S O N O V N I K

BO@IDAR D STAVREVSKI

V E ^ E N

K A L E N D A R

2

S O N O V N I K

S O N O V N I K

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

3

4

S O N O V N I K

A
ABORTIRAWE - mala gri`a, ozboruvawe, strav. AVAN - vo qubovta ne si so dobri li~nosti - ako tol~e{ ne{to vo avan: poseta. AVANTURA - ako ima{: ti se zakanuva nekakva opasnost. AVION - ako se vozi{: rizikot }e ti se isplati - ako go vidi{: te o~ekuvaat promeni kon podobro ako padne{ od nego: pazi se od nezgodi. AVTOBUS - bez golem trud ne o~ekuvaj nagrada. AVTOMOBIL - ako se vozi{: unapreduvawe, uspeh ako go vidi{: }e slu{ne{ va`ni vesti. ADVOKAT - gri`a, pari~en izdatok, neprijatnost. ADRESA - ako vidi{, pi{uva{, ~ita{: }e ti dojdat gosti. AERODROM - vidi: PRISTANI[TE AJVAR - `elbata nema da ti se ispolni. AJDU^KA TREVA - bolest, neprijatna sredba. AJDUTIN - ako bide{: radost i veselba - ako vidi{: }e te prinuduvaat za nedozvoleni raboti, opasnost. AJKULA - }e dojde{ vo opasnost, kavga, bolest. AKVARIUM - neprijatnost, gri`i, qubovni raspravii. ALATI - nagrada za trudot, bidi istraen vo rabotata. ALI[TA (OBLEKA) - ne~isti: kavga, zaguba - ~isti: qubovni do`ivuvawa - novi: sredba so stari prijateli - perewe ali{ta: mali neprijatnosti, ozboruvawe - dolni: sre}a vo qubovta.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K ALKA - spoena: ima{ veren prijatel - razdvoena, nespoena: nekoj ti e neiskren. ALKOHOL - ako pie{ sam: nekoj prijatel }e te izneveri - ako pie{ vo dru{tvo: ti pretstoi veselba. AMAJLIJA - ako ima{: nekoj }e te {titi. AMBAR - poln: napredok, blagosostojba - prazen: naprazno se nadeva{. AMERIKANEC -KA - ostvaruvawe na `elbite, uspeh. ANTENA NA KROV - prijatni promeni. ANXAR - `alost. APETIT - ako ima{: nekoj }e te ismee, pari~ni zagubi. APOVI - vidi: TABLETI APSEWE - ako te uapsat: nepravedno }e bide{ osomni~en, }e te snajdat neprijatnosti - ako apsi{ nekogo: brakolomstvo na dofat. ARHIVA - }e pretrpi{ zaguba vo imotot. ARMONIKA - ako vidi{: ne~esni aktivnosti - ako slu{a{: preterano somnevawe - ako sviri{: nekoj }e te izraduva. ATENTAT - ako vidi{ ili izvr{uva{: }e bide{ omalova`en pred prijatelite. ATOMSKA BOMBA-golemo neprijatno iznenaduvawe AFION - neprijatnosti vo qubovta. A[OV - ako vidi{: ti pretstoi va`na rabota - ako kopa{ so nego: novi qubovni osvojuvawa.

V E ^ E N

K A L E N D A R

5

6

ako igra{ na balot: pazi se od neprijatnosti .S O N O V N I K B BABA .ako slu{a{: nekoj }e te izla`e . prijatni vesti.kavga. neprijatnosti.cvetna: zgolemuvawe na imotot. BAWA (LEKOVITA) .ako gleda{: }e te povikaat na svadba ili veridba .bez cvet: taga. BANKAR . BAKAR .se nao|a{ vo opasnost ako te napadne bandit: }e pretrpi{ strav.}e bide{ vojnik.so sakana li~nost: sre}a posle nemirni ~asovi . dosada. golema: mali zadovolstva. BANKA .so tu|a `enama`: dobar znak za se {to }e po~ne{. {teta vo rabotata. BANDIT (RAZBOJNIK) .vidi: MIGDAL BADNIK . pari~na dobivka ako {eta{ niz nea: ne preteruvaj so veselbata .ako go vidi{: ako se vpu{ti{ vo rizi~ni dejstvija.ako vidi{: qubovta }e ti bide vozvratena .ako dobie{: }e ti otpatuva qubenata li~nost .ako bide{: }e primi{ golem grev na svojata du{a .ako gleda{: ti pretstoi razo~aruvawe.ako vidi{ ili kova{: bidi poskromen. gri`a. otkrivawe na tajni. BADEM .ako ja poseti{: taga. BANKAR .ako jade{: zdravje. BAJONET . BALKON . bolest . BAKAREN SAD .razliena.ako leta vo vozduh: dobivkata }e ti izbega od racete.so prijateli: pomiruvawe . zaguba. BARA . V E ^ E N K A L E N D A R 7 8 . ma`a~ka.ako go slu{ne{: tvojata iskrenost nekoj }e ja iskoristi.nepotrebni tro{kovi. BAR . BAKNUVAWE . BAGREM . BABA .pazi se od izmama.za bra~nite: deca za starite: bolest.ako vidi{: mnogu rabota a malku korist .ubavo da se zabavuva{: na nekogo }e mu se dopadne{. BAKNE@ . BAL -ZABAVA .ako raska`uva{: bezuspe{no }e la`e{.drugi da se baknuvaat: `alost . kavga.te o~ekuva blagosostojba.ako vidi{: ne se vpu{taj vo {pekulacii . BALON .so umreni: smrt . `enidba.so svoja `ena-ma`: kavga vo ku}ata .ako bide{: }e gi pomaga{ tvoite prijateli.za nebra~nite: brak . BALERINA . BARABAN .ako ukrade{ V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K bakne`: pazi se od la`ni qubovni izjavi. BAV^A (GRADINA) .ako bide{ na balkon: polo`bata ne ti e mnogu sigurna.ako gotvi{: blagosostojba vo ku}ata . pomiruvawa.zelena gradina: nade` vo lo{o raspolo`enie.DEDO (RODITELI NA @ENATA) .}e si najde{ uteha i veselba. BALET .so cvet: nadevaj se na uspeh.ako padne{ vo nea: si trgnal po lo{ pat.radost. `alost . BAKARDAN . BANANA .ako dade{: vzaemna qubov .pari~ni izdatoci.ako ja obrabotuva{: semejna sre}a . kratkotrajna qubov. BAJKA (PRIKAZNA) . BABICA . }e propadne{.svoja baba ako sonuva{: familijarna radost tu|a: jad i lutewe.

BESEWE .ako se besi{: strav. }e bide{ odbele`an.ako izbega{: }e uspee{ vo celta.ako go java{: nezgoda vo familijata . neostvarlivi `elbi.ako go dobie{ na poklon: }e bide{ izmamen. veselba . BLIZNACI . BERBA . taga . gri`i. BIBER .nekogo ili ne{to: ~esto }e bide{ voznemiruvan. zaguba. sre}a vo qubovta.ako ne mo`e{ da izbega{: neuspe{na rabota. nevoqa.ako te brka: neprijatnosti.ako vidi{: mali izdatoci.ako rodi{: opasnost.ako vidi{: kratkotrajna sre}a. BEDA . bolest .ako vidi{ obeseni: }e zadocni{ vo donesuvaweto na va`ni odluki.vidi: POVRA]AWE BOG . stravot.ako postane{: kavga vo ku}ata.ako te besat: `elbata }e ti se ostvari. PCUEWE) . BELEWE . BLUD .ubivawe ili kolewe: }e izgubi{ dobar prijatel.S O N O V N I K BARAKA .MLADE@ .ako go kolne{ ili pcue{: nevoqa.nevoqa. bolest.BLAGO . nevoqa na povidok . to~ewe: kratko voodu{evuvawe. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K BESNEEWE (VIKAWE. BEGAWE OD NEKOGO . kavga vo ku}ata. BERBER .ako vidi{: gozba. zaguba. BISER .pazi se od podmolnost i zloba. BELEWE .sobirawe. BLUDNICA .golema dobivka.ako vidi{: stram i poni`uvawe.pazi se od la`ni prijateli. }e ja izbegne{ opasnosta.ako vidi{: ti pretstoi siroma{tija i nesigurnost .vidi: KAM[IK BLAGAJNIK .ako vidi{: radosna vest .}e pomine{ preku zdobienite navredi. BAROMETAR . lutewe.naprazno se bori{ protiv sudbinata. BENKA . BLUEWE . pari~na zaguba. BARAWE . {teta .skora smrt vo familijata.ako bide{: izbegnuvaj rizici. BIK .drugi ako igraat: dobivka na kocka. BOGAT .ako te bri~i: ozboruvawe. BARUT . * za nebra~nite* gri`a.ako vodi{: dobro zdravje . {teta.neprijatni vesti.zaguba. zaguba. sre}a vo qubovta.ako bide{: napredok vo slu`bata .radost. BILIJARD . {teta.ako zboruva{ so nego: sre}a vo brakot . ponekoga{ V E ^ E N K A L E N D A R 9 10 . BERZA .ako kopa{: neuspeh vo planovite .PEREWE .VAROSUVAWE .ako spasi{ obesen: golema sre}a . berewe: strav.ako vidi{: ne se doveruvaj na sekogo zapalen: nesre}a. promena vo rabotata ili imotot. BIVOL . BENZIN . BOGATSTVO .u~estvo vo berba: }e ima{ radosna sredba ako vidi{: dobro raspolo`enie.bolest.ako najde{: sram.ako vidi{: *za bra~nite* sre}a. ostvaruvawe na `elba .ako bide{: prijatelite ja koristat tvojata dobrina .vrednosta i upornosta nosat uspeh. bolest . BILKI . BESILKA .ako igra{: te o~ekuva uspeh vo rabotata .vidi: SIROMA[TIJA BELA BOJA . BI^ .kupuvawe. kavga. bogata nagrada. zamerki . nesre}a . bolest.napredok vo rabotata.ako `ivee{ vo nea: te o~ekuva bezgr`na idnina.

ako mirisa{: napredok.zabelena: `alost .ako bide{: siroma{tija .ako vidi{: nekoj }e te voznemiruva ako skr{i{: nesre}na qubov. BOMBARDIRAWE .neubava. BRADA .ako pobedi{: }e ja izbegne{ opasnosta.ako ja vidi{: te o~ekuva podobar `ivot .bela: golema ~est .blagosostojba vo domot .crvena: golemi izdatoci .ako S O N O V N I K bide{ ranet od bomba: zaguba . gri`a. BOS .ako vidi{: vnimavaj da ne bide{ ograben.pomiruvawe so protivnikot. bolest .vidi: OVEN BRAVA .so `ena: kavga .ako posetuva{: `elbata }e ti se ispolni .ako boi{.bela: gri`a .ako vidi{: nekoj ne ti posakuva dobro .ako vidi{: ima{ dosta tajni neprijateli. BOLKA . nesre}a. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 11 12 .crna: golemi izdatoci. radost. BOSONOGI .ako go neguva{: sre}a i radost . ke otkrie{ nekakva tajna.PEHAR . BORAVALKA . te{kotii .}e se luti{ na nekogo.ako odi{: }e postane{ ugleden .so yverovi: }e ti propadne namerata .ako dojde{ vo bolnica: }e se oslobodi{ od te`ina .bo`i}no drvo: }e ima{ drag gostin. BRADAVICI .na trn ili sli~no: bolest. nemir . gubitok . BOLNI^AR-KA . BOLNICA .ako bara{: naprazno se trudi{ .so mrtovec: nesre}a . BOMBA .ako me{a{ boi: prijatelite }e te izneverat . BOR .S O N O V N I K smrt .za mlado`enci: finansiski te{kotii. BOSILOK .ako bega{: pari~na kriza. BOKAL .ako gleda{: siroma{tija.crna: `alost. BOCNUVAWE . BRAV .ako bide{ kraj nego: trudot }e ti bide nagraden .taga. BOLEN . }e gi nadmine{ te{kotiite. bolest vo familijata. BORBA . bolka .sina: crni pret~uvstva `olta: }e ja ostvari{ zamislata . nemawe. BOMNIERA-BOMBONI .ako ~uvstvuva{: te o~ekuva radost. nevoqi .ako ima{: blagosostojba.BOSONOG .ako si bolen da te posetat: }e dobie{ golema nagrada ili priznanie . }e se spasi{ od beda. obrasnata: gri`a. BOI . BRADOSANI LU\E . poklon.dobri vesti. bolest ako ima{: nesre}ata te demne.ako izleze{ od nea: opasnosta }e te zaobikoli. BO@I] .mala: siroma{tija.ako kupuva{ boi: ne{to se re{ava za tebe .golema: nasledstvo. kavga. te o~ekuvaat prepreki. BOI[TE .ako ja izbri~i{: olesnuvawe. opasnosta e vo blizina .ako bere{: malo zaboluvawe . opasnost.ako ozdravi{: veselba. farba{: neprijatno iznenaduvawe.nesre}a. blagosostojba.}e se zaqubi{. zdravje .zelena: svadba ili kr{tevka .vo {uma: o~ekuvaj podobri denovi.ako vidi{: neuspeh vo namerata.ako bide{ te{ko bolen: }e zapadne{ vo dolgovi. BOREWE .bo`i}en poklon: }e izraduva{ nekogo .neprijatni novosti.ako pukne glasno: neo~ekuvan lo{ glas.crvena: dobivka .ako si lesno bolen: ne podlegnuvaj na preodni gri`i . finansiski te{kotii ako u~estvuva{: kavga.ako frla{: deloven neuspeh .

delovni uspesi vzaemno miluvawe.patuvawe. VE\I . lutewe .ako igra{: }e izjavi{ qubov .ako vidi{ bremena `ena: te o~ekuvaat golemi neprijatnosti . belo: nesre}a. nezadovolstvo .te ~ekaat `ivotni radosti. smrten slu~aj vo blizina .ubavi.obi~no: sre}a. BRA^EN DRUGAR . BRA^NO PATUVAWE . BRAT .ako sklopuva{: `elbata nema da ti se ispolni.`ena ako sonuva deka e bremena: uspeh. BREMENOST .ako se kara{ so nego: zaguba. promena vo rabotata ili imotot.ako potonuva ili gori: zaguba. VAROSUVAWE .ako vidi{: pazi se od ozboruvawe. VAR .merewe na vaga: promenliva sre}a.ako se vozi{ na nego: dobri vesti. BRKAWE . dolg `ivot .ako vidi{: nesre}a.drugi ako igraat: `alost. V VAGA . dobivka .golem brod: nenadejna sre}a . BUV .vidi: KARNEVAL VDOVEC-VDOVICA . podobruvawe na blagosostojbata .ramen: uspeh. sre}a.prilikite ti se normaliziraat. BRZAWE .ako go vidi{: nekoj }e te ograbi ili izla`e.ako se brza{: sovesta ne ti e mirna. ispolnuvawe na `elbite.ako go izgubi{: }e ti umre nekoj prijatel . pove}e raboti. lo{i slu~ki.ako padne{ vo nea: gi zaborava{ obrvskite. ven~avka. zdravje neubavi. polni: kontroliraj gi strastite. dobra vest .ako go slu{ne{: bolest. {teta . BREG (VODEN) .ako go vidi{: familijarna sre}a.ako ima{ (na ~eloto): }e zapadne{ vo nezgoda . kavga . VASILI^ARI .ako go vidi{: iskrenite prijateli se vistinka retkost. V E ^ E N K A L E N D A R 13 14 .na liceto: ne misli{ za starosni denovi. kratkotrajna neprijatnost . nesigurna qubov. VAMPIR . prijatni vesti.ZA BRANOSUVAWE .strmen: taga. bolest.vo bura: opasnosta e nad tebe i V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K tvojot dom . BUTOVI .ako te davi: bolest.fino. pomalku {etaj. baknuvawe: te o~ekuva dolg `ivot . BR^KI .vidi: GONEWE BROD .nekoj te ozboruva.S O N O V N I K BRAK .}e pomine{ preku nanesenite navredi.o{teten ili nasukan: }e dojde kraj na tvoite te{kotii i gri`i. VALCER .ako te bakne: }e bide{ bolen . radost . BRANOVI (VODENI) . BRANA . tro{kovi .ako gi neguva{: radosna slu~ka na dofat.ako ja vidi{: iznenaduvawe. ima{ mnogu neostvareni `elbi.skr{ena: gubewe prijatelstvo.ako gasne{ var: dobri vesti.ako go bakne{: }e bide bolen.vo pristani{te: smrt vo familijata .ako zboruva{ so nego: te o~ekuva dolg `ivot.mal brod: skromna slu`ba . `alost . BRANA ZA VODA . neprijatni vesti.{etawe pokraj breg: sre}ata ti e la`na.na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost . slabi: kavga vo familijata. BRA[NO .ako dogovara{: dobivka . gri`i.dobivka.sre}ata ti e so kratok vek. VAZNA .DALGI .@ENSKI .

S O N O V N I K VELOSIPED . VI[NI .bolniot }e ozdravi. VINOVA LOZA -ne se me{aj vo tu|ite raboti.na grob: nasledstvo . mala dobivka. dobar glas. kavga.ako slu{ne{: nepotrebni tro{kovi.ako vidi{: sre}no doma}instvo . VESELBA .ako nosi{ na glava: klevetewe . popameten i V E ^ E N K A L E N D A R 15 16 .}e dobie{ qubovna ponuda. VESLO . VILA ZA SENO .}e bide{ izlo`en na neprijatni do`ivuvawa. VIKAWE .ako slu{ne{: naskoro }e u~estvuva{ vo zabava.ako vika{ nekogo: bolest .VRTLOG . VERENIK-CA . VESNIK .ako bide{ prisuten na veselba: bogato nasledstvo.na svoi noze: sre}a. kavga. VENTILATOR . VLAKNEST .od zlato: ubav `ivot .sakaniot .vodopad: posle razo~aruvaweto }e postane{ pomuder.topla: bolest * za nekogo* prijatelstvo .na tu|i noze: nekoj `elno te o~ekuva. VENA .ako vidi{: sre}a.VENI . VERVERI^KA .so raspu{tenik-ca: neverna qubov.ako pie{ belo vino: neo~ekuvana radost . VIDRA . VETER .ako preto~uva{: nesigurna idnina . dobivka. VNUK -VNUKA .naskoro radosni momenti. qubovna idila . VE[TERKA .ako bide{: zaguba.odewe niz bistra voda: solzi . ima{ glupavi protivnici. VEN^AVKA . kaewe.ako istura{: }e ismejuva{ nekogo {to te saka .ako jade{: nema da go dobie{ toa {to ti e veteno.ladna: sre}a.mom~e: sreken brak . siroma{tija. VESTI .dlaboka: opasnost . VENEC . {teta.~ovek obrasnat: bolest. VIOR . uspeh .ako vozi{: brzo }e stigne{ do sakanata cel.ako dogovara{: za edni lo{ a za drugi dobar znak . VE^ERA . prepreki .sre}a vo nesre}a.odewe niz matna voda: te{kotiite }e gi nadmine{ odewe po povr{inata na vodata: za tebe ne postojat prepreki . VINO . sre}ata te zaobikolila.POVIKUVAWE .crno ubava idnina matno: gri`i.so devojka . VETERNICA .povedi smetka za svojot izgled. VINO@ITO .ako fati{: }e dojde{ vo opasnost.ako vidi{: neo~ekuvana radost .devojka ako sonuva venec: ima verna qubov. brza promena.ako bere{: gri`i . opasnost.te o~ekuva va`na rabota.neprijatelite }e ti podvalat.bistra: sre}a.so nea ako jade{: ti se zakanuva nesre}a ako ti padne: lutewe. `alost . radost.ako go najde{ istureno: sre}a pri patuvawe .kratko patuvawe. VODA .dolgo }e `ivee{. VILU[KA .neostvareni `elbi.ako sviri: }e dobie{ prazni vetuvawa.ako ~ita{: vremeto e pari. gri`i.ako ja lovi{: `enidba .ako plete{: avantura .ako vika{ napomo{: neprijatni vesti. nevoqa . VILA-SAMOVILA .FITEL .ako vidi{: sre}ata ti e promenliva. VITEZ . bes.ako bide{ povikan: rabotite ne ti se naj~esni.od cve}e: qubovni gri`i .vidi: YUNICA VIOLINA .so vdovecvdovica: }e ti se razboli sakanata . radost. gri`i . mala dobivka .ako se veseli{: }e te snajde te{kotija. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K VIKENDI^KA . dobivka. radost . dobivka .naskoro svr{ava~ka. sre}a.ako vidi{: sre}en brak.ako pie{ crveno: smrt.matna: pre~ki. VLE^ALKI . neprijatni novosti.

ne se kolebaj vo namerite.blisku si do celta. parni~ewe. VODENI^AR .ako slu{a{ zavivawe: }e te pritesne nesre}a .vo sve~ena: napredok vo slu`bata . bolest.ako kole{: nesre}a . VO[KI .smrtna opasnost. VOL .ako bide{: zgolemuvawe na familijata. gnev. VRAPCI . VRANA . VONBRA^NO DETE . dobivka.posle razo~aruvaweto postanuva{ pomuder i povnimatelen. nesre}a. prijatno do`ivuvawe .kaj drug ako gi vidi{: napredok. }e pretrpi{ mala {teta . inaet. VOORU@EN DA BIDE[ .ako ~e{la{: nesoglasuvawe so okolinata. VOZEWE .sre}a vo qubovta. po`ar.ako go vidi{ ili ako S O N O V N I K razgovara{ so nego: dobar znak za se {to }e po~ne{.ako gi otepuva{: bogatstvo. gri`i . VODENICA . VOJNA OPREMA .ako gi pobedi{: na krajot ti ke triumfira{. {teta . }e se najde{ vo visoko dru{tvo.odi{ vo presret na `elbite.ako bide{: nekoj }e te posramoti.spregnati: sre}a vo brakot i qubovta slabi: oskudica. smrten slu~aj vo blizina. radost . veselba. `alost.ako kupuva{: naskoro }e dobie{ priznanie.}e ima{ kavga so `ena. kavga.ako go vidi{: nesre}ata te demne.te la`at.debeli: nabrzo sre}a . `alost . lo{i vesti .na tvoj krov: }e bide{ ismejan . nezgoda.vidi: GATA^KA.S O N O V N I K povnimatelen.kavga. nervozi. prestanok na bedata . VOEN BEGALEC (DEZERTET) . bolest.te{kotii.kratko patuvawe. VOJNA . sprotivstavuvawe so vlasta. inaet. VODOSKOK .}e bide{ naditren. razmisli pred odlukite.ako te gonat: nekoj ti sprema zlo . skapotija . VODEN (NAVODENET) .ako gi fa}a{: neo~ekuvana radosna sredba .ako gi tepa{: opasnost. skapotija.}e te snajde sram poradi kukavi~lak. blagosostojba. neprijatnosti. izmama .ako vidi{: kavga. VOZNA KARTA . dobivka . semeen sostanok.golemo jato: propast.ako bide{: uspe{nata rabota ti e najgolema nagrada . VOJUVAWE .jato vo let: }e te snajde te{ka nevoqa.po most: si gi izbegnal site prepreki. glad. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 17 18 . VOJSKOVODEC .matna: neraspolo`enie.topla: sud.vo obi~na kola: nezgodi.bistra: zdravje . VRA@ALKA.so la|a ili ~amec: bezgri`en `ivot.ako vidi{: ~uvaj se od kradci i qubovnici. uspeh vo biznisot . VOJNIK .}e pati{ poradi ozboruvawe. nemir.ako se prevrti{: nezgodno do`ivuvawe.kavga. radost.ako bide{: te o~ekuva naporna rabota . VOLCI . VOSOK . VODA AKO PIE[ . VOZA^ .ako vidi{: rabotata }e ti napreduva ako mele{ vo nea: ozboruvawe.ako letaat: prazni vetuvawa . VOL[EBNIK .ako ja ubie{: }e go sovlada{ neprijatelot. VOLOVI . VODOPAD . VOJSKA .nepredviden pat.ako preminuva{ pe{ki: opasnost . inaet. VOLNA . kavgi . VODENI^ARSKI KAMEN .ako ja slu{ne{ da graka: }e vidi{ mrtovec.ako vidi{: lutewe.ako ima{: neprijatnosti od koi brzo }e se izvle~e{.

uspeh. GEOGRAFSKA KARTA . V E ^ E N K A L E N D A R 19 20 .izgasnat: nenadejna zaguba .ako nadletuva okolu ku}ata: ta`ni vesti. VRZAN .ako se~e{: te o~ekuvaat ta`ni denovi. ~esnost .ako ti gata (gleda) ne veruvaj vo se {to ti se ka`uva.prijatni qubovni ~asovi. GIPS .sre}a vo biznisot.te o~ekuvaat neprijatnosti.novi qubovni vrski.ma{ki: skandal. gri`i .iskinata: }e ima{ te{kotii vo biznisot.otvorena: pazi se od kradci i silexii zatvorena: neraspolo`enie. razo~aruvawe iskr{ena: ne{to }e ti ukradat . naskoro sre}a. VRVCA.skinati: opasnost.ako izgubi{: {teta vo imotot. zaguba na kocka. radost. VUJKO .polna: imotot ti se zgolemuva . LENTA.ako bide{: }e bide{ pokanet na bogata ve~era. S O N O V N I K G V E ^ E N K A L E N D A R GABI .vidi: VOJSKOVODEC GENITALNI ORGANI . `alost. prijatno iznenaduvawe.ako vidi{: sre}a.smrt . ozboruvawe.ako nosi{: malku go ceni{ tu|iot trud . VRBA .VR[IDBA -ako vidi{: uspeh vo biznisot.ako u~estvuva{ vo vr{eweto: slabo si nagraden za tvojot trud. lo{i vesti ne~isti: bolest .prazna: ti se zakanuva {teta. sudewe. GASENICI . VRE]A . PANTLIKA .za bra~nite: razdelba so solzi .ako sviri{: }e postane{ qubimec na okolinata .ako go ispla{i{: }e otkrie{ ili spre~i{ kra`ba ili izmama.na dofat ti se golemi gri`i i te{kotii. GALERIJA NA SLIKI . GA]I . VRENGIJA. makotrpna rabota.ako raboti: te o~ekuva golema promena. te{kotiite nemaat kraj. VRVCA ZA ^EVLI .prijatelot ne ti e iskren. VR[EWE .ako go vidi{ da stoi: sre}a.so nekakov natpis: sre}a. `alost. GAJDA . GALEBI DA VIDI[ .za nebra~nite: sre}a vo qubovta. izmama.ako ja slu{a{: taga poradi minatoto.ima{ golem neprijatel . VRATA . GENERAL .neplanirano patuvawe. sam se la`e{ .neo~ekuvana veselba.ako go slu{ne{: bidi odva`en vo nametnatata borba . radosni vesti . GATA^KA .sre}na idnina. VULKAN .S O N O V N I K VRAT .`enski: lo{o ti se pi{uva .stegawe okolu vratot: `ivotot ti e vo opasnost. GAJDAXIJA .}e se obidat da te izmamat .nesre}a. svadba.ako vrze{ nekogo: kavga so sosedite.kavga vo semejstvoto.ako slu{a{: neo~ekuvana radosna vest. bogatstvo . GITARA .vidi: BRANA VRETENO .IZLO@BA . neverstvo tu|i da vidi{: qubovna avantura . GALIJA . svadba.ako vidi{: }e dobie{ poklon . VUJNA .vidi: PE^URKI GAVRAN .

ako te gonat: {teta od ozboruvawe .prazno: dolgo otsustvo nadvor od tatkovinata. miraz. GOVEDO . {teta vo imotot.ako gradi{: dolgo patuvawe. GLISTI .ako bide{: golemi dava~ki .ako jade{: bolest. neraspolo`enie.debelo: sre}a vo familijata. GOVEDA . GLU[EC .so jajca: sre}en brak so mnogu deca .ako vidi{: prijatni vesti. patuvawe. GLOG .ako go zakole{: nesre}na qubov slabo: gri`a.obelena: golema ~est .S O N O V N I K GLAVA .potstri`ena: zaguba . GLUV . pari~ni izdatoci. nazaduvawe vo rabotata .ako gotvi: plodna godina.na drug: bolest.ako gotvi{ vo golem sad: nesre}a. V E ^ E N K A L E N D A R 21 22 .vadi: KAFANA GOTVA^ .jad.na sebe: dobivka. poni`uvawe. izmama. `elbata nema da ti se ispolni. GRAV . poni`uvawe. GNOJ . }e bide{ po~esten .ako pre~ekuva{: naskoro radosna slu~ka.ako go vidi{: te o~ekuva mnogu uspe{en biznis . GOTVA^KA . poni`uvawe. lo{i vesti.~uvaj se od kradci.mnogu gluvci: sram. bolka .ako te gleda: nad tebe bdee nekoj svetec V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K za{titnik . GOLOMRAZICA .ako gleda{: preodni gri`i.ako vidi{ ili zboruva{ so nego: deloven uspeh. GNEZDO OD LASTOVI^KA . siroma{tija. nesre}a .ako zima{ jajca od gnezdoto: }e stori{ nepravda .drug da bide gol: toj }e bide bolen.ako ima{: ti pretstoi nezgoda . uspeh .ako dr`i{: }e uspee{ da ja nametne{ tvojata voqa na drug.te o~ekuva dolgo patuvawe. nepravedno somnevawe.ako vidi{: prequba .ako vidi{: blagosostojba. GRADEWE . GNIDI . gri`a. GLASNIK .izbri~ena: }e te snajde nesre}a .za drugi }e napravi{ golema radost .ako pa|a (vrne): preodna opasnost. gri`i. dobivka .}elava: {teta . polesna bolest. GLOBA .so piliwa: dobivka . bolest.(VRNE@) .nesre}na qubov. glad .ako gi tera{ na pa{a: bez rabota nema uspeh.ako bere{: izbrzana odluka .so sakanata li~nost: zdravje.sam da se gleda{ gol: `alost. uspeh . GNEZDO OD PTICI . GOSTI . GONEWE .ako te fatat: {teta. sram. nezgodnost.da go simne{ od drvo: ven~avka. GOZBA . nervoza.vidi: KAZNA GLOBUS .zlo }e te snajde.ako slu{a{: }e pravi{ dobri dela. GLADEN DA BIDE[: }e dobie{ na lotarija. GLUMCI . GOVOR .ako se prepira{ so nego: nesloga vo brakot . GOSTILNICA . GLAVOBOLKA .ako bide{: sre}en `ivot so sakanata li~nost .otse~ena: }e go izgubi{ prijatelot.ako sadi{: ne o~ekuvaj mnogu od bliskite. GOTVEWE . GRAD . GOL . napredok .zaguba poradi pregolema iskrenost. GORA ZELENA .ako go gotvi{: slab biznis .RAZGOLEN . kavga . neprijatnost.KURIR .dobivka.ako bide{ na gozba: golema radost .dolgotrajni neprijatnosti.ako vidi{: `alost. zaguba. bolest .}e bide{ zame{an vo nekakvo sudewe ili raspravija. bolest. {teta.ako izbega{: neprijatnosti od koi }e se izvle~e{.}e se luti{.neuspeh vo biznisot. nesre}a.

nevin }e teosuduvaat .ako vidi{: sre}na starost.RAZBOJNIK .ako bide{: }e ima{ golema dobivka na sre}a .ako gleda{: dobivka. }e te ozboruvaat divi guski: mala zaguba.so molwa (svetkavica): neo~ekuvano sre}na sredba. sre}a vo brakot skriena qubov .ako letaat: dobivka.ako bide{ gu{av: si zapo~nal dobra rabota.ako grakaat: prazni zborovi. D DAB . GUBEWE .}e gi sredi{ li~nite problemi. }e dobie{ pomo{. GRMU[KA . dolg `ivot.vidi: KASAWE GRLICI .ako go vidi{: pripazi na svoeto odnesuvawe . ispolnuvaqe na `elba zatrupuvawe: naskoro bolest.ako kopa{: svadba. dobivka.S O N O V N I K GRADI @ENSKI .neprijatni vesti. METE@.ako vidi{ gu{av ~ovek: razo~aruvawe.ako bere{: }e go zgolemi{ imotot .ako vidi{: qubovni problemi. GRIZAWE .nevoqa.ako jade{: doma{ni pomiruvawa . GRBAV . `alost. GUMNO . sre}ni denovi. GUSLA .ako kole{: veselba ako plivaat: novi qubovni avanturi .intimni vrski. zaguba. ispolnuvawe `elba . GROBAR . GRMOTEVICI .ako sadi{: napredok vo doma}instvoto. GU[TER .ako jade{: }e ima{ pove}e qubovnici. raspravija. GUSAR . vernost. `ensko dru{tvo . prepreki. NERED . blagosostojba .rodna godina. dolgovi .ako sviri{: sre}a vo ku}ata ili naskoro svadba. GU@VA. GU[A .bidi pretpazliv vo golemite raboti. GRB .ako vidi{: ja posakuvaat tvojata smrt. GROBNICA . GROBI[TA . lo{ glas. taga . neraspolo`enie.GREBLO .ako go slu{a{: te ozboruvaat.}e padne{ vo nemilost. lo{i vesti.zaguba vo igra.vidi: CICKI GRADILI[TE .ako slu{a{: nesre}na qubov.ako jade{: jad.nesre}a.vidi: BOMBA GRA[OK . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K GROM . GUSKI .skrienite neprijateli ti spremaat stapica.ako sru{i{ dab: V E ^ E N K A L E N D A R 23 24 . GRAMOFON . za nekogo: smrten slu~aj .ako se gree{: bolest vo ku}ata.zelen i golem: zdravje.otvoren: smrt vo familijata ako bide{ vo grob: svadba vo okolinata ili qubovna avantura. GRIBLO . solzi ako mele{: }e stekne{ novi poznanstva . GREEWE .ako ja kube{: nekoj }e te iskoristi . GRANATA .ako bere{: neo~ekuvana razdelba. qubovni blagodeti. zdravje.PIRAT.ako bide{ vo gu`va: kavga. `alost.{etawe po grobi{ta: lo{ brak.ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden ako izgubi{ ne{to pa da go bara{: ne dozvoluvaj da si igraat so tebe. GRNEWE vidi: GU[KAWE GROB .BEZEQE . te{kotija . nekoj }e te izmami.}e stekne{ golem ugled vo svojata okolina. GROZJE .

ako vidi{: patuvawe .vidi: [TICI DVOBOJ .ako go vidi{: `elbata nema da ti se ispolni .ako ja bakne{: naskoro sre}a i na jave ako pla~e: }e bide{ izneveren . ra|awe.ako go vidi{: }e izgubi{ dobar prijatel ti ako se davi{: nema da uspee{ vo zamislata. DIVE^ . sudewe.KALE . DIJAMANT .pove}e vnimatelnost vo qubovta. }e gi sovlada{ preprekite.ako bide{ vo nego: sre}a.ZAMOK . DAVEWE . `alost.tu|o dete: |avol. beda. DETE . pi{uva{ ili razgovara{ za datum: }e se slu~i ne{to mnogu va`no. S O N O V N I K DEVOJKA . DEBEL . DVOREC .nade`ta }e ti se ispolni.obi~na: sre}a vo qubovta i brakot . napredok vo slu`bata.ako lovi{: mala qubovna avantura * za nekogo: nesre}a .ako dobie{ dete: ima{ dobri prijateli .debela `ena ako vidi{: sosedite te ozboruvaat .na sre}a: te o~ekuva sre}a vo bra~nite i vonbra~nite vrski .ako dava{ na nekogo ne{to: prijatno iznenaduvawe . kavga. mlada.ako bide{: prinova vo ku}ata. DIVOKOZA . ozboruvawe .debelo dete: }e ima{ mnogu deca . nesre}a . qubovni pobedi.sram. DENICA (yvezda) .ma` ako vidi{: }e postane{ mrzliv . DELFIN . DEZERTER .svojot dedo: }e ima{ dolg `ivot.pazi se od sitni kra`bi.ako ima{: }e strada{ poradi tvojata dobrina . DAR .so ~etiri lista: mnogu si samouveren.}e te snajde sram poradi kukavi~lak. DEVER . opasnost. DANO^NIK neprijatna sredba. DASKI .ako najde{: radosna vest .ako go ima{ vo kafez: pojak si od tvoite protivnici. DAVENIK .drugi ako se davat (zadavuvaat): pobeda nad protivnikot. no }e se izvle~e{ so golemi te{kotii. DADILKA .ako ti dadat ( ako dobie{) ne{to: ne si zadovolen od tvojata polo`ba.zdravo dete: op{t uspeh .ubava.ti ako si debel: siroma{tija.ako si igra: sre}a. DEDO .ako go hrani{: doma{ni gri`i .ako izgubi{: prijatelot ti e vo beda. DIM . nesre}a.vidi ^AD DIWA . siroma{tija. DVORI[TE .mnogu deca: gri`i. nevoqi sira~e: sre}ata ti se nasmevnuva . prokletstvo.qubovni do`ivuvawa so devica: beda.ako go ~isti{: kavga. }e te naditrat prijatelite .S O N O V N I K smrten slu~aj vo oklinata .ako vidi{: pazi se od somnitelni lu|e.bolno dete: nesoglasuvawe vo domot.ako si zadaven: golemi te{kotii i neizvesnosti ti pretstojat.ako si igra{ so deca: sre}a vo brakot .vidi: PODAROK DATUM .neprijatnosti vo ku}ata. ~esna: sre}a .ako go gleda{: uspeh vo biznisot. razdor pome|u prijateli. DAVAWE . doma{en mir .}e umre tvojot za{titnik. iznenadna bolest .dabova {uma: }e postane{ bogat. DETEKTIV . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 25 26 . DETELINKA . DOBIVKA .ako ima{ so nekogo ili ako gleda{: }e dojde{ vo `ivotna opasnost.ako ti dadat ne{to: ne si zadovolen od svojata polo`ba.ako ~ita{. }e te fatat na "delo". zatoa razmisli pred da odlu~i{.

ako ni`e{: veselba.FLERTUVAWE .ako vidi{: te o~ekuva taga.ako go skine{: razdelba.}e te pritisnat dolgovi.ako jade{: mnogumina ti zaviduvaat . bolest . DOMINO .ako bere{: bogatstvo . DURBIN .ako padne{ vo nea: kavga.tebe ako ti pravat: }e ja sretne{ li~nosta koja }e ti bide `ivoten potpira~.skriena qubov. \ \AVOL . DOMATI .naredeni.ako gi ispla}a{: bolest.ako S O N O V N I K sonuva{ umren drugar: }e slu{ne{ va`ni novosti.da gazi{ po nego: lutewe.ako ja kopa{: zapa|a{ vo dolgovi .naskoro nema da ti bide se najdobro.nadvor: dobivka. nevoqa. \ON . DUVLO .}e slu{ne{ neprijatni vesti. DOGOVOR .ako go sretne{: neo~ekuvana slu~ka .}e sretne{ neprijatelski raspolo`ena li~nost. `alost. nakubi~eni: bogatstvo . maki.vidi: PRE^EK DRVA .ako jade{ so nego: nepriliki na dofat .za nema`enite i ne`enetite: naskoro brak .ako dogovara{ ne{to: }e te naditrat ako ne bide{ dovolno vnimatelen.ako ja vidi{: ti se zakanuva nesre}a . DUHOVI . zaguba .neuspeh.(ne~isti sili): ti predstoi te{ka borba. kleveti.mala dobivka na lotarija * za nekogo *lo{ znak.ako pravi{ dolgovi: }e `ivee{ od tu|a pot . DO^EK . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 27 28 . {teta. DROGA .vidi: KATRAN DRUGAR .ako mu se dopa|a{ na nekogo: sre}a vo qubovta. \ERDAN .plitka: {teta vo imotot. DOKUMENTI . bolest. DOPA\AWE .PRODAVNICA . DUWA . tro{kovi.niz ku}a: sre}a .ako gleda{ kako vrne: dobivka . opasnost.neostvareni `elbi. DOVERITEL . DUPKA . sre}a. \UBRE .ako igra{: po malku la`e{. DU]AN .ako se~e{ ili cepi{: te o~ekuva naporna rabota. DOILKA .ako go vidi{: }e te izla`at lo{i lu|e.S O N O V N I K DOBO[ . DU[EK . izmama. nasledstvo .vidi: BARABAN DOBROTVORSTVO .ako go izgubi{: neverstvo.ti pretstoi gospodstvo.rastureni: raspravija. DODVORUVAWE . lo{i momenti .ako bega{ od nego: lo{o }e pomine{ ako te fati a }e se izvle~e{ ako ne te fati lesno ako bega{: za tebe nema opasnosti. nemir. kavga .dlaboka: bolest . DOLINA .zdrav: o~ekuvaj dragi gosti .ako go brka{ |avolot: sre}a . DOLGOVI .navrnat: bolest.ako gi sreduva{: nasledstvo. DOEWE . DO@D . ispolnuvawe na `elbite .skinat: selidba.silen oblak: {teta.nade`ite poleka ti se ostvaruvaat. strav . DOMAR .za bra~nite: blagosostojba. kolebawe.ako napravi{ na nekogo: najposle }e stori{ ne{to i za tvoja blagosostojba .

ako slu{ne{: golemi novosti . dosaduvawe.ako `ali{. ELKA. @ELEZNICA .pove}e `abi vo bara: sre}a vo rabotata. @ED . \UBRI[TE .ako slu{ne{ krekawe: dobri vesti .tagata ne mo`e{ da ja izbegne{.`ar so ~ist plamen: pari.so golemi rogovi: lutewe . bogatstvo. blagosostojba. ENGLEZ .dobivka.polno so ribi: blagosostojba *za nekogo* qubovni jadovi razbraneto: uspeh na site poliwa. ma`a~ka. EKSPLOZIJA .bistro: golemo raspolo`enie . deloven uspeh.golema: taga.naprazno se nadeva{.S O N O V N I K \UBRE ZA NIVA .dobra `enidba.naskoro }e se oslobodi{ od gri`ite.ako bara{ ne{to po nego: blagosostojba.zadovolena: }e stekne{ novi prijateli nezadovolena: }e ima{ golemi te{kotii i gri`i.iskinati edra: }e zapadne{ vo nezgodi. qubomora. pari.malo kup~e |ubre: bidi po{tedliv .ako go nosi{ na niva: imotot ti se zgolemuva . S O N O V N I K ERGELA .}e dobie{ poklon od draga li~nost. qubomora .ako go ubie{: tivka `alost. ISKRI .ako vidi{: pobrzaj so zapo~natata rabota. @ E EVREIN . ELENSKI ROGOVI . EDRA . EDRILICA . @AR. ELEN . `alost. @ELBA .ako tr~a: brz uspeh. ako bide{ na`alen: na jave }e se raduva{.vo {uma: golem deloven uspeh. @ELADI .mala `aba: sre}a .sre}ata ti e so kratok vek. gri`a.ako se vozi{: neo~ekuvan neprijaten glas. EKSPEDICIJA .ako vidi{: dobri vesti .vesela idnina.sakanata li~nost te la`e.dobro razmisli pred akcijata.ako go rastura{ po nivata: trudot }e ti se isplati. @ALNA VRBA .prijatno do`ivuvawe.qubovta }e ti izladi .ako vidi{: napredok vo rabotata.prijatelot te la`e. ESKIM .matno: }e ima{ qubovni maki.ako vidi{: }e ima{ uspe{na rabota .te mami qubonicata-qubovnikot.ako go vidi{: }e te snajde oskudica . @BUN . @ALOST . EZERO . neo~ekuvana sre}a.`alost vo ku}ata. ELA .opasnosta te demne. @ELEZNI^AR . E@ . ESEN . @ABA .ako ja otepa{: }e pretrpi{ {teta. sre}a . EKSPRESNO PISMO .vidi: GRMU[KA @DREBE . neprijatna poseta . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 29 30 .ako ja vidi{ vo bara: izmama . taga . \UR\EVNIK . patuvawe. sre}a. radost .dobar biznis.

bolest . @OLTA BOJA .S O N O V N I K @ELEZNI^KA PRUGA .svojata `ena ako ja vidi{: ispolnuvawe na mnogu `elbi .ako see{: ne se nadeva{ naprazno . smrt vo familijata . ZABI . @ITO . bolest.nenadejna sredba. ~uvaj se od qubomora. ubavi: zdravje. @ELKA .yverovi ili drugi `ivotni ako vijat.mlada: sre}a.neubavi.ako gi mie{: za drug se trudi{.ako go vr{i{: zapo~natata rabota sre}no }e ja zavr{i{.{teta.ako te baknuva: }e se razboli{ . @ENEWE . Z ZABAVA . ozboruvawe .ako skr{i{ zab: lutewe. dale~en pat.ako se tepate zaedno: kavga vo ku}ata .ako ja izbegne{: pravdata e spora no dosti`na.}e dobie{ nepovolna slu`ba ili rabota. sram. @E[TINA.stara: nesre}a. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 31 32 . radost vo ku}ata zrelo `ito: neprijatna slu~ka . ZAVOJ . qubomora. @EGA . rikaat: }e te snajde taga.vidi: DIVE^ @IR . dobivka vo ku}ata . neuspeh.ako go `nee{-kosi{: sre}a.ako dojde{ vo nea: poslu{aj gi sovetite od prijatelite . ZABOBOLKA .ako ima{ beli. zdravje ako ima{ ve{ta~ki: nekoj }e te izmami . ZABORAV .ako gi poprava{: }e ti trgne kon podobro . @ENSKA OBLEKA NA MA@ . ZAVIVAWE . ugled . ispolnuvawe na intimnite `elbi . nekoj blizok "}e te grizne za srce". rasipani: bolest. bolest .zeleno `ito: S O N O V N I K radosna slu~ka .so poznata li~nost: te o~ekuva sre}en `ivot vo brakot.ako ima{: progonstvo.qubovta ne ti se vra}a so ista merka.polno so klasje: blagosostojba . gri`i. neuspeh .ako baknuva{: dobivka .vidi: @ELADI @IRANT .ako na son ti umre: kavga vo ku}ata. @ENA .prazno klasje: zaguba.ako zaboravi{ ne{to na son: zaguba. pazi se od gluposti . taga . nekoj saka da dojde do tvojot imot. prijatna poseta.lutewe. zavivaat ili revat.zlatni: bogatstvo ako ti porasnat novi: golema korist.ako bide{: nekoj ja o~ekuva tvojata pomo{. @IVOTNI (DOMA[NI) .ako stava{: }e ja izgubi{ slobodata (svadba). neprijatnosti.so nepoznata: bolest.namali gi tvoite barawa.blagosostojba @IVOTNI (DIVI) .raspu{tenica: }e ja izgubi{ ~esta otmena: ~est.ako se dodvoruva{: }e te izmamat .ako prisustvuva{ na zabava: smrten slu~aj vo okolinata. @IVOTNA OPASNOST . }e bide bolna.ako ti ispa|aat zabi: nesre}a. siroma{tija.gola: {teta od lagi. uspeh vo rabotata . @ETVA .ako gazi{ po zeleno `ito: }e se jadosuva{.ako izvadi{ zab: }e gi prekine{ vrskite so nesakanata li~nost . ne ti e verna .ako ja tepa{: nevoqa.

stranski jazik: }e se izraduva{ na dale~en gostin.se bli`i kraj na tvoite nedava~ki. ZELENIKA .ako jade{: razdelba so prijatel-ka. nesre}ata ti e zad petite . gri`i.dobivka.ako go ubie{: mala nesre}a na patot . dolg `ivot.ako vidi{: `alost .sre}a vo qubovta.vidi: DVOREC ZANAET^IJA . ZAQUBEN .bolest. neizvesni denovi .ako bide{: naskoro }e ima{ malo razo~aruvawe. ZAROBENIK . ZEMJA . ZAKOPUVAWE NE[TO . ZALO@UVAWE .na sonceto: zaguba. ZELENA BOJA . zaguba.ako ora{: dobivka.pitom zajak ako vidi{: ~uvaj se od la`ni prijateli.ako bide{: drugi }e se gri`at za tebe .ako vidi{: }e u`iva{ vo zabraneta qubov.div zajak ako fati{: sre}ata ti e na dofat na racete. S O N O V N I K ZAMOK .ako go vadi{ od {i{e(ako go otvora{): prijatno iznenaduvawe. * za nekogo: dobar brak .ako do`ivee{: opasnost. ZBORUVAWE . sre}a vo brakot.ako vidi{ zakopan: sre}a. razgovor vo "~etiri o~i". ZAQUBENI .{teta vo biznisot. ZET .ako dade{: se zgolemuva krugot na tvoite neprijateli . zaguba na prijatel. ZAMERKA .ako te pu{tat od zatvor: }e se spasi{ od siroma{tijata. zdravje.tu|o: brakolomstvo .ako sadi{: bezgri`en `ivot . ZAGINAT . radost . ZATEMNUVAWE . ZALIV .tatko ili rodnina: smrt vo familijata . ZELKI . ZDOLNI[TE (@ENSKO) .tvojot trud }e dojde do izraz. ZASEDA .bolest.so qubovnik-ca: naskoro sredba so draga li~nost. predbra~ni razgovori . gri`i. ostani nepokolebliv vo svoite nameri .ako si zatvoren: zaguba.`iv zakopan ako bide{: ti pretstoi opasnost za zatvor . sud.ne{to svoe: ne si daleku od siroma{tija .ako otkrie{ zagovor: }e bide{ pofalen za trudot . ZAEM .ako u~estvuva{ vo zagovor: `alost.ako kopa{: nekogo }e pogrebe{.nepoznato lice: }e ima{ neprijatnosti.ako go slu{a{: novi vesti.ako vidi{: bolest. nesre}a . ZEMJOTRES . ZATVORA^ . ZEQE .ako stava{ za kisela zelka: kavga vo ku}ata . ZATVOR . neprijatno do`ivuvawe. rodna godina. beda .ako vidi{ zaginat prijatel: nesre}a na pragot.S O N O V N I K ZAGOVOR . neprijatnosti . zaguba poradi izmama. ZAJAK .ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat po sre}ni denovi. ZADAVEN . ZAKOPAN .ako bere{: prijatelstvo.idninata ti se nasmevnuva.ako primi{ vo zalog: radoznalosta }e ti {teti.ako jade{: `elbata }e ti se ostvari.ako bide{: ti pretstojat golemi te{kotii i neizvesnost.na mese~inata: nekoj }e te okleveti. ZASAKUVAWE . bolest.(za {i{iwa) ako go vidi{: }e dobie{ poklon . ZEJTIN .ako rila{: }e do`ivee{ golema radost .so prijatel-ka: }e pretrpi{ {teta.ako go vidi{: }e se kara{ so nekogo.ako primi{: ne odgovara{ dovolno na dadenite obvrski. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 33 34 .ako go vidi{: }e bide{ obzemen od strav .ako vidi{: }e te izmamat.

ako broi{.}e pretrpi{ {teta poradi nevnimanie. ZIMNICA .}e se slu~i nekakva nesre}a. bolest. dolg `ivot.ako gi napa|a{ zmiite: opasnost. da prodava{: }e izgubi{ sakana li~nost .ako te kasne: bolest.ako izgubi{: te la`e nekoj blizok. neprijatno poznanstvo. YIDAWE KU]A . YIDAR . ZNACI NA NEBO .me~tae{ za dale~no patuvawe.ako najde{ (mnogu): `alost.neuspeh. ZLOSTORSTVO . a ponekoga{ i smrt. YVEZDA DENICA . lutewe.ako vidi{: }e se smiri{ so protivnicite . ZOB .ako najde{ sinxir~e ili prsten zlaten: svr{uva~ka. zagubi.pove}e razvioreni znamiwa: veselba . ZLATO . YVERKI (YVEROVI) BELI .na ku}ata: te o~ekuva slava . ZOOLO[KA GRADINA .yvezdi zad oblaci koga ne se gledaat site: `alost .ako gleda{: preselba.ako stori{: }e padne{ vo nemilost kaj pretpostavenite. kavga so doma{nite.ako se sru{i: nesre}a .ako se ka~uva{ na yid: pazi se od kavga. ZMIJA . YVEZDI .ako nosi{ zname: }e dojde{ do ugled i po~esti . ZUMBUL . prinova (`ensko dete).sam da yida{: brz uspeh.golema radost.LAMJA .uspesi vo rabotata.ako otkopuva{: naprazno ja o~ekuva{ sre}ata .ako vidi{: siroma{tija.golema: ima{ golem neprijatel. YVEROVI . ZLATNO SINXIR^E (LAN^E) .ako vidi{: }e te izmamat. golema opasnost . }e bide{ nakleveten . smrt . nesre}no nasledstvo .vidi: KAMBANA YVON^E . YID .crno zname na ku}a: nabrzo nevoqi.svadba vo blizina . I V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 35 36 . YUNICA (VINO@ITO) . sud.S O N O V N I K ZIMA . raspravija ako padne{ od yid: nekoj }e te issmee .so golemi studovi: neprijatnosti.ako se {eta{ po yidot: }e gi sovlada{ pre~kite vo rabotata.ako ja ubie{: }e gi pobedi{ neprijatelite.jasno yvezdeno nebo: radost .ako se vee: opasnosta e pominata nerazvieno: priberi snaga za novi napori . ZMEJ . vijat: taga.ako priprema{: premnogu {tedi{.ako slu{ne{: }e doznae{ novosti. gri`i.ako skokne{ od yid: vesela idnina . S O N O V N I K Y YVEZDA SO OPA[ . zaguba mala: }e se luti{ na nekogo . uspeh na site poliwa pa i vo qubovta . YVONO CRKVENO .ako vidi{ yvezda kako pa|a: nenadejna sre}a. ZNAME . promeni kon podobro.nade`ta }e ti se ispolni.taga.}e se najde{ vo veselo dru{tvo.ako rikaat.mnogu yvezdi: golemo nasledstvo .

ti ako izmami{ nekogo: te ozboruvaat. smrten slu~aj .ako go izgubi{: }e dobie{ lo{i vesti .drugi ako igraat: tie }e imaat zaguba. IKONA . IGRA NA SRE]A .~ove~ki da vidi{: lo{i lu|e ja o~ekuvaat tvojata propast (za nekogo: dobar znak) . IMOT .}e ima{ golemi zagubi vo raboteweto.ako kupuva{: gri`i . zaguba.beda. IZNENADUVAWE . ne gi razbira{ tu|ite maki. IZGUBENO . bolest ako pie{ od izvor: iskoristi ja dadenata {ansa.ako igra{: nesre}a.ako {ie{ so igla: neprijatnosti. siroma{tija.ako kupi{: rasipni{tvoto te vodi vo propast . INDIJANEC . qubomoren si .te o~ekuvaat opasni avanturi.ako vidi{: lutewe. ISMEJUVAWE .ima{ dosta neprijateli. vojna.ako ismevaat nekogo: }e ima{ neprijatnosti.ako ja simnuva{. la`na nade`. ISPIT .ako go vidi{: nenadejna pomo{.ostavi gi povicite od prijatelite.bister: golema radost. IGRA^KI . INVENTAR .ako bide{ iznenaden: mala {teta poradi kavga . IZLO@BA . IGLA . dobivka.ako ja skr{i{: `alost pove}e igli: golema kavga .S O N O V N I K IBRIK . INVALID .ti ako iznenadi{ nekogo: ispolnuvawe na intimnite `elbi. IZBRKAN .nezgodna sredba.ako gubi{: bogatstvo. nevoqa .ako bide{: poni`uvawe.IZGONET .ako ja razgleduva{: skromnosta te vodi kon uspeh. sre}en brak .ako ispra}a{ nekogo: skromnata `elba }e ti bide ostvarena. IZOBILIE SO NE[TO .trudot }e ti bide krunisan so uspeh. gri`a. ISPOVED .BARDAK .od nekogo: bidi po hrabar i po energi~en.ako vidi{: prinova vo ku}ata ili kr{tevka.ako dobiva{: siroma{tija .ako ja zaka~i{ na yid: ~est. ISKINAT .ako nasledi{: sre}na `ena~ka-ma`a~ka . IZVOR . dobro zdravje presu{en: nesre}a.ako najde{: lo{i vesti .maten: propadnata nade`. nesre}a. otka~uva{: smrt vo ku}ata. IZMET .}e zapadne{ vo kriza poradi neuspeh vo rabotata.zaboluvawe vo ku}ata.ako go prodava{: nekoj te potkradnuva. namali gi barawata. IZLET . sre}a .ako izgubi{: razdelba so sakana li~nost .ako si prisuten kade {to se igra: bogato nasledstvo. IZBEGNUVAWE NEKOGO . IGRAWE .ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden . ISPLATA .TANCUVAWE .ako ispla}a{ nekogo: kavga so prijateli.ako bara{ ne{to izgubeno: ne dozvoluvaj drugi da si igraat so tebe. naporna rabota . oskudica. qubovna avantura. }e ti poka`at ~est.ako te izmamat: bidi povnimatelen i porazbran .ako zgazi{: omraza. ISPRA]AWE . IZLOG .ako vdenuva{: }e bide{ vo nezgodna polo`ba . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 37 38 . oskudica. INSEKTI . `al. S O N O V N I K IZMAMA .ako se bocne{: sovesta ne ti e mirna .}e dobie{ dobar glas.zagubi vo rabotata.

JAREC . qubovna sre}a. sudewe .ako lo`i{: }e izvr{i{ dobri raboti . veselba. bogatstvo ako jade{ `e{ko jadewe: pe~albarewe. ma`a~ka. deloven uspeh .polni: dobivka. sram. gri`i. JAREBICI .prazni: nekoj }e ti ostane dol`en.ako jade{ zreli: }e u`iva{ vo qubovta. }e dobie{ prijatni vesti .golemi gri`i.ispraven: sre}en brak .dobro jadewe: vleguva{ vo "pomirni vodi" . bidi strpliv.ako prinesuva{ na masa: {teta .vidi: KOW JAVNA KU]A .ako sobira{: }e ima{ dobra rabota . JARBOL .ako vadi{ od gnezdo: ven~avka so vdovecca . odberi go patot po koj }e odi{. solzi .od tvojata rabota nema{ mnogu korist.ako jade{ vo dru{tvo: svadba. JAZ . pripazi na sebe. JADICA . JA@E .rasipani: bolest.ako boi{: pre~ki vo rabotata .nabrzo }e ima{ denovi ispolneti so zadovolstvo. V E ^ E N K A L E N D A R 39 40 .golema dobivka.zaokru`en si so sre}a.ako go preskokne{: }e dojde{ do celta .ako najde{: }e dobie{ ~esen bra~en drugar. te{kotiite doa|aat ako go vidi{: uspe{no }e ja izvr{i{ zada~ata ako kopa{: qubovni pre~ki. JAGNE . J JASIKA .yida{ kuli vo vozduh.ako gleda{: polesna bolest. radost . poni`uvawe.ako bere{: radost. jad . zaguba. JAGLEN .ako vadi{ (kopa{): posle golemiot trud te o~ekuva blagosostojba.ako zakole{: ne se voobrazuvaj . JABOLKA. intrigi .ako fa}a{: povolni vesti. so podmituvawe nema da uspee{. golemi te{kotii. JAGULA .ako vidi{: kratkotrajno zadovolstvo . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K JADEWE .ako pase: }e se sretne{ so protivnikot . JAREM .ako vidi{: ozboruvawe.S O N O V N I K ITALIJANEC . `alost. dolg `ivot . dobivka.ako jade{: kavga vo ku}ata. JASLI . lutewe.ako vidi{: kavga. nasledstvo.ako te spobrka: kavga so pretpostaveniot. JAZOVEC . JAZBINA . `ena~ka.ako dava{ na nekogo: blagosostojba .sram. JAVAWE KOW .ako gori: pazi se od zaseda . skapani: golema zaguba . neprijatnosti ako kupuva{: blagosostojba vo ku}ata .truli.ako jade{ zeleni: gri`i. JAGODI .skr{en: kavga vo brakot.steblo vo cvet: sre}a.ako jade{ sam: zdravje . oskudica.steblo bez plodovi: bolest .vidi: DUVLO JAZIK .ako padne{ vo nego: vnimavaj.ako se kasne{ za jazikot: smrten slu~aj.ITALIJA .ako jade{: ozboruvawe .ako jade{: veridba.ako gi vidi{ na drvo: }e se pro{iri krugot na tvoite prijateli. prijatni ~asovi .ako kr{i{: ozboruvawe.nekoj }e ti podvali.lo{o jadewe: te o~ekuvaat neprijatnosti .ako priprema{: oskudica . JAJCA .

kavga. nevoqi.S O N O V N I K JASMIN . KAJSII . neprijatnosti. JATAK .polna so voda: ima{ sopernik vo qubovta prazna: ti si "gazda" vo ku}ata .so li~nost od sprotiven pol: }e se zaqubi{ . nema se' da ti odi od raka.ako slu{ne{: dobri vesti.}e sklopi{ korisno poznanstvo.vidi: LILJA^E JUNAK.ako gleda{ kavga: ozboruvawe . dobar po~etok za se .ako leta: pobrzaj so zapo~natata rabota. ozboruvawe.si zapadnal vo lo{o dru{tvo. KAMELIJA (CVE]E) .kavga pome|u `eni: }e napravi{ nesvatliva gre{ka. gri`i.ako raboti{ vo nego: nema da bide{ nagraden spored trudot {to go vlo`uva{. nevoqa. neraspolo`enie .ako jade{: za okolinata si somnitelen. pazi se od la`ni svetci.prijatelot ne ti e iskren. KALU\ERKA .ako gazi{ te{ko: }e ima{ borba za opstanok. zgolemuvawe na imotot .ako kazni{ nekogo: sovesta ne ti e mirna. nesigurnost . nepriliki na rabota. smrt.ako vidi{: }e go smeni{ na~inot na `ivot. KAJGANA . neotvareni `elbi.opasnosta e vo blizina.ako vidi{: sredba so qubenata li~nost ako go mirisa{: u`ivawe vo qubovta .zaboluvawe.ti ako yvoni{: smrten slu~aj. KAMENOLOM (MAJDAN) . blagosostojba. KAZAN .ako go vidi{: }e dojde{ do nekakvo imot~e. JASTREB . KAJMAK -PUTER . KADA .MAST.taga.ako pravi{: miren `ivot . JORGOVAN . `alost.ako vidi{: si postanal-a voobrazen . KAL .uspe{no rabotewe.{teta poradi nevnimanie.kavga vo brak: novo prijatelstvo.ako se ka~uva{ na nea: delumno ostvaruvawe na `elbite . KALENDAR . JORGAN .}e ima{ rabota so sud. S O N O V N I K KAZANXIJA bolest. sram. KAMBANA . mala {teta. razo~aranost.ne rizikuvaj vo rabotata.ako se kape{ vo nea: spremen si za neverstvo. zavist. KAZNEN DOM . JATAGAN (ANXAR) .so prijatel: nekoj }e ti nanese te{ka bolka. KAKTUS . JAHTA .ako se simnuva{ (slegnuva{): }e pretrpi{ neuspeh. JATO PTICI . kavga so pretpostaven. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 41 42 .ako bere{: sre}en brak. bidi vnimatelen. bolest. zaguba. JUNEC . qubovni ozboruvawa. JUNA[TVO .dolgo patuvawe.nesre}na qubov.}e te povikaat na gozba (sofra) ili nekakva sve~enost. KAMBANARIJA . malodu{nost .}e izgubi{ dobar prijatel.zadovolstva.}e ima{ rabota so sud. KALU\ER . KAZNA .ako izleze{ od kalta: }e se zagri`i{ za svojata idnina no }e se izvle~e{. gri`i . familijarna sre}a . gri`i.vidi: GOVEDO K KAVGA . kra`ba.

ako zeme{ pari od kasata: gorko razo~aruvawe.od ku~e: {teta. KARTI .ako igra{: lutewe.ednogrba: `ivotot ti e bez radost dvogrba: naskoro }e ima{ te{ki ~asovi .ako ja java{: }e ima{ nekakva promena vo ku}ata kon podobro.S O N O V N I K KAMEWA .ako go vidi{: kavga so rodnini .ako gleda{ drugi da igraat: ne~esno }e dojde{ do zarabotuva~ka. KASAP .ako kole: }e se najde{ vo golemi neprijatnosti . KAMP. slu`bata ti e mnogu nesigurna. KAPIJA .vidi: PORTA KAPUT . KAPINI . gri`i.ako te kasne quboven partner: nekoj te mrazi.site prepreki uspe{no }e gi sovlada{. KAMIN (OGNI[TE) .ako go vidi{: }e ima{ prijatni momenti .vo matna voda: zaguba na drago lice . S O N O V N I K KAPEWE . neprijatni do`ivuvawa. iznenaduvawe. KARPA .}e bide{ pritisnat od gri`i. KASA .polna so pari: bogatstvo . KARNEVAL .ako bere{: nekoj mnogu te saka .ako vidi{: mala dobivka . somni~avost.bolest. KAM[IK . pofalba na rabota .ako jade{: }e dobie{ neprijaten bra~en partner . KARAVAN . patuvawe.bez ogin: rabotata.na kopno: }e gi sovlada{ te{kotiite .drug ako se kape: }e se smiri{ so protivnikot. dolgovi.dolgotrajnoto trpenie }e ti donese uspeh. TABOR .ako si vo nego: nemir. va`ni vesti. si postanal lesnoveren .radost.na voden breg: nema da uspee{ bez tu|a pomo{. nesigurnost. KANARINEC .ako go vidi{: ti spremaat mamka ako pee: }e go pro{iri{ krugot na prijateli.ako oblekuva{ kostim za kapewe: kraj na qubovta ako vidi{ ili kupuva{ kostim za kapewe: neprijatna sredba. nesre}ata }e te zaobikoli .taga. KANTAR . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 43 44 . zaguba. KAPA .so obleka: mo`nost da nasledi{ nekogo . qubovni intrigi. {teta.ako bere{ ili kupuva{: bolest vo ku}ata .ako gi sobira{: doa|aat sitni neprijatnosti i kavgi.ako najde{: neo~ekuvana sredba. LOGOR.prazna: nevoqi. siroma{tija. KAMILICA . KAPELA . sram ako te kam{ikuvaat: * ako te boli * }e bide{ bolen * ako ne te boli* golem deloven uspeh ako kam{ikuva{ nekogo: slegni malku podole mnogu se diga{.so ogin: }e dobie{ dobra rabota. KAWON .ako vidi{: bolest.vo bistra voda: zdravje napredok . KASARNA .ako ja izgubi{: nekoj ti e veren .ako vidi{: razo~aruvawe. navreda.ako kapardisa{ ne{to: ne se izlo`uvaj na nepotreben rizik.sam: tvojata snaga }e dojde do izraz . zadovolstvo. kavga . podobruvawe.ako vidi{: bolest . KAMILA .vo dru{tvo: zakana od po`ar . KAPAR . KARANFIL .}e najde{ iskren prijatel. KANCELARIJA . navredi. opasnosta te demne . KASAWE . KANDILO .ako pali{: prijatni ~asovi.ako ja vari{ ili pie{: ozdravuvawe.ako vidi{: }e dojde{ vo oskudica .gri`i.ako ti dade meso: }e postane{ surov i nemilosrden ako bide{ mesar: `alost.}e se najde{ vo lo{o dru{tvo.

KLINCI .ne nadevaj se na ni{to dobro. maki. bolest. sre}a vo qubovta .ako vidi{: }e odi{ na pat . KINEZ .od zmija: }e te naklevetat. KITKA .polna: bogatstvo . KLOP^E .ako kolne{ nekogo: pripazi {to zboruva{. dobivka .vidi: KAWON KLANICA . KLADA .te o~ekuva veselba. KECEQA .ako ima{ ka{lica: prijatelot }e te predade.ako najde{: dobivka.ako ka{la{: pazi se od podlizurkovci i poltroni . KEPEC . KAFE . KIJAVICA . KIT .izbegnuvaj dosadno dru{tvo. raspravija . prijatno iznenaduvawe.}e do`ivee{ poni`uvawe. sre}a.vidi: PLETENKI KILIM . KLOZET . KELNER . KELNERKA . nesloga. KLAVIR .ako zboruva{ so nego: }e ima{ poseta od daleku. KVA^KA .nepotrebni izdatoci.sovesta ti e nemirna.vidi: [LEM KA^AMAK . KLANEC . nevoqa. KISELO NE[TO .prazna: siroma{tija.ako izgubi{: mala karanica .vidi: [AJKI KLOVN . KATRAN .kavga vo ku}ata. site opasnosti se zad tebe. kavga so soprugot-soprugata. KATANEC . KLUPA . KACA .ako vidi{: nepovolni vesti. strav. KAFANXIJA .ako si vo nea bez pari: neprijatno iznenaduvawe.ako pie{: ozboruvawe. KLE[TA . KINO . bogatstvo . KAFEZ . KLETVA . nevoqa .pazi se od izmama.dobivka. KLU^ .od sviwa: }e bide{ bolen . dosaduvawe . KLASTOVI. brak pa naskoro razvod iskreno zakolnuvawe: ti pretstoi nekakva parnica.ako la`no se zkolnuva{: }e do`ivee{ golema nesre}a. opasnost. gri`i.ako sviri{: neprijatni vesti .ako slu{a{: se vra}a{ na starata qubov.vidi: PRESTILKA KIBRIT .dobivka.skr{eni: solzi. golema zarabotuva~ka. konflikt so mo}en ~ovek. gri`i.protiv tebe spremaat zagovor.vidi: XUXE KERAMIDI .ako vidi{: }e dobie{ dobra doma}inka.pazi se od upiklivi lu|e. bolest. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KIKI .ako ti dadat: sre}a vo qubovta. uspe{na rabota. radost .napredok vo slu`bata. kra`ba.`elbata }e ti se ispolni.gri`i.ako mele{: lutewe.}e doznae{ va`na tajna. KA[LAWE . qubovni intrigi.vidi: BAKARDAN KA^UVAWE NA RID .ako dade{: flertuvawe . beda.ako pa|a{ pri ka~uvawe: pre~ki.ako kupuva{: o~ekuvaj poseta . KACIGA .celi: zdravje.ako vidi{: sre}en brak.prazen: }e se oslobodi{ od odvi{nite gri`i .od kow ili drugo `ivotno: prijatelite }e te izdadat . kavga .}e dojde{ do celta .ako sedi{ vo nea: dengubi{ . KLIN .ima{ nekogo koj saka da te {titi. KAFANA .S O N O V N I K zaguba.ako jade{ ili pie{: nezgodna poseta.ako vidi{: }e se ute{i{ . KLASJA .ako ima{ golem V E ^ E N K A L E N D A R 45 46 .so ptica: }e si najde{ prijatel sli~en na tebe.vidi: KOKO[KA KEJ (BREG KRAJ VODA) .}e bide{ ismejan. bolest.sudbinata ti e se polo{a i polo{a.ozboruvawe.

lo{ glas .dobivka. gosti. siroma{tija. gri`i . stegaat: raspravii vo brakot .upla{en: V E ^ E N K A L E N D A R 47 48 . KONOBAR .so piliwa: sre}a vo qubovta. KOLEWE @IVOTNO . ven~avka.osedlan kow: }e gi izbegne{ opasnostite ako ti go osedluva{: nepromisleni postapki. KOLBASI .vidi: SOSED KONDUKTER .zamrsen: }e zapadne{ vo opasnost.KOVA^NICA . KOV^EG MRTOVE^KI . KOLNEWE . kroi{: izmama.S O N O V N I K klu~: }e pretrpi{ nasilstvo . kavga . KOMPAS .mrtov kow: makotrpen `ivot. KOLEVKA .surova: delovni pre~ki .vidi KELNER KONOP .ako dava{: }e se voobrazi{.ako prodava{: deloven uspeh.sre}a. mali neprijatnosti . KOLI^KA . KOKO[KA .ako kupuva{: }e doznae{ novosti.ubien: dobivka na kocka . spletkuvawe .oboen: ne se me{aj vo tu|ite raboti .bez kowi: otka`i se od namerite .ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: prijatno do`ivuvawe. novi rabotni uspesi ako ~ita{: ~est. qubovni osvojuvawa . dostoinstvo.doma}inka. lutewe .bel kow: gri`i .so spegnati kowi: bogatstvo . pre~ki.polna: te o~ekuva te{ka rabota.zatvorena: opasnost. dobivka .slaba: sram . KNIGA .ako padne{ od kola: }e do`ivee{ neprijatnosti.surov ~ovek vo tvoja blizina. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KOLEC .dr`i se na zacrtaniot pat.otvorena: zaguba. ne {etkaj.deloven uspeh. dolgotrajna sre}a. zaguba na prijateli . KONCERT . nepovolni vesti . KONDURI .prazna: }e ja izbegne{ opasnosta ako ja turka{: siroma{tija.ako java{: dobivka. KONEC . KOLA^IWA .vidi: KLETVA KOMAREC . bolesta ti e na pragot .debela: }e do`ivee{ golema po~est i sre}a .ako gi hrani{: harmoni~en brak ako kraka: lo{i glasovi.ako {tavi{: neprijatna no obvrzna rabota . KOLA .ako se~e{.ako gi gleda{: ne se pla{i od prepreki .ako primi{: ne im veruvaj na onie {to ti laskaat .ako pi{uva{: dobivka. zgolemuvawe na familijata.vidi: SANDAK KO@A . radost.na jajca: rabotata }e ti se ra{iri. KOLIBA .ako gori: lutewe.ako vidi{ iskinati: qubov bez vozvrat . mudrost .ako kupuva{: nedostatok od pari .ako kupuva{: zaguba na pari ili imot .naskoro }e se raduva{. ozboruvawe.ako petelot ja brka: ne im veruvaj na nare~enite prijateli .zaboluvawe vo familijata. patuvawe.ako te kasne: pazi se od zlostornici .za slobodnite: naskoro brak za bra~nite: kr{tevka.bolest.bel: nepravedno si osomni~en .te o~ekuva golema dobivka. KOVA^ .ti doa|aat prijatni denovi.ako jade{: edna `elba }e ti bide ispolneta . KOZA .ako vidi{ novi: nesre}a.LULKA .ako vidi{ stari: nekoj }e te izmami.ako pravi{: }e bide{ dobar doma}in .ako te `ilat. KOMPLIMENT .ako vidi{ tesni: }e bide{ vo nepriliki .privrzok so klu~evi: dobivka. bezgri`en `ivot .}e ima{ sitni neprijatnosti. KOM[IJA . KOW . poni`uvawe.

~est. bolest . KOSA ZA KOSEWE .polno: dobivka .ako go vidi{: }e dobie{ odgovorna rabota . TAKSIST .crna: sre}a. KOSEWE . KOCKAWE .kratka: golemi finansiski zagubi . te{kotii . kupuva{.zdravje. KORITO . }e se zaqubi{ .crven: izmama.ako kosi{: te o~ekuvaat gri`i i te{kotii KOSKI . PAJTONXIJA. pastuv: }e dobie{ neveren prijatel-prijatelka.so kola: }e dobie{ nepoznat dobrotvorec .dobra zavr{nica na nekoja "akcija".vidi SVIWARNIK KOSTEN .temen: ima{ prednost pred sopernikot .ako bide{: pazi se od somnitelni raboti.spletena: }e bide{ zasramen od ne{to raspletena: kavga so prijateli . veselba * za nekogo: bolest * .S O N O V N I K neprilikite ti se zad petite .crven: lo{i vremiwa .zakrpen: pove}e skromnost . visoka titula .ako jade{: qubovna avantura. zaguba. vadi{: bogatstvo.ako ja ~e{la{: posle malite nezgodi }e mo`e{ malku poslobodno da di{i{.ako kopa{ ne{to: }e se otkrijat stari grevovi. prijatelstvo. pari~na dobivka. gri`i vo ku}ata. KOPAN . KORMILAR . bogatstvo.na drug ako se~e{: napredok. KOM[IJA . kavga.ako se iz`urka{: nesre}a. KOREWA . potstri`ena: }e se oslobodi{ od te{kotiite.ako ti opa|a: gi la`e{ prijatelite.kavga.na drug ako ja ~e{la{: }e bide{ prifaten od tvoite najbliski . KOLAR. KOPRIVI .{aren: nesloga vo brakot ili qubovta . KOP^E .ako si so kratka kosa. poni`uvawe.ako izgubi{: dobivka. KOSTIM . bolest. KOWU[NICA . gri`i .pre{irok: V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 49 50 .dobivka na lotarija.ako jade{: dolg i miren `ivot.dolga: golemi gri`i. smrten slu~aj. KOSA . kavga.bez kola: nesre}a.crn: crno ti se pi{uva . nesre}a.crn: }e se kara{ .ako ja se~e{.obelena: slava. golema qubov . KOWSKA POTKOVICA .ako nosi{.ako jade{: raspravija.~ove~ki: gri`i.vidi: SOSED KO^INA . zdravje.na lo{ pat si. smrt vo oklinata `ivotinski: }e te napadne nesre}a. KOWANIK (VOJNIK) . izmama . potstri`uva{: poni`uvawe. oblekuva{ bel: sre}a vo qubovta i rabotata .nov: dobivka.ako bere{ kosteni: golemo isku{enie . klopka .ako kopa{.iskinat: }e se posramoti{ . popravi se.upla{en ako go smiruva{: po~est.{aren: nepristojno odnesuvawe . dobivka.star ili ne~ist: zaguba na ugledot.ako bere{: ozboruvawe .ako bide{: qubovni uspesi ako go vidi{: nemir. navreda. KOPJE . klevetewe. S O N O V N I K KOSA (SVOJA) . blagosostojba . neprijatno patuvawe .`enska kosa: izmama .ako vidi{: nikoj ni{to ne ti mo`e .ako si obrasnat so golema kosa: gri`i.prazno: zaguba.ofarbana: gi la`e{ prijatelite . nevoqa. vidi{. lo{i prijateli. nagrada ako go potkovuva{: napredok vo imotot ili slu`bata ako padne{ od kow: deloven neuspeh .ako ja farba{: prijatelite te la`at .ako dobie{: ti zgolemuva brojot na neprijatelite. siroma{tija . qubovni jadovi `olt: qubomora.ajger. KOPAWE .

zaboluvawe . KRIUM^ARI ([VERCERI) .ako oblekuva{ ili soblekuva{: sre}ni priliki. KRASTA .}e zapadne{ vo dolgovi. razo~aruvawe . bolest. neuspesi . KRVAV .ako V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 51 52 . KO[ . KROMID . poni`uvaqe.ako krium~ari{: povik za svadba. KROJA^ . }e se oslobodi{ od gri`ite.gor~livi: nesre}a kiseli: bolest. nesre}a.ako bide{: omraza.rasturen.sru{en: ti se zakanuva nesre}a.ako nosi{: opasnost. KRILA .ako ja vidi{: kratkotrajna sre}a .skapoceno: dolgovi. nelagodnosti.ako go vidi{: }e se smiri{ so neprijatelite .sam ako krade{: kavga so qubenata-iot. nepotrebni tro{oci.dobri vesti.polna: bogatstvo. KREVET . golema dobivka. KRADEC .ne~ist: siroma{tija.~ist: bogatstvo. KO^IJA . KRZNO . kavga. KREDA . oskudnost . KROKODIL .ako vidi{: }e ima{ niza neprijatnosti .ako vidi{ tu|a krv: smrt vo S O N O V N I K familijata. KROMPIRI . patuvawe.drven ili slamen: }e te izneverat prijateli .patuvawe. veselo dru{tvo .debela: rodna godina .ako padne{ od krov: }e do`ivee{ golema ~est. raspravija.drug ako ima: lutewe.ako go vidi{: neprijatna avantura . KRAVATA (MA[NA) .ako dobie{: neobi~na slu~ka .od nos: radosna slu~ka .ako go zatekne{ da ti krade ne{to:}e izbegne{ nesre}a .ako vadi{. lutewe. dobivka.prazen: qubovta ne ti e vozvratena ."poln" : naskoro }e ima{ qubovna avantura .ako vidi{: ostavi gi somnitelnite raboti .ako pluka{: omraza.ako go goni{: bidi vnimatelen kaj novata qubov. solzi. sre}a .ako go ubie{ zakole{: te ~eka pustolovina.od keramidi: miren `ivot . napredok.slaba: siroma{na godina. sram .poklon: neuspe{na rabota .PAJTON . otkopuva{: sre}a. vernost vo brakot . KRIV . KO[ULA . opasnost . dobivka ako jade{: beda.ozboruvawe. dobivka . zaguba ako ja molze{: nasledstvo.ako tebe ti ukradat: }e izgubi{ drag prijatel. isku{enie . lo{i vesti. skr{en.ako slu{ne{: lo{i glasovi.ako kupi{: nepotrebno se rasfrla{ . dobivka. KRV . KRASTAVICA . KRNAK . KRAVA . tagi. KRA@BA .vidi: INVALID KRIEWE .ako bere{: }e se izraduva{ .namesten: ubava idnina . bolest . KRAKAWE .prazna: siroma{tija.S O N O V N I K postanuva{ nezasiten . lutewe.poln: zgolemuvawe na familijata. maki.ako jade{: qubovni uspesi .ti ako si kradec: sre}a vo qubovta .ako go fati{: ti pretstoi opasnost . zaguba .sovesta ne ti e mirna.kaewe. zaguba.svoja krv da vidi{: dobar znak za se {to }e otpo~ne{.}e zapadne{ vo dolgovi. siroma{tija.ako kroi{ ne{to: }e dobie{ ili }e dade{ ubav poklon. prazen: smrten slu~aj.KA .ako otkrie{: izgubenoto }e go nadoknadi{.ako ima{: zdravje.pretesen: }e se najde{ vo oskudica. zaguba.ako pie{: dobivka . KROV . KO[NICA (P^ELNA) .neureden: neprijatna vest ako le`i{ vo nego: bolest.prijatelot ne ti e iskren. mnogu radosti. opasnost.ako krade{ so drugi: te o~ekuvaat neuspesi .

zaguba. gri`i.nesloga.}e ima{ golemi te{kotii vo rabotata.ako la`e{: neuspeh.novi obvrski. dobivka.vidi: GOTVA^-KA KUGLAWE . veselba. KR^MA .S O N O V N I K sadi{: blagosostojba. dobri vesti . nesre}a.zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i.brak. KUFER .starinska: neispolneti qubovni `elbi . bolest. jad.slepa qubov.MEANA . LAVIRINT .vidi: GLASNIK KUSOK .ako te napadne ili kasne: kavga poradi pari. KRU[A . qubov .drvoto vo cvet: u`ivawe vo qubovta . trese{: uspeh na site poliwa . radost.ako go vidi{: }e i se dopadne{ na golema (mo}na) li~nost. dobri dejnosti . KR[TEVKA .vidi: STUD LADILO . bednost .ako jade{: radost .gnili: nesre}a .ako te goni: zaguba . za bra~nite . KURIR . KU]NA POMO[NI^KA . zdravje. KRST . V E ^ E N K A L E N D A R 53 54 . bolest . pokajuvawe. gri`i.zdravje. KRPEWE .ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od gri`ite ako ja vidi{: }e te ograbat. kavga so sosedite .pari~en: pari~na dobivka.ako ima{: gri`i . KULA . KUM .ako go vidi{ ili da go igra{: }e najde{ mo}en za{titnik. KUNA .ako pravi{: napredok. KRT . bolest.sam ako ja ru{i{: napredok vo familijata. neraspolo`enie.ako go ubie{: }e dojde{ do mo} i ugled .ako lupi{: gri`i. za grev. KRTINI . KUPUVAWE .}e ima{ nepredvideni tro{kovi.veselo dru{tvo. izmama.sre}a. KUKAVICA .besno ku~e: prijatelot ti postanal nepriajtel. poseta od daleku * za nekogo* strav. L LABORATORIJA .ako go rani{ ili ubie{: tvoite protivnici }e pretrpat zaguba *za nekogo* nesre}a . kavga so familijata. lo{i vesti.nova: uspe{no }e gi sovlada{ te{kotiite.ako kupi{: blagosostojba .ako ti e sru{ena: na V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K glavatarot vo ku}ata mu se zakanuva smrtna opasnost.ako lae ili r'`i: lutina.ne se me{aj vo tu|ite raboti. smrt vo familijata . KU^E -R'T . KR^MAR-KA .ozboruvawe.ako bere{.ako luta{ niz nego: gri`i i nevoqi. opasnost.so brza i re{itelna rabota }e dojde{ do uspeh. KR[EWE . lutewe.ako go vidi{: }e dobie{ poklon *za nekogo* kavga .ako te la`at: nekoj }e te nasamari. uspeh vo rabotata. dobivka.zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i . KU]A SVOJA .radost.ako gori: zaguba.ako krpi{ ne{to: nesre}a. LAGA . KU^E LOVE^KO .nasledstvo.ako go lovi{: dobrinata so dobrina se vra}a .oskudica. KUVAR-KA . KU^E .sekiracija.slepa qubov.zaludno gi tro{i{ parite. lo{i raboti. bolest.ako bide{ kum: za nebra~nite . LAVINA . LAV .opasnosta ti se pribli`uva.}e ima{ kratko patuvawe. nesre}a . dobivka. KUKLA .ako ja prodade{: zaguba . LAD .

na treva: }e si najde{ uteha za srceto.sre}a vo brakot. LA@NO SVEDO^EWE . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LEN .S O N O V N I K LA\A . LAE@ OD KU^E . LE@EWE .ako lepi{ ne{to: sovesta ne ti e mirna.ako padne{: razo~aruvawe.ako ja vidi{: radost.ako mesi{: te o~ekuvaat golemi gri`i .mala: skromna slu`ba . nesre}a ako dava{ na drug: sre}a. radosta ti e so kratok vek.ako vidi{: uspeh. blagosostojba. radost .sam vo krevet: `alost taga . blagosostojba vo ku}ata. V E ^ E N K A L E N D A R 55 56 . svadba. LIZGAWE .mala: udoben `ivot.ako laska{: }e se razo~ara{. neprijatni promeni. LETVI . sre}a.golema: }e se najde{ vo prijatno dru{tvo. LEKAR .ako ja vidi{: pazi se od ozboruvawe.so sprotiven pol: }e te ubedat iako si nevin . LEKOVI .vo bura: opasnost se nadvisnala nad tvojot dom o{tetena ili nasukana: }e dojde kraj na tvoite maki.}e pati{. LIKER .seriozno zaboluvawe.ne bidi tolku gord i lekomislen. dobivka .vo gnezdo: }e dobie{ poklon ako gradat gnezdo: qubovni i delovni uspesi.za zdravite: da ja ~uvaat delovnata tajna. neprijatni vesti. LEWIR . LASICA .}e se zbogati{.na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost .ako vidi{: bez potreba ne se doveruvaj na prijatelite. LIVADA . LE[ . LEPEZA . dobri prijateli .ako letaat: }e dobie{ prijatna poseta .ako zboruva{ so lekar: `elbata nema da ti se ispolni.ako kova{: smrten slu~aj. `alost . prijaten apetit .ako se vozi{: dobri vesti.za bolnite: ozdravuvawe .ti ako se lizga{: pazi se da ne te nasamarat.ako gori: `elbata }e ti se ispolni. LENTA . LAMBA .neprijatno iznenaduvawe.ako bere{: }e se oslobodi{ od makite ako jade{: bolest.golema: nenadejna sre}a .}e bide{ posramoten.vidi: LADILO LETAWE . radost ugasnata: smrten slu~aj vo blizina.visoko: dolgo patuvawe.}e te ograbat. zaguba. LEI ( VO BAV^A) .}e u`iva{ vo familijarna sre}a.ako ja ubie{: }e bide{ pritisnat od pove}e nevoqi i gri`i. LEB . LELEK PO NEKOGO . quboven sostanok okosena: zaokru`en si so zavidlivci. LASKAWE . bolest . LEBED . LA@ICA .ako jade{: bogatstvo. sre}a .neokosena: radost.ako tone ili gori: zaguba.}e se zdobie{ so ne~ija doverba.rabota so sudot. LALE .ako vletuvaat vo ku}ata: nenadejna sre}a i radost .ako pe~e{: sre}a i zadovolstvo vo familijata . LA@NI ISPRAVI . LILJAK . kratkotrajna neprijatnost .ako vidi{: bolest. nesigurna qubov. LEKOVITI BILKI . LETO .vidi: VRVCA LE@AJ .doa|aat posre}ni denovi. kavga so qubeniot-ata.ako slu{a{: bidi vnimatelen . lo{i vesti.sam ako zema{: pazi se od pija~ka. LASTOVI^KI . prinova vo familijata.ako pie{: nekoj }e te prepla{i. LA\AR .}e u`iva{ vo doma{na sre}a.vidi: MRTOVEC LE[NICI .`elbata }e ti se ispolni. LE@AJ .vo pristani{te: smrt vo familijata . mali neprijatnosti . dobivka .vidi: LINEJKA LEPEWE .

LOTARIJA .ako si vo nea: rabotite }e ti odat nadole.mal: blagosotojba .pazi da ne postane{ lo{. LINEJKA . LU\E .OKOVI .ako go skr{i{: lutewe. LUDAK .S O N O V N I K LILJA^E . zdravje.osvetlen.ako vidi{: najposle i ti }e bide{ sre}en.ako vidi{: bezgri`na idnina. LUMPUVAWE .ako ja vidi{: }e go otkrie{ la`niot prijatel . LOVE^KA HAJKA .nesre}a na dogled.nesre}a LOVE^KI ROG .se {to }e po~ne{ }e ti odi od raka podma~kano "kako po loj".*za nezadol`enite* dobar znak za sekakov po~etok. LOVE^KA OBLEKA .ako vidi{ nepoznati lu|e: gri`i.malku korist od prijatelite.ako se ka~uva{ na nea: `elbata }e ti se ostvari berewe cvet: baknuvawe. taga ispopa|ani: `alost poradi razdelba. inaet . LIMAR .ako ima{ {teta od luwata: so golema maka }e dojde{ do uspehot. bolest. LISJA ([UMA) .*za zadol`enite* zlo .rabotata nema da ti napreduva. kavga .ako najde{: dobivka. LISICI .na race: ne~ista sovest.JORGOVAN .ako se vrati{ od lov "prazen": razo~aruvawe.ako go vidi{ normalno: zaboluvawe bledo: izlo`en si na golema opasnost . LULE .prazen: razo~aruvawe poln: }e ti postane nepodnoslivo.zeleni: "puka{" od zdravje . LULKA .ako go vidi{: nekoj }e te izmami.ako ja fa}a{: }e te izmami liceto na koe mu se dodvoruva{ . LUD.veselba V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LOVE^KI NO@ . LOBAWA .ubavo ili razubaveno: sre}en brak .qubovta ti e na dofat na racete. sre}a .ako go krie{: lo{ glas . LUWA . LONEC . LUBENICA . novosti.izgasnat: nesigurni raboti.vidi: KAMP LOZJE .radosni vesti.nekoj }e ti pomogne vo nevoqa. prijatno iznenaduvawe. V E ^ E N K A L E N D A R 57 58 .bidi povnimatelen vo izborot na prijatelite. LOPATA .ako lovi{ vo {uma: zdravje . LOVE^KO KU^E .ako lovi{ vo pole: neprijatnosti.vidi: ^EREP LOV . LICE (SVOE) .ako kupi{ talon: zaguba . prijatni vesti . LUSTER .ako ulovi{ ne{to: sre}a na lotarija (bingo). lo{i raboti. qubomora.ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od makite ili opasnostite. sitni izmami . LUDNICA . LIMOW . LOGOR .neubavo ili ostareno: golemi gri`i . mala dobivka.kratka radost.ako vidi{: dobro razmisli pred "akcijata" ako pu{i{: miren `ivot. bleskav: radosna slu~ka vo ku}ata .ako se ogleduva{ vo voda: ugleden i dolg `ivot. LOKOMOTIVA . LOVCI . LOJ .golem: }e se kara{ .ako vidi{: bolest .nasmeano: qubovna sre}a . gri`i.suvi: }e dobie{ poklon *za nekogo* bolest. kavga. LISICA . LICITACIJA .ako raboti.ozboruvawe. baboti: opasnosta e vo blizina.pazi se od sopatnikot.ako ja vidi{: sre}ata }e ja pobara{ daleku od ku}ata .polo`bata ti e razni{ana . LIFT . LIPA .kratkotrajna radost.naskoro }e patuva{. dobri vesti. opasnost.ako gi vidi{: prijatelite te la`at. neispolneti qubovni `elbi.

neo~ekuvana prijatna promena.vidi: TEMJANU[KA QUBOV . MANEVRI . V E ^ E N K A L E N D A R 59 60 . radost qubovni fantazii: sramot ne mo`e{ da go izbegne{. MAMUZI .ako sretne{: povtorno }e se zaqubi{. bolest. MA@EWE .pazi se od poltroni.so nevin-a: beda i napast. si zapadnal vo nepriliki.so poznato lice: }e ima{ qubov na jave .vidi: TALKAWE LUTEWE . QUBOVNIK-CA . sre}ata ti se nasmevnuva .ako bide{: te ozboruvaat .ako ja-go izgubi{: od ubavo ima poubavo .ako no}eva{ kaj nea-nego: `elbite }e ti se ispolnat. QUBOVNI DO@IVUVAWA .ako vidi{: ti pretstoi kavga.ako ima{: igra{ opasna igra . MALINI . QUBOVNICI . MAZGA-MULE . V E ^ E N K A L E N D A R MAGARE . sre}ata ti se nasmevnuva .ako luti{ nekogo: }e dobie{ nov prijatel .S O N O V N I K LUTAWE .ako jade{: qubovna kavga.spasenie . prijatni spomeni. MAJKA .so nepoznato lice: }e ima{ intimna vrska so lo{a li~nost . bolest .ako bere{: posle te{kotiite o~ekuvaj blagosostojba . napredok.za nepoznat: nesre}a.ako se karate: se }e se doznae .za poznat: radost. QUBOVNO PISMO .ako ja-go smeni{: pazi se od la`ni vetuvawa . taga .za nekogo: zaokru`en si so lagi.gusta: bolest.odi{ kon pomiren i posre}en `ivot .pazi se od zlobni lu|e. neprijatnosti.sre}a vo qubovta. prijatni migovi.ako go java{: poleka no sigurno odi{ kon uspeh.ti ako se luti{: }e ima{ vesel sostanok. MAGLA . gri`i .ako ja vidi{: prijatni vesti }e slu{ne{ . MAGEPSNI^AR .ako ti umre: nesre}a.nekoj }e se obide da te izmami ili ograbi. S O N O V N I K M Q QUBI^ICA .crno magare da vidi{: radost. izmama. MAJMUN .ako gleda{: nekoj }e te izmami.ako izjavuva{: sre}a. ne o~ekuvaj mnogu od drugi.ne veruvaj na se {to }e ti ka`at.retka: sre}a. QUBOMORA . bolest.ako e umrena a ja sonuva{ deka e `iva: dolg `ivot.so nea da zboruva{: uspe{en potfat . trpenie . prijatni ~asovi qubovna igra (flert): naskoro sre}a.ako primi{: nezadovolstvo ako ispra}a{: intrigi. MANASTIR . mala dobivka.

nepotrebni tr{kovi . {teta.ako mjauka: neprijatni slu~ki .ako jade{: nezgodni qubovni igri.ako vidi{: sre}a vo qubovta . kra`ba.vidi: KRAVATA MED . seriozno predupreduvawe.pazi se od potka`uva~i. MARKA . MESAR .crna ma~ka: nesre}a.ako pe~e{: }e ima{ golemi tro{kovi. blagosostojba . MENICA .preokupiran si so sitni gri`i. nepriliki. kavgi. sram.taga. MESE^INA . MA^KA .ako vidi{: la`ni prijateli.}e bide{ strojnik. V E ^ E N K A L E N D A R 61 62 .ozboruvawe.ako vidi{: }e dojde{ do ugled i po~ituvawe ako go skr{i{: smrten slu~aj. napast .ako gotvi{: sre}a.`e{ko: }e se dosaduva{. MA^ .za bra~nite: sre}a vo brakot . opasnost . MELNICA .so ma~iwa: beda. METEOR . MATARA .ako kupuva{: sre}a na kocka.prazna: otka`i go patuvaweto .vidi: VODENICA MELNICA ZA KAFE .ako pie{ od nea: zaboravi gi jadovite. MA[NA .steblo: sre}a.zgotveno: sre}a.}e se odoma}ini{. izmama.ako vidi{: izmama.ako se ma~uva{: neostvareni `elbi ako te ranat: prijatni qubovni ~asovi . MENUVAWE . korist .kratkotrajna qubovna sre}a. ne si dovolno iskren.te omalova`uvaat.ako ma~ka{ na leb i jade{: zaokru`en si so lo{i lu|e so lo{i lu|e. zarabotuva~ka . MASKA .ako ja miluva{ ili hrani{: dobrinata ti se vra}a so neblagodarnost. MASA . so`aluvawe. MANEKEN .presno: bolest. MENUVA^NICA . MAST .bela: pazi se V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K od licemeri .pazi se od izmama. neverstvo .ne davaj pari i ne prifa}aj da bide{ garant.gi la`e{ prijatelite. dobivka.ako te izgrebe ili kasne: neprijatni do`ivuvawa . METLA .ako te ma~at: }e bide{ faten vo prequba ako gleda{ ma~ewe: neprijatno do`ivuvawe ako ma~i{ drugi: }e bode{ opkru`en so gri`i i nevoqi.ako mete{: naskoro sre}a devojka ako mete: naskoro }e se oma`i.deloven neuspeh.spremena: doma{na veselba.ako smenuva{ ne{to: }e ima{ neprijatnosti. MASLINKI .za nebra~nite: qubovni sredbi. siroma{tija.za nekogo: prijatno iznenaduvawe. MESO AKO JADE[ .nesre}a te demne. MATI^AR . MESEWE .vidi: KASAP MESO . qubovni avanturi . bolest .ako jade{: bolest vo ku}ata. MEREWE . sram ako vidi{ da se ma~uvaat: zaguba na sakano lice.po{tenska: vesti od daleku. kratkotrajna sre}a .ako rani{ nekogo: deloven uspeh.ako cedi{: mala zaguba. ja krijat tvojata vistinska vrednost.MASKENBAL .ako ja otepa{ ili tepa{: eden neprijatel pomalku . MA^EWE .polna: veselba . kavga vo ku}ata . smrt . po`ar . MEKICI .S O N O V N I K MANTIL .ne{to vo kujna: sitni raspravii vo ku}ata.ako vidi{: nasledstvo .vidi: KUSOK MARGARIN . MA]EA .ako jade{: uspeh vo rabotata .ako jade{ ma~e{ko meso: bra~en razvod . MAWAK .ako go vidi{ na nebo: sre}ata ti e kratkotrajna. MA[A . MASA@A .

za bolnite: zdravje.ako gi kole{: mnogumina ti zaviduvaat.ako zboruva{ so nego: doa|aat lo{i vremiwa . MOLER .ako igra{ so eden od niv: naskoro brak .PENKALO . MIGDAL .bolest vo familijata. zaguba .ako moli{ nekogo:}e se poni`i{ nekade ako se moli{ na bog: `elbata }e ti se ispolni ako se moli{ vo crkva: povtorno }e se nadeva{.vidi: RUBA MIRIS .mirno: spokoen `ivot.ako gi vodi{ na ven~avka: }e ti se ispolni nekoja `elba .ako ja ubie{: neprijatelot }e ti nastrada .nevesta vidi: @ENEWE . MLADO@ENCI .premnogu si osetliv . MORE .izmama ME]AVA .ako le`i{ na nego: zdravje.ne bidi mnogu radoznal.burno: mnogu napori vo qubovta i rabotata . voobrazenost. MOV . uspeh vo V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K raboteweto . te o~ekuva neprijatna dol`nost . bogatstvo. MORSKI BREG . radosna slu~ka .ako miluva{ drug-a: razo~aruvawe vo qubovta.ako vidi{: radost. ME^KA .ako vidi{: lesno }e se izvle~e{ od neprijatnata situacija.vidi: SLU@BA VO CRKVA MISIRKI . MORSKO ^UDOVI[TE . MITO .lupen: gri`a.ostavi gi "ne~istite" raboti. dobivka. MOBILIZACIJA .ako dava{: radost. MIDER .veselba. MOLWA .vidi: BENKA MLEKO .ako se mie{ so topla voda: zdravje.razbraneto: gri`i.ako bide{ mlado`enec .S O N O V N I K METRO .MA@EWE MIRAZ .vidi: KIT MOST . MILUVAWE .osetliva .ako jade{ ili ti gi dadat: radost. MISA .nelupen: radost. raspravija. radost . bidi povnimatelen .ako go lovi{: }e ti ja zamatat sre}ata. blagosostojba. MIEWE . kavga o{teten: golem strav }e pretrpi{.ako vidi{: }e se zdobie{ so golemi zaslugi . beda . MORNAR . MILOSTIWA .te o~ekuva dolg pat. sre}a . dobivka.jak: }e se najde{ vo nezgodna situacija. V E ^ E N K A L E N D A R 63 64 . MORSKA BITKA .ako vidi{: site ne ti se prijateli.ako primi{: siroma{tija. dobri raboti.ako pomine{ preku nego: }e se oslobodi{ od te{kotiite .ako rika: si padnal vo nemilost .ako bide{ mornar: qubovni avanturi na patuvaweto.ako go vidi{: nesloga.ako te napadne: ti spremaat stapica .nekoj }e ti se izraduva. dobivka. sekiracija.}e pretrpi{ neuspeh na rabotnoto mesto.ako se vozi{ po moreto: nadevaj se za nagrada. kavga.ako se mie{ so ladna voda: naskoro gri`ite }e bidat zad tebe. u`ivawe .ako ja vidi{: dobivka na kocka . MOLEC .za starite: veselba .}e ~eznee{ za dale~ni kraevi.slab miris: sre}a .na nebo: bolest. MLAD AKO BIDE[ .ako gi baknuva{: veselba na svadba ili kr{tevka . MLADE@ . .nenadejna radost. MORKOVI . MOLEWE . nepriliki.ako iskinala nekogo: smrt vo familijata. MOLIV .ako podmituva{ nekogo: pazi se od ne~isti raboti.ako vidi{: `elbata nema da ti se ostvari. zdravje.

ako si mrtov: dolg `ivot. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 65 66 .ako te navredat: }e stekne{ novi prijateli.mnogu {iroka: }e te izigraat . zdravje umreniot ako e `iv: tvojata taga }e bide kratkotrajna . bolest.ako ja vidi{: kavga. zaguba. sram. NAMIGNUVAWE .ako padne{: na sekogo mu veruva{ . strav .ako mrtvite o`iveat: sre}a. MOTORCIKL . MRAVKI .}e izraduva{ nekogo.ako se izmokri{ vo krevetot: bolest.ako ja soble~e{: }e pretrpi{ {teta . se {to leta ne se jade.ako bide{ mrzliv: smrten slu~aj.lesnoumnosta ti se osvetuva.ako vidi{: te o~ekuva te{ka rabota . MRZA . napredok.naskoro }e te pretrupaat gri`i.ako ja vidi{: nenadejna sre}a .nametka za posle bawawe: smrten slu~aj. ubiva{: }e ti bide izrazena nekakva ~est.ako sonuva{ da mokri{: zdravje i dolg `ivot .nevernost vo brakot. nesre}a.ako dobie{: mali tro{kovi .ako gi vidi{: gri`i.ako odi{ zad nea: beda.naprazno se nadeva{.ako raboti: strpi se nese luti tolku .za le`ewe: golem deloven uspeh.S O N O V N I K MOTIKA . sitni nesoglasuvawa.ako kopa{: za da uspee{ treba pove}e da se trudi{. zaguba ako gi gazi{. MO^KA . propast.ako gi vidi{: gri`i. NADGROBEN SPOMENIK . te{kotii. NAGRADA . dobivka.ako vidi{ da pletat mre`a: pazi se da ne bide{ "uloven" na delo. NAJDEN^E (KOPILE) .ako miruva ( ne raboti): ne{to te ma~i. propast . sram .mnogu mrtovci: prijatno do`ivuvawe. MRAK .celuvawe na mrtviot: tajni raboti .ako navredi{ nekogo: prijatel }e te razo~ara .ako se lizga{: pazi se }e te nasamarat .bolest.`alost NAMETKA .pogrebuvawe: bogata ven~avka . MRTOVEC . zabraneta qubov. MRTOVE^KA KOLA .ako ja oble~e{: dobivka. MRAZ . te{ki vremiwa .ako slu{a{ ubava muzika: radosni vesti ako slu{a{ lo{a muzika: ti se zakanuvaat no ne se pla{i. MUZIKA . bolest . MOTOR ili nekakva ma{ina .zaguba.ako dade{: ti spremaat klopka.ako gi lovi{: nekoj }e se obide neosnovano da te obvini. MRAZ (GOLOMRAZICA) .ako le`i{ pome|u mrtovci: smrt . MO^URI[TE . uspeh .vidi: @DREBE N NAVREDA . MRAVJALNIK . NADGROBEN GOVOR .drugi ako se lizgaat: uspeh. MUSE .}e se razdeli{ od tagata.vidi: TEMNINA MRE@A . promena S O N O V N I K kon podobro . MU[I^KI .vo ku}ata: bolest. MRE@A ZA RIBOLOV .ako odi{ po nego: rabotata ti e nesigurna i so opasnosti .

~est.obi~en: bolest vo ku}ata. NEPRIJATEL . NOVORODEN^E .ako nosi{: }e do~eka{ dlaboka starost.neprijatnosti. prijatna poseta . NEBO .S O N O V N I K NAKIT . nema{tija.ako bide{: }e dobie{ lo{i vesti. kavga . bolest .uspeh. NAO\AWE . NASLEDSTVO . izmama . NI[ANEWE VO NE[TO . NA]VI .vedro: uspeh vo rabotata. NAPADNAT . obrabotena: uspeh vo ku}ata neizrabotena: ti si slab doma}in .izorana. kavga. NARAKVICA (NAKIT) . beda. nepotrebni tro{oci .ako najde{: bidi {tedliv pa }e uspee{ .bolest. radost .ako vidi{: nagrada.ako drug e vo nesvest: sre}ata ti se nasmevnuva.ako izgubi{: neprijatno iznenaduvawe .ako ti dadat: }e bide{ vovle~en vo ne~esni raboti ako izgubi{: }e pretrpi{ {teta.ako go sretne{: neo~ekuvani te{kotii i gri`i .mali nesoglasuvawa vo qubovta. dobivka. gri`i. NEMA[TIJA .vidi: PARI^NIK NO@ .ako poklonuva{: ima{ sre}na raka vo biznisot . NASTINKA . NESRE]A . NASIP . opasnost.zlatna: naskoro radost.ako kupuva{: }e zapadne{ vo dolgovi. NAO^ARI . dobra polo`ba. lutewe srebren: `ivot bez problemi. NESVESTICA .ako bide{ nevidliv: zaludno se nadeva{ .ako vidi{: premnogu si skromen. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 67 68 . NIVA . NEVIDLIV . zaguba.nerodna: bolest .ako bide{: poni`uvawe .golem: gri`a.`elbata }e ti se ostvari.ako go vidi{: `elbata }e ti se ispolni . NAPRSTOK . smrt. NAKOVALNA . pre~ki. laga . NOVOSTI .doma}inka .rodna: udoben `ivot .crveno: kavga.svoe: `elbata }e ti se ispolni tu|o: sre}a vo ku}ata.ako ja izgubi{: }e pretrpi{ golem sram. NOVOGODI[NA ELKA . blagosostojba.ako dobie{: siroma{tija .ako te napadnat: }e ima{ nekakva neprijatnost. ugled vo dru{tvoto prazni: neprijatno dru{tvo. NOV^ANIK .polni: dobivka.ako se sretne{ so nevidlivi: ne dozvoluvaj da bide{ zbunet. NAKISNAT .ako do`ivee{: prijatelska uteha.ako najde{ ne{to: ne o~ekuvaj ni{to dobro.ako ja obrabotuva{: sigurna dobivka .obrazdena: smrt . }e te gonat . zaguba .izorana i povle~ena (branosana): te{ka bolest.ako go pobedi{: se e dobro koga dobro }e se zavr{i. S O N O V N I K NEVINOST . bolest. bogatstvo. NEM .golema radost vo ku}ata.ako slu{ne{: promeni vo `ivotot.ako o~ekuva{: }e se oslobodi{ od site gri`i i nepriliki .ako se kiti{: prazni `elbi. propast. sre}en brak. NIMFA .ako trpi{: tvojata dobrina }e bide nagradena.ako nosi{: }e dobie{ poklon. raspravija.ako najde{: nekoj }e te izraduva . ti doa|aat podobri vremiwa.ako go izgubi{: smrten slu~aj.'r|osan (korodiran): bolest.xebno no`e: neuspeh.}e te snajde nekakva te{kotija. NERASPOLO@EN .ako padne{ vo nesvest: ostavi ja zapo~natata rabota.mal: kavga. opasnost rumeno: golema dobivka. sre}ni momenti obla~no: nesre}a.

NOJ . OBLEKUVAWE .PI@AMA . sre}a .vidi: KLOZET NURKAWE .ako gi skr{i{ ili izgubi{: poni`uvawe. star: bidi poskromen vo `elbite *za nekogo* dobivka.bolni: nesre}a. OVO[JE AKO JADE[ .ako oblekuva{ deca: radost.{teta. }e izgubi{ prijatel. siroma{tija. taga. NO]NICA .ako se nurka{: beda.ako gi ureduva{: {teta.ne o~ekuvaj ni{to dobro od okolinata.ako se~e{: ne primaj soveti od sekogo.sam: nema lesno da dojde{ do celta . tvrdoglavost .ako vidi{: nesoglasuvawa vo qubovta .ako gi stri`e{: nesre}a.mal: {teta. bogatstvo. solzi.ako oblekuva{ drug: pomaga{ nekogo koj ne te zaslu`uva .drugi ako nurkaat: nekoj }e te izmami. zdravje.}e te vovle~at vo neprilika.blago ovo{je: dobro zdravje.ako ja soblekuva{:qubovni i delovni uspesi. du{even mir.vidi: PALATA OBLACI .ako vidi{: dobivka. }e bide{ obespraven . OVCI . beluzlavi: sre}a. NO] . OBO@AVAWE NEKOGO . NU@DA . patuvawe . {teta . OVO[TARNIK .ako kole{: siroma{tija. OBLOG .ote~eni: veselba. sre}a vo qubovta. qubomora. NOSA^ . NOS . NOKTI .}e ti dojdat nesakani gosti. OVEN . OBLAKODER . te{kotija.ako kalemi{: napu{ti gi lo{ite naviki bez plod: bolest. mili gosti . OVO[JE . OBLEKUVAWE KOSTIM . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 69 70 .ako nosi{: }e doznae{ ne~ija tajna . neprijatnosti .nasledstvo *za nekogo* nezgoda.FUSTAN .ako vr{i{: ti pretstojat uspesi.na zemja pod stebloto: nevoqa. crni: nezgoda.ako vidi{:novi qubovni vrski. nesre}a .ako {eta{ niz nego: bezgri`en `ivot.ako go zakole{: `alost vo ku}ata.iskinat. pomala zaguba.S O N O V N I K NO@ICI . OBUVKI . bolest.ako go vidi{: `enata }e te napu{ti ili }e te izneveri.na pa{a: napredok. ne se vpu{taj vo rizici. NURKAWE VO VODA .nov: nekoj te ozboruva . kavga so qubenata qubeniot . NU@NIK . radost ako go trse{: ima{ dobri sosedi. blagosostojba. familijarni trzavici .ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata.ako ostane{ bez nos: navreda. OVO[KI .ubavi: kavga .sam: }e se otkrie tvojata tajna . veselba .ako go vidi{: deloven neuspeh. ostavi gi tvoite maani (nedostatoci) ako te poslu{a: iskrena prijatelska pomo{. NOZE .neubavi: novi prijateli .novi qubovni vrski.na drvo: dobri izgledi za rabota . NOK[IR . brakolomstvo. O S O N O V N I K OBETKI . kavga .golemi.mali.golem: radost.vo cvet: sre}a.ako gi mie{: bolest. qubovna avantura .kiselo ovo{je: beda. smrt. igranka . sekiracii. dolg `ivot.nesre}a vo familijata.vo ko{nica (sobrano): unapreduvawe vo rabotata. NOSILKA . radost.

ako izgubi{: }e te snajde nevoqa .nekomu }e pravi{ dru{tvo pri patuvawe.delovni neprijatnosti.za bra~nite: dobivka. TARABA. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 71 72 .ako ja koristi{: te{ko zaboluvawe. {teta . uspeh. PLOT .ako dobie{: vesel i prijaten provod.ako ~ita{: radost i veselba . OGIN .ako ozboruva{ nekogo: nekoj }e te nasamari. planovite }e ti se ispolnat . vnimanie . OLTAR .novi: radost .ako vidi{ nekakva opasnost: nesre}a vo familijata ili bli`nata okolina . podobruvawe na `ivotot .ako go razgoruva{: kavga. prijatna poseta.ako gasne{: otka`i se od namerite . ODMOR (RABOTNI^KI ODMOR) .celi: gri`i . OGRADA.mal ogin: lutewe . OKLOP . OPASNOST . ODLIKUVAWE .familijata }e ti se zgolemi.vidi: KOSTIM ODZEMAWE . OPINCI . radost. pari . veridba. blagosostojba i sigurnost. OGLAS . OKLOPNIK .ako go vidi{: sosedite ti zaviduvaat. lo`i{: qubovni uspesi.iskinati: bolest .PANCIR .ako ja vidi{: nesre}a . bolest.so mnogu dim.so mnogu `ar: sre}a.ako kladi{.ako bide{ vo opasnost: bolest.stavawe okovi: brak.za nebra~nite: brak.ako ja gradi{: nesloga vo ku}ata .ako e na tebe: ti doa|aat denovi na bezgri`nost.}e bide{ napadnat od gri`i.iskri ako letaat od oginot: dobivka .ako oglasuva{: zaludna nade`. ODLO@UVAWE . ~ureva: neuspeh vo rabotata. zaguba na ugledot.od drva ili pra~ki (plot): blagosostojbata e daleku. OGLEDALO . OZBORUVAWE .S O N O V N I K OV^AR . pokajuvawe ognomet: prijatno iznenaduvawe vo familijata.na patot: }e te naklevetat.na sebe: pazi se od zavidlivci . OPIUM (DROGA) .}e se zadomi{.te o~ekuva visoka polo`ba ili odlikuvawe. ODRON .ako si operiran: }e bide{ izle~en.ako se ogleduva{: ti pretstoi neprijatnost *za nekogo* svadba . kavga pome|u zaqubenite.ako vidi{: opasnost .ako bide{: pazi se od izmama .biserna: nesloga vo brakot . OGRLICA . S O N O V N I K OGRTA^ .golem ogin so ~ad: nesre}a.ako slu{ne{: bidi vnimatelen .ako dobie{: nova qubov skinata: `alost .ako na nekogo mu odzeme{ ne{to: nesloga vo brakot.ako go skr{i{: mnogu `elbi }e ti ostanat neostvareni.vidi: NAMETKA ODELO .skr{eno: nesre}a.ako ja ru{i{: go gubi{ ugledot vo dru{tvoto .ako go vidi{: sre}a. }e se oslobodi{ od gri`ite *za nekogo* neprijatni promeni. OGNI[TE .ograda od `ici: blagosotojba . trzavici.ako najde{: nenadejna sre}a. OKOVI ZA LU\E .zlatna: gri`a .srebrena: kavga . OPERA .na drug: apsewe. taga . OGLAV .obueni: sre}a.nova: kavga . novi prijatelstva .stara: zaguba na prijatel .golem ogin bez ~ad: sila. OPERACIJA . kavga . OV^ARKA .ako vidi{: te ~eka bolnica .

ako bide{: pazi se od zavidlivcite.ako ostri{ ne{to: gri`i. OSVETA . OREL .kavga.ako pie{: bolest. }e si go osvetli{ obrazot.bolni: pazi se od prijatelite odvratni .zdravje. ORGANI . nervozi . ORMAN ([IFUWER) .ako leta: ugled. rodna godina.ako vidi{: }e ti bidat priznati zaslugite ako nosi{: ~est. OPLAKUVAWE . O^I .ako vidi{: nenadejna radost . siv: }e ja izgubi{ qubovnicata qubovnikot. po{umen: neo~ekuvana radost. maki. OSTRILO .zelen.crni: vo qubovta bidi vnimatelen i pretpazliv . ORO .vo {uma na drvo: sram. ORDEN .ako gotvi{: zdravje.obrabotena: dobivka.ako ja otepa{: zaguba. sre}a. okolinata }e te ceni . OSTARUVAWE .lu{pi: mo`na izmama.ako go vidi{: golema gri`a.ako go ubie{: }e pretrpi{ {teta .{areni: poni`uvawe . OFICER .zeleni: prevrtliva qubov . kupuva{: neprijatni vesti.ako nekoj bide opkolen: ne se vpu{taj vo somnitelni raboti. ORANICA .nekogo: }e bide{ razo~aran . polo`ba . ORU@JE .vidi: UBIEN OTKAZ .ako kupuva{: kavga.ako te kasne: voznemiruva~ki vesti. OCET .ako ora{: dobar znak za se {to }e zapo~ne{. strav.ako ja ora{: sre}a.ako true{ nekogo: prijatel }e te posramoti .ne{to: gri`i vo rabotata. nezgoda.ako te opkolat: pazi se od protivnicite . nesre}a na povidok . ispolnuvawe na `elbite .ako dobie{: prijatelite ne ti se ba{ izdavlivi. OREV (DRVO) . }e o`alosti{ nekogo . blagosostojba. OTROV .vidi: OBLOG OPKOLUVAWE .ako sam se true{: ne o~ekuvaj blagodarnost. bogatstvo. OROVODEC .ako ti se osvetuvaat: naskoro nesre}a.zlo }e te napadne.ako vidi{: ako saka{ da uspee{ bidi vnimatelen . ORAWE .pazi so kogo se dru`i{. bogatstvo . ORASI .sre}ata ti e promenliva.uro~livi: te la`at na podmolen V E ^ E N K A L E N D A R 73 74 .kamenit.S O N O V N I K OPKLADA . nekoj ti e neiskren. razo~aruvawe . te potkradnuvaat .sini: golema qubov .ako te otrujat: zaguba na imot ili prijatel. OSUDENIK . OSEKA .kafeni: nekoj te posakuva .ti ako se osvetuva{: }e go dobie{ sporot ili parnicata. zagubi . sre}a na kocka. kavga. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K OSA .poln: blagosostojba .ako igra{: }e ima{ te{ki momenti.posle te{kite ~asovi doa|aat momenti na sre}a.ako go fati{: taga. ORIZ .prazen: nekoj }e te ograbi ili o{teti .neobrabotena: gri`i . bolest.ako go vidi{ vo svoja ku}a: zgolemuvawe na imotot. qubovni kavgi.}e te nalutat protivnicite.do slava i ~est te{ko }e dojde{. izmama ako bide{ osudenik: }e pretrpi{ {teta.ako vidi{. inaet . veselba.ako vidi{: zaboluvawe bez posledici .ako jade{: preodni nesoglasuvawa.mal: dolg `ivot . OTEPAN .ako vidi{: zgolemuvawe na imotot .nov: u{te si naiven.ako jade{: zdravje i dolg `ivot . zaguba.ako kr{i{: }e sakaat da te izmamat . OSTROV . O^EKUVAWE .vidi: STAROST OSTREWE . patuvawe .

ako gi krpi{: pari~ni neprijatnosti. nepredvideni tro{kovi.stari: gri`i .ako `ivee{ vo nea: }e dobie{ jak za{titnik.ako vidi{: nenadejno }e dojde{ vo golemo dru{tvo .ako dobie{: nade`ta ne ti e zaludna .ako gi oblekuva{: }e ti oddadat ~est i priznanie ako gi soble~e{: propast. slava.}e zapadne{ vo dolgovi.ako broi{: golema zarabotuva~ka .bez dim: oskudica .vidi: OKLOP PAPAGAL . PAJA@INA . PAZAREWE . iskinati: ozboruvawe.ako ispra}a{: nekoj mnogu }e ti se izraduva .vidi: VRVCA PANCIR .ako bide{: ogin vo ku}ata. tro{oci . P PADAR . PANTLIKA .novi: radost . PALATA .ako yve~kaat:}e bide{ bogat . OXA^AR .ako najde{: kratkotrajno zadovolstvo . blagosostojba. poni`uvawe. PARI . OXAK .ako dobie{: te o~ekuvaat golemi izdatoci ako dava{: ima{ izgledi za dobivka .ako luta{ niz palatata: namali gi tro{ocite. golemo poznanstvo .S O N O V N I K na~in . PAJAK .ako gi izgubi{: prijatelot ti e vo opasnost.radosni vesti.sre}a vo raboteweto. ubavo do`ivuvawe. PANA\UR . PARABROD . PANTALONI . PADOBRANIST .ako gleda{: golemi gri`i.ako otvora{: prijatno iznenaduvawe .ako go S O N O V N I K izgubi{: gri`i .so dim: dobra slu`ba.ako pa|a{ od visoko: nesre}a a nekoga{ i smrt . PARI (STRANSKI) .ako vidi{: nenadejno bogatstvo .ako bide{ na pana|ur: bolest. PAJTON .neprijatnosti pri patuvawe.so plamen: dobivka.ako go nosi{ vo po{ta: mnogu zaborava{.uspe{no }e gi izvr{i{ zadol`enijata.ako bide{ padar: te{ki vremiwa.tvoite najbliski te la`at.od kola: nazaduvawe . PARI MONETI .ako ima{ tvoja palata: pazi se od zavidlivci .ZGRADA .ne~isti. sram .drug ako padne: napredok .KO^IJA . zaguba . PALMA . nepriliki .vidi: LA\A PARADA .ako go vidi{: uspe{en biznis . PAZARI[TE . poni`uvawe ako izgubi{: neuspeh vo nekoja rabota falsifikuvani: se bori{ so ne~esni misli ako gi {tedi{: seop{t uspeh.}e zapadne{ vo oskudnost.ako ima{: sre}ata te V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 75 76 .od kow: polo`bata ti e razni{ana.ako pozajmuva{: gri`i. O^UV . PAKET .patuvawe.ako u~estvuva{: po~est.ako najde{: nesre}a.ako dobie{: voznemiruva~ki vesti . mnogu radosti.neo~ekuvana avantura ( ne mora da bide qubovna). uspeh . PADOBRAN . va`ni vesti ako go vidi{: }e se oslobodi{ od nepravednata osomni~enost. PA\AWE .dobivka.bolest.

S O N O V N I K o~ekuva - ako pla}a{ so niv: }e do~eka{ dlaboka starost. PARI^NIK - poln: dobivka - prazen: neo~ekuvana dobivka - ako go izgubi{: neprijatnost. PARK - ([ETALI[TE) - zadovolstvo, prijaten `ivot. PARNI^EWE - ako ja dobie{ parnicata: posle golemi te{kotii doa|a uspehot - ako izgubi{: site `elbi nemo`e{ da si gi ispolni{. PARFEM - ako mirisa{: preteruva{ so barawata ako ima{: gri`i, razo~aruvawe - ako kupuva{: golemi tro{oci - ako poklonuva{: prevzema{ golemi obvrski - ako ti poklonat: ne gi zaboravaj prijatelite. PAT - {irok, ubav: sre}a, dohodovna rabota - lo{, neubav: zaguba - strmen: te{kotiite ti se pribli`uvaat - ako pe{a~i{ po patot: ne popu{taj na nikogo - ako se vozi{: patuvawe. PATEKA - tesna i krivulesta: neprijatnost, bolest prava: ti doa|aat bezgri`ni denovi. PATLIXANI - vidi: DOMATI PATOKAZ - ima{ neispolneti obvrski. PATUVAWE - so vozilo: }e se sretne{ so dale~ni prijateli, golemi promeni - pe{ki: odlo`i ja predvidenata rabota. PAUN - eden prijatel ti e neiskren. PEGLA - gri`ite ti se neizbe`ni- ako pegla{: neplanirano patuvawe. PEEWE - ubavo: zadovolstvo, sre}a - peewe bez sluh, derewe: nesre}a, maki - drug ako pee: mali gri`i. PEEWE VO CRKVA- ako slu{a{: mir i spokojstvo. PEKAR - naskoro za tebe }e nastapat bezgri`ni denovi, rodna godina - polni xebovi.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K PEKMEZ - veselba, blagosostojba, zdravje. PEKOL - AD - sudewe, te{kotii vo `ivotot. PELENI - ako vidi{: nenadejna radost vo ku}ata ne~isti, iskinati: zaguba na samostojnosta - ako gi pere{: sre}a vo brakot. PEWU[KA - ako ja vidi{: taga, nesre}a - ako ja otkopuva{ od zemja: smrten slu~aj vo okolinata. PEPEL - zaguba, bolest, `alost. PEPERUTKA - na cvet: veselba, kratkotrajna sre}a vo let: maki, jadovi, te{kotii, izmami. PERDE - ~uvaj ja tvojata tajna, }e doznae{ tajna. PERDUVI - `elbata }e ti se ostvari, pismo. PEREWE - dobar znak za se {to }e po~ne{. PERIKA - ako nosi{: }e postane{ ugledna li~nost, napredok vo slu`bata - drug ako nosi: }e ima{ momenti na poti{tenost, ma~nina, }e bide{ izmamen. PERNICA - dolgo boleduvawe, qubovni solzi. PES - vidi: KU^E PESOK - }e se zbogati{. PETEL - ako kukurika: nepovolni vest, glas - ako go vidi{: bolest, smrt, nesre}a - - ako se tepaat: kavga, lo{i vremiwa. PEHAR - dobivka, radost, veselba. PECAWE RIBI - vremeto go gubi{ za nezna~ajni raboti, opasnost poradi nevnimanie. PE^EWE - ako vidi{: ubava idnina, gozba - ako jade{: nesre}a, kavga so prijatelite. PE^KA - ladna: kavga, nesre}a, razdelba - zagreana, topla: rasipni{tvo, ne{tedlivost - ako ja lo`i{: sopernikot }e se povle~e - pe~ka za leb: te{ka idnina.

V E ^ E N

K A L E N D A R

77

78

S O N O V N I K PE^URKI - ako vidi{: bolest, izmama, okru`en si so izmami - ako sobira{: zdravje, bogatstvo - ako jade{: te la`at. PE[KIR - izbegnuvaj gi kavgite. PE[TERA - zaguba na pari, opasnost. PIVO - ako pie{: radost, napredok. PIEWE - ako pie{ ne{to slatko: doa|aat ~asovi na miluvawe - gorko, kiselo, `estoko: gri`i pivo: radost, napredok - vino: vidi: VINO pijan~ewe:neprijatnosti, sram. PI@AMA - NO]NICA - ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata, kavga so qubenata-iot - ako ja soblekuva{: qubovni i delovni uspesi. PIJAVICI - pazi se od kamatari (zelena{i), nevoqi, bolest. PIJAN - ako bide{: imotot ti se zgolemuva, zdravje. PIJANICI - ako gi vidi{: sram, zaguba, bolest. PIJANKA - doa|aat posre}ni vremiwa. PILA - deloven uspeh. PILANA - golem deloven uspeh. PILIWA - deloven uspeh. PILULI - vidi: TABLETI PIPERKA - luta: nevoqa, gri`a, kavga - blaga: zdravje - zelena: dolg `ivot - suva: si gi zaborava{ obvrskite. PIRAMIDI - ~est i dobivka. PISMO - ako dobie{: }e se upla{i{ bez pri~ina ako dobie{ ekspresno pismo: opasnost - ako pra}a{ pismo: gri`a, `alost, solzi - ako pi{uva{: pari~na dobivka, dobri vesti - ako ~ita{: te o~ekuvaat mnogu iznenaduvawa, }e se zdobie{ so doverba vo okolinata. PITA - ako jade{: mala dobivka, napredok.

S O N O V N I K PITA^ - ako bide{: dobivka na lotarija - ako mu dade{ ne{to: dobrite dela, koga toga{, }e bidat nagradeni, sleduvaat posre}ni denovi. PITA^KI STAP - }e dobie{ nasledstvo ili nagrada PIFTII - }e pretrpi{ sram. PI[TOL - ako ima{: hrabrost vo opasnosta - ako vidi{: sigurnost i stabilnost - ako puka{: pazi se od brzopleti potezi, "ispe~i pa re~i". PLAVA BOJA - naskoro }e ima{ prijatni ~asovi. PLA@A - zabava, patuvawe, prijatni novosti. PLANINA - ako vidi{: promena vo slu`bata ka~uvawe ili slegnuvawe: te{kotii, patuvawe bez tvoja `elba - vo magla: te o~ekuva te{ka neizvesnost. PLANOVI - NACRTI - trudot }e ti se isplati. PLAST SENO ILI SLAMA - bogatstvo, dobivka. PLATA - ako ja zeme{: zaguba, gri`i. PLA]AWE - ako pla}a{: beda, siroma{tija - drug ako pla}a: dobivka. PLA^EWE - ako pla~e{: veselba, sre}a, radost - drug ako pla~e: }e navredi{ prijatel, }e dobie{ neprijati vesti - dete ako pla~e: }e se najde{ vo veselo dru{tvo. PLA[EWE - ako se upla{i{: }e dobie{ zaslu`ena nagrada. PLEVA - blagosostojba, bogatstvo. PLEVEL - kavga so istomislenici. PLETENKI (KOSA) - ako vidi{: }e se zaqubi{ - ako ima{: sre}ata e na tvoja strana - ako ima{ pregolemi: nesre}a - ako gi plete{ ili ~e{la{: sre}a vo brakot, radost - ako gi prese~e{: }e bide{ o`alosten. PLETEWE - }e te snajdat maki i gri`i.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

79

80

S O N O V N I K PLIVAWE - vo bistra voda: bezgri`en `ivot - vo matna: gri`i, strav, nemir - plivawe bez uspeh ili ako potone{: nesre}a na pragot. PLIMA - uspeh vo rabotata, korisni promeni. PLOT - vidi: OGRADA PLUG - ako ora{ so plug: blagosostojba, sre}ni denovi - drugi ako oraat: }e dobie{ pomo{ od prijatelite - ne si napu{ten - ako vidi{ plug: sre}en brak. PLUKAWE - ako ispluka{ nekogo ili te isplukaat: radosna vest, sre}a. PLUSKAVICA - ako ima{: kavga vo ku}ata, bolest - ako ja se~e{: malku odmor vo rabotata. POVIKUVAWE - ako vika{ nekogo: bolest - ako povkuva{ za pomo{: neprijatni vesti. POVORKA - ako vidi{: va`ni slu~ki - ako si vo povorkata: ne ja napu{taj po~natata rabota. POVRA]AWE - ako vidi{: zaguba, bolest - ti ako povra}a{: dobar znak za delovnost - vrz sebe ako povra}a{: }e bide{ navreden. POVREDA - bolest, zaguba. POGA^A - ako jade{: blagosostojba - ako ja mesi{: veselba - ako ja vidi{: sloga vo ku}ata. POGOLEM - ako bide{ otkolku obi~no: bolest, smrt. POGREB - na blizok: du{evni maki - na nepoznat: nasledstvo, brak - svoj pogreb: }e dospee{ vo zatvor, {teta. POGUBUVAWE - STRELAWE - BESEWE - ako vidi: lo{o ti se pi{uva. PODAROK - ako primi{: prijatel }e te izneveri ako dava{: sitni raboti }e te izraduvaat. PODRUM - poln: blagosostojba - prazen: naprazno go tro{i{ imotot, sram - so pijalok: }e ima{

S O N O V N I K preodni kavgi i neprijatnosti - ako propadne{ niz podot vo podrum: golema nevoqa. PO@AR - ako vidi{: {teta, bolest - ako gasne{: uspeh vo qubovta, veselba vo ku}ata. PO@ARNIKARI - nade`ite }e ti se ispolnat. POZAJMICA - vidi: ZAEM POZNAJNIK - ako go sretne{: odamna ~ekana qubov. POJADOK - ako pojaduva{: bidi poseriozen vo rabotata. POLE - ako {eta{ po nego: }e odolee{ na predizvicite. POL@AVI - ako vidi{: sram - ako jade{: te{ko isku{enie - ako sobira{: ostavi gi somnitelnite `eni-lu|e. POLITIKA - ako vodi{: }e izmami{ ili }e te izmamat, kavga. POLICIJA - gri`i, sud, nevoqi. POLOVI ORGANI - vidi: GENITALNI ORGANI PONI@UVAWE - vidi: PCUEWE POMIRUVAWE - vidi: SMIRUVAWE POP - vidi: SVE[TENIK POPLAVA - ako vidi{: kavga so svoite, nesre}a, zaguba, gri`i - ako te zafati: dobivka, rodna godina. PORA\AJ - ako se porodi{ *za ma`eni*: golema dobivka, blagosostojba, novi uspe{ni raboti *za nema`eni*: bolno iskustvo - ako poseti{ rodilka ili ja vidi{: sklon si za kumstvo, sre}a - ako prisustvuva{ pri pora|aj: }e te snajde nekakva nevoqa. PORAZ - ako do`ivee{: pa|a{ vo nemilost.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

81

82

izmama.ako se smirite: lo{ znak . PREDAVSTVO .S O N O V N I K POREZNIK . predavstvo .ako napravi{: zgolemuvawe na gri`ite .iz'rten: prinova vo familijata.bister: bogatstvo . bogatstvo. PRASE . PRANGII .zatvorena: ti treba pogolema re{itelnost vo akcijata.mal: udoben `ivot .neprijatnosti. te{ka rabotna zada~a.vidi: DANO^NIK POROJ . PRESTILKA . PRIKAZNA . PORTOKAL . PRISLU[KUVAWE . POSETA . gri`a na sovesta.PO[TAR .naskoro bolest.drugi da se pregrnuvaat: izmama .ako sretne{: radost .sre}a vo qubovta.sakanata li~nost: sre}a.~uvaj se od provokatori . mali prepirki vo ku}ata.ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi. PRIJATEL-KA . PO[TA . {teta. nedoverba.ako slu{a{: }e bide{ o`alosten od prijatel. pazi {to zboruva{. V E ^ E N K A L E N D A R 83 84 .interesna poseta.kavga. PORTA . PRE^EK . neprijatno do`ivuvawe.`ivo: }e pretrpi{ bolki .ako se istovari{ ili vtovari{: }e najde{ mir i sre}a. poklon. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K PREVEDUVA^ .ostvaruvawe na `elbite. napredok.brz i nadojden: bolest.premnogu zboruva{. radosni vesti.golem: lutewe . neprijatnosti presu{en: nevoqa na pragot.ako kupuva{: ne rizikuvaj premnogu (ne stavaj se na edna karta). {teta. PRETRES .dlabok: ~uva{ ne~ija tajna . patuvawe.ako vidi{: dale~no patuvawe .ako se karate: dobar znak .ako vidi{: nesre}a. blagosostojba . ne se raduvaj ako te posetat otvorena: `ivotot ti vleguva vo posre}ni vodi so sila ako ja otvori{: so sila }e dojde{ do uspehot.ako odi{ vo poseta: preodni nepriliki ako dobie{: kavga. PREDEWE . PREDAVAWE .doa|aat posre}ni denovi vo koi brzo }e gi zaboravi{ te{kotiite od minatoto. PREDAVSTVO . neprijatnosti. smrt.bolest.ako odr`uva{: nekoj te obo`ava . POSTELA .ako otpratuva{: taga .laga. PRETO^UVAWE PIJALOK . POTKOVICA .neuspeh.maten: }e se razboli{ . nesre}a.ubav zelen: dobra zarabotuva~ka ili dobivka .bolna: zlo te o~ekuva . POTOK .ako dobie{: toa go zaslu`uva{ i na jave. sram. POSEV . PRISTANI[TE .ako pregrne{ prijatel-ka: nesre}a . dobivka pri igra.sre}ni denovi. PREGRATKA .ako predade{: zgolemuvawe na gri`ite . neprijatelstvo.ako izgubi{: ti se zakanuva nesre}a .vidi: BAJKA PIPICI .ako jade{: neo~ekuvano qubovno do`ivuvawe . podobruvawe vo se.ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi. PREKOR .ako bide{: }e te poseti nekoj od daleku. POTKOVUVAWE KOW bolest.plitok: vo sebe nadevaj se .pe~eno: ne veruvaj vo se {to }e ti ka`at. lutewe.ako go tepa{: bolest. dobri vesti od daleku.ako gi slu{ne{: }e odi{ na svadba.nepoznato lice: nekoj ti e neveren.ako izneveri{: }e se posramoti{ . POTEWE . bolest. PRA[INA .ako pre~ekuva{ nekogo: mala neprijatnost.POROEN DO@D .ako e bolen .

ako padne{ vo nea: }e se razboli{ . neprijatna sredba .}e te ograbat.ako otepa{ ptica: }e te snajde nevoqa. P^ENKA .ako slu{ne{ eden pukot (glas):}e se zaqubi{.soprugot odnosno na qubovnicata .ne obrana: uspe{na rabota .ako mele{: }e izmami{ nekogo.otvoren: dobri vesti .da izgubi{: lutewe. PROSEWE DEVOJKA .ako vidi{: se pla{i{ od ne{to . rodna godina .polna: sre}en znak za se {to }e po~ne{. ma`i{. PROSJAK . PROPA\AWE VO VODA .ako turne{ nekogo: }e te snajde golema nevoqa .prazna: `elbata nema da ti se ostvari.ako bere{: miren i sre}en `ivot . RAZVOD NA BRAK . }e bide{ posramoten .beli: }e S O N O V N I K slu{ne{ glasovi za radost . veselba.ako vodi{ protiv nekogo: preodni te{kotii.ako nosi{: svadba.ako dobie{ ili ako dade{: te nagovaraat da se `eni{.ti ako pcue{: }e se luti{ na soprugata .ako ima{: raspravii vo ku}ata. gri`i. RA@EN . omraza . PROZOREC .ako go vidi{ ili sretne{: golema opasnost . PROVALIJA . PTICI . PROJA . PUSIJA .ako se raduva{: najposle }e go dobie{ zaslu`enoto priznanie * za nekogo* neprijatni vesti. sre}a. PROLIV . PRSTEN .radost.ako go nosi{ ili vidi{: dobivka.ako otepa{ p~ela: nesre}a.zatvoren: kavga. nekoj }e te izmami . PRSTEN VEN^ALEN . nekoj }e te {titi .ako stojat: `alost ako gi fa}a{: golema dobivka .vidi: ZASEDA PUKAWE .golemi nepriliki . P^ELI . sre}a . qubovni raspravii. napredok . PROCES .qubovnikot. razvede{. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 85 86 . PROLET .ako propadne{ pa izleze{: sre}no }e se izvle~e{. bes.zdravje.S O N O V N I K PRI^ESNA .ako ja prosi{ ili isprosi{: naskoro }e ima{ qubovni radosti. sre}en brak .ako lupi{: veselba so {egi .ako te zarobi: zaguba.ako go dobie{: uspeh.ako go vrti{:`alost. RAZBOJNIK . dobivka .prijatna poseta. R RADUVAWE .ako go izgubi{: }e ima{ nepredvideni te{kotii. zaguba. neprijatnosti. zaguba.ako vidi{: dobivka. neuspeh .ako slu{a{ pcuewe: }e dojde{ vo nezgodna situacija.ako proneveri{ ne{to: sram.begaj od takva i na jave.drugi ako skokaat: }e se najde{ vo nezgodnosti po tu|a vina. blagosostojba.ako prodava{ ne{to: mala dobivka.}e se spletka{ vo "ne~ista rabota".ako letaat: opasnost . osloboduvawe od gri`ite.ako izgubi{: nekoj }e te navredi. PRODAVAWE .ako dobie{: verna qubov.vidi: PITA^ PROSTITUTKA . `alost.ako ima pove}e pukawe: ti se zakanuva opasnost PU[EWE .prijatni vesti od mila li~nost. PCOVKA . PRONEVERA . PU[KA .ako ripne{ vo nea: so tvoite postapki se doveduva{ vo smrtna opasnost .

golemi: }e ima{ {teta . lovi{: nazaduvawe.ako prodava{: kavga.ako vidi{: gri`i. nezgodni gosti.okolinata ti zaviduva. RAKETA . ozboruvawe. RAZORU@UVAWE .ako lovi{: neuspeh vo qubovta. neispolneti `elbi . RANENIK .drugi ako se zad niv: bidi poqubezen so tvoite bliski. ispolnuvawe na `elbite ako propadne{ vo nea: nesre}a .iskinati.ako jade{: celiot trud ti e zaluden .ako gi mie{: }e se oslobodi{ od gri`ite .ako ja prepliva{: dobar znak.po trevata: qubovna sre}a. kavga .ne~isti: prijatelite ne ti se iskreni .}e ima{ qubovni radosti. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 87 88 .ako jade{: sre}a na kocka.ako pie{: dobri i radosni vesti .S O N O V N I K RAZDELBA .~isti: nekoj te ozboruva .RASKR[ENO . lutewe . razo~aruvawe. malo nasledstvo . izmama. pobaraj sovet.ako go struga{ ili jade{: raspravija so qubeniot-ta.}e prekori{ nekogo.bolni: te o~ekuvaat nepriliki . RACE .ako bide{: `al vo familijata .bidi povnimatelen.{teta.dale~en rodnina: nekoj }e te naluti.ako ne si re{itelen. ROSA . RENDE . zdravje. REN . ROKVICI . prinudenost. RODENDEN SLAVEWE .ako jade{: sre}a vo se. `alost.stari: nema{tija. RAJ .neprijatelite se pla{at od tebe. nagrada. {teta.celi: zaguba na kocka . RIBAR .ako si zad niv: opasno patuvawe .ako se razdeluva{ od nekogo: }e `ali{ po nekogo. vari{. RAKIJA . RANDEVU .dolgi: napreduvawe vo slu`bata.ako vidi{: }e ima{ zagubi vo rabotata. RODITELI .tu|: golema radost i zadovolstvo. RA^EC .ako gi korne{: nepotrebno }e se srami{.ako ja pravi{. RODNINI .mali ribi: neprijatnosti vo domot . RAKOVI . RAKAVICI .pazi se od la`ni prijateli. qubomora.ako fa}a{.ako ja vidi{: sre}a. ne~isti: dobivka . REGRUTI .ne veruvaj mnogu na vetuvawa .ako razoru`i{ nekogo: opasnosta te demne.neprijatelite ti se zakanuvaat.novi: prijatno iznenaduvawe .ako vidi{: {teta poradi ozboruvawe ako jade{: gi izbegnuva{ tvoite obvrski .ako gi sonuva{ da se umreni: materijalno podobruvawe.ako go vidi{: smrten slu~aj . pe~e{: uspeh vo domot .drugi ako lovat: predavstvo .ako si vo rajot: }e dobie{ za{tita koga }e ti zatreba.ako rani{ nekogo: }e se razo~ara{ .gri`a.ako gi fa}a{ so race: izmama. la`ni prijateli.pove}e ranenici: so tvoeto ladno dr`ewe }e unesre}i{ nekogo ako go prevrzuva{: sre}a.ako bide{: qubovta }e ti bide vozvratena . ROBIJA[ . slabo platena rabota. RASTURENO .ako gi sonuva{ zdravi: sre}a . novi prijateli.qubovno razo~aruvawe.ako go vidi{: }e stekne{ novi prijateli. REPKA .kratki: zamerka na bliskite . S O N O V N I K REKA . RUBA .ako gi izgubi{ racete: smrt na blizok. RIBI . RIKAWE na yverovi: taga. RE[ETO . RAKAVI .svoj: dlaboka starost . RE[ETKI . RASKRSNICA . ROGOVI .

ako saka{ ne{to: preku prepreki odi{ kon uspehot .za bra~nite: neprijatno dru{tvo.pupka: nesre}na qubov .ako nosi{: preodni maki. zaka~ki. doveriteli.bela: }e dobie{ poklon . SALATA .ako si na tu|a svadba: *za slobodnite* brak *za bra~nite* kavga ili razvod .ako vidi{ svadba: prepirawe.ako ~uka: nesre}a. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SABJA . SANDAK .ako igra{ ili pee{ na V E ^ E N K A L E N D A R 89 90 . izmama.ven~avka.vidi: INVALID SALAMA .ne~isti: kavga vo ku}ata ~isti: mir i sloga .neo~ekuvana dobivka.ako bere{: svadba.ako yvoni: bidi vnimatelen.prazen: raspravii. qubovni isku{enija .so le{: smrten slu~aj.ako ja mirisa{: }e ispu{ti{ dobra prilika .ako ~uka: nesre}a. sre}en brak.vo dru{tvo: izobilie. zgolemuvawe na imotot ili familijata. SAMOVILA .ti ako go stori{: ako te snajde zlo. SADOVI KUJNSKI . lutewe.ako jade{: dolgo }e `ivee{.ako se kiti{ so nego: `al poradi razdelba.ako vidi{: okolinata }e te ceni .ako nosi{: ugled.qubovta so qubov ti se vra}a. SAKANA LI^NOST . SAAT NA KULA . te{kotii. sre}a. S SAAT .ako go vidi{: zadovolstvo .SANKAWE . SAEM . gri`a. bogatstvo.ako ja izbegne{ mamkata }e do`ivee{ uspeh. pre~ki . RUZMARIN .neprijatno iznenaduvawe. qubomora *za nekogo* dobar znak . RU^AWE . SAKAWE .ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat posre}ni denovi.naskoro veridba.ako bega{ od ru{ewe:neizvesnosta vo koja si zapadnal sre}no }e se zavr{i.skapocen: pripazi na imotot .prazen: gri`i.ako vidi{: }e se najde{ vo nezgodna situacija .ako si ranet od sabja: gri`i.ako vidi{: zaludno se nadeva{. SANKA . SAMOUBISTVO .ako jade{: lesna bolest. SAAT BUDILNIK . sam }e bide{ kriv.crvena: iskreno te qubat . RU@A . RU[EWE . SAPUN . SAAT^IJA . veridba.}e prifati{ mnogu slo`ena zada~a. gri`i .ako ti ja poklonat: vernost vo qubovta .sam: gri`i.ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti .poln: }e ti bide doverena tajna .ako vidi{: nezgodi pri patuvawe . SAKAT .ako jade{: raspravija so sakana li~nost.`olta: qubomora . `alost. SARMA . zaguba.ako skr{i{: pove}e neprijatnosti. nesre}a.ako se ru{i ne{to okolu tebe: poradi malodu{nost te{ko }e uspee{ . SVADBA .S O N O V N I K RUDAR .za nebra~nite: naskoro svadba . RUDNIK . SANDAK MRTOVE^KI .nepovolni vesti. ~est . RU[EVINA . strav .ako go naviva{: naskoro qubovna avantura .

SIN . smena na mestoto na `iveewe.bez prasiwa: lagi. povolni vesti.ako sonuva{: te o~ekuva kumstvo. prijatelstvo .ako te brka ili kasne: sigurna bolest . zaguba.pazi se od ortak vo rabotata.ako svedo~i{: }e ja doka`e{ svojata nevinost.ako sobira{: beda. SVETEC .ako se rasprava{ so sinot ili go pcue{: neispolneti `elbi . dobivka. {teta.kavga vo ku}ata.ako e ugasnata: pogreb.nova qubov. radost. SEME . sram .S O N O V N I K svadbata: veselba. SVIRA^ . SVETLO . SEIDBA . SVR[ENIK-CA . S O N O V N I K SVIREWE .ako bide{: sre}a. SENO .ako svirka{ so usta: }e dobie{ predupreduvawe .ako bide{ sviwar: golemo napreduvawe vo slu`bata.vo no}ta ako vidi{: sre}en i dobar znak.ako ja vidi{: }e dobie{ poklon .ako ja gasne{: `elbata nema da ti se ispolni .zaklana: gri`i .ako see{ niva: trudot }e ti bide nagraden. zaguba.ako vr{i{: gri`i. zdravje .ako gi vidi{: neo~ekuvani sredbi. SVADBENO PATUVAWE .ako go vidi{: neverstvo. SELEWE . SVIWARNIK .}e ti dojdat mili gosti.so prasiwa: dobivka. bolest. SELANEC . nema{tija . SVEKOR . siroma{tija.vidi: GNEZDO SEDLO .ako se oslobodi{ od sinxirite: so sila }e dojde{ do uspeh.uspeh.ako vidi{: starost vo samotija . zdravje.pove}e lica: otka`i gi tvoite bla`estveni nameri. SESTRA .vidi: KRNAK SVIWA . SVIREWE . nekoj ti frlil oko . SVIWAR .ako dogovara{ za svadba: doma{ni nesoglasuvawa. {teta .ako vidi{: ti se zakanuva nesre}a . SEKIRA . ne{to }e ti preblikne. SVIWA (MA@JAK) .vidi: VERENIK-CA SEDALKA OD PTICA .diva: neprijatno do`ivuvawe. se da ti odi podma~kano. qubomora .nema. dolg no bezgri`en `ivot ako razgovara{ so niv: pazi se od izmama.ako le`i{ na nego: radost. zdravje. SVE]A . SVETILNIK . SILUVAWE . SELO . lesna zarabotuva~ka. taga . mali neprijatnosti.SVEKRVA .ako sviri{ na nekoj instrument: }e se zaqubi{ na nekoja igranka ili golem sobir.ti se zakanuva opasnost. strav. SINXIR . {teta.ako umrela: veselba vo familijata. dobivka. SILEXIJA .ako dobie{: sre}a .ako slu{ne{ drugi da svirkaat: pazi se od napad. zadovolstvo . pobaraj pomo{ navreme.ako go vidi{: }e dobie{ veren quboven partner .ako go izgubi{: mala zaguba.ako se~e{ so nea: bolest.sre}ata ti e so kratok vek. SVE[TENIK . SELANI .ako kupuva{: `alost.sre}a vo igra.gri`i.ako vidi{: sre}a. SVE^ENOST .ako go tepa{: kavga vo ku}ata. zadovolstvo. qubov.ako si okovan: nevoqi i gri`i .eden: naskoro }e ima{ nekakvi neprijatnosti .ako sveti: sre}a. SVEDO^EWE .ako te napadne: nekoj te posakuva. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 91 92 .SVIRA^I .

V E ^ E N K A L E N D A R 93 94 . SLIKA . SKAPOTIJA .ako si na nego: ti se zakanuva opasnost.beda.ako ne uspee{ da presmeta{: `elbata nema da ti se ostvari. te o~ekuva bogatstvo .nesre}a vo brakot i qubovta. radost . pripazi na ~esta.mnogu dlabok: neprijatni spomeni . neuspeh vo rabotite. SLAVEJ . kavga.vidi: KU]NA POMO[NI^KA SLU@BA VO CRKVA .ne{to slatko ako jade{: laskawe. deloven uspeh.ako vidi{: }e gi sovlada{ te{kotiite .ako jade{: izmama. SKAZNA . no preku tu| grb . lukavstvo.zgolemuvawe na familijata. RODENDEN I SL. SNAA .vidi: BAJKA SKALI .ti ako si slab: }e se opameti{ koga }e te pritisnat gri`i i nevoqi.poznata: prijatni do`ivuvawa .~uvaj se od neiskreni poznanici. SLAB (MR[AV) .izgasnata: preodna opasnost .ako ima{ sluga: lo{o ti se pi{uva. SMIRUVAWE .so sakanata-ot: veselba .so bra~niot drugar: }e do`ivee{ sram.}e ti se slu~i ne{to neo~ekuvano.nepoznata: neuspeh. siroma{tija. opasnost. SMOKVI . pripazi na svojot imot. SLEP .ako se ka~uva{: unapreduvawe.so neprijatel: }e te vozbudi neobi~na slu~ka . te{kotii.}e te snajdat qubovni jadovi.ako se topi. lo{i vremiwa.mnogu neprijaten glas. gri`a.zaguba. IMENDEN. nesre}a. SKOKAWE . SLABO @IVOTNO .}e se dosaduva{.ako bide{ slep: nekoj }e te navredi.ne{to slatko ako pie{: o~ekuvaj ~asovi na miluvawe.qubovni intrigi. zaguba ako vidi{ slep ~ovek: }e te sledat pre~ki vo rabotata *za nekogo* sre}a na kocka. SKELE NA ZGRADA .so `ar: bolest. beda: povolno }e gi sredi{ svoite sostojbi. mali neprijatnosti. izmama. korist.ako vidi{: sre}ata ti e postojana .ako bide{: blagosostojba . mal neuspeh. SMRT . SLUGA . SNE@NA ME]AVA. `alost. VIULICA . SMEEWE . SMRDEA . klevetewe . }e se zbogati{. lutewe.}e te snajde nekakva nevoqa. SMETAWE . `ena: }e ima{ nekakva dobivka. lutewe. SMOLA .ako topi{: ubava i radosna utre{nina.ako ja vidi{ smrtta: dolg `ivot. SLON . pokajuva~ki misli.~ovek. SLAVA (SLAVA. kopne: doa|aat podobri vremiwa. SLANINA .ako jade{: bolest.) `elbite }e ti se ostvarat. nesre}a. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SLATKO .ako se smee{: lutewe. SLUGINKA .ako vidi{: taga.PRESMETUVAWE .so prijatel: kavga . SLAMA . SLATKARNICA . SNEG . izmama. izmama. SKARA . SITO .dobar znak za se {to }e zapo~ne{. bes. strav. SKA^KI .ako bide{ vo siroma{tija. ozboruvawe.S O N O V N I K SIREWE .}e zapadne{ vo oskudica.SKAKULCI . SLADOLED .ako pa|a: veselba.nema{tijata ti ~uka na vrata. pre~ki .beda. {teta.ako vidi{ drugi vo siroma{tija: }e se kae{ za ne{to.ako vidi{ ili kupuva{: sre}a vo qubovta .prepirawe. SIROMA[TIJA .}e se luti{ poradi pari~ni zagubi . poltronstvo .

SPOMENIK .ako do`ivee{: golema dobivka vo zapo~natata rabota . SPANA] .ako gi redi{ na krstina: pazi so kogo se dru`i{ *za nekogo* prijatno poznanstvo . `alost. qubomora. SRP .vidi: OVCI STAKLO . SRAM . SOLZI . STANICA (AVTOBUSKA ILI @ELEZNI^KA) ako ja vidi{: neo~ekuvana poseta .ako spasi{ nekogo: sre}ata ti se nasmevnuva . SOBLEKUVAWE .ti ako sportuva{: nema da bide{ zadovolen so ona {to go ima{.sre}a. veselba . SONCE .ako si faten: }e bide{ predaden od prijatel .ako se vozi{ na nego: opasnost. SOSED . STAPICA . SON VO SON . SON^OGLED . taga .ako gi vozi{ (prevezuva{): nemir }e ti vleze vo ku}ata . bolest .ako se vovle~e{ vo sobata: }e ima{ mali neprijatnosti. radost.ako potemni: gri`i.ako navle~e{ drugi vo stapica: kavga so sosedite.mra~en: nesloga vo brakot ili qubovta. SPORTUVAWE . uspeh vo qubovta.nadvor: naskoro }e patuva{ .son~eva svetlina: tvojata laga }e bide otkriena. blagosostojba.S O N O V N I K SNOPJA .ako go ulovi{: slabi se izgledite za da uspee{.ako te spasat: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta . S O N O V N I K SPIEWE . SPASUVAWE .}e se raduva{.ako sonuva{ deka sonuva{: `elbata nema da ti se ostvari. lutewe.drugi ako spijat: te o~ekuva nesigurna rabota.}e izmami{ ili }e te izmamat.golema: ne{to }e dobie{ .ako leta: izmama .ako gleda{: lesnomislenosta mo`e da ti donese golemi nevoqi . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 95 96 . SOPERNIK-^KA .vla`en: bolest . SOKOL . SRU[UVAWE .KOM[IJA .poln si so zdravje. dobivka. bes.ako te osramotat (poni`at): }e se otkrie tvojata tajna. SPLAV .vo qubovta si prevrtliva li~nost. SREBRO .ako razgovarate: neo~ekuvana qubovna sredba.ako se soblekuva{: gubewe na bliska li~nost.kavga so pretpostavenite. nesre}a.ako se sru{i{ od nekade: smrten slu~aj bolest. dobivka skr{eno: gri`a. ne treba sekoga{ da rizikuva{ . SOL .ako sveti: bogatstvo. neprijatnost.ako stoi na granka: sre}a .nadgroben: ne si zlopamtilo *za nekogo* `alost .ako ne e kraj grob: }e do`ivee{ slava i po~it.mala: ne izbrzuvaj so re{enieto .opasnost.sre}a.davenik ako spasi{: nekoj }e te izraduva.ako go vidi{: ozboruvawe .ako go vidi{: }e ima{ uspeh vo nekoja rabota.ako tamu se nao|a{: naskoro patuvawe. SRNA .celo: zadovolstvo.ako zao|a: nezadovolstvo.ako ja vidi{: sre}ata }e te zaobikoli.golem: "spu{ti" go malku nosot . STAN AKO IMA[ .SOLANA .pred tebe se ubavi i prijatni denovi.mal: deloven neuspeh . povolni vesti . SOOBRA]AJKA .ako osramoti{ nekogo: ima{ eden protivnik pomalku .ako gi vidi{ ili ~uka{: bogatstvo. zdravje.vo krevet: mala dobivka. SOBA . STADO OVCI . SRCE .prazna: ~ekaat da zgre{i{ . kavga.

T TABAKERA .te ~eka dolg `ivot. bolest.malo: te omalova`uvaat .neo~ekuvan poklon.ako vidi{: dobriot sovet treba da se poslu{a .sru{eno: golema zaguba. STRINA . V E ^ E N K A L E N D A R 97 98 . somnevawa. bolest. zaguba . zaguba.slaba: nesre}a.bez lisja: zaguba.STRANKIWA .ako si na stra`a: gri`i.laga.ako ga|a{: naskoro poubavi i posre}ni denovi.sam ako go sru{i{: sre}a.MEV . prijatni vesti. TABLA [KOLSKA . zaguba. sram. razo~aruvawe.S O N O V N I K STAREC .ako vidi{: ne se doveruvaj na bilo koj tebe ako ti sudat:beda. bri{ewe: }e zapadne{ vo dolgovi. SUKANO (KORA. opasnost . lo{i vesti.polno so plodovi: sre}a vo rabotata . taga. STRA^KA . STRI@EWE . neuspeh. STRANEC . STOKA .STARICA . SUKWA . zaguba. golta{: naskoro bolest.poni`uvawe.isu{eno. SUDEWE . qubovni jadovi.^I^KO .debel: dobivka . SUDAR NA PAT .skapocen: mu zaviduva{ na nekogo .ako pie{. STRNI[TE . kratkotrajna veselba.slab.nesre}a.jaka. kavga. TAGA . po~ituvawe .ako najde{: }e dobie{ radosna vest. STOMAK . BANICA) .siroma{tija.LAD -vnimavaj pove}e koga prevzema{ nekava rabota. poni`uvawe. nekoj }e te izmami . STAROST .ako bide{ potstri`en: zaguba.su{no vreme: mali radosti vo ku}ata.na vreme }e se pokae{. propadnat: oskudica. TABOR . STUD .ako ja dobie{ za poklon: ugled. suvo: neuspeh. jad. STRAV .kavga.ako vidi{: vremeto e pari . STRA@A . SUDIJA .bolen: gri`i.vidi: KAMP TAVAN . dobro izraneta: te o~ekuvaat prijatni do`ivuvawa. beda . nema{tija. te{kotii. SUN\ER .}e ima{ nepredvideni pla}awa. TABLETI .ako ti se poznati ili rodnini: }e do`ivee{ ugled i slava. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K STROJNIK-^KA . STOL .rascvetano: veselba vo ku}ata golemo: ugled i po~ituvawe . STRELAWE .ako bara{ ne{to na tavan: neo~ekuvani te{kotii. po~it ako ja izgubi{: dobivka na kocka .obi~en: sre}en brak .neprijatno patuvawe.nenadejno }e se najde{ vo veselo dru{tvo. napredok . pakost .ako si ta`en: na jave }e se raduva{.ako ne gi poznava{:nesre}a.so razvieni lisja: sre}a.pi{uvawe. smrt.lo{i vremewa. SU[A . qubomora .skr{en: naskoro kavga. STRELI[TE .ako pretrpi{: }e uspee{ da gi sovlada{ te{kotiite. kavga so pretpostaven. STEBLO . prijatel }e te posramoti. STRELA .ako stoi: }e ima{ ubav i prijaten den ako leta: pazi se }e te ograbat.ako vidi{: nezgoda. kra`ba.

TOPKA .ako te tepaat: se }e bide dobro koga dobro }e se zavr{i. veselba tatkova smrt: nepriliki.pazi se od podlizurkovci. TOP . TKAEWE .vesti od daleku.ako u~estvuva{ vo tepa~kata: zaokru`en si so neprijateli . TEMEL . gozba. dobivka. lutewe . TELE . TAPA . zaguba. dolgovi.radost. prijatni spomeni. propadne{: gri`i. TEPKAWE .bezgri`en `ivot. bolest.ako pravi{: `ivotot ti se prodol`il. kavga .ako doznae{: }e stekne{ dobri prijateli ako izdade{: sram.familijarna sre}a. lesna bolest.ako telefonira{: te o~ekuvaat itni raboti. zavidlivost.polna: novi qubovni vonbra~ni vrski.vo pole: izmama.ako ja vidi{: mali radosti. TVRDINA }e padne{ vo nemilost na pretpostavenite. TEATAR . qubovni intrigi. TALKAWE . TEMJANU[KA . pla}awa. oskudica.ako vidi{: }e dobie{ nasledstvo ili nagrada .spor so prijatelite.ako gi poseti{ ili zboruva{ so niv: kavga vo ku}ata.se bli`i krajot na tvoite gri`i. dolg `ivot.ako zaglavi{.nadvor od gradot: zaluden ti e trudot.ako ja gazi{: ti doa|aat denovi na isku{enie .kavga. raznorazni iznenaduvawa vo {uma: se vra}a{ od kriv pat. radost .vo okolinata ima{ qubomorni lu|e.ako se ni{a: smrt. TATKO . V E ^ E N K A L E N D A R 99 100 .ako sviri{ na nea: zavist. TETKA .ako prati{: ne izbrzuvaj so re{enijata .ako talka{ niz temnina: te o~ekuvaat neprijatnosti . kavga .ako ja ~uva{: sre}no }e izbegne{ opasnost. TIGAR . TELEGRAMA .vidi: ZATVORA^ TAPETAR . TENK .ako vidi{: ti se zakanuva `ivotna opasnost .ako se najde{ vo temnina: lo{i vremiwa.}e ti se ispolni odamne{na `elba. ozboruvawe.ako slu{ne{: }e ima{ golemi gri`i. izmama. TOPOLA .ako vidi{: nervozi. TATNE@ .TATONI .ako tepka{: nekoj }e te poni`i. laga. TIWA . beda. TEMJAN .ne se prepiraj so pojaki od tebe. neprijatnosti.TETIN . strav. taga. beda . familijarna veselba. ne o~ekuvaj mnogu od drugi. neprijatni vesti.sre}a vo qubovta. veridba. TAMBURA .prazna: {teta. TELEFONIRAWE . nemir vo ku}ata. TEPCIJA .ako igra{: maka.ako vidi{: patuvawe .S O N O V N I K TAJNA .koga qubi{ bidi vnimatelen.za ku}a: dobivka. TEPA^KA . TOPOVSKI OGIN (PUKAWE) . sram. nesre}a umreniot tatko ako go sonuva{: napredok. TESTO . novo poznanstvo . neizvesnost .ako dobie{: mora da se odvikne{ od lo{ite naviki.ako saka{ ne{to da postigne{ bidi povnimatelen vo rabotata. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TEMNINA .ako izleze{ od temninata: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta.ako zboruva{ so nego: sre}a. TIKVA . TVOR . TESTAMENT .vo grad: poleka no sigurno }e ja zavr{i{ zapo~natata rabota .

jad .prazna: misli malku i za "utre" .zelena: strav.ako gleda{ trka: ne gi zanemaruvaj sekojdnevnite obvrski . ]ELIJA (ZATVORSKA) . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TU@EWE . V E ^ E N K A L E N D A R 101 102 . }e bide{ zame{an vo qubovna afera. raspravii. ] ]EBE . TRWA . TRUBA .ako te tu`at: gri`i.vo pole: ponekoga{ se zaborava{ .ako pu{i{: trgni se od nepoznati `eni. TRLO .ubava idnina. ]ORAV .nova: }e dobie{ povolni vesti.prazen: te ~eka neprijatno iznenaduvawe.ti nedostasuva pove}e upornost i hrabrost.sam ako tr~a{: uspe{no }e gi sovlada{ site te{kotii.ako ti dadat: radost .S O N O V N I K TORBA .ako bere{: uspeh vo slu`bata .EGE .ako tu`i{: preoptereten si so gri`i. TORTA . TUTUN . TUTUNSKO ]ESE .ako ne mo`e{ da tr~a{: }e ima{ mnogu pre~ki do kone~niot uspeh . TURPIJA .ako slu{ne{: }e slu{ne{ vesti koi }e te voznemirat. TUR^IN . kavga . opasnost.vidi: MISIRKI ]USKIJA .ako se vrti: brz uspeh.ako vidi{.uspe{no gi sovladuva{ preprekite.TR^AWE . TREVA .ako turpija{ (struga{): }e uspee{. dolgovi.izbegnuvaj ja samotijata. bere{ ili jade{: zdravje. TRKALO . TRNINKI . TUNEL .prazno: }e te snajdat neprijatnosti . ]ELAV .ako se bocne{: nezgoda. sram.poln: ~eznee{ po nekogo .ima{ svetec za{titnik. bolest. nevoqa .ako jade{: }e u~estvuva{ na gozba ili pija~ka.tajnata {to qubomorno ja ~uva{ }e bide otkriena.truli raboti: siroma{tija.ako korne{: bolest.so stoka: ti doa|aat ~asovi na radost. `alost .ako gazi{: }e bide{ poni`en . TRGUVAWE . TRKALA .kavga so prijatel.polna: }e bide{ povikan na banket ili druga veselba.bolest.dobivka vo raboteweto. blagosostojba zako~eno: bolest.ako pokloni{: neizvesnost vo qubovta .ako o}elavi{: }e te napadnat gri`i . TO^ILO . TRULE@ .ako bide{: poradi preslatkiot `ivot }e ostari{ pred vreme.pokosena: prijatelot }e ti se razboli . TRKA . TRSKA . {teta.ako vidi{ }elavi: uspeh vo rabotata. no so mnogu pot.ako zagazi{ vo trwa: neobi~no qubovno do`ivuvawe . neprijatni vesti . TRPEZA . dobivka . TROPAWE .i drugi delovi od kola: kavga.ako go vidi{ mestoto za trki: neprijatnosti poradi dolgovi.polna: ne se voobrazuvaj .skr{eno: te{kotii.vidi: OSTRILO TRAMVAJ .vidi: SLEP ]UP . ]URKI .qubovni nepriliki i jadovi.zaokro`en si so lu|e koi ne se iskreni.suva: }e izgubi{ prijatel .

ako gleda{ nekoj da umira: taga po sakana li~nost . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K U^ENIK . nesre}a. FILM . URLIKAWE .vidi: PREKOR UMIRAWE . UZBUNA .deloven uspeh.ako gleda{ vo dru{tvo: neverstvo vo qubovta.ako vidi{: zavidlivost. vo qubovta }e bide{ razo~aran .ako vidi{: beda.ako zboruva{ so nego: prilikite }e ti se normaliziraat.se zanimava{ so nedozvoleni raboti. UNIFORMA . bogatstvo.ako se V E ^ E N K A L E N D A R 103 104 . `alost. zaguba. U^EWE . ma`a~ka.ako go tepa{: }e te zafatat gri`i.umrenite ako gi sonuva{ deka se `ivi: `elbata }e ti bide ispolneta .vidi: RIKAWE URNA .ako vidi{: siroma{tija. bes.ako gleda{ sam: patuvawe .so ~ove~ka pepel: }e ti umre nekoj poznanik. zloba.pred tebe se prekrasni denovi. U^ILI[NA KLUPA . USNI .ako go vidi{: sre}a . strav .ako go vidi{: }e strada{ poradi lesnomislenost .bledi: lutewe. `alost. sre}a na vidikot .S O N O V N I K ]UTUK .prijatno iznenaduvawe. FES . F FABRIKA .ako odi{ vo u~ili{te: neo~ekuvano zadovolstvo .nazaduvawe vo slu`bata.`ena~ka.ti ako umre{: dolg `ivot.PROFESOR . lo{i vremiwa . tegobi. neo~ekuvana dobivka.ako bide{: {teta. nesre}a.ne si ja izvr{il svojata obvrska.pripazi se od kom{ilakot. nasledstvo .ako slu{ne{ deka nekoj umrel: dobivka. FENER .polno so deca: gri`i.ako izvr{i{: protivnicite vnimavaat na sekoj tvoj ~ekor. U^ILI[TE .ako umre{ pa o`ivee{: ne prifa}aj prazni vetuvawa .ako vidi{: mala dobivka. U^ITEL . FALSIFIKUVAWE .NASTAVNIK . UKOR .rumeni: naskoro }e ima{ miluvawe .}e stekne{ ~est i po~it. bolest . FAZAN . FOTOGRAFIJA .ako bide{: veselba .ako cepi{ }utuci: bogatstvo na dofat na racete. UCENA .ako gleda{: liceto od fotografijata `ivee dobro i sre}no .predizvikuva~ki: }e ti se ostvarat odamne{ni pri`elkuvawa. FOTOGRAF . U UBIEN . UBISTVO . opasnost.golema sre}a te o~ekuva.oskudica. sud.

vidi: KOWANIK C CARINA .CARINIK .FRANCUZINKA .ako bide{ hrabar: nekoj }e te poni`i.ako sadi{: nenadeen poklon . FRIZER-KA .ako oblekuva{: novo prijatelstvo {aren: avantura pri patuvawe . taga.}e sklopi{ cvrsto prijatelstvo.S O N O V N I K fotografira{: te o~ekuva neprijatno iznenaduvawe.ako si ubavo oble~ena: prijaten i sre}en `ivot . HARTIJA .ako dava{ na nekogo: qubovta }e ti se rasplamti.ako go pere{: `elbata }e ti se ispolni . baknuvawe. dobivka. CAREVKA .ako vidi{: prijatelstvo.ako bide{ hipnotiziran: nekoj }e te izmami.golemi tro{kovi.ako slu{ne{: veselba.bel: ~est *za nekoja*: ven~avka .vidi: SPORTUVAWE FUSTAN . S O N O V N I K hipnotizira{ nekogo: ostavi gi opasnite raboti .ako go dobie{ za poklon: golema radost .steknuva{ novi neprijateli. dobra `etva. sre}a.ako kupuva{: mala radost . FRI@IDER . HAREM . sekoe "{kolo" se pla}a .vidi: JADEWE HUSAR . HOTEL .ako izgubi{ na igrata: poradi tvoja vina }e dojde{ vo nezgodna situacija. V E ^ E N K A L E N D A R 105 106 . HRABROST . nepredvideni tro{kovi.ako V E ^ E N K A L E N D A R CVE]E . HARFA . `alost. FRANCUZIN . FUDBAL . neprijatno pismo.svenato: bolest vo ku}ata .ako vidi{: neo~ekuvana radost .ako dobie{: }e izgubi{ pari ili prijatel .nervoza. CIMENTO .star: opasnost od ogin iskinat: kavga . HRANA .zdolni{te: sre}a vo qubovta.poradi tvoja glupost }e te snajde nevoqa.ako {ie{ fustan: za trudot }e bide{ nagradena . CELER .crn: `alna vest .ako bere{: uspeh.ako go mirisa{: }e ima{ nekakvi "glavobolki" .skapoceno ukrasen: }e do`ivee{ sre}a i ~est .kavga. HIPNOZA .vidi: P^ENKA H HAZARDNA IGRA . dobivka . neprijatnosti. nelagodnost. CVRKOT OD PTICI .poln: bidi poumeren vo jadeweto prazen: ne si go tro{i vremeto zaludno.ako gleda{ hipnotizirawe: }e se stekne{ so golemi slava i ugled vo tvojata okolina.ako jade{: qubovna avantura. sre}a .nov: novi qubovni vrski .zdravje.prevrtliva qubov.

pazi se od kra`ba. ma`a~ka. CRE[OVO STEBLO .}e bide{ izmamen.ako ti luti na o~ite: neprijatni do`ivuvawa. nesre}en brak. ^AD . CRNINA .ako pu{i{: }e dobie{ dobra polo`ba vo slu`bata .vidi: PAZAREWE CIGANIN .ako odi{ vo crkva: `alost.crn dim: nesre}a .tvoite tajni }e bidat otkrieni. CIGANKA . bakne`i. prevrtlivost vo qubovta.ako jade{: zdravje . S O N O V N I K gri`a. CRE[I . CRNA BOJA .DIM . ^ADOR . CRKOVEN GOLEMODOSTOINSTVENIK . CIMET .neprijatni vest.ako yida{: bogatstvo.prazni i spu{teni: pove}e neprijatnosti.patuvawe vo stranstvo. CRNICA . CIGLI .tvojata dobrina drugi }e ja zloupotrebat. CIGANSKA ^ERGA .(@ENSKI GRADI) .`alost. ^AJ .ako ja vidi{: }e se razo~ara{ .polni i jadri: nesre}na qubov *za nekogo*: ispolnuvawe na `elbite. nenadejna dobivka .ako nosi{ za nekogo: nevoqata }e ti ~ukne na vratata. kaewe. gri`i.izmama.ako kupuva{: zaludno raduvawe steblo vo cvet: radost.ako go vidi{: }e gi ostvari{ namerite . ozboruvawe . promena na mestoto na `iveewe.ako pie{: }e se najde{ vo simpati~no dru{tvo. neuspeh.mala bolest vo ku}ata. CIGARA .ako pu{i{ cigari: `elbite nema da ti se ostvarat ako gi gleda{ ili kupuva{: }e se zaqubi{.S O N O V N I K CENKAWE . taga.}e go izgubi{ avtoritetot pred pomladite.ako se vozi{: te privlekuva nova qubov ako propu{ta voda: bolest. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 107 108 .uspeh na site poliwa. solzi.ako cica{: za siromasite radost. CRTAWE .}e se spre~ka{ so prijatelite . CICIJA . kavga vo ku}ata. CICKI .ako vidi{: trudot ti e zaluden. ^AR[AV . CRVENA BOJA .ako bere{: veselba. izdatoci .za `enskite: sre}a vo qubovta. CRNEC . }e te fatat vo "{teta". sram. CIGANSKA GITARA .zavidlivcite nastojuvaat da ti go zagor~at `ivotot.`enidba. naporna rabota.}e dobie{ poklon. ^ ^AVKI .za ma{kite: nesre}a. CRKVA OD TU\A VERA . CRVCI . CIRKUS . opasnost.kiseli: `elbite ti se nedofatlivi .ako zboruva{ so nego: sre}a vo familijata. ^AMEC . sre}en brak .ako crta{ ne{to: u{te ima nade`.bel dim: nekoj }e ti poka`e ~est .nesre}a. za bogatite taga. CRKVA . neprijatnost . qubovna avantura . CICAWE . lo{i vesti .pazi se od laskavci.ako ja vidi{: nekoj saka da ti go popre~i patot.ako se moli{ vo crkva: `elbata }e ti se ispolni.ako padne{ od nego vo voda: zaguba na kocka.

gri`i i nesre}i }e ima{ na pretek. dobivka.ne~isti: nekoj te{ko }e te predade. ^IR . ^EVLI -OBUVKI .golema veselba.ako se ~etka{: }e ti dojdat gosti.ako mu ~ita{ na nekogo: }e gi izraduva{ prijatelite. ^EREP . sve~enost . ^ASOVNIK NA KULA .stari: beda.polna: gozba. ugnetuvawe.ako primi{ ~estewe: }e doznae{ va`na tajna. ^EIZ . kavga. ^A[A .ne se nadevaj na ni{to dobro.zlatna: unapreduvawe vo slu`bata. ^E[LAWE .ako gi sobuva{: smrten slu~aj vo okolinata .ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti . ^ASOVNI^AR . ^EZNEEWE . nenajaveni gosti . ^OVEKOJADEC .ako jade{: nenadejni bakne`i.ako plete{: od tvojata rabota nema da vidi{ korist . ^EKAN .S O N O V N I K ^ASOVNIK. ^VOR . qubovni u`ivawa.}e ti dojdat nepo`elni gosti.skapocen: pripazi na imotot . ^ESTITKI .ako ti dadat: sepak ima{ nekoj {to ti e veren. nenadejna sre}a.ako vrzuva{: neprijatnosti. pat kon beda . sre}a .po nekogo ili ne{to: `elbite }e ti se ispolnat.ako go naviva{: naskoro qubovna avantura . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K ^ETKA .ako ~ististi{ ne{to: }e dobie{ ubav poklon. taga.ako go vidi{: zadovolstvo .nekogo: }e slu{ne{ prijatni vesti. dobri vesti prazna: se spremaat da te izmamat. ^IPKI . ^ISTEWE . ^INIJA .ako vidi{: sre}en brak .ako vidi{: kavga vo ku}ata .ako dade{: zabava i veselba . `alost . dobivka. ^EKAWE .site ne ti mislat dobro.kniga ili vesnik: do celosen uspeh potrebno e mnogu trud. ^ITAWE .ako primi{: `elbata nema da ti se ostvari. dobivka.tvojata dobrina ja zloupotrebuvaat. ^ASOVNIK BUDILNIK . nema{tija . ozboruvawe. ozboruvawe.^ESTITAWE . ^OKOT .ako odvrze{: uspeh.vidi: PEWU[KA ^ORAPI .}e se zafati{ za mnogu slo`ena zada~a.kavga.polna . blagosostojba. smrt . ^ETKA ZA ZABI .ako ima{: bolest. prijatelite te iskoristuvaat .ako podari{: rasipni{tvo.ako gi vidi{: ne prebiraj rabota.ako gi obuva{: uspeh vo rabotata i qubovta . ^A^KALICA .novi: radost.gri`i izmama.ako ~uka: nesre}a.vidi: RUBA ^ERGA CIGANSKA .ako kupuva{: doma{ni te{kotii V E ^ E N K A L E N D A R 109 110 . sleduvaat denovi polni so sre}a . ^OKOLADO .laga.nekoj `elno te o~ekuva.}e pretrpi{ {teta poradi neurednost. ^EVLAR . inaet.slabo ja cenat tvojata rabota.ako ~uka: nesre}a. ^IZMI . ^EKALNA . ^ESTEWE . ^E[MA . polesno zaboluvawe ako ~ita{ pismo: dobivka .radost. ^E[EL .pripazi na imotot.ako pie{ od nea: priznanie. ^IVIJA .iskinati: }e dobie{ sopernik vo qubovta. lo{i vesti.STRINA .ako ja skr{i{: se raboti za tvojata glava.prazna: nenadejna kavga.ako ~esti{ ( pija~ka ): }e bide{ dobrodu{en. ^I^KO .ako yvoni: bidi vnimatelen. zaguba .novi: prijatni vesti .

siroma{tija. gri`i. ^UVAWE .dobivka na lotarija.neprijatnosti }e te sledat na patuvaweto.pripazi {to zboruva{ vo dru{tvo.vo voda: }e ima{ va`ni razgovori. ispolnuvawe na nade`ta .ako igra{: zaguba vo igra .deloven neuspeh. [E]ER . gri`i. prijatno iznenaduvawe.stara: ozboruvawe crna: `alost vo ku}ata.ako se prepirate: poka~uvawe. [AL . [ATKA . smena na mestoto na prestoj.S O N O V N I K i gri`i . patuvawe .ako ~uva{ ne{to: pazi se }e te ograbat. XELAT .ako jade{: taga.na suvo: kavga. veselba.ti se zakanuva nesre}a.prazen: `elbata }e ti se ostvari .DIM ^UTURA . ^UDO . [EPOT . XEB .veselba.ako jade{: zaokru`en si so neiskreni lu|e ako vidi{ ili kupuva{: nekoj potajno te saka.ako dobie{: beda na pragot. [ V E ^ E N K A L E N D A R [AJKI . }e se smiri{ so nekogo .stari r|osani: ku}ata ti e vo opasnost .ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: preodni nevoqi.ako gleda{ a drugi igraat: ne beri tu|i gajliwa. [AMIV^E . [AMIJA .ako si {epka{ so sakanata li~nost: razo~aruvawe. [AMAR . veselba.poln: nepredvideni dava~ki. strav. ^UREVA -vidi: ^AD .ako dade{: }e ima{ rabota so sud .ako pie{: sre}ata ti e so kratok vek. V E ^ E N K A L E N D A R 111 112 . neprijatnosti na rabotnoto mesto .ako kova{: }e gi otstrani{ opasnostite.vozbudlivi slu~ki. `alost diva: neo~ekuvan uspeh.qubovni kavgi. XUXE .ako do`ivee{ ili vidi{: novi glasovi.ako vidi{ kup {ajki: podobruvawe na okolnostite. [AH . XIGER .sam: te o~ekuvaat sre}a i radost .ako {epka{ so nekogo: ne gi naveduvaj drugite na lo{o .ti se zakanuva opasnost.mnogu lesno }e dojde{ do uspehot. [AMPAW .vo dru{tvo : te{kotii vo raboteweto.golemi gri`i i poni`uvawe. iznenaduvawa.vidi: MATARA S O N O V N I K X XAMIJA . podvala.pazi se od alkoholot. [EF . [EGA . [ETAWE . [ATOR . neo~ekuvana sre}a.ako vidi{: }e doznae{ va`na tajna . XUNGLA . ^UDOVI[TE .ako go vidi{ ili zboruva{ so nego: promena vo slu`bata . XOKEJ .

napredok vo doma}instvoto.prazna: izmama. radost .nov: ugled .ma`a~ka. odnosno ma`i *za nekogo* po~it od okolinata.ako vidi{ ili sureduva{: mu zaviduva{ na nekogo poradi negovite qubovni uspesi.ako pretrpi{: deloven uspeh. zaguba .ako vidi{: izmama. V E ^ E N K A L E N D A R 113 114 . dobro zdravje . [QUKA .celosen uspeh.ise~ena: neuspeh . [TETA . [UMA . [ILO . prinova vo familijata. [KOLKI . [TIPEWE . [MINKAWE . [OFER .golemo: }e zapadne{ vo dolgovi . izlez od nevoqite. [UGAV .polno so ne{to: }e te naklevetat.}e dobi{ pomo{ ako ti pritreba.vidi: RA^EC [LEM . zabava.ako gi skr{i{ ili frli{: zdravje. dobri raboti.ako gori: `alost.}e ti bide doverena odgovorna zada~a. [I[E . kontroliraj go jazikot . okrivat so vino: ~asovi na zadovolstvo . ozboruvawe . napredok vo ku}ata. osomni~uvawe. [UMAR .raspravii vo ku}ata. zdravje.ako vidi{: dobivka.vidi: VOZA^ [TAKI . [KORPIJA .ako pie{: gi zaborava{ obvrskite . [IEWE SO MA[INA . [TALA .so goveda: blagosostojba. [TEDILNICA . [UPELKA . [VERCERI . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K [TEDEWE PARI . [TICI . [PIUN . [IP .nekoj }e te izraduva.ako odi{ na {taki: se ti odi naopaku . [I[ARKA . nezadovolstvo.ako gi redi{ na kup: te o~ekuva svadba. [UBARA . ozboruvawe.zelena: sre}a.ostavi gi zafatenite `eni.star: gubewe na ugledot. nesre}a .[PIUNA@A .ako sviri{ so nea: nenadejna vest.mra~na: taga.ako bere{ {ipinki: nekoj }e te zasaka .vidi: KRIUM^ARI [IEWE . [UNKA .ne preteruvaj so samofalbite. zaguba.}e pretrpi{ nepravda.ako go vidi{: neprijatnost poradi ozboruvawe.borova: golemo iznenaduvawe .prazno: nezgoda.prijatno patuvawe. kumstvo ili svr{ava~ka.sre}a vo brakot.bogata `ena~ka .bidi poskromen vo tro{eweto.ako go izgubi{: dobivkata }e ti izbega od racete.ako {tipe{ nekogo: klevetewe.S O N O V N I K [E[IR . napredok. grabe` .ako ja lovi{ ili vidi{: }e bide{ ta`en ako jade{: dobar znak za se.KRASTAV .gola: zada~ite }e te pritisnat .bukova: golema dobivka.}e ti baraat pari na zaem. [TRK .malo: golemo iznenaduvawe.kavga .ako jade{: }e ti se voshituvaat . ozboruvawe.ako vidi{: ne mo`e{ bez tu|a pomo{ . [IRA .so kowi: veselba.

~etvrtata ili petata godina. Soni{tata od 7 ~asot nave~er do polno} . Poradi toa ne treba sekoe tolkuvawe. ZNA^EWE NA SONOVITE SPREMA DOBATA VO DENOT I NO]TA Dnevnite soni{ta . Tvorcite na V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 115 116 . 10 dena. izneseno vo ovoj Sonovnik. 9 meseci.S O N O V N I K S O N O V N I K ispolnat za 9 ~asa. tuku treba da se pogledne ~asot vo no}ta ili denot koga e sonuvan sonot potoa datumot i mesecot a najposle i soyvezdieto. Soni{tata od polno} do 3 ~asot nautro . ami deka na negovoto tolkuvawe vlijaat i nebesnite znaci pod koi se sonuvani. Se poka`alo deka ist son sekoga{ ne mora da ima isto zna~ewe. Vo prilo`enata tabela site soni{ta grupirani se vo 24 srodni grupi a na sekoja grupa i e dadeno op{to tolkuvawe na soni{tata pod poedinite nebeski znaci. da gi poglednete i ovie dopolnitelni tolkuvawa. Se razbira deka e deka e mnogu te{ko da se utvrdi vo koja doba od no}ta ste go sonuvale nekoj son. Zatoa Vi prepora~uvame. vedna{ da se prifati kako "zdavo za gotovo". 9 nedeli.}e se ispolnat za 10 ~asa. pred da se izraduvate ili ispla{ite od nekoe tolkuvawe. Soni{tata od tretiot ~as pa do zorata . pa tek toga{ od seto toa na sonot da mu se dade odredeno tolkuvawe. Od tabelata mo`e da se vidi deka za ista grupa na soni{ta tolkuvawata mo`at da bidat neverojatno razli~ni: od mnogu povolni i prijatni do sosema nepovolni i "crni" tolkuvawa. dali }e se ispolni ili ne? Koga }e se ostvari? Odgovorot na ovie pra{awa zavisi od dobata vo denot ili no}ta koga ste go sonuvale ili od datumot na sonuvawe.}e se ispolnat tretata. [to zna~i sonot koj ste go sonuvale. 9 ili 15 godini. pa zatoa i tolkuvaweto e tolku pote{ko. 10 meseci ili za edna godina. a }e se Niz vekovnite tolkuvawa na soni{tata dojdeno e do soznanieto deka eden ist son nema sekoga{ isto zna~ewe.}e se ispolnat za 7 ~asa ili nikoga{. 9 dena.istovremeno se i glavni pretska`uva~i na slu~kite. DODATOK KON TOLKUVAWETO NA SONOVITE ZNA^EWE NA SONI[TATA NEBESNITE ZNACI SPREMA Vo starite sonovnici ima i drugi podatoci za zna~eweto na soni{tata koi }e Vi gi prika`eme.

{teta korist dobivka otmen prijatel dolg `ivot `alost taga naskoro poseta ~est zaguba vlast nad okolinata novo iskreno prij prijatna poseta izmama dobivka zavist i razdor dobivka vo devica zna~i radost `al od smrten sl sre}a veselba bolest beda oskudica golema sre}a srav taga i `alost radost dobivka dobivka radost zna~ajna slu~ka prijatelstvo veselba nesloga vo vaga zna~i smrt na poznanik zdravje po~esna pokana nesre}a gri`i po nekogo bolest dobivka taga `alost radost iznenaduvawe siroma{t vo starost kra`ba naprazno nade` prijatno iznenadu prijatni vesti maka. jad vo {korpija }e te ograbat prijatno iznenadu radosni vesti prijatelstvo strav zaguba radost bogatstvo neraspolo`enie smrten slu~aj dolgotraj na bolka priznanie nevoqa za prijatel zabava dobra zarabotka prijatel- vo strelec radost `alost u`ivawe ~est qubovni utehi novo prijatel. instrum. poti{ten. zaludna nade` dobiv. pla{ewe nepriliki taga i bol na srceto `alna vest sram posle veselba lotarija `alost radost kavga prpirka ~est zaguba na prijatel nekakva ludost radost zaludna nade` dobri vesti kaewe smrt na prijatel }e se doveri{ pari neprijatnost lutewe nervozi gosti ~est dobivka iznenaduvawe bogatstvo radost gostin ili gozba veselba radost poklon bolest dolg `ivot bolest zavist ozboruv. veselba golema vo ribi zna~i `alost qubovni nesoglas naprazen trud golema radost prijatni ~asovi pla{ewe priatni novini razdor golem strav prijatni vesti tro{kci novini raspravij a neprijatelstvo taga dobivka va`na slu~ka poseta prepirka oskudica gri`a uteha smrt na poznajni spor iznenadu- i nemo} `alni vesti dobivka neo~ekuvan prijatel prijatelstvo mnogu prijatni ~aso. kavga pogrebi. od smrt. nasleds.S O N O V N I K tolkuvaweto na soni{tata toa go objasnuvaat so toa {to na soni{tata vlijaat dobri i lo{i planeti. maka.kra` veselbi. slu~ `alost bolest ~est prepirka vo lav zna~i dobivka strav. bolki srcevi krv. neprijatelstvo ako sonuva{ zlato srebro ili nakit ribi i dr. peewe svirewe solzi. nesre}a V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 117 118 . se me{aat vo "vlasta" na poedini nebeski soyvezdija.krvavi tepa~ki. vodni `ivot bakne`i i miluvawe telesni maki bolki jadewe i jadewa nesre}i crkvi. S O N O V N I K le{ovi mokrewe progonuvawe zloupotreba lo{i duhovi ~udovi{ta kowi.strav i gr`i pobeda nad protivnik dobivka na vo bliznaci zna~i zaguba na prijatel dostoinstvo poseta izmama prijatelska poseta }e ti dadat po~est te{ka bolest prijatnost dobivka vo rak zna~i poseta du{evni stradawa poseta kaj prijatel zagub neprijatnost nemo} pari dobivka pijanstvo jad. vo oven zna~i bolest strav nepriliki ubavo iznenaduva prijatelstvo zaludni molbi blagosostojba poklon taga taga nasledstvo dobivka na sud lo{i vesti religiozni prepirki nemo} nepriliki svadba vo bik zna~i `alost uteha patuvawe prijatelstvo poseta lagi strav srceto tivki radosti gosti gri`a beda `alost neo~ekuv. grmewe pukawe ogin od bilo kakov vid telo i skr{eni delovi sadovi. ali{ta krevet zaguba izmama strav.nekoga{ posna`no a nekoga{ poslabo. vojna. alati. pomor.ku}i.vozewe. qubovni ~asovi priznanie bolest nesre}a radost neprijat ni vesti poznanst vo strav radosna vest u`as vo jarec zna~i radost neprijatelstvo }e te napu{tat osamenos t dobivka bolka poradi drug vo vodolija {teta bolest qubov qubovna sre}a seriozno smiruvawe prijatni ~asovi voznemiruvawe taga bolka bogat brak pari uteha raduvawe smrt na prepostav. koi ovde onde . patuvawe napraz. provod zabavi nova obleka. gradbi poseti na prijateli ogin. muzika. golemi `iv.

]e se slu~i dvanaestiot den 25. ]e se ispolni desetiot den posle sonuvaweto 14. Sonot delumno }e se ostvari 9. Nevistinit son 23. ]e se ispolni za 19 dena 18. Ovoj son ne zna~i ni{to posebno 26. Sonot }e se ostvari spored tolkuvaweto 10. Brzo }e se ostvari 16. ]e se ispolni istiot den ili naredniot 22. kavga `alost golema sre}a gri`a naskoro smrt radost zaguba vawe neo~ekuv. ]e se ispolni za 20 dena 19. naskoro }e se ostvari Bezvreden son Son so sre}ni posledici Vistinit son. 3. 2. Sonot nema zna~ewe 11. S O N O V N I K 6. Malku korist od ovoj son 21. Sprema toa ovaa tablica ne gi pretstavuva datumite vo mesecot tuku denovite vo mese~evite meni. 4. 5. Po~etokot na mladata mese~ina i mese~evite meni se nazna~eni vo crkovnite kalendari. 1. }e donese uspeh Na Va{a radost. ]e se ispolni za 21 den 24. ]e se ispolni za sedum dena ili sedum nedeli 20. ]e se ispolni za 30 dena 28. Naskoro }e se ostvari 15. Ovoj son nema naskoro da se ostvari 8. Vistinit son 7. ]e se ostvari posle 24-ot den. ]e se ostvari mnogu brzo 17. mnogu brzo }e se ostvari V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 119 120 . ]e se ispolni tretiot den posle sonuvaweto 12. Ne e sigurno deka po ovoj son ne{to }e se slu~i 27.S O N O V N I K bolest izmama pari kazna bolka prijatni ~asovi `alost raduvawe lutewe veselba zloupotreba prinudnost nezgoda sre}a stvo strav smrt na rodnina smrt na prijatel `alost navreda blud sre}a i ~est vojna. Vistinit son. smetaj}i OD PO^ETOKOT NA MLADATA MESE^INA pa natamu. radost gosti radost klevetewe zaguba dlaboka starost novini sre}a qubov neprijatelstvo mir gozba ~estewe izmama dobivka napredok {teta na loto sre}a sre}ni denovi poseta izmama dobivka radost neprijatelstvo ZNA^EWETO NA SONI[TATA DATUMOT NA SONUVAWE SPORED Najstarite presmetki za vremeto se vr{eni spored mese~evite obikolki okolu zemjata i mese~evite meni. ]e se ispolni sedmiot den posle sonuvaweto 13. Zatoa postarite astrolozi pri tolkuvaweto na soni{tata go zemale vo obzir denot odnosno no}ta koga e sonuvano.

S O N O V N I K S O N O V N I K V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 121 122 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful