UNIVERZITET U BANJOJ LUCI MAŠINSKI FAKULTET BANJALUKA

NASTAVNI PLANOVI PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
(Bachelor of Science) (Master of Science)

April, 2009. No – 02/010.

Nastavni plan

Uopšte

1. OPŠTE KARAKTERISTIKE STUDIJA
Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci se od 01.10.2007. godine izvode sljedeće studije:
Doktor tehničkih nauka - mašinsko inženjerstvo
(Ph.D.=Dr.-Ing) (3. stepen)

ECTS 480 450 Doktorske studije 420 390 360 330

Master mašinstva (M.Sc.)
(2. stepen)

300 Diplomske studije 270 240 210

Bachelor mašinstva (B.Sc.)
(1. stepen)

180 150 Osnovne studije 120 90 60 30

1

Nastavni plan

Uopšte

Na diplomi Osnovnih akademskih studija (185 ECTS) pisaće stručni naziv BACHELOR MAŠINSTVA trogodišnjih studija (B.Sc.). U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Diplomskih studija (120 ECTS) pisaće se akademski naziv MASTER MAŠINSTVA – MASTER (M.Sc.) U Dodatku diplome daje se spisak odslušanih i položenih predmeta, a uz titulu se dodaje povlaka i naziv usmjerenosti koju je student ostvario izborom određenog studijskog programa (odsjeka). Na diplomi Doktorskih studija (180 ECTS) pisaće se naučni naziv DOKTOR NAUKA - MAŠINSKO INŽENJERSTVO (skraćeno dr). U Dodatku diplome daje se datum upisa, istraživačka oblast, zatim spisak odslušanih i položenih predmeta, zatim podaci o održanoj nastavi, o publikovanim radovima i o učešću na projektima, a na kraju datum odbrane, naziv odbranjene doktorske teze, ime mentora, kao i ime članova komisije pri odbrani. U međunarodnim odnosima ova titula odgovara tituli Doctor of Philosophy (Ph.D.) Na Mašinskom fakultetu programi (odsjeci): organizovani su sledeći studijski

PROIZVODNO MAŠINSTVO ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO MEHATRONIKA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT ZAŠTITA NA RADU

2

Nastavni plan Bachelor NASTAVNI PLANOVI PRVOG CIKLUSA STUDIJA (Bachelor of Science) .

Ukupno Nastavni plan druge godine – III semestar Red. NASTAVNI PLANOVI ZA I. Radno pravo 6. Matematika II 2. PREDMETI br. Mehanika II 2. PREDMETI br. Informatika 3. 1. PREDMETI br. II i III semestar je zajednička. Inženjerska grafika 4. Otpornost materijala II 3. Nastavni plan prve godine I. Engleski jezik I / Sport Sem. Matematika I 2. Engleski jezik II / Sport Sem. 1.Nastavni plan Bachelor 2. Ukupno Nastavni plan prve godine II-semestar Red. 6. Nacrtna geometrija I 4.semestar Red. Mehanika I 3. Elektrotehnika 5. Proizvodne tehnologije Fizika 5. Materijali I 5. Industrijski menadžment 6. Časovi P+V 4+4 2+2 2+2 3+3 2+0 0+2 13+13 Časovi P+V 3+3 3+3 2+2 2+2 2+2 0+2 12+14 Časovi P+V 4+3 2+2 3+2 3+2 2+1 0+2 14+12 ECTS bodovi 9 6 5 6 4 30 ECTS bodovi 8 8 5 5 4 30 ECTS bodovi 8 6 6 6 4 30 . II I III SEMESTAR Za sve studijske programe nastava za I. Engleski jezik III Ukupno Sem. 1. Mašinski elementi I III 4.

istraživačko-razvojnim centrima. institucijama i ustanovama.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo 3. grafička. priprema i upravljanje proizvodnjom. projektovanje tehnoloških procesa i sistema. kompanijama i preduzećima koja se bave proizvodnjom alata. V i VI semestar) 3. projektnim biroima i kompanijama koje se bave istraživanjem i razvojem novih tehnologija i proizvoda. a posebna je prednost mogućnost rada na poslovima održavanja mašinskih sistema u praktično svim preduzećima. fabrički komunikacioni sistemi za akviziciju i razmjenu informacija. primjena savremenih softverskih paketa kroz projektovanje proizvoda (CAD.. drvna industrija i dr. projektovanje tehnoloških procesa za obradu rezanjem. tehnoloških procesa (CAPP. svim ostalim granama industrije u kojima se proizvodnja odvija sa visokim stepenom automatizacije (prehrambena. programiranje CNC mašina alatki. zavarivanje i termičku obradu. Odsjek proizvodno mašinstvo nudi širok izbor predmeta koji usmjeravaju u struci i čiji nastavni sadržaji obuhvataju izučavanje procesa obrade metala rezanjem i plastičnim deformisanjem. brza izrada prototipova). projektovanje savremenih mašina alatki i fleksibilnih tehnoloških sistema primjenom metode konačnih elemenata (MKE). CAE).). 1 . kao i prateće oblasti kao što su: konstrukcija alata i mašina. NASTAVNI PLANOVI ZA STUDIJSKE PROGRAME (IV. laserom i plazmom. hemijska. automatizacija i robotizacija proizvodnje. institutima. Izborom određenih izbornih predmeta omogućeno je usmjeravanje i prema mehaničkoj preradi drveta. deformisanjem i nekonvencionalne metode obrade (obrada vodenim mlazom. mašina i opreme u metalnoj industriji.Studijski program Proizvodno mašinstvo. i dr. Inženjeri proizvodnog mašinstva mogu se zaposliti u različitim proizvodnim preduzećima u metalnoj industriji (poslovi projektovanja proizvoda.1 PROIZVODNO MAŠINSTVO Proizvodno mašinstvo obuhvata sve proizvodne tehnologije. dijelova i tehnologija izrade). Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . CAM). simulacija procesa obrade pomoću računara (CAE). projektovanje alata i pribora primjenom softverskih paketa CATIA i SolidWorks.

1 4.2 1.IV semestar Red. PREDMETI Tehnologija obrade rezanjem Tehnologija obrade deformisanjem Mjerna tehnika Hidraulika i pneumatika Primarna prerada drveta1 Razvoj proizvoda Tribologija Osnovi konstruisanja Transportna tehnika Površinska obrada drveta1 Furniri i šperovano drvo1 Hemijska prerada drveta1 Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 12 + 12 ECTS bodovi 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 30 Obavezni predmeti V 1 1. 4. br. 2. 5.1 5. 7. PREDMETI Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 4 sedm. IV Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Mašinski elementi II Materijali II/ Nauka o drvetu1 Industrijska praksa Fakultat. Engleski jezik IV Ukupno 1. 2. br.Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu . 5. 4. 3. 0+2 17 + 12 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 30 Sem. 3. Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 Izborni predmeti (biraju se 2) Fakultativ. Red. Nastavni plan za treću godinu – V semestar Sem. 4. . 6.2 6. 2. 3.

Nastavni plan Bachelor -_Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu –VI semestar Red. 3. 4.BP. 6. br. 5.Proizvodno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 1 30 5 Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 3 . Fakultativ.CIM) Zavarivanje i termička obrada Upravljanje i regulacija Alati za obradu deformisanjem Mehatronika Projektovanje tehnoloških procesa Alati i pribori I Dinamika mašina Mašine za obradu drveta1 Hidrotermička obrada drveta1 Konstrukcije proizvoda od drveta1 Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sem. Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . 2.CAPP. Obavezni predmeti VI Izborni predmeti (biraju se 2) 1. PREDMETI Obradni sistemi za obradu deformisanjem Obradni sistemi za obradu rezanjem Računarom integrisana proizvodnja (CAD.

sertifikacija vozila. kao što je projektovanje sistema grijanja i klimatizacije (stambenih.Studijski program Energetsko i saobraćajno mašinstvo. Studenti koji steknu Bachelor diplomu energetike i saobraćajnog mašinstva imaju pred sobom širok dijapazon mogućnosti. Studentima nudi mogućnost zavisno od njihovih interesa da se bave projektovanjem. pripada inženjerima ovog odsjeka. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Na odsjeku postoje tri usmjerenja (studijske grupe) Termotehnika (TT) Termoenergetika (TE) Saobraćajno mašinstvo (SM). konstruisanjem i održavanjem motora i vozila. Mogu da se bave projektovanjem u oblasti termotehnike i termoenergetike. kao što su geotermalna energija. Poseban izazov za inženjere ovog usmjerenja predstavljaju mogućnosti bavljenja alternativnim izvorima energije. Energetska efikasnost takođe predstavlja područje u kome postoji mnogo prostora za rad. pumpnih i komresorskih instalacija. kao i sistema za održavanje motornih vozila. . rashladnih sistema. energija biomase.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 3. projektovanjem informacionih sistema u oblasti održavanja vozila. posebna pažnja se posvećuje izučavanju problema i načina smanjenja emisije štetnih produkata sagorjevanja iz motora i drugih postrojenja. termoenergetskih instalacija. solarna energija i dr. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . Na ovom usmjerenju se izučavaju bezbjednosni aktivni i pasivni sitemi na vozilima i njihov uticaj na bezbjednost saobraćaja. itd. Kako danas u svijetu. analiza saobraćajnih udesa i dr. poslovnih i industrijskih objekata). u urbanim sredinama. vozila predstavljaju glavne zagađivače okoline. Saobraćajno mašinstvo je posebno atraktivno usmjerenje. prevashodno zbog niskog nivoa energetske efikasnosti naše industrije. Rukovođenje izgradnjom.2. ispitivanje i održavanje navedenih sistema. Osim toga mogu da se bave problemima saobraćaja ali u domenu uticaja vozila.

IV semestar Red. 0+2 14 + 12 5 6 6 6 5 2 Fakultatat. br. Termodinamika II Motori SUS osnove Kotlovi Transport cijevima (TT. 1. 7. 2. 4. 2. 2. IV 4. 3. 3. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. TE) Grijanje (TT) Toplotne-turbo mašine (TE) Motorna vozila-teorija kretanja (SM) Šinska vozila (SM) Bezbjednost saobraćaja (SM) Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina (SM) Tehnički engleski jezik I Ukupno 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15+10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 1 . 5.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za drugu godinu . 30 Nastavni plan za treću godinu -V semestar Red. br Obavezni predmeti 1. 5. Fakultativno V PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 6. Izborni predmeti (biraju se 2) 3. Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Pogonski materijali Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 6. 1.

6. TE) Klimatizacija (TT) Rashladna postrojenja (TT) Termoenergetska postrojenja (TE) Toplotni aparati (TE) Tehnologija održavanja motora i vozila (SM) Uvod u sisteme vozila (SM) Oprema motora (SM) Tehnički propisi za vozila i sertifikacija (SM) Tehnički engleski jezik II Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 0+2 15 + 10 2 mjeseca ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sem. VI Fakultativno Ukupno BSc rad za Bachelor mašinstva (Studijski program . kompresori i ventilatori (TT. 2. 7. 2. 1. 9. 8. 5. 3.Nastavni plan Bachelor-Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Red. 1. Izborni predmeti (biraju se 3) 4.Energetsko ili saobraćajno mašinstvo) ili nastavak školovanja za MSc 30 5 TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 2 . br Obavezni predmeti PREDMETI Upravljanje i regulacija Osnove teorije održavanja Pumpe.

Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . . počevši od faze koncipiranja.Studijski program Mehatronika. vijeka koja omogućava stvaranje i primjenu inteligentnnih mašina stvorenih na bazi hibridnih tehnologija. MEHATRONIKA Mehatronika je inženjerska disciplina 21. te eksploatacije i održavanja. Osnovni cilj studijskog programa „Mehatronika“ prvog ciklusa u okviru visokog obrazovanja na Mašinskom fakultetu je da studenti ovladaju objedinjenim i sistemskim znanjima na području mehatronike (kompleksnih tehničkih sistema . ostvariti jedan prostorno i funkcionalno integrisan cjelovit tehnički sistem.Nastavni plan Bachelor-Mehatronika 3.3. elektronike i informatike) i zadovolje permanentno promjenljive zahtjeve inženjerske djelatnosti na različitim nivoima. preko realizacije. Ishod procesa učenja na studijskom programu Mehatronika je osposobljenost inženjera da može uspješno i stručno.mašinstva.

4. broj Obavezni predmeti 1.IV semestar Red. 5. 3. IV 4. 0+2 14 + 12 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Fakultativno Časovi P+V 3+2 3+1 3+2 3+2 ECTS bodovi 7 6 7 Sem. 3. Sem. 2. 2. PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Osnove mehatronike Mašinske konstrukcije Industrijska praksa Engleski jezik IV Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. br. Obradni sistemi Energetska postrojenja 5.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu . 1. V Izborni bira se 1 od 2 5 Izbornibira se 1 od 2 3+1 0+2 15 + 10 5 Fakultativno 30 . Motori SUS Tehnički engleski jezik I Ukupno PREDMETI Mjerna tehnika Regulaciona i upravljačka tehnika Hidraulika i pneumatika Tehnologija mašinogradnje Bachelor-Mehatronika Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 6.

3.VI semestar Red. 2. broj Obavezni predmeti 1. Naziv predmeta Elektronika Automatizacija i vizualizacija procesa Osnove robotike 3D-CAD mašinsko konstruisanje NC programiranje i fleksibilna automatizacija Osnovi transportne tehnike 5.Mehatronika) ili nastavak školovanja za MSc 1 .Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu . (studijski program . 3+2 6 Izbornibira se 1 od 2 3+2 6 0+2 15 + 10 2 mjeseca 30 5 Fakultativno Ukupno BSc rad za BACHELOR mašinstva. VI Izbornibira se 1 od 2 4. Skladišna tehnika i logistika Tehnički engleski jezik II Bachelor-Mehatronika Časovi 3+1 3+1 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 Sem.

analize i unapređenja svih segmenata poslovnih. projektovanja radnog prostora i uslova na radu. proizvodnih i drugih sistema.Nastavni plan Bachelor-Industrijsko inženjerstvo i menadžment 3. . projektovanju i održavanju. a danas se izvodi u preko 70 država svijeta. odnosno ovakvog profila mašinskih inženjera slijedi iz činjenice. Neka istraživanja u našem okruženju pokazuju da oko 70% zaposlenih mašinskih inženjera radi na poslovima iz ove oblasti. i da je realno očekivati da će se potrebe privrede za ovim znanjima i ovim profilom stručnjaka višestruko povećati. menadžmenta kvaliteta. obrazuju se inženjeri za rješavanje niza problema iz područja: projektovanja. itd. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Na odsjeku industrijskog inženjerstva i menadžmenta a u okviru studija mašinstva. studenti se osposobljavaju za korištenje najsavremenijih metoda i tehnika u ovoj oblasti a koje se primjenjuju u savremenim evropskim i svjetskim tržišno orjentisanim preduzećima i privredama. da su poslovi i ostale aktivnosti koje prate organizaciju proizvodnje poslije projektovanja i konstruisanja proizvoda. godine u SAD. analize pokazatelja ekonomičnosti. menadžmenta ljudskih potencijala. obezbjeđenja računarske podrške proizvodnji. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva . projektovanja informacionih sistema.Studijski program Industrijsko inženjerstvo i menadžment. Ovako profilisan studij pojavio se 1901. razvoja i oblikovanja proizvoda. održavanja tehničkih sistema i proizvodne opreme.4. jako kompleksni i da značajno utiču na ukupnu uspješnost proizvodnih i poslovnih sistema. produktivnosti i rentabilosti poslovanja. Programi studija ovog odsjeka na Mašinskom fakultetu osposobljavaju kandidate za vođenje preduzeća ka poslovnoj izvrsnosti u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Tokom studija na ovom odsjeku. organizacije i praćenja proizvodnih procesa. Neophodnost ovakvog studija.

Fakulta.Nastavni plan Bachelor-Ind. 2. Fakultativno . br. 15 + 10 2 30 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 Sem. 1. Obavezni predmeti 1. 3.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. PREDMETI Tehnologija organizacije industrijskih sistema Sistemi automatskog upravljanja Ekonomika preduzeća Tehnologija mašinogradnje Energetski sistemi Projektovanje tehnoloških procesa Zaštita životne sredine i održivi razvoj Tehnički engleski jezik I Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 15 + 10 ECTS bodovi 7 7 7 5 5 4 4 30 1 Sem. Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 3+2 2+2 0+2 4 sed. 3. IV 4. 2. br. V Izborni predmeti 5. PREDMETI Programiranje Termodinamika I Mehanika fluida Mjerna tehnika Inženjerska statistika Engleski jezik IV Industrijska praksa Ukupno Nastavni plan za treću godinu-V semestar Red. 5. 4.

Poslovno-proizvodni informacioni sistemi Tehnički engleski jezik II Uvod BSc rad Bachelor mašinstva (Studijski program –Industrijsko inženjerstvo i menadžment) i/ili nastavak školovanja Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 12 2 mjeseca 30 5 ECTS bodovi 7 7 6 5 5 5 5 VI Fakultativno 2 Izborni predmeti . 4.inženjerstvo i menadžment Nastavni plan za treću godinu -VI semestar Sem Red. PREDMETI Menadžment kvalitetom Održavanje Upravljanje proizvodnim sistemima Skladišna tehnika i logistika Menadžment ljudskim resursima Komercijalno poslovanje 5. 3. Obavezni predmeti 1. br.Nastavni plan Bachelor-Ind. 2.

Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. Razvoj proizvoda s obzirom na sigurnost i bezbjednost njegove primjene u korištenju prema preporukama evropskih i svjetskih standarda. povreda.Studijski program Zašita na radu . Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. Vrši nadzor u sistemu zaštite i ispitivanje uslova radne sredine Planiranje i razvoj sistema zaštite Vrši ekspertizu nezgoda. Razvoj i primjena metodologija. Nadzor u sistemu zaštite. alata i procedura u upravljanju sistemom zaštite Analizu profesiobnalnog rizika Rješavanje problema u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja radnika.5. udesa. . pregledu investiciono-tehničke dokumentacije u pogledu ispunjenosti zaštite na radu.Sc). Planiranje i razvoj sistema zaštite Inovacione aktivnosti i timski rad. Ciljevi studijskog programa prvog ciklusa je osposobljavanje studenta za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti inženjerstva zaštite na radu i rješavanju problema bezbjednosti u proizvodnim i drugim radnim organizacijama. Poslove koje obavlja stručnjak koji je završio zaštitu na radu su: Ispitivanje domaćih i uvoznih proizvodnih sistema u pogledu ispunjenosti propisanih normi zaštite na radu. odsjek zaštite na radu je human ali istovremeno i veoma odgovoran posao.Nastavni plan Bachelor-Zaštita na radu 3. ZAŠTITA NA RADU Poziv mašinskog inženjera. Stručni naziv nakon završenog prvog ciklusa: Bachelor mašinstva (B. Posebni ciljevi programa su sticanja znanja i veština za: Nadzor u sistemu zaštite Pregled i ispitivanje opreme za rad u pogledu bezbjednosti Ispitivanje uslova radne sredine Projektovanje i upravljanje kvalitetom radne sredine.

5. 4. IV Fakultativno Ukupno Nastavni plan za treću godinu . Obavezni predmeti PREDMETI Programiranje Termodinamika Mehanika fluida Zaštita na radu Regulaciona tehnika Industrijska praksa Engleski jezik IV Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 3+2 3+2 2+2 3+2 4 sed. br. 2.V semestar Red . V Izborni predmeti (biraju se 3) Fakultativno 30 1 . 3. 6. 7. 0+2 ECTS bodovi 5 6 6 6 5 2 Sem. PREDMETI Zaštita od opasnog dejstva električne struje Sistemi i uređaji zaštite Zaštita od požara i eksplozije Mikroklima i radna okolina Industrijski objekti i urbanizacija Upravljanje otpadom Informacione tehnologije Tehnički engleski jezik I Ukupno 13 + 12 30 Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 0+2 13 + 14 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Sem. br Obavezni predmeti 1. 5. 6. 4. 2. 1.Nastavni plan Nastavni plan za drugu godinu – IV semestar Red. 3.

6. PREDMETI Buka i vibracije Medicina rada Projektovanje sistema i uređaja zaštite Mjerna tehnika Bachelor – Zaštita na radu Časovi P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 1+1 13 + 13 2 mjeseca ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Procjena i simulacija rizika Ekonomika zaštite na radu Sigurnosna tehnika Tehnički engleski jezik II Ukupno VI Fakultativno 30 5 BSc rad za Bachelor mašinstva. (Studijski program Zaštita na radu) ili nastavak školovanja za MSc 2 . 4. 7. Red. 2.Nastavni plan Nastavni plan za treću godinu – VI semestar Sem. Izborni predmeti (biraju se tri) 5. br Obavezni predmeti 1. 3.

Nastavni plan Master of Science NASTAVNI PLANOVI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA (Master of Science) .

razvojno-istraživački centri. pa sve do razvoja i primjene novih specifičnih tehnologija i još mnogo toga. tehnologija. upravljanje tim procesima. ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumijevanju osnovnih fizičkih principa iz različitih oblasti tehnike. uz laboratorijske i računske vježbe i stručnu praksu u privredi. elektroprivreda. Ova oblast objedinjava projektovanje tehnoloških procesa. upravljanje procesima kontrole kvaliteta. Proizvodno mašinstvo je inženjerska oblast koja uz pomoć mašte. ovladaju dopunskim stručnim znanjima za razvoj savremenih tehničkih sistema. VIII. Studenti svoje vještine i znanja stiču kroz realizaciju studijskog programa u dvogodišnjem trajanju (četiri semestra). poljoprivreda. steknu sposobnost integracije znanja koje u svakom konkretnom slučaju treba primijeniti i da tokom realizacije ovog studijskog programa budu uvedeni u istraživački rad. Master-Proizvodno mašinstvo STUDIJSKI PROGRAMI I NASTAVNI PLANOVI u VII. Stoga Proizvodno mašinstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Proizvodno mašinstvo ima važnu ulogu za održavanje i uspešno funkcionisanje mnogih privrednih grana države kao što su: saobraćaj. Studenti koji završe ovaj studijski program biće osposobljeni da u svakom konkretnom slučaju identifikuju problem u industriji i nauci. alata i širokog spektra raznih proizvoda neophodnih za funkcionisanje privrednog života. PROIZVODNO MAŠINSTVO Studijski program drugog ciklusa akademskih studija (Master) proizvodnog mašinstva predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija (Bachelor) i ima za cilj produbljavanje znanja studenata koji su uspješno završili prvi ciklus i osposobljavanje za samostalan naučno-istraživački rad. Konkretno. uređaja. uz najsavremeniji nastavni proces primjenom: multimedijalne. kao i upravljanje fabrikama iz oblasti metaloprerađivačke industrije i drugih srodnih industrija. Studijski program Proizvodno mašinstvo obrazuje studente da se bave računarski podržanim projektovanjem proizvoda. audio-vizuelne. te da primjenom naučnih metoda i prethodno stečenih vještina ponude unapređenja ili sasvim nova rješenja za taj identifikovani problem. interaktivne teorijske i praktične nastave. tehnoloških sistema i postrojenja kao i upravljanjem svih vrsta procesa u proizvodnim sistemima.1. IX i X semestru 4. iskustva i intuicije primjenjuje savremena naučna saznanja za uspješno konstruisanje i proizvodnju mašina.Nastavni plan 4. . naftna industrija. razuma.

1. 7. 7. pred. PREDMETI Časovi P+V ECTS bodovi Red. 2. 12+10 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 Izborni predmeti (Biraju se 2) VIII Tehnologija obrade plastike Eksploatacija i održavanje Finalna prerada drveta1 Ploče od usitnjenog drveta1 Proizvodni sistemi MPD1 Laboratorijski rad Ukupno 1 . 2. 8. 9. 1. br. 6. pred. 3. 3. VII Obav. 4. 5. 5. Obav. 6. 2. Izborni predmeti (Biraju se 3) Matematika III Nekonvencionalne tehnologije Projektovanje tehnoloških procesa Informacioni sistemi Standardizacija i industrijska legislativa Alati i pribori Viša elastomehanika Savremeni materijali Montažne tehnologije Lijepljenje drveta1 Energetika drvne industrije1 Laboratorijski rad Ukupno Fleksibilni tehnološki sistemi Industrijska robotika Modeliranje i simulacija Sigurnosna tehnika Projektovanje tehnologije zavarivanja i termičke obrade Projektovanje proizvodnih sistema 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 4. 1. 12+10 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. 3. 1. Vrsta Predav.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan četvrte godine – VII i VIII semestar SEM. 8. 2.

2. 1. 13 + 12 do 6 mjeseci ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 Obavezni predmeti Izborni predmeti (2) IX X 1 1. 2. 6. Obavezno MSc rad Za studijsku grupu Mehanička prerada drveta 2 . 3. 3. 4. 5.Nastavni plan Master-Proizvodno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . SEM. br. PREDMETI Automatizacija proizvodnih procesa Organizacija proizvodnje Nanotehnologije Upravljanje kvalitetom Tehnička ekspertiza Prograniranje numeričkih mašina Sistemi i uređaji zaštite Specijalne mašine i mehanizmi Efektivni proizvodni sistemi Laboratorijski rad Ukupno Časovi P+V 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm.IX i X semestar Vrsta predavanja Red.

koje uključuju odabrana poglavlja iz termodinamike. kao i da se dijelom osposobe za samostalni naučno-istraživački rad i eventualno usmjere ka adekvatnim doktorskim studijima. njihovo projektovanje i analize. Danas postoji izražena potreba za kvalitetno vještačenje ili bolje rečeno forenziku saobraćajnog mašinstva. Dio radnog ciklusa ovih sistema predstavlja rekonstrukcija i modernizacija. ENERGETSKO I SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO Master program studijske grupe termotehnike predstavlja prošireni i unapređeni program osnovnih studija. Pri tome se sam proces planiranja i sprovođenja procesa produženja radnog vijeka i same eksploatacije postrojenja. njihove eksploatacije i održavanja ili u pravcu saobraćajnog mašinstva koji predstavlja multidisciplinarni pristup saobraćajnoj problematici. upravljanje transportom zatim očuvanje okoline i energetske efikasnosti u saobraćaju. klimatizacije i hlađenja te realizovanje složenih termodinamičkih i tehnoekonomskih analiza. U njoj su integrisane oblasti saobraćaja i mašinstva što se danas u rješavanju mnogih savremenih problema u saobraćaju nameće kao neminovnost. tako i naučno-istraživačkim poslovima. Program je osmišljen u svijetlu koncepta održivog razvoja u energetici. odnosno postupak produženja njihovog radnog vijeka.2. Program se fokusira na fundamentalne discipline. . Posebna pažnja posvećena je poboljšanju postojećih i razvoju novih tehnologija za proizvodnju električne energije. realizuje sa ciljem dostizanja visokog nivoa pogonske pouzdanosti uz korišćenje ekonomskog kriterijuma. bezbjednost saobraćaja. kao i racionalizaciji i uštedama u potrošnji svih oblika energije. i generalno uticaja termotehničkih sistema na životnu sredinu. kao i aktivno učešće u poboljšanju radnih performansi termoenergetskih postrojenja u pojedinim fazama u toku njegovog radnog vijeka. sagorjevanja. Studenti nakon završenog master kursa su osposobljeni za razvoj opreme i projektovanje složenih sistema grijanja. toplote i tehnološke pare. sa ciljem da ambicioznijim studentima da mogućnost da prošire nivo znanja. U okviru studijskih grupa motori i vozila te saobraćaj studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. kao jednom od osnovnih preduslova za smanjenje emisije gasova staklene bašte. Izborom predmeta student se uže profiliše prema afinitetima u pravcu konstrukcije motora i vozila. Studentu se omogućuje i pristup tehnikama modeliranja složenih tehnoloških procesa.Nastavni plan Master-Energetsko i saobraćajno mašinstvo 4. studenti se osposobljavaju za bavljenje kako stručnim. primjeni obnovljivih izvora. mehanike fluida. tako i naučno-istraživačkim poslovima. ali primarno fokusiranim na rješavanje složenih problema u termotehnici. U okviru studijske grupe termoenergetika. pa posebnu pažnju posvećuje unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih energetskih izvora. Cilj ovog programa je da omogući ovladavnje sa relativno širokim znanjima. On obezbjeđuje nivo specijalističkih znanja neophodnih za razumjevanje složenih termotehničkih sistema. upravljanja i regulacije.

1. 9. 5. 10. 4. 11.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu .VII semestar Vrste predavanja Časovi P+V ECTS bodovi Sem. 6. br PREDMETI Obavezni predmeti 1. 3. 2. 2. 7. 8. TT) Sistemi grijanja (TT) Transformatori toplote (TT) Generatori pare I (TE) Energetski parni kotlovi (TE) Konstrukcija parnih i gasnih turbina (TE) Sistem prenosa snage i upravljanja na vozilima (SM) Dinamika sudara vozila Motori SUS II Održavanje šinskih vozila (SM) Ekologija i vozila (SM) Ukupno 2+2 3+2 2+2 2+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 14 +10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 Izborni predmeti (biraju se 3) VII 1 . Red. Matematika III Prenos toplote i mase Sagorijevanje (TE.

9.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za četvrtu godinu . 2. 10 . 6. 4. 2. 1. TE) Transportna tehnika Sistemi klimatizacije (TT) Termoenergetska postrojenja II Generatori pare II Sistemi za dobavu goriva (SM) Sistemi oslanjanja i kočni sistemi na vozilima Modeliranje procesa u motorima Natpunjeni motori (SM) Dinamika vozila (SM) Laboratorijski rad VIII 2 Izborni predmeti (biraju se 3) . 7. Ukupno 15+10 ECTS bodovi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 30 Sem.VIII semestar Vrste predavanja Red. SM) Termodinamičke metode vrednovanja (TT. 3. TE. 8. PREDMETI Obavezni predmeti 1. Mehanika fluida II Ekonomija energije (TT. br Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3 +2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4 sed. 5.

2. 10. Konstruisanje pomoću računara Sistemi upravljanja i regulacije Simulacija strujno-termičkih procesa Enrgetska efikasnost (TT. 1. 6. 9.Nastavni plan Master – Energetsko i saobraćajno mašinstvo Nastavni plan za petu godinu . TE) Dvofazno strujanje (TT.TT) Projektovanje i izgradnja termoenergetskih postrojenja (TE) Tribologija motornih vozila (SM) Vozila posebne namjene Mehatronika motora i vozila (SM) Alternativni pogonski sistemi (SM) Menadžment u transportnom inženjerstvu i mehanizacija (SM) Ukupno MSc rad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 30 IX Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 5. 8. br Časovi P+V 2+2 3+2 2+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 15+10 Sem. 7. 3.IX i X semestar Vrste predavanja Red. ECTS bodovi PREDMETI Obavezni predmeti 1. 2. TE) Obnovljivi izvori energije (TE. X Obavezno TT – Studijska grupa Termotehnika TE – Strudijska grupa Termoenergetika SM – Strudijska grupa Saobraćajno mašinstvo 3 .

3. Kroz izborne predmete u okviru studijskog programa studenti se mogu specijalizirati za uže stručne profile. hidraulike. VI-IX semestar) studentu se. Hibridni mehatronički (mehanički-elektronski-informatički) sistemi zahtijevaju integralni. kroz sistem izbornih predmeta.Nastavni plan 2. Savremeni inteligentni uređaji. omogućava da afirmiše lične afinitete i profiliše vlastito uskostručno opredjeljenje. Visok nivo tehnoloških znanja i metoda razvoja proizvoda obezbjeđuje inženjerima mehatronike (stepena master) inovativni pristup i sposobnost bavljenja kako stručnim. . Studij mehatronike obezbjeđuje sinergijska znanja inženjera koji mogu uspješno odgovoriti takvim zahtjevima. Digitalne i programske tehnike su tako grupisane da omogućavaju studentu usmjeravanje prema mehatroničkim sistemima u industriji ili pak prema mobilnim i mikrotehničkim sistemima. U drugom ciklusu studija (master. Nakon osnovnog studija u trajanju od četiri semestra na kojem se stiču bazna znanja iz fizikalnih zakonitosti i osnova mehaničkih –mašinskih sistema. tokom V i VI semestra na studijskom usmjerenju mehatronikabachelor stepen studenti usvajaju odgovarajuća znanja iz elektronike. tako i naučno-istraživačkim poslovima . robotike i progamiranja. umjesto separatnog stručnog pristupa inženjera u razvoju takvih proizvoda. sintezi i projektovanju kompleksnih mehatroničkih komponenti i sistema. automatizacije. sa tendencijom sve intenzivnijeg razvoja u narednim decenijama. MEHATRONIKA Master-Mehatronika Osnovni cilj studijskog programa drugog ciklusa obrazovanja „Mehatronika Master“ je osposobljavanje studenata za timski i samostalan rad u analizi. mašine i postrojenja sadašnje su stanje tehnike u svijetu. čime se osposobljavaju za širok spektar mehatroničkih zadataka u industriji i drugim oblastima.

Obavezni predmeti 1. PREDMETI Matematika III Proporcionalna i servo tehnika Aktuatori i senzori Upravljačka i komunikaciona tehnika ( Fieldbus tehnika) Teorija sistema Dinamika mašina i numeričke metode Viša teorija otpornosti i MKE Laboratorijska praksa Ukupno Modeliranje i simulacija Digitalna regulaciona tehnika Električni pogoni i pogonska tehnika Programske tehnike u mehatronici Objektno programiranje & C++ Sigurnosna tehnika Mehatronika motora i vozila Labaratorijska praksa Ukupno Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 3+2 ECTS bodovi 6 6 6 5 Sem. 4. 3+3 4 sed. 3+2 2 sed. . 2. br. 1. VII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5.Nastavni plan Master – Mehatronika Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Vrste predavanja Red. 6. Obavezni predmeti 3+1 3+1 3+3 VIII Izborni bira se 1 od 2 Izborni bira se 1 od 2 5. 3. 15+10 6 3 30 1 Fakul. 3. 15+10 3+2 5 2 30 5 6 5 5 Fakul. 2. 4. 6.

Konstrukcioni projekt iz mehatronike Ukupno 0+3 15+11 4 30 30 X Obav. Obrada (procesiranje) signala i slike Inteligentni sistemi Osnovi mikrotehnike 3+1 5 IX Izborni bira se 1 od 3 5.Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red.br. MASTER RAD MSc 2 . 1. Obavezni predmeti Programiranje mikroprocesora Industrijski i mobilni roboti Programiranje i primjena PLC Tehnička akustika 2. Izborni bira se 1 od 3 4. 3. Master – Mehatronika NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+1 3+3 ECTS bodovi 6 5 6 Sem. Mehanizmi Analogna i impulsna tehnika 3+1 4 Obavzni 6.

Studij se završava izradom master rada. • potpuno ovladavanje informacionim i komunikacionim tehnologijama potrebnim za moderan biznis i menadžment. • osnovne ekonomske i pravne discipline potrebne za upravljanje poslovanjem preduzećima. rukovodioca komercijalnog sektora. Master nivo studija pruža specijalistička znanja iz navedenih područja i omogućava naučni pristup u rješavanju najsloženijih radnih zadataka. • aktivno poznavanje engleskog jezika.Nastavni plan Master-Industrijsko inženjerstvi i menadžment 2. Znanja i kompetencije koja se stiču na prvom i drugom ciklusu studija ovog odsjeka su: • osnove tehnike i tehnologije u proizvodnji. IT inženjera i dr. .4. razvoja i upravljanja sistemom kvaliteta i zaštite životne sredine (prema ISO 9000 i 14000). proizvodnje i poslovanja privrednih subjekata. • obzirom na dovoljno univerzalna znanja i osposobljenosti. prostor za zaposlenje je od pokretanja vlastitog biznisa do rada u sektorima velikih kompanija. INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT Master studij u trajanju od četiri semestra nastavlja se sa više obaveznih i izbornih predmeta ovog studijskog programa kojima se kandidati osposobljavaju za rad u vrlo širokom području projektovanja. energetici i procesnoj tehnici. rukovodioca proizvodnog sektora. • područja rada u preduzećima su od generalnog menadžera.

Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VII semestar Vrste predavanja Red. Operaciona istraživanja Integrisani menadžment sistemi i poslovna izvrsnost Projektovanje informacionih sistema Teorija odlučivanja Proces transfera tehnologija Bezbjednost i zaštita na radu Upravljanje investicijama Laboratorijski rad Ukupno 1 Izorni predmeti (biraju se 2) VIII . 13 +10 3+2 3+2 2+3 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. NAZIV PREDMETA Časovi P+V 3+2 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sedm. 5. Proizvodni sistemi Razvoj proizvoda i procesa Upravljanje i regulacija Računarom integrisana proizvodnja Marketing Simulacija procesa rada Upravljanje industrijskim otpadom Laboratorijski rad Ukupno Izorni predmeti (biraju se 2) VII 6. 4. Obavezni predmeti 1. 2.br. 3. 6. 4. Obavezni predmeti 1. 2. 12+11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 6 6 5 5 5 5 5 3 30 Sem. 3. 5.

Nastavni plan Master – Industrijsko inženjerstvo I menadžment Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Red. 2 . 12 + 11 ECTS bodovi 6 6 5 5 5 5 5 3 30 30 Sem. br. 4. 2. 3. 6. 5. Upravljanje projektima Efektivni menadžment Savremeni komunikacioni sistemi Odjektno orjentisane informacione tehnologije Standardizacija i industrijska legislativa Osnovi komunikologije Upravljanje znanjem Laboratorijski rad IX Izborni predmeti Ob. Časovi P+V 2+3 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 2+2 Ukupno X Obavezni MASTER RAD MSc 4 sed. PREDMETI Obavezni predmeti 1.

Obučavanje. Izradu normativnih akata iz oblasti zaštite na rau Nadzor iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja Ekspertizu nezgoda. .Nastavni plan 2. Organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite. ZAŠTITA NA RADU Master-Zaštita na radu Cilj drugog ciklusa na osnovu koga student stiče profesionalnu kompetenciju za: Procjenu profesionalnog rizika Izradu izvještaja o stanju bezbjednosti i zaštite zdravlja Izradu planova i tehničke dokumentacije zaštite na radu. Stručni naziv nakon završenog drugog ciklusa: Master mašinstva (Studijski program .Zašita na radu). Upravljanje raspoloživim resursima u sistemu bezbjednosti i zaštite zdravlja Razvoj metodologije. Uključivanje u doktorske studije iz istih i srodnih oblasti studija. metoda i procedura za upravljanje sistemom bezbjednosti. profesionalnu selekciju i razvoj vještina za bezbjedan rad. Primjena informacionih tehnologija u inžinjerstvu zaštite na radu. udesa i vještačenja obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite.5. povreda.

13 + 12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VII Izborni predmeti (tbiraju se 3) 1. 13+12 5 5 5 5 5 5 5 2 30 VIII Izborni predmeti (biraju se 3) 4. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. 2. 7. požara Laboratorijski rad Ukupno . PREDMETI Ergonmsko projektovanje Hemija u industrijskim sistemima Transport i skladištenje opasnih materija Elektromagnetna zračenja Konfor radne sredine Procesi nekontrolisanog sagorjevanja Postrojenja i instalacije pod pritiskom Laboratorijski rad Ukupno Bezbjednost u tehnološkim sistemima Bezbijednost pri građevinskim radovima Zaštita pri unutrašnjem transportu ČASOVI P+V ECTS bodovi Obavezni predmeti 1. Mikrobiologija 6.Nastavni plan Master-Zaštita na radu Nastavni plan za četvrtu godinu – VII i VIII semestar Semestar Red. 6. Vrste predav. 3. Psihofiziologija rada Sistemi sredstava za gašenje 7. 5. br. 3. 4. 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 4 sed. Obavezni predmeti 2. Održavanje tehničkih sredstava 5.

6. 4. 7.Nastavni plan Nastavni plan za petu godinu – IX i X semestar Vrste predavanja Semestar Master – Zaštita na radu Red. Tehnička ekspertiza Toksikologija Bezbijednost opreme i proizvoda Biomehanika Oprema za intervencije i spašavanje Projektovanje sistema zaštite od požara i eksplozije Metodologija naučnoistraživačkog rada Laboratorijski rad Ukupno Izborni predmeti (tri predmeta) IX 5. 3. 2. 30 30 X Obavzni MASTER RAD MSc 1 .br PREDMETI ČASOVI P+V 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 sed. 13 + 12 ECTS bodovi 5 5 5 5 5 5 5 Obavezni predmeti 1.

doc.masinskibl. centrala: +387 51 46 24 00 dekan: +387 51 46 54 73 fax: + 387 51 46 50 85 www.Univerzitet u Banjoj Luci MAŠINSKI FAKULTET Stepe Stepanovića 71 78 000 Banjaluka Bosna i Hercegovina tel.rs.rs. prof. Prodekan za nauč.ba e-mail: masinski@urc.ba Dekan: dr Miroslav Rogić. istr. rad: dr Petar Gvero. red. vanr. . prof. Prodekan za nastavu: dr Milosav Đurđević.

Nastavni plan Master – Zaštita na radu 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful