EU OBRAZAC ZA BIOGRAFIJU

LIČNI PODACI

Ime Adresa Telefon Fax E-mail Državljanstvo po rođenju Trenutno državljanstvo Datum rođenja [ dan, mjesec, godina] Mjesto rođenja Spol Bračni status OSIGURANICI Ime Datum rođenja [ dan, mjesec, godina] Srodstvo

[ IME

I PREZIME

]

[ ulica, poštanski broj, grad ]

Muški Samac □

□ Vjenčan □

Ženski Udovac □

□ Razveden □ Rastavljen □

RADNO ISKUSTVO
[ dodajte novi kvadrat za svaku relevnatnu poziciju, počnite sa posljednjim angažmanom. ] • Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca • Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze

• Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca
Str 1 – Biografija (Ime i prezime)

koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu Str 2 – Biografija (Ime i prezime) . počnite sa posljednjim angažmanom.• Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze • Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca • Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze • Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca • Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze • Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca • Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE [dodajte novi kvadrat za svaku relevnatnu edukaciju. ] • Datumi (od-do)) • Naziv i vrsta institucije.

a za koje se ne dobivaju zvanični certifikati ili diplome MATERNJI JEZIK Str 3 – Biografija (Ime i prezime) . koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano) • Datumi (od-do)) • Naziv i vrsta institucije.(ukoliko je definisano) • Datumi (od-do) • Naziv i vrsta institucije. koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano) • Datumi (od-do)) • Naziv i vrsta institucije. koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano) LIČNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Potrebne u životu i karijeri. koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano) • Datumi (od-do)) • Naziv i vrsta institucije.

DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. projekata i budžeta. u volonterskom radu (npr.DRUGI JEZICI [ Navedite nivo: izvrsno. ORGANIZACIONE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Koordinacija i vođenje ljudi. na poslu. VOZAČKA DOZVOLA(E) Str 4 – Biografija (Ime i prezime) . i kod kuće. ] Muzika. itd. dizajn itd. kultura i sport). književnost. UMJETNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. ] TEHNIČKE VJEŠTINE I [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. mašina itd. poseban vid opreme. ] Kompetencije koje niste već naveli. kultura i sport). u multikulturnom miljeu.. u situaciji gdje je komunikacija bitna i gdje je timski rad od suštinske važnosti (npr. ] Živjeti i raditi s ljudima. osnovno.itd. dobro. ] [ naznačite jezik ] • Čitanje • Pisanje • Govor SOCIJALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. ] KOMPETENCIJE Kompjuteri.

pisma preporuke itd. ] Str 5 – Biografija (Ime i prezime) .DODATNE INFORMACIJE [ unestite informacije koje su relevantne. referentne osobe. ] ANEKSI [ Naznačite koje anekse prilažete. npr.