KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Jelena Mihaljev-Martinov 1942. Novi Kneževac Srbija Doktor medicinskih nauka Redovni profesor jelamih@eunet.yu, neurolog@eunet.yu 021/527-181 i 021/520-892 021/612-022 lok. 3280 i 5841 Institut za neurologiju, Dečja neurologija neurologija, klinička neurofiziologija, glavobolje, migrena kod dece, medicinska informatika

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna 1966 – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biografija 1966-1972 – lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Kikindi 1968 - osnovala je Ambulantu za dijabetes i o radu te ambulante objavila svoj prvi stručni rad 1971. 1972 – 1976 Opšta bolnica Novi Kneževac, osniva neurološko odeljenje 1976 – položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije 1977- zaposlena na Institutu za neurologiju u EEG kabinetu 1979-osniva Ambulantu za glavobolje i REG kabinet 1989-1992 radi na Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti 1992-danas – načelnik Odeljenja dečije neurologije i epilepsije 1978/79 završila užu specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i epileptologije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1978/79 završila i edukaciju iz REG na Vojnomedicinskom institutu u Zemunu 1987 – završava i tehniku EEG Mapping na Neurološkoj klinici «Rebro» u Zagrebu 1992-1998 Na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje školu računara MEDINFO za studente medicine i drugih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 1994-1996 Organizuje školu za PR officers koju pohađaju studenti medicine, ekonomije, elektrotehnike i jugoslovenske književnosti iz Novog Sada i žurnalistike iz Beograda. Svi polaznici ove škole su zaposleni u inostranstvu 1987/88 drži predavanja po pozivu u školi «Andrija Štampar» i neurološkoj klinici «Rebro» iz oblasti glavobolja i epilepsija razvojnog doba 1985-1990 drži predavanja po pozivu na Institute pour neuropsychologie clinic Faculte de Medicine Salpetrie – Paris, Francuska. 1991 kao pozvani istraživač drži predavanja na Medicinskom fakultetu u Linkopingu i Upsali u Švedskoj iz oblasti 1

kliničke neurologije i neurofiziologije 1990-92 kao pozvani istraživač drži predavanja iz oblasti MDM i expertnih sistema za CVB na Institute for Medical Informatics Linkoping University, Švedska. 1994 - boravi u Briselu na poziv Instituta za PR menadžment na jednom od kurseva za PR menadžera. 1994 - držala je i predavanja kao pozvani predavač u Medical School for Foreigners u Briselu. 1994 - drži predavanja iz oblasti MDM kao pozvani predavač na Medicinskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Tibingenu. 1994-1996, 1998, 2002 bila je pozvani predavač iz oblasti informatičke tehnologije u medicini na Medicinskom fakuletu u Nišu. 1994-1996 bila je prodekan za specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 1994-96 drži predavanja i šef je Katedre za neurologiju Medicinskog fakuleta u Banjaluci. 1998-danas rukovodi nastavom za predmet Informatička tehnologija u medicini na posledipolomskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 2004-danas šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadui Član je Sekcije za neurologiju i Sekcije za medicinsku informatiku DLV. Predstavnik je Sekcije za medicinsku informatiku u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku. Član je Sekcije za neurologiju SLD. Član je Udruženja za neurologiju SCG. Član je EFNS i WFN. Član je Udruženja univerzitetskih profesora Srbije – Univerzitetski odbor u Novom Sadu, gde je bila podpredsednik i predsednik 1997-2003. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora ZVANJE: (reizbora) Istraživač-pripravnik, Istraživač – saradnik, Naučni – saradnik,Viši naučni – saradnik, Naučni savetnik 1. 1977. asistent u nastavi 2. 1986. docent 3. 1991. vanredni profesor 4. 1996. redovni profesor STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1966. Mesto Novi Sad Institucija Medicinski fakultet Naslov diplomskog rada Oblast Medicina MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Oblast DOKTORSKA DISERTACIJA Godina 1985. Mesto Novi Sad 2

4. Broj 4 1. Broj Spisak rezultata R13 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i imaju najmanje 15 autocitata. Urednik: Mihaljev-Martinov Jelena. Lalić S.Sad 2. Udžbenici 3 Broj 1 . Popov R. INFORMATIKA U NEUROLOGIJI. REOENCEFALOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA U DECE. 86 strana Prosveta. Mihaljev-Martinov J.REZULTATI Spisak rezultata R11 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika. Medicinski fakultet N. objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea. Medicinski fakultet Novi Sad 3. Monografije: 8.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu medicina-neurologija PRODUKCIJA . Mihaljev-Martinov Jelena. Đurić.Institucija Naslov disertacije Oblast Medicinski fakultet Reoencefalografsko. A. 2001.. Novi Sad: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije. štampana na jednom od svetskih jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata kategorije R50. 1987. 97 strana.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata Broj NAPOMENA: Tekst spiska se unosi direktno ili pomoću CUT-AND-PASTE iz drugih WORD dokumenata ! PRODUKCIJA . 1998. Broj Spisak rezultata R12 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja . S. godišnjice Udruženja u Novom Sadu. 1994... Monografija povodom obeležavanja 40. monografije: 29. Niš..Radović.naučna dela koja su recenzovana u međunarodnim razmenama. KLINIČKA NEUROFIZIOLOGIJA. štampana na jednom od svetskih jezika i imaju najmanje 10 autocitata kategorije R50. Mihaljev-Martinov J.

grupa autora. (kategorije R52 . S.. PATOFIZIOLOGIJA. Popov I. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. 14 p.Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja). Mihaljev-Martinov J. Priručnik o migreni. V. Mihaljev-Martinov J. Palić 1998: 343-7. cluster i tenzionoj glavobolji.B. Bengtsson. 12 strana. Petrović. u tematskom zborniku radova.. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds. Spisak rezultata R23 Poglavlje u knjizi. Broj 7 1.. Mihaljev-Martinov J. 1988. 1989. Mihaljev-Martinov J. . B. In: Basic and Clinical Aspects of Theory of Fnctional Systems Edds.. Kostić. U: Mihaljev Martinov J. S. Mihaljev-Martinov J. DIJAGNOZA I TERAPIJA CEREBROVASKULARNIH OBOLJENJA.Sudakov. Hansen. Pregledni članak u časopisu. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti. monografije: 7. Stern P. Novi Sad 4. ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.Medicinski fakultet Novi Sad. London-Paris 2.S. OSNOVI NEUROLOGIJE. 1987. Turcani P. LECTURE NOTES IN MEDICAL INFORMATICS. Đurić S. PSIHIJATRIJE I REHABILITACIJE U RAZVOJNOM DOBU.Lažetić.Sudakov. ed. urednici: Đ. R. Računarska podrška 4 . THORACIC OUTLET SYNDROME.1989. D. Springer Verlag.-Edukacija u oblasti medicinske informatike: Misterija ili realnost. 5. Novi Sad: Institut za neurologiju.. Adlassnig K.: 18 strana. u monografiji. (kategorije R61 .V. urednici: B. Eds: K. u monografiji. Stojšić. Mršulja. 1991.Lažetić.Lažetić.1. Avramov. B. Editors:Bratko D. 4. Mihaljev-Martinov J. Mišić-Pavkov G. Medicinski fakultet Novi Sad. Medicinska informatika. Medicinski fakultet Novi Sad 2. 14 p. Neuropsysiological Assessment Of the Visual System... Edds. CURRENT PROBLEMS IN NEUROLOGY: 7. Spisak rezultata R21 Poglavlje u knjizi.Rad u časopisu međunarodnog značaja).Sudakov. Spisak rezultata R22 Broj 4 Poglavlje u knjizi. grupa autora. P. ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim oblastima (kategorije R51 – Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja).. u tematskom zborniku radova.V. Pavkov D. 16 strana. Mihaljev-Martinov J. 1.P. Mihaljev-Martinov J. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3. Broj NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata. u monografiji. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:13-21. K. Functional Systems of Modulate Pain Information in Migraine. B. Palić 1998: 335-41.. Benc. Granbner. Božić K. 45. urednik: Vojislav Nikolić. Pregledni članak u časopisu. K. grupa autora. 1996. John Libbey. Pregledni članak u vodećem časopisu. K.V. Medicinski fakultet. 3. u tematskom zborniku radova. psihijatriju i mentalno zdravlje.

U: Mihaljev Martinov J. MDM dijagnostički program. ed. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:212-5. Srdić B.RAČUNARSKI PROGRAM ZA DIJAGNOSTIKU MIGRENE KOD DECE.(1995) 5.Sad (1987) softver:”SARA”. Konjović Z. softver. izrada nove karte. U: Gudović R.. U: Mihaljev Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. (Medicinski fakultet).) Softver: SPECIJALIZACIJE računarski program za evidenciju specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. mikroorganizmi (uz dokaz).. Žarkov M. Broj Spisak rezultata R33 – Tehnička rešenja Broj 6 Prototip. Tanackov I. Božić K. Božić K. (Medicinski fakultet). Tanackov I. Konjović Z. (Fakultet tehničkih nauka) (1999) Softver: EDMEDINT-PRO. Tanackov I.) Softver: CVB Računarski program za dijagnozu ishemijske cerebrovaskularne bolesti. 6.Puača-Stevanović. S. računarski program za dijagnozu i terapiju glavobolja (1994) 4. nova genska proba. ko rešenje koristi. Novo rešenje makroekonomskog problema. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. (Fakultet tehničkih nauka) (1994) Softver: MEDIC.registrovanju i analizi evociranih potencijala. Mišić-Pavkov G. Novi Sad: Medicinski fakultet 1995:136-40. Mihaljev-Martinov J. za koga je rešenje rađeno. od 1993 i do sada u upotrebi 3. ed. Novo rešenje mikroekonomskog problema. (Medicinski fakultet). Pavkov D. Mihaljev-Martinov J. (Medicinski fakultet). nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz). Mihaljev-Martinov J. Morfološke promene moždanih struktura kao osnova neklasifikovane glavobolje. naziv tehničkog rešenja. Medicinska informatika. (Fakultet tehničkih nauka) (1998) Softver: EPILEPSIJA. računarski program za edukaciju studenata dodiplomske i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 2003:33-5. 1.. psihijatriju i mentalno zdravlje KC u Novom Sadu 6. instrument. Stevanović. Novi Sad: Ortomedics. recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou (uz dokaz). Bogdanović S. Naumović N. dostignuće u tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz). Akvizicija podataka i upravljanje pomoću IMX modula u oblasti medicine. Spisak rezultata R34 – Tehnička rešenja 5 Broj 8 . za potrebe magistarskih. Primena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi. 7. Filipović D. Broj Obavezno navesti: autore rešenja. priznati programski sistem. Bugarski A.(Fakultet tehničkih nauka) (1993. nova metoda. Medicinski fakultet N. V.. recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz). Mihaljev-Martinov J. godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje Spisak rezultata R32 – Tehnička rešenja Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz). editors. Spisak rezultata R31 – Tehnička rešenja Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju. specijalizovani atlas sa tumačenjima. doktorskih i epidemioloških studija na Institutu za neurologiju. računarski program za ispitivanje epilepsija dece i odraslih.(Fakultet tehničkih nauka) (1995. Bugarski A. 2. Medicinska informatika. (Medicinski fakultet).

. kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina). Žikić. Simić S. Budakov P. Medicinski fakultet. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 1995. . Lovrenski M. urednici: M. Tematski zbornik prvog jugoslovenskog Simpozijuma o glavobolji. 2002. Broj Spisak rezultata R42 – Patent Realizovani patent.1996:16 6 .Rad u časopisu međunarodnog značaja. Mihaljev-Martinov J. Urednik zbornika:Mihaljev-Martinov Jelena. Mihaljev-Martinov 21 strana. 12. Perišić B. elektronsko izdanje. 1. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI. verifikovanih od strane odbora Ministarstva.. Mihaljev-Martinov J. Dačić M. soj. Barać . 1994. J. Spisak rezultata R52 . MDM System for Diagnosing Headache and Epilepsy. Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije. elektronsko izdanje. 5. 1990. Novi Sad 6. urednik: J. Spisak rezultata R41 – Patent Realizovani patent. Mihaljev-Martinov J. Pejić M. Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. Novi Sad: Medicinski fakultet. Proceedings of the 30th Anniversary of the Faculty of Meidicine in Banja Luka. Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji radova. Novi Sad. T. a izdaje ga međunarodna naučna institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov.. autorska izložba muzeja i arhiva (uz dokaze). grupa autora. Medicinska informatika. Treći jugoslovenski simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Pavlović. odnosno časopis koji se izdaje u zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje pet zemalja i ima međunarodnu recenziju. Žarkov M. 2. T. urednik Jelena Mihaljev-Martinov. Tanackov I. 1995. Broj Broj Spisak rezultata R53 – Plenarno predavanje po pozivu na skupu Broj 1 međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv). sorta i rasa na međunarodnom nivou.. 2004. Medicinski fakultet Novi Sad.Žikić. Monografije:31 3. Tematski zbornik drugog Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama. sorga i rasa. Konjović Z. 2004. 8. Medicinski fakultet. urednici: M..Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja. Invited plenary lecture. 1. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Novi Sda: Medicinski fakultet. kongresa neurologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. soj. Medicinski fakultet. GLAVOBOLJE 2. Glavobolje 1. Zbornik sažetaka 12. ZBORNIK UVODNIH PREDAVANJA GLAVNIH TEMA.Pavlović. Beograd 6-8 decembar 1990: zbornik radova. J. 1998.. 7. Beograd: Savez društava za medicinsku informatiku Jugoslavije. Medicinski fakultet Novi Sad. Broj Spisak rezultata R51 . Novi Sad. Mihaljev-Martinov. 1994 4.Uređivanje kolektivne monografije. urednici. urednik.

Žikić M.Symposium in Pula. Žikić M.: Efficacy of Propanolol and DHE in Prophylactic Treatment of Childhood Migraine-double blind parallel study.1988. Cerebrovascular Disease Database. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.: Blood cerebrospinal fluid barrier integrity parametar of patients with vascular headache corresponds to more advanced age. Vol 38. Mihaljev-Martinov.. 1997: 294-5 13. S.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini. Vol. Vienna.. Mihaljev-Martinov J.. tako i za skupove van zemlje. Diklić V. Obradović. Medical Informatics Europe 1991. Novi Sad. 6 th European Workchop on Clinical Neuropharmacology.. Nikolić I. Broj 13 1.. 7 . Sterio M. 9th Migraine trust Internatiional Symposium. Mihaljev-Martinov J. Austria. G. Reoencephalographic Confirmation of Cerebrovascular Dysfunction in Patients with Organic Psychosyndromenkcije. in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. 7-10.. 8. Mihaljev-Martinov.. Tanackov I: Application of information technologies in medical informatics. 7. Kulauzov M.. Matejašev S.: DAMSSoftware package to support the daily activites of a hospital ward Congres of Medical Informatics Europe 1991. Medical Informatics Europe 1991. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. 38. 12. Mihaljev-Martinov J. Procedings. Ovo važi kako za skupove u zemlji. Orovčanec K..Software package to support the daily activities of a hospital ward in: Lecture Notes in Medical Informatics 45.. 4.9.. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I.Neuropsych. Edition Proceedings 2. Latinović: DAMS. Dementia in Patients with Cerebrovascular Atherosclerosis. B. T.. Konjović Z. London 1992.:8990. Pečujlija: Inteligent periferal module for data acquisition and control in: Lecture Notes in Medical Informatics 45. Springer-Verlag. Computer Program for Diagnosing Migraine in Children.Verlag. Obradović.: Computer aided teaching in neurology. Pavlović T. T. Mihaljev-Martinov J. J. 1989. 29th Intern. Austria. ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Perišić. Supll 1. Novi Sad 1997:2913.. A. 9. Proceedings of the International Neuropsychiatry Symposium in Pula. Konjović Z. Nikolić I.NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili registrovana naučna institucija. 29th Intern. Proeceedings. 5. Austria. Djordjević S. Neurologija Suppl 1. Puača-Stevanović S. Mihaljev-Martinov J. 1982: 193-5 3. 11.. Obradović.. Pavkov. (Danubean countries) Belgrade. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies.. Nikolić I. Spisak rezultata 54 . August 1991: 996-999.. 2.. 86-90 10. Obradović. J.:Cerebral perfusion in interictal phase of complicated migraine. 6. Mihaljev-Martinov J. M.. D. Orovčanec K. Žarkov M.. Procedings Vienna..... 88-9. Medical Informatics Europe 1991. 99mTC braine perfuzion in children with lymphoblastic leucemia. 1981: 278-9 . Neuropsych. Gebauer E. D. Mišić Pavkov. Mihaljev-Martinov J. Procedings Vienna. Zbornik radova: 6-8. August 1991: 960-963. 7th International Conference: Informatics in Education and New Information Technologies. Latinović. S.. D. Radović. August 1991: 86-90. Bratislava 1987. Mihaljev-Martinov J. Nađ-Koša V. Springer-Verlag. Springer . Symposium in Pula. Procedings. Proceedings of the 9th International Congress of Preventive Medicine... Popov I. Edition Proceedings 1.. Tanackov I.

1983-299-305. Vukić D. Đurić Stojanka. :296-8 Spisak rezultata R61 . 10.9-10... Medicinska informatika. 1981 (5-6):217-23. Medicinski pregled. Mihaljev-Martinov J.. Patofiziološki mehanizmi migrenske glavobolje. 34. 1984:561-4. D. N.:Vaskularna glavobolja-odraz cerebrovaskularne disfunkcije.37. pregl.219 Spisak rezultata R62 . Nikolić I. Bogdanović S. Reoencefalografija– klinička primena.pregl.. Mogućnosti REG-a u dijagnostici i kontroli terapije migrene. Mihaljev-Martinov J.Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 20 1. Prevencija bola u migreni. No 1. N. Radović A. Med. Mihaljev-Martinov J. Med. Mihaljev-Martinov J. Med . Nikolić I. pregl. N..pregl. Sad.. Nikolić I. N. Reoencefalografski parametri u razvojnom dobu.1-2. 34. Angioscintigrafski parametri poremećaja cerebralnog protoka u interkritičnoj fazi komplikovane migrene.Sad.Edition Proceedings 2. Gebauer E. 4. Med.. Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan).pregl. pregl. Med. 12. Med. Sinkope u dece. Mihaljev-Martinov J..... pregl. MIGRENA KOD DECE.Sad 3-4 1986:129-33. Acta medica Medinae 1996. Novi Sad. 11-12-. Novi Sad. Nikolić I. ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih jezika. Physiol. Mihaljev-Martinov J. ima razmenu sa 10 zemalja u svetu. Nikolić I. 1991: 9-10: 413-7 13.UV) 1987:115-19. Med.7-8.1985:12-16..Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj. Aktuelnosti iz neurologije. Mihaljev-Martinov -DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF MIGRAINE . editorial.. 6.Sad. Nove dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine.3(6):67-72. 8. 3. 1985:19-23 9.1987: 547-52.. 1983(9-10):423-6.. eventualno 2 (dva) časopisa kategorije »vodeći nacionalni časopis« Broj 16 1. Informatička tehnologija u medicini. 1982(1-2):83-8. 11. 16. 1984:423-6 5. 1985:15-20 7. XLIV. Mihaljev-Martinov J.. 21(suppl. LVI (5-6) 217. 1-2. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Značaj pojedinih angioscintigrafskih parametara u oceni cerebralne perfuzije..pregl. Sterio M. redovno izlazi. 2003. Pharmacol. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. Uvodnik. Vštačka inteligencija i medicinska dijagnoza. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. Nikolić V. Timočki medicinski glasnik 7. Acta..29-36. pregl. Migrena-dijagnostički problemi.... 2. 2001.pregl. kategoriju rada). Vol. god. Dejstvo redergina na krvne sudove mozga. rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj. J. Filipović. Med. Borota R. 2.Sad. Mihaljev-Martinov J. Cerebrovaskularne malformacije u razvojnom dobu. Beograd... Mihaljev-Martinov J. Redakcija je sastavljena od poznatih naučnih radnika. Mihaljev-Martinov J. Ćirić D.. 1997 (3-4) :75-76 15. Nikolić I. koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. 8 .. Med. 14. Med pregl. Med.regl. Med. Novi Sad 1997. N.. Radiol Iugoslav.11-12. Iugoslav. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.

Delibašić N.29:73-78.. Mihaljev-Martinov J. psihijatrije i graničnih područja. 1993: 29-31. psihijatrije i graničnih područja 1995. 4. Sekulić S.. God VIII (br. Aktuelnosti iz neurologije.3(1-2):16-22. Aktuelnosti iz neurologije. Sakač S. Mihaljev-Martinov J.. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja. 8. 2000: God VIII (br. -PRILOG PROUČAVANJU ETIOLOGIJE PREZENTACIJE ZADKOM. 9 . Ilin M. Aktuelnosti iz neurologije....psihijatrije i graničnih stanja. Sakač S. Glavaški. psihijatrije i graničnih područja.. 18. Divjak I. Aktuelnosti iz neurologije.. Knežević S. psihijatrije i graničnih područja. Aktuelnosti iy neurologije.. Multimodalni evocirani potencijali: normativi ya odrasle. Mačvanin N.. Mihaljev-Martinov J. Gebauer.Sad 1996. psihijatrije i graničnih područja . S. Slankamenac P.IV (1-2) 17-23.MRI dijagnostika parcijalnih epilepsija dece. Jovin Z. 2003. N. Mihaljev-Martinov. 7. Filipović D... Kelemen A. Sekulić S. Kelemen A. Primena akupunkture u neurologiji. Novi Sad... psihijatrije i graničnih područja.. 2005.12(1-2):36-43. Gebauer K.. Mihaljev-Martinov J. Sekulić S. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Kopitović A. psihijatrije i graničnih područja 2004. Mihaljev-Martinov J. K. Novi Sad God. Računarska podrška u postavljanju dijagnoze cerebrovaskularnog insulta. Todorovski Z. psihijatrije i graničnih područja 1998. Prevalencija epilepsije kod dece i adolescenata na području Novog Sada. Žikić M. 5.. Jerković M. Vuleta P. Božić K. IX.1:1-9 14. Aktuelnosti iz neurologije. Simić S. Migrena i okcipitalna epilepsija. Tanackov I. br. Vol.. Mihaljev-Martinov J. Filipović D.. Mihaljev-Martinov J.. Medicina Danas 2004. 16. psihijatrije i granicnih područja... Mihaljev-Martinov J. BožićEpidemiologija glavobolje u razvojnom dobu. 1996. N. 2001: 8-16 13. Žikić M. Ružička S.3(1-2):117-34. Božić K.. Cvijanović M. 1. Mihaljev-Martinov J. Halasz P.. Karakteristike oštećenja hematolikvorske barijere kod hepatičke encefalopatije. Razlike u neurološkom nalazu između karličnog i cefalično prezentovane novorođenčadi na rođenju. IV (3-4):2-7.. Aktuelnosti iz neurologije... Sekulić S. 3.6(1-2)65-9. Banić-Horvat S. Matijević R. Godiste XI.. godište XIII. Ivetić V. N. Cvijanović M. Rudić S. Petrović B.. Kovač I. Bogdanović S. Sekulić S. psihijatrije i graničnih područja. 6. psihijatrije i graničnih područja 2000. Gebauer Bukurov K: PREDICTION OF OUTCOME OF SURGICALLY TREATED EPILEPSIES /PREDIKCIJA ISHODA HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE.. M.. Bogdanović S. Božić K. Gebauer K. psihijatrije i graničnih područja 2004. Gebauer-Bukurov. Gebauer Bukurov K. Božić K. Mihaljev-Martinov J.Sad. Sekulić S. 17.. K. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima.4) 12-17 11. Mihaljev-Martinov J.Somatosenzorni evocirani potencijali (SEP) kod ishemičnog oblika moždanog udara. Žarkov M. Gebauer K.12(3-4):28-35. Bebauer-Bukurov K. br 4. Sekulić S. 8. Aktuelnosti iz neurologije. psihijatrije i graničnih područja 2004.. Psihički poremećaji kod dece sa primarno generalizovanim epilepsijama Aktuelnosti iz neurologije. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. Sakač S.. J. Revija rada 1999. Aktuelnosti iz neurologije..I): 46-59 10. Božić K.12(3-4): 23-7. 3-4. Žikić M. Mihaljev-Martinov J. God. Gvozdenović S. (4) 37-41 12.. Aktuelnosti iz neurologije. Mitrović D.VIII. Božić K. Gebauer-Bukurov K. Ivetić V.. Terapija migrene.. Slankamenac P. Kopitović A. Aktuelnosti iz neurologije. Diklić V. 15. Banić-Horvat S. Đorđević. Aktuelnosti iz neurologije. Sakač S. 2000:18-25 9.. –ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. broj 3-4: str 1-10 19. Božić K.1-2.. Novi Sad 2000. Simić S.

