P. 1
Lista a Uobj

Lista a Uobj

|Views: 906|Likes:
Published by Jelena Jankovic

More info:

Published by: Jelena Jankovic on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC A A01 A01A A01AB A01AB09
A01AB09

INN

Država Cena leka Cena leka Zaštićeno ime Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za na veliko leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD po DDD ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) STOMATOLOŠKI PREPARATI Stomatološki preparati Antiinfektivi i antiseptici za lokalno – oralnu primenu
DAKTANOL oralni gel tuba, 1 po 40 g 2% Galenika a.d. Republika Srbija 200,60

Participacija osiguranog lica

mikonazol
mikonazol 0,2 g 50,15 50,00

2157101

A02 A02B A02BC A02BC01

LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa Inhibitori protonske pumpe omeprazol
gastrorezistentna kontejner za tablete, 15 kapsula, tvrda po 20 mg gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda

1122460

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

404,30

20 mg

26,95

50,00

1122858

A02BC01

omeprazol

ZEPROM

blister, 14 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Republika Srbija

377,30

20 mg

26,95

50,00

1122846

A02BC01

omeprazol

ORTANOL

blister, 14 po 20 mg

377,30

20 mg

26,95

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC02
1122752 A02BC02

1. Zollinger-Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. pantoprazol
pantoprazol CONTROLOC gastrorezistentna tableta blister,14 po 20 mg Nycomed GmbH Nycomed Oranienburg GmbH Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Nemačka 303,00 40 mg 43,29 50,00

1122750 1122915 1122916 1122920 1122921

A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02

pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol

CONTROLOC NOLPAZA NOLPAZA NOLPAZA NOLPAZA

film tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

14 po 40 mg blister, 14 po 20 mg blister, 28 po 20 mg blister, 14 po 40 mg blister, 28 po 40 mg

Nemačka Slovenija Slovenija Slovenija Slovenija

483,80 303,00 605,90 483,80 967,60

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

34,56 43,29 43,28 34,56 34,56

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Strana 2

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO
gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka
Nobelfarma Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

1122851 1122860 1122861 1122862 1122863

A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02

pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol

PULCET * GASTROLOC GASTROLOC GASTROLOC GASTROLOC

14 po 40 mg blister, 14 po 20 mg blister, 28 po 20 mg blister, 14 po 40 mg blister, 28 po 40 mg

Turska

483,80 303,00 605,90 483,80 967,60

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

34,56 43,29 43,28 34,56 34,56

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC03

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. lansoprazol
gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda

1122160

A02BC03

lansoprazol

SABAX

blister, 14 po 30 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

427,60

30 mg

30,54

50,00

1122161

A02BC03

lansoprazol

SABAX

blister, 28 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

530,60

30 mg

37,90

50,00

1122910

A02BC03

lansoprazol

LANSOBEL

bočica, 28 po 15 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

530,60

30 mg

37,90

50,00

1122911

A02BC03

lansoprazol

LANSOBEL

bočica, 28 po 30 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

855,10

30 mg

30,54

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC05
1122810 1122811 1122815 A02BC05 A02BC05 A02BC05

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. esomeprazol
esomeprazol esomeprazol esomeprazol NEXIUM NEXIUM NEXIUM gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta 7 po 20 mg 7 po 40 mg blister, 14 po 20 mg AstraZeneca AB AstraZeneca AB AstraZeneca AB Švedska Švedska Švedska 372,30 572,10 744,60 30 mg 30 mg 30 mg 79,78 61,30 79,78 50,00 50,00 50,00

Strana 3

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL
1122814

ATC
A02BC05

INN
esomeprazol

Zaštićeno ime leka
NEXIUM

FO
gastrorezistentna tableta

Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka
blister, 14 po 40 mg AstraZeneca AB

Država proizvodnje leka
Švedska

Cena leka na veliko za pakovanje
1.144,30

DDD
30 mg

Cena leka na veliko po DDD
61,30

Participacija osiguranog lica
50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A03 A03F A03FA A03FA01
1124301 A03FA01

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza. LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Propulzivi Propulzivi metoklopramid
metoklopramid KLOMETOL tableta blister, 30 po 10 mg bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 87,00 30 mg 8,70 50,00

3124300

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

oralni rastvor

Galenika a.d. Alkaloid a.d. u saradnji sa SanofiAventis, Francuska

Republika Srbija

70,30

30 mg

21,09

50,00

1124303

A03FA01

metoklopramid

REGLAN

tableta

blister, 40 po 10 mg

Republika Makedonija

116,00

30 mg

8,70

50,00

A03FA02

cisaprid

1124174

A03FA02

cisaprid

CISAP*

tableta

blister, 30 po 5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

131,00

30 mg

26,20

50,00

1124175

A03FA02

cisaprid

CISAP*

tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

286,50

30 mg

28,65

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA A04 A04A A04AA A04AA01
1124532 1124534 A04AA01 A04AA01

1. Samo za dijabetsku gastroparezu ( E10-E14 ), 2. Gastroezofagusnu refluksnu bolest ( K21 ). Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE Antiemetici i sredstva protiv nauzeje Antagonisti serotonina (5HT3) ondansetron
ondansetron ondansetron ONDASAN ONDASAN film tableta film tableta 10 po 4 mg 10 po 8 mg Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija 1.862,90 3.311,00 16 mg 16 mg 745,16 662,20 50,00 50,00

NAPOMENA

Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

Strana 4

Primarni sklerozirajući holangitis( K83. tvrda kapsula. Češka Češka 1.190.00 INDIKACIJE NAPOMENA A07 A07A A07AA A07AA02 1327260 A07AA02 1.683.7g/100 ml) 96% boca plastična.00 463.00 50. i 2. CS Praha blister. 1 po 500 ml (667g/l) Belupo Lijekovi i kozmetika d. Med.0 ).10 DDD 2 mg 2 mg Cena leka na veliko po DDD 776.12 736.Grupa A. Portosistemske encefalopatije ( K72 ).7 g 6.60 3.d.7 g 6. LAKSATIVI Laksativi Osmotski laksativi laktuloza laktuloza laktuloza laktuloza PORTALAK LACTULOSE-MIP DUPHALAC sirup sirup oralni rastvor 1 po 500 ml (66.00 463.880. Pharm.d. Solvay Biologicals B. ANTIDIJAROICI.V.30 9. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74. Za indikaciju pod tačkom 1. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE Terapija bolesti žučnih puteva Preparati žučnih kiselina ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina URSOSAN URSOSAN kapsula. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Intestinalni antiinfektivi Antibiotici nistatin nistatin NYSTATIN obložena tableta blister.00 50.j. tvrda blister. Hemofarm a.00 50.00 6.00 0. 1 po 500 ml (650 mg/ml) boca plastična.62 Participacija osiguranog lica 50. 100 po 250 mg A.j.S.00 Strana 5 . lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. 15.S.75 g 71.Lista A .30 50. 2. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.10 1.43 50. INDIKACIJE NAPOMENA A06 A06A A06AD A06AD11 3127050 3127441 3127425 A06AD11 A06AD11 A06AD11 1.50 2. 10 po 1 mg blister. 50 po 250 mg Pro. Hrvatska Nemačka Holandija 463. Med.00 Pro.30 9.75 g 0. Republika Srbija 53. Actavis Ltd. 10 po 500000 i. CS Praha A. Država proizvodnje leka Malta Malta Cena leka na veliko za pakovanje 3.5 Mi.00 NAPOMENA A05 A05A A05AA A05AA02 1127500 1127501 A05AA02 A05AA02 Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.43 71.7 g 9.93 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1124100 1124104 ATC A04AA02 A04AA02 A04AA02 INN granisetron granisetron granisetron Zaštićeno ime leka RASETRON RASETRON FO film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka blister.3 ). Chephasaar Chem.381. 5 po 2 mg Actavis Ltd.00 50.

87 161. 30 po 250 mg Pfizer Health AB Švedska 930. Salutas Pharma GmbH Republika Srbija Nemačka 99.93 24. Lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa a nastavak terapije još tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Strana 6 .90 50. Ulcerozni kolitis ( K51 ). 100 po tableta 500 mg gastrorezistentna tableta blister.93 50. 20 po 2 mg blister.o. Republika Srbija Republika Srbija 997.5 Mi.164.40 9 mg 244. tvrda Dr Falk Pharma GmbH 1129930 A07EA06 budesonid BUDOSAN blister.00 50.Grupa A.80 805.00 A07E A07EA A07EA06 Intestinalni antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi koji deluju lokalno budesonid gastrorezistentna kapsula. Republika Srbija 72.d. i 2. 45.00 2g 37.5 g 1.j.56 50.Lista A .00 50. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona ( K50 )./ml) Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 2327262 A07AA02 nistatin NYSTATIN Hemofarm a.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.o. tvrda blister. Slaviamed d.o.14 50. Aminosalicilna kiselina i slični preparati sulfasalazin NAPOMENA A07EC A07EC01 1129490 A07EC01 sulfasalazin SALAZOPYRIN-EN gastrorezistentna boca plastična.5 g 59. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO prašak za oralnu suspenziju Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka bočica. Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. Crohnova bolest ( K50 ).90 1.00 A07D A07DA A07DA03 1126401 1126412 A07DA03 A07DA03 Antipropulzivi Antipropulzivi loperamid loperamid loperamid LOPERAMID LOPEDIUM AKUT tableta kapsula. 100 po 3 mg Nemačka 8.20 50. na osnovu mišljenja gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.j.70 49.o.00 A07EC02 1129300 5129303 A07EC02 A07EC02 mesalazin mesalazin mesalazin 5-ASA 5-ASA Slaviamed d.00 INDIKACIJE 1.80 10 mg 10 mg 24. 1 po 24 ml (100000 i.d. 10 po 2 mg Zdravlje a.70 1. 2. 100 po 250 mg supozitorija blister.

56.A./ml ) Nemačka 2. Eli Lilly Italia S.34 50.Lista A .112. pen sa uloškom 5 po 3 ml (100 i./ml) Lilly France S.60 40 i./ml) 0041507 A10AB04 insulin lispro HUMALOG Lilly France S.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih.60 40 i.00 0041563 A10AB01 insulin humani 5 po 3 ml (100 i. kratkog dejstva Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica insulini kratkog dejstva. humani rastvor za uložak. 56. Francuska.j.j.112.60 40 i.j.60 40 i.j.A. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .j.A.j. insulin lispro rastvor za injekciju uložak.Grupa A.34 50.032. 5 po 3 ml (100 i.60 40 i.j. 80. Francuska 3.j. Strana 7 .S.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara..00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj.112.P.34 50.j. Italija Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 2. 56.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju.j. .j.S. 56. 5 po 3 ml (100 i. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10 A10A A10AB A10AB01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI ) Insulini I analozi Insulini I analozi. 5 po 3 ml (100 ACTRAPID PENFILL injekciju u ulošku i.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara.112. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3. 56.00 0041414 A10AB01 insulin humani ACTRAPID Novo Let pen sa uloškom.86 50./ml) rastvor za injekciju u penu sa uloškom 0041413 A10AB01 insulin humani Novo Nordisk A/S Danska 2./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2. pen sa uloškom rastvor za injekciju.00 0041425 A10AB01 insulin humani HUMULIN R INSUMAN RAPID OPTISET INSUMAN RAPID SOLOSTAR rastvor za injekciju u ulošku rastvor za injekciju.00 0041533 A10AB01 insulin humani 5 po 3 ml (100 i.34 50.10 40 i. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. ./ml ) Nemačka 2.00 NAPOMENA A10AB04 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.34 50.j.112.

HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih.j.00 NAPOMENA A10AB05 0041527 A10AB05 Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe. 1 po 10 ml (100 Sanofi-Aventis i.032.032. .Lista A . insulin glulizin rastvor za injekciju bočica.86 50.j.10 3.j. 5 po 3 ml (100 Sanofi-Aventis i. 5 po 3 Sanofi-Aventis ml (100 i./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 3.00 NAPOMENA A10AB06 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj.j.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju. 80.38 50.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara. 87.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara.j. 1 po 10 ml (100 i. 40 i. na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.10 40 i. 90. Strana 8 .5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta.j.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara.Grupa A. . ./ml) Deutschland GmbH 0041548 0041556 A10AB06 A10AB06 insulin glulizin insulin glulizin APIDRA APIDRA SOLOSTAR Nemačka Nemačka 3. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3.j.00 50. . HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10AB05 A10AB05 Zaštićeno ime INN leka insulin aspart (analog humanom) insulin aspart NOVO RAPID FO rastvor za injekciju Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka bočica.10 40 i./ml ) Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 0041532 Novo Nordisk A/S Danska 2.389. na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3.00 NAPOMENA A10AB06 Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe.00 40 i. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .j. insulin glulizin rastvor za injekciju rastvor za injekciju karpula.30 40 i. 5 po 3 ml (100 i. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.81 50. 81.j./ml) Deutschland GmbH 0041549 A10AB06 insulin glulizin APIDRA Nemačka 2.84 50.046. insulin aspart (analog humanom) insulin aspart NOVORAPID FLEXPEN rastvor za injekciju pen sa uloskom.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.j. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.86 80.00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj.5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta./ml) Deutschland GmbH pen sa uloškom.195. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .

56.90 40 i.j.S.S.90 40 i.158. 56.112. Italija 2.34 50.112./ml) 0041558 A10AD01 insulin humani insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva.60 40 i. 56.j.j.57 50.j.112. humani Novo Nordisk A/S Danska 2. humani MIXTARD 30 PENFILL suspenzija za (za Novopen) 5 po 3 ml injekciju u ulošku (100 i.j.j.00 0041515 A10AC01 insulin humani HUMULIN PEN NPH 5 po 3 ml (100 i.34 50.Grupa A.j.00 0041535 A10AD01 INSUMAN COMB 25 OPTI SET suspenzija za injekciju. humani insulin srednje dugog dejstva.00 0041557 A10AC01 suspenzija za (za Novopen) 5 po 3 ml injekciju u ulošku (100 i.j./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2. karpula sa dozerom u pen aplikatoru suspenzija za injekciju.00 0041428 A10AC01 insulin humani HUMULIN NPH 5 po 3 ml (100 i. Francuska. 56.57 50.j.00 0041534 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL OPTISET 5 po 3 ml (100 i.j.j.60 40 i. Francuska 2.A. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.j./ml) suspenzija za injekciju u ulošku suspenzija za injekciju u penu sa uloškom injekcija. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10AC A10AC01 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje Insulini i analozi. 5 po 3 pen aplikatoru ml (100 i. Insulini i analozi.A.j.158.00 0041402 A10AD01 MIXTARD 30 NOVOLET injekcija.34 50. 56.00 0041564 A10AC01 humani insulin INSUMAN BAZAL SOLOSTAR 5 po 3 ml (100 i.A.j. pen sa uloškom Novo Nordisk A/S Danska 2./ml ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemačka 2.00 Strana 9 . Eli Lilly Italia S. karpula sa dozerom u pen sa uloškom.34 50. 57.34 50.112. srednje dugog dejstva DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica insulin srednje dugog dejstva. humani (izofan) INSULATARD NOVOLET INSULATARD PENFILL suspenzija za injekciju u penu sa uloškom 0041400 A10AC01 5 po 3 ml (100 i.112. humani insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2. humani insulin srednje dugog dejstva.00 NAPOMENA A10AD A10AD01 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.Lista A . pen sa uloškom 5 po 3 ml (100i.P. 57.j.60 40 i.112.60 40 i. 56. parenteralni./ml) Lilly France S.112. 56.60 40 i.60 40 i.34 50.j.j.j./ml ) Novo Nordisk A/S Danska 2./ml) Lilly France S.60 40 i..34 50.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.00 0041504 A10AD04 insulin lispro Lilly France S. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.03 50./1 ml ) Novo Nordisk A/S Danska 3. 85. A10AD04 insulin lispro suspenzija za uložak. insulin aspart ( analog humanom) insulin aspart NOVOMIX 30 FLEXPEN suspenzija za injekciju pen sa uloskom.P.57 50.j.j.50 40 i.j.03 50.j.389.S.j.60 40 i.188.j/1 ml) suspenzija za uložak. 85. Italija 0041502 A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX 25 3.j.158. Eli Lilly Italia S. 56. Francuska 3.A.00 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Strana 10 .90 40 i.j./1 ml) Lilly France S. 90.10 40 i.P.A.188.03 50. 5 po 3 ml (100 i.S. Francuska.50 40 i. Francuska 3.34 50. Francuska.j.Grupa A.S.S.j/1 ml) suspenzija za injekciju u penu sa uloškom suspenzija za injekciju u penu sa uloškom pen sa uloškom.j. pen sa uloškom Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 0041565 A10AD01 insulin humani 5 po 3 ml (100i. 5 po 3 ml (100 injekciju u ulošku i. 85.03 50.A. 85.188. Eli Lilly Italia S. kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).A.A. 57./ml ) Nemačka 2.00 0041514 A10AD01 insulin humani HUMULIN PEN M3 5 po 3 ml (100 i.A. 5 po 3 ml (100 i.00 NAPOMENA A10AD05 0041528 A10AD05 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima.j.00 0041505 A10AD04 insulin lispro Lilly France S.S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR FO suspenzija za injekciju.A./ml) Lilly France S.90 40 i.00 0041503 A10AD04 insulin lispro HUMALOG MIX 50 HUMALOG MIX 25 KwikPen HUMALOG MIX 50 KwikPen 3.A.A.S. Italija 2.j.50 40 i.57 50. Francuska 2.j.00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima. 57. Eli Lilly Italia S...P.188.j.00 0041427 A10AD01 insulin humani HUMULIN M3 suspenzija za injekciju u ulošku suspenzija za injekciju u penu sa uloškom 5 po 3 ml (100 i./1 ml) pen sa uloškom. Francuska. kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).158. 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.Lista A .. Italija Lilly France S.38 50.50 40 i.112. 5 po 3 ml (100 injekciju u ulošku i.

insulin detemir insulin detemir LEVEMIR FLEXPEN rastvor za injekciju pen sa uloškom. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10AE A10AE04 INN insulin glargin Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Insulini I analozi.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.Grupa A. 5 po 3 ml (100 Sanofi-Aventis i. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: . ./ml) Deutschland GmbH pen sa uloškom.923.00 0041531 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTISET Nemačka 4.j. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3.60 40 i. Podaci o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđuju se na jedan od sledećih načina: .5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta.j.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju.29 50. 131.j.j.j. 131.923. 131. .5 mmola /l ) utvrđenih najmanje četiri puta u navedenom periodu u uslovima adekvatnog doziranja insulina i komplijanse pacijenta.30 40 i. HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih.aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i registrovan u njegovom izveštaju. ./ml) Deutschland GmbH Nemačka 4. ozbiljnih hipoglikemijskih epizoda ( glikemija manja od 3.Lista A . Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.923.j. Strana 11 .30 40 i.00 NAPOMENA A10AE05 0041550 A10AE05 Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara. 5 po 3 ml (100 i.aparatom za samokontrolu ili laboratorijskim metodama u zdravstvenoj ustanovi i registrovan u izveštaju od strane ordinirajućeg lekara.00 0041555 A10AE04 insulin glargin LANTUS SOLOSTAR Nemačka 4.29 50.80 50./ml ) Deutschland GmbH pen sa uloškom. 5 po 3 Sanofi-Aventis ml (100 i.j.30 40 i.29 50./1ml ) Novo Nordisk A/S Danska 5.00 NAPOMENA Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci ( glikolizirani hemoglobin veći od 7% tj. 5 po 3 Sanofi-Aventis ml (100 i. 139.242.j.na osnovu memorije ličnog aparata za samokontrolu glikemije i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta i izveštajem nadležnog lekara. dugog dejstva Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 0041530 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTIPEN rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju uložak. . HbA1c>7%) i sa postojanjem rekurentnih.

00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC A10B A10BA A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 A10BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi) Bigvanidini DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica metformin metformin metformin metformin metformin metformin metformin metformin GLUFORMIN GLUFORMIN TEFOR TEFOR METFORMIN METFORMIN GLUCOPHAGE film tableta film tableta tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.80 165.d.d. 30 po 80 mg Slaviamed d. Merck Sante Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Francuska 74.o.00 50.53 50.78 4.02 9. derivati sulfoniluree glibenklamid glibenklamid glibenklamid DAONIL MANINIL 3.80 165.00 1043060 1043062 1043070 1043071 1043200 1043201 1043107 A10BB A10BB01 1042090 1042332 A10BB01 A10BB01 Sulfonamidi.Lista A .P. Galenika a.00 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 165.P.30 115.5 mg Jugoremedija a.00 50.00 50.00 50. 30 po 500 mg blister.05 11.16 g 11.50 80.33 50.05 50.00 Strana 12 . Italija Italija Italija Italija 120.00 74. Srbolek a.d.d.00 50.d.50 10 mg 7 mg 5.d.00 50.00 50.30 128.d.00 A10BB12 1042310 1042311 1042312 1042313 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid AMARYL* AMARYL AMARYL AMARYL tableta tableta tableta tableta blister.o.Grupa A.80 0. 30 po 850 mg 30 po 500 mg 30 po 850 mg 30 po 1000 mg Hemofarm a. 30 po 2 mg blister.00 74.00 260.50 154.00 50. 30 po 4 mg Sanofi-Aventis S.00 A10BB09 1042076 1042070 1042065 A10BB09 A10BB09 A10BB09 gliklazid gliklazid gliklazid gliklazid GLIKOSAN GLIORAL DIPRIAN tableta tableta tableta blister.d.A.00 128.00 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 9.91 8.00 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 8.A. Srbolek a.P.91 9. Sanofi-Aventis S. 30 po 80 mg 30 po 80 mg blister.37 50.00 50.91 9. 30 po 1000 mg 30 po 500 mg tegla.15 5. 30 po 3 mg blister. 30 po 5 mg blister.05 11.37 5.A.16 g 0.53 9. Galenika a. Sanofi-Aventis S.30 115.P.00 50. Hemofarm a.02 8.03 5. Sanofi-Aventis S.40 260. 30 po 1 mg blister. Berlin-Chemie (Menarini group) Republika Srbija Nemačka 80.5 tableta tableta blister.16 g 0. Hemofarm a.d. Galenika a.A. 30 po 3.

15 5.78 4.d.d.d.Lista A .40 260.j.00 50.00 260. 30 po 3 mg blister.40 260. Galenika a.40 3g 15.00 260.d. Galenika a. 252.00 50. 30 po 2 mg blister.00 50.d.Grupa A. 30 po 6 mg Zdravlje a.30 50.d. Galenika a.15 5.00 449. Zdravlje a. Zdravlje a. 30 po 4 mg blister. godine.00 449.78 4.00 50.d. 30 po 6 mg blister.d. Galenika a. uključujući njihove kombinacije Vitamin D i analozi holekalciferol holekalciferol VIGANTOL ULJE oralne kapi bočica.99 Participacija osiguranog lica 50.14 50.d.00 50. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 120. Zdravlje a.00 50. 30 po 1 mg blister.00 50. 1 po 10 ml (20000i. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1042830 1042831 1042832 1042833 1042834 1042100 1042101 1042102 1042103 ATC A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 A10BB12 INN glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid glimepirid Zaštićeno ime leka LIMERAL LIMERAL LIMERAL LIMERAL LIMERAL AGLIMEX AGLIMEX AGLIMEX AGLIMEX FO tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka blister. Zdravlje a.33 4. 30 po 2 mg blister. 50 po 1 g Alkaloid a.99 5.03 5.00 * Lek se briše sa Liste lekova 31.40 154.50 154.33 4.00 A12 A12A A12AA A12AA04 MINERALI Kalcijum Kalcijum kalcijum karbonat KALCIJUM KARBONAT ALKALOID Republika Makedonija 1053075 A12AA04 kalcijum karbonat tableta bočica. 30 po 3 mg blister.40 DDD 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg Cena leka na veliko po DDD 8. 30 po 4 mg blister. decembra 2011. Strana 13 .00 A11 A11C A11CC A11CC05 2050087 A11CC05 VITAMINI Vitamini A i D./ml) Merck KGaA Nemačka 148.00 50.d.

00 1063115 B01AC B01AC05 1068200 B01AC05 Inhibitori agregacije trombocita. Republika Srbija 475.d.LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) Antagonisti vitamina K Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica varfarin varfarin FARIN tableta 30 po 5 mg Galenika a.70 0.00 B03AB09 gvožđe protein sukcinilat Alkaloid a. Švajcarska 3060073 B03AB05 gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks FERRUM SANDOZ sirup 1 po 100 ml (50 mg/5ml) Slovenija 220.Grupa B.d. u saradnji sa Vifor Inc.96 50. 2. u saradnji sa Italfarmaco S.5 mg 5.Lista A .d.69 50. oralni preparati gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks Lek farmacevtska družba d. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. oralni preparati ferofumarat gvožđe II fumarat HEFEROL kapsula. za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. Republika Makedonija 277. ANTIANEMICI Preparati gvožđa Dvovalentno gvožđe. 1 po 150 ml (40 mg/15 ml) Republika Makedonija 237.00 B03AB B03AB05 Trovalentno gvožđe.P.d.5 g 31.00 Strana 14 .d.10 7.86 50. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu.29 50.70 90 mg 19. tvrda blister.2 g 5. Italija 3060050 B03AB09 gvožđe (III)proteinsukcinilat LEGOFER oralni rastvor bočica. 30 po 250 mg Hemofarm a. isključujući heparin tiklopidin tiklopidin TICLODIX film tableta blister. Republika Srbija 119. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC B B01 B01A B01AA B01AA03 B01AA03 INN Država Cena leka Zaštićeno ime Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD KRV I KRVOTVORNI ORGANI .A.70 - - 50.00 NAPOMENA B03 B03A B03AA B03AA02 1060140 B03AA02 1.40 0. a na osnovu mišljenja kardiologa il interniste ili neurologa/neuropsihijatra. 30 po 350 mg Alkaloid a.

56 0.o.4 mg 0. Republika Srbija Hrvatska 138.d. Jadran Galenski Laboratorij d.Lista A .D.00 1061040 1061050 NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.00 50. Strana 15 . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC B03B B03BB B03BB01 B03BB01 B03BB01 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Vitamin B12 i folna kiselina Folna kiselina i derivati Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica folna kiselina folna kiselina folna kiselina FOLNAK FOLACIN tableta tableta fiola. 20 po 5 mg M.o. 20 po 5 mg fiola.Grupa B.56 50.4 mg 0.90 138. Nini d.90 0.

00 NAPOMENA C01D C01DA C01DA02 1102100 C01DA02 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.59 50.2 g 12. 50 po 150 mg Republika Srbija 322.00 1100252 C01B C01BC C01BC03 1101421 1101420 C01BC03 C01BC03 Antiaritmici. 20 po 0. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.00 2. 50 po 300 mg2 Slaviamed d.d. 40 po 0.d.d. 50 po 150 mg blister.00 50.o.2 g 12.Lista A . 30 po 200 mg Austrija Francuska 621.5 mg 8.00 1101130 C01BC03 propafenon PROPAFEN film tableta blister.00 50. KG Sanofi Winthrop Industrie Republika Srbija 745.H NFG.o.2 g 0.o. Republika Srbija Republika Srbija 322.88 11. grupa III amjodaron amjodaron AMIODARON tableta blister.00 0.00 1101440 1101354 C01BD01 C01BD01 amjodaron amjodaron SEDACORON CORDARONE tableta tableta blister.70 0.d. Antiaritmici. grupa Ic propafenon propafenon propafenon PROFENAN PROFENAN film tableta film tableta blister. M.43 12.00 Strana 16 .00 1101131 C01BC03 propafenon PROPAFEN film tableta blister.43 50. Republika Srbija 55.88 50. Ebewe Pharma Ges. Vazodilatatori u terapiji bolesti srca Organski nitrati gliceriltrinitrat (nitroglicerin) gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROGLICERIN sublingvalna tableta bočica. 50 po 200 mg blister.38 50.Grupa C. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.3 g 11.90 0.3 g 12.3 g 12.25 mg 2.d.25 mg Zdravlje a.50 372.5 mg Srbolek a. grupa I i III Antiaritmici. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C C01 C01A C01AA C01AA05 C01AA05 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) TERAPIJA BOLESTI SRCA Srčani glikozidi Glikozidi digitalisa DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica digoksin digoksin DILACOR tableta blister.00 NAPOMENA C01BD C01BD01 1101402 C01BD01 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.80 50.B.00 579.o.59 50.90 0. 60 po 200 mg Zdravlje a. Slaviamed d.3 g 0.43 50. 50 po 300 mg Republika Srbija 579. Republika Srbija 67.70 0.90 0.

d. Jugoremedija a.40 50. 30 po 40 mg blister.44 50.35 50. Republika Srbija Republika Srbija 106.o.00 1102060 1102082 C01DA08 C01DA08 izosorbid dinitrat izosorbid dinitrat ISOSORB RETARD CORNILAT blister.40 155.40 60 mg 60 mg 11.40 40 mg 40 mg 40 mg 5.40 95. 30 po 20 mg Republika Srbija 95.Grupa C.o.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C01DA08 C01DA08 INN izosorbid dinitrat izosorbid dinitrat Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1102071 DIFUTRAT kapsula kapsula sa produženim oslobađanjem.d.o.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 140.d.00 50. Srbolek a.20 60 mg 11.35 5.00 50.18 6.10 106.00 C01DX C01DX12 1102520 1102522 1102521 1102295 C01DX12 C01DX12 C01DX12 C01DX12 Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca molsidomin molsidomin molsidomin molsidomin molsidomin LOPION LOPION FORTE LOPION RETARD MOLICOR tableta tableta tableta tableta 30 po 2 mg 30 po 4 mg 20 po 8 mg blister. Hemofarm a. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.00 C02 C02A C02AB C02AB02 1103740 1103432 C02AB02 C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI Antiadrenergici centralnog delovanja Metildopa metildopa (racemat) metildopa metildopa (racemat) METILDOPA METHYLDOPA tableta film tableta 20 po 250 mg 20 po 250 mg Srbolek a.d.00 50. 30 po 2 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 223.00 50.00 50.00 1102452 1102302 1102300 C01DA14 C01DA14 C01DA14 izosorbid mononitrat izosorbid mononitrat izosorbid mononitrat MONIZOL MONOSAN MONOSAN tableta tableta tableta blister. Slaviamed d.o. 30 po 20 mg blister.00 Strana 17 .d.00 C01DA14 1102450 C01DA14 izosorbid mononitrat izosorbid mononitrat MONIZOL tableta blister. 30 po 40 mg Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 155. Galenika a. tvrda tableta 60 po 20 mg Srbolek a.00 50. 60 po 20 mg blister.20 155. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.20 40 mg 6.Lista A .d. Slaviamed d. Republika Srbija Republika Srbija 223.20 74. Jugoremedija a.16 50.44 42.00 216. 20 po 20 mg Zdravlje a.00 140.d.10 2g 2g 42.16 11.16 50.18 50.d.

Republika Srbija 122.20 1 mg 6.d.12 17. 50 po 40 mg Jugoremedija a.08 50.60 4 mg 4 mg 20. 10 po 40 mg blister.Lista A . Republika Srbija Republika Srbija 182.68 50.d..00 50. Galenika a.. metiklotiazid LOMETAZID tableta 30 po (10 mg + 5 mg) Galenika a.d. 20 po 25 mg Slaviamed d. monokomponentni furosemid furosemid furosemid LASIX LASIX tableta tableta blister. 30 po 100 mg Galenika a.90 256. Republika Srbija Republika Srbija 29.00 Strana 18 .00 C03CA02 1400041 C03CA02 bumetanid bumetanid YURINEX tableta blister.50 25 mg 2.d. metiklotiazid amilorid. 20 po 1 mg Hemofarm a.90 40 mg 40 mg 2.d. Zdravlje a. tiazidi Tiazidi. Republika Srbija 53.o.70 11.21 50.00 50.70 144.00 50. 1401290 C03EA. 30 po 2 mg Zdravlje a. DIURETICI Slabi diuretici.Grupa C.11 50.88 50. Republika Srbija 124.d.00 C03C C03CA C03CA01 1400144 1400143 C03CA01 C03CA01 Snažni diuretici (Henleove petlje) Sulfonamidski diuretici.00 C03E C03EA C03EA. Diuretici i diuretici koji štede kalijum u kombinaciji Tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum amilorid.97 2. Republika Srbija Republika Srbija 150.90 50.o.50 1 tableta 4.00 1103765 1103766 NAPOMENA C03 C03A C03AA C03AA03 1400410 C03AA03 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.d. 30 po 1 mg blister.70 475. monokomponentni hidrohlortiazid hidrohlortiazid DIUNORM tableta blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C02C C02CA C02CA04 C02CA04 C02CA04 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Antiadrenergici sa perifernim delovanjem Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica doksazosin doksazosin doksazosin ALPHAPRES ALPHAPRES tableta tableta blister.d.00 75 mg 75 mg 13. Jugoremedija a. 40 po 25 mg blister.00 C03D C03DA C03DA01 1400440 1400441 C03DA01 C03DA01 Diuretici koji štede kalijum Antagonisti aldosterona spironolakton spironolakton spironolakton SPIRONOLAKTON SPIRONOLAKTON tableta tableta blister.

40 0.53 50.15 g 8.15 g 0.d.00 1107580 C07AB02 metoprolol CORVITOL tableta blister. 60 po Egis Pharmaceuticals 25 mg PLC bočica staklena.Lista A .00 50.15 g 0.d.00 1107885 C07AB02 metoprolol EGILOK tableta Mađarska 341. 40 po (50 mg + 5 mg) Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1400400 tableta Hemofarm a.00 C07 C07A C07AA C07AA05 1107183 C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA Beta adrenergički blokatori Beta adrenergički blokatori.d.16 g 7.10 91.53 8. selektivni metoprolol metoprolol metoprolol metoprolol PRESOLOL PRESOLOL PRESOLOL film tableta film tableta film tableta blister.15 g 8.88 4. 30 po 100 mg blister. Republika Srbija 144.00 1107884 C07AB02 metoprolol EGILOK tableta bočica staklena.00 Strana 19 . 56 po 50 mg Hemofarm a.00 50.00 0.15 g 8.63 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 170.00 C07AB03 1107170 1107520 C07AB03 C07AB03 atenolol atenolol atenolol PRINORM PANAPRES tableta tableta 14 po 100 mg blister.62 50. 30 po 50 mg Nemačka 85. Republika Srbija 95.53 50.53 50.d. Hemofarm a. amilorid hidrohlortiazid. Hemofarm a.53 8.53 50.53 50. 28 po 50 mg blister.d.30 0. Hemofarm a.00 1107886 C07AB02 metoprolol EGILOK tableta Mađarska 170. 60 po Egis Pharmaceuticals 50 mg PLC bočica staklena.20 0. 60 po Egis Pharmaceuticals 100 mg PLC Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Mađarska 85.00 50.00 1107582 C07AB02 metoprolol CORVITOL tableta blister.d.10 75 mg 75 mg 4.15 g 8. 14 po 100 mg Galenika a.15 g 8.90 1 tableta 3.53 50.Grupa C.00 C07AB C07AB02 1107496 1107750 1107751 C07AB02 C07AB02 C07AB02 Beta adrenergički blokatori.50 0.30 0.15 g 8. amilorid HEMOPRES FO Pakovanje i jačina leka blister.50 79.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C03EA01 C03EA01 Zaštićeno ime INN leka hidrohlortiazid.50 0.60 159. Republika Srbija Republika Srbija 91. 30 po 100 mg Nemačka 170.88 50. neselektivni propranolol propranolol PROPRANOLOL tableta 50 po 40 mg Galenika a.

30 324.o.d.00 50.81 50.o. Lek farmacevtska družba d.81 10.00 50.00 C07AB12 1107635 1107633 C07AB12 C07AB12 nebivolol nebivolol nebivolol NEBISPES BINEVOL tableta tableta blister. Lek farmacevtska družba d. 30 po 5 mg blister.30 163.d.00 1107025 1107023 1107022 C07AB07 C07AB07 C07AB07 bisoprolol bisoprolol bisoprolol BYOL* TENSEC TENSEC film tableta film tableta film tableta 30 po 10 mg blister.00 50.30 10 mg 10 mg 10 mg 10. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 116. Hemofarm a. 30 po 10 mg Ni Medic d. 30 po 5 mg blister.50 5 mg 5 mg 11.00 1107551 C07AB03 atenolol ATENOLOL tableta 30 po 25 mg Remevita d.89 10.65 11.30 10 mg 10.10 91.o.o.o.o. Republika Srbija Republika Srbija 326.00 1107027 C07AB07 bisoprolol BYOL* film tableta 30 po 5 mg Slovenija 163.Grupa C.Lista A .o.00 50.d. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 91.00 50. 20 po 50 mg 14 po 100 mg Proizvođač leka Jugoremedija a.10 DDD 75 mg 75 mg 75 mg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 4.81 50.51 10. Ni Medic d.d. 30 po 5 mg Pharmanova d.88 4.89 10. Republika Srbija 48.o. Hemofarm a. Zdravlje a.20 349. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1107550 1107552 1107500 ATC C07AB03 C07AB03 C07AB03 atenolol atenolol atenolol INN Zaštićeno ime leka ATENOLOL ATENOLOL ATENOLOL FO tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka 14 po 100 mg blister.d.80 75 mg 4.o.00 50.d. 28 po 5 mg blister.30 10 mg 10 mg 10 mg 15.30 324.00 C07AB07 1107042 1107020 1107021 C07AB07 C07AB07 C07AB07 bisoprolol bisoprolol bisoprolol bisoprolol BISOPROLOL BISOPROLOL BISOPROLOL tableta tableta tableta blister.89 50.o.30 163.10 65.d.o.o. PharmaSwiss d.5 mg blister. 30 po 2.65 50.00 Strana 20 .88 50. Jugoremedija a.88 50. 30 po 10 mg Slovenija Republika Srbija Republika Srbija 324.00 50.88 4. Ni Medic d.

40 1 tableta 6.00 Strana 21 .10 37. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN C07AG C07AG02 karvedilol C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1107625 1107660 1107661 1107620 1107621 1107622 1107673 1107676 KARVILEKS MILENOL MILENOL DILATREND DILATREND DILATREND CORYOL CORYOL tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister. 28 po 12. F.00 50.5 mg blister.00 50. PharmaSwiss d. BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem Derivati dihidropiridina amlodipin amlodipin amlodipin MONODIPIN MONODIPIN tableta tableta blister. Hoffmann-La Roche Ltd. Hemofarm a.o.83 48. 28 po 12.5 mg 37.d.5 mg 37. hidrohlortiazid blister.50 249.5 mg 37.69 19. Srčana insuficijencija ( I50 ).83 48.5 mg Zdravlje a.5 mg 37. hidrohlortiazid TENSEC plus film tableta Hemofarm a.69 26.25 mg blister.00 50.78 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA C07B C07BB C07BB07 1.o. Hoffmann-La Roche Ltd. selektivni i tiazidi bisoprolol. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. Za indikaciju pod tačkom 1.00 50. F.90 249.25 mg blister. Republika Srbija Republika Srbija 193.5 mg 37.00 NAPOMENA C08 C08C C08CA C08CA01 1402860 1402861 C08CA01 C08CA01 Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije. 20 po 10 mg PharmaSwiss d.69 50.Lista A .o.5 mg blister.5 mg 28 po 25 mg blister.80 5 mg 5 mg 9.10 370.69 19.d. F.Grupa C.o. 30 po 12.00 50. 28 po 12.75 26.20 239.00 50. 20 po 5 mg blister.00 50.5 mg 37. uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno. 28 po 6.10 227.5 mg) 1107024 C07BB07 bisoprolol. Hoffmann-La Roche Ltd. Beta adrenergički blokatori i tiazidi Beta adrenergički blokatori. Slaviamed d.50 249. pokazalo nedovoljno efikasno. 28 po 6.o.d.d.o.66 6.10 227.75 26.5 mg 26.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Švajcarska Švajcarska Švajcarska Republika Srbija Republika Srbija 266. Republika Srbija 203.00 50.00 50. Hemofarm a.5 mg 37. 30 po (5 mg +12. Slaviamed d.o.10 370. 28 po 25 mg blister.

o. 30 po oslobađanjem 5 mg 1402821 C08CA02 felodipin PLENDIL AstraZeneca AB Švedska 288.00 50.66 6.d.98 50. I13.00 50. 20 po 5 mg blister.50 5 mg 9. 30 po 10 mg blister. 2.Grupa C.00 50.00 INDIKACIJE C08CA02 1.66 6. Jugoremedija a. I15 ).00 9.62 50.00 9. Jugoremedija a.66 6. 30 po 20 mg Zdravlje a.d. Ni Medic d. Hemofarm a.00 50.d.80 289. 2.20 239.o.00 INDIKACIJE C08CA05 1. 20 po 10 mg blister.00 50.d.20 239.66 6.00 50.80 193. Arterijska hipertenzija ( I10.50 30 mg 6. Ni Medic d. I11. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Nemačka Cena leka na veliko za pakovanje 193.80 193. 20 po 10 mg blister. felodipin tableta sa produženim bočica plastična.d. GmbH Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Galenika a. 20 po 5 mg blister. nifedipin tableta sa produženim oslobađanjem 1402481 C08CA05 nifedipin NIFELAT blister.d.66 6. Galenika a.o.00 50. 20 po 5 mg blister.00 50. 20 po 10 mg blister.80 193. Republika Srbija 139.o.20 239.00 50.00 9. I12. Zdravlje a. I13.00 9.d.00 50. 20 po 5 mg blister. 30 po 5 mg Proizvođač leka Zdravlje a.00 50.20 239.66 50.d. Heinrich Mack Nachf.d.00 1402736 1402140 1402141 1402146 1402147 1402142 1402143 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin NORVASC AMLOGAL AMLOGAL AMLODIPIN AMLODIPIN AMLODIPIN AMLODIPIN tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister.00 193.00 9. I15 ).80 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 6. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1402830 1402831 1402865 1402866 1402735 ATC C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 C08CA01 amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin amlodipin INN Zaštićeno ime leka ALOPRES ALOPRES VAZOTAL VAZOTAL NORVASC FO tableta tableta tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka blister.00 Strana 22 . Arterijska hipertenzija ( I10. Hemofarm a.80 DDD 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 9. I11. I12. Angina pektoris ( I20 ).20 239. Angina pektoris ( I20 ). 20 po 5 mg blister.Lista A . 20 po 10 mg blister. 20 po 10 mg Nemačka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 360.

Hemofarm a.57 7.62 9.40 160. Republika Srbija 211. 50 po 80 mg blister.30 286. monokomponentni enalapril enalapril enalapril enalapril enalapril enalapril PRILENAP PRILENAP ENALAPRIL ENALAPRIL ENALAPRIL tableta tableta tableta tableta tableta blister. 45 po 80 mg Hemofarm a.00 C08DB C08DB01 Derivati benzotiazepina diltiazem tableta sa produženim oslobađanjem film tableta sa modifikovanim oslobađanjem 1402791 C08DB01 diltiazem DILTIAZEM CORTIAZEM RETARD blister.80 160.98 50. Republika Srbija 139. Srbolek a. Republika Srbija 139.00 Strana 23 .57 7.00 50.00 50.d.d.d. Hemofarm a. Galenika a.o.24 g 12.24 g 18.15 50. 30 po 90 mg Slaviamed d.30 7.78 50.24 g 0.d.d.78 50.30 0. 20 po 20 mg Hemofarm a.d.d.10 83.30 0.24 g 0. monokomponentni Inhibitori ACE. 20 po 5 mg blister.30 0.d.o.00 C09 C09A C09AA C09AA02 1103571 1103572 1103870 1103871 1103872 C09AA02 C09AA02 C09AA02 C09AA02 C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE). 30 po 90 mg Hemofarm a. 30 po 40 mg blister. 20 po 10 mg blister.00 1402761 C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN retard blister.d.30 286.10 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 7.00 50. 20 po 20 mg blister.00 151. Jugoremedija a.00 50.24 g 0.24 g 0.62 9.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO kapsula sa produženim oslobađanjem.76 9. 20 po 10 mg blister. tvrda film tableta sa modifikovanim oslobađanjem Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1402762 C08CA05 nifedipin NIPIDIN * blister.24 g 18.40 160.15 8. 30 po 20 mg Hemofarm a.00 50. Zdravlje a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 63.d.d.50 30 mg 6.50 30 mg 6.00 1402250 C08DB01 diltiazem blister.62 50.Lista A . 50 po 80 mg 50 po 80 mg blister. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 151.40 144.00 C08D C08DA C08DA01 1402703 1402704 1402243 1402176 1402721 C08DA01 C08DA01 C08DA01 C08DA01 C08DA01 Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce Derivati fenilalkilamina verapamil verapamil verapamil verapamil verapamil verapamil VERAPAMIL VERAPAMIL VERAPAMIL VERAPAMIL IZOPAMIL film tableta film tableta obložena tableta obložena tableta film tableta blister. 30 po 20 mg Hemofarm a.00 50. Republika Srbija 211.98 50. Jugoremedija a.d.62 9. Jugoremedija a.Grupa C.d.00 50.

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL
1103177 1103175 1103887 1103888

ATC
C09AA02 C09AA02 C09AA02 C09AA02 enalapril enalapril enalapril enalapril

INN

Zaštićeno ime leka
ENALAPRIL ENALAPRIL ENATENS ENATENS

FO
tableta tableta tableta tableta

Pakovanje i jačina leka
blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg

Proizvođač leka
Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

Država proizvodnje leka
Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje
151,30 286,10 151,30 286,10

DDD
10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica
7,57 7,15 7,57 7,15 50,00 50,00 50,00 50,00

C09AA03
1103560 1103562 1103561 1103875 1103876 1103877 1103565 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03 C09AA03

lizinopril
lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril lizinopril LORIL LORIL LORIL LIZINOPRIL LIZINOPRIL LIZINOPRIL SKOPRYL tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister, 20 po 5 mg blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg 20 po 5 mg 20 po 10 mg 20 po 20 mg blister, 20 po 10 mg Srbolek a.d. Srbolek a.d. Srbolek a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Alkaloid d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 100,10 143,20 226,00 100,10 143,20 226,00 143,20 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10,01 7,16 5,65 10,01 7,16 5,65 7,16 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103566 1103567

C09AA03 C09AA03

lizinopril lizinopril

SKOPRYL SKOPRYL

tableta tableta

blister, 20 po 20 mg blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija Republika Srbija

226,00 214,80

10 mg 10 mg

5,65 7,16

50,00 50,00

1103568

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

339,00

10 mg

5,65

50,00

Strana 24

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC C09AA05
C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05

INN ramipril
ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Proizvođač leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1103071 1103072 1103080 1103081 1103011 1103010 1103024 1103018

PRILINDA PRILINDA RAMIPRIL RAMIPRIL RAMITENS RAMITENS RAMITENS RAMITENS

tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta

blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 30 po 2,5 mg blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

240,60 360,10 240,60 360,10 240,60 360,10 257,80 385,80

2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg

8,59 6,43 8,59 6,43 8,59 6,43 8,59 6,43

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103722 1103723

C09AA05 C09AA05

ramipril ramipril

TRITACE TRITACE

tableta tableta

28 po 2, 5 mg 28 po 5 mg

Sanofi-Aventis S.P.A. Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija Italija

240,60 360,10

2,5 mg 2,5 mg

8,59 6,43

50,00 50,00

1103724 1103012 1103013 1103083 1103082 1103251 1103255

C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05 C09AA05

ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril ramipril

TRITACE VIVACE VIVACE VIVACE VIVACE AMPRIL AMPRIL

tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta

28 po 10 mg blister, 28 po 1,25 mg blister, 28 po 2,5 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg blister, 28 po 1,25 mg blister, 28 po 2,5 mg

Sanofi-Aventis S.P.A. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o.

Italija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

460,60 106,40 240,60 360,10 460,60 106,40 240,60

2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg

4,11 7,60 8,59 6,43 4,11 7,60 8,59

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Strana 25

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL
1103259 1103263

ATC
C09AA05 C09AA05 ramipril ramipril

INN

Zaštićeno ime leka
AMPRIL AMPRIL

FO
tableta tableta

Pakovanje i jačina leka
blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg

Proizvođač leka
Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o.

Država proizvodnje leka
Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje
360,10 460,60

DDD
2,5 mg 2,5 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica
6,43 4,11 50,00 50,00

C09B C09BA C09BA02

Inhibitori ACE, kombinacije Inhibitori ACE i diuretici enalapril, hidrohlortiazid
blister, 20 po (10 mg + 25 mg) blister, 20 po (10 mg + 12.5 mg) blister, 20 po (20 mg + 6 mg) blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

1401502 1401500 1401080 1401081

C09BA02 C09BA02 C09BA02 C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid PRILENAP H enalapril, hidrohlortiazid PRILENAP HL enalapril, hidrohlortiazid ENALAPRIL HCT enalapril, hidrohlortiazid ENALAPRIL HCT

tableta tableta tableta tableta

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

204,80 178,00 294,60 304,40

1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta

10,24 8,90 14,73 15,22

50,00 50,00 50,00 50,00

NAPOMENA C09BA03
1401171 1401172 C09BA03 C09BA03

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. lizinopril, hidrohlortiazid
lizinopril, hidrohlortiazid lizinopril, hidrohlortiazid LIZOPRIL H LIZOPRIL H tableta tableta blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg) blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg) blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg) blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg) blister, 30 po (20 mg + 25 mg) Bosnalijek d.d. Bosnalijek d.d. Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina Republika Makedonija Hrvatska 170,00 252,80 1 tableta 1 tableta 8,50 12,64 50,00 50,00

1401182 1401922

C09BA03 C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid lizinopril, hidrohlortiazid

SKOPRYL PLUS IRUZID

tableta tableta

Alkaloid a.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

379,10 255,00

1 tableta 1 tableta

12,64 8,50

50,00 50,00

1401923

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

Hrvatska

419,30

1 tableta

13,98

50,00

NAPOMENA

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Strana 26

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC C09BA05
C09BA05 C09BA05 C09BA05 C09BA05 C09BA05 C09BA05

Zaštićeno ime INN leka ramipril, hidrohlortiazid
ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid ramipril, hidrohlortiazid AMPRIL HL AMPRIL HD TRITACE COMP TRITACE COMP LS RAMIPRIL H RAMIPRIL H

FO

Pakovanje i jačina leka

Proizvođač leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1401130 1401131 1401013 1401012 1401916 1401907

tableta tableta tableta tableta tableta tableta

blister, 28 po (2,5 mg + Krka Tovarna Zdravil 12.5mg) d.d. 28 po (5 mg + 25 mg) 28 po (5 mg + 25 mg) Krka Tovarna Zdravil d.d. Sanofi-Aventis S.P.A.

Slovenija Slovenija Italija Italija Republika Srbija Republika Srbija

244,20 359,70 359,70 244,20 244,20 359,70

1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta

8,72 12,85 12,85 8,72 8,72 12,85

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) Sanofi-Aventis S.P.A. 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) 28 po (5 mg + 25 mg) Ufar d.o.o. Ufar d.o.o.

NAPOMENA C09BB C09BB03

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. ACE inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala lizinopril, amlodipin
blister, 30 po (10 mg + 5 mg)

1103884

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM

tableta

Gedeon Richter PLC

Mađarska

504,60

1 tableta

16,82

50,00

NAPOMENA C09BB05

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. ramipril, felodipin
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd. Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

1403021

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN MITE

tableta sa produženim blister, 28 po (2,5 mg + oslobađanjem 2,5 mg)

Mađarska

375,20

1 tableta

13,40

50,00

1403020

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN

tableta sa produženim blister, 28 po (5 mg+ 5 oslobađanjem mg)

Mađarska

629,40

1 tableta

22,48

50,00

NAPOMENA

Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Strana 27

00 50.o. Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Zdravlje a.10 487. 28 po 40 mg blister. 30 po 10 mg blister.00 50.o.00 50.o.74 50.80 454. 28 po 10 mg blister.51 24.36 50.00 50. Slaviamed d.00 1104510 1104511 1104440 1104441 1104445 1104710 1104711 1104712 1104490 1104491 228.51 24. 20 po 10 mg 20 po 20 mg 28 po 10 mg 28 po 20 mg 28 po 40 mg blister.51 24.d. Alkaloid d.37 19. 28 po 40 mg blister.o.o.Lista A .d.80 454.d.00 50.o.Grupa C.40 324.o.d. Alkaloid d. 28 po 20 mg blister.00 Strana 28 .80 737.o. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC C10 C10A C10AA C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI ) Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida Inhibitori HMG CoA reduktaze DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin CHOLIPAM CHOLIPAM ZOCOR ZOCOR ZOCOR SIMVABEL SIMVABEL SIMVABEL VASILIP VASILIP film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister. Alkaloid d. 28 po 20 mg Hemofarm a.o. Republika Srbija Republika Srbija Holandija Holandija Holandija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 163.00 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 19.36 19.00 50. Zdravlje a.80 454.00 50.10 228. 28 po 10 mg blister.36 19.51 24.o.00 50.74 24.80 737.10 245.74 24.d.80 737.00 50.o. Hemofarm a.36 24.51 24.74 24.60 1104492 1104610 1104611 1104612 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin VASILIP HOLLESTA HOLLESTA HOLLESTA film tableta film tableta film tableta film tableta blister. 30 po 40 mg Slaviamed d. Slaviamed d.30 789.00 50.10 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 24. 30 po 20 mg blister.80 228.o. Zdravlje a.00 50.

36 50.o.27 50.30 569.00 INDIKACIJE NAPOMENA C10AA05 1104460 1104462 1104464 1104465 1104601 1104600 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 1.30 30 mg 23. Hemofarm a.10 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti.84 24.00 1.00 50.47 50.o. Republika Srbija 30 mg 21.00 50.27 50.80 454.94 33.d.00 1104454 C10AA03 pravastatin PRAVAPRES tableta blister.00 1104486 C10AA03 pravastatin PRALIP tableta blister.10 1.00 1104483 C10AA03 pravastatin PRAVACOR tableta blister.00 50. 30 po 20 mg Slovenija 465.o.68 50.490. 30 po 20 mg Sopharma PLC Bugarska 465.51 24.94 33. 30 po 40 mg PharmaSwiss d. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.004. Republika Srbija 465.30 30 mg 23. Ni Medic d.Grupa C. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti. Lek farmacevtska družba d.899.d. dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.00 Strana 29 . Nemačka Nemačka Nemačka Nemačka Republika Srbija Republika Srbija 569. 30 po 10 mg Sopharma PLC Bugarska 316. Porodična forma hiperlipidemije ( E78. 30 po 20 mg blister.98 50.d.d.o.o.00 INDIKACIJE NAPOMENA C10AA03 1104482 C10AA03 1. 30 po 10 mg blister.27 50.00 1104485 C10AA03 pravastatin PRALIP tableta blister.00 1104453 C10AA03 pravastatin PRAVAPRES tableta blister. dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. 30 po 40 mg blister.o.80 DDD 30 mg 30 mg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 24. 30 po 20 mg PharmaSwiss d.00 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 37.80 30 mg 31. 30 po 10 mg blister. 30 po 40 mg Slovenija 30 mg 21.4 ). Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1104613 1104614 ATC C10AA01 C10AA01 INN simvastatin simvastatin Zaštićeno ime leka SIMVASTATIN SIMVASTATIN FO film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka blister 28 po 10 mg blister 28 po 20 mg Proizvođač leka Ni Medic d. 30 po 80 mg blister.47 24.30 879. atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin SORTIS SORTIS SORTIS SORTIS TULIP TULIP film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister. 30 po 20 mg Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Hemofarm a.004.00 50.60 2.o.98 50. Lek farmacevtska družba d.16 37.30 30 mg 23.30 879.o.4 ).00 50. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 228.Lista A .00 50. pravastatin pravastatin PRAVACOR tableta blister.

1 g 12.60 20 mg 20 mg 20 mg 37. Republika Srbija Republika Srbija 569.47 50. 30 po 20 mg Slaviamed d. 30 po 10 mg blister. Slaviamed d. tvrda blister. Fibrati ciprofibrat ciprofibrat LIPANOR kapsula. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti.00 1. * Lek se briše sa Liste lekova 31. 30 po 10 mg blister. 30 po 100 mg Sanofi-Synthelabo Group Francuska 386. godine. dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.d.o.004.00 20 mg 20 mg 37.94 33.490.Lista A . Zdravlje a.70 0. Strana 30 .00 50. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.89 50.47 24.00 INDIKACIJE NAPOMENA C10AB C10AB08 1104470 C10AB08 1.00 50. 30 po 20 mg blister.d.00 50.o.84 50.10 1.o.6 mmol/l.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1104125 1104126 1104127 C10AA05 C10AA05 C10AA05 atorvastatin atorvastatin atorvastatin ATACOR ATACOR ATACOR film tableta film tableta film tableta blister. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 569.00 1104520 1104522 C10AA05 C10AA05 atorvastatin atorvastatin ATORIS ATORIS film tableta film tableta blister.004.Grupa C.10 1.o. 30 po 40 mg Zdravlje a. decembra 2011.4 ).94 33. Zdravlje a.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 106.d.00 50. 1 po 5 g (100.1 po 15 g 0.00 D06 D06A D06AX D06AX07 4150400 D06AX07 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Antibiotici za lokalnu primenu Ostali antibiotici za lokalnu primenu gentamicin gentamicin GENTAMICIN mast tuba. 1 po 50 g 1% Zdravlje a.d.25mg/g) Galenika a.d. Republika Srbija 58.1% (1mg/1g) Galenika a.00 D06B D06BA D06BA01 4151050 D06BA01 Hemioterapeutici za lokalnu primenu Sulfonamidi sulfadiazin srebro sulfadiazin srebro SANADERM krem tuba.5% Galenika a. Galenika a./1 g) Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica nistatin nistatin nistatin NYSTATIN NYSTATIN mast mast Hemofarm a.d. 1 po 20 g (100. Republika Srbija 175.40 - - 50.50 4157201 4157202 - - 50.d.20 140. Republika Srbija Republika Srbija 40.00 D07 D07A D07AA D07AA02 4152075 D07AA02 KORTIKOSTEROIDI.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC D D01 D01A D01AA D01AA01 D01AA01 D01AA01 INN Država Cena leka Zaštićeno ime Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD KOŽA I POTKOŽNO TKIVO ./1 g) tuba.00 D07AC D07AC04 4152192 4152190 4152191 D07AC04 D07AC04 D07AC04 Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid SINODERM SINODERM SINODERM gel krem mast tuba.70 - - 50.LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI) ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Antimikotici za lokalnu primenu Antibiotici tuba.30 - - 50.j.00 50.25mg/g) tuba. monokomponentni Kortikosteroidi.000 i.d.25 mg/g) tuba.40 - - 50.1 po 5 g 2.Lista A .30 69.1 po 15 g (0. 1 po 30 g (0. Republika Srbija 108.60 69. Republika Srbija 176.d. 1 po 15 g (0.00 D01AC D01AC02 4157100 D01AC02 Derivati imidazola i triazola mikonazol mikonazol DAKTANOL krem tuba.1 po 30 g 2% Galenika a.000 i.d. DERMATOLOŠKI PREPARATI Kortikosteroidi.Grupa D.00 50.00 Strana 31 . slabog delovanja (grupa I) hidrokortizon (kortizol) hidrkortizon (kortizol) HYDROCORTISON mast tuba. Hemofarm a.20 - - 50.j. Galenika a.

1 po 15 g (0.30 DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 50. Atopijski dermatitis ( L20 ). kombinacije sa antibioticima Kortikosteroidi jakog delovanja.25 mg/g + 3.Grupa D. Strana 32 .1 po 15 g (0.d.25mg/g) Proizvođač leka Hemofarm a.Lista A .1 po 15 g (1%) Novartis Pharma Produktions GmbH Nemačka 1.d. Republika Srbija 94. kombinacije sa antibioticima fluocinolonacetonid.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.d. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 69.466.00 - - D07C D07CC D07CC02 Kortikosteroidi.d.80 50. Republika Srbija 94.1 po 15 g (0. Hemofarm a.3 mg/g) 4153220 D07CC02 SINODERM N krem Galenika a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 4152410 4152411 ATC D07AC04 D07AC04 INN fluocinolonacetonid fluocinolonacetonid Zaštićeno ime leka PANOLON PANOLON FO krem mast Pakovanje i jačina leka tuba. neomicin fluocinolonacetonid. Samo za decu do 12 godina starosti. neomicin fluocinolonacetonid.00 D11 D11A D11AH D11AH02 4159350 D11AH02 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Ostali dermatološki preparati Ostali dermatološki preparati isključujući kortikosteroide pimekrolimus pimekrolimus ELIDEL krem tuba. neomicin tuba.00 50.00 4153221 D07CC02 SINODERM N mast Galenika a.3 mg/g) tuba.20 - - 50.80 - - 50.30 69.25mg/g) tuba.25 mg/g + 3. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. 1 po 15 g (0.

Grupa G.64 50. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. G02 G02A G02AB G02AB01 metilergometrin OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI Preparati za kontrakciju uterusa Ergot alkaloidi 2141136 G02AB01 metilergometrin METHYLERGOMETRIN oralne kapi. Strana 33 . isključujući kombinacija sa kortikosteroidima Derivati imidazola Participacija osiguranog lica metronidazol metronidazol ORVAGIL vagitorija 10 po 500 mg Galenika a. rastvor bočica sa kapaljkom. Republika Srbija 180.d.00 6137082 INDIKACIJE NAPOMENA G01AF04 6137225 G01AF04 1. Republika Srbija 251.25 mg/1 ml) Hemofarm a. Krvarenje posle porođaja ( O72 ). 1142100 G02CA03 fenoterol PARTUSISTEN tableta blister. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.2 mg 6.50 0.Lista A .5 g 18.00 0.d. 50 po 5 mg Grčka 535.d. mikonazol mikonazol GINO DAKTANOL vagitorija 7 po 200 mg Galenika a. 1 po 10 ml (0. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC G G01 G01A G01AF G01AF01 G01AF01 INN Država Cena leka Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za na veliko Zaštićeno ime leka FO leka Proizvođač leka leka pakovanje DDD po DDD GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI) GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Antiinfektivi i antiseptici. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.30 0. Neoznačen pobačaj ( O06 ). Vaginalna infekcija ( N76 ).00 INDIKACIJE 1.30 - - 50. Republika Srbija 83. Vaginalna infekcija ( N76 ). Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja ( O20 ).96 50. G02C Ostali ginekološki lekovi Simpatikomimetici kod preveremenog porođaja G02CA G02CA03 fenoterol Boehringer Ingelheim Ellas A. INDIKACIJE 2.03 50.E.1 g 17.00 1.

impotencija ( N48.1 )..5 mg Alkaloid a.0 ). Organska polna nemoć . Organon Holandija 600. 8. 20 po 0. etinilestradiol LEGRAVAN film tableta blister.15 mg + 0.07 50.d.Lista A . Strana 34 . G03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu G03A G03AA Progestogeni i estrogeni. fiksne kombinacije G03AA07 levonorgestrel. 1 po 21 (0. Muški sterilitet ( N46 ). etinilestradiol 1135240 G03AA07 levonorgestrel. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC G02C.d.70 0. 2. Progestogeni i estrogeni u kombinaciji Progestogeni i estrogeni. estradiol norgestrel.03 mg) Galenika a.00 INDIKACIJE 1.75 tabl. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili endokrinologa. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.60 0.93 50. 2.12 g 60. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja ( O20 ). Hormonska kontracepcija ( Z30 ). 3.00 INDIKACIJE 1.4 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. heksoprenalin GYNIPRAL tableta bočica. smeđih) Produktions KG Nemačka 418. sekvencijalni preparati norgestrel. Druge bolesti muških polnih organa ( N50 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. 14.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.20 - - 50.V. INN heksoprenalin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1142200 G02C..24 50. G03B Androgeni Derivati 3-androst-4ona G03BA G03BA03 testosteron 1048111 G03BA03 testosteron ANDRIOL TESTOCAPS kapsula 30 po 40 mg N. Primarna amenoreja ( N91.00 INDIKACIJE NAPOMENA G03F G03FB G03FB01 1048781 G03FB01 1. u saradnji sa Nycomed Austria GmbH Republika Makedonija 222.Grupa G. Sekundarna amenoreja ( N91. estradiol CYCLO-PROGYNOVA obložena tableta 1 po 21 (11 belih + 10 Schering GmbH & Co.00 0. Republika Srbija 230.75 tabl.

2.4 i L68. 2.20 0. Ženski sterilitet ( N97 ). Primarno smanjena funkcija jajnika ( E28. na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. 5.8 ).Grupa G. sintetski Belupo Lijekovi i kozmetika d. 90 po 50 mg Schering AG PharmaSwiss d.o. Muški sterilitet ( N46 ).72 50.90 9 mg 3. a pod tačkom 2.1 g 0. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1048871 KLOMIFEN tableta blister.d.00 50.00 INDIKACIJE 1. 3. Antiandrogeni G03H Antiandrogeni. 10 po 50 mg Hrvatska 206.58 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN G03G G03GB G03GB02 klomifen G03GB02 klomifen Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije Stimulatori ovulacije. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa. monokomponentni G03HA G03HA01 ciproteron 1048331 1048333 G03HA01 G03HA01 ciproteron ciproteron ANDROCUR CYPROCUR tableta tableta 50 po 50 mg blister. 4.214.986.3 ). Smanjena funkcija muških polnih žlezda ( E29.0 ). Nemačka Republika Srbija 2. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam ( N91. Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. NAPOMENA Strana 35 .o. Drugi poremećaji funkcija jajnika ( E28.60 3.1 g 88.00 INDIKACIJE 1.58 88.Lista A .1 ).urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. na osnovu mišljenja tri lekara . Maligni tumor prostate ( C61 ).

Lista A . 1 po 30 i. 1.j.00 2 i.j.3 mg/ml) uložak. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23. samo kod dece do 18 godina starosti. 1. 5 po 1 ml (5. (15mg/1. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23. 3 .00 50. 2.1 po 1 ml (12 mg/ml) uložak. 1.174.174. 3 . 4.0 ).40 2 i.5 ml) pen sa uloškom. Deca rođena mala za gestaciono doba ( SGA ).645. samo kod dece do 18 godina starosti.174.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. Deca rođena mala za gestaciono doba ( SGA ). prašak i rastvarač za rastvor za injekciju prašak i rastvarač za rastvor za injekciju prašak i rastvarač za rastvor za injekciju prašak i rastvarač za rastvor za injekciju uložak. 4. Prader .00 0044309 H01AC01 somatropin rastvor za injekciju Novo Nordisk A/S Danska 39. 5. 5 po 1 ml (12 mg/ml) Pfizer Manufacturing Belgium NV Pfizer Manufacturing Belgium NV Pfizer Manufacturing Belgium NV Pfizer Manufacturing Belgium NV 0044242 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 9.05 50.j.762.j.00 50. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. samo kod dece do 18 godina starosti.664.0 ). samo kod dece do 18 godina starosti.0 ). 1.1 ). 1.j. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC H H01 H01A H01AC H01AC01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU.174.j.00 50. 1 po 45 i.10 2 i. Turnerov sindrom ( Q96 ).j.00 0044243 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 21.430.1 ) Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. intrauterusni zastoj u rastenju ( P05.333.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. 1 po 1 ml (5.00 0044244 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 105.30 2 i.132. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.Willi sindrom ( Q87.3 mg/ml) uložak. Turnerov sindrom ( Q96 ).j.05 50.5 ml) 0044308 H01AC01 somatropin rastvor za injekciju Novo Nordisk A/S Danska 26.762. 1. ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi Somatropin i analozi DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica somatropin NORDITROPIN NORDILET NORDITROPIN NORDILET pen sa uloškom. Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23. (10 mg/1. Strana 36 .Grupa H.50 2 i.0 ).05 50.1 ). intrauterusni zastoj u rastenju ( P05.90 2 i.668.00 0044241 H01AC01 somatropin GENOTROPIN Belgija 46. 2.

d. 50 po 100 mcg 50 po 25 mcg Galenika a.44 50.00 NAPOMENA Euthyrox tbl.66 10.73 11.00 97.66 7.d. 20 po 8 mg Jugoremedija a. 1 po 5ml (100 sprej za nos. rastvor mcg/ml) bočica plastična.00 50.00 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 4.22 50. Jugoremedija a.00 H02AB07 1047632 1047555 1047556 1047511 H02AB07 H02AB07 H02AB07 H02AB07 prednizon prednizon prednizon prednizon prednizon PRONISON PREDNIZON * PREDNIZON * PREDNIZON tableta tableta tableta tableta 20 po 20 mg 20 po 5 mg 20 po 20 mg blister.00 50.00 H02AB04 1047177 1047180 H02AB04 H02AB04 metilprednizolon metilprednizolon metilprednizolon NIRYPAN NIRYPAN tableta tableta blister.00 50.2 mg Švedska.66 50.00 50. Švajcarska 7045080 H01BA02 dezmopresin MINIRIN 3.204.d.d.30 50.20 150 mcg 150 mcg 2. Jugoremedija a.00 50. 30 po 0. Ferring International Center SA Ferring AB.Lista A .00 H03 H03A H03AA H03AA01 1040050 1040230 H03AA01 H03AA01 TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE Preparati tireoidee Tireoidni hormoni levotiroksin natrijum levotiroksin natrijum levotiroksin natrijum TIVORAL EUTHYROX tableta tableta blister.24 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC H01B H01BA H01BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Hormoni zadnjeg režnja hipofize Vazopresin i analozi Ferring AB.40 350.d.90 0. Jugoremedija a.66 50.264. Republika Srbija Republika Srbija 175.70 1.4 mg 213.5 mg 16.d.44 16.00 H02 H02A H02AB H02AB02 1047143 H02AB02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU Kortikosteroidi za sistemsku primenu. Republika Srbija 203.Grupa H. 10 po 5 mg Galenika a. 20 po 4 mg blister.00 1045081 H01BA02 dezmopresin MINIRIN tableta 3.5 mg 12.70 25 mcg 163.20 186. 50 po 0. Strana 37 . Ferring International Center SA Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica dezmopresin bočica sa sprej pumpom. 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina. monokomponentni Glukokortikoidi deksametazon deksametazon DEXASON tableta blister. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Bosna i Hercegovina 186. Švajcarska Švedska.30 72.00 50.5 mg 7. Merck KGaA Republika Srbija Nemačka 91.d.5 mg Galenika a.70 7.d. Bosnalijek d.22 4.

00 50. 20 po 10 mg Bosnalijek d.Lista A . Merck KGaA Merck KGaA Bosna i Hercegovina Nemačka Nemačka 181.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC H03B H03BA H03BA02 H03BA02 H03BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Antitireoidni preparati Tiouracili Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica propiltiouracil propiltiouracil propiltiouracil PTU PTU tableta tableta 20 po 50 mg 45 po 100 mg Alkaloid a.567.00 1040190 1040192 H03BB H03BB02 1040120 1040252 1040250 H03BB02 H03BB02 H03BB02 Derivati imidazola sa sumporom tiamazol tiamazol tiamazol tiamazol TIASTAT THYROZOL THYROZOL tableta film tableta film tableta 20 po 20 mg blister.95 50.95 12. 20 po 5 mg blister.50 582.d.1 g 12.1 g 0.d.Grupa H.00 * Lek se briše sa Liste lekova 31.567.00 125.50 10 mg 10 mg 10 mg 4. 1 po 1 mg/1ml 0341340 H04AA01 glukagon Novo Nordisk A/S Danska 1.20 6.20 1 mg 1.80 0.28 50.70 62.00 H04 H04A H04AA H04AA01 PANKREASNI HORMONI Glikogenolitički hormoni Glikogenolitički hormoni glukagon GLUCAGEN HYPOKIT prašak i rastvarač za rastvor za injekciju napunjen injekcioni špric.00 50. Alkaloid a. decembra 2011.d.54 6. Republika Makedonija Republika Makedonija 129. Strana 38 .20 50. godine.

92 9. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J J01 J01A J01AA J01AA02 J01AA02 J01AA02 J01AA02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini Tetraciklini Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica doksiciklin doksiciklin doksiciklin doksiciklin DOVICIN DOKSICIKLIN DOKSICIKLIN kapsula kapsula.00 50.36 50.d. 16 po 250 mg blister.90 85.90 1g 1g 1g 18.30 1g 15.d.36 50.00 50.00 3021001 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX 1 po 60 ml (500mg/5ml) Sandoz GmbH Austrija 108.40 122. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 91. tvrda kapsula. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 49. 16 po 250 mg blister.92 50.d.36 50.36 50. penicilini Pencilini širokog spektra dejstva amoksicilin amoksicilin amoksicilin amoksicilin SINACILIN SINACILIN SINACILIN prašak za oralnu suspenziju kapsula. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 190.00 50.Grupa J.92 9. Hemofarm a.d.d.00 Strana 39 .00 50.90 1g 1g 1g 95.00 3021146 1021961 1021965 J01CA04 J01CA04 J01CA04 amoksicilin amoksicilin amoksicilin SINACILIN AMOKSICILIN AMOKSICILIN prašak za oralnu suspenziju kapsula. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) blister. Galenika a. Hemofarm a.1 g 0. tvrda bočica.10 1g 15.40 122.34 21. Hemofarm a.00 1022510 1022515 1022500 J01C J01CA J01CA04 2021147 1021145 1021148 J01CA04 J01CA04 J01CA04 Beta-laktam antibakterijski lekovi.lista A . 20 ml (100 mg/1 ml) blister.00 1021004 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX DT tableta za oralnu suspenziju 14 po 750 mg Sandoz GmbH Austrija 161.90 1g 18.36 50.45 21. 16 po 500 mg bočica od tamnog stakla.50 1g 15.1 g 0. 16 po 500 mg Galenika a.00 50. Galenika a.35 15.d. tvrda kapsula.d.60 49.60 49.d.00 1021007 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX DT 14 po 1000 mg Sandoz GmbH Austrija 215. tvrda tableta 5 po 100 mg blister.00 50. 5 po 100 mg 5 po 100 mg Galenika a.35 15.d.60 0.00 1021008 J01CA04 amoksicilin OSPAMOX DT 14 po 500 mg Sandoz GmbH Austrija 107. tvrda tableta za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju Galenika a. Jugoremedija a.70 85.1 g 9.15 50.

05 50.d.30 50.00 Strana 40 .20 1g 53.10 145.d.70 36. Republika Srbija 240.00 50. 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml) bočica od tamnog stakla.00 3021606 J01CR02 amoksicilin.j blister. klavulanska kiselina bočica staklena. Republika Srbija 594.50 1g 80.25 mg/5 ml) bočica staklena. klavulanska kiselina AMOKSIKLAV LEK 2X prašak za oralnu suspenziju Lek farmacevtska družba d. 20 po 600000 i. 78.00 3021568 J01CR02 amoksicilin. Slovenija 401.30 1g 96. klavulanska kiselina PANKLAV 2X granule za oralnu suspenziju bočica od tamnog stakla. klavulanska kiselina PANKLAV 2X granule za oralnu suspenziju Hemofarm a.10 1g 53. klavulanska kiselina PANKLAV prašak za oralnu suspenziju Hemofarm a.00 3021609 J01CR02 amoksicilin.lista A .5 mg/5 ml) Hemofarm a.j. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin fenoksimetilpenicilin CLIACIL CLIACIL CLIACIL prašak za sirup tableta tableta Jugoremedija a. 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 236. Slovenija 297.j.00 3020185 1020183 1020184 J01CR J01CR02 Kombinacije penicilina.d.05 50. Republika Srbija 297./ml) blister.d.00 3021562 J01CR02 amoksicilin.05 50.d.06 50. klavulanska kiselina AMOKSIKLAV FORTE prašak za oralnu suspenziju Lek farmacevtska družba d.45 44. klavulanska kiselina PANKLAV FORTE prašak za oralnu suspenziju Hemofarm a.d. 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml bočica od tamnog stakla.12 50. 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml) bočica staklena.10 1g 53. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze amoksicilin. 1 po 100 ml (250 mg + 62.d.j.Grupa J. 20 po 1200000 i. 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31. Republika Srbija 401.d. 1 po 150 ml (60000 i. 3000000 i. 3000000 i.00 50.50 1g 80. Jugoremedija a.5 mg/5 ml) 3021602 J01CR02 amoksicilin.j.30 50.80 352.d.j. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01CE J01CE02 J01CE02 J01CE02 J01CE02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina bočica.50 3000000 i.00 3021608 J01CR02 amoksicilin. Jugoremedija a.

16 po 500 mg boca staklena.d. Hemofarm a. M.J06.00 50. 16 po 500 mg Galenika a. tvrda kapsula kapsula kapsula.25 mg)/5 ml Lek farmacevtska družba d.33 62. N39 ). Srbolek a.70 225.o. 1 po 100 ml (125 mg + 31. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00. 16 po 500 mg 16 po 250 mg 16 po 500 mg blister.00 50. Srbolek a.D.30 155. J41.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 155.8. J32. Galenika a.85 56.00 50. Infekcije srednjeg uha ( H65. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3021561 J01CR02 amoksicilin. 3.lista A .o.00 50. Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi Cefalosporini.00 50. N37.30 225. 16 po 250 mg blister.70 225.d. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30.33 60.75 56.00 129.d. N36. Slovenija 240. N34.00 INDIKACIJE NAPOMENA J01D J01DB J01DB01 3321875 1321870 1321872 3321719 1321710 1321711 1321770 1321774 1321081 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 J01DB01 1. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.d. tvrda kapsula. Hemofarm a. tvrda bočica. Sirup samo za decu. I generacija cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin cefaleksin PALITREX PALITREX PALITREX CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN prašak za oralnu suspenziju kapsula. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) blister.30 121.d.30 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 62.00 50. Nini d.33 56.00 50. J42 ).30 1g 96.d.00 129. J40.50 225. J20. 1 po 100ml (250 mg/5 ml) blister. klavulanska kiselina AMOKSIKLAV prašak za oralnu suspenziju bočica od tamnog stakla.Grupa J. tvrda kapsula.00 Strana 41 .d. Galenika a. tvrda granule za oralnu suspenziju kapsula. Hemofarm a.00 64. H66 ).85 56. 16 po 250 mg blister.12 50.00 64.00 50.33 50.d. 2.

d. J40. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. H. Republika Srbija 188. N37. Coli. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline ( E. Coli. J32. J20. Nini d. 1 po 65 g (250 mg/5 ml) Proizvođač leka M. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline ( E. 3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72. 3.lista A . N34. J42 ) 2.00 INDIKACIJE 1. Za indikaciju pod tačkom 4. Infekcije urinarnog takta ( N30.00 DDD 2g 2g Cena leka na veliko po DDD 64. J41.00 Participacija osiguranog lica 50. Nini d. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.00 INDIKACIJE 1. cefadroksil NAPOMENA J01DB05 3321906 J01DB05 cefadroksil GALADROX prašak za oralnu suspenziju bočica.00 2g 125. N39 ). K73 ) 4. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 129. Proteus ). Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1321080 3321084 ATC J01DB01 J01DB01 INN cefaleksin cefaleksin Zaštićeno ime leka CEFALEKSIN CEFALEKSIN FO kapsula. M.o.D.00 50. tvrda prašak za oralnu suspenziju Pakovanje i jačina leka blister. N36. Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. Infekcije urinarnog takta ( N30. H. Sirup samo za decu. N39 ). J40. Infekcije bilijarnog trakta ( K72. 2.o. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06. K73 ).33 50.Grupa J.8. 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) Galenika a.70 155.o. Proteus ).influenzae. N36. 16 po 250 mg bočica. N37. J20.influenzae.85 62.o. J41.D. NAPOMENA Strana 42 . Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. 4. N34. J32. Sirup samo za decu. J42 ). Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8.

Sirup samo za decu.60 0. ).90 g Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3321644 J01DC02 cefuroksim XORIMAX prašak za oralnu suspenziju Sandoz GmbH Austrija 310. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ).J06. 1 po 60 ml (100 mg/5 ml) Alkaloid a. Lajmska bolest (A69. Cefalosporini. 2. J42.74 50. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00. 4. N34 ). Infekcija gonokokom ( A54.07 50.4 g 175. J32. 3.40 525. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30. ). 3.20 0. 2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). 1 po 70 ml (125 mg/5 ml).08 175.00 INDIKACIJE NAPOMENA J01DD J01DD08 3321621 3321623 J01DD08 J01DD08 1. J41. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30.17 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01DC J01DC02 INN cefuroksim Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Cefalosporini. J41. N34 ).00 INDIKACIJE J01DC10 1. J42.J20.J06.d. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00. III generacija cefiksim cefiksim cefiksim PANCEF PANCEF prašak za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju bočica. 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) Bristol Myers-Squibb 3321951 J01DC10 cefprozil monohidrat CEFZIL Italija 702. N30.4 g 0. 4. J20. 32. J13. J40. J15 . J13. Lek se propisuje samo kao nastavak bolničkog lečenja. J14.J06. 3. J20. II generacija boca staklena. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja ( osim indikacije pod tačkom 4.2) cefprozil monohidrat granule za oralnu suspenziju bočica. J42.00 INDIKACIJE 1. J32. J32. J15.0 ).5 g 88. N34 ). Urinarne infekcije ( N00.00 50. Alkaloid a. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) bočica. J14. ) što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. J40.lista A . 2. NAPOMENA Strana 43 . J13. J41. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00.50 1g 234. Republika Makedonija Republika Makedonija 875. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ). N10.Grupa J. 4. J14. Sirup samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. J15 ).d.

d.00 Strana 44 .86 16. 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) 3026210 1026211 J01EE01 J01EE01 BACTRIM BACTRIM sirup tableta Galenika a. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.d. linkozamidi i streptogramini Makrolidi eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin eritromicin ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN film tableta tableta film tableta film tableta granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju blister.d.30 1.00 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 201. Jugoremedija a. Jugoremedija a.00 50.d.36 33.10 161.92 g 1. 16 po 250 mg blister. uključujući derivate DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica sulfametoksazol.31 135.00 50.50 565.31 40.d.Grupa J.44 28.00 50. Jugoremedija a. Republika Srbija Republika Srbija 88.00 50. trimetoprim sulfametoksazol.30 84. Jugoremedija a.40 1.88 50. Republika Srbija Republika Srbija 84. 16 po 500 mg bočica. 1 po 100 ml (125 mg/5 ml) bočica.00 1026130 1026300 J01EE01 J01EE01 TRIMOSUL* BAKTIMOL* tableta tableta Hemofarm a.00 50.92 g 16.80 333.d.86 50.02 50.92 g 1.d.00 J01F J01FA J01FA01 1325152 1325153 1325550 1325551 3325552 3325553 J01FA01 J01FA01 J01FA01 J01FA01 J01FA01 J01FA01 Makrolidi. trimetoprim sulfametoksazol.00 50. Galenika a.35 33.d. trimetoprim sulfametoksazol. Habit Pharm a.d.92 g 35. trimetoprim bočica. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml 20 po 480mg (400 mg + 80 mg) blister.40 266.60 144.lista A .00 113. 20 po 250 mg 20 po 500 mg blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01E J01EE J01EE01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje Sulfonamidi i trimetoprim Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. trimetoprim sulfametoksazol.50 337.10 1g 1g 1g 1g 1g 1g 40.

5 ). 2. J40.7.0 ). Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). Bolest legionara ( A48.d. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. 6. NAPOMENA Strana 45 . Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.03 50.1.d.7. J20-J32.J41-J42 ). Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. Sirup samo za decu. 2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ).lista A .0 ). Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ).00 50. Za indikaciju pod tačkom 6. Krka Tovarna Zdravil d.d. A48.50 DDD 1g Cena leka na veliko po DDD 33. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ). Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04. Za indikaciju pod tačkom 6. 16 po 500 mg Proizvođač leka Srbolek a. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06. J40. 6.31 Participacija osiguranog lica 50. 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. NAPOMENA J01FA03 1325095 3325096 J01FA03 J01FA03 midekamicin midekamicin MACROPEN MACROPEN film tableta granule za oralnu suspenziju blister. 5.2 ).30 1g 1g 33.Grupa J.115 ml po 175 mg/5 ml Slovenija Slovenija 215.00 INDIKACIJE 1. J15. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.66 87.00 INDIKACIJE 1.5 ). Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06. midekamicin Krka Tovarna Zdravil d. 5. Bolest legionara ( A48. J16.40 350. Sirup samo za decu. 4. J16. J20-J32. Država proizvodnje leka Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 266. 3. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.J41-J42 ).1. 4. 16 po 400 mg bočica. A48. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1325554 ATC J01FA01 INN eritromicin Zaštićeno ime leka ERITROMICIN FO film tableta Pakovanje i jačina leka blister. J15.0.0.2 ).

Rumunija 535.L.3 g 133. J40.o. 1 po 20 ml ( 100 mg/5 ml) bočica plastična.7. Hrvatska 178. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ).lista A .00 INDIKACIJE NAPOMENA J01FA10 3325483 3325481 J01FA10 J01FA10 1.d.d.45 50. Rumunija 178.3 g 133.00 3325473 J01FA10 azitromicin SUMAMED SIRUP SUMAMED FORTE SIRUP Pliva Hrvatska d. Sirup samo za decu.50 0.88 50.83 50.3 g 133.Grupa J. J15. Hrvatska 267. 1 po 20 ml (100 mg/5 ml) bočica. J41-J42 ).30 0. Republika Srbija 398.R.R.88 50. Republika Srbija Republika Srbija 178.90 0. 1 po 20 ml (200 mg/5 ml) bočica plastična. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J01FA09 INN klaritromicin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3325057 J01FA09 klaritromicin ZYMBAKTAR granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju bočica plastična. 1 po 20 ml (200 mg/5 ml) bočica plastična.00 3325474 J01FA10 azitromicin Pliva Hrvatska d.00 3325570 J01FA10 azitromicin Sandoz S.85 50. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ). Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja.d.88 133. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06.0. 1 po 15 ml ( 200 mg/5 ml) Hemofarm a.3 g 133. 2.R. 1 po 100 ml (250 mg/5ml) Hemofarm a.50 0.00 3325571 J01FA10 azitromicin Sandoz S.00 50.o.50 356. Republika Srbija 814.3 g 133.50 0.3 g 133.L.o. Hemofarm a.5 g 81.3 g 0.68 50.d. J20-J32.84 50.5 g 79.o. 1 po 20 ml (100 mg/5 ml) bočica plastična. 3. 4.00 Strana 46 .L. J16. 1 po 30 ml (200 mg/5 ml) bočica plastična.00 3325572 J01FA10 azitromicin Sandoz S. 1 po 100 ml (125 mg/5ml) bočica plastična. Rumunija 356. azitromicin azitromicin azitromicin HEMOMYCIN HEMOMYCIN AZITROMICIN SANDOZ AZITROMICIN SANDOZ AZITROMICIN SANDOZ granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju bočica.00 3325058 J01FA09 klaritromicin ZYMBAKTAR Hemofarm a.84 50. H66 ).90 0.40 0. Infekcije srednjeg uha ( H65.70 0.

1 po 30 ml ( 200 mg/5 ml) bočica plastična.d.82 131. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06.12 69.3 g 133. 3.7.o.o. Infekcije srednjeg uha ( H65.60 174.00 50. 2.00 INDIKACIJE 1.10 315.d.3 g 0.3 g 133.00 NAPOMENA J01M J01MA J01MA02 1329431 1329450 1329452 1329451 1329453 1329190 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 Strana 47 .60 348. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ). Negonokokni uretritis ( N34. Sirup i tablete samo za decu. 7.d. 10 po 250 mg Habit Pharm a.d.5 ml ( 200 mg/5 ml) blister. Zdravlje a. 4. Jugoremedija a. 5. J41-J42 ).o.00 3325477 1325471 J01FA10 J01FA10 azitromicin azitromicin Pliva Hrvatska d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 315.o.64 50. Jugoremedija a.20 174.20 631. Cervicitis ( N72 ). Hrvatska Hrvatska 669.12 69. Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.12 69. 1 po 37.d. Hrvatska 535.64 63. Pliva Hrvatska d.00 50.10 1g 1g 1g 1g 1g 1g 63.lista A . Veliki kašalj ( A37 ).o.d.0. J20-J32.00 50. J40.10 329.00 50. J15.60 50. A56 ).o.00 50. 6 po 125 mg Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3325475 J01FA10 azitromicin Pliva Hrvatska d. H66 ). 6. Hinolonski antibakterijski lekovi Fluorohinoloni ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROCINAL tableta tableta tableta tableta tableta film tableta 10 po 500 mg 10 po 250 mg 10 po 500 mg 20 po 250 mg 20 po 500 mg blister.64 63.30 0. Jugoremedija a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka SUMAMED SIRUP 1200 SUMAMED SIRUP 1200 XL SUMAMED TABLETE 125 FO prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju film tableta Pakovanje i jačina leka bočica plastična. Jugoremedija a. J16.00 0.1 ).83 50. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55.Grupa J.00 50.

Republika Srbija Republika Srbija 263. Galenika a. Salmonellosa ( A02 ). 10 po 250 mg blister. N34.d.00 J01MB J01MB04 1132320 1132300 J01MB04 J01MB04 Ostali hinoloni pipemidinska kiselina pipemidinska kiselina PIPEM pipemidinska kiselina PIPEGAL kapsula kapsula 20 po 200 mg 20 po 200 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. 10 po 250 mg blister.00 50.d.10 315.d.00 50. 5. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30.00 50. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 315.20 409.00 50.o. Srbolek a. 20 po 400 mg Srbolek a.92 50.d.Grupa J.lista A . 10 po 250 mg blister.d.12 69. Slaviamed d.64 63.o.64 63. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae ( J15. 3.d. 10 po 500 mg Proizvođač leka Zdravlje a. 4.60 174.d. Hemofarm a.o.o.20 263. 10 po 500 mg blister.00 INDIKACIJE J01MA06 1132310 1132350 J01MA06 J01MA06 1. 2. Alkaloid d. Republika Srbija Republika Srbija 409. 10 po 500 mg blister.00 50. Shigellae ( A03 ).o. 10 po 500 mg blister. 20 po 400 mg bočica plastična.10 315. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ).7 ). Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Typhus abdominali i Paratiphus ( A01 ).8 g 40. N39.12 Participacija osiguranog lica 50.o.64 63.60 174.00 50. N36. N72 ).8 g 0.12 69.92 40. Hemofarm a.12 69.8 g 52. Alkaloid d.60 DDD 1g 1g 1g 1g 1g 1g 1g Cena leka na veliko po DDD 63.00 50. norfloksacin norfloksacin norfloksacin NOFOCIN URICIN tableta film tableta blister. N37. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1329192 1329410 1329411 1329808 1329809 1329400 1329401 ATC J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 J01MA02 INN ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin ciprofloksacin Zaštićeno ime leka CIPROCINAL MAROCEN MAROCEN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CITERAL CITERAL FO film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka blister.20 0.10 315.60 174. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis groznica ( A15-A19 ).64 50.d.20 0. Srbolek a.00 Strana 48 .00 50.64 52.8 g 0.

pod tačkom 2. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster ( B02.90 0. na osnovu mišljenja infektologa.2 g 22.lista A .50 4g 480.d.6 g 30. Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).Grupa J. na osnovu mišljenja dermatologa i oftalmologa. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. Republika Srbija 457. iskljičujući inhibitore reverzne transkriptaze aciklovir aciklovir ACIKLOVIR tableta blister.40 50. 3. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa ( Z94 ). 2.d. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00).3 ).00 1327130 J04 J04A J04AB J04AB02 1025859 J04AB02 ANTITUBERKULOTICI Lekovi za terapiju tuberkuloze Antibiotici rifampicin rifampicin RIFAMOR kapsula.d.00 INDIKACIJE 1.00 J05 J05A J05AB J05AB01 1328230 J05AB01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse Nukleozidi i nukleotidi. 25 po 200 mg Zdravlje a. 16 po 300 mg Galenika a. Republika Srbija 600.90 0. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J02 J02A J02AB J02AB02 J02AB02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Derivati imidazola Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica ketokonazol ketokonazol MYCOSEB tableta 20 po 200 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.36 50. tvrda blister. Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. NAPOMENA Strana 49 .90 50. Republika Srbija 242.

B23. indinavir indinavir CRIXIVAN kapsula. 3. 3.lista A .00 NAPOMENA J05AE02 1328441 J05AE02 INDIKACIJE 1. B21. lopinavir.. KG Nemačka Nemačka 12. Hoffmann-La Roche Ltd. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac..60 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. HIV infekcija ( B20. B21. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. NAPOMENA Strana 50 . ritonavir lopinavir. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B22. 120 po (200 mg + 50 mg) bočica. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. INDIKACIJE 1. B21. tvrda bočica plastična.82 50. B22. 4.8 g 825. J05AE. Holandija 26.4 g 884. B22. B23.318.528. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328372 INVIRASE film tableta 120 po 500 mg Švajcarska 27. ritonavir ALUVIA ALUVIA film tableta film tableta bočica. 4. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. HIV infekcija ( B20.00 NAPOMENA J05AE. B23.40 1.29 50. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.Grupa J. ritonavir lopinavir.V. 2. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. HIV infekcija ( B20. 3.. 1328621 1328622 J05AE.90 50.500. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AE J05AE01 J05AE01 INN sakvinavir sakvinavir Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Inhibitori proteaze F.00 50.527. 4. KG Abbott GmbH & Co.00 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. 180 po 400 mg Merck Sharp & Dohme B.00 9. 60 po (100 mg + 25 mg) Abbott GmbH & Co. 2.

4 g 960. 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.202.40 1. HIV infekcija ( B20.00 INDIKACIJE 1. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. B23. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.o. 3.lista A .2 g 927. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.Grupa J. 4. B22.16 50.6 g 312. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. 4. B21. B22.00 NAPOMENA J05AF J05AF01 1328411 J05AF01 INDIKACIJE 1. HIV infekcija ( B20.70 0. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B21. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. B22. B23. B21. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.23 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AE03 J05AE03 INN ritonavir ritonavir Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Aesica Queenborough Ltd Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328615 NORVIR kapsula 336 po 100 mg Švajcarska 25. fosamprenavir fosamprenavir TELZIR film tableta bočica plastična. NAPOMENA Strana 51 . 100 po 100 mg Slaviamed d.00 NAPOMENA J05AE07 1328120 J05AE07 INDIKACIJE 1. Republika Srbija 5. 60 po 700 mg Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 28.o. Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze zidovudin zidovudin ZIDOSAN kapsula.983. 3. 4. HIV infekcija ( B20. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 2.806.98 50. tvrda bočica plastična. B23.90 1.

68 514.00 NAPOMENA J05AF04 1328512 J05AF04 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.102. tvrda kapsula Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328506 1328505 VIDEX EC VIDEX EC blister.46 50.433. 3. B23. B21. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. B21.Grupa J. 2.00 80 mg 576. HIV infekcija ( B20. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.lista A .00 50. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B23. 3. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.80 0. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. 4. 4. B22.00 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.4 g 511.4 g 0. B22.594. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. HIV infekcija ( B20. NAPOMENA Strana 52 . 30 po 250 mg 30 po 400 mg Bristol Myers-Squibb Bristol Myers-Squibb Francuska Francuska 9. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AF02 J05AF02 J05AF02 INN didanozin didanozin didanozin Zaštićeno ime leka FO gastrorezistentna kapsula.29 50. stavudin stavudin ZERIT kapsula 56 po 30 mg Bristol Myers-Squibb Švajcarska 12.00 15.

B16. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre. prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma) c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa. Hepatitis viralis chronica B ( B18.1 ).lista A .6 ) i dekompenzovana ciroza jetre ( K74. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AF05 J05AF05 INN lamivudin lamivudin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Glaxo Wellcome Operations Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328376 ZEFFIX film tableta 28 po 100 mg Velika Britanija 5.59 50. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Velika Britanija 11. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. kompenzovana ( K74.36 50.00 INDIKACIJE 1. teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni.3 g 380. 60 po Glaxo Wellcome 150 mg Operations 1328375 J05AF05 lamivudin EPIVIR film tableta Poljska. subakutni). Hepatitis acuta B ( B16. bočica plastična. B21.Grupa J. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.00 0. 4. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. lamivudin GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.2. HIV infekcija ( B20. NAPOMENA Strana 53 . B22.hronični hepatitis.417. B23. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima .00 INDIKACIJE NAPOMENA J05AF05 1. 3.A.3 g 584.6 ) 3.svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg¯ : hronični hepatitis.9 ).70 0. 2.454.

1 po 240 ml (50 Boehringer Ingelheim mg/5 ml) Pharma GmbH Boehringer Ingelheim Pharma GmbH NAPOMENA J05AG J05AG01 3328381 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE oralna suspenzija Nemačka 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B22. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.00 1328380 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE tableta blister. B18. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Irska 29.00 INDIKACIJE 1. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.13 50. 4.4 g 252. 4.1 ).00 INDIKACIJE 1. B23. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B16. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Hronični hepatitis B ( B16.00 0. 2.9.00 0. tenofovir tenofovir VIREAD film tableta boca.238. 3.93 50.4 g 103. NAPOMENA Strana 54 . B21.00 NAPOMENA J05AF07 1328500 J05AF07 INDIKACIJE 1. B21. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.914.80 0. 30 po 245 mg Gilead Sciences Ltd. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. B22. 3. HIV infekcija ( B20. B23. 2.245 g 997. 3. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. 60 po 300 mg Velika Britanija 22. HIV infekcija ( B20. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.23 50. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 60 po 200 mg Nemačka 3.lista A .27 50.096. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš.Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AF06 J05AF06 INN abakavir abakavir Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Glaxo Wellcome Operations Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328530 ZIAGEN film tableta blister.517.60 0.6 g 741.2. Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze nevirapin bočica. 4.

HIV infekcija ( B20. B22.70 1 tableta 1.A. NAPOMENA J05AR J05AR01 1328640 J05AR01 zidovudin + lamivudin COMBIVIR film tableta Poljska 20. 3. 60 po (300 mg + GlaxoSmithKline 150 mg) Pharmaceuticals S.782. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC J05AG03 J05AG03 INN efavirenz efavirenz Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka bočica plastična. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. B23. 30 po (600 mg + 300 mg) Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija 33. 2. B21.655. 30 po 600 mg Proizvođač leka Merck Sharp & Dohme Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1328393 STOCRIN film tableta Holandija 27.75 50. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 3.198.00 INDIKACIJE 1. lamivudin abakavir. 2. 4. HIV infekcija ( B20. kombinacije zidovudin + lamivudin blister. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. B23.10 600 mg 906.00 INDIKACIJE 1.lista A .60 50.121. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Strana 55 .86 50. 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. B21. B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1.00 NAPOMENA J05AR02 1328601 J05AR02 INDIKACIJE 1. NAPOMENA * Lek se briše sa Liste lekova 31. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. decembra 2011.Grupa J. B23. B22. HIV infekcija ( B20. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. 3. godine.60 2 tablete 692. abakavir. Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš. 4. B22. lamivudin KIVEXA film tableta blister. B21. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac. 4.

100 po 160 mg bočica.163. Ltd. kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase.811. 10 po 100 mg Italija Japan Japan Japan 10.50 557. Nippon Kayaku Co.23 18.00 INDIKACIJE NAPOMENA L02B L02BA L02BA01 1039010 1039011 L02BA01 L02BA01 Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).50 20 mg 20 mg 23. Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC L L01 L01C L01CB L01CB01 L01CB01 L01CB01 L01CB01 L01CB01 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ANTINEOPLASTICI Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi Derivati podofilotoksina Bristol Myers-Squibb S.931. 30 po 160 mg boca plastična.70 10. Nippon Kayaku Co.50 LASTET CAP.85 50.70 50.31 146.811. veći od 10% za poslednjih 6 meseci.70 10.31 129. Nippon Kayaku Co.A.85 129.25 LASTET CAP. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. 30 po 10 mg blister. očekivano preživljavanje preko 2 meseca.Lista A . Francuska Francuska Francuska Poljska 8.100 kapsula kapsula kapsula kapsula 20 po 50 mg blister.00 50.L.163. 1 po 240ml (40 mg/ml) Bristol Myers-Squibb Bristol Myers-Squibb Bristol Myers-Squibb Vipharm S.00 50.R.00 12.36 8.20 3. 30 po 20 mg AstraZeneca UK Limited AstraZeneca UK Limited Velika Britanija Velika Britanija 348. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica etopozid etopozid etopozid etopozid etopozid VEPESID LASTET CAP.00 1030031 1030223 1030222 1030221 L02 L02A L02AB L02AB01 3048912 1048911 1048913 3048814 L02AB01 L02AB01 L02AB01 L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA Hormoni I srodni lekovi Progestogeni megestrol megestrol megestrol megestrol megestrol MEGACE MEGACE MEGACE O' TENTIKA oralna suspenzija tableta tableta oralna suspenzija boca plastična.00 160 mg 160 mg 160 mg 160 mg 146. PS 0-2. 40 po 25 mg blister.163.00 50.00 Strana 56 .00 50.Grupa L. Hormonski antagonisti i srodni lekovi Anti-estrogeni tamoksifen tamoksifen tamoksifen NOLVADEX NOLVADEX-D film tableta film tableta blister.00 50. Ltd. 1 po 240 ml (40 mg/ml) bočica.70 10.163.00 50. 20 po 50 mg blister.58 50.00 50. Ltd.879.

Teške forme lupusnog nefritisa (M32. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.50 DDD 20 mg 20 mg Cena leka na veliko po DDD 23.Grupa L.80 2. Hoffmann-La Roche Ltd.50 0.L.75 g 0.972. koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara . retransplantacija.675.18 89. S. Remedica Ltd.urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.00 50.R.V.298.18 50. F. IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA Imunosupresivi Selektivni imunosupresivi mikofenolna kiselina mikofenolna kiselina mikofenolna kiselina CELLCEPT CELLCEPT kapsula film tableta blister.63 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04 L04A L04AA L04AA06 1014081 1014083 L04AA06 L04AA06 1. Strana 57 . Država proizvodnje leka Kipar Kipar Cena leka na veliko za pakovanje 348.00 L02BB L02BB01 1037200 1037201 1037081 L02BB01 L02BB01 L02BB01 Antiandrogeni flutamid flutamid flutamid flutamid FLUTASIN FLUTASIN FLUCINOM tableta tableta tableta 90 po 250 mg 30 po 250 mg 100 po 250 mg S. 3.18 89.C. Transplantacija ( Z94 ).389.L.40 22. Sindan-Pharma S.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1. te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja. starijih donora i starijih pacijenata.00 50. 2.30 891.C. 300 po 250 mg blister. 150 po 500 mg F. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada ( CAP ) sa LH-RH agonistima ( C61 ).50 557.58 Participacija osiguranog lica 50.80 2g 2g 783.00 50. Sindan-Pharma S.75 g 89.72 594.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1039395 1039396 ATC L02BA01 L02BA01 INN tamoksifen tamoksifen Zaštićeno ime leka TAMOXIFEN TAMOXIFEN FO tableta tableta Pakovanje i jačina leka 30 po 10 mg 30 po 20 mg Proizvođač leka Remedica Ltd. Teške forme sistemskog vaskulitisa koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida. Schering Plough Labo N.23 18.1).Lista A . Hoffmann-La Roche Ltd. Rumunija Rumunija Belgija 2. M31). kao i mlađi bolesnici u reproduktivnom periodu kod kojih primena ciklofosfamida može dovesti do steriliteta (M30.R. Švajcarska Švajcarska 29.75 g 0.

00 INDIKACIJE NAPOMENA L04AD L04AD01 Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema. zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. 50 po 100 mg Švajcarska 12. 120 po 360 mg AG INDIKACIJE NAPOMENA L04AA10 1.30 24. koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida.Lista A .20 2g 2g 1.25 g 669.955.70 0.00 1014992 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL kapsula.158. retransplantacija. 30 po 1 mg Velika Britanija.00 1014991 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL kapsula. Wyeth Medica Ireland 1014270 L04AA10 sirolimus RAPAMUNE obložena tableta blister.24 50.25 g 644.00 Strana 58 .515.22 50. Scherer GmbH Nemačka za Novartis Pharma Stein AG R. 3.86 50.346.Grupa L.00 50. kao i mlađi bolesnici u reproduktivnom periodu kod kojih primena ciklofosfamida može dovesti do steriliteta (M30.442.P.132. meka blister. M31).0 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara. kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski. Transplantacija ( Z94 ).82 1. subspecijaliste odgovarajuće grane medicine. Teške forme sistemskog vaskulitisa koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida.25 g 621.60 3 mg 1.P. 2.424.00 Novartis Pharma Stein blister. Irska 11. Scherer GmbH Nemačka za Novartis Pharma Stein AG R. te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Teške forme lupusnog nefritisa (M32. 50 po 25 mg Švajcarska 3. Scherer GmbH Nemačka za Novartis Pharma Stein AG 1014990 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL kapsula. 120 po 180 mg Švajcarska Švajcarska 12.30 0.1). 50 po 50 mg Švajcarska 6. meka blister.33 50. Inhibitori kalcineurina ciklosporin R. meka blister.34 50.40 0. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC L04AA06 L04AA06 L04AA06 Zaštićeno ime INN leka mikofenolat natrijum mikofenolat natrijum mikofenolat natrijum MYFORTIC MYFORTIC FO gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Novartis Pharma Stein AG Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1014260 1014261 blister.P.328. sirolimus Wyeth Pharmaceuticals.155. sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije ( Z94. starijih donora i starijih pacijenata.

ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove . KG 1034330 L04AX03 metotreksat tableta Austrija 658.70 2. Indija 4. te kod bolesnika sa poremećenim metabolizmom lipida. 60 po 1 mg Panacea Biotec Ltd.80 5 mg 669. Indija 66. kod starijih donora i starijih recipijenata.68 50. neregulisanom hipertenzijom i ponovljene transplantacije organa.90 0. takrolimus 1014255 L04AD02 takrolimus PANALIMUS kapsula.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04AD02 1.B.822. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ).115.transplantacija ( Z94) .00 1014256 L04AD02 takrolimus PANALIMUS kapsula.50 5 mg 729.H NFG.15 g 54. Ostali imunosupresivi azatioprin azatioprin IMURAN film tableta 100 po 50 mg Excella GmbH Nemačka 1. Indija 8.80 0. po 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti. KG kontejner za tablete.00 1034331 L04AX03 metotreksat tableta Austrija 1. transplantacije organa.17 50.P.565.46 50.70 5 mg 685. 50 Ebewe Pharma Ges.753. tvrda blister. 60 po 0.25 g 628.95 50.00 1014257 L04AD02 takrolimus PANALIMUS kapsula.5 mg Panacea Biotec Ltd. Stanje presađenog organa ili tkiva .00 Strana 59 .413.90 50. Scherer GmbH bočica.5 mg 13. 1 po 50 ml (100 Nemačka za Novartis mg/1 ml) Pharma Stein AG Švajcarska 12.Lista A .5 mg M. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.H NFG.Grupa L. tvrda blister. po 5 mg M. Lek se primenjuje kod bolesnika sa povišenim imunološkim rizikom.13 50. 100 po 5 mg Panacea Biotec Ltd.989.00 INDIKACIJE NAPOMENA L04AX L04AX01 1014020 L04AX01 1.00 L04AX03 metotreksat METHOTREXAT "EBEWE" METHOTREXAT "EBEWE" kontejner za tablete.30 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 3014999 L04AD01 ciklosporin SANDIMMUN NEORAL oralni rastvor R. 2. tvrda blister.B.40 2. 50 Ebewe Pharma Ges.5 mg 14.

00 50. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. Jugoremedija a.86 91.20 0. 40 po 100 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) bočica.Lista A .4 g 9.80 12 mg 58.d. MIŠIĆNI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI ) Miorelaksansi sa centralnim delovanjem Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem tizanidin tizanidin SIRDALUD tableta blister.2 g 91.18 50.00 50.00 Strana 60 .2 g 1. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) 3162033 3162482 3162533 M01AE01 M01AE01 M01AE01 ibuprofen ibuprofen ibuprofen BRUFEN IBUPROFEN IBUPROFEN sirup oralna suspenzija sirup Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 153. 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) bočica.d.10 153.10 153.86 50.86 91.00 NAPOMENA M03 M03B M03BX M03BX02 1165122 M03BX02 Sirup samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.10 1.d.52 50. KG Hemofarm a. 30 po 4 mg Novartis Urunleri Turska 581.Grupa M.00 M04 M04A M04AA M04AA01 1168089 M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA Preparati za lečenje gihta Inhibitori sinteze mokraćne kiseline alopurinol alopurinol ALOPURINOL tableta blister. Republika Srbija 95.2 g 1. DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica ibuprofen plastična bočica. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC M M01 M01A M01AE M01AE01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA) ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi Derivati propionske kiseline Galenika a.

90 20 mg 363.20 50.80 20 mg 413.00 1087710 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 14 po 16 mg Belgija 4. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N N01 N01B N01BB N01BB02 N01BB02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM) ANESTETICI Anestetici. Dei F. rastvor Italija 503. Janssen Pharmaceutica N. hidromorfon tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem Janssen Pharmaceutica N.00 50.1 g 125.80 3087306 N02AA01 0.00 INDIKACIJE N02AA03 Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.Molteni & C.A.00 3087302 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH oralni rastvor L.P.20 0. bočica sa kapaljkom.L. kontejner jednodozni.V.20 0.60 0. kontejner jednodozni.Grupa N.P. LLI Alitti Societa Di 20 po 5 ml (10 mg/5 ml) Esercizio S.A.259.072.710.1 g 141. Dei F.P.1 g 558.1 po 100 ml (10 mg/5ml) Italija 283.312.00 3087303 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH oralni rastvor Italija 1. Molteni & C. LLI Alitti Societa Di 20 po 5 ml (30 mg/5 ml) Esercizio S.00 1087713 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 14 po 32 mg Belgija 7. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.Lista A . L. rastvor bočica sa kapaljkom.00 Strana 61 .00 3087304 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH sirup bočica staklena.A. 1 po 50 ml (2%) Merck KGaA Nemačka 1. Janssen Pharmaceutica N. Republika Srbija 145. Dei F. Italija 1.20 50.98 50. lokalni Amidi DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica lidokain lidokain LIDOKAIN-HLORID* gel tuba. Istituto De Angeli S.1 g 186. Molteni & C. 14 po 8 mg Belgija 2.V. 1087711 N02AA03 hidromorfon JURNISTA blister. 30 g (2%) Galenika a.R.00 20 mg 344.d.60 50. za L.90 50. Molteni & C.P.A.V. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.65 50.00 3087301 N02AA01 morfin-sulfat ORAMORPH oralne kapi.1 g 125.117.00 4081225 N02 N02A N02AA N02AA01 ANALGETICI Opioidi Prirodni alkaloidi opijuma morfin morfin-hidrohlorid MORPHIN MERCK 2% oralne kapi. 1 po 20 ml (20 mg/ml) L.117.98 50. Dei F.80 50.90 0.

2 mg ) 5 po 50 mcg/h ( 5 po 8. Janssen Pharmaceutica N. Belgija Belgija Belgija Belgija Belgija 1.58 59. Janssen Pharmaceutica N.58 50.070. Derivafi fenilpiperidina fentanil fentanil fentanil fentanil fentanil fentanil DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC FENTANYL SANDOZ MAT FENTANYL SANDOZ MAT FENTANYL SANDOZ MAT transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster 5 po 25 mcg/h ( 5 po 4.V.2 mg 43.72 50.5 cm²) kesica.035.24 50.22 50.Grupa N. Janssen Pharmaceutica N.22 50.20 1. Janssen Pharmaceutica N.00 50.V.00 Strana 62 .12 mg/42 cm²) kesica. 5 po 25 mcg/h transedermalni flaster (5 po 5.56 mg/21 cm²) kesica.00 1087712 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 28 po 64 mg Belgija 40.30 20 mg 447.125 mg/7.145.60 20 mg 447.Lista A .396.00 1087715 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 28 po 32 mg Belgija 15. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Janssen Pharmaceutica N.80 853.306.2 mg 54.V.20 50.25 mg/15 cm²) kesica.548.00 50.8 mg ) 5 po 1 kom (12 mcg/h) Janssen Pharmaceutica N.00 9087808 N02AB03 fentanil Hexal AG Nemačka 2. 5 po 75 mcg/h (5 po 12.75 50.2 mg 1.64 68.81 50.80 1.306.2 mg 76. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1087714 N02AA03 hidromorfon JURNISTA 14 po 64 mg Belgija 20.23 97. Janssen Pharmaceutica N.00 50.00 INDIKACIJE N02AB N02AB03 9087565 9087566 9087568 9087567 9087569 N02AB03 N02AB03 N02AB03 N02AB03 N02AB03 Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.50 1.2 mg 49.00 20 mg 344. 5 po 100 mcg/h transedermalni flaster (5 po 23.00 50.4 mg ) 5 po 75 mcg/h (5 po 12.50 3.5 cm²) kesica.396.78 mg/10.396.2 mg 1.00 9087201 N02AB03 fentanil VICTANYL Acino AG Nemačka 1.50 1.V.80 1.2 mg 1.420.V.145.548.2 mg 68.375 mg/22.2 mg 69.20 4.20 2.2 mg 1.04 50.306.V.20 1.00 9087802 N02AB03 fentanil Hexal AG Nemačka 4. 5 po 50 mcg/h transedermalni flaster (5 po 11.V. Janssen Pharmaceutica N. 5 po 25 mcg/h transdermalni flaster (5 po 4.2 mg 74.5 cm²) Hexal AG Nemačka 1.00 50.6 mg) 5 po 100 mcg/h ( 5 po 16. 5 po 50 mcg/h (5 po 8.47 67.00 9087805 N02AB03 fentanil kesica.00 9087203 N02AB03 fentanil VICTANYL transdermalni flaster Acino AG Nemačka 3.20 1.00 9087202 N02AB03 fentanil VICTANYL transdermalni flaster Acino AG Nemačka 2.V.

80 0.64 54.00 1087650 N02AX02 tramadol TRAMAFORT blister. PharmaSwiss d.3 g 0. -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina.00 50.nekompletna mehanička opstrukcija creva).5 mg/30 cm²) Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 9087200 N02AB03 fentanil VICTANYL transdermalni flaster Acino AG Nemačka 4.00 Strana 63 . 1 po 10 ml (100 mg/1 ml) blister.40 181.30 50.40 0.42 57. Republika Srbija 76.3 g 51.d.3 g 54.70 0. 20 po 100 mg PharmaSwiss d.00 50.00 1087651 1087700 N02AX02 tramadol tramadol TRAMAFORT TRAMAFLASH blister.00 N02AX02 N02B N02BE N02BE01 3086695 N02BE01 Ostali analgetici i antipiretici Anilidi paracetamol paracetamol PARACETAMOL sirup bočica.Grupa N.3 g 0. 20 po 50 mg PharmaSwiss d. Ostali opioidi tramadol tramadol tramadol tramadol tramadol TRAMADOL TRODON TRODON TRODON kapsula. 5 po 100 mg Hemofarm a. disfagija). -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje. -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije. i to: .2 mg 60. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. 20 po 50 mg bočica. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. rastvor kapsula.145.d.o. 10 po 100 mg Republika Srbija 180.d. 5 po 100 mcg/h (5 po 16.42 56.00 50. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.3 g 0. povraćanje.3 g 0.00 1087451 N02AX02 tramadol TRODON blister. kompletna mehanička opstrukcija creva.00 INDIKACIJE N02AX N02AX02 1087530 2087406 1087405 5087407 N02AX02 N02AX02 N02AX02 N02AX02 1.d. 20 po 50 mg strip.90 181.80 1.00 50. 20 po 150 mg blister.40 93.40 192. 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) Galenika a.o. tvrda oralne kapi.42 50.Lista A . Republika Srbija Republika Srbija 516.o.00 3g 95.kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka kesica. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 ) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola).3 g 54.21 50. Republika Srbija 361. opstipacija. Za lečenje hroničnog.d.00 50.87 54.d. tvrda supozitorija tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem oralna disperzibilna tableta blister.3 g 54.o.28 50.40 0.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 181.21 50. umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv.

30 po 2 mg Švajcarska 152.d.00 N03AD N03AD01 Derivati sukcinimida etosuksimid bočica od tamnog stakla. F.00 1.00 Strana 64 . 50 po 0. Republika Srbija Švajcarska 152.d.d.1 g 0.00 INDIKACIJE NAPOMENA N03AE N03AE01 1. ANTIEPILEPTICI Antiepileptici Barbiturati i derivati fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) FENOBARBITON PHENOBARBITON PHENOBARBITON tableta tableta tableta blister.Grupa N.Lista A . Hemofarm a. 30 po 2 mg bočica. 50 po 200 mg Galenika a. Hoffmann-La Roche Ltd.90 8 mg 8 mg 20. Republika Srbija 192.25 g 40.94 50.00 1084404 N03AE01 klonazepam RIVOTRIL tableta bočica. Jugoremedija a.60 DDD 3g 3g 3g Cena leka na veliko po DDD 95. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra. 30 po 100 mg Galenika a.00 50.80 168.00 95.60 1g 19.87 4. Derivati benzodiazepina klonazepam 1084402 1084403 N03AE01 N03AE01 klonazepam klonazepam RIVOTRIL RIVOTRIL tableta tableta fiola.37 54.1 g 4.94 13. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 76. Hoffmann-La Roche Ltd.00 N03AF N03AF01 1084070 N03AF01 Derivati karboksamida karbamazepin karbamazepin GALEPSIN tableta blister. 5 po 200 mg Proizvođač leka Hemofarm a.d.80 Participacija osiguranog lica 50.00 50.1 g 0.75 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 148. 30 po 100 mg blister.d.00 50.d. 1 po 200 ml (250 mg/5 ml) 3084513 N03AD01 etosuksimid SUXINUTIN sirup Pfizer PGM Francuska 326.00 50. 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) 1 po 100ml ( 120 mg/5ml) strip.80 8 mg 20.10 0.00 NAPOMENA N03 N03A N03AA N03AA02 1084600 1084210 1084521 N03AA02 N03AA02 N03AA02 Sirup samo za decu. Hemofarm a. 30 po 15 mg blister.5 mg Galenika a.00 262. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 3086106 3086523 5086107 ATC N02BE01 N02BE01 N02BE01 INN paracetamol paracetamol paracetamol Zaštićeno ime leka FEBRICET PARACETAMOL FEBRICET FO sirup sirup supozitorija Pakovanje i jačina leka boca staklena.00 76.05 50.10 62.d. Hemofarm a.00 50. F.26 50. Epilepsija ( G40-G41 ).d.40 148.37 50.00 87.

30 po 25 mg blister.00 50. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie.o. Francuska 3084501 N03AG01 natrijum valproat natrijum valproat.o. N03AG N03AG01 valproinska kiselina (natrijum valproat) Derivati masnih kiselina Hemofarm a.58 50.o.18 108.00 1084500 N03AG01 EFTIL tableta sa produženim fiola.090. PharmaSwiss d.00 496.18 104.00 1g 35.60 355.00 1084351 N03AF01 karbamazepin blister.00 50.10 531.5 g 49.14 50.58 50.34 102. 30 po (333 mg + oslobađanjem 145 mg) Republika Srbija 469.o.00 50. Ni Medic d. 30 po 200 mg Ni Medic d.10 0.00 NAPOMENA Sirup samo za decu do 12 godina starosti.70 1. 28 po 100 mg blister.o.00 50. PharmaSwiss d.o.3 g 0.00 Strana 65 .43 106. 30 po 400 mg Švajcarska 427.70 271.o.00 1084530 N03AF01 karbamazepin TEGRETOL CR CARBAMAZEPINERETARD blister.80 1.d.3 g 108.35 102.3 g 0. valproinska kiselina EFTIL sirup bočica.5 g 88.44 106. 28 po 50 mg blister.26 71.Grupa N. PharmaSwiss d.o. Francuska Hemofarm a. Kipar 427.o. 50 po 200 mg 1 po 250 ml (2g/100 ml) Proizvođač leka Hemofarm a.o.00 50.3 g 0.00 50.3 g 0.02 50.30 DDD 1g 1g Cena leka na veliko po DDD 19.10 1. 30 po 100 mg blister.3 g 0. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1084060 3084532 ATC N03AF01 N03AF01 INN karbamazepin karbamazepin Zaštićeno ime leka KARBAPIN TEGRETOL FO tableta sirup film tableta sa modifikovanim oslobađanjem tableta sa modifikovanim oslobađanjem Pakovanje i jačina leka blister.d.80 2. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 253. Ni Medic d. PharmaSwiss d.30 953.00 N03AX N03AX09 1084235 1084236 1084237 1084780 1084781 1084782 1084783 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 Ostali antiepileptici lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin LAMOTRIGIN LAMOTRIGIN LAMOTRIGIN LAMECT LAMECT LAMECT LAMECT tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta blister.51 50.06 Participacija osiguranog lica 50. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie.3 g 0.00 1g 35. 30 po 50 mg blister.021.o. 30 po 400 mg Remedica Ltd. 28 po 25 mg blister.Lista A . Novartis Pharma AG Novartis Pharma Stein AG Država proizvodnje leka Republika Srbija Švajcarska Cena leka na veliko za pakovanje 192.d.o.o.00 50.o. 1 po 150 ml (50 mg/ml) Republika Srbija 440.

51 108. Galenika a. Alkaloid d. 30 po 100 mg blister.30 175.44 106. 30 po 50 mg blister.34 102.18 461.00 50.d. 30 po 100 mg blister.d.o. Zdravlje a.00 1084552 1084787 1084786 1084788 1084785 1084827 1084826 1084825 1084080 1084081 1084082 1084083 1084126 1084127 1084125 1084121 1084123 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 N03AX09 lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin lamotrigin LAMICTAL SOLABAN SOLABAN SOLABAN SOLABAN LAMOTRAL LAMOTRAL LAMOTRAL LAMAL LAMAL LAMAL LAMAL EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE tableta tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta blister.00 50.44 106. 30 po 50 mg blister.o.Grupa N.3 g 0.3 g 0.18 350.70 1.3 g 0.A.00 Strana 66 . Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1084550 N03AX09 lamotrigin LAMICTAL tableta blister.10 531. 30 po 25 mg blister.34 102.021.o. Hemofarm a.44 106.3 g 0.34 50. 30 po 5 mg blister.021. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. Galenika a.80 92.80 108.18 104.021.18 108. 30 po 50 mg blister.Lista A .o. Hemofarm a.00 50.10 531. 30 po 50 mg Poljska 531.3 g 0. Alkaloid d.80 271.10 531.3 g 106.50 350.3 g 0.d. 30 po 200 mg 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg 30 po 2 mg 30 po 5 mg Poljska Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 1. Hemofarm a.70 1.d.10 0.10 271.o.d.3 g 0. 30 po 25 mg Poljska 271.3 g 0.d. 30 po 25 mg blister.34 102.3 g 0.00 1084551 N03AX09 lamotrigin LAMICTAL tableta blister.40 271.00 50.34 102.40 0.00 50. Alkaloid d.3 g 0.00 50.80 2.44 50.70 1.3 g 0. 30 po 100 mg blister. 30 po 100 mg blister.021.70 1.A.A.d.00 50.3 g 108.70 0.d. Zdravlje a.10 531.00 50.3 g 0.3 g 0.3 g 0.o. Zdravlje a.00 50.00 50.d.80 271.d. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.3 g 0.090.o. Zdravlje a.021.00 50.80 50.o. Alkaloid d.00 50.00 50.d.18 108.00 50.3 g 102. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.00 50.00 50.d.80 175. Zdravlje a. 30 po 25 mg blister. Galenika a. Hemofarm a.44 106.3 g 0.

00 50.80 965.312. Belupo Lijekovi i kozmetika d. 60 po 25 mg blister.50 271.3 g 0. 28 po 100 mg 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg blister.7 i F31.87 120.o. Kern Pharma S.3 g Cena leka na veliko po DDD 108.d. 60 po 50 mg blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1084122 1084124 1084120 ATC N03AX09 N03AX09 N03AX09 INN lamotrigin lamotrigin lamotrigin Zaštićeno ime leka EPITRIGINE EPITRIGINE EPITRIGINE FO oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta Pakovanje i jačina leka 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg Proizvođač leka Zdravlje a.d. 2.00 NAPOMENA N03AX11 1084700 1084701 1084702 1084802 1084803 1084800 1084716 1084717 1084715 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 N03AX11 INDIKACIJE NAPOMENA N03AX12 1084750 1084010 1084011 N03AX12 N03AX12 N03AX12 1.00 50.20 1.87 50.00 50. PharmaSwiss d.10 711.70 1. 20 po 100 mg blister. Hrvatska Španija Španija 965. Za indikaciju pod tačkom 1. PharmaSwiss d. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 271.42 115.L.00 50.00 50. Švajcarska Švajcarska Švajcarska Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Hrvatska Hrvatska Hrvatska 253. Epilepsija ( G40-G41 ).63 108.33 140. Belupo Lijekovi i kozmetika d.Lista A .8 g 115.3 g 0.10 531. tvrda kapsula.44 142. Zdravlje a. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.00 50. 60 po 100 mg Cilag AG Cilag AG Cilag AG PharmaSwiss d.60 133. 50 po 300 mg blister.63 50. Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.021. 50 po 300 mg Belupo Lijekovi i kozmetika d.00 50.3 g 0. tvrda kapsula.32 140. Zdravlje a.o. Bipolarni poremećaj ( F31.L.44 106.3 g 0.3 g 108.8 g 1.3 g 0. Belupo Lijekovi i kozmetika d. Za indikaciju pod tačkom 2.00 50.44 142.3 g 0.00 50.o.80 DDD 0. gabapentin gabapentin gabapentin gabapentin KATENA GABANEURAL GABANEURAL kapsula.00 50.8 ).00 50. 28 po 50 mg blister.406.812.3 g 0.34 102.d.423.d.60 1.43 142. topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat topiramat TOPAMAX TOPAMAX TOPAMAX TOPACTAL TOPACTAL TOPACTAL TIRAMAT TIRAMAT TIRAMAT film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.63 108.3 g 0.60 1.20 1.o.3 g 0.00 50. tvrda blister.d.o.00 INDIKACIJE 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.32 140.00 Strana 67 . 28 po 25 mg blister.Grupa N.60 0.30 542.18 Participacija osiguranog lica 50.o. Epilepsija ( G40-G41 ). Kern Pharma S.20 2.d.d.8 g 1.3 g 0.00 664.

Goedecke GmbH Država proizvodnje leka Španija Nemačka Cena leka na veliko za pakovanje 1.3.10 7. 50 po 400 mg blister. G53. 1 po 300 ml (100 mg/ml) UCB Pharma SA UCB Pharma SA UCB Pharma SA Nextpharma SAS Belgija Belgija Belgija Francuska 3. Epilepsija .Grupa N.kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40).05 50.8 g Cena leka na veliko po DDD 102. G50. Hemofarm a.kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično . 2. i 4.87 Participacija osiguranog lica 50.. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1084012 1084612 ATC N03AX12 N03AX12 INN gabapentin gabapentin Zaštićeno ime leka GABANEURAL NEURONTIN FO kapsula.kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40).5 g 1. 60 po 1000 mg bočica staklena. Epilepsija ( G40-G41. Epilepsija .00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra. Republika Srbija Republika Srbija 144. 4.00 965.00 50.00 50.20 10 mg 10 mg 7.141.00 INDIKACIJE NAPOMENA N03AX14 1084821 1084820 1084822 3084823 N03AX14 N03AX14 N03AX14 N03AX14 1.266. 50 po 300 mg Proizvođač leka Kern Pharma S.60 DDD 1.8 g 1.286.18 373.25 4.69 115. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. G63 ).5 g 1.2.00 INDIKACIJE NAPOMENA N04 N04A N04AA N04AA01 1085070 1085072 N04AA01 N04AA01 1. 3.30 305. G51.kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40).08 50.461. Strana 68 .L.5 g 328. 60 po 500 mg blister..00 50.00 1.Lista A . Epilepsija . Epilepsija .00 50. levetiracetam levetiracetam levetiracetam levetiracetam levetiracetam KEPPRA KEPPRA KEPPRA KEPPRA film tableta film tableta film tableta oralni rastvor blister.kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).5 g 1. tvrda kapsula.207..00 12.00 50.90 204. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.80 6. tvrda Pakovanje i jačina leka blister. 60 po 250 mg blister. ANTIPARKINSONICI Antiholinergički lekovi Tercijarni amini triheksifenidil triheksifenidil triheksifenidil ARTANE ARTANE tableta tableta 100 po 2 mg 100 po 5 mg Hemofarm a.68 313.d.d.

d.881. 50 po 25 mg Galenika a.d. G21. PSIHOLEPTICI Antipsihotici Fenotiazini sa alifatičnim bočnim lancem hlorpromazin hlorpromazin LARGACTIL film tableta plastična fiola.84 50. Republika Srbija 101.15 50.d. 30 po 10 mg Zdravlje a.100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica levodopa.60 0.00 NAPOMENA N05 N05A N05AA N05AA01 1070056 N05AA01 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili endokrinologa. Agonisti dopamina bromokriptin bromokriptin bromokriptin BROMOKRIPTIN BROMOKRIPTIN tableta tableta blister.26 50.80 803. Parkinsonova bolest ( G20.77 50.d.881. Hoffmann-La Roche Ltd. Zdravlje a. F.50 0.45 50.50 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra.10 300 mg 24.Grupa N. Parkinsonova bolest ( G20.60 10 mg 39. Republika Srbija 99.5 mg blister. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N04B N04BA N04BA02 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Dopaminergički lekovi Dopa I derivati dope bočica od tamnog stakla.2 g 32.00 Strana 69 . G21.00 50.100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) bočica. 30 po 2. benzerazid 1085212 1085307 N04BA02 N04BA02 MADOPAR MADOPAR ROCHE tableta tableta Galenika a. Republika Srbija Republika Srbija 245.00 INDIKACIJE NAPOMENA N04BB N04BB01 1.00 NAPOMENA N05AB N05AB02 1070850 N05AB02 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.09 107. Fenotiazini sa piperazinskom strukturom flufenazin flufenazin METOTEN obložena tableta 25 po 1 mg Hemofarm a. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra. benzerazid levodopa.00 INDIKACIJE NAPOMENA N04BC N04BC01 1149040 1149041 N04BC01 N04BC01 1.6 g 0.45 56.6 g 56. Republika Srbija Švajcarska 1. G22 ). Derivati amantadina amantadin sulfat Merz Pharmaceuticals GmbH 1085350 N04BB01 amantadin sulfat PK MERZ tableta 30 po 100 mg Nemačka 491. G22 ). benzerazid levodopa.d.00 50.Lista A .60 40 mg 40 mg 131.

30 335.A.40 8 mg 8 mg 8 mg 8 mg 12.00 50.82 Participacija osiguranog lica 50. 20 po 4 mg blister.70 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 83.Lista A .00 50.41 32.P.00 50. Litijum litijum (karbonat) litijum karbonat LITIJUM KARBONAT kapsula 100 po 300 mg Srbolek a.d.d.60 1800 mg 21. Derivati butirofenona haloperidol haloperidol haloperidol haloperidol haloperidol HALOPERIDOL HALOPERIDOL HALOPERIDOL HALOPERIDOL tableta tableta tableta tableta blister.d.00 50.d.20 204.04 50.48 77.67 32. Republika Srbija 355.00 50.00 NAPOMENA N05AC N05AC02 1070860 N05AC02 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra. 25 po 2 mg blister. 20 po 1 mg Janssen-Cilag S.P.213. Država proizvodnje leka Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 310. Zdravlje a.30 DDD 10 mg Cena leka na veliko po DDD 24.00 50.34 50.83 83.67 12.d.40 204.00 0. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1070851 ATC N05AB02 INN flufenazin Zaštićeno ime leka METOTEN FO obložena tableta Pakovanje i jačina leka 25 po 5 mg Proizvođač leka Hemofarm a.d. 20 po 2 mg blister. Zdravlje a. Republika Srbija 221. 50 po 25 mg Hemofarm a.P. Ostali antipsihotici risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon RISPOLEPT RISPOLEPT RISPOLEPT RISPOLEPT RISPERIDON film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister. Hemofarm a.3 g 53.70 627.00 50. Italija Italija Italija Italija Republika Srbija 335. 30 po 10 mg plastična bočica.00 NAPOMENA N05AN N05AN01 1070885 N05AN01 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra. Fenotiazini sa piperidinskom strukturom tioridazin tioridazin TRIXIFEN obložena tableta blister.80 929. Janssen-Cilag S.20 465. 30 po 10 mg Hemofarm a.d.93 78. Janssen-Cilag S. 25 po 2 mg blister. 20 po 1 mg blister. 20 po 3 mg blister.00 NAPOMENA N05AX N05AX08 1070920 1070921 1070922 1070923 1070034 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra. Janssen-Cilag S.P.41 50.93 50.60 1.A. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 465.47 75. Hemofarm a.00 Strana 70 .A.00 NAPOMENA N05AD N05AD01 1070841 1070840 1070800 1070801 N05AD01 N05AD01 N05AD01 N05AD01 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.d.Grupa N.A.

48 77. Hemofarm a. Alkaloid d.80 5 mg 78. Slovenija Alkaloid d.00 50.7.30 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 77.9 ). Slovenija Slaviamed d.30 DDD 5 mg 5 mg 5 mg Cena leka na veliko po DDD 78. F12. F14.o. F13. Zdravlje a.5. Bolesti zavisnosti kod kojih postoji psihotična fenomenologija ( F10.7. F18.48 77.o.d.80 929.213. Država proizvodnje leka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 627. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F06. Slaviamed d.00 1070063 N05AX08 risperidon TORENDO film tableta blister.83 50.70 627.5. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1070035 1070036 1070037 ATC N05AX08 N05AX08 N05AX08 INN risperidon risperidon risperidon Zaštićeno ime leka RISPERIDON RISPERIDON RISPERIDON FO film tableta film tableta film tableta Pakovanje i jačina leka blister.5.o. F12.00 50. 20 po 2 mg blister. 20 po 3 mg blister.93 78.o. 20 po 3 mg blister. F13. 20 po 4 mg Proizvođač leka Hemofarm a.2. 20 po 3 mg blister.5 i F19.0.60 1.o.d.47 75.70 627.80 929. 20 po 2 mg blister.d. F16.93 78.d. 20 po 1 mg blister.00 50.83 Participacija osiguranog lica 50. Zdravlje a.80 929.5. 2. 20 po 3 mg blister.d. Strana 71 .213.7.5.o.Grupa N. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d.Lista A .d.60 1.7.o. F16.00 1070066 1070935 1070928 1070929 1070004 1070001 1070002 1070003 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 N05AX08 risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon risperidon TORENDO RISSAR RISSAR RISSAR SPERIDAN SPERIDAN SPERIDAN SPERIDAN film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister. 20 po 2 mg blister.60 335. Šizofrenija.7 ). Zdravlje a. 20 po 1 mg blister.F29 ). F11. F06. šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 . Zdravlje a.d.60 335.7.48 50.5.48 77. F14. F10.o.5. 3.00 50.o. F06. Hemofarm a. F11.47 75.00 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.7. F19.7. Alkaloid d.00 50.00 50.47 83. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.00 50. 20 po 2 mg Republika Srbija 627.47 83.d. 20 po 4 mg Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 929. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.00 50. F18.o.

42 2. F19.Grupa N.42 2.5. F13.95 4.d.92 50.00 50.80 66.d.30 2. F18. Hemofarm a. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 404.00 50.100 ml. F13.2.d.5.5.60 66.42 2.7.7.5. Hemofarm a.0. F16.40 1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N05AX08 N05AX08 N05AX08 INN risperidon risperidon risperidon Zaštićeno ime leka FO rastvor za oralnu upotrebu oralni rastvor Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Janssen Pharmaceutica N. F18. F11.d.7.5 i F19.00 INDIKACIJE NAPOMENA N05B N05BA N05BA01 N002592 1071121 1071122 1071790 1071791 1071701 1071702 1071786 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 N05BA01 1.9 ). Habit Pharm a. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra. Janssen Pharmaceutica N.57 269.50 5 mg 5 mg 192. Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 2070924 2070936 RISPOLEPT RISPOLEPT bočica. F10.Lista A . F12. lorazepam lorazepam LORAZEPAM tableta 30 po 1 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. Galenika a. 2.92 4.d. šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 .00 50. Habit Pharm a. Bolesti zavisnosti kod kojih postoji psihotična fenomenologija ( F10. 3.60 66.28 50.00 50.00 50.30 88.d.V. F14.95 4.95 4.00 50. 30 po 10 mg blister.30 88.d. 1 po 30 ml (1 mg/ml) Belgija Belgija 3.F29 ). Šizofrenija.30 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 161.00 50.7.00 50. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ). Jugoremedija a.60 66. F16.00 Strana 72 .42 50. Anksiolitici Derivati benzodiazepina diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam diazepam DIAZEPAM BENSEDIN BENSEDIN DIAZEPAM* DIAZEPAM* DIAZEPAM DIAZEPAM DIAZEPAM rastvor za rektalnu primenu tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta 5 po 5 mg/2.d. Republika Srbija 75. F11.7.619.851.7.5 mg 6. 30 po 5 mg blister.7.00 NAPOMENA N05BA06 1071710 N05BA06 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.30 88. 1 mg/ml bočica staklena.V.5.5.7 ). Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F06. Samo za decu do 19 godina. F06. 30 po 5 mg Apoteka-galenska laboratorija Galenika a.5 ml 30 po 5 mg 30 po 10 mg 30 po 5 mg 30 po 10 mg blister. F14.5. F06. F12.

00 1071626 N05BA08 bromazepam LEXILIUM tableta blister.5 mg Cena leka na veliko po DDD 4.50 mg Galenika a.30 88.d.d. 30 po 1.00 1071320 N05BA08 bromazepam LEXAURIN tableta blister.d.19 Participacija osiguranog lica 50. Republika Srbija Republika Srbija 74.00 50. Alkaloid a.07 50.84 6. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 66. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1071711 ATC N05BA06 INN lorazepam Zaštićeno ime leka LORAZEPAM FO tableta Pakovanje i jačina leka 20 po 2.5 mg blister.20 10 mg 10 mg 10 mg 14. u saradnji sa F. Slovenija 88. Hoffmann-La Roche Ltd.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).d. 30 po 3 mg Krka Tovarna Zdravil d.00 50. 30 po 1.d. Alkaloid a.5 mg Krka Tovarna Zdravil d. Hoffmann-La Roche Ltd.00 50. Galenika a.73 50.25 mg blister. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.Grupa N. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ). 30 po 3 mg blister.00 1071324 N05BA08 bromazepam LEXAURIN tableta blister.00 NAPOMENA N05BA12 1071750 1071751 N05BA12 N05BA12 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.73 50.30 10 mg 14. alprazolam alprazolam alprazolam KSALOL KSALOL tableta tableta blister.d. 20 po 6 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.10 1 mg 1 mg 9.Lista A .10 50.5 mg Republika Makedonija 66. Slovenija 109. 30 po 3 mg Republika Makedonija 88. 30 po 0. bromazepam bromazepam bromazepam bromazepam BROMAZEPAM BROMAZEPAM BROMAZEPAM tableta tableta tableta blister.20 121.30 10 mg 14.80 10 mg 6.d.73 9. Država proizvodnje leka Republika Srbija Cena leka na veliko za pakovanje 83.00 1071322 N05BA08 bromazepam LEXAURIN tableta blister.00 1071624 N05BA08 bromazepam LEXILIUM tableta blister.70 DDD 2.84 50.60 10 mg 9. u saradnji sa F.d.89 8.10 50.84 50.60 73. 30 po 1.00 Strana 73 . 30 po 0.60 10 mg 9.d.5 mg Proizvođač leka Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. 30 po 6 mg Krka Tovarna Zdravil d. Slovenija 66.00 NAPOMENA N05BA08 1071720 1071721 1071722 N05BA08 N05BA08 N05BA08 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.

d.00 50. Kipar 84. 10 po 5 mg Bosnalijek d.10 75 mg 8.80 185.d.73 5.32 9.80 103. 100 po 10 mg Remedica Ltd.Lista A . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 1071752 1071330 1071331 ATC N05BA12 N05BA12 N05BA12 INN alprazolam alprazolam alprazolam Zaštićeno ime leka KSALOL XANAX XANAX FO tableta tableta tableta Pakovanje i jačina leka blister.L.R.00 1072763 N06AA09 amitriptilin AMITRIPTYLINE film tableta blister. 30 po 1 mg blister. Bosna i Hercegovina Hrvatska 57.00 50.07 Participacija osiguranog lica 50. Pfizer Italia S. Lek farmacevtska družba d.29 9.L. Pfizer Italia S.30 5 mg 5 mg 5.d.70 50. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ). PSIHOANALEPTICI Antidepresivi Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina amitriptilin amitriptilin AMITRIPTYLINE film tableta blister.73 50. 20 po 5 mg blister.5 mg Proizvođač leka Galenika a.d.41 50.25 mg blister. 20 po 10 mg blister.00 50. 30 po 25 mg Remedica Ltd. Hipnotici i sedativi Derivati benzodiazepina nitrazepam nitrazepam nitrazepam NIPAM CERSON tableta tableta blister.29 50.80 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 9. Hemofarm a. 30 po 0.00 NAPOMENA N05C N05CD N05CD02 1077260 1077196 N05CD02 N05CD02 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.30 57.d.d. Država proizvodnje leka Republika Srbija Italija Italija Cena leka na veliko za pakovanje 172. 10 po 5 mg blister. a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ). 20 po 10 mg Sanofi Winthrop Industrie Lek farmacevtska družba d.40 74.89 8.20 185.Grupa N.00 50.00 Strana 74 .60 75 mg 13. Kipar 182.00 NAPOMENA N05CF N05CF02 1077151 1077301 1077300 1077302 N05CF02 N05CF02 N05CF02 N05CF02 Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci.75 9.20 121. 20 po 10 mg blister. Lekovi srodni benzodiazepinima zolpidem zolpidem zolpidem zolpidem zolpidem STILNOX SANVAL SANVAL BELBIEN film tableta film tableta film tableta film tableta blister.00 50.R. 30 po 0.10 DDD 1 mg 1 mg 1 mg Cena leka na veliko po DDD 5.00 50. Francuska Slovenija Slovenija Republika Srbija 185. Belupo Lijekovi i kozmetika d.29 10.00 NAPOMENA N06 N06A N06AA N06AA09 1072762 N06AA09 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

10 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 14.60 813.60 813.00 1072635 N06AB06 sertralin ASENTRA film tableta blister.d. Strana 75 . Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N06AA21 N06AA21 N06AA21 INN maprotilin maprotilin maprotilin Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 1072730 1072731 MAPROTILIN MAPROTILIN film tableta film tableta blister. 30 po 50 mg Zdravlje a. na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.o.d.00 50.00 50.70 242. Hemofarm a. Zdravlje a. Pfizer Italia S. 28 po 50 mg blister.d.10 406.d.d. Hemofarm a.R.52 14.52 14.L. Slovenija Italija Italija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 406.00 50. 28 po 100 mg blister. Zdravlje a.52 50.d. 28 po 50 mg Republika Srbija 406. Republika Srbija Republika Srbija 100. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d. Galenika a.o.d.00 50.60 50 mg 14.52 50.10 406. 30 po 25 mg blister.00 1072636 N06AB06 sertralin ASENTRA film tableta blister.00 50.52 50.d.Lista A .00 50. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.60 813.o.90 0.60 813. 28 po 50 mg blister.52 14. 28 po 100 mg blister. 28 po 50 mg blister.o.d.1 g 0. Galenika a.52 14.10 50 mg 14.R. Slovenija Slaviamed d. 28 po 100 mg blister.1 g 13.52 14. Slaviamed d.00 50. Samo kod dece do 19 godina starosti. Opsesivno-kompulzivni poremećaj kod dece ( F42 ).00 N06AB N06AB06 1072790 1072791 1072851 1072850 1072724 1072723 1072644 1072643 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 N06AB06 Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin sertralin ZOLOFT ZOLOFT SETALOFT SETALOFT SIDATA SIDATA TRAGAL TRAGAL film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister.10 406.19 50. 28 po 50 mg blister. 28 po 100 mg Republika Srbija 813. 28 po 100 mg Pfizer Italia S.L.00 50.d.52 14.52 14.Grupa N.43 16. Zdravlje a.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.

70 30 mg 117. OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Parasimpatomimetici Antiholinergici piridostigmin ICN Polfa Rzeszow S. 6. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N06B N06BA N06BA04 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Psihostimulansi i nootropni lekovi Simpatikomimetici centralnog delovanja Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica metilfenidat tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem Janssen Pharmaceutica N. Janssen Pharmaceutica N. 30 po 18 mg Belgija 3. Samo za decu do 18 godina starosti.88 50.19 50.2 g 2.00 N07B N07BB N07BB01 Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti disulfiram Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica. 1075091 N07BB01 disulfiram ESPERAL tableta 20 po 500 mg Portugalija. Institut za mentalno zdravlje .50 0.V.00 INDIKACIJE 1. Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH NAPOMENA N07 N07A N07AA N07AA02 1088055 N07AA02 piridostigmin MESTINON obložena tableta bočica. 30 po 36 mg Belgija 4.600.02 50. 5.859. Švajcarska 2.A. Klinički centar Niš. Ltd.60 0.00 1073191 N06BA04 metilfenidat CONCERTA bočica.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. C.243. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. Strana 76 . Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje.77 50. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. 4.Beograd.V. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu .Grupa N.Lista A .18 g 57.Beograd. Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. dr. Klinički centar Kragujevac. Mađarska 138.Beograd. 1073190 N06BA04 metilfenidat CONCERTA bočica. 3.30 30 mg 200. 2. Klinički centar Vojvodine. 150 po 60 mg Poljska.Brajović" .

1 po 10 ml (10mg/ml) bočica. godine. rastvor Hemofarm a. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC N07BC N07BC02 N07BC02 N07BC02 INN metadon metadon metadon Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti bočica.48 50.d.Grupa N.90 165. Strana 77 .90 25 mg 25 mg 41.Lista A . Republika Srbija Republika Makedonija 165.48 41.00 NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.d. decembra 2011. * Lek se briše sa Liste lekova 31. 1 po 10 ml (10mg/ml) Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 2087310 2087505 METADON METADON ALKALOID kapi oralne kapi.00 50. Alkaloid a.

d.d.00 1029080 1029082 1029083 INDIKACIJE P02 P02C P02CA P02CA01 3028300 P02CA01 1. K27. K28. ANTHELMINTICI Lekovi protiv nematoda Derivati benzimidazola mebendazol mebendazol SOLTRIK oralna suspenzija bočica. 4. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 109.d.1 po 30 ml (100 mg/5 ml) Galenika a. Infekcije trihomonasom ( A59 ). 3. INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA ANTIPROTOZOICI Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama Derivati nitroimidazola DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica metronidazol metronidazol metronidazol metronidazol ORVAGIL ORVAGIL ORVAGIL D tableta tableta tableta 20 po 250 mg 20 po 400 mg 20 po 400 mg Galenika a. Republika Srbija 132.70 185. K29 ). Galenika a.00 50.Grupa P. gingivitis-K05 ).10 185.2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi -K12. Helicobacter pylori infekcija ( K25.Lista A .10 0.00 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC P P01 P01A P01AB P01AB01 P01AB01 P01AB01 P01AB01 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje ANTIPARAZITNI PROIZVODI.88 46.28 50.00 Strana 78 . Amebiaza ( A06 ). 2.10 2g 2g 2g 43. Galenika a.2 g 44.03 50. K26.28 46.d.

00 Strana 79 .05%) N.00 50.98 50. suspenzija 7110310 R01AD09 mometazon furoat NASONEX Belgija 659.00 NAPOMENA R01AD12 Samo za decu do 19 godina starosti na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.Grupa R.V.30 110 mcg 21.40 200 mcg 21. suspenzija sprej za nos. DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica mometazon sprej za nos. LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Adrenergici.5 mcg/doza) Glaxo Operations UK Limited Velika Britanija 659.30 200 mcg 21.05%) N. 1 po 140 Schering Plough Labo doza (0.Lista A . 1 po 120 Schering Plough Labo doza (0.LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA Nazalni preparati Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu Kortikosteroidi bočica sa raspršivačem. inhalacioni Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora salbutamol salbutamol salbutamol SPALMOTIL ALOPROL rastvor za raspršivanje rastvor za raspršivanje bočica.00 7110311 R01AD09 mometazon NASONEX Belgija 769. flutikazonfuroat 7110033 R01AD12 flutikazonfuroat AVAMYS sprej za nos.00 NAPOMENA R03 R03A R03AC R03AC02 7114462 7114152 R03AC02 R03AC02 Samo za decu do 19 godina starosti na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije. Republika Srbija Republika Srbija 120.d.00 50. 1 po 10 ml (5 mg/1ml) Galenika a. bočica sa raspršivačem. suspenzija bočica sa pumpom za doziranje. 1 po 120 doza ( 27.98 50.00 120.d. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC R R01 R01A R01AD R01AD09 INN Zaštićeno ime leka Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za FO leka Proizvođač leka leka pakovanje RESPIRATORNI SISTEM .98 50.00 10 mg 10 mg 24. Hemofarm a.1 po 10 ml (5 mg/ml) bočica staklena.V.00 24.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.40 - - 50. Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji fenoterol. Italija 344.1 mg) Pharmaceuticals S. 75.Lista A . flutikazon propionat. salmeterol suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške.00 INDIKACIJE R03AK06 1. ipratropijum bromid BERODUAL rastvor za raspršivanje Istituto De Angeli S. 2.021 Boehringer Ingelheim mg)/ doza Pharma GmbH bočica od tamnog stakla.00 7114129 R03AK03 fenoterol.A.14 50.8 mg 11.70 6 inh. III i IV stadijum ) oblike bolesti (J44). kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje.A. salmeterol prašak za inhalaciju.25 mg/ml ) 7114725 R03AK03 fenoterol. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 7114550 R03AC02 salbutamol VENTOLIN suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom.8 mg 11. Bronhijalna astma (J45). 1 po 10 ml GlaxoSmithKline (200 doza po 0.1 po 200 doza (100 mcg/doza) Ivax Pharmaceuticals Poljska 278.L.50 0.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03AK R03AK03 1.5 mg/ml + 0.R. 1 po 120 GlaxoSmithKline doza (25 mcg/doza) Pharmaceuticals S.90 100 mcg 64. podeljen diskus. teške i veoma teške ( II.50 0.14 50.253.1 po 20 ml ( 0.00 Strana 80 . ipratropijum bromid BERODUAL N rastvor za inhalaciju pod pritiskom Nemačka 703.00 7114685 R03AC02 salbutamol ECOSAL suspenzija za inhalaciju pod pritiskom Češka 278. Samo za decu do 19 godina starosti. salmeterol flutikazon . ipratropijum bromid inhalator pod pritiskom sa dozerom.11 50.936.56 50. 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza) Glaxo Wellcome Operations 7114670 R03AK06 SERETIDE DISCUS Velika Britanija 2. Bronhijalna astma. Bronhijalna astma (J45). 21.11 50.05 mg + 0.1 po 200 doza (0. samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).Grupa R. 7114591 R03AC12 salmeterol SEREVENT Inhaler CFC-Free Poljska 1.00 INDIKACIJE R03AC12 1.30 2 inh.

80 2 inh. Bronhijalna astma (J45).1 po 60 doza (80 mcg + 4.00 7114680 R03BA01 beklometazon dipropionat ECOBEC aerosol kontejner pod pritiskom. salmeterol flutikazon .90 800 mcg 26.10 4 inh.44 50.50 2 inh. 1 po 200 doza (100 mcg/1 doza) Ivax Pharmaceuticals Češka 660. Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti.5 mcg) 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg) AstraZeneca AB Švedska 1.SMART (J45). salmeterol Zaštićeno ime leka FO prašak za inhalaciju.80 800 mcg 10. 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza) Proizvođač leka Glaxo Wellcome Operations Glaxo Wellcome Operations Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 7114671 R03AK06 SERETIDE DISCUS Velika Britanija 2.664.rastvor za inhalaciju FREE INHALER pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom. Samo za decu do 19 godina starosti. 97.845. formoterol budesonid. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN flutikazon .Grupa R. 134.1 po 60 doza (160 mcg + 4. 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza) diskus.42 50.922. 110. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.00 7114711 R03AK07 prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 2.00 7114712 R03AK07 prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 3. podeljen prašak za inhalaciju. 128.00 Strana 81 . Samo za decu do 19 godina starosti.19 50. 128.19 50. formoterol budesonid.80 2 inh. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.44 50. Za hronično lečenje astme i terapiju akutnog pogoršanja astme .5 mcg) inhaler. formoterol SYMBICORT TURBOHALER SYMBICORT TURBOHALER SYMBICORT TURBOHALER prašak za inhalaciju inhaler.00 7114672 R03AK06 SERETIDE DISCUS Velika Britanija 3.Lista A .016. inhalacioni Glukokortikoidi beklometazon NAPOMENA R03B R03BA R03BA01 7114562 R03BA01 beklometazon BECLOFORTE CFC.00 INDIKACIJE 1.845.41 50. podeljen Pakovanje i jačina leka diskus. 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza) Glaxo Wellcome Production Francuska 652. formoterol budesonid.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03AK07 7114710 R03AK07 1.97 50. budesonid.50 4 inh.

006.40 800 mcg 800 mcg 188.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03BA02 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.d. Slovenija 1. Lek farmacevtska družba d. 2.Grupa R. 1 po 200 doza (200 mcg/doza) inhalator i uložak.80 800 mcg 40. 20 po 2ml (0. Bronhijalna astma (J45).62 80.00 7114574 R03BA02 budesonid prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 1. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III i IV stadijum ) oblike bolesti (J44).255.00 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.00 INDIKACIJE 1.00 NAPOMENA R03BA02 7114722 R03BA02 7114721 R03BA02 budesonid TAFEN NOVOLIZER prašak za inhalaciju Slovenija 1.d. 1 po 200 doza (200 mcg/doza) Lek farmacevtska družba d.178.03 50. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.329.09 50.00 INDIKACIJE 1.50 800 mcg 38. Bronhijalna astma ( J45 ).25 mg/ml) AstraZeneca AB AstraZeneca AB Švedska Švedska 1.10 800 mcg 26.44 50. 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza) Ivax Pharmaceuticals Češka 652.90 1. 1 po 100 doza (400 mcg/doza) 7114572 R03BA02 budesonid prašak za inhalaciju AstraZeneca AB Švedska 1.904. 20 po 2ml (0.00 NAPOMENA R03BA02 7114578 7114576 R03BA02 R03BA02 Strana 82 . budesonid PULMICORT TURBOHALER PULMICORT TURBOHALER inhaler.Lista A .125 mg/ml) ampula. budesonid budesonid TAFEN NOVOLIZER prašak za inhalaciju uložak. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 7114681 R03BA01 beklometazon dipropionat ECOBEC aerosol kontejner pod pritiskom.80 800 mcg 10. 1 po 100 doza (200 mcg/doza) inhaler. Samo za decu do 19 godina i trudnice.58 50.51 50.000. Bronhijalna astma ( J45 ). Samo za decu do 19 godina i trudnice.11 50.60 800 mcg 25. budesonid budesonid budesonid PULMICORT PULMICORT suspenzija za raspršivanje suspenzija za raspršivanje ampula.

Bronhijalna astma (J45). Samo za decu do 19 godina starosti.60 DDD 800 mcg Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 60.00 7114741 R03BA08 ciklesonid ALVESCO 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom Nycomed GmbH Nemačka 3.6 mg 84.10 50.16 mg 28.80 0. kontejner pod pritiskom.70 50. 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg) NAPOMENA R03BA08 7114744 R03BA08 ciklesonid ALVESCO 160 Nycomed GmbH Nemačka 1. flutikazon propionate flutikazon propionate FLIXOTIDE aerosol suspenzija za inhalaciju pod pritiskom suspenzija za inhalaciju pod pritiskom 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza) GlaxoSmithKline Velika Britanija 848. 1 po 60 doza (250 GlaxoSmithKline mcg/1doza) Pharmaceuticals S.00 INDIKACIJE 1.19 50.00 INDIKACIJE NAPOMENA R03BA05 7114597 R03BA05 1.511.00 7114595 R03BA05 flutikazon FLIXOTIDE kontejner pod pritiskom.46 50. Bronhijalna astma ( J45 ). Samo za decu od 12 do 19 godina starosti. 1 po 60 doza (125 GlaxoSmithKline mcg/1doza) Pharmaceuticals S.282.Lista A . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.686.6 mg 59.A. 20 po 2ml (0.1 po 60 doza (160 mcg/doza) sprej-boca sa dozerom.A. ciklesonid rastvor za inhalaciju pod pritiskom sprej bočica sa dozerom.16 mg 54.80 0.11 50. Bronhijalna astma (J45).454.Grupa R.20 0.10 0.5 mg/ml) Proizvođač leka AstraZeneca AB Država proizvodnje leka Švedska Cena leka na veliko za pakovanje 1. Poljska 738. Samo za decu do 3 godine starosti. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL 7114577 ATC R03BA02 INN budesonid Zaštićeno ime leka PULMICORT FO suspenzija za raspršivanje Pakovanje i jačina leka ampula.70 0.6 mg 58. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.00 INDIKACIJE 1.00 7114596 R03BA05 flutikazon FLIXOTIDE Poljska 1.81 50. NAPOMENA Strana 83 .

d.00 0. 20 po 350 mg Jugoremedija a.40 88.6 g 15.10 155.d.d. 20 po 350 mg Srbolek a.00 50.50 9.00 50.6 g 15. Republika Srbija 185. Galenika a.d.14 50. Zdravlje a.86 50.00 1114503 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN Retard blister. 40 po 125 mg blister. Hemofarm a.d.00 Strana 84 .20 155. Republika Srbija Republika Srbija 118.d.Lista A .1 po 200 ml (2 mg/5 ml) blister.60 0.4 g 9.d. 40 po 250 mg Zdravlje a.00 0.d.40 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg 26.4 g 0.43 15.00 50.00 R03DA05 aminofilin tableta sa produženim oslobađanjem tableta sa produženim oslobađanjem 1114292 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN blister.54 26.00 50. 60 po 2 mg bočica staklena.Grupa R. Hemofarm a. 1 po 100 ml (2 mg/5 ml) blister. Republika Srbija 185.43 15.00 3114460 1114461 3114151 1114150 R03D R03DA R03DA04 1114220 1114221 R03DA04 R03DA04 Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima Ksantini teofilin teofilin teofilin DUROFILIN DUROFILIN kapsula retard kapsula retard blister.86 50. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 176.80 228.54 50. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC R03C R03CC R03CC02 R03CC02 R03CC02 R03CC02 R03CC02 INN Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Adrenergici za sistemsku primenu Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora boca. 60 po 2 mg Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica salbutamol salbutamol salbutamol salbutamol salbutamol SPALMOTIL SPALMOTIL ALOPROL ALOPROL oralni rastvor tableta sirup tableta Galenika a.

069. Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.V. Tablete i granule od 4 mg se mogu koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 6 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.0).j.Grupa R. Hoffmann-La Roche Ltd.08 274. LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Ekspektoransi.257. Švajcarska 13.5 ml) F.543. tablete za žvakanje od 4 mg i 5 mg mogu se koristiti kao alternativna opcija lečenja niskim dozama inhalacionih kortikosteroida kod blage perzistentne astme.V. 28 po 5 mg blister.00 INDIKACIJE 1.00 50. 28 po 4 mg Holandija Holandija Holandija Holandija 2. Merck Sharp & Dohme B.)/2. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica 1114640 1114643 3114644 1114646 SINGULAIR SINGULAIR SINGULAIR SINGULAIR tableta za žvakanje film tableta granule tableta za žvakanje blister. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu. 28 po 10 mg kesica.17 50.50 2.00 2.80 3.09 50.00 50.5 mg 2. Izuzetno. granule od 4 mg. Samo za decu do 19 godina starosti. Bronhijalna astma (J45). Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC R03DC R03DC03 R03DC03 R03DC03 R03DC03 R03DC03 INN montelukast montelukast montelukast montelukast montelukast Zaštićeno ime leka FO Država Pakovanje i jačina proizvodnje leka Proizvođač leka leka Antagonisti receptora leukotriena Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme B.00 50.09 274. 28 po 4 mg blister.5 mg (2500 i.896.5 ml (2.80 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 206.10 3.634.069.00 NAPOMENA R05 R05C R05CB R05CB13 7112250 R05CB13 INDIKACIJE NAPOMENA 1. Strana 85 .Lista A .89 94. isključujući kombinacije sa antitusicima Mukolitici dornaza alfa dornaza alfa PULMOZYME rastvor za inhalaciju 6 po 2.

1 po 5 g (500 + 3300 i.00 INDIKACIJE S01B S01BA S01BA02 4090620 S01BA02 1. Alkaloid a.j. Republika Srbija 53.o.0 ).50 50.00 50.LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO Antiinfektivi Antibiotici DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica hloramfenikol hloramfenikol hloramfenikol hloramfenikol CHLORAMPHENICOL HLORAMKOL HLORAMFENIKOL Alkaloid mast za oči mast za oči mast za oči tuba. Bakterijski konjuktivitis ( H10. neomicin GENTOKULIN kapi za oči.o.00 S01AX S01AX13 7090010 S01AX13 Ostali antiinfektivi ciprofloksacin ciprofloksacin MAROCEN kapi za oči. 1 po 5 g (1%) tuba.50 76.o.80 50. neomicin ENBECIN mast za oči Galenika a.00 4090121 4090815 4090816 S01AA11 7090801 S01AA11 gentamicin gentamicin bacitracin.o.00 Strana 86 . 2.d.d. 1 po 5 g (1%) tuba. Republika Crna Gora 172. 144. 3. monokomponentni hidrokortizon hidrokortizon HYDROCORTISON mast za oči tuba.o.10 - - 50.3%) tuba. Republika Srbija 62.o.4 ml 5.3% Hemomont d.00 50. Republika Srbija Republika Crna Gora Republika Makedonija Republika Crna Gora 76.10 50.0).50 0.d. Bakterijski keratitis ( H16 ). rastvor bočica staklena. 1 po 10 ml 2% Hemomont d.00 S01AA30 4150250 S01AA30 bacitracin.)/1 g Galenika a.Grupa S. Republika Crna Gora 127. Bakterijski blefaritis ( H01.10 50.50 76.20 50.o.d. 1 po 5 g (1%) bočica. Hemomont d. 1 po 5 ml 0. rastvor Hemomont d. 1 po 5 g (1%) Galenika a. Antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC S S01 S01A S01AA S01AA01 S01AA01 S01AA01 S01AA01 INN Zaštićeno ime leka FO Država Cena leka Pakovanje i jačina proizvodnje na veliko za leka Proizvođač leka leka pakovanje SENZORNI ORGANI .00 S01E S01EB S01EB01 7094033 S01EB01 Lekovi u terapiji glaukoma i miotici Parasimpatikomimetici pilokarpin pilokarpin MIOKARPIN kapi za oči bočica.Lista A .o. 1 po 10 ml (0.

2 ml 5.Grupa S. latanoprost 1 po 2.00 50.25 50.5% bočica od tamnog stakla. 1 po 5 ml 0. brinzolamid brinzolamid AZOPT kapi za oči 5 ml (10 mg/ml) Alcon-Couvreur Belgija 698.70 0.00 INDIKACIJE NAPOMENA Za lečenje glaukoma (H40) kao druga terapijska linija. rastvor bočica plastična. 1 po 5 ml (5 mg/1ml) bočica. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC S01EC S01EC03 INN dorzolamid Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Inhibitori karboanhidraze Laboratories Merck Sharp & DohmeChibret Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica 7096050 S01EC03 dorzolamid TRUSOPT kapi za oči.2 ml 27.2 ml 0. rastvor kapi za oči.30 0.00 7093031 7093020 S01ED01 S01ED01 timolol timolol TIMADREN* UNITIMOLOL 0.o.2 ml 5.93 50.25 50. rastvor Hemomont d.5% kapi za oči. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. Republika Srbija Republika Crna Gora Slovačka Republika 131. Unimed Pharma S.1 ml 53. inhibitora karboanhidraze ( brinzolamid ili dorzolamid) i analoga prostaglandina( latanoprost ili travaprost ) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta. timolol. 131.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01ED S01ED01 7093071 S01ED01 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana. latanoprost XALACOM kapi za oči.Lista A .5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml) Pfizer Manufacturing Belgium NV 7099170 S01ED51 timolol.25 5.5% Galenika a.345.O.00 NAPOMENA S01ED51 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.3 ml 41.30 262.00 0.R.o. 1 po 5 ml (2%) Francuska 698. rastvor Belgija 1. 1 po 10 ml 0. Beta-adrenergički blokatori timolol timolol GLAUMOL kapi za oči.d.80 50.90 0. kada primena u monoterapiji: timolola.90 0.96 50. rastvor bočica staklena. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. Strana 87 .00 INDIKACIJE NAPOMENA S01EC04 7096060 S01EC04 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana.

V. rastvor Alcon-Couvreur N. 1 po 10 ml (1%) Hemomont d.1 ml 43. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. inhibitora karboanhidraze( brinzolamid ili dorzolamid) i analoga prostaglandina( latanoprost ili travaprost ) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta. kada primena u monoterapiji: timolola. rastvor Belgija 1.13 50. 180.21 50.2 ml 33.30 0.20 0.1 ml 43. timolol COSOPT kapi za oči.13 50.078. 1 po 10 ml (0.078. 2.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01EE04 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola u monoterapiji nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana a nakon toga primena u monoterpiji inhibotira karboanhidraze( brinzolamid ili dorzolamid ) nije dovela do zadovoljavajućeg terapijskog efekta. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.Lista A . decembra 2011. 1 po 5 ml (2% + 0. 1 Pfizer Manufacturing po 2.o.5%) Laboratories Merck Sharp & DohmeChibret 7099180 S01ED51 dorzolamid. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa. timolol bočica. godine.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01F S01FA S01FA01 7095071 S01FA01 Za lečenje glaukoma (H40) u monoterapiji kada primena timolola u monoterapiji nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana a nakon toga primena u monoterpiji inhibotira karboanhidraze( brinzolamid ili dorzolamid ) nije dovela do zadovoljavajućeg terapijskog efekta.5 ml 0.5 ml 40 mcg/ ml 7099190 S01EE04 travoprost TRAVATAN kapi za oči. Analozi prostaglandina latanoprost bočica sa kapaljkom.00 50.00 * Lek se briše sa Liste lekova 31.5%) bočica sa kapaljkom.005% Belgium NV 7099140 S01EE01 latanoprost XALATAN kapi za oči.00 7095073 S01FA01 atropin ATROPIN kapi za oči.30 0. Midrijatici I cikloplegici Antiholinegici atropin atropin ATROPIN kapi za oči. Belgija 1. rastvor Francuska 830. Strana 88 . Republika Crna Gora Republika Crna Gora 150.Grupa S.00 - - 50.o. travoprost bočica sa kapaljkom.00 INDIKACIJE NAPOMENA S01EE S01EE01 Za lečenje glaukoma (H40) kao druga terapijska linija. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta JKL ATC S01ED51 INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica dorzolamid. rastvor bočica sa kapaljkom.o. rastvor Hemomont d.o.

Grupa V..00 - - 50. Celijačna bolest ( K90. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta ŠIFRA ATC V V06 V06D V06DX V06DX. Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.00 N002840 V06DX. INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka OSTALO OPŠTI NUTRIJENSI Ostali nutrijensi Ostali nutrijensi Hammermuhle GmbH Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica N002832 bezglutensko brašno bezglutensko brašno White flour mix prašak 1 kg Nemačka 440.00 INDIKACIJE NAPOMENA 1.Lista A .0 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.00 - - 50. Dark flour mix prašak 1 kg Hammermuhle GmbH Nemačka 440.. Strana 89 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->