STRUčNI

GRADEVINSKI PRIRU č NIK

Graditi po sistemu

Impressum: 6. Izdanje 2006
Izdaje: RÖFIX AG Baustoffwerk, Badstrasse 23, A-6832 Röthis Savjetovanje: Za detaljnije savjetovanje vam je na raspolaganju naš tehnično-savjetni servis. Tisak: Ueberreuter Print und Digimedia GmbH, Industriestrasse 1, A-2100 Korneuburg Copyright by RÖFIX AG: © 2000

Sva prava zadržava izdavač. Upotreba tekstova, slika i drugih djelova bez pismenog odobrenja RÖFIX AG je zabranjena i kažnjiva. To vrijedi naročito za kopiranje, prijevode, ili upotrebu u štamparijama i elektronskim sistemima. Svi podaci u ovom izdanju potiču iz iskustva, ispitivanja i proba, i ne mogu se primjeniti u svim slučajevima. Oni su kao općenite informacije i okvirni podaci razumljivi. Podatke u ovom izdanju ne možemo primjeniti na svakom gradilištu zbod njihove specifičnosti. Opčenito priznata pravila struke i odgovarajuće

norme propisane u svakoj državi trebaju se poštivati. Izdavanjem ovog kataloga sva ranija izdanja stavljaju se izvan upotrebe. Sva prava na promjenu proizvoda i način njihove primjene zadržava proizvođač. Pojedini proizvodi mogu se u određenim regijama dostaviti u određenoj embalaži samo po narudžbi. Sve informacije o našim proizvodima možete dobiti kod ovlaštenih prodavača RÖFIX proizvoda. Za štamparske pogreške kao i za odstupanja u tonovima boja u katalogu ne odgovaramo.

Imidž Zidarski mortovi
Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort

4 16
22 26 29 33

Betoni
Debeloslojna sanacija betona Tankoslojna sanacija betona Sidreni mortovi Suhi betoni Mortovi za ploènike i fuge Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Temeljni površinski premazi

38
42 50 58 60 66 70 73

Temeljne žbuke
Na bazi vapna - cementa - gipsa Toplinsko - izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Graðevinska ljepila

74
77 100 104 110

Završne žbuke
Mineralne završne žbuke Pastozne završne žbuke Akustiène žbuke Obrada gips kartonskih ploèa

114
119 136 157 160

1

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi
Sistemi za saniranje Sistemi za renoviranje Sanacija fasada Ekološki proizvodi

162
167 184 212 219

Toplinsko izolacijski sistemi
Sistemi Mortovi za armiranje/ljepljenje Izolacijske ploèe Montažni elementi Mehanièko prièvršæivanje (tiplanje) Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) Mrežica za armiranje Dekorativni profili za fasade Nosive ploèe/Graðevinske ploèe Alati WDVS (TIS) - Izvedba

228
236 260 265 271 274 282 288 290 292 300 304

Građevinske boje
Masa za izravnavanje Priprema graðevinskih boja Boje za van Boje za unutra DecorLine

318
322 326 332 340 348

2

Postavljanje estriha
Nasipni materijali Tekuæi estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje Premazi za pod

356
364 369 375 379 385

Postavljanje keramièkih ploèica
Pregled Tankoslojno ljepilo Srednjoslojno ljepilo Mase za fugiranje Mortovi za peæi

390
392 407 413 416 421

Strojevi
Strojevi za finu žbuku Silosi i kompresori na gradilištu Protoène mješalice Pumpne mješalice

426
430 432 436 440

3

4

IMIDŽ

dž Imi

Imidž

RÖFIX - Graditi po sistemu
Danas se od gradnje zahtijeva mnogo. Zahtjevni su investitori, upravna tijela, okoliš i gospodarski privredni razvoj. Više od sto godina radimo na daljnjem razvoju visokovrijedne građevinske tehnologije. Danas nudimo inovacijske proizvode koji udovoljavaju najvišim tehničkim, ekološkim i ekonomskim zahtjevima. Potičemo aktivnu politiku u interesu građevinarstva. Vidimo se u ulozi posrednika između političkih nositelja odlučivanja i naših partnera u gradnji - od arhitekata preko cjelokupnog graditeljstva do privatnih investitora. Mi smo i u budućnosti jak partner u kojega se možete pouzdati.

Nastanak
U pramoru se talože ljuske i skeleti bezbrojnih životinjica i vapnenih algi. I najviše planine na našoj zemlji tako su nastale, pa i Alpe. Čovjek više nije koristio kamen kao oruđe, oružje i građevinski materijal, nego za dobivanje vapna. U vapnu su sjedinjena četiri antička elementa - zemlja, vatra, voda i zrak. Zemlja nam daruje vapnenac, vatra ga pali, voda ga gasi, a zrak otvrdnjava vapneni mort. Vapnenac je jedna od malobrojnih sirovina koju možemo pronaći i u Vorarlbergu. Rimljani su kod nas uveli vapno kao građevinski materijal. Crkve, tvrđave i plemićka sjedišta građeni su vapnom, a i zidovi starih kuća su premazani vapnom. Ove stare građevine svjedoče o trajnosti poznatog Röthner vapna. Krajem prošlog stoljeća znalo se za sedam peći vapnenica uz potok Frödisch. Od jedne takve palionice vapna nastala je međunarodno aktivna skupina poduzeća RÖFIX d.d.

5

Imidž

6

Imidž

Nastanak
Braća Josef i Meinrad Wehinger su 10. siječnja 1888. zakupili 156 hvati zemlje za 10 guldena od općine Röthis "u tzv. Rietliju ispod brda na ljevoj strani kanala Mühl". Dobili su obrtno pravo za palionicu opeke u kojoj se zajedno peklo vapno. 1889. su dobili odobrenje za lomljenje kamena, 1890. su kupili zakupljeno zemljište od općine, a 1892. pogranično zemljište. Prirodna nazališta u ovom području određuju budući smjer rada poduzeća jer je ilovače za proizvodnju opeke bilo ograničeno, a vapnenca više nego dostatno. Tako se od 1910. u knjigama računa više ne mogu pronaći proizvodi opeke.

Palionica vapna
Važan izbor prihoda je bio i prijevoz konjima Josefa Wehingera. Od 1921. se konjskom vučom dostavljala roba u švicarski Rheintal (dolinu Rajne) i u Lihtenštajn koja je sin Hermann već prije "otvorio" kao izvozno područje. Hermann Wehinger je 1924 preuzeo palionice vapna zajedno s dvokvadratnim zemnim pećima. U njima je tada sedam muškaraca uključujuči i vlasnika obavljalo težak fizični ručni rad. Tehnička pomoćna sredstva tada nisu bila poznata ili su bila naprosto preskupa.

Kada su 1948. tri sina Hermanna Wehingera ušla u poduzeće, dakle poratnih godina ispunjenima neimaštinom, Wehinger je ostvario cilj da svi u "kolibi vapna" mogu zaraditi kruh. I u fazi obnove se improviziralo. "Dizalica" na ručni pogon s koloturnikom i okretnom pločom je pripomogla izvozu vodootpornog kamena u Njemačku. Tračna pruga je služila

još oko 20 godina, no 1960. je novi Steyrov "traktor s lopaticama" s hidrauličkom podiznom napravom oslobodio radnika najveće muke da dnevno ručno napuni 10 kolica. Veće drobilice i mlinovi omugućili su nov razvoj poduzeća. Pomoću njih se moglo proizvoditi više šlijunka, lomljenog pijeska i veće količine vapna, tako da je u vapnari Wehinger nastalo novo uporište.

7

/67. pomiješana s vlastitim pijeskom otpremljena je na gradilište i nanosila se strojevima za žbuku. isporučili prvi suhi mort za gradnju jedne alpske kolibe. Braća Josef. a udovoljava i zahtjevima graditeljstva. 8 . je u prvoj fazi visoke konjunkture dovela do daljnih poboljšanja. a ugradnja drobilica. Ova RÖFIX ova dostignuća u pravom smislu riječi "nadsjajiti" će u budućnosti izrazito-bijela plemenita žbuka. pomiješali su vapno.Imidž Prva gotova žbuka Izgradnja prvog automatskog postrojenja za gašenje vapna 1961. pijesak i cement i tako su 1968.iziskivali su potragu za novim mogućnostima i njihovim konačnim pronalaženjem. U međuvremenu je taj uspješni princip primijenjen na cijelu paletu žbuke i morta. doprinio nastanku prvog uređaja za miješanje. Ludwig i Hermann Wehinger su rano prepoznali zahtjeve vremena. a nakon njega je 1972. Nagli uspjeh prvog RÖFIX ovog proizvoda je 1969. Tako je poduzeće stalo na čelo ove građevinske tehnologije budućnosti. Tako je prvi puta u Austriji proizveden gotov mort. Veći kapacitet i i istovremena borba za tržišne udjele protiv cementa koji je prijetio da istisne tradicionalan način gradnje pomoću vapna . puževa i silosa dala je naslutiti da će se ručni rad ubuduće znatno olakšati. Austriji. Gotova. Prekretnica Sljedeća prekretnica bio je samostalni razvoj vapnenocementne žbuke koja je prikladna za strojeve. uslijedio prvi elektronski vođeni uređaj za miješanje morta s priključenim utovarnim silosima u Istovremeno je uveden zaštićen naziv robne marke RÖFIX. izgradnjom vapnene jamske peći ložene uljem došlo je do promjene. 1966.

U RÖFIX-u se intenzivno bavimo tematikom razvoja osoblja i osmislili smo program obrazovanja i usavršavanja. usredotočen na kvalitetu i organizacijom koja neprekidno raste. U najnovije vrijeme se više pažnje poklanja boji. 9 . Ekspanzija RÖFIX se usmjerio prema budućnosti. Najveću pažnju polažemo izobrazbi suradnika. Kada su se sredinom sedamdesetih godina gradnja i stanovanje sve više promatrali pod aspektom uštede energije. Podružnice RÖFIX-a zastupljene su I na području komunikacijske tehnologije RÖFIX je uvijek u korak s vreu gustoj mreži na prostorima srednje i južne Europe. Svojim tvornicama i prodavaonicama ovaj proizvođač sistema građevinskih materijala pokriva to vrlo veliko tržište. Kako u tehnici i proizvodnji tako i u razvoju osoblja našim se kupcima i suradnicima nudi širok spektar mogućnosti usavršavanja.te osobito važno : osnovan je laboratorij za razvoj i kontrolu. Ono što je počelo kao palionica vapna s vrlo skromnim sredstvima.RÖFIX je uspio osigurati veliki udio na tržištu. na kojem kupci i suradnici imaju pristup specifičnim podacima. RÖFIX je najprije izgradio perlitne peći. menom. U jedanaest europskih zemalja RÖFIX nudi kompletan asotiman i prisutan je kao partner izvođačima radova i konačnim kupcima građevinske branše.Inovativnim proizvodima.Imidž Proširenje Istovremeno se proširenjem kapaciteta gradila servisna služba. a kasnije stiroporni uređaj kako bi proizveo nove proizvode orijentirane u smjeru uštede energije. nakon više desetljeća jake ekspanzije razvilo se u internacionalni koncern s preko 500 suradnika i 27 podružnica. a modernim uređajima mogu se ispuniti sve želje investitora. povećao vozni park i broj kupaca. Tako je otvoren portal na internetu. Dalekovidnost. pionirski duh i učinkovitost obitelji Wehinger generacijama obilježavaju poduzeće koje teži prema naprijed i ima sjedište u Röthisu/Vorarlbergu. RÖFIX je tradicionalan proizvođač građevinskog materijala s ambicijama koje nadilaze granice u europskom alpskom prostoru.

One su često životno djelo ljudi i središnji životni prostor za više generacija. te arhitekte . Nužni preduvjeti za to su međusobno poštovanje i uvažavanje. Prema njoj smo uvelike obvezni i obaziremo se na više načina: • odgovornim vađenjem sirovina • ekološki neškodljivom proizvodnjom kako bismo zaštitili naše djelatnike.Podupiremo naše kupce . Spremnost na primanje i prenošenje znanja i iskustva i podupiranje mladih djelatnika-radnika su osobine koje želimo njegovati i razvijati u smislu jedne velike RÖFIX ove obitelji. Honoriramo i podupiremo spremnost i sposobnost naših djelatnika da uspiju i da preuzmu odgovornost. Naši veliki zadaci su motivirajuća radna atmosfera i osigurano radno mjesto. Zaštita okoliša Nama kao i generacijama prije nas priroda daje sirovine kojima dugujemo zahvalnost za našu egzistenciju. građevinske stručnjake i trgovce građevinskog materijala. Graditeljstvo opskrbljujemo primjenjivim. 10 . susjede i okoliš na našim mjestima proizvodnje • ekološkim proizvodima i ekološkim tehnologijama obrade • ekološkom logistikom za nabavu i prodaju naših proizvoda. te volja i sposobnost za suradnju. ekonomičnim i zdravim građevinskim materijalom iz prirode koji ima trajnu vrijednost. Naši djelatnici-radnici Viče od 500 naših djelatnika se identificira s našim poduzećem i njegovim ciljevima. Stoga snosimo osobitu odgovornost za kvalitetu RÖFIX ovih proizvoda i njihovu obradu na gradilištu. te nudimo potporu za profesionalni i osobni razvoj naših djelatnika u vidu odgovarajućeg usavršavanja. serviseri i dostavljači.u odabiru i u primjeni prikladnih proizvoda iz našeg programa.Imidž Naša kvaliteta Građevine trebaju biti duga vijeka.investitore. partnere na gradilištu. U matičnom poduzeću u Rothisu 20% od preko 100 uposlenih stoje na usluzi kupcu .kao savjetnici.

Investiranje u nova tržišta sutra osigurava profit. Težište naše gospodarske-privredne djelatnosti se nalazi na našim glavnim tržištima. angažmanom i odlučivanjem sačuvati tradiciju obiteljskog poduzeća. Bolje je neprijatelj dobrog . Jak položaj na našim glavnim tržištima je tlo na kojem podupiremo ekonomski rast. fleksibilnošću. I ubuduće će se razvoj.Imidž Čuvamo naše jake strane i iskoristimo prilike Mi smo međunarodno aktivno poduzeće i želimo poduzetništvom.naš uspjeh mjerimo novim rješenjima i vrhunskim rezultatima. boje i strukture • ispunjavanje tehnoloških i fizikalnih zahtjeva • ekonomično i racionalno • ekološka neškodljivost Pregled naših proizvoda • Zidarski mort • Beton • Sanacija betona • Arhitektura vrtova i pejzaža • Temeljna žbuka • Tankoslojna žbuka • Masa za izravnavanje • Završna žbuka (Strukturna .sistemi ugradnje • Strojevi • Alati • Profili • Pribor 11 .Dekorativna žbuka ) • Saniranje • Renoviranje • Ekološki građevinski materijali • Toplinsko izolacijski sistemi (puna toplinska zaštita) • Građevinske boje • Dekorativni unutarnji premazi • Grundiranje / Dubinsko grundiranje • Estrih . proizvodnja i prodaja našeg građevinskog materijala temeljiti na slijedećim tradicionalnim osobinama: • trajna vrijednost • raznoliko oblikovanje oblika.sistemi ugradnje • Keramičke pločice . a danas i do dobavljača sistema karakterizira nas kao inovativno poduzeće koje je neprestano u potrazi za novim rješenjima i korisnicima svojih proizvoda i usluga. Razvoj od proizvođača vapna do specijalista za gotovu žbuku.

logistika i menadžment kvalitete su naše tri najvažnije sposobnosti koje su nastale oko i s našim kupcima.Inovacija. Sistemsko mišljenje . Inovacije . koji odlično djeluje izvan austrijskih granica. Razvoj proizvoda i usluge nismo preuzeli nego smo naučili u građevinskom sektoru. 12 . Da bi našim kupcima mogli ponuditi takvu pouzdanost. RÖFIXovih usluga i RÖFIXove servisne službe za kupce nastaje ono što želimo postići: prava korist za naše kupce. Stalne inovacije. Od planiranja do završavanja radova nužni su brojni postupci. Dostaviti pravi proizvod u pravoj količini u pravo vrijeme na pravo mjesto. radili smo na logistici i učinili ju jednom od naših suštinskih kompetencija. Povezujući element.Logistika Dugogodišnje iskustvo i bliski kontakt s kupcima obilježili su RÖFIX ov način razmišljanja. Uspjeh našeg poduzeća se temelji na izbalansiranoj međuigri četiri pojma. Ne razmišljamo samo o proizvodima nego i o obuhvatnim rješenjima.poboljšanja i razvoj novih materijala jamče našim kupcima željeni rezultat i čine nas atraktivnim partnerom. Poduzeće RÖFIX s kvalitetnim upravljanjem pokazuje svoju sposobnost i na međunarodnom planu. Kada dostavljamo kupcima robu imamo pred očima samo jedan cilj: Pouzdanost. onda točno razumijemo što mislite. Kombinacijom RÖFIXovih sistema proizvoda.Imidž Važna je dobra mješavina Ako od svega želite samo najbolje. "koordinator" ove cjeline je RÖFIX ovo sistemsko mišljenje. Dobiveni certifikat ISO 9001 je uspjeh sistema.Kvalitetno upravljanje Gradnja je postala kompleksan proces.

obuhvatna ponuda i kompetentna podrška kod gradnje stvaraju povjerenje Održanje termina kod dostave robe Točno odvijanje procesa proizvodnje i konstantna kvaliteta proizvoda jamče našim kupcima urednu dostavu Visokovrijedni kvalitetni proizvodi Neprestana kontrola i stalna poboljšanja u procesima jamče kvalitetu naših proizvoda Visoki zahtjevi za dobavljače Visokovrijedne sirovine i spremnost na dostavu su preduvjeti za kvalitetne proizvode.Imidž Kvaliteta Partnerskim pristupom do zadovoljnog kupca Aktivna briga. a naši dobavljači ih moraju jamčiti Stvaralačkim duhom do kompetencija Potraga za novim učinkovitim primjenama za naše proizvode vodi do inovativnih sistemskih rješenja Ekološka svijest Svakodnevno bavljenje materijalom iz prirode obvezuje nas da se odgovorno odnosimo prema okolišu Motivirani djelatnici Velika samoodgovornost i stalno usavršavanje vodi do profesionalnog i osobnog razvoja naših djelatnika Ekonomičnost i svijest o troškovima Razumna politika cijena i visoka ekonomičnost doprinose stabilnim troškovima i osiguravaju naša radna mjesta Pokazivanje simpatije prema javnosti Konstruktivni rad u našim općinama i živo njegovanje imidža obilježavaju dobre odnose s javnošću Konsekventnim učinkom do prednosti Visok nivo naših proizvoda i usluga je mjerilo stupnja naše kvalitete i obećanje našim kupcima 13 .

zajednički menadžment kupaca • izvođača u školovanju. • kao spojni element između RÖFIXa i izvođača. individualni odabir sistemskih komponenata. zidovi. informiranju. pomoć u izradi kalkulacija. Na našoj homepage-stranici možete naći aktualne informacije i širok spektar usluga RÖFIX ove grupe. pomoć kod ispunjavanja troškovnika. 14 . Za promišljene koncepte koji dovode u sklad čovjeka i arhitekturu.Obuhvaća stručno savjetovanje i rješavanje problema na gradilištu. međusobni protok informacija koje se odnose na objekt. metal. RÖFIX polaže nadu u nove tehnologije i na području razmjene informacija. savjetovanju. informacije o objektu. U svijetu RÖFIX ovih boja i materijala stalno se stavljaju novi naglasci. Igrajte se bojama! U idealnoj mješavini se nalazi vizionarska briljantnost. pomoći u obradi i tehnici primjene .komponente ispitane u sistemu. Priznati boju i stvarati životne prostore s ugođajem ili novim pogledom. RÖFIX ova žbuka i boja su usklađeni na svakom "platnu" u unutarnjem i vanjskom prostoru: staklo. školovanje za kvalificiranog partnera za izvođača.sveobuhvatan sistem logistike. učinkovita logistika gradilišta pomoću RÖFIX ovih sistema silosa. jamstvena obveza putem dopuštenja za građevinski nadzor.kao i koncepti boja i oblikovanja. drvo.Imidž Paket usluga RÖFIX-ov paket usluga podupire : • arhitekte i planere u koncepciji i realizaciji projekata putem analize objekta. Kompetentna briga i suradnja jamče zajednički uspjeh. beton i vezni materijali razvijaju našom paletom stil i estetiku. savjetovanje o varijantama sistema i konstrukciji.kao i stavljanje na raspolaganje logistiku strojeva i alata Daljnje obrazovanje Potpora sistemskih partnera u menadžmentu i upravljanju sa sadržajima seminara koji su posebno za njih krojeni stvaraju našim kupcima dugoročne konkurentne prednosti.

Bugarskoj. Villach. Phyra.Imidž RÖFIX Lokacije Kontinuirani razvoj je doveo korak po korak do sistemskog ponuđača za praktički sva rješenja problema u gradnji. Italiji. Kalsdorf Bosna i Hercegovina: Ljubuški. Prnjavor 15 . Uz tehnološki razvoj došlo je naravno i do geografskog proširenja aktivnosti. Sloveniji. Trogir Kosovo: Klina Italija: Partschins. Ilidža. Zirl. Oberndorf. Srbiji i Crnoj Gori. Prevalle. u Švicarskoj. Molln. RÖFIX raspolaže proizvodnim mjestima i podružnicama prodaje RÖFIX u Austriji. Fontanafredda. Hrvatskoj. Dietikon. Slovenija: Grosuplje Hrvatska: Pojatno. u Njemačkoj. Bosni i Hercegovini. Grenchen Srbija: Popovac Poljska: Krzeszowice Austrija: Röthis. Poljskoj i Mađarskoj. Comabbio Albanija: Tirana Njemačka: Ammerbuch Bugarska: Pazardjik Švicarska: Sennwald.

16 ZIDARSKI MORTOVI .

37 Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 22 22 23 25 Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 26 26 27 Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 29 29 30 32 Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 33 33 34 36 17 .ZIDARSKI MORTOVI 16 .

pojavio se tankoslojni mort za lijepljenje istog. Zidovi se mogu graditi na različite načine. dugotrajnost. RÖFIX gradi sigurno. Normalni zidarski mort za veliko i normalno opterećenje. estetika i zaštita okoliša. tu su i građevinsko fizikalni zahtjevi poput toplinske i zvučne izolacije. Uvjerljive karakteristike obrade. svaki ima prednosti i nedostatke. te stabilnost. te zaštita od požara i vlage. Naše iskustvo Vas obogačuje. Pri odabiru opeke mjerodavni su specifični zahtjevi investitora. velika izdašnost i odgovarajuća strojna tehnika jamče pouzdanu ekonomičnost naüih tvorničkih suhih mortova na gradilištu. Od kamena do gotovog zida Zidovi imaju višestruku funkciju. RÖFIX nudi ljepilo za plan blok i uronjivi mort. Važnu ulogu u odabiru načina zidanja imaju građevinsko fizikalne karakteristike. Za saniranje zgrada i održavanje spomenika nudimo trasno-vapnenizidarski mort (vidi segment sistemi renoviranja). Opekarski proizvodi se međusobno razlikuju. vidljiv zidarski mort s optimalnom zaštitom od vremenskih prilika i lagani zidarski mort s odličnim karakteristikama toplinske izolacije. Formatiranjem kamena točno po mjeri poput plan bloka itd. Uz preuzimanje i prenošenje opterećenja.ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi S RÖFIX-om gradite sigurno RÖFIX se postavlja prema tim zahtjevima tako što dugogodišnjim ciljanim istraživanjima razvija najrazličitije zidarske mortove.. RÖFIX nudi više vrsta zidarskih mortova koji mogu riješiti Vaše zahtjeve. 18 .

• podatno nanošenje zidarskom žlicom • usklađeno vrijeme obrade • velika izdašnost • povoljan tijek stvrdnjavanja • ujednačena tlačna i vlačna čvrstoća • čvrstoća prionjivosti Uštedite na troškovima racionalnom logistikom RÖFIX već desetljećima nudi zidarski mort pritiskom na gumb. Specijalne recepture omogućuju da se gotovi mort iz silosa preko protočnog mješača stavi na raspolaganje u željenoj količini i ujednačene kvalitete.Zidarski mortovi Široke mogućnosti primjena i testiranja Svi RÖFIX zidarski mortovi se proizvode kao tvornički suhi visokokvalitetni mortovi. Strojna tehnika se sve više usklađuje s proizvodima i kombinira RÖFIX silosi i ostala strojna oprema: racionalnost. Veliki silosi Zapremina od 12 do 20 m3. vremenskih prilika i ostataka • Može se koristiti i zimi (pomoću dodatka za zaštitu od mraza do -5 C) • Otpada transport vrećama i zbrinjavanje otpada • Mogućnost racionalizacije gradilišta 19 . štedljivost i dokazanost! novim transportnim tehnikama. a nadziru ih i nacionalne i nezavisne službe za kontrolu kvalitete. Oni se strogo kontroliraju u našem laboratoriju. na slobodni pad sa zaklopkom ili silos na pritisak od 1 odnosno 2 bara • Manje manualnih radnih postupaka • Tvornički izmješan materijal je jednoličan • Mort je dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađe. Transportni uređaji i silosne pumpe za miješanje stoje na raspolaganju za racionalnu obradu.

Protočne mješalice i komandni ormar u kombinaciji s košarom krana optimiraju logistiku gradilišta. ljepilo za pločice.Zidarski mortovi Silosna logistika Silosna protočna mješalica: Protočne mješalice se postavljaju ispod silosa. Transportni upređaj: Ovi pneumatski tlačni transportni uređaji mogu lako svladati velike udaljenosti. a habanje je neznatno. Protočna mješalica (staječi uređaj): Protočne mješalice se mogu koristiti univerzalno. estrih. vozne su i bez problema obrađuju zidarski mort i fini beton. Zid (debeloslojno) Normalni zid normalni zahtjevi Izolacijski zid normalni zahtjevi jako dobra izolacija 0-3 mm RÖFIX 950 0-1.6 mm RÖFIX 920 sa perlitom RÖFIX 820 Vidljivi zid sa vapnenim pijeskom visoki zahtjevi dobra izolacija sa perlitom RÖFIX 810 sa perlitom RÖFIX 812 0-3 mm RÖFIX 980 0-1. Zbog izvrsnog miješanja može se transportirati na udaljenosti do 60 m.6 mm RÖFIX 982 jako upijajući blokovi RÖFIX 985 slabo upijajući blokovi RÖFIX 986 neupijajući blokovi RÖFIX 987 Prirodni pijesak sa okruglim zrncima Plan blokovi (tankoslojno) Tankoslojni mort od normalnih do visokih zahtjeva visoki zahtjevi od normalnih do visokih zahtjeva Ljepilo za plan blokove RÖFIX 940 Završni mort RÖFIX 946 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 20 . onda se treba koristiti filter odnosno hauba za ubrizgavanje. Montira se direktno ispod velikog silosa i dostavlja se kao kompletan sistem na gradilište. masu za izravnavanje. Silosna pumpa za mješanje (SMP): Silosna pumpa za miješanje radi pomoću dualnog sistema za miješanje. pumpama za miješanje ili strojevima za žbukanje koji se nalaze na tržištu. žbuku i plemenitu žbuku. Ako se protočna mješalica puni robom iz silosa putem transportnog uređaja.4 mm RÖFIX 955 0-3 mm RÖFIX 915 0-1. Za robu u vrećama odnosno u silosima. Mogu se koristiti univerzalno sa svim protočnim mješalicama.

ÖNORM B3341 Grupa mortova M0 M3 M5 M 10 M 3 w/ww M 5 w/ww M 10 w Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 3 N/mm ≥ 10 2 DIN 1053 Grupa mortova MG I MG II MG II a MG III MG III a LM 21 LM 36 Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 2. • Za bolju toplinsku provodljivost i nasipnu gustoću možemo uzeti u obzir toplinski zidarski mort od laganog zidarskog morta. MC. MK ≥ 5 N/mm2 MB. MB. Za klasifikaciju zidarskog morta slijedi pregled normi i standarda za zidove i zidarski mort: • Čvrstoća na najmanji pritisak se mjeri kod starosti od 28 dana i navodi u N/mm2.5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 8 N/mm2 ≥ 12 N/mm2 Vrsta zida MP.5 M5 M 10 M 15 M 20 Minimalna tlačna čvrstoća 1 N/mm2 2.5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 10 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 N/mm2 2 ≥ 3 N/mm2 ≥ 5 N/mm ≥ 10 N/mm2 SIA 177 Grupa mortova M4 M3 M2 M1 Minimalna tlačna čvrstoća ≥ 2.Zidarski mortovi Zahtjevi za zidarski mort Zidarski mort je klasificiran prema rastućoj tlačnoj čvrstoći. MC. MPL Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 15 N/mm2 MBL.5 N/mm2 5 N/mm2 10 N/mm2 15 N/mm2 20 N/mm2 21 . Ovisno o tome je li prioritet nosivost. Nakon toga u obzir dolaze ili cementni mortovi. MK EN . vapneno-cementni mort ili mort za toplinsku izolaciju.998-2 Grupa mortova M1 M 2. zvučna izolacija ili toplinska izolacija na licu mjesta se odlučuje o postupku gradnje. MCL. Pored tradicionalnog postupka debeloslojnog morta u međuvremenu postoji i mogućnost tankoslojnog ili srednjeslojnog nanošenja.

te Vrs / ve no Os ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . Kao dodatak se koristi vapneni pijesak s najvećim zrnom od 1. Normalni zidarski mort na vapneno cementnoj bazi ima nasipnu gustoću od najmanje 1500 kg/m3. a da bi bilo što manje šupljina pijesak treba imati konstantnu liniju prosijavanja.Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste VAPNENO-CEMENTNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Razvoj suhog morta je omogućio da se najsuvremenijim uređajima za miješanje proizvodi zidarski mort konstantne kvalitete za željenu primjenu.Tek kvalitetnim spajanjem dobivamo nosivi zid. Upozorenje: Potrošnja zidarskog morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača cigle. Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koje uvjetuje gradilište i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. 22 .0 mm.6 mm ili od 3. Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i format cigle rezultira potrošnjom zidarskog morta. Pored materijala za opeku i mort i vezivno sredstvo (razlikuju se mnogobrojne različite vrste) ima odlučujući utjecaj na nosivost zida.

): M2 Način dostave: 23 .cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno ./jed. M. M. cementni kamen.cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno .cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno . vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva. cigla. betonski blok.): M3 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita./jed.du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . • Dostavlja se samo u Italiji • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zidanje (npr.1. cigla.4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr. TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita. vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva.D. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort finih zrnaca za zid (npr.Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapneno-cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno .3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.D.

cementna cigla.): M1 Način dostave: 24 .6 mm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca.Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zid (npr.D.D./jed. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca. MK MG (ita. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva. M. cigla. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . 0 .): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Moguće dostaviti i kao pumpni mort • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: ca. MK MG (ita. MC./jed. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort fine granulacije za zidanje (npr.1. MC.3 mm Izdašnost u litrama: ca. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB. cigla. 24 ltr. beton blok. M. 25 ltr.

prvo se doda vode pa zatim suhi mort Kod neobičnih promjena. Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. Kod dužih pauza pri radu potrebno je mješalicu isprazniti i očistiti Nanošenje Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Ležajne fuge potrebno je izvesti na cijeloj površini Cigla se postavlja na zidarski mort i uravnava se pomoću libele i zidarskog konopa Prekomjerno curenje zidarskog morta potrebno je skinuti zidarskom žlicom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Napomena: Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe.ra Ob ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . preporučuje se kontrola konzistencije morta prilikom obrade. Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi 25 .Vapneno-cementni zidarski mort Obrada Obrada Obrada vapneno-cementnih zidarskih mortova Profesionalni savjet Zamješavanje Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. podloge ne smije pasti ispod + 5 C Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno. cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti.

Lagani zidarski mort smije se proizvesti samo kao tvornički mort. 26 . Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača opeke. tzv. Infracrveni snimci dokazuju nji- hov utjecaj. Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koji su uvjetovani gradilištem i može odstupati od navedenih vrijednosti.Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste TOPLINSKI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Prolaz topline kroz vanjske zidove uvjetuje potrošak energije za grijanje u prostorijama. Stoga se upotrebljavaju mortovi male nasipne gustoće i boljih toplinskih svojstava. Važni su vrsta i udio upotrebljenog zidarskog morta. dok tamna područja pokazuju na smanjeni prolaz topline. Samo vrsta. a nasipna gustoća mora biti manja od 1200 kg/m3. To vrijedi za zidove koji su izrađeni od opeke i iz drugih materijala. Visoko toplinsko izolacijski zid obično obrađujemo sa tankoslojnim mortom.Odabir željene vrste zida i formata cigle rezultira potrošnjom toplinskog zidarskog morta.te Vrs / ve no Os ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . oblik i nasipna gustoća zidnih opeka ne određuju toplinska svojstva nekog zida. Crvena područja pokazuju na povišen prolaz topline.lagani zidarski mortovi. Toplinsko izolacijski RÖFIX mortovi za zidanje su prilagođeni zahtjevima toplinsko izolacijskih opeka i stvaraju homogenu osnovu zida.

): M2 Način dostave: 27 .3 mm Izdašnost u litrama: 40 ltr.34 W/mK MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): LM 36 MG (ON B3341): M10w MG (SIA 177): MBL./jed. TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 550 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom Sastav: • Cement • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . MCL MG (ita.3 mm Izdašnost u litrama: 28 ltr. M.du vo oiz pr ci Po ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1250 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.): M1 • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0./jed.34 W/mK • MG (EN 998-2): M5 • MG (ita.D. M.D. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva.2 W/mK MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): LM 21 MG (ON B3341): M5ww MG (SIA 177): MBL. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva.D. M.): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .3 mm Izdašnost u litrama: 37 ltr. MCL MG (ita.Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort Područja primjene: • Lagani zidarski mort visokih toplinskih svojstava za zidove rađene šupljom blok opekom normalnih statičkih zahtjeva./jed.

Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu 28 .Zidarski mortovi .

Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i temelji se na podacima proizvođača opeke. kako se kasnije kod izglađivanja fuge ne bi moralo popravljati. Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i upotrebljeni format cigle uvjetuje potrošnju zidarskog morta.te Vrs / ve no Os ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . 29 . a s druge strane obložni zid predstavlja važan element u vizualnom oblikovanju objekta. Stvarna potrošnja morta zavisi od veličine rupe i gubicima uvjetovanima gradilištem i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. ali ne do rupe u opeci. RÖFIX zidarski mort može se upotrijebiti za gradnju jednostrukih i dvostrukih vidljivih odnosno obložnih zidova. Takav način rada je vrlo ekonomičan. Ako je predviđeno naknadno fugiranje onda fuge treba prethodno jednakomjerno izdubiti od 1.Kod glatkog namaza fuge treba osobito paziti na izradu potpunih fuga.Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste VIDLJIVI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Vidljivi zidarski mort se koristi za vidljive ili obložne zidove. Zidarski mort mora ispuniti jednake zadatke kao i opeka. S jedne strane vanjski zid treba štititi objekt od atmosferskih utjecaja. Glatki namaz daje homogeno dobro zbijenu fugu.5 cm do 2 cm duboko. Finoća i podatnost omogućuju zidanje i fugiranje jednim radnim postupkom.

• Za jako upojivu ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Mort za vidljivi zid finog zrna. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .D. nevidljivog fasadnog zida s naknadnim fugiranjem.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem. za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog. tj. M./jed./jed.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.D. • Za jako upojivu ciglu.Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vidljivi zidarski mort RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova Područja primjene: • Za izgradnu jednostranog ili dvostranog vidljivog.du vo oiz pr ci Po ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . tj.): M2 Način dostave: 30 .3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. M.

D./jed. tj.Zidarski mortovi . • Za neupojivu ciglu i opeku. tj. M./jed. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog.): M2 31 . tj. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog.D. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec.D./jed. • Za jako upojive ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednoslojnog ili dvoslojnog vidljivog. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem.Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 985 Spec. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 985 Spec.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. M.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1750 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Za slabo upojivu ciglu i opeku. M. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec.

fen) i kiše 32 .ra Ob ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .Vidljivi zidarski mort Obrada Obrada Obrada morta za fasadni vidljivi zid Profesionalni savjet Priprema podloge Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe. cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti. Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5 C Štititi od smrzavanja. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Odrediti slojeve kamena prije početka obrade. Ne koristiti oštećeni kamen. samo cijeli RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Kamen se uobičajeno čisto reže pomoću reznog alata te se potom čisti od prašine Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Mort koji iscuri potrebno je odmah odstraniti žlicom kako bi se izbjeglo prljanje zida. Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. Vidljivi kamen se postavlja sa duplim prorezom u ležajnim i sudarnim fugama Nakon zidanja potrebno je obraditi fugu s odgovarajućim alatom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata.

Smije se proizvoditi samo tvornički suhi mort. Djelomično može znatno odskakati od navedenih vrijednosti. RÖFIX nudi za tu namjenu tankoslojni mort vrhunske kvalitete. Najveće zrno korištenih dodataka iznosi najviše 1. tako da se mogu ljepiti tankoslojnim mortom. Da bi mort što bolje prianjao o površinu opeke mora se posebno poboljšati.ojn te Vrs / ve no Os ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . Kod kontrole kvalitete se kod starosti od 28 dana zahtijeva minimalna tlačna čvrstoća od 10 N/mm2. Područje primjene / potrošnja Za klasifikaciju tankoslojnih mortova norma DIN 1053 "zid" kao minimalni zahtjev utvrđuje: • Min.Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste TANKOSLOJNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste U današnje vrijeme proizvode se opekarski proizvodi koji su vrlo točnih dimenzija. Tankoslojni mort se koristi za ljepljenje opeka s neznatnim odstupanjima u dimenzijama (< 1. Izračunate su za nanos zidnom šarom.5 Uputa: Potrebne količine morta su okvirne i temelje se na podacima proizvođača opeke.0 mm. Debljina fuge koja je ispunjena tankoslojnim mortom iznosi samo 1-3 mm. Efektivna potRÖFIX 940 ljepilo za plan blok ispunjava ovaj visoki zahtjev reba morta ovisna je o formatu rupa i gubicima uvjetovanim gradnjom.0 mm) (plan blok). Osim industrije porobetona i pješčanih opeka i proizvođači cigle i laganog betona sada nude takve plan blokove. 33 . tlačna čvrstoća nakon 28 dana: >10 N/mm2 N/mm2 • Čvrstoća na habanje i smicanje nakon 28 dana: >0.

ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi ./jed. • Tankoslojna žbuka za premazivanje plan blokova u unutarnjim prostorijama.5 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: 4 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB./jed. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Vrijeme upotrebe: 4 h Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0.0. MK MG (ita.5 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.): M2 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .D. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Tankoslojni mort za ljepljenje • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Neznatna potrošnja Dobro zadržavanje prodora vode Dobra prionjivost na kamenu Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): 14 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0.D. M. MC.0.): M1 Način dostave: 34 .8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr. M.Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronljivi mort RÖFIX 945 Uronljivi mort Područja primjene: • Tankoslojni mort za ljepljenje zida od opeke i porobetona i od plan bloka i planskih elemenata. MC.8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr. MK MG (ita.

• Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Srednjoslojni mort za zazidavanje poroznih opeka sa nanosom morta.): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 15 N/mm2 NG: 1370 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB. MK MG (ita.D. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.D.): M1 35 ./jed.2 mm Izdašnost u litrama: ca. MC. MC.3 mm Izdašnost u litrama: 30 ltr.Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort • Završni mort za zazidavanje plan blokova odgovarajućim nanosom morta. M.ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . M. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 21 ltr.1. TČ (28 dana): ca./jed. MK MG (ita.

ojn ra Ob ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . koliko je moguće postaviti cigle.Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno. ne bi smjelo doći do curenja morta sa strana Zamješavanje Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Nanositi samo onoliko morta. Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop Planblok cigle potrebno je obraditi u mokrom stanju. Kod nanošenja tankoslojnog morta. Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop 36 .

Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada srednjoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Štititi od smrzavanja.Zidarski mortovi . Žlicom za mort nanose se ravnomjerni slojevi morta 37 . cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti. fen) i kiše Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.

38 BETONI .

BETONI

38 - 73

Debeloslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

42
42 46 49

Tankoslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Obrada

50
50 56

Sidreni mortovi
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu

58
58 59

Suhi betoni
Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada

60
60 62 63 64

Mortovi za pločnike i fuge
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

66
66 67 68

Mortovi za fuge u prirodnom kamenu
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

70
70 71 72

Temeljni površinski premazi
Osnove / Vrste

73
73 39

ni to Be

Betoni

Beton - Važan građevinski materijal našeg vremena
Više od 50% svih građevina se danas gradi od betona. Dugi životni vijek koji se pripisuje betonu, otpornost, visoka ekonomičnost i ostala njegova tipična svojstva kao što je mogućnost da ga oblikujemo po želji, sve to učinilo ga je nezamjenjivim građevnim materijalom. Tako je on i kao otkriveni beton na bezbrojnim kvadratnim metrima fasadnih površina već odavno postao uobičajenom slikom naših gradova i naselja.Beton se sastoji od glavnih sastavnih dijelova: od cementa, dodatnih materijala (šljunak, pijesak) i vode. Pri tome cement predstavlja "vezivo" za različite elemente, vezivni element koji je bitno odgovoran za kvalitetu građevnog materijala. Zbog nedovoljne otpornosti betona na savijanje, betonski ugradbeni dijelovi pri visokogradnji se ojačavaju čeličnom armaturom. Tako je zajedničko djelovanje čelika i betona važna pretpostavka za statičku sigurnost građevine izgrađene od armiranog betona. Ovo zajedničko djelovanje je međutim zajamčeno samo u slučaju kad je čelična armatura dostatno debelom betonskom oblogom ili drugim mjerama zaštičena od štetnih utjecaja iz okoliša.

RÖFIX - Vaš Partner kad se radi o betonu
Firma RÖFIX nudi na području betona veliki broj visokovrijednih vrsta gotovih betona: • Špricani beton u različitim granulacijama i različitih svojstava • Sanacija betona u debeloslojnom i tankoslojnom postupku • Beton za vrt i okoliš

40

Betoni

Beton Prirodna zaštita od korozije je ugrožena
Često se ispušta iz vida da beton živi. I beton je podložan starenju kao i pojavama istrošenosti. Tempo starenja je definiran zbrojem vanjskih utjecaja, kao i otpornošću građevnog materijala. Normalno beton ne zahtijeva velika ulaganja u pogledu njege. No ipak, u slučaju da ravnoteža između otpornosti i drugih utjecaja bude narušena, trošenje se može rapidno ubrzati. Betonski čelik ima dodir sa zrakom, i na taj način dolazi do reakcije kalcij hidroksida koji se nalazi u šupljinama i kiselih plinova iz atmosfere. Reakcijom neutralizacije dolazi do karbonatizacije betona.

Za optimalni uspjeh pri sanaciji betona bitni su sljedeći kriteriji:
• Stručna priprema podloge • Izbor prikladnih proizvoda za popravak • Pojedinačna analiza podloge i stupnja oštećenja • Brižljiva izvedba radova na održavanju

Ugljični dioksid započinje neutralizaciju betona. Od površine prodire u beton fronta karbonizacije. Fronta karbonizacije dostiže armaturo. U dodiri s vodom nastupa korozija željeza. Rđa posjeduje nasuport željezu mnogostruko veći volumen i stvara veliki pritisak, dolazi do pucanja betona i armatura postaje vidljiva.

41

ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

DEBELOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste
Pojam špricani beton istovremeno označava jednu vrstu materijala, jedan postupak i jedan način gradnje. Ovaj postupak zahtijeva pored niza specijalnih uređaja i strojeva i educirano osoblje. Postupak će biti primijenjen prije svega tamo gdje se radi o tome da se izrade tanke betonske oplate povijenih ili geometrijski veoma nepravilnih oblika, gdje su dakle zahtjevi u pogledu izrade oplata veoma visoki. Nadalje će se primijeniti tamo gdje je u sigurnosne svrhe potrebno ugraditi beton koji će postati učinkovit u kratkom roku, te gdje relativno tanke debljine betona treba nanijeti u čvrstoj povezanosti sa starim betonom (poboljšanja i ojačanja).

Koji faktori imaju utjecaja na kvalitetu špricanog betona?
Kvaliteta špricanog betona ovisi o sastavu pripremljene mješavine (brizgani beton bez vode). Ali veoma veliki utjecaj ima i vodilica špricalice. Ona naime snažno utječe na vrijednost V/C (sadržaj vode), na gustoću Važeće smjernice: Važan temelj za opis svojstava špricanog betona je Smjernica Špricani betona, na odbijanje, a time i na čvrstoću gotovog betona beton ÖBV, kao i DIN 18554 Špricani beton, proizvodnja i nadzor nad kvalitetom.

42

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Osiguravanje stijena, nagiba i građevinskih jama
Osiguranja stijena su nužna kako bi se nagibi stijena koji su nastali tijekom građenja ili su pak građenjem dodirnuti, učvrstili na način da nema opasnosti za ljude i konstrukcije. U pravilu se potrebni radovi na osiguravanju izvode za vrijeme gradnje. Tipično za radove na osiguranju stijena je da se uspostavlja povezanost postojećeg kamenja s unesenim špricanim betonom. Osiguranja stijena mogu biti kratkoročna, dakle najčešće u svrhu osiguranja građevinskih jama za vrijeme gradnje. No one se mogu koristiti i kao trajna osiguranja. Jedna od funkcija osiguranja stijena može biti i smanjenje stupnja labavljenja u području zone labavljenja. Ovakvo osiguranje treba urediti što je prije moguće.

Problemi Zaštita stjenovitih površina od vremenskih utjecaja, labavljenja i pomicanja uslijed mraza. Podupiranje ugroženih partija stijena.

Mjere Nanošenje više centimetara debelog sloja špricanog betona Ispunjavanje proreza i većih šupljina špricanim betonom. Eventualno dodatnim sidrenjem ugroženih dijelova sidrima i sidrenim mortom. Radni prostor potreban za izgradnju podzemnih dijelova gradnje održavati otvorenim pomoću sloja špricanog betona, eventualno uz upotrebu podupirača od čeličnih profila i sidara. Stabiliziranje nagiba i zaštita iskopa građevinske jame za vrijeme gradnje, i to od vremenskih utjecaja, ispiranja i klizanja stijena ili labavog tla, 5 cm debelim slojem, sa slabo armiranom betonskom oplatom.

Osiguranje građevinske jame

Osiguranje nagiba

43

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Izgradnja tunela
Pri upotrebi špricanog betona u tunelogradnji treba načelno razlikovati tri područja primjene, koja se međusobno razlikuju po namjeni, a time i zahtjeva koji se postavljaju na špricani beton:

Tankoslojna oplata od špricanog betona na čvrstom gorju
Nanošenje tankih slojeva špricanog betona u šupljine u čvrstom gorju ne služi uspostavi nosivosti, nego izolaciji od prodirućih voda (ako su u pitanju dovodi vode, radi se o izolaciji protiv gubitka vode). Nadalje služi zašititi kamenite površine od vremenskih utjecaja i od korozije kao i za smanjenje hidrauličkog otpora strujanju u dovodnim hodnicima hidroelektrana. Kao minimalna debljina slojeva mogu pod određenim okolnostima (iznad vrhova stijena) poslužiti 2 do 3 cm.

Ugrađeni materijal mora ispunjavati sljedeće kriterije:
• dobra prionjivost • visoka razina brtvljenja • dostatna tlačna čvrstoća glatke površine (specijalno za smanjivanje otpora strujanja)

Špricani beton - dodaci i osobine M Dodatak Mikrosilica Tlačna čvrstoća Otpornost na savijanje Otpornost na odvajanje Otpornost na smrzavnje/rosu Poroznost E-Modul Paropropusnost ++ ++ ++ ++ + S Dodatak ubrzivač + + + K Plastični dodatak + ++ ++ ++ F Vlaknasti dodatak + ++ + + + + +

++ raste + ostaje - pada Svi dodaci se mogu po želji kombinirati.

Špricani beton kao osiguranje od urušavanja kamenja
Ovdje špricani beton ima vremenski ograničenu funkciju tako što zajedno s čeličnom mrežom i stijenskim sidrima, eventualno i ugradnjom čeličnih lukova ili rešetkastih nosača, služi kao jedina sigurnosna mjera sve dok (u pravilu mjesecima kasnije) ne uslijedi konačna izgradnja pomoću betonskih nadsvođa. Pri ovoj metodi gradnje ubrizgani beton nanesen odmah nakon izvedbe proboja popunjava sve rasjekline i pukotine. Na taj način on povezuje površine razlabavljene miniranjem te sprečava opuštanje gorja. Tako se stvara "gorski nosivi prsten" koji u gorje uvodi vertikalne sile, i to radijalno oko šupljeg prostora. Ugrađeni proizvod mora odgovarati sljedećim kriterijima: • rano stezanje • tlačna čvrstoća • prionjivost

Jednokratna gradnja pomoću špricanog betona
Pri danas uobičajenom načinu izgradnje tunela metoda se sastoji ponajviše od izrade sigurnosne oplate od špricanog betona. Rjeđe se primjenjuje beton kasnije unesen pomoću crpki, koji služi kao konačno osiguranje.

44

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Varijante špricbetona

Kriteriji pri izboru dodataka špricbetonu Oznaka RG 4 .. Osobina Najveća granulacija: 4 mm Opis Dobro se izglađuje Prikladan za guste armature Tankoslojno izravnavanje Visoka čvrstoćat Statička sigurnost Standardna kvaliteta Primjena u područjima s visokom razinom sulfata Dugo vrijeme prije vezivanja Trajno stabilan Za brzo dostizanje visokih ranih čvrstoća Za visoke debljine slojeva Za brzo osiguranje građ. jama i labavih stijena Za poboljšanje gustoće Redukcija sile odboja Povišenje razine čvrstoće Poboljšana otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje Bolja vlačna-zatezna čvrstoća na savijanje Otporan na abraziju (čvrst na brusno habanje) Mala sklonost nastajanju pukotina Bolja prionjivost na stari beton Niski E-modul Povišena otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje

RG 8 ..

Najveća granulacija: 8 mm

RG../HS..

Visoka otpornost na sulfate

RG..S..

S ubrzivačem (po želji nealkaličan)

RG..M..

S Microsilica

RG..F..

S vlaknastim dodatkom

RG..K..

S plastičnim materijalima

Tipične varijante špricbetona Primjena Tunelogradnja Osiguranje građ. jama Poboljšanje statičkog opterećenja postojećih gradnji Površine od otkrivenog betona Saniranje bazena za pročišćavanje vode Saniranje starih balkona Tipična varijanta špricbetona RÖFIX RG 8 SM RÖFIX RG 8 S RÖFIX RG 8 Opis Brzo stvrdnjavajući, s visokom gustoćom za velike debljine slojeva i s malom silom odboja. Brzo stvrdnjavajući, već na početku statički učinkovit. Normalno stvrdnjavajući s zrnatoüću 8 mm, za stari beton s ≥ 30 N/mm2 . Tlačna-pritisna čvrstoća. Zrnatosti 4 mm, dobro se zaribava i lagano izglađuje. S cementom otpornim na sulfate, da bi se poboljšala otpornost na vode iz pročišćavanja. S niskom tlačnom-pritisnom čvrstoćom i niskim E-modulom, kao i optimalnom prionjivočću o stari beton, visokootporan na smrzavanje i sol za odleđivanje.

RÖFIX RG 4 RÖFIX RG 8 HS

RÖFIX RG 4 SMK

45

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Debeloslojna sanacija betona
RÖFIX RG4 Špricani beton
RÖFIX RG4 Špricani beton RÖFIX RG8 Špricani beton

RÖFIX RG8 Špricani beton

Područja primjene:

• Špricani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela, osiguravanja građevnih jama.

• Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

Sastav:

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 8 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm E - modul: 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 kN/m2

Način dostave:

46

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

RÖFIX RG4 S Špricani beton
RÖFIX RG4 S Špricani beton

RÖFIX RG4 M Špricani beton
RÖFIX RG4 M Špricani beton

RÖFIX RG4 SM Špricani beton
RÖFIX RG4 SM Špricani beton

• Brzovezući šprcani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje kao što je premazivanje tunela i u gradnji.

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• Specijalno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

47

modul: ca. 20 ltr. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca.modul: ca. kao i za osiguravanje lošeg zida. 28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1./jed./jed.5 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 . 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 20 ltr. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 1750 kg/m3 E .8 mm Izdašnost u litrama: ca.8 mm Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 kN/m2 Način dostave: 48 . • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja. gotov za uporabu.modul: ca. 1750 kg/m3 E . kao i za osiguravanje lošeg zida./jed. 1750 kg/m3 E . 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 .5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 . • Suhi špric. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. betona i čeličnog betona. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela.Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton Područja primjene: • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. betona i čeličnog betona.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni .8 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr. kao i za osiguravanje lošeg zida. otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. betona i čeličnog betona.

nosiva. Nanošenje RÖFIX špricani beton moguće je obraditi uobičajenim mašinama za suhi špric Radove s špricanim betonom trebala bi izvoditi školovana ekipa Homogena slika špricanja. bez iscvjetavanja. mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. da se u jednom potezu očisti stari beton i armatura Pokus na kloride :Na osušeno mjesto loma nanijeti kistom 1% otopine srebrnog nitrata: ako dođe do bjelkaste boje znači da je klorid nazočan Podloga Podloga mora biti čvrsta. 3 dana 49 . ukloniti s odgovarajućim uređajima Za prethodnu obradu podloge pogoduje korištenje visokotlačnih strojeva ili strojeva za pjeskarenje Prednost pjeskarenja je.ojn da ra Ob be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni . čista. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. Pozor: kloridi prkose pješčanim mlazevima Kloride se prema iskustvu ne može ukloniti pješčanim mlazevima.Debeloslojna sanacija betona Obrada Obrada Obrada špricbetona Profesionalni savjet Priprema podloge Oštećeni beton i koji ne posjeduje dovoljnu čvrstoću. žutkasta boja (vlastita boja otopine) klorid prisutan. Stoga površinu treba nakon pješčanih mlazeva još dodatno oprati vodom pod visokim tlakom (ispitati odsutnost klorida). prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. fen) i kiše Pri neprikladnom vremenu (vručine. Na ovlaženoj površini se može izvesti reprofiliranje pomoću špricanog betona.5 N/mm2 Kontrola: Na bijelo mjesto nanijeti kistom 5% otopine kalijevog dikromata: pokazuje se crvenosmeđe boja (srebrni kromat) klorida nema. podlogu stalno vlažiti Naknadna obrada mora se izvoditi min. s neznatnim odbijanjem kao i optimalna kvaliteta betona positže se istomjernim kružnim pokretima s udaljenosti od 1 m i pod kutom od 90 stupnjeva Za racionalnu ugradnju špricanog betona preporučujemo RÖFIX betonski Dragon Njegovanje Štititi od smrzavanja. jak vjetar.

Ako je betonski prekrivač dostatan. Ciljevi sanacije betona: • izmjena oštećenog betonskog sloja • optička sanacija betonske površine • zaštita betonske površine od štetnih utjecaja • odgađanje karbonatizacije • stvaranje snažne povezanosti između starog i zamjenjenog betona • sličan postupak izmjene oblika kod starog i zamjenjenog betona • slične vrijednosti difuzije vodene pare kod starog i zamjenjenog betona 50 . Utjecaj korozije sada može dovesti do hrđanja čeličnih armatura. alkalnost cementnog kamena oko armaturnog čelika raste. U slučaju manjkavog sastava betona ili pretankog betonskog prekrivača. Samo u prvom vanjskom sloju pH vrijednost s vremenom pada na 9. armatura uvijek leži u područjima s visokom alkalnošću. Ovaj proces zovemo karbonatizacijom. Stručno obrađeni beton pokazuje alkalnost pH-vrijednosti od ca 12. te je time učinkovito zaštićena od korozije.ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . lomi beton koji se nalazi iznad.5.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste TANKOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste Opsežna istraživanja pokazuju da oštećenja betona u daleko najvećem dijelu nastaju zbog pogrešnog sastava i obrade. Povećanje obujma koje se zbog toga događa.

Područja debeljina primjene betonskog zamjenskog morta Debeljine nanosa 60 mm 8 . CO2. industrijskim i komunalnim otpadnim vodama postavljaju velike zahtjeve na građevine. Štete nastale kontaminiranom vodom.Karbonatizacija i kloridi u betonu su najskuplji neprijatelji betona. te skromnim građevinskim materijalom i nedostatnim naknadnim tretmanom izazvali opsežne štete. • tanak betonski sloj iznad armature • prefino raščlanjena konstrukcija • premršav beton • mjesta sa šljunčanim gnijezdima / šupljinama Agresivni sastojci poput klorida.Betoni .Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Tipične greške kod betona Grijesi posljeratnog betoniranja. i mikroorganizama prodiru u beton i ubrzavaju koroziju.50 mm 7 mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 1 mm X RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina X RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop 51 . a prije svega intezivna gradnja 60-tih i 70-tih zbog kratkih su rokova izgradnje i male pokrivnosti betonom. SO2.

na difuziju plinova i vodene pare se uopće ne utječe ili se utječe veoma malo. budući da voda igra ključnu ulogu kako kod preuzimanja štetnih tvari.vodoodbojno .Pred dugo vremena su se kao sredstvo za impregnaciju probili silikonski organski spojevi. Oni se odlikuju izuzetnim učinkom odbijanja vode. na kemijski agresivne tvari ali i mikrobe.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Područja primjene betonskih zaštitnih premaza Otkako su postali poznati temeljni mehanizmi nastajanja oštećenja betona. termičko opterećenje. Hidrofobni postupak i postupak stvaranja filma . Hidrofobna impregnacija na bazi silikonskih smola . npr soli za posipanje. radi se na tome da se postigne najtrajnija moguća i najekonomičnija zaštita betona. a da pri tome nema bitnog utjecaja na propusnost za vodenu paru. Silikoni kao sredstvo za impregnaciju . tako i pri korozijskim procesima.Betoni . Kod hidrofobne impregnacije pore betona ostaju otvorene. Osim toga su pokazali izvanrednu postojanost.Ovdje središnja uloga pripada zaštiti od vlage.premošćuje pukotine RÖFIX BSF zaštitna boja za beton 52 .velika dubina prodiranja Proizvod RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX Silikonski dubinski grund Grundiranje Impregnacija koja stvara film na bazi akrila . kao npr na UV-zračenja. Ovo posljednje dolazi otuda što su silikoni krajnje otporni na vanjske utjecaje. Nasuprot tome.djeluje kao usporivač CO2 .vodoodbojno . prevlačenje slojevima koji stvaraju film ima za cilj da prekine difuziju plina a time i širenje ugljičnog dioksida koji uzrokuje karbonatizaciju.visoka paropropusnost .

25 N/mm2 • TČ (28 dana): ca. • Granulacija: 0 . 30 N/mm2 • TČ (28 dana): ca./jed. 25 N/mm2 • TČ (7 dana): ca. • TČ (3 dana): ca.5 mm • Potrošnja: ca. 15 N/mm2 • TČ (7 dana): ca. pogodno za slojeve do 7 mm. 17 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca.8 ltr. 40 N/mm2 • Debljina sloja: > 7 mm • Granulacija: 0 . 1./jed.0. • RÖFIX BFM se u sistemu zajedno sa RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom i RÖFIX BGM betonskim grubim mortom koristi za izravnavanje šupljina u starom betonu.5 mm • Potrošnja: ca. za debljine od 0 . Za izravnavanje i stvaranje ravne površine.50 mm.2 mm • Potrošnja: ca.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu Tankoslojna sanacija betona RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort Područja primjene: • Kao visokokvalitetni vezivni most i zaštita od korozije za betonsku armaturu. 15. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. • TČ (3 dana): ca.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . Kod većih debljina potrebno je raditit u više slojeva. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. obradivo u jednom sloju.0. 16 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. 12.75 ltr. 50 N/mm2 • Debljina sloja: > 50 mm Način dostave: 53 ./jed. 10 ltr.6 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. • Pogodno i za mokro špricanje Osobine: • • • • Otporan na mraz i sol Dobra prionjivost Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .

1. 0. 74 °C Način dostave: 54 .ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . • • • • • Potrošnja: 0. 1 mm • Upijanje vode: < 0.0. SD-vrijednost: ca. • RÖFIX BSL se koristi za popunjavanje šupljina i pora i može se primjeniti i na druge podloge.7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca.5 Pukotina pri širenju (400um) -10°C: ca.2 mm • Potrošnja: ca./jed.4 kg/m2 Gustoća: ca.01 kg/m2h • • • • • Granulacija: 0 mm Potrošnja: ca. hidrofobne silikonske impregnacije betona i čeličnog betona.4 kg/m2 Gustoća: ca. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan • • • • Visoko dubinsko djelovanje Bezbojan.0. 1. pogotovo u gradnji mostova i visokoj gradnji. • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša.9 kg/ltr.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton Područja primjene: • Visokokvalitetna masa za izravnavanje na mineralnoj baz sa dodacima za prijanjanje. pH-vriijednost: ca. 0. 1 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.4 kg/ltr. 8 Točka paljenja: ca. proziran Bez sredstava za otapanje Moguće premazati Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Akrilna smola • Silan • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . • Visokokvalitetne. moguće obraditi u slojevima do 1 mm. 0.01 m pH-vriijednost: ca. 8.2 . 11 ltr.

povezivanja cijevi u novim šahtovima./jed.1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. kao i premazivanje betonskih šahtova. kao i premazivanje betonskih šahtova. moguće obraditi u jednom ili više slojeva. 1. • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu. specijalno za velike površine na kojima se vrše poslovi reprofiliranja. 14 ltr. • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu. kao npr.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni .3 mm Potrošnja: ca.7 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 8 N/mm2 • • • • • Granulacija: 0 . 1. TČ (3 dana): ca. 21 ltr. • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Otporan na mraz i sol Izvrsna kvaliteta obrade Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 . 30 N/mm2 TČ (7 dana): 38 N/mm2 TČ (28 dana): > 50 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 2.povezivanja cijevi u novim šahtovima./jed. 14 ltr. • Za vršenje popravaka na dijelovima betona koji su pod dinamičkim i statičkim utjecajem.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje.5 mm Potrošnja: ca.0./jed. TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: > 10 mm 55 . kao npr.6 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.4 mm Potrošnja: 2. TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: 5 mm • • • • • Granulacija: 0 .

drvene ili plastične letve razvlači Na manjim površinama je moguće nanositi i uz pomoć kista.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS 56 . bez iscvjetavanja. Vrijeme čekanja između slojeva iznosi 20 min. željezo osloboditi od hrđe (pjeskarenjem) i kod utjecaja klorida željezo premazati RÖFIX BHB zaštitom za armaturu Površine s visokom upojnom moći potrebno je više puta navlažiti Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton. čista. Nakon nanošenja posljednjeg sloja mora se uzeti u obzir vrijeme protvrdnjavanja od oko 48 sati Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka.Tankoslojna sanacija betona Obrada Obrada Sanacija betona sa vidljivim oštećenjima armature Profesionalni savjet Postupak Podloga mora biti čvrsta. ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod nanošenja Reparaturnog morta za beton ne smije biti prisutan vodeni film Za optimalnu zaštitu od korozije potrebno je armaturu 2-3x premazati RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom.ojn da ra Ob be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . nosiva. drvene ili plastične letve razvlači RÖFIX Betonski reparaturni mort se s odgovarajućim strojem nanosi i suhim i mokrim postupkom Površina za vrijeme obrade može biti razvučena ili zaribana Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. valjka od janjeće vune ili gletera Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge.5 N/mm2 Hrđu sa armature u potpunosti ukloniti.

Na mjesta sa većim neravninama nanesemo RÖFIX BGM betonski grubi mortom.Cijelu mat vlažnu površinu poravnamo sa RÖFIX BFM betonskim finim mortom i na kraju obradimo sa filcom ili vlažnom spužvom. Nakon stvrdnuća površinu oprezno izgladiti vlažnom spužvom. • Tanko nanijeti RÖFIX BFM betonski fini mort. Sušenje ca.Betoni . u slučaju većih debljina slojeva uporabiti RÖFIX BGM-betonski grubi mort. Kožica sa pora i šupljina mora biti uklonjena Popravci vanjskih stuba Podlogu očistimo sa visokotlačnim strojem. Namjestiti sljedeći prsten. Sidro ne pomicati dok se mort ne stvrdne.Tankoslojna sanacija betona Obrada Manji popravci i održavanje Profesionalni savjet Zatvaranje šljunčanih gnijezda • Podlogu prethodno mat vlažno namočiti. ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Ponovno uređenje neuglednih otkrivenih betonskih površina (udubljenja) • Jako zaprljanu podlogu očistiti pod visokim tlakom-pritiskom a po potrebi uporabiti i RÖFIX Uništavač algi. Sušenje pribl. koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka. odnosno uporabiti RÖFIX BGM betonski grubi mort. Ostatke oplatnih ulja odstraniti Namještanje cjevi na šahtovima Na donji prsten nanijeti RÖFIX BFM-betonski fini mort stabilne konzistencije.Nanijeti podložni sloj RÖFIX BFM-betonskog finog morta stabilne konzistencije. Kao konačni nanos upotrijebimo RÖFIX BSF zaštitnu boju za beton (2 sloja). Suvišni materijal odstraniti žlicom.na prethodno dobro navlaženu podlogu. • Da bi se uspostavila glatka površina. Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton. • U slučaju većih debljina slojeva raditi s više premaza. podloga mora biti mat. • Nakon toga RÖFIX BFM betonski fini mort "mokro na mokro" u čvrstoj konzistenciji s gleterom nanijeti i poravnati. materijal nakon stvrdnuća obraditi spužvom ili filcanim gleterom. • Veće rupe ovisno o dubini popraviti pomoću RÖFIX BGM betonskog grubog morta stabilne konzistencije. 24 sata.vodom ili pjeskarenjem. • Zid izgladiti lopaticom upotrebom RÖFIX BLS-betonske mase za udubljenja (kod velikih neravnina dva puta). 57 . Varijanta: RÖFIX EPB Kod nanošenja materijala.vlažna Zatvaranje veznih mjesta Podlogu prethodno navlažiti i dodatno očistiti (odmastiti) armaturno željezo (npr nitro-razrjeđivačem). 7 dana.

Područja primjene Tipična primjena sidrenih mortova je postavljanje sidara za stijenje. To su tipične primjene RÖFIX sidrenih mortova.Sidreni mortovi Osnove / Vrste SIDRENI MORTOVI Osnove / Vrste Tamo gdje zaštita i sigurnosni zahtjevi moderne civilizacije nisu dostatni. Iz tog razloga već mnogo godina sigurnosne mreže protiv odrona kamena i sigurnosna sidra održavaju Sidreni mortovi su finozrnaste mase za strojnu obradu. a posjeduju svojstva visoke žitkosti i visoke konačne nesmetani rad na poslovima gradnje tunela. Nakon montaže strojeva. a nakon toga se uvedu dugačka sidra za stijene. potrebna je pomoć tehnike. 58 .te Vrs / ve no Os ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni . One se ispune sidrenim mortom. Složenom tehnikom bušenja u stijeni se naprave bušotine dubine do 5 m. Pri tom se istovremeno očekuju visoka čvrstoća i dobra prionjivost na stari beton. šupljine treba zaliti. a pomoću njih se postiže dobra prionjivost na mineralnim podlogama. čvrstoće. nastaju šupljine između stare podloge i novih strojeva.Uvijek kad se u industrijskim postrojenjima ili proizvodnim halama ugrađuju novi strojevi. Izrezivanje sekcija starog betona pomoću pile za beton također se uglavnom nikada ne može izvesti dovoljno egzaktno. Imaju nisku razinu nestajanja.

• TČ (28 dana): > 40 N/mm2 • Granulacija: 0 .5 mm • Izdašnost u litrama: 23 ltr.du vo oiz pr ci da Po ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni ./jed. mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 Sidreni mortovi. • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate. 18 ltr. turbina i sl. • Kao sidreni mortovi za labava.Sidreni mortovi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sidreni mortovi RÖFIX 995 Sidreni mortovi. prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice.5 mm • Izdašnost u litrama: ca.5 mm • Izdašnost u litrama: ca. • Mort za popunjavanje rupa. • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva./jed.2. pukotina.0. prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice. turbina i sl. • TČ (tlačna čvrstoća) (1 dan): > 20 N/mm2 • TČ (3 dana): > 30 N/mm2 • TČ (28 dana): > 55 N/mm2 • Granulacija: 0 . 575 ltr.0. šliceva i sl. 17 ltr./TO Način dostave: 59 . • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate./jed. mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 997 Mort za popunjavanje RÖFIX 997 Mort za popunjavanje Područja primjene: • Kao sidreni mortovi za labava. • Izdašnost u litrama: ca. • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • Otpornost na mraz • Minimalno skupljanje • Vodonepropusan Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .

Nasuprot tome. postavljanje cestovnih graničnika i još mnogo toga izvodi se pomoću betona.4 x 2.Suhi betoni Osnove / Vrste SUHI BETONI Osnove / Vrste Beton .Svestran i dokazan Beton je sirovina koja se upotrebljava za mnoge vrste radova u visokogradnji. Betoniranje temelja. odnosno kvaliteta na licu mjesta.silosa dorastao je svim zahtjevima: I profesionalci. uz pravilnu konzistenciju.4 m) • kod nas ne plaćate vodu nego samo beton 60 . vrtnoj izgradnji i cestogradnji. a i "sam-svoj-majstor" znaju cijeniti unaprijed izmiješan mort zbog konstante u kvaliteti i racionalne i jednostavne obrade. Beton iz RÖFIX . ili su pak nužne skupe vožnje do mješaonice.te Vrs / ve no Os be hi Su ni toBe Betoni . RÖFIX beton u silosu Vam planiranje čini jednostavnim i učinkovitim. Još jedna prednost gotovog morta je što zauzima manje skladišne površine. • odmah na raspolaganju • nema ostataka • varijabilno podešavanje konzistencije • fleksibilno odvijanje rada na gradilištu • zauzima malo mjesta (2. Da bi se dobila točna količina. niskogradnji. Pomoću RÖFIX silosa za beton imate u svako doba na raspolaganju beton koji Vam je potreban. mora se provesti najpreciznije planiranje.

površina i sastav zrna. Prema tlačnoj čvrstoći beton se dijeli u klase čvrstoće. te oblik. 61 . vrijednost vodo-cementnog faktora.Suhi betoni Osnove / Vrste Utjecaji na čvrstoću betona Na konačni proizvod ne utječe samo materijal. a dobru zvučnu izolaciju. normalni i lagani beton.Teški i normalni beton sadrži zbog svoje visoke gustoće suhe tvari manje sposobnost toplinske izolacije. dodataka i vode i prema gustoći suhe tvari razlikujemo teški. Razlikuje se kruti.Betoni . plastični. Na osobine betona posebno utječe klasa čvrstoće cementa. Beton se sastoji od cementa. Konzistencija je mjerilo za obradivost svježeg betona. velikog utjecaja imaju i obrada te dodavanje vode. meki i tekući beton. vodopropusnost i otpornost na smrzavanje ovise prije svega o strukturi betona. Sposobnost upijanja vode. Najvažnija osobina betona je tlačna čvrstoća i mora se dokazati testiranjem.

Visokogradnja Betoniranje stropnih i podnih ploča kod pregradnji i dogradnji Izrada betonskih zidova. ploče za oblaganje elemenata i montažnih kuća 62 . podnožja.Betoni . putokaza i stalaka za bicikle Postavljanje rubnika i rubnog kamenja Sidrenje uređaja na igralištima Postavljanje rubnog kamenja od betona i granita Izrada malih temelja Polaganje žlijebova X X X X X X X X X X Gradilišta Betoniranje učvršćenja nagiba Izrada čistog sloja Izrada zidova od prirodnog kamena Izrada šahtova i sl. zidnih izboja Ispuna cementom vezanih iveričnih ploča za oblaganje ili EPS-oblikovanih ploča Betoniranje složenih oblika Betoniranje kompleksnih formi Izrada ugradbenih dijelova s visokom gustoćom armature Proizvodnja gotovih dijelova. stepenica. gotove kuće.Suhi betoni Osnove / Vrste Područja primjene Suhi betoni RÖFIX 994 Beton za ispune X X X X RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 X X X X X X X X X X Primjena Cestogradnja Gradnja pločnika Gala-gradnja Niskogradnja Postavljanje prometnih znakova.

modul: 30000 N/mm2 • • • • • • Granulacija: 0 . nadvoja. 1800 kg/m3 E ./jed. čistih slojeva. • Za ispune obložnih betonskih ploča. stepenica. 2200 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. popunjavanje oplata. 500 ltr. TČ (28 dana): > 25 N/mm2 NG: ca. stopa. kao i za ne opterećene prometne površine na ulazu u kuću ili zemljište.du vo oiz pr o ci da Po be hi Su ni toBe Betoni . zidova.Suhi betoni Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Suhi betoni RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 994 Beton za ispune Područja primjene: • Za popunjavanje oplata i manjh građevinskih dijelova. Osobine: • Mogućnost pumpanja • Lagano izoliranje • Plastična obrada • Plastična obrada • Lagano izoliranje • • • • Plastična obrada Lagano izoliranje Dobra svojstva razlijevanja Dobra strojna obrada Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . • Izdašnost u litrama: ca.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr.kao i za pričvršćivanje podnožja i šahtova. • Za betoniranje podova. temelja. • Pogodno za parkove i trotoare./jed.8 mm • Izdašnost u litrama: ca.modul: 30000 N/mm2 Način dostave: 63 . 1800 kg/m3 • E . 2250 kg/m3 • Nasipna črvstoća: ca. 20 ltr. stopa. 1800 kg/ltr. • E . 500 ltr.modul: 30000 N/mm2 • Granulacija: 0 ./TO • TČ (28 dana): > 30 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca. temelja. zalijevanje šupljina./TO • TČ (28 dana): > 23 N/mm2 • NG: ca./jed.4 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr. • Izdašnost u litrama: ca.

Naknadna obrada Kod betona treba spriječiti prijevremeno isušivanje. a osigurati postepeno protvrdnjavanje i onih slojeva koje su bliže površini. Pripazite na"Smjernice za naknadnu obradu betona": 64 . Beton se nakon toga zgušnjava i izglađuje. a za vrijeme transporta i ugradnje se ne smije razložiti. u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom za beton. U skladu s time treba podesiti količinu vode i kontrolirati mjeru širenja. Kontrola svježe proizvedenog betona provodi se preko sljedećih mjernih veličina: Mjerenje širenja svježeg betona. Konzistencija svježeg morta.da ra Ob be hi Su ni toBe Betoni . Beton možete naručiti odmah. Beton se smije obrađivati samo u prethodno zadanim konzistencijama za obradu. odnosno u svako doba.Suhi betoni Obrada Obrada Obrada suhog betona Profesionalni savjet Beton na stisak gumba Suhi beton isporučujemo racionalno. Trajanje naknadne obrade ovisi o brzini protvrdnjavanja betona i uvjeta koji vladaju u okolini. Beton se mora izmiješati ravnomjerno. donosi se do mjesta ugradnje i ugrađuje se. Obrada i kontrola na gradilištu Ugradnja Pomoću protočne mješalice koja je priključena na silos beton se miješa do zadane konzistencije. Gustoća i čvrstoća ispitanih uzoraka izradom kocki.

Treba pripaziti da pri ugradnji ne ostanu šupljine.Betoni .Suhi betoni Obrada Obrada betona za ispune Profesionalni savjet Beton za betonske obložene ploče RÖFIX 994 Beton za ispune isporučujemo racionalno u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom. U materijal se ne smije dodati previše vode Ako se na mjestu ulijevanja pokaže razdvajanje vode i dodatka. onda je dodana količina vode u svakom slučaju prevelika Naknadna obrada Naknadna obrada nije potrebna. Beton za ispune je odmah na raspolaganju. Ugradnja RÖFIX 994 Beton za ispune ugrađuje se u mekanoplastičnoj konsistenciji F38 .F45 (K2-K3) u betonske obložene ploče. 65 .

66 . No sama ljepota opločenja neće na putevima.te Vrs / ve no Os ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . Opločavanje je u trendu i to na terasama. koji je nadasve razumljiv. još toliko individualni stil gradnje pronaći ono pravo. nego bi s njim morao biti harmonično srastao. ako je pomoću visokovrijednih mortova za opločenje brižljivo položena. šetnicama. Ogroman izbor različitih oblika. Ovaj smisao za približavanje prirodi. To nije čudo. naći će RÖFIX-proizvodi za opločenja prirodnim kamenom svoju primjenu. jer on se uklapa u svaki vrtni stil. Dok su kamene ploče neosjetlljive na smrza- vanje. imponira svojom enormnom robustnošću i dugovječnošću. priprema te mort za postavljanje i prije svega fugiranje postavlja velike zahtjeve na kvalitetu. ali i kao rješenje za parkirališta i pješačke zone. prostora pred kućom. Trajna i dugovječna rješenja mogu se očekivati samo kod tehnički zrelih proizvoda i kod stručne ugradnje. Stoga opločena površina. prilazima i odlagalištima.kamene ploče Što je danas više u trendu. Posvuda gdje se radi o tome da se usklade zahtjevno oblikovanje i ekonomičnost. pružajući Vašim zahtjevima optimalnu podršku. Osim puteva. Tako svaki posjednik vrta može dati maha svojoj mašti. nego da u okolišu svoje kuće oponašamo prirodu. sol i mehanička opterećenja. garažnim ulazima i terasama. Učvršćivanje površina kojima se hoda ili vozi već dulje vrijeme zaokuplja ljude. i on će sigurno za svaki. koje su izložene jakim opterećenjima. još uvijek biti dovoljna sama po sebi.Mortovi za pločnike i fuge Osnove / Vrste MORTOVI ZA PLOČNIKE I FUGE Osnove / Vrste Harmonija na svim putevima . ono osvaja i vrtove. boja i struktura površine vodi brigu o tome. terasa. govori u korist opločenja kamenom. Vrt se ne bi trebao izdvajati od okoliša. garažnih ulaza.

TČ (28 dana): 25 N/mm2 NG: 2250 kg/m3 • • • • Granulacija: 0 . • Za postavljanje umjetnog i prirodnog kamena. TČ (28 dana): 35 N/mm2 NG: 1850 kg/m3 Način dostave: 67 . granita.4 mm Potrošnja: ca. kao i klinkera i keramike debeloslojnim postupkom i sl./jed. prirodnih kamenih ploča na podu kao i prirodnog i lomljenog kamena.8 mm Potrošnja: ca. 19 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 21 ltr. 20 ltr.4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr./jed. • Za fugiranje širokih fuga kod kamenih i rubnih opločenja. 17 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.du vo oiz pr ci da Po ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . TČ (28 dana): 20 N/mm2 NG: 2000 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 ./jed.porfir i koto ploča.Mortovi za pločnike i fuge Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za pločnike i fuge RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 632 Mort za kamena opločenja RÖFIX 632 Mort za kamena oploèenja RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom opločenju RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oploèenju Područja primjene: • Djeluje kao drenaža u odvodnjavanju površinske vode u podlogu. Količina otpadnih voda ne povećava se u kanalu. Osobine: • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Vodopropusan • Otpornost na mraz • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Dobra prionjivost na kamenu • Otpornost na mraz • • • • Neznatna sklonost iscvjetavanju Dobra prionjivost na kamenu Otporan na mraz i sol Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 .

te za podloge dobre nosivosti. pri polaganju se može primijeniti i RÖFIX 633 Beton za drenaže u kombinaciji s RÖFIX . ovisno o onome što se u određenoj regiji može naći.6 cm debljine. staza. prilaz garaži itd). Kao nosivi sloj on ima zadatak da ravnomjerno rasporedi prometno opterećenje na cijelu podlogu. U privatnim posjedima (terasa.da ra Ob ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . te nagibe koji će svojim profilom biti usklađeni sa željenim nagibima kasnijeg kamenog opločenja. ravnomjernom debljinom sloja.Zement Haftschlamme (vidi podne sustave) kao kontaktnim slojem s kamenim pločama. sastoji od šljunka otpornog na smrzavanje ili od tucanika zrnatosti od 0/32 mm.56 mm. pješačkih i parkovnih površina potrebno je izvesti izravnavanje terena s najmanje 2. i to RÖFIX 632 morta za kamena opločenja. Podloga za kameno opločenje Ona služi izjednačavanju različitih visina kamenih ploča. 68 . U skladu s time se debljina svake pojedine podloge prilagođava očekivanom opterećenju.Mortovi za pločnike i fuge Obrada Obrada Priprema za izradu opločenja Profesionalni savjet Izravnavanje terena Kod voznih. Da bi se dobila podloga za popločenje s dobrom vodonepropusnošću. Podloga za popločenje mora biti nanesena preko cjelokupne površine.5% nagiba. Zaštita od smrzavanja i nosivi sloj Materijal sloja za zaštitu od smrzavanja se. u zemnovlažnoj konzistenciji. 0/45 mm ili 0. u pravilu je dovoljan sloj debljine 20 do 30 cm. Minimalna debljina podloge je nužna za optimalno polaganje kamenih ploča. Nanosi se podloga od ca 4 .

Betoni . 69 .Mortovi za pločnike i fuge Obrada Priprema za ugradnju morta za opločenja Profesionalni savjet Polaganje pločnika Da bi se pri polaganju izjednačile razlike u boji. Čišćenje Nakon učvršćenja RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje. Na kraju RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje vibriramo sa laganim vibratorom i učvrstimo. površinu očistimo sa gumenim držaćem i operemo s malo vode. Pri tome se uvijek polaže od položene površine prema van (ispred glave). Treba održavati razmak u fugama od 3-5 mm. Fuge moramo jednomjerno popuniti. Ako postoje posebni površinski uzorci. njih prije polaganja treba razmjeriti. RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje opločenja predstavlja potporu od kamena na kamen. Miješa se u plastičnu smjesu ali ne prerijetku. Polaganje lukova i krugova počinje od njihove sredine. te ih tako polagati. Polaganje teških uzoraka Nanos RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje opločenja Kameni podovi su nosiva konstrukcija od prirodnog kamena i popunjenih fuga. koju polijemo na položene ploče. ploče treba uzimati naizmjence iz različitih kutija.

javnih površina ili potpornih zidova stvara most između modernog i tradicionalnog načina građenja. Područja primjene Primjena RÖFIX Morta za fugiranje prirodnog kamena proteže se od malog vrtnog zida preko velikog kiklopskog zida sve do moderne cestogradnje. ili pak čini prijelaz između različitih stilskih elemenata.Prvobitni prirodni izgled kamena u harmoniji je ili pak u kontrastu s modernim uličnim površinama. RÖFIX nudi kompletnu programsku paletu koja služi za polaganje prirodnog kamena. 70 .Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Osnove / Vrste MORTOVI ZA FUGE U PRIRODNOM KAMENU Osnove / Vrste Prirodni kamen često pri oblikovanju vrtova. te da bi njegova funkcija bila dugoročno zajamčena. Da bi prirodni kamen bio trajno povezan.te Vrs / ve no Os nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . novim zgradama.

650 ltr. 15 N/mm2 • NG: 1900 kg/m3 • • • • • • • • • Granulacija: ca. za strojno ili ručno fugiranje prirodnog ili lomljenog kamena. • Izdašnost u litrama: ca. cigla. • Zidarski mort za zid (npr. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca. MK MG (ita. M.0.3 mm Izdašnost u litrama: ca. 24 ltr./TO • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr ci da Po nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . MC./jed. 0 . 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB. Osobine: • Otpornost na mraz • Dobra prionjivost na kamenu • Mogućnost pumpanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .8 mm • Izdašnost u litrama: ca. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva. 26 ltr. beton blok.D.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za fuge u prirodnom kamenu RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Mort za fugiranje fine granulacije. kao i za fugiranje prirodnog kamena na podu.): M1 Način dostave: 71 ./jed.

Važno je fugu nakon gletanja još jednom premazati navlaženim kistom. Preklapanje ploča smije iznositi ca 40% širine. provodi se pomoću RÖFIX 992 Morta za fugiranje. Stoga se cjelokupna površina nakon stezanja morta mora očistiti pomoću aparata na mlaz vodene pare. Morta za fugiranje RÖFIX 992 možemo nanašati sa svim strojevima za radnju na fugiranju i imaju promjer transportne cijevi najmanje 35 mm. Upute za fugiranje. 72 . ako su veoma visoki zahtjevi glede glatkoće fuga. a da tlak mlaza vodene pare bude prilagođen čvrstoći zida i morta. i to u suhom postupku ušpricavanja. ovisno o stupnju stvrdnjavanja morta. Utiskivanjem materijala u fuge pomoću utiskivača za fugiranje i zaglađivanjem pomoću cijevi za fugiranje dobiva se željena slika fugirane površine. pomoću RÖFIX 985 Morta za vidljive zidove (vidi poglavlje Zidarski mortovi). Fugiranje pomoću stroja za žbukanje Strojno fugiranje velikih potpornih zidova i sl. Pri tome treba računati na to da se na graničnim područjima ziđa stvaraju tanki slojevi morta. Ručno fugiranje Ručna obrada se izvodi pomoću RÖFIX 915 Cementnog zidnog morta ili. • Dodirne fuge između pojedinih slojeva ne smiju ležati jedna iznad druge. Materijal se miješa u plastičnoj konzistenciji. Važno je. postoji opasnost. Veće rupe između kamenja moraju se zapuniti kamenjem uloženim u mort.da ra Ob nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . Svježi mort obraditi unutar 2 sata. a nakon toga pomoću utiskivača nanijeti u fuge u ziđu. a ni debljinom ni duljinom ne smiju prolaziti kroz zid. Fugiranje špricanim betonom Ako se radi o veoma velikim formatima i o robusnom zidnom kamenju. da se fuge nakon izvlačenja još jednom prijeđu ovlaženim kistom.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Obrada Obrada Priprema za fugiranje Profesionalni savjet Zahtjevi za podloge/Priprema za rad • Sve fuge moraju biti suhe do ovlažene. • Debljine fuga iznose ovisno o vrsti zida 1-4 cm. može biti svrhovito raditi s RÖFIX Špricanim betonom RG4 ili RÖFIX RG4 S. od različite koncentracije vezivnog sredstva na površini što dovodi do nejednakosti u tonu boje. Ozidani i svježe fugirani zid treba zaštititi od vremenskih utjecaja sve dok se mort za fugiranje ne stegne. Treba paziti na to da se svaka fuga potpuno ispuni. kao i očišćene od prašine i prljavštine. Vreću RÖFIX 992 Morta za fugiranje intenzivno miješati u 10 l čiste vode u trajanju od 3-4 minute. Fugiranje Svježi mort treba ugraditi u roku od 2 sata. Ukoliko se to ne učini. Nakon nanošenja fuge treba u jednakim vremenskim razmacima i istim alatom za fugiranje izgladiti (da bi se izbjegle razlike u boji). No pri tome treba paziti da se dočeka pravilan stupanj stezanja morta. U tu svrhu se rabe dijelovi strojnog pribora koji su namijenjeni radovima na fugiranju.

iz epoksidne komponente i komponente Koji premaz treba upotrijebiti određuju tehnički zahtjevi površine poda. Stvrdnute epoksidne smole sadrže izvanrednu kombinaciju osobina proizvoda. Niti jedan betonski pod ili estučvršćivača. One se nakon miješanja stvrdnjavaju u čvrste umjetne tvari.te Vrs / ve no Os azi em pr ki ins vrš po ljni me Te ni toBe Betoni . Epoksidne smole su tekuće umjetne tvari. obrtima. koje se sastoje od djije komponente. Izvedba i upotreba vidi sistem polaganja estriha. 73 . RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole. rih ne može dugoročno bez oplemenjivanja površine držati korak s opterećenjem u industrijskim pogonima. u područjima uporabe živežnih namirnica i privatno neprestano rastu i mogu se zadovoljiti premazima na bazi epoksidne smole.Temeljni površinski premazi Osnove / Vrste TEMELJNI POVRŠINSKI PREMAZI Osnove / Vrste Zahtjevi koji se postavljaju na površine u industriji.

74 TE M E L J N E ŽBU K E .

113 Na bazi vapna .cementa .TEMELJNE ŽBUKE 74 .gipsa Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 77 77 84 95 Toplinsko .izolacijske žbuke Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 100 100 101 102 103 Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 104 104 106 108 Građevinska ljepila Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 110 110 112 75 .

koji se danas susreću prije svega u južnim zemljama. stavilo je na raspolaganje jedno hidrauličko sredstvo. Tako se u najranije vrijeme upotrebljavalo mortove od gline. Tada se u staroj Grčkoj pojavilo vapno kao prvo mineralno vezivno sredstvo. ili kao zaštita zidova od utjecaja vremenskih prilika. atraktivni element. s kojim je moguće razviti i proizvesti građevinske materijale najviše trajnosti. u našim širinama ponovo sve više koriste. bilo kao oblikovni. u povezanosti s ekološkim načinom gradnje. Rimljani su već poznavali prednost takozvanih hidrauličkih materijala. stoljeća vrlo promijenila. sredinom prošlog stoljeća.uk žb e ljn me Te Temeljne žbuke Žbuka je odijelo kuće Iznutra i izvana RÖFIX žbuke odaju skladnu figuru. 76 . Otkriće portland cementa. Tehnika gradnje se je od 19. ali koji se. Već u antici bili su poznati mortovi za žbuku. S vapnom su se mogle proizvesti vanjske žbuke koje su bile vrlo otporne na vremenske utjecaje i koje su djelomično do danas ostale očuvane na hramovima.

CEMENTA . imaju sličnu sposobnost primanja vode. Za vapnene žbuke koriste se zračna vapna. proizvedeno zajedničkim mljevenjem prženog klinkera portland cementa i gipsa kao i eventualno različitih dodatnih materijala (pješčane šljake.te Vrs / ve no Os sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . Gips je vrlo čest kamen u prirodi. ali i kao višeslojna žbuka. Za gipsane žbuke je karakteristično da se ne stišću i da reguliraju vlagu. Vapnene žbuke se dobro miješaju.n. u prostoru Mezopotamije. nepropusnost i otpornost na vodu (npr.e.cementa . koji je nastao kao sediment izlučivanjem isparene morske vode prije otprilike 285-195 milijuna godina. otpornost na smrzavanje. hidraulička vapna kao i njihova kombinacija. Cementne žbuke Cement je hidrauličko vezivno sredstvo. One djeluju regulirajuće na vlagu i neutralizirajuće. a kasnije su ih razvili Egipćani.e. letećeg pepela. Vapneno-gipsane žbuke optimalno povezuju prednosti obaju vezivnih sredstava. Vapnene žbuke Mortovi od vapna dokazani su već otprilike 5000 pr.Na bazi vapna .).gipsa Osnove / Vrste NA BAZI VAPNA . 77 . podnožje zgrade i područje prskano vodom). Grci i Feničani. Cementne žbuke stavljaju se posvuda gdje postoje visoki zahtjevi s obzirom na čvrstoću. u Maloj Aziji.GIPSA Osnove / Vrste Gipsane žbuke Gips je pored gline najstarije vezivno sredstvo i koristio se već 9000 pr.kao i gipsane žbuke i takoder reguliraju vlagu u klimi prostora. vapnenca-krečnjaka i sl. Mogu biti obrađene jednoslojno. Gipsane žbuke treba koristiti samo u unutarnjim područjima. Vezivno sredstvo vapno danas se najvećim dijelom koristi kao vapneni hidrat u obliku praha.n.

kako u vodoravnom tako i u okomitom smjeru. oplemenjene zidne površine • stvaranje ugodne atmosfere za stanovanje • reguliranje vlažnosti zraka u prostoriji • reguliranje zaštite od zvuka i požara Naručitelj gradnje danas postavlja visoke zahtjeve glede boje. drenažnim cijevima ili slojem šljunka. Vanjska žbuka -što mora pružiti? Mineralna vanjska žbuka bez fuga u modernoj stambenoj gradnji ispunjava brojne zahtjeve i štiti pokrivene zidne građevinske materijale. Žbuka na podnožju ne smije biti u dodiru s tlom. koje su vrlo čvrste i hidrofobne . Ovu karakteristiku označava se i kao aktivnost disanja. Stoga se najčešće postavljaju gipsane odnosno vapnenocementne žbuke.važna je pravilna izvedba Podnožja su izložena visokim opterećenjima zbog prskanja oborinskim vodama. • zaštita od vlage i vode • reguliranje temperaturnih promjena • osiguravanje difuzije vodene pare • zaštita od mehaničkih djelovanja Žbuka na podnožju . te moraju biti dovoljno čvrsta. Povrh toga nije samo važno da žbuka na podnožju bude pravilno izvedena. vodonepropusna i otporna protiv kombiniranog djelovanja vlage i smrzavanja.Na bazi vapna .Temeljne žbuke . budući da se samo tako može spriječiti uzlaznu vlagu. nego i da konstrukcija potpomaže smanjenju opterećenosti.te stoga jedva da upijaju vlagu.cementa . Oni moraju biti u skladu s cjelokupnim stilom stanovanja. već mora od njega biti odijeljena npr.gipsa Osnove / Vrste Unutarnja žbuka -što mora pružiti? Unutarnji zidovi stalno nas okružuju. Vanjske žbuke podliježu različitim zahtjevima i karakteristikama. RÖFIX ovdje nudi odgovarajuće cementne žbuke za podnožja. Vidi stranicu 308. vrste i strukture zidova. Kod mineralnih žbuka prilikom stvrdnjavanja i sušenja u strukturi žbuke stvaraju se kapilarni sistemi. Osim toga mora postojati i djelotvorna izolacija područja podnožja. no ipak smo rijetko svjesni toga koje sve zadatke oni moraju ispunjavati: • stvaranje jedne ravne. koji kratkoročno mogu prihvatiti veliku količinu zračne vlage te je ponovno osloboditi. 78 .

RÖFIX nudi mnogobrojne specijalne temeljne žbuke koje su primjerne za različite podloge.Temeljne žbuke .at • IWM . suha.Švicarsko udruženje bojara i gipsera www. Ovisno od tehničke gradnje zidova moguće su i različite varijante žbuka. moramo dodatno uložiti mrežicu. U tim industrijama je RÖFIX prisutan kao partner i radni član.Njemačka organizacija Trokken mortel(Suhi mort) www. čista i bez nečistoća • bez lomljivih dijelova.de.smgv-web. Za pravilnu stručnu pripremu podloge.na kutevima.iwmev. na raspolaganju su vam RÖFIXovi savjetnici. koja će ograničiti stvaranje pukotina. očevidom. O eventualnim sumnjama nalogodavca treba pismeno izvijestiti i upozoriti ga na nedostatke koji se mogu očekivati (dužnost upozorenja i upućivanja).Austrijska organizacija Putz (Žbuka) www.gipsa Osnove / Vrste Područja primjene / priprema podloge Raznoliki klasični i moderni materijali za zidove su jedan od razloga za odabir prave temeljne žbuke. Priprema podloge za žbukanje Priprema podloge za žbukanje služi za učvršćenje podloge i stvaranje trajne veze između žbuke i podloge.oeap. zatvaranje pukotina.kamenu. Ako naiđemo na različite materijale u podlozi koju žbukamo. 79 .pločama • bez štetnih iscvjetavanja • temperatura mora biti iznad +5°C • mora biti prema zahtjevima EN 18202 tolerancije u visokogradnji Prema normama prije žbukanja treba ispitati odgovara li podloga za žbukanje (npr. Oni će ocijeniti stanje na licu mjesta.stvara pogodnu podlogu za žbukanje utvrđenu normom. Priprema podloge (npr. izravnavanje greški i sl).).Na bazi vapna .ch • ÖAP . stabilna i homogena • jednakomjerno upijajuća • hrapava. Ako niste sigurni koju temeljnu žbuku upotrijebiti. za sva objašnjenja i smjernice preporućujemo vam sljedeća udruženja: • SMGV . Izvođačžbuka mora u svakom primjeru prije obrade testirati temeljnu žbuku. ispitivanjem grebanjem i brisanjem itd. Na sljedećim stranicama možete naći savjete za standardne temeljne žbuke. Ispitivanje podloge za žbukanje Podloga mora biti: • čvrsta.cementa .

zimi nakon 80 dana bez smrzavice i pogodan za žbukanje. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 510 vapneno .vapnena temeljna žbuka RÖFIX 190 gipsano .5% mase bei kod gipsanih žbuka RÖFIX 12 / RÖFIX 10 Vezivni most nanjeti pokrivno Unutarnje žbuke bez preostala vlažnost <4. 3 dana Mineralne završne žbuke Unutarnje žbuke bez bez 80 .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na beton i armirani beton Prije nanošenja žbuke beton mora biti dovoljno suh.0 % mase kod RÖFIX 410 Betonfinish bez bez RÖFIX 410 Betonfiniš min. Uobičajeno je beton ljeti.cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije se prekoračiti 4.cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno . 3 dana RÖFIX 510 vapneno . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 3.Temeljne žbuke . zaostala vlažnost i vlažnost zrna.Važna pred ispitivanja: Kontrola vlaženjem.0% mase.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 Lagani premaz za strop Mineralne završne žbuke Nanošenje žbuke na ciglu (puna cigla) betonski elementi Prije nanošenja temeljne žbuke treba provjeriti jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom (različite debljine žbuke) Važno: provjera iscvjetavanja. 24 sata bez RÖFIX 190 Gipsano .predšpric pokrivno nanijeti min.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 lagani premaz za strop Preporučene završne žbuke Jako upijajuće: RÖFIX 670 Vanjska i unutranja žbuka cementni .vapnena temeljna žbuka Preostala vlažnost < 2.Na bazi vapna .0% mase.cementa . Žbuka Priprema podloge RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo nanjeti zupčastim gleterom RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric / RÖFIX 12 Vezivni most nanjeti poekrivno Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke mokro na mokro Vanjska i unutranja žbuka min. nakon betoniranja suh nakon 8 tjedana.

Cigle u potpunosti moraju biti suhe.vapnena unutarnja žbuka Nanošenje žbuke na visokoporoznu ciglu Visokoporozni zid (Lambda < 0. RÖFIX 865 ) pokrivno nan. 3 tjedna bijelim vapnom pokrivno nanjeti Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 866 vapneno . Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke RÖFIX 866 dobro našpricati Vanjska i unutranja žbuka (Temeljnu žbuku obraditi u dva sloja) bez Unutarnje žbuke u svakom primerju izravnavanje s RÖFIX RÖFIX 420 planblokfiniš mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno . (npr.cementna lagana temeljna žbuka * RÖFIX 190 gipsano ..Na bazi vapna . Pukotine i šliceve popuniti izolacijskim mortom. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. Nakon sušenja od nanošenja podložne žbuke od najmanje 3 tjedna potrebno je izravnavanje po čitavoj površini s RÖFIX Renostar uključujući ugradnju RÖFIX P50 armaturne mrežice.(različite debljine žbuke) Važno: kotrola iscvjetavanja.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na poroznu ciglu (lagana puna cigla) Prije nanošenja temeljne žbuke potrebno je provjeriti. sa RÖFIX 860 mortom za šliceve ili RÖFIX 820 toplinsko .mokro na mokro jeti (temeljna žbuka .17 W/mK) mora biti izgrađen prema određenim pravilima.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš Mineralne završne žbuke bez 24 sata *. RÖFIX 865 ) RÖFIX 190 gipsano .cementa . 81 .0% mase.. jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom. RÖFIX 865 ) Preporučene završne žbuke RÖFIX 673 špric s cementom i min. bez prašine i primjesa masnoće.izolacijskim mortom).cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864.cementna Mineralne završne lagana temeljna žbuka ( RÖFIX žbuke 864.Temeljne žbuke . Prazne fuge prethodno napuniti.. Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prelaziti 4.obrada 2slojno) Unutarnje žbuke bez bez RÖFIX 866 vapneno .

3 dana prije početka žbukanja popraviti nabacivanjem temeljne žbuke i grubim razvlačenjem iste. 24 sata 10 Vezivni most pokrivno nanjeti RÖFIX 190 gipsano . 3 dana RÖFIX 510 vapneno .vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš bez 24 sata * . RÖFIX 865 ) pokrivno nanjeti (obrada temeljne žbuke 2-slojno) bez Unutarnje žbuke izravnavanje sa RÖFIX 420 planblokfiniš bez mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 864. nanijeti po čitavoj površini armaturnu masu RÖFIX Renostar uključujući i RÖFIX P50 armaturnu mrežicu s.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na porobeton (plinobeton) Veća oštećenja bridova i udubljenja potrebno je min. Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračit 17% mase. RÖFIX 865 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano . kod gustoće podloge od 600/m3 Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno .vapnena unutarnja žbuka 82 .cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno . Kod nepotpunog fugiranja ili zbog utjecaja kiše u fazi grube izgradnje potrebno je nakon min.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864.. RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Unutra: bez pripreme podloge Vanjska i unutranja žbuka Vani: RÖFIX 866 vapneno cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864.Na bazi vapna .. Prije nanošenja žbuke potrebno pomesti podlogu metlom.. 3 tjedna sušenja temeljne žbuke.cementa . Potrebno je armirati prijelaze i svodove.Temeljne žbuke . Nanošenje žbuke na vapnenac Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine.vapnena temeljna Mineralne završne žbuka žbuke RÖFIX 55 nanjeti zupčastim gleVanjska i unutranja žbuka terom RÖFIX Unistar BASIC masa za lijepljenje i armiranje pokrivno nanjeti Unutarnje žbuke mokro na mokro RÖFIX 12 vezivni most / RÖFIX min. ne smije prekoračiti 3.0% mase Žbuka Priprema podloge RÖFIX 670 S specijalni cementni špric / RÖFIX 12 vezivni most pokrivno nanjeti Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke min.

.cementa . Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 Vapneno . RÖFIX 864 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano . Labave dijelove potrebno je ukloniti..vapnena unutarnja žbuka * .cementna žbuke temeljna žbuka RÖFIX 190 Gipsano .. 3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 Mješoviti zidovi Mješovit zid predstavlja problematičnu podlogu. 3 tjedna Unutarnje žbuke bez RÖFIX 866 vapneno .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na izolacijske ploče od drvene vune i elementa od drvene vune Treba obratiti pozornost na dovoljnu povezanost ploča sa podlogom (po potrebi pričvrstiti pričvrsnicama). Nakon sušenjo temelje žbuke od min..Temeljne žbuke ..0% mase. 3 tjedna Mineralne završne RÖFIX 510 Vapneno . Nakon sušenjo temelje žbuke od min.Na bazi vapna . Žbuka Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti bez min. Mokre ili ovlažene ploče ili elementi moraju se osušiti.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864 RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti min. budući da se radi o materijalima različitih karakteristika. 3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 83 . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 4..cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 865.vapnena unutarnja žbuka Unutarnje žbuke bez bez * . potrebno je radi uklanjanja pukotina izvršiti naknadno izravnavanje mrežice. Sa žbukanjem se smije započeti tek nakon dovoljnog isušivanja jezgre zida.Nije moguće izraditi homogenu podlogu i moguć je nastanak opterećenja.Ako se konstruktivno na jednoj površini susretnu različiti materijali.

1750 kg/m3 KODVP µ: ca. 30 N/mm2 NG: ca. 4 kg/m2 ca. 1850 kg/m3 KODVP µ: ca. 20 N/mm2 • NG: ca. 30 N/mm2 NG: ca. CSIV.cementa . 30 • MG (EN 998-1): GP. ploče od drvene vune i izolacijske ploče.4 mm Potrošnja: ca. • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama. W3 Način dostave: 84 . kao npr.itd. cigla. cigla.itd. CSIV. 5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. CSIV. W3 • Granulacija: 0 . W3 • • • • • • • Granulacija: 0 . • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. W0 MG (ON B3340): PM4.gipsa Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most Područja primjene: • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge.elementi od drvenog ivera. W0 MG (ON B3340): PM4. kao npr. • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama. miješani zid. pogotovo kod glatkih betonskih površina i vapenopješćanog kamena. 35 MG (EN 998-1): GP. 4 kg/ m2 • TČ (28 dana): ca.elementi od drvenog ivera.Na bazi vapna .3 mm Potrošnja: ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . miješani zid.4 mm • Potrošnja: ca. 45 MG (EN 998-1): GP. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 3 kg/m2 TČ (28 dana): ca. Osobine: • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Mogućnost mazanja i valjanja • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. ploče od drvene vune i izolacijske ploče.1. W0 • MG (ON B3340): PM4.

3 kg/m2 • Potrošnja: ca. 0. glatkom betonu • Za vapnene.1.0. • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama.2 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. 0. W0 MG (ON B3340): PM4. 0. Za poboljšanje prijanjanja gipsanih/ vapnenih žbuka na kritičnim. glatkom betonu • Moguće dostaviti odmah spremno za uporabu kao RÖFIX 10 ili kao koncentrat RÖFIX 10 K.te znatno smanjuje upojnost.4 mm Potrošnja: ca. 1750 kg/m3 KODVP µ: ca.2 kg/m2 • Granulacija: 0 . Pri pravilnoj primjeni ne postoji opasnost od odvajanja slojeva • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Ekološki preporučljivo • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Odmah uporabljivo nakon dostave • Crveno obojano • • • • • Dobra prionjivost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Izvrsna kvaliteta obrade Crveno obojano • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 .2 mm • Potrošnja: ca. specijalno za poroznu ciglu i sl. neravnomjerno upijajućim podlogama. • RÖFIX premaz za neutralizaciju pogoduje za mineralne podloge. • Špric i vezivno sredstvo za Eko žbuke. 4. npr. W3 • Granulacija: 0 . • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama. npr.cementa . kao što su Vapnene i glinene žbuke. • pH-vriijednost: 7 85 . • Predpremaz i usporivač sušenja za izjednačavanje neravnomjerno upijajućih podloga prije nanosa gipsanih. CSIV.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. cementne ili gipsane žbuke.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Premaz za neutraliziranje • Špric i vezivno sredstvo za svaku vrstu zida. vapnenih ili cementnih žbuka.Na bazi vapna . 15 N/mm2 NG: ca. 25 MG (EN 998-1): GP.8 mm • Potrošnja: ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .

šuplja cigla./jed. cementni kamen. • Za sve normalne podloge kao opeka. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.1.Na bazi vapna . 2. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3./ jed. 20 E . šuplja cigla. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca.gipsa Podaci o proizvodu Vapneno .4 mm Potrošnja: ca.5 N/mm2 • NG: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno . W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .modul: 3200 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. šuplja cigla. 26 ltr. kao i za hrapavi beton. CSII. vapnenec. CSII. cigla. vapnenec. 850 ltr. W3 Način dostave: 86 . • Izdašnost u litrama: ca./ TO TČ (28 dana): ca.cementne temeljne žbuke RÖFIX 510 Vapneno .1. CSII. 2.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka.cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno . kao i za hrapavi beton. cigla.cementa . 650 ltr. 3000 N/mm2 • MG (EN 998-1): GP. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove./jed. 13 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. cementni kamen.modul: ca./ TO • TČ (28 dana): ca.modul: ca.5 N/mm2 NG: ca./ TO TČ (28 dana): ca. 750 ltr. 3000 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. • Za sve normalne podloge kao opeka. 26.cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno . cigla.4 mm • Potrošnja: ca. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 25 E . • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .cementna temeljna žbuka Područja primjene: • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. vapnenec.4 mm Potrošnja: ca.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. 20 • E . kao i za hrapavi beton.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.3 ltr. 29 ltr.1. 3 N/mm2 NG: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. Izdašnost u litrama: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno . Izdašnost u litrama: ca. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. cementni kamen.cementna temeljna žbuka RÖFIX 510 Vapneno .

/ TO TČ (28 dana): ca.vapnena temeljna žbuka . 25 MG (EN 998-1): GP.modul: 3500 N/mm2 Upojnost vode: < 0. žbuka za podnožja • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.). W1 • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./ TO TČ (28 dana): ca. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.modul: ca. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. • Pogodan za ljepljenje pločica u stambenim prostorima. Nije pogodno za žbukanje laganog zida. Kod velikih. na svim normalnim podlogama i grubom betonu. 12 N/mm2 NG: ca. itd. W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Brzovezujuća temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove u vlažnim prostorijama. 25 ltr. Izdašnost u litrama: ca. CSIV. • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. W2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. CSII.vanjska žbuka za podrumske zidove. žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje. 30 Upojnost vode: < 0. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . itd. • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr. 625 ltr. 30 E .brza RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka. 19 ltr. žbuka za podnožja RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka. Na svim normalnim podlogama.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 610 Cementno . Izdašnost u litrama: ca.vapnena temeljna žbuka . TČ (28 dana): ca. tuševi.1. 25 E .brza RÖFIX 615 Cementno .2 mm Potrošnja: 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. na svim normalnim podlogama i grubom betonu. kao i na grubom betonu. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. CSIV.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 615 Cementno . 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. • Usporivač vode • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Brzo veže Usporivač vode Izvrsna kvaliteta obrade Brza mogućnost oblaganja • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP.).4 mm Potrošnja: ca. 26 ltr./ TO TČ (28 dana): ca. 625 ltr.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 610 Cementno .5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP. 650 ltr. poslovno korištenih vlažnih i mokrih prostora (velike kuhinje.1. 4 N/mm2 NG: ca.4 mm Potrošnja: ca./jed./jed.1. CSII. W1 87 . na svim normalnim podlogama i grubom betonu • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr. žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka. Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje. Nije pogodno za žbukanje laganog zida.4 mm Potrošnja: ca./jed. 4 N/mm2 NG: ca.Na bazi vapna .1. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 12 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca./jed. Izdašnost u litrama: ca. bazeni) potrebno je koristiti RÖFIX 620 • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.vanjska žbuka za podrumske zidove. 26 ltr.cementa .

pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . cigla. CSII. 25 ltr. šuplja cigla.1 mm Potrošnja: ca. 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.modul: ca. cigla. silkatne. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.4 mm Potrošnja: ca.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 660 Cementno . W3 • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed.Na bazi vapna . 625 ltr.cementa . kao i za hrapavi beton. kao i za hrapavi beton. CSIV. cigla. šuplja cigla. • Za sve normalne podloge kao opeka. cementni kamen. CSII. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Ne korisiti za fasadno podnožje • Univerzalna temeljna žbuka za sve vrste zidova i betonskih površina. šuplja cigla. 16 ltr. 30 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 25 E . silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Povišena zaštita od zračenja.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 2. odbija rendgenske zrake Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Mogućnost velikih debljina slojeva • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Mogućnost velikih debljina slojeva Sastav: • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Barit . vapnenec.vapnena gruba žbuka RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX Rentgenska žbuka RÖFIX Rentgenska žbuka Područja primjene: • Grubozrnata temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove. 19 ltr. 15. W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .vapnena gruba žbuka RÖFIX 660 Cementno . kao i za hrapavi beton./jed.5 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 cm KODVP µ: ca. Izdašnost u litrama: ca. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. silkatne./ TO TČ (28 dana): ca. Minimalna debljina žbuke: 10 mm MG (EN 998-1): GP. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3./jed. 25 MG (EN 998-1): GP. cementni kamen. vapnenec.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . vapnenec. Izdašnost u litrama: 650 ltr. • Za sve normalne podloge kao opeka. W0 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. za sve normalne podloge. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2.4 mm Potrošnja: ca. W3 Način dostave: 88 . • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. cementni kamen. 4 N/mm2 NG: ca./TO TČ (28 dana): ca. • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Za primjenu u ustanovama za rentgensku dijagnostiku s normalnim naponom do 250 V • Za sve normalne podloge kao opeka.

• Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama.. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2.lagane građevinske ploče. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.porobeton. 1250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca. itd.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 864 Vapneno . itd./ TO TČ (28 dana): ca.4 mm Potrošnja: ca.6 mm Potrošnja: ca.cementa .1. TČ (28 dana): ca.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno .1.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. • Pogotovo na lagani zid.porobeton. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSII.Na bazi vapna . 26 ltr. W2 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.drvenu vunu .. CSII. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.5 N/mm2 NG: ca. CSIII. 20 MG (EN 998-1): LW. 20 E . W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. ploče od drvene strugotine. lagane građevinsike ploče i sl. 2. itd.drvenu vunu . • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Bez cementa • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . ploče od drvene strugotine. CSII. Izdašnost u litrama: ca. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. ploče od drvene strugotine.drvenu vunu . Izdašnost u litrama: ca. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca./ TO TČ (28 dana): ca.lagane građevinske ploče. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.cementna lagana temeljna žbuka • Lagana žbuka za podnožja za fasade. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama. 20 MG (EN 998-1): LW.flex RÖFIX 864 Vapneno ../jed. 24 ltr. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2.1. 2 N/mm2 NG: ca. 24 ltr.. lagane građevinsike ploče i sl.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.6 mm Potrošnja: ca. 2.5 N/mm2 NG: ca.1.lagane građevinske ploče.lagane građevinske ploče. 990 ltr. • Pogotovo na lagani zid. kao porozne cigle. kao porozne cigle./ TO TČ (28 dana): ca. 2.5 N/mm2 NG: ca. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama. na sve porozne podloge kao drvenu ciglu. 12. 20 MG (EN 998-1): LW. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 30 ltr.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno . itd. • Pogotovo na lagani zid./jed.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno . 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca./jed. lagane građevinsike ploče i sl.6 mm Potrošnja: ca. porobetona.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno . W2 89 . 860 ltr. • Pogotovo na lagani zid./jed. 800 ltr. ploče od drvene strugotine.porobeton. itd. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.porobeton. Izdašnost u litrama: ca. kao porozne cigle. porobetona. poro beton. porobetona.gipsa Podaci o proizvodu Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze RÖFIX 525 Žbuka za podnožja flex RÖFIX 525 Žbuka za podnožja .modul: 4500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.drvenu vunu .

2 N/mm2 • NG: ca. 950 kg/m3 Način dostave: 90 . ploče od drvene strugotine.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . • Pogotovo na lagani zid. • Pogotovo na lagani zid. • Pogotovo na lagani zid..porobeton. • Za postavljanje profila i lajsni unutra i vani. Osobine: • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • Izvrsna mogućnost stajanja • Mogućnost velikih debljina slojeva • Brzo veže Sastav: • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • Izdašnost u litrama: ca.drvenu vunu . prolaza za cijevi.porobeton. Izdašnost u litrama: ca. • Lagana žbuka za izravnavanje za žbuke koje sadrže cement./ TO • TČ (28 dana): ca.cementa . 0.drvenu vunu . 300 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca. prolaza za cijevi. instacijskih otvora i sl.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 862 Izravnavajuća žbuka RÖFIX 862 Izravnavajuæa žbuka Područja primjene: • Za popunjavanje pukotina na zidu. itd. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.5 N/mm2 NG: ca. 1900 ltr. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. 20 ltr. 25 ltr./jed. ploče od drvene strugotine. TČ (28 dana): ca.lagane građevinske ploče.. itd./jed. 1 N/mm2 • NG: 550 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca.lagane građevinske ploče.drvenu vunu . šliceva. • TČ (28 dana): ca. šliceva. itd. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. 50 ltr./jed.lagane građevinske ploče.Na bazi vapna . ploče od drvene strugotine. instalacijskih otvora i sl.porobeton.. • Za popunjavanje pukotina na zidu.

8 mm Potrošnja: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka.gipsa Podaci o proizvodu Gipsano . • Gletana i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama.Na bazi vapna .dvostruko pečeni gips.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .0. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 .8 mm Potrošnja: ca. cigla. kao i za hrapavi beton.cementa . 10 MG (DIN 18550): PIV 91 . • Za sve normalne podloge kao opeka. 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. cigla. • Gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. cementni kamen. 1050 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 . • Za popravak i korekturu na špaletama.8 mm • NG: ca.0. cementni kamen. šuplja cigla.vapnene temeljne žbuke RÖFIX 100 Dvostruko pečeni gips RÖFIX 100 Dvostruko peèeni gips RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka • Masa za popravljanje i korekturu na bazi čistog gipsa . vapnenec. otvorima za instalacije. • Brzo veže • Univerzalna primjena • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Viskoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Izabrani gipsovi • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 . šlicevima zidova. 10 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. 2 N/mm2 NG: ca. kao i za hrapavi beton.0. 2 N/mm2 NG: ca. šuplja cigla. vapnenec. 9. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.1 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.

3 N/mm2 NG: ca.8 mm Potrošnja: ca. cementni kamen.2 mm Potrošnja: ca. vapnenec. kao i za hrapavi beton. cigla. 890 ltr.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 150 Gipsano . cementni kamen.6 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. 1150 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 150 Gipsano . šuplja cigla.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . cigla. Izdašnost u litrama: ca.5 ltr./jed. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 28./ TO TČ (28 dana): ca. grubim starim žbukama./ TO TČ (28 dana): ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. cigla. • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. cementni kamen.1. kao i za hrapavi beton. 11 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.8 mm Potrošnja: ca. 8. 27 ltr. • Prionjiva žbuka i žbuka za renoviranje za stropove i unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama i nosivim.0. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 950 ltr. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 . vapnenec. Osobine: • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra sposobnost gletanja • Minimalnan napon • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .5 N/mm2 NG: ca. šuplja cigla.Na bazi vapna .cementa . 2. 10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 92 . • Za sve normalne podloge kao opeka.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. kao i za hrapavi beton.0. vapnenec.5 N/mm2 NG: ca./jed. 960 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca. šuplja cigla. • Za sve normalne podloge kao opeka. Izdašnost u litrama: ca. 2.

• Mort za postavljanje profila u unutarnjem području. cigla. 2 N/mm2 NG: ca. • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: < 0. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .8 mm Potrošnja: ca. 25 ltr. kao i za hrapavi beton./jed. vapnenec.5 N/mm2 NG: ca. 2 N/mm2 NG: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 .8 mm Potrošnja: ca. cementni kamen.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 190 Gipsano . • Za sve normalne podloge kao opeka. 25 ltr.0. 800 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca.8 mm Potrošnja: ca. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 2. kao i za hrapavi beton. • Za sve normalne podloge kao opeka. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 ./ TO TČ (28 dana): ca. kao i za hrapavi beton. vapnenec. šuplja cigla. cementni kamen. 830 ltr. bijela boja • • • • Izabrani gipsovi Vapno Cement Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • • • • • • • Granulacija: 0 . Izdašnost u litrama: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla. vapnenec. • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama./jed. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. • Brzovezujuća temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka. šuplja cigla.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 190 Gipsano .0. građevinskim pločama i grubim betonskim površinama. cementni kamen.0. TČ (28 dana): ca. cigla.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno . • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • • Brzo veže Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka.gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno .cementa .1 mm Potrošnja: ca.gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama. cigla. šuplja cigla. 10 MG (DIN 18550): PIV 93 . 2 N/mm2 NG: ca.Na bazi vapna . 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.

/jed. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Uobičajena strojna jednoslojna bijela žbuka u suhim područjima. 30 ltr./jed. mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla. 27 ltr. mat površina Redovita krivulja vezivanja Nije potrebno brušenje površine • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. 30 ltr. 10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 94 . 10 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): ca. 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. bijela boja • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Jednoslojna bijela žbuka na normalno upijajućim podlogama od opeke. vapnenopješćanog kamena.5 N/mm2 NG: 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 0.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama i građevinskim pločama.1 mm KODVP µ: ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . Osobine: • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka.cementa . 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca. 3. TČ (28 dana): ca. porobetona i sl. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca. 2 N/mm2 NG: ca. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 5 N/mm2 NG: ca./jed.Na bazi vapna . TČ (28 dana): ca. • Bijela žbuka/gipsana masa za gletanje na gipsanim temeljnim žbukama. suhim vapneno/cementnim temeljnim žbukama i gipsanim građevinskim pločama. mat površina Redovita krivulja vezivanja Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Potrošnja: ca.

da ra Ob sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada
Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka
Profesionalni savjet

Priprema podloge Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. DIN 18350, tj. SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2,5% mase (prema CM mjerenju). Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti.

Kod velikih, poslovno korištenih mokrih i vlažnih prostora (velikih kuhinja, tuševa, bazena) nisu prikladni mortovi i podložne žbuke koje sadrže gips

Nanos temeljne žbuke Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Nanos temeljne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica, te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača cca. 2 minute

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Razvlačenje temeljne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom.

Kod žbuka koje sadrže gips, od velike je važnosti obratiti pozornost da postoji dovoljno prozračivanje za vrijeme sušenja. Zbog toga se ne može dati opće vrijeme stajanja tj.sušenja. Oprez: izbjegavati propuh !

Nahrapaviti temeljnu žbuka Pazvucènu žbuku sa novom spužvastom letrom nahrapaviti

95

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka

Profesionalni savjet

Filcanje temeljne žbuke Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Gletanje temeljne žbuke Izvođenje gletane žbuke: žbuku je moguće rezati, vezati i zatim izgletati gleterom, dok se ne postigne glatka površina (glatke površine kao podloge za tapete i premaze).

Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Žbuke koje sadrže gips u pravilu nanijeti jednoslojno Ne miješati s drugim materijalima Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti

96

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada višeslojnih vapneno - cementnih žbuka.

Profesionalni savjet

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Na podloge koje jako ili različito upijaju potrebno je nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Zidove koji imaju visoki stupanj poroznosti prethodno obraditi RÖFIX 673 cementnim- bijelovapnenim špric mortom

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača ca. 2 minute Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati. Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku. Nakon određenog vremena čekanja, tj. sušenja, može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila

Šeranje temeljne žbuke Pri radu u dva sloja, potrebno je preko prvog sloja nakon protvrdnjavanja preći letvom te ga i nahrapaviti Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja)

Rez žlicom:žbuka se prije zadnjeg radnog koraka (šeranje, filcanje, gletanje),do temelja proreže žlicom ili sječivom. Zatim se dovršava površina, pri čemo rezovi postaju nevidljivi. Rez žlicom je jedna vrsta "mjesta pucanja"

Premazivanje temeljne žbuke Nakon potpunog vezivanja temeljne žbuke koristiti samo paropropusne, mineralne završne žbuke (RÖFIX plemenita žbuka, silokonska ili silikatna žbuka, kao i RÖFIX SiSi žbuka)

Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge. Fuge ostaju vidljive. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez"

97

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada temeljne žbuke na zidnom grijanju

Profesionalni savjet

Nakon montaže zidnog grijanja na porobeton, potrebno je prije gipsano- vapnene žbuke nanijeti RÖFIX 12 vezivni most, a prije vapneno- cementne žbuke nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Vrijeme stajanja RÖFIX 670: 3 dana Nakon montaže zidnog grijanja na izolacijske ploče (XPS, EPS, pluto ili mineralna vuna) potrebno je nazubljeno pregletavanje cijele površine RÖFIX Unistar Basicom kao vezivnim mostom. Vrijeme stajanja: min. 3 dana kod vapneno- cementnih žbuka; min. 3 tjedna kod vapneno gipsanih žbuka.

Za smanjenje mogućnosti pojave pukotina kod žbukanih sistema zidnog grijanja, općenito se preporučuje postavljanje armaturnog sloja

Priprema podloge

Kod sistema zidnog grijanja čija dužina prelazi 10 m, potrebno je planirati diletacije zbog termičkog rada

Kao žbuke za zidno grijanje preporučujemo vapneno cementne RÖFIX 510, 610, tj. vapneno gipsane žbuke RÖFIX 190, 150 Isto tako RÖFIX Geolem se može upotrjebiti kao višeslojna žbuka kod zidnog grijanja. Sve podloge moraju bez čekanja biti obrađene nazubljenim RÖFIX Unistar BASIC. Prvi sloj mora u potpunosti biti suh prije nanošenja slijedećeg sloja. Debljina sloja žbuke iznad cijevi zidnog grijanja iznosi od minimalno 10 do maksimalno 20 mm

Nakon dovoljnog protvrdnjavanja vapneno-cementne žbuke, potrebno je postaviti armaturni sloj RÖFIX Renostar ili RÖFIX Renoplus, s utiskivanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice Nakon nanošenja armaturnog sloja i čekanja od 1 tjedna, može se nanijeti završna žbuka RÖFIX Renoplus može se direktno filcati ili strukturirati

Kod postavljanja parozapornih slojeva ili obloga, ličilac ili keramičar mora obratiti pozornost na dovoljnu suhoću žbuke

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Molimo da obratitie pozornost na aktualne ÖAP smjernice "Smjernice za obradu vodovodnih sistema za zidno grijanje"

98

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Popunjavanje zidnih šliceva s RÖFIX mortom za popunjavanje

Profesionalni savjet

RÖFIX 860/861 mort za šliceve pogodan je za popunjavanje zidnih otvora kao što su šlicevi na zidu ili instalacijski kanali ili za zatvaranje prezida u kupaoni, wc-u, kuhinji.

Nanošenje morta za šliceve Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati u protočnoj mješalici Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom

Razvlačenje morta za popunjavanje šliceva Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 30 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva Zatim se mort za šliceve skida letvom. Daljni radovi tek nakon isušivanja morta. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci

Armiranje morta za popunjavanje šliceva Svježi mort ugraditi u roku od 20 minuta Svježi mort odmah staviti u šupljine Kod šliceva širine 10 cm potrebno je kao i kod miješanog zida postaviti dodatni armaturni sloj s RÖFIX 55 i potrebno je postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu. Nakon toga se temeljna žbuka tehnikom "mokro na mokro" nanosi na armaturni mort. Ako se temeljna žbuka nanosi na očvrsli mort, armaturni sloj se nanosi "križno"

Premazivanje mortom za popunjavanje šliceva Prije nanošenja narednog sloja, ispitati potpunu suhoću podloge

99

lac ijste Vrs / ve no O ke izo ko ns pli To uk žb es ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

TOPLINSKO - IZOLACIJSKE ŽBUKE Osnove / Vrste
Toplinska-izolacija bez fuga
Toplinske žbuke i toplinsko-izolacijska šuplja cigla mineralni su građevinski materijali i idealno se dopunjavaju u svojim karakteristikama. Njihova sposobnost zaustavljanja topline jamči dobru toplinsku zaštitu vanjskog zida. Povrh toga, oba ova građevinska materijala, zasebno ili u kombinaciji, donose i druge važne karakteristike, koje su neophodne za vanjske zidove: visoku nosivost kao i izvanrednu zaštitu od požara i vlage. Nizak otpor toplinske žbuke prema difuziji vodene pare dopunjava dobar transport vlage u poroznim ciglama s okomitim rupama. Time je osigurano da se vlaga u novogradnji brzo razgrađuje i da ne dolazi do štetnih nakupljanja vlage u presjeku zida. Konačno, oba ova građevinska materijala, zahvaljujući svom visokom vijeku trajanja, jednostavnom održavanju i dobroj sposobnosti reciklaže, odgovaraju i današnjim zahtjevima suvremene gradnje. S Reduciranjem termičkog opterećenja podloge, ali također i uslijed niskog modula elasticiteta (E-modula), toplinske žbuke povećavaju sigurnost od nastajanja pukotina. toplinskim žbukama mogu se izvesti izolacijski slojevi bez fuga, koji se bez problema prilagođavaju svim geometrijskim oblicima podloge za žbukanje.

Sistem topinske žbuke
RÖFIX sistem toplinske žbuke sastoji se od toplinsko izolacijske temeljne žbuke i vodoodbojne završne žbuke. Oba sloja žbuke svojim su karakteristikama prilagođeni jedan drugome. Kod starih građevina s višim mehaničkim opterećenjima i finim strukKao toplinske žbuke označavaju se one žbuke, koje imaju vrijednost toplinske provodljivosti < 0,20 W/ mK. Ovaj zahtjev se smatra ispunjenim kada nasipna gustoća otvrdturnim žbukama preporučuje se armiranje u masi za izravnavanje RÖFIX 441. nulog morta iznosi < 600 kg/m3. Što se tiče zaštite od požara, sustavi termo-žbuke s EPS-dodatkom svrstavaju se u skupinu teško zapaljivih. Sistemi i toplinske-žbuke s mineralnim dodacima (kao npr. perlit) u skupinu nezapaljivih žbuka.

100

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

Područja primjene
Područja primjene toplinskih žbuka

Crkva Vidovice, BiH sa RÖFIX 888

Hotel u Scoul, Graubünden, Švicarska

RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom sa Sgraffito.

Chateu Vionazz, Švicarska, sa RÖFIX 851 Toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela, unutarnja i vanjska

Hotel Hanswirt u Rabland, Italija RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

Lokal u Lustenau, Austrija sa RÖFIX 851 toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela

Daimler-Benz muzej Stuttgard, Njemačka unutra sa RÖFIX 140 laka-gipsana žbuka

Dietikon, Švicarska sa RÖFIX 888 toplinsko izolacijskom žbukom

Hotel na Seiser Alm, Italija sa RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

101

lac ijsdu vo oiz pr o ci da P ke izo ko ns pli To uk žb eo ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Toplinsko - izolacijske žbuke
RÖFIX 888 Toplinska žbuka
RÖFIX 888 Toplinska žbuka

RÖFIX 850 Toplinska žbuka
RÖFIX 850 Toplinska žbuka

RÖFIX 840 Toplinska žbuka
RÖFIX 840 Toplinska žbuka

Područja primjene:

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

Osobine:

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

Sastav:

• • • •

Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 2 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): 0,5 N/mm2 NG: ca. 250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 MG (EN 998-1): CSI, W1, T1 MG (ON B3340): PM1, W2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Potrošnja: ca. 0,25 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

• • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

Način dostave:

102

lac ijsda ra O ke izo ko ns pli To uk žb eb ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Obrada

Obrada
Obrada toplinskih žbuka
Profesionalni savjet

Prije samog žbukanja na svim rubovima i kutovima potrebno je postaviti nehrđajuće žičane kutnike na vanjskom području, a u unutarnjem postaviti lajsne za žbukanje Kod postavljanja profila za žbuku kod žbuka koje sadrže cement preporučujemo RÖFIX 862 lagani mort ( ni u kojem slučaju ne koristiti mortove koje sadrže gips)

Dijelove građevine (prozore, okvire prozora, vrata, itd.) potrebno je prije obrade prekrititi, kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Debljina žbuke u jednom sloju do 40 mm, kod većih ili nejednakih debljina sloja nanijeti slijedeći sloj nakon protvrdnjavanja ili najkasnije nakon 24 sata

Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 50 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva, pri čemu prvi sloj mora biti nahrapavljen

Armiranje temeljne žbuke Za poboljšanje čvrstoće pri mehaničkim utjecajima kao i za završne žbuke čija je granulacija ispod 2 mm, potrebno je postaviti armaturni sloj s RÖFIX 441 ili s RÖFIX Renoplusom uz odgovarajuću RöFIX P50 armaturnu mrežicu. Ovakav armaturni sloj u svakom slučaju treba koristiti kod miješanog ziđa, visoko poroznog zidnog materijala,te u staroj gradnji.

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

103

Vanjski kutevi zidova/ stropova trebaju kutne/rubne profile za tankoslojnu žbuku. jednoslojnim žbukama s najmanjom debljinom sloja od 10-15 mm. Tanke.vrste Tankoslojne žbuke su specijalne temeljne žbuke na vapneno-cementnoj bazi ili na bazi gipsa. Ravne. Primjerene podloge za tankoslojne žbuke moraju biti ujednačene i ravne poput vapneno-pješčanog kamena i porobetona u blokovima. Tendencija štednje energije i troškova poslijednjih je godina uvela novi smjer razvoja u graditeljstvu. Djelomično se ti građevinski dijelovi izvode u velikom formatu. jednoslojne žbuke mogu se nanositi na ravne zidove i deke.ojn te Vrs / ve no Os osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . plan opeka i slično.Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste TANKOSLOJNE ŽBUKE Osnove / Vrste Novi načini gradnje zahtjevaju nove sisteme građevinskih materijala. redak 5. U pravilu se na takvu podlogu žbuke postavljaju veći zahtjevi na toleranciju mjera nego što je dozvoljeno prema DIN 18202 "Tolerancija u visokogradnji". tankoslojne se žbuke nanose u debljini od 3-5 mm. ujednačene podloge s tanTako su se na tržište probili materijali kao što su porobeton. U pravilu se na glatku podlogu žbuka nanosi u debljini od 4 mm. 104 . ravnih betonskih građevinskih dijelova i sl. Za različite debljine zidova s tankoslojnim žbukZa taj način gradnje sa izrazito ravnim podlogama pri pravilnoj izvedbi sve više dolaze u upotrebu tankoslojne žbuke. Tamo navedena tolerancija ravnomjernosti od 5 mm ne može se izjednačiti tankoslojnom žbukom.1. okviri za vrata i svi ostali građevinski elementi ovisni o debljini zida. Pripremni radovi na podlozi potrebni su samo na slabo ili uopće ne upijajućim podlogama. koje se djelomično mogu nanositi jednoslojno kao temeljna i/ili završna žbuka.tabela 3. koslojnim žbukama predstavljaju novi sistem koji postavlja veće zahtjeve na izvoditelje. Tankoslojne žbuke. što je uvjetovalo razvoj novih sistema žbuka. Nasuprot normiranim. Radnik mora uzeti u obzir da se kod tankoslojne žbuke kod za nju uobičajene debljine nanošenja mogu izravnavati neujednačenosti od maksimalno 2-3 mm. ama moraju se planirati odgovarajuće karniše.

Točno utvrđivanje ostpotrebno je iste u posebnom radnom postupku obraditi i zatvoriti sa Rofix 860 Mortom za šliceve.Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene tankoslojne žbuke Za obradu tankoslojnih žbuka potrebno je imati ravnomjerno upijajuću podlogu. Priprema podloge za žbukanje: Na podlozi ne smije biti stršećeg zidnog morta.Temeljne žbuke . Neravnine i rupe. moraju se prije nanošenja tankoslojne žbuke stručno zatvoriti.Tek nakon potpunog protvrdnjavanja morta može se krenuti s nanošenjem tankoslojne žbuke atka vlage utvrđuje se CM-uređajem pri čemu se uzorak uzima barem 2 cm u dubinu. otvorene fuge preko 3 mm širine i sl.5 % .Ukoliko se u šliceve polažu električni kablovi Kod upotrebe tankoslojnih žbuka koje sadrže gips ostatak vlage betonske podloge ne smije prekoračiti 2.Uzorci se uzimaju svrdlom (promjera najmanje 24m) pri niskim okretajima-bez znatnog zagrijavanja. jako ili neravnomjerno upijajućim podlogama potreban je nanos RÖFIX 12 vezivnog mosta. Podloga Priprema podloge Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 410 Betonfiniš Preporučene završne žbuke Mineralna završna žbuka ili organski vezana završna žbuka(bez siliaktne žbuke) Betonski stropovi Betonski zidovi Plan blokovi.Vapneni pješčenjak Blokovi porobetona Nije potrebna prethodna obrada RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Mineralna završna žbuka 105 . Na vrlo glatkim betonskim površinama.

TČ (28 dana): ca. • Za izravnavanje fuga u dijelovima betona. podloge koje sadrže gips Osobine: • Dobra prionjivost • Brzo veže • Završna žbuka s finom strukturom • Završna žbuka s finom strukturom • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja Sastav: • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. • Ne nanositi na vlažne.2 mm • Potrošnja: ca. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2. 1.2 mm Potrošnja: ca.5 N/mm2 NG: ca. CSII. 2. kao što su dijelovi betonskih stropova. podloge koje sadrže gips • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena.5 ltr. • Pogodno i kao masa za fugiranje. 1540 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.1. 1.5 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca./jed. itd.1. 20 • MG (EN 998-1): GP. W3 Način dostave: 106 .Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojne žbuke RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš Područja primjene: • Tankoslojna žbuka za glatke betonske površine za unutra. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Ne nanositi na vlažne. 1600 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 3 mm • KODVP µ: ca. • TČ (28 dana): ca. 20 MG (EN 998-1): GP. 16. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2.5 ltr. porobetona kao i betona za unutra. prljave podloge tj.5 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 16.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. prljave podloge tj. 3 N/mm2 • NG: ca. W3 • Granulacija: 0 ./ jed. CSII.

1. porobetona kao i betona za unutra. TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 NG: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: 0 . 1./jed.0./jed. • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena. TČ (28 dana): ca. 33 ltr.0.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . mat površina Izvrsna kvaliteta obrade Dobra prionjivost Redovita krivulja vezivanja • Glatka. mat površina • Dobra prionjivost • Brzo veže • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • Granulacija: 0 .8 mm Potrošnja: ca. 850 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka • Lagani premaz za unutrašnje zidove i stropove od betona bez vezivnog mosta. 29 ltr. 3 N/mm2 NG: ca.15 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. • • • • Glatka.5 mm Potrošnja: ca.4 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. 2. 10 MG (DIN 18550): PIV 107 .

nosiva i bez nečistoća (npr. čađa.5% mase (prema CM mjerenju). sa gleterom razvući I pregletati Glatenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti sa strojem za finu žbuku te izgletati gleterom ili špahtlom. na silikatnoj bazi 108 .Tankoslojne žbuke Obrada Obrada Obrada tankoslojnih žbuka na bazi gipsa Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha. ispitati potpunu suhoću podloge Žbuke koje sadrže gips u službi podložnih žbuka nisu pogodne za žbuke i boje na bazi vodenog stakla. tj.tj. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti.Nakon potpunog vezanja i protvrdnjavanja temeljne žbuke nanijeti tanki sloj žbuke.ojn da ra Ob osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Razvlaćenje tankoslojne žbuke Kao gletanu žbuku temeljnu žbuku prije protvrdnjavanja razvući I nahrapaviti. Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Preporučujemo ispitivanje čvrstoće površine putem probe grebanja Nanošenje tankoslojne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica. prašina. Prije nanošenja narednog sloja. SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2. DIN 18350. Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. alge).

kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Filzanje tankoslojne žbuke Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Obrada tankoslojne žbuke Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. pri čemu je potrebno obratiti pozornost na proizvođačev pravilnik korištenja Betonske sudarne fuge i površinski lunkeri mogu se prešpahtlati RÖFIX 410 beton finišom (vrijeme stajanja ca. vrata. Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Dijelove građevine (prozore. okvire prozora. itd. 24 sata) Nanošenje tankoslojnih žbuka Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju između 2 i 3 minute. putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 109 . izbjegavati duže miješanje Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Razvlaćenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku.) potrebno je prije obrade prekrititi.Tankoslojne žbuke Obrada Obrada vapneno-cementnih tankoslojnih žbuka Profesionalni savjet Priprema podloge Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Konstruktivne reške ne smiju se prežbukati. U ovom slučaju potrebno je postavljanje profila za fuge.Temeljne žbuke .

mrežice od tekstilnog stakla. nosivim podlogama. ali zasigurno mogu smanjiti rizik. 110 . lakog i porobetona. Vidi aktualni ÖAP-"Smjernice za obradu tvorničkih mortova". Iz toga proizlazi minimalna debljina za armiranje od 3-5 mm. masa za izravnavanje mora biti mineralno vezana i modificirana umjetnom smolom. gotovih elemenata kao i teškog. To posebno vrijedi za nanošenje temeljne žbuke na vrlo porozne zidove i na lagane građ. ploča itd.te prilagođena temeljnoj i završnoj žbuci. Također se vrlo često koriste i za poravnavanje neravnih ili grubih temeljnih žbuka prije nanošenja finozrnatih završnih žbuka. U drugoj fazi zidarskom žlicom nanijeti drugi sloj mase za izravnavanje tako da je pokrivanje s obje strane minimalno 1 mm. Za ulaganje pričvrstiti na uobičajenim. Stoga se masa za izravnavanje nanosi zupčastom gladilicom i potom se utiskuje mreža (preklapanje mrežica najmanje 10 mm).evi te Vrs / ve no O as pil ljeka ns aš Gr uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . One se primijenjuju kao vezivni mostovi na glatkim. kritičnim podlogama. Za funkcionalnu upotrebu RÖFIX mase za izravnavanje potrebno je upotrijebiti armaturnu mrežicu RÖFIX P40 i RÖFIX P50. Disperzija umjetne tvari mase za izravnavanje mora se povezati s površinom mrežice.Graševinska ljepila Osnove / Vrste GRAĐEVINSKA LJEPILA Osnove / Vrste Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjive mase za ljepljenje i izravnavanje u građevinskoj svakodnevici. Mase za izravnavanje mogu se razvući u sloju debljine zrna te se stoga mogu primjenjivati za izravnavanje donjih stropnih površina. materijale poput poput porobetona. Na temelju dobre prionjivosti. laganih građ. toplinsko-izolacijski materijali Mase za izravnavanje u svrhu armaturnog sloja Površinska i dijagonalna armiranja ne mogu stopostotno spriječiti nastajanje pukotina. građevinskim se ljepilima mogu i grubi. U procesu obrade važno je da se mrežica od tekstilnog stakla u otvrdnutom stanju više ne prepoznaje. drvene vune. Izvođenje slojeva armiranja Prema sadašnjem stanju tehnike pri primjeni vapneno-cementnih žbuka takav sloj armiranja na stvrdnutoj žbuci nudi najveću moguću sigurnost.

1.2 mm 0 .8 bijela mm bijela mramorno bijela 0 . Međutim.5 mm 5 mm 10 mm 15 mm X X prirodno 0 . gotovih elemenata kao i asortiman sistemskih ljepila. ispitane mrežice X1 RÖFIX P40 Mrežica za armiranje X2 RÖFIX P50 Mrežica za armiranje 111 . pluta i mineralne vune na uobičajenim.1. ploča od drvenih vlakana Mineralna vuna MW-PT Izolacijska ploča od drvene vune WW-PT RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje .Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjiva ljepila i mase za izravnavanje za građevinsku svakodnevicu.0. Za obradu malih površina (ne kao AWWDVS) RÖFIX-Proizvod Boja Granulacija Maks. poglavlje "Toplinsko-izolacijski sistemi" te aktualni ÖAP-"Smjernice za žbukanje polistirol-ekstrudirana pjena XPS-R kao toplinska izolacija".4 bijela mm bež 0 . za postavljanje sistema za toplinsku izolaciju vanjskih zidova mogu se koristiti isključivo testirana i u tu svrhu namijenjena sistemska ljepila za toplinsku izolaciju. RÖFIX nudi veliki izbor građevinskih ljepila i masa za izravnavanje. Razlike i mogućnost upotrebe objašnjeni su daljnjem tekstu.5 mm X Prilikom primjene armiranih masa za izravnavanje. nosivim podlogama.0. potrebno je koristiti slijedeće.5 mm X2 X2 X2 X2 X2 3 mm X X X2 X1 prirodno 0 .8 mm 3 mm 3 mm 15 mm X X X X2 X2 X2 prirodno 0 . normalnog i laganog betona.Graševinska ljepila Osnove / Vrste Građevinska ljepila za obradu izolacijskih ploča Zbog dobre prionjivosti građevinskim se ljepilima mogu učvrščivati hrapavi toplinsko izolacijski materijali poput ploča od EPS-a. XPS-a.8 bijela mm bijela 0 .0.bijela RÖFIX 57 lagano Masa za ljepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo siva 0 .0.Temeljne žbuke . Vidi RÖFIX Građevinska ljepila i mase za izravnavanje mogu se nakon miješanja izvući u veličinu zrna i tako se koristiti za izravnavanje donjih slojeva stropa.0. debljin a nanos a Betonsk Nosiva stara a površin žbuka a EPS / XPS-R Pluto. teškog.0.

8 mm Potrošnja: 2 .8 kg/m2 TČ (28 dana): ca.0. • Masa za ljepljenje i armiranje na nosivim pločama.Graševinska ljepila Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Građevinska ljepila RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 55 Cementno graðevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje .7 kg/m2 TČ (28 dana): ca.8 mm Potrošnja: 2 . Osobine: • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • Granulacija: 0 . 1500 kg/m3 KODVP µ: ca. 35 Način dostave: 112 .bijela Područja primjene: • Masa za ljepljenje i armiranje nosivih ploča • Vezivni most za vapneno/cementne žbuke na glatkim betonskim površinama. Izravnavanje betonskih površina i gotovih dijelova. 10 N/mm2 NG: ca. • Vezivni mostovi za vapneno cementnu žbuku na glatkim betonskim površinama (slijedi postavljanje podložne žbuke sistemom "mokro na mokro") • Mineralni temeljni premaz za gips/ kartonske ploče.evi du vo oiz pr o ci da P apil ljeka ns aš Gr uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . 1500 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 .bijela RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje .0. 10 N/mm2 NG: ca.

Graševinska ljepila Podaci o proizvodu RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo RÖFIX SK52 Brzovezujuæe cementno ljepilo RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje • Lagano građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje za nosive i izolacijske ploče.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.5 mm Potrošnja: 3 ./ TO TČ (28 dana): ca.1. 1550 kg/m3 KODVP µ: ca. • Zamjenski mort u restauraciji pješčenjaka (nije moguće obojati). 2.Temeljne žbuke . 0. • Izravnavanje nosivih. 1020 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca. Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 NG: ca./jed.7 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 15 113 . • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Izvrsna mogućnost stajanja • • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Brzo veže Otpornost na mraz • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka izdašnost Minimalno skupljanje • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Izravnavanje za vapneno/cementnu temeljnu žbuku sa RÖFIX P40 mrežicom za armiranje.2 mm Potrošnja: ca. 2. 1070 ltr.5 N/mm2 NG: 1450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.0. mineralnih starih podloga. 10 N/mm2 NG: ca. 35 • • • • • • Granulacija: 0 . • Žbuka za izravnavanje na hrapavim i neravnim temeljnim i termo žbukama prije nanosa završnog sloja.95 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 27 ltr. • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Brzovezuće ljepilo za lagane građevinske ploče od drvene vune.0. 25 • • • • • Granulacija: 0 .8 mm Potrošnja: 5 .

114 Z A V R ŠN E ŽBU K E .

granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Područja primjene .upotreba plemenitih žbuka Područja primjene .ZAVRŠNE ŽBUKE 114 .161 Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture silikon/silikat Područja primjene .granulacije i strukture zaribanih žbuka Područja primjene .granulacije i strukture plemenitih žbuka Područja primjene .upotreba zaribanih žbuka Podaci o proizvodu Obrada 119 119 120 120 120 120 124 132 Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .upotreba silikon/silikat Područja primjene .upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Podaci o proizvodu Obrada 136 136 120 120 120 120 144 150 Akustične žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 157 157 158 159 Obrada gips kartonskih ploča 160 115 .

omogućavaju mnogostruke varijacije u oblikovanju i poigravanju s bojama. a kod čovjeka budi osjećaje lagodnosti. Boje sve više utječu na našu psihu i naše tijelo. Ali oblaganje unutrašnjih prostorija i fasada ne određuju samo vanjski karakter. bude snove i sjećanja. 116 . One su najprikladnije za renoviranje zgrada kao i za obradu novih objekata na kojima se trebaju postići posebni efekti boje.Priznati boju Prostori u kojima se može živjeti izraz su živuće arhitekture. oduševljavaju naše misli i osjećaje. kako bi se zidovi oblikovali prema ukusu pojedinaca. Dva bitna kriterija koji se brinu za kvalitetu stanovanja i postojanost vrijednosti. RÖFIX nudi mnoštvo strukturnih mogućnosti i raznolikost boja. glatka ili rustikalna gornja površina.e uk žb ne vrš Za Završne žbuke Pokazati osjećaje . a time podupire znamenje ivođača za oživljavanje građevine. nego i potrošnja energije i otpornost neke kuće. Prikladano bojenje ističe arhitektonsko oblikovanje neke zgrade. Osim uređenja zidne površine odražavaju osobnost stanovnika u njima. Ekološke mineralne plemenite žbuke. Ovisno o metodi obrade i količini nanošenja materijala dobija se sjajna. Igrom svjetla i sjene mogu se postići dodatni efekti u obliku djelovanja visina i dubina. Impresivne kombinacije Aktualiziranje i ponovna upotreba antičkih tehnika u kombinaciji s modernom arhitekturom zadržava svoj karakter.

ne smije biti ispod 20%.RÖFIX uzorci boja su klasičan alat investitora.od profesionalaca profesionalcima Za interesantno arhitektonsko oblikovanje RÖFIX nudi tonove boja i strukture prikladne vremenu i harmonično usklađene. Građevinari. Odluku olakšavaju RÖFIX-ploče s uzorcima i originalni materijal s uzorkom. stroga testiranja. Svi tonovi podijeljeni su u 6 RÖFIX svijetova boja. Uz pomoć najmodernije tehnologije.RÖFIX dizajn studio svoje će ideje oblikovati u zanimljive predloške i pomoći će Vam u planiranju Vaše kuće iz snova. nego ima i građevinsko fizikalne posljedice koje se također moraju uzeti u obzir. 117 . Tamne boje upijaju nastalo sunčevo zračenje jače nego svijetle boje. To garantira visoka kvaliteta i prirodna granulacija zrna mramora.Završne žbuke Boje i izolacija fasada (vrijednosti odbijanja svjetlosti) Izbor boje za neku fasadu nije samo stvar arhitektonskog oblikovanja i estetike. RÖFIX Savjetovanje i informacije . RÖFIX plemenite žbuke očaravaju radi svoje bijeline i sijaja. Tamnije boje se za razliku od svjetlijih boja moraju češće održavati. Ovisnost o pravilnoj mješavini Razvijanje ekoloških i fiziološki promišljenih proizvodnih sistema je jedna od temeljnih filozofija firme RÖFIX. Najbolje sirovine. Na toplinsko-izolacijskim fasadnim sistemima postotak odbijanja svjetlosti (ovisno o načinu armiranja). time nastaje zaostajanje topline u vanjskoj žbuci. Neka Vam RÖFIX odjel za dizajn objekta ponudi individualno oblikovanja boja. Zahtjevi se za svaki objekat i fasadni sistem razlikuju. planera i izvođača. Stoga se na zagrijavanje vanjske žbuke i zida koji je uz nju pri djelovanju sunčevih zraka utječe bojom žbuke.Što je tamniji ton boje to je veće termičko naprezanje žbuke. iskusni će vam profesionalci za fasade stvoriti odgovarajući koncept. utoliko se sporije toplina odvodi iz žbuke u zid. ekološka proizvodnja osiguravaju visoku kvalitetu RÖFIX završnih žbuka.Vrijednost odbijanja svjetlosti govori koliki će se postotak svjetlosti reflektirati od podloge. arhitekti i ugrađivači dobijaju takve proizvode koji nas uvjeravaju tehnologijom. Što je veća vrijednost zadržavanja topline zidnog materijala. primjenom i zaštitom okoliša. najmodernija istraživanja i efektivna.

vizuelno ispitivanje.bazi silkonskih/silikat. ispitivanje na struganje i brisanje itd.bazi silkonskih/silikat.). U slučaju dvojbe potrebno je pozvati u pomoć stručnjake.. moraju se donijeti odgovarajuće mjere.skih/silikatnih smola nih smola Boja na Boja na bazi silkon. s napomenom na nedostatke. Posebno kod izvođenja poslova saniranja moraju se sprovesti brižna ispitivanja postojeće podloge žbuke i SAVJET: "Smjernice za obradu završnih žbuka austrijskog radnog udruženja.skih/silikatnih smola nih smola Osobine Vodoodbojnost Paropropusnost Elastičnost Velika paleta boja Granične vrijednosti svjetlosti na TIS Vremenski postojan Čvrstoća površine 118 Ekologija + ++ + + >50% + + ++ + + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + + ++ + + > 50 % + + + ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ - Žbuke na bazi umjetnih smola Cementne zaribane žbuke Vapnene-zaribane žbuke Silikatne žbuke SiSi-žbuka . Podloga za žbuku trebala bi zadovoljavati sljedeće: • čvrsta • nosiva • stabilna forma • čista • suha • bez nečistoća • homogena • ravnomjerno upijajuća • ne vodoodbojna • bez iscvjetavanja • ne smrznuta • temperatura preko+ 5 C Područja primjene / Osobine ROFIX završnih žbuka Vapneno/cementne plemenite žbuke Žbuke na bazi silikonske smole Sastav Vezivno Područja primjene Unutarnja primjena Vanjska primjena na mineralnoj podlozi na organskoj podlozi ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ Silikatna boja ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ ++ ++ ++ + mineralno mineralno mineralno organsko mineralno mineralno organsko mogući premaz sa Boja na Boja na bazi silkon. pismeno se podnose nalogodavcu (obveza upozoravanja i napomena).Završne žbuke Ispitivanje podloge za žbuku Podloga za žbuku ima bitni utjecaj na vrstu završne žbuke koja će se koristiti. Prema normama podloga za žbuku se prije početka žbukerskih radova mora ispitati (npr. Slučajna razmišljanja.

Različite strukture. 119 . One postižu jedinstveni ton boje i dodatnu zaštitu protiv djelovanja vremenskih utjecaja. jedinstvene boje po čitavoj površini. boje i granulacije zrna garantiraju upečatljivu izradu gornjih površina. Oblikovati bojama. ne mogu se sušiti tako da boja bude posvuda ista. Stoga se u načelu kod plemenitih žbuka u boji predvidi premaz za ujednačavanje te se to uvrsti u sadržaj ponude. ekonomični element za oblikovanje Već preko 100 godina plemenita žbuka predstavlja trajnost i beskonačnu ljepotu. Plemenita žbuka je tvornički proizvedena.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste MINERALNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste Ekološki. To ne predstavlja nikakav nedostatak. Svojim sastavom postiže visoku otvorenost za difuziju.te Vrs / ve no Os za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . debljina slojeva žbuke i brzina sušenja kao i pri nepovoljnim vremenskim utjecajima. Rezultat toga je postojana fasada bez mrlja.RÖFIX plemenite žbuke u boji RÖFIX nudi poseban izbor kombinacija boja koje su se dokazale u praksi. Plemenita žbuka je postojana na svjetlo i vremenske PRIRODNO MINERALNA utjecaje.pravi klasični materijali pokrivaju područja obiteljskih kuća i fasada u naseljima te vode računa o zaštiti spomenika kulture. Mineralne boje na bazi silikonske smole ili silikatne boje optimalno su prikladne za jedan takav premaz. visokovrijedna mineralna suha žbuka. Obojane plemenite žbuke kod različitih podloga.

0 mm) RÖFIX 760 Rieselwurf (5.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .mineralna žbuka (2.0 .0 mm) RÖFIX 750 Kellenwurf (4.0 .7 mm) RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje (1.0 mm) RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji (3.0 mm) RÖFIX 772 Šerana žbuka (3.7.Završne žbuke .8.0 mm) RÖFIX 775 Schlämmputz (3.0 mm) 120 .0 mm) RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (2.granulacije i strukture plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (0.0 mm) RÖFIX 780 Silikonska.

završne žbuke ❼ Na vezivnom mostu (R55/R57 mokro na mokro) GIPSANE.5 mm V 2 mm V 3 mm V 1 mm V 1.MINERALNA ŽBUKA 1 mm V 1.5 mm V 2 mm V 3 mm V 4 mm V 4 .5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 4 mm V 7 mm V 0.7 mm 7 .5 mm V 1.5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 2 mm 3 mm bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno ❹ ❹ ❼ ❹ ❶ ❹ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 772 ŠERANA ŽBUKA ❶ ❷ ❹ ❼ ❽ ❶ ❶ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 775 SCHLÄMMPUTZ ❶ ❶ ❶ ❼ ❹ ❶ ❺ ❺ ❹ ❻ RÖFIX 780 SILIKONSKA. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❻ ❻ ❻ ❻ ❹ ❹ ❹ ❻ ❻ 121 . FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .5 mm V 2 mm V 3 mm V ❶ ❺ ❺ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ ❶ Pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.10 mm bijela ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 715 SPECIJALNA PLEMENITA ŽBUKA bijela u boji Ograničeno ❶ ❷ ❷ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 720 RUSTIKALNA ŽBUKA ZA DEKORIRANJE bijela ❶ u boji Ograničeno ❷ ❷ ❹ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 740 PLEMENITA ŽBUKA U BOJI ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 750 KELLENWURF bijela siva u boji Ograničeno siva ❶ ❶ ❶ ❼ ❽ ❺ ❺ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 760 RIESELWURF 5 .upotreba plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 700 PLEMENITA ŽBUKA BIJELE BOJE 0.5 mm R 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 4 mm V 7 mm V 1 mm V 1.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.7 mm V 1 mm V 1.Završne žbuke .5/ ❸ Na ravne podloge Renostar/441) ❹ Nije pogodno ❽ Na strednjeslojne sisteme (Unistar) ❻ Vidi poglavlje 4.8 mm ❶ 1. Renoplus) ❷ Na masi sa izravnavanje (700.7 mm V 1 mm V 1.5 mm 0.

5 mm) RÖFIX 370 (3.granulacije i strukture zaribanih žbuka Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke RÖFIX 300 (0.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .0 mm) RÖFIX Maltafina (0.8 mm) RÖFIX 351 (Vapnena glet masa) RÖFIX 360 (1.0 mm) RÖFIX 310 (1.8 mm) RÖFIX 305 (1.6 mm) 122 .0 mm) RÖFIX 325 (2.Završne žbuke .5 mm) RÖFIX 320 (2.

8 mm V siva ❶ sirovo bijela ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 325 VAPNENO .upotreba zaribanih žbuka Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm 0. Renoplus) ❻ Vidi poglavlje 4.Završne žbuke .Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene . SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❸ ❸ ❸ ❻ ❸ ❸ ❶ ❻ ❸ ❸ 123 .5 mm V 2 mm V bijela ❷ ❸ ❶ ❸ ❶ ❶ ❹ ❶ ❶ RÖFIX 360 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ sirovo bijela ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 370 VANJSKA BIJELA ZARIBANA ŽBUKA 1 mm V 1.6 mm sirovo bijela GAŠENO VAPNO FINA ZARIBANA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❸ ❸ ❶ ❸ ❶ Pogodno ❺ Na vezivnom mostu (R57) ❷ Na masi sa izravnavanje (700.4 mm V 2.8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 303 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 0.5 mm V sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 320 STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 0. završne žbuke GIPSANE.CEMENTNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 351 VAPNENA GLET MASA bijela ❶ 1 mm V 1. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.5/ ❸ Nije pogodno Renostar/441) ❹ Na masi za renoviranje (Renostar.8 mm 1 mm V 2 mm V 3 mm V 5 mm V 0.5 mm V 2 mm V ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❸ ❸ RÖFIX MALTAFINA 0.8 mm F 1.8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 305 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 310 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 1.

0. • Pigmentirani. mineralnim podlogama prije nanošenja mineralne završne žbuke (vapneno/ gipsane).25 kg/m2 ca.15 .25 kg/m2 ca.15 .Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Usporivač sušenja RÖFIX Usporivaè sušenja RÖFIX Gika-Grund RÖFIX Gika-Grund Područja primjene: • Pigmentirani. 1 kg/ltr.0. • Za sprečavanje prošaranosti kod bojenja kartonske podloge kod gipsanih kartonskih ploča prije nanosa mineralih završnih žbuka. vodenasti predpremaz kao izjednačivač vodoupojnosti. 0. • Hrapava podloga • Bez sredstava za otapanje • Poboljšanje prionjivosti • Pigmentiran bijelom bojom Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. • pH-vriijednost: ca.2 kg/m2 Način dostave: 124 . Osobine: • • • • Izjednačava upojnost podloge Izvrsna kvaliteta obrade Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju. vodenasti.2 kg/m2 • Specifična težina: ca. specijalni premaz. 0. 11 • Potrošnja: 0. • Na jako upijajućim.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .

proziran • Bez sredstava za otapanje • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. čađi i nikotina.5 125 .0. proziran • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Za učvršćivanje slabih. tj. • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja.0. • Potrošnja: 0. Za ujednačavanje jako. Za ujednačavanje jako. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih. • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan.pješčanih. 4. • Potrošnja: 0.pješčanih.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja • Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem. neravnomjerno upijajućih podloga.3 kg/ltr. • Nepigmentirani.15 .2 kg/m2 • Specifična težina: 1. • pH-vriijednost: ca. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23.15 .Završne žbuke . tj.vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem. postojan na otapala.0. neravnomjerno upijajućih podloga.3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Potrošnja: 0.15 . • Za suzbijanje mrlja od ljepila. • Za učvršćivanje slabih.

4 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 1 mm: 1.3 kg/m2 3 mm: 3.7 mm: 3 .7 mm: 3 .4.5.2.5 kg/m2 1.4. • Fasade od plemenite žbuke u boji. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine i fasade na temeljnim žbukama. 2.6 kg/m2 3 mm: 3. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.2 .4 .5 mm: 2.4.9 .3.3. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2 kg/m2 4 mm: 5 .2 . 0.9 .3 kg/m2 2 mm R: 2. • Mineralna strukturna završna žbuka za toplinsko izolacjske sisteme kao i fasade i unutarnje površine i prethodno obrađene građevinske ploče.3.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom. 0.3 kg/m2 2 mm R: 2.6 . W2 Način dostave: 126 .6 kg/m2 0.2 kg/m2 1 mm: 1.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Plemenite žbuke RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2 .2 kg/m2 1. klasirani mramorni pijesak Bez organskih udjela Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.7 .9 .5 N/mm2 • NG: ca.2.3 kg/m2 3 mm: 3.8 . • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.5. CSII.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.5 mm: 2. klasirani mramorni pijesak • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.5 N/mm2 • NG: ca. 0.5 mm: 2.2.8 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.1.2 kg/m2 1 mm: 1.3.3. 2.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.3 kg/m2 7 mm: 6. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje Osobine: • • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Visoka otporost na habanje • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Ekološki preporučljivo Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 mm R: 2 .2.9 .5 mm: 1.9 . • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine kao i fasade na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama.2 kg/m2 3 mm R: 3 . • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.54 W/mK • Upojnost vode: < 0.5 kg/m2 2 mm: 2.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 0.3 kg/m2 7 mm: 6. 0.2 kg/m2 4 mm: 5 . 2.8 .2 kg/m2 1.2 kg/m2 1. 12 • Upojnost vode: ca.5 kg/m2 2 mm: 2.7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.9 . klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 12 • Upojnost vode: < 0. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.2 kg/m2 2 mm: 2.3.5 N/mm2 • NG: ca.7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.7 .2.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .

itd. W2 • • • • • Potrošnja: 8 . W0 127 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.13.2 kg/m2 4 mm: 5 .7 mm: 9 .5 kg/m2 2 mm: 2.2. podnožje fasade.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.) Konform premaUNI • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na grebanje • Visoka paropropusnost • • • • Pigmentiran čistom bojom Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost • • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Dobra prionjivost Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.11 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.9 . koji su izloženi posebno jakim mehaničkim utjecajima (npr.93 W/mK • pH-vriijednost: ca.3 kg/m2 3 mm: 3.3 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 3 N/mm2 • NG: ca.4.11 kg/m2 7 .du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. CSII. • Mineralni nanos zidarskom žlicom za žbukane i WDVS fasade i unutarnje zidove. CSII. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 12 • Upojnost vode: < 0.2 . 2.9 . osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom. 0.2 kg/m2 1. CSIV. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje zidove. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Cement Kameni granulat Pigmenti boja • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Potrošnja: 1 mm: 1. vrtni zidovi. stropove kao i za fasade na temeljnim podlogama. 0.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 760 Rieselwurf • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.5. • Fasade od plemenite žbuke u boji.5 N/mm2 • NG: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. Markantno premazivanje fasada na istaknutim zidovima.5 mm: 2. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 12 • Upojnost vode: < 0.10 mm: 9 .3.11 kg/m2 9 . 1800 kg/m3 KODVP µ: ca.5 N/mm2 NG: ca. grubozrnata struktura.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 1400 kg/m3 • KODVP µ: ca. • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 0. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 . 3. W2 • Potrošnja: 4 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. • Mineralna.

76 W/mK • pH-vriijednost: ca. CSII.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. W2 • Potrošnja: 2 mm: 6 .2.8 .mineralna žbuka RÖFIX 780 Silikonska.10 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. • Mineralna debeloslojna završna žbuka za stvaranje šeranih struktura.9 . 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. modelirajuća vezivna žbuka za žbukane fasade i unutarnje površine. 0. mineralna strukturna završna žbuka za žbukane i toplinsko izolacijske sisteme. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • Odbija vodu Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme Osobine: • Odbija vodu • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Oplemljenjen dodatkom glimera • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Brilijantno bijela Dekorativno Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli. 18 kg/m2 4 mm: ca. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.9 .3 kg/m2 3 mm: 3.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 1. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. optimalnom vremenu i ravnomjerno upijajućoj podlozi nije potreban ponovni premaz • Otpornost na alge.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .10 kg/m2 3 mm: 6 .5 kg/m2 2 mm: 2.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 12 • Upojnost vode: < 0.4.mineralna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. W2 • Potrošnja: 1 mm: 1. 2.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 780 Silikonska. 0. CSII. • Pri obradi prema uputama.5 mm: 2. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 mm: ca. klasirani mramorni pijesak • • • • Bijeli cement Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli.3. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Bijeli. 16 kg/m2 3 mm: ca.2 kg/m2 1. 0. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. za fasade na vapneno/ cementnim temeljnim podlogama i toplinsko izolacijskim sistemima. 3 N/mm2 • NG: ca. • Hidrofobirajuća. • Mineralna. CSII.2 . 20 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 2. • U pravilu klasična šerana žbuka ne bi trebala biti premazana egalizacijskim premazom • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 1650 kg/m3 • KODVP µ: ca.5 N/mm2 • NG: ca.5 N/mm2 • NG: ca. 12 • Upojnost vode: < 0. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 12 • Upojnost vode: < 0. W2 Način dostave: 128 . 14 kg/m2 2 mm: ca.

• Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. 1.2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.5 .5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. 1. 1.2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.1 . 1300 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 1 mm • KODVP µ: ca.2 N/mm2 NG: ca. CSI. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. W0 Potrošnja: 2. W0 • • • • • • Potrošnja: 1. 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 1300 kg/m3 KODVP µ: ca. 0. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.2. visokokvalitetni pijesci • Potrošnja: 1 mm: 1. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama.2 kg/m2/mm 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. CSI.2 N/mm2 • NG: ca. CSI. W0 • • • • • 129 . W0 • • • • • • Potrošnja: 1. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Bez organskih vezivnih sredstava • Vapno • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Sirovo bijeli. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. 1 N/mm2 NG: ca. CSI.2 N/mm2 NG: ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .8 mm: • TČ (28 dana): ca. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0.5 . 0. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.5 . 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1.

3.2 kg/m2 1. siva.8 . CSII.cementna završna žbuka RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. 0. CSI. 2 kg/m2 2 mm: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 N/mm2 • NG: ca.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. • Siva. W0 • • • • • • Potrošnja: ca. visokokvalitetni pijesci • Vapno • Bijelo mramorno brašno • Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.8 mm: ca. 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno .8 kg/m2 2. • Mineralna.4 mm: 2. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Vapnena glet masa (zračno vapno. 5 kg/m2 5 mm: ca.5 N/mm2 • NG: ca. 1350 kg/m3 • KODVP µ: ca. W0 • Potrošnja: 0. 10 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. • Na WDVS podnožjima raditi samo s RÖFIX dodatkom za prionjivost I fleksibilnost • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. Specijalno za područje podnožja.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . strukturna završna žbuka za fasade i unutarnje zidove na temeljnim žbukama. 11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1. 1 N/mm2 NG: ca. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca.8 mm F: 1.7 kg/m2 1 mm: ca.cementna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno . 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.8 mm: 4 . na nevrijeme otporna završna strukturna žbuka na temeljnim žbukama.3 W/mK • pH-vriijednost: ca. 8 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Odbija vodu • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Dobra racionalna obrada Glatka. 3 kg/m2 3 mm: ca.4 . mat površina Mogućnost brušenja Visoka paropropusnost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Cement • Sirovo bijeli. CSII.5 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 1. W0 Način dostave: 130 . 1550 kg/m3 • KODVP µ: ca. 2.2. 0. mramorno brašno) • Za stvaranje glatke površine na temeljnim žbukama u unutarnjem području.

3 W/mK • pH-vriijednost: ca. CSI. 0. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • • • • • Brilijantno bijela Reguliranje vlažnosti Dobra racionalna obrada Bez organskih vezivnih sredstava Ekološki preporučljivo • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Odmah uporabljivo nakon dostave • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Vapno • Bijeli. 0.7 .3.1. 1 N/mm2 NG: ca. gipsano kartonskim pločama).3. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. • Gotova za uporabu. gipsane kartonske ploče) • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.fina zaribana žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.8 N/mm2 • NG: ca. CSI. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. visokokvalitetni pijesci • Gašeno vapno. • Pravilno zamiješana mokra žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.4 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 7 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.7 . 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. • Mineralna.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 1700 kg/m3 KODVP µ: ca.3 kg/m2 2 mm: 2. 0.5 mm: 2 . W0 131 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Sirovo bijeli. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Bijeli.9 kg/m2 1. W0 • Potrošnja: 1 mm: 1. klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 1 mm: 1. W0 • • • • • Potrošnja: 3 . mineralna fina zaribana žbuka za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama.3 kg/m2 2 mm: 2. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.1. • Fasade od plemenite žbuke u boji.fina zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno . 3 N/mm2 • NG: ca. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama i prehodno obrađenim građevinskim pločama (npr. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca.8 .5 mm: 2 .9 kg/m2 1.8 . osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. sirovobijela završna strukturna žbuka za fasade i unutarnje površine na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama (npr.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno .2.2. 1450 kg/m3 • KODVP µ: ca. CSII. 1.

Izbjegavati premješavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C. vodoravno. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Špricanu žbuku nanijeti odgovarajućim uređajem za špricanje Dijelove građevine (prozore. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. Austrijske radne zajednice Putz 132 . te uzrokovati neravnomjernu strukturnu sliku.) potrebno je prije obrade prekrititi. i opet premješati. vrata.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada Obrada mineralnih tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Površinu gipsanih ploča u potpunosti bijelo prešpahtlati RÖFIX 57 masom za izravnavanje ili površinu ravnomjerno premazati nerazrijeđenim RÖFIX GIKA grundom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Bistru vodu staviti u čistu posudu. Znači 7-10 dana nakon žbukanja.fina žbuka). te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase.da ra Ob za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Prianjajući materijal na alatu može utjecati na strukturiranje. okvire prozora. opet pustiti da stoji. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. ostatak starog se mora izmiješati s novim. Nakon miješanja. kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati. Upute Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. itd. te se postiže jedinstveni ton boje. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno.

Debljina sloja debeloslojne završne žbuke: nanose su u 3 .. debeloslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta.U. Austrijske radne zajednice Putz 133 . sjajna područja. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. može se pojaviti razlika u nijansama boja koje odgovaraju prirodnom karakteru završne žbuke. okvire prozora.erostrukoj veličini zrna Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). bez iscvjetavanja. pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto. kada zrno s letve "skače" tj.Završne žbuke . površinu je potrebno pomesti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ovisno o vlažnosti zraka i konzistenciji kod obrade obojanih šeranih žbuka. čista. vrata. nosiva. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje.4 .Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih. kako bi se izbjegao zaostatak zraka Na vezane površine za žbuku nanijeti bez prekida "mokro na mokro" Dijelove građevine (prozore.) potrebno je prije obrade prekrititi. 10-12 mm kod 3mm šerane žbuke) Svježe nanešenu šeranu žbuku ujednačiti zupčastim gleterom ili kartačom. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. Nanošenje Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Nanošenje se izvodi odozgo prema dolje prema položaju skele 3. itd. ostatak starog se mora izmiješati s novim. Klasične šerane žbuke se ne premazuju Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". Vrijeme šeranja ovisi o vremenu.4 strukoj veličini zrna ( npr. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS . kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja. te se postiže jedinstveni ton boje. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati. Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. mikroorganizama i razdjelnih tvari.

te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase. ostatak starog se mora izmiješati s novim. itd. Znači 7-10 dana nakon žbukanja.Završne žbuke . Izbjegavati premješavanje Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje. vrata.. čista. Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Kod TIS-a nakon isušivanja armirajuće površine potrebno je nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u debljini od 1 mm. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. opet pustiti da stoji."mokro na mokro" Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C. kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati. jak vjetar. sjajna područja. Dijelove građevine (prozore. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. nosiva. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka".) potrebno je prije obrade prekrititi. i opet premješati. podlogu stalno vlažiti Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. okvire prozora. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) 134 . jak vjetar. podlogu stalno vlažiti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri neprikladnom vremenu (vručine.U. te se postiže jedinstveni ton boje. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Nakon miješanja. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada žbuke koja se nanosi zidarskom žlicom Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta. te kada ga izvodi iskusni radnik. različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS . Znači 7-10 dana nakon žbukanja. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. bez iscvjetavanja. mikroorganizama i razdjelnih tvari. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja. Austrijske radne zajednice Putz. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Pri neprikladnom vremenu (vručine. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati. Ne miješati s drugim materijalima Bistru vodu staviti u čistu posudu.

Plastični gleter Žbuka za modeliranje/vezivna žbuka.Završne žbuke .Spužvasti gleter/ploča za zaribavanje Zaribana žbuka/Puno zaribavanje .Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih završnih žbuka Fina žbuka .Kist Žbuka za modeliranje .Žlica Šerana žbuka .Stiroporni gleter Žljebasta žbuka.Stroj za finu žbuku Ručno nanošenje .Žlica Žbuka za modeliranje/Mistična žbuka Spužva Špricana žbuka .Ploča za šeranje 135 .

primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola. biološki napadi poput algi i gljivica i mehanička djelovanja kao udarci ili erozija uvelike opterećuju fasade. Vezivo .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste PASTOZNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste SiSi-Putz VITAL . Mješavina najnovije tehnologije proizvoda s ponovno otkrivenom snagom oživljene vode.Silikonska smola Vezivnost žbuke na bazi silikonske smole ima sličnu strukturu kao i kvarcni pijesak. 136 . Pored primjene u industriji žbuka na bazi silikonskih smola se pojačano primjenjuje kod saniranja fasada. Djelovanje vlage kroz pljuskove ili trajnije oborine. mehaničke i biološke(mikroorganizmi) napade. otporna na vremenske utjecaje i otpornaje na kemijske (kisele kiše). Ovaj moderni građevinski materijal ima mikroporoznu gornju površinu koja je vodoodbojna. Time se ispunjavaju zahtjevi iz prakse za fasadom koja je dugovječna.te Vrs / ve no Os za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke . • Prodiranje vode kroz zid i to i iznutra i izvana mora se spriječiti. vitalizirati će i vaš dom. • Materijali koji će se upotrijebiti za izgradnju zida moraju biti takvi da ne spriječavaju difuziju pare i to iznutra prema van. RÖFIX SiSi-žbuka VITAL ujedinjuje sve pozitivne osobine dokazanih sastojaka za žbuke (silikonske smole. silikat i organska veziva). Za formiranje žbuka na bazi silikonskih smola upotrebljavaju se vodenaste emulzije kombinirane s odgovarajućim polimernim disperzijama.Visokovrijedna zaštita fasade Promijenjeni klimatski utjecaji na okoliš zahtjevaju inovativne građevinske materijale za fasade. • Nakupine čestica prljavštine. kemijske reakcije zbog SO2 -djelovanje.

kao što je SISI-žbuka VITAL. Izgradnjom silikatne rešetke imaju razvlačenje kao mineralna podloga i pokazuju dobru propusnost vodene pare. prije svega sa znanjem o gađevinsko-fizikanim uvjetima. Silikat . jer efekt odsjaja brzo otklanja nakupljenu rosu. Vododbojna fasada sigurna je zaštita od vlage. žbuke na bazi vodenog stakla predstavljaju materijal za završni sloj bez kojeg se ne može više zamisliti građenje.Završne žbuke .preporučen zbog građevinsko-fizikalnih razloga S današnjeg gledišta.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste SiSi-žbuka VITAL . optimalni i odmjereni stoje na raspolaganju kao potpuna silikatna paleta u obliku silikatnih žbuka i boja. što se za dugotrajnu zaštitu spomenika kulture traže otporni materijali. Sušenje ovih silikatnih proizvoda vrši se s jedne strane fizikalno putem isparavanja i stvrdnjavanja u čvrsto staklo. zadržava i tijekom dana. Svugdje gdje ima vlage. Oni nude široku paletu područja za upotrebu i najprikladniji su za oblaganje fasade postojane na vremenske utjecaje. posebno na grubim površinama. idealno je tlo za alge. jer je sloj žbuke samo nekoliko mm i u pravilu manje čuva toplinu.Mineralna alternativa Kao sredstvo za konzerviranje već je generacijama primjenjivano vodeno staklo. Primjeri nedvojbenog materijala i u području oblaganja fasada. dobro djeluje protiv nakupljanja algi i mahovine. 137 .optimalna zaštita za izolacijske sisteme Poseno kod toplinsko-izolacijskih sistema jedan hidrofobirani sistem žbuke. Ovo upuštanje nerazrjeđenog spoja s podlogom općenito se naziva posipanje silicijevim pijeskom. Gotovi materijali za oblaganje s jednom komponentom na bazi vodenog stakla. i to ne samo zbog toga. a s druge strane kemijskim putem primjenjivanjem silicijeve kiseline kalcijeva silikata uslijed kemijske reakcije s ugljičnom kiselinom i mineralnom podlogom. I u zaštiti spomenika kulture cijene se silikatni proizvodi. Naročito na sjevernoj strani odnosno sjenovitim površinama postoji mogućnost pojave algi. Silikat .Kao posljedica na fasadi se nakuplja rosulja te se ona. tako da se površina noću vrlo jako hladi.

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Umjetne smole . Posebno u vrtićima. Mramor. kvarc i vapnenac čine kostur svake žbuke od umjetne smole.Mogućnost upotrebe je neograničena. na informativnim zidovima u javnim i privatnim zgradama. Ti materijali žbuci Žbuke od umjetne smole suše se čisto fizikalno. koja se izvana ne razlikuje od drugih kvalitetnih žbuka. redakcijskim prostorijama i dr. koji se ovisno o debljini zrna (u dva ciklusa) nanosi gladilicom. apsorbciju i difuziju vodene pare. velika postojanost boja. valjana. RÖFIX Magnetna žbuka je tankoslojna završna žbuka koja sadrži željezni pijesak. konstruktora u salama za seminare i konferencije. povećana postojanost na pukotine. Po vrsti moguće strukture razlikuju se utrljavanje. tonova boja i debljine zrna. Može se obojiti i naknadno ličiti.5-6. primjerice u uredima arhitekata. špricana žbuka. podsjetnici. Umjetna smola nalazi se u oblozi fasade kao djelići i drži otvorenim mnoge pore i kanale za daju čvrstoću i tvrdoću. velika elastičnost. skice. Ne struže se. RÖFIX Magnetna žbuka nanosi se u min. pri se čemu njene mineralna tvari spajaju u male čvrste djeliće umjetne smole. tekstilne obloge i premaze. školama i dječjim sobama isključuju opasnost ozljeda ošrim predmetima za pričvršćivanje. oličene ili tapicirane. Bez bušenja. fotografije i jošmnogo toga. postojana na svjetlost i postojane boje. što je vrlo važno. Organski spojene tvari pokazuju osobine koje se očituju u mnogim područjima. Magnetne žbuke . žljebasta struktura. dobra čvrstoća i optimalna prionjivost na gotovo svakoj podlozi. Na tom metalnom sloju mogu se jednostavno pričvrstiti planovi. postojanost na vremenske utjecaje. lupanja čekićem. Debljina zrna iznosi od 0. Bez ičega. spriječava prodiranje kišnice i. 138 . RÖFIX Magnetna žbuka pruža magnetnu površinu. žbuka za modeliranje. crteži. Laka obradivost.Završne žbuke . mozaična žbuka i vezna žbuka. 6 mm sloju i nosiva je podloga za tapete.Široka mogućnost primjene Posebne prednosti žbuke od umjetne smole su raznolikost varijanti struktura. Zemljano ulje je prirodna sirovina iz koje se dobivaju vezivna sredstva.0 mm.Zidovi s magnetnim svojstvima RÖFIX Magnetne žbuke štede prostor i nenametljivo nude prostor za prezentaciju. hlapljenjem vode. plakati.

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste 139 .Završne žbuke .

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .Završne žbuke .granulacije i strukture silikon/silikat Silikonske i silikatne završne žbuke RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Puna strukura RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Žljebasta žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Žljebasta žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Puna strukura RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka 140 .

5/ ❹ Na ravne podloge ❷ ❷ SISTEMI Renostar/441) BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❶ MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❷ ❷ SISTEMI MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❺ PREMAZA ❺ STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ ❺ ❺ PREMAZA STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ PREMAZOM ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS. SUHE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE.5 mm V 2 mm V R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB bijela u boji Sve boje bijela u boji Sve boje u boji Ograničeno R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE ❷ Pogodno TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE bijela u boji Ograničeno bijela ❷ PODLOŽNE ŽBUKE ❷ ❷ ❷ ❷ ❻ Vidi poglavlje 4.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste ❶ ❶ ❺ ❺ ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE ❶ ❶ ❷ ❶ ❶ PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS. FERMACELL) 141 . završne žbuke ❸ ❸ ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- ❸ ❸ ❸ ❸ CIJU ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLACIJU ❶ ❹ ❹ BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ Na masi sa izravnavanje (700.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V Silikonske i silikatne završne žbuke Područja primjene . FERMACELL) ❺ ❺ ❺ PREMAZOM Završne žbuke .RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX ZA UNUTRA PROIZVOD PROIZVOD ANTICOFINO KONSKIH SMOLA ❶ Nije pogodno SISI-ŽBUKA VITAL ŽBUKA NA BAZI SILI- SILIKATNA ŽBUKA MINERALNA ŽBUKA ❺ Na masi za renoviranje (RenoPRIMJENA PRIMJENA 0. Renoplus) 0.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.upotreba silikon/silikat star.7 mm 0.5 mm 1 mm V 1. SUHE GIPSANE PLOČE GIPSANE.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 0.5 mm 1 mm V 1.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1 mm V 1.5 mm 1 mm V 1.

granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll.Završne žbuke .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .und Streichputz 142 .

5 mm V 1.5 mm S 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1.5/ ❹ Na ravne podloge Renostar/441) GIPSANE.5 mm 1 mm V 1.UND STREICHPUTZ 0. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR. Renoplus) ❷ Pogodno ❻ Vidi poglavlje 4.5 mm V bijela u boji Sve boje ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX STRUKTURNA ŽBUKA ZA UNUTRA bijela u boji Ograničeno ❷ ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX ŠPRICANA ŽBUKA ZA STROPOVE bijela ❷ 1.7 mm 1 mm V 1.1 mm bijela u boji Sve boje ❸ ❸ ❸ ❹ ❶ ❸ ❸ ❸ ❸ ❻ ❶ Nije pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.4 mm svjetlosiva ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA TEMELJNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❷ ❶ ❺ ❺ ❶ ❶ RÖFIX ROLL.Završne žbuke .2 mm bijela ❸ 1.5 mm R 1. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❶ ❻ ❻ ❻ ❻ ❻ ❶ ❻ 143 .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene . završne žbuke ❸ Na masi sa izravnavanje (700.upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX ŽBUKA NA BAZI UMJETNE SMOLE 0.2 mm bijela ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA ŽBUKA ❸ 0.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V 0.8 mm V u boji Ograničeno ❶ ❶ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MOZAIČNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX BÜNDNERPUTZ 0.

1. 8. 8.25 kg/m2 • Gustoća: ca. strukturna žbuka.25 kg/m2 • Gustoća: ca. 1.5 Način dostave: 144 .5 • Potrošnja: 0. (mineralna žbuka. • Ne nanositi na mase za izravnavanje na bazi gipsa I podloge koje sadrže gips Osobine: • Izjednačava upojnost podloge • Visoka prionjivost • Reducira se upojnost vode u podlogu • Visoko dubinsko djelovanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Reducira se upojnost vode u podlogu • Bez sredstava za otapanje • Visoka paropropusnost Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.2 .0.) • Specijalno za gipsane. itd. fuge i glet mase • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja tankoslojne završne žbuke.5 kg/ltr.vezna žbuka.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI RÖFIX Grund UNI Područja primjene: • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja pastoznih tankoslojnih unutarnjih završnih žbuka.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . • pH-vriijednost: ca.5 kg/ltr. • pH-vriijednost: ca.2 .0.

1 kg/m2h • Potrošnja: 0. 8. 0. 50 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • Otpornost na alge. strukturama i tonovima boja.5 • Upojnost vode: < 0. • Otpornost na alge. 1.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • 145 .4 kg/m2 2 mm R: ca. • Otpornost na alge. 3.15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Potrošnja: ca. 2.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 3 kg/m2 3 mm R: ca.5 mm: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. 3. 2. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Bijeli. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca. 3.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. neravnomjerni karakter površine • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli. parapropusna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade. 2.5 kg/m2 3 mm: ca. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 3.5 mm: ca.4 kg/m2 1 mm: ca. • Vodoodbojna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Fini mramorni pijesak Pigmenti boja • Potrošnja: 0. 0.7 kg/m2 2 mm: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX Anticofino RÖFIX Anticofino • Pravilno zamiješana. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • • Visoka vodoodbojnost Visoka paropropusnost Otprnost na tuču Posojanost boje Dekorativno • Visoka vodoodbojnost • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otprnost na tuču • Dekorativno • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Sadrži prirodni. vodoodbojna. • Otporna na nevrijeme. 2 kg/m2 1. 1. 2. finozrnata filc i modelirna žbuka za žbukane i WDVS fasade sa prirodno neravnomjernom površinom. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana.4 kg/m2 1 mm: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 2 kg/m2 1.5 mm: ca. strukturama i tonovima boja.8 kg/m2 • NG: ca.5 • Upojnost vode: < 0.7 W/mK • pH-vriijednost: 8.5 mm: ca.5 . 8.4 kg/m2 2 mm R: ca.5 kg/m2 3 mm: ca. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. odmah upotrebljiva fina završna žbuka u 8 standardnih tonova. • Otporna na nevrijeme.7 kg/m2 2 mm: ca.4 kg/m2 NG: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Pravilno zamiješana.5 kg/m2 • NG: ca. 2. 3 kg/m2 3 mm R: ca.8 kg/m2 6 mm: 4.5 • Upojnost vode: < 0.

40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 kg/m2 3 mm: ca. 2. klasirani mramorni pijesak Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. • Mineralna.5 mm: ca.4 kg/m2 2 mm R: ca. 3 kg/m2 • NG: ca. čvrsta unutarnja strukturna žbuka za grundirane unutarnje zidove i stropove.7 kg/m2 2 mm: ca.8 kg/m2 • NG: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Potrošnja: 1 mm: ca. Osobine: • Visoka paropropusnost • Ne može gorijeti • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Visoka otporost na habanje Visoka paropropusnost Moguće prati Slabog mirisa Brilijantno bijela Sastav: • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikat Bijeli.5 mm: ca. parapropusna strukturna vanjska žbuka za žbukane i WDVS fasade.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne silikatne žbuke RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Područja primjene: • Pravilno zamiješana. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 2 kg/m2 1. 2. strukturama i tonovima boja. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. 3.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Silikat Disperzivno vezivno sredstvo Bijeli. 2. 2 kg/m2 1.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .4 kg/m2 1 mm: ca. 9 • Upojnost vode: < 0. 3. 0. 0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. • Mineralna.5 mm: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 146 . • Otpornost na alge.4 kg/m2 2 mm: ca. 35 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. 3 kg/m2 3 mm R: ca. 1. 9 • Upojnost vode: < 0.

• • • • • Moguće prati Dekorativno Fleksibilan Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena • Trajno elastičan • Dobra kvaliteta obrade. • Ne smije se vezati • Pravilno zamiješana.1 kg/m2h • Potrošnja: ca.4 kg/m2 1 mm: ca.5 mm: ca. 2.5 mm: ca.5 kg/m2 • NG: ca. 2.5 • Upojnost vode: ca.5 • Upojnost vode: < 0. strukturna žbuka za fasade na TIS i temeljnim žbukama.5 . 0. 3.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0.5 mm: ca.7 kg/m2 3 mm: ca. strukturama i tonovima boja. • Dekorativna.7 kg/m2 2 mm: ca. 3.1 kg/m2h • Potrošnja: 0. 1.5 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 147 .8 kg/m2 6 mm: 4. 8.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.5. 8. fleksibilno • Izvrsna kvaliteta obrade • Pravilno zamiješana. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. • Otporna.5 kg/m2 3 mm: ca. 0. 3. klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 kg/m2 • NG: ca. 2. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. elastična.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Špricana žbuka za stropove • Pravilno zamiješana. gotova tankoslojna špricana žbuka s laganim dodatkom. 3 kg/m2 2 mm R: ca. dobro obradiva strukturna žbuka za grundirane unutarnjih stropova. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. masama za izravnavanje i gips kartonskim pločama. 1. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.5 mm R: ca. 2. 2 kg/m2 1.9 kg/m2 • KODVP µ: ca. 3 kg/m2 3 mm R: ca. mogućnost špricanja • Visoka mogućnost postavljanja • Dekorativno • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 2 kg/m2 1. klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Potrošnja: 0. 8.5 mm: ca. 3. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Minimalnan napon • Elastično. 2. • Špricana.1 kg/m2 1. 0.4 kg/m2 1. 2.7 mm: ca. strukturama i tonovima boja.5 kg/m2 1 mm: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .4 kg/m2 2 mm R: ca. 0. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 kg/m2 3 mm R: ca. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.2 kg/m2 2 mm: ca. • Otpornost na alge. čvrsta strukturna žbuka (umjetne smole) za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama.

5 kg/m2 • NG: ca. 8.5 • Upojnost vode: < 0. Specijalno za podnožja.1 kg/m2h Način dostave: 148 . 8. špaletama.15 kg/m2h • • • • Potrošnja: 2 .4 kg/m2 NG: ca. 150 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Mozaièna žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz Područja primjene: • Pravilno zamiješana. 0. Osobine: • • • • Mogućnost opterećivanja Bez sredstava za otapanje Velika paleta boja Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otporost na habanje • • • • • Mogućnost opterećivanja Visoka otporost na habanje Trajno elastičan Armiran vlaknima Brilijantno bijela Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (obojan) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .7 W/mK • pH-vriijednost: ca. gotova strukturna završna žbuka sa "Multikolor efektom" tj.5 • Upojnost vode: < 0. stubištu i sl.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. "Efektom žbuke za pranje" • Otporna žbuka za podnožja i ukrase na temeljnim žbukama/betonu na vanjskim i unutarnjim zidovima. 0. gotova tankoslojna završna žbuka za individualno uređivanje površine. na portalima. stupovima. 1600 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca. • Pravilno zamiješana. • Modelirajuća fina žbuka za unutarnje zidove i strop.

• • • • Magnetan Dekorativno Moguće premazati Visoka otporost na habanje • Magnetan • Moguće premazati • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova. magnetnim glavama. karata. 0.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove./ Streichputz RÖFIX Roll. 8. • Pravilno zamiješana. bilješki itd. gotova strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje. magnetnim glavama.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca. 6 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova. 8.6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca. klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 5 . kao i žbukane fasade. 8. bilješki itd. 0. 3 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .7 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 • Potrošnja: ca.5 149 . karata.5 • Potrošnja: 5 . gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem./ Streichputz • Pravilno zamiješana. • Pravilno zamiješana. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll.8 kg/m2 • KODVP µ: ca. gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem.

Taj se način još naziva i negativna struktura.da ra Ob za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke . 150 . Mozaična žbuka (kulir) Posebnost na Mozaičnoj žbuci je njena boja zahvaljujući finom pijesku. dijagonalne ili uzdužne strukture. to je intenzivniji efekt karakteristično neravnomjerne površine u obliku oblaka. Jednaki udio različitih veličina zrna u mješavini. ostavljaju različito duboke žljebove. U RÖFIX-programu postoji 18 različitih boja. To se još zove i pozitivna struktura. kod sokla . I kako ova žbuka nije samo dekorativna.plastični gleter). Tu se upotrebljavaju adaptirane završne žbuke s laganim organskim dodatkom kako bi se poboljšala obradivost i izdašnost.podnožja ili na zidovima u dječjim vrtićima. Pri tom se zrno koje je dalo strukturu izdvaja iz površine. stubištima i školama. Strukturiranje (žljebasta struktura) Žljebaste žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i s obzirom na željenu strukturu se zaribavaju odgovarajućim alatom (npr.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Strukturne žbuke (puna struktura. to je površina ravnija i ujednačenija. ovisno o veličini. nego je i izdržljiva. U mješavini pjeska sadržana su veća zrna koja tijekom obrade. daju nakon sušenja ravnomjernu strukturu površine. Ove se žbuke mogu nanositi racionalno strojevima za špricanje (posebno na području stropa) . Što je tvrđa. zaribana-/kratz struktura) Zaribane žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i ovisno o željenoj strukturi zaribavaju se odgovarajućim alatom (primjerice gleter od plastike ili stiropora). ali i kao efektni zid i u dnevnim sobama. mekom daskom (od gume ili spužve). Špricana žbuka (završna žbuka) Dekorativne špricane žbuke imaju sličnu površinu kao zaribavanjem dobivene žbuke. ona se primjenjuje svugdje gdje se postavljaju posebni zahtjevi za čvrstoćom. Ovisno o željenom efektu mogu se stvarati okrugle. tako npr. Što je daska mekša. Fina žbuka Fina žbuka nanosi se najčešće dvoslojno čeličnim gleterom i zaribava se odgovarajućom.

Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa spužvom se dodatno obrađuje.Završne žbuke . Žbuka za modeliranje To je žbuka s organskim vezivom kojim se mogu postići najrazličitije željene strukture. tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične.četka idr. Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa četkom se dodatno obrađuje. Omotanim dijelovima željeza proizvode magnetizirajuće djelovanje i time su dekorativni površinski element na svakom radnom mjestu ili u stambenom prostoru. Schlämmputz (Bündnerputz) Univerzalno obradiva. organska. Za ovu varijantu oblikovanja postoji specijalna RÖFIX žbuka za naošenje valjkom.) Magnetna žbuka (Puna ili zaribana struktura) Ove specijalno receptirane. Laka za obradu i srtukturira se individualno.Pastozne završne žbuke Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Schlämmputz (Klosterputz) Univerzalno obradiva. finozrnate pastozne vezne žbuke. Materijal se u obliku paste nanosi u nepravilno debelim slojevima. organska. tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične. organski vezane funkcionalne završne žbuke nanose se višeslojno na glatke površine sa čeličnom gladilicom u debljini zrna te se fino zaribavaju plastičnim gleterom. 151 .und Streichputz Ova organska strukturna žbuka dobila je ime po alatu kojim se nanosi-valjku.zupčasti gleter.sa različitim alatom (žlica.gleter. Roll. finozrnate pastozne vezne žbuke.

alge). pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. prašina. Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje.Završne žbuke .) potrebno je prije obrade prekrititi. RÖFIX 57 i sl. putem bočnog prozračivanja) Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja.U. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja).kao i dekorativne žbuke. itd. prethodno nanijeti grund u boji Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče.Pastozne završne žbuke Obrada Ručna obrada pastoznih. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja.3 tjedna Ljepilo za armiranje u TIS . okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. nosiva i bez nečistoća (npr.B. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. perforirani paneli) Podloga mora biti suha. vodoravno. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Kod primjene tamnih i intenzivnih boja. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Strukturiranje Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. RÖFIX Renostar. Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke.fina žbuka). potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga Za podloge pogodni su betoni. okvire prozora. Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera 152 .) Dijelove građevine (prozore. vrata. čađa.

špricaljka sa crijevom za strukture. Gotova smješana završna žbuka može se uliti u spremnik uređaja za nanošenje žbuke.Pastozne završne žbuke Obrada Strojna obrada špricanih. Priključiti kompresor Najprije se kompresor mora priključiti na strujnu mrežu i na uređaj za nanošenje žbuke. Kod strukturnog špricanja potreban je radni tlakod 1.Optimalna veličina šprice odgovara trostrukoj veličini granulacije žbuke. Napomena Dekorativne špricane žbuke čine površinu s ravnomjernim zrnima i dostupni su u raznim tonovima i veličinama zrna. Razmak šprice od površine zida: oko 30 cm. Za ravnomjerno nanošenje materijala potrebno je napajanje strujom s dovoljno velikim promjerom kabla. pastoznih završnih žbuka Profesionalni savjet Strojevi .5 bara. Kao osnovna oprema za strojno strukturiranje potreban je uređaj za nanošenje žbuke.Oprema RÖFIX završne žbuke mogu se obrađivati svim uređajima za nanošenje i strukturno špricanje koji su uobičajeni na tržištu. Nanošenje završene žbuke Završna žbuka se ravnomjernim kruženjem nanosi u što je moguće konstantnijem razmaku na gornju površinu zida. Tako dobivamo jednomjernu strukturu.Pritiskanjem automatike na daljinskom upravljaču vrši se nanošenje materijala na površinu. Paziti na smjer okretaja.Završne žbuke . Završnu žbuku našpricamo u jednako debelim slojevima po cijeloj površini. Pokretanje procesa špricanja Okretanjem kuglaste ručice se uključi zrak pod tlakom. mlaznica i daljinski prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja za nanošenje. 153 . Pretanki nanos može dovesti do mrlja i mjestimičnog odsjaja. Potom se prilikom prskanja na probnu plohu može namjestiti optimalna količina zraka i materijala kako bi se postigla željena struktura završnih površina.0 do 1. Prije početka radova sve priključke i elemente u području špricanja koji se ne žbukaju potrebno je brižno prekriti. jedan prikladan kompresor (minimalna snaga: 400 litara/ sat).

fina žbuka). nosiva i bez nečistoća (npr.B.Završne žbuke . Na svježe ožbukanim površinama voda može uzrokovati mlijećna izbijeljenja. itd.zbog tankog sloja koji se nanosi i kratkog vremena otvorenosti nanošenja žbuke Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja. okvire prozora. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. vrata. RÖFIX Renostar. Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. prašina. Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna.) potrebno je prije obrade prekrititi. čađa. Potrebno je pobrinuti se za dovoljan broj radnika. Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje.3 tjedna Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. alge).Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Anticofino Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Anticofino strukturirati plastičnom žlicom. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati.) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja. Ne filcati vodom. važno je oštro razvlačenje kod oba položaja ( previše debeli slojevi žbuke = opasnost od pukotina). u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Kod nanošenja Anticofina potrebno je pripaziti na dobar rad. Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". Austrijske radne zajednice Putz 154 . kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore. RÖFIX 57 i sl.

Novo naneseni sloj na površinu potrebno je prema određenim mjerama štititi od bilo kakvog utjecaja vlage.Završne žbuke . podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja).) potrebno je prije obrade prekrititi. čađa.) Dijelove građevine (prozore. Kod primjene tamnih i intenzivnih boja.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada mozaične žbuke Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. RÖFIX Renostar. Izbjegavati premješavanje Za miješanje ne koristiti aluminijski mješač (moguća promjena boje) Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice ravnomjerno odozdo prema gore u veličini zrna od 1 1/2. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. U još mokrom stanju potrebno je gletanje istim alatom u istom smjeru Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Nakupine čestica prljavštine. SIA V 242 Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr.B. ovisno o vlažnosti zraka i temperaturi iznosi ca. Austrijske radne zajednice Putz 155 . 3 dana. primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola Vrijeme vezivanja.3 tjedna Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. DIN 18350. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. 3 tjedna. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Ne razrijeđivati Prije nanošenja. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. Kratko promiješati. Vrijeme potpunog protvrdnjavanja traje ca. sjajna područja. prethodno nanijeti grund u boji Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". RÖFIX 57 i sl. različiti tonovi boje) Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. alge). okvire prozora. prašina. vrata. nosiva i bez nečistoća (npr. Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. itd. tj.kao i mozanične žbuke.

Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati.Završne žbuke . okvire prozora.to je bolje prianjanje magnetnih glava Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. čađa. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Kako bi prionjivost magnet bila optimalna. potrebno je magnetnu žbuku nanijeti u više slojeva (minimalno 2). itd. vrata.3 tjedna Minimalno 24 sata prije oblaganja. prašina. nosiva i bez nečistoća (npr. vodoravno.) potrebno je prije obrade prekrititi. RÖFIX Renostar.) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja.2 dana Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Što je površina glađa. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada magnetnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. okomito) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! 156 . Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. podlogu obraditi s RÖFIX W97 Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. alge). RÖFIX 57 i sl.B. kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore. Vrijeme sušenja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi min.

Valovi zvuka koji nastaju na završnoj površini zida se ne odbijaju. 157 .Akustične žbuke Osnove / Vrste AKUSTIČNE ŽBUKE Osnove / Vrste Akustika prostora i estetika Današnja arhitektura često zahtjeva što je moguće ravnije. uvažavajući estetska gledišta. Vrijednost apsorbcije zvuka je između 0 i 1. Ove izabrane završne površine. Akustična žbuka je vrijedno sredstvo koje ujedinjuje estetiku s funkcionalnošću. budući da primjerice kamen. Način funkcioniranja RÖFIX Akustične žbuke Zvuk je u jednom valnom obliku.te Vrs / ve no Os ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . poda i stropa. proizvode se završne žbuke koje apsorbiraju zvukove. vibrira i opterećen je tlakom.Akustične žbuke su idealne za izradu završnih površina na zidovima i stropovima koji apsorbiraju zvukove. Pri tom 0 znači potpunu refleksiju. Da bi se izbjegao taj negativni efekat. Oblikovanje ovdje ne poznaje granice i skoro se bez iznimke može sve ostvariti. Prostorna akustika bavi se kvalitetom prijenosa zvuka unutar jedne prostorije. RÖFIX Akustična žbuka je specijalna žbuka koja se nanosi na način da nastaju mnoge međusobno povezane šupljine. Rezultat je ugodni zvuk prostorije. Odjek je ovisan o frekvenciji. a 1 potpunu apsorbciju. Najvažnija fizikalna veličina za karakteriziranje akustičkih svojstava neke prostorije je vrijeme odjeka. djeluju ipak kao "tvrdozvučne završne površine" i pogoršavaju dugim odzvanjanjima akustiku prostorije. drvo ili tepih zvuk pri različitim frekvencijama različito apsorbiraju. Ona je mjerilo odzvanjanja prostorije. Akustične žbuke na bazi bijelog cementa i bijelog vapna s poroznim lakim dodacima putem svoje strukturirane završne površine spriječavaju refleksiju većeg dijela zvučnih valova koji nastaju. Mjera za apsorbciju (gutanje zvuka) je stupanj apsorbcije a. koji se vremenski i prostorno rasprostire. One reguliraju odjek i omogućavaju poboljšanu akustiku prostora. nego ih porozna ploha žbuke upija i pretvara u toplinsku energiju. o namještaju i volumenu prostorije. ne strukturirane zidne i žbukane površine. Koliki je odjek u nekoj prostoriji ovisi uglavnom o svojstvima apsorbcije zida.

velike urede.itd). Osobine: • Visoka apsorpcija zvukova • Dekorativno • Sprjećavaje kondenzacije putem velike kapilarnosti • Reguliranje vlažnosti • Dobra kvaliteta obrade. • Strukturna špricana žbuka (1 mm ili 6 mm) za unutarnje stropove i zidove bez mehaničkih zahtjeva (npr.Akustične žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Akustične žbuke RÖFIX Akustična žbuka RÖFIX Akustièna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana suha žbuka za poboljšanje akustike prostora. škole.du vo oiz pr o ci da Pičn ust Ak eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 220 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. zatvorene bazene. 0.14 W/mK • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 158 . Reguliranje odbijanja zvukova. velike hale. crkve.5 m2/EH • NG: ca. stubišta. mogućnost špricanja Sastav: • Vapno • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • Izdašnost: 2.

da ra Ob ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . PFT N2V. Između pojedinih špricanja potrebno je poštivati vrijeme sušenja zbog hidravličnog vezivanja. 3 radna koraka uklj. U početku dodavati žbuku i postupno povećavati količinu.Akustične žbuke Obrada Obrada Obrada akustičnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. PFT SWING II. Za podloge pogodni su betoni. ravnomjernim. m-Tec P20 ili Strobel Strobot) kompresor kapaciteta 400 l/min. Wagner PC15. do homogene konzistencije. Nanošenje Kod strojnog nanošenja postoje pumpe različitog kapaciteta (npr. perforirani paneli) Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. pomoću mješača. grundiranje) Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ne smije se premazivati 159 . Prvi sloj nanijeti kružnim pokretima. prašina. poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče. četri sloja. kako bi se postigla što bolja otvorenost pora Strukturiranje Nanošenje se izvodi u min.) NA Crijeva predhodno podmazati vapnom Mješanje U posodi sa čistom vodom zamješati suhi mort. nosiva i bez nečistoća (npr. RÖFIX Renostar. kružnim pokretima. Špricanje izvoditi brzim. RÖFIX 57 i sl. miješati uvijek cijelu vreću. Zbog laganih dodataka i mogućnosti segregacije. Za granulaciju 01 fino koristiti glavu šprice 6 mm. alge). čađa.B. Minimalna debljina žbuke kod akustične žbuke: 15 mm (ca. za 06 grubo granulaciju glavo šprice 12 mm.

Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom. Važno je da je podloga potpuno suha kako bi se izbjeglo "prodiranje žutila" kroz ploče. • hrapava podloga • Jednostavna. Zaštititi ploče od direktnog utjecaja sunčevih zraka. Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralnih završnih žbuka:12-24 sata. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana.da ra Ob če plo ke ns to kar o an ps Gi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). brza obrada • Nije moguće izjednačavanje neravnina 160 . • Ravnomjerna krivulja vezivanja • Glatka. Obratiti pažnju na pažljivu pripremu podloge prema uputama proizvođača ploča. Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem).bijelom ili RÖFIX Renostar ( 2-3 mm) po čitavoj površini. izbrusiti masu za izravnavanje. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana. Mineralna završna žbuka na mineralnu masu za izravnavanje Izravnavanje s RÖFIX 57 masom za izravnavanje . 2 mm) po čitavoj površini.. • Visoka čvrstoća • Čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na gipsanim glet masama Izravnavanje s RÖFIX 246 bijelom žbukom (cca. Stručno izravnavanje fuga (uključujući i rupice od bušenja) kako bi se izbjeglo sjenčanje na svjetlu. Pritom se karton ne smije ohrapaviti. Priprema podloge Postavljanje gips kartonskih ploča prema smjernicama proizvođača ploča. Ukoliko je potrebno.Gipsano kartonske ploče Obrada OBRADA GIPS KARTONSKIH PLOČA Profesionalni savjet Izrada podloge Gips kartonske ploče (GK prema DIN18180) služe kao nosači žbuke i zbog svoje ravne i ujednačene površine predstavljaju izvanrednu podlogu za strukturiranje završnih žbuka. čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na kvarcnom izolacijskom grundu Predpremaz s RÖFIX GIKA-grundom po čitavoj površini.

Nakon žbukanja osigurati uvjete sušenja i otvrdnjavanja (dijagonalnim prozračivanjem). Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom. • Visoka vodootpornost • Jednostavna. Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). Nanošenje završnih žbuka Mineralne i pastozne završne žbuke nanose se u pravilu u debljini zrna te se s prikladnim alatom za strukturiranje zaribaju. Vrijeme sušenja prije nanošenja pastoznih RÖFIX unutarnjih žbuka:24 sata. Radi toga upotrebljavamo kod pastoznih završnih žbuka specijalne temeljne premaze (npr. RÖFIX W97) kao zaštitu od vlage. RÖFIX temeljni grund IN) ili izolacijski temeljni premaz (npr. brza obrada • Nije moguće izravnavanje neravnina Neke fugirne mase su slabo vodootporne i kod vlaženja se ljušte.Gipsano kartonske ploče Obrada Profesionalni savjet Pastozne završne žbuke na grundu Predpremaz s RÖFIX Grundom IN po čitavoj površini. 161 .Završne žbuke .

162 SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI .

SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI 162 .227 Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 167 167 174 175 180 Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 184 184 195 208 Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 212 212 174 216 218 Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 219 219 223 226 163 .

Za nagradu zgrade će privlačiti svojim tihim nastupom i suvremenom infrastrukturom. tiho stanovanje i provođenje slobodnog vremena. Kapital koji se gubi iz dana u dan može se i bolje upotrijebiti: za investiciju u saniranje/renoviranje. Dugogodišnjim korištenjem i zapuštanjem one se pokazuju bez udobnosti i kvalitete. Profesionalno renoviranje podiže kvalitetu stanovanja i rada. Pretpostavke za to su profesionalna sanacija i renoviranje. Argumenti će uvjeriti svakog vlasnika. povijesne se građevine mogu učinkovito koristiti za suvremeni rad. A radost zbog besprijekorne zgrade još je besplatan dodatak. Ona ne dobivaju baš uvijek zaštitu i održavanje koje zaslužuju kao dio naše povijesti. dugoročno osiguranje vrijednosti te smanjenje troškova održavanja i energije i više nego pretežu na stranu ulaganja kapitala. Dobitak leži u saniranju! Posegnite za njim! 164 . Zub vremena i često nedostatna briga prijašnih stanovnika ostavlja tragove propadanja na njima. Uz velike zahtjeve ovog posebnog područja primjene idu proizvodi rađeni točno po mjeri. Sa širokim programom visokovrijednih sistema za saniranje i renoviranje RÖFIX nudi idealnu osnovu za ambiciozne renovacijske poduhvate. smanjuje potrošnju energije i poboljšava mikroklimu. Čak i ako prvobitno nisu izgrađeni prema modernim kriterijima. RÖFIX radi već desetljećima sa i za specijaliste za sanacije. Već postoji cijelo bogatstvo boja i materijala kako bi nam priredili više radosti u stanovanju i radu. Pri tome je okolina bitan faktor našeg dobrog osjećanja. i smanjuju vrijednost nekretnine. Temeljni kapital za daljnje održavanje Kada zgrade dođu u godine mogu postati skupe za svoje vlasnike. U tisućama stambenih i poslovnih zgrada vlada tužna osama. Upotrijebimo sve kako bi u njih ponovo unijeli radost i život. materijala i ideja stvara slobodni prostor za poticajne i uzbudljive stambene i radne svjetove. Ekološki materijali i postupci brinu se za brižljiv odnos prema zdravlju i okolini. jer saniranje/renoviranje dobro prolazi u bilo kojem računu troškova i koristi. Otvaramo Vam kompetentan ulaz na ovo područje. Oštećenja građevinske supstance i kvaliteta gradnje koja više ne odgovara aktualnim spoznajama o energetskoj učinkovitosti podižu troškove popravaka i održavanja. Povećana vrijednost zgrade. Mnoštvo boja.e/ di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Zub vremena Vrijedna graditeljska baština u srednjoj Europi može pokazati tisuće vrijednih arhitektonskih svjedočanstava iz tisućljetne prošlosti. Gradite po sistemu! Sve je u vodi Renoviranje znači stvaranje kvalitete življenja.

ROFIX Vam daje na raspolaganje velik izbor za razne sanacije. Analize vlage i soli su potTradiocionalne građevinske tehnike i materijali čine sanaciju i renoviranje povijesnih zgrada vrlo osjetljivom Ispravni postupak u planiranju i provođenju mjera održavanja iscrpno je opisan u ÖNORM B 3355 "Sušenje vlažnog zida. Proizvodi rađeni po mjeri udovoljavaju visokim zahtjevima ovog područja primjene Razlikovanje i pravila kod saniranja . Dio 1 do 3" . istražiti povijest zgrade kako bi se pronašao uzrok oštećenja.ili RÖFIX Renoplus sistemom 165 . Prema starosti. Mora se npr. i mora se iznova ocijeniti. rebne da bi se mogli odabrati primjereni sustavi za saniranje ili razviti posebna rješenja.Održavanje spomenika . Da bi se mogla provesti kompetentna i dugotrajna sanacija potrebna su opsežna prethodna istraživanja. Sanacija žbuke vlažnog ili solju opterećenog zida pomoću RÖFIX Sanacijskih sistema Održavanje spomenika za restauraciju povjesnih građevina sa RÖFIX Vapnenim sistemima Popravci fasada za moderne žbukane i izolacijske fasade sa RÖFIX Renostar. Odvijanje sanacije/renoviranja predstavlja poseban izazov.Popravci fasade Svaka sanacija je različita. zadaćom koja zahtjeva mnogo iskustva.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Popravci Pojam održavanja predstavlja pojam koji je nadređen pojmovima "renoviranje" i "saniranje". sposobnosti predanosti i adekvatne građevinske materijale.Kao srednjeeuropsko poduzeće povezano s tradicijom RÖFIX AG je u svojoj 110 godina dugoj povijesti razvilo poseban know-how na području saniranja i renoviranja povijesnih građevina. značenju i stanju Vaše građevine. Svaki novi korak predstavlja novi zadatak.

Austrija Nova obrada fasade Villa Miesgang..Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Servis RÖFIX-Stručno savjetovanje na licu mjesta.) i RÖFIX pločom sa uzorcima Mjerenje vlage. u ROFIX laboratorijima na objektu. Austrija Nova obrada fasade "Visoko tržište" 1. Analiza žbuka i štetnih soli. Austrija 166 . Dornbirn. s RÖFIX-tehničarom za primjenu Projekt za sanaciju u pismenoj formi Cjelokupna sanacija .vojarna za jahanje Stockerau kd Beča. na objektu pomoću obrazovanih RÖFIX-savjetnika za sanacije U(k)-Vrijednosti (Glaser diagram itd.

Upijanje vode putem kapilarnekondenzacije: Vodena para se kondenzira u kapilarama određene veličine pri određenoj relativnoj vlažnosti zraka.e/s Vrs / ve O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Hidroskopno upijanje vode: Mnoge od soli koje štete građevinama su hidroskopsne.1 za građevine Oko 70% cjelokupne zemljine površine pokriveno je vodom.s druge je strane izvor svih zala. Ako topliji zrak dođe u dodir s podlogom koje je ispod određene temperature (temperature rosišta). Upijanje vode putem kondenzacije: Pod kondenzacijom se podrazumijeva izdvajanje vodene pare iz atmosfere. U nastavku ćemo objasniti najvažnije mehanizme upijanja vlage: 2.Neprijatelj br. Voda je osnova života. 4. s jedne strane izvor cjelokupnog života . one imaju sposobnost upijanja vlage u obliku vodene pare iz okolnog zraka. ona će i bez kapilarnog djelovanja ući u materijale. 5. Vlaga je u građevinarstvu uzrok oštećenja br. 1. Upijanje vode putem procjednih voda pod tlakom-pritiskom: Ako je voda na vanjskim zidovima koji su u dodiru sa zemljom pod (hidrostatskim) tlakom. 3. tj. Povećanje od 1% vlage u zidu pogoršava toplinsku izolaciju zida za oko 5% (mokra odjeća ne može se zagrijati). voda će se izdvojiti na toj površini kao elementarna voda (vodene kapljice na prozorskim staklima zimi). Pa ipak.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA SANIRANJE Osnove / Vrste Voda: Eliksir života . Soli koje štete zidu mogu se navlažiti i prodrijeti u zid! 167 .

1. cvjetanje. 168 . one se transportiraju na površinu putem vlage u kapilarnom sustavu građevinskog materijala. pri čemu Prodor štetnih soli u zid može imati razne uzroke. kuhinjska sol) snižava ledište vode i pospješava koroziju čelika. Soli su nadalje jako higroskopne. se iznova otapaju i putuju dalje kako bi na nekom drugom mjestu izazvale štetu. Sulfati su soli sumporne kiseline (H2SO4). Sumporni dioksid nastaje između ostalog pri izgaranju ugljena i ulja za grijanje te raznih goriva koja sadrže sumpor. Natrium klorid (NaCl. Nitrati su soli dušične kiseline (HN3O). Ovdje vlaga ponovno može ishlapiti. urin i druge fekalne tvari. tj.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Soli koje oštećuju građevine Štetne soli koje se najčešće javljaju kod građevina su kloridi. 3. nastaje tzv. Kloridi su soli solne kiseline (HCl). Jedno je zajedničko svim solima: štetne su samo ako se vežu s vodom.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 2. Tako se mrvi i uništava žbuka i/ili mort. Ako se soli kristaliziraju na površini materijala. Nastaju truljenjem bjelanče- vina i životinjskih otpadnih tvari kao što su gnoj. i može prodrijeti otopljena uglavnom u vodi u podnožja građevina. privlače vodu. Koristi se između ostaloga i kao sol za posipanje. Nitratne soli koji pri tom nastaju su jako hidroskopne. Sumporna kiselina nastaje kod oksidacije sumpornog dioksida (SO2) s kisikom (O2) i vodom (H2O). On važi kao najvažniji indikator zagađenosti zraka. Za postavljanje koncepta sanacije nužna je i analiza soli. a ne samo utvrđivanje i lokaliziranje kontaminacije solju. koje u sistemu pora građevinskih materijala uzrokuje vrlo visoke tlakove kristalizacije (razorno djelovanje) i tako razara građevinske materijale. Tlak koji nastaje pri kristalizaciji usporediv je s tlakom koji nastaje pri smrzavanju vode. Budući da se kod svih soli radi o lako topljivim solima. Tu kristalizaciju prati povećanje volumena. Pri tome se otopljena sol pretvara u kristale. sulfati i nitrati.

4 µ VČ TČ <12 1.) Nitrati (NO3.1 težina% >2500 / 0.0.) Posebne mjere ON 1 slaba < 300 / 0.1 težina% <500 / 0.) Čvrsti mort Gustoća Koeficijent paropropusnosti Otpornost na savijanje Tlačna čvrstoća Omjer čvrstoće Kapilarno upijanje vode Dubina prodiranja vode Poroznost (ukupan sadržaj pora) Otpornost na soli Kratica Zahtjev 17. Odgovarajućim mjerenjem stupnja prodora vlage i opterećanja solima dobiva se slika o nastaloj šteti.05 . ÖNORM B3355 . Pod "Posebne mjere" navode se mjere sušenja i zaštite kao što su sistemi sanacijske žbuke. arhitekata i projektanata održavanja.5 <3 >0.V. Osnovana je u Njemačkoj prije otprilike 20 godina. obrtnika i građevinskih poduzetnika.5 keine >25 >85 <3 <1.15 težina% potrebno razlikovati u pojedinačnim slučajevima ON 3 jaka >1000 / 0. WTA podsjetnik 2-2-91.1000 / 0. Ta klasifikacija služi pronalaženju rješenja u izboru varijante sušenja i sistema žbuke. zavoda za ispitivanje.15 težina% potrebno Što je "WTA"? WTA je skraćenica za njemački naziv za Znanstveno-tehničku radnu zajednicu za očuvanje građevina i održavanje spomenika (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.05 težina% bez ON 2 srednja 300 .0 ± 0. Osobina Svježi mort Konzistencija Gustoća Sadržaj zraka u porama Sposobnost zadržavanja vode Obradivost (očvršćivanje nakon 15 min.5 . vladinih ustanova i vlasnika građevinskih objekata. Sistemi žbuka za saniranje).0.2500 / 0. stručnjaka i vještaka.25 težina% 500 .0. Ti podsjetnici su već i izvan granica Njemačke poprimili karakter normi (npr.1500 / 0. Stupanj opterećenja: granične vrijednosti u mg/kg i težina % Soli Kloridi (Cl.03 težina% <1000 / 0.03 . Njeni članovi dolaze iz krugova proizvođača.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .25 težina% >1500 / 0.).1 težina% 1000 .) Sulfati (SO4.3 <5 >40 zadovoljava Jedinice cm kg/dm3 V-% % cm kg/dm3 N/mm2 N/mm2 kg/m2 mm V-% 169 TČ : VČ W24 h . a u tom tijelu iskusni stručnjaci se bave problematikom i sastavljanjem smjernica i podsjetnika za područje očuvanja i popravljanja građevina te održavanje i restauriranje spomenika.1 .Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Klasificiranje opterećenja solima Za stvaranje koncepta saniranja te tako i odabira sistema žbuka mora se ustanoviti opterećenje zgrade.Dio 1 dijeli žbuke i zidove prema stupnju opterećenja solima u različite stupnjeve.

vrsta i količina dodanih tvari i sredstava. Osim toga. a u to spadaju vrsta. pa su stoga pogodne i za primjenu u podnožjima. kloridi. nitrati). vrsta veziva. Uslijed svoje strukture i funkcije žbuke za saniranje moraju imati relativno brzo.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . neoštećenost. vrsta i stanje ožbukanog zida. već se i otpornost sistema na mraz i soli znatno poboljšava. Vrsta i opseg ispitivanja ovisi o dotičnom objektu. Žbuke za saniranje predstavljaju pomoćne mjere koje stvaraju povoljne uvjete za sušenje zidova. komponente mješavine za žbuku. Njihova funkcionalnost ovisi u odlučujućoj mjeri o homogenosti morta. To sa svoje strane kao pretpostavku ima optimalni sastav. Naknadna istraživanja i ispitivanja su uvijek potrebna: Utvrđivanje uzroka vlage. Za ovo se proizvode posebne mješavine od tvornički smješanog morta. Prije odluke o mjerama za popravak građevine treba u dovoljnoj mjeri istražiti stanje zidova. t. To daje žbuke velike poroznosti i vodopropusnosti. Soli koje oštećuju građevinski materijal talože se u žbuci. Stoga sistemi žbuka za saniranje imaju pretežno hidraulička veziva. moraju imati veliku otpornost na djelovanje soli. Na mokrom zidu mogu se sustavima žbuka za saniranje Potpuno sušenje zidova nije moguće postići samo pomoću žbuka za saniranje. oblik i stupnjevanje zrna dodataka. a ipak sigurno otvrdnjavanje. Za to su potrebne obimne mjere hidroizolacije (horizontalna i vertikalna hidroizolacija).j. koja se kod miješanja na gradilištu ne može osigurati u dovoljnoj mjeri. određivanje soli topljivih u vodi koje oštećuju zidove (sulfati.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Sistemi žbuka za saniranje Žbuke za saniranje služe za ožbukavanje zidova napadnutih vlagom i/ili solima. Žbuke za saniranje su zbog svojih posebnih svojstava otporne na mraz. postići suhe površine ukoliko okolna klima omogućava sušenje. Izborom odgovarajućih veziva. omjeri pri miješanju. Time se utječe pozitivno ne samo na mehanička svojstva. Propusnost vodene pare koju ti sistemi posjeduju stvara povoljne uvjete za sušenje zidova. 170 . dodataka i primjesa mogu se proizvesti žbuke za saniranje velikog ukupnog volumena pora uz mali sadržaj kapilara. Dugoročna učinkovitost. a posebno veziva. zahtjeva poznavanje karakteristika u relativno uskim granicama. uz istovremeno znatno smanjenu kapilarnu vodljivost.

To vrijedi i onda kada se žbuka za saniranje koristi kao završna žbuka.Kod jaèeg provlaživanja veæ saniranog zida (prvenstveno moguæe na podruèju cokla). Žbuka za saniranje Žbuka za saniranje se može nanositi jednoslojno ili višeslojno. 2.Završni sloj Ukoliko se ne može ispuniti specijalni zahtjev za strukturu površine sa žbukom za saniranje.Trajnost sanacije kod jake opterećenosti solima u tom slučaju znatno se produžuje. Pri tome mora prema pravilu tehnike biti omogućen odgovarajući pad čvrstoće. Premazi Žbuke za saniranje su paropropusni sistemi. 3.moguæe je nanijeti jedan premaz (nakon 2-3 godine) 171 . premazi i ostali slojevi ne smiju negativno utjecati na propusnost vodene pare sistema. Za to su pogodne silikatne ili vapnene boje. Temeljna žbuka sa porama Temeljna žbuka sa porama služi izravnanju većih neravnina podloge i kao spremnik soli kod posebno velike prisutnosti soli u podlozi. 6. 4.Mjere protiv prodiranja soli Kod jako povišene koncentracije soli u podlozi žbuke potrebno je odrediti mjere kako bi se smanjilo prodiranje topivih soli u posljednji sloj svježe nanešene i još nedovoljno hidrofobne žbuke za saniranje (RÖFIX Grund za saniranje).Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Komponente sistema žbuka za saniranje 1. Za dotični slučaj primjene špric mora biti dovoljno postojan na sol i u normalnom se slučaju ne nanosi potpuno prekrivajući. dodatno se smije nanijeti mineralna završna žbuka.Špric Špric kod sustava žbuka za saniranje treba osigurati prionjivost žbuke za podlogu. Pri tome se treba držati ukupne debljine od najmanje 2 i najviše 4 cm. Kako bi se osigurala njihova funkcionalnost završni premazi moraju pokazivati iste karakteristike. 5.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Pojedini slojevi moraju biti debljine barem 1 cm.Kod debljina preko 3 cm preporuèa se primjena temeljne žbuke s porama. Pokrivni slojevi na žbukama za saniranje su samo onda dovoljno trajni kada njihova kapilarna moć upijanja znatno ne nadilazi onu žbuke za saniranje. Završne žbuke. već "mrežasto" (60% prekriveno).

Vrijedi temeljno pravilo:po mjesecu se suši otprilike 1-1. Električni postupci :Električni postupci mogu zbog svoje prividne jednostavnosti za građevinara biti vjerojatno vrlo zanimljivi. Životna dob žbuke za saniranje se nakon nanosa smanji za stupanj vlažnosti. U ovom primjeru moramo ugraditi vertikalnu prepreku. Trajnoelastičnu smolu možemo upotrijebiti u svim zidovima.5 cm zida. Sistem hidroizolacije sprječava vlaženje ziđa Isušivanje vlažnih zidova nakon takve mjere iziskuje još određeno vrijeme. budući da je u tim područjima najveća vlažnost.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Vlaženje ziđa Oštećenja elemenata građevine koji su u doticaju sa zemljom su najčešći nedostaci kod starih građevina. RÖFIX Cavastop zabrtvi pore i kapilare. u podrumima u zemlji ne možemo prepriječiti sa gornjim postupkom. To neminovno vodi prodiranju vlage u zidove podruma odnosno podnožja. suživanje pora i/ili hidrofobna sredstva. Zato se ne smije sprečavati sušenje. Injekcijski postupci : Injekcijsko sredstvo unosimo sa ili bez tlaka u pore u zidovima. Važno: Vidno vlažan zid na površini ne smije se žbukati. Da bi ubuduće izbjegli nastanak oštećenja na suhim zidovima moramo se posavjetovati sa stručnjacima. Podzemnu vodu pod tlakom kao npr. RÖFIX nudi injekcijski postupak RÖFIX CAVASTOP Zaustavljanje kapilarne vode s hidrofobnom horizontalnom hidroizolacijom. Stoga elemente građevine koji se nalaze ispod terena treba izolirati Mehanički postupci : Mehanički postupci pružaju ugradnjom tvari koje su otporne na kapilarno vlaženje najveću sigurnost funkcioniranja (npr.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . U stanju su usporiti kapilarno strujanje. Stoga kao zaštitnu mjeru kod svih metoda treba uvijek upotrebljavati žbuke za saniranje. Područje podnožja cokl i temelji koji se nalaze ispod razine terena su naročito izloženi. U zid je unesemo kroz kose bušene rupe. no ne mogu ga djelotvorno spriječiti. zabijanjem-ugradnjom ploča koje ne rđaju. 172 . sukladno zahtjevima i opterećenjima. Postoje sredstva za zatvaranje pora. rezanjem zida sa lancem ili pilom sa dijamantnim konopcem). hidrofobira ih i ostaje elastičan.

Sistemi za saniranje Osnove / Vrste 173 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

40 mm min.5 N/mm2 w-Vrijednost: ≤ 0. boju nanijeti puno kasnije 3 .ili višeslojno. Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje jedno . primjereno cjelokupnoj debljini žbuke.. bez vremena sušenja Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 671 Sanir . Na RÖFIX sanacijske žbuke moguće je nanijeti i druge mineralne žbuke.kod mokrog zida preporučuje se. 2 cm ostrugati. 1 m iznad vidljive zone oštećenja) RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L jedno. Površine očistiti na suho. Osušiti zidove.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 20 mm / maks.špric Nanošenje uz ca... 7 dana Štititi od prebrzog isušivanja Temeljna žbuka s porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama Jednoslojno DS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm Površinu nahrapaviti Sanacijska žbuka RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S min. 15 mm RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje MDS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke Sanacijska žbuka iznad granice oštećenja (min. fuge ca. 60% pokrivnosti sušenje: min. RÖFIX Sanir grund nanijeti četkom ili našpricati. Fuge i pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 648 sanacijska temeljna žbuka s porama . Na suhu sanacijsku žbuku ne nanijeti vapnene boje ili vapnene žbuke.ili višeslojno Vrijeme sušenja: min.. 1m preko vidljive granice oštećenja. ali SVE moraju ispunjavati slijedeće uvijete: KODVP: ≤ 15 TČ: ≤ 3. 174 .. Ostatke materijala ukloniti s gradilišta. 7 dana kod naknadnog premazivanja2 Premaz (opcija)1 1 RÖFIX Silikatna vanjska boja .Sanacijske žbuke su hidrofobne.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Pregled RÖFIX sanacijskih sistema RS 1 Područje primjene Opterećenje vlagom Opterećenje solima Priprema podloge visoko malo visoko visoko malo malo RS 2 RS 3 Staru žbuku otkloniti do ca..2 kg/m2 x √24h 2 .

Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Sanir grund RÖFIX Sanir grund RÖFIX Antisol RÖFIX Antisol RÖFIX 671 Sanir .špric Područja primjene: • Za učvršćivanje stare podloge i redukciju prodiranja soli u RÖFIX žbuke za saniranje. 4 • Granulacija: 0 . 1710 kg/m3 • KODVP µ: 20 . 300 m2/TO • TČ (28 dana): ca.25 • E . 1.6 .3 mm • Potrošnja: ca.5 N/mm2 • MG (EN 998-1): CSIV. • Smanjuje prodor soli u žbuku za saniranje. 3.5 kg/m2 • Izdašnost: ca. W0 Način dostave: 175 . • Učvršćivanje i poboljšanje vodoodbojnosti starih žbuka. 4.špric RÖFIX 671 Sanir . 12 m2/JM ca. 60% prekrivanja) • Suhe.modul: ca. 13 • Potrošnja: 0.1 kg/m2 • Gustoća: ca. Osobine: • Smanjeno djelovanje štetnih soli • Izjednačava upojnost podloge • Smanjeno djelovanje štetnih soli • • • • Poboljšanje prionjivosti Dobra strojna obrada Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Sastav: • NA • NA • Bez PVC-a • Bez PVC-a • NA • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .16 kg/ltr. 9000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. 10 N/mm2 • NG: ca.5 kg/m2 • pH-vriijednost: ca. 7. • pH-vriijednost: ca.Koristiti samo kod RÖFIX RS 1 jednoslojnog sistema žbuka za saniranje • Predprema a saniranje zidova.5 m2/JM ca. jako upijajuće podloge lagano navlažiti i štititi od prebrzog isušivanja. 0. • Za pripremu podloge kod vlažnog zida ili zida koji sadrži sol. • Za prethodnu obradu zidova sa jakim sulfatim i kloridnim cvjetanjem. Nanosi se samo mrežasto (ca.

Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345.1. CSII. • Temeljna žbuka sa porama kod postojanja visokih koncentracija soli. Prema WTA .5 m2/cm/JM ca. na unutarnjim i vanjskim površinama Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Veliki kapacitet pohranjivanja soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . 2.2 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. • Odgovara WTA . žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli.5 mm • Potrošnja: ca. 10 kg/m2/cm Izdašnost: ca. Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje.modul: ca. 82 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. 3800 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca./TO • TČ (28 dana): ca.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 2. 12 MG (EN 998-1): R. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. W2 • Granulacija: 0 .1. CSII.5 N/mm2 • NG: ca. 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R. W2 Način dostave: 176 .Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Žbuke za saniranje RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S Područja primjene: • Izjednačavajuća žbuka i/ili tampon žbuka za soli. 1270 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: ca. 11 • E . Temeljna žbuka za saniranje prema Önorm 3345.5 mm Potrošnja: ca.standardu.standardu.5 m2/cm/JM TČ (28 dana): < 6 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 4. 12. na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju. 820 ltr.

Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje.5 N/mm2 NG: ca.1. na unutarnjim i vanjskim površinama • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Toplinska izolacija Minimalnan napon Dobra strojna obrada • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 3800 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca./ NOVO: Može se nanijeti i sa strojem za nanošenje finog morta. 4. 49 ltr. 1270 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345/ žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli.5 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca.2 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 680 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca.modul: ca. 12.9 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 NG: ca.1.modul: ca. 4. W2 • • • • • • • • • 177 .5 N/mm2 • Upojnost vode: ca.5 mm Izdašnost: ca.4 kg/m2h • MG (EN 998-1): R. 2500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: > 0./jed. CSI. Žbuka za saniranje R-L prema Önorm 3345. TČ (28 dana): ca. W2 Granulacija: 0 . 25 ltr.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju. 8 E . • Odgovara WTA -pravnim mjerama. 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. TČ (28 dana): ca. CSII. 1./jed. 2.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Kao mort za popravljanje kod sanacije fasada. na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuka za saniranje iznad područja podnožja kod malo vlažnih ili slanih zidova. 1.5 mm Potrošnja: ca. 11 E .

Osobine: • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • NA • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Visoka vodoodbojnost Visoka otpornost na štetne soli U klasi bez otrova Sastav: • • • • Cement Prirodni tras Kopani pijesak Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Polimerna smola • NA Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • Granulacija: 0 . 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca. CSIV. podzemnih građevnih dijelova. na mokrom području sa malim/srednjim vlaženjem.5 bara. cjevovoda. 20 N/mm2 NG: ca. • U staroj kao i novoj gradnji na područjima zidova s jakim opterećenjem vlagom ( podrumi. • Kao zadana mjera za saniranje zidova. 0. grijaćih kanala.1. 7 Način dostave: 178 . W2 • • • • Granulacija: 0 . na betonu (min. W1 • NG: ca.1 mm Potrošnja: ca. 2 mm • MG (ON B3340): PM4. B225/B25 do 5 m vodeni stup). prostorije za pranje) • Izoliranje spremnika.86 kg/ltr. uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. • pH-vriijednost: ca.4 mm Potrošnja: ca. na betonu i žbuci.8 kg/m2/cm Izdašnost: ca. sušenje zidova i protiv podizanja vlažnosti iz nakupljenih soli.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Hidroizolacijska sredstva RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode Područja primjene: • Kao hidroizolacijska žbuka ispod terena za vertikalnu izolaciju od tlačne i netlačne vode do 1. 18. • Kao izolacija protiv vlage u podu i netlačne vode na površini i vode koja probija. 2000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. W1 MG (ON B3340): PM4. • Moguće upotrijebiti kod svih mineralnih materijala./ nanos u razini poda ili cijelokupnog podruma. itd. Nije pogodno za područja pitke vode. 1900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm MG (EN 998-1): GP.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 5 kg/m2 NG: ca. • Za naknadno zaustavljanje dizanja kapilarne vode.

2.) /Bez umjetne disperzije • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje.13 • Upojnost vode: < 0. vrtni zidovi i sl. klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.2.3 mm Potrošnja: 0 .7 kg/m2 0 . W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.2.0. 4.1. crkvi i hpovijesnih objekata.3 mm: ca. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. W1 179 . CSII. 12 m2/JM 0 .5 N/mm2 • NG: ca. 15 m2/JM 0 ./ Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja.3 mm: ca. 2 N/mm2 NG: ca.1 mm Granulacija: 0 .8 . 2.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Završne sanirne žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje.2 kg/m2 • Izdašnost: 0 .5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR. • Završna žbuka za saniranje u boji za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS3 (Italija) • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za ujednačavanje.8 mm: 2 . 1550 kg/m3 • KODVP µ: 11 .5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR. W1 • Granulacija: 1 .) • Bijela završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2.2 mm Granulacija: 0 ./ Strukturna završna žbuka za područje podnožja.9 .12 • Upojnost vode: < 0.12 Upojnost vode: < 0.2 mm: ca.3 kg/m2 3 mm: 3. • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Nije potrerbno ponovno premazati • Usporivač vode • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Cement • Kopani pijesak • Bijeli cement • Bez PVC-a • Kopani pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.2 mm: ca. 5.1 mm: ca.5 N/mm2 • NG: ca. 1.7 m2/JM TČ (28 dana): ca.1 mm Potrošnja: ca.8 mm: ca.1.8 mm: ca. vrtni zidovi i sl.5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR.5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR.1. 3 N/mm2 NG: ca.2 . W1 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 3. 1.1 mm: ca.3. klasirani mramorni pijesak • Granulacija: 0 . 1550 kg/m3 KODVP µ: 10 . 3 kg/m2 0 .4 kg/m2 Izdašnost: 0 .5 mm: 2.5 kg/m2 2 mm: 2.8 mm: ca.0.1 mm: 1. CSII. prirodno bijela RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje. 3 mm KODVP µ: ca. 12 Upojnost vode: < 0. W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. 1350 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. 8.8 mm • Granulacija: 0 .8 mm • Potrošnja: 0 .3 mm • Potrošnja: 0 . CSII. prirodno bijela RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji • Završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . CSII. 12 m2/JM • TČ (28 dana): ca. • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim neprilikama (npr.9 .2 kg/m2 1. W1 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .0. • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim utjecajima (npr. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. 1550 kg/m3 • KODVP µ: 10 .3 kg/m2/mm Izdašnost: 6 .4.1 kg/m2 0 .5 m2/JM 0 .2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.8 m2/JM TČ (28 dana): ca.

RÖFIX 671 špric za saniranje. Priprema podloge RÖFIX Grund za saniranje potrebno je nanijeti špricom ili kistom. potrebno je nanijeti na ca. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama.Sistemi za saniranje Obrada Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS1 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. Eventualna ponovna impregnacija nerazrijeđenom otopinom RöFIX Grunda za saniranje. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 180 . izgrebati fuge oko 2 mm dubine.bitumen i sl. ukloniti raspadajuće dijelove.e/b da ra O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Ca. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama.razrijeđeno vodom u omjeru 1:1. Poslije nanijeti "mokro na mokro" RÖFIX 671 ili RÖFIX 640 Prekasno nanošenje RÖFIX 671 špric morta za saniranje na suhu RÖFIX podlogu za saniranje moglo bi dovesti do problema s prijanjanjem zbog već nastale otpornosti vode Nanošenje / Saniršprica U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta.15 mm Nanošenje završuog sloja Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA . debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. nečistoću. Prema vrsti i upojnosti. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Nanošenje sanacijske žbuke Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. nikako ne nanijeti na cijelu površinu.pravilniku. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. 60% površine. Zamijeniti oštećeni kamen. kao i bez prašine i masnoća. površinu očistiti i pustiti da se osuši. 40% površine ostaje vidljivo. prašinu.

40% površine ostaje vidljivo.pravilniku. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . RÖFIX 671 špric za saniranje. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. Kod žbuka za saniranje. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom.bitumen i sl. Zamijeniti oštećeni kamen. Prema vrsti i upojnosti. kao i bez prašine i masnoća. prašinu. kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. potrebno je nanijeti na ca. Nanošenje temeljne žbuke s porama Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta.statorom i rotorom Nanešeni RÖFIX 648 isčešljati zupčastim gleterom Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje. 60% površine. površinu očistiti i pustiti da se osuši. U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 181 . nečistoću. kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke.15 mm Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA . Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. nikako ne nanijeti na cijelu površinu. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. strojevi za žbukanje moraju biti opremljeni odgovarajućim miješačem. ukloniti raspadajuće dijelove. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. Ca.Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS2 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke.

40% površine ostaje vidljivo.15 mm 182 . nikako ne nanijeti na cijelu površinu. ukloniti raspadajuće dijelove. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama.Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS3 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. kao i bez prašine i masnoća. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. RÖFIX 671 špric za saniranje. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom. potrebno je nanijeti na ca. Ca. a zatim i čišćenjem poda) Izgled gornje površine RÖFIX 650 Žbuka za saniranje bijela može se u završnoj obradi strukturirati / filcati.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . eventualno uklonuti vidljive soli (npr. nečistoću. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. kod RS2 minimalno 15 mm) Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. Zamijeniti oštećeni kamen. prašinu. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Prema vrsti i upojnosti. 60% površine. Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta.bitumen i sl. kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje. površinu očistiti i pustiti da se osuši. četkanjem. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. Priprema podloge U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. Maks. Nakon sušenja podložne žbuke.

Također je moguće RÖFIX 670 cement-špric mort primjeniti u ovom primjeru. prašinu. ali kao iznimku. površinu očistiti i pustiti da se osuši. ali ne i suh. Maksimalna debljina sloja iznosi 3 mm RÖFIX 636 hidroizolacijski mort prvobitno se nanosi na onu stranu zida koja je okrenuta prema vodi 183 . 1. Nanošenje izolacijske žbuke Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Nanositi žbuku u debljini do 15 do 20 mm.3 kg/m3 . Kod većih debljina nanositi u više slojeva. Ni u kojem slučaju ne prekriti cijelu površinu Ovdje treba RÖFIX 671 špric mort. ukloniti raspadajuće dijelove. izgrebati fuge oko 2 mm dubine.Sistemi za saniranje Obrada Obrada pri hidroizolaciji zidova Profesionalni savjet Priprema podloge Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. Zamijeniti oštećeni kamen. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Nanošenje špric morta RÖFIX 671 uvijek nanositi mrežasto s pokrivenosću od 60%. Dobro premazati podlogu. špricom ili mazanjem.vlažnu površinu RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort nanijeti u minimalno dva nanosa u količini 2. Prilikom nanošenja u više slojeva potrebno je napraviti stanku od jednog tjedna Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Nanošenje hidroizolacijskog morta Suhe podloge toliko dugo namakati dok ne postignu ravnomjernu mat. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. Oko 40% površine bi trebalo biti vidljivo.nanijeti na 100% površine. nanošenje mazanjem s četkom. za poboljšanje prionjivosti I izjednačavanje upojnosti. nečistoću.Drugo i sva ostala nanošenja izvesti špahtlom.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Prema vrsti i upojnosti.bitumen i sl. Prije nanošenja narednog sloja RÖFIX 636 treba biti krut na površini.

Tako su danas potrebne opsežne mjere kako bi se zaštitila građevinska supstanca koja se još očuvala. U našem je interesu da takve objekte održavamo i očuvamo kao svjedoke vremena za naše potomke. Stvarni cilj održavanja spomenika nije rekonstrukcija već očuvanje povijesne jezgre. Da bi se očuvala jezgra potrebno ju je redovito održavati. S druge strane je nedovoljna zanatska pažljivost i odabir pogrešnih građevnskih proizvoda doprinijela propadanju građevina koje su vrijedne održavanja. Služba za održavanje spomenika se zauzima za takve građevine. Odgovorni su za pad kvalitete građevine. RÖFIX nudi zavodima za očuvanje povijesnih objekata široku paletu povijesnih RÖFIX nudi i hidraulična veziva za njegu i održavanje povijesnih objekata. građevinskih dijelova i funkcija građevinskih dijelova. Uspjeh održavanja ne zavisi samo od zanatskih umijeća već i od upotrebe prikladnih građevinskih materijala. Ona nastoji očuvati njihovu povijesnu jezgru iz koje iščitava tragove starosti i namjenu. 184 . Zakoni prirode stalno djeluju. Naš je cilj stručnošću i potrebnim građevnim materijalima pratiti takve građevne projekte i tako doprinijeti očuvanju kulturnih dobara za buduće generacije. Predugo se nije shvaćalo da stare građevine treba održavati. mortova temeljnih i završnih žbuka sa povijesnim izgledom.e/ Vrs / ve Os nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA RENOVIRANJE Osnove / Vrste Naši preci su nam ostavili umjetničke građevine koje trebamo očuvati. S jedne strane su nedostajala potrebna financijska sredstva kako bi se ta jezgra stručno očuvala.

Vapnene boje Dvorac St. Italija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. RÖFIX Linija Cocciopesto Garde crkva u Beču 3.. RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja.kupalište. RÖFIX Vapnene boje Bazilika Mariazell. RÖFIX Silikatne boje Lermoosu.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Tirol. Visoko-Eppan. Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja.Beč. RÖFIX Trass-sistemi vapnene žbuke. RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Kneževsko Jörger. Južni Tirol. Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Beč 12. Austrija.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva Marinasco kod La Spezia. RÖFIX Plemenite žbuke Zagrebu. Italija. RÖFIX Boja na bazi umjetnih smola 185 . Austrija. Steiermark. RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem. Hrvatska RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja..Austrija. Švicarska RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Dvorac Schönbrunn. RÖFIX Linija Cocciopesto Tvrđava grad Bern.Valentin.

Oni imaju sposobnost da i pod utjecajem vode postignu čvrstoću. U mješavini s gašenim vapnom kvarc kiselina omogućava tvorbu netopivog kalcij silikata. Vapnenac se često koristi kao materijal za punjenje.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vapno . Kao umjetni hidraulički dodatak dugu tradiciju ima cigleno brašno. kojeg dodajemo kao hidraulički dio. Hidraulička svojstva dobiju tek nakon dodavanja vapna. Najpoznatiji prirodni hidraulični dodaci su Puzzolani. ali za sanaciju povijesnih objekata nisu prikladni. Postojanost na vodu i na smrzavicu takvih čistih žbuka od zračnog vapna kod vrlo opterećenih građevnih dijelova se postiže dodavanjem hidrauličkih dodataka. Kao latentno hidraulično vezivo. Trass se nalazi ovisno od regionalnih nalazišta u mnogim žbukama i mortovima. 186 . Živo vapno pomiješano s vodom u kašu veže se s ugljičnim dioksidom iz zraka u čvrstu poroznu strukturu. Trass i sl.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Santorin Erde. To svojstvo izlazi zbog topljivosti u kvarc kiselini.latentni hidraulički sastavni dijelovi Hidrauličko vezivo su materijali koji se sami miješanjem s vodom ne stvrdnjavaju. Gašeno vapno se koristi kao vezivno sredstvo u žbuci i mortu. Trass se mješa i veže s vapnom ili cementom. Ako ga meljemo dobijemo vrlo fini drobljenac. RÖFIX Trass. "Gašeno vapno " (Ca(OH)2) nastaje od paljenog vapna u reakciji s vodom. To daje mortovima i žbukama povećanu čvrstoću i bolju otpornost na vremenske utjecaje. Moderni umjetni hidraulički materijali imaju veliko gospodarsko značenje.povijesni građevinski materijal Pod vapnom obično podrazumijevamo vapnenac (CaCO3) i od njega paljenjem nastalo "živo vapno (CaO)". glavni sastavni dio je Bavarski Suevit Trass koji je zbog sporog i jednakomjernoga protvrdnjavanja najefikasniji za upotrebu u povijesnim recepturama žbuka i mortova. Dodaci . Trass Trass je visoko porozni prirodni kamen vulkanskog porijekla.

Žbuke na bazi prirodnog (visoko) hidraulično. Hidraulično vapnene žbuke Hidraulične vapnene žbuke nisu postale omiljene samo u području održavanja spomenika kulture. Hidraulično vapno možemo upotrijebiti i kod jačih opterećenja s vodom gdje otkaže zračno vapno. isključuje se stvaranje cementnih faza. U mediterankoj zoni (sa suhom sredozemskom klimom) može hidraulično vapno u žbukama u većini primjera zamijeniti cement. ravnomjerno stvrdnjavanje.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . svijetlu boju žbuke. 187 . To je od velikog značenja najviše u vlažnim klimatskim zonama.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Hidraulično vapno U hidraulično vapno ide visoko paljeni vapnenac.Kod umjetno izmiješanih hidrauličnih vapna zbog potrebnih viših temperatura paljenja i često nehomogenih omjera mješavine mogu nastati cementni klinkeri. Budući da su kod procesa paljenja prirodnog hidrauličnog vapna dovoljne niže temperature paljenja. vapna pokazuju mnoge prednosti: jednostavnu obradu. Prirodno hidraulično vapno Ovisno je li mješavina sirovine za proizvodnju hidrauličnog vapna iz prirodnog kamenoloma ili se mora umjetno proizvesti. visoku čvrstoću kao i dobru otpornost na smrzavanje i vremenske utjecaje. razlikujemo prirodno od umjetnog hidrauličnog vapna. RÖFIX žbuke od hidrauličnog vapna baziraju se na prirodnim sirovinama RÖFIX NHL5 odnosno RÖFIX NHL2 prema EN 4591-1"građevinsko vapno". Veže hidraulično to znači u vodi. U povijesti su nazivane rimskim vapnenim žbukama i od davnina su se cijenile osobine koje pečeno vapno daje žbukama. Danas se znaju cijeniti prednosti prirodno dobivenog hidrauličnog vapna nasuprot umjetnim mješavinama hidrauličnog vapna.

Prvi puta se ova građevinska tehnologija vrednovala i ekonomski. i 18. Mort za žbuku povezan vapnom postiže vrhunac. st.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi ."De Arcitectura Libri Decem" (hrv. Često su se metaforički postavljala građevinsko tehnička pitanja u vezi s božanskim sitemom reda. st. Brzo se shvatilo da se utjecaj vapna na gips "koji se brzo stvrdnjava. Postiže veću čvrstoću od bilo koje druge vapnene mješavine.000 v. Pobjedničkim pohodom gipsa u Francuskoj pisalo se 17. Od renesanse nadalje i u vrijeme baroka sve je više spisa i saznanja. pripremu i primjenu vapna kod proizvodnje morta. su se revno vršila kemijska istraživanja vapna. št. 188 . Tvornica vapna Wehinger počinje sa proizvodnjom "RÖTHNER Wetterkalk" u RÖTHISU. n. Starorimski graditelj Marcus Vitrunius Pollio u svojem djelu 50-30 v. st. onda ona postoji i danas. pr. št.Tijekom 20. nudi dobru zaštitu od požara. Ubrzo se bilježe uspjesi. n. ali ne podnosi vlagu" treba dalje istraživati. portland cement postaje sve značajniji i malo pomalo potiskuje vapno. U srednjem vijeku su pismeni izvori rijetki. više o gipsu nego o vapnu. Portland cement koji je smjesa vapnenca i glinenih minerala jedne egzaktne mješavine žari se na visokim temperaturama. Oko 1800. pr. Kraj 19. Ako je ova supstancija sačuvana od utjecaja ljudi i ratova. Prvi puta 1824 se vapneni mortovi prosuđuju prema kvaliteti za popravke i slojevima habanja.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vezivno sredstvo vapno ima dug povijesni razvoj 12. Vapno se miješa s portland cementom i koristi se u mnoge svrhe. Deset knjiga o arhitekturi) detaljno opisuje dobivanje. Pokušaji se povezuju s razvojem vapnenih cemenata koji uglavnom polazi iz Engleske.

stoljeća diljem Europe restauriraju se zgrade. Ne samo kod održavanja spomenika već i ekološkoj gradnji. sredinom 20. Informirajte se! 189 .Investitorima i državi kao upravitelju javnim novcem uz moderne građevine stoje na raspolaganju i recepture. Često pomoću cementa ili čak čistom gustom cementnom žbukom. Vapnena žbuka postaje ponovno važna pri održavanju spomenika. RÖFIX nudi od 1888. Poremećen je režim vode u žbuci. vapno sve više dobiva na značenju. 70-tih godina službe za održavanje spomenika nastupaju sve jače i zauzimaju se za objekte koji su vrijedni održavanja. vapno i građevne proizvode i 60-tih je godina bio pionir u industriji gotovog morta. Paralelno se razvija industrija suhog morta. Već jako vlažni objekti trebaju se sanirati opsežnim žbukanjem. Razvija se žbuka otvorenih pora-sanacijska žbuka.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste U poratno vrijeme. koja je konjunkturi 70-tih i 80tih godina isporučivala gotove izmiješane mortove. Građevine se često saniraju modernim žbukama za saniranje. RÖFIX svoju ulogu edukacije shvaća ozbiljno i redovito organizira seminare za školovanje planera i izvođača na temu vapno i žbuka. Početkom 21. stoljeća RÖFIX sudjeluje u "renesansi vapna" i nudi sveobuhvatni program proizvoda od vapna. Sve većom automatizacijom žbukanja znanje o rukovanju vapnom dolazi u drugi plan. to je izazvalo velika oštećenja na građevinama jer tvrda i gusta cementna žbuka nije prikladna na mekanim zidovima ili na vapnenoj žbuci.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

4 mm / 0 .1. 2 cm ostrugati .za izvedbu fine površine s filcom ili spužvostom daskom obraditi.sa drvenom daskom zarvući. Zbog toga ne preporučujemo upotrebu tih proizvoda po hladnom vremenu odn.4 mm Višeslojno.3 mm po nanosu .Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste RÖFIX Sistemi vapnenih žbuka Baukasten sistem Područje primjene Opterećenje solima Trass kalk sistem Prirodno Hidrauličnovapneni sistem Sredstva neznatno Sredstva Podloga Priprema podloge Zidovi od pune cigle ili prirodnog kamena (ne na lagane materiale) Odstraniti labave i nenosive površine.2-slojno .fuge cca.pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 665 mort za zapunjavanje . DS: 15 mm (u sredini 20 mm) po nanosu .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .drvenom letvom načiniti Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Fina završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX 380 RÖFIX 351 (samo za unutra) DS: 2 . Ne upotrebljavati laganu šuplju opeku! RÖFIX Glinasta otopina za obradu na postojećih vapnenih žbuka (povećanje zaštite od vlage) RÖFIX Silikatni dubinski grund za jačanje RÖFIX 675 RÖFIX 675 RÖFIX 691 RÖFIX 675 RÖFIX 695 Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 675 hidraulično vapneni špric mort nanijeti 100 % prekriveno. Generalno je kod sistema vapnene žbuke potrebno u vremenu karbonizacije žbuke paziti na smrzavanje. Gruba vapnena žbuka RÖFIX 697 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno 0 . Sušenje: min. Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Premaz RÖFIX Vapnena boja-premaz: RÖFIX SESCO Vapnena boja u Fresco ili Secco tehniki.između pojedinih nanosa vlažiti . Nedostatke popraviti jednakim materijalom i RÖFIX 951 mort za zidanje od vapna i vulkanskog tufa ili RÖFIX 954 univerzalni vapneni mort.mokri zid osušiti .4 mm RÖFIX 691 / RÖFIX 692 0 .4 ili 0 . u zimskom periodu. 190 .površine očistiti na suho . 1 dan (zaštititi od prebrzog isušivanja) Gruba završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + Gašeno vapno DS: 3 mm po nanosu RÖFIX 691 / RÖFIX 692 RÖFIX 695 / RÖFIX 696 DS: 10 mm po nanosu .4 mm RÖFIX 695 / RÖFIX 696 0 . Sušenje između nanosa: ca.3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja).

1 dan između nanosa RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX Maltafina Prethodna obrada podloge Špric mort Temeljna žbuka DS: 20 mm Sušenje: min. 3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja). 2 cm.mediteran RS-Calce1 Područje primjene Opterećenje vlagom malo Srednje Hidraulično vapneni sistem1 Srednje Podloga Priprema podloge Puna cigla ili zidovi od prirodnog kamena (ne na lagane podloge) Površinu očistiti od lomljivih dijelova. RÖFIX Silikatni dubinski grund za učvrščenje podlage RÖFIX 675 Hidraulično vapneni špric mort nanjeti 100% prekriveno.. Zid ostaviti sušiti. Ovi sistemi saniranja su za "mediteransku klimatsku zonu" koncipirani (prema mediteranskim klimatskim uvjetima i objektima).Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Sistemi vapnenih žbuka . 191 . RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje DS: 20 mm Sušenje: min. Ne upotrebljavati šuplu ciglu! RÖFIX Glinenu otopinu koristiti za poboljšanje postojećih vapnenih žbuka. Sušenje: min. RÖFIX Vapnena boja za saniranje ili RÖFIX Gašeno vapno . 1 dan/mm RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje DS: 10 mm po nanosu Sušenje: ca. Gornje površine očistiti i osušiti. Šupljine u zidu zapuniti s istim materijalom i s RÖFIX 954 Hidraulično vapnenim univerzalnim mortom zazidati. 1 dan/mm RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Završna žbuka prije nanošenja vapnene boje bez sušenja Premaz 1 RÖFIX Vapnena boja: RÖFIX Sesco. Šupljine zapuniti s RÖFIX 665 Mortom za popunjavanje ..Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Fuge izgrebati ca.

Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Održavanje spomenika kulture u Italiji RÖFIX može ponuditi opsežnu paletu proizvoda za restauraciju. Na primjeru "Schiderhaus" u Kraljevskom parku u Torinu pokazale su se veličanstvene mogućnosti oblikovanja s RÖFIX žbukama na bazi NHL (prirodnog hidrauličnog vapna) i RÖFIX vapnenih boja .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .RÖFIX je uspio u oba izazova. Kuća u Turinu i palača Strassoldo Soffumberg Frangipane Ovo su samo dva primjera uspješnih restauracija s RÖFIX proizvodima u Italiji. Restauracija vjerna originalu jamči dobro obavljen posao proizvoda za održavanje spomenika kulture. Godinama RÖFIX nudi kometentnu pomoć kod obrade povijesno važnih objekata.Posebni dojam kod tog resturacijskog objekta ostavila je usporedba modernih sanacijskih žbuka s povijesno imitiranim recepturama vapnene žbuke. Ovi su proizvodi nastali iz dugogodišnjeg iskustva RÖFIX-a na održavanju spomenika kulture u zemljama srednje i južne Europe. 192 . U slučaju palače "Strassoldo Soffumberg Frangipane" u blizini Udina izbor je pao na dokazano RÖFIX-Hidraulično vapno i na žbuke od trasa. Restauracija povijesnog objekta zahtjeva točan izbor materijala za restauriranje.

I radovi izvedeni RÖFIX proizvodima za održavanje spomenika kulture mogu se smatrati uspješnima. Kompletne vanjske površine rekultivirane su žbukama na bazi NHL (RÖFIX 675. kojima se RÖFIX može dokazati u području održavanja spomenika kulture.proizvodima u Italiji Visoko iznad jezera Garda uzdiže se crkva"Santuario della Madonna di Montecastello". 193 . Ovo su neki primjeri objekata u Italiji. RÖFIX 696 kao i RÖFIX 380). koji su ipak morali biti otporni na vremenske utjecaje.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Savona Radovi na restauriranju ove talijanske crkve uvjetovali su proizvode od vapna za fine površine. Time se postigla restauracija vjerna originalu i strukturom i čvrstoćom. Cervo. RÖFIX 695 i RÖFIX 380. a dijelove žbuke koji su nedostajali rekonstruirali su NHL-proizvodi RÖFIX 675. koju ne vrijedi posjetiti samo zbog veličanstvenog pogleda na jezero. Restauratorski radovi s RÖFIX. Za obnavljanje površina koje su se mogle spasiti upotrebljen je RÖFIX Grund za saniranje i RÖFIX Hidraulično vapno-injekcijski mort. Sve površine vratile su se na originalne tonove boje s vapnenim bojama RÖFIX Antique Pittura alla calce.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva San Giovanni.

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste 194 .

Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vezivna sredstva RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf Područja primjene: • Gašeno vapno kao osnova za izradu visokovrijednih vapnenih premaza ili gašenovapnenih žbuka za renoviranje starogradnji.blagi hidraulički dodatak za žbuke i mortove. • Bez cementni. posebno za održavanje spomenika. crkava i povijesnih građevina. 900 kg/m3 Način dostave: 195 . Osobine: • • • • • Prirodna. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Vapno • Bez sintetičkih dodataka • Prirodni tras Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Reguliranje vlažnosti Visoka paropropusnost • • • • Prirodna. • Posebno za održavanje spomenika./ Za van i unutra.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Dodatak betonu i mortu za smanjenje iscvjetavanja i poboljšanje obradivosti. 1200 kg/m3 • CL 90-S • Gustoća: ca.

• Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost • • • • Prirodna. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. Osobine: • • • • Prirodna.posebno za održavanje spomenika. • Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 520 kg/m3 • NHL5 Način dostave: 196 .posebno za održavanje spomenika. 580 kg/m3 • NHL2 • Gustoća: ca. • Bez cementno vezivo za žbuke i mortove.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL2 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL5 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- Područja primjene: • Bez cementno vezivo za žbuke i mortove.

• Špric mort za sve vrste zida.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Otpornost na kiseline i lužine • NA • Ne šteti okolišu • Neutralan miris • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatno skupljanje • • • • Dobra prionjivost Visoka paropropusnost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga • NA • NA • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • Gustoća: ca. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene građevine./ Za popunjavanje šupljina u starom. starog zida. 1750 kg/m3 • KODVP µ: 12 . povijesnom zidu./ Širenjem pora poboljšava otvorenost pora stare vapnene žbuke • Bez cementni mort za učvršćivanje starog zida. • Posebno za renoviranje starogradnje. posebno za održavanje spomenika.4 mm • Potrošnja: 5 .15 • MG (EN 998-1): GP. • Za sve mineralne.8 kg/m2 • Izdašnost: 4 . • pH-vriijednost: ca. 1 kg/ltr. • Injektiranje za konsolidaciju oštećenog.7 m2/JM ca. • pH-vriijednost: ca. upijajuće građevinske materijale./ Namakanjem sa RÖFIX učvršćivačem za kamen moguće je postići izvornu poroznost i čvrstoću. za restauriranje prirodnog kamena. W3 197 .15 • Granulacija: 0 . • Nagrizanje površinskog filma stare vapnene žbuke.5 N/mm2 • NG: ca.4 kg/m3 • KODVP µ: 12 . • Za poboljšanje prionjivosti nove vapnene žbuke na staroj vapnenoj podlozi. CSI. 1 kg/ltr.5 mm • Potrošnja: ca. 1.štuka i freski oštećenih utjecajem nevremena. 5 • Granulacija: 0 . W0 • MG (DIN 18550): PV • MG (ON B3340): PM4. 2. 114 m2/TO • TČ (28 dana): ca.0. 5 • Gustoća: ca. Za stabiliziranje svoda i za popunjavanje.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Učvršćivač kamena RÖFIX Uèvršæivaè kamena RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Hidrauličko vapneni mort za injektiranje RÖFIX Hidraulièko vapneni mort za injektiranje RÖFIX 675 Hidrauličko vapneni špric mort RÖFIX 675 Hidraulièko vapneni špric mort • Proizvod gotov za upotrebu.

/TO TČ (28 dana): ca./JM Izdašnost u litrama: 650 ltr.D.5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M3 MG (SIA 177): MBL.4 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr. M. žućkastoj boji.): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . MCL MG (ita. MCL MG (ita. Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatna sklonost iscvjetavanju • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Dobra prionjivost na kamenu Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja Sastav: • • • • Vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Prirodno hidrauličko vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr. U prirodnoj. • Za zidarske poslove i žbukanje na vidljivom zidu od prirodnog kamena. 5 N/mm2 NG: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Povijesni mortovi Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauličko vapno mort u boji RÖFIX 952 Hidraulièko vapno -mort u boji Područja primjene: • Zidarski mort za zidove od pune cigle./TO TČ (28 dana): 4 N/mm2 NG: 1730 kg/m3 MG (EN 998-2): M2.1. lomljenog kamena i sl.4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr.D. M. kod normalnih statičkih zahtjeva. svijetloj. 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL.): M2 Način dostave: 198 . • Osobito prikladan za renoviranje i ekološki način gradnje. • Osobito prikladan za popravke na starogradnji i povijesnim zidovima.

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi ./TO TČ (28 dana): ca.6 mm Potrošnja: ca.4 mm Izdašnost u litrama: ca. • Posebno za renoviranje starogradnji. 5 N/mm2 NG: ca. 1900 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL.15 199 . 1800 kg/m3 KODVP µ: 12 .Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauličnog vapna RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauliènog vapna RÖFIX 993 Hidraulično vapno .8 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr.mort za fuge RÖFIX 665 Mort za popunjavanje RÖFIX 665 Mort za popunjavanje • Zidarski mort za zidove od pune cigle. • Za popunjavanje ili popravljanje šliceva i rupa u zidu. 26 ltr. • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Dobra strojna obrada Otpornost na mraz Dobra prionjivost na kamenu Sadrži malo alkala Otpornost na sulfate • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Hidraulično vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Prirodno hidrauličko vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . lomljenog kamena i sl. kod normalnih statičkih zahtjeva./JM TČ (28 dana): ca. mješovitih zidova i zidova od prirodnog kamena. 3 N/mm2 NG: ca. • Posebno prikladan za renoviranje i ekološku gradnju • Za ručno ili strojno saniranje fuga na starim neravnim ili raspucanim kamenim zidovima./JM TČ (28 dana): ca. 18 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 18 kg/m2/cm Potrošnja: ca. 18 ltr. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene spomenike. 1900 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 . 8 N/mm2 NG: ca./ Za stabiliziranje zidova.mort za fuge RÖFIX 993 Hidraulièno vapno ./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr./ Kod zidova od pune cigle.D. M.): M3 • • • • Granulacija: 0 .2. • Prikladan i za punjenje fuga kod novih zidova. MCL MG (ita.

1 N/mm2 • NG: ca.15 • MG (EN 998-1): GP.4 mm • Potrošnja: ca. špric. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.4 mm • Potrošnja: ca. W3 • Granulacija: 0 . Osobine: • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • Visoka paropropusnost • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA Sastav: • Vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . temeljna i završna žbuka. 12 . 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 15 mm • KODVP µ: 12 . 2.5 N/mm2 • NG: ca. W0 • MG (DIN 18550): PIc • MG (ON B3340): PM2. CSI. CSI. W3 Način dostave: 200 .6 m2/cm/JM ca. kao i za održavanje spomenika.15 • MG (EN 998-1): GP.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Žbuke za renoviranje RÖFIX 690 Zračno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 690 Zraèno vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Žbuka za popunjavanje. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. • Posebno za renoviranje starogradnje. 2. • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. temeljna i završna žbuka. 1. 15 mm • KODVP µ: ca. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštitu spomenika. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca./ U područjima bez posebnih zahtjeva. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi ./ U područjima u kojima je moguća pojava vlage. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. • Žbuka za popunjavanje.6 m2/cm/JM ca. špric. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.

strojna • Žbuka za popunjavanje.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 695 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 695 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 696 Hidraulično vapnena strojna žbuka RÖFIX 696 Hidraulièno vapnena strojna žbuka Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka . 14. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. W3 • Granulacija: 0 . 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. predšpric.4 mm • Potrošnja: ca. • Predšpric. CSI.strojna Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2. W3 201 . 67 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.modul: ca.6 m2/cm/JM ca. temeljna i završna žbuka. 0. 15 mm • KODVP µ: 12 . 2 N/mm2 • NG: ca. kao i za održavanje spomenika. 15 mm • KODVP µ: 12 .5 N/ mm2 • MG (EN 998-1): GP. • Posebno za renoviranje starogradnje.5 N/mm2 • NG: ca.15 • MG (EN 998-1): GP.4 mm • Potrošnja: ca.5 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. W3 • Granulacija: 0 .4 mm • Potrošnja: ca. 90 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodno hidrauličko vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Kopani pijesak Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 .15 • MG (EN 998-1): GP. temeljna i završna žbuka. temeljna i završna žbuka. Nije pogodno za poroznu ciglu. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. • Žbuka za popunjavanje. Sjedinjuje aspekte održavanja spomenika sa racionalnim aspektima. 11 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. crkava i povijesnih građevina (kod zaštićenih spomenika prema dogovoru s održavanjem spomenika). 2. 2. U područjima visokih zahtjeva. Za ekološku gradnju • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. CSI. • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. 15 mm • KODVP µ: 12 . 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 2 N/mm2 • NG: ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca./U područjima visokih zahtjeva. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 2000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. kao i za održavanje spomenika. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. predšpric.1.7 m2/cm/JM ca. 1. CSI.7 m2/cm/JM ca. 2.15 • E .

1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. CSI.3 mm: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 645 Hidraulično vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 645 Hidraulièno vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 694 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Temeljna žbuka za saniranje izvana i unutra.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .2 mm Potrošnja: ca. 10 • MG (EN 998-1): R.5 N/mm2 • NG: ca.1.i novogradnji./ TO • TČ (28 dana): < 5 N/mm2 • NG: ca. • Kao žbuka za renoviranje za mediteranske uvjete. 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca. • Žbuka za saniranje površina koje ukazuju na vlagu i srednju opterećenost sa solju na zidu. 62 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca.4 mm: ca. CSII. 15.4 mm • Granulacija: 0 . Osobine: • • • • Prirodna. 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca.3 mm: ca.15 • MG (EN 998-1): R. 14.4 cm: ca.3 mm • Potrošnja: 0 .1.1. 16 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.1. CSII. • Kao žbuka za saniranje u staro. kod zida opterećenog vlagom i solju.3 kg/m2/cm • Izdašnost: 0 . kod opterećenja vlagom i solju. 4 N/mm2 NG: ca. 20 mm • KODVP µ: ca. ekološka sirovina Visoka paropropusnost Dobra strojna obrada Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Dobra strojna obrada Visoka otpornost na štetne soli • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Dobra strojna obrada Sastav: • • • • Hidraulično vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • Granulacija: 0 . • Žbuka za saniranje u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Calce. W2 • Granulacija: 0 . W0 • Granulacija: 0 . 1.5 kg/m2/cm 0 . crkava i povijesnih građevina. Za unutra i vani. 625 ltr. 69 m2/cm/TO 0 .4 mm • Potrošnja: ca. W0 Način dostave: 202 .5 m2/cm/JM ca./TO • TČ (28 dana): ca. Upotrebljiv za izgradnju i prezidavanje. 65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. Koncipirana za strojnu i ručnu obradu. 2. • Temeljna žbuka na punu ciglu i zidove od prirodnog kamena. 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 1650 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: 12 .15 • MG (EN 998-1): GP. Posebno za renoviranje starogradnje. 15 mm • KODVP µ: 12 . 650 ltr.

• S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada. 15 mm KODVP µ: 10 . 1700 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. CSI. W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2. • Posebna receptura za održavanje spomenika.žbuka za podnožja • Predšpric. W3 203 . Upotrijebiti za održavanje spomenika i obrade podnožja.8 mm Potrošnja: ca. • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na mraz • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na štetne soli • Bez hidrofobnih sredstava • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno. 14.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX Hidraulično vapnožbuka za podnožja RÖFIX Hidraulièno vapno.7 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca.5 kg/m2/cm Izdašnost: ca. Kao BAUKASTEN . 1 N/mm2 NG: 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: 10 ./JM TČ (28 dana): ca. 1 N/mm2 NG: ca. W3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . temeljna ili završna žbuka na punu ciglu ili zid od prirodnog kamena.4 mm Potrošnja: ca. • Predšpric. W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2. CSI. 2. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno. W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . posebno za održavanje spomenika.komponenta za obnovu spomenika. CSII. 10.12 MG (EN 998-1): GP. temeljna i završna žbuka kao i mort za popunjavanje na pune cigle ili zid od prirodnog kamena. obrada samo pod nadzorom RÖFIX stručnjaka. crkava i povijesnih građevina./Baukasten -komponena za obnovu spomenika./ Mogućnost pumpanja specijalnom pumpom.4 mm Potrošnja: ca. 1750 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. Za obnovu povijesnih površinskih struktura. 14 kg/m2/cm Izdašnost: ca.15 MG (EN 998-1): GP.75 m2/JM TČ (28 dana): ca. 2 N/mm2 NG: ca.1. 24 ltr. 15 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. 12 . • S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada.12 MG (EN 998-1): GP. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Završna žbuka s klasičnim prosijavanjem za obnovu starogradnje.

Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • • • • • Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Glatka.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Završne žbuke za renoviranje RÖFIX 380 Hidrauličko vapnena fina žbuka RÖFIX 380 Hidraulièko vapnena fina žbuka RÖFIX 765 Hidraulični špric nanos RÖFIX 765 Hidraulièni špric nanos RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 350 Vapnena glet masa Područja primjene: • Mineralna fina žbuka za renoviranje starogradnje. • Minimalna debljina žbuke: ca.0.5 mm: ca.dvoslojan nanos. CSI. 10 m2/JM 0 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1450 kg/ltr. 1. 10 m2/JM • TČ (28 dana): ca. 1.8 cm: ca.0. crkava i povijesnih građevina. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. CSI.5 m2/JM TČ (28 dana): ca. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .5 N/mm2 • NG: ca.5 N/mm2 NG: ca. • Analogno povijesnoj vapnenoj žbuci. 1 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca.0. posebno za održavanje spomenika. • Mineralni nanos za špricanje ili nanos sa zidarskom žlicom za renoviranje starogradnji.5 mm • Potrošnja: 0 .5 . bezcementna receptura.15 • MG (EN 998-1): GP.5 mm: ca. 1. 1750 kg/m3 KODVP µ: 10 .5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.15 kg/m2 Izdašnost: 2. posebno za održavanje spomenika. • Za strogradnje. mat površina Prirodna.0. • Vapnena glet masa za izradu glatke površine u novogradnji i kod povijesnim građevina. 12 .75 kg/m2/mm • Izdašnost: 0 .0. 10 Način dostave: 204 .modul: ca. 1. 1.5.8 cm • Granulacija: 0 . crkava i povijesnih građevina.12 E . W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • Potrošnja: ca. 2 mm • KODVP µ: ca. • Za unutra.6 mm Potrošnja: 7 . ekološka sirovina Mogućnost brušenja Sastav: • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • Vapno • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .0.8 cm: ca.75 kg/m2/mm 0 .

• Uglavnom za povijesne zaštićene objekte.7 mm • Granulacija: 0 . minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Granulacija: 0 .0. • Pastozna. pastozna fina žbuka u venicijanskom stilu. 12 pH-vriijednost: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Pittura alla calce RÖFIX Antique Pittura alla calce • Pastozna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji.0.0. 0./ Za unutra i vani/ Sa odgovarajućim vezivnim mostom može se primjeniti na podlogama koje sadrže gips. crkava i povijesnih građevina • Prikladno i za novogradnju. • Sjajna.1 mm: 1.59 kg/m3 KODVP µ: ca. • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Razrijediv u vodi • Gašeno vapno.7 mm: 2.5 • • • • Potrošnja: ca. NG: ca. 1. 1. 1.2 kg/m2/P. NG: ca.8 . • KODVP µ: ca. • Kao premaz za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje. Za unutra i vani.3 kg/m2/2P.5 .2 . minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Gašeno vapno./ Za nove i stare podloge bez postojećeg premaza i za stare podloge sa premazom.3 mm Potrošnja: 1. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Gašeno vapno. 13 205 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .2 kg/m2/P. 13 • • • • Potrošnja: ca. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Gašeno vapno. crkava i povijesnih građevina. NG: ca.1. 0 ./Za obrađivanje povijesnih površina.5 kg/m2/2P.67 kg/m3 KODVP µ: ca.6 kg/m2/2P. 12 pH-vriijednost: ca.1 mm • Potrošnja: 0 . • Vapneni premaz na bazi vapnenog hidrata iz područja Brenta.24 kg/m3 KODVP µ: ca. 13 • • • • • Granulacija: 0 . 11. 12 pH-vriijednost: ca. dekorativna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. crkava i povijesnih građevina. 0.

Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Područja primjene: • Završna žbuka za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS . 11 MG (EN 998-1): CR.2 kg/m2 1.5 kg/m2 • Izdašnost: 0.Calce (Italija) • Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja.2 N/mm2 NG: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • Granulacija: 0. Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 10 MG (EN 998-1): CR. 2 N/mm2 • NG: ca. • Kao temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. CSII.8 mm: 4 .7 m2/JM • TČ (28 dana): ca.8 mm: 5 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Kao žbuka za saniranje iznad zone oštećenja u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto.7 mm Potrošnja: 2.2. • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: > 10 mm KODVP µ: ca.11 m2/JM 2. 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 2 m2/JM TČ (28 dana): ca. crkava i povijesnih građevina. crkava i povijesnih građevina.3.8 .2.8 mm • Potrošnja: 0. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 Način dostave: 206 . CSII. • KODVP µ: ca. 4.8 mm: 1.14 m2/JM 1. CSII.8 . • Kao završna žbuka u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto.4 mm: 2.9 m2/JM NG: ca.8 mm: 12 . 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 10 mm KODVP µ: ca. 10 • MG (EN 998-1): CR.8 kg/m2 2. W1 • MG (DIN 18550): PII • • • • • • • • • • Granulacija: 2 mm Potrošnja: ca.7 kg/m2 Izdašnost: 6 .4 . 1350 kg/ltr.4 mm: 9 .

Toniranje pomoću pigmenata koji sadrže vapno.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Boje za renoviranje RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Sesco Vapnena boja • Vapneni premaz za unutra (idelana obrada fresco. • Vapnena boja za unutra i vani./Kao premaz za RÖFIX Baukasten sustav. posebno za održavanje spomenika. • Kao premaz za glinenu žbuku za poboljšanje čvrstoće. minimalno skladišteno 3 godine • Kasein • Gašeno vapno. • Za učvršćivanje i pripremu starih podloga. 10 . • Vapneni premaz za unutra i vani za Secco ili Fresco tehniku.22 kg/m2/P.0.12 • KODVP µ: ca. • • • • • Prirodna.22 kg/m2/P.15 .15 . minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Potrošnja: 0. Prema RÖFIX paleti boja. Kao premaz za RÖFIX sustave saniranja zidova./ Posebno za unutarnje površine sa freskama.12 • Potrošnja: 0. 10 207 .0. gdje se ne zahtjeva prethodno vlaženje. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Dobra prionjivost Visoka pokrivnost • Gašeno vapno. • KODVP µ: ca. • Za renoviranje povijesnih građevina.tehnikom). 10 . minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Gašeno vapno. Moguća dostava u bijeloj boji. • KODVP µ: ca. Obrada moguća Secco i Fresco tehnikom. Za renoviranje povijesno zaštićenih građevina. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Ekološki preporučljivo • • • • Prirodna. moguća dostava u bijeloj ili pastelnoj boji (ne mogu se postići intenzivni tonovi boja).e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

injekcijskim mortom Vlaženje podloge Podlogu je prethodno potrebno navlažiti. Vlaženje se može izvesti crijevom za vodu ili kistom. Podloga mora biti nosiva i čista. Prilikom nanošenja žbuke podloga mora biti mat. Šupljine ili pukotine mogu se popuniti RÖFIX hidraulično vapnenim. Izbjegavati prebrzo sušenje vapnenih žbuka. Zatvaranje šupljina Praznine i velike pukotine popunjavaju se po mogućnosti istom ciglom i RÖFIX 951 tj. Štetne dijelove žbuke uklonuti. može se koristiti i kao špric mort.Sistemi za renoviranje Obrada Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Vapnene žbuke se uvijek obrađuju u više slojeva. Ako se podloga osušila. Šupljine i ne čvrste dijelove kod zaštićenih građevina uklonuti samo prema dogovoru. Već pri radovima ispravljanja podlogu namočiti.važna. RÖFIX žbuka za renoviranje koja inače služi kao temeljna žbuka za zid od lomljenog ili miješanog kamena. RÖFIX 954 ili RÖFIX 665 mortom za popunjavanje praznina. Površine s visokom upojnom moći potrebno je dan prije obrade navlažiti.e/ da Ob nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Prije daljnih radova špric mort mora biti suh (štititi od prebrzog sušenja) 208 . Prebrzo sušenje uzrokuje pukotine Na fasadi na vanjskom dijelu skele pričvršćene zavjese od jute sprječavaju prebrzo sušenje vapnene žbuke. potrebno ju je navlažiti prije sljedećeg radnog koraka. Pri vrućem i suhom vremenu ponekad je potrebno naknadno vlaženje nanesene žbuke. Stare podloge koje ne upijaju (stare vapnene žbuke) mogu se prethodno obraditi RÖFIX glinenom otopinom ( poboljšanje umreženosti) RÖFIX 675 se 100% nanosi na cijelu površinu.

Pri tome se mort za renoviranje u tankoj konzistenicji nanosi/šprica pa se oštro skida drvenom letvom.ne gletaju se Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Razvlačenje vapnene žbuke Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti. Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu. S ostatkom finog veziva popunjavaju se pukotine i pukotine koje nastaju pri skupljanju.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje Završna obrada vapnene žbuke Ako se na renovirne žbuke nanose fine žbuke. mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji. Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje. Donji slojevi se samo nabace. RÖFIX žbuke za saniranje se nanose u slojevima debljine od 15 do maks. mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje. 20 mm. Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti. moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje 209 .Sistemi za renoviranje Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Nanošenje vapnene žbuke Pojedini slojevi vapnene žbuke ne smiju biti bitno deblji od promjera koji je trostruko veći od najvećeg zrna. mora se izvesti "zavareni sloj". Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu.

Sistemi za renoviranje Obrada 210 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Obrada 211 .

Kod pukotina u fasadi potreban je poseban oprez. Pretpostavke za rast algi su vlaga i svjetlost. Za hranu potreban im je ugljik (C) i dušik (N). Želja za održavanjem starih fasada može imati različite uzroke. "Depot" premaz kod većih opterećenja. 4. škroba ili šećera). Samo tako se može dugoročno izbjeći novi napad. Mogu se javiti na svakoj temperaturi. Podloga za njihovu egzistenciju su vlaga i ugljik iz organskih tvari (npr. Kod nekih vrsta pukotina mogu se pojaviti oba uzroka. U unutrašnjim prostorima one su čak opasne po zdravlje. krovovi. Spore glivica izazivaju alergije. Čiščenje s vodom pod pritiskom. opasni po zdravlje. beton itd. Temperatura ima odlučan utjecaj na njihov rast. preporučuje se "toplinsko saniranje": Vidi RÖFIX Toplinsko izolacijske sisteme pukotina uzrokovana tehničkim nedostatkom. te one koje isključivo nastaju u prazninama žbuke (pukotine izazvane radom žbuke). Njih trpe mnogi građevinski elementi (npr. mlazevima pare s razrijeđenom bio- cidnom otopinom. Gljivice i alge se javljaju posvuda u prirodi kao korisna živa bića. Osim toga treba ukloniti uzroke koji nastaju uslijed velike vlažnosti. Treba razlikovati pukotine nastale primarno u ožbukanom dijelu. Nakon toga se tretiraju nerazrijeđenom biocidnom otopinom. Spore gljivica i alge se šire vjetrom. koje uzimaju iz zraka.one koje su nastale zbog praznina u podlozi (konstruktivno nastale pukotine). 212 . naprotiv. 2. U visokoalkaličnoj okolini (visoka pH-vrijednost) mikrorganizmi nisu postojani. Za razliku od algi gljivice za život ne trebaju svjetlost. Alge su općenito uzevši tek "vizualni" nedostatak. ali na fasadama su nepoželjne.e/s te Vrs / ve O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Treba li se uz optičko obnavljanje sanirati i manje pukotine preporučujemo obnavljanje fasade sa sistemom RÖFIX Renostar/ SiSi-Putz. Gljivice i lišajevi su.). Postupak za uklanjanje: 1. Temeljito sušenje prije svakog bojanja ili žbukanja. 3. Nije svaka Ako postojeća fasada više ne ispunjava današnje potrebe za toplinskom izolacijom. asfalt. Za njihovo uklanjanje preporučaju se metode mehaničkog uklanjanja npr. Najčešće nije dovoljan tek novi premaz.Sanacija fasada Osnove / Vrste SANACIJA FASADA Osnove / Vrste Dotrajale ili jednostavno optički neatraktivne fasade smetaju današnjim estetskim zahtjevima. Na početku traženja uzroka i testiranja pukotina trebalo bi se postaviti pitanje predstavljaju li pukotine neki nedostatak. Površinu premažemo 1-2 puta sa RÖFIX Uništavačem algi.

slabo vlaženje. sporo vlaženje ili bez vlaženja Nataložene soli Vlažnost Iscvjetavanja Slojevi taloga Nečistoće Alge.nahrapaviti čeličnom četjajuće) kom. ovisno o vrsti nečistoće Vidi poglavlje "alge i gljivice" Koristiti organske vezivne mostove (žbuke). brusiti Vrsta i uzrok onečišćenja Zelene ili tamne izrasline Uzorak se u alkalnoj otopini rastopi ili natopi Odstraniti. pjeskariti. čeličnom četkom. gljivice Postojanost na sapun i alkale Proba grebanja / vlaženja Sjajna površina.Sanacija fasada Osnove / Vrste Ispitivanje i prethodna priprema podloge Ispitivanje kucanjem Ispitivanje Ispitivanje grebanjem Metode ispitivanja Proba nožem: sa leđnom stranom noža grebati po površini žbuke Ispitivanje vlaženjem Nalaz tamni trag: organsko vezana žbuka svijetli trag :mineralno vezana žbuka sjajna površina / očistiti pijesak. analiza štetnih soli. Očetkati čeličnom četu pukotini tamna boja (jako upi. odprašiti Mjera Izabrati odgovarajući sistem žbuka Izvođenje nosive podloge : potpuno uklanjanje žbuke sa žlicom. čeličnom metlom Sanacija pukotina: Vidi poglavlje popravci fasada i WTA.tehničku listu 2-4-94 Šuplju žbuku ukloniti i nadoknaditi Eventualno prethodno izjednačiti upijajnje.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . pričekati na sušenje podloge Ukloniti nasuho četkom.kom. primijeniti odgovarajuću završnu žbuku Spoznati uzročnike. ili bajcati površine Vizualni pregled Vizualni pregled Ispitivanje postojanosti na sapun (Vidi objašnjenje na slijedećoj strasnici) 213 . spoznati uzročnike Vrsta podloge čvrstoća (lagani i odvojeni dijelovi) Proba grebanja / brisanja Pukotine Vizualni pregled / vlaženje fasada kucanje Pukotine postaju vidljive Šupljine Upijanje Zvuči prazno Proba vlaženja Vizualni pregled / brisanje / vlaženje Vizualni pregled Sporo vlaženje ili bez vlaženja Tamna obojenja. mokro.

Vapnenac i proizvodi koji u sebi imaju cement su u svježem stanju alkalni i ne rastvaraju sapunski postojane organske stare podloge.ne veže za podlogu. mrežica i masa za izravnavanje (a eventualno čak i stara žbuka) odvoji sa zida. Drugi uzorak stavimo u RÖFIX Renostar-otopinu (ca. Ako nakon ca. podloga je dovoljno nosiva. RÖFIX Traka za saniranje pukotina služi za premošćivanje većih pukotina. 214 . Podlogu možemo renovirati s ROFIX Renostar-om bez prethodne pripreme podloge. Ako se. zbog čega se žbuka ne prima . odstraniti ili obraditi mortom na organskoj bazi. Sapunsku postojanost stare podloge možemo ispitati s sapunskim testom: Reprezentativni uzorak stare podloge stavimo u kadu s vodom. podloga nije dovoljno nosiva. čime se na minimum smanjuju utrošeno vrijeme i troškovi. RÖFIX Renostar ima polagan porast čvrstoće i uvijek ostaje elastičan. 2. Sistem RÖFIX-Renostar / SiSi-Žbuka Ovaj sistem razvijen je specijalno za održavanje starih toplinsko-izolacijskih fasada. Kod renoviranja na postojećoj staroj žbuci RÖFIX SiSi-Žbuka se može nanijeti na RÖFIX Renostar bez grunda. I RÖFIX Renostar i RÖFIX SiSi-Žbuka su otvoreni za difuziju vodene pare. Time se jamči da difuzija vodene pare stare fasade neće biti narušena. Ako se mrežica iz mase za izravnavanje RÖFIX Renostara odvoji. Podlogu moramo prije nanošenja RÖFIX Renostara-ostrugati. 100 g na 1 l vode). Za debeloslojnu obradu fasada preporučamo RÖFIX Renoplus. univerzalnu žbuku za renoviranje i izravnavanje. uzorak: podloga je sapunski postojana.Otkidanje uzroka Za ispitivanje čvrstoće prijanjanja i vlažne čvrstoće stare podloge treba u principu nanijeti probnu površinu: na površinu od oko 1 m2 nanijeti RÖFIX Renostar s uloženim armaturnom mrežicom. Dodatno je RÖFIX Renostar zbog svoje vlaknaste armature u stanju premostiti pukotine. Nakon otvrdnjavanja (najmanje 7 dana) mrežicu treba ukloniti sa zida. uzorak: se rastopi ili natopi: podloga nije sapunski postojana. Sapunski test Sapunanjem odstranimo organsku žbuku ili premaz u alkalnom okružju. naprotiv. 24 sata na uzorcima nema promjene: 1..Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sanacija fasada Osnove / Vrste Postavljanje probne površine .

SiSi-žbuka Prenoćište za mlade Kanisfluh. RÖFIX Silikatna boja Prirodni pogled i natura. SiSi-žbuka. Austrija RÖFIX Renostar.prije Prirodni pogled i natura.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .SiSi-žbuka 215 . Pörtschach. Južni Tirol. Dornbirn. RÖFIX 340. Austrija. Austrija RÖFIX Renoplus. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . RÖFIX 750. RÖFIX Sanacijske žbuke Bolnica Meran. Austrija prije: bivša Rüscher-tvornica Okružno tužilaštvo Salzburg. Austrija . Dornbirn. prije Stambena zgrada u Bregenzu. RÖFIX Sanacijske žbuke Dvorac -hotel Seefels. Bezau. Italija RÖFIX Renostar. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar .SiSi-žbuka Stambena zgrada u Bregenzu. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar .Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Popravci fasada Okružno tužilaštvo.

Gotova za upotrebu. • Visokovrijedna traka za prekrivanje pukotina širine veće od oko 1mm./Kod pukotina nastalih termičkim radom.Sanacija fasada Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sanacija fasada RÖFIX Uništavač algi RÖFIX Uništavaè algi RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Traka za saniranje pukotina Područja primjene: • Otopina biocidne mješavine za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama. • Može se koristiti i kao izolacijska i ljepljiva traka kod fugiranja.e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . nanosi se premazivanjem. Osobine: • Moguće prati • U klasi bez otrova • Slabog mirisa • • • • • Fleksibilan Plastična obrada Otporan na kemikalije Otpornost na vodenu paru Moguće premazati Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 45 m • Širina: 10 cm Način dostave: 216 . lišajevima i plijesnima.

8 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. Žbuka za izravnavanje uobičajenih nosivih podloga. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. 1 mm KODVP µ: ca. 3 N/mm2 NG: ca. Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 10 mm.modul: ca.Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 3 do 30 mm. 1.modul: 3500 N/mm2 pH-vriijednost: ca. W1 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Masa za armiranje kod saniranja fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. • Mineralna žbuka za renoviranje i izjednačavanje sa univerzalnim područjem primjene.4 mm Potrošnja: ca. Izravnavajuća masa za izravnavanje uobičajenih nosivh podloga.5 mm Potrošnja: 1.5 N/mm2 NG: ca. 1400 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: 15 .5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. CSII. • Masa za armiranje kod sanacija fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. W0 217 . 1.20 E . CSII.1. 3.e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 3500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca. 12 Čvrstoća pri savijanju: > 1 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.45 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • NA • Minimalno skupljanje • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • Dobra prionjivost • Minimalno skupljanje • • • • Vapno Bijeli cement Disperzivno vezivno sredstvo Fini mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . Za obradu starih žbuka kao i za održavanje spomenika.Sanacija fasada Podaci o proizvodu RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje • Mineralna masa za renoviranje i saniranje s univerzalnim područjem primjene.0. 25 E .

Ako na fasadi ima algi i gljivica. nosiva i bez nečistoća (npr. veličine 1m2 postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu.žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.e/b da ra O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Pukotine šire od 1mm moguće je obraditi RÖFIX Trakom za saniranje pukotina Nanošenje mase za izravnavanje Mase za izravnavanje nanose se nehrđajućim čeličnim ili zupčastim gleterom. Za to je potrebno na 2 karakteristična mjesta uzorke mase za izravnavanje. alge). Nakon sušenja (min. Mrežica za armiranje treba biti blizu površine. potrebno ih je prije čišćenja pod visokim pritiskom. I to jednoslojno ili dvoslojno. iako ga ne može 100% spriječiti Kod obrade funkcionalnih fasada ili funkcionalnih starih žbuka. 4 mm. Ograničenje: Ne kod tamnih ili intenzivnih fasadnih boja i ne kod velikih površina 218 .Sanacija fasada Obrada Obrada Obrada RÖFIX -sistema Renostar -SiSi. uklonuti pomoću uništivača algi. Smanjuje rizik pojave pukotina do minimuma. čađa. Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. Kod velikog opterećenja potreban je dodatni "Depot. ali i u potpunosti prekrivena Utiskianje armaturne mrežice Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. ali i u potpunosti prekrivena Cijelokupni armaturni sloj na fasadama dovodi do veće sigurnosti kod problematičnih podloga.premaz" Ispitivanje nosivosti podlage Prije obrade starih žbuka RÖFIX Renostarom/Renoplusom potrebno je ispitati nosivost podloge putem "probe otkidanja". Mrežica za armiranje treba biti blizu površine. prašina.Optimalna debljina nanosa iznosi min. 7 dana) provodi se test prema RÖFIX stručnoj građevinskoj knjizi te se zatim ocjenjuje nosivost Stabilizirane pukotine moguće je obraditi RÖFIX Renostarom/ Renoplusom i postavljanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice. može se izostaviti grundiranje kod RÖFIX Renostara prije RÖFIX SiSi žbuka.

Zbog osjetljivosti na vodu glina se mora-ako se koristi vani-konstruktivnim mjerama zaštititi od kiše. ne treba neograničene resurse. Zbog čuvanja topline i vlage kao i vezanja štetnih tvari i mirisa ima sposobnost regulacije zraka u prostoriji. ne sadrži sastojke opasne po zdravlje i reciklira se sa što manjim utroškom ili se može ukloniti neopasno po okolinu. Građevinska biologija je učenje o uzajamnom djelovanju izgrađene okoline na zdravlje čovjeka. Glina se može smatrati najstarijim građevinskim materijalom.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste EKOLOŠKI PROIZVODI Osnove / Vrste "Čovječanstvo slijedi zemlju.Jerihon ." Lao Tse. Zemlja slijedi nebo. Glina je u povijesti našla svoje mjesto u svim visoko razvijenim kulturama za masivnu gradnju. Zbog male vlage od 4.5% glina može susjednom građevinskom materijalu oduzeti vlagu i konzervirati.kao i Babilonski toranj prema Bibliji građeni su od gline. za podove. kao sredstvo za žbukanje.e/ te Vrs / ve Os di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Stara građevna glina može se ponovno upotrijebiti nakon rušenja objekta (može se 100% reciklirati). Kod žbukanja glina pokazuje pozitivne osobine. Nebo slijedi put. 219 . Kao ekološki može se označiti materijal koji se proizvodi s minimalnim utroškom energije. Upotreba materijala koji su prihvatljivi i za okolinu u za čovjekovo zdravlje bitan su aspekt "ekološkog građenja" koje sve više dobiva na značenju. Prvi grad čovječanstva . Put slijedi prirodu.

U modernom građevinarstvu u povezanosti s modernim toplinskoizolacijskim materijalima za zidove ima upotreba proizvoda od čistog vapna svakako svoja fizikalna ograničenja. S druge strane on djeluje dezinficirajuće. hidroskopna. koji se baziraju na prirodnim varijantama gašenog i hidrauličnog vapna. Radi toga je doživio taj tradicionalni građ.Zbog svoje visoke alkalnosti (visoke pH-vrijednosti) on stvara okolinu u kojoj ne mogu egzistirati gljivice i alge. Ploče od trstike se mogu koristiti u više svrha.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Za njegu trske je bitno da se trska kosi zimi. Kosi se prije nego što ptice koje žive u trski snesu jaja. Zbog nje on može neometano propuštati vodu i vodenu paru. postojana na vrućinu. On ima mnoga svojstva koja ga čine ekološkim materijalom. juta se u gradnji pod ekološkim aspektima koristi kao armirano tkivo i /ili nosivo tkivo. Materijal trske je izrazito ekološki za proizvodnju i primjenu i godišnje ponovno naraste u velikoj količini. Juta je čisto biljno vlakno i stoga ima mnoge dobre osobine. regulira temperaturu 220 . mortu za žbukanje. Stoga on može primati vlagu iz okolnog zraka i brzo je opet ispuštati. Na taj način se ne ugrožava priroda. Prirodna trstika kao ekološki proizvod ima mnoge prednosti. te kao premaz. Kod tih zahtjeva uključuje se sa brojnim ekološkim proizvodima. materijal vapno renesansu u zahtjevima održavanja povijesnih spomenika i ekološki orijentiranim gradnjama.dugotrajna je i regulira vlagu i izolira zvuk. 100%no biološki razgradiva. Juta se danas koristi na više načina. Poznata kao materijal za pakiranje