P. 1
SONOVNIK

SONOVNIK

|Views: 7,431|Likes:
Published by Adriana Bogdanovska

More info:

Published by: Adriana Bogdanovska on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

S O N O V N I K

BO@IDAR D STAVREVSKI

V E ^ E N

K A L E N D A R

2

S O N O V N I K

S O N O V N I K

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

3

4

S O N O V N I K

A
ABORTIRAWE - mala gri`a, ozboruvawe, strav. AVAN - vo qubovta ne si so dobri li~nosti - ako tol~e{ ne{to vo avan: poseta. AVANTURA - ako ima{: ti se zakanuva nekakva opasnost. AVION - ako se vozi{: rizikot }e ti se isplati - ako go vidi{: te o~ekuvaat promeni kon podobro ako padne{ od nego: pazi se od nezgodi. AVTOBUS - bez golem trud ne o~ekuvaj nagrada. AVTOMOBIL - ako se vozi{: unapreduvawe, uspeh ako go vidi{: }e slu{ne{ va`ni vesti. ADVOKAT - gri`a, pari~en izdatok, neprijatnost. ADRESA - ako vidi{, pi{uva{, ~ita{: }e ti dojdat gosti. AERODROM - vidi: PRISTANI[TE AJVAR - `elbata nema da ti se ispolni. AJDU^KA TREVA - bolest, neprijatna sredba. AJDUTIN - ako bide{: radost i veselba - ako vidi{: }e te prinuduvaat za nedozvoleni raboti, opasnost. AJKULA - }e dojde{ vo opasnost, kavga, bolest. AKVARIUM - neprijatnost, gri`i, qubovni raspravii. ALATI - nagrada za trudot, bidi istraen vo rabotata. ALI[TA (OBLEKA) - ne~isti: kavga, zaguba - ~isti: qubovni do`ivuvawa - novi: sredba so stari prijateli - perewe ali{ta: mali neprijatnosti, ozboruvawe - dolni: sre}a vo qubovta.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K ALKA - spoena: ima{ veren prijatel - razdvoena, nespoena: nekoj ti e neiskren. ALKOHOL - ako pie{ sam: nekoj prijatel }e te izneveri - ako pie{ vo dru{tvo: ti pretstoi veselba. AMAJLIJA - ako ima{: nekoj }e te {titi. AMBAR - poln: napredok, blagosostojba - prazen: naprazno se nadeva{. AMERIKANEC -KA - ostvaruvawe na `elbite, uspeh. ANTENA NA KROV - prijatni promeni. ANXAR - `alost. APETIT - ako ima{: nekoj }e te ismee, pari~ni zagubi. APOVI - vidi: TABLETI APSEWE - ako te uapsat: nepravedno }e bide{ osomni~en, }e te snajdat neprijatnosti - ako apsi{ nekogo: brakolomstvo na dofat. ARHIVA - }e pretrpi{ zaguba vo imotot. ARMONIKA - ako vidi{: ne~esni aktivnosti - ako slu{a{: preterano somnevawe - ako sviri{: nekoj }e te izraduva. ATENTAT - ako vidi{ ili izvr{uva{: }e bide{ omalova`en pred prijatelite. ATOMSKA BOMBA-golemo neprijatno iznenaduvawe AFION - neprijatnosti vo qubovta. A[OV - ako vidi{: ti pretstoi va`na rabota - ako kopa{ so nego: novi qubovni osvojuvawa.

V E ^ E N

K A L E N D A R

5

6

BARABAN . BALKON .ubavo da se zabavuva{: na nekogo }e mu se dopadne{. BABICA . BANANA . BAKNE@ . BARA .ako dobie{: }e ti otpatuva qubenata li~nost . `enidba.ako dade{: vzaemna qubov . BAKNUVAWE . gri`a.svoja baba ako sonuva{: familijarna radost tu|a: jad i lutewe.ako raska`uva{: bezuspe{no }e la`e{. BABA . golema: mali zadovolstva.ako vidi{ ili kova{: bidi poskromen.S O N O V N I K B BABA .so sakana li~nost: sre}a posle nemirni ~asovi .kavga.pazi se od izmama. BANDIT (RAZBOJNIK) .ako padne{ vo nea: si trgnal po lo{ pat. BAKAREN SAD . BAL -ZABAVA .ako go slu{ne{: tvojata iskrenost nekoj }e ja iskoristi. BALERINA .}e bide{ vojnik.ako ja obrabotuva{: semejna sre}a .ako leta vo vozduh: dobivkata }e ti izbega od racete.ako bide{ na balkon: polo`bata ne ti e mnogu sigurna.ako gleda{: ti pretstoi razo~aruvawe. BALET . ma`a~ka. BANKA .vidi: MIGDAL BADNIK .razliena. BAWA (LEKOVITA) .cvetna: zgolemuvawe na imotot. prijatni vesti.bez cvet: taga. `alost . {teta vo rabotata. kavga. BAGREM . BAR . kratkotrajna qubov. V E ^ E N K A L E N D A R 7 8 .DEDO (RODITELI NA @ENATA) .ako bide{: }e primi{ golem grev na svojata du{a . dosada.}e si najde{ uteha i veselba. BAJONET .ako ja poseti{: taga.drugi da se baknuvaat: `alost .ako ukrade{ V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K bakne`: pazi se od la`ni qubovni izjavi.ako go vidi{: ako se vpu{ti{ vo rizi~ni dejstvija.te o~ekuva blagosostojba.ako igra{ na balot: pazi se od neprijatnosti .za bra~nite: deca za starite: bolest.ako gotvi{: blagosostojba vo ku}ata . BAKARDAN .ako slu{a{: nekoj }e te izla`e .so tu|a `enama`: dobar znak za se {to }e po~ne{. BAV^A (GRADINA) .ako vidi{: ne se vpu{taj vo {pekulacii .so cvet: nadevaj se na uspeh. BANKAR .so svoja `ena-ma`: kavga vo ku}ata .ako gleda{: }e te povikaat na svadba ili veridba .nepotrebni tro{kovi.za nebra~nite: brak . otkrivawe na tajni.radost.zelena gradina: nade` vo lo{o raspolo`enie. BADEM .so prijateli: pomiruvawe .se nao|a{ vo opasnost ako te napadne bandit: }e pretrpi{ strav. bolest . neprijatnosti. }e propadne{.ako vidi{: qubovta }e ti bide vozvratena . pari~na dobivka ako {eta{ niz nea: ne preteruvaj so veselbata .so umreni: smrt . BANKAR .ako jade{: zdravje. BAJKA (PRIKAZNA) . zaguba.pari~ni izdatoci.ako bide{: }e gi pomaga{ tvoite prijateli. BAKAR . pomiruvawa. BALON .ako vidi{: mnogu rabota a malku korist .

BILIJARD . veselba . zamerki .MLADE@ . bogata nagrada. ponekoga{ V E ^ E N K A L E N D A R 9 10 .nevoqa.pazi se od podmolnost i zloba.vidi: SIROMA[TIJA BELA BOJA .bolest. BAROMETAR .ako kopa{: neuspeh vo planovite .ako te brka: neprijatnosti.ako te besat: `elbata }e ti se ostvari. }e ja izbegne{ opasnosta. BARAWE . {teta. nesre}a . sre}a vo qubovta. BIVOL . nevoqa na povidok .ako bide{: izbegnuvaj rizici. BERBA .pazi se od la`ni prijateli. taga . BERBER . neostvarlivi `elbi.vidi: KAM[IK BLAGAJNIK . zaguba. pari~na zaguba.PEREWE .u~estvo vo berba: }e ima{ radosna sredba ako vidi{: dobro raspolo`enie.zaguba. lutewe.ako vodi{: dobro zdravje .BLAGO . BLUDNICA .naprazno se bori{ protiv sudbinata. zaguba. kavga vo ku}ata. BESILKA .ubivawe ili kolewe: }e izgubi{ dobar prijatel.ako vidi{: gozba.ako `ivee{ vo nea: te o~ekuva bezgr`na idnina. stravot.ako zboruva{ so nego: sre}a vo brakot . BEGAWE OD NEKOGO .drugi ako igraat: dobivka na kocka. {teta.ako ne mo`e{ da izbega{: neuspe{na rabota.ako vidi{: mali izdatoci.ako bide{: prijatelite ja koristat tvojata dobrina . BI^ . BELEWE . BIK . gri`i. PCUEWE) . BOGATSTVO .neprijatni vesti.VAROSUVAWE . to~ewe: kratko voodu{evuvawe.ako spasi{ obesen: golema sre}a . berewe: strav. BENKA .ako go java{: nezgoda vo familijata . BENZIN .ako go dobie{ na poklon: }e bide{ izmamen.ako vidi{: ne se doveruvaj na sekogo zapalen: nesre}a.ako igra{: te o~ekuva uspeh vo rabotata . BELEWE . BLIZNACI . BIBER .ako postane{: kavga vo ku}ata.S O N O V N I K BARAKA .ako vidi{: *za bra~nite* sre}a. BLUEWE . bolest .sobirawe. promena vo rabotata ili imotot. zaguba.ako vidi{: stram i poni`uvawe. bolest .ako rodi{: opasnost. kavga. BISER . BOGAT .nekogo ili ne{to: ~esto }e bide{ voznemiruvan.ako vidi{ obeseni: }e zadocni{ vo donesuvaweto na va`ni odluki. BARUT . BILKI .golema dobivka. nevoqa. BLUD . BEDA .radost. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K BESNEEWE (VIKAWE.ako te bri~i: ozboruvawe. bolest.}e pomine{ preku zdobienite navredi. }e bide{ odbele`an.ako vidi{: ti pretstoi siroma{tija i nesigurnost .vrednosta i upornosta nosat uspeh. sre}a vo qubovta.skora smrt vo familijata.ako najde{: sram. ostvaruvawe na `elba .ako vidi{: radosna vest .vidi: POVRA]AWE BOG .ako go kolne{ ili pcue{: nevoqa.ako se besi{: strav. BESEWE . BERZA . bolest.ako bide{: napredok vo slu`bata .ako izbega{: }e uspee{ vo celta. {teta .ako vidi{: kratkotrajna sre}a.kupuvawe. * za nebra~nite* gri`a.napredok vo rabotata.

BOSILOK . BORAVALKA . zdravje .ako boi{.ako S O N O V N I K bide{ ranet od bomba: zaguba .golema: nasledstvo. BRADA .crna: `alost.neubava. opasnosta e vo blizina .ako vidi{: ima{ dosta tajni neprijateli. BRAV .mala: siroma{tija.ako ja vidi{: te o~ekuva podobar `ivot . BOI . BOMNIERA-BOMBONI .ako me{a{ boi: prijatelite }e te izneverat .so `ena: kavga . blagosostojba.blagosostojba vo domot . }e gi nadmine{ te{kotiite.ako ozdravi{: veselba. BOKAL .ako go neguva{: sre}a i radost .ako kupuva{ boi: ne{to se re{ava za tebe . kavga.ako gleda{: siroma{tija.pomiruvawe so protivnikot.ako dojde{ vo bolnica: }e se oslobodi{ od te`ina . finansiski te{kotii ako u~estvuva{: kavga. poklon. gubitok . nesre}a.neprijatni novosti. BOS .ako frla{: deloven neuspeh .so mrtovec: nesre}a . nemawe.ako vidi{: nekoj ne ti posakuva dobro . obrasnata: gri`a. gri`a. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 11 12 . farba{: neprijatno iznenaduvawe.ako vidi{: neuspeh vo namerata.ako bide{: siroma{tija .sina: crni pret~uvstva `olta: }e ja ostvari{ zamislata . BOLNICA .bo`i}no drvo: }e ima{ drag gostin.na trn ili sli~no: bolest. bolest vo familijata.taga. BOMBA .ako bega{: pari~na kriza. BOCNUVAWE . BO@I] .vo {uma: o~ekuvaj podobri denovi.ako izleze{ od nea: opasnosta }e te zaobikoli.bela: gri`a .ako bide{ te{ko bolen: }e zapadne{ vo dolgovi.vidi: OVEN BRAVA .nesre}a.ako pukne glasno: neo~ekuvan lo{ glas. BOLKA . radost. BOLNI^AR-KA .ako ima{: blagosostojba. BRADAVICI . bolka .ako si lesno bolen: ne podlegnuvaj na preodni gri`i .za mlado`enci: finansiski te{kotii. bolest .ako bere{: malo zaboluvawe . nevoqi . BRADOSANI LU\E .}e se zaqubi{.ako mirisa{: napredok. BOLEN .ako ~uvstvuva{: te o~ekuva radost.ako vidi{: vnimavaj da ne bide{ ograben. te o~ekuvaat prepreki. BOMBARDIRAWE .zabelena: `alost .S O N O V N I K smrt . ke otkrie{ nekakva tajna.ako ja izbri~i{: olesnuvawe.so yverovi: }e ti propadne namerata . BOREWE .bela: golema ~est . nemir .ako bide{ kraj nego: trudot }e ti bide nagraden .ako pobedi{: }e ja izbegne{ opasnosta.bo`i}en poklon: }e izraduva{ nekogo .crvena: dobivka .dobri vesti.ako vidi{: nekoj }e te voznemiruva ako skr{i{: nesre}na qubov.crvena: golemi izdatoci . BOR .BOSONOG . }e se spasi{ od beda.ako si bolen da te posetat: }e dobie{ golema nagrada ili priznanie .zelena: svadba ili kr{tevka . bolest ako ima{: nesre}ata te demne.ako posetuva{: `elbata }e ti se ispolni .ako bara{: naprazno se trudi{ . opasnost.crna: golemi izdatoci. BOSONOGI .}e se luti{ na nekogo. te{kotii .PEHAR .ako odi{: }e postane{ ugleden . BORBA . BOI[TE .

polni: kontroliraj gi strastite.fino. dolg `ivot . kratkotrajna neprijatnost . BRA[NO .vo pristani{te: smrt vo familijata .merewe na vaga: promenliva sre}a.ako vidi{: pazi se od ozboruvawe. VASILI^ARI . dobivka .prilikite ti se normaliziraat.ako sklopuva{: `elbata nema da ti se ispolni. BR^KI .ako go vidi{: familijarna sre}a.ako te davi: bolest. sre}a. VAMPIR . neprijatni vesti. ima{ mnogu neostvareni `elbi.vidi: GONEWE BROD .mal brod: skromna slu`ba .ako go bakne{: }e bide bolen. slabi: kavga vo familijata. BREG (VODEN) .ZA BRANOSUVAWE .ramen: uspeh.ako se vozi{ na nego: dobri vesti. delovni uspesi vzaemno miluvawe.na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost .vidi: KARNEVAL VDOVEC-VDOVICA . ispolnuvawe na `elbite. VE\I . BREMENOST .{etawe pokraj breg: sre}ata ti e la`na.ako ja vidi{: iznenaduvawe.ako potonuva ili gori: zaguba. BRANOVI (VODENI) .ako se kara{ so nego: zaguba. BRAT . kavga . smrten slu~aj vo blizina .ako padne{ vo nea: gi zaborava{ obrvskite.drugi ako igraat: `alost. gri`i. baknuvawe: te o~ekuva dolg `ivot . belo: nesre}a.DALGI . {teta . tro{kovi .strmen: taga.ako ima{ (na ~eloto): }e zapadne{ vo nezgoda .ako go izgubi{: }e ti umre nekoj prijatel . V VAGA . VAR . bolest.ako gasne{ var: dobri vesti.`ena ako sonuva deka e bremena: uspeh.patuvawe. pove}e raboti. radost .ako go slu{ne{: bolest.}e pomine{ preku nanesenite navredi.@ENSKI .o{teten ili nasukan: }e dojde kraj na tvoite te{kotii i gri`i. BRANA ZA VODA . BRZAWE . pomalku {etaj.obi~no: sre}a.na liceto: ne misli{ za starosni denovi.golem brod: nenadejna sre}a . zdravje neubavi.ako zboruva{ so nego: te o~ekuva dolg `ivot.vo bura: opasnosta e nad tebe i V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K tvojot dom . VALCER . V E ^ E N K A L E N D A R 13 14 .ako te bakne: }e bide{ bolen .ako go vidi{: nekoj }e te ograbi ili izla`e. ven~avka.te ~ekaat `ivotni radosti.sre}ata ti e so kratok vek.dobivka. lutewe . BRA^EN DRUGAR . podobruvawe na blagosostojbata .ako igra{: }e izjavi{ qubov .nekoj te ozboruva.ubavi. prijatni vesti.ako gi neguva{: radosna slu~ka na dofat.ako vidi{: nesre}a.ako go vidi{: iskrenite prijateli se vistinka retkost.skr{ena: gubewe prijatelstvo.ako dogovara{: dobivka . VAROSUVAWE . BRA^NO PATUVAWE .S O N O V N I K BRAK . VAZNA . nesigurna qubov. promena vo rabotata ili imotot. BRANA . nezadovolstvo .ako se brza{: sovesta ne ti e mirna. BUTOVI . BUV .ako vidi{ bremena `ena: te o~ekuvaat golemi neprijatnosti . BRKAWE . dobra vest . `alost . lo{i slu~ki.

ako bide{ prisuten na veselba: bogato nasledstvo. VILU[KA .so nea ako jade{: ti se zakanuva nesre}a ako ti padne: lutewe.neprijatelite }e ti podvalat.so vdovecvdovica: }e ti se razboli sakanata . VESNIK . ima{ glupavi protivnici.ako ja lovi{: `enidba .ako se veseli{: }e te snajde te{kotija. radost . VINOVA LOZA -ne se me{aj vo tu|ite raboti.ako pie{ crveno: smrt.od zlato: ubav `ivot .crno ubava idnina matno: gri`i. popameten i V E ^ E N K A L E N D A R 15 16 . VLE^ALKI . kaewe. VNUK -VNUKA . mala dobivka . VINO@ITO .ako vidi{: sre}no doma}instvo .POVIKUVAWE . {teta. VITEZ .so raspu{tenik-ca: neverna qubov.bistra: sre}a. gri`i .vidi: YUNICA VIOLINA .na tu|i noze: nekoj `elno te o~ekuva.FITEL . radost. VESLO . uspeh .dlaboka: opasnost . VE[TERKA .so devojka .naskoro radosni momenti.ako fati{: }e dojde{ vo opasnost. VETER . dobivka.povedi smetka za svojot izgled.ako jade{: nema da go dobie{ toa {to ti e veteno.odewe niz bistra voda: solzi . nevoqa .ako istura{: }e ismejuva{ nekogo {to te saka .~ovek obrasnat: bolest. VINO .ako plete{: avantura .ako dogovara{: za edni lo{ a za drugi dobar znak .ako vozi{: brzo }e stigne{ do sakanata cel.ako sviri: }e dobie{ prazni vetuvawa.naskoro svr{ava~ka. dobivka. gri`i. brza promena. VLAKNEST . VERVERI^KA . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K VIKENDI^KA .odewe niz matna voda: te{kotiite }e gi nadmine{ odewe po povr{inata na vodata: za tebe ne postojat prepreki .ako go najde{ istureno: sre}a pri patuvawe .S O N O V N I K VELOSIPED .ako slu{ne{: naskoro }e u~estvuva{ vo zabava.sre}a vo nesre}a.ako bide{ povikan: rabotite ne ti se naj~esni. sre}ata te zaobikolila.dolgo }e `ivee{. qubovna idila . VETERNICA . VESELBA . VODA . sre}a.ladna: sre}a.bolniot }e ozdravi. opasnost.}e dobie{ qubovna ponuda.ako vika{ nekogo: bolest .devojka ako sonuva venec: ima verna qubov. kavga.ako preto~uva{: nesigurna idnina .neostvareni `elbi. `alost . mala dobivka.na grob: nasledstvo . VEN^AVKA . VIOR . siroma{tija.vodopad: posle razo~aruvaweto }e postane{ pomuder.na svoi noze: sre}a. dobar glas.matna: pre~ki.ako vidi{: sre}ata ti e promenliva.topla: bolest * za nekogo* prijatelstvo .sakaniot .ako vidi{: neo~ekuvana radost .ako vidi{: sre}a.ako nosi{ na glava: klevetewe .ako bere{: gri`i . VIKAWE . bes.te o~ekuva va`na rabota. VILA ZA SENO . VENTILATOR .ako bide{: zaguba. dobivka .ako vidi{: sre}en brak. VIDRA . VILA-SAMOVILA . radost. VI[NI .ako vika{ napomo{: neprijatni vesti.od cve}e: qubovni gri`i . kavga. prepreki . VENEC . VERENIK-CA .VENI .}e bide{ izlo`en na neprijatni do`ivuvawa.mom~e: sreken brak .ako pie{ belo vino: neo~ekuvana radost . VE^ERA . VENA .ako ~ita{: vremeto e pari.kratko patuvawe.ako slu{ne{: nepotrebni tro{kovi. neprijatni novosti.VRTLOG . VESTI .

VOJSKOVODEC .ako vidi{: kavga.bistra: zdravje . VOLNA . {teta . VOJNIK .debeli: nabrzo sre}a .ako vidi{: rabotata }e ti napreduva ako mele{ vo nea: ozboruvawe. razmisli pred odlukite.S O N O V N I K povnimatelen.kratko patuvawe.sre}a vo qubovta. prestanok na bedata . lo{i vesti .vidi: GATA^KA. glad. inaet. kavgi .ako ima{: neprijatnosti od koi brzo }e se izvle~e{.ako gi fa}a{: neo~ekuvana radosna sredba .po most: si gi izbegnal site prepreki.odi{ vo presret na `elbite. VOJNA OPREMA .te{kotii. VOJSKA . }e se najde{ vo visoko dru{tvo. gri`i . sprotivstavuvawe so vlasta.ako te gonat: nekoj ti sprema zlo . nesre}a. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 17 18 .vo sve~ena: napredok vo slu`bata .}e ima{ kavga so `ena. VODENI^AR . nervozi.ako vidi{: ~uvaj se od kradci i qubovnici. uspeh vo biznisot .ako gi tepa{: opasnost. VOSOK .ako ja ubie{: }e go sovlada{ neprijatelot.blisku si do celta. bolest.te la`at. VOZA^ . VOZEWE .topla: sud. semeen sostanok. inaet. `alost .kavga.ako vidi{: lutewe. VODENICA .ako gi otepuva{: bogatstvo.ako go vidi{: nesre}ata te demne. dobivka . VO[KI . po`ar. VRANA .ako slu{a{ zavivawe: }e te pritesne nesre}a . neprijatnosti. VOEN BEGALEC (DEZERTET) .smrtna opasnost.spregnati: sre}a vo brakot i qubovta slabi: oskudica.ako bide{: te o~ekuva naporna rabota .matna: neraspolo`enie.so la|a ili ~amec: bezgri`en `ivot.ako bide{: zgolemuvawe na familijata. VOLOVI . blagosostojba. VOJNA . nemir. skapotija. VODA AKO PIE[ .ako gi pobedi{: na krajot ti ke triumfira{. VOZNA KARTA .posle razo~aruvaweto postanuva{ pomuder i povnimatelen. VOL .na tvoj krov: }e bide{ ismejan . smrten slu~aj vo blizina. VOL[EBNIK . izmama .vo obi~na kola: nezgodi. parni~ewe.ako ja slu{ne{ da graka: }e vidi{ mrtovec.ako kole{: nesre}a . VODOPAD .ako letaat: prazni vetuvawa .nepredviden pat.kaj drug ako gi vidi{: napredok.ako bide{: uspe{nata rabota ti e najgolema nagrada . nezgoda. prijatno do`ivuvawe . VODEN (NAVODENET) . inaet. dobivka.ako ~e{la{: nesoglasuvawe so okolinata.kavga. VODOSKOK .ako kupuva{: naskoro }e dobie{ priznanie. ne se kolebaj vo namerite. veselba. VOORU@EN DA BIDE[ .ako se prevrti{: nezgodno do`ivuvawe. skapotija .ako go vidi{ ili ako S O N O V N I K razgovara{ so nego: dobar znak za se {to }e po~ne{. bolest. VONBRA^NO DETE . gnev.ako preminuva{ pe{ki: opasnost . VRAPCI . radost.jato vo let: }e te snajde te{ka nevoqa. radost .golemo jato: propast.}e te snajde sram poradi kukavi~lak. }e pretrpi{ mala {teta . VODENI^ARSKI KAMEN .}e bide{ naditren. `alost.ako bide{: nekoj }e te posramoti. VOJUVAWE . kavga. VOLCI .}e pati{ poradi ozboruvawe. VRA@ALKA.

prijatni qubovni ~asovi. GATA^KA .ima{ golem neprijatel . makotrpna rabota. radosni vesti . `alost. lo{i vesti ne~isti: bolest .vidi: VOJSKOVODEC GENITALNI ORGANI . svadba. neverstvo tu|i da vidi{: qubovna avantura .vidi: BRANA VRETENO .prazna: ti se zakanuva {teta. VRATA . radost.ma{ki: skandal. gri`i . zaguba na kocka. VRZAN .polna: imotot ti se zgolemuva . prijatno iznenaduvawe.za bra~nite: razdelba so solzi .skinati: opasnost. GAJDAXIJA . GEOGRAFSKA KARTA . VR[EWE .ako bide{: }e bide{ pokanet na bogata ve~era. razo~aruvawe iskr{ena: ne{to }e ti ukradat .ako se~e{: te o~ekuvaat ta`ni denovi. izmama. VRENGIJA. ~esnost . GASENICI .ako slu{a{: neo~ekuvana radosna vest.otvorena: pazi se od kradci i silexii zatvorena: neraspolo`enie.ako go ispla{i{: }e otkrie{ ili spre~i{ kra`ba ili izmama.novi qubovni vrski.prijatelot ne ti e iskren.ako vidi{: }e dobie{ poklon .so nekakov natpis: sre}a.neplanirano patuvawe. VRVCA. sam se la`e{ .ako raboti: te o~ekuva golema promena. naskoro sre}a. GALIJA . bogatstvo . GA]I . VUJNA .vidi: PE^URKI GAVRAN .ako nosi{: malku go ceni{ tu|iot trud .ako u~estvuva{ vo vr{eweto: slabo si nagraden za tvojot trud. VUJKO .IZLO@BA . GITARA .uspeh.smrt .stegawe okolu vratot: `ivotot ti e vo opasnost. VULKAN .na dofat ti se golemi gri`i i te{kotii.ako ja slu{a{: taga poradi minatoto.neo~ekuvana veselba. V E ^ E N K A L E N D A R 19 20 . S O N O V N I K G V E ^ E N K A L E N D A R GABI . sudewe. ozboruvawe.ako sviri{: }e postane{ qubimec na okolinata . te{kotiite nemaat kraj. VRVCA ZA ^EVLI .te o~ekuvaat neprijatnosti.ako izgubi{: {teta vo imotot.izgasnat: nenadejna zaguba . `alost. GAJDA . VRBA .VR[IDBA -ako vidi{: uspeh vo biznisot. LENTA. GENERAL .`enski: lo{o ti se pi{uva .iskinata: }e ima{ te{kotii vo biznisot.ako ti gata (gleda) ne veruvaj vo se {to ti se ka`uva.nesre}a.sre}a vo biznisot.ako go slu{ne{: bidi odva`en vo nametnatata borba . VRE]A .}e se obidat da te izmamat .za nebra~nite: sre}a vo qubovta. PANTLIKA .sre}na idnina.ako vidi{: sre}a.ako nadletuva okolu ku}ata: ta`ni vesti. GALERIJA NA SLIKI .ako vrze{ nekogo: kavga so sosedite. GIPS .S O N O V N I K VRAT . GALEBI DA VIDI[ .kavga vo semejstvoto.ako go vidi{ da stoi: sre}a. svadba.

}e bide{ po~esten .mnogu gluvci: sram.debelo: sre}a vo familijata. nesre}a .ako go zakole{: nesre}na qubov slabo: gri`a.ako go gotvi{: slab biznis .ako pre~ekuva{: naskoro radosna slu~ka.S O N O V N I K GLAVA .na drug: bolest. GRAV . nepravedno somnevawe.so piliwa: dobivka . kavga . pari~ni izdatoci.da go simne{ od drvo: ven~avka.ako bere{: izbrzana odluka .ako ima{: ti pretstoi nezgoda . GLOG . {teta. lo{i vesti.ako te fatat: {teta. GRADEWE . GOSTILNICA . GNIDI . poni`uvawe.jad.izbri~ena: }e te snajde nesre}a . gri`a. gri`i.}elava: {teta .ako vidi{: prequba .drug da bide gol: toj }e bide bolen.potstri`ena: zaguba . nervoza.obelena: golema ~est .nesre}na qubov. uspeh . neprijatnost. siroma{tija.ako vidi{: prijatni vesti.ako bide{ na gozba: golema radost .prazno: dolgo otsustvo nadvor od tatkovinata.ako vidi{ ili zboruva{ so nego: deloven uspeh.dobivka. GNEZDO OD PTICI .ako se prepira{ so nego: nesloga vo brakot . nezgodnost. bolest . glad .(VRNE@) .KURIR .te o~ekuva dolgo patuvawe. GOZBA . GOSTI . GLOBA . neraspolo`enie.zaguba poradi pregolema iskrenost. napredok . GOVEDA .~uvaj se od kradci. nesre}a.ako vidi{: `alost. miraz.ako vidi{: blagosostojba. polesna bolest.ako gi tera{ na pa{a: bez rabota nema uspeh.na sebe: dobivka.ako dr`i{: }e uspee{ da ja nametne{ tvojata voqa na drug. sram.ako bide{: sre}en `ivot so sakanata li~nost . zaguba. GLUV .vadi: KAFANA GOTVA^ . GOL . GRAD .neuspeh vo biznisot.ako te gleda: nad tebe bdee nekoj svetec V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K za{titnik . GOVOR .RAZGOLEN . GONEWE . V E ^ E N K A L E N D A R 21 22 . GLU[EC . GOVEDO . uspeh . dobivka .ako zima{ jajca od gnezdoto: }e stori{ nepravda .ako gotvi{ vo golem sad: nesre}a.ako pa|a (vrne): preodna opasnost.zlo }e te snajde. GNOJ .dolgotrajni neprijatnosti.}e bide{ zame{an vo nekakvo sudewe ili raspravija.ako jade{: bolest.ako gotvi: plodna godina.ako gradi{: dolgo patuvawe. GLASNIK .otse~ena: }e go izgubi{ prijatelot.ako gleda{: preodni gri`i. GOLOMRAZICA . GOTVA^KA . bolest.ako go vidi{: te o~ekuva mnogu uspe{en biznis . bolka .ako izbega{: neprijatnosti od koi }e se izvle~e{.}e se luti{.ako bide{: golemi dava~ki . poni`uvawe. `elbata nema da ti se ispolni. GLAVOBOLKA . poni`uvawe. {teta vo imotot.vidi: KAZNA GLOBUS . patuvawe. GOTVEWE . GORA ZELENA .sam da se gleda{ gol: `alost. GLADEN DA BIDE[: }e dobie{ na lotarija.ako sadi{: ne o~ekuvaj mnogu od bliskite.ako te gonat: {teta od ozboruvawe . nazaduvawe vo rabotata . GLUMCI . izmama.ako slu{a{: }e pravi{ dobri dela.so jajca: sre}en brak so mnogu deca .so sakanata li~nost: zdravje. GLISTI . GNEZDO OD LASTOVI^KA .za drugi }e napravi{ golema radost . bolest.

ako kopa{: svadba. nekoj }e te izmami.ako jade{: }e ima{ pove}e qubovnici. dolgovi . GRANATA . `ensko dru{tvo .ako letaat: dobivka.vidi: KASAWE GRLICI . dolg `ivot.ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden ako izgubi{ ne{to pa da go bara{: ne dozvoluvaj da si igraat so tebe. raspravija.neprijatni vesti. ispolnuvawe `elba .ako vidi{: sre}na starost.ako go vidi{: pripazi na svoeto odnesuvawe . GU@VA. te{kotija . taga .ako vidi{: ja posakuvaat tvojata smrt. }e dobie{ pomo{.GREBLO .otvoren: smrt vo familijata ako bide{ vo grob: svadba vo okolinata ili qubovna avantura. blagosostojba . GUSKI . zaguba.ako sviri{: sre}a vo ku}ata ili naskoro svadba.ako go slu{a{: te ozboruvaat. `alost. prepreki.ako se gree{: bolest vo ku}ata. GROBNICA . GRAMOFON .rodna godina. GUMNO . }e te ozboruvaat divi guski: mala zaguba.ako gleda{: dobivka. GU[A . dobivka.{etawe po grobi{ta: lo{ brak.}e stekne{ golem ugled vo svojata okolina. GRB .nesre}a. neraspolo`enie.BEZEQE . GRBAV .zaguba vo igra.nevoqa.ako bide{ vo gu`va: kavga. za nekogo: smrten slu~aj .}e gi sredi{ li~nite problemi. GRIZAWE . `alost.vidi: CICKI GRADILI[TE .ako bere{: neo~ekuvana razdelba.S O N O V N I K GRADI @ENSKI .PIRAT.ako sadi{: napredok vo doma}instvoto.vidi: BOMBA GRA[OK .intimni vrski.ako vidi{: qubovni problemi. sre}ni denovi.ako jade{: doma{ni pomiruvawa . sre}a vo brakot skriena qubov .ako grakaat: prazni zborovi.zelen i golem: zdravje.skrienite neprijateli ti spremaat stapica.ako bere{: }e go zgolemi{ imotot . solzi ako mele{: }e stekne{ novi poznanstva . GUBEWE . nevin }e teosuduvaat .ako jade{: jad.so molwa (svetkavica): neo~ekuvano sre}na sredba. GRNEWE vidi: GU[KAWE GROB . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K GROM . GUSLA . D DAB .ako ja kube{: nekoj }e te iskoristi .ako slu{a{: nesre}na qubov. lo{ glas.ako kole{: veselba ako plivaat: novi qubovni avanturi .ako sru{i{ dab: V E ^ E N K A L E N D A R 23 24 . METE@. GROZJE . vernost. GROBI[TA . GRMU[KA .ako bide{ gu{av: si zapo~nal dobra rabota.ako bide{: }e ima{ golema dobivka na sre}a . GU[TER . NERED . GRIBLO .ako vidi{ gu{av ~ovek: razo~aruvawe. qubovni blagodeti. ispolnuvaqe na `elba zatrupuvawe: naskoro bolest. GRMOTEVICI . zdravje. GREEWE . GROBAR .bidi pretpazliv vo golemite raboti. lo{i vesti.RAZBOJNIK . GUSAR .}e padne{ vo nemilost.

DETELINKA .ako izgubi{: prijatelot ti e vo beda. `alost.na sre}a: te o~ekuva sre}a vo bra~nite i vonbra~nite vrski .nade`ta }e ti se ispolni. nesre}a. DOBIVKA . kavga. ra|awe.ako ima{ so nekogo ili ako gleda{: }e dojde{ vo `ivotna opasnost.drugi ako se davat (zadavuvaat): pobeda nad protivnikot. DENICA (yvezda) .ako vidi{: patuvawe . opasnost.ma` ako vidi{: }e postane{ mrzliv .so ~etiri lista: mnogu si samouveren.debelo dete: }e ima{ mnogu deca . DIVOKOZA .ako najde{: radosna vest .ako ti dadat ne{to: ne si zadovolen od svojata polo`ba. DIJAMANT .ako ja bakne{: naskoro sre}a i na jave ako pla~e: }e bide{ izneveren . DELFIN .KALE .vidi: PODAROK DATUM . zatoa razmisli pred da odlu~i{.qubovni do`ivuvawa so devica: beda.ako lovi{: mala qubovna avantura * za nekogo: nesre}a . DADILKA . DEVER . S O N O V N I K DEVOJKA .ti ako si debel: siroma{tija. nevoqi sira~e: sre}ata ti se nasmevnuva .ako ima{: }e strada{ poradi tvojata dobrina .ako go vidi{: `elbata nema da ti se ispolni .vidi ^AD DIWA .ako go vidi{: }e izgubi{ dobar prijatel ti ako se davi{: nema da uspee{ vo zamislata.mnogu deca: gri`i. ~esna: sre}a . }e te naditrat prijatelite .ako si zadaven: golemi te{kotii i neizvesnosti ti pretstojat.ako go ima{ vo kafez: pojak si od tvoite protivnici.ako bide{ vo nego: sre}a.tu|o dete: |avol. DANO^NIK neprijatna sredba.obi~na: sre}a vo qubovta i brakot .ako go gleda{: uspeh vo biznisot. ozboruvawe .sram. beda.ako ti dadat ( ako dobie{) ne{to: ne si zadovolen od tvojata polo`ba.svojot dedo: }e ima{ dolg `ivot.}e umre tvojot za{titnik. mlada. razdor pome|u prijateli. iznenadna bolest .pove}e vnimatelnost vo qubovta. DEDO .ako ~ita{. DASKI .ubava. }e gi sovlada{ preprekite. }e te fatat na "delo". DAVAWE . DETE .pazi se od sitni kra`bi. napredok vo slu`bata. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 25 26 .ako si igra{ so deca: sre}a vo brakot .neprijatnosti vo ku}ata. sudewe.vidi: [TICI DVOBOJ .ZAMOK . DIVE^ .debela `ena ako vidi{: sosedite te ozboruvaat . no }e se izvle~e{ so golemi te{kotii. siroma{tija. prokletstvo. DAVENIK . pi{uva{ ili razgovara{ za datum: }e se slu~i ne{to mnogu va`no. DAVEWE . DEBEL .bolno dete: nesoglasuvawe vo domot.ako vidi{: pazi se od somnitelni lu|e.ako si igra: sre}a. DEZERTER .ako bide{: prinova vo ku}ata. nesre}a . DIM .ako go ~isti{: kavga.ako dava{ na nekogo ne{to: prijatno iznenaduvawe . DVOREC .}e te snajde sram poradi kukavi~lak.dabova {uma: }e postane{ bogat.ako dobie{ dete: ima{ dobri prijateli . DVORI[TE . DETEKTIV .ako go hrani{: doma{ni gri`i .zdravo dete: op{t uspeh .S O N O V N I K smrten slu~aj vo oklinata . qubovni pobedi. doma{en mir . DAR .

sre}a.tebe ako ti pravat: }e ja sretne{ li~nosta koja }e ti bide `ivoten potpira~. kleveti.naredeni.rastureni: raspravija.silen oblak: {teta. DURBIN . DROGA . DUVLO . DOILKA . DU]AN .plitka: {teta vo imotot. bolest.S O N O V N I K DOBO[ .ako jade{: mnogumina ti zaviduvaat .neostvareni `elbi. DOMATI .ako se~e{ ili cepi{: te o~ekuva naporna rabota.ako ja kopa{: zapa|a{ vo dolgovi .ako pravi{ dolgovi: }e `ivee{ od tu|a pot .za nema`enite i ne`enetite: naskoro brak .za bra~nite: blagosostojba. kolebawe. nevoqa.FLERTUVAWE . nakubi~eni: bogatstvo .nadvor: dobivka. \ERDAN .skinat: selidba.}e te pritisnat dolgovi.ako ja vidi{: ti se zakanuva nesre}a . kavga . DO^EK . nasledstvo . zaguba .ako padne{ vo nea: kavga. tro{kovi.ako napravi{ na nekogo: najposle }e stori{ ne{to i za tvoja blagosostojba .zdrav: o~ekuvaj dragi gosti .(ne~isti sili): ti predstoi te{ka borba.ako go skine{: razdelba.ako bere{: bogatstvo . `alost. strav .neuspeh.ako gi ispla}a{: bolest. lo{i momenti .PRODAVNICA . {teta.mala dobivka na lotarija * za nekogo *lo{ znak. DOLINA .ako jade{ so nego: nepriliki na dofat . DOKUMENTI . DOPA\AWE .ako bega{ od nego: lo{o }e pomine{ ako te fati a }e se izvle~e{ ako ne te fati lesno ako bega{: za tebe nema opasnosti.ako dogovara{ ne{to: }e te naditrat ako ne bide{ dovolno vnimatelen.ako mu se dopa|a{ na nekogo: sre}a vo qubovta.skriena qubov. \ \AVOL . DOEWE .ako S O N O V N I K sonuva{ umren drugar: }e slu{ne{ va`ni novosti. ispolnuvawe na `elbite .vidi: KATRAN DRUGAR . DOMAR . \ON . DOVERITEL . DOGOVOR . izmama. DUWA .niz ku}a: sre}a . nemir.ako vidi{: te o~ekuva taga.ako go brka{ |avolot: sre}a . DUPKA .nade`ite poleka ti se ostvaruvaat.ako igra{: po malku la`e{.da gazi{ po nego: lutewe.ako go izgubi{: neverstvo. maki.vidi: BARABAN DOBROTVORSTVO .}e sretne{ neprijatelski raspolo`ena li~nost. DODVORUVAWE .naskoro nema da ti bide se najdobro. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 27 28 .ako go vidi{: }e te izla`at lo{i lu|e.ako gi sreduva{: nasledstvo.ti pretstoi gospodstvo.dlaboka: bolest .ako ni`e{: veselba. DU[EK . \UBRE .}e slu{ne{ neprijatni vesti. DUHOVI . bolest . opasnost. DO@D .ako gleda{ kako vrne: dobivka . DOLGOVI .ako go sretne{: neo~ekuvana slu~ka . DOMINO .vidi: PRE^EK DRVA .navrnat: bolest.

EZERO .mala `aba: sre}a .vidi: GRMU[KA @DREBE . EDRA .malo kup~e |ubre: bidi po{tedliv .ako ja vidi{ vo bara: izmama .ako go ubie{: tivka `alost. @AR. sre}a.naskoro }e se oslobodi{ od gri`ite.sre}ata ti e so kratok vek.ako slu{ne{ krekawe: dobri vesti .`alost vo ku}ata. dosaduvawe. ENGLEZ . ELKA.matno: }e ima{ qubovni maki.ako se vozi{: neo~ekuvan neprijaten glas.}e dobie{ poklon od draga li~nost. gri`a. @ALOST .golema: taga. patuvawe.ako slu{ne{: golemi novosti . qubomora. S O N O V N I K ERGELA . ESKIM .vo {uma: golem deloven uspeh. ma`a~ka.zadovolena: }e stekne{ novi prijateli nezadovolena: }e ima{ golemi te{kotii i gri`i.dobar biznis. \UR\EVNIK . EKSPLOZIJA .dobivka.dobra `enidba. deloven uspeh.S O N O V N I K \UBRE ZA NIVA .so golemi rogovi: lutewe . @BUN .ako `ali{. pari. ESEN .tagata ne mo`e{ da ja izbegne{.qubovta }e ti izladi . @ABA .iskinati edra: }e zapadne{ vo nezgodi.te mami qubonicata-qubovnikot. @ALNA VRBA .sakanata li~nost te la`e. ELA . taga . ELEN . @ELEZNI^AR .`ar so ~ist plamen: pari.ako vidi{: pobrzaj so zapo~natata rabota.ako go nosi{ na niva: imotot ti se zgolemuva . neprijatna poseta .ako bara{ ne{to po nego: blagosostojba. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 29 30 . EDRILICA . ako bide{ na`alen: na jave }e se raduva{. neo~ekuvana sre}a. sre}a . @ELEZNICA .polno so ribi: blagosostojba *za nekogo* qubovni jadovi razbraneto: uspeh na site poliwa.ako ja otepa{: }e pretrpi{ {teta. EKSPEDICIJA .ako go vidi{: }e te snajde oskudica . E@ . @ELBA . \UBRI[TE .ako go rastura{ po nivata: trudot }e ti se isplati.ako vidi{: }e ima{ uspe{na rabota .opasnosta te demne. @ED . ISKRI . qubomora .vesela idnina.pove}e `abi vo bara: sre}a vo rabotata. @ELADI . bogatstvo.dobro razmisli pred akcijata. radost . `alost. blagosostojba.ako vidi{: napredok vo rabotata.ako vidi{: dobri vesti .prijatelot te la`e. @ E EVREIN .naprazno se nadeva{. EKSPRESNO PISMO .prijatno do`ivuvawe.ako tr~a: brz uspeh.bistro: golemo raspolo`enie . ELENSKI ROGOVI .

dale~en pat.ako go `nee{-kosi{: sre}a. @EGA . ZAVOJ . smrt vo familijata .gola: {teta od lagi.ako gazi{ po zeleno `ito: }e se jadosuva{.ako ima{ beli.polno so klasje: blagosostojba . @IVOTNI (DOMA[NI) . @ENSKA OBLEKA NA MA@ . ugled . bolest . @ENA . ispolnuvawe na intimnite `elbi . dobivka vo ku}ata . @ETVA .ako se dodvoruva{: }e te izmamat .so poznata li~nost: te o~ekuva sre}en `ivot vo brakot. sram.namali gi tvoite barawa.ako dojde{ vo nea: poslu{aj gi sovetite od prijatelite . radost vo ku}ata zrelo `ito: neprijatna slu~ka .svojata `ena ako ja vidi{: ispolnuvawe na mnogu `elbi .ako zaboravi{ ne{to na son: zaguba.vidi: @ELADI @IRANT .ako na son ti umre: kavga vo ku}ata. ZABI .zlatni: bogatstvo ako ti porasnat novi: golema korist. @OLTA BOJA .blagosostojba @IVOTNI (DIVI) .mlada: sre}a. @IVOTNA OPASNOST . pazi se od gluposti .raspu{tenica: }e ja izgubi{ ~esta otmena: ~est. ZAVIVAWE . ZABORAV .qubovta ne ti se vra}a so ista merka. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 31 32 .{teta. rikaat: }e te snajde taga. ubavi: zdravje.}e dobie{ nepovolna slu`ba ili rabota. bolest. zdravje ako ima{ ve{ta~ki: nekoj }e te izmami . @ITO .neubavi.ako prisustvuva{ na zabava: smrten slu~aj vo okolinata. @ELKA .ako baknuva{: dobivka .ako izvadi{ zab: }e gi prekine{ vrskite so nesakanata li~nost .zeleno `ito: S O N O V N I K radosna slu~ka .nenadejna sredba. rasipani: bolest.ako bide{: nekoj ja o~ekuva tvojata pomo{. ~uvaj se od qubomora.vidi: DIVE^ @IR . neuspeh .ako go vr{i{: zapo~natata rabota sre}no }e ja zavr{i{.ako ima{: progonstvo. }e bide bolna.ako te baknuva: }e se razboli{ . uspeh vo rabotata . zavivaat ili revat.ako gi mie{: za drug se trudi{.ako skr{i{ zab: lutewe.lutewe.ako stava{: }e ja izgubi{ slobodata (svadba).ako see{: ne se nadeva{ naprazno . ozboruvawe .yverovi ili drugi `ivotni ako vijat.ako ti ispa|aat zabi: nesre}a.ako se tepate zaedno: kavga vo ku}ata . nekoj blizok "}e te grizne za srce".ako ja izbegne{: pravdata e spora no dosti`na. Z ZABAVA . neprijatnosti. bolest . nekoj saka da dojde do tvojot imot.so nepoznata: bolest. taga .ako gi poprava{: }e ti trgne kon podobro .stara: nesre}a.prazno klasje: zaguba. @E[TINA. ne ti e verna . neuspeh.S O N O V N I K @ELEZNI^KA PRUGA . siroma{tija.ako ja tepa{: nevoqa. @ENEWE . gri`i. qubomora. prijatna poseta. ZABOBOLKA .

predbra~ni razgovori . dolg `ivot. ZAQUBENI . ZELKI . ZEMJOTRES .ako vidi{: bolest.div zajak ako fati{: sre}ata ti e na dofat na racete.ako si zatvoren: zaguba.se bli`i kraj na tvoite nedava~ki.bolest. radost .ako u~estvuva{ vo zagovor: `alost. zaguba. ZET .ako te pu{tat od zatvor: }e se spasi{ od siroma{tijata. ZEMJA . nesre}ata ti e zad petite . ostani nepokolebliv vo svoite nameri .`iv zakopan ako bide{: ti pretstoi opasnost za zatvor .ako jade{: `elbata }e ti se ostvari.ako bide{: naskoro }e ima{ malo razo~aruvawe. zdravje. rodna godina.tatko ili rodnina: smrt vo familijata .ako go vidi{: }e se kara{ so nekogo.ako vidi{ zaginat prijatel: nesre}a na pragot. S O N O V N I K ZAMOK . ZAKOPUVAWE NE[TO .ako bide{: ti pretstojat golemi te{kotii i neizvesnost.ako ora{: dobivka. ZEJTIN .ako do`ivee{: opasnost.ako rila{: }e do`ivee{ golema radost . ZASAKUVAWE .ako vidi{ zakopan: sre}a.na mese~inata: nekoj }e te okleveti.tvojot trud }e dojde do izraz. ZAJAK .stranski jazik: }e se izraduva{ na dale~en gostin.ako otkrie{ zagovor: }e bide{ pofalen za trudot . ZATEMNUVAWE .ako go vidi{: }e bide{ obzemen od strav . ZELENIKA . ZBORUVAWE . ZAROBENIK . ZADAVEN .ako dade{: se zgolemuva krugot na tvoite neprijateli . * za nekogo: dobar brak .{teta vo biznisot. ZASEDA . ZAGINAT . gri`i. beda .tu|o: brakolomstvo .so prijatel-ka: }e pretrpi{ {teta. razgovor vo "~etiri o~i".ako go ubie{: mala nesre}a na patot .ako primi{: ne odgovara{ dovolno na dadenite obvrski. ZALIV . ZALO@UVAWE . ZAMERKA . ZAEM .ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat po sre}ni denovi.pitom zajak ako vidi{: ~uvaj se od la`ni prijateli.ako vidi{: }e u`iva{ vo zabraneta qubov.ako kopa{: nekogo }e pogrebe{.bolest.ako primi{ vo zalog: radoznalosta }e ti {teti. nesre}a .ako go vadi{ od {i{e(ako go otvora{): prijatno iznenaduvawe. neprijatno do`ivuvawe. sre}a vo brakot. bolest. sud.nepoznato lice: }e ima{ neprijatnosti.ako bide{: drugi }e se gri`at za tebe .ako stava{ za kisela zelka: kavga vo ku}ata . ZAKOPAN . gri`i.ne{to svoe: ne si daleku od siroma{tija .vidi: DVOREC ZANAET^IJA . ZAQUBEN .na sonceto: zaguba.so qubovnik-ca: naskoro sredba so draga li~nost. neprijatnosti . ZEQE . zaguba na prijatel.idninata ti se nasmevnuva. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 33 34 . ZELENA BOJA .ako vidi{: }e te izmamat.S O N O V N I K ZAGOVOR .ako go slu{a{: novi vesti. zaguba poradi izmama.ako bere{: prijatelstvo.(za {i{iwa) ako go vidi{: }e dobie{ poklon .ako vidi{: `alost . ZATVORA^ .sre}a vo qubovta.dobivka. neizvesni denovi . ZDOLNI[TE (@ENSKO) .ako sadi{: bezgri`en `ivot . ZATVOR .ako jade{: razdelba so prijatel-ka.

ako vidi{ yvezda kako pa|a: nenadejna sre}a.ako vidi{: siroma{tija. sud.ako izgubi{: te la`e nekoj blizok. uspeh na site poliwa pa i vo qubovta .ako ja ubie{: }e gi pobedi{ neprijatelite. dolg `ivot. vijat: taga.yvezdi zad oblaci koga ne se gledaat site: `alost .}e se najde{ vo veselo dru{tvo.jasno yvezdeno nebo: radost . }e bide{ nakleveten . zaguba mala: }e se luti{ na nekogo . nesre}no nasledstvo .uspesi vo rabotata.}e pretrpi{ {teta poradi nevnimanie.ako stori{: }e padne{ vo nemilost kaj pretpostavenite.golema radost. smrt .ako vidi{: }e se smiri{ so protivnicite .ako se ka~uva{ na yid: pazi se od kavga.mnogu yvezdi: golemo nasledstvo . YIDAWE KU]A .sam da yida{: brz uspeh.pove}e razvioreni znamiwa: veselba .svadba vo blizina . YVEZDA DENICA . ZUMBUL . ZLATO .ako najde{ sinxir~e ili prsten zlaten: svr{uva~ka.nade`ta }e ti se ispolni. gri`i. YID . zagubi.ako se {eta{ po yidot: }e gi sovlada{ pre~kite vo rabotata. lutewe. a ponekoga{ i smrt.ako gleda{: preselba.ako gi napa|a{ zmiite: opasnost.taga.ako nosi{ zname: }e dojde{ do ugled i po~esti .ako se sru{i: nesre}a . da prodava{: }e izgubi{ sakana li~nost . ZOOLO[KA GRADINA . ZMIJA . S O N O V N I K Y YVEZDA SO OPA[ . ZMEJ . raspravija ako padne{ od yid: nekoj }e te issmee .ako rikaat. kavga so doma{nite. neprijatno poznanstvo. YIDAR .ako se vee: opasnosta e pominata nerazvieno: priberi snaga za novi napori . golema opasnost . ZOB . YVONO CRKVENO . prinova (`ensko dete). YVEZDI .S O N O V N I K ZIMA .ako najde{ (mnogu): `alost. ZLOSTORSTVO .vidi: KAMBANA YVON^E .so golemi studovi: neprijatnosti.LAMJA . ZLATNO SINXIR^E (LAN^E) . ZNACI NA NEBO .ako slu{ne{: }e doznae{ novosti. promeni kon podobro.ako broi{.}e se slu~i nekakva nesre}a.golema: ima{ golem neprijatel.crno zname na ku}a: nabrzo nevoqi.me~tae{ za dale~no patuvawe. YUNICA (VINO@ITO) . ZIMNICA .na ku}ata: te o~ekuva slava . YVERKI (YVEROVI) BELI .ako te kasne: bolest.ako vidi{: }e te izmamat. YVEROVI .ako skokne{ od yid: vesela idnina .neuspeh. ZNAME .ako otkopuva{: naprazno ja o~ekuva{ sre}ata .ako priprema{: premnogu {tedi{. I V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 35 36 . bolest.

nezgodna sredba.}e dobie{ dobar glas.ako vidi{: prinova vo ku}ata ili kr{tevka.ako najde{: lo{i vesti .beda.ako ja simnuva{.BARDAK . sre}en brak . namali gi barawata. INVENTAR . }e ti poka`at ~est.ako ispra}a{ nekogo: skromnata `elba }e ti bide ostvarena.IZGONET .ako {ie{ so igla: neprijatnosti. ISMEJUVAWE .ima{ dosta neprijateli.ako vidi{: lutewe.ako se bocne{: sovesta ne ti e mirna . IZLOG . sre}a . qubovna avantura.ako go vidi{: nenadejna pomo{. IZNENADUVAWE . IKONA . IZVOR . INVALID .ako go izgubi{: }e dobie{ lo{i vesti . IMOT . IGRAWE . ISPIT . INSEKTI .ako nasledi{: sre}na `ena~ka-ma`a~ka .ako gubi{: bogatstvo.te o~ekuvaat opasni avanturi. naporna rabota .ako ja zaka~i{ na yid: ~est. IZMET .ako kupuva{: gri`i .ako bide{ iznenaden: mala {teta poradi kavga .}e ima{ golemi zagubi vo raboteweto. IGLA . nevoqa . zaguba.ako kupi{: rasipni{tvoto te vodi vo propast .maten: propadnata nade`. ne gi razbira{ tu|ite maki.ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden .ako bara{ ne{to izgubeno: ne dozvoluvaj drugi da si igraat so tebe. `al. gri`a. smrten slu~aj .trudot }e ti bide krunisan so uspeh.ti ako izmami{ nekogo: te ozboruvaat. oskudica. ISKINAT .ako izgubi{: razdelba so sakana li~nost . bolest ako pie{ od izvor: iskoristi ja dadenata {ansa. IZGUBENO . IZLET .TANCUVAWE .ako si prisuten kade {to se igra: bogato nasledstvo.ostavi gi povicite od prijatelite. INDIJANEC . IZBEGNUVAWE NEKOGO . la`na nade`.ako ispla}a{ nekogo: kavga so prijateli.ako te izmamat: bidi povnimatelen i porazbran .zaboluvawe vo ku}ata. oskudica.ako vdenuva{: }e bide{ vo nezgodna polo`ba . IGRA^KI . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 37 38 . ISPRA]AWE .ako ja razgleduva{: skromnosta te vodi kon uspeh. dobro zdravje presu{en: nesre}a.drugi ako igraat: tie }e imaat zaguba.ako igra{: nesre}a. otka~uva{: smrt vo ku}ata.~ove~ki da vidi{: lo{i lu|e ja o~ekuvaat tvojata propast (za nekogo: dobar znak) .ako zgazi{: omraza. IZBRKAN . IZLO@BA .ako bide{: poni`uvawe.ako dobiva{: siroma{tija . IGRA NA SRE]A .S O N O V N I K IBRIK .bister: golema radost. nesre}a.ako ismevaat nekogo: }e ima{ neprijatnosti.od nekogo: bidi po hrabar i po energi~en. siroma{tija. qubomoren si . ISPLATA . vojna.ako go prodava{: nekoj te potkradnuva.}e zapadne{ vo kriza poradi neuspeh vo rabotata.ti ako iznenadi{ nekogo: ispolnuvawe na intimnite `elbi. ISPOVED . dobivka.zagubi vo rabotata. IZOBILIE SO NE[TO .ako ja skr{i{: `alost pove}e igli: golema kavga . S O N O V N I K IZMAMA .

solzi . JAJCA .ako lo`i{: }e izvr{i{ dobri raboti .ako gi vidi{ na drvo: }e se pro{iri krugot na tvoite prijateli.ako priprema{: oskudica . bidi strpliv. skapani: golema zaguba .ako gleda{: polesna bolest.steblo bez plodovi: bolest .lo{o jadewe: te o~ekuvaat neprijatnosti . JADICA . JAGODI . te{kotiite doa|aat ako go vidi{: uspe{no }e ja izvr{i{ zada~ata ako kopa{: qubovni pre~ki. JAREM .golemi gri`i.ako vadi{ od gnezdo: ven~avka so vdovecca .ako najde{: }e dobie{ ~esen bra~en drugar.golema dobivka. so podmituvawe nema da uspee{. oskudica. JAGNE . JA@E .ako fa}a{: povolni vesti. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K JADEWE .ako sobira{: }e ima{ dobra rabota . intrigi .ako jade{ zreli: }e u`iva{ vo qubovta. JAZBINA .ako jade{: ozboruvawe .ako jade{: veridba. JAZOVEC . J JASIKA .ako padne{ vo nego: vnimavaj.ako vidi{: kavga. }e dobie{ prijatni vesti .ako vidi{: ozboruvawe. JAREC .rasipani: bolest. JARBOL .vidi: DUVLO JAZIK . nasledstvo.ako go preskokne{: }e dojde{ do celta . veselba.ako gori: pazi se od zaseda .ako se kasne{ za jazikot: smrten slu~aj. pripazi na sebe.ako kr{i{: ozboruvawe.ako bere{: radost. dobivka. JAREBICI .nabrzo }e ima{ denovi ispolneti so zadovolstvo.vidi: KOW JAVNA KU]A . V E ^ E N K A L E N D A R 39 40 . JASLI .prazni: nekoj }e ti ostane dol`en. ma`a~ka.ispraven: sre}en brak . golemi te{kotii.ako jade{: kavga vo ku}ata. poni`uvawe.ako te spobrka: kavga so pretpostaveniot.ako jade{ vo dru{tvo: svadba. dolg `ivot . `alost.skr{en: kavga vo brakot.ako zakole{: ne se voobrazuvaj . deloven uspeh .nekoj }e ti podvali. lutewe. JABOLKA.ako dava{ na nekogo: blagosostojba .ako prinesuva{ na masa: {teta . JAGLEN . qubovna sre}a. JAZ .truli. bogatstvo ako jade{ `e{ko jadewe: pe~albarewe. sram. zaguba.od tvojata rabota nema{ mnogu korist.steblo vo cvet: sre}a.dobro jadewe: vleguva{ vo "pomirni vodi" .sram. prijatni ~asovi .ako boi{: pre~ki vo rabotata . jad . neprijatnosti ako kupuva{: blagosostojba vo ku}ata .zaokru`en si so sre}a.ITALIJA .ako jade{ sam: zdravje . gri`i.polni: dobivka. JAGULA . JAVAWE KOW . radost .ako jade{ zeleni: gri`i.S O N O V N I K ITALIJANEC . `ena~ka. odberi go patot po koj }e odi{.ako vadi{ (kopa{): posle golemiot trud te o~ekuva blagosostojba.ako pase: }e se sretne{ so protivnikot .yida{ kuli vo vozduh.ako vidi{: kratkotrajno zadovolstvo . sudewe .

bidi vnimatelen. gri`i. KALU\ER .dolgo patuvawe.ako pravi{: miren `ivot . kavga so pretpostaven. KAZNEN DOM . KAJMAK -PUTER . ozboruvawe. JAHTA . KAMENOLOM (MAJDAN) .ako jade{: za okolinata si somnitelen.taga. zaguba. neprijatnosti.zadovolstva. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 41 42 . neotvareni `elbi. neraspolo`enie . bolest. KAJGANA .ako izleze{ od kalta: }e se zagri`i{ za svojata idnina no }e se izvle~e{. JUNEC . KAMBANARIJA .nesre}na qubov. dobar po~etok za se . kra`ba.zaboluvawe. sram.ako go vidi{: }e dojde{ do nekakvo imot~e. malodu{nost .ako raboti{ vo nego: nema da bide{ nagraden spored trudot {to go vlo`uva{. KAZAN .{teta poradi nevnimanie. familijarna sre}a . razo~aranost. JATAK .}e izgubi{ dobar prijatel.ako vidi{: }e go smeni{ na~inot na `ivot. zavist. gri`i. nepriliki na rabota.S O N O V N I K JASMIN .ako se simnuva{ (slegnuva{): }e pretrpi{ neuspeh.}e ima{ rabota so sud. KAJSII .so prijatel: nekoj }e ti nanese te{ka bolka. nevoqi. JATAGAN (ANXAR) .ako gleda{ kavga: ozboruvawe . JASTREB . KAMBANA .opasnosta e vo blizina. KAKTUS . KAZNA .uspe{no rabotewe.vidi: GOVEDO K KAVGA . JUNA[TVO .ako bere{: sre}en brak. KALU\ERKA . pazi se od la`ni svetci.ako leta: pobrzaj so zapo~natata rabota.so li~nost od sprotiven pol: }e se zaqubi{ . mala {teta. JORGAN . qubovni ozboruvawa.ako kazni{ nekogo: sovesta ne ti e mirna. zgolemuvawe na imotot . KADA . KAMELIJA (CVE]E) .MAST.ne rizikuvaj vo rabotata. gri`i . JATO PTICI .kavga pome|u `eni: }e napravi{ nesvatliva gre{ka.}e sklopi{ korisno poznanstvo.ako slu{ne{: dobri vesti. blagosostojba.vidi: LILJA^E JUNAK.polna so voda: ima{ sopernik vo qubovta prazna: ti si "gazda" vo ku}ata .ako gazi{ te{ko: }e ima{ borba za opstanok.ako se kape{ vo nea: spremen si za neverstvo. JORGOVAN .}e te povikaat na gozba (sofra) ili nekakva sve~enost.ti ako yvoni{: smrten slu~aj. nesigurnost .ako se ka~uva{ na nea: delumno ostvaruvawe na `elbite . nema se' da ti odi od raka. kavga. KALENDAR . KAL .prijatelot ne ti e iskren. smrt.ako vidi{: sredba so qubenata li~nost ako go mirisa{: u`ivawe vo qubovta .kavga vo brak: novo prijatelstvo. S O N O V N I K KAZANXIJA bolest.si zapadnal vo lo{o dru{tvo.ako vidi{: si postanal-a voobrazen . nevoqa. `alost.}e ima{ rabota so sud.

ako vidi{: bolest .ako go vidi{: kavga so rodnini .na kopno: }e gi sovlada{ te{kotiite .prazna: nevoqi. KAPAR . KAPA . KAMILA .ako bere{ ili kupuva{: bolest vo ku}ata . KANDILO . neprijatni do`ivuvawa. kavga .bolest. KARNEVAL . KASA .ako ja izgubi{: nekoj ti e veren . KAM[IK . somni~avost.vo bistra voda: zdravje napredok .na voden breg: nema da uspee{ bez tu|a pomo{. KARTI .ako gleda{ drugi da igraat: ne~esno }e dojde{ do zarabotuva~ka.}e najde{ iskren prijatel. opasnosta te demne . KAMIN (OGNI[TE) . KASARNA .ako igra{: lutewe. patuvawe.ako zeme{ pari od kasata: gorko razo~aruvawe.ako gi sobira{: doa|aat sitni neprijatnosti i kavgi.ako oblekuva{ kostim za kapewe: kraj na qubovta ako vidi{ ili kupuva{ kostim za kapewe: neprijatna sredba. KAWON .dolgotrajnoto trpenie }e ti donese uspeh. KANARINEC .vo matna voda: zaguba na drago lice .ako ti dade meso: }e postane{ surov i nemilosrden ako bide{ mesar: `alost. nesre}ata }e te zaobikoli .ako vidi{: }e dojde{ vo oskudica .vidi: PORTA KAPUT . KAMILICA . dolgovi.ako vidi{: bolest. KAPELA .vo dru{tvo: zakana od po`ar . navreda.ako ja vari{ ili pie{: ozdravuvawe.ako vidi{: mala dobivka . pofalba na rabota .ako ja java{: }e ima{ nekakva promena vo ku}ata kon podobro. KAPINI .}e se najde{ vo lo{o dru{tvo.bez ogin: rabotata. navredi.polna so pari: bogatstvo . slu`bata ti e mnogu nesigurna.ako go vidi{: ti spremaat mamka ako pee: }e go pro{iri{ krugot na prijateli.sam: tvojata snaga }e dojde do izraz . KARANFIL . podobruvawe.radost. {teta.ednogrba: `ivotot ti e bez radost dvogrba: naskoro }e ima{ te{ki ~asovi .site prepreki uspe{no }e gi sovlada{. siroma{tija.ako go vidi{: }e ima{ prijatni momenti .so obleka: mo`nost da nasledi{ nekogo . qubovni intrigi. KASAWE .ako jade{: }e dobie{ neprijaten bra~en partner .ako si vo nego: nemir.ako kole: }e se najde{ vo golemi neprijatnosti . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 43 44 .ako kapardisa{ ne{to: ne se izlo`uvaj na nepotreben rizik. zadovolstvo. S O N O V N I K KAPEWE .drug ako se kape: }e se smiri{ so protivnikot. KASAP .S O N O V N I K KAMEWA .ako te kasne quboven partner: nekoj te mrazi. zaguba. TABOR . KARPA . LOGOR. si postanal lesnoveren .ako najde{: neo~ekuvana sredba. KAPIJA . sram ako te kam{ikuvaat: * ako te boli * }e bide{ bolen * ako ne te boli* golem deloven uspeh ako kam{ikuva{ nekogo: slegni malku podole mnogu se diga{.ako vidi{: razo~aruvawe. iznenaduvawe.gri`i.so ogin: }e dobie{ dobra rabota. gri`i. nesigurnost. KARAVAN .}e bide{ pritisnat od gri`i. va`ni vesti.od ku~e: {teta. KAMP. KANTAR . KANCELARIJA .ako bere{: nekoj mnogu te saka .taga.ako pali{: prijatni ~asovi.

nevoqa.vidi: XUXE KERAMIDI .polna: bogatstvo .vidi: [LEM KA^AMAK .ako ka{la{: pazi se od podlizurkovci i poltroni .ako la`no se zkolnuva{: }e do`ivee{ golema nesre}a.ako vidi{: }e se ute{i{ .protiv tebe spremaat zagovor. KLUPA . opasnost.S O N O V N I K zaguba.ako sviri{: neprijatni vesti . KACIGA . KELNERKA . KECEQA .kavga vo ku}ata. KLOZET . KLAVIR . KLANEC . beda.ako jade{ ili pie{: nezgodna poseta.nepotrebni izdatoci. gri`i. KIJAVICA .pazi se od upiklivi lu|e. prijatno iznenaduvawe. golema zarabotuva~ka. KIT .vidi: BAKARDAN KA^UVAWE NA RID .napredok vo slu`bata.vidi: PLETENKI KILIM . KATRAN .ako pa|a{ pri ka~uvawe: pre~ki. radost .ako najde{: dobivka.ako kolne{ nekogo: pripazi {to zboruva{.so ptica: }e si najde{ prijatel sli~en na tebe. qubovni intrigi. bogatstvo . kra`ba.ako ti dadat: sre}a vo qubovta.od zmija: }e te naklevetat. gri`i.skr{eni: solzi.gri`i.ako mele{: lutewe.vidi: PRESTILKA KIBRIT .dobivka. raspravija . konflikt so mo}en ~ovek. KAFANXIJA .ne nadevaj se na ni{to dobro. KEPEC . KAFEZ .ako izgubi{: mala karanica .}e dojde{ do celta .prazna: siroma{tija.pazi se od izmama. KAFE . KATANEC .izbegnuvaj dosadno dru{tvo.ako ima{ ka{lica: prijatelot }e te predade. KLU^ .celi: zdravje. KLETVA . KLADA .ako pie{: ozboruvawe. KISELO NE[TO . KACA .ako vidi{: sre}en brak.sovesta ti e nemirna. dosaduvawe . KLINCI . KLIN .od sviwa: }e bide{ bolen . KELNER . KA[LAWE .vidi: KOKO[KA KEJ (BREG KRAJ VODA) . sre}a.}e bide{ ismejan.ako dade{: flertuvawe .ako kupuva{: o~ekuvaj poseta . KINEZ .vidi: [AJKI KLOVN .ako vidi{: nepovolni vesti. KVA^KA .od kow ili drugo `ivotno: prijatelite }e te izdadat . maki. kavga so soprugot-soprugata. bolest.}e doznae{ va`na tajna. site opasnosti se zad tebe. KAFANA .ako vidi{: }e dobie{ dobra doma}inka.vidi: KAWON KLANICA . strav.`elbata }e ti se ispolni.prazen: }e se oslobodi{ od odvi{nite gri`i .dobivka. KLOP^E . kavga . KLASJA .te o~ekuva veselba.ozboruvawe.sudbinata ti e se polo{a i polo{a.}e do`ivee{ poni`uvawe.ako zboruva{ so nego: }e ima{ poseta od daleku. KLASTOVI. brak pa naskoro razvod iskreno zakolnuvawe: ti pretstoi nekakva parnica. KINO . KLE[TA .ako slu{a{: se vra}a{ na starata qubov. KITKA . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KIKI .ako ima{ golem V E ^ E N K A L E N D A R 45 46 . nevoqa . uspe{na rabota.ako si vo nea bez pari: neprijatno iznenaduvawe. bolest.ako sedi{ vo nea: dengubi{ . bolest.ima{ nekogo koj saka da te {titi.ako vidi{: }e odi{ na pat . nesloga. dobivka . sre}a vo qubovta .

gosti.zatvorena: opasnost.ako padne{ od kola: }e do`ivee{ neprijatnosti.otvorena: zaguba.ako kupuva{: }e doznae{ novosti.ubien: dobivka na kocka . ne {etkaj. KNIGA .ako vidi{ novi: nesre}a.oboen: ne se me{aj vo tu|ite raboti . KOMPLIMENT . zaguba na prijateli .privrzok so klu~evi: dobivka.dobivka. dobivka . mudrost .so spegnati kowi: bogatstvo .ako java{: dobivka.prazna: }e ja izbegne{ opasnosta ako ja turka{: siroma{tija. KONCERT .ako dava{: }e se voobrazi{. pre~ki.deloven uspeh.}e ima{ sitni neprijatnosti.bel: nepravedno si osomni~en .ako vidi{ iskinati: qubov bez vozvrat . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KOLEC . stegaat: raspravii vo brakot .ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: prijatno do`ivuvawe.ako kupuva{: nedostatok od pari .KOVA^NICA . KOZA .te o~ekuva golema dobivka.upla{en: V E ^ E N K A L E N D A R 47 48 .ako vidi{ tesni: }e bide{ vo nepriliki . gri`i .bolest. zgolemuvawe na familijata.ako kupuva{: zaguba na pari ili imot . nepovolni vesti .debela: }e do`ivee{ golema po~est i sre}a .dr`i se na zacrtaniot pat. KOW .bez kowi: otka`i se od namerite . dolgotrajna sre}a.zamrsen: }e zapadne{ vo opasnost.na jajca: rabotata }e ti se ra{iri.za slobodnite: naskoro brak za bra~nite: kr{tevka.ako pravi{: }e bide{ dobar doma}in . bolesta ti e na pragot .ti doa|aat prijatni denovi. KOV^EG MRTOVE^KI .doma}inka.so piliwa: sre}a vo qubovta. mali neprijatnosti .vidi: SOSED KONDUKTER .zaboluvawe vo familijata.ako te `ilat.naskoro }e se raduva{. lo{ glas .ako gi gleda{: ne se pla{i od prepreki .ako se~e{. dostoinstvo.ako prodava{: deloven uspeh.slaba: sram .ako vidi{ stari: nekoj }e te izmami. poni`uvawe. novi rabotni uspesi ako ~ita{: ~est.bel kow: gri`i . ozboruvawe. ven~avka.ako gori: lutewe. KOLEVKA . patuvawe. kavga . KOVA^ . KOMPAS .ako {tavi{: neprijatna no obvrzna rabota . KOLIBA .osedlan kow: }e gi izbegne{ opasnostite ako ti go osedluva{: nepromisleni postapki. KOM[IJA .LULKA . radost.ako primi{: ne im veruvaj na onie {to ti laskaat . spletkuvawe .vidi KELNER KONOP . siroma{tija. KOLNEWE .ako jade{: edna `elba }e ti bide ispolneta . lutewe . KOLI^KA .S O N O V N I K klu~: }e pretrpi{ nasilstvo . KOLA . kroi{: izmama.mrtov kow: makotrpen `ivot. KONDURI . KONEC .sre}a.surov ~ovek vo tvoja blizina. bezgri`en `ivot . KOLEWE @IVOTNO .ako pi{uva{: dobivka.polna: te o~ekuva te{ka rabota. KOKO[KA . KONOBAR . KOLA^IWA .ako petelot ja brka: ne im veruvaj na nare~enite prijateli .vidi: SANDAK KO@A .ako te kasne: pazi se od zlostornici . qubovni osvojuvawa .ako gi hrani{: harmoni~en brak ako kraka: lo{i glasovi.vidi: KLETVA KOMAREC .surova: delovni pre~ki . KOLBASI .

ako vidi{: nikoj ni{to ne ti mo`e . smrt vo oklinata `ivotinski: }e te napadne nesre}a.prazno: zaguba. klevetewe.ako ja se~e{.ako ti opa|a: gi la`e{ prijatelite.ako dobie{: ti zgolemuva brojot na neprijatelite. KOSA . navreda.ako go vidi{: }e dobie{ odgovorna rabota . TAKSIST . popravi se. bogatstvo.na lo{ pat si. pastuv: }e dobie{ neveren prijatel-prijatelka. potstri`uva{: poni`uvawe.S O N O V N I K neprilikite ti se zad petite . neprijatno patuvawe . KOPRIVI .ako bere{ kosteni: golemo isku{enie . kavga. vadi{: bogatstvo. zdravje. S O N O V N I K KOSA (SVOJA) .zdravje.{aren: nesloga vo brakot ili qubovta .so kola: }e dobie{ nepoznat dobrotvorec .ajger. veselba * za nekogo: bolest * . prijatelstvo. pari~na dobivka.ako bide{: pazi se od somnitelni raboti. KOSEWE .spletena: }e bide{ zasramen od ne{to raspletena: kavga so prijateli .~ove~ki: gri`i. KOWSKA POTKOVICA .ako jade{: dolg i miren `ivot.crna: sre}a. dobivka. visoka titula . potstri`ena: }e se oslobodi{ od te{kotiite.dobra zavr{nica na nekoja "akcija".iskinat: }e se posramoti{ .ofarbana: gi la`e{ prijatelite . smrten slu~aj. KOSA ZA KOSEWE .ako bide{: qubovni uspesi ako go vidi{: nemir.temen: ima{ prednost pred sopernikot . izmama .ako ja farba{: prijatelite te la`at .ako kosi{: te o~ekuvaat gri`i i te{kotii KOSKI .nov: dobivka.ako kopa{. KOPAWE .crn: crno ti se pi{uva .crn: }e se kara{ .crven: lo{i vremiwa .kratka: golemi finansiski zagubi . nagrada ako go potkovuva{: napredok vo imotot ili slu`bata ako padne{ od kow: deloven neuspeh . ~est.ako jade{: raspravija.kavga.pre{irok: V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 49 50 . KOCKAWE . golema qubov .crven: izmama.ako izgubi{: dobivka. KOLAR.ako si obrasnat so golema kosa: gri`i.dobivka na lotarija.na drug ako ja ~e{la{: }e bide{ prifaten od tvoite najbliski . vidi{. zaguba. oblekuva{ bel: sre}a vo qubovta i rabotata . te{kotii .ako se iz`urka{: nesre}a. kavga. bolest.ako nosi{. qubovni jadovi `olt: qubomora. lo{i prijateli. KOP^E .{aren: nepristojno odnesuvawe .star ili ne~ist: zaguba na ugledot. KOWU[NICA .upla{en ako go smiruva{: po~est.`enska kosa: izmama .ako bere{: ozboruvawe . klopka .dolga: golemi gri`i. KOPAN . blagosostojba .ako kopa{ ne{to: }e se otkrijat stari grevovi. poni`uvawe. KOPJE .vidi: SOSED KO^INA . KORITO . KOWANIK (VOJNIK) . kupuva{. KOREWA . gri`i . nesre}a.ako jade{: qubovna avantura. siroma{tija .ako si so kratka kosa.ako ja ~e{la{: posle malite nezgodi }e mo`e{ malku poslobodno da di{i{. KORMILAR . bolest . gri`i vo ku}ata. nevoqa.vidi SVIWARNIK KOSTEN . KOM[IJA . }e se zaqubi{ .na drug ako se~e{: napredok.bez kola: nesre}a. PAJTONXIJA.zakrpen: pove}e skromnost .obelena: slava.polno: dobivka . KOSTIM .

ako pluka{: omraza.gor~livi: nesre}a kiseli: bolest. veselo dru{tvo .ti ako si kradec: sre}a vo qubovta .sam ako krade{: kavga so qubenata-iot. zaguba ako ja molze{: nasledstvo.ako vadi{.kaewe.debela: rodna godina .ako go fati{: ti pretstoi opasnost . zaguba .~ist: bogatstvo.ako kroi{ ne{to: }e dobie{ ili }e dade{ ubav poklon.poln: zgolemuvawe na familijata.ako slu{ne{: lo{i glasovi. KRIV . zaguba. patuvawe. opasnost. zaboluvawe .ako vidi{: }e ima{ niza neprijatnosti .ako V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 51 52 .ako go ubie{ zakole{: te ~eka pustolovina. }e se oslobodi{ od gri`ite.drug ako ima: lutewe.od keramidi: miren `ivot .prijatelot ne ti e iskren.namesten: ubava idnina .ozboruvawe.dobri vesti.prazen: qubovta ne ti e vozvratena . dobivka. otkopuva{: sre}a.neureden: neprijatna vest ako le`i{ vo nego: bolest.svoja krv da vidi{: dobar znak za se {to }e otpo~ne{.prazna: siroma{tija. KROV . KO[NICA (P^ELNA) ."poln" : naskoro }e ima{ qubovna avantura . KRAVA .ako go vidi{: neprijatna avantura .pretesen: }e se najde{ vo oskudica. bolest . golema dobivka.S O N O V N I K postanuva{ nezasiten . KO^IJA .ako nosi{: opasnost. KREDA . napredok.ako bide{: omraza. KRASTA .}e zapadne{ vo dolgovi. KROMPIRI . KRADEC .sru{en: ti se zakanuva nesre}a. prazen: smrten slu~aj.ne~ist: siroma{tija.patuvawe. KREVET .ako vidi{ tu|a krv: smrt vo S O N O V N I K familijata. KRASTAVICA . KROJA^ . dobivka . KRV . vernost vo brakot .ako krium~ari{: povik za svadba. KRIUM^ARI ([VERCERI) .ako pie{: dobivka . nesre}a. bolest. dobivka ako jade{: beda. sram .vidi: INVALID KRIEWE .ako jade{: qubovni uspesi .ako padne{ od krov: }e do`ivee{ golema ~est. KRNAK .KA . kavga.ako go vidi{: }e se smiri{ so neprijatelite .ako vidi{: ostavi gi somnitelnite raboti .drven ili slamen: }e te izneverat prijateli . KRVAV . KO[ULA .ako go zatekne{ da ti krade ne{to:}e izbegne{ nesre}a . KROKODIL .od nos: radosna slu~ka .rasturen. siroma{tija.ako krade{ so drugi: te o~ekuvaat neuspesi . KRA@BA .ako oblekuva{ ili soblekuva{: sre}ni priliki. lutewe. mnogu radosti.}e zapadne{ vo dolgovi. razo~aruvawe . tagi. oskudnost .ako go goni{: bidi vnimatelen kaj novata qubov.ako kupi{: nepotrebno se rasfrla{ . KROMID . nepotrebni tro{oci.ako bere{: }e se izraduva{ . skr{en. lutewe. KRAVATA (MA[NA) . neuspesi .ako dobie{: neobi~na slu~ka . lo{i vesti.sovesta ne ti e mirna.ako ima{: zdravje. KRILA . zaguba.polna: bogatstvo. sre}a .ako ja vidi{: kratkotrajna sre}a . maki. KO[ . poni`uvaqe.poklon: neuspe{na rabota . isku{enie .ako otkrie{: izgubenoto }e go nadoknadi{. KRAKAWE .slaba: siroma{na godina. raspravija.PAJTON .ako tebe ti ukradat: }e izgubi{ drag prijatel. KRZNO . solzi. opasnost . dobivka.skapoceno: dolgovi. nelagodnosti.

novi obvrski. KUM . bolest . KRPEWE .sekiracija.vidi: STUD LADILO . za bra~nite .sam ako ja ru{i{: napredok vo familijata. KR^MAR-KA . dobivka.ako ti e sru{ena: na V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K glavatarot vo ku}ata mu se zakanuva smrtna opasnost.starinska: neispolneti qubovni `elbi . radost.slepa qubov. LAVINA . izmama. KRT .ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od gri`ite ako ja vidi{: }e te ograbat. bednost . jad.opasnosta ti se pribli`uva.ozboruvawe. nesre}a. KR[TEVKA .ako bere{.ako kupi{: blagosostojba . qubov .}e ima{ golemi te{kotii vo rabotata.ako luta{ niz nego: gri`i i nevoqi. poseta od daleku * za nekogo* strav.nasledstvo. KULA . KRST . LAVIRINT . gri`i. za grev. opasnost. KUKAVICA . KURIR .}e ima{ kratko patuvawe.drvoto vo cvet: u`ivawe vo qubovta .MEANA .slepa qubov.ako bide{ kum: za nebra~nite .veselo dru{tvo. dobri dejnosti .oskudica.zdravje. KR^MA . KR[EWE . bolest. L LABORATORIJA .ako jade{: radost .ako go lovi{: dobrinata so dobrina se vra}a . KUPUVAWE . lo{i vesti. bolest.ako krpi{ ne{to: nesre}a. kavga so sosedite .ako go vidi{: }e i se dopadne{ na golema (mo}na) li~nost.nesloga.vidi: GOTVA^-KA KUGLAWE .ako go vidi{: }e dobie{ poklon *za nekogo* kavga .ako te napadne ili kasne: kavga poradi pari.ako lupi{: gri`i. KU^E LOVE^KO .ako gori: zaguba. KU^E .zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i .ako go ubie{: }e dojde{ do mo} i ugled .ako te la`at: nekoj }e te nasamari. V E ^ E N K A L E N D A R 53 54 . nesre}a . smrt vo familijata .brak. KUFER . dobivka.so brza i re{itelna rabota }e dojde{ do uspeh. LAD . pokajuvawe. KU]A SVOJA . trese{: uspeh na site poliwa .zaludno gi tro{i{ parite.zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i.gnili: nesre}a . neraspolo`enie. dobivka.ako te goni: zaguba .sre}a.}e ima{ nepredvideni tro{kovi. dobri vesti . bolest.pari~en: pari~na dobivka.vidi: GLASNIK KUSOK .ako la`e{: neuspeh. KUKLA . KUNA .ako ima{: gri`i .radost. KU]NA POMO[NI^KA . uspeh vo rabotata.nova: uspe{no }e gi sovlada{ te{kotiite. KU^E -R'T . gri`i. lo{i raboti.ako go rani{ ili ubie{: tvoite protivnici }e pretrpat zaguba *za nekogo* nesre}a .ne se me{aj vo tu|ite raboti. KRU[A . lutewe. zaguba.ako go vidi{ ili da go igra{: }e najde{ mo}en za{titnik.ako lae ili r'`i: lutina.ako pravi{: napredok. kavga so familijata. zdravje.besno ku~e: prijatelot ti postanal nepriajtel. LAV .S O N O V N I K sadi{: blagosostojba. veselba. LAGA . KUVAR-KA .ako ja prodade{: zaguba . KRTINI .

LEI ( VO BAV^A) .}e pati{.ako vidi{: bolest. prijaten apetit . LETO . bolest .vidi: LADILO LETAWE .}e bide{ posramoten.S O N O V N I K LA\A .ako tone ili gori: zaguba.ako pie{: nekoj }e te prepla{i. LETVI .sam ako zema{: pazi se od pija~ka.seriozno zaboluvawe. `alost .`elbata }e ti se ispolni. dobivka . mali neprijatnosti . LEB . prinova vo familijata. LEKOVI . LA@ICA . radosta ti e so kratok vek. radost ugasnata: smrten slu~aj vo blizina. LAE@ OD KU^E .vo gnezdo: }e dobie{ poklon ako gradat gnezdo: qubovni i delovni uspesi. dobri prijateli .ti ako se lizga{: pazi se da ne te nasamarat. neprijatni vesti.vidi: LINEJKA LEPEWE .ako jade{: bogatstvo.ako laska{: }e se razo~ara{.ako kova{: smrten slu~aj.ako slu{a{: bidi vnimatelen .ako gori: `elbata }e ti se ispolni. LA@NI ISPRAVI .ako se vozi{: dobri vesti. LENTA .ako letaat: }e dobie{ prijatna poseta . sre}a.ako vidi{: bez potreba ne se doveruvaj na prijatelite. LEKOVITI BILKI . LEBED .golema: }e se najde{ vo prijatno dru{tvo.ako zboruva{ so lekar: `elbata nema da ti se ispolni.ako ja vidi{: pazi se od ozboruvawe. LASKAWE .ako padne{: razo~aruvawe.vo pristani{te: smrt vo familijata .}e u`iva{ vo doma{na sre}a.neprijatno iznenaduvawe.vo bura: opasnost se nadvisnala nad tvojot dom o{tetena ili nasukana: }e dojde kraj na tvoite maki.mala: skromna slu`ba .golema: nenadejna sre}a .ako vletuvaat vo ku}ata: nenadejna sre}a i radost .so sprotiven pol: }e te ubedat iako si nevin .ako vidi{: uspeh. nesre}a ako dava{ na drug: sre}a. LASTOVI^KI .}e te ograbat. lo{i vesti. LE[ .za zdravite: da ja ~uvaat delovnata tajna. radost .na treva: }e si najde{ uteha za srceto. LASICA .sre}a vo brakot. LIZGAWE . LEWIR . quboven sostanok okosena: zaokru`en si so zavidlivci. LIVADA . LIKER .ako lepi{ ne{to: sovesta ne ti e mirna. V E ^ E N K A L E N D A R 55 56 . LEPEZA . LELEK PO NEKOGO . LALE . LAMBA .}e u`iva{ vo familijarna sre}a. neprijatni promeni. LE@AJ .ako ja vidi{: radost.mala: udoben `ivot. kavga so qubeniot-ata. blagosostojba vo ku}ata. kratkotrajna neprijatnost .visoko: dolgo patuvawe.za bolnite: ozdravuvawe . svadba.ako mesi{: te o~ekuvaat golemi gri`i . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LEN .sam vo krevet: `alost taga .}e se zdobie{ so ne~ija doverba.ako pe~e{: sre}a i zadovolstvo vo familijata .ako bere{: }e se oslobodi{ od makite ako jade{: bolest. dobivka .doa|aat posre}ni denovi. LA@NO SVEDO^EWE . LE@EWE . blagosostojba. sre}a .ako ja ubie{: }e bide{ pritisnat od pove}e nevoqi i gri`i.rabota so sudot.neokosena: radost.}e se zbogati{. nesigurna qubov. LILJAK .ne bidi tolku gord i lekomislen. LEKAR .na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost .vidi: MRTOVEC LE[NICI . zaguba.vidi: VRVCA LE@AJ . LA\AR .

bleskav: radosna slu~ka vo ku}ata .ako go vidi{ normalno: zaboluvawe bledo: izlo`en si na golema opasnost .rabotata nema da ti napreduva. LOPATA .suvi: }e dobie{ poklon *za nekogo* bolest.kratka radost. lo{i raboti.ubavo ili razubaveno: sre}en brak . LUBENICA . LIFT .na race: ne~ista sovest.vidi: KAMP LOZJE . bolest.radosni vesti.ako ja vidi{: sre}ata }e ja pobara{ daleku od ku}ata .nesre}a LOVE^KI ROG . opasnost.ako ja vidi{: }e go otkrie{ la`niot prijatel .se {to }e po~ne{ }e ti odi od raka podma~kano "kako po loj". LOJ .osvetlen.kratkotrajna radost.ako lovi{ vo pole: neprijatnosti.ako go skr{i{: lutewe. sre}a .ako ima{ {teta od luwata: so golema maka }e dojde{ do uspehot. LOVCI . prijatni vesti .vidi: ^EREP LOV . gri`i.malku korist od prijatelite.ako go krie{: lo{ glas .ako ja fa}a{: }e te izmami liceto na koe mu se dodvoruva{ . LIPA . LOVE^KA OBLEKA . kavga . taga ispopa|ani: `alost poradi razdelba.naskoro }e patuva{.neubavo ili ostareno: golemi gri`i .mal: blagosotojba . LUDNICA .ako lovi{ vo {uma: zdravje . mala dobivka.nesre}a na dogled. sitni izmami .ako go vidi{: nekoj }e te izmami.veselba V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LOVE^KI NO@ . LONEC . novosti. LUDAK . dobri vesti. zdravje.ako gi vidi{: prijatelite te la`at. LULKA . LUD. kavga.izgasnat: nesigurni raboti.S O N O V N I K LILJA^E . LOVE^KO KU^E .prazen: razo~aruvawe poln: }e ti postane nepodnoslivo.ako se vrati{ od lov "prazen": razo~aruvawe.*za nezadol`enite* dobar znak za sekakov po~etok.ako vidi{ nepoznati lu|e: gri`i.ako si vo nea: rabotite }e ti odat nadole.OKOVI . LINEJKA .zeleni: "puka{" od zdravje .ako vidi{: bezgri`na idnina. LIMAR . LOTARIJA .ozboruvawe.ako najde{: dobivka. prijatno iznenaduvawe. LISICI .ako kupi{ talon: zaguba . LUMPUVAWE .ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od makite ili opasnostite.ako raboti.JORGOVAN .pazi da ne postane{ lo{.nasmeano: qubovna sre}a .qubovta ti e na dofat na racete. V E ^ E N K A L E N D A R 57 58 .pazi se od sopatnikot.ako se ka~uva{ na nea: `elbata }e ti se ostvari berewe cvet: baknuvawe. LICITACIJA .*za zadol`enite* zlo . LULE . LUSTER .ako vidi{: dobro razmisli pred "akcijata" ako pu{i{: miren `ivot. neispolneti qubovni `elbi. LOVE^KA HAJKA . qubomora.ako se ogleduva{ vo voda: ugleden i dolg `ivot. inaet . LUWA .ako vidi{: najposle i ti }e bide{ sre}en.golem: }e se kara{ . LIMOW . LOKOMOTIVA . LOBAWA . LOGOR . LU\E .polo`bata ti e razni{ana . LISJA ([UMA) . baboti: opasnosta e vo blizina.ako vidi{: bolest .bidi povnimatelen vo izborot na prijatelite.ako ulovi{ ne{to: sre}a na lotarija (bingo). LICE (SVOE) .nekoj }e ti pomogne vo nevoqa. LISICA .

spasenie .nekoj }e se obide da te izmami ili ograbi. neprijatnosti. QUBOVNI DO@IVUVAWA .sre}a vo qubovta. gri`i .odi{ kon pomiren i posre}en `ivot .ako e umrena a ja sonuva{ deka e `iva: dolg `ivot.retka: sre}a. sre}ata ti se nasmevnuva . mala dobivka. taga .ako primi{: nezadovolstvo ako ispra}a{: intrigi.ako izjavuva{: sre}a. V E ^ E N K A L E N D A R 59 60 . QUBOVNIK-CA .S O N O V N I K LUTAWE . prijatni spomeni. bolest . bolest.ako go java{: poleka no sigurno odi{ kon uspeh.pazi se od zlobni lu|e.gusta: bolest. MALINI . napredok.za nepoznat: nesre}a. radost qubovni fantazii: sramot ne mo`e{ da go izbegne{.ako ja-go izgubi{: od ubavo ima poubavo . QUBOVNO PISMO .vidi: TEMJANU[KA QUBOV .neo~ekuvana prijatna promena.ako bide{: te ozboruvaat . MAGEPSNI^AR . MA@EWE .za nekogo: zaokru`en si so lagi.ako ja vidi{: prijatni vesti }e slu{ne{ . MAZGA-MULE . izmama.ako no}eva{ kaj nea-nego: `elbite }e ti se ispolnat. MANEVRI .pazi se od poltroni. S O N O V N I K M Q QUBI^ICA . MANASTIR .crno magare da vidi{: radost.ne veruvaj na se {to }e ti ka`at.ako vidi{: ti pretstoi kavga. prijatni migovi.ako gleda{: nekoj }e te izmami. V E ^ E N K A L E N D A R MAGARE .ti ako se luti{: }e ima{ vesel sostanok. QUBOVNICI .ako ja-go smeni{: pazi se od la`ni vetuvawa .ako jade{: qubovna kavga.ako ti umre: nesre}a. MAJMUN .ako luti{ nekogo: }e dobie{ nov prijatel . ne o~ekuvaj mnogu od drugi.so nea da zboruva{: uspe{en potfat . prijatni ~asovi qubovna igra (flert): naskoro sre}a. sre}ata ti se nasmevnuva .ako bere{: posle te{kotiite o~ekuvaj blagosostojba . si zapadnal vo nepriliki.so nepoznato lice: }e ima{ intimna vrska so lo{a li~nost . MAGLA . trpenie .so poznato lice: }e ima{ qubov na jave .ako ima{: igra{ opasna igra . MAJKA .vidi: TALKAWE LUTEWE . QUBOMORA .so nevin-a: beda i napast. bolest.za poznat: radost.ako se karate: se }e se doznae . MAMUZI .ako sretne{: povtorno }e se zaqubi{.

ako gotvi{: sre}a. neverstvo . MA^ .ako jade{: bolest vo ku}ata. MENUVAWE . ja krijat tvojata vistinska vrednost.vidi: KUSOK MARGARIN .taga. nepotrebni tr{kovi . opasnost .ako te izgrebe ili kasne: neprijatni do`ivuvawa .so ma~iwa: beda. zarabotuva~ka .za nebra~nite: qubovni sredbi. MA^KA .zgotveno: sre}a.pazi se od potka`uva~i.ako jade{: uspeh vo rabotata . MA[NA .ne{to vo kujna: sitni raspravii vo ku}ata. kratkotrajna sre}a . izmama. MASA@A . MATI^AR . bolest .gi la`e{ prijatelite. MATARA .MASKENBAL .ako ma~ka{ na leb i jade{: zaokru`en si so lo{i lu|e so lo{i lu|e. qubovni avanturi . MAST .prazna: otka`i go patuvaweto . MESO AKO JADE[ .ako vidi{: izmama. MESE^INA .po{tenska: vesti od daleku.preokupiran si so sitni gri`i. po`ar . sram ako vidi{ da se ma~uvaat: zaguba na sakano lice.ako pe~e{: }e ima{ golemi tro{kovi. kavga vo ku}ata .za nekogo: prijatno iznenaduvawe.ako vidi{: la`ni prijateli. MAWAK . ne si dovolno iskren.deloven neuspeh. napast .`e{ko: }e se dosaduva{.ako ja miluva{ ili hrani{: dobrinata ti se vra}a so neblagodarnost. MANEKEN .ako jade{: nezgodni qubovni igri. MASKA . METEOR .ako pie{ od nea: zaboravi gi jadovite. MA]EA .}e se odoma}ini{. seriozno predupreduvawe.kratkotrajna qubovna sre}a. MASA . MELNICA . MESAR .ako cedi{: mala zaguba.ako go vidi{ na nebo: sre}ata ti e kratkotrajna. MENICA . MENUVA^NICA . MESEWE .ako te ma~at: }e bide{ faten vo prequba ako gleda{ ma~ewe: neprijatno do`ivuvawe ako ma~i{ drugi: }e bode{ opkru`en so gri`i i nevoqi. MASLINKI . nepriliki. METLA .polna: veselba .ako mjauka: neprijatni slu~ki .vidi: VODENICA MELNICA ZA KAFE .ne davaj pari i ne prifa}aj da bide{ garant.crna ma~ka: nesre}a. so`aluvawe.spremena: doma{na veselba. siroma{tija. {teta.steblo: sre}a.ako vidi{: sre}a vo qubovta .ako mete{: naskoro sre}a devojka ako mete: naskoro }e se oma`i.vidi: KRAVATA MED .ako kupuva{: sre}a na kocka.ako se ma~uva{: neostvareni `elbi ako te ranat: prijatni qubovni ~asovi .S O N O V N I K MANTIL . kra`ba.ako smenuva{ ne{to: }e ima{ neprijatnosti. V E ^ E N K A L E N D A R 61 62 .vidi: KASAP MESO .te omalova`uvaat.ako vidi{: nasledstvo .ozboruvawe. MEREWE .ako ja otepa{ ili tepa{: eden neprijatel pomalku .bela: pazi se V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K od licemeri . MARKA .ako rani{ nekogo: deloven uspeh. blagosostojba . MEKICI . korist .ako vidi{: }e dojde{ do ugled i po~ituvawe ako go skr{i{: smrten slu~aj. MA[A . MA^EWE .nesre}a te demne.ako jade{ ma~e{ko meso: bra~en razvod .presno: bolest. kavgi. sram.pazi se od izmama. dobivka.za bra~nite: sre}a vo brakot .}e bide{ strojnik. smrt .

bolest vo familijata. MITO .ako dava{: radost.ako se vozi{ po moreto: nadevaj se za nagrada.ako primi{: siroma{tija.razbraneto: gri`i. u`ivawe .ako igra{ so eden od niv: naskoro brak . MLAD AKO BIDE[ .burno: mnogu napori vo qubovta i rabotata .izmama ME]AVA . MISA .vidi: BENKA MLEKO . raspravija.ako jade{ ili ti gi dadat: radost.premnogu si osetliv .osetliva . MOLIV . uspeh vo V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K raboteweto .ako moli{ nekogo:}e se poni`i{ nekade ako se moli{ na bog: `elbata }e ti se ispolni ako se moli{ vo crkva: povtorno }e se nadeva{. bidi povnimatelen .za starite: veselba .ako iskinala nekogo: smrt vo familijata.vidi: SLU@BA VO CRKVA MISIRKI . MORKOVI .ako te napadne: ti spremaat stapica . voobrazenost. zaguba .jak: }e se najde{ vo nezgodna situacija.ako gi baknuva{: veselba na svadba ili kr{tevka . nepriliki. dobivka.ne bidi mnogu radoznal.te o~ekuva dolg pat.ako vidi{: lesno }e se izvle~e{ od neprijatnata situacija.ako go lovi{: }e ti ja zamatat sre}ata. MOLER . dobivka.ako ja ubie{: neprijatelot }e ti nastrada .ako podmituva{ nekogo: pazi se od ne~isti raboti.nevesta vidi: @ENEWE . MOLWA . MLADO@ENCI .ako go vidi{: nesloga.MA@EWE MIRAZ . MOV . radost .ako le`i{ na nego: zdravje.ako vidi{: radost.ako vidi{: site ne ti se prijateli.lupen: gri`a. MIEWE .ako vidi{: }e se zdobie{ so golemi zaslugi .ako rika: si padnal vo nemilost . MILUVAWE .ostavi gi "ne~istite" raboti. MORNAR . sre}a . beda . MOLEWE . MILOSTIWA .ako gi vodi{ na ven~avka: }e ti se ispolni nekoja `elba .ako bide{ mlado`enec . te o~ekuva neprijatna dol`nost . V E ^ E N K A L E N D A R 63 64 .nelupen: radost.slab miris: sre}a .}e ~eznee{ za dale~ni kraevi. dobivka.ako pomine{ preku nego: }e se oslobodi{ od te{kotiite .ako vidi{: `elbata nema da ti se ostvari. MIGDAL . MLADE@ . MORSKA BITKA .ako miluva{ drug-a: razo~aruvawe vo qubovta.na nebo: bolest.nenadejna radost.veselba.PENKALO . blagosostojba.ako zboruva{ so nego: doa|aat lo{i vremiwa . MOLEC . MIDER . MORE .vidi: KIT MOST .mirno: spokoen `ivot. radosna slu~ka . MORSKO ^UDOVI[TE .S O N O V N I K METRO .nekoj }e ti se izraduva.}e pretrpi{ neuspeh na rabotnoto mesto. dobri raboti. . bogatstvo.vidi: RUBA MIRIS .ako se mie{ so ladna voda: naskoro gri`ite }e bidat zad tebe.ako ja vidi{: dobivka na kocka .ako se mie{ so topla voda: zdravje. MORSKI BREG . zdravje. kavga o{teten: golem strav }e pretrpi{.ako gi kole{: mnogumina ti zaviduvaat. sekiracija. kavga. ME^KA .ako bide{ mornar: qubovni avanturi na patuvaweto. MOBILIZACIJA .za bolnite: zdravje.

MRZA . MRAVJALNIK . MRTOVEC .ako se lizga{: pazi se }e te nasamarat . MRAZ .za le`ewe: golem deloven uspeh.}e se razdeli{ od tagata.ako gi lovi{: nekoj }e se obide neosnovano da te obvini.}e izraduva{ nekogo. NADGROBEN SPOMENIK .ako se izmokri{ vo krevetot: bolest.ako gi vidi{: gri`i.ako miruva ( ne raboti): ne{to te ma~i.ako odi{ po nego: rabotata ti e nesigurna i so opasnosti .ako kopa{: za da uspee{ treba pove}e da se trudi{. MRTOVE^KA KOLA .ako ja soble~e{: }e pretrpi{ {teta . zdravje umreniot ako e `iv: tvojata taga }e bide kratkotrajna . sram. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 65 66 .ako odi{ zad nea: beda.ako ja vidi{: nenadejna sre}a .vidi: TEMNINA MRE@A .ako raboti: strpi se nese luti tolku . MRAK .celuvawe na mrtviot: tajni raboti . zaguba ako gi gazi{. propast.ako ja oble~e{: dobivka.lesnoumnosta ti se osvetuva.ako sonuva{ da mokri{: zdravje i dolg `ivot . bolest. NAMIGNUVAWE . MRE@A ZA RIBOLOV .ako navredi{ nekogo: prijatel }e te razo~ara .`alost NAMETKA . te{kotii. sram . bolest . dobivka. MO^URI[TE .ako slu{a{ ubava muzika: radosni vesti ako slu{a{ lo{a muzika: ti se zakanuvaat no ne se pla{i. MO^KA .ako padne{: na sekogo mu veruva{ . MUSE .ako le`i{ pome|u mrtovci: smrt .ako dobie{: mali tro{kovi .S O N O V N I K MOTIKA . propast .nevernost vo brakot. se {to leta ne se jade.ako mrtvite o`iveat: sre}a. MU[I^KI .ako te navredat: }e stekne{ novi prijateli.naskoro }e te pretrupaat gri`i. zaguba. nesre}a. napredok.mnogu mrtovci: prijatno do`ivuvawe.zaguba. strav . NAJDEN^E (KOPILE) . te{ki vremiwa .mnogu {iroka: }e te izigraat .ako si mrtov: dolg `ivot.pogrebuvawe: bogata ven~avka . MUZIKA .ako vidi{ da pletat mre`a: pazi se da ne bide{ "uloven" na delo. ubiva{: }e ti bide izrazena nekakva ~est.vidi: @DREBE N NAVREDA . NADGROBEN GOVOR . uspeh .ako vidi{: te o~ekuva te{ka rabota .ako bide{ mrzliv: smrten slu~aj.vo ku}ata: bolest.drugi ako se lizgaat: uspeh.ako gi vidi{: gri`i. NAGRADA .nametka za posle bawawe: smrten slu~aj.naprazno se nadeva{.bolest. promena S O N O V N I K kon podobro . sitni nesoglasuvawa. MRAVKI .ako dade{: ti spremaat klopka. zabraneta qubov. MOTORCIKL . MOTOR ili nekakva ma{ina . MRAZ (GOLOMRAZICA) .ako ja vidi{: kavga.

golema radost vo ku}ata.ako go izgubi{: smrten slu~aj. dobra polo`ba. NARAKVICA (NAKIT) . opasnost rumeno: golema dobivka. NAPRSTOK . prijatna poseta . radost . NEMA[TIJA .ako drug e vo nesvest: sre}ata ti se nasmevnuva. propast.zlatna: naskoro radost.xebno no`e: neuspeh. NESVESTICA . zaguba .ako nosi{: }e do~eka{ dlaboka starost. NASIP .vedro: uspeh vo rabotata.ako najde{ ne{to: ne o~ekuvaj ni{to dobro. }e te gonat .polni: dobivka. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 67 68 .ako bide{: poni`uvawe .ako padne{ vo nesvest: ostavi ja zapo~natata rabota. NEM . kavga. NOVOSTI .mali nesoglasuvawa vo qubovta. obrabotena: uspeh vo ku}ata neizrabotena: ti si slab doma}in . NA]VI .bolest. smrt.S O N O V N I K NAKIT . NAO^ARI . NIMFA .doma}inka . NESRE]A .ako bide{: }e dobie{ lo{i vesti.ako poklonuva{: ima{ sre}na raka vo biznisot . NEVIDLIV .`elbata }e ti se ostvari. NERASPOLO@EN .ako bide{ nevidliv: zaludno se nadeva{ .nerodna: bolest . nepotrebni tro{oci . NOVORODEN^E .ako ja obrabotuva{: sigurna dobivka . bolest. gri`i.ako izgubi{: neprijatno iznenaduvawe . kavga . ti doa|aat podobri vremiwa.obi~en: bolest vo ku}ata.izorana. dobivka. izmama .ako go sretne{: neo~ekuvani te{kotii i gri`i .ako dobie{: siroma{tija .golem: gri`a.ako kupuva{: }e zapadne{ vo dolgovi.ako najde{: bidi {tedliv pa }e uspee{ .ako te napadnat: }e ima{ nekakva neprijatnost. NI[ANEWE VO NE[TO .ako ti dadat: }e bide{ vovle~en vo ne~esni raboti ako izgubi{: }e pretrpi{ {teta. bogatstvo. zaguba. NIVA . NASLEDSTVO . ~est. NAKISNAT . pre~ki.izorana i povle~ena (branosana): te{ka bolest.ako slu{ne{: promeni vo `ivotot.ako se sretne{ so nevidlivi: ne dozvoluvaj da bide{ zbunet.neprijatnosti. NOVOGODI[NA ELKA . NOV^ANIK . NAKOVALNA .ako vidi{: nagrada. S O N O V N I K NEVINOST .svoe: `elbata }e ti se ispolni tu|o: sre}a vo ku}ata.vidi: PARI^NIK NO@ . ugled vo dru{tvoto prazni: neprijatno dru{tvo.ako nosi{: }e dobie{ poklon. NAPADNAT . bolest .ako ja izgubi{: }e pretrpi{ golem sram.ako go vidi{: `elbata }e ti se ispolni . nema{tija.uspeh.ako trpi{: tvojata dobrina }e bide nagradena.'r|osan (korodiran): bolest. NAO\AWE . opasnost. blagosostojba.mal: kavga.}e te snajde nekakva te{kotija.ako se kiti{: prazni `elbi.rodna: udoben `ivot . sre}en brak.ako najde{: nekoj }e te izraduva . sre}ni momenti obla~no: nesre}a. lutewe srebren: `ivot bez problemi. NASTINKA . NEPRIJATEL .crveno: kavga. raspravija. laga .ako vidi{: premnogu si skromen. NEBO .ako o~ekuva{: }e se oslobodi{ od site gri`i i nepriliki . beda.ako do`ivee{: prijatelska uteha.ako go pobedi{: se e dobro koga dobro }e se zavr{i.obrazdena: smrt .

ako {eta{ niz nego: bezgri`en `ivot.ako gi skr{i{ ili izgubi{: poni`uvawe. NOKTI .ako vr{i{: ti pretstojat uspesi.}e ti dojdat nesakani gosti.vidi: KLOZET NURKAWE . OBUVKI .ako oblekuva{ deca: radost. OVCI . smrt. NOJ . O S O N O V N I K OBETKI .ako nosi{: }e doznae{ ne~ija tajna . neprijatnosti .na drvo: dobri izgledi za rabota .drugi ako nurkaat: nekoj }e te izmami. du{even mir. radost.nasledstvo *za nekogo* nezgoda.bolni: nesre}a. NOZE . siroma{tija.vo ko{nica (sobrano): unapreduvawe vo rabotata. sekiracii.vidi: PALATA OBLACI . blagosostojba. {teta . NOS .mali.novi qubovni vrski.ako kole{: siroma{tija.neubavi: novi prijateli . }e bide{ obespraven .vo cvet: sre}a. OBO@AVAWE NEKOGO .ako gi mie{: bolest. ne se vpu{taj vo rizici.golemi. beluzlavi: sre}a.ote~eni: veselba. OBLOG . solzi. OBLAKODER .blago ovo{je: dobro zdravje. NURKAWE VO VODA . OVO[KI .ako gi stri`e{: nesre}a. star: bidi poskromen vo `elbite *za nekogo* dobivka.ako vidi{: dobivka. OVO[JE AKO JADE[ . dolg `ivot.ako go vidi{: deloven neuspeh. kavga .ubavi: kavga . patuvawe . kavga so qubenata qubeniot . OVEN .FUSTAN .ako gi ureduva{: {teta.ako ostane{ bez nos: navreda. NU@DA .iskinat. NO]NICA . bolest.ako se~e{: ne primaj soveti od sekogo.ako go zakole{: `alost vo ku}ata. ostavi gi tvoite maani (nedostatoci) ako te poslu{a: iskrena prijatelska pomo{.{teta. sre}a . OVO[JE . radost ako go trse{: ima{ dobri sosedi. brakolomstvo. OBLEKUVAWE KOSTIM . tvrdoglavost . bogatstvo.golem: radost.mal: {teta. sre}a vo qubovta.na pa{a: napredok. nesre}a .PI@AMA . }e izgubi{ prijatel. familijarni trzavici . NOK[IR .nesre}a vo familijata.}e te vovle~at vo neprilika.ako kalemi{: napu{ti gi lo{ite naviki bez plod: bolest.ako ja soblekuva{:qubovni i delovni uspesi. OVO[TARNIK . NU@NIK . te{kotija.ako vidi{: nesoglasuvawa vo qubovta .ne o~ekuvaj ni{to dobro od okolinata.sam: }e se otkrie tvojata tajna . qubovna avantura . zdravje.ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata. mili gosti . NOSILKA .kiselo ovo{je: beda. veselba . igranka .S O N O V N I K NO@ICI .ako go vidi{: `enata }e te napu{ti ili }e te izneveri. pomala zaguba.ako se nurka{: beda.ako oblekuva{ drug: pomaga{ nekogo koj ne te zaslu`uva .sam: nema lesno da dojde{ do celta . taga.ako vidi{:novi qubovni vrski.na zemja pod stebloto: nevoqa. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 69 70 . NOSA^ . crni: nezgoda. NO] .nov: nekoj te ozboruva . OBLEKUVAWE . qubomora.

OLTAR . ODLIKUVAWE .ako ja koristi{: te{ko zaboluvawe.stavawe okovi: brak. veridba.zlatna: gri`a .ograda od `ici: blagosotojba .ako ja vidi{: nesre}a . blagosostojba i sigurnost.ako ja ru{i{: go gubi{ ugledot vo dru{tvoto .nova: kavga .za bra~nite: dobivka. OKLOP . planovite }e ti se ispolnat . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 71 72 .ako dobie{: nova qubov skinata: `alost .skr{eno: nesre}a.celi: gri`i .ako oglasuva{: zaludna nade`.te o~ekuva visoka polo`ba ili odlikuvawe. {teta .golem ogin bez ~ad: sila.ako ja gradi{: nesloga vo ku}ata .za nebra~nite: brak.ako vidi{: opasnost .ako izgubi{: }e te snajde nevoqa .obueni: sre}a. podobruvawe na `ivotot . }e se oslobodi{ od gri`ite *za nekogo* neprijatni promeni. PLOT .na drug: apsewe. OGLAV . OGRLICA . OGIN . S O N O V N I K OGRTA^ . prijatna poseta.vidi: KOSTIM ODZEMAWE .iskri ako letaat od oginot: dobivka .ako go skr{i{: mnogu `elbi }e ti ostanat neostvareni. OGNI[TE .ako go vidi{: sosedite ti zaviduvaat.golem ogin so ~ad: nesre}a. trzavici. ODMOR (RABOTNI^KI ODMOR) .vidi: NAMETKA ODELO .ako bide{: pazi se od izmama . uspeh.ako e na tebe: ti doa|aat denovi na bezgri`nost.ako vidi{: te ~eka bolnica .na patot: }e te naklevetat.od drva ili pra~ki (plot): blagosostojbata e daleku.ako dobie{: vesel i prijaten provod. OKLOPNIK .ako si operiran: }e bide{ izle~en. OGRADA.iskinati: bolest .ako najde{: nenadejna sre}a.ako se ogleduva{: ti pretstoi neprijatnost *za nekogo* svadba .nekomu }e pravi{ dru{tvo pri patuvawe. taga .S O N O V N I K OV^AR . ~ureva: neuspeh vo rabotata. OPASNOST .ako kladi{.mal ogin: lutewe .familijata }e ti se zgolemi. OZBORUVAWE . pokajuvawe ognomet: prijatno iznenaduvawe vo familijata. OKOVI ZA LU\E .ako ~ita{: radost i veselba .ako bide{ vo opasnost: bolest. OGLEDALO .ako go vidi{: sre}a. bolest.ako vidi{ nekakva opasnost: nesre}a vo familijata ili bli`nata okolina .PANCIR . kavga . kavga pome|u zaqubenite.biserna: nesloga vo brakot .}e bide{ napadnat od gri`i. OPERACIJA . OGLAS .ako go razgoruva{: kavga.delovni neprijatnosti.ako ozboruva{ nekogo: nekoj }e te nasamari. zaguba na ugledot.so mnogu dim.stara: zaguba na prijatel .}e se zadomi{.srebrena: kavga .ako gasne{: otka`i se od namerite . ODLO@UVAWE . OPERA . ODRON . OPINCI .ako slu{ne{: bidi vnimatelen . TARABA.ako na nekogo mu odzeme{ ne{to: nesloga vo brakot.na sebe: pazi se od zavidlivci .so mnogu `ar: sre}a.novi: radost . OV^ARKA . vnimanie . pari . lo`i{: qubovni uspesi. OPIUM (DROGA) . radost. novi prijatelstva .

vidi: UBIEN OTKAZ . ORANICA .ako ora{: dobar znak za se {to }e zapo~ne{. OPLAKUVAWE .zelen. }e si go osvetli{ obrazot. blagosostojba. nesre}a na povidok .ako ja ora{: sre}a. sre}a. ORDEN .obrabotena: dobivka. ORMAN ([IFUWER) . bogatstvo.poln: blagosostojba . ORAWE . strav.posle te{kite ~asovi doa|aat momenti na sre}a. siv: }e ja izgubi{ qubovnicata qubovnikot. OTEPAN .neobrabotena: gri`i .ako ostri{ ne{to: gri`i.do slava i ~est te{ko }e dojde{. veselba. OCET .ako te otrujat: zaguba na imot ili prijatel.ako go ubie{: }e pretrpi{ {teta .ako vidi{: ako saka{ da uspee{ bidi vnimatelen . okolinata }e te ceni .zdravje. nekoj ti e neiskren. ORU@JE . kupuva{: neprijatni vesti. OREV (DRVO) .ako kr{i{: }e sakaat da te izmamat . rodna godina.ako gotvi{: zdravje.ako go vidi{: golema gri`a.ako go fati{: taga. maki.ti ako se osvetuva{: }e go dobie{ sporot ili parnicata. po{umen: neo~ekuvana radost. qubovni kavgi.ako dobie{: prijatelite ne ti se ba{ izdavlivi.ako te opkolat: pazi se od protivnicite . ORASI . OFICER .ako vidi{: }e ti bidat priznati zaslugite ako nosi{: ~est.{areni: poni`uvawe . ORIZ .ako kupuva{: kavga. OSTARUVAWE .ako sam se true{: ne o~ekuvaj blagodarnost. OSTRILO .ako leta: ugled.ako bide{: pazi se od zavidlivcite.ako ti se osvetuvaat: naskoro nesre}a.ako jade{: zdravje i dolg `ivot . bolest. OREL . sre}a na kocka.nov: u{te si naiven. OTROV .nekogo: }e bide{ razo~aran . kavga. nervozi .ako pie{: bolest. OSEKA . O^EKUVAWE .lu{pi: mo`na izmama. nezgoda.zeleni: prevrtliva qubov .uro~livi: te la`at na podmolen V E ^ E N K A L E N D A R 73 74 . zagubi .ako nekoj bide opkolen: ne se vpu{taj vo somnitelni raboti. inaet .mal: dolg `ivot . ORO .ako vidi{: zaboluvawe bez posledici .bolni: pazi se od prijatelite odvratni . ispolnuvawe na `elbite . OSUDENIK .ako go vidi{ vo svoja ku}a: zgolemuvawe na imotot.ako vidi{: zgolemuvawe na imotot .ako true{ nekogo: prijatel }e te posramoti .ako jade{: preodni nesoglasuvawa. O^I . ORGANI . OROVODEC .S O N O V N I K OPKLADA .ako vidi{.ako te kasne: voznemiruva~ki vesti.vidi: OBLOG OPKOLUVAWE . razo~aruvawe .kamenit. }e o`alosti{ nekogo .kavga.prazen: nekoj }e te ograbi ili o{teti . OSVETA . bogatstvo .ne{to: gri`i vo rabotata. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K OSA .vidi: STAROST OSTREWE .sre}ata ti e promenliva.sini: golema qubov . izmama ako bide{ osudenik: }e pretrpi{ {teta.}e te nalutat protivnicite.pazi so kogo se dru`i{.vo {uma na drvo: sram.crni: vo qubovta bidi vnimatelen i pretpazliv .kafeni: nekoj te posakuva . OSTROV . zaguba.ako igra{: }e ima{ te{ki momenti. te potkradnuvaat . polo`ba .zlo }e te napadne.ako ja otepa{: zaguba. patuvawe .ako vidi{: nenadejna radost .

stari: gri`i . sram . PAJTON .neprijatnosti pri patuvawe.ako bide{ padar: te{ki vremiwa.ako ima{ tvoja palata: pazi se od zavidlivci . zaguba .ako gleda{: golemi gri`i.ako vidi{: nenadejno bogatstvo . PANA\UR .so dim: dobra slu`ba.KO^IJA .vidi: OKLOP PAPAGAL .ako najde{: nesre}a.ako pa|a{ od visoko: nesre}a a nekoga{ i smrt . PALMA . iskinati: ozboruvawe.ako vidi{: nenadejno }e dojde{ vo golemo dru{tvo . PARABROD .ako yve~kaat:}e bide{ bogat .vidi: LA\A PARADA .vidi: VRVCA PANCIR .ako dobie{: te o~ekuvaat golemi izdatoci ako dava{: ima{ izgledi za dobivka . O^UV . va`ni vesti ako go vidi{: }e se oslobodi{ od nepravednata osomni~enost. tro{oci . PARI (STRANSKI) . PAZAREWE .ako bide{ na pana|ur: bolest. uspeh .ako pozajmuva{: gri`i. P PADAR .radosni vesti.ako gi krpi{: pari~ni neprijatnosti.ako go S O N O V N I K izgubi{: gri`i .ako u~estvuva{: po~est. blagosostojba.ne~isti.ako `ivee{ vo nea: }e dobie{ jak za{titnik.neo~ekuvana avantura ( ne mora da bide qubovna).novi: radost . PAZARI[TE .patuvawe. poni`uvawe.ako dobie{: nade`ta ne ti e zaludna .od kow: polo`bata ti e razni{ana. PANTALONI .ako go nosi{ vo po{ta: mnogu zaborava{.ako otvora{: prijatno iznenaduvawe .ako ima{: sre}ata te V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 75 76 .ako gi izgubi{: prijatelot ti e vo opasnost. poni`uvawe ako izgubi{: neuspeh vo nekoja rabota falsifikuvani: se bori{ so ne~esni misli ako gi {tedi{: seop{t uspeh.so plamen: dobivka. PANTLIKA . PADOBRANIST .S O N O V N I K na~in . PARI MONETI .dobivka.uspe{no }e gi izvr{i{ zadol`enijata. PAJAK . golemo poznanstvo . PA\AWE . PAKET .ako luta{ niz palatata: namali gi tro{ocite. PADOBRAN .tvoite najbliski te la`at. OXA^AR .drug ako padne: napredok . PALATA .}e zapadne{ vo dolgovi. ubavo do`ivuvawe.ako gi oblekuva{: }e ti oddadat ~est i priznanie ako gi soble~e{: propast.ako go vidi{: uspe{en biznis .od kola: nazaduvawe .sre}a vo raboteweto. slava. PAJA@INA . nepredvideni tro{kovi.bez dim: oskudica .ako dobie{: voznemiruva~ki vesti . PARI . OXAK .ako ispra}a{: nekoj mnogu }e ti se izraduva .ako bide{: ogin vo ku}ata.ako broi{: golema zarabotuva~ka .ako najde{: kratkotrajno zadovolstvo . mnogu radosti.ZGRADA .bolest. nepriliki .}e zapadne{ vo oskudnost.

S O N O V N I K o~ekuva - ako pla}a{ so niv: }e do~eka{ dlaboka starost. PARI^NIK - poln: dobivka - prazen: neo~ekuvana dobivka - ako go izgubi{: neprijatnost. PARK - ([ETALI[TE) - zadovolstvo, prijaten `ivot. PARNI^EWE - ako ja dobie{ parnicata: posle golemi te{kotii doa|a uspehot - ako izgubi{: site `elbi nemo`e{ da si gi ispolni{. PARFEM - ako mirisa{: preteruva{ so barawata ako ima{: gri`i, razo~aruvawe - ako kupuva{: golemi tro{oci - ako poklonuva{: prevzema{ golemi obvrski - ako ti poklonat: ne gi zaboravaj prijatelite. PAT - {irok, ubav: sre}a, dohodovna rabota - lo{, neubav: zaguba - strmen: te{kotiite ti se pribli`uvaat - ako pe{a~i{ po patot: ne popu{taj na nikogo - ako se vozi{: patuvawe. PATEKA - tesna i krivulesta: neprijatnost, bolest prava: ti doa|aat bezgri`ni denovi. PATLIXANI - vidi: DOMATI PATOKAZ - ima{ neispolneti obvrski. PATUVAWE - so vozilo: }e se sretne{ so dale~ni prijateli, golemi promeni - pe{ki: odlo`i ja predvidenata rabota. PAUN - eden prijatel ti e neiskren. PEGLA - gri`ite ti se neizbe`ni- ako pegla{: neplanirano patuvawe. PEEWE - ubavo: zadovolstvo, sre}a - peewe bez sluh, derewe: nesre}a, maki - drug ako pee: mali gri`i. PEEWE VO CRKVA- ako slu{a{: mir i spokojstvo. PEKAR - naskoro za tebe }e nastapat bezgri`ni denovi, rodna godina - polni xebovi.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K PEKMEZ - veselba, blagosostojba, zdravje. PEKOL - AD - sudewe, te{kotii vo `ivotot. PELENI - ako vidi{: nenadejna radost vo ku}ata ne~isti, iskinati: zaguba na samostojnosta - ako gi pere{: sre}a vo brakot. PEWU[KA - ako ja vidi{: taga, nesre}a - ako ja otkopuva{ od zemja: smrten slu~aj vo okolinata. PEPEL - zaguba, bolest, `alost. PEPERUTKA - na cvet: veselba, kratkotrajna sre}a vo let: maki, jadovi, te{kotii, izmami. PERDE - ~uvaj ja tvojata tajna, }e doznae{ tajna. PERDUVI - `elbata }e ti se ostvari, pismo. PEREWE - dobar znak za se {to }e po~ne{. PERIKA - ako nosi{: }e postane{ ugledna li~nost, napredok vo slu`bata - drug ako nosi: }e ima{ momenti na poti{tenost, ma~nina, }e bide{ izmamen. PERNICA - dolgo boleduvawe, qubovni solzi. PES - vidi: KU^E PESOK - }e se zbogati{. PETEL - ako kukurika: nepovolni vest, glas - ako go vidi{: bolest, smrt, nesre}a - - ako se tepaat: kavga, lo{i vremiwa. PEHAR - dobivka, radost, veselba. PECAWE RIBI - vremeto go gubi{ za nezna~ajni raboti, opasnost poradi nevnimanie. PE^EWE - ako vidi{: ubava idnina, gozba - ako jade{: nesre}a, kavga so prijatelite. PE^KA - ladna: kavga, nesre}a, razdelba - zagreana, topla: rasipni{tvo, ne{tedlivost - ako ja lo`i{: sopernikot }e se povle~e - pe~ka za leb: te{ka idnina.

V E ^ E N

K A L E N D A R

77

78

S O N O V N I K PE^URKI - ako vidi{: bolest, izmama, okru`en si so izmami - ako sobira{: zdravje, bogatstvo - ako jade{: te la`at. PE[KIR - izbegnuvaj gi kavgite. PE[TERA - zaguba na pari, opasnost. PIVO - ako pie{: radost, napredok. PIEWE - ako pie{ ne{to slatko: doa|aat ~asovi na miluvawe - gorko, kiselo, `estoko: gri`i pivo: radost, napredok - vino: vidi: VINO pijan~ewe:neprijatnosti, sram. PI@AMA - NO]NICA - ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata, kavga so qubenata-iot - ako ja soblekuva{: qubovni i delovni uspesi. PIJAVICI - pazi se od kamatari (zelena{i), nevoqi, bolest. PIJAN - ako bide{: imotot ti se zgolemuva, zdravje. PIJANICI - ako gi vidi{: sram, zaguba, bolest. PIJANKA - doa|aat posre}ni vremiwa. PILA - deloven uspeh. PILANA - golem deloven uspeh. PILIWA - deloven uspeh. PILULI - vidi: TABLETI PIPERKA - luta: nevoqa, gri`a, kavga - blaga: zdravje - zelena: dolg `ivot - suva: si gi zaborava{ obvrskite. PIRAMIDI - ~est i dobivka. PISMO - ako dobie{: }e se upla{i{ bez pri~ina ako dobie{ ekspresno pismo: opasnost - ako pra}a{ pismo: gri`a, `alost, solzi - ako pi{uva{: pari~na dobivka, dobri vesti - ako ~ita{: te o~ekuvaat mnogu iznenaduvawa, }e se zdobie{ so doverba vo okolinata. PITA - ako jade{: mala dobivka, napredok.

S O N O V N I K PITA^ - ako bide{: dobivka na lotarija - ako mu dade{ ne{to: dobrite dela, koga toga{, }e bidat nagradeni, sleduvaat posre}ni denovi. PITA^KI STAP - }e dobie{ nasledstvo ili nagrada PIFTII - }e pretrpi{ sram. PI[TOL - ako ima{: hrabrost vo opasnosta - ako vidi{: sigurnost i stabilnost - ako puka{: pazi se od brzopleti potezi, "ispe~i pa re~i". PLAVA BOJA - naskoro }e ima{ prijatni ~asovi. PLA@A - zabava, patuvawe, prijatni novosti. PLANINA - ako vidi{: promena vo slu`bata ka~uvawe ili slegnuvawe: te{kotii, patuvawe bez tvoja `elba - vo magla: te o~ekuva te{ka neizvesnost. PLANOVI - NACRTI - trudot }e ti se isplati. PLAST SENO ILI SLAMA - bogatstvo, dobivka. PLATA - ako ja zeme{: zaguba, gri`i. PLA]AWE - ako pla}a{: beda, siroma{tija - drug ako pla}a: dobivka. PLA^EWE - ako pla~e{: veselba, sre}a, radost - drug ako pla~e: }e navredi{ prijatel, }e dobie{ neprijati vesti - dete ako pla~e: }e se najde{ vo veselo dru{tvo. PLA[EWE - ako se upla{i{: }e dobie{ zaslu`ena nagrada. PLEVA - blagosostojba, bogatstvo. PLEVEL - kavga so istomislenici. PLETENKI (KOSA) - ako vidi{: }e se zaqubi{ - ako ima{: sre}ata e na tvoja strana - ako ima{ pregolemi: nesre}a - ako gi plete{ ili ~e{la{: sre}a vo brakot, radost - ako gi prese~e{: }e bide{ o`alosten. PLETEWE - }e te snajdat maki i gri`i.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

79

80

S O N O V N I K PLIVAWE - vo bistra voda: bezgri`en `ivot - vo matna: gri`i, strav, nemir - plivawe bez uspeh ili ako potone{: nesre}a na pragot. PLIMA - uspeh vo rabotata, korisni promeni. PLOT - vidi: OGRADA PLUG - ako ora{ so plug: blagosostojba, sre}ni denovi - drugi ako oraat: }e dobie{ pomo{ od prijatelite - ne si napu{ten - ako vidi{ plug: sre}en brak. PLUKAWE - ako ispluka{ nekogo ili te isplukaat: radosna vest, sre}a. PLUSKAVICA - ako ima{: kavga vo ku}ata, bolest - ako ja se~e{: malku odmor vo rabotata. POVIKUVAWE - ako vika{ nekogo: bolest - ako povkuva{ za pomo{: neprijatni vesti. POVORKA - ako vidi{: va`ni slu~ki - ako si vo povorkata: ne ja napu{taj po~natata rabota. POVRA]AWE - ako vidi{: zaguba, bolest - ti ako povra}a{: dobar znak za delovnost - vrz sebe ako povra}a{: }e bide{ navreden. POVREDA - bolest, zaguba. POGA^A - ako jade{: blagosostojba - ako ja mesi{: veselba - ako ja vidi{: sloga vo ku}ata. POGOLEM - ako bide{ otkolku obi~no: bolest, smrt. POGREB - na blizok: du{evni maki - na nepoznat: nasledstvo, brak - svoj pogreb: }e dospee{ vo zatvor, {teta. POGUBUVAWE - STRELAWE - BESEWE - ako vidi: lo{o ti se pi{uva. PODAROK - ako primi{: prijatel }e te izneveri ako dava{: sitni raboti }e te izraduvaat. PODRUM - poln: blagosostojba - prazen: naprazno go tro{i{ imotot, sram - so pijalok: }e ima{

S O N O V N I K preodni kavgi i neprijatnosti - ako propadne{ niz podot vo podrum: golema nevoqa. PO@AR - ako vidi{: {teta, bolest - ako gasne{: uspeh vo qubovta, veselba vo ku}ata. PO@ARNIKARI - nade`ite }e ti se ispolnat. POZAJMICA - vidi: ZAEM POZNAJNIK - ako go sretne{: odamna ~ekana qubov. POJADOK - ako pojaduva{: bidi poseriozen vo rabotata. POLE - ako {eta{ po nego: }e odolee{ na predizvicite. POL@AVI - ako vidi{: sram - ako jade{: te{ko isku{enie - ako sobira{: ostavi gi somnitelnite `eni-lu|e. POLITIKA - ako vodi{: }e izmami{ ili }e te izmamat, kavga. POLICIJA - gri`i, sud, nevoqi. POLOVI ORGANI - vidi: GENITALNI ORGANI PONI@UVAWE - vidi: PCUEWE POMIRUVAWE - vidi: SMIRUVAWE POP - vidi: SVE[TENIK POPLAVA - ako vidi{: kavga so svoite, nesre}a, zaguba, gri`i - ako te zafati: dobivka, rodna godina. PORA\AJ - ako se porodi{ *za ma`eni*: golema dobivka, blagosostojba, novi uspe{ni raboti *za nema`eni*: bolno iskustvo - ako poseti{ rodilka ili ja vidi{: sklon si za kumstvo, sre}a - ako prisustvuva{ pri pora|aj: }e te snajde nekakva nevoqa. PORAZ - ako do`ivee{: pa|a{ vo nemilost.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

81

82

lutewe. PREDEWE .`ivo: }e pretrpi{ bolki .ako odi{ vo poseta: preodni nepriliki ako dobie{: kavga. V E ^ E N K A L E N D A R 83 84 .ako otpratuva{: taga . PORTOKAL . PRASE . POSEV . neprijatelstvo.ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi. POTEWE . PRIJATEL-KA .pe~eno: ne veruvaj vo se {to }e ti ka`at. PRISTANI[TE .ako izgubi{: ti se zakanuva nesre}a . mali prepirki vo ku}ata. PRESTILKA .premnogu zboruva{.nepoznato lice: nekoj ti e neveren. sram.ako vidi{: dale~no patuvawe .ako kupuva{: ne rizikuvaj premnogu (ne stavaj se na edna karta).doa|aat posre}ni denovi vo koi brzo }e gi zaboravi{ te{kotiite od minatoto.plitok: vo sebe nadevaj se .ako predade{: zgolemuvawe na gri`ite . dobivka pri igra.iz'rten: prinova vo familijata.naskoro bolest.ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi. POSETA . {teta. poklon. ne se raduvaj ako te posetat otvorena: `ivotot ti vleguva vo posre}ni vodi so sila ako ja otvori{: so sila }e dojde{ do uspehot. smrt.ako pre~ekuva{ nekogo: mala neprijatnost. PRETO^UVAWE PIJALOK .ako se istovari{ ili vtovari{: }e najde{ mir i sre}a.ostvaruvawe na `elbite. PRE^EK . patuvawe.brz i nadojden: bolest. napredok. PORTA .neuspeh.ako slu{a{: }e bide{ o`alosten od prijatel. PREGRATKA . nesre}a.mal: udoben `ivot .ako gi slu{ne{: }e odi{ na svadba.neprijatnosti.ako napravi{: zgolemuvawe na gri`ite .ako go tepa{: bolest. te{ka rabotna zada~a.~uvaj se od provokatori .ako se karate: dobar znak .vidi: DANO^NIK POROJ . PREKOR . nedoverba.kavga.ako vidi{: nesre}a.dlabok: ~uva{ ne~ija tajna .PO[TAR .laga.ako izneveri{: }e se posramoti{ . PREDAVSTVO . neprijatno do`ivuvawe. bogatstvo. blagosostojba .bolna: zlo te o~ekuva .ako sretne{: radost . POTOK .POROEN DO@D .maten: }e se razboli{ . radosni vesti.ako se smirite: lo{ znak .bolest.zatvorena: ti treba pogolema re{itelnost vo akcijata. predavstvo .ako e bolen . POSTELA .sakanata li~nost: sre}a. {teta. pazi {to zboruva{.drugi da se pregrnuvaat: izmama .ako dobie{: toa go zaslu`uva{ i na jave.ako odr`uva{: nekoj te obo`ava . PRISLU[KUVAWE . dobri vesti od daleku.sre}a vo qubovta. PO[TA .ubav zelen: dobra zarabotuva~ka ili dobivka . neprijatnosti. PRANGII . bolest.golem: lutewe .sre}ni denovi. PREDAVSTVO . izmama. POTKOVUVAWE KOW bolest.ako bide{: }e te poseti nekoj od daleku. neprijatnosti presu{en: nevoqa na pragot.vidi: BAJKA PIPICI . POTKOVICA . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K PREVEDUVA^ . PRA[INA . PRIKAZNA . gri`a na sovesta.ako pregrne{ prijatel-ka: nesre}a . podobruvawe vo se. PREDAVAWE . PRETRES .interesna poseta.S O N O V N I K POREZNIK .ako jade{: neo~ekuvano qubovno do`ivuvawe .bister: bogatstvo .

beli: }e S O N O V N I K slu{ne{ glasovi za radost .polna: sre}en znak za se {to }e po~ne{. PROSEWE DEVOJKA .}e te ograbat. RAZBOJNIK . nekoj }e te izmami . gri`i.ako se raduva{: najposle }e go dobie{ zaslu`enoto priznanie * za nekogo* neprijatni vesti. PROZOREC . neprijatna sredba . blagosostojba. zaguba. PU[KA .ako go izgubi{: }e ima{ nepredvideni te{kotii.ti ako pcue{: }e se luti{ na soprugata . PUSIJA . R RADUVAWE . sre}a .ako lupi{: veselba so {egi .prijatna poseta. PROPA\AWE VO VODA .ako padne{ vo nea: }e se razboli{ . PRSTEN VEN^ALEN .ako go nosi{ ili vidi{: dobivka. PCOVKA .ako bere{: miren i sre}en `ivot . zaguba.drugi ako skokaat: }e se najde{ vo nezgodnosti po tu|a vina. sre}en brak .ako vodi{ protiv nekogo: preodni te{kotii. dobivka . PROLET .prijatni vesti od mila li~nost. PROCES . veselba.ako go dobie{: uspeh.golemi nepriliki .ako stojat: `alost ako gi fa}a{: golema dobivka . RA@EN .ako vidi{: se pla{i{ od ne{to .ako propadne{ pa izleze{: sre}no }e se izvle~e{.ako slu{a{ pcuewe: }e dojde{ vo nezgodna situacija.qubovnikot. razvede{.ako ja prosi{ ili isprosi{: naskoro }e ima{ qubovni radosti. P^ELI .ako letaat: opasnost . RAZVOD NA BRAK .ako dobie{: verna qubov.zdravje. neprijatnosti.vidi: ZASEDA PUKAWE .}e se spletka{ vo "ne~ista rabota". PRSTEN . qubovni raspravii. P^ENKA . PTICI .ako go vidi{ ili sretne{: golema opasnost . PROLIV . PROJA . sre}a.S O N O V N I K PRI^ESNA .ako slu{ne{ eden pukot (glas):}e se zaqubi{. osloboduvawe od gri`ite.ako vidi{: dobivka.ako otepa{ p~ela: nesre}a.ako go vrti{:`alost.ako prodava{ ne{to: mala dobivka.ako dobie{ ili ako dade{: te nagovaraat da se `eni{.ako ima pove}e pukawe: ti se zakanuva opasnost PU[EWE .ako ima{: raspravii vo ku}ata.vidi: PITA^ PROSTITUTKA . omraza . napredok .soprugot odnosno na qubovnicata .ako izgubi{: nekoj }e te navredi. bes.ako proneveri{ ne{to: sram.ako te zarobi: zaguba.ako mele{: }e izmami{ nekogo.ako nosi{: svadba. `alost. rodna godina . }e bide{ posramoten . PRONEVERA .otvoren: dobri vesti .prazna: `elbata nema da ti se ostvari.ne obrana: uspe{na rabota .ako turne{ nekogo: }e te snajde golema nevoqa . PROVALIJA .begaj od takva i na jave. nekoj }e te {titi .radost.zatvoren: kavga. ma`i{.ako otepa{ ptica: }e te snajde nevoqa.ako ripne{ vo nea: so tvoite postapki se doveduva{ vo smrtna opasnost . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 85 86 . PRODAVAWE . neuspeh .da izgubi{: lutewe. PROSJAK .

RANDEVU . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 87 88 .S O N O V N I K RAZDELBA . RASKRSNICA . nezgodni gosti. prinudenost.ako vidi{: }e ima{ zagubi vo rabotata. RA^EC .ako rani{ nekogo: }e se razo~ara{ .RASKR[ENO . nagrada.ako fa}a{.qubovno razo~aruvawe. ispolnuvawe na `elbite ako propadne{ vo nea: nesre}a .ako si vo rajot: }e dobie{ za{tita koga }e ti zatreba.ako vidi{: gri`i. RENDE .gri`a.ako se razdeluva{ od nekogo: }e `ali{ po nekogo.ako gi izgubi{ racete: smrt na blizok. RODNINI . REPKA . slabo platena rabota.ako gi mie{: }e se oslobodi{ od gri`ite .ako razoru`i{ nekogo: opasnosta te demne. RAZORU@UVAWE .{teta. RODITELI .neprijatelite ti se zakanuvaat.dale~en rodnina: nekoj }e te naluti.ako lovi{: neuspeh vo qubovta. RE[ETKI .ako gi fa}a{ so race: izmama. RODENDEN SLAVEWE . RAKAVI . kavga .~isti: nekoj te ozboruva .okolinata ti zaviduva. lutewe .stari: nema{tija. ROBIJA[ .svoj: dlaboka starost . novi prijateli. RIBAR .po trevata: qubovna sre}a.ne veruvaj mnogu na vetuvawa .ako ne si re{itelen. neispolneti `elbi .ako go struga{ ili jade{: raspravija so qubeniot-ta. RAKETA . RAJ .kratki: zamerka na bliskite . ne~isti: dobivka .iskinati.ako jade{: sre}a na kocka.ako prodava{: kavga.bolni: te o~ekuvaat nepriliki . pobaraj sovet. RAKOVI . RASTURENO . ROSA .golemi: }e ima{ {teta .novi: prijatno iznenaduvawe . lovi{: nazaduvawe.drugi ako se zad niv: bidi poqubezen so tvoite bliski.ako vidi{: {teta poradi ozboruvawe ako jade{: gi izbegnuva{ tvoite obvrski .dolgi: napreduvawe vo slu`bata. pe~e{: uspeh vo domot . malo nasledstvo .ako gi korne{: nepotrebno }e se srami{.pazi se od la`ni prijateli. ozboruvawe.ako bide{: qubovta }e ti bide vozvratena .bidi povnimatelen. {teta. RAKIJA . RANENIK .ako go vidi{: smrten slu~aj .ako gi sonuva{ da se umreni: materijalno podobruvawe. RUBA .ako go vidi{: }e stekne{ novi prijateli. S O N O V N I K REKA . vari{. ROGOVI . RE[ETO .drugi ako lovat: predavstvo .ako jade{: celiot trud ti e zaluden .ako ja prepliva{: dobar znak. RAKAVICI . RIBI .}e ima{ qubovni radosti. REN .ako si zad niv: opasno patuvawe .}e prekori{ nekogo. REGRUTI . razo~aruvawe.celi: zaguba na kocka . la`ni prijateli.mali ribi: neprijatnosti vo domot . RIKAWE na yverovi: taga. `alost.ne~isti: prijatelite ne ti se iskreni . RACE .ako bide{: `al vo familijata .ako pie{: dobri i radosni vesti . izmama.pove}e ranenici: so tvoeto ladno dr`ewe }e unesre}i{ nekogo ako go prevrzuva{: sre}a.ako ja vidi{: sre}a. ROKVICI .tu|: golema radost i zadovolstvo. zdravje. qubomora.ako ja pravi{.ako jade{: sre}a vo se.ako gi sonuva{ zdravi: sre}a .neprijatelite se pla{at od tebe.

ako igra{ ili pee{ na V E ^ E N K A L E N D A R 89 90 .ako ~uka: nesre}a.ako jade{: dolgo }e `ivee{.ako ja izbegne{ mamkata }e do`ivee{ uspeh.ako saka{ ne{to: preku prepreki odi{ kon uspehot .ako ja mirisa{: }e ispu{ti{ dobra prilika .qubovta so qubov ti se vra}a. veridba.vidi: INVALID SALAMA . RU@A . te{kotii. SANDAK . zaka~ki.sam: gri`i. SAAT NA KULA .neo~ekuvana dobivka. bogatstvo.ako nosi{: preodni maki.ako go vidi{: zadovolstvo . SAAT BUDILNIK . SAMOVILA .ako yvoni: bidi vnimatelen. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SABJA .skapocen: pripazi na imotot .}e prifati{ mnogu slo`ena zada~a.neprijatno iznenaduvawe. sam }e bide{ kriv. zaguba. SAMOUBISTVO . qubovni isku{enija .ako vidi{: }e se najde{ vo nezgodna situacija . gri`a.ako skr{i{: pove}e neprijatnosti. nesre}a.ako se ru{i ne{to okolu tebe: poradi malodu{nost te{ko }e uspee{ .prazen: gri`i. qubomora *za nekogo* dobar znak . RU[EWE . RU[EVINA . SAKAWE .ako jade{: raspravija so sakana li~nost.nepovolni vesti.crvena: iskreno te qubat . doveriteli. SADOVI KUJNSKI .ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti . strav .ako ~uka: nesre}a.ako go naviva{: naskoro qubovna avantura .ako si ranet od sabja: gri`i. sre}en brak. SALATA .S O N O V N I K RUDAR .ven~avka.ako se kiti{ so nego: `al poradi razdelba. SARMA .ako jade{: lesna bolest.ako si na tu|a svadba: *za slobodnite* brak *za bra~nite* kavga ili razvod . SANKA .ako vidi{: nezgodi pri patuvawe . SAPUN . S SAAT . SANDAK MRTOVE^KI . SAKANA LI^NOST . RU^AWE . RUDNIK .vo dru{tvo: izobilie. RUZMARIN . izmama. sre}a.naskoro veridba. gri`i .so le{: smrten slu~aj.prazen: raspravii.ako bere{: svadba. zgolemuvawe na imotot ili familijata. SVADBA .poln: }e ti bide doverena tajna .ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat posre}ni denovi.za bra~nite: neprijatno dru{tvo.ako nosi{: ugled. lutewe.SANKAWE . SAEM . SAKAT .ako ti ja poklonat: vernost vo qubovta .`olta: qubomora . `alost.za nebra~nite: naskoro svadba .ako vidi{: okolinata }e te ceni . SAAT^IJA .ako bega{ od ru{ewe:neizvesnosta vo koja si zapadnal sre}no }e se zavr{i.ti ako go stori{: ako te snajde zlo.pupka: nesre}na qubov . ~est .ako vidi{: zaludno se nadeva{.ne~isti: kavga vo ku}ata ~isti: mir i sloga .bela: }e dobie{ poklon . pre~ki .ako vidi{ svadba: prepirawe.

ti se zakanuva opasnost.nema. zdravje .ako ja vidi{: }e dobie{ poklon .sre}a vo igra.kavga vo ku}ata. SVIWA (MA@JAK) .pazi se od ortak vo rabotata. {teta.ako svedo~i{: }e ja doka`e{ svojata nevinost. SVEKOR .ako gi vidi{: neo~ekuvani sredbi. zdravje. pobaraj pomo{ navreme.ako go tepa{: kavga vo ku}ata.ako sonuva{: te o~ekuva kumstvo. taga .ako vr{i{: gri`i. dobivka.ako dobie{: sre}a . SINXIR .ako se rasprava{ so sinot ili go pcue{: neispolneti `elbi . SVIREWE .ako te brka ili kasne: sigurna bolest .ako se~e{ so nea: bolest. qubomora .ako sveti: sre}a.zaklana: gri`i .ako svirka{ so usta: }e dobie{ predupreduvawe .gri`i.ako te napadne: nekoj te posakuva. SEME . zaguba. SILUVAWE . qubov. SELANI . dobivka. SVR[ENIK-CA . SVIWARNIK . radost.ako vidi{: starost vo samotija .ako le`i{ na nego: radost.ako go izgubi{: mala zaguba.ako se oslobodi{ od sinxirite: so sila }e dojde{ do uspeh. SIN . {teta . SEKIRA .ako si okovan: nevoqi i gri`i .ako see{ niva: trudot }e ti bide nagraden.eden: naskoro }e ima{ nekakvi neprijatnosti .ako vidi{: ti se zakanuva nesre}a . zadovolstvo.sre}ata ti e so kratok vek. S O N O V N I K SVIREWE .ako dogovara{ za svadba: doma{ni nesoglasuvawa. lesna zarabotuva~ka.ako ja gasne{: `elbata nema da ti se ispolni .ako slu{ne{ drugi da svirkaat: pazi se od napad. mali neprijatnosti. siroma{tija. nema{tija .vidi: VERENIK-CA SEDALKA OD PTICA . se da ti odi podma~kano. SVETEC .ako vidi{: sre}a.bez prasiwa: lagi. SVETLO . strav. SELO . prijatelstvo . SILEXIJA .pove}e lica: otka`i gi tvoite bla`estveni nameri. zdravje. SVIWAR .S O N O V N I K svadbata: veselba. ne{to }e ti preblikne.ako sviri{ na nekoj instrument: }e se zaqubi{ na nekoja igranka ili golem sobir.vo no}ta ako vidi{: sre}en i dobar znak. sram . SVE]A .vidi: GNEZDO SEDLO . SVIRA^ . SESTRA .nova qubov. smena na mestoto na `iveewe. {teta.so prasiwa: dobivka. SVE^ENOST . SVADBENO PATUVAWE . SEIDBA . dolg no bezgri`en `ivot ako razgovara{ so niv: pazi se od izmama. bolest.ako go vidi{: neverstvo. SVETILNIK . SELANEC .ako go vidi{: }e dobie{ veren quboven partner .ako kupuva{: `alost.ako e ugasnata: pogreb. SVE[TENIK . povolni vesti. nekoj ti frlil oko .uspeh.ako bide{ sviwar: golemo napreduvawe vo slu`bata. SENO .ako umrela: veselba vo familijata.vidi: KRNAK SVIWA . zaguba. SVEDO^EWE .diva: neprijatno do`ivuvawe.ako bide{: sre}a. SELEWE .SVIRA^I .ako sobira{: beda. zadovolstvo .}e ti dojdat mili gosti.SVEKRVA . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 91 92 .

SKAPOTIJA .mnogu dlabok: neprijatni spomeni .nesre}a vo brakot i qubovta.ako ja vidi{ smrtta: dolg `ivot.}e se luti{ poradi pari~ni zagubi .ako vidi{ drugi vo siroma{tija: }e se kae{ za ne{to. SLON .vidi: BAJKA SKALI .vidi: KU]NA POMO[NI^KA SLU@BA VO CRKVA . SLAVA (SLAVA.}e zapadne{ vo oskudica. SMRDEA . lo{i vremiwa. mali neprijatnosti. SMOLA . no preku tu| grb .ako pa|a: veselba.ako vidi{ ili kupuva{: sre}a vo qubovta . SITO . SLUGINKA . zaguba ako vidi{ slep ~ovek: }e te sledat pre~ki vo rabotata *za nekogo* sre}a na kocka.nepoznata: neuspeh. kavga.ako topi{: ubava i radosna utre{nina.ako ima{ sluga: lo{o ti se pi{uva. }e se zbogati{. SLUGA .ako bide{ slep: nekoj }e te navredi.ti ako si slab: }e se opameti{ koga }e te pritisnat gri`i i nevoqi. izmama.ne{to slatko ako pie{: o~ekuvaj ~asovi na miluvawe. ozboruvawe. pokajuva~ki misli.poznata: prijatni do`ivuvawa .ako vidi{: }e gi sovlada{ te{kotiite .zaguba. lutewe. poltronstvo . SKARA . korist.so bra~niot drugar: }e do`ivee{ sram. te{kotii. SLIKA .ako vidi{: sre}ata ti e postojana .}e te snajde nekakva nevoqa.~ovek. SMOKVI .ako jade{: bolest.so prijatel: kavga . pripazi na svojot imot. pripazi na ~esta.ako se ka~uva{: unapreduvawe.}e te snajdat qubovni jadovi.ako jade{: izmama.beda. SIROMA[TIJA . strav.) `elbite }e ti se ostvarat.zgolemuvawe na familijata.}e se dosaduva{. SNAA . siroma{tija. `alost.dobar znak za se {to }e zapo~ne{. SMRT .qubovni intrigi. SLEP .~uvaj se od neiskreni poznanici. SKOKAWE . deloven uspeh. te o~ekuva bogatstvo .ako vidi{: taga.ako si na nego: ti se zakanuva opasnost. pre~ki . klevetewe .nema{tijata ti ~uka na vrata.PRESMETUVAWE .ne{to slatko ako jade{: laskawe. SKA^KI .SKAKULCI .prepirawe. SNE@NA ME]AVA. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SLATKO .ako bide{: blagosostojba . SLAMA .so neprijatel: }e te vozbudi neobi~na slu~ka . SLAVEJ . SNEG . SKELE NA ZGRADA . SLANINA .so `ar: bolest. radost . IMENDEN.ako se topi. nesre}a. SLADOLED . SLAB (MR[AV) . lukavstvo. izmama. nesre}a.beda. V E ^ E N K A L E N D A R 93 94 . SMEEWE .ako ne uspee{ da presmeta{: `elbata nema da ti se ostvari. `ena: }e ima{ nekakva dobivka. bes.}e ti se slu~i ne{to neo~ekuvano. SMIRUVAWE . opasnost.S O N O V N I K SIREWE . beda: povolno }e gi sredi{ svoite sostojbi.so sakanata-ot: veselba . gri`a.izgasnata: preodna opasnost . RODENDEN I SL. kopne: doa|aat podobri vremiwa. SLATKARNICA .mnogu neprijaten glas. SKAZNA . lutewe. izmama. SLABO @IVOTNO . SMETAWE . neuspeh vo rabotite. VIULICA . {teta.ako se smee{: lutewe.ako bide{ vo siroma{tija. mal neuspeh.

ako gi vidi{ ili ~uka{: bogatstvo. SOL . zdravje.ako do`ivee{: golema dobivka vo zapo~natata rabota .son~eva svetlina: tvojata laga }e bide otkriena. SPLAV . SOOBRA]AJKA .golema: ne{to }e dobie{ .vo qubovta si prevrtliva li~nost.KOM[IJA .poln si so zdravje.pred tebe se ubavi i prijatni denovi.ako spasi{ nekogo: sre}ata ti se nasmevnuva . STADO OVCI .golem: "spu{ti" go malku nosot .}e izmami{ ili }e te izmamat. S O N O V N I K SPIEWE . lutewe.ako leta: izmama . SON^OGLED .SOLANA . STAN AKO IMA[ .ako stoi na granka: sre}a .ako go ulovi{: slabi se izgledite za da uspee{.ako ja vidi{: sre}ata }e te zaobikoli. taga .ako tamu se nao|a{: naskoro patuvawe. STANICA (AVTOBUSKA ILI @ELEZNI^KA) ako ja vidi{: neo~ekuvana poseta . qubomora.davenik ako spasi{: nekoj }e te izraduva.ako go vidi{: }e ima{ uspeh vo nekoja rabota. nesre}a.nadvor: naskoro }e patuva{ . SRCE .sre}a.vidi: OVCI STAKLO . SOSED . SRP . veselba .vla`en: bolest .ako se soblekuva{: gubewe na bliska li~nost. SREBRO . SONCE .ti ako sportuva{: nema da bide{ zadovolen so ona {to go ima{. blagosostojba.ako zao|a: nezadovolstvo.celo: zadovolstvo.ako te osramotat (poni`at): }e se otkrie tvojata tajna.drugi ako spijat: te o~ekuva nesigurna rabota.ako gi vozi{ (prevezuva{): nemir }e ti vleze vo ku}ata .mala: ne izbrzuvaj so re{enieto . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 95 96 . SOPERNIK-^KA . SRNA . povolni vesti . SOLZI .opasnost.kavga so pretpostavenite. SOKOL . SPORTUVAWE .S O N O V N I K SNOPJA .ako razgovarate: neo~ekuvana qubovna sredba.ako osramoti{ nekogo: ima{ eden protivnik pomalku .ako se vovle~e{ vo sobata: }e ima{ mali neprijatnosti. dobivka.ako gleda{: lesnomislenosta mo`e da ti donese golemi nevoqi .}e se raduva{. SOBA . SPANA] .ako se sru{i{ od nekade: smrten slu~aj bolest.ako se vozi{ na nego: opasnost.ako ne e kraj grob: }e do`ivee{ slava i po~it. SRAM .ako si faten: }e bide{ predaden od prijatel . ne treba sekoga{ da rizikuva{ . SOBLEKUVAWE .nadgroben: ne si zlopamtilo *za nekogo* `alost .ako te spasat: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta .prazna: ~ekaat da zgre{i{ . SPASUVAWE . bolest .ako go vidi{: ozboruvawe . SPOMENIK .ako sonuva{ deka sonuva{: `elbata nema da ti se ostvari. dobivka skr{eno: gri`a. kavga.mal: deloven neuspeh . `alost.ako sveti: bogatstvo. neprijatnost. bes. SRU[UVAWE . radost. STAPICA . SON VO SON .ako navle~e{ drugi vo stapica: kavga so sosedite.ako potemni: gri`i.ako gi redi{ na krstina: pazi so kogo se dru`i{ *za nekogo* prijatno poznanstvo .sre}a.mra~en: nesloga vo brakot ili qubovta. uspeh vo qubovta.vo krevet: mala dobivka.

STOKA . kratkotrajna veselba. BANICA) . kavga. kavga so pretpostaven. zaguba.MEV .obi~en: sre}en brak . golta{: naskoro bolest. STRELAWE . propadnat: oskudica.so razvieni lisja: sre}a. napredok . prijatni vesti. taga.slaba: nesre}a.isu{eno. V E ^ E N K A L E N D A R 97 98 . STRA^KA . zaguba. STEBLO . T TABAKERA . SUKANO (KORA. po~it ako ja izgubi{: dobivka na kocka . suvo: neuspeh. jad.lo{i vremewa.neo~ekuvan poklon.nenadejno }e se najde{ vo veselo dru{tvo.rascvetano: veselba vo ku}ata golemo: ugled i po~ituvawe . zaguba.ako si ta`en: na jave }e se raduva{. SUN\ER . TABLETI .ako vidi{: ne se doveruvaj na bilo koj tebe ako ti sudat:beda.laga. beda .ako bara{ ne{to na tavan: neo~ekuvani te{kotii. STRAV .ako stoi: }e ima{ ubav i prijaten den ako leta: pazi se }e te ograbat. SU[A . STRINA .sru{eno: golema zaguba. prijatel }e te posramoti.ako vidi{: nezgoda. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K STROJNIK-^KA .ako vidi{: vremeto e pari . SUDAR NA PAT .bez lisja: zaguba. dobro izraneta: te o~ekuvaat prijatni do`ivuvawa.debel: dobivka .ako pie{. opasnost .}e ima{ nepredvideni pla}awa.te ~eka dolg `ivot. pakost .ako ja dobie{ za poklon: ugled. bolest. STAROST .ako bide{ potstri`en: zaguba. STRELI[TE . SUDIJA .ako ti se poznati ili rodnini: }e do`ivee{ ugled i slava.^I^KO .STRANKIWA . nekoj }e te izmami . kra`ba. qubovni jadovi.ako ne gi poznava{:nesre}a.kavga.ako si na stra`a: gri`i. lo{i vesti.malo: te omalova`uvaat .LAD -vnimavaj pove}e koga prevzema{ nekava rabota.su{no vreme: mali radosti vo ku}ata.poni`uvawe. bolest. razo~aruvawe.nesre}a.skapocen: mu zaviduva{ na nekogo .S O N O V N I K STAREC .ako ga|a{: naskoro poubavi i posre}ni denovi.pi{uvawe. STOMAK .na vreme }e se pokae{. TAGA . SUDEWE . STRNI[TE . po~ituvawe . poni`uvawe. smrt.siroma{tija. TABLA [KOLSKA . bri{ewe: }e zapadne{ vo dolgovi. somnevawa.ako pretrpi{: }e uspee{ da gi sovlada{ te{kotiite.jaka.STARICA . STRANEC . zaguba . STRA@A . STUD .skr{en: naskoro kavga.ako najde{: }e dobie{ radosna vest. STRI@EWE .vidi: KAMP TAVAN .bolen: gri`i. TABOR . nema{tija.sam ako go sru{i{: sre}a.polno so plodovi: sre}a vo rabotata .neprijatno patuvawe.slab. te{kotii. neuspeh. sram. SUKWA . STRELA .ako vidi{: dobriot sovet treba da se poslu{a . qubomora . STOL .

TVOR .ne se prepiraj so pojaki od tebe. TOPOVSKI OGIN (PUKAWE) . TVRDINA }e padne{ vo nemilost na pretpostavenite. TAPA .pazi se od podlizurkovci.bezgri`en `ivot. neizvesnost . novo poznanstvo . TESTAMENT .familijarna sre}a.S O N O V N I K TAJNA . TETKA .polna: novi qubovni vonbra~ni vrski. raznorazni iznenaduvawa vo {uma: se vra}a{ od kriv pat.ako slu{ne{: }e ima{ golemi gri`i.vo grad: poleka no sigurno }e ja zavr{i{ zapo~natata rabota .ako sviri{ na nea: zavist.ako izleze{ od temninata: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta. TAMBURA . TEMJANU[KA . TATNE@ . izmama.nadvor od gradot: zaluden ti e trudot. ozboruvawe.vidi: ZATVORA^ TAPETAR . lesna bolest.ako tepka{: nekoj }e te poni`i. TKAEWE . TIGAR . ne o~ekuvaj mnogu od drugi.se bli`i krajot na tvoite gri`i. nemir vo ku}ata.ako vidi{: }e dobie{ nasledstvo ili nagrada .ako vidi{: patuvawe . TELEGRAMA .ako zboruva{ so nego: sre}a.ako doznae{: }e stekne{ dobri prijateli ako izdade{: sram. prijatni spomeni. neprijatnosti.sre}a vo qubovta. TEPCIJA . TEATAR . beda .ako ja ~uva{: sre}no }e izbegne{ opasnost.za ku}a: dobivka.spor so prijatelite.prazna: {teta. dolg `ivot.koga qubi{ bidi vnimatelen.radost. bolest. TENK .kavga. TATKO .ako prati{: ne izbrzuvaj so re{enijata . zaguba. veselba tatkova smrt: nepriliki.ako ja vidi{: mali radosti.vesti od daleku.ako u~estvuva{ vo tepa~kata: zaokru`en si so neprijateli .}e ti se ispolni odamne{na `elba. kavga . TIKVA . laga. dolgovi.vo pole: izmama.ako dobie{: mora da se odvikne{ od lo{ite naviki. qubovni intrigi. lutewe . neprijatni vesti.ako zaglavi{. pla}awa. TEMJAN . propadne{: gri`i.ako te tepaat: se }e bide dobro koga dobro }e se zavr{i. familijarna veselba.ako telefonira{: te o~ekuvaat itni raboti.ako se ni{a: smrt. TEPKAWE . veridba. taga. TELEFONIRAWE . TOPKA . V E ^ E N K A L E N D A R 99 100 . beda. TESTO .vo okolinata ima{ qubomorni lu|e. TEPA^KA .ako igra{: maka.ako pravi{: `ivotot ti se prodol`il. TELE .ako vidi{: ti se zakanuva `ivotna opasnost .TETIN .ako saka{ ne{to da postigne{ bidi povnimatelen vo rabotata. TOPOLA . TOP .ako se najde{ vo temnina: lo{i vremiwa.ako vidi{: nervozi. dobivka. strav. radost . TEMEL . TALKAWE . nesre}a umreniot tatko ako go sonuva{: napredok. kavga . zavidlivost. TIWA .TATONI .ako talka{ niz temnina: te o~ekuvaat neprijatnosti . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TEMNINA . sram. gozba.ako ja gazi{: ti doa|aat denovi na isku{enie . oskudica.ako gi poseti{ ili zboruva{ so niv: kavga vo ku}ata.

no so mnogu pot. TRKALA .ako gleda{ trka: ne gi zanemaruvaj sekojdnevnite obvrski .ako jade{: }e u~estvuva{ na gozba ili pija~ka. TRSKA .skr{eno: te{kotii.kavga so prijatel.S O N O V N I K TORBA . blagosostojba zako~eno: bolest.uspe{no gi sovladuva{ preprekite.zaokro`en si so lu|e koi ne se iskreni.nova: }e dobie{ povolni vesti. TROPAWE .ako go vidi{ mestoto za trki: neprijatnosti poradi dolgovi. TUR^IN .polna: }e bide{ povikan na banket ili druga veselba.truli raboti: siroma{tija.tajnata {to qubomorno ja ~uva{ }e bide otkriena.ubava idnina.ti nedostasuva pove}e upornost i hrabrost.prazna: misli malku i za "utre" . ]ORAV .vidi: SLEP ]UP . ]ELIJA (ZATVORSKA) .ako tu`i{: preoptereten si so gri`i.vidi: MISIRKI ]USKIJA . TRGUVAWE .polna: ne se voobrazuvaj . TRPEZA . TRKA .ako o}elavi{: }e te napadnat gri`i .ako pokloni{: neizvesnost vo qubovta . raspravii.prazno: }e te snajdat neprijatnosti . V E ^ E N K A L E N D A R 101 102 . TRWA . sram.dobivka vo raboteweto. jad . TREVA .ima{ svetec za{titnik.qubovni nepriliki i jadovi.ako bide{: poradi preslatkiot `ivot }e ostari{ pred vreme.so stoka: ti doa|aat ~asovi na radost.ako slu{ne{: }e slu{ne{ vesti koi }e te voznemirat.suva: }e izgubi{ prijatel . opasnost.ako pu{i{: trgni se od nepoznati `eni.pokosena: prijatelot }e ti se razboli .prazen: te ~eka neprijatno iznenaduvawe.i drugi delovi od kola: kavga.ako ti dadat: radost . neprijatni vesti . ] ]EBE . kavga . TUTUN . dolgovi.TR^AWE . TORTA .izbegnuvaj ja samotijata.ako korne{: bolest. nevoqa .ako vidi{.ako gazi{: }e bide{ poni`en . }e bide{ zame{an vo qubovna afera.vo pole: ponekoga{ se zaborava{ . TUTUNSKO ]ESE . bolest. TO^ILO . ]URKI .ako zagazi{ vo trwa: neobi~no qubovno do`ivuvawe .sam ako tr~a{: uspe{no }e gi sovlada{ site te{kotii. TRKALO .ako vidi{ }elavi: uspeh vo rabotata. ]ELAV .ako bere{: uspeh vo slu`bata . TRNINKI . TRULE@ .ako te tu`at: gri`i. {teta. bere{ ili jade{: zdravje. TRUBA . TUNEL .ako turpija{ (struga{): }e uspee{.EGE . TRLO .zelena: strav.poln: ~eznee{ po nekogo .vidi: OSTRILO TRAMVAJ .bolest.ako se vrti: brz uspeh.ako ne mo`e{ da tr~a{: }e ima{ mnogu pre~ki do kone~niot uspeh .ako se bocne{: nezgoda. `alost . dobivka . TURPIJA . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TU@EWE .

NASTAVNIK .ako gleda{: liceto od fotografijata `ivee dobro i sre}no . vo qubovta }e bide{ razo~aran . bogatstvo. U^ILI[TE . U^EWE . lo{i vremiwa .rumeni: naskoro }e ima{ miluvawe . UZBUNA .ako go vidi{: sre}a . FENER . U^ITEL . USNI . strav . FOTOGRAF .ako go vidi{: }e strada{ poradi lesnomislenost .ako se V E ^ E N K A L E N D A R 103 104 . UKOR . bes. sre}a na vidikot . neo~ekuvana dobivka. FAZAN .golema sre}a te o~ekuva.ako vidi{: beda.nazaduvawe vo slu`bata. FALSIFIKUVAWE . nesre}a.S O N O V N I K ]UTUK . UCENA .vidi: RIKAWE URNA .ako izvr{i{: protivnicite vnimavaat na sekoj tvoj ~ekor.ako gleda{ sam: patuvawe .se zanimava{ so nedozvoleni raboti. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K U^ENIK .ako gleda{ vo dru{tvo: neverstvo vo qubovta.ako vidi{: mala dobivka.vidi: PREKOR UMIRAWE . tegobi. FES . zloba.umrenite ako gi sonuva{ deka se `ivi: `elbata }e ti bide ispolneta . U UBIEN .ako slu{ne{ deka nekoj umrel: dobivka.ako odi{ vo u~ili{te: neo~ekuvano zadovolstvo .ako cepi{ }utuci: bogatstvo na dofat na racete.polno so deca: gri`i. UNIFORMA . FILM .prijatno iznenaduvawe.ti ako umre{: dolg `ivot. zaguba. F FABRIKA .ako vidi{: siroma{tija. URLIKAWE . `alost. U^ILI[NA KLUPA .`ena~ka. sud.ako bide{: veselba . `alost.ako gleda{ nekoj da umira: taga po sakana li~nost .ne si ja izvr{il svojata obvrska.ako umre{ pa o`ivee{: ne prifa}aj prazni vetuvawa .bledi: lutewe.pripazi se od kom{ilakot.oskudica.ako vidi{: zavidlivost. nesre}a. nasledstvo . UBISTVO .predizvikuva~ki: }e ti se ostvarat odamne{ni pri`elkuvawa.PROFESOR . ma`a~ka. FOTOGRAFIJA .ako bide{: {teta.so ~ove~ka pepel: }e ti umre nekoj poznanik.pred tebe se prekrasni denovi. bolest .}e stekne{ ~est i po~it.deloven uspeh. opasnost.ako zboruva{ so nego: prilikite }e ti se normaliziraat.ako go tepa{: }e te zafatat gri`i.

`alost.star: opasnost od ogin iskinat: kavga .ako bide{ hipnotiziran: nekoj }e te izmami.ako go dobie{ za poklon: golema radost . baknuvawe. V E ^ E N K A L E N D A R 105 106 .ako dava{ na nekogo: qubovta }e ti se rasplamti.ako V E ^ E N K A L E N D A R CVE]E .ako izgubi{ na igrata: poradi tvoja vina }e dojde{ vo nezgodna situacija.ako si ubavo oble~ena: prijaten i sre}en `ivot . dobivka.ako vidi{: prijatelstvo. neprijatnosti. dobra `etva. nepredvideni tro{kovi.}e sklopi{ cvrsto prijatelstvo.ako gleda{ hipnotizirawe: }e se stekne{ so golemi slava i ugled vo tvojata okolina.ako oblekuva{: novo prijatelstvo {aren: avantura pri patuvawe . HAREM . HARTIJA . CIMENTO .golemi tro{kovi. CELER .ako dobie{: }e izgubi{ pari ili prijatel . HRABROST .vidi: SPORTUVAWE FUSTAN . S O N O V N I K hipnotizira{ nekogo: ostavi gi opasnite raboti .zdolni{te: sre}a vo qubovta.steknuva{ novi neprijateli.bel: ~est *za nekoja*: ven~avka . FRI@IDER .CARINIK .ako {ie{ fustan: za trudot }e bide{ nagradena . CVRKOT OD PTICI .ako bere{: uspeh. nelagodnost.ako sadi{: nenadeen poklon . dobivka .vidi: P^ENKA H HAZARDNA IGRA .S O N O V N I K fotografira{: te o~ekuva neprijatno iznenaduvawe.poln: bidi poumeren vo jadeweto prazen: ne si go tro{i vremeto zaludno. FUDBAL .svenato: bolest vo ku}ata .ako go pere{: `elbata }e ti se ispolni . CAREVKA .ako bide{ hrabar: nekoj }e te poni`i. sre}a.crn: `alna vest . FRIZER-KA .skapoceno ukrasen: }e do`ivee{ sre}a i ~est . neprijatno pismo.prevrtliva qubov. HARFA .nervoza.poradi tvoja glupost }e te snajde nevoqa.ako slu{ne{: veselba.nov: novi qubovni vrski .ako go mirisa{: }e ima{ nekakvi "glavobolki" .ako jade{: qubovna avantura.zdravje. taga.kavga. sekoe "{kolo" se pla}a .vidi: JADEWE HUSAR .ako kupuva{: mala radost .vidi: KOWANIK C CARINA . sre}a .FRANCUZINKA . FRANCUZIN . HOTEL .ako vidi{: neo~ekuvana radost . HRANA . HIPNOZA .

ma`a~ka. CIGANKA .ako se vozi{: te privlekuva nova qubov ako propu{ta voda: bolest.S O N O V N I K CENKAWE . CRNEC . }e te fatat vo "{teta". CIGANSKA ^ERGA .prazni i spu{teni: pove}e neprijatnosti. bakne`i.ako odi{ vo crkva: `alost.crn dim: nesre}a . solzi. qubovna avantura .nesre}a. CRE[OVO STEBLO . CIGANSKA GITARA . kavga vo ku}ata. CIMET . sre}en brak . S O N O V N I K gri`a.mala bolest vo ku}ata.patuvawe vo stranstvo. CICKI . neprijatnost .ako crta{ ne{to: u{te ima nade`.ako nosi{ za nekogo: nevoqata }e ti ~ukne na vratata.ako vidi{: trudot ti e zaluden. CRTAWE . kaewe.polni i jadri: nesre}na qubov *za nekogo*: ispolnuvawe na `elbite. CRE[I .za ma{kite: nesre}a. CRKVA . neuspeh.ako yida{: bogatstvo. nesre}en brak.ako ja vidi{: }e se razo~ara{ .tvojata dobrina drugi }e ja zloupotrebat. CIGLI . CIGARA .`alost. CRNICA .ako zboruva{ so nego: sre}a vo familijata.ako ti luti na o~ite: neprijatni do`ivuvawa.pazi se od kra`ba.ako kupuva{: zaludno raduvawe steblo vo cvet: radost.vidi: PAZAREWE CIGANIN .}e go izgubi{ avtoritetot pred pomladite.}e bide{ izmamen.DIM . CICIJA .zavidlivcite nastojuvaat da ti go zagor~at `ivotot. ^AD . taga.ako go vidi{: }e gi ostvari{ namerite .ako jade{: zdravje . prevrtlivost vo qubovta. CRVCI . CRNINA .ako se moli{ vo crkva: `elbata }e ti se ispolni. CICAWE . CIRKUS . promena na mestoto na `iveewe. CRKVA OD TU\A VERA . CRVENA BOJA .pazi se od laskavci. ^ADOR . gri`i. ^AJ .}e se spre~ka{ so prijatelite .`enidba.ako cica{: za siromasite radost.neprijatni vest.uspeh na site poliwa. CRNA BOJA . lo{i vesti .kiseli: `elbite ti se nedofatlivi .ako padne{ od nego vo voda: zaguba na kocka. ozboruvawe . izdatoci . opasnost. sram.(@ENSKI GRADI) . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 107 108 .}e dobie{ poklon.ako pie{: }e se najde{ vo simpati~no dru{tvo.izmama.ako bere{: veselba. za bogatite taga. nenadejna dobivka .ako pu{i{: }e dobie{ dobra polo`ba vo slu`bata . naporna rabota.za `enskite: sre}a vo qubovta.ako pu{i{ cigari: `elbite nema da ti se ostvarat ako gi gleda{ ili kupuva{: }e se zaqubi{. CRKOVEN GOLEMODOSTOINSTVENIK . ^ ^AVKI . ^AMEC .ako ja vidi{: nekoj saka da ti go popre~i patot. ^AR[AV .bel dim: nekoj }e ti poka`e ~est .tvoite tajni }e bidat otkrieni.

ako se ~etka{: }e ti dojdat gosti. sleduvaat denovi polni so sre}a . ^E[MA . blagosostojba.ako vidi{: kavga vo ku}ata .tvojata dobrina ja zloupotrebuvaat.gri`i izmama.polna: gozba. dobivka.stari: beda.ako go vidi{: zadovolstvo .ako gi obuva{: uspeh vo rabotata i qubovta .ako pie{ od nea: priznanie. pat kon beda .}e ti dojdat nepo`elni gosti.ako vidi{: sre}en brak . ^EKAWE . inaet. ^EVLAR .ako yvoni: bidi vnimatelen. ozboruvawe.ako primi{: `elbata nema da ti se ostvari.ako dade{: zabava i veselba .}e se zafati{ za mnogu slo`ena zada~a.ako plete{: od tvojata rabota nema da vidi{ korist .novi: radost. ^VOR . ugnetuvawe.}e pretrpi{ {teta poradi neurednost. kavga. `alost . ^ASOVNIK NA KULA . nema{tija . ^EVLI -OBUVKI . prijatelite te iskoristuvaat . smrt . ^ASOVNIK BUDILNIK .ako ~uka: nesre}a.ako ja skr{i{: se raboti za tvojata glava. ^E[LAWE .skapocen: pripazi na imotot . ^ISTEWE . ^ITAWE . ^ESTEWE .ako primi{ ~estewe: }e doznae{ va`na tajna.ako mu ~ita{ na nekogo: }e gi izraduva{ prijatelite.prazna: nenadejna kavga. ^E[EL .ako ~uka: nesre}a.radost. ^EKAN .ako podari{: rasipni{tvo. ^EZNEEWE .nekoj `elno te o~ekuva.laga. lo{i vesti. ^ASOVNI^AR .ako gi sobuva{: smrten slu~aj vo okolinata .kavga.ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti . ^A[A .iskinati: }e dobie{ sopernik vo qubovta. ^EIZ .ako gi vidi{: ne prebiraj rabota.ako ti dadat: sepak ima{ nekoj {to ti e veren.novi: prijatni vesti .pripazi na imotot. sve~enost .ako vrzuva{: neprijatnosti. ^IVIJA .ne~isti: nekoj te{ko }e te predade.ako jade{: nenadejni bakne`i. qubovni u`ivawa.ne se nadevaj na ni{to dobro. ^IR . ^OKOT . dobivka. taga. ^I^KO . ozboruvawe.site ne ti mislat dobro.nekogo: }e slu{ne{ prijatni vesti. zaguba .slabo ja cenat tvojata rabota. ^IZMI . ^OKOLADO .S O N O V N I K ^ASOVNIK. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K ^ETKA .ako ~ististi{ ne{to: }e dobie{ ubav poklon.zlatna: unapreduvawe vo slu`bata.vidi: PEWU[KA ^ORAPI .po nekogo ili ne{to: `elbite }e ti se ispolnat. ^A^KALICA . ^IPKI . ^INIJA .ako odvrze{: uspeh. ^ETKA ZA ZABI . polesno zaboluvawe ako ~ita{ pismo: dobivka .gri`i i nesre}i }e ima{ na pretek.STRINA .polna .ako ~esti{ ( pija~ka ): }e bide{ dobrodu{en.ako kupuva{: doma{ni te{kotii V E ^ E N K A L E N D A R 109 110 .golema veselba. ^EKALNA . dobri vesti prazna: se spremaat da te izmamat.ako ima{: bolest.ako go naviva{: naskoro qubovna avantura .vidi: RUBA ^ERGA CIGANSKA . nenajaveni gosti . nenadejna sre}a. sre}a . ^EREP . ^ESTITKI . dobivka.kniga ili vesnik: do celosen uspeh potrebno e mnogu trud. ^OVEKOJADEC .^ESTITAWE .

vidi: MATARA S O N O V N I K X XAMIJA .ako kova{: }e gi otstrani{ opasnostite. patuvawe .ako vidi{: }e doznae{ va`na tajna .stari r|osani: ku}ata ti e vo opasnost . XOKEJ .ako ~uva{ ne{to: pazi se }e te ograbat.ako dobie{: beda na pragot.vo dru{tvo : te{kotii vo raboteweto. XEB . [AH .S O N O V N I K i gri`i .deloven neuspeh. [E]ER .ako si {epka{ so sakanata li~nost: razo~aruvawe.vozbudlivi slu~ki. [AMIJA . `alost diva: neo~ekuvan uspeh. smena na mestoto na prestoj. XUNGLA .ako jade{: taga. [EPOT . veselba. [AMPAW . [AL . [AMIV^E . gri`i.ako dade{: }e ima{ rabota so sud .prazen: `elbata }e ti se ostvari . ^UDOVI[TE .ako vidi{ kup {ajki: podobruvawe na okolnostite.ako do`ivee{ ili vidi{: novi glasovi. strav.stara: ozboruvawe crna: `alost vo ku}ata.ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: preodni nevoqi. neprijatnosti na rabotnoto mesto .neprijatnosti }e te sledat na patuvaweto. neo~ekuvana sre}a. [ETAWE .ako jade{: zaokru`en si so neiskreni lu|e ako vidi{ ili kupuva{: nekoj potajno te saka.golemi gri`i i poni`uvawe. [EGA .ti se zakanuva opasnost.ako gleda{ a drugi igraat: ne beri tu|i gajliwa. [AMAR .veselba. [ATOR . veselba.dobivka na lotarija.sam: te o~ekuvaat sre}a i radost .ako igra{: zaguba vo igra . prijatno iznenaduvawe. podvala. [EF .na suvo: kavga. ^UVAWE . ^UDO . XELAT . gri`i.pripazi {to zboruva{ vo dru{tvo. ispolnuvawe na nade`ta .qubovni kavgi.ako pie{: sre}ata ti e so kratok vek.poln: nepredvideni dava~ki. [ V E ^ E N K A L E N D A R [AJKI . iznenaduvawa.mnogu lesno }e dojde{ do uspehot. ^UREVA -vidi: ^AD .DIM ^UTURA . siroma{tija. V E ^ E N K A L E N D A R 111 112 . XIGER .vo voda: }e ima{ va`ni razgovori.ako se prepirate: poka~uvawe. XUXE .ako {epka{ so nekogo: ne gi naveduvaj drugite na lo{o .pazi se od alkoholot. }e se smiri{ so nekogo .ako go vidi{ ili zboruva{ so nego: promena vo slu`bata . [ATKA .ti se zakanuva nesre}a.

[UGAV . [UBARA .ako jade{: }e ti se voshituvaat .so kowi: veselba.ako go vidi{: neprijatnost poradi ozboruvawe.so goveda: blagosostojba.ako vidi{: dobivka. [UMA .ako vidi{: ne mo`e{ bez tu|a pomo{ . [MINKAWE .bogata `ena~ka . [TRK . [ILO .ako {tipe{ nekogo: klevetewe. ozboruvawe. [TALA . [OFER . napredok vo ku}ata.ako ja lovi{ ili vidi{: }e bide{ ta`en ako jade{: dobar znak za se.[PIUNA@A . V E ^ E N K A L E N D A R 113 114 .prijatno patuvawe. [IRA . [TEDILNICA .vidi: VOZA^ [TAKI .ako sviri{ so nea: nenadejna vest.ne preteruvaj so samofalbite. napredok. okrivat so vino: ~asovi na zadovolstvo .ako gi skr{i{ ili frli{: zdravje.celosen uspeh. [UMAR . [VERCERI .golemo: }e zapadne{ vo dolgovi .}e ti bide doverena odgovorna zada~a. grabe` .ako odi{ na {taki: se ti odi naopaku .borova: golemo iznenaduvawe .gola: zada~ite }e te pritisnat . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K [TEDEWE PARI .ako vidi{ ili sureduva{: mu zaviduva{ na nekogo poradi negovite qubovni uspesi. [TETA .prazna: izmama. prinova vo familijata. kumstvo ili svr{ava~ka.ako go izgubi{: dobivkata }e ti izbega od racete.}e pretrpi{ nepravda.star: gubewe na ugledot.ako vidi{: izmama. kontroliraj go jazikot .ako pretrpi{: deloven uspeh.vidi: KRIUM^ARI [IEWE .kavga .ma`a~ka. radost .bidi poskromen vo tro{eweto. odnosno ma`i *za nekogo* po~it od okolinata.}e dobi{ pomo{ ako ti pritreba.ise~ena: neuspeh . zdravje.ako gori: `alost. dobro zdravje . dobri raboti. [UPELKA . [IP .sre}a vo brakot. [I[E . [I[ARKA .nov: ugled .napredok vo doma}instvoto. [UNKA .ako gi redi{ na kup: te o~ekuva svadba.ostavi gi zafatenite `eni. osomni~uvawe.KRASTAV . nesre}a . izlez od nevoqite. [QUKA . [TIPEWE . [PIUN . zaguba. zabava.polno so ne{to: }e te naklevetat. [KORPIJA .bukova: golema dobivka.}e ti baraat pari na zaem.nekoj }e te izraduva.raspravii vo ku}ata. ozboruvawe . nezadovolstvo.prazno: nezgoda.vidi: RA^EC [LEM . zaguba . [TICI .ako pie{: gi zaborava{ obvrskite . ozboruvawe.zelena: sre}a.S O N O V N I K [E[IR . [KOLKI . [IEWE SO MA[INA .mra~na: taga.malo: golemo iznenaduvawe.ako bere{ {ipinki: nekoj }e te zasaka .

dali }e se ispolni ili ne? Koga }e se ostvari? Odgovorot na ovie pra{awa zavisi od dobata vo denot ili no}ta koga ste go sonuvale ili od datumot na sonuvawe. vedna{ da se prifati kako "zdavo za gotovo". ZNA^EWE NA SONOVITE SPREMA DOBATA VO DENOT I NO]TA Dnevnite soni{ta .}e se ispolnat za 10 ~asa. Soni{tata od tretiot ~as pa do zorata . tuku treba da se pogledne ~asot vo no}ta ili denot koga e sonuvan sonot potoa datumot i mesecot a najposle i soyvezdieto. a }e se Niz vekovnite tolkuvawa na soni{tata dojdeno e do soznanieto deka eden ist son nema sekoga{ isto zna~ewe. Poradi toa ne treba sekoe tolkuvawe. da gi poglednete i ovie dopolnitelni tolkuvawa. [to zna~i sonot koj ste go sonuvale. Se razbira deka e deka e mnogu te{ko da se utvrdi vo koja doba od no}ta ste go sonuvale nekoj son. Se poka`alo deka ist son sekoga{ ne mora da ima isto zna~ewe. izneseno vo ovoj Sonovnik. Soni{tata od 7 ~asot nave~er do polno} .}e se ispolnat tretata.}e se ispolnat za 7 ~asa ili nikoga{. 9 meseci.S O N O V N I K S O N O V N I K ispolnat za 9 ~asa. 9 nedeli. Soni{tata od polno} do 3 ~asot nautro .istovremeno se i glavni pretska`uva~i na slu~kite. DODATOK KON TOLKUVAWETO NA SONOVITE ZNA^EWE NA SONI[TATA NEBESNITE ZNACI SPREMA Vo starite sonovnici ima i drugi podatoci za zna~eweto na soni{tata koi }e Vi gi prika`eme. pa zatoa i tolkuvaweto e tolku pote{ko. 10 dena. 9 ili 15 godini. ~etvrtata ili petata godina. pred da se izraduvate ili ispla{ite od nekoe tolkuvawe. 10 meseci ili za edna godina. Tvorcite na V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 115 116 . ami deka na negovoto tolkuvawe vlijaat i nebesnite znaci pod koi se sonuvani. Zatoa Vi prepora~uvame. 9 dena. Od tabelata mo`e da se vidi deka za ista grupa na soni{ta tolkuvawata mo`at da bidat neverojatno razli~ni: od mnogu povolni i prijatni do sosema nepovolni i "crni" tolkuvawa. pa tek toga{ od seto toa na sonot da mu se dade odredeno tolkuvawe. Vo prilo`enata tabela site soni{ta grupirani se vo 24 srodni grupi a na sekoja grupa i e dadeno op{to tolkuvawe na soni{tata pod poedinite nebeski znaci.

nasleds. grmewe pukawe ogin od bilo kakov vid telo i skr{eni delovi sadovi. kavga pogrebi.S O N O V N I K tolkuvaweto na soni{tata toa go objasnuvaat so toa {to na soni{tata vlijaat dobri i lo{i planeti.kra` veselbi. muzika. bolki srcevi krv. veselba golema vo ribi zna~i `alost qubovni nesoglas naprazen trud golema radost prijatni ~asovi pla{ewe priatni novini razdor golem strav prijatni vesti tro{kci novini raspravij a neprijatelstvo taga dobivka va`na slu~ka poseta prepirka oskudica gri`a uteha smrt na poznajni spor iznenadu- i nemo} `alni vesti dobivka neo~ekuvan prijatel prijatelstvo mnogu prijatni ~aso. vodni `ivot bakne`i i miluvawe telesni maki bolki jadewe i jadewa nesre}i crkvi. jad vo {korpija }e te ograbat prijatno iznenadu radosni vesti prijatelstvo strav zaguba radost bogatstvo neraspolo`enie smrten slu~aj dolgotraj na bolka priznanie nevoqa za prijatel zabava dobra zarabotka prijatel- vo strelec radost `alost u`ivawe ~est qubovni utehi novo prijatel. ali{ta krevet zaguba izmama strav. se me{aat vo "vlasta" na poedini nebeski soyvezdija. peewe svirewe solzi. S O N O V N I K le{ovi mokrewe progonuvawe zloupotreba lo{i duhovi ~udovi{ta kowi.vozewe. instrum.ku}i. alati. golemi `iv. poti{ten.strav i gr`i pobeda nad protivnik dobivka na vo bliznaci zna~i zaguba na prijatel dostoinstvo poseta izmama prijatelska poseta }e ti dadat po~est te{ka bolest prijatnost dobivka vo rak zna~i poseta du{evni stradawa poseta kaj prijatel zagub neprijatnost nemo} pari dobivka pijanstvo jad. vojna. qubovni ~asovi priznanie bolest nesre}a radost neprijat ni vesti poznanst vo strav radosna vest u`as vo jarec zna~i radost neprijatelstvo }e te napu{tat osamenos t dobivka bolka poradi drug vo vodolija {teta bolest qubov qubovna sre}a seriozno smiruvawe prijatni ~asovi voznemiruvawe taga bolka bogat brak pari uteha raduvawe smrt na prepostav. provod zabavi nova obleka. nesre}a V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 117 118 . koi ovde onde .nekoga{ posna`no a nekoga{ poslabo. od smrt.krvavi tepa~ki. pla{ewe nepriliki taga i bol na srceto `alna vest sram posle veselba lotarija `alost radost kavga prpirka ~est zaguba na prijatel nekakva ludost radost zaludna nade` dobri vesti kaewe smrt na prijatel }e se doveri{ pari neprijatnost lutewe nervozi gosti ~est dobivka iznenaduvawe bogatstvo radost gostin ili gozba veselba radost poklon bolest dolg `ivot bolest zavist ozboruv. {teta korist dobivka otmen prijatel dolg `ivot `alost taga naskoro poseta ~est zaguba vlast nad okolinata novo iskreno prij prijatna poseta izmama dobivka zavist i razdor dobivka vo devica zna~i radost `al od smrten sl sre}a veselba bolest beda oskudica golema sre}a srav taga i `alost radost dobivka dobivka radost zna~ajna slu~ka prijatelstvo veselba nesloga vo vaga zna~i smrt na poznanik zdravje po~esna pokana nesre}a gri`i po nekogo bolest dobivka taga `alost radost iznenaduvawe siroma{t vo starost kra`ba naprazno nade` prijatno iznenadu prijatni vesti maka. vo oven zna~i bolest strav nepriliki ubavo iznenaduva prijatelstvo zaludni molbi blagosostojba poklon taga taga nasledstvo dobivka na sud lo{i vesti religiozni prepirki nemo} nepriliki svadba vo bik zna~i `alost uteha patuvawe prijatelstvo poseta lagi strav srceto tivki radosti gosti gri`a beda `alost neo~ekuv. patuvawe napraz. pomor. gradbi poseti na prijateli ogin. zaludna nade` dobiv. slu~ `alost bolest ~est prepirka vo lav zna~i dobivka strav. neprijatelstvo ako sonuva{ zlato srebro ili nakit ribi i dr. maka.

]e se ostvari mnogu brzo 17. ]e se ispolni istiot den ili naredniot 22. 1. kavga `alost golema sre}a gri`a naskoro smrt radost zaguba vawe neo~ekuv. Sonot delumno }e se ostvari 9. ]e se ispolni za 19 dena 18. ]e se ispolni desetiot den posle sonuvaweto 14. 4. radost gosti radost klevetewe zaguba dlaboka starost novini sre}a qubov neprijatelstvo mir gozba ~estewe izmama dobivka napredok {teta na loto sre}a sre}ni denovi poseta izmama dobivka radost neprijatelstvo ZNA^EWETO NA SONI[TATA DATUMOT NA SONUVAWE SPORED Najstarite presmetki za vremeto se vr{eni spored mese~evite obikolki okolu zemjata i mese~evite meni. 2. 5. Nevistinit son 23. Ovoj son nema naskoro da se ostvari 8. ]e se ispolni za 30 dena 28. Malku korist od ovoj son 21. Brzo }e se ostvari 16. 3. naskoro }e se ostvari Bezvreden son Son so sre}ni posledici Vistinit son. Ne e sigurno deka po ovoj son ne{to }e se slu~i 27. S O N O V N I K 6. Ovoj son ne zna~i ni{to posebno 26. Sonot nema zna~ewe 11. Naskoro }e se ostvari 15. }e donese uspeh Na Va{a radost. Po~etokot na mladata mese~ina i mese~evite meni se nazna~eni vo crkovnite kalendari. ]e se ostvari posle 24-ot den. ]e se ispolni za sedum dena ili sedum nedeli 20. mnogu brzo }e se ostvari V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 119 120 . Zatoa postarite astrolozi pri tolkuvaweto na soni{tata go zemale vo obzir denot odnosno no}ta koga e sonuvano. ]e se ispolni za 21 den 24. smetaj}i OD PO^ETOKOT NA MLADATA MESE^INA pa natamu. Sprema toa ovaa tablica ne gi pretstavuva datumite vo mesecot tuku denovite vo mese~evite meni.S O N O V N I K bolest izmama pari kazna bolka prijatni ~asovi `alost raduvawe lutewe veselba zloupotreba prinudnost nezgoda sre}a stvo strav smrt na rodnina smrt na prijatel `alost navreda blud sre}a i ~est vojna. Vistinit son 7. ]e se slu~i dvanaestiot den 25. Vistinit son. ]e se ispolni tretiot den posle sonuvaweto 12. ]e se ispolni sedmiot den posle sonuvaweto 13. ]e se ispolni za 20 dena 19. Sonot }e se ostvari spored tolkuvaweto 10.

S O N O V N I K S O N O V N I K V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 121 122 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->