UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MAŠINSKI FAKULTET BANJALUKA

NASTAVNI PLANOVI PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
(Bachelor of Science) (Master of Science)

April, 2009. No – 02/010.

Nastavni plan

Uopšte

1. OPŠTE KARAKTERISTIKE STUDIJA
Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci se od 01.10.2007. godine izvode sljedeće studije:
Doktor tehničkih nauka - mašinsko inženjerstvo
(Ph.D.=Dr.-Ing) (3. stepen)

ECTS 480 450 Doktorske studije 420 390 360 330

Master mašinstva (M.Sc.)
(2. stepen)

300 Diplomske studije 270 240 210

Bachelor mašinstva (B.Sc.)
(1. stepen)

180 150 Osnovne studije 120 90 60 30

1

Nastavni plan

Uopšte

Na diplomi Osnovnih akademskih studija (185 ECTS) pisaće stručni naziv BACHELOR MAŠINSTVA trogodišnjih studija (B.Sc.). U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Diplomskih studija (120 ECTS) pisaće se akademski naziv MASTER MAŠINSTVA – MASTER (M.Sc.) U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Doktorskih studija (180 ECTS) pisaće se naučni naziv DOKTOR NAUKA - MAŠINSKO INŽENJERSTVO (skraćeno dr). U Dodatku diplome daje se datum upisa, istraživačka oblast, zatim spisak odslušanih i položenih predmeta, zatim podaci o održanoj nastavi, o publikovanim radovima i o učešću na projektima, a na kraju datum odbrane, naziv odbranjene doktorske teze, ime mentora, kao i ime članova komisije pri odbrani. U međunarodnim odnosima ova titula odgovara tituli Doctor of Philosophy (Ph.D.) Na Mašinskom fakultetu programi (odsjeci): organizovani su sledeći studijski

PROIZVODNO MAŠINSTVO ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO MEHATRONIKA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT ZAŠTITA NA RADU

2

Nastavni plan Bachelor NASTAVNI PLANOVI PRVOG CIKLUSA STUDIJA (Bachelor of Science) .

Proizvodne tehnologije Fizika 5.semestar Red. Materijali I 5. Mehanika I 3. 1. Inženjerska grafika 4. 1. Ukupno Nastavni plan druge godine – III semestar Red. Otpornost materijala II 3. PREDMETI br. NASTAVNI PLANOVI ZA I. Engleski jezik II / Sport Sem. Engleski jezik III Ukupno Sem. Nacrtna geometrija I 4. Matematika II 2.Nastavni plan Bachelor 2. Matematika I 2. Elektrotehnika 5. Ukupno Nastavni plan prve godine II-semestar Red. PREDMETI br. PREDMETI br. Engleski jezik I / Sport Sem. Mašinski elementi I III 4. Mehanika II 2. Nastavni plan prve godine I. Časovi P+V 4+4 2+2 2+2 3+3 2+0 0+2 13+13 Časovi P+V 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 0+2 12+14 Časovi P+V 4+3 2+2 3+2 3+2 2+1 0+2 14+12 ECTS bodovi 9 6 5 6 4 30 ECTS bodovi 8 8 5 5 4 30 ECTS bodovi 8 6 6 6 4 30 . 1. Industrijski menadžment 6. Radno pravo 6. Informatika 3. 6. II I III SEMESTAR Za sve studijske programe nastava za I. II i III semestar je zajednička.

zavarivanje i termičku obradu. projektovanje savremenih mašina alatki i fleksibilnih tehnoloških sistema primjenom metode konačnih elemenata (MKE).). V i VI semestar) 3. istraživačko-razvojnim centrima. a posebna je prednost mogućnost rada na poslovima održavanja mašinskih sistema u praktično svim preduzećima. i dr. Odsjek proizvodno mašinstvo nudi širok izbor predmeta koji usmjeravaju u struci i čiji nastavni sadržaji obuhvataju izučavanje procesa obrade metala rezanjem i plastičnim deformisanjem. laserom i plazmom. projektovanje alata i pribora primjenom softverskih paketa CATIA i SolidWorks.Studijski program Proizvodno mašinstvo. 1 . projektnim biroima i kompanijama koje se bave istraživanjem i razvojem novih tehnologija i proizvoda. fabrički komunikacioni sistemi za akviziciju i razmjenu informacija. hemijska. projektovanje tehnoloških procesa za obradu rezanjem. kao i prateće oblasti kao što su: konstrukcija alata i mašina. Inženjeri proizvodnog mašinstva mogu se zaposliti u različitim proizvodnim preduzećima u metalnoj industriji (poslovi projektovanja proizvoda. drvna industrija i dr. dijelova i tehnologija izrade). deformisanjem i nekonvencionalne metode obrade (obrada vodenim mlazom. kompanijama i preduzećima koja se bave proizvodnjom alata. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . NASTAVNI PLANOVI ZA STUDIJSKE PROGRAME (IV. brza izrada prototipova). primjena savremenih softverskih paketa kroz projektovanje proizvoda (CAD. mašina i opreme u metalnoj industriji. projektovanje tehnoloških procesa i sistema. priprema i upravljanje proizvodnjom. CAE). tehnoloških procesa (CAPP.. automatizacija i robotizacija proizvodnje. programiranje CNC mašina alatki. institutima. simulacija procesa obrade pomoću računara (CAE). CAM). svim ostalim granama industrije u kojima se proizvodnja odvija sa visokim stepenom automatizacije (prehrambena. Izborom određenih izbornih predmeta omogućeno je usmjeravanje i prema mehaničkoj preradi drveta.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo 3.1 PROIZVODNO MAŠINSTVO Proizvodno mašinstvo obuhvata sve proizvodne tehnologije. grafička. institucijama i ustanovama.

Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 Izborni predmeti (biraju se 2) Fakultativ.2 6. 4. 2. 6. . Engleski jezik IV Ukupno 1. 0+2 17 + 12 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 30 Sem. 3. br. br.IV semestar Red. Nastavni plan za treću godinu – V semestar Sem. 5. 3. 2.1 5.1 4. PREDMETI Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 4 sedm. 4. IV Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Mašinski elementi II Materijali II/ Nauka o drvetu1 Industrijska praksa Fakultat.2 1. 3. 2. PREDMETI Tehnologija obrade rezanjem Tehnologija obrade deformisanjem Mjerna tehnika Hidraulika i pneumatika Primarna prerada drveta1 Razvoj proizvoda Tribologija Osnovi konstruisanja Transportna tehnika Površinska obrada drveta1 Furniri i šperovano drvo1 Hemijska prerada drveta1 Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 12 + 12 ECTS bodovi 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 30 Obavezni predmeti V 1 1. 7. 5. 4. Red.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu .

4.CAPP. PREDMETI Obradni sistemi za obradu deformisanjem Obradni sistemi za obradu rezanjem Računarom integrisana proizvodnja (CAD.CIM) Zavarivanje i termička obrada Upravljanje i regulacija Alati za obradu deformisanjem Mehatronika Projektovanje tehnoloških procesa Alati i pribori I Dinamika mašina Mašine za obradu drveta1 Hidrotermička obrada drveta1 Konstrukcije proizvoda od drveta1 Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sem. 3. Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . Obavezni predmeti VI Izborni predmeti (biraju se 2) 1. 6. br.BP.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu –VI semestar Red. Fakultativ. 5.Proizvodno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 1 30 5 Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 3 . 2.

ispitivanje i održavanje navedenih sistema. Rukovođenje izgradnjom. Osim toga mogu da se bave problemima saobraćaja ali u domenu uticaja vozila. sertifikacija vozila. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva .Studijski program Energetsko i saobraćajno mašinstvo. energija biomase.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 3. vozila predstavljaju glavne zagađivače okoline. pumpnih i komresorskih instalacija. itd. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Na odsjeku postoje tri usmjerenja (studijske grupe) Termotehnika (TT) Termoenergetika (TE) Saobraćajno mašinstvo (SM). konstruisanjem i održavanjem motora i vozila. kao što je projektovanje sistema grijanja i klimatizacije (stambenih.2. Studenti koji steknu Bachelor diplomu energetike i saobraćajnog mašinstva imaju pred sobom širok dijapazon mogućnosti. Na ovom usmjerenju se izučavaju bezbjednosni aktivni i pasivni sitemi na vozilima i njihov uticaj na bezbjednost saobraćaja. . Energetska efikasnost takođe predstavlja područje u kome postoji mnogo prostora za rad. Mogu da se bave projektovanjem u oblasti termotehnike i termoenergetike. posebna pažnja se posvećuje izučavanju problema i načina smanjenja emisije štetnih produkata sagorjevanja iz motora i drugih postrojenja. Kako danas u svijetu. u urbanim sredinama. projektovanjem informacionih sistema u oblasti održavanja vozila. kao što su geotermalna energija. Studentima nudi mogućnost zavisno od njihovih interesa da se bave projektovanjem. kao i sistema za održavanje motornih vozila. Poseban izazov za inženjere ovog usmjerenja predstavljaju mogućnosti bavljenja alternativnim izvorima energije. poslovnih i industrijskih objekata). analiza saobraćajnih udesa i dr. termoenergetskih instalacija. pripada inženjerima ovog odsjeka. solarna energija i dr. Saobraćajno mašinstvo je posebno atraktivno usmjerenje. rashladnih sistema. prevashodno zbog niskog nivoa energetske efikasnosti naše industrije.

6. 1.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu . br Obavezni predmeti 1. 2. 3. 5. Izborni predmeti (biraju se 2) 3. TE) Grijanje (TT) Toplotne-turbo mašine (TE) Motorna vozila-teorija kretanja (SM) Šinska vozila (SM) Bezbjednost saobraćaja (SM) Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina (SM) Tehnički engleski jezik I Ukupno 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15+10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 1 . Termodinamika II Motori SUS osnove Kotlovi Transport cijevima (TT. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 2. 5. 1. 6. 2. 3.IV semestar Red. br. Fakultativno V PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 7. 0+2 14 + 12 5 6 6 6 5 2 Fakultatat. Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Pogonski materijali Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 30 Nastavni plan za treću godinu -V semestar Red. 4. IV 4.

1. VI Fakultativno Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . 7. TE) Klimatizacija (TT) Rashladna postrojenja (TT) Termoenergetska postrojenja (TE) Toplotni aparati (TE) Tehnologija održavanja motora i vozila (SM) Uvod u sisteme vozila (SM) Oprema motora (SM) Tehnički propisi za vozila i sertifikacija (SM) Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15 + 10 2 mjeseca ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sem. Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 5. 8. br Obavezni predmeti PREDMETI Upravljanje i regulacija Osnove teorije održavanja Pumpe. 6.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Red. 1. 2. kompresori i ventilatori (TT. 2. 3.Energetsko ili saobraćajno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 30 5 TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 2 . 9.

ostvariti jedan prostorno i funkcionalno integrisan cjelovit tehnički sistem. te eksploatacije i održavanja. preko realizacije. počevši od faze koncipiranja.mašinstva. vijeka koja omogućava stvaranje i primjenu inteligentnnih mašina stvorenih na bazi hibridnih tehnologija. elektronike i informatike) i zadovolje permanentno promjenljive zahtjeve inženjerske djelatnosti na različitim nivoima. Ishod procesa učenja na studijskom programu Mehatronika je osposobljenost inženjera da može uspješno i stručno. Osnovni cilj studijskog programa „Mehatronika“ prvog ciklusa u okviru visokog obrazovanja na Mašinskom fakultetu je da studenti ovladaju objedinjenim i sistemskim znanjima na području mehatronike (kompleksnih tehničkih sistema . MEHATRONIKA Mehatronika je inženjerska disciplina 21. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva .Nastavni plan Bachelor-Mehatronika 3. .Studijski program Mehatronika.3.

Obradni sistemi Energetska postrojenja 5.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu . broj Obavezni predmeti 1. 4. 0+2 14 + 12 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Fakultativno Časovi P+V 3+2 3+1 3+2 3+2 ECTS bodovi 7 6 7 Sem. 3. 6. 1. 2. IV 4. 2. 5. V Izborni bira se 1 od 2 5 Izbornibira se 1 od 2 3+1 0+2 15 + 10 5 Fakultativno 30 . Motori SUS Tehnički engleski jezik I Ukupno PREDMETI Mjerna tehnika Regulaciona i upravljačka tehnika Hidraulika i pneumatika Tehnologija mašinogradnje Bachelor-Mehatronika Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed.IV semestar Red. PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Osnove mehatronike Mašinske konstrukcije Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. br. Sem. 3.

VI semestar Red. Naziv predmeta Elektronika Automatizacija i vizualizacija procesa Osnove robotike 3D-CAD mašinsko konstruisanje NC programiranje i fleksibilna automatizacija Osnovi transportne tehnike 5. 3+2 6 Izbornibira se 1 od 2 3+2 6 0+2 15 + 10 2 mjeseca 30 5 Fakultativno Ukupno BSc rad za BACHELOR mašinstva. 2. 3. (studijski program .Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu . VI Izbornibira se 1 od 2 4. Skladišna tehnika i logistika Tehnički engleski jezik II Bachelor-Mehatronika Časovi 3+1 3+1 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 Sem.Mehatronika) ili nastavak školovanja za MSc 1 . broj Obavezni predmeti 1.

Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . Tokom studija na ovom odsjeku.Nastavni plan Bachelor-Industrijsko inženjerstvo i menadžment 3. da su poslovi i ostale aktivnosti koje prate organizaciju proizvodnje poslije projektovanja i konstruisanja proizvoda. održavanja tehničkih sistema i proizvodne opreme. itd.Studijski program Industrijsko inženjerstvo i menadžment. studenti se osposobljavaju za korištenje najsavremenijih metoda i tehnika u ovoj oblasti a koje se primjenjuju u savremenim evropskim i svjetskim tržišno orjentisanim preduzećima i privredama. menadžmenta ljudskih potencijala. razvoja i oblikovanja proizvoda. obrazuju se inženjeri za rješavanje niza problema iz područja: projektovanja. .4. odnosno ovakvog profila mašinskih inženjera slijedi iz činjenice. jako kompleksni i da značajno utiču na ukupnu uspješnost proizvodnih i poslovnih sistema. projektovanja informacionih sistema. produktivnosti i rentabilosti poslovanja. a danas se izvodi u preko 70 država svijeta. menadžmenta kvaliteta. organizacije i praćenja proizvodnih procesa. Neka istraživanja u našem okruženju pokazuju da oko 70% zaposlenih mašinskih inženjera radi na poslovima iz ove oblasti. analize i unapređenja svih segmenata poslovnih. godine u SAD. obezbjeđenja računarske podrške proizvodnji. projektovanju i održavanju. Programi studija ovog odsjeka na Mašinskom fakultetu osposobljavaju kandidate za vođenje preduzeća ka poslovnoj izvrsnosti u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Na odsjeku industrijskog inženjerstva i menadžmenta a u okviru studija mašinstva. Ovako profilisan studij pojavio se 1901. i da je realno očekivati da će se potrebe privrede za ovim znanjima i ovim profilom stručnjaka višestruko povećati. proizvodnih i drugih sistema. Neophodnost ovakvog studija. analize pokazatelja ekonomičnosti. projektovanja radnog prostora i uslova na radu.

PREDMETI Tehnologija organizacije industrijskih sistema Sistemi automatskog upravljanja Ekonomika preduzeća Tehnologija mašinogradnje Energetski sistemi Projektovanje tehnoloških procesa Zaštita životne sredine i održivi razvoj Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 15 + 10 ECTS bodovi 7 7 7 5 5 4 4 30 1 Sem.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. Fakultativno . 5. 4. 1. 2. br. br. 15 + 10 2 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 Sem.Nastavni plan Bachelor-Ind. 3. Fakulta. 2. IV 4. Obavezni predmeti 1. V Izborni predmeti 5. Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 0+2 4 sed. PREDMETI Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Inženjerska statistika Engleski jezik IV Industrijska praksa Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. 3.

Obavezni predmeti 1. PREDMETI Menadžment kvalitetom Održavanje Upravljanje proizvodnim sistemima Skladišna tehnika i logistika Menadžment ljudskim resursima Komercijalno poslovanje 5.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Sem Red. 3. 2. 4.Nastavni plan Bachelor-Ind. br. Poslovno-proizvodni informacioni sistemi Tehnički engleski jezik II Uvod BSc rad Bachelor mašinstva (Studijski program –Industrijsko inženjerstvo i menadžment) i/ili nastavak školovanja Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca 30 5 ECTS bodovi 7 7 6 5 5 5 5 VI Fakultativno 2 Izborni predmeti .

pregledu investiciono-tehničke dokumentacije u pogledu ispunjenosti zaštite na radu.Sc).Studijski program Zašita na radu . Vrši nadzor u sistemu zaštite i ispitivanje uslova radne sredine Planiranje i razvoj sistema zaštite Vrši ekspertizu nezgoda. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva (B. povreda. Posebni ciljevi programa su sticanja znanja i veština za: Nadzor u sistemu zaštite Pregled i ispitivanje opreme za rad u pogledu bezbjednosti Ispitivanje uslova radne sredine Projektovanje i upravljanje kvalitetom radne sredine. Ciljevi studijskog programa prvog ciklusa je osposobljavanje studenta za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti inženjerstva zaštite na radu i rješavanju problema bezbjednosti u proizvodnim i drugim radnim organizacijama. alata i procedura u upravljanju sistemom zaštite Analizu profesiobnalnog rizika Rješavanje problema u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja radnika. ZAŠTITA NA RADU Poziv mašinskog inženjera. Planiranje i razvoj sistema zaštite Inovacione aktivnosti i timski rad. Razvoj i primjena metodologija.5.Nastavni plan Bachelor-Zaštita na radu 3. Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. Nadzor u sistemu zaštite. Razvoj proizvoda s obzirom na sigurnost i bezbjednost njegove primjene u korištenju prema preporukama evropskih i svjetskih standarda. Poslove koje obavlja stručnjak koji je završio zaštitu na radu su: Ispitivanje domaćih i uvoznih proizvodnih sistema u pogledu ispunjenosti propisanih normi zaštite na radu. . udesa. odsjek zaštite na radu je human ali istovremeno i veoma odgovoran posao. Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite.

Obavezni predmeti PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Zaštita na radu Regulaciona tehnika Industrijska praksa Engleski jezik IV Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 2+2 3+2 4 sed. 3.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. IV Fakultativno Ukupno Nastavni plan za treću godinu . PREDMETI Zaštita od opasnog dejstva električne struje Sistemi i uređaji zaštite Zaštita od požara i eksplozije Mikroklima i radna okolina Industrijski objekti i urbanizacija Upravljanje otpadom Informacione tehnologije Tehnički engleski jezik I Ukupno 13 + 12 30 Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 14 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Sem. 4. 4. br. 1. 2. 0+2 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Sem. 6. 3. 5. V Izborni predmeti (biraju se 3) Fakultativno 30 1 . 7. 2. 6. 5. br Obavezni predmeti 1.V semestar Red .

PREDMETI Buka i vibracije Medicina rada Projektovanje sistema i uređaja zaštite Mjerna tehnika Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 13 + 13 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Procjena i simulacija rizika Ekonomika zaštite na radu Sigurnosna tehnika Tehnički engleski jezik II Ukupno VI Fakultativno 30 5 BSc rad za Bachelor mašinstva. 2. Izborni predmeti (biraju se tri) 5. br Obavezni predmeti 1. 4. (Studijski program Zaštita na radu) ili nastavak školovanja za MSc 2 .Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu – VI semestar Sem. Red. 6. 7. 3.

Nastavni plan Master of Science NASTAVNI PLANOVI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA (Master of Science) .

Stoga Proizvodno mašinstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. pa sve do razvoja i primjene novih specifičnih tehnologija i još mnogo toga. Studenti svoje vještine i znanja stiču kroz realizaciju studijskog programa u dvogodišnjem trajanju (četiri semestra). tehnologija.Nastavni plan 4. upravljanje tim procesima.1. interaktivne teorijske i praktične nastave. razuma. audio-vizuelne. elektroprivreda. tehnoloških sistema i postrojenja kao i upravljanjem svih vrsta procesa u proizvodnim sistemima. IX i X semestru 4. razvojno-istraživački centri. Ova oblast objedinjava projektovanje tehnoloških procesa. te da primjenom naučnih metoda i prethodno stečenih vještina ponude unapređenja ili sasvim nova rješenja za taj identifikovani problem. uz laboratorijske i računske vježbe i stručnu praksu u privredi. . poljoprivreda. alata i širokog spektra raznih proizvoda neophodnih za funkcionisanje privrednog života. ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumijevanju osnovnih fizičkih principa iz različitih oblasti tehnike. upravljanje procesima kontrole kvaliteta. kao i upravljanje fabrikama iz oblasti metaloprerađivačke industrije i drugih srodnih industrija. PROIZVODNO MAŠINSTVO Studijski program drugog ciklusa akademskih studija (Master) proizvodnog mašinstva predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija (Bachelor) i ima za cilj produbljavanje znanja studenata koji su uspješno završili prvi ciklus i osposobljavanje za samostalan naučno-istraživački rad. Konkretno. naftna industrija. Studijski program Proizvodno mašinstvo obrazuje studente da se bave računarski podržanim projektovanjem proizvoda. steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primijeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad. iskustva i intuicije primjenjuje savremena naučna saznanja za uspješno konstruisanje i proizvodnju mašina. Proizvodno mašinstvo ima važnu ulogu za održavanje i uspešno funkcionisanje mnogih privrednih grana države kao što su: saobraćaj. uz najsavremeniji nastavni proces primjenom: multimedijalne. VIII. Proizvodno mašinstvo je inženjerska oblast koja uz pomoć mašte. uređaja. Master-Proizvodno mašinstvo STUDIJSKI PROGRAMI I NASTAVNI PLANOVI u VII. ovladaju dopunskim stručnim znanjima za razvoj savremenih tehničkih sistema. Studenti koji završe ovaj studijski program biće osposobljeni da u svakom konkretnom slučaju identifikuju problem u industriji i nauci.

VII Obav. 12+10 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 Izborni predmeti (Biraju se 2) VIII Tehnologija obrade plastike Eksploatacija i održavanje Finalna prerada drveta1 Ploče od usitnjenog drveta1 Proizvodni sistemi MPD1 Laboratorijski rad Ukupno 1 . 3. 3. 2. br.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan četvrte godine – VII i VIII semestar SEM. 5. 1. Izborni predmeti (Biraju se 3) Matematika III Nekonvencionalne tehnologije Projektovanje tehnoloških procesa Informacioni sistemi Standardizacija i industrijska legislativa Alati i pribori Viša elastomehanika Savremeni materijali Montažne tehnologije Lijepljenje drveta1 Energetika drvne industrije1 Laboratorijski rad Ukupno Fleksibilni tehnološki sistemi Industrijska robotika Modeliranje i simulacija Sigurnosna tehnika Projektovanje tehnologije zavarivanja i termičke obrade Projektovanje proizvodnih sistema 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 8. 1. 2. 2. pred. 5. 1. 9. Vrsta Predav. 4. 8. pred. 4. Obav. 1. 12+10 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Red. 7. 2. 6. 3. 7. 6.

5. SEM. PREDMETI Automatizacija proizvodnih procesa Organizacija proizvodnje Nanotehnologije Upravljanje kvalitetom Tehnička ekspertiza Prograniranje numeričkih mašina Sistemi i uređaji zaštite Specijalne mašine i mehanizmi Efektivni proizvodni sistemi Laboratorijski rad Ukupno Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm. 2. 1. br.IX i X semestar Vrsta predavanja Red. 3. 2. 3. 4.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . 13 + 12 do 6 mjeseci ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 Obavezni predmeti Izborni predmeti (2) IX X 1 1. Obavezno MSc rad Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 . 6.

njihovo projektovanje i analize. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Master program studijske grupe termotehnike predstavlja prošireni i unapređeni program osnovnih studija. mehanike fluida. Program se fokusira na fundamentalne discipline. pa posebnu pažnju posvećuje unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih energetskih izvora. kao i racionalizaciji i uštedama u potrošnji svih oblika energije. U njoj su integrisane oblasti saobraćaja i mašinstva što se danas u rješavanju mnogih savremenih problema u saobraćaju nameće kao neminovnost. On obezbjeđuje nivo specijalističkih znanja neophodnih za razumjevanje složenih termotehničkih sistema. bezbjednost saobraćaja. i generalno uticaja termotehničkih sistema na životnu sredinu. tako i naučno-istraživačkim poslovima. studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. kao jednom od osnovnih preduslova za smanjenje emisije gasova staklene bašte.2. Studenti nakon završenog master kursa su osposobljeni za razvoj opreme i projektovanje složenih sistema grijanja. sagorjevanja. Program je osmišljen u svijetlu koncepta održivog razvoja u energetici. Dio radnog ciklusa ovih sistema predstavlja rekonstrukcija i modernizacija. Studentu se omogućuje i pristup tehnikama modeliranja složenih tehnoloških procesa. Pri tome se sam proces planiranja i sprovođenja procesa produženja radnog vijeka i same eksploatacije postrojenja. klimatizacije i hlađenja te realizovanje složenih termodinamičkih i tehnoekonomskih analiza. Izborom predmeta student se uže profiliše prema afinitetima u pravcu konstrukcije motora i vozila. Danas postoji izražena potreba za kvalitetno vještačenje ili bolje rečeno forenziku saobraćajnog mašinstva. U okviru studijske grupe termoenergetika. odnosno postupak produženja njihovog radnog vijeka. kao i aktivno učešće u poboljšanju radnih performansi termoenergetskih postrojenja u pojedinim fazama u toku njegovog radnog vijeka. tako i naučno-istraživačkim poslovima. koje uključuju odabrana poglavlja iz termodinamike. ali primarno fokusiranim na rješavanje složenih problema u termotehnici. sa ciljem da ambicioznijim studentima da mogućnost da prošire nivo znanja.Nastavni plan Master-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 4. Posebna pažnja posvećena je poboljšanju postojećih i razvoju novih tehnologija za proizvodnju električne energije. kao i da se dijelom osposobe za samostalni naučno-istraživački rad i eventualno usmjere ka adekvatnim doktorskim studijima. upravljanje transportom zatim očuvanje okoline i energetske efikasnosti u saobraćaju. primjeni obnovljivih izvora. toplote i tehnološke pare. U okviru studijskih grupa motori i vozila te saobraćaj studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. upravljanja i regulacije. Cilj ovog programa je da omogući ovladavnje sa relativno širokim znanjima. njihove eksploatacije i održavanja ili u pravcu saobraćajnog mašinstva koji predstavlja multidisciplinarni pristup saobraćajnoj problematici. . realizuje sa ciljem dostizanja visokog nivoa pogonske pouzdanosti uz korišćenje ekonomskog kriterijuma.

TT) Sistemi grijanja (TT) Transformatori toplote (TT) Generatori pare I (TE) Energetski parni kotlovi (TE) Konstrukcija parnih i gasnih turbina (TE) Sistem prenosa snage i upravljanja na vozilima (SM) Dinamika sudara vozila Motori SUS II Održavanje šinskih vozila (SM) Ekologija i vozila (SM) Ukupno 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 14 +10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 Izborni predmeti (biraju se 3) VII 1 . 6. 3. Red. 2. 11. Matematika III Prenos toplote i mase Sagorijevanje (TE. 4. 1. 7. 5. 2. 9.VII semestar Vrste predavanja Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 8.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . br PREDMETI Obavezni predmeti 1. 10.

VIII semestar Vrste predavanja Red. 1. 9. TE) Transportna tehnika Sistemi klimatizacije (TT) Termoenergetska postrojenja II Generatori pare II Sistemi za dobavu goriva (SM) Sistemi oslanjanja i kočni sistemi na vozilima Modeliranje procesa u motorima Natpunjeni motori (SM) Dinamika vozila (SM) Laboratorijski rad VIII 2 Izborni predmeti (biraju se 3) . SM) Termodinamičke metode vrednovanja (TT. TE. 2. Ukupno 15+10 ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 30 Sem. 7. 6. 10 .Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . 4. PREDMETI Obavezni predmeti 1. 3. 8. 5. Mehanika fluida II Ekonomija energije (TT. 2. br Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3 +2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed.

1.TT) Projektovanje i izgradnja termoenergetskih postrojenja (TE) Tribologija motornih vozila (SM) Vozila posebne namjene Mehatronika motora i vozila (SM) Alternativni pogonski sistemi (SM) Menadžment u transportnom inženjerstvu i mehanizacija (SM) Ukupno MSc rad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 30 IX Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 3. 10. 7. ECTS bodovi PREDMETI Obavezni predmeti 1. 6. Konstruisanje pomoću računara Sistemi upravljanja i regulacije Simulacija strujno-termičkih procesa Enrgetska efikasnost (TT. X Obavezno TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 3 . br Časovi P+V 2+2 3+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 15+10 Sem. 9.IX i X semestar Vrste predavanja Red. TE) Obnovljivi izvori energije (TE. TE) Dvofazno strujanje (TT.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . 5. 8. 2. 2.

sa tendencijom sve intenzivnijeg razvoja u narednim decenijama. tako i naučno-istraživačkim poslovima . Visok nivo tehnoloških znanja i metoda razvoja proizvoda obezbjeđuje inženjerima mehatronike (stepena master) inovativni pristup i sposobnost bavljenja kako stručnim. VI-IX semestar) studentu se. kroz sistem izbornih predmeta. mašine i postrojenja sadašnje su stanje tehnike u svijetu. sintezi i projektovanju kompleksnih mehatroničkih komponenti i sistema. omogućava da afirmiše lične afinitete i profiliše vlastito uskostručno opredjeljenje. Digitalne i programske tehnike su tako grupisane da omogućavaju studentu usmjeravanje prema mehatroničkim sistemima u industriji ili pak prema mobilnim i mikrotehničkim sistemima. automatizacije. umjesto separatnog stručnog pristupa inženjera u razvoju takvih proizvoda. hidraulike.Nastavni plan 2.3. Studij mehatronike obezbjeđuje sinergijska znanja inženjera koji mogu uspješno odgovoriti takvim zahtjevima. Hibridni mehatronički (mehanički-elektronski-informatički) sistemi zahtijevaju integralni. U drugom ciklusu studija (master. robotike i progamiranja. čime se osposobljavaju za širok spektar mehatroničkih zadataka u industriji i drugim oblastima. Kroz izborne predmete u okviru studijskog programa studenti se mogu specijalizirati za uže stručne profile. tokom V i VI semestra na studijskom usmjerenju mehatronikabachelor stepen studenti usvajaju odgovarajuća znanja iz elektronike. Savremeni inteligentni uređaji. MEHATRONIKA Master-Mehatronika Osnovni cilj studijskog programa drugog ciklusa obrazovanja „Mehatronika Master“ je osposobljavanje studenata za timski i samostalan rad u analizi. . Nakon osnovnog studija u trajanju od četiri semestra na kojem se stiču bazna znanja iz fizikalnih zakonitosti i osnova mehaničkih –mašinskih sistema.

4. Obavezni predmeti 1.Nastavni plan Master – Mehatronika Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Vrste predavanja Red. 3+3 4 sed. 2. VII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. 1. 6. . 6. br. 3. 2. Obavezni predmeti 3+1 3+1 3+3 VIII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. PREDMETI Matematika III Proporcionalna i servo tehnika Aktuatori i senzori Upravljačka i komunikaciona tehnika ( Fieldbus tehnika) Teorija sistema Dinamika mašina i numeričke metode Viša teorija otpornosti i MKE Laboratorijska praksa Ukupno Modeliranje i simulacija Digitalna regulaciona tehnika Električni pogoni i pogonska tehnika Programske tehnike u mehatronici Objektno programiranje & C++ Sigurnosna tehnika Mehatronika motora i vozila Labaratorijska praksa Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 5 Sem. 3+2 2 sed. 3. 15+10 3+2 5 2 30 5 6 5 5 Fakul. 4. 15+10 6 3 30 1 Fakul.

Izborni bira se 1 od 3 4. Mehanizmi Analogna i impulsna tehnika 3+1 4 Obavzni 6. Master – Mehatronika NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+1 3+3 ECTS bodovi 6 5 6 Sem. 3.Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. 1.br. MASTER RAD MSc 2 . Konstrukcioni projekt iz mehatronike Ukupno 0+3 15+11 4 30 30 X Obav. Obrada (procesiranje) signala i slike Inteligentni sistemi Osnovi mikrotehnike 3+1 5 IX Izborni bira se 1 od 3 5. Obavezni predmeti Programiranje mikroprocesora Industrijski i mobilni roboti Programiranje i primjena PLC Tehnička akustika 2.

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Master studij u trajanju od četiri semestra nastavlja se sa više obaveznih i izbornih predmeta ovog studijskog programa kojima se kandidati osposobljavaju za rad u vrlo širokom području projektovanja. IT inženjera i dr. prostor za zaposlenje je od pokretanja vlastitog biznisa do rada u sektorima velikih kompanija.4. . rukovodioca proizvodnog sektora. • potpuno ovladavanje informacionim i komunikacionim tehnologijama potrebnim za moderan biznis i menadžment. rukovodioca komercijalnog sektora. energetici i procesnoj tehnici. • područja rada u preduzećima su od generalnog menadžera. razvoja i upravljanja sistemom kvaliteta i zaštite životne sredine (prema ISO 9000 i 14000). • obzirom na dovoljno univerzalna znanja i osposobljenosti. proizvodnje i poslovanja privrednih subjekata. • aktivno poznavanje engleskog jezika. Master nivo studija pruža specijalistička znanja iz navedenih područja i omogućava naučni pristup u rješavanju najsloženijih radnih zadataka. • osnovne ekonomske i pravne discipline potrebne za upravljanje poslovanjem preduzećima.Nastavni plan Master-Industrijsko inženjerstvi i menadžment 2. Znanja i kompetencije koja se stiču na prvom i drugom ciklusu studija ovog odsjeka su: • osnove tehnike i tehnologije u proizvodnji. Studij se završava izradom master rada.

NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm. 5. 3. 3. 4. 5. Proizvodni sistemi Razvoj proizvoda i procesa Upravljanje i regulacija Računarom integrisana proizvodnja Marketing Simulacija procesa rada Upravljanje industrijskim otpadom Laboratorijski rad Ukupno Izorni predmeti (biraju se 2) VII 6.br. 12+11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 3 30 Sem.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VII semestar Vrste predavanja Red. 13 +10 3+2 3+2 2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 6. Obavezni predmeti 1. Operaciona istraživanja Integrisani menadžment sistemi i poslovna izvrsnost Projektovanje informacionih sistema Teorija odlučivanja Proces transfera tehnologija Bezbjednost i zaštita na radu Upravljanje investicijama Laboratorijski rad Ukupno 1 Izorni predmeti (biraju se 2) VIII . 4. Obavezni predmeti 1. 2. 2.

3. br.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. Upravljanje projektima Efektivni menadžment Savremeni komunikacioni sistemi Odjektno orjentisane informacione tehnologije Standardizacija i industrijska legislativa Osnovi komunikologije Upravljanje znanjem Laboratorijski rad IX Izborni predmeti Ob. 2 . 12 + 11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 30 Sem. PREDMETI Obavezni predmeti 1. Časovi P+V 2+3 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 Ukupno X Obavezni MASTER RAD MSc 4 sed. 5. 2. 4. 6.

metoda i procedura za upravljanje sistemom bezbjednosti. Upravljanje raspoloživim resursima u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja Razvoj metodologije. udesa i vještačenja obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite.Nastavni plan 2. Primjena informacionih tehnologija u inžinjerstvu zaštite na radu. Izradu normativnih akata iz oblasti zaštite na rau Nadzor iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja Ekspertizu nezgoda. Stručni naziv nakon završenog drugog ciklusa: Master mašinstva (Studijski program . . Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. profesionalnu selekciju i razvoj vještina za bezbjedan rad. povreda.5. ZAŠTITA NA RADU Master-Zaštita na radu Cilj drugog ciklusa na osnovu koga student stiče profesionalnu kompetenciju za: Procjenu profesionalnog rizika Izradu izvještaja o stanju bezbjednosti i zaštite zdravlja Izradu planova i tehničke dokumentacije zaštite na radu. Obučavanje.Zašita na radu). Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija.

Psihofiziologija rada Sistemi sredstava za gašenje 7. 6. 2. 13 + 12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VII Izborni predmeti (tbiraju se 3) 1. 4. požara Laboratorijski rad Ukupno . br. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. Održavanje tehničkih sredstava 5. PREDMETI Ergonmsko projektovanje Hemija u industrijskim sistemima Transport i skladištenje opasnih materija Elektromagnetna zračenja Konfor radne sredine Procesi nekontrolisanog sagorjevanja Postrojenja i instalacije pod pritiskom Laboratorijski rad Ukupno Bezbjednost u tehnološkim sistemima Bezbijednost pri građevinskim radovima Zaštita pri unutrašnjem transportu ČASOVI P+V ECTS bodovi Obavezni predmeti 1. Obavezni predmeti 2. 13+12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VIII Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 5. Mikrobiologija 6.Nastavni plan Master-Zaštita na radu Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Semestar Red. Vrste predav. 3. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 7. 3.

3. 13 + 12 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Obavezni predmeti 1. 4.Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Semestar Master – Zaštita na radu Red. 6. 30 30 X Obavzni MASTER RAD MSc 1 . 2.br PREDMETI ČASOVI P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. Tehnička ekspertiza Toksikologija Bezbijednost opreme i proizvoda Biomehanika Oprema za intervencije i spašavanje Projektovanje sistema zaštite od požara i eksplozije Metodologija naučnoistraživačkog rada Laboratorijski rad Ukupno Izborni predmeti (tri predmeta) IX 5. 7.

Univerzitet u Banjoj Luci MAŠINSKI FAKULTET Stepe Stepanovića 71 78 000 Banjaluka Bosna i Hercegovina tel. centrala: +387 51 46 24 00 dekan: +387 51 46 54 73 fax: + 387 51 46 50 85 www. doc. Prodekan za nastavu: dr Milosav Đurđević. . red.ba e-mail: masinski@urc. istr. Prodekan za nauč.masinskibl. prof.ba Dekan: dr Miroslav Rogić.rs.rs. prof. rad: dr Petar Gvero. vanr.

Nastavni plan Master – Zaštita na radu 1 .