P. 1
Klime Uputstvo-KOREL VAZNO!!!

Klime Uputstvo-KOREL VAZNO!!!

|Views: 1,878|Likes:
Published by NJOSVY

More info:

Published by: NJOSVY on Jul 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2011

pdf

text

original

KORISNIČKO UPUTSTVO

Midea & Korel klima uređaji
(uz daljinski upravljač R51)

www.maktrade.rs

0V (Alkalne suve baterije LR0×2) 2. Funkcija noćnog svetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6.0V 8m (ako se koristi napon 3. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11. Funkcija vremenskog podešavanja do 24 sata 3. Izduvavanje (Fan).SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model Nominalni napon Najniži napon CPU signala Max udaljenost (raspon signala) Raspon radne temperature R51D/E.R51D/CE. 51/CBGE . Režimi rada: Hlađenje (Cool). Automatski rad (Auto) 2.R51/ BGE.0V dostiže 11m) -5°C~60°C Opis mogućnosti: 1. Podešavanje unutrašnje temperature u rasponu: 17°C – 30°C 4. Grejanje (Heat). Isušivanje (Dry). LCD – displej od tečnog kristala sa prikazom svih funkcija 5. OPIS FUNKCIJSKIH TASTERA NA UPRAVLJAČU Slika 1 !Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača 3 .R51/E.

4 .1. kako je prikazano na slici . MED (srednja). MODE: svakim pritiskom na ovaj taster bira se jedan od mogućih režima rada i to sledećim redosledom AUTO. 11. HEAT i AUTO načinu rada uređaja. FAN SPEED: ovaj taster služi za podešavanje brzine ventilatora sledećim redosledom: AUTO (automatska). Za poništavanje programa ON. TEMP ▲: pritisnite taster da biste povećali unutrašnju temperaturu 3. svaki pritisak na taster će povećati vreme OFF za 60 min. ON/OFF: pritiskom na taster omogućava se uključivanje/isključivanje klima uređaja. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme ON za 30 min. jednostavno podesite vreme OFF na 0:00 h. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme OFF za 30 min. COOL. Napomena: pritiskom na bilo koji taster prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. ponovnim pritiskom displej se ponovno aktivira (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). Za poništavanje programa OFF. 8. AIR DIRECTION: pomoću ovog tastera krilca se mogu postaviti pod željenim uglom. 5. Za poništavanje pritisnuti taster još jednom. Svakim pritiskom tastera krilca se pomeraju prema gore ili dole pod određenim nagibom. TIMER OFF: postavke vremena OFF (prekid rada). jednostavno podesite vreme ON na 0:00h. DRY HEAT i FAN. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (zavisno od modela uređaja): ovaj taster omogućava prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. RESET pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se : vraćaju na početne postavke (upotrebite okrugli štapić malog preseka za pritiskanje tastera). ona će automatski promeniti položaj (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). TEMP ▼: pritisnite taster da biste smanjili unutrašnju temperaturu 2. 7. AUTO COOL DRY HEAT FAN ! NAPOMENA: Model klime koji samo hladi nema opciju grejanja 4. Kad se krilca nađu pod uglom koji utiče na efekat hlađenja i grejanja klima uređaja. svaki pritisak na taster će povećati vreme ON za 60 min. LOW (niska). 9. Kada podešeno vreme pokaže 10:00 h. HIGH (visoka) i ponovo nazad na AUTO . 6. SWING: pritiskom na ovaj taster možete pokrenuti automatsko spuštanje i podizanje plastičnih krilaca unutrašnje jedinice. Kada podešeno vreme prikaže 10:00 h. TIMER ON: postavke vremena ON (početak rada). 10. LED DISPLAY : pritiskom na taster brišu se brojevi na displeju unutrašnje jedinice. Ova funkcija je primenjiva samo u COOL.

5. FAN SPEED: pritisnite taster FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). Kad je uključen ventilator „FAN“ displej je prazan. a nestaje kad se uređaj isključi. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kada pritisnete taster LOCK. 14. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA! NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU Slika 2 1. 3. OPERATION MODE: prikazuje trenutni režim rada: „AUTO“. TURBO/POWERFUL: pritiskom na taster u COOL režimu rada. 7. Ponovnim pritiskom na taster ova funkcija se poništava. ! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na pređašnji način rada nakon konstantnog rada u „Powerful“ režimu hlađenja. 4. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. Ako je podešeno 5 . LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. Vaš izbor će biti prikazan na LCD ekranu osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. „COOL“. Ako je podešeno samo vreme početka rada na displeju će biti prikazano TIMER ON. 2.13. TRANSMISSION: indikator zasija jedanput kad daljinski upravljač šalje signale unutrašnjoj jedinici. uređaj povećava jačinu hlađenja. 6. TIMER ON/OFF displej: prikazuje postavke vremena. „HEAT“ i „FAN“. DIGITALNI DISPLEJ: prikazuje temperaturu kao i ON i OFF postavke vremena ako su uključene. „HEAT“ opcija je dostupna samo kod uređaja koji mogu da greju. ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kada se uređaj uključuje pomoću daljinskog upravljača. „DRY“. Za oslobađanje postavki pritisnite taster još jednom (pomoću okruglog štapića malog preseka).

RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje / zamena baterija Daljinski upravljač radi na dve baterije (alkalne suve) LR03×2. HEAT i DRY registrujući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. HIGH. HEAT (grejanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). 2. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene sobne temperature. MED ili LOW). Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28°C ili niža. željeni režim rada možete podesiti ručno. 1. Ponovo pritisnite taster ON/OFF kako biste zaustavili rad uređaja. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu uključite ga i na displeju unutrašnje jedinice počeće da se naizmenično pali i gasi signalna lampica OPERATION. 2. ! ΝAPOMENA: Svi indikatori prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO. Pomoću tastera MODE select izaberite AUTO (automatski rad). podešene. ! NAPOMENA: 1. 2. Ali u toku stvarnog rada uređaja na displeju su prikazani samo simboli relativnih funkcija. klima uređaj može logički izabrati jedan od režima rada COOL. Pritisnite taster ON/OFF za uključivanje klima uređaja. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada. 1. FAN. U toku automatskog rada. HLAĐENJE/GREJANJE (nema kod modela koji samo hlade) I PROVETRAVANJE (recirkulacija vazduha) 1.samo vreme prestanka rada prikazivaće se TIMER OFF Ako su obe operacije . Mogu se izvršiti samo koraci 1. AUTO FAN SPEED se automatski podešava. 3. Ponovni pritisak na taster ON/OFF prekida se rad klima uređaja. a na displeju daljinskog upravljača ne pojavljuje se nijedan indikator. 3. Pomoću tastera TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. Pritiskom tastera ON/OFF upaliće se operation lampica i klima uređaj će početi sa radom prema Vašim podešavanjima. biće prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vreme početka rada i vreme isključivanja.3 i 4. Lampica OPERATION na displeju unutrašnje jedinice će zasijati. ! NAPOMENA: Opcijom rada „samo ventilatora“ ne može se kontrolisati temperatura. Prilikom hlađenja najprijatnija temperatura je 21°C i više. 4. 6 . 4. Najprijatniji opseg temperature je između 21°C i 28°C. Da biste stavili baterije skinite poklopac kućišta za baterije koji se nalazi na zadnjoj strani i stavite baterije u odgovarajućem smeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. Zamenite stare baterije na isti način. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada možete ručno podesiti parametre koristeći opcije COOL (hlađenje). 2.

3. klima uređaj će u režimu DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. TIMER OFF taster . 1. Tada možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada. uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vreme prekida rada. 2. TIMER Tasterom TIMER ON . 2. Ponovnim pritiskom TIMER OFF birate vreme kada želite da klima uređaj prestane sa radom. ! NAPOMENA: Usled razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutrašnje temperature. Pritisnite taster MODE za izbor opcije DRY . Brzina ventilatora je mala. 3.podešava automatsko isključivanje jedinice. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“.5. 2. 1.1. Podešavanje vremena uključivanja i isključivanja uređaja 3.3. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. 3. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“.2. 2. . daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. Nakon podešavanja TIMER ON. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na . Pritiskom na taster ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). Podešavanje vremena isključivanja uređaja 2. 1. Ponovo pritisnite taster TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice. Kad pritisnete taster TIMER ON. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom displeju.1.može se podesiti automatsko uključivanje klima uređaja. 3. . a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“.2.1. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju.4. Kada pritisnete taster TIMER ON. Nakon podešavanja TIMER OFF daljinski upravljač počeće da šalje signal klima .3. Tada možete resetovati vreme za početak rada uređaja. 3. Nakon otprilike još 2 sekunde. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON.2. Podešavanje vremena uključivanja uređaja 1. Ponovnim pritiskom TIMER ON birate vreme kada želite da klima uređaj počne sa radom. Ponovnim pritiskom ON/OFF tastera uređaj prestaje s radom. Nakon otprilike još 2 sekunde. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene temperature od 21°C do 28°C. daljinski upravljač počinje da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. 7 . daljinski upravljač počeće da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja.3. 3. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na .ISUŠIVANJE 1. Nakon podešavanja TIMERA. Tada možete resetovati vreme za završetak rada.

7. 8 . Držite daljinski upravljač van uticaja elektromagnetnih smetnji koje izazivaju drugi aparati za domaćinstvo. Prosečni životni vek baterija kod normalne upotrebe je oko 6 meseci. 9. tj. Kad menjate baterije. UPOZORENJA 1. 4. Obratite pažnju da između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće odgovarati na zadate komande. Zamenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutrašnje jedinice ili kad ne svetli indikator transmisije. Držite unutrašnji prijemnik van direktnog uticaja sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. 2. 3. Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko nedelja. curenje elektrolita iz baterija moglo bi oštetiti daljinski upravljač. nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može da prouzrokuje neispravnost daljinskog upravljača. U suprotnom. 6. ! NAPOMENA: Podešeno vreme je relativno.Promena podešenog vremena Da biste promenili podešeno vreme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) uređaja. 5. 8. izvadite baterije. pritisnite odgovarajući taster TIMERA i resetujte vreme. Držite daljinski upravljač van domašaja tečnih supstanci. bazira se na kašnjenju trenutnog vremena. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju.

pritisnite taster SWING još jednom. 9 .PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA • • • Pravilno podesite smer strujanja vazduha jer u suprotnom može doći do neujednačenosti sobne temeperature. Uspravnu rešetku podesite ručno. postavite rešetku u željenom smeru. željeni smer strujanja vazduha ćete postići pomeranjem poluge na levi (ili desni. Podešavanje vodoravnog smera strujanja vazduha (levo . Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj. Pritisnite taster AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju. Podešavanje uspravnog strujanja vazduha: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi. • Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču.dole) Klima uređaj automatski prilagođava uspravno strujanje vazduha odgovarajućem režimu rada. Pripazite da Vam ventilator ili vodoravna rešetka ne zakači prste. • Za zaustavljanje ove funkcije. Pomoću tastera AIR DIRECTION (smer vazduha) na daljinskom upravljaču.desno) Podesite uspravno strujanje vazduha ručno pomoću poluge na levoj ili desnoj strani uspravne ručice rešetke (u zavisnosti od modela). Podešavanje uspravnog smera strujanja vazduha (gore . I da ne oštetite uspravnu rešetku. u zavisnosti od vašeg modela) kraj izlaza vazduha.dole) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. Automatsko menjanje smera strujanja vazduha (gore . • Nakon podešavanja uspravnog strujanja vazduha u svim naknadnim operacijama uspravno strujanje će se automatski prilagoditi smeru u koji ste postavili rešetku tasterom AIR DIRECTION. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača.

Brzina ventilatora se reguliše automatski. • Ne preporučuje se ostavljanje uređaja uključenog duže vreme ako je smer strujanja vazduha podešen prema dole prilikom hlađenja ili isušivanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke. • HLAĐENJE • SLEEP FUNKCIJA • Kad pritisnete taster SLEEP za vreme hlađenja. ugasite uređaj i ponovo upalite. vodoravna rešetka može proizvoditi zvukove u trajanju oko 10 sekundi.P A Ž NJ A! • Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće van funkcije kad je klima uređaj isključen (isto važi i kad je TIMER ON podešen). T emperatura se reguliše u toku isušivanja ponovljenim aktiviranjem I deaktiviranjem funkcije hlađenja ili ventilatora. • Kada uređaj uključite odmah nakon isključivanja. možete ručno odabrati željene uslove rada uređaja. GREJANJE • • DRYING FUNKCIJA • Ova funkcija automatski postavlja funkciju isušivanja na osnovu razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. • Otvoreni ugao vodoravne rešetke ne bi smeo biti premali. uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grejanje) temperaturu za 1°C/h. • Ne uključujte uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. on će automatski birati hlađenje. to je normalna pojava u takvom slučaju. mrežu. • Ne pomerajte vodoravnu rešetku ručno. Ako se to dogodi. vodoravna rešetka se možda neće pomerati oko 10 sekundi. PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD • Kada podesite uređaj na AUTO režim rada. grejanje (samo modeli sa obe funkcije) ili rad ventilatora u zavisnosti od temperature koju ste odabrali i od sobne temperature. Napomena: uređaj će se automatski uključiti posle 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP . Podešena temperatura će biti nepromenjena 2 sata. može raditi na neispravan način. Uvek koristite taster AIR DIRECTION ili SWING. Ako pomerate rešetku ručno. jer to može smanjiti efekat hlađenja i grejanja uređaja zbog ograničenog strujanja vazduha. • ISUŠIVANJE 10 . • Prilikom priključenja uređaja na el. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). prouzrokujući curenje vode na pod ili nameštaj. grejanja ili automatskog rada. Ako Vam automatski režim rada ne odgovara. Klima uređaj će samostalno održavati sobnu temperaturu koju ste odabrali.

• Očistite filter pomoću usisavača ili vode i zatim osušite na hladnom mestu. Čišćenje vazdušnog filtera Zapušeni vazdušni filter smanjuje efekat hlađenja uređaja. Nakon toga je obavezno prosušite suvom krpom. 2. 3. prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu prouzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. • Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja. Podignite poklopac unutrašnje jedinice do određenog ugla dok se ne zaustavi uz zvuk klik. • Nemojte koristiti hemijska sredstva niti metlicu za prašinu. • Prednji poklopac unutrašnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. Izvadite filter iz unutrašnje jedinice.ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno isključite uređaj i prekinite dovod struje pre čišćenja. razređivač. Molimo da očistite filter barem jednom u mesec dana. • Očistite filter barem jednom u mesec dana. • Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutrašnje jedinice ako je jako prljava. Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača P A Ž NJ A! • Koristite suvu krpu za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača. a zatim povucite prema dole. 1. 11 . Uhvatite dršku vazdušnog filtera i lagano podignite kako biste izvadili filter iz držača.

obavite sledeći postupak: 1. Izvadite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici levo (nije primenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera). T ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog o distributera ili servisera. 2. 3. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. Izloženost vodi može uništiti izolaciju I prouzrokovati strujni udar. • • 12 . Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. !P A Ž NJ A: • Ne dirajte metalne delove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od ozleda usled rukovanja oštrim metalnim ivicama. Pre čišćenja uređaja proverite da li je uređaj isključen iz el.mreže. • Proverite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz vazduha nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan. Pre ponovne ugradnje filtera proverite da ništa nije oštećeno. Spoljna jedinica zahteva periodično održavanje i čišćenje. Isključite uređaj i prekinite dovod struje. • Proverite da li je ugrađen vazdušni filter. • Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. PROVERA PRE RADA • Proverite da žice nisu oštećene ili odlemljene. Uključite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. • • ODRŽAVANJE Ako ne nameravate duže vreme koristiti uređaj.4. Vratite flter za osvežavanje vazduha na njegovo mesto i to tako da prvo umetnete gornji deo filtera u jedinicu vodeći računa da su leva i desna ivica filtera pravilno poravnate i zatim vratite filter u prvobitni položaj. Elektrostatički (plazma) filter !!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja rešetke jer može prouzrokovati električni udar.

3. 4. 13 . Kada unutrašnja temperatura dostigne temperaturu podešenu na uređaju. • Buka se može pojaviti i kad se rešetka za vazduh vraća u svoj prvobitni položaj prilikom uključivanja. • Bela para se može pojaviti i zbog vlage usled odleđivanja kada uređaj ponovo počne da greje nakon završetka odleđivanja. Čudan miris dolazi iz unutrašnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutrašnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal. Prašina izlazi iz unutrašnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. nameštaj. 6. 2. a vlaga visoka što rezultuje slabijim grejanjem uređaja. B) Prilikom odleđivanja. Zaštita klima uređaja. Kompresor će ponovo početi sa radom kada porast unutrašnje temperature do podešenog stepena aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grejanje (samo za modele sa grejanjem i hlađenjem).).. • Ventilatori spoljne i unutrašnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). • Vreme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta u zavisnosti od spoljašnje temperature I količini leda nakupljenoj na spoljnoj jedinici. Zaštita kompresora • Kompresor ne može početi sa radom 3 minuta nakon što je bio isključen.. kompresor će se automatski isključiti. • Prilikom rada ili isključivanja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom menjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih delova usled grejanja ili do njihove kontrakcije usled hlađenja. dim. Bela para izlazi iz unutrašnje jedinice • Bela para može nastati zbog velike temperaturne razlike između vazduha koji ulazi u uređaj i vazduha koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. 5. T zvuk aj se javlja zbog protoka rashladnog gasa ili njegovog zaustavljanja. • U ovakvim uslovima uređaj prestaje da greje i automatski pokreće funkciju odleđivanja. C) Grejanje pri niskoj temperaturi. a klima uređaj preći na rad ventilatora. Odleđivanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem): • Led se može stvoriti na spoljnoj jedinici za vreme toplotnog ciklusa kad je spoljna temperatura niska. Prigušena buka iz uređaja • Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje sa radom.UPUTSTVA ZA RAD Za vreme normalnog rada uređaja može se dogoditi sledeće: 1. Anti-hladan vazduh (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) • Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan vazduh za vreme grejanja dok je izmenjivač toplote unutrašnje jedinice u jednoj od sledeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grejanje tek počelo. Klima uređaj prelazi sa hlađenja ili grejanja na rad ventilatora (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem).

14 . 8. Za restartovanje pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču. Pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada. Ako ne možete da postignete zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja.mreže i ponovo ga uključite. Istovremeno. uređaj isključite iz el. Grejanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplotu iz spoljne jedinice i ispušta je kroz unutrašnju jedinicu u toku grejanja. Kod jedinica bez automatskog restarta. Automatski restart Nestanak struje za vreme rada zaustaviće uređaj u potpunosti. toplota koju uređaj crpi takođe će se smanjiti. Curenje vode iz unutrašnje jedinice Na površini unutrašnje jedinice može se pojaviti voda pri grejanju u uslovima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). bežični ili mobilni telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja. povratak napona će aktivirati svetlosni indikator na unutrašnjoj jedinici (OPEARTION indicator). preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grejanje. punjenje uređaja toplotom se pojačava zbog velike razlike između spoljašnje I unutrašnje temperature.7. Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešavanjima koja su ranije zapamćena u memoriji. 9. 10. Munja. U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok vazduha i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). U tom slučaju. Kada spoljašnja temperatura padne.

BEOTEHNA SZTR KRALJEVAČKOG BATALJONA 195.O. CARA LAZARA 14. 24000 SUBOTICA TEL: 024 / 527 050. 15300 LOZNICA TEL: 013 / 351 552.O. BEOGRADSKI PUT 10.O. LEKIĆ SR PROFESORA KOSTIĆA 36.O. ORION ELEKTRO SZR ČARNOJEVIĆA 15A. LJUBIĆ 127.OPREMA D. MOBILNI: 063 / 272 386 2. 37000 KRUŠEVAC TEL: 037 / 441 770. MOBILNI: 064 / 12 10 256 9. MIKI SZTR NJEGOŠEVA 27. FRIGO . PREDRAGA STANOJEVIĆA 7.O. MOBILNI: 064 / 111 76 90 4.O.O. LUMEN D. 11400 MLADENOVAC TEL: 011 / 82 30 864. 19300 NEGOTIN TEL: 019 / 545 505.O. 21220 BEČEJ TEL: 021 / 69 14 880. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 356 680. 21460 VRBAS TEL: 021 / 790 169. MOBILNI: 063 / 369 999 10. STATOR SZTR FILIPA KLJAJIĆA 96. 19210 BOR TEL: 030 / 458 786. MOBILNI: 063 / 614 541 3. 36000 KRALJEVO TEL: 036 / 354 588. ATRIUM D. 26000 PANČEVO TEL: 013 / 351 552. MOBILNI: 062 / 496 701 7. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 661 620. MOBILNI: 064 / 207 55 25 6. MOBILNI: 063 / 77 55 42 12. TERMOMONT ELEKTRO D. EL GREJKO SZTR OSLOBOĐENJA 41.SPISAK PRODAJNO . MOBILNI: 063 / 417 766 8. TERZIĆ ELEKTRO SZTR OMLADINSKE BRIGADE 11. MOBILNI: 064 / 127 98 79 13. MOBILNI: 063 / 272 386 11.SERVISNIH CENTARA ZA DISTRIBUCIJU I SERVIS MIDEA & KOREL KLIMA UREĐAJA: 1. DEJAN KLIMA SERVIS BOŠKA TOŠKOVIĆA 64. JEŠA SZTKR KOSMAJSKA 19. MOBILNI: 064 / 813 20 32 5. MOBILNI: 063 / 273 225 15 . 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 694 558.

O. MOBILNI: 063 / 81 09 642 25. 18000 NiŠ MOBILNI: 063 / 877 70 39. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 221 361. EL-FRI SZR SINĐELIĆEVA 59/1. 31210 POŽEGA TEL: 031 / 713 7138. 11260 UMKA TEL: 011 / 80 25 964.O. 31000 UŽICE TEL: 031 / 516 538. MOBILNI: 064 / 144 80 53 22. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 220 478. MEGAHERC SZR VOJSKE JUGOSLAVIJE 80. DOBRANOVIĆ SZR SERVIS ZANATSKI CENTAR BB. SAVEZA BORACA 66. NEŠA ELEKTRO D. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 245 834. ŠAINOVIĆ I SINOVI SZER VUKA KARADŽIĆA 105. 19370 BOLJEVAC MOBILNI: 064 / 668 36 92 23. ELEKTRO D.14. MOBILNI: 063 / 610 487 20. MOBILNI: 065 / 38 10 977 27. 31300 PRIJEPOLJE TEL: 033 / 714 773.O. OMLADINSKIH BRIGADA 57 . BEO-DEO SZTKR VOJVOĐANSKA 107. PNEU SERVIS ZETSKA 17. MOBILNI: 063 / 364 715 16 . MOBILNI: 063 / 83 96 387 16. EL-ROS SZR KRALJA PETRA 16. ŠARAC ELEKTRO ZTR CARA LAZARA 157. 21410 FUTOG TEL: 021 / 893 427. MOBILNI: 063 / 77 14 173 18. MOBILNI: 064 / 19 19 306 19. MOBILNI: 064 / 120 63 55 26. 18300 PIROT TEL: 010 / 312 355. MOBILNI: 062 / 464 398 28. POLET SZTR NOVOVAROŠKA BB. 35213 DESPOTOVAC TEL: 035 / 611 468.O.O. KOSTE ABRAŠEVIĆA 40. RISTIĆ ELEKTRO D.O.O. FRIGO SERVIS SZTR HAJDUK VELJKOVA 145. MOBILNI: 063 / 667 397 24. MOBILNI: 063 / 419 439 21. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 27 737.O. 064 / 139 31 03 17. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 225 974. SLAVKE ĐURĐEVIĆ B1/3. FRIGO SERVIS PANTIĆ ŽELEZNIČKA 1. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 551 344. MOBILNI: 063 / 229 242 15. SBS D.

PAJA EMZR OBILIĆEVA 22/11.O. 011 / 26 94 788 31. MOBILNI: 064 / 36 38 699 40. 18000 NIŠ TEL: 018 / 511 303. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 611 775. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 190 964. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 468 228. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 23 23 303. ELEKTROTEHNA KNJAZA MILOŠA 2. MOBILNI: 063 / 77 06 308 35. GAVRILOVIĆ I SIN STR LAZE NANČIĆA 10. FRIGO KLIMA SZTR BOGDANA ŽERAJIĆA 24/2. MOBILNI: 064 / 618 40 34 30. FRIGOLAD SERVIS VIDIKOVAČKI VENAC 104B-L54. FRIGOBANJAC SRU TOŠKETOVA 14. ELTOM D. MOBILNI: 063 / 542 131 37.O. MOBILNI: 063 / 77 01 896 32. MOBILNI: 063 / 78 15 587 36. FRIZ SERVIS MARKA OREŠKOVIĆA 21. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 22 932. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 734 931. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 35 11 590. 19320 KLADOVO MOBINI: 063 / 453 219 43.O. K-TIM BRANKA RADIČEVIĆA 16 . 18205 NIŠKA BANJA TEL: 018 / 45 49 599. MOBILNI: 064 / 639 19 81 42. KLIMADŽIJA SZR ZORKE RADULOVIĆ VUKE 6. SRPSKIH VLADARA 46.29. 025 / 421 783 17 . 21000 NOVI SAD TEL: 022 / 444 251. 18220 ALEKSINAC TEL: 018 / 80 50 50. 25260 APATIN TEL: 025 / 772 471.O. OBILIĆEV VENAC 5. ADI ANDREA 11. FREON D.O. MOBILNI: 063 / 77 62 632 38.O. ELBRACO GROUP D. MOBILNI: 065 / 549 59 99 39. 22304 NOVI BANOVCI MOBINI: 063 / 806 14 20 34. POLARIS SZTR GANDIJEVA 148A. CARA DUŠANA 66A. MOBILNI: 064 / 64 24 082 33. AB KLIMAELEKTRO SZTR MILOŠA OBILIĆA 32. MOBILNI: 064 / 36 29 244 41. HERC D.O.O. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 504 638.

MOBILNI: 063 / 362 218 47. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 402 751. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 350 850. MOBILNI: 063 / 83 03 192 58.O. 16240 MEDVEĐA TEL: 016 / 892 019. MOBILNI: 063 / 453 087 55.O. ELEKTRO-AS D. OBOD SERVIS KNJAZA MILOŠA 15/3. 22240 ŠID TEL: 022 / 710 150. MOBILNI: 063 / 663 033 50. ELEKTRO-SEVER VOJVOĐANSKA 48 . ALFA LIGHT D. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 357 592. 025 / 442 422 56. DRAGI ŽARKA ZRENJANINA39/2. ELEKTRO-SELENČA PRVOMAJSKI BULEVAR A 12.O.O.Z. MOBILNI: 063 / 368 418 48. MOBILNI: 063 / 777 45 19 51. MOBILNI: 063 / 382 275 18 . FRIGO-FIX SZR BRAĆE LAKOVIĆA 63/A. 17510 VLADIČIN HAN TEL: 017 / 474 066. MILTON PP SVETOSAVSKA 23. 37230 ALEKSANDROVAC TEL: 037 / 55 66 30. MOBILNI: 063 / 410 534 54. ELEKTROLUKS JABLANIČKA 59. 18300 PIROT TEL: 010 / 321 586. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 22 653. CLAVIS D. VOJVODE MIŠIĆA 39. EL KOMERC STKR ĐORĐA TOMAŠEVIĆA 38. NIKOLE TESLE 10. MOBILNI: 063 / 852 67 18 49.O. HARMONIKA SR KNEZA LAZARA 11.O.44. MOBILNI: 064 / 162 71 94 45. MOBILNI: 063 / 266 485 57. FRIGOTERM STANKA OPSENICE 107. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 304 246. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 442 444. VODOVODSKA 97. MITAR ELEKTRO SREĆKOVA 17. SIMCOOL ZR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 8. 25210 ČONOPLJA MOBILNI: 063 / 596 481 53. S.R. MOBILNI: 063 / 231 867 52. 26206 SAKULE TEL: 013 / 685 313. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 31 141. MOBILNI: 063 / 503 826 46. 11147 BEOGRAD TEL: 011 / 23-99-479/LOK 114.

MOBILNI: 064 / 840 34 14 65. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 542 043. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 227 696. MOBILNI: 063 / 832 32 94 72. MOBILNI: 062 / 21 96 70 61.R. MOBILNI: 064 / 46 72 621 60. LOKAL 55. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 562 830.O. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 097. ELKOM 37220 BRUS TEL: 037 / 827 041. 16210 VLASOTINCE TEL: 016 / 873 004. MOBILNI: 063 / 412 354 66. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 64 595. GERA ELEKTRO SZR ALEKSE MARKEŠIĆA 87. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 183. ELEKTRO SPEKTAR S. MOBILNI: 065 / 44 403 00 62. SATMANIJA VIZANTIJSKI BULEVAR 86. NEMANJINA 11. MOBILNI: 064 / 195 51 27 73. ANJA ŠOP BUBANJSKA 16. OZR SOKO SERVIS CARA DUŠANA BB. MOBILNI: 064 / 263 62 22 68. MOBILNI: 063 / 822 09 26 67. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 830 999. COOLING TECHNICS VIZANTIJSKI BULEVAR 88. 063 / 88 95 199 69. 16220 GRDELICA TEL: 016 / 831 042. SOKO TRADE SERVIS MITROPOLITA MIHAILA 24.BRIGADE. MOBILNI 064 / 118 10 77 71.NOVEMBRA BB. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 92 703. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 541 175. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 884 453.VASE SAVIĆA BB. 012 / 542 435 64. 16230 LEBANE TEL: 016 / 843 607. TR I SERVIS RANĐELOVIĆ 12.T. MOBILNI: 065 / 33 64 595 19 . MOBILNI: 061 / 144 26 11 63.59. 18000 NIŠ MOBILNI: 064 / 152 26 27. TEODORA PAVLOVIĆA 10.Z. AGATEL D. LOKAL 5. FRIGO-BORA SERVIS 29. BUKAČ LJUBOMIR SZTR RESAVSKA 40A. SRNIĆ SZR MILANA ARSENIJEVIĆA 25. 064 / 129 25 87 70. ELEKTROMONTAŽA SR DR.O. ELEKTRO STR KOČE KOLAROVA 18.

022 / 510 145 81. MOBILNI: 064 / 616 79 26 84. 064 / 11 555 87 VOJVODE MILENKA 3. PUZIĆ TR VOJVODE STEPE 61/1. ALISA SERVIS SINIŠE STANKOVIĆA 13. ELEKTRO SERVIS DUŠANOVA 76. DEKOM SZTR M. 22241 VAŠICA . FRIGOMONT SZTR I KOMISION VOJVOĐANSKA 104C. 012 / 660 446 79. 065 / 483 730 0 85. AQUA TRADE SZTR MILA MANIĆA 23. 18208 SVRLJIG TEL: 018 / 826 033. LIPA D. SAŠA ZTR BULEVAR VOŽDA KARAĐORĐA 39.O. MOBILNI: 063 / 412 720 78. V. MOBILNI: 065 / 872 4 904 80. MOBILNI: 063 / 632 943 77. 18320 DIMITROVGRAD TEL: 010 / 360 987. MOBILNI: 063 / 483 730.GORČILA 5. MOBILNI: 063 / 813 63 51 82. MOBILNI: 063 / 81 86 751 86. DEMI SZTR BALKANSKA 61. 19210 BOR TEL: 030 / 457 955.A. FREON ZTRU DELIGRADSKA 3. 12000 POŽAREVAC MOBILNI: 063 / 77081 820. MOBILNI: 063 / 446 611 20 . 017 / 422 707. MOBILNI: 060 / 555 47 47 75. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 872 4 904.ŠID TEL: 022 / 715 799. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 362 942. MOBILNI: 064 / 11 555 87 76. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 413 501. DIMITRIJEVIĆ GR GUŠEVAC. TIM-SISTEMS ZR BRANKA RADIČEVIĆA 3. 022 / 731 634. 34310 TOPOLA TEL: 034 / 813 913.O. JUŽNOMORAVSKA 5.S. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 250 34 39.T. 11300 SMEDEREVO-PETRIJEVO TEL: 026 / 715 147. SERVIS COOL KNEZA MIHAILA 23. 17500 VRANJE TEL: 017 / 410 998. 065 / 23 92 060 87. 14000 VALJEVO MOBILNI: 063 / 77 33 176. MOBILNI: 063 / 840 32 38 83.74. 12220 VELIKO GRADIŠTE TEL: 012 / 661 050. 22320 INĐIJA TEL: 022 / 550 093. FRIGO SERVIS CARAN DANILA KIŠA 12/23 L3.

MOBILNI: 064 / 1311 978 99.A. 11250 BEOGRAD . MOBILNI: 063 / 602 568 90.Z.Z. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 329 17 67. MARIJE BURSAĆ 9.R.RIBARA 7. MIJE JOVANOVIĆA 38. FRIGO STANKO VOJVODE PUTNIKA 33. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 525 670.R.E. INPULS TIM VINOGRADI 13. FRIGO TEHNIKA S. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 23 054. MOBILNI: 063 / 374 861 96. MOBILNI: 064 / 68 100 84 95. 31230 ARILJE TEL: 031 / 896 058. ENERGY S.T. 35230 ĆUPRIJA TEL: 035 / 473 659.88. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 787 416. NEMANJE TOMIĆA 1/14. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 237 264. TEHNOMAX S. ELEKTRO SERVIS RAKIĆ VELIMIRA GAJIĆA 20.R. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 37 497.Z. FRIGOSERVIS S. FROSTY PALMOTIĆEVA 28. 21410 FUTOG MOBILNI: 063 / 543 306 101. MOBILNI: 063 / 202 351 91. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 063 / 512 671 21 . FRIGOLINE DR. MOBILNI: 064 / 1816 341 98. SUPERMEN SERVIS BRADIĆ BB. MOBILNI: 063 / 640 361 93.SEDIŠTE MOKROLUŠKA 124. MOBILNI: 063 / 505 192 102. 15300 LOZNICA . MIJE KOVAČEVIĆA 10B. FRIGO ELEKTRO SZR ARILJSKE ČETE 9.K. 11000 LOZNICA .R.R. 037 / 711 825.Z. LAV ELEKTRONIK KOPERNIKOVA 32. MOBILNI: 064 / 258 67 41 100.ŽELEZNIK MOBILNI: 064 / 110 27 30 94. MOBILNI: 063 / 80 92 899 89. EKOMONT S. 37240 TRSTENIK TEL: 037 / 713 242. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 652 610. 11319 KRNJEVO MOBILNI: 063 / 82 67 835 97. SOLAR SHOP T. JAKOVA NENADOVIĆA 70.OPERATIVA MOBILNI: 064 / 363 34 11 92. 026 / 618 896. ODŽACI.T. SRBIJA ELEKTRO SRETENA ZDRAVKOVIĆA 114.

NEHRUOVA 51A LOKAL 53. 063 / 83 52 421 106. MOBILNI: 064 / 393 79 78 115.M NIKOLE VUKIČEVIĆA 2/2. 18110 NiŠ MOBILNI: 062 / 26 00 32 POKRIVA PODRUČJE NIŠA. SIEMENS S. FRIGOLINIJA D. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 370 471 117. SERVIS VEGA BRANKA KRSMANOVIĆA 43. T-SYSTEM EXPRESS D.O.R. MAKS MONT MILE DIMIĆ 42. COOL FRIGO NS S. MOBILNI: 063 / 77 32 675 114. 11070 NOVI BEOGRAD TEL: 011 / 21 66 342. 11090 BEOGRAD TEL: 011 / 351 44 22. 36300 NOVI PAZAR TEL: 020 / 315 286. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 477 06 56. MOBILNI: 063 / 803 70 14 107. PLITVIČKA 5.Z. PROKUPLJA. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 30 55 612.O.MAJ 120A.O. 23206 MUŽLJA MOBILNI: 061 / 17 15 126. 11000 BEOGRAD MOBILNI: 064 / 29 69 444. FRIGODELTA RADOJA DOMANOVIĆA 62A. 18000 NIŠ TEL: 018 / 581 176. 1. ALEKSINCA. MOBILNI: 060 / 4 900 300 116. 063 / 71 97 368 110. ELEKTRIK SERVIS FEJEŠ KLARE 88. 11420 SMEDEREVSKA PALANKA MOBILNI: 064 / 55 42 600 112. 065 / 24 23 772 113. BRZI BROD.103. MOBILNI: 063 / 603 643 108.O. MOBILNI: 065 / 30 55 612 109. BLANIK-FRIGO VOJVODE MIŠIĆA 19.T. M&M PROJEKT BALZAKOVA 64/21. MOBILNI: 063 / 418 271 111. MOBILNI: 063 / 777 50 01. VRANJA I PIROTA 22 . 25000 SOMBOR TEL: 025 / 450 397. GODOMINSKA 72.O. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 065 / 45 08 307 104. MIŠIĆ D.O. SERVIS STILO ĐURE JAKŠIĆA 8. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 61 583. ZMAJ JOVINA 1. MOBILNI: 065 / 43 07 307 105. BLUE WIN TORLAČKA 4. MB ELEKTRO ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 10.R. LESKOVCA. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 10 391. ELEKTRON .

MI KOM S.maktrade.R. FRIGOSTAR-NBS D. FRIGO-MADŽO SZR SELJAČKIH BUNA 55. MOBILNI: 062 / 136 02 11 i 120. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 231 744. MOBILNI: 063 / 77 04 890 119. RUDARSKA 17A. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 732 797.R. KLIMA MONT S. ALI AGIĆEVA 7/10. MOBILNI: 065 / 87 25 054 123.R.O. MOBILNI: 064 / 616 75 06 www.Z. EL. MOBILNI: 064 / 434 89 51 124. NOSIOCA ALBANSKIH SPOMENIKA BB.118.Z.O.Z. MOBILNI: 063 / 609 971 121. 12300 PETROVAC NA MLAVI MOBILNI: 061 / 220 45 94 122. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 649 73 07. 18000 NIŠ TEL: 018 / 42 89 210. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 25 054.MEHANIČARSKA RADNJA GVOZDIĆ MIRKO PETRA DOBRNJCA BB.rs 23 . TERMOSAN S. DR ELEKTRO BRAĆE JOKSIĆA 111. 35223 VELIKI POPOVIĆ TEL: 035 / 621 785. JAGODINSKI PUT 21.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->