7. S. 1998. Mihaljev-Martinov J. MihaljevMartinov J.:39-40. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ. 1999:5-7 11.. Primena informacione tehnologije u edukaciji medicinske informatike.: Dnevna glavobolja kod dece u ratnim uslovima. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev Martinov. J. Biblioteka Zbornici (tematski) Novi Sad 1997:291-3. 1988. Simpozijum “Dete i stres”. D. Mihaljev-Martinov J. Zbornik radova. Mihaljev-Martinov J.. 2005. Đurić. SIMPOZIJUM Dete i stres. CIP 618. Novine u dijagnostici migrene. 1994.Multumodalni evocirani potencijali kod migrene. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama.857 (082)). Zbornik radova:17-20. predavanje po pozivu.. Sekulić S.: Racionalizacija dijagnostike u neurologiji poglavlje tehnoloških dostignuća. Kopitović A. Tanackov I. 10 . Stevanović. 8.. Novi Sad. Informacioni sistem kao preduslov efikasne i kvalitetne zaštite u Domu zdravlja. 37. Quality of Life in Children Suffering from Migraine. godište XIII. Sad 5.. J. Spisak rezultata R63 – Naučna kritika i polemika Broj Spisak rezultata R64 – Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja Broj 16 štampano u celini. 2.. 1999:4143. Mihaljev-Martinov J.. Glavobolje: zbornik radova Jugoslovenskog simpozijuma o glavoboljama Novi Sad 1994.. S. plenary lecture. Mihaljev Martinov. 12. uvodno predavanje.:80-84. Neurologija. 1. Popov I. S.: Disturbances of cerebral blood flow in interictal phases of complicated migraine. N. Knežević-Pogančev. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM ISBN 86-7197-190-2. tematski Zbornik. Simpozijum “Dete i stres”. Vukić. 1999.Sad 1995. Novi Sad.Mihaljev Martinov J. Migrena skor u razvojnom dobu. 1988. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. M. 3. 9. predavanje po pozivu na VIII Kongresu neurologa Jugoslavije. Proceedings of the 3rd Yugoslav Headache Symposium with International Participation (on CD-ROM). U: Žikić M. tematski Zbornik 1998:8-14. V. Neurologija. (3-4): 43-51. Sedma medjunarodna konferencija: Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije. broj 3-4: 80-83 20..37(3-4):119-25. Đorđević: Stres rata i egzodusa kao provocirajući i potencirajući faktor migrenskog sindroma kod dece. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. 10. Kulauzov M. Novi Sad. Obradović D. 6.Djurić. Uvodno izlaganje. S. 1994:33-7. Đorđević S. psihijatrije i graničnih područja . uvodno predavanje. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad 2002. Mihaljev Martinov J. Pavlović T. N. Headache in Children. sa medjunarodnim učećem. Mihaljev-Martinov J. Aktuelnosti iz neurologije. Sad 4..Neuropsihologija stresa. Nikolić I.13(1-2):1036. Božić K. Faculty of Medicine in Novi Sad 14. Terapija migrene u dece primenom dihidroergotamina. Epidemiologija glavobolja u razvojnom dobu. J. CEREBROVASKULARNE BOLESTI KOD DECE. psihijatrije i graničnih područja 2005. Aktuelnosti iz neurologije. Gebauer-Bukurov K. Uvodno predavanje. J.12. 11-12. Specifičnosti epilepsije u adolescenciji.. Stevanović Puača. N. 13. Novi Sad. Uvodno predavanje. Drugi Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Mihaljev-Martinov J. 11-12-12-1998.1998. Zbornik radova. Novi Sad 2002. Novi Sad: Klinika za neurologiju 1994:62-6. Stamenković.Mihaljev-Martinov. Pogančev-Knežević M. Novi Sad.

Mihaljev-Martinov J. 1972.. Zbornik edukativnog programa. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji. OHRID 1978. 13. Orovčanec K. Mihaljev-Martinov J. Borišev V. Beograd. Stručna konferencija “Hronična masovna oboljenja”. Mihaljev M. 1971. Popović B... Zbornik radova 374-9. Nikolić V. Beograd 1979. ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Zbornik radova :184-87.. Mihaljev J. 12. 2. Medicinski fakultet. Hvar. Kostić.. 4. Mihaljev-Martinov J.. Reoencefalografija u etiopatogenetskom istraživanju vertiga. Zbornik radova 41-3 7.. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Oboleli od Diabetes melitusa u ambulatni lekara opšte medicine... Damjanović-Mihaljev J. Mihaljev-Martinov J. Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike skupa. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J.. 1978. Popov I. Mihaljev-Martinov J. Kongres neurologa SCG sa međunarondim učešćem. Zbornik radova: 188-91.. Beograd 1980. Zbornik radova: 369-76. Vertebrobazilarna insuficijencija cervikalnog sindroma. Uticaj terapije encefabolom na kliničku sliku i EEG nalaz u mentalno retardiranih osoba. Sarajevo 1980. 1978. Zbornik radova. Zbornik radova-tematski. 12. Vrnjačka banja 1972. 1980.. Sarajevo 1980. 20611.. Jugoslovenski simpozijum o koronarnoj i cerebralnoj insuficijenciji.. Naša iskustva u lečenju vaskularnih glavobolja 11 . Zbornik radova 925. 3. Kongres neurologa SCG sa međunarodnim učešćem. Mesto i uloga EEG u dijagnostici vaskularne lezije CNS. Zbornik uvodnih predavanja (ur. Mihaljev-Martinov J.: Pseudoneurastenicni sindrom vaskularne geneze (komparativni prikaz klinickih i REG nalaza). Vuković B. Medicinski fakultet Novi Sad. 2004. Novi Sad. II Kongres kliničke neurofiziologije.. I kongres saobraćajne medicine Jugoslavije.. Prvi Jugoslovenski simpozijum za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba. Reoencefalografska verifikacija hemodinamske insuficijencije kardijalne geneze. Nadj-Koša V. elektronsko izdanje. Orovčanec K. Beograd 1980.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 35 u celini. 1. Zbornik radova. Mihaljev-Martinov J... 53-5 8.. elektronsko izdanje. Ohrid. Nadj-Koša V..Faculty of Medicine in Novi Sad 15. Glavobolje dečjeg doba. II Kongres Kliničke neurofiziologije. Mihaljev-Martinov J. 9. Nikolić V. Borišev Lj. 10. 11. Simpozijum “Savremeni život.) Mihaljev-Martinov Jelena. II Kongres kliničke neurofiziologije Jugoslavije. Ožegović N. Spisak rezultata R65 .. 2004... Nadj-Koša V.177-179. Zbornik radova.. Urednik zbornika Akademik Vladimir S. Mihaljev-Martinov J. Primena Instenona u ambulatni lekara opšte medicine. Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. 6. 30-32. Mihaljev-Martinov J. moždana oštećenja i encefalopatije” Tara. Popov I. zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova. Zlatibor. 12. 24-5 5. Zbornik radova. VII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Mihaljev-Martinov J. Mogućnosti REG dijagnostike u evaluaciji lezije cerebralnih arterija arterioskleroticne geneze. Pavlović T. Žikić M. forenzička neurologija.. VI Kongres neurologa Jugoslavije. Zbornik radova:485-9.-Sudsko medicinsko veštačenje traumatskog oštećenja nervnog sistema u razvojnom dobu.. 16. Uloga lekara opšte medicine u borbi za smanjenje traumatizma u saobraćaju. NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.

.151-9. Radiol Yugoslav. Računarska podrška u istraživanju psihosomatskih obolenja. Radović A.. Razvoj medicinske informatike u Vojvodini. Dijagnostički problemi tumora mozga u starih osoba. Hadnadjev M.klinička. Nikolić V. Kongres gerontologa. Žarkov M.: Terapija migrene u dece primenom DHE.115-16. Internacionalni simpozijum za akupunkturu Struga 1981. Pavkov D. Nikolić I. Jovanović M.1984:429-32. Mihaljev-Martinov J. 15. II stručni sastanak nuklearne medicine. Nadj-Koša V. Priština 1982. Mihaljev-Martinov J. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama... Mišić-Pavkov G. 1982. X Simpozijum o kliničkoj neurofiziologiji... Turkulov D. Jerković M. Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije Herceg Novi 1997:25-34. Mihaljev-Martinov J... Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Mišić-Pavkov G. 99mTC DTPA planarni scintigram u dece sa epilepsijom. Mallformacije arterija u razvojnom dopbu. III Jugoslov. Baza podataka za CVB. Zadar 1984. Mihaljev-Martinov J. Beograd. Mogući patofizioloski mehanizmi hemodinamske disfunkcije u vaskularnim glavoboljama. Zbornik radova 56-8. Ljubljana. 18. Priština 1982. Jovanović M.Zbornik radova. p. Mihaljev-Martinov J. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J..-Prilog razvoju ekspertnog sistema za dijagnostiku CVB.: Računarski program: specijalizacija. Suppl 2. 21... III Jugoslovensko-sovjetski Simpozijum. Novi Sad. EEG i REG studija.. Popov I. Mihaljev-Martinov J. 22...233-236 28. Mihaljev-Martinov J.. Beograd 1990. Mihaljev-Martinov J. 17. 1982. 30. Budimlija Z. Vujić M. Bregun A.. Zbornik radova 186-7. Beograd. Nikolić V. Zbornik radova... Ljubljana 1982. et al editors. Novović Z. Nadj-Koša V.. Martinov Cvejin M. U:Nadrljanski Đ. Popov I. Mihaljev-Martinov J. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma 12 . Zbornik radova 271-3. Zbornik del. 37.-Računarska podrška u edukaciji iz neurologije. U: Informatika u zdravstvu. II stručni sastanak pedijatara i neuropsihijatara razvojnog doba. Popov I. Neurologija. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Mihaljev-Martinov J. p... Bajić M. IX Jugoslovenski simpozijum o epilepsiji..Zbornik radova: 249-52 26... Priština 1982.. 1994... 1995. Novi Sad. Grubač Z. Ljubljana. Epileptične manifestacije kod zapaljenskih oboljenja CNS.1988. 19. 25. 29... 1990.. Konjović J. Mihaljev-Martinov J. Strukturalne promene cerebralnih arterija-REG studija. 1990... III Jugoslovenski seminar o mozgansjki cirkulaciji. Nikolić V. Nikolić I.. Novi Sad 1985.. 23.. Bugarski A.. 16.. Zbornik radova 57-8.. seminar o mozganski cirkulaciji. Orovčanec K.akupunkturom. 14.. Stevanović V. Ljubljana.. Promene moždane cirkulacije u migreni. 1983. 21-3. Zbornik radova 179.. 18.. Nikolić I. Zbornik radova 23-4. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Nadj C. Delibašić N. Promene moždane cirkulacije u migreni. Zbornik radova 122-4. Popov I.. Zbornik radova: 125-8. Zbornik radova 21-2. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. Nadj Č.329-332 27... Mihaljev-Martinov J. 24. Vaskularna lezija u razvojnom dobu... 20. Konjović Z... Stevanović S.. Mihaljev-Martinov J. Tanackov I.. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Prvi Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem... Konjović Z. Skoplje 1988. 31. Radović A.Zbornik radova.. Mihaljev-Martinov J. Klinička patofiziologija nervnog sistema razvojnog doba. I Kongres medicinske informatike Jugoslavije. Tasić M. Mihaljev-Martinov J.1987. Adaptacioni mehanizmi cerebrovaskularnog protoka u razvojnom dobu.. II Jugoslovenski gerontološki kongres.: 151-59. Zbornik del.

1985. Mihaljev-Martinov J. Brkić S. Mihaljev-Martinov J. K. BILTEN. Mihaljev-Martinov J. 3rd Yugoslav-Russian Conference. Application of Informatic Technology in Education in Chemistry. 2. of the Child neurology.međunarodna konferencija. Sekulić S. 34. Slankamenac P.. (on CD-ROM). Abstract Book. Novi Sad 1997. Mitrović D. Nikolić I. 5. Tara. str 279-282 Spisak rezultata R66 – Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU Broj i Matice srpske. Računarski program za dijagnostiku migrene. 32. Novi Sad 1997. Cerebrovaskularne bolesti razvojnog doba. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:296-8. br.Sad. Borišev. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. N.with Intern. Mihaljev Martinov.1-2.7197-214-3. plenary lecture. Đorđević S. Lažetić. Faculty of Medicine. Proceedings of the 3rd International Scientific Meeting Chemistry Metodics. Headache in Childhood..: Adaptation Mechanisms of Cerebrovascular Blood Flow in Children.: REG Characteristics of the haemodynamic disorders of encephalitis in children. Mačvanin N. V.. Novi Sad. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:282-90. Mihaljev-Martinov J. 2004. Theory of Functional Systems. Zbornik abstrakta 57.: Headache with dysrhythmic EEG with Prague Intern. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov. 2004.118-119. Invited plenary lecture. CIP 616. Novi Sad. Pejić M. Zbornik abst. Niške sveske. Edds. (on CD-ROM) 3.. et al editors. Tanackov I. 35. Grubač Z.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu. ISBN 86. Mihaljev-Martinov J. N. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija.. Nikolić I. et al editors. J. Sekcija za medicinu rada. Popov I. Broj 48 1.. Turkulov D. 8-11 09. June 17-18. Sakač S. Lj. 1985. 1.8 (082) Spisak rezultata R72 . 2001:52-58. Ed.Symposium of Child neurology. Spisak rezultata R71 – Plenarno predavanje na skupu međunarodnog Broj 3 značaja štampano u izvodu. B. Popov I. Novi Sad. Nikolić I. 33. Sistem biomedicinskog naučnog informisanja Vojvodine. III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru sa internacionalnim učešćem. 3.VI-th. Mihaljev-Martinov J. Joint Meeting of neurology. U: Nadrljanski Đ. educative programme. U: Nadrljanski Đ.: Dynamics of the cerebral circulation during the attack of migraine in children. Prague. Informatika u obrazovanju i nove informacione tehnologije: sedma međunarodna konferencija. M. Jocić: Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Gebauer-Bukurov K. 1996: 8-9. 13 . Puača-Stevanović S.. Mihaljev-Martinov J. Popov I. SLDV. Novi Sda: Univerzitet u Novom Sadu 1997:294-5.: Changed cerebral haemodynamics in the interictal phase of complicated migraine with children. God XXII-XXIII. Novi Sad. Novi Sad 1997. 84:1985 2. Glavaški. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. Konjović Z. Proceedings of the 12th Congress of Neurologists of Serbia and Montenegro with International Participation. Prague International Symposium of Child Neurology. Prague Sympos. Nikolić V. Borišev...118:1985.V. Sudakov. Mitrović D.. Zbornik abstracta. J. 4. Medical Expert Testimony of Traumatic Injury to the Central Nervous System in the Developing Age.. Božić K. 2005.

Suppl 1:36.. Brain and Development 1998.. 21.100:1986 6. Divjak I. Diagnostic sensitivity of strech reflex measurment and needle EMG in compression radiculopathies L4-5 and S1. Božić K. Igalo 1990. Abstr. sa medjunarodnim učešćem.. Zbornik na trudovi. Yugoslav-Russian Conference. Autosomal recessive Alexander s disease-case report. Sekulić S. pregl. Mihaljev-Martinov J. Theory of functional systems. Zbornik radova i sazetaka: 61. 26(God 50):14.. Nikolić I. 1998:126. 5-e Congres Europeen de Neurophysiologie Clinique. Mihaljev-Martinov J. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Apilepsin u terapiji glavobolje u dece obolele od epilepsije. Žarkov M. Konjović Z.. 68-9. Mihaljev-Martinov J. Zb.. Herceg Novi 1997. Zbornik sažetaka: 319.: Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi epilepsije u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J. Abs.. Paris... K.. Mihaljev-Martinov J.. Konjović Z.. Milošević D.: Pattern-induced visual evoked potentials in patients with migraine attack. 4th.. 1989. Zbornik na trudovi od prviot makedosnkojugoslovenski simopozium za cerebrovaskularni zaboluvanja. Interiktalni EEG kod lezionih i nelezionih parcijalnih epilepsija dece. TelAviv. A.. 4-8 juni 1997. suppl.Abst. Gebauer K. Nikolić I. Igalo 1990. 9. Žarkov M. The expert systems for cerberovascular disease. Kelemen A.. 1987. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. med. 12..sažetaka 75-6. Mak. 18. Zbornik sažetaka:26. Novi Sad 1988. New Delhy.. Neuropsych.. VI Jugoslovenski kongres kliničke neurofiziologije sa medjunarodnim učešćem. Neurophysiol. Kelemen.. Grubač Z. XIII Jugoslovenski simpozijum o epilepsijama. Đorđević. VIII Ju. suppl.14.: Theraporesistant cervical migraineacupuncture therapy. . Mihaljev-Martinov J. Hadnadjev M.. Clin. Žikic M. 15.. sa medjunarodnim učešćem. Hadnađev M... Congress of the Israel Pain Assoc. Nikolić V... Palić.. Mihaljev-Martinov J. Simpoz. Mihaljev-Martinov J. Contribution of Nuclear Magnetic Resonance imaging and Nuclear Magnetic Spectroscopy in the diagnosis of Hallervorden-Spatz sy-two cases report J. S. Popov I.1990. Gebauer K.... pregl. Ohrid 4-8 juni. Mihaljev-Martinov J.. DiklićV. 68s. Abstr. urednik Ante M.. 26(God 50):14. med. 150-152. Prague. Igalo 1990. Mak. Mihaljev-Martinov J.. Popov I. 1986.o Epilepsijama. 17... Popov I.94. 23. 19. Nikolić I. Mihaljev-Martinov J. Kelemen A.. Mihaljev-Martinov J. Neurologija. suppl. 27-th Intern. Zbornik sažetaka: 75-6.:52.. Popovski. Mihaljev-Martinov J. Božić K. IV International Headache Congres.. Mihaljev-Martinov J. THE EXPERT SYSTEMS FOR CEREBROVASCULAR DISESASES.. sa medjunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka:247.: Neki elektroklinički parametri u dece obolele od epilepsije sa simptomom glavobolje.Symposium in Pula. Mihaljev-Martinov J. Pavlović T. Mihaljev-Martinov. 11.: Vertebrobasilar insufficienty. Intern. 1994. Kovač I..... Headaches with Children..2).. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. J. 13..... Nikolić I. Terapijski pristup nekim oblicima migrenske glavobolje. Abstracts 54. 20(6): 386. Novi Sad 1988. Božić K. 7. XIV -th World Congress of Neurology. 1997. Nedvidek B. 1997.. S. Joint Meeting of Neurology. Milankov O: Neurophysiological Deficit by Children Suffering from Epilepsy and Headache.Neurol.Gebauer. 10. Prviot makedonsko-jugoslovenski Simpozijum za cerebrovaskularni zaboluvanija. Popov I.COMPUTER PROGRAM 14 . 22. sa medjunarodnim učešćem.Ohrid. Mihaljev-Martinov J. Nikolić I. 20.. sa internacionalnim ucesćem. 16. 14. The Book of Abstracts.. Liege 1994. Electrophysiological correlates of brain tumors in children. Kelemen A. 8. Klopčič-Spevak M. Nikolić I.. Gebauer K. Cerebrovaskularni protok u interkritičnoj Fazi epilepsije u razvojnom dobu. Abstracts 97.

Glavački M. Mihaljev-Martinov J... ISBN 86-7197-190-2. In the 25th Eastern Student Research Forum.. 2000:57.-NEKI ASPEKTI KVALITETA ODNOSA RODITELJA SA DECOM OBOLELOM OD MIGRENE.. Mačvanin N. CIP 618. Benjak M. CIP 618.. Mihaljev-Martinov J.. Glavobolje sa promenama na cervikalnoj kičmi kod radnika na videoterminalima. Miami 1999.. ISBN broj 86-7197-190-2. Cairo.. Bogdanović S.1998.. 28. Vera Diklić and Jelena Mihaljev-Martinov. Mihić I. Kelemen A. ISBN 86-7197-190-2. Mihić V. Mihaljev-Martinov J. 19 24. Gvozdenović S. Journal of Neurology 2001. Sakač S. Gvozdenović S. Božić K.. elektronsko izdanje. Divjak I. MišićPavkov G.. Mihaljev Martinov J. sa međunarodnim učešćem. elektronsko izdanje..-NEKI ASPEKTI SLIKE O SEBI KOD DECE OBOLELE OD MIGRENE. Petrovački-Balj B. Gebauer K. Mihaljev-Martinov J.857(082) 34. Gvozdenović S. Mihaljev-Martinov J. Program and Abstracts.. Mihaljev-Martinov J. Gebauer K. Abstract book. Mihaljev-Martinov J. 4TH EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS JUNE 12 -16 1998.. VII Jugoslovenski Kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem.Sakač S. 4th European Congress on Epileptology..857(082) 36.. Jocić N. 27. 30... Mihaljev-Martinov J.UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PROSTIH REAKCIONIH VREMENA U KLINIČKOM NALAZU KOD DECE SA GLAVOBOLJAMA MIGRENSKOG TIPA. Mitrović D. Zbornik radova i sažetaka: 49 33. Božić K... Tanackov I. Bogdanović S. Corfu Greece.: Epidemiology of headaches in children.1999:136. Božić K.. Ed: Medicinski fakultet. 8th Annual International Ain Shams Medical students Congres. Gebauer K.. EPILEPTIC SEIZURES IN ACUTE STROKE. Borišev V. Matijević R. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Bogdanović S..... Epilepsia. CORFU GREECE.. Mihić I... Vlajković K. Petrovački-Balj B. sa međunarodnim učešćem.”Bolesti u vezi sa radom”. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. in Journal of Neurology 2000. Božić K.. Abstracts. Ed: Medicinski fakultet.Sad. Bukurov B.. Mihic V. Knežević S... Mišić-Pavkov G. Gebauer K..THE IMPACT OF EPILEPSY IN THE QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTS. Novi Sad 2002. Zbornik radova i sažetaka. Oktober 2000. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. and all. SERIAL RECORDINGS OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL IN PATIENTS WITH CEREBRAL INFARCTION.. 4th EUROPEAN HEADACHE FEDERATION CONGRESS . Zbornik rezimea.... Filipović D. Ed: Medicinski fakulet N.. Arandjelovac. Vol 41. 2000: p59. 1999:55.. 26.... 31. 3):(P722)p 176.857(082) 35..ZNAČAJ SERIJSKE REGISTRACIJE SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA KOD PACIJENATA SA ISEHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM. Vol 247 (suppl. Božić K.: Diagnosis methods in the researche of migraine.. Novi Sad 2002. Abctract books. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama. Psychopathology in children with generalized epilepsy. Firenze.. Mihić V.. I Jugoslovenski radni sastanak sa medjunarodnim učešćem. Epilepsia 2000: Vol 41..ABNORMAL FRONTAL OCCIPITAL GRADIENT OF FREE MAGNESIUM IONS IN PATIENTS WITH HEMIPLEGIC MIGRAINE STUDIED BY PHOSPHORUS MAGNETIC RESOSNANCE SPECTROSCOPZ IN VIVO.. Beograd 2001. Mihaljev-Martinov J. Bogdanović S. Vol 248 (Suppl 2) P 579 II 147 32. sa međunarodnim učešćem. Kelemen A. 29. P:190. Ed: Medicinski fakultet.. Mihaljev-Martinov J. 46 25. CIP 618. Firenze 7-12.. Delibašić N.. 15 . -MOTIV POSTIGNUĆA KOD DECE MIGRENIČARA. Novi Sad 2002. Novi Sad 2002.FOR CONTROLED STUDY OF DHE IN THE TREATMENT OF MIGRAINE IN CHILDREN. Mihić I. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J.. 7-12 October 2000. Kelemen A. 4th European Congress on Epileptology..

PRIKAZ SLUČAJA RETROCEREBELARNE CISTE KOD DVANAESTOGODIŠNJEG PACIJENTA. Novi Sad 2002. Mihaljev-Martinov J... III Jugoslovenski simpozijum o glavoboljama. Zbornik sažetaka:123 Spisak rezultata R73 . -KORELIRANOST REZULTATA PROSTOG I SLOŽENOG REAKCIONOG VREMENA SA MOGUCNOŠĆU PROLASKA MIGRENSKOG ATAKA U TOKU SPAVANJA. Sakač S. Sakač. 2002... S. Mihaljev-Martinov. Mihaljev-Martinov J.. Gebauer-Bukurov K. Božić K. Božić K...Zbornik sažetaka: 277-80. Ed: Medicinski fakultet.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan 16 Broj 33 . Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. S. Sekulić S. sa međunarodnim učešćem. Matijević R. Gojković I. Petrovački-Balj B..RAZLIKE U NEUROLOŠKOM NALAZU IZMEĐU KARLIČNO I CEFALIČNO PREZENTOVANE NOVOROĐENČADI NA ROĐENJU. Filipović D.. J. S. 43. Božić. III Jugoslovenski Simpozijum o glavoboljama sa međunarodnim učešćem. Sakač S.. II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem.. XII Kongres neurologa SCG.. Sekulić S. Knežević S. Sakač S. XII Kongres neurologa SCG. ISBN 86-7197-190-2. Sekulić S. K. Vlajković K.. 2-5 Oktobar 2005. sa međunarodnim učešćem. Božić K. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. Sakač S... 2004. Gebauer-Bukurov. elektronsko izdanje. Gebauer-Bukurov K. Sekulić S. -FUNKCIJA PAMĆENJA U DECE I ADOLESCENATA SA MIGRENOM. Sakač S.. Mihaljev-Martinov J.. Sekulić. 2004. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. Zbornik sažetaka:179-80. Beograd 2002. Cerebrovaskularne bolesti u dečijem uzrastu... Knežević S. Zbornik sažetaka: 38 48. Sakač S.. Gebauer K. sa međunarodnim učešćem. Gebauer K. ISBN 86-7197-190-2. J. Sekulić S. Božić K.. CIP 618... Sakač S.... Knjiga sažetaka:82 40. Sekulić S. CIP 618. 2004. Sakač... sa međunarodnim učešćem.. Lalošević D. Slankamenac P. sa međunarodnim učešćem.TOXOCARA CANIS MOGUĆI UZROČNIK CEREBRALNE VENSKE TROMBOZE -PRIKAZ SLUČAJA ČETRNAESTOGODIŠNJE DEVOJČICE. Zbornik sažetaka:183-4 . II Kongres epileptologa SCG sa međunarodnim učešćem....ARAHNOIDALNE CISTE-UČESTALOST. Sekulić S. Mihaljev-Martinov J. 46. – ISHEMIJSKI CEREBROVASKULARNI INSULT U DEČJEM DOBU. K. Sekulić-Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata sa primarno generalizovanim epilepsijama. Zbornik sažetaka:193-4.. Mihaljev-Martinov –Kliničke i epidemiološke karakteristike epilepsija kod dece i adolescenata hospitalozovanih na području Novog Sada. Beograd. Knežević S.. Sekulić S. Knjiga sažetaka:62 41. 44..elektronsko izdanje. Vlajković K. 2002. Buhmiler K. Zbornik sažetaka: 191-2.857(082) 37..857(082) 38.857(082) 39. Novi Sad. Novi Sad. Mihaljev-Martinov J. Zbornik sažetaka: 234 42. Beograd. Tanackov I.REFLEKS USPRAVLJANJA IZ SUPINACIJE U PRONACIJU KOD FETUSA ZAMORCA. Sakač S. Gebauer-Bukurov K... Gebauer K. Filipović D. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. 45. S. Hydromyelia torakalnog dela kičme kod deteta – prikaz slučaja.. XII Kongres neurologa SCG. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. 2-5 Oktobar 2005.. XII Kongres neurologa SCG. Gebauer-Bukurov K. Ed: Medicinski fakultet. sa međunarodnim učešćem. Mihaljev-Martinov J. 47. Vujković K. Petrovački-Balj B.Gebauer-Bukurov. XII Kongres neurologa SCG.. 2004. LOKALIZACIJA I KLINIČKI KORELAT. Suknjaja V. K. Mihaljev-Martinov J. 2002.. Božić K.. Božić.. K. 2004. CIP 618.. elektronsko izdanje ISBN 86-7197-190-2. Sekulić S.

Zbornik rezimea :14. 254 11. Zb. Mihaljev-Martinov J.. III Kongres neurol. Zagreb 1985... 8. 19. Nikolić I.: Akutna oftalmoplegija. 1990.. MihaljevMartinov J.Pavlović: Akupunkturni tretman migrena. XII Kongres za EEG i kliničku neurofiziologiju Jugoslavije. 15... Nikolić I. Mihaljev-Martinov J.. 1. Konjović Z. 5. I Jugoslov. Mihaljev-Martinov J. Knjiga saž. Nikolić I. Žikić M. Knjiga saž. Pavlović T. VIII Konres neurol. Jovanović M.... Mihaljev-Martinov J. Beograd 1993. Zbornik rezimea 89. Mihaljev-Martinov J. Zbornik sažetaka 69. Sad. V Simpozijum o CVB Zagreb. Beograd 1993. Sarajevo 1985..:Mogućnosti primene ACTH u terapiji epilepsije razvojnog doba. Tranzitorne ishemijske atake u području vertebrobaszilarne vaskularizacije. Delibašić N. 3. neurol. Pavlović T.. Puača-Stevanović S. Beograd 1993. Glavobolje u dece. N.. Cerebrovaskularni protok u interiktalnoj fazi komplikovane migrene. X Jugoslovenski Simpozijum o epilepsijama. III Kongres neurologa Jugoslavije. Jovanović M. Božić K. Jovanović M... Mihaljev-Martinov J.. 1988. neurol..neurol... Mihaljev-Martinov J. Zbornik abst. I Ju Kongres društva za neuronauke. Jugosl. 159.. I Kongres Ju društva neuronauka. Beograd 1993.. N.. Slankamenac P. Divjak I.. III Kongr. Akupunktura-primena u terapiji glavobolja. Mihaljev-Martinov J. Delibašić N. Žikić M.163.Sad. Knjiga sažetaka 23. 1988.. 7... 18..Zb.. Konjović Z. neurol. Jovanović M.: Interkiktalna studija cerebrovaskularnog protoka migrene sa aurom. 19.. Mihaljev-Martinov J. Božić K.. Popov I. 10.Sad.. Jovanović M. Mihaljev-Martinov J... Zbornik rezimea 5.. 12. Nikolić V. D... Jugosl. Jugosl.: Fenomenologija migrene u dece. Consalting system for migraine diagnostic with rheoencephalography. Mihaljev-Martinov J. N. 2.Živanović O.. Stevanović V. Kopitović A.231. Zbornik rezimea:5. Zadar. Drakić D.u izvodu..Ju. Mihaljev-Martinov J. I Kongres Ju duštva neuronauka.. Hadnadjev M.. N. VII Kongres lekara Jugoslavije.Ju. Slankamenac P. Beograd 1993.. Elektroradioizotopski korelati glavobolje u dece obolele od epilepsije. 1990. Baza podataka za ispitivanje cerebralne cirkulacije. 16. III Kongr.: 310. Tranzitorne krize svesti u fazi ataka migrene.: Simptomatologija glavobolje u dece obolele od epilepsije. Delibašić N. Zadar 1980.. Pavlović T.. Delibašić N.300. Jerković M. 14. III Kongres neurol. Nikolić I. Ju.. 1988. III Kongres neurol. XX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu. Cervikalne migrene i akupunktura. 6. Mihaljev-Martinov J. Mišić-Pavkov G.. Zbornik rezimea:129.. JU.Beograd 1993. Vujić M.. Mihaljev-Martinov J..: Efekti Heparina u lečenju cerebrovaskularne bolesti. VIII Kongres neurologa Jugoslavije. Zbornik sažetaka:139. Nikolić I. Gvozdenović S. Pavlović T.. Knjiga saž. Jugoslavije.. Zbornik sažetaka. Makedonski medicinski pregled.. Beograd 1979.. Zbornik abstr... III Kongres neurol. 1988 Zbornik abstrakta:251 9.: Tranzitorne krize svesti u migreni. Ohrid. Mitrović D.. Mihaljev-Martinov J. VIII Kongr. Puača-Stevanović S.Ju. 162. Migrena skor-klinički i REG parametri.abstr. Mihaljev-Martinov J.... Mihaljev-Martinov J. 17 . Ispitivanje cerebralne cirkulacije u dece sa migrenskim glavoboljama pomoću 99 mTC DTPA. 4.: Vertigo-elektroklinički korelati. Milošević D.Sad.saž. Novi Sad 1988. 1985. VIII Kongres neurol.139-40. Kopitović A. Nikolić I. Kongres za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba.... Jugosl.. Nikolić I.V Simpozijum o CVB Zagreb 1990. Nikolić V.. Popov I. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J... 1990(7): 83 13.. 20. VIII Kongr.. IV Simpozijum o cerebrovaskularnium bolestima. 17. Knjiga saž..

. I Simpozijum razvojne neurologije i psihijatrije. 26-7. 1985.. Bogdanović S. Sekulić S. Praksa propisivanja antiepielptičnih lekova u Jugoslaviji. Ružička S. Knjiga saž. Božić K.... Bogdanović S... Zbornik Sažetaka. Matijević R.Pavkov: Mogućnosti primene IMX modula u zdravstvu. Neklasifikovane glavobolje...PRIKAZ SLUČAJA CEREBROVASKULARNOG INZULTA KOD PETNAESTOGODISNJE PACIJENTKINJE SA DIABETES MELLITUSOM. Zlatibor. Mihaljev-Martinov J. 1995.. Zbornik sažetaka 24-5. Bogdanović: Komorbiditet migrene i epilepsije. XVIth Yugoslav epilepsy Symposium... Novi Sad 2000. N. VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinima. D.Book of Abstracts:168 33. Božić K.. Gebauer K.. Gebauer K. Vlajković K. Mihaljev-Martinov J. 32. Zbornik sažetaka.. Petrovački B. Reakciono vreme kod dece obolele od migrene. Zbornik Radova. Uticaj epilepsije na kvalitet života kod adolescenata. Mihaljev-Martinov J. Djordjević S. Mihaljev-Martinov J. Novi Sad. S. 2001. Zbornik sažetaka:224 Spisak rezultata R81 – Odbranjena doktorska disertacija. 25.1996:101. Zlatibor. 31. Divjak I. Filipović D. november 1-3.. 28. Đorđević S. Žarkov M. Krbanjević A. Mihaljev-Martinov J. G. Mihaljev-Martinov J. Mihaljev-Martinov J. II Kongres pedijatara Jugoslavije.1996:172. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije.. Medicinski fakultet.... Zbornik radova. 1995.Beograd 1993. Jerković M..Ekspertni sistem za dijagnozu CVB. Zbornik saž. 21. Bogdanović S. Spisak rezultata R82 – Odbranjena magistarska teza Broj PRODUKCIJA . K. Kelemen A.PRIKAZ SLUČAJA STIMULUS SENZITIVNE EPILEPSIJE..Mišić-Pavkov.. Zlatibor.. Mihaljev-Martinov J.. Mihaljev-Martinov J. Niška Banja. Zbornik sažetaka:156 31. IV Kongres neurologa Jugoslavije. Knjiga sažetaka: 320. Ružička S. 41 kongres studenata medicine i stomatologije Jugolavije. 30. Belgrade.klinička korelacija migrene u razvojnom dobu. prikaz slučaja. Neka zapažanja o neurološkim komplikacijama kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemmijom (ALL) u našoj sredini. Prvi Simpozijum informatičke tehnologije i primene. Doktorat medicinskih nauka. Kelemen A.Sekulić. 2000:47. Gebauer K. Reoencefalografsko.. 41 Kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. III Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke. Novi Sad. Biohemiske i citološke analize cerebrospinalne tečnosti kod dece i mladih obolelih od epilepsije.. Mihaljev-Martinov J.: SARA računarski program za dijagnozu migrene u razvojnom dobu. Mihaljev-Martinov J.. Gebauer E. Sakač S. Djordjević S. XVI Yugoslav epilpesy Symposium.UČEŠĆE NA PROJEKTIMA 18 . Mihaljev-Martinov J. Gebauer-Bukurov K. Mihaljev-Martinov J.. Zlatibor. Niška Banja.maj-03 jun 2000. IV Kongres neurologa Jugoslavije. Mihaljev-Martinov J. 2000:49.2000:47 27.Sad. Beograd 2001. 22... 23.. Puača S. Sekulić S.. S. V Kongres neurologa Jugoslavije. 1998:286 26.. Prvi Simpozijum Informatičke tehnologije i primene. Stevanović V. Knežević S. 24. Sekulić S.. Book of Abstracts:66..... Gebauer K... I Jugoslovenski kongres o epileptologiji..Gebauer. 29... Zbornik radova. zbornik sažetaka. 437. Beograd 2002. Božić K.. Migrena skor kod vegetativnig infantilizma. Božić K. Broj 1 1..

Happy child –zajedničko istraživanje Instituta za neurologiju. Novi Sad. Hungary PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEDJUNARODNIM ČASOPISIMA Spisak recenzija 19 Broj . Ksenija Božić-Somatosenzorni evocirani potencijali u dijagnostici i prognozi ishemičnog oblika moždanog udara. Medicinski fakultet. Medicinski fakultet. Sara Puača Stevanović-Reoencefalografski korelati terapije dihidroergotaminom u migreni razvojnog doba. 2002 4.Spisak projekata Broj 4 1.UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI Spisak učešća u medjunarodnoj sradanji Broj 1 Zajednička istraživanja sa: 1. Magistarski rad. 2003 5. Medicinski fakultet. Slobodan Sekulić-Neuroloski pokazatelji u proceni stanja dece rođene karličnom prezentacijom. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. 1990-2000. Csongrad Megyei Intézete. Magistarski rad. razvoj softvera za REG i EEG kontrolu. aktuelna dinamika disfunkcije nervnih i psihičkih mehanizama. Novi Sad. Savezni naučnoistraživački projekti 4. projekat za razvoj naučnih disciplina 3.-Razvoj softvera za procesiranje bioelektričnih potencijala kod osoba sa poremećajima sluha i vida. Magistarski rad. 2000-2004. 1988-1989.Ispitivanje kvaliteta života kod obolelih od migrene. Doktorska disertacija. Marija Jovanović-Baza podataka za cerebrovaskularne bolesti. 2004 6. Kliničkog centra. 2004 PRODUKCIJA – VODJENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA Spisak doktorskih disertacija Broj 1 1.6726 Szeged. Novi Sad. Novog Sada i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa dr Nady Molnár Gyöngyi. Medicinski fakultet. 1986-1988. Novi Sad. Medicinski fakultet. 1989.1999. Novi Sad. Dekada mozga. Ksenija Gebauer-Bukurov-Epidemiološka analiza epilepsija u dece i adolescenata na području Novog Sada. Novi Sad. projekat za razvoj naučnih disciplina 2.-Obrada i procesiranje bioelektričnih potencijala. Medicinski fakultet. Magistarski rad. projekat za razvoj softvera za MDM u neurologiji PRODUKCIJA – VODJENJE MAGISTARSKIH TEZA Spisak magistarskih teza Broj 6 1. Saša Bogdanović. Slađana Sakač-Klinička provera dijagnostičkih kriterijuma migrene u razvojnom dobu. Copernicus II. 1994 3. PRODUKCIJA . Medicinski fakultet. Novi Sad. 2. 1994-1999.

od 1993. Godine od-do.UREDJIVANJE ČASOPISA Spisak uredjivanja časopisa Broj 1 1. Klasa časopisa (medjunarodni ili domaći) 20 . kourednik.član uredjivačkog odbora.PRODUKCIJA .Uloga (urednik. Aktuelnosti iz neurologije i psihijatrije i graničnih područja-član Izdavačkog saveta. do danas klasa: domaći časopis NAPOMENA: Naziv časopisa.recenzent).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful