Palić 1998: 343-7. ed. Pavkov D. Neuropsysiological Assessment Of the Visual System. U: Mihaljev Martinov J. Eds: K. Mihaljev-Martinov J. Hansen.1. . B. S.V. monografije: 7. Editors:Bratko D.. urednik: Vojislav Nikolić.

Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:212-5. Božić K. priznati programski sistem. nova metoda. 6. Novo rešenje mikroekonomskog problema. računarski program za ispitivanje epilepsija dece i odraslih. (Medicinski fakultet). Konjović Z. ed.. Filipović D. računarski program za dijagnozu i terapiju glavobolja (1994) 4.) Softver: CVB Računarski program za dijagnozu ishemijske cerebrovaskularne bolesti. recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz).. Medicinska informatika. Srdić B. recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz). (Medicinski fakultet).Puača-Stevanović. Mihaljev-Martinov J.) Softver: SPECIJALIZACIJE računarski program za evidenciju specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. za koga je rešenje rađeno. (Medicinski fakultet). Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S. Novi Sad: Ortomedics. Spisak rezultata R31 – Tehnička rešenja Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju. od 1993 i do sada u upotrebi 3.registrovanju i analizi evociranih potencijala. (Medicinski fakultet).(Fakultet tehničkih nauka) (1995. Božić K. Žarkov M.(Fakultet tehničkih nauka) (1993. MDM dijagnostički program. Konjović Z. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:136-40. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.RAČUNARSKI PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU MIGRENE KOD DECE. specijalizovani atlas sa tumačenjima. Tanackov I. psihijatriju i mentalno zdravlje KC u Novom Sadu 6. Akvizicija podataka i upravljanje pomoću IMX modula u oblasti medicine. Stevanović. Bugarski A. nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz). (Fakultet tehničkih nauka) (1999) Softver: EDMEDINT-PRO. ko rešenje koristi. U: Gudović R. Tanackov I. Novo rešenje makroekonomskog problema. editors. mikroorganizmi (uz dokaz). (Medicinski fakultet). Medicinski fakultet N. Mišić-Pavkov G. Broj Spisak rezultata R33 – Tehnička rešenja Broj 6 Prototip. naziv tehničkog rešenja. Mihaljev-Martinov J. doktorskih i epidemioloških studija na Institutu za neurologiju. nova genska proba.Sad (1987) softver:”SARA”. za potrebe magistarskih. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. instrument.. Pavkov D. U: Mihaljev Martinov J. 7. (Fakultet tehničkih nauka) (1998) Softver: EPILEPSIJA. Naumović N. 2. Mihaljev-Martinov J. dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz). izrada nove karte. 1. V. godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje Spisak rezultata R32 – Tehnička rešenja Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz). softver. Spisak rezultata R34 – Tehnička rešenja 5 Broj 8 . U: Mihaljev Martinov J. Tanackov I. (Fakultet tehničkih nauka) (1994) Softver: MEDIC. Morfološke promene moždanih struktura kao osnova neklasifikovane glavobolje. ed. 2003:33-5. S. Bugarski A.(1995) 5. računarski program za edukaciju studenata dodiplomske i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.. Mihaljev-Martinov J. Broj Obavezno navesti: autore rešenja. Medicinska informatika.

urednik: J. Mihaljev-Martinov. Urednik zbornika:Mihaljev-Martinov Jelena.Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja. T. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI. 2004. Glavobolje 1. Broj Spisak rezultata R42 – Patent Realizovani patent. soj. Medicinski fakultet Novi Sad. 1995. GLAVOBOLJE 2. . urednici: M. Žikić. Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije. Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. Monografije:31 3. 2.Uređivanje kolektivne monografije. 1. Mihaljev-Martinov J. elektronsko izdanje. autorska izložba muzeja i arhiva (uz dokaze). Spisak rezultata R52 . 1998. 12. Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji radova. Spisak rezultata R41 – Patent Realizovani patent. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet Novi Sad.Žikić. kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina). a izdaje ga međunarodna naučna institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52. ZBORNIK UVODNIH PREDAVANJA GLAVNIH TEMA. kongresa neurologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. T. grupa autora. Beograd 6-8 decembar 1990: zbornik radova. elektronsko izdanje.Rad u časopisu međunarodnog značaja. 2004. urednici. 5. Novi Sad 6. Tematski zbornik prvog jugoslovenskog Simpozijuma o glavobolji. Budakov P. Pejić M. J. Broj Broj Spisak rezultata R53 – Plenarno predavanje po pozivu na skupu Broj 1 međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv). Novi Sad. urednik Jelena Mihaljev-Martinov. Zbornik sažetaka 12. 1994. soj. Novi Sad: Medicinski fakultet. 7. Lovrenski M. odnosno časopis koji se izdaje u zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje pet zemalja i ima međunarodnu recenziju.1996:16 6 . Dačić M. Barać . Medicinski fakultet. Žarkov M. MDM System for Diagnosing Headache and Epilepsy. Konjović Z. 2002. Mihaljev-Martinov.. Mihaljev-Martinov J.Pavlović. urednici: M. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Tanackov I.. Perišić B. Novi Sda: Medicinski fakultet. sorta i rasa na međunarodnom nivou. Mihaljev-Martinov 21 strana. Simić S. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku Jugoslavije. 1. 1990. 1994 4. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 1995. 8. Medicinski fakultet. Treći jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. J.. Medicinska informatika. Mihaljev-Martinov J.. Broj Spisak rezultata R51 . urednik. Proceedings of the 30th Anniversary of the Faculty of Meidicine in Banja Luka. Medicinski fakultet. Tematski zbornik drugog Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama.. sorga i rasa. verifikovanih od strane odbora Ministarstva.. Pavlović. Invited plenary lecture. Novi Sad.

.Verlag.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini. Mihaljev-Martinov J. Obradović.: Efficacy of Propanolol and DHE in Prophylactic Treatment of Childhood Migraine-double blind parallel study. Mihaljev-Martinov J. ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. August 1991: 86-90. Popov I.Symposium in Pula. Latinović: DAMS.. Proceedings of the 9th International Congress of Preventive Medicine. Pavlović T. Orovčanec K. Obradović. Mihaljev-Martinov J.: Blood cerebrospinal fluid barrier integrity parametar of patients with vascular headache corresponds to more advanced age.. 1989.Software package to support the daily activities of a hospital ward in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Procedings. D.. Edition Proceedings 2. Orovčanec K. Radović.. Mihaljev-Martinov J.. Nikolić I. Kulauzov M. Medical Informatics Europe 1991. Žikić M..... Austria.:Cerebral perfusion in interictal phase of complicated migraine.. B.: DAMSSoftware package to support the daily activites of a hospital ward Congres of Medical Informatics Europe 1991.. Puača-Stevanović S. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. 1981: 278-9 . Konjović Z. (Danubean countries) Belgrade.:8990. 7-10.. 7 . 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Neuropsych. 11. T. Pavkov.. Diklić V. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. 88-9.. London 1992. Mihaljev-Martinov J. Medical Informatics Europe 1991. Procedings. Mihaljev-Martinov J. Vienna. Reoencephalographic Confirmation of Cerebrovascular Dysfunction in Patients with Organic Psychosyndromenkcije. 1997: 294-5 13. August 1991: 996-999.Neuropsych. J. 29th Intern.: Computer aided teaching in neurology. Mišić Pavkov. Springer-Verlag. Nikolić I.NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili registrovana naučna institucija. Novi Sad 1997:2913. Broj 13 1.9. 8. 7. Mihaljev-Martinov J. Obradović. Neurologija Suppl 1. Perišić. Obradović. Tanackov I: Application of information technologies in medical informatics. Novi Sad... Proeceedings. Djordjević S. Bratislava 1987. 86-90 10. Žikić M. Mihaljev-Martinov J.. Konjović Z. 29th Intern. J. Pečujlija: Inteligent periferal module for data acquisition and control in: Lecture Notes in Medical Informatics 45.. Computer Program for Diagnosing Migraine in Children. 9. M. 5. 99mTC braine perfuzion in children with lymphoblastic leucemia. T... D. Nikolić I. Vol 38.. Zbornik radova: 6-8. Symposium in Pula. A. Mihaljev-Martinov J. Sterio M. Tanackov I. 2. Spisak rezultata 54 . Springer-Verlag. S. Dementia in Patients with Cerebrovascular Atherosclerosis. Procedings Vienna. S. Springer . 6. 1982: 193-5 3. Cerebrovascular Disease Database.1988. Latinović. Mihaljev-Martinov J. G. August 1991: 960-963.. Ovo važi kako za skupove u zemlji. Austria. Procedings Vienna. Nađ-Koša V. Vol. tako i za skupove van zemlje.. Mihaljev-Martinov J. 38.. Medical Informatics Europe 1991. Gebauer E. Mihaljev-Martinov. Žarkov M.. 9th Migraine trust Internatiional Symposium.. Proceedings of the International Neuropsychiatry Symposium in Pula.. 12. Edition Proceedings 1. Nikolić I. Matejašev S. Supll 1. in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Austria. D. Mihaljev-Martinov. 6 th European Workchop on Clinical Neuropharmacology. 4.

. ima razmenu sa 10 zemalja u svetu. 1983-299-305.pregl. 2001.1985:12-16. 1981 (5-6):217-23. Med. Mihaljev-Martinov J..pregl. Med. 1-2. 14. Mihaljev-Martinov J. N.pregl.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj.. Mihaljev-Martinov J.Sad. Sterio M. Sinkope u dece.:Vaskularna glavobolja-odraz cerebrovaskularne disfunkcije. pregl. 34..1-2. Mihaljev-Martinov J. 4. 1991: 9-10: 413-7 13. Nikolić I. 1985:19-23 9. Iugoslav. Nikolić I. N. Aktuelnosti iz neurologije.9-10.. Uvodnik. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Med. 10.. J.1987: 547-52. Vol. Nove dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine. N.29-36. Prevencija bola u migreni. Angioscintigrafski parametri poremećaja cerebralnog protoka u interkritičnoj fazi komplikovane migrene. 2.7-8.. 1984:423-6 5. 1984:561-4. Novi Sad 1997.. 1997 (3-4) :75-76 15...pregl. Đurić Stojanka.. Med pregl. Reoencefalografski parametri u razvojnom dobu. Značaj pojedinih angioscintigrafskih parametara u oceni cerebralne perfuzije. 12. Timočki medicinski glasnik 7. Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan).Edition Proceedings 2. D. Cerebrovaskularne malformacije u razvojnom dobu. XLIV...3(6):67-72. Pharmacol.. Mihaljev-Martinov J.regl. god. Borota R.Sad.Sad 3-4 1986:129-33.. Acta medica Medinae 1996. 3. Mihaljev-Martinov J. Physiol.37. Radović A. Radiol Iugoslav. Patofiziološki mehanizmi migrenske glavobolje. Migrena-dijagnostički problemi. eventualno 2 (dva) časopisa kategorije »vodeći nacionalni časopis« Broj 16 1. Dejstvo redergina na krvne sudove mozga..UV) 1987:115-19. Nikolić I..Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 20 1. Medicinski pregled. Med. MIGRENA KOD DECE. 2003. Med. Redakcija je sastavljena od poznatih naučnih radnika. Med. 8. kategoriju rada). :296-8 Spisak rezultata R61 . pregl. Vukić D. Mihaljev-Martinov J. Nikolić V. Nikolić I. Med. LVI (5-6) 217. 1983(9-10):423-6.pregl. Mihaljev-Martinov J. Med. Novi Sad... Mihaljev-Martinov -DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF MIGRAINE . Nikolić I. Medicinska informatika. 6.Sad. Med. Gebauer E. Nikolić I. Beograd. koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. redovno izlazi. Nikolić I. 1982(1-2):83-8. Vštačka inteligencija i medicinska dijagnoza. Mihaljev-Martinov J. 16. Mihaljev-Martinov J.. pregl. Bogdanović S. Med . N. Novi Sad. N. 21(suppl..219 Spisak rezultata R62 .. 11-12-. 2. Mihaljev-Martinov J. 8 .. Informatička tehnologija u medicini. 1985:15-20 7. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 11. pregl. pregl.. editorial. rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj. Ćirić D... Filipović. No 1. Acta. Reoencefalografija– klinička primena.. Mogućnosti REG-a u dijagnostici i kontroli terapije migrene. ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih jezika. 34. Sad. Med. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.11-12.

12(3-4):28-35. -PRILOG PROUČAVANJU ETIOLOGIJE PREZENTACIJE ZADKOM. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. Filipović D.. Mihaljev-Martinov J.. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K. Prevalencija epilepsije kod dece i adolescenata na području Novog Sada.psihijatrije i graničnih stanja. Cvijanović M. 2003. Banić-Horvat S. God VIII (br. psihijatrije i graničnih područja 2004. Bogdanović S.. Sekulić S. Multimodalni evocirani potencijali: normativi ya odrasle... Kopitović A. Tanackov I. Aktuelnosti iz neurologije. Filipović D. 6.. Aktuelnosti iz neurologije..1-2. Slankamenac P. Mačvanin N. Simić S. psihijatrije i graničnih područja. Gebauer.3(1-2):117-34.. Gebauer K. Sekulić S. psihijatrije i graničnih područja 1998. (4) 37-41 12. psihijatrije i graničnih područja. Terapija migrene. Aktuelnosti iz neurologije. 7. Božić K.. Petrović B. psihijatrije i granicnih područja. Matijević R. Revija rada 1999. God. Sekulić S. Gebauer K. Mihaljev-Martinov J.6(1-2)65-9. Mihaljev-Martinov J. –ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. psihijatrije i graničnih područja. Sakač S. psihijatrije i graničnih područja 1995. Sekulić S. K. Aktuelnosti iz neurologije.12(1-2):36-43. 2000:18-25 9. Sakač S. Mihaljev-Martinov J.. broj 3-4: str 1-10 19.29:73-78. psihijatrije i graničnih područja. Ivetić V. Psihički poremećaji kod dece sa primarno generalizovanim epilepsijama Aktuelnosti iz neurologije. br. N. Kelemen A.12(3-4): 23-7.MRI dijagnostika parcijalnih epilepsija dece. Aktuelnosti iy neurologije. Božić K... Kelemen A. psihijatrije i graničnih područja 2004. br 4. Žikić M. 2005. BožićEpidemiologija glavobolje u razvojnom dobu. Jerković M. Aktuelnosti iz neurologije.. Mitrović D. 18. J. psihijatrije i graničnih područja .. 3-4.. Sakač S. Todorovski Z. Knežević S.. Rudić S.3(1-2):16-22.Sad. 15. Vuleta P.. 1.. Mihaljev-Martinov J. 16.. psihijatrije i graničnih područja 2000. Božić K. Mihaljev-Martinov J.. Godiste XI. Diklić V. Cvijanović M... Aktuelnosti iz neurologije. 8.VIII. psihijatrije i graničnih područja. Aktuelnosti iz neurologije.Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) kod ishemičnog oblika moždanog udara. 5. 2000: God VIII (br. Simić S.... Novi Sad 2000. psihijatrije i graničnih područja 2004.. N. Mihaljev-Martinov J. Kopitović A. S. Bebauer-Bukurov K.. N. Aktuelnosti iz neurologije. Gvozdenović S.. IX. Gebauer-Bukurov K. Ružička S.4) 12-17 11. Banić-Horvat S.I): 46-59 10.Sad 1996.. 2001: 8-16 13. Računarska podrška u postavljanju dijagnoze cerebrovaskularnog insulta. Božić K. 9 . Aktuelnosti iz neurologije. 17. Žikić M. 1993: 29-31. Vol. Slankamenac P. Mihaljev-Martinov.. IV (3-4):2-7. Aktuelnosti iz neurologije. Sekulić S. Sakač S. Aktuelnosti iz neurologije. Delibašić N.... Primena akupunkture u neurologiji. Jovin Z. Kovač I. Božić K. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S. Sekulić S. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Sekulić S. Novi Sad God. Gebauer Bukurov K. psihijatrije i graničnih područja.IV (1-2) 17-23. Mihaljev-Martinov J. Ilin M.1:1-9 14.. Gebauer Bukurov K: PREDICTION OF OUTCOME OF SURGICALLY TREATED EPILEPSIES /PREDIKCIJA ISHODA HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE. 4. Bogdanović S. Razlike u neurološkom nalazu između karličnog i cefalično prezentovane novorođenčadi na rođenju. Glavaški. Halasz P. M.. 3.. Karakteristike oštećenja hematolikvorske barijere kod hepatičke encefalopatije. Medicina Danas 2004. Žarkov M. Divjak I. Gebauer-Bukurov. K. Migrena i okcipitalna epilepsija. Novi Sad. godište XIII.. Ivetić V. 8... Žikić M. 1996. Mihaljev-Martinov J. Đorđević..

2. 11-12-12-1998. Faculty of Medicine in Novi Sad 14. 3. Terapija migrene u dece primenom dihidroergotamina. Mihaljev-Martinov J. 1999. Nikolić I.. Kulauzov M. 7. M. U: Žikić M.. Quality of Life in Children Suffering from Migraine. Specifičnosti epilepsije u adolescenciji. SIMPOZIJUM Dete i stres. Vukić. 37.. Novi Sad 2002. Sekulić S. Tanackov I. 6.Sad 1995. 1994. Simpozijum “Dete i stres”. N. Mihaljev-Martinov J. MihaljevMartinov J. Novi Sad 2002. Knežević-Pogančev. Stamenković. 8. sa medjunarodnim učećem.1998. (3-4): 43-51.. N. 1988. Uvodno predavanje. godište XIII. Sedma medjunarodna konferencija: Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM). tematski Zbornik. 1994:33-7. Biblioteka Zbornici (tematski) Novi Sad 1997:291-3. S. S. Popov I.: Racionalizacija dijagnostike u neurologiji poglavlje tehnoloških dostignuća. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM ISBN 86-7197-190-2.Neuropsihologija stresa. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.13(1-2):1036. 1988. Simpozijum “Dete i stres”.Mihaljev-Martinov.:80-84. Mihaljev Martinov J. S.:39-40. Primena informacione tehnologije u edukaciji medicinske informatike. 13. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Novi Sad. N. 10. Aktuelnosti iz neurologije. J. Neurologija. Novi Sad. predavanje po pozivu. 2005. Uvodno izlaganje. J. Mihaljev Martinov. 12. J. Novi Sad. Glavobolje: zbornik radova Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama Novi Sad 1994. Zbornik radova:17-20.. Kopitović A. Mihaljev-Martinov J.Djurić. Stevanović. Headache in Children.37(3-4):119-25. Pogančev-Knežević M.12. Novi Sad: Klinika za neurologiju 1994:62-6. V. Zbornik radova. Mihaljev-Martinov J. Đorđević S. Zbornik radova. psihijatrije i graničnih područja . Gebauer-Bukurov K.Multumodalni evocirani potencijali kod migrene. 1999:5-7 11. Obradović D. Uvodno predavanje.. plenary lecture. Božić K. Migrena skor u razvojnom dobu. S. Epidemiologija glavobolja u razvojnom dobu. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.. psihijatrije i graničnih područja 2005. CEREBROVASKULARNE BOLESTI KOD DECE. tematski Zbornik 1998:8-14. Mihaljev-Martinov J.. 1998. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ.. Novine u dijagnostici migrene. D. Mihaljev-Martinov J.: Disturbances of cerebral blood flow in interictal phases of complicated migraine. Informacioni sistem kao preduslov efikasne i kvalitetne zaštite u Domu zdravlja. 10 . uvodno predavanje. Spisak rezultata R63 – Naučna kritika i polemika Broj Spisak rezultata R64 – Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja Broj 16 štampano u celini. 9. predavanje po pozivu na VIII Kongresu neurologa Jugoslavije..857 (082)). Mihaljev-Martinov J. Neurologija. Đorđević: Stres rata i egzodusa kao provocirajući i potencirajući faktor migrenskog sindroma kod dece.: Dnevna glavobolja kod dece u ratnim uslovima. Stevanović Puača. Đurić. Sad 5. Pavlović T. Sad 4.. Mihaljev Martinov. J. Mihaljev-Martinov J. broj 3-4: 80-83 20. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. 1. Novi Sad. uvodno predavanje. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. 1999:4143. Novi Sad. Aktuelnosti iz neurologije.Mihaljev Martinov J. CIP 618. 11-12.

Prvi Jugoslovenski simpozijum za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba.. Nikolić V. Medicinski fakultet. elektronsko izdanje. zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova.. Nikolić V.. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova. 11. Mihaljev J. 1972. Primena Instenona u ambulatni lekara opšte medicine.. Nadj-Koša V. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev M.. Zbornik radova:485-9. Mihaljev-Martinov J. 9. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. moždana oštećenja i encefalopatije” Tara. Mihaljev-Martinov J. 1971. NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.177-179. II Kongres Kliničke neurofiziologije. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 41-3 7. Zbornik uvodnih predavanja (ur.. Zbornik edukativnog programa. Hvar.. Medicinski fakultet Novi Sad. Reoencefalografija u etiopatogenetskom istraživanju vertiga. Mihaljev-Martinov J. 24-5 5.: Pseudoneurastenicni sindrom vaskularne geneze (komparativni prikaz klinickih i REG nalaza). Borišev V. Zbornik radova :184-87. Popović B... Sarajevo 1980. Simpozijum “Savremeni život. Kongres neurologa SCG sa međunarondim učešćem. Naša iskustva u lečenju vaskularnih glavobolja 11 ... Žikić M. I kongres saobraćajne medicine Jugoslavije.. 3. Orovčanec K. Ožegović N. Uloga lekara opšte medicine u borbi za smanjenje traumatizma u saobraćaju. 1978.. Zbornik radova 374-9. forenzička neurologija. Zbornik radova-tematski. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Spisak rezultata R65 . Mihaljev-Martinov J. Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Mihaljev-Martinov J. 2004. Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike skupa. Damjanović-Mihaljev J. 1. Ohrid. Mihaljev-Martinov J. 1978.. 6. Popov I. 53-5 8. Glavobolje dečjeg doba. II Kongres kliničke neurofiziologije. 20611.. Beograd 1980. elektronsko izdanje. Beograd.. Beograd 1980. 12. Zbornik radova: 369-76. Mesto i uloga EEG u dijagnostici vaskularne lezije CNS... 30-32. Zbornik radova: 188-91. Oboleli od Diabetes melitusa u ambulatni lekara opšte medicine. ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Mogućnosti REG dijagnostike u evaluaciji lezije cerebralnih arterija arterioskleroticne geneze. Uticaj terapije encefabolom na kliničku sliku i EEG nalaz u mentalno retardiranih osoba. OHRID 1978.. Popov I. Kostić. Vrnjačka banja 1972. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. Urednik zbornika Akademik Vladimir S.) Mihaljev-Martinov Jelena. 2004. Zbornik radova. 12... Zbornik radova. Nadj-Koša V.Faculty of Medicine in Novi Sad 15.. 12. Jugoslovenski simpozijum o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji. 1980. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. Orovčanec K. II Kongres kliničke neurofiziologije Jugoslavije.. Vuković B. 10. 4. Stručna konferencija “Hronična masovna oboljenja”. Vertebrobazilarna insuficijencija cervikalnog sindroma.. Mihaljev-Martinov J. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Zbornik radova. Zlatibor. 16. Pavlović T.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 35 u celini.-Sudsko medicinsko veštačenje traumatskog oštećenja nervnog sistema u razvojnom dobu. Sarajevo 1980. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova 925. Mihaljev-Martinov J. Reoencefalografska verifikacija hemodinamske insuficijencije kardijalne geneze. Nadj-Koša V. 2. Borišev Lj. Beograd 1979. 13...

Zbornik radova 21-2... Orovčanec K. Radović A. III Jugoslovenski seminar o mozgansjki cirkulaciji.... Ljubljana 1982. Neurologija. Konjović J. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije Herceg Novi 1997:25-34.115-16. Nikolić I. Beograd.. Mišić-Pavkov G.. Mihaljev-Martinov J.Zbornik radova: 249-52 26.. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama.1984:429-32.151-9. Mihaljev-Martinov J.. Zbornik radova 271-3.. Vaskularna lezija u razvojnom dobu.... Tasić M. Jovanović M... Mihaljev-Martinov J.. Nikolić V. 17. Konjović Z.. Stevanović V. Priština 1982.329-332 27. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 24. Zbornik del. Popov I.. 1995. Nikolić I. Mallformacije arterija u razvojnom dopbu.. 1983. Jerković M. Budimlija Z. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. 21-3. Mihaljev-Martinov J. 1982.. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama.Zbornik radova. Dijagnostički problemi tumora mozga u starih osoba.: Terapija migrene u dece primenom DHE. Novi Sad... 1982.. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Ljubljana.. Mihaljev-Martinov J.. Internacionalni simpozijum za akupunkturu Struga 1981.. Zbornik radova: 125-8. Mihaljev-Martinov J. Kongres gerontologa.: Računarski program: specijalizacija. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 1985. Epileptične manifestacije kod zapaljenskih oboljenja CNS.. Turkulov D. Mihaljev-Martinov J. II stručni sastanak pedijatara i neuropsihijatara razvojnog doba. Razvoj medicinske informatike u Vojvodini.. Hadnadjev M. III Jugoslov... Bregun A. Priština 1982. et al editors. Nadj Č. U: Informatika u zdravstvu. X Simpozijum o kliničkoj neurofiziologiji. p. Novović Z. 31. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem.klinička. Nikolić V. Nadj-Koša V.-Prilog razvoju ekspertnog sistema za dijagnostiku CVB. Promene moždane cirkulacije u migreni.. seminar o mozganski cirkulaciji. Popov I. Bugarski A. Žarkov M. 21. 18.. Delibašić N.. Pavkov D. Suppl 2. 30. Nadj C. Tanackov I. 18. Mišić-Pavkov G. Skoplje 1988. Mogući patofizioloski mehanizmi hemodinamske disfunkcije u vaskularnim glavoboljama. Zbornik radova 186-7. Ljubljana. III Jugoslovensko-sovjetski Simpozijum. 23. Zbornik radova. II stručni sastanak nuklearne medicine. Strukturalne promene cerebralnih arterija-REG studija.. Mihaljev-Martinov J.Zbornik radova. p.. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma 12 . I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Radiol Yugoslav. Konjović Z. 15. 37..233-236 28. Mihaljev-Martinov J. Beograd 1990. Zadar 1984.. 1990. 99mTC DTPA planarni scintigram u dece sa epilepsijom. Jovanović M. II Jugoslovenski gerontološki kongres.. Radović A. Priština 1982. Nikolić V.. Promene moždane cirkulacije u migreni. Nadj-Koša V. 22. Novi Sad.: 151-59.. Mihaljev-Martinov J.. Martinov Cvejin M.. Popov I. Zbornik radova 57-8. Mihaljev-Martinov J. Grubač Z. Zbornik del. Nikolić I. Zbornik radova 179.. Adaptacioni mehanizmi cerebrovaskularnog protoka u razvojnom dobu. Ljubljana.akupunkturom. 16. Klinička patofiziologija nervnog sistema razvojnog doba...1988. Beograd. Nikolić I. Baza podataka za CVB..1987.. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. Novi Sad. 14... Zbornik radova 23-4. 25. 20. Zbornik radova 122-4. Zbornik radova 56-8.. Vujić M. 29. Računarska podrška u istraživanju psihosomatskih obolenja.. U:Nadrljanski Đ.-Računarska podrška u edukaciji iz neurologije. 1990. Stevanović S.. Mihaljev-Martinov J. Bajić M.. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Popov I. 19. 1994.. EEG i REG studija.. Mihaljev-Martinov J.

Sistem biomedicinskog naučnog informisanja Vojvodine. et al editors. Novi Sad. Nikolić V. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Pejić M.1-2. Spisak rezultata R71 – Plenarno predavanje na skupu međunarodnog Broj 3 značaja štampano u izvodu. 2004. K. 1985. N. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:294-5. 8-11 09. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. Đorđević S. Novi Sad 1997.118:1985. Abstract Book.. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:296-8. Mačvanin N. 5. Mitrović D. BILTEN. Prague Sympos.. of the Child neurology. educative programme.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu. Mihaljev-Martinov J.: Adaptation Mechanisms of Cerebrovascular Blood Flow in Children.. Tanackov I. Joint Meeting of neurology. V. Broj 48 1. Nikolić I. Ed. 3rd Yugoslav-Russian Conference. Lažetić.: REG Characteristics of the haemodynamic disorders of encephalitis in children. Zbornik abstracta. B. 4. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima.. 2. Glavaški. Konjović Z. Niške sveske. Mihaljev-Martinov J. Borišev. Gebauer-Bukurov K. SLDV. 1... Mihaljev-Martinov. Računarski program za dijagnostiku migrene. Slankamenac P. CIP 616. Mihaljev-Martinov J. U: Nadrljanski Đ. 34. Božić K. Headache in Childhood. Sekulić S. Application of Informatic Technology in Education in Chemistry. 2001:52-58. Brkić S. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. God XXII-XXIII.118-119. Borišev. 2004. Turkulov D. str 279-282 Spisak rezultata R66 – Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU Broj i Matice srpske. Mihaljev-Martinov J.V. Cerebrovaskularne bolesti razvojnog doba. Zbornik abst. Novi Sad. br.: Changed cerebral haemodynamics in the interictal phase of complicated migraine with children. Sudakov. 33. Popov I.8 (082) Spisak rezultata R72 . Mitrović D. M. 35. et al editors. 2005. Popov I. 1996: 8-9. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad.: Headache with dysrhythmic EEG with Prague Intern. Medical Expert Testimony of Traumatic Injury to the Central Nervous System in the Developing Age. Lj.: Dynamics of the cerebral circulation during the attack of migraine in children. (on CD-ROM)..Symposium of Child neurology. 13 . N. Prague. III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru sa internacionalnim učešćem.VI-th.međunarodna konferencija. J. Sakač S. 3. Mihaljev Martinov. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija.. plenary lecture. ISBN 86. Tara. Edds. Mihaljev-Martinov J. Faculty of Medicine.7197-214-3. Nikolić I. Puača-Stevanović S. Invited plenary lecture. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:282-90. Novi Sad 1997. 32. Novi Sad. Zbornik abstrakta 57. Prague International Symposium of Child Neurology.. (on CD-ROM) 3. June 17-18. Proceedings of the 3rd International Scientific Meeting Chemistry Metodics. Grubač Z.Sad. Sekcija za medicinu rada.. Popov I.with Intern. U: Nadrljanski Đ.1985. Mihaljev-Martinov J. 84:1985 2. Theory of Functional Systems. Novi Sad 1997..

. K.. 26(God 50):14. 1998:126. 15. 4th. Mihaljev-Martinov J. 26(God 50):14..:52. Igalo 1990... sa medjunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J. Konjović Z... Hadnađev M. Kelemen A. THE EXPERT SYSTEMS FOR CEREBROVASCULAR DISESASES. 1989.. Mihaljev-Martinov J.. Nikolić I. 1997.. 22. med. J. Nikolić I. Yugoslav-Russian Conference.. Herceg Novi 1997.. Neuropsych. sa medjunarodnim učešćem. Popov I. 11.. 23... Nikolić I. Contribution of Nuclear Magnetic Resonance imaging and Nuclear Magnetic Spectroscopy in the diagnosis of Hallervorden-Spatz sy-two cases report J.. Mihaljev-Martinov. 20. Diagnostic sensitivity of strech reflex measurment and needle EMG in compression radiculopathies L4-5 and S1.Abst.Gebauer. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. 1987. Kelemen A... Popovski. Konjović Z. 68-9.1990. 14. Kelemen. Kelemen A. pregl. 10.. 7.. Brain and Development 1998. A. suppl... 9.. 27-th Intern. The expert systems for cerberovascular disease. Theory of functional systems. Liege 1994. Novi Sad 1988. New Delhy. Palić. Mihaljev-Martinov J.: Pattern-induced visual evoked potentials in patients with migraine attack. 68s. Prviot makedonsko-jugoslovenski Simpozijum za cerebrovaskularni zaboluvanija. Mihaljev-Martinov J. Zbornik sažetaka:247. med. Congress of the Israel Pain Assoc. Mihaljev-Martinov J.. VIII Ju. sa internacionalnim ucesćem.. 19..94. Milošević D. Mihaljev-Martinov J. pregl.Ohrid. Kovač I. Žarkov M.. Intern. Igalo 1990.Neurol. Neurophysiol.... Zbornik na trudovi.. sa medjunarodnim učešćem. Abstr. Abs... Đorđević. Divjak I.Symposium in Pula. DiklićV.. Paris. Mihaljev-Martinov J. Abstracts 54. Žarkov M. Nikolić I. suppl. Apilepsin u terapiji glavobolje u dece obolele od epilepsije... Zbornik radova i sazetaka: 61. XIV -th World Congress of Neurology..14.sažetaka 75-6. Clin. Mihaljev-Martinov J. 12. Milankov O: Neurophysiological Deficit by Children Suffering from Epilepsy and Headache. Cerebrovaskularni protok u interkritičnoj Fazi epilepsije u razvojnom dobu. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Hadnadjev M. Terapijski pristup nekim oblicima migrenske glavobolje.... IV International Headache Congres... Zbornik sažetaka:26.. 18. sa medjunarodnim učešćem. Simpoz.: Neki elektroklinički parametri u dece obolele od epilepsije sa simptomom glavobolje. 21. The Book of Abstracts.. 1994..: Theraporesistant cervical migraineacupuncture therapy. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Zbornik na trudovi od prviot makedosnkojugoslovenski simopozium za cerebrovaskularni zaboluvanja. Pavlović T.o Epilepsijama. 17. Mak. . Popov I. 20(6): 386. Nikolić I. Božić K. 1986. Božić K. Interiktalni EEG kod lezionih i nelezionih parcijalnih epilepsija dece. Abstracts 97. Sekulić S. 4-8 juni 1997. Zb. Popov I. Abstr. Gebauer K. Nedvidek B.. Mihaljev-Martinov J. 5-e Congres Europeen de Neurophysiologie Clinique. Nikolić V. suppl. 13. Mihaljev-Martinov J.. Novi Sad 1988. Gebauer K. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.2). Mak. Zbornik sažetaka: 75-6. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Žikic M. Electrophysiological correlates of brain tumors in children. 1997. Popov I.: Vertebrobasilar insufficienty. 16.. Prague.: Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi epilepsije u razvojnom dobu.. Mihaljev-Martinov J. Neurologija.. Ohrid 4-8 juni. urednik Ante M.COMPUTER PROGRAM 14 . Igalo 1990. Grubač Z. Headaches with Children. Zbornik sažetaka: 319. 150-152. Klopčič-Spevak M. Nikolić I. Gebauer K.. Autosomal recessive Alexander s disease-case report. Suppl 1:36. VI Jugoslovenski kongres kliničke neurofiziologije sa medjunarodnim učešćem. TelAviv. S. Joint Meeting of Neurology..100:1986 6. S. 8. Mihaljev-Martinov J. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J.

. Gvozdenović S. Epilepsia.. Božić K. Božić K. Matijević R. 4th European Congress on Epileptology.FOR CONTROLED STUDY OF DHE IN THE TREATMENT OF MIGRAINE IN CHILDREN.1998....”Bolesti u vezi sa radom”. Bogdanović S. Petrovački-Balj B. Vol 41. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I... P:190. elektronsko izdanje.ABNORMAL FRONTAL OCCIPITAL GRADIENT OF FREE MAGNESIUM IONS IN PATIENTS WITH HEMIPLEGIC MIGRAINE STUDIED BY PHOSPHORUS MAGNETIC RESOSNANCE SPECTROSCOPZ IN VIVO... Zbornik radova i sažetaka. Novi Sad 2002. VII Jugoslovenski Kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem. In the 25th Eastern Student Research Forum.. Sakač S. CIP 618. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Bogdanović S.... III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova i sažetaka: 49 33.. Ed: Medicinski fakultet. 2000: p59.. Kelemen A. 4th European Congress on Epileptology. 1999:55. Mihić I.. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 2002... Mihic V.. 26. in Journal of Neurology 2000. Filipović D.. Ed: Medicinski fakultet. Borišev V. Psychopathology in children with generalized epilepsy.. 4th EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS .THE IMPACT OF EPILEPSY IN THE QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS.1999:136. Knežević S..857(082) 35.. 7-12 October 2000. CIP 618. Mihaljev-Martinov J. Vol 248 (Suppl 2) P 579 II 147 32. CORFU GREECE. elektronsko izdanje.. Arandjelovac. Bogdanović S..... sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J. Božić K.. Mihaljev-Martinov J. Jocić N.. Bukurov B.... III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.ZNAČAJ SERIJSKE REGISTRACIJE SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PACIJENATA SA ISEHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM.UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PROSTIH REAKCIONIH VREMENA U KLINIČKOM NALAZU KOD DECE SA GLAVOBOLJAMA MIGRENSKOG TIPA. Mihaljev-Martinov J. CIP 618. Mihić I. 28. Mihaljev-Martinov J.. Mihić V.. Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. 31. Corfu Greece.. Vera Diklić and Jelena Mihaljev-Martinov. Mihaljev-Martinov J. Mačvanin N. I Jugoslovenski radni sastanak sa medjunarodnim učešćem. Bogdanović S. Program and Abstracts. Kelemen A. Vlajković K. Božić K.: Epidemiology of headaches in children. Journal of Neurology 2001.. Glavački M.. 30. Gebauer K.. Delibašić N. Miami 1999.. 19 24. and all. Gvozdenović S.. Gebauer K.. ISBN broj 86-7197-190-2. Mihić V.. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. Zbornik rezimea. 15 . Novi Sad 2002. Božić K. 2000:57. Gebauer K.: Diagnosis methods in the researche of migraine.. -MOTIV POSTIGNUĆA KOD DECE MIGRENIČARA. Mihaljev Martinov J. Petrovački-Balj B. SERIAL RECORDINGS OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL INFARCTION.-NEKI ASPEKTI KVALITETA ODNOSA RODITELJA SA DECOM OBOLELOM OD MIGRENE. 46 25.857(082) 34.. Gvozdenović S. Cairo. 29. Ed: Medicinski fakulet N. Oktober 2000. Firenze 7-12.. Gebauer K. Kelemen A. 3):(P722)p 176. sa međunarodnim učešćem.Sad.. 27.-NEKI ASPEKTI SLIKE O SEBI KOD DECE OBOLELE OD MIGRENE. Mihaljev-Martinov J. Mišić-Pavkov G. Divjak I.. Ed: Medicinski fakultet. Mitrović D. Mihić I. Beograd 2001.. Abstract book. EPILEPTIC SEIZURES IN ACUTE STROKE. Firenze.. 4TH EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS JUNE 12 -16 1998. Benjak M. Abstracts. Vol 247 (suppl. Abctract books... ISBN 86-7197-190-2.857(082) 36. MišićPavkov G. Mihaljev-Martinov J. sa međunarodnim učešćem. 8th Annual International Ain Shams Medical students Congres.Sakač S. Sekulić S.. Novi Sad 2002.. Epilepsia 2000: Vol 41. ISBN 86-7197-190-2.

Zbornik sažetaka: 234 42. Vujković K. Sekulić-Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata sa primarno generalizovanim epilepsijama. Sakač. Sekulić S. S. Božić. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S. Gebauer K... Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. CIP 618. Božić K.. K. Sakač S. ISBN 86-7197-190-2. elektronsko izdanje ISBN 86-7197-190-2.. Beograd. Sekulić. 43. Gebauer-Bukurov K. sa međunarodnim učešćem... Suknjaja V. Mihaljev-Martinov J. 47.. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem. 2004. Mihaljev-Martinov. Sakač S. sa međunarodnim učešćem. Knežević S.. 2004. sa međunarodnim učešćem. S. sa međunarodnim učešćem. Božić K.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan 16 Broj 33 . ISBN 86-7197-190-2. S. Božić. Filipović D.. Filipović D. Knjiga sažetaka:62 41. Sakač S. Sakač S.. XII Kongres neurologa SCG. Zbornik sažetaka:123 Spisak rezultata R73 .. Gebauer-Bukurov.. Lalošević D.. 45. K. J. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. Mihaljev-Martinov J. J..Zbornik sažetaka: 277-80. Božić K. Sekulić S.PRIKAZ SLUČAJA RETROCEREBELARNE CISTE KOD DVANAESTOGODIŠNJEG PACIJENTA. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem.. Zbornik sažetaka:193-4. XII Kongres neurologa SCG. – ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU.TOXOCARA CANIS MOGUĆI UZROČNIK CEREBRALNE VENSKE TROMBOZE -PRIKAZ SLUČAJA ČETRNAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE. Sakač S. Zbornik sažetaka:183-4 .REFLEKS USPRAVLJANJA IZ SUPINACIJE U PRONACIJU KOD FETUSA ZAMORCA.. K. Knjiga sažetaka:82 40. Novi Sad. Novi Sad 2002.. Sakač S. Matijević R.. Mihaljev-Martinov J. Sakač S. XII Kongres neurologa SCG.. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. CIP 618. sa međunarodnim učešćem. Sakač. Sekulić S.. 2004.. 2002.. Vlajković K.elektronsko izdanje..857(082) 38... Sekulić S. Knežević S. elektronsko izdanje. Gebauer K. CIP 618. Gebauer-Bukurov K.RAZLIKE U NEUROLOŠKOM NALAZU IZMEĐU KARLIČNO I CEFALIČNO PREZENTOVANE NOVOROĐENČADI NA ROĐENJU. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem.. Gojković I. Beograd.. Slankamenac P..Gebauer-Bukurov. 2-5 Oktobar 2005. Beograd 2002. Petrovački-Balj B. K... -FUNKCIJA PAMĆENJA U DECE I ADOLESCENATA SA MIGRENOM. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem. S. Gebauer K. XII Kongres neurologa SCG. Petrovački-Balj B. Gebauer-Bukurov K. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Gebauer-Bukurov K. Buhmiler K. 2004..857(082) 37.. Sekulić S. 2002.. Sekulić S. Hydromyelia torakalnog dela kičme kod deteta – prikaz slučaja..857(082) 39. Božić K. Cerebrovaskularne bolesti u dečijem uzrastu... Sekulić S. Zbornik sažetaka:179-80.. Sekulić S. 2004.. Mihaljev-Martinov J. Božić K. sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka: 191-2.ARAHNOIDALNE CISTE-UČESTALOST. Ed: Medicinski fakultet. Mihaljev-Martinov –Kliničke i epidemiološke karakteristike epilepsija kod dece i adolescenata hospitalozovanih na području Novog Sada. III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama.. Sakač S.. 2002.. LOKALIZACIJA I KLINIČKI KORELAT. Ed: Medicinski fakultet... Mihaljev-Martinov J. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Vlajković K. 46. -KORELIRANOST REZULTATA PROSTOG I SLOŽENOG REAKCIONOG VREMENA SA MOGUCNOŠĆU PROLASKA MIGRENSKOG ATAKA U TOKU SPAVANJA. Knežević S.. Zbornik sažetaka: 38 48. Tanackov I. XII Kongres neurologa SCG. 2-5 Oktobar 2005. 44..

Zbornik sažetaka 69..: Akutna oftalmoplegija. Migrena skor-klinički i REG parametri. Mihaljev-Martinov J. Zbornik sažetaka:139.. N.Sad.: 310. JU... Nikolić I.. 19.. Ohrid.Pavlović: Akupunkturni tretman migrena...163. Žikić M. Mihaljev-Martinov J. I Kongres Ju društva neuronauka. Božić K. Nikolić V. Mihaljev-Martinov J.. Zbornik abst.. Kopitović A.. Nikolić I. 1988. VIII Kongr...Sad..... Mihaljev-Martinov J.. Zbornik rezimea:129. Popov I. Nikolić I.: Efekti Heparina u lečenju cerebrovaskularne bolesti. Mihaljev-Martinov J. Kopitović A. Beograd 1993.. 7. 12. Nikolić I...: Tranzitorne krize svesti u migreni. Jovanović M. Puača-Stevanović S. 1988 Zbornik abstrakta:251 9. Zb... Knjiga saž. Jovanović M. Drakić D. N... Mihaljev-Martinov J. Baza podataka za ispitivanje cerebralne cirkulacije.231.. 20. 8..... Zbornik rezimea 5. Beograd 1993. neurol.. Pavlović T. Zbornik rezimea:5.Ju... III Kongres neurol.. Knjiga saž.. Božić K. Mitrović D. 17 . Mihaljev-Martinov J. Jugosl.u izvodu.Sad.: Interkiktalna studija cerebrovaskularnog protoka migrene sa aurom.. Jugosl. Ispitivanje cerebralne cirkulacije u dece sa migrenskim glavoboljama pomoću 99 mTC DTPA. 15. Zbornik sažetaka.. Jovanović M. Jerković M. 17. Nikolić I. Sarajevo 1985.. Zadar.Beograd 1993. 159. neurol. I Ju Kongres društva za neuronauke. Nikolić I. MihaljevMartinov J. XII Kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju Jugoslavije. Novi Sad 1988. Beograd 1979. Slankamenac P. Mihaljev-Martinov J.. 2..: Simptomatologija glavobolje u dece obolele od epilepsije.Ju. Jugosl. Žikić M. Pavlović T. 16. D... Divjak I. Mihaljev-Martinov J. V Simpozijum o CVB Zagreb. N.. 5. 1990. Zbornik abstr. 3.. 18.. Popov I. 1. IV Simpozijum o cerebrovaskularnium bolestima.. Mihaljev-Martinov J. Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi komplikovane migrene.V Simpozijum o CVB Zagreb 1990.: Fenomenologija migrene u dece. Mihaljev-Martinov J. Delibašić N. VII Kongres lekara Jugoslavije. Stevanović V. Knjiga saž.. Mihaljev-Martinov J. Zbornik rezimea 89. Slankamenac P. Knjiga sažetaka 23. III Kongres neurologa Jugoslavije.: Vertigo-elektroklinički korelati. I Jugoslov.139-40. 1988. Tranzitorne ishemijske atake u području vertebrobaszilarne vaskularizacije.:Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba.. Zbornik rezimea :14. 1990. Consalting system for migraine diagnostic with rheoencephalography. Milošević D. III Kongres neurol. Glavobolje u dece. Hadnadjev M... III Kongr. 10. Sad. Zagreb 1985. XX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu.. Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. III Kongres neurol. VIII Konres neurol. Mihaljev-Martinov J. neurol. Nikolić I. III Kongr. Beograd 1993..neurol. Delibašić N. Nikolić V. III Kongres neurol. Mihaljev-Martinov J. Knjiga saž. Konjović Z.. Ju. 162. VIII Kongres neurologa Jugoslavije... Zadar 1980... X Jugoslovenski Simpozijum o epilepsijama. Makedonski medicinski pregled. Pavlović T. Mihaljev-Martinov J. Jovanović M.abstr. Mihaljev-Martinov J. 1990(7): 83 13. Beograd 1993... Gvozdenović S.... N.Ju. Mihaljev-Martinov J. Jovanović M. 1985. VIII Kongr. Vujić M.. Mihaljev-Martinov J. 6. I Kongres Ju duštva neuronauka. Delibašić N.Zb. Delibašić N. Pavlović T. 19.300. Konjović Z. Beograd 1993. Cervikalne migrene i akupunktura. 1988. 14. Kongres za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba.Živanović O. Akupunktura-primena u terapiji glavobolja.saž.. VIII Kongres neurol.. Puača-Stevanović S.. Tranzitorne krize svesti u fazi ataka migrene. Elektroradioizotopski korelati glavobolje u dece obolele od epilepsije. Mišić-Pavkov G. Jugosl. 254 11.. 4..

S.Mišić-Pavkov.maj-03 jun 2000.. Mihaljev-Martinov J.. Djordjević S. Mihaljev-Martinov J. Beograd 2001.. Filipović D. Zlatibor.. 23. Stevanović V. Novi Sad.. Mihaljev-Martinov J. 1985.UČEŠĆE NA PROJEKTIMA 18 . Bogdanović: Komorbiditet migrene i epilepsije. Zbornik sažetaka.. Zlatibor. 30. D. 22.. Matijević R.. Đorđević S. Mihaljev-Martinov J. Niška Banja.Pavkov: Mogućnosti primene IMX modula u zdravstvu.... Biohemiske i citološke analize cerebrospinalne tečnosti kod dece i mladih obolelih od epilepsije.Book of Abstracts:168 33. Mihaljev-Martinov J. Gebauer E.Gebauer. VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinima. Beograd 2002.. Uticaj epilepsije na kvalitet života kod adolescenata. Zbornik sažetaka:156 31. Božić K. Božić K.Ekspertni sistem za dijagnozu CVB. zbornik sažetaka. Migrena skor kod vegetativnig infantilizma... Zlatibor. Mihaljev-Martinov J. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije.. Zbornik radova. Ružička S. Niška Banja.PRIKAZ SLUČAJA STIMULUS SENZITIVNE EPILEPSIJE.. Mihaljev-Martinov J.. K. 32. 28. Bogdanović S... Petrovački B. 21. Sekulić S. november 1-3.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J. Zbornik Radova.. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. S. Zlatibor.. Jerković M. Krbanjević A. 31. 25. 24. Sekulić S. 1998:286 26. Mihaljev-Martinov J. Neka zapažanja o neurološkim komplikacijama kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemmijom (ALL) u našoj sredini. Vlajković K. Knjiga saž.. 2001. III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke. IV Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. II Kongres pedijatara Jugoslavije. Reakciono vreme kod dece obolele od migrene. Knežević S. IV Kongres neurologa Jugoslavije. Sekulić S. Novi Sad. Ružička S. Kelemen A... I Jugoslovenski kongres o epileptologiji. Zbornik sažetaka:224 Spisak rezultata R81 – Odbranjena doktorska disertacija.. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. 29.... XVIth Yugoslav epilepsy Symposium.. Bogdanović S. Puača S. Zbornik Sažetaka.. Bogdanović S. Divjak I. Novi Sad 2000.2000:47 27. Gebauer-Bukurov K.. Gebauer K. Neklasifikovane glavobolje. G. Knjiga sažetaka: 320. 26-7. 1995.. Kelemen A.. Zbornik saž.. Djordjević S. Sakač S.Sad. Zbornik sažetaka 24-5. Praksa propisivanja antiepielptičnih lekova u Jugoslaviji. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Broj 1 1. V Kongres neurologa Jugoslavije.PRIKAZ SLUČAJA CEREBROVASKULARNOG INZULTA KOD PETNAESTOGODISNJE PACIJENTKINJE SA DIABETES MELLITUSOM. Spisak rezultata R82 – Odbranjena magistarska teza Broj PRODUKCIJA . XVI Yugoslav epilpesy Symposium.Sekulić. prikaz slučaja.Beograd 1993. Medicinski fakultet.. Reoencefalografsko. Prvi Simpozijum informatičke tehnologije i primene. Doktorat medicinskih nauka.: SARA računarski program za dijagnozu migrene u razvojnom dobu.. Gebauer K... Book of Abstracts:66. 2000:47. Prvi Simpozijum Informatičke tehnologije i primene. 437.1996:172. Božić K...1996:101. 41 kongres studenata medicine i stomatologije Jugolavije. Božić K. Belgrade. 1995.. Zbornik radova.. 2000:49.. N. Gebauer K... Žarkov M. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K.

1999. Novi Sad. Medicinski fakultet. Novi Sad. Novi Sad.6726 Szeged. Copernicus II. projekat za razvoj naučnih disciplina 3. Magistarski rad. Novi Sad. Medicinski fakultet. Slađana Sakač-Klinička provera dijagnostičkih kriterijuma migrene u razvojnom dobu. 1988-1989. Ksenija Božić-Somatosenzorni evocirani potencijali u dijagnostici i prognozi ishemičnog oblika moždanog udara. PRODUKCIJA . 1989. 2004 6. Kliničkog centra. Medicinski fakultet.-Razvoj softvera za procesiranje bioelektričnih potencijala kod osoba sa poremećajima sluha i vida. 2000-2004.Spisak projekata Broj 4 1. Marija Jovanović-Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. Magistarski rad. 1986-1988. Medicinski fakultet. Slobodan Sekulić-Neuroloski pokazatelji u proceni stanja dece rođene karličnom prezentacijom.-Obrada i procesiranje bioelektričnih potencijala. Medicinski fakultet. Magistarski rad. Dekada mozga. Hungary PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA Spisak recenzija 19 Broj . 2. Magistarski rad. Novi Sad. 2004 PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA Spisak doktorskih disertacija Broj 1 1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Doktorska disertacija. Savezni naučnoistraživački projekti 4.Ispitivanje kvaliteta života kod obolelih od migrene. projekat za razvoj softvera za MDM u neurologiji PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA Spisak magistarskih teza Broj 6 1.UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji Broj 1 Zajednička istraživanja sa: 1. Happy child –zajedničko istraživanje Instituta za neurologiju. 1990-2000. projekat za razvoj naučnih disciplina 2. Sara Puača Stevanović-Reoencefalografski korelati terapije dihidroergotaminom u migreni razvojnog doba. 1994 3. Ksenija Gebauer-Bukurov-Epidemiološka analiza epilepsija u dece i adolescenata na području Novog Sada. Medicinski fakultet. Novog Sada i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa dr Nady Molnár Gyöngyi. Novi Sad. Saša Bogdanović. 2002 4. razvoj softvera za REG i EEG kontrolu. Novi Sad. aktuelna dinamika disfunkcije nervnih i psihičkih mehanizama. Medicinski fakultet. 1994-1999. 2003 5. Csongrad Megyei Intézete.

Godine od-do.PRODUKCIJA .UREDJIVANJE ČASOPISA Spisak uredjivanja časopisa Broj 1 1. Aktuelnosti iz neurologije i psihijatrije i graničnih područja-član Izdavačkog saveta. do danas klasa: domaći časopis NAPOMENA: Naziv časopisa. Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći) 20 .Uloga (urednik. od 1993. kourednik.recenzent).član uredjivačkog odbora.