LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC A A01 A01A A01AB A01AB09
A01AB09

INN

Država Cena leka Cena leka Zaštićeno ime Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za na veliko leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD po DDD ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) STOMATOLOŠKI PREPARATI Stomatološki preparati Antiinfektivi i antiseptici za lokalno – oralnu primenu
DAKTANOL oralni gel tuba, 1 po 40 g 2% Galenika a.d. Republika Srbija 200,60

Participacija osiguranog lica

mikonazol
mikonazol 0,2 g 50,15 50,00

2157101

A02 A02B A02BC A02BC01

LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa Inhibitori protonske pumpe omeprazol
gastrorezistentna kontejner za tablete, 15 kapsula, tvrda po 20 mg gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda

1122460

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

404,30

20 mg

26,95

50,00

1122858

A02BC01

omeprazol

ZEPROM

blister, 14 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Republika Srbija

377,30

20 mg

26,95

50,00

1122846

A02BC01

omeprazol

ORTANOL

blister, 14 po 20 mg

377,30

20 mg

26,95

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC02
1122752 A02BC02

1. Zollinger-Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. pantoprazol
pantoprazol CONTROLOC gastrorezistentna tableta blister,14 po 20 mg Nycomed GmbH Nycomed Oranienburg GmbH Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Nemačka 303,00 40 mg 43,29 50,00

1122750 1122915 1122916 1122920 1122921

A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02

pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol

CONTROLOC NOLPAZA NOLPAZA NOLPAZA NOLPAZA

film tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

14 po 40 mg blister, 14 po 20 mg blister, 28 po 20 mg blister, 14 po 40 mg blister, 28 po 40 mg

Nemačka Slovenija Slovenija Slovenija Slovenija

483,80 303,00 605,90 483,80 967,60

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

34,56 43,29 43,28 34,56 34,56

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Strana 2

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO
gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

1122851 1122860 1122861 1122862 1122863

A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02

pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol

PULCET * GASTROLOC GASTROLOC GASTROLOC GASTROLOC

14 po 40 mg blister, 14 po 20 mg blister, 28 po 20 mg blister, 14 po 40 mg blister, 28 po 40 mg

Turska

483,80 303,00 605,90 483,80 967,60

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

34,56 43,29 43,28 34,56 34,56

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC03

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. lansoprazol
gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda

1122160

A02BC03

lansoprazol

SABAX

blister, 14 po 30 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

427,60

30 mg

30,54

50,00

1122161

A02BC03

lansoprazol

SABAX

blister, 28 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

530,60

30 mg

37,90

50,00

1122910

A02BC03

lansoprazol

LANSOBEL

bočica, 28 po 15 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

530,60

30 mg

37,90

50,00

1122911

A02BC03

lansoprazol

LANSOBEL

bočica, 28 po 30 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

855,10

30 mg

30,54

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC05
1122810 1122811 1122815 A02BC05 A02BC05 A02BC05

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. esomeprazol
esomeprazol esomeprazol esomeprazol NEXIUM NEXIUM NEXIUM gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta 7 po 20 mg 7 po 40 mg blister, 14 po 20 mg AstraZeneca AB AstraZeneca AB AstraZeneca AB Švedska Švedska Švedska 372,30 572,10 744,60 30 mg 30 mg 30 mg 79,78 61,30 79,78 50,00 50,00 50,00

Strana 3

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL
1122814

ATC
A02BC05

INN
esomeprazol

Zaštićeno ime leka
NEXIUM

FO
gastrorezistentna tableta

Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka
blister, 14 po 40 mg AstraZeneca AB

Država proizvodnje leka
Švedska

Cena leka na veliko za pakovanje
1.144,30

DDD
30 mg

Cena leka na veliko po DDD
61,30

Participacija osiguranog lica
50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A03 A03F A03FA A03FA01
1124301 A03FA01

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Propulzivi Propulzivi metoklopramid
metoklopramid KLOMETOL tableta blister, 30 po 10 mg bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 87,00 30 mg 8,70 50,00

3124300

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

oralni rastvor

Galenika a.d. Alkaloid a.d. u saradnji sa SanofiAventis, Francuska

Republika Srbija

70,30

30 mg

21,09

50,00

1124303

A03FA01

metoklopramid

REGLAN

tableta

blister, 40 po 10 mg

Republika Makedonija

116,00

30 mg

8,70

50,00

A03FA02

cisaprid

1124174

A03FA02

cisaprid

CISAP*

tableta

blister, 30 po 5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

131,00

30 mg

26,20

50,00

1124175

A03FA02

cisaprid

CISAP*

tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

286,50

30 mg

28,65

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A04 A04A A04AA A04AA01
1124532 1124534 A04AA01 A04AA01

1. Samo za dijabetsku gastroparezu ( E10-E14 ), 2. Gastroezofagusnu refluksnu bolest ( K21 ). Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE Antiemetici i sredstva protiv nauzeje Antagonisti serotonina (5HT3) ondansetron
ondansetron ondansetron ONDASAN ONDASAN film tableta film tableta 10 po 4 mg 10 po 8 mg Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija 1.862,90 3.311,00 16 mg 16 mg 745,16 662,20 50,00 50,00

NAPOMENA

Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

Strana 4

Actavis Ltd.10 DDD 2 mg 2 mg Cena leka na veliko po DDD 776.00 463. Med.S. 1 po 500 ml (667g/l) Belupo Lijekovi i kozmetika d. CS Praha A. 5 po 2 mg Actavis Ltd. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.00 INDIKACIJE NAPOMENA A07 A07A A07AA A07AA02 1327260 A07AA02 1.00 0. Med.7 g 6.43 50. Za indikaciju pod tačkom 1.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1124100 1124104 ATC A04AA02 A04AA02 A04AA02 INN granisetron granisetron granisetron Zaštićeno ime leka RASETRON RASETRON FO film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka blister. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.j. i 2.Lista A .5 Mi.50 2.00 50.00 50. Češka Češka 1. 10 po 1 mg blister. 2.880.00 50.43 71.30 50. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE Terapija bolesti žučnih puteva Preparati žučnih kiselina ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina URSOSAN URSOSAN kapsula. Republika Srbija 53.30 9.381.93 50. LAKSATIVI Laksativi Osmotski laksativi laktuloza laktuloza laktuloza laktuloza PORTALAK LACTULOSE-MIP DUPHALAC sirup sirup oralni rastvor 1 po 500 ml (66. INDIKACIJE NAPOMENA A06 A06A A06AD A06AD11 3127050 3127441 3127425 A06AD11 A06AD11 A06AD11 1. Pharm.75 g 71.3 ). Solvay Biologicals B.00 Strana 5 . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Intestinalni antiinfektivi Antibiotici nistatin nistatin NYSTATIN obložena tableta blister.75 g 0.00 6.30 9.00 463. Chephasaar Chem.S. Hemofarm a. 1 po 500 ml (650 mg/ml) boca plastična.00 50. 10 po 500000 i.7 g 6.60 3. 15.Grupa A. Država proizvodnje leka Malta Malta Cena leka na veliko za pakovanje 3.62 Participacija osiguranog lica 50.d. ANTIDIJAROICI.j.00 NAPOMENA A05 A05A A05AA A05AA02 1127500 1127501 A05AA02 A05AA02 Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.12 736.V. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74.7g/100 ml) 96% boca plastična. tvrda kapsula. 100 po 250 mg A.683. Hrvatska Nemačka Holandija 463.00 Pro.190. Primarni sklerozirajući holangitis( K83. CS Praha blister. Portosistemske encefalopatije ( K72 ). tvrda blister.10 1.0 ). 50 po 250 mg Pro.7 g 9.

/ml) Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 2327262 A07AA02 nistatin NYSTATIN Hemofarm a.56 50.5 g 59. tvrda Dr Falk Pharma GmbH 1129930 A07EA06 budesonid BUDOSAN blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO prašak za oralnu suspenziju Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka bočica.o. 100 po tableta 500 mg gastrorezistentna tableta blister.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.j.00 2g 37.00 50.00 INDIKACIJE 1. 100 po 250 mg supozitorija blister. Strana 6 .d.Grupa A. Crohnova bolest ( K50 ).93 24.70 1.5 Mi.j.00 50.90 50.00 A07EC02 1129300 5129303 A07EC02 A07EC02 mesalazin mesalazin mesalazin 5-ASA 5-ASA Slaviamed d. Lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa a nastavak terapije još tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Salutas Pharma GmbH Republika Srbija Nemačka 99. Ulcerozni kolitis ( K51 ).93 50. na osnovu mišljenja gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona ( K50 ). Republika Srbija Republika Srbija 997.40 9 mg 244. 1 po 24 ml (100000 i.Lista A .o.90 1. 20 po 2 mg blister. 30 po 250 mg Pfizer Health AB Švedska 930.d.5 g 1.14 50. Republika Srbija 72. Slaviamed d.00 A07D A07DA A07DA03 1126401 1126412 A07DA03 A07DA03 Antipropulzivi Antipropulzivi loperamid loperamid loperamid LOPERAMID LOPEDIUM AKUT tableta kapsula. 45. i 2. tvrda blister.o.o. 100 po 3 mg Nemačka 8.20 50. 2.00 A07E A07EA A07EA06 Intestinalni antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi koji deluju lokalno budesonid gastrorezistentna kapsula.80 805.164. Aminosalicilna kiselina i slični preparati sulfasalazin NAPOMENA A07EC A07EC01 1129490 A07EC01 sulfasalazin SALAZOPYRIN-EN gastrorezistentna boca plastična. 10 po 2 mg Zdravlje a. Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1.80 10 mg 10 mg 24.87 161.70 49.

Eli Lilly Italia S.60 40 i. 5 po 3 ml (100 i. pen sa uloškom 5 po 3 ml (100 i.112.00 0041414 A10AB01 insulin humani ACTRAPID Novo Let pen sa uloškom.j.112.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju.34 50.j. 56.60 40 i.00 0041533 A10AB01 insulin humani 5 po 3 ml (100 i.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara.j.112./ml ) Nemačka 2./ml) rastvor za injekciju u penu sa uloškom 0041413 A10AB01 insulin humani Novo Nordisk A/S Danska 2.Grupa A. .aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.j.A..00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj.j.112.34 50.86 50.j.j. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10 A10A A10AB A10AB01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI ) Insulini I analozi Insulini I analozi./ml) Lilly France S. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: . Strana 7 .S. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih./ml) 0041507 A10AB04 insulin lispro HUMALOG Lilly France S.112.A.j. kratkog dejstva Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica insulini kratkog dejstva.60 40 i.j. 56.00 0041425 A10AB01 insulin humani HUMULIN R INSUMAN RAPID OPTISET INSUMAN RAPID SOLOSTAR rastvor za injekciju u ulošku rastvor za injekciju. Francuska.60 40 i.34 50.60 40 i. Italija Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 2./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2. 80. 5 po 3 ml (100 i.j.S. 56. 5 po 3 ml (100 ACTRAPID PENFILL injekciju u ulošku i.00 0041563 A10AB01 insulin humani 5 po 3 ml (100 i./ml ) Nemačka 2. pen sa uloškom rastvor za injekciju. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3. Francuska 3.P.j.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta.34 50.j. humani rastvor za uložak.A. . Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. 56. insulin lispro rastvor za injekciju uložak.34 50.00 NAPOMENA A10AB04 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.Lista A .032. 56.10 40 i.

j. 5 po 3 Sanofi-Aventis ml (100 i.30 40 i.j.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara./ml) Deutschland GmbH 0041549 A10AB06 insulin glulizin APIDRA Nemačka 2.046.j.Lista A .j./ml) Deutschland GmbH 0041548 0041556 A10AB06 A10AB06 insulin glulizin insulin glulizin APIDRA APIDRA SOLOSTAR Nemačka Nemačka 3.195.00 NAPOMENA A10AB06 Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe./ml) Deutschland GmbH pen sa uloškom.00 50.Grupa A. 5 po 3 ml (100 Sanofi-Aventis i.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.10 40 i.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta.032. . ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3.389. 87.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju.j. insulin aspart (analog humanom) insulin aspart NOVORAPID FLEXPEN rastvor za injekciju pen sa uloskom.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih.86 80.86 50.j. .032. insulin glulizin rastvor za injekciju rastvor za injekciju karpula.10 3. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .38 50. 40 i. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.81 50.00 NAPOMENA A10AB06 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra./ml ) Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 0041532 Novo Nordisk A/S Danska 2. na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.j./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 3. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.00 NAPOMENA A10AB05 0041527 A10AB05 Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe. 1 po 10 ml (100 i.00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. 81. .aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.10 40 i.00 40 i.j. .5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: . Strana 8 . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10AB05 A10AB05 Zaštićeno ime INN leka insulin aspart (analog humanom) insulin aspart NOVO RAPID FO rastvor za injekciju Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka bočica.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara. 5 po 3 ml (100 i. 80. 90.j.j.84 50. 1 po 10 ml (100 Sanofi-Aventis i. insulin glulizin rastvor za injekciju bočica.

parenteralni./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2.00 0041557 A10AC01 suspenzija za (za Novopen) 5 po 3 ml injekciju u ulošku (100 i..34 50. Insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva./ml) Lilly France S.00 Strana 9 . humani MIXTARD 30 PENFILL suspenzija za (za Novopen) 5 po 3 ml injekciju u ulošku (100 i. 57.60 40 i.j. 57.00 NAPOMENA A10AD A10AD01 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.60 40 i. 56./ml) suspenzija za injekciju u ulošku suspenzija za injekciju u penu sa uloškom injekcija.57 50. srednje dugog dejstva DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica insulin srednje dugog dejstva. humani insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva./ml) 0041558 A10AD01 insulin humani insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva.j.158.j.60 40 i.112.j.j./ml) Lilly France S. Italija 2.j. 56. karpula sa dozerom u pen sa uloškom. Eli Lilly Italia S.60 40 i.j. humani insulin srednje dugog dejstva.P./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2.57 50.60 40 i.j. pen sa uloškom Novo Nordisk A/S Danska 2.j.j.112.S. 56.j.A.00 0041535 A10AD01 INSUMAN COMB 25 OPTI SET suspenzija za injekciju.00 0041428 A10AC01 insulin humani HUMULIN NPH 5 po 3 ml (100 i.60 40 i.34 50.j.00 0041515 A10AC01 insulin humani HUMULIN PEN NPH 5 po 3 ml (100 i. 56. Francuska.00 0041564 A10AC01 humani insulin INSUMAN BAZAL SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2. Francuska 2.60 40 i.112.A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10AC A10AC01 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje Insulini i analozi. 56.34 50.j. 5 po 3 pen aplikatoru ml (100 i. humani insulin srednje dugog dejstva.j. 56.S.90 40 i.j.Grupa A.158.112.00 0041402 A10AD01 MIXTARD 30 NOVOLET injekcija.112.Lista A . 56. pen sa uloškom 5 po 3 ml (100i.112.j.j.34 50. humani (izofan) INSULATARD NOVOLET INSULATARD PENFILL suspenzija za injekciju u penu sa uloškom 0041400 A10AC01 5 po 3 ml (100 i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru suspenzija za injekciju.A.34 50.112.j.34 50./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.90 40 i. humani Novo Nordisk A/S Danska 2.00 0041534 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL OPTISET 5 po 3 ml (100 i.34 50.

S.50 40 i.P. 57. 90.A.j.j. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.90 40 i.j.00 0041505 A10AD04 insulin lispro Lilly France S. A10AD04 insulin lispro suspenzija za uložak.P.50 40 i. Eli Lilly Italia S./ml) Lilly France S. Italija Lilly France S. Francuska.34 50.S. 85.A. 85.38 50. 5 po 3 ml (100 injekciju u ulošku i.A.03 50.Grupa A.A.188.S.00 0041514 A10AD01 insulin humani HUMULIN PEN M3 5 po 3 ml (100 i. Francuska.50 40 i.00 0041503 A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX 50 HUMALOG MIX 25 KwikPen HUMALOG MIX 50 KwikPen 3. Italija 0041502 A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX 25 3.j/1 ml) suspenzija za injekciju u penu sa uloškom suspenzija za injekciju u penu sa uloškom pen sa uloškom.00 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra./1 ml) Lilly France S.00 0041504 A10AD04 insulin lispro Lilly France S./ml ) Nemačka 2.j.112.j.A. Strana 10 . insulin aspart ( analog humanom) insulin aspart NOVOMIX 30 FLEXPEN suspenzija za injekciju pen sa uloskom.00 0041427 A10AD01 insulin humani HUMULIN M3 suspenzija za injekciju u ulošku suspenzija za injekciju u penu sa uloškom 5 po 3 ml (100 i. Francuska 3.158. pen sa uloškom Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 0041565 A10AD01 insulin humani 5 po 3 ml (100i.A./1 ml) pen sa uloškom. 85.j/1 ml) suspenzija za uložak.90 40 i.00 NAPOMENA A10AD05 0041528 A10AD05 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima. Eli Lilly Italia S.188.S.j.j. 5 po 3 ml (100 i.03 50./1 ml ) Novo Nordisk A/S Danska 3.j.S.57 50.50 40 i.188. 5 po 3 ml (100 i.57 50. Eli Lilly Italia S./ml) Lilly France S.03 50. 5 po 3 ml (100 injekciju u ulošku i.389. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR FO suspenzija za injekciju.188.158.j.03 50. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.j. Francuska 3..60 40 i.A.A.j. 85. 56.10 40 i.00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima.Lista A .. Italija 2.j. 57. Francuska 2. Francuska.S.A.P.j. kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%). 5 po 3 ml (100 i. kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).j..

j.242.29 50.923.j.j.00 0041531 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTISET Nemačka 4. 5 po 3 ml (100 i. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .29 50. 139. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10AE A10AE04 INN insulin glargin Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Insulini I analozi./ml) Deutschland GmbH pen sa uloškom.923. 131. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara. 131. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3./1ml ) Novo Nordisk A/S Danska 5.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju.Lista A . . HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih./ml ) Deutschland GmbH pen sa uloškom.j.00 0041555 A10AE04 insulin glargin LANTUS SOLOSTAR Nemačka 4.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.j. 131.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara.30 40 i.30 40 i. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3. .aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .29 50. 5 po 3 ml (100 Sanofi-Aventis i.30 40 i. . Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.Grupa A. dugog dejstva Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 0041530 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTIPEN rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju uložak.80 50.j.60 40 i.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. .00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj.j.j./ml) Deutschland GmbH Nemačka 4. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.923.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. 5 po 3 Sanofi-Aventis ml (100 i. 5 po 3 Sanofi-Aventis ml (100 i. Strana 11 . insulin detemir insulin detemir LEVEMIR FLEXPEN rastvor za injekciju pen sa uloškom.00 NAPOMENA A10AE05 0041550 A10AE05 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj.

16 g 0.02 9. Galenika a.00 50.00 74. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10B A10BA A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi) Bigvanidini DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica metformin metformin metformin metformin metformin metformin metformin metformin GLUFORMIN GLUFORMIN TEFOR TEFOR METFORMIN METFORMIN GLUCOPHAGE film tableta film tableta tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.00 50.91 9.P.00 50.30 128. 30 po 3 mg blister.00 Strana 12 .d.80 165.02 8.d. Galenika a.Grupa A.05 11.o. Galenika a.5 tableta tableta blister.16 g 0.80 165.00 50.00 50.30 115.00 128.d. Berlin-Chemie (Menarini group) Republika Srbija Nemačka 80.A.30 115.00 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 9.A.d. Srbolek a.d.53 9.50 80. Hemofarm a.50 154.05 50.o. 30 po 1 mg blister. 30 po 850 mg 30 po 500 mg 30 po 850 mg 30 po 1000 mg Hemofarm a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 165.00 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 8. 30 po 5 mg blister.00 A10BB12 1042310 1042311 1042312 1042313 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid AMARYL* AMARYL AMARYL AMARYL tableta tableta tableta tableta blister.5 mg Jugoremedija a. 30 po 80 mg 30 po 80 mg blister.00 260.d.16 g 11. Italija Italija Italija Italija 120.00 50.P.00 50.00 50.d.A.00 50.91 8.00 50.Lista A . Sanofi-Aventis S.00 A10BB09 1042076 1042070 1042065 A10BB09 A10BB09 A10BB09 gliklazid gliklazid gliklazid gliklazid GLIKOSAN GLIORAL DIPRIAN tableta tableta tableta blister.A.50 10 mg 7 mg 5.P.40 260. Hemofarm a.37 5.33 50. 30 po 500 mg blister. Sanofi-Aventis S. 30 po 80 mg Slaviamed d.05 11. derivati sulfoniluree glibenklamid glibenklamid glibenklamid DAONIL MANINIL 3.78 4.d.91 9.00 50.03 5.00 1043060 1043062 1043070 1043071 1043200 1043201 1043107 A10BB A10BB01 1042090 1042332 A10BB01 A10BB01 Sulfonamidi.00 50.00 74. 30 po 2 mg blister. 30 po 1000 mg 30 po 500 mg tegla.80 0. Merck Sante Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Francuska 74.15 5.53 50. Sanofi-Aventis S. Srbolek a. 30 po 3.37 50.P. 30 po 4 mg Sanofi-Aventis S.d.

00 260. Galenika a.00 * Lek se briše sa Liste lekova 31.15 5.00 449.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1042830 1042831 1042832 1042833 1042834 1042100 1042101 1042102 1042103 ATC A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 INN glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid Zaštićeno ime leka LIMERAL LIMERAL LIMERAL LIMERAL LIMERAL AGLIMEX AGLIMEX AGLIMEX AGLIMEX FO tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka blister. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 120.00 A11 A11C A11CC A11CC05 2050087 A11CC05 VITAMINI Vitamini A i D.d.00 50. decembra 2011.Lista A . Strana 13 .30 50.d.d.00 50.00 449.40 DDD 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg Cena leka na veliko po DDD 8./ml) Merck KGaA Nemačka 148.14 50.00 50.40 3g 15.d.03 5. 30 po 4 mg blister.00 50.00 50.d.40 154.00 50. Zdravlje a. Galenika a. 30 po 2 mg blister. 30 po 4 mg blister. 30 po 3 mg blister.00 260.78 4. Galenika a.d.00 A12 A12A A12AA A12AA04 MINERALI Kalcijum Kalcijum kalcijum karbonat KALCIJUM KARBONAT ALKALOID Republika Makedonija 1053075 A12AA04 kalcijum karbonat tableta bočica. Galenika a. 50 po 1 g Alkaloid a. 30 po 3 mg blister. godine.00 50. 30 po 1 mg blister. 30 po 6 mg Zdravlje a.j. Zdravlje a.33 4.33 4. 1 po 10 ml (20000i.78 4.d. Zdravlje a. 30 po 6 mg blister. 30 po 2 mg blister.d.50 154.99 5.40 260.15 5.d.d. uključujući njihove kombinacije Vitamin D i analozi holekalciferol holekalciferol VIGANTOL ULJE oralne kapi bočica.Grupa A.40 260.99 Participacija osiguranog lica 50. 252. Zdravlje a.

a na osnovu mišljenja kardiologa il interniste ili neurologa/neuropsihijatra.d. u saradnji sa Vifor Inc. oralni preparati gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks Lek farmacevtska družba d.86 50. oralni preparati ferofumarat gvožđe II fumarat HEFEROL kapsula.5 mg 5.A. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu. isključujući heparin tiklopidin tiklopidin TICLODIX film tableta blister. 2. ANTIANEMICI Preparati gvožđa Dvovalentno gvožđe.d.d. 30 po 250 mg Hemofarm a. za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. Republika Makedonija 277.2 g 5. Švajcarska 3060073 B03AB05 gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks FERRUM SANDOZ sirup 1 po 100 ml (50 mg/5ml) Slovenija 220.LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) Antagonisti vitamina K Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica varfarin varfarin FARIN tableta 30 po 5 mg Galenika a. Republika Srbija 475.29 50.70 0. 1 po 150 ml (40 mg/15 ml) Republika Makedonija 237. tvrda blister.00 B03AB B03AB05 Trovalentno gvožđe. Republika Srbija 119.d.00 B03AB09 gvožđe protein sukcinilat Alkaloid a.70 90 mg 19.96 50.Lista A .40 0.00 Strana 14 . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA03 INN Država Cena leka Zaštićeno ime Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD KRV I KRVOTVORNI ORGANI .70 - - 50.P. u saradnji sa Italfarmaco S.5 g 31. 30 po 350 mg Alkaloid a. Italija 3060050 B03AB09 gvožđe (III)proteinsukcinilat LEGOFER oralni rastvor bočica.d.00 NAPOMENA B03 B03A B03AA B03AA02 1060140 B03AA02 1.Grupa B.69 50.00 1063115 B01AC B01AC05 1068200 B01AC05 Inhibitori agregacije trombocita. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.10 7.

Jadran Galenski Laboratorij d. 20 po 5 mg fiola.56 50.90 138.D.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC B03B B03BB B03BB01 B03BB01 B03BB01 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Vitamin B12 i folna kiselina Folna kiselina i derivati Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica folna kiselina folna kiselina folna kiselina FOLNAK FOLACIN tableta tableta fiola.56 0.90 0.o.4 mg 0.00 1061040 1061050 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.Lista A . Nini d. Strana 15 . 20 po 5 mg M.Grupa B.o.4 mg 0. Republika Srbija Hrvatska 138.d.

Republika Srbija Republika Srbija 322.59 50.00 2.d.3 g 12. 40 po 0.43 50.o. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.00 579. grupa I i III Antiaritmici.25 mg 2.3 g 0.00 50. 50 po 150 mg Republika Srbija 322. grupa III amjodaron amjodaron AMIODARON tableta blister. 20 po 0.90 0. Republika Srbija 55. Ebewe Pharma Ges.3 g 12.5 mg 8.d.00 Strana 16 . Antiaritmici. M.o.00 0. 50 po 300 mg2 Slaviamed d.00 50.43 12. Slaviamed d. 50 po 300 mg Republika Srbija 579.50 372. 60 po 200 mg Zdravlje a.25 mg Zdravlje a.2 g 12.00 1101440 1101354 C01BD01 C01BD01 amjodaron amjodaron SEDACORON CORDARONE tableta tableta blister.88 11. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.80 50.90 0.o.70 0.43 50.d.00 1101131 C01BC03 propafenon PROPAFEN film tableta blister.00 1101130 C01BC03 propafenon PROPAFEN film tableta blister. grupa Ic propafenon propafenon propafenon PROFENAN PROFENAN film tableta film tableta blister.90 0. 50 po 150 mg blister.B.o. 50 po 200 mg blister.Lista A .00 1100252 C01B C01BC C01BC03 1101421 1101420 C01BC03 C01BC03 Antiaritmici.d. 30 po 200 mg Austrija Francuska 621. Republika Srbija 67.5 mg Srbolek a. Vazodilatatori u terapiji bolesti srca Organski nitrati gliceriltrinitrat (nitroglicerin) gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROGLICERIN sublingvalna tableta bočica.00 NAPOMENA C01BD C01BD01 1101402 C01BD01 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.2 g 12.00 NAPOMENA C01D C01DA C01DA02 1102100 C01DA02 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA05 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) TERAPIJA BOLESTI SRCA Srčani glikozidi Glikozidi digitalisa DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica digoksin digoksin DILACOR tableta blister.59 50.2 g 0.38 50.H NFG.d.88 50.70 0. KG Sanofi Winthrop Industrie Republika Srbija 745.Grupa C.3 g 11.

Hemofarm a.16 11. Jugoremedija a.d.00 216. Jugoremedija a.44 42.44 50. Slaviamed d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C01DA08 C01DA08 INN izosorbid dinitrat izosorbid dinitrat Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1102071 DIFUTRAT kapsula kapsula sa produženim oslobađanjem.00 50.16 50.00 50. Galenika a.00 140.40 40 mg 40 mg 40 mg 5.40 60 mg 60 mg 11.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.35 5.00 50.00 1102060 1102082 C01DA08 C01DA08 izosorbid dinitrat izosorbid dinitrat ISOSORB RETARD CORNILAT blister.d.40 50.20 40 mg 6.Grupa C.d.10 106. Republika Srbija Republika Srbija 223. 30 po 2 mg Jugoremedija a. 30 po 20 mg Republika Srbija 95.Lista A .o.o.d.16 50.00 50.d. Republika Srbija Republika Srbija 106. 30 po 40 mg blister.00 50.20 74.d.40 95. 20 po 20 mg Zdravlje a.d.18 6.d. Srbolek a. 60 po 20 mg blister.18 50.00 C01DX C01DX12 1102520 1102522 1102521 1102295 C01DX12 C01DX12 C01DX12 C01DX12 Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca molsidomin molsidomin molsidomin molsidomin molsidomin LOPION LOPION FORTE LOPION RETARD MOLICOR tableta tableta tableta tableta 30 po 2 mg 30 po 4 mg 20 po 8 mg blister.d.00 50.20 60 mg 11.00 Strana 17 .40 155.00 50.d.o. 30 po 40 mg Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 155.00 1102452 1102302 1102300 C01DA14 C01DA14 C01DA14 izosorbid mononitrat izosorbid mononitrat izosorbid mononitrat MONIZOL MONOSAN MONOSAN tableta tableta tableta blister.20 155. 30 po 20 mg blister. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 140. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.10 2g 2g 42.o.00 C02 C02A C02AB C02AB02 1103740 1103432 C02AB02 C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI Antiadrenergici centralnog delovanja Metildopa metildopa (racemat) metildopa metildopa (racemat) METILDOPA METHYLDOPA tableta film tableta 20 po 250 mg 20 po 250 mg Srbolek a.35 50. Republika Srbija 223. Slaviamed d.00 C01DA14 1102450 C01DA14 izosorbid mononitrat izosorbid mononitrat MONIZOL tableta blister. tvrda tableta 60 po 20 mg Srbolek a.

50 25 mg 2.00 50. DIURETICI Slabi diuretici.Lista A .Grupa C.00 75 mg 75 mg 13. 20 po 1 mg Hemofarm a. 40 po 25 mg blister. 1401290 C03EA.90 256.21 50.00 50. Zdravlje a. Republika Srbija Republika Srbija 182. 50 po 40 mg Jugoremedija a.90 50. monokomponentni hidrohlortiazid hidrohlortiazid DIUNORM tableta blister.d.08 50. 20 po 25 mg Slaviamed d.00 C03CA02 1400041 C03CA02 bumetanid bumetanid YURINEX tableta blister.d.00 C03E C03EA C03EA.70 144. Diuretici i diuretici koji štede kalijum u kombinaciji Tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum amilorid.d.00 C03D C03DA C03DA01 1400440 1400441 C03DA01 C03DA01 Diuretici koji štede kalijum Antagonisti aldosterona spironolakton spironolakton spironolakton SPIRONOLAKTON SPIRONOLAKTON tableta tableta blister. 30 po 1 mg blister..68 50.70 475. metiklotiazid amilorid. Jugoremedija a. 30 po 2 mg Zdravlje a.d.00 1103765 1103766 NAPOMENA C03 C03A C03AA C03AA03 1400410 C03AA03 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa. Republika Srbija 124. metiklotiazid LOMETAZID tableta 30 po (10 mg + 5 mg) Galenika a.00 50. Republika Srbija Republika Srbija 29. monokomponentni furosemid furosemid furosemid LASIX LASIX tableta tableta blister.60 4 mg 4 mg 20.70 11.o.97 2.11 50. tiazidi Tiazidi.20 1 mg 6.d.88 50. 30 po 100 mg Galenika a.90 40 mg 40 mg 2.d.d.o.00 C03C C03CA C03CA01 1400144 1400143 C03CA01 C03CA01 Snažni diuretici (Henleove petlje) Sulfonamidski diuretici.12 17. Galenika a. Republika Srbija 122. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C02C C02CA C02CA04 C02CA04 C02CA04 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Antiadrenergici sa perifernim delovanjem Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica doksazosin doksazosin doksazosin ALPHAPRES ALPHAPRES tableta tableta blister. Republika Srbija Republika Srbija 150.00 Strana 18 . 10 po 40 mg blister.50 1 tableta 4.d. Republika Srbija 53..

60 po Egis Pharmaceuticals 50 mg PLC bočica staklena.90 1 tableta 3.15 g 8. Republika Srbija 144.53 50.00 1107582 C07AB02 metoprolol CORVITOL tableta blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C03EA01 C03EA01 Zaštićeno ime INN leka hidrohlortiazid.88 50.40 0.00 0.88 4.10 75 mg 75 mg 4.50 0.d. amilorid hidrohlortiazid. 60 po Egis Pharmaceuticals 25 mg PLC bočica staklena.d.53 8. 28 po 50 mg blister.15 g 0.20 0.d. Republika Srbija 95. Hemofarm a. 30 po 50 mg Nemačka 85. 30 po 100 mg Nemačka 170. Republika Srbija Republika Srbija 91. 30 po 100 mg blister. 60 po Egis Pharmaceuticals 100 mg PLC Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Mađarska 85.16 g 7.53 50. Hemofarm a.00 50.d.53 50.60 159.00 C07AB03 1107170 1107520 C07AB03 C07AB03 atenolol atenolol atenolol PRINORM PANAPRES tableta tableta 14 po 100 mg blister.15 g 8.10 91. neselektivni propranolol propranolol PROPRANOLOL tableta 50 po 40 mg Galenika a.15 g 8.d.15 g 0.00 1107884 C07AB02 metoprolol EGILOK tableta bočica staklena. amilorid HEMOPRES FO Pakovanje i jačina leka blister.Grupa C.00 1107580 C07AB02 metoprolol CORVITOL tableta blister.d.00 C07 C07A C07AA C07AA05 1107183 C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA Beta adrenergički blokatori Beta adrenergički blokatori.00 1107886 C07AB02 metoprolol EGILOK tableta Mađarska 170. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 170.63 50.00 Strana 19 .00 50. selektivni metoprolol metoprolol metoprolol metoprolol PRESOLOL PRESOLOL PRESOLOL film tableta film tableta film tableta blister.53 50.50 0.d.00 1107885 C07AB02 metoprolol EGILOK tableta Mađarska 341.30 0.00 C07AB C07AB02 1107496 1107750 1107751 C07AB02 C07AB02 C07AB02 Beta adrenergički blokatori. 14 po 100 mg Galenika a. 40 po (50 mg + 5 mg) Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1400400 tableta Hemofarm a.50 79.62 50.Lista A .15 g 8. 56 po 50 mg Hemofarm a.30 0.15 g 8.00 50.53 50. Hemofarm a.53 50.15 g 8.53 8.

Republika Srbija 48.89 10.d.65 11.5 mg blister.81 10.20 349.10 65.d.00 50.88 4.88 50.89 10.o.00 50.81 50.o.30 324.65 50. 30 po 5 mg blister. Hemofarm a.51 10.10 91.00 1107025 1107023 1107022 C07AB07 C07AB07 C07AB07 bisoprolol bisoprolol bisoprolol BYOL* TENSEC TENSEC film tableta film tableta film tableta 30 po 10 mg blister.00 50.o. Hemofarm a. Lek farmacevtska družba d.Lista A .81 50.o.00 50. Ni Medic d. 30 po 2.o.30 163. Lek farmacevtska družba d.Grupa C.d.o. 30 po 10 mg Slovenija Republika Srbija Republika Srbija 324.30 10 mg 10. 30 po 10 mg Ni Medic d. Jugoremedija a.o. PharmaSwiss d.10 DDD 75 mg 75 mg 75 mg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 4.o.d. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 91.89 50. Ni Medic d.o.30 10 mg 10 mg 10 mg 10.30 10 mg 10 mg 10 mg 15. 30 po 5 mg blister.88 4.30 163.o.00 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 116.00 1107551 C07AB03 atenolol ATENOLOL tableta 30 po 25 mg Remevita d. Republika Srbija Republika Srbija 326.00 C07AB12 1107635 1107633 C07AB12 C07AB12 nebivolol nebivolol nebivolol NEBISPES BINEVOL tableta tableta blister.d. Zdravlje a.00 Strana 20 .00 C07AB07 1107042 1107020 1107021 C07AB07 C07AB07 C07AB07 bisoprolol bisoprolol bisoprolol bisoprolol BISOPROLOL BISOPROLOL BISOPROLOL tableta tableta tableta blister.30 324.00 1107027 C07AB07 bisoprolol BYOL* film tableta 30 po 5 mg Slovenija 163.d.88 50.00 50. 28 po 5 mg blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1107550 1107552 1107500 ATC C07AB03 C07AB03 C07AB03 atenolol atenolol atenolol INN Zaštićeno ime leka ATENOLOL ATENOLOL ATENOLOL FO tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka 14 po 100 mg blister.o. 30 po 5 mg Pharmanova d.o.50 5 mg 5 mg 11.00 50.d.80 75 mg 4. 20 po 50 mg 14 po 100 mg Proizvođač leka Jugoremedija a.

F.00 50.00 50.50 249. Hoffmann-La Roche Ltd. 30 po 12. Slaviamed d. Republika Srbija Republika Srbija 193.5 mg Zdravlje a. Za indikaciju pod tačkom 1.5 mg 37.o.d.5 mg 37.10 227.40 1 tableta 6.78 50.83 48. BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem Derivati dihidropiridina amlodipin amlodipin amlodipin MONODIPIN MONODIPIN tableta tableta blister. Hoffmann-La Roche Ltd. Slaviamed d. uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno. hidrohlortiazid blister.80 5 mg 5 mg 9. F.00 50.5 mg blister. 28 po 12. Hemofarm a. F. Hemofarm a.00 50. selektivni i tiazidi bisoprolol.o.66 6.25 mg blister. 30 po (5 mg +12. hidrohlortiazid TENSEC plus film tableta Hemofarm a. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.o. 20 po 5 mg blister. Republika Srbija 203.75 26.Grupa C.83 48.o.d.5 mg 37.5 mg 37.d. 28 po 12. 28 po 6.69 19.25 mg blister. pokazalo nedovoljno efikasno.10 227.5 mg 37.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN C07AG C07AG02 karvedilol C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1107625 1107660 1107661 1107620 1107621 1107622 1107673 1107676 KARVILEKS MILENOL MILENOL DILATREND DILATREND DILATREND CORYOL CORYOL tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister.00 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Švajcarska Švajcarska Švajcarska Republika Srbija Republika Srbija 266.5 mg 28 po 25 mg blister.o. PharmaSwiss d. 20 po 10 mg PharmaSwiss d. 28 po 6.5 mg blister. Beta adrenergički blokatori i tiazidi Beta adrenergički blokatori.75 26.10 37.90 249.20 239.69 26.00 Strana 21 .00 50.50 249.69 19.00 50.o. 28 po 12.5 mg 37.Lista A .69 50. Srčana insuficijencija ( I50 ). Hoffmann-La Roche Ltd.5 mg 37.00 50. 28 po 25 mg blister.00 INDIKACIJE NAPOMENA C07B C07BB C07BB07 1.10 370.00 NAPOMENA C08 C08C C08CA C08CA01 1402860 1402861 C08CA01 C08CA01 Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije.o.10 370.5 mg) 1107024 C07BB07 bisoprolol.00 50.o.5 mg 26.

20 po 5 mg blister. 20 po 10 mg blister. Hemofarm a. Ni Medic d.00 50.00 193. 20 po 5 mg blister.00 50.80 289.66 6.d. Arterijska hipertenzija ( I10. 2.80 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 6.20 239.d.o. 30 po oslobađanjem 5 mg 1402821 C08CA02 felodipin PLENDIL AstraZeneca AB Švedska 288.00 9.d. Galenika a. 20 po 5 mg blister.00 50.66 6.d. I13. Zdravlje a.20 239.00 50.d. Jugoremedija a.00 9.00 INDIKACIJE C08CA02 1. GmbH Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Galenika a. I11. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Nemačka Cena leka na veliko za pakovanje 193.o.80 193.50 5 mg 9.Grupa C.50 30 mg 6.o.00 50.66 6. I15 ).00 50. nifedipin tableta sa produženim oslobađanjem 1402481 C08CA05 nifedipin NIFELAT blister.00 50.00 9.00 50. I12. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1402830 1402831 1402865 1402866 1402735 ATC C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin INN Zaštićeno ime leka ALOPRES ALOPRES VAZOTAL VAZOTAL NORVASC FO tableta tableta tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka blister.66 6.00 50. Republika Srbija 139. 20 po 10 mg blister.20 239. Hemofarm a.66 6.d. I11. I15 ).Lista A . 20 po 10 mg blister. felodipin tableta sa produženim bočica plastična. Angina pektoris ( I20 ). 20 po 5 mg blister. I12. Heinrich Mack Nachf.20 239.00 Strana 22 . 20 po 5 mg blister. I13.20 239. Jugoremedija a.00 INDIKACIJE C08CA05 1.d.66 50.80 DDD 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 9. Angina pektoris ( I20 ).00 9.d. 20 po 10 mg blister. Arterijska hipertenzija ( I10. Ni Medic d. 20 po 10 mg Nemačka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 360. 30 po 5 mg Proizvođač leka Zdravlje a.00 9.00 50.00 50.00 1402736 1402140 1402141 1402146 1402147 1402142 1402143 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin NORVASC AMLOGAL AMLOGAL AMLODIPIN AMLODIPIN AMLODIPIN AMLODIPIN tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister. 30 po 20 mg Zdravlje a.80 193. 30 po 10 mg blister.62 50.98 50.o.d.80 193. 2.

00 Strana 23 .00 50.76 9.57 7.30 0.00 1402761 C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN retard blister. 30 po 90 mg Hemofarm a.00 151.00 50.50 30 mg 6. Jugoremedija a. 20 po 10 mg blister.62 9.40 160. Republika Srbija 211.d.15 50. Republika Srbija 139.24 g 18. Jugoremedija a.00 50.d.24 g 0. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO kapsula sa produženim oslobađanjem.24 g 12. Republika Srbija 139.00 50. monokomponentni Inhibitori ACE.d.o. 20 po 20 mg blister. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 63. 50 po 80 mg blister. Galenika a.10 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 7.40 144.d. 45 po 80 mg Hemofarm a. Republika Srbija 211.10 83. tvrda film tableta sa modifikovanim oslobađanjem Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1402762 C08CA05 nifedipin NIPIDIN * blister.30 286. 30 po 40 mg blister.98 50. monokomponentni enalapril enalapril enalapril enalapril enalapril enalapril PRILENAP PRILENAP ENALAPRIL ENALAPRIL ENALAPRIL tableta tableta tableta tableta tableta blister. Srbolek a.00 C08DB C08DB01 Derivati benzotiazepina diltiazem tableta sa produženim oslobađanjem film tableta sa modifikovanim oslobađanjem 1402791 C08DB01 diltiazem DILTIAZEM CORTIAZEM RETARD blister.62 50.d.30 0.d. Jugoremedija a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 151.62 9.d.00 50.24 g 0.00 C08D C08DA C08DA01 1402703 1402704 1402243 1402176 1402721 C08DA01 C08DA01 C08DA01 C08DA01 C08DA01 Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce Derivati fenilalkilamina verapamil verapamil verapamil verapamil verapamil verapamil VERAPAMIL VERAPAMIL VERAPAMIL VERAPAMIL IZOPAMIL film tableta film tableta obložena tableta obložena tableta film tableta blister.Lista A .30 0.24 g 0.15 8.50 30 mg 6.57 7. 20 po 20 mg Hemofarm a.30 286. 50 po 80 mg 50 po 80 mg blister.00 50. 20 po 5 mg blister.00 50.d.d.78 50. Hemofarm a.00 1402250 C08DB01 diltiazem blister.98 50.o.00 50.d.d.80 160.62 9.d.Grupa C.78 50. 20 po 10 mg blister. Zdravlje a. 30 po 20 mg Hemofarm a.40 160.24 g 0.24 g 18. 30 po 20 mg Hemofarm a.30 7. 30 po 90 mg Slaviamed d.00 C09 C09A C09AA C09AA02 1103571 1103572 1103870 1103871 1103872 C09AA02 C09AA02 C09AA02 C09AA02 C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE).d. Hemofarm a.

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL
1103177 1103175 1103887 1103888

ATC
C09AA02 C09AA02 C09AA02 C09AA02 enalapril enalapril enalapril enalapril

INN

Zaštićeno ime leka
ENALAPRIL ENALAPRIL ENATENS ENATENS

FO
tableta tableta tableta tableta

Pakovanje i jačina leka
blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg

Proizvođač leka
Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

Država proizvodnje leka
Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje
151,30 286,10 151,30 286,10

DDD
10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica
7,57 7,15 7,57 7,15 50,00 50,00 50,00 50,00

C09AA03
1103560 1103562 1103561 1103875 1103876 1103877 1103565 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03

lizinopril
lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril LORIL LORIL LORIL LIZINOPRIL LIZINOPRIL LIZINOPRIL SKOPRYL tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister, 20 po 5 mg blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg 20 po 5 mg 20 po 10 mg 20 po 20 mg blister, 20 po 10 mg Srbolek a.d. Srbolek a.d. Srbolek a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Alkaloid d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 100,10 143,20 226,00 100,10 143,20 226,00 143,20 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10,01 7,16 5,65 10,01 7,16 5,65 7,16 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103566 1103567

C09AA03 C09AA03

lizinopril lizinopril

SKOPRYL SKOPRYL

tableta tableta

blister, 20 po 20 mg blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija Republika Srbija

226,00 214,80

10 mg 10 mg

5,65 7,16

50,00 50,00

1103568

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

339,00

10 mg

5,65

50,00

Strana 24

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC C09AA05
C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05

INN ramipril
ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Proizvođač leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1103071 1103072 1103080 1103081 1103011 1103010 1103024 1103018

PRILINDA PRILINDA RAMIPRIL RAMIPRIL RAMITENS RAMITENS RAMITENS RAMITENS

tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta

blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 30 po 2,5 mg blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

240,60 360,10 240,60 360,10 240,60 360,10 257,80 385,80

2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg

8,59 6,43 8,59 6,43 8,59 6,43 8,59 6,43

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103722 1103723

C09AA05 C09AA05

ramipril ramipril

TRITACE TRITACE

tableta tableta

28 po 2, 5 mg 28 po 5 mg

Sanofi-Aventis S.P.A. Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija Italija

240,60 360,10

2,5 mg 2,5 mg

8,59 6,43

50,00 50,00

1103724 1103012 1103013 1103083 1103082 1103251 1103255

C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05

ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril

TRITACE VIVACE VIVACE VIVACE VIVACE AMPRIL AMPRIL

tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta

28 po 10 mg blister, 28 po 1,25 mg blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg blister, 28 po 1,25 mg blister, 28 po 2,5 mg

Sanofi-Aventis S.P.A. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o.

Italija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

460,60 106,40 240,60 360,10 460,60 106,40 240,60

2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg

4,11 7,60 8,59 6,43 4,11 7,60 8,59

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Strana 25

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL
1103259 1103263

ATC
C09AA05 C09AA05 ramipril ramipril

INN

Zaštićeno ime leka
AMPRIL AMPRIL

FO
tableta tableta

Pakovanje i jačina leka
blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg

Proizvođač leka
Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o.

Država proizvodnje leka
Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje
360,10 460,60

DDD
2,5 mg 2,5 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica
6,43 4,11 50,00 50,00

C09B C09BA C09BA02

Inhibitori ACE, kombinacije Inhibitori ACE i diuretici enalapril, hidrohlortiazid
blister, 20 po (10 mg + 25 mg) blister, 20 po (10 mg + 12.5 mg) blister, 20 po (20 mg + 6 mg) blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

1401502 1401500 1401080 1401081

C09BA02 C09BA02 C09BA02 C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid PRILENAP H enalapril, hidrohlortiazid PRILENAP HL enalapril, hidrohlortiazid ENALAPRIL HCT enalapril, hidrohlortiazid ENALAPRIL HCT

tableta tableta tableta tableta

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

204,80 178,00 294,60 304,40

1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta

10,24 8,90 14,73 15,22

50,00 50,00 50,00 50,00

NAPOMENA C09BA03
1401171 1401172 C09BA03 C09BA03

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. lizinopril, hidrohlortiazid
lizinopril, hidrohlortiazid lizinopril, hidrohlortiazid LIZOPRIL H LIZOPRIL H tableta tableta blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg) blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg) blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg) blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg) blister, 30 po (20 mg + 25 mg) Bosnalijek d.d. Bosnalijek d.d. Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina Republika Makedonija Hrvatska 170,00 252,80 1 tableta 1 tableta 8,50 12,64 50,00 50,00

1401182 1401922

C09BA03 C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid lizinopril, hidrohlortiazid

SKOPRYL PLUS IRUZID

tableta tableta

Alkaloid a.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

379,10 255,00

1 tableta 1 tableta

12,64 8,50

50,00 50,00

1401923

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

Hrvatska

419,30

1 tableta

13,98

50,00

NAPOMENA

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Strana 26

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC C09BA05
C09BA05 C09BA05 C09BA05 C09BA05 C09BA05 C09BA05

Zaštićeno ime INN leka ramipril, hidrohlortiazid
ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid AMPRIL HL AMPRIL HD TRITACE COMP TRITACE COMP LS RAMIPRIL H RAMIPRIL H

FO

Pakovanje i jačina leka

Proizvođač leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1401130 1401131 1401013 1401012 1401916 1401907

tableta tableta tableta tableta tableta tableta

blister, 28 po (2,5 mg + Krka Tovarna Zdravil 12.5mg) d.d. 28 po (5 mg + 25 mg) 28 po (5 mg + 25 mg) Krka Tovarna Zdravil d.d. Sanofi-Aventis S.P.A.

Slovenija Slovenija Italija Italija Republika Srbija Republika Srbija

244,20 359,70 359,70 244,20 244,20 359,70

1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta

8,72 12,85 12,85 8,72 8,72 12,85

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) Sanofi-Aventis S.P.A. 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) 28 po (5 mg + 25 mg) Ufar d.o.o. Ufar d.o.o.

NAPOMENA C09BB C09BB03

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. ACE inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala lizinopril, amlodipin
blister, 30 po (10 mg + 5 mg)

1103884

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM

tableta

Gedeon Richter PLC

Mađarska

504,60

1 tableta

16,82

50,00

NAPOMENA C09BB05

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. ramipril, felodipin
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd. Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

1403021

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN MITE

tableta sa produženim blister, 28 po (2,5 mg + oslobađanjem 2,5 mg)

Mađarska

375,20

1 tableta

13,40

50,00

1403020

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN

tableta sa produženim blister, 28 po (5 mg+ 5 oslobađanjem mg)

Mađarska

629,40

1 tableta

22,48

50,00

NAPOMENA

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Strana 27

10 487.00 50.o.00 50.74 50.00 1104510 1104511 1104440 1104441 1104445 1104710 1104711 1104712 1104490 1104491 228.d. Zdravlje a.00 50. 28 po 20 mg Hemofarm a.00 50.o.60 1104492 1104610 1104611 1104612 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin VASILIP HOLLESTA HOLLESTA HOLLESTA film tableta film tableta film tableta film tableta blister.00 50. 28 po 20 mg blister.36 24.51 24.80 737. 28 po 10 mg blister.o.10 228.d.51 24. 20 po 10 mg 20 po 20 mg 28 po 10 mg 28 po 20 mg 28 po 40 mg blister.10 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 24.00 50.d.00 50.80 737.36 19. 30 po 10 mg blister.00 50.74 24.51 24.80 737.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 19. Republika Srbija Republika Srbija Holandija Holandija Holandija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 163. 28 po 40 mg blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C10 C10A C10AA C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI ) Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida Inhibitori HMG CoA reduktaze DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin CHOLIPAM CHOLIPAM ZOCOR ZOCOR ZOCOR SIMVABEL SIMVABEL SIMVABEL VASILIP VASILIP film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.d.o.30 789.00 50.80 454.80 454.37 19.00 Strana 28 . 28 po 40 mg blister.36 19. Alkaloid d. Alkaloid d. 30 po 40 mg Slaviamed d.o. Zdravlje a. Alkaloid d. 30 po 20 mg blister.o.Grupa C.00 50. Hemofarm a.o.o.10 245.80 454.d.51 24.51 24.80 228.o.Lista A .40 324. Slaviamed d.00 50.74 24. 28 po 10 mg blister.00 50.o. Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Zdravlje a.74 24.o. Slaviamed d.36 50.

00 50.10 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti.30 879. dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Republika Srbija 30 mg 21.80 30 mg 31.00 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 37.4 ).27 50. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.00 INDIKACIJE NAPOMENA C10AA03 1104482 C10AA03 1. Republika Srbija 465. pravastatin pravastatin PRAVACOR tableta blister. Lek farmacevtska družba d. 30 po 10 mg blister. dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.00 1104483 C10AA03 pravastatin PRAVACOR tableta blister.16 37.00 50.00 1104486 C10AA03 pravastatin PRALIP tableta blister.27 50.d. 30 po 20 mg blister.84 24. 30 po 20 mg Slovenija 465.o.30 30 mg 23.o. Porodična forma hiperlipidemije ( E78. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1104613 1104614 ATC C10AA01 C10AA01 INN simvastatin simvastatin Zaštićeno ime leka SIMVASTATIN SIMVASTATIN FO film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka blister 28 po 10 mg blister 28 po 20 mg Proizvođač leka Ni Medic d.36 50.004.98 50.30 569.47 24.o.47 50.o.00 1.80 454.o. Lek farmacevtska družba d.30 879.30 30 mg 23.00 1104485 C10AA03 pravastatin PRALIP tableta blister.94 33. atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin SORTIS SORTIS SORTIS SORTIS TULIP TULIP film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.Lista A .o. 30 po 10 mg blister.00 50. Nemačka Nemačka Nemačka Nemačka Republika Srbija Republika Srbija 569.899.00 1104454 C10AA03 pravastatin PRAVAPRES tableta blister.10 1.68 50.o.Grupa C.004.80 DDD 30 mg 30 mg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 24.00 50.98 50.d.27 50.00 1104453 C10AA03 pravastatin PRAVAPRES tableta blister. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 228. 30 po 20 mg PharmaSwiss d. Hemofarm a. 30 po 40 mg blister.51 24.00 50. 30 po 40 mg PharmaSwiss d. 30 po 20 mg Sopharma PLC Bugarska 465. 30 po 10 mg Sopharma PLC Bugarska 316.60 2. 30 po 20 mg Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Hemofarm a.00 Strana 29 .d. 30 po 40 mg Slovenija 30 mg 21.4 ). 30 po 80 mg blister.30 30 mg 23. Ni Medic d.94 33.490.o.00 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA C10AA05 1104460 1104462 1104464 1104465 1104601 1104600 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 1.

o. 30 po 10 mg blister. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.47 24.1 g 12. Zdravlje a.490.94 33.00 1104520 1104522 C10AA05 C10AA05 atorvastatin atorvastatin ATORIS ATORIS film tableta film tableta blister.Grupa C.10 1. decembra 2011.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4. dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.d. Zdravlje a.004.6 mmol/l. Strana 30 . Slaviamed d.o. * Lek se briše sa Liste lekova 31. 30 po 40 mg Zdravlje a.00 1. 30 po 100 mg Sanofi-Synthelabo Group Francuska 386.4 ).94 33. 30 po 20 mg Slaviamed d.84 50. Fibrati ciprofibrat ciprofibrat LIPANOR kapsula.60 20 mg 20 mg 20 mg 37. Republika Srbija Republika Srbija 569.47 50.00 20 mg 20 mg 37.Lista A . 30 po 10 mg blister.004.d.d.o.89 50. 30 po 20 mg blister. tvrda blister.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1104125 1104126 1104127 C10AA05 C10AA05 C10AA05 atorvastatin atorvastatin atorvastatin ATACOR ATACOR ATACOR film tableta film tableta film tableta blister. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 569.o.10 1.70 0.00 50.00 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA C10AB C10AB08 1104470 C10AB08 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti. godine.

1 po 5 g 2. Republika Srbija 176.d.d.20 140.j.d. 1 po 15 g (0.30 69.d./1 g) Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica nistatin nistatin nistatin NYSTATIN NYSTATIN mast mast Hemofarm a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 106. 1 po 20 g (100.00 Strana 31 . DERMATOLOŠKI PREPARATI Kortikosteroidi.40 - - 50.40 - - 50.00 D06 D06A D06AX D06AX07 4150400 D06AX07 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Antibiotici za lokalnu primenu Ostali antibiotici za lokalnu primenu gentamicin gentamicin GENTAMICIN mast tuba.00 50./1 g) tuba.000 i.1 po 15 g 0. 1 po 5 g (100.j. Galenika a. Republika Srbija Republika Srbija 40.50 4157201 4157202 - - 50.5% Galenika a.30 - - 50.d.d.20 - - 50.Grupa D.70 - - 50.000 i. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC D D01 D01A D01AA D01AA01 D01AA01 D01AA01 INN Država Cena leka Zaštićeno ime Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD KOŽA I POTKOŽNO TKIVO .60 69.d.LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI) ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Antimikotici za lokalnu primenu Antibiotici tuba.Lista A .00 D06B D06BA D06BA01 4151050 D06BA01 Hemioterapeutici za lokalnu primenu Sulfonamidi sulfadiazin srebro sulfadiazin srebro SANADERM krem tuba.00 50. 1 po 30 g (0. Republika Srbija 58. Hemofarm a.00 D07 D07A D07AA D07AA02 4152075 D07AA02 KORTIKOSTEROIDI. Republika Srbija 108.1 po 30 g 2% Galenika a. slabog delovanja (grupa I) hidrokortizon (kortizol) hidrkortizon (kortizol) HYDROCORTISON mast tuba.00 50.00 D01AC D01AC02 4157100 D01AC02 Derivati imidazola i triazola mikonazol mikonazol DAKTANOL krem tuba.00 D07AC D07AC04 4152192 4152190 4152191 D07AC04 D07AC04 D07AC04 Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid SINODERM SINODERM SINODERM gel krem mast tuba.1 po 15 g (0. Galenika a. monokomponentni Kortikosteroidi.25mg/g) tuba. 1 po 50 g 1% Zdravlje a. Republika Srbija 175.d.25mg/g) Galenika a.25 mg/g) tuba.1% (1mg/1g) Galenika a.d.

30 DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 50. Republika Srbija 94. 1 po 15 g (0. neomicin tuba.466.25mg/g) tuba.1 po 15 g (0.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.00 D11 D11A D11AH D11AH02 4159350 D11AH02 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Ostali dermatološki preparati Ostali dermatološki preparati isključujući kortikosteroide pimekrolimus pimekrolimus ELIDEL krem tuba.3 mg/g) 4153220 D07CC02 SINODERM N krem Galenika a.25 mg/g + 3.Grupa D. neomicin fluocinolonacetonid.00 4153221 D07CC02 SINODERM N mast Galenika a.d.d. kombinacije sa antibioticima fluocinolonacetonid. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 4152410 4152411 ATC D07AC04 D07AC04 INN fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid Zaštićeno ime leka PANOLON PANOLON FO krem mast Pakovanje i jačina leka tuba. kombinacije sa antibioticima Kortikosteroidi jakog delovanja.20 - - 50.Lista A . Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 69. Samo za decu do 12 godina starosti.00 50.80 - - 50.1 po 15 g (1%) Novartis Pharma Produktions GmbH Nemačka 1.25mg/g) Proizvođač leka Hemofarm a.25 mg/g + 3.1 po 15 g (0. Strana 32 . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.d. Atopijski dermatitis ( L20 ).3 mg/g) tuba.00 - - D07C D07CC D07CC02 Kortikosteroidi. 1 po 15 g (0. neomicin fluocinolonacetonid.30 69.80 50. Hemofarm a. Republika Srbija 94.d.

5 g 18. Strana 33 . Republika Srbija 180.30 - - 50.00 INDIKACIJE 1.96 50. rastvor bočica sa kapaljkom.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.Lista A . Neoznačen pobačaj ( O06 ).d. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. Vaginalna infekcija ( N76 ).1 g 17. Krvarenje posle porođaja ( O72 ). Republika Srbija 251. Vaginalna infekcija ( N76 ).d.25 mg/1 ml) Hemofarm a.00 0.d. mikonazol mikonazol GINO DAKTANOL vagitorija 7 po 200 mg Galenika a. G02 G02A G02AB G02AB01 metilergometrin OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI Preparati za kontrakciju uterusa Ergot alkaloidi 2141136 G02AB01 metilergometrin METHYLERGOMETRIN oralne kapi. INDIKACIJE 2. 1 po 10 ml (0. G02C Ostali ginekološki lekovi Simpatikomimetici kod preveremenog porođaja G02CA G02CA03 fenoterol Boehringer Ingelheim Ellas A. isključujući kombinacija sa kortikosteroidima Derivati imidazola Participacija osiguranog lica metronidazol metronidazol ORVAGIL vagitorija 10 po 500 mg Galenika a. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC G G01 G01A G01AF G01AF01 G01AF01 INN Država Cena leka Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za na veliko Zaštićeno ime leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD po DDD GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI) GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Antiinfektivi i antiseptici. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.00 1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja ( O20 ).64 50.2 mg 6. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.E.03 50. Republika Srbija 83.50 0.30 0. 50 po 5 mg Grčka 535.00 6137082 INDIKACIJE NAPOMENA G01AF04 6137225 G01AF04 1. 1142100 G02CA03 fenoterol PARTUSISTEN tableta blister.Grupa G.

5 mg Alkaloid a.. Hormonska kontracepcija ( Z30 ).03 mg) Galenika a.0 ).V. Primarna amenoreja ( N91. etinilestradiol LEGRAVAN film tableta blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC G02C.00 INDIKACIJE 1.15 mg + 0.60 0.00 INDIKACIJE NAPOMENA G03F G03FB G03FB01 1048781 G03FB01 1. 14. Progestogeni i estrogeni u kombinaciji Progestogeni i estrogeni.75 tabl. Druge bolesti muških polnih organa ( N50 ). Organska polna nemoć . sekvencijalni preparati norgestrel.24 50. G03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu G03A G03AA Progestogeni i estrogeni.20 - - 50.Lista A . INN heksoprenalin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1142200 G02C. etinilestradiol 1135240 G03AA07 levonorgestrel. Strana 34 .d.12 g 60. fiksne kombinacije G03AA07 levonorgestrel.75 tabl. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili endokrinologa.70 0. 8. heksoprenalin GYNIPRAL tableta bočica. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. Muški sterilitet ( N46 ). Sekundarna amenoreja ( N91.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. 3.Grupa G.impotencija ( N48.07 50. Republika Srbija 230.93 50.d. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.1 ). G03B Androgeni Derivati 3-androst-4ona G03BA G03BA03 testosteron 1048111 G03BA03 testosteron ANDRIOL TESTOCAPS kapsula 30 po 40 mg N. estradiol CYCLO-PROGYNOVA obložena tableta 1 po 21 (11 belih + 10 Schering GmbH & Co. u saradnji sa Nycomed Austria GmbH Republika Makedonija 222. smeđih) Produktions KG Nemačka 418. Organon Holandija 600. 2.00 0. 20 po 0.4 ).. 2. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja ( O20 ). 1 po 21 (0.00 INDIKACIJE 1. estradiol norgestrel.

5.00 INDIKACIJE 1. NAPOMENA Strana 35 .1 g 88.72 50. 4. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1048871 KLOMIFEN tableta blister. na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.90 9 mg 3. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa. 2.986. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam ( N91.58 50.Grupa G. 3.00 INDIKACIJE 1.1 g 0. Nemačka Republika Srbija 2. 10 po 50 mg Hrvatska 206. 2. Maligni tumor prostate ( C61 ). Primarno smanjena funkcija jajnika ( E28. Ženski sterilitet ( N97 ).58 88.20 0. Muški sterilitet ( N46 ). Antiandrogeni G03H Antiandrogeni. Smanjena funkcija muških polnih žlezda ( E29.o.1 ). a pod tačkom 2.Lista A .60 3.4 i L68.00 50.214.3 ). monokomponentni G03HA G03HA01 ciproteron 1048331 1048333 G03HA01 G03HA01 ciproteron ciproteron ANDROCUR CYPROCUR tableta tableta 50 po 50 mg blister.urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.o. Drugi poremećaji funkcija jajnika ( E28. na osnovu mišljenja tri lekara .0 ). 90 po 50 mg Schering AG PharmaSwiss d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN G03G G03GB G03GB02 klomifen G03GB02 klomifen Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije Stimulatori ovulacije.d.8 ). sintetski Belupo Lijekovi i kozmetika d.

samo kod dece do 18 godina starosti.50 2 i.10 2 i. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC H H01 H01A H01AC H01AC01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU. 5 po 1 ml (5. 1. 1. 1.664. samo kod dece do 18 godina starosti.00 0044309 H01AC01 somatropin rastvor za injekciju Novo Nordisk A/S Danska 39. 5 po 1 ml (12 mg/ml) Pfizer Manufacturing Belgium NV Pfizer Manufacturing Belgium NV Pfizer Manufacturing Belgium NV Pfizer Manufacturing Belgium NV 0044242 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 9.5 ml) pen sa uloškom.00 50.1 ) Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. 1.762. 1 po 45 i.00 0044241 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 46.762. 1 po 1 ml (5. 4.174.Willi sindrom ( Q87. 1 po 30 i. Turnerov sindrom ( Q96 ).00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.00 0044244 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 105. 4. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.00 50.j.90 2 i.132.5 ml) 0044308 H01AC01 somatropin rastvor za injekciju Novo Nordisk A/S Danska 26.00 0044243 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 21. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23. Turnerov sindrom ( Q96 ). Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23. 1.1 ). 3 . prašak i rastvarač za rastvor za injekciju prašak i rastvarač za rastvor za injekciju prašak i rastvarač za rastvor za injekciju prašak i rastvarač za rastvor za injekciju uložak.Grupa H.174.174.333.j. (10 mg/1.00 50.0 ). Deca rođena mala za gestaciono doba ( SGA ). Strana 36 . 3 . Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.j. samo kod dece do 18 godina starosti.05 50.0 ). (15mg/1.Lista A .j. 2. 2. intrauterusni zastoj u rastenju ( P05.430.j.j. intrauterusni zastoj u rastenju ( P05.05 50. 5.40 2 i.1 ).1 po 1 ml (12 mg/ml) uložak.j.0 ).3 mg/ml) uložak. ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi Somatropin i analozi DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica somatropin NORDITROPIN NORDILET NORDITROPIN NORDILET pen sa uloškom.05 50.0 ).00 2 i.668.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.3 mg/ml) uložak. Deca rođena mala za gestaciono doba ( SGA ).30 2 i. Prader . Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23. samo kod dece do 18 godina starosti.645.174. 1.j.

Strana 37 .204.30 72.00 50. Jugoremedija a.5 mg Galenika a.d.d.00 97.4 mg 213. 20 po 8 mg Jugoremedija a.00 50.20 150 mcg 150 mcg 2.00 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 4.d.44 16.5 mg 7. rastvor mcg/ml) bočica plastična. Republika Srbija 203. 30 po 0.00 50. 50 po 100 mcg 50 po 25 mcg Galenika a.00 50. monokomponentni Glukokortikoidi deksametazon deksametazon DEXASON tableta blister.40 350. Ferring International Center SA Ferring AB.00 NAPOMENA Euthyrox tbl. Jugoremedija a.00 H02 H02A H02AB H02AB02 1047143 H02AB02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU Kortikosteroidi za sistemsku primenu.00 50.70 1. Bosnalijek d.Lista A . 10 po 5 mg Galenika a.66 10.00 1045081 H01BA02 dezmopresin MINIRIN tableta 3.5 mg 16.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC H01B H01BA H01BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Hormoni zadnjeg režnja hipofize Vazopresin i analozi Ferring AB.00 50. Jugoremedija a.66 50.d.66 50.264. Merck KGaA Republika Srbija Nemačka 91.Grupa H.70 7. 50 po 0.2 mg Švedska. Republika Srbija Republika Srbija 175. 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.24 50. 1 po 5ml (100 sprej za nos.66 7.22 50.5 mg 12. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Bosna i Hercegovina 186. Ferring International Center SA Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica dezmopresin bočica sa sprej pumpom.d.00 H03 H03A H03AA H03AA01 1040050 1040230 H03AA01 H03AA01 TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE Preparati tireoidee Tireoidni hormoni levotiroksin natrijum levotiroksin natrijum levotiroksin natrijum TIVORAL EUTHYROX tableta tableta blister. Švajcarska 7045080 H01BA02 dezmopresin MINIRIN 3.22 4.30 50.d.44 50.d. Švajcarska Švedska.00 H02AB04 1047177 1047180 H02AB04 H02AB04 metilprednizolon metilprednizolon metilprednizolon NIRYPAN NIRYPAN tableta tableta blister. 20 po 4 mg blister.20 186.73 11.00 H02AB07 1047632 1047555 1047556 1047511 H02AB07 H02AB07 H02AB07 H02AB07 prednizon prednizon prednizon prednizon prednizon PRONISON PREDNIZON * PREDNIZON * PREDNIZON tableta tableta tableta tableta 20 po 20 mg 20 po 5 mg 20 po 20 mg blister.70 25 mcg 163.90 0.

Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC H03B H03BA H03BA02 H03BA02 H03BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Antitireoidni preparati Tiouracili Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica propiltiouracil propiltiouracil propiltiouracil PTU PTU tableta tableta 20 po 50 mg 45 po 100 mg Alkaloid a.00 1040190 1040192 H03BB H03BB02 1040120 1040252 1040250 H03BB02 H03BB02 H03BB02 Derivati imidazola sa sumporom tiamazol tiamazol tiamazol tiamazol TIASTAT THYROZOL THYROZOL tableta film tableta film tableta 20 po 20 mg blister.50 10 mg 10 mg 10 mg 4.95 12.20 50.567.20 6.00 125.54 6.20 1 mg 1. 1 po 1 mg/1ml 0341340 H04AA01 glukagon Novo Nordisk A/S Danska 1.d.1 g 12.00 50.80 0.28 50.00 * Lek se briše sa Liste lekova 31. godine. decembra 2011. Strana 38 .00 50.567. Republika Makedonija Republika Makedonija 129.Grupa H.70 62.00 H04 H04A H04AA H04AA01 PANKREASNI HORMONI Glikogenolitički hormoni Glikogenolitički hormoni glukagon GLUCAGEN HYPOKIT prašak i rastvarač za rastvor za injekciju napunjen injekcioni špric. 20 po 5 mg blister.00 50. Merck KGaA Merck KGaA Bosna i Hercegovina Nemačka Nemačka 181.d. Alkaloid a.Lista A .50 582. 20 po 10 mg Bosnalijek d.d.1 g 0.95 50.

d.90 1g 18. Hemofarm a. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) blister.70 85. Hemofarm a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J J01 J01A J01AA J01AA02 J01AA02 J01AA02 J01AA02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini Tetraciklini Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica doksiciklin doksiciklin doksiciklin doksiciklin DOVICIN DOKSICIKLIN DOKSICIKLIN kapsula kapsula.d.92 50.00 50.15 50.30 1g 15.1 g 0. tvrda tableta 5 po 100 mg blister.Grupa J. Jugoremedija a.90 1g 1g 1g 95. 16 po 250 mg blister.92 9.00 50. Hemofarm a.40 122. 16 po 250 mg blister.60 49.60 0. 5 po 100 mg 5 po 100 mg Galenika a.00 1021007 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX DT 14 po 1000 mg Sandoz GmbH Austrija 215.36 50.00 3021146 1021961 1021965 J01CA04 J01CA04 J01CA04 amoksicilin amoksicilin amoksicilin SINACILIN AMOKSICILIN AMOKSICILIN prašak za oralnu suspenziju kapsula.00 1021008 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX DT 14 po 500 mg Sandoz GmbH Austrija 107.34 21. 16 po 500 mg Galenika a.d.36 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 49.50 1g 15. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 91. tvrda tableta za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju Galenika a.00 Strana 39 .d.00 50.00 3021001 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX 1 po 60 ml (500mg/5ml) Sandoz GmbH Austrija 108. 20 ml (100 mg/1 ml) blister.60 49.40 122.45 21. tvrda kapsula.10 1g 15.1 g 0.00 50.35 15.00 50.d. tvrda bočica.36 50.d.lista A .d.35 15. Galenika a.00 50.90 1g 1g 1g 18. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 190.36 50.d.90 85. Galenika a.00 1021004 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX DT tableta za oralnu suspenziju 14 po 750 mg Sandoz GmbH Austrija 161. 16 po 500 mg bočica od tamnog stakla.92 9.00 1022510 1022515 1022500 J01C J01CA J01CA04 2021147 1021145 1021148 J01CA04 J01CA04 J01CA04 Beta-laktam antibakterijski lekovi.d.36 50. tvrda kapsula.1 g 9. penicilini Pencilini širokog spektra dejstva amoksicilin amoksicilin amoksicilin amoksicilin SINACILIN SINACILIN SINACILIN prašak za oralnu suspenziju kapsula.

klavulanska kiselina AMOKSIKLAV FORTE prašak za oralnu suspenziju Lek farmacevtska družba d.05 50.d.j. klavulanska kiselina PANKLAV 2X granule za oralnu suspenziju bočica od tamnog stakla.20 1g 53. Slovenija 297. 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml bočica od tamnog stakla. Republika Srbija 401.00 3021608 J01CR02 amoksicilin. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze amoksicilin.00 3021606 J01CR02 amoksicilin.00 50. klavulanska kiselina PANKLAV 2X granule za oralnu suspenziju Hemofarm a.j.5 mg/5 ml) Hemofarm a.d.d. 3000000 i. 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62.j.j.30 1g 96.05 50. 20 po 1200000 i. Republika Srbija 240. klavulanska kiselina AMOKSIKLAV LEK 2X prašak za oralnu suspenziju Lek farmacevtska družba d.12 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01CE J01CE02 J01CE02 J01CE02 J01CE02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina bočica. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin CLIACIL CLIACIL CLIACIL prašak za sirup tableta tableta Jugoremedija a.50 3000000 i. Jugoremedija a. 78.05 50.50 1g 80.00 Strana 40 . 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31. Republika Srbija 594.70 36.10 1g 53. Jugoremedija a. Republika Srbija 297.Grupa J.d.d. 3000000 i./ml) blister. 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml) bočica staklena.80 352.30 50.45 44.00 3021568 J01CR02 amoksicilin.30 50.j blister. 20 po 600000 i. klavulanska kiselina PANKLAV prašak za oralnu suspenziju Hemofarm a.d.d.00 3021609 J01CR02 amoksicilin.50 1g 80.00 3020185 1020183 1020184 J01CR J01CR02 Kombinacije penicilina.25 mg/5 ml) bočica staklena. klavulanska kiselina PANKLAV FORTE prašak za oralnu suspenziju Hemofarm a.d.d.5 mg/5 ml) 3021602 J01CR02 amoksicilin.00 50. 1 po 100 ml (250 mg + 62. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 236. 1 po 150 ml (60000 i. klavulanska kiselina bočica staklena.10 145. Slovenija 401. 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml) bočica od tamnog stakla.10 1g 53.00 3021562 J01CR02 amoksicilin.j.06 50.lista A .

Srbolek a. 16 po 250 mg blister.33 62.J06. J32.d. N36. tvrda bočica.75 56. J41.85 56.70 225. J42 ).00 50.25 mg)/5 ml Lek farmacevtska družba d.D. Galenika a.d.00 64. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00. tvrda kapsula.33 56. Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi Cefalosporini.12 50.30 155. 2. I generacija cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin PALITREX PALITREX PALITREX CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN prašak za oralnu suspenziju kapsula.d. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) blister.00 50.70 225. N37. J20.o.85 56.00 129. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 155. 3.00 64.d.00 50.8.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3021561 J01CR02 amoksicilin. Nini d.d. J40.00 50. N39 ). Hemofarm a.33 50. Sirup samo za decu. tvrda granule za oralnu suspenziju kapsula. tvrda kapsula.33 60.Grupa J. H66 ). Galenika a.d.30 1g 96. 1 po 100 ml (125 mg + 31.00 50.00 50. 16 po 500 mg 16 po 250 mg 16 po 500 mg blister.d. Srbolek a. 16 po 500 mg Galenika a.lista A . Hemofarm a.d. Slovenija 240. Infekcije srednjeg uha ( H65. 16 po 500 mg boca staklena. Hemofarm a.00 Strana 41 .00 50. 1 po 100ml (250 mg/5 ml) blister.30 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 62. M. tvrda kapsula kapsula kapsula.d. klavulanska kiselina AMOKSIKLAV prašak za oralnu suspenziju bočica od tamnog stakla.00 129.30 225.o. N34.50 225. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30. 16 po 250 mg blister. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.30 121.00 INDIKACIJE NAPOMENA J01D J01DB J01DB01 3321875 1321870 1321872 3321719 1321710 1321711 1321770 1321774 1321081 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 1.

N36. 3. N39 ).Grupa J. J32. cefadroksil NAPOMENA J01DB05 3321906 J01DB05 cefadroksil GALADROX prašak za oralnu suspenziju bočica. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.8. N34. 3. J32.00 Participacija osiguranog lica 50. Sirup samo za decu.D. Coli. Nini d. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline ( E.o.influenzae. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06. M. Infekcije urinarnog takta ( N30. Infekcije urinarnog takta ( N30. J20.33 50. 1 po 65 g (250 mg/5 ml) Proizvođač leka M. Infekcije bilijarnog trakta ( K72.lista A . Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline ( E. H. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. Sirup samo za decu.00 DDD 2g 2g Cena leka na veliko po DDD 64. 4.o.00 2g 125. N37.D. J41. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.70 155.8.00 50. tvrda prašak za oralnu suspenziju Pakovanje i jačina leka blister. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06. Za indikaciju pod tačkom 4. J40. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.o. J41. H. J42 ) 2. N36. Proteus ). Proteus ). Coli. J20. Nini d. 16 po 250 mg bočica. NAPOMENA Strana 42 . Infekcije bilijarnog trakta ( K72. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1321080 3321084 ATC J01DB01 J01DB01 INN cefaleksin cefaleksin Zaštićeno ime leka CEFALEKSIN CEFALEKSIN FO kapsula. 2. Za indikaciju pod tačkom 4. N37. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 129.00 INDIKACIJE 1. K73 ) 4. N39 ).o.d.85 62. J40.00 INDIKACIJE 1. 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) Galenika a. K73 ). Republika Srbija 188.influenzae. N34. J42 ).

Urinarne infekcije ( N00.0 ). J15 ). 3. Lajmska bolest (A69. J14. J14. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00.Grupa J. Cefalosporini. J20.J06. Lek se propisuje samo kao nastavak bolničkog lečenja. J32. J20. J42. J14. 4. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ). N34 ). Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30. 2. J41. 2. 2. NAPOMENA Strana 43 .08 175. ) što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. Sirup samo za decu. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01DC J01DC02 INN cefuroksim Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Cefalosporini. Infekcija gonokokom ( A54.60 0. J32.J06. II generacija boca staklena.J20.74 50. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00. J13. 1 po 70 ml (125 mg/5 ml). Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ).90 g Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3321644 J01DC02 cefuroksim XORIMAX prašak za oralnu suspenziju Sandoz GmbH Austrija 310.00 50.00 INDIKACIJE 1. J15.20 0. J40. J40.00 INDIKACIJE NAPOMENA J01DD J01DD08 3321621 3321623 J01DD08 J01DD08 1. N30. J42. 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) Bristol Myers-Squibb 3321951 J01DC10 cefprozil monohidrat CEFZIL Italija 702. J42.17 50. 32. 3. N34 ). Sirup samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. Republika Makedonija Republika Makedonija 875. N34 ). Alkaloid a. 4. 1 po 60 ml (100 mg/5 ml) Alkaloid a. J32.4 g 175. J15 . J13.40 525. N10.4 g 0.d. 3. ).50 1g 234. J41. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00.d. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30. III generacija cefiksim cefiksim cefiksim PANCEF PANCEF prašak za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju bočica.00 INDIKACIJE J01DC10 1.J06.2) cefprozil monohidrat granule za oralnu suspenziju bočica. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ). ). J13. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja ( osim indikacije pod tačkom 4.07 50.5 g 88. J41.lista A . 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) bočica. 4.

Grupa J. trimetoprim bočica. uključujući derivate DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica sulfametoksazol. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01E J01EE J01EE01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje Sulfonamidi i trimetoprim Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.d. Galenika a.10 161.31 40.35 33. Jugoremedija a. linkozamidi i streptogramini Makrolidi eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN film tableta tableta film tableta film tableta granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju blister.00 50.d.d.60 144.d. Jugoremedija a.10 1g 1g 1g 1g 1g 1g 40. 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) 3026210 1026211 J01EE01 J01EE01 BACTRIM BACTRIM sirup tableta Galenika a. 16 po 500 mg bočica.92 g 35.40 1. 16 po 250 mg blister. trimetoprim sulfametoksazol.00 50.00 50.00 50.00 50.44 28. Jugoremedija a. Republika Srbija Republika Srbija 88. 1 po 100 ml (125 mg/5 ml) bočica.92 g 1.d.40 266. 20 po 250 mg 20 po 500 mg blister.30 1. Habit Pharm a. 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml 20 po 480mg (400 mg + 80 mg) blister.00 50.00 113.d.50 337.00 50.31 135.lista A .86 50.d.d.36 33.00 J01F J01FA J01FA01 1325152 1325153 1325550 1325551 3325552 3325553 J01FA01 J01FA01 J01FA01 J01FA01 J01FA01 J01FA01 Makrolidi.92 g 1. Jugoremedija a.00 Strana 44 . trimetoprim sulfametoksazol. trimetoprim sulfametoksazol.88 50.92 g 16.50 565.30 84. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.80 333.00 1026130 1026300 J01EE01 J01EE01 TRIMOSUL* BAKTIMOL* tableta tableta Hemofarm a.86 16. Republika Srbija Republika Srbija 84.d.d.02 50. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 201. trimetoprim sulfametoksazol.

50 DDD 1g Cena leka na veliko po DDD 33.Grupa J. J40. Za indikaciju pod tačkom 6.2 ).7. 4. 2. 16 po 400 mg bočica. A48. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). Krka Tovarna Zdravil d. 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. J40. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06.00 INDIKACIJE 1. 4. NAPOMENA J01FA03 1325095 3325096 J01FA03 J01FA03 midekamicin midekamicin MACROPEN MACROPEN film tableta granule za oralnu suspenziju blister.115 ml po 175 mg/5 ml Slovenija Slovenija 215.lista A .30 1g 1g 33. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1325554 ATC J01FA01 INN eritromicin Zaštićeno ime leka ERITROMICIN FO film tableta Pakovanje i jačina leka blister. 6. Za indikaciju pod tačkom 6. A48. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ).0.7. Bolest legionara ( A48. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06. Sirup samo za decu. 3.5 ).d.00 INDIKACIJE 1. J15.d.40 350.0 ). NAPOMENA Strana 45 .J41-J42 ). Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ).2 ). Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. 16 po 500 mg Proizvođač leka Srbolek a.0 ).1. Bolest legionara ( A48. 5. midekamicin Krka Tovarna Zdravil d.J41-J42 ).0. J15. 3. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ). Država proizvodnje leka Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 266.00 50.03 50. J16.31 Participacija osiguranog lica 50.66 87. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04. 5. J16. J20-J32. Sirup samo za decu. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.1.5 ). Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. J20-J32.d.

1 po 20 ml ( 100 mg/5 ml) bočica plastična. Rumunija 356.84 50.3 g 133. 1 po 30 ml (200 mg/5 ml) bočica plastična.00 Strana 46 . J15.R.o.30 0.88 133. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01FA09 INN klaritromicin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3325057 J01FA09 klaritromicin ZYMBAKTAR granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju bočica plastična. 2. Hrvatska 267. 4. 1 po 15 ml ( 200 mg/5 ml) Hemofarm a. 3.70 0.00 3325473 J01FA10 azitromicin SUMAMED SIRUP SUMAMED FORTE SIRUP Pliva Hrvatska d. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ).90 0.d.3 g 133.00 INDIKACIJE NAPOMENA J01FA10 3325483 3325481 J01FA10 J01FA10 1.50 0.3 g 133.3 g 0. 1 po 20 ml (100 mg/5 ml) bočica.3 g 133.5 g 79.40 0.88 50.50 356. Rumunija 178. J41-J42 ).68 50. 1 po 100 ml (125 mg/5ml) bočica plastična.45 50.00 3325474 J01FA10 azitromicin Pliva Hrvatska d. J40. 1 po 20 ml (200 mg/5 ml) bočica plastična. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06. Hrvatska 178. Hemofarm a.00 3325571 J01FA10 azitromicin Sandoz S.R. H66 ). J20-J32. Sirup samo za decu.lista A .00 3325572 J01FA10 azitromicin Sandoz S.o. Infekcije srednjeg uha ( H65.o.83 50.7.00 3325570 J01FA10 azitromicin Sandoz S.Grupa J.L.L. Rumunija 535.00 3325058 J01FA09 klaritromicin ZYMBAKTAR Hemofarm a.50 0.84 50. J16. 1 po 100 ml (250 mg/5ml) Hemofarm a. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ).d. Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja. Republika Srbija 814.85 50. Republika Srbija 398.L.R. azitromicin azitromicin azitromicin HEMOMYCIN HEMOMYCIN AZITROMICIN SANDOZ AZITROMICIN SANDOZ AZITROMICIN SANDOZ granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju bočica. 1 po 20 ml (200 mg/5 ml) bočica plastična. 1 po 20 ml (100 mg/5 ml) bočica plastična. Republika Srbija Republika Srbija 178.3 g 133.90 0.88 50.d.0.50 0.00 50.5 g 81.3 g 133.d.o.

Sirup i tablete samo za decu.o.3 g 0.64 63. Negonokokni uretritis ( N34.00 NAPOMENA J01M J01MA J01MA02 1329431 1329450 1329452 1329451 1329453 1329190 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 Strana 47 .d. 4. Infekcije srednjeg uha ( H65.1 ).00 50.10 1g 1g 1g 1g 1g 1g 63. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 315. 10 po 250 mg Habit Pharm a.0.d.d. 6. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja. J41-J42 ).00 50.10 329.12 69.82 131.83 50. Zdravlje a.60 348.o.64 63. J15.12 69. Hrvatska Hrvatska 669.o.7.12 69. Hinolonski antibakterijski lekovi Fluorohinoloni ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROCINAL tableta tableta tableta tableta tableta film tableta 10 po 500 mg 10 po 250 mg 10 po 500 mg 20 po 250 mg 20 po 500 mg blister. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ).3 g 133. 1 po 37.00 50.20 631. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06. Jugoremedija a.d. 6 po 125 mg Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3325475 J01FA10 azitromicin Pliva Hrvatska d. J20-J32.00 3325477 1325471 J01FA10 J01FA10 azitromicin azitromicin Pliva Hrvatska d.o. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55. 5. Hrvatska 535. Jugoremedija a. 3.00 50. Veliki kašalj ( A37 ).60 50.o. 7.Grupa J. J16. Jugoremedija a.00 0.00 50.3 g 133. 2.o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka SUMAMED SIRUP 1200 SUMAMED SIRUP 1200 XL SUMAMED TABLETE 125 FO prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju film tableta Pakovanje i jačina leka bočica plastična. 1 po 30 ml ( 200 mg/5 ml) bočica plastična.d.30 0. Jugoremedija a.64 50. J40. Cervicitis ( N72 ).10 315.00 50.60 174.20 174.lista A .5 ml ( 200 mg/5 ml) blister.d. Pliva Hrvatska d.00 INDIKACIJE 1. H66 ). A56 ).

10 po 500 mg blister.00 J01MB J01MB04 1132320 1132300 J01MB04 J01MB04 Ostali hinoloni pipemidinska kiselina pipemidinska kiselina PIPEM pipemidinska kiselina PIPEGAL kapsula kapsula 20 po 200 mg 20 po 200 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. N72 ).12 69. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae ( J15. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 315.10 315. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ). Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1329192 1329410 1329411 1329808 1329809 1329400 1329401 ATC J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 INN ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin Zaštićeno ime leka CIPROCINAL MAROCEN MAROCEN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CITERAL CITERAL FO film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka blister.Grupa J.d.00 50.d. Alkaloid d. 3.92 40.o.8 g 0. Republika Srbija Republika Srbija 263.lista A .12 69.d.64 63. Alkaloid d.o.60 174.60 174. Galenika a.00 50.10 315. 4.8 g 40.20 0.64 63.64 63.00 Strana 48 .92 50. 5. Srbolek a.60 174. N34. Hemofarm a.d. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Typhus abdominali i Paratiphus ( A01 ). Infekcije urogenitalnog trakta ( N30. 20 po 400 mg bočica plastična.10 315.00 50.o.o.00 50.64 50. 10 po 250 mg blister.d.12 Participacija osiguranog lica 50. N37.o. N36. 10 po 500 mg blister. N39.7 ).d.00 50. 10 po 250 mg blister. 20 po 400 mg Srbolek a. Slaviamed d.64 52. 10 po 500 mg Proizvođač leka Zdravlje a. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis groznica ( A15-A19 ).8 g 0. Republika Srbija Republika Srbija 409. 2. Shigellae ( A03 ).00 50.00 50. norfloksacin norfloksacin norfloksacin NOFOCIN URICIN tableta film tableta blister.20 0.8 g 52.d.d.20 409. Salmonellosa ( A02 ). 10 po 500 mg blister.60 DDD 1g 1g 1g 1g 1g 1g 1g Cena leka na veliko po DDD 63.00 INDIKACIJE J01MA06 1132310 1132350 J01MA06 J01MA06 1. Srbolek a.20 263.12 69.00 50.o. 10 po 250 mg blister. Hemofarm a.

Republika Srbija 242.d.36 50.00 J05 J05A J05AB J05AB01 1328230 J05AB01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse Nukleozidi i nukleotidi. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. Republika Srbija 600. Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.2 g 22. Republika Srbija 457. 25 po 200 mg Zdravlje a. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00).00 1327130 J04 J04A J04AB J04AB02 1025859 J04AB02 ANTITUBERKULOTICI Lekovi za terapiju tuberkuloze Antibiotici rifampicin rifampicin RIFAMOR kapsula. 2. 16 po 300 mg Galenika a.6 g 30.lista A . U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa ( Z94 ).d.90 0.d. tvrda blister.00 INDIKACIJE 1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J02 J02A J02AB J02AB02 J02AB02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Derivati imidazola Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica ketokonazol ketokonazol MYCOSEB tableta 20 po 200 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.Grupa J. iskljičujući inhibitore reverzne transkriptaze aciklovir aciklovir ACIKLOVIR tableta blister.50 4g 480. 3.90 0. pod tačkom 2. na osnovu mišljenja infektologa.3 ). NAPOMENA Strana 49 .40 50. na osnovu mišljenja dermatologa i oftalmologa. Herpes zoster (B02) i Varicella (B01). Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster ( B02.90 50.

Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.00 NAPOMENA J05AE02 1328441 J05AE02 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.500. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. KG Nemačka Nemačka 12.527. lopinavir. Hoffmann-La Roche Ltd.528. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 4. 2.8 g 825. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.40 1. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328372 INVIRASE film tableta 120 po 500 mg Švajcarska 27. HIV infekcija ( B20.00 NAPOMENA J05AE. B23..Grupa J. 1328621 1328622 J05AE.29 50. 2. 3. Holandija 26. HIV infekcija ( B20. HIV infekcija ( B20. tvrda bočica plastična. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 120 po (200 mg + 50 mg) bočica.. B21. B23.60 2. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AE J05AE01 J05AE01 INN sakvinavir sakvinavir Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Inhibitori proteaze F. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B23.82 50. ritonavir lopinavir. 4. B22. 3. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.00 9. 180 po 400 mg Merck Sharp & Dohme B. NAPOMENA Strana 50 . J05AE.4 g 884. B21. B22.V.318. 60 po (100 mg + 25 mg) Abbott GmbH & Co.lista A . Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. ritonavir ALUVIA ALUVIA film tableta film tableta bočica. indinavir indinavir CRIXIVAN kapsula..00 50. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.90 50. B22. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.00 INDIKACIJE 1. KG Abbott GmbH & Co. 4. ritonavir lopinavir. B21. 3. 2.

o. 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. tvrda bočica plastična. B21.40 1.00 NAPOMENA J05AE07 1328120 J05AE07 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.2 g 927.202. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B21. 60 po 700 mg Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 28. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.00 NAPOMENA J05AF J05AF01 1328411 J05AF01 INDIKACIJE 1.90 1. Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze zidovudin zidovudin ZIDOSAN kapsula. B21.Grupa J. 2.lista A . fosamprenavir fosamprenavir TELZIR film tableta bočica plastična.4 g 960.6 g 312. B23. NAPOMENA Strana 51 . Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B22. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.00 INDIKACIJE 1.23 50. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. HIV infekcija ( B20. HIV infekcija ( B20. 2. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.98 50. 3. 4. B22. B23. HIV infekcija ( B20. 4.o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AE03 J05AE03 INN ritonavir ritonavir Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Aesica Queenborough Ltd Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328615 NORVIR kapsula 336 po 100 mg Švajcarska 25. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. 100 po 100 mg Slaviamed d. 2.70 0. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.16 50. 4.806.983. B23. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Republika Srbija 5. B22.

Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.68 514. B21. HIV infekcija ( B20. 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B23. B23. NAPOMENA Strana 52 .Grupa J.102. HIV infekcija ( B20.00 15. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. B21.4 g 511.46 50.lista A .594. 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B22.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AF02 J05AF02 J05AF02 INN didanozin didanozin didanozin Zaštićeno ime leka FO gastrorezistentna kapsula.29 50. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.00 80 mg 576. 30 po 250 mg 30 po 400 mg Bristol Myers-Squibb Bristol Myers-Squibb Francuska Francuska 9.00 INDIKACIJE 1. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. 4. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 3. 2. B22. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.00 NAPOMENA J05AF04 1328512 J05AF04 INDIKACIJE 1. tvrda kapsula Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328506 1328505 VIDEX EC VIDEX EC blister.80 0. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. stavudin stavudin ZERIT kapsula 56 po 30 mg Bristol Myers-Squibb Švajcarska 12.433. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. 2.4 g 0.

1 ). B22. Hepatitis viralis chronica B ( B18. kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre.417. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 3. 2.lista A .6 ) 3. B21.6 ) i dekompenzovana ciroza jetre ( K74.3 g 380.hronični hepatitis.9 ). Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma) c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa. subakutni). B16.2. 4.59 50.36 50.00 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.3 g 584. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AF05 J05AF05 INN lamivudin lamivudin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Glaxo Wellcome Operations Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328376 ZEFFIX film tableta 28 po 100 mg Velika Britanija 5. NAPOMENA Strana 53 . HIV infekcija ( B20. lamivudin GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni.70 0. B23. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima .00 0. Hepatitis acuta B ( B16.A.454.svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg¯ : hronični hepatitis.00 INDIKACIJE NAPOMENA J05AF05 1. kompenzovana ( K74. 60 po Glaxo Wellcome 150 mg Operations 1328375 J05AF05 lamivudin EPIVIR film tableta Poljska. 2. Velika Britanija 11.Grupa J. bočica plastična.

3. B22.23 50. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. 4. 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.00 INDIKACIJE 1.4 g 103.27 50. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. B21.Grupa J. 2. NAPOMENA Strana 54 . Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.93 50. Irska 29.00 1328380 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE tableta blister.096. B21. B16.4 g 252. 60 po 200 mg Nemačka 3. Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze nevirapin bočica. HIV infekcija ( B20. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. 2.00 0. 3. 60 po 300 mg Velika Britanija 22. B23.9.517. 30 po 245 mg Gilead Sciences Ltd. 4. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AF06 J05AF06 INN abakavir abakavir Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Glaxo Wellcome Operations Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328530 ZIAGEN film tableta blister.2. 1 po 240 ml (50 Boehringer Ingelheim mg/5 ml) Pharma GmbH Boehringer Ingelheim Pharma GmbH NAPOMENA J05AG J05AG01 3328381 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE oralna suspenzija Nemačka 1. tenofovir tenofovir VIREAD film tableta boca.00 NAPOMENA J05AF07 1328500 J05AF07 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.13 50. B22. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.238. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.80 0.1 ). 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. B23.245 g 997. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.lista A .00 INDIKACIJE 1. 2. HIV infekcija ( B20. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.914.00 0.6 g 741. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B18. Hronični hepatitis B ( B16. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.60 0.

Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.60 2 tablete 692. 30 po 600 mg Proizvođač leka Merck Sharp & Dohme Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328393 STOCRIN film tableta Holandija 27.10 600 mg 906. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AG03 J05AG03 INN efavirenz efavirenz Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka bočica plastična.86 50.782. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.00 NAPOMENA J05AR02 1328601 J05AR02 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.00 INDIKACIJE 1.00 INDIKACIJE 1. abakavir. 3. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. 3. kombinacije zidovudin + lamivudin blister. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 4. lamivudin KIVEXA film tableta blister. godine. 3. NAPOMENA J05AR J05AR01 1328640 J05AR01 zidovudin + lamivudin COMBIVIR film tableta Poljska 20. 4. B23.75 50. 4.60 50. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B22. HIV infekcija ( B20. B21. decembra 2011.A. B23.Grupa J. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 2. 30 po (600 mg + 300 mg) Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 33. B22. HIV infekcija ( B20. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 2. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.70 1 tableta 1. HIV infekcija ( B20. NAPOMENA * Lek se briše sa Liste lekova 31. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B23. B22. B21. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Strana 55 .655. lamivudin abakavir. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. 60 po (300 mg + GlaxoSmithKline 150 mg) Pharmaceuticals S. B21.198. 2. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.lista A .121.

85 50.20 3.879.00 INDIKACIJE NAPOMENA L02B L02BA L02BA01 1039010 1039011 L02BA01 L02BA01 Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). 30 po 10 mg blister.00 50.31 129.Grupa L. 1 po 240 ml (40 mg/ml) bočica.00 1030031 1030223 1030222 1030221 L02 L02A L02AB L02AB01 3048912 1048911 1048913 3048814 L02AB01 L02AB01 L02AB01 L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA Hormoni I srodni lekovi Progestogeni megestrol megestrol megestrol megestrol megestrol MEGACE MEGACE MEGACE O' TENTIKA oralna suspenzija tableta tableta oralna suspenzija boca plastična.58 50.00 50. 30 po 20 mg AstraZeneca UK Limited AstraZeneca UK Limited Velika Britanija Velika Britanija 348.70 10.931. PS 0-2.100 kapsula kapsula kapsula kapsula 20 po 50 mg blister.50 LASTET CAP. Francuska Francuska Francuska Poljska 8.50 557.31 146.811.36 8.50 20 mg 20 mg 23. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC L L01 L01C L01CB L01CB01 L01CB01 L01CB01 L01CB01 L01CB01 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ANTINEOPLASTICI Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi Derivati podofilotoksina Bristol Myers-Squibb S.70 10. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.Lista A .00 160 mg 160 mg 160 mg 160 mg 146.163. Nippon Kayaku Co.00 50.00 50. Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi. Nippon Kayaku Co.163.00 50. očekivano preživljavanje preko 2 meseca. kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase.00 Strana 56 .00 12. veći od 10% za poslednjih 6 meseci. 40 po 25 mg blister.A. 30 po 160 mg boca plastična.163. Ltd.70 50. 1 po 240ml (40 mg/ml) Bristol Myers-Squibb Bristol Myers-Squibb Bristol Myers-Squibb Vipharm S.L. 20 po 50 mg blister.70 10.163.25 LASTET CAP. 100 po 160 mg bočica.23 18.811.85 129. Hormonski antagonisti i srodni lekovi Anti-estrogeni tamoksifen tamoksifen tamoksifen NOLVADEX NOLVADEX-D film tableta film tableta blister.R. Ltd. 10 po 100 mg Italija Japan Japan Japan 10. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica etopozid etopozid etopozid etopozid etopozid VEPESID LASTET CAP.00 50. Ltd.00 50. Nippon Kayaku Co.

80 2. koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida. S. Schering Plough Labo N. Transplantacija ( Z94 ).00 50.972.75 g 89. kao i mlađi bolesnici u reproduktivnom periodu kod kojih primena ciklofosfamida može dovesti do steriliteta (M30.50 0.00 50.50 557.R. Švajcarska Švajcarska 29.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja.675.63 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04 L04A L04AA L04AA06 1014081 1014083 L04AA06 L04AA06 1.L.urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Teške forme sistemskog vaskulitisa koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida.298. Država proizvodnje leka Kipar Kipar Cena leka na veliko za pakovanje 348.18 50.30 891. M31). Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1039395 1039396 ATC L02BA01 L02BA01 INN tamoksifen tamoksifen Zaštićeno ime leka TAMOXIFEN TAMOXIFEN FO tableta tableta Pakovanje i jačina leka 30 po 10 mg 30 po 20 mg Proizvođač leka Remedica Ltd.75 g 0.R. 2.00 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara .V. retransplantacija.389. 300 po 250 mg blister.80 2g 2g 783.C.1). Teške forme lupusnog nefritisa (M32.00 L02BB L02BB01 1037200 1037201 1037081 L02BB01 L02BB01 L02BB01 Antiandrogeni flutamid flutamid flutamid flutamid FLUTASIN FLUTASIN FLUCINOM tableta tableta tableta 90 po 250 mg 30 po 250 mg 100 po 250 mg S.18 89.C. Strana 57 .58 Participacija osiguranog lica 50. Hoffmann-La Roche Ltd.L.00 50. Sindan-Pharma S.75 g 0. Rumunija Rumunija Belgija 2. IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA Imunosupresivi Selektivni imunosupresivi mikofenolna kiselina mikofenolna kiselina mikofenolna kiselina CELLCEPT CELLCEPT kapsula film tableta blister.72 594.40 22. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.Lista A . F. 150 po 500 mg F. Hoffmann-La Roche Ltd.18 89. starijih donora i starijih pacijenata.23 18. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada ( CAP ) sa LH-RH agonistima ( C61 ).Grupa L.50 DDD 20 mg 20 mg Cena leka na veliko po DDD 23. Sindan-Pharma S. Remedica Ltd. 3.

00 50.25 g 669.40 0. Transplantacija ( Z94 ).82 1.Grupa L. Teške forme sistemskog vaskulitisa koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida.34 50. 30 po 1 mg Velika Britanija.00 Novartis Pharma Stein blister. 120 po 360 mg AG INDIKACIJE NAPOMENA L04AA10 1.328.00 1014992 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL kapsula.P. te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja. 50 po 25 mg Švajcarska 3.60 3 mg 1. meka blister.30 0. Irska 11.22 50.20 2g 2g 1.P. 2. koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida.442.Lista A . 3. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski. meka blister. kao i mlađi bolesnici u reproduktivnom periodu kod kojih primena ciklofosfamida može dovesti do steriliteta (M30. M31). Teške forme lupusnog nefritisa (M32.25 g 621.955.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04AD L04AD01 Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema. retransplantacija. zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. subspecijaliste odgovarajuće grane medicine.70 0.86 50. Scherer GmbH Nemačka za Novartis Pharma Stein AG R.30 24.P.346. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC L04AA06 L04AA06 L04AA06 Zaštićeno ime INN leka mikofenolat natrijum mikofenolat natrijum mikofenolat natrijum MYFORTIC MYFORTIC FO gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Novartis Pharma Stein AG Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1014260 1014261 blister.33 50.158.24 50.424.00 1014991 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL kapsula.00 Strana 58 .155.25 g 644.515.132.1). meka blister. 50 po 50 mg Švajcarska 6. sirolimus Wyeth Pharmaceuticals. starijih donora i starijih pacijenata. Wyeth Medica Ireland 1014270 L04AA10 sirolimus RAPAMUNE obložena tableta blister. Scherer GmbH Nemačka za Novartis Pharma Stein AG R. Scherer GmbH Nemačka za Novartis Pharma Stein AG 1014990 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL kapsula. sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije ( Z94. 50 po 100 mg Švajcarska 12. Inhibitori kalcineurina ciklosporin R.0 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara. 120 po 180 mg Švajcarska Švajcarska 12.

tvrda blister. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.5 mg 13. Indija 4. po 2.H NFG. Lek se primenjuje kod bolesnika sa povišenim imunološkim rizikom.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04AD02 1. Scherer GmbH bočica. po 5 mg M.70 2. Stanje presađenog organa ili tkiva . 1 po 50 ml (100 Nemačka za Novartis mg/1 ml) Pharma Stein AG Švajcarska 12. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ). Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3014999 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL oralni rastvor R.Grupa L.90 50.5 mg 14. Ostali imunosupresivi azatioprin azatioprin IMURAN film tableta 100 po 50 mg Excella GmbH Nemačka 1.80 5 mg 669.00 1014257 L04AD02 takrolimus PANALIMUS kapsula.transplantacija ( Z94) .989. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.50 5 mg 729. 100 po 5 mg Panacea Biotec Ltd. tvrda blister.B.Lista A .80 0.B.13 50.95 50.17 50.H NFG.46 50. Indija 8. Indija 66. 50 Ebewe Pharma Ges.25 g 628.15 g 54. 60 po 0. 60 po 1 mg Panacea Biotec Ltd.565. kod starijih donora i starijih recipijenata.P.40 2.00 Strana 59 . Isključivo za najteže autoimune bolesti.00 L04AX03 metotreksat METHOTREXAT "EBEWE" METHOTREXAT "EBEWE" kontejner za tablete.822.90 0.413.5 mg Panacea Biotec Ltd.753.115. KG 1034330 L04AX03 metotreksat tableta Austrija 658. KG kontejner za tablete. takrolimus 1014255 L04AD02 takrolimus PANALIMUS kapsula.00 1034331 L04AX03 metotreksat tableta Austrija 1. 2. neregulisanom hipertenzijom i ponovljene transplantacije organa. tvrda blister. ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove . transplantacije organa.5 mg M.68 50. 50 Ebewe Pharma Ges.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04AX L04AX01 1014020 L04AX01 1.70 5 mg 685. te kod bolesnika sa poremećenim metabolizmom lipida.30 50.00 1014256 L04AD02 takrolimus PANALIMUS kapsula.

Lista A .20 0.00 50.Grupa M.10 153.10 153.d. Jugoremedija a.00 50.2 g 91.18 50. 30 po 4 mg Novartis Urunleri Turska 581.86 91. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC M M01 M01A M01AE M01AE01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA) ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi Derivati propionske kiseline Galenika a.80 12 mg 58.2 g 1. KG Hemofarm a.00 Strana 60 .d. 40 po 100 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.86 50. Republika Srbija 95.4 g 9.2 g 1.86 91.52 50. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) bočica.d.10 1.00 M04 M04A M04AA M04AA01 1168089 M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA Preparati za lečenje gihta Inhibitori sinteze mokraćne kiseline alopurinol alopurinol ALOPURINOL tableta blister. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) bočica. u saradnji sa Abbott GmbH & Co.00 NAPOMENA M03 M03B M03BX M03BX02 1165122 M03BX02 Sirup samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) 3162033 3162482 3162533 M01AE01 M01AE01 M01AE01 ibuprofen ibuprofen ibuprofen BRUFEN IBUPROFEN IBUPROFEN sirup oralna suspenzija sirup Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 153. MIŠIĆNI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI ) Miorelaksansi sa centralnim delovanjem Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem tizanidin tizanidin SIRDALUD tableta blister. DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica ibuprofen plastična bočica.

Molteni & C. Janssen Pharmaceutica N. hidromorfon tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem Janssen Pharmaceutica N. 1087711 N02AA03 hidromorfon JURNISTA blister.00 3087301 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH oralne kapi. Dei F.A. rastvor bočica sa kapaljkom.1 g 125.20 50.80 50.00 4081225 N02 N02A N02AA N02AA01 ANALGETICI Opioidi Prirodni alkaloidi opijuma morfin morfin-hidrohlorid MORPHIN MERCK 2% oralne kapi.Molteni & C. Molteni & C.d.80 3087306 N02AA01 0.A.20 0.90 0.1 po 100 ml (10 mg/5ml) Italija 283. bočica sa kapaljkom. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.Lista A .A. Molteni & C.312.V.V. Dei F.20 50. kontejner jednodozni.00 3087302 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH oralni rastvor L. LLI Alitti Societa Di 20 po 5 ml (30 mg/5 ml) Esercizio S. Italija 1.00 20 mg 344.1 g 125. 14 po 8 mg Belgija 2.259.710.00 1087713 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 14 po 32 mg Belgija 7. za L. Istituto De Angeli S.P.117. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.00 3087303 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH oralni rastvor Italija 1. Dei F.60 0.90 50.90 20 mg 363.20 0.00 Strana 61 .072.00 50. 1 po 50 ml (2%) Merck KGaA Nemačka 1.60 50.Grupa N.P.L.1 g 141. kontejner jednodozni. 30 g (2%) Galenika a.00 3087304 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH sirup bočica staklena. rastvor Italija 503.V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N N01 N01B N01BB N01BB02 N01BB02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM) ANESTETICI Anestetici.98 50.R.00 INDIKACIJE N02AA03 Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem. Republika Srbija 145.80 20 mg 413.P.117.65 50.P. L. 1 po 20 ml (20 mg/ml) L. Janssen Pharmaceutica N.1 g 186.98 50. lokalni Amidi DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica lidokain lidokain LIDOKAIN-HLORID* gel tuba.1 g 558.A. Dei F. LLI Alitti Societa Di 20 po 5 ml (10 mg/5 ml) Esercizio S.00 1087710 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 14 po 16 mg Belgija 4.

2 mg 1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Janssen Pharmaceutica N. Janssen Pharmaceutica N.145.24 50.548.V.070.00 9087203 N02AB03 fentanil VICTANYL transdermalni flaster Acino AG Nemačka 3.2 mg 68.50 3. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1087714 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 14 po 64 mg Belgija 20.22 50.30 20 mg 447.78 mg/10.2 mg 1.00 9087808 N02AB03 fentanil Hexal AG Nemačka 2.23 97.80 1.2 mg 69. 5 po 50 mcg/h transedermalni flaster (5 po 11.V.00 9087802 N02AB03 fentanil Hexal AG Nemačka 4.64 68.6 mg) 5 po 100 mcg/h ( 5 po 16.00 50.00 50.20 1.22 50.V. 5 po 50 mcg/h (5 po 8.00 1087715 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 28 po 32 mg Belgija 15.00 20 mg 344.5 cm²) Hexal AG Nemačka 1. Janssen Pharmaceutica N.04 50.60 20 mg 447.125 mg/7. 5 po 100 mcg/h transedermalni flaster (5 po 23.2 mg 76.V.00 50.20 1.Lista A .306.2 mg 1.396.47 67. 5 po 25 mcg/h transdermalni flaster (5 po 4.548.20 50.306.00 Strana 62 .5 cm²) kesica.00 50. Janssen Pharmaceutica N.80 853.00 50.2 mg ) 5 po 50 mcg/h ( 5 po 8.20 4.420.00 9087805 N02AB03 fentanil kesica.50 1.396. 5 po 25 mcg/h transedermalni flaster (5 po 5.2 mg 49.5 cm²) kesica.2 mg 43. Janssen Pharmaceutica N.375 mg/22.2 mg 1.8 mg ) 5 po 1 kom (12 mcg/h) Janssen Pharmaceutica N. 5 po 75 mcg/h (5 po 12.25 mg/15 cm²) kesica. Belgija Belgija Belgija Belgija Belgija 1.4 mg ) 5 po 75 mcg/h (5 po 12.00 INDIKACIJE N02AB N02AB03 9087565 9087566 9087568 9087567 9087569 N02AB03 N02AB03 N02AB03 N02AB03 N02AB03 Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.58 59.80 1.20 1.Grupa N.00 9087201 N02AB03 fentanil VICTANYL Acino AG Nemačka 1.V.12 mg/42 cm²) kesica.58 50.396.75 50.50 1.72 50. Janssen Pharmaceutica N.035.V.2 mg 74.56 mg/21 cm²) kesica.2 mg 54.145.306. Derivafi fenilpiperidina fentanil fentanil fentanil fentanil fentanil fentanil DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC FENTANYL SANDOZ MAT FENTANYL SANDOZ MAT FENTANYL SANDOZ MAT transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster 5 po 25 mcg/h ( 5 po 4.00 1087712 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 28 po 64 mg Belgija 40.81 50.20 2.00 9087202 N02AB03 fentanil VICTANYL transdermalni flaster Acino AG Nemačka 2.V.V. Janssen Pharmaceutica N.

00 50.145.30 50. 1 po 10 ml (100 mg/1 ml) blister.o.d. kompletna mehanička opstrukcija creva.2 mg 60.80 0. 10 po 100 mg Republika Srbija 180.o.3 g 54.3 g 0. PharmaSwiss d.kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika.21 50.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka kesica.3 g 0. Ostali opioidi tramadol tramadol tramadol tramadol tramadol TRAMADOL TRODON TRODON TRODON kapsula.Lista A .nekompletna mehanička opstrukcija creva). tvrda supozitorija tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem oralna disperzibilna tableta blister.d.00 INDIKACIJE N02AX N02AX02 1087530 2087406 1087405 5087407 N02AX02 N02AX02 N02AX02 N02AX02 1.3 g 54. 20 po 50 mg strip. Republika Srbija 361.d.d. 20 po 50 mg bočica. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.3 g 51.00 50. disfagija). umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv.3 g 0.d.40 93. 20 po 50 mg PharmaSwiss d.d.80 1.Grupa N. 5 po 100 mcg/h (5 po 16.3 g 54. -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina.42 57.90 181.00 1087650 N02AX02 tramadol TRAMAFORT blister.00 Strana 63 .o. Republika Srbija 76.40 181.00 N02AX02 N02B N02BE N02BE01 3086695 N02BE01 Ostali analgetici i antipiretici Anilidi paracetamol paracetamol PARACETAMOL sirup bočica.40 0.40 0.00 3g 95. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.21 50.40 192.3 g 0.42 50.o. rastvor kapsula. 5 po 100 mg Hemofarm a.00 50. 20 po 150 mg blister. povraćanje.42 56. 20 po 100 mg PharmaSwiss d. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 ) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola). Za lečenje hroničnog.64 54.o. -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje.00 1087651 1087700 N02AX02 tramadol tramadol TRAMAFORT TRAMAFLASH blister. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 181.00 1087451 N02AX02 tramadol TRODON blister.87 54. opstipacija. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.00 50. tvrda oralne kapi. i to: . Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.28 50.70 0.o. Republika Srbija Republika Srbija 516. -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) Galenika a.5 mg/30 cm²) Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 9087200 N02AB03 fentanil VICTANYL transdermalni flaster Acino AG Nemačka 4.

5 mg Galenika a. 30 po 100 mg blister.80 Participacija osiguranog lica 50.d.90 8 mg 8 mg 20.94 50.00 262.40 148.Grupa N. Republika Srbija 192.00 N03AF N03AF01 1084070 N03AF01 Derivati karboksamida karbamazepin karbamazepin GALEPSIN tableta blister.00 N03AD N03AD01 Derivati sukcinimida etosuksimid bočica od tamnog stakla.Lista A .d. Hemofarm a. ANTIEPILEPTICI Antiepileptici Barbiturati i derivati fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) FENOBARBITON PHENOBARBITON PHENOBARBITON tableta tableta tableta blister. Hemofarm a.25 g 40.87 4.00 Strana 64 . 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) 1 po 100ml ( 120 mg/5ml) strip.00 50. F.80 8 mg 20. Epilepsija ( G40-G41 ).00 50.37 54.00 1. Derivati benzodiazepina klonazepam 1084402 1084403 N03AE01 N03AE01 klonazepam klonazepam RIVOTRIL RIVOTRIL tableta tableta fiola.1 g 0.00 INDIKACIJE NAPOMENA N03AE N03AE01 1.94 13.00 NAPOMENA N03 N03A N03AA N03AA02 1084600 1084210 1084521 N03AA02 N03AA02 N03AA02 Sirup samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 76.80 168. Jugoremedija a. 30 po 2 mg bočica.d.60 DDD 3g 3g 3g Cena leka na veliko po DDD 95. 1 po 200 ml (250 mg/5 ml) 3084513 N03AD01 etosuksimid SUXINUTIN sirup Pfizer PGM Francuska 326.60 1g 19.1 g 0.00 50. Hemofarm a.10 62. 30 po 2 mg Švajcarska 152. 30 po 15 mg blister.37 50.00 1084404 N03AE01 klonazepam RIVOTRIL tableta bočica.00 76.26 50.d.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 3086106 3086523 5086107 ATC N02BE01 N02BE01 N02BE01 INN paracetamol paracetamol paracetamol Zaštićeno ime leka FEBRICET PARACETAMOL FEBRICET FO sirup sirup supozitorija Pakovanje i jačina leka boca staklena.05 50. 30 po 100 mg Galenika a.d.00 95. Hoffmann-La Roche Ltd. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 148.10 0.1 g 4. 50 po 0. 50 po 200 mg Galenika a.00 50. F.00 50. 5 po 200 mg Proizvođač leka Hemofarm a.75 50. Republika Srbija Švajcarska 152. Hoffmann-La Roche Ltd.00 87.d.d.

14 50.o. Francuska Hemofarm a.o. 30 po 50 mg blister.o.o.d.o.00 1g 35.26 71.o.10 531. Francuska 3084501 N03AG01 natrijum valproat natrijum valproat. 30 po 25 mg blister.34 102.Grupa N.00 1g 35. valproinska kiselina EFTIL sirup bočica.021.00 N03AX N03AX09 1084235 1084236 1084237 1084780 1084781 1084782 1084783 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 Ostali antiepileptici lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin LAMOTRIGIN LAMOTRIGIN LAMOTRIGIN LAMECT LAMECT LAMECT LAMECT tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister.43 106. Novartis Pharma AG Novartis Pharma Stein AG Država proizvodnje leka Republika Srbija Švajcarska Cena leka na veliko za pakovanje 192.00 1084500 N03AG01 EFTIL tableta sa produženim fiola.3 g 108. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie.3 g 0.00 50.00 Strana 65 .3 g 0.51 50.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 253.d. 1 po 150 ml (50 mg/ml) Republika Srbija 440.58 50.70 271.3 g 0.00 50.3 g 0.090. PharmaSwiss d. 30 po 400 mg Remedica Ltd. PharmaSwiss d.80 2. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1084060 3084532 ATC N03AF01 N03AF01 INN karbamazepin karbamazepin Zaštićeno ime leka KARBAPIN TEGRETOL FO tableta sirup film tableta sa modifikovanim oslobađanjem tableta sa modifikovanim oslobađanjem Pakovanje i jačina leka blister.d. 30 po 100 mg blister. Ni Medic d. PharmaSwiss d.00 1084530 N03AF01 karbamazepin TEGRETOL CR CARBAMAZEPINERETARD blister.00 50. N03AG N03AG01 valproinska kiselina (natrijum valproat) Derivati masnih kiselina Hemofarm a. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie.00 50.70 1.02 50.18 108. 28 po 50 mg blister. 28 po 100 mg blister.o.5 g 49.80 1.00 NAPOMENA Sirup samo za decu do 12 godina starosti.Lista A .58 50.10 1.00 50.35 102.44 106.00 496. Kipar 427. Ni Medic d.o.30 953.3 g 0.o.06 Participacija osiguranog lica 50.o.00 1084351 N03AF01 karbamazepin blister.00 50.o. 28 po 25 mg blister.18 104. 30 po 200 mg Ni Medic d. 50 po 200 mg 1 po 250 ml (2g/100 ml) Proizvođač leka Hemofarm a.60 355.3 g 0. 30 po 400 mg Švajcarska 427. 30 po (333 mg + oslobađanjem 145 mg) Republika Srbija 469.10 0.30 DDD 1g 1g Cena leka na veliko po DDD 19. PharmaSwiss d.o.5 g 88.00 50.o.

00 50.34 102.3 g 0.3 g 0. 30 po 50 mg Poljska 531.00 50.80 108.3 g 0.d.021.18 104.44 106. 30 po 100 mg blister. 30 po 25 mg blister.00 50.44 106.00 50. Alkaloid d.00 50.80 271.80 175. Alkaloid d.70 1. 30 po 200 mg 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg 30 po 2 mg 30 po 5 mg Poljska Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 1.o. Galenika a.d.3 g 102. Hemofarm a.80 2.00 50. Zdravlje a.00 50.3 g 0.10 531.34 102.00 50.00 50.70 0.021. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. 30 po 50 mg blister.80 92.3 g 0. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1084550 N03AX09 lamotrigin LAMICTAL tableta blister.o.3 g 0. Zdravlje a. Galenika a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.3 g 0. Alkaloid d.d.3 g 0.Grupa N.18 461.o.3 g 108.00 50.34 50.A.3 g 0.00 50.40 0.d.o.3 g 0.00 50.10 271.o. 30 po 25 mg blister. 30 po 100 mg blister.70 1.70 1.00 1084551 N03AX09 lamotrigin LAMICTAL tableta blister.3 g 0.d.40 271.51 108.3 g 0. 30 po 100 mg blister.A.44 106.10 0.o.d.d.021. 30 po 25 mg blister. Galenika a. Hemofarm a.80 50.d.10 531.021.3 g 0.44 106.10 531. Alkaloid d.00 Strana 66 .50 350.d.Lista A . 30 po 50 mg blister.3 g 106.021. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.70 1.00 50.18 350. 30 po 100 mg blister. 30 po 5 mg blister. 30 po 25 mg Poljska 271.10 531. Zdravlje a.d.18 108. Hemofarm a.44 50.o.34 102.00 50.00 1084552 1084787 1084786 1084788 1084785 1084827 1084826 1084825 1084080 1084081 1084082 1084083 1084126 1084127 1084125 1084121 1084123 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin LAMICTAL SOLABAN SOLABAN SOLABAN SOLABAN LAMOTRAL LAMOTRAL LAMOTRAL LAMAL LAMAL LAMAL LAMAL EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE tableta tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta blister.d.o.3 g 0.d.00 50.80 271. 30 po 50 mg blister. Hemofarm a.34 102.00 50.30 175.090. Zdravlje a.18 108.3 g 0. Zdravlje a.3 g 0.

3 g 0.30 542.44 142.80 965. Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.50 271.3 g Cena leka na veliko po DDD 108.312. 60 po 25 mg blister. Epilepsija ( G40-G41 ).00 50. 50 po 300 mg Belupo Lijekovi i kozmetika d.L. tvrda kapsula.60 1.00 50. topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat TOPAMAX TOPAMAX TOPAMAX TOPACTAL TOPACTAL TOPACTAL TIRAMAT TIRAMAT TIRAMAT film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister. Zdravlje a.63 50.00 INDIKACIJE 1.8 g 1.00 50.32 140.33 140.63 108.00 50.3 g 0.60 0.20 2. 28 po 50 mg blister.20 1.3 g 0. Za indikaciju pod tačkom 2.d. Epilepsija ( G40-G41 ).o.o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1084122 1084124 1084120 ATC N03AX09 N03AX09 N03AX09 INN lamotrigin lamotrigin lamotrigin Zaštićeno ime leka EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE FO oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta Pakovanje i jačina leka 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg Proizvođač leka Zdravlje a.3 g 108. 28 po 25 mg blister.Grupa N.00 664.8 g 115.d.o.63 108.Lista A . lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra. Za indikaciju pod tačkom 1. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. 2.00 50.32 140.00 NAPOMENA N03AX11 1084700 1084701 1084702 1084802 1084803 1084800 1084716 1084717 1084715 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 INDIKACIJE NAPOMENA N03AX12 1084750 1084010 1084011 N03AX12 N03AX12 N03AX12 1.00 50. Belupo Lijekovi i kozmetika d.00 Strana 67 .021.00 50.42 115.44 142.d.d.3 g 0.3 g 0. 50 po 300 mg blister.3 g 0.423.406.00 50. 20 po 100 mg blister.18 Participacija osiguranog lica 50.00 50.00 50.8 g 1.43 142. Zdravlje a. tvrda blister. Kern Pharma S.o.20 1.34 102.60 1.80 DDD 0.70 1. Švajcarska Švajcarska Švajcarska Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Hrvatska Hrvatska Hrvatska 253. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 271.L. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.3 g 0. Kern Pharma S. 60 po 50 mg blister.d.o.87 120.00 50. tvrda kapsula. Bipolarni poremećaj ( F31.87 50.3 g 0. Hrvatska Španija Španija 965.8 ). Belupo Lijekovi i kozmetika d.3 g 0.d. 60 po 100 mg Cilag AG Cilag AG Cilag AG PharmaSwiss d.3 g 0.44 106. gabapentin gabapentin gabapentin gabapentin KATENA GABANEURAL GABANEURAL kapsula.10 711.00 50.60 133. 28 po 100 mg 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg blister.o.7 i F31.812. PharmaSwiss d.10 531. PharmaSwiss d.

2.69 115.286. G53.00 50.10 7.00 INDIKACIJE NAPOMENA N03AX14 1084821 1084820 1084822 3084823 N03AX14 N03AX14 N03AX14 N03AX14 1.00 50.90 204. 60 po 1000 mg bočica staklena. G50.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra.8 g Cena leka na veliko po DDD 102.5 g 1.266. Goedecke GmbH Država proizvodnje leka Španija Nemačka Cena leka na veliko za pakovanje 1.. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1084012 1084612 ATC N03AX12 N03AX12 INN gabapentin gabapentin Zaštićeno ime leka GABANEURAL NEURONTIN FO kapsula. 60 po 500 mg blister. 3.d.00 50. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.25 4.141.kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40)..20 10 mg 10 mg 7.5 g 328. ANTIPARKINSONICI Antiholinergički lekovi Tercijarni amini triheksifenidil triheksifenidil triheksifenidil ARTANE ARTANE tableta tableta 100 po 2 mg 100 po 5 mg Hemofarm a.kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično . levetiracetam levetiracetam levetiracetam levetiracetam levetiracetam KEPPRA KEPPRA KEPPRA KEPPRA film tableta film tableta film tableta oralni rastvor blister. G63 ). Epilepsija . 50 po 400 mg blister. Epilepsija .30 305.05 50. Epilepsija . 2.08 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.87 Participacija osiguranog lica 50.00 50.Grupa N.00 12.L. tvrda kapsula. Hemofarm a. tvrda Pakovanje i jačina leka blister.461.207.kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40). 1 po 300 ml (100 mg/ml) UCB Pharma SA UCB Pharma SA UCB Pharma SA Nextpharma SAS Belgija Belgija Belgija Francuska 3.Lista A .68 313. 60 po 250 mg blister.d. Republika Srbija Republika Srbija 144. Za indikaciju pod tačkom 1.00 INDIKACIJE NAPOMENA N04 N04A N04AA N04AA01 1085070 1085072 N04AA01 N04AA01 1.3.18 373.80 6. G51.00 50. 4.kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40). 50 po 300 mg Proizvođač leka Kern Pharma S. Strana 68 .00 965.8 g 1.5 g 1.kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40). i 4.60 DDD 1.00 1. Epilepsija ( G40-G41.5 g 1.. Epilepsija .

G22 ). 30 po 10 mg Zdravlje a.00 50. 50 po 25 mg Galenika a. Fenotiazini sa piperazinskom strukturom flufenazin flufenazin METOTEN obložena tableta 25 po 1 mg Hemofarm a.00 INDIKACIJE NAPOMENA N04BC N04BC01 1149040 1149041 N04BC01 N04BC01 1.d. G22 ).6 g 56.45 56.Lista A . Republika Srbija Republika Srbija 245.45 50. PSIHOLEPTICI Antipsihotici Fenotiazini sa alifatičnim bočnim lancem hlorpromazin hlorpromazin LARGACTIL film tableta plastična fiola. benzerazid levodopa. benzerazid levodopa.100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) bočica.d.60 40 mg 40 mg 131. benzerazid 1085212 1085307 N04BA02 N04BA02 MADOPAR MADOPAR ROCHE tableta tableta Galenika a.881.60 0.Grupa N. Republika Srbija Švajcarska 1.00 INDIKACIJE NAPOMENA N04BB N04BB01 1. Parkinsonova bolest ( G20. G21.26 50. Agonisti dopamina bromokriptin bromokriptin bromokriptin BROMOKRIPTIN BROMOKRIPTIN tableta tableta blister. F.2 g 32.00 Strana 69 .d. G21.d.00 NAPOMENA N05 N05A N05AA N05AA01 1070056 N05AA01 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili endokrinologa. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra.00 50.881.5 mg blister. Hoffmann-La Roche Ltd.77 50.10 300 mg 24.50 1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N04B N04BA N04BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Dopaminergički lekovi Dopa I derivati dope bočica od tamnog stakla. Parkinsonova bolest ( G20.50 0.00 NAPOMENA N05AB N05AB02 1070850 N05AB02 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.09 107.15 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra. Zdravlje a.60 10 mg 39.d.6 g 0. Republika Srbija 101.100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica levodopa. Derivati amantadina amantadin sulfat Merz Pharmaceuticals GmbH 1085350 N04BB01 amantadin sulfat PK MERZ tableta 30 po 100 mg Nemačka 491.84 50.80 803. Republika Srbija 99. 30 po 2.

d.A.40 204.3 g 53. Ostali antipsihotici risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon RISPOLEPT RISPOLEPT RISPOLEPT RISPOLEPT RISPERIDON film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.213. 30 po 10 mg plastična bočica. Janssen-Cilag S.20 204. 20 po 4 mg blister. Janssen-Cilag S.P. Fenotiazini sa piperidinskom strukturom tioridazin tioridazin TRIXIFEN obložena tableta blister. Derivati butirofenona haloperidol haloperidol haloperidol haloperidol haloperidol HALOPERIDOL HALOPERIDOL HALOPERIDOL HALOPERIDOL tableta tableta tableta tableta blister.00 50.40 8 mg 8 mg 8 mg 8 mg 12.Lista A . Janssen-Cilag S. 25 po 2 mg blister.00 50. Italija Italija Italija Italija Republika Srbija 335. Zdravlje a. 30 po 10 mg Hemofarm a.82 Participacija osiguranog lica 50. Litijum litijum (karbonat) litijum karbonat LITIJUM KARBONAT kapsula 100 po 300 mg Srbolek a.80 929. 20 po 2 mg blister. Republika Srbija 221.00 NAPOMENA N05AN N05AN01 1070885 N05AN01 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.83 83.d.60 1800 mg 21.60 1.30 335.04 50.41 32.00 NAPOMENA N05AX N05AX08 1070920 1070921 1070922 1070923 1070034 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.P.00 0.34 50.A.70 627. 20 po 3 mg blister.A.67 12.d. Hemofarm a.30 DDD 10 mg Cena leka na veliko po DDD 24. 50 po 25 mg Hemofarm a.d.00 50.00 50.41 50.93 78.A.48 77.20 465.P.93 50.P. Država proizvodnje leka Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 310.00 50.00 50.d.00 50.00 NAPOMENA N05AD N05AD01 1070841 1070840 1070800 1070801 N05AD01 N05AD01 N05AD01 N05AD01 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1070851 ATC N05AB02 INN flufenazin Zaštićeno ime leka METOTEN FO obložena tableta Pakovanje i jačina leka 25 po 5 mg Proizvođač leka Hemofarm a.67 32. Zdravlje a.70 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 83. 20 po 1 mg blister. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 465.d. 20 po 1 mg Janssen-Cilag S. Hemofarm a. Republika Srbija 355.47 75.00 NAPOMENA N05AC N05AC02 1070860 N05AC02 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.d. 25 po 2 mg blister.00 Strana 70 .d.

Alkaloid d. Slovenija Slaviamed d. F12.o. Zdravlje a.48 50.7. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1070035 1070036 1070037 ATC N05AX08 N05AX08 N05AX08 INN risperidon risperidon risperidon Zaštićeno ime leka RISPERIDON RISPERIDON RISPERIDON FO film tableta film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka blister.Lista A .2.d. Zdravlje a. F16.00 50.93 78. 20 po 2 mg Republika Srbija 627. F06.213.7. Slaviamed d.d. Strana 71 .00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.47 75. Hemofarm a.48 77. Slovenija Alkaloid d.o.5.d.00 50.30 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 77.5. F14.00 50.d. F12.60 335. 20 po 4 mg Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 929.7 ).F29 ). Šizofrenija.5. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.60 1.o. Alkaloid d. F14. 20 po 1 mg blister. 20 po 1 mg blister. 20 po 3 mg blister. Hemofarm a. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.60 335. F18.o.83 50.80 5 mg 78.00 1070066 1070935 1070928 1070929 1070004 1070001 1070002 1070003 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon TORENDO RISSAR RISSAR RISSAR SPERIDAN SPERIDAN SPERIDAN SPERIDAN film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.o. 20 po 4 mg Proizvođač leka Hemofarm a.0. F19.47 75.93 78.5.83 Participacija osiguranog lica 50.d.7.o.9 ).47 83. 3.80 929. 20 po 2 mg blister. Zdravlje a.7. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d. šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 .5 i F19. F13.00 1070063 N05AX08 risperidon TORENDO film tableta blister.80 929. F10.00 50.70 627. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 627.48 77. 20 po 3 mg blister. F13.o.o.5.5. 20 po 3 mg blister.70 627. Bolesti zavisnosti kod kojih postoji psihotična fenomenologija ( F10. F16.d.00 50. 2.Grupa N.d.60 1.30 DDD 5 mg 5 mg 5 mg Cena leka na veliko po DDD 78. 20 po 2 mg blister.o. 20 po 3 mg blister.7. F06. 20 po 2 mg blister.80 929.d.d.00 50. F11.5.o.00 50. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F06.00 50.7.47 83.213. F18. Zdravlje a.7. F11.00 50.48 77.

100 ml.00 Strana 72 . Galenika a.5.30 88.57 269.5 i F19. Habit Pharm a. F13.00 50.92 50.5. F14.d.V. Hemofarm a. 30 po 10 mg blister. F19. F11.80 66. 3.95 4.Lista A .40 1.60 66. Jugoremedija a.d. 2.5 ml 30 po 5 mg 30 po 10 mg 30 po 5 mg 30 po 10 mg blister.9 ). F06. F11.Grupa N.7. F06. F16.00 50.60 66. 1 po 30 ml (1 mg/ml) Belgija Belgija 3. Habit Pharm a.7.00 50.5. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).00 50.5.d.30 88. šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 . Bolesti zavisnosti kod kojih postoji psihotična fenomenologija ( F10. F12. F14.5 mg 6. Janssen Pharmaceutica N.d.d.50 5 mg 5 mg 192.5.00 50. F18.V. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 404.d.28 50. F12.2. 1 mg/ml bočica staklena. Anksiolitici Derivati benzodiazepina diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam DIAZEPAM BENSEDIN BENSEDIN DIAZEPAM* DIAZEPAM* DIAZEPAM DIAZEPAM DIAZEPAM rastvor za rektalnu primenu tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta 5 po 5 mg/2. 30 po 5 mg Apoteka-galenska laboratorija Galenika a.42 2.95 4.00 INDIKACIJE NAPOMENA N05B N05BA N05BA01 N002592 1071121 1071122 1071790 1071791 1071701 1071702 1071786 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 1. lorazepam lorazepam LORAZEPAM tableta 30 po 1 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.42 2. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 2070924 2070936 RISPOLEPT RISPOLEPT bočica.5.7.30 88. F18.7.95 4.00 50.60 66. F16.851.92 4.7.00 50. Hemofarm a.F29 ).30 2. Šizofrenija.42 2. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N05AX08 N05AX08 N05AX08 INN risperidon risperidon risperidon Zaštićeno ime leka FO rastvor za oralnu upotrebu oralni rastvor Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Janssen Pharmaceutica N.0. 30 po 5 mg blister.5.d.619.00 NAPOMENA N05BA06 1071710 N05BA06 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.42 50.7.d.7. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.7 ). F13. F10.00 50.30 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 161. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F06. Republika Srbija 75. Samo za decu do 19 godina.

80 10 mg 6. u saradnji sa F.Grupa N.d.d. alprazolam alprazolam alprazolam KSALOL KSALOL tableta tableta blister.25 mg blister.d.50 mg Galenika a. 30 po 6 mg Krka Tovarna Zdravil d. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).d. Slovenija 88. Hoffmann-La Roche Ltd.00 50.84 6.d.30 10 mg 14. 30 po 1.00 1071320 N05BA08 bromazepam LEXAURIN tableta blister. 30 po 3 mg Republika Makedonija 88.00 50.00 NAPOMENA N05BA08 1071720 1071721 1071722 N05BA08 N05BA08 N05BA08 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.d.84 50. Alkaloid a.5 mg Republika Makedonija 66.5 mg Krka Tovarna Zdravil d. Republika Srbija Republika Srbija 74.30 88.5 mg Proizvođač leka Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 66.00 1071324 N05BA08 bromazepam LEXAURIN tableta blister.84 50. 30 po 0.07 50. 20 po 6 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.5 mg Cena leka na veliko po DDD 4.Lista A .00 1071626 N05BA08 bromazepam LEXILIUM tableta blister.20 121. Slovenija 109. 30 po 3 mg blister.60 73.60 10 mg 9.d.19 Participacija osiguranog lica 50. Alkaloid a.10 1 mg 1 mg 9.70 DDD 2. Galenika a.d.00 1071322 N05BA08 bromazepam LEXAURIN tableta blister. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.00 1071624 N05BA08 bromazepam LEXILIUM tableta blister.00 50.89 8. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Država proizvodnje leka Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 83. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).d. 30 po 1.73 50.30 10 mg 14.5 mg blister.d. 30 po 3 mg Krka Tovarna Zdravil d.10 50.73 50. Hoffmann-La Roche Ltd. 30 po 1.60 10 mg 9. 30 po 0.20 10 mg 10 mg 10 mg 14. u saradnji sa F.00 Strana 73 . Slovenija 66.00 NAPOMENA N05BA12 1071750 1071751 N05BA12 N05BA12 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.10 50. bromazepam bromazepam bromazepam bromazepam BROMAZEPAM BROMAZEPAM BROMAZEPAM tableta tableta tableta blister.73 9. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1071711 ATC N05BA06 INN lorazepam Zaštićeno ime leka LORAZEPAM FO tableta Pakovanje i jačina leka 20 po 2.d.

L.00 1072763 N06AA09 amitriptilin AMITRIPTYLINE film tableta blister. Francuska Slovenija Slovenija Republika Srbija 185.5 mg Proizvođač leka Galenika a.R.00 50.60 75 mg 13. Kipar 84. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ). 20 po 10 mg Sanofi Winthrop Industrie Lek farmacevtska družba d.80 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 9.Lista A . Hemofarm a.75 9.32 9.00 50.00 50.d.d.00 NAPOMENA N05C N05CD N05CD02 1077260 1077196 N05CD02 N05CD02 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci. Pfizer Italia S. Lek farmacevtska družba d.29 50.00 Strana 74 .73 50. 30 po 1 mg blister.25 mg blister. 20 po 10 mg blister. Pfizer Italia S. Kipar 182.d. Bosna i Hercegovina Hrvatska 57.41 50. Hipnotici i sedativi Derivati benzodiazepina nitrazepam nitrazepam nitrazepam NIPAM CERSON tableta tableta blister.40 74. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).70 50.10 DDD 1 mg 1 mg 1 mg Cena leka na veliko po DDD 5.73 5.80 103. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1071752 1071330 1071331 ATC N05BA12 N05BA12 N05BA12 INN alprazolam alprazolam alprazolam Zaštićeno ime leka KSALOL XANAX XANAX FO tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka blister. PSIHOANALEPTICI Antidepresivi Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina amitriptilin amitriptilin AMITRIPTYLINE film tableta blister.d.07 Participacija osiguranog lica 50. 30 po 25 mg Remedica Ltd.29 10.00 50.00 50.89 8. Belupo Lijekovi i kozmetika d. Država proizvodnje leka Republika Srbija Italija Italija Cena leka na veliko za pakovanje 172.L.20 185. Lekovi srodni benzodiazepinima zolpidem zolpidem zolpidem zolpidem zolpidem STILNOX SANVAL SANVAL BELBIEN film tableta film tableta film tableta film tableta blister.00 NAPOMENA N06 N06A N06AA N06AA09 1072762 N06AA09 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. 10 po 5 mg blister.R.d.00 NAPOMENA N05CF N05CF02 1077151 1077301 1077300 1077302 N05CF02 N05CF02 N05CF02 N05CF02 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.20 121. 30 po 0.30 5 mg 5 mg 5.Grupa N. 20 po 5 mg blister.80 185. 20 po 10 mg blister.30 57.29 9. 100 po 10 mg Remedica Ltd.00 50. 10 po 5 mg Bosnalijek d.10 75 mg 8. 30 po 0.d.

28 po 100 mg blister.10 406.60 813. Hemofarm a.52 50. 28 po 100 mg Pfizer Italia S. na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.d. 28 po 50 mg blister.00 50.00 50.43 16. Slovenija Italija Italija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 406.Lista A .o.Grupa N.d.d.52 50.o. 28 po 50 mg blister. Pfizer Italia S. 28 po 100 mg Republika Srbija 813.70 242. Strana 75 . Hemofarm a.52 14.R. 30 po 25 mg blister. 30 po 50 mg Zdravlje a.L. 28 po 50 mg blister. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.00 50. Galenika a. Zdravlje a. Zdravlje a.60 813.00 50.19 50.60 813.00 50. Samo kod dece do 19 godina starosti.52 14.60 50 mg 14.00 50.00 1072635 N06AB06 sertralin ASENTRA film tableta blister.d.1 g 0.52 14. 28 po 100 mg blister.d. Slaviamed d. Zdravlje a.1 g 13. Galenika a.d.60 813. 28 po 100 mg blister.52 14.90 0. 28 po 50 mg Republika Srbija 406.d.52 14. 28 po 50 mg blister.52 14.00 50.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N06AA21 N06AA21 N06AA21 INN maprotilin maprotilin maprotilin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1072730 1072731 MAPROTILIN MAPROTILIN film tableta film tableta blister.d.L.52 50.10 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 14.o.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.00 N06AB N06AB06 1072790 1072791 1072851 1072850 1072724 1072723 1072644 1072643 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin ZOLOFT ZOLOFT SETALOFT SETALOFT SIDATA SIDATA TRAGAL TRAGAL film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister. Opsesivno-kompulzivni poremećaj kod dece ( F42 ).10 50 mg 14.10 406.00 1072636 N06AB06 sertralin ASENTRA film tableta blister.00 50.o.d.R. Republika Srbija Republika Srbija 100.52 14.10 406. Slovenija Slaviamed d.

19 50. 6.60 0.77 50. Klinički centar Niš. 150 po 60 mg Poljska.00 1073191 N06BA04 metilfenidat CONCERTA bočica. C. Samo za decu do 18 godina starosti. 30 po 18 mg Belgija 3. Mađarska 138.02 50.859. Klinički centar Kragujevac.Beograd. Ltd. Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co.A.Beograd.2 g 2.30 30 mg 200. Strana 76 . Klinički centar Vojvodine.600.Lista A . Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof.50 0. dr. 4. 3.Brajović" . Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH NAPOMENA N07 N07A N07AA N07AA02 1088055 N07AA02 piridostigmin MESTINON obložena tableta bočica.Grupa N. 30 po 36 mg Belgija 4.V. OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Parasimpatomimetici Antiholinergici piridostigmin ICN Polfa Rzeszow S. 5. 1075091 N07BB01 disulfiram ESPERAL tableta 20 po 500 mg Portugalija. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N06B N06BA N06BA04 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Psihostimulansi i nootropni lekovi Simpatikomimetici centralnog delovanja Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica metilfenidat tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem Janssen Pharmaceutica N. Janssen Pharmaceutica N. Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje. 1073190 N06BA04 metilfenidat CONCERTA bočica.00 INDIKACIJE 1.88 50.V.70 30 mg 117. Institut za mentalno zdravlje .18 g 57. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu .00 N07B N07BB N07BB01 Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti disulfiram Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica. Švajcarska 2. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1.243.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. 2.Beograd.

godine.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra. 1 po 10 ml (10mg/ml) bočica.d. rastvor Hemofarm a. Alkaloid a.90 165.48 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N07BC N07BC02 N07BC02 N07BC02 INN metadon metadon metadon Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti bočica.Lista A . 1 po 10 ml (10mg/ml) Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 2087310 2087505 METADON METADON ALKALOID kapi oralne kapi.00 50. Republika Srbija Republika Makedonija 165. decembra 2011.Grupa N.90 25 mg 25 mg 41. Strana 77 . * Lek se briše sa Liste lekova 31.d.48 41.

Lista A . K27. Galenika a. K28.d. 4. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 109. K26. Republika Srbija 132.d. 2. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC P P01 P01A P01AB P01AB01 P01AB01 P01AB01 P01AB01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje ANTIPARAZITNI PROIZVODI.28 46. 3.88 46. Amebiaza ( A06 ). K29 ). Infekcije trihomonasom ( A59 ). Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi -K12.10 0.10 185.Grupa P.70 185.d. ANTHELMINTICI Lekovi protiv nematoda Derivati benzimidazola mebendazol mebendazol SOLTRIK oralna suspenzija bočica.10 2g 2g 2g 43.1 po 30 ml (100 mg/5 ml) Galenika a.2 g 44.2.d.00 50. gingivitis-K05 ).00 Strana 78 .00 1029080 1029082 1029083 INDIKACIJE P02 P02C P02CA P02CA01 3028300 P02CA01 1. Helicobacter pylori infekcija ( K25.03 50.28 50. Galenika a.00 50. INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA ANTIPROTOZOICI Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama Derivati nitroimidazola DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica metronidazol metronidazol metronidazol metronidazol ORVAGIL ORVAGIL ORVAGIL D tableta tableta tableta 20 po 250 mg 20 po 400 mg 20 po 400 mg Galenika a.

00 NAPOMENA R01AD12 Samo za decu do 19 godina starosti na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.30 110 mcg 21. suspenzija sprej za nos.V. Republika Srbija Republika Srbija 120.00 NAPOMENA R03 R03A R03AC R03AC02 7114462 7114152 R03AC02 R03AC02 Samo za decu do 19 godina starosti na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.5 mcg/doza) Glaxo Operations UK Limited Velika Britanija 659.00 7110311 R01AD09 mometazon NASONEX Belgija 769. 1 po 120 Schering Plough Labo doza (0. LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Adrenergici.05%) N.05%) N.00 24. DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica mometazon sprej za nos.98 50. inhalacioni Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora salbutamol salbutamol salbutamol SPALMOTIL ALOPROL rastvor za raspršivanje rastvor za raspršivanje bočica.1 po 10 ml (5 mg/ml) bočica staklena.LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA Nazalni preparati Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu Kortikosteroidi bočica sa raspršivačem.d.00 Strana 79 . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC R R01 R01A R01AD R01AD09 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje RESPIRATORNI SISTEM . suspenzija bočica sa pumpom za doziranje.00 50.00 120.00 50. 1 po 10 ml (5 mg/1ml) Galenika a.30 200 mcg 21. 1 po 120 doza ( 27.98 50. flutikazonfuroat 7110033 R01AD12 flutikazonfuroat AVAMYS sprej za nos.V.98 50. suspenzija 7110310 R01AD09 mometazon furoat NASONEX Belgija 659. bočica sa raspršivačem. Hemofarm a.d.Lista A .00 10 mg 10 mg 24.40 200 mcg 21.Grupa R. 1 po 140 Schering Plough Labo doza (0.

253. 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza) Glaxo Wellcome Operations 7114670 R03AK06 SERETIDE DISCUS Velika Britanija 2. Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji fenoterol. salmeterol prašak za inhalaciju. ipratropijum bromid BERODUAL rastvor za raspršivanje Istituto De Angeli S.1 po 20 ml ( 0.1 po 200 doza (100 mcg/doza) Ivax Pharmaceuticals Poljska 278.021 Boehringer Ingelheim mg)/ doza Pharma GmbH bočica od tamnog stakla. Samo za decu do 19 godina starosti. 1 po 10 ml GlaxoSmithKline (200 doza po 0. salmeterol flutikazon .Grupa R.00 7114685 R03AC02 salbutamol ECOSAL suspenzija za inhalaciju pod pritiskom Češka 278.00 Strana 80 .Lista A .00 INDIKACIJE NAPOMENA R03AK R03AK03 1. 7114591 R03AC12 salmeterol SEREVENT Inhaler CFC-Free Poljska 1.50 0. 21.R. ipratropijum bromid inhalator pod pritiskom sa dozerom. Bronhijalna astma. podeljen diskus.11 50.00 INDIKACIJE R03AK06 1.8 mg 11.14 50.14 50.11 50. Bronhijalna astma (J45).05 mg + 0. Italija 344.A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).1 po 200 doza (0.5 mg/ml + 0. flutikazon propionat. kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje.70 6 inh.8 mg 11. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške.56 50.00 7114129 R03AK03 fenoterol.40 - - 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 7114550 R03AC02 salbutamol VENTOLIN suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom.25 mg/ml ) 7114725 R03AK03 fenoterol.A.1 mg) Pharmaceuticals S. 1 po 120 GlaxoSmithKline doza (25 mcg/doza) Pharmaceuticals S.50 0. ipratropijum bromid BERODUAL N rastvor za inhalaciju pod pritiskom Nemačka 703.30 2 inh.L. Bronhijalna astma (J45).00 INDIKACIJE R03AC12 1.936. III i IV stadijum ) oblike bolesti (J44).90 100 mcg 64. salmeterol suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom. teške i veoma teške ( II. 2. 75.

00 INDIKACIJE 1. Samo za decu do 19 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. salmeterol Zaštićeno ime leka FO prašak za inhalaciju. 110. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN flutikazon .10 4 inh.rastvor za inhalaciju FREE INHALER pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom. formoterol SYMBICORT TURBOHALER SYMBICORT TURBOHALER SYMBICORT TURBOHALER prašak za inhalaciju inhaler. 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza) Proizvođač leka Glaxo Wellcome Operations Glaxo Wellcome Operations Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 7114671 R03AK06 SERETIDE DISCUS Velika Britanija 2.90 800 mcg 26.00 7114712 R03AK07 prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 3.44 50.19 50. budesonid.00 7114711 R03AK07 prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 2.016. formoterol budesonid.00 7114672 R03AK06 SERETIDE DISCUS Velika Britanija 3. salmeterol flutikazon . 128.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03AK07 7114710 R03AK07 1.1 po 60 doza (160 mcg + 4.664. 1 po 200 doza (100 mcg/1 doza) Ivax Pharmaceuticals Češka 660.19 50. Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti.922. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.Lista A . Bronhijalna astma (J45).80 800 mcg 10. podeljen Pakovanje i jačina leka diskus. Samo za decu do 19 godina starosti.5 mcg) 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg) AstraZeneca AB Švedska 1.80 2 inh.97 50. Za hronično lečenje astme i terapiju akutnog pogoršanja astme . formoterol budesonid. 128. 134.44 50.SMART (J45).845. 97. formoterol budesonid.00 Strana 81 .845.Grupa R.50 4 inh.41 50. 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza) diskus.1 po 60 doza (80 mcg + 4.00 7114680 R03BA01 beklometazon dipropionat ECOBEC aerosol kontejner pod pritiskom. 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza) Glaxo Wellcome Production Francuska 652.42 50.5 mcg) inhaler. inhalacioni Glukokortikoidi beklometazon NAPOMENA R03B R03BA R03BA01 7114562 R03BA01 beklometazon BECLOFORTE CFC.50 2 inh. podeljen prašak za inhalaciju.80 2 inh.

90 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.255.80 800 mcg 10. Bronhijalna astma (J45).125 mg/ml) ampula. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije. 1 po 200 doza (200 mcg/doza) Lek farmacevtska družba d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 7114681 R03BA01 beklometazon dipropionat ECOBEC aerosol kontejner pod pritiskom.11 50.62 80.00 INDIKACIJE 1.51 50.178. 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza) Ivax Pharmaceuticals Češka 652.00 NAPOMENA R03BA02 7114722 R03BA02 7114721 R03BA02 budesonid TAFEN NOVOLIZER prašak za inhalaciju Slovenija 1. budesonid budesonid TAFEN NOVOLIZER prašak za inhalaciju uložak.006. budesonid PULMICORT TURBOHALER PULMICORT TURBOHALER inhaler.58 50.44 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.40 800 mcg 800 mcg 188.d.25 mg/ml) AstraZeneca AB AstraZeneca AB Švedska Švedska 1.60 800 mcg 25. 1 po 100 doza (400 mcg/doza) 7114572 R03BA02 budesonid prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 1.00 NAPOMENA R03BA02 7114578 7114576 R03BA02 R03BA02 Strana 82 . Samo za decu do 19 godina i trudnice.00 50. 20 po 2ml (0.80 800 mcg 40. Bronhijalna astma ( J45 ).00 7114574 R03BA02 budesonid prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 1. 20 po 2ml (0.09 50. Bronhijalna astma ( J45 ). 1 po 200 doza (200 mcg/doza) inhalator i uložak.904. Slovenija 1. Samo za decu do 19 godina i trudnice.000. 1 po 100 doza (200 mcg/doza) inhaler. Lek farmacevtska družba d.00 INDIKACIJE 1.Grupa R.Lista A . Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III i IV stadijum ) oblike bolesti (J44).10 800 mcg 26.d.329.50 800 mcg 38. budesonid budesonid budesonid PULMICORT PULMICORT suspenzija za raspršivanje suspenzija za raspršivanje ampula. 2.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03BA02 1.03 50.

70 0.686.00 7114595 R03BA05 flutikazon FLIXOTIDE kontejner pod pritiskom.A.60 DDD 800 mcg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 60.70 50.00 INDIKACIJE 1.00 INDIKACIJE 1. 1 po 60 doza (250 GlaxoSmithKline mcg/1doza) Pharmaceuticals S.16 mg 54. Samo za decu do 3 godine starosti. 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg) NAPOMENA R03BA08 7114744 R03BA08 ciklesonid ALVESCO 160 Nycomed GmbH Nemačka 1. flutikazon propionate flutikazon propionate FLIXOTIDE aerosol suspenzija za inhalaciju pod pritiskom suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza) GlaxoSmithKline Velika Britanija 848. 20 po 2ml (0. Poljska 738. Samo za decu do 19 godina starosti.19 50. Samo za decu od 12 do 19 godina starosti. Bronhijalna astma (J45).1 po 60 doza (160 mcg/doza) sprej-boca sa dozerom.80 0. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.6 mg 59.A.00 7114596 R03BA05 flutikazon FLIXOTIDE Poljska 1.Grupa R. Bronhijalna astma ( J45 ). Bronhijalna astma (J45).00 INDIKACIJE NAPOMENA R03BA05 7114597 R03BA05 1.81 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 7114577 ATC R03BA02 INN budesonid Zaštićeno ime leka PULMICORT FO suspenzija za raspršivanje Pakovanje i jačina leka ampula.00 7114741 R03BA08 ciklesonid ALVESCO 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom Nycomed GmbH Nemačka 3.80 0. kontejner pod pritiskom.454. NAPOMENA Strana 83 .16 mg 28.20 0.511. 1 po 60 doza (125 GlaxoSmithKline mcg/1doza) Pharmaceuticals S.46 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.5 mg/ml) Proizvođač leka AstraZeneca AB Država proizvodnje leka Švedska Cena leka na veliko za pakovanje 1.11 50.10 50. ciklesonid rastvor za inhalaciju pod pritiskom sprej bočica sa dozerom.Lista A .6 mg 84.10 0.6 mg 58.282.

6 g 15.d.4 g 0. 60 po 2 mg bočica staklena.1 po 200 ml (2 mg/5 ml) blister.00 3114460 1114461 3114151 1114150 R03D R03DA R03DA04 1114220 1114221 R03DA04 R03DA04 Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima Ksantini teofilin teofilin teofilin DUROFILIN DUROFILIN kapsula retard kapsula retard blister.43 15.14 50.00 1114503 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN Retard blister.d.10 155.4 g 9.00 50. 1 po 100 ml (2 mg/5 ml) blister.60 0.86 50.d.Lista A .20 155.d. Republika Srbija Republika Srbija 118. 20 po 350 mg Srbolek a.00 R03DA05 aminofilin tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem 1114292 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN blister. Republika Srbija 185.40 88. 40 po 250 mg Zdravlje a.00 50. Hemofarm a.00 50.d.80 228.00 0.40 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg 26. Zdravlje a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 176.54 26.43 15.Grupa R.d.d. Republika Srbija 185.50 9. 60 po 2 mg Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica salbutamol salbutamol salbutamol salbutamol salbutamol SPALMOTIL SPALMOTIL ALOPROL ALOPROL oralni rastvor tableta sirup tableta Galenika a.54 50.86 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC R03C R03CC R03CC02 R03CC02 R03CC02 R03CC02 R03CC02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Adrenergici za sistemsku primenu Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora boca. 20 po 350 mg Jugoremedija a. Galenika a.00 Strana 84 . Hemofarm a.00 50. 40 po 125 mg blister.6 g 15.00 0.d.

Tablete i granule od 4 mg se mogu koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 6 godina starosti.5 mg 2. tablete za žvakanje od 4 mg i 5 mg mogu se koristiti kao alternativna opcija lečenja niskim dozama inhalacionih kortikosteroida kod blage perzistentne astme. 28 po 5 mg blister.634. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.80 3.5 mg (2500 i. Izuzetno.543. 28 po 4 mg blister. 28 po 4 mg Holandija Holandija Holandija Holandija 2. LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Ekspektoransi.00 NAPOMENA R05 R05C R05CB R05CB13 7112250 R05CB13 INDIKACIJE NAPOMENA 1.10 3. Samo za decu do 19 godina starosti. isključujući kombinacije sa antitusicima Mukolitici dornaza alfa dornaza alfa PULMOZYME rastvor za inhalaciju 6 po 2.00 2.00 50.069. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.09 274. Švajcarska 13.89 94.257.80 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 206.069.09 50.00 50. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1114640 1114643 3114644 1114646 SINGULAIR SINGULAIR SINGULAIR SINGULAIR tableta za žvakanje film tableta granule tableta za žvakanje blister. Bronhijalna astma (J45).)/2.08 274.0).5 ml) F. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC R03DC R03DC03 R03DC03 R03DC03 R03DC03 R03DC03 INN montelukast montelukast montelukast montelukast montelukast Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Antagonisti receptora leukotriena Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme B. Merck Sharp & Dohme B. Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84. Hoffmann-La Roche Ltd.V. granule od 4 mg.896. Strana 85 .j.17 50.V. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.00 INDIKACIJE 1.Grupa R.00 50. 28 po 10 mg kesica.5 ml (2.50 2.Lista A .

Republika Srbija 53. Alkaloid a.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC S S01 S01A S01AA S01AA01 S01AA01 S01AA01 S01AA01 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje SENZORNI ORGANI .Lista A .4 ml 5. 1 po 10 ml (0.50 0. 1 po 5 g (1%) tuba.3% Hemomont d.50 76. monokomponentni hidrokortizon hidrokortizon HYDROCORTISON mast za oči tuba.00 S01AX S01AX13 7090010 S01AX13 Ostali antiinfektivi ciprofloksacin ciprofloksacin MAROCEN kapi za oči.50 50.00 4090121 4090815 4090816 S01AA11 7090801 S01AA11 gentamicin gentamicin bacitracin.o.10 50.80 50.o.o. Republika Crna Gora 127.d. Antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi. 1 po 5 g (1%) bočica.00 Strana 86 . Bakterijski keratitis ( H16 ). neomicin ENBECIN mast za oči Galenika a. Republika Crna Gora 172.00 50. 3.d.20 50. 1 po 10 ml 2% Hemomont d. 1 po 5 ml 0.0).00 S01AA30 4150250 S01AA30 bacitracin.)/1 g Galenika a.j. Bakterijski konjuktivitis ( H10.o.10 - - 50. 1 po 5 g (1%) Galenika a. 1 po 5 g (1%) tuba.o. rastvor Hemomont d.10 50.0 ).LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO Antiinfektivi Antibiotici DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica hloramfenikol hloramfenikol hloramfenikol hloramfenikol CHLORAMPHENICOL HLORAMKOL HLORAMFENIKOL Alkaloid mast za oči mast za oči mast za oči tuba.d.00 INDIKACIJE S01B S01BA S01BA02 4090620 S01BA02 1. Republika Srbija 62.00 S01E S01EB S01EB01 7094033 S01EB01 Lekovi u terapiji glaukoma i miotici Parasimpatikomimetici pilokarpin pilokarpin MIOKARPIN kapi za oči bočica. Hemomont d. 2.50 76. Bakterijski blefaritis ( H01. neomicin GENTOKULIN kapi za oči.3%) tuba.o.o. 144. rastvor bočica staklena. Republika Srbija Republika Crna Gora Republika Makedonija Republika Crna Gora 76.Grupa S. 1 po 5 g (500 + 3300 i.o.00 50.

5% Galenika a.00 NAPOMENA S01ED51 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. rastvor kapi za oči.00 50.25 50. 1 po 10 ml 0.25 5.30 262.Lista A .o.o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC S01EC S01EC03 INN dorzolamid Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Inhibitori karboanhidraze Laboratories Merck Sharp & DohmeChibret Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 7096050 S01EC03 dorzolamid TRUSOPT kapi za oči.2 ml 27.90 0. 1 po 5 ml (5 mg/1ml) bočica.R. 131.90 0.80 50.30 0. rastvor Belgija 1. latanoprost XALACOM kapi za oči. 1 po 5 ml 0.25 50.d. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. 1 po 5 ml (2%) Francuska 698.5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml) Pfizer Manufacturing Belgium NV 7099170 S01ED51 timolol.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01ED S01ED01 7093071 S01ED01 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana.2 ml 0.5% kapi za oči. kada primena u monoterapiji: timolola.2 ml 5. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.345. Strana 87 . rastvor bočica plastična.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01EC04 7096060 S01EC04 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana.00 7093031 7093020 S01ED01 S01ED01 timolol timolol TIMADREN* UNITIMOLOL 0. brinzolamid brinzolamid AZOPT kapi za oči 5 ml (10 mg/ml) Alcon-Couvreur Belgija 698.5% bočica od tamnog stakla.93 50.Grupa S.O. Unimed Pharma S. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.70 0.96 50. rastvor Hemomont d.3 ml 41. Republika Srbija Republika Crna Gora Slovačka Republika 131. latanoprost 1 po 2.00 INDIKACIJE NAPOMENA Za lečenje glaukoma (H40) kao druga terapijska linija. rastvor bočica staklena.1 ml 53.00 0. Beta-adrenergički blokatori timolol timolol GLAUMOL kapi za oči. inhibitora karboanhidraze ( brinzolamid ili dorzolamid) i analoga prostaglandina( latanoprost ili travaprost ) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta. timolol.2 ml 5.

rastvor Francuska 830. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.5%) bočica sa kapaljkom.078. rastvor bočica sa kapaljkom.00 50.5%) Laboratories Merck Sharp & DohmeChibret 7099180 S01ED51 dorzolamid. 1 po 10 ml (1%) Hemomont d.5 ml 40 mcg/ ml 7099190 S01EE04 travoprost TRAVATAN kapi za oči. rastvor Alcon-Couvreur N.Lista A .21 50.20 0.5 ml 0.13 50. kada primena u monoterapiji: timolola. inhibitora karboanhidraze( brinzolamid ili dorzolamid) i analoga prostaglandina( latanoprost ili travaprost ) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta.Grupa S.2 ml 33.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01EE S01EE01 Za lečenje glaukoma (H40) kao druga terapijska linija. godine. Belgija 1. Midrijatici I cikloplegici Antiholinegici atropin atropin ATROPIN kapi za oči.00 7095073 S01FA01 atropin ATROPIN kapi za oči.30 0.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01F S01FA S01FA01 7095071 S01FA01 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola u monoterapiji nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana a nakon toga primena u monoterpiji inhibotira karboanhidraze( brinzolamid ili dorzolamid ) nije dovela do zadovoljavajućeg terapijskog efekta. decembra 2011. Analozi prostaglandina latanoprost bočica sa kapaljkom.o.13 50. timolol COSOPT kapi za oči. 1 po 5 ml (2% + 0.1 ml 43.o.00 * Lek se briše sa Liste lekova 31. rastvor Belgija 1.078. 2. travoprost bočica sa kapaljkom.V. 180. Strana 88 .005% Belgium NV 7099140 S01EE01 latanoprost XALATAN kapi za oči. rastvor Hemomont d. 1 Pfizer Manufacturing po 2.30 0.o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC S01ED51 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica dorzolamid. 1 po 10 ml (0. timolol bočica.00 - - 50.o. Republika Crna Gora Republika Crna Gora 150.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01EE04 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola u monoterapiji nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana a nakon toga primena u monoterpiji inhibotira karboanhidraze( brinzolamid ili dorzolamid ) nije dovela do zadovoljavajućeg terapijskog efekta. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.1 ml 43.

00 N002840 V06DX.Grupa V. Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana. Celijačna bolest ( K90. INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka OSTALO OPŠTI NUTRIJENSI Ostali nutrijensi Ostali nutrijensi Hammermuhle GmbH Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica N002832 bezglutensko brašno bezglutensko brašno White flour mix prašak 1 kg Nemačka 440..00 - - 50.. Dark flour mix prašak 1 kg Hammermuhle GmbH Nemačka 440.00 - - 50.Lista A . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta ŠIFRA ATC V V06 V06D V06DX V06DX.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.0 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Strana 89 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful