UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MAŠINSKI FAKULTET BANJALUKA

NASTAVNI PLANOVI PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
(Bachelor of Science) (Master of Science)

April, 2009. No – 02/010.

Nastavni plan

Uopšte

1. OPŠTE KARAKTERISTIKE STUDIJA
Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci se od 01.10.2007. godine izvode sljedeće studije:
Doktor tehničkih nauka - mašinsko inženjerstvo
(Ph.D.=Dr.-Ing) (3. stepen)

ECTS 480 450 Doktorske studije 420 390 360 330

Master mašinstva (M.Sc.)
(2. stepen)

300 Diplomske studije 270 240 210

Bachelor mašinstva (B.Sc.)
(1. stepen)

180 150 Osnovne studije 120 90 60 30

1

Nastavni plan

Uopšte

Na diplomi Osnovnih akademskih studija (185 ECTS) pisaće stručni naziv BACHELOR MAŠINSTVA trogodišnjih studija (B.Sc.). U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Diplomskih studija (120 ECTS) pisaće se akademski naziv MASTER MAŠINSTVA – MASTER (M.Sc.) U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Doktorskih studija (180 ECTS) pisaće se naučni naziv DOKTOR NAUKA - MAŠINSKO INŽENJERSTVO (skraćeno dr). U Dodatku diplome daje se datum upisa, istraživačka oblast, zatim spisak odslušanih i položenih predmeta, zatim podaci o održanoj nastavi, o publikovanim radovima i o učešću na projektima, a na kraju datum odbrane, naziv odbranjene doktorske teze, ime mentora, kao i ime članova komisije pri odbrani. U međunarodnim odnosima ova titula odgovara tituli Doctor of Philosophy (Ph.D.) Na Mašinskom fakultetu programi (odsjeci): organizovani su sledeći studijski

PROIZVODNO MAŠINSTVO ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO MEHATRONIKA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT ZAŠTITA NA RADU

2

Nastavni plan Bachelor NASTAVNI PLANOVI PRVOG CIKLUSA STUDIJA (Bachelor of Science) .

PREDMETI br. Mehanika II 2. II i III semestar je zajednička. Matematika II 2.semestar Red. Radno pravo 6. Engleski jezik I / Sport Sem. Engleski jezik III Ukupno Sem. 1. 6. Otpornost materijala II 3. PREDMETI br. Mašinski elementi I III 4.Nastavni plan Bachelor 2. Inženjerska grafika 4. Engleski jezik II / Sport Sem. Ukupno Nastavni plan prve godine II-semestar Red. Časovi P+V 4+4 2+2 2+2 3+3 2+0 0+2 13+13 Časovi P+V 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 0+2 12+14 Časovi P+V 4+3 2+2 3+2 3+2 2+1 0+2 14+12 ECTS bodovi 9 6 5 6 4 30 ECTS bodovi 8 8 5 5 4 30 ECTS bodovi 8 6 6 6 4 30 . Matematika I 2. Nastavni plan prve godine I. Elektrotehnika 5. PREDMETI br. Nacrtna geometrija I 4. Mehanika I 3. Industrijski menadžment 6. NASTAVNI PLANOVI ZA I. 1. Informatika 3. Materijali I 5. 1. Proizvodne tehnologije Fizika 5. Ukupno Nastavni plan druge godine – III semestar Red. II I III SEMESTAR Za sve studijske programe nastava za I.

kao i prateće oblasti kao što su: konstrukcija alata i mašina. automatizacija i robotizacija proizvodnje. brza izrada prototipova). istraživačko-razvojnim centrima. kompanijama i preduzećima koja se bave proizvodnjom alata. programiranje CNC mašina alatki.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo 3. projektovanje tehnoloških procesa i sistema. priprema i upravljanje proizvodnjom. CAE). hemijska.. svim ostalim granama industrije u kojima se proizvodnja odvija sa visokim stepenom automatizacije (prehrambena. laserom i plazmom. dijelova i tehnologija izrade). projektovanje alata i pribora primjenom softverskih paketa CATIA i SolidWorks. V i VI semestar) 3. i dr.). CAM). Inženjeri proizvodnog mašinstva mogu se zaposliti u različitim proizvodnim preduzećima u metalnoj industriji (poslovi projektovanja proizvoda. projektovanje savremenih mašina alatki i fleksibilnih tehnoloških sistema primjenom metode konačnih elemenata (MKE). fabrički komunikacioni sistemi za akviziciju i razmjenu informacija. Izborom određenih izbornih predmeta omogućeno je usmjeravanje i prema mehaničkoj preradi drveta. simulacija procesa obrade pomoću računara (CAE). drvna industrija i dr. Odsjek proizvodno mašinstvo nudi širok izbor predmeta koji usmjeravaju u struci i čiji nastavni sadržaji obuhvataju izučavanje procesa obrade metala rezanjem i plastičnim deformisanjem. 1 . primjena savremenih softverskih paketa kroz projektovanje proizvoda (CAD. projektnim biroima i kompanijama koje se bave istraživanjem i razvojem novih tehnologija i proizvoda. zavarivanje i termičku obradu. mašina i opreme u metalnoj industriji. grafička. institutima. projektovanje tehnoloških procesa za obradu rezanjem. NASTAVNI PLANOVI ZA STUDIJSKE PROGRAME (IV.Studijski program Proizvodno mašinstvo. a posebna je prednost mogućnost rada na poslovima održavanja mašinskih sistema u praktično svim preduzećima. tehnoloških procesa (CAPP. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . institucijama i ustanovama. deformisanjem i nekonvencionalne metode obrade (obrada vodenim mlazom.1 PROIZVODNO MAŠINSTVO Proizvodno mašinstvo obuhvata sve proizvodne tehnologije.

PREDMETI Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 4 sedm. 0+2 17 + 12 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 30 Sem. br. 3. 2. Engleski jezik IV Ukupno 1. 6.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu . br. 4.1 4. PREDMETI Tehnologija obrade rezanjem Tehnologija obrade deformisanjem Mjerna tehnika Hidraulika i pneumatika Primarna prerada drveta1 Razvoj proizvoda Tribologija Osnovi konstruisanja Transportna tehnika Površinska obrada drveta1 Furniri i šperovano drvo1 Hemijska prerada drveta1 Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 12 + 12 ECTS bodovi 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 30 Obavezni predmeti V 1 1.IV semestar Red. 4. . 5. 7. Red.1 5.2 1. 5. Nastavni plan za treću godinu – V semestar Sem. 4. 3. IV Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Mašinski elementi II Materijali II/ Nauka o drvetu1 Industrijska praksa Fakultat. 2. 3.2 6. Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 Izborni predmeti (biraju se 2) Fakultativ. 2.

CAPP. 4.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu –VI semestar Red. 5. Obavezni predmeti VI Izborni predmeti (biraju se 2) 1. br. Fakultativ. 6.BP. 3. 2. Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . PREDMETI Obradni sistemi za obradu deformisanjem Obradni sistemi za obradu rezanjem Računarom integrisana proizvodnja (CAD.CIM) Zavarivanje i termička obrada Upravljanje i regulacija Alati za obradu deformisanjem Mehatronika Projektovanje tehnoloških procesa Alati i pribori I Dinamika mašina Mašine za obradu drveta1 Hidrotermička obrada drveta1 Konstrukcije proizvoda od drveta1 Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sem.Proizvodno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 1 30 5 Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 3 .

sertifikacija vozila. Studentima nudi mogućnost zavisno od njihovih interesa da se bave projektovanjem. prevashodno zbog niskog nivoa energetske efikasnosti naše industrije. Kako danas u svijetu. u urbanim sredinama. Osim toga mogu da se bave problemima saobraćaja ali u domenu uticaja vozila.Studijski program Energetsko i saobraćajno mašinstvo. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . pripada inženjerima ovog odsjeka. solarna energija i dr. kao i sistema za održavanje motornih vozila. kao što je projektovanje sistema grijanja i klimatizacije (stambenih. Na ovom usmjerenju se izučavaju bezbjednosni aktivni i pasivni sitemi na vozilima i njihov uticaj na bezbjednost saobraćaja. konstruisanjem i održavanjem motora i vozila. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Na odsjeku postoje tri usmjerenja (studijske grupe) Termotehnika (TT) Termoenergetika (TE) Saobraćajno mašinstvo (SM). energija biomase. termoenergetskih instalacija. Energetska efikasnost takođe predstavlja područje u kome postoji mnogo prostora za rad.2. itd. Poseban izazov za inženjere ovog usmjerenja predstavljaju mogućnosti bavljenja alternativnim izvorima energije. poslovnih i industrijskih objekata). kao što su geotermalna energija. Studenti koji steknu Bachelor diplomu energetike i saobraćajnog mašinstva imaju pred sobom širok dijapazon mogućnosti.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 3. ispitivanje i održavanje navedenih sistema. vozila predstavljaju glavne zagađivače okoline. projektovanjem informacionih sistema u oblasti održavanja vozila. Saobraćajno mašinstvo je posebno atraktivno usmjerenje. Mogu da se bave projektovanjem u oblasti termotehnike i termoenergetike. Rukovođenje izgradnjom. posebna pažnja se posvećuje izučavanju problema i načina smanjenja emisije štetnih produkata sagorjevanja iz motora i drugih postrojenja. pumpnih i komresorskih instalacija. rashladnih sistema. analiza saobraćajnih udesa i dr. .

4. 2. 0+2 14 + 12 5 6 6 6 5 2 Fakultatat. 5. 3. br Obavezni predmeti 1. 1. 2. TE) Grijanje (TT) Toplotne-turbo mašine (TE) Motorna vozila-teorija kretanja (SM) Šinska vozila (SM) Bezbjednost saobraćaja (SM) Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina (SM) Tehnički engleski jezik I Ukupno 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15+10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 1 . PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 30 Nastavni plan za treću godinu -V semestar Red. 1.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu . Izborni predmeti (biraju se 2) 3. 6. 7. Fakultativno V PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem.IV semestar Red. 5. 2. 3. IV 4. Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Pogonski materijali Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 6. Termodinamika II Motori SUS osnove Kotlovi Transport cijevima (TT. br.

7. Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 3. 8. kompresori i ventilatori (TT. 9. 2.Energetsko ili saobraćajno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 30 5 TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 2 . br Obavezni predmeti PREDMETI Upravljanje i regulacija Osnove teorije održavanja Pumpe. 5. VI Fakultativno Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . 1.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Red. TE) Klimatizacija (TT) Rashladna postrojenja (TT) Termoenergetska postrojenja (TE) Toplotni aparati (TE) Tehnologija održavanja motora i vozila (SM) Uvod u sisteme vozila (SM) Oprema motora (SM) Tehnički propisi za vozila i sertifikacija (SM) Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15 + 10 2 mjeseca ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sem. 2. 6. 1.

mašinstva.3. počevši od faze koncipiranja. MEHATRONIKA Mehatronika je inženjerska disciplina 21. elektronike i informatike) i zadovolje permanentno promjenljive zahtjeve inženjerske djelatnosti na različitim nivoima. vijeka koja omogućava stvaranje i primjenu inteligentnnih mašina stvorenih na bazi hibridnih tehnologija. Osnovni cilj studijskog programa „Mehatronika“ prvog ciklusa u okviru visokog obrazovanja na Mašinskom fakultetu je da studenti ovladaju objedinjenim i sistemskim znanjima na području mehatronike (kompleksnih tehničkih sistema . preko realizacije. te eksploatacije i održavanja.Nastavni plan Bachelor-Mehatronika 3.Studijski program Mehatronika. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . ostvariti jedan prostorno i funkcionalno integrisan cjelovit tehnički sistem. Ishod procesa učenja na studijskom programu Mehatronika je osposobljenost inženjera da može uspješno i stručno. .

3. Obradni sistemi Energetska postrojenja 5. broj Obavezni predmeti 1. Motori SUS Tehnički engleski jezik I Ukupno PREDMETI Mjerna tehnika Regulaciona i upravljačka tehnika Hidraulika i pneumatika Tehnologija mašinogradnje Bachelor-Mehatronika Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu . 3. 5. 6. Sem. br. IV 4. 4. 0+2 14 + 12 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Fakultativno Časovi P+V 3+2 3+1 3+2 3+2 ECTS bodovi 7 6 7 Sem. PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Osnove mehatronike Mašinske konstrukcije Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red.IV semestar Red. 2. V Izborni bira se 1 od 2 5 Izbornibira se 1 od 2 3+1 0+2 15 + 10 5 Fakultativno 30 . 2. 1.

Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu . Naziv predmeta Elektronika Automatizacija i vizualizacija procesa Osnove robotike 3D-CAD mašinsko konstruisanje NC programiranje i fleksibilna automatizacija Osnovi transportne tehnike 5. VI Izbornibira se 1 od 2 4. 3+2 6 Izbornibira se 1 od 2 3+2 6 0+2 15 + 10 2 mjeseca 30 5 Fakultativno Ukupno BSc rad za BACHELOR mašinstva. broj Obavezni predmeti 1. Skladišna tehnika i logistika Tehnički engleski jezik II Bachelor-Mehatronika Časovi 3+1 3+1 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 Sem.Mehatronika) ili nastavak školovanja za MSc 1 .VI semestar Red. 2. 3. (studijski program .

4. odnosno ovakvog profila mašinskih inženjera slijedi iz činjenice. da su poslovi i ostale aktivnosti koje prate organizaciju proizvodnje poslije projektovanja i konstruisanja proizvoda. analize pokazatelja ekonomičnosti. projektovanja informacionih sistema. obrazuju se inženjeri za rješavanje niza problema iz područja: projektovanja.Studijski program Industrijsko inženjerstvo i menadžment. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Na odsjeku industrijskog inženjerstva i menadžmenta a u okviru studija mašinstva. itd. menadžmenta ljudskih potencijala. proizvodnih i drugih sistema. obezbjeđenja računarske podrške proizvodnji. održavanja tehničkih sistema i proizvodne opreme.Nastavni plan Bachelor-Industrijsko inženjerstvo i menadžment 3. Programi studija ovog odsjeka na Mašinskom fakultetu osposobljavaju kandidate za vođenje preduzeća ka poslovnoj izvrsnosti u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Ovako profilisan studij pojavio se 1901. organizacije i praćenja proizvodnih procesa. menadžmenta kvaliteta. godine u SAD. projektovanju i održavanju. . Neophodnost ovakvog studija. Neka istraživanja u našem okruženju pokazuju da oko 70% zaposlenih mašinskih inženjera radi na poslovima iz ove oblasti. analize i unapređenja svih segmenata poslovnih. i da je realno očekivati da će se potrebe privrede za ovim znanjima i ovim profilom stručnjaka višestruko povećati. razvoja i oblikovanja proizvoda. produktivnosti i rentabilosti poslovanja. a danas se izvodi u preko 70 država svijeta. jako kompleksni i da značajno utiču na ukupnu uspješnost proizvodnih i poslovnih sistema. Tokom studija na ovom odsjeku. studenti se osposobljavaju za korištenje najsavremenijih metoda i tehnika u ovoj oblasti a koje se primjenjuju u savremenim evropskim i svjetskim tržišno orjentisanim preduzećima i privredama. projektovanja radnog prostora i uslova na radu.

3. Fakultativno . 5. br. PREDMETI Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Inženjerska statistika Engleski jezik IV Industrijska praksa Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. br. 15 + 10 2 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 Sem. IV 4. 3.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. 2. PREDMETI Tehnologija organizacije industrijskih sistema Sistemi automatskog upravljanja Ekonomika preduzeća Tehnologija mašinogradnje Energetski sistemi Projektovanje tehnoloških procesa Zaštita životne sredine i održivi razvoj Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 15 + 10 ECTS bodovi 7 7 7 5 5 4 4 30 1 Sem. Fakulta. 2. 1. V Izborni predmeti 5. 4.Nastavni plan Bachelor-Ind. Obavezni predmeti 1. Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 0+2 4 sed.

Nastavni plan Bachelor-Ind. br. 4. 2. Obavezni predmeti 1.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Sem Red. Poslovno-proizvodni informacioni sistemi Tehnički engleski jezik II Uvod BSc rad Bachelor mašinstva (Studijski program –Industrijsko inženjerstvo i menadžment) i/ili nastavak školovanja Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca 30 5 ECTS bodovi 7 7 6 5 5 5 5 VI Fakultativno 2 Izborni predmeti . 3. PREDMETI Menadžment kvalitetom Održavanje Upravljanje proizvodnim sistemima Skladišna tehnika i logistika Menadžment ljudskim resursima Komercijalno poslovanje 5.

pregledu investiciono-tehničke dokumentacije u pogledu ispunjenosti zaštite na radu. Razvoj i primjena metodologija. Poslove koje obavlja stručnjak koji je završio zaštitu na radu su: Ispitivanje domaćih i uvoznih proizvodnih sistema u pogledu ispunjenosti propisanih normi zaštite na radu.Nastavni plan Bachelor-Zaštita na radu 3. Razvoj proizvoda s obzirom na sigurnost i bezbjednost njegove primjene u korištenju prema preporukama evropskih i svjetskih standarda. odsjek zaštite na radu je human ali istovremeno i veoma odgovoran posao. .Studijski program Zašita na radu . Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite.5. Planiranje i razvoj sistema zaštite Inovacione aktivnosti i timski rad. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva (B. Posebni ciljevi programa su sticanja znanja i veština za: Nadzor u sistemu zaštite Pregled i ispitivanje opreme za rad u pogledu bezbjednosti Ispitivanje uslova radne sredine Projektovanje i upravljanje kvalitetom radne sredine. Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. alata i procedura u upravljanju sistemom zaštite Analizu profesiobnalnog rizika Rješavanje problema u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja radnika.Sc). ZAŠTITA NA RADU Poziv mašinskog inženjera. Nadzor u sistemu zaštite. Ciljevi studijskog programa prvog ciklusa je osposobljavanje studenta za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti inženjerstva zaštite na radu i rješavanju problema bezbjednosti u proizvodnim i drugim radnim organizacijama. udesa. Vrši nadzor u sistemu zaštite i ispitivanje uslova radne sredine Planiranje i razvoj sistema zaštite Vrši ekspertizu nezgoda. povreda.

PREDMETI Zaštita od opasnog dejstva električne struje Sistemi i uređaji zaštite Zaštita od požara i eksplozije Mikroklima i radna okolina Industrijski objekti i urbanizacija Upravljanje otpadom Informacione tehnologije Tehnički engleski jezik I Ukupno 13 + 12 30 Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 14 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Sem. V Izborni predmeti (biraju se 3) Fakultativno 30 1 . 7.V semestar Red . 0+2 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Sem. 6.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. 4. 4. 5. 3. 3. Obavezni predmeti PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Zaštita na radu Regulaciona tehnika Industrijska praksa Engleski jezik IV Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 2+2 3+2 4 sed. br. 1. 6. 2. IV Fakultativno Ukupno Nastavni plan za treću godinu . 2. br Obavezni predmeti 1. 5.

Izborni predmeti (biraju se tri) 5. PREDMETI Buka i vibracije Medicina rada Projektovanje sistema i uređaja zaštite Mjerna tehnika Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 13 + 13 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Procjena i simulacija rizika Ekonomika zaštite na radu Sigurnosna tehnika Tehnički engleski jezik II Ukupno VI Fakultativno 30 5 BSc rad za Bachelor mašinstva. br Obavezni predmeti 1. 7. 6. 2. (Studijski program Zaštita na radu) ili nastavak školovanja za MSc 2 . 3. Red. 4.Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu – VI semestar Sem.

Nastavni plan Master of Science NASTAVNI PLANOVI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA (Master of Science) .

uređaja. Studenti svoje vještine i znanja stiču kroz realizaciju studijskog programa u dvogodišnjem trajanju (četiri semestra). ovladaju dopunskim stručnim znanjima za razvoj savremenih tehničkih sistema. alata i širokog spektra raznih proizvoda neophodnih za funkcionisanje privrednog života. poljoprivreda. Studenti koji završe ovaj studijski program biće osposobljeni da u svakom konkretnom slučaju identifikuju problem u industriji i nauci. Stoga Proizvodno mašinstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. audio-vizuelne. razuma. PROIZVODNO MAŠINSTVO Studijski program drugog ciklusa akademskih studija (Master) proizvodnog mašinstva predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija (Bachelor) i ima za cilj produbljavanje znanja studenata koji su uspješno završili prvi ciklus i osposobljavanje za samostalan naučno-istraživački rad. naftna industrija. iskustva i intuicije primjenjuje savremena naučna saznanja za uspješno konstruisanje i proizvodnju mašina. Master-Proizvodno mašinstvo STUDIJSKI PROGRAMI I NASTAVNI PLANOVI u VII. ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumijevanju osnovnih fizičkih principa iz različitih oblasti tehnike. Studijski program Proizvodno mašinstvo obrazuje studente da se bave računarski podržanim projektovanjem proizvoda. kao i upravljanje fabrikama iz oblasti metaloprerađivačke industrije i drugih srodnih industrija. steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primijeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad. . interaktivne teorijske i praktične nastave. tehnoloških sistema i postrojenja kao i upravljanjem svih vrsta procesa u proizvodnim sistemima. uz laboratorijske i računske vježbe i stručnu praksu u privredi. tehnologija. Proizvodno mašinstvo ima važnu ulogu za održavanje i uspešno funkcionisanje mnogih privrednih grana države kao što su: saobraćaj.Nastavni plan 4. Konkretno. uz najsavremeniji nastavni proces primjenom: multimedijalne. elektroprivreda. Ova oblast objedinjava projektovanje tehnoloških procesa. VIII. pa sve do razvoja i primjene novih specifičnih tehnologija i još mnogo toga. upravljanje tim procesima. te da primjenom naučnih metoda i prethodno stečenih vještina ponude unapređenja ili sasvim nova rješenja za taj identifikovani problem. razvojno-istraživački centri. upravljanje procesima kontrole kvaliteta.1. IX i X semestru 4. Proizvodno mašinstvo je inženjerska oblast koja uz pomoć mašte.

12+10 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 Izborni predmeti (Biraju se 2) VIII Tehnologija obrade plastike Eksploatacija i održavanje Finalna prerada drveta1 Ploče od usitnjenog drveta1 Proizvodni sistemi MPD1 Laboratorijski rad Ukupno 1 . 1. VII Obav. Vrsta Predav. 3. 6. 1.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan četvrte godine – VII i VIII semestar SEM. 6. 3. 4. 5. 9. 2. 12+10 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 2. 4. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Red. 7. 5. 2. br. 8. Obav. 1. 3. 7. 8. pred. Izborni predmeti (Biraju se 3) Matematika III Nekonvencionalne tehnologije Projektovanje tehnoloških procesa Informacioni sistemi Standardizacija i industrijska legislativa Alati i pribori Viša elastomehanika Savremeni materijali Montažne tehnologije Lijepljenje drveta1 Energetika drvne industrije1 Laboratorijski rad Ukupno Fleksibilni tehnološki sistemi Industrijska robotika Modeliranje i simulacija Sigurnosna tehnika Projektovanje tehnologije zavarivanja i termičke obrade Projektovanje proizvodnih sistema 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. pred. 2. 1.

SEM.IX i X semestar Vrsta predavanja Red. 13 + 12 do 6 mjeseci ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 Obavezni predmeti Izborni predmeti (2) IX X 1 1. 5. 1. 4. 2. 6. Obavezno MSc rad Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 . br. 3. 2. 3.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . PREDMETI Automatizacija proizvodnih procesa Organizacija proizvodnje Nanotehnologije Upravljanje kvalitetom Tehnička ekspertiza Prograniranje numeričkih mašina Sistemi i uređaji zaštite Specijalne mašine i mehanizmi Efektivni proizvodni sistemi Laboratorijski rad Ukupno Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm.

ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Master program studijske grupe termotehnike predstavlja prošireni i unapređeni program osnovnih studija. upravljanje transportom zatim očuvanje okoline i energetske efikasnosti u saobraćaju. Danas postoji izražena potreba za kvalitetno vještačenje ili bolje rečeno forenziku saobraćajnog mašinstva.2. mehanike fluida. U okviru studijskih grupa motori i vozila te saobraćaj studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. kao i aktivno učešće u poboljšanju radnih performansi termoenergetskih postrojenja u pojedinim fazama u toku njegovog radnog vijeka. kao i racionalizaciji i uštedama u potrošnji svih oblika energije. . tako i naučno-istraživačkim poslovima. kao jednom od osnovnih preduslova za smanjenje emisije gasova staklene bašte. njihove eksploatacije i održavanja ili u pravcu saobraćajnog mašinstva koji predstavlja multidisciplinarni pristup saobraćajnoj problematici. realizuje sa ciljem dostizanja visokog nivoa pogonske pouzdanosti uz korišćenje ekonomskog kriterijuma. On obezbjeđuje nivo specijalističkih znanja neophodnih za razumjevanje složenih termotehničkih sistema. sagorjevanja. Cilj ovog programa je da omogući ovladavnje sa relativno širokim znanjima. studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. koje uključuju odabrana poglavlja iz termodinamike. U okviru studijske grupe termoenergetika. toplote i tehnološke pare. Studentu se omogućuje i pristup tehnikama modeliranja složenih tehnoloških procesa. Pri tome se sam proces planiranja i sprovođenja procesa produženja radnog vijeka i same eksploatacije postrojenja. ali primarno fokusiranim na rješavanje složenih problema u termotehnici. upravljanja i regulacije. sa ciljem da ambicioznijim studentima da mogućnost da prošire nivo znanja. Posebna pažnja posvećena je poboljšanju postojećih i razvoju novih tehnologija za proizvodnju električne energije. bezbjednost saobraćaja. klimatizacije i hlađenja te realizovanje složenih termodinamičkih i tehnoekonomskih analiza. pa posebnu pažnju posvećuje unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih energetskih izvora. Program se fokusira na fundamentalne discipline.Nastavni plan Master-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 4. Studenti nakon završenog master kursa su osposobljeni za razvoj opreme i projektovanje složenih sistema grijanja. Dio radnog ciklusa ovih sistema predstavlja rekonstrukcija i modernizacija. primjeni obnovljivih izvora. U njoj su integrisane oblasti saobraćaja i mašinstva što se danas u rješavanju mnogih savremenih problema u saobraćaju nameće kao neminovnost. kao i da se dijelom osposobe za samostalni naučno-istraživački rad i eventualno usmjere ka adekvatnim doktorskim studijima. Program je osmišljen u svijetlu koncepta održivog razvoja u energetici. njihovo projektovanje i analize. tako i naučno-istraživačkim poslovima. i generalno uticaja termotehničkih sistema na životnu sredinu. odnosno postupak produženja njihovog radnog vijeka. Izborom predmeta student se uže profiliše prema afinitetima u pravcu konstrukcije motora i vozila.

Matematika III Prenos toplote i mase Sagorijevanje (TE.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . br PREDMETI Obavezni predmeti 1. 11. 6. 4. 8. 3. 2.VII semestar Vrste predavanja Časovi P+V ECTS bodovi Sem. Red. 10. 7. 2. 5. 1. 9. TT) Sistemi grijanja (TT) Transformatori toplote (TT) Generatori pare I (TE) Energetski parni kotlovi (TE) Konstrukcija parnih i gasnih turbina (TE) Sistem prenosa snage i upravljanja na vozilima (SM) Dinamika sudara vozila Motori SUS II Održavanje šinskih vozila (SM) Ekologija i vozila (SM) Ukupno 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 14 +10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 Izborni predmeti (biraju se 3) VII 1 .

1. 6. 9. Mehanika fluida II Ekonomija energije (TT.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . SM) Termodinamičke metode vrednovanja (TT. 7. 2. 10 . br Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3 +2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 5. TE) Transportna tehnika Sistemi klimatizacije (TT) Termoenergetska postrojenja II Generatori pare II Sistemi za dobavu goriva (SM) Sistemi oslanjanja i kočni sistemi na vozilima Modeliranje procesa u motorima Natpunjeni motori (SM) Dinamika vozila (SM) Laboratorijski rad VIII 2 Izborni predmeti (biraju se 3) .VIII semestar Vrste predavanja Red. 3. 2. PREDMETI Obavezni predmeti 1. 4. TE. 8. Ukupno 15+10 ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 30 Sem.

2.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . TE) Obnovljivi izvori energije (TE. X Obavezno TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 3 . 3. 9. 8. 6. ECTS bodovi PREDMETI Obavezni predmeti 1. br Časovi P+V 2+2 3+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 15+10 Sem. TE) Dvofazno strujanje (TT.TT) Projektovanje i izgradnja termoenergetskih postrojenja (TE) Tribologija motornih vozila (SM) Vozila posebne namjene Mehatronika motora i vozila (SM) Alternativni pogonski sistemi (SM) Menadžment u transportnom inženjerstvu i mehanizacija (SM) Ukupno MSc rad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 30 IX Izborni predmeti (biraju se 3) 4. Konstruisanje pomoću računara Sistemi upravljanja i regulacije Simulacija strujno-termičkih procesa Enrgetska efikasnost (TT. 2.IX i X semestar Vrste predavanja Red. 1. 10. 5. 7.

Visok nivo tehnoloških znanja i metoda razvoja proizvoda obezbjeđuje inženjerima mehatronike (stepena master) inovativni pristup i sposobnost bavljenja kako stručnim. VI-IX semestar) studentu se. sintezi i projektovanju kompleksnih mehatroničkih komponenti i sistema.3. automatizacije. Hibridni mehatronički (mehanički-elektronski-informatički) sistemi zahtijevaju integralni. hidraulike. Studij mehatronike obezbjeđuje sinergijska znanja inženjera koji mogu uspješno odgovoriti takvim zahtjevima. tako i naučno-istraživačkim poslovima . MEHATRONIKA Master-Mehatronika Osnovni cilj studijskog programa drugog ciklusa obrazovanja „Mehatronika Master“ je osposobljavanje studenata za timski i samostalan rad u analizi. mašine i postrojenja sadašnje su stanje tehnike u svijetu. Savremeni inteligentni uređaji. čime se osposobljavaju za širok spektar mehatroničkih zadataka u industriji i drugim oblastima.Nastavni plan 2. Digitalne i programske tehnike su tako grupisane da omogućavaju studentu usmjeravanje prema mehatroničkim sistemima u industriji ili pak prema mobilnim i mikrotehničkim sistemima. Kroz izborne predmete u okviru studijskog programa studenti se mogu specijalizirati za uže stručne profile. robotike i progamiranja. kroz sistem izbornih predmeta. sa tendencijom sve intenzivnijeg razvoja u narednim decenijama. . tokom V i VI semestra na studijskom usmjerenju mehatronikabachelor stepen studenti usvajaju odgovarajuća znanja iz elektronike. umjesto separatnog stručnog pristupa inženjera u razvoju takvih proizvoda. Nakon osnovnog studija u trajanju od četiri semestra na kojem se stiču bazna znanja iz fizikalnih zakonitosti i osnova mehaničkih –mašinskih sistema. omogućava da afirmiše lične afinitete i profiliše vlastito uskostručno opredjeljenje. U drugom ciklusu studija (master.

3. 6. 4. PREDMETI Matematika III Proporcionalna i servo tehnika Aktuatori i senzori Upravljačka i komunikaciona tehnika ( Fieldbus tehnika) Teorija sistema Dinamika mašina i numeričke metode Viša teorija otpornosti i MKE Laboratorijska praksa Ukupno Modeliranje i simulacija Digitalna regulaciona tehnika Električni pogoni i pogonska tehnika Programske tehnike u mehatronici Objektno programiranje & C++ Sigurnosna tehnika Mehatronika motora i vozila Labaratorijska praksa Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 5 Sem. VII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. 2. 15+10 3+2 5 2 30 5 6 5 5 Fakul. 3+2 2 sed. 3+3 4 sed. br. 2. 1. 6. Obavezni predmeti 3+1 3+1 3+3 VIII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. 3. 15+10 6 3 30 1 Fakul. Obavezni predmeti 1. .Nastavni plan Master – Mehatronika Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Vrste predavanja Red. 4.

Konstrukcioni projekt iz mehatronike Ukupno 0+3 15+11 4 30 30 X Obav. 1.br. MASTER RAD MSc 2 . Master – Mehatronika NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+1 3+3 ECTS bodovi 6 5 6 Sem. Obrada (procesiranje) signala i slike Inteligentni sistemi Osnovi mikrotehnike 3+1 5 IX Izborni bira se 1 od 3 5. Obavezni predmeti Programiranje mikroprocesora Industrijski i mobilni roboti Programiranje i primjena PLC Tehnička akustika 2. Izborni bira se 1 od 3 4. Mehanizmi Analogna i impulsna tehnika 3+1 4 Obavzni 6.Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. 3.

energetici i procesnoj tehnici.4. • područja rada u preduzećima su od generalnog menadžera. • osnovne ekonomske i pravne discipline potrebne za upravljanje poslovanjem preduzećima. proizvodnje i poslovanja privrednih subjekata. • potpuno ovladavanje informacionim i komunikacionim tehnologijama potrebnim za moderan biznis i menadžment. IT inženjera i dr. Znanja i kompetencije koja se stiču na prvom i drugom ciklusu studija ovog odsjeka su: • osnove tehnike i tehnologije u proizvodnji. Studij se završava izradom master rada. rukovodioca komercijalnog sektora.Nastavni plan Master-Industrijsko inženjerstvi i menadžment 2. rukovodioca proizvodnog sektora. • obzirom na dovoljno univerzalna znanja i osposobljenosti. razvoja i upravljanja sistemom kvaliteta i zaštite životne sredine (prema ISO 9000 i 14000). . • aktivno poznavanje engleskog jezika. Master nivo studija pruža specijalistička znanja iz navedenih područja i omogućava naučni pristup u rješavanju najsloženijih radnih zadataka. prostor za zaposlenje je od pokretanja vlastitog biznisa do rada u sektorima velikih kompanija. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Master studij u trajanju od četiri semestra nastavlja se sa više obaveznih i izbornih predmeta ovog studijskog programa kojima se kandidati osposobljavaju za rad u vrlo širokom području projektovanja.

13 +10 3+2 3+2 2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. Obavezni predmeti 1.br. Operaciona istraživanja Integrisani menadžment sistemi i poslovna izvrsnost Projektovanje informacionih sistema Teorija odlučivanja Proces transfera tehnologija Bezbjednost i zaštita na radu Upravljanje investicijama Laboratorijski rad Ukupno 1 Izorni predmeti (biraju se 2) VIII . NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm. 5. Obavezni predmeti 1. 5. 4. 2. 3. 6.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VII semestar Vrste predavanja Red. 12+11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 3 30 Sem. 4. 2. Proizvodni sistemi Razvoj proizvoda i procesa Upravljanje i regulacija Računarom integrisana proizvodnja Marketing Simulacija procesa rada Upravljanje industrijskim otpadom Laboratorijski rad Ukupno Izorni predmeti (biraju se 2) VII 6. 3.

2. 6.Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. 4. Časovi P+V 2+3 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 Ukupno X Obavezni MASTER RAD MSc 4 sed. 12 + 11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 30 Sem. PREDMETI Obavezni predmeti 1. 3. br. 5. 2 . Upravljanje projektima Efektivni menadžment Savremeni komunikacioni sistemi Odjektno orjentisane informacione tehnologije Standardizacija i industrijska legislativa Osnovi komunikologije Upravljanje znanjem Laboratorijski rad IX Izborni predmeti Ob.

udesa i vještačenja obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite. Izradu normativnih akata iz oblasti zaštite na rau Nadzor iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja Ekspertizu nezgoda. povreda. ZAŠTITA NA RADU Master-Zaštita na radu Cilj drugog ciklusa na osnovu koga student stiče profesionalnu kompetenciju za: Procjenu profesionalnog rizika Izradu izvještaja o stanju bezbjednosti i zaštite zdravlja Izradu planova i tehničke dokumentacije zaštite na radu.5. metoda i procedura za upravljanje sistemom bezbjednosti. Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. . Upravljanje raspoloživim resursima u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja Razvoj metodologije.Zašita na radu).Nastavni plan 2. Stručni naziv nakon završenog drugog ciklusa: Master mašinstva (Studijski program . Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. Obučavanje. profesionalnu selekciju i razvoj vještina za bezbjedan rad. Primjena informacionih tehnologija u inžinjerstvu zaštite na radu.

3. Održavanje tehničkih sredstava 5. 2. 3. Vrste predav. požara Laboratorijski rad Ukupno . 7. PREDMETI Ergonmsko projektovanje Hemija u industrijskim sistemima Transport i skladištenje opasnih materija Elektromagnetna zračenja Konfor radne sredine Procesi nekontrolisanog sagorjevanja Postrojenja i instalacije pod pritiskom Laboratorijski rad Ukupno Bezbjednost u tehnološkim sistemima Bezbijednost pri građevinskim radovima Zaštita pri unutrašnjem transportu ČASOVI P+V ECTS bodovi Obavezni predmeti 1. 4. Psihofiziologija rada Sistemi sredstava za gašenje 7. 13 + 12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VII Izborni predmeti (tbiraju se 3) 1. Obavezni predmeti 2. 6.Nastavni plan Master-Zaštita na radu Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Semestar Red. 13+12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VIII Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. 5. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. Mikrobiologija 6. br.

Tehnička ekspertiza Toksikologija Bezbijednost opreme i proizvoda Biomehanika Oprema za intervencije i spašavanje Projektovanje sistema zaštite od požara i eksplozije Metodologija naučnoistraživačkog rada Laboratorijski rad Ukupno Izborni predmeti (tri predmeta) IX 5.br PREDMETI ČASOVI P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed.Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Semestar Master – Zaštita na radu Red. 7. 2. 4. 6. 13 + 12 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Obavezni predmeti 1. 3. 30 30 X Obavzni MASTER RAD MSc 1 .

centrala: +387 51 46 24 00 dekan: +387 51 46 54 73 fax: + 387 51 46 50 85 www. Prodekan za nastavu: dr Milosav Đurđević. istr. red.rs.rs.Univerzitet u Banjoj Luci MAŠINSKI FAKULTET Stepe Stepanovića 71 78 000 Banjaluka Bosna i Hercegovina tel. prof. rad: dr Petar Gvero. . doc.ba Dekan: dr Miroslav Rogić.ba e-mail: masinski@urc. Prodekan za nauč. prof. vanr.masinskibl.

Nastavni plan Master – Zaštita na radu 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful