P. 1
Klime Uputstvo-KOREL VAZNO!!!

Klime Uputstvo-KOREL VAZNO!!!

|Views: 1,929|Likes:
Published by NJOSVY

More info:

Published by: NJOSVY on Jul 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2011

pdf

text

original

KORISNIČKO UPUTSTVO

Midea & Korel klima uređaji
(uz daljinski upravljač R51)

www.maktrade.rs

Izduvavanje (Fan). Režimi rada: Hlađenje (Cool).R51D/CE. Grejanje (Heat). Podešavanje unutrašnje temperature u rasponu: 17°C – 30°C 4. Automatski rad (Auto) 2. OPIS FUNKCIJSKIH TASTERA NA UPRAVLJAČU Slika 1 !Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača 3 . Isušivanje (Dry).R51/E. 51/CBGE . LCD – displej od tečnog kristala sa prikazom svih funkcija 5. Funkcija vremenskog podešavanja do 24 sata 3.0V (Alkalne suve baterije LR0×2) 2.R51/ BGE.0V dostiže 11m) -5°C~60°C Opis mogućnosti: 1. Funkcija noćnog svetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6.SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model Nominalni napon Najniži napon CPU signala Max udaljenost (raspon signala) Raspon radne temperature R51D/E.0V 8m (ako se koristi napon 3. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11.

11. HIGH (visoka) i ponovo nazad na AUTO . Kada podešeno vreme pokaže 10:00 h. Za poništavanje programa ON. TEMP ▼: pritisnite taster da biste smanjili unutrašnju temperaturu 2. DRY HEAT i FAN. AIR DIRECTION: pomoću ovog tastera krilca se mogu postaviti pod željenim uglom. AUTO COOL DRY HEAT FAN ! NAPOMENA: Model klime koji samo hladi nema opciju grejanja 4. Za poništavanje pritisnuti taster još jednom.1. Kad se krilca nađu pod uglom koji utiče na efekat hlađenja i grejanja klima uređaja. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (zavisno od modela uređaja): ovaj taster omogućava prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. FAN SPEED: ovaj taster služi za podešavanje brzine ventilatora sledećim redosledom: AUTO (automatska). 4 . 5. ON/OFF: pritiskom na taster omogućava se uključivanje/isključivanje klima uređaja. 6. Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme OFF za 30 min. HEAT i AUTO načinu rada uređaja. svaki pritisak na taster će povećati vreme OFF za 60 min. LED DISPLAY : pritiskom na taster brišu se brojevi na displeju unutrašnje jedinice. 8. TEMP ▲: pritisnite taster da biste povećali unutrašnju temperaturu 3. Ova funkcija je primenjiva samo u COOL. RESET pritiskom na taster RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se : vraćaju na početne postavke (upotrebite okrugli štapić malog preseka za pritiskanje tastera). jednostavno podesite vreme ON na 0:00h. kako je prikazano na slici . TIMER ON: postavke vremena ON (početak rada). Svaki pritisak na taster povećava podešeno vreme ON za 30 min. ponovnim pritiskom displej se ponovno aktivira (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). 10. Za poništavanje programa OFF. LOW (niska). Napomena: pritiskom na bilo koji taster prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. jednostavno podesite vreme OFF na 0:00 h. 7. Kada podešeno vreme prikaže 10:00 h. ona će automatski promeniti položaj (nije primenjivo na uređajima bez navedene funkcije). TIMER OFF: postavke vremena OFF (prekid rada). MED (srednja). 9. Svakim pritiskom tastera krilca se pomeraju prema gore ili dole pod određenim nagibom. MODE: svakim pritiskom na ovaj taster bira se jedan od mogućih režima rada i to sledećim redosledom AUTO. SWING: pritiskom na ovaj taster možete pokrenuti automatsko spuštanje i podizanje plastičnih krilaca unutrašnje jedinice. COOL. svaki pritisak na taster će povećati vreme ON za 60 min.

Ako je podešeno 5 . LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kada pritisnete taster LOCK. Za oslobađanje postavki pritisnite taster još jednom (pomoću okruglog štapića malog preseka). 2. Vaš izbor će biti prikazan na LCD ekranu osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. DIGITALNI DISPLEJ: prikazuje temperaturu kao i ON i OFF postavke vremena ako su uključene. a nestaje kad se uređaj isključi. „HEAT“ opcija je dostupna samo kod uređaja koji mogu da greju. OPERATION MODE: prikazuje trenutni režim rada: „AUTO“. TURBO/POWERFUL: pritiskom na taster u COOL režimu rada. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. FAN SPEED: pritisnite taster FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). „DRY“. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA! NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU Slika 2 1. ! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na pređašnji način rada nakon konstantnog rada u „Powerful“ režimu hlađenja. 14. TIMER ON/OFF displej: prikazuje postavke vremena. TRANSMISSION: indikator zasija jedanput kad daljinski upravljač šalje signale unutrašnjoj jedinici. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. uređaj povećava jačinu hlađenja. „HEAT“ i „FAN“. 3. 5. „COOL“. Kad je uključen ventilator „FAN“ displej je prazan. Ako je podešeno samo vreme početka rada na displeju će biti prikazano TIMER ON. ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kada se uređaj uključuje pomoću daljinskog upravljača. Ponovnim pritiskom na taster ova funkcija se poništava. 7. 4.13. 6.

3. 3. Ponovni pritisak na taster ON/OFF prekida se rad klima uređaja. 2. AUTO FAN SPEED se automatski podešava. 1. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO. ! NAPOMENA: 1. klima uređaj može logički izabrati jedan od režima rada COOL. U toku automatskog rada. HIGH. Pritiskom tastera ON/OFF upaliće se operation lampica i klima uređaj će početi sa radom prema Vašim podešavanjima. biće prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vreme početka rada i vreme isključivanja. ! ΝAPOMENA: Svi indikatori prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. Pritisnite taster ON/OFF za uključivanje klima uređaja. Zamenite stare baterije na isti način. Mogu se izvršiti samo koraci 1. Lampica OPERATION na displeju unutrašnje jedinice će zasijati. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada možete ručno podesiti parametre koristeći opcije COOL (hlađenje). RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje / zamena baterija Daljinski upravljač radi na dve baterije (alkalne suve) LR03×2. željeni režim rada možete podesiti ručno. podešene. Da biste stavili baterije skinite poklopac kućišta za baterije koji se nalazi na zadnjoj strani i stavite baterije u odgovarajućem smeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. 4. Najprijatniji opseg temperature je između 21°C i 28°C. 2. Prilikom hlađenja najprijatnija temperatura je 21°C i više. Ako Vam ne odgovara AUTO režim rada.3 i 4. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu uključite ga i na displeju unutrašnje jedinice počeće da se naizmenično pali i gasi signalna lampica OPERATION. Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene sobne temperature. ! NAPOMENA: Opcijom rada „samo ventilatora“ ne može se kontrolisati temperatura. 2. Pomoću tastera MODE select izaberite AUTO (automatski rad). Pomoću tastera TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. HEAT i DRY registrujući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. a na displeju daljinskog upravljača ne pojavljuje se nijedan indikator. 1. FAN. HLAĐENJE/GREJANJE (nema kod modela koji samo hlade) I PROVETRAVANJE (recirkulacija vazduha) 1. Ponovo pritisnite taster ON/OFF kako biste zaustavili rad uređaja. Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28°C ili niža. Ali u toku stvarnog rada uređaja na displeju su prikazani samo simboli relativnih funkcija. MED ili LOW). 4. 6 . HEAT (grejanje) ili FAN ONLY (samo ventilator).samo vreme prestanka rada prikazivaće se TIMER OFF Ako su obe operacije . 2.

Nakon otprilike još 2 sekunde.1. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na . 2. Podešavanje vremena isključivanja uređaja 2.1.2. 7 . Pritisnite taster TEMP za podešavanje željene temperature od 21°C do 28°C. . Tada možete resetovati vreme za završetak rada. 2. Podešavanje vremena uključivanja i isključivanja uređaja 3. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. TIMER OFF taster .3. 1. Ponovnim pritiskom TIMER ON birate vreme kada želite da klima uređaj počne sa radom. uređaju sa pola sekunde kašnjenja. digitalnom displeju se pojavljuje poslednje podešeno vreme za kraj rada i oznaka „h“.ISUŠIVANJE 1. TIMER Tasterom TIMER ON . Nakon podešavanja TIMER ON. Nakon podešavanja TIMER OFF daljinski upravljač počeće da šalje signal klima . Brzina ventilatora je mala. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. 3. 3. 3.1. Ponovnim pritiskom ON/OFF tastera uređaj prestaje s radom.5. Tada možete resetovati vreme za završetak rada. 3. Pritiskom na taster ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). 2.3. 1. Podešavanje vremena uključivanja uređaja 1. daljinski upravljač prikazuje TIMER ON. a na digitalnom displeju biće prikazani poslednje podešeno vreme početka rada i oznaka „h“. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom displeju. daljinski upravljač počeće da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju.podešava automatsko isključivanje jedinice. daljinski upravljač počinje da šalje signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. oznaka „h“ nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom displeju.2. 3. Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vreme prekida rada.može se podesiti automatsko uključivanje klima uređaja. . Ponovnim pritiskom TIMER OFF birate vreme kada želite da klima uređaj prestane sa radom.4. Nakon otprilike još 2 sekunde. Kad pritisnete taster TIMER ON. Pritisnite taster MODE za izbor opcije DRY . Tada možete resetovati vreme za početak rada uređaja. 3. 1. Kada pritisnete taster TIMER ON. ! NAPOMENA: Usled razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutrašnje temperature. 2. Tada možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada. klima uređaj će u režimu DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. Kad pritisnete taster TIMER OFF daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF a na .2. Nakon podešavanja TIMERA.3. Ponovo pritisnite taster TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice.

2. Obratite pažnju da između daljinskog upravljača i prijemnika unutrašnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće odgovarati na zadate komande. UPOZORENJA 1.Promena podešenog vremena Da biste promenili podešeno vreme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) uređaja. 7. Držite unutrašnji prijemnik van direktnog uticaja sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. 9. Držite daljinski upravljač van domašaja tečnih supstanci. Držite daljinski upravljač van uticaja elektromagnetnih smetnji koje izazivaju drugi aparati za domaćinstvo. 3. curenje elektrolita iz baterija moglo bi oštetiti daljinski upravljač. tj. 5. Kad menjate baterije. bazira se na kašnjenju trenutnog vremena. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. izvadite baterije. nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može da prouzrokuje neispravnost daljinskog upravljača. U suprotnom. Zamenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutrašnje jedinice ili kad ne svetli indikator transmisije. 8 . Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko nedelja. ! NAPOMENA: Podešeno vreme je relativno. 8. 4. pritisnite odgovarajući taster TIMERA i resetujte vreme. Prosečni životni vek baterija kod normalne upotrebe je oko 6 meseci. 6.

dole) Klima uređaj automatski prilagođava uspravno strujanje vazduha odgovarajućem režimu rada. Podešavanje vodoravnog smera strujanja vazduha (levo . • Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču.PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA • • • Pravilno podesite smer strujanja vazduha jer u suprotnom može doći do neujednačenosti sobne temeperature. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj.desno) Podesite uspravno strujanje vazduha ručno pomoću poluge na levoj ili desnoj strani uspravne ručice rešetke (u zavisnosti od modela). Pomoću tastera AIR DIRECTION (smer vazduha) na daljinskom upravljaču. željeni smer strujanja vazduha ćete postići pomeranjem poluge na levi (ili desni. Automatsko menjanje smera strujanja vazduha (gore . u zavisnosti od vašeg modela) kraj izlaza vazduha. • Za zaustavljanje ove funkcije. • Nakon podešavanja uspravnog strujanja vazduha u svim naknadnim operacijama uspravno strujanje će se automatski prilagoditi smeru u koji ste postavili rešetku tasterom AIR DIRECTION. pritisnite taster SWING još jednom.dole) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. Pripazite da Vam ventilator ili vodoravna rešetka ne zakači prste. Uspravnu rešetku podesite ručno. Podešavanje uspravnog strujanja vazduha: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi. Podešavanje uspravnog smera strujanja vazduha (gore . postavite rešetku u željenom smeru. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača. I da ne oštetite uspravnu rešetku. 9 . Pritisnite taster AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju.

• Prilikom priključenja uređaja na el. grejanje (samo modeli sa obe funkcije) ili rad ventilatora u zavisnosti od temperature koju ste odabrali i od sobne temperature. vodoravna rešetka može proizvoditi zvukove u trajanju oko 10 sekundi. jer to može smanjiti efekat hlađenja i grejanja uređaja zbog ograničenog strujanja vazduha. Klima uređaj će samostalno održavati sobnu temperaturu koju ste odabrali. grejanja ili automatskog rada. PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD • Kada podesite uređaj na AUTO režim rada. prouzrokujući curenje vode na pod ili nameštaj. • ISUŠIVANJE 10 . uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grejanje) temperaturu za 1°C/h. • Ne pomerajte vodoravnu rešetku ručno. može raditi na neispravan način. Uvek koristite taster AIR DIRECTION ili SWING. • Ne uključujte uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. Ako Vam automatski režim rada ne odgovara. Napomena: uređaj će se automatski uključiti posle 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP . mrežu.P A Ž NJ A! • Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće van funkcije kad je klima uređaj isključen (isto važi i kad je TIMER ON podešen). možete ručno odabrati željene uslove rada uređaja. on će automatski birati hlađenje. T emperatura se reguliše u toku isušivanja ponovljenim aktiviranjem I deaktiviranjem funkcije hlađenja ili ventilatora. Ako se to dogodi. ugasite uređaj i ponovo upalite. GREJANJE • • DRYING FUNKCIJA • Ova funkcija automatski postavlja funkciju isušivanja na osnovu razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. to je normalna pojava u takvom slučaju. vodoravna rešetka se možda neće pomerati oko 10 sekundi. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). Podešena temperatura će biti nepromenjena 2 sata. • Kada uređaj uključite odmah nakon isključivanja. Brzina ventilatora se reguliše automatski. • Otvoreni ugao vodoravne rešetke ne bi smeo biti premali. • Ne preporučuje se ostavljanje uređaja uključenog duže vreme ako je smer strujanja vazduha podešen prema dole prilikom hlađenja ili isušivanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke. • HLAĐENJE • SLEEP FUNKCIJA • Kad pritisnete taster SLEEP za vreme hlađenja. Ako pomerate rešetku ručno.

Nakon toga je obavezno prosušite suvom krpom. • Očistite filter barem jednom u mesec dana. Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača P A Ž NJ A! • Koristite suvu krpu za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača. razređivač. 2. prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu prouzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. Uhvatite dršku vazdušnog filtera i lagano podignite kako biste izvadili filter iz držača. • Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja. Molimo da očistite filter barem jednom u mesec dana. • Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutrašnje jedinice ako je jako prljava. • Prednji poklopac unutrašnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. • Očistite filter pomoću usisavača ili vode i zatim osušite na hladnom mestu. 11 . 3.ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno isključite uređaj i prekinite dovod struje pre čišćenja. • Nemojte koristiti hemijska sredstva niti metlicu za prašinu. Čišćenje vazdušnog filtera Zapušeni vazdušni filter smanjuje efekat hlađenja uređaja. a zatim povucite prema dole. 1. Izvadite filter iz unutrašnje jedinice. Podignite poklopac unutrašnje jedinice do određenog ugla dok se ne zaustavi uz zvuk klik.

4. obavite sledeći postupak: 1. • Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. Izvadite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici levo (nije primenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera). Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. Isključite uređaj i prekinite dovod struje. !P A Ž NJ A: • Ne dirajte metalne delove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od ozleda usled rukovanja oštrim metalnim ivicama. • Proverite da li je ugrađen vazdušni filter. T ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog o distributera ili servisera. PROVERA PRE RADA • Proverite da žice nisu oštećene ili odlemljene. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. Pre ponovne ugradnje filtera proverite da ništa nije oštećeno.mreže. 3. 2. Pre čišćenja uređaja proverite da li je uređaj isključen iz el. Elektrostatički (plazma) filter !!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja rešetke jer može prouzrokovati električni udar. • Proverite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz vazduha nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan. Izloženost vodi može uništiti izolaciju I prouzrokovati strujni udar. Spoljna jedinica zahteva periodično održavanje i čišćenje. • • 12 . • • ODRŽAVANJE Ako ne nameravate duže vreme koristiti uređaj. Uključite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. Vratite flter za osvežavanje vazduha na njegovo mesto i to tako da prvo umetnete gornji deo filtera u jedinicu vodeći računa da su leva i desna ivica filtera pravilno poravnate i zatim vratite filter u prvobitni položaj.

2. • Prilikom rada ili isključivanja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom menjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih delova usled grejanja ili do njihove kontrakcije usled hlađenja. Kada unutrašnja temperatura dostigne temperaturu podešenu na uređaju. Odleđivanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem): • Led se može stvoriti na spoljnoj jedinici za vreme toplotnog ciklusa kad je spoljna temperatura niska. B) Prilikom odleđivanja. • Ventilatori spoljne i unutrašnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). nameštaj. Prigušena buka iz uređaja • Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje sa radom. Zaštita kompresora • Kompresor ne može početi sa radom 3 minuta nakon što je bio isključen.. Kompresor će ponovo početi sa radom kada porast unutrašnje temperature do podešenog stepena aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grejanje (samo za modele sa grejanjem i hlađenjem). 4. • U ovakvim uslovima uređaj prestaje da greje i automatski pokreće funkciju odleđivanja. Bela para izlazi iz unutrašnje jedinice • Bela para može nastati zbog velike temperaturne razlike između vazduha koji ulazi u uređaj i vazduha koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. 6. a klima uređaj preći na rad ventilatora..UPUTSTVA ZA RAD Za vreme normalnog rada uređaja može se dogoditi sledeće: 1. Anti-hladan vazduh (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) • Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan vazduh za vreme grejanja dok je izmenjivač toplote unutrašnje jedinice u jednoj od sledeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grejanje tek počelo. 3.). • Vreme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta u zavisnosti od spoljašnje temperature I količini leda nakupljenoj na spoljnoj jedinici. • Bela para se može pojaviti i zbog vlage usled odleđivanja kada uređaj ponovo počne da greje nakon završetka odleđivanja. 5. Klima uređaj prelazi sa hlađenja ili grejanja na rad ventilatora (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem). • Buka se može pojaviti i kad se rešetka za vazduh vraća u svoj prvobitni položaj prilikom uključivanja. kompresor će se automatski isključiti. dim. T zvuk aj se javlja zbog protoka rashladnog gasa ili njegovog zaustavljanja. a vlaga visoka što rezultuje slabijim grejanjem uređaja. Čudan miris dolazi iz unutrašnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutrašnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal. Zaštita klima uređaja. Prašina izlazi iz unutrašnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. 13 . C) Grejanje pri niskoj temperaturi.

Istovremeno. Kod jedinica bez automatskog restarta. toplota koju uređaj crpi takođe će se smanjiti. Grejanje (samo modeli sa grejanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplotu iz spoljne jedinice i ispušta je kroz unutrašnju jedinicu u toku grejanja. U tom slučaju. povratak napona će aktivirati svetlosni indikator na unutrašnjoj jedinici (OPEARTION indicator). 9. Curenje vode iz unutrašnje jedinice Na površini unutrašnje jedinice može se pojaviti voda pri grejanju u uslovima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). Ako ne možete da postignete zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja. punjenje uređaja toplotom se pojačava zbog velike razlike između spoljašnje I unutrašnje temperature. Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešavanjima koja su ranije zapamćena u memoriji. bežični ili mobilni telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja. 14 . U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok vazduha i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). 10. uređaj isključite iz el.7. Pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada.mreže i ponovo ga uključite. preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grejanje. 8. Automatski restart Nestanak struje za vreme rada zaustaviće uređaj u potpunosti. Kada spoljašnja temperatura padne. Za restartovanje pritisnite taster ON/OFF na daljinskom upravljaču. Munja.

DEJAN KLIMA SERVIS BOŠKA TOŠKOVIĆA 64.O. MOBILNI: 064 / 127 98 79 13. LUMEN D. 15300 LOZNICA TEL: 013 / 351 552. MOBILNI: 064 / 813 20 32 5. MOBILNI: 063 / 369 999 10. FRIGO . 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 694 558. CARA LAZARA 14. TERZIĆ ELEKTRO SZTR OMLADINSKE BRIGADE 11. 21220 BEČEJ TEL: 021 / 69 14 880. LEKIĆ SR PROFESORA KOSTIĆA 36. MIKI SZTR NJEGOŠEVA 27. 37000 KRUŠEVAC TEL: 037 / 441 770. MOBILNI: 063 / 417 766 8. MOBILNI: 063 / 77 55 42 12. JEŠA SZTKR KOSMAJSKA 19. 19300 NEGOTIN TEL: 019 / 545 505. MOBILNI: 063 / 272 386 2. ATRIUM D. LJUBIĆ 127. PREDRAGA STANOJEVIĆA 7. MOBILNI: 064 / 207 55 25 6. BEOGRADSKI PUT 10.O.O. MOBILNI: 062 / 496 701 7.SPISAK PRODAJNO . 26000 PANČEVO TEL: 013 / 351 552.O. 36000 KRALJEVO TEL: 036 / 354 588. STATOR SZTR FILIPA KLJAJIĆA 96. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 661 620.O. BEOTEHNA SZTR KRALJEVAČKOG BATALJONA 195. EL GREJKO SZTR OSLOBOĐENJA 41. MOBILNI: 063 / 614 541 3. ORION ELEKTRO SZR ČARNOJEVIĆA 15A.O.O. 24000 SUBOTICA TEL: 024 / 527 050. TERMOMONT ELEKTRO D. 21460 VRBAS TEL: 021 / 790 169. MOBILNI: 063 / 273 225 15 . MOBILNI: 064 / 12 10 256 9. MOBILNI: 063 / 272 386 11. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 356 680. 11400 MLADENOVAC TEL: 011 / 82 30 864.SERVISNIH CENTARA ZA DISTRIBUCIJU I SERVIS MIDEA & KOREL KLIMA UREĐAJA: 1. MOBILNI: 064 / 111 76 90 4.OPREMA D.O. 19210 BOR TEL: 030 / 458 786.

ELEKTRO D. POLET SZTR NOVOVAROŠKA BB.O. MOBILNI: 063 / 229 242 15. 35213 DESPOTOVAC TEL: 035 / 611 468. MOBILNI: 063 / 77 14 173 18. KOSTE ABRAŠEVIĆA 40.O. RISTIĆ ELEKTRO D. FRIGO SERVIS PANTIĆ ŽELEZNIČKA 1. 31300 PRIJEPOLJE TEL: 033 / 714 773. DOBRANOVIĆ SZR SERVIS ZANATSKI CENTAR BB. 064 / 139 31 03 17.O. ŠAINOVIĆ I SINOVI SZER VUKA KARADŽIĆA 105. 31000 UŽICE TEL: 031 / 516 538. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 220 478.14. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 27 737.O. MOBILNI: 063 / 83 96 387 16. MOBILNI: 063 / 364 715 16 . 31210 POŽEGA TEL: 031 / 713 7138. MOBILNI: 063 / 419 439 21.O. MEGAHERC SZR VOJSKE JUGOSLAVIJE 80. MOBILNI: 062 / 464 398 28. EL-FRI SZR SINĐELIĆEVA 59/1. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 221 361. 18300 PIROT TEL: 010 / 312 355. BEO-DEO SZTKR VOJVOĐANSKA 107. MOBILNI: 065 / 38 10 977 27. 21410 FUTOG TEL: 021 / 893 427. SLAVKE ĐURĐEVIĆ B1/3. 18000 NiŠ MOBILNI: 063 / 877 70 39. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 551 344. MOBILNI: 063 / 667 397 24. MOBILNI: 064 / 144 80 53 22.O. MOBILNI: 063 / 610 487 20. FRIGO SERVIS SZTR HAJDUK VELJKOVA 145. SBS D. NEŠA ELEKTRO D.O. PNEU SERVIS ZETSKA 17. MOBILNI: 064 / 120 63 55 26. EL-ROS SZR KRALJA PETRA 16. MOBILNI: 063 / 81 09 642 25. 19370 BOLJEVAC MOBILNI: 064 / 668 36 92 23. ŠARAC ELEKTRO ZTR CARA LAZARA 157. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 225 974. 11260 UMKA TEL: 011 / 80 25 964. MOBILNI: 064 / 19 19 306 19.O. OMLADINSKIH BRIGADA 57 . SAVEZA BORACA 66. 35000 JAGODINA TEL: 035 / 245 834.

FRIGOLAD SERVIS VIDIKOVAČKI VENAC 104B-L54. PAJA EMZR OBILIĆEVA 22/11.O. FREON D. MOBILNI: 064 / 36 38 699 40. MOBILNI: 063 / 77 62 632 38. POLARIS SZTR GANDIJEVA 148A. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 23 23 303. MOBILNI: 064 / 639 19 81 42.O. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 22 932. MOBILNI: 064 / 36 29 244 41. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 504 638. SRPSKIH VLADARA 46. GAVRILOVIĆ I SIN STR LAZE NANČIĆA 10. 22304 NOVI BANOVCI MOBINI: 063 / 806 14 20 34. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 734 931. MOBILNI: 064 / 64 24 082 33. ADI ANDREA 11. 011 / 26 94 788 31. FRIGOBANJAC SRU TOŠKETOVA 14.O. AB KLIMAELEKTRO SZTR MILOŠA OBILIĆA 32. CARA DUŠANA 66A.O.O. KLIMADŽIJA SZR ZORKE RADULOVIĆ VUKE 6. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 611 775.O. MOBILNI: 063 / 542 131 37. MOBILNI: 063 / 77 06 308 35. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 190 964. 025 / 421 783 17 . MOBILNI: 063 / 78 15 587 36. HERC D. 21000 NOVI SAD TEL: 022 / 444 251. ELBRACO GROUP D. OBILIĆEV VENAC 5. 18205 NIŠKA BANJA TEL: 018 / 45 49 599. FRIZ SERVIS MARKA OREŠKOVIĆA 21.29. MOBILNI: 064 / 618 40 34 30. 19320 KLADOVO MOBINI: 063 / 453 219 43. 18220 ALEKSINAC TEL: 018 / 80 50 50. ELEKTROTEHNA KNJAZA MILOŠA 2. K-TIM BRANKA RADIČEVIĆA 16 . 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 35 11 590. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 468 228.O. 18000 NIŠ TEL: 018 / 511 303. 25260 APATIN TEL: 025 / 772 471. FRIGO KLIMA SZTR BOGDANA ŽERAJIĆA 24/2. MOBILNI: 063 / 77 01 896 32. MOBILNI: 065 / 549 59 99 39. ELTOM D.O.

32000 ČAČAK TEL: 032 / 357 592. ELEKTRO-SEVER VOJVOĐANSKA 48 . 25210 ČONOPLJA MOBILNI: 063 / 596 481 53. CLAVIS D. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 22 653. MOBILNI: 063 / 503 826 46. 16240 MEDVEĐA TEL: 016 / 892 019. MOBILNI: 063 / 362 218 47. VODOVODSKA 97. 26206 SAKULE TEL: 013 / 685 313.Z. NIKOLE TESLE 10. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 31 141. FRIGOTERM STANKA OPSENICE 107. EL KOMERC STKR ĐORĐA TOMAŠEVIĆA 38.O. SIMCOOL ZR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 8.O. 025 / 442 422 56. DRAGI ŽARKA ZRENJANINA39/2. MOBILNI: 063 / 852 67 18 49. S.O. MOBILNI: 064 / 162 71 94 45. 23300 KIKINDA TEL: 0230 / 402 751.44. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 304 246. 22240 ŠID TEL: 022 / 710 150. HARMONIKA SR KNEZA LAZARA 11. ELEKTROLUKS JABLANIČKA 59.O. MILTON PP SVETOSAVSKA 23. 11147 BEOGRAD TEL: 011 / 23-99-479/LOK 114. MOBILNI: 063 / 777 45 19 51. ELEKTRO-AS D. MOBILNI: 063 / 83 03 192 58. FRIGO-FIX SZR BRAĆE LAKOVIĆA 63/A. MOBILNI: 063 / 231 867 52. MOBILNI: 063 / 663 033 50. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 442 444. MOBILNI: 063 / 453 087 55. MOBILNI: 063 / 368 418 48. MOBILNI: 063 / 382 275 18 . ALFA LIGHT D. VOJVODE MIŠIĆA 39. ELEKTRO-SELENČA PRVOMAJSKI BULEVAR A 12. OBOD SERVIS KNJAZA MILOŠA 15/3. 37230 ALEKSANDROVAC TEL: 037 / 55 66 30. 18300 PIROT TEL: 010 / 321 586.R. 17510 VLADIČIN HAN TEL: 017 / 474 066.O. MITAR ELEKTRO SREĆKOVA 17. 15000 ŠABAC TEL: 015 / 350 850. MOBILNI: 063 / 266 485 57.O. MOBILNI: 063 / 410 534 54.

MOBILNI: 065 / 44 403 00 62. 063 / 88 95 199 69. 32000 ČAČAK TEL: 032 / 227 696. GERA ELEKTRO SZR ALEKSE MARKEŠIĆA 87. ELEKTRO STR KOČE KOLAROVA 18. MOBILNI: 064 / 263 62 22 68. LOKAL 55. LOKAL 5.O. MOBILNI: 064 / 840 34 14 65.VASE SAVIĆA BB. MOBILNI: 064 / 195 51 27 73.O. 012 / 542 435 64. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 542 043.Z. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 884 453. ANJA ŠOP BUBANJSKA 16.R. 18000 NIŠ MOBILNI: 064 / 152 26 27. AGATEL D. ELKOM 37220 BRUS TEL: 037 / 827 041. MOBILNI: 063 / 832 32 94 72. MOBILNI: 061 / 144 26 11 63. NEMANJINA 11. OZR SOKO SERVIS CARA DUŠANA BB. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 64 595. MOBILNI 064 / 118 10 77 71. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 92 703. FRIGO-BORA SERVIS 29. 16210 VLASOTINCE TEL: 016 / 873 004. SOKO TRADE SERVIS MITROPOLITA MIHAILA 24. MOBILNI: 064 / 46 72 621 60. SATMANIJA VIZANTIJSKI BULEVAR 86. BUKAČ LJUBOMIR SZTR RESAVSKA 40A. 16220 GRDELICA TEL: 016 / 831 042. TR I SERVIS RANĐELOVIĆ 12. 18230 SOKO BANJA TEL: 018 / 830 999. ELEKTRO SPEKTAR S. COOLING TECHNICS VIZANTIJSKI BULEVAR 88. 16230 LEBANE TEL: 016 / 843 607.BRIGADE. ELEKTROMONTAŽA SR DR. TEODORA PAVLOVIĆA 10. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 097.T. 064 / 129 25 87 70. MOBILNI: 063 / 822 09 26 67. 18000 NIŠ TEL: 018 / 277 183.59. MOBILNI: 065 / 33 64 595 19 . 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 541 175. MOBILNI: 062 / 21 96 70 61. 23000 ZRENJANIN TEL: 023 / 562 830. SRNIĆ SZR MILANA ARSENIJEVIĆA 25.NOVEMBRA BB. MOBILNI: 063 / 412 354 66.

19210 BOR TEL: 030 / 457 955. 012 / 660 446 79. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 362 942. MOBILNI: 064 / 11 555 87 76. 022 / 510 145 81. 12220 VELIKO GRADIŠTE TEL: 012 / 661 050. DEKOM SZTR M.ŠID TEL: 022 / 715 799. 022 / 731 634. 22241 VAŠICA . 017 / 422 707. ALISA SERVIS SINIŠE STANKOVIĆA 13. 18320 DIMITROVGRAD TEL: 010 / 360 987. MOBILNI: 063 / 446 611 20 . 065 / 483 730 0 85. 18208 SVRLJIG TEL: 018 / 826 033. JUŽNOMORAVSKA 5. FRIGOMONT SZTR I KOMISION VOJVOĐANSKA 104C. 22320 INĐIJA TEL: 022 / 550 093. 17500 VRANJE TEL: 017 / 410 998.GORČILA 5. MOBILNI: 063 / 412 720 78. PUZIĆ TR VOJVODE STEPE 61/1. MOBILNI: 063 / 840 32 38 83. DIMITRIJEVIĆ GR GUŠEVAC. MOBILNI: 063 / 81 86 751 86. LIPA D.74. TIM-SISTEMS ZR BRANKA RADIČEVIĆA 3. 064 / 11 555 87 VOJVODE MILENKA 3. 11300 SMEDEREVO-PETRIJEVO TEL: 026 / 715 147. FREON ZTRU DELIGRADSKA 3. FRIGO SERVIS CARAN DANILA KIŠA 12/23 L3. MOBILNI: 064 / 616 79 26 84.S.T. MOBILNI: 063 / 483 730. SERVIS COOL KNEZA MIHAILA 23. MOBILNI: 063 / 813 63 51 82. DEMI SZTR BALKANSKA 61. 14000 VALJEVO MOBILNI: 063 / 77 33 176.O.A. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 872 4 904. AQUA TRADE SZTR MILA MANIĆA 23.O. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 413 501. MOBILNI: 060 / 555 47 47 75. 065 / 23 92 060 87. 12000 POŽAREVAC MOBILNI: 063 / 77081 820. ELEKTRO SERVIS DUŠANOVA 76. MOBILNI: 063 / 632 943 77. 34310 TOPOLA TEL: 034 / 813 913. SAŠA ZTR BULEVAR VOŽDA KARAĐORĐA 39. MOBILNI: 065 / 872 4 904 80. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 250 34 39. V.

T. FRIGO TEHNIKA S.Z.A. FRIGOSERVIS S. SRBIJA ELEKTRO SRETENA ZDRAVKOVIĆA 114. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 329 17 67. MOBILNI: 064 / 1311 978 99. 12000 POŽAREVAC TEL: 012 / 525 670. 11000 LOZNICA .R. FROSTY PALMOTIĆEVA 28. SUPERMEN SERVIS BRADIĆ BB. 026 / 618 896.R. TEHNOMAX S.ŽELEZNIK MOBILNI: 064 / 110 27 30 94.K. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 23 054. MIJE JOVANOVIĆA 38. MOBILNI: 063 / 80 92 899 89. MOBILNI: 063 / 602 568 90. 37240 TRSTENIK TEL: 037 / 713 242. MOBILNI: 064 / 1816 341 98. ENERGY S.OPERATIVA MOBILNI: 064 / 363 34 11 92.R. FRIGO ELEKTRO SZR ARILJSKE ČETE 9. JAKOVA NENADOVIĆA 70. MOBILNI: 063 / 505 192 102. MOBILNI: 063 / 202 351 91. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 32 37 497. INPULS TIM VINOGRADI 13. FRIGOLINE DR. 15300 LOZNICA . 21410 FUTOG MOBILNI: 063 / 543 306 101. MOBILNI: 063 / 640 361 93.Z. 11319 KRNJEVO MOBILNI: 063 / 82 67 835 97. EKOMONT S.RIBARA 7.Z. ODŽACI. 35230 ĆUPRIJA TEL: 035 / 473 659. LAV ELEKTRONIK KOPERNIKOVA 32. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 652 610.T. ELEKTRO SERVIS RAKIĆ VELIMIRA GAJIĆA 20.Z. 15350 BOGATIĆ TEL: 015 / 787 416. 31230 ARILJE TEL: 031 / 896 058.E.SEDIŠTE MOKROLUŠKA 124.88. 11250 BEOGRAD . MOBILNI: 064 / 68 100 84 95. FRIGO STANKO VOJVODE PUTNIKA 33. 14000 VALJEVO TEL: 014 / 237 264. SOLAR SHOP T. MIJE KOVAČEVIĆA 10B. MARIJE BURSAĆ 9. 037 / 711 825. NEMANJE TOMIĆA 1/14.R. MOBILNI: 064 / 258 67 41 100.R. MOBILNI: 063 / 374 861 96. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 063 / 512 671 21 .

COOL FRIGO NS S. ELEKTRIK SERVIS FEJEŠ KLARE 88.O. SIEMENS S. T-SYSTEM EXPRESS D. MOBILNI: 060 / 4 900 300 116. LESKOVCA. SERVIS VEGA BRANKA KRSMANOVIĆA 43. MOBILNI: 063 / 418 271 111.MAJ 120A. SERVIS STILO ĐURE JAKŠIĆA 8.T. 25000 SOMBOR TEL: 025 / 450 397. MB ELEKTRO ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 10. FRIGOLINIJA D. 1. 21000 NOVI SAD MOBILNI: 065 / 45 08 307 104. 18110 NiŠ MOBILNI: 062 / 26 00 32 POKRIVA PODRUČJE NIŠA. 063 / 71 97 368 110. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 24 10 391. M&M PROJEKT BALZAKOVA 64/21.O. MOBILNI: 063 / 603 643 108. FRIGODELTA RADOJA DOMANOVIĆA 62A. MOBILNI: 063 / 777 50 01. BRZI BROD. MIŠIĆ D.O. 11070 NOVI BEOGRAD TEL: 011 / 21 66 342. NEHRUOVA 51A LOKAL 53. 18000 NIŠ TEL: 018 / 581 176. 11420 SMEDEREVSKA PALANKA MOBILNI: 064 / 55 42 600 112.M NIKOLE VUKIČEVIĆA 2/2. MOBILNI: 065 / 30 55 612 109. MOBILNI: 065 / 43 07 307 105. 23206 MUŽLJA MOBILNI: 061 / 17 15 126. PLITVIČKA 5.R. ZMAJ JOVINA 1.O. MOBILNI: 063 / 803 70 14 107. BLANIK-FRIGO VOJVODE MIŠIĆA 19.O. 063 / 83 52 421 106. MOBILNI: 063 / 77 32 675 114. 34000 KRAGUJEVAC TEL: 034 / 370 471 117. GODOMINSKA 72. 11090 BEOGRAD TEL: 011 / 351 44 22.O.Z. 11000 BEOGRAD MOBILNI: 064 / 29 69 444. 11000 BEOGRAD TEL: 011 / 30 55 612. BLUE WIN TORLAČKA 4. ALEKSINCA. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 477 06 56. MAKS MONT MILE DIMIĆ 42. MOBILNI: 064 / 393 79 78 115. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 63 61 583. 36300 NOVI PAZAR TEL: 020 / 315 286. VRANJA I PIROTA 22 . ELEKTRON .103. PROKUPLJA. 065 / 24 23 772 113.R.

NOSIOCA ALBANSKIH SPOMENIKA BB.R. FRIGO-MADŽO SZR SELJAČKIH BUNA 55.R.maktrade.Z.Z.118. 21000 NOVI SAD TEL: 021 / 649 73 07.R. 12300 PETROVAC NA MLAVI MOBILNI: 061 / 220 45 94 122. TERMOSAN S.MEHANIČARSKA RADNJA GVOZDIĆ MIRKO PETRA DOBRNJCA BB. MI KOM S. DR ELEKTRO BRAĆE JOKSIĆA 111. MOBILNI: 065 / 87 25 054 123. 35223 VELIKI POPOVIĆ TEL: 035 / 621 785. 18000 NIŠ TEL: 018 / 42 89 210. MOBILNI: 064 / 434 89 51 124. RUDARSKA 17A. MOBILNI: 064 / 616 75 06 www.O. MOBILNI: 063 / 609 971 121. 11300 SMEDEREVO TEL: 026 / 231 744. JAGODINSKI PUT 21. MOBILNI: 062 / 136 02 11 i 120.O. ALI AGIĆEVA 7/10. MOBILNI: 063 / 77 04 890 119. 19350 KNJAŽEVAC TEL: 019 / 732 797. EL.Z. KLIMA MONT S. 11500 OBRENOVAC TEL: 011 / 87 25 054.rs 23 . FRIGOSTAR-NBS D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->