S O N O V N I K

BO@IDAR D STAVREVSKI

V E ^ E N

K A L E N D A R

2

S O N O V N I K

S O N O V N I K

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

3

4

S O N O V N I K

A
ABORTIRAWE - mala gri`a, ozboruvawe, strav. AVAN - vo qubovta ne si so dobri li~nosti - ako tol~e{ ne{to vo avan: poseta. AVANTURA - ako ima{: ti se zakanuva nekakva opasnost. AVION - ako se vozi{: rizikot }e ti se isplati - ako go vidi{: te o~ekuvaat promeni kon podobro ako padne{ od nego: pazi se od nezgodi. AVTOBUS - bez golem trud ne o~ekuvaj nagrada. AVTOMOBIL - ako se vozi{: unapreduvawe, uspeh ako go vidi{: }e slu{ne{ va`ni vesti. ADVOKAT - gri`a, pari~en izdatok, neprijatnost. ADRESA - ako vidi{, pi{uva{, ~ita{: }e ti dojdat gosti. AERODROM - vidi: PRISTANI[TE AJVAR - `elbata nema da ti se ispolni. AJDU^KA TREVA - bolest, neprijatna sredba. AJDUTIN - ako bide{: radost i veselba - ako vidi{: }e te prinuduvaat za nedozvoleni raboti, opasnost. AJKULA - }e dojde{ vo opasnost, kavga, bolest. AKVARIUM - neprijatnost, gri`i, qubovni raspravii. ALATI - nagrada za trudot, bidi istraen vo rabotata. ALI[TA (OBLEKA) - ne~isti: kavga, zaguba - ~isti: qubovni do`ivuvawa - novi: sredba so stari prijateli - perewe ali{ta: mali neprijatnosti, ozboruvawe - dolni: sre}a vo qubovta.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K ALKA - spoena: ima{ veren prijatel - razdvoena, nespoena: nekoj ti e neiskren. ALKOHOL - ako pie{ sam: nekoj prijatel }e te izneveri - ako pie{ vo dru{tvo: ti pretstoi veselba. AMAJLIJA - ako ima{: nekoj }e te {titi. AMBAR - poln: napredok, blagosostojba - prazen: naprazno se nadeva{. AMERIKANEC -KA - ostvaruvawe na `elbite, uspeh. ANTENA NA KROV - prijatni promeni. ANXAR - `alost. APETIT - ako ima{: nekoj }e te ismee, pari~ni zagubi. APOVI - vidi: TABLETI APSEWE - ako te uapsat: nepravedno }e bide{ osomni~en, }e te snajdat neprijatnosti - ako apsi{ nekogo: brakolomstvo na dofat. ARHIVA - }e pretrpi{ zaguba vo imotot. ARMONIKA - ako vidi{: ne~esni aktivnosti - ako slu{a{: preterano somnevawe - ako sviri{: nekoj }e te izraduva. ATENTAT - ako vidi{ ili izvr{uva{: }e bide{ omalova`en pred prijatelite. ATOMSKA BOMBA-golemo neprijatno iznenaduvawe AFION - neprijatnosti vo qubovta. A[OV - ako vidi{: ti pretstoi va`na rabota - ako kopa{ so nego: novi qubovni osvojuvawa.

V E ^ E N

K A L E N D A R

5

6

BALET .nepotrebni tro{kovi. BAKAREN SAD . dosada. BAR . BAL -ZABAVA . golema: mali zadovolstva.ako padne{ vo nea: si trgnal po lo{ pat. BAJONET . BALON .so umreni: smrt . BAJKA (PRIKAZNA) .drugi da se baknuvaat: `alost .ako raska`uva{: bezuspe{no }e la`e{.}e si najde{ uteha i veselba.so svoja `ena-ma`: kavga vo ku}ata . `enidba.razliena. gri`a. bolest .ako dobie{: }e ti otpatuva qubenata li~nost .so sakana li~nost: sre}a posle nemirni ~asovi . V E ^ E N K A L E N D A R 7 8 . BANKAR .so cvet: nadevaj se na uspeh.ako slu{a{: nekoj }e te izla`e .ako go slu{ne{: tvojata iskrenost nekoj }e ja iskoristi.ako go vidi{: ako se vpu{ti{ vo rizi~ni dejstvija. BAKNUVAWE . `alost .te o~ekuva blagosostojba.ubavo da se zabavuva{: na nekogo }e mu se dopadne{.ako bide{: }e primi{ golem grev na svojata du{a . BALERINA . BARA .se nao|a{ vo opasnost ako te napadne bandit: }e pretrpi{ strav.pazi se od izmama.radost. prijatni vesti. BABICA . zaguba.vidi: MIGDAL BADNIK .ako gotvi{: blagosostojba vo ku}ata . pomiruvawa.ako gleda{: }e te povikaat na svadba ili veridba .ako ja obrabotuva{: semejna sre}a . }e propadne{.ako vidi{: mnogu rabota a malku korist .pari~ni izdatoci. BABA . BAKARDAN .}e bide{ vojnik. kratkotrajna qubov.S O N O V N I K B BABA .ako igra{ na balot: pazi se od neprijatnosti .cvetna: zgolemuvawe na imotot. BANANA .ako bide{ na balkon: polo`bata ne ti e mnogu sigurna.so prijateli: pomiruvawe . {teta vo rabotata.so tu|a `enama`: dobar znak za se {to }e po~ne{.ako ja poseti{: taga.ako gleda{: ti pretstoi razo~aruvawe. kavga. pari~na dobivka ako {eta{ niz nea: ne preteruvaj so veselbata .ako vidi{: qubovta }e ti bide vozvratena . BALKON . BADEM . BANKAR .ako vidi{: ne se vpu{taj vo {pekulacii .ako vidi{ ili kova{: bidi poskromen. BAKNE@ .ako bide{: }e gi pomaga{ tvoite prijateli. BAWA (LEKOVITA) . ma`a~ka.ako leta vo vozduh: dobivkata }e ti izbega od racete. otkrivawe na tajni.ako jade{: zdravje.za nebra~nite: brak .DEDO (RODITELI NA @ENATA) .zelena gradina: nade` vo lo{o raspolo`enie.bez cvet: taga.ako dade{: vzaemna qubov . BANKA . BAGREM . BAV^A (GRADINA) .za bra~nite: deca za starite: bolest.svoja baba ako sonuva{: familijarna radost tu|a: jad i lutewe. BAKAR .ako ukrade{ V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K bakne`: pazi se od la`ni qubovni izjavi. BANDIT (RAZBOJNIK) .kavga. neprijatnosti. BARABAN .

ako ne mo`e{ da izbega{: neuspe{na rabota.napredok vo rabotata.pazi se od la`ni prijateli. gri`i. BENZIN . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K BESNEEWE (VIKAWE.PEREWE . {teta. }e bide{ odbele`an.nevoqa.ubivawe ili kolewe: }e izgubi{ dobar prijatel.ako izbega{: }e uspee{ vo celta. nesre}a .vidi: SIROMA[TIJA BELA BOJA . BILKI . bolest. BISER . promena vo rabotata ili imotot. to~ewe: kratko voodu{evuvawe. BOGATSTVO .radost. BLIZNACI .vrednosta i upornosta nosat uspeh. taga .ako vidi{: gozba.skora smrt vo familijata. BELEWE . berewe: strav. sre}a vo qubovta.ako igra{: te o~ekuva uspeh vo rabotata .ako spasi{ obesen: golema sre}a . bogata nagrada. ostvaruvawe na `elba . BIVOL .ako vidi{ obeseni: }e zadocni{ vo donesuvaweto na va`ni odluki.ako vidi{: mali izdatoci.ako te besat: `elbata }e ti se ostvari.u~estvo vo berba: }e ima{ radosna sredba ako vidi{: dobro raspolo`enie. BELEWE . sre}a vo qubovta.ako bide{: napredok vo slu`bata .vidi: POVRA]AWE BOG . BAROMETAR .ako te bri~i: ozboruvawe.golema dobivka. * za nebra~nite* gri`a. lutewe. bolest . neostvarlivi `elbi.S O N O V N I K BARAKA . BERBA . kavga vo ku}ata.bolest.ako go java{: nezgoda vo familijata .ako se besi{: strav.ako vidi{: stram i poni`uvawe.ako vidi{: ti pretstoi siroma{tija i nesigurnost . zaguba. BI^ .drugi ako igraat: dobivka na kocka.naprazno se bori{ protiv sudbinata. BERZA . BERBER . zaguba.nekogo ili ne{to: ~esto }e bide{ voznemiruvan.ako go dobie{ na poklon: }e bide{ izmamen. BESILKA . }e ja izbegne{ opasnosta. BILIJARD .ako vidi{: ne se doveruvaj na sekogo zapalen: nesre}a.VAROSUVAWE . BARAWE . BIK . bolest . BENKA . BLUDNICA . nevoqa.ako rodi{: opasnost. {teta .neprijatni vesti.ako zboruva{ so nego: sre}a vo brakot . kavga.MLADE@ . BARUT .kupuvawe. ponekoga{ V E ^ E N K A L E N D A R 9 10 .pazi se od podmolnost i zloba.ako kopa{: neuspeh vo planovite . BEDA .ako postane{: kavga vo ku}ata.ako vidi{: *za bra~nite* sre}a. stravot.}e pomine{ preku zdobienite navredi. PCUEWE) .ako vodi{: dobro zdravje .ako go kolne{ ili pcue{: nevoqa.zaguba.ako bide{: izbegnuvaj rizici. zamerki . BIBER .ako najde{: sram.ako vidi{: kratkotrajna sre}a.vidi: KAM[IK BLAGAJNIK . {teta.BLAGO . BLUEWE .ako `ivee{ vo nea: te o~ekuva bezgr`na idnina.ako vidi{: radosna vest . BLUD .sobirawe. bolest. veselba . BESEWE . pari~na zaguba. zaguba. BOGAT .ako bide{: prijatelite ja koristat tvojata dobrina . nevoqa na povidok . BEGAWE OD NEKOGO .ako te brka: neprijatnosti.

ako go neguva{: sre}a i radost . BOI .zelena: svadba ili kr{tevka .ako ozdravi{: veselba.nesre}a.ako bide{: siroma{tija .mala: siroma{tija. BOS . opasnost. gri`a.crna: `alost. radost. BRADAVICI .crvena: dobivka . nemawe. BOR .vo {uma: o~ekuvaj podobri denovi. opasnosta e vo blizina .ako mirisa{: napredok. zdravje .ako boi{.ako si bolen da te posetat: }e dobie{ golema nagrada ili priznanie .bela: gri`a .dobri vesti.ako vidi{: nekoj ne ti posakuva dobro .bo`i}no drvo: }e ima{ drag gostin.ako si lesno bolen: ne podlegnuvaj na preodni gri`i .ako kupuva{ boi: ne{to se re{ava za tebe .ako posetuva{: `elbata }e ti se ispolni .sina: crni pret~uvstva `olta: }e ja ostvari{ zamislata . bolest ako ima{: nesre}ata te demne.ako frla{: deloven neuspeh .ako vidi{: vnimavaj da ne bide{ ograben. poklon. BOLKA .}e se luti{ na nekogo.bo`i}en poklon: }e izraduva{ nekogo . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 11 12 . blagosostojba. ke otkrie{ nekakva tajna. BOMBARDIRAWE .zabelena: `alost .ako odi{: }e postane{ ugleden .ako pukne glasno: neo~ekuvan lo{ glas.ako bere{: malo zaboluvawe .taga.ako ima{: blagosostojba. te{kotii .ako ja izbri~i{: olesnuvawe.za mlado`enci: finansiski te{kotii.ako gleda{: siroma{tija. BOLEN .crvena: golemi izdatoci . BOMNIERA-BOMBONI . BO@I] . te o~ekuvaat prepreki.so `ena: kavga .ako S O N O V N I K bide{ ranet od bomba: zaguba . bolka . BOREWE . kavga.S O N O V N I K smrt .so mrtovec: nesre}a .PEHAR .ako me{a{ boi: prijatelite }e te izneverat . finansiski te{kotii ako u~estvuva{: kavga. BORAVALKA . BOSILOK .neprijatni novosti. BOLNICA .golema: nasledstvo.ako vidi{: ima{ dosta tajni neprijateli. BRAV . bolest vo familijata.ako vidi{: nekoj }e te voznemiruva ako skr{i{: nesre}na qubov.BOSONOG . }e se spasi{ od beda.ako bega{: pari~na kriza.ako ja vidi{: te o~ekuva podobar `ivot . BOI[TE .so yverovi: }e ti propadne namerata .}e se zaqubi{.ako ~uvstvuva{: te o~ekuva radost.pomiruvawe so protivnikot. BRADOSANI LU\E . BOSONOGI . BRADA . bolest . nemir . nesre}a.ako dojde{ vo bolnica: }e se oslobodi{ od te`ina .ako izleze{ od nea: opasnosta }e te zaobikoli.ako bide{ kraj nego: trudot }e ti bide nagraden . farba{: neprijatno iznenaduvawe.crna: golemi izdatoci.vidi: OVEN BRAVA . gubitok .ako vidi{: neuspeh vo namerata.na trn ili sli~no: bolest. nevoqi . obrasnata: gri`a.ako bide{ te{ko bolen: }e zapadne{ vo dolgovi.bela: golema ~est . }e gi nadmine{ te{kotiite.ako pobedi{: }e ja izbegne{ opasnosta.ako bara{: naprazno se trudi{ . BOCNUVAWE .neubava. BOKAL . BOMBA .blagosostojba vo domot . BORBA . BOLNI^AR-KA .

neprijatni vesti. gri`i. BREMENOST . VAZNA .ako padne{ vo nea: gi zaborava{ obrvskite. VAROSUVAWE .patuvawe. BUV . V E ^ E N K A L E N D A R 13 14 . dolg `ivot . BRA^NO PATUVAWE . prijatni vesti.ako ima{ (na ~eloto): }e zapadne{ vo nezgoda .dobivka.mal brod: skromna slu`ba . radost . `alost .ako vidi{ bremena `ena: te o~ekuvaat golemi neprijatnosti .ubavi.o{teten ili nasukan: }e dojde kraj na tvoite te{kotii i gri`i. lo{i slu~ki.ako vidi{: nesre}a. slabi: kavga vo familijata.ako go slu{ne{: bolest. VAR .ako go izgubi{: }e ti umre nekoj prijatel . promena vo rabotata ili imotot.vo pristani{te: smrt vo familijata .nekoj te ozboruva.ako se vozi{ na nego: dobri vesti.obi~no: sre}a. dobivka .vo bura: opasnosta e nad tebe i V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K tvojot dom .ako vidi{: pazi se od ozboruvawe.ako gasne{ var: dobri vesti. polni: kontroliraj gi strastite. kratkotrajna neprijatnost . BR^KI .sre}ata ti e so kratok vek.vidi: KARNEVAL VDOVEC-VDOVICA .fino. kavga . lutewe . bolest.@ENSKI . VALCER . BRKAWE . pomalku {etaj.ako te bakne: }e bide{ bolen . BRZAWE .strmen: taga.prilikite ti se normaliziraat.skr{ena: gubewe prijatelstvo. zdravje neubavi. delovni uspesi vzaemno miluvawe. tro{kovi .ako potonuva ili gori: zaguba. VASILI^ARI . dobra vest . BRA^EN DRUGAR .ako go vidi{: iskrenite prijateli se vistinka retkost.golem brod: nenadejna sre}a .`ena ako sonuva deka e bremena: uspeh.ako dogovara{: dobivka .ramen: uspeh.ako se brza{: sovesta ne ti e mirna.ako zboruva{ so nego: te o~ekuva dolg `ivot. smrten slu~aj vo blizina . BREG (VODEN) .ako go bakne{: }e bide bolen.na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost .na liceto: ne misli{ za starosni denovi. ispolnuvawe na `elbite. VAMPIR .vidi: GONEWE BROD . ima{ mnogu neostvareni `elbi.ako gi neguva{: radosna slu~ka na dofat. podobruvawe na blagosostojbata .te ~ekaat `ivotni radosti. BRA[NO .ako go vidi{: familijarna sre}a. belo: nesre}a.}e pomine{ preku nanesenite navredi. baknuvawe: te o~ekuva dolg `ivot . BUTOVI .{etawe pokraj breg: sre}ata ti e la`na. BRANOVI (VODENI) .DALGI . sre}a.S O N O V N I K BRAK . BRANA ZA VODA .ZA BRANOSUVAWE . BRAT .ako igra{: }e izjavi{ qubov . BRANA .ako te davi: bolest.ako go vidi{: nekoj }e te ograbi ili izla`e. {teta .ako se kara{ so nego: zaguba.drugi ako igraat: `alost.ako sklopuva{: `elbata nema da ti se ispolni. VE\I . nezadovolstvo . pove}e raboti. V VAGA .ako ja vidi{: iznenaduvawe. nesigurna qubov. ven~avka.merewe na vaga: promenliva sre}a.

}e bide{ izlo`en na neprijatni do`ivuvawa.ako ja lovi{: `enidba .odewe niz matna voda: te{kotiite }e gi nadmine{ odewe po povr{inata na vodata: za tebe ne postojat prepreki . mala dobivka. VETERNICA .sre}a vo nesre}a.VENI . VESNIK . VLE^ALKI .ako dogovara{: za edni lo{ a za drugi dobar znak .ako pie{ crveno: smrt.ako vika{ napomo{: neprijatni vesti.FITEL . VINOVA LOZA -ne se me{aj vo tu|ite raboti.ako bide{ povikan: rabotite ne ti se naj~esni. VNUK -VNUKA .na svoi noze: sre}a.ako bide{: zaguba. VIOR . sre}a. VESTI .so devojka .ako se veseli{: }e te snajde te{kotija.ako vidi{: sre}no doma}instvo .od zlato: ubav `ivot .bolniot }e ozdravi. radost.ako vidi{: neo~ekuvana radost .ako jade{: nema da go dobie{ toa {to ti e veteno.dolgo }e `ivee{. VENA .na tu|i noze: nekoj `elno te o~ekuva. VESLO .naskoro radosni momenti. VIKAWE .na grob: nasledstvo .ako vika{ nekogo: bolest .ako pie{ belo vino: neo~ekuvana radost . ima{ glupavi protivnici.ako vidi{: sre}a.te o~ekuva va`na rabota.ako sviri: }e dobie{ prazni vetuvawa.ako vidi{: sre}en brak. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K VIKENDI^KA . neprijatni novosti.ako preto~uva{: nesigurna idnina . VERENIK-CA . VESELBA .od cve}e: qubovni gri`i . uspeh . qubovna idila .devojka ako sonuva venec: ima verna qubov.VRTLOG .odewe niz bistra voda: solzi .sakaniot . `alost .ako plete{: avantura .ako ~ita{: vremeto e pari. dobivka . mala dobivka . radost . VETER . VE[TERKA .povedi smetka za svojot izgled. nevoqa . VLAKNEST . dobar glas.ladna: sre}a. VI[NI . siroma{tija.ako bide{ prisuten na veselba: bogato nasledstvo. VIDRA . gri`i .kratko patuvawe.so nea ako jade{: ti se zakanuva nesre}a ako ti padne: lutewe.vidi: YUNICA VIOLINA . bes.POVIKUVAWE .mom~e: sreken brak . kavga.neprijatelite }e ti podvalat. popameten i V E ^ E N K A L E N D A R 15 16 .so vdovecvdovica: }e ti se razboli sakanata .ako bere{: gri`i . VODA .neostvareni `elbi. opasnost. VITEZ .dlaboka: opasnost .}e dobie{ qubovna ponuda.ako vozi{: brzo }e stigne{ do sakanata cel.S O N O V N I K VELOSIPED . dobivka. brza promena. sre}ata te zaobikolila. VERVERI^KA . kaewe. radost. VINO@ITO . VINO . VILA ZA SENO .~ovek obrasnat: bolest.ako nosi{ na glava: klevetewe .vodopad: posle razo~aruvaweto }e postane{ pomuder. VE^ERA .ako istura{: }e ismejuva{ nekogo {to te saka .ako vidi{: sre}ata ti e promenliva. dobivka.crno ubava idnina matno: gri`i. VILU[KA .so raspu{tenik-ca: neverna qubov.ako fati{: }e dojde{ vo opasnost.ako slu{ne{: naskoro }e u~estvuva{ vo zabava. VENTILATOR . VILA-SAMOVILA .topla: bolest * za nekogo* prijatelstvo .ako slu{ne{: nepotrebni tro{kovi.bistra: sre}a. kavga.ako go najde{ istureno: sre}a pri patuvawe .naskoro svr{ava~ka. VENEC . gri`i. VEN^AVKA .matna: pre~ki. prepreki . {teta.

prestanok na bedata .ako go vidi{ ili ako S O N O V N I K razgovara{ so nego: dobar znak za se {to }e po~ne{.bistra: zdravje . prijatno do`ivuvawe .blisku si do celta. semeen sostanok.vo obi~na kola: nezgodi. VOLCI . VODOPAD .odi{ vo presret na `elbite.ako kupuva{: naskoro }e dobie{ priznanie. po`ar.}e te snajde sram poradi kukavi~lak. nesre}a.ako letaat: prazni vetuvawa . `alost . VOJUVAWE .posle razo~aruvaweto postanuva{ pomuder i povnimatelen. VODOSKOK . kavga.kavga.sre}a vo qubovta.ako ~e{la{: nesoglasuvawe so okolinata.ako bide{: uspe{nata rabota ti e najgolema nagrada . izmama .ako te gonat: nekoj ti sprema zlo . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 17 18 . nezgoda. gri`i .ako gi otepuva{: bogatstvo. nemir.spregnati: sre}a vo brakot i qubovta slabi: oskudica.ako go vidi{: nesre}ata te demne.}e bide{ naditren. VODA AKO PIE[ .ako se prevrti{: nezgodno do`ivuvawe. neprijatnosti.kavga. VOLNA .vidi: GATA^KA. glad.ako preminuva{ pe{ki: opasnost . parni~ewe.}e pati{ poradi ozboruvawe. radost. lo{i vesti . razmisli pred odlukite. blagosostojba. nervozi. gnev. smrten slu~aj vo blizina. radost . kavgi . VOJNIK . VOZA^ . VRA@ALKA. `alost.kaj drug ako gi vidi{: napredok. VODENI^AR . VO[KI .ako gi tepa{: opasnost. bolest.ako vidi{: rabotata }e ti napreduva ako mele{ vo nea: ozboruvawe. VOSOK . dobivka.so la|a ili ~amec: bezgri`en `ivot.ako kole{: nesre}a .ako slu{a{ zavivawe: }e te pritesne nesre}a . bolest. inaet. inaet.ako vidi{: ~uvaj se od kradci i qubovnici. VONBRA^NO DETE .te la`at.}e ima{ kavga so `ena.ako ja slu{ne{ da graka: }e vidi{ mrtovec. }e se najde{ vo visoko dru{tvo.ako ima{: neprijatnosti od koi brzo }e se izvle~e{. VODENICA .topla: sud. inaet.po most: si gi izbegnal site prepreki. }e pretrpi{ mala {teta . VOEN BEGALEC (DEZERTET) .ako ja ubie{: }e go sovlada{ neprijatelot.kratko patuvawe.na tvoj krov: }e bide{ ismejan . VOJSKA . uspeh vo biznisot .S O N O V N I K povnimatelen.ako bide{: nekoj }e te posramoti.smrtna opasnost.ako bide{: te o~ekuva naporna rabota .matna: neraspolo`enie. VOLOVI .debeli: nabrzo sre}a . sprotivstavuvawe so vlasta.ako gi fa}a{: neo~ekuvana radosna sredba .golemo jato: propast.ako vidi{: kavga. VOZEWE .ako gi pobedi{: na krajot ti ke triumfira{. VODEN (NAVODENET) . VOZNA KARTA . skapotija.ako vidi{: lutewe. VOJSKOVODEC .te{kotii.jato vo let: }e te snajde te{ka nevoqa. veselba. VOL . VRANA . VOORU@EN DA BIDE[ .nepredviden pat. VODENI^ARSKI KAMEN . ne se kolebaj vo namerite. VOJNA OPREMA .ako bide{: zgolemuvawe na familijata. VOL[EBNIK . {teta .vo sve~ena: napredok vo slu`bata . VOJNA . dobivka . VRAPCI . skapotija .

za nebra~nite: sre}a vo qubovta.ako vrze{ nekogo: kavga so sosedite.ako nosi{: malku go ceni{ tu|iot trud .smrt . GITARA . VRATA . GASENICI . GAJDAXIJA .sre}na idnina. radosni vesti . sudewe.polna: imotot ti se zgolemuva . V E ^ E N K A L E N D A R 19 20 .uspeh.stegawe okolu vratot: `ivotot ti e vo opasnost.otvorena: pazi se od kradci i silexii zatvorena: neraspolo`enie.sre}a vo biznisot.vidi: VOJSKOVODEC GENITALNI ORGANI . GENERAL . VULKAN . VRENGIJA. GATA^KA . razo~aruvawe iskr{ena: ne{to }e ti ukradat . VRE]A .vidi: PE^URKI GAVRAN .}e se obidat da te izmamat . VR[EWE . LENTA.ako nadletuva okolu ku}ata: ta`ni vesti. VRVCA. ozboruvawe. izmama.skinati: opasnost. zaguba na kocka. naskoro sre}a.iskinata: }e ima{ te{kotii vo biznisot.VR[IDBA -ako vidi{: uspeh vo biznisot. neverstvo tu|i da vidi{: qubovna avantura . `alost. sam se la`e{ .izgasnat: nenadejna zaguba .ako raboti: te o~ekuva golema promena.ako izgubi{: {teta vo imotot.ako go vidi{ da stoi: sre}a. gri`i . lo{i vesti ne~isti: bolest . S O N O V N I K G V E ^ E N K A L E N D A R GABI .neo~ekuvana veselba.nesre}a.ako vidi{: sre}a.novi qubovni vrski.na dofat ti se golemi gri`i i te{kotii. GALIJA .ako sviri{: }e postane{ qubimec na okolinata .ako go ispla{i{: }e otkrie{ ili spre~i{ kra`ba ili izmama.prijatelot ne ti e iskren.`enski: lo{o ti se pi{uva .vidi: BRANA VRETENO .ako vidi{: }e dobie{ poklon . VUJKO . `alost. GAJDA .prazna: ti se zakanuva {teta. makotrpna rabota.so nekakov natpis: sre}a. radost.kavga vo semejstvoto.za bra~nite: razdelba so solzi .ako bide{: }e bide{ pokanet na bogata ve~era. svadba.ako u~estvuva{ vo vr{eweto: slabo si nagraden za tvojot trud. svadba.ako slu{a{: neo~ekuvana radosna vest.neplanirano patuvawe.ako ja slu{a{: taga poradi minatoto. bogatstvo .prijatni qubovni ~asovi.ako go slu{ne{: bidi odva`en vo nametnatata borba . VRZAN . VRBA .te o~ekuvaat neprijatnosti. prijatno iznenaduvawe.S O N O V N I K VRAT . PANTLIKA . GALERIJA NA SLIKI .ima{ golem neprijatel . VUJNA .ma{ki: skandal. GALEBI DA VIDI[ . ~esnost . GEOGRAFSKA KARTA .ako ti gata (gleda) ne veruvaj vo se {to ti se ka`uva.ako se~e{: te o~ekuvaat ta`ni denovi. te{kotiite nemaat kraj. GA]I . GIPS .IZLO@BA . VRVCA ZA ^EVLI .

GOVEDO .potstri`ena: zaguba . {teta vo imotot. napredok .vadi: KAFANA GOTVA^ .ako pa|a (vrne): preodna opasnost. GOTVEWE .ako slu{a{: }e pravi{ dobri dela.zaguba poradi pregolema iskrenost. gri`a. GONEWE .(VRNE@) .na drug: bolest.~uvaj se od kradci. GNOJ . zaguba. {teta.ako zima{ jajca od gnezdoto: }e stori{ nepravda .neuspeh vo biznisot. GRADEWE . GORA ZELENA . GOL . GNIDI .ako izbega{: neprijatnosti od koi }e se izvle~e{.prazno: dolgo otsustvo nadvor od tatkovinata.nesre}na qubov. poni`uvawe. bolest.ako bide{: sre}en `ivot so sakanata li~nost . glad . GLOG .ako vidi{: blagosostojba.ako gleda{: preodni gri`i.}e bide{ zame{an vo nekakvo sudewe ili raspravija. nepravedno somnevawe. GNEZDO OD LASTOVI^KA . nazaduvawe vo rabotata .dobivka. GOSTI .izbri~ena: }e te snajde nesre}a . uspeh .ako sadi{: ne o~ekuvaj mnogu od bliskite.debelo: sre}a vo familijata. pari~ni izdatoci.ako go zakole{: nesre}na qubov slabo: gri`a.za drugi }e napravi{ golema radost .ako ima{: ti pretstoi nezgoda .ako dr`i{: }e uspee{ da ja nametne{ tvojata voqa na drug.KURIR . V E ^ E N K A L E N D A R 21 22 .ako gradi{: dolgo patuvawe. uspeh . bolest . GOSTILNICA . bolka . kavga . miraz. gri`i. GOTVA^KA .ako gotvi{ vo golem sad: nesre}a. GRAV .so piliwa: dobivka .ako gi tera{ na pa{a: bez rabota nema uspeh. polesna bolest.dolgotrajni neprijatnosti. GLUMCI . GLUV .S O N O V N I K GLAVA .ako pre~ekuva{: naskoro radosna slu~ka.ako se prepira{ so nego: nesloga vo brakot .da go simne{ od drvo: ven~avka.vidi: KAZNA GLOBUS . nesre}a . patuvawe. GLAVOBOLKA .ako vidi{ ili zboruva{ so nego: deloven uspeh. GOLOMRAZICA .drug da bide gol: toj }e bide bolen.ako te gonat: {teta od ozboruvawe . poni`uvawe. GRAD .ako go vidi{: te o~ekuva mnogu uspe{en biznis .so jajca: sre}en brak so mnogu deca .te o~ekuva dolgo patuvawe.so sakanata li~nost: zdravje. siroma{tija. nezgodnost. neraspolo`enie.}elava: {teta . GLADEN DA BIDE[: }e dobie{ na lotarija. GNEZDO OD PTICI . GLASNIK . GLISTI .ako vidi{: prequba . `elbata nema da ti se ispolni. lo{i vesti.obelena: golema ~est . dobivka .ako vidi{: `alost. nesre}a.ako te fatat: {teta. poni`uvawe.sam da se gleda{ gol: `alost.mnogu gluvci: sram.zlo }e te snajde. izmama.jad.otse~ena: }e go izgubi{ prijatelot.ako bide{: golemi dava~ki . GOVOR .ako te gleda: nad tebe bdee nekoj svetec V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K za{titnik . sram.}e se luti{. }e bide{ po~esten .ako go gotvi{: slab biznis .ako vidi{: prijatni vesti. GLOBA .ako gotvi: plodna godina.ako jade{: bolest.na sebe: dobivka.RAZGOLEN . GOVEDA .ako bide{ na gozba: golema radost . bolest. GLU[EC . GOZBA .ako bere{: izbrzana odluka . nervoza. neprijatnost.

GRAMOFON . GRIZAWE .ako sviri{: sre}a vo ku}ata ili naskoro svadba.ako kole{: veselba ako plivaat: novi qubovni avanturi .ako bide{: }e ima{ golema dobivka na sre}a .ako vidi{: qubovni problemi. neraspolo`enie.ako bide{ vo gu`va: kavga. lo{i vesti. dolg `ivot. za nekogo: smrten slu~aj . }e dobie{ pomo{. `alost. GRNEWE vidi: GU[KAWE GROB . nevin }e teosuduvaat . te{kotija . GRB .ako vidi{: sre}na starost.ako go slu{a{: te ozboruvaat. GRIBLO .rodna godina.bidi pretpazliv vo golemite raboti.neprijatni vesti. GUSLA . vernost.ako sru{i{ dab: V E ^ E N K A L E N D A R 23 24 .zaguba vo igra. raspravija. GUMNO .so molwa (svetkavica): neo~ekuvano sre}na sredba. GRMOTEVICI . GRBAV .}e gi sredi{ li~nite problemi.}e padne{ vo nemilost.ako vidi{: ja posakuvaat tvojata smrt.ako bide{ gu{av: si zapo~nal dobra rabota.ako bere{: }e go zgolemi{ imotot . GU[TER . dobivka. prepreki.ako kopa{: svadba.ako letaat: dobivka.ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden ako izgubi{ ne{to pa da go bara{: ne dozvoluvaj da si igraat so tebe.ako ja kube{: nekoj }e te iskoristi .ako vidi{ gu{av ~ovek: razo~aruvawe. GU@VA.ako slu{a{: nesre}na qubov. METE@. solzi ako mele{: }e stekne{ novi poznanstva . zdravje.vidi: BOMBA GRA[OK . GROZJE . GROBAR .GREBLO .ako gleda{: dobivka. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K GROM . ispolnuvaqe na `elba zatrupuvawe: naskoro bolest. GRANATA .ako jade{: doma{ni pomiruvawa . }e te ozboruvaat divi guski: mala zaguba. D DAB .vidi: KASAWE GRLICI .otvoren: smrt vo familijata ako bide{ vo grob: svadba vo okolinata ili qubovna avantura.ako jade{: jad. ispolnuvawe `elba . taga . qubovni blagodeti.nesre}a.ako bere{: neo~ekuvana razdelba. GROBNICA . GREEWE .ako sadi{: napredok vo doma}instvoto.}e stekne{ golem ugled vo svojata okolina.ako jade{: }e ima{ pove}e qubovnici. GUSAR . blagosostojba . `ensko dru{tvo .PIRAT.S O N O V N I K GRADI @ENSKI .nevoqa. GRMU[KA . `alost. dolgovi .ako go vidi{: pripazi na svoeto odnesuvawe .zelen i golem: zdravje. NERED . GUSKI . zaguba.RAZBOJNIK .vidi: CICKI GRADILI[TE .ako se gree{: bolest vo ku}ata.ako grakaat: prazni zborovi.BEZEQE . GROBI[TA . nekoj }e te izmami. GUBEWE .{etawe po grobi{ta: lo{ brak.skrienite neprijateli ti spremaat stapica. GU[A . lo{ glas.intimni vrski. sre}ni denovi. sre}a vo brakot skriena qubov .

ako vidi{: patuvawe .ako ti dadat ne{to: ne si zadovolen od svojata polo`ba.obi~na: sre}a vo qubovta i brakot . DADILKA . pi{uva{ ili razgovara{ za datum: }e se slu~i ne{to mnogu va`no.nade`ta }e ti se ispolni. }e te naditrat prijatelite .debelo dete: }e ima{ mnogu deca .ako lovi{: mala qubovna avantura * za nekogo: nesre}a .na sre}a: te o~ekuva sre}a vo bra~nite i vonbra~nite vrski . DIJAMANT . DETELINKA . qubovni pobedi. mlada. ~esna: sre}a . beda.ako najde{: radosna vest . no }e se izvle~e{ so golemi te{kotii. napredok vo slu`bata. DANO^NIK neprijatna sredba. DEVER .ako si zadaven: golemi te{kotii i neizvesnosti ti pretstojat.ako izgubi{: prijatelot ti e vo beda.vidi: PODAROK DATUM .neprijatnosti vo ku}ata. DETE . ra|awe.ako ~ita{.dabova {uma: }e postane{ bogat. S O N O V N I K DEVOJKA . DAVEWE . }e gi sovlada{ preprekite. zatoa razmisli pred da odlu~i{.ako ja bakne{: naskoro sre}a i na jave ako pla~e: }e bide{ izneveren . prokletstvo. DENICA (yvezda) .so ~etiri lista: mnogu si samouveren. nesre}a .ako bide{: prinova vo ku}ata. DETEKTIV . DAVENIK .pazi se od sitni kra`bi. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 25 26 . nesre}a.}e te snajde sram poradi kukavi~lak.svojot dedo: }e ima{ dolg `ivot.ako go gleda{: uspeh vo biznisot.qubovni do`ivuvawa so devica: beda. DAVAWE .debela `ena ako vidi{: sosedite te ozboruvaat . DELFIN .ako go ima{ vo kafez: pojak si od tvoite protivnici. DASKI .ako bide{ vo nego: sre}a.drugi ako se davat (zadavuvaat): pobeda nad protivnikot. DAR . `alost. iznenadna bolest .ako vidi{: pazi se od somnitelni lu|e.ako dava{ na nekogo ne{to: prijatno iznenaduvawe . nevoqi sira~e: sre}ata ti se nasmevnuva .ako go ~isti{: kavga.ako go vidi{: }e izgubi{ dobar prijatel ti ako se davi{: nema da uspee{ vo zamislata.}e umre tvojot za{titnik.zdravo dete: op{t uspeh .ako ima{ so nekogo ili ako gleda{: }e dojde{ vo `ivotna opasnost. kavga.tu|o dete: |avol. }e te fatat na "delo".mnogu deca: gri`i. DEZERTER .bolno dete: nesoglasuvawe vo domot.pove}e vnimatelnost vo qubovta.ako ima{: }e strada{ poradi tvojata dobrina .ma` ako vidi{: }e postane{ mrzliv .ako go hrani{: doma{ni gri`i .ako go vidi{: `elbata nema da ti se ispolni . DEBEL . ozboruvawe . sudewe.ako ti dadat ( ako dobie{) ne{to: ne si zadovolen od tvojata polo`ba.ZAMOK .KALE . DVORI[TE . DVOREC . opasnost. siroma{tija.vidi: [TICI DVOBOJ .S O N O V N I K smrten slu~aj vo oklinata .ako si igra{ so deca: sre}a vo brakot .sram.vidi ^AD DIWA .ako si igra: sre}a.ti ako si debel: siroma{tija. DIVOKOZA . DIVE^ . DOBIVKA . DIM .ako dobie{ dete: ima{ dobri prijateli .ubava. doma{en mir . DEDO . razdor pome|u prijateli.

tebe ako ti pravat: }e ja sretne{ li~nosta koja }e ti bide `ivoten potpira~. DUHOVI .ti pretstoi gospodstvo. kavga . maki. nakubi~eni: bogatstvo . \ON . nasledstvo .ako bere{: bogatstvo .ako go izgubi{: neverstvo.ako go sretne{: neo~ekuvana slu~ka .ako ja kopa{: zapa|a{ vo dolgovi . DOVERITEL .naredeni. nevoqa.mala dobivka na lotarija * za nekogo *lo{ znak. `alost. \UBRE . DU]AN .rastureni: raspravija.}e slu{ne{ neprijatni vesti.navrnat: bolest.nade`ite poleka ti se ostvaruvaat.naskoro nema da ti bide se najdobro.}e te pritisnat dolgovi.(ne~isti sili): ti predstoi te{ka borba. DOLGOVI . DO@D . bolest. DODVORUVAWE .ako go skine{: razdelba.ako padne{ vo nea: kavga.za nema`enite i ne`enetite: naskoro brak . DOLINA .vidi: KATRAN DRUGAR .vidi: BARABAN DOBROTVORSTVO . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 27 28 .ako napravi{ na nekogo: najposle }e stori{ ne{to i za tvoja blagosostojba . \ \AVOL .neuspeh. DOGOVOR . sre}a.ako jade{: mnogumina ti zaviduvaat . DOKUMENTI .skriena qubov. ispolnuvawe na `elbite . kolebawe.PRODAVNICA . DUPKA . DO^EK .ako go brka{ |avolot: sre}a . {teta.S O N O V N I K DOBO[ . tro{kovi.ako igra{: po malku la`e{.ako ni`e{: veselba. DUVLO . DOILKA . kleveti.FLERTUVAWE .da gazi{ po nego: lutewe.ako se~e{ ili cepi{: te o~ekuva naporna rabota.ako ja vidi{: ti se zakanuva nesre}a . bolest .neostvareni `elbi. \ERDAN .ako vidi{: te o~ekuva taga.niz ku}a: sre}a .skinat: selidba. DU[EK . strav .ako gi sreduva{: nasledstvo.ako gi ispla}a{: bolest. opasnost. DOMINO .ako bega{ od nego: lo{o }e pomine{ ako te fati a }e se izvle~e{ ako ne te fati lesno ako bega{: za tebe nema opasnosti. zaguba .ako pravi{ dolgovi: }e `ivee{ od tu|a pot . izmama.dlaboka: bolest .ako mu se dopa|a{ na nekogo: sre}a vo qubovta. DOEWE .ako S O N O V N I K sonuva{ umren drugar: }e slu{ne{ va`ni novosti.ako jade{ so nego: nepriliki na dofat . nemir.ako dogovara{ ne{to: }e te naditrat ako ne bide{ dovolno vnimatelen.za bra~nite: blagosostojba.nadvor: dobivka. DROGA .silen oblak: {teta. DOPA\AWE . DOMAR . DOMATI . DUWA .vidi: PRE^EK DRVA . lo{i momenti .plitka: {teta vo imotot.}e sretne{ neprijatelski raspolo`ena li~nost. DURBIN .ako gleda{ kako vrne: dobivka .ako go vidi{: }e te izla`at lo{i lu|e.zdrav: o~ekuvaj dragi gosti .

dobar biznis.ako se vozi{: neo~ekuvan neprijaten glas.naprazno se nadeva{.prijatelot te la`e.matno: }e ima{ qubovni maki.dobro razmisli pred akcijata.ako go rastura{ po nivata: trudot }e ti se isplati. ma`a~ka.ako ja vidi{ vo bara: izmama .naskoro }e se oslobodi{ od gri`ite. \UR\EVNIK .vo {uma: golem deloven uspeh.dobivka.opasnosta te demne. ELENSKI ROGOVI .pove}e `abi vo bara: sre}a vo rabotata.}e dobie{ poklon od draga li~nost.prijatno do`ivuvawe. gri`a.sakanata li~nost te la`e.golema: taga. ISKRI .vidi: GRMU[KA @DREBE . EDRA . S O N O V N I K ERGELA .so golemi rogovi: lutewe . ako bide{ na`alen: na jave }e se raduva{. @AR.ako tr~a: brz uspeh. @ABA . neprijatna poseta .ako ja otepa{: }e pretrpi{ {teta.malo kup~e |ubre: bidi po{tedliv .sre}ata ti e so kratok vek. sre}a .ako `ali{. sre}a. qubomora. @ELEZNICA . EDRILICA . @ELADI .ako slu{ne{: golemi novosti .mala `aba: sre}a . `alost.polno so ribi: blagosostojba *za nekogo* qubovni jadovi razbraneto: uspeh na site poliwa. bogatstvo. blagosostojba. EKSPRESNO PISMO . @ELEZNI^AR .bistro: golemo raspolo`enie .iskinati edra: }e zapadne{ vo nezgodi. ELA . EZERO .ako vidi{: napredok vo rabotata. neo~ekuvana sre}a. @BUN . patuvawe.ako go nosi{ na niva: imotot ti se zgolemuva . ENGLEZ .ako vidi{: pobrzaj so zapo~natata rabota.ako vidi{: }e ima{ uspe{na rabota . @ALOST . qubomora . ESKIM .ako slu{ne{ krekawe: dobri vesti .dobra `enidba. dosaduvawe. @ALNA VRBA . EKSPEDICIJA . E@ . radost .zadovolena: }e stekne{ novi prijateli nezadovolena: }e ima{ golemi te{kotii i gri`i.S O N O V N I K \UBRE ZA NIVA . deloven uspeh. @ED . @ELBA . EKSPLOZIJA .qubovta }e ti izladi .ako go vidi{: }e te snajde oskudica . ESEN .`ar so ~ist plamen: pari. pari. \UBRI[TE .te mami qubonicata-qubovnikot.tagata ne mo`e{ da ja izbegne{.ako go ubie{: tivka `alost. taga .`alost vo ku}ata. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 29 30 . @ E EVREIN .ako vidi{: dobri vesti . ELEN .ako bara{ ne{to po nego: blagosostojba.vesela idnina. ELKA.

ako izvadi{ zab: }e gi prekine{ vrskite so nesakanata li~nost .ako baknuva{: dobivka .prazno klasje: zaguba.blagosostojba @IVOTNI (DIVI) . nekoj saka da dojde do tvojot imot. neuspeh.ako te baknuva: }e se razboli{ .ako dojde{ vo nea: poslu{aj gi sovetite od prijatelite .neubavi.ako gazi{ po zeleno `ito: }e se jadosuva{. ubavi: zdravje. neuspeh . qubomora.{teta.S O N O V N I K @ELEZNI^KA PRUGA .ako ja izbegne{: pravdata e spora no dosti`na.namali gi tvoite barawa. uspeh vo rabotata . prijatna poseta. pazi se od gluposti .ako ja tepa{: nevoqa.raspu{tenica: }e ja izgubi{ ~esta otmena: ~est. ozboruvawe . @OLTA BOJA . ZABORAV .vidi: @ELADI @IRANT . Z ZABAVA .ako go `nee{-kosi{: sre}a.ako ti ispa|aat zabi: nesre}a. }e bide bolna.zeleno `ito: S O N O V N I K radosna slu~ka . ugled .so nepoznata: bolest.ako go vr{i{: zapo~natata rabota sre}no }e ja zavr{i{.svojata `ena ako ja vidi{: ispolnuvawe na mnogu `elbi . zavivaat ili revat. bolest . zdravje ako ima{ ve{ta~ki: nekoj }e te izmami . ZAVIVAWE .ako stava{: }e ja izgubi{ slobodata (svadba).ako bide{: nekoj ja o~ekuva tvojata pomo{. nekoj blizok "}e te grizne za srce".zlatni: bogatstvo ako ti porasnat novi: golema korist. ZABI .ako se dodvoruva{: }e te izmamat .polno so klasje: blagosostojba .ako ima{ beli.ako zaboravi{ ne{to na son: zaguba.yverovi ili drugi `ivotni ako vijat. @E[TINA. sram. bolest .ako na son ti umre: kavga vo ku}ata.}e dobie{ nepovolna slu`ba ili rabota. smrt vo familijata . @ENA .mlada: sre}a. gri`i. @ENSKA OBLEKA NA MA@ .ako skr{i{ zab: lutewe.stara: nesre}a. siroma{tija.ako gi poprava{: }e ti trgne kon podobro .ako prisustvuva{ na zabava: smrten slu~aj vo okolinata.vidi: DIVE^ @IR .ako ima{: progonstvo.so poznata li~nost: te o~ekuva sre}en `ivot vo brakot. ispolnuvawe na intimnite `elbi . dale~en pat.gola: {teta od lagi. @ITO . taga . radost vo ku}ata zrelo `ito: neprijatna slu~ka . @ELKA . ZABOBOLKA .ako gi mie{: za drug se trudi{.nenadejna sredba. bolest. neprijatnosti. ne ti e verna .ako see{: ne se nadeva{ naprazno . @ENEWE .lutewe.qubovta ne ti se vra}a so ista merka. rasipani: bolest. dobivka vo ku}ata .ako se tepate zaedno: kavga vo ku}ata . @IVOTNA OPASNOST . ZAVOJ . @EGA . @ETVA . @IVOTNI (DOMA[NI) . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 31 32 . ~uvaj se od qubomora. rikaat: }e te snajde taga.

idninata ti se nasmevnuva. zaguba poradi izmama. dolg `ivot.ako vidi{: }e te izmamat.ako u~estvuva{ vo zagovor: `alost.se bli`i kraj na tvoite nedava~ki.{teta vo biznisot.ako bide{: naskoro }e ima{ malo razo~aruvawe. ZAGINAT . ZEMJOTRES .ako go slu{a{: novi vesti.stranski jazik: }e se izraduva{ na dale~en gostin.so qubovnik-ca: naskoro sredba so draga li~nost.na mese~inata: nekoj }e te okleveti.ako bide{: ti pretstojat golemi te{kotii i neizvesnost.na sonceto: zaguba.bolest.ako vidi{ zakopan: sre}a. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 33 34 . ZADAVEN . neprijatnosti .ako kopa{: nekogo }e pogrebe{.div zajak ako fati{: sre}ata ti e na dofat na racete.ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat po sre}ni denovi. radost . ZELENIKA .nepoznato lice: }e ima{ neprijatnosti. ZAROBENIK . zdravje. sre}a vo brakot. ZATVOR .ako jade{: razdelba so prijatel-ka.ako vidi{: bolest. ZAQUBENI . ostani nepokolebliv vo svoite nameri . zaguba na prijatel.ako si zatvoren: zaguba. ZDOLNI[TE (@ENSKO) .ako do`ivee{: opasnost. rodna godina. nesre}ata ti e zad petite .ako bide{: drugi }e se gri`at za tebe . ZATVORA^ .tatko ili rodnina: smrt vo familijata . * za nekogo: dobar brak . ZBORUVAWE . beda . gri`i.sre}a vo qubovta.ako bere{: prijatelstvo. ZAKOPAN . sud.ako jade{: `elbata }e ti se ostvari.tvojot trud }e dojde do izraz.ako go vidi{: }e se kara{ so nekogo.ako primi{: ne odgovara{ dovolno na dadenite obvrski.ako go ubie{: mala nesre}a na patot .(za {i{iwa) ako go vidi{: }e dobie{ poklon . ZELKI .ako dade{: se zgolemuva krugot na tvoite neprijateli . ZAKOPUVAWE NE[TO .ako go vadi{ od {i{e(ako go otvora{): prijatno iznenaduvawe. ZEQE . ZATEMNUVAWE . zaguba. ZASEDA .ako stava{ za kisela zelka: kavga vo ku}ata .`iv zakopan ako bide{: ti pretstoi opasnost za zatvor . neprijatno do`ivuvawe. ZELENA BOJA .ako vidi{: `alost .tu|o: brakolomstvo . S O N O V N I K ZAMOK .ako rila{: }e do`ivee{ golema radost . ZAJAK . nesre}a . razgovor vo "~etiri o~i".dobivka.ako vidi{: }e u`iva{ vo zabraneta qubov. ZAEM . ZASAKUVAWE .ako te pu{tat od zatvor: }e se spasi{ od siroma{tijata. gri`i.ako otkrie{ zagovor: }e bide{ pofalen za trudot . predbra~ni razgovori . bolest. neizvesni denovi .pitom zajak ako vidi{: ~uvaj se od la`ni prijateli.ako vidi{ zaginat prijatel: nesre}a na pragot. ZEMJA . ZALIV .so prijatel-ka: }e pretrpi{ {teta.ne{to svoe: ne si daleku od siroma{tija .S O N O V N I K ZAGOVOR . ZAQUBEN .ako sadi{: bezgri`en `ivot . ZAMERKA .ako go vidi{: }e bide{ obzemen od strav . ZEJTIN . ZALO@UVAWE . ZET .vidi: DVOREC ZANAET^IJA .bolest.ako ora{: dobivka.ako primi{ vo zalog: radoznalosta }e ti {teti.

ako skokne{ od yid: vesela idnina .ako najde{ sinxir~e ili prsten zlaten: svr{uva~ka.crno zname na ku}a: nabrzo nevoqi. YIDAWE KU]A . YVERKI (YVEROVI) BELI .neuspeh. YUNICA (VINO@ITO) .ako najde{ (mnogu): `alost. ZUMBUL .ako te kasne: bolest.ako se vee: opasnosta e pominata nerazvieno: priberi snaga za novi napori . uspeh na site poliwa pa i vo qubovta .ako gi napa|a{ zmiite: opasnost. YID . prinova (`ensko dete).ako broi{.ako slu{ne{: }e doznae{ novosti. ZLOSTORSTVO .ako se {eta{ po yidot: }e gi sovlada{ pre~kite vo rabotata. }e bide{ nakleveten . S O N O V N I K Y YVEZDA SO OPA[ . da prodava{: }e izgubi{ sakana li~nost .mnogu yvezdi: golemo nasledstvo . ZMIJA . ZIMNICA .golema radost.ako gleda{: preselba. bolest. a ponekoga{ i smrt.so golemi studovi: neprijatnosti.taga.ako rikaat.ako ja ubie{: }e gi pobedi{ neprijatelite. I V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 35 36 .ako vidi{: siroma{tija.golema: ima{ golem neprijatel. kavga so doma{nite. YVONO CRKVENO .sam da yida{: brz uspeh. ZMEJ .nade`ta }e ti se ispolni.ako nosi{ zname: }e dojde{ do ugled i po~esti .LAMJA .yvezdi zad oblaci koga ne se gledaat site: `alost . ZLATO .me~tae{ za dale~no patuvawe.ako stori{: }e padne{ vo nemilost kaj pretpostavenite. ZLATNO SINXIR^E (LAN^E) . raspravija ako padne{ od yid: nekoj }e te issmee . smrt .jasno yvezdeno nebo: radost . zagubi.ako se ka~uva{ na yid: pazi se od kavga.ako vidi{: }e te izmamat. dolg `ivot.S O N O V N I K ZIMA .svadba vo blizina .vidi: KAMBANA YVON^E .}e se slu~i nekakva nesre}a.ako vidi{ yvezda kako pa|a: nenadejna sre}a. YVEZDI .uspesi vo rabotata. YVEZDA DENICA .}e se najde{ vo veselo dru{tvo. ZOB . gri`i. promeni kon podobro. ZNAME . neprijatno poznanstvo. sud.ako otkopuva{: naprazno ja o~ekuva{ sre}ata .}e pretrpi{ {teta poradi nevnimanie. ZOOLO[KA GRADINA . vijat: taga. golema opasnost .ako priprema{: premnogu {tedi{. nesre}no nasledstvo . ZNACI NA NEBO .pove}e razvioreni znamiwa: veselba .ako izgubi{: te la`e nekoj blizok.ako se sru{i: nesre}a .na ku}ata: te o~ekuva slava . zaguba mala: }e se luti{ na nekogo .ako vidi{: }e se smiri{ so protivnicite . YIDAR . lutewe. YVEROVI .

dobro zdravje presu{en: nesre}a. IZMET . }e ti poka`at ~est.ima{ dosta neprijateli. siroma{tija.te o~ekuvaat opasni avanturi. ISPLATA .ako nasledi{: sre}na `ena~ka-ma`a~ka .ako gubi{: bogatstvo.nezgodna sredba.ostavi gi povicite od prijatelite. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 37 38 .ti ako iznenadi{ nekogo: ispolnuvawe na intimnite `elbi.ti ako izmami{ nekogo: te ozboruvaat. naporna rabota . nevoqa .ako go vidi{: nenadejna pomo{. nesre}a. IKONA . INDIJANEC . INSEKTI . IZBEGNUVAWE NEKOGO .ako dobiva{: siroma{tija .ako ja skr{i{: `alost pove}e igli: golema kavga .}e ima{ golemi zagubi vo raboteweto.maten: propadnata nade`.ako bara{ ne{to izgubeno: ne dozvoluvaj drugi da si igraat so tebe.ako ja simnuva{.ako ispla}a{ nekogo: kavga so prijateli. IGRA NA SRE]A . IGRAWE .ako ja zaka~i{ na yid: ~est. ne gi razbira{ tu|ite maki. ISPOVED .ako zgazi{: omraza.ako go prodava{: nekoj te potkradnuva.TANCUVAWE .ako te izmamat: bidi povnimatelen i porazbran . la`na nade`.ako vdenuva{: }e bide{ vo nezgodna polo`ba .ako najde{: lo{i vesti .ako vidi{: lutewe.ako bide{ iznenaden: mala {teta poradi kavga .zagubi vo rabotata.S O N O V N I K IBRIK .ako {ie{ so igla: neprijatnosti. oskudica. `al.BARDAK .bister: golema radost.ako ja razgleduva{: skromnosta te vodi kon uspeh. gri`a. INVENTAR .ako kupi{: rasipni{tvoto te vodi vo propast .ako kupuva{: gri`i . sre}a .ako ismevaat nekogo: }e ima{ neprijatnosti.ako bide{: poni`uvawe.IZGONET . bolest ako pie{ od izvor: iskoristi ja dadenata {ansa. sre}en brak .ako se bocne{: sovesta ne ti e mirna . IZBRKAN . oskudica.ako go izgubi{: }e dobie{ lo{i vesti . dobivka. IZGUBENO .zaboluvawe vo ku}ata. namali gi barawata. zaguba.drugi ako igraat: tie }e imaat zaguba.ako izgubi{: razdelba so sakana li~nost . IGLA . qubomoren si . IZLET . IZOBILIE SO NE[TO .}e dobie{ dobar glas.ako igra{: nesre}a. ISPIT . S O N O V N I K IZMAMA .beda. ISMEJUVAWE . INVALID . qubovna avantura.ako vidi{: prinova vo ku}ata ili kr{tevka. vojna.ako ispra}a{ nekogo: skromnata `elba }e ti bide ostvarena. smrten slu~aj .ako izgubi{ ne{to: trudot ti e zaluden . ISKINAT . IMOT .}e zapadne{ vo kriza poradi neuspeh vo rabotata. IZVOR .~ove~ki da vidi{: lo{i lu|e ja o~ekuvaat tvojata propast (za nekogo: dobar znak) . IZNENADUVAWE .trudot }e ti bide krunisan so uspeh. IZLO@BA . ISPRA]AWE . IGRA^KI .od nekogo: bidi po hrabar i po energi~en.ako si prisuten kade {to se igra: bogato nasledstvo. IZLOG . otka~uva{: smrt vo ku}ata.

V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K JADEWE .ispraven: sre}en brak .ako go preskokne{: }e dojde{ do celta . JABOLKA.ako se kasne{ za jazikot: smrten slu~aj.golemi gri`i.polni: dobivka. odberi go patot po koj }e odi{. prijatni ~asovi . intrigi .ako jade{ vo dru{tvo: svadba. JADICA .S O N O V N I K ITALIJANEC .skr{en: kavga vo brakot.lo{o jadewe: te o~ekuvaat neprijatnosti . skapani: golema zaguba . JARBOL .ako zakole{: ne se voobrazuvaj . JAGODI .ako kr{i{: ozboruvawe. JAREC .ako padne{ vo nego: vnimavaj. `ena~ka.ako lo`i{: }e izvr{i{ dobri raboti .truli.ako sobira{: }e ima{ dobra rabota .sram.ako jade{: kavga vo ku}ata.ako gleda{: polesna bolest. JAZ .steblo vo cvet: sre}a.ako najde{: }e dobie{ ~esen bra~en drugar.ako vidi{: kratkotrajno zadovolstvo . qubovna sre}a. V E ^ E N K A L E N D A R 39 40 .ako jade{: ozboruvawe . ma`a~ka. veselba.ako jade{: veridba. }e dobie{ prijatni vesti . so podmituvawe nema da uspee{. oskudica.ako priprema{: oskudica .zaokru`en si so sre}a. zaguba.ako vadi{ (kopa{): posle golemiot trud te o~ekuva blagosostojba. JAJCA . jad .ako gori: pazi se od zaseda . dobivka. lutewe.ako jade{ sam: zdravje .ako te spobrka: kavga so pretpostaveniot.prazni: nekoj }e ti ostane dol`en.vidi: DUVLO JAZIK . poni`uvawe. JAVAWE KOW . solzi .nekoj }e ti podvali. gri`i.ako jade{ zreli: }e u`iva{ vo qubovta. JAGLEN .ITALIJA .ako jade{ zeleni: gri`i. nasledstvo.steblo bez plodovi: bolest .ako bere{: radost. bidi strpliv.ako pase: }e se sretne{ so protivnikot .dobro jadewe: vleguva{ vo "pomirni vodi" .vidi: KOW JAVNA KU]A . dolg `ivot . JAREBICI . JAGNE . JAREM .ako vidi{: ozboruvawe.rasipani: bolest. `alost.golema dobivka.ako vidi{: kavga. JAZOVEC . pripazi na sebe.ako fa}a{: povolni vesti. JASLI . bogatstvo ako jade{ `e{ko jadewe: pe~albarewe. JA@E .ako dava{ na nekogo: blagosostojba . golemi te{kotii.ako gi vidi{ na drvo: }e se pro{iri krugot na tvoite prijateli.ako boi{: pre~ki vo rabotata . JAGULA .nabrzo }e ima{ denovi ispolneti so zadovolstvo. sudewe . radost .ako prinesuva{ na masa: {teta .yida{ kuli vo vozduh. J JASIKA . neprijatnosti ako kupuva{: blagosostojba vo ku}ata .od tvojata rabota nema{ mnogu korist. deloven uspeh .ako vadi{ od gnezdo: ven~avka so vdovecca . te{kotiite doa|aat ako go vidi{: uspe{no }e ja izvr{i{ zada~ata ako kopa{: qubovni pre~ki. JAZBINA . sram.

`alost. KAZNEN DOM .polna so voda: ima{ sopernik vo qubovta prazna: ti si "gazda" vo ku}ata .nesre}na qubov. bolest. kavga. JATAK . nevoqa. JORGOVAN . kra`ba.kavga pome|u `eni: }e napravi{ nesvatliva gre{ka. KAL . ozboruvawe.so prijatel: nekoj }e ti nanese te{ka bolka. JATAGAN (ANXAR) .si zapadnal vo lo{o dru{tvo. bidi vnimatelen. blagosostojba. JAHTA . KAJMAK -PUTER .zadovolstva. neprijatnosti. KALENDAR .ako se simnuva{ (slegnuva{): }e pretrpi{ neuspeh.ne rizikuvaj vo rabotata.ako se kape{ vo nea: spremen si za neverstvo. nepriliki na rabota.ako jade{: za okolinata si somnitelen. KALU\ERKA . mala {teta. JATO PTICI .}e te povikaat na gozba (sofra) ili nekakva sve~enost.vidi: GOVEDO K KAVGA . KAJSII . S O N O V N I K KAZANXIJA bolest. zaguba. KAJGANA . pazi se od la`ni svetci. KALU\ER .ako pravi{: miren `ivot . smrt.ako bere{: sre}en brak.ako leta: pobrzaj so zapo~natata rabota. KAZNA . nevoqi. KAMELIJA (CVE]E) . KAKTUS .vidi: LILJA^E JUNAK.ti ako yvoni{: smrten slu~aj.ako raboti{ vo nego: nema da bide{ nagraden spored trudot {to go vlo`uva{.ako kazni{ nekogo: sovesta ne ti e mirna. dobar po~etok za se .ako slu{ne{: dobri vesti.}e ima{ rabota so sud.opasnosta e vo blizina.{teta poradi nevnimanie.ako vidi{: si postanal-a voobrazen . JASTREB .S O N O V N I K JASMIN . nema se' da ti odi od raka. zgolemuvawe na imotot . JUNA[TVO .ako go vidi{: }e dojde{ do nekakvo imot~e.ako gazi{ te{ko: }e ima{ borba za opstanok. KAMBANARIJA .ako se ka~uva{ na nea: delumno ostvaruvawe na `elbite .ako izleze{ od kalta: }e se zagri`i{ za svojata idnina no }e se izvle~e{. JUNEC . neotvareni `elbi. gri`i . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 41 42 .dolgo patuvawe. JORGAN .prijatelot ne ti e iskren.ako vidi{: sredba so qubenata li~nost ako go mirisa{: u`ivawe vo qubovta .}e sklopi{ korisno poznanstvo.MAST.}e ima{ rabota so sud. sram. gri`i. nesigurnost . KADA .zaboluvawe.uspe{no rabotewe. razo~aranost. kavga so pretpostaven.so li~nost od sprotiven pol: }e se zaqubi{ . KAMENOLOM (MAJDAN) . malodu{nost . qubovni ozboruvawa.ako vidi{: }e go smeni{ na~inot na `ivot. KAZAN .}e izgubi{ dobar prijatel.ako gleda{ kavga: ozboruvawe . familijarna sre}a .kavga vo brak: novo prijatelstvo. zavist. neraspolo`enie . gri`i.taga. KAMBANA .

KAMIN (OGNI[TE) . gri`i.prazna: nevoqi. podobruvawe. KASAWE . KAMILICA . opasnosta te demne .ednogrba: `ivotot ti e bez radost dvogrba: naskoro }e ima{ te{ki ~asovi . KAPAR . KARANFIL . qubovni intrigi.drug ako se kape: }e se smiri{ so protivnikot. navredi. KASAP .sam: tvojata snaga }e dojde do izraz . KARAVAN . navreda. KASA . va`ni vesti.ako jade{: }e dobie{ neprijaten bra~en partner .ako vidi{: mala dobivka . KAPELA . slu`bata ti e mnogu nesigurna.ako si vo nego: nemir.vidi: PORTA KAPUT . KANARINEC . KARPA .}e se najde{ vo lo{o dru{tvo. dolgovi.ako go vidi{: kavga so rodnini .ako ti dade meso: }e postane{ surov i nemilosrden ako bide{ mesar: `alost. nesigurnost.site prepreki uspe{no }e gi sovlada{. KARNEVAL .bez ogin: rabotata.na kopno: }e gi sovlada{ te{kotiite . KARTI . KANCELARIJA .bolest.gri`i.ako zeme{ pari od kasata: gorko razo~aruvawe.radost. iznenaduvawe. KANTAR . nesre}ata }e te zaobikoli . KAWON .ako kole: }e se najde{ vo golemi neprijatnosti .ako kapardisa{ ne{to: ne se izlo`uvaj na nepotreben rizik. KANDILO . KASARNA . KAPA .ako pali{: prijatni ~asovi. somni~avost.so ogin: }e dobie{ dobra rabota.ako vidi{: bolest .dolgotrajnoto trpenie }e ti donese uspeh. KAM[IK .ako gi sobira{: doa|aat sitni neprijatnosti i kavgi.ako ja vari{ ili pie{: ozdravuvawe. zadovolstvo.so obleka: mo`nost da nasledi{ nekogo . LOGOR.ako igra{: lutewe. TABOR .ako vidi{: razo~aruvawe.na voden breg: nema da uspee{ bez tu|a pomo{.}e bide{ pritisnat od gri`i.S O N O V N I K KAMEWA .ako oblekuva{ kostim za kapewe: kraj na qubovta ako vidi{ ili kupuva{ kostim za kapewe: neprijatna sredba. S O N O V N I K KAPEWE .ako go vidi{: }e ima{ prijatni momenti . KAPIJA .od ku~e: {teta.vo bistra voda: zdravje napredok .vo dru{tvo: zakana od po`ar . si postanal lesnoveren . siroma{tija. neprijatni do`ivuvawa. KAPINI .ako ja izgubi{: nekoj ti e veren . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 43 44 .}e najde{ iskren prijatel. kavga .ako te kasne quboven partner: nekoj te mrazi. pofalba na rabota .ako gleda{ drugi da igraat: ne~esno }e dojde{ do zarabotuva~ka. KAMP.ako najde{: neo~ekuvana sredba.taga.polna so pari: bogatstvo . patuvawe.ako bere{: nekoj mnogu te saka .ako bere{ ili kupuva{: bolest vo ku}ata .ako vidi{: }e dojde{ vo oskudica .ako go vidi{: ti spremaat mamka ako pee: }e go pro{iri{ krugot na prijateli. zaguba. {teta.ako ja java{: }e ima{ nekakva promena vo ku}ata kon podobro. KAMILA .vo matna voda: zaguba na drago lice . sram ako te kam{ikuvaat: * ako te boli * }e bide{ bolen * ako ne te boli* golem deloven uspeh ako kam{ikuva{ nekogo: slegni malku podole mnogu se diga{.ako vidi{: bolest.

KLU^ . kavga . dosaduvawe .vidi: [AJKI KLOVN . KECEQA . golema zarabotuva~ka. KACA . bolest. KLOP^E .napredok vo slu`bata. KATRAN . KLAVIR . bolest.vidi: KAWON KLANICA . kra`ba. radost . nesloga.nepotrebni izdatoci. beda. nevoqa.vidi: PLETENKI KILIM . qubovni intrigi. KLE[TA . maki. KAFANA . kavga so soprugot-soprugata. bogatstvo . KELNERKA .vidi: XUXE KERAMIDI .kavga vo ku}ata. KLIN .}e dojde{ do celta .ako vidi{: sre}en brak.ako sedi{ vo nea: dengubi{ .ako ka{la{: pazi se od podlizurkovci i poltroni . KIJAVICA . uspe{na rabota.ako mele{: lutewe.ako si vo nea bez pari: neprijatno iznenaduvawe.}e do`ivee{ poni`uvawe.dobivka. KLUPA .od zmija: }e te naklevetat. KAFEZ . KA[LAWE . KLASJA . site opasnosti se zad tebe. KITKA .ako ti dadat: sre}a vo qubovta.ima{ nekogo koj saka da te {titi.vidi: PRESTILKA KIBRIT . dobivka .ako ima{ golem V E ^ E N K A L E N D A R 45 46 .ako slu{a{: se vra}a{ na starata qubov. KVA^KA . konflikt so mo}en ~ovek.ako jade{ ili pie{: nezgodna poseta.sudbinata ti e se polo{a i polo{a. opasnost.vidi: KOKO[KA KEJ (BREG KRAJ VODA) . KLASTOVI. KAFE . KELNER . sre}a.vidi: BAKARDAN KA^UVAWE NA RID . strav. gri`i.}e bide{ ismejan. KLINCI .ako vidi{: nepovolni vesti.prazna: siroma{tija.gri`i. KINEZ .ako vidi{: }e odi{ na pat . KISELO NE[TO .celi: zdravje. raspravija .S O N O V N I K zaguba.ako najde{: dobivka. bolest.sovesta ti e nemirna.ako vidi{: }e se ute{i{ .}e doznae{ va`na tajna.vidi: [LEM KA^AMAK .ako pa|a{ pri ka~uvawe: pre~ki.ako ima{ ka{lica: prijatelot }e te predade.ako kolne{ nekogo: pripazi {to zboruva{. sre}a vo qubovta .polna: bogatstvo . nevoqa . KINO .ne nadevaj se na ni{to dobro.protiv tebe spremaat zagovor.ako vidi{: }e dobie{ dobra doma}inka.ako la`no se zkolnuva{: }e do`ivee{ golema nesre}a.dobivka. KIT . KLETVA .ako sviri{: neprijatni vesti .ako pie{: ozboruvawe. KLANEC . prijatno iznenaduvawe.od sviwa: }e bide{ bolen .ako zboruva{ so nego: }e ima{ poseta od daleku.ako kupuva{: o~ekuvaj poseta .pazi se od izmama.skr{eni: solzi.od kow ili drugo `ivotno: prijatelite }e te izdadat .ako izgubi{: mala karanica .so ptica: }e si najde{ prijatel sli~en na tebe.pazi se od upiklivi lu|e.ozboruvawe. brak pa naskoro razvod iskreno zakolnuvawe: ti pretstoi nekakva parnica. gri`i.te o~ekuva veselba. KLADA . KLOZET . KATANEC . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KIKI .izbegnuvaj dosadno dru{tvo.prazen: }e se oslobodi{ od odvi{nite gri`i . KACIGA . KEPEC .`elbata }e ti se ispolni. KAFANXIJA .ako dade{: flertuvawe .

prazna: }e ja izbegne{ opasnosta ako ja turka{: siroma{tija. poni`uvawe.ako vidi{ novi: nesre}a. KOLI^KA . gosti. mali neprijatnosti .otvorena: zaguba.mrtov kow: makotrpen `ivot. bolesta ti e na pragot .dr`i se na zacrtaniot pat. KOLA . ozboruvawe. KOW . lutewe .ako gi gleda{: ne se pla{i od prepreki . KOLIBA . kroi{: izmama. KOLEWE @IVOTNO .}e ima{ sitni neprijatnosti. dostoinstvo.so piliwa: sre}a vo qubovta.ako vidi{ tesni: }e bide{ vo nepriliki .vidi: SANDAK KO@A .doma}inka.zaboluvawe vo familijata.ako prodava{: deloven uspeh. KONCERT . zaguba na prijateli . KNIGA . bezgri`en `ivot .zatvorena: opasnost.surova: delovni pre~ki . KOLBASI .ako vidi{ iskinati: qubov bez vozvrat . KOVA^ . nepovolni vesti . lo{ glas .ako gi hrani{: harmoni~en brak ako kraka: lo{i glasovi.ako se~e{.S O N O V N I K klu~: }e pretrpi{ nasilstvo .surov ~ovek vo tvoja blizina. pre~ki. siroma{tija.ako petelot ja brka: ne im veruvaj na nare~enite prijateli .ako pravi{: }e bide{ dobar doma}in . dobivka .bel: nepravedno si osomni~en . KONEC .ako kupuva{: zaguba na pari ili imot .ako jade{: edna `elba }e ti bide ispolneta .vidi KELNER KONOP .ako pi{uva{: dobivka. KOM[IJA . KOZA .ako te `ilat.bez kowi: otka`i se od namerite . KOLA^IWA .sre}a. KOKO[KA .osedlan kow: }e gi izbegne{ opasnostite ako ti go osedluva{: nepromisleni postapki.KOVA^NICA .debela: }e do`ivee{ golema po~est i sre}a .ako {tavi{: neprijatna no obvrzna rabota .oboen: ne se me{aj vo tu|ite raboti .ako vidi{ stari: nekoj }e te izmami.te o~ekuva golema dobivka. KOLNEWE .ako padne{ od kola: }e do`ivee{ neprijatnosti.deloven uspeh.so spegnati kowi: bogatstvo . KOV^EG MRTOVE^KI .naskoro }e se raduva{. novi rabotni uspesi ako ~ita{: ~est. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K KOLEC . gri`i . KOMPLIMENT .zamrsen: }e zapadne{ vo opasnost.za slobodnite: naskoro brak za bra~nite: kr{tevka. patuvawe.ako gori: lutewe.ako primi{: ne im veruvaj na onie {to ti laskaat .ako te kasne: pazi se od zlostornici . KONOBAR . stegaat: raspravii vo brakot .ako kupuva{: nedostatok od pari .vidi: KLETVA KOMAREC . ven~avka. radost.polna: te o~ekuva te{ka rabota.na jajca: rabotata }e ti se ra{iri. ne {etkaj.ako java{: dobivka.ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: prijatno do`ivuvawe.ti doa|aat prijatni denovi. KONDURI .privrzok so klu~evi: dobivka. zgolemuvawe na familijata.dobivka. kavga .upla{en: V E ^ E N K A L E N D A R 47 48 . mudrost .slaba: sram .ako dava{: }e se voobrazi{. KOMPAS .ako kupuva{: }e doznae{ novosti.vidi: SOSED KONDUKTER .LULKA . dolgotrajna sre}a.ubien: dobivka na kocka . KOLEVKA . spletkuvawe .bolest.bel kow: gri`i . qubovni osvojuvawa .

KOWSKA POTKOVICA .ako go vidi{: }e dobie{ odgovorna rabota .dolga: golemi gri`i.nov: dobivka. KOM[IJA .ako kosi{: te o~ekuvaat gri`i i te{kotii KOSKI . KOPJE . KOREWA .ako si so kratka kosa. smrt vo oklinata `ivotinski: }e te napadne nesre}a. poni`uvawe.spletena: }e bide{ zasramen od ne{to raspletena: kavga so prijateli .ako jade{: qubovna avantura.ako vidi{: nikoj ni{to ne ti mo`e . vadi{: bogatstvo. smrten slu~aj. KOWANIK (VOJNIK) .polno: dobivka . potstri`uva{: poni`uvawe.ako ti opa|a: gi la`e{ prijatelite.bez kola: nesre}a.prazno: zaguba.`enska kosa: izmama .{aren: nepristojno odnesuvawe . KOSEWE . popravi se. KORMILAR . KOP^E .{aren: nesloga vo brakot ili qubovta . PAJTONXIJA. navreda. oblekuva{ bel: sre}a vo qubovta i rabotata . KOWU[NICA . potstri`ena: }e se oslobodi{ od te{kotiite.crven: lo{i vremiwa . te{kotii . kupuva{. nagrada ako go potkovuva{: napredok vo imotot ili slu`bata ako padne{ od kow: deloven neuspeh .iskinat: }e se posramoti{ . ~est.ako ja se~e{.ako kopa{.star ili ne~ist: zaguba na ugledot.na drug ako se~e{: napredok.ako kopa{ ne{to: }e se otkrijat stari grevovi.kratka: golemi finansiski zagubi . KOSA .vidi: SOSED KO^INA .zdravje. vidi{. zdravje.na drug ako ja ~e{la{: }e bide{ prifaten od tvoite najbliski . klopka . zaguba. KOLAR. neprijatno patuvawe . bolest.vidi SVIWARNIK KOSTEN .ako bide{: pazi se od somnitelni raboti. KOPRIVI .ako ja farba{: prijatelite te la`at .ako bide{: qubovni uspesi ako go vidi{: nemir.crn: crno ti se pi{uva . nesre}a.ako dobie{: ti zgolemuva brojot na neprijatelite. bogatstvo.zakrpen: pove}e skromnost . golema qubov . bolest . blagosostojba .ako bere{: ozboruvawe . siroma{tija . kavga.so kola: }e dobie{ nepoznat dobrotvorec .crven: izmama. lo{i prijateli. kavga.obelena: slava. nevoqa.ofarbana: gi la`e{ prijatelite .upla{en ako go smiruva{: po~est. gri`i .ako nosi{.ako jade{: raspravija. visoka titula .dobivka na lotarija.ako izgubi{: dobivka. KOSA ZA KOSEWE .S O N O V N I K neprilikite ti se zad petite .kavga.ako bere{ kosteni: golemo isku{enie . KOCKAWE . TAKSIST .pre{irok: V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 49 50 . KOPAN .ajger. qubovni jadovi `olt: qubomora. pastuv: }e dobie{ neveren prijatel-prijatelka. KORITO .crn: }e se kara{ . dobivka.crna: sre}a. }e se zaqubi{ .ako ja ~e{la{: posle malite nezgodi }e mo`e{ malku poslobodno da di{i{. veselba * za nekogo: bolest * .dobra zavr{nica na nekoja "akcija".temen: ima{ prednost pred sopernikot .~ove~ki: gri`i.ako se iz`urka{: nesre}a. gri`i vo ku}ata.ako jade{: dolg i miren `ivot. klevetewe. prijatelstvo. S O N O V N I K KOSA (SVOJA) . izmama . KOPAWE . pari~na dobivka.na lo{ pat si.ako si obrasnat so golema kosa: gri`i. KOSTIM .

dobivka.ako kroi{ ne{to: }e dobie{ ili }e dade{ ubav poklon. solzi. lo{i vesti.drven ili slamen: }e te izneverat prijateli . zaguba. KROJA^ . KO^IJA .patuvawe.gor~livi: nesre}a kiseli: bolest.namesten: ubava idnina . sram .}e zapadne{ vo dolgovi. KRIUM^ARI ([VERCERI) . KRVAV .ako kupi{: nepotrebno se rasfrla{ .svoja krv da vidi{: dobar znak za se {to }e otpo~ne{.neureden: neprijatna vest ako le`i{ vo nego: bolest. dobivka.slaba: siroma{na godina. KRAKAWE . KO[ULA . vernost vo brakot . veselo dru{tvo . KO[ . dobivka ako jade{: beda.ako vadi{.ti ako si kradec: sre}a vo qubovta . KRAVATA (MA[NA) .skapoceno: dolgovi.ako dobie{: neobi~na slu~ka . mnogu radosti. golema dobivka. poni`uvaqe.ako krade{ so drugi: te o~ekuvaat neuspesi . KROMID .sovesta ne ti e mirna. KRNAK .ako bere{: }e se izraduva{ .S O N O V N I K postanuva{ nezasiten . patuvawe.ako go ubie{ zakole{: te ~eka pustolovina.poklon: neuspe{na rabota . napredok. opasnost. zaguba ako ja molze{: nasledstvo. KRASTA . isku{enie . neuspesi .PAJTON .ako oblekuva{ ili soblekuva{: sre}ni priliki. KREDA .ako otkrie{: izgubenoto }e go nadoknadi{.ako go zatekne{ da ti krade ne{to:}e izbegne{ nesre}a .ne~ist: siroma{tija.ako go vidi{: neprijatna avantura .od nos: radosna slu~ka .ako krium~ari{: povik za svadba. nelagodnosti. lutewe.vidi: INVALID KRIEWE . skr{en.ako slu{ne{: lo{i glasovi. zaguba. maki.polna: bogatstvo. KO[NICA (P^ELNA) .ako V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 51 52 . KRZNO . }e se oslobodi{ od gri`ite. kavga.ako padne{ od krov: }e do`ivee{ golema ~est. KROV .sam ako krade{: kavga so qubenata-iot. lutewe. KRA@BA .ako vidi{: }e ima{ niza neprijatnosti .}e zapadne{ vo dolgovi.pretesen: }e se najde{ vo oskudica. dobivka . opasnost .ako pluka{: omraza. KROKODIL .debela: rodna godina .drug ako ima: lutewe.kaewe. bolest . razo~aruvawe . oskudnost . prazen: smrten slu~aj.ako ima{: zdravje. KRIV .dobri vesti. KRADEC .ako go fati{: ti pretstoi opasnost . tagi.ako jade{: qubovni uspesi . raspravija. KRV . KRASTAVICA . siroma{tija.ako vidi{ tu|a krv: smrt vo S O N O V N I K familijata. bolest. KRAVA . KROMPIRI .ako go vidi{: }e se smiri{ so neprijatelite . zaboluvawe .ako go goni{: bidi vnimatelen kaj novata qubov.KA . sre}a .sru{en: ti se zakanuva nesre}a.prazna: siroma{tija."poln" : naskoro }e ima{ qubovna avantura .ozboruvawe.ako ja vidi{: kratkotrajna sre}a .ako nosi{: opasnost. KREVET .prazen: qubovta ne ti e vozvratena .~ist: bogatstvo.poln: zgolemuvawe na familijata.ako tebe ti ukradat: }e izgubi{ drag prijatel.od keramidi: miren `ivot .rasturen. zaguba . nesre}a. otkopuva{: sre}a.prijatelot ne ti e iskren.ako bide{: omraza.ako vidi{: ostavi gi somnitelnite raboti . KRILA .ako pie{: dobivka . nepotrebni tro{oci.

KR^MAR-KA .}e ima{ golemi te{kotii vo rabotata.ako kupi{: blagosostojba . uspeh vo rabotata.ako luta{ niz nego: gri`i i nevoqi.vidi: GOTVA^-KA KUGLAWE .sekiracija. neraspolo`enie. zaguba.so brza i re{itelna rabota }e dojde{ do uspeh.ako jade{: radost .ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od gri`ite ako ja vidi{: }e te ograbat.besno ku~e: prijatelot ti postanal nepriajtel.opasnosta ti se pribli`uva.slepa qubov. LAVINA . KUVAR-KA . za bra~nite . KUFER . lutewe.ako te la`at: nekoj }e te nasamari.ako ja prodade{: zaguba .ako gori: zaguba. izmama.zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i.}e ima{ nepredvideni tro{kovi. poseta od daleku * za nekogo* strav.nova: uspe{no }e gi sovlada{ te{kotiite. gri`i. KRST . KUPUVAWE .ako bide{ kum: za nebra~nite .sre}a. bolest. KU^E . LAV . LAGA . gri`i.ne se me{aj vo tu|ite raboti. opasnost.novi obvrski.ako ti e sru{ena: na V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K glavatarot vo ku}ata mu se zakanuva smrtna opasnost. dobivka. zdravje. bednost .veselo dru{tvo. KUKLA . qubov .nesloga.zdravje.gnili: nesre}a .starinska: neispolneti qubovni `elbi .ako te napadne ili kasne: kavga poradi pari. nesre}a . kavga so sosedite . KRPEWE . KRU[A .ozboruvawe. KU^E -R'T . LAD .oskudica.brak. bolest.ako krpi{ ne{to: nesre}a. trese{: uspeh na site poliwa . kavga so familijata.sam ako ja ru{i{: napredok vo familijata.ako go ubie{: }e dojde{ do mo} i ugled .pari~en: pari~na dobivka.drvoto vo cvet: u`ivawe vo qubovta . veselba.nasledstvo. dobri dejnosti .vidi: STUD LADILO . lo{i raboti. KRTINI .zrela: naskoro }e bide{ bez gri`i .zaludno gi tro{i{ parite.ako pravi{: napredok. KR[EWE . V E ^ E N K A L E N D A R 53 54 .ako ima{: gri`i .ako go vidi{: }e dobie{ poklon *za nekogo* kavga . KUNA .vidi: GLASNIK KUSOK . dobivka. L LABORATORIJA . jad. KRT . KR^MA . dobivka. KURIR . lo{i vesti. KU]NA POMO[NI^KA . KUM . bolest.MEANA . nesre}a. KULA .S O N O V N I K sadi{: blagosostojba.}e ima{ kratko patuvawe. radost. za grev. KU]A SVOJA .ako te goni: zaguba .radost.ako bere{. KU^E LOVE^KO . pokajuvawe. KR[TEVKA . LAVIRINT .slepa qubov.ako go vidi{: }e i se dopadne{ na golema (mo}na) li~nost. KUKAVICA . bolest . dobri vesti . smrt vo familijata .ako go lovi{: dobrinata so dobrina se vra}a .ako go rani{ ili ubie{: tvoite protivnici }e pretrpat zaguba *za nekogo* nesre}a .ako lae ili r'`i: lutina.ako la`e{: neuspeh.ako lupi{: gri`i.ako go vidi{ ili da go igra{: }e najde{ mo}en za{titnik.

neokosena: radost. LEWIR .visoko: dolgo patuvawe. kratkotrajna neprijatnost . LIVADA .}e u`iva{ vo doma{na sre}a.ako tone ili gori: zaguba.ako kova{: smrten slu~aj.mala: udoben `ivot. LASICA . LAE@ OD KU^E .neprijatno iznenaduvawe.ako ja vidi{: pazi se od ozboruvawe.sam ako zema{: pazi se od pija~ka.seriozno zaboluvawe. sre}a.rabota so sudot. LELEK PO NEKOGO . LEKOVITI BILKI .sre}a vo brakot. mali neprijatnosti .ako se vozi{: dobri vesti. neprijatni promeni. dobivka .}e se zbogati{. LENTA . radost ugasnata: smrten slu~aj vo blizina.ako padne{: razo~aruvawe. `alost .za bolnite: ozdravuvawe .ako vletuvaat vo ku}ata: nenadejna sre}a i radost . LIKER .ako pie{: nekoj }e te prepla{i.ako mesi{: te o~ekuvaat golemi gri`i . LEKAR . nesre}a ako dava{ na drug: sre}a. bolest .za zdravite: da ja ~uvaat delovnata tajna.S O N O V N I K LA\A . dobri prijateli . radosta ti e so kratok vek.ako zboruva{ so lekar: `elbata nema da ti se ispolni. LILJAK . blagosostojba. LEB . LIZGAWE . dobivka .}e bide{ posramoten.golema: }e se najde{ vo prijatno dru{tvo.vidi: LINEJKA LEPEWE .ako letaat: }e dobie{ prijatna poseta . LEPEZA .golema: nenadejna sre}a . neprijatni vesti.vo bura: opasnost se nadvisnala nad tvojot dom o{tetena ili nasukana: }e dojde kraj na tvoite maki. LA@NI ISPRAVI .ako slu{a{: bidi vnimatelen . LE@EWE . LA\AR .ako lepi{ ne{to: sovesta ne ti e mirna.ako vidi{: bez potreba ne se doveruvaj na prijatelite.sam vo krevet: `alost taga .ako bere{: }e se oslobodi{ od makite ako jade{: bolest. LA@NO SVEDO^EWE .ako gori: `elbata }e ti se ispolni. LALE . prijaten apetit .}e te ograbat. blagosostojba vo ku}ata.}e pati{. V E ^ E N K A L E N D A R 55 56 .ako pe~e{: sre}a i zadovolstvo vo familijata .vo gnezdo: }e dobie{ poklon ako gradat gnezdo: qubovni i delovni uspesi. svadba. nesigurna qubov.na treva: }e si najde{ uteha za srceto.vo pristani{te: smrt vo familijata . LASTOVI^KI . LEBED .ako ja vidi{: radost. LE@AJ .na otvoreno more: }e do`ivee{ neprijatnost .mala: skromna slu`ba .vidi: LADILO LETAWE .`elbata }e ti se ispolni.ako jade{: bogatstvo. prinova vo familijata. LA@ICA .doa|aat posre}ni denovi. LETVI . LEI ( VO BAV^A) .so sprotiven pol: }e te ubedat iako si nevin . zaguba. quboven sostanok okosena: zaokru`en si so zavidlivci.}e u`iva{ vo familijarna sre}a. LE[ . radost . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LEN .vidi: VRVCA LE@AJ . LASKAWE .ti ako se lizga{: pazi se da ne te nasamarat.ako vidi{: uspeh.ako laska{: }e se razo~ara{.}e se zdobie{ so ne~ija doverba.ako vidi{: bolest.vidi: MRTOVEC LE[NICI . lo{i vesti.ne bidi tolku gord i lekomislen. sre}a . kavga so qubeniot-ata.ako ja ubie{: }e bide{ pritisnat od pove}e nevoqi i gri`i. LETO . LAMBA . LEKOVI .

veselba V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K LOVE^KI NO@ .ako ja fa}a{: }e te izmami liceto na koe mu se dodvoruva{ .se {to }e po~ne{ }e ti odi od raka podma~kano "kako po loj". LOBAWA . LUDAK .ako vidi{: bolest .na race: ne~ista sovest.nesre}a LOVE^KI ROG . LUSTER .ako go vidi{: nekoj }e te izmami. LISICI .ako ulovi{ ne{to: sre}a na lotarija (bingo).nekoj }e ti pomogne vo nevoqa. LONEC . mala dobivka. LICITACIJA .vidi: ^EREP LOV .OKOVI . LUMPUVAWE . LUD.*za zadol`enite* zlo . LUDNICA .ako raboti. prijatni vesti .ako vidi{: dobro razmisli pred "akcijata" ako pu{i{: miren `ivot. kavga . lo{i raboti.ako go vidi{ normalno: zaboluvawe bledo: izlo`en si na golema opasnost . LU\E . LOTARIJA . gri`i. LISICA . neispolneti qubovni `elbi. LIMOW . LOGOR .bidi povnimatelen vo izborot na prijatelite.suvi: }e dobie{ poklon *za nekogo* bolest.ako se ogleduva{ vo voda: ugleden i dolg `ivot.zeleni: "puka{" od zdravje . bolest. novosti.JORGOVAN . LUWA .nesre}a na dogled. LIFT .ako ja vidi{: sre}ata }e ja pobara{ daleku od ku}ata .*za nezadol`enite* dobar znak za sekakov po~etok. LUBENICA . prijatno iznenaduvawe.ako lovi{ vo {uma: zdravje .ako najde{: dobivka.ako se vrati{ od lov "prazen": razo~aruvawe.ako lovi{ vo pole: neprijatnosti. LOVE^KO KU^E .kratkotrajna radost.ako se ka~uva{ na nea: `elbata }e ti se ostvari berewe cvet: baknuvawe.pazi se od sopatnikot.rabotata nema da ti napreduva. opasnost.izgasnat: nesigurni raboti.ako gi vidi{: prijatelite te la`at.neubavo ili ostareno: golemi gri`i . qubomora. taga ispopa|ani: `alost poradi razdelba.prazen: razo~aruvawe poln: }e ti postane nepodnoslivo. LOPATA .ako kupi{ talon: zaguba . LOVE^KA OBLEKA .golem: }e se kara{ .vidi: KAMP LOZJE . LOKOMOTIVA .ozboruvawe.ako go krie{: lo{ glas .nasmeano: qubovna sre}a .qubovta ti e na dofat na racete. LINEJKA . LOVE^KA HAJKA .ubavo ili razubaveno: sre}en brak .polo`bata ti e razni{ana .kratka radost.ako vidi{ nepoznati lu|e: gri`i. dobri vesti. kavga. V E ^ E N K A L E N D A R 57 58 .pazi da ne postane{ lo{.naskoro }e patuva{. LOJ . LIMAR . zdravje.ako ima{ {teta od luwata: so golema maka }e dojde{ do uspehot. LIPA .malku korist od prijatelite.ako ja ubie{: }e se oslobodi{ od makite ili opasnostite.mal: blagosotojba .ako si vo nea: rabotite }e ti odat nadole.ako vidi{: najposle i ti }e bide{ sre}en.osvetlen. sitni izmami .radosni vesti. LOVCI . bleskav: radosna slu~ka vo ku}ata .ako ja vidi{: }e go otkrie{ la`niot prijatel .ako go skr{i{: lutewe.ako vidi{: bezgri`na idnina. LICE (SVOE) . baboti: opasnosta e vo blizina.S O N O V N I K LILJA^E . LULKA . sre}a . LULE . inaet . LISJA ([UMA) .

ako vidi{: ti pretstoi kavga. MAJKA . MAGEPSNI^AR . ne o~ekuvaj mnogu od drugi. napredok.za poznat: radost. MA@EWE .so poznato lice: }e ima{ qubov na jave . sre}ata ti se nasmevnuva . QUBOMORA .ako bere{: posle te{kotiite o~ekuvaj blagosostojba . prijatni spomeni. QUBOVNO PISMO .ti ako se luti{: }e ima{ vesel sostanok.ako no}eva{ kaj nea-nego: `elbite }e ti se ispolnat.ako ja-go izgubi{: od ubavo ima poubavo .ako primi{: nezadovolstvo ako ispra}a{: intrigi. sre}ata ti se nasmevnuva . MAMUZI . izmama. bolest.ako ti umre: nesre}a. neprijatnosti.retka: sre}a.S O N O V N I K LUTAWE .pazi se od zlobni lu|e.ako gleda{: nekoj }e te izmami.ako luti{ nekogo: }e dobie{ nov prijatel .spasenie .vidi: TEMJANU[KA QUBOV . MANEVRI .sre}a vo qubovta. taga . MAGLA .ako e umrena a ja sonuva{ deka e `iva: dolg `ivot. MANASTIR .za nekogo: zaokru`en si so lagi.ako ja-go smeni{: pazi se od la`ni vetuvawa .neo~ekuvana prijatna promena.vidi: TALKAWE LUTEWE . MAJMUN . V E ^ E N K A L E N D A R MAGARE . radost qubovni fantazii: sramot ne mo`e{ da go izbegne{. MALINI . QUBOVNICI . MAZGA-MULE . bolest .ne veruvaj na se {to }e ti ka`at.so nea da zboruva{: uspe{en potfat .crno magare da vidi{: radost.pazi se od poltroni. V E ^ E N K A L E N D A R 59 60 . si zapadnal vo nepriliki.ako izjavuva{: sre}a.ako ja vidi{: prijatni vesti }e slu{ne{ . prijatni ~asovi qubovna igra (flert): naskoro sre}a.odi{ kon pomiren i posre}en `ivot .so nevin-a: beda i napast. QUBOVNI DO@IVUVAWA . bolest.ako ima{: igra{ opasna igra . prijatni migovi.ako jade{: qubovna kavga.za nepoznat: nesre}a. QUBOVNIK-CA .ako se karate: se }e se doznae .ako sretne{: povtorno }e se zaqubi{. gri`i .ako bide{: te ozboruvaat . S O N O V N I K M Q QUBI^ICA . trpenie .nekoj }e se obide da te izmami ili ograbi.ako go java{: poleka no sigurno odi{ kon uspeh.gusta: bolest. mala dobivka.so nepoznato lice: }e ima{ intimna vrska so lo{a li~nost .

ako pe~e{: }e ima{ golemi tro{kovi. smrt . siroma{tija.ako pie{ od nea: zaboravi gi jadovite.vidi: VODENICA MELNICA ZA KAFE .ako ma~ka{ na leb i jade{: zaokru`en si so lo{i lu|e so lo{i lu|e.za nekogo: prijatno iznenaduvawe.preokupiran si so sitni gri`i. MESE^INA .ako vidi{: nasledstvo .gi la`e{ prijatelite.ako te ma~at: }e bide{ faten vo prequba ako gleda{ ma~ewe: neprijatno do`ivuvawe ako ma~i{ drugi: }e bode{ opkru`en so gri`i i nevoqi. bolest .ako vidi{: izmama. MATI^AR . kavgi.ako cedi{: mala zaguba.polna: veselba . po`ar .ako mete{: naskoro sre}a devojka ako mete: naskoro }e se oma`i.za nebra~nite: qubovni sredbi. MESO AKO JADE[ . sram ako vidi{ da se ma~uvaat: zaguba na sakano lice.nesre}a te demne.ako vidi{: la`ni prijateli. qubovni avanturi .kratkotrajna qubovna sre}a. MENUVA^NICA .ako ja otepa{ ili tepa{: eden neprijatel pomalku . blagosostojba . dobivka.`e{ko: }e se dosaduva{.ako gotvi{: sre}a. METEOR .ne davaj pari i ne prifa}aj da bide{ garant. kratkotrajna sre}a . izmama. METLA . MANEKEN .pazi se od potka`uva~i. ne si dovolno iskren. MESAR . zarabotuva~ka .}e se odoma}ini{. MELNICA . MA]EA . {teta. MA[NA .ako jade{: uspeh vo rabotata . kavga vo ku}ata . nepotrebni tr{kovi . nepriliki.ako ja miluva{ ili hrani{: dobrinata ti se vra}a so neblagodarnost.za bra~nite: sre}a vo brakot . MASA .spremena: doma{na veselba.ne{to vo kujna: sitni raspravii vo ku}ata. so`aluvawe.po{tenska: vesti od daleku.MASKENBAL .crna ma~ka: nesre}a.ako smenuva{ ne{to: }e ima{ neprijatnosti.taga. napast .vidi: KASAP MESO .ako go vidi{ na nebo: sre}ata ti e kratkotrajna.te omalova`uvaat. MESEWE .ako jade{ ma~e{ko meso: bra~en razvod . MASLINKI . V E ^ E N K A L E N D A R 61 62 .ozboruvawe.ako kupuva{: sre}a na kocka. MA[A .ako te izgrebe ili kasne: neprijatni do`ivuvawa .vidi: KRAVATA MED . MEREWE .ako se ma~uva{: neostvareni `elbi ako te ranat: prijatni qubovni ~asovi .ako jade{: bolest vo ku}ata.ako mjauka: neprijatni slu~ki . seriozno predupreduvawe. MAST .ako vidi{: }e dojde{ do ugled i po~ituvawe ako go skr{i{: smrten slu~aj.S O N O V N I K MANTIL .ako vidi{: sre}a vo qubovta . MATARA . MENICA .vidi: KUSOK MARGARIN . MASA@A . ja krijat tvojata vistinska vrednost. sram.prazna: otka`i go patuvaweto . MEKICI . kra`ba. MARKA . opasnost . MAWAK . MA^ .steblo: sre}a.pazi se od izmama.so ma~iwa: beda. MASKA .zgotveno: sre}a.deloven neuspeh. MA^EWE .ako rani{ nekogo: deloven uspeh.presno: bolest.bela: pazi se V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K od licemeri .ako jade{: nezgodni qubovni igri. korist . MA^KA .}e bide{ strojnik. MENUVAWE . neverstvo .

MORSKI BREG .ako igra{ so eden od niv: naskoro brak . MORE .ako pomine{ preku nego: }e se oslobodi{ od te{kotiite .ako te napadne: ti spremaat stapica .ako ja ubie{: neprijatelot }e ti nastrada .te o~ekuva dolg pat.ako se mie{ so topla voda: zdravje.ako le`i{ na nego: zdravje.ako podmituva{ nekogo: pazi se od ne~isti raboti.vidi: BENKA MLEKO .slab miris: sre}a .ako dava{: radost.vidi: RUBA MIRIS .razbraneto: gri`i.nevesta vidi: @ENEWE .ostavi gi "ne~istite" raboti.ako zboruva{ so nego: doa|aat lo{i vremiwa . dobivka. beda . MORKOVI . zaguba .mirno: spokoen `ivot. MLADO@ENCI . sekiracija.bolest vo familijata.ako go lovi{: }e ti ja zamatat sre}ata.ako jade{ ili ti gi dadat: radost. MOLER . zdravje.ako iskinala nekogo: smrt vo familijata.ako go vidi{: nesloga.ako vidi{: site ne ti se prijateli. MITO . MLADE@ . MIEWE .ako gi kole{: mnogumina ti zaviduvaat.nelupen: radost.MA@EWE MIRAZ . MISA .ako vidi{: }e se zdobie{ so golemi zaslugi . kavga.}e ~eznee{ za dale~ni kraevi. MORNAR . MOLWA .ako ja vidi{: dobivka na kocka .ako rika: si padnal vo nemilost .PENKALO . MOV . bogatstvo.burno: mnogu napori vo qubovta i rabotata .premnogu si osetliv . MOLEWE .ako miluva{ drug-a: razo~aruvawe vo qubovta.ako bide{ mornar: qubovni avanturi na patuvaweto.ako vidi{: lesno }e se izvle~e{ od neprijatnata situacija.vidi: SLU@BA VO CRKVA MISIRKI . MOBILIZACIJA . u`ivawe .ako se vozi{ po moreto: nadevaj se za nagrada. . MORSKA BITKA .na nebo: bolest.vidi: KIT MOST .ako vidi{: radost.ako vidi{: `elbata nema da ti se ostvari. voobrazenost. radost . dobri raboti. MOLIV .S O N O V N I K METRO . ME^KA . radosna slu~ka .ako se mie{ so ladna voda: naskoro gri`ite }e bidat zad tebe.lupen: gri`a. MILUVAWE . MIGDAL . bidi povnimatelen . MLAD AKO BIDE[ . MORSKO ^UDOVI[TE .ako primi{: siroma{tija. dobivka.}e pretrpi{ neuspeh na rabotnoto mesto.ako moli{ nekogo:}e se poni`i{ nekade ako se moli{ na bog: `elbata }e ti se ispolni ako se moli{ vo crkva: povtorno }e se nadeva{. blagosostojba. kavga o{teten: golem strav }e pretrpi{.izmama ME]AVA . uspeh vo V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K raboteweto . nepriliki. V E ^ E N K A L E N D A R 63 64 . MIDER . MILOSTIWA . sre}a .veselba.ako gi baknuva{: veselba na svadba ili kr{tevka . te o~ekuva neprijatna dol`nost .jak: }e se najde{ vo nezgodna situacija.ne bidi mnogu radoznal.ako bide{ mlado`enec . raspravija.nenadejna radost.za starite: veselba .ako gi vodi{ na ven~avka: }e ti se ispolni nekoja `elba .za bolnite: zdravje.osetliva . dobivka. MOLEC .nekoj }e ti se izraduva.

ako gi lovi{: nekoj }e se obide neosnovano da te obvini. dobivka. MO^URI[TE . MOTOR ili nekakva ma{ina .ako gi vidi{: gri`i.za le`ewe: golem deloven uspeh. NAJDEN^E (KOPILE) . promena S O N O V N I K kon podobro .vidi: @DREBE N NAVREDA . NADGROBEN GOVOR .drugi ako se lizgaat: uspeh. MRAVKI .}e se razdeli{ od tagata.ako navredi{ nekogo: prijatel }e te razo~ara . zabraneta qubov. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 65 66 .naskoro }e te pretrupaat gri`i. zaguba.ako odi{ zad nea: beda.ako ja soble~e{: }e pretrpi{ {teta . te{ki vremiwa .ako ja vidi{: nenadejna sre}a .ako gi vidi{: gri`i. sram . MUZIKA . uspeh .pogrebuvawe: bogata ven~avka .ako vidi{: te o~ekuva te{ka rabota . MO^KA . bolest . zaguba ako gi gazi{.ako dade{: ti spremaat klopka. MOTORCIKL .zaguba.ako le`i{ pome|u mrtovci: smrt .ako slu{a{ ubava muzika: radosni vesti ako slu{a{ lo{a muzika: ti se zakanuvaat no ne se pla{i.bolest. MU[I^KI . MRTOVE^KA KOLA .naprazno se nadeva{. NAGRADA . MRAK .ako mrtvite o`iveat: sre}a. MRAZ . propast. napredok. ubiva{: }e ti bide izrazena nekakva ~est.ako raboti: strpi se nese luti tolku . se {to leta ne se jade.ako sonuva{ da mokri{: zdravje i dolg `ivot . MUSE .ako dobie{: mali tro{kovi .ako odi{ po nego: rabotata ti e nesigurna i so opasnosti .`alost NAMETKA .ako te navredat: }e stekne{ novi prijateli.ako ja oble~e{: dobivka.mnogu {iroka: }e te izigraat .ako ja vidi{: kavga.nevernost vo brakot.nametka za posle bawawe: smrten slu~aj.vidi: TEMNINA MRE@A . MRE@A ZA RIBOLOV .ako se lizga{: pazi se }e te nasamarat .celuvawe na mrtviot: tajni raboti .ako kopa{: za da uspee{ treba pove}e da se trudi{.S O N O V N I K MOTIKA .ako miruva ( ne raboti): ne{to te ma~i. MRAVJALNIK . sram.ako padne{: na sekogo mu veruva{ . MRZA . MRTOVEC . sitni nesoglasuvawa. strav .ako vidi{ da pletat mre`a: pazi se da ne bide{ "uloven" na delo.ako si mrtov: dolg `ivot. bolest. MRAZ (GOLOMRAZICA) .ako bide{ mrzliv: smrten slu~aj.}e izraduva{ nekogo. NADGROBEN SPOMENIK .lesnoumnosta ti se osvetuva. te{kotii.ako se izmokri{ vo krevetot: bolest.mnogu mrtovci: prijatno do`ivuvawe. zdravje umreniot ako e `iv: tvojata taga }e bide kratkotrajna . propast .vo ku}ata: bolest. nesre}a. NAMIGNUVAWE .

kavga .rodna: udoben `ivot . sre}en brak. laga .ako bide{: poni`uvawe . NOVORODEN^E .nerodna: bolest .ako izgubi{: neprijatno iznenaduvawe . NIMFA . gri`i.ako o~ekuva{: }e se oslobodi{ od site gri`i i nepriliki . nepotrebni tro{oci .ako vidi{: nagrada.uspeh.ako nosi{: }e do~eka{ dlaboka starost.ako najde{: nekoj }e te izraduva .ako go pobedi{: se e dobro koga dobro }e se zavr{i.ako slu{ne{: promeni vo `ivotot.ako najde{: bidi {tedliv pa }e uspee{ . obrabotena: uspeh vo ku}ata neizrabotena: ti si slab doma}in . NAPADNAT .ako trpi{: tvojata dobrina }e bide nagradena. bogatstvo. zaguba .izorana i povle~ena (branosana): te{ka bolest.ako dobie{: siroma{tija .mal: kavga. radost . }e te gonat .doma}inka .ako padne{ vo nesvest: ostavi ja zapo~natata rabota. NESRE]A .golema radost vo ku}ata. bolest . nema{tija. NEBO . NI[ANEWE VO NE[TO . NA]VI .ako se sretne{ so nevidlivi: ne dozvoluvaj da bide{ zbunet.ako ti dadat: }e bide{ vovle~en vo ne~esni raboti ako izgubi{: }e pretrpi{ {teta. ~est.ako poklonuva{: ima{ sre}na raka vo biznisot . dobivka. NASTINKA . kavga.obi~en: bolest vo ku}ata. ugled vo dru{tvoto prazni: neprijatno dru{tvo. opasnost rumeno: golema dobivka.ako ja izgubi{: }e pretrpi{ golem sram.ako go vidi{: `elbata }e ti se ispolni . prijatna poseta .svoe: `elbata }e ti se ispolni tu|o: sre}a vo ku}ata.bolest.ako kupuva{: }e zapadne{ vo dolgovi.mali nesoglasuvawa vo qubovta. propast.`elbata }e ti se ostvari.}e te snajde nekakva te{kotija.ako go izgubi{: smrten slu~aj. izmama . pre~ki.obrazdena: smrt . NAO\AWE . NOVOSTI . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 67 68 .ako drug e vo nesvest: sre}ata ti se nasmevnuva. NOV^ANIK .ako vidi{: premnogu si skromen. beda.polni: dobivka.'r|osan (korodiran): bolest.golem: gri`a. ti doa|aat podobri vremiwa. NAPRSTOK .ako najde{ ne{to: ne o~ekuvaj ni{to dobro.vidi: PARI^NIK NO@ . NERASPOLO@EN . NAKOVALNA . sre}ni momenti obla~no: nesre}a.zlatna: naskoro radost. NIVA . zaguba.ako bide{ nevidliv: zaludno se nadeva{ . NASIP . NASLEDSTVO .ako do`ivee{: prijatelska uteha.ako go sretne{: neo~ekuvani te{kotii i gri`i . NEM . NAKISNAT .ako bide{: }e dobie{ lo{i vesti. smrt.vedro: uspeh vo rabotata. dobra polo`ba. NEPRIJATEL .ako ja obrabotuva{: sigurna dobivka . NOVOGODI[NA ELKA . NESVESTICA . S O N O V N I K NEVINOST .S O N O V N I K NAKIT .ako se kiti{: prazni `elbi. blagosostojba. bolest. NEVIDLIV . lutewe srebren: `ivot bez problemi.izorana.ako te napadnat: }e ima{ nekakva neprijatnost.neprijatnosti. raspravija. NAO^ARI . opasnost. NARAKVICA (NAKIT) . NEMA[TIJA .xebno no`e: neuspeh.ako nosi{: }e dobie{ poklon.crveno: kavga.

ako se nurka{: beda.ako gi skr{i{ ili izgubi{: poni`uvawe.neubavi: novi prijateli . radost ako go trse{: ima{ dobri sosedi.drugi ako nurkaat: nekoj }e te izmami.nesre}a vo familijata.ako gi stri`e{: nesre}a. te{kotija. kavga .novi qubovni vrski. pomala zaguba. brakolomstvo. OVCI . OBLEKUVAWE .ubavi: kavga .ako nosi{: }e doznae{ ne~ija tajna .na drvo: dobri izgledi za rabota . NURKAWE VO VODA . star: bidi poskromen vo `elbite *za nekogo* dobivka. OBO@AVAWE NEKOGO . igranka . nesre}a .ote~eni: veselba.S O N O V N I K NO@ICI . NOK[IR .na pa{a: napredok. OVO[JE AKO JADE[ .ako go vidi{: deloven neuspeh. NOS .vidi: KLOZET NURKAWE . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 69 70 .sam: nema lesno da dojde{ do celta .mal: {teta. zdravje.PI@AMA .ako ja soblekuva{:qubovni i delovni uspesi. radost.ako se~e{: ne primaj soveti od sekogo. siroma{tija. beluzlavi: sre}a.ako gi ureduva{: {teta.vo cvet: sre}a. OBLEKUVAWE KOSTIM .ako gi mie{: bolest. ostavi gi tvoite maani (nedostatoci) ako te poslu{a: iskrena prijatelska pomo{. OVEN . OBLAKODER . du{even mir.ako ostane{ bez nos: navreda.{teta.blago ovo{je: dobro zdravje. NOSA^ . blagosostojba. NOSILKA . ne se vpu{taj vo rizici.ako {eta{ niz nego: bezgri`en `ivot.ako kole{: siroma{tija.nov: nekoj te ozboruva . crni: nezgoda. tvrdoglavost .golemi.nasledstvo *za nekogo* nezgoda. mili gosti .ako oblekuva{ drug: pomaga{ nekogo koj ne te zaslu`uva .iskinat.vo ko{nica (sobrano): unapreduvawe vo rabotata. }e izgubi{ prijatel. neprijatnosti . sekiracii. taga.mali.ako vidi{: dobivka. smrt.ako vr{i{: ti pretstojat uspesi. familijarni trzavici . qubomora. OVO[JE . sre}a vo qubovta.na zemja pod stebloto: nevoqa. qubovna avantura .ako vidi{:novi qubovni vrski.ako kalemi{: napu{ti gi lo{ite naviki bez plod: bolest. NU@NIK .}e ti dojdat nesakani gosti. patuvawe . NOZE .}e te vovle~at vo neprilika. NU@DA . }e bide{ obespraven .vidi: PALATA OBLACI . sre}a . {teta . NO] . veselba .ako go vidi{: `enata }e te napu{ti ili }e te izneveri. OBUVKI .golem: radost. bogatstvo.ako oblekuva{ deca: radost.kiselo ovo{je: beda. solzi.sam: }e se otkrie tvojata tajna . OVO[KI . OVO[TARNIK . O S O N O V N I K OBETKI .ako go zakole{: `alost vo ku}ata. kavga so qubenata qubeniot . bolest.ako vidi{: nesoglasuvawa vo qubovta . NO]NICA .FUSTAN . dolg `ivot. NOJ .ne o~ekuvaj ni{to dobro od okolinata.bolni: nesre}a.ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata. NOKTI . OBLOG .

ako vidi{: opasnost .ako go razgoruva{: kavga. PLOT .skr{eno: nesre}a. planovite }e ti se ispolnat .familijata }e ti se zgolemi. OPINCI .so mnogu `ar: sre}a.delovni neprijatnosti. ODRON . ODLO@UVAWE .}e bide{ napadnat od gri`i. kavga . OGNI[TE .na drug: apsewe.ako ja koristi{: te{ko zaboluvawe.novi: radost .te o~ekuva visoka polo`ba ili odlikuvawe. uspeh. lo`i{: qubovni uspesi. OV^ARKA .golem ogin bez ~ad: sila. bolest.ako oglasuva{: zaludna nade`.ako bide{: pazi se od izmama . veridba.za nebra~nite: brak. }e se oslobodi{ od gri`ite *za nekogo* neprijatni promeni.ako si operiran: }e bide{ izle~en.ako ja ru{i{: go gubi{ ugledot vo dru{tvoto . OGRADA. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 71 72 .biserna: nesloga vo brakot .nekomu }e pravi{ dru{tvo pri patuvawe.srebrena: kavga . OZBORUVAWE . zaguba na ugledot. {teta .ako na nekogo mu odzeme{ ne{to: nesloga vo brakot.ako vidi{: te ~eka bolnica .iskri ako letaat od oginot: dobivka . OGLEDALO .zlatna: gri`a .ako go vidi{: sosedite ti zaviduvaat.iskinati: bolest .na sebe: pazi se od zavidlivci .ako najde{: nenadejna sre}a.ako izgubi{: }e te snajde nevoqa .ako go vidi{: sre}a. ~ureva: neuspeh vo rabotata.ako ja vidi{: nesre}a .za bra~nite: dobivka. radost. podobruvawe na `ivotot .ako ~ita{: radost i veselba .ako ozboruva{ nekogo: nekoj }e te nasamari.ako ja gradi{: nesloga vo ku}ata .ako e na tebe: ti doa|aat denovi na bezgri`nost.ako kladi{.stavawe okovi: brak. OGRLICA .ako vidi{ nekakva opasnost: nesre}a vo familijata ili bli`nata okolina . S O N O V N I K OGRTA^ . OPERACIJA . ODLIKUVAWE .vidi: NAMETKA ODELO . OGLAV . kavga pome|u zaqubenite. OGIN .golem ogin so ~ad: nesre}a.obueni: sre}a.}e se zadomi{.PANCIR .mal ogin: lutewe . vnimanie .ograda od `ici: blagosotojba .ako bide{ vo opasnost: bolest. novi prijatelstva .ako gasne{: otka`i se od namerite . OKOVI ZA LU\E . trzavici.ako dobie{: vesel i prijaten provod.so mnogu dim. pokajuvawe ognomet: prijatno iznenaduvawe vo familijata.ako se ogleduva{: ti pretstoi neprijatnost *za nekogo* svadba . OPIUM (DROGA) .S O N O V N I K OV^AR . ODMOR (RABOTNI^KI ODMOR) .na patot: }e te naklevetat.od drva ili pra~ki (plot): blagosostojbata e daleku. taga .vidi: KOSTIM ODZEMAWE . prijatna poseta. OKLOPNIK .ako dobie{: nova qubov skinata: `alost . blagosostojba i sigurnost. OLTAR .nova: kavga . OPERA . TARABA.ako slu{ne{: bidi vnimatelen . pari . OKLOP .stara: zaguba na prijatel .celi: gri`i .ako go skr{i{: mnogu `elbi }e ti ostanat neostvareni. OPASNOST . OGLAS .

kamenit.zeleni: prevrtliva qubov .ti ako se osvetuva{: }e go dobie{ sporot ili parnicata. nesre}a na povidok .ako ora{: dobar znak za se {to }e zapo~ne{. sre}a na kocka.ako bide{: pazi se od zavidlivcite.ako kr{i{: }e sakaat da te izmamat . kupuva{: neprijatni vesti. inaet .ako go vidi{: golema gri`a.ako kupuva{: kavga.vo {uma na drvo: sram. ORIZ . po{umen: neo~ekuvana radost. nervozi . bolest. ORMAN ([IFUWER) . maki.ako vidi{: zaboluvawe bez posledici .ako dobie{: prijatelite ne ti se ba{ izdavlivi. OREV (DRVO) .ako jade{: zdravje i dolg `ivot . bogatstvo.posle te{kite ~asovi doa|aat momenti na sre}a. ORU@JE . izmama ako bide{ osudenik: }e pretrpi{ {teta.lu{pi: mo`na izmama.ako gotvi{: zdravje.ako go fati{: taga. nezgoda.poln: blagosostojba .ako vidi{: }e ti bidat priznati zaslugite ako nosi{: ~est.kavga. OCET .vidi: STAROST OSTREWE . OSTARUVAWE . OSVETA . kavga.ako vidi{: nenadejna radost . OSTRILO . }e o`alosti{ nekogo .S O N O V N I K OPKLADA .ako pie{: bolest. okolinata }e te ceni .crni: vo qubovta bidi vnimatelen i pretpazliv .ako ja otepa{: zaguba.ako jade{: preodni nesoglasuvawa. patuvawe .mal: dolg `ivot .zdravje. ORASI . OROVODEC .obrabotena: dobivka. O^EKUVAWE .kafeni: nekoj te posakuva . razo~aruvawe .nov: u{te si naiven.ako go ubie{: }e pretrpi{ {teta . blagosostojba.ako vidi{.ako te kasne: voznemiruva~ki vesti.sini: golema qubov .ne{to: gri`i vo rabotata.pazi so kogo se dru`i{.neobrabotena: gri`i . zaguba.}e te nalutat protivnicite.ako sam se true{: ne o~ekuvaj blagodarnost.prazen: nekoj }e te ograbi ili o{teti . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K OSA .bolni: pazi se od prijatelite odvratni . OREL .nekogo: }e bide{ razo~aran .ako go vidi{ vo svoja ku}a: zgolemuvawe na imotot. siv: }e ja izgubi{ qubovnicata qubovnikot.uro~livi: te la`at na podmolen V E ^ E N K A L E N D A R 73 74 . OSTROV . bogatstvo .sre}ata ti e promenliva.{areni: poni`uvawe . ORAWE .ako te opkolat: pazi se od protivnicite .vidi: UBIEN OTKAZ .ako vidi{: ako saka{ da uspee{ bidi vnimatelen .ako ti se osvetuvaat: naskoro nesre}a. OFICER .zlo }e te napadne.ako true{ nekogo: prijatel }e te posramoti .ako ja ora{: sre}a. ispolnuvawe na `elbite . te potkradnuvaat . OSUDENIK . sre}a. OTEPAN . veselba.zelen.ako nekoj bide opkolen: ne se vpu{taj vo somnitelni raboti. rodna godina. ORANICA .do slava i ~est te{ko }e dojde{. strav. polo`ba . qubovni kavgi.vidi: OBLOG OPKOLUVAWE . nekoj ti e neiskren. O^I . zagubi . OTROV . }e si go osvetli{ obrazot. ORGANI .ako vidi{: zgolemuvawe na imotot .ako ostri{ ne{to: gri`i. ORO .ako te otrujat: zaguba na imot ili prijatel.ako igra{: }e ima{ te{ki momenti.ako leta: ugled. OSEKA . ORDEN . OPLAKUVAWE .

PANTALONI . nepriliki .patuvawe. va`ni vesti ako go vidi{: }e se oslobodi{ od nepravednata osomni~enost.ako `ivee{ vo nea: }e dobie{ jak za{titnik. iskinati: ozboruvawe.ako vidi{: nenadejno }e dojde{ vo golemo dru{tvo . tro{oci .neo~ekuvana avantura ( ne mora da bide qubovna).ako gi krpi{: pari~ni neprijatnosti. PAJA@INA .}e zapadne{ vo dolgovi. PARI .ako bide{ na pana|ur: bolest.ZGRADA . PAZARI[TE .od kow: polo`bata ti e razni{ana.novi: radost .drug ako padne: napredok .so dim: dobra slu`ba. nepredvideni tro{kovi.ako otvora{: prijatno iznenaduvawe . PADOBRAN .vidi: VRVCA PANCIR . OXA^AR .ako dobie{: nade`ta ne ti e zaludna .ako gi oblekuva{: }e ti oddadat ~est i priznanie ako gi soble~e{: propast.ako yve~kaat:}e bide{ bogat .ako go nosi{ vo po{ta: mnogu zaborava{. blagosostojba. P PADAR .ako luta{ niz palatata: namali gi tro{ocite.ako ima{ tvoja palata: pazi se od zavidlivci .stari: gri`i .od kola: nazaduvawe .S O N O V N I K na~in .bez dim: oskudica . ubavo do`ivuvawe.ako broi{: golema zarabotuva~ka .ako najde{: kratkotrajno zadovolstvo . slava. mnogu radosti. O^UV .ako dobie{: te o~ekuvaat golemi izdatoci ako dava{: ima{ izgledi za dobivka .tvoite najbliski te la`at.KO^IJA . golemo poznanstvo .uspe{no }e gi izvr{i{ zadol`enijata.ako go S O N O V N I K izgubi{: gri`i .ako gleda{: golemi gri`i.ako ispra}a{: nekoj mnogu }e ti se izraduva . PARI (STRANSKI) .so plamen: dobivka.bolest.vidi: LA\A PARADA . PALMA .ako vidi{: nenadejno bogatstvo .neprijatnosti pri patuvawe. PA\AWE . PARI MONETI . PADOBRANIST .ako bide{ padar: te{ki vremiwa.}e zapadne{ vo oskudnost.ne~isti.radosni vesti.ako go vidi{: uspe{en biznis . poni`uvawe ako izgubi{: neuspeh vo nekoja rabota falsifikuvani: se bori{ so ne~esni misli ako gi {tedi{: seop{t uspeh.ako dobie{: voznemiruva~ki vesti . PAJAK . PARABROD .sre}a vo raboteweto. PALATA . OXAK . PANTLIKA . sram .ako pozajmuva{: gri`i.ako gi izgubi{: prijatelot ti e vo opasnost. uspeh .ako ima{: sre}ata te V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 75 76 . PANA\UR .ako najde{: nesre}a. PAJTON .ako pa|a{ od visoko: nesre}a a nekoga{ i smrt .dobivka. poni`uvawe.ako u~estvuva{: po~est.ako bide{: ogin vo ku}ata. PAZAREWE .vidi: OKLOP PAPAGAL . PAKET . zaguba .

S O N O V N I K o~ekuva - ako pla}a{ so niv: }e do~eka{ dlaboka starost. PARI^NIK - poln: dobivka - prazen: neo~ekuvana dobivka - ako go izgubi{: neprijatnost. PARK - ([ETALI[TE) - zadovolstvo, prijaten `ivot. PARNI^EWE - ako ja dobie{ parnicata: posle golemi te{kotii doa|a uspehot - ako izgubi{: site `elbi nemo`e{ da si gi ispolni{. PARFEM - ako mirisa{: preteruva{ so barawata ako ima{: gri`i, razo~aruvawe - ako kupuva{: golemi tro{oci - ako poklonuva{: prevzema{ golemi obvrski - ako ti poklonat: ne gi zaboravaj prijatelite. PAT - {irok, ubav: sre}a, dohodovna rabota - lo{, neubav: zaguba - strmen: te{kotiite ti se pribli`uvaat - ako pe{a~i{ po patot: ne popu{taj na nikogo - ako se vozi{: patuvawe. PATEKA - tesna i krivulesta: neprijatnost, bolest prava: ti doa|aat bezgri`ni denovi. PATLIXANI - vidi: DOMATI PATOKAZ - ima{ neispolneti obvrski. PATUVAWE - so vozilo: }e se sretne{ so dale~ni prijateli, golemi promeni - pe{ki: odlo`i ja predvidenata rabota. PAUN - eden prijatel ti e neiskren. PEGLA - gri`ite ti se neizbe`ni- ako pegla{: neplanirano patuvawe. PEEWE - ubavo: zadovolstvo, sre}a - peewe bez sluh, derewe: nesre}a, maki - drug ako pee: mali gri`i. PEEWE VO CRKVA- ako slu{a{: mir i spokojstvo. PEKAR - naskoro za tebe }e nastapat bezgri`ni denovi, rodna godina - polni xebovi.
V E ^ E N K A L E N D A R

S O N O V N I K PEKMEZ - veselba, blagosostojba, zdravje. PEKOL - AD - sudewe, te{kotii vo `ivotot. PELENI - ako vidi{: nenadejna radost vo ku}ata ne~isti, iskinati: zaguba na samostojnosta - ako gi pere{: sre}a vo brakot. PEWU[KA - ako ja vidi{: taga, nesre}a - ako ja otkopuva{ od zemja: smrten slu~aj vo okolinata. PEPEL - zaguba, bolest, `alost. PEPERUTKA - na cvet: veselba, kratkotrajna sre}a vo let: maki, jadovi, te{kotii, izmami. PERDE - ~uvaj ja tvojata tajna, }e doznae{ tajna. PERDUVI - `elbata }e ti se ostvari, pismo. PEREWE - dobar znak za se {to }e po~ne{. PERIKA - ako nosi{: }e postane{ ugledna li~nost, napredok vo slu`bata - drug ako nosi: }e ima{ momenti na poti{tenost, ma~nina, }e bide{ izmamen. PERNICA - dolgo boleduvawe, qubovni solzi. PES - vidi: KU^E PESOK - }e se zbogati{. PETEL - ako kukurika: nepovolni vest, glas - ako go vidi{: bolest, smrt, nesre}a - - ako se tepaat: kavga, lo{i vremiwa. PEHAR - dobivka, radost, veselba. PECAWE RIBI - vremeto go gubi{ za nezna~ajni raboti, opasnost poradi nevnimanie. PE^EWE - ako vidi{: ubava idnina, gozba - ako jade{: nesre}a, kavga so prijatelite. PE^KA - ladna: kavga, nesre}a, razdelba - zagreana, topla: rasipni{tvo, ne{tedlivost - ako ja lo`i{: sopernikot }e se povle~e - pe~ka za leb: te{ka idnina.

V E ^ E N

K A L E N D A R

77

78

S O N O V N I K PE^URKI - ako vidi{: bolest, izmama, okru`en si so izmami - ako sobira{: zdravje, bogatstvo - ako jade{: te la`at. PE[KIR - izbegnuvaj gi kavgite. PE[TERA - zaguba na pari, opasnost. PIVO - ako pie{: radost, napredok. PIEWE - ako pie{ ne{to slatko: doa|aat ~asovi na miluvawe - gorko, kiselo, `estoko: gri`i pivo: radost, napredok - vino: vidi: VINO pijan~ewe:neprijatnosti, sram. PI@AMA - NO]NICA - ako ja oblekuva{: neuspeh vo rabotata, kavga so qubenata-iot - ako ja soblekuva{: qubovni i delovni uspesi. PIJAVICI - pazi se od kamatari (zelena{i), nevoqi, bolest. PIJAN - ako bide{: imotot ti se zgolemuva, zdravje. PIJANICI - ako gi vidi{: sram, zaguba, bolest. PIJANKA - doa|aat posre}ni vremiwa. PILA - deloven uspeh. PILANA - golem deloven uspeh. PILIWA - deloven uspeh. PILULI - vidi: TABLETI PIPERKA - luta: nevoqa, gri`a, kavga - blaga: zdravje - zelena: dolg `ivot - suva: si gi zaborava{ obvrskite. PIRAMIDI - ~est i dobivka. PISMO - ako dobie{: }e se upla{i{ bez pri~ina ako dobie{ ekspresno pismo: opasnost - ako pra}a{ pismo: gri`a, `alost, solzi - ako pi{uva{: pari~na dobivka, dobri vesti - ako ~ita{: te o~ekuvaat mnogu iznenaduvawa, }e se zdobie{ so doverba vo okolinata. PITA - ako jade{: mala dobivka, napredok.

S O N O V N I K PITA^ - ako bide{: dobivka na lotarija - ako mu dade{ ne{to: dobrite dela, koga toga{, }e bidat nagradeni, sleduvaat posre}ni denovi. PITA^KI STAP - }e dobie{ nasledstvo ili nagrada PIFTII - }e pretrpi{ sram. PI[TOL - ako ima{: hrabrost vo opasnosta - ako vidi{: sigurnost i stabilnost - ako puka{: pazi se od brzopleti potezi, "ispe~i pa re~i". PLAVA BOJA - naskoro }e ima{ prijatni ~asovi. PLA@A - zabava, patuvawe, prijatni novosti. PLANINA - ako vidi{: promena vo slu`bata ka~uvawe ili slegnuvawe: te{kotii, patuvawe bez tvoja `elba - vo magla: te o~ekuva te{ka neizvesnost. PLANOVI - NACRTI - trudot }e ti se isplati. PLAST SENO ILI SLAMA - bogatstvo, dobivka. PLATA - ako ja zeme{: zaguba, gri`i. PLA]AWE - ako pla}a{: beda, siroma{tija - drug ako pla}a: dobivka. PLA^EWE - ako pla~e{: veselba, sre}a, radost - drug ako pla~e: }e navredi{ prijatel, }e dobie{ neprijati vesti - dete ako pla~e: }e se najde{ vo veselo dru{tvo. PLA[EWE - ako se upla{i{: }e dobie{ zaslu`ena nagrada. PLEVA - blagosostojba, bogatstvo. PLEVEL - kavga so istomislenici. PLETENKI (KOSA) - ako vidi{: }e se zaqubi{ - ako ima{: sre}ata e na tvoja strana - ako ima{ pregolemi: nesre}a - ako gi plete{ ili ~e{la{: sre}a vo brakot, radost - ako gi prese~e{: }e bide{ o`alosten. PLETEWE - }e te snajdat maki i gri`i.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

79

80

S O N O V N I K PLIVAWE - vo bistra voda: bezgri`en `ivot - vo matna: gri`i, strav, nemir - plivawe bez uspeh ili ako potone{: nesre}a na pragot. PLIMA - uspeh vo rabotata, korisni promeni. PLOT - vidi: OGRADA PLUG - ako ora{ so plug: blagosostojba, sre}ni denovi - drugi ako oraat: }e dobie{ pomo{ od prijatelite - ne si napu{ten - ako vidi{ plug: sre}en brak. PLUKAWE - ako ispluka{ nekogo ili te isplukaat: radosna vest, sre}a. PLUSKAVICA - ako ima{: kavga vo ku}ata, bolest - ako ja se~e{: malku odmor vo rabotata. POVIKUVAWE - ako vika{ nekogo: bolest - ako povkuva{ za pomo{: neprijatni vesti. POVORKA - ako vidi{: va`ni slu~ki - ako si vo povorkata: ne ja napu{taj po~natata rabota. POVRA]AWE - ako vidi{: zaguba, bolest - ti ako povra}a{: dobar znak za delovnost - vrz sebe ako povra}a{: }e bide{ navreden. POVREDA - bolest, zaguba. POGA^A - ako jade{: blagosostojba - ako ja mesi{: veselba - ako ja vidi{: sloga vo ku}ata. POGOLEM - ako bide{ otkolku obi~no: bolest, smrt. POGREB - na blizok: du{evni maki - na nepoznat: nasledstvo, brak - svoj pogreb: }e dospee{ vo zatvor, {teta. POGUBUVAWE - STRELAWE - BESEWE - ako vidi: lo{o ti se pi{uva. PODAROK - ako primi{: prijatel }e te izneveri ako dava{: sitni raboti }e te izraduvaat. PODRUM - poln: blagosostojba - prazen: naprazno go tro{i{ imotot, sram - so pijalok: }e ima{

S O N O V N I K preodni kavgi i neprijatnosti - ako propadne{ niz podot vo podrum: golema nevoqa. PO@AR - ako vidi{: {teta, bolest - ako gasne{: uspeh vo qubovta, veselba vo ku}ata. PO@ARNIKARI - nade`ite }e ti se ispolnat. POZAJMICA - vidi: ZAEM POZNAJNIK - ako go sretne{: odamna ~ekana qubov. POJADOK - ako pojaduva{: bidi poseriozen vo rabotata. POLE - ako {eta{ po nego: }e odolee{ na predizvicite. POL@AVI - ako vidi{: sram - ako jade{: te{ko isku{enie - ako sobira{: ostavi gi somnitelnite `eni-lu|e. POLITIKA - ako vodi{: }e izmami{ ili }e te izmamat, kavga. POLICIJA - gri`i, sud, nevoqi. POLOVI ORGANI - vidi: GENITALNI ORGANI PONI@UVAWE - vidi: PCUEWE POMIRUVAWE - vidi: SMIRUVAWE POP - vidi: SVE[TENIK POPLAVA - ako vidi{: kavga so svoite, nesre}a, zaguba, gri`i - ako te zafati: dobivka, rodna godina. PORA\AJ - ako se porodi{ *za ma`eni*: golema dobivka, blagosostojba, novi uspe{ni raboti *za nema`eni*: bolno iskustvo - ako poseti{ rodilka ili ja vidi{: sklon si za kumstvo, sre}a - ako prisustvuva{ pri pora|aj: }e te snajde nekakva nevoqa. PORAZ - ako do`ivee{: pa|a{ vo nemilost.

V E ^ E N

K A L E N D A R

V E ^ E N

K A L E N D A R

81

82

ako napravi{: zgolemuvawe na gri`ite .dlabok: ~uva{ ne~ija tajna .ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi.ostvaruvawe na `elbite.maten: }e se razboli{ .ako slu{a{: }e bide{ o`alosten od prijatel. PRETO^UVAWE PIJALOK .golem: lutewe .ako vidi{: dale~no patuvawe .ako se istovari{ ili vtovari{: }e najde{ mir i sre}a. PRASE . PRE^EK .ako odi{ vo poseta: preodni nepriliki ako dobie{: kavga.ako kupuva{: ne rizikuvaj premnogu (ne stavaj se na edna karta).ako pre~ekuva{ nekogo: mala neprijatnost. sram. {teta.vidi: DANO^NIK POROJ .iz'rten: prinova vo familijata.zatvorena: ti treba pogolema re{itelnost vo akcijata. V E ^ E N K A L E N D A R 83 84 . mali prepirki vo ku}ata.sre}ni denovi.ako predade{: zgolemuvawe na gri`ite .bolest. dobri vesti od daleku. ne se raduvaj ako te posetat otvorena: `ivotot ti vleguva vo posre}ni vodi so sila ako ja otvori{: so sila }e dojde{ do uspehot. radosni vesti.premnogu zboruva{. PREDAVSTVO . neprijatnosti presu{en: nevoqa na pragot.ako te predadat: ti doa|aat prijatni i sre}ni denovi. dobivka pri igra. nesre}a.bister: bogatstvo . smrt.mal: udoben `ivot .sre}a vo qubovta. PREGRATKA . PRETRES .ako izneveri{: }e se posramoti{ . POTKOVICA .sakanata li~nost: sre}a.ako se karate: dobar znak . bolest. neprijatno do`ivuvawe.ubav zelen: dobra zarabotuva~ka ili dobivka . gri`a na sovesta. neprijatnosti. PO[TA . PORTOKAL .ako pregrne{ prijatel-ka: nesre}a . PRESTILKA .ako sretne{: radost .interesna poseta.plitok: vo sebe nadevaj se .ako jade{: neo~ekuvano qubovno do`ivuvawe .neprijatnosti.bolna: zlo te o~ekuva . predavstvo . patuvawe. POSEV .PO[TAR .ako izgubi{: ti se zakanuva nesre}a .drugi da se pregrnuvaat: izmama . PREDEWE . PREDAVSTVO . POTKOVUVAWE KOW bolest. POSTELA . te{ka rabotna zada~a.kavga. {teta. PRIJATEL-KA .laga. POTOK .ako go tepa{: bolest.POROEN DO@D .ako e bolen . bogatstvo.brz i nadojden: bolest. PRISTANI[TE . blagosostojba . neprijatelstvo. pazi {to zboruva{.ako otpratuva{: taga .nepoznato lice: nekoj ti e neveren. PRA[INA .ako dobie{: toa go zaslu`uva{ i na jave. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K PREVEDUVA^ . izmama.ako bide{: }e te poseti nekoj od daleku.vidi: BAJKA PIPICI .ako vidi{: nesre}a.~uvaj se od provokatori . PORTA . POSETA .neuspeh. napredok. podobruvawe vo se. PRIKAZNA . nedoverba.doa|aat posre}ni denovi vo koi brzo }e gi zaboravi{ te{kotiite od minatoto. POTEWE . PREDAVAWE .pe~eno: ne veruvaj vo se {to }e ti ka`at.ako se smirite: lo{ znak .S O N O V N I K POREZNIK . poklon.ako gi slu{ne{: }e odi{ na svadba.`ivo: }e pretrpi{ bolki . lutewe.naskoro bolest. PRANGII . PREKOR . PRISLU[KUVAWE .ako odr`uva{: nekoj te obo`ava .

ako ima pove}e pukawe: ti se zakanuva opasnost PU[EWE . sre}a .ako dobie{ ili ako dade{: te nagovaraat da se `eni{.polna: sre}en znak za se {to }e po~ne{.ako slu{ne{ eden pukot (glas):}e se zaqubi{. PROZOREC . gri`i. `alost. rodna godina .ako nosi{: svadba.}e te ograbat.ako go vidi{ ili sretne{: golema opasnost . P^ENKA .prijatna poseta. neprijatnosti. PRSTEN VEN^ALEN .zdravje.S O N O V N I K PRI^ESNA .ako propadne{ pa izleze{: sre}no }e se izvle~e{. PROPA\AWE VO VODA .ako go izgubi{: }e ima{ nepredvideni te{kotii.ako go dobie{: uspeh. RAZBOJNIK . PROSJAK .drugi ako skokaat: }e se najde{ vo nezgodnosti po tu|a vina. qubovni raspravii.ako ima{: raspravii vo ku}ata.beli: }e S O N O V N I K slu{ne{ glasovi za radost . PRONEVERA . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 85 86 .ti ako pcue{: }e se luti{ na soprugata .radost.ako otepa{ p~ela: nesre}a. PROJA .ne obrana: uspe{na rabota .ako ripne{ vo nea: so tvoite postapki se doveduva{ vo smrtna opasnost .ako letaat: opasnost .soprugot odnosno na qubovnicata . veselba.ako se raduva{: najposle }e go dobie{ zaslu`enoto priznanie * za nekogo* neprijatni vesti.ako go vrti{:`alost. sre}a.ako ja prosi{ ili isprosi{: naskoro }e ima{ qubovni radosti.ako proneveri{ ne{to: sram. PROVALIJA .ako padne{ vo nea: }e se razboli{ .ako lupi{: veselba so {egi . zaguba.qubovnikot. PTICI .zatvoren: kavga.golemi nepriliki . }e bide{ posramoten . RA@EN . zaguba. P^ELI . PRSTEN . nekoj }e te {titi . omraza . napredok .ako stojat: `alost ako gi fa}a{: golema dobivka .prijatni vesti od mila li~nost.ako go nosi{ ili vidi{: dobivka.ako vodi{ protiv nekogo: preodni te{kotii. blagosostojba.ako mele{: }e izmami{ nekogo. PROSEWE DEVOJKA .begaj od takva i na jave.}e se spletka{ vo "ne~ista rabota". PROCES .ako bere{: miren i sre}en `ivot .da izgubi{: lutewe. PROLET . PRODAVAWE .ako te zarobi: zaguba. RAZVOD NA BRAK .ako vidi{: dobivka.prazna: `elbata nema da ti se ostvari.ako otepa{ ptica: }e te snajde nevoqa. osloboduvawe od gri`ite. PCOVKA .ako izgubi{: nekoj }e te navredi. PUSIJA . bes. R RADUVAWE .ako prodava{ ne{to: mala dobivka. nekoj }e te izmami . ma`i{. PU[KA .otvoren: dobri vesti . sre}en brak .ako turne{ nekogo: }e te snajde golema nevoqa . PROLIV . razvede{. dobivka .ako dobie{: verna qubov.vidi: PITA^ PROSTITUTKA .vidi: ZASEDA PUKAWE . neprijatna sredba .ako vidi{: se pla{i{ od ne{to . neuspeh .ako slu{a{ pcuewe: }e dojde{ vo nezgodna situacija.

RACE . pe~e{: uspeh vo domot . RAJ .stari: nema{tija. qubomora.ako ja vidi{: sre}a.{teta. RA^EC . neispolneti `elbi . RE[ETO .ne veruvaj mnogu na vetuvawa .pazi se od la`ni prijateli.kratki: zamerka na bliskite .ako vidi{: {teta poradi ozboruvawe ako jade{: gi izbegnuva{ tvoite obvrski .~isti: nekoj te ozboruva . lutewe .bidi povnimatelen.ako gi sonuva{ zdravi: sre}a . ne~isti: dobivka . razo~aruvawe.ako ja prepliva{: dobar znak. REPKA .drugi ako se zad niv: bidi poqubezen so tvoite bliski. ROKVICI . lovi{: nazaduvawe.ako pie{: dobri i radosni vesti . nezgodni gosti. kavga .iskinati.drugi ako lovat: predavstvo .ako razoru`i{ nekogo: opasnosta te demne.RASKR[ENO . izmama. RANDEVU . prinudenost. RIKAWE na yverovi: taga. RIBI .ako jade{: sre}a vo se.}e ima{ qubovni radosti.dolgi: napreduvawe vo slu`bata. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 87 88 . RIBAR . vari{.pove}e ranenici: so tvoeto ladno dr`ewe }e unesre}i{ nekogo ako go prevrzuva{: sre}a. RODENDEN SLAVEWE . {teta.ako fa}a{.ako si vo rajot: }e dobie{ za{tita koga }e ti zatreba. malo nasledstvo . S O N O V N I K REKA . ispolnuvawe na `elbite ako propadne{ vo nea: nesre}a .ako jade{: sre}a na kocka. RUBA . RAKETA .S O N O V N I K RAZDELBA .ako gi sonuva{ da se umreni: materijalno podobruvawe.po trevata: qubovna sre}a. ozboruvawe. REGRUTI . zdravje.ako jade{: celiot trud ti e zaluden .qubovno razo~aruvawe.neprijatelite ti se zakanuvaat.ako lovi{: neuspeh vo qubovta. slabo platena rabota.celi: zaguba na kocka . REN . RENDE . pobaraj sovet. ROGOVI . RAKAVI .dale~en rodnina: nekoj }e te naluti.golemi: }e ima{ {teta .ako gi korne{: nepotrebno }e se srami{. RE[ETKI .ako si zad niv: opasno patuvawe .ako gi fa}a{ so race: izmama.ako bide{: `al vo familijata . ROBIJA[ .ako prodava{: kavga.mali ribi: neprijatnosti vo domot .ako ne si re{itelen.svoj: dlaboka starost . RASTURENO .ne~isti: prijatelite ne ti se iskreni .bolni: te o~ekuvaat nepriliki .ako se razdeluva{ od nekogo: }e `ali{ po nekogo. RAKAVICI . RAKOVI . RASKRSNICA . novi prijateli.ako go vidi{: }e stekne{ novi prijateli. nagrada.ako rani{ nekogo: }e se razo~ara{ .okolinata ti zaviduva.ako ja pravi{. RAKIJA .ako bide{: qubovta }e ti bide vozvratena .tu|: golema radost i zadovolstvo.gri`a.neprijatelite se pla{at od tebe.ako vidi{: }e ima{ zagubi vo rabotata.ako gi mie{: }e se oslobodi{ od gri`ite .novi: prijatno iznenaduvawe . RODITELI . `alost. la`ni prijateli.ako gi izgubi{ racete: smrt na blizok.}e prekori{ nekogo.ako go struga{ ili jade{: raspravija so qubeniot-ta.ako go vidi{: smrten slu~aj . RANENIK . RAZORU@UVAWE .ako vidi{: gri`i. ROSA . RODNINI .

S SAAT . SAKANA LI^NOST .ako jade{: raspravija so sakana li~nost.}e prifati{ mnogu slo`ena zada~a. RU^AWE .ti ako go stori{: ako te snajde zlo.bela: }e dobie{ poklon .ako jade{: dolgo }e `ivee{. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SABJA .ako vidi{ svadba: prepirawe. zaguba.naskoro veridba. SAMOVILA .ako go naviva{: naskoro qubovna avantura .vo dru{tvo: izobilie. sre}en brak. lutewe. SARMA .neprijatno iznenaduvawe.ako vidi{: }e se najde{ vo nezgodna situacija .crvena: iskreno te qubat .ako si ranet od sabja: gri`i.ako si na tu|a svadba: *za slobodnite* brak *za bra~nite* kavga ili razvod .ako yvoni: bidi vnimatelen.ven~avka. qubovni isku{enija . SANDAK . SAPUN .ako vidi{: nezgodi pri patuvawe . te{kotii. gri`a. sam }e bide{ kriv.ako saka{ ne{to: preku prepreki odi{ kon uspehot . SADOVI KUJNSKI .S O N O V N I K RUDAR .ako bega{ od ru{ewe:neizvesnosta vo koja si zapadnal sre}no }e se zavr{i. zaka~ki.ako ti ja poklonat: vernost vo qubovta . izmama. veridba.za nebra~nite: naskoro svadba . RU@A . SAKAWE . pre~ki . SAAT NA KULA .ako skr{i{: pove}e neprijatnosti.ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti . SAKAT . SAAT^IJA .qubovta so qubov ti se vra}a.ne~isti: kavga vo ku}ata ~isti: mir i sloga .sam: gri`i. SANKA . RUDNIK . SAAT BUDILNIK .`olta: qubomora . gri`i .ako nosi{: ugled. RU[EVINA .ako bere{: svadba.so le{: smrten slu~aj. ~est .ako nosi{: preodni maki.ako ja izbegne{ mamkata }e do`ivee{ uspeh. qubomora *za nekogo* dobar znak .ako go vidi{: zadovolstvo . SANDAK MRTOVE^KI . sre}a. strav .poln: }e ti bide doverena tajna .ako igra{ ili pee{ na V E ^ E N K A L E N D A R 89 90 .nepovolni vesti.ako se ru{i ne{to okolu tebe: poradi malodu{nost te{ko }e uspee{ . bogatstvo.ako ~uka: nesre}a. nesre}a.neo~ekuvana dobivka.pupka: nesre}na qubov .prazen: gri`i.ako vidi{: okolinata }e te ceni . SVADBA . SALATA . zgolemuvawe na imotot ili familijata.ako jade{: lesna bolest. doveriteli.za bra~nite: neprijatno dru{tvo.skapocen: pripazi na imotot . `alost.ako zasaka{ nekogo: ti doa|aat posre}ni denovi. RU[EWE . SAEM .prazen: raspravii. SAMOUBISTVO .vidi: INVALID SALAMA . RUZMARIN .ako ja mirisa{: }e ispu{ti{ dobra prilika .SANKAWE .ako vidi{: zaludno se nadeva{.ako ~uka: nesre}a.ako se kiti{ so nego: `al poradi razdelba.

ako dobie{: sre}a . pobaraj pomo{ navreme.ako bide{: sre}a.bez prasiwa: lagi. SENO .ako go izgubi{: mala zaguba.vo no}ta ako vidi{: sre}en i dobar znak.vidi: GNEZDO SEDLO .vidi: KRNAK SVIWA .vidi: VERENIK-CA SEDALKA OD PTICA .ako se rasprava{ so sinot ili go pcue{: neispolneti `elbi . SVETLO .ako umrela: veselba vo familijata. S O N O V N I K SVIREWE . SILEXIJA .ako te napadne: nekoj te posakuva.pazi se od ortak vo rabotata.ako go vidi{: neverstvo.SVIRA^I . taga . siroma{tija. bolest.ako si okovan: nevoqi i gri`i . ne{to }e ti preblikne. lesna zarabotuva~ka. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 91 92 .ako vr{i{: gri`i.uspeh. qubomora . SVIWA (MA@JAK) . SEME .ako e ugasnata: pogreb. radost.sre}ata ti e so kratok vek. nema{tija .ako le`i{ na nego: radost.ako vidi{: starost vo samotija .ako see{ niva: trudot }e ti bide nagraden. dolg no bezgri`en `ivot ako razgovara{ so niv: pazi se od izmama. SVIWARNIK .ako kupuva{: `alost.zaklana: gri`i . SVEKOR . SINXIR . SEIDBA .sre}a vo igra. nekoj ti frlil oko . SVE]A .ako svedo~i{: }e ja doka`e{ svojata nevinost. SELANI .ako sobira{: beda. se da ti odi podma~kano. sram . povolni vesti. smena na mestoto na `iveewe. zdravje. zdravje. SVIRA^ . dobivka. SVETEC . SVIWAR .ako ja vidi{: }e dobie{ poklon .so prasiwa: dobivka. mali neprijatnosti. SVE^ENOST . SELO .ako te brka ili kasne: sigurna bolest .kavga vo ku}ata. SVIREWE . SEKIRA .ako sonuva{: te o~ekuva kumstvo. SVE[TENIK . dobivka. qubov. SVEDO^EWE .ako gi vidi{: neo~ekuvani sredbi.ako go tepa{: kavga vo ku}ata.ako dogovara{ za svadba: doma{ni nesoglasuvawa. SIN .diva: neprijatno do`ivuvawe. SELEWE .ako sviri{ na nekoj instrument: }e se zaqubi{ na nekoja igranka ili golem sobir.ako se oslobodi{ od sinxirite: so sila }e dojde{ do uspeh. {teta .ako go vidi{: }e dobie{ veren quboven partner .ako sveti: sre}a. {teta.S O N O V N I K svadbata: veselba. SESTRA . SILUVAWE .nema. strav.pove}e lica: otka`i gi tvoite bla`estveni nameri. SVETILNIK .ako ja gasne{: `elbata nema da ti se ispolni .ako bide{ sviwar: golemo napreduvawe vo slu`bata. zdravje .SVEKRVA . SELANEC .ako vidi{: sre}a. {teta.ti se zakanuva opasnost. SVR[ENIK-CA . zadovolstvo.gri`i.ako vidi{: ti se zakanuva nesre}a .ako se~e{ so nea: bolest. prijatelstvo .}e ti dojdat mili gosti. zaguba.ako svirka{ so usta: }e dobie{ predupreduvawe . zadovolstvo .nova qubov.eden: naskoro }e ima{ nekakvi neprijatnosti .ako slu{ne{ drugi da svirkaat: pazi se od napad. zaguba. SVADBENO PATUVAWE .

SKA^KI .so sakanata-ot: veselba .ako ima{ sluga: lo{o ti se pi{uva. pokajuva~ki misli. pre~ki . SMRDEA . SKELE NA ZGRADA .prepirawe.ako si na nego: ti se zakanuva opasnost. SLADOLED . kopne: doa|aat podobri vremiwa.}e te snajde nekakva nevoqa.zgolemuvawe na familijata.so `ar: bolest.ako vidi{: taga.S O N O V N I K SIREWE . SLAVEJ . opasnost.poznata: prijatni do`ivuvawa .nesre}a vo brakot i qubovta.so bra~niot drugar: }e do`ivee{ sram. SLUGA .ne{to slatko ako jade{: laskawe.ako topi{: ubava i radosna utre{nina. SLON .ako bide{: blagosostojba . SKAPOTIJA . bes.) `elbite }e ti se ostvarat. SKARA . SLIKA . VIULICA . SLAB (MR[AV) . mal neuspeh.ako pa|a: veselba.}e ti se slu~i ne{to neo~ekuvano. lutewe. SMOKVI .ne{to slatko ako pie{: o~ekuvaj ~asovi na miluvawe. korist.so prijatel: kavga . SLUGINKA . zaguba ako vidi{ slep ~ovek: }e te sledat pre~ki vo rabotata *za nekogo* sre}a na kocka. no preku tu| grb . SNEG .}e te snajdat qubovni jadovi.ako vidi{: sre}ata ti e postojana . `alost.mnogu neprijaten glas.zaguba.beda.mnogu dlabok: neprijatni spomeni . SMIRUVAWE .nepoznata: neuspeh.ako ne uspee{ da presmeta{: `elbata nema da ti se ostvari. SMETAWE . RODENDEN I SL. kavga. }e se zbogati{.ako se ka~uva{: unapreduvawe. SNE@NA ME]AVA. SLATKARNICA . IMENDEN. poltronstvo .ako bide{ slep: nekoj }e te navredi. SMRT .~ovek. nesre}a.dobar znak za se {to }e zapo~ne{. izmama. pripazi na ~esta.ako jade{: bolest.ako jade{: izmama.vidi: KU]NA POMO[NI^KA SLU@BA VO CRKVA .vidi: BAJKA SKALI . SLAVA (SLAVA. beda: povolno }e gi sredi{ svoite sostojbi. `ena: }e ima{ nekakva dobivka. te o~ekuva bogatstvo .ti ako si slab: }e se opameti{ koga }e te pritisnat gri`i i nevoqi. {teta. SMOLA .SKAKULCI . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K SLATKO .ako ja vidi{ smrtta: dolg `ivot. lukavstvo.izgasnata: preodna opasnost .beda.PRESMETUVAWE .~uvaj se od neiskreni poznanici. siroma{tija. SMEEWE . lutewe. SITO . te{kotii. neuspeh vo rabotite.so neprijatel: }e te vozbudi neobi~na slu~ka . SKOKAWE .ako vidi{ ili kupuva{: sre}a vo qubovta . deloven uspeh. SKAZNA .qubovni intrigi. SLEP . gri`a. klevetewe .}e se dosaduva{.ako vidi{: }e gi sovlada{ te{kotiite . izmama. SNAA . pripazi na svojot imot. radost . SLAMA .ako bide{ vo siroma{tija. nesre}a.}e zapadne{ vo oskudica. SLANINA . strav.nema{tijata ti ~uka na vrata.}e se luti{ poradi pari~ni zagubi . izmama. mali neprijatnosti.ako vidi{ drugi vo siroma{tija: }e se kae{ za ne{to. V E ^ E N K A L E N D A R 93 94 . lo{i vremiwa. SLABO @IVOTNO . SIROMA[TIJA .ako se smee{: lutewe. ozboruvawe.ako se topi.

veselba .nadgroben: ne si zlopamtilo *za nekogo* `alost .ako se sru{i{ od nekade: smrten slu~aj bolest.ako gleda{: lesnomislenosta mo`e da ti donese golemi nevoqi .ako se soblekuva{: gubewe na bliska li~nost. SRCE .kavga so pretpostavenite.ako navle~e{ drugi vo stapica: kavga so sosedite. bes.ako te spasat: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta . ne treba sekoga{ da rizikuva{ .opasnost. dobivka skr{eno: gri`a.vidi: OVCI STAKLO . SRNA . nesre}a. SRAM .ako go ulovi{: slabi se izgledite za da uspee{.ti ako sportuva{: nema da bide{ zadovolen so ona {to go ima{. SOBLEKUVAWE . zdravje.vo qubovta si prevrtliva li~nost.ako razgovarate: neo~ekuvana qubovna sredba. povolni vesti .ako zao|a: nezadovolstvo.sre}a.ako te osramotat (poni`at): }e se otkrie tvojata tajna.ako gi redi{ na krstina: pazi so kogo se dru`i{ *za nekogo* prijatno poznanstvo .ako se vovle~e{ vo sobata: }e ima{ mali neprijatnosti. radost.ako si faten: }e bide{ predaden od prijatel .ako go vidi{: ozboruvawe .}e izmami{ ili }e te izmamat.}e se raduva{. SOKOL . SOOBRA]AJKA .ako potemni: gri`i.ako ne e kraj grob: }e do`ivee{ slava i po~it.drugi ako spijat: te o~ekuva nesigurna rabota.ako spasi{ nekogo: sre}ata ti se nasmevnuva .ako osramoti{ nekogo: ima{ eden protivnik pomalku . taga . SRP . dobivka.KOM[IJA .mal: deloven neuspeh . SOSED . SOL .ako sonuva{ deka sonuva{: `elbata nema da ti se ostvari.mala: ne izbrzuvaj so re{enieto .ako se vozi{ na nego: opasnost. `alost. SPASUVAWE .vla`en: bolest .son~eva svetlina: tvojata laga }e bide otkriena.nadvor: naskoro }e patuva{ .ako go vidi{: }e ima{ uspeh vo nekoja rabota. STAPICA . SPLAV . bolest .ako tamu se nao|a{: naskoro patuvawe.SOLANA .davenik ako spasi{: nekoj }e te izraduva.ako gi vozi{ (prevezuva{): nemir }e ti vleze vo ku}ata . uspeh vo qubovta.celo: zadovolstvo. STAN AKO IMA[ .golem: "spu{ti" go malku nosot . SOLZI .pred tebe se ubavi i prijatni denovi. SOPERNIK-^KA . SON^OGLED . STANICA (AVTOBUSKA ILI @ELEZNI^KA) ako ja vidi{: neo~ekuvana poseta .ako sveti: bogatstvo.poln si so zdravje. SPANA] . lutewe. SPORTUVAWE .golema: ne{to }e dobie{ . SON VO SON . SRU[UVAWE . qubomora.ako stoi na granka: sre}a . SONCE .ako leta: izmama . SREBRO . blagosostojba.ako do`ivee{: golema dobivka vo zapo~natata rabota . SOBA .vo krevet: mala dobivka.sre}a. STADO OVCI . neprijatnost. S O N O V N I K SPIEWE .S O N O V N I K SNOPJA .mra~en: nesloga vo brakot ili qubovta. kavga.ako ja vidi{: sre}ata }e te zaobikoli. V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 95 96 .prazna: ~ekaat da zgre{i{ . SPOMENIK .ako gi vidi{ ili ~uka{: bogatstvo.

ako si ta`en: na jave }e se raduva{. po~it ako ja izgubi{: dobivka na kocka . STRA^KA . STUD . SUKANO (KORA.ako ja dobie{ za poklon: ugled.poni`uvawe. prijatel }e te posramoti. kavga so pretpostaven.ako pie{. TABOR . STAROST .ako vidi{: vremeto e pari . SUDIJA . suvo: neuspeh. te{kotii.STRANKIWA .ako ga|a{: naskoro poubavi i posre}ni denovi. STRANEC .ako ti se poznati ili rodnini: }e do`ivee{ ugled i slava.ako bara{ ne{to na tavan: neo~ekuvani te{kotii. T TABAKERA .laga.ako stoi: }e ima{ ubav i prijaten den ako leta: pazi se }e te ograbat.slab. zaguba.pi{uvawe. propadnat: oskudica. V E ^ E N K A L E N D A R 97 98 .STARICA . lo{i vesti. taga.bez lisja: zaguba. STOKA .bolen: gri`i.rascvetano: veselba vo ku}ata golemo: ugled i po~ituvawe . poni`uvawe. STRINA .ako pretrpi{: }e uspee{ da gi sovlada{ te{kotiite.sru{eno: golema zaguba. somnevawa.ako vidi{: nezgoda. STRELI[TE .slaba: nesre}a.neprijatno patuvawe.obi~en: sre}en brak .siroma{tija. pakost .MEV .skr{en: naskoro kavga. kratkotrajna veselba. TABLETI . BANICA) .S O N O V N I K STAREC . qubovni jadovi.malo: te omalova`uvaat .ako ne gi poznava{:nesre}a. STRI@EWE .ako vidi{: ne se doveruvaj na bilo koj tebe ako ti sudat:beda. bolest.neo~ekuvan poklon. zaguba . qubomora . dobro izraneta: te o~ekuvaat prijatni do`ivuvawa.debel: dobivka . STRNI[TE .}e ima{ nepredvideni pla}awa.so razvieni lisja: sre}a. STRA@A .su{no vreme: mali radosti vo ku}ata. kavga.lo{i vremewa. bolest. jad. prijatni vesti. golta{: naskoro bolest.te ~eka dolg `ivot. po~ituvawe . bri{ewe: }e zapadne{ vo dolgovi. beda . TAGA . SUKWA .ako si na stra`a: gri`i. kra`ba.ako bide{ potstri`en: zaguba. opasnost .ako vidi{: dobriot sovet treba da se poslu{a .ako najde{: }e dobie{ radosna vest.skapocen: mu zaviduva{ na nekogo . STRELAWE . SU[A .^I^KO . neuspeh.nenadejno }e se najde{ vo veselo dru{tvo. STOMAK .sam ako go sru{i{: sre}a.nesre}a. smrt.vidi: KAMP TAVAN . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K STROJNIK-^KA . STRAV . razo~aruvawe. zaguba. nema{tija.polno so plodovi: sre}a vo rabotata . SUDEWE .jaka.kavga.na vreme }e se pokae{. STRELA . STOL . napredok . nekoj }e te izmami . SUN\ER . sram. TABLA [KOLSKA . STEBLO . SUDAR NA PAT . zaguba.isu{eno.LAD -vnimavaj pove}e koga prevzema{ nekava rabota.

ako vidi{: nervozi.polna: novi qubovni vonbra~ni vrski. TAMBURA .ako ja ~uva{: sre}no }e izbegne{ opasnost.ako gi poseti{ ili zboruva{ so niv: kavga vo ku}ata.ako u~estvuva{ vo tepa~kata: zaokru`en si so neprijateli . beda. TATKO . neprijatni vesti. veselba tatkova smrt: nepriliki. veridba.ako slu{ne{: }e ima{ golemi gri`i. TELEFONIRAWE .za ku}a: dobivka. TOPOLA .pazi se od podlizurkovci.spor so prijatelite.ako talka{ niz temnina: te o~ekuvaat neprijatnosti . novo poznanstvo . propadne{: gri`i.vo grad: poleka no sigurno }e ja zavr{i{ zapo~natata rabota . TVOR .ako doznae{: }e stekne{ dobri prijateli ako izdade{: sram.ako ja vidi{: mali radosti. nesre}a umreniot tatko ako go sonuva{: napredok.ako prati{: ne izbrzuvaj so re{enijata .vidi: ZATVORA^ TAPETAR . prijatni spomeni. TVRDINA }e padne{ vo nemilost na pretpostavenite.vo pole: izmama.ako vidi{: ti se zakanuva `ivotna opasnost . sram. ozboruvawe.ako dobie{: mora da se odvikne{ od lo{ite naviki.ako vidi{: patuvawe .prazna: {teta. strav. TELEGRAMA . TALKAWE .ako zaglavi{. TIGAR . TIWA .ako se najde{ vo temnina: lo{i vremiwa. bolest. TKAEWE . TOPKA . kavga .ako te tepaat: se }e bide dobro koga dobro }e se zavr{i. pla}awa.familijarna sre}a.ako sviri{ na nea: zavist.radost.S O N O V N I K TAJNA . V E ^ E N K A L E N D A R 99 100 . TEMJAN .vesti od daleku. raznorazni iznenaduvawa vo {uma: se vra}a{ od kriv pat. TEPA^KA . dobivka.sre}a vo qubovta. neprijatnosti.ako izleze{ od temninata: sre}no }e ja izbegne{ opasnosta.kavga.}e ti se ispolni odamne{na `elba. TEMEL . ne o~ekuvaj mnogu od drugi.koga qubi{ bidi vnimatelen. zaguba. gozba. dolgovi.vo okolinata ima{ qubomorni lu|e.nadvor od gradot: zaluden ti e trudot. izmama.ako ja gazi{: ti doa|aat denovi na isku{enie .ako igra{: maka. neizvesnost . beda .ako pravi{: `ivotot ti se prodol`il. TETKA .ako tepka{: nekoj }e te poni`i. TESTAMENT .TATONI . dolg `ivot. TIKVA . radost .bezgri`en `ivot. TEMJANU[KA .se bli`i krajot na tvoite gri`i. TOP . TELE .ne se prepiraj so pojaki od tebe. TEPKAWE .ako se ni{a: smrt. TENK .ako telefonira{: te o~ekuvaat itni raboti. TOPOVSKI OGIN (PUKAWE) .ako vidi{: }e dobie{ nasledstvo ili nagrada . kavga . oskudica. TEATAR . TAPA .TETIN . nemir vo ku}ata. lesna bolest. taga. familijarna veselba. zavidlivost.ako saka{ ne{to da postigne{ bidi povnimatelen vo rabotata.ako zboruva{ so nego: sre}a. TATNE@ . laga. TEPCIJA . qubovni intrigi. lutewe . TESTO . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TEMNINA .

ako tu`i{: preoptereten si so gri`i. TRPEZA .prazna: misli malku i za "utre" .truli raboti: siroma{tija.tajnata {to qubomorno ja ~uva{ }e bide otkriena.ako bere{: uspeh vo slu`bata . }e bide{ zame{an vo qubovna afera.prazen: te ~eka neprijatno iznenaduvawe. jad . sram.polna: ne se voobrazuvaj . TRGUVAWE .ti nedostasuva pove}e upornost i hrabrost.poln: ~eznee{ po nekogo . TRWA . dolgovi. TUNEL . TRNINKI .i drugi delovi od kola: kavga.ako ti dadat: radost . bere{ ili jade{: zdravje. ]ORAV . kavga .ako o}elavi{: }e te napadnat gri`i .vidi: MISIRKI ]USKIJA .ako vidi{ }elavi: uspeh vo rabotata.EGE . TRLO . blagosostojba zako~eno: bolest.vidi: SLEP ]UP .dobivka vo raboteweto. raspravii.ako vidi{. TUTUNSKO ]ESE .so stoka: ti doa|aat ~asovi na radost. TREVA .ako korne{: bolest.ako slu{ne{: }e slu{ne{ vesti koi }e te voznemirat. TORTA . TUTUN . TRUBA . TRKALO . `alost .ako pu{i{: trgni se od nepoznati `eni.ako zagazi{ vo trwa: neobi~no qubovno do`ivuvawe .ako turpija{ (struga{): }e uspee{.nova: }e dobie{ povolni vesti.ako te tu`at: gri`i.ako gazi{: }e bide{ poni`en . nevoqa .ako bide{: poradi preslatkiot `ivot }e ostari{ pred vreme.pokosena: prijatelot }e ti se razboli . {teta.ako ne mo`e{ da tr~a{: }e ima{ mnogu pre~ki do kone~niot uspeh . dobivka .ima{ svetec za{titnik.vo pole: ponekoga{ se zaborava{ .zelena: strav.qubovni nepriliki i jadovi.ako gleda{ trka: ne gi zanemaruvaj sekojdnevnite obvrski .prazno: }e te snajdat neprijatnosti . ]ELIJA (ZATVORSKA) . neprijatni vesti .uspe{no gi sovladuva{ preprekite. ]ELAV .ako pokloni{: neizvesnost vo qubovta . TRSKA . TRKALA .kavga so prijatel.izbegnuvaj ja samotijata. TUR^IN .ako go vidi{ mestoto za trki: neprijatnosti poradi dolgovi.S O N O V N I K TORBA . no so mnogu pot. TO^ILO . TRKA .suva: }e izgubi{ prijatel .sam ako tr~a{: uspe{no }e gi sovlada{ site te{kotii.bolest.ako se bocne{: nezgoda. ]URKI . bolest. opasnost. TROPAWE .zaokro`en si so lu|e koi ne se iskreni.ako se vrti: brz uspeh. ] ]EBE .TR^AWE .polna: }e bide{ povikan na banket ili druga veselba.vidi: OSTRILO TRAMVAJ . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K TU@EWE . TURPIJA .ubava idnina.skr{eno: te{kotii. V E ^ E N K A L E N D A R 101 102 .ako jade{: }e u~estvuva{ na gozba ili pija~ka. TRULE@ .

nesre}a. FES . FENER . UKOR .ako odi{ vo u~ili{te: neo~ekuvano zadovolstvo . neo~ekuvana dobivka.ako gleda{ sam: patuvawe .ako go vidi{: sre}a . nasledstvo . FALSIFIKUVAWE .ako vidi{: beda. tegobi.ako cepi{ }utuci: bogatstvo na dofat na racete. FAZAN .ako go vidi{: }e strada{ poradi lesnomislenost . U^EWE .ako vidi{: zavidlivost. zaguba. U UBIEN .ako vidi{: mala dobivka.`ena~ka.ako izvr{i{: protivnicite vnimavaat na sekoj tvoj ~ekor.ako bide{: veselba . FOTOGRAFIJA . USNI .ako gleda{: liceto od fotografijata `ivee dobro i sre}no . opasnost.ako slu{ne{ deka nekoj umrel: dobivka.pred tebe se prekrasni denovi. `alost.ako se V E ^ E N K A L E N D A R 103 104 .pripazi se od kom{ilakot.ako zboruva{ so nego: prilikite }e ti se normaliziraat.deloven uspeh.ako gleda{ vo dru{tvo: neverstvo vo qubovta. ma`a~ka.rumeni: naskoro }e ima{ miluvawe . sud.PROFESOR . zloba. UZBUNA . bogatstvo. bes. F FABRIKA . `alost.vidi: PREKOR UMIRAWE . UBISTVO .NASTAVNIK .bledi: lutewe. V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K U^ENIK .ti ako umre{: dolg `ivot. sre}a na vidikot .golema sre}a te o~ekuva.polno so deca: gri`i.ne si ja izvr{il svojata obvrska. vo qubovta }e bide{ razo~aran .S O N O V N I K ]UTUK . strav . FILM . U^ILI[NA KLUPA . bolest .oskudica.ako vidi{: siroma{tija. UNIFORMA .umrenite ako gi sonuva{ deka se `ivi: `elbata }e ti bide ispolneta . U^ITEL .ako gleda{ nekoj da umira: taga po sakana li~nost . nesre}a. URLIKAWE .ako bide{: {teta. FOTOGRAF . lo{i vremiwa .prijatno iznenaduvawe.so ~ove~ka pepel: }e ti umre nekoj poznanik.ako go tepa{: }e te zafatat gri`i.vidi: RIKAWE URNA .ako umre{ pa o`ivee{: ne prifa}aj prazni vetuvawa .}e stekne{ ~est i po~it.predizvikuva~ki: }e ti se ostvarat odamne{ni pri`elkuvawa.se zanimava{ so nedozvoleni raboti. UCENA .nazaduvawe vo slu`bata. U^ILI[TE .

crn: `alna vest . neprijatnosti. `alost.ako vidi{: neo~ekuvana radost .S O N O V N I K fotografira{: te o~ekuva neprijatno iznenaduvawe.vidi: JADEWE HUSAR . FRI@IDER .nervoza. neprijatno pismo.vidi: SPORTUVAWE FUSTAN .ako bere{: uspeh.nov: novi qubovni vrski .ako slu{ne{: veselba.ako sadi{: nenadeen poklon . CAREVKA .ako {ie{ fustan: za trudot }e bide{ nagradena .skapoceno ukrasen: }e do`ivee{ sre}a i ~est .ako si ubavo oble~ena: prijaten i sre}en `ivot . HAREM .svenato: bolest vo ku}ata . dobra `etva. sre}a .zdravje.}e sklopi{ cvrsto prijatelstvo.ako gleda{ hipnotizirawe: }e se stekne{ so golemi slava i ugled vo tvojata okolina. HARFA . HARTIJA . HRABROST .ako dava{ na nekogo: qubovta }e ti se rasplamti.ako vidi{: prijatelstvo.golemi tro{kovi. FRIZER-KA .ako jade{: qubovna avantura.CARINIK . taga.poradi tvoja glupost }e te snajde nevoqa.kavga.vidi: KOWANIK C CARINA .steknuva{ novi neprijateli. sekoe "{kolo" se pla}a .ako V E ^ E N K A L E N D A R CVE]E . HRANA .poln: bidi poumeren vo jadeweto prazen: ne si go tro{i vremeto zaludno.ako oblekuva{: novo prijatelstvo {aren: avantura pri patuvawe . CIMENTO .ako go dobie{ za poklon: golema radost .zdolni{te: sre}a vo qubovta. V E ^ E N K A L E N D A R 105 106 .FRANCUZINKA . S O N O V N I K hipnotizira{ nekogo: ostavi gi opasnite raboti .ako go pere{: `elbata }e ti se ispolni . nelagodnost. nepredvideni tro{kovi. FRANCUZIN . CELER . sre}a.prevrtliva qubov.bel: ~est *za nekoja*: ven~avka .ako go mirisa{: }e ima{ nekakvi "glavobolki" . HOTEL .ako izgubi{ na igrata: poradi tvoja vina }e dojde{ vo nezgodna situacija. FUDBAL .ako kupuva{: mala radost . dobivka. dobivka .vidi: P^ENKA H HAZARDNA IGRA .ako bide{ hrabar: nekoj }e te poni`i. HIPNOZA .star: opasnost od ogin iskinat: kavga .ako bide{ hipnotiziran: nekoj }e te izmami.ako dobie{: }e izgubi{ pari ili prijatel . CVRKOT OD PTICI . baknuvawe.

CIMET . CRNINA . ^AD .tvoite tajni }e bidat otkrieni. nenadejna dobivka .ako jade{: zdravje .}e bide{ izmamen. CIGANSKA ^ERGA .ako odi{ vo crkva: `alost.ako pie{: }e se najde{ vo simpati~no dru{tvo. CRE[OVO STEBLO .neprijatni vest.vidi: PAZAREWE CIGANIN .ako pu{i{ cigari: `elbite nema da ti se ostvarat ako gi gleda{ ili kupuva{: }e se zaqubi{. S O N O V N I K gri`a.DIM .pazi se od laskavci. sre}en brak .ako ja vidi{: }e se razo~ara{ . CRNEC . CRKVA . prevrtlivost vo qubovta.ako nosi{ za nekogo: nevoqata }e ti ~ukne na vratata. CICKI . taga.uspeh na site poliwa. sram.ako bere{: veselba. ozboruvawe .nesre}a.ako kupuva{: zaludno raduvawe steblo vo cvet: radost.ako padne{ od nego vo voda: zaguba na kocka. ^ ^AVKI . V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 107 108 .kiseli: `elbite ti se nedofatlivi .bel dim: nekoj }e ti poka`e ~est .ako se vozi{: te privlekuva nova qubov ako propu{ta voda: bolest.ako zboruva{ so nego: sre}a vo familijata. CIGANSKA GITARA .}e se spre~ka{ so prijatelite . }e te fatat vo "{teta". promena na mestoto na `iveewe. qubovna avantura .ako crta{ ne{to: u{te ima nade`.pazi se od kra`ba.patuvawe vo stranstvo.ako go vidi{: }e gi ostvari{ namerite .ako cica{: za siromasite radost.ako vidi{: trudot ti e zaluden. izdatoci .tvojata dobrina drugi }e ja zloupotrebat. lo{i vesti .}e go izgubi{ avtoritetot pred pomladite. CRVENA BOJA . CIRKUS .`alost. ma`a~ka.za `enskite: sre}a vo qubovta.prazni i spu{teni: pove}e neprijatnosti. CRKOVEN GOLEMODOSTOINSTVENIK . CIGARA . CRNICA . ^AR[AV . bakne`i.ako se moli{ vo crkva: `elbata }e ti se ispolni. CRNA BOJA .crn dim: nesre}a . CICAWE .izmama.ako yida{: bogatstvo.ako ti luti na o~ite: neprijatni do`ivuvawa. CRVCI . CIGLI .ako pu{i{: }e dobie{ dobra polo`ba vo slu`bata . CRKVA OD TU\A VERA . CIGANKA . gri`i. CICIJA .za ma{kite: nesre}a.polni i jadri: nesre}na qubov *za nekogo*: ispolnuvawe na `elbite.zavidlivcite nastojuvaat da ti go zagor~at `ivotot.}e dobie{ poklon. ^AMEC .mala bolest vo ku}ata. za bogatite taga.ako ja vidi{: nekoj saka da ti go popre~i patot. nesre}en brak. kavga vo ku}ata.S O N O V N I K CENKAWE . naporna rabota. ^AJ . opasnost. CRTAWE .(@ENSKI GRADI) .`enidba. kaewe. ^ADOR . neuspeh. solzi. CRE[I . neprijatnost .

sre}a .ako yvoni: bidi vnimatelen.novi: radost.prazna: nenadejna kavga.}e ti dojdat nepo`elni gosti. lo{i vesti. prijatelite te iskoristuvaat .slabo ja cenat tvojata rabota. ^A[A .vidi: RUBA ^ERGA CIGANSKA . ^EVLAR . sve~enost . ^E[MA .ako jade{: nenadejni bakne`i.nekogo: }e slu{ne{ prijatni vesti. nenadejna sre}a.kavga.ako go naviva{: naskoro qubovna avantura .nekoj `elno te o~ekuva.pripazi na imotot. `alost .zlatna: unapreduvawe vo slu`bata.ako vrzuva{: neprijatnosti. ^VOR . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K ^ETKA .site ne ti mislat dobro. ^EKAWE . ^EZNEEWE .gri`i izmama. polesno zaboluvawe ako ~ita{ pismo: dobivka .ako kupuva{: doma{ni te{kotii V E ^ E N K A L E N D A R 109 110 . nema{tija .ne~isti: nekoj te{ko }e te predade.ako podari{: rasipni{tvo. ^ETKA ZA ZABI .^ESTITAWE .vidi: PEWU[KA ^ORAPI .ne se nadevaj na ni{to dobro.iskinati: }e dobie{ sopernik vo qubovta.}e pretrpi{ {teta poradi neurednost.ako ja skr{i{: se raboti za tvojata glava.ako gi vidi{: ne prebiraj rabota.ako odvrze{: uspeh.ako ti dadat: sepak ima{ nekoj {to ti e veren. ^OKOT .ako vidi{: kavga vo ku}ata .radost. ^IZMI . ^EVLI -OBUVKI . ^IR . ^E[EL .stari: beda.ako gi sobuva{: smrten slu~aj vo okolinata . dobivka.ako primi{: `elbata nema da ti se ostvari. kavga. ^OKOLADO . ugnetuvawe. dobivka.ako kupuva{ ili ti podarat: interesni vesti .ako se ~etka{: }e ti dojdat gosti.gri`i i nesre}i }e ima{ na pretek. ^ASOVNI^AR .ako ~uka: nesre}a.ako ima{: bolest. smrt . ^E[LAWE . ^ASOVNIK BUDILNIK .po nekogo ili ne{to: `elbite }e ti se ispolnat.ako primi{ ~estewe: }e doznae{ va`na tajna. ^IPKI .ako dade{: zabava i veselba . dobri vesti prazna: se spremaat da te izmamat. ^A^KALICA .S O N O V N I K ^ASOVNIK.polna . sleduvaat denovi polni so sre}a . ^I^KO . qubovni u`ivawa.tvojata dobrina ja zloupotrebuvaat.ako pie{ od nea: priznanie.golema veselba.ako plete{: od tvojata rabota nema da vidi{ korist . ^OVEKOJADEC . ^ITAWE .ako ~esti{ ( pija~ka ): }e bide{ dobrodu{en.kniga ili vesnik: do celosen uspeh potrebno e mnogu trud. ^IVIJA . ^ESTITKI . blagosostojba. dobivka.novi: prijatni vesti . ^ISTEWE . ^EKAN . ozboruvawe. ^ESTEWE .laga. ^EKALNA . ^ASOVNIK NA KULA .ako ~uka: nesre}a. ozboruvawe.ako vidi{: sre}en brak .ako go vidi{: zadovolstvo .polna: gozba. ^EIZ . ^EREP . ^INIJA .ako mu ~ita{ na nekogo: }e gi izraduva{ prijatelite. nenajaveni gosti . inaet.ako gi obuva{: uspeh vo rabotata i qubovta . pat kon beda .skapocen: pripazi na imotot .ako ~ististi{ ne{to: }e dobie{ ubav poklon.}e se zafati{ za mnogu slo`ena zada~a. zaguba . taga.STRINA .

strav. gri`i. [E]ER .pazi se od alkoholot.ti se zakanuva opasnost. neo~ekuvana sre}a.na suvo: kavga. [ V E ^ E N K A L E N D A R [AJKI .sam: te o~ekuvaat sre}a i radost .ako vidi{: }e doznae{ va`na tajna . [ETAWE .stara: ozboruvawe crna: `alost vo ku}ata. [EGA .ako jade{: zaokru`en si so neiskreni lu|e ako vidi{ ili kupuva{: nekoj potajno te saka. XUNGLA .ako se prepirate: poka~uvawe.mnogu lesno }e dojde{ do uspehot.S O N O V N I K i gri`i .deloven neuspeh.poln: nepredvideni dava~ki. [EPOT .ako si {epka{ so sakanata li~nost: razo~aruvawe.DIM ^UTURA .veselba.prazen: `elbata }e ti se ostvari . ispolnuvawe na nade`ta . V E ^ E N K A L E N D A R 111 112 .dobivka na lotarija.ako pie{: sre}ata ti e so kratok vek.ako gleda{ a drugi igraat: ne beri tu|i gajliwa. ^UREVA -vidi: ^AD .ako {epka{ so nekogo: ne gi naveduvaj drugite na lo{o .ako jade{: taga. ^UDO .ako igra{: zaguba vo igra . XOKEJ . [AMAR . [AL . iznenaduvawa.vo voda: }e ima{ va`ni razgovori. neprijatnosti na rabotnoto mesto . [EF . [AH . [ATOR .vidi: MATARA S O N O V N I K X XAMIJA .ti se zakanuva nesre}a.vo dru{tvo : te{kotii vo raboteweto. }e se smiri{ so nekogo . [AMIV^E .qubovni kavgi. patuvawe .golemi gri`i i poni`uvawe. smena na mestoto na prestoj. [ATKA . [AMIJA . XELAT .vozbudlivi slu~ki. veselba. `alost diva: neo~ekuvan uspeh. XUXE . ^UDOVI[TE . prijatno iznenaduvawe.stari r|osani: ku}ata ti e vo opasnost .ako do`ivee{ ili vidi{: novi glasovi.pripazi {to zboruva{ vo dru{tvo.ako go vidi{ ili zboruva{ so nego: promena vo slu`bata .ako kova{: }e gi otstrani{ opasnostite. [AMPAW .ako ~uva{ ne{to: pazi se }e te ograbat.ako dade{: }e ima{ rabota so sud . XIGER . podvala.neprijatnosti }e te sledat na patuvaweto. siroma{tija.ako gi oblekuva{ ili soblekuva{: preodni nevoqi. XEB . ^UVAWE .ako vidi{ kup {ajki: podobruvawe na okolnostite. veselba. gri`i.ako dobie{: beda na pragot.

dobri raboti. [IEWE SO MA[INA .ako gori: `alost. ozboruvawe. osomni~uvawe. izlez od nevoqite. [ILO .ise~ena: neuspeh . zdravje. [UBARA . V E ^ E N K A L E N D A R S O N O V N I K [TEDEWE PARI .ako vidi{: izmama.ako {tipe{ nekogo: klevetewe.polno so ne{to: }e te naklevetat. ozboruvawe . kontroliraj go jazikot .ako ja lovi{ ili vidi{: }e bide{ ta`en ako jade{: dobar znak za se.ako bere{ {ipinki: nekoj }e te zasaka .napredok vo doma}instvoto.nekoj }e te izraduva.}e dobi{ pomo{ ako ti pritreba.bukova: golema dobivka. ozboruvawe. zabava. V E ^ E N K A L E N D A R 113 114 . nezadovolstvo.}e pretrpi{ nepravda.borova: golemo iznenaduvawe .prazna: izmama.zelena: sre}a. [TALA .ako pretrpi{: deloven uspeh. napredok vo ku}ata.so goveda: blagosostojba. odnosno ma`i *za nekogo* po~it od okolinata. [TICI .star: gubewe na ugledot. [TRK .ako go vidi{: neprijatnost poradi ozboruvawe.KRASTAV .ako pie{: gi zaborava{ obvrskite .so kowi: veselba.gola: zada~ite }e te pritisnat . [QUKA . radost . [IRA . [IP .malo: golemo iznenaduvawe. [VERCERI .nov: ugled .ako vidi{: ne mo`e{ bez tu|a pomo{ . zaguba. zaguba . [I[E . prinova vo familijata.raspravii vo ku}ata.prazno: nezgoda.ako gi skr{i{ ili frli{: zdravje.ako vidi{: dobivka. [TEDILNICA . [UMAR .celosen uspeh. kumstvo ili svr{ava~ka. dobro zdravje .}e ti bide doverena odgovorna zada~a.ako jade{: }e ti se voshituvaat .ostavi gi zafatenite `eni. [TETA .mra~na: taga.}e ti baraat pari na zaem. grabe` .bogata `ena~ka .vidi: VOZA^ [TAKI . napredok.golemo: }e zapadne{ vo dolgovi . [KOLKI .bidi poskromen vo tro{eweto.kavga . [MINKAWE . [PIUN .sre}a vo brakot.S O N O V N I K [E[IR .ako go izgubi{: dobivkata }e ti izbega od racete.prijatno patuvawe. nesre}a . [UMA .ako vidi{ ili sureduva{: mu zaviduva{ na nekogo poradi negovite qubovni uspesi.[PIUNA@A . [UGAV . [OFER . [I[ARKA . [UNKA .ma`a~ka. [TIPEWE .ne preteruvaj so samofalbite.ako odi{ na {taki: se ti odi naopaku . okrivat so vino: ~asovi na zadovolstvo .vidi: RA^EC [LEM .ako gi redi{ na kup: te o~ekuva svadba. [UPELKA .vidi: KRIUM^ARI [IEWE .ako sviri{ so nea: nenadejna vest. [KORPIJA .

}e se ispolnat za 10 ~asa. ZNA^EWE NA SONOVITE SPREMA DOBATA VO DENOT I NO]TA Dnevnite soni{ta . izneseno vo ovoj Sonovnik. tuku treba da se pogledne ~asot vo no}ta ili denot koga e sonuvan sonot potoa datumot i mesecot a najposle i soyvezdieto. a }e se Niz vekovnite tolkuvawa na soni{tata dojdeno e do soznanieto deka eden ist son nema sekoga{ isto zna~ewe. [to zna~i sonot koj ste go sonuvale.}e se ispolnat tretata. Poradi toa ne treba sekoe tolkuvawe. pa zatoa i tolkuvaweto e tolku pote{ko. Soni{tata od 7 ~asot nave~er do polno} . Soni{tata od polno} do 3 ~asot nautro . Zatoa Vi prepora~uvame. 9 nedeli. 10 meseci ili za edna godina.istovremeno se i glavni pretska`uva~i na slu~kite.S O N O V N I K S O N O V N I K ispolnat za 9 ~asa. pa tek toga{ od seto toa na sonot da mu se dade odredeno tolkuvawe. 9 ili 15 godini. da gi poglednete i ovie dopolnitelni tolkuvawa. DODATOK KON TOLKUVAWETO NA SONOVITE ZNA^EWE NA SONI[TATA NEBESNITE ZNACI SPREMA Vo starite sonovnici ima i drugi podatoci za zna~eweto na soni{tata koi }e Vi gi prika`eme. 9 dena. Tvorcite na V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 115 116 . pred da se izraduvate ili ispla{ite od nekoe tolkuvawe.}e se ispolnat za 7 ~asa ili nikoga{. dali }e se ispolni ili ne? Koga }e se ostvari? Odgovorot na ovie pra{awa zavisi od dobata vo denot ili no}ta koga ste go sonuvale ili od datumot na sonuvawe. Se razbira deka e deka e mnogu te{ko da se utvrdi vo koja doba od no}ta ste go sonuvale nekoj son. 10 dena. Vo prilo`enata tabela site soni{ta grupirani se vo 24 srodni grupi a na sekoja grupa i e dadeno op{to tolkuvawe na soni{tata pod poedinite nebeski znaci. vedna{ da se prifati kako "zdavo za gotovo". Soni{tata od tretiot ~as pa do zorata . 9 meseci. ami deka na negovoto tolkuvawe vlijaat i nebesnite znaci pod koi se sonuvani. ~etvrtata ili petata godina. Se poka`alo deka ist son sekoga{ ne mora da ima isto zna~ewe. Od tabelata mo`e da se vidi deka za ista grupa na soni{ta tolkuvawata mo`at da bidat neverojatno razli~ni: od mnogu povolni i prijatni do sosema nepovolni i "crni" tolkuvawa.

qubovni ~asovi priznanie bolest nesre}a radost neprijat ni vesti poznanst vo strav radosna vest u`as vo jarec zna~i radost neprijatelstvo }e te napu{tat osamenos t dobivka bolka poradi drug vo vodolija {teta bolest qubov qubovna sre}a seriozno smiruvawe prijatni ~asovi voznemiruvawe taga bolka bogat brak pari uteha raduvawe smrt na prepostav.kra` veselbi. kavga pogrebi.krvavi tepa~ki. muzika. slu~ `alost bolest ~est prepirka vo lav zna~i dobivka strav. veselba golema vo ribi zna~i `alost qubovni nesoglas naprazen trud golema radost prijatni ~asovi pla{ewe priatni novini razdor golem strav prijatni vesti tro{kci novini raspravij a neprijatelstvo taga dobivka va`na slu~ka poseta prepirka oskudica gri`a uteha smrt na poznajni spor iznenadu- i nemo} `alni vesti dobivka neo~ekuvan prijatel prijatelstvo mnogu prijatni ~aso. se me{aat vo "vlasta" na poedini nebeski soyvezdija. jad vo {korpija }e te ograbat prijatno iznenadu radosni vesti prijatelstvo strav zaguba radost bogatstvo neraspolo`enie smrten slu~aj dolgotraj na bolka priznanie nevoqa za prijatel zabava dobra zarabotka prijatel- vo strelec radost `alost u`ivawe ~est qubovni utehi novo prijatel.nekoga{ posna`no a nekoga{ poslabo. pomor. pla{ewe nepriliki taga i bol na srceto `alna vest sram posle veselba lotarija `alost radost kavga prpirka ~est zaguba na prijatel nekakva ludost radost zaludna nade` dobri vesti kaewe smrt na prijatel }e se doveri{ pari neprijatnost lutewe nervozi gosti ~est dobivka iznenaduvawe bogatstvo radost gostin ili gozba veselba radost poklon bolest dolg `ivot bolest zavist ozboruv. peewe svirewe solzi. maka. zaludna nade` dobiv. alati. {teta korist dobivka otmen prijatel dolg `ivot `alost taga naskoro poseta ~est zaguba vlast nad okolinata novo iskreno prij prijatna poseta izmama dobivka zavist i razdor dobivka vo devica zna~i radost `al od smrten sl sre}a veselba bolest beda oskudica golema sre}a srav taga i `alost radost dobivka dobivka radost zna~ajna slu~ka prijatelstvo veselba nesloga vo vaga zna~i smrt na poznanik zdravje po~esna pokana nesre}a gri`i po nekogo bolest dobivka taga `alost radost iznenaduvawe siroma{t vo starost kra`ba naprazno nade` prijatno iznenadu prijatni vesti maka. provod zabavi nova obleka. nesre}a V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 117 118 . ali{ta krevet zaguba izmama strav. vodni `ivot bakne`i i miluvawe telesni maki bolki jadewe i jadewa nesre}i crkvi. bolki srcevi krv. golemi `iv. od smrt.strav i gr`i pobeda nad protivnik dobivka na vo bliznaci zna~i zaguba na prijatel dostoinstvo poseta izmama prijatelska poseta }e ti dadat po~est te{ka bolest prijatnost dobivka vo rak zna~i poseta du{evni stradawa poseta kaj prijatel zagub neprijatnost nemo} pari dobivka pijanstvo jad. gradbi poseti na prijateli ogin. patuvawe napraz.ku}i. nasleds. grmewe pukawe ogin od bilo kakov vid telo i skr{eni delovi sadovi. koi ovde onde . instrum. vojna.vozewe. neprijatelstvo ako sonuva{ zlato srebro ili nakit ribi i dr.S O N O V N I K tolkuvaweto na soni{tata toa go objasnuvaat so toa {to na soni{tata vlijaat dobri i lo{i planeti. vo oven zna~i bolest strav nepriliki ubavo iznenaduva prijatelstvo zaludni molbi blagosostojba poklon taga taga nasledstvo dobivka na sud lo{i vesti religiozni prepirki nemo} nepriliki svadba vo bik zna~i `alost uteha patuvawe prijatelstvo poseta lagi strav srceto tivki radosti gosti gri`a beda `alost neo~ekuv. S O N O V N I K le{ovi mokrewe progonuvawe zloupotreba lo{i duhovi ~udovi{ta kowi. poti{ten.

S O N O V N I K bolest izmama pari kazna bolka prijatni ~asovi `alost raduvawe lutewe veselba zloupotreba prinudnost nezgoda sre}a stvo strav smrt na rodnina smrt na prijatel `alost navreda blud sre}a i ~est vojna. ]e se ispolni za 20 dena 19. mnogu brzo }e se ostvari V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 119 120 . Vistinit son 7. ]e se ispolni istiot den ili naredniot 22. Malku korist od ovoj son 21. }e donese uspeh Na Va{a radost. Zatoa postarite astrolozi pri tolkuvaweto na soni{tata go zemale vo obzir denot odnosno no}ta koga e sonuvano. Ovoj son nema naskoro da se ostvari 8. 4. Sonot nema zna~ewe 11. naskoro }e se ostvari Bezvreden son Son so sre}ni posledici Vistinit son. Vistinit son. Sonot }e se ostvari spored tolkuvaweto 10. 1. Ovoj son ne zna~i ni{to posebno 26. ]e se ispolni tretiot den posle sonuvaweto 12. Brzo }e se ostvari 16. Po~etokot na mladata mese~ina i mese~evite meni se nazna~eni vo crkovnite kalendari. Ne e sigurno deka po ovoj son ne{to }e se slu~i 27. S O N O V N I K 6. smetaj}i OD PO^ETOKOT NA MLADATA MESE^INA pa natamu. 3. ]e se ostvari mnogu brzo 17. Nevistinit son 23. kavga `alost golema sre}a gri`a naskoro smrt radost zaguba vawe neo~ekuv. Naskoro }e se ostvari 15. 5. radost gosti radost klevetewe zaguba dlaboka starost novini sre}a qubov neprijatelstvo mir gozba ~estewe izmama dobivka napredok {teta na loto sre}a sre}ni denovi poseta izmama dobivka radost neprijatelstvo ZNA^EWETO NA SONI[TATA DATUMOT NA SONUVAWE SPORED Najstarite presmetki za vremeto se vr{eni spored mese~evite obikolki okolu zemjata i mese~evite meni. ]e se ispolni za sedum dena ili sedum nedeli 20. Sprema toa ovaa tablica ne gi pretstavuva datumite vo mesecot tuku denovite vo mese~evite meni. ]e se ispolni sedmiot den posle sonuvaweto 13. ]e se slu~i dvanaestiot den 25. ]e se ispolni za 19 dena 18. Sonot delumno }e se ostvari 9. ]e se ispolni za 30 dena 28. ]e se ispolni za 21 den 24. ]e se ostvari posle 24-ot den. 2. ]e se ispolni desetiot den posle sonuvaweto 14.

S O N O V N I K S O N O V N I K V E ^ E N K A L E N D A R V E ^ E N K A L E N D A R 121 122 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful