UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MAŠINSKI FAKULTET BANJALUKA

NASTAVNI PLANOVI PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
(Bachelor of Science) (Master of Science)

April, 2009. No – 02/010.

Nastavni plan

Uopšte

1. OPŠTE KARAKTERISTIKE STUDIJA
Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci se od 01.10.2007. godine izvode sljedeće studije:
Doktor tehničkih nauka - mašinsko inženjerstvo
(Ph.D.=Dr.-Ing) (3. stepen)

ECTS 480 450 Doktorske studije 420 390 360 330

Master mašinstva (M.Sc.)
(2. stepen)

300 Diplomske studije 270 240 210

Bachelor mašinstva (B.Sc.)
(1. stepen)

180 150 Osnovne studije 120 90 60 30

1

Nastavni plan

Uopšte

Na diplomi Osnovnih akademskih studija (185 ECTS) pisaće stručni naziv BACHELOR MAŠINSTVA trogodišnjih studija (B.Sc.). U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Diplomskih studija (120 ECTS) pisaće se akademski naziv MASTER MAŠINSTVA – MASTER (M.Sc.) U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Doktorskih studija (180 ECTS) pisaće se naučni naziv DOKTOR NAUKA - MAŠINSKO INŽENJERSTVO (skraćeno dr). U Dodatku diplome daje se datum upisa, istraživačka oblast, zatim spisak odslušanih i položenih predmeta, zatim podaci o održanoj nastavi, o publikovanim radovima i o učešću na projektima, a na kraju datum odbrane, naziv odbranjene doktorske teze, ime mentora, kao i ime članova komisije pri odbrani. U međunarodnim odnosima ova titula odgovara tituli Doctor of Philosophy (Ph.D.) Na Mašinskom fakultetu programi (odsjeci): organizovani su sledeći studijski

PROIZVODNO MAŠINSTVO ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO MEHATRONIKA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT ZAŠTITA NA RADU

2

Nastavni plan Bachelor NASTAVNI PLANOVI PRVOG CIKLUSA STUDIJA (Bachelor of Science) .

Ukupno Nastavni plan druge godine – III semestar Red. Nacrtna geometrija I 4. 1. Mašinski elementi I III 4. Matematika I 2. Matematika II 2.Nastavni plan Bachelor 2. Radno pravo 6. PREDMETI br. Engleski jezik III Ukupno Sem. Engleski jezik II / Sport Sem. Inženjerska grafika 4. Mehanika I 3. 6. Elektrotehnika 5. 1. Proizvodne tehnologije Fizika 5. PREDMETI br. Materijali I 5. Industrijski menadžment 6. Engleski jezik I / Sport Sem. II I III SEMESTAR Za sve studijske programe nastava za I. Otpornost materijala II 3.semestar Red. NASTAVNI PLANOVI ZA I. Časovi P+V 4+4 2+2 2+2 3+3 2+0 0+2 13+13 Časovi P+V 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 0+2 12+14 Časovi P+V 4+3 2+2 3+2 3+2 2+1 0+2 14+12 ECTS bodovi 9 6 5 6 4 30 ECTS bodovi 8 8 5 5 4 30 ECTS bodovi 8 6 6 6 4 30 . II i III semestar je zajednička. Nastavni plan prve godine I. Informatika 3. 1. Ukupno Nastavni plan prve godine II-semestar Red. PREDMETI br. Mehanika II 2.

. svim ostalim granama industrije u kojima se proizvodnja odvija sa visokim stepenom automatizacije (prehrambena. brza izrada prototipova). simulacija procesa obrade pomoću računara (CAE). projektovanje tehnoloških procesa i sistema. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva .Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo 3. tehnoloških procesa (CAPP. 1 . kao i prateće oblasti kao što su: konstrukcija alata i mašina. projektovanje savremenih mašina alatki i fleksibilnih tehnoloških sistema primjenom metode konačnih elemenata (MKE). hemijska. mašina i opreme u metalnoj industriji. Odsjek proizvodno mašinstvo nudi širok izbor predmeta koji usmjeravaju u struci i čiji nastavni sadržaji obuhvataju izučavanje procesa obrade metala rezanjem i plastičnim deformisanjem. automatizacija i robotizacija proizvodnje. CAE). NASTAVNI PLANOVI ZA STUDIJSKE PROGRAME (IV. deformisanjem i nekonvencionalne metode obrade (obrada vodenim mlazom.1 PROIZVODNO MAŠINSTVO Proizvodno mašinstvo obuhvata sve proizvodne tehnologije. priprema i upravljanje proizvodnjom. projektnim biroima i kompanijama koje se bave istraživanjem i razvojem novih tehnologija i proizvoda. zavarivanje i termičku obradu. CAM). dijelova i tehnologija izrade). projektovanje alata i pribora primjenom softverskih paketa CATIA i SolidWorks. a posebna je prednost mogućnost rada na poslovima održavanja mašinskih sistema u praktično svim preduzećima. programiranje CNC mašina alatki. fabrički komunikacioni sistemi za akviziciju i razmjenu informacija.Studijski program Proizvodno mašinstvo. institutima. Izborom određenih izbornih predmeta omogućeno je usmjeravanje i prema mehaničkoj preradi drveta. laserom i plazmom. V i VI semestar) 3. istraživačko-razvojnim centrima. projektovanje tehnoloških procesa za obradu rezanjem. institucijama i ustanovama. Inženjeri proizvodnog mašinstva mogu se zaposliti u različitim proizvodnim preduzećima u metalnoj industriji (poslovi projektovanja proizvoda.). kompanijama i preduzećima koja se bave proizvodnjom alata. drvna industrija i dr. grafička. i dr. primjena savremenih softverskih paketa kroz projektovanje proizvoda (CAD.

1 4. 5. Nastavni plan za treću godinu – V semestar Sem. br. PREDMETI Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 4 sedm.1 5. Red.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu . 0+2 17 + 12 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 30 Sem.IV semestar Red. 7. Engleski jezik IV Ukupno 1. 5. 3.2 1. IV Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Mašinski elementi II Materijali II/ Nauka o drvetu1 Industrijska praksa Fakultat. . 4. PREDMETI Tehnologija obrade rezanjem Tehnologija obrade deformisanjem Mjerna tehnika Hidraulika i pneumatika Primarna prerada drveta1 Razvoj proizvoda Tribologija Osnovi konstruisanja Transportna tehnika Površinska obrada drveta1 Furniri i šperovano drvo1 Hemijska prerada drveta1 Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 12 + 12 ECTS bodovi 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 30 Obavezni predmeti V 1 1. 4. 4. br.2 6. 3. 6. Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 Izborni predmeti (biraju se 2) Fakultativ. 3. 2. 2. 2.

6. Obavezni predmeti VI Izborni predmeti (biraju se 2) 1.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu –VI semestar Red. 5. PREDMETI Obradni sistemi za obradu deformisanjem Obradni sistemi za obradu rezanjem Računarom integrisana proizvodnja (CAD. br. 3.BP.Proizvodno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 1 30 5 Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 3 . Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . Fakultativ.CAPP.CIM) Zavarivanje i termička obrada Upravljanje i regulacija Alati za obradu deformisanjem Mehatronika Projektovanje tehnoloških procesa Alati i pribori I Dinamika mašina Mašine za obradu drveta1 Hidrotermička obrada drveta1 Konstrukcije proizvoda od drveta1 Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sem. 4. 2.

prevashodno zbog niskog nivoa energetske efikasnosti naše industrije. pumpnih i komresorskih instalacija. energija biomase. posebna pažnja se posvećuje izučavanju problema i načina smanjenja emisije štetnih produkata sagorjevanja iz motora i drugih postrojenja. vozila predstavljaju glavne zagađivače okoline. Poseban izazov za inženjere ovog usmjerenja predstavljaju mogućnosti bavljenja alternativnim izvorima energije. sertifikacija vozila. Mogu da se bave projektovanjem u oblasti termotehnike i termoenergetike. Na ovom usmjerenju se izučavaju bezbjednosni aktivni i pasivni sitemi na vozilima i njihov uticaj na bezbjednost saobraćaja. Studenti koji steknu Bachelor diplomu energetike i saobraćajnog mašinstva imaju pred sobom širok dijapazon mogućnosti.Studijski program Energetsko i saobraćajno mašinstvo. solarna energija i dr. kao što je projektovanje sistema grijanja i klimatizacije (stambenih. . itd. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Na odsjeku postoje tri usmjerenja (studijske grupe) Termotehnika (TT) Termoenergetika (TE) Saobraćajno mašinstvo (SM). rashladnih sistema. termoenergetskih instalacija. analiza saobraćajnih udesa i dr. u urbanim sredinama. pripada inženjerima ovog odsjeka. ispitivanje i održavanje navedenih sistema. projektovanjem informacionih sistema u oblasti održavanja vozila.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 3. Osim toga mogu da se bave problemima saobraćaja ali u domenu uticaja vozila. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva .2. Studentima nudi mogućnost zavisno od njihovih interesa da se bave projektovanjem. Energetska efikasnost takođe predstavlja područje u kome postoji mnogo prostora za rad. konstruisanjem i održavanjem motora i vozila. Rukovođenje izgradnjom. Kako danas u svijetu. kao što su geotermalna energija. Saobraćajno mašinstvo je posebno atraktivno usmjerenje. kao i sistema za održavanje motornih vozila. poslovnih i industrijskih objekata).

Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu . 0+2 14 + 12 5 6 6 6 5 2 Fakultatat. 1. 1. 6. 6. 30 Nastavni plan za treću godinu -V semestar Red. IV 4. Izborni predmeti (biraju se 2) 3. br. 3. TE) Grijanje (TT) Toplotne-turbo mašine (TE) Motorna vozila-teorija kretanja (SM) Šinska vozila (SM) Bezbjednost saobraćaja (SM) Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina (SM) Tehnički engleski jezik I Ukupno 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15+10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 1 . 5. 5. 2. 7. Fakultativno V PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 3. Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Pogonski materijali Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. br Obavezni predmeti 1. 2. 2. Termodinamika II Motori SUS osnove Kotlovi Transport cijevima (TT.IV semestar Red. 4.

5. 3. 1. 8. br Obavezni predmeti PREDMETI Upravljanje i regulacija Osnove teorije održavanja Pumpe.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Red. 6. 2. VI Fakultativno Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . 7. 2. 1. Izborni predmeti (biraju se 3) 4. kompresori i ventilatori (TT. 9.Energetsko ili saobraćajno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 30 5 TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 2 . TE) Klimatizacija (TT) Rashladna postrojenja (TT) Termoenergetska postrojenja (TE) Toplotni aparati (TE) Tehnologija održavanja motora i vozila (SM) Uvod u sisteme vozila (SM) Oprema motora (SM) Tehnički propisi za vozila i sertifikacija (SM) Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15 + 10 2 mjeseca ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sem.

počevši od faze koncipiranja. te eksploatacije i održavanja. vijeka koja omogućava stvaranje i primjenu inteligentnnih mašina stvorenih na bazi hibridnih tehnologija. MEHATRONIKA Mehatronika je inženjerska disciplina 21. Osnovni cilj studijskog programa „Mehatronika“ prvog ciklusa u okviru visokog obrazovanja na Mašinskom fakultetu je da studenti ovladaju objedinjenim i sistemskim znanjima na području mehatronike (kompleksnih tehničkih sistema . elektronike i informatike) i zadovolje permanentno promjenljive zahtjeve inženjerske djelatnosti na različitim nivoima.Nastavni plan Bachelor-Mehatronika 3.mašinstva.Studijski program Mehatronika. Ishod procesa učenja na studijskom programu Mehatronika je osposobljenost inženjera da može uspješno i stručno. ostvariti jedan prostorno i funkcionalno integrisan cjelovit tehnički sistem. preko realizacije. .3. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva .

3. Sem. 1.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu . 6. Obradni sistemi Energetska postrojenja 5. 2.IV semestar Red. 2. 3. br. broj Obavezni predmeti 1. 4. 0+2 14 + 12 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Fakultativno Časovi P+V 3+2 3+1 3+2 3+2 ECTS bodovi 7 6 7 Sem. PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Osnove mehatronike Mašinske konstrukcije Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. Motori SUS Tehnički engleski jezik I Ukupno PREDMETI Mjerna tehnika Regulaciona i upravljačka tehnika Hidraulika i pneumatika Tehnologija mašinogradnje Bachelor-Mehatronika Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 5. V Izborni bira se 1 od 2 5 Izbornibira se 1 od 2 3+1 0+2 15 + 10 5 Fakultativno 30 . IV 4.

Mehatronika) ili nastavak školovanja za MSc 1 .Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu . broj Obavezni predmeti 1. Skladišna tehnika i logistika Tehnički engleski jezik II Bachelor-Mehatronika Časovi 3+1 3+1 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 Sem. Naziv predmeta Elektronika Automatizacija i vizualizacija procesa Osnove robotike 3D-CAD mašinsko konstruisanje NC programiranje i fleksibilna automatizacija Osnovi transportne tehnike 5. (studijski program . VI Izbornibira se 1 od 2 4.VI semestar Red. 3+2 6 Izbornibira se 1 od 2 3+2 6 0+2 15 + 10 2 mjeseca 30 5 Fakultativno Ukupno BSc rad za BACHELOR mašinstva. 2. 3.

4. analize pokazatelja ekonomičnosti. obezbjeđenja računarske podrške proizvodnji. menadžmenta kvaliteta. Neophodnost ovakvog studija. proizvodnih i drugih sistema. da su poslovi i ostale aktivnosti koje prate organizaciju proizvodnje poslije projektovanja i konstruisanja proizvoda. odnosno ovakvog profila mašinskih inženjera slijedi iz činjenice.Studijski program Industrijsko inženjerstvo i menadžment. Neka istraživanja u našem okruženju pokazuju da oko 70% zaposlenih mašinskih inženjera radi na poslovima iz ove oblasti. analize i unapređenja svih segmenata poslovnih. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Na odsjeku industrijskog inženjerstva i menadžmenta a u okviru studija mašinstva.Nastavni plan Bachelor-Industrijsko inženjerstvo i menadžment 3. održavanja tehničkih sistema i proizvodne opreme. projektovanja informacionih sistema. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . Programi studija ovog odsjeka na Mašinskom fakultetu osposobljavaju kandidate za vođenje preduzeća ka poslovnoj izvrsnosti u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. jako kompleksni i da značajno utiču na ukupnu uspješnost proizvodnih i poslovnih sistema. obrazuju se inženjeri za rješavanje niza problema iz područja: projektovanja. projektovanja radnog prostora i uslova na radu. godine u SAD. itd. a danas se izvodi u preko 70 država svijeta. i da je realno očekivati da će se potrebe privrede za ovim znanjima i ovim profilom stručnjaka višestruko povećati. produktivnosti i rentabilosti poslovanja. projektovanju i održavanju. studenti se osposobljavaju za korištenje najsavremenijih metoda i tehnika u ovoj oblasti a koje se primjenjuju u savremenim evropskim i svjetskim tržišno orjentisanim preduzećima i privredama. menadžmenta ljudskih potencijala. Tokom studija na ovom odsjeku. razvoja i oblikovanja proizvoda. organizacije i praćenja proizvodnih procesa. . Ovako profilisan studij pojavio se 1901.

1. 3. 3. 4. 15 + 10 2 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 Sem. PREDMETI Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Inženjerska statistika Engleski jezik IV Industrijska praksa Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. br. 2. Fakulta. Obavezni predmeti 1.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. V Izborni predmeti 5. 5. 2. Fakultativno . Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 0+2 4 sed. PREDMETI Tehnologija organizacije industrijskih sistema Sistemi automatskog upravljanja Ekonomika preduzeća Tehnologija mašinogradnje Energetski sistemi Projektovanje tehnoloških procesa Zaštita životne sredine i održivi razvoj Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 15 + 10 ECTS bodovi 7 7 7 5 5 4 4 30 1 Sem.Nastavni plan Bachelor-Ind. IV 4. br.

Poslovno-proizvodni informacioni sistemi Tehnički engleski jezik II Uvod BSc rad Bachelor mašinstva (Studijski program –Industrijsko inženjerstvo i menadžment) i/ili nastavak školovanja Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca 30 5 ECTS bodovi 7 7 6 5 5 5 5 VI Fakultativno 2 Izborni predmeti .Nastavni plan Bachelor-Ind. 4. Obavezni predmeti 1. 2. br. 3. PREDMETI Menadžment kvalitetom Održavanje Upravljanje proizvodnim sistemima Skladišna tehnika i logistika Menadžment ljudskim resursima Komercijalno poslovanje 5.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Sem Red.

Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. Poslove koje obavlja stručnjak koji je završio zaštitu na radu su: Ispitivanje domaćih i uvoznih proizvodnih sistema u pogledu ispunjenosti propisanih normi zaštite na radu. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva (B. ZAŠTITA NA RADU Poziv mašinskog inženjera. pregledu investiciono-tehničke dokumentacije u pogledu ispunjenosti zaštite na radu. . povreda.Studijski program Zašita na radu . Razvoj proizvoda s obzirom na sigurnost i bezbjednost njegove primjene u korištenju prema preporukama evropskih i svjetskih standarda. Nadzor u sistemu zaštite. Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. Posebni ciljevi programa su sticanja znanja i veština za: Nadzor u sistemu zaštite Pregled i ispitivanje opreme za rad u pogledu bezbjednosti Ispitivanje uslova radne sredine Projektovanje i upravljanje kvalitetom radne sredine. Razvoj i primjena metodologija. odsjek zaštite na radu je human ali istovremeno i veoma odgovoran posao.Sc).5. Ciljevi studijskog programa prvog ciklusa je osposobljavanje studenta za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti inženjerstva zaštite na radu i rješavanju problema bezbjednosti u proizvodnim i drugim radnim organizacijama. Planiranje i razvoj sistema zaštite Inovacione aktivnosti i timski rad. alata i procedura u upravljanju sistemom zaštite Analizu profesiobnalnog rizika Rješavanje problema u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja radnika. Vrši nadzor u sistemu zaštite i ispitivanje uslova radne sredine Planiranje i razvoj sistema zaštite Vrši ekspertizu nezgoda. udesa.Nastavni plan Bachelor-Zaštita na radu 3.

5. 0+2 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Sem. 6. V Izborni predmeti (biraju se 3) Fakultativno 30 1 . br Obavezni predmeti 1. 4. Obavezni predmeti PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Zaštita na radu Regulaciona tehnika Industrijska praksa Engleski jezik IV Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 2+2 3+2 4 sed. 6. 4. 1. br. IV Fakultativno Ukupno Nastavni plan za treću godinu .Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red.V semestar Red . 5. 3. 7. PREDMETI Zaštita od opasnog dejstva električne struje Sistemi i uređaji zaštite Zaštita od požara i eksplozije Mikroklima i radna okolina Industrijski objekti i urbanizacija Upravljanje otpadom Informacione tehnologije Tehnički engleski jezik I Ukupno 13 + 12 30 Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 14 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Sem. 3. 2. 2.

Izborni predmeti (biraju se tri) 5. 6. 3. Red. 4. 7. 2. PREDMETI Buka i vibracije Medicina rada Projektovanje sistema i uređaja zaštite Mjerna tehnika Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 13 + 13 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Procjena i simulacija rizika Ekonomika zaštite na radu Sigurnosna tehnika Tehnički engleski jezik II Ukupno VI Fakultativno 30 5 BSc rad za Bachelor mašinstva. (Studijski program Zaštita na radu) ili nastavak školovanja za MSc 2 .Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu – VI semestar Sem. br Obavezni predmeti 1.

Nastavni plan Master of Science NASTAVNI PLANOVI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA (Master of Science) .

Studijski program Proizvodno mašinstvo obrazuje studente da se bave računarski podržanim projektovanjem proizvoda. pa sve do razvoja i primjene novih specifičnih tehnologija i još mnogo toga. te da primjenom naučnih metoda i prethodno stečenih vještina ponude unapređenja ili sasvim nova rješenja za taj identifikovani problem. tehnologija. steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primijeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad. uređaja. Master-Proizvodno mašinstvo STUDIJSKI PROGRAMI I NASTAVNI PLANOVI u VII. upravljanje tim procesima. elektroprivreda. Stoga Proizvodno mašinstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. PROIZVODNO MAŠINSTVO Studijski program drugog ciklusa akademskih studija (Master) proizvodnog mašinstva predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija (Bachelor) i ima za cilj produbljavanje znanja studenata koji su uspješno završili prvi ciklus i osposobljavanje za samostalan naučno-istraživački rad. VIII.Nastavni plan 4. iskustva i intuicije primjenjuje savremena naučna saznanja za uspješno konstruisanje i proizvodnju mašina. interaktivne teorijske i praktične nastave. Konkretno. tehnoloških sistema i postrojenja kao i upravljanjem svih vrsta procesa u proizvodnim sistemima. Proizvodno mašinstvo je inženjerska oblast koja uz pomoć mašte. uz laboratorijske i računske vježbe i stručnu praksu u privredi. ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumijevanju osnovnih fizičkih principa iz različitih oblasti tehnike. razuma. Studenti svoje vještine i znanja stiču kroz realizaciju studijskog programa u dvogodišnjem trajanju (četiri semestra). uz najsavremeniji nastavni proces primjenom: multimedijalne.1. audio-vizuelne. poljoprivreda. kao i upravljanje fabrikama iz oblasti metaloprerađivačke industrije i drugih srodnih industrija. alata i širokog spektra raznih proizvoda neophodnih za funkcionisanje privrednog života. ovladaju dopunskim stručnim znanjima za razvoj savremenih tehničkih sistema. Ova oblast objedinjava projektovanje tehnoloških procesa. Proizvodno mašinstvo ima važnu ulogu za održavanje i uspešno funkcionisanje mnogih privrednih grana države kao što su: saobraćaj. . Studenti koji završe ovaj studijski program biće osposobljeni da u svakom konkretnom slučaju identifikuju problem u industriji i nauci. IX i X semestru 4. razvojno-istraživački centri. naftna industrija. upravljanje procesima kontrole kvaliteta.

2. 12+10 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan četvrte godine – VII i VIII semestar SEM. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Red. 6. 3. 8. br. 4. 2. Izborni predmeti (Biraju se 3) Matematika III Nekonvencionalne tehnologije Projektovanje tehnoloških procesa Informacioni sistemi Standardizacija i industrijska legislativa Alati i pribori Viša elastomehanika Savremeni materijali Montažne tehnologije Lijepljenje drveta1 Energetika drvne industrije1 Laboratorijski rad Ukupno Fleksibilni tehnološki sistemi Industrijska robotika Modeliranje i simulacija Sigurnosna tehnika Projektovanje tehnologije zavarivanja i termičke obrade Projektovanje proizvodnih sistema 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 5. 3. VII Obav. 2. 1. 5. Vrsta Predav. 1. 8. 7. 3. Obav. pred. pred. 12+10 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 Izborni predmeti (Biraju se 2) VIII Tehnologija obrade plastike Eksploatacija i održavanje Finalna prerada drveta1 Ploče od usitnjenog drveta1 Proizvodni sistemi MPD1 Laboratorijski rad Ukupno 1 . 9. 1. 7. 4. 6. 2. 1.

4. 3. 13 + 12 do 6 mjeseci ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 Obavezni predmeti Izborni predmeti (2) IX X 1 1. 5. 2. 1. Obavezno MSc rad Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 . br. 2. PREDMETI Automatizacija proizvodnih procesa Organizacija proizvodnje Nanotehnologije Upravljanje kvalitetom Tehnička ekspertiza Prograniranje numeričkih mašina Sistemi i uređaji zaštite Specijalne mašine i mehanizmi Efektivni proizvodni sistemi Laboratorijski rad Ukupno Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm.IX i X semestar Vrsta predavanja Red. 6. 3. SEM.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu .

kao i da se dijelom osposobe za samostalni naučno-istraživački rad i eventualno usmjere ka adekvatnim doktorskim studijima. toplote i tehnološke pare. Program je osmišljen u svijetlu koncepta održivog razvoja u energetici. upravljanje transportom zatim očuvanje okoline i energetske efikasnosti u saobraćaju. Studenti nakon završenog master kursa su osposobljeni za razvoj opreme i projektovanje složenih sistema grijanja. mehanike fluida. Program se fokusira na fundamentalne discipline. U okviru studijske grupe termoenergetika. njihove eksploatacije i održavanja ili u pravcu saobraćajnog mašinstva koji predstavlja multidisciplinarni pristup saobraćajnoj problematici. U okviru studijskih grupa motori i vozila te saobraćaj studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. tako i naučno-istraživačkim poslovima. upravljanja i regulacije. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Master program studijske grupe termotehnike predstavlja prošireni i unapređeni program osnovnih studija. Studentu se omogućuje i pristup tehnikama modeliranja složenih tehnoloških procesa. sa ciljem da ambicioznijim studentima da mogućnost da prošire nivo znanja. kao jednom od osnovnih preduslova za smanjenje emisije gasova staklene bašte. sagorjevanja. Cilj ovog programa je da omogući ovladavnje sa relativno širokim znanjima. ali primarno fokusiranim na rješavanje složenih problema u termotehnici. primjeni obnovljivih izvora. studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim.Nastavni plan Master-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 4. njihovo projektovanje i analize. bezbjednost saobraćaja. U njoj su integrisane oblasti saobraćaja i mašinstva što se danas u rješavanju mnogih savremenih problema u saobraćaju nameće kao neminovnost. Dio radnog ciklusa ovih sistema predstavlja rekonstrukcija i modernizacija. Posebna pažnja posvećena je poboljšanju postojećih i razvoju novih tehnologija za proizvodnju električne energije. Pri tome se sam proces planiranja i sprovođenja procesa produženja radnog vijeka i same eksploatacije postrojenja. i generalno uticaja termotehničkih sistema na životnu sredinu. klimatizacije i hlađenja te realizovanje složenih termodinamičkih i tehnoekonomskih analiza. tako i naučno-istraživačkim poslovima. . realizuje sa ciljem dostizanja visokog nivoa pogonske pouzdanosti uz korišćenje ekonomskog kriterijuma. pa posebnu pažnju posvećuje unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih energetskih izvora. kao i racionalizaciji i uštedama u potrošnji svih oblika energije. On obezbjeđuje nivo specijalističkih znanja neophodnih za razumjevanje složenih termotehničkih sistema. kao i aktivno učešće u poboljšanju radnih performansi termoenergetskih postrojenja u pojedinim fazama u toku njegovog radnog vijeka. odnosno postupak produženja njihovog radnog vijeka. Danas postoji izražena potreba za kvalitetno vještačenje ili bolje rečeno forenziku saobraćajnog mašinstva. koje uključuju odabrana poglavlja iz termodinamike.2. Izborom predmeta student se uže profiliše prema afinitetima u pravcu konstrukcije motora i vozila.

Matematika III Prenos toplote i mase Sagorijevanje (TE. 9. TT) Sistemi grijanja (TT) Transformatori toplote (TT) Generatori pare I (TE) Energetski parni kotlovi (TE) Konstrukcija parnih i gasnih turbina (TE) Sistem prenosa snage i upravljanja na vozilima (SM) Dinamika sudara vozila Motori SUS II Održavanje šinskih vozila (SM) Ekologija i vozila (SM) Ukupno 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 14 +10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 Izborni predmeti (biraju se 3) VII 1 . 1. 8. 5. 7.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . 2. Red. br PREDMETI Obavezni predmeti 1. 10. 11. 4. 2. 3.VII semestar Vrste predavanja Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 6.

TE) Transportna tehnika Sistemi klimatizacije (TT) Termoenergetska postrojenja II Generatori pare II Sistemi za dobavu goriva (SM) Sistemi oslanjanja i kočni sistemi na vozilima Modeliranje procesa u motorima Natpunjeni motori (SM) Dinamika vozila (SM) Laboratorijski rad VIII 2 Izborni predmeti (biraju se 3) . Ukupno 15+10 ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 30 Sem.VIII semestar Vrste predavanja Red. 4. 1. 5. 8. 2. 6.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . 9. SM) Termodinamičke metode vrednovanja (TT. 2. Mehanika fluida II Ekonomija energije (TT. TE. 7. 10 . br Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3 +2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. PREDMETI Obavezni predmeti 1. 3.

TE) Dvofazno strujanje (TT. 1.IX i X semestar Vrste predavanja Red.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu .TT) Projektovanje i izgradnja termoenergetskih postrojenja (TE) Tribologija motornih vozila (SM) Vozila posebne namjene Mehatronika motora i vozila (SM) Alternativni pogonski sistemi (SM) Menadžment u transportnom inženjerstvu i mehanizacija (SM) Ukupno MSc rad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 30 IX Izborni predmeti (biraju se 3) 4. TE) Obnovljivi izvori energije (TE. ECTS bodovi PREDMETI Obavezni predmeti 1. 3. Konstruisanje pomoću računara Sistemi upravljanja i regulacije Simulacija strujno-termičkih procesa Enrgetska efikasnost (TT. 6. 5. 2. 10. br Časovi P+V 2+2 3+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 15+10 Sem. 9. 2. 7. X Obavezno TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 3 . 8.

Nastavni plan 2. VI-IX semestar) studentu se. automatizacije. U drugom ciklusu studija (master. Visok nivo tehnoloških znanja i metoda razvoja proizvoda obezbjeđuje inženjerima mehatronike (stepena master) inovativni pristup i sposobnost bavljenja kako stručnim. mašine i postrojenja sadašnje su stanje tehnike u svijetu. kroz sistem izbornih predmeta. omogućava da afirmiše lične afinitete i profiliše vlastito uskostručno opredjeljenje. sintezi i projektovanju kompleksnih mehatroničkih komponenti i sistema. čime se osposobljavaju za širok spektar mehatroničkih zadataka u industriji i drugim oblastima.3. hidraulike. . Digitalne i programske tehnike su tako grupisane da omogućavaju studentu usmjeravanje prema mehatroničkim sistemima u industriji ili pak prema mobilnim i mikrotehničkim sistemima. Nakon osnovnog studija u trajanju od četiri semestra na kojem se stiču bazna znanja iz fizikalnih zakonitosti i osnova mehaničkih –mašinskih sistema. umjesto separatnog stručnog pristupa inženjera u razvoju takvih proizvoda. MEHATRONIKA Master-Mehatronika Osnovni cilj studijskog programa drugog ciklusa obrazovanja „Mehatronika Master“ je osposobljavanje studenata za timski i samostalan rad u analizi. tako i naučno-istraživačkim poslovima . Hibridni mehatronički (mehanički-elektronski-informatički) sistemi zahtijevaju integralni. Savremeni inteligentni uređaji. tokom V i VI semestra na studijskom usmjerenju mehatronikabachelor stepen studenti usvajaju odgovarajuća znanja iz elektronike. robotike i progamiranja. sa tendencijom sve intenzivnijeg razvoja u narednim decenijama. Studij mehatronike obezbjeđuje sinergijska znanja inženjera koji mogu uspješno odgovoriti takvim zahtjevima. Kroz izborne predmete u okviru studijskog programa studenti se mogu specijalizirati za uže stručne profile.

br. 1. 2. 3. 2. 6. 15+10 6 3 30 1 Fakul. 15+10 3+2 5 2 30 5 6 5 5 Fakul. 3. VII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. 6. 3+2 2 sed. Obavezni predmeti 3+1 3+1 3+3 VIII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. PREDMETI Matematika III Proporcionalna i servo tehnika Aktuatori i senzori Upravljačka i komunikaciona tehnika ( Fieldbus tehnika) Teorija sistema Dinamika mašina i numeričke metode Viša teorija otpornosti i MKE Laboratorijska praksa Ukupno Modeliranje i simulacija Digitalna regulaciona tehnika Električni pogoni i pogonska tehnika Programske tehnike u mehatronici Objektno programiranje & C++ Sigurnosna tehnika Mehatronika motora i vozila Labaratorijska praksa Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 5 Sem. 3+3 4 sed. Obavezni predmeti 1.Nastavni plan Master – Mehatronika Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Vrste predavanja Red. 4. . 4.

Obrada (procesiranje) signala i slike Inteligentni sistemi Osnovi mikrotehnike 3+1 5 IX Izborni bira se 1 od 3 5.Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. 1.br. Master – Mehatronika NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+1 3+3 ECTS bodovi 6 5 6 Sem. 3. Izborni bira se 1 od 3 4. Mehanizmi Analogna i impulsna tehnika 3+1 4 Obavzni 6. Konstrukcioni projekt iz mehatronike Ukupno 0+3 15+11 4 30 30 X Obav. Obavezni predmeti Programiranje mikroprocesora Industrijski i mobilni roboti Programiranje i primjena PLC Tehnička akustika 2. MASTER RAD MSc 2 .

Nastavni plan Master-Industrijsko inženjerstvi i menadžment 2.4. . IT inženjera i dr. proizvodnje i poslovanja privrednih subjekata. rukovodioca proizvodnog sektora. • područja rada u preduzećima su od generalnog menadžera. prostor za zaposlenje je od pokretanja vlastitog biznisa do rada u sektorima velikih kompanija. razvoja i upravljanja sistemom kvaliteta i zaštite životne sredine (prema ISO 9000 i 14000). • obzirom na dovoljno univerzalna znanja i osposobljenosti. Master nivo studija pruža specijalistička znanja iz navedenih područja i omogućava naučni pristup u rješavanju najsloženijih radnih zadataka. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Master studij u trajanju od četiri semestra nastavlja se sa više obaveznih i izbornih predmeta ovog studijskog programa kojima se kandidati osposobljavaju za rad u vrlo širokom području projektovanja. Studij se završava izradom master rada. • potpuno ovladavanje informacionim i komunikacionim tehnologijama potrebnim za moderan biznis i menadžment. • osnovne ekonomske i pravne discipline potrebne za upravljanje poslovanjem preduzećima. rukovodioca komercijalnog sektora. energetici i procesnoj tehnici. • aktivno poznavanje engleskog jezika. Znanja i kompetencije koja se stiču na prvom i drugom ciklusu studija ovog odsjeka su: • osnove tehnike i tehnologije u proizvodnji.

Operaciona istraživanja Integrisani menadžment sistemi i poslovna izvrsnost Projektovanje informacionih sistema Teorija odlučivanja Proces transfera tehnologija Bezbjednost i zaštita na radu Upravljanje investicijama Laboratorijski rad Ukupno 1 Izorni predmeti (biraju se 2) VIII . 5. NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm. 12+11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 3 30 Sem. Obavezni predmeti 1. 6. 4. 2. Proizvodni sistemi Razvoj proizvoda i procesa Upravljanje i regulacija Računarom integrisana proizvodnja Marketing Simulacija procesa rada Upravljanje industrijskim otpadom Laboratorijski rad Ukupno Izorni predmeti (biraju se 2) VII 6. 5. 4. 13 +10 3+2 3+2 2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VII semestar Vrste predavanja Red. 2. 3.br. Obavezni predmeti 1. 3.

Časovi P+V 2+3 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 Ukupno X Obavezni MASTER RAD MSc 4 sed. 3. 4. br. 2. PREDMETI Obavezni predmeti 1. 2 . 12 + 11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 30 Sem. Upravljanje projektima Efektivni menadžment Savremeni komunikacioni sistemi Odjektno orjentisane informacione tehnologije Standardizacija i industrijska legislativa Osnovi komunikologije Upravljanje znanjem Laboratorijski rad IX Izborni predmeti Ob. 5.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. 6.

Izradu normativnih akata iz oblasti zaštite na rau Nadzor iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja Ekspertizu nezgoda. Primjena informacionih tehnologija u inžinjerstvu zaštite na radu. Obučavanje. ZAŠTITA NA RADU Master-Zaštita na radu Cilj drugog ciklusa na osnovu koga student stiče profesionalnu kompetenciju za: Procjenu profesionalnog rizika Izradu izvještaja o stanju bezbjednosti i zaštite zdravlja Izradu planova i tehničke dokumentacije zaštite na radu. metoda i procedura za upravljanje sistemom bezbjednosti. povreda.5. Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. profesionalnu selekciju i razvoj vještina za bezbjedan rad.Zašita na radu). Stručni naziv nakon završenog drugog ciklusa: Master mašinstva (Studijski program . Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. udesa i vještačenja obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite.Nastavni plan 2. . Upravljanje raspoloživim resursima u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja Razvoj metodologije.

4. Vrste predav. 7. 3. 13+12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VIII Izborni predmeti (biraju se 3) 4.Nastavni plan Master-Zaštita na radu Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Semestar Red. PREDMETI Ergonmsko projektovanje Hemija u industrijskim sistemima Transport i skladištenje opasnih materija Elektromagnetna zračenja Konfor radne sredine Procesi nekontrolisanog sagorjevanja Postrojenja i instalacije pod pritiskom Laboratorijski rad Ukupno Bezbjednost u tehnološkim sistemima Bezbijednost pri građevinskim radovima Zaštita pri unutrašnjem transportu ČASOVI P+V ECTS bodovi Obavezni predmeti 1. 5. Psihofiziologija rada Sistemi sredstava za gašenje 7. 6. požara Laboratorijski rad Ukupno . 13 + 12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VII Izborni predmeti (tbiraju se 3) 1. 2. br. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. 3. Održavanje tehničkih sredstava 5. Obavezni predmeti 2. Mikrobiologija 6.

7. 13 + 12 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Obavezni predmeti 1. Tehnička ekspertiza Toksikologija Bezbijednost opreme i proizvoda Biomehanika Oprema za intervencije i spašavanje Projektovanje sistema zaštite od požara i eksplozije Metodologija naučnoistraživačkog rada Laboratorijski rad Ukupno Izborni predmeti (tri predmeta) IX 5. 2. 30 30 X Obavzni MASTER RAD MSc 1 .Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Semestar Master – Zaštita na radu Red. 3.br PREDMETI ČASOVI P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. 6. 4.

prof. red.ba e-mail: masinski@urc.masinskibl.ba Dekan: dr Miroslav Rogić. istr.rs.Univerzitet u Banjoj Luci MAŠINSKI FAKULTET Stepe Stepanovića 71 78 000 Banjaluka Bosna i Hercegovina tel. doc. prof. rad: dr Petar Gvero. vanr. Prodekan za nastavu: dr Milosav Đurđević.rs. . Prodekan za nauč. centrala: +387 51 46 24 00 dekan: +387 51 46 54 73 fax: + 387 51 46 50 85 www.

Nastavni plan Master – Zaštita na radu 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful