S O N O V N I K

BO@IDAR D STAVREVSKI

V E ^ E N

K A L E N D A R

2

S O N O V N I K

S O N O V N I K

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

3

4

S O N O V N I K

A
ABORTIRAWE - mala gri`a, ozboruvawe, strav. AVAN - vo qubovta ne si so dobri li~nosti - ako tol~e{ ne{to vo avan: poseta. AVANTURA - ako ima{: ti se zakanuva nekakva opasnost. AVION - ako se vozi{: rizikot }e ti se isplati - ako go vidi{: te o~ekuvaat promeni kon podobro ako padne{ od nego: pazi se od nezgodi. AVTOBUS - bez golem trud ne o~ekuvaj nagrada. AVTOMOBIL - ako se vozi{: unapreduvawe, uspeh ako go vidi{: }e slu{ne{ va`ni vesti. ADVOKAT - gri`a, pari~en izdatok, neprijatnost. ADRESA - ako vidi{, pi{uva{, ~ita{: }e ti dojdat gosti. AERODROM - vidi: PRISTANI[TE AJVAR - `elbata nema da ti se ispolni. AJDU^KA TREVA - bolest, neprijatna sredba. AJDUTIN - ako bide{: radost i veselba - ako vidi{: }e te prinuduvaat za nedozvoleni raboti, opasnost. AJKULA - }e dojde{ vo opasnost, kavga, bolest. AKVARIUM - neprijatnost, gri`i, qubovni raspravii. ALATI - nagrada za trudot, bidi istraen vo rabotata. ALI[TA (OBLEKA) - ne~isti: kavga, zaguba - ~isti: qubovni do`ivuvawa - novi: sredba so stari prijateli - perewe ali{ta: mali neprijatnosti, ozboruvawe - dolni: sre}a vo qubovta.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K ALKA - spoena: ima{ veren prijatel - razdvoena, nespoena: nekoj ti e neiskren. ALKOHOL - ako pie{ sam: nekoj prijatel }e te izneveri - ako pie{ vo dru{tvo: ti pretstoi veselba. AMAJLIJA - ako ima{: nekoj }e te {titi. AMBAR - poln: napredok, blagosostojba - prazen: naprazno se nadeva{. AMERIKANEC -KA - ostvaruvawe na `elbite, uspeh. ANTENA NA KROV - prijatni promeni. ANXAR - `alost. APETIT - ako ima{: nekoj }e te ismee, pari~ni zagubi. APOVI - vidi: TABLETI APSEWE - ako te uapsat: nepravedno }e bide{ osomni~en, }e te snajdat neprijatnosti - ako apsi{ nekogo: brakolomstvo na dofat. ARHIVA - }e pretrpi{ zaguba vo imotot. ARMONIKA - ako vidi{: ne~esni aktivnosti - ako slu{a{: preterano somnevawe - ako sviri{: nekoj }e te izraduva. ATENTAT - ako vidi{ ili izvr{uva{: }e bide{ omalova`en pred prijatelite. ATOMSKA BOMBA-golemo neprijatno iznenaduvawe AFION - neprijatnosti vo qubovta. A[OV - ako vidi{: ti pretstoi va`na rabota - ako kopa{ so nego: novi qubovni osvojuvawa.

V E ^ E N

K A L E N D A R

5

6

neprijatnosti.ako vidi{: mnogu rabota a malku korist .ako gleda{: }e te povikaat na svadba ili veridba .ako go slu{ne{: tvojata iskrenost nekoj }e ja iskoristi.kavga.nepotrebni tro{kovi.so cvet: nadevaj se na uspeh. BAKNE@ . kratkotrajna qubov.radost. prijatni vesti.za nebra~nite: brak .ako gotvi{: blagosostojba vo ku}ata .ako igra{ na balot: pazi se od neprijatnosti . BALON . BAV^A (GRADINA) . BAR . BALKON . BADEM . BANKA . BAWA (LEKOVITA) .ako dade{: vzaemna qubov . BAL -ZABAVA .so prijateli: pomiruvawe .so sakana li~nost: sre}a posle nemirni ~asovi .ako slu{a{: nekoj }e te izla`e . {teta vo rabotata.pari~ni izdatoci. BARABAN . otkrivawe na tajni. BAGREM .ako go vidi{: ako se vpu{ti{ vo rizi~ni dejstvija. bolest . BANANA .ako vidi{ ili kova{: bidi poskromen.drugi da se baknuvaat: `alost . dosada.cvetna: zgolemuvawe na imotot.so tu|a `enama`: dobar znak za se {to }e po~ne{.so umreni: smrt .ako ukrade{ V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K bakne`: pazi se od la`ni qubovni izjavi.ako dobie{: }e ti otpatuva qubenata li~nost . BALERINA .ako bide{: }e gi pomaga{ tvoite prijateli. pari~na dobivka ako {eta{ niz nea: ne preteruvaj so veselbata . BANKAR . kavga.ako gleda{: ti pretstoi razo~aruvawe.ako bide{ na balkon: polo`bata ne ti e mnogu sigurna. golema: mali zadovolstva. V E ^ E N K A L E N D A R 7 8 . }e propadne{. BANDIT (RAZBOJNIK) .ako ja obrabotuva{: semejna sre}a . BANKAR .se nao|a{ vo opasnost ako te napadne bandit: }e pretrpi{ strav. `enidba.}e si najde{ uteha i veselba. BAKARDAN . BARA .ako ja poseti{: taga.}e bide{ vojnik.ako jade{: zdravje.bez cvet: taga.DEDO (RODITELI NA @ENATA) .vidi: MIGDAL BADNIK .razliena. zaguba.so svoja `ena-ma`: kavga vo ku}ata . BABICA .ubavo da se zabavuva{: na nekogo }e mu se dopadne{.S O N O V N I K B BABA . BALET .ako leta vo vozduh: dobivkata }e ti izbega od racete.ako vidi{: ne se vpu{taj vo {pekulacii .zelena gradina: nade` vo lo{o raspolo`enie.ako vidi{: qubovta }e ti bide vozvratena . BAJONET . pomiruvawa.ako raska`uva{: bezuspe{no }e la`e{.ako padne{ vo nea: si trgnal po lo{ pat. gri`a.za bra~nite: deca za starite: bolest. BABA . BAKAR .te o~ekuva blagosostojba. ma`a~ka.pazi se od izmama. BAKNUVAWE . `alost .svoja baba ako sonuva{: familijarna radost tu|a: jad i lutewe. BAKAREN SAD .ako bide{: }e primi{ golem grev na svojata du{a . BAJKA (PRIKAZNA) .

naprazno se bori{ protiv sudbinata. PCUEWE) . stravot. BI^ . BLUEWE . BEGAWE OD NEKOGO .pazi se od podmolnost i zloba.ako vidi{: ne se doveruvaj na sekogo zapalen: nesre}a.ako vidi{: stram i poni`uvawe. BARUT . kavga. nevoqa.ako kopa{: neuspeh vo planovite . zaguba. BENZIN .drugi ako igraat: dobivka na kocka.ako se besi{: strav. BELEWE .ako vidi{: ti pretstoi siroma{tija i nesigurnost . BERZA .napredok vo rabotata.nevoqa.ako izbega{: }e uspee{ vo celta. BILIJARD .golema dobivka.vidi: POVRA]AWE BOG .ako vodi{: dobro zdravje . promena vo rabotata ili imotot. neostvarlivi `elbi.ako go kolne{ ili pcue{: nevoqa.vrednosta i upornosta nosat uspeh.nekogo ili ne{to: ~esto }e bide{ voznemiruvan.bolest. BOGAT .ako zboruva{ so nego: sre}a vo brakot .ako bide{: izbegnuvaj rizici.ako go java{: nezgoda vo familijata . BILKI .ako vidi{: mali izdatoci.sobirawe. {teta. lutewe.kupuvawe. BESILKA . pari~na zaguba.ako go dobie{ na poklon: }e bide{ izmamen. BERBA .skora smrt vo familijata. BAROMETAR .u~estvo vo berba: }e ima{ radosna sredba ako vidi{: dobro raspolo`enie.MLADE@ . BARAWE .ako vidi{: *za bra~nite* sre}a. }e bide{ odbele`an. {teta.ako spasi{ obesen: golema sre}a .ako ne mo`e{ da izbega{: neuspe{na rabota.BLAGO . * za nebra~nite* gri`a.ako vidi{: gozba. }e ja izbegne{ opasnosta.ako te besat: `elbata }e ti se ostvari.ako `ivee{ vo nea: te o~ekuva bezgr`na idnina.vidi: KAM[IK BLAGAJNIK . zaguba. BIVOL .ako bide{: napredok vo slu`bata .pazi se od la`ni prijateli. BERBER . BENKA . bolest. zamerki .ako bide{: prijatelite ja koristat tvojata dobrina . zaguba.}e pomine{ preku zdobienite navredi. nevoqa na povidok .ako vidi{ obeseni: }e zadocni{ vo donesuvaweto na va`ni odluki. bolest .ako vidi{: radosna vest .vidi: SIROMA[TIJA BELA BOJA . bolest.ako postane{: kavga vo ku}ata. kavga vo ku}ata. ponekoga{ V E ^ E N K A L E N D A R 9 10 . bogata nagrada.PEREWE .ako najde{: sram. nesre}a . BIBER . BOGATSTVO .ako rodi{: opasnost.zaguba.ako te bri~i: ozboruvawe. ostvaruvawe na `elba . veselba .ako igra{: te o~ekuva uspeh vo rabotata .radost. BEDA .neprijatni vesti. {teta .ako vidi{: kratkotrajna sre}a. BLIZNACI . berewe: strav. sre}a vo qubovta. BIK . taga . BISER . BLUDNICA . to~ewe: kratko voodu{evuvawe.ubivawe ili kolewe: }e izgubi{ dobar prijatel. BESEWE . gri`i. sre}a vo qubovta.ako te brka: neprijatnosti. BLUD .S O N O V N I K BARAKA . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K BESNEEWE (VIKAWE. bolest . BELEWE .VAROSUVAWE .

BOLKA .bo`i}en poklon: }e izraduva{ nekogo . BOI[TE .ako vidi{: nekoj }e te voznemiruva ako skr{i{: nesre}na qubov.}e se zaqubi{. bolest vo familijata.ako ~uvstvuva{: te o~ekuva radost.mala: siroma{tija.ako boi{.PEHAR . BOI .ako bide{ te{ko bolen: }e zapadne{ vo dolgovi.ako ja izbri~i{: olesnuvawe.so mrtovec: nesre}a .ako bide{: siroma{tija .sina: crni pret~uvstva `olta: }e ja ostvari{ zamislata .golema: nasledstvo.blagosostojba vo domot . BOMBARDIRAWE .ako gleda{: siroma{tija. zdravje . }e se spasi{ od beda.ako me{a{ boi: prijatelite }e te izneverat .so `ena: kavga . BOLNICA . BOSONOGI . BRADA .ako dojde{ vo bolnica: }e se oslobodi{ od te`ina .ako izleze{ od nea: opasnosta }e te zaobikoli.ako vidi{: neuspeh vo namerata.zabelena: `alost . poklon. te{kotii . BOSILOK . finansiski te{kotii ako u~estvuva{: kavga.vidi: OVEN BRAVA . BRADAVICI .so yverovi: }e ti propadne namerata .ako ja vidi{: te o~ekuva podobar `ivot . gubitok . kavga.neprijatni novosti. bolest ako ima{: nesre}ata te demne.ako si lesno bolen: ne podlegnuvaj na preodni gri`i . bolka . BOLNI^AR-KA .crna: `alost. blagosostojba.ako vidi{: ima{ dosta tajni neprijateli. BO@I] .S O N O V N I K smrt .ako pukne glasno: neo~ekuvan lo{ glas. nemir . BOS .na trn ili sli~no: bolest. opasnosta e vo blizina . obrasnata: gri`a.ako bega{: pari~na kriza. farba{: neprijatno iznenaduvawe.ako bara{: naprazno se trudi{ .ako ozdravi{: veselba. bolest . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 11 12 .nesre}a.ako mirisa{: napredok. BORAVALKA .bela: gri`a .crna: golemi izdatoci. ke otkrie{ nekakva tajna. BOCNUVAWE . opasnost.ako bere{: malo zaboluvawe . BOR .pomiruvawe so protivnikot. BOLEN .vo {uma: o~ekuvaj podobri denovi.ako posetuva{: `elbata }e ti se ispolni . radost. BRADOSANI LU\E .taga.ako S O N O V N I K bide{ ranet od bomba: zaguba . BOMBA . nesre}a. nemawe.ako bide{ kraj nego: trudot }e ti bide nagraden .bo`i}no drvo: }e ima{ drag gostin.ako si bolen da te posetat: }e dobie{ golema nagrada ili priznanie .ako frla{: deloven neuspeh .BOSONOG .ako pobedi{: }e ja izbegne{ opasnosta.neubava. }e gi nadmine{ te{kotiite.za mlado`enci: finansiski te{kotii.crvena: dobivka .bela: golema ~est .ako vidi{: nekoj ne ti posakuva dobro . te o~ekuvaat prepreki.ako kupuva{ boi: ne{to se re{ava za tebe .dobri vesti. gri`a.ako go neguva{: sre}a i radost .crvena: golemi izdatoci .}e se luti{ na nekogo.ako odi{: }e postane{ ugleden . BRAV . BOREWE . BOKAL .zelena: svadba ili kr{tevka . nevoqi . BOMNIERA-BOMBONI .ako vidi{: vnimavaj da ne bide{ ograben. BORBA .ako ima{: blagosostojba.

bolest.ako dogovara{: dobivka . belo: nesre}a. BR^KI .dobivka.@ENSKI . BRA^EN DRUGAR .ako vidi{ bremena `ena: te o~ekuvaat golemi neprijatnosti . neprijatni vesti.ako igra{: }e izjavi{ qubov .ako gi neguva{: radosna slu~ka na dofat. VAMPIR . polni: kontroliraj gi strastite. gri`i.fino.ako te davi: bolest. VAZNA .patuvawe. dobivka . ispolnuvawe na `elbite.ako go vidi{: familijarna sre}a.S O N O V N I K BRAK . pomalku {etaj.ubavi. BREMENOST .`ena ako sonuva deka e bremena: uspeh.ako sklopuva{: `elbata nema da ti se ispolni.ako go bakne{: }e bide bolen. kratkotrajna neprijatnost .DALGI . BREG (VODEN) . baknuvawe: te o~ekuva dolg `ivot . lutewe . zdravje neubavi.ZA BRANOSUVAWE . V E ^ E N K A L E N D A R 13 14 .ako se kara{ so nego: zaguba.ako go vidi{: iskrenite prijateli se vistinka retkost.ako vidi{: pazi se od ozboruvawe.ako padne{ vo nea: gi zaborava{ obrvskite.ako go izgubi{: }e ti umre nekoj prijatel .ako se vozi{ na nego: dobri vesti. radost . BRAT .ako vidi{: nesre}a.vo bura: opasnosta e nad tebe i V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K tvojot dom . {teta .na liceto: ne misli{ za starosni denovi. promena vo rabotata ili imotot. BRANA .merewe na vaga: promenliva sre}a. V VAGA .ako potonuva ili gori: zaguba. nesigurna qubov. BRKAWE .na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost .te ~ekaat `ivotni radosti. delovni uspesi vzaemno miluvawe.}e pomine{ preku nanesenite navredi. BUV .ako se brza{: sovesta ne ti e mirna.ako zboruva{ so nego: te o~ekuva dolg `ivot. VE\I .sre}ata ti e so kratok vek. sre}a.mal brod: skromna slu`ba . prijatni vesti. VASILI^ARI . BRANA ZA VODA .skr{ena: gubewe prijatelstvo.ako te bakne: }e bide{ bolen .obi~no: sre}a. nezadovolstvo .nekoj te ozboruva.ramen: uspeh. pove}e raboti.vo pristani{te: smrt vo familijata . BRA[NO .vidi: GONEWE BROD . VAR .ako gasne{ var: dobri vesti. dolg `ivot . lo{i slu~ki. VAROSUVAWE . kavga .ako go slu{ne{: bolest. BUTOVI . slabi: kavga vo familijata. tro{kovi . BRZAWE .ako go vidi{: nekoj }e te ograbi ili izla`e.{etawe pokraj breg: sre}ata ti e la`na. BRANOVI (VODENI) .prilikite ti se normaliziraat. smrten slu~aj vo blizina . podobruvawe na blagosostojbata . VALCER .strmen: taga.o{teten ili nasukan: }e dojde kraj na tvoite te{kotii i gri`i.ako ima{ (na ~eloto): }e zapadne{ vo nezgoda .vidi: KARNEVAL VDOVEC-VDOVICA . ima{ mnogu neostvareni `elbi. dobra vest . ven~avka.ako ja vidi{: iznenaduvawe. BRA^NO PATUVAWE .golem brod: nenadejna sre}a . `alost .drugi ako igraat: `alost.

~ovek obrasnat: bolest.}e bide{ izlo`en na neprijatni do`ivuvawa. sre}a.ako se veseli{: }e te snajde te{kotija. VODA .ako vidi{: sre}en brak.dlaboka: opasnost .dolgo }e `ivee{.ako nosi{ na glava: klevetewe . gri`i .so vdovecvdovica: }e ti se razboli sakanata . VILU[KA . VE^ERA .topla: bolest * za nekogo* prijatelstvo . radost .ladna: sre}a.ako pie{ crveno: smrt.te o~ekuva va`na rabota. VILA ZA SENO . brza promena. VINOVA LOZA -ne se me{aj vo tu|ite raboti.crno ubava idnina matno: gri`i. VETERNICA . mala dobivka. VLE^ALKI .ako bere{: gri`i .naskoro svr{ava~ka.ako bide{: zaguba.ako vika{ napomo{: neprijatni vesti.ako bide{ prisuten na veselba: bogato nasledstvo. mala dobivka .ako vidi{: sre}no doma}instvo .ako fati{: }e dojde{ vo opasnost.ako slu{ne{: nepotrebni tro{kovi. uspeh . VENTILATOR . VERVERI^KA . radost. dobar glas.ako bide{ povikan: rabotite ne ti se naj~esni.mom~e: sreken brak .vodopad: posle razo~aruvaweto }e postane{ pomuder. sre}ata te zaobikolila.bolniot }e ozdravi.VENI . VIKAWE . VIOR . ima{ glupavi protivnici. VINO . {teta. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K VIKENDI^KA . VETER . dobivka . VIDRA . neprijatni novosti.kratko patuvawe.ako sviri: }e dobie{ prazni vetuvawa.ako vika{ nekogo: bolest .ako slu{ne{: naskoro }e u~estvuva{ vo zabava.ako ~ita{: vremeto e pari. `alost . popameten i V E ^ E N K A L E N D A R 15 16 . kavga.vidi: YUNICA VIOLINA .ako go najde{ istureno: sre}a pri patuvawe .so devojka .so raspu{tenik-ca: neverna qubov.ako istura{: }e ismejuva{ nekogo {to te saka . VILA-SAMOVILA . siroma{tija.devojka ako sonuva venec: ima verna qubov. VENA . dobivka. VI[NI .ako pie{ belo vino: neo~ekuvana radost .ako vidi{: sre}ata ti e promenliva.naskoro radosni momenti.VRTLOG .neostvareni `elbi.sakaniot . VESLO .neprijatelite }e ti podvalat.S O N O V N I K VELOSIPED . VESNIK .ako vidi{: neo~ekuvana radost . VESTI . qubovna idila . opasnost.POVIKUVAWE . VNUK -VNUKA .ako ja lovi{: `enidba . prepreki . radost. VESELBA .na svoi noze: sre}a. VENEC .na tu|i noze: nekoj `elno te o~ekuva.ako jade{: nema da go dobie{ toa {to ti e veteno.odewe niz matna voda: te{kotiite }e gi nadmine{ odewe po povr{inata na vodata: za tebe ne postojat prepreki . kavga. bes. gri`i.ako preto~uva{: nesigurna idnina . VINO@ITO .na grob: nasledstvo . VERENIK-CA .ako plete{: avantura .so nea ako jade{: ti se zakanuva nesre}a ako ti padne: lutewe.ako dogovara{: za edni lo{ a za drugi dobar znak . nevoqa .odewe niz bistra voda: solzi .ako vidi{: sre}a.sre}a vo nesre}a. kaewe.ako vozi{: brzo }e stigne{ do sakanata cel.FITEL . VITEZ .od zlato: ubav `ivot .povedi smetka za svojot izgled.od cve}e: qubovni gri`i . VLAKNEST . VEN^AVKA .}e dobie{ qubovna ponuda. dobivka. VE[TERKA .bistra: sre}a.matna: pre~ki.

po`ar. VO[KI . nemir. razmisli pred odlukite.ako gi tepa{: opasnost.ako preminuva{ pe{ki: opasnost . VODEN (NAVODENET) . VOEN BEGALEC (DEZERTET) .vidi: GATA^KA.}e te snajde sram poradi kukavi~lak.kaj drug ako gi vidi{: napredok. VOLOVI .so la|a ili ~amec: bezgri`en `ivot.spregnati: sre}a vo brakot i qubovta slabi: oskudica.ako kupuva{: naskoro }e dobie{ priznanie.debeli: nabrzo sre}a .}e pati{ poradi ozboruvawe.vo obi~na kola: nezgodi.}e bide{ naditren. `alost .ako vidi{: rabotata }e ti napreduva ako mele{ vo nea: ozboruvawe. }e se najde{ vo visoko dru{tvo. VOL . VOZNA KARTA .te{kotii. sprotivstavuvawe so vlasta. VOJNIK .odi{ vo presret na `elbite. gri`i .po most: si gi izbegnal site prepreki. inaet. neprijatnosti. VODENICA .ako ja ubie{: }e go sovlada{ neprijatelot. VOZA^ . smrten slu~aj vo blizina.kratko patuvawe. lo{i vesti . VODOSKOK . VODA AKO PIE[ . bolest.ako te gonat: nekoj ti sprema zlo . bolest.ako go vidi{ ili ako S O N O V N I K razgovara{ so nego: dobar znak za se {to }e po~ne{. inaet.S O N O V N I K povnimatelen.sre}a vo qubovta. VOJSKA . inaet.golemo jato: propast.ako se prevrti{: nezgodno do`ivuvawe. VONBRA^NO DETE . VOJNA OPREMA .ako bide{: te o~ekuva naporna rabota . VOORU@EN DA BIDE[ . skapotija.kavga. VOZEWE . blagosostojba. VOSOK .ako bide{: nekoj }e te posramoti. prestanok na bedata .ako bide{: zgolemuvawe na familijata.na tvoj krov: }e bide{ ismejan . glad. VRANA .te la`at.matna: neraspolo`enie. VODENI^ARSKI KAMEN .ako letaat: prazni vetuvawa . VOJSKOVODEC . VOLCI . VODOPAD .kavga.ako vidi{: kavga. radost .}e ima{ kavga so `ena. veselba.smrtna opasnost.ako go vidi{: nesre}ata te demne. VOJUVAWE . semeen sostanok. uspeh vo biznisot .posle razo~aruvaweto postanuva{ pomuder i povnimatelen. VOL[EBNIK .ako slu{a{ zavivawe: }e te pritesne nesre}a . nesre}a.ako vidi{: lutewe. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 17 18 .ako gi pobedi{: na krajot ti ke triumfira{. {teta .topla: sud. }e pretrpi{ mala {teta .vo sve~ena: napredok vo slu`bata . ne se kolebaj vo namerite.nepredviden pat. radost. parni~ewe. dobivka .ako ima{: neprijatnosti od koi brzo }e se izvle~e{. VRA@ALKA.jato vo let: }e te snajde te{ka nevoqa. nezgoda.bistra: zdravje . `alost. kavga.ako kole{: nesre}a . prijatno do`ivuvawe . VOLNA . skapotija . VODENI^AR .ako bide{: uspe{nata rabota ti e najgolema nagrada .ako ja slu{ne{ da graka: }e vidi{ mrtovec. gnev.ako vidi{: ~uvaj se od kradci i qubovnici. VRAPCI . kavgi .blisku si do celta. dobivka.ako ~e{la{: nesoglasuvawe so okolinata. izmama . VOJNA . nervozi.ako gi otepuva{: bogatstvo.ako gi fa}a{: neo~ekuvana radosna sredba .

`enski: lo{o ti se pi{uva . izmama. makotrpna rabota.smrt . lo{i vesti ne~isti: bolest . radosni vesti . LENTA.ako sviri{: }e postane{ qubimec na okolinata . V E ^ E N K A L E N D A R 19 20 .izgasnat: nenadejna zaguba .za bra~nite: razdelba so solzi .prijatelot ne ti e iskren. VULKAN . sudewe.ako bide{: }e bide{ pokanet na bogata ve~era. GAJDA . VR[EWE .so nekakov natpis: sre}a. zaguba na kocka. GALIJA .te o~ekuvaat neprijatnosti.sre}a vo biznisot.prijatni qubovni ~asovi.uspeh. radost.ima{ golem neprijatel . razo~aruvawe iskr{ena: ne{to }e ti ukradat . svadba.ako nosi{: malku go ceni{ tu|iot trud .ako raboti: te o~ekuva golema promena. prijatno iznenaduvawe.nesre}a. VUJKO .ako ja slu{a{: taga poradi minatoto. VRVCA ZA ^EVLI .ako slu{a{: neo~ekuvana radosna vest.}e se obidat da te izmamat . VRVCA. ~esnost . GALEBI DA VIDI[ .ako vidi{: }e dobie{ poklon . S O N O V N I K G V E ^ E N K A L E N D A R GABI .ako nadletuva okolu ku}ata: ta`ni vesti.IZLO@BA .polna: imotot ti se zgolemuva . PANTLIKA . GITARA .iskinata: }e ima{ te{kotii vo biznisot. svadba. sam se la`e{ . VRENGIJA. VRATA . `alost.ako ti gata (gleda) ne veruvaj vo se {to ti se ka`uva. te{kotiite nemaat kraj.neplanirano patuvawe.ako vrze{ nekogo: kavga so sosedite.VR[IDBA -ako vidi{: uspeh vo biznisot.prazna: ti se zakanuva {teta.kavga vo semejstvoto. ozboruvawe. GALERIJA NA SLIKI . neverstvo tu|i da vidi{: qubovna avantura . gri`i . GENERAL .ako u~estvuva{ vo vr{eweto: slabo si nagraden za tvojot trud.ako go ispla{i{: }e otkrie{ ili spre~i{ kra`ba ili izmama.ako go slu{ne{: bidi odva`en vo nametnatata borba . GA]I . VRE]A .sre}na idnina. GIPS .ako izgubi{: {teta vo imotot.na dofat ti se golemi gri`i i te{kotii.novi qubovni vrski.ma{ki: skandal.ako go vidi{ da stoi: sre}a. VUJNA . bogatstvo . VRBA .ako vidi{: sre}a.za nebra~nite: sre}a vo qubovta. GEOGRAFSKA KARTA . GASENICI .S O N O V N I K VRAT .ako se~e{: te o~ekuvaat ta`ni denovi. VRZAN . `alost.vidi: BRANA VRETENO . naskoro sre}a.skinati: opasnost. GAJDAXIJA . GATA^KA .stegawe okolu vratot: `ivotot ti e vo opasnost.vidi: PE^URKI GAVRAN .neo~ekuvana veselba.vidi: VOJSKOVODEC GENITALNI ORGANI .otvorena: pazi se od kradci i silexii zatvorena: neraspolo`enie.

GLU[EC .(VRNE@) . `elbata nema da ti se ispolni.ako te gonat: {teta od ozboruvawe .na sebe: dobivka.neuspeh vo biznisot. GOLOMRAZICA .prazno: dolgo otsustvo nadvor od tatkovinata.ako slu{a{: }e pravi{ dobri dela. nepravedno somnevawe.ako bide{: golemi dava~ki . {teta. GLAVOBOLKA .ako gleda{: preodni gri`i. GOZBA .ako jade{: bolest. poni`uvawe.vadi: KAFANA GOTVA^ .zaguba poradi pregolema iskrenost. miraz. bolka . GNEZDO OD LASTOVI^KA . sram. siroma{tija.ako te gleda: nad tebe bdee nekoj svetec V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K za{titnik .ako ima{: ti pretstoi nezgoda .ako pa|a (vrne): preodna opasnost.mnogu gluvci: sram. GLADEN DA BIDE[: }e dobie{ na lotarija. GRAD . GOVEDA . bolest. GNOJ . poni`uvawe.sam da se gleda{ gol: `alost. GLISTI . bolest.debelo: sre}a vo familijata.ako sadi{: ne o~ekuvaj mnogu od bliskite.ako go zakole{: nesre}na qubov slabo: gri`a. nervoza. poni`uvawe. GONEWE . GOVOR . neraspolo`enie. }e bide{ po~esten .ako gradi{: dolgo patuvawe. nesre}a . V E ^ E N K A L E N D A R 21 22 . zaguba.da go simne{ od drvo: ven~avka.nesre}na qubov.ako gi tera{ na pa{a: bez rabota nema uspeh.izbri~ena: }e te snajde nesre}a . GNEZDO OD PTICI .te o~ekuva dolgo patuvawe.ako dr`i{: }e uspee{ da ja nametne{ tvojata voqa na drug. uspeh .so sakanata li~nost: zdravje.ako izbega{: neprijatnosti od koi }e se izvle~e{.so jajca: sre}en brak so mnogu deca .ako bere{: izbrzana odluka .ako gotvi{ vo golem sad: nesre}a.ako zima{ jajca od gnezdoto: }e stori{ nepravda . GNIDI .ako gotvi: plodna godina.}e se luti{.dolgotrajni neprijatnosti.so piliwa: dobivka . GLOBA . neprijatnost.ako vidi{: blagosostojba.ako bide{: sre}en `ivot so sakanata li~nost .ako pre~ekuva{: naskoro radosna slu~ka.vidi: KAZNA GLOBUS . GLASNIK . kavga . napredok .zlo }e te snajde.otse~ena: }e go izgubi{ prijatelot.za drugi }e napravi{ golema radost .}elava: {teta . dobivka .potstri`ena: zaguba . nesre}a.ako vidi{: prequba .ako go vidi{: te o~ekuva mnogu uspe{en biznis . GRAV .ako te fatat: {teta. gri`a. GOL .~uvaj se od kradci. izmama.S O N O V N I K GLAVA .ako se prepira{ so nego: nesloga vo brakot . GOSTILNICA . nezgodnost. GRADEWE .ako go gotvi{: slab biznis .ako vidi{: `alost. GLUV .ako vidi{: prijatni vesti. GLOG .ako bide{ na gozba: golema radost . {teta vo imotot. GLUMCI .}e bide{ zame{an vo nekakvo sudewe ili raspravija. GOVEDO .jad. GOTVEWE . lo{i vesti.obelena: golema ~est . pari~ni izdatoci. uspeh . patuvawe. polesna bolest.na drug: bolest.drug da bide gol: toj }e bide bolen. bolest . glad .KURIR . gri`i. nazaduvawe vo rabotata . GOTVA^KA . GORA ZELENA .ako vidi{ ili zboruva{ so nego: deloven uspeh.dobivka. GOSTI .RAZGOLEN .

nesre}a.ako slu{a{: nesre}na qubov. dobivka.ako sviri{: sre}a vo ku}ata ili naskoro svadba. nekoj }e te izmami. GROBI[TA . NERED .ako jade{: doma{ni pomiruvawa . blagosostojba . sre}ni denovi. GRAMOFON . nevin }e teosuduvaat .ako ja kube{: nekoj }e te iskoristi . taga . GRIBLO . zaguba. GUMNO . qubovni blagodeti. lo{i vesti. GRNEWE vidi: GU[KAWE GROB . te{kotija .zelen i golem: zdravje. ispolnuvawe `elba .ako bere{: neo~ekuvana razdelba. GROZJE . raspravija.{etawe po grobi{ta: lo{ brak.ako gleda{: dobivka. ispolnuvaqe na `elba zatrupuvawe: naskoro bolest.zaguba vo igra. METE@.}e gi sredi{ li~nite problemi.PIRAT. GU[TER . za nekogo: smrten slu~aj .ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden ako izgubi{ ne{to pa da go bara{: ne dozvoluvaj da si igraat so tebe. GRANATA . `alost. GRIZAWE . GUSAR .S O N O V N I K GRADI @ENSKI .nevoqa.vidi: BOMBA GRA[OK .rodna godina. GUSKI .ako vidi{: ja posakuvaat tvojata smrt.ako se gree{: bolest vo ku}ata.ako grakaat: prazni zborovi. GREEWE . GRB .ako vidi{: sre}na starost. }e dobie{ pomo{. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K GROM .ako sru{i{ dab: V E ^ E N K A L E N D A R 23 24 .ako bere{: }e go zgolemi{ imotot . solzi ako mele{: }e stekne{ novi poznanstva .ako vidi{ gu{av ~ovek: razo~aruvawe. sre}a vo brakot skriena qubov . GUSLA .ako kole{: veselba ako plivaat: novi qubovni avanturi . GROBAR .intimni vrski. vernost.so molwa (svetkavica): neo~ekuvano sre}na sredba.ako bide{: }e ima{ golema dobivka na sre}a . lo{ glas. dolgovi . neraspolo`enie.ako sadi{: napredok vo doma}instvoto.neprijatni vesti.ako kopa{: svadba.skrienite neprijateli ti spremaat stapica. GRMU[KA .ako go slu{a{: te ozboruvaat. GU@VA.bidi pretpazliv vo golemite raboti. }e te ozboruvaat divi guski: mala zaguba.GREBLO .vidi: KASAWE GRLICI . `alost. prepreki. GU[A .}e stekne{ golem ugled vo svojata okolina.ako jade{: jad. D DAB .ako jade{: }e ima{ pove}e qubovnici.otvoren: smrt vo familijata ako bide{ vo grob: svadba vo okolinata ili qubovna avantura. `ensko dru{tvo . dolg `ivot. zdravje. GRBAV .RAZBOJNIK .}e padne{ vo nemilost.ako letaat: dobivka.ako bide{ vo gu`va: kavga.ako bide{ gu{av: si zapo~nal dobra rabota.ako vidi{: qubovni problemi. GUBEWE .BEZEQE . GROBNICA . GRMOTEVICI .vidi: CICKI GRADILI[TE .ako go vidi{: pripazi na svoeto odnesuvawe .

qubovni pobedi. nesre}a.pazi se od sitni kra`bi. ozboruvawe . DANO^NIK neprijatna sredba. DADILKA .ako najde{: radosna vest . DEVER . iznenadna bolest .ako bide{: prinova vo ku}ata.ako ima{: }e strada{ poradi tvojata dobrina .drugi ako se davat (zadavuvaat): pobeda nad protivnikot. S O N O V N I K DEVOJKA .ako go hrani{: doma{ni gri`i .ako ti dadat ( ako dobie{) ne{to: ne si zadovolen od tvojata polo`ba. ra|awe.ako si igra{ so deca: sre}a vo brakot .}e umre tvojot za{titnik.na sre}a: te o~ekuva sre}a vo bra~nite i vonbra~nite vrski .svojot dedo: }e ima{ dolg `ivot.sram.ako si zadaven: golemi te{kotii i neizvesnosti ti pretstojat.ako go ima{ vo kafez: pojak si od tvoite protivnici. DIVOKOZA .debelo dete: }e ima{ mnogu deca . DVORI[TE . DAVAWE .ako lovi{: mala qubovna avantura * za nekogo: nesre}a .ako izgubi{: prijatelot ti e vo beda.obi~na: sre}a vo qubovta i brakot .ako ima{ so nekogo ili ako gleda{: }e dojde{ vo `ivotna opasnost. DELFIN . mlada.ako dava{ na nekogo ne{to: prijatno iznenaduvawe . `alost. sudewe.ako go gleda{: uspeh vo biznisot. no }e se izvle~e{ so golemi te{kotii. zatoa razmisli pred da odlu~i{.ako si igra: sre}a. razdor pome|u prijateli.ma` ako vidi{: }e postane{ mrzliv .ako go vidi{: `elbata nema da ti se ispolni .ako ti dadat ne{to: ne si zadovolen od svojata polo`ba. DETELINKA . DAVEWE .dabova {uma: }e postane{ bogat. prokletstvo.ZAMOK .vidi ^AD DIWA . ~esna: sre}a .ako go vidi{: }e izgubi{ dobar prijatel ti ako se davi{: nema da uspee{ vo zamislata. DASKI . pi{uva{ ili razgovara{ za datum: }e se slu~i ne{to mnogu va`no.nade`ta }e ti se ispolni.ako vidi{: pazi se od somnitelni lu|e. kavga.ti ako si debel: siroma{tija.ako ~ita{.so ~etiri lista: mnogu si samouveren. DETEKTIV . DOBIVKA . DEDO . opasnost.zdravo dete: op{t uspeh . DIM .debela `ena ako vidi{: sosedite te ozboruvaat . }e te fatat na "delo". nevoqi sira~e: sre}ata ti se nasmevnuva .mnogu deca: gri`i. napredok vo slu`bata. nesre}a .vidi: PODAROK DATUM .KALE .ako ja bakne{: naskoro sre}a i na jave ako pla~e: }e bide{ izneveren . doma{en mir .qubovni do`ivuvawa so devica: beda.S O N O V N I K smrten slu~aj vo oklinata . DEZERTER .bolno dete: nesoglasuvawe vo domot.neprijatnosti vo ku}ata. DENICA (yvezda) .}e te snajde sram poradi kukavi~lak. DAR .vidi: [TICI DVOBOJ . }e gi sovlada{ preprekite.ako go ~isti{: kavga. DEBEL . DIJAMANT .pove}e vnimatelnost vo qubovta.ako bide{ vo nego: sre}a.ako vidi{: patuvawe . DVOREC .ako dobie{ dete: ima{ dobri prijateli . siroma{tija. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 25 26 . DIVE^ . }e te naditrat prijatelite .tu|o dete: |avol.ubava. DETE . beda. DAVENIK .

za bra~nite: blagosostojba. {teta. DO^EK .zdrav: o~ekuvaj dragi gosti . \ON . DU]AN .ako ja vidi{: ti se zakanuva nesre}a . DODVORUVAWE .}e slu{ne{ neprijatni vesti.ako jade{ so nego: nepriliki na dofat .neuspeh.naskoro nema da ti bide se najdobro.navrnat: bolest.ako mu se dopa|a{ na nekogo: sre}a vo qubovta.mala dobivka na lotarija * za nekogo *lo{ znak.ako bere{: bogatstvo .vidi: BARABAN DOBROTVORSTVO . nevoqa. DOGOVOR . bolest . DUWA .ako gleda{ kako vrne: dobivka .naredeni.skinat: selidba. opasnost.dlaboka: bolest . nemir. maki.neostvareni `elbi. DURBIN .ako ja kopa{: zapa|a{ vo dolgovi .FLERTUVAWE . DOEWE .ako gi ispla}a{: bolest. kavga .nade`ite poleka ti se ostvaruvaat. DOMAR .da gazi{ po nego: lutewe.vidi: PRE^EK DRVA .niz ku}a: sre}a . \ \AVOL . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 27 28 .(ne~isti sili): ti predstoi te{ka borba.ako igra{: po malku la`e{.nadvor: dobivka.ako go vidi{: }e te izla`at lo{i lu|e. DROGA . strav .ako go brka{ |avolot: sre}a . DUVLO .ako se~e{ ili cepi{: te o~ekuva naporna rabota. DO@D .ako go izgubi{: neverstvo. nakubi~eni: bogatstvo . DOVERITEL .}e sretne{ neprijatelski raspolo`ena li~nost. kleveti. sre}a.vidi: KATRAN DRUGAR . zaguba . `alost. DOKUMENTI .ako dogovara{ ne{to: }e te naditrat ako ne bide{ dovolno vnimatelen. DU[EK . izmama. DOLGOVI .silen oblak: {teta. DOPA\AWE . nasledstvo .ako bega{ od nego: lo{o }e pomine{ ako te fati a }e se izvle~e{ ako ne te fati lesno ako bega{: za tebe nema opasnosti.ti pretstoi gospodstvo. DOMINO . \ERDAN . \UBRE .ako jade{: mnogumina ti zaviduvaat . ispolnuvawe na `elbite .ako go sretne{: neo~ekuvana slu~ka .PRODAVNICA .za nema`enite i ne`enetite: naskoro brak .ako gi sreduva{: nasledstvo.ako vidi{: te o~ekuva taga.ako ni`e{: veselba.S O N O V N I K DOBO[ .ako napravi{ na nekogo: najposle }e stori{ ne{to i za tvoja blagosostojba . DUPKA .ako S O N O V N I K sonuva{ umren drugar: }e slu{ne{ va`ni novosti.ako go skine{: razdelba. DOLINA .plitka: {teta vo imotot. DOMATI . kolebawe.skriena qubov.ako padne{ vo nea: kavga.tebe ako ti pravat: }e ja sretne{ li~nosta koja }e ti bide `ivoten potpira~. tro{kovi. bolest. DOILKA .}e te pritisnat dolgovi. DUHOVI .rastureni: raspravija. lo{i momenti .ako pravi{ dolgovi: }e `ivee{ od tu|a pot .

ako vidi{: dobri vesti . ESEN . @ABA .mala `aba: sre}a . @ELEZNI^AR .dobra `enidba. \UBRI[TE .iskinati edra: }e zapadne{ vo nezgodi.`ar so ~ist plamen: pari. qubomora . @AR. pari.S O N O V N I K \UBRE ZA NIVA .ako go rastura{ po nivata: trudot }e ti se isplati. EKSPRESNO PISMO .ako vidi{: pobrzaj so zapo~natata rabota. E@ .naskoro }e se oslobodi{ od gri`ite. EDRA .}e dobie{ poklon od draga li~nost. EDRILICA . ako bide{ na`alen: na jave }e se raduva{.ako vidi{: }e ima{ uspe{na rabota . neo~ekuvana sre}a. sre}a.ako go nosi{ na niva: imotot ti se zgolemuva .dobivka.zadovolena: }e stekne{ novi prijateli nezadovolena: }e ima{ golemi te{kotii i gri`i.`alost vo ku}ata. qubomora. ELENSKI ROGOVI . blagosostojba. ISKRI .ako ja vidi{ vo bara: izmama . ENGLEZ . radost . @ E EVREIN . @BUN .ako se vozi{: neo~ekuvan neprijaten glas.matno: }e ima{ qubovni maki. taga .sre}ata ti e so kratok vek.ako tr~a: brz uspeh.ako go ubie{: tivka `alost. ELKA. EZERO .vesela idnina.malo kup~e |ubre: bidi po{tedliv . bogatstvo. sre}a . @ELEZNICA . ESKIM .ako go vidi{: }e te snajde oskudica . @ELBA .pove}e `abi vo bara: sre}a vo rabotata.golema: taga.dobar biznis. @ALNA VRBA .ako vidi{: napredok vo rabotata. ma`a~ka. EKSPLOZIJA .opasnosta te demne.polno so ribi: blagosostojba *za nekogo* qubovni jadovi razbraneto: uspeh na site poliwa. dosaduvawe.tagata ne mo`e{ da ja izbegne{. neprijatna poseta . gri`a.naprazno se nadeva{. \UR\EVNIK .vidi: GRMU[KA @DREBE . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 29 30 .dobro razmisli pred akcijata. `alost.ako ja otepa{: }e pretrpi{ {teta. ELEN .vo {uma: golem deloven uspeh.so golemi rogovi: lutewe . ELA . @ALOST .ako `ali{. S O N O V N I K ERGELA . patuvawe.ako slu{ne{: golemi novosti .sakanata li~nost te la`e. EKSPEDICIJA .te mami qubonicata-qubovnikot.prijatno do`ivuvawe.qubovta }e ti izladi .ako bara{ ne{to po nego: blagosostojba.bistro: golemo raspolo`enie . @ELADI . deloven uspeh.prijatelot te la`e. @ED .ako slu{ne{ krekawe: dobri vesti .

ako ja tepa{: nevoqa.raspu{tenica: }e ja izgubi{ ~esta otmena: ~est. bolest .neubavi.ako te baknuva: }e se razboli{ .}e dobie{ nepovolna slu`ba ili rabota. neuspeh.ako see{: ne se nadeva{ naprazno .ako go vr{i{: zapo~natata rabota sre}no }e ja zavr{i{. ozboruvawe . dobivka vo ku}ata . @OLTA BOJA . prijatna poseta. dale~en pat.blagosostojba @IVOTNI (DIVI) .ako dojde{ vo nea: poslu{aj gi sovetite od prijatelite .svojata `ena ako ja vidi{: ispolnuvawe na mnogu `elbi . ne ti e verna . zdravje ako ima{ ve{ta~ki: nekoj }e te izmami .ako stava{: }e ja izgubi{ slobodata (svadba).namali gi tvoite barawa.nenadejna sredba. uspeh vo rabotata . rasipani: bolest.mlada: sre}a. ZABORAV .ako se dodvoruva{: }e te izmamat . @ELKA . }e bide bolna.yverovi ili drugi `ivotni ako vijat. @EGA .qubovta ne ti se vra}a so ista merka. neuspeh .ako gi poprava{: }e ti trgne kon podobro .polno so klasje: blagosostojba . ZAVIVAWE .ako skr{i{ zab: lutewe. bolest . @ENEWE . @ENSKA OBLEKA NA MA@ . ~uvaj se od qubomora.ako na son ti umre: kavga vo ku}ata. @ITO .ako bide{: nekoj ja o~ekuva tvojata pomo{. smrt vo familijata .ako se tepate zaedno: kavga vo ku}ata .so nepoznata: bolest.prazno klasje: zaguba. @ETVA . gri`i.zlatni: bogatstvo ako ti porasnat novi: golema korist. ZABOBOLKA . Z ZABAVA .lutewe.S O N O V N I K @ELEZNI^KA PRUGA .ako baknuva{: dobivka . siroma{tija.ako ja izbegne{: pravdata e spora no dosti`na.ako ima{: progonstvo.gola: {teta od lagi.ako prisustvuva{ na zabava: smrten slu~aj vo okolinata. @E[TINA.ako ima{ beli. ZAVOJ . zavivaat ili revat.ako go `nee{-kosi{: sre}a.zeleno `ito: S O N O V N I K radosna slu~ka . ZABI . @IVOTNI (DOMA[NI) . ispolnuvawe na intimnite `elbi . rikaat: }e te snajde taga. qubomora. @ENA .stara: nesre}a. taga . ubavi: zdravje. @IVOTNA OPASNOST . ugled . sram.ako gazi{ po zeleno `ito: }e se jadosuva{. radost vo ku}ata zrelo `ito: neprijatna slu~ka .vidi: @ELADI @IRANT .so poznata li~nost: te o~ekuva sre}en `ivot vo brakot. nekoj blizok "}e te grizne za srce". bolest.ako ti ispa|aat zabi: nesre}a.ako gi mie{: za drug se trudi{. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 31 32 . nekoj saka da dojde do tvojot imot.vidi: DIVE^ @IR . pazi se od gluposti .ako izvadi{ zab: }e gi prekine{ vrskite so nesakanata li~nost . neprijatnosti.ako zaboravi{ ne{to na son: zaguba.{teta.

beda .ako vidi{ zakopan: sre}a.ako go vidi{: }e bide{ obzemen od strav . nesre}ata ti e zad petite . ostani nepokolebliv vo svoite nameri . ZALO@UVAWE .bolest.ako primi{: ne odgovara{ dovolno na dadenite obvrski. ZADAVEN .ako vidi{: bolest. ZAKOPAN . ZAEM .tatko ili rodnina: smrt vo familijata . ZELKI . S O N O V N I K ZAMOK .ako go vidi{: }e se kara{ so nekogo.idninata ti se nasmevnuva.ako vidi{: `alost .stranski jazik: }e se izraduva{ na dale~en gostin.ako bere{: prijatelstvo.ako kopa{: nekogo }e pogrebe{. ZEQE .ako primi{ vo zalog: radoznalosta }e ti {teti. ZELENA BOJA .ako bide{: drugi }e se gri`at za tebe . ZAQUBENI . ZALIV . ZEMJOTRES .bolest. zdravje. neprijatnosti . ZAJAK .ako bide{: naskoro }e ima{ malo razo~aruvawe. ZAQUBEN .ako go vadi{ od {i{e(ako go otvora{): prijatno iznenaduvawe.ako jade{: razdelba so prijatel-ka.ako te pu{tat od zatvor: }e se spasi{ od siroma{tijata.na mese~inata: nekoj }e te okleveti. razgovor vo "~etiri o~i".vidi: DVOREC ZANAET^IJA . ZELENIKA .so prijatel-ka: }e pretrpi{ {teta.ako ora{: dobivka.tvojot trud }e dojde do izraz. zaguba na prijatel.ako vidi{ zaginat prijatel: nesre}a na pragot.ako go ubie{: mala nesre}a na patot . ZATVOR . ZEJTIN . dolg `ivot.nepoznato lice: }e ima{ neprijatnosti. nesre}a .ako go slu{a{: novi vesti. ZBORUVAWE . * za nekogo: dobar brak .so qubovnik-ca: naskoro sredba so draga li~nost.ako vidi{: }e u`iva{ vo zabraneta qubov.dobivka. sre}a vo brakot. ZAKOPUVAWE NE[TO .na sonceto: zaguba. bolest. ZAROBENIK .{teta vo biznisot.ako vidi{: }e te izmamat. rodna godina.ako bide{: ti pretstojat golemi te{kotii i neizvesnost. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 33 34 . ZASEDA . ZAMERKA .ako do`ivee{: opasnost. radost .ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat po sre}ni denovi.pitom zajak ako vidi{: ~uvaj se od la`ni prijateli.ako si zatvoren: zaguba. zaguba poradi izmama.ne{to svoe: ne si daleku od siroma{tija .ako stava{ za kisela zelka: kavga vo ku}ata . ZASAKUVAWE .`iv zakopan ako bide{: ti pretstoi opasnost za zatvor . ZAGINAT . ZATEMNUVAWE . zaguba.ako rila{: }e do`ivee{ golema radost .ako u~estvuva{ vo zagovor: `alost.div zajak ako fati{: sre}ata ti e na dofat na racete. ZDOLNI[TE (@ENSKO) . ZET . ZATVORA^ .ako sadi{: bezgri`en `ivot .ako jade{: `elbata }e ti se ostvari. ZEMJA .(za {i{iwa) ako go vidi{: }e dobie{ poklon . predbra~ni razgovori . neprijatno do`ivuvawe. gri`i.se bli`i kraj na tvoite nedava~ki.ako dade{: se zgolemuva krugot na tvoite neprijateli .sre}a vo qubovta. sud. gri`i.ako otkrie{ zagovor: }e bide{ pofalen za trudot .S O N O V N I K ZAGOVOR . neizvesni denovi .tu|o: brakolomstvo .

yvezdi zad oblaci koga ne se gledaat site: `alost . ZNACI NA NEBO .ako skokne{ od yid: vesela idnina . YVONO CRKVENO . ZLOSTORSTVO .ako gleda{: preselba. bolest.sam da yida{: brz uspeh. promeni kon podobro. a ponekoga{ i smrt.ako se sru{i: nesre}a .ako se vee: opasnosta e pominata nerazvieno: priberi snaga za novi napori . ZIMNICA . raspravija ako padne{ od yid: nekoj }e te issmee . sud.ako najde{ sinxir~e ili prsten zlaten: svr{uva~ka. ZLATO .mnogu yvezdi: golemo nasledstvo .ako priprema{: premnogu {tedi{. prinova (`ensko dete). gri`i.ako vidi{: }e se smiri{ so protivnicite . }e bide{ nakleveten .ako se {eta{ po yidot: }e gi sovlada{ pre~kite vo rabotata. YID . YVEZDI . YVERKI (YVEROVI) BELI .svadba vo blizina .jasno yvezdeno nebo: radost .ako broi{.ako ja ubie{: }e gi pobedi{ neprijatelite. zagubi. YIDAWE KU]A .ako vidi{: siroma{tija. neprijatno poznanstvo.golema: ima{ golem neprijatel. YUNICA (VINO@ITO) . ZUMBUL .pove}e razvioreni znamiwa: veselba .ako gi napa|a{ zmiite: opasnost.ako vidi{: }e te izmamat. golema opasnost .so golemi studovi: neprijatnosti.nade`ta }e ti se ispolni.ako slu{ne{: }e doznae{ novosti.ako najde{ (mnogu): `alost.ako se ka~uva{ na yid: pazi se od kavga. ZLATNO SINXIR^E (LAN^E) .ako izgubi{: te la`e nekoj blizok. nesre}no nasledstvo .LAMJA . vijat: taga. YVEZDA DENICA .ako otkopuva{: naprazno ja o~ekuva{ sre}ata .ako te kasne: bolest. da prodava{: }e izgubi{ sakana li~nost .me~tae{ za dale~no patuvawe.ako stori{: }e padne{ vo nemilost kaj pretpostavenite. zaguba mala: }e se luti{ na nekogo . lutewe.}e pretrpi{ {teta poradi nevnimanie.crno zname na ku}a: nabrzo nevoqi.ako nosi{ zname: }e dojde{ do ugled i po~esti .uspesi vo rabotata.ako rikaat.golema radost.}e se najde{ vo veselo dru{tvo.vidi: KAMBANA YVON^E .ako vidi{ yvezda kako pa|a: nenadejna sre}a. YIDAR .taga. ZMEJ .}e se slu~i nekakva nesre}a. smrt . uspeh na site poliwa pa i vo qubovta . I V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 35 36 . kavga so doma{nite. S O N O V N I K Y YVEZDA SO OPA[ .neuspeh.S O N O V N I K ZIMA . dolg `ivot. ZOOLO[KA GRADINA . ZNAME . ZMIJA .na ku}ata: te o~ekuva slava . YVEROVI . ZOB .

bister: golema radost. IZBEGNUVAWE NEKOGO .ako ja zaka~i{ na yid: ~est.ima{ dosta neprijateli.zaboluvawe vo ku}ata.ako vdenuva{: }e bide{ vo nezgodna polo`ba .ako kupuva{: gri`i .beda.maten: propadnata nade`.~ove~ki da vidi{: lo{i lu|e ja o~ekuvaat tvojata propast (za nekogo: dobar znak) .ako se bocne{: sovesta ne ti e mirna . }e ti poka`at ~est.ako bara{ ne{to izgubeno: ne dozvoluvaj drugi da si igraat so tebe. namali gi barawata. sre}a .}e dobie{ dobar glas.od nekogo: bidi po hrabar i po energi~en. dobro zdravje presu{en: nesre}a. IGRAWE .ako zgazi{: omraza. IZBRKAN .ako go vidi{: nenadejna pomo{.drugi ako igraat: tie }e imaat zaguba.BARDAK . ISPRA]AWE . qubomoren si .ako nasledi{: sre}na `ena~ka-ma`a~ka .zagubi vo rabotata.ako ismevaat nekogo: }e ima{ neprijatnosti.ako ja razgleduva{: skromnosta te vodi kon uspeh.ako izgubi{: razdelba so sakana li~nost .ako ispla}a{ nekogo: kavga so prijateli. IZGUBENO . IKONA . bolest ako pie{ od izvor: iskoristi ja dadenata {ansa. dobivka. nevoqa . la`na nade`.ako kupi{: rasipni{tvoto te vodi vo propast .ako najde{: lo{i vesti . IZVOR . INDIJANEC . ne gi razbira{ tu|ite maki. gri`a. IZLOG . naporna rabota .ti ako izmami{ nekogo: te ozboruvaat.ako te izmamat: bidi povnimatelen i porazbran .ako igra{: nesre}a. ISPIT . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 37 38 .nezgodna sredba.ako go prodava{: nekoj te potkradnuva. S O N O V N I K IZMAMA .ti ako iznenadi{ nekogo: ispolnuvawe na intimnite `elbi.}e ima{ golemi zagubi vo raboteweto. IGRA^KI . zaguba.ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden .S O N O V N I K IBRIK . nesre}a.TANCUVAWE .ako vidi{: lutewe. IGLA . IZOBILIE SO NE[TO .ako {ie{ so igla: neprijatnosti.trudot }e ti bide krunisan so uspeh.ostavi gi povicite od prijatelite. INVENTAR . IZLO@BA . `al. INSEKTI . IZLET . ISMEJUVAWE . ISPOVED . otka~uva{: smrt vo ku}ata.}e zapadne{ vo kriza poradi neuspeh vo rabotata. oskudica.ako ja simnuva{. oskudica. IMOT .te o~ekuvaat opasni avanturi. IZNENADUVAWE . IGRA NA SRE]A . smrten slu~aj . siroma{tija. ISKINAT . INVALID .ako si prisuten kade {to se igra: bogato nasledstvo.ako go izgubi{: }e dobie{ lo{i vesti . vojna.IZGONET .ako ispra}a{ nekogo: skromnata `elba }e ti bide ostvarena.ako bide{: poni`uvawe. sre}en brak .ako gubi{: bogatstvo.ako dobiva{: siroma{tija . qubovna avantura. ISPLATA .ako bide{ iznenaden: mala {teta poradi kavga .ako ja skr{i{: `alost pove}e igli: golema kavga .ako vidi{: prinova vo ku}ata ili kr{tevka. IZMET .

JAZOVEC . JAREBICI .ako priprema{: oskudica . JADICA .ako jade{ zreli: }e u`iva{ vo qubovta. JAREM . JASLI .ako jade{: ozboruvawe .ako go preskokne{: }e dojde{ do celta . zaguba.ako jade{ vo dru{tvo: svadba.ako bere{: radost.dobro jadewe: vleguva{ vo "pomirni vodi" . golemi te{kotii. `alost. skapani: golema zaguba .ako pase: }e se sretne{ so protivnikot .ako vidi{: ozboruvawe. prijatni ~asovi .ako fa}a{: povolni vesti.nabrzo }e ima{ denovi ispolneti so zadovolstvo.ako sobira{: }e ima{ dobra rabota .lo{o jadewe: te o~ekuvaat neprijatnosti .ako dava{ na nekogo: blagosostojba .sram. qubovna sre}a.ako gleda{: polesna bolest. intrigi . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K JADEWE . dobivka. JARBOL . JAVAWE KOW .ako boi{: pre~ki vo rabotata . te{kotiite doa|aat ako go vidi{: uspe{no }e ja izvr{i{ zada~ata ako kopa{: qubovni pre~ki.ako vadi{ (kopa{): posle golemiot trud te o~ekuva blagosostojba. ma`a~ka. radost . oskudica. veselba.golema dobivka.vidi: DUVLO JAZIK .ako padne{ vo nego: vnimavaj.ako jade{: veridba. odberi go patot po koj }e odi{.ITALIJA . V E ^ E N K A L E N D A R 39 40 . gri`i. JAGODI . JA@E .golemi gri`i.ako jade{: kavga vo ku}ata.skr{en: kavga vo brakot. JAZBINA . JAGNE .ako najde{: }e dobie{ ~esen bra~en drugar. }e dobie{ prijatni vesti . deloven uspeh .ispraven: sre}en brak .prazni: nekoj }e ti ostane dol`en.S O N O V N I K ITALIJANEC . pripazi na sebe. so podmituvawe nema da uspee{.ako gi vidi{ na drvo: }e se pro{iri krugot na tvoite prijateli.ako jade{ sam: zdravje . neprijatnosti ako kupuva{: blagosostojba vo ku}ata . solzi .ako zakole{: ne se voobrazuvaj .ako prinesuva{ na masa: {teta .ako gori: pazi se od zaseda . J JASIKA . lutewe.zaokru`en si so sre}a. JAREC . bidi strpliv.vidi: KOW JAVNA KU]A . bogatstvo ako jade{ `e{ko jadewe: pe~albarewe. jad .ako jade{ zeleni: gri`i. dolg `ivot . JAZ .yida{ kuli vo vozduh. JAGULA .steblo vo cvet: sre}a.polni: dobivka.ako te spobrka: kavga so pretpostaveniot. JAGLEN . nasledstvo.ako vadi{ od gnezdo: ven~avka so vdovecca .truli.od tvojata rabota nema{ mnogu korist. sram. `ena~ka.ako se kasne{ za jazikot: smrten slu~aj.ako kr{i{: ozboruvawe.ako vidi{: kratkotrajno zadovolstvo . sudewe . poni`uvawe. JABOLKA.steblo bez plodovi: bolest .ako lo`i{: }e izvr{i{ dobri raboti . JAJCA .rasipani: bolest.nekoj }e ti podvali.ako vidi{: kavga.

razo~aranost.ti ako yvoni{: smrten slu~aj.ako gleda{ kavga: ozboruvawe . KAMBANA . JORGOVAN . KADA .ako izleze{ od kalta: }e se zagri`i{ za svojata idnina no }e se izvle~e{.ako vidi{: si postanal-a voobrazen . KAJSII . gri`i .vidi: LILJA^E JUNAK.ako go vidi{: }e dojde{ do nekakvo imot~e.ako raboti{ vo nego: nema da bide{ nagraden spored trudot {to go vlo`uva{. kra`ba. kavga.{teta poradi nevnimanie.}e te povikaat na gozba (sofra) ili nekakva sve~enost. JATAK .zadovolstva.so li~nost od sprotiven pol: }e se zaqubi{ . familijarna sre}a .kavga vo brak: novo prijatelstvo. zaguba. ozboruvawe.prijatelot ne ti e iskren. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 41 42 . KAL . JUNEC . zgolemuvawe na imotot . KAZAN .ako leta: pobrzaj so zapo~natata rabota.dolgo patuvawe. dobar po~etok za se . KAMENOLOM (MAJDAN) . nesigurnost .uspe{no rabotewe. neotvareni `elbi. KAMBANARIJA .zaboluvawe. JAHTA .ako se simnuva{ (slegnuva{): }e pretrpi{ neuspeh.ne rizikuvaj vo rabotata. sram. qubovni ozboruvawa.}e sklopi{ korisno poznanstvo. smrt. KAJMAK -PUTER .ako vidi{: }e go smeni{ na~inot na `ivot.}e izgubi{ dobar prijatel. bidi vnimatelen. JORGAN .ako pravi{: miren `ivot . `alost.si zapadnal vo lo{o dru{tvo.opasnosta e vo blizina. JUNA[TVO . pazi se od la`ni svetci.ako slu{ne{: dobri vesti. KALU\ER . JATAGAN (ANXAR) . nevoqa. nevoqi.MAST. JASTREB . gri`i. mala {teta.ako vidi{: sredba so qubenata li~nost ako go mirisa{: u`ivawe vo qubovta .taga. zavist. KAMELIJA (CVE]E) .polna so voda: ima{ sopernik vo qubovta prazna: ti si "gazda" vo ku}ata .vidi: GOVEDO K KAVGA .}e ima{ rabota so sud.ako gazi{ te{ko: }e ima{ borba za opstanok. KAKTUS .nesre}na qubov.}e ima{ rabota so sud. KAJGANA . bolest. neraspolo`enie . S O N O V N I K KAZANXIJA bolest. malodu{nost . KAZNA . blagosostojba.ako se kape{ vo nea: spremen si za neverstvo.kavga pome|u `eni: }e napravi{ nesvatliva gre{ka.ako kazni{ nekogo: sovesta ne ti e mirna.so prijatel: nekoj }e ti nanese te{ka bolka. gri`i. nepriliki na rabota.S O N O V N I K JASMIN . kavga so pretpostaven. neprijatnosti. KALU\ERKA . JATO PTICI . KAZNEN DOM . nema se' da ti odi od raka.ako jade{: za okolinata si somnitelen.ako bere{: sre}en brak.ako se ka~uva{ na nea: delumno ostvaruvawe na `elbite . KALENDAR .

iznenaduvawe.ako igra{: lutewe.site prepreki uspe{no }e gi sovlada{.bolest.}e se najde{ vo lo{o dru{tvo. KAPELA .ako ja vari{ ili pie{: ozdravuvawe. KAPA . KAMP. opasnosta te demne . KARTI .ako bere{: nekoj mnogu te saka .radost. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 43 44 .ako go vidi{: kavga so rodnini . KASARNA . navreda. patuvawe. KARNEVAL . TABOR . KANDILO .ako go vidi{: }e ima{ prijatni momenti .}e najde{ iskren prijatel.ako go vidi{: ti spremaat mamka ako pee: }e go pro{iri{ krugot na prijateli.ako ja izgubi{: nekoj ti e veren . KARPA .ako vidi{: }e dojde{ vo oskudica . LOGOR. KAMILA .ako ti dade meso: }e postane{ surov i nemilosrden ako bide{ mesar: `alost. KANCELARIJA .ako bere{ ili kupuva{: bolest vo ku}ata .ako vidi{: bolest . S O N O V N I K KAPEWE .vidi: PORTA KAPUT .so ogin: }e dobie{ dobra rabota.ako vidi{: mala dobivka . KARAVAN . zadovolstvo. slu`bata ti e mnogu nesigurna. KAMIN (OGNI[TE) . pofalba na rabota .ako oblekuva{ kostim za kapewe: kraj na qubovta ako vidi{ ili kupuva{ kostim za kapewe: neprijatna sredba. zaguba.dolgotrajnoto trpenie }e ti donese uspeh.so obleka: mo`nost da nasledi{ nekogo . KASAP .ako vidi{: bolest.vo dru{tvo: zakana od po`ar .od ku~e: {teta. nesigurnost.ako pali{: prijatni ~asovi.vo matna voda: zaguba na drago lice . KASAWE . sram ako te kam{ikuvaat: * ako te boli * }e bide{ bolen * ako ne te boli* golem deloven uspeh ako kam{ikuva{ nekogo: slegni malku podole mnogu se diga{.ako kole: }e se najde{ vo golemi neprijatnosti .ako gi sobira{: doa|aat sitni neprijatnosti i kavgi. KAWON . neprijatni do`ivuvawa. KAMILICA .na voden breg: nema da uspee{ bez tu|a pomo{.ako si vo nego: nemir. podobruvawe. siroma{tija. KAM[IK . dolgovi. qubovni intrigi.ako jade{: }e dobie{ neprijaten bra~en partner .polna so pari: bogatstvo . KARANFIL .ako te kasne quboven partner: nekoj te mrazi.sam: tvojata snaga }e dojde do izraz .ako gleda{ drugi da igraat: ne~esno }e dojde{ do zarabotuva~ka. va`ni vesti.ednogrba: `ivotot ti e bez radost dvogrba: naskoro }e ima{ te{ki ~asovi . si postanal lesnoveren .vo bistra voda: zdravje napredok . somni~avost. KAPINI .ako vidi{: razo~aruvawe.gri`i.ako kapardisa{ ne{to: ne se izlo`uvaj na nepotreben rizik.prazna: nevoqi.taga. KASA .ako najde{: neo~ekuvana sredba.}e bide{ pritisnat od gri`i. kavga . nesre}ata }e te zaobikoli . {teta.ako zeme{ pari od kasata: gorko razo~aruvawe. navredi. KAPIJA .drug ako se kape: }e se smiri{ so protivnikot. KANARINEC . KAPAR .bez ogin: rabotata. gri`i.na kopno: }e gi sovlada{ te{kotiite .ako ja java{: }e ima{ nekakva promena vo ku}ata kon podobro. KANTAR .S O N O V N I K KAMEWA .

ako slu{a{: se vra}a{ na starata qubov.napredok vo slu`bata.ako ima{ ka{lica: prijatelot }e te predade.ako mele{: lutewe.ako jade{ ili pie{: nezgodna poseta.nepotrebni izdatoci. nesloga.vidi: XUXE KERAMIDI . KEPEC . KAFANA . KLOP^E .celi: zdravje. sre}a vo qubovta .ako vidi{: }e dobie{ dobra doma}inka. golema zarabotuva~ka.`elbata }e ti se ispolni. dosaduvawe .ako la`no se zkolnuva{: }e do`ivee{ golema nesre}a.vidi: [AJKI KLOVN . KLAVIR . KATRAN .ako dade{: flertuvawe .pazi se od izmama. KACA .prazna: siroma{tija.ako sviri{: neprijatni vesti . KLINCI . brak pa naskoro razvod iskreno zakolnuvawe: ti pretstoi nekakva parnica. KLUPA . KISELO NE[TO .ako pie{: ozboruvawe.S O N O V N I K zaguba.ozboruvawe. strav. nevoqa .od sviwa: }e bide{ bolen .ako najde{: dobivka.od zmija: }e te naklevetat. KLADA .vidi: KAWON KLANICA . KLU^ . maki. dobivka .ako vidi{: }e odi{ na pat .prazen: }e se oslobodi{ od odvi{nite gri`i . KECEQA .ako izgubi{: mala karanica . KLE[TA . kavga so soprugot-soprugata.vidi: [LEM KA^AMAK . KELNER . KLIN . KA[LAWE .protiv tebe spremaat zagovor.sudbinata ti e se polo{a i polo{a. beda.vidi: PLETENKI KILIM .}e do`ivee{ poni`uvawe.vidi: PRESTILKA KIBRIT .}e doznae{ va`na tajna. raspravija .ako kolne{ nekogo: pripazi {to zboruva{.ako ti dadat: sre}a vo qubovta.vidi: KOKO[KA KEJ (BREG KRAJ VODA) .ima{ nekogo koj saka da te {titi.te o~ekuva veselba.ako vidi{: sre}en brak. qubovni intrigi. KLANEC .}e dojde{ do celta .}e bide{ ismejan.ako pa|a{ pri ka~uvawe: pre~ki.gri`i. KINO . nevoqa. radost . bolest.polna: bogatstvo . kra`ba. KAFEZ . KVA^KA .ne nadevaj se na ni{to dobro. opasnost.ako vidi{: }e se ute{i{ .so ptica: }e si najde{ prijatel sli~en na tebe. KIJAVICA .od kow ili drugo `ivotno: prijatelite }e te izdadat .ako zboruva{ so nego: }e ima{ poseta od daleku.dobivka.vidi: BAKARDAN KA^UVAWE NA RID . bogatstvo .ako ima{ golem V E ^ E N K A L E N D A R 45 46 . KLASJA . sre}a.pazi se od upiklivi lu|e. bolest. bolest. KLOZET . KIT . uspe{na rabota. KAFE .ako sedi{ vo nea: dengubi{ . KATANEC . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KIKI . KINEZ .ako si vo nea bez pari: neprijatno iznenaduvawe.sovesta ti e nemirna. KAFANXIJA .ako vidi{: nepovolni vesti.ako kupuva{: o~ekuvaj poseta . kavga .kavga vo ku}ata. site opasnosti se zad tebe.izbegnuvaj dosadno dru{tvo. gri`i.skr{eni: solzi. KITKA . KACIGA . KELNERKA . gri`i. KLETVA . KLASTOVI.ako ka{la{: pazi se od podlizurkovci i poltroni .dobivka. prijatno iznenaduvawe. konflikt so mo}en ~ovek.

na jajca: rabotata }e ti se ra{iri.ako gori: lutewe.oboen: ne se me{aj vo tu|ite raboti . radost. ozboruvawe. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KOLEC . lo{ glas . gosti.ako vidi{ iskinati: qubov bez vozvrat .deloven uspeh.vidi: KLETVA KOMAREC .ako te kasne: pazi se od zlostornici . KOV^EG MRTOVE^KI . KOLIBA . dobivka . spletkuvawe .zaboluvawe vo familijata.KOVA^NICA .bel: nepravedno si osomni~en .ako vidi{ stari: nekoj }e te izmami.ako java{: dobivka.privrzok so klu~evi: dobivka. KOLEWE @IVOTNO . KOMPAS . gri`i . patuvawe.za slobodnite: naskoro brak za bra~nite: kr{tevka.ako te `ilat.zamrsen: }e zapadne{ vo opasnost.}e ima{ sitni neprijatnosti.LULKA . KONDURI . mudrost .sre}a. KOLBASI .ako prodava{: deloven uspeh.ako gi gleda{: ne se pla{i od prepreki .mrtov kow: makotrpen `ivot.so piliwa: sre}a vo qubovta.ako pravi{: }e bide{ dobar doma}in .naskoro }e se raduva{. KONCERT . KONOBAR . mali neprijatnosti . nepovolni vesti . KOLA .slaba: sram . dostoinstvo.ako dava{: }e se voobrazi{.dobivka.dr`i se na zacrtaniot pat. KOLNEWE . stegaat: raspravii vo brakot . ne {etkaj.otvorena: zaguba. KOLEVKA .osedlan kow: }e gi izbegne{ opasnostite ako ti go osedluva{: nepromisleni postapki.vidi: SANDAK KO@A . bolesta ti e na pragot .ako jade{: edna `elba }e ti bide ispolneta .S O N O V N I K klu~: }e pretrpi{ nasilstvo . KOVA^ .ako kupuva{: }e doznae{ novosti.bel kow: gri`i . ven~avka.prazna: }e ja izbegne{ opasnosta ako ja turka{: siroma{tija.ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: prijatno do`ivuvawe.surov ~ovek vo tvoja blizina. qubovni osvojuvawa . KOLA^IWA . KOLI^KA .ako vidi{ novi: nesre}a.vidi: SOSED KONDUKTER .bolest. KOKO[KA . KNIGA .surova: delovni pre~ki .ako gi hrani{: harmoni~en brak ako kraka: lo{i glasovi.ako se~e{. siroma{tija.ako vidi{ tesni: }e bide{ vo nepriliki .doma}inka. dolgotrajna sre}a.ako {tavi{: neprijatna no obvrzna rabota .debela: }e do`ivee{ golema po~est i sre}a .ako padne{ od kola: }e do`ivee{ neprijatnosti. lutewe .so spegnati kowi: bogatstvo . pre~ki.upla{en: V E ^ E N K A L E N D A R 47 48 . zgolemuvawe na familijata. kavga .ako kupuva{: nedostatok od pari . kroi{: izmama.zatvorena: opasnost. KOMPLIMENT . novi rabotni uspesi ako ~ita{: ~est. bezgri`en `ivot . KOM[IJA .ubien: dobivka na kocka . KONEC .ako petelot ja brka: ne im veruvaj na nare~enite prijateli .ti doa|aat prijatni denovi.vidi KELNER KONOP .ako primi{: ne im veruvaj na onie {to ti laskaat . KOW .bez kowi: otka`i se od namerite . poni`uvawe.te o~ekuva golema dobivka.ako pi{uva{: dobivka. zaguba na prijateli .polna: te o~ekuva te{ka rabota. KOZA .ako kupuva{: zaguba na pari ili imot .

bez kola: nesre}a. visoka titula . izmama . nevoqa.ako vidi{: nikoj ni{to ne ti mo`e .ajger. pari~na dobivka. S O N O V N I K KOSA (SVOJA) .iskinat: }e se posramoti{ . KOCKAWE .vidi: SOSED KO^INA .star ili ne~ist: zaguba na ugledot. te{kotii .crven: lo{i vremiwa . poni`uvawe.ako bide{: pazi se od somnitelni raboti.ako nosi{.ako jade{: qubovna avantura. KOPJE .prazno: zaguba.crn: crno ti se pi{uva .`enska kosa: izmama .ako bide{: qubovni uspesi ako go vidi{: nemir. golema qubov .ako kopa{ ne{to: }e se otkrijat stari grevovi.ako se iz`urka{: nesre}a. nesre}a. qubovni jadovi `olt: qubomora.S O N O V N I K neprilikite ti se zad petite . potstri`ena: }e se oslobodi{ od te{kotiite. gri`i . gri`i vo ku}ata.ako kosi{: te o~ekuvaat gri`i i te{kotii KOSKI . KOP^E . bolest . KOWSKA POTKOVICA . klopka .kavga. zaguba.zdravje.obelena: slava. vidi{. KORITO . prijatelstvo. TAKSIST . kavga. KOWU[NICA . bogatstvo.ako si obrasnat so golema kosa: gri`i. KOPAWE . KOSA ZA KOSEWE .upla{en ako go smiruva{: po~est.~ove~ki: gri`i. bolest. dobivka. KORMILAR .ako jade{: dolg i miren `ivot. KOPAN . ~est. pastuv: }e dobie{ neveren prijatel-prijatelka.ako go vidi{: }e dobie{ odgovorna rabota . KOREWA .{aren: nesloga vo brakot ili qubovta .dolga: golemi gri`i. kavga. klevetewe. siroma{tija . KOSA . neprijatno patuvawe .dobivka na lotarija. kupuva{.dobra zavr{nica na nekoja "akcija". nagrada ako go potkovuva{: napredok vo imotot ili slu`bata ako padne{ od kow: deloven neuspeh . vadi{: bogatstvo.ako izgubi{: dobivka.ako ja se~e{. oblekuva{ bel: sre}a vo qubovta i rabotata . }e se zaqubi{ . KOM[IJA .crven: izmama. KOPRIVI . lo{i prijateli.ako kopa{.ofarbana: gi la`e{ prijatelite .na drug ako ja ~e{la{: }e bide{ prifaten od tvoite najbliski . KOSTIM . PAJTONXIJA.spletena: }e bide{ zasramen od ne{to raspletena: kavga so prijateli .{aren: nepristojno odnesuvawe .kratka: golemi finansiski zagubi .crn: }e se kara{ . popravi se.ako si so kratka kosa. smrt vo oklinata `ivotinski: }e te napadne nesre}a.ako ja ~e{la{: posle malite nezgodi }e mo`e{ malku poslobodno da di{i{. KOSEWE .zakrpen: pove}e skromnost . veselba * za nekogo: bolest * .ako dobie{: ti zgolemuva brojot na neprijatelite.temen: ima{ prednost pred sopernikot .ako ja farba{: prijatelite te la`at .nov: dobivka.ako ti opa|a: gi la`e{ prijatelite.ako bere{: ozboruvawe . potstri`uva{: poni`uvawe.crna: sre}a.pre{irok: V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 49 50 . zdravje. KOLAR. KOWANIK (VOJNIK) .polno: dobivka . blagosostojba . smrten slu~aj. navreda.na lo{ pat si.vidi SVIWARNIK KOSTEN .so kola: }e dobie{ nepoznat dobrotvorec .ako bere{ kosteni: golemo isku{enie .na drug ako se~e{: napredok.ako jade{: raspravija.

vernost vo brakot .namesten: ubava idnina . otkopuva{: sre}a.ako go goni{: bidi vnimatelen kaj novata qubov. prazen: smrten slu~aj. KRILA .}e zapadne{ vo dolgovi.poklon: neuspe{na rabota . KRASTAVICA . opasnost . KROMPIRI . solzi. KREDA .slaba: siroma{na godina.ako slu{ne{: lo{i glasovi. sre}a . dobivka. veselo dru{tvo . KO^IJA . raspravija.ako jade{: qubovni uspesi .prazna: siroma{tija.ako vidi{: ostavi gi somnitelnite raboti . zaguba .ako krium~ari{: povik za svadba. KREVET . KROKODIL .ne~ist: siroma{tija. KO[ULA . golema dobivka. KRZNO .ako tebe ti ukradat: }e izgubi{ drag prijatel.debela: rodna godina . nepotrebni tro{oci. KRIUM^ARI ([VERCERI) .prazen: qubovta ne ti e vozvratena .ako kroi{ ne{to: }e dobie{ ili }e dade{ ubav poklon.ako go zatekne{ da ti krade ne{to:}e izbegne{ nesre}a .ako oblekuva{ ili soblekuva{: sre}ni priliki. KRAVA . lo{i vesti. maki.drug ako ima: lutewe.ako V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 51 52 . KRIV . oskudnost . lutewe.ako vadi{. isku{enie . nesre}a.od nos: radosna slu~ka . KROJA^ .gor~livi: nesre}a kiseli: bolest.ako bide{: omraza. zaguba. KRVAV .ako vidi{ tu|a krv: smrt vo S O N O V N I K familijata. KRA@BA . sram .ako pluka{: omraza.S O N O V N I K postanuva{ nezasiten .neureden: neprijatna vest ako le`i{ vo nego: bolest. lutewe. bolest. KO[ . KRV .}e zapadne{ vo dolgovi. bolest .ozboruvawe.skapoceno: dolgovi. mnogu radosti. zaguba ako ja molze{: nasledstvo.ako pie{: dobivka . dobivka."poln" : naskoro }e ima{ qubovna avantura . nelagodnosti. opasnost. napredok.ako padne{ od krov: }e do`ivee{ golema ~est.drven ili slamen: }e te izneverat prijateli . KO[NICA (P^ELNA) . patuvawe.sru{en: ti se zakanuva nesre}a. KRADEC .poln: zgolemuvawe na familijata.ako kupi{: nepotrebno se rasfrla{ .sovesta ne ti e mirna.patuvawe.ako krade{ so drugi: te o~ekuvaat neuspesi .~ist: bogatstvo.kaewe. KRASTA . razo~aruvawe .ako bere{: }e se izraduva{ . KRAKAWE . tagi.ako ja vidi{: kratkotrajna sre}a .rasturen.svoja krv da vidi{: dobar znak za se {to }e otpo~ne{.pretesen: }e se najde{ vo oskudica. }e se oslobodi{ od gri`ite. KROV .ako otkrie{: izgubenoto }e go nadoknadi{.ako go ubie{ zakole{: te ~eka pustolovina.ako nosi{: opasnost. kavga.polna: bogatstvo.od keramidi: miren `ivot .sam ako krade{: kavga so qubenata-iot. zaguba. KROMID .ako go fati{: ti pretstoi opasnost . poni`uvaqe. skr{en. neuspesi . dobivka .ako go vidi{: }e se smiri{ so neprijatelite .dobri vesti.KA .ako ima{: zdravje.ako go vidi{: neprijatna avantura . zaboluvawe .PAJTON .prijatelot ne ti e iskren.ako vidi{: }e ima{ niza neprijatnosti . siroma{tija. KRNAK .ako dobie{: neobi~na slu~ka .ti ako si kradec: sre}a vo qubovta .vidi: INVALID KRIEWE . KRAVATA (MA[NA) . dobivka ako jade{: beda.

KR[EWE . lutewe. uspeh vo rabotata.ako ja prodade{: zaguba . KURIR . nesre}a. KR^MA .radost. KULA .slepa qubov. KRU[A .slepa qubov.gnili: nesre}a . dobri dejnosti .zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i. dobri vesti .nova: uspe{no }e gi sovlada{ te{kotiite.ako te goni: zaguba .ako go vidi{ ili da go igra{: }e najde{ mo}en za{titnik. bolest . KR[TEVKA .ako pravi{: napredok.ako bide{ kum: za nebra~nite .ako gori: zaguba.sekiracija. bednost .nesloga.ako go vidi{: }e i se dopadne{ na golema (mo}na) li~nost. KUVAR-KA .ako go ubie{: }e dojde{ do mo} i ugled . dobivka. poseta od daleku * za nekogo* strav.veselo dru{tvo. KUKLA . LAV .}e ima{ nepredvideni tro{kovi.nasledstvo.ne se me{aj vo tu|ite raboti. qubov .sre}a. gri`i.ako lae ili r'`i: lutina. izmama.}e ima{ golemi te{kotii vo rabotata. KU]A SVOJA . KRST . KRTINI .ako te napadne ili kasne: kavga poradi pari. pokajuvawe.ako krpi{ ne{to: nesre}a.vidi: GOTVA^-KA KUGLAWE . KRPEWE .besno ku~e: prijatelot ti postanal nepriajtel. KUKAVICA . LAD .brak.oskudica. KUFER . trese{: uspeh na site poliwa .ako go lovi{: dobrinata so dobrina se vra}a . dobivka. LAVIRINT . bolest. KU]NA POMO[NI^KA .opasnosta ti se pribli`uva. lo{i raboti.zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i . KRT .so brza i re{itelna rabota }e dojde{ do uspeh. jad. neraspolo`enie.zaludno gi tro{i{ parite.ako jade{: radost . zdravje.ako lupi{: gri`i. KUNA . kavga so sosedite .pari~en: pari~na dobivka. gri`i.drvoto vo cvet: u`ivawe vo qubovta .S O N O V N I K sadi{: blagosostojba.ako ti e sru{ena: na V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K glavatarot vo ku}ata mu se zakanuva smrtna opasnost. LAGA . veselba. kavga so familijata.ako ima{: gri`i . opasnost.sam ako ja ru{i{: napredok vo familijata.vidi: STUD LADILO . lo{i vesti. KU^E .ako la`e{: neuspeh. smrt vo familijata . zaguba.ozboruvawe. KUPUVAWE .starinska: neispolneti qubovni `elbi .novi obvrski.ako go rani{ ili ubie{: tvoite protivnici }e pretrpat zaguba *za nekogo* nesre}a . KU^E LOVE^KO . KR^MAR-KA .ako bere{.MEANA . bolest. nesre}a .ako te la`at: nekoj }e te nasamari.ako kupi{: blagosostojba . za bra~nite . KUM .ako go vidi{: }e dobie{ poklon *za nekogo* kavga . V E ^ E N K A L E N D A R 53 54 . radost.}e ima{ kratko patuvawe. LAVINA . KU^E -R'T . bolest. za grev.vidi: GLASNIK KUSOK . dobivka. L LABORATORIJA .zdravje.ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od gri`ite ako ja vidi{: }e te ograbat.ako luta{ niz nego: gri`i i nevoqi.

LETVI .ako ja vidi{: pazi se od ozboruvawe.za bolnite: ozdravuvawe . nesigurna qubov. LILJAK .}e u`iva{ vo doma{na sre}a.mala: skromna slu`ba .}e bide{ posramoten. quboven sostanok okosena: zaokru`en si so zavidlivci. LA@ICA .vo gnezdo: }e dobie{ poklon ako gradat gnezdo: qubovni i delovni uspesi. `alost . LEBED . neprijatni promeni.ako tone ili gori: zaguba.ako ja ubie{: }e bide{ pritisnat od pove}e nevoqi i gri`i.ako letaat: }e dobie{ prijatna poseta . LALE . dobivka .vo pristani{te: smrt vo familijata . mali neprijatnosti . LELEK PO NEKOGO .ako pie{: nekoj }e te prepla{i.na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost .ako vletuvaat vo ku}ata: nenadejna sre}a i radost . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LEN .ako vidi{: uspeh. LEI ( VO BAV^A) . bolest .ako kova{: smrten slu~aj.doa|aat posre}ni denovi.sam ako zema{: pazi se od pija~ka. dobri prijateli .ako vidi{: bez potreba ne se doveruvaj na prijatelite.ako zboruva{ so lekar: `elbata nema da ti se ispolni. LEKOVI . LEKAR . LE@AJ .}e se zbogati{.ti ako se lizga{: pazi se da ne te nasamarat.`elbata }e ti se ispolni. zaguba. sre}a. LA\AR .ako bere{: }e se oslobodi{ od makite ako jade{: bolest.golema: }e se najde{ vo prijatno dru{tvo. LIVADA .ne bidi tolku gord i lekomislen.sam vo krevet: `alost taga .vidi: LADILO LETAWE . LA@NO SVEDO^EWE .vidi: LINEJKA LEPEWE .za zdravite: da ja ~uvaat delovnata tajna.vidi: VRVCA LE@AJ .so sprotiven pol: }e te ubedat iako si nevin .S O N O V N I K LA\A .mala: udoben `ivot.ako mesi{: te o~ekuvaat golemi gri`i . sre}a .ako laska{: }e se razo~ara{.ako slu{a{: bidi vnimatelen . LENTA .seriozno zaboluvawe.}e se zdobie{ so ne~ija doverba.rabota so sudot.ako ja vidi{: radost.ako lepi{ ne{to: sovesta ne ti e mirna.ako se vozi{: dobri vesti.}e pati{. LAE@ OD KU^E . kavga so qubeniot-ata.neprijatno iznenaduvawe. nesre}a ako dava{ na drug: sre}a. LEB . radost .}e te ograbat. LASTOVI^KI .ako jade{: bogatstvo. LA@NI ISPRAVI . LEPEZA . neprijatni vesti. LIKER . LIZGAWE . blagosostojba vo ku}ata. LEWIR .ako vidi{: bolest.vo bura: opasnost se nadvisnala nad tvojot dom o{tetena ili nasukana: }e dojde kraj na tvoite maki. LAMBA . prijaten apetit .}e u`iva{ vo familijarna sre}a. radosta ti e so kratok vek. V E ^ E N K A L E N D A R 55 56 .ako gori: `elbata }e ti se ispolni.vidi: MRTOVEC LE[NICI . LASICA .ako padne{: razo~aruvawe. svadba. kratkotrajna neprijatnost . LE@EWE . dobivka .sre}a vo brakot. LASKAWE . LEKOVITI BILKI .neokosena: radost.visoko: dolgo patuvawe. blagosostojba. lo{i vesti.na treva: }e si najde{ uteha za srceto. radost ugasnata: smrten slu~aj vo blizina. LE[ . prinova vo familijata. LETO .ako pe~e{: sre}a i zadovolstvo vo familijata .golema: nenadejna sre}a .

polo`bata ti e razni{ana .ako go krie{: lo{ glas . LUMPUVAWE . LISICA . LOPATA . LULE . LUWA . LIMAR . LU\E .ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od makite ili opasnostite. LOJ . kavga . prijatno iznenaduvawe. bleskav: radosna slu~ka vo ku}ata .qubovta ti e na dofat na racete.ako go vidi{: nekoj }e te izmami.nekoj }e ti pomogne vo nevoqa.ako vidi{ nepoznati lu|e: gri`i.ako ima{ {teta od luwata: so golema maka }e dojde{ do uspehot.izgasnat: nesigurni raboti. LOKOMOTIVA .ako ja fa}a{: }e te izmami liceto na koe mu se dodvoruva{ . prijatni vesti . mala dobivka. LOBAWA .nasmeano: qubovna sre}a .ako raboti. LIFT .nesre}a LOVE^KI ROG . LUBENICA .ako vidi{: bezgri`na idnina.kratkotrajna radost. sitni izmami .bidi povnimatelen vo izborot na prijatelite.vidi: KAMP LOZJE . V E ^ E N K A L E N D A R 57 58 . neispolneti qubovni `elbi.se {to }e po~ne{ }e ti odi od raka podma~kano "kako po loj".ako go vidi{ normalno: zaboluvawe bledo: izlo`en si na golema opasnost .zeleni: "puka{" od zdravje . taga ispopa|ani: `alost poradi razdelba.ako se vrati{ od lov "prazen": razo~aruvawe. opasnost. LINEJKA . dobri vesti.naskoro }e patuva{.pazi da ne postane{ lo{. baboti: opasnosta e vo blizina.ako ja vidi{: sre}ata }e ja pobara{ daleku od ku}ata .na race: ne~ista sovest. LUSTER .ako lovi{ vo pole: neprijatnosti.pazi se od sopatnikot.ako vidi{: dobro razmisli pred "akcijata" ako pu{i{: miren `ivot.ako ja vidi{: }e go otkrie{ la`niot prijatel . LISJA ([UMA) .golem: }e se kara{ .radosni vesti.mal: blagosotojba .ako vidi{: bolest .ozboruvawe.neubavo ili ostareno: golemi gri`i . LIMOW .ubavo ili razubaveno: sre}en brak .ako gi vidi{: prijatelite te la`at.ako lovi{ vo {uma: zdravje . bolest. LOTARIJA .ako se ogleduva{ vo voda: ugleden i dolg `ivot.ako se ka~uva{ na nea: `elbata }e ti se ostvari berewe cvet: baknuvawe. LIPA .OKOVI .ako ulovi{ ne{to: sre}a na lotarija (bingo).osvetlen.ako kupi{ talon: zaguba . LOVE^KA HAJKA . LOVCI .prazen: razo~aruvawe poln: }e ti postane nepodnoslivo.nesre}a na dogled. qubomora.vidi: ^EREP LOV .S O N O V N I K LILJA^E .JORGOVAN .ako najde{: dobivka. LOGOR . LISICI . LICITACIJA .kratka radost. LUDNICA .ako si vo nea: rabotite }e ti odat nadole. sre}a .veselba V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LOVE^KI NO@ . LONEC . LUD.suvi: }e dobie{ poklon *za nekogo* bolest.*za nezadol`enite* dobar znak za sekakov po~etok. LICE (SVOE) . gri`i. LOVE^KA OBLEKA . LUDAK .*za zadol`enite* zlo . novosti.ako vidi{: najposle i ti }e bide{ sre}en. zdravje. LOVE^KO KU^E .ako go skr{i{: lutewe. LULKA . inaet . kavga.malku korist od prijatelite. lo{i raboti.rabotata nema da ti napreduva.

V E ^ E N K A L E N D A R 59 60 . MAGEPSNI^AR .ako go java{: poleka no sigurno odi{ kon uspeh.odi{ kon pomiren i posre}en `ivot . sre}ata ti se nasmevnuva . MAJMUN .ako izjavuva{: sre}a.ako se karate: se }e se doznae .ako ti umre: nesre}a.so poznato lice: }e ima{ qubov na jave .ako bere{: posle te{kotiite o~ekuvaj blagosostojba .ako e umrena a ja sonuva{ deka e `iva: dolg `ivot.ako gleda{: nekoj }e te izmami. MAJKA . mala dobivka. radost qubovni fantazii: sramot ne mo`e{ da go izbegne{. QUBOMORA .pazi se od zlobni lu|e. izmama.ako jade{: qubovna kavga. neprijatnosti.pazi se od poltroni. sre}ata ti se nasmevnuva .ako vidi{: ti pretstoi kavga.S O N O V N I K LUTAWE . MALINI . QUBOVNO PISMO . MANASTIR .ako ja vidi{: prijatni vesti }e slu{ne{ . MAZGA-MULE .spasenie .retka: sre}a.so nevin-a: beda i napast. prijatni migovi. bolest.so nepoznato lice: }e ima{ intimna vrska so lo{a li~nost . si zapadnal vo nepriliki. trpenie . bolest .za poznat: radost.crno magare da vidi{: radost. V E ^ E N K A L E N D A R MAGARE . MA@EWE . ne o~ekuvaj mnogu od drugi.za nepoznat: nesre}a.ne veruvaj na se {to }e ti ka`at.ako sretne{: povtorno }e se zaqubi{.ako no}eva{ kaj nea-nego: `elbite }e ti se ispolnat. gri`i .neo~ekuvana prijatna promena.za nekogo: zaokru`en si so lagi. MAMUZI .ako bide{: te ozboruvaat . MAGLA .ako primi{: nezadovolstvo ako ispra}a{: intrigi. taga .so nea da zboruva{: uspe{en potfat .vidi: TALKAWE LUTEWE . QUBOVNICI .gusta: bolest.sre}a vo qubovta.ako ja-go izgubi{: od ubavo ima poubavo .ako luti{ nekogo: }e dobie{ nov prijatel .ti ako se luti{: }e ima{ vesel sostanok.ako ima{: igra{ opasna igra . prijatni spomeni. prijatni ~asovi qubovna igra (flert): naskoro sre}a. napredok. bolest.vidi: TEMJANU[KA QUBOV . S O N O V N I K M Q QUBI^ICA . QUBOVNI DO@IVUVAWA . QUBOVNIK-CA .ako ja-go smeni{: pazi se od la`ni vetuvawa . MANEVRI .nekoj }e se obide da te izmami ili ograbi.

MAST .ako ma~ka{ na leb i jade{: zaokru`en si so lo{i lu|e so lo{i lu|e. opasnost . MATARA . MATI^AR .za bra~nite: sre}a vo brakot .ozboruvawe. MANEKEN . po`ar .za nebra~nite: qubovni sredbi. MESO AKO JADE[ .ako vidi{: la`ni prijateli. seriozno predupreduvawe. smrt . kavga vo ku}ata .vidi: KASAP MESO .S O N O V N I K MANTIL . MARKA .MASKENBAL . nepotrebni tr{kovi .ako ja otepa{ ili tepa{: eden neprijatel pomalku . sram.nesre}a te demne. bolest . kra`ba.ne davaj pari i ne prifa}aj da bide{ garant. MA[NA . nepriliki. siroma{tija. kavgi.vidi: KRAVATA MED . MELNICA .zgotveno: sre}a. kratkotrajna sre}a .ako ja miluva{ ili hrani{: dobrinata ti se vra}a so neblagodarnost.kratkotrajna qubovna sre}a. izmama. ja krijat tvojata vistinska vrednost.te omalova`uvaat.}e se odoma}ini{. MESEWE .gi la`e{ prijatelite. napast . MESE^INA .za nekogo: prijatno iznenaduvawe. zarabotuva~ka .ako vidi{: izmama.ako mete{: naskoro sre}a devojka ako mete: naskoro }e se oma`i. sram ako vidi{ da se ma~uvaat: zaguba na sakano lice. ne si dovolno iskren. MA^ . MESAR . MASA@A . MASLINKI .presno: bolest.ako smenuva{ ne{to: }e ima{ neprijatnosti.spremena: doma{na veselba.preokupiran si so sitni gri`i.ako kupuva{: sre}a na kocka.pazi se od potka`uva~i.ako jade{: uspeh vo rabotata .prazna: otka`i go patuvaweto . MASKA . MASA .ako pe~e{: }e ima{ golemi tro{kovi.ako go vidi{ na nebo: sre}ata ti e kratkotrajna. MENUVAWE . dobivka. MA^KA .pazi se od izmama. {teta.ako vidi{: }e dojde{ do ugled i po~ituvawe ako go skr{i{: smrten slu~aj.taga.deloven neuspeh.ako mjauka: neprijatni slu~ki .ako jade{: nezgodni qubovni igri.ako vidi{: nasledstvo .ako pie{ od nea: zaboravi gi jadovite. V E ^ E N K A L E N D A R 61 62 .bela: pazi se V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K od licemeri .ako te izgrebe ili kasne: neprijatni do`ivuvawa .ako rani{ nekogo: deloven uspeh. qubovni avanturi .steblo: sre}a.po{tenska: vesti od daleku. so`aluvawe.vidi: VODENICA MELNICA ZA KAFE .crna ma~ka: nesre}a. MA[A . blagosostojba .`e{ko: }e se dosaduva{.}e bide{ strojnik.ako cedi{: mala zaguba.ako jade{: bolest vo ku}ata. korist . MEREWE .ako gotvi{: sre}a. METLA .so ma~iwa: beda. MA]EA . MENICA . neverstvo .vidi: KUSOK MARGARIN .ne{to vo kujna: sitni raspravii vo ku}ata. MENUVA^NICA . MA^EWE . METEOR .ako vidi{: sre}a vo qubovta .ako te ma~at: }e bide{ faten vo prequba ako gleda{ ma~ewe: neprijatno do`ivuvawe ako ma~i{ drugi: }e bode{ opkru`en so gri`i i nevoqi.polna: veselba . MAWAK . MEKICI .ako jade{ ma~e{ko meso: bra~en razvod .ako se ma~uva{: neostvareni `elbi ako te ranat: prijatni qubovni ~asovi .

ako rika: si padnal vo nemilost . kavga. uspeh vo V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K raboteweto . MOLWA .ako igra{ so eden od niv: naskoro brak . zaguba . MITO . bogatstvo.lupen: gri`a.vidi: BENKA MLEKO .ne bidi mnogu radoznal.jak: }e se najde{ vo nezgodna situacija.ako pomine{ preku nego: }e se oslobodi{ od te{kotiite . beda .ako zboruva{ so nego: doa|aat lo{i vremiwa . MIDER . sre}a .ako miluva{ drug-a: razo~aruvawe vo qubovta. MILOSTIWA . raspravija.na nebo: bolest. MOLEWE .ako ja vidi{: dobivka na kocka .veselba.za bolnite: zdravje. MOLEC .ako bide{ mornar: qubovni avanturi na patuvaweto. MIEWE . MOV .ako moli{ nekogo:}e se poni`i{ nekade ako se moli{ na bog: `elbata }e ti se ispolni ako se moli{ vo crkva: povtorno }e se nadeva{.ako go vidi{: nesloga. MORNAR .ostavi gi "ne~istite" raboti. radosna slu~ka . MOLIV .za starite: veselba . MISA .ako primi{: siroma{tija.slab miris: sre}a .ako podmituva{ nekogo: pazi se od ne~isti raboti. kavga o{teten: golem strav }e pretrpi{.ako se vozi{ po moreto: nadevaj se za nagrada. dobri raboti. . MORSKO ^UDOVI[TE .ako iskinala nekogo: smrt vo familijata. sekiracija. MORE .nekoj }e ti se izraduva.ako le`i{ na nego: zdravje.ako se mie{ so topla voda: zdravje.vidi: RUBA MIRIS . MIGDAL . voobrazenost.PENKALO . dobivka. MOBILIZACIJA .mirno: spokoen `ivot. MORSKA BITKA .ako dava{: radost.razbraneto: gri`i. dobivka.nevesta vidi: @ENEWE . dobivka. bidi povnimatelen . MILUVAWE .ako gi kole{: mnogumina ti zaviduvaat. MLADE@ .premnogu si osetliv .izmama ME]AVA . MORKOVI . ME^KA .te o~ekuva dolg pat.MA@EWE MIRAZ .ako vidi{: `elbata nema da ti se ostvari.}e ~eznee{ za dale~ni kraevi.nelupen: radost. MLAD AKO BIDE[ .ako ja ubie{: neprijatelot }e ti nastrada . nepriliki.S O N O V N I K METRO . V E ^ E N K A L E N D A R 63 64 .ako vidi{: site ne ti se prijateli. MLADO@ENCI .nenadejna radost.vidi: SLU@BA VO CRKVA MISIRKI . radost .bolest vo familijata.ako go lovi{: }e ti ja zamatat sre}ata. MOLER . blagosostojba.osetliva . te o~ekuva neprijatna dol`nost .burno: mnogu napori vo qubovta i rabotata .ako se mie{ so ladna voda: naskoro gri`ite }e bidat zad tebe.vidi: KIT MOST . u`ivawe .ako gi vodi{ na ven~avka: }e ti se ispolni nekoja `elba . zdravje.ako te napadne: ti spremaat stapica . MORSKI BREG .ako vidi{: radost.ako gi baknuva{: veselba na svadba ili kr{tevka .ako vidi{: lesno }e se izvle~e{ od neprijatnata situacija.ako jade{ ili ti gi dadat: radost.ako bide{ mlado`enec .ako vidi{: }e se zdobie{ so golemi zaslugi .}e pretrpi{ neuspeh na rabotnoto mesto.

zaguba ako gi gazi{.nametka za posle bawawe: smrten slu~aj.ako gi lovi{: nekoj }e se obide neosnovano da te obvini. NAMIGNUVAWE . MO^KA .ako le`i{ pome|u mrtovci: smrt .}e izraduva{ nekogo. zaguba.ako navredi{ nekogo: prijatel }e te razo~ara .ako slu{a{ ubava muzika: radosni vesti ako slu{a{ lo{a muzika: ti se zakanuvaat no ne se pla{i.ako odi{ po nego: rabotata ti e nesigurna i so opasnosti . MO^URI[TE . MRAZ (GOLOMRAZICA) . dobivka. MUZIKA . propast .bolest. MRE@A ZA RIBOLOV .pogrebuvawe: bogata ven~avka . MRAK .ako dade{: ti spremaat klopka. MOTORCIKL . zabraneta qubov.ako odi{ zad nea: beda. NADGROBEN GOVOR . MOTOR ili nekakva ma{ina . MRAVKI . NADGROBEN SPOMENIK .ako ja vidi{: kavga. NAJDEN^E (KOPILE) .celuvawe na mrtviot: tajni raboti .ako mrtvite o`iveat: sre}a.ako te navredat: }e stekne{ novi prijateli. NAGRADA . MU[I^KI . MRAZ . MRZA .ako vidi{ da pletat mre`a: pazi se da ne bide{ "uloven" na delo.ako vidi{: te o~ekuva te{ka rabota .ako se lizga{: pazi se }e te nasamarat .vidi: TEMNINA MRE@A .ako sonuva{ da mokri{: zdravje i dolg `ivot .ako ja oble~e{: dobivka. uspeh .ako gi vidi{: gri`i.ako dobie{: mali tro{kovi . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 65 66 . te{ki vremiwa .ako se izmokri{ vo krevetot: bolest.lesnoumnosta ti se osvetuva. bolest .ako bide{ mrzliv: smrten slu~aj.nevernost vo brakot. zdravje umreniot ako e `iv: tvojata taga }e bide kratkotrajna . sram. nesre}a. bolest.ako si mrtov: dolg `ivot.S O N O V N I K MOTIKA .naprazno se nadeva{. te{kotii. MRTOVEC .naskoro }e te pretrupaat gri`i. propast.za le`ewe: golem deloven uspeh. se {to leta ne se jade.`alost NAMETKA .mnogu mrtovci: prijatno do`ivuvawe.drugi ako se lizgaat: uspeh.mnogu {iroka: }e te izigraat .ako gi vidi{: gri`i. MRAVJALNIK . MRTOVE^KA KOLA .zaguba.ako padne{: na sekogo mu veruva{ . sitni nesoglasuvawa.ako miruva ( ne raboti): ne{to te ma~i.ako raboti: strpi se nese luti tolku . strav . sram .ako ja vidi{: nenadejna sre}a . promena S O N O V N I K kon podobro . ubiva{: }e ti bide izrazena nekakva ~est. napredok. MUSE .ako ja soble~e{: }e pretrpi{ {teta .ako kopa{: za da uspee{ treba pove}e da se trudi{.}e se razdeli{ od tagata.vo ku}ata: bolest.vidi: @DREBE N NAVREDA .

propast. dobivka. nepotrebni tro{oci . NEVIDLIV . izmama .'r|osan (korodiran): bolest.rodna: udoben `ivot .vidi: PARI^NIK NO@ . NIVA .mal: kavga.ako najde{: bidi {tedliv pa }e uspee{ .obrazdena: smrt . NA]VI .polni: dobivka.ako do`ivee{: prijatelska uteha.ako poklonuva{: ima{ sre}na raka vo biznisot .ako go pobedi{: se e dobro koga dobro }e se zavr{i. lutewe srebren: `ivot bez problemi.ako o~ekuva{: }e se oslobodi{ od site gri`i i nepriliki . NERASPOLO@EN .ako padne{ vo nesvest: ostavi ja zapo~natata rabota. zaguba.ako go sretne{: neo~ekuvani te{kotii i gri`i . NESVESTICA .ako dobie{: siroma{tija .ako nosi{: }e do~eka{ dlaboka starost. NIMFA .ako go izgubi{: smrten slu~aj.golem: gri`a. raspravija.ako bide{: poni`uvawe . beda.ako te napadnat: }e ima{ nekakva neprijatnost.ako bide{ nevidliv: zaludno se nadeva{ . radost .ako vidi{: premnogu si skromen.svoe: `elbata }e ti se ispolni tu|o: sre}a vo ku}ata.ako kupuva{: }e zapadne{ vo dolgovi. sre}ni momenti obla~no: nesre}a. prijatna poseta . NEBO .ako drug e vo nesvest: sre}ata ti se nasmevnuva. bolest . NAPRSTOK . gri`i. NEMA[TIJA .ako izgubi{: neprijatno iznenaduvawe . blagosostojba. sre}en brak. NAO^ARI .golema radost vo ku}ata. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 67 68 .ako bide{: }e dobie{ lo{i vesti.izorana i povle~ena (branosana): te{ka bolest. NEPRIJATEL .S O N O V N I K NAKIT . opasnost rumeno: golema dobivka.ako nosi{: }e dobie{ poklon. smrt. ti doa|aat podobri vremiwa. bolest. S O N O V N I K NEVINOST . NASIP .ako najde{: nekoj }e te izraduva . ugled vo dru{tvoto prazni: neprijatno dru{tvo.ako se sretne{ so nevidlivi: ne dozvoluvaj da bide{ zbunet.ako ti dadat: }e bide{ vovle~en vo ne~esni raboti ako izgubi{: }e pretrpi{ {teta.ako najde{ ne{to: ne o~ekuvaj ni{to dobro.ako slu{ne{: promeni vo `ivotot. zaguba . obrabotena: uspeh vo ku}ata neizrabotena: ti si slab doma}in .zlatna: naskoro radost.ako vidi{: nagrada.ako go vidi{: `elbata }e ti se ispolni .}e te snajde nekakva te{kotija.`elbata }e ti se ostvari. laga . bogatstvo.ako ja obrabotuva{: sigurna dobivka . NAKOVALNA .ako ja izgubi{: }e pretrpi{ golem sram.nerodna: bolest . NEM . }e te gonat . kavga .crveno: kavga.izorana.xebno no`e: neuspeh. NARAKVICA (NAKIT) .ako se kiti{: prazni `elbi. pre~ki.neprijatnosti.obi~en: bolest vo ku}ata. NI[ANEWE VO NE[TO . NAO\AWE . NOVORODEN^E . ~est. NOV^ANIK .bolest. nema{tija. NOVOSTI .vedro: uspeh vo rabotata.ako trpi{: tvojata dobrina }e bide nagradena.uspeh. NAKISNAT . NOVOGODI[NA ELKA . NASLEDSTVO . NAPADNAT .mali nesoglasuvawa vo qubovta. kavga. opasnost. dobra polo`ba. NASTINKA .doma}inka . NESRE]A .

ako gi skr{i{ ili izgubi{: poni`uvawe. beluzlavi: sre}a. kavga . NOSA^ . NOKTI . OBUVKI .ako vr{i{: ti pretstojat uspesi.blago ovo{je: dobro zdravje. radost ako go trse{: ima{ dobri sosedi. OVO[TARNIK .vidi: PALATA OBLACI . NO] . bogatstvo.nasledstvo *za nekogo* nezgoda.golemi. zdravje. OVO[JE AKO JADE[ .neubavi: novi prijateli .bolni: nesre}a. crni: nezgoda.ako vidi{: nesoglasuvawa vo qubovta . O S O N O V N I K OBETKI . NU@NIK .}e te vovle~at vo neprilika. dolg `ivot. qubovna avantura .ako vidi{: dobivka. neprijatnosti .ako se nurka{: beda.vidi: KLOZET NURKAWE . te{kotija.ako ja soblekuva{:qubovni i delovni uspesi. }e izgubi{ prijatel.}e ti dojdat nesakani gosti. siroma{tija. sre}a .novi qubovni vrski. kavga so qubenata qubeniot .ako ostane{ bez nos: navreda. OBLAKODER . patuvawe .ako oblekuva{ drug: pomaga{ nekogo koj ne te zaslu`uva . taga.sam: nema lesno da dojde{ do celta .na drvo: dobri izgledi za rabota . OBLEKUVAWE KOSTIM .ako go vidi{: deloven neuspeh.drugi ako nurkaat: nekoj }e te izmami.ne o~ekuvaj ni{to dobro od okolinata. qubomora. NOK[IR .ako kole{: siroma{tija.mal: {teta.ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata. OVO[JE . OVEN . NOSILKA .mali.na pa{a: napredok. radost.ako gi ureduva{: {teta.vo cvet: sre}a.nov: nekoj te ozboruva .ako gi stri`e{: nesre}a. }e bide{ obespraven . tvrdoglavost . NU@DA .ako oblekuva{ deca: radost.ako gi mie{: bolest. ostavi gi tvoite maani (nedostatoci) ako te poslu{a: iskrena prijatelska pomo{. du{even mir.FUSTAN . mili gosti .ako {eta{ niz nego: bezgri`en `ivot. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 69 70 . sekiracii. smrt. OBLOG . bolest. star: bidi poskromen vo `elbite *za nekogo* dobivka. ne se vpu{taj vo rizici. solzi.na zemja pod stebloto: nevoqa. OBLEKUVAWE .ako vidi{:novi qubovni vrski.ako go zakole{: `alost vo ku}ata. NURKAWE VO VODA .nesre}a vo familijata. familijarni trzavici . pomala zaguba. blagosostojba. NOZE .{teta.ako nosi{: }e doznae{ ne~ija tajna . {teta . OVCI . NOJ .ako go vidi{: `enata }e te napu{ti ili }e te izneveri.ote~eni: veselba. veselba .ubavi: kavga . sre}a vo qubovta.S O N O V N I K NO@ICI . igranka . NOS .iskinat.PI@AMA .golem: radost. OVO[KI . nesre}a .vo ko{nica (sobrano): unapreduvawe vo rabotata. OBO@AVAWE NEKOGO . brakolomstvo.kiselo ovo{je: beda.ako kalemi{: napu{ti gi lo{ite naviki bez plod: bolest. NO]NICA .ako se~e{: ne primaj soveti od sekogo.sam: }e se otkrie tvojata tajna .

vidi: NAMETKA ODELO . novi prijatelstva . OGLAS .ako go vidi{: sre}a. OPERA . OLTAR . }e se oslobodi{ od gri`ite *za nekogo* neprijatni promeni.ako go razgoruva{: kavga. radost.golem ogin so ~ad: nesre}a. PLOT .ako ja gradi{: nesloga vo ku}ata .PANCIR . bolest. pari . OV^ARKA . OPIUM (DROGA) .ako slu{ne{: bidi vnimatelen .iskri ako letaat od oginot: dobivka . vnimanie .ako ozboruva{ nekogo: nekoj }e te nasamari.vidi: KOSTIM ODZEMAWE .mal ogin: lutewe . trzavici.stavawe okovi: brak.ako ja vidi{: nesre}a .ako e na tebe: ti doa|aat denovi na bezgri`nost. ODLO@UVAWE .ako oglasuva{: zaludna nade`.ako se ogleduva{: ti pretstoi neprijatnost *za nekogo* svadba .ako si operiran: }e bide{ izle~en. kavga . ODRON .ako kladi{.ako izgubi{: }e te snajde nevoqa .za bra~nite: dobivka.ako najde{: nenadejna sre}a.S O N O V N I K OV^AR .ako vidi{: te ~eka bolnica . TARABA.na drug: apsewe.ako vidi{: opasnost .ako go vidi{: sosedite ti zaviduvaat. OGLAV .biserna: nesloga vo brakot . OGIN . OGRADA.celi: gri`i . OKLOPNIK .ograda od `ici: blagosotojba . ODLIKUVAWE .stara: zaguba na prijatel .ako vidi{ nekakva opasnost: nesre}a vo familijata ili bli`nata okolina .na sebe: pazi se od zavidlivci . OGRLICA .ako na nekogo mu odzeme{ ne{to: nesloga vo brakot.ako ja ru{i{: go gubi{ ugledot vo dru{tvoto .}e se zadomi{.od drva ili pra~ki (plot): blagosostojbata e daleku.na patot: }e te naklevetat. pokajuvawe ognomet: prijatno iznenaduvawe vo familijata. OKOVI ZA LU\E . OPASNOST . podobruvawe na `ivotot .delovni neprijatnosti. zaguba na ugledot. taga . OPINCI . OPERACIJA . OZBORUVAWE . planovite }e ti se ispolnat . ODMOR (RABOTNI^KI ODMOR) . ~ureva: neuspeh vo rabotata. lo`i{: qubovni uspesi.zlatna: gri`a .srebrena: kavga . {teta .nekomu }e pravi{ dru{tvo pri patuvawe.ako bide{: pazi se od izmama . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 71 72 . veridba.ako go skr{i{: mnogu `elbi }e ti ostanat neostvareni.ako dobie{: vesel i prijaten provod.iskinati: bolest .so mnogu `ar: sre}a.}e bide{ napadnat od gri`i.ako dobie{: nova qubov skinata: `alost .ako gasne{: otka`i se od namerite .nova: kavga .za nebra~nite: brak. prijatna poseta.familijata }e ti se zgolemi. OGNI[TE .so mnogu dim. uspeh.ako ~ita{: radost i veselba .ako ja koristi{: te{ko zaboluvawe. S O N O V N I K OGRTA^ . OGLEDALO .golem ogin bez ~ad: sila.te o~ekuva visoka polo`ba ili odlikuvawe.obueni: sre}a. blagosostojba i sigurnost.skr{eno: nesre}a.novi: radost . OKLOP . kavga pome|u zaqubenite.ako bide{ vo opasnost: bolest.

ako te kasne: voznemiruva~ki vesti.ako te opkolat: pazi se od protivnicite .ako ja otepa{: zaguba.ako true{ nekogo: prijatel }e te posramoti . okolinata }e te ceni .ako ostri{ ne{to: gri`i.posle te{kite ~asovi doa|aat momenti na sre}a.vidi: OBLOG OPKOLUVAWE .ako sam se true{: ne o~ekuvaj blagodarnost.prazen: nekoj }e te ograbi ili o{teti .lu{pi: mo`na izmama.ti ako se osvetuva{: }e go dobie{ sporot ili parnicata. kavga.ako nekoj bide opkolen: ne se vpu{taj vo somnitelni raboti.ako dobie{: prijatelite ne ti se ba{ izdavlivi. ORMAN ([IFUWER) .ako vidi{: ako saka{ da uspee{ bidi vnimatelen .kafeni: nekoj te posakuva . OFICER . OSVETA .vidi: STAROST OSTREWE . ORU@JE .ako igra{: }e ima{ te{ki momenti.zeleni: prevrtliva qubov .ako ora{: dobar znak za se {to }e zapo~ne{.vo {uma na drvo: sram. razo~aruvawe . strav. po{umen: neo~ekuvana radost. OREL . }e si go osvetli{ obrazot.obrabotena: dobivka. OSUDENIK .ako go fati{: taga.ako vidi{: nenadejna radost . ORGANI .ako jade{: preodni nesoglasuvawa. ORO . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K OSA .ako jade{: zdravje i dolg `ivot . nervozi . patuvawe . ORIZ .ako go vidi{ vo svoja ku}a: zgolemuvawe na imotot. sre}a na kocka. bogatstvo.ako vidi{: zaboluvawe bez posledici . blagosostojba.zelen.ako go ubie{: }e pretrpi{ {teta . izmama ako bide{ osudenik: }e pretrpi{ {teta. }e o`alosti{ nekogo .ako gotvi{: zdravje.kavga. ORANICA . OREV (DRVO) . polo`ba . ORAWE .ako vidi{: }e ti bidat priznati zaslugite ako nosi{: ~est.}e te nalutat protivnicite.ako leta: ugled.nekogo: }e bide{ razo~aran . zagubi .uro~livi: te la`at na podmolen V E ^ E N K A L E N D A R 73 74 . nezgoda. veselba. te potkradnuvaat .ako vidi{. OSTRILO . rodna godina.do slava i ~est te{ko }e dojde{.ako kupuva{: kavga. OSTARUVAWE . O^EKUVAWE . bolest. OCET .ne{to: gri`i vo rabotata.zlo }e te napadne. OSEKA . kupuva{: neprijatni vesti.bolni: pazi se od prijatelite odvratni .zdravje.ako ja ora{: sre}a. qubovni kavgi.poln: blagosostojba .ako vidi{: zgolemuvawe na imotot .sre}ata ti e promenliva.vidi: UBIEN OTKAZ . nesre}a na povidok .pazi so kogo se dru`i{. OROVODEC . sre}a. ORASI .S O N O V N I K OPKLADA .mal: dolg `ivot . OTEPAN .nov: u{te si naiven.sini: golema qubov .kamenit. O^I .crni: vo qubovta bidi vnimatelen i pretpazliv . siv: }e ja izgubi{ qubovnicata qubovnikot.ako te otrujat: zaguba na imot ili prijatel.ako bide{: pazi se od zavidlivcite.{areni: poni`uvawe . maki.ako kr{i{: }e sakaat da te izmamat . bogatstvo . ORDEN .ako pie{: bolest.ako ti se osvetuvaat: naskoro nesre}a. OSTROV .ako go vidi{: golema gri`a. OTROV .neobrabotena: gri`i . ispolnuvawe na `elbite . nekoj ti e neiskren. inaet . OPLAKUVAWE . zaguba.

PAJTON .ako gi krpi{: pari~ni neprijatnosti. sram .novi: radost .ako ima{ tvoja palata: pazi se od zavidlivci .bez dim: oskudica .ako dobie{: te o~ekuvaat golemi izdatoci ako dava{: ima{ izgledi za dobivka . PAJA@INA . mnogu radosti. PALMA .sre}a vo raboteweto. slava.KO^IJA .ako gi oblekuva{: }e ti oddadat ~est i priznanie ako gi soble~e{: propast.neprijatnosti pri patuvawe. OXAK .ako najde{: kratkotrajno zadovolstvo . poni`uvawe ako izgubi{: neuspeh vo nekoja rabota falsifikuvani: se bori{ so ne~esni misli ako gi {tedi{: seop{t uspeh. uspeh . zaguba .uspe{no }e gi izvr{i{ zadol`enijata.neo~ekuvana avantura ( ne mora da bide qubovna).ako dobie{: voznemiruva~ki vesti . PADOBRAN .ako vidi{: nenadejno bogatstvo . ubavo do`ivuvawe. PADOBRANIST .patuvawe.ako bide{ padar: te{ki vremiwa. nepredvideni tro{kovi. P PADAR .ako bide{: ogin vo ku}ata. nepriliki . iskinati: ozboruvawe. PARABROD .ako ispra}a{: nekoj mnogu }e ti se izraduva .vidi: VRVCA PANCIR . PAZAREWE .ZGRADA .ako u~estvuva{: po~est.ako broi{: golema zarabotuva~ka .so dim: dobra slu`ba.}e zapadne{ vo oskudnost.radosni vesti. PAJAK .drug ako padne: napredok .ako gleda{: golemi gri`i.bolest.S O N O V N I K na~in . blagosostojba.ako bide{ na pana|ur: bolest.ako dobie{: nade`ta ne ti e zaludna . PALATA .so plamen: dobivka.ako luta{ niz palatata: namali gi tro{ocite. tro{oci . O^UV .ako pa|a{ od visoko: nesre}a a nekoga{ i smrt .vidi: OKLOP PAPAGAL . PANA\UR .ako `ivee{ vo nea: }e dobie{ jak za{titnik.ako otvora{: prijatno iznenaduvawe .ako pozajmuva{: gri`i.ne~isti.ako go S O N O V N I K izgubi{: gri`i .ako go nosi{ vo po{ta: mnogu zaborava{.vidi: LA\A PARADA .ako najde{: nesre}a. golemo poznanstvo . va`ni vesti ako go vidi{: }e se oslobodi{ od nepravednata osomni~enost. poni`uvawe. PARI . PANTLIKA . PARI (STRANSKI) .od kola: nazaduvawe . PARI MONETI .tvoite najbliski te la`at.ako yve~kaat:}e bide{ bogat .}e zapadne{ vo dolgovi. OXA^AR .ako go vidi{: uspe{en biznis .dobivka. PANTALONI .ako gi izgubi{: prijatelot ti e vo opasnost. PAZARI[TE .od kow: polo`bata ti e razni{ana. PAKET .ako vidi{: nenadejno }e dojde{ vo golemo dru{tvo . PA\AWE .ako ima{: sre}ata te V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 75 76 .stari: gri`i .

S O N O V N I K o~ekuva - ako pla}a{ so niv: }e do~eka{ dlaboka starost. PARI^NIK - poln: dobivka - prazen: neo~ekuvana dobivka - ako go izgubi{: neprijatnost. PARK - ([ETALI[TE) - zadovolstvo, prijaten `ivot. PARNI^EWE - ako ja dobie{ parnicata: posle golemi te{kotii doa|a uspehot - ako izgubi{: site `elbi nemo`e{ da si gi ispolni{. PARFEM - ako mirisa{: preteruva{ so barawata ako ima{: gri`i, razo~aruvawe - ako kupuva{: golemi tro{oci - ako poklonuva{: prevzema{ golemi obvrski - ako ti poklonat: ne gi zaboravaj prijatelite. PAT - {irok, ubav: sre}a, dohodovna rabota - lo{, neubav: zaguba - strmen: te{kotiite ti se pribli`uvaat - ako pe{a~i{ po patot: ne popu{taj na nikogo - ako se vozi{: patuvawe. PATEKA - tesna i krivulesta: neprijatnost, bolest prava: ti doa|aat bezgri`ni denovi. PATLIXANI - vidi: DOMATI PATOKAZ - ima{ neispolneti obvrski. PATUVAWE - so vozilo: }e se sretne{ so dale~ni prijateli, golemi promeni - pe{ki: odlo`i ja predvidenata rabota. PAUN - eden prijatel ti e neiskren. PEGLA - gri`ite ti se neizbe`ni- ako pegla{: neplanirano patuvawe. PEEWE - ubavo: zadovolstvo, sre}a - peewe bez sluh, derewe: nesre}a, maki - drug ako pee: mali gri`i. PEEWE VO CRKVA- ako slu{a{: mir i spokojstvo. PEKAR - naskoro za tebe }e nastapat bezgri`ni denovi, rodna godina - polni xebovi.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K PEKMEZ - veselba, blagosostojba, zdravje. PEKOL - AD - sudewe, te{kotii vo `ivotot. PELENI - ako vidi{: nenadejna radost vo ku}ata ne~isti, iskinati: zaguba na samostojnosta - ako gi pere{: sre}a vo brakot. PEWU[KA - ako ja vidi{: taga, nesre}a - ako ja otkopuva{ od zemja: smrten slu~aj vo okolinata. PEPEL - zaguba, bolest, `alost. PEPERUTKA - na cvet: veselba, kratkotrajna sre}a vo let: maki, jadovi, te{kotii, izmami. PERDE - ~uvaj ja tvojata tajna, }e doznae{ tajna. PERDUVI - `elbata }e ti se ostvari, pismo. PEREWE - dobar znak za se {to }e po~ne{. PERIKA - ako nosi{: }e postane{ ugledna li~nost, napredok vo slu`bata - drug ako nosi: }e ima{ momenti na poti{tenost, ma~nina, }e bide{ izmamen. PERNICA - dolgo boleduvawe, qubovni solzi. PES - vidi: KU^E PESOK - }e se zbogati{. PETEL - ako kukurika: nepovolni vest, glas - ako go vidi{: bolest, smrt, nesre}a - - ako se tepaat: kavga, lo{i vremiwa. PEHAR - dobivka, radost, veselba. PECAWE RIBI - vremeto go gubi{ za nezna~ajni raboti, opasnost poradi nevnimanie. PE^EWE - ako vidi{: ubava idnina, gozba - ako jade{: nesre}a, kavga so prijatelite. PE^KA - ladna: kavga, nesre}a, razdelba - zagreana, topla: rasipni{tvo, ne{tedlivost - ako ja lo`i{: sopernikot }e se povle~e - pe~ka za leb: te{ka idnina.

V E ^ E N

K A L E N D A R

77

78

S O N O V N I K PE^URKI - ako vidi{: bolest, izmama, okru`en si so izmami - ako sobira{: zdravje, bogatstvo - ako jade{: te la`at. PE[KIR - izbegnuvaj gi kavgite. PE[TERA - zaguba na pari, opasnost. PIVO - ako pie{: radost, napredok. PIEWE - ako pie{ ne{to slatko: doa|aat ~asovi na miluvawe - gorko, kiselo, `estoko: gri`i pivo: radost, napredok - vino: vidi: VINO pijan~ewe:neprijatnosti, sram. PI@AMA - NO]NICA - ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata, kavga so qubenata-iot - ako ja soblekuva{: qubovni i delovni uspesi. PIJAVICI - pazi se od kamatari (zelena{i), nevoqi, bolest. PIJAN - ako bide{: imotot ti se zgolemuva, zdravje. PIJANICI - ako gi vidi{: sram, zaguba, bolest. PIJANKA - doa|aat posre}ni vremiwa. PILA - deloven uspeh. PILANA - golem deloven uspeh. PILIWA - deloven uspeh. PILULI - vidi: TABLETI PIPERKA - luta: nevoqa, gri`a, kavga - blaga: zdravje - zelena: dolg `ivot - suva: si gi zaborava{ obvrskite. PIRAMIDI - ~est i dobivka. PISMO - ako dobie{: }e se upla{i{ bez pri~ina ako dobie{ ekspresno pismo: opasnost - ako pra}a{ pismo: gri`a, `alost, solzi - ako pi{uva{: pari~na dobivka, dobri vesti - ako ~ita{: te o~ekuvaat mnogu iznenaduvawa, }e se zdobie{ so doverba vo okolinata. PITA - ako jade{: mala dobivka, napredok.

S O N O V N I K PITA^ - ako bide{: dobivka na lotarija - ako mu dade{ ne{to: dobrite dela, koga toga{, }e bidat nagradeni, sleduvaat posre}ni denovi. PITA^KI STAP - }e dobie{ nasledstvo ili nagrada PIFTII - }e pretrpi{ sram. PI[TOL - ako ima{: hrabrost vo opasnosta - ako vidi{: sigurnost i stabilnost - ako puka{: pazi se od brzopleti potezi, "ispe~i pa re~i". PLAVA BOJA - naskoro }e ima{ prijatni ~asovi. PLA@A - zabava, patuvawe, prijatni novosti. PLANINA - ako vidi{: promena vo slu`bata ka~uvawe ili slegnuvawe: te{kotii, patuvawe bez tvoja `elba - vo magla: te o~ekuva te{ka neizvesnost. PLANOVI - NACRTI - trudot }e ti se isplati. PLAST SENO ILI SLAMA - bogatstvo, dobivka. PLATA - ako ja zeme{: zaguba, gri`i. PLA]AWE - ako pla}a{: beda, siroma{tija - drug ako pla}a: dobivka. PLA^EWE - ako pla~e{: veselba, sre}a, radost - drug ako pla~e: }e navredi{ prijatel, }e dobie{ neprijati vesti - dete ako pla~e: }e se najde{ vo veselo dru{tvo. PLA[EWE - ako se upla{i{: }e dobie{ zaslu`ena nagrada. PLEVA - blagosostojba, bogatstvo. PLEVEL - kavga so istomislenici. PLETENKI (KOSA) - ako vidi{: }e se zaqubi{ - ako ima{: sre}ata e na tvoja strana - ako ima{ pregolemi: nesre}a - ako gi plete{ ili ~e{la{: sre}a vo brakot, radost - ako gi prese~e{: }e bide{ o`alosten. PLETEWE - }e te snajdat maki i gri`i.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

79

80

S O N O V N I K PLIVAWE - vo bistra voda: bezgri`en `ivot - vo matna: gri`i, strav, nemir - plivawe bez uspeh ili ako potone{: nesre}a na pragot. PLIMA - uspeh vo rabotata, korisni promeni. PLOT - vidi: OGRADA PLUG - ako ora{ so plug: blagosostojba, sre}ni denovi - drugi ako oraat: }e dobie{ pomo{ od prijatelite - ne si napu{ten - ako vidi{ plug: sre}en brak. PLUKAWE - ako ispluka{ nekogo ili te isplukaat: radosna vest, sre}a. PLUSKAVICA - ako ima{: kavga vo ku}ata, bolest - ako ja se~e{: malku odmor vo rabotata. POVIKUVAWE - ako vika{ nekogo: bolest - ako povkuva{ za pomo{: neprijatni vesti. POVORKA - ako vidi{: va`ni slu~ki - ako si vo povorkata: ne ja napu{taj po~natata rabota. POVRA]AWE - ako vidi{: zaguba, bolest - ti ako povra}a{: dobar znak za delovnost - vrz sebe ako povra}a{: }e bide{ navreden. POVREDA - bolest, zaguba. POGA^A - ako jade{: blagosostojba - ako ja mesi{: veselba - ako ja vidi{: sloga vo ku}ata. POGOLEM - ako bide{ otkolku obi~no: bolest, smrt. POGREB - na blizok: du{evni maki - na nepoznat: nasledstvo, brak - svoj pogreb: }e dospee{ vo zatvor, {teta. POGUBUVAWE - STRELAWE - BESEWE - ako vidi: lo{o ti se pi{uva. PODAROK - ako primi{: prijatel }e te izneveri ako dava{: sitni raboti }e te izraduvaat. PODRUM - poln: blagosostojba - prazen: naprazno go tro{i{ imotot, sram - so pijalok: }e ima{

S O N O V N I K preodni kavgi i neprijatnosti - ako propadne{ niz podot vo podrum: golema nevoqa. PO@AR - ako vidi{: {teta, bolest - ako gasne{: uspeh vo qubovta, veselba vo ku}ata. PO@ARNIKARI - nade`ite }e ti se ispolnat. POZAJMICA - vidi: ZAEM POZNAJNIK - ako go sretne{: odamna ~ekana qubov. POJADOK - ako pojaduva{: bidi poseriozen vo rabotata. POLE - ako {eta{ po nego: }e odolee{ na predizvicite. POL@AVI - ako vidi{: sram - ako jade{: te{ko isku{enie - ako sobira{: ostavi gi somnitelnite `eni-lu|e. POLITIKA - ako vodi{: }e izmami{ ili }e te izmamat, kavga. POLICIJA - gri`i, sud, nevoqi. POLOVI ORGANI - vidi: GENITALNI ORGANI PONI@UVAWE - vidi: PCUEWE POMIRUVAWE - vidi: SMIRUVAWE POP - vidi: SVE[TENIK POPLAVA - ako vidi{: kavga so svoite, nesre}a, zaguba, gri`i - ako te zafati: dobivka, rodna godina. PORA\AJ - ako se porodi{ *za ma`eni*: golema dobivka, blagosostojba, novi uspe{ni raboti *za nema`eni*: bolno iskustvo - ako poseti{ rodilka ili ja vidi{: sklon si za kumstvo, sre}a - ako prisustvuva{ pri pora|aj: }e te snajde nekakva nevoqa. PORAZ - ako do`ivee{: pa|a{ vo nemilost.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

81

82

`ivo: }e pretrpi{ bolki . dobri vesti od daleku.plitok: vo sebe nadevaj se .ako slu{a{: }e bide{ o`alosten od prijatel.pe~eno: ne veruvaj vo se {to }e ti ka`at. nesre}a. sram. PREGRATKA . bogatstvo.ako dobie{: toa go zaslu`uva{ i na jave. PRESTILKA .neuspeh.~uvaj se od provokatori .ako bide{: }e te poseti nekoj od daleku. PORTOKAL . pazi {to zboruva{. PRIKAZNA . neprijatno do`ivuvawe. patuvawe.ako jade{: neo~ekuvano qubovno do`ivuvawe .interesna poseta.sre}ni denovi. ne se raduvaj ako te posetat otvorena: `ivotot ti vleguva vo posre}ni vodi so sila ako ja otvori{: so sila }e dojde{ do uspehot.naskoro bolest. dobivka pri igra.zatvorena: ti treba pogolema re{itelnost vo akcijata. PRISTANI[TE .mal: udoben `ivot . neprijatnosti presu{en: nevoqa na pragot.ako predade{: zgolemuvawe na gri`ite .ako napravi{: zgolemuvawe na gri`ite .bister: bogatstvo . PREKOR . POTKOVUVAWE KOW bolest. PRETO^UVAWE PIJALOK .bolest.vidi: BAJKA PIPICI . predavstvo .iz'rten: prinova vo familijata. {teta.ako pre~ekuva{ nekogo: mala neprijatnost.vidi: DANO^NIK POROJ . poklon. PREDEWE .POROEN DO@D . gri`a na sovesta. {teta.ako e bolen . podobruvawe vo se. PRASE .ako odr`uva{: nekoj te obo`ava . PORTA .ako se istovari{ ili vtovari{: }e najde{ mir i sre}a.ako gi slu{ne{: }e odi{ na svadba.laga.ako vidi{: nesre}a. PREDAVSTVO .doa|aat posre}ni denovi vo koi brzo }e gi zaboravi{ te{kotiite od minatoto. nedoverba.bolna: zlo te o~ekuva . smrt. POTKOVICA . PRETRES .ako izgubi{: ti se zakanuva nesre}a . POSTELA . izmama. PO[TA .ako vidi{: dale~no patuvawe .ako go tepa{: bolest.nepoznato lice: nekoj ti e neveren.S O N O V N I K POREZNIK . neprijatelstvo.ako se smirite: lo{ znak . napredok. POTEWE . POSETA .ako izneveri{: }e se posramoti{ .ubav zelen: dobra zarabotuva~ka ili dobivka .ako odi{ vo poseta: preodni nepriliki ako dobie{: kavga.ostvaruvawe na `elbite.ako otpratuva{: taga . POTOK . PRIJATEL-KA . radosni vesti.ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi.golem: lutewe .maten: }e se razboli{ . V E ^ E N K A L E N D A R 83 84 . PRISLU[KUVAWE . PRE^EK .ako pregrne{ prijatel-ka: nesre}a . blagosostojba .sre}a vo qubovta.drugi da se pregrnuvaat: izmama .kavga.dlabok: ~uva{ ne~ija tajna . POSEV . PRA[INA .ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi.premnogu zboruva{.ako kupuva{: ne rizikuvaj premnogu (ne stavaj se na edna karta). mali prepirki vo ku}ata. neprijatnosti.neprijatnosti. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K PREVEDUVA^ .ako sretne{: radost .sakanata li~nost: sre}a.ako se karate: dobar znak .PO[TAR . PREDAVAWE . bolest. te{ka rabotna zada~a. lutewe.brz i nadojden: bolest. PREDAVSTVO . PRANGII .

ako go nosi{ ili vidi{: dobivka.ako lupi{: veselba so {egi . sre}en brak .ako mele{: }e izmami{ nekogo.}e se spletka{ vo "ne~ista rabota".ne obrana: uspe{na rabota . zaguba.ako vidi{: se pla{i{ od ne{to .ako stojat: `alost ako gi fa}a{: golema dobivka .ti ako pcue{: }e se luti{ na soprugata . sre}a .radost.}e te ograbat.S O N O V N I K PRI^ESNA . PROLIV . PROSJAK . ma`i{. bes. razvede{.vidi: ZASEDA PUKAWE .zatvoren: kavga.ako turne{ nekogo: }e te snajde golema nevoqa . R RADUVAWE . RAZBOJNIK . zaguba.ako propadne{ pa izleze{: sre}no }e se izvle~e{. PUSIJA .soprugot odnosno na qubovnicata .ako slu{ne{ eden pukot (glas):}e se zaqubi{.ako go vrti{:`alost. }e bide{ posramoten . PRONEVERA . dobivka .ako letaat: opasnost .ako go dobie{: uspeh.beli: }e S O N O V N I K slu{ne{ glasovi za radost .golemi nepriliki .ako proneveri{ ne{to: sram. PRSTEN . P^ENKA .ako vodi{ protiv nekogo: preodni te{kotii.ako te zarobi: zaguba. veselba. PROLET .ako izgubi{: nekoj }e te navredi. PROVALIJA . osloboduvawe od gri`ite. blagosostojba. P^ELI .ako go vidi{ ili sretne{: golema opasnost . sre}a.drugi ako skokaat: }e se najde{ vo nezgodnosti po tu|a vina.ako otepa{ p~ela: nesre}a. `alost.ako se raduva{: najposle }e go dobie{ zaslu`enoto priznanie * za nekogo* neprijatni vesti.ako go izgubi{: }e ima{ nepredvideni te{kotii.da izgubi{: lutewe. neprijatnosti. neprijatna sredba .ako slu{a{ pcuewe: }e dojde{ vo nezgodna situacija.otvoren: dobri vesti .ako ripne{ vo nea: so tvoite postapki se doveduva{ vo smrtna opasnost . PROSEWE DEVOJKA .ako ja prosi{ ili isprosi{: naskoro }e ima{ qubovni radosti.polna: sre}en znak za se {to }e po~ne{. PROZOREC . PTICI . rodna godina . PROJA . nekoj }e te {titi . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 85 86 . PU[KA .ako ima pove}e pukawe: ti se zakanuva opasnost PU[EWE .ako otepa{ ptica: }e te snajde nevoqa. omraza .ako ima{: raspravii vo ku}ata.ako padne{ vo nea: }e se razboli{ .prijatna poseta. PROPA\AWE VO VODA .begaj od takva i na jave. neuspeh .ako vidi{: dobivka. RA@EN .ako bere{: miren i sre}en `ivot .ako dobie{ ili ako dade{: te nagovaraat da se `eni{. PROCES . napredok .qubovnikot.prijatni vesti od mila li~nost. PRODAVAWE .ako dobie{: verna qubov. PRSTEN VEN^ALEN .prazna: `elbata nema da ti se ostvari. PCOVKA . gri`i. qubovni raspravii.ako prodava{ ne{to: mala dobivka.vidi: PITA^ PROSTITUTKA . nekoj }e te izmami .ako nosi{: svadba. RAZVOD NA BRAK .zdravje.

ROGOVI .ako rani{ nekogo: }e se razo~ara{ .ako vidi{: gri`i.kratki: zamerka na bliskite .ako jade{: sre}a na kocka. qubomora.svoj: dlaboka starost .ako go vidi{: smrten slu~aj .drugi ako lovat: predavstvo .ako si vo rajot: }e dobie{ za{tita koga }e ti zatreba.ako go vidi{: }e stekne{ novi prijateli.ako ja prepliva{: dobar znak.ako gi sonuva{ da se umreni: materijalno podobruvawe. lovi{: nazaduvawe. malo nasledstvo . neispolneti `elbi . REPKA . RIBI . `alost. razo~aruvawe.RASKR[ENO .ako gi mie{: }e se oslobodi{ od gri`ite . RAKAVICI .bolni: te o~ekuvaat nepriliki .ako jade{: sre}a vo se.ako razoru`i{ nekogo: opasnosta te demne.celi: zaguba na kocka . RIBAR . REGRUTI . zdravje.mali ribi: neprijatnosti vo domot .ako fa}a{.pazi se od la`ni prijateli.pove}e ranenici: so tvoeto ladno dr`ewe }e unesre}i{ nekogo ako go prevrzuva{: sre}a. RUBA . ispolnuvawe na `elbite ako propadne{ vo nea: nesre}a .{teta. RAKAVI .ako bide{: `al vo familijata . lutewe . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 87 88 . prinudenost.}e prekori{ nekogo. ozboruvawe. RENDE .neprijatelite ti se zakanuvaat.ako prodava{: kavga. RACE . RASTURENO . RODNINI . RAKETA .tu|: golema radost i zadovolstvo.ako vidi{: {teta poradi ozboruvawe ako jade{: gi izbegnuva{ tvoite obvrski . RIKAWE na yverovi: taga. slabo platena rabota.golemi: }e ima{ {teta .ako ne si re{itelen.po trevata: qubovna sre}a.novi: prijatno iznenaduvawe .ako se razdeluva{ od nekogo: }e `ali{ po nekogo. {teta.ako gi sonuva{ zdravi: sre}a .okolinata ti zaviduva. ne~isti: dobivka . vari{.bidi povnimatelen.ako gi fa}a{ so race: izmama.ako si zad niv: opasno patuvawe .qubovno razo~aruvawe.gri`a. la`ni prijateli.ako gi izgubi{ racete: smrt na blizok. nagrada. S O N O V N I K REKA .dolgi: napreduvawe vo slu`bata. RE[ETO .dale~en rodnina: nekoj }e te naluti. pe~e{: uspeh vo domot . RA^EC .ako gi korne{: nepotrebno }e se srami{.ako lovi{: neuspeh vo qubovta.stari: nema{tija.ako bide{: qubovta }e ti bide vozvratena .ako pie{: dobri i radosni vesti . RAKOVI .ako jade{: celiot trud ti e zaluden .ako ja pravi{. RODENDEN SLAVEWE . REN . RANDEVU . RANENIK . RASKRSNICA . ROSA .ne~isti: prijatelite ne ti se iskreni .ne veruvaj mnogu na vetuvawa . ROKVICI . izmama.~isti: nekoj te ozboruva .neprijatelite se pla{at od tebe.S O N O V N I K RAZDELBA . RE[ETKI .ako vidi{: }e ima{ zagubi vo rabotata.iskinati.drugi ako se zad niv: bidi poqubezen so tvoite bliski.}e ima{ qubovni radosti. kavga . nezgodni gosti. pobaraj sovet. novi prijateli. RODITELI . RAZORU@UVAWE .ako ja vidi{: sre}a. ROBIJA[ . RAJ .ako go struga{ ili jade{: raspravija so qubeniot-ta. RAKIJA .

strav .so le{: smrten slu~aj. nesre}a.neprijatno iznenaduvawe.ako vidi{ svadba: prepirawe. izmama. veridba.ako ja mirisa{: }e ispu{ti{ dobra prilika .za bra~nite: neprijatno dru{tvo. `alost.crvena: iskreno te qubat .ako bega{ od ru{ewe:neizvesnosta vo koja si zapadnal sre}no }e se zavr{i. SARMA .ako si na tu|a svadba: *za slobodnite* brak *za bra~nite* kavga ili razvod . SANDAK MRTOVE^KI .prazen: raspravii.vo dru{tvo: izobilie. SAMOVILA .ako ~uka: nesre}a.ne~isti: kavga vo ku}ata ~isti: mir i sloga .ven~avka.ako go naviva{: naskoro qubovna avantura . SAAT NA KULA . gri`a.pupka: nesre}na qubov .ako nosi{: preodni maki.ako jade{: dolgo }e `ivee{. ~est .S O N O V N I K RUDAR . te{kotii.}e prifati{ mnogu slo`ena zada~a. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SABJA . SALATA . sam }e bide{ kriv.ako nosi{: ugled. zaka~ki.ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat posre}ni denovi.ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti . SVADBA .naskoro veridba. S SAAT .ako ti ja poklonat: vernost vo qubovta .ako go vidi{: zadovolstvo .ako skr{i{: pove}e neprijatnosti. SAKAWE .ako vidi{: okolinata }e te ceni . zaguba.prazen: gri`i. SAAT^IJA . SAKAT .skapocen: pripazi na imotot . sre}en brak.qubovta so qubov ti se vra}a. gri`i . SAEM .SANKAWE .poln: }e ti bide doverena tajna .ako igra{ ili pee{ na V E ^ E N K A L E N D A R 89 90 .ako ja izbegne{ mamkata }e do`ivee{ uspeh.ako jade{: lesna bolest.ako vidi{: }e se najde{ vo nezgodna situacija . RU[EVINA . SAKANA LI^NOST .ako vidi{: zaludno se nadeva{. lutewe.ako bere{: svadba.vidi: INVALID SALAMA . RUDNIK . pre~ki .neo~ekuvana dobivka. sre}a.ako saka{ ne{to: preku prepreki odi{ kon uspehot . SANKA . qubomora *za nekogo* dobar znak .za nebra~nite: naskoro svadba . doveriteli. zgolemuvawe na imotot ili familijata.ako yvoni: bidi vnimatelen.nepovolni vesti.sam: gri`i. bogatstvo. SAMOUBISTVO .ako vidi{: nezgodi pri patuvawe . qubovni isku{enija . SANDAK . SAAT BUDILNIK . SAPUN .ako si ranet od sabja: gri`i. RU^AWE .ako se ru{i ne{to okolu tebe: poradi malodu{nost te{ko }e uspee{ .`olta: qubomora . RU@A .ti ako go stori{: ako te snajde zlo.ako jade{: raspravija so sakana li~nost. RUZMARIN . RU[EWE .ako ~uka: nesre}a. SADOVI KUJNSKI .bela: }e dobie{ poklon .ako se kiti{ so nego: `al poradi razdelba.

taga .vidi: GNEZDO SEDLO . SVE[TENIK .}e ti dojdat mili gosti. SELANI .ako bide{: sre}a. zaguba. SVETILNIK .ako see{ niva: trudot }e ti bide nagraden.ako bide{ sviwar: golemo napreduvawe vo slu`bata.bez prasiwa: lagi.ako svedo~i{: }e ja doka`e{ svojata nevinost.ako go izgubi{: mala zaguba. SVETLO .ako e ugasnata: pogreb. qubov.ako gi vidi{: neo~ekuvani sredbi.ako dobie{: sre}a .ako svirka{ so usta: }e dobie{ predupreduvawe .ako sobira{: beda. smena na mestoto na `iveewe.ako se~e{ so nea: bolest. SEME . SINXIR . dobivka. zdravje.ako si okovan: nevoqi i gri`i .ako vidi{: starost vo samotija . SVEKOR . SESTRA .ako le`i{ na nego: radost.kavga vo ku}ata.sre}ata ti e so kratok vek. SELO .ako sveti: sre}a. dolg no bezgri`en `ivot ako razgovara{ so niv: pazi se od izmama.gri`i. zdravje. SENO . SELEWE . SELANEC . SVE^ENOST . ne{to }e ti preblikne.SVEKRVA .so prasiwa: dobivka. povolni vesti.ako go vidi{: }e dobie{ veren quboven partner .sre}a vo igra. SVADBENO PATUVAWE . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 91 92 .ako sonuva{: te o~ekuva kumstvo.eden: naskoro }e ima{ nekakvi neprijatnosti . qubomora . prijatelstvo . zdravje .ako vidi{: sre}a. SVIWARNIK .ako dogovara{ za svadba: doma{ni nesoglasuvawa.ako ja gasne{: `elbata nema da ti se ispolni .uspeh.ako se rasprava{ so sinot ili go pcue{: neispolneti `elbi . SVR[ENIK-CA .ako ja vidi{: }e dobie{ poklon . {teta.vidi: VERENIK-CA SEDALKA OD PTICA .pove}e lica: otka`i gi tvoite bla`estveni nameri. S O N O V N I K SVIREWE . zaguba. se da ti odi podma~kano. nema{tija .ako kupuva{: `alost. SILEXIJA . SVETEC . lesna zarabotuva~ka. radost.ako te napadne: nekoj te posakuva.pazi se od ortak vo rabotata. sram . SVIREWE . bolest.ako se oslobodi{ od sinxirite: so sila }e dojde{ do uspeh. siroma{tija.ako te brka ili kasne: sigurna bolest . {teta . zadovolstvo. zadovolstvo . SVIWAR .ako vr{i{: gri`i.ako umrela: veselba vo familijata.vo no}ta ako vidi{: sre}en i dobar znak.SVIRA^I .S O N O V N I K svadbata: veselba.nova qubov. strav.ti se zakanuva opasnost. mali neprijatnosti. nekoj ti frlil oko . SILUVAWE .ako go tepa{: kavga vo ku}ata.nema. SVE]A .ako vidi{: ti se zakanuva nesre}a . SVIWA (MA@JAK) . pobaraj pomo{ navreme.zaklana: gri`i . SVIRA^ . SIN .vidi: KRNAK SVIWA . {teta. SEIDBA .ako go vidi{: neverstvo.diva: neprijatno do`ivuvawe. SVEDO^EWE .ako sviri{ na nekoj instrument: }e se zaqubi{ na nekoja igranka ili golem sobir.ako slu{ne{ drugi da svirkaat: pazi se od napad. dobivka. SEKIRA .

zaguba ako vidi{ slep ~ovek: }e te sledat pre~ki vo rabotata *za nekogo* sre}a na kocka. kopne: doa|aat podobri vremiwa. lutewe. SMIRUVAWE .}e ti se slu~i ne{to neo~ekuvano. gri`a. SMETAWE . lutewe.ako vidi{: taga. SLON .ako vidi{: sre}ata ti e postojana . bes. poltronstvo . {teta.ako vidi{: }e gi sovlada{ te{kotiite . SNEG .nesre}a vo brakot i qubovta. SLEP .S O N O V N I K SIREWE . izmama.dobar znak za se {to }e zapo~ne{. nesre}a. SMOKVI . beda: povolno }e gi sredi{ svoite sostojbi. }e se zbogati{. te{kotii. SMEEWE . SMOLA . opasnost. VIULICA .) `elbite }e ti se ostvarat. SLABO @IVOTNO .ako topi{: ubava i radosna utre{nina.}e te snajdat qubovni jadovi.ako bide{ slep: nekoj }e te navredi. strav. SLANINA . SKAZNA . SMRT .zgolemuvawe na familijata.ako si na nego: ti se zakanuva opasnost. SIROMA[TIJA . SKOKAWE .ne{to slatko ako jade{: laskawe. izmama. no preku tu| grb .}e te snajde nekakva nevoqa. te o~ekuva bogatstvo .so sakanata-ot: veselba . SLAVEJ . ozboruvawe.ne{to slatko ako pie{: o~ekuvaj ~asovi na miluvawe.PRESMETUVAWE .beda.}e zapadne{ vo oskudica.izgasnata: preodna opasnost . SLAMA .mnogu neprijaten glas.zaguba. radost .vidi: KU]NA POMO[NI^KA SLU@BA VO CRKVA .so prijatel: kavga . `ena: }e ima{ nekakva dobivka.ako jade{: bolest.ako pa|a: veselba.ako jade{: izmama.~uvaj se od neiskreni poznanici. kavga.ako vidi{ ili kupuva{: sre}a vo qubovta .prepirawe. izmama. deloven uspeh.ako bide{: blagosostojba .ako ima{ sluga: lo{o ti se pi{uva.ako ja vidi{ smrtta: dolg `ivot. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SLATKO . RODENDEN I SL. pripazi na ~esta.SKAKULCI . SLIKA .so `ar: bolest. IMENDEN. SKARA .ako bide{ vo siroma{tija. SKA^KI .so bra~niot drugar: }e do`ivee{ sram.nepoznata: neuspeh.ti ako si slab: }e se opameti{ koga }e te pritisnat gri`i i nevoqi. nesre}a. SLAVA (SLAVA.so neprijatel: }e te vozbudi neobi~na slu~ka . pokajuva~ki misli. korist. SNAA .beda.ako se topi.poznata: prijatni do`ivuvawa . SKAPOTIJA .mnogu dlabok: neprijatni spomeni . SKELE NA ZGRADA . SLUGINKA . klevetewe . SLAB (MR[AV) . SNE@NA ME]AVA.~ovek. pre~ki . SLATKARNICA . siroma{tija.vidi: BAJKA SKALI . SLUGA . lukavstvo.ako se ka~uva{: unapreduvawe. V E ^ E N K A L E N D A R 93 94 . lo{i vremiwa. SLADOLED . SMRDEA .}e se luti{ poradi pari~ni zagubi .ako se smee{: lutewe. SITO . `alost. mal neuspeh.}e se dosaduva{. neuspeh vo rabotite.ako vidi{ drugi vo siroma{tija: }e se kae{ za ne{to. pripazi na svojot imot. mali neprijatnosti.nema{tijata ti ~uka na vrata.qubovni intrigi.ako ne uspee{ da presmeta{: `elbata nema da ti se ostvari.

ako sonuva{ deka sonuva{: `elbata nema da ti se ostvari.ako leta: izmama .vla`en: bolest .ako sveti: bogatstvo. kavga.prazna: ~ekaat da zgre{i{ . SRU[UVAWE .ako gi vozi{ (prevezuva{): nemir }e ti vleze vo ku}ata . SRP .nadvor: naskoro }e patuva{ .ti ako sportuva{: nema da bide{ zadovolen so ona {to go ima{. dobivka skr{eno: gri`a. SOSED . ne treba sekoga{ da rizikuva{ . povolni vesti .golem: "spu{ti" go malku nosot . bes.ako ja vidi{: sre}ata }e te zaobikoli. `alost. SONCE . dobivka. SOLZI .ako navle~e{ drugi vo stapica: kavga so sosedite.nadgroben: ne si zlopamtilo *za nekogo* `alost .ako gi redi{ na krstina: pazi so kogo se dru`i{ *za nekogo* prijatno poznanstvo .sre}a.ako te spasat: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 95 96 . STAN AKO IMA[ . SOKOL .mra~en: nesloga vo brakot ili qubovta.ako zao|a: nezadovolstvo. taga . neprijatnost.S O N O V N I K SNOPJA .ako go vidi{: }e ima{ uspeh vo nekoja rabota. SOBLEKUVAWE .ako osramoti{ nekogo: ima{ eden protivnik pomalku .SOLANA . uspeh vo qubovta. SOBA .ako do`ivee{: golema dobivka vo zapo~natata rabota .}e se raduva{.vidi: OVCI STAKLO .vo krevet: mala dobivka.opasnost.ako tamu se nao|a{: naskoro patuvawe.celo: zadovolstvo.ako razgovarate: neo~ekuvana qubovna sredba. SRCE .pred tebe se ubavi i prijatni denovi. SREBRO . STADO OVCI .ako go ulovi{: slabi se izgledite za da uspee{.ako se vovle~e{ vo sobata: }e ima{ mali neprijatnosti.son~eva svetlina: tvojata laga }e bide otkriena. SRAM . SRNA .ako potemni: gri`i.poln si so zdravje.mala: ne izbrzuvaj so re{enieto . SPANA] . lutewe. veselba .kavga so pretpostavenite. zdravje.drugi ako spijat: te o~ekuva nesigurna rabota.ako si faten: }e bide{ predaden od prijatel . SPASUVAWE . SPORTUVAWE . SOOBRA]AJKA .KOM[IJA . STANICA (AVTOBUSKA ILI @ELEZNI^KA) ako ja vidi{: neo~ekuvana poseta . S O N O V N I K SPIEWE .vo qubovta si prevrtliva li~nost.mal: deloven neuspeh . SON VO SON .ako te osramotat (poni`at): }e se otkrie tvojata tajna.davenik ako spasi{: nekoj }e te izraduva.golema: ne{to }e dobie{ .ako gi vidi{ ili ~uka{: bogatstvo. radost.ako stoi na granka: sre}a .}e izmami{ ili }e te izmamat.ako ne e kraj grob: }e do`ivee{ slava i po~it. qubomora.ako go vidi{: ozboruvawe . SPLAV . SON^OGLED .ako gleda{: lesnomislenosta mo`e da ti donese golemi nevoqi . bolest . nesre}a.ako se soblekuva{: gubewe na bliska li~nost. SOL . SOPERNIK-^KA . SPOMENIK .ako se vozi{ na nego: opasnost.ako spasi{ nekogo: sre}ata ti se nasmevnuva .sre}a.ako se sru{i{ od nekade: smrten slu~aj bolest. blagosostojba. STAPICA .

LAD -vnimavaj pove}e koga prevzema{ nekava rabota. zaguba.S O N O V N I K STAREC .ako bide{ potstri`en: zaguba. dobro izraneta: te o~ekuvaat prijatni do`ivuvawa.sam ako go sru{i{: sre}a. napredok . T TABAKERA . bri{ewe: }e zapadne{ vo dolgovi. smrt.ako stoi: }e ima{ ubav i prijaten den ako leta: pazi se }e te ograbat. sram.jaka.lo{i vremewa.skr{en: naskoro kavga. kratkotrajna veselba. STRINA . po~it ako ja izgubi{: dobivka na kocka . STRELI[TE .STARICA .pi{uvawe. STRA^KA . pakost . STRAV . beda . prijatel }e te posramoti.ako si na stra`a: gri`i.ako vidi{: nezgoda. kavga. SUDIJA . propadnat: oskudica. STRNI[TE .ako ti se poznati ili rodnini: }e do`ivee{ ugled i slava. TAGA .slaba: nesre}a. qubovni jadovi.bez lisja: zaguba. opasnost .neprijatno patuvawe.ako bara{ ne{to na tavan: neo~ekuvani te{kotii. jad.skapocen: mu zaviduva{ na nekogo . SUKWA . STRI@EWE .so razvieni lisja: sre}a. STEBLO . zaguba. te{kotii. SUDAR NA PAT .obi~en: sre}en brak .MEV . STAROST . lo{i vesti. STOKA .sru{eno: golema zaguba. kavga so pretpostaven.polno so plodovi: sre}a vo rabotata .rascvetano: veselba vo ku}ata golemo: ugled i po~ituvawe . neuspeh. prijatni vesti.su{no vreme: mali radosti vo ku}ata. kra`ba.neo~ekuvan poklon. suvo: neuspeh. somnevawa.ako ja dobie{ za poklon: ugled. nekoj }e te izmami . STRA@A .}e ima{ nepredvideni pla}awa. razo~aruvawe. BANICA) .nesre}a. SUN\ER . qubomora .ako najde{: }e dobie{ radosna vest. SUKANO (KORA. STRANEC . TABLETI . SUDEWE .ako vidi{: ne se doveruvaj na bilo koj tebe ako ti sudat:beda. bolest.ako ga|a{: naskoro poubavi i posre}ni denovi. zaguba .poni`uvawe.ako si ta`en: na jave }e se raduva{.laga. TABOR .bolen: gri`i.nenadejno }e se najde{ vo veselo dru{tvo.ako vidi{: vremeto e pari . STOMAK . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K STROJNIK-^KA . taga.STRANKIWA .ako pie{. nema{tija. STOL . SU[A .ako pretrpi{: }e uspee{ da gi sovlada{ te{kotiite.ako ne gi poznava{:nesre}a. STRELAWE . STRELA .malo: te omalova`uvaat . V E ^ E N K A L E N D A R 97 98 . poni`uvawe.na vreme }e se pokae{.^I^KO . STUD .te ~eka dolg `ivot.siroma{tija. TABLA [KOLSKA .ako vidi{: dobriot sovet treba da se poslu{a . po~ituvawe .isu{eno.debel: dobivka .kavga. golta{: naskoro bolest. bolest.slab. zaguba.vidi: KAMP TAVAN .

TATNE@ . TELEFONIRAWE . TOP .sre}a vo qubovta.se bli`i krajot na tvoite gri`i. dobivka.familijarna sre}a. neprijatni vesti.ako tepka{: nekoj }e te poni`i. TEMJANU[KA .ako gi poseti{ ili zboruva{ so niv: kavga vo ku}ata. V E ^ E N K A L E N D A R 99 100 . TKAEWE . TEMJAN . laga. strav.TETIN .ako vidi{: }e dobie{ nasledstvo ili nagrada . veridba.ako zaglavi{. propadne{: gri`i.ako saka{ ne{to da postigne{ bidi povnimatelen vo rabotata. TELE . pla}awa.bezgri`en `ivot.prazna: {teta. prijatni spomeni. TOPOLA . TIGAR .nadvor od gradot: zaluden ti e trudot.vo pole: izmama.ako te tepaat: se }e bide dobro koga dobro }e se zavr{i. TVRDINA }e padne{ vo nemilost na pretpostavenite. TEPA^KA . ozboruvawe.ako dobie{: mora da se odvikne{ od lo{ite naviki. oskudica. lesna bolest.ako vidi{: patuvawe .kavga.polna: novi qubovni vonbra~ni vrski.ako pravi{: `ivotot ti se prodol`il.S O N O V N I K TAJNA .TATONI .spor so prijatelite. raznorazni iznenaduvawa vo {uma: se vra}a{ od kriv pat. novo poznanstvo .ako izleze{ od temninata: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta. TATKO . familijarna veselba. TETKA . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TEMNINA . neprijatnosti.vidi: ZATVORA^ TAPETAR .ako sviri{ na nea: zavist. TOPOVSKI OGIN (PUKAWE) . TEPCIJA . TESTO .ako slu{ne{: }e ima{ golemi gri`i.ako se najde{ vo temnina: lo{i vremiwa.ako igra{: maka.za ku}a: dobivka. beda.pazi se od podlizurkovci. dolgovi. zavidlivost. TIWA .radost. TOPKA .ako prati{: ne izbrzuvaj so re{enijata . veselba tatkova smrt: nepriliki. ne o~ekuvaj mnogu od drugi.ako telefonira{: te o~ekuvaat itni raboti.vo okolinata ima{ qubomorni lu|e. lutewe . kavga .ne se prepiraj so pojaki od tebe. dolg `ivot.ako ja vidi{: mali radosti. nesre}a umreniot tatko ako go sonuva{: napredok. TELEGRAMA .ako ja gazi{: ti doa|aat denovi na isku{enie . izmama. taga.ako u~estvuva{ vo tepa~kata: zaokru`en si so neprijateli .koga qubi{ bidi vnimatelen.ako talka{ niz temnina: te o~ekuvaat neprijatnosti .ako doznae{: }e stekne{ dobri prijateli ako izdade{: sram. bolest.ako vidi{: nervozi. TEMEL . radost . TAPA . beda . TALKAWE . sram. TEATAR . TIKVA . nemir vo ku}ata.ako ja ~uva{: sre}no }e izbegne{ opasnost. zaguba. TVOR . TEPKAWE .ako vidi{: ti se zakanuva `ivotna opasnost . TESTAMENT .ako se ni{a: smrt. neizvesnost . kavga .vo grad: poleka no sigurno }e ja zavr{i{ zapo~natata rabota .}e ti se ispolni odamne{na `elba. TENK . TAMBURA .ako zboruva{ so nego: sre}a. qubovni intrigi.vesti od daleku. gozba.

}e bide{ zame{an vo qubovna afera.tajnata {to qubomorno ja ~uva{ }e bide otkriena. TO^ILO . ]ELAV . TORTA .prazno: }e te snajdat neprijatnosti .vo pole: ponekoga{ se zaborava{ .ima{ svetec za{titnik.prazna: misli malku i za "utre" . TROPAWE .vidi: OSTRILO TRAMVAJ .ti nedostasuva pove}e upornost i hrabrost. ]ELIJA (ZATVORSKA) .vidi: MISIRKI ]USKIJA . TRGUVAWE .pokosena: prijatelot }e ti se razboli .ako bide{: poradi preslatkiot `ivot }e ostari{ pred vreme.suva: }e izgubi{ prijatel .zaokro`en si so lu|e koi ne se iskreni.izbegnuvaj ja samotijata. raspravii. TRKALA . TRUBA .nova: }e dobie{ povolni vesti.ako korne{: bolest.ako se bocne{: nezgoda. TRNINKI .poln: ~eznee{ po nekogo .ako gazi{: }e bide{ poni`en . TURPIJA .ako go vidi{ mestoto za trki: neprijatnosti poradi dolgovi.vidi: SLEP ]UP .ako vidi{. {teta.zelena: strav.ako ne mo`e{ da tr~a{: }e ima{ mnogu pre~ki do kone~niot uspeh . TRSKA . `alost . TRPEZA .TR^AWE .bolest. dobivka . TRKA . kavga .ako gleda{ trka: ne gi zanemaruvaj sekojdnevnite obvrski .ako jade{: }e u~estvuva{ na gozba ili pija~ka.ako pokloni{: neizvesnost vo qubovta .i drugi delovi od kola: kavga.ako o}elavi{: }e te napadnat gri`i .uspe{no gi sovladuva{ preprekite.ako tu`i{: preoptereten si so gri`i.ako slu{ne{: }e slu{ne{ vesti koi }e te voznemirat. opasnost.S O N O V N I K TORBA . TUTUNSKO ]ESE .ako te tu`at: gri`i.kavga so prijatel. blagosostojba zako~eno: bolest.EGE .polna: }e bide{ povikan na banket ili druga veselba.ako se vrti: brz uspeh. ]URKI . TRKALO .sam ako tr~a{: uspe{no }e gi sovlada{ site te{kotii. TUR^IN . bolest. sram. dolgovi.ako vidi{ }elavi: uspeh vo rabotata.ako ti dadat: radost .polna: ne se voobrazuvaj .ako bere{: uspeh vo slu`bata . ] ]EBE . nevoqa .skr{eno: te{kotii. bere{ ili jade{: zdravje.truli raboti: siroma{tija.qubovni nepriliki i jadovi. TRLO .ubava idnina. TRWA . TUNEL .ako turpija{ (struga{): }e uspee{. neprijatni vesti .prazen: te ~eka neprijatno iznenaduvawe. ]ORAV .so stoka: ti doa|aat ~asovi na radost.dobivka vo raboteweto. TRULE@ .ako zagazi{ vo trwa: neobi~no qubovno do`ivuvawe .ako pu{i{: trgni se od nepoznati `eni. jad . V E ^ E N K A L E N D A R 101 102 . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TU@EWE . TREVA . TUTUN . no so mnogu pot.

bes.ti ako umre{: dolg `ivot. nasledstvo . tegobi.pripazi se od kom{ilakot.umrenite ako gi sonuva{ deka se `ivi: `elbata }e ti bide ispolneta .ako vidi{: siroma{tija.ako vidi{: zavidlivost.vidi: PREKOR UMIRAWE . U^ITEL .ako vidi{: mala dobivka. nesre}a. UKOR .deloven uspeh. lo{i vremiwa . U^ILI[NA KLUPA .polno so deca: gri`i. UBISTVO .ako bide{: {teta. FES . UNIFORMA . FOTOGRAFIJA .ako gleda{: liceto od fotografijata `ivee dobro i sre}no . ma`a~ka. URLIKAWE . U^EWE . USNI . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K U^ENIK . opasnost.nazaduvawe vo slu`bata.oskudica. FAZAN .ako cepi{ }utuci: bogatstvo na dofat na racete. zaguba.ako zboruva{ so nego: prilikite }e ti se normaliziraat.vidi: RIKAWE URNA . nesre}a.ako go vidi{: sre}a .ako umre{ pa o`ivee{: ne prifa}aj prazni vetuvawa .se zanimava{ so nedozvoleni raboti.ako odi{ vo u~ili{te: neo~ekuvano zadovolstvo . U UBIEN . FALSIFIKUVAWE . FENER . vo qubovta }e bide{ razo~aran . sud.bledi: lutewe. UCENA . zloba.}e stekne{ ~est i po~it. `alost.S O N O V N I K ]UTUK .ako se V E ^ E N K A L E N D A R 103 104 . `alost. strav .ako gleda{ nekoj da umira: taga po sakana li~nost . neo~ekuvana dobivka.ako bide{: veselba . F FABRIKA . U^ILI[TE . FOTOGRAF .ako vidi{: beda.predizvikuva~ki: }e ti se ostvarat odamne{ni pri`elkuvawa.ako go tepa{: }e te zafatat gri`i.golema sre}a te o~ekuva.ako izvr{i{: protivnicite vnimavaat na sekoj tvoj ~ekor.prijatno iznenaduvawe.ako go vidi{: }e strada{ poradi lesnomislenost .PROFESOR .pred tebe se prekrasni denovi. bolest .ako slu{ne{ deka nekoj umrel: dobivka. UZBUNA .NASTAVNIK .so ~ove~ka pepel: }e ti umre nekoj poznanik.`ena~ka.ne si ja izvr{il svojata obvrska. sre}a na vidikot .ako gleda{ vo dru{tvo: neverstvo vo qubovta.ako gleda{ sam: patuvawe . bogatstvo.rumeni: naskoro }e ima{ miluvawe . FILM .

zdolni{te: sre}a vo qubovta.ako {ie{ fustan: za trudot }e bide{ nagradena .}e sklopi{ cvrsto prijatelstvo.vidi: KOWANIK C CARINA . HAREM .ako izgubi{ na igrata: poradi tvoja vina }e dojde{ vo nezgodna situacija.zdravje.ako bere{: uspeh. dobra `etva. `alost.svenato: bolest vo ku}ata .ako si ubavo oble~ena: prijaten i sre}en `ivot .ako vidi{: neo~ekuvana radost . HRABROST .ako kupuva{: mala radost .ako oblekuva{: novo prijatelstvo {aren: avantura pri patuvawe . sre}a. CVRKOT OD PTICI .vidi: P^ENKA H HAZARDNA IGRA . dobivka.star: opasnost od ogin iskinat: kavga . sre}a .crn: `alna vest . S O N O V N I K hipnotizira{ nekogo: ostavi gi opasnite raboti . sekoe "{kolo" se pla}a .CARINIK . FUDBAL .nervoza.FRANCUZINKA . neprijatnosti. nepredvideni tro{kovi.ako bide{ hipnotiziran: nekoj }e te izmami.ako dobie{: }e izgubi{ pari ili prijatel .golemi tro{kovi.poradi tvoja glupost }e te snajde nevoqa.vidi: JADEWE HUSAR .poln: bidi poumeren vo jadeweto prazen: ne si go tro{i vremeto zaludno. CELER . nelagodnost. neprijatno pismo. FRIZER-KA .skapoceno ukrasen: }e do`ivee{ sre}a i ~est .vidi: SPORTUVAWE FUSTAN . dobivka . HARFA .ako slu{ne{: veselba.ako bide{ hrabar: nekoj }e te poni`i.steknuva{ novi neprijateli. FRANCUZIN . taga. FRI@IDER . HOTEL . CAREVKA .ako gleda{ hipnotizirawe: }e se stekne{ so golemi slava i ugled vo tvojata okolina.bel: ~est *za nekoja*: ven~avka .ako jade{: qubovna avantura.ako go mirisa{: }e ima{ nekakvi "glavobolki" .kavga.prevrtliva qubov. CIMENTO .ako sadi{: nenadeen poklon .ako dava{ na nekogo: qubovta }e ti se rasplamti. HIPNOZA . HARTIJA .ako go dobie{ za poklon: golema radost . HRANA .ako vidi{: prijatelstvo.nov: novi qubovni vrski .ako V E ^ E N K A L E N D A R CVE]E . baknuvawe. V E ^ E N K A L E N D A R 105 106 .ako go pere{: `elbata }e ti se ispolni .S O N O V N I K fotografira{: te o~ekuva neprijatno iznenaduvawe.

(@ENSKI GRADI) . ma`a~ka.mala bolest vo ku}ata. ozboruvawe . CRVCI .izmama. CRNA BOJA . solzi. CRNICA . nesre}en brak.ako nosi{ za nekogo: nevoqata }e ti ~ukne na vratata. nenadejna dobivka . ^AMEC . lo{i vesti . promena na mestoto na `iveewe.`enidba. CICAWE .neprijatni vest. neprijatnost . opasnost.za ma{kite: nesre}a. CIGLI .tvoite tajni }e bidat otkrieni.ako go vidi{: }e gi ostvari{ namerite .ako pie{: }e se najde{ vo simpati~no dru{tvo. sram.}e se spre~ka{ so prijatelite .`alost. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 107 108 .prazni i spu{teni: pove}e neprijatnosti. taga. ^AD .ako ja vidi{: }e se razo~ara{ . CRE[I .ako cica{: za siromasite radost.crn dim: nesre}a .S O N O V N I K CENKAWE .ako pu{i{ cigari: `elbite nema da ti se ostvarat ako gi gleda{ ili kupuva{: }e se zaqubi{.ako yida{: bogatstvo.}e go izgubi{ avtoritetot pred pomladite.patuvawe vo stranstvo.ako crta{ ne{to: u{te ima nade`.ako vidi{: trudot ti e zaluden.ako padne{ od nego vo voda: zaguba na kocka. naporna rabota. sre}en brak . za bogatite taga.vidi: PAZAREWE CIGANIN .ako jade{: zdravje . CRKVA OD TU\A VERA .ako pu{i{: }e dobie{ dobra polo`ba vo slu`bata . CIGARA . prevrtlivost vo qubovta. gri`i. CRVENA BOJA .ako ti luti na o~ite: neprijatni do`ivuvawa. CRTAWE . kavga vo ku}ata. CRNEC . CICKI . CIGANSKA ^ERGA . bakne`i.ako ja vidi{: nekoj saka da ti go popre~i patot. CIGANSKA GITARA .}e bide{ izmamen.ako se moli{ vo crkva: `elbata }e ti se ispolni.DIM .kiseli: `elbite ti se nedofatlivi . neuspeh.}e dobie{ poklon.ako odi{ vo crkva: `alost. CIRKUS . ^ ^AVKI . CIMET . CRE[OVO STEBLO .uspeh na site poliwa. ^ADOR . qubovna avantura .pazi se od laskavci.nesre}a.pazi se od kra`ba.polni i jadri: nesre}na qubov *za nekogo*: ispolnuvawe na `elbite. CIGANKA .ako zboruva{ so nego: sre}a vo familijata. CICIJA . kaewe. CRKOVEN GOLEMODOSTOINSTVENIK . ^AR[AV .ako kupuva{: zaludno raduvawe steblo vo cvet: radost. izdatoci . CRKVA .za `enskite: sre}a vo qubovta. CRNINA .zavidlivcite nastojuvaat da ti go zagor~at `ivotot.ako bere{: veselba. }e te fatat vo "{teta".ako se vozi{: te privlekuva nova qubov ako propu{ta voda: bolest.tvojata dobrina drugi }e ja zloupotrebat.bel dim: nekoj }e ti poka`e ~est . S O N O V N I K gri`a. ^AJ .

dobivka.iskinati: }e dobie{ sopernik vo qubovta. ^E[LAWE . ^IVIJA . ^ESTEWE .ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti . ^EKAN .ako ti dadat: sepak ima{ nekoj {to ti e veren. ^ITAWE .ako plete{: od tvojata rabota nema da vidi{ korist .ako kupuva{: doma{ni te{kotii V E ^ E N K A L E N D A R 109 110 .po nekogo ili ne{to: `elbite }e ti se ispolnat.ako vrzuva{: neprijatnosti. dobri vesti prazna: se spremaat da te izmamat.gri`i i nesre}i }e ima{ na pretek. ^I^KO .polna: gozba.ako gi vidi{: ne prebiraj rabota. ^ISTEWE . pat kon beda . ozboruvawe.ako podari{: rasipni{tvo. ^OKOT . `alost . nenajaveni gosti .ako primi{: `elbata nema da ti se ostvari. ^INIJA . sleduvaat denovi polni so sre}a .ako yvoni: bidi vnimatelen. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K ^ETKA .ako dade{: zabava i veselba .vidi: RUBA ^ERGA CIGANSKA .novi: radost. ^A^KALICA . nenadejna sre}a. blagosostojba. ^EVLI -OBUVKI .site ne ti mislat dobro. dobivka. ozboruvawe.slabo ja cenat tvojata rabota. qubovni u`ivawa.prazna: nenadejna kavga. inaet.laga. sre}a .ako vidi{: kavga vo ku}ata .ako odvrze{: uspeh. polesno zaboluvawe ako ~ita{ pismo: dobivka .ako se ~etka{: }e ti dojdat gosti.ako ja skr{i{: se raboti za tvojata glava.novi: prijatni vesti .^ESTITAWE . sve~enost .S O N O V N I K ^ASOVNIK. ^VOR .pripazi na imotot.ako go vidi{: zadovolstvo . prijatelite te iskoristuvaat .ako jade{: nenadejni bakne`i. ^ASOVNIK NA KULA . ^OKOLADO . kavga.nekoj `elno te o~ekuva. ^EREP . ^ESTITKI .zlatna: unapreduvawe vo slu`bata.ako gi obuva{: uspeh vo rabotata i qubovta . ^IPKI . ^ASOVNIK BUDILNIK .ako ~uka: nesre}a.skapocen: pripazi na imotot . ^E[MA . smrt .gri`i izmama.stari: beda.ne~isti: nekoj te{ko }e te predade.ne se nadevaj na ni{to dobro.}e se zafati{ za mnogu slo`ena zada~a.ako pie{ od nea: priznanie. nema{tija .ako ~esti{ ( pija~ka ): }e bide{ dobrodu{en. ^A[A . ^ETKA ZA ZABI .ako ~ististi{ ne{to: }e dobie{ ubav poklon.nekogo: }e slu{ne{ prijatni vesti.kavga. ^IR .ako go naviva{: naskoro qubovna avantura .vidi: PEWU[KA ^ORAPI .golema veselba.kniga ili vesnik: do celosen uspeh potrebno e mnogu trud.ako gi sobuva{: smrten slu~aj vo okolinata .radost. lo{i vesti.}e pretrpi{ {teta poradi neurednost. ^IZMI .ako vidi{: sre}en brak .ako ~uka: nesre}a. ^EKAWE .tvojata dobrina ja zloupotrebuvaat.polna . ugnetuvawe. ^OVEKOJADEC . ^E[EL . zaguba . dobivka.STRINA .}e ti dojdat nepo`elni gosti. taga. ^ASOVNI^AR . ^EZNEEWE . ^EKALNA . ^EIZ .ako ima{: bolest.ako mu ~ita{ na nekogo: }e gi izraduva{ prijatelite. ^EVLAR .ako primi{ ~estewe: }e doznae{ va`na tajna.

S O N O V N I K i gri`i . podvala. [ V E ^ E N K A L E N D A R [AJKI .ako jade{: taga.stara: ozboruvawe crna: `alost vo ku}ata. ^UREVA -vidi: ^AD .mnogu lesno }e dojde{ do uspehot.neprijatnosti }e te sledat na patuvaweto. [AMIV^E .ako vidi{ kup {ajki: podobruvawe na okolnostite.prazen: `elbata }e ti se ostvari .golemi gri`i i poni`uvawe.dobivka na lotarija. [AMAR . XEB .ako si {epka{ so sakanata li~nost: razo~aruvawe.ako pie{: sre}ata ti e so kratok vek.ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: preodni nevoqi.ako se prepirate: poka~uvawe. ^UVAWE . [ETAWE . [AL . patuvawe . `alost diva: neo~ekuvan uspeh. XELAT . XUXE .qubovni kavgi.ako gleda{ a drugi igraat: ne beri tu|i gajliwa. [EGA . gri`i.ako kova{: }e gi otstrani{ opasnostite. ^UDOVI[TE .ti se zakanuva nesre}a. gri`i. iznenaduvawa.vo dru{tvo : te{kotii vo raboteweto.na suvo: kavga. strav. [EF . XOKEJ .veselba.ako go vidi{ ili zboruva{ so nego: promena vo slu`bata . [ATOR . V E ^ E N K A L E N D A R 111 112 . XUNGLA .ako dade{: }e ima{ rabota so sud .stari r|osani: ku}ata ti e vo opasnost . [ATKA .ako vidi{: }e doznae{ va`na tajna . neo~ekuvana sre}a. prijatno iznenaduvawe.DIM ^UTURA .pazi se od alkoholot. veselba.ako dobie{: beda na pragot. smena na mestoto na prestoj. neprijatnosti na rabotnoto mesto .ti se zakanuva opasnost.ako ~uva{ ne{to: pazi se }e te ograbat. [AMPAW . veselba. }e se smiri{ so nekogo . [E]ER .vo voda: }e ima{ va`ni razgovori. XIGER .ako jade{: zaokru`en si so neiskreni lu|e ako vidi{ ili kupuva{: nekoj potajno te saka.pripazi {to zboruva{ vo dru{tvo.poln: nepredvideni dava~ki. ispolnuvawe na nade`ta .sam: te o~ekuvaat sre}a i radost .ako igra{: zaguba vo igra .ako {epka{ so nekogo: ne gi naveduvaj drugite na lo{o . [AH .deloven neuspeh.ako do`ivee{ ili vidi{: novi glasovi. ^UDO .vozbudlivi slu~ki.vidi: MATARA S O N O V N I K X XAMIJA . siroma{tija. [EPOT . [AMIJA .

odnosno ma`i *za nekogo* po~it od okolinata. [UBARA .napredok vo doma}instvoto.polno so ne{to: }e te naklevetat.ako gori: `alost. [TALA .nov: ugled . [KOLKI .bidi poskromen vo tro{eweto.ako vidi{: ne mo`e{ bez tu|a pomo{ . [UMA . [UPELKA .prijatno patuvawe.ma`a~ka.ako vidi{: izmama. [TEDILNICA . zdravje.star: gubewe na ugledot.ako odi{ na {taki: se ti odi naopaku .borova: golemo iznenaduvawe . [IP . V E ^ E N K A L E N D A R 113 114 .ako ja lovi{ ili vidi{: }e bide{ ta`en ako jade{: dobar znak za se. grabe` .ne preteruvaj so samofalbite. [UMAR . kumstvo ili svr{ava~ka.nekoj }e te izraduva. [I[ARKA .ako gi skr{i{ ili frli{: zdravje. ozboruvawe.S O N O V N I K [E[IR . izlez od nevoqite. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K [TEDEWE PARI .ako go izgubi{: dobivkata }e ti izbega od racete.vidi: RA^EC [LEM .ako go vidi{: neprijatnost poradi ozboruvawe.ise~ena: neuspeh . [TICI . dobri raboti. [TETA .ako bere{ {ipinki: nekoj }e te zasaka .ako vidi{ ili sureduva{: mu zaviduva{ na nekogo poradi negovite qubovni uspesi.vidi: KRIUM^ARI [IEWE .sre}a vo brakot. [OFER . [UGAV .ako gi redi{ na kup: te o~ekuva svadba.kavga .prazno: nezgoda.malo: golemo iznenaduvawe. ozboruvawe. radost .}e dobi{ pomo{ ako ti pritreba.ako pretrpi{: deloven uspeh.ako vidi{: dobivka. [VERCERI .so kowi: veselba. [QUKA . dobro zdravje .ako sviri{ so nea: nenadejna vest. zabava. nesre}a .}e pretrpi{ nepravda. [UNKA .bukova: golema dobivka.gola: zada~ite }e te pritisnat .zelena: sre}a. [TIPEWE . [IEWE SO MA[INA .ostavi gi zafatenite `eni.bogata `ena~ka .}e ti bide doverena odgovorna zada~a. zaguba . [KORPIJA . osomni~uvawe. napredok vo ku}ata.KRASTAV .ako pie{: gi zaborava{ obvrskite . [I[E .golemo: }e zapadne{ vo dolgovi . [ILO . [PIUN . zaguba.mra~na: taga. ozboruvawe . nezadovolstvo.so goveda: blagosostojba. prinova vo familijata. [TRK . [IRA .ako {tipe{ nekogo: klevetewe.celosen uspeh. okrivat so vino: ~asovi na zadovolstvo .prazna: izmama. [MINKAWE . kontroliraj go jazikot . napredok.[PIUNA@A .vidi: VOZA^ [TAKI .}e ti baraat pari na zaem.raspravii vo ku}ata.ako jade{: }e ti se voshituvaat .

}e se ispolnat za 7 ~asa ili nikoga{. tuku treba da se pogledne ~asot vo no}ta ili denot koga e sonuvan sonot potoa datumot i mesecot a najposle i soyvezdieto. Se razbira deka e deka e mnogu te{ko da se utvrdi vo koja doba od no}ta ste go sonuvale nekoj son. izneseno vo ovoj Sonovnik. vedna{ da se prifati kako "zdavo za gotovo". DODATOK KON TOLKUVAWETO NA SONOVITE ZNA^EWE NA SONI[TATA NEBESNITE ZNACI SPREMA Vo starite sonovnici ima i drugi podatoci za zna~eweto na soni{tata koi }e Vi gi prika`eme. ZNA^EWE NA SONOVITE SPREMA DOBATA VO DENOT I NO]TA Dnevnite soni{ta . pa zatoa i tolkuvaweto e tolku pote{ko. 9 meseci. ami deka na negovoto tolkuvawe vlijaat i nebesnite znaci pod koi se sonuvani. 10 meseci ili za edna godina. dali }e se ispolni ili ne? Koga }e se ostvari? Odgovorot na ovie pra{awa zavisi od dobata vo denot ili no}ta koga ste go sonuvale ili od datumot na sonuvawe. Vo prilo`enata tabela site soni{ta grupirani se vo 24 srodni grupi a na sekoja grupa i e dadeno op{to tolkuvawe na soni{tata pod poedinite nebeski znaci. 9 dena.istovremeno se i glavni pretska`uva~i na slu~kite. 9 ili 15 godini. Zatoa Vi prepora~uvame.}e se ispolnat tretata. 9 nedeli. Soni{tata od 7 ~asot nave~er do polno} . Soni{tata od polno} do 3 ~asot nautro . Se poka`alo deka ist son sekoga{ ne mora da ima isto zna~ewe. Tvorcite na V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 115 116 . Od tabelata mo`e da se vidi deka za ista grupa na soni{ta tolkuvawata mo`at da bidat neverojatno razli~ni: od mnogu povolni i prijatni do sosema nepovolni i "crni" tolkuvawa.S O N O V N I K S O N O V N I K ispolnat za 9 ~asa. pred da se izraduvate ili ispla{ite od nekoe tolkuvawe. da gi poglednete i ovie dopolnitelni tolkuvawa. ~etvrtata ili petata godina. [to zna~i sonot koj ste go sonuvale. Poradi toa ne treba sekoe tolkuvawe.}e se ispolnat za 10 ~asa. a }e se Niz vekovnite tolkuvawa na soni{tata dojdeno e do soznanieto deka eden ist son nema sekoga{ isto zna~ewe. pa tek toga{ od seto toa na sonot da mu se dade odredeno tolkuvawe. 10 dena. Soni{tata od tretiot ~as pa do zorata .

alati. neprijatelstvo ako sonuva{ zlato srebro ili nakit ribi i dr.vozewe. koi ovde onde . slu~ `alost bolest ~est prepirka vo lav zna~i dobivka strav.S O N O V N I K tolkuvaweto na soni{tata toa go objasnuvaat so toa {to na soni{tata vlijaat dobri i lo{i planeti. ali{ta krevet zaguba izmama strav. qubovni ~asovi priznanie bolest nesre}a radost neprijat ni vesti poznanst vo strav radosna vest u`as vo jarec zna~i radost neprijatelstvo }e te napu{tat osamenos t dobivka bolka poradi drug vo vodolija {teta bolest qubov qubovna sre}a seriozno smiruvawe prijatni ~asovi voznemiruvawe taga bolka bogat brak pari uteha raduvawe smrt na prepostav. od smrt.krvavi tepa~ki. maka. peewe svirewe solzi. bolki srcevi krv.nekoga{ posna`no a nekoga{ poslabo. kavga pogrebi. pomor. instrum. muzika. provod zabavi nova obleka. S O N O V N I K le{ovi mokrewe progonuvawe zloupotreba lo{i duhovi ~udovi{ta kowi. se me{aat vo "vlasta" na poedini nebeski soyvezdija. nesre}a V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 117 118 . nasleds. pla{ewe nepriliki taga i bol na srceto `alna vest sram posle veselba lotarija `alost radost kavga prpirka ~est zaguba na prijatel nekakva ludost radost zaludna nade` dobri vesti kaewe smrt na prijatel }e se doveri{ pari neprijatnost lutewe nervozi gosti ~est dobivka iznenaduvawe bogatstvo radost gostin ili gozba veselba radost poklon bolest dolg `ivot bolest zavist ozboruv. grmewe pukawe ogin od bilo kakov vid telo i skr{eni delovi sadovi.strav i gr`i pobeda nad protivnik dobivka na vo bliznaci zna~i zaguba na prijatel dostoinstvo poseta izmama prijatelska poseta }e ti dadat po~est te{ka bolest prijatnost dobivka vo rak zna~i poseta du{evni stradawa poseta kaj prijatel zagub neprijatnost nemo} pari dobivka pijanstvo jad. patuvawe napraz. vodni `ivot bakne`i i miluvawe telesni maki bolki jadewe i jadewa nesre}i crkvi. jad vo {korpija }e te ograbat prijatno iznenadu radosni vesti prijatelstvo strav zaguba radost bogatstvo neraspolo`enie smrten slu~aj dolgotraj na bolka priznanie nevoqa za prijatel zabava dobra zarabotka prijatel- vo strelec radost `alost u`ivawe ~est qubovni utehi novo prijatel. veselba golema vo ribi zna~i `alost qubovni nesoglas naprazen trud golema radost prijatni ~asovi pla{ewe priatni novini razdor golem strav prijatni vesti tro{kci novini raspravij a neprijatelstvo taga dobivka va`na slu~ka poseta prepirka oskudica gri`a uteha smrt na poznajni spor iznenadu- i nemo} `alni vesti dobivka neo~ekuvan prijatel prijatelstvo mnogu prijatni ~aso. vojna. gradbi poseti na prijateli ogin.kra` veselbi.ku}i. poti{ten. {teta korist dobivka otmen prijatel dolg `ivot `alost taga naskoro poseta ~est zaguba vlast nad okolinata novo iskreno prij prijatna poseta izmama dobivka zavist i razdor dobivka vo devica zna~i radost `al od smrten sl sre}a veselba bolest beda oskudica golema sre}a srav taga i `alost radost dobivka dobivka radost zna~ajna slu~ka prijatelstvo veselba nesloga vo vaga zna~i smrt na poznanik zdravje po~esna pokana nesre}a gri`i po nekogo bolest dobivka taga `alost radost iznenaduvawe siroma{t vo starost kra`ba naprazno nade` prijatno iznenadu prijatni vesti maka. zaludna nade` dobiv. vo oven zna~i bolest strav nepriliki ubavo iznenaduva prijatelstvo zaludni molbi blagosostojba poklon taga taga nasledstvo dobivka na sud lo{i vesti religiozni prepirki nemo} nepriliki svadba vo bik zna~i `alost uteha patuvawe prijatelstvo poseta lagi strav srceto tivki radosti gosti gri`a beda `alost neo~ekuv. golemi `iv.

]e se ispolni za 21 den 24. Sonot delumno }e se ostvari 9. ]e se slu~i dvanaestiot den 25. ]e se ispolni sedmiot den posle sonuvaweto 13. ]e se ispolni za 30 dena 28. ]e se ispolni desetiot den posle sonuvaweto 14. Vistinit son. Vistinit son 7. 2. Zatoa postarite astrolozi pri tolkuvaweto na soni{tata go zemale vo obzir denot odnosno no}ta koga e sonuvano. Ovoj son nema naskoro da se ostvari 8. ]e se ispolni za 20 dena 19. radost gosti radost klevetewe zaguba dlaboka starost novini sre}a qubov neprijatelstvo mir gozba ~estewe izmama dobivka napredok {teta na loto sre}a sre}ni denovi poseta izmama dobivka radost neprijatelstvo ZNA^EWETO NA SONI[TATA DATUMOT NA SONUVAWE SPORED Najstarite presmetki za vremeto se vr{eni spored mese~evite obikolki okolu zemjata i mese~evite meni. ]e se ispolni istiot den ili naredniot 22. kavga `alost golema sre}a gri`a naskoro smrt radost zaguba vawe neo~ekuv. Ovoj son ne zna~i ni{to posebno 26. mnogu brzo }e se ostvari V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 119 120 . Malku korist od ovoj son 21. Sonot nema zna~ewe 11. Nevistinit son 23. 3. naskoro }e se ostvari Bezvreden son Son so sre}ni posledici Vistinit son. ]e se ostvari mnogu brzo 17. ]e se ispolni za sedum dena ili sedum nedeli 20. ]e se ispolni tretiot den posle sonuvaweto 12. 1. ]e se ispolni za 19 dena 18. ]e se ostvari posle 24-ot den. 5. Brzo }e se ostvari 16. smetaj}i OD PO^ETOKOT NA MLADATA MESE^INA pa natamu. Naskoro }e se ostvari 15. Sprema toa ovaa tablica ne gi pretstavuva datumite vo mesecot tuku denovite vo mese~evite meni. 4. S O N O V N I K 6. Po~etokot na mladata mese~ina i mese~evite meni se nazna~eni vo crkovnite kalendari. Ne e sigurno deka po ovoj son ne{to }e se slu~i 27. }e donese uspeh Na Va{a radost. Sonot }e se ostvari spored tolkuvaweto 10.S O N O V N I K bolest izmama pari kazna bolka prijatni ~asovi `alost raduvawe lutewe veselba zloupotreba prinudnost nezgoda sre}a stvo strav smrt na rodnina smrt na prijatel `alost navreda blud sre}a i ~est vojna.

S O N O V N I K S O N O V N I K V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 121 122 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful