LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC A A01 A01A A01AB A01AB09
A01AB09

INN

Država Cena leka Cena leka Zaštićeno ime Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za na veliko leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD po DDD ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) STOMATOLOŠKI PREPARATI Stomatološki preparati Antiinfektivi i antiseptici za lokalno – oralnu primenu
DAKTANOL oralni gel tuba, 1 po 40 g 2% Galenika a.d. Republika Srbija 200,60

Participacija osiguranog lica

mikonazol
mikonazol 0,2 g 50,15 50,00

2157101

A02 A02B A02BC A02BC01

LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa Inhibitori protonske pumpe omeprazol
gastrorezistentna kontejner za tablete, 15 kapsula, tvrda po 20 mg gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda

1122460

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

404,30

20 mg

26,95

50,00

1122858

A02BC01

omeprazol

ZEPROM

blister, 14 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Republika Srbija

377,30

20 mg

26,95

50,00

1122846

A02BC01

omeprazol

ORTANOL

blister, 14 po 20 mg

377,30

20 mg

26,95

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC02
1122752 A02BC02

1. Zollinger-Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. pantoprazol
pantoprazol CONTROLOC gastrorezistentna tableta blister,14 po 20 mg Nycomed GmbH Nycomed Oranienburg GmbH Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Nemačka 303,00 40 mg 43,29 50,00

1122750 1122915 1122916 1122920 1122921

A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02

pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol

CONTROLOC NOLPAZA NOLPAZA NOLPAZA NOLPAZA

film tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

14 po 40 mg blister, 14 po 20 mg blister, 28 po 20 mg blister, 14 po 40 mg blister, 28 po 40 mg

Nemačka Slovenija Slovenija Slovenija Slovenija

483,80 303,00 605,90 483,80 967,60

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

34,56 43,29 43,28 34,56 34,56

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Strana 2

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO
gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

1122851 1122860 1122861 1122862 1122863

A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02

pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol

PULCET * GASTROLOC GASTROLOC GASTROLOC GASTROLOC

14 po 40 mg blister, 14 po 20 mg blister, 28 po 20 mg blister, 14 po 40 mg blister, 28 po 40 mg

Turska

483,80 303,00 605,90 483,80 967,60

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

34,56 43,29 43,28 34,56 34,56

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC03

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. lansoprazol
gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda

1122160

A02BC03

lansoprazol

SABAX

blister, 14 po 30 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

427,60

30 mg

30,54

50,00

1122161

A02BC03

lansoprazol

SABAX

blister, 28 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

530,60

30 mg

37,90

50,00

1122910

A02BC03

lansoprazol

LANSOBEL

bočica, 28 po 15 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

530,60

30 mg

37,90

50,00

1122911

A02BC03

lansoprazol

LANSOBEL

bočica, 28 po 30 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

855,10

30 mg

30,54

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC05
1122810 1122811 1122815 A02BC05 A02BC05 A02BC05

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. esomeprazol
esomeprazol esomeprazol esomeprazol NEXIUM NEXIUM NEXIUM gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta 7 po 20 mg 7 po 40 mg blister, 14 po 20 mg AstraZeneca AB AstraZeneca AB AstraZeneca AB Švedska Švedska Švedska 372,30 572,10 744,60 30 mg 30 mg 30 mg 79,78 61,30 79,78 50,00 50,00 50,00

Strana 3

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL
1122814

ATC
A02BC05

INN
esomeprazol

Zaštićeno ime leka
NEXIUM

FO
gastrorezistentna tableta

Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka
blister, 14 po 40 mg AstraZeneca AB

Država proizvodnje leka
Švedska

Cena leka na veliko za pakovanje
1.144,30

DDD
30 mg

Cena leka na veliko po DDD
61,30

Participacija osiguranog lica
50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A03 A03F A03FA A03FA01
1124301 A03FA01

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Propulzivi Propulzivi metoklopramid
metoklopramid KLOMETOL tableta blister, 30 po 10 mg bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 87,00 30 mg 8,70 50,00

3124300

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

oralni rastvor

Galenika a.d. Alkaloid a.d. u saradnji sa SanofiAventis, Francuska

Republika Srbija

70,30

30 mg

21,09

50,00

1124303

A03FA01

metoklopramid

REGLAN

tableta

blister, 40 po 10 mg

Republika Makedonija

116,00

30 mg

8,70

50,00

A03FA02

cisaprid

1124174

A03FA02

cisaprid

CISAP*

tableta

blister, 30 po 5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

131,00

30 mg

26,20

50,00

1124175

A03FA02

cisaprid

CISAP*

tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

286,50

30 mg

28,65

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A04 A04A A04AA A04AA01
1124532 1124534 A04AA01 A04AA01

1. Samo za dijabetsku gastroparezu ( E10-E14 ), 2. Gastroezofagusnu refluksnu bolest ( K21 ). Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE Antiemetici i sredstva protiv nauzeje Antagonisti serotonina (5HT3) ondansetron
ondansetron ondansetron ONDASAN ONDASAN film tableta film tableta 10 po 4 mg 10 po 8 mg Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija 1.862,90 3.311,00 16 mg 16 mg 745,16 662,20 50,00 50,00

NAPOMENA

Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

Strana 4

lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.43 50.00 463.381.75 g 71.75 g 0.10 1. CS Praha A. 5 po 2 mg Actavis Ltd.00 Strana 5 . 10 po 1 mg blister.d. Pharm. 100 po 250 mg A.S.00 463. 15. Država proizvodnje leka Malta Malta Cena leka na veliko za pakovanje 3. CS Praha blister. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE Terapija bolesti žučnih puteva Preparati žučnih kiselina ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina URSOSAN URSOSAN kapsula.j.43 71. Republika Srbija 53.880.30 9.00 NAPOMENA A05 A05A A05AA A05AA02 1127500 1127501 A05AA02 A05AA02 Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.00 Pro. tvrda kapsula.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1124100 1124104 ATC A04AA02 A04AA02 A04AA02 INN granisetron granisetron granisetron Zaštićeno ime leka RASETRON RASETRON FO film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka blister.Lista A . Solvay Biologicals B.S.50 2.190. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Intestinalni antiinfektivi Antibiotici nistatin nistatin NYSTATIN obložena tableta blister.7g/100 ml) 96% boca plastična. Actavis Ltd.00 50. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. Primarni sklerozirajući holangitis( K83.7 g 6.12 736. Portosistemske encefalopatije ( K72 ).683. 2.30 50.3 ).V. i 2. Hemofarm a.00 50. Hrvatska Nemačka Holandija 463. ANTIDIJAROICI. 10 po 500000 i.5 Mi. Za indikaciju pod tačkom 1. 1 po 500 ml (667g/l) Belupo Lijekovi i kozmetika d.93 50. INDIKACIJE NAPOMENA A06 A06A A06AD A06AD11 3127050 3127441 3127425 A06AD11 A06AD11 A06AD11 1. Med.7 g 9.00 0.00 6. tvrda blister.7 g 6.d.30 9.0 ). 1 po 500 ml (650 mg/ml) boca plastična. Češka Češka 1.j.62 Participacija osiguranog lica 50. Chephasaar Chem.60 3. 50 po 250 mg Pro.10 DDD 2 mg 2 mg Cena leka na veliko po DDD 776.00 50. LAKSATIVI Laksativi Osmotski laksativi laktuloza laktuloza laktuloza laktuloza PORTALAK LACTULOSE-MIP DUPHALAC sirup sirup oralni rastvor 1 po 500 ml (66. Med.00 INDIKACIJE NAPOMENA A07 A07A A07AA A07AA02 1327260 A07AA02 1.Grupa A.

tvrda blister.00 INDIKACIJE 1. Aminosalicilna kiselina i slični preparati sulfasalazin NAPOMENA A07EC A07EC01 1129490 A07EC01 sulfasalazin SALAZOPYRIN-EN gastrorezistentna boca plastična. 20 po 2 mg blister. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona ( K50 ).40 9 mg 244.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.o.j. 100 po 250 mg supozitorija blister.164.5 g 59. 30 po 250 mg Pfizer Health AB Švedska 930.5 Mi.20 50. Strana 6 .80 805.87 161. i 2.80 10 mg 10 mg 24. Republika Srbija 72.00 50. 1 po 24 ml (100000 i.o. tvrda Dr Falk Pharma GmbH 1129930 A07EA06 budesonid BUDOSAN blister.00 2g 37.00 50.14 50. 2.90 1. na osnovu mišljenja gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima. Republika Srbija Republika Srbija 997.90 50. Ulcerozni kolitis ( K51 ).00 A07E A07EA A07EA06 Intestinalni antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi koji deluju lokalno budesonid gastrorezistentna kapsula.d.56 50.70 49.93 50. Crohnova bolest ( K50 ).j. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO prašak za oralnu suspenziju Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka bočica. Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1.70 1.Lista A . 10 po 2 mg Zdravlje a.00 A07D A07DA A07DA03 1126401 1126412 A07DA03 A07DA03 Antipropulzivi Antipropulzivi loperamid loperamid loperamid LOPERAMID LOPEDIUM AKUT tableta kapsula.93 24. Slaviamed d. 100 po 3 mg Nemačka 8./ml) Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 2327262 A07AA02 nistatin NYSTATIN Hemofarm a.5 g 1. 45.o.00 A07EC02 1129300 5129303 A07EC02 A07EC02 mesalazin mesalazin mesalazin 5-ASA 5-ASA Slaviamed d. 100 po tableta 500 mg gastrorezistentna tableta blister.d.o. Salutas Pharma GmbH Republika Srbija Nemačka 99. Lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa a nastavak terapije još tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.Grupa A.

112.j. .j.Lista A .5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. Francuska 3. insulin lispro rastvor za injekciju uložak.j.60 40 i.112.j. 56.34 50./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2. pen sa uloškom rastvor za injekciju. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih.34 50. humani rastvor za uložak./ml) rastvor za injekciju u penu sa uloškom 0041413 A10AB01 insulin humani Novo Nordisk A/S Danska 2./ml) Lilly France S. Strana 7 .00 0041425 A10AB01 insulin humani HUMULIN R INSUMAN RAPID OPTISET INSUMAN RAPID SOLOSTAR rastvor za injekciju u ulošku rastvor za injekciju.j. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.112.A.00 0041414 A10AB01 insulin humani ACTRAPID Novo Let pen sa uloškom.00 0041563 A10AB01 insulin humani 5 po 3 ml (100 i. 56..A. kratkog dejstva Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica insulini kratkog dejstva.60 40 i.j. 56. 56.P.34 50. 5 po 3 ml (100 i.S./ml ) Nemačka 2.34 50. 80. Francuska.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara. Eli Lilly Italia S. Italija Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 2.j.j.60 40 i. 5 po 3 ml (100 i.34 50.112. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara.A.10 40 i.j.j.60 40 i.j. 56. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3.S. pen sa uloškom 5 po 3 ml (100 i. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10 A10A A10AB A10AB01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI ) Insulini I analozi Insulini I analozi. 5 po 3 ml (100 ACTRAPID PENFILL injekciju u ulošku i.60 40 i./ml ) Nemačka 2. .00 0041533 A10AB01 insulin humani 5 po 3 ml (100 i./ml) 0041507 A10AB04 insulin lispro HUMALOG Lilly France S.86 50.032.00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj.00 NAPOMENA A10AB04 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.j.Grupa A.112.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju.

/ml ) Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 0041532 Novo Nordisk A/S Danska 2./ml) Deutschland GmbH 0041548 0041556 A10AB06 A10AB06 insulin glulizin insulin glulizin APIDRA APIDRA SOLOSTAR Nemačka Nemačka 3.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju. na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. 5 po 3 Sanofi-Aventis ml (100 i.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju. 1 po 10 ml (100 i.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.j.00 40 i.86 50.j.Grupa A.Lista A . insulin glulizin rastvor za injekciju rastvor za injekciju karpula. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.10 3. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .032.00 NAPOMENA A10AB05 0041527 A10AB05 Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe.30 40 i.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara. na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. insulin aspart (analog humanom) insulin aspart NOVORAPID FLEXPEN rastvor za injekciju pen sa uloskom.j. 5 po 3 ml (100 i.195. . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10AB05 A10AB05 Zaštićeno ime INN leka insulin aspart (analog humanom) insulin aspart NOVO RAPID FO rastvor za injekciju Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka bočica.j. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 3. insulin glulizin rastvor za injekciju bočica.j. 87. 40 i.389. .00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj.j.86 80. 81.00 NAPOMENA A10AB06 Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe.00 NAPOMENA A10AB06 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj.00 50.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3.j. .10 40 i.j.81 50.032. 1 po 10 ml (100 Sanofi-Aventis i. 90.j.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.j.046. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih. Strana 8 . ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: ./ml) Deutschland GmbH 0041549 A10AB06 insulin glulizin APIDRA Nemačka 2.84 50. 5 po 3 ml (100 Sanofi-Aventis i.10 40 i. .na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara./ml) Deutschland GmbH pen sa uloškom.38 50. 80.

34 50.112.00 0041557 A10AC01 suspenzija za (za Novopen) 5 po 3 ml injekciju u ulošku (100 i. humani MIXTARD 30 PENFILL suspenzija za (za Novopen) 5 po 3 ml injekciju u ulošku (100 i.112./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10AC A10AC01 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje Insulini i analozi.j.Grupa A.00 Strana 9 .00 0041535 A10AD01 INSUMAN COMB 25 OPTI SET suspenzija za injekciju./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2. humani insulin srednje dugog dejstva.j. Francuska. parenteralni. Eli Lilly Italia S./ml) 0041558 A10AD01 insulin humani insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva.. karpula sa dozerom u pen sa uloškom.60 40 i.j.34 50.00 NAPOMENA A10AD A10AD01 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.j.S. 56.j.112.34 50.60 40 i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva.j. pen sa uloškom 5 po 3 ml (100i./ml) suspenzija za injekciju u ulošku suspenzija za injekciju u penu sa uloškom injekcija.A./ml) Lilly France S.00 0041534 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL OPTISET 5 po 3 ml (100 i.60 40 i.112. 56.00 0041564 A10AC01 humani insulin INSUMAN BAZAL SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.j. 57.j.j.57 50.00 0041428 A10AC01 insulin humani HUMULIN NPH 5 po 3 ml (100 i.158.j.S.A.112. 56.j.P.Lista A . Francuska 2.j. 56.34 50.j. Italija 2.j.112.j.158. humani insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva. karpula sa dozerom u pen aplikatoru suspenzija za injekciju. 56.j.34 50.57 50. 56.60 40 i.60 40 i.90 40 i./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2.00 0041402 A10AD01 MIXTARD 30 NOVOLET injekcija.A./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2. humani Novo Nordisk A/S Danska 2.j.34 50.34 50.60 40 i. 5 po 3 pen aplikatoru ml (100 i.90 40 i. Insulini i analozi.j.112. 57./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2. humani insulin srednje dugog dejstva. 56. humani (izofan) INSULATARD NOVOLET INSULATARD PENFILL suspenzija za injekciju u penu sa uloškom 0041400 A10AC01 5 po 3 ml (100 i.00 0041515 A10AC01 insulin humani HUMULIN PEN NPH 5 po 3 ml (100 i. pen sa uloškom Novo Nordisk A/S Danska 2. srednje dugog dejstva DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica insulin srednje dugog dejstva./ml) Lilly France S.60 40 i.

Francuska.Grupa A.60 40 i.50 40 i.03 50. pen sa uloškom Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 0041565 A10AD01 insulin humani 5 po 3 ml (100i.A.00 0041514 A10AD01 insulin humani HUMULIN PEN M3 5 po 3 ml (100 i.188./ml ) Nemačka 2.50 40 i.00 NAPOMENA A10AD05 0041528 A10AD05 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima.A.57 50.j. 85.50 40 i.188.j. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.P.j.A. Eli Lilly Italia S.50 40 i. Eli Lilly Italia S. 56.00 0041427 A10AD01 insulin humani HUMULIN M3 suspenzija za injekciju u ulošku suspenzija za injekciju u penu sa uloškom 5 po 3 ml (100 i. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR FO suspenzija za injekciju.Lista A .A.03 50.P. 85. 5 po 3 ml (100 injekciju u ulošku i. 5 po 3 ml (100 injekciju u ulošku i.j./1 ml) pen sa uloškom.389.P. Francuska 3.38 50.j.158.j./ml) Lilly France S. 5 po 3 ml (100 i. A10AD04 insulin lispro suspenzija za uložak. Italija 0041502 A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX 25 3. insulin aspart ( analog humanom) insulin aspart NOVOMIX 30 FLEXPEN suspenzija za injekciju pen sa uloskom. 85.j.j.03 50.A. kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%)..j.158.188.j/1 ml) suspenzija za injekciju u penu sa uloškom suspenzija za injekciju u penu sa uloškom pen sa uloškom.j/1 ml) suspenzija za uložak..j.00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima. 5 po 3 ml (100 i. 57.00 0041504 A10AD04 insulin lispro Lilly France S. 90.A..00 0041505 A10AD04 insulin lispro Lilly France S. Francuska. kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).S.10 40 i. Francuska.188. 57.S.j. Strana 10 .57 50. Eli Lilly Italia S.00 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. 85.j.00 0041503 A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX 50 HUMALOG MIX 25 KwikPen HUMALOG MIX 50 KwikPen 3.S. Italija 2.03 50./1 ml ) Novo Nordisk A/S Danska 3. Italija Lilly France S.S. 5 po 3 ml (100 i.j.90 40 i.S.A.A./1 ml) Lilly France S.j. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.34 50.A. Francuska 2.S.112. Francuska 3.90 40 i./ml) Lilly France S.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.923.j./ml) Deutschland GmbH pen sa uloškom. 5 po 3 ml (100 i.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.00 0041555 A10AE04 insulin glargin LANTUS SOLOSTAR Nemačka 4. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta.923.j./ml ) Deutschland GmbH pen sa uloškom.29 50. Strana 11 .29 50.j. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3./1ml ) Novo Nordisk A/S Danska 5.Lista A .na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta.29 50.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju. 131.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju.j. dugog dejstva Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 0041530 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTIPEN rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju uložak. 139.00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj./ml) Deutschland GmbH Nemačka 4. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .30 40 i. .j.923.60 40 i. 5 po 3 ml (100 Sanofi-Aventis i. 5 po 3 Sanofi-Aventis ml (100 i. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3.j.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara. 5 po 3 Sanofi-Aventis ml (100 i. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10AE A10AE04 INN insulin glargin Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Insulini I analozi.j.00 NAPOMENA A10AE05 0041550 A10AE05 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: . .80 50. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. 131.Grupa A. . . insulin detemir insulin detemir LEVEMIR FLEXPEN rastvor za injekciju pen sa uloškom.242.30 40 i.00 0041531 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTISET Nemačka 4.j.30 40 i. 131.

o.d.03 5.00 A10BB09 1042076 1042070 1042065 A10BB09 A10BB09 A10BB09 gliklazid gliklazid gliklazid gliklazid GLIKOSAN GLIORAL DIPRIAN tableta tableta tableta blister. 30 po 4 mg Sanofi-Aventis S.16 g 0.80 0.53 50. 30 po 850 mg 30 po 500 mg 30 po 850 mg 30 po 1000 mg Hemofarm a.00 50. Galenika a.A. 30 po 5 mg blister.00 50.A.50 10 mg 7 mg 5. Galenika a. Sanofi-Aventis S. Berlin-Chemie (Menarini group) Republika Srbija Nemačka 80.00 74.d.00 260.A. derivati sulfoniluree glibenklamid glibenklamid glibenklamid DAONIL MANINIL 3.00 50.d.80 165.00 50. 30 po 2 mg blister.91 9.5 mg Jugoremedija a.78 4.00 50.d. Galenika a. 30 po 1 mg blister.16 g 0. 30 po 1000 mg 30 po 500 mg tegla.d. Merck Sante Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Francuska 74. 30 po 500 mg blister. 30 po 80 mg 30 po 80 mg blister. Sanofi-Aventis S.50 80.d.91 8.05 11. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 165.P. Hemofarm a.37 50. 30 po 3.16 g 11.o.00 A10BB12 1042310 1042311 1042312 1042313 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid AMARYL* AMARYL AMARYL AMARYL tableta tableta tableta tableta blister.50 154.00 50.00 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 8.37 5.5 tableta tableta blister.d.Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10B A10BA A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi) Bigvanidini DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica metformin metformin metformin metformin metformin metformin metformin metformin GLUFORMIN GLUFORMIN TEFOR TEFOR METFORMIN METFORMIN GLUCOPHAGE film tableta film tableta tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.00 50.00 74.33 50. 30 po 80 mg Slaviamed d. Srbolek a.05 50.30 115.d.53 9.80 165. Hemofarm a.91 9.P.Lista A .A.00 1043060 1043062 1043070 1043071 1043200 1043201 1043107 A10BB A10BB01 1042090 1042332 A10BB01 A10BB01 Sulfonamidi.05 11.40 260.d.00 50.00 50.00 128.P.00 50.P.30 128.30 115.02 8.15 5. 30 po 3 mg blister. Srbolek a.00 Strana 12 .00 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 9.00 50.00 50. Italija Italija Italija Italija 120. Sanofi-Aventis S.02 9.

252.00 * Lek se briše sa Liste lekova 31.78 4.40 260.00 449. Zdravlje a.j.03 5. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 120.d.d.00 50. 30 po 1 mg blister.50 154. 30 po 2 mg blister.40 260. godine. 30 po 3 mg blister. Zdravlje a.00 449.d.00 50.15 5.00 260. Galenika a. Galenika a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1042830 1042831 1042832 1042833 1042834 1042100 1042101 1042102 1042103 ATC A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 INN glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid Zaštićeno ime leka LIMERAL LIMERAL LIMERAL LIMERAL LIMERAL AGLIMEX AGLIMEX AGLIMEX AGLIMEX FO tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka blister.40 154. 30 po 6 mg Zdravlje a.00 A12 A12A A12AA A12AA04 MINERALI Kalcijum Kalcijum kalcijum karbonat KALCIJUM KARBONAT ALKALOID Republika Makedonija 1053075 A12AA04 kalcijum karbonat tableta bočica.d.99 5.00 50. 1 po 10 ml (20000i. 50 po 1 g Alkaloid a. uključujući njihove kombinacije Vitamin D i analozi holekalciferol holekalciferol VIGANTOL ULJE oralne kapi bočica. Zdravlje a. 30 po 2 mg blister.78 4.d.d.15 5. Zdravlje a.Lista A .d. Strana 13 . 30 po 4 mg blister.00 50.00 260.d. Galenika a.00 A11 A11C A11CC A11CC05 2050087 A11CC05 VITAMINI Vitamini A i D. 30 po 3 mg blister.40 3g 15./ml) Merck KGaA Nemačka 148. 30 po 4 mg blister. 30 po 6 mg blister.00 50. decembra 2011.99 Participacija osiguranog lica 50.d.14 50.30 50.00 50.d.33 4.33 4.00 50.Grupa A.00 50.40 DDD 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg Cena leka na veliko po DDD 8. Galenika a.

Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA03 INN Država Cena leka Zaštićeno ime Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD KRV I KRVOTVORNI ORGANI .d.00 NAPOMENA B03 B03A B03AA B03AA02 1060140 B03AA02 1.Grupa B.70 - - 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.70 0.96 50.00 B03AB B03AB05 Trovalentno gvožđe.69 50. u saradnji sa Italfarmaco S.d. tvrda blister. isključujući heparin tiklopidin tiklopidin TICLODIX film tableta blister. 2.LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) Antagonisti vitamina K Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica varfarin varfarin FARIN tableta 30 po 5 mg Galenika a. ANTIANEMICI Preparati gvožđa Dvovalentno gvožđe.2 g 5.40 0. Švajcarska 3060073 B03AB05 gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks FERRUM SANDOZ sirup 1 po 100 ml (50 mg/5ml) Slovenija 220. 1 po 150 ml (40 mg/15 ml) Republika Makedonija 237. u saradnji sa Vifor Inc. 30 po 250 mg Hemofarm a.00 B03AB09 gvožđe protein sukcinilat Alkaloid a. a na osnovu mišljenja kardiologa il interniste ili neurologa/neuropsihijatra. oralni preparati ferofumarat gvožđe II fumarat HEFEROL kapsula.A. oralni preparati gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks Lek farmacevtska družba d. Republika Makedonija 277. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu.00 1063115 B01AC B01AC05 1068200 B01AC05 Inhibitori agregacije trombocita.29 50.5 mg 5. za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.10 7.86 50.d.d. Republika Srbija 119. Republika Srbija 475.d.5 g 31.00 Strana 14 . 30 po 350 mg Alkaloid a.70 90 mg 19.Lista A .P. Italija 3060050 B03AB09 gvožđe (III)proteinsukcinilat LEGOFER oralni rastvor bočica.

4 mg 0. Jadran Galenski Laboratorij d.56 0.00 50.D.90 138.56 50.d. Nini d.o.4 mg 0.00 1061040 1061050 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.Grupa B.90 0. Republika Srbija Hrvatska 138. Strana 15 .Lista A .o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC B03B B03BB B03BB01 B03BB01 B03BB01 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Vitamin B12 i folna kiselina Folna kiselina i derivati Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica folna kiselina folna kiselina folna kiselina FOLNAK FOLACIN tableta tableta fiola. 20 po 5 mg M. 20 po 5 mg fiola.

00 Strana 16 . Republika Srbija 55. 50 po 300 mg Republika Srbija 579. 60 po 200 mg Zdravlje a.00 1101130 C01BC03 propafenon PROPAFEN film tableta blister.3 g 12. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA05 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) TERAPIJA BOLESTI SRCA Srčani glikozidi Glikozidi digitalisa DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica digoksin digoksin DILACOR tableta blister. Vazodilatatori u terapiji bolesti srca Organski nitrati gliceriltrinitrat (nitroglicerin) gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROGLICERIN sublingvalna tableta bočica.43 12. Republika Srbija 67.2 g 12. 30 po 200 mg Austrija Francuska 621.5 mg 8.00 579. Slaviamed d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. M.70 0.3 g 12.Grupa C.00 1100252 C01B C01BC C01BC03 1101421 1101420 C01BC03 C01BC03 Antiaritmici. 40 po 0.o.88 11. Antiaritmici.d.38 50.50 372.2 g 0.25 mg 2. grupa Ic propafenon propafenon propafenon PROFENAN PROFENAN film tableta film tableta blister.00 1101440 1101354 C01BD01 C01BD01 amjodaron amjodaron SEDACORON CORDARONE tableta tableta blister.00 50.2 g 12.88 50. 50 po 300 mg2 Slaviamed d.90 0. 50 po 150 mg blister.90 0.5 mg Srbolek a. grupa III amjodaron amjodaron AMIODARON tableta blister.59 50.43 50.o.00 1101131 C01BC03 propafenon PROPAFEN film tableta blister.d.00 NAPOMENA C01BD C01BD01 1101402 C01BD01 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. 50 po 150 mg Republika Srbija 322.00 2.Lista A . 50 po 200 mg blister.o.d.25 mg Zdravlje a.43 50.o.3 g 0. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.00 50.d.00 NAPOMENA C01D C01DA C01DA02 1102100 C01DA02 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. Ebewe Pharma Ges.B.59 50. grupa I i III Antiaritmici.00 0.d.90 0. 20 po 0.70 0.H NFG.80 50.3 g 11. KG Sanofi Winthrop Industrie Republika Srbija 745. Republika Srbija Republika Srbija 322.

20 40 mg 6.o.40 155. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 140.00 1102060 1102082 C01DA08 C01DA08 izosorbid dinitrat izosorbid dinitrat ISOSORB RETARD CORNILAT blister. 30 po 20 mg blister. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. 30 po 20 mg Republika Srbija 95.d.d.35 5.16 50. Jugoremedija a. Jugoremedija a.d.00 C01DA14 1102450 C01DA14 izosorbid mononitrat izosorbid mononitrat MONIZOL tableta blister. Republika Srbija Republika Srbija 223.00 216. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. 30 po 40 mg Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 155.10 2g 2g 42.40 95. 30 po 40 mg blister.00 C02 C02A C02AB C02AB02 1103740 1103432 C02AB02 C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI Antiadrenergici centralnog delovanja Metildopa metildopa (racemat) metildopa metildopa (racemat) METILDOPA METHYLDOPA tableta film tableta 20 po 250 mg 20 po 250 mg Srbolek a.d.40 40 mg 40 mg 40 mg 5.20 155.18 50.00 50. 60 po 20 mg blister.16 50.00 50.00 50.20 74.d. Republika Srbija 223. tvrda tableta 60 po 20 mg Srbolek a. Galenika a.d.00 Strana 17 .00 50.d.44 50. 30 po 2 mg Jugoremedija a.10 106.o.00 50. Srbolek a.35 50.16 11. Slaviamed d. Republika Srbija Republika Srbija 106.18 6.00 140.00 C01DX C01DX12 1102520 1102522 1102521 1102295 C01DX12 C01DX12 C01DX12 C01DX12 Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca molsidomin molsidomin molsidomin molsidomin molsidomin LOPION LOPION FORTE LOPION RETARD MOLICOR tableta tableta tableta tableta 30 po 2 mg 30 po 4 mg 20 po 8 mg blister.44 42.20 60 mg 11.00 1102452 1102302 1102300 C01DA14 C01DA14 C01DA14 izosorbid mononitrat izosorbid mononitrat izosorbid mononitrat MONIZOL MONOSAN MONOSAN tableta tableta tableta blister.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C01DA08 C01DA08 INN izosorbid dinitrat izosorbid dinitrat Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1102071 DIFUTRAT kapsula kapsula sa produženim oslobađanjem.Grupa C.Lista A .o.40 50. Hemofarm a.o.d.00 50.40 60 mg 60 mg 11. Slaviamed d. 20 po 20 mg Zdravlje a.d.d.00 50.

00 75 mg 75 mg 13.70 144. Diuretici i diuretici koji štede kalijum u kombinaciji Tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum amilorid.o.50 1 tableta 4. 10 po 40 mg blister. Republika Srbija 53.d. tiazidi Tiazidi. metiklotiazid amilorid.11 50. Jugoremedija a.00 Strana 18 .70 475.00 50.d.90 256.97 2. monokomponentni furosemid furosemid furosemid LASIX LASIX tableta tableta blister. Zdravlje a. monokomponentni hidrohlortiazid hidrohlortiazid DIUNORM tableta blister.Lista A . 30 po 1 mg blister.00 C03D C03DA C03DA01 1400440 1400441 C03DA01 C03DA01 Diuretici koji štede kalijum Antagonisti aldosterona spironolakton spironolakton spironolakton SPIRONOLAKTON SPIRONOLAKTON tableta tableta blister.60 4 mg 4 mg 20.70 11.00 C03C C03CA C03CA01 1400144 1400143 C03CA01 C03CA01 Snažni diuretici (Henleove petlje) Sulfonamidski diuretici.90 50.00 50. 30 po 100 mg Galenika a. DIURETICI Slabi diuretici.d.d.d.21 50.00 C03E C03EA C03EA.o.Grupa C. 40 po 25 mg blister. 50 po 40 mg Jugoremedija a. 1401290 C03EA.20 1 mg 6.d.d. 30 po 2 mg Zdravlje a.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C02C C02CA C02CA04 C02CA04 C02CA04 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Antiadrenergici sa perifernim delovanjem Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica doksazosin doksazosin doksazosin ALPHAPRES ALPHAPRES tableta tableta blister. metiklotiazid LOMETAZID tableta 30 po (10 mg + 5 mg) Galenika a.00 C03CA02 1400041 C03CA02 bumetanid bumetanid YURINEX tableta blister. Republika Srbija Republika Srbija 29.08 50. Galenika a. Republika Srbija 124.88 50. 20 po 1 mg Hemofarm a. 20 po 25 mg Slaviamed d. Republika Srbija Republika Srbija 150.00 1103765 1103766 NAPOMENA C03 C03A C03AA C03AA03 1400410 C03AA03 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa... Republika Srbija 122.68 50.12 17.d.90 40 mg 40 mg 2.50 25 mg 2. Republika Srbija Republika Srbija 182.

50 0. Hemofarm a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C03EA01 C03EA01 Zaštićeno ime INN leka hidrohlortiazid.88 50.53 50.00 50.15 g 8.15 g 0.15 g 8. 60 po Egis Pharmaceuticals 50 mg PLC bočica staklena. 30 po 100 mg Nemačka 170.00 Strana 19 .d.00 1107886 C07AB02 metoprolol EGILOK tableta Mađarska 170. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 170.62 50.00 1107884 C07AB02 metoprolol EGILOK tableta bočica staklena.Grupa C.53 50. amilorid HEMOPRES FO Pakovanje i jačina leka blister.d.10 91. amilorid hidrohlortiazid.15 g 8.53 50.53 50. 40 po (50 mg + 5 mg) Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1400400 tableta Hemofarm a.53 8.Lista A .00 C07AB03 1107170 1107520 C07AB03 C07AB03 atenolol atenolol atenolol PRINORM PANAPRES tableta tableta 14 po 100 mg blister.15 g 8. Hemofarm a.53 8.00 0.16 g 7.60 159.00 1107885 C07AB02 metoprolol EGILOK tableta Mađarska 341. 56 po 50 mg Hemofarm a. Republika Srbija Republika Srbija 91.d.40 0.10 75 mg 75 mg 4. neselektivni propranolol propranolol PROPRANOLOL tableta 50 po 40 mg Galenika a.d.00 1107580 C07AB02 metoprolol CORVITOL tableta blister. Republika Srbija 144.d.15 g 8.30 0.30 0.88 4.53 50.63 50. Republika Srbija 95.15 g 8.d. Hemofarm a.50 79.00 50.00 C07AB C07AB02 1107496 1107750 1107751 C07AB02 C07AB02 C07AB02 Beta adrenergički blokatori.00 50.53 50. selektivni metoprolol metoprolol metoprolol metoprolol PRESOLOL PRESOLOL PRESOLOL film tableta film tableta film tableta blister. 30 po 100 mg blister.00 1107582 C07AB02 metoprolol CORVITOL tableta blister.90 1 tableta 3.20 0.50 0. 28 po 50 mg blister. 60 po Egis Pharmaceuticals 25 mg PLC bočica staklena. 60 po Egis Pharmaceuticals 100 mg PLC Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Mađarska 85. 14 po 100 mg Galenika a.00 C07 C07A C07AA C07AA05 1107183 C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA Beta adrenergički blokatori Beta adrenergički blokatori.d.15 g 0. 30 po 50 mg Nemačka 85.

30 10 mg 10 mg 10 mg 10. 20 po 50 mg 14 po 100 mg Proizvođač leka Jugoremedija a.80 75 mg 4.d. 30 po 5 mg Pharmanova d.o.65 50. PharmaSwiss d.o.00 1107551 C07AB03 atenolol ATENOLOL tableta 30 po 25 mg Remevita d.o.65 11.o.d.30 324.00 1107025 1107023 1107022 C07AB07 C07AB07 C07AB07 bisoprolol bisoprolol bisoprolol BYOL* TENSEC TENSEC film tableta film tableta film tableta 30 po 10 mg blister.00 50.51 10.89 50.10 DDD 75 mg 75 mg 75 mg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 4. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 116.30 10 mg 10.o.o. Hemofarm a.81 10.d.5 mg blister.88 50. Hemofarm a.88 50.00 50.89 10.81 50.00 Strana 20 .o.o. 28 po 5 mg blister.88 4. 30 po 10 mg Slovenija Republika Srbija Republika Srbija 324.00 50.d.00 C07AB12 1107635 1107633 C07AB12 C07AB12 nebivolol nebivolol nebivolol NEBISPES BINEVOL tableta tableta blister.30 163. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 91.10 91.00 50.89 10.81 50. Zdravlje a.20 349.30 163. Republika Srbija Republika Srbija 326.00 C07AB07 1107042 1107020 1107021 C07AB07 C07AB07 C07AB07 bisoprolol bisoprolol bisoprolol bisoprolol BISOPROLOL BISOPROLOL BISOPROLOL tableta tableta tableta blister.Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1107550 1107552 1107500 ATC C07AB03 C07AB03 C07AB03 atenolol atenolol atenolol INN Zaštićeno ime leka ATENOLOL ATENOLOL ATENOLOL FO tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka 14 po 100 mg blister.o.d. 30 po 5 mg blister.00 50.00 50.30 324. Ni Medic d. 30 po 10 mg Ni Medic d.o.00 50. Lek farmacevtska družba d.50 5 mg 5 mg 11.Lista A . Republika Srbija 48.o.30 10 mg 10 mg 10 mg 15. 30 po 2. Jugoremedija a.00 1107027 C07AB07 bisoprolol BYOL* film tableta 30 po 5 mg Slovenija 163.88 4. 30 po 5 mg blister.d.10 65. Ni Medic d. Lek farmacevtska družba d.o.d.

5 mg blister. hidrohlortiazid blister.5 mg 37. uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno. selektivni i tiazidi bisoprolol. 20 po 10 mg PharmaSwiss d.5 mg 37.00 50.d.00 50. Srčana insuficijencija ( I50 ). 28 po 25 mg blister. 30 po 12.Lista A .50 249.66 6.00 50. Slaviamed d.00 50.5 mg 37.o.78 50.75 26.o.20 239. F. Za indikaciju pod tačkom 1.o.83 48.00 Strana 21 . Hemofarm a.40 1 tableta 6.10 370.o. Hemofarm a. Beta adrenergički blokatori i tiazidi Beta adrenergički blokatori. Hoffmann-La Roche Ltd. F.d.00 50. pokazalo nedovoljno efikasno.00 50. Republika Srbija 203.69 26. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN C07AG C07AG02 karvedilol C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1107625 1107660 1107661 1107620 1107621 1107622 1107673 1107676 KARVILEKS MILENOL MILENOL DILATREND DILATREND DILATREND CORYOL CORYOL tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister. Hoffmann-La Roche Ltd.5 mg 28 po 25 mg blister.d. 20 po 5 mg blister.75 26.o.00 INDIKACIJE NAPOMENA C07B C07BB C07BB07 1.10 227.5 mg 37. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Švajcarska Švajcarska Švajcarska Republika Srbija Republika Srbija 266. 28 po 6.90 249.5 mg 26.5 mg 37. Slaviamed d.00 50. Hoffmann-La Roche Ltd.o.5 mg Zdravlje a.00 50.80 5 mg 5 mg 9.25 mg blister. 30 po (5 mg +12.25 mg blister.10 37.69 50.69 19. 28 po 12. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. hidrohlortiazid TENSEC plus film tableta Hemofarm a.00 50.10 227.d. Republika Srbija Republika Srbija 193. PharmaSwiss d. 28 po 12.5 mg 37.o. 28 po 6.69 19. BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem Derivati dihidropiridina amlodipin amlodipin amlodipin MONODIPIN MONODIPIN tableta tableta blister.50 249. 28 po 12.10 370. F.Grupa C.5 mg blister.o.5 mg 37.00 NAPOMENA C08 C08C C08CA C08CA01 1402860 1402861 C08CA01 C08CA01 Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije.5 mg) 1107024 C07BB07 bisoprolol.83 48.

20 po 5 mg blister.d.66 6.00 50. Jugoremedija a. I12. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Nemačka Cena leka na veliko za pakovanje 193. 20 po 5 mg blister.66 6. GmbH Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Galenika a.00 193. Ni Medic d.d. I12.66 6. 20 po 10 mg blister.Grupa C.80 DDD 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 9.20 239.o. 2. I15 ).20 239. felodipin tableta sa produženim bočica plastična.d. 30 po 20 mg Zdravlje a.00 50.00 Strana 22 .62 50.d.00 9.d. I13.50 30 mg 6.d.00 50.00 INDIKACIJE C08CA02 1. 20 po 5 mg blister.66 6.00 50.80 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 6.d. 20 po 10 mg blister.00 50. I15 ).00 50.00 50. Republika Srbija 139.00 50.66 6.50 5 mg 9. 20 po 10 mg Nemačka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 360.d.Lista A . Angina pektoris ( I20 ).00 9. 20 po 5 mg blister. Galenika a. I11. Hemofarm a.80 193.80 193. Hemofarm a.00 1402736 1402140 1402141 1402146 1402147 1402142 1402143 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin NORVASC AMLOGAL AMLOGAL AMLODIPIN AMLODIPIN AMLODIPIN AMLODIPIN tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister.o. 2.o.00 9. 20 po 10 mg blister.d. Zdravlje a.20 239. 30 po 5 mg Proizvođač leka Zdravlje a.00 50. 20 po 10 mg blister. Jugoremedija a. Heinrich Mack Nachf. Arterijska hipertenzija ( I10.00 50.o.00 9.80 289. Angina pektoris ( I20 ).00 9.80 193. 30 po 10 mg blister. 30 po oslobađanjem 5 mg 1402821 C08CA02 felodipin PLENDIL AstraZeneca AB Švedska 288.20 239. 20 po 5 mg blister.00 INDIKACIJE C08CA05 1.98 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1402830 1402831 1402865 1402866 1402735 ATC C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin INN Zaštićeno ime leka ALOPRES ALOPRES VAZOTAL VAZOTAL NORVASC FO tableta tableta tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka blister. Ni Medic d. nifedipin tableta sa produženim oslobađanjem 1402481 C08CA05 nifedipin NIFELAT blister. I11.66 50. Arterijska hipertenzija ( I10.00 50.20 239. I13.

30 286.00 Strana 23 .30 7.10 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 7.d.62 50.50 30 mg 6. 50 po 80 mg 50 po 80 mg blister.00 50. Republika Srbija 139. Srbolek a.d.00 50. Republika Srbija 139. 20 po 10 mg blister.57 7. 20 po 10 mg blister.98 50.00 50.00 C08DB C08DB01 Derivati benzotiazepina diltiazem tableta sa produženim oslobađanjem film tableta sa modifikovanim oslobađanjem 1402791 C08DB01 diltiazem DILTIAZEM CORTIAZEM RETARD blister. 50 po 80 mg blister.24 g 18.00 1402250 C08DB01 diltiazem blister. 20 po 5 mg blister.00 50.00 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 63.00 1402761 C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN retard blister.d.00 50. 30 po 20 mg Hemofarm a. Jugoremedija a.d.o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO kapsula sa produženim oslobađanjem.d.d.d. 30 po 90 mg Hemofarm a.57 7.00 151.24 g 12. Galenika a.62 9. Jugoremedija a. 30 po 40 mg blister.15 8.24 g 18.78 50.62 9.24 g 0.24 g 0. Hemofarm a.00 C09 C09A C09AA C09AA02 1103571 1103572 1103870 1103871 1103872 C09AA02 C09AA02 C09AA02 C09AA02 C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE).Grupa C.62 9. monokomponentni enalapril enalapril enalapril enalapril enalapril enalapril PRILENAP PRILENAP ENALAPRIL ENALAPRIL ENALAPRIL tableta tableta tableta tableta tableta blister.30 0.15 50.24 g 0.Lista A .30 0. Jugoremedija a.78 50.d.d. Zdravlje a.40 160.98 50.10 83. 45 po 80 mg Hemofarm a.d. tvrda film tableta sa modifikovanim oslobađanjem Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1402762 C08CA05 nifedipin NIPIDIN * blister.80 160. monokomponentni Inhibitori ACE.00 50. 20 po 20 mg Hemofarm a.00 50. 30 po 20 mg Hemofarm a.00 C08D C08DA C08DA01 1402703 1402704 1402243 1402176 1402721 C08DA01 C08DA01 C08DA01 C08DA01 C08DA01 Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce Derivati fenilalkilamina verapamil verapamil verapamil verapamil verapamil verapamil VERAPAMIL VERAPAMIL VERAPAMIL VERAPAMIL IZOPAMIL film tableta film tableta obložena tableta obložena tableta film tableta blister.30 286. Hemofarm a.40 144.24 g 0.o.d.50 30 mg 6.76 9. Republika Srbija 211.40 160. 30 po 90 mg Slaviamed d.d.d. Republika Srbija 211. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 151.30 0. 20 po 20 mg blister.

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL
1103177 1103175 1103887 1103888

ATC
C09AA02 C09AA02 C09AA02 C09AA02 enalapril enalapril enalapril enalapril

INN

Zaštićeno ime leka
ENALAPRIL ENALAPRIL ENATENS ENATENS

FO
tableta tableta tableta tableta

Pakovanje i jačina leka
blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg

Proizvođač leka
Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

Država proizvodnje leka
Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje
151,30 286,10 151,30 286,10

DDD
10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica
7,57 7,15 7,57 7,15 50,00 50,00 50,00 50,00

C09AA03
1103560 1103562 1103561 1103875 1103876 1103877 1103565 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03

lizinopril
lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril LORIL LORIL LORIL LIZINOPRIL LIZINOPRIL LIZINOPRIL SKOPRYL tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister, 20 po 5 mg blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg 20 po 5 mg 20 po 10 mg 20 po 20 mg blister, 20 po 10 mg Srbolek a.d. Srbolek a.d. Srbolek a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Alkaloid d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 100,10 143,20 226,00 100,10 143,20 226,00 143,20 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10,01 7,16 5,65 10,01 7,16 5,65 7,16 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103566 1103567

C09AA03 C09AA03

lizinopril lizinopril

SKOPRYL SKOPRYL

tableta tableta

blister, 20 po 20 mg blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija Republika Srbija

226,00 214,80

10 mg 10 mg

5,65 7,16

50,00 50,00

1103568

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

339,00

10 mg

5,65

50,00

Strana 24

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC C09AA05
C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05

INN ramipril
ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Proizvođač leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1103071 1103072 1103080 1103081 1103011 1103010 1103024 1103018

PRILINDA PRILINDA RAMIPRIL RAMIPRIL RAMITENS RAMITENS RAMITENS RAMITENS

tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta

blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 30 po 2,5 mg blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

240,60 360,10 240,60 360,10 240,60 360,10 257,80 385,80

2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg

8,59 6,43 8,59 6,43 8,59 6,43 8,59 6,43

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103722 1103723

C09AA05 C09AA05

ramipril ramipril

TRITACE TRITACE

tableta tableta

28 po 2, 5 mg 28 po 5 mg

Sanofi-Aventis S.P.A. Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija Italija

240,60 360,10

2,5 mg 2,5 mg

8,59 6,43

50,00 50,00

1103724 1103012 1103013 1103083 1103082 1103251 1103255

C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05

ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril

TRITACE VIVACE VIVACE VIVACE VIVACE AMPRIL AMPRIL

tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta

28 po 10 mg blister, 28 po 1,25 mg blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg blister, 28 po 1,25 mg blister, 28 po 2,5 mg

Sanofi-Aventis S.P.A. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o.

Italija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

460,60 106,40 240,60 360,10 460,60 106,40 240,60

2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg

4,11 7,60 8,59 6,43 4,11 7,60 8,59

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Strana 25

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL
1103259 1103263

ATC
C09AA05 C09AA05 ramipril ramipril

INN

Zaštićeno ime leka
AMPRIL AMPRIL

FO
tableta tableta

Pakovanje i jačina leka
blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg

Proizvođač leka
Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o.

Država proizvodnje leka
Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje
360,10 460,60

DDD
2,5 mg 2,5 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica
6,43 4,11 50,00 50,00

C09B C09BA C09BA02

Inhibitori ACE, kombinacije Inhibitori ACE i diuretici enalapril, hidrohlortiazid
blister, 20 po (10 mg + 25 mg) blister, 20 po (10 mg + 12.5 mg) blister, 20 po (20 mg + 6 mg) blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

1401502 1401500 1401080 1401081

C09BA02 C09BA02 C09BA02 C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid PRILENAP H enalapril, hidrohlortiazid PRILENAP HL enalapril, hidrohlortiazid ENALAPRIL HCT enalapril, hidrohlortiazid ENALAPRIL HCT

tableta tableta tableta tableta

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

204,80 178,00 294,60 304,40

1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta

10,24 8,90 14,73 15,22

50,00 50,00 50,00 50,00

NAPOMENA C09BA03
1401171 1401172 C09BA03 C09BA03

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. lizinopril, hidrohlortiazid
lizinopril, hidrohlortiazid lizinopril, hidrohlortiazid LIZOPRIL H LIZOPRIL H tableta tableta blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg) blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg) blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg) blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg) blister, 30 po (20 mg + 25 mg) Bosnalijek d.d. Bosnalijek d.d. Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina Republika Makedonija Hrvatska 170,00 252,80 1 tableta 1 tableta 8,50 12,64 50,00 50,00

1401182 1401922

C09BA03 C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid lizinopril, hidrohlortiazid

SKOPRYL PLUS IRUZID

tableta tableta

Alkaloid a.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

379,10 255,00

1 tableta 1 tableta

12,64 8,50

50,00 50,00

1401923

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

Hrvatska

419,30

1 tableta

13,98

50,00

NAPOMENA

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Strana 26

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC C09BA05
C09BA05 C09BA05 C09BA05 C09BA05 C09BA05 C09BA05

Zaštićeno ime INN leka ramipril, hidrohlortiazid
ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid AMPRIL HL AMPRIL HD TRITACE COMP TRITACE COMP LS RAMIPRIL H RAMIPRIL H

FO

Pakovanje i jačina leka

Proizvođač leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1401130 1401131 1401013 1401012 1401916 1401907

tableta tableta tableta tableta tableta tableta

blister, 28 po (2,5 mg + Krka Tovarna Zdravil 12.5mg) d.d. 28 po (5 mg + 25 mg) 28 po (5 mg + 25 mg) Krka Tovarna Zdravil d.d. Sanofi-Aventis S.P.A.

Slovenija Slovenija Italija Italija Republika Srbija Republika Srbija

244,20 359,70 359,70 244,20 244,20 359,70

1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta

8,72 12,85 12,85 8,72 8,72 12,85

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) Sanofi-Aventis S.P.A. 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) 28 po (5 mg + 25 mg) Ufar d.o.o. Ufar d.o.o.

NAPOMENA C09BB C09BB03

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. ACE inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala lizinopril, amlodipin
blister, 30 po (10 mg + 5 mg)

1103884

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM

tableta

Gedeon Richter PLC

Mađarska

504,60

1 tableta

16,82

50,00

NAPOMENA C09BB05

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. ramipril, felodipin
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd. Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

1403021

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN MITE

tableta sa produženim blister, 28 po (2,5 mg + oslobađanjem 2,5 mg)

Mađarska

375,20

1 tableta

13,40

50,00

1403020

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN

tableta sa produženim blister, 28 po (5 mg+ 5 oslobađanjem mg)

Mađarska

629,40

1 tableta

22,48

50,00

NAPOMENA

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Strana 27

Alkaloid d.d.00 50.00 50.74 50.00 50.00 50.60 1104492 1104610 1104611 1104612 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin VASILIP HOLLESTA HOLLESTA HOLLESTA film tableta film tableta film tableta film tableta blister. 28 po 10 mg blister.o.74 24. Republika Srbija Republika Srbija Holandija Holandija Holandija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 163.00 Strana 28 . 28 po 20 mg Hemofarm a.o.51 24.o.36 50.10 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 24.00 50.36 19.o. Hemofarm a.o.o. 28 po 40 mg blister.00 1104510 1104511 1104440 1104441 1104445 1104710 1104711 1104712 1104490 1104491 228. 28 po 20 mg blister. 30 po 10 mg blister.40 324. 28 po 10 mg blister.30 789.80 737. Slaviamed d.80 737.80 737.00 50.o. Alkaloid d.d.o.o.51 24.d.80 454.00 50. 30 po 40 mg Slaviamed d.o.80 228. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 19.Lista A . Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Zdravlje a.51 24.36 24.10 245.51 24. 30 po 20 mg blister.10 228. 28 po 40 mg blister.80 454.00 50.36 19. Alkaloid d.10 487.00 50.51 24.80 454.00 50. 20 po 10 mg 20 po 20 mg 28 po 10 mg 28 po 20 mg 28 po 40 mg blister.Grupa C. Slaviamed d.00 50. Zdravlje a. Zdravlje a.o.37 19.d.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C10 C10A C10AA C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI ) Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida Inhibitori HMG CoA reduktaze DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin CHOLIPAM CHOLIPAM ZOCOR ZOCOR ZOCOR SIMVABEL SIMVABEL SIMVABEL VASILIP VASILIP film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.74 24.o.d.74 24.

atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin SORTIS SORTIS SORTIS SORTIS TULIP TULIP film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister. 30 po 20 mg Sopharma PLC Bugarska 465. 30 po 10 mg blister.00 50. Nemačka Nemačka Nemačka Nemačka Republika Srbija Republika Srbija 569.o.d. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti.30 30 mg 23.30 879.98 50.00 Strana 29 .80 DDD 30 mg 30 mg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 24.d.00 1104486 C10AA03 pravastatin PRALIP tableta blister.00 INDIKACIJE NAPOMENA C10AA05 1104460 1104462 1104464 1104465 1104601 1104600 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 1.00 1104485 C10AA03 pravastatin PRALIP tableta blister. Porodična forma hiperlipidemije ( E78. 30 po 20 mg Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Hemofarm a.00 1104483 C10AA03 pravastatin PRAVACOR tableta blister.27 50. 30 po 80 mg blister. Republika Srbija 30 mg 21.47 50. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 228.00 50.27 50.98 50.004.16 37.84 24.10 1.o.00 1104454 C10AA03 pravastatin PRAVAPRES tableta blister.47 24. pravastatin pravastatin PRAVACOR tableta blister.Grupa C.30 30 mg 23. Ni Medic d.00 1104453 C10AA03 pravastatin PRAVAPRES tableta blister.o.00 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 37.30 569.36 50.d.o.00 50.10 1. 30 po 20 mg PharmaSwiss d. 30 po 10 mg Sopharma PLC Bugarska 316.80 454.Lista A .30 879.o.490. 30 po 20 mg blister.o. Hemofarm a.30 30 mg 23.4 ).94 33.o.00 50. 30 po 10 mg blister.60 2.o. Republika Srbija 465. 30 po 40 mg Slovenija 30 mg 21. Porodična forma hiperlipidemije ( E78. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1104613 1104614 ATC C10AA01 C10AA01 INN simvastatin simvastatin Zaštićeno ime leka SIMVASTATIN SIMVASTATIN FO film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka blister 28 po 10 mg blister 28 po 20 mg Proizvođač leka Ni Medic d. 30 po 40 mg blister. dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.00 50.51 24.27 50. 30 po 40 mg PharmaSwiss d.80 30 mg 31. Lek farmacevtska družba d. Lek farmacevtska družba d.68 50.00 1.d.00 INDIKACIJE NAPOMENA C10AA03 1104482 C10AA03 1. 30 po 20 mg Slovenija 465.94 33.899.004.00 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti.4 ). dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

decembra 2011. * Lek se briše sa Liste lekova 31. 30 po 100 mg Sanofi-Synthelabo Group Francuska 386. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 569. 30 po 20 mg Slaviamed d.4 ).47 24.o.004. 30 po 20 mg blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1104125 1104126 1104127 C10AA05 C10AA05 C10AA05 atorvastatin atorvastatin atorvastatin ATACOR ATACOR ATACOR film tableta film tableta film tableta blister.6 mmol/l.00 50.84 50.1 g 12. 30 po 10 mg blister.00 INDIKACIJE NAPOMENA C10AB C10AB08 1104470 C10AB08 1.00 1104520 1104522 C10AA05 C10AA05 atorvastatin atorvastatin ATORIS ATORIS film tableta film tableta blister. Slaviamed d. 30 po 40 mg Zdravlje a.89 50. godine.Grupa C.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.00 1.47 50.10 1. Republika Srbija Republika Srbija 569.00 20 mg 20 mg 37. tvrda blister. Strana 30 .00 50.o.d.60 20 mg 20 mg 20 mg 37.490.Lista A .10 1. Zdravlje a. 30 po 10 mg blister. dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Fibrati ciprofibrat ciprofibrat LIPANOR kapsula. Zdravlje a. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti.70 0.00 50.d.004.o.94 33.o.d. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.94 33.

40 - - 50.00 D07AC D07AC04 4152192 4152190 4152191 D07AC04 D07AC04 D07AC04 Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid SINODERM SINODERM SINODERM gel krem mast tuba.Lista A .1 po 15 g 0. Galenika a.00 D06B D06BA D06BA01 4151050 D06BA01 Hemioterapeutici za lokalnu primenu Sulfonamidi sulfadiazin srebro sulfadiazin srebro SANADERM krem tuba. 1 po 5 g (100.d.5% Galenika a.50 4157201 4157202 - - 50. monokomponentni Kortikosteroidi. Galenika a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC D D01 D01A D01AA D01AA01 D01AA01 D01AA01 INN Država Cena leka Zaštićeno ime Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD KOŽA I POTKOŽNO TKIVO . DERMATOLOŠKI PREPARATI Kortikosteroidi.30 69.j.000 i.25 mg/g) tuba.40 - - 50. 1 po 50 g 1% Zdravlje a.60 69.00 50. Republika Srbija 108.d. Republika Srbija 175.00 D06 D06A D06AX D06AX07 4150400 D06AX07 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Antibiotici za lokalnu primenu Ostali antibiotici za lokalnu primenu gentamicin gentamicin GENTAMICIN mast tuba.70 - - 50.25mg/g) tuba.20 - - 50.00 D01AC D01AC02 4157100 D01AC02 Derivati imidazola i triazola mikonazol mikonazol DAKTANOL krem tuba.d.LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI) ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Antimikotici za lokalnu primenu Antibiotici tuba.d.d.00 Strana 31 . 1 po 30 g (0.d. Republika Srbija Republika Srbija 40. slabog delovanja (grupa I) hidrokortizon (kortizol) hidrkortizon (kortizol) HYDROCORTISON mast tuba.00 D07 D07A D07AA D07AA02 4152075 D07AA02 KORTIKOSTEROIDI. Republika Srbija 58. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 106.d.1 po 5 g 2./1 g) tuba.j.d.1 po 15 g (0.Grupa D. 1 po 20 g (100. Hemofarm a./1 g) Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica nistatin nistatin nistatin NYSTATIN NYSTATIN mast mast Hemofarm a.25mg/g) Galenika a.00 50.1 po 30 g 2% Galenika a.20 140.1% (1mg/1g) Galenika a. Republika Srbija 176. 1 po 15 g (0.30 - - 50.00 50.d.000 i.

neomicin fluocinolonacetonid.00 - - D07C D07CC D07CC02 Kortikosteroidi. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 4152410 4152411 ATC D07AC04 D07AC04 INN fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid Zaštićeno ime leka PANOLON PANOLON FO krem mast Pakovanje i jačina leka tuba. kombinacije sa antibioticima Kortikosteroidi jakog delovanja. 1 po 15 g (0.1 po 15 g (0.Lista A . neomicin tuba.30 DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 50.Grupa D.00 4153221 D07CC02 SINODERM N mast Galenika a. Hemofarm a. Atopijski dermatitis ( L20 ).25 mg/g + 3.25mg/g) Proizvođač leka Hemofarm a. Samo za decu do 12 godina starosti. Republika Srbija 94. Republika Srbija 94. Strana 32 .20 - - 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.d.00 D11 D11A D11AH D11AH02 4159350 D11AH02 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Ostali dermatološki preparati Ostali dermatološki preparati isključujući kortikosteroide pimekrolimus pimekrolimus ELIDEL krem tuba.d. kombinacije sa antibioticima fluocinolonacetonid.1 po 15 g (1%) Novartis Pharma Produktions GmbH Nemačka 1.466. 1 po 15 g (0.25 mg/g + 3.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.25mg/g) tuba.3 mg/g) 4153220 D07CC02 SINODERM N krem Galenika a. neomicin fluocinolonacetonid.30 69.3 mg/g) tuba.1 po 15 g (0.00 50.d.80 50.d. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 69.80 - - 50.

Neoznačen pobačaj ( O06 ).50 0. mikonazol mikonazol GINO DAKTANOL vagitorija 7 po 200 mg Galenika a.2 mg 6.03 50. G02C Ostali ginekološki lekovi Simpatikomimetici kod preveremenog porođaja G02CA G02CA03 fenoterol Boehringer Ingelheim Ellas A. isključujući kombinacija sa kortikosteroidima Derivati imidazola Participacija osiguranog lica metronidazol metronidazol ORVAGIL vagitorija 10 po 500 mg Galenika a. Krvarenje posle porođaja ( O72 ). Vaginalna infekcija ( N76 ). G02 G02A G02AB G02AB01 metilergometrin OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI Preparati za kontrakciju uterusa Ergot alkaloidi 2141136 G02AB01 metilergometrin METHYLERGOMETRIN oralne kapi.30 - - 50.64 50.25 mg/1 ml) Hemofarm a.00 1. Republika Srbija 83.00 INDIKACIJE 1.5 g 18.E.1 g 17. 1142100 G02CA03 fenoterol PARTUSISTEN tableta blister. 1 po 10 ml (0.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.Lista A .00 0. Strana 33 . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC G G01 G01A G01AF G01AF01 G01AF01 INN Država Cena leka Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za na veliko Zaštićeno ime leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD po DDD GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI) GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Antiinfektivi i antiseptici.Grupa G. Vaginalna infekcija ( N76 ). rastvor bočica sa kapaljkom.d. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.d. INDIKACIJE 2. Republika Srbija 180. 50 po 5 mg Grčka 535. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.96 50. Republika Srbija 251. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja ( O20 ).00 6137082 INDIKACIJE NAPOMENA G01AF04 6137225 G01AF04 1. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.30 0.d.

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.20 - - 50. fiksne kombinacije G03AA07 levonorgestrel. etinilestradiol LEGRAVAN film tableta blister. Sekundarna amenoreja ( N91. Progestogeni i estrogeni u kombinaciji Progestogeni i estrogeni. Organon Holandija 600.60 0. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC G02C.15 mg + 0. sekvencijalni preparati norgestrel.70 0.1 ). Muški sterilitet ( N46 ). G03B Androgeni Derivati 3-androst-4ona G03BA G03BA03 testosteron 1048111 G03BA03 testosteron ANDRIOL TESTOCAPS kapsula 30 po 40 mg N. Primarna amenoreja ( N91.00 INDIKACIJE 1. 3.07 50. Druge bolesti muških polnih organa ( N50 ). 14. Republika Srbija 230.0 ).00 INDIKACIJE NAPOMENA G03F G03FB G03FB01 1048781 G03FB01 1. G03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu G03A G03AA Progestogeni i estrogeni. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.4 ).00 INDIKACIJE 1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja ( O20 ). heksoprenalin GYNIPRAL tableta bočica. etinilestradiol 1135240 G03AA07 levonorgestrel.Lista A . 8. 1 po 21 (0.00 0.5 mg Alkaloid a.. 2. 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili endokrinologa. INN heksoprenalin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1142200 G02C.75 tabl. smeđih) Produktions KG Nemačka 418. 20 po 0.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.V. estradiol norgestrel. Strana 34 .impotencija ( N48. estradiol CYCLO-PROGYNOVA obložena tableta 1 po 21 (11 belih + 10 Schering GmbH & Co.75 tabl.24 50.d.d.. u saradnji sa Nycomed Austria GmbH Republika Makedonija 222.03 mg) Galenika a. Hormonska kontracepcija ( Z30 ). Organska polna nemoć .Grupa G.12 g 60.93 50. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

monokomponentni G03HA G03HA01 ciproteron 1048331 1048333 G03HA01 G03HA01 ciproteron ciproteron ANDROCUR CYPROCUR tableta tableta 50 po 50 mg blister.58 88. 3. 5.00 50.Grupa G. sintetski Belupo Lijekovi i kozmetika d.urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.1 g 88. 4.4 i L68.00 INDIKACIJE 1. Antiandrogeni G03H Antiandrogeni.72 50. 2.8 ). Primarno smanjena funkcija jajnika ( E28.1 g 0. Maligni tumor prostate ( C61 ). Drugi poremećaji funkcija jajnika ( E28.90 9 mg 3. Nemačka Republika Srbija 2.20 0.d. a pod tačkom 2.Lista A . Ženski sterilitet ( N97 ).58 50. Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.60 3.1 ). Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam ( N91. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1048871 KLOMIFEN tableta blister.00 INDIKACIJE 1.o. 2. NAPOMENA Strana 35 . Muški sterilitet ( N46 ). Smanjena funkcija muških polnih žlezda ( E29. 10 po 50 mg Hrvatska 206.986. na osnovu mišljenja tri lekara .o. na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.3 ).214.0 ). Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN G03G G03GB G03GB02 klomifen G03GB02 klomifen Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije Stimulatori ovulacije. 90 po 50 mg Schering AG PharmaSwiss d.

1. 1 po 1 ml (5.174. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC H H01 H01A H01AC H01AC01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU.10 2 i. 3 .05 50.1 ). samo kod dece do 18 godina starosti.90 2 i. 4.j.1 po 1 ml (12 mg/ml) uložak. 5 po 1 ml (5.00 2 i. intrauterusni zastoj u rastenju ( P05. 1. prašak i rastvarač za rastvor za injekciju prašak i rastvarač za rastvor za injekciju prašak i rastvarač za rastvor za injekciju prašak i rastvarač za rastvor za injekciju uložak. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23. 5.Grupa H. 1.30 2 i.Lista A .00 0044241 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 46.05 50. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23. 1. Turnerov sindrom ( Q96 ). samo kod dece do 18 godina starosti.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.50 2 i.40 2 i.5 ml) pen sa uloškom.j.762.05 50.3 mg/ml) uložak. 1.5 ml) 0044308 H01AC01 somatropin rastvor za injekciju Novo Nordisk A/S Danska 26. ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi Somatropin i analozi DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica somatropin NORDITROPIN NORDILET NORDITROPIN NORDILET pen sa uloškom.j.Willi sindrom ( Q87. (10 mg/1. 2. 5 po 1 ml (12 mg/ml) Pfizer Manufacturing Belgium NV Pfizer Manufacturing Belgium NV Pfizer Manufacturing Belgium NV Pfizer Manufacturing Belgium NV 0044242 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 9.0 ).3 mg/ml) uložak.j.762. Strana 36 . Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. 1 po 45 i. Deca rođena mala za gestaciono doba ( SGA ). samo kod dece do 18 godina starosti. Deca rođena mala za gestaciono doba ( SGA ).00 50.j. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23. 4.668. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.0 ).132.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.1 ).00 50.430.j.333. Prader .00 50.664.645. Turnerov sindrom ( Q96 ).174.1 ) Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.174. 3 .j. samo kod dece do 18 godina starosti.00 0044309 H01AC01 somatropin rastvor za injekciju Novo Nordisk A/S Danska 39. 1 po 30 i.0 ). intrauterusni zastoj u rastenju ( P05. (15mg/1.j. 2.174. 1.00 0044244 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 105.0 ).00 0044243 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 21.

40 350. 50 po 0.73 11.00 50.5 mg 7.00 50. 20 po 8 mg Jugoremedija a. Ferring International Center SA Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica dezmopresin bočica sa sprej pumpom. Strana 37 .70 25 mcg 163.Grupa H.66 10.66 7. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC H01B H01BA H01BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Hormoni zadnjeg režnja hipofize Vazopresin i analozi Ferring AB.00 1045081 H01BA02 dezmopresin MINIRIN tableta 3.2 mg Švedska.24 50.00 50.70 1. 10 po 5 mg Galenika a.d.5 mg Galenika a. Jugoremedija a.d. Republika Srbija 203. 1 po 5ml (100 sprej za nos. 50 po 100 mcg 50 po 25 mcg Galenika a.00 50.00 97.d.44 50.20 150 mcg 150 mcg 2.4 mg 213.d.00 50. Merck KGaA Republika Srbija Nemačka 91. Jugoremedija a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Bosna i Hercegovina 186. Ferring International Center SA Ferring AB.20 186.Lista A .22 4.5 mg 12.d.66 50. 20 po 4 mg blister.30 72. Republika Srbija Republika Srbija 175.90 0.d.70 7.5 mg 16. rastvor mcg/ml) bočica plastična.00 50. Bosnalijek d.22 50. Jugoremedija a. 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.00 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 4.264.00 H02AB07 1047632 1047555 1047556 1047511 H02AB07 H02AB07 H02AB07 H02AB07 prednizon prednizon prednizon prednizon prednizon PRONISON PREDNIZON * PREDNIZON * PREDNIZON tableta tableta tableta tableta 20 po 20 mg 20 po 5 mg 20 po 20 mg blister.66 50. Švajcarska 7045080 H01BA02 dezmopresin MINIRIN 3.00 H03 H03A H03AA H03AA01 1040050 1040230 H03AA01 H03AA01 TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE Preparati tireoidee Tireoidni hormoni levotiroksin natrijum levotiroksin natrijum levotiroksin natrijum TIVORAL EUTHYROX tableta tableta blister.00 NAPOMENA Euthyrox tbl.d.204.00 H02AB04 1047177 1047180 H02AB04 H02AB04 metilprednizolon metilprednizolon metilprednizolon NIRYPAN NIRYPAN tableta tableta blister.d.30 50.44 16.00 H02 H02A H02AB H02AB02 1047143 H02AB02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU Kortikosteroidi za sistemsku primenu. Švajcarska Švedska. 30 po 0. monokomponentni Glukokortikoidi deksametazon deksametazon DEXASON tableta blister.

20 po 10 mg Bosnalijek d.1 g 12.567.00 50. Strana 38 .00 1040190 1040192 H03BB H03BB02 1040120 1040252 1040250 H03BB02 H03BB02 H03BB02 Derivati imidazola sa sumporom tiamazol tiamazol tiamazol tiamazol TIASTAT THYROZOL THYROZOL tableta film tableta film tableta 20 po 20 mg blister.00 50.1 g 0.d.20 50.95 12.20 1 mg 1.Lista A .00 125.00 * Lek se briše sa Liste lekova 31. Merck KGaA Merck KGaA Bosna i Hercegovina Nemačka Nemačka 181. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC H03B H03BA H03BA02 H03BA02 H03BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Antitireoidni preparati Tiouracili Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica propiltiouracil propiltiouracil propiltiouracil PTU PTU tableta tableta 20 po 50 mg 45 po 100 mg Alkaloid a.20 6.00 H04 H04A H04AA H04AA01 PANKREASNI HORMONI Glikogenolitički hormoni Glikogenolitički hormoni glukagon GLUCAGEN HYPOKIT prašak i rastvarač za rastvor za injekciju napunjen injekcioni špric.567.50 10 mg 10 mg 10 mg 4. Alkaloid a. godine.d.28 50. 1 po 1 mg/1ml 0341340 H04AA01 glukagon Novo Nordisk A/S Danska 1.54 6.00 50. decembra 2011. Republika Makedonija Republika Makedonija 129.d.50 582.70 62.95 50.80 0.Grupa H. 20 po 5 mg blister.

35 15. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 190.00 1022510 1022515 1022500 J01C J01CA J01CA04 2021147 1021145 1021148 J01CA04 J01CA04 J01CA04 Beta-laktam antibakterijski lekovi. tvrda kapsula. tvrda bočica. penicilini Pencilini širokog spektra dejstva amoksicilin amoksicilin amoksicilin amoksicilin SINACILIN SINACILIN SINACILIN prašak za oralnu suspenziju kapsula. Hemofarm a.10 1g 15. 5 po 100 mg 5 po 100 mg Galenika a. Jugoremedija a.d. Galenika a. 16 po 250 mg blister.00 3021001 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX 1 po 60 ml (500mg/5ml) Sandoz GmbH Austrija 108.36 50.40 122.00 50. Hemofarm a. Galenika a.lista A .00 1021008 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX DT 14 po 500 mg Sandoz GmbH Austrija 107.00 50.d.70 85.90 1g 18.36 50.d.34 21.92 9. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 91. tvrda tableta za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju Galenika a.00 1021004 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX DT tableta za oralnu suspenziju 14 po 750 mg Sandoz GmbH Austrija 161.Grupa J.00 50. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) blister. 20 ml (100 mg/1 ml) blister.90 1g 1g 1g 18.d.00 50. Hemofarm a.92 9.40 122.00 1021007 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX DT 14 po 1000 mg Sandoz GmbH Austrija 215.30 1g 15.45 21.36 50.60 49.00 50.92 50.90 1g 1g 1g 95.d.d.15 50.00 Strana 39 .36 50.00 3021146 1021961 1021965 J01CA04 J01CA04 J01CA04 amoksicilin amoksicilin amoksicilin SINACILIN AMOKSICILIN AMOKSICILIN prašak za oralnu suspenziju kapsula.d.d.50 1g 15. 16 po 250 mg blister. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 49. tvrda tableta 5 po 100 mg blister.1 g 9. 16 po 500 mg bočica od tamnog stakla.90 85. 16 po 500 mg Galenika a.1 g 0.35 15.60 0.36 50.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J J01 J01A J01AA J01AA02 J01AA02 J01AA02 J01AA02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini Tetraciklini Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica doksiciklin doksiciklin doksiciklin doksiciklin DOVICIN DOKSICIKLIN DOKSICIKLIN kapsula kapsula.60 49.1 g 0.00 50. tvrda kapsula.

klavulanska kiselina AMOKSIKLAV LEK 2X prašak za oralnu suspenziju Lek farmacevtska družba d.06 50.Grupa J. klavulanska kiselina PANKLAV 2X granule za oralnu suspenziju Hemofarm a. klavulanska kiselina PANKLAV FORTE prašak za oralnu suspenziju Hemofarm a.j.00 3020185 1020183 1020184 J01CR J01CR02 Kombinacije penicilina.70 36.12 50.d. Republika Srbija 297. klavulanska kiselina PANKLAV 2X granule za oralnu suspenziju bočica od tamnog stakla.00 50. 1 po 100 ml (250 mg + 62.00 50.00 3021568 J01CR02 amoksicilin./ml) blister. klavulanska kiselina PANKLAV prašak za oralnu suspenziju Hemofarm a.05 50.j. Slovenija 297.45 44.10 1g 53.j.00 3021562 J01CR02 amoksicilin.d.10 145. Republika Srbija 401.d. 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml bočica od tamnog stakla. 20 po 1200000 i. Slovenija 401. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze amoksicilin.00 3021606 J01CR02 amoksicilin. Republika Srbija 240.50 3000000 i.05 50.d.d. Jugoremedija a.d. 20 po 600000 i.d.5 mg/5 ml) 3021602 J01CR02 amoksicilin.j blister.5 mg/5 ml) Hemofarm a.10 1g 53. 3000000 i.05 50. 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml) bočica staklena.j.00 Strana 40 . 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31. 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml) bočica od tamnog stakla.25 mg/5 ml) bočica staklena.d. 1 po 150 ml (60000 i.lista A . klavulanska kiselina AMOKSIKLAV FORTE prašak za oralnu suspenziju Lek farmacevtska družba d.80 352. 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62.00 3021609 J01CR02 amoksicilin.30 50. Republika Srbija 594.d. 3000000 i. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01CE J01CE02 J01CE02 J01CE02 J01CE02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina bočica.30 1g 96.50 1g 80.00 3021608 J01CR02 amoksicilin.50 1g 80. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin CLIACIL CLIACIL CLIACIL prašak za sirup tableta tableta Jugoremedija a.30 50.20 1g 53.j. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 236. Jugoremedija a. klavulanska kiselina bočica staklena. 78.

00 50.d.85 56.50 225. J42 ).00 129. 16 po 250 mg blister.00 50. 16 po 500 mg 16 po 250 mg 16 po 500 mg blister.00 INDIKACIJE NAPOMENA J01D J01DB J01DB01 3321875 1321870 1321872 3321719 1321710 1321711 1321770 1321774 1321081 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 1.d. Infekcije srednjeg uha ( H65.33 60.30 155. Srbolek a. M.d. Galenika a.85 56. tvrda granule za oralnu suspenziju kapsula. J32.00 50.00 50. Slovenija 240.00 129.d. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00.00 50. J20.o. N36.d.8. tvrda kapsula.d. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30. 16 po 250 mg blister. Galenika a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3021561 J01CR02 amoksicilin. Hemofarm a. Nini d.30 121.33 56.30 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 62.70 225.D.00 64. 16 po 500 mg boca staklena.33 50.00 64.d. N34.33 62. H66 ). tvrda kapsula. N37.30 225.30 1g 96. klavulanska kiselina AMOKSIKLAV prašak za oralnu suspenziju bočica od tamnog stakla. Srbolek a. 3.00 Strana 41 .d. 2. Hemofarm a.J06. 1 po 100 ml (125 mg + 31. J41. 16 po 500 mg Galenika a. Sirup samo za decu.00 50.lista A .70 225.00 50.12 50. tvrda bočica. I generacija cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin PALITREX PALITREX PALITREX CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN prašak za oralnu suspenziju kapsula.00 50.d. J40. N39 ). Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi Cefalosporini. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 155. tvrda kapsula kapsula kapsula.75 56.25 mg)/5 ml Lek farmacevtska družba d. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) blister. 1 po 100ml (250 mg/5 ml) blister.Grupa J.o. Hemofarm a.

Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. J40. Proteus ). 1 po 65 g (250 mg/5 ml) Proizvođač leka M.33 50. Coli. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06. Nini d. J40.00 2g 125. Republika Srbija 188. J42 ) 2. H.D. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. Infekcije bilijarnog trakta ( K72. J20. N36. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline ( E. 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) Galenika a.70 155.00 DDD 2g 2g Cena leka na veliko po DDD 64.Grupa J.D. N34.8. NAPOMENA Strana 42 . J20.o.00 INDIKACIJE 1. N36. Nini d. 16 po 250 mg bočica. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1321080 3321084 ATC J01DB01 J01DB01 INN cefaleksin cefaleksin Zaštićeno ime leka CEFALEKSIN CEFALEKSIN FO kapsula.00 INDIKACIJE 1. J32. M. Coli.influenzae.d. Za indikaciju pod tačkom 4. Za indikaciju pod tačkom 4. J41. H. Infekcije urinarnog takta ( N30.influenzae.o. N37. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06. Sirup samo za decu. 3. N37. 4. Proteus ).00 Participacija osiguranog lica 50. N39 ).o. Sirup samo za decu. J32. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 129. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. J42 ).85 62. 3.8.o. Infekcije bilijarnog trakta ( K72. K73 ). N39 ). tvrda prašak za oralnu suspenziju Pakovanje i jačina leka blister. N34. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline ( E. Infekcije urinarnog takta ( N30.00 50. J41. 2.lista A . cefadroksil NAPOMENA J01DB05 3321906 J01DB05 cefadroksil GALADROX prašak za oralnu suspenziju bočica. K73 ) 4.

J20. 1 po 70 ml (125 mg/5 ml). Cefalosporini.5 g 88. 4. Alkaloid a.J06.00 INDIKACIJE 1.00 INDIKACIJE NAPOMENA J01DD J01DD08 3321621 3321623 J01DD08 J01DD08 1. 4. NAPOMENA Strana 43 . 32. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) bočica. J14.d. J20. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ). J20. J14. Urinarne infekcije ( N00.08 175. J42. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00. ). Lajmska bolest (A69.4 g 175. 3. 3.J06.Grupa J.2) cefprozil monohidrat granule za oralnu suspenziju bočica. 4.07 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01DC J01DC02 INN cefuroksim Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Cefalosporini. J40. J41. J32. J41.J06. J32.60 0. N30. N34 ). Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00. J41. ) što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. J13. J13. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30. N10. J40. J42.d. 2. J13.50 1g 234. J15.74 50. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00. J15 ).00 INDIKACIJE J01DC10 1.90 g Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3321644 J01DC02 cefuroksim XORIMAX prašak za oralnu suspenziju Sandoz GmbH Austrija 310. 3.0 ). N34 ). J42. III generacija cefiksim cefiksim cefiksim PANCEF PANCEF prašak za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju bočica.20 0.4 g 0. II generacija boca staklena.17 50. 1 po 60 ml (100 mg/5 ml) Alkaloid a. 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) Bristol Myers-Squibb 3321951 J01DC10 cefprozil monohidrat CEFZIL Italija 702. J14. N34 ). Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). J15 . Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30. Republika Makedonija Republika Makedonija 875.00 50. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ). Sirup samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. J32. 2. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja ( osim indikacije pod tačkom 4. Sirup samo za decu.lista A . Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). ). Lek se propisuje samo kao nastavak bolničkog lečenja. 2. Infekcija gonokokom ( A54.40 525.

d.30 1. uključujući derivate DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica sulfametoksazol.d.50 337.d.lista A .00 50.60 144.00 Strana 44 .00 50.86 16. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.44 28. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 201.92 g 16.d. trimetoprim sulfametoksazol.00 113. trimetoprim sulfametoksazol. linkozamidi i streptogramini Makrolidi eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN film tableta tableta film tableta film tableta granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju blister. Jugoremedija a.10 1g 1g 1g 1g 1g 1g 40.d. 20 po 250 mg 20 po 500 mg blister. Republika Srbija Republika Srbija 84. 16 po 250 mg blister.92 g 1.00 50. Galenika a.00 50.00 50.31 40.88 50. Habit Pharm a.40 266.00 50. 16 po 500 mg bočica. trimetoprim sulfametoksazol.00 J01F J01FA J01FA01 1325152 1325153 1325550 1325551 3325552 3325553 J01FA01 J01FA01 J01FA01 J01FA01 J01FA01 J01FA01 Makrolidi. 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml 20 po 480mg (400 mg + 80 mg) blister. trimetoprim bočica.86 50.50 565.Grupa J. trimetoprim sulfametoksazol.d.10 161.d. Jugoremedija a.d.31 135. Republika Srbija Republika Srbija 88.d.35 33.92 g 1. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Jugoremedija a.80 333.36 33.92 g 35.02 50.40 1. 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) 3026210 1026211 J01EE01 J01EE01 BACTRIM BACTRIM sirup tableta Galenika a.30 84.00 50.00 1026130 1026300 J01EE01 J01EE01 TRIMOSUL* BAKTIMOL* tableta tableta Hemofarm a. 1 po 100 ml (125 mg/5 ml) bočica.d. Jugoremedija a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01E J01EE J01EE01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje Sulfonamidi i trimetoprim Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.

2 ).5 ).00 INDIKACIJE 1.50 DDD 1g Cena leka na veliko po DDD 33. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06. Sirup samo za decu. Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.115 ml po 175 mg/5 ml Slovenija Slovenija 215.lista A . Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06.d. Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.0 ). J16. J40. J15. 2. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.d. Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. Bolest legionara ( A48.66 87.J41-J42 ). 3. 2.2 ). Bolest legionara ( A48.J41-J42 ). 16 po 400 mg bočica. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.30 1g 1g 33. J16. 16 po 500 mg Proizvođač leka Srbolek a. 5. NAPOMENA J01FA03 1325095 3325096 J01FA03 J01FA03 midekamicin midekamicin MACROPEN MACROPEN film tableta granule za oralnu suspenziju blister.1. 3. Krka Tovarna Zdravil d. Sirup samo za decu.7.0 ).0. 5. Država proizvodnje leka Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 266. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1325554 ATC J01FA01 INN eritromicin Zaštićeno ime leka ERITROMICIN FO film tableta Pakovanje i jačina leka blister. 4. J20-J32. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). A48. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. midekamicin Krka Tovarna Zdravil d. Za indikaciju pod tačkom 6. 6. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04. J40.03 50. 4.Grupa J.00 INDIKACIJE 1.0.7.31 Participacija osiguranog lica 50. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ). 6.1. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ). Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). J15. A48. J20-J32.40 350.5 ).d. NAPOMENA Strana 45 .

1 po 20 ml (200 mg/5 ml) bočica plastična. 1 po 100 ml (250 mg/5ml) Hemofarm a.70 0.3 g 0.84 50.R. Infekcije srednjeg uha ( H65.lista A .5 g 79.50 356.00 INDIKACIJE NAPOMENA J01FA10 3325483 3325481 J01FA10 J01FA10 1. H66 ).00 3325570 J01FA10 azitromicin Sandoz S. 4. Republika Srbija 814.0. Hrvatska 267. Sirup samo za decu.3 g 133.85 50.84 50. 1 po 20 ml (200 mg/5 ml) bočica plastična.88 50.40 0. J41-J42 ).45 50.30 0.3 g 133.5 g 81.68 50.o.3 g 133.00 3325473 J01FA10 azitromicin SUMAMED SIRUP SUMAMED FORTE SIRUP Pliva Hrvatska d.00 Strana 46 .R. Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja.00 3325474 J01FA10 azitromicin Pliva Hrvatska d. 3.Grupa J. 1 po 100 ml (125 mg/5ml) bočica plastična.o.50 0. Republika Srbija Republika Srbija 178. Rumunija 356.L.90 0.88 133. 1 po 20 ml (100 mg/5 ml) bočica.d. Rumunija 535.d. J40.50 0.3 g 133. Hemofarm a. 1 po 20 ml ( 100 mg/5 ml) bočica plastična. 1 po 20 ml (100 mg/5 ml) bočica plastična. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06.00 50.o. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ).50 0. J16.00 3325572 J01FA10 azitromicin Sandoz S.L.d. Republika Srbija 398.83 50.L. azitromicin azitromicin azitromicin HEMOMYCIN HEMOMYCIN AZITROMICIN SANDOZ AZITROMICIN SANDOZ AZITROMICIN SANDOZ granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju bočica.3 g 133.7. Rumunija 178.90 0.o.3 g 133. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01FA09 INN klaritromicin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3325057 J01FA09 klaritromicin ZYMBAKTAR granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju bočica plastična. Hrvatska 178. J15.00 3325058 J01FA09 klaritromicin ZYMBAKTAR Hemofarm a.00 3325571 J01FA10 azitromicin Sandoz S. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ). 1 po 15 ml ( 200 mg/5 ml) Hemofarm a.d.R. 2.88 50. J20-J32. 1 po 30 ml (200 mg/5 ml) bočica plastična.

00 0.64 63.d.Grupa J. J16. Veliki kašalj ( A37 ). J40. Hrvatska Hrvatska 669.o.0.12 69.1 ). Jugoremedija a. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). Cervicitis ( N72 ).3 g 133. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka SUMAMED SIRUP 1200 SUMAMED SIRUP 1200 XL SUMAMED TABLETE 125 FO prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju film tableta Pakovanje i jačina leka bočica plastična. 2. 6 po 125 mg Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3325475 J01FA10 azitromicin Pliva Hrvatska d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 315. H66 ).12 69. Pliva Hrvatska d.o. 7.d.3 g 0.20 631. Jugoremedija a. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55.64 63. 5. J20-J32.5 ml ( 200 mg/5 ml) blister.00 3325477 1325471 J01FA10 J01FA10 azitromicin azitromicin Pliva Hrvatska d.12 69.83 50. Negonokokni uretritis ( N34. 1 po 37.30 0. 6. A56 ).60 348.o.7.00 50.3 g 133.00 50. Jugoremedija a. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06.d.o.o. 10 po 250 mg Habit Pharm a. Hinolonski antibakterijski lekovi Fluorohinoloni ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROCINAL tableta tableta tableta tableta tableta film tableta 10 po 500 mg 10 po 250 mg 10 po 500 mg 20 po 250 mg 20 po 500 mg blister. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja. J15. 4.d.d.60 174. Hrvatska 535. J41-J42 ). 1 po 30 ml ( 200 mg/5 ml) bočica plastična.00 50.lista A .00 INDIKACIJE 1.00 50.20 174. Sirup i tablete samo za decu.10 315.10 1g 1g 1g 1g 1g 1g 63.00 50.00 50. 3.d.00 NAPOMENA J01M J01MA J01MA02 1329431 1329450 1329452 1329451 1329453 1329190 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 Strana 47 . Zdravlje a.60 50. Jugoremedija a.o. Infekcije srednjeg uha ( H65.64 50.82 131.10 329.

10 po 250 mg blister.10 315.60 174. Alkaloid d. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis groznica ( A15-A19 ).60 DDD 1g 1g 1g 1g 1g 1g 1g Cena leka na veliko po DDD 63.60 174.o.64 63.7 ).92 50. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Typhus abdominali i Paratiphus ( A01 ). 10 po 250 mg blister.64 63. Alkaloid d.12 69.12 Participacija osiguranog lica 50. 3.60 174. Hemofarm a.10 315. Republika Srbija Republika Srbija 263. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 315.o. norfloksacin norfloksacin norfloksacin NOFOCIN URICIN tableta film tableta blister.d.10 315. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ). Galenika a. N36. Shigellae ( A03 ). 5. N34.8 g 0.00 50.20 409.8 g 52.00 50.00 50. Republika Srbija Republika Srbija 409.8 g 40. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1329192 1329410 1329411 1329808 1329809 1329400 1329401 ATC J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 INN ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin Zaštićeno ime leka CIPROCINAL MAROCEN MAROCEN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CITERAL CITERAL FO film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka blister. N72 ).20 263.d.d.o. 4.00 INDIKACIJE J01MA06 1132310 1132350 J01MA06 J01MA06 1.00 50. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30. Srbolek a.8 g 0. N39.Grupa J.00 50.12 69.20 0. 10 po 500 mg blister. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae ( J15.00 50. 10 po 500 mg Proizvođač leka Zdravlje a.64 50. Slaviamed d.d.12 69. 10 po 250 mg blister.o.92 40. 10 po 500 mg blister.o.00 50. Srbolek a. 20 po 400 mg Srbolek a.d.lista A .d.00 Strana 48 .o. N37. 20 po 400 mg bočica plastična.64 63.00 50.64 52. 10 po 500 mg blister.d. 2.00 J01MB J01MB04 1132320 1132300 J01MB04 J01MB04 Ostali hinoloni pipemidinska kiselina pipemidinska kiselina PIPEM pipemidinska kiselina PIPEGAL kapsula kapsula 20 po 200 mg 20 po 200 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.20 0. Salmonellosa ( A02 ). Hemofarm a.

lista A .d.36 50. 3. 25 po 200 mg Zdravlje a. Herpes zoster (B02) i Varicella (B01). Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. 16 po 300 mg Galenika a.00 J05 J05A J05AB J05AB01 1328230 J05AB01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse Nukleozidi i nukleotidi.40 50.d. NAPOMENA Strana 49 . Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00). Republika Srbija 242.Grupa J.50 4g 480. pod tačkom 2. Republika Srbija 457.00 1327130 J04 J04A J04AB J04AB02 1025859 J04AB02 ANTITUBERKULOTICI Lekovi za terapiju tuberkuloze Antibiotici rifampicin rifampicin RIFAMOR kapsula. 2. na osnovu mišljenja dermatologa i oftalmologa.6 g 30.90 0. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa. Republika Srbija 600.90 50.d.2 g 22.3 ). Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster ( B02. tvrda blister.00 INDIKACIJE 1. iskljičujući inhibitore reverzne transkriptaze aciklovir aciklovir ACIKLOVIR tableta blister. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa ( Z94 ). Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J02 J02A J02AB J02AB02 J02AB02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Derivati imidazola Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica ketokonazol ketokonazol MYCOSEB tableta 20 po 200 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.90 0.

90 50. J05AE.V. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.4 g 884. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AE J05AE01 J05AE01 INN sakvinavir sakvinavir Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Inhibitori proteaze F. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Hoffmann-La Roche Ltd. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328372 INVIRASE film tableta 120 po 500 mg Švajcarska 27. B22. NAPOMENA Strana 50 .500. 3.82 50.. 60 po (100 mg + 25 mg) Abbott GmbH & Co.60 2. 4. 2. B23.40 1. INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. 3.lista A . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 4.528.318. 120 po (200 mg + 50 mg) bočica. B21.00 NAPOMENA J05AE. HIV infekcija ( B20. 4.. B21. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. HIV infekcija ( B20. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. tvrda bočica plastična.00 NAPOMENA J05AE02 1328441 J05AE02 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. 2.00 9.527. lopinavir. B22. indinavir indinavir CRIXIVAN kapsula. B22. 1328621 1328622 J05AE..29 50. 3. KG Abbott GmbH & Co. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. KG Nemačka Nemačka 12.00 50. ritonavir lopinavir. Holandija 26. B23. B23.Grupa J. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.00 INDIKACIJE 1. HIV infekcija ( B20. ritonavir lopinavir. B21. 180 po 400 mg Merck Sharp & Dohme B. ritonavir ALUVIA ALUVIA film tableta film tableta bočica. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.8 g 825.

23 50. 4. B23.6 g 312. 3. B22. 2. B22. NAPOMENA Strana 51 . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AE03 J05AE03 INN ritonavir ritonavir Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Aesica Queenborough Ltd Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328615 NORVIR kapsula 336 po 100 mg Švajcarska 25.o. 4.16 50. 3.90 1.00 NAPOMENA J05AE07 1328120 J05AE07 INDIKACIJE 1. 4. Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze zidovudin zidovudin ZIDOSAN kapsula.70 0. B21.lista A .4 g 960. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.2 g 927.983. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.Grupa J. 3.00 NAPOMENA J05AF J05AF01 1328411 J05AF01 INDIKACIJE 1. fosamprenavir fosamprenavir TELZIR film tableta bočica plastična. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. B21. HIV infekcija ( B20. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B23. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.40 1. 2.o.806. tvrda bočica plastična. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. HIV infekcija ( B20. 100 po 100 mg Slaviamed d. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. 60 po 700 mg Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 28. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.98 50.202. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. Republika Srbija 5.00 INDIKACIJE 1. HIV infekcija ( B20. B23. B21. B22.

00 50. 2.Grupa J. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. B21.68 514. stavudin stavudin ZERIT kapsula 56 po 30 mg Bristol Myers-Squibb Švajcarska 12. 3.4 g 0.00 80 mg 576. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 4. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. 3.433.00 15. HIV infekcija ( B20. B23. 30 po 250 mg 30 po 400 mg Bristol Myers-Squibb Bristol Myers-Squibb Francuska Francuska 9. HIV infekcija ( B20.29 50. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.4 g 511.46 50.00 NAPOMENA J05AF04 1328512 J05AF04 INDIKACIJE 1. tvrda kapsula Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328506 1328505 VIDEX EC VIDEX EC blister. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 4.00 INDIKACIJE 1.lista A .594.80 0. B21.102. NAPOMENA Strana 52 . 2. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AF02 J05AF02 J05AF02 INN didanozin didanozin didanozin Zaštićeno ime leka FO gastrorezistentna kapsula. B22. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B23. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. B22.

hronični hepatitis. B23.svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg¯ : hronični hepatitis. kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre. 2. 60 po Glaxo Wellcome 150 mg Operations 1328375 J05AF05 lamivudin EPIVIR film tableta Poljska. subakutni).417. 4. teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni.59 50.00 0.70 0. HIV infekcija ( B20. bočica plastična.00 INDIKACIJE 1. B16.6 ) i dekompenzovana ciroza jetre ( K74. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.00 INDIKACIJE NAPOMENA J05AF05 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. 3. 2.lista A . kompenzovana ( K74. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima . Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. NAPOMENA Strana 53 . lamivudin GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. B22.9 ).Grupa J. prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma) c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AF05 J05AF05 INN lamivudin lamivudin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Glaxo Wellcome Operations Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328376 ZEFFIX film tableta 28 po 100 mg Velika Britanija 5. Hepatitis acuta B ( B16.36 50.454. Hepatitis viralis chronica B ( B18.1 ).2. B21.A. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.6 ) 3.3 g 584. Velika Britanija 11.3 g 380.

Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.lista A . B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.6 g 741. 3. Irska 29.9. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. 4.4 g 103. 60 po 300 mg Velika Britanija 22. 2. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AF06 J05AF06 INN abakavir abakavir Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Glaxo Wellcome Operations Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328530 ZIAGEN film tableta blister. 1 po 240 ml (50 Boehringer Ingelheim mg/5 ml) Pharma GmbH Boehringer Ingelheim Pharma GmbH NAPOMENA J05AG J05AG01 3328381 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE oralna suspenzija Nemačka 1.13 50.60 0.238. B16.517.27 50. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B23.4 g 252. HIV infekcija ( B20.2. HIV infekcija ( B20. 4. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze nevirapin bočica.23 50. tenofovir tenofovir VIREAD film tableta boca.00 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B18. Hronični hepatitis B ( B16.00 INDIKACIJE 1.245 g 997. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. B21. 60 po 200 mg Nemačka 3.00 1328380 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE tableta blister.00 0.914.93 50. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B22. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. NAPOMENA Strana 54 . Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 30 po 245 mg Gilead Sciences Ltd.80 0. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. B23. B21.096. 4. 2.00 NAPOMENA J05AF07 1328500 J05AF07 INDIKACIJE 1. 3.Grupa J. 2.00 0. 3. B22. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.1 ).

4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.00 INDIKACIJE 1. abakavir.A.198. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. HIV infekcija ( B20. HIV infekcija ( B20. 3.lista A . Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. 3. B22.655. B23. 30 po 600 mg Proizvođač leka Merck Sharp & Dohme Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328393 STOCRIN film tableta Holandija 27. 2.00 INDIKACIJE 1. 60 po (300 mg + GlaxoSmithKline 150 mg) Pharmaceuticals S. HIV infekcija ( B20. decembra 2011. Strana 55 . Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. NAPOMENA J05AR J05AR01 1328640 J05AR01 zidovudin + lamivudin COMBIVIR film tableta Poljska 20. godine. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 3. B21.782.00 NAPOMENA J05AR02 1328601 J05AR02 INDIKACIJE 1. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.70 1 tableta 1.121. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. 30 po (600 mg + 300 mg) Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 33. B22.60 50.86 50. 4.Grupa J. lamivudin KIVEXA film tableta blister. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. B23.60 2 tablete 692. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AG03 J05AG03 INN efavirenz efavirenz Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka bočica plastična. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B21. kombinacije zidovudin + lamivudin blister. NAPOMENA * Lek se briše sa Liste lekova 31. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.75 50.10 600 mg 906. B21. B23. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. lamivudin abakavir. 4. 2. B22.

163.00 50. Nippon Kayaku Co.50 20 mg 20 mg 23. PS 0-2. 20 po 50 mg blister. Ltd.85 129. veći od 10% za poslednjih 6 meseci.85 50. 30 po 20 mg AstraZeneca UK Limited AstraZeneca UK Limited Velika Britanija Velika Britanija 348.50 557. Nippon Kayaku Co.70 50.58 50.Lista A . kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase.00 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.00 160 mg 160 mg 160 mg 160 mg 146. očekivano preživljavanje preko 2 meseca.20 3.70 10. 10 po 100 mg Italija Japan Japan Japan 10.31 146. Ltd.811.163. Francuska Francuska Francuska Poljska 8.R. 100 po 160 mg bočica.931.50 LASTET CAP. Nippon Kayaku Co.00 50.00 12. Hormonski antagonisti i srodni lekovi Anti-estrogeni tamoksifen tamoksifen tamoksifen NOLVADEX NOLVADEX-D film tableta film tableta blister.23 18. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC L L01 L01C L01CB L01CB01 L01CB01 L01CB01 L01CB01 L01CB01 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ANTINEOPLASTICI Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi Derivati podofilotoksina Bristol Myers-Squibb S.70 10.811. 1 po 240 ml (40 mg/ml) bočica.00 50.25 LASTET CAP.A.00 50. Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi. 1 po 240ml (40 mg/ml) Bristol Myers-Squibb Bristol Myers-Squibb Bristol Myers-Squibb Vipharm S.Grupa L.31 129.70 10.00 50.36 8.00 INDIKACIJE NAPOMENA L02B L02BA L02BA01 1039010 1039011 L02BA01 L02BA01 Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). 30 po 160 mg boca plastična.163.L. 30 po 10 mg blister.00 50. Ltd. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica etopozid etopozid etopozid etopozid etopozid VEPESID LASTET CAP. 40 po 25 mg blister.00 Strana 56 .879.00 1030031 1030223 1030222 1030221 L02 L02A L02AB L02AB01 3048912 1048911 1048913 3048814 L02AB01 L02AB01 L02AB01 L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA Hormoni I srodni lekovi Progestogeni megestrol megestrol megestrol megestrol megestrol MEGACE MEGACE MEGACE O' TENTIKA oralna suspenzija tableta tableta oralna suspenzija boca plastična.100 kapsula kapsula kapsula kapsula 20 po 50 mg blister.163.

50 DDD 20 mg 20 mg Cena leka na veliko po DDD 23. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara .18 89.1).00 50.75 g 0.Grupa L.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada ( CAP ) sa LH-RH agonistima ( C61 ).58 Participacija osiguranog lica 50.72 594. F. Hoffmann-La Roche Ltd. Remedica Ltd.00 L02BB L02BB01 1037200 1037201 1037081 L02BB01 L02BB01 L02BB01 Antiandrogeni flutamid flutamid flutamid flutamid FLUTASIN FLUTASIN FLUCINOM tableta tableta tableta 90 po 250 mg 30 po 250 mg 100 po 250 mg S.V. te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja.urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. kao i mlađi bolesnici u reproduktivnom periodu kod kojih primena ciklofosfamida može dovesti do steriliteta (M30. Rumunija Rumunija Belgija 2.00 50. 3. Sindan-Pharma S. Švajcarska Švajcarska 29.18 50.L.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04 L04A L04AA L04AA06 1014081 1014083 L04AA06 L04AA06 1.75 g 0.23 18.L. Hoffmann-La Roche Ltd. koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida. IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA Imunosupresivi Selektivni imunosupresivi mikofenolna kiselina mikofenolna kiselina mikofenolna kiselina CELLCEPT CELLCEPT kapsula film tableta blister.R.298. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1039395 1039396 ATC L02BA01 L02BA01 INN tamoksifen tamoksifen Zaštićeno ime leka TAMOXIFEN TAMOXIFEN FO tableta tableta Pakovanje i jačina leka 30 po 10 mg 30 po 20 mg Proizvođač leka Remedica Ltd.972.00 50.75 g 89.Lista A . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. M31).00 50. Schering Plough Labo N.R.80 2g 2g 783.389.C. Teške forme sistemskog vaskulitisa koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida. S.675. starijih donora i starijih pacijenata.63 50. 150 po 500 mg F.18 89. Transplantacija ( Z94 ).80 2.50 557. Država proizvodnje leka Kipar Kipar Cena leka na veliko za pakovanje 348.C.40 22. Strana 57 .30 891. 300 po 250 mg blister.50 0. retransplantacija. Teške forme lupusnog nefritisa (M32. Sindan-Pharma S. 2.

82 1. retransplantacija.25 g 644.00 50. kao i mlađi bolesnici u reproduktivnom periodu kod kojih primena ciklofosfamida može dovesti do steriliteta (M30.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04AD L04AD01 Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.86 50. kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski.33 50.20 2g 2g 1.60 3 mg 1. sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije ( Z94.346.515. Inhibitori kalcineurina ciklosporin R. Scherer GmbH Nemačka za Novartis Pharma Stein AG 1014990 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL kapsula. meka blister.P.1). sirolimus Wyeth Pharmaceuticals. meka blister.Lista A .132.70 0. 120 po 180 mg Švajcarska Švajcarska 12. zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.00 1014991 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL kapsula.Grupa L. Scherer GmbH Nemačka za Novartis Pharma Stein AG R.00 Novartis Pharma Stein blister.22 50.0 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara. koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida. 50 po 100 mg Švajcarska 12. 50 po 25 mg Švajcarska 3. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC L04AA06 L04AA06 L04AA06 Zaštićeno ime INN leka mikofenolat natrijum mikofenolat natrijum mikofenolat natrijum MYFORTIC MYFORTIC FO gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Novartis Pharma Stein AG Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1014260 1014261 blister. Scherer GmbH Nemačka za Novartis Pharma Stein AG R. subspecijaliste odgovarajuće grane medicine.00 Strana 58 .955. Transplantacija ( Z94 ).P. Teške forme lupusnog nefritisa (M32.442. Irska 11. 120 po 360 mg AG INDIKACIJE NAPOMENA L04AA10 1. M31). te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja.30 0.00 1014992 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL kapsula. 50 po 50 mg Švajcarska 6. Teške forme sistemskog vaskulitisa koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida. starijih donora i starijih pacijenata.P.424.25 g 621.155.328.158.34 50.24 50.40 0. Wyeth Medica Ireland 1014270 L04AA10 sirolimus RAPAMUNE obložena tableta blister. 3. 30 po 1 mg Velika Britanija. 2.30 24. meka blister.25 g 669.

00 INDIKACIJE NAPOMENA L04AD02 1. neregulisanom hipertenzijom i ponovljene transplantacije organa. po 5 mg M.H NFG.90 50. 60 po 1 mg Panacea Biotec Ltd.95 50. te kod bolesnika sa poremećenim metabolizmom lipida.115. 1 po 50 ml (100 Nemačka za Novartis mg/1 ml) Pharma Stein AG Švajcarska 12.P.17 50. Isključivo za najteže autoimune bolesti.70 2.25 g 628.13 50.5 mg M.46 50. Stanje presađenog organa ili tkiva .transplantacija ( Z94) .5 mg Panacea Biotec Ltd.50 5 mg 729. takrolimus 1014255 L04AD02 takrolimus PANALIMUS kapsula.B. 2.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04AX L04AX01 1014020 L04AX01 1.5 mg 14. kod starijih donora i starijih recipijenata. po 2.68 50. Scherer GmbH bočica. tvrda blister.00 Strana 59 . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3014999 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL oralni rastvor R.989.00 1014257 L04AD02 takrolimus PANALIMUS kapsula. Indija 66. 50 Ebewe Pharma Ges. Lek se primenjuje kod bolesnika sa povišenim imunološkim rizikom. Indija 4.5 mg 13. transplantacije organa.Lista A . 50 Ebewe Pharma Ges. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.H NFG.70 5 mg 685. ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove .B. 100 po 5 mg Panacea Biotec Ltd.80 5 mg 669. KG 1034330 L04AX03 metotreksat tableta Austrija 658. tvrda blister.15 g 54.80 0.30 50.00 1014256 L04AD02 takrolimus PANALIMUS kapsula. 60 po 0. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).40 2.822.00 L04AX03 metotreksat METHOTREXAT "EBEWE" METHOTREXAT "EBEWE" kontejner za tablete.00 1034331 L04AX03 metotreksat tableta Austrija 1.413. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.90 0.Grupa L. tvrda blister. Indija 8.753. KG kontejner za tablete.565. Ostali imunosupresivi azatioprin azatioprin IMURAN film tableta 100 po 50 mg Excella GmbH Nemačka 1.

d.Grupa M.4 g 9. MIŠIĆNI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI ) Miorelaksansi sa centralnim delovanjem Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem tizanidin tizanidin SIRDALUD tableta blister.00 Strana 60 . 40 po 100 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Jugoremedija a.d.2 g 1.20 0.d. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) 3162033 3162482 3162533 M01AE01 M01AE01 M01AE01 ibuprofen ibuprofen ibuprofen BRUFEN IBUPROFEN IBUPROFEN sirup oralna suspenzija sirup Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 153. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) bočica.00 50.00 NAPOMENA M03 M03B M03BX M03BX02 1165122 M03BX02 Sirup samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) bočica. KG Hemofarm a.86 50. 30 po 4 mg Novartis Urunleri Turska 581.00 50.86 91.10 153.2 g 1.2 g 91. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC M M01 M01A M01AE M01AE01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA) ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi Derivati propionske kiseline Galenika a. DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica ibuprofen plastična bočica.52 50.00 M04 M04A M04AA M04AA01 1168089 M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA Preparati za lečenje gihta Inhibitori sinteze mokraćne kiseline alopurinol alopurinol ALOPURINOL tableta blister.80 12 mg 58.10 153.10 1. Republika Srbija 95.86 91.Lista A .18 50.d.

1 po 20 ml (20 mg/ml) L.259. kontejner jednodozni.00 3087304 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH sirup bočica staklena.80 50.1 po 100 ml (10 mg/5ml) Italija 283. lokalni Amidi DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica lidokain lidokain LIDOKAIN-HLORID* gel tuba.00 3087302 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH oralni rastvor L.00 1087710 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 14 po 16 mg Belgija 4.117. Republika Srbija 145. 1 po 50 ml (2%) Merck KGaA Nemačka 1.P.20 50.60 0.1 g 141.65 50.V. Dei F.312. LLI Alitti Societa Di 20 po 5 ml (10 mg/5 ml) Esercizio S.20 0.1 g 125. 30 g (2%) Galenika a. Istituto De Angeli S. Molteni & C. 14 po 8 mg Belgija 2.60 50. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.00 Strana 61 . Dei F.A.90 0.80 3087306 N02AA01 0.00 20 mg 344.R.90 20 mg 363. Janssen Pharmaceutica N. bočica sa kapaljkom.00 INDIKACIJE N02AA03 Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.20 0. Molteni & C.00 3087301 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH oralne kapi.d.117.1 g 558.A.710.V.00 4081225 N02 N02A N02AA N02AA01 ANALGETICI Opioidi Prirodni alkaloidi opijuma morfin morfin-hidrohlorid MORPHIN MERCK 2% oralne kapi. LLI Alitti Societa Di 20 po 5 ml (30 mg/5 ml) Esercizio S.072.00 3087303 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH oralni rastvor Italija 1.V.Lista A . L. rastvor bočica sa kapaljkom.1 g 186. Dei F.00 1087713 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 14 po 32 mg Belgija 7. hidromorfon tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem Janssen Pharmaceutica N.98 50. Janssen Pharmaceutica N.90 50.A.1 g 125. kontejner jednodozni. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N N01 N01B N01BB N01BB02 N01BB02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM) ANESTETICI Anestetici.A. rastvor Italija 503.Grupa N.P.20 50. Italija 1.P. za L.98 50.P. Dei F.Molteni & C. 1087711 N02AA03 hidromorfon JURNISTA blister. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.L.80 20 mg 413. Molteni & C.00 50.

Derivafi fenilpiperidina fentanil fentanil fentanil fentanil fentanil fentanil DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC FENTANYL SANDOZ MAT FENTANYL SANDOZ MAT FENTANYL SANDOZ MAT transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster 5 po 25 mcg/h ( 5 po 4.5 cm²) Hexal AG Nemačka 1.Lista A . Janssen Pharmaceutica N.6 mg) 5 po 100 mcg/h ( 5 po 16.2 mg 1.56 mg/21 cm²) kesica.00 50. Janssen Pharmaceutica N.00 9087808 N02AB03 fentanil Hexal AG Nemačka 2.00 9087805 N02AB03 fentanil kesica.548.00 9087203 N02AB03 fentanil VICTANYL transdermalni flaster Acino AG Nemačka 3.80 1.20 1.72 50.00 1087715 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 28 po 32 mg Belgija 15. Janssen Pharmaceutica N.00 9087802 N02AB03 fentanil Hexal AG Nemačka 4.50 1.375 mg/22.V.58 50.070.V.00 50.V.00 50.2 mg 1.50 3.00 50.V.396.2 mg 49.V.22 50.20 50.00 Strana 62 .58 59.04 50.2 mg 1.47 67. 5 po 25 mcg/h transdermalni flaster (5 po 4. 5 po 75 mcg/h (5 po 12. Belgija Belgija Belgija Belgija Belgija 1.24 50.5 cm²) kesica.548.20 1.306.60 20 mg 447.80 1. Janssen Pharmaceutica N.2 mg 68.035.2 mg 74.12 mg/42 cm²) kesica.8 mg ) 5 po 1 kom (12 mcg/h) Janssen Pharmaceutica N. 5 po 50 mcg/h (5 po 8.145.V.2 mg 76.2 mg 43.00 9087202 N02AB03 fentanil VICTANYL transdermalni flaster Acino AG Nemačka 2.00 50.22 50.23 97.00 1087712 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 28 po 64 mg Belgija 40. Janssen Pharmaceutica N.00 INDIKACIJE N02AB N02AB03 9087565 9087566 9087568 9087567 9087569 N02AB03 N02AB03 N02AB03 N02AB03 N02AB03 Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Janssen Pharmaceutica N.20 2.80 853.Grupa N.00 20 mg 344. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1087714 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 14 po 64 mg Belgija 20. 5 po 50 mcg/h transedermalni flaster (5 po 11.20 1.30 20 mg 447.306. 5 po 100 mcg/h transedermalni flaster (5 po 23.81 50. 5 po 25 mcg/h transedermalni flaster (5 po 5.64 68.2 mg 1.V.2 mg ) 5 po 50 mcg/h ( 5 po 8.2 mg 69.420.50 1.2 mg 54.00 9087201 N02AB03 fentanil VICTANYL Acino AG Nemačka 1.5 cm²) kesica.V.20 4.25 mg/15 cm²) kesica.306. Janssen Pharmaceutica N.75 50.125 mg/7.78 mg/10.396.4 mg ) 5 po 75 mcg/h (5 po 12.145.396.

o. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Ostali opioidi tramadol tramadol tramadol tramadol tramadol TRAMADOL TRODON TRODON TRODON kapsula.3 g 51.40 93.00 50. 20 po 50 mg strip. 20 po 150 mg blister. -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje.87 54.40 181.o.30 50.nekompletna mehanička opstrukcija creva).3 g 0.o.3 g 0.40 192. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.2 mg 60. 10 po 100 mg Republika Srbija 180.42 56.90 181.d. tvrda supozitorija tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem oralna disperzibilna tableta blister.d. Za lečenje hroničnog.3 g 54. disfagija). 20 po 50 mg bočica.80 1.00 1087451 N02AX02 tramadol TRODON blister.145.5 mg/30 cm²) Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 9087200 N02AB03 fentanil VICTANYL transdermalni flaster Acino AG Nemačka 4. povraćanje.o. kompletna mehanička opstrukcija creva. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 181. -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina.00 Strana 63 . opstipacija.3 g 54.00 N02AX02 N02B N02BE N02BE01 3086695 N02BE01 Ostali analgetici i antipiretici Anilidi paracetamol paracetamol PARACETAMOL sirup bočica. Republika Srbija 361.3 g 0. Republika Srbija 76. tvrda oralne kapi.40 0.00 3g 95.3 g 54.d. 1 po 10 ml (100 mg/1 ml) blister.00 50. i to: .o. 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) Galenika a.Lista A .64 54. 5 po 100 mg Hemofarm a. rastvor kapsula. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.00 50.80 0.00 50.d.40 0.d.00 INDIKACIJE N02AX N02AX02 1087530 2087406 1087405 5087407 N02AX02 N02AX02 N02AX02 N02AX02 1.42 57. Republika Srbija Republika Srbija 516. umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv.Grupa N.00 1087651 1087700 N02AX02 tramadol tramadol TRAMAFORT TRAMAFLASH blister.21 50.00 1087650 N02AX02 tramadol TRAMAFORT blister. 20 po 50 mg PharmaSwiss d.21 50. -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.70 0. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka kesica.o.d. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 ) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola). PharmaSwiss d. 20 po 100 mg PharmaSwiss d.kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika.42 50.00 50.28 50.3 g 0. 5 po 100 mcg/h (5 po 16.

37 54. F. ANTIEPILEPTICI Antiepileptici Barbiturati i derivati fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) FENOBARBITON PHENOBARBITON PHENOBARBITON tableta tableta tableta blister. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 76.d. Jugoremedija a.80 8 mg 20. 50 po 200 mg Galenika a.60 1g 19.d. Hoffmann-La Roche Ltd. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 148. 30 po 100 mg Galenika a.80 168.10 62.00 50. Hemofarm a. 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) 1 po 100ml ( 120 mg/5ml) strip.00 INDIKACIJE NAPOMENA N03AE N03AE01 1.26 50.60 DDD 3g 3g 3g Cena leka na veliko po DDD 95. F.Grupa N. 5 po 200 mg Proizvođač leka Hemofarm a.00 50.00 N03AD N03AD01 Derivati sukcinimida etosuksimid bočica od tamnog stakla.80 Participacija osiguranog lica 50.d. Hemofarm a.d.1 g 0.37 50.94 50.00 NAPOMENA N03 N03A N03AA N03AA02 1084600 1084210 1084521 N03AA02 N03AA02 N03AA02 Sirup samo za decu. Republika Srbija 192.00 87.d. Derivati benzodiazepina klonazepam 1084402 1084403 N03AE01 N03AE01 klonazepam klonazepam RIVOTRIL RIVOTRIL tableta tableta fiola.00 76.25 g 40.00 50.d. 30 po 15 mg blister.94 13.d. Epilepsija ( G40-G41 ). 30 po 2 mg Švajcarska 152.00 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.90 8 mg 8 mg 20. Hoffmann-La Roche Ltd.1 g 0.00 N03AF N03AF01 1084070 N03AF01 Derivati karboksamida karbamazepin karbamazepin GALEPSIN tableta blister.00 Strana 64 .00 95.05 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 3086106 3086523 5086107 ATC N02BE01 N02BE01 N02BE01 INN paracetamol paracetamol paracetamol Zaštićeno ime leka FEBRICET PARACETAMOL FEBRICET FO sirup sirup supozitorija Pakovanje i jačina leka boca staklena.00 50. Hemofarm a. 1 po 200 ml (250 mg/5 ml) 3084513 N03AD01 etosuksimid SUXINUTIN sirup Pfizer PGM Francuska 326. 50 po 0.00 1084404 N03AE01 klonazepam RIVOTRIL tableta bočica.1 g 4.40 148.00 262.75 50.Lista A .5 mg Galenika a. Republika Srbija Švajcarska 152. 30 po 100 mg blister.d. 30 po 2 mg bočica.00 50.10 0.87 4.

58 50.o.14 50.o.80 1.o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1084060 3084532 ATC N03AF01 N03AF01 INN karbamazepin karbamazepin Zaštićeno ime leka KARBAPIN TEGRETOL FO tableta sirup film tableta sa modifikovanim oslobađanjem tableta sa modifikovanim oslobađanjem Pakovanje i jačina leka blister. PharmaSwiss d. 28 po 100 mg blister. 30 po 200 mg Ni Medic d.3 g 0.10 0.00 496.10 531.Grupa N. 30 po 25 mg blister. Ni Medic d.o. 30 po 100 mg blister. Francuska 3084501 N03AG01 natrijum valproat natrijum valproat.51 50.5 g 49. PharmaSwiss d. PharmaSwiss d.35 102. Ni Medic d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 253.00 50.06 Participacija osiguranog lica 50.34 102. 50 po 200 mg 1 po 250 ml (2g/100 ml) Proizvođač leka Hemofarm a.3 g 0.18 108.00 50.o.60 355. 30 po 400 mg Švajcarska 427. 28 po 25 mg blister.26 71.80 2.10 1.o.44 106.3 g 0. 30 po 50 mg blister.o.58 50. N03AG N03AG01 valproinska kiselina (natrijum valproat) Derivati masnih kiselina Hemofarm a.18 104. 30 po (333 mg + oslobađanjem 145 mg) Republika Srbija 469.00 50.o.o. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie.00 1g 35.00 1084500 N03AG01 EFTIL tableta sa produženim fiola.00 1084530 N03AF01 karbamazepin TEGRETOL CR CARBAMAZEPINERETARD blister.3 g 108.d. valproinska kiselina EFTIL sirup bočica. Novartis Pharma AG Novartis Pharma Stein AG Država proizvodnje leka Republika Srbija Švajcarska Cena leka na veliko za pakovanje 192.70 271.30 DDD 1g 1g Cena leka na veliko po DDD 19.00 NAPOMENA Sirup samo za decu do 12 godina starosti.o.021. PharmaSwiss d.o.00 50. 28 po 50 mg blister. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie.d.d.o. Kipar 427.090.00 Strana 65 .00 50.3 g 0.70 1. 1 po 150 ml (50 mg/ml) Republika Srbija 440.00 50.00 1084351 N03AF01 karbamazepin blister.3 g 0.02 50.5 g 88.o.Lista A . Francuska Hemofarm a.o.00 50. 30 po 400 mg Remedica Ltd.00 1g 35.00 N03AX N03AX09 1084235 1084236 1084237 1084780 1084781 1084782 1084783 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 Ostali antiepileptici lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin LAMOTRIGIN LAMOTRIGIN LAMOTRIGIN LAMECT LAMECT LAMECT LAMECT tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister.30 953.3 g 0.43 106.

Hemofarm a.18 108. 30 po 25 mg Poljska 271.d. 30 po 5 mg blister.51 108.d. 30 po 25 mg blister.3 g 0. Alkaloid d.d.00 50.021.44 106.021.d.021.44 106.3 g 0. Alkaloid d.40 271.44 106.00 50.3 g 108.80 175. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1084550 N03AX09 lamotrigin LAMICTAL tableta blister.d.3 g 0.A.00 50.o. 30 po 100 mg blister. Hemofarm a. Galenika a.00 50.70 1.3 g 0.10 271.021.18 350.70 0.00 50. 30 po 100 mg blister. Hemofarm a. 30 po 50 mg Poljska 531.34 102.80 108.3 g 0.00 Strana 66 .d.3 g 0.00 50.00 50.00 50.34 102.44 106.00 50.o.3 g 0. Galenika a. Zdravlje a. Hemofarm a. Zdravlje a.00 50.00 1084552 1084787 1084786 1084788 1084785 1084827 1084826 1084825 1084080 1084081 1084082 1084083 1084126 1084127 1084125 1084121 1084123 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin LAMICTAL SOLABAN SOLABAN SOLABAN SOLABAN LAMOTRAL LAMOTRAL LAMOTRAL LAMAL LAMAL LAMAL LAMAL EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE tableta tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta blister. Zdravlje a.3 g 0.34 50.80 50.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.o.34 102.18 104.Grupa N.3 g 0.d.d. 30 po 100 mg blister.10 531.3 g 0. 30 po 50 mg blister. Galenika a. Alkaloid d.00 1084551 N03AX09 lamotrigin LAMICTAL tableta blister.70 1.44 50.3 g 106.80 271.090.o.10 0.3 g 0. 30 po 200 mg 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg 30 po 2 mg 30 po 5 mg Poljska Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 1.70 1.A.00 50. Zdravlje a. 30 po 50 mg blister.3 g 0.10 531.70 1.34 102.00 50.18 461.3 g 0.d.o. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.80 2.o.00 50.80 92.10 531. 30 po 25 mg blister. Zdravlje a.10 531.A.d.3 g 0.d. 30 po 100 mg blister.18 108.3 g 102.021.o.80 271. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. 30 po 25 mg blister. 30 po 50 mg blister.40 0.o.30 175.Lista A .00 50. Alkaloid d.00 50.00 50.3 g 0.50 350.3 g 0.

60 0.20 1.60 1.00 50.d.80 965.00 NAPOMENA N03AX11 1084700 1084701 1084702 1084802 1084803 1084800 1084716 1084717 1084715 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 INDIKACIJE NAPOMENA N03AX12 1084750 1084010 1084011 N03AX12 N03AX12 N03AX12 1. 60 po 50 mg blister.021.3 g 0.o.3 g 0.00 50.43 142. 28 po 100 mg 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg blister.30 542.00 INDIKACIJE 1. 28 po 50 mg blister.44 142. Za indikaciju pod tačkom 2. PharmaSwiss d.3 g Cena leka na veliko po DDD 108.20 2.87 120.60 1.00 50.44 106.3 g 0. 20 po 100 mg blister. Kern Pharma S. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 271.L.3 g 0. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.312.33 140.00 50.8 ).10 711. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.00 50. tvrda kapsula.406. Epilepsija ( G40-G41 ).Lista A .423.3 g 0. Belupo Lijekovi i kozmetika d.60 133.o.3 g 0.o.L. Švajcarska Švajcarska Švajcarska Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Hrvatska Hrvatska Hrvatska 253.10 531.d. Epilepsija ( G40-G41 ). Belupo Lijekovi i kozmetika d.00 50. 50 po 300 mg Belupo Lijekovi i kozmetika d.3 g 0.o.50 271.42 115.o. topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat TOPAMAX TOPAMAX TOPAMAX TOPACTAL TOPACTAL TOPACTAL TIRAMAT TIRAMAT TIRAMAT film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.3 g 0.d. Zdravlje a.Grupa N.d. Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. tvrda blister.70 1.d.20 1.18 Participacija osiguranog lica 50.812.00 50.63 108. Bipolarni poremećaj ( F31.80 DDD 0.00 50.8 g 1. Belupo Lijekovi i kozmetika d. Kern Pharma S.8 g 1. 50 po 300 mg blister. tvrda kapsula.00 664.32 140.00 50.00 Strana 67 . 28 po 25 mg blister.63 50.34 102.7 i F31. gabapentin gabapentin gabapentin gabapentin KATENA GABANEURAL GABANEURAL kapsula.8 g 115.3 g 108.44 142.63 108. Zdravlje a.32 140. PharmaSwiss d.00 50. 60 po 25 mg blister.87 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1084122 1084124 1084120 ATC N03AX09 N03AX09 N03AX09 INN lamotrigin lamotrigin lamotrigin Zaštićeno ime leka EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE FO oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta Pakovanje i jačina leka 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg Proizvođač leka Zdravlje a.00 50. 2.o.d.d. 60 po 100 mg Cilag AG Cilag AG Cilag AG PharmaSwiss d.00 50. Za indikaciju pod tačkom 1.3 g 0.3 g 0. Hrvatska Španija Španija 965.

00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra. 1 po 300 ml (100 mg/ml) UCB Pharma SA UCB Pharma SA UCB Pharma SA Nextpharma SAS Belgija Belgija Belgija Francuska 3.20 10 mg 10 mg 7. Epilepsija .8 g 1.68 313.5 g 1.30 305.08 50. Hemofarm a. 60 po 500 mg blister.00 INDIKACIJE NAPOMENA N04 N04A N04AA N04AA01 1085070 1085072 N04AA01 N04AA01 1. 3.8 g Cena leka na veliko po DDD 102.00 50. G51.kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).5 g 328. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.60 DDD 1.00 965.00 12. Epilepsija ( G40-G41.kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40).18 373.kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40). tvrda Pakovanje i jačina leka blister. 2.25 4. 50 po 300 mg Proizvođač leka Kern Pharma S. G53.d.00 50. Republika Srbija Republika Srbija 144. 4.2.5 g 1. ANTIPARKINSONICI Antiholinergički lekovi Tercijarni amini triheksifenidil triheksifenidil triheksifenidil ARTANE ARTANE tableta tableta 100 po 2 mg 100 po 5 mg Hemofarm a.461.69 115.90 204.286. 60 po 1000 mg bočica staklena. Strana 68 .kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1084012 1084612 ATC N03AX12 N03AX12 INN gabapentin gabapentin Zaštićeno ime leka GABANEURAL NEURONTIN FO kapsula. 50 po 400 mg blister.. 60 po 250 mg blister. Epilepsija .10 7. Epilepsija .Grupa N.266.00 1. G63 ).141. Epilepsija .00 INDIKACIJE NAPOMENA N03AX14 1084821 1084820 1084822 3084823 N03AX14 N03AX14 N03AX14 N03AX14 1.3.00 50.L. G50.207.Lista A . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. tvrda kapsula..80 6.kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40).5 g 1.. i 4.00 50. Goedecke GmbH Država proizvodnje leka Španija Nemačka Cena leka na veliko za pakovanje 1.05 50.d. levetiracetam levetiracetam levetiracetam levetiracetam levetiracetam KEPPRA KEPPRA KEPPRA KEPPRA film tableta film tableta film tableta oralni rastvor blister.87 Participacija osiguranog lica 50.00 50. Za indikaciju pod tačkom 1.

00 INDIKACIJE NAPOMENA N04BC N04BC01 1149040 1149041 N04BC01 N04BC01 1.00 Strana 69 .60 40 mg 40 mg 131.100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) bočica.Lista A .6 g 0.d. Parkinsonova bolest ( G20. F.00 NAPOMENA N05AB N05AB02 1070850 N05AB02 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.50 1. 30 po 2. Zdravlje a.881.77 50. 50 po 25 mg Galenika a. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra. G22 ). benzerazid levodopa.d.d. Agonisti dopamina bromokriptin bromokriptin bromokriptin BROMOKRIPTIN BROMOKRIPTIN tableta tableta blister.10 300 mg 24. Fenotiazini sa piperazinskom strukturom flufenazin flufenazin METOTEN obložena tableta 25 po 1 mg Hemofarm a. Republika Srbija Švajcarska 1.60 0.00 50.45 56. Republika Srbija 101.881. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N04B N04BA N04BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Dopaminergički lekovi Dopa I derivati dope bočica od tamnog stakla. PSIHOLEPTICI Antipsihotici Fenotiazini sa alifatičnim bočnim lancem hlorpromazin hlorpromazin LARGACTIL film tableta plastična fiola. Parkinsonova bolest ( G20. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra.00 NAPOMENA N05 N05A N05AA N05AA01 1070056 N05AA01 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili endokrinologa.100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica levodopa. G21.45 50. G21. benzerazid 1085212 1085307 N04BA02 N04BA02 MADOPAR MADOPAR ROCHE tableta tableta Galenika a.15 50. Hoffmann-La Roche Ltd. benzerazid levodopa.00 50.60 10 mg 39.5 mg blister.26 50. G22 ).2 g 32.84 50. Republika Srbija 99.d.00 INDIKACIJE NAPOMENA N04BB N04BB01 1. 30 po 10 mg Zdravlje a.Grupa N. Republika Srbija Republika Srbija 245. Derivati amantadina amantadin sulfat Merz Pharmaceuticals GmbH 1085350 N04BB01 amantadin sulfat PK MERZ tableta 30 po 100 mg Nemačka 491.6 g 56.09 107.d.80 803.50 0.

67 12.00 50.d.d. Italija Italija Italija Italija Republika Srbija 335.00 50.P.70 627.00 50. Janssen-Cilag S.40 204.d. Ostali antipsihotici risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon RISPOLEPT RISPOLEPT RISPOLEPT RISPOLEPT RISPERIDON film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.00 50.41 32. 30 po 10 mg Hemofarm a. 20 po 3 mg blister.30 DDD 10 mg Cena leka na veliko po DDD 24. Republika Srbija 221. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1070851 ATC N05AB02 INN flufenazin Zaštićeno ime leka METOTEN FO obložena tableta Pakovanje i jačina leka 25 po 5 mg Proizvođač leka Hemofarm a.00 50. 50 po 25 mg Hemofarm a. Republika Srbija 355.3 g 53.00 NAPOMENA N05AX N05AX08 1070920 1070921 1070922 1070923 1070034 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.P.60 1800 mg 21.P. 20 po 2 mg blister.40 8 mg 8 mg 8 mg 8 mg 12.00 50. 20 po 4 mg blister.67 32. Janssen-Cilag S.P. 30 po 10 mg plastična bočica. Zdravlje a.30 335.93 50.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 465.20 465. Litijum litijum (karbonat) litijum karbonat LITIJUM KARBONAT kapsula 100 po 300 mg Srbolek a. 25 po 2 mg blister.83 83.A.00 Strana 70 .00 0. Janssen-Cilag S.A. Država proizvodnje leka Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 310.00 NAPOMENA N05AD N05AD01 1070841 1070840 1070800 1070801 N05AD01 N05AD01 N05AD01 N05AD01 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.04 50.d.93 78.213. Zdravlje a.41 50.Lista A . 20 po 1 mg blister.00 50.47 75. Fenotiazini sa piperidinskom strukturom tioridazin tioridazin TRIXIFEN obložena tableta blister.A. 25 po 2 mg blister.34 50.d. Derivati butirofenona haloperidol haloperidol haloperidol haloperidol haloperidol HALOPERIDOL HALOPERIDOL HALOPERIDOL HALOPERIDOL tableta tableta tableta tableta blister. Hemofarm a.00 NAPOMENA N05AC N05AC02 1070860 N05AC02 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra. 20 po 1 mg Janssen-Cilag S.80 929.00 NAPOMENA N05AN N05AN01 1070885 N05AN01 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.d.Grupa N. Hemofarm a.A.d.70 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 83.82 Participacija osiguranog lica 50.60 1.20 204.48 77.

o.80 929.60 1. 20 po 3 mg blister. F06. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F06.2.o.o.48 77.60 335.00 50. F16. F13. 20 po 4 mg Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 929. F18.00 50. Bolesti zavisnosti kod kojih postoji psihotična fenomenologija ( F10.48 77. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1070035 1070036 1070037 ATC N05AX08 N05AX08 N05AX08 INN risperidon risperidon risperidon Zaštićeno ime leka RISPERIDON RISPERIDON RISPERIDON FO film tableta film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka blister.o.7.80 5 mg 78.30 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 77.F29 ).o. Alkaloid d. 20 po 2 mg Republika Srbija 627.5. 20 po 2 mg blister.47 83.00 50.d.00 50. 20 po 3 mg blister.9 ). 20 po 4 mg Proizvođač leka Hemofarm a. F18.d.47 75.5.213.83 50.7. Slovenija Alkaloid d. 20 po 2 mg blister.80 929. F12.o.30 DDD 5 mg 5 mg 5 mg Cena leka na veliko po DDD 78. F11.5.70 627.o.d.47 75.00 1070066 1070935 1070928 1070929 1070004 1070001 1070002 1070003 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon TORENDO RISSAR RISSAR RISSAR SPERIDAN SPERIDAN SPERIDAN SPERIDAN film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.48 77. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 627. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. Slovenija Slaviamed d.d. 20 po 2 mg blister. F14. F13. Zdravlje a. Zdravlje a.00 50.93 78.Lista A .83 Participacija osiguranog lica 50.00 50. 20 po 1 mg blister.7.5. Strana 71 . Zdravlje a. Slaviamed d.47 83. 3.d.93 78.7.0. 20 po 3 mg blister.60 335.5.o. 2.d. F10.48 50.o.70 627. F14.7.o. Hemofarm a.7 ).5.00 50.Grupa N.d.00 50. 20 po 1 mg blister.00 1070063 N05AX08 risperidon TORENDO film tableta blister.d. Šizofrenija. Hemofarm a. F06.5.213.7.d. Zdravlje a.80 929. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d. F11. 20 po 3 mg blister.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.7. F12.00 50.5 i F19. F19. šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 . F16. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.60 1. Alkaloid d.

7. Janssen Pharmaceutica N.00 50. 30 po 10 mg blister. Hemofarm a. F18.42 2. Anksiolitici Derivati benzodiazepina diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam DIAZEPAM BENSEDIN BENSEDIN DIAZEPAM* DIAZEPAM* DIAZEPAM DIAZEPAM DIAZEPAM rastvor za rektalnu primenu tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta 5 po 5 mg/2.619. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N05AX08 N05AX08 N05AX08 INN risperidon risperidon risperidon Zaštićeno ime leka FO rastvor za oralnu upotrebu oralni rastvor Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Janssen Pharmaceutica N.00 50.7.00 50. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F06.d. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.50 5 mg 5 mg 192. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 2070924 2070936 RISPOLEPT RISPOLEPT bočica.92 4.5. Hemofarm a. 1 mg/ml bočica staklena.7. F11. 1 po 30 ml (1 mg/ml) Belgija Belgija 3. Jugoremedija a.00 50.Grupa N.7.5.80 66.V. F18.5.30 88. F06.7. F14. F12.00 50.95 4.5 ml 30 po 5 mg 30 po 10 mg 30 po 5 mg 30 po 10 mg blister. F16. F06.60 66. F13.5 i F19. F11. 30 po 5 mg blister.Lista A . Habit Pharm a. F14.00 NAPOMENA N05BA06 1071710 N05BA06 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.d.5 mg 6.57 269.5. šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 . 2. Galenika a.30 88.851.7 ).40 1. 30 po 5 mg Apoteka-galenska laboratorija Galenika a.60 66.0. F16.d.9 ).2.7.42 2.60 66.30 88.5.F29 ).30 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 161. Habit Pharm a.00 50. F10. Šizofrenija. Samo za decu do 19 godina.5.00 50.d.00 Strana 72 . F13.7. lorazepam lorazepam LORAZEPAM tableta 30 po 1 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. F12.d.V.100 ml.5. F19. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).30 2.95 4.42 50. Bolesti zavisnosti kod kojih postoji psihotična fenomenologija ( F10. 3. Republika Srbija 75.d.92 50.42 2.d.28 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA N05B N05BA N05BA01 N002592 1071121 1071122 1071790 1071791 1071701 1071702 1071786 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 1. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 404.00 50.d.95 4.

73 50. 30 po 1.84 50.d.00 1071624 N05BA08 bromazepam LEXILIUM tableta blister.00 50. 30 po 1. 30 po 3 mg Republika Makedonija 88.Grupa N. bromazepam bromazepam bromazepam bromazepam BROMAZEPAM BROMAZEPAM BROMAZEPAM tableta tableta tableta blister.00 1071322 N05BA08 bromazepam LEXAURIN tableta blister.60 10 mg 9.73 9.30 10 mg 14. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1071711 ATC N05BA06 INN lorazepam Zaštićeno ime leka LORAZEPAM FO tableta Pakovanje i jačina leka 20 po 2. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.70 DDD 2. 30 po 3 mg blister.20 121. 30 po 0. u saradnji sa F.5 mg blister.d.20 10 mg 10 mg 10 mg 14.d.Lista A .00 NAPOMENA N05BA12 1071750 1071751 N05BA12 N05BA12 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.00 50. Hoffmann-La Roche Ltd. Alkaloid a. u saradnji sa F.00 1071626 N05BA08 bromazepam LEXILIUM tableta blister.d.00 1071324 N05BA08 bromazepam LEXAURIN tableta blister. 30 po 1.d. Slovenija 88.d.80 10 mg 6. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).d. Galenika a.84 50. 20 po 6 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. 30 po 0. Republika Srbija Republika Srbija 74.5 mg Republika Makedonija 66.19 Participacija osiguranog lica 50.d.30 88.30 10 mg 14.00 1071320 N05BA08 bromazepam LEXAURIN tableta blister.d.89 8.73 50.00 Strana 73 .10 1 mg 1 mg 9.10 50. 30 po 6 mg Krka Tovarna Zdravil d.5 mg Krka Tovarna Zdravil d.50 mg Galenika a. alprazolam alprazolam alprazolam KSALOL KSALOL tableta tableta blister.10 50.5 mg Proizvođač leka Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Alkaloid a. Slovenija 109. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 66. Hoffmann-La Roche Ltd. Država proizvodnje leka Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 83. 30 po 3 mg Krka Tovarna Zdravil d.5 mg Cena leka na veliko po DDD 4. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).25 mg blister.d. Slovenija 66.d.84 6.07 50.00 NAPOMENA N05BA08 1071720 1071721 1071722 N05BA08 N05BA08 N05BA08 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.60 73.00 50.60 10 mg 9.

70 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1071752 1071330 1071331 ATC N05BA12 N05BA12 N05BA12 INN alprazolam alprazolam alprazolam Zaštićeno ime leka KSALOL XANAX XANAX FO tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka blister. Hipnotici i sedativi Derivati benzodiazepina nitrazepam nitrazepam nitrazepam NIPAM CERSON tableta tableta blister.L.L. 30 po 0. Kipar 182.32 9.73 50. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).60 75 mg 13.Grupa N. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).d.10 DDD 1 mg 1 mg 1 mg Cena leka na veliko po DDD 5. Država proizvodnje leka Republika Srbija Italija Italija Cena leka na veliko za pakovanje 172. 20 po 10 mg Sanofi Winthrop Industrie Lek farmacevtska družba d. Hemofarm a. 10 po 5 mg Bosnalijek d.00 50.d. 30 po 0. 30 po 25 mg Remedica Ltd. PSIHOANALEPTICI Antidepresivi Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina amitriptilin amitriptilin AMITRIPTYLINE film tableta blister.00 50.30 57.d.89 8.29 50.29 10. 20 po 10 mg blister. 100 po 10 mg Remedica Ltd.20 185.40 74.07 Participacija osiguranog lica 50.00 50.d.25 mg blister.29 9. 10 po 5 mg blister.d.00 NAPOMENA N05CF N05CF02 1077151 1077301 1077300 1077302 N05CF02 N05CF02 N05CF02 N05CF02 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci. Pfizer Italia S. Francuska Slovenija Slovenija Republika Srbija 185.00 Strana 74 .00 50. Belupo Lijekovi i kozmetika d. 20 po 10 mg blister. 20 po 5 mg blister.00 1072763 N06AA09 amitriptilin AMITRIPTYLINE film tableta blister.R.80 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 9.d.5 mg Proizvođač leka Galenika a. Lekovi srodni benzodiazepinima zolpidem zolpidem zolpidem zolpidem zolpidem STILNOX SANVAL SANVAL BELBIEN film tableta film tableta film tableta film tableta blister.20 121.80 185. Bosna i Hercegovina Hrvatska 57. Lek farmacevtska družba d.75 9.10 75 mg 8.73 5.00 NAPOMENA N06 N06A N06AA N06AA09 1072762 N06AA09 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. Pfizer Italia S.00 50. Kipar 84.80 103.00 NAPOMENA N05C N05CD N05CD02 1077260 1077196 N05CD02 N05CD02 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci. 30 po 1 mg blister.Lista A .30 5 mg 5 mg 5.R.00 50.41 50.

Pfizer Italia S. 28 po 50 mg blister. 28 po 50 mg blister. 28 po 50 mg Republika Srbija 406. Slovenija Italija Italija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 406.R.00 50. Galenika a.00 50.52 14.00 N06AB N06AB06 1072790 1072791 1072851 1072850 1072724 1072723 1072644 1072643 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin ZOLOFT ZOLOFT SETALOFT SETALOFT SIDATA SIDATA TRAGAL TRAGAL film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister. 28 po 100 mg Republika Srbija 813.d.d.60 813.70 242. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.60 813.52 50.00 50.d.10 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 14.o.d.00 1072636 N06AB06 sertralin ASENTRA film tableta blister. 28 po 100 mg blister.52 50.00 50.Lista A .90 0. 28 po 100 mg Pfizer Italia S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N06AA21 N06AA21 N06AA21 INN maprotilin maprotilin maprotilin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1072730 1072731 MAPROTILIN MAPROTILIN film tableta film tableta blister.52 14. 28 po 100 mg blister.10 50 mg 14.1 g 13.52 14.52 14.00 50.d. Slovenija Slaviamed d.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. 28 po 50 mg blister. Zdravlje a. Galenika a. 30 po 50 mg Zdravlje a. 28 po 100 mg blister. na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.d.d. Republika Srbija Republika Srbija 100. 30 po 25 mg blister.L.d. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d. Opsesivno-kompulzivni poremećaj kod dece ( F42 ).d. Slaviamed d.o.60 50 mg 14.60 813. Hemofarm a. Zdravlje a.1 g 0.d. 28 po 50 mg blister.52 14.00 50.52 14.52 50.00 1072635 N06AB06 sertralin ASENTRA film tableta blister.60 813.R. Hemofarm a.00 50.19 50.10 406. Zdravlje a.10 406.o.43 16. Samo kod dece do 19 godina starosti.52 14.o.10 406.00 50. Strana 75 .L.Grupa N.

30 po 36 mg Belgija 4. 150 po 60 mg Poljska.Beograd. Klinički centar Kragujevac. Strana 76 . Institut za mentalno zdravlje . OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Parasimpatomimetici Antiholinergici piridostigmin ICN Polfa Rzeszow S.243. 3.Grupa N. Ltd. dr.Lista A .Beograd.19 50.Beograd.V.18 g 57.V. Klinički centar Vojvodine. Janssen Pharmaceutica N. 1073190 N06BA04 metilfenidat CONCERTA bočica.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.77 50. 2.859. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N06B N06BA N06BA04 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Psihostimulansi i nootropni lekovi Simpatikomimetici centralnog delovanja Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica metilfenidat tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem Janssen Pharmaceutica N. Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co.00 1073191 N06BA04 metilfenidat CONCERTA bočica.88 50. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. 30 po 18 mg Belgija 3.70 30 mg 117.2 g 2. 1075091 N07BB01 disulfiram ESPERAL tableta 20 po 500 mg Portugalija.Brajović" .02 50. Švajcarska 2. C. 4. Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje. Mađarska 138.60 0. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. 5.50 0.00 INDIKACIJE 1.30 30 mg 200. Klinički centar Niš.600. Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH NAPOMENA N07 N07A N07AA N07AA02 1088055 N07AA02 piridostigmin MESTINON obložena tableta bočica. 6. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu .00 N07B N07BB N07BB01 Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti disulfiram Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica.A. Samo za decu do 18 godina starosti.

Lista A .48 41. * Lek se briše sa Liste lekova 31.d. Strana 77 . decembra 2011.00 50. 1 po 10 ml (10mg/ml) bočica.48 50.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.d. 1 po 10 ml (10mg/ml) Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 2087310 2087505 METADON METADON ALKALOID kapi oralne kapi.90 165. Republika Srbija Republika Makedonija 165.Grupa N. rastvor Hemofarm a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N07BC N07BC02 N07BC02 N07BC02 INN metadon metadon metadon Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti bočica. Alkaloid a. godine.90 25 mg 25 mg 41.

Amebiaza ( A06 ).2.88 46. K26.03 50. K27.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 109. 2. Galenika a.Grupa P. 3. Infekcije trihomonasom ( A59 ).00 Strana 78 .d.10 0.00 50.1 po 30 ml (100 mg/5 ml) Galenika a. Galenika a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC P P01 P01A P01AB P01AB01 P01AB01 P01AB01 P01AB01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje ANTIPARAZITNI PROIZVODI.Lista A .d.28 50.d.10 185. Helicobacter pylori infekcija ( K25.2 g 44.10 2g 2g 2g 43. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi -K12. ANTHELMINTICI Lekovi protiv nematoda Derivati benzimidazola mebendazol mebendazol SOLTRIK oralna suspenzija bočica.28 46. INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA ANTIPROTOZOICI Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama Derivati nitroimidazola DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica metronidazol metronidazol metronidazol metronidazol ORVAGIL ORVAGIL ORVAGIL D tableta tableta tableta 20 po 250 mg 20 po 400 mg 20 po 400 mg Galenika a. Republika Srbija 132. K29 ).00 1029080 1029082 1029083 INDIKACIJE P02 P02C P02CA P02CA01 3028300 P02CA01 1. gingivitis-K05 ).70 185. K28.00 50. 4.

05%) N.30 110 mcg 21.Grupa R.00 24.V. 1 po 120 doza ( 27.Lista A . Republika Srbija Republika Srbija 120.05%) N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC R R01 R01A R01AD R01AD09 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje RESPIRATORNI SISTEM . DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica mometazon sprej za nos. LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Adrenergici.00 50. 1 po 10 ml (5 mg/1ml) Galenika a.98 50.40 200 mcg 21. suspenzija 7110310 R01AD09 mometazon furoat NASONEX Belgija 659.00 120.00 NAPOMENA R01AD12 Samo za decu do 19 godina starosti na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.00 50. inhalacioni Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora salbutamol salbutamol salbutamol SPALMOTIL ALOPROL rastvor za raspršivanje rastvor za raspršivanje bočica.00 NAPOMENA R03 R03A R03AC R03AC02 7114462 7114152 R03AC02 R03AC02 Samo za decu do 19 godina starosti na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.d.00 10 mg 10 mg 24.98 50. 1 po 120 Schering Plough Labo doza (0.V. 1 po 140 Schering Plough Labo doza (0. suspenzija sprej za nos.00 7110311 R01AD09 mometazon NASONEX Belgija 769.5 mcg/doza) Glaxo Operations UK Limited Velika Britanija 659.LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA Nazalni preparati Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu Kortikosteroidi bočica sa raspršivačem.30 200 mcg 21. suspenzija bočica sa pumpom za doziranje.d.98 50. flutikazonfuroat 7110033 R01AD12 flutikazonfuroat AVAMYS sprej za nos.1 po 10 ml (5 mg/ml) bočica staklena. bočica sa raspršivačem.00 Strana 79 . Hemofarm a.

253.40 - - 50. samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).05 mg + 0.30 2 inh. Bronhijalna astma.A.Grupa R. podeljen diskus.56 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 7114550 R03AC02 salbutamol VENTOLIN suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom.00 7114685 R03AC02 salbutamol ECOSAL suspenzija za inhalaciju pod pritiskom Češka 278.A.L.021 Boehringer Ingelheim mg)/ doza Pharma GmbH bočica od tamnog stakla. ipratropijum bromid BERODUAL rastvor za raspršivanje Istituto De Angeli S.70 6 inh.50 0. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške. Bronhijalna astma (J45). teške i veoma teške ( II. ipratropijum bromid inhalator pod pritiskom sa dozerom. 2.8 mg 11. 21.11 50. 75. 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza) Glaxo Wellcome Operations 7114670 R03AK06 SERETIDE DISCUS Velika Britanija 2.11 50.25 mg/ml ) 7114725 R03AK03 fenoterol.00 Strana 80 .1 po 200 doza (100 mcg/doza) Ivax Pharmaceuticals Poljska 278. salmeterol prašak za inhalaciju.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03AK R03AK03 1.50 0.14 50.90 100 mcg 64. Samo za decu do 19 godina starosti.Lista A .00 INDIKACIJE R03AC12 1.936.00 INDIKACIJE R03AK06 1. salmeterol flutikazon .R. ipratropijum bromid BERODUAL N rastvor za inhalaciju pod pritiskom Nemačka 703. flutikazon propionat. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.5 mg/ml + 0. 1 po 120 GlaxoSmithKline doza (25 mcg/doza) Pharmaceuticals S. III i IV stadijum ) oblike bolesti (J44). Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji fenoterol.8 mg 11.14 50.1 po 20 ml ( 0. 7114591 R03AC12 salmeterol SEREVENT Inhaler CFC-Free Poljska 1. kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje. Bronhijalna astma (J45).1 po 200 doza (0.1 mg) Pharmaceuticals S. Italija 344. 1 po 10 ml GlaxoSmithKline (200 doza po 0. salmeterol suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom.00 7114129 R03AK03 fenoterol.

1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza) Proizvođač leka Glaxo Wellcome Operations Glaxo Wellcome Operations Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 7114671 R03AK06 SERETIDE DISCUS Velika Britanija 2.50 2 inh. 128.845.97 50. 128.5 mcg) inhaler. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN flutikazon .922.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03AK07 7114710 R03AK07 1. Samo za decu do 19 godina starosti.80 2 inh. inhalacioni Glukokortikoidi beklometazon NAPOMENA R03B R03BA R03BA01 7114562 R03BA01 beklometazon BECLOFORTE CFC. Samo za decu do 19 godina starosti.10 4 inh. 134.44 50. Bronhijalna astma (J45).44 50. formoterol SYMBICORT TURBOHALER SYMBICORT TURBOHALER SYMBICORT TURBOHALER prašak za inhalaciju inhaler.19 50. 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza) diskus.90 800 mcg 26. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.845.00 INDIKACIJE 1. 97.5 mcg) 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg) AstraZeneca AB Švedska 1. Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti. Za hronično lečenje astme i terapiju akutnog pogoršanja astme .80 800 mcg 10. formoterol budesonid.00 Strana 81 .664.1 po 60 doza (160 mcg + 4.00 7114712 R03AK07 prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 3. 1 po 200 doza (100 mcg/1 doza) Ivax Pharmaceuticals Češka 660.41 50.00 7114672 R03AK06 SERETIDE DISCUS Velika Britanija 3. 110.00 7114711 R03AK07 prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 2.19 50.50 4 inh. salmeterol flutikazon .42 50. podeljen prašak za inhalaciju.SMART (J45). formoterol budesonid. salmeterol Zaštićeno ime leka FO prašak za inhalaciju. budesonid.1 po 60 doza (80 mcg + 4.Grupa R.Lista A .80 2 inh. formoterol budesonid. 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza) Glaxo Wellcome Production Francuska 652. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.00 7114680 R03BA01 beklometazon dipropionat ECOBEC aerosol kontejner pod pritiskom.rastvor za inhalaciju FREE INHALER pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom. podeljen Pakovanje i jačina leka diskus.016.

00 NAPOMENA R03BA02 7114722 R03BA02 7114721 R03BA02 budesonid TAFEN NOVOLIZER prašak za inhalaciju Slovenija 1.80 800 mcg 10.62 80. 1 po 200 doza (200 mcg/doza) Lek farmacevtska družba d.60 800 mcg 25. budesonid budesonid budesonid PULMICORT PULMICORT suspenzija za raspršivanje suspenzija za raspršivanje ampula. Bronhijalna astma ( J45 ).125 mg/ml) ampula.00 NAPOMENA R03BA02 7114578 7114576 R03BA02 R03BA02 Strana 82 . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.51 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03BA02 1. 1 po 200 doza (200 mcg/doza) inhalator i uložak. 1 po 100 doza (400 mcg/doza) 7114572 R03BA02 budesonid prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 1.d. 20 po 2ml (0.80 800 mcg 40.329.904.00 50. 20 po 2ml (0. Lek farmacevtska družba d. budesonid PULMICORT TURBOHALER PULMICORT TURBOHALER inhaler.000.178.00 INDIKACIJE 1. Samo za decu do 19 godina i trudnice.11 50. Samo za decu do 19 godina i trudnice.00 7114574 R03BA02 budesonid prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 1.d. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.44 50. Bronhijalna astma ( J45 ). 2.09 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.25 mg/ml) AstraZeneca AB AstraZeneca AB Švedska Švedska 1.Grupa R.03 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 7114681 R03BA01 beklometazon dipropionat ECOBEC aerosol kontejner pod pritiskom.Lista A .10 800 mcg 26. Slovenija 1. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III i IV stadijum ) oblike bolesti (J44).255.006.40 800 mcg 800 mcg 188. Bronhijalna astma (J45). 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza) Ivax Pharmaceuticals Češka 652.00 INDIKACIJE 1.58 50.50 800 mcg 38. budesonid budesonid TAFEN NOVOLIZER prašak za inhalaciju uložak.90 1. 1 po 100 doza (200 mcg/doza) inhaler.

flutikazon propionate flutikazon propionate FLIXOTIDE aerosol suspenzija za inhalaciju pod pritiskom suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza) GlaxoSmithKline Velika Britanija 848.00 INDIKACIJE 1.80 0. Samo za decu do 3 godine starosti.16 mg 54.511.Grupa R. ciklesonid rastvor za inhalaciju pod pritiskom sprej bočica sa dozerom.Lista A .81 50. 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg) NAPOMENA R03BA08 7114744 R03BA08 ciklesonid ALVESCO 160 Nycomed GmbH Nemačka 1.46 50. Bronhijalna astma (J45). kontejner pod pritiskom.6 mg 84.00 7114595 R03BA05 flutikazon FLIXOTIDE kontejner pod pritiskom.00 INDIKACIJE 1. Samo za decu od 12 do 19 godina starosti.1 po 60 doza (160 mcg/doza) sprej-boca sa dozerom.11 50. Samo za decu do 19 godina starosti.70 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. NAPOMENA Strana 83 .00 7114596 R03BA05 flutikazon FLIXOTIDE Poljska 1.A.10 0.16 mg 28.70 0. 20 po 2ml (0. 1 po 60 doza (125 GlaxoSmithKline mcg/1doza) Pharmaceuticals S.20 0.5 mg/ml) Proizvođač leka AstraZeneca AB Država proizvodnje leka Švedska Cena leka na veliko za pakovanje 1.10 50. Poljska 738.6 mg 59.454.80 0.A. Bronhijalna astma (J45).00 7114741 R03BA08 ciklesonid ALVESCO 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom Nycomed GmbH Nemačka 3.686.6 mg 58. 1 po 60 doza (250 GlaxoSmithKline mcg/1doza) Pharmaceuticals S.60 DDD 800 mcg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 60.282. Bronhijalna astma ( J45 ).19 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 7114577 ATC R03BA02 INN budesonid Zaštićeno ime leka PULMICORT FO suspenzija za raspršivanje Pakovanje i jačina leka ampula.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03BA05 7114597 R03BA05 1.

40 po 125 mg blister.86 50.d.40 88. 20 po 350 mg Srbolek a.43 15.4 g 0.d.80 228.4 g 9.d.00 0.1 po 200 ml (2 mg/5 ml) blister.00 3114460 1114461 3114151 1114150 R03D R03DA R03DA04 1114220 1114221 R03DA04 R03DA04 Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima Ksantini teofilin teofilin teofilin DUROFILIN DUROFILIN kapsula retard kapsula retard blister.86 50.43 15.00 50.d.54 26.50 9. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC R03C R03CC R03CC02 R03CC02 R03CC02 R03CC02 R03CC02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Adrenergici za sistemsku primenu Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora boca. Republika Srbija 185.00 0. 20 po 350 mg Jugoremedija a.6 g 15.60 0.00 50. 60 po 2 mg Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica salbutamol salbutamol salbutamol salbutamol salbutamol SPALMOTIL SPALMOTIL ALOPROL ALOPROL oralni rastvor tableta sirup tableta Galenika a.00 50.d. 1 po 100 ml (2 mg/5 ml) blister. Republika Srbija 185.00 Strana 84 .Grupa R.14 50. Hemofarm a. Galenika a.00 1114503 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN Retard blister.d.00 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 176.54 50. Republika Srbija Republika Srbija 118.00 R03DA05 aminofilin tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem 1114292 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN blister. Hemofarm a. Zdravlje a.d.10 155. 60 po 2 mg bočica staklena.40 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg 26.Lista A .6 g 15.20 155. 40 po 250 mg Zdravlje a.d.

28 po 10 mg kesica.09 50.50 2.00 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu. Izuzetno.Lista A . 28 po 4 mg blister.17 50. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1114640 1114643 3114644 1114646 SINGULAIR SINGULAIR SINGULAIR SINGULAIR tableta za žvakanje film tableta granule tableta za žvakanje blister.00 2.V. 28 po 4 mg Holandija Holandija Holandija Holandija 2.634.00 INDIKACIJE 1.80 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 206.069.)/2. Bronhijalna astma (J45). 28 po 5 mg blister. Hoffmann-La Roche Ltd. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.543. Švajcarska 13.00 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.j.00 50.08 274.Grupa R.V.5 ml) F. Samo za decu do 19 godina starosti. granule od 4 mg.00 NAPOMENA R05 R05C R05CB R05CB13 7112250 R05CB13 INDIKACIJE NAPOMENA 1.0). Merck Sharp & Dohme B. Strana 85 . Tablete i granule od 4 mg se mogu koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 6 godina starosti.80 3. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC R03DC R03DC03 R03DC03 R03DC03 R03DC03 R03DC03 INN montelukast montelukast montelukast montelukast montelukast Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Antagonisti receptora leukotriena Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme B. Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.5 ml (2. isključujući kombinacije sa antitusicima Mukolitici dornaza alfa dornaza alfa PULMOZYME rastvor za inhalaciju 6 po 2.10 3. tablete za žvakanje od 4 mg i 5 mg mogu se koristiti kao alternativna opcija lečenja niskim dozama inhalacionih kortikosteroida kod blage perzistentne astme.5 mg 2.89 94. LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Ekspektoransi.896.069.5 mg (2500 i.09 274.257.

o.)/1 g Galenika a. rastvor Hemomont d. monokomponentni hidrokortizon hidrokortizon HYDROCORTISON mast za oči tuba.4 ml 5. Republika Srbija Republika Crna Gora Republika Makedonija Republika Crna Gora 76.20 50.3%) tuba.Lista A . Republika Crna Gora 172.00 S01AA30 4150250 S01AA30 bacitracin. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC S S01 S01A S01AA S01AA01 S01AA01 S01AA01 S01AA01 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje SENZORNI ORGANI .10 50.00 INDIKACIJE S01B S01BA S01BA02 4090620 S01BA02 1.50 0. neomicin ENBECIN mast za oči Galenika a. Bakterijski keratitis ( H16 ).0). Hemomont d.o. 1 po 5 g (1%) tuba.o.d.00 50.o. 1 po 5 g (1%) tuba.d.Grupa S. 1 po 5 ml 0.00 S01AX S01AX13 7090010 S01AX13 Ostali antiinfektivi ciprofloksacin ciprofloksacin MAROCEN kapi za oči. Republika Srbija 62. Bakterijski konjuktivitis ( H10. Republika Srbija 53.00 50. Antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi. Alkaloid a.10 50.j.50 76. 1 po 5 g (1%) Galenika a. 1 po 10 ml 2% Hemomont d. 1 po 10 ml (0.d. neomicin GENTOKULIN kapi za oči.o. 144. 1 po 5 g (1%) bočica. 2.o. 1 po 5 g (500 + 3300 i.50 76. rastvor bočica staklena.o.0 ).00 4090121 4090815 4090816 S01AA11 7090801 S01AA11 gentamicin gentamicin bacitracin.10 - - 50.00 S01E S01EB S01EB01 7094033 S01EB01 Lekovi u terapiji glaukoma i miotici Parasimpatikomimetici pilokarpin pilokarpin MIOKARPIN kapi za oči bočica.50 50.3% Hemomont d. Bakterijski blefaritis ( H01.o.LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO Antiinfektivi Antibiotici DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica hloramfenikol hloramfenikol hloramfenikol hloramfenikol CHLORAMPHENICOL HLORAMKOL HLORAMFENIKOL Alkaloid mast za oči mast za oči mast za oči tuba. 3.00 Strana 86 .80 50. Republika Crna Gora 127.d.

30 262. rastvor kapi za oči. 1 po 10 ml 0.5% bočica od tamnog stakla. kada primena u monoterapiji: timolola.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01EC04 7096060 S01EC04 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC S01EC S01EC03 INN dorzolamid Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Inhibitori karboanhidraze Laboratories Merck Sharp & DohmeChibret Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 7096050 S01EC03 dorzolamid TRUSOPT kapi za oči. timolol. latanoprost 1 po 2. Republika Srbija Republika Crna Gora Slovačka Republika 131.O.345. Strana 87 .5% Galenika a. Unimed Pharma S.2 ml 5. inhibitora karboanhidraze ( brinzolamid ili dorzolamid) i analoga prostaglandina( latanoprost ili travaprost ) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta. brinzolamid brinzolamid AZOPT kapi za oči 5 ml (10 mg/ml) Alcon-Couvreur Belgija 698.00 50.25 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01ED S01ED01 7093071 S01ED01 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana.R. Beta-adrenergički blokatori timolol timolol GLAUMOL kapi za oči.o.2 ml 0. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.90 0. 1 po 5 ml (5 mg/1ml) bočica. rastvor bočica plastična.Grupa S.d.3 ml 41.2 ml 5. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. rastvor bočica staklena. 131.80 50.o.90 0.5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml) Pfizer Manufacturing Belgium NV 7099170 S01ED51 timolol.70 0.2 ml 27.1 ml 53.00 7093031 7093020 S01ED01 S01ED01 timolol timolol TIMADREN* UNITIMOLOL 0.93 50. latanoprost XALACOM kapi za oči.30 0.25 50.25 5.96 50. rastvor Belgija 1. 1 po 5 ml 0.Lista A .00 NAPOMENA S01ED51 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.00 0. rastvor Hemomont d.00 INDIKACIJE NAPOMENA Za lečenje glaukoma (H40) kao druga terapijska linija. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.5% kapi za oči. 1 po 5 ml (2%) Francuska 698.

00 INDIKACIJE NAPOMENA S01EE04 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola u monoterapiji nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana a nakon toga primena u monoterpiji inhibotira karboanhidraze( brinzolamid ili dorzolamid ) nije dovela do zadovoljavajućeg terapijskog efekta. timolol bočica.13 50.00 50.30 0.1 ml 43.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01EE S01EE01 Za lečenje glaukoma (H40) kao druga terapijska linija.Grupa S. kada primena u monoterapiji: timolola.30 0.o. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.21 50. inhibitora karboanhidraze( brinzolamid ili dorzolamid) i analoga prostaglandina( latanoprost ili travaprost ) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta. rastvor Alcon-Couvreur N. travoprost bočica sa kapaljkom.005% Belgium NV 7099140 S01EE01 latanoprost XALATAN kapi za oči.Lista A .5%) bočica sa kapaljkom. rastvor Belgija 1.V. rastvor Hemomont d.00 * Lek se briše sa Liste lekova 31.2 ml 33.00 - - 50.00 7095073 S01FA01 atropin ATROPIN kapi za oči. rastvor Francuska 830. Midrijatici I cikloplegici Antiholinegici atropin atropin ATROPIN kapi za oči.078. 1 po 10 ml (1%) Hemomont d.5 ml 40 mcg/ ml 7099190 S01EE04 travoprost TRAVATAN kapi za oči. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.13 50.o. Analozi prostaglandina latanoprost bočica sa kapaljkom.o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC S01ED51 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica dorzolamid. 1 po 10 ml (0. 180. godine. Belgija 1. Strana 88 .1 ml 43.078. 2. 1 po 5 ml (2% + 0. decembra 2011. 1 Pfizer Manufacturing po 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01F S01FA S01FA01 7095071 S01FA01 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola u monoterapiji nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana a nakon toga primena u monoterpiji inhibotira karboanhidraze( brinzolamid ili dorzolamid ) nije dovela do zadovoljavajućeg terapijskog efekta. timolol COSOPT kapi za oči.5%) Laboratories Merck Sharp & DohmeChibret 7099180 S01ED51 dorzolamid.5 ml 0. rastvor bočica sa kapaljkom. Republika Crna Gora Republika Crna Gora 150.20 0.o.

Strana 89 .00 N002840 V06DX. Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana. Celijačna bolest ( K90.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1..0 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.00 - - 50.Lista A ..00 - - 50. Dark flour mix prašak 1 kg Hammermuhle GmbH Nemačka 440. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta ŠIFRA ATC V V06 V06D V06DX V06DX. INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka OSTALO OPŠTI NUTRIJENSI Ostali nutrijensi Ostali nutrijensi Hammermuhle GmbH Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica N002832 bezglutensko brašno bezglutensko brašno White flour mix prašak 1 kg Nemačka 440.Grupa V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful