P. 1
SONOVNIK

SONOVNIK

|Views: 7,788|Likes:
Published by Adriana Bogdanovska

More info:

Published by: Adriana Bogdanovska on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

S O N O V N I K

BO@IDAR D STAVREVSKI

V E ^ E N

K A L E N D A R

2

S O N O V N I K

S O N O V N I K

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

3

4

S O N O V N I K

A
ABORTIRAWE - mala gri`a, ozboruvawe, strav. AVAN - vo qubovta ne si so dobri li~nosti - ako tol~e{ ne{to vo avan: poseta. AVANTURA - ako ima{: ti se zakanuva nekakva opasnost. AVION - ako se vozi{: rizikot }e ti se isplati - ako go vidi{: te o~ekuvaat promeni kon podobro ako padne{ od nego: pazi se od nezgodi. AVTOBUS - bez golem trud ne o~ekuvaj nagrada. AVTOMOBIL - ako se vozi{: unapreduvawe, uspeh ako go vidi{: }e slu{ne{ va`ni vesti. ADVOKAT - gri`a, pari~en izdatok, neprijatnost. ADRESA - ako vidi{, pi{uva{, ~ita{: }e ti dojdat gosti. AERODROM - vidi: PRISTANI[TE AJVAR - `elbata nema da ti se ispolni. AJDU^KA TREVA - bolest, neprijatna sredba. AJDUTIN - ako bide{: radost i veselba - ako vidi{: }e te prinuduvaat za nedozvoleni raboti, opasnost. AJKULA - }e dojde{ vo opasnost, kavga, bolest. AKVARIUM - neprijatnost, gri`i, qubovni raspravii. ALATI - nagrada za trudot, bidi istraen vo rabotata. ALI[TA (OBLEKA) - ne~isti: kavga, zaguba - ~isti: qubovni do`ivuvawa - novi: sredba so stari prijateli - perewe ali{ta: mali neprijatnosti, ozboruvawe - dolni: sre}a vo qubovta.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K ALKA - spoena: ima{ veren prijatel - razdvoena, nespoena: nekoj ti e neiskren. ALKOHOL - ako pie{ sam: nekoj prijatel }e te izneveri - ako pie{ vo dru{tvo: ti pretstoi veselba. AMAJLIJA - ako ima{: nekoj }e te {titi. AMBAR - poln: napredok, blagosostojba - prazen: naprazno se nadeva{. AMERIKANEC -KA - ostvaruvawe na `elbite, uspeh. ANTENA NA KROV - prijatni promeni. ANXAR - `alost. APETIT - ako ima{: nekoj }e te ismee, pari~ni zagubi. APOVI - vidi: TABLETI APSEWE - ako te uapsat: nepravedno }e bide{ osomni~en, }e te snajdat neprijatnosti - ako apsi{ nekogo: brakolomstvo na dofat. ARHIVA - }e pretrpi{ zaguba vo imotot. ARMONIKA - ako vidi{: ne~esni aktivnosti - ako slu{a{: preterano somnevawe - ako sviri{: nekoj }e te izraduva. ATENTAT - ako vidi{ ili izvr{uva{: }e bide{ omalova`en pred prijatelite. ATOMSKA BOMBA-golemo neprijatno iznenaduvawe AFION - neprijatnosti vo qubovta. A[OV - ako vidi{: ti pretstoi va`na rabota - ako kopa{ so nego: novi qubovni osvojuvawa.

V E ^ E N

K A L E N D A R

5

6

ako ukrade{ V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K bakne`: pazi se od la`ni qubovni izjavi.so sakana li~nost: sre}a posle nemirni ~asovi . BALON .ako vidi{: qubovta }e ti bide vozvratena .pazi se od izmama.ako jade{: zdravje.ako vidi{: ne se vpu{taj vo {pekulacii .so cvet: nadevaj se na uspeh.ako leta vo vozduh: dobivkata }e ti izbega od racete.ako dade{: vzaemna qubov .ako gotvi{: blagosostojba vo ku}ata . BAJKA (PRIKAZNA) .so tu|a `enama`: dobar znak za se {to }e po~ne{.ako bide{: }e primi{ golem grev na svojata du{a .svoja baba ako sonuva{: familijarna radost tu|a: jad i lutewe.ako igra{ na balot: pazi se od neprijatnosti . BAKARDAN .ubavo da se zabavuva{: na nekogo }e mu se dopadne{. BALKON .cvetna: zgolemuvawe na imotot.ako go slu{ne{: tvojata iskrenost nekoj }e ja iskoristi.ako go vidi{: ako se vpu{ti{ vo rizi~ni dejstvija. BAKNE@ .S O N O V N I K B BABA .se nao|a{ vo opasnost ako te napadne bandit: }e pretrpi{ strav. BANDIT (RAZBOJNIK) . BARABAN .vidi: MIGDAL BADNIK . pari~na dobivka ako {eta{ niz nea: ne preteruvaj so veselbata . `enidba. BABA .ako gleda{: ti pretstoi razo~aruvawe. kavga. BAV^A (GRADINA) . V E ^ E N K A L E N D A R 7 8 .za nebra~nite: brak . dosada.ako bide{: }e gi pomaga{ tvoite prijateli.drugi da se baknuvaat: `alost . pomiruvawa. BANANA .ako slu{a{: nekoj }e te izla`e . bolest .ako ja obrabotuva{: semejna sre}a . BANKAR . otkrivawe na tajni.kavga.ako vidi{ ili kova{: bidi poskromen.DEDO (RODITELI NA @ENATA) .zelena gradina: nade` vo lo{o raspolo`enie.te o~ekuva blagosostojba. ma`a~ka.bez cvet: taga. BAR .}e bide{ vojnik.ako bide{ na balkon: polo`bata ne ti e mnogu sigurna. BANKAR . prijatni vesti. BABICA . BAKAREN SAD . BALERINA .ako padne{ vo nea: si trgnal po lo{ pat. golema: mali zadovolstva. BADEM . BAGREM .radost.}e si najde{ uteha i veselba. gri`a. BAKNUVAWE .ako ja poseti{: taga.za bra~nite: deca za starite: bolest. zaguba. BARA .ako raska`uva{: bezuspe{no }e la`e{.nepotrebni tro{kovi. {teta vo rabotata. }e propadne{. neprijatnosti.ako dobie{: }e ti otpatuva qubenata li~nost .ako vidi{: mnogu rabota a malku korist . `alost .razliena. BANKA .so prijateli: pomiruvawe . BAWA (LEKOVITA) .pari~ni izdatoci.ako gleda{: }e te povikaat na svadba ili veridba . BAL -ZABAVA .so svoja `ena-ma`: kavga vo ku}ata . BAJONET .so umreni: smrt . BALET . kratkotrajna qubov. BAKAR .

BOGAT . BERBA .ako ne mo`e{ da izbega{: neuspe{na rabota.skora smrt vo familijata.ako vidi{: kratkotrajna sre}a. BESILKA . ostvaruvawe na `elba . ponekoga{ V E ^ E N K A L E N D A R 9 10 .MLADE@ . veselba .pazi se od podmolnost i zloba. BELEWE . PCUEWE) .ako vidi{: ti pretstoi siroma{tija i nesigurnost . BERZA . BESEWE . zaguba. BLUDNICA .vidi: POVRA]AWE BOG .pazi se od la`ni prijateli. }e bide{ odbele`an.ako te bri~i: ozboruvawe. zaguba.vrednosta i upornosta nosat uspeh.ako vidi{: mali izdatoci.ako go kolne{ ili pcue{: nevoqa.ako izbega{: }e uspee{ vo celta. BAROMETAR . kavga.ako vidi{: gozba. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K BESNEEWE (VIKAWE. sre}a vo qubovta. BISER .ako bide{: izbegnuvaj rizici. zaguba.ako te besat: `elbata }e ti se ostvari. BLUD . BERBER . taga . bolest. BARAWE . bolest .napredok vo rabotata.ako go java{: nezgoda vo familijata . BENKA . BI^ . BLIZNACI .nekogo ili ne{to: ~esto }e bide{ voznemiruvan.nevoqa. nevoqa na povidok . {teta . berewe: strav.ako bide{: napredok vo slu`bata . to~ewe: kratko voodu{evuvawe. nesre}a .vidi: KAM[IK BLAGAJNIK .BLAGO .ako zboruva{ so nego: sre}a vo brakot . bolest . BENZIN .ako se besi{: strav.bolest. stravot.ako kopa{: neuspeh vo planovite .VAROSUVAWE . sre}a vo qubovta. BILIJARD . BEDA .ako postane{: kavga vo ku}ata.ako igra{: te o~ekuva uspeh vo rabotata .ako bide{: prijatelite ja koristat tvojata dobrina . BARUT . {teta. bolest.ako go dobie{ na poklon: }e bide{ izmamen.ako `ivee{ vo nea: te o~ekuva bezgr`na idnina. {teta.S O N O V N I K BARAKA .zaguba.}e pomine{ preku zdobienite navredi.PEREWE . BIVOL . BLUEWE .vidi: SIROMA[TIJA BELA BOJA .ako spasi{ obesen: golema sre}a .kupuvawe.ako vidi{ obeseni: }e zadocni{ vo donesuvaweto na va`ni odluki.naprazno se bori{ protiv sudbinata.ako vidi{: radosna vest .drugi ako igraat: dobivka na kocka. BIBER . promena vo rabotata ili imotot. kavga vo ku}ata. pari~na zaguba.neprijatni vesti.ako rodi{: opasnost. BOGATSTVO .ubivawe ili kolewe: }e izgubi{ dobar prijatel. }e ja izbegne{ opasnosta.ako te brka: neprijatnosti. nevoqa. bogata nagrada.sobirawe.ako vodi{: dobro zdravje .ako vidi{: ne se doveruvaj na sekogo zapalen: nesre}a. BIK .ako vidi{: stram i poni`uvawe. gri`i.radost. neostvarlivi `elbi. BEGAWE OD NEKOGO .ako vidi{: *za bra~nite* sre}a. * za nebra~nite* gri`a.u~estvo vo berba: }e ima{ radosna sredba ako vidi{: dobro raspolo`enie.golema dobivka. BELEWE . BILKI .ako najde{: sram. zamerki . lutewe.

farba{: neprijatno iznenaduvawe. blagosostojba.ako S O N O V N I K bide{ ranet od bomba: zaguba .ako vidi{: vnimavaj da ne bide{ ograben.crvena: golemi izdatoci . bolest vo familijata.crna: golemi izdatoci.ako kupuva{ boi: ne{to se re{ava za tebe .ako vidi{: neuspeh vo namerata.ako ja izbri~i{: olesnuvawe.}e se luti{ na nekogo. zdravje .ako ja vidi{: te o~ekuva podobar `ivot . opasnosta e vo blizina .neprijatni novosti.S O N O V N I K smrt . nemir .ako vidi{: nekoj ne ti posakuva dobro .ako pobedi{: }e ja izbegne{ opasnosta. BOLNICA .ako boi{. BOSILOK . finansiski te{kotii ako u~estvuva{: kavga.ako vidi{: nekoj }e te voznemiruva ako skr{i{: nesre}na qubov. BRAV . BRADA . gubitok .ako gleda{: siroma{tija. BOLKA . BORBA .dobri vesti.PEHAR .crna: `alost. BOMBARDIRAWE . ke otkrie{ nekakva tajna. BOS . BORAVALKA . bolka .ako bide{ te{ko bolen: }e zapadne{ vo dolgovi. nemawe.bo`i}en poklon: }e izraduva{ nekogo . BOLNI^AR-KA .na trn ili sli~no: bolest. BOR .zelena: svadba ili kr{tevka .ako dojde{ vo bolnica: }e se oslobodi{ od te`ina .ako pukne glasno: neo~ekuvan lo{ glas. kavga.ako ozdravi{: veselba.bela: gri`a . BRADOSANI LU\E . BOLEN . bolest . gri`a.ako frla{: deloven neuspeh .zabelena: `alost .ako izleze{ od nea: opasnosta }e te zaobikoli. nesre}a. BO@I] . }e se spasi{ od beda.bo`i}no drvo: }e ima{ drag gostin.neubava.}e se zaqubi{.ako go neguva{: sre}a i radost . BOREWE .ako bide{: siroma{tija .ako bide{ kraj nego: trudot }e ti bide nagraden .ako me{a{ boi: prijatelite }e te izneverat .ako odi{: }e postane{ ugleden . BOMNIERA-BOMBONI .golema: nasledstvo.nesre}a.vo {uma: o~ekuvaj podobri denovi. }e gi nadmine{ te{kotiite.ako vidi{: ima{ dosta tajni neprijateli. te{kotii . BOMBA . te o~ekuvaat prepreki.ako mirisa{: napredok.sina: crni pret~uvstva `olta: }e ja ostvari{ zamislata .so mrtovec: nesre}a .ako posetuva{: `elbata }e ti se ispolni . bolest ako ima{: nesre}ata te demne. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 11 12 . BOSONOGI .BOSONOG . radost.ako bere{: malo zaboluvawe .pomiruvawe so protivnikot.taga.vidi: OVEN BRAVA .ako si bolen da te posetat: }e dobie{ golema nagrada ili priznanie . BOI[TE . BOKAL .ako ima{: blagosostojba.mala: siroma{tija.ako bara{: naprazno se trudi{ .blagosostojba vo domot .ako si lesno bolen: ne podlegnuvaj na preodni gri`i .ako bega{: pari~na kriza.bela: golema ~est .so yverovi: }e ti propadne namerata .so `ena: kavga . obrasnata: gri`a.za mlado`enci: finansiski te{kotii.ako ~uvstvuva{: te o~ekuva radost. BRADAVICI . nevoqi . opasnost. BOCNUVAWE . BOI .crvena: dobivka . poklon.

sre}a.skr{ena: gubewe prijatelstvo. smrten slu~aj vo blizina .sre}ata ti e so kratok vek.ako se brza{: sovesta ne ti e mirna. nezadovolstvo . gri`i.ako go izgubi{: }e ti umre nekoj prijatel . VE\I . BRAT .prilikite ti se normaliziraat.ako te davi: bolest.te ~ekaat `ivotni radosti.fino.golem brod: nenadejna sre}a . delovni uspesi vzaemno miluvawe.S O N O V N I K BRAK . BRA^NO PATUVAWE . VAR .ramen: uspeh. polni: kontroliraj gi strastite.ako go bakne{: }e bide bolen. VAZNA .dobivka. BRANA ZA VODA . kavga . tro{kovi . promena vo rabotata ili imotot.mal brod: skromna slu`ba .nekoj te ozboruva.`ena ako sonuva deka e bremena: uspeh. ven~avka.ako potonuva ili gori: zaguba. radost .na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost . dobivka .vidi: KARNEVAL VDOVEC-VDOVICA . VALCER . dobra vest . V E ^ E N K A L E N D A R 13 14 .ZA BRANOSUVAWE .drugi ako igraat: `alost. dolg `ivot .ako te bakne: }e bide{ bolen .ako go slu{ne{: bolest.ubavi. prijatni vesti. BREMENOST . kratkotrajna neprijatnost .ako go vidi{: iskrenite prijateli se vistinka retkost. neprijatni vesti.strmen: taga.ako se kara{ so nego: zaguba.ako gasne{ var: dobri vesti. zdravje neubavi. BRANA . ima{ mnogu neostvareni `elbi.ako padne{ vo nea: gi zaborava{ obrvskite.merewe na vaga: promenliva sre}a.ako se vozi{ na nego: dobri vesti. pove}e raboti. `alost . {teta .ako vidi{ bremena `ena: te o~ekuvaat golemi neprijatnosti . nesigurna qubov. BR^KI . lutewe .ako gi neguva{: radosna slu~ka na dofat.{etawe pokraj breg: sre}ata ti e la`na.ako zboruva{ so nego: te o~ekuva dolg `ivot. BRZAWE . VASILI^ARI .vo bura: opasnosta e nad tebe i V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K tvojot dom .ako ja vidi{: iznenaduvawe. VAROSUVAWE .na liceto: ne misli{ za starosni denovi. baknuvawe: te o~ekuva dolg `ivot . BRA[NO . BRANOVI (VODENI) .obi~no: sre}a. slabi: kavga vo familijata.ako vidi{: nesre}a.ako go vidi{: nekoj }e te ograbi ili izla`e.ako go vidi{: familijarna sre}a. BUV .ako igra{: }e izjavi{ qubov . pomalku {etaj.@ENSKI .vidi: GONEWE BROD . podobruvawe na blagosostojbata . belo: nesre}a. ispolnuvawe na `elbite. bolest.vo pristani{te: smrt vo familijata .ako vidi{: pazi se od ozboruvawe.ako ima{ (na ~eloto): }e zapadne{ vo nezgoda . VAMPIR .ako sklopuva{: `elbata nema da ti se ispolni. BRA^EN DRUGAR .o{teten ili nasukan: }e dojde kraj na tvoite te{kotii i gri`i. lo{i slu~ki. BUTOVI .DALGI .ako dogovara{: dobivka . V VAGA . BRKAWE .}e pomine{ preku nanesenite navredi.patuvawe. BREG (VODEN) .

ako ja lovi{: `enidba . radost.neostvareni `elbi.ako bere{: gri`i . VLE^ALKI . sre}ata te zaobikolila.ako vidi{: neo~ekuvana radost .povedi smetka za svojot izgled. VIKAWE . VESLO .vidi: YUNICA VIOLINA . VI[NI .ako slu{ne{: naskoro }e u~estvuva{ vo zabava. VINO . mala dobivka.}e bide{ izlo`en na neprijatni do`ivuvawa. uspeh . VNUK -VNUKA .ako fati{: }e dojde{ vo opasnost. `alost . siroma{tija.so raspu{tenik-ca: neverna qubov.bolniot }e ozdravi.ako vozi{: brzo }e stigne{ do sakanata cel. VIOR . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K VIKENDI^KA .neprijatelite }e ti podvalat. VERVERI^KA .sakaniot . VLAKNEST .od cve}e: qubovni gri`i . VIDRA . VESELBA . nevoqa .na grob: nasledstvo . radost . VESNIK .ako vika{ napomo{: neprijatni vesti. VERENIK-CA . VEN^AVKA . dobivka. kavga.ako go najde{ istureno: sre}a pri patuvawe . dobivka .odewe niz matna voda: te{kotiite }e gi nadmine{ odewe po povr{inata na vodata: za tebe ne postojat prepreki .na tu|i noze: nekoj `elno te o~ekuva.odewe niz bistra voda: solzi .ako bide{: zaguba.ako ~ita{: vremeto e pari.ako vidi{: sre}en brak. mala dobivka .ako bide{ prisuten na veselba: bogato nasledstvo.ako jade{: nema da go dobie{ toa {to ti e veteno. gri`i. VILA-SAMOVILA .ako pie{ belo vino: neo~ekuvana radost .so vdovecvdovica: }e ti se razboli sakanata .~ovek obrasnat: bolest.naskoro radosni momenti. VETER .devojka ako sonuva venec: ima verna qubov. neprijatni novosti.ako istura{: }e ismejuva{ nekogo {to te saka .POVIKUVAWE .bistra: sre}a. VE^ERA .dlaboka: opasnost . dobar glas. VILU[KA . VITEZ .crno ubava idnina matno: gri`i. VE[TERKA . VENTILATOR .na svoi noze: sre}a.ako preto~uva{: nesigurna idnina .sre}a vo nesre}a. kavga. opasnost. VINO@ITO .vodopad: posle razo~aruvaweto }e postane{ pomuder. prepreki .topla: bolest * za nekogo* prijatelstvo . bes. popameten i V E ^ E N K A L E N D A R 15 16 . qubovna idila . VETERNICA . VESTI .dolgo }e `ivee{.ako dogovara{: za edni lo{ a za drugi dobar znak .od zlato: ubav `ivot . dobivka.ladna: sre}a.te o~ekuva va`na rabota.ako nosi{ na glava: klevetewe .matna: pre~ki. radost. VILA ZA SENO .VRTLOG .naskoro svr{ava~ka.}e dobie{ qubovna ponuda. VINOVA LOZA -ne se me{aj vo tu|ite raboti.S O N O V N I K VELOSIPED . VENA .ako vidi{: sre}no doma}instvo .so devojka .ako vidi{: sre}ata ti e promenliva. sre}a.kratko patuvawe.ako pie{ crveno: smrt.ako slu{ne{: nepotrebni tro{kovi.ako vika{ nekogo: bolest .ako sviri: }e dobie{ prazni vetuvawa.ako bide{ povikan: rabotite ne ti se naj~esni.mom~e: sreken brak . VODA . brza promena. {teta.ako plete{: avantura . kaewe.FITEL . VENEC . ima{ glupavi protivnici.VENI .so nea ako jade{: ti se zakanuva nesre}a ako ti padne: lutewe. gri`i .ako vidi{: sre}a.ako se veseli{: }e te snajde te{kotija.

nemir.ako gi pobedi{: na krajot ti ke triumfira{.kavga.ako go vidi{ ili ako S O N O V N I K razgovara{ so nego: dobar znak za se {to }e po~ne{.}e te snajde sram poradi kukavi~lak.ako ja ubie{: }e go sovlada{ neprijatelot.vo obi~na kola: nezgodi. razmisli pred odlukite. {teta .kavga.ako ja slu{ne{ da graka: }e vidi{ mrtovec.sre}a vo qubovta. bolest. VOORU@EN DA BIDE[ .posle razo~aruvaweto postanuva{ pomuder i povnimatelen.te la`at.debeli: nabrzo sre}a .smrtna opasnost. VOEN BEGALEC (DEZERTET) .ako vidi{: rabotata }e ti napreduva ako mele{ vo nea: ozboruvawe. VOJUVAWE . inaet.vo sve~ena: napredok vo slu`bata . inaet.nepredviden pat. smrten slu~aj vo blizina. VODENI^AR . VOJSKA . VOL .ako gi tepa{: opasnost.topla: sud. VOSOK .vidi: GATA^KA.ako go vidi{: nesre}ata te demne. VOZA^ .so la|a ili ~amec: bezgri`en `ivot. kavga.ako vidi{: kavga. }e pretrpi{ mala {teta . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 17 18 .ako te gonat: nekoj ti sprema zlo .ako ima{: neprijatnosti od koi brzo }e se izvle~e{.jato vo let: }e te snajde te{ka nevoqa.ako letaat: prazni vetuvawa . VODEN (NAVODENET) . ne se kolebaj vo namerite. }e se najde{ vo visoko dru{tvo. dobivka. VODA AKO PIE[ .odi{ vo presret na `elbite. VRANA . VOJNA .ako ~e{la{: nesoglasuvawe so okolinata.ako vidi{: ~uvaj se od kradci i qubovnici.ako gi otepuva{: bogatstvo.na tvoj krov: }e bide{ ismejan . VODOSKOK .}e bide{ naditren.po most: si gi izbegnal site prepreki. radost . prestanok na bedata . lo{i vesti . po`ar. semeen sostanok. inaet. sprotivstavuvawe so vlasta.ako kole{: nesre}a . skapotija .ako preminuva{ pe{ki: opasnost . VOJNIK . glad. VOZNA KARTA .matna: neraspolo`enie.kaj drug ako gi vidi{: napredok. bolest. VODOPAD . veselba.spregnati: sre}a vo brakot i qubovta slabi: oskudica.ako bide{: uspe{nata rabota ti e najgolema nagrada . nervozi.}e pati{ poradi ozboruvawe. nesre}a.bistra: zdravje .S O N O V N I K povnimatelen.ako bide{: zgolemuvawe na familijata.te{kotii.blisku si do celta. dobivka . VOL[EBNIK . radost. `alost.ako bide{: nekoj }e te posramoti.ako kupuva{: naskoro }e dobie{ priznanie. skapotija.}e ima{ kavga so `ena.kratko patuvawe. blagosostojba. uspeh vo biznisot . VONBRA^NO DETE .ako vidi{: lutewe. izmama .golemo jato: propast. VOLCI . `alost . gri`i . VRAPCI . neprijatnosti. VOLOVI . VOJNA OPREMA .ako se prevrti{: nezgodno do`ivuvawe. VODENICA . prijatno do`ivuvawe . VOLNA .ako bide{: te o~ekuva naporna rabota . VOZEWE . kavgi .ako slu{a{ zavivawe: }e te pritesne nesre}a . nezgoda. VO[KI . VOJSKOVODEC .ako gi fa}a{: neo~ekuvana radosna sredba . VRA@ALKA. VODENI^ARSKI KAMEN . parni~ewe. gnev.

prijatelot ne ti e iskren. te{kotiite nemaat kraj. GALIJA . radost. VRVCA ZA ^EVLI . sam se la`e{ .izgasnat: nenadejna zaguba . svadba.ako vrze{ nekogo: kavga so sosedite.S O N O V N I K VRAT . GEOGRAFSKA KARTA .ako nosi{: malku go ceni{ tu|iot trud .so nekakov natpis: sre}a. VUJNA . V E ^ E N K A L E N D A R 19 20 .neplanirano patuvawe.te o~ekuvaat neprijatnosti.ako raboti: te o~ekuva golema promena.ako izgubi{: {teta vo imotot. GIPS . GALEBI DA VIDI[ . VRATA . VRBA .}e se obidat da te izmamat .prijatni qubovni ~asovi.ako vidi{: }e dobie{ poklon . GATA^KA .sre}a vo biznisot.ako bide{: }e bide{ pokanet na bogata ve~era.kavga vo semejstvoto. makotrpna rabota.stegawe okolu vratot: `ivotot ti e vo opasnost. PANTLIKA .za nebra~nite: sre}a vo qubovta. radosni vesti . zaguba na kocka. S O N O V N I K G V E ^ E N K A L E N D A R GABI . ozboruvawe.vidi: VOJSKOVODEC GENITALNI ORGANI . `alost.VR[IDBA -ako vidi{: uspeh vo biznisot.ma{ki: skandal.polna: imotot ti se zgolemuva .`enski: lo{o ti se pi{uva . neverstvo tu|i da vidi{: qubovna avantura .ako sviri{: }e postane{ qubimec na okolinata . prijatno iznenaduvawe.ako vidi{: sre}a.na dofat ti se golemi gri`i i te{kotii. `alost. GALERIJA NA SLIKI . ~esnost . VRZAN . LENTA.ako se~e{: te o~ekuvaat ta`ni denovi.ima{ golem neprijatel .ako slu{a{: neo~ekuvana radosna vest.ako nadletuva okolu ku}ata: ta`ni vesti.vidi: BRANA VRETENO . VRENGIJA. izmama.ako ti gata (gleda) ne veruvaj vo se {to ti se ka`uva. GAJDA . gri`i . sudewe.neo~ekuvana veselba. VULKAN .IZLO@BA . naskoro sre}a. bogatstvo .otvorena: pazi se od kradci i silexii zatvorena: neraspolo`enie.ako go vidi{ da stoi: sre}a.prazna: ti se zakanuva {teta. VRE]A . GITARA . svadba.za bra~nite: razdelba so solzi .ako go slu{ne{: bidi odva`en vo nametnatata borba .iskinata: }e ima{ te{kotii vo biznisot. VR[EWE . GA]I .ako ja slu{a{: taga poradi minatoto.novi qubovni vrski. GAJDAXIJA . VRVCA.skinati: opasnost. GASENICI .ako u~estvuva{ vo vr{eweto: slabo si nagraden za tvojot trud. GENERAL . razo~aruvawe iskr{ena: ne{to }e ti ukradat .sre}na idnina.smrt . VUJKO . lo{i vesti ne~isti: bolest .vidi: PE^URKI GAVRAN .ako go ispla{i{: }e otkrie{ ili spre~i{ kra`ba ili izmama.nesre}a.uspeh.

GLOG .}elava: {teta . nesre}a.ako sadi{: ne o~ekuvaj mnogu od bliskite.ako bere{: izbrzana odluka . GOLOMRAZICA . GNEZDO OD PTICI .ako go vidi{: te o~ekuva mnogu uspe{en biznis .izbri~ena: }e te snajde nesre}a .S O N O V N I K GLAVA .obelena: golema ~est .~uvaj se od kradci. GLAVOBOLKA .na sebe: dobivka. nezgodnost.neuspeh vo biznisot.sam da se gleda{ gol: `alost.ako vidi{: blagosostojba. poni`uvawe.ako jade{: bolest. lo{i vesti. {teta. GRAV . nesre}a . bolest . {teta vo imotot.drug da bide gol: toj }e bide bolen. nepravedno somnevawe.nesre}na qubov. glad .}e bide{ zame{an vo nekakvo sudewe ili raspravija.vadi: KAFANA GOTVA^ . }e bide{ po~esten .ako pa|a (vrne): preodna opasnost.ako vidi{: `alost.ako te gleda: nad tebe bdee nekoj svetec V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K za{titnik . poni`uvawe.ako gradi{: dolgo patuvawe. poni`uvawe.te o~ekuva dolgo patuvawe.za drugi }e napravi{ golema radost . GLASNIK .jad. GLU[EC . dobivka . neraspolo`enie.ako dr`i{: }e uspee{ da ja nametne{ tvojata voqa na drug.mnogu gluvci: sram. GOZBA .so piliwa: dobivka .ako bide{ na gozba: golema radost . GOVOR . gri`a. pari~ni izdatoci.KURIR .zlo }e te snajde. V E ^ E N K A L E N D A R 21 22 . bolest. kavga . GOSTI . neprijatnost. sram. napredok .}e se luti{. GOL . GOVEDA .ako pre~ekuva{: naskoro radosna slu~ka.potstri`ena: zaguba . bolest. GONEWE . GNOJ .ako bide{: sre}en `ivot so sakanata li~nost .vidi: KAZNA GLOBUS . patuvawe. GLOBA .dobivka. GLISTI . GOTVA^KA .ako vidi{: prequba . GRAD . GRADEWE .ako bide{: golemi dava~ki . nervoza.(VRNE@) . GOVEDO .da go simne{ od drvo: ven~avka. GNEZDO OD LASTOVI^KA .ako gotvi: plodna godina. gri`i.zaguba poradi pregolema iskrenost.ako zima{ jajca od gnezdoto: }e stori{ nepravda .ako gotvi{ vo golem sad: nesre}a.ako go zakole{: nesre}na qubov slabo: gri`a. GLADEN DA BIDE[: }e dobie{ na lotarija.na drug: bolest. polesna bolest.ako slu{a{: }e pravi{ dobri dela.RAZGOLEN .ako izbega{: neprijatnosti od koi }e se izvle~e{.ako se prepira{ so nego: nesloga vo brakot .debelo: sre}a vo familijata.ako te gonat: {teta od ozboruvawe .ako ima{: ti pretstoi nezgoda . bolka . GLUMCI .ako gleda{: preodni gri`i. GNIDI .ako gi tera{ na pa{a: bez rabota nema uspeh. miraz. GORA ZELENA .ako go gotvi{: slab biznis . uspeh . izmama.ako vidi{: prijatni vesti. uspeh . `elbata nema da ti se ispolni. zaguba.so jajca: sre}en brak so mnogu deca . nazaduvawe vo rabotata . GOTVEWE . GLUV . siroma{tija.prazno: dolgo otsustvo nadvor od tatkovinata.otse~ena: }e go izgubi{ prijatelot.ako te fatat: {teta.so sakanata li~nost: zdravje. GOSTILNICA .ako vidi{ ili zboruva{ so nego: deloven uspeh.dolgotrajni neprijatnosti.

GU[TER . GROZJE . GUSLA . `alost.ako vidi{: ja posakuvaat tvojata smrt.ako bide{ vo gu`va: kavga.ako vidi{: qubovni problemi. METE@. zdravje.GREBLO .RAZBOJNIK . ispolnuvawe `elba . zaguba. GUSKI .ako sadi{: napredok vo doma}instvoto.ako bide{: }e ima{ golema dobivka na sre}a .neprijatni vesti. nekoj }e te izmami.ako vidi{ gu{av ~ovek: razo~aruvawe.ako vidi{: sre}na starost.}e stekne{ golem ugled vo svojata okolina. GUMNO .ako kole{: veselba ako plivaat: novi qubovni avanturi .zaguba vo igra.ako bide{ gu{av: si zapo~nal dobra rabota. GROBI[TA .vidi: BOMBA GRA[OK . `alost. GRMOTEVICI .vidi: CICKI GRADILI[TE . `ensko dru{tvo .ako kopa{: svadba. nevin }e teosuduvaat .vidi: KASAWE GRLICI . GU[A . GRBAV .ako jade{: jad.ako bere{: }e go zgolemi{ imotot .ako grakaat: prazni zborovi. GU@VA. GREEWE .ako ja kube{: nekoj }e te iskoristi . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K GROM . GRNEWE vidi: GU[KAWE GROB . vernost.bidi pretpazliv vo golemite raboti. }e te ozboruvaat divi guski: mala zaguba.BEZEQE . GUSAR .ako go vidi{: pripazi na svoeto odnesuvawe .rodna godina.ako sviri{: sre}a vo ku}ata ili naskoro svadba.so molwa (svetkavica): neo~ekuvano sre}na sredba.ako se gree{: bolest vo ku}ata.ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden ako izgubi{ ne{to pa da go bara{: ne dozvoluvaj da si igraat so tebe.intimni vrski. D DAB .skrienite neprijateli ti spremaat stapica. dolg `ivot. NERED . GUBEWE . }e dobie{ pomo{.ako go slu{a{: te ozboruvaat. sre}ni denovi.zelen i golem: zdravje.{etawe po grobi{ta: lo{ brak. GRANATA .}e padne{ vo nemilost. GRAMOFON . te{kotija .ako jade{: }e ima{ pove}e qubovnici. lo{ glas. prepreki. GROBAR . blagosostojba .ako bere{: neo~ekuvana razdelba. sre}a vo brakot skriena qubov . ispolnuvaqe na `elba zatrupuvawe: naskoro bolest. dobivka.}e gi sredi{ li~nite problemi. GRIZAWE .nevoqa. dolgovi .ako sru{i{ dab: V E ^ E N K A L E N D A R 23 24 .ako gleda{: dobivka.S O N O V N I K GRADI @ENSKI . GRMU[KA .ako letaat: dobivka.ako slu{a{: nesre}na qubov. solzi ako mele{: }e stekne{ novi poznanstva . lo{i vesti. GRIBLO . qubovni blagodeti.nesre}a. neraspolo`enie. GRB .ako jade{: doma{ni pomiruvawa .otvoren: smrt vo familijata ako bide{ vo grob: svadba vo okolinata ili qubovna avantura. taga . GROBNICA . za nekogo: smrten slu~aj . raspravija.PIRAT.

ako najde{: radosna vest . DENICA (yvezda) . doma{en mir .pove}e vnimatelnost vo qubovta.ako vidi{: patuvawe .ako bide{ vo nego: sre}a. DADILKA . DETEKTIV .ako go vidi{: `elbata nema da ti se ispolni . DAR .neprijatnosti vo ku}ata.pazi se od sitni kra`bi. DEBEL . ozboruvawe . DAVAWE . siroma{tija. DIJAMANT .}e te snajde sram poradi kukavi~lak.ako si igra{ so deca: sre}a vo brakot . }e gi sovlada{ preprekite.ZAMOK .KALE .ma` ako vidi{: }e postane{ mrzliv . nesre}a .S O N O V N I K smrten slu~aj vo oklinata . ra|awe.ako ja bakne{: naskoro sre}a i na jave ako pla~e: }e bide{ izneveren .ako lovi{: mala qubovna avantura * za nekogo: nesre}a . `alost.ako ti dadat ne{to: ne si zadovolen od svojata polo`ba.ako bide{: prinova vo ku}ata. kavga.ako si igra: sre}a. DAVENIK .debelo dete: }e ima{ mnogu deca .sram.nade`ta }e ti se ispolni.bolno dete: nesoglasuvawe vo domot.ako izgubi{: prijatelot ti e vo beda. DETE . DEDO . DOBIVKA .ako vidi{: pazi se od somnitelni lu|e. sudewe.ako go ~isti{: kavga.qubovni do`ivuvawa so devica: beda. nevoqi sira~e: sre}ata ti se nasmevnuva .ako si zadaven: golemi te{kotii i neizvesnosti ti pretstojat.mnogu deca: gri`i.ako dobie{ dete: ima{ dobri prijateli .ako ima{ so nekogo ili ako gleda{: }e dojde{ vo `ivotna opasnost. nesre}a. prokletstvo. no }e se izvle~e{ so golemi te{kotii. DVOREC . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 25 26 . DETELINKA .na sre}a: te o~ekuva sre}a vo bra~nite i vonbra~nite vrski . iznenadna bolest .ako go gleda{: uspeh vo biznisot.vidi: PODAROK DATUM . qubovni pobedi.zdravo dete: op{t uspeh . DAVEWE .drugi ako se davat (zadavuvaat): pobeda nad protivnikot. razdor pome|u prijateli.}e umre tvojot za{titnik.vidi: [TICI DVOBOJ . DASKI . DIVOKOZA . ~esna: sre}a .ako go hrani{: doma{ni gri`i .ti ako si debel: siroma{tija.ako ima{: }e strada{ poradi tvojata dobrina .tu|o dete: |avol. DEVER .ako dava{ na nekogo ne{to: prijatno iznenaduvawe .svojot dedo: }e ima{ dolg `ivot. DIVE^ . DANO^NIK neprijatna sredba. }e te fatat na "delo". mlada.debela `ena ako vidi{: sosedite te ozboruvaat . DEZERTER .dabova {uma: }e postane{ bogat.vidi ^AD DIWA . pi{uva{ ili razgovara{ za datum: }e se slu~i ne{to mnogu va`no.ako go vidi{: }e izgubi{ dobar prijatel ti ako se davi{: nema da uspee{ vo zamislata. DVORI[TE . opasnost.ako go ima{ vo kafez: pojak si od tvoite protivnici. beda. S O N O V N I K DEVOJKA . zatoa razmisli pred da odlu~i{. }e te naditrat prijatelite . DIM .ako ~ita{.ubava.obi~na: sre}a vo qubovta i brakot .ako ti dadat ( ako dobie{) ne{to: ne si zadovolen od tvojata polo`ba. napredok vo slu`bata. DELFIN .so ~etiri lista: mnogu si samouveren.

strav .vidi: BARABAN DOBROTVORSTVO .ako gi ispla}a{: bolest.ako go izgubi{: neverstvo.ti pretstoi gospodstvo. DOMINO . DOILKA .neuspeh. ispolnuvawe na `elbite .ako go skine{: razdelba. tro{kovi.ako vidi{: te o~ekuva taga.(ne~isti sili): ti predstoi te{ka borba. DUVLO . \ \AVOL .}e te pritisnat dolgovi.ako go vidi{: }e te izla`at lo{i lu|e.}e slu{ne{ neprijatni vesti. DOGOVOR .ako go sretne{: neo~ekuvana slu~ka .ako gi sreduva{: nasledstvo. \ON . DURBIN . nakubi~eni: bogatstvo . {teta. nevoqa.S O N O V N I K DOBO[ .ako igra{: po malku la`e{. maki.ako padne{ vo nea: kavga. DO@D .nade`ite poleka ti se ostvaruvaat.ako jade{ so nego: nepriliki na dofat .plitka: {teta vo imotot.ako dogovara{ ne{to: }e te naditrat ako ne bide{ dovolno vnimatelen.silen oblak: {teta.ako napravi{ na nekogo: najposle }e stori{ ne{to i za tvoja blagosostojba . DUWA . `alost. opasnost.ako se~e{ ili cepi{: te o~ekuva naporna rabota.zdrav: o~ekuvaj dragi gosti . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 27 28 .ako bega{ od nego: lo{o }e pomine{ ako te fati a }e se izvle~e{ ako ne te fati lesno ako bega{: za tebe nema opasnosti. DUPKA . DO^EK .navrnat: bolest.mala dobivka na lotarija * za nekogo *lo{ znak. DOEWE .naredeni.}e sretne{ neprijatelski raspolo`ena li~nost. sre}a.ako S O N O V N I K sonuva{ umren drugar: }e slu{ne{ va`ni novosti. bolest.skinat: selidba. DODVORUVAWE .ako ni`e{: veselba. DUHOVI .ako gleda{ kako vrne: dobivka .za nema`enite i ne`enetite: naskoro brak . DOLINA .ako bere{: bogatstvo .ako pravi{ dolgovi: }e `ivee{ od tu|a pot . DOVERITEL .za bra~nite: blagosostojba. DOLGOVI .ako ja kopa{: zapa|a{ vo dolgovi .neostvareni `elbi.ako mu se dopa|a{ na nekogo: sre}a vo qubovta. nemir.da gazi{ po nego: lutewe. kolebawe.ako jade{: mnogumina ti zaviduvaat . \UBRE .rastureni: raspravija.naskoro nema da ti bide se najdobro. nasledstvo .ako go brka{ |avolot: sre}a .PRODAVNICA .skriena qubov. DOMAR . izmama.ako ja vidi{: ti se zakanuva nesre}a . DOMATI .dlaboka: bolest . lo{i momenti . kavga . DU[EK . \ERDAN . DOPA\AWE .tebe ako ti pravat: }e ja sretne{ li~nosta koja }e ti bide `ivoten potpira~.niz ku}a: sre}a . kleveti. DOKUMENTI . zaguba . DROGA .nadvor: dobivka. bolest .vidi: PRE^EK DRVA .FLERTUVAWE . DU]AN .vidi: KATRAN DRUGAR .

qubovta }e ti izladi . EZERO .tagata ne mo`e{ da ja izbegne{.`alost vo ku}ata. ELA .ako `ali{.ako ja vidi{ vo bara: izmama .vo {uma: golem deloven uspeh. pari. `alost. @ABA . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 29 30 . ESEN .naprazno se nadeva{. sre}a .matno: }e ima{ qubovni maki.ako se vozi{: neo~ekuvan neprijaten glas. E@ .ako bara{ ne{to po nego: blagosostojba. S O N O V N I K ERGELA . EKSPRESNO PISMO . @ELEZNICA .ako tr~a: brz uspeh. @ALNA VRBA .ako go nosi{ na niva: imotot ti se zgolemuva .so golemi rogovi: lutewe .polno so ribi: blagosostojba *za nekogo* qubovni jadovi razbraneto: uspeh na site poliwa. ELENSKI ROGOVI .ako go vidi{: }e te snajde oskudica .iskinati edra: }e zapadne{ vo nezgodi.vidi: GRMU[KA @DREBE . ISKRI .ako go rastura{ po nivata: trudot }e ti se isplati.ako go ubie{: tivka `alost.sre}ata ti e so kratok vek. @BUN . @ E EVREIN . @ELEZNI^AR . EDRA .dobro razmisli pred akcijata. deloven uspeh.dobivka.golema: taga. neprijatna poseta . dosaduvawe.te mami qubonicata-qubovnikot.`ar so ~ist plamen: pari. sre}a. qubomora . ELKA. @ALOST .prijatno do`ivuvawe. @AR.ako vidi{: }e ima{ uspe{na rabota .}e dobie{ poklon od draga li~nost. ako bide{ na`alen: na jave }e se raduva{. @ELADI .sakanata li~nost te la`e. ENGLEZ .prijatelot te la`e.ako slu{ne{: golemi novosti .opasnosta te demne.dobra `enidba.ako slu{ne{ krekawe: dobri vesti . @ELBA . EKSPEDICIJA .ako vidi{: pobrzaj so zapo~natata rabota. ma`a~ka.naskoro }e se oslobodi{ od gri`ite. taga .vesela idnina.ako vidi{: dobri vesti .pove}e `abi vo bara: sre}a vo rabotata. neo~ekuvana sre}a. \UR\EVNIK .zadovolena: }e stekne{ novi prijateli nezadovolena: }e ima{ golemi te{kotii i gri`i.ako vidi{: napredok vo rabotata. gri`a.mala `aba: sre}a .malo kup~e |ubre: bidi po{tedliv .S O N O V N I K \UBRE ZA NIVA .bistro: golemo raspolo`enie . patuvawe. qubomora. blagosostojba. radost .ako ja otepa{: }e pretrpi{ {teta. @ED . ESKIM . ELEN . EDRILICA . bogatstvo. EKSPLOZIJA . \UBRI[TE .dobar biznis.

namali gi tvoite barawa. @IVOTNI (DOMA[NI) . ZABI . nekoj saka da dojde do tvojot imot.ako stava{: }e ja izgubi{ slobodata (svadba). ispolnuvawe na intimnite `elbi . @ITO . ZABORAV . @OLTA BOJA . bolest .stara: nesre}a.ako izvadi{ zab: }e gi prekine{ vrskite so nesakanata li~nost .ako ja izbegne{: pravdata e spora no dosti`na. pazi se od gluposti .zlatni: bogatstvo ako ti porasnat novi: golema korist.ako gazi{ po zeleno `ito: }e se jadosuva{. neprijatnosti. zavivaat ili revat.yverovi ili drugi `ivotni ako vijat.ako ima{ beli. @ETVA .so nepoznata: bolest. gri`i. @E[TINA.vidi: DIVE^ @IR . ozboruvawe . @ELKA .ako ti ispa|aat zabi: nesre}a.ako se tepate zaedno: kavga vo ku}ata .{teta. ZAVOJ .ako bide{: nekoj ja o~ekuva tvojata pomo{.ako see{: ne se nadeva{ naprazno . prijatna poseta.ako gi poprava{: }e ti trgne kon podobro . rasipani: bolest. uspeh vo rabotata .prazno klasje: zaguba. ne ti e verna .ako skr{i{ zab: lutewe. @ENEWE . neuspeh. @ENA .lutewe. bolest. radost vo ku}ata zrelo `ito: neprijatna slu~ka .ako se dodvoruva{: }e te izmamat . ~uvaj se od qubomora.qubovta ne ti se vra}a so ista merka. zdravje ako ima{ ve{ta~ki: nekoj }e te izmami . dale~en pat. rikaat: }e te snajde taga.ako zaboravi{ ne{to na son: zaguba. ZAVIVAWE . }e bide bolna. Z ZABAVA .S O N O V N I K @ELEZNI^KA PRUGA .ako prisustvuva{ na zabava: smrten slu~aj vo okolinata.ako go vr{i{: zapo~natata rabota sre}no }e ja zavr{i{. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 31 32 .zeleno `ito: S O N O V N I K radosna slu~ka . dobivka vo ku}ata . neuspeh .svojata `ena ako ja vidi{: ispolnuvawe na mnogu `elbi . ZABOBOLKA . @IVOTNA OPASNOST . sram.gola: {teta od lagi. smrt vo familijata .ako te baknuva: }e se razboli{ .}e dobie{ nepovolna slu`ba ili rabota.ako gi mie{: za drug se trudi{. nekoj blizok "}e te grizne za srce".so poznata li~nost: te o~ekuva sre}en `ivot vo brakot.polno so klasje: blagosostojba .vidi: @ELADI @IRANT . @ENSKA OBLEKA NA MA@ . bolest .ako ja tepa{: nevoqa.blagosostojba @IVOTNI (DIVI) .neubavi.mlada: sre}a.ako dojde{ vo nea: poslu{aj gi sovetite od prijatelite .nenadejna sredba.ako go `nee{-kosi{: sre}a.ako ima{: progonstvo. @EGA . siroma{tija. ubavi: zdravje.ako na son ti umre: kavga vo ku}ata.ako baknuva{: dobivka . qubomora. ugled .raspu{tenica: }e ja izgubi{ ~esta otmena: ~est. taga .

ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat po sre}ni denovi.ako si zatvoren: zaguba. ZEQE . ZAKOPAN . sud. ZALIV .na sonceto: zaguba.so prijatel-ka: }e pretrpi{ {teta.{teta vo biznisot.tu|o: brakolomstvo .ako go slu{a{: novi vesti.ako otkrie{ zagovor: }e bide{ pofalen za trudot .ako vidi{: `alost .ako kopa{: nekogo }e pogrebe{. ZEMJOTRES .so qubovnik-ca: naskoro sredba so draga li~nost. beda .stranski jazik: }e se izraduva{ na dale~en gostin. neizvesni denovi .tatko ili rodnina: smrt vo familijata .S O N O V N I K ZAGOVOR . * za nekogo: dobar brak . ZAJAK .vidi: DVOREC ZANAET^IJA .ako stava{ za kisela zelka: kavga vo ku}ata . predbra~ni razgovori .ako go ubie{: mala nesre}a na patot . ZATVORA^ .ako dade{: se zgolemuva krugot na tvoite neprijateli . ZAEM .idninata ti se nasmevnuva.ako bere{: prijatelstvo. ZADAVEN .pitom zajak ako vidi{: ~uvaj se od la`ni prijateli. ZEJTIN .bolest.ako jade{: `elbata }e ti se ostvari. zdravje. nesre}a . nesre}ata ti e zad petite . ZATVOR . neprijatnosti .ako go vadi{ od {i{e(ako go otvora{): prijatno iznenaduvawe. ZAROBENIK .ako u~estvuva{ vo zagovor: `alost. neprijatno do`ivuvawe. ZDOLNI[TE (@ENSKO) .ako bide{: naskoro }e ima{ malo razo~aruvawe.bolest.(za {i{iwa) ako go vidi{: }e dobie{ poklon . ZALO@UVAWE .ne{to svoe: ne si daleku od siroma{tija . ZATEMNUVAWE . bolest.ako vidi{: }e te izmamat.ako vidi{: bolest.na mese~inata: nekoj }e te okleveti. ZAGINAT .ako sadi{: bezgri`en `ivot .ako primi{: ne odgovara{ dovolno na dadenite obvrski.ako rila{: }e do`ivee{ golema radost .ako bide{: ti pretstojat golemi te{kotii i neizvesnost. radost .dobivka.ako te pu{tat od zatvor: }e se spasi{ od siroma{tijata.ako vidi{ zakopan: sre}a.se bli`i kraj na tvoite nedava~ki.ako vidi{: }e u`iva{ vo zabraneta qubov.ako go vidi{: }e se kara{ so nekogo.ako vidi{ zaginat prijatel: nesre}a na pragot.sre}a vo qubovta. dolg `ivot. ZAQUBENI .ako go vidi{: }e bide{ obzemen od strav . gri`i. gri`i.nepoznato lice: }e ima{ neprijatnosti. razgovor vo "~etiri o~i". zaguba na prijatel.div zajak ako fati{: sre}ata ti e na dofat na racete. zaguba poradi izmama. sre}a vo brakot. ZASEDA . rodna godina.ako do`ivee{: opasnost. ostani nepokolebliv vo svoite nameri . ZET . ZELENIKA . ZEMJA . ZASAKUVAWE . ZAKOPUVAWE NE[TO . zaguba.ako bide{: drugi }e se gri`at za tebe . ZELKI .tvojot trud }e dojde do izraz.ako ora{: dobivka.ako primi{ vo zalog: radoznalosta }e ti {teti. ZAQUBEN . ZBORUVAWE . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 33 34 . ZELENA BOJA . ZAMERKA .ako jade{: razdelba so prijatel-ka.`iv zakopan ako bide{: ti pretstoi opasnost za zatvor . S O N O V N I K ZAMOK .

golema: ima{ golem neprijatel.nade`ta }e ti se ispolni.ako rikaat.ako slu{ne{: }e doznae{ novosti. YVONO CRKVENO . zaguba mala: }e se luti{ na nekogo . ZNACI NA NEBO . dolg `ivot. vijat: taga.uspesi vo rabotata.mnogu yvezdi: golemo nasledstvo . ZMIJA .so golemi studovi: neprijatnosti.ako se vee: opasnosta e pominata nerazvieno: priberi snaga za novi napori . ZLOSTORSTVO . }e bide{ nakleveten . ZLATNO SINXIR^E (LAN^E) . YID . neprijatno poznanstvo. ZMEJ . zagubi.ako izgubi{: te la`e nekoj blizok.ako vidi{: }e se smiri{ so protivnicite .LAMJA .vidi: KAMBANA YVON^E . nesre}no nasledstvo . da prodava{: }e izgubi{ sakana li~nost . I V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 35 36 . lutewe. promeni kon podobro.ako gi napa|a{ zmiite: opasnost. YVEZDI .ako skokne{ od yid: vesela idnina . ZNAME .ako gleda{: preselba.ako se {eta{ po yidot: }e gi sovlada{ pre~kite vo rabotata.crno zname na ku}a: nabrzo nevoqi. S O N O V N I K Y YVEZDA SO OPA[ . YIDAWE KU]A . YVERKI (YVEROVI) BELI . golema opasnost .ako nosi{ zname: }e dojde{ do ugled i po~esti .ako priprema{: premnogu {tedi{.}e se slu~i nekakva nesre}a. prinova (`ensko dete).ako otkopuva{: naprazno ja o~ekuva{ sre}ata . a ponekoga{ i smrt.ako vidi{ yvezda kako pa|a: nenadejna sre}a.ako ja ubie{: }e gi pobedi{ neprijatelite.ako te kasne: bolest.ako se ka~uva{ na yid: pazi se od kavga. bolest. YIDAR .ako najde{ sinxir~e ili prsten zlaten: svr{uva~ka. ZLATO .ako stori{: }e padne{ vo nemilost kaj pretpostavenite. smrt .ako najde{ (mnogu): `alost.S O N O V N I K ZIMA . sud. ZOOLO[KA GRADINA .yvezdi zad oblaci koga ne se gledaat site: `alost .taga. ZIMNICA . uspeh na site poliwa pa i vo qubovta . ZOB . kavga so doma{nite.sam da yida{: brz uspeh.neuspeh. gri`i.na ku}ata: te o~ekuva slava . YUNICA (VINO@ITO) . YVEROVI .svadba vo blizina .ako se sru{i: nesre}a .}e pretrpi{ {teta poradi nevnimanie.}e se najde{ vo veselo dru{tvo. YVEZDA DENICA .pove}e razvioreni znamiwa: veselba .ako vidi{: siroma{tija.jasno yvezdeno nebo: radost .golema radost.me~tae{ za dale~no patuvawe. ZUMBUL . raspravija ako padne{ od yid: nekoj }e te issmee .ako vidi{: }e te izmamat.ako broi{.

te o~ekuvaat opasni avanturi. ISPOVED . IMOT . IZBRKAN . INVENTAR . }e ti poka`at ~est.ako te izmamat: bidi povnimatelen i porazbran .ako bara{ ne{to izgubeno: ne dozvoluvaj drugi da si igraat so tebe. nevoqa . smrten slu~aj . ISMEJUVAWE .}e dobie{ dobar glas.od nekogo: bidi po hrabar i po energi~en. sre}en brak .TANCUVAWE . IGLA . dobivka.ako vidi{: lutewe.ako ja simnuva{.ako izgubi{: razdelba so sakana li~nost . INDIJANEC . ISPRA]AWE . nesre}a.zagubi vo rabotata.ako ja zaka~i{ na yid: ~est.ako ismevaat nekogo: }e ima{ neprijatnosti.ako ispla}a{ nekogo: kavga so prijateli. IZLET . ISPIT .ako zgazi{: omraza.ako ispra}a{ nekogo: skromnata `elba }e ti bide ostvarena.ti ako izmami{ nekogo: te ozboruvaat. IZMET . namali gi barawata.ako najde{: lo{i vesti . gri`a.ako bide{: poni`uvawe. IZLO@BA . IKONA .ako kupuva{: gri`i . IZBEGNUVAWE NEKOGO .ako bide{ iznenaden: mala {teta poradi kavga .beda. siroma{tija.ako nasledi{: sre}na `ena~ka-ma`a~ka . ISKINAT .drugi ako igraat: tie }e imaat zaguba. vojna.ako si prisuten kade {to se igra: bogato nasledstvo.ako go prodava{: nekoj te potkradnuva.ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden . IGRA NA SRE]A .ako vidi{: prinova vo ku}ata ili kr{tevka. IGRA^KI . IZVOR .~ove~ki da vidi{: lo{i lu|e ja o~ekuvaat tvojata propast (za nekogo: dobar znak) .ako igra{: nesre}a.ostavi gi povicite od prijatelite. la`na nade`. IZNENADUVAWE . S O N O V N I K IZMAMA .ti ako iznenadi{ nekogo: ispolnuvawe na intimnite `elbi. IZOBILIE SO NE[TO .bister: golema radost. qubomoren si .maten: propadnata nade`.zaboluvawe vo ku}ata. `al.ako kupi{: rasipni{tvoto te vodi vo propast . ne gi razbira{ tu|ite maki.ako se bocne{: sovesta ne ti e mirna .ako {ie{ so igla: neprijatnosti. dobro zdravje presu{en: nesre}a. qubovna avantura.ako ja razgleduva{: skromnosta te vodi kon uspeh.ako vdenuva{: }e bide{ vo nezgodna polo`ba .}e zapadne{ vo kriza poradi neuspeh vo rabotata.ako go vidi{: nenadejna pomo{.ima{ dosta neprijateli.}e ima{ golemi zagubi vo raboteweto.BARDAK . otka~uva{: smrt vo ku}ata. oskudica.ako gubi{: bogatstvo. IGRAWE .IZGONET .S O N O V N I K IBRIK . bolest ako pie{ od izvor: iskoristi ja dadenata {ansa.nezgodna sredba.trudot }e ti bide krunisan so uspeh.ako go izgubi{: }e dobie{ lo{i vesti . INVALID . ISPLATA . oskudica. IZGUBENO . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 37 38 .ako dobiva{: siroma{tija . IZLOG . zaguba. INSEKTI . sre}a . naporna rabota .ako ja skr{i{: `alost pove}e igli: golema kavga .

polni: dobivka.dobro jadewe: vleguva{ vo "pomirni vodi" .ako najde{: }e dobie{ ~esen bra~en drugar.ako te spobrka: kavga so pretpostaveniot. bogatstvo ako jade{ `e{ko jadewe: pe~albarewe.ako jade{: veridba.ako vadi{ od gnezdo: ven~avka so vdovecca . JAZ .ispraven: sre}en brak . odberi go patot po koj }e odi{. qubovna sre}a.ITALIJA . JAGODI . poni`uvawe. zaguba. JAVAWE KOW .ako go preskokne{: }e dojde{ do celta .ako jade{: kavga vo ku}ata. JAGLEN . radost . J JASIKA .nekoj }e ti podvali.nabrzo }e ima{ denovi ispolneti so zadovolstvo. skapani: golema zaguba . veselba. dolg `ivot .ako vadi{ (kopa{): posle golemiot trud te o~ekuva blagosostojba.prazni: nekoj }e ti ostane dol`en. oskudica.sram.ako bere{: radost. JAREC . solzi .ako gleda{: polesna bolest. `ena~ka.truli. dobivka. `alost.ako jade{ zreli: }e u`iva{ vo qubovta. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K JADEWE . neprijatnosti ako kupuva{: blagosostojba vo ku}ata .yida{ kuli vo vozduh. sram. lutewe. JAREBICI . te{kotiite doa|aat ako go vidi{: uspe{no }e ja izvr{i{ zada~ata ako kopa{: qubovni pre~ki. }e dobie{ prijatni vesti .ako gi vidi{ na drvo: }e se pro{iri krugot na tvoite prijateli. jad .ako vidi{: ozboruvawe. golemi te{kotii.ako gori: pazi se od zaseda .ako fa}a{: povolni vesti. JAGNE .ako jade{ vo dru{tvo: svadba. intrigi .steblo vo cvet: sre}a. so podmituvawe nema da uspee{.od tvojata rabota nema{ mnogu korist. prijatni ~asovi . bidi strpliv. JAJCA .ako sobira{: }e ima{ dobra rabota .ako dava{ na nekogo: blagosostojba . JABOLKA.ako lo`i{: }e izvr{i{ dobri raboti .ako boi{: pre~ki vo rabotata .golema dobivka.steblo bez plodovi: bolest .ako jade{: ozboruvawe .lo{o jadewe: te o~ekuvaat neprijatnosti . JADICA .ako vidi{: kratkotrajno zadovolstvo . JAREM . nasledstvo. pripazi na sebe.ako padne{ vo nego: vnimavaj.ako pase: }e se sretne{ so protivnikot . sudewe . JA@E .ako jade{ zeleni: gri`i.S O N O V N I K ITALIJANEC . JASLI .ako vidi{: kavga.golemi gri`i. JAZOVEC .rasipani: bolest.ako kr{i{: ozboruvawe.ako se kasne{ za jazikot: smrten slu~aj.skr{en: kavga vo brakot. JARBOL . ma`a~ka.vidi: KOW JAVNA KU]A .ako zakole{: ne se voobrazuvaj .vidi: DUVLO JAZIK .ako jade{ sam: zdravje .ako prinesuva{ na masa: {teta . JAZBINA . V E ^ E N K A L E N D A R 39 40 . deloven uspeh . JAGULA . gri`i.zaokru`en si so sre}a.ako priprema{: oskudica .

so prijatel: nekoj }e ti nanese te{ka bolka. kavga. nema se' da ti odi od raka.ako se ka~uva{ na nea: delumno ostvaruvawe na `elbite .}e sklopi{ korisno poznanstvo. mala {teta. JASTREB .vidi: LILJA^E JUNAK. KADA .}e ima{ rabota so sud. KAMENOLOM (MAJDAN) .ako izleze{ od kalta: }e se zagri`i{ za svojata idnina no }e se izvle~e{. JORGAN . neotvareni `elbi.kavga pome|u `eni: }e napravi{ nesvatliva gre{ka.ako gleda{ kavga: ozboruvawe . kra`ba. JATO PTICI .}e ima{ rabota so sud. blagosostojba. KAZAN . `alost.ako vidi{: sredba so qubenata li~nost ako go mirisa{: u`ivawe vo qubovta . JAHTA . nevoqa. neprijatnosti.ako slu{ne{: dobri vesti.vidi: GOVEDO K KAVGA . KALENDAR .dolgo patuvawe.ako vidi{: si postanal-a voobrazen . nevoqi.{teta poradi nevnimanie. KALU\ER . KAJGANA . KAMBANA . zgolemuvawe na imotot . familijarna sre}a . razo~aranost.}e izgubi{ dobar prijatel.ako raboti{ vo nego: nema da bide{ nagraden spored trudot {to go vlo`uva{. JATAK . S O N O V N I K KAZANXIJA bolest. KAZNEN DOM .zadovolstva.ako leta: pobrzaj so zapo~natata rabota. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 41 42 . gri`i.ti ako yvoni{: smrten slu~aj. JUNEC .zaboluvawe.so li~nost od sprotiven pol: }e se zaqubi{ .}e te povikaat na gozba (sofra) ili nekakva sve~enost. smrt. bolest.taga.ako se simnuva{ (slegnuva{): }e pretrpi{ neuspeh.MAST. malodu{nost .ako gazi{ te{ko: }e ima{ borba za opstanok. nepriliki na rabota. kavga so pretpostaven.polna so voda: ima{ sopernik vo qubovta prazna: ti si "gazda" vo ku}ata .ako pravi{: miren `ivot .kavga vo brak: novo prijatelstvo.ne rizikuvaj vo rabotata. pazi se od la`ni svetci. KAJSII . sram. KAJMAK -PUTER . nesigurnost .ako jade{: za okolinata si somnitelen. JUNA[TVO . KAMELIJA (CVE]E) .ako kazni{ nekogo: sovesta ne ti e mirna. KALU\ERKA . JATAGAN (ANXAR) .ako go vidi{: }e dojde{ do nekakvo imot~e. qubovni ozboruvawa. zaguba.si zapadnal vo lo{o dru{tvo.prijatelot ne ti e iskren. ozboruvawe.ako se kape{ vo nea: spremen si za neverstvo. KAL .opasnosta e vo blizina. zavist. KAKTUS . gri`i . bidi vnimatelen. dobar po~etok za se . gri`i.ako vidi{: }e go smeni{ na~inot na `ivot.S O N O V N I K JASMIN . neraspolo`enie . KAMBANARIJA . JORGOVAN .uspe{no rabotewe.nesre}na qubov. KAZNA .ako bere{: sre}en brak.

polna so pari: bogatstvo . KANDILO . neprijatni do`ivuvawa.bez ogin: rabotata.ako najde{: neo~ekuvana sredba. KANTAR . opasnosta te demne .}e se najde{ vo lo{o dru{tvo. KASAWE . KASA . dolgovi. kavga .ako ja izgubi{: nekoj ti e veren .drug ako se kape: }e se smiri{ so protivnikot. KAPIJA . sram ako te kam{ikuvaat: * ako te boli * }e bide{ bolen * ako ne te boli* golem deloven uspeh ako kam{ikuva{ nekogo: slegni malku podole mnogu se diga{.ako kole: }e se najde{ vo golemi neprijatnosti . patuvawe. KARNEVAL .vo bistra voda: zdravje napredok .ako zeme{ pari od kasata: gorko razo~aruvawe. navreda. KAPA .ako vidi{: bolest.ako ja vari{ ili pie{: ozdravuvawe.bolest.ako te kasne quboven partner: nekoj te mrazi. KARANFIL . KARPA . qubovni intrigi. KAM[IK . KASARNA . iznenaduvawe.vidi: PORTA KAPUT .vo dru{tvo: zakana od po`ar .ako gi sobira{: doa|aat sitni neprijatnosti i kavgi.ako pali{: prijatni ~asovi. KAPELA .ako vidi{: }e dojde{ vo oskudica . KARTI . zaguba.na voden breg: nema da uspee{ bez tu|a pomo{. KAMP.ako igra{: lutewe. TABOR . gri`i.dolgotrajnoto trpenie }e ti donese uspeh.S O N O V N I K KAMEWA . podobruvawe. si postanal lesnoveren .ako ja java{: }e ima{ nekakva promena vo ku}ata kon podobro. KARAVAN . slu`bata ti e mnogu nesigurna.ako vidi{: mala dobivka .so ogin: }e dobie{ dobra rabota.ako ti dade meso: }e postane{ surov i nemilosrden ako bide{ mesar: `alost.so obleka: mo`nost da nasledi{ nekogo . LOGOR. siroma{tija.site prepreki uspe{no }e gi sovlada{.ako bere{: nekoj mnogu te saka . KAMILA . navredi. KANARINEC . nesre}ata }e te zaobikoli .ako vidi{: bolest .vo matna voda: zaguba na drago lice .}e bide{ pritisnat od gri`i. KAWON . KAPAR .prazna: nevoqi. KAPINI .ako go vidi{: ti spremaat mamka ako pee: }e go pro{iri{ krugot na prijateli. somni~avost.ako bere{ ili kupuva{: bolest vo ku}ata . pofalba na rabota .ako gleda{ drugi da igraat: ne~esno }e dojde{ do zarabotuva~ka. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 43 44 .radost. S O N O V N I K KAPEWE .ednogrba: `ivotot ti e bez radost dvogrba: naskoro }e ima{ te{ki ~asovi .sam: tvojata snaga }e dojde do izraz .ako go vidi{: }e ima{ prijatni momenti .}e najde{ iskren prijatel. KANCELARIJA .ako kapardisa{ ne{to: ne se izlo`uvaj na nepotreben rizik.ako vidi{: razo~aruvawe.taga. zadovolstvo.ako oblekuva{ kostim za kapewe: kraj na qubovta ako vidi{ ili kupuva{ kostim za kapewe: neprijatna sredba. {teta. nesigurnost. KAMIN (OGNI[TE) .ako go vidi{: kavga so rodnini .gri`i.ako jade{: }e dobie{ neprijaten bra~en partner . KASAP .od ku~e: {teta.ako si vo nego: nemir. KAMILICA . va`ni vesti.na kopno: }e gi sovlada{ te{kotiite .

nepotrebni izdatoci. sre}a vo qubovta .vidi: PLETENKI KILIM .kavga vo ku}ata.ako jade{ ili pie{: nezgodna poseta. gri`i.S O N O V N I K zaguba. KACIGA . KELNER .ako slu{a{: se vra}a{ na starata qubov. KINEZ . nevoqa . KATANEC .`elbata }e ti se ispolni. KLU^ . KLE[TA .prazna: siroma{tija.}e bide{ ismejan.ako vidi{: nepovolni vesti.}e do`ivee{ poni`uvawe. KLANEC .pazi se od upiklivi lu|e.od sviwa: }e bide{ bolen . kavga so soprugot-soprugata. KEPEC . kavga . KISELO NE[TO . KAFEZ .te o~ekuva veselba.ako la`no se zkolnuva{: }e do`ivee{ golema nesre}a. dobivka .vidi: [AJKI KLOVN . uspe{na rabota. qubovni intrigi.dobivka. KLETVA .ako ima{ ka{lica: prijatelot }e te predade. KIJAVICA .sudbinata ti e se polo{a i polo{a.ako vidi{: }e dobie{ dobra doma}inka. maki. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KIKI . strav. KLASJA . bolest. KLADA .ako mele{: lutewe.ako najde{: dobivka. dosaduvawe .ako pa|a{ pri ka~uvawe: pre~ki.ako vidi{: }e odi{ na pat . KLOP^E . KACA . opasnost.ako si vo nea bez pari: neprijatno iznenaduvawe.ako kupuva{: o~ekuvaj poseta . KAFANXIJA .so ptica: }e si najde{ prijatel sli~en na tebe.celi: zdravje.izbegnuvaj dosadno dru{tvo. sre}a. bogatstvo . KLIN . nesloga.prazen: }e se oslobodi{ od odvi{nite gri`i .vidi: XUXE KERAMIDI .vidi: KOKO[KA KEJ (BREG KRAJ VODA) . prijatno iznenaduvawe. KA[LAWE . KELNERKA .ako sviri{: neprijatni vesti .vidi: BAKARDAN KA^UVAWE NA RID . KLOZET . KINO .}e doznae{ va`na tajna.od kow ili drugo `ivotno: prijatelite }e te izdadat .pazi se od izmama.ako vidi{: }e se ute{i{ . KLUPA . KIT . KAFE .sovesta ti e nemirna.napredok vo slu`bata. KATRAN .ne nadevaj se na ni{to dobro. KECEQA . brak pa naskoro razvod iskreno zakolnuvawe: ti pretstoi nekakva parnica.ozboruvawe.ako pie{: ozboruvawe.vidi: PRESTILKA KIBRIT . KITKA . KLINCI .vidi: [LEM KA^AMAK . nevoqa. raspravija .ako vidi{: sre}en brak. KAFANA .ako izgubi{: mala karanica .dobivka.od zmija: }e te naklevetat. KLASTOVI.ako sedi{ vo nea: dengubi{ . KVA^KA .polna: bogatstvo .ako ti dadat: sre}a vo qubovta.skr{eni: solzi.gri`i. beda. gri`i. radost .ako kolne{ nekogo: pripazi {to zboruva{. golema zarabotuva~ka.protiv tebe spremaat zagovor. bolest. kra`ba.ako zboruva{ so nego: }e ima{ poseta od daleku. bolest. site opasnosti se zad tebe.}e dojde{ do celta .ima{ nekogo koj saka da te {titi.ako ima{ golem V E ^ E N K A L E N D A R 45 46 .vidi: KAWON KLANICA .ako ka{la{: pazi se od podlizurkovci i poltroni .ako dade{: flertuvawe . KLAVIR . konflikt so mo}en ~ovek.

KONOBAR . siroma{tija.so spegnati kowi: bogatstvo .ako java{: dobivka.ako dava{: }e se voobrazi{.oboen: ne se me{aj vo tu|ite raboti .}e ima{ sitni neprijatnosti. bezgri`en `ivot . nepovolni vesti . kavga .slaba: sram .ako petelot ja brka: ne im veruvaj na nare~enite prijateli .bez kowi: otka`i se od namerite . qubovni osvojuvawa . KOV^EG MRTOVE^KI .ako vidi{ stari: nekoj }e te izmami.ako te `ilat. bolesta ti e na pragot .ako prodava{: deloven uspeh. pre~ki.sre}a.ako vidi{ iskinati: qubov bez vozvrat . kroi{: izmama.bel: nepravedno si osomni~en .vidi: SANDAK KO@A .ubien: dobivka na kocka .ako primi{: ne im veruvaj na onie {to ti laskaat . KONEC . mali neprijatnosti .prazna: }e ja izbegne{ opasnosta ako ja turka{: siroma{tija. KONCERT .te o~ekuva golema dobivka.ako gori: lutewe.ako pravi{: }e bide{ dobar doma}in . KOMPLIMENT . dolgotrajna sre}a. poni`uvawe.KOVA^NICA .bolest. KNIGA . radost.doma}inka.zamrsen: }e zapadne{ vo opasnost.LULKA .surov ~ovek vo tvoja blizina. lutewe .vidi KELNER KONOP .vidi: KLETVA KOMAREC .ako jade{: edna `elba }e ti bide ispolneta . KOLI^KA .ako vidi{ tesni: }e bide{ vo nepriliki . zaguba na prijateli . KOLNEWE . ven~avka. KOLIBA .ako se~e{.ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: prijatno do`ivuvawe. patuvawe.debela: }e do`ivee{ golema po~est i sre}a .za slobodnite: naskoro brak za bra~nite: kr{tevka. zgolemuvawe na familijata.ako padne{ od kola: }e do`ivee{ neprijatnosti. KOLA^IWA . lo{ glas .bel kow: gri`i . KOW .ako {tavi{: neprijatna no obvrzna rabota . gri`i .ako kupuva{: zaguba na pari ili imot .polna: te o~ekuva te{ka rabota.S O N O V N I K klu~: }e pretrpi{ nasilstvo .mrtov kow: makotrpen `ivot.naskoro }e se raduva{. mudrost . KOKO[KA .privrzok so klu~evi: dobivka.ako vidi{ novi: nesre}a. dostoinstvo. KOMPAS . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KOLEC .otvorena: zaguba. KOLA .ako pi{uva{: dobivka. KOLEVKA .ako gi hrani{: harmoni~en brak ako kraka: lo{i glasovi. dobivka .ako kupuva{: nedostatok od pari . KOM[IJA .osedlan kow: }e gi izbegne{ opasnostite ako ti go osedluva{: nepromisleni postapki.zaboluvawe vo familijata. KOVA^ .deloven uspeh. novi rabotni uspesi ako ~ita{: ~est.upla{en: V E ^ E N K A L E N D A R 47 48 . gosti. KOLBASI .ti doa|aat prijatni denovi.ako te kasne: pazi se od zlostornici . KONDURI .na jajca: rabotata }e ti se ra{iri.surova: delovni pre~ki .so piliwa: sre}a vo qubovta.zatvorena: opasnost. spletkuvawe .ako gi gleda{: ne se pla{i od prepreki .ako kupuva{: }e doznae{ novosti. ne {etkaj. KOLEWE @IVOTNO .dr`i se na zacrtaniot pat. KOZA . stegaat: raspravii vo brakot .dobivka. ozboruvawe.vidi: SOSED KONDUKTER .

gri`i .star ili ne~ist: zaguba na ugledot.ako jade{: qubovna avantura.ako go vidi{: }e dobie{ odgovorna rabota .ako se iz`urka{: nesre}a. poni`uvawe. oblekuva{ bel: sre}a vo qubovta i rabotata . PAJTONXIJA. neprijatno patuvawe . KOSA .temen: ima{ prednost pred sopernikot . KOWU[NICA .dolga: golemi gri`i. KOP^E .kratka: golemi finansiski zagubi . potstri`ena: }e se oslobodi{ od te{kotiite. navreda. kavga.~ove~ki: gri`i.nov: dobivka. te{kotii . KOWANIK (VOJNIK) . vadi{: bogatstvo. KORITO . potstri`uva{: poni`uvawe.{aren: nesloga vo brakot ili qubovta . izmama . KOCKAWE .upla{en ako go smiruva{: po~est.obelena: slava.ofarbana: gi la`e{ prijatelite . dobivka. }e se zaqubi{ .ako ja ~e{la{: posle malite nezgodi }e mo`e{ malku poslobodno da di{i{.ako bere{: ozboruvawe .ako ja se~e{. pastuv: }e dobie{ neveren prijatel-prijatelka.ako nosi{. klopka .ako ja farba{: prijatelite te la`at .pre{irok: V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 49 50 .na lo{ pat si.ako kopa{.S O N O V N I K neprilikite ti se zad petite .ako dobie{: ti zgolemuva brojot na neprijatelite.ako jade{: raspravija. nagrada ako go potkovuva{: napredok vo imotot ili slu`bata ako padne{ od kow: deloven neuspeh .crna: sre}a. ~est.ako jade{: dolg i miren `ivot. KOSTIM .ako si so kratka kosa.ako izgubi{: dobivka.crn: crno ti se pi{uva .prazno: zaguba.vidi: SOSED KO^INA .crven: lo{i vremiwa .dobivka na lotarija. zdravje.ako si obrasnat so golema kosa: gri`i. KOSA ZA KOSEWE . KOM[IJA . TAKSIST . klevetewe. kupuva{. KOWSKA POTKOVICA .ako kopa{ ne{to: }e se otkrijat stari grevovi. gri`i vo ku}ata. KOPJE . veselba * za nekogo: bolest * . KORMILAR .bez kola: nesre}a.ako ti opa|a: gi la`e{ prijatelite.so kola: }e dobie{ nepoznat dobrotvorec . KOPRIVI .spletena: }e bide{ zasramen od ne{to raspletena: kavga so prijateli . KOPAWE . bogatstvo.{aren: nepristojno odnesuvawe . prijatelstvo. smrten slu~aj. popravi se. bolest. KOREWA .zakrpen: pove}e skromnost . S O N O V N I K KOSA (SVOJA) . zaguba.ako kosi{: te o~ekuvaat gri`i i te{kotii KOSKI . golema qubov . visoka titula .kavga. nesre}a. bolest .crn: }e se kara{ . blagosostojba .zdravje.ako vidi{: nikoj ni{to ne ti mo`e . smrt vo oklinata `ivotinski: }e te napadne nesre}a.ajger. pari~na dobivka.ako bide{: qubovni uspesi ako go vidi{: nemir. lo{i prijateli. nevoqa.`enska kosa: izmama .dobra zavr{nica na nekoja "akcija".na drug ako se~e{: napredok.ako bere{ kosteni: golemo isku{enie . KOLAR.polno: dobivka .crven: izmama. qubovni jadovi `olt: qubomora.ako bide{: pazi se od somnitelni raboti. KOSEWE . kavga. KOPAN . vidi{. siroma{tija .vidi SVIWARNIK KOSTEN .na drug ako ja ~e{la{: }e bide{ prifaten od tvoite najbliski .iskinat: }e se posramoti{ .

ako slu{ne{: lo{i glasovi.rasturen.debela: rodna godina . razo~aruvawe . nesre}a. KRA@BA . opasnost . vernost vo brakot . KROKODIL . KROMPIRI . KREVET . sram . neuspesi . zaguba.ako vadi{. dobivka .ako kroi{ ne{to: }e dobie{ ili }e dade{ ubav poklon.ako pluka{: omraza.neureden: neprijatna vest ako le`i{ vo nego: bolest.ozboruvawe.ako go goni{: bidi vnimatelen kaj novata qubov.ako kupi{: nepotrebno se rasfrla{ . bolest.dobri vesti. }e se oslobodi{ od gri`ite.prazen: qubovta ne ti e vozvratena . KRAKAWE . lutewe.ako ima{: zdravje."poln" : naskoro }e ima{ qubovna avantura .prijatelot ne ti e iskren.ako go vidi{: }e se smiri{ so neprijatelite . dobivka.svoja krv da vidi{: dobar znak za se {to }e otpo~ne{.ako krium~ari{: povik za svadba.ako dobie{: neobi~na slu~ka .pretesen: }e se najde{ vo oskudica.ne~ist: siroma{tija.ako vidi{: ostavi gi somnitelnite raboti .slaba: siroma{na godina.~ist: bogatstvo.ako bere{: }e se izraduva{ .PAJTON . KRADEC .drug ako ima: lutewe.ako V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 51 52 . prazen: smrten slu~aj.patuvawe. raspravija. veselo dru{tvo . sre}a . poni`uvaqe. oskudnost .ako go zatekne{ da ti krade ne{to:}e izbegne{ nesre}a . KRVAV . KRASTAVICA .ako tebe ti ukradat: }e izgubi{ drag prijatel. patuvawe. zaguba. KROMID .S O N O V N I K postanuva{ nezasiten . KROV .ako oblekuva{ ili soblekuva{: sre}ni priliki.ako ja vidi{: kratkotrajna sre}a . maki.polna: bogatstvo. bolest .ako nosi{: opasnost. dobivka. KROJA^ .drven ili slamen: }e te izneverat prijateli . opasnost. skr{en. lo{i vesti. KO^IJA .ako padne{ od krov: }e do`ivee{ golema ~est. otkopuva{: sre}a. zaguba ako ja molze{: nasledstvo. KRIV .ako pie{: dobivka .ako vidi{: }e ima{ niza neprijatnosti .ako vidi{ tu|a krv: smrt vo S O N O V N I K familijata.sam ako krade{: kavga so qubenata-iot. golema dobivka.poln: zgolemuvawe na familijata. KRAVATA (MA[NA) . KO[NICA (P^ELNA) . lutewe. isku{enie .skapoceno: dolgovi.ako otkrie{: izgubenoto }e go nadoknadi{. solzi. mnogu radosti. nepotrebni tro{oci. KRAVA .sru{en: ti se zakanuva nesre}a. KRV .gor~livi: nesre}a kiseli: bolest. KRNAK . nelagodnosti.ako go ubie{ zakole{: te ~eka pustolovina.KA .poklon: neuspe{na rabota . zaguba . napredok.}e zapadne{ vo dolgovi.sovesta ne ti e mirna. kavga. dobivka ako jade{: beda.ako bide{: omraza.namesten: ubava idnina . KRASTA .ti ako si kradec: sre}a vo qubovta . KO[ . KRZNO .prazna: siroma{tija.ako go vidi{: neprijatna avantura . KO[ULA .vidi: INVALID KRIEWE . KREDA .od nos: radosna slu~ka .ako go fati{: ti pretstoi opasnost .od keramidi: miren `ivot . siroma{tija.ako jade{: qubovni uspesi .kaewe. KRILA . tagi.}e zapadne{ vo dolgovi.ako krade{ so drugi: te o~ekuvaat neuspesi . zaboluvawe . KRIUM^ARI ([VERCERI) .

izmama. KUVAR-KA .ako lae ili r'`i: lutina. KU]A SVOJA .slepa qubov. KR[EWE .zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i.nova: uspe{no }e gi sovlada{ te{kotiite. KUKLA .gnili: nesre}a . KUFER . gri`i. za grev. nesre}a.brak. L LABORATORIJA . opasnost.ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od gri`ite ako ja vidi{: }e te ograbat. trese{: uspeh na site poliwa .ako te goni: zaguba . gri`i.ako ja prodade{: zaguba .ako go vidi{: }e dobie{ poklon *za nekogo* kavga .nasledstvo. KR[TEVKA . LAVINA .ako go rani{ ili ubie{: tvoite protivnici }e pretrpat zaguba *za nekogo* nesre}a .ako pravi{: napredok.veselo dru{tvo.ako go ubie{: }e dojde{ do mo} i ugled .}e ima{ kratko patuvawe.ako gori: zaguba.ako te napadne ili kasne: kavga poradi pari.vidi: GLASNIK KUSOK .oskudica.vidi: GOTVA^-KA KUGLAWE .ako bide{ kum: za nebra~nite . qubov . V E ^ E N K A L E N D A R 53 54 .nesloga.ako luta{ niz nego: gri`i i nevoqi. KUNA .ako ima{: gri`i .S O N O V N I K sadi{: blagosostojba. bednost . bolest. KU^E LOVE^KO . KU]NA POMO[NI^KA . KU^E . uspeh vo rabotata. KR^MAR-KA . lutewe.ako krpi{ ne{to: nesre}a.novi obvrski. pokajuvawe.radost. KURIR .zdravje. lo{i raboti. radost.zaludno gi tro{i{ parite.ako la`e{: neuspeh.ozboruvawe.pari~en: pari~na dobivka. bolest .ako go vidi{ ili da go igra{: }e najde{ mo}en za{titnik. kavga so sosedite .ako bere{. dobri vesti . KRTINI . nesre}a .sekiracija.ako kupi{: blagosostojba .MEANA . veselba.ako ti e sru{ena: na V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K glavatarot vo ku}ata mu se zakanuva smrtna opasnost. dobivka. lo{i vesti. neraspolo`enie.ako jade{: radost . KULA . KRT . smrt vo familijata . dobri dejnosti . KR^MA . za bra~nite . KUPUVAWE . KUM .ako go lovi{: dobrinata so dobrina se vra}a . KUKAVICA . dobivka.ako lupi{: gri`i.opasnosta ti se pribli`uva. LAVIRINT .ako te la`at: nekoj }e te nasamari.zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i .ne se me{aj vo tu|ite raboti. KU^E -R'T . dobivka.sre}a. LAD .starinska: neispolneti qubovni `elbi .vidi: STUD LADILO . jad. kavga so familijata.drvoto vo cvet: u`ivawe vo qubovta . LAGA . poseta od daleku * za nekogo* strav. KRU[A . bolest.}e ima{ nepredvideni tro{kovi.sam ako ja ru{i{: napredok vo familijata. KRST . zdravje.}e ima{ golemi te{kotii vo rabotata.besno ku~e: prijatelot ti postanal nepriajtel. KRPEWE .so brza i re{itelna rabota }e dojde{ do uspeh. LAV . zaguba.ako go vidi{: }e i se dopadne{ na golema (mo}na) li~nost.slepa qubov. bolest.

LA@NO SVEDO^EWE . LA\AR .ako vidi{: bolest.ako lepi{ ne{to: sovesta ne ti e mirna.vidi: MRTOVEC LE[NICI . sre}a .sam ako zema{: pazi se od pija~ka.golema: }e se najde{ vo prijatno dru{tvo. LE@AJ . svadba.}e se zbogati{.ne bidi tolku gord i lekomislen. radost ugasnata: smrten slu~aj vo blizina.ako gori: `elbata }e ti se ispolni.vo pristani{te: smrt vo familijata . LASICA .ako vidi{: uspeh. LELEK PO NEKOGO .golema: nenadejna sre}a . LIVADA .vidi: LADILO LETAWE .`elbata }e ti se ispolni. radost .}e se zdobie{ so ne~ija doverba.mala: udoben `ivot.na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost . blagosostojba vo ku}ata. LEKOVITI BILKI .}e pati{. neprijatni promeni. LAE@ OD KU^E .visoko: dolgo patuvawe.za zdravite: da ja ~uvaat delovnata tajna.}e te ograbat.za bolnite: ozdravuvawe .}e u`iva{ vo doma{na sre}a. nesre}a ako dava{ na drug: sre}a. V E ^ E N K A L E N D A R 55 56 .ako se vozi{: dobri vesti. sre}a.ako ja ubie{: }e bide{ pritisnat od pove}e nevoqi i gri`i. LA@ICA .so sprotiven pol: }e te ubedat iako si nevin . quboven sostanok okosena: zaokru`en si so zavidlivci.ako ja vidi{: pazi se od ozboruvawe.S O N O V N I K LA\A . blagosostojba.ako kova{: smrten slu~aj. neprijatni vesti. prinova vo familijata.ako vletuvaat vo ku}ata: nenadejna sre}a i radost .neprijatno iznenaduvawe. LALE . dobivka .ako bere{: }e se oslobodi{ od makite ako jade{: bolest.ako jade{: bogatstvo. LENTA .neokosena: radost. LE[ .seriozno zaboluvawe. lo{i vesti.ako slu{a{: bidi vnimatelen . dobivka . kratkotrajna neprijatnost . LAMBA . radosta ti e so kratok vek.ako pie{: nekoj }e te prepla{i.ti ako se lizga{: pazi se da ne te nasamarat.vidi: LINEJKA LEPEWE . LASTOVI^KI .sam vo krevet: `alost taga . mali neprijatnosti .vo gnezdo: }e dobie{ poklon ako gradat gnezdo: qubovni i delovni uspesi. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LEN . zaguba. LEB .ako laska{: }e se razo~ara{.vo bura: opasnost se nadvisnala nad tvojot dom o{tetena ili nasukana: }e dojde kraj na tvoite maki. LETO .}e u`iva{ vo familijarna sre}a.ako padne{: razo~aruvawe. LETVI .mala: skromna slu`ba .ako mesi{: te o~ekuvaat golemi gri`i . dobri prijateli . LEKAR . LILJAK . LIKER . LASKAWE .doa|aat posre}ni denovi. `alost .ako ja vidi{: radost.rabota so sudot. nesigurna qubov.ako pe~e{: sre}a i zadovolstvo vo familijata .sre}a vo brakot. LEBED . LA@NI ISPRAVI .ako letaat: }e dobie{ prijatna poseta . bolest . LEPEZA . LEWIR . kavga so qubeniot-ata. LEKOVI .ako tone ili gori: zaguba.}e bide{ posramoten. prijaten apetit . LE@EWE . LIZGAWE .vidi: VRVCA LE@AJ . LEI ( VO BAV^A) .ako zboruva{ so lekar: `elbata nema da ti se ispolni.ako vidi{: bez potreba ne se doveruvaj na prijatelite.na treva: }e si najde{ uteha za srceto.

ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od makite ili opasnostite. prijatno iznenaduvawe.pazi da ne postane{ lo{. mala dobivka.mal: blagosotojba .vidi: ^EREP LOV . LOGOR . LUMPUVAWE .veselba V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LOVE^KI NO@ . LISJA ([UMA) .ako ja vidi{: }e go otkrie{ la`niot prijatel . LU\E .ubavo ili razubaveno: sre}en brak .kratkotrajna radost. taga ispopa|ani: `alost poradi razdelba.osvetlen.bidi povnimatelen vo izborot na prijatelite.ako najde{: dobivka. LIMAR .polo`bata ti e razni{ana .ako ima{ {teta od luwata: so golema maka }e dojde{ do uspehot.prazen: razo~aruvawe poln: }e ti postane nepodnoslivo.ako vidi{: dobro razmisli pred "akcijata" ako pu{i{: miren `ivot.ako ja fa}a{: }e te izmami liceto na koe mu se dodvoruva{ . novosti. LUD.nekoj }e ti pomogne vo nevoqa.S O N O V N I K LILJA^E . LOVE^KA OBLEKA . LUDNICA . LUWA . bleskav: radosna slu~ka vo ku}ata .kratka radost.ako go skr{i{: lutewe.ako vidi{: najposle i ti }e bide{ sre}en. LINEJKA . LULE .*za zadol`enite* zlo . kavga . dobri vesti.radosni vesti. zdravje. LOKOMOTIVA .ako se vrati{ od lov "prazen": razo~aruvawe.ako se ka~uva{ na nea: `elbata }e ti se ostvari berewe cvet: baknuvawe.rabotata nema da ti napreduva.ozboruvawe.na race: ne~ista sovest.se {to }e po~ne{ }e ti odi od raka podma~kano "kako po loj".ako gi vidi{: prijatelite te la`at. neispolneti qubovni `elbi. LICITACIJA .ako vidi{: bolest . LOPATA .ako lovi{ vo pole: neprijatnosti. gri`i. sitni izmami . LISICI . LUDAK .ako go vidi{: nekoj }e te izmami. LIMOW . LUSTER .ako raboti.pazi se od sopatnikot. LOVE^KA HAJKA .nesre}a na dogled.golem: }e se kara{ .zeleni: "puka{" od zdravje .ako lovi{ vo {uma: zdravje . LIFT . LONEC .izgasnat: nesigurni raboti. LOBAWA .ako ulovi{ ne{to: sre}a na lotarija (bingo).ako si vo nea: rabotite }e ti odat nadole. bolest.*za nezadol`enite* dobar znak za sekakov po~etok.neubavo ili ostareno: golemi gri`i . sre}a .suvi: }e dobie{ poklon *za nekogo* bolest.ako kupi{ talon: zaguba .ako vidi{: bezgri`na idnina. LUBENICA . LOJ . prijatni vesti .vidi: KAMP LOZJE . LOVCI . qubomora.ako go krie{: lo{ glas . baboti: opasnosta e vo blizina. LOVE^KO KU^E .ako ja vidi{: sre}ata }e ja pobara{ daleku od ku}ata .qubovta ti e na dofat na racete. LIPA . LOTARIJA . lo{i raboti.ako go vidi{ normalno: zaboluvawe bledo: izlo`en si na golema opasnost . LULKA . kavga.naskoro }e patuva{. LICE (SVOE) . V E ^ E N K A L E N D A R 57 58 .nesre}a LOVE^KI ROG . LISICA . opasnost.ako vidi{ nepoznati lu|e: gri`i. inaet .malku korist od prijatelite.nasmeano: qubovna sre}a .ako se ogleduva{ vo voda: ugleden i dolg `ivot.JORGOVAN .OKOVI .

so poznato lice: }e ima{ qubov na jave .za nekogo: zaokru`en si so lagi.vidi: TEMJANU[KA QUBOV .crno magare da vidi{: radost.ako vidi{: ti pretstoi kavga. MANEVRI . prijatni ~asovi qubovna igra (flert): naskoro sre}a.pazi se od zlobni lu|e. prijatni spomeni. neprijatnosti. MAJMUN .ne veruvaj na se {to }e ti ka`at.ako luti{ nekogo: }e dobie{ nov prijatel .so nevin-a: beda i napast.nekoj }e se obide da te izmami ili ograbi. sre}ata ti se nasmevnuva .za poznat: radost.spasenie . ne o~ekuvaj mnogu od drugi.ako ja-go smeni{: pazi se od la`ni vetuvawa . prijatni migovi.ako ja-go izgubi{: od ubavo ima poubavo .ako go java{: poleka no sigurno odi{ kon uspeh.vidi: TALKAWE LUTEWE . radost qubovni fantazii: sramot ne mo`e{ da go izbegne{.za nepoznat: nesre}a. MANASTIR .ako bere{: posle te{kotiite o~ekuvaj blagosostojba . MALINI . QUBOVNIK-CA .retka: sre}a. trpenie . MA@EWE . MAGLA .sre}a vo qubovta. MAMUZI .so nepoznato lice: }e ima{ intimna vrska so lo{a li~nost . S O N O V N I K M Q QUBI^ICA .ako sretne{: povtorno }e se zaqubi{. QUBOVNICI . bolest.pazi se od poltroni. MAZGA-MULE .ako jade{: qubovna kavga. MAJKA . QUBOVNI DO@IVUVAWA .neo~ekuvana prijatna promena.ako ja vidi{: prijatni vesti }e slu{ne{ .ako e umrena a ja sonuva{ deka e `iva: dolg `ivot. QUBOMORA . bolest .ako ima{: igra{ opasna igra .S O N O V N I K LUTAWE .ako bide{: te ozboruvaat .ako izjavuva{: sre}a.ako ti umre: nesre}a.ako se karate: se }e se doznae . gri`i . bolest. QUBOVNO PISMO .ti ako se luti{: }e ima{ vesel sostanok. taga . mala dobivka. V E ^ E N K A L E N D A R MAGARE .ako gleda{: nekoj }e te izmami.ako no}eva{ kaj nea-nego: `elbite }e ti se ispolnat. si zapadnal vo nepriliki.so nea da zboruva{: uspe{en potfat . napredok.gusta: bolest.ako primi{: nezadovolstvo ako ispra}a{: intrigi. V E ^ E N K A L E N D A R 59 60 . izmama. MAGEPSNI^AR .odi{ kon pomiren i posre}en `ivot . sre}ata ti se nasmevnuva .

ako jade{: uspeh vo rabotata .bela: pazi se V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K od licemeri . ja krijat tvojata vistinska vrednost.vidi: KUSOK MARGARIN .za bra~nite: sre}a vo brakot .pazi se od izmama.deloven neuspeh.ozboruvawe. MEREWE .spremena: doma{na veselba. bolest .za nebra~nite: qubovni sredbi. kavgi. MESO AKO JADE[ . nepotrebni tr{kovi .ako cedi{: mala zaguba. izmama. MESE^INA .ako se ma~uva{: neostvareni `elbi ako te ranat: prijatni qubovni ~asovi . MARKA . MASA@A . MANEKEN .ako mete{: naskoro sre}a devojka ako mete: naskoro }e se oma`i. MENUVA^NICA .ako mjauka: neprijatni slu~ki . MAST .pazi se od potka`uva~i. po`ar . MATARA .ako ja otepa{ ili tepa{: eden neprijatel pomalku .po{tenska: vesti od daleku. siroma{tija.ako te izgrebe ili kasne: neprijatni do`ivuvawa . kratkotrajna sre}a .ako pie{ od nea: zaboravi gi jadovite. MA[NA .`e{ko: }e se dosaduva{. MAWAK . MASKA . seriozno predupreduvawe.ako jade{: bolest vo ku}ata. ne si dovolno iskren. MESAR .taga.presno: bolest. MENICA . MA]EA .so ma~iwa: beda. napast . METLA .ako vidi{: sre}a vo qubovta . MESEWE .preokupiran si so sitni gri`i. MELNICA . korist .ako ja miluva{ ili hrani{: dobrinata ti se vra}a so neblagodarnost. zarabotuva~ka . {teta.zgotveno: sre}a. sram ako vidi{ da se ma~uvaat: zaguba na sakano lice. MASLINKI .nesre}a te demne.ne davaj pari i ne prifa}aj da bide{ garant.ako jade{: nezgodni qubovni igri. opasnost . qubovni avanturi .kratkotrajna qubovna sre}a.ako jade{ ma~e{ko meso: bra~en razvod .te omalova`uvaat.vidi: KRAVATA MED .ne{to vo kujna: sitni raspravii vo ku}ata. MA[A . METEOR . kavga vo ku}ata .}e se odoma}ini{. MA^ . MEKICI . so`aluvawe.steblo: sre}a.prazna: otka`i go patuvaweto .ako gotvi{: sre}a.polna: veselba .ako ma~ka{ na leb i jade{: zaokru`en si so lo{i lu|e so lo{i lu|e.vidi: KASAP MESO . dobivka.ako vidi{: nasledstvo .S O N O V N I K MANTIL .ako smenuva{ ne{to: }e ima{ neprijatnosti. nepriliki. MA^KA . smrt . MASA .ako te ma~at: }e bide{ faten vo prequba ako gleda{ ma~ewe: neprijatno do`ivuvawe ako ma~i{ drugi: }e bode{ opkru`en so gri`i i nevoqi. MA^EWE .ako vidi{: la`ni prijateli.crna ma~ka: nesre}a. MATI^AR . MENUVAWE .ako vidi{: }e dojde{ do ugled i po~ituvawe ako go skr{i{: smrten slu~aj. blagosostojba .ako vidi{: izmama.ako rani{ nekogo: deloven uspeh.vidi: VODENICA MELNICA ZA KAFE .ako go vidi{ na nebo: sre}ata ti e kratkotrajna. kra`ba.MASKENBAL . V E ^ E N K A L E N D A R 61 62 . neverstvo . sram.gi la`e{ prijatelite.}e bide{ strojnik.ako pe~e{: }e ima{ golemi tro{kovi.za nekogo: prijatno iznenaduvawe.ako kupuva{: sre}a na kocka.

MORKOVI . bidi povnimatelen . MOLWA . MITO .vidi: KIT MOST . zaguba . dobri raboti. raspravija. radost . MILUVAWE .ako go vidi{: nesloga.ako se vozi{ po moreto: nadevaj se za nagrada. MORNAR . MORSKA BITKA .ako podmituva{ nekogo: pazi se od ne~isti raboti.ako miluva{ drug-a: razo~aruvawe vo qubovta. dobivka.ako primi{: siroma{tija.ako gi vodi{ na ven~avka: }e ti se ispolni nekoja `elba . MOLER .ako ja vidi{: dobivka na kocka . voobrazenost.PENKALO .te o~ekuva dolg pat.ako ja ubie{: neprijatelot }e ti nastrada . MORE .ako zboruva{ so nego: doa|aat lo{i vremiwa .veselba. MOLIV . zdravje.nenadejna radost.bolest vo familijata. MOLEWE .nevesta vidi: @ENEWE . MORSKI BREG . MLAD AKO BIDE[ .ako vidi{: radost.ako vidi{: }e se zdobie{ so golemi zaslugi .ne bidi mnogu radoznal. sekiracija. .vidi: RUBA MIRIS .izmama ME]AVA . MLADE@ .ako go lovi{: }e ti ja zamatat sre}ata.ako te napadne: ti spremaat stapica .ako igra{ so eden od niv: naskoro brak . MOLEC .}e pretrpi{ neuspeh na rabotnoto mesto. radosna slu~ka .osetliva . ME^KA .za bolnite: zdravje. kavga. MOV . uspeh vo V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K raboteweto . sre}a .nelupen: radost. MOBILIZACIJA .S O N O V N I K METRO .jak: }e se najde{ vo nezgodna situacija.ako gi kole{: mnogumina ti zaviduvaat.razbraneto: gri`i. te o~ekuva neprijatna dol`nost . V E ^ E N K A L E N D A R 63 64 .ako dava{: radost. u`ivawe .ako vidi{: lesno }e se izvle~e{ od neprijatnata situacija.nekoj }e ti se izraduva. MIDER .ako se mie{ so topla voda: zdravje.na nebo: bolest. nepriliki.ako moli{ nekogo:}e se poni`i{ nekade ako se moli{ na bog: `elbata }e ti se ispolni ako se moli{ vo crkva: povtorno }e se nadeva{.ako vidi{: site ne ti se prijateli. blagosostojba. MORSKO ^UDOVI[TE .}e ~eznee{ za dale~ni kraevi. MISA .ako pomine{ preku nego: }e se oslobodi{ od te{kotiite .ako se mie{ so ladna voda: naskoro gri`ite }e bidat zad tebe.burno: mnogu napori vo qubovta i rabotata .ako vidi{: `elbata nema da ti se ostvari. kavga o{teten: golem strav }e pretrpi{.vidi: BENKA MLEKO .ostavi gi "ne~istite" raboti. MILOSTIWA .lupen: gri`a.mirno: spokoen `ivot. MIGDAL . MIEWE . beda . MLADO@ENCI .ako gi baknuva{: veselba na svadba ili kr{tevka .ako rika: si padnal vo nemilost . dobivka.premnogu si osetliv .ako bide{ mlado`enec . bogatstvo.ako le`i{ na nego: zdravje.vidi: SLU@BA VO CRKVA MISIRKI .ako bide{ mornar: qubovni avanturi na patuvaweto.slab miris: sre}a .ako iskinala nekogo: smrt vo familijata.ako jade{ ili ti gi dadat: radost.za starite: veselba .MA@EWE MIRAZ . dobivka.

vo ku}ata: bolest.nevernost vo brakot. NADGROBEN SPOMENIK . NAJDEN^E (KOPILE) . sram. MRAZ (GOLOMRAZICA) . MRAK .ako te navredat: }e stekne{ novi prijateli.ako ja oble~e{: dobivka.drugi ako se lizgaat: uspeh.ako dobie{: mali tro{kovi .naskoro }e te pretrupaat gri`i.ako bide{ mrzliv: smrten slu~aj. MRTOVEC . MOTORCIKL . te{ki vremiwa .lesnoumnosta ti se osvetuva.ako miruva ( ne raboti): ne{to te ma~i. MUZIKA .ako vidi{ da pletat mre`a: pazi se da ne bide{ "uloven" na delo.za le`ewe: golem deloven uspeh.ako gi vidi{: gri`i. MRAVKI . zdravje umreniot ako e `iv: tvojata taga }e bide kratkotrajna . NAGRADA . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 65 66 . propast .ako si mrtov: dolg `ivot.mnogu {iroka: }e te izigraat . MUSE . zaguba ako gi gazi{. bolest.naprazno se nadeva{.bolest.ako ja vidi{: kavga.vidi: @DREBE N NAVREDA .ako odi{ po nego: rabotata ti e nesigurna i so opasnosti . zaguba. NADGROBEN GOVOR .ako se izmokri{ vo krevetot: bolest.ako raboti: strpi se nese luti tolku . MRZA .S O N O V N I K MOTIKA .nametka za posle bawawe: smrten slu~aj.ako slu{a{ ubava muzika: radosni vesti ako slu{a{ lo{a muzika: ti se zakanuvaat no ne se pla{i. uspeh . MO^KA . ubiva{: }e ti bide izrazena nekakva ~est.ako mrtvite o`iveat: sre}a.ako kopa{: za da uspee{ treba pove}e da se trudi{. MRTOVE^KA KOLA .ako sonuva{ da mokri{: zdravje i dolg `ivot . MRAVJALNIK . sitni nesoglasuvawa.ako gi lovi{: nekoj }e se obide neosnovano da te obvini.ako vidi{: te o~ekuva te{ka rabota . MRAZ .ako ja vidi{: nenadejna sre}a . MOTOR ili nekakva ma{ina . MRE@A ZA RIBOLOV . nesre}a.vidi: TEMNINA MRE@A . NAMIGNUVAWE .`alost NAMETKA .ako navredi{ nekogo: prijatel }e te razo~ara . se {to leta ne se jade. napredok. MO^URI[TE . sram . bolest .zaguba.pogrebuvawe: bogata ven~avka . propast.ako le`i{ pome|u mrtovci: smrt . dobivka.}e izraduva{ nekogo. zabraneta qubov.ako padne{: na sekogo mu veruva{ .mnogu mrtovci: prijatno do`ivuvawe. strav . MU[I^KI .ako se lizga{: pazi se }e te nasamarat .ako dade{: ti spremaat klopka.}e se razdeli{ od tagata.ako gi vidi{: gri`i.ako ja soble~e{: }e pretrpi{ {teta . te{kotii.ako odi{ zad nea: beda.celuvawe na mrtviot: tajni raboti . promena S O N O V N I K kon podobro .

ako go izgubi{: smrten slu~aj. raspravija. NEVIDLIV .ako najde{: bidi {tedliv pa }e uspee{ .golema radost vo ku}ata.zlatna: naskoro radost. NIVA .ako ti dadat: }e bide{ vovle~en vo ne~esni raboti ako izgubi{: }e pretrpi{ {teta. NEBO .ako najde{: nekoj }e te izraduva . blagosostojba. zaguba .ako nosi{: }e dobie{ poklon.izorana.ako go vidi{: `elbata }e ti se ispolni .ako izgubi{: neprijatno iznenaduvawe .ako padne{ vo nesvest: ostavi ja zapo~natata rabota.ako o~ekuva{: }e se oslobodi{ od site gri`i i nepriliki .ako te napadnat: }e ima{ nekakva neprijatnost.ako go sretne{: neo~ekuvani te{kotii i gri`i .ako go pobedi{: se e dobro koga dobro }e se zavr{i.obrazdena: smrt . laga . NOVORODEN^E .}e te snajde nekakva te{kotija. NEPRIJATEL . beda. dobra polo`ba. izmama .vedro: uspeh vo rabotata.ako trpi{: tvojata dobrina }e bide nagradena.xebno no`e: neuspeh. radost . NASIP .ako ja izgubi{: }e pretrpi{ golem sram. ugled vo dru{tvoto prazni: neprijatno dru{tvo. NASLEDSTVO .golem: gri`a. opasnost. nema{tija. NOVOGODI[NA ELKA .doma}inka .ako poklonuva{: ima{ sre}na raka vo biznisot . smrt. ti doa|aat podobri vremiwa.ako se kiti{: prazni `elbi. propast.ako dobie{: siroma{tija . NOVOSTI . nepotrebni tro{oci .obi~en: bolest vo ku}ata.ako najde{ ne{to: ne o~ekuvaj ni{to dobro. NAO\AWE . lutewe srebren: `ivot bez problemi.ako se sretne{ so nevidlivi: ne dozvoluvaj da bide{ zbunet.ako kupuva{: }e zapadne{ vo dolgovi. NAPRSTOK . NAO^ARI .ako nosi{: }e do~eka{ dlaboka starost.crveno: kavga. prijatna poseta . NAKOVALNA . NARAKVICA (NAKIT) .ako ja obrabotuva{: sigurna dobivka . NAKISNAT . NOV^ANIK .polni: dobivka.ako slu{ne{: promeni vo `ivotot. ~est. kavga .neprijatnosti. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 67 68 .'r|osan (korodiran): bolest. zaguba. NERASPOLO@EN .ako bide{: }e dobie{ lo{i vesti.ako bide{: poni`uvawe . NESRE]A . NA]VI . gri`i. NIMFA . sre}ni momenti obla~no: nesre}a. NEM .ako do`ivee{: prijatelska uteha. NESVESTICA . NEMA[TIJA . NI[ANEWE VO NE[TO . bolest.mal: kavga. bolest .svoe: `elbata }e ti se ispolni tu|o: sre}a vo ku}ata.rodna: udoben `ivot .vidi: PARI^NIK NO@ . pre~ki.nerodna: bolest .S O N O V N I K NAKIT . S O N O V N I K NEVINOST . }e te gonat . bogatstvo.uspeh.`elbata }e ti se ostvari.ako bide{ nevidliv: zaludno se nadeva{ . sre}en brak. NAPADNAT .mali nesoglasuvawa vo qubovta.ako vidi{: nagrada.ako drug e vo nesvest: sre}ata ti se nasmevnuva.ako vidi{: premnogu si skromen. NASTINKA . obrabotena: uspeh vo ku}ata neizrabotena: ti si slab doma}in .bolest.izorana i povle~ena (branosana): te{ka bolest. kavga. opasnost rumeno: golema dobivka. dobivka.

sekiracii. ne se vpu{taj vo rizici.ako go zakole{: `alost vo ku}ata.vidi: KLOZET NURKAWE . crni: nezgoda.sam: }e se otkrie tvojata tajna . ostavi gi tvoite maani (nedostatoci) ako te poslu{a: iskrena prijatelska pomo{. veselba .blago ovo{je: dobro zdravje.ako nosi{: }e doznae{ ne~ija tajna . kavga so qubenata qubeniot . nesre}a .golemi. OBLAKODER . NOKTI .mal: {teta.ako oblekuva{ drug: pomaga{ nekogo koj ne te zaslu`uva .FUSTAN .ote~eni: veselba.na zemja pod stebloto: nevoqa. bogatstvo.ako gi stri`e{: nesre}a. solzi. NOJ .}e ti dojdat nesakani gosti. }e bide{ obespraven .ako kalemi{: napu{ti gi lo{ite naviki bez plod: bolest. NOZE . OVO[JE . igranka . NURKAWE VO VODA .ako ja soblekuva{:qubovni i delovni uspesi.ako go vidi{: deloven neuspeh. qubovna avantura .ako se~e{: ne primaj soveti od sekogo. NO]NICA . NOSILKA .ako oblekuva{ deca: radost.ako go vidi{: `enata }e te napu{ti ili }e te izneveri.vo cvet: sre}a. OBLEKUVAWE KOSTIM . bolest. dolg `ivot.nov: nekoj te ozboruva . sre}a . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 69 70 .golem: radost. NU@DA .ne o~ekuvaj ni{to dobro od okolinata. familijarni trzavici .ako se nurka{: beda. neprijatnosti . OVCI .ako vr{i{: ti pretstojat uspesi. te{kotija. }e izgubi{ prijatel. radost ako go trse{: ima{ dobri sosedi. radost.ubavi: kavga . OBLEKUVAWE .novi qubovni vrski.neubavi: novi prijateli . star: bidi poskromen vo `elbite *za nekogo* dobivka.kiselo ovo{je: beda. NU@NIK .}e te vovle~at vo neprilika. mili gosti .ako vidi{: nesoglasuvawa vo qubovta . beluzlavi: sre}a. OBLOG . O S O N O V N I K OBETKI . sre}a vo qubovta. NOK[IR . OVO[JE AKO JADE[ . tvrdoglavost . qubomora.ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata. OVO[KI .mali.na drvo: dobri izgledi za rabota . du{even mir. taga. smrt.PI@AMA . OVO[TARNIK .drugi ako nurkaat: nekoj }e te izmami.ako gi ureduva{: {teta.ako {eta{ niz nego: bezgri`en `ivot. brakolomstvo.nesre}a vo familijata.ako vidi{:novi qubovni vrski. NOSA^ .iskinat.nasledstvo *za nekogo* nezgoda.na pa{a: napredok.sam: nema lesno da dojde{ do celta .S O N O V N I K NO@ICI .vidi: PALATA OBLACI . pomala zaguba. blagosostojba. OBUVKI .ako vidi{: dobivka. patuvawe . {teta .bolni: nesre}a.ako kole{: siroma{tija.ako gi mie{: bolest.vo ko{nica (sobrano): unapreduvawe vo rabotata.{teta. kavga .ako gi skr{i{ ili izgubi{: poni`uvawe. NOS . OVEN . zdravje. OBO@AVAWE NEKOGO . NO] .ako ostane{ bez nos: navreda. siroma{tija.

ako kladi{.ako dobie{: vesel i prijaten provod. ODRON . OGLAV .golem ogin so ~ad: nesre}a.ako bide{: pazi se od izmama . ODLO@UVAWE .ako vidi{ nekakva opasnost: nesre}a vo familijata ili bli`nata okolina . OGLEDALO .ako vidi{: te ~eka bolnica .na sebe: pazi se od zavidlivci .od drva ili pra~ki (plot): blagosostojbata e daleku.mal ogin: lutewe . pari . OPERA . OGIN . uspeh. OLTAR .novi: radost .familijata }e ti se zgolemi.ako ja ru{i{: go gubi{ ugledot vo dru{tvoto .skr{eno: nesre}a. OKOVI ZA LU\E . novi prijatelstva . trzavici. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 71 72 .ako ~ita{: radost i veselba .so mnogu dim. ~ureva: neuspeh vo rabotata.delovni neprijatnosti.te o~ekuva visoka polo`ba ili odlikuvawe. OPERACIJA .ako oglasuva{: zaludna nade`.ako najde{: nenadejna sre}a. OPINCI .ako vidi{: opasnost .ako na nekogo mu odzeme{ ne{to: nesloga vo brakot.biserna: nesloga vo brakot . blagosostojba i sigurnost. S O N O V N I K OGRTA^ .ako si operiran: }e bide{ izle~en. {teta .obueni: sre}a.ako go razgoruva{: kavga.S O N O V N I K OV^AR .ako ja vidi{: nesre}a .vidi: NAMETKA ODELO . zaguba na ugledot.}e bide{ napadnat od gri`i. planovite }e ti se ispolnat . OKLOPNIK .ako go vidi{: sre}a.}e se zadomi{.ako e na tebe: ti doa|aat denovi na bezgri`nost. bolest.golem ogin bez ~ad: sila. OZBORUVAWE . OGRLICA .ako dobie{: nova qubov skinata: `alost .ako ozboruva{ nekogo: nekoj }e te nasamari. kavga . PLOT .na drug: apsewe. prijatna poseta.stavawe okovi: brak.ako ja koristi{: te{ko zaboluvawe.srebrena: kavga . taga .ako ja gradi{: nesloga vo ku}ata . ODMOR (RABOTNI^KI ODMOR) .ako bide{ vo opasnost: bolest.iskri ako letaat od oginot: dobivka .iskinati: bolest .ako slu{ne{: bidi vnimatelen . vnimanie . OKLOP . TARABA. lo`i{: qubovni uspesi.vidi: KOSTIM ODZEMAWE .nekomu }e pravi{ dru{tvo pri patuvawe.na patot: }e te naklevetat.ako gasne{: otka`i se od namerite .za nebra~nite: brak.ako izgubi{: }e te snajde nevoqa .nova: kavga .ako go skr{i{: mnogu `elbi }e ti ostanat neostvareni. OPASNOST .ako go vidi{: sosedite ti zaviduvaat.za bra~nite: dobivka. ODLIKUVAWE .stara: zaguba na prijatel .ograda od `ici: blagosotojba . veridba.zlatna: gri`a . OV^ARKA . radost. OGRADA.ako se ogleduva{: ti pretstoi neprijatnost *za nekogo* svadba . podobruvawe na `ivotot .so mnogu `ar: sre}a. kavga pome|u zaqubenite.celi: gri`i . pokajuvawe ognomet: prijatno iznenaduvawe vo familijata. OGNI[TE . }e se oslobodi{ od gri`ite *za nekogo* neprijatni promeni.PANCIR . OGLAS . OPIUM (DROGA) .

bogatstvo . O^EKUVAWE . okolinata }e te ceni . ORAWE .zdravje.ako gotvi{: zdravje. OROVODEC .ako vidi{: }e ti bidat priznati zaslugite ako nosi{: ~est. kupuva{: neprijatni vesti.ako te opkolat: pazi se od protivnicite .zelen.ako kr{i{: }e sakaat da te izmamat . ORANICA . te potkradnuvaat . OSTROV .kafeni: nekoj te posakuva .ako true{ nekogo: prijatel }e te posramoti . ORO . zagubi .ako kupuva{: kavga.ako ostri{ ne{to: gri`i.vidi: STAROST OSTREWE . OREV (DRVO) . veselba. kavga. ORU@JE . izmama ako bide{ osudenik: }e pretrpi{ {teta.ako te otrujat: zaguba na imot ili prijatel.nekogo: }e bide{ razo~aran .pazi so kogo se dru`i{. nekoj ti e neiskren.ne{to: gri`i vo rabotata. strav.nov: u{te si naiven. OSUDENIK .ako sam se true{: ne o~ekuvaj blagodarnost.}e te nalutat protivnicite. nezgoda. maki. OFICER .crni: vo qubovta bidi vnimatelen i pretpazliv .ako vidi{: zgolemuvawe na imotot . ORGANI .ako bide{: pazi se od zavidlivcite.zeleni: prevrtliva qubov .ako nekoj bide opkolen: ne se vpu{taj vo somnitelni raboti. OPLAKUVAWE . rodna godina.vidi: OBLOG OPKOLUVAWE . OREL .ako ora{: dobar znak za se {to }e zapo~ne{.ako vidi{: ako saka{ da uspee{ bidi vnimatelen . OSTRILO . OTEPAN . ORDEN .ako go vidi{ vo svoja ku}a: zgolemuvawe na imotot.bolni: pazi se od prijatelite odvratni . zaguba.poln: blagosostojba .ako ti se osvetuvaat: naskoro nesre}a. po{umen: neo~ekuvana radost. siv: }e ja izgubi{ qubovnicata qubovnikot. ORIZ . qubovni kavgi.ako igra{: }e ima{ te{ki momenti.ako vidi{: nenadejna radost .kavga.do slava i ~est te{ko }e dojde{.ako go ubie{: }e pretrpi{ {teta . ispolnuvawe na `elbite .obrabotena: dobivka.vo {uma na drvo: sram.prazen: nekoj }e te ograbi ili o{teti .uro~livi: te la`at na podmolen V E ^ E N K A L E N D A R 73 74 .posle te{kite ~asovi doa|aat momenti na sre}a. inaet .vidi: UBIEN OTKAZ .lu{pi: mo`na izmama.ako te kasne: voznemiruva~ki vesti. ORMAN ([IFUWER) .kamenit. bolest.zlo }e te napadne. }e si go osvetli{ obrazot.ako ja ora{: sre}a. OCET . blagosostojba.sini: golema qubov .ako go vidi{: golema gri`a. OSTARUVAWE .ako jade{: zdravje i dolg `ivot . nesre}a na povidok .ako leta: ugled.ako ja otepa{: zaguba.ako vidi{: zaboluvawe bez posledici .sre}ata ti e promenliva.mal: dolg `ivot . razo~aruvawe .neobrabotena: gri`i .ako vidi{. OSEKA . OTROV . polo`ba .ako jade{: preodni nesoglasuvawa. sre}a.ako pie{: bolest. }e o`alosti{ nekogo . bogatstvo.S O N O V N I K OPKLADA . O^I . nervozi . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K OSA . sre}a na kocka. patuvawe .{areni: poni`uvawe . OSVETA .ako go fati{: taga. ORASI .ako dobie{: prijatelite ne ti se ba{ izdavlivi.ti ako se osvetuva{: }e go dobie{ sporot ili parnicata.

od kola: nazaduvawe . PANTLIKA .bolest.ako najde{: kratkotrajno zadovolstvo .neprijatnosti pri patuvawe. PALMA . zaguba .novi: radost . sram .vidi: VRVCA PANCIR .ako `ivee{ vo nea: }e dobie{ jak za{titnik.ako gi izgubi{: prijatelot ti e vo opasnost.vidi: LA\A PARADA . blagosostojba. O^UV . PADOBRANIST .ako vidi{: nenadejno bogatstvo . P PADAR .ako ima{ tvoja palata: pazi se od zavidlivci . PALATA . OXAK .}e zapadne{ vo dolgovi. slava.}e zapadne{ vo oskudnost.ZGRADA . PARABROD . tro{oci . OXA^AR .drug ako padne: napredok .dobivka.ako u~estvuva{: po~est.ako bide{ na pana|ur: bolest.ako go nosi{ vo po{ta: mnogu zaborava{.ako broi{: golema zarabotuva~ka .ako luta{ niz palatata: namali gi tro{ocite. nepredvideni tro{kovi.ako bide{ padar: te{ki vremiwa.KO^IJA . mnogu radosti.uspe{no }e gi izvr{i{ zadol`enijata.ako gi krpi{: pari~ni neprijatnosti. ubavo do`ivuvawe.ako gleda{: golemi gri`i.ako ispra}a{: nekoj mnogu }e ti se izraduva .patuvawe. PARI (STRANSKI) .neo~ekuvana avantura ( ne mora da bide qubovna). nepriliki .ako go vidi{: uspe{en biznis . golemo poznanstvo . PAJA@INA .ako go S O N O V N I K izgubi{: gri`i . PANA\UR .so dim: dobra slu`ba. PANTALONI . PADOBRAN . iskinati: ozboruvawe.ako vidi{: nenadejno }e dojde{ vo golemo dru{tvo .S O N O V N I K na~in .ako bide{: ogin vo ku}ata.radosni vesti.ako pa|a{ od visoko: nesre}a a nekoga{ i smrt .ako pozajmuva{: gri`i. PAKET . PAZARI[TE . poni`uvawe.ako yve~kaat:}e bide{ bogat . PAJAK .ako najde{: nesre}a.tvoite najbliski te la`at. PAJTON .ako ima{: sre}ata te V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 75 76 .ako dobie{: nade`ta ne ti e zaludna .ne~isti.vidi: OKLOP PAPAGAL .ako dobie{: voznemiruva~ki vesti .ako gi oblekuva{: }e ti oddadat ~est i priznanie ako gi soble~e{: propast.sre}a vo raboteweto.so plamen: dobivka.ako otvora{: prijatno iznenaduvawe . PA\AWE .ako dobie{: te o~ekuvaat golemi izdatoci ako dava{: ima{ izgledi za dobivka .bez dim: oskudica . PAZAREWE . PARI . poni`uvawe ako izgubi{: neuspeh vo nekoja rabota falsifikuvani: se bori{ so ne~esni misli ako gi {tedi{: seop{t uspeh. uspeh . va`ni vesti ako go vidi{: }e se oslobodi{ od nepravednata osomni~enost.stari: gri`i . PARI MONETI .od kow: polo`bata ti e razni{ana.

S O N O V N I K o~ekuva - ako pla}a{ so niv: }e do~eka{ dlaboka starost. PARI^NIK - poln: dobivka - prazen: neo~ekuvana dobivka - ako go izgubi{: neprijatnost. PARK - ([ETALI[TE) - zadovolstvo, prijaten `ivot. PARNI^EWE - ako ja dobie{ parnicata: posle golemi te{kotii doa|a uspehot - ako izgubi{: site `elbi nemo`e{ da si gi ispolni{. PARFEM - ako mirisa{: preteruva{ so barawata ako ima{: gri`i, razo~aruvawe - ako kupuva{: golemi tro{oci - ako poklonuva{: prevzema{ golemi obvrski - ako ti poklonat: ne gi zaboravaj prijatelite. PAT - {irok, ubav: sre}a, dohodovna rabota - lo{, neubav: zaguba - strmen: te{kotiite ti se pribli`uvaat - ako pe{a~i{ po patot: ne popu{taj na nikogo - ako se vozi{: patuvawe. PATEKA - tesna i krivulesta: neprijatnost, bolest prava: ti doa|aat bezgri`ni denovi. PATLIXANI - vidi: DOMATI PATOKAZ - ima{ neispolneti obvrski. PATUVAWE - so vozilo: }e se sretne{ so dale~ni prijateli, golemi promeni - pe{ki: odlo`i ja predvidenata rabota. PAUN - eden prijatel ti e neiskren. PEGLA - gri`ite ti se neizbe`ni- ako pegla{: neplanirano patuvawe. PEEWE - ubavo: zadovolstvo, sre}a - peewe bez sluh, derewe: nesre}a, maki - drug ako pee: mali gri`i. PEEWE VO CRKVA- ako slu{a{: mir i spokojstvo. PEKAR - naskoro za tebe }e nastapat bezgri`ni denovi, rodna godina - polni xebovi.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K PEKMEZ - veselba, blagosostojba, zdravje. PEKOL - AD - sudewe, te{kotii vo `ivotot. PELENI - ako vidi{: nenadejna radost vo ku}ata ne~isti, iskinati: zaguba na samostojnosta - ako gi pere{: sre}a vo brakot. PEWU[KA - ako ja vidi{: taga, nesre}a - ako ja otkopuva{ od zemja: smrten slu~aj vo okolinata. PEPEL - zaguba, bolest, `alost. PEPERUTKA - na cvet: veselba, kratkotrajna sre}a vo let: maki, jadovi, te{kotii, izmami. PERDE - ~uvaj ja tvojata tajna, }e doznae{ tajna. PERDUVI - `elbata }e ti se ostvari, pismo. PEREWE - dobar znak za se {to }e po~ne{. PERIKA - ako nosi{: }e postane{ ugledna li~nost, napredok vo slu`bata - drug ako nosi: }e ima{ momenti na poti{tenost, ma~nina, }e bide{ izmamen. PERNICA - dolgo boleduvawe, qubovni solzi. PES - vidi: KU^E PESOK - }e se zbogati{. PETEL - ako kukurika: nepovolni vest, glas - ako go vidi{: bolest, smrt, nesre}a - - ako se tepaat: kavga, lo{i vremiwa. PEHAR - dobivka, radost, veselba. PECAWE RIBI - vremeto go gubi{ za nezna~ajni raboti, opasnost poradi nevnimanie. PE^EWE - ako vidi{: ubava idnina, gozba - ako jade{: nesre}a, kavga so prijatelite. PE^KA - ladna: kavga, nesre}a, razdelba - zagreana, topla: rasipni{tvo, ne{tedlivost - ako ja lo`i{: sopernikot }e se povle~e - pe~ka za leb: te{ka idnina.

V E ^ E N

K A L E N D A R

77

78

S O N O V N I K PE^URKI - ako vidi{: bolest, izmama, okru`en si so izmami - ako sobira{: zdravje, bogatstvo - ako jade{: te la`at. PE[KIR - izbegnuvaj gi kavgite. PE[TERA - zaguba na pari, opasnost. PIVO - ako pie{: radost, napredok. PIEWE - ako pie{ ne{to slatko: doa|aat ~asovi na miluvawe - gorko, kiselo, `estoko: gri`i pivo: radost, napredok - vino: vidi: VINO pijan~ewe:neprijatnosti, sram. PI@AMA - NO]NICA - ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata, kavga so qubenata-iot - ako ja soblekuva{: qubovni i delovni uspesi. PIJAVICI - pazi se od kamatari (zelena{i), nevoqi, bolest. PIJAN - ako bide{: imotot ti se zgolemuva, zdravje. PIJANICI - ako gi vidi{: sram, zaguba, bolest. PIJANKA - doa|aat posre}ni vremiwa. PILA - deloven uspeh. PILANA - golem deloven uspeh. PILIWA - deloven uspeh. PILULI - vidi: TABLETI PIPERKA - luta: nevoqa, gri`a, kavga - blaga: zdravje - zelena: dolg `ivot - suva: si gi zaborava{ obvrskite. PIRAMIDI - ~est i dobivka. PISMO - ako dobie{: }e se upla{i{ bez pri~ina ako dobie{ ekspresno pismo: opasnost - ako pra}a{ pismo: gri`a, `alost, solzi - ako pi{uva{: pari~na dobivka, dobri vesti - ako ~ita{: te o~ekuvaat mnogu iznenaduvawa, }e se zdobie{ so doverba vo okolinata. PITA - ako jade{: mala dobivka, napredok.

S O N O V N I K PITA^ - ako bide{: dobivka na lotarija - ako mu dade{ ne{to: dobrite dela, koga toga{, }e bidat nagradeni, sleduvaat posre}ni denovi. PITA^KI STAP - }e dobie{ nasledstvo ili nagrada PIFTII - }e pretrpi{ sram. PI[TOL - ako ima{: hrabrost vo opasnosta - ako vidi{: sigurnost i stabilnost - ako puka{: pazi se od brzopleti potezi, "ispe~i pa re~i". PLAVA BOJA - naskoro }e ima{ prijatni ~asovi. PLA@A - zabava, patuvawe, prijatni novosti. PLANINA - ako vidi{: promena vo slu`bata ka~uvawe ili slegnuvawe: te{kotii, patuvawe bez tvoja `elba - vo magla: te o~ekuva te{ka neizvesnost. PLANOVI - NACRTI - trudot }e ti se isplati. PLAST SENO ILI SLAMA - bogatstvo, dobivka. PLATA - ako ja zeme{: zaguba, gri`i. PLA]AWE - ako pla}a{: beda, siroma{tija - drug ako pla}a: dobivka. PLA^EWE - ako pla~e{: veselba, sre}a, radost - drug ako pla~e: }e navredi{ prijatel, }e dobie{ neprijati vesti - dete ako pla~e: }e se najde{ vo veselo dru{tvo. PLA[EWE - ako se upla{i{: }e dobie{ zaslu`ena nagrada. PLEVA - blagosostojba, bogatstvo. PLEVEL - kavga so istomislenici. PLETENKI (KOSA) - ako vidi{: }e se zaqubi{ - ako ima{: sre}ata e na tvoja strana - ako ima{ pregolemi: nesre}a - ako gi plete{ ili ~e{la{: sre}a vo brakot, radost - ako gi prese~e{: }e bide{ o`alosten. PLETEWE - }e te snajdat maki i gri`i.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

79

80

S O N O V N I K PLIVAWE - vo bistra voda: bezgri`en `ivot - vo matna: gri`i, strav, nemir - plivawe bez uspeh ili ako potone{: nesre}a na pragot. PLIMA - uspeh vo rabotata, korisni promeni. PLOT - vidi: OGRADA PLUG - ako ora{ so plug: blagosostojba, sre}ni denovi - drugi ako oraat: }e dobie{ pomo{ od prijatelite - ne si napu{ten - ako vidi{ plug: sre}en brak. PLUKAWE - ako ispluka{ nekogo ili te isplukaat: radosna vest, sre}a. PLUSKAVICA - ako ima{: kavga vo ku}ata, bolest - ako ja se~e{: malku odmor vo rabotata. POVIKUVAWE - ako vika{ nekogo: bolest - ako povkuva{ za pomo{: neprijatni vesti. POVORKA - ako vidi{: va`ni slu~ki - ako si vo povorkata: ne ja napu{taj po~natata rabota. POVRA]AWE - ako vidi{: zaguba, bolest - ti ako povra}a{: dobar znak za delovnost - vrz sebe ako povra}a{: }e bide{ navreden. POVREDA - bolest, zaguba. POGA^A - ako jade{: blagosostojba - ako ja mesi{: veselba - ako ja vidi{: sloga vo ku}ata. POGOLEM - ako bide{ otkolku obi~no: bolest, smrt. POGREB - na blizok: du{evni maki - na nepoznat: nasledstvo, brak - svoj pogreb: }e dospee{ vo zatvor, {teta. POGUBUVAWE - STRELAWE - BESEWE - ako vidi: lo{o ti se pi{uva. PODAROK - ako primi{: prijatel }e te izneveri ako dava{: sitni raboti }e te izraduvaat. PODRUM - poln: blagosostojba - prazen: naprazno go tro{i{ imotot, sram - so pijalok: }e ima{

S O N O V N I K preodni kavgi i neprijatnosti - ako propadne{ niz podot vo podrum: golema nevoqa. PO@AR - ako vidi{: {teta, bolest - ako gasne{: uspeh vo qubovta, veselba vo ku}ata. PO@ARNIKARI - nade`ite }e ti se ispolnat. POZAJMICA - vidi: ZAEM POZNAJNIK - ako go sretne{: odamna ~ekana qubov. POJADOK - ako pojaduva{: bidi poseriozen vo rabotata. POLE - ako {eta{ po nego: }e odolee{ na predizvicite. POL@AVI - ako vidi{: sram - ako jade{: te{ko isku{enie - ako sobira{: ostavi gi somnitelnite `eni-lu|e. POLITIKA - ako vodi{: }e izmami{ ili }e te izmamat, kavga. POLICIJA - gri`i, sud, nevoqi. POLOVI ORGANI - vidi: GENITALNI ORGANI PONI@UVAWE - vidi: PCUEWE POMIRUVAWE - vidi: SMIRUVAWE POP - vidi: SVE[TENIK POPLAVA - ako vidi{: kavga so svoite, nesre}a, zaguba, gri`i - ako te zafati: dobivka, rodna godina. PORA\AJ - ako se porodi{ *za ma`eni*: golema dobivka, blagosostojba, novi uspe{ni raboti *za nema`eni*: bolno iskustvo - ako poseti{ rodilka ili ja vidi{: sklon si za kumstvo, sre}a - ako prisustvuva{ pri pora|aj: }e te snajde nekakva nevoqa. PORAZ - ako do`ivee{: pa|a{ vo nemilost.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

81

82

bolest.POROEN DO@D . pazi {to zboruva{. sram. smrt. poklon.`ivo: }e pretrpi{ bolki . PRISTANI[TE .ako predade{: zgolemuvawe na gri`ite .iz'rten: prinova vo familijata. POTOK .ako vidi{: dale~no patuvawe .nepoznato lice: nekoj ti e neveren.drugi da se pregrnuvaat: izmama .plitok: vo sebe nadevaj se . PREDEWE . POTKOVUVAWE KOW bolest. napredok.golem: lutewe . PRISLU[KUVAWE . nesre}a.ako dobie{: toa go zaslu`uva{ i na jave.bolna: zlo te o~ekuva . PRESTILKA . PRIKAZNA . radosni vesti. PRIJATEL-KA .ako kupuva{: ne rizikuvaj premnogu (ne stavaj se na edna karta).bister: bogatstvo .pe~eno: ne veruvaj vo se {to }e ti ka`at. POSEV .vidi: BAJKA PIPICI . PREDAVAWE .ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi.ako se istovari{ ili vtovari{: }e najde{ mir i sre}a. nedoverba. bogatstvo.ako odr`uva{: nekoj te obo`ava .ako se smirite: lo{ znak . mali prepirki vo ku}ata.sre}a vo qubovta.ubav zelen: dobra zarabotuva~ka ili dobivka . predavstvo . PREKOR . neprijatelstvo.neprijatnosti.ako sretne{: radost . V E ^ E N K A L E N D A R 83 84 . PO[TA .doa|aat posre}ni denovi vo koi brzo }e gi zaboravi{ te{kotiite od minatoto.brz i nadojden: bolest. gri`a na sovesta. te{ka rabotna zada~a.premnogu zboruva{. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K PREVEDUVA^ .ako napravi{: zgolemuvawe na gri`ite .maten: }e se razboli{ .ako bide{: }e te poseti nekoj od daleku.sre}ni denovi.ako jade{: neo~ekuvano qubovno do`ivuvawe . neprijatnosti presu{en: nevoqa na pragot.ako izgubi{: ti se zakanuva nesre}a . PRASE .ako pregrne{ prijatel-ka: nesre}a .ako izneveri{: }e se posramoti{ .ako e bolen .PO[TAR . dobivka pri igra.sakanata li~nost: sre}a.ako otpratuva{: taga . PRE^EK . {teta.ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi. ne se raduvaj ako te posetat otvorena: `ivotot ti vleguva vo posre}ni vodi so sila ako ja otvori{: so sila }e dojde{ do uspehot.~uvaj se od provokatori .naskoro bolest. izmama.zatvorena: ti treba pogolema re{itelnost vo akcijata.bolest.ostvaruvawe na `elbite. PRA[INA . blagosostojba .interesna poseta. POTEWE . PORTA . {teta. POSETA .ako go tepa{: bolest. neprijatnosti.laga.kavga.neuspeh. PRANGII . POSTELA . patuvawe.ako vidi{: nesre}a.ako pre~ekuva{ nekogo: mala neprijatnost. PRETRES . dobri vesti od daleku. PREDAVSTVO .ako gi slu{ne{: }e odi{ na svadba. PREDAVSTVO . PORTOKAL . podobruvawe vo se. lutewe.S O N O V N I K POREZNIK .vidi: DANO^NIK POROJ . PREGRATKA .ako odi{ vo poseta: preodni nepriliki ako dobie{: kavga.ako slu{a{: }e bide{ o`alosten od prijatel. neprijatno do`ivuvawe. PRETO^UVAWE PIJALOK .mal: udoben `ivot .ako se karate: dobar znak . POTKOVICA .dlabok: ~uva{ ne~ija tajna .

rodna godina .S O N O V N I K PRI^ESNA . PROLET .prazna: `elbata nema da ti se ostvari. dobivka .ako turne{ nekogo: }e te snajde golema nevoqa .}e se spletka{ vo "ne~ista rabota". P^ELI .zdravje. P^ENKA .ako vodi{ protiv nekogo: preodni te{kotii. ma`i{.ako bere{: miren i sre}en `ivot .prijatni vesti od mila li~nost.ne obrana: uspe{na rabota .ako se raduva{: najposle }e go dobie{ zaslu`enoto priznanie * za nekogo* neprijatni vesti.golemi nepriliki . neprijatnosti.begaj od takva i na jave.ako dobie{: verna qubov. PROJA . PRSTEN .ako otepa{ p~ela: nesre}a.radost.vidi: ZASEDA PUKAWE . `alost.ako vidi{: se pla{i{ od ne{to .ako ima pove}e pukawe: ti se zakanuva opasnost PU[EWE . neprijatna sredba . PROSEWE DEVOJKA . PROVALIJA .soprugot odnosno na qubovnicata .ako go nosi{ ili vidi{: dobivka. osloboduvawe od gri`ite. gri`i.ako ripne{ vo nea: so tvoite postapki se doveduva{ vo smrtna opasnost .}e te ograbat.beli: }e S O N O V N I K slu{ne{ glasovi za radost .ako padne{ vo nea: }e se razboli{ .ako lupi{: veselba so {egi . bes.ako dobie{ ili ako dade{: te nagovaraat da se `eni{.ako proneveri{ ne{to: sram. omraza .ako slu{ne{ eden pukot (glas):}e se zaqubi{.prijatna poseta.ako te zarobi: zaguba.ako prodava{ ne{to: mala dobivka. razvede{. sre}a .drugi ako skokaat: }e se najde{ vo nezgodnosti po tu|a vina.vidi: PITA^ PROSTITUTKA . PRSTEN VEN^ALEN . R RADUVAWE . zaguba. nekoj }e te {titi . neuspeh . napredok . RAZBOJNIK . sre}a.otvoren: dobri vesti .ako izgubi{: nekoj }e te navredi. PCOVKA . sre}en brak . PROCES . PROLIV .da izgubi{: lutewe. PROSJAK .ako otepa{ ptica: }e te snajde nevoqa.ako propadne{ pa izleze{: sre}no }e se izvle~e{.ako stojat: `alost ako gi fa}a{: golema dobivka .ako ja prosi{ ili isprosi{: naskoro }e ima{ qubovni radosti. qubovni raspravii.ako mele{: }e izmami{ nekogo.ti ako pcue{: }e se luti{ na soprugata .ako nosi{: svadba.polna: sre}en znak za se {to }e po~ne{.ako go dobie{: uspeh.zatvoren: kavga. nekoj }e te izmami . RA@EN .ako go vidi{ ili sretne{: golema opasnost .ako vidi{: dobivka. veselba.ako ima{: raspravii vo ku}ata. }e bide{ posramoten .qubovnikot. PROPA\AWE VO VODA .ako letaat: opasnost . blagosostojba. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 85 86 . zaguba. PUSIJA .ako go izgubi{: }e ima{ nepredvideni te{kotii. PROZOREC . PRONEVERA .ako go vrti{:`alost. PTICI . PRODAVAWE .ako slu{a{ pcuewe: }e dojde{ vo nezgodna situacija. PU[KA . RAZVOD NA BRAK .

novi prijateli.ako go struga{ ili jade{: raspravija so qubeniot-ta.ako rani{ nekogo: }e se razo~ara{ .ako ne si re{itelen. RENDE .ako go vidi{: smrten slu~aj . ROSA .novi: prijatno iznenaduvawe . la`ni prijateli.kratki: zamerka na bliskite .ako go vidi{: }e stekne{ novi prijateli. prinudenost. malo nasledstvo .ako prodava{: kavga.ako ja pravi{.S O N O V N I K RAZDELBA . lovi{: nazaduvawe.ako se razdeluva{ od nekogo: }e `ali{ po nekogo.ako gi izgubi{ racete: smrt na blizok.mali ribi: neprijatnosti vo domot .ne veruvaj mnogu na vetuvawa .ne~isti: prijatelite ne ti se iskreni .bidi povnimatelen.tu|: golema radost i zadovolstvo. nezgodni gosti.gri`a. `alost. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 87 88 .ako lovi{: neuspeh vo qubovta. RODNINI . S O N O V N I K REKA . REPKA .{teta.ako bide{: `al vo familijata . qubomora.bolni: te o~ekuvaat nepriliki .ako jade{: celiot trud ti e zaluden .ako si zad niv: opasno patuvawe . REN .ako ja prepliva{: dobar znak.drugi ako se zad niv: bidi poqubezen so tvoite bliski.ako fa}a{.iskinati.okolinata ti zaviduva. vari{. RE[ETKI .ako vidi{: }e ima{ zagubi vo rabotata.ako si vo rajot: }e dobie{ za{tita koga }e ti zatreba.ako gi sonuva{ zdravi: sre}a .ako jade{: sre}a na kocka. RAKAVI . RODITELI . RANENIK . RASTURENO . RUBA . RIKAWE na yverovi: taga. RAJ .svoj: dlaboka starost . RAKAVICI . REGRUTI . RA^EC .ako gi korne{: nepotrebno }e se srami{. RAZORU@UVAWE . ozboruvawe. ROGOVI . lutewe .dolgi: napreduvawe vo slu`bata. RANDEVU .ako vidi{: gri`i.ako jade{: sre}a vo se. ROKVICI . RODENDEN SLAVEWE .neprijatelite se pla{at od tebe.po trevata: qubovna sre}a.golemi: }e ima{ {teta . kavga .ako vidi{: {teta poradi ozboruvawe ako jade{: gi izbegnuva{ tvoite obvrski . neispolneti `elbi . razo~aruvawe. {teta.neprijatelite ti se zakanuvaat.}e prekori{ nekogo. ispolnuvawe na `elbite ako propadne{ vo nea: nesre}a . ne~isti: dobivka .dale~en rodnina: nekoj }e te naluti. RIBI .ako ja vidi{: sre}a. pe~e{: uspeh vo domot . RASKRSNICA .}e ima{ qubovni radosti. slabo platena rabota. RAKIJA .ako gi mie{: }e se oslobodi{ od gri`ite .stari: nema{tija.celi: zaguba na kocka .ako razoru`i{ nekogo: opasnosta te demne. RAKETA . ROBIJA[ .drugi ako lovat: predavstvo . RAKOVI . zdravje.pove}e ranenici: so tvoeto ladno dr`ewe }e unesre}i{ nekogo ako go prevrzuva{: sre}a. izmama.pazi se od la`ni prijateli. RE[ETO . nagrada. RIBAR .qubovno razo~aruvawe.ako pie{: dobri i radosni vesti .ako gi sonuva{ da se umreni: materijalno podobruvawe.ako bide{: qubovta }e ti bide vozvratena .~isti: nekoj te ozboruva . RACE .ako gi fa}a{ so race: izmama.RASKR[ENO . pobaraj sovet.

SADOVI KUJNSKI . SANDAK MRTOVE^KI . RUDNIK .ako vidi{: nezgodi pri patuvawe . RU^AWE . qubomora *za nekogo* dobar znak . S SAAT .ako se ru{i ne{to okolu tebe: poradi malodu{nost te{ko }e uspee{ .ako ~uka: nesre}a. lutewe. SAKANA LI^NOST .naskoro veridba. sre}en brak.za bra~nite: neprijatno dru{tvo.ako skr{i{: pove}e neprijatnosti.SANKAWE .ako bega{ od ru{ewe:neizvesnosta vo koja si zapadnal sre}no }e se zavr{i.ako vidi{: }e se najde{ vo nezgodna situacija .prazen: gri`i.ako go vidi{: zadovolstvo .ako ti ja poklonat: vernost vo qubovta .ako nosi{: preodni maki. RU@A .ako jade{: lesna bolest. SAKAT .skapocen: pripazi na imotot .ako saka{ ne{to: preku prepreki odi{ kon uspehot . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SABJA .vo dru{tvo: izobilie.ako nosi{: ugled.vidi: INVALID SALAMA . sam }e bide{ kriv. SAMOVILA . gri`a.sam: gri`i. SANKA .prazen: raspravii.}e prifati{ mnogu slo`ena zada~a.qubovta so qubov ti se vra}a.ako ja mirisa{: }e ispu{ti{ dobra prilika . zaguba.ako bere{: svadba. gri`i . SAAT^IJA .za nebra~nite: naskoro svadba .pupka: nesre}na qubov .ako yvoni: bidi vnimatelen.ako jade{: dolgo }e `ivee{.ako go naviva{: naskoro qubovna avantura .bela: }e dobie{ poklon .ako vidi{: zaludno se nadeva{. `alost. zaka~ki. SAKAWE .crvena: iskreno te qubat . qubovni isku{enija .ako vidi{ svadba: prepirawe. doveriteli.ti ako go stori{: ako te snajde zlo. RUZMARIN . strav . SALATA .neo~ekuvana dobivka.ven~avka. bogatstvo.ako ja izbegne{ mamkata }e do`ivee{ uspeh. RU[EVINA . ~est . SAAT NA KULA .S O N O V N I K RUDAR . SVADBA . veridba.neprijatno iznenaduvawe.nepovolni vesti.ako jade{: raspravija so sakana li~nost. SARMA . SAMOUBISTVO . RU[EWE . pre~ki .ne~isti: kavga vo ku}ata ~isti: mir i sloga .ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti .ako se kiti{ so nego: `al poradi razdelba. SAAT BUDILNIK . izmama.ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat posre}ni denovi. te{kotii.ako si na tu|a svadba: *za slobodnite* brak *za bra~nite* kavga ili razvod . SAEM . SAPUN .so le{: smrten slu~aj.ako vidi{: okolinata }e te ceni .ako ~uka: nesre}a. nesre}a. zgolemuvawe na imotot ili familijata.poln: }e ti bide doverena tajna . sre}a.`olta: qubomora .ako si ranet od sabja: gri`i. SANDAK .ako igra{ ili pee{ na V E ^ E N K A L E N D A R 89 90 .

sram .ako vr{i{: gri`i. SELEWE . se da ti odi podma~kano. nekoj ti frlil oko .zaklana: gri`i . SVEDO^EWE . SEKIRA .ako svirka{ so usta: }e dobie{ predupreduvawe . nema{tija .ako go izgubi{: mala zaguba. strav. dolg no bezgri`en `ivot ako razgovara{ so niv: pazi se od izmama. SVIWARNIK . povolni vesti.ako vidi{: sre}a.ako se rasprava{ so sinot ili go pcue{: neispolneti `elbi .ako e ugasnata: pogreb. qubov.ako go vidi{: }e dobie{ veren quboven partner .ti se zakanuva opasnost. SESTRA . mali neprijatnosti. SVEKOR . SVETLO .ako go tepa{: kavga vo ku}ata. SVIRA^ .diva: neprijatno do`ivuvawe.ako vidi{: ti se zakanuva nesre}a .nova qubov. lesna zarabotuva~ka. SVETEC .ako le`i{ na nego: radost. smena na mestoto na `iveewe.ako ja gasne{: `elbata nema da ti se ispolni . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 91 92 .ako si okovan: nevoqi i gri`i . SVE^ENOST .pazi se od ortak vo rabotata.ako se oslobodi{ od sinxirite: so sila }e dojde{ do uspeh. SINXIR . SEIDBA .ako dogovara{ za svadba: doma{ni nesoglasuvawa.nema. zadovolstvo. ne{to }e ti preblikne. siroma{tija.ako sonuva{: te o~ekuva kumstvo. SELANEC . {teta.ako bide{ sviwar: golemo napreduvawe vo slu`bata. SVR[ENIK-CA . SVE[TENIK .pove}e lica: otka`i gi tvoite bla`estveni nameri. SVADBENO PATUVAWE . bolest. SELANI . S O N O V N I K SVIREWE . prijatelstvo . SIN .gri`i.sre}a vo igra. SVIWA (MA@JAK) . SVIWAR . {teta .ako ja vidi{: }e dobie{ poklon .ako te brka ili kasne: sigurna bolest .ako kupuva{: `alost.ako dobie{: sre}a .uspeh. SILEXIJA .sre}ata ti e so kratok vek.ako see{ niva: trudot }e ti bide nagraden. dobivka.S O N O V N I K svadbata: veselba.ako vidi{: starost vo samotija .ako go vidi{: neverstvo. zdravje .kavga vo ku}ata. zadovolstvo .ako sveti: sre}a. qubomora .ako svedo~i{: }e ja doka`e{ svojata nevinost. SILUVAWE .ako sviri{ na nekoj instrument: }e se zaqubi{ na nekoja igranka ili golem sobir.}e ti dojdat mili gosti. {teta. taga . zaguba. radost.eden: naskoro }e ima{ nekakvi neprijatnosti . dobivka.bez prasiwa: lagi.ako umrela: veselba vo familijata. SELO .vidi: VERENIK-CA SEDALKA OD PTICA .ako gi vidi{: neo~ekuvani sredbi.SVIRA^I .SVEKRVA . SVIREWE .vidi: GNEZDO SEDLO . SEME .so prasiwa: dobivka. zdravje. SENO .vo no}ta ako vidi{: sre}en i dobar znak. SVETILNIK .ako sobira{: beda. pobaraj pomo{ navreme. SVE]A .ako te napadne: nekoj te posakuva.ako bide{: sre}a.ako se~e{ so nea: bolest.ako slu{ne{ drugi da svirkaat: pazi se od napad.vidi: KRNAK SVIWA . zaguba. zdravje.

mnogu neprijaten glas. izmama. nesre}a.ne{to slatko ako jade{: laskawe. SKARA . SLATKARNICA . SLAMA . SMEEWE .ako vidi{ drugi vo siroma{tija: }e se kae{ za ne{to. lukavstvo. opasnost. zaguba ako vidi{ slep ~ovek: }e te sledat pre~ki vo rabotata *za nekogo* sre}a na kocka. nesre}a.mnogu dlabok: neprijatni spomeni . `ena: }e ima{ nekakva dobivka. lutewe.) `elbite }e ti se ostvarat.so `ar: bolest.poznata: prijatni do`ivuvawa .so neprijatel: }e te vozbudi neobi~na slu~ka . IMENDEN. izmama.nema{tijata ti ~uka na vrata.ako vidi{: }e gi sovlada{ te{kotiite . }e se zbogati{. deloven uspeh.}e se dosaduva{. lo{i vremiwa. te o~ekuva bogatstvo . SNAA . SNEG . SKAPOTIJA . pripazi na svojot imot. SMETAWE . SLAVEJ .so bra~niot drugar: }e do`ivee{ sram. pripazi na ~esta.ako pa|a: veselba.beda. kopne: doa|aat podobri vremiwa.ako si na nego: ti se zakanuva opasnost. SLANINA .ako vidi{: sre}ata ti e postojana . V E ^ E N K A L E N D A R 93 94 .zgolemuvawe na familijata. SLUGA . ozboruvawe.ako ne uspee{ da presmeta{: `elbata nema da ti se ostvari.ako vidi{ ili kupuva{: sre}a vo qubovta . `alost. pokajuva~ki misli. korist.}e se luti{ poradi pari~ni zagubi .}e te snajdat qubovni jadovi. mal neuspeh.ne{to slatko ako pie{: o~ekuvaj ~asovi na miluvawe. strav. no preku tu| grb .so prijatel: kavga .}e te snajde nekakva nevoqa.dobar znak za se {to }e zapo~ne{.SKAKULCI . SKOKAWE .ako vidi{: taga.ako bide{ vo siroma{tija. SITO . lutewe.ako se topi. mali neprijatnosti. klevetewe .ako jade{: bolest.}e ti se slu~i ne{to neo~ekuvano. SMRDEA .ako jade{: izmama.ako se ka~uva{: unapreduvawe. poltronstvo .~uvaj se od neiskreni poznanici. SMRT . SLIKA . te{kotii. gri`a.~ovek.vidi: KU]NA POMO[NI^KA SLU@BA VO CRKVA .prepirawe. SLABO @IVOTNO . SLAB (MR[AV) . SLON . SLEP .nepoznata: neuspeh. SKAZNA .nesre}a vo brakot i qubovta.}e zapadne{ vo oskudica.ako ima{ sluga: lo{o ti se pi{uva.izgasnata: preodna opasnost .ako se smee{: lutewe.beda.qubovni intrigi.vidi: BAJKA SKALI . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SLATKO .zaguba. SIROMA[TIJA . siroma{tija.ako bide{ slep: nekoj }e te navredi.S O N O V N I K SIREWE . SMOLA .ti ako si slab: }e se opameti{ koga }e te pritisnat gri`i i nevoqi. SNE@NA ME]AVA. neuspeh vo rabotite. {teta.ako bide{: blagosostojba . SKA^KI . SLAVA (SLAVA. pre~ki . radost .so sakanata-ot: veselba . SMIRUVAWE . RODENDEN I SL. izmama. SLUGINKA . SKELE NA ZGRADA .ako ja vidi{ smrtta: dolg `ivot. SMOKVI . SLADOLED . beda: povolno }e gi sredi{ svoite sostojbi.ako topi{: ubava i radosna utre{nina.PRESMETUVAWE . VIULICA . bes. kavga.

}e se raduva{. SOKOL .ako tamu se nao|a{: naskoro patuvawe. SONCE . zdravje. SOLZI . SOPERNIK-^KA .ako te spasat: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta .ako se vovle~e{ vo sobata: }e ima{ mali neprijatnosti. dobivka skr{eno: gri`a.opasnost.ako te osramotat (poni`at): }e se otkrie tvojata tajna.kavga so pretpostavenite. STAPICA .davenik ako spasi{: nekoj }e te izraduva. SOBA .ako leta: izmama . SREBRO .ako navle~e{ drugi vo stapica: kavga so sosedite.ako potemni: gri`i. neprijatnost.golem: "spu{ti" go malku nosot . povolni vesti . `alost. SOOBRA]AJKA .SOLANA . kavga. bes.ako gi redi{ na krstina: pazi so kogo se dru`i{ *za nekogo* prijatno poznanstvo . radost.vo krevet: mala dobivka.ako gleda{: lesnomislenosta mo`e da ti donese golemi nevoqi . SON VO SON .}e izmami{ ili }e te izmamat.ako se soblekuva{: gubewe na bliska li~nost. SOSED . uspeh vo qubovta.son~eva svetlina: tvojata laga }e bide otkriena.ako go ulovi{: slabi se izgledite za da uspee{.S O N O V N I K SNOPJA . SRCE .mal: deloven neuspeh .ako se vozi{ na nego: opasnost.vo qubovta si prevrtliva li~nost.ako do`ivee{: golema dobivka vo zapo~natata rabota . bolest . dobivka.celo: zadovolstvo.vla`en: bolest . qubomora.ako zao|a: nezadovolstvo.poln si so zdravje. SOBLEKUVAWE . SPOMENIK .ako sveti: bogatstvo.ako si faten: }e bide{ predaden od prijatel . ne treba sekoga{ da rizikuva{ .ako se sru{i{ od nekade: smrten slu~aj bolest. blagosostojba. STANICA (AVTOBUSKA ILI @ELEZNI^KA) ako ja vidi{: neo~ekuvana poseta .ako sonuva{ deka sonuva{: `elbata nema da ti se ostvari.drugi ako spijat: te o~ekuva nesigurna rabota.ako stoi na granka: sre}a .nadgroben: ne si zlopamtilo *za nekogo* `alost . veselba .ako spasi{ nekogo: sre}ata ti se nasmevnuva .mala: ne izbrzuvaj so re{enieto . SON^OGLED .sre}a. nesre}a.ako gi vidi{ ili ~uka{: bogatstvo.ako go vidi{: }e ima{ uspeh vo nekoja rabota.mra~en: nesloga vo brakot ili qubovta.ako razgovarate: neo~ekuvana qubovna sredba.prazna: ~ekaat da zgre{i{ .ako gi vozi{ (prevezuva{): nemir }e ti vleze vo ku}ata . STADO OVCI .sre}a.ako ne e kraj grob: }e do`ivee{ slava i po~it.ti ako sportuva{: nema da bide{ zadovolen so ona {to go ima{. SPORTUVAWE . SRNA . SRP . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 95 96 .golema: ne{to }e dobie{ . S O N O V N I K SPIEWE . STAN AKO IMA[ .vidi: OVCI STAKLO . SRU[UVAWE . SPANA] .ako go vidi{: ozboruvawe . taga . SPASUVAWE .ako ja vidi{: sre}ata }e te zaobikoli.nadvor: naskoro }e patuva{ .ako osramoti{ nekogo: ima{ eden protivnik pomalku . SOL .pred tebe se ubavi i prijatni denovi.KOM[IJA . SPLAV . SRAM . lutewe.

slaba: nesre}a. STOKA .bez lisja: zaguba. SUDIJA . kavga.skapocen: mu zaviduva{ na nekogo . SUKWA .slab. STRI@EWE .siroma{tija. nekoj }e te izmami .polno so plodovi: sre}a vo rabotata .laga. STRA@A .ako ti se poznati ili rodnini: }e do`ivee{ ugled i slava.neprijatno patuvawe. STOL . STUD .na vreme }e se pokae{.nesre}a. prijatel }e te posramoti. nema{tija. jad. propadnat: oskudica. beda .S O N O V N I K STAREC .neo~ekuvan poklon. STRELA . kavga so pretpostaven. golta{: naskoro bolest. zaguba. STAROST . STRINA . SUDAR NA PAT . lo{i vesti. neuspeh.ako ne gi poznava{:nesre}a. STRAV . STRELI[TE . napredok . poni`uvawe.isu{eno. somnevawa. STRELAWE . STRNI[TE .pi{uvawe. po~ituvawe .rascvetano: veselba vo ku}ata golemo: ugled i po~ituvawe .ako pretrpi{: }e uspee{ da gi sovlada{ te{kotiite.ako bara{ ne{to na tavan: neo~ekuvani te{kotii. STRANEC .ako ja dobie{ za poklon: ugled. smrt.malo: te omalova`uvaat . T TABAKERA . SUKANO (KORA.ako bide{ potstri`en: zaguba. V E ^ E N K A L E N D A R 97 98 . po~it ako ja izgubi{: dobivka na kocka . bolest.LAD -vnimavaj pove}e koga prevzema{ nekava rabota. prijatni vesti.jaka. TABOR . bolest.^I^KO .MEV .ako vidi{: nezgoda.ako najde{: }e dobie{ radosna vest.}e ima{ nepredvideni pla}awa.poni`uvawe. razo~aruvawe. TABLA [KOLSKA . dobro izraneta: te o~ekuvaat prijatni do`ivuvawa.so razvieni lisja: sre}a. STOMAK .te ~eka dolg `ivot. kra`ba. TAGA .nenadejno }e se najde{ vo veselo dru{tvo. STRA^KA .sru{eno: golema zaguba. BANICA) . zaguba. zaguba. SUN\ER .STARICA .lo{i vremewa.ako vidi{: ne se doveruvaj na bilo koj tebe ako ti sudat:beda. pakost . TABLETI .ako vidi{: dobriot sovet treba da se poslu{a .obi~en: sre}en brak . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K STROJNIK-^KA . SU[A .STRANKIWA . SUDEWE . zaguba .sam ako go sru{i{: sre}a. sram.ako pie{.kavga. bri{ewe: }e zapadne{ vo dolgovi.ako si na stra`a: gri`i.debel: dobivka . STEBLO .ako ga|a{: naskoro poubavi i posre}ni denovi. taga.bolen: gri`i. qubomora .su{no vreme: mali radosti vo ku}ata.ako si ta`en: na jave }e se raduva{. te{kotii.ako vidi{: vremeto e pari . qubovni jadovi. kratkotrajna veselba.skr{en: naskoro kavga.ako stoi: }e ima{ ubav i prijaten den ako leta: pazi se }e te ograbat. opasnost .vidi: KAMP TAVAN . suvo: neuspeh.

zaguba.ako se najde{ vo temnina: lo{i vremiwa.se bli`i krajot na tvoite gri`i.koga qubi{ bidi vnimatelen.S O N O V N I K TAJNA .ako gi poseti{ ili zboruva{ so niv: kavga vo ku}ata.ako te tepaat: se }e bide dobro koga dobro }e se zavr{i. lutewe . dolgovi.ako vidi{: ti se zakanuva `ivotna opasnost .ako ja vidi{: mali radosti.familijarna sre}a. TATNE@ . TEMEL .ako saka{ ne{to da postigne{ bidi povnimatelen vo rabotata. oskudica.ako slu{ne{: }e ima{ golemi gri`i. V E ^ E N K A L E N D A R 99 100 .bezgri`en `ivot. TOPKA .ako zaglavi{.ako telefonira{: te o~ekuvaat itni raboti. TAMBURA . beda. neizvesnost . gozba.ako vidi{: }e dobie{ nasledstvo ili nagrada .ako zboruva{ so nego: sre}a.vesti od daleku.ako dobie{: mora da se odvikne{ od lo{ite naviki.ako sviri{ na nea: zavist. TELE .ako vidi{: nervozi. dolg `ivot. kavga .ako doznae{: }e stekne{ dobri prijateli ako izdade{: sram.spor so prijatelite.ako u~estvuva{ vo tepa~kata: zaokru`en si so neprijateli .ako igra{: maka. TELEFONIRAWE . TESTAMENT .prazna: {teta.pazi se od podlizurkovci.ne se prepiraj so pojaki od tebe. TOPOLA . veridba. TEATAR . TEMJANU[KA . neprijatni vesti. TIWA .ako ja ~uva{: sre}no }e izbegne{ opasnost. veselba tatkova smrt: nepriliki.ako ja gazi{: ti doa|aat denovi na isku{enie .za ku}a: dobivka. pla}awa. TAPA . TEPA^KA . beda .vidi: ZATVORA^ TAPETAR . raznorazni iznenaduvawa vo {uma: se vra}a{ od kriv pat.radost. TVOR .ako tepka{: nekoj }e te poni`i. TVRDINA }e padne{ vo nemilost na pretpostavenite. dobivka. kavga .ako vidi{: patuvawe . nemir vo ku}ata.polna: novi qubovni vonbra~ni vrski. zavidlivost.ako pravi{: `ivotot ti se prodol`il. laga. TOPOVSKI OGIN (PUKAWE) .}e ti se ispolni odamne{na `elba. TENK . TETKA .TETIN .sre}a vo qubovta. ne o~ekuvaj mnogu od drugi. propadne{: gri`i. TEPCIJA . TIKVA . TEPKAWE . nesre}a umreniot tatko ako go sonuva{: napredok. TOP . taga. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TEMNINA .ako izleze{ od temninata: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta. familijarna veselba. neprijatnosti. TELEGRAMA . TIGAR . TALKAWE . novo poznanstvo .vo pole: izmama.TATONI . strav. TKAEWE .nadvor od gradot: zaluden ti e trudot. ozboruvawe.ako se ni{a: smrt.ako talka{ niz temnina: te o~ekuvaat neprijatnosti . izmama.kavga.vo grad: poleka no sigurno }e ja zavr{i{ zapo~natata rabota .ako prati{: ne izbrzuvaj so re{enijata . TATKO . bolest. lesna bolest. radost . TEMJAN .vo okolinata ima{ qubomorni lu|e. sram. TESTO . qubovni intrigi. prijatni spomeni.

ako bide{: poradi preslatkiot `ivot }e ostari{ pred vreme. TURPIJA . bere{ ili jade{: zdravje.ako jade{: }e u~estvuva{ na gozba ili pija~ka.ako vidi{. TUR^IN .ako o}elavi{: }e te napadnat gri`i . TRSKA .so stoka: ti doa|aat ~asovi na radost.nova: }e dobie{ povolni vesti.ako pu{i{: trgni se od nepoznati `eni. V E ^ E N K A L E N D A R 101 102 . `alost .ako gazi{: }e bide{ poni`en .izbegnuvaj ja samotijata. opasnost.tajnata {to qubomorno ja ~uva{ }e bide otkriena.ima{ svetec za{titnik. TUTUN . ] ]EBE . TRKALO .suva: }e izgubi{ prijatel .prazna: misli malku i za "utre" . sram. bolest. jad .i drugi delovi od kola: kavga.poln: ~eznee{ po nekogo . TRKALA .vidi: OSTRILO TRAMVAJ . ]URKI .ako go vidi{ mestoto za trki: neprijatnosti poradi dolgovi.kavga so prijatel. TRWA .truli raboti: siroma{tija.ako slu{ne{: }e slu{ne{ vesti koi }e te voznemirat.vo pole: ponekoga{ se zaborava{ .skr{eno: te{kotii. TRKA . blagosostojba zako~eno: bolest.ako zagazi{ vo trwa: neobi~no qubovno do`ivuvawe .ako gleda{ trka: ne gi zanemaruvaj sekojdnevnite obvrski . raspravii.ako ti dadat: radost .vidi: SLEP ]UP .ubava idnina. {teta. no so mnogu pot.sam ako tr~a{: uspe{no }e gi sovlada{ site te{kotii. TORTA . kavga . TROPAWE . TRPEZA . TRUBA . TRLO . ]ORAV .ti nedostasuva pove}e upornost i hrabrost.ako turpija{ (struga{): }e uspee{.S O N O V N I K TORBA . TRULE@ . TREVA .ako te tu`at: gri`i. neprijatni vesti .polna: }e bide{ povikan na banket ili druga veselba.uspe{no gi sovladuva{ preprekite. }e bide{ zame{an vo qubovna afera. nevoqa . TO^ILO . TUTUNSKO ]ESE .dobivka vo raboteweto.ako tu`i{: preoptereten si so gri`i.ako korne{: bolest. TRNINKI .polna: ne se voobrazuvaj . dolgovi.zaokro`en si so lu|e koi ne se iskreni. ]ELIJA (ZATVORSKA) .bolest.qubovni nepriliki i jadovi.ako se vrti: brz uspeh.ako se bocne{: nezgoda.ako vidi{ }elavi: uspeh vo rabotata. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TU@EWE .zelena: strav.ako ne mo`e{ da tr~a{: }e ima{ mnogu pre~ki do kone~niot uspeh .EGE . ]ELAV .TR^AWE . TUNEL . dobivka .prazen: te ~eka neprijatno iznenaduvawe.prazno: }e te snajdat neprijatnosti . TRGUVAWE .pokosena: prijatelot }e ti se razboli .ako bere{: uspeh vo slu`bata .vidi: MISIRKI ]USKIJA .ako pokloni{: neizvesnost vo qubovta .

ako go vidi{: }e strada{ poradi lesnomislenost . tegobi. U^ITEL . FALSIFIKUVAWE .ako bide{: veselba .ako vidi{: mala dobivka.predizvikuva~ki: }e ti se ostvarat odamne{ni pri`elkuvawa.ako vidi{: zavidlivost.ako bide{: {teta. UCENA . U^ILI[NA KLUPA .S O N O V N I K ]UTUK . ma`a~ka.prijatno iznenaduvawe. U^ILI[TE . nesre}a.NASTAVNIK .ako vidi{: beda.pripazi se od kom{ilakot. sud.ako vidi{: siroma{tija. `alost. neo~ekuvana dobivka. FENER .se zanimava{ so nedozvoleni raboti. nesre}a. FOTOGRAF .so ~ove~ka pepel: }e ti umre nekoj poznanik. opasnost.PROFESOR .ako zboruva{ so nego: prilikite }e ti se normaliziraat. bes.oskudica.ako izvr{i{: protivnicite vnimavaat na sekoj tvoj ~ekor. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K U^ENIK .deloven uspeh. FAZAN .golema sre}a te o~ekuva. nasledstvo . bolest . zaguba.ako umre{ pa o`ivee{: ne prifa}aj prazni vetuvawa . UZBUNA .vidi: PREKOR UMIRAWE .ako gleda{ nekoj da umira: taga po sakana li~nost .bledi: lutewe. lo{i vremiwa .ako se V E ^ E N K A L E N D A R 103 104 .umrenite ako gi sonuva{ deka se `ivi: `elbata }e ti bide ispolneta .ne si ja izvr{il svojata obvrska.`ena~ka.polno so deca: gri`i.}e stekne{ ~est i po~it.ako gleda{: liceto od fotografijata `ivee dobro i sre}no .nazaduvawe vo slu`bata. UNIFORMA . FES .vidi: RIKAWE URNA .ako cepi{ }utuci: bogatstvo na dofat na racete.pred tebe se prekrasni denovi.ti ako umre{: dolg `ivot. zloba.ako odi{ vo u~ili{te: neo~ekuvano zadovolstvo . USNI .ako go vidi{: sre}a . vo qubovta }e bide{ razo~aran . F FABRIKA . sre}a na vidikot . FILM .ako go tepa{: }e te zafatat gri`i.ako gleda{ sam: patuvawe . U^EWE . URLIKAWE .ako gleda{ vo dru{tvo: neverstvo vo qubovta. UBISTVO . `alost. FOTOGRAFIJA . bogatstvo.ako slu{ne{ deka nekoj umrel: dobivka. U UBIEN .rumeni: naskoro }e ima{ miluvawe . UKOR . strav .

ako bide{ hrabar: nekoj }e te poni`i. HRANA .ako V E ^ E N K A L E N D A R CVE]E . HARTIJA . `alost.vidi: KOWANIK C CARINA . HAREM .ako oblekuva{: novo prijatelstvo {aren: avantura pri patuvawe .nervoza. HRABROST . HOTEL .star: opasnost od ogin iskinat: kavga .ako gleda{ hipnotizirawe: }e se stekne{ so golemi slava i ugled vo tvojata okolina.nov: novi qubovni vrski . HARFA .poln: bidi poumeren vo jadeweto prazen: ne si go tro{i vremeto zaludno.ako sadi{: nenadeen poklon .golemi tro{kovi. sre}a .ako jade{: qubovna avantura.poradi tvoja glupost }e te snajde nevoqa. dobivka.ako vidi{: neo~ekuvana radost .crn: `alna vest .ako bere{: uspeh. dobra `etva.zdravje.CARINIK .kavga.FRANCUZINKA .steknuva{ novi neprijateli. nelagodnost. nepredvideni tro{kovi.ako kupuva{: mala radost . sekoe "{kolo" se pla}a . S O N O V N I K hipnotizira{ nekogo: ostavi gi opasnite raboti . neprijatnosti. taga.ako slu{ne{: veselba.ako {ie{ fustan: za trudot }e bide{ nagradena . FRANCUZIN . FRIZER-KA .ako go mirisa{: }e ima{ nekakvi "glavobolki" . CELER . CIMENTO .S O N O V N I K fotografira{: te o~ekuva neprijatno iznenaduvawe.vidi: JADEWE HUSAR .ako dobie{: }e izgubi{ pari ili prijatel . FRI@IDER .ako go dobie{ za poklon: golema radost . V E ^ E N K A L E N D A R 105 106 . dobivka .vidi: P^ENKA H HAZARDNA IGRA . CVRKOT OD PTICI .skapoceno ukrasen: }e do`ivee{ sre}a i ~est . FUDBAL .vidi: SPORTUVAWE FUSTAN .ako bide{ hipnotiziran: nekoj }e te izmami.ako vidi{: prijatelstvo.prevrtliva qubov. HIPNOZA .ako izgubi{ na igrata: poradi tvoja vina }e dojde{ vo nezgodna situacija.}e sklopi{ cvrsto prijatelstvo.zdolni{te: sre}a vo qubovta. sre}a. baknuvawe.svenato: bolest vo ku}ata .ako dava{ na nekogo: qubovta }e ti se rasplamti.bel: ~est *za nekoja*: ven~avka .ako go pere{: `elbata }e ti se ispolni . CAREVKA . neprijatno pismo.ako si ubavo oble~ena: prijaten i sre}en `ivot .

^ADOR .pazi se od laskavci. S O N O V N I K gri`a. CRTAWE .ako vidi{: trudot ti e zaluden.}e bide{ izmamen.crn dim: nesre}a .neprijatni vest.ako cica{: za siromasite radost.}e se spre~ka{ so prijatelite .zavidlivcite nastojuvaat da ti go zagor~at `ivotot. ^AJ .prazni i spu{teni: pove}e neprijatnosti.ako bere{: veselba. CRKVA OD TU\A VERA .ako yida{: bogatstvo.patuvawe vo stranstvo. CICKI . ^ ^AVKI .mala bolest vo ku}ata. ^AMEC .tvojata dobrina drugi }e ja zloupotrebat.}e go izgubi{ avtoritetot pred pomladite.ako go vidi{: }e gi ostvari{ namerite .za `enskite: sre}a vo qubovta. bakne`i.ako pu{i{ cigari: `elbite nema da ti se ostvarat ako gi gleda{ ili kupuva{: }e se zaqubi{. CRVCI .tvoite tajni }e bidat otkrieni. sram. CIGANSKA ^ERGA . naporna rabota.ako crta{ ne{to: u{te ima nade`. gri`i. CIMET .}e dobie{ poklon. CRNICA .ako pu{i{: }e dobie{ dobra polo`ba vo slu`bata . ma`a~ka. nesre}en brak. CRNA BOJA . qubovna avantura . CIGARA .ako ja vidi{: }e se razo~ara{ .za ma{kite: nesre}a. CICIJA .ako nosi{ za nekogo: nevoqata }e ti ~ukne na vratata. CRNINA . promena na mestoto na `iveewe.pazi se od kra`ba. prevrtlivost vo qubovta.nesre}a. taga.DIM .`alost.ako pie{: }e se najde{ vo simpati~no dru{tvo. opasnost.vidi: PAZAREWE CIGANIN . ^AR[AV . CIRKUS . kavga vo ku}ata. neuspeh.`enidba. solzi.ako ja vidi{: nekoj saka da ti go popre~i patot.ako odi{ vo crkva: `alost. nenadejna dobivka .S O N O V N I K CENKAWE . }e te fatat vo "{teta". sre}en brak . za bogatite taga.ako jade{: zdravje . ozboruvawe .ako ti luti na o~ite: neprijatni do`ivuvawa.ako zboruva{ so nego: sre}a vo familijata.ako se vozi{: te privlekuva nova qubov ako propu{ta voda: bolest. CRVENA BOJA . neprijatnost . CIGLI . CRNEC . ^AD .(@ENSKI GRADI) .ako kupuva{: zaludno raduvawe steblo vo cvet: radost. CRKVA . CICAWE . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 107 108 .polni i jadri: nesre}na qubov *za nekogo*: ispolnuvawe na `elbite.ako se moli{ vo crkva: `elbata }e ti se ispolni. CIGANSKA GITARA . CRE[OVO STEBLO . CRE[I . izdatoci . CIGANKA .bel dim: nekoj }e ti poka`e ~est .ako padne{ od nego vo voda: zaguba na kocka. kaewe.uspeh na site poliwa. CRKOVEN GOLEMODOSTOINSTVENIK .kiseli: `elbite ti se nedofatlivi .izmama. lo{i vesti .

ako vidi{: kavga vo ku}ata .ako gi sobuva{: smrten slu~aj vo okolinata . ugnetuvawe. ^EKALNA . ozboruvawe. blagosostojba. ^OKOLADO . polesno zaboluvawe ako ~ita{ pismo: dobivka .novi: prijatni vesti .ako dade{: zabava i veselba .golema veselba.ako mu ~ita{ na nekogo: }e gi izraduva{ prijatelite. `alost . ^EVLAR .novi: radost.polna .ako vrzuva{: neprijatnosti.iskinati: }e dobie{ sopernik vo qubovta. ^IR . ^ESTEWE .site ne ti mislat dobro.ako vidi{: sre}en brak . ^INIJA . ^ASOVNIK NA KULA . prijatelite te iskoristuvaat . qubovni u`ivawa. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K ^ETKA . sleduvaat denovi polni so sre}a .kavga.gri`i i nesre}i }e ima{ na pretek. taga. ^VOR . ^E[MA .vidi: PEWU[KA ^ORAPI .laga. dobri vesti prazna: se spremaat da te izmamat. nenadejna sre}a. inaet. lo{i vesti. ^IPKI . ^ASOVNI^AR . ^I^KO .ako yvoni: bidi vnimatelen. ^OKOT .tvojata dobrina ja zloupotrebuvaat.ako podari{: rasipni{tvo. ^ASOVNIK BUDILNIK . ^EKAWE .nekogo: }e slu{ne{ prijatni vesti. ozboruvawe.S O N O V N I K ^ASOVNIK. ^ESTITKI .ako gi obuva{: uspeh vo rabotata i qubovta . ^EVLI -OBUVKI .ako ~ististi{ ne{to: }e dobie{ ubav poklon. dobivka. ^EZNEEWE .ako ja skr{i{: se raboti za tvojata glava. sre}a . zaguba . nenajaveni gosti .ako pie{ od nea: priznanie. ^IVIJA .ako ~uka: nesre}a.nekoj `elno te o~ekuva. ^E[LAWE .ako ~uka: nesre}a.ne se nadevaj na ni{to dobro.}e ti dojdat nepo`elni gosti.ako jade{: nenadejni bakne`i.ako gi vidi{: ne prebiraj rabota.ako ti dadat: sepak ima{ nekoj {to ti e veren.ako plete{: od tvojata rabota nema da vidi{ korist .^ESTITAWE . smrt .kniga ili vesnik: do celosen uspeh potrebno e mnogu trud.ako primi{ ~estewe: }e doznae{ va`na tajna.gri`i izmama. dobivka. dobivka. ^A^KALICA . sve~enost .polna: gozba.ako se ~etka{: }e ti dojdat gosti. ^ETKA ZA ZABI . ^A[A .ako ima{: bolest.po nekogo ili ne{to: `elbite }e ti se ispolnat.}e pretrpi{ {teta poradi neurednost.prazna: nenadejna kavga. pat kon beda .stari: beda. kavga.skapocen: pripazi na imotot . ^ISTEWE .ako primi{: `elbata nema da ti se ostvari.ne~isti: nekoj te{ko }e te predade.ako go naviva{: naskoro qubovna avantura .ako kupuva{: doma{ni te{kotii V E ^ E N K A L E N D A R 109 110 .}e se zafati{ za mnogu slo`ena zada~a.ako go vidi{: zadovolstvo .zlatna: unapreduvawe vo slu`bata. ^EKAN . ^EIZ . ^OVEKOJADEC . ^IZMI .ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti . ^E[EL .slabo ja cenat tvojata rabota.pripazi na imotot. nema{tija .STRINA .ako ~esti{ ( pija~ka ): }e bide{ dobrodu{en. ^ITAWE . ^EREP .ako odvrze{: uspeh.vidi: RUBA ^ERGA CIGANSKA .radost.

XELAT . [AL . [AH . }e se smiri{ so nekogo .ako vidi{: }e doznae{ va`na tajna .ako dobie{: beda na pragot. XOKEJ .ti se zakanuva opasnost.vo voda: }e ima{ va`ni razgovori. XUNGLA . prijatno iznenaduvawe. [AMPAW . neo~ekuvana sre}a. siroma{tija.golemi gri`i i poni`uvawe.ako vidi{ kup {ajki: podobruvawe na okolnostite. XEB . ^UREVA -vidi: ^AD .deloven neuspeh. iznenaduvawa. ^UVAWE .vozbudlivi slu~ki. veselba. [ATKA . ^UDO . gri`i.ako igra{: zaguba vo igra .ako ~uva{ ne{to: pazi se }e te ograbat. [EGA .ako gleda{ a drugi igraat: ne beri tu|i gajliwa. [AMIJA .neprijatnosti }e te sledat na patuvaweto. XUXE .ako go vidi{ ili zboruva{ so nego: promena vo slu`bata . patuvawe .ako jade{: taga. V E ^ E N K A L E N D A R 111 112 . smena na mestoto na prestoj.veselba. gri`i.ako pie{: sre}ata ti e so kratok vek.pripazi {to zboruva{ vo dru{tvo.poln: nepredvideni dava~ki.ako {epka{ so nekogo: ne gi naveduvaj drugite na lo{o . [E]ER . [ V E ^ E N K A L E N D A R [AJKI . [AMAR .ako kova{: }e gi otstrani{ opasnostite.ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: preodni nevoqi.mnogu lesno }e dojde{ do uspehot.DIM ^UTURA . ^UDOVI[TE .stara: ozboruvawe crna: `alost vo ku}ata. XIGER .ako dade{: }e ima{ rabota so sud .dobivka na lotarija.vidi: MATARA S O N O V N I K X XAMIJA . neprijatnosti na rabotnoto mesto .sam: te o~ekuvaat sre}a i radost . strav. ispolnuvawe na nade`ta .ti se zakanuva nesre}a.prazen: `elbata }e ti se ostvari .pazi se od alkoholot. `alost diva: neo~ekuvan uspeh.na suvo: kavga.vo dru{tvo : te{kotii vo raboteweto.ako jade{: zaokru`en si so neiskreni lu|e ako vidi{ ili kupuva{: nekoj potajno te saka.ako se prepirate: poka~uvawe. [EF .ako do`ivee{ ili vidi{: novi glasovi. [EPOT . podvala.qubovni kavgi.S O N O V N I K i gri`i . [ATOR . veselba.ako si {epka{ so sakanata li~nost: razo~aruvawe. [AMIV^E .stari r|osani: ku}ata ti e vo opasnost . [ETAWE .

nezadovolstvo.sre}a vo brakot. grabe` . [VERCERI . nesre}a .so goveda: blagosostojba.golemo: }e zapadne{ vo dolgovi .vidi: KRIUM^ARI [IEWE . napredok. zaguba. V E ^ E N K A L E N D A R 113 114 . [TICI .polno so ne{to: }e te naklevetat. odnosno ma`i *za nekogo* po~it od okolinata. zdravje. zabava.borova: golemo iznenaduvawe .ma`a~ka. [ILO . prinova vo familijata.kavga .prazno: nezgoda.zelena: sre}a. [IEWE SO MA[INA .malo: golemo iznenaduvawe. [KORPIJA . ozboruvawe.vidi: RA^EC [LEM .nov: ugled .raspravii vo ku}ata.ako vidi{ ili sureduva{: mu zaviduva{ na nekogo poradi negovite qubovni uspesi. izlez od nevoqite.ako gori: `alost.bukova: golema dobivka. napredok vo ku}ata.ako jade{: }e ti se voshituvaat .nekoj }e te izraduva.ako {tipe{ nekogo: klevetewe. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K [TEDEWE PARI . [I[ARKA .mra~na: taga.ako gi skr{i{ ili frli{: zdravje. [IP . [IRA .ise~ena: neuspeh . [KOLKI .ako sviri{ so nea: nenadejna vest.}e dobi{ pomo{ ako ti pritreba. ozboruvawe. ozboruvawe .}e pretrpi{ nepravda. okrivat so vino: ~asovi na zadovolstvo .so kowi: veselba.[PIUNA@A .ako odi{ na {taki: se ti odi naopaku .ako vidi{: izmama. [UBARA . [I[E . zaguba .vidi: VOZA^ [TAKI .ako vidi{: dobivka.}e ti baraat pari na zaem. kontroliraj go jazikot .ako go vidi{: neprijatnost poradi ozboruvawe. osomni~uvawe. [UPELKA .ako gi redi{ na kup: te o~ekuva svadba.ako pie{: gi zaborava{ obvrskite .ako bere{ {ipinki: nekoj }e te zasaka .gola: zada~ite }e te pritisnat .prazna: izmama. radost .S O N O V N I K [E[IR . [PIUN . [TETA .bidi poskromen vo tro{eweto.KRASTAV .bogata `ena~ka .}e ti bide doverena odgovorna zada~a.ostavi gi zafatenite `eni. [OFER .ako pretrpi{: deloven uspeh. [TIPEWE .ako ja lovi{ ili vidi{: }e bide{ ta`en ako jade{: dobar znak za se. [UGAV . [QUKA . dobro zdravje . kumstvo ili svr{ava~ka. dobri raboti. [UMAR . [TRK . [UMA . [MINKAWE .star: gubewe na ugledot.ako go izgubi{: dobivkata }e ti izbega od racete.ako vidi{: ne mo`e{ bez tu|a pomo{ .celosen uspeh. [TALA .ne preteruvaj so samofalbite. [UNKA .napredok vo doma}instvoto. [TEDILNICA .prijatno patuvawe.

10 dena. pred da se izraduvate ili ispla{ite od nekoe tolkuvawe. tuku treba da se pogledne ~asot vo no}ta ili denot koga e sonuvan sonot potoa datumot i mesecot a najposle i soyvezdieto. Soni{tata od polno} do 3 ~asot nautro . Tvorcite na V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 115 116 . izneseno vo ovoj Sonovnik. Soni{tata od tretiot ~as pa do zorata . ami deka na negovoto tolkuvawe vlijaat i nebesnite znaci pod koi se sonuvani. Soni{tata od 7 ~asot nave~er do polno} .}e se ispolnat za 10 ~asa. 10 meseci ili za edna godina.S O N O V N I K S O N O V N I K ispolnat za 9 ~asa. dali }e se ispolni ili ne? Koga }e se ostvari? Odgovorot na ovie pra{awa zavisi od dobata vo denot ili no}ta koga ste go sonuvale ili od datumot na sonuvawe. [to zna~i sonot koj ste go sonuvale. ZNA^EWE NA SONOVITE SPREMA DOBATA VO DENOT I NO]TA Dnevnite soni{ta .}e se ispolnat za 7 ~asa ili nikoga{. 9 meseci. ~etvrtata ili petata godina. Od tabelata mo`e da se vidi deka za ista grupa na soni{ta tolkuvawata mo`at da bidat neverojatno razli~ni: od mnogu povolni i prijatni do sosema nepovolni i "crni" tolkuvawa. da gi poglednete i ovie dopolnitelni tolkuvawa. pa zatoa i tolkuvaweto e tolku pote{ko.istovremeno se i glavni pretska`uva~i na slu~kite. 9 ili 15 godini. 9 dena. DODATOK KON TOLKUVAWETO NA SONOVITE ZNA^EWE NA SONI[TATA NEBESNITE ZNACI SPREMA Vo starite sonovnici ima i drugi podatoci za zna~eweto na soni{tata koi }e Vi gi prika`eme. Se poka`alo deka ist son sekoga{ ne mora da ima isto zna~ewe. Poradi toa ne treba sekoe tolkuvawe. Se razbira deka e deka e mnogu te{ko da se utvrdi vo koja doba od no}ta ste go sonuvale nekoj son. 9 nedeli. Vo prilo`enata tabela site soni{ta grupirani se vo 24 srodni grupi a na sekoja grupa i e dadeno op{to tolkuvawe na soni{tata pod poedinite nebeski znaci.}e se ispolnat tretata. pa tek toga{ od seto toa na sonot da mu se dade odredeno tolkuvawe. a }e se Niz vekovnite tolkuvawa na soni{tata dojdeno e do soznanieto deka eden ist son nema sekoga{ isto zna~ewe. Zatoa Vi prepora~uvame. vedna{ da se prifati kako "zdavo za gotovo".

veselba golema vo ribi zna~i `alost qubovni nesoglas naprazen trud golema radost prijatni ~asovi pla{ewe priatni novini razdor golem strav prijatni vesti tro{kci novini raspravij a neprijatelstvo taga dobivka va`na slu~ka poseta prepirka oskudica gri`a uteha smrt na poznajni spor iznenadu- i nemo} `alni vesti dobivka neo~ekuvan prijatel prijatelstvo mnogu prijatni ~aso. maka. vojna. bolki srcevi krv.S O N O V N I K tolkuvaweto na soni{tata toa go objasnuvaat so toa {to na soni{tata vlijaat dobri i lo{i planeti. nasleds. se me{aat vo "vlasta" na poedini nebeski soyvezdija. grmewe pukawe ogin od bilo kakov vid telo i skr{eni delovi sadovi. ali{ta krevet zaguba izmama strav.strav i gr`i pobeda nad protivnik dobivka na vo bliznaci zna~i zaguba na prijatel dostoinstvo poseta izmama prijatelska poseta }e ti dadat po~est te{ka bolest prijatnost dobivka vo rak zna~i poseta du{evni stradawa poseta kaj prijatel zagub neprijatnost nemo} pari dobivka pijanstvo jad. qubovni ~asovi priznanie bolest nesre}a radost neprijat ni vesti poznanst vo strav radosna vest u`as vo jarec zna~i radost neprijatelstvo }e te napu{tat osamenos t dobivka bolka poradi drug vo vodolija {teta bolest qubov qubovna sre}a seriozno smiruvawe prijatni ~asovi voznemiruvawe taga bolka bogat brak pari uteha raduvawe smrt na prepostav. {teta korist dobivka otmen prijatel dolg `ivot `alost taga naskoro poseta ~est zaguba vlast nad okolinata novo iskreno prij prijatna poseta izmama dobivka zavist i razdor dobivka vo devica zna~i radost `al od smrten sl sre}a veselba bolest beda oskudica golema sre}a srav taga i `alost radost dobivka dobivka radost zna~ajna slu~ka prijatelstvo veselba nesloga vo vaga zna~i smrt na poznanik zdravje po~esna pokana nesre}a gri`i po nekogo bolest dobivka taga `alost radost iznenaduvawe siroma{t vo starost kra`ba naprazno nade` prijatno iznenadu prijatni vesti maka. gradbi poseti na prijateli ogin. pla{ewe nepriliki taga i bol na srceto `alna vest sram posle veselba lotarija `alost radost kavga prpirka ~est zaguba na prijatel nekakva ludost radost zaludna nade` dobri vesti kaewe smrt na prijatel }e se doveri{ pari neprijatnost lutewe nervozi gosti ~est dobivka iznenaduvawe bogatstvo radost gostin ili gozba veselba radost poklon bolest dolg `ivot bolest zavist ozboruv. S O N O V N I K le{ovi mokrewe progonuvawe zloupotreba lo{i duhovi ~udovi{ta kowi. slu~ `alost bolest ~est prepirka vo lav zna~i dobivka strav. kavga pogrebi. peewe svirewe solzi. zaludna nade` dobiv. instrum. vodni `ivot bakne`i i miluvawe telesni maki bolki jadewe i jadewa nesre}i crkvi. alati. provod zabavi nova obleka. nesre}a V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 117 118 .ku}i. jad vo {korpija }e te ograbat prijatno iznenadu radosni vesti prijatelstvo strav zaguba radost bogatstvo neraspolo`enie smrten slu~aj dolgotraj na bolka priznanie nevoqa za prijatel zabava dobra zarabotka prijatel- vo strelec radost `alost u`ivawe ~est qubovni utehi novo prijatel. pomor.kra` veselbi. golemi `iv.vozewe. koi ovde onde . neprijatelstvo ako sonuva{ zlato srebro ili nakit ribi i dr.nekoga{ posna`no a nekoga{ poslabo. od smrt. poti{ten. muzika.krvavi tepa~ki. vo oven zna~i bolest strav nepriliki ubavo iznenaduva prijatelstvo zaludni molbi blagosostojba poklon taga taga nasledstvo dobivka na sud lo{i vesti religiozni prepirki nemo} nepriliki svadba vo bik zna~i `alost uteha patuvawe prijatelstvo poseta lagi strav srceto tivki radosti gosti gri`a beda `alost neo~ekuv. patuvawe napraz.

Sonot delumno }e se ostvari 9. Vistinit son 7. ]e se ispolni za 20 dena 19. ]e se ostvari posle 24-ot den. Ovoj son nema naskoro da se ostvari 8. Sprema toa ovaa tablica ne gi pretstavuva datumite vo mesecot tuku denovite vo mese~evite meni. 2. ]e se ispolni za 21 den 24. Vistinit son. Malku korist od ovoj son 21. radost gosti radost klevetewe zaguba dlaboka starost novini sre}a qubov neprijatelstvo mir gozba ~estewe izmama dobivka napredok {teta na loto sre}a sre}ni denovi poseta izmama dobivka radost neprijatelstvo ZNA^EWETO NA SONI[TATA DATUMOT NA SONUVAWE SPORED Najstarite presmetki za vremeto se vr{eni spored mese~evite obikolki okolu zemjata i mese~evite meni. Zatoa postarite astrolozi pri tolkuvaweto na soni{tata go zemale vo obzir denot odnosno no}ta koga e sonuvano. ]e se ispolni za 19 dena 18. kavga `alost golema sre}a gri`a naskoro smrt radost zaguba vawe neo~ekuv. 3.S O N O V N I K bolest izmama pari kazna bolka prijatni ~asovi `alost raduvawe lutewe veselba zloupotreba prinudnost nezgoda sre}a stvo strav smrt na rodnina smrt na prijatel `alost navreda blud sre}a i ~est vojna. 5. 4. ]e se ispolni tretiot den posle sonuvaweto 12. ]e se ispolni za 30 dena 28. ]e se ispolni istiot den ili naredniot 22. S O N O V N I K 6. 1. }e donese uspeh Na Va{a radost. Ovoj son ne zna~i ni{to posebno 26. ]e se ispolni sedmiot den posle sonuvaweto 13. Po~etokot na mladata mese~ina i mese~evite meni se nazna~eni vo crkovnite kalendari. Nevistinit son 23. Brzo }e se ostvari 16. ]e se slu~i dvanaestiot den 25. ]e se ostvari mnogu brzo 17. Ne e sigurno deka po ovoj son ne{to }e se slu~i 27. mnogu brzo }e se ostvari V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 119 120 . smetaj}i OD PO^ETOKOT NA MLADATA MESE^INA pa natamu. ]e se ispolni za sedum dena ili sedum nedeli 20. Sonot }e se ostvari spored tolkuvaweto 10. ]e se ispolni desetiot den posle sonuvaweto 14. Naskoro }e se ostvari 15. naskoro }e se ostvari Bezvreden son Son so sre}ni posledici Vistinit son. Sonot nema zna~ewe 11.

S O N O V N I K S O N O V N I K V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 121 122 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->