KORISNIČKO UPUTSTVO

Midea & Korel klima uređaji
(uz daljinski upravljač R51)

www.maktrade.rs

SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model Nominalni napon Najniži napon CPU signala Max udaljenost (raspon signala) Raspon radne temperature R51D/E. Izduvavanje (Fan). Funkcija vremenskog podešavanja do 24 sata 3. OPIS FUNKCIJSKIH TASTERA NA UPRAVLJAČU Slika 1 !Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača 3 . 51/CBGE .R51/ BGE. Automatski rad (Auto) 2. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11.R51/E. Isušivanje (Dry). Funkcija noćnog svetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6.0V (Alkalne suve baterije LR0×2) 2. Grejanje (Heat).R51D/CE.0V dostiže 11m) -5°C~60°C Opis mogućnosti: 1. LCD – displej od tečnog kristala sa prikazom svih funkcija 5. Režimi rada: Hlađenje (Cool).0V 8m (ako se koristi napon 3. Podešavanje unutrašnje temperature u rasponu: 17°C – 30°C 4.

Za poništavanje programa OFF. DRY HEAT i FAN. FAN SPEED: ovaj taster služi za podešavanje brzine ventilatora sledećim redosledom: AUTO (automatska). ponovnim pritiskom displej se ponovno aktivira (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). MED (srednja). RESET pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se : vraćaju na početne postavke (upotrebite okrugli štapić malog preseka za pritiskanje tastera). Napomena: pritiskom na bilo koji taster prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. TEMP ▼: pritisnite taster da biste smanjili unutrašnju temperaturu 2. 11. SWING: pritiskom na ovaj taster možete pokrenuti automatsko spuštanje i podizanje plastičnih krilaca unutrašnje jedinice. ON/OFF: pritiskom na taster omogućava se uključivanje/isključivanje klima uređaja. 7. svaki pritisak na taster će povećati vreme ON za 60 min. Za poništavanje pritisnuti taster još jednom. TEMP ▲: pritisnite taster da biste povećali unutrašnju temperaturu 3. 4 . Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme OFF za 30 min. 5. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme ON za 30 min. LOW (niska). jednostavno podesite vreme OFF na 0:00 h. Svakim pritiskom tastera krilca se pomeraju prema gore ili dole pod određenim nagibom. LED DISPLAY : pritiskom na taster brišu se brojevi na displeju unutrašnje jedinice. COOL. Ova funkcija je primenjiva samo u COOL. 9.1. svaki pritisak na taster će povećati vreme OFF za 60 min. 8. 6. Kada podešeno vreme prikaže 10:00 h. TIMER ON: postavke vremena ON (početak rada). Kada podešeno vreme pokaže 10:00 h. kako je prikazano na slici . HIGH (visoka) i ponovo nazad na AUTO . jednostavno podesite vreme ON na 0:00h. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (zavisno od modela uređaja): ovaj taster omogućava prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. 10. HEAT i AUTO načinu rada uređaja. AUTO COOL DRY HEAT FAN ! NAPOMENA: Model klime koji samo hladi nema opciju grejanja 4. ona će automatski promeniti položaj (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). MODE: svakim pritiskom na ovaj taster bira se jedan od mogućih režima rada i to sledećim redosledom AUTO. Za poništavanje programa ON. AIR DIRECTION: pomoću ovog tastera krilca se mogu postaviti pod željenim uglom. Kad se krilca nađu pod uglom koji utiče na efekat hlađenja i grejanja klima uređaja. TIMER OFF: postavke vremena OFF (prekid rada).

ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kada se uređaj uključuje pomoću daljinskog upravljača. 3. „HEAT“ i „FAN“. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA! NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU Slika 2 1. DIGITALNI DISPLEJ: prikazuje temperaturu kao i ON i OFF postavke vremena ako su uključene. TURBO/POWERFUL: pritiskom na taster u COOL režimu rada. 6. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. Ako je podešeno 5 . Ako je podešeno samo vreme početka rada na displeju će biti prikazano TIMER ON. ! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na pređašnji način rada nakon konstantnog rada u „Powerful“ režimu hlađenja. 2. Vaš izbor će biti prikazan na LCD ekranu osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. „COOL“. 7. „HEAT“ opcija je dostupna samo kod uređaja koji mogu da greju. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. Kad je uključen ventilator „FAN“ displej je prazan.13. Za oslobađanje postavki pritisnite taster još jednom (pomoću okruglog štapića malog preseka). TIMER ON/OFF displej: prikazuje postavke vremena. 14. TRANSMISSION: indikator zasija jedanput kad daljinski upravljač šalje signale unutrašnjoj jedinici. „DRY“. FAN SPEED: pritisnite taster FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). 5. OPERATION MODE: prikazuje trenutni režim rada: „AUTO“. uređaj povećava jačinu hlađenja. a nestaje kad se uređaj isključi. 4. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kada pritisnete taster LOCK. Ponovnim pritiskom na taster ova funkcija se poništava.

Lampica OPERATION na displeju unutrašnje jedinice će zasijati. HEAT i DRY registrujući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. 1. 2. 6 . 1. MED ili LOW). RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje / zamena baterija Daljinski upravljač radi na dve baterije (alkalne suve) LR03×2. 4. Pritisnite taster ON/OFF za uključivanje klima uređaja. 2. U toku automatskog rada. HEAT (grejanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). klima uređaj može logički izabrati jedan od režima rada COOL. Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28°C ili niža. podešene. FAN. AUTO FAN SPEED se automatski podešava. Ali u toku stvarnog rada uređaja na displeju su prikazani samo simboli relativnih funkcija. 2. HLAĐENJE/GREJANJE (nema kod modela koji samo hlade) I PROVETRAVANJE (recirkulacija vazduha) 1. HIGH. ! NAPOMENA: Opcijom rada „samo ventilatora“ ne može se kontrolisati temperatura. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene sobne temperature. a na displeju daljinskog upravljača ne pojavljuje se nijedan indikator. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO. 4. ! ΝAPOMENA: Svi indikatori prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. biće prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vreme početka rada i vreme isključivanja. Prilikom hlađenja najprijatnija temperatura je 21°C i više.3 i 4. Mogu se izvršiti samo koraci 1. željeni režim rada možete podesiti ručno. Zamenite stare baterije na isti način. Pomoću tastera TEMP podesite željenu sobnu temperaturu.samo vreme prestanka rada prikazivaće se TIMER OFF Ako su obe operacije . Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada možete ručno podesiti parametre koristeći opcije COOL (hlađenje). AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu uključite ga i na displeju unutrašnje jedinice počeće da se naizmenično pali i gasi signalna lampica OPERATION. Pomoću tastera MODE select izaberite AUTO (automatski rad). 2. Da biste stavili baterije skinite poklopac kućišta za baterije koji se nalazi na zadnjoj strani i stavite baterije u odgovarajućem smeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. Ponovni pritisak na taster ON/OFF prekida se rad klima uređaja. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada. Ponovo pritisnite taster ON/OFF kako biste zaustavili rad uređaja. 3. Najprijatniji opseg temperature je između 21°C i 28°C. Pritiskom tastera ON/OFF upaliće se operation lampica i klima uređaj će početi sa radom prema Vašim podešavanjima. 3. ! NAPOMENA: 1.

Ponovnim pritiskom TIMER OFF birate vreme kada želite da klima uređaj prestane sa radom. 1. Kad pritisnete taster TIMER ON.2.2. 2. 3. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vreme prekida rada. 3. 1. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. 2. . 3. 1. Podešavanje vremena uključivanja uređaja 1. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na . Ponovo pritisnite taster TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice.3. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON.4. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju.1. 7 . Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na .5. daljinski upravljač počinje da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. Nakon podešavanja TIMERA. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene temperature od 21°C do 28°C.2. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“. Tada možete resetovati vreme za početak rada uređaja. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom displeju. Nakon podešavanja TIMER ON. Kada pritisnete taster TIMER ON. Pritiskom na taster ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). daljinski upravljač počeće da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja.podešava automatsko isključivanje jedinice.3. 2. Pritisnite taster MODE za izbor opcije DRY . . TIMER Tasterom TIMER ON . digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“. Podešavanje vremena isključivanja uređaja 2.1. uređaju sa pola sekunde kašnjenja. TIMER OFF taster . Tada možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada. 3. Brzina ventilatora je mala.1. klima uređaj će u režimu DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. Nakon podešavanja TIMER OFF daljinski upravljač počeće da šalje signal klima . 2. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. 3.ISUŠIVANJE 1. Podešavanje vremena uključivanja i isključivanja uređaja 3. ! NAPOMENA: Usled razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutrašnje temperature. Ponovnim pritiskom TIMER ON birate vreme kada želite da klima uređaj počne sa radom. Nakon otprilike još 2 sekunde.može se podesiti automatsko uključivanje klima uređaja. 3. Ponovnim pritiskom ON/OFF tastera uređaj prestaje s radom. Nakon otprilike još 2 sekunde.3.

tj. Prosečni životni vek baterija kod normalne upotrebe je oko 6 meseci. Držite daljinski upravljač van domašaja tečnih supstanci. 4. nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može da prouzrokuje neispravnost daljinskog upravljača. U suprotnom. Držite daljinski upravljač van uticaja elektromagnetnih smetnji koje izazivaju drugi aparati za domaćinstvo. bazira se na kašnjenju trenutnog vremena. 8 . 6. curenje elektrolita iz baterija moglo bi oštetiti daljinski upravljač.Promena podešenog vremena Da biste promenili podešeno vreme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) uređaja. izvadite baterije. Kad menjate baterije. 5. 9. UPOZORENJA 1. Držite unutrašnji prijemnik van direktnog uticaja sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko nedelja. 3. ! NAPOMENA: Podešeno vreme je relativno. 7. pritisnite odgovarajući taster TIMERA i resetujte vreme. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. Obratite pažnju da između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće odgovarati na zadate komande. 8. 2. Zamenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutrašnje jedinice ili kad ne svetli indikator transmisije.

Podešavanje uspravnog strujanja vazduha: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi.PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA • • • Pravilno podesite smer strujanja vazduha jer u suprotnom može doći do neujednačenosti sobne temeperature. 9 .dole) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača. • Nakon podešavanja uspravnog strujanja vazduha u svim naknadnim operacijama uspravno strujanje će se automatski prilagoditi smeru u koji ste postavili rešetku tasterom AIR DIRECTION. Uspravnu rešetku podesite ručno. Pripazite da Vam ventilator ili vodoravna rešetka ne zakači prste. Pomoću tastera AIR DIRECTION (smer vazduha) na daljinskom upravljaču. • Za zaustavljanje ove funkcije.dole) Klima uređaj automatski prilagođava uspravno strujanje vazduha odgovarajućem režimu rada. Automatsko menjanje smera strujanja vazduha (gore .desno) Podesite uspravno strujanje vazduha ručno pomoću poluge na levoj ili desnoj strani uspravne ručice rešetke (u zavisnosti od modela). Pritisnite taster AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju. u zavisnosti od vašeg modela) kraj izlaza vazduha. • Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču. željeni smer strujanja vazduha ćete postići pomeranjem poluge na levi (ili desni. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj. pritisnite taster SWING još jednom. Podešavanje vodoravnog smera strujanja vazduha (levo . postavite rešetku u željenom smeru. Podešavanje uspravnog smera strujanja vazduha (gore . I da ne oštetite uspravnu rešetku.

ugasite uređaj i ponovo upalite. Ako pomerate rešetku ručno. Uvek koristite taster AIR DIRECTION ili SWING.P A Ž NJ A! • Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće van funkcije kad je klima uređaj isključen (isto važi i kad je TIMER ON podešen). on će automatski birati hlađenje. uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grejanje) temperaturu za 1°C/h. prouzrokujući curenje vode na pod ili nameštaj. Napomena: uređaj će se automatski uključiti posle 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP . to je normalna pojava u takvom slučaju. T emperatura se reguliše u toku isušivanja ponovljenim aktiviranjem I deaktiviranjem funkcije hlađenja ili ventilatora. • Otvoreni ugao vodoravne rešetke ne bi smeo biti premali. vodoravna rešetka se možda neće pomerati oko 10 sekundi. • ISUŠIVANJE 10 . možete ručno odabrati željene uslove rada uređaja. Klima uređaj će samostalno održavati sobnu temperaturu koju ste odabrali. • Ne uključujte uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. • Ne pomerajte vodoravnu rešetku ručno. grejanja ili automatskog rada. grejanje (samo modeli sa obe funkcije) ili rad ventilatora u zavisnosti od temperature koju ste odabrali i od sobne temperature. Podešena temperatura će biti nepromenjena 2 sata. • Ne preporučuje se ostavljanje uređaja uključenog duže vreme ako je smer strujanja vazduha podešen prema dole prilikom hlađenja ili isušivanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke. GREJANJE • • DRYING FUNKCIJA • Ova funkcija automatski postavlja funkciju isušivanja na osnovu razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. Brzina ventilatora se reguliše automatski. PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD • Kada podesite uređaj na AUTO režim rada. Ako se to dogodi. Ako Vam automatski režim rada ne odgovara. • HLAĐENJE • SLEEP FUNKCIJA • Kad pritisnete taster SLEEP za vreme hlađenja. jer to može smanjiti efekat hlađenja i grejanja uređaja zbog ograničenog strujanja vazduha. vodoravna rešetka može proizvoditi zvukove u trajanju oko 10 sekundi. može raditi na neispravan način. • Kada uređaj uključite odmah nakon isključivanja. • Prilikom priključenja uređaja na el. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). mrežu.

• Očistite filter barem jednom u mesec dana. 11 . • Nemojte koristiti hemijska sredstva niti metlicu za prašinu. razređivač. • Prednji poklopac unutrašnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom.ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno isključite uređaj i prekinite dovod struje pre čišćenja. Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača P A Ž NJ A! • Koristite suvu krpu za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača. • Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutrašnje jedinice ako je jako prljava. 3. 2. Izvadite filter iz unutrašnje jedinice. 1. • Očistite filter pomoću usisavača ili vode i zatim osušite na hladnom mestu. Nakon toga je obavezno prosušite suvom krpom. Uhvatite dršku vazdušnog filtera i lagano podignite kako biste izvadili filter iz držača. prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu prouzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. Podignite poklopac unutrašnje jedinice do određenog ugla dok se ne zaustavi uz zvuk klik. • Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja. Molimo da očistite filter barem jednom u mesec dana. a zatim povucite prema dole. Čišćenje vazdušnog filtera Zapušeni vazdušni filter smanjuje efekat hlađenja uređaja.

PROVERA PRE RADA • Proverite da žice nisu oštećene ili odlemljene. T ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog o distributera ili servisera. Isključite uređaj i prekinite dovod struje. Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. • Proverite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz vazduha nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan. Elektrostatički (plazma) filter !!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja rešetke jer može prouzrokovati električni udar. • Proverite da li je ugrađen vazdušni filter.mreže.4. • • 12 . Spoljna jedinica zahteva periodično održavanje i čišćenje. obavite sledeći postupak: 1. Izvadite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici levo (nije primenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera). Vratite flter za osvežavanje vazduha na njegovo mesto i to tako da prvo umetnete gornji deo filtera u jedinicu vodeći računa da su leva i desna ivica filtera pravilno poravnate i zatim vratite filter u prvobitni položaj. • Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. Pre ponovne ugradnje filtera proverite da ništa nije oštećeno. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. Pre čišćenja uređaja proverite da li je uređaj isključen iz el. 3. !P A Ž NJ A: • Ne dirajte metalne delove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od ozleda usled rukovanja oštrim metalnim ivicama. • • ODRŽAVANJE Ako ne nameravate duže vreme koristiti uređaj. 2. Uključite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. Izloženost vodi može uništiti izolaciju I prouzrokovati strujni udar.

Prigušena buka iz uređaja • Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje sa radom. Bela para izlazi iz unutrašnje jedinice • Bela para može nastati zbog velike temperaturne razlike između vazduha koji ulazi u uređaj i vazduha koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. • Buka se može pojaviti i kad se rešetka za vazduh vraća u svoj prvobitni položaj prilikom uključivanja. B) Prilikom odleđivanja. • U ovakvim uslovima uređaj prestaje da greje i automatski pokreće funkciju odleđivanja. a vlaga visoka što rezultuje slabijim grejanjem uređaja. Klima uređaj prelazi sa hlađenja ili grejanja na rad ventilatora (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). kompresor će se automatski isključiti. Kada unutrašnja temperatura dostigne temperaturu podešenu na uređaju. nameštaj. • Prilikom rada ili isključivanja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom menjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih delova usled grejanja ili do njihove kontrakcije usled hlađenja. 4. C) Grejanje pri niskoj temperaturi. 5. Odleđivanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem): • Led se može stvoriti na spoljnoj jedinici za vreme toplotnog ciklusa kad je spoljna temperatura niska. T zvuk aj se javlja zbog protoka rashladnog gasa ili njegovog zaustavljanja.UPUTSTVA ZA RAD Za vreme normalnog rada uređaja može se dogoditi sledeće: 1. Zaštita kompresora • Kompresor ne može početi sa radom 3 minuta nakon što je bio isključen. Kompresor će ponovo početi sa radom kada porast unutrašnje temperature do podešenog stepena aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grejanje (samo za modele sa grejanjem i hlađenjem). 6. • Bela para se može pojaviti i zbog vlage usled odleđivanja kada uređaj ponovo počne da greje nakon završetka odleđivanja. • Ventilatori spoljne i unutrašnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). 13 . dim. Prašina izlazi iz unutrašnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put.. 3. Čudan miris dolazi iz unutrašnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutrašnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal..). Zaštita klima uređaja. 2. a klima uređaj preći na rad ventilatora. • Vreme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta u zavisnosti od spoljašnje temperature I količini leda nakupljenoj na spoljnoj jedinici. Anti-hladan vazduh (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) • Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan vazduh za vreme grejanja dok je izmenjivač toplote unutrašnje jedinice u jednoj od sledeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grejanje tek počelo.

U tom slučaju. U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok vazduha i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad).7. 14 . povratak napona će aktivirati svetlosni indikator na unutrašnjoj jedinici (OPEARTION indicator). preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grejanje. bežični ili mobilni telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja. 10. 9. Munja. uređaj isključite iz el. Grejanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplotu iz spoljne jedinice i ispušta je kroz unutrašnju jedinicu u toku grejanja.mreže i ponovo ga uključite. toplota koju uređaj crpi takođe će se smanjiti. Kod jedinica bez automatskog restarta. 8. Ako ne možete da postignete zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja. Kada spoljašnja temperatura padne. Curenje vode iz unutrašnje jedinice Na površini unutrašnje jedinice može se pojaviti voda pri grejanju u uslovima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). punjenje uređaja toplotom se pojačava zbog velike razlike između spoljašnje I unutrašnje temperature. Automatski restart Nestanak struje za vreme rada zaustaviće uređaj u potpunosti. Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešavanjima koja su ranije zapamćena u memoriji. Pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada. Za restartovanje pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču. Istovremeno.

21460 VRBAS TEL: 021 / 790 169. 37000 KRUŠEVAC TEL: 037 / 441 770. 24000 SUBOTICA TEL: 024 / 527 050. LJUBIĆ 127. 36000 KRALJEVO TEL: 036 / 354 588. MOBILNI: 063 / 272 386 11. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 694 558. MOBILNI: 064 / 12 10 256 9. MOBILNI: 064 / 111 76 90 4. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 356 680. 21220 BEČEJ TEL: 021 / 69 14 880. MOBILNI: 063 / 417 766 8. MOBILNI: 063 / 77 55 42 12. MOBILNI: 063 / 369 999 10. MOBILNI: 064 / 813 20 32 5.O. MOBILNI: 063 / 272 386 2.O. LEKIĆ SR PROFESORA KOSTIĆA 36. MOBILNI: 063 / 273 225 15 .O.O.SERVISNIH CENTARA ZA DISTRIBUCIJU I SERVIS MIDEA & KOREL KLIMA UREĐAJA: 1. 19210 BOR TEL: 030 / 458 786. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 661 620. BEOGRADSKI PUT 10. ATRIUM D.O. BEOTEHNA SZTR KRALJEVAČKOG BATALJONA 195. MOBILNI: 063 / 614 541 3.SPISAK PRODAJNO . 15300 LOZNICA TEL: 013 / 351 552. PREDRAGA STANOJEVIĆA 7. 19300 NEGOTIN TEL: 019 / 545 505. LUMEN D. MOBILNI: 064 / 207 55 25 6. EL GREJKO SZTR OSLOBOĐENJA 41. 11400 MLADENOVAC TEL: 011 / 82 30 864.O. TERZIĆ ELEKTRO SZTR OMLADINSKE BRIGADE 11.O. JEŠA SZTKR KOSMAJSKA 19. STATOR SZTR FILIPA KLJAJIĆA 96.OPREMA D. MOBILNI: 062 / 496 701 7.O. 26000 PANČEVO TEL: 013 / 351 552. MIKI SZTR NJEGOŠEVA 27. MOBILNI: 064 / 127 98 79 13. TERMOMONT ELEKTRO D. ORION ELEKTRO SZR ČARNOJEVIĆA 15A. CARA LAZARA 14. FRIGO . DEJAN KLIMA SERVIS BOŠKA TOŠKOVIĆA 64.

31300 PRIJEPOLJE TEL: 033 / 714 773. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 225 974. 35213 DESPOTOVAC TEL: 035 / 611 468. MOBILNI: 064 / 144 80 53 22. MOBILNI: 063 / 229 242 15. MOBILNI: 063 / 83 96 387 16. MOBILNI: 064 / 19 19 306 19. 11260 UMKA TEL: 011 / 80 25 964. ŠARAC ELEKTRO ZTR CARA LAZARA 157. 18300 PIROT TEL: 010 / 312 355. 31210 POŽEGA TEL: 031 / 713 7138. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 551 344. KOSTE ABRAŠEVIĆA 40. MOBILNI: 063 / 610 487 20. POLET SZTR NOVOVAROŠKA BB. FRIGO SERVIS PANTIĆ ŽELEZNIČKA 1. ŠAINOVIĆ I SINOVI SZER VUKA KARADŽIĆA 105.O. MOBILNI: 063 / 419 439 21.14.O. 064 / 139 31 03 17. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 245 834. BEO-DEO SZTKR VOJVOĐANSKA 107. MOBILNI: 064 / 120 63 55 26. 18000 NiŠ MOBILNI: 063 / 877 70 39. MOBILNI: 063 / 667 397 24. EL-FRI SZR SINĐELIĆEVA 59/1. SAVEZA BORACA 66. OMLADINSKIH BRIGADA 57 . MOBILNI: 063 / 364 715 16 . 21410 FUTOG TEL: 021 / 893 427. 31000 UŽICE TEL: 031 / 516 538. 19370 BOLJEVAC MOBILNI: 064 / 668 36 92 23. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 221 361.O.O. MOBILNI: 063 / 81 09 642 25. SLAVKE ĐURĐEVIĆ B1/3. MEGAHERC SZR VOJSKE JUGOSLAVIJE 80. MOBILNI: 062 / 464 398 28. MOBILNI: 063 / 77 14 173 18. RISTIĆ ELEKTRO D. MOBILNI: 065 / 38 10 977 27. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 220 478.O. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 27 737. EL-ROS SZR KRALJA PETRA 16.O. NEŠA ELEKTRO D.O. SBS D. DOBRANOVIĆ SZR SERVIS ZANATSKI CENTAR BB. PNEU SERVIS ZETSKA 17. FRIGO SERVIS SZTR HAJDUK VELJKOVA 145. ELEKTRO D.O.

25260 APATIN TEL: 025 / 772 471. MOBILNI: 064 / 36 38 699 40. MOBILNI: 064 / 64 24 082 33. 19320 KLADOVO MOBINI: 063 / 453 219 43. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 190 964. ELEKTROTEHNA KNJAZA MILOŠA 2. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 611 775.O. 18000 NIŠ TEL: 018 / 511 303. FRIGO KLIMA SZTR BOGDANA ŽERAJIĆA 24/2. MOBILNI: 065 / 549 59 99 39.O. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 23 23 303. 18220 ALEKSINAC TEL: 018 / 80 50 50. K-TIM BRANKA RADIČEVIĆA 16 . 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 22 932. FREON D. MOBILNI: 063 / 78 15 587 36. MOBILNI: 063 / 542 131 37. GAVRILOVIĆ I SIN STR LAZE NANČIĆA 10.O.O.O. 025 / 421 783 17 . CARA DUŠANA 66A. KLIMADŽIJA SZR ZORKE RADULOVIĆ VUKE 6. 21000 NOVI SAD TEL: 022 / 444 251. MOBILNI: 064 / 639 19 81 42. ADI ANDREA 11. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 35 11 590.29. FRIGOBANJAC SRU TOŠKETOVA 14. FRIGOLAD SERVIS VIDIKOVAČKI VENAC 104B-L54. HERC D. 18205 NIŠKA BANJA TEL: 018 / 45 49 599. ELTOM D. AB KLIMAELEKTRO SZTR MILOŠA OBILIĆA 32. MOBILNI: 063 / 77 62 632 38. MOBILNI: 064 / 36 29 244 41.O. 22304 NOVI BANOVCI MOBINI: 063 / 806 14 20 34. SRPSKIH VLADARA 46. MOBILNI: 063 / 77 06 308 35. MOBILNI: 064 / 618 40 34 30. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 734 931. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 468 228. ELBRACO GROUP D. MOBILNI: 063 / 77 01 896 32.O. OBILIĆEV VENAC 5. PAJA EMZR OBILIĆEVA 22/11. 011 / 26 94 788 31. POLARIS SZTR GANDIJEVA 148A. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 504 638.O. FRIZ SERVIS MARKA OREŠKOVIĆA 21.

S. EL KOMERC STKR ĐORĐA TOMAŠEVIĆA 38. ELEKTRO-SEVER VOJVOĐANSKA 48 . 37230 ALEKSANDROVAC TEL: 037 / 55 66 30. MITAR ELEKTRO SREĆKOVA 17. 16240 MEDVEĐA TEL: 016 / 892 019. VOJVODE MIŠIĆA 39. ELEKTROLUKS JABLANIČKA 59. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 304 246. DRAGI ŽARKA ZRENJANINA39/2.O. NIKOLE TESLE 10. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 22 653. ELEKTRO-AS D.44. CLAVIS D. MOBILNI: 063 / 777 45 19 51. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 31 141. MOBILNI: 063 / 503 826 46. ALFA LIGHT D. MOBILNI: 063 / 852 67 18 49. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 402 751.Z. MOBILNI: 063 / 266 485 57. ELEKTRO-SELENČA PRVOMAJSKI BULEVAR A 12. HARMONIKA SR KNEZA LAZARA 11. MOBILNI: 063 / 231 867 52.R. 22240 ŠID TEL: 022 / 710 150. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 442 444. MOBILNI: 063 / 368 418 48. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 350 850. MOBILNI: 063 / 83 03 192 58. FRIGO-FIX SZR BRAĆE LAKOVIĆA 63/A. OBOD SERVIS KNJAZA MILOŠA 15/3. 025 / 442 422 56. MOBILNI: 063 / 453 087 55. SIMCOOL ZR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 8. MILTON PP SVETOSAVSKA 23. VODOVODSKA 97. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 357 592. 25210 ČONOPLJA MOBILNI: 063 / 596 481 53. FRIGOTERM STANKA OPSENICE 107. 26206 SAKULE TEL: 013 / 685 313.O. MOBILNI: 063 / 663 033 50. MOBILNI: 064 / 162 71 94 45. 18300 PIROT TEL: 010 / 321 586.O. 17510 VLADIČIN HAN TEL: 017 / 474 066.O. 11147 BEOGRAD TEL: 011 / 23-99-479/LOK 114.O.O. MOBILNI: 063 / 382 275 18 . MOBILNI: 063 / 410 534 54. MOBILNI: 063 / 362 218 47.

MOBILNI: 064 / 195 51 27 73.NOVEMBRA BB. AGATEL D.T. TR I SERVIS RANĐELOVIĆ 12. MOBILNI: 062 / 21 96 70 61. 16220 GRDELICA TEL: 016 / 831 042. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 542 043. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 183.O.O. NEMANJINA 11.Z. FRIGO-BORA SERVIS 29. 18000 NIŠ MOBILNI: 064 / 152 26 27. 16210 VLASOTINCE TEL: 016 / 873 004. ELKOM 37220 BRUS TEL: 037 / 827 041. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 92 703. 012 / 542 435 64. 064 / 129 25 87 70. ANJA ŠOP BUBANJSKA 16. ELEKTRO STR KOČE KOLAROVA 18. LOKAL 55. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 227 696. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 64 595. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 541 175. BUKAČ LJUBOMIR SZTR RESAVSKA 40A. MOBILNI: 064 / 46 72 621 60. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 097.R. GERA ELEKTRO SZR ALEKSE MARKEŠIĆA 87. MOBILNI 064 / 118 10 77 71. 16230 LEBANE TEL: 016 / 843 607. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 884 453. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 562 830. MOBILNI: 063 / 832 32 94 72.59. SOKO TRADE SERVIS MITROPOLITA MIHAILA 24. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 830 999. MOBILNI: 065 / 44 403 00 62. MOBILNI: 063 / 412 354 66. MOBILNI: 063 / 822 09 26 67. OZR SOKO SERVIS CARA DUŠANA BB. COOLING TECHNICS VIZANTIJSKI BULEVAR 88. ELEKTRO SPEKTAR S. MOBILNI: 065 / 33 64 595 19 .BRIGADE. ELEKTROMONTAŽA SR DR. LOKAL 5. SRNIĆ SZR MILANA ARSENIJEVIĆA 25. MOBILNI: 061 / 144 26 11 63.VASE SAVIĆA BB. 063 / 88 95 199 69. MOBILNI: 064 / 840 34 14 65. TEODORA PAVLOVIĆA 10. MOBILNI: 064 / 263 62 22 68. SATMANIJA VIZANTIJSKI BULEVAR 86.

064 / 11 555 87 VOJVODE MILENKA 3. 065 / 23 92 060 87. SERVIS COOL KNEZA MIHAILA 23. 022 / 731 634. 18320 DIMITROVGRAD TEL: 010 / 360 987. 19210 BOR TEL: 030 / 457 955. DEKOM SZTR M. JUŽNOMORAVSKA 5. MOBILNI: 063 / 632 943 77.ŠID TEL: 022 / 715 799. DEMI SZTR BALKANSKA 61. ELEKTRO SERVIS DUŠANOVA 76.O. 11300 SMEDEREVO-PETRIJEVO TEL: 026 / 715 147. MOBILNI: 063 / 840 32 38 83. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 250 34 39. FRIGOMONT SZTR I KOMISION VOJVOĐANSKA 104C. ALISA SERVIS SINIŠE STANKOVIĆA 13. MOBILNI: 063 / 412 720 78. 22241 VAŠICA . MOBILNI: 060 / 555 47 47 75.T.O. 18208 SVRLJIG TEL: 018 / 826 033. MOBILNI: 063 / 483 730. 14000 VALJEVO MOBILNI: 063 / 77 33 176. 34310 TOPOLA TEL: 034 / 813 913. 12220 VELIKO GRADIŠTE TEL: 012 / 661 050. LIPA D. TIM-SISTEMS ZR BRANKA RADIČEVIĆA 3. 12000 POŽAREVAC MOBILNI: 063 / 77081 820. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 362 942. 17500 VRANJE TEL: 017 / 410 998. SAŠA ZTR BULEVAR VOŽDA KARAĐORĐA 39. 012 / 660 446 79. MOBILNI: 065 / 872 4 904 80. MOBILNI: 063 / 81 86 751 86. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 413 501. V. 065 / 483 730 0 85.GORČILA 5. 22320 INĐIJA TEL: 022 / 550 093. 022 / 510 145 81.A.S. MOBILNI: 064 / 11 555 87 76. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 872 4 904.74. MOBILNI: 063 / 813 63 51 82. PUZIĆ TR VOJVODE STEPE 61/1. DIMITRIJEVIĆ GR GUŠEVAC. MOBILNI: 064 / 616 79 26 84. AQUA TRADE SZTR MILA MANIĆA 23. FREON ZTRU DELIGRADSKA 3. FRIGO SERVIS CARAN DANILA KIŠA 12/23 L3. 017 / 422 707. MOBILNI: 063 / 446 611 20 .

11250 BEOGRAD . MOBILNI: 063 / 640 361 93. MOBILNI: 064 / 1816 341 98. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 37 497. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 23 054.RIBARA 7.Z. MOBILNI: 063 / 505 192 102.88. SRBIJA ELEKTRO SRETENA ZDRAVKOVIĆA 114. FRIGO TEHNIKA S. FRIGOLINE DR. TEHNOMAX S. FRIGO STANKO VOJVODE PUTNIKA 33.E. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 652 610. MOBILNI: 063 / 80 92 899 89.T.R. 11000 LOZNICA . MIJE KOVAČEVIĆA 10B.K.SEDIŠTE MOKROLUŠKA 124. MOBILNI: 063 / 202 351 91. EKOMONT S.Z. MOBILNI: 063 / 602 568 90. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 237 264. SUPERMEN SERVIS BRADIĆ BB. FROSTY PALMOTIĆEVA 28. FRIGO ELEKTRO SZR ARILJSKE ČETE 9. FRIGOSERVIS S. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 329 17 67. MOBILNI: 064 / 1311 978 99. 026 / 618 896. 21410 FUTOG MOBILNI: 063 / 543 306 101. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 787 416. NEMANJE TOMIĆA 1/14.Z. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 063 / 512 671 21 . INPULS TIM VINOGRADI 13.OPERATIVA MOBILNI: 064 / 363 34 11 92. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 525 670. ODŽACI.Z. MIJE JOVANOVIĆA 38. ENERGY S.T. 31230 ARILJE TEL: 031 / 896 058. SOLAR SHOP T.R. MOBILNI: 064 / 258 67 41 100. 35230 ĆUPRIJA TEL: 035 / 473 659.R. MOBILNI: 063 / 374 861 96.ŽELEZNIK MOBILNI: 064 / 110 27 30 94. MARIJE BURSAĆ 9.R. 11319 KRNJEVO MOBILNI: 063 / 82 67 835 97. ELEKTRO SERVIS RAKIĆ VELIMIRA GAJIĆA 20. LAV ELEKTRONIK KOPERNIKOVA 32. MOBILNI: 064 / 68 100 84 95. 037 / 711 825.A.R. 37240 TRSTENIK TEL: 037 / 713 242. JAKOVA NENADOVIĆA 70. 15300 LOZNICA .

MOBILNI: 063 / 777 50 01. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 370 471 117. GODOMINSKA 72. FRIGOLINIJA D. 18110 NiŠ MOBILNI: 062 / 26 00 32 POKRIVA PODRUČJE NIŠA. VRANJA I PIROTA 22 .O. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 61 583. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 30 55 612. 11420 SMEDEREVSKA PALANKA MOBILNI: 064 / 55 42 600 112. ELEKTRON .T.R. 36300 NOVI PAZAR TEL: 020 / 315 286. ELEKTRIK SERVIS FEJEŠ KLARE 88. 18000 NIŠ TEL: 018 / 581 176. 11070 NOVI BEOGRAD TEL: 011 / 21 66 342. BLANIK-FRIGO VOJVODE MIŠIĆA 19. M&M PROJEKT BALZAKOVA 64/21. PLITVIČKA 5. MIŠIĆ D.O. 11000 BEOGRAD MOBILNI: 064 / 29 69 444. MOBILNI: 065 / 30 55 612 109. 1. MOBILNI: 063 / 603 643 108. FRIGODELTA RADOJA DOMANOVIĆA 62A. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 065 / 45 08 307 104. SIEMENS S.O. 23206 MUŽLJA MOBILNI: 061 / 17 15 126. PROKUPLJA. BRZI BROD. NEHRUOVA 51A LOKAL 53. ZMAJ JOVINA 1. 065 / 24 23 772 113.103. MB ELEKTRO ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 10. LESKOVCA. COOL FRIGO NS S.M NIKOLE VUKIČEVIĆA 2/2. MOBILNI: 063 / 77 32 675 114. MOBILNI: 065 / 43 07 307 105.Z. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 477 06 56. 063 / 71 97 368 110. MOBILNI: 060 / 4 900 300 116.R. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 450 397. BLUE WIN TORLAČKA 4.O. MOBILNI: 063 / 803 70 14 107. T-SYSTEM EXPRESS D.O. MOBILNI: 063 / 418 271 111. SERVIS VEGA BRANKA KRSMANOVIĆA 43. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 10 391.O. ALEKSINCA. 11090 BEOGRAD TEL: 011 / 351 44 22.MAJ 120A. SERVIS STILO ĐURE JAKŠIĆA 8. 063 / 83 52 421 106. MOBILNI: 064 / 393 79 78 115. MAKS MONT MILE DIMIĆ 42.

118. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 649 73 07. 18000 NIŠ TEL: 018 / 42 89 210. MOBILNI: 063 / 609 971 121.MEHANIČARSKA RADNJA GVOZDIĆ MIRKO PETRA DOBRNJCA BB.O. DR ELEKTRO BRAĆE JOKSIĆA 111.maktrade. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 732 797.rs 23 .Z.Z. MOBILNI: 065 / 87 25 054 123. ALI AGIĆEVA 7/10. MOBILNI: 064 / 616 75 06 www.O. RUDARSKA 17A. MOBILNI: 064 / 434 89 51 124. MOBILNI: 062 / 136 02 11 i 120. KLIMA MONT S. FRIGO-MADŽO SZR SELJAČKIH BUNA 55.R. MOBILNI: 063 / 77 04 890 119. FRIGOSTAR-NBS D. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 231 744. NOSIOCA ALBANSKIH SPOMENIKA BB.R. MI KOM S. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 25 054.R. EL. TERMOSAN S.Z. 12300 PETROVAC NA MLAVI MOBILNI: 061 / 220 45 94 122. 35223 VELIKI POPOVIĆ TEL: 035 / 621 785. JAGODINSKI PUT 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful