P. 1
TEORIJA glasbe Bortchy

TEORIJA glasbe Bortchy

|Views: 1,888|Likes:
Published by Boris Odreitz

More info:

Published by: Boris Odreitz on Aug 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2011

pdf

text

original

TEORIJA GLASBE

AVTOR: Boris Odreitz-Bortchy
GLASBENIK MULTIINSTRUMENTALIST VOKALIST TONSKI MOJSTER ARANŽER KOMPONIST bortchy@gmail.com

http://bortchy.mojforum.si/

• • • • • •

Kaj je harmonija Akord Vrste akordov Mnogostranost akordov Označevanje akordov

AKORD je sozvočje najmanj treh različnih tonov. Besedo harmonija pogosto slišimo. Nič čudnega, saj pomeni ubranost, sklad(nost), h kateri tako pogosto težimo na najrazličnejših področjih našega življenja. Posebno mesto ima tudi v glasbi, kjer označuje njeno vertikalno – sozvočno zgradbo. V ožjem smislu lahko pomeni tudi teoretično, šolsko disciplino — nauk o gradnji in vezavi akordov, včasih pa jo uporabimo tudi kot sopomenko besedi akord.

Akordom, ki jih sestavljajo trije toni, reč rečemo trozvoki (tudi trizvoki), tisti iz štirih tonov so četverozvoki (tudi štirizvoki), iz petih peterozvoki, iz šestih šesterozvoki itn. Za zvok klikni na sliko.

Akorde lahko zgradimo iz različ različnih intervalov. Tradicionalna harmonija temelji na terčnih . akordih, torej akordih na osnovi intervala terce (razlog za to gre iskati tudi v vrsti alikvotnih , tonov).

Akorde je moč graditi tudi na osnovi drugih intervalov – kvart, kvint, sekund in tako dobimo č ekund kvartne, kvintne in sekundne akorde (več sekund, nanizanih ena nad drugo, tvori grozd – , klaster tonov),

pa tudi na vrsto drugih načinov, ki lahko tako ali drugač vključujejo prej naštete, ali pa so od č činov, drugače č čujejo č njih povsem drugačni. Naslednji primer prikazuje trozvok z dodano sekundo bikord in zrcalni čni. akord:

Osnovni akord terčne gradnje je kvintakord (skrajšano od terckvintakord). Kvintakordi v čne diatoniki (torej na osnovi lestvič lestvičnih tonov durove in molove lestvice), so zgrajeni s čnih kombinacijami intervalov velike in male terce. To so durov, molov, zmanjšani in zveč mi zvečani kvintakord. Durov kvintakord gradita v3 in m3, oklepa ga č molovega m3 in v3, oklepa ga . č5, prav tako č5. Zmanjšani kvintakord je zgrajen iz dveh m3, oklepa ga zm5, zveč pa iz dveh zvečani v3, oklepa pa ga zv5.

Ton, na katerem je kvintakord zgrajen, njegova prima, se imenuje osnovni ton Je temelj ton. akorda, ki je tudi akustično najbolj izrazit (kombinacijski toni). Ostala dva tona sta terca – pri čno durovem in molovem akordu jo lahko poimen poimenujemo tudi karakteristični ton saj ločuje med čni ton, durom in molom, in kvinta – č je le-ta čista, lahko dobi tudi pridevek »prazna«. Akordu če dasta ime spodnji in oklepajoči interval – terca in kvinta, od tod torej terckvintakord. in oznaka Praviloma uporabljamo kar ime kvintakord, saj je krajše in povsem zadostno.

Pri trozvoku je lahko najnižji ton katerikoli od zgoraj naštetih. Če spodnji ton kvintakorda prenesemo oktavo višje, dobimo njegov prvi obrat – sekstakord (skrajšano od tercsekstakord – poimenovanje je dobljeno enako kot pri kvintakordu). Funkcije (vloge) tonov ostanejo enake kot pri kvintakordu. Durov sekstakord torej gradita m3 in č4, oklepa pa ga m6.

Če postopek ponovimo, postane najnižji ton kvinta, drugi obrat kvintakorda pa se imenuje kvartsekstakord (tokrat do okrajšave imena ne pride). Tudi tu se funkcije (vloge) tonov ohranijo. Durov kvartsekstakord torej gradita č4 in v3, oklepa pa ga v6.

Na enak način kot pri durovem akordu lahko dobimo tudi obrate molovega, zmanjšanega in zvečanega akorda. Pri molovem akordu je prvi obrat – sekstakord, zgrajen iz v3 in č4, oklepa pa ga v6. Drugi obrat – kvartsekstakord gradita č4 in v3 in oklepa m6.

Zmanjšani sekstakord sestavljata m3 in zv4, oklepa ga v6. Kvartsekstakord gradita zv4 in m3, oklepa pa spet v6.

Pri zvečanem sekstakordu pa moramo biti pazljivi. Sozvočje s tem imenom namreč v glasbeni teoriji že nastopa, je pa drugačno od prvega obrata zvečanega kvintakorda, saj ga gradita v3 in

zv4, oklepa pa zv6. Gre za enega od zelo pogostih alteriranih akordov, ki se imenuje tudi italijanski akord.

Da bi bili jasni, je torej najbolje za drugega od zgornjih (in spodnjih) akordov uporabiti kar poimenovanje prvi obrat zvečanega kvintakorda. Zadnji od spodnjih akordov je tako seveda drugi obrat zvečanega kvintakorda.

Na enak način gre obravnavati tudi oblike zmanjšanega akorda. Drugega od spodnjih akordov bomo tako imenovali prvi obrat zmanjšanega kvintakorda (sestavljata ga m3 in zv4, oklepa ga v6) in drugega drugi obrat zvečanega kvintakorda (gradita ga zv4 in m3, oklepa pa spet v6).

OPOMBA: V praksi je še vedno moč zaslediti poimenovanja obratov zmanjšanega in zvečanega kvintakorda z izrazi zmanjšani sekstakord, zmanjšani kvartsekstakord, zvečani sekstakord in zvečani kvartsekstakord. Ne zgodovinsko ne teoretično omenjena poimenovanja ne vzdržijo, zato jih se jih v tem kontekstu ne uporabljajmo!

TROZVOKI NA STOPNJAH DUROVE IN MOLOVE LESTVICE
Na vsaki od stopenj lestvice lahko s pomočjo ostalih lestvičnih tonov zgradimo kvintakord. Na stopnjah durove in naravne molove lestvice tako dobimo tri durove, tri molove in zmanjšan akord. Kvaliteta akordov, ki vsebujejo tona sedme oziroma šeste lestvične stopnje, se v harmonični in melodični molovi lestvici spremeni. Na stopnjah harmoničnega in melodičnega mola tako srečamo po dva molova, durova in zmanjšana akorda ter enega zvečanega:

1. akordi na stopnjah durove lestvice:

2. akordi na stopnjah naravne molove lestvice:

3. akordi na stopnjah harmonične molove lestvice: I. mol, II zm., III. zv., IV. mol, V. dur, VI. dur, VI. zm.

4. akordi na stopnjah melodične molove lestvice: I. mol, II. mol, III. zv., IV. dur, V. dur, VI. zm., VII. zm.

Na katerih stopnjah naštetih lestvic torej nastopajo durovi, na katerih molovi, na katerih pa zmanjšani in zvečani trozvoki? Poigrajmo se kar takoj s preglednico in vanjo razvrstimo akorde, kot to kažejo zgornje lestvice: durov trozvok molov trozvok zmajšani zvečani trozvok major triad minor triad trozvok augmented triad diminished triad (naravni) dur I, IV, V II, III, VI VII / (natural) major naravni mol III, VI, VII I, IV, V II / natural minor harmonični mol V, VI I, IV II, VII III

Prav takšni – mnogostrani so tudi akordi. je molov in preglednica kaže. po katerem sprašujemo.. II VI. Katere so te lestvice? Če vemo. So to vse vloge. in v eni na VII. V C-duru nastopa na II. bi lahko ugotovili. v eni na VI..harmonic minor melodični mol IV. navadno rečemo. v katerih nastopa dmolov kvintakord? Še zdaleč ne – pomagajmo si s preglednico od prej. Ko se nek človek udejstvuje na različnih področjih. V melodic minor I. da na različnih stopnjah durove in vseh treh oblik molove lestvice lahko srečamo vse vrste diatoničnih trozvokov – durovega. Pa poglejmo tiste. VII III MNOGOSTRANOST TROZVOKOV V prejšnjem poglavju smo lahko opazili. da molov trozvok nastopa kar pogosto – srečamo ga v treh durovih lestvicah – v eni na III. vendarle pa na stopnjah obeh lestvic srečamo dmolov trozvok. da so večinoma različni med seboj. da leži trozvok na II. da je isti trozvok moč najti na stopnjah različnih lestvic – isti akord torej lahko nastopa v različnih tonalitetah. lestvična stopnja v2 nad prvo. zvečanega in zmanjšanega. stopnji. gre torej to durovo lestvico iskati v2 pod osnovnim tonom akorda. torej d –>c: . v d-molu pa na I. da je zelo mnogostran(ski). Če bi pogledali v različne tonalitete in primerjali njihove akorde. ki nastopajo na stopnjah C-dura in harmoničnega d-mola: Opazimo lahko. Akord. stopnji. molovega. stopnji durove lestvice in da (iz poznavanja lestvic) je v durovi lestvici II.

med njimi. Po tej poti lahko ugotovimo mnogostranost vseh diatoničnih trozvokov. da je nastopanje enega in istega akorda v več tonalitetah kot nekakšen most deti. Če se glasbeno dogajanje »sprehodi. stopnji naravnega in harmoničnega a a-mola. Zvočno okolje. ki ga dajo akordi določene lestvice z nekaterimi značilnimi ga zvezami teh akordov (t. stopnji). da je pisana v duru. občutenju njihove zvočnosti. ki vsebujeta d-molov trozvok – in najdemo B n B-dur (kjer je d-molov akord na III. Poiščimo s pomočjo tabele še vse molove lestvice. na V. preseli« po takem mostu iz ene tonalitete v drugo. kjer nastopa d-molov trozvok na prvi stopnji vseh treh njenih ob Nastopa še na molov oblik. stopnji naravnega g-mola in n drugi stopnji mola melodičnega c-mola. imenujemo tonaliteta. je seveda potrebno še nekaj vaje. Na enak način pa lahko poiščemo še ostali dve durovi lestvici. po zvočnosti pa prav nič manj pomembni akordi – predstavljajo zaokrožitev zvočnega sveta tonalitete in pomembno izhodišče za njegovo nadaljnje . govorimo o diatonični modulaciji oziroma modulaciji s skupnim akordom. prevladujejo akordi določene durove lestvice. s čimer smo le še enkrat ponovili durove d-molov trditev z začetka tega poglavja. Najpomembnejši akord v tonaliteti. pa moramo tabelo in sestavo durove in vseh oblik molove lestvice. za katero pravimo.i.Tale razlaga je preveč strnjena. Akordi na glavnih lestvičnih stopnjah so stebri . Če je skladba pisana v molu. upoštevanja njihovih medsebojnih odnosov in odnosa do tonike je postavljeno izhodišče za oblikovanje vse tonalne glasbe. Z muzi muzikalno uporabo lestvičnih akordov. poznati mola. ki vsebujejo d molov trozvok: d-molov Našli smo d-mol. v njej prevladujejo akordi določene molove lestvice (predvsem njene harmonične oblike). IV.Na drugi stopnji C-durove lestvice res nastopa d molov akord.stopnji) in F molov F-dur (kjer leži na VI. je tonični akord (T). da bi mnogostranost akordov poslej stresali kar iz rokava – za dobro predstavo in znanje mnogostranosti. OZNAČEVANJE FUNKCIJ AKORDOV EVANJE V skladbi. težišče . napetosti. ker nastopajo pogosteje in postavljajo nekakšno ogrodje strukture tonalne glasbe. tonalitete. Akordi torej v tonaliteti ne nastopajo slučajno. pač pa v določenih značilnih vlogah – namesto besede določenih vloga navadno uporabljamo besedo funkcija. in nekakšen »dom« (saj predstavlja izhodišče in cilj vsega dogajanja).Zelo pomembno pa je vedeti. akordi stranskih stopenj pa – po funkciji podrejeni glavnim. kadence). čemur bo namenjena tudi posebna vadnica.

da so akordi.širjenje. akord šeste stopnje v molu je označen kot subdominantna paralela. saj npr. akord tretje stopnje lahko nastopa v dominantni ali v tonični vlogi.). Akordom glavnih stopenj vzporedni (paralelni) akordi v duru leže terco pod. ki so vzporedni v duru. ko imata dva akorda vsaj en skupen ton. leži malo terco nižje). Sp – subdominantna paralela in Dp – dominantna paralela). da o sorodnosti govorimo takoj. T – Tp itn. Več avtorjev se tako odloča za popolnoma c) nevtralno označevanje lestvičnih akordov z rimskimi števili: . Tokrat naj bo povedano le. ne pa oboje hkrati. Akord stranske stopnje v sebi sicer zares združuje karakterja obeh terčno sorodnih glavnih stopenj. Pri obeh lestvicah ležijo kot vemo akordi glavnih stopenj na prvi. Omenjeno je pomanjkljivost pričujočega načina. predstavljajo akorde glavnih stopenj molove lestvice. Zgoraj omenjen način označevanja ima slabost: funkcijsko izpostavlja samo en terčno soroden akord glavne stopnje – samo vzporednega (npr. v molu pa terco nad njimi (Tp – tonična paralela. ne pa tudi drugega terčno sorodnega akorda (ki v duru leži terco nad. Terčno sorodstvo je močno. Več. saj imata tako sorodna akorda kar dva skupna tona – akord glavne stopnje in njegov vzporedni akord sta torej pomembno povezana in sta si po funkciji blizu. četrti in peti stopnji.Načinov označevanja funkcij akordov je več. Skupna slika akordov vzporednih durove in molove lestvice lepo pokaže. ostali so akordi stranskih stopenj. ki ležijo na glavnih stopenj v duru . Še več: npr. in – ravno obratno – akordi. b) označevanje akordov stranskih stopenj z obema terčno sorodnima glavnima stopnjama prihaja iz ruske teorije harmonije in uspešno odpravlja zgoraj omenjeno pomanjkljivost. v molu pa terco pod glavno stopnjo). oglejmo si jih skupaj z njihovimi prednostmi in slabostmi: a) označevanje akordov glavnih stopenj in njihovih paralel temelji na funkcijah lestvičnih tonov ter vzporednih durovi in molovi lestvici (slednja kot vemo. V harmoniji je sorodstvo akordov zelo pomemben dejavnik in bo obdelano v posebnem razdelku. ko je skupnih tonov. čeprav v praksi običajno nastopa kot akord s tonično funkcijo. večja je stopnja sorodnosti – bližja sta si po zvočnosti in funkciji.v molu vzporedni. vendar v praksi navadno nastopa le v vlogi ene od njiju.

kar pa v praksi ni res. Pomanjkljivost tega načina s stališča harmonske analize pa je. da je to na pri označevanju na nek način vidno. znana je tudi kvaliteta akorda): . Akordi glavnih stopenj so vendarle – kot že rečeno – stebri tonalitete in dobro je. molove z malimi črkami in zmanjšane z malimi črkami in °. funkcijska pripadnost slednjih ni nejasna. Če pri tem označimo durove akorde z velikimi črkami. zvečane z velikimi črkami in plusom +. ki zelo strnjeno in preprosto povedo veliko (ločijo se akordi glavnih in stranskih stopenj.To označevanje je praktično in smo ga že uporabili pri ugotavljanju mnogostranosti akordov. da so akordi glavnih stopenj povsem izenačeni z akordi stranskih stopenj. Kot ena od možnih preizkušenih in uspešnih rešitev se ponuja d) označevanje s kombinacijo črk in rimskih številk. dobimo označbe.

tudi osnovnimi . vključno s prvo noto (štej jo za "1") in zadnjo noto.. Generični in specifični intervali Razlikujemo med generičnimi . preštej linije in praznine na notnem črtovju). Izraz generično se nanaša na kvantiteto intervala. Na klavirju upoštevaj samo bele tipke za generične intervale.in specifičnimi intervali.UVOD Interval je razdalja med dvema tonskima višinama.ali diatoničnimi. To geslo prinaša nekaj načinov prepoznavanja in tvorjenja intervalov. izraz specifično pa na kvantiteto in kvaliteto. Da bi zapeli melodično linijo. 1. ne o morebitnih predznakih (višajih ali nižajih). slovensko tudi kromatični ali alterirani intervali. Da bi prepoznali akord. govori o inverziji intervalov in transpoziciji melodične linije. Prepoznavanje in pisanje intervalov je ena osnovnih nalog pri skoraj vseh glasbenih dejavnostih. moramo biti sposobni prepoznati (ali "preračunati") intervale. del Generični intervali do oktave Prepoznavanje generičnih intervalov Preštej število imen tonov med dvema notama (npr. Pri specifičnih intervalih pa govorimo o obojem: o diatoničnih razmerjih med tonoma in o predznakih.. moramo prepoznati razdaljo med dvema tonskima višinama. Preštej linije in praznine: . Naslednji primer prikazuje korake določanja generičnega intervala na notnem črtovju: Dani interval ima dve noti: d in a. Za prepoznavanje in tvorjenje intervalov sledimo dvema korakoma: 1) prepoznavamo/tvorimo generični interval in 2) prepoznavamo/tvorimo kakovost intervala (specifiko intervala). Pri generičnih intervalih govorimo o diatoničnih razmerjih med tonoma.

Rešitev: generični interval d-a je 5 (kvinta). Preštej bele tipke (imena tonov). . Rešitev: generični interval d-b je 6 (seksta) . Na klavirju lahko prepoznamo generični interval takole: Dani interval: d-b. Primeri generičnih intervalov Generični intervali na C-duru navzgor. Generični intervali na klaviaturi. Generični intervali na C-duru navzdol.

Tvorjenje generičnega intervala Za tvorjenje generičnega intervala je treba prešteti število not navzgor ali navzdol od danega tona (prešteti torej linije in praznine). . pri čemer štejemo dani ton za "1". Naloga: tvorimo generično 6 nad tonsko višino d. PRIMER: tvorba intervala NAD dano noto. Na klavirju preštejemo navzgor ali navzdol bele tipke od danega tona (ki ga štejemo kot "1"). Spodnji primer prikazuje korake tvorjenja generičnega intervala na notnem črtovju.

Naloga: narediti generično 4 nad dano tonsko višino e. Preštejemo 4 bele tipke (imena tonov). začenši s tipko danega tona: Rešitev: generična 6 nad danim tonom e je a.Preštejemo: 6 linij in praznin. začenši s prvo noto: Rešitev: generična 6 nad danim tonom d je h. . Na klaviaturi je mogoče opredeliti generični interval takole: PRIMER: interval NAD dano noto.

angleško: m= minor).čista (Č.velika (V.zvečana (zv. V nekaterih primerih najdemo dvojno zvišane (dzv) ali dvojno znižane (dzn) intervale. angleško: P=perfect). Obstajata dva splošna načina določanja specifike intervala: 1) štetje poltonov med tonskima višinama intervala in 2) prepoznavanje po značilnostih durove in molove lestvice. . lahko določimo specifično kakovost intervala. Obstaja pet osnovnih kakovosti intervala: . Tabela spodaj prikazuje razdaljo med intervali po poltonih. da vseh kakovosti ne najdemo pri vseh intervalih (glej tabelo spodaj).zmanjšana (zm.2. angleško: M= major). angleško: dm=diminished). . . Generični interval Specifika intervala čista prima (Č1) zvečana prima (ZV1) zmanjšana prima (zm1) zmanjšana sekunda (zm2) mala second (m2) velika sekunda (V2) zvečana sekunda (ZV2) zmanjšana terca (zm3) mala terca (m3) velika terca (V3) zvečana terca (ZV3) zmanjšana kvarta (zm4) čista kvarta (Č4) Število poltonov 0 1 -1 0 1 2 3 2 3 4 5 4 5 Prima (1) Sekunda (2) Terca (3) Kvarta (4) .mala (m. del Specifični (kromatični. alterirani) intervali do oktave Kakovost intervalov Šele ko določimo generični interval. angleško: aug=augmented). . Dobro si je predstavljati klaviaturo. V nadaljevanju sta predstavljena oba načina. Pomembno pa je. 1) Določitev intervala s štetjem poltonov med tonskima višinama Za štetje poltonov si je dobro zapomniti mesto poltonov v lestvici (v C-duru: med tonoma h in c ter e in f) in pa mesto celih tonov (vsi drugi toni C-durove lestvice so med seboj oddaljeni za cel ton).

. da so ZVEČANI INTERVALI pol tona manjši od DVAKRAT ZVEČANIH intervalov in da so dvojno zmanjšani intervali za pol tona manjši od zmanjšanih intervalov: dvojno zmanjšani < zmanjšani in pa zvečani < dvojno zvečani. . Prepoznati je treba generični interval med dvema tonskima višinama. Čeprav v zgornji preglednici ni napisano. Naslednji primer prikazuje postopek prepoznavanja specifike intervala. 2.sekunde. ampak male IN VELIKE. sekste in septime niso nikoli ČISTE. je treba dodati. Dani interval ima tona: d in a. ki jih interval vsebuje. Prepoznavanje specifike intervala s pomočjo poltonske metode Prepoznavanje specifike intervala se odvija v treh korakih: 1. S pomočjo tabele zgoraj je treba prepoznati kakovost intervala glede na število poltonov. torej: zmanjšani < mali < VELIKI < ZVEČANI. .zvečana kvarta (ZV4) zmanjšana kvinta (d5) čista kvinta (Č5) zvečana kvinta (ZV5) zmanjšana seksta (zm6) mala seksta (m6) velika seksta (V6) zvečana seksta (ZV6) zmanjšana septima (zm7) mala septima (m7) velika septima (V7) zvečana septima (ZV7) 6 6 7 8 7 8 9 10 9 10 11 12 11 Kvinta (5) Seksta (6) Septima (7) Oktava (8) zmanjšana oktava (zm8) 12 čista oktava (Č8) zvečana oktava (ZV8) 13 Navedena preglednica intervalov pove.zmanjšani intervali so vedno pol tona manjši od malih intervalov. kvarta. Predstavljati si je treba (ali pa gledati) klaviaturo in prešteti število poltonov med notama intervala. mali pa so pol tona manjši od VELIKIH intervalov — VELIKI intervali pa so vedno pol tona manjši od ZVEČANIH. 3.so zmanjšani intervali vedno pol tonske višine manjši od čistih intervalov in da so čisti intervali vedno pol tona manjši v primerjavi z ZVEČANIMI INTERVALI: zmanjšani < čisti < zvečani. da: . terce. . kvinta in oktava niso velike ali male.prima. temveč samo ČISTE.

veliki in čisti intervali. (Vse tonalitete iste vrste imajo namreč enaka razmerja poltonov in celih tonov. Predstavljamo si (ali gledamo) klaviaturo in štejemo število poltonov med obema tonskima višinama: 3. Čeprav je primer spodaj zamejen na C-dur in c-mol. 2) Prepoznavanje intervala s pomočjo durove in molove lestvice Iz primerov doslej je mogoče razbrati. da so med prvim tonom in drugimi tonskimi višinami durove lestvice navzgor samo mali. 2. je mogoče pravila posplošiti na vse tonalitete. Prepoznavanje generičnega intervala s štetjem linij in praznin: Generični interval s tonskima višinama d in a je torej 5. da sta samo dve vrsti intervalov — mali in čisti: . da je največ specifik intervalov mogoče najti med toniko in drugimi toni durove in molove lestvice.1. Na zgornji preglednici je mogoče najti kakovost intervala glede na vsebovane poltone: 5 s sedmimi poltoni je ČISTA 5 (Č5).) Zato si najprej poglejmo C-durovo lestvico (kratice intervalov so angleške): Vidimo. V durovi lestvici navzdol pa vidimo.

z izjemo male 7: Prepoznavanje specifike intervala s pomočjo durove in molove lestvice Poznavanje zgradbe durove in molove lestvice je mogoče zelo dobro uporabiti za določanje intervalov. ton d obstaja v obeh lestvičnih spolih. stopnja lestvice. Odgovor je: da. (Lahko pa si predstavljamo tudi drugače in izhajamo iz tona a kot tonike in se vprašamo. ker je v našem primeru ton d POD tonom a. Katera lestvična stopnja (tonska višina) je ton a v D-duru / d-molu? Odgovor: 5. Lahko vzamemo spodnjo noto ali pa zgodrjo ter poskusimo poiskati interval v okviru naravnega mola ali durove lestvice navzgor. Dduru in d-molu. Upoštevati moramo lestvico navzdol. (Lahko pa tudi sklepamo. je vedno Č5. (Lahko vprašamo tudi: katera stopnja v A-duru/a-molu je ton d? Odgovor je: 4. 1. ali je ton d mogoče najti v A-duru ali a-molu.Primer naravne molove lestvice navzgor — poleg V3 na začetku so vsi intervali bodisi mali bodisi čisti: Končno. da je od tona a navzdol do tona d v A-duru ali a-molovi lestvici NAVZDOL interval Č5. Ker je d spodnja nota. ali najdemo ton a v D-duru navzgor ali v d-molu navzgor. Odgovor: ker je interval med prvo in peto stopnjo prisoten v duru in molu. Naslednji primer prikazuje prepoznavanje specifike intervala s pomočjo poznavanja zgradbe durove in molove lestvice: PRIMER: dana tona sta ma d in a. A-duru in a-molu. stopnja. torej je dani interval s tonskima višinama d in a: Č5.) 2. naravna molova lestvica navzdol vsebuje samo velike in čiste intervale. Odgovor je: tonska višina a obstaja v obeh tonskih spolih.) . si jo lahko zamislimo kot prvo noto lestvice in se vprašamo.

in 7. lestvično stopnjo naravni mol navzdol: med 1. Dani ton je torej: Poltonska metoda 1. in 4. in 3. in 6. Napiši generični interval. in 6. in 3. lestvično stopnjo durove in molove lestvice navzgor: med 1 in 2. stopnjo durova lestvica navzgor: med 1. in 6. lestvično stopnjo naravni mol navzdol: med 1. in 4. da so zmanjšani intervali vselej pol tona manjši od malih ali čistih intervalov in da so zvečani intervali vedno pol tona večji od velikih ali čistih intervalov. lestvično stopnjo čista kvnta (Č5) mala seksta (m6) velika seksta (V6) mala septima (m7) velika septima (V7) Šibka plat prepoznavanja intervalov s pomočjo durove in molove lestvice je ta. stopnjo durova in molova lestvica navzgor: med 1. kjer se interval nahaja mala sekunda (m2) velika sekunda (V2) mala terca (m3) velika terca (V3) čista kvarta (Č4) durove lestvice navzdol: med 1. stopnjo lestvice durove lestvice navzdol: med 1. na kateri stopnji lestvice se nahaja (med prvim tonom lestvice in drugimi tonskimi višinami): Specifika intervala Lestvica. Napiši generični interval. lestvično stopnjo durova in molova lestvica navzdol: med 1. in 3. in 7. in 5. korak. Lestvična metoda 1. in 5. in 3. lestvično stopnjo durova in molova lestvica navzdol: med 1. stopnjo molove lestvice navzgor: med 1. stopnjo lestvice durove lestvice navzdol: med 1. stopnjo durova in molova lestvica navzgor: med 1.Preglednica v nadaljevanju kaže za vsak interval. Za prepoznavanje zmanjšanih in zvečanih intervalov moramo upoštevati. stopnjo durova lestvica navzgor: med 1. in 7 stopnjo molove lestvice navzgor: med 1. . da ne vsebujejo zmanjšanih in zvečanih intervalov (med prvim tonom in drugimi tonskimi višinami). stopnjo lestvice naravna molova in durova lestvica: med 1. in 2 stopnjo lestvice durova lestvica navzgor: med 1. in 6. Primer: sestavi interval Č4 na tonu AS. stopnjo naravna molova lestvica navzgor: med 1 in 7. korak. stopnjo lestvice naravni mol navzdol: med 1.

Pomisli na spol lestvice (dur. korak. stopnjo). Predstavljaj si. korak. mol) NAVZGOR in mesto tega intervala v lestvici (med 1. Tvorba specifičnega intervala POD dano noto Z uporabo obeh metod prepoznavanja intervalov (poltonske metode in lestvične metode) bomo sestavili intervale POD dano noto. Prek generičnega intervala (1. klaviaturo in preštej število poltonov za vsak interval. Zapiši si to noto. in X.2. prikazana v 2. koraka. Čista kvarta obstaja v obeh spolih. koraka. Bodi pozoren: tvoja rešitev se mora upoštevajoč predznake (v kolikor seveda skladati z generičnim intervalom iz 1. stopnje -. stopnjo lestvice. Lestvična metoda 1. Pomisli na spol lestvice (dur. 2. korak. Prepoznaj lestvično stopnjo. korak. korak. Pozor: višaj (ali dvojni višaj) na spodnji noti bo zmanjšal interval. prepoznaj tonaliteto in ime tona lerstvične stopnje -. klaviaturo in preštej število poltonov za specifiko intervala Čista kvarta vsebuje 5 poltonov. Prek generičnega intervala (1. V obeh. nižaj (ali dvojni nižaj) bo interval povečal!! .iz 2. Zdaj moramo najti četrto Črna tipka. mol) NAVZGOR in mesto tega intervala v lestvici (med 1. korak. korak) pridi do specifike intervala upoštevajoč predznake (v kolikor seveda obstajajo). koraku. in 4. je 4. je lestvično stopnjo bodisi v As-duru bodisi v astorej ton des. in 4. Prepoznaj lestvično stopnjo. Predstavljaj si dano noto kot prvi ton lestvice. Oris v nadaljevanju prinaša vsak korak. stopnjo obeh lestvičnih spolov. Predstavljaj si dano noto kot prvi ton lestvice. stopnja lestvice ton des. molu. Napiši generični interval. korak. ali glej. 3. koraka. Predznak uporabi le za spodnjo noto.iz 2. ki je potreben za to. As-duru in as-molu. in X. korak. prepoznaj tonaliteto in ime tona lerstvične 3. 2. korak. Bodi pozoren: tvoja rešitev se mora skladati z generičnim intervalom iz 1. ki tvori ta interval s prvo lestvično stopnjo. 2. v duru in molu. Dani ton je bil ton AS. med 1. ker Č4 obstaja med 1.na konkretni lestvici . korak. obstajajo). koraka. ki tvori ta interval s prvo lestvično stopnjo. stopnjo). Predstavljaj si. 3. Napiši generični interval. ali pa glej. 3. Poltonska metoda 1.na konkretni lestvici . Zapiši korak) pridi do specifike intervala si to noto.

ali glej. in X. Za potrebe vaje je mogoče uporabljati "preglednico intervalov" ali "preglednico intervalov v lestvicah". Velika terca obstaja v naravnem molu navzdol: med 1. ki jo moramo uporabiti. lestvično stopnjo. ki tvori ta interval s prvo lestvično stopnjo. korak. Lestvica navzdol. prikazana v 2. ker V3 obstaja med 1. Prek generičnega intervala (1. stopnjo lestvice. ki bi bila v tem . je torej es. koraka. Dani ton je torej: Poltonska metoda Lestvična metoda 1. korak. kot je ta. Ampak ta lestvica ne obstaja.Upoštevaj.iz 2. Prepoznaj lestvično stopnjo. Na primer: pri tvorbi V3 navzdol na tonu ges bi morali poskusiti z naravnim ges-molom navzdol. Dani ton je bil ton g. koraku. Bodi pozoren: tvoja rešitev se mora skladati z generičnim intervalom iz 1. klaviaturo in preštej število poltonov za specifiko intervala Velika terca vsebuje 4 poltone. Nato moramo poiskati šesto stopnjo lestvice v naravni g-mol lestvici. ki ima dva nižaja: b in es. Šesta lestvična stopnja je ton es. prosim. Predstavljaj si dano noto kot prvi ton lestvice. 1. V podobnih primerih. in 6. 2. Predstavljaj si. mol) NAVZGOR in mesto tega intervala v lestvici (med 1. korak.na konkretni lestvici . je g-mol. in 6. da je poltonska metoda vedno učlinkovita. da si moraš zapomniti število poltonov za vsak interval (poltonska metoda) ali strukturo intervalov v lestvicah. uporabljamo poltonsko metodo ALI se za hip spomnimo enharmonične lestvice. Upoštevaj prosim. 2. 3. stopnjo). Napiši generični interval. korak. koraka. korak. 3. Črna tipka. medtem ko lestvična metoda ni uporabna na vsaki tonski višini. Pomisli na spol lestvice (dur. Razpredelnica v nadaljevanju prinaša primere tvorjenja specifike intervalov z obema metodama: Primer: sestavi interval M3 navzdol na tonu g. korak. korak) pridi do specifike intervala upoštevajoč predznake (v kolikor seveda obstajajo). prepoznaj tonaliteto in ime tona lerstvične stopnje -. Napiši generični interval. Zapiši si to noto.

ki bi ga pred tem sestavili.primeru fis. da je dodajanje oktave osnovnim intervalom enako kot dodajanje številke 7 (ne 8!): Osnovni intervali Dodaj oktavo Sestavljeni interval Sekunda (2) Terca (3) Kvarta (4) Kvinta (5) Seksta (6) Septima (7) +7= +7= +7= +7= +7= +7= 9 10 11 12 13 14 . Tabela v nadaljevanju prikazuje. del Sestavljeni intervali (intervali. V tem zavihku bodo prikazane značilnosti sestavljenih intervalov. Vedno pa preverjaj pravilnost generičnega intervala! 3. njihova razmerja do osnovnih intervalov in način prepoznavanja sestavljenih intervalov. V tem primeru bi enharmonsko "prepisali" obe noti intervala. v kakšnih medsebojnih razmerjih so osnovni ("regularni") in sestavljeni intervali: Osnovni intervali Dodaj oktavo Sestavljeni intervali Sekunda (2) Terca (3) Kvarta (4) Kvinta (5) Seksta (6) Septima (7) Oktava (8) + oktava (8) + oktava (8) + oktava (8) + oktava (8) + oktava (8) + oktava (8) + oktava (8) 9 (nona) 10 (decima) 11 (undecima) 12 (duodecima) 13 (tercdecima) 14 (kvartdecima) 15 (kvintdecima) Ni težko videti.mol. ki so večji od oktave) Prepoznavanje sestavljenih intervalov Sestavljeni intervali so intervali večji od oktave.

namesto da bi šteli linije in praznine (imena not). mala. številko 7 lahko odštejemo od sestavljenega intervala. Ekvivalenti sestavljenih in osnovnih intervalov imajo vselej enake kakovosti. In vemo tudi. da bi dobili njegov osnovni ekvivalent: Osnovni intervali Odštej oktavo Osnovni inerval Sekunda (2) Terca (3) Kvarta (4) Kvinta (5) Seksta (6) Septima (7) Oktava (8) -7= -7= -7= -7= -7= -7= -7= 2 3 4 5 6 7 8 Ta osnovna aritmetična razmerja med osnovnimi in sestavljenimi intervali lahko uporabimo za prepoznavanje in tvorjenje sestavljenih intervalov. Interval undecime (11) pa je lahko samo čist. ki je ekvivalent 3 (terci). da imajo ekvivalenti osnovnih in sestavljenih intervalov iste kakovosti.iste kakovosti: lahko je velika. zvečana ali pa zmanjšana. si bomo predstavljali ta interval kot osnovni interval. Rešitev je torej: . da je 9 (nona) sestavljeni interval. ker ima njen ekvivalent med osnovnimi intervali -2 (sekunda) -. zvečana ali pa zmanjšana. da imajo sestavljeni intervali in njihovi osnovni ekvivalenti enake vrednosti: 9 (nona) lahko nastopa kot velika ali mala (pa tudi seveda kot zmanjšana in zvečana). Prepoznajmo na primer naslednji interval: Čeprav bi dobili isto rešitev. zmanšan ali zvečan. si moramo predstavljati spodnjo noto (c1) oktavo više ali pa zgornjo noto (es2) oktavo niže: Zlahka moremo prepoznati osnovni interval kot m3. ker je ekvivalent tega intervala med osnovnimi intervali -kvarta (4) lahko čista. Iz aritmetičnih postopkov zgoraj vemo. Najpomembneje si je zapomniti. Da bi to naredili.Oktava (8) +7= 15 Drugače povedano.

Postoperk ima naslednje korake: 1. korak. Prepiši višjo noto intervala oktavo više (če delaš nad dano noto) ALI spodnjo noto za oktavo niže (če delaš pod dano noto): Sestavi na primer V13 pod tonom C: Primer . Določi ekvivalent sestavljenega intervala pri osnovnih intervalih. Tvorjenje sestavljenega intervala Sestavimo interval.m10 Ne pozabi: kakovosti ekvivalentov osnovnih in sestavljenih intervalov so vedno iste.korak. Napiši V6 pod tonom C1: Primer .1. V zgornjem primeru imata 3 in 10 enako kakovosti: oba sta mala intervala.) Primer .) 2. Uporabimo pri tem znanje o značilnosih sestavljenih intervalov iz dosedanjega izvajanja: naredili bomo sestavljeni interval prek njegovega osnovnega ekvivalenta. (Na primer: ekvivalent V10 pri osnovnih intervalih je V3. . korak. 3. Sestavi osnovni interval. Določi ekvivalent sestavljenega intervala pri osnovnih intervalih. korak. Prepiši spodnjo not oktavo niže: To je V13 pod tonom C1. ki je večji od oktave.3.2. (Na primer: ekvivalent V13 pri osnovnih intervalih je V6. korak. korak.

Kakovosti intervalov se v obratu spremenijo takole Kakovost intervala Obrat kakovosti intervala zm m V ZV V m . kvarta kvinta in obrnjeno. Na primer: naslednja intervala sta inverzija drug drugega: Velikost intervala se obrne takole: Velikost intervala Obrat intervala Interval Size Inversion of the Interval 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Prima postane v obratu oktava in obrnjeno.4. sekunda postane v obratu septima. seksta terca. del Inverzija intervalov Tvorjenje obratov intervalov Inverzija ali slovensko obrat intervala pomeni njegovo razliko do oktave.

da morajo razmerja med intervali ostati ista. Poglejmo si naslednji primer: 1. Čisti intervali pa tudi pri obratu ostanejo čisti. Na primer. transponirana melodična linija iz prvega primera je v Fduru.ZV Č zm Č Vsi mali intervali torej postanejo pri obratu veliki . Zapis se transponira. vsi zmanjšani se pri obratu spremenijo v zvečane. To pomeni. Transponiramo torej lahko z ustrezno tonaliteto. Naslednja preglednica prikazuje obrate na notnem črtovju: Da bi naredili inverzijo določenega intervala je treba samo prenesti spodnjo noto oktavo navzgor ALI zgornjo noto oktavo navzdol: ALI m3 postane V6 pri inverziji v eno ali drugo smer.izvirna melodija: 1.transponirana melodična linija za Č4 navzgor: Medtem ko se je mogoče osredotočiti na interval transpozicije in vsako noto posebej prestaviti za ta interval navzdol ali navzgor (kot v primeru zgoraj). tonaliteta pa se spremeni: note spremenijo svoja mesta v notnem črtovju za določen interval.in obrnjeno. je veliko laže razmišljati o dani melodiji v drugi tonaliteti. namesto z uporabo predznakov: . ker je bila izvirna melodija v C-duru: Č4 nad C(-durom) je F(-dur). Glasbeniki pogosto dobijo note v določeni tonaliteti in jih morajo izvajati v drugi. primer . primer .

Pogosto pa srečamo še nekaj MODUSOV: . kjer se ponavadi uporabljajo poltoni. bo tonaliteta iz a(-mola) morala priti v c(-mol). ki so manjši od poltona. Imenujemo jih mikrointervali. četrttonski. kot v naslednjem primeru.Če izvirna melodija nima dodatnih predznakov (z izjemo tistih. Lestvice so kot knjiga lepega vedenja za tone: po njih se ravnata melodija in harmonija. Pri transpoziciji moramo posebej paziti na dvakratni nastop tona gis. Mikrointervali so različno veliki: tretjinotonski. Glasbena lestvica je ZAPOREDJE TONOV V ISTI SMERI. Uporabljajo se v nekaterih neevropskih glasbenih kulturah. pripisati črtovju predznake in transponirati vsako noto po generičnem intervalu. Ker ima izvirna melodija molov tonski spol. primer . transponirati vsako noto za generični interval IN ŠE transponirati vse note s predznaki za specifični interval: 2. Če lahko druge note transponiramo za generično terco.TONSKA SPOLA . sedem-. osemtonske lestvice ali tetratonika. heksatonika. moramo opredeliti novo tonaliteto. oktotonika) in . ki so značilne za določeno tonaliteto. ki je vodilni ton v a-molu. ali pa za kako drugo kakovost drugačni od poltona. se v drugih uglasitvah uporabljajo tudi mikrointervali). moramo določiti samo novo tonaliteto. V zahodni glasbi sta najbolj pogosti obliki . celi toni in redkeje celi toni in pol in celo večji intervali.DIATONIČNE lestvice: DUR in MOL.navzgor: Obstajajo tudi intervali. v kateri je napisana). pentatonika. šest-.izvirna melodija To melodijo bomo transponirali za m3 navzgor.po zgradbi intervalov (poleg temperirane uglasitve. ki ima tri nižaje. Lestvice se razlikujejo: .po številu tonov (na primer pet-.m3 . v evropski glasbi pa so se začeli uveljavljati v 20. stoletju. moramo biti pozorni na ton gis in ga transponirati za specifično . Če pa izvirna melodija ima dodatne predznake. heptatonika. Transponirana melodija za m3 navzgor je torej v c-molu.

.

ki je vključevala tudi znanje o glasbi. ki ne zvenijo skladno in te poimenoval DISONANCE. v kakšnih razmerjih so velikosti kladiv s tonskimi višinami. na tretjini. Tako je intervale razdelil na blagozvočne in jih poimenoval KONSONANCE ter tiste. če delimo struno v razmerju 4:3 dobimo čisto kvarto. Tako kot je bilo največje kladivo pri kovaču štirikrat večje od najmanjšega (4:1). da manjša kladiva proizvajajo višje tonske višine. medtem ko jo je z drugim pritiskal na različnih koncih: na polovici. ko se je sprehajal ob kovačiji. drugi intervali pa imajo veliko bolj zapletena aritmetična razmerja. na treh četrtinah itn. slišal.. dvakrat daljša struna za oktavo drugačen ton.in različni kraji sveta imajo različne lestvice.. trikrat daljša struna oktavo in čisto kvinto višji ton. da razmerja med deljenjem strun in velikostjo kladiv dajejo enake rezultate. Pitagora naj bi nekoč. Spreminjale so se tudi po pokrajinah. Namesto težkih kladiv je raje izbral struno. večja kladiva pa nižje tonske višine in je želel izračunati. Različne dobe poznajo različne lestvice . drugo najmanjše kladivo trikrat manjše od največjega (3:1). medtem ko so druge tonske višine zvenele bolj ostro.Lestvice so se skozi čas spreminjale. Pitagora je videl. razmerje 9:8 da sekundo. na dveh tretjinah. z enim prstom po njej izvabljal zvok. tretje najmanjše kladivo samo za polovico manjše od največjega (2:1) . V grški antiki so Pitagori pripisovali veliko modrost. jo raztegnil na desko. . manj usklajeno druga z drugo. Ã… tirikrat daljša struna proizvaja za dve oktavi nižji ton. je ugotovil. skladno. kako kovači s svojimi kladivi proizvajajo različne tonske višine: med seboj so nekatere zvenele zelo lepo.

da mora med obema tonoma oktave obstajati enako število vmesnih tonov. c2. Takole so glasbeni poznavalci še tisočletje po Pitagori računali zaporedja intervalov v lestvici: Oktava -------------------. f. imenovanih modusi. e2. g. g. h. lidijska. d2. h. miksolidijska in eolska lestvica. e2. po katerem si sledijo. a. Imena so se ohranila v starocerkvenih modusih. a. f2. a. d2. Vmesni toni pa so se spreminjali. a. c2. f2 miksolidijski: g. g. ki so se ustalili v 16. dorska. e. kot najbolj uporaben interval za računanje razmerij znotraj oktave pa je vzel kvinto. stoletju: jonski (današnji dur): c. e. h. g2. Zanj je bil interval kvarte osnova delitve oktave: od tona c2 do g1 navzdol in od tona f1 do c1 navzdol (stari Grki so igrali lestvice od zgoraj navzdol!) sta bili ravno dve enaki kvarti. f2. d.Sekunda Pitagora je menil. ki so jim tedaj pripisovali posebne učinke in jih imenovali po starogrških ljudstvih oziroma regijah Male Azije: jonska. da obstajajo tudi v glasbi pravila. g2 eolski (današnji mol): a. h. e2 lidijski: f.Kvinta ----------------------. frigijska. c2. d2. c2. d2. temveč v vseh stvareh v naravi in vesolju. ki jih najdemo ne le pri tonskih višinah. naj bi tudi toni v glasbi imeli nek red.Kvarta -------------------. h. a. g. h. f. f. ki lepo zvenijo. c2 dorski: d. ki so odzvanjali pri udarcih kovačevih kladiv. tako da je bilo več lestvic. c2. Tako kot so zvezde razporejene na določen način in rastline ter živa bitja rastejo v določenem skladju. Kot najpopolnejšo delitev lepo zveneči tonski razmerij je štel oktavo. a2 Modusi so se uveljavili z malenkostnimi razlikami v sestavi tetrakordov (sosledju štirih tonov): . e2.Pitagora je bil prepričan. d2 frigijski: e.

ki jih je danes preplavila -. da se je glasba dolgo pred našim štetjem povezala z različnimi rituali. ki se je v zahodni glasbi razširila predvsem v 20. iz Kitajske. iz katerih so sestavljali lestvice. so bili naslednji: . veliko dolguje prav nekaterim najstarejšim glasbenim tradicijam.Iz Kitajske izvira ena najstarejših lestvic: pentatonika. Enake moduse so poznale še starejše glasbene kulture.Pomembno je reči. je glasbo gojil kot eno najlepših dejavnosti za rast človeka: glasba naj bi nikoli nastajala samo za užitek ušes. ki se je razvijala prek dediščine starih Grkov in rimske preobrazbe skozi krščanski srednji vek do renesančne polifonije (večglasja) in novoveških klasičnih mojstrovin. Vendar je pentatonika le ena od lestvic. ki je bil tudi sam glasbenik. ki izvira iz Daljnjega vzhoda. Zato se je tudi teoretski sistem spreminjal in je od začetnih 5 tonov že zelo zgodaj dobil 12 tonov .Glasba naj bi odsevala različne duhovne in naravne pojave. V nadaljevanju sledi prerez osnovnih značilnosti nekaterih starih glasbenih kultur. Filozof Konfucij.zahodna glasba. človekova razpoloženja in njegovo dušo. natančneje. ampak je vedno povezana z željo po lepoti. Toni. kot je mezopotamska. Zahodna glasba. ki so imele in imajo še danes izredno bogato glasbeno tradicijo. Kitajska Veliko neznank v zvezi s kitajsko glasbeno preteklostjo je mogoče dopolniti s pogledom na ljudsko glasbeno izročilo in pa uporabo različnih glasbil.intervali prima modusa / oktava modus JONSKI Č DORSKI Č FRIGIJSKI Č LIDIJSKI Č MIKSOLIDIJSKI Č EOLSKI Č sekunda terca kvarta Č Č Č Zv Č Č kvinta Č Č Č Č Č Č seksta septima V V m V V V V m m V V m V V m V V m V m m V V m Stari Grki si niso sami izmislili modusov.tako kot v zahodni glasbo. dobroti in prijateljskem sožitju vseh bitij. stoletju.

.

bela. Na primer: pet tonov osnovne lestvice (pentatonike) so povezovali s 1. uglednejša in bolj cenjena. e. modra. 4. ki so jih izpeljali iz kvintnega kroga (sanfen sunyi): Kvintni krog Iz * From: Oxford Companion to Music (Edited by Alison Latham. severne in južne. et al. h. Grove Music Online. med Himalajami in Vindijskim gorovjem.7. filozofske in verske prvine. Tudi indijska lestvica ima 7 not. po hindustansko govorečem območ ju vzhodno in južno od reke Jamune. ki pa niso bile izpeljane samo po abstraktnih glasbenih ali čisto aritmetičnih razmerjih. Ga (Gandhara). Re (Rishabh). "Svar" se ponavadi imenuje nota.2008) Toda iz sistema petih in sedmih tonov. "China". Pa (Pancham). ljudstvom. 2. med dvema svarama. kraljem.c. V njem so ustvarjali različne lestvice. rdeča in 5. temveč so vključevali astrološke. različnimi 4.7. pa Hindustani. Južnoindijska glasba se imenuje karnatska. Za razliko od zahodnjaške kromaične delitve lestvice na 11 enako oddaljenih poltonov ima indijska delitev oktave 22 tonov ali "šrut". 3. yung ali diao). so imeli precej veliko število izpeljanih lestvic iz postopov okoli posameznega intervala (gong. ki izhaja iz dveh vej. Oxford Music Online. a. c2 . ki so tvorili jedro vsake skladbe. 3.. črna . rumena. medtem ko "šruti" označuje mikrointerval. (Iz: Alan R. 27.2008) Indija Klasično indijsko glasbo ponavadi opisujejo kot zelo bogato in staro glasbeno zapuščino. d.ob vsaki indijski glasbi zaznamo veliko razliko.. 20. ministri. po deželi Karnataki. dejanji in 5.. Čeprav lestvica zveni podobno kot "naša" diatonska durova lestvica .Na Kitajskem so poznali 12 fiksnih tonskih višin . Thrasher. Ma (Madhyam). Dve najpomemnejši sestavini indisjske klasične glasbe se imenujeta raag in taal. 2. . Imenujejo se: Sa (Shadj). tudi z barvami: 1. severna. f. Dha (Dhaivat) in Ni (Nishad). predmeti glavno lestvico. g.

Cilj rage je izraziti določeno emocionalno razpoloženje ali čustvo. imenovan kharana. Alap je prvi del rage. Taala se deli na poddele enake ali različne dolžine. Rage so sestavljene iz naslednjih delov: Alap. Raag je melodija. Največji poudarek pa nastopi na prvem delu taala. Lahko je katera koli taala in se razteza od dveh do šestnajstih ritmičnih vzorcev v katerem koli tempu . Hindujsko-urdujska beseda raag izvira iz sanskrtske besede raaga. Naslednji del skladbe se imenuje anupallavi (ali antara). ki (prepletajoč se z vrsto melodičnih vzorcev) postopoma pospešuje tempo in vodi k sklepnemu delu rage. Ne glede na to. znotraj katerega bobnar izvaja improvizirane vzorce. da utelešajo boga. Jor. Rage so narejene iz različnih kombinacij sedmih not (svara). ki se prilegajo dobam določene taal. Taal Druga sestavina indijske glasbe je taal. je v ozadju vedno slišati zadržani ton ali nespremenljivo tonsko višino . vzvišen del. .Raag je osnova indijske klasične glasbe.Jor se začne z dodanim ritmičnim vzorcem. Vrsta rag prinaša določene občutke ali razpoloženja.počasnem. ali se raag izvaja vokalno ali instrumentalno.bordun. sestavljen iz določenega števila dob. nekateri verjamejo. kar bobnar pospremi z ustreznim udarcem na bobne. Sosledje dob je ogrodje. uttar rage pa se izvajajo med polnočjo in poldnevom. srednjem ali hitrem. Ta se ponavadi povzpne iz srednjih v višje registre. izraženimi prek kombinacije niza tonov. Raga zato lahko pomeni zvočni način barvanja poslušalčevega duha z občutki. Gat. ki imajo od 3 do 108 dob in narekujejo ritmično gibanje melodiji. Tradicija pripisuje izvedbi rag določen čas dneva. Počasen.Jhala je sklepni del in izrazni višek rage. Igrati ga je treba s hitrimi trzaji tralice na desnem kazalcu. letnega časa ali praznikov (samay ali doba). anupallavi (ali antara) in kharana (na jugu Indije). Praviloma je poudarjena prva doba dela. Taala so ritmični vzorci. Porva rage se pojejo med poldnevom in polnočjo. ko solist začne peti ali igrati pomemben ton rage. To je ritmični vzorec. ki učinkuje kot priziv in postopoma razgiba glasbeni tok -. Taala se izvajajo na bobnih. In improvizacija je temeljna prvina izvajanja rag. askete ali privržence. Po tem se izvajalci razlikujejo. V južnoindijski tradiciji sledi anupallavi še en melodični del. -. -Gat je zapisana skladba. Rage se delijo na dve skupini: porva rage in uttar rage. Jhala. ki pomeni barvo ali strast. Gat ima dva dela: pallavi (južnoindijski izraz) ali asthayi (severnoindijski izraz) postopoma začne skladbo in je v glavnem zamejen na nižje tonske višine in srednji register.

kot so lestvica. Medtem ko je temperirana uglasitev narekovala lestvice po zakonitostih znanosti o zvoku. Ker se izraz lestvica uporablja predvsem v povezavi z razmerji med tonskimi višinami v sodobni temperirani uglasitvi. ki se je ukvarjal z novimi lestvicami.) Sam je nasprotoval uporabi izrazov. Kot neustrezne jih je videl zato. Na kopiji not spodaj je v levi roki prvega takta vzorec pričjega petja.O novih lestvicah so predvsem skladatelji začeli pogosteje razmišljati od začetka 20. temveč so lahko manjši ali pa tudi večji. celo modalna lestvica. češ da so neustrezni. Messiaen je navdih za to skladbo dobil. na kateri temelji klasični zahodni tonski sistem s štiriindvajsetimi lestvicami. ker je glasbo dojemal sinestetično: tonske višine je povezoval z barvami. glasbeniki raje uporabljajo izraz modus. ki si ga je zapisal na sprehodu po naravi . ki je lestvice povezovala v kvintni krog. orioles). stoletja. modus ali pa serija tonov. ki niso zamejeni z obsegom oktave. ki se izmikajo temu tonskemu sistemu: modusi so zveze med nekaj intervali ali tonski nizi na posameznih lestvičnih stopnjah. je Messiaen ta način tvorjenja lestvic razumel samo kot eno od možnosti ustvarjanja glasbe: sam je rajši urejal tonske vrste po vzorcih ptičjega petja (bil je zelo dober poznavalec ptic!) in v zelo premišljeno sestavljene modus. stoletju uporablja za tiste lestvice. Podobno kot v srednjem veku se beseda modus tudi v 20. podobno tej na sliki poleg not: . ko je poslušal drobno ptičico iz družine kobilarjev (ang. Med najzanimivejšimi skladatelji. (Veliko podatkov o njem lahko dobiš tukaj. akustiki. je Olivier Messiaen (1908-1992). da je glasba le del vesoljnega zvenenja in da je temperirani tonski sistem z lestvicami samo ena od možnosti izpeljevanja modusov — načinov povzovanja več tonov v tonske vrste po različnih načelih.

Tonske višine. Podobne tonske vrste. 2.pa ne le pri vsakem modusu. ki so v osnovi odvisni od dveh glavnih dejavnikov: 1. ki stojiji na začetku notnega črtovja in označujejo tonaliteto. v katerem je nota napisana. tudi pri poslušanju obratov modusa in posameznih delih modusa naj bi se mu pred očmi kazale posamezne barve. na katerem se izvaja melodija. g. Razvezaj "odveže" noto vseh drugih predznakov pred njim: . možnosti glasbila. ais. To sosledje je vedno oblikovano po določenih načelih. zamisli. želja. gis. hotenj. Predznak pred noto ima prednost pred tonalitetnimi predznaki (na začetku notnega črtovja): vedno je treba upoštevati predznak pred noto. dvojni nižaji in razvezaji v taktih. pa so vključene v lestvične tvorbe. Predznak vedno stoji pred posamezno noto in praviloma velja samo za tisti takt. dvojni višaji. Višaj zviša tonsko višino za pol tona.Melodični in ritmični vzorec v spodnjem notnem sistemu: je sestavljen iz tonov (če jih postavimo po vrsti glede na tonsko višino): e. predznaki in klaviatura Predznaki Predznaki so višaji. skratka: najrazličnejših zgodovinskih. nižaj zniža tonsko višino za pol tona. za razliko od predznakov. kot je ta. ali pa narave in zmogljivosti glasu. Vsaka melodična linija je v prvi vrsti niz različnih tonskih višin. h. ki poje melodijo. Messiaen je ob poslušanju vsakega modusa videl določeno barvo . ki se prelivajo druga v drugo! MELODIJA JE VSAKO SOSLEDJE TONSKIH VIŠIN. nižaji. ki jih je Messiaen kasneje zelo pozorno sestavljal . družbenih in osebnih predstav o glasbi.

imena not na notnem črtovju z violinskim ključem. da si laže zapomnimo imena not. prosim.Dvojni višaj zviša tonsko višino za dva poltona. na primer. Akronimi lahko pomagajo. drugo ime za violinski ključ je "g-ključ". medtem ko jo dvojni nižaj zniža za dva poltona: Klaviatura Vsaka tipka na klaviaturi ima nekaj imen. Skoraj vse tipke imajo tri imena -.in v slovenščini je treba ton B brez nižaja brati kot "H"! --. razen tipke za ton gis/as (samo z dvema imenoma): Violinski ključ (ali g-ključ) Zapomni si. samo praznine med črtami na notnem črtovju z violinskim ključem (od spodaj navzgor) si je mogoče zapomniti kot besedo .

imena tonov na črti (toni: G. Obstajajo še: baritonski. imena not na notnem črtovju z altovskim ključem. C. Altovski ključ je takšen: . drugo ime za altovski ključ je "c-ključ" . A": Še posebej bodi pozorna/pozoren na mesto tona c1.obstaja nekaj c-ključev. A) pa kot frazo "Grmimo. da si laže zapomnimo imena not."FACE" (angleška beseda za "obraz"). drugo ime za basovski ključ je "f-ključ". F. zato je treba ob oznaki "c-ključ" vedno povedati. D. H. ki je na prvi pomožni črtici zgoraj: Altovski ključ (eden od c-ključev) Zapomni si. imena not na notnem črtovju z basovskim ključem. kot bi risali še eno črto pod/nad zadnjo črto notnega črtovja: Basovski ključ (ali f-ključ) Zapomni si. Hitimo Domov . za kateri ključ gre.pomožni črtici (ali črti) -. prosim.Fino. samo praznine med črtami na notnem črtovju z basovim ključem (od spodaj navzgor: A. Akronimi lahko pomagajo. F) pa kot frazo "Eva Govori: Hočem Dva Flomastra": Pod ali nad notno črtovje posebej dodani notni črtici -. E. G.stojita tako. tenorski. H. prosim. G) si je mogoče zapomniti kot "Ajda Cuka Evo Grom". imena tonov na črti (toni: E. na primer. D. mezzosopranski in sopranski c-ključi.

Da bi to znali. je pogosto treba prepisati note iz enega ključa v drugega. moramo poznati razmerja med ključi. V interaktivni vaji spodaj so predstavljena razmerja med tremi najbolj pogostimi ključi: violinskim.Posebej si zapomni ton c1 v altovskem ključu: Prepisovanje glasbe iz enega v drug ključ Ker se glasbo piše ustrezno posameznemu glasbilu. basovskim in altovskim. Posebna pozornost velja notam okoli tona c1 in njihovemu zapisu v teh treh ključih .

notirati jih je treba oktavo više ali niže od izvirnika.Včasih je mogoče prepisovanje med ključi znotraj ISTE OKTAVE. V naslednjem primeru je melodija v altovskem ključu prepisana v violinskega: Ista melodija. Melodija iz zadnjega primera je spodaj zapisana oktavo niže v basovski ključ: . notirana v isti oktavi: Večinoma pa je treba glasbo transponirati za eno ali več oktav.

Brez uporabe predznakov: edina diatonska poltonska postopa na notnem črtovju sta med toni e-f in h-c: . v zgornjem violinski.Dvojni notni sistem (violinski in basovski ključ povezana) Dvojni notni sistem ("klavirski sistem") ima z akolado povezani notni črtovju: v spodnjem stoji na začetku basovski ključ. Če je poltonski postop najmanjša razdalja med dvema notama tradicionalne zahodne glasbe. Posebej si zapomni položaj note c1 v obeh notnih sistemih: Diatonični celotonski in poltonski postopi "Diatonični" postop je postopno gibanje iz praznine na sosednjo črto (ali obrnjeno) v notnem črtovju navzgor ali navzdol. je celotonski postop sestavljen iz dveh poltonskih.

bi potrebovali predznake. Na primer: .Da bi naredili diatonske poltonske postope.

bi potrebovali predznake: . Na notnem črtovju brez predznakov je največ diatoničnih postopov celotonskih: Če bi naredili diatonske celotonske postope na notah e. h in c.Diatonični celotonski postop je postopno gibanje od črte na sosednjo praznino (ali obrnjeno) navzgor ali navzdol v razdalji dveh poltonskih postopov. je mogoče najlepše videti na klaviaturi. f. Ali postop šteje enega ali dva poltonska postopa.

kromatični postop pelje iz ene note na črti ali v praznini notnega črtovja k drugi noti na isti črti ali praznini v notnem črtovju. Kromatični postop torej vedno vključuje predznake."Kromatični" postop je postop. le da je tu razlika med njima za dva poltona. ki so zvišane ali znižane. Primer kromatičnega celotonskega postopa: . Z drugimi besedami. Primer kriomatičnega poltonskega postopa: Kromatični celotonski postop prav tako vključuje note z istim imenom. ki vključuje ista imena not.

Frekvence posameznih tonov. vrednost 435 HZ. ki jih glasbeniki razvrščajo v OKTAVNE REGISTRE ali sosledja 11 poltonov. številom nihajev v določenem času. Frekvenco 440 Hz so za komorni A uradno potrdili leta 1953 v Londonu. ki je opredelil elektromagnetno valovanje). ton A1. po katerem se uglašujejo inštrumenti v orkestru. ima od leta 1885. ko je konferenca na Dunaju potrdila predlog Francoske akademije znanosti iz leta 1859. po Heinrichu Hertzu. tj. TONSKA VIšINA: merimo jo s frekvencami (Hz: hertz. so naslednje: . KI IMA TOČNO DOLOČENO VIŠINO — TONSKO VIšINO. Na primer: KOMORNI TON.TON JE ZVOK.

Območje zaznavanja ali SLIŠNO POLJE zvoka ima naslednjo akustično podobo: .000 kHz (prag slišnosti).Človeško uho je najbolj dovzetno za zvok pri frekvencah med 20 do 20.

ko je konferenca na Dunaju potrdila predlog Francoske akademije znanosti iz leta 1859. vrednost 435 HZ. Frekvence posameznih tonov. KI IMA TOČNO DOLOČENO VIŠINO — TONSKO VIšINO.• • • • • • • • • • Ton in frekvence Zadeni ton! Slišno polje Trajanje tona Dinamika Barva Artikulacija Povzetek Vadnica Kviz TON JE ZVOK. po katerem se uglašujejo inštrumenti v orkestru. TONSKA VIšINA: merimo jo s frekvencami (Hz: hertz. ton A1. po Heinrichu Hertzu. Na primer: KOMORNI TON. Frekvenco 440 Hz so za komorni A uradno potrdili leta 1953 v Londonu. ki jih glasbeniki razvrščajo v OKTAVNE REGISTRE ali sosledja 11 poltonov. so naslednje: Frekvence (enako) temperirane uglasitve v slišnem polju kontr subkont velika mala enočrt dvočrt štiričrt petčrtn a tričrtna REGIST raoktav oktav na na na a okta oktava ER: oktava a a oktava oktava oktava oktava va . številom nihajev v določenem času. ki je opredelil elektromagnetno valovanje). ima od leta 1885. tj.

0 05 2217.8 91 41.6 20 7902.36 1108.2 70 61.8 75 7040.6 65 311.8 22 12543.0 16 2637.33 1174.0 00 466.9 95 415.06 19912.5 63 164.4 61 2349.9 63 3322.c2-h2 c3-c3 c4-h4 c5-h5 h') C3 C4 C5 C6 C7 C8 z belo barvo so označeni toni na klavirju 16.0 20 2793.9 1 82 830.3 18 2489.000 kHz (prag slišnosti).5 5 10 698.352 17.0 32 5274.1 27 329.9 99 51.2 9 19 880.2 40 15804.8 83 523.6 48 36.7 50 14080.45 1396.7 35 65.3 03 11839.1 83 293.99 1567.6 28 349.6 0 59 622.0 8 36 8869.25 1318.6 52 5919.125 24.6 4 88 9397.6 14 184.0 00 3729.3 05 440.9 98 207.0 0 00 932.8 13 138.99 9 103.0 09 4434.500 29.2 49 48.00 1760.9 42 261.8 26 110.957 27.32 1864.9 97 195.0 00 14917.9 13 55.2 03 43.27 18794.1 33 8372.324 18.9 55 3135.827 23.0 00 233.0 00 58.6 26 277.49 9 97.5 7 33 2093.29 6 73.40 6 69.5 41 123.6 52 220.9 22 4698.5 3 45 9956.2 66 © Leon Stefanija Lahko samo s poslušanjem najdeš prave tone? S puščicami za levo in desno na računalniški tipkovnici pravilno vodi tone.01 16744.8 14 174.7 08 38. ki prihajajo od spodaj do njihovih imen na vrhu slike.60 1661. Človeško uho je najbolj dovzetno za zvok pri frekvencah med 20 do 20.25 1046.9 6 13 739.5 1 02 554.7 03 34.4 38 3520.25 1244.0 00 7458.868 32. Območje zaznavanja ali SLIŠNO POLJE zvoka ima naslednjo akustično podobo: .4 71 130.98 1479.5 4 08 659.3 10 3951.0 82 11175.7 5 31 587.78 2 82.9 9 78 783.0 00 116.500 25.1 3 27 10548.8 54 13289.445 20.6 54 46.8 26 2959.354 19.6 36 4978.30 7 92.8 32 155.evropske kratice ameriške kratice IME TONA C Cis / Des D Dis / Es E F Fis / Ges G Gis / As G Ais / B H C2-H2 C0 C1C-H H1 C1 C2 c1-h1 c-h (ali c'.9 27 6644.135 30.2 28 369.40 7 87.9 11 6271.9 94 391.5 91 146.76 1975.602 21.41 6 77.0 82 246.0 41 5587.1 64 493.6 8 55 987.84 17739.0 66 4186.

Najbolj pogoste glasbene mere za trajanje tona so NOTNE VREDNOSTI: . <http://www. Grove Music Online ed.3.2008]). L.com> TRAJANJE (mera: časovna enota / notna vrednost) Vsak ton ima omejeno trajanje.grovemusic. Macy (Accessed [15.Vir * Quoted from: Charles Taylor (with Murray Campbel): 'Sound'.

01 16744.1 554.9 Cis / Des 17.3 03 .DINAMIKA • • • • • • • • • • Ton in frekvence Zadeni ton! Slišno polje Trajanje tona Dinamika Barva Artikulacija Povzetek Vadnica Kviz TON JE ZVOK.40 130.c2-h2 c3-c3 c4-h4 c5-h5 kratice H1 h') ameriške C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 kratice IME z belo barvo so označeni toni na klavirju TONA 32.5 3 45 9956.8 77. tj. ki je opredelil elektromagnetno valovanje).6 F 21. Frekvence posameznih tonov.6 2349. po katerem se uglašujejo inštrumenti v orkestru.827 54 7 14 28 6 13 26 52 8372.354 08 6 32 65 0 59 18 36 38.4 4434.0 82 11175.33 1174.25 1318.41 146.7 65.6 69.5 2489.25 1046.7 73. številom nihajev v določenem času.5 311.0 Dis / Es 19.0 5274.8 5587.6 587.29 138.6 349.6 523. ton A1. Na primer: KOMORNI TON.9 2793.40 164.1 622.2 82.27 18794.06 19912.78 155.5 277. ima od leta 1885.6 4 88 9397.324 48 6 91 83 5 31 61 22 36.0 4978.84 17739.352 03 6 13 26 1 02 05 09 34.0 8 36 8869.1 3 27 10548. ki jih glasbeniki razvrščajo v OKTAVNE REGISTRE ali sosledja 11 poltonov. vrednost 435 HZ. so naslednje: Frekvence (enako) temperirane uglasitve v slišnem polju kontr subkont velika mala enočrt dvočrt štiričrt petčrtn a tričrtna REGIST raoktav oktav na na na a okta oktava ER: oktava a a oktava oktava oktava oktava va c1-h1 evropske C1C2-H2 C-H c-h (ali c'.5 2637.8 293.6 D 18. Frekvenco 440 Hz so za komorni A uradno potrdili leta 1953 v Londonu.602 03 7 14 28 5 10 20 41 43.8 261. ko je konferenca na Dunaju potrdila predlog Francoske akademije znanosti iz leta 1859.6 659.0 C 16.445 91 2 63 27 4 08 16 32 41.25 1244.30 174.36 1108.0 E 20.8 329.0 4186. TONSKA VIšINA: merimo jo s frekvencami (Hz: hertz.5 2093.45 1396.2 698. KI IMA TOČNO DOLOČENO VIŠINO — TONSKO VIšINO. po Heinrichu Hertzu.7 2217.6 87.3 4698.

8 54 13289.2 40 15804.9 95 415.8 22 12543.6 20 7902.0 00 7458.9 27 6644.6 8 55 987.0 0 00 932.0 00 3729.9 97 195.1 33 11839.60 1661.0 00 14917.99 9 103.49 9 97.32 1864.8 75 7040.125 24.9 99 51.4 71 184.0 00 58. ki prihajajo od spodaj do njihovih imen na vrhu slike.9 9 78 783.98 1479.99 1567.2 49 48.957 27.500 29.9 63 3322.0 82 246.4 38 3520.0 00 116.868 46.9 11 6271.9 55 3135.2 70 61.8 83 739. Območje zaznavanja ali SLIŠNO POLJE zvoka ima naslednjo akustično podobo: .2 9 19 880.135 30.Fis / Ges G Gis / As G Ais / B H 23.7 35 92.7 50 14080.5 7 33 2959.9 42 369.9 94 391.0 66 5919.8 26 110.9 13 55.9 1 82 830.6 52 220.9 98 207.76 1975.0 00 233.0 00 466.2 66 - © Leon Stefanija Lahko samo s poslušanjem najdeš prave tone? S puščicami za levo in desno na računalniški tipkovnici pravilno vodi tone.5 41 123. Človeško uho je najbolj dovzetno za zvok pri frekvencah med 20 do 20.000 kHz (prag slišnosti).3 10 3951.1 64 493.3 05 440.500 25.00 1760.

perdendo ali perdendosi ('izgubljajoč zvok'). L. Najbolj pogoste glasbene mere za trajanje tona so NOTNE VREDNOSTI: KRATKE RITMIČNE VREDNOSTI< < > > DOLGE NOTNE VREDNOSTI šTIRIINšES DVAINTRIDE šESTNAJS ČETRTIN POLOVIN TDESEOSMINKA CELINKA SETINKA TINKA KA KA TINKA y x e q h w VSAKA NOTNA VREDNOST IMA TUDI SVOJO TIšINO: PAVZO Poleg tonske višine so glasbeniki pozorni še na naslednje lastnosti (parametre) tona: MOČ. srednje glasno.grovemusic. morendo ('umirajoč zvok').dB / f) Glasbo izvajamo tiho.2008]). GLASNOST (DINAMIKA) (mera: decibel / fon .com> TRAJANJE (mera: časovna enota / notna vrednost) Vsak ton ima omejeno trajanje. Grove Music Online ed.. Macy (Accessed [15. crescendo ('postopno glasneje'). . Glasbeniki uporabljajo za označevanje tega.3.Vir * Quoted from: Charles Taylor (with Murray Campbel): 'Sound'. sotto voce ('pod glasom') ipd. decrescendo ali diminuendo ('postopoma tišje ali manj glasno'). kot so: al niente ('v nič').. <http://www. ki so predstavljeni v tabeli spodaj. opisne izraze v italijanščini. zelo naglas . Ponavadi pa si pomagajo z nekaj osnovnimi izrazi za DINAMIKO. kako močno zveni ton.

izvirna melodija: 1. na primer.ima svoje značilnosti glasu.in vsako glasbilo . NAČIN VZBUJANJA ZVOKA (ARTIKULACIJA) (mera: približki za način izvajanja in povezovanja tonov). Zlasti od začetka 20. ISTE FORMANTE. označi se kot staccato in legato sočasno). Glasbeniki pogosto dobijo note v določeni tonaliteti in jih morajo izvajati v drugi. Enako je z glasbili: različne lastnosti (strukture materialov) in okoliščine izpostavljajo določene tone HARMONSKEGA SPEKTRA z različnimi poudarki.transponirana melodična linija za Č4 navzgor: . označi se s pikico nad noto.. legato (it. primer . Zapis se transponira. kot prstne odtise: ni dveh ljudi. da morajo razmerja med intervali ostati ista. označi se z lokom med prvo in zadnjo noto in med katerima je treba vse note igrati vezano). čeprav gre za isto tonsko višino . tudi če govori tiho. ki jo je treba izvesti odrezavo). ki bi imeli povsem iste značilnosti zvena v glasu.. staccato (it. kako naj izvajalec vzbudi posamezen ton in kako naj zaigra kako zvezo tonov. kriči ali pa šepeta? Vsak človek . primer .vsebujejo vedno več navodil in oznak za izvedbo. 'po/vezano'. Najbolj pogosti artikulacijski napotki so. in portato (nošeno. 'razmejeno'. stoletja so nekateri notni zapisi vedno bolj zahtevni .ZVEN ali BARVA (TIMBRE) (mera: računanje frekvenc posameznega tona za posamezno glasbilo) Zakaj nezgrešljivo prepoznamo glas znanega človeka. Skladatelji so skozi stoletja vedno bolj opredeljevali. Poglejmo si naslednji primer: 1. 'ločeno'. To pomeni. tonaliteta pa se spremeni: note spremenijo svoja mesta v notnem črtovju za določen interval. ki jih je mogoče odkrivati na podoben način.

transponirana melodična linija iz prvega primera je v Fduru. Transponirajoča glasbila sodijo večinoma v družine pihal in trobil. moramo opredeliti novo tonaliteto.navzgor: TRANSPOZICIJA JE spreminjanje kompozicije. moramo biti pozorni na ton gis in ga transponirati za specifično . na primer rogovi v D ali trobente v D. bo tonaliteta iz a(-mola) morala priti v c(-mol). ki je vodilni ton v a-molu. Transponiramo torej lahko z ustrezno tonaliteto. primer . moramo določiti samo novo tonaliteto. Transpozicija je pomembna za veliko glasbenikov. na primer iz C na D ali iz H v A (dur ali mol). da ostane izvedba zapisa enaka za vsa glasbila iste družine glasbil. ko so ta glasbila lahko proizvajala samo tonske višine harmonskega niza in je bilo potrebnih več glasbil iste družine za izvedbo skladbe. ali njenih delov. v kateri je napisana). razen če gre za interval oktave (kot pri kontrabasu ali piccolo flavti). transponirati vsako noto za generični interval IN ŠE transponirati vse note s predznaki za specifični interval: 2. Na primer. namesto z uporabo predznakov: Če izvirna melodija nima dodatnih predznakov (razen tistih. pripisati črtovju predznake in transponirati vsako noto po generičnem intervalu. ki zahtevajo znanje transpozicije.m3 . Ker ima izvirna melodija molov tonski spol. ne glede na uglasitev (velikost) glasbila. je veliko laže razmišljati o dani melodiji v drugi tonaliteti. Navada transponiranja izhaja izpred časa iznajdbe ventilov. ki so značilne za določeno tonaliteto. kot v naslednjem primeru.Medtem ko se je mogoče osredotočiti na interval transpozicije in vsako noto posebej prestaviti za ta interval navzdol ali navzgor (kot v primeru zgoraj). Pri transpoziciji moramo posebej paziti na dvakratni nastop tona gis. ki je vsebovala različne tonalitete. Če pa izvirna melodija ima dodatne akcidence. za določen interval navzgor ali navzdol. ker obstaja kar nekaj glasbil. ki zvenijo niže ali više od notirane tonske višine. Če lahko druge note transponiramo za generično terco. Transponirana melodija za m3 navzgor je torej v c-molu.izvirna melodija To melodijo bomo transponirali za m3 navzgor. ki ima tri nižaje. ker je bila izvirna melodija v C-duru: Č4 nad C(-durom) je F(-dur). Namen transpozicije je omogočiti. Ta glasbila se imenujejo transponirajoča glasbila: to so glasbila. Transponirajoča glasbila so: Na B (visoko) — zveni m7 više od zapisanega Piccolo trobenta (tudi v A) Soprillo (sopranissimo saksofon) .

pisan v violinskem ključu tenorska Wagnerjeva tuba (stara notacija) . v violinskem ključu tenorski trombon.Na As (visoko) — zveni m6 više od zapisanega piccolo klarinet Na Es (visoko) — zveni m3 više od zapisanega sopranski klarinet Sopranino saksofon Na D (visoko) — zveni v2 više od zapisanega sopranski klarinet v D D-trobenta (uglašena tudi na Es) Na B — zveni v2 niže od zapisanega sopranski klarinet sopranski saksofon tenorska Wagnerjeva tuba (nova notacija) trobenta kornet krilni rog basovski klarinet Na A — zveni m3 niže od zapisanega Oboe d'amore sopranski klarinet basetni klarinet trobenta v A Na g — zveni č4 niže od zapisanega altovska flavta sopranski klarinet v G Na f — zveni č5 niže od zapisanega angleški rog rog basovska Wagnerjeva tuba basetni rog altovski saksofon Na Es — zveni v6 niže od zapisanega altovski klarinet altovski saksofon tenorski rog Na B (nizko) — zveni č8+v2 niže od zapisanega basovski klarinet tenorski saksofon baritonski rog pisan.

pisana v violinskem ključu Na (kontra)B (zelo nizko) — zveni dve č8+v2 niže od zapisanega tuba. pisana v violinskem ključu kontrabasovski klarinet bas saksofon Na (kontra) G (zelo nizko) — zveni dve č8+č4 niže od zapisanega subkontra flavta Na (kontra) Es (zelo nizko) — zveni dve č8+v6 niže od zapisanega oktokontraaltovski klarinet kontrabasovski saksofon Na (subkontra) B (zelo nizko) — zveni tri č8+v2 niže od zapisanega oktokontrabasovski klarinet subkontrabasovski saksofon Povzel / Compiled by: Leon Stefanija .Na A (nizko) — zveni č8+m3 niže od zapisanega basovski klarinet Na G (nizko) — zveni č8+č4 niže od zapisanega kontraaltovska flavta Na F (nizko) — zveni č8+č5 niže od zapisanega basovska Wagnerjeva tuba (stara notacija) Na ES (nizko) — zveni č8+v6 niže od zapisanega kontraaltovski klarinet baritonski saksofon Es tuba.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->