UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MAŠINSKI FAKULTET BANJALUKA

NASTAVNI PLANOVI PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
(Bachelor of Science) (Master of Science)

April, 2009. No – 02/010.

Nastavni plan

Uopšte

1. OPŠTE KARAKTERISTIKE STUDIJA
Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci se od 01.10.2007. godine izvode sljedeće studije:
Doktor tehničkih nauka - mašinsko inženjerstvo
(Ph.D.=Dr.-Ing) (3. stepen)

ECTS 480 450 Doktorske studije 420 390 360 330

Master mašinstva (M.Sc.)
(2. stepen)

300 Diplomske studije 270 240 210

Bachelor mašinstva (B.Sc.)
(1. stepen)

180 150 Osnovne studije 120 90 60 30

1

Nastavni plan

Uopšte

Na diplomi Osnovnih akademskih studija (185 ECTS) pisaće stručni naziv BACHELOR MAŠINSTVA trogodišnjih studija (B.Sc.). U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Diplomskih studija (120 ECTS) pisaće se akademski naziv MASTER MAŠINSTVA – MASTER (M.Sc.) U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Doktorskih studija (180 ECTS) pisaće se naučni naziv DOKTOR NAUKA - MAŠINSKO INŽENJERSTVO (skraćeno dr). U Dodatku diplome daje se datum upisa, istraživačka oblast, zatim spisak odslušanih i položenih predmeta, zatim podaci o održanoj nastavi, o publikovanim radovima i o učešću na projektima, a na kraju datum odbrane, naziv odbranjene doktorske teze, ime mentora, kao i ime članova komisije pri odbrani. U međunarodnim odnosima ova titula odgovara tituli Doctor of Philosophy (Ph.D.) Na Mašinskom fakultetu programi (odsjeci): organizovani su sledeći studijski

PROIZVODNO MAŠINSTVO ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO MEHATRONIKA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT ZAŠTITA NA RADU

2

Nastavni plan Bachelor NASTAVNI PLANOVI PRVOG CIKLUSA STUDIJA (Bachelor of Science) .

Nastavni plan prve godine I. Mehanika II 2. PREDMETI br. Mašinski elementi I III 4. Engleski jezik III Ukupno Sem. Industrijski menadžment 6. Matematika II 2. Elektrotehnika 5. 1. Ukupno Nastavni plan prve godine II-semestar Red. Radno pravo 6. PREDMETI br. Otpornost materijala II 3. 1. Časovi P+V 4+4 2+2 2+2 3+3 2+0 0+2 13+13 Časovi P+V 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 0+2 12+14 Časovi P+V 4+3 2+2 3+2 3+2 2+1 0+2 14+12 ECTS bodovi 9 6 5 6 4 30 ECTS bodovi 8 8 5 5 4 30 ECTS bodovi 8 6 6 6 4 30 . II i III semestar je zajednička. Ukupno Nastavni plan druge godine – III semestar Red. 6.semestar Red. Materijali I 5. Engleski jezik II / Sport Sem. Matematika I 2. 1.Nastavni plan Bachelor 2. Proizvodne tehnologije Fizika 5. Nacrtna geometrija I 4. Mehanika I 3. NASTAVNI PLANOVI ZA I. Inženjerska grafika 4. Informatika 3. PREDMETI br. Engleski jezik I / Sport Sem. II I III SEMESTAR Za sve studijske programe nastava za I.

V i VI semestar) 3. Inženjeri proizvodnog mašinstva mogu se zaposliti u različitim proizvodnim preduzećima u metalnoj industriji (poslovi projektovanja proizvoda. svim ostalim granama industrije u kojima se proizvodnja odvija sa visokim stepenom automatizacije (prehrambena. NASTAVNI PLANOVI ZA STUDIJSKE PROGRAME (IV. Odsjek proizvodno mašinstvo nudi širok izbor predmeta koji usmjeravaju u struci i čiji nastavni sadržaji obuhvataju izučavanje procesa obrade metala rezanjem i plastičnim deformisanjem. istraživačko-razvojnim centrima. CAM). Izborom određenih izbornih predmeta omogućeno je usmjeravanje i prema mehaničkoj preradi drveta.). projektovanje tehnoloških procesa i sistema. simulacija procesa obrade pomoću računara (CAE). grafička.Studijski program Proizvodno mašinstvo. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . programiranje CNC mašina alatki. zavarivanje i termičku obradu. mašina i opreme u metalnoj industriji. drvna industrija i dr. dijelova i tehnologija izrade). 1 . kompanijama i preduzećima koja se bave proizvodnjom alata. laserom i plazmom. tehnoloških procesa (CAPP. priprema i upravljanje proizvodnjom. i dr. CAE). a posebna je prednost mogućnost rada na poslovima održavanja mašinskih sistema u praktično svim preduzećima. primjena savremenih softverskih paketa kroz projektovanje proizvoda (CAD. projektovanje alata i pribora primjenom softverskih paketa CATIA i SolidWorks. projektovanje tehnoloških procesa za obradu rezanjem. automatizacija i robotizacija proizvodnje. projektnim biroima i kompanijama koje se bave istraživanjem i razvojem novih tehnologija i proizvoda.. deformisanjem i nekonvencionalne metode obrade (obrada vodenim mlazom.1 PROIZVODNO MAŠINSTVO Proizvodno mašinstvo obuhvata sve proizvodne tehnologije. institucijama i ustanovama. projektovanje savremenih mašina alatki i fleksibilnih tehnoloških sistema primjenom metode konačnih elemenata (MKE). institutima. fabrički komunikacioni sistemi za akviziciju i razmjenu informacija. hemijska.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo 3. kao i prateće oblasti kao što su: konstrukcija alata i mašina. brza izrada prototipova).

5. 3.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu . 2. 4. 4. Engleski jezik IV Ukupno 1. Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 Izborni predmeti (biraju se 2) Fakultativ.IV semestar Red. PREDMETI Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 4 sedm. 0+2 17 + 12 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 30 Sem. 2. br. PREDMETI Tehnologija obrade rezanjem Tehnologija obrade deformisanjem Mjerna tehnika Hidraulika i pneumatika Primarna prerada drveta1 Razvoj proizvoda Tribologija Osnovi konstruisanja Transportna tehnika Površinska obrada drveta1 Furniri i šperovano drvo1 Hemijska prerada drveta1 Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 12 + 12 ECTS bodovi 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 30 Obavezni predmeti V 1 1. 2. Red. 5. . 3. 7. br.2 1. 4. IV Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Mašinski elementi II Materijali II/ Nauka o drvetu1 Industrijska praksa Fakultat. 6.2 6.1 5. 3.1 4. Nastavni plan za treću godinu – V semestar Sem.

6. 3. 2. 4. PREDMETI Obradni sistemi za obradu deformisanjem Obradni sistemi za obradu rezanjem Računarom integrisana proizvodnja (CAD. Fakultativ.CIM) Zavarivanje i termička obrada Upravljanje i regulacija Alati za obradu deformisanjem Mehatronika Projektovanje tehnoloških procesa Alati i pribori I Dinamika mašina Mašine za obradu drveta1 Hidrotermička obrada drveta1 Konstrukcije proizvoda od drveta1 Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sem.BP.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu –VI semestar Red. Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . Obavezni predmeti VI Izborni predmeti (biraju se 2) 1. br. 5.Proizvodno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 1 30 5 Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 3 .CAPP.

kao što su geotermalna energija. Studentima nudi mogućnost zavisno od njihovih interesa da se bave projektovanjem. . Kako danas u svijetu. Mogu da se bave projektovanjem u oblasti termotehnike i termoenergetike. posebna pažnja se posvećuje izučavanju problema i načina smanjenja emisije štetnih produkata sagorjevanja iz motora i drugih postrojenja. vozila predstavljaju glavne zagađivače okoline. energija biomase.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 3. rashladnih sistema. Poseban izazov za inženjere ovog usmjerenja predstavljaju mogućnosti bavljenja alternativnim izvorima energije. kao što je projektovanje sistema grijanja i klimatizacije (stambenih. Rukovođenje izgradnjom. poslovnih i industrijskih objekata). termoenergetskih instalacija.2. Osim toga mogu da se bave problemima saobraćaja ali u domenu uticaja vozila. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Na odsjeku postoje tri usmjerenja (studijske grupe) Termotehnika (TT) Termoenergetika (TE) Saobraćajno mašinstvo (SM). projektovanjem informacionih sistema u oblasti održavanja vozila. sertifikacija vozila. konstruisanjem i održavanjem motora i vozila.Studijski program Energetsko i saobraćajno mašinstvo. analiza saobraćajnih udesa i dr. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . Energetska efikasnost takođe predstavlja područje u kome postoji mnogo prostora za rad. prevashodno zbog niskog nivoa energetske efikasnosti naše industrije. u urbanim sredinama. kao i sistema za održavanje motornih vozila. ispitivanje i održavanje navedenih sistema. pripada inženjerima ovog odsjeka. pumpnih i komresorskih instalacija. Na ovom usmjerenju se izučavaju bezbjednosni aktivni i pasivni sitemi na vozilima i njihov uticaj na bezbjednost saobraćaja. Saobraćajno mašinstvo je posebno atraktivno usmjerenje. solarna energija i dr. itd. Studenti koji steknu Bachelor diplomu energetike i saobraćajnog mašinstva imaju pred sobom širok dijapazon mogućnosti.

TE) Grijanje (TT) Toplotne-turbo mašine (TE) Motorna vozila-teorija kretanja (SM) Šinska vozila (SM) Bezbjednost saobraćaja (SM) Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina (SM) Tehnički engleski jezik I Ukupno 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15+10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 1 . br Obavezni predmeti 1. 0+2 14 + 12 5 6 6 6 5 2 Fakultatat. Izborni predmeti (biraju se 2) 3.IV semestar Red. 3. 1. 5. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. Termodinamika II Motori SUS osnove Kotlovi Transport cijevima (TT. 1. Fakultativno V PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 5. 7. 3. IV 4. 30 Nastavni plan za treću godinu -V semestar Red. br.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu . Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Pogonski materijali Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 2. 6. 6. 4. 2. 2.

2. TE) Klimatizacija (TT) Rashladna postrojenja (TT) Termoenergetska postrojenja (TE) Toplotni aparati (TE) Tehnologija održavanja motora i vozila (SM) Uvod u sisteme vozila (SM) Oprema motora (SM) Tehnički propisi za vozila i sertifikacija (SM) Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15 + 10 2 mjeseca ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sem. Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 6. kompresori i ventilatori (TT. br Obavezni predmeti PREDMETI Upravljanje i regulacija Osnove teorije održavanja Pumpe. 5.Energetsko ili saobraćajno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 30 5 TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 2 . 1. 1. 9. 2. VI Fakultativno Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . 7.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Red. 8. 3.

MEHATRONIKA Mehatronika je inženjerska disciplina 21. elektronike i informatike) i zadovolje permanentno promjenljive zahtjeve inženjerske djelatnosti na različitim nivoima.mašinstva. te eksploatacije i održavanja. . preko realizacije. ostvariti jedan prostorno i funkcionalno integrisan cjelovit tehnički sistem. počevši od faze koncipiranja.Studijski program Mehatronika. vijeka koja omogućava stvaranje i primjenu inteligentnnih mašina stvorenih na bazi hibridnih tehnologija.3. Ishod procesa učenja na studijskom programu Mehatronika je osposobljenost inženjera da može uspješno i stručno. Osnovni cilj studijskog programa „Mehatronika“ prvog ciklusa u okviru visokog obrazovanja na Mašinskom fakultetu je da studenti ovladaju objedinjenim i sistemskim znanjima na području mehatronike (kompleksnih tehničkih sistema . Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva .Nastavni plan Bachelor-Mehatronika 3.

2.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu . Obradni sistemi Energetska postrojenja 5. broj Obavezni predmeti 1. 2. Sem. 4. 3. V Izborni bira se 1 od 2 5 Izbornibira se 1 od 2 3+1 0+2 15 + 10 5 Fakultativno 30 . 0+2 14 + 12 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Fakultativno Časovi P+V 3+2 3+1 3+2 3+2 ECTS bodovi 7 6 7 Sem. 5. Motori SUS Tehnički engleski jezik I Ukupno PREDMETI Mjerna tehnika Regulaciona i upravljačka tehnika Hidraulika i pneumatika Tehnologija mašinogradnje Bachelor-Mehatronika Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 1.IV semestar Red. br. PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Osnove mehatronike Mašinske konstrukcije Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. 3. IV 4. 6.

VI semestar Red. Naziv predmeta Elektronika Automatizacija i vizualizacija procesa Osnove robotike 3D-CAD mašinsko konstruisanje NC programiranje i fleksibilna automatizacija Osnovi transportne tehnike 5. (studijski program . VI Izbornibira se 1 od 2 4.Mehatronika) ili nastavak školovanja za MSc 1 . 3+2 6 Izbornibira se 1 od 2 3+2 6 0+2 15 + 10 2 mjeseca 30 5 Fakultativno Ukupno BSc rad za BACHELOR mašinstva. Skladišna tehnika i logistika Tehnički engleski jezik II Bachelor-Mehatronika Časovi 3+1 3+1 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 Sem. 3. 2. broj Obavezni predmeti 1.Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu .

4. menadžmenta kvaliteta. razvoja i oblikovanja proizvoda. godine u SAD. projektovanja informacionih sistema. Tokom studija na ovom odsjeku.Nastavni plan Bachelor-Industrijsko inženjerstvo i menadžment 3. a danas se izvodi u preko 70 država svijeta. projektovanja radnog prostora i uslova na radu. projektovanju i održavanju. odnosno ovakvog profila mašinskih inženjera slijedi iz činjenice. organizacije i praćenja proizvodnih procesa. Ovako profilisan studij pojavio se 1901. obrazuju se inženjeri za rješavanje niza problema iz područja: projektovanja. jako kompleksni i da značajno utiču na ukupnu uspješnost proizvodnih i poslovnih sistema. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . itd. menadžmenta ljudskih potencijala. obezbjeđenja računarske podrške proizvodnji. Neophodnost ovakvog studija. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Na odsjeku industrijskog inženjerstva i menadžmenta a u okviru studija mašinstva. Programi studija ovog odsjeka na Mašinskom fakultetu osposobljavaju kandidate za vođenje preduzeća ka poslovnoj izvrsnosti u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. da su poslovi i ostale aktivnosti koje prate organizaciju proizvodnje poslije projektovanja i konstruisanja proizvoda. produktivnosti i rentabilosti poslovanja. održavanja tehničkih sistema i proizvodne opreme. analize i unapređenja svih segmenata poslovnih. i da je realno očekivati da će se potrebe privrede za ovim znanjima i ovim profilom stručnjaka višestruko povećati. proizvodnih i drugih sistema. analize pokazatelja ekonomičnosti. Neka istraživanja u našem okruženju pokazuju da oko 70% zaposlenih mašinskih inženjera radi na poslovima iz ove oblasti.Studijski program Industrijsko inženjerstvo i menadžment. . studenti se osposobljavaju za korištenje najsavremenijih metoda i tehnika u ovoj oblasti a koje se primjenjuju u savremenim evropskim i svjetskim tržišno orjentisanim preduzećima i privredama.

1. PREDMETI Tehnologija organizacije industrijskih sistema Sistemi automatskog upravljanja Ekonomika preduzeća Tehnologija mašinogradnje Energetski sistemi Projektovanje tehnoloških procesa Zaštita životne sredine i održivi razvoj Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 15 + 10 ECTS bodovi 7 7 7 5 5 4 4 30 1 Sem. Obavezni predmeti 1. 3. 15 + 10 2 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 Sem. V Izborni predmeti 5. 4. br. 2.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. 3. 5. PREDMETI Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Inženjerska statistika Engleski jezik IV Industrijska praksa Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. IV 4.Nastavni plan Bachelor-Ind. Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 0+2 4 sed. Fakulta. 2. br. Fakultativno .

Poslovno-proizvodni informacioni sistemi Tehnički engleski jezik II Uvod BSc rad Bachelor mašinstva (Studijski program –Industrijsko inženjerstvo i menadžment) i/ili nastavak školovanja Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca 30 5 ECTS bodovi 7 7 6 5 5 5 5 VI Fakultativno 2 Izborni predmeti . PREDMETI Menadžment kvalitetom Održavanje Upravljanje proizvodnim sistemima Skladišna tehnika i logistika Menadžment ljudskim resursima Komercijalno poslovanje 5. br. Obavezni predmeti 1. 4. 2.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Sem Red. 3.Nastavni plan Bachelor-Ind.

Planiranje i razvoj sistema zaštite Inovacione aktivnosti i timski rad. ZAŠTITA NA RADU Poziv mašinskog inženjera. Nadzor u sistemu zaštite. Poslove koje obavlja stručnjak koji je završio zaštitu na radu su: Ispitivanje domaćih i uvoznih proizvodnih sistema u pogledu ispunjenosti propisanih normi zaštite na radu. Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. odsjek zaštite na radu je human ali istovremeno i veoma odgovoran posao. . Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva (B. Ciljevi studijskog programa prvog ciklusa je osposobljavanje studenta za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti inženjerstva zaštite na radu i rješavanju problema bezbjednosti u proizvodnim i drugim radnim organizacijama. Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. Posebni ciljevi programa su sticanja znanja i veština za: Nadzor u sistemu zaštite Pregled i ispitivanje opreme za rad u pogledu bezbjednosti Ispitivanje uslova radne sredine Projektovanje i upravljanje kvalitetom radne sredine. Razvoj i primjena metodologija.5. pregledu investiciono-tehničke dokumentacije u pogledu ispunjenosti zaštite na radu. Vrši nadzor u sistemu zaštite i ispitivanje uslova radne sredine Planiranje i razvoj sistema zaštite Vrši ekspertizu nezgoda.Nastavni plan Bachelor-Zaštita na radu 3. udesa.Sc). povreda. alata i procedura u upravljanju sistemom zaštite Analizu profesiobnalnog rizika Rješavanje problema u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja radnika.Studijski program Zašita na radu . Razvoj proizvoda s obzirom na sigurnost i bezbjednost njegove primjene u korištenju prema preporukama evropskih i svjetskih standarda.

1. 5. 2.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. br.V semestar Red . 7. IV Fakultativno Ukupno Nastavni plan za treću godinu . 6. PREDMETI Zaštita od opasnog dejstva električne struje Sistemi i uređaji zaštite Zaštita od požara i eksplozije Mikroklima i radna okolina Industrijski objekti i urbanizacija Upravljanje otpadom Informacione tehnologije Tehnički engleski jezik I Ukupno 13 + 12 30 Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 14 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Sem. Obavezni predmeti PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Zaštita na radu Regulaciona tehnika Industrijska praksa Engleski jezik IV Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 2+2 3+2 4 sed. V Izborni predmeti (biraju se 3) Fakultativno 30 1 . 6. 3. 4. 4. 3. 0+2 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Sem. 5. br Obavezni predmeti 1. 2.

PREDMETI Buka i vibracije Medicina rada Projektovanje sistema i uređaja zaštite Mjerna tehnika Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 13 + 13 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Procjena i simulacija rizika Ekonomika zaštite na radu Sigurnosna tehnika Tehnički engleski jezik II Ukupno VI Fakultativno 30 5 BSc rad za Bachelor mašinstva. 7. 3. Red. 2. (Studijski program Zaštita na radu) ili nastavak školovanja za MSc 2 . Izborni predmeti (biraju se tri) 5.Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu – VI semestar Sem. 6. br Obavezni predmeti 1. 4.

Nastavni plan Master of Science NASTAVNI PLANOVI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA (Master of Science) .

elektroprivreda. Studenti svoje vještine i znanja stiču kroz realizaciju studijskog programa u dvogodišnjem trajanju (četiri semestra). naftna industrija. uz najsavremeniji nastavni proces primjenom: multimedijalne. VIII. uz laboratorijske i računske vježbe i stručnu praksu u privredi.Nastavni plan 4. Konkretno. alata i širokog spektra raznih proizvoda neophodnih za funkcionisanje privrednog života.1. audio-vizuelne. Ova oblast objedinjava projektovanje tehnoloških procesa. Studijski program Proizvodno mašinstvo obrazuje studente da se bave računarski podržanim projektovanjem proizvoda. upravljanje procesima kontrole kvaliteta. tehnologija. Master-Proizvodno mašinstvo STUDIJSKI PROGRAMI I NASTAVNI PLANOVI u VII. Stoga Proizvodno mašinstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. ovladaju dopunskim stručnim znanjima za razvoj savremenih tehničkih sistema. te da primjenom naučnih metoda i prethodno stečenih vještina ponude unapređenja ili sasvim nova rješenja za taj identifikovani problem. ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumijevanju osnovnih fizičkih principa iz različitih oblasti tehnike. razuma. . pa sve do razvoja i primjene novih specifičnih tehnologija i još mnogo toga. tehnoloških sistema i postrojenja kao i upravljanjem svih vrsta procesa u proizvodnim sistemima. poljoprivreda. Studenti koji završe ovaj studijski program biće osposobljeni da u svakom konkretnom slučaju identifikuju problem u industriji i nauci. Proizvodno mašinstvo je inženjerska oblast koja uz pomoć mašte. PROIZVODNO MAŠINSTVO Studijski program drugog ciklusa akademskih studija (Master) proizvodnog mašinstva predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija (Bachelor) i ima za cilj produbljavanje znanja studenata koji su uspješno završili prvi ciklus i osposobljavanje za samostalan naučno-istraživački rad. interaktivne teorijske i praktične nastave. iskustva i intuicije primjenjuje savremena naučna saznanja za uspješno konstruisanje i proizvodnju mašina. upravljanje tim procesima. uređaja. kao i upravljanje fabrikama iz oblasti metaloprerađivačke industrije i drugih srodnih industrija. IX i X semestru 4. steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primijeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad. razvojno-istraživački centri. Proizvodno mašinstvo ima važnu ulogu za održavanje i uspešno funkcionisanje mnogih privrednih grana države kao što su: saobraćaj.

pred. 8. 3. 1. 6. 2. 1.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan četvrte godine – VII i VIII semestar SEM. Vrsta Predav. 4. 3. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Red. 1. br. 7. pred. 7. Obav. 12+10 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 Izborni predmeti (Biraju se 2) VIII Tehnologija obrade plastike Eksploatacija i održavanje Finalna prerada drveta1 Ploče od usitnjenog drveta1 Proizvodni sistemi MPD1 Laboratorijski rad Ukupno 1 . 5. 2. 5. 9. 8. Izborni predmeti (Biraju se 3) Matematika III Nekonvencionalne tehnologije Projektovanje tehnoloških procesa Informacioni sistemi Standardizacija i industrijska legislativa Alati i pribori Viša elastomehanika Savremeni materijali Montažne tehnologije Lijepljenje drveta1 Energetika drvne industrije1 Laboratorijski rad Ukupno Fleksibilni tehnološki sistemi Industrijska robotika Modeliranje i simulacija Sigurnosna tehnika Projektovanje tehnologije zavarivanja i termičke obrade Projektovanje proizvodnih sistema 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 4. 6. VII Obav. 12+10 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 2. 2. 3. 1.

SEM. 3. PREDMETI Automatizacija proizvodnih procesa Organizacija proizvodnje Nanotehnologije Upravljanje kvalitetom Tehnička ekspertiza Prograniranje numeričkih mašina Sistemi i uređaji zaštite Specijalne mašine i mehanizmi Efektivni proizvodni sistemi Laboratorijski rad Ukupno Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm. 2. 6.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . 3.IX i X semestar Vrsta predavanja Red. 4. 5. 2. 13 + 12 do 6 mjeseci ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 Obavezni predmeti Izborni predmeti (2) IX X 1 1. 1. br. Obavezno MSc rad Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 .

U okviru studijske grupe termoenergetika. Dio radnog ciklusa ovih sistema predstavlja rekonstrukcija i modernizacija. On obezbjeđuje nivo specijalističkih znanja neophodnih za razumjevanje složenih termotehničkih sistema. sa ciljem da ambicioznijim studentima da mogućnost da prošire nivo znanja. Pri tome se sam proces planiranja i sprovođenja procesa produženja radnog vijeka i same eksploatacije postrojenja. Program je osmišljen u svijetlu koncepta održivog razvoja u energetici. koje uključuju odabrana poglavlja iz termodinamike. kao i racionalizaciji i uštedama u potrošnji svih oblika energije. bezbjednost saobraćaja. sagorjevanja. klimatizacije i hlađenja te realizovanje složenih termodinamičkih i tehnoekonomskih analiza. ali primarno fokusiranim na rješavanje složenih problema u termotehnici. kao i da se dijelom osposobe za samostalni naučno-istraživački rad i eventualno usmjere ka adekvatnim doktorskim studijima. studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. upravljanje transportom zatim očuvanje okoline i energetske efikasnosti u saobraćaju. . mehanike fluida. kao i aktivno učešće u poboljšanju radnih performansi termoenergetskih postrojenja u pojedinim fazama u toku njegovog radnog vijeka. upravljanja i regulacije. njihovo projektovanje i analize. kao jednom od osnovnih preduslova za smanjenje emisije gasova staklene bašte. primjeni obnovljivih izvora. U njoj su integrisane oblasti saobraćaja i mašinstva što se danas u rješavanju mnogih savremenih problema u saobraćaju nameće kao neminovnost. pa posebnu pažnju posvećuje unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih energetskih izvora. Danas postoji izražena potreba za kvalitetno vještačenje ili bolje rečeno forenziku saobraćajnog mašinstva. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Master program studijske grupe termotehnike predstavlja prošireni i unapređeni program osnovnih studija.Nastavni plan Master-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 4. njihove eksploatacije i održavanja ili u pravcu saobraćajnog mašinstva koji predstavlja multidisciplinarni pristup saobraćajnoj problematici. Izborom predmeta student se uže profiliše prema afinitetima u pravcu konstrukcije motora i vozila. Program se fokusira na fundamentalne discipline. Cilj ovog programa je da omogući ovladavnje sa relativno širokim znanjima.2. Posebna pažnja posvećena je poboljšanju postojećih i razvoju novih tehnologija za proizvodnju električne energije. Studentu se omogućuje i pristup tehnikama modeliranja složenih tehnoloških procesa. Studenti nakon završenog master kursa su osposobljeni za razvoj opreme i projektovanje složenih sistema grijanja. tako i naučno-istraživačkim poslovima. tako i naučno-istraživačkim poslovima. U okviru studijskih grupa motori i vozila te saobraćaj studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. realizuje sa ciljem dostizanja visokog nivoa pogonske pouzdanosti uz korišćenje ekonomskog kriterijuma. odnosno postupak produženja njihovog radnog vijeka. toplote i tehnološke pare. i generalno uticaja termotehničkih sistema na životnu sredinu.

Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . 9. Red. 5. br PREDMETI Obavezni predmeti 1. 2.VII semestar Vrste predavanja Časovi P+V ECTS bodovi Sem. TT) Sistemi grijanja (TT) Transformatori toplote (TT) Generatori pare I (TE) Energetski parni kotlovi (TE) Konstrukcija parnih i gasnih turbina (TE) Sistem prenosa snage i upravljanja na vozilima (SM) Dinamika sudara vozila Motori SUS II Održavanje šinskih vozila (SM) Ekologija i vozila (SM) Ukupno 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 14 +10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 Izborni predmeti (biraju se 3) VII 1 . 11. 8. 3. 7. 1. Matematika III Prenos toplote i mase Sagorijevanje (TE. 2. 4. 6. 10.

8. 1. SM) Termodinamičke metode vrednovanja (TT. TE. Mehanika fluida II Ekonomija energije (TT. 7. 2. 10 . 6. PREDMETI Obavezni predmeti 1. TE) Transportna tehnika Sistemi klimatizacije (TT) Termoenergetska postrojenja II Generatori pare II Sistemi za dobavu goriva (SM) Sistemi oslanjanja i kočni sistemi na vozilima Modeliranje procesa u motorima Natpunjeni motori (SM) Dinamika vozila (SM) Laboratorijski rad VIII 2 Izborni predmeti (biraju se 3) .VIII semestar Vrste predavanja Red. Ukupno 15+10 ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 30 Sem. 3. 9. 4. 5.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . br Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3 +2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 2.

IX i X semestar Vrste predavanja Red. 6. Konstruisanje pomoću računara Sistemi upravljanja i regulacije Simulacija strujno-termičkih procesa Enrgetska efikasnost (TT. TE) Dvofazno strujanje (TT. 2. 8. ECTS bodovi PREDMETI Obavezni predmeti 1. 7.TT) Projektovanje i izgradnja termoenergetskih postrojenja (TE) Tribologija motornih vozila (SM) Vozila posebne namjene Mehatronika motora i vozila (SM) Alternativni pogonski sistemi (SM) Menadžment u transportnom inženjerstvu i mehanizacija (SM) Ukupno MSc rad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 30 IX Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 2. 1.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . 10. TE) Obnovljivi izvori energije (TE. 5. 9. 3. br Časovi P+V 2+2 3+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 15+10 Sem. X Obavezno TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 3 .

Kroz izborne predmete u okviru studijskog programa studenti se mogu specijalizirati za uže stručne profile. sa tendencijom sve intenzivnijeg razvoja u narednim decenijama. čime se osposobljavaju za širok spektar mehatroničkih zadataka u industriji i drugim oblastima.Nastavni plan 2. VI-IX semestar) studentu se.3. hidraulike. MEHATRONIKA Master-Mehatronika Osnovni cilj studijskog programa drugog ciklusa obrazovanja „Mehatronika Master“ je osposobljavanje studenata za timski i samostalan rad u analizi. Studij mehatronike obezbjeđuje sinergijska znanja inženjera koji mogu uspješno odgovoriti takvim zahtjevima. Digitalne i programske tehnike su tako grupisane da omogućavaju studentu usmjeravanje prema mehatroničkim sistemima u industriji ili pak prema mobilnim i mikrotehničkim sistemima. kroz sistem izbornih predmeta. Hibridni mehatronički (mehanički-elektronski-informatički) sistemi zahtijevaju integralni. Nakon osnovnog studija u trajanju od četiri semestra na kojem se stiču bazna znanja iz fizikalnih zakonitosti i osnova mehaničkih –mašinskih sistema. tokom V i VI semestra na studijskom usmjerenju mehatronikabachelor stepen studenti usvajaju odgovarajuća znanja iz elektronike. umjesto separatnog stručnog pristupa inženjera u razvoju takvih proizvoda. U drugom ciklusu studija (master. automatizacije. Savremeni inteligentni uređaji. Visok nivo tehnoloških znanja i metoda razvoja proizvoda obezbjeđuje inženjerima mehatronike (stepena master) inovativni pristup i sposobnost bavljenja kako stručnim. tako i naučno-istraživačkim poslovima . sintezi i projektovanju kompleksnih mehatroničkih komponenti i sistema. omogućava da afirmiše lične afinitete i profiliše vlastito uskostručno opredjeljenje. robotike i progamiranja. mašine i postrojenja sadašnje su stanje tehnike u svijetu. .

15+10 6 3 30 1 Fakul. Obavezni predmeti 1. 3+3 4 sed. 4.Nastavni plan Master – Mehatronika Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Vrste predavanja Red. 2. 1. Obavezni predmeti 3+1 3+1 3+3 VIII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. . 3. 3+2 2 sed. PREDMETI Matematika III Proporcionalna i servo tehnika Aktuatori i senzori Upravljačka i komunikaciona tehnika ( Fieldbus tehnika) Teorija sistema Dinamika mašina i numeričke metode Viša teorija otpornosti i MKE Laboratorijska praksa Ukupno Modeliranje i simulacija Digitalna regulaciona tehnika Električni pogoni i pogonska tehnika Programske tehnike u mehatronici Objektno programiranje & C++ Sigurnosna tehnika Mehatronika motora i vozila Labaratorijska praksa Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 5 Sem. 6. 6. br. 2. 15+10 3+2 5 2 30 5 6 5 5 Fakul. VII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. 4. 3.

Obrada (procesiranje) signala i slike Inteligentni sistemi Osnovi mikrotehnike 3+1 5 IX Izborni bira se 1 od 3 5. Izborni bira se 1 od 3 4. Konstrukcioni projekt iz mehatronike Ukupno 0+3 15+11 4 30 30 X Obav. Obavezni predmeti Programiranje mikroprocesora Industrijski i mobilni roboti Programiranje i primjena PLC Tehnička akustika 2. Master – Mehatronika NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+1 3+3 ECTS bodovi 6 5 6 Sem. 1.Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. MASTER RAD MSc 2 . Mehanizmi Analogna i impulsna tehnika 3+1 4 Obavzni 6. 3.br.

• potpuno ovladavanje informacionim i komunikacionim tehnologijama potrebnim za moderan biznis i menadžment. • područja rada u preduzećima su od generalnog menadžera. rukovodioca komercijalnog sektora. • aktivno poznavanje engleskog jezika. proizvodnje i poslovanja privrednih subjekata.Nastavni plan Master-Industrijsko inženjerstvi i menadžment 2. prostor za zaposlenje je od pokretanja vlastitog biznisa do rada u sektorima velikih kompanija. . Studij se završava izradom master rada. • obzirom na dovoljno univerzalna znanja i osposobljenosti. razvoja i upravljanja sistemom kvaliteta i zaštite životne sredine (prema ISO 9000 i 14000). energetici i procesnoj tehnici. • osnovne ekonomske i pravne discipline potrebne za upravljanje poslovanjem preduzećima.4. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Master studij u trajanju od četiri semestra nastavlja se sa više obaveznih i izbornih predmeta ovog studijskog programa kojima se kandidati osposobljavaju za rad u vrlo širokom području projektovanja. Master nivo studija pruža specijalistička znanja iz navedenih područja i omogućava naučni pristup u rješavanju najsloženijih radnih zadataka. IT inženjera i dr. rukovodioca proizvodnog sektora. Znanja i kompetencije koja se stiču na prvom i drugom ciklusu studija ovog odsjeka su: • osnove tehnike i tehnologije u proizvodnji.

3. 4. NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm. 2. 5. 5. 12+11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 3 30 Sem. Operaciona istraživanja Integrisani menadžment sistemi i poslovna izvrsnost Projektovanje informacionih sistema Teorija odlučivanja Proces transfera tehnologija Bezbjednost i zaštita na radu Upravljanje investicijama Laboratorijski rad Ukupno 1 Izorni predmeti (biraju se 2) VIII . 6. 3. 13 +10 3+2 3+2 2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 2.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VII semestar Vrste predavanja Red. Obavezni predmeti 1. Obavezni predmeti 1. 4. Proizvodni sistemi Razvoj proizvoda i procesa Upravljanje i regulacija Računarom integrisana proizvodnja Marketing Simulacija procesa rada Upravljanje industrijskim otpadom Laboratorijski rad Ukupno Izorni predmeti (biraju se 2) VII 6.br.

5. 12 + 11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 30 Sem. 4.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. br. 3. 2. 6. PREDMETI Obavezni predmeti 1. Upravljanje projektima Efektivni menadžment Savremeni komunikacioni sistemi Odjektno orjentisane informacione tehnologije Standardizacija i industrijska legislativa Osnovi komunikologije Upravljanje znanjem Laboratorijski rad IX Izborni predmeti Ob. Časovi P+V 2+3 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 Ukupno X Obavezni MASTER RAD MSc 4 sed. 2 .

ZAŠTITA NA RADU Master-Zaštita na radu Cilj drugog ciklusa na osnovu koga student stiče profesionalnu kompetenciju za: Procjenu profesionalnog rizika Izradu izvještaja o stanju bezbjednosti i zaštite zdravlja Izradu planova i tehničke dokumentacije zaštite na radu. Primjena informacionih tehnologija u inžinjerstvu zaštite na radu. Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija.Zašita na radu). Obučavanje. . Izradu normativnih akata iz oblasti zaštite na rau Nadzor iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja Ekspertizu nezgoda. metoda i procedura za upravljanje sistemom bezbjednosti. Upravljanje raspoloživim resursima u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja Razvoj metodologije. udesa i vještačenja obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite.Nastavni plan 2. povreda. profesionalnu selekciju i razvoj vještina za bezbjedan rad. Stručni naziv nakon završenog drugog ciklusa: Master mašinstva (Studijski program .5.

4. Vrste predav. br. Psihofiziologija rada Sistemi sredstava za gašenje 7. Mikrobiologija 6. požara Laboratorijski rad Ukupno .Nastavni plan Master-Zaštita na radu Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Semestar Red. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 7. 2. Obavezni predmeti 2. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. Održavanje tehničkih sredstava 5. 13+12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VIII Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 6. 5. 3. PREDMETI Ergonmsko projektovanje Hemija u industrijskim sistemima Transport i skladištenje opasnih materija Elektromagnetna zračenja Konfor radne sredine Procesi nekontrolisanog sagorjevanja Postrojenja i instalacije pod pritiskom Laboratorijski rad Ukupno Bezbjednost u tehnološkim sistemima Bezbijednost pri građevinskim radovima Zaštita pri unutrašnjem transportu ČASOVI P+V ECTS bodovi Obavezni predmeti 1. 3. 13 + 12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VII Izborni predmeti (tbiraju se 3) 1.

Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Semestar Master – Zaštita na radu Red. 4. 13 + 12 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Obavezni predmeti 1. Tehnička ekspertiza Toksikologija Bezbijednost opreme i proizvoda Biomehanika Oprema za intervencije i spašavanje Projektovanje sistema zaštite od požara i eksplozije Metodologija naučnoistraživačkog rada Laboratorijski rad Ukupno Izborni predmeti (tri predmeta) IX 5. 6. 3. 30 30 X Obavzni MASTER RAD MSc 1 . 2. 7.br PREDMETI ČASOVI P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed.

centrala: +387 51 46 24 00 dekan: +387 51 46 54 73 fax: + 387 51 46 50 85 www.rs. rad: dr Petar Gvero.rs. Prodekan za nastavu: dr Milosav Đurđević. red.masinskibl. doc. prof.ba e-mail: masinski@urc.Univerzitet u Banjoj Luci MAŠINSKI FAKULTET Stepe Stepanovića 71 78 000 Banjaluka Bosna i Hercegovina tel. Prodekan za nauč.ba Dekan: dr Miroslav Rogić. istr. prof. . vanr.

Nastavni plan Master – Zaštita na radu 1 .