ZAMOLBA

_____________________
(urudžbeni broj)

_____________________
(datum predaje zamolbe)

Ime i prezime studenta koji podnosi zamolbu __________________________________________
Matični broj studenta: __________________ JMBAG:____________________________________
Studij: preddiplomski jednopredmetni studij ____________________________________ godina studija ___________
preddiplomski dvopredmetni studij _________________________________________ godina studija _______
diplomski studij_______________________________________________________________
E-mail adresa studenta¹:_______________________________________ Broj mobitela:_______________________

¹Student će biti obaviješten o rješavanju zamolbe ili potrebi nadopune dokumentacije.
PREDMET ZAMOLBE:_______________________________________________________________
Sadržaj:

Privici:
1.
2.
3.

te odredbi _______________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Povjerenica za nastavu i studente Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu donijela je._________________ Broj:______________________ Povjerenica za nastavu i studente Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu _________________________________ .ZAMOLBA Mišljenje: Službe za nastavu i studentske poslove: Datum mišljenja__________________ Potpis osobe koja je napisala mišljenje__________________ Temeljem mišljenja Službe za nastavu i studentske poslove. dana_________________: RJEŠENJE ____________________________________________________________________________________ Obrazloženje: U Zagrebu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful