Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

TEHNIČKO CRTANJE SA KOMPJUTERSKOM GRAFIKOM
Predavanja – Lekcija 6

Mašinski fakultet u Kragujevcu

1

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE Ako se pravougli trougao, čija je visina P, a osnova dužine πd , obmotava oko oblice prečnika d, hipotenuza tog trougla opisuje zavojnicu

Mašinski fakultet u Kragujevcu

2

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE Kada bi hipotenuza trougla koji se obmotava bila idealno savitljiva šipka sa poprečnim presekom u vidu trougla, trapeza ili nekog drugog profila dobio bi se navoj

Mašinski fakultet u Kragujevcu

3

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE Višestruki navoj Istovremenim namotavanjem više navoja sa simetrično raspoređenim počecima po obimu osnovne oblice, dobija se dvostruki, trostruki ili višestruki navoj

Mašinski fakultet u Kragujevcu

4

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE

• Praktično navoj se dobija rezanjem na strugu, valjanjem ili narezivanjem nareznicom • Oblica na kojoj se izrađuje navoj naziva se stablo • Stablo sa navojem naziva se vijak

Mašinski fakultet u Kragujevcu

5

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE Postupak izrade i osnovne veličine unutrašnjeg navoja • Dubina navoja označava se tankom punom linijom.

Mašinski fakultet u Kragujevcu

6

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE Crtanje, kotiranje i označavanje navoja • Kod standardnih vijaka kotira se nazivni prečnik, aktivna dužina navoja i dužina stabla vijka • Kod slepih otvora sa navojem kotiraju se nazivni prečnik navoja, dužina navoja sa punim profilom i dubina rupe • Prečnik rupe se ne kotira

Mašinski fakultet u Kragujevcu

7

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE Crtanje, kotiranje i označavanje navoja • Ispred nazivnog prečnika stavlja se oznaka vrste navoja:
M – metrički R – cevni Rd – obli Tr – trapezni

Kada je reč o sitnom navoju označava se i veličina koraka P
Mašinski fakultet u Kragujevcu
8

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE

Označavanje kvaliteta navoja Kod označavanje kvaliteta navoja kukica se stavlja na konturu nazivnog prečnika.

N7

Mašinski fakultet u Kragujevcu

N7

N7

9

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE Čvrsta razdvojiva veza vijcima

Mašinski fakultet u Kragujevcu

10

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

NAVOJNE VEZE Uprošćeno crtanje veza limova vijcima sa šestougaonom, sfernom i konusnom upuštenom glavom

Mašinski fakultet u Kragujevcu

11

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

ČVRSTA NERAZDVOJIVA VEZA ZAKIVCIMA Različiti oblici zakivaka

Zakivanje Da bi se ostvarila veza, zakivak se stavlja u otvore delova koji se spajaju i udarcima ili pritiskom formira se druga glava

Mašinski fakultet u Kragujevcu

12

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

VEZA GLAVČINE I VRATILA UZDUŽNIM KLINOM Uzdužnim klinovima može se ostvariti razdvojiva veza vratila (a i b) i glavčine zupčanika (c), pužnog točka, glodala, zamajca itd.

Mašinski fakultet u Kragujevcu

13

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

ELASTIČNA VEZA OPRUGAMA Oprugama se ostvaruje elastična veza mašinskih delova
Naziv Cilindrična navojna opruga koja se opterećuje na istezanje Cilindrična navojna opruga koja se opterećuje na sabijanje Izgled Presek Uprošćeno

Mašinski fakultet u Kragujevcu

14

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

ELASTIČNA VEZA OPRUGAMA
Naziv Konusna navojna opruga koja se opterećuje na sabijanje Cilindrična navojna opruga koja se opterećuje na uvijanje Tanjirasta opruga Izgled Presek Uprošćeno

Mašinski fakultet u Kragujevcu

15

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

ELASTIČNA VEZA OPRUGAMA

Naziv Lisnata opruga

Izgled

Uprošćeno

Spiralna opruga

Mašinski fakultet u Kragujevcu

16

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

ELASTIČNA VEZA OPRUGAMA Cilindrična navojna opruga koja se opterećuje na sabijanje

Mašinski fakultet u Kragujevcu

17

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

ELASTIČNA VEZA OPRUGAMA Cilindrična navojna opruga koja se opterećuje na sabijanje
• • • • • • • L – dužina opruge u slobodnom stanju Ln - dužina opruge u motažnom stanju D – srednji prečnik opruge e – korak opruge d – prečnik žice Fn – sila u montažnom stanju Fmax – najveća sila pri kojoj dolazi do blokiranog stanja opruge

N9

Mašinski fakultet u Kragujevcu

18

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

ZUPČASTI PAROVI Zupčasti prenos se primenjuje kada se traži tačan odnos obimnih brzina u toku rada zupčastih parova , u slučaju manjih rastojanja izmađu pogonske i radne mašine

Vrste zupčastih parova a. b. c. d. Cilindrični zupčasti par Zupčanik i zupčasta letva Konusni zupčasti par Pužni zupčasti par

Mašinski fakultet u Kragujevcu

19

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

ZUPČASTI PAROVI

• Zupčanik se sastoji iz tela zupčanika i ozubljenog venca • Profil zupca može da bude evolventni i cikloidni • Na ozubljenom vencu cilindričnog zupčanika uočavaju se podeona, temena i podnožna kružnica, pa prema tome i njihovi prečnici do, dk, df

Mašinski fakultet u Kragujevcu

20

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

ZUPČASTI PAROVI
Prikaz simbola zupca različitog oblika Uprošćeni prikaz cilindričnih zupčanika sa pravim (a), kosim (b) i strelastim zupcima (c)

Mašinski fakultet u Kragujevcu

21

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

UPROŠĆENO PRIKAZIVANJE ZUPČANIKA Cilindrični zupčasti par

Mašinski fakultet u Kragujevcu

22

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

UPROŠĆENO PRIKAZIVANJE ZUPČANIKA Konični zupčasti par

Mašinski fakultet u Kragujevcu

23

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

UPROŠĆENO PRIKAZIVANJE ZUPČANIKA Pužni zupčasti par

Mašinski fakultet u Kragujevcu

24

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

SHEMATSKO PRIKAZIVANJE ZUPČASTIH PRENOSNIKA

a. b. c. d. e.

Cilindrični zupčasti par Zupčanik i zupčasta letva Cilindrični zupčasti par sa unutrašnjim ozubljenjem Konusni zupčasti par Pužni zupčasti par

Mašinski fakultet u Kragujevcu

25

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

UPROŠĆENO CRTANJE LANČANOG PRENOSNIKA Lančani prenosnik čine lančanici koje u međusobnu spregu dovodi lanac kao posredni element
Uprošćeni prikaz Shematski prikaz

Mašinski fakultet u Kragujevcu

26

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

KOTRLJAJNA LEŽIŠTA

Shematski prikaz kotrljajnih ležišta se koristi tamo gde je takav prikaz dovoljan, u skicama uz proračune i izveštaje Tela za kotrljanje se predstavljaju u shematskom prikazu kružnim oblikom bez obzira na vrstu ležišta U zavisnosti od konstrukcije i načina ugradnje ležište može da prenosi različite sile

Mašinski fakultet u Kragujevcu

27

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE MAŠINSKIH DELOVA

KOTRLJAJNA LEŽIŠTA Uprošćeno i shematsko prikazivanje kotrljajnih ležišta

Mašinski fakultet u Kragujevcu

28

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA

ZAVARENI SPOJEVI
OPŠTI POJMOVI

• Zavarivanje je postupak izrade nerazdvojivih spojeva između istih ili različitih materijala u topljenom ili omekšanom stanju • Zavareni spoj se sastoji iz osnovnog materijala, šava i zone uticaja toplote • Šav se obrazuje očvšćavanjem mešavine osnovnog i dodatnog materijala na mestu spoja • Različite vrste šavova predstavljaju se oznakama koje su, u osnovi, po obliku slične šavu koji se izvodi

Mašinski fakultet u Kragujevcu

29

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA

OZNAKE VRSTA ŠAVOVA

Mašinski fakultet u Kragujevcu

30

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA

OZNAKE VRSTA ŠAVOVA

Mašinski fakultet u Kragujevcu

31

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA

OZNAKA ŠAVOVA NA CRTEŽIMA

Elementi oznake 1 - Strelica 2a - Pokazna linija (neprekidna) 2b - Pokazna linija (isprekidana) 3 - Oznaka vrste šava i Oznaka brojne vrednosti mera Isprekidana linija 2b može biti iznad ili ispod neprekidne linije i služi za određivanje da li je lice šava na strani strelice ili na suprotnoj strani

Mašinski fakultet u Kragujevcu

32

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA

OZNAKA ŠAVOVA NA CRTEŽIMA Položaj strelice u odnosu na spoj

Položaj pokazne linije i mesto oznake u odnosu na pokaznu liniju

Mašinski fakultet u Kragujevcu

33

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRIKAZIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA

OZNAKA ŠAVOVA NA CRTEŽIMA Glavne mere poprečnog preseka šava pišu se na levoj strani, a dužine šava i koraka na desnoj strani oznake za šav Upisivanje i određivanje mera ugaonih šavova

Mašinski fakultet u Kragujevcu

34