Sifra 1

PodBR

Naziv PRIPREMNI RABOTI NA GRADILI[TE MONTA@A NA BARAKA SO OBLOGA NA ZIDOVITE OD LESONIT PLO^I, KROV OD SALONIT PLO^I ILI TER HARTIJA I IZRABOTKA NA YIDAN OXAK Monta`a Demonta`a

em

Vreme

Vreme1

100-101 0 1 2 100-102 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 4 5 100-110 6 100-110 7 100-110 8 100-110 9 100-1109 100-1111 1 1 100-1112 2 2 100-1113 3 3 100-1114 4 4 100-1115 5 5 100-1116 100-1117 100-1118 100-1119 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0

m2 m2 m2

0 1.75 1 0 6 0 5 0 1.7 0.27 0 1.65 1.33 15.67 1.23 0

0 4.55 ### 1.25 0 6 1.6 5 0 0.05 0 0 0.99 2.18 0 0 10.4

IZRABOTKA NA GOREN STROJ NA KRANSKA STAZA m1 Izrabotka na goren stroj m1 Odr`uvawe na stazata m1 Demonta`a na kranska staza m1 IZRABOTKA NA PRILAZEN PAT m2 Izrabotka na pat m2 Odr`uvawe m2 RAZNI RABOTI Izrabotka na natstre{nica ; Presmetka: od m2 m2 Izrabotka na klupa 120 / 30 ; Presmetka: od par~e p Izrabotka na polski klozet ; Presmetka: od par~e p Izrabotka na polica od 1 m², za magacin m2 Izrabotka na armira~ki stol; Presmetka od par~e p Postavuvawe na drveni stolbovi-banderi za elektri~ni i telefonski linii na gradili{te,so iskop i zatrpuvawe;Presmetka od par~e p Demonta`a (vadewe i prenos) na drveni stolbovibanderi so iskop i zatrpuvawe;Presmetka od par~e p Demonta`a i prenos na natstre{nica; Presmetka od par~e p Demonta`a (ru{ewe i prenos) na Armira~ki stol; Presmetka od par~e p Demonta`a i prenos na polsko VC bez zatrpuvawe na jamata; Presmetka od par~e p Izrabotka na ograda od daski d=24 mm so stolbovi 14/14 sm na rastojanie od 2 m1 m2 Monta`a m2 Demonta`a m2 Izrabotka na ograda od letvi 24/48 mm na rastojanie od 5 sm so stolbovi 14/14 sm na rastojanie od 2 m1 m2 Monta`a m2 Demonta`a m2 Izrabotka na ograda od `i~ano pletivo so stolbovi 14/14 sm na rastojanie od 2 m1 m2 Monta`a m2 Demonta`a m2 Izrabotka na ograda od bodlikava `ica so stolbovi F 12 sm na rastojanie od 2 m1 m2 Monta`a m2 Demonta`a m2 Izrabotka na ograda od letvi 24 /48 mm na gredi~ki 5/8 sm kaj betonski stolbovi m2 Monta`a m2 Demonta`a m2 Izrabotka na vlezna vrata kaj ograda so dimenzii 100/200 sm od letvi 24/48 mm par~e Izrabotka na vlezna vrata kaj ograda so dimenzii 300/200 sm od letvi 24/48 mm par~e Izrabotka na vlezna vrata kaj ograda so dimenzii 100/200 sm od daski 24 mm par~e Izrabotka na vlezna vrata kaj ograda so dimenzii par~e 300/200 sm od daski 24 mm

1.22 1.22 0.8 4.16 3.35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 3.2 0.68 0 2.91 0 0.75 0.23 0 0.9 0.27 0 0.48 0.14 0 0.35 0.07 0 1.05 0.11 5.1 12.75 5.1 12.75

100-114 0 1 100-114 2 100-115 0 1 0 1 100-118 0 1 2 100-118 3 0 100-119 1 100-119 2 100-119 3 0 100-120 1 100-120 2 100-121 0 1 100-122 0 1 100-122 2 100-122 3 0 0 2 3 4 200-101 5 200-101 6 200-102 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 0 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 RA^NO KOPAWE TEMELI ILI KANALI SO [IRINA 1 - 2 m m3 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 m3 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 m3 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 m3 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 m3 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 4 - 6 m1 m3 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 m3 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 m3 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 m3 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 m3 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 m3 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 m3 0 1.5 2.2 2.5 3.4 4.5 3.82 4.1 7.7 9.7 8.6 10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IZRABOTKA DRVENA SKELA OD RENDISANA GRA\A Izrabotka ; Presmetka od m1 IZRABOTKA KORITO ZA MALTER 70/40/40 sm Izrabotka ; Presmetka: od par~e IZRABOTKA NA KORUBA (LEVAK) ZA SPU[TAWE NA MATERIJAL; PRESMETKA OD PAR^E Levak za spu{tawe na {ut , dol`ina do 4 m od daski Levak za spu{tawe na malter , dol`ina do 3 m od daski Levak za spu{tawe na tuli, blokovi , dol`ina do 4 m od daski DRVENA BARAKA - MONTA@A Izrabotka i monta`a dolen venec za baraka od daski 24 mm i 48 mm. Izrabotka i monta`a goren venec za baraka od daski 24 mm i 48 mm. Monta`a na pregradni panoa za drveni monta`ni baraki ; Presmetka od 1 m2 vertikalna povr{ina DRVENA BARAKA -DEMONTA@A Demonta`a fasadni i pregradni panoi ; Presmetka od 1 m2 vertikalna povr{ina Demonta`a goren i dolen venec kaj monta`ni baraki ; Presmetka od m1 DEMONTA@A NA VRATA I PROZOR VO MONTA@NI OBJEKTI Demonta`a ; Presmetka: od par~e MESTEWE NA VRATA I PROZOR PREKU 2 M2 VO MONTA@NI OBJEKTI Mestewe ;ravwa~a - mastara od ~amova daska so Izrabotka Presmetka: od par~e debel. 24 mm, i {irina 10 - 12 sm. ; Presmetka: od par~e Izrabotka triagolni lajsni 1.5 / 1.5 do 3.0 / 3.0 sm, obraboteni site tri strani ; Presmetka: od par~e ZEMJENI RABOTI RA^NO KOPAWE VO [IROK OTKOP Zemja 2 kategorija Zemja 3 kategorija Zemja 4 kategorija Prefrlawe otkopana zemja 1 - 3 kategorija na dale~ina 2 - 3 m1 Prefrlawe otkopana zemja 4 - 5 kategorija na dale~ina 2 - 3 m1 m1 m1 p p 0 0.04 0 2.78 0 0.08 0 0 PRILAZNI TREPNI I VREMENA OGRADA NA SKALI Izrabotka na prilazna trpna ; Presmetka: od m2 Izrabotka na privremena ograda na skali ; Presmetka: od m1 m2 m2 m1 0 0.04 0.03 0 0.08 0.06

p p p p m1 m1 m1 m2 m2 m2 m1 p p p p p p m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 0 0 0 0 0.3 0.08 0.8 0 0.4 0.1

0 3.44 2.57 1.76 0 0.3 0.32 0.4 0 0.2 0.1

0.15 0 0.41 0.14 0.07 0 0 1.33 2 2.8 1 1.5

0.13 0 0.41 0.14 0.07 0 0 0 0 0 0 0

102a 200102a-2 200102a-2 200102a-3 200102a-3 200102a-3 200102a-4 200102a-5 200102a-6 200102a-7 102b 200102b-2 200102b-2 200102b-3 200102b-3 200102b-3 200102b-4 200102b-4 200102b-5 200102b-5 200102b-6 200102b-6 200102b-7 200102b-7

0 1 2 1 2 3 1 1 1 1 0 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 0

RA^EN ISKOP NA TEMELNI SAMCI 1 * 1 m Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 Zemja 3kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 4 - 6 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 RA^EN ISKOP NA TEMELNI SAMCI 2*2 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 Zemja 3kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 4 - 6 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 RA^EN ISKOP NA TEMELNI SAMCI 4*4 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 2kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 Zemja 3kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 4 - 6 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 0 - 2 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 2 - 4 m1

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 2.25 3.3 3.75 5.1 6.75 5.73 11.55 12.9 16.35 0 1.95 2.86 3.25 4.42 5.85 4.96 5.33 10.01 12.61 11.18 13.91 14.17 16.77 0 1.8 2.64 3 4.08 5.4 4.59 4.92

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200102c-2 200102c-2 200102c-3 200102c-3 200102c-3 200102c-4 200102c-4

1 2 1 2 3 1 2

2 .95 11.93 6.2 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 2 .63 4.2 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 2 .2 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 2 .2 m1 Zemja 2kategorija i dlabo~ina 2 .84 13.4 3.4 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 0 .52 4 4.64 12.4 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 4 .53 15.2 m1 Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 2 .4 m1 Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 0 .84 12.6 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 0 .48 0 2.2 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 2 .81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .8 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 0 .8 7.2 m1 RA^EN ISKOP NA TEMELI SAMCI SO KRU@EN PRESEK 1.53 5.18 14.24 11.44 0 2.2 m1 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 9.76 17.48 15.32 13.2.4 m1 RA^EN ISKOP NA TEMELI SAMCI SO KRU@EN PRESEK DO 1.4 m1 Zemja 3kategorija i dlabo~ina 0 .18 3.2 m1 Zemja 2kategorija i dlabo~ina 2 .4 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 0 .2 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 2 .4 m1 Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 0 .11 12.2 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 2 .2 8.2 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 0 .0m1 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 0 .2 m1 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 0 .4 m1 Zemja 3kategorija i dlabo~ina 0 .19 3.72 6.2 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 0 .2 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 2 .4 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 4 .07 12.4 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 0 .08 15.200102c-5 200102c-5 200102c-6 200102c-6 200102c-7 200102c-7 200102d 200102d-2 200102d-2 200102d-3 200102d-3 200102d-3 200102d-3 200102d-4 200102d-5 200102d-6 200102d-7 200102e 200102e-2 200102e-2 200102e-3 200102e-3 200102e-3 200102e-4 200102e-4 200102e-5 200102e-5 200102e-6 200102e-6 200102e-7 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1 0 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 0 .2 m1 Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 0 .54 5.6 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 6 .

m3 m3 m3 m3 18.7 0 0.35 0.63 4.1 3 3 4.8 m.7 5.96 3.2 1 0.1 9.2 m1 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 2 .2-2.85 0.8 0 2.2 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 2 .18 5.7 0.2 m1 so kompresorsko bu{ewe Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 0 .2 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 2 .6 m1 Zemja 4 kategorija i dlabo~ina 0 .71 0 4.2 200-201 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 200-2028 0 200-2029 0 0 202a .5 12 4.4 m1 KOPAWE ZEMJA ZA SPU[TAWE NA BUNARSKI PRSTENI SO [UPLINA PREKU 3.3 0.8 4. niz vodonosni sloevi.4 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 4 .4 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 0 . niz vodonosni sloevi.6 0.zatrpuvawe bez nabivawe / za 1 m3 Nasipuvawe pesok ispod podovi vo sloj do 15 sm / za 1 m2 Ra~no nabivawe na zemja vo sloj od 10 sm so nabiva~ te`ok 10 kg Ra~no nabivawe na zemja vo sloj od 20 sm so nabiva~ te`ok 10 kg Ra~no nabivawe na zemja vo sloj od 30 sm so nabiva~ te`ok 10 kg RA^NO PLANIRAWE Zemja 2 kategorija ravni povr{ini Zemja 2 kategorija kosi povr{ini Zemja 3 kategorija ravni povr{ini Zemja 3 kategorija kosi povr{ini Zemja 4 kategorija ravni povr{ini Zemja 4 kategorija kosi povr{ini Zemja 5 kategorija ravni povr{ini Zemja 5 kategorija kosi povr{ini Zemja 6 kategorija ravni povr{ini Zemja 6 kategorija kosi povr{ini Zemja 7 kategorija ravni povr{ini Zemja 7 kategorija kosi povr{ini U~estvo na rabotna raka pri planirawe ravni povr{ini so TG 50 i droben materij.2 5.4 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 0 .52 4.6 5.5 5.200102e-7 2 200-102f 0 200-102f 1 200-102f 2 200-103 2 2 3 3 3 4 4 5 5 200-1035 6 6 200-1036 7 7 0 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 0 2 3 4 5 6 0 1 2 200-201 3 200-201 4 200-201 5 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 RA^EN ISKOP TEM.12 m.5 11.7 0. U~estvo na rabotna raka pri planirawe ravni povr{ini so grejder i droben materijal IZRABOTKA NA BANKINI m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 2.4 m1 Zemja 5 kategorija i dlabo~ina 0 .4 m1 RA^EN ISKOP NA KANAFKI I RIGOLI Zemja 2 kategorija Zemja 3 kategorija Zemja 4 kategorija Zemja 5 kategorija so kompresorsko bu{ewe Zemja 6 kategorija so kompresorsko bu{ewe RA^NO NASIPUVAWE I NABIVAWE Nasipuvawe .5 15.2 m1 Zemja 3 kategorija i dlabo~ina 2 . ILI KANALI SO [IRO^INA1.2 1.2 m1 Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 2 .56 0 0.35 0.2 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 2 .7 0.85 0.25 0.85 0.0 m1 Zemja 2 kategorija i dlabo~ina 0 .23 13.2 13.50 m2 Kopawe bunari vo zemja 3 kategorija so spu{tawe na bunarski prsteni od 0 .3 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 2 .05 0.2 0. Kopawe bunari vo zemja 3 kategorija so spu{tawe na bunarski prsteni od 8 .2 m1 so kompresorsko bu{ewe Zemja 7 kategorija i dlabo~ina 0 .4 m1 Zemja 6 kategorija i dlabo~ina 0 .4 0 0 1 1.

se pla}a 50 % od doneseniot materijal.50 sm. se pla}a 70 % od doneseniot materijal m3 b/ Ako materijalot se razastira vo sloevi do 20 . m3 v/ Ako materijalot se razastira vo sloevi do 40 . m3 U~estvo na rabotna raka pri ma{insko razastirawe so TG 90 (за слој до 10см) m3 a/ Ako materijalot se razastira vo sloevi do 10 . Za 1 m2 m2 Debelina 10 sm. m3 U~estvo na rabotna raka pri ma{insko razastirawe so grejder (за сло 10смј до) m3 a/ Ako materijalot se razastira vo sloevi do 10 . m3 Ra~no kovawe na kosini m2 OTKOP NA KAMEN VO KAMENOLOM SO UPOTREBA NA m3 MONOBLOK BURGII 0.05 0 0 0 0 .36 0.ufrluvawe i razastirawe na pesok vo rovovi d=10 sm . Za 1 m2 m2 Debelina 30 sm. se pla}a 50 % od doneseniot materijal. Presmetka od m1 rov m1 Dovoz.20 sm. se pla}a 70 % od doneseniot materijal m3 b/ Ako materijalot se razastira vo sloevi do 20 . Presmetka od m1 rov m1 Za{tita na kabli so PVC tabla .20 sm.03 0.40 sm.31 0.02 0.24 0. od kamena drobina.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.03 0 0. se pla}a 50 % od doneseniot materijal. se pla}a 50 % od doneseniot materijal.50 sm.Pri razastiraweto na materijalot se koristi i grejder m2 RA^NO RAZASTIRAWE NA MATERIJAL m2 Debelina 5 sm.05 0. m3 v/ Ako materijalot se razastira vo sloevi do 40 . m3 RAZNI ZEMJENI RABOTI m1 Dovoz.20 sm. se pla}a 50 % od doneseniot materijal. Presmetka od m1 rov m1 OSIGURUVAWE NA KOSINI m2 Ra~no humuzirawe na usek ili nasip vo sloj 10 . od kamena drobina. m2 Rolirawe povr{ini so kamen vo sloj do 30 sm.Normiranoto vreme opfa}a slo`uvawe i poravnuvawe na kamenot koj se naoga na lice mesto.53 0 0 0.04 0.03 0. Za 1 m2 m2 Debelina 15 sm.5 2.03 0 0. od kamena drobina. so prenos na dale~ina 20 m1 i visina 2 m1. Za 1 m2 m2 Debelina 20 sm. {qunkovit i zemjan materijal. Za 1 m2 m3 U~estvo na rabotna raka pri ma{insko razastirawe so TG 50 (за слој до 10 см) m3 a/ Ako materijalot se razastira vo sloevi do 10. m2 Ra~na izrabotka na bankini so debelina na sloj 20 sm.200202a 200202a 200202a 200202a 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 200-203 200-2036 200-2036 200-2036 200-2037 200-2037 200-2037 200-2037 200-2038 200-2038 200-2038 200-2038 200-204 1 200-204 2 200-204 3 4 5 0 200-301 1 200-301 2 200-301 3 4 200301a 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 4 0 Ra~na izrabotka na bankini so debelina na sloj 10 sm. {qunkovit i zemjan materijal m2 Ra~na izrabotka na bankini so debelina na sloj 10 sm. m3 v/ Ako materijalot se razastira vo sloevi do 40 .1 0.03 0.17 0.40 sm.9 0.02 0 0.42 0. od kamena drobina.02 0 0. Presmetka od m1 rov m1 Za{tita na kabli so tula . {qunkovit i zemjan materijal.Normiranoto vreme opfa}a slo`uvawe i poravnuvawe na kamenot koj se nao|a na lice mesto.ufrluvawe i razastirawe na pesok vo rovovi d=5 sm.20 sm. m2 Rolirawe povr{ini so kamen vo sloj pogolem od 30 sm. se pla}a 70 % od doneseniot materijal m3 b/ Ako materijalot se razastira vo sloevi do 20 .40 sm.03 0.50 sm.02 0.03 0.04 0.5 0.63 0.Pri razastiraweto na materijalot se koristi i grejder m2 Ra~na izrabotka na bankini so debelina na sloj 20 sm. se pla}a 50 % od doneseniot materijal.06 0. {qunkovit i zemjan materijal.4 0. Presmetka od m1 rov m1 Polagawe na kabli vo rov na sloj od pesok .

85 0.01 0 0. Pomo{nik miner [IROK ISKOP STENA VO USEK I ZASEK SO UPOTREBA NA LAF.50 meko .1 0 0.. Presmetka:od steblo Steblo preku f 50 meko .20 meko .4 0 0.8 2.20 tvrdo .. so slab pritisok na tloto Razupirawe Vadewe ^istewe Rabota vo prirodno vla`no tlo dlabo~ina do 4 m. Miner na pi{tol za bu{ewe.30 meko . so pogolem pritisok na tloto Razupirawe Vadewe ^istewe Rabota vo postojano mokro tlo dlabo~ina do 4 m. Presmetka od 1 par~e Kablovnici so ~etiri otvori: polagawe na kablovnici [IROK ISKOP STENA VO USEK I ZASEK SO MA[INSKO BU[EWE I MONOBLOK BURGII Miner za polnewe i palewe na mini . Presmetka:od steblo Steblo preku f 50 meko . DUP^ALKA SO KRUNA F 104 .5 0 0.92 0 0 0.20 tvrdo .8 0. INGERSOL RAND. Pomo{nik miner RA^NO SE^EWE DRVA Steblo f 10 .4 0. HIDR.66 0 0.3 0.75 0.30 meko . Presmetka:od steblo Steblo f 20 . Presmetka od 1 par~e Kablovnici so dva otvori: polagawe na kablovnici Kablovnici so tri otvori: raznesuvawe kablovnici i malter.1 0 0 0 0 0 0 0.200301a 401a 401a 401a 401a 401a 200-402 1 0 1 2 3 4 0 200-4021 1 200-4022 2 200-4023 3 200-4024 4 200-508 200-508 1 200508a 508a 200508b 508b 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miner za polnewe i palewe na mini .25 m3 m3 0 0.6 8.20 meko . so slab pritisok na tloto Razupirawe Vadewe ^istewe m3 par~e par~e par~e par~e par~e 0. Presmetka od 1 par~e Kablovnici so eden otvor: polagawe na kablovnici Kablovnici so dva otvori: raznesuvawe kablovnici i malter. Presmetka:od steblo Steblo f 20 .2 0 0 0 0.30 tvrdo .1 0 0 0 0. Pomo{nik miner [IROK ISKOP STENA VO USEK I ZASEK SO UPOTREBA NA LAF. Presmetka od 1 par~e Kablovnici so tri otvori: polagawe na kablovnici Kablovnici so ~etiri otvori: raznesuvawe kablovnici i malter.29 0 0. Pomo{nik miner SE^EWE DRVA SO MOTORNA PILA Steblo f 10 .13 0 0 0.01 0 0. Presmetka:od steblo POLAGAWE NA PTT KABLOVNICI VO ROV SO DLABO^INA DO 2 M1 NA SLOJ OD PESOK SO DEBELINA OD 10 SM Kablovnici so eden otvor: raznesuvawe kablovnici i malter. 601 I 301 Miner. ATLAS KOPKO.19 0.5 0. Presmetka:od steblo RAZUPIRAWE ROVOVI I KANALI SO [IRINA DO 2 m1 VO [QUNKOVIT ILI PESKOVIT MATERIJAL Rabota vo prirodno vla`no tlo dlabo~ina do 4 m.50 tvrdo . Presmetka:od steblo Steblo f 30 . Presmetka:od steblo Steblo f 20 .5 0 0.1 1.1 2.45 0 0 0 0 0 .03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200-902 0 200-9021 1 1 1 200-9022 2 2 2 200-9023 3 3 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0 0.. Presmetka:od steblo Steblo f 10 .25 3.48 0.18 0 0 0 0 0 par~e par~e par~e par~e par~e par~e par~e par~e par~e m3 m3 0 0. Miner na pi{tol za bu{ewe. Presmetka:od steblo Steblo f 30 . DUP^ALKA SO KRUNA F 104 .15 0.06 m3 m3 par~e par~e par~e par~e par~e par~e par~e par~e par~e 0 0. Presmetka:od steblo Steblo f 10 . Miner. Presmetka:od steblo Steblo f 20 .1 0 0.4 6..4 1 2.5 1.30 tvrdo .

10 do 0.36 0.18 0.02 do 0.17 0. so slab pritisok na tloto Razupirawe Vadewe ^istewe Rabota vo prirodno vla`no tlo dlabo~ina do 4 m.05 0.5 0 0 0 0.23 0.06 0.4 0 1. NA PESOK SO ZALIVAWE NA CEMENTEN MALTER Izrabotka na kaldrma na raven teren Spremawe na malter Prenos na malter Prenos na pesok Prenos na kamen Izrabotka i nabivawe m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.02 do 0.12 0 0 0 0 0 0 0.74 0. so pogolem pritisok na tloto Razupirawe Vadewe ^istewe Rabota vo postojano mokro tlo dlabo~ina do 4 m. na ciklop Prenos na pesok Prenos na kamen Postavuvawe Nabivawe IZRABOTKA NA KALDRMA OD KR[EN KAMEN DEBELINA 25 SM.05 do 0.56 0.05 0 0 0 0.31 0 0.32 0.45 0.4 0 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 1. so pogolem pritisok na tloto Razupirawe Vadewe ^istewe RA^NO VGRADUVAWE GOTOV BETON ZA MONTA@NI ELEMENTI Presek do 0.200-9024 4 4 4 200-903 200-9031 1 1 1 200-9032 2 2 2 200-9033 3 3 3 200-9034 4 4 4 2370 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 Rabota vo postojano mokro tlo dlabo~ina do 4 m.5 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0.15 0 0 21 17 15 13 12 11.2 0 16 14 12 11 10. so pogolem pritisok na tloto Razupirawe Vadewe ^istewe RAZUPIRAWE ROVOVI I KANALI SO [IRINA DO 2 m1 VO ZEMJAN MATERIJAL Rabota vo prirodno vla`no tlo dlabo~ina do 4 m.02 0.02 m3 / konstrukcija Presek od 0. so slab pritisok na tloto Razupirawe Vadewe ^istewe Rabota vo postojano mokro tlo dlabo~ina do 4 m.93 0 0 0.15 m3 / konstrukcija Presek nad 0.06 0.4 2380 0 1 2 3 4 5 0 242-202 0 242-2021 1 1 1 1 242-203 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 16 14 12 11 10.32 0.15 m3 / konstrukcija Pogolemi masivni monta`ni elementi KAMENI KOLOVOZI IZRABOTKA NA KALDRMA OD KR[EN KAMEN NA SLOJ OD PESOK Izrabotka na kaldrma so vkupna debelina od 25 sm.10 do 0.10 m3 / konstrukcija Presek od 0.92 .15 m3 / konstrukcija Presek nad 0.09 0 0.10 m3 / konstrukcija Presek od 0.15 m3 / konstrukcija Pogolemi masivni monta`ni elementi RA^NO VGRADUVAWE GOTOV BETON ZA MONTA@NI ELEMENTI NA VIBRACISKA MASA Presek od 0.05 m3 / konstrukcija Presek od 0.09 0 21 17 15 13 12 11.92 0 0 0 0 0.05 m3 / konstrukcija Presek od 0.05 do 0.

17 0. m1 Spremawe na malter m1 Prenos na malter m1 Prenos na ivi~waci m1 Postavuvawe na ivi~waci m1 Fugirawe m1 Ugraduvawe na beton m1 Postavuvawe na ivi~waci 15 / 25 sm.32 0.02 0 0. Vadewe Prenos RA^NO SOBIRAWE NA IVI^WACI Ra~no sobirawe na ivi~waci 18/24 sm Vadewe na ivi~waci Prenos na ivi~waci Utovar i istovar na ivi~waci vo motorno vozilo Ra~no sobirawe na ivi~waci 15/25 sm Vadewe na ivi~waci Prenos na ivi~waci Utovar i istovar na ivi~waci vo motorno vozilo Ra~no sobirawe na ivi~waci 12/15 sm m1 m1 m1 m1 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 0.02 0 0 1.12 0. Vadewe Prenos Ivi~waci 15 / 25 sm.12 0. So monta`en ivi~wak 15 / 25 sm.08 0.03 0. So monta`en ivi~wak 15 / 25 sm.21 0 0.18 2.2 0 0 0 0 1.51 0.06 0.88 0.29 0. RU[EWE NA IVI^WACI NA BETONSKA PODLOGA Ivi~waci 18 / 24 sm.23 0 0 0 0 0.79 0.3 1.93 0 0.21 2. Vadewe Prenos Ivi~waci 12 / 15 sm. i {iro~ina 50 sm.21 0.11 0.16 0. m1 Spremawe na malter m1 Prenos na malter m1 Prenos na ivi~waci m1 Postavuvawe na ivi~waci m1 Fugirawe m1 Ugraduvawe na beton m1 IZRABOTKA NA BETONSKI RIGOLI m1 Monolitni so {iro~ina 75 sm.05 0 0 0.7 0 0 0.16 0.17 0.11 0 0 0 0 1.28 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0.13 0.35 0 0 0.02 0. i {iro~ina 75 sm.23 0 0.13 0.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .04 0.87 0.21 0 0 0 0 0 0 0.1 2 2 2 2 2 2 2 242-401 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 401a 242401a-1 242401a-2 242401a-3 242401a-4 242-501 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 6 0 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 Zalivawe so cementen malter m2 Izrabotka na kaldrma na kosina m2 Spremawe na malter m2 Prenos na malter m2 Prenos na pesok m2 Prenos na kamen m2 Izrabotka i nabivawe m2 Zalivawe so cementen malter m2 POSTAVUVAWE IVI^WACI NA PODLOGA OD BETON SO FUGIRAWE m1 Postavuvawe na ivi~waci 18 / 24 sm. Monolitni so {iro~ina 50sm.23 0 0 0 0 0.01 0 0. m1 Spremawe na malter m1 Prenos na malter m1 Prenos na ivi~waci m1 Postavuvawe na ivi~waci m1 Fugirawe m1 Ugraduvawe na beton m1 Postavuvawe na ivi~waci 12 / 15 sm.18 0 0.

09 0 0 2.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1.5 sm kaj pliva~ki pod na podloga od izolacioni plo~i m2 POKRIVAWE NA BETON m2 Za{tita protiv mraz i toplina.9 4.42 0.05 0.1 0.4 0.16 4.13 2.4 0.89 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0. za 1 par~e dol`ina do 2 m1 m1 IZRABOTKA NA CEMENTNA KO[ULICA OD CEMENTEN MALTER m2 Cementna ko{ulka debelina 2 sm glatko perda{ena m2 Cementna ko{ulka debelina 2 sm pod izolacija m2 Cementna ko{ulka debelina 2 sm mazna do crn sjaj m2 Cementna ko{ulka debelina 2 sm gladena na sve` beton(pod izolacija) m2 Posipuvawe na nevrzaniot beton so suva me{avina cement i pesok so perda{ewe ili maznewe(pod izolacija) m2 Cementna ko{ulka debelina 4 sm mazna ili perda{ena m2 Cementna ko{ulka debelina 4 sm mazna do crn sjaj m2 Doplata za vo prostor do 5 m2 m2 Debelina 2 sm mazna ili perda{ena m2 Debelina 2 sm mazana do crn sjaj m2 Debelina 4 sm mazna ili perda{ena m2 Debelina 4 sm mazna do crn sjaj m2 Debelina 3.11 0.86 0 .3 3 3 2570 2570 1 2 3 0 1 2570 2 3 2570 4 2610 0 1 2 3 2610 4 2610 5 6 7 0 1 2 3 4 2610-8 5 0 2710 1 2 0 0 1 2 3 301-102 301103A-1 301103A-1 301103A-1 301103A-1 301103A-2 301103A-2 301103A-2 301103A-2 301103B-1 4 5 0 1 2 3 0 1 2 3 0 Vadewe na ivi~waci m3 Prenos na ivi~waci m3 Utovar i istovar na ivi~waci vo motorno vozilo m3 IZRABOTKA MONTA@NI NADPROZORNICI I NADVRATNICI OD KERAMI^KI BLOKOVI m1 Nadvratnik so debelina 14 sm. od kerami~ki blokovi 25 / 20 /8 sm.8 0.6 0 0. m3 1:2 (var:pesok) 0.05 2.2 0.1:2 (var:pesok) m3 Gasewe var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Seewe na pesok Ra~no spremawe na varov malter od gasena var .61 3.02 0 0.69 3.25 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3 0 0. Pokrivawe so pesok m2 YIDARSKI RABOTI SPREMAWE MALTERI Ma{insko spremawe na prodol`en malter site vrsti m3 Ma{insko spremawe na cementen malter m3 Ma{insko spremawe na perlit.6 1 0 0. m1 Nadprozornik so zab od beton 8/30 sm m1 Samo monta`a na nadprozornicite i nadvratnicite.2 0.3 0.4 0.malter m3 Gasewe na pe~ena var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) m3 Gasewe na hidratizirana var m3 Ra~no spremawe na varov malter od gasena var . Pokrivawe so cementni vre}i i daski m2 Za{tita protiv mraz i toplina.2 0.25 0.1:3 (var:pesok) Gasewe var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Seewe na pesok Ra~no spremawe na varov malter od hidratizirana var . od kerami~ki blokovi 25 / 20 / 14 / 12 sm.42 0.15 0.86 0. m1 Nadvratnik so debelina 8 sm.

1:2 (var:pesok) so bubwara od 50 l. Gasewe var (i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Rabotnik-ma{inist Seewe na pesok Ra~no spremawe na prodol`en cementen malter od gasena var 1:3:9 (cement:var:pesok) Gasewe var (i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter 0.16 2.59 4.9 4.86 m3 0 1.31 0 0.46 0 0.16 0 0 0 0 .86 m3 0 0. 1:3 (var:pesok) m3 Gasewe var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Seewe na pesok Ma{insko spremawe na varov malter od gasena var .2 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2. 1:2 (var:pesok) so bubwara od 50 l. Gasewe var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Rabotnik-ma{inist Seewe na pesok Ma{insko spremawe na varov malter od hidratizirana var .86 m3 0 0.86 m3 0 0. Gasewe var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Rabotnik-ma{inist Seewe na pesok Ma{insko spremawe na varov malter od hidratizirana var .31 0 0.23 0 0 0 0 1.16 0 0 0 0 1.86 0 0.46 0 0.301103B-1 301103B-1 301103B-1 301103B-2 301103B-2 301103B-2 301103B-2 301104A-1 301104A-1 301104A-1 301104A-1 301104A-1 301104A-2 301104A-2 301104A-2 301104A-2 301104A-2 301104B-1 301104B-1 301104B-1 301104B-1 301104B-1 301104B-2 301104B-2 301104B-2 301104B-2 301104B-2 301105A-1 301105A-1 301105A-1 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 Gasewe var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Seewe na pesok Ra~no spremawe na varov malter od hidratizirana var .2 0.23 0 0 1.86 m3 0 0.59 2.76 2. 1:3 (var:pesok) so bubwara od 50 l.76 4.1:3 (var:pesok) so bubwara od 50 l. Gasewe var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Rabotnik-ma{inist Seewe na pesok Ma{insko spremawe na varov malter od gasena var .

88 0.9 1. m3 Gasewe var (i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Rabotnik-ma{inist Prenos na cement so koli~ka na 15 m1 od magacin do mestoto na spremawe Seewe na pesok Ma{insko spremawe na prodol`en cementen malter od hidratizirana var 1:3:9 (cement:var:pesok) so bubwara 50 l.33 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 0 0. m3 Gasewe var (i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Rabotnik-ma{inist Prenos na cement so koli~ka na 15 m1 od magacin do mestoto na spremawe Seewe na pesok Ra~no spremawe na cementen malter od pesok 1:1 (cement:pesok) Spremawe na malter Prenos na cement 0.18 1.9 0 0 0 1.33 0 0 0 0 0 m3 0 5.66 0 0.9 2.18 0 0.88 0.89 0.18 1.301105A-1 301105A-1 301105A-2 301105A-2 301105A-2 301105A-2 301105A-2 301105B-1 301105B-1 301105B-1 301105B-1 301105B-2 301105B-2 301105B-2 301105B-2 301105V-1 301105V-1 301105V-1 301105V-1 301105V-1 301105V-1 301105V-2 301105V-2 301105V-2 301105V-2 301105V-2 301105V-2 301106A-1 301106A-1 301106A-1 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 Prenos na cement so koli~ka na 15 m1 od magacin do mestoto na spremawe Seewe na pesok Ra~no spremawe na prodol`en cementen malter od hidratizirana var 1:3:9 (cement:var:pesok) Gasewe var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Prenos na cement so koli~ka na 15 m1 od magacin do mestoto na spremawe Seewe na pesok Ma{insko spremawe na prodol`en cementen malter od gasena var 1:3:9 (cement:var:pesok) so malterka m3 Gasewe na var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Prenos na cement so koli~ka na 15 m1 od magacin do mestoto na spremawe Ma{insko spremawe na prodol`en cementen malter od hidratizirana var 1:3:9 (cement:var:pesok) so malterka m3 Gasewe na var(i prenos na negasena var na 15 m1 od magacin do mestoto na gasewe) Spremawe na malter Prenos na cement so koli~ka na 15 m1 od magacin do mestoto na spremawe Ma{insko spremawe na prodol`en cementen malter od gasena var 1:3:9 (cement:var:pesok) so bubwara 50 l.18 0 0.9 m3 0 0.18 1.12 .66 0 0.89 1.9 0 0.18 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.59 2.59 1.59 4.

44 0 0 0.08 0.19 0 0 0 0 0 0.44 0.01 0.44 0.06 m3 0 0.75 0 0 0 0 0.44 0.14 0 0 0 0 0 301-202 0 1 2 3 4 5 6 7 8 301202A 202A 202A 202A 202A 202A 202A 301202A 202A 202A 202A 202A 202A 202A 202A 301202B10 301202B10 301202B10 301202B10 301202B10 301202B10 301202B10 301202B10 301202B10 301202D 202D 0 1 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 YIDAWE NA YIDOVI SO POROZNA "GITER" TULA VO CEMENTEN I PRODOL@EN MALTER SO DEBELINA OD 12 SM SO IZRABOTKA NA BETONSKI SERKLA@ VO VISINA NA NADVRATNIKOT Spremawe na malter m2 Oplata za serkla` so visina od 20 sm Armirawe Betonirawe na serkla` i nega Yidawe m2 Prenos na tula Prenos na malter Prenos na beton YIDAWE NA SENDVI^ YIDOVI OD DVE "GITER" TULI I 6 SM TERVOL m3 Spremawe na malter Najlon Podvi`no skele Prenos na tula Prenos na malter Prenos na beton Izrabotka na oplata za serkla` so visina od 15-30 sm i {irina od 30 sm Monta`a na oplata Demonta`a na oplata ^istewe na oplata Betonirawe na serkla` so mal presek Armirawe Yidawe Tervol 6 sm YIDAWE NA YIDOVI SO BLOK "10" Spremawe na malter Oplata so visina 20 sm za serkla` Armirawe Betonirawe na serkla` Yidawe Prenos na blokovi Prenos na malter Prenos na beton YIDAWE NA SENDVI^ YID SOSTAVEN OD DVA BLOKA"10" ILI "12" I TERVOL Spremawe na malter m2 0 0.02 0 0.84 0.07 0.18 .25 0.47 0.06 0.76 0.26 0.32 0 0.32 0.09 0 0.58 0 4.301106A-1 301106A-2 301106A-2 301106A-2 301106A-2 3 0 1 2 3 Seewe na pesok Ra~no spremawe na cementen malter od pesok 1:3 (cement:pesok) Spremawe na malter Prenos na cement Seewe na pesok 1.02 0 0.19 0.05 0.56 1.02 0.44 0.05 0.84 1.14 m3 0 5.09 0 0.1 0.24 0.07 0.09 0.84 0.11 0.89 0.05 0.32 1.14 0.89 0 0 0.16 1.05 1.14 0.07 0 0 0 0 0.03 0.

36 0.05 1.6 0 0 4.62 0.6 .62 0.02 0.56 0.24 0 0 0.86 1.3 m3 0 0.96 0 0 0.4 0.62 0 0 m3 m3 0 1.13 0.05 0.ra{alovawe i ~istewe na oplata Armirawe Prenos na beton Betonirawe 0.84 0.24 0 0 0.26 1.94 0.4 0 3.05 0 0.13 0.36 0.4 0 0.37 0.45 0.37 0.62 0 0 0 0.94 0.14 0 0 0.6 0 0 5.36 0. PRENOS SO KRAN Spremawe na malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter [alovawe.16 0.25 0 0.12 0.26 0. 25/20/20 SM SO SERKLA@ Spremawe na malter Prenos na beton Armirawe Izrabotka na oplata za serkla` so visina 15 sm Monta`a na oplata Demonta`a na oplata ^istewe na oplata Betonirawe na serkla` so mal presek Yidawe Prenos na blokovi Prenos na malter YIDAWE NA YIDOVI SO BLOK "20".6 m3 0 0.16 1.ra{alovawe i ~istewe na oplata Armirawe Prenos na beton Betonirawe 0 0.84 0.64 0.09 1.7 0.ra{alovawe i ~istewe na oplata Armirawe Prenos na beton Betonirawe YIDAWE NA YIDOVI VO PRIZEMJE I NA KATOVI OD POLNA TULA VO PRODOL@EN MALTER Spremawe na malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter [alovawe.07 0.56 0.24 0 0 0.6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 YIDAWE NA PARAPETNI YIDOVI SO POLNA I GITER TULA VO PRODOL@EN MALTER .12 0 0 0. PRENOS SO KRAN m3 Spremawe na malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter [alovawe.26 0 0.75 0.26 0.07 0.4 0 0 0 0 0.6 0 0 3.62 0.84 1.13 0.84 0.86 1.12 0 0.17 1.4 0.07 0.94 0.202D 202D 202D 202D 202D 202D 202D 202D 202D 202D 301202G 202G 202G 202G 202G 202G 202G 202G 202G 202G 202G 202G 202V 202V 202V 202V 202V 301-203 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 301-204 0 1 2 3 4 5 6 7 8 301205A 205A 205A 205A 205A 205A 205A 205A 205A Prenos na malter Prenos na beton Oplata za serkla` so visina od 20 sm Betonirawe na serkla` Armirawe Yidawe Tervol 6 sm Najlon Podvi`no skele so nogari visoki do 2 m1 Prenos na blokovi YIDAWE NA YIDOVI SO BLOK "20". 25/20/20 SM Spremawe na malter Yidawe Prenos na blokovi Prenos na malter YIDAWE NA YIDOVI NA PRIZEMJE I NA KATOVI SO POLNA TULA VO CEMENTEN MALTER 1:3.62 0.07 0 0 0.84 0.

02 0 0 1. PRENOS SO KRAN Spremawe na malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter Oplata za serkla`i so visina 20 sm Armirawe Betonirawe na serkla` i nega na beton Prenos na beton YIDAWE NA PREGRADNI YIDOVI D=12 SM OD POLNA TULA.57 0 0 0.14 1.1 0.02 0 0 5.72 0 0 0.94 0.36 0.37 0 0 0 0 0 m3 1.05 0 1 2 M2 0 0.07 0.5 0 0 1.03 0.54 0.86 8.15 0.84 0.84 0.06 0 0 2.09 0 0. PRENOS SO KRAN Spremawe na malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter YIDAWE(OBLO@UVAWE) YIDOVI SO FASADNA TULA D=12 SM VO CEMENTEN MALTER.13 0.64 0.94 0.56 0 0 301214b 214b 214b 214b 214b 214b 214b 214b 214b 301-214v 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m2 0 0.94 0.37 0 6 0 0 0 1 2 3 4 m2 0 0.06 0.6 0 0 0 0.07 0. VO PRIZEMJE I NA KATOVI ZA POVR[INA DO 10 M2.86 1.18 . PRENOS SO KRAN m3 Spremawe na malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter [alovawe.05 0 0 1 2 3 4 301-214 0 1 2 3 4 301214a 214a 214a 214a 214a m3 0 0.PRENOS SO KRAN Spremawe na malter Yidawe m2 0 1.16 1. PRENOS SO KRAN Spremawe na malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter YIDAWE NA PREGRADNI YIDOVI D=12 SM OD POLNA TULA VO CEMENTEN MALTER.14 0.24 0 0 0.14 0.06 0.11 0.09 0 0.301205B 205B 205B 205B 205B 205B 205B 205B 205B 301-206 301206a 206a 206a 206a 206a 206a 206a 206a 206a 301-211 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 YIDAWE NA PARAPETNI YIDOVI SO POLNA I GITER TULA VO CEMENTEN MALTER .24 0 0 0. NA PRIZEMJE I NA KATOVI ZA POVR[INA DO 10 M2.6 0 0 0.84 0.PRENOS SO KRAN Spremawe na malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter YIDAWE NA OXACI ZA PARNO GREEWE OD TULA NORMALEN FORMAT VO PRODOL@EN MALTER .4 0.4 0.01 0.12 0.6 0.ra{alovawe i ~istewe na oplata Armirawe Prenos na beton Betonirawe YIDAWE NA YIDOVI OD [UPLIVI KERAMI^KI BLOKOVI Yidawe na pregradni yidovi so blokovi od prirodno pe~ena glina so dimenzii 40/25/9 sm Spremawe na malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter Oplata za serkla` Armirawe Betonirawe na serkla` Prenos na beton YIDAWE NA OXACI SO TULA NORMALEN FORMAT VO PRODOL@EN MALTER.12 0.14 0.

01 0 0.01 0.14 0. yidawe i betonirawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na beton Yidawe na pregraden yid d=7 sm od polna tula vo prodol`en malter m2 Spremawe na malter Spremawe na beton Izrabotka.11 0.2 0 0 .06 0 0 1. PRENOS SO KRAN m2 Spremawe malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter 0 0 0.12 0.4 0 0 0 0.02 0.05 0 m2 0 0.6 0.02 0.12 0.07 0. VO CEMENTEN MALTER.06 0.14 0.07 0.01 0.13 0.F.38 0.07 0.03 0. PRENOS SO KRAN Spremawe na malter Spremawe na beton Oplatirawe na serkla` Izrabotka.07 0.55 0. PRENOS SO KRAN Spremawe na malter Spremawe na beton Oplatirawe na serkla` Izrabotka.01 0 0 0 0.01 0 0.07 0.05 0. PRENOS SO KRAN m2 Spremawe malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter ZAYIDUVAWE NA OTVOR VO YID D=12 SM GOLEMINA DO 3 M2 SO TULA N. yidawe i betonirawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na beton 0.09 0 0.yidawe i betonirawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na beton ZAYIDUVAWE NA OTVOR VO YID D=12 SM GOLEMINA DO 3 M2 SO TULA N.12 0.3 4 5 6 7 8 301-215 0 1 2 3 4 5 6 7 301-216 0 1 2 3 4 5 6 7 Prenos na tuli Prenos na malter Oplata za serkla`i so visina 20 sm Armirawe Betonirawe na serkla` i nega na beton Prenos na beton YIDAWE NA PREGRADNI YIDOVI D=7 SM OD POLNA TULA NA KANT VO PRODOL@EN MALTER .F.38 0. yidawe i betonirawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na beton YIDAWE NA PREGRADNI YIDOVI D=7 SM OD POLNA TULA NA KANT VO CEMENTEN MALTER 1:3.02 0.48 0.05 0 0 1.06 0.13 0.85 0 0 0 m2 0 0.85 0 0 0 301216a 301216a 216a 216a 216a 216a 216a 216a 301216b 216b 216b 216b 216b 216b 216b 301-217 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 301217a 217a 217a 217a 217a 0 1 2 3 4 YIDAWE NA PREGRADNI YIDOVI D=7 SM OD POLNA TULA NA KANT NA PRIZEMJE I KATOVI SO POVR[INA DO 10 M2. PRENOS SO KRAN m2 Yidawe na pregraden yid d=7 sm od polna tula vo cementen malter 1:3 m2 Spremawe na malter Spremawe na beton Izrabotka. VO PRODOL@EN MALTER.02 0 0 0.01 0 0 0 0 1.84 0.5 0.07 0.2 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0.07 0.01 0 0 0 0.01 0.

26 2.01 0 0 0 0 0 7.44 0 0 0.83 0.12 0. PRENOS SO KRAN m3 Spremawe malter Yidawe Prenos na tuli Prenos na malter YIDAWE NA YIDOVI SO SIPOREKS BLOKOVI 60/25/25 i 15 SM.49 0 1.301-218 1 2 3 4 301218a 301218a-1 301218a-2 301218a-3 301218a-4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 301-223 0 1 2 3 4 301-297 297a 297a 297a 297a 297a 297a 297b 297b 297b 297b 297b 297b 301-301 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 OBYIDUVAWE NA VERTIKALI SO TULA D=12 SM VO CEMENTEN MALTER 1:3.26 0.17 0 0 0 0 3.55 0 301301a 0 301a 1 301a 2 301a 3 301a 4 301301b 0 301b 1 301b 2 301b 3 301b 4 301301g 0 301g 1 301g 2 301g 3 301g 4 301-301v 0 1 2 m3 0 0.27 0.2 0 0 0 0 0.5 0.83 0.11 0.12 0.15 0 0 0 0 0.83 0.53 0. PRENOS SO KRAN Spremawe malter Izrabotka Prenos na tuli Prenos na malter m2 0 0.62 0.05 0 0 1.19 0 0 0 0 1.83 0.4 0.56 0 1. PRENOS SO KRAN Yidawe na yidovi so siporeks blokovi 60/25/15 sm m2 Spremawe malter Prenos na blokovi Prenos na malter Yidawe Dersovawe Yidawe na yidovi so siporeks blokovi 60/25/25 sm m2 Spremawe malter Prenos na blokovi Prenos na malter Yidawe Dersovawe YIDAWE NA TEMELNI YIDOVI OD KR[EN KAMEN Yidawe na temelni yidovi od kr{en kamen so d=50 sm vo prodol`en malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter Yidawe na temelni yidovi od kr{en kamen so d=50 sm vo cementen malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter Yidawe na temelni yidovi od kr{en kamen so d>=50 sm vo cementen malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter Yidawe na temelni yidovi od kr{en kamen so d>=50 sm vo prodol`en malter Spremawe na malter Yidawe 0 1.14 0.13 0 0 m2 YIDAWE NA FASADNI YIDOVI OD POLNA TULA D=25 SM VO CEMENTEN MALTER.05 0 0.85 m3 m3 m3 .39 2.94 1.56 0 0.39 0 0 0 0 4.26 1.12 2.96 0.14 0.94 0.26 1.2 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0 0 0 2. PRENOS SO KRAN Spremawe malter Izrabotka Prenos na tuli Prenos na malter OBYIDUVAWE NA VERTIKALI SO TULA D=12 SM VO PRODOL@EN MALTER 1:3.13 2.

49 0 1.4 2.83 0.26 1.94 2.15 2.56 0 1.56 0 1.26 2.26 2.49 0 m3 0 0.3 0 0 0 0 6.3 2.5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 m3 m3 m3 m3 m3 .94 1.83 0.83 0.3 4 301-302 0 301302a 0 302a 1 302a 2 302a 3 302a 4 301302b 0 302b 1 302b 2 302b 3 302b 4 301302g 0 302g 1 302g 2 302g 3 302g 4 301-302v 0 1 2 3 4 301-303 0 301303a 0 303a 1 303a 2 303a 3 303a 4 301303b 0 303b 1 303b 2 303b 3 303b 4 301303g 0 301303g-1 1 301303g-2 2 301303g-3 3 301303g-4 4 301-303v 0 301303v-1 1 301303v-2 2 301303v-3 3 Prenos na kamen Prenos na malter YIDAWE NA YIDOVI OD KR[EN KAMEN SO EDNO LICE Yidawe na yidovi od kr{en kamen so edno lice d>=50 sm vo prodol`en malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter Yidawe na yidovi od kr{en kamen so edno lice d>=50 sm vo cementen malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter Yidawe na yid od kr{en kamen so edno lice d<= 50 sm vo cementen malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter Yidawe na yid od kr{en kamen so edno lice d<= 50 sm vo prodol`en malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter YIDAWE NA YIDOVI OD KR[EN KAMEN SO DVE LICA Yidawe na yid od kr{en kamen so dve lica d>= 50 sm vo prodol`en malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter Yidawe na yid od kr{en kamen so dve lica d>= 50 sm vo cementen malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter Yidawe na yid od kr{en kamen so dve lica d<= 50 sm vo cementen malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen Prenos na malter Yidawe na yid od kr{en kamen so dve lica d<= 50 sm vo prodol`en malter Spremawe na malter Yidawe Prenos na kamen 2.49 0 1.56 0 0.83 0.88 2.26 2.25 0 0 0 0 5.25 2.8 0 0 0 0 7.83 0.5 0 0 0 0 0 6.83 0.83 0.3 2.7 0 0 0 0 5.8 2.94 1.8 2.94 1.56 m3 0 0.49 0 m3 0 0.83 0.83 0 0 0 0 0 4.

34 0.09 0 0.fino Prenos na malter m2 0.06 0.301303v-4 4 0 301400a 301400a-1 301400a-2 301400a-3 301400a-4 401A 301401A-1 301401A-1 301401A-1 301401A-1 301401A-1 0 1 2 3 4 0 Prenos na malter MALTERISUVAWE Malterisuvawe na plafon na ramna betonska plo~a so prodol`en malter so prethodno prskawe so redok cementen malter Spremawe malter Prv sloj .49 0 0 0 0 0.39 0 0 0 0.fino Prenos na malter Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so prodol`en malter 1:3 Spremawe malter Prv sloj .28 0.06 0.32 0 301405a 405a 405a 405a 405a 301405b 405b 405b 405b 405b 301-405v 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 m2 0 0.grubo Vtor sloj .11 0.08 0.grubo Vtor sloj .36 0 0 0 1 2 3 4 0 m2 0 0.fino Prenos na malter Malterisuvawe na yidovi od beton i betonski blokovi vo prodol`en malter so prethodno prskawe so redok cementen malter Spremawe malter Prv sloj .28 0.06 0.09 0 0 0.09 0 0.44 0 0 0 0 0.08 0.38 0.32 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0.grubo Vtor sloj .grubo Vtor sloj .fino Prenos na malter Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so prodol`en malter Spremawe malter Prv sloj .09 0 0 0.1 0.08 0.08 0.08 0.grubo Vtor sloj .34 0.grubo Vtor sloj .13 0.09 m2 0 1 2 3 4 0 301409a 409a 409a 409a 409a 301409b 409b 409b 409b 409b 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 m2 0 0.08 0.06 0.06 0.32 0.08 0.06 0.08 0.grubo Vtor sloj .32 0 0 0 0.fino Prenos na malter MALTERISUVAWE Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so varov malter 1:3 za povr{ina do 10 m2 Spremawe malter Prv sloj .06 0.08 0.fino Prenos na malter MALTERISUVAWE Malterisuvawe na plafon na ramna betonska plo~a so prodol`en malter so povr{ina do 10 m2 so prethodno prskawe so redok cementen malter Spremawe malter Prv sloj .09 0 0 0 0.32 0.39 0 m2 m2 .fino Prenos na malter MALTERISUVAWE Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so varov malter 1:3 Spremawe malter Prv sloj .08 0.06 0.

49 1.9 0 m2 m2 m2 m2 0 0.1 0.03 0 0.08 0.38 0.11 0.14 0.08 0.11 0 0 0.11 0 0 0.11 0 0 0.11 0 0.grubo Vtor sloj .1 0.11 0.49 1.02 0.07 0.1 0.4 0 m2 0 0.2 0 0 0 0 0.11 0.1 0 0 0 0.11 0.09 0 0.9 0 0 0 0.301-409v 0 1 2 3 4 301411a 0 411a 1 411a 2 411a 3 411a 4 301411b 0 411b 1 411b 2 411b 3 411b 4 301-411v 0 1 2 3 4 301412a 412a 412a 412a 412a 301412b 412b 412b 412b 412b 301-412v 0 1 2 3 4 0 301-4161 1 1 1 301-4162 2 2 2 301-4163 3 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Malterisuvawe na yidovi od beton i betonski blokovi vo prodol`en malter so prethodno prskawe so redok cementen malter Spremawe malter Prv sloj .01 0.1 0.3 1.14 0.1 0.49 1.fino Prenos na malter Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so cementen malter 1:1 gletovano do crn sjaj Spremawe na malter Prv sloj-grubo Vtor sloj-fino Prenos na malter Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so cementen malter 1:2 gletovano do crn sjaj Spremawe na malter Prv sloj-grubo Vtor sloj-fino Prenos na malter Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so cementen malter 1:3 gletovano do crn sjaj Spremawe na malter Prv sloj-grubo Vtor sloj-fino Prenos na malter Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so cementen malter 1:1 so gletovawe do crn sjaj za povr{ina do 10 m2 Spremawe na malter Prv sloj-grubo Vtor sloj-fino Prenos na malter Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so cementen malter 1:2 so gletovawe do crn sjaj za povr{ina do 10 m2 Spremawe na malter Prv sloj-grubo Vtor sloj-fino Prenos na malter Malterisuvawe na yidovi od tuli i kerami~ki blokovi so cementen malter 1:3 so gletovawe do crn sjaj za povr{ina do 10 m2 Spremawe na malter Prv sloj-grubo Vtor sloj-fino Prenos na malter MALTERISUVAWE Malterisuvawe {licevi kaj elektri~na instalacija so {irina 10 sm so prodol`en malter Spremawe malter Malterisuvawe Prenos na malter Malterisuvawe {licevi kaj elektri~na instalacija so {irina 20 sm so prodol`en malter Spremawe malter Malterisuvawe Prenos na malter Krpewe na yidovi okolu prozori i vrati so {irina do 12 sm vo prodol`en malter Spremawe malter Krpewe m2 0 0.02 0 0.18 m1 m1 m1 .08 0 0 0.08 0.11 0.14 0.39 0.11 0 0.11 0 0 0.39 0 0 0 0.16 0 0 0 0.1 0.08 0.08 0.28 0 0 0 0.14 0.11 0.38 0.01 0.2 0 m2 0 0.08 0.

07 0 0 0 0 0.02 m1 0 0.02 0 0 0.22 0.15 0 0 0 0.8 0 0 0 0.66 0 0 0 2 0 0 0 0.09 0.02 0.4 0.02 m2 0 0.26 0.07 0 0 0.96 0 0 0 0 0.03 0 0.2 0 0 0 0.07 0.04 m2 0 0.16 0.06 0.04 m2 0 0.3 301-4164 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 301-4173 3 3 3 417A 301417A-1 301417A-1 301417A-1 301417A-1 301417A-2 301417A-2 301417A-2 301417A-2 301417A-3 301417A-3 301417A-3 301417A-3 301417A-4 301417A-4 301417A-4 301417A-4 301-418 1 1 1 1 2 2 3 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 1 Prenos na malter Krpewe na yidovi okolu prozori i vrati so {irina 12-15 sm vo prodol`en malter Spremawe malter Krpewe Prenos na malter GRUBA OBRABOTKA NA YIDOVI Grubo malterisuvawe na yidovi so prodol`en malter Spremawe malter Malterisuvawe Prenos na malter Pa~okirawe na betonski yidovi so cementen malter 1:3 Spremawe malter Pa~okirawe Prenos na malter Prskawe na betonski yidovi so redok cementen malter (mleko) Spremawe malter Prskawe Prenos na malter FINA OBRABOTKA NA YIDOVI Fugirawe na yidovi od tula Spremawe malter Fugirawe Prenos na malter Fugirawe na yidovi od tula kaj luksuzni fasadi Spremawe malter Fugirawe Prenos na malter Fugirawe na yidovi od kr{en kamen Spremawe malter Fugirawe Prenos na malter Fugirawe na yidovi od obraboten kamen Spremawe na malter Fugirawe Prenos na malter IZRABOTKA NA CEMENTNA KO[ULICA SO PRENOS NA MALTER SO KRAN Izrabotka na cementna ko{ulica d=2 sm perda{eno Spremawe malter Izrabotka Prenos na malter Izrabotka na cementna ko{ulica d=2.3 0.1 0.02 0 0 0.48 0 0 0 m2 m2 m2 m2 m2 m2 .03 0.04 0 0 0.16 0 0.5 sm perda{eno Spremawe malter 0.01 0.06 0.09 0.3 0 0 0 0 0.05 0.3 0 0 0 0.02 0 0.

03 0 0.03 0 0.24 0.9 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 par~e par~e par~e par~e par~e par~e .08 0.96 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2.08 0 0.15 0 0.04 0 0.16 0 0 0 0 0 3.08 0.04 0.06 1 0.18 0 0.03 0 0 0.05 1.16 0 0.7 0 0 0 0.06 1 0.6 0.35 0 0.08 0 0.13 0.05 0.2 0 0.1 1. Presmetka:od par~e Spremawe malter m2 m2 m2 m2 m2 0 0.04 0.08 0.02 0.06 0.6 0 0 0 0.13 1.03 0.6 0.24 0 0.48 0 0 0 0.03 0 0.04 0.03 0.5 0.5 0 0 0 0 0 3.13 1.08 0.5 sm gletovana Spremawe malter Izrabotka Prenos na malter Izrabotka na cementna ko{ulica d=3 sm gletovana Spremawe malter Izrabotka Prenos na malter VGRADUVAWE NA VRATI I PROZORI VO YIDOVI OD TULA Vgraduvawe na vrati do 2 m2 Spremawe na malter Vgraduvawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na ramki Vgraduvawe na vrati preku 2 m2 do 4 m2 Spremawe na malter Vgraduvawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na ramki Vgraduvawe na prozori do 2 m2 Spremawe na malter Vgraduvawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na ramki Vgraduvawe na prozori preku 2 m2 Spremawe na malter Vgraduvawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na ramki Vgraduvawe na balkonski varti do 2 m2 vo yid od tuli Spremawe na malter Vgraduvawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na ramki Vgraduvawe na balkonski varti preku 2 m2 vo yid od tuli Spremawe na malter Vgraduvawe Prenos na tuli Prenos na malter Prenos na ramki VGRADUVAWE NA RAZNI SITNI PREDMETI Vgraduvawe na oxa~ki vratni~ki vo cementen malter 1:3 .15 0 0 0.2 0 0 0 0 0 2.2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 301-602 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 301-6026 6 6 6 6 6 301605a 605a 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 0 1 Izrabotka Prenos na malter Izrabotka na cementna ko{ulica d=3 sm perda{eno Spremawe malter Izrabotka Prenos na malter Izrabotka na cementna ko{ulica d=2 sm gletovana Spremawe malter Izrabotka Prenos na malter Izrabotka na cementna ko{ulica d=2.04 0.08 0.

6 0 0 15.5 0.52 0 0.31 0 0.ra{alovawe i ~istewe na oplata Armirawe Prenos na beton Betonirawe YIDAWE NA YIDOVI OD BETONSKI BLOKOVI 40/20/25 SM VO PRODOL@EN MALTER Spremawe malter Yidawe Prenos na blokovi Prenos na malter [alovawe.13 0.36 0.56 0.87 0.36 0.87 0.78 0 0 0 0 3.27 1.6 0 0.Presmetka:od par~e Spremawe malter Vgraduvawe Prenos na malter Prenos na vratni~ki MONTA@A NA RAMKI ZA [AHTI Monta`a na betonski i `elezni ramki za kapaci na {ahti so te`ina do 30 kg.01 0 0 0.7 3.11 0 2.89 0.13 0.04 0.9 0 0 0.05 0.605a 605a 605a 301605b 605b 605b 605b 605b 301606a 606a 606a 606a 606a 301606b 606b 606b 606b 606b 301-700 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 301700a 700a 700a 700a 700a 700a 700a 700a 700a 301-704 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 Vgraduvawe Prenos na malter Prenos na vratni~ki Vgraduvawe na {tucni vo prodol`en malter .52 0 2..6 3.6 0.6 0.19 m3 0 0.Presmetka:od par~e Spremawe malter Vgraduvawe Prenos na malter Prenos na kapak YIDAWE NA YIDOVI OD BETONSKI BLOKOVI 40/20/25 SM VO CEMENTEN MALTER Spremawe malter Yidawe Prenos na blokovi Prenos na malter [alovawe.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.36 1. PROBIVAWE OTVORI ZA VRATI I PROZORI Ru{ewe yidovi od nabien beton Ru{ewe Prenos na {ut na 20 m1 horizontalno so korito Ru{ewe na yidovi i postoqa od armiran beton Ru{ewe Prenos na {ut na 20 m1 horizontalno so korito Ru{ewe na tavanici od armiran beton Ru{ewe Prenos na {ut na 20 m1 horizontalno so korito Ru{ewe podovi od beton Ru{ewe Prenos na {ut na 20 m1 horizontalno so korito Ru{ewe podovi od beton so debelina 10 do 20 sm Ru{ewe Prenos na {ut na 20 m1 horizontalno so korito Ru{ewe na yidovi od 1/2 tula vo prodol`en malter Ru{ewe 0.7 0 0 0.Presmetka:od par~e Spremawe malter Vgraduvawe Prenos na malter Prenos na kapak Monta`a na betonski i `elezni ramki za kapaci na {ahti so te`ina do 30 kg.24 0 0 0.24 0 0 0.06 0.09 0 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 .3 2.36 0.05 0.2 2.6 0 0 3.ra{alovawe i ~istewe na oplata Armirawe Prenos na beton Betonirawe RU[EWE YIDOVI.46 0.84 0.45 0 0 0 0 0.84 0..01 0.11 0 25.4 0 0 0 0 1. PODOVI .

03 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.7 2.36 0 0.2 0.08 0 0 0.36 0.07 0.15 0 0.KARTON PLO^I NA YID Suvo malterisuvawe bez termoizolacija Lepewe na plo~ite so priprema na lepakot Ispolna.38 0 0 0 0 0.55 0.5 3.36 0 2.04 0.1 0.11 0 6.1 0.2 0. vtiskuvawe na armat. PRENOS SO KRAN Yidawe na " [unt" oxaci i ventilacioni kanali od kerami~ki elementi 25/40/20 sm vo cementen malter 1:3 Spremawe na malter Yidawe Prenos na elementi Prenos na malter Yidawe na " [unt" oxaci i ventilacioni kanali od kerami~ki elementi 25/25/25 sm vo cementen malter 1:3 Spremawe na malter Yidawe Prenos na elementi Prenos na malter SUVO MALTERISUVAWE SO LEPEWE NA GIPS . vtiskuvawe na armat.07 0.2 0 101a 0 101a 1 302101a 2 302101b 0 101b 1 302101b 2 302-101v 0 1 m2 m2 0 0 0 m2 0 0 .05 0 1. traki i gletuvawe na spoevite na gips-kartonskite plo~i Suvo malterisuvawe so termoizolacija od mineralna volna(2-6 sm) i parna brana Lepewe na plo~ite so priprema na lepakot m2 0.03 0 0 0.64 0 0. traki i gletuvawe na spoevite na gips -karton plo~ite Suvo malterisuvawe so termoizolacija od stiropor(2-6 sm) i parna brana Lepewe na plo~ite so priprema na lepakot Ispolna.07 0.75 0 0 0 1 2 3 4 m1 0 0.05 0 0.55 0.15 0 0.6 7 7 7 301-7048 8 8 301-7049 9 9 301-705 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 301-7091 1 1 301-7092 2 2 301-7093 3 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 Prenos na {ut na 20 m1 horizontalno so korito Ru{ewe na yidovi od 1/2 tula vo cementen malter Ru{ewe Prenos na {ut na 20 m1 horizontalno so korito Ru{ewe na yidovi od 25 sm i pove}e vo prodol`en malter Ru{ewe Prenos na {ut na 20 m1 horizontalno so korito Probivawe na otvori za vrati i prozori vo yid od dve tuli vo prodol`en malter golemina na otvorot do 2 m2 Ru{ewe Prenos na {ut na 20 m1 horizontalno so korito ^ISTEWE ^istewe na prostorii od {ut so prenos na {utot do 10 m1 [TEMOVAWE NA MALTER OD YIDOVI [temovawe na varov malter od yidovi so ~istewe na spojnicite [temovawe Prenos na {ut so ra~na koli~ka na 20 m1 horizontalno [temovawe na prodol`en malter od yidovi so ~istewe na spojnicite [temovawe Prenos na {ut so ra~na koli~ka na 20 m1 horizontalno [temovawe na cementen malter od yidovi so ~istewe na spojnicite [temovawe Prenos na {ut so ra~na koli~ka na 20 m1 horizontalno POSTAVUVAWE NA RABIC MRE@I Postavuvawe na rabic mre`i YIDAWE NA "[UNT" OXACI I VENTILACIONI KANALI OD KERAMI^KI ELEMENTI.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3 m3 par~e m2 m2 m2 m2 m2 301-810 0 301810A 810A 810A 810A 810A 301810B 810B 810B 810B 810B 302-101 m1 0 0 0 1 2 3 4 m1 0 0.2 0.

07 0 0.18 0. monta`a na gipskartonski plo~i . UV-profili.traki i gletuvawe na spoevite na plo~ite So metalna potkonstrukcija od UD/CD profili Obele`uvawe Postavuvawe na dr`a~i. CV-profili Monta`a na gips-kartonskite plo~i Vtisnuvawe na armat.57 0.47 0. U-profili.07 0.Presmetka:od 1 par~e par~e ADAPTACIJA NA POTKROVJA SO OBLAGAWE SO GIPSKARTONSKI PLO^I m2 Na Rigistil metalna potkonstrukcija m2 Obele`uvawe . postavuvawe na parna brana Postavuvawe na C-profili na dr`a~i .33 0. gletuvawe na spoevite na gips-kartonskite plo~i IZRABOTKA NA SPU[TEN PLAFON OD GIPS-KARTONSKI PLO^I So metalna potkonstrukcija od UD/CD profili m2 Obele`uvawe [rafewe na visilici za plafon-plo~ata.03 0. monta`a na gipskartonski plo~i Vmetnuvawe na armaturni traki. C-profili Monta`a na gips-kartonskite plo~i Vtisnuvawe na armat.05 0.302-101v 2 302-102 0 102a 0 102a 1 102a 2 102a 3 302102a 4 102b 0 102b 1 102b 2 102b 3 302102b 4 102g 0 102g 1 102g 2 102g 3 302102g 4 302-102v 0 1 2 3 302-102v 4 302-103 0 1 2 302-103 3 302-103 4 302-103 5 302-103 6 302-103 7 302-104 0 104a 0 104a 1 302104a 2 302104a 3 302104a 4 302-105 0 105a 0 105a 1 302105a 2 3023 105a Ispolna.07 0 0.2 0.03 0. traki i gletuvawe na spoevite na gips-kartonskite plo~ite OBLAGAWE NA YIDOVI SO GIPS.1 0. vmetnuvawe na dr`a~i i zaka~uvawe na C-profili Formirawe na skara od CD-profili .03 0.Presmetka:od 1 par~e par~e Vgraduvawe na metalni dovratnici do 2 m .33 m2 m2 m2 m1 m1 Postavuvawe na lajsni za vnatre{ni i nadvore{ni agli m1 Izrabotka na zajaknuvawe na otvor za vrata so profil i drvena gredi~ka . vtiskuvawe na armat.traki i gletuvawe na spoevite na plo~ite Na drvena skara od gredi~ki 30/50 mm Obele`uvawe Izrabotka na drvena skara Monta`a na gips-kartonski plo~i Vtisnuvawe na armat.17 0.03 0. CD-profili Monta`a na gips-kartonskite plo~i Vtisnuvawe na armat.07 0 0.15 0 0 0.07 0.KARTON PLO^I So metalna potkonstrukcija Obele`uvawe Postavuvawe na dr`a~i. {rafewe na dr`a~ite na rogovite m2 Vmetnuvawe na termoizolacija.traki i gletuvawe na spoevite na plo~ite Na samostoe~ka metalna potkonstrukcija od UV/CV yidni profili Obele`uvawe Postavuvawe na dr`a~i.05 0.05 0.08 0.58 0 0 0.5 0.25 0.traki i gletuvawe na spoevite na plo~ite DOPOLNITELNI OPERACII KAJ PREGRADNI YIDOVI Postavuvawe na za{titni agolni lajsni Pricvrstuvawe na podni lajsni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. UD-profili.07 0 0.1 0.07 0 0 0.05 0.Presmetka:od 1 par~e par~e Vgraduvawe na metalni dovratnici preku 2 m .Presmetka:od 1 par~e par~e Izrabotka na zajaknuvawe na otvor za vrata so UA profili so debelina 2 mm .54 0.43 0.

2 0 0.21 0 0 1 2 0 1 2 m2kos 0 0 0.25 0 0 0. prosto dijagonalno m2kos Pokrivawe Prenos Pokrivawe so plo~i 30 / 30 sm. Pokrivawe na krov so keramidi 20/42 so vrzuvawe na sekoja treta }eramida za visina na krovot do 3 m1.25 0 0 0.12 0 0 0 0. Pokrivawe na krov so salonitni branovidni plo~i 105/122sm.23 0 0. Pokrivawe na krov so keramidi 20/42 bez vrzuvawe Pokrivawe m1 m1 0 0 0 0 0. Pokrivawe Prenos na }eramidi Nagib na krov do 40.302105a 361-1 4 0 0 1 2 361-105 1 1 1 2 2 2 361-1053 3 3 361105a 361105a-1 361105a-1 361105a-1 361105a-2 361105a-2 361105a-2 361105a-3 361105a-3 361105a-3 361105a-4 361105a-4 361105a-4 0 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 Vtisnuvawe na armaturni traki. gletuvawe na spoevi na gips-kartonskite plo~i POKRIVA^KI RABOTI Nagib na krov do 40. bez zaptivawe na preklopot Pokrivawe Prenos Pokrivawe na grbini Pokrivawe Prenos Nagib na krov do 40.NAGIB DO 30 Pokrivawe so plo~i 40 / 40 sm.25 0 0 0.31 0 0 0. bez zaptivawe na preklopot Pokrivawe Prenos Dvovodni krovovi.2 0 0.13 0 0 0.15 0 0.15 0 361-2 0 1 2 361-3 0 1 2 361-4 0 1 m2kos 0 0 0.17 m2kos .25 0 0 0 0. Pokrivawe na krov so keramidi 20/42 so vrzuvawe na sekoja treta keramida za visina na krovot preku 3 m1. Pokrivawe na krov so keramidi 20/42 bez vrzuvawe m2kos Pokrivawe Prenos na }eramidi POKRIVAWE NA KROV SO RAMNI AZBESTCEMENTNI PLO^I.35 0 0 0 1 2 m2kos 0 0 0. prosto dijagonalno m2kos Pokrivawe Prenos Pokrivawe na grbini i slemiwa so salonitni slemewa~i Pokrivawe Prenos POKRIVAWE NA KROV SO BRANOVIDEN SALONIT Ednovodni krovovi.28 0 0 0. Pokrivawe Prenos na }eramidi Nagib na krov preku 40. Pokrivawe na krov so salonitni branovidni plo~i 105/122sm.2 0 m2kos 0 0 0.32 0 0 0.28 0 0 0. Pokrivawe na krov so salonitni branovidni plo~i 105/122sm.2 0 0 1 2 m2kos 0 0 0.18 0 0 0 0. bez zaptivawe na preklopot Pokrivawe Prenos ^etvorovodni krovovi.21 0 0.

1 14 13 17 44 5.6 0 0. VITKAWE.8 14 16 20 50 6 7 12 25 6 0. Se~ewe i ispravawe ton Ednostavna i sredno slo`ena armatura F 4-12. Vitkawe ton 0 3 2. Monta`a Slo`ena armatura F 4-12.VKUPNO Slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm.VKUPNO ton Slo`ena armatura F 4-12.grbina ARMIRA^KI I BETONSKI RABOTI RA^NO SE^EWE.35 0. Pokrivawe Prenos na }eramidi Nagib na krov preku 40. Pokrivawe na krov so keramidi 20/42 so vrzuvawe na sekoja treta keramida za visina na krovot preku 3 m1.8 6 11 22. ISPRAVAWE.8 0.15 0 0 0 0.15 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 a RA^NO SE^EWE. VKUPNO ton Ednostavna i sredno slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm. Vitkawe ton Ednostavna i sredno slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm.8 14 16 20 50 6 7 12 25 0 0 400-105108 0 400-105108-1 1 400-1052 108-1 MA[INSKO SE^EWE. ISPRAVAWE VITKAWE I VRZUVAWE ARMATURA 0.25 0 m2kos 0 0 0.28 0 m2kos m2kos 0 0 0.28 0 0. Monta`a ton Ednostavna i sredno slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm.8 6 11 22. Monta`a ton Ednostavna i sredno slo`ena armatura F 4-12.VKUPNO Prenos :so "skip" digalka(armatura) Prenos :so kran(armatura) ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton 14 13 17 44 5. Vitkawe Slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm. Pokrivawe na krov so keramidi 20/42 so vrzuvawe na sekoja treta keramida za visina na krovot do 3 m1. Se~ewe i ispravawe ton Ednostavna i sredno slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm. ISPRAVAWE VITKAWE I VRZUVAWE EDNOSTAVNA I SREDNO SLO@ENA ARMATURA Ednostavna i sredno slo`ena armatura F 4-12. Vitkawe Slo`ena armatura F 4-12.35 0 0. Vitkawe ton Ednostavna i sredno slo`ena armatura F 4-12. Pokrivawe Prenos na }eramidi Pokrivawe na grbini so kerami~ki element .Se~ewe i ispravawe Slo`ena armatura F 4-12.Se~ewe i ispravawe Slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm.8 . Se~ewe i ispravawe ton Ednostavna i sredno slo`ena armatura F 4-12. Monta`a Slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm. RA^NO POSTAVUVAWE I VRZUVAWE ARMATURA ton Ednostavna i sredno slo`ena armatura F 4-12.2 361-5 0 1 2 361-6 0 1 2 0 0 400-101104 0 400-101104-1 400-101104-1 400-101104-1 400-101104-1 400-101104-1 400-101104-2 400-101104-2 400-101104-2 400-101104-2 400-101104-3 400-101104-3 400-101104-3 400-101104-3 400-101104-4 400-101104-4 400-101104-4 400-101104-4 400-101104-5 400-101104-5 Prenos na }eramidi Nagib na krov preku 40.

7 0.7 0.5 1.armatura) RA^NO SPREMAWE NA BETON Spremawe so prirodna me{avina MB 10 Spremawe so prirodna me{avina MB 15 ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton m3 m3 17 2 2 11 2. Monta`a Ednostavna i sredno slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm.1 0 1.7 20 25.armatura) MRE@NA ELEKTROZAVARENA ARMATURA ^MB 50 ZA ARMIRANI BETONSKI PLO^I Mre`a R . Vitkawe Slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm. VKUPNO Slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm.6.5 .6 /presek na profil/ Postavuvawe Vrzuvawe Mre`a R .5 -12 /presek na profil/ Postavuvawe Vrzuvawe Prenos :so kran(samo vertikalen transport.1 0 0 0 22 0 0 18 0 0 14 0.7 11 0. Vitkawe Ednostavna i sredno slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm.2 2.Se~ewe i ispravawe Slo`ena armatura F 4-12.8 20 21. Monta`a Prenos :so "skip" digalka(armatura) Prenos :so kran(armatura) MA[INSKO ISPRAVAWE I SE^EWE ARMATURA SO AVTOMAT BHT .6 2.4 2. Monta`a Slo`ena armatura F 4-12.9.9 /presek na profil/ Postavuvawe Vrzuvawe Mre`a R .1 2. Se~ewe i ispravawe Ednostavna i sredno slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm.9 /presek na profil/ Postavuvawe Vrzuvawe Mre`a R .6 /presek na profil/ Postavuvawe Vrzuvawe Mre`a R .ZIDOVI Mre`a R .5 -12 /presek na profil/ Postavuvawe Vrzuvawe Prenos :so kran(samo vertikalen transport.9.1 0 4.6 3.8 0.4 .40 Armatura F 6 mm Armatura F 8 mm Armatura F 10 mm Armatura F 12 mm Armatura F 14 mm Armatura F 16 mm MRE@NA ELEKTROZAVARENA ARMATURA ^MB 50 ZA ARMIRANI NOSA^I .6 .3 2 0 22 22 0 22 22 0 15 15 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 14 0 0 0 0 0 .75 17 0.6 0.2 12 6 0.8 0.8 0.400-105108-1 3 400-105108-2 1 400-105108-2 2 400-105108-2 3 400-105108-3 1 400-105108-3 2 400-105108-3 3 400-105108-3 4 400-105108-4 1 400-105108-4 2 400-105108-4 3 400-105108-5 0 400-105108-5 a 400-107v 0 1 2 3 4 5 6 400-110 0 1 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2 4 0 400-111 0 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2 4 0 0 1 2 Ednostavna i sredno slo`ena armatura F 4-12.4 . Monta`a Slo`ena armatura F 4-12.5 0. Vitkawe Slo`ena armatura F 4-12.8 0 22 0 22 22 0 20 15 0 15 0.71 4.9 2.Se~ewe i ispravawe Slo`ena armatura F pogolem i ednakov na 14 mm.7 2.8 0.7 12 0 0 0 3.

3 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 10 sm.30 m3/m2/m1 konstr.02 0.prenos od kota 0. MB 15.0 nadolu Za site marki na beton.46 0. MB 30 Sreden presek od 0. MB 20. Presek do 0.11 0 0 0 0. Presek do 0.17 6.12 3.7 0.22 0 0.0 nagore Ra~no betonirawe na arm.bet.30 m3/m2/m1 konstrukcija. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na betonot m2 Prenos na beton so kran m2 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 14 sm.02 6.78 0 3.00 NADOLU Mal presek do 0.304a 400-401 400-401 3 4 5 0 0 1 400-401 2 400401a 1 400401a 2 400401b 1 400401b 2 400-401v 0 400-401v 1 400-401v 2 400-401v 3 400-401v 4 400-402 0 1 2 3 400-403 0 1 2 3 400-410 0 400-4101 0 1 1 1 2 1 3 1 4 400-4102 0 2 1 2 2 2 3 2 4 400-4103 0 3 1 3 2 3 3 3 4 400-4104 0 1 4 Spremawe so ve{ta~ka me{avina MB 15 Spremawe so ve{ta~ka me{avina MB 20 Spremawe so ve{ta~ka me{avina MB 30 Ma{insko spremawe na beton so me{alka od 50 l. MB 20.71 5. m2 Ugraduvawe na beton m2 . PLO^I SO GOT OV BETON. MB 15.25 0 0 0.12 m3/m2/m1 konstr.97 5.30 m3/m2/m1 konstrukcija. MB 15.3 6. Armirano betonski plo~i so debelina 8 sm.3 0 0 0 0 0 2. TRANSPORT SO KRAN DIGALKA Za site marki na beton.27 0.08 0 3.4 0 0 0 0 0 1.02 0. MB 20.0 nagore Za site marki na beton.21 0 0.7 0 0 0 0 0.95 0 5.bet. Nearmirani konstrukcii MB 10. MB 30 Golem presek preku 0.30 m3/m2/m1 konstrukcija. BET.25 0 3.11 0 0 0 0. Armirani konstrukcii MB 10. MB 15.08 1.03 5.02 0.1 4. MB 20. Armirani konstrukcii MB 10.30 m3/m2/m1 konstr.prenos so kran od kota 0.11 0 0 0 0. Nearmirani konstrukcii MB 10.36 0 0 0 3.12 do 0. Presek nad 0.30 m3/m2/m1 konstrukcija.0 nadolu Za site marki na beton. osobeno slo`eni (kosi) elementi.31 0 6.30 m3/m2/m1 konstr.30 m3/m2/m1 konstr.6 5. Armirani konstrukcii MB 10. MB 15. gotov beton transport so kran Ugraduvawe Prenos so kran Nega na betonot BETONIRAWE NA ARM.25 2. MB 20.46 0.prenos od kota 0.06 0 0.24 0 0.36 0. osobeno slo`eni ( la~ni) elementi.12 m3/m2/m1 konstr. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na betonot m2 Prenos na beton so kran m2 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 12 sm. RA^NO VGRADUVAWE NA NA GOTOV BETON OD KOTA 0.4 1.22 0. MB 15. MB 30 Mal presek do 0.15 2.12 do 0. gotov beton transport so kran Ugraduvawe Prenos so kran Nega na betonot Ra~no betonirawe na arm.4 1. Nearmirani konstrukcii MB 10. Ugraduvawe na beton Perda{ewe Nega na betonot Prenos na beton so kran m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.prenos so kran od kota 0. MB 30 Sreden presek od 0. Presek nad 0.27 0 0.81 1. MB 30 Golem presek preku 0. MB 30 RA^NO VGRADUVAWE NA GOTOV BETON VO ARMIRANI KONSTRUKCII Za site marki na beton. MB 20.04 0 0.24 0.

41 .32 0.81 0.03 0. Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 15 sm.27 0.11 0 0 0 0. plo~a so debelina od 10 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.81 0.03 0.b. Ugraduvawe na beton Perda{ewe Nega na betonot Prenos na beton so kran Betonirawe na armirano betonski plo~i so debelina 16 sm.15 0 0.15 0 0.35 0 0 0.15 0 0.11 0 0 0 0. Ugraduvawe na beton Perda{ewe Nega na betonot Prenos na beton so kran m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na betonot m2 Prenos na beton so kran m2 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 25 sm.49 0.09 0 0.03 0 0 0.11 0.05 0.4 4 4 400-4105 5 5 5 5 400-4106 6 6 6 6 400-4107 7 7 7 7 400-4108 8 8 8 8 400410a 400410a-1 400410a-1 400410a-1 400410a-1 400410a-2 400410a-2 400410a-2 400410a-2 400410a-3 400410a-3 400410a-3 400410a-3 400410a-4 400410a-4 400410a-4 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Perda{ewe Nega na betonot Prenos na beton so kran Za site marki na beton.33 0 0.49 0.07 0 0.4 0.04 0.81 0.11 0 0 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 20 sm.33 0.33 0 0.81 0. plo~a so debelina od 12 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.11 0 0 0 0.07 0 0. plo~a so debelina od 8 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe a.33 0.32 0 0.35 0.49 0.38 0 0 0.b. PLO^I SO OPLATA OD DASKI I SO DRVENI POTPIRA^I VISINA DO 3m Oplatirawe i betonirawe a.4 0 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na betonot m2 Prenos na beton so kran m2 BETONIRAWE NA RAMNI A.B.b.39 0 0 0.06 0 0.48 0.49 0.11 0 0.b.33 0 0 0. plo~a so debelina od 14 sm Oplatirawe Betonirawe 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0 0.

43 0.51 0 400410b 400410b-1 400410b-1 400410b-1 400410b-1 400410b-2 400410b-2 400410b-2 400410b-2 400410b-3 400410b-3 400410b-3 400410b-3 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 BETONIRAWE NA RAMNI A.48 0.15 0 0.43 0.b.27 0.49 0.15 0 0 0.b. plo~a so debelina od 8 sm m2 Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.43 0 0 0.b. plo~a so debelina od 15 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.43 0. plo~a so debelina od 10 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.b.44 0 0 0. plo~a so debelina od 20 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.49 0.15 0 0. PLO^I SO OPLATA OD DASKI I SO METALNI POTPIRA^I VISINA DO 3m m2 Oplatirawe i betonirawe na a.35 0 0 0.56 0.15 0 0.46 0.15 0 0. plo~a so debelina od 12 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0 0.66 0.b.49 0.33 0 0 0.15 0 0.15 0 0 0.b.81 0.66 0.81 0.B.400410a-4 400410a-5 400410a-5 400410a-5 400410a-5 400410a-6 400410a-6 400410a-6 400410a-6 400410a-7 400410a-7 400410a-7 400410a-7 400410a-8 400410a-8 400410a-8 400410a-8 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.b. plo~a so debelina od 25 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0.43 0.81 0.35 0.81 0.66 0.15 0 0.38 0 .49 0.44 0 0 0.41 0. plo~a so debelina od 16 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.

plo~a so debelina od 15 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.51 0 400-410v 0 400410v-1 400410v-1 400410v-1 400410v-1 400410v-2 400410v-2 400410v-2 400410v-2 400410v-3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 Za{tita na oplata so prema~kuvawe m2 BETONIRAWE NA RAMNI A.b.15 0 0.43 0.66 0.33 0 0 0.b.24 0.15 0 0 0 0. plo~a so debelina od 8 sm m2 Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.43 0.15 0 0.400410b-4 400410b-4 400410b-4 400410b-4 400410b-5 400410b-5 400410b-5 400410b-5 400410b-6 400410b-6 400410b-6 400410b-6 400410b-7 400410b-7 400410b-7 400410b-7 400410b-8 400410b-8 400410b-8 400410b-8. 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Oplatirawe i betonirawe na a.55 0.43 0.35 0 0 . plo~a so debelina od 20 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.15 0 0.15 0 0. plo~a so debelina od 16 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.27 0. plo~a so debelina od 12 sm m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0 0.15 0 0.43 0.44 0 0 0.66 0.b. plo~a so debelina od 25 sm Oplatirawe Betonirawe m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0.44 0 0 0.b.66 0. plo~a so debelina od 10 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.b.66 0. PLO^I SO OPLATA OD VODOOTPORNA IVERICA I SO METALNI POTPIRA^I VISINA DO 3m m2 Oplatirawe i betonirawe na a.B.41 0.43 0 0 0.66 0.46 0.b.b.56 0.b.41 0 0 0.43 0.43 0.15 0 0. plo~a so debelina od 14 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.48 0.39 0.24 0.55 0.

05 0 0.43 0 0 0.15 0 0.24 0.55 0.b.02 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos na beton so kran m2 .42 0.24 0. plo~a so debelina od 14 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.38 0 0 0.24 0.15 0. plo~a so debelina od 15 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.24 0.b.b.46 0.15 0 0. plo~a so debelina od 20 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.b.44 0 0 0.27 0 0.05 0 0 0.55 0.TRANSPORT SO KRAN DIGALKA Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 8 sm.31 0 0.35 0.15 0 0.44 0 0 0.55 0.41 0 0 0.39 0.24 0.55 0.55 0.400410v-3 400410v-3 400410v-3 400410v-4 400410v-4 400410v-4 400410v-4 400410v-5 400410v-5 400410v-5 400410v-5 400410v-6 400410v-6 400410v-6 400410v-6 400410v-7 400410v-7 400410v-7 400410v-7 400410v-8 400410v-8 400410v-8 400410v-8 400-411 1 1 1 1 1 400-4112 2 2 2 2 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.31 0.24 0.15 0 0.02 0.56 0.12 0 0 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 10 sm. plo~a so debelina od 25 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe BETONIRAWE ARMIRANO BETONSKI RAMNI BALKONSKI I PODESTNI PLO^I. Ugraduvawe na beton Perda{ewe Nega na beton Prenos na beton so kran m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0.27 0.12 0 0 0 0.15 0 0.b.51 0 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0 0. plo~a so debelina od 16 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Oplatirawe i betonirawe na a.43 0.55 0.

37 0.02 0.52 0.39 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos na beton so kran m2 OPLATIRAWE I BETONIRAWE NA BALKONSKI I PODESTNI PLO^I m2 A.15 0 0 0.12 0 0 0 0.b.34 0. plo~a d=12 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe A.46 0 0 0.15 0 0.37 0.34 0.82 0. plo~a d=10 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe A.03 0.12 0 0 0 0 0. plo~a d=15 sm m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0.82 0. plo~a d=8 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata A.12 0 0 0 0.43 0 0 0.07 0 0 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos na beton so kran m2 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 14 sm.42 0.39 0 0.06 0 0.46 0.15 0 0.41 0 0.34 0 0.400-4113 3 3 3 3 400-4114 4 4 4 4 400-4115 5 5 5 5 400-4116 6 6 6 6 400411a 400411a-1 400411a-1 400411a-1 400411a-1 400411a-2 400411a-2 400411a-2 400411a-2 400411a-3 400411a-3 400411a-3 400411a-3 400411a-4 400411a-4 400411a-4 400411a-4 400411a-5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 12 sm.b.03 0.49 0 0 .03 0.15 0 0.41 0.52 0.b. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos na beton so kran m2 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 16 sm.07 0 0.b.37 0 0.52 0.52 0.82 0.b. plo~a d=14 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe A. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos na beton so kran m2 Betonirawe armirano betonski plo~i so debelina 15 sm.12 0 0 0 0.82 0.06 0 0.39 0 0 0.

B.13 0 0 0 0.33 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos m2 Betonirawe armirano betonski kosi plo~i so debelina 14 sm.3 0.52 0 0.32 0 0.06 0 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos m2 Betonirawe armirano betonski kosi plo~i so debelina 12 sm.3 0 0.13 0 0 0 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos m2 Betonirawe armirano betonski kosi plo~i so debelina 16 sm.53 0 400-412 0 400-4121 1 1 1 1 400-4122 2 2 2 2 400-4123 3 3 3 3 400-4124 4 4 4 4 400-4125 5 5 5 5 400-4126 6 6 6 6 400412a 400412a-1 400412a-1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 BETONIRAWE KOSI ARMIRANO BETONSKI PLO^I (DO 20*). m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos m2 BETONIRAWE NA KOSI A.07 0 0.88 .03 0.28 0 0.02 0.02 0.49 0.15 0.22 0 0.82 0.25 0 0. plo~a d=16 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0.400411a-5 400411a-5 400411a-5 400411a-6 400411a-6 400411a-6 400411a-6 1 2 3 0 1 2 3 Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe A.13 0 0 0 0.13 0 0 0 0.13 0 0 0 0.28 0.03 0.82 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos m2 Betonirawe armirano betonski kosi plo~i so debelina 15 sm.06 0 0.22 0.TRANSPORT SO KRAN DIGALKA m2 Betonirawe armirano betonski kosi plo~i so debelina 8 sm.25 0.13 0 0 0 0 1 m2 m2 m2 0 0 0.02 0.15 0.03 0.32 0.51 0.7 0 0 0.21 0 0.05 0 0. m2 Ugraduvawe na beton m2 Perda{ewe m2 Nega na beton m2 Prenos na beton so kran m2 Betonirawe armirano betonski kosi plo~i so debelina 10 sm.52 0.07 0 0 0. PLO^I SO OPLATA OD DASKI I SO DRVENI POTPIRA^I VISINA DO 3m Betonirawe na kosi plo~i d=8 sm Oplatirawe 0 0 0.52 0.b.33 0 0.

15 0 0.400412a-1 400412a-1 400412a-2 400412a-2 400412a-2 400412a-2 400412a-3 400412a-3 400412a-3 400412a-3 400412a-4 400412a-4 400412a-4 400412a-4 400412a-5 400412a-5 400412a-5 400412a-5 400412a-6 400412a-6 400412a-6 400412a-6 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Betonirawe na kosi plo~i d=10 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Betonirawe na kosi plo~i d=12 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Betonirawe na kosi plo~i d=14 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Betonirawe na kosi plo~i d=15 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Betonirawe na kosi plo~i d=16sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe BETONIRAWE NA KOSI A.4 0.36 0.42 0.76 0.88 0.7 0.41 0 0 0.29 0.15 0 0.35 0 0 0.15 0 0.43 0 0 0.45 0 0 0.54 0.35 0 0 0.15 0.7 0.7 0.15 0 0.15 0 0.38 .15 0 0.54 0.88 0.38 0 0 0.46 0 400412b 400412b-1 400412b-1 400412b-1 400412b-1 400412b-2 400412b-2 400412b-2 0 0 1 2 3 0 1 2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0 0.44 0.76 0.88 0.88 0.B.88 0.48 0 0 0.7 0.7 0.29 0.48 0. PLO^I SO OPLATA SO METALNI POTPIRA^I VISINA DO 3m Betonirawe na kosi plo~i d=8 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Betonirawe na kosi plo~i d=10 sm Oplatirawe Betonirawe m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0.

62 0 0.15 0 0 0 0.76 0.28 0.1 0 0 0.08 0 0.54 0.78 0.44 0.15 0 0.79 0. a gazi{ta 29/17 sm Ugraduvawe na beton Perda{ewe Nega na beton Prenos na betonot so kran Debelina na plo~ata 14 sm .69 0 0.15 0 0.79 0 0.69 0.09 0 0.36 0.76 0. a gazi{ta 29/17 sm Ugraduvawe na beton Perda{ewe Nega na beton Prenos na betonot so kran Debelina na plo~ata 15 sm .1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.76 0.74 0.05 0.04 0.1 0 0.1 0 0 0 0.15 0 0.41 0 0 0. a gazi{ta 29/17 sm Ugraduvawe na beton Perda{ewe Nega na beton Prenos na betonot so kran Nega na beton BETONIRAWE I OPLATIRAWE NA RAMNI SKALI[NI KRACI Betonirawe i oplatirawe na ramni skali{ni kraci so plo~a d=10 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Betonirawe i oplatirawe na ramni skali{ni kraci so plo~a d=12 sm m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0.36 0.05 0.11 0.15 0 0 0.76 0 0.76 0. a gazi{ta 29/17 sm Ugraduvawe na beton Perda{ewe Prenos na betonot so kran Debelina na plo~ata 12 sm .72 0 0 .62 0.54 0.400412b-2 400412b-3 400412b-3 400412b-3 400412b-3 400412b-4 400412b-4 400412b-4 400412b-4 400412b-5 400412b-5 400412b-5 400412b-5 400-417 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 417/1 400417a 400417a-1 400417a-1 400417a-1 400417a-1 400417a-2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 2 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 3 0 0 1 2 3 0 Za{tita na oplata so prema~kuvawe Betonirawe na kosi plo~i d=12 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Betonirawe na kosi plo~i d=14 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe Betonirawe na kosi plo~i d=16 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplata so prema~kuvawe BETONIRAWE RAMNI SKALI[NI KRACI SO ISTOVREMENA IZRABOTKA NA PLO^ATA Debelina na plo~ata 10 sm .04 0 0 0.43 0 0 0.54 0.46 0 0 0 0.

23 0 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0 0. yidovi debelina do 8 sm so gotov beton .66 1.34 0.04 0 0. Pravewe na malter Liewe na nosa~i Monta`a na nosa~i Betonirawe na plo~a so rebra Prenos na nosa~i T M . pomerawe na istata i dlabo~ina do 6 m1 Ugraduvawe na beton pod voda so istisnuvawe na vodata / za mala koli~ina i dlabo~ina na vodata / MONTA ME\USPRATNA TAVANICA VERTIKALEN TRANSPORT SO KRAN DIGALKA T M .28 0.82 0.83 0 1. Dadenata norma opfa}a : Spu{tawe beton niz cevka.15 0 0.21 0 0 0 0.78 0.9 0.15 0.89 0 3.28 0. Pravewe na malter Liewe na nosa~i Monta`a na nosa~i Betonirawe na plo~a so rebra Prenos na nosa~i T M .bet. / 8 + 2 / Pravewe malter Ra~no ugraduvawe beton Zalivawe fugi Izrabotka na ko{ulica Postavuvawe gredici Prenos Debelina 12 sm.34 0.3 0.21 0.33 1.34 0.19 0 0 .2 0.5 so visina 20 sm.3 so visina 18 sm.01 0 0. / 10 + 2 / m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 0.01 0 0.12 0 0 0 0 0.01 0 0.86 0 0 1.19 0.07 0.28 0.19 0 0 0. ISTOVREMENA IZRABOTKA NA CEMENTNA KO[ULICA Debelina 10 sm.48 0.07 0.23 0.15 0 0.04 0 0.78 0.78 0.03 0.31 0 0 0.07 0.400417a-2 400417a-2 400417a-2 400417a-3 400417a-3 400417a-3 400417a-3 400417a-4 400417a-4 400417a-4 400417a-4 400-502 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Betonirawe i oplatirawe na ramni skali{ni kraci so plo~a d=14 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Betonirawe i oplatirawe na ramni skali{ni kraci so plo~a d=15 sm Oplatirawe Betonirawe Za{tita na oplatata so prema~kuvawe Betonirawe na arm.15 0 0. Pravewe na malter Liewe na nosa~i Monta`a na nosa~i Betonirawe na plo~a so rebra Prenos na nosa~i IZRABOTKA NA TROTOAR OD NEARMIRAN BETON SO GOTOV BETON.15 0.15 0.22 0 0.12 0 400-608 1 400-608 2 400-801 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 400-904 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. transport so kran digalka VGRADUVAWE NA BETON / PO NORMA OD 1963 g./ Ugraduvawe na beton pod voda so cilindri~na cevka.15 3.94 0.3 so visina 16 sm.79 0 0 1.

14 0 0 0 0.27 0.48 0.7 0 0. Konstrukcii do 0.28 0.67 0 0.23 1.25 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A. (ugraduvawe) Prenos na kota 0 + 00 za debelina 10 sm Prenos od kota 0 + 00 nadolu za debelina 10 sm Prenos so kran digalka za pod na krov za debelina 10 sm Za debelina od 12 sm Debelina 12 sm. GREDI SO MAL PRESEK 40/75 SM VO TROSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(6.15 0 0.1 0 0.63 0 1. (ugraduvawe) Prenos na kota 0 + 00 za debelina 5 sm Prenos od kota 0 + 00 nadolu za debelina 5 sm Za debelina od 8 sm Debelina 8 sm.14 0. GREDI SO MAL PRESEK 40/70 SM VO TROSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 .19 0 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 0 0 0.19 0.15 0 0.2 0. MB 15.76 0.76 0. (ugraduvawe) Prenos na kota 0 + 00 za debelina 12 sm Prenos od kota 0 + 00 nadolu za debelina 12 sm Prenos so kran digalka za pod na krov za debelina 12 sm ODR@UVAWE I NEGA NA BETON Kvasewe na betonski blokovi 3 dena 3 pati na den Kvasewe na betonski plo~i 3 dena 3 pati na den Kvasewe na ras~leneti konstrukcii 3 dena 3 pati na den MA[INSKO VGRADUVAWE NA GOTOV BETON SO PUMPA KAPACITET 50 M3 / ~as Za site marki na beton.2 2 2 2 2 2 400-908 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 400-9083 4 4 4 4 400-9084 1 2 3 4 5 6 Pravewe malter Ra~no ugraduvawe beton Zalivawe fugi Izrabotka na ko{ulica Postavuvawe gredici Prenos BETONIRAWE NA PODOVI SO GOTOV BETON MB 10.07 0.00 I PODOVI NA KROV Za debelina od 5 sm Debelina 5 sm.46 1.23 1.44 0.B.06 0 0.31 8.33 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.32 0 0 0 0 0 0 0 0.31 8.14 0 0.23 0 0 0.15 0.04 0 0.24 0.3 0.16 0.67 0 0.64 0.B.55 0 1.22 0.32 0.19 0. NA KOTA POD 0.27 0 0.05 0 0.31 400-921 400-940941 0 400-940941 1 400-940941 2 400-942 0 1 2 401-101 0 1 401-101 2 3 401-102 0 1 401-102 2 3 401-103 0 1 IZRABOTKA /LIEWE/ I MONTIRAWE NA OMNIJA TAVANICI m2 Izrabotka ( liewe ) m2 Monta`a m2 BETONIRAWE NA A.1 0. GREDI SO GOLEM PRESEK 40/80 SM VO TROSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(6.30 m3 / m2 / m1 konstrukcija Konstrukcii preku 0.29 1 0 1. (ugraduvawe) Prenos na kota 0 + 00 za debelina 8 sm Prenos od kota 0 + 00 nadolu za debelina 8 sm Prenos so kran digalka za pod na krov za debelina 8 sm Za debelina od 10 sm Debelina 10 sm.22 0 0 0 0 0.25 0 0.27 0 0 0 0 0.13 0.36 0 0 0.12 0 0.30 m3 / m2 / m1 konstrukcija m2 m2 m2 m2 m2 m2 0.B.

66 1.23 1.B.57 1 0 1.15 0 0.23 1.82 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.23 2.31 11.15 0 0.22 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.5 1. GREDI SO MAL PRESEK 40/45 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(7.19 1.31 .1 1.15 0 0.67 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.17 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.B.23 1. GREDI SO MAL PRESEK 30/50 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(8.93 1 0.23 1.15 0 0.23 1.31 9.57 1.31 8.89 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.B.31 11. GREDI SO MAL PRESEK 30/45 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(8.23 1.15 8.53 1. GREDI SO MAL PRESEK 40/50 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(7.B.15 0 0.31 9.42 1 0 1.401-103 2 3 401-104 0 1 401-104 2 3 401-105 0 1 401-105 2 3 401-106 0 1 401-106 2 3 401-107 0 1 401-107 2 3 401-108 0 1 401-108 2 3 401-110 0 1 401-110 2 3 401-111 0 1 401-111 2 3 401-112 0 1 401-112 2 3 401-113 0 1 401-113 2 3 401-114 0 1 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(6.61 1.67 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.31 12. GREDI SO MAL PRESEK 40/65 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(6.65 1 0 1.23 2.0 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.15 0 0.31 12.15 0 0.B. GREDI SO MAL PRESEK 30/35 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(9.47 1 0 1.36 1 0 1.B.46 1 0 1. GREDI SO MAL PRESEK 30/40 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(9.15 0 0.23 2.B.23 1.48 1.04 1.99 1. GREDI SO MAL PRESEK 40/60 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(6.15 0 0.74 1 0 1.B. GREDI SO MAL PRESEK 40/55 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(6.31 8.17 1 0 1.01 1 0 1.43 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.B.52 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.B. GREDI SO MAL PRESEK 20/45 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 1.54 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.31 8.

29 1.401-114 2 3 401-115 0 1 401-115 2 3 401-116 0 1 401-116 2 3 401-116 4 401-117 0 1 401-117 2 3 401-118 0 1 401-118 2 3 401-119 0 1 401-119 2 3 401-120 0 1 401-120 2 3 401-121 0 1 401-121 2 3 401-122 0 1 401-122 2 3 401-123 0 1 401-123 2 3 401-124 0 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(10.B.7 0 0.35 7.0 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.29 1.7 0 0.15 0 0.35 7. STOLBOVI SO GOLEM PRESEK 60/80 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(5.22 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.32 0.8 0.76 1 0 1.23 0 1.31 13. STOLBOVI SO MAL PRESEK 40/40 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m3 2.B.7 0 0.83 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.B.55 0 1.87 0.31 14.65 0 0. STOLBOVI SO GOLEM PRESEK 70/80 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(5.B.B.29 1.35 10.86 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) Vkupno ~asovi za oplatirawe i za betonirawe na mal presek 25/35 sm BETONIRAWE NA A.67 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.7 0 0.35 6. STOLBOVI SO MAL PRESEK 50/50 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(8.39 1 0 1.55 0 1.36 0.55 0.69 0.66 0.29 2.B.5 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.15 0 0.23 1 15.35 1.55 0 1.8 0.42 1.5 1.B.29 1.71 0.0 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A. STOLBOVI SO GOLEM PRESEK 60/60 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(6.B.75 0.29 1.55 0 1.93 0.55 0 1. STOLBOVI SO GOLEM PRESEK 80/80 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(5.24 0. GREDI SO MAL PRESEK 25/40 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(10.55 0 1.7 0 0.36 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.23 2.71 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.35 7.15 3.19 m2 oplata za 1m3 beton) Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) BETONIRAWE NA A.7 0 13. GREDI SO MAL PRESEK 25/35 SM VO TROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(10.23 2.35 8.B. STOLBOVI SO GOLEM PRESEK 70/70 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(5.55 0 m2 m2/m3 m2 m2/m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 m2 m2/m3 m3 m3 . STOLBOVI SO GOLEM PRESEK 60/70 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA Vkupno ~asovi za m2 oplata Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(6.45 0.35 9 0.7 0 0.B.29 1.

55 0 0.53 1 0 0.86 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.97 0.7 0 0. YIDOVI SO MAL PRESEK D=25 SM VO DVOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(8.64 0.35 18 0. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=35 SM VO DVOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(5.B.3 0.55 0 0.52 1.B.35 13.33 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.38 2.9 0.B. YIDOVI SO MAL PRESEK D=20 SM VO DVOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 0.15 0 0.1 401-124 2 3 401-125 0 1 401-125 2 3 401-126 0 1 401-126 2 3 401-127 0 1 401-127 2 3 401-128 0 1 401-128 2 3 401-129 0 1 401-129 2 3 401-130 0 1 401-130 2 3 401-131 0 1 401-131 2 3 401-132 0 1 401-132 2 3 401-133 0 1 401-133 2 3 401-134 0 1 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(10.0 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.29 2.7 0 0.04 1 0 0. STOLBOVI SO MAL PRESEK 30/30 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(13.7 0 0.55 0 1.55 0 1.B.38 2.29 4.38 1.29 3.69 3.55 0 0.B.69 3.35 21.94 0.7 0 0.69 5.B.45 0. YIDOVI SO MAL PRESEK D=30 SM VO DVOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(6.17 0.B.7 0 0.87 0.71 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.38 1.55 0 0.09 0.6 0.55 0 0.B.15 0 0.0 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.0 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.38 .52 0.B.38 3.7 0 0.0 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=70 SM VO DVOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(2. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=40 SM VO DVOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(5.6 1.7 0 0.7 0 0.69 2.38 1.69 1.69 4.0 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.B.76 0. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=50 SM VO DVOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(4.69 1.33 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.67 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.5 0. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=60 SM VO DVOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(3.9 0. STOLBOVI SO MAL PRESEK 25/25 SM VO ^ETVOROSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(16.69 2.27 0.55 0 0.38 1.

3 0.0 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.7 0 0.9 1.67 1. YIDOVI SO MAL PRESEK D=20 SM VO EDNOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(5.55 0 0.67 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.15 0 0.7 0 0.74 0.B.43 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.67 3.55 0 0.23 1.7 0 0.B.12 0.0 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.67 0.67 2.8 m1. YIDOVI SO MAL PRESEK D=30 SM VO EDNOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(3.67 2.53 0.15 3.67 1.55 0 0.0 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 ^ELI^NO CEVNO SKELE IZRABOTKA NA FASADNO SKELE m2 Monta`a i demonta`a na fasadno skele visina do 10 m1 m2 vertikali na 1.67 0.B.15 0 0 0.55 0 0. ~istewe naftirawe i slagawe 6.85 1 0 0 0.34 0.67 1.29 .37 0.37 0.7 0 0.84 0.37 0.25 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.68 0.8 1 0 0. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=40 SM VO EDNOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(2. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=35 SM VO EDNOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(2.48 1 0.67 1.B.33 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.401-134 2 3 401-135 0 1 401-135 2 3 401-136 0 1 401-136 2 3 401-137 0 1 401-137 2 3 401-138 0 1 401-138 2 3 401-139 0 1 401-139 2 3 401-140 1 401-1402 2 3 3 401-141 0 1 1 401-1412 2 3 3 401-142 0 1 401-142 2 3 401-143 0 1 1 401-1432 2 3 3 0 0 415-110 1 0 1 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(10. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=70 SM VO EDNOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(1.37 1. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=50 SM VO EDNOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(2.96 0.93 0.46 0.37 0.B.7 0 0.68 1.23 1 0 0.37 0.86 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.06 0.55 0 0.55 0 0.15 0 0. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=80 SM VO EDNOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(1.37 1.62 0.7 0 0. YIDOVI SO GOLEM PRESEK D=60 SM VO EDNOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(1.37 1.B.B.37 1.0 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A. YIDOVI SO MAL PRESEK D=25 SM VO EDNOSTRANA OPLATA m3 Vkupno ~asovi za m2 oplata m2 Vkupno ~asovi za oplatirawe za 1 m3 beton(4.5 m2 oplata za 1m3 beton) m2/m3 Vkupno ~asovi za 1 m3 beton (vgraduvawe i prenos) m3 BETONIRAWE NA A.B.35 1.92 0.B.

59 0.gredi.22 0.22 0.12 421-1012 2 2 2 2 3 3 3 421-1014 4 4 421-102 102a 0 1 2 3 4 0 1 2 0 1 2 0 0 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 0.48 m2 0.8 m1.43 0.1 0 0.58 0.6 m1 vo prodol`en malter 1:2:6 vo dva sloja so ~istewe na spojnici. samostalni i povrzani stolbovi so razviena {irina od 1.53 0.12 0 0 0.14 m2 421102a 421102a 421102a 421102b 1 2 3 0 0.4 0.5 0 0.14 0.15 0. ~istewe naftirawe i slagawe IZRABOTKA NA NOSIVO ^ELI^NO CEVNO SKELE SO DEMONTIRAWE Za visina do 10 m1 Za visina od 10 do 20 m1 Za visina preku 20 m1 Za rabota nad voda normiranoto vreme se zgolemuva za 15 % Monta`ata e 60 % .33 m2 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m2 m2 0.14 0.65 0. pilasteri.35 0.82 0. a demonta`ata e 40 % od normiranoto vreme FASADERSKI RABOTI IZRABOTKA NA FASADA SO ME[AVINA ZA PRSKAWE NA FASADA Izrabotka na yidovi i plafoni vo prodol`en malter 1:2:6 vo dva sloja so ~istewe na spojnici.65 .06 0.06 0.21 0 0 0 0 0. grundirawe i perda{ewe(podloga za prskawe so me{avina) Pravewe malter Prv sloj grundirawe i prenos Vtor sloj izrabotka i prenos Krpewe Ra~no prskawe fasada so me{avina za prskawe fasada Pravewe malter Ra~no {pricawe Ma{insko prskawe fasada so me{avina za prskawe fasada Pravewe malter Ra~no {pricawe IZRABOTKA NA FASADA OD TERANOVA NA YID OD TULA Oblagawe na yidovi i plafoni ^istewe na spojnici od malterot so kr{ewe na rabovi i ozrnuvawe.pilastri so razviena {irina do 1. kvasewe so voda i nafrluvawe na grund d=2 sm so brazdewe vo prodol`en malter 1:2:6(podloga za fasada) Nafrluvawe na teranova d=1 sm so kvasewe i krajcovawe na osnovniot sloj Nafrluvawe na teranova d=1 sm so gletuvawe bez nadvore{na obrabotka 0.2 0 0 0 0.39 0 0.72 0.12 0 0 0.72 0.13 0. grundirawe i perda{ewe(podloga za prskawe so me{avina) Pravewe malter Prv sloj grundirawe i prenos Vtor sloj izrabotka i prenos Krpewe Izrabotka na stolbovi.3 0.5 0.86 0.15 0.415-110 2 415-110 3 415-125 0 1 2 3 415-125 4 415-125 5 0 421-101 0 421-1011 1 1 1 1 Monta`a i demonta`a na fasadno skele visina do 20 m1 vertikali na 1.45 0.5 421102b 421102b 421102b 1 2 3 0.59 0.65 sm ^istewe na spojnici od malterot so kr{ewe na rabovi i ozrnuvawe.21 0 0 0 0 0 1 2 3 4 m2 m2 m2 m2 m2 0 0.8 m1. ~istewe naftirawe i slagawe m2 Monta`a i demonta`a na fasadno skele visina preku 20 m1 vertikali na 1.13 0.15 0 0 0. kvasewe so voda i nafrluvawe na grund d=2 sm so brazdewe vo prodol`en malter 1:2:6(podloga za fasada) Nafrluvawe na teranova d=1 sm so kvasewe i krajcovawe na osnovniot sloj Nafrluvawe na teranova d=1 sm so gletuvawe bez nadvore{na obrabotka Oblagawe na gredi.

21 1.67 0.So normata e opfateno i prskawe so redok cementen malter 1:3 Kvasewe na osnovniot sloj.0 sm.19 0.97 0.1 0.24 0.33 1. pilasteri.69 0.43 0.95 .19 421-1051 1 1 1 1 1 421-1051 421-1052 2 2 2 2 2 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Obrabotka na yidovi i plafoni. Nafrlawe na ve{ta~ki kamen vo sloj od 2 sm so kvasewe na osnovn.23 0. nanesuvawe na travertin d=1 sm so ramnewe i gletuvawe Vre`uvawe na spojnici Oblagawe na gredi . stolbovi i pilastri so razviena {irina do 1. pilasteri i stolbovi so razviena {irina 1.3 0.1 0 0.So normata e opfateno i prskawe so redok cementen malter 1:3 Kvasewe na osnovniot sloj.421-103 103a 421103a 421103a 421103a 421103b 0 0 1 2 3 0 421103b 1 421103b 2 421103b 3 421-104 0 104a 0 IZRABOTKA NA FASADA OD TERANOVA NA YID OD DURISOL BLOKOVI Oblagawe na yidovi i plafoni Vtisnuvawe na spojnici i pa~okirawe so cementen malter 1:3 so grundirawe vo prodol`en malter d=2 sm vo dva sloja so perda{ewe (podloga za fasada) Nafrluvawe na teranova d=1 sm so kvasewe i krajcovawe na osnovniot sloj Nafrluvawe na teranova d=1 sm so gletuvawe bez nadvore{na obrabotka Oblagawe na gredi.53 0.8 0.86 0 0.45 0.08 1.86 0.07 0.62 1.96 0.14 m2 0.59 0.12 1.07 0.75 m2 421104a 421104a 104a 421104b 1 2 3 0 0.2 0. od seen {qunak 1:3 i brazdewe so prethodno prskawe so cementen malter 1:3(podloga za fasada).55 0. i stolbovi so razviena {irina od 1.78 0. nanesuvawe na travertin d=1 sm so ramnewe i gletuvawe Vre`uvawe na spojnici IZRABOTKA NA FASADA OD VE[TA^KI KAMEN m2 m2 0.11 0.6 m ^istewe na spojnici od malter so kvasewe so voda i grundirawe so sloj d=2 sm so brazdewe vo prodol`en malter 1:2:6(podloga za travertin).24 0.68 0.1 1.6 m1 m2 Pravewe malter ^istewe Grundirawe Krpewe po limari Pravewe ve{ta~ki kamen Nafrlawe ve{ta~ki kamen 0.02 0.05 0 0.48 m2 1.3 1.1 0 0. Grundirawe za ve{ta~ki kamen so malter debelina 2. Sloj m2 Pravewe malter ^istewe spojnici i prskawe so redok cementen malter Grundirawe so brazdewe i prenos na materijalot Krpewe po limari Pravew ve{ta~ki kamen i kvasewe na gruntot Nafrlawe na ve{ta~ki kamen so ramnewe i maznewe bez obrabotka Obrabotka gredi.22 0.83 0.65 sm Vtisnuvawe na spojnici i pa~okirawe so cementen malter 1:3 so grundirawe vo prodol`en malter d=2 sm vo dva sloja so perda{ewe (podloga za fasada) Nafrluvawe na teranova d=1 sm so kvasewe i krajcovawe na osnovniot sloj Nafrluvawe na teranova d=1 sm so gletuvawe bez nadvore{na obrabotka IZRABOTKA NA FASADA OD TRAVERTIN NA ZID OD TULA Oblagawe na yidovi i plafoni ^istewe na spojnici od malter so kvasewe so voda i grundirawe so sloj d=2 sm so brazdewe vo prodol`en malter 1:2:6(podloga za travertin).14 421104b 1 421104b 2 104b 3 421-105 0 0.08 1.

1 1.5 M Grundirawe na cokle so ~istewe na spojnici I prskawe so redok cementen malter 1:3.3 0.8 2.95 0.FUGA NA FUGA Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*10 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*20 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*15 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*30 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*20 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*25 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*30 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*40 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 25*30 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 33*50 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*10 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*20 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*15 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*30 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*20 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*25 sm so lepak m2 0.8 0.75 0.1 501-1019.7 0.63 1.45 0.2 1.05 1.1 0.6 1.6 .6 501-1019.421-107 0 421-107 1 421-107 2 421-108 0 421-1081 2 3 4 5 6 7 8 9 421-1089 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 1 0 0 501-1011 501-1012 501-1013 501-1014 501-1015 501-1016 501-1017 501-1018 501-1019 501-1019.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501-101 IZRABOTKA NA COKLE OD CEMENTEN MALTER SO VISINA DO 1.85 1.75 1.5 501-1019.88 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1.12 1.05 1.72 0.15 1.7 1.7 1.8 1.95 1.55 1.9 0.75 2.8 1.4 501-1019.75 0.17 0 0 0.5 2.2 501-1019.75 0. grundirawe so debelina 2 sm vo cementen malter 1:3 Nafrluvawe na vtor sloj cementen malter od seen {qunak d=7 mm POVR[INSKA IZRABOTKA NA FASADA OD VE[TA^KI KAMEN [tekovawe fasada od ve{ta~ki kamen so sitnozrnest {toker [tekovawe granit bez spojnici Pikovawe fasada od ve{ta~ki kamen Pikovawe granit Brazdewe {arnirawe so pikovawe vo kvadarati Brazdewe {arnirawe na granit so pikovawe Urezuvawe nitni vo ve{ta~ki kamen Urazuvawe fugi [lajfuvawe vo mokro Miewe ve{ta~ki kamen posle {lajfuvawe so prenos na voda [lajfuvawe vo suvo Suvo {mirglawe so glans papir Suvo {mirglawe na spojnici RAZNI RABOTI Izrabotka na kaneluri vo plemenit malter na fasada KERAMI^ARSKI RABOTI OBLAGAWE NA YIDOVI SO KERAMI^KI PLO^KI .55 0.4 1.65 1.8 0.75 0.8 0.05 1 1 1 0.9 1.1 1.3 501-1019.75 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m1 m1 m2 m2 m2 m2 m1 m2 0 0 0 0 0 0 0.75 0.7 1.5 1.1 0 0 0 0 1.55 1.1 1.

7 0 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*30 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*40 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 25*30 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 33*50 sm so lepak m2 m2 m2 m2 0.6 0.9 0.65 0.35 1.4 2.5 1.95 1 0.1 1.65 0.9 501-101993 501-101993 501-101993 501-101993 501-101993 501-101993 501-101993 501-101993 501-101993 501101A 501101A-1 501101A-2 501101A-3 501101A-4 501101A-5 501101A-6 501101A-7 501101A-8 501101A-9 501101A-9.501-1019.1 501101A-9.6 0.55 0.NA VRSKA m2 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*20 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*15 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*30 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*20 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*20 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*15 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*30 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*20 sm so lepak OBLAGAWE NA YIDOVI SO KERAMI^KI PLO^KI NA OTVORENA FUGA SO POSTAVUVAWE NA PLASTI^NI KRSTIWA m2 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*10 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*20 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*15 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*30 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*20 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*25 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*30 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*40 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 25*30 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 33*50 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*10 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*20 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*15 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*30 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*20 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*25 sm so lepak 0.8 501-1019.7 1.7 0.55 1.65 1.6 1.8 0.2 2.5 501101A-9.2 501101A-9.1 2.9 0.55 1.45 1.15 2.75 1.35 2.1 .45 2.65 1.4 501101A-9.2 1.2 1 1.8 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.9 501-1019.6 1.1 1.45 OBLAGAWE SO KERAMI^KI PLO^KI .3 501101A-9.25 1.2 2.55 1.5 1.8 0.6 501101A-9.2 2 2.6 1.3 2.45 1.6 1.9 3 2.9 501-1019.25 2.4 1.3 1.55 1.05 0.

6 m1 0.15 0.6 0.6 2 1.9 0.7 0.1 1.8 0.9 0.9 1.6 0.6 3.6 502-103 0 502-103 1 502-104 0 OBLAGAWE NA COKLE VO SKALI[EN PROSTOR I DRUGI PROSTORII SO TERACO SMESA D=2 SM.04 1.75 0.8 0.45 1.1 1 0.75 0.8 0 501101A-9.8 3. GRUNDIRAWE SO D=2.5 SM I POSTAVUVAWE NA LETVI^KI .15 m1 0.9 0 501101A-9.2 0. SO PRETHODNO KR[EWE NA MALTEROT .65 3.9 2 501-102 0 501-102 1 501-102 2 501-102 3 501-102 4 5 6 7 8 501-105 0 501-105 1 501-105 2 501-105 3 501-105 4 0 502-101 0 502-101 1 502-101 2 502-102 0 502-102 1 502-102 2 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*30 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*40 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 25*30 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 33*50 sm so lepak OBLAGAWE NA STOLBOVI .32 1. so vtoro ra~no maznewe i miewe na plo~kite Eden red na plo~ki(25*25*2. PRVO I VTORO RA^NO MAZNEWE m1 Oblagawe na pravo cokle so visina od 15 sm. so vtoro ra~no maznewe i miewe na plo~kite 0.POLUSTOLBOVI.4 m2 1.1 4 3.15 0.7 4. teraco bez dodatok na oksidna boja POSTAVUVAWE NA MESINGANI TRAKI NA DILATACII PRI IZRABOTKA NA TERACO PODOVI m1 0 0.5) so visina 25 sm so prethodno kr{ewe na malterot od yidot. D=2. vo cementen malter 1:3 Oblagawe na ramno cokle so kerami~ki plo~ki10*20 sm vo eden red.7 0.5 SM Podovi bez vtoro ma{insko maznewe i bez zalivawe na plo~ite so gips Skali{ni podesti bez vtoro ma{insko maznewe i bez zalivawe na plo~ite so gips IZRABOTKA NA COKLE OD GOTOVI OBI^NI TERACO PLO^I VO CEMENTEN MALTER SO DEBELINA 2 SM RAMNO COKLE POKRAJ YID Eden red na plo~ki(20*20*2) so visina 20 sm so prethodno kr{ewe na malterot od yidot.501101A-9. so lepak Oblagawe na ramno cokle so kerami~ki plo~ki10*20 sm vo dva reda. KORITA I KADI SO KERAMI^KI PLO^KI .8 0.9 1 501101A-9.FUGA NA FUGA Oblagawe so kerami~ki plo~ki10*20 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki15*15 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*20 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*25 sm vo cementen malter 1:3 Oblagawe so kerami~ki plo~ki 10*20 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 15*15 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*20 sm so lepak Oblagawe so kerami~ki plo~ki 20*25 sm so lepak OBLAGAWE NA PODNO@JA(COKLIWA) POKRAJ YID ILI SKALI SO KERAMI^KI PLO^KI Oblagawe na ramno cokle so kerami~ki plo~ki10*20 sm vo eden red.9 1.7 m2 1.65 .85 0. vo cementen malter 1:3 Oblagawe na ramno cokle so kerami~ki plo~ki10*20 sm vo dva reda.5 3.1 0. so lepak TERACERSKI RABOTI POPLO^UVAWE NA PODOVI I SKALI[NI PODESTI SO TERACO PLO^I SO DIMENZII 25*25 SM VO CEMENTEN MALTER 1:3 .55 0.7 3.54 0 1.

1 2.1 0.11 0.82 0 0 0 0.84 0.07 0 0.6 1.35 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0.07 0 0.45 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0.07 0 0. MA[INSKI FUNDAMENTI I RAMNI BETONSKI YIDOVI 0.87 1 0.01 0.01 0.09 0.84 0.37 0.13 1.14 0.07 0 0.4 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 m2 0 0.1 .23 0.84 0.37 0 0 0 0 1 601-201 m3 2.01 0.24 0.37 0.502-104 1 502-105 0 502-106 0 502-106 A 502-106 A 502-106 A 502-106 A 502-106 A 502-106 A 502-106 B 502-106 B 502-106 B 502-106 B 502-106 B 502-106 B 502-106 G G G G G G 502-106 V 502-106 V 502-106 V 502-106 V 502-106 V 502-106 V 0 1 2 3 4 5 Postavuvawe na mesingani traki so dimenzii 25*2 mm na dilatacii POPLO^UVAWE NA PODOVI I KROVOVI SO "KULIJA" PLO^I 40*40*4 SM VO CEMENTEN MALTER 1:3 I SLOJ PESOK m2 POPLO^UVAWE NA PODOVI I PATEKI NA PESOK SO D=4 SM SO ZALIVAWE NA SPOJNICITE SO CEMENTEN MALTER Poplo~uvawe na podovi i pateki so plo~i 40/40/3 sm na pesok d=4 sm so zalivawe na spojnicite so cementen malter m2 Spremawe na malter i poplo~uvawe Zalivawe na fugi Prenos na plo~i Prenos na malter Prenos na pesok Poplo~uvawe na podovi i pateki so plo~i 40/40/5 sm na pesok d=4 sm so zalivawe na spojnicite so cementen malter Spremawe na malter i poplo~uvawe Zalivawe na fugi Prenos na plo~i Prenos na malter Prenos na pesok Poplo~uvawe na podovi i pateki so betonski plo~i 40/40/8 sm na pesok d=4 sm so zalivawe na spojnicite so cementen malter m2 Spremawe na malter i poplo~uvawe Zalivawe na fugi Prenos na plo~i Prenos na malter Prenos na pesok Poplo~uvawe na podovi i pateki so plo~i 40/40/8 sm na pesok d=4 sm so zalivawe na spojnicite so cementen malter m2 Spremawe na malter i poplo~uvawe Zalivawe na fugi Prenos na plo~i Prenos na malter Prenos na pesok TESARSKI RABOTI BI^EWE GRA\A NA CIRKULAR Bi~ewe na letvi 40-50 mm so dol`ina 1-4 m OPLATA ZA TEMELI.01 0.

04 0.11 0.47 0.11 0 0 m2 0 0 0.od {tici Izrabotka Monta`a Demonta`a ^istewe Oplata na serkla`i od {tici so visina do 15 sm.49 0.7 0.12 0 0.08 0 m1 0.78 0 0 0 0.2 0.15 0. ma{inski fundamenti i ramni betonski yidovi.2 0.6 0.18 0.18 0 0 0.62 0.13 0 0.07 0 0 m1 0. ma{inski fundamenti i ramni betonski yidovi.11 0. mereno samo od edna strana Izrabotka Monta`a Demonta`a ^istewe Oplata na serkla`i od {tici so visina preku 15 sm.17 0.04 0.0 m1 Oplata za kosi i navednati plo~i so potpirawe so drveni potpira~i do 3.601-2011 1 1 1 1 601-2012 2 2 2 2 1 1 1 1 1 601-2022 2 2 2 2 601-2023 3 3 3 3 601-203 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 601-2031 1 1 1 1 601-2032 2 2 2 2 601-204 601-204 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 Ednostrana oplata od {tici za temeli.18 m2 m2 m2 m2 m2 0 0.18 0.11 0.62 0.08 0.04 0. mereno samo od edna strana Izrabotka Monta`a Demonta`a ^istewe OPLATA ZA BETONSKI TEMELI I YIDOVI SO LA^NA OSNOVA Ednostrana oplata od {tici za betonski yidovi i temeli so la~na osnova.63 0 0.Presmetka od m2 ortogonalna proekcija na oplatata Izrabotka Monta`a Demonta`a ^istewe Dvostrana oplata od {tici za temeli.Presmetka od 1m2 oplata mereno po krivina sekoja strana posebno Izrabotka Monta`a Demonta`a ^istewe OPLATA ZA BETONSKI PLO^I SO DRVENI POTPIRA^I Oplata za ramni plo~i so potpirawe so drveni potpira~i do 3.81 0.0 m1 Oplata za ramni plo~i so vuti so potpirawe so drveni potpira~i do 3.19 0.76 0 0 m2 0 0 0.8 0 601-204 2 601-204 3 601-205 0 .0 m1 OPLATA ZA BETONSKI PLO^I SO METALNI POTPIRA^I m2 m2 m2 m2 m2 0.Presmetka od 1m1 serla`.13 0.16 0.07 0.Presmetka od m2 ortogonalna proekcija na oplatata Izrabotka Monta`a Demonta`a ^istewe OPLATA ZA ZAKOSENI TEMELI I SERKLA@I Oplata za zakoseni temeli.17 0.Presmetka od 1m1 serla`.19 0.18 0.18 0 0 m2 m2 m2 0 0.Presmetka od 1m2 oplata mereno po krivina sekoja strana posebno Izrabotka Monta`a Demonta`a ^istewe Dvostrana oplata od {tici za betonski yidovi i temeli so la~na osnova.88 0.07 0.07 0.18 0.47 0 0.

24 0.27 0 1.32 0.88 2.95 m2 0 10 0 m2 0 15 1. IZRABOTKA NA RE[ETKASTI NOSA^I OD [TICI POVRZANI SO [AJKI.44 0.28 0.32 0.82 0 0.35 1.0 m1 Oplata za ramni plo~i so vuti so potpirawe so metalni potpira~i OPLATA ZA OBRAZNI NOSA^I I PLO^I NA SKALI[NI KRACI Oplata za obrazni nosa~i i plo~i na pravi skali{ni kraci Oplata za obrazni nosa~i i plo~i na zakriveni skali{ni kraci OPLATA ZA BALKONSKI YIDOVI I PLO^I Oplata za balkonski ogradni yidovi Oplata za balkonski ramni plo~i OPLATA OD VODOOTPORNA IVERICA Oplata za ramni betonski plo~i od iverica so metalni potpira~i Oplata za ramni betonski yidovi od iverica OPLATA ZA GREDI I STOLBOVI Oplata za ramni gredi i stolbovi bez zab Oplata za ramni gredi i stolbovi so zab (slo`en profil) Oplata za ramni gredi i stolbovi so zab ( slo`en profil) OPLATA ZA STOLBOVI Oplata za ramni stolbovi bez zab Oplata za ramni stolbovi so zab (slo`en profil) Oplata za kosi i navednati stolbovi Oplata za mnoguagolni stolbovi Oplata za kru`ni i elipti~ni stolbovi YIDARSKO SKELE Izrabotka na yidarski nogari do 2 m1 visina(presmetka: od 1 par~e nogari) Izrabotka na yidarski nogari 2-4 m1 visina(presmetka: od 1 par~e nogari) Podvi`no skele od gotovi drveni nogari so visina do 2 m1 Podvi`no skele od gotovi drveni nogari so visina 2-4 m1 KROVOVI Izrabotka na tesarski pod za izrabotka na razni tesarski konstrukcii i krovovi Izrabotka na crte` za krovna konstrukcija so obi~na osnova / za klasifikacija 11 /.27 2.16 0 1. ZA RASTOJANIE ME\U NOSA^ITE OD 1 M1 Izrabotka na re{etkasti nosa~i od {tici za raspon od 8 m1 .28 0 0.33 0 0.32 .4 0.601-205 1 601-205 2 601-205 3 601-211 0 601-211 1 601-211 2 0 1 2 0 601-214 1 2 0 1 601-217 2 601-217 3 0 1 2 3 4 5 601-301302 601-301302 601-301302 601-301302 601-301302 601-406 1 601-406 2 601-406 3 601-406 4 601-410 0 601-410 1 601-410 2 601-410 3 0 1 2 3 4 0 Oplata za ramni plo~i so potpirawe so metalni potpira~i do 3.43 0.32 0 0.39 1.so motorna pila.so motorna pila. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0.18 2.55 0 0.32 0. Izrabotka na re{etkasti nosa~i od {tici za raspon od 10 m1 .8 0 0 0 0 m2 m2 0.25 0 1.76 0.4 0.78 3.62 2.68 0 1.82 2.24 0 0.78 0.(presmetka : od 1 par~e profil) Izrabotka na crte` za krovna konstrukcija so slo`ena osnova / za klasifikacija 11 /.0 m1 Oplata za kosi i navednati plo~i so potpirawe so metalni potpira~i do 3.35 0.35 0.06 0 m2 m2 m2 0.66 0.5 0. Izrabotka na re{etkasti nosa~i od {tici za raspon od 12 m1 .52 0 0.29 0.52 0 0.55 0.54 0.77 1.(presmetka : od 1 par~e profil) Izrabotka na krovna konstrukcija od gredi za krovovi so osnova do 200 m2 / za klasifikacija 11/.so motorna pila.17 0.28 0.29 0.35 0 0.48 0 0.

601-443 0 1 601-443 2 601-443 3 601-443 4 601-443 5 601-443 6 601-443 7 601-443 8 601-444 0 1 2 3 601-444 4 5 6 0 1 2 601-500 3 601-500 4 601-500 5 6 601-500 7 601-500 8 0 1 2 3 4 0 615-101 0 1 2 3 615101a 101a 101a 101a 615-104 0

LETVISUVAWE NA KROVOVI I POLAGAWE NA GREDI^KI NA RE[ETKASTI NOSA^I Pokrivawe na krov so {tici 24 mm, na dopir Letvisuvawe za ednostavno pokrivawe so keramidi letvi 24/48 mm. na rastojanie od 23 sm Letvisuvawe za gusto pokrivawe so biber- keramidi letvi 24/48 mm na rastojanie od 15 sm. Letvisuvawe za pokrivawe so salonit - letvi 48/75 mm na rastojanie od 100 sm. Letvisuvawe za pokrivawe so salonit - letvi 38/75 mm na rastojanie od 36 sm. Postavuvawe na gredi~ki za salonit na krovni nosa~igredi~ki 60/140 mm na rastojanie od 50 sm Postavuvawe na gredi~ki za salonit, na krovni nosa~igredi~ki 80/140 mm, na rastojanie od 70 sm. Postavuvawe na gredi~ki za salonit, na krovni nosa~igredi~ki 100/140 mm, na rastojanie od100 sm. DEMONTA@A NA LETVI I GREDI^KI OD KROV Demonta`a na obloga od {tici od krov Demonta`a na letvi na rastojanie od 23 sm. Demonta`a na letvi na rastojanie od 15 sm. Demonta`a na letvi na rastojanie od 25 cm. i 32 sm, i gredi~ki na rastojanie od 50 i 70 sm. Demonta`a na gredi~ki na rastojanie od 100 sm. Demonta`a na gredi~ki na rastojanie od 36 sm. OP[IVAWE NA VENCI SO [TICI Kovewe na ~elni {tici kaj krovovi pokrieni so crep. Op{ivawe na venci i uvali so {tici 24 mm.

m2kos m2kos m2kos m2kos m2kos m2kos m2kos m2kos

0 0.2 0.12 0.24 0.08 0.12 0.16 0.12 0.08

0 0.1 0.06 0.12 0.04 0.06 0.08 0.06 0.04

m2kos m2kos m2kos m2kos m2kos m2kos m1 m2

0.05 0.03 0.06 0.03 0.02 0.04 0.1 0.44 0.48 0.92 0.01 0.01 0.01 0.28 0 0 0 0

0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.06 0.22 0.24 0.46 0.01 0.01 0.01 0.14 0.08 0.1 0.08 0.1

Op{ivawe na venci so {tici na pero i `leb preku rogovi m2 Op{ivawe na venci so {tici na pero i `leb ispod rogovi m2 Demonta`a na ~elni {tici kaj krovovi pokrieni so crep. Demonta`a na {tici od venci i uvali Demonta`a na venci od {tici na pero i `leb preku rogovi. Demonta`a na venci od {tici na pero i `leb ispod rogovi. POLAGAWE NA TERMOIZOLACIONI PLO^I Polagawe na stiropor plo~i so debelina do 5 sm. Polagawe na stiropor plo~i so debelina preku 5 sm. Polagawe na tervol plo~i so debelina do 5 sm. Polagawe na tervol plo~i so debelina preku 5 sm. DRVENO SKELE IZRABOTKA, MONTIRAWE I DEMONTIRAWE 1 VRSTA SKELE OD MEKO DRVO VISINA DO 10 M1 - OBLA GRA\A Presek na gra|a do 100 sm2. Presek na gra|a od 101 - 300 sm2. Presek na gra|a od 301 - 500 sm2. IZRABOTKA, MONTIRAWE I DEMONTIRAWE 1 VRSTA SKELE OD MEKO DRVO VISINA DO 10 M1 -REZANA GRA\A Presek na gra|a do 100 sm2. Presek na gra|a od 101 - 300 sm2. Presek na gra|a od 301 - 500 sm2. IZRABOTKA, MONTIRAWE I DEMONTIRAWE 1 VRSTA SKELE OD TVRDO DRVO VISINA DO 10 M1 -OBLA GRA\A m1 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

m3 m3 m3

16.8 13.7 12.46

26.4 21.6 18.74

0 1 2 3

m3 m3 m3

11.7 10 8.7

18.5 15.8 13.7

1 2 3 615104a 104a 104a 104a

0 1 2 3 0 0 1

691-202 691-202 2 691-205 0 0 1 2 3 0 691-208 1 691-208 2 691-208 3 4 0 691-210 1 691-210 2 691-210 3 691-210 4 691-210 5 691-211 0 691-211 1 0 691-212 1 691-213 0 691-213 1 691-213 2 691-213 3 4 691-213 5 691-213 6

Presek na gra|a do 100 sm2. Presek na gra|a od 101 - 300 sm2. Presek na gra|a od 301 - 500 sm2. IZRABOTKA, MONTIRAWE I DEMONTIRAWE 1 VRSTA SKELE OD TVRDO DRVO VISINA DO 10 M1 -REZANA GRA\A Presek na gra|a do 100 sm2. Presek na gra|a od 101 - 300 sm2. Presek na gra|a od 301 - 500 sm2. PODOPOLAGA^KI RABOTI POLAGAWE NA PARKET Polagawe na parket preku da{~ana podloga ili blindit pod agol od 45 stepeni , bez friz Polagawe na parket preku betonska podloga vo asfalt pod agol od 45 stepeni, bez friz POLAGAWE NA LAMEL PARKET PREKU BETONSKA PODLOGA SO LEPEWE HOBLOVAWE I STRUGAWE NA PARKET Ra~no strugawe na nov parket Ma{insko hoblovawe na nov parket Ma{insko hoblovawe na star parket OTSTRANUVAWE I SORTIRAWE NA PARKET Otsranuvawe na parket od da{~ana podloga ili blindit so vadewe na {ajki Otsranuvawe na parket od da{~ana podloga ili blindit bez vadewe na {ajki

m3 m3 m3

21.31 17.9 15.44

35.42 29.5 25.39

m3 m3 m3 m2

14.51 12.34 10.21

23.89 20.48 17.59

0.13 0.14 m2 m2 0.2 0 0 0

0.57 0.7 0.4 0.6 0.24 0.5

m2

0 0 0 0.72

0.8 0.4 0.36 0

Otstranuvawe na parket od betonska podloga vo asfalt Sortirawe na star parket i vrzuvawe vo vrska RAZNI RABOTI m1 Postavuvawe na mesingani traki na spoj na dva razli~ni poda Postavuvawe na plasti~ni lajsni na plafon ( agol yidplafon) Postavuvawe na plasti~ni PVC rasterasti lajsni vo skali{ni prostori Zavaruvawe na spojnici na PVC pod so {ipka za varewe Postavuvawe cokle od "Vinfleks" pod so visina do 15 sm IZRABOTKA NA PODOVI OD VINIL- AZBESTNI PLO^I I PVC PODNI OBLOGI m2 Polagawe na PVC podna obloga preku cementna ko{ulica vo lepak POSTAVUVAWE NA LAJSNI I RAKOFATI m1 Postavuvawe na triagolni dabovi lajsni pokraj yid so lakirawe POLAGAWE NA ITISON , TEPISON,LINOLEUM I GUMA SO LEPEWE PREKU CEMENTNA KO[ULICA Polagawe na itison preku cementna ko{ulica , lepen so lepak Polagawe na tepison preku cementna ko{ulica , lepen so lepak Plagawe na linoleum preku cementna ko{ulica , lepen so lepak Polagawe na PVC materijal na skalnici- gazi{ta Polagawe na guma d=3 mm preku cementna ko{ulica , lepen so lepak Polagawe na guma d=4 mm preku cementna ko{ulica , lepen so lepak

0.15 0.1 0.05 0 0 0 0.1

0.65 0.3 0.25 0.25 0.4 0 0.3

0

0.12

m2 m2 m2 m1 m2 m2

0.15 0.14 0.12 0.35 0.15 0.18

0.55 0.51 0.48 1.1 0.6 0.67

691-215 0 1

POPLO^UVAWE NA PODOVI I STAZI SO BETONSKI PLO^I NA PESOK D=4 SM SO ZALIVAWE NA SPOJNICITE SO BITUMEN Betonski plo~i so dimenzii 40*40*3 sm m2 UGRADUVAWE NA NOVI FASONSKI DELOVI VO POSTOE^KA KANALIZACIONA MRE@A F50-F80; Presmetka: od 1 par~e ugradena ra~va ili cevka Kanalizaciona mre`a od lieno `elezni cevki Odbele`uvawe na vrskata Monta`a na prikqu~okot Kanalizaciona mre`a od azbest-cementni cevki(isti pozicii kako za 801-300A/1) Kanalizaciona mre`a od kerami~ki cevki(isti pozicii kako za 801-300A/1) UGRADUVAWE NA NOVI FASONSKI DELOVI VO POSTOE^KA KANALIZACIONA MRE@A F100-F125; Presmetka: od 1 par~e ugradena ra~va ili cevka Kanalizaciona mre`a od lieno `elezni cevki (isti pozicii kako za 801-300A/1) Kanalizaciona mre`a od azbest-cementni cevki (isti pozicii kako za 801-300A/1) Kanalizaciona mre`a od kerami~ki cevki (isti pozicii kako za 801-300A/1) UGRADUVAWE NA NOVI FASONSKI DELOVI VO POSTOE^KA KANALIZACIONA MRE@A F250-F300; Presmetka: od 1 par~e ugradena ra~va ili cevka Kanalizaciona mre`a od kerami~ki cevki Odbele`uvawe na vrskata Monta`a na prikqu~okot Kanalizaciona mre`a od azbest-cementni cevki UGRADUVAWE NA NOVI FASONSKI DELOVI VO POSTOE^KA KANALIZACIONA MRE@A F150-F 200; Presmetka: od 1 par~e ugradena ra~va ili cevka Kanalizaciona mre`a od lieno `elezni cevki Odbele`uvawe na vrskata Dlabewe na kanali od beton Monta`a na prikqu~okot Kanalizaciona mre`a od azbest-cementni cevki(isti pozicii kako za 801-300V/1) Kanalizaciona mre`a od kerami~ki cevki (isti pozicii kako za 801-300V/1) PRIVREMENO BLINDIRAWE NA CEVKI OD KANALIZACIJA DO ISPITUVAWE I PREDAVAWE Blindirawe na otvori na cevki F 50 do F 80 mm ; Presmetka: od 1 par~e

0.86

0.86

801300A 801300A-1 801300A-1 801300A-1 801300A-2 801300A-3

0 0 1 2 0 0

2 7 6.4 7

0 0 0 0

801300B 801300B 801300B 801300B

0 1 2 3

10 7.2 8

0 0 0

801300G 801300G-1 801300G-1 801300G-1 801300G-2

0 0 1 2 0

2 13 13

0 0 0

801300V 801300V-1 801300V-1 801300V-1 801300V-1 801300V-2 801300V-3

0 0 1 2 3 0 0

2 1.5 10 10.5 11.5

0 0 0 0 0

801-910 0 801-9100 1

8 1.43 1. Raznesuvawe i monta`a na cevki) m1 PVC F 250 (Ugraduvawe na beton.0 M1 Kablovi so dva otvora m1 Kablovi so ~etiri otvora m1 IZRABOTKA NA DRENA@I OD PLASTI^NI CEVKI SO KRU@EN I TUNELSKI PRESEK PVC F 150 (Ugraduvawe na beton.12 0.85 0. m1 Monta`a na `elezni i armirani beton.02 0. i vgraduvawe na kapak na slivnik. Monta`a na uli~ni slivnici. vgraden kapak. pomo{ pri monta`a i montirawe na cevkite. Raznesuvawe i monta`a na cevki) m1 IZRABOTKA NA DRENA@NA ISPUNA Izrabotka na drena`na ispuna od granuliran materijal m3 0. Presmetka: od 1 par~e Blindirawe na otvori na cevki F 150 do F 200 mm (isti pozicii kako za F 50.38 0.3 3.02 0.6 1. prenos na malter i kapak i ugraduvawe na kapak. m1 MONTA@A NA PTT KABLOVI VO ROV SO DLABO^INA DO 2.7 0 0 804-502 1 804-502 2 804-502 3 804-605 0 804-605 1 804-605 2 804-605 3 804-605 4 804-605 5 804-605 6 804-607 0 1 2 804-702 0 804-702 1 804-702 2 804-702 3 804-702 4 0 804-801 1 3. Spremawe. Za 1 kom.46 0.45 0. m1 Betonski cevki F 500.95 2.9 0. Presmetka: od 1 par~e Blindirawe Vadewe na "blindot" RAZNI RABOTI RAZNI RABOTI Izrabotka na revizioni okna so dlabo~ina do 6 m1. vgraden slivnik.F 80).24 0. Priprema i prenos na materijalot.1 0 0 0 1 2 0 0 1.04 0.3 0 0.56 0.6 0.65 0. m1 Betonski cevki F 600. Raznesuvawe i monta`a na cevki) m1 PVC F 200 (Ugraduvawe na beton. m1 Betonski cevki F 1000.1 1.46 3.6 0. Priprema i prenos na materijalot. Priprema i prenos na materijalot.F 80). pomo{ pri monta`a i montirawe na cevkite.1 1 1 2 Blindirawe Vadewe na "blindot" Blindirawe na otvori na cevki F 100 do F 125 mm (isti pozicii kako za F 50. Priprema i prenos na materijalot.61 1. Presmetka: od 1 par~e Blindirawe na slivnici do F 200 . Za 1 kom.4 0 0 801-9102 0 801-9103 801-9104 4 4 1. Spremawe na malter. prenos na malter i slivnik. m1 Betonski cevki F 400.48 0. Raznesuvawe i monta`a na cevki) m1 PVC F 300 (Ugraduvawe na beton.3 2.05 4 0 . MONTA@A NA BETONSKI CEVKI SO KRU@EN PRESEK VO ROV SO DLABO^INA DO 6 M. pomo{ pri monta`a i montirawe na cevkite. Priprema i prenos na materijalot.7 1. Priprema i prenos na materijalot. m1 Betonski cevki F 800. pomo{ pri monta`a i montirawe na cevkite. Za 1 m1 mereno po visina. kapaci.44 0.86 0.18 1.8 0. pomo{ pri monta`a i montirawe na cevkite.5 0.Spremawe na malter. pomo{ pri monta`a i montirawe na cevkite.prenos i ugraduvawe na beton.7 2. Betonski cevki F 300.

12 0.08 0.03 m1 0.14 0.04 1.14 0.58 0.27 1.98 1.05 0.38 0.810 0 810-101 1 1 1 1 1 810-1012 810-1013 810-1014 810-1015 810-1016 810-1017 810-1018 810-102 1 1 1 1 1 810-1022 3 810-1024 810-1025 6 810-1027 8 810-103 1 1 1 1 1 810-1032 810-1033 810-1034 810-1035 810-1036 810-1037 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 VODOINSTALATERSKI I KANALIZACIONI RABOTI MONTA@A NA POCINKOVANI CEVKI SO FASONSKI DELOVI .8 0.81 0.57 1.12 0.32 0.3 0.61 0.28 0.76 0.37 0.92 0.61 0.05 0.34 m1 m1 0.22 0.1 0.08 0.98 1.3 0.76 0.32 0.76 0.46 0.03 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0.58 0.3 0.03 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0.08 0.53 0.66 1.57 Pocinkovana cevka F 1" (ista postapka kako za F 1/2") m1 Pocinkovana cevka F 5/4" (ista postapka kako za F 1/2") m1 Pocinkovana cevka F 6/4" (ista postapka kako za F 1/2") m1 Pocinkovana cevka F 2" (ista postapka kako za F 1/2") m1 Pocinkovana cevka F 2 1/2" (ista postapka kako za F m1 1/2") .2 0.51 0.81 0.61 0.16 0.38 0.1 0.37 0.44 0.22 0.76 0.RAZVOD Pocinkovana cevka F 1/2" Re`ewe na navoj 2 pati Namotuvawe na konop Monta`a na cevki i fasonski delovi Ispituvawe na pritisok od 10 bari Pocinkovana cevka F 3/4" ( ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 1" ( ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 5/4" ( ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 6/4" ( ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 2" ( ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 2 1/2" ( ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 3" ( ista postapka kako za F 1/2") MONTA@A NA POCINKOVANI CEVKI SO FASONSKI DELOVI VO VERTIKALA Pocinkovana cevka F 1/2" Re`ewe na navoj Namotuvawe na konop Monta`a na cevki so fasonski delovi Ispituvawe na pritisok od 10 bari Pocinkovana cevka F 3/4"(ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 1"(ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 5/4"(ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 6/4"(ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 2"(ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 2 1/2"(ista postapka kako za F 1/2") Pocinkovana cevka F 3"(ista postapka kako za F 1/2") MONTA@A NA POCINKOVANI CEVKI SO FASONSKI DELOVI VO VE]E ISKOPANI ROVOVI Pocinkovana cevka F 1/2" Re`ewe na navoj Namotuvawe na konop Monta`a na cevki so fasonski delovi Ispituvawe na pritisok od 10 bari Pocinkovana cevka F 3/4" (ista postapka kako za F 1/2") m1 0.05 0.1 0.97 0.16 0.61 0.12 0.99 2.3 0.98 1.48 0.16 0.

53 0.05 0.35 0.27 m1 0.45 m1 0.86 1.05 0.27 m1 0.32 0.08 0.02 0.03 0.45 m1 0.03 0.05 1.8 1.92 m1 0.64 0.17 0.1 0.16 0.27 m1 0.5/4" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija so bitumenski premaz Izolacija na cevki so bitumenski premaz F 6/4".12 0.810-1038 0 810-104 1 1 1 1 1 810-1042 810-1043 810-1044 810-1045 810-1046 810-1047 810-1048 810-201 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 Pocinkovana cevka F 3" (ista postapka kako za F 1/2") m1 MONTA@A NA POCINKOVANI CEVKI SO FASONSKI DELOVI SO MA[INSKO RE@EWE NA NAVOI Pocinkovana cevka F 1/2" Re`ewe na navoj Namotuvawe na konop Monta`a na cevki so fasonski delovi Ispituvawe na pritisok od 10 bari Pocinkovana cevka F 3/4" (ista postapka kako za F 1/2") 0.05 0.03 0.64 0.65 2 Pocinkovana cevka F 1" (ista postapka kako za F 1/2") m1 Pocinkovana cevka F 5/4" (ista postapka kako za F 1/2") m1 Pocinkovana cevka F 6/4" (ista postapka kako za F 1/2") m1 Pocinkovana cevka F 2" (ista postapka kako za F 1/2") m1 Pocinkovana cevka F 2 1/2" (ista postapka kako za F 1/2") m1 Pocinkovana cevka F 3" (ista postapka kako za F 1/2") IZOLACIJA NA POCINKOVANI CEVKI SO BITUMENSKI PREMAZ I DEKORODNA LENTA Izolacija na cevki so bitumenski premaz F 1/2".45 m1 0.03 m1 0.03 0.27 m1 0.45 m1 0.05 0.97 1.45 m1 0.26 0.39 0.3" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija so bitumenski premaz Izolacija na cevki so dekorodna lenta F 1/2" I 3/4" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija so dekorodna lenta Izolacija na cevki so dekorodna lenta F 1" I 5/4" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija so dekorodna lenta Izolacija na cevki so dekorodna lenta F 6/4" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija so dekorodna lenta Izolacija na cevki so dekorodna lenta F 2" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija so dekorodna lenta Izolacija na cevki so dekorodna lenta F 2 1/2" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija so dekorodna lenta Izolacija na cevki so dekorodna lenta F 3" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija so dekorodna lenta IZOLACIJA NA CEVKI SO FILC Izolacija na cevki so filc F 1/2" I F 3/4" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija na cevki so filc Izolacija na cevki so filc F 1" i F 5/4" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija na cevki so filc Izolacija na cevki so filc F 6/4" Pripremni raboti i prenos na materijal Izolacija na cevki so filc Izolacija na cevki so filc F 2" m1 m1 0.27 m1 0.62 0.03 0.05 0.32 0.05 0.45 m1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .05 0.

7 0 0 0.8 0. Presmetka: od 1 par~e Priprema na materijalot Monta`a na ventilot MONTA@A NA PROPUSNI VENTILI NA RAZVODI OD LADNA VODA Monta`a na propusen ventil F 1/2" .4 2.3 2. Presmetka: od 1 par~e Priprema na materijalot Monta`a na ventilot Propusni ventili za vyiduvawe F 3/4" .05 0.45 m1 0.45 0.4 4 5 5 5 6 6 6 810-203 1 1 1 1 2 3 810-303 810-3031 1 1 810-3032 2 2 810-304 810-3041 1 1 810-3042 810-3043 810-3044 810-3045 810-3046 810-3047 810-3048 810-305 1 1 1 1 810-3052 810-3053 810-3054 1 2 0 1 2 0 1 2 Pripremni raboti i prenos Izolacija na cevki so filc Izolacija na cevki so filc Pripremni raboti i prenos Izolacija na cevki so filc Izolacija na cevki so filc Pripremni raboti i prenos Izolacija na cevki so filc na materijal F 2 1/2" na materijal F 3" na materijal m1 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 IZOLACIJA NA CEVKI OD TOPLA VODA SO ALUMINIUMSKI LIM I STAKLENA VOLNA d=30 mm Povr{ini do 10 m2 m1 Priprema i prenos na materijalot Rabotilni~ka izrabotka i pomo{ni raboti pri mont`a Monta`a na izolacijata Povr{ini preku 10 m2 (istite pozicii kako do 10 m2) m1 Pogolemi povr{ini (istite pozicii kako do 10 m2) m1 MONTA@A NA PROPUSNI VENTILI ZA VYIDUVAWE ( SO PONIKLOVANA KAPA ) Propusni ventili za vyiduvawe F 1/2" .7 0.1 3.7 . Presmetka: od 1 par~e (isti pozicii kako za F 1/2") Monta`a na propusen ventil F 5/4" .3 0 0.3 2.3 0. Presmetka: od 1 par~e Hidrant F 5/4" (isti pozicii kako za F 3/4") .6 0 1. Presmetka: od 1 par~e (isti pozicii kako za F 1/2") Monta`a na propusen ventil F 1" .05 0. GUMENO ARMIRANO CREVO I LIENO @ELEZNA KAPA Hidrant F 3/4" .5 1.4 1.4 3.3 0 0 2. Presmetka: od 1 par~e (isti pozicii kako za F 1/2") MONTA@A NA BA[TENSKI HIDRANT SO MLAZNICA.7 0.7 0. Presmetka: od 1 par~e (isti pozicii kako za F 1/2") Monta`a na propusen ventil F 2" .4 1.3 0. Presmetka: od 1 par~e (isti pozicii kako za F 1/2") Monta`a na propusen ventil F 3" .6 0. Presmetka: od 1 par~e Hidrant F 6/4" (isti pozicii kako za F 3/4") .6 0.05 0.5 0 2 2. Presmetka: od 1 par~e (isti pozicii kako za F 1/2") Monta`a na propusen ventil F 6/4" .3 0.7 0. Presmetka: od 1 par~e Priprema i prenos na materijal Monta`a na hidrant so crevo Monta`a na kapa I ispusna slavina Hidrant F 1" (isti pozicii kako za F 3/4") .2 0 0 2.5 1.3 0.5 0 0 0.7 1. HOLENDER.7 0.6 0 0. Presmetka: od 1 par~e Priprema na materijalot Monta`a na ventilot Monta`a na propusen ventil F 3/4" . Presmetka: od 1 par~e 1 1.7 1. Presmetka: od 1 par~e (isti pozicii kako za F 1/2") Monta`a na propusen ventil F 2 1/2" .5 0 0 0.1 3.

24 0 0.2 0.7 0.49 0.19 0. Presmetka: od 1 par~e Demonta`a na ventil "[torc" spojka Monta`a na orman~eto i ventilot na mre`ata Dupka vo yid od polna tula 15<d<20 sm Dupka vo yid od {upla tula 15<d<20 sm MONTA@A NA POCINKOVANI CEVKI (BEZ FASONSKI DELOVI VO ISKOPANI ROVOVI) Pocinkovana cevka F 1" Re`ewe na navoj Namotuvawe na konop Monta`a na cevka Pripomo{ Ispituvawe na ptitisok Pocinkovana cevka F 5/4" (isti pozicii kako za F 1") Pocinkovana cevka F 6/4" (isti pozicii kako za F 1") Pocinkovana cevka F 2" (isti pozicii kako za F 1") 2.32 0.31 0.44 0.7 1.8 2.3 0 0 2.1 3.1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 3 810-4302 0 810-4303 0 4 0 0 1 0 1 1 1 2 1 3 810-4402 0 810-4403 0 810-4404 0 Hidrant F 2" (isti pozicii kako za F 3/4") .34 0.6 2. Presmetka: od 1 par~e 0.2 0.75 2.35 2.56 0. Presmetka: od 1 par~e Hidrant F 2" .7 0.44 0.14 0.66 0.06 0. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA YIDEN PO@AREN HIDRANT TIP "VATROSPREM" ILI "PASTOR" Priprema na materijal i prenos .06 0. Presmetka: od 1 par~e Monta`a na zatvora~ Monta`a na kapa Spu{tawe so digalka Zatvora~ F100 (isti pozicii kako za F 80) .6 0 1.46 0.6 1.07 0. Presmetka: od 1 par~e Zatvora~ F150 (isti pozicii kako za F 80) .4 3. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA LIENO @ELEZNI ZATVORA^I Zatvora~ F 80 .06 0 0.05 .06 0 0 m1 0 0 0 0.6 3.94 0 0 0.810-3055 0 810-306 0 810-3061 1 1 2 1 3 1 4 1 5 810-400 0 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 0 3 0 4 0 810-4005 0 6 0 810-410 0 1 0 1 1 1 2 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 810-4109.17 0.4 1.1 0.9 0 1. Presmetka: od 1 par~e Hidrant F 6/4" (isti pozicii kako za F 1") .08 0. Presmetka: od 1 par~e Monta`a i prenos na materijal Monta`a na hidrant Monta`a na kapa Hidrant F 5/4" (isti pozicii kako za F 1") .2 0 0.24 0.58 m1 m1 m1 Pocinkovana cevka F 2 1/2" (isti pozicii kako za F 1") m1 Pocinkovana cevka F 3" m1 MONTA@A NA LIENO @ELEZNI VODOVODNI CEVKI "UNION" SPOJKA Lieno `elezna cevka F 80 Monta`a i spu{tawe Raznesuvawe i prenos Lieno `elezna cevka F 100 (isti pozicii kako za F 80) m1 Lieno `elezna cevka F 125 (isti pozicii kako za F 80) m1 Lieno `elezna cevka F 150 (isti pozicii kako za F 80) m1 Lieno `elezna cevka F 200 (isti pozicii kako za F 80) m1 Lieno `elezna cevka F 250 (isti pozicii kako za F 80) m1 Lieno `elezna cevka F 300 (isti pozicii kako za F 80) m1 Lieno `elezna cevka F 350 (isti pozicii kako za F 80) m1 Lieno `elezna cevka F 400 (isti pozicii kako za F 80) m1 Lieno `elezna cevka F 500 (isti pozicii kako za F 80) m1 MONTA@A NA BA[TENSKI HIDRANTI Hidrant F 1" .6 0.09 0.54 0 1.75 0.52 1.39 0.3 2.31 0. Presmetka: od 1 par~e Zatvora~ F200 (isti pozicii kako za F 80) .6 1.12 0.7 1 1.1 2.7 3.23 0.5 0.7 0 0 1.23 0.27 0.

F 3/4") .8 .7 6.5 0 0 0.5 811-3212 0 811-3213 0 811-390 0 1 0 1 1 1 2 811-3902 0 811-3903 0 811-3904 0 811-900 0 811-900 1 811-900 2 3.3 2 0.5 0.4 3.F 3/4".8 5.6 3.F 1".38 2.8 2 0.810-4405 810-4406 810-4407 810-4408 810-850 1 1 1 810-8502 810-8503 811-300 811-3001 1 1 1 1 811-3002 811-3003 811-321 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 Zatvora~ F250 (isti pozicii kako za F 80) .5 3.2 0 0.1 1.F 1") .8 0 0.6 4.6 3.F 3" (isti pozicii kako za F 1/4".F 2" (isti pozicii kako za F 1/2".62 2.F 5/4". Presmetka: od 1 par~e Zatvora~ F300 (isti pozicii kako za F 80) .2 11.5 1 0 0.1 1. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA VODOMERI SO ARMATURI NA NAVOJ par~e Priprema bez vodomer Monta`a na vodomerot Vo cevna mre`a F 1".5 3.5 0.1 5.F 1") .5 0. Presmetka: od 1 par~e 3. Presmetka: od 1 par~e Zatvora~ F400 (isti pozicii kako za F 80) .2 5 8.F 3/4") .F 5/4" (isti pozicii kako za F 1/2".1". Presmetka: od 1 par~e Nahnadno ugraduvawe na ventil so navoj F 2 1/2".6 2.8 2.2 0. Presmetka: od 1 par~e Izrabotka na kratko par~e so navoi F 1".6 4. Presmetka: od 1 par~e Vo cevna mre`a F 2 1/2".82 3. Presmetka: od 1 par~e NAHNADNO UGRADUVAWE NA VENTILI VO POSTOE^KA MRE@A OD POCINKOVANI CEVKI Nahnadno ugraduvawe na ventil so navoj F 1/4". Presmetka: od 1 par~e Priprema na materijal Monta`a Prsten F 100-200 (isti pozicii kako za F 60-100) .1 2. Presmetka: od 1 par~e Nahnadno ugraduvawe na spojki F 2 1/2"-3" (isti pozicii kako za F 1/2"-1").86 0 1.8 0 0 0. Presmetka: od 1 par~e Prsten F 200-400 (isti pozicii kako za F 60-100) . Presmetka: od 1 par~e Zatvora~ F350 (isti pozicii kako za F 80) . Presmetka: od 1 par~e Obele`uvawe na vrskata Monta`a na skele 4 m2 Ispituvawe Monta`a na spojkata Nahnadno ugraduvawe na spojki F 5/4"-2" (isti pozicii kako za F 1/2"-1").7 6. Presmetka: od 1 par~e Vo cevna mre`a F 6/4".8 0 1.F 3" (isti pozicii kako za F 1/2".5 3.2 0 811-3211 1 1 1 1 0 1 2 3 4 0. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA PRSTEN OKOLU CEVKA ZA KU]NI PRIKLU^OCI Prsten F 60-100 .5 0.F 2" (isti pozicii kako za F 1/4". Presmetka: od 1 par~e UFRLUVAWE NA SPOJKI VO POSTOE^KA VODOVODNA MRE@A Nahnadno ugraduvawe na spojki F 1/2". Presmetka: od 1 par~e Obele`uvawe Podvi`no skele 4 m2 Ispituvawe Monta`a Nahnadno ugraduvawe na ventil so navoj F 5/4".F 3/4") . Presmetka: od 1 par~e RA^NA IZRABOTKA NA "LANGVINT" OD POCINKOVANI CEVKI Izrabotka na kratko par~e so navoi F 1/4".3 0.24 1.

55 0.7 1.15 7. Presmetka: od 1 0. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 200 . Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA LIENO @ELEZNI CEVKI I FASONSKI DELOVI NA FLAN[A Cevki i fasonski delovi F 50 .65 4 5 6. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 80 .35 0. Presmetka: od 1 1.7 2. Presmetka: od 1 1. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 300 .9 1. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 800 . Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA LIENO @ELEZNI CEVKI I FASONSKI DELOVI SO MUF Cevki i fasonski delovi F 50 .38 0.25 1.5 1.8 0. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 60 . Presmetka: od 1 0 2 1.25 1.38 0.25 1. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 100 . Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 250 .45 0.25 8 0.7 2.9 1.7 i fasonski delovi F 400 . Presmetka: od 1 par~e i fasonski delovi F 100 . Presmetka: od 1 par~e Izrabotka na kratko par~e so navoi F 2 1/2".45 0.1 1.1 1.65 0.25 8 0.2 2 0.32 0. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 600 .55 0.15 7. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 350 .3 0.7 i fasonski delovi F 200 .7 0. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 1000 . Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 400 .3 0.55 0.45 0.9 i fasonski delovi F 150 .F 3". Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 500 .F 2".55 0.45 0.8 0.28 0. Presmetka: od 1 1. Presmetka: od 1 i fasonski delovi F 125 .32 0.65 4 5 6.35 0. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 60 .28 0.5 1. Presmetka: od 1 0.811-900 3 811-900 4 814-105 1 2 3 814-1054 814-1055 814-1056 814-1057 814-1058 814-1059 814-1059 814-1059 814-1059 814-1059 814-1059 814-1059 814-1059 814-1059 814-107 814-1071 814-1072 814-1073 814-1074 814-1075 814-1076 814-1077 814-1078 814-1079 814-1079 814-1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Izrabotka na kratko par~e so navoi F 6/4".65 0. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 700 . Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 900 . Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 125 .25 i fasonski delovi F 350 .9 . Presmetka: od 1 par~e Cevki Cevki par~e Cevki par~e Cevki par~e Cevki par~e Cevki par~e Cevki par~e Cevki par~e Cevki par~e i fasonski delovi F 80 .8 1 1. Presmetka: od 1 1 i fasonski delovi F 300 .8 i fasonski delovi F 250 . Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 150 .

Presmetka: od 1 par~e Nadzemen hidrant F 80 .2 0.15 0.65 1 3.15 1.65 1 m1 0.28 1.78 0.88 0 0 1.27 0 0 1.52 0.71 0.82 2.27 2.3 1 1.03 2.52 0.45 1.3 1 1.51 1.82 m1 m1 m1 m1 m1 .42 1.18 1.6 9 10 11.49 0 0 1.97 1.74 0.82 1.32 0 0. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 1000 .48 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA HIDRANTI Podzemen hidrant F 80 .63 0. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 600 . Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 700 .23 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0.43 0.62 1.65 1. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 800 .96 1.75 1.03 1. Presmetka: od 1 par~e Garnitura so umetok .34 0 0. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA LIENO @ELEZNI KANALIZACIONI CEVKI VO VERTIKALA Lieno `elezni cevki F 50 Prenos na materijal Pomo{ni raboti po izrabotkata i monta`ata Monta`a na lieni cevki Lieno `elezni cevki F 70 (isti pozicii kako za F 50) Lieno `elezni cevki F 100 (isti pozicii kako za F 50) Lieno `elezni cevki F 125 (isti pozicii kako za F 50) Lieno `elezni cevki F 150 (isti pozicii kako za F 50) Lieno `elezni cevki F 200 (isti pozicii kako za F 50) MONTA@A NA LIENO @ELEZNI KANALIZACIONI CEVKI VO HORIZONTALA Lieno `elezni cevki F 50 Priprema i prenos na materijal Pomo{ni raboti pri monta`a Monta`a na cevki Lieno `elezni cevki F 70 (isti pozicii kako za F 50) Lieno `elezni cevki F 100 (isti pozicii kako za F 50) Lieno `elezni cevki F 125 (isti pozicii kako za F 50) Lieno `elezni cevki F 150 (isti pozicii kako za F 50) Lieno `elezni cevki F 200 (isti pozicii kako za F 50) MONTA@A NA AZBESTCEMENTNI CEVKI ZA KANALIZACIJA KCT Salonitna cevka F 100 Priprema i prenos na materijal Pomo{ni raboti pri monta`a Monta`a na salonitni KCT cevki Salonitna cevka F 125 (isti pozicii kako za F 100) Salonitna cevka F 150 (isti pozicii kako za F 100) Salonitna cevka F 200 (isti pozicii kako za F 100) Salonitna cevka F 250 (isti pozicii kako za F 100) Salonitna cevka F 300 (isti pozicii kako za F 100) MONTA@A NA "VINIDURIT" CEVKI ZA KANALIZACIJA 3.6 4 7.93 2.5 0 0.82 0.814-1079 814-1079 814-1079 814-1079 814-1079 814-1079 3 4 5 6 7 8 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 820-101 1 1 1 1 2 820-1013 820-1014 820-1015 820-1016 820-201 1 1 1 1 2 820-2013 820-2014 820-2015 820-2016 820-202 1 1 1 1 2 3 4 5 6 820-203 Cevki i fasonski delovi F 500 . Presmetka: od 1 par~e UGRADUVAWE NA GARNITURA ZA [IBERI Garnitura bez umetok .5 0 0. Presmetka: od 1 par~e Cevki i fasonski delovi F 900 .45 1.77 0.21 0 0.17 0.6 9 10 11.6 4 7.

07 1.4 0.53 0 0 3.05 0 0 0 0.85 0. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA PVC "VINIDURIT" SIFONI Sifon "Vinidurit" F 50 .35 0 1.82 0.19 0.18 0 0.21 0.1 1 1 1 2 3 4 5 820-702 1 1 1 1 820-7022 820-7023 4 4 4 820-801 820-8011 1 1 820-8012 820-8013 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 820-8022 0 820-8023 0 820-803 0 1 2 820-803 3 820-804 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0 0 0 Vinidurit cevki F 50 Priprema i prenos na materijal Pomo{ni raboti pri monta`ata Monta`a na "Vinidurit" cevki Vinidurit cevki F 75 (isti pozicii kako za F 50) Vinidurit cevki F 100 (isti pozicii kako za F 50) Vinidurit cevki F 125 (isti pozicii kako za F 50) Vinidurit cevki F 160 (isti pozicii kako za F 50) ISPITUVAWE NA SITE VRSTI NA CEVKI ZA KANALIZACIJA Ispituvawe na lieno `elezni cevki Priprema za ispituvawe Pomo{ni raboti Ispituvawe na kanalizacija Ispituvawe na kerami~ki cevki (isti pozicii kako za 820-702/1) Ispituvawe na salonitni KCT cevki (isti pozicii kako za 820-702/1) Ispituvawe na "Vinidurit" cevki Pomo{ni raboti Ispituvawe na kanalizacija MONTA@A NA LIENO @ELEZEN SIFON SO RE[ETKAKOMPLET Monta`a na lieno `elezen sifon F 50.53 1. Presmetka: od 1 par~e Priprema i prenos na materijal Fiksirawe na sifonot Zavaruvawe i ispituvawe na spojot MONTA@A NA "GAJGER" OLU^WACI Olu~wak F 100 Priprema i prenos na materijal Postavuvawe na olu~wakot vo visina na trotoarot Zatnuvawe so konop i rastopeno olovo Olu~wak F 125 (isti pozicii kako za F 100) Olu~wak F 150 (isti pozicii kako za F 100) MONTA@A NA "DOM" SLIVNIK "DOM" slivnik F 100 m1 0. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA SOBIRA^ NA NE^ISTOTII .28 0.88 m1 m1 m1 m1 m1 0. Presmetka: od 1 par~e Priprema i prenos na materijal Se~ewe po merka Sostavuvawe i zavaruvawe na spoevi i ispituvawe na spojot MONTA@A NA ZAEDNI^KI SIFON IZRABOTEN VO RABOTILNICA .33 0.78 0 m1 m1 0.64 0.81 0.92 3.19 0.21 0 0.92 3.57 1 1 1 1 2 3 1 m1 m1 0 0 3.86 0.21 0.9 0.2 m1 0.82 0.38 1.64 0.92 .52 0 1. Presmetka: od 1 par~e Monta`a na lieno `elezen sifon F100 (isti pozicii kako za F 50) .26 3.28 0 0.75 1.07 1.07 0.12 0 m1 m1 m1 0. Presmetka: od 1 par~e Sifon "Vinidurit" F100 (isti pozicii kako za F 50) .4 0.47 1.12 0.84 0 0 0 11.47 0 0 0.21 0 0.15 0 m1 1.01 0. Presmetka: od 1 par~e Priprema na materijal i fiksirawe na sifonot Zalivawe so olovo i ispituvawe na spojot Monta`a na lieno `elezen sifon F 70 (isti pozicii kako za F 50) . Presmetka: od 1 par~e Priprema na materijalot i monta`a na sifonot Fiksirawe na sifonot i ispituvawe na spojot Sifon "Vinidurit" F 70 (isti pozicii kako za F 50) .

ispituvawe i koordinacija na monta`ata MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 50 l.9 1. SPOJNI CEVKI.1 0 0 0. KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I .04 0. Presmetka: od 1 par~e Priprema .52 0 1. Presmetka: od 1 par~e Priprema i se~ewe na pocinkovana lenta Svitkuvawe na lentata i bu{ewe na dupka MONTA@A NA PLASTI^NI CEVKI VO ROVOVI DO 6 M Plasti~na cevka F 150 Raznesuvawe na cevka Monta`a na cevka Plasti~na cevka F 200 (isti pozicii kako za F 150) Plasti~na cevka F 250 (isti pozicii kako za F 150) Plasti~na cevka F 300 (isti pozicii kako za F 150) Plasti~na cevka F 400 (isti pozicii kako za F 150) Plasti~na cevka F 500 (isti pozicii kako za F 150) MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 5-10 l. Presmetka: od 1 par~e POSTAVUVAWE NA VISE^KI DR@A^I ZA KANALIZACIONI CEVKI . KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I .92 3. SPOJNI CEVKI.03 0.04 0 0.820-9011 820-9011 1 820-9012 820-9013 820-903 1 2 3 0 0 0 1 2 820-904 1 1 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 Prenos na slivnikot.33 0. SIGURNOSEN VENTIL I REGULACIJA. Presmetka: od 1 par~e Priprema .prenos na materijal i demonta`a na ambala`ata Bu{ewe i {temovawe na otvori za dr`a~ite za bojler Monta`a na dr`a~ite za bojler i spojuvawe Monta`a .09 m1 m1 m1 m1 m1 830-1011 1 1 830-1011 0 1 2 3 0.53 0 0 3.prenos na materijal i demonta`a na ambala`ata Bu{ewe i {temovawe na otvori za dr`a~ite za bojler Monta`a na dr`a~ite za bojler i spojuvawe Monta`a . SIGURNOSEN VENTIL I REGULACIJA(isto kako za bojler od 30 l.28 0.2 .1 830-1013 0 1 3 830-1014 0 1 4 830-1015 830-1015 830-1015 5 5 0 1 2 3 4 1 0. fiksirawe i kontrola na visinata Zatnuvawe so konop.75 830-1012 830-1012 830-1012 2 2 0 1 2 3 4 0. olovo i kontrola na spojot "DOM" slivnik F 125 (isti pozicii kako za F 100) . KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I . Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 100 l.18 0.01 0.7 1.ispituvawe na bojlerot i koordinacija na monta`ata MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 30 l. ispituvawe i koordinacija na monta`ata 1.7 m1 0.).).92 3.06 0.25 0 0 0 1 1. SIGURNOSEN VENTIL I REGULACIJA(isti pozicii kako za bojler od 30 l. KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I I SOODVETNA SLAVINA I REGULACIJA.3 0.53 1.02 0.05 0.07 0. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 80 l.37 0 0. Presmetka: od 1 par~e "DOM" slivnik F 150 (isti pozicii kako za F 100) .7 0 0 0 0 1. SPOJNI CEVKI. SPOJNI CEVKI. Presmetka: od 1 par~e Priprema na materijal i demonta`a na ambala`ata Monta`a i spojuvawe na bojlerot Monta`a.92 0.6 0 0 0 0 6. SIGURNOSEN VENTIL I REGULACIJA. kontrola na otvorite i po potreba {temovawe Se~ewe na slivnikot po merka. KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I .

priprema na materijalot I demonta`a na ambala`ata Priprema na spojni elementi Monta`a na bojlerot Monta`a na spojnata mre`a Ispituvawe pod pritisok I koordinacija na monta`ata MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 500 l. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 1500 l.5 5 Ispituvawe pod pritisok MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 120 l. SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA (isti pozicii kako za bojler od 1000 l. ispituvawe pod pritisok i koordinacija na monta`ata MONTA@A NA ELEKTRI^EN STOE^KI BOJLER OD 300 l. SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA (isti pozicii kako za bojler od 1000 l.1 2. SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA. KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I . KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I . KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I . SIGURNOSEN VENTIL I REGULACIJA(isti pozicii kako za bojler od 100 l. KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I . KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I .5 2. Presmetka: od 1 par~e Prenos.3 3.5 2 830101a-9 0 830101b-9 0 9 15 8.5 16.).1 0 0 0 0 0 6. SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA . SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA . KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I . Presmetka: od 1 par~e Prenos. SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA .5 830101c-9 0 830101d-9 0 8 19 830101e-9 0 8 19 . SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA.6 7. KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I . SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA (isti pozicii kako za bojler od 500 l.1 3.2 830-1017 830-1017 7 7 7 830-1017 0 1 2 3 4 5 2. priprema na materijalot i demonta`a na ambala`ata Priprema na materijalot za izrabotka na nosa~ot Izrabotka i monta`a na nosa~ot Monta`a na bojlerot Monta`a na bojlerot . KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I . Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA ELEKTRI^EN LE@E^KI BOJLER OD 300 l.5 3 830-1018 830-1018 8 8 8 830-1018 0 1 2 3 4 5 2. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 1000 l. Presmetka: od 1 par~e Prenos i priprema na materijalot Prenos I monta`a Monta`a na bojlerot Monta`a na spojnata mre`a Ispituvawe pod pritisok I koordinacija na monta`ata MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 600 l.). SPOJNI CEVKI.1 0 0 0 0 0 4.5 3 830-1019 9 9 9 9 830-1019 0 1 2 3 4 5 3 6 0 0 0 0 0 10. Presmetka: od 1 par~e 0 0. KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I .) . Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 2500 l.) .5 830-1016 0 1.3 3. Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 800 l.

830101f-9

0

MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 3000 l. KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I , SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA (isti pozicii kako za bojler od 1000 l.) ; Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA ELEKTRI^EN BOJLER OD 4000 l. KOMPLET SO UGRADUVAWE NA DR@A^I , SIGURNOSNI ELEMENTI I POTREBNA REGULACIJA (isti pozicii kako za bojler od 1000 l.) ; Presmetka: od 1 par~e Priprema na materijalot I demonta`a na ambala`ata Monta`a I fiksirawe na bojlerot I pomo{ni raboti Fiksirawe I monta`a na vrznite elementi Ispituvawe I monta`a na sigurnosni elementi Spoj na mre`ata so bojlerot MONTA@A NA LIENO @ELEZNI ILI ^ELI^NI KADIKOMPLET Lieno `elezna ili ~eli~na kada 170 sm so PVC vrska; Presmetka: od 1 par~e Priprema I prenos na materijalot Fiksirawe na kadata Fiksirawe I spojuvawe so odlivno-izliven ventil Ispituvawe I koordinacija na monta`a Lieno `elezna ili ~eli~na kada 170 sm so mesingana vrska(isti pozicii kako za 830-201/1); Presmetka: od 1 par~e Liena ili ~eli~na kada 120 sm so PVC vrska(isti pozicii kako za 830-201/1); Presmetka: od 1 par~e Liena ili ~eli~na kada 120 sm so mesingana vrska(isti pozicii kako za 830-201/1); Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA TU[ KADI LIENI ILI ^ELI^NI-KOMPLET Priprema I prenos na materijalot Monta`a na kadata I spoj so odlivot Ispituvawe I koordinacija na monta`a MONTA@A NA VC [KOLKA SO NISKOMONTA@NO KAZAN^E VC {kolka so PVC vrska ; Presmetka: od 1 par~e Priprema I prenos na materijalot Monta`a na {kolkata I rezervoarot ( kazan~eto) Monta`a na priklu~ni cevki I "EK" ventil Ispituvawe I koordinacija na monta`a MONTA@A NA VC [KOLKA SO VISOKOMONTA@NO KAZAN^E VC {kolka so PVC vrska ; Presmetka: od 1 par~e Priprema I prenos na materijalot Monta`a na {kolkata I rezervoarot ( kazan~eto) Spojuvawe so agloven ventil I cevka za ispirawe MONTA@A NA VC [KOLKA SO AKVA ISPIRA^ VC {kolka so PVC vrska ; Presmetka: od 1 par~e Priprema I prenos na materijalot Monta`a na {kolkata I akva ispira~ot Ispituvawe na hermeti~nosta I koordinacija na monta`ata

8

17

830101g-9 830101V-9 830101V-9 830101V-9 830101V-9 830101V-9 830-201

0 1 2 3 4 5 0

8 2.5 6 0 0 0

17 0 0 3 3 10.5

830-2011 1 1 1 1

0 1 2 3 4

0.6 0.4 0 0

0 0 3 1

830-2012 0 830-202 1 830-202 2 830-203 0 1 2 3 830-301 1 1 1 1 1 830-302 1 1 1 1 830-303 1 1 1 830-3031 0 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 0 0 1 2 3

1 2

4 4

2

4

0.6 0 0

0 2 1

0.8 0 0 0

0 2 1.6 1.6

0.8 0 0

0 2 2.6

0.8 0 0

0 3.5 0.7

830-3032 2 2 2 830-3032 830-304 1 1 1 1 830-3041 830-305

0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4

0 1 2 3 830-306 0 1 2 830-306 3 830-401 0 1 2 3 830-402 1 1 1 1 830-4021 830-403 830-403 1 830-404 0 830-404 1 830-501 1 1 1 1 830-5011 4 830-502 0 0 0 1 2 3 0 0 1 2 3 4 0

MONTA@A NA BIDE OD KERAMIKA- KOMPLET SO POTREBNA ARMATURA; Presmetka: od 1 par~e Priprema I prenos na materijalot Bu{ewe na dupki I vgraduvawe na agolni ventili Monta`a I kompletirawe na armaturata Ispituvawe na hermeti~nost I koordinacija na monta`ata MONTA@A NA ^U^AVEC OD LIENO @ELEZO ILI ^ELI^EN SO KAZAN^E ZA ISPIRAWE ^u~avec so PVC vrska; Presmetka: od 1 par~e Priprema I prenos na materijalot Monta`a na "Y" sifonot I ~u~avecot Monta`a na rezervoarot I cevkite za ispirawe Ispituvawe na hermeti~nosta I koordinacija na monta`ata MONTA@A NA OVALEN PISOAR(YIDEN) OD KERAMIKA KOMPLET SO SIFON; Presmetka: od 1 par~e Priprema I prenos na materijalot Monta`a na pisoarot Monta`a na sifonot I ventilot za ispirawe MONTA@A NA STOE^KI PISOAR OD KERAMIKA KOMPLET SO VENTIL I SIFON; Presmetka: od 1 par~e Priprema I prenos na materijalot Monta`a na stoe~ki pisoar Monta`a na ventilot za ispirawe I koordinacija na monta`ata MONTA@A NA ^ELI^EN MIJALNIK ILI LIENO @ELEZEN SO ^ELO OD ^ELI^EN LIM ILI LIENO @ELEZO, KOMPLETNO SO SIFON Priprema I prenos na materijalot Bu{ewe na dupki I monta`a na dr`a~i Monta`a na mijalnikot MONTA@A NA MIJALNIK OD KERAMKA NA KONZOLI KOMPLETNO SO SIFON Mijalnik so PVC vrska Priprema I prenos na materijal Bu{ewe na dupki za konzoli Monta`a na mijalnikot I sifonot Ispituvawe na hermeti~nosta I koordinacija na monta`ata MONTA@A NA MIJALNIK OD KERAMKA SO [TRAFEWE- KOMPLETNO SO SIFON Mijalnik so PVC vrska(isti pozicii kako za 830-402/1); Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA MIJALNIK SO STALAK ILI MASKA -KOMPLETNO SO SIFON Mijalnik so PVC vrska(isti pozicii kako za 830-402/1); Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA EDNODELEN SADOPER NA KONZOLI KOMPLET Sadoper so PVC vrska ; Presmetka: od 1 par~e Priprema I prenos na materijal Bu{ewe na dupki za konzoli Monta`a na sadoperot I sobira~ na mast Ispituvawe na hermeti~nosta I koordinacija na monta`ata MONTA@A NA DVODELEN SADOPER NA KONZOLI KOMPLET

0.7 1.3 0 0

0 0 4 2

0.9 0 0 0

0 2.4 2.4 1.8

0.3 0 0

0 0.7 2

4 0 0

0 3.6 1.4

0.2 0.6 0

0 0 3

0.25 0.65 0 0

0 0 2.2 0.5

0.3

3.3

1

2.75

0.8 0 0 0

0 1.2 0.5 0.5

830-502 1 830-503 0 830-503 1 830-504 0 830-504 1 830-601 1 1 1 830-602 0 1 2 0 1 2 3

Sadoper so PVC vrska (isti pozicii kako za 830-501/1); Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA EDNODELEN SADOPER SO ORMAN^E - KOMPLET Ednodelen sadoper so PVC vrska (isti pozicii kako za 830-501/1); Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA DVODELEN SADOPER SO ORMAN^E KOMPLET Sadoper so PVC vrska (isti pozicii kako za 830-501/1); Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA STOE^KA BATERIJA ZA ME[AWE NA TOPLA I LADNA VODA KAJ MIJALNIK Priprema I prenos na materijal Bu{ewe na otvori za baterija I monta`a Monta`a i ispituvawe na hermeti~nosta MONTA@A NA BATERIJA ZA TOPLA I LADNA VODA SO DR@A^ ZA RA^EN TU[ ILI SO CEVKI ZA STABILEN TU[ Priprema I prenos na materijal Monta`a i ispituvawe na baterijata MONTA@A NA YIDNA BATERIJA ZA TOPLA I LADNA VODA POKRAJ MIJALNIK ILI SADOPER (isti pozicii kako za 830-602) ; Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA ETA@ER POLICA POD OGLEDALO Eta`erka staklena Eta`erka kerami~ka MONTA@A NA DR@A^ ZA PE[KIR ILI ROLO HARTIJA; Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA OGLEDALA OD SITE OBLICI; Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA KUTIJA ZA TOALETNA HARTIJA ILI DR@A^ ZA ^A[I ; Presmetka: od 1 par~e MONTA@A NA HIDROCELI(HIDROFORSKI REZERVOAR) SO PUMPI (OD 120 DO 300 l. BEZ PRIKQU^OK NA KOMPRESOR) Priprema I prenos na materijal Monta`a I fiksirawe na pumpite I rezervoarot Spojuvawe na hidroceli so potisen cevovod Ispituvawe , monta`a na uredot I koordinacija na monta`ata MONTA@A NA HIDROCELI(HIDROFORSKI REZERVOAR) SO PUMPI (OD 500 DO 1000 l. BEZ PRIKQU^OK NA KOMPRESOR) Priprema I prenos na materijal Monta`a I fiksirawe na pumpite I rezervoarot Monta`a na armaturi I ostanati elementi Ispituvawe , pu{tawe vo pogon I koordinacija na monta`ata POMO[NI POZICII MONTA@A NA SKELE (ZA IZOLACIJA NA CEVNA MRE@A) Monta`a na pokretno skele dol`ina do 4 m1 I za visina do 4 m1 m1 Monta`a na stalno skele za visina nad 4 m1 m2 PROBIVAWE NA ZIDOVI (ME\UKATNI KONSTRUKCII) ZA POMINUVAWE NA CEVKI (OD VODOVOD I KANALIZACIJA)

0.3 0 0.3

3.7 0 2.3

0.3

3.2

0.3 0 0

0 0.8 0.7

0.35 0

0 1.15

830-603 0 830-701 0 1 2 830-702 0 830-703 0 830-704 0 830-705 0 1 2 3 830-705 4 830-706 0 1 2 3 830-706 4 0 831-607 0 831-607 1 2 831-801 0

0.2

0.8

0.3 0.3 0.15 0.2

0.9 0.9 0.25 0.5

0.15

0.25

2.4 2.6 0 0

0 0 6.6 3.9

5.5 5.1 0 0 0

0 0 12.4 8 0

0.3 0.64

0 0

8 3.1 0.6 1 1.4 2.5 3 6 10 16 20 24 m1 0.4 2.6 1.72 1. POD I TAVAN OD SIPOREKS I [UPLIVA CIGLA SO D<=10 SM .8 2.6 2.6 1.2 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.12 0 0 0 .2 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1.7 1 1.1 1. Presmetka : od 1 otvor Yid so debelina od 1/2 cigla Yid so debelina od 1 cigla Yid so debelina od 1 1/2 cigla Yid so debelina od 2 cigli Yid so debelina od 2 1/2 cigli Yid so debelina od 3 cigli Yid od kr{en kamen ili beton d=10 sm d=10-25 sm d=24-40 sm d=40-50 sm d=50-60 sm d=60-70 sm d=70-80 sm [TEMOVAWE NA [LIC VO YID [temovawe na yid vo varov malter Presek 6*6 sm Presek 10*10 sm Presek 15*15 sm Presek 15*20 sm Presek 20*30 sm [temovawe na yid vo prodol`en cementen malter Presek 6*6 sm Presek 10*10 sm Presek 15*15 sm Presek 15*20 sm Presek 20*30 sm [temovawe na yid vo cementen malter Presek 6*6 sm Presek 10*10 sm Presek 15*15 sm Presek 15*20 sm Presek 20*30 sm [temovawe na yid od kamen Presek 6*6 sm Presek 10*10 sm Presek 15*15 sm Presek 15*20 sm Presek 20*30 sm [temovawe na yid od beton Presek 6*6 sm Presek 10*10 sm Presek 15*15 sm Presek 15*20 sm Presek 20*30 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .1 3.1 4. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm 0.5 2.831-8011 1 1 1 1 1 1 831-8012 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 840-801 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 Yid od cigla vo varov I prodol`en cementen malter.2 4 m1 1 2 3 4 7 m1 0.36 0.08 0.5 5.3 0.3 2 m1 0. Presmetka : od 1 otvor Yid so debelina od 1/2 cigla Yid so debelina od 1 cigla Yid so debelina od 1 1/2 cigla Yid so debelina od 2 cigli Yid so debelina od 2 1/2 cigli Yid so debelina od 3 cigli Yid od cigla vo cementen malter.9 1.5 m1 0.

36 0.28 0.93 0 0 0 0 0 0 0.34 0.47 0.18 0. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm 0.42 0 0 0 0 0 0 0.22 0.53 0 0 0 0 0 0 0.9 1.42 0. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .23 0.73 0.12 0.43 0.18 0. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .15 0.31 0.27 0 0 0 0. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .2 0. POD I TAVAN OD [QAKA CIGLA SO D<=10 SM .43 0.35 0.43 0.18 0. POD I TAVAN OD SIPOREKS I [UPLIVA CIGLA ZA 15<D<20 SM .73 0.5 0.27 0. POD I TAVAN OD SIPOREKS I [UPLIVA CIGLA ZA 10<D<15 SM .15 0 .28 0.77 1.3 0. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID . Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .4 5 6 840-802 0 1 2 3 4 5 6 840-803 0 1 2 3 4 5 6 840-805 0 1 2 3 4 5 6 840-806 0 1 2 3 4 5 6 840-807 0 1 2 3 4 5 6 840-808 0 1 2 3 4 5 6 840-809 0 1 Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .56 0 0 0 0 0 0 0.13 1.15 0.2 0.6 0.12 1. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID . POD I TAVAN OD ARMIRAN BETON DO Mpa 35 . POD I TAVAN OD [QAKA CIGLA ZA 10<D<15 SM .17 0.8 0 0 0 0 0 0 0. POD I TAVAN OD POLNA CIGLA ZA 10<D<15 SM .16 0 0 0 0 0 0 0. POD I TAVAN OD BETON DO Mpa 35 ZA 10<D<15 SM .

65 0. POD I TAVAN OD SIPOREKS I [UPLIVA CIGLA ZA 20<D<30 SM .2 3 4 5 6 840-811 0 1 2 3 4 5 6 840-812 0 1 2 3 4 5 6 840-813 0 1 2 3 4 5 6 840-815 0 1 2 3 4 5 6 840-816 0 1 2 3 4 5 6 840-817 0 1 2 3 4 5 6 Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .14 1. POD I TAVAN OD [QAKA CIGLA ZA 15<D<20 SM .58 0.76 0 0 0 0 0 0 .3 0.03 0 0 0 0 0 0 0.83 1.43 0.67 0. POD I TAVAN OD [QAKA CIGLA ZA 20<D<30 SM .53 0.33 0.9 1.65 0.37 0.18 0.75 0 0 0 0 0 0 0.4 0.34 0.5 0.3 0.28 0. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm 0.54 0 0 0 0 0 0.27 0.27 0.9 1.58 0.2 0.2 0.53 0.74 1.23 0.5 0.42 0. POD I TAVAN OD ARMIRAN BETON DO Mpa 35 ZA 15<D<20 SM . Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .37 1.35 0. POD I TAVAN OD POLNA CIGLA ZA 15<D<20 SM . Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .7 0. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .25 0. Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .1 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0.78 2. POD I TAVAN OD POLNA CIGLA ZA 20<D<30 SM . Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .5 0 0 0 0 0 0 0.

5 0.39 0.93 1.42 0 0 0 0 0 0 0. ISTOVAR I PRENOS NA GRADE@EN MATERIJAL RA^EN PRENOS NA GRADE@EN MATERIJAL Ra~en prenos na cement i gips vo vre}i od 50 kg.2 0.55 0. Utovar (podigawe na vre}ite) Istovar (spu{tawe na vre}ite) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na betonsko `elezo vo {ipki i koturi Utovar (podigawe na `elezoto) Istovar (spu{tawe na `elezoto) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na obrabotena armatura Utovar (podigawe na armaturata) 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . Presmetka : od 1 otvor Otvor 10*10 sm Otvor 15*15 sm Otvor 20*20 sm Otvor 30*30 sm Otvor 30*40 sm Otvor 40*40 sm RA^EN TRANSPORT SO UTOVAR I RASTOVAR Utovar na materijalot I opremata Transport na materijalot I opremata.44 0.34 0 0.28 ton 0.32 ton 0.34 ton 0.08 2. POD I TAVAN OD ARMIRAN BETON DO Mpa 35 ZA 20<D<30 SM .66 0.33 2.68 0.42 ton ton 0.27 0.2 ~/ton Istovar na materijalot I opremata IZRABOTKA I UGRADUVAWE NA SKELE Izrabotka I ugraduvawe na skele za cevovodi I oprema za centralno greewe Izrabotka I ugraduvawe na skele za site boewa nad 4 m visina Izrabotka I ugraduvawe na skele za izrabotka na termi~ka izolacija UTOVAR .6 3.12 0.840-818 0 1 2 3 4 5 6 0 1 840-855 2 3 0 840-856 1 840-856 2 840-856 3 900 0 0 900-1011-1 900-1011-1 900-1011-1 900-1011-1 900-1011-1 900-1011-1 900-1011-1 900-1011-1 900-1012-1 900-1012-1 900-1012-1 900-1012-1 900-1012-1 900-1012-1 900-1012-1 900-1012-1 900-1012-2 900-1012-2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 PROBIVAWE NA OTVORI VO YID .34 m2 m2 0.13 0.17 0.2 0.74 0. za eden ton te`ina do 10 m1.28 0.45 0. za sekoi naredni 10 m1 dale~ina se dodavaat 0.13 0.17 0 ton 0 0.3 0.3 0.22 0.

24 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52 0.26 0.18 0.45 0.33 0.36 0.6 0.79 0.34 0.27 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33 0.14 0.19 0.43 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 .26 0.3 0.12 0.5 0.12 0.32 0.47 0.900-1012-2 900-1012-2 900-1012-2 900-1012-2 900-1012-2 900-1012-2 900-1013-1 900-1013-1 900-1013-1 900-1013-1 900-1013-1 900-1013-1 900-1013-1 900-1013-1 900-1013-2 900-1013-2 900-1013-2 900-1013-2 900-1013-2 900-1013-2 900-1013-2 900-1013-2 900-1013-3 900-1013-3 900-1013-3 900-1013-3 900-1013-3 900-1013-3 900-1013-3 900-1013-3 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 Istovar (spu{tawe na armaturata) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na rezana i tesana gra|a Utovar (podigawe na gra|ata) Istovar (spu{tawe na gra|ata) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na polutesana i obla gra|a Utovar (podigawe na gra|ata) Istovar (spu{tawe na gra|ata) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na daski i letvi Utovar (podigawe na gra|ata) Istovar (spu{tawe na gra|ata) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina m3 m3 m3 0.

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na razni predmeti so te`ina do 25 kg po par~e ton Utovar (podigawe na predmetite) Istovar (spu{tawe na predmetite) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina .8 1 0. Utovar (podigawe na sadot) Istovar (spu{tawe na sadot) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na bitumen i vru} asfalt vo sadovi Utovar (podigawe na sadot) Istovar (spu{tawe na sadot) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina m3 0 0.5 0 0.4 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3 1 0.4 0.43 0.2 1.43 0.88 0.900-1014-1 900-1014-1 900-1014-1 900-1014-1 900-1014-1 900-1014-1 900-1014-1 900-1014-1 900-1014-2 900-1014-2 900-1014-2 900-1014-2 900-1014-2 900-1014-2 900-1014-2 900-1014-2 900-1014-3 900-1014-3 900-1014-3 900-1014-3 900-1014-3 900-1014-3 900-1014-3 900-1014-3 900-1015-1 900-1015-1 900-1015-1 900-1015-1 900-1015-1 900-1015-1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 Ra~en prenos na te~en ili `itok materijal so te`ina 1000-1300 kg/m3 vo sdovi i sl.44 1.52 0.61 0.52 0. Utovar (podigawe na sadot) Istovar (spu{tawe na sadot) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na te~en ili `itok materijal so te`ina preku 1300 kg/m3 vo sdovi i sl.33 1 0.1 0.72 0.73 0.7 0.44 0.65 0.66 ton 0.62 0.

38 0 0 0 0.29 0. do 150 kg.42 0.36 0.33 0.98 0.23 0.26 0.4 0.66 0.5 0.4 0.72 0.900-1015-1 900-1015-1 900-1015-2 900-1015-2 900-1015-2 900-1015-2 900-1015-2 900-1015-2 900-1015-2 900-1015-2 900-1015-3 900-1015-3 900-1015-3 900-1015-3 900-1015-3 900-1015-3 900-1015-3 900-1015-3 900-1015-4 900-1015-4 900-1015-4 900-1015-4 900-1015-4 900-1015-4 900-1015-4 900-1015-4 900-1015-5 900-1015-5 900-1015-5 900-1015-5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na staklo ili sli~ni materijali so te`ina do 25 kg po par~e ton Utovar (podigawe na materijalite) Istovar (spu{tawe na materijalite) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na predmeti so te`ina od 25 do 50 kg. po par~e Utovar (podigawe na predmetite) Istovar (spu{tawe na predmetite) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na staklo ili sli~ni materijali so te`ina od 25 kg.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0.48 0. po par~e ton Utovar (podigawe na predmetite) Istovar (spu{tawe na predmetite) Horizontalen prenos na 10 m 1 0.46 ton 0.75 0.58 0 0 0 .32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 0.64 0. do 50 kg.63 0. po par~e ton Utovar (podigawe na materijalite) Istovar (spu{tawe na materijalite) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na predmeti so te`ina od 50 kg.58 0.9 0.53 0.

po par~e Utovar (podigawe na delovite) Istovar (spu{tawe na delovite) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Monta`ni delovi od drvo.48 0.39 0.88 0.35 0.KORITO Ra~en prenos na cement i gips vo vre}i do 50 kg.37 0.42 0 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900-1021-1 0 . so te`ina od 200 kg. metal i sl.52 0. do 200 kg.44 0. so te`ina od 100 kg. so te`ina do 100 kg. metal i sl.36 0.35 ton 0 0.64 0. do 500 kg.44 0.53 0.48 0.beton. metal i sl. so traga~ 0.900-1015-5 900-1015-5 900-1015-5 900-1015-5 900-1016-1 900-1016-1 900-1016-1 900-1016-1 900-1016-1 900-1016-1 900-1016-1 900-1016-1 900-1016-2 900-1016-2 900-1016-2 900-1016-2 900-1016-2 900-1016-2 900-1016-2 900-1016-2 900-1016-3 900-1016-3 900-1016-3 900-1016-3 900-1016-3 900-1016-3 900-1016-3 900-1016-3 900-102 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Monta`ni delovi od drvo.6 0.79 0.28 ton 0 0.39 ton 0 0. po par~e Utovar (podigawe na delovite) Istovar (spu{tawe na delovite) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Monta`ni delovi od drvo.57 0. po par~e Utovar (podigawe na delovite) Istovar (spu{tawe na delovite) Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina RA^EN PRENOS NA GRADE@EN MATERIJAL SO TRAGA^ .52 0.66 0.24 0.3 0.29 0.beton.beton.51 0.

27 0.3 0.88 1.3 1.62 0.66 0.24 0 1.900-1021-1 900-1021-1 900-1021-1 900-1021-1 900-1021-1 900-1021-1 900-1021-1 900-1021-2 900-1021-2 900-1021-2 900-1021-2 900-1021-2 900-1021-2 900-1021-2 900-1021-2 900-1022-1 900-1022-1 900-1022-1 900-1022-1 900-1022-1 900-1022-1 900-1022-1 900-1022-1 900-1022-1 900-1022-2 900-1022-2 900-1022-2 900-1022-2 900-1022-2 900-1022-2 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 Utovar Istovar so slo`uvawe na vre}ite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na cement i gips rasturen.62 0.34 0.46 0.4 0.4 1.8 1 0 1.3 1.18 0.5 0.2 1.3 0. negasena var so traga~ ton Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na polna tula so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Istovar so slagawe na tulite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na giter tula so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Istovar so slagawe na tulite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina 1000p 1000p 0.5 0.2 0.4 0.33 0 1.3 1.44 0.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

var vo prav i sl.09 0.05 0.2 1.86 1.15 0.22 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900-1023-2 0 900-1023-2 1 900-1022 3-2 0 0.75 0.58 0.2 0.26 0.67 0. ) so traga~ m3 Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto 1000p 1000p 1.2 1.8 0 1.{amotno bra{no i sl.2 1.) Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na materijal so te`ina 1000-1400 kg/m3 (iskop zemja 1 kategorija.36 0.58 0.2 1.7 0 1.3 0.pepel.900-1022-2 900-1022-2 900-1022-2 900-1022-3 900-1022-3 900-1022-3 900-1022-3 900-1022-3 900-1022-3 900-1022-3 900-1022-3 900-1022-4 900-1022-4 900-1022-4 900-1022-4 900-1022-4 900-1022-4 900-1022-4 900-1022-4 900-1023-1 900-1023-1 900-1023-1 900-1023-1 900-1023-1 900-1023-1 900-1023-1 900-1023-1 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na falcovani }eramidi Utovar Istovar so slagawe na }eramidite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na dvostruko falcovani }eramidi Utovar Istovar so slagawe na }eramidite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na materijal so te`ina 600-1000 kg/m3({qaka.8 0.11 0 0 0 .05 0.86 1.3 0.7 0 0.

36 0 0.42 0.72 0.64 0.9 0.43 0 1 0.53 0.5 0.72 0.56 0.4 0.24 0.3 0.15 0.) so traga~ m3 Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na varov i prodol`en malter so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na cementen malter i beton so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na gasena var ili kal so traga~ m3 m3 m3 0.45 0.3 0.{amotno bra{no i sl.28 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .95 0.900-1023-2 900-1023-2 900-1023-2 900-1023-2 900-1023-2 900-1023-3 900-1023-3 900-1023-3 900-1023-3 900-1023-3 900-1023-3 900-1023-3 900-1023-3 900-1024-1 900-1024-1 900-1024-1 900-1024-1 900-1024-1 900-1024-1 900-1024-1 900-1024-1 900-1024-2 900-1024-2 900-1024-2 900-1024-2 900-1024-2 900-1024-2 900-1024-2 900-1024-2 900-1025-1 3 4 5 6 7 Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na materijal so te`ina 1400-1800 kg/m3 (iskop zemja 1 kategorija.88 0.9 0.35 0.6 0.54 0.35 0.

22 0.44 0 1.42 0 1.88 0.2 0.33 0.55 0.900-1025-1 900-1025-1 900-1025-1 900-1025-1 900-1025-1 900-1025-1 900-1025-1 900-1025-2 900-1025-2 900-1025-2 900-1025-2 900-1025-2 900-1025-2 900-1025-2 900-1025-2 900-1025-3 900-1025-3 900-1025-3 900-1025-3 900-1025-3 900-1025-3 900-1025-3 900-1025-3 900-1025-4 900-1025-4 900-1025-4 900-1025-4 900-1025-4 900-1025-4 900-1025-4 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na plasti~na glina so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na obraboten kamen so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na neobraboten kamen so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina m3 m3 m3 1.88 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .53 0.42 0.33 0.5 0.9 0.85 0.6 0.64 0.55 0.66 0.34 0 1.35 0.28 0.7 0.32 0.34 0.4 0.66 0.

22 0.2 0.7 0.2 0.4 0.28 ton 0 0.900-1025-4 900-1025-5 900-1025-5 900-1025-5 900-1025-5 900-1025-5 900-1025-5 900-1025-5 900-1025-5 900-1026-1 900-1026-1 900-1026-1 900-1026-1 900-1026-1 900-1026-1 900-1026-1 900-1026-1 900-1026-1 900-1026-2 900-1026-2 900-1026-2 900-1026-2 900-1026-2 900-1026-2 900-1026-2 900-1026-2 900-1026-2 900-1026-3 900-1026-3 900-1026-3 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na ru{evini-{ut so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na predmeti so te`ina od 25 kg.28 ton 0 0.42 0.8 0. do 50 kg.3 ton 0 0.55 0.34 0.35 0.5 0.6 0.24 0.44 0 1.1 0.24 0. po par~e so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Istovar so slagawe na predmetite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na predmeti so te`ina od 25 kg.po par~e so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto Istovar so slagawe na predmetite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na predmeti so te`ina preku 50 kg.52 0.62 0.58 0.37 0.po par~e so traga~ Utovar Istovar so prevrtuvawe na koritoto m3 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .44 0.18 0.

8 0.46 0.5 0.88 0.5 0.88 0.4 0.33 0. so ra~na koli~ka Utovar ra~en Istovar so slagawe Prenos na 10 m Za 1m visina Za 1 m dlabo~ina Prenos na gips i cement rasturen.92 0.8 0.5 ton 0 0.35 0.09 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .22 0 0.18 0.44 0.64 0.6 0.900-1026-3 900-1026-3 900-1026-3 900-1026-3 900-1026-3 900-1026-3 900-1027-1 900-1027-1 900-1027-1 900-1027-1 900-1027-1 900-1027-1 900-1027-1 900-1027-1 900-1027-2 900-1027-2 900-1027-2 900-1027-2 900-1027-2 900-1027-2 900-1027-2 900-1027-2 900-103 900-1031-1 900-1031-1 900-1031-1 900-1031-1 900-1031-1 900-1031-1 900-1031-2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 1 2 3 4 5 0 Istovar so slagawe na predmetite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na staklo i sli~en materijal so te`ina do 50 kg po par~e so trga~ ton Utovar Istovar so slagawe na predmetite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina Ra~en prenos na staklo i sli~en materijal so te`ina preku 50 kg po par~e so traga~ Utovar Istovar so slagawe na predmetite Horizontalen prenos na 10 m 1 Vertikalen prenos za 1 m 1 visina do 10 m visina Vertikalen prenos za 1 m 1 visina nad 10 m visina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina do 10 m dlabo~ina Vertikalen prenos na 1 m dlabo~ina nad 10 m dlabo~ina PRENOS NA GRADE@EN MATERIJAL SO RA^NA KOLI^KA Prenos na gips i cement vo vre}i od 50 kg.42 0 ton 0 0.4 0.72 0.12 0.2 0.39 0.i negasena var so ra~na koli~ka 0.88 0.

2 0.27 0.15 0 1.4 0.2 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .19 0 1.1 0.44 0.900-1031-2 900-1031-2 900-1031-2 900-1031-2 900-1031-2 900-1031-2 900-1032-1 900-1032-1 900-1032-1 900-1032-1 900-1032-1 900-1032-1 900-1032-1 900-1032-2 900-1032-2 900-1032-2 900-1032-2 900-1032-2 900-1032-2 900-1032-2 900-1032-3 900-1032-3 900-1032-3 900-1032-3 900-1032-3 900-1032-3 900-1032-4 900-1032-4 900-1032-4 900-1032-4 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 Utovar ra~en Utovar mehani~ki Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Prenos na 10 m Za 1m visina Za 1 m dlabo~ina Prenos na polni tuli so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so slagawe na tulite Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na {uplivi tuli so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so slagawe na tulite Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na falcovana }eramida so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so slagawe na }eramidite Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na dvojno falcovana }eramida so ra~na koli~ka 1000p Ra~en utovar Istovar so slagawe na }eramidite Horizontalen prenos na 10 m 1000p 1000p 1000p 1.13 0 1.12 0.18 0.2 1.4 0.1 1.3 0.1 1.4 0.08 0 1.1 0.2 0.22 0.2 0.1 0.1 0.1 1.

14 m3 0 0.38 0.85 0.900-1032-4 900-1032-4 900-1033-1 900-1033-1 900-1033-1 900-1033-1 900-1033-1 900-1033-1 900-1033-2 900-1033-2 900-1033-2 900-1033-2 900-1033-2 900-1033-2 900-1033-3 900-1033-3 900-1033-3 900-1033-3 900-1033-3 900-1033-3 900-1033-4 900-1033-4 900-1033-4 900-1033-4 900-1033-4 900-1033-4 900-1033-5 900-1033-5 900-1033-5 900-1033-5 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na iskop-zemja 1 i 2 kategorija.27 0.uma.26 0.42 0.prirodno vla`en so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na iskop-zemja 1 i 2 kategorija.11 m3 0 1.3 0.12 m3 0 0.18 0. mokar so ra~na koli~ka m3 Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na lepliv materijal prirodno vla`en (glina.84 0.crnica) so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na lepliv materijal mokar (glina.2 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .7 0.34 0.3 0.17 0.18 0.3 0.11 0 0.3 0.9 0.32 0.uma.crnica) so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na grut~est materijal prirodno vla`en (iskop 3 i 4 kategorija) so ra~na koli~ka m3 Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m 0.12 0 0.16 0.

12 m3 0 0.17 0.3 0.35 0.4 0.9 0.kal i sl.95 0.3 0.23 m3 0 0.2 0.28 0.22 0.12 0 1.6 i 7 kategorija) so ra~na koli~ka m3 Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na {qunak i pesok prirodno vla`ni so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na {qunak i pesok mokri so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na gasena var .36 0.12 0 1.16 0.29 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .11 0 0.28 0.25 0.85 0.900-1033-5 900-1033-5 900-1033-6 900-1033-6 900-1033-6 900-1033-6 900-1033-6 900-1033-6 900-1033-7 900-1033-7 900-1033-7 900-1033-7 900-1033-7 900-1033-7 900-1033-8 900-1033-8 900-1033-8 900-1033-8 900-1033-8 900-1033-8 900-1033-9 900-1033-9 900-1033-9 900-1033-9 900-1033-9 900-1033-9 900-1034-1 900-1034-1 900-1034-1 900-1034-1 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na grut~est materijal mokar (iskop 3 i 4 kategorija) so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na grut~est materijal vo par~iwa (iskop 5.18 0. so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m m3 m3 0.26 0.17 0.

25 0.24 0.3 0.85 0.15 0.16 0.26 0.34 0.1 0 1.05 0.11 0 0.18 0.66 0.11 0 1 0.15 0.28 0.15 0.3 0.16 0.900-1034-1 900-1034-1 900-1034-2 900-1034-2 900-1034-2 900-1034-2 900-1034-2 900-1034-2 900-1034-2 900-1034-3 900-1034-3 900-1034-3 900-1034-3 900-1034-3 900-1034-3 900-1034-3 900-1034-4 900-1034-4 900-1034-4 900-1034-4 900-1034-4 900-1034-4 900-1035-1 900-1035-1 900-1035-1 900-1035-1 900-1035-1 900-1035-1 900-1035-2 900-1035-2 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na varov i prodol`en malter so ra~na koli~ka Ra~en utovar Utovar mehani~ki Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na beton i cementen malter so ra~na koli~ka Ra~en utovar Utovar mehani~ki Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na ~ok malter so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na obraboten kamen so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na kr{en kamen so ra~na koli~ka Ra~en utovar m3 m3 m3 m3 m3 0.17 0 0.23 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .26 0.14 0 1.

1 0 0.72 0./m3(kameno bra{no.44 0.18 0 0.2 0.22 0.melen kamen)so ra~na koli~ka m3 Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na materijal vo par~iwa do 20 kg.900-1035-2 900-1035-2 900-1035-2 900-1035-2 900-1035-3 900-1035-3 900-1035-3 900-1035-3 900-1035-3 900-1035-3 900-1035-4 900-1035-4 900-1035-4 900-1035-4 900-1035-4 900-1035-4 900-1035-5 900-1035-5 900-1035-5 900-1035-5 900-1035-5 900-1035-5 900-1035-6 900-1035-6 900-1035-6 900-1035-6 900-1035-6 900-1035-6 900-1036-1 900-1036-1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na tol~enik so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na grade`en {ut so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na materijal so te`ina od 600-1000 kg. te`ina Ra~en utovar ton m3 m3 0.2 0.38 0.pepel)so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na materijal so te`ina od 1000-1500 kg.12 0 1.28 0.17 0./m3({qaka.25 0.2 0.22 0.11 m3 0 0.26 0.2 0 1.12 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .4 0.18 0.22 0.22 0.2 0.14 0.

3 0.12 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .gips.18 0.15 0.18 0. so japoner Ra~en utovar ton ton 0.08 0 0.13 ton 0 0.6 0.45 0.negasena var vo rastresita sostojba so japoner ton Ra~en utovar Utovar od bunker Istovar so prevrtuvawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos na cement.5 0.25 0.12 0 1.26 0.11 ton 0 1 1 0.16 0.5 0.9 0.12 0. te`ina Ra~en utovar Istovar so slagawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na staklo i ostanati materijali koi baraat osobeno vnimanie so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so slagawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na negasena var vo par~iwa so ra~na koli~ka Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe na koli~kata Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina PRENOS NA GRADE@EN MATERIJAL SO JAPONER NA GUMENI TRKALA Prenos na cement.gips.09 0.negasena var vo vre}i do 50 kg.38 0.25 0.900-1036-1 900-1036-1 900-1036-1 900-1036-1 900-1036-2 900-1036-2 900-1036-2 900-1036-2 900-1036-2 900-1036-2 900-1036-3 900-1036-3 900-1036-3 900-1036-3 900-1036-3 900-1036-3 900-1036-4 900-1036-4 900-1036-4 900-1036-4 900-1036-4 900-1036-4 900-104 900-1041-1 900-1041-1 900-1041-1 900-1041-1 900-1041-1 900-1041-2 900-1041-2 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 0 1 Istovar so slagawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos za 1m visina Prenos za 1m dlabo~ina Prenos na materijal vo par~iwa nad 20 kg.

5 sm so japoner Ra~en utovar Istovar so slagawe na tulite Horizontalen prenos na 10 m Prenos na blokovi: giter.1 0. durisol so japoner Ra~en utovar Istovar so slagawe na blokovite Horizontalen prenos na 10 m Prenos na gasena var so japoner Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos na varov ili prodol`en malter so japoner Ra~en utovar Utovar od bunker Utovar od silos Istovar so prevrtuvawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos na beton ili cementen malter so japoner Ra~en utovar Utovar od bunker Utovar od silos Istovar so prevrtuvawe Horizontalen prenos na 10 m m3 m3 m3 100 p 100 p 0.37 0.2 0.13 0. betonski.4 0.18 0 1.2 0.1 1.13 0.8 0.37 0.2 0 0.900-1041-2 900-1041-2 900-1042-1 900-1042-1 900-1042-1 900-1042-1 900-1042-2 900-1042-2 900-1042-2 900-1042-2 900-1042-3 900-1042-3 900-1042-3 900-1042-3 900-1043-1 900-1043-1 900-1043-1 900-1043-1 900-1043-2 900-1043-2 900-1043-2 900-1043-2 900-1043-2 900-1043-2 900-1043-3 900-1043-3 900-1043-3 900-1043-3 900-1043-3 900-1043-3 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Istovar so slagawe na vre}ite Horizontalen prenos na 10 m Prenos na polna tula so japoner Ra~en utovar Istovar so slagawe na tulite Horizontalen prenos na 10 m Prenos na {upliva tula 25/12/6.16 0 0. {qako.2 ton 0 0.9 0.1 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .12 0 0.9 0.1 0.26 0 1 1 0.4 0.

07 0.1 0.45 0.12 0.6 0.02 0.01 0.5 0. neobraboten kamen) so japoner Ra~en utovar Utovar od bunker Istovar so prevrtuvawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos na grade`en {ut so japoner Ra~en utovar Utovar od bunker Istovar so prevrtuvawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos na nebrabotena armatura vo koturi so japoner Ra~en utovar Istovar so prevrtuvawe m3 0 0.1 0.15 0 0 1 2 3 4 Horizontalen prenos na 10 m PRENOS NA GRADE@EN MATERIJAL SO KRAN NOSIVOST 1.1 0.{qunak) so japoner Ra~en utovar Utovar od bunker Istovar so prevrtuvawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos na materijal so te`ina od 1400-1800 kg/m3 (iskop 3 i 4 kat.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3 0 0.01 0 0 0 0 0 0 .16 m3 0 1 0. VISINA NA DIGAWE DO 72 m m3 Beton. Do 10m Utovar Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe m3 m3 m3 m3 m3 0 0 0..02 0.13 m3 0 0. varov. prodol`en .7 0.900-1044-1 900-1044-1 900-1044-1 900-1044-1 900-1044-1 900-1044-2 900-1044-2 900-1044-2 900-1044-2 900-1044-2 900-1044-3 900-1044-3 900-1044-3 900-1044-3 900-1044-3 900-1044-4 900-1044-4 900-1044-4 900-1044-4 900-1044-4 900-1044-5 900-1044-5 900-1044-5 900-1044-5 900-107 900107a-1 900107a-1 900107a-1 900107a-1 900107a-1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 Prenos na materijal so te`ina od 600-1000 kg/m3 ({qaka i strugotina) so japoner Ra~en utovar Utovar od bunker Istovar so prevrtuvawe Horizontalen prenos na 10 m Prenos na materijal so te`ina od 1000-1400 kg/m3 (iskop 1 i 2 kat. cementenmalter. pesok..07 0.07 0. DOL@INA NA KRAKOT 22m.16 ton 0 0.5T.09 0.1 0.

durisol.01 0.01 0 0.01 0 0.05 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.01 0.01 0.04 0. do 10m Utovar Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija so kranot Vertikalno 10m Gra|a do 10m Utovar Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 10m Polna i {upla tula do 10m Utovar Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 10m Armatura obrabotena do 10m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 10m Materijal vo posudi (te~en) do 10m Utovar m3 m3 ton ton ton ton ton ton ton m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1000p 1000p 1000p 1000p 1000p 1000p 1000p ton ton ton ton ton ton ton 0. {qakobetonski.01 0 0.01 0.13 0.01 0 0.07 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.06 0 0 0.900107a-1 900107a-1 900107a-10 900107a-10 900107a-10 900107a-10 900107a-10 900107a-10 900107a-10 900107a-2 900107a-2 900107a-2 900107a-2 900107a-2 900107a-2 900107a-2 900107a-3 900107a-3 900107a-3 900107a-3 900107a-3 900107a-3 900107a-3 900107a-4 900107a-4 900107a-4 900107a-4 900107a-4 900107a-5 900107a-5 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 0 1 Manipulacija na kranot Vertikalno 10m Blokovi: glineni.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . betonski.

01 0.02 0.06 0 0 0.06 0 0 0.02 0. varov.900107a-5 900107a-5 900107a-5 900107a-5 900107a-5 900107a-6 900107a-6 900107a-6 900107a-6 900107a-6 900107a-7 900107a-7 900107a-7 900107a-7 900107a-7 900107a-8 900107a-8 900107a-8 900107a-8 900107a-8 900107a-9 900107a-9 900107a-9 900107a-9 900107a-9 900107b-1 900107b-1 900107b-1 900107b-1 900107b-1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 10m Predmeti so te`ina do 100 kg do 10m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 10m Predmeti so te`ina do 300 kg do 10m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 10m Predmeti so te`ina do 500 kg do 10m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 10m Monta`ni elementi do 10m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 10m Beton. prodol`en . Do 20m Utovar Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton m3 m3 m3 m3 m3 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .01 0.02 0.02 0.06 0 0 0.02 0. cementenmalter.02 0.06 0 0 0.01 0.01 0.

{qakobetonski.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .06 0.04 0.02 0.01 0.01 0. durisol.01 0.01 0.01 0 0.01 0. betonski. do 20m Utovar Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija so kranot Vertikalno 20m Gra|a do 20m Utovar Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 20m Polna i {upla tula do 20m Utovar Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 20m Armatura obrabotena do 20m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 20m Materijal vo posudi (te~en) do 20m Utovar m3 m3 ton ton ton ton ton ton ton m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1000p 1000p 1000p 1000p 1000p 1000p 1000p t t t t t ton ton 0.04 0.900107b-1 900107b-1 900107b-10 900107b-10 900107b-10 900107b-10 900107b-10 900107b-10 900107b-10 900107b-2 900107b-2 900107b-2 900107b-2 900107b-2 900107b-2 900107b-2 900107b-3 900107b-3 900107b-3 900107b-3 900107b-3 900107b-3 900107b-3 900107b-4 900107b-4 900107b-4 900107b-4 900107b-4 900107b-5 900107b-5 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 0 1 Manipulacija na kranot Vertikalno 20m Blokovi: glineni.02 0.01 0.08 0.02 0.13 0.03 0 0.05 0.02 0.02 0 0.01 0 0.01 0.01 0.07 0.01 0 0.

06 0.01 0 0.06 0.06 0.900107b-5 900107b-5 900107b-5 900107b-5 900107b-5 900107b-6 900107b-6 900107b-6 900107b-6 900107b-6 900107b-7 900107b-7 900107b-7 900107b-7 900107b-7 900107b-8 900107b-8 900107b-8 900107b-8 900107b-8 900107b-9 900107b-9 900107b-9 900107b-9 900107b-9 900-115 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 Istovar Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 20m Predmeti so te`ina do 100 kg do 20m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 20m Predmeti so te`ina do 300 kg do 20m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 20m Predmeti so te`ina do 500 kg do 20m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno20m Monta`ni elementi do 20m Zaka~uvawe Otka~uvawe Manipulacija na kranot Vertikalno 20m PRENOS NA GRADE@EN MATERIJAL SO MAKARA Prenos na prodol`en .01 0 0.01 0 0.02 0.01 0.06 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900-1151-1 900-1151-1 900-1151-1 900-1151-1 0 1 2 3 m3 0 0.02 0.01 0.01 0 0.2 .01 0.01 0.01 0.56 1.02 0.06 0.01 0.56 0.02 0. cementen malter ili beton so makara Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton 0.01 0.

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .7 0 0.56 1.56 1.65 0 0.65 0 0.05 0.56 1.72 0.56 0.65 0 0.6 0 0.56 1.76 0.56 0.7 1.3 0.65 0 0.56 0.76 1.56 0.900-1151-1 900-1151-2 900-1151-2 900-1151-2 900-1151-2 900-1151-2 900-1151-3 900-1151-3 900-1151-3 900-1151-3 900-1151-3 900-1151-4 900-1151-4 900-1151-4 900-1151-4 900-1151-4 900-1152-1 900-1152-1 900-1152-1 900-1152-1 900-1152-1 900-1153-1 900-1153-1 900-1153-1 900-1153-1 900-1153-1 900-1153-2 900-1153-2 900-1153-2 900-1153-2 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina Prenos na me{avina za prskawe na fasada so makara m3 Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina Prenos na teranova (malter) so makara Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina Prenos na ve{ta~ki kamen (malter) so makara Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina Prenos na voda so makara Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina Prenos na polna tula so makara Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina Prenos na {upliva tula so makara Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina ton ton m3 m3 m3 0.7 0.25 0.18 0.

09 1.04 0.mokra Iskop na zemja 4 kategorija Iskop na zemja 5 kategorija Iskop na zemja 6 kategorija Iskop na zemja 7 kategorija Tol~enik 3 .granit Kamen materijal vo par~iwa do 1 m3 .9 0.05 1.62 1.22 1.30 mm.5 do 1 m3 . so makara Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina Prenos na predmeti so te`ina od 25 kg.52 0.granit Kr{en kamen 15 /30 sm .3 1.6 sm. do 50 kg.granit Kamen materijal vo par~iwa od 0.33 0 0.3 1.58 0.52 0.25 0.47 7.pe{~ar Kr{en kamen 15 /30 sm .37 ton 0 0.4 1. prirodno vla`en) Re~en pesok prirodno vla`en Re~en pesok mokar Re~en {qunak prirodno vla`en Re~en {qunak mokar Granuliran {qunak prirodno vla`en Granuliran {qunak mokar Mozaik Negasena var vo grutki m3 ton 0.granit granit Kr{en kamen 50 /30 sm .38 0.2 1.pe{~ar Materijal lepliv (ilova~a i sl. so makara Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina Prenos na drvena gra|a so makara Prenos na tovarot na 2 m i zaka~uvawe za ja`e Otka~uvawe na tovarot od ja`eto i prenos do 2m Podigawe na tovarot na 5 m visina Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina UTOVAR I ISTOVAR NA GRADE@EN MATERIJAL VO MOTORNI VOZILA Iskop 3 kategorija prirodno vla`na Iskop 3 kategorija .44 1.900-1153-2 900-1154-1 900-1154-1 900-1154-1 900-1154-1 900-1154-1 900-1154-2 900-1154-2 900-1154-2 900-1154-2 900-1154-2 900-1155-1 900-1155-1 900-1155-1 900-1155-1 900-1155-1 900-117 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 Spu{tawe na tovarot na 5 m dlabo~ina Prenos na predmeti so te`ina do 25 kg.72 7.9 0.pe{~ar Kamena sitne` 5 .08 1.14 1.14 6.pe{~ar Kr{en kamen 50 /30 sm .8 1.98 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . od varovnik Tol~enik 3-6 sm od granit Kamen materijal vo par~iwa do 1 m3 .73 7.4 1.8 0 1.1 1.12 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1.3 0.22 1.14 1.82 1 1. od granit Kamena sitne` 5-30 mm .04 1.3 0.

8 5.5 1.4 1.7 900-1179.28 1.5 900-1179. lesonit Betonski cevki @elezni cevki i armaturni elementi Kerami~ki plo~ki vo sandaci Razni plo~ki vo par~iwa Staklo za prozori vo sandaci Staklo spakuvano vo ramki Staklo vo tabli UTOVAR I ISTOVAR NA GRADE@EN MATERIJAL VO MOTORNI VOZILA Betonsko `elezo vo pra~ki Betonsko `elezo vo koturi Rastureno `elezo ^eli~en lim vrzan @elezni nosa~i m3 m3 ton ton 1000p 1000p 2.7 900117a 900117a-1 900117a-1 900117a-1 900117a-1 900117a-2 8 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 0 Negasena var vo prav Gasena var Kameni i betonski rabnici Cement i gips vo vre}i Tuli od nov format ( presmetka: 1000 par~iwa) [upliva tula Klinker tula Tuli od star format ( presmetka: 1000 par~iwa) Tula fasadna ( presmetka: 1000 par~iwa) Blok 10 i blok 12( presmetka: 1000 par~iwa) Blok 20( presmetka: 1000 par~iwa) Blok monta 25 / 25 / 16 ( presmetka: 1000 par~iwa) Bi~ena gra|a Obla gra|a so dol`ina do 6 m Obla gra|a so dol`ina preku 6 m Rasklopeni delovi od baraka Parket ( vrzan) Furnir ( vrzan) Drvena vrata Prozorska ramka i krila [perplo~a.42 1.1 900-1179.3 1.2 2.7 900-1179.23 2.2 2.5 900-1179.3 900-1179.3 1.6 900-1179.5 900-1179.4 2.2 900-1179.5 900-1179.5 900-1179.2 ton m3 ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton 1.4 2 2.16 ton ton ton 1.7 900-1179.7 900-1179.8 1.88 11.5 900-1179.75 6 4.6 1.4 1.7 900-1179.67 0 0 0 0 0 .2 4.7 1.8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3 m3 m3 1.5 900-1179.24 2 2.5 5 6 7 8 8 8 9 900-1179.56 2.4 900-1179.67 2.6 6 7.2 2.5 900-1179.5 900-1179.

5 0.var vo prav i sl.3 0 0 3.4 10.03 0.24 0.42 1.07 0.09 0 0 0 0 0 m3 0.24 0.6 1.C Krovna hartija Sneg Ra~en prenos na materijal so te`ina 600-1000 kg/m3 ({qaka.pepel.9 2.93 0.1 1.09 1.B.05 0.4 1.25 1.03 0. metal i beton Salonitni ramni plo~i Salonitni branovidni plo~i Grade`en {ut prirodno vla`en Grade`en {ut mokar Benzin vo buriwa UTOVAR I ISTOVAR NA GRADE@EN MATERIJAL VO MOTORNI VOZILA Grade`ni plo~i Gipsani plo~i Durisol plo~i Betonski blokovi ( presmetka: 1000 par~iwa) Asfalt vo par~iwa i plo~i Asfalt za zalivawe Asfalt vru} Bitumen vo buriwa Bitulit A.51 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901-1023-1 0 0 0 1 2 3 4 5 902-202 0 1 0 902-407A 0 902-4070 A1 ton ton ton ton ton 0.4 2 2.24 Asfaltna baza "Marini-150" so kapacitet od 120 t/~as m2 1 slu~aj : Asfalterska grupa od 4 rabotnici .2 6.93 0 0 0 0 0 0 0 ton ton ton 0 4.) so traga~ ASFALTERSKI RABOTI SPREMAWE NA ASFALTNA MASA Asfaltna baza so kapacitet od 120 t/~as Asfaltna baza so kapacitet od 100 t/~as Asfaltna baza so kapacitet od 60 t/~as Asfaltna baza so kapacitet od 50 t/~as Asfaltna baza so kapacitet od 35 t/~as UGRADUVAWE CEMENTNA STABILIZACIJA SO FINI[ER Grupa od osum rabotnika UGRADUVAWE NA ASFALTNA MASA ton ton ton ton ton ton m3 m3 ton ton ton ton 1.900117a-3 900117a-4 900117a-5 900117a-5 900117a-5 900117a-6 900117a-7 900117a-8 900117a-8 900117a-8 900117b 900117b-1 900117b-1 900117b-1 900117b-2 900117b-3 900117b-3 900117b-3 900117b-4 900117b-5 900117b-6 900117b-7 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 [ajki vo sandaci @ica vo koturi Razni alati Ma{ini i delovi od ma{ini Monta`ni delovi od drvo.09 1.

01 0.01 0 m2 0.01 0.01 0 m2 0.01 0.01 0 0 .01 0.01 0.01 0.902-407A1-1 902-407A1-1 902-407A1-1 902-407A1-1 902-407A1-1 902-407A1-2 902-407A1-2 902-407A1-2 902-407A1-2 902-407A1-2 902-407A1-3 902-407A1-3 902-407A1-3 902-407A1-3 902-407A1-3 902-407A1-4 902-407A1-4 902-407A1-4 902-407A1-4 902-407A1-4 902-407A1-5 902-407A1-5 902-407A1-5 902-407A1-5 902-407A1-5 902-407A2 902-407A2-1 902-407A2-1 902-407A2-1 902-407A2-1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 Sloj od d=2 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=3 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=4 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=5 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=7 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) 2 slu~aj : Asfalterska grupa od 6 rabotnici Sloj od d=2 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija m2 0.01 0 0 0.01 0 m2 0.01 m2 0.01 0.02 0.01 m2 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0 0 0.02 0.01 0.

01 0.01 0 0.01 0 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.902-407A2-1 902-407A2-2 902-407A2-2 902-407A2-2 902-407A2-2 902-407A2-2 902-407A2-3 902-407A2-3 902-407A2-3 902-407A2-3 902-407A2-3 902-407A2-4 902-407A2-4 902-407A2-4 902-407A2-4 902-407A2-4 902-407A2-5 902-407A2-5 902-407A2-5 902-407A2-5 902-407A2-5 902-407A3 902-407A3-1 902-407A3-1 902-407A3-1 902-407A3-1 902-407A3-1 902-407A3-2 902-407A3-2 902-407A3-2 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 1 2 Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=3 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=4 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=5 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=7 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) 3 slu~aj: Asfalterska grupa od 8 rabotnici Sloj od d=2 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=3 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda m2 m2 m2 m2 0 0.01 0.02 0.01 0.02 0 0 0.01 0 0.02 0.01 0 0 0.01 0.02 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0 0 0.01 0 .

01 0.01 0.02 0.01 0 0.02 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0 0.02 0 0 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0.02 0.01 .01 0.01 0 0 0.02 0.02 0.902-407A3-2 902-407A3-2 902-407A3-3 902-407A3-3 902-407A3-3 902-407A3-3 902-407A3-3 902-407A3-4 902-407A3-4 902-407A3-4 902-407A3-4 902-407A3-4 902-407A3-5 902-407A3-5 902-407A3-5 902-407A3-5 902-407A3-5 902-407B 902-407B1 902-407B1-1 902-407B1-1 902-407B1-1 902-407B1-1 902-407B1-1 902-407B1-2 902-407B1-2 902-407B1-2 902-407B1-2 902-407B1-2 902-407B1-3 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=4 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=5 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=7 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Asfaltna baza "Teltomat" so kapacitet od 60 t/~as 1 slu~aj: Asfaltna grupa od 4 rabotnici Sloj od d=2 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=3 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=4 sm m2 m2 m2 m2 m2 m2 0.

01 0.02 0.01 0 0.01 0 0 0.02 0 0 0.02 0.01 0 0 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.902-407B1-3 902-407B1-3 902-407B1-3 902-407B1-3 902-407B1-4 902-407B1-4 902-407B1-4 902-407B1-4 902-407B1-4 902-407B1-5 902-407B1-5 902-407B1-5 902-407B1-5 902-407B1-5 902-407B2 902-407B2-1 902-407B2-1 902-407B2-1 902-407B2-1 902-407B2-1 902-407B2-2 902-407B2-2 902-407B2-2 902-407B2-2 902-407B2-2 902-407B2-3 902-407B2-3 902-407B2-3 902-407B2-3 902-407B2-3 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=5 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=7 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) 2 slu~aj: Asfaltna grupa od 6 rabotnici Sloj od d=2 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=3 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=4 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) m2 m2 m2 m2 m2 0.01 0.01 0 0.01 0 0.02 0.02 0.03 0 0 0.01 0.02 0.01 0 0.01 0.02 0 0 0.02 0.01 .02 0.01 0.02 0 0 0.02 0.01 0 0.

02 0 0 0.02 0.01 0.03 0 0 0.01 0 0.01 0.03 0.03 0 0 0.02 0.01 .02 0.01 0 m2 0.01 0.03 0 0 0.01 0 m2 0.02 0.01 0.01 0 m2 0.03 0.02 0.01 0.902-407B2-4 902-407B2-4 902-407B2-4 902-407B2-4 902-407B2-4 902-407B2-5 902-407B2-5 902-407B2-5 902-407B2-5 902-407B2-5 902-407B3 902-407B3-1 902-407B3-1 902-407B3-1 902-407B3-1 902-407B3-1 902-407B3-2 902-407B3-2 902-407B3-2 902-407B3-2 902-407B3-2 902-407B3-3 902-407B3-3 902-407B3-3 902-407B3-3 902-407B3-3 902-407B3-4 902-407B3-4 902-407B3-4 902-407B3-4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 Sloj od d=5 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=7 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) 3 slu~aj: Asfaltna grupa od 8 rabotnici Sloj od d=2 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=3 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=5 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=7 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija m2 0.02 0.01 m2 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0 m2 0.02 0.01 0.03 0.

02 0.02 0 0 0.03 0.902-407B3-4 902-407V 902-407V1 902-407V1-1 902-407V1-1 902-407V1-1 902-407V1-1 902-407V1-1 902-407V1-2 902-407V1-2 902-407V1-2 902-407V1-2 902-407V1-2 902-407V1-3 902-407V1-3 902-407V1-3 902-407V1-3 902-407V1-3 902-407V1-4 902-407V1-4 902-407V1-4 902-407V1-4 902-407V1-4 902-407V1-5 902-407V1-5 902-407V1-5 902-407V1-5 902-407V1-5 902-407V2 902-407V2-1 4 0 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Asfaltna baza od 35t/~as 0 0.02 0.02 0.01 1 slu~aj: Asfalterska grupa od 4 rabotnici Sloj od d=2 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=3 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=4 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=5 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=7 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) 2 slu~aj: Asfalterska grupa od 5 rabotnici Sloj od d=2 sm m2 m2 0.03 0 0 0.02 0.01 0 0.02 0 0 0.01 0.01 m2 0.02 0.02 0.01 0 0.02 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0 0.01 m2 0.01 m2 m2 0.01 .01 0 0 0.01 0.01 0 0.

01 0 0 0.02 0.02 0.04 0.01 0.03 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0.03 0.01 0.01 0 0.01 0.02 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0.01 .01 0.02 0.02 0.01 0 0 0.01 0 0.02 0.02 0 0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.902-407V2-1 902-407V2-1 902-407V2-1 902-407V2-1 902-407V2-2 902-407V2-2 902-407V2-2 902-407V2-2 902-407V2-2 902-407V2-3 902-407V2-3 902-407V2-3 902-407V2-3 902-407V2-3 902-407V2-4 902-407V2-4 902-407V2-4 902-407V2-4 902-407V2-4 902-407V2-5 902-407V2-5 902-407V2-5 902-407V2-5 902-407V2-5 902-407V3 902-407V3-1 902-407V3-1 902-407V3-1 902-407V3-1 902-407V3-1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=3 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=4 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=5 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=7 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) 3 slu~aj: Asfalterska grupa od 6 rabotnici Sloj od d=2 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) m2 m2 m2 m2 m2 0.

42 m3/~as.02 0.15 .01 0 m2 0.03 0. Rabotnata grupa e od 4 rabotnika ton Oplata za temeli.ma{inski fundamenti iramni betonski zidovi od daski-EDNOSTRANA OPLATA m2 Daski debelina 24mm m3 Gredici m3 Klinci kgr Klanfi kgr Oplata za temeli.902-407V3-2 902-407V3-2 902-407V3-2 902-407V3-2 902-407V3-2 902-407V3-3 902-407V3-3 902-407V3-3 902-407V3-3 902-407V3-3 902-407V3-4 902-407V3-4 902-407V3-4 902-407V3-4 902-407V3-4 902-407V3-5 902-407V3-5 902-407V3-5 902-407V3-5 902-407V3-5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 1 0 Sloj od d=3 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=4 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=5 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Sloj od d=7 sm Ugraduvawe ^istewe i perewe na povr{ini za asfaltirawe so upotreba na cisterna za voda Prskawe emulzija m2 0 0.02 0.15 0.02 0.1 0.0 sm.02 0.36 0 0. Rabotnata grupa e od 4 rabotnika ton Virtgen so {iro~ina 0.13 0 0.02 0 0 0.29 0.24 0.72 0.07 0 0 0.01 0.13 0 0.ma{inski fundamenti I ramni betonski zidovi od daski-DVOSTRANA OPLATA m2 Daski debelina 24mm m3 Gredici m3 Palena zica kgr Klinci kgr 0 0 0. Asfalterska grupa od 8 rabotnika ton STRUGAWE ASFALT SO VIRTGEN ton Virtgen so {iro~ina 1.02 0 0 0.01 902-409 902-410 1 902-410 2 PP0001 0 1 2 3 4 PP0002 0 1 2 3 4 Ra~na rabota pri ugraduvawe na asfalt (10%) Ra~no vgraduvawe na asfalt ton UGRADUVAWE NA HIDROIZOLACIJA ton Tip Granit so debelina od 2.01 0.01 0 0.01 0 m2 0.9 m1 i kapacitet 10 t/~as ili 4.01 m2 0.01 0 0 0.72 0 0.02 0.07 0.01 0.01 0 0 0.16 m3/~as.02 0.9 m1 i kapacitet 25 t/~as ili 10.03 0 0 0.

07 0 0 0.1 0.01 0 0.07 .1 0.ma{inski fundamenti I ramni betonski zidovi od daski-DVOSTRANA OPLATA Daski debelina 48mm Gredici Palena zica Klinci Klanfi Oplata za ramni betonski zidovi od rendisani daski Daski debelina 48mm Gredici Palena zica kgr m2 m3 m3 kgr kgr kgr m2 m3 m3 kgr kgr m2 m3 m3 kg kg kg m2 m3 m3 kg 0.07 0.15 0.07 0.15 0.15 0.01 0 0.ma{inski fundamenti iramni betonski zidovi od daski-EDNOSTRANA OPLATA Daski debelina 48mm Gredici Klinci Klanfi Oplata za temeli.5 0 1 2 3 4 5 PP0004 0 1 2 3 4 PP0005 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 Klanfi Oplata za ramni betonski zidovi od rendisani daski Daski debelina 24mm Gredici Palena zica Klinci Klanfi Oplata za temeli.07 0 0 0.