EU OBRAZAC ZA BIOGRAFIJU

LIČNI PODACI

Ime Adresa Telefon Fax E-mail Državljanstvo po rođenju Trenutno državljanstvo Datum rođenja [ dan, mjesec, godina] Mjesto rođenja Spol Bračni status OSIGURANICI Ime Datum rođenja [ dan, mjesec, godina] Srodstvo

[ IME

I PREZIME

]

[ ulica, poštanski broj, grad ]

Muški Samac □

□ Vjenčan □

Ženski Udovac □

□ Razveden □ Rastavljen □

RADNO ISKUSTVO
[ dodajte novi kvadrat za svaku relevnatnu poziciju, počnite sa posljednjim angažmanom. ] • Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca • Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze

• Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca
Str 1 – Biografija (Ime i prezime)

] • Datumi (od-do)) • Naziv i vrsta institucije.• Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze • Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca • Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze • Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca • Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze • Datumi (od-do) • Naziv i adresa poslodavca • Vrsta privrede ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Osnovni zadaci i obaveze FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE [dodajte novi kvadrat za svaku relevnatnu edukaciju. koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu Str 2 – Biografija (Ime i prezime) . počnite sa posljednjim angažmanom.

(ukoliko je definisano) • Datumi (od-do) • Naziv i vrsta institucije. koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano) LIČNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Potrebne u životu i karijeri. koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano) • Datumi (od-do)) • Naziv i vrsta institucije. koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano) • Datumi (od-do)) • Naziv i vrsta institucije. a za koje se ne dobivaju zvanični certifikati ili diplome MATERNJI JEZIK Str 3 – Biografija (Ime i prezime) . koja nudi obrazovanje i obuku • Glavni predmeti/vrsta obuke • Naziv stečenog zvanja • Nivo kvalifikacije u obrazovnom sistemu (ukoliko je definisano) • Datumi (od-do)) • Naziv i vrsta institucije.

i kod kuće. UMJETNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. književnost. DRUGE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. ] Kompetencije koje niste već naveli. itd.. kultura i sport). u volonterskom radu (npr. VOZAČKA DOZVOLA(E) Str 4 – Biografija (Ime i prezime) . ] TEHNIČKE VJEŠTINE I [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. ] Živjeti i raditi s ljudima. ] KOMPETENCIJE Kompjuteri. na poslu. [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. poseban vid opreme. u situaciji gdje je komunikacija bitna i gdje je timski rad od suštinske važnosti (npr. mašina itd. ] Muzika. dobro. ] [ naznačite jezik ] • Čitanje • Pisanje • Govor SOCIJALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE [ opišite ove kompetencije i gdje se one mogu primjeniti. ORGANIZACIONE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE Koordinacija i vođenje ljudi.itd. u multikulturnom miljeu.DRUGI JEZICI [ Navedite nivo: izvrsno. projekata i budžeta. kultura i sport). dizajn itd. osnovno.

DODATNE INFORMACIJE [ unestite informacije koje su relevantne. ] ANEKSI [ Naznačite koje anekse prilažete. pisma preporuke itd. referentne osobe. ] Str 5 – Biografija (Ime i prezime) . npr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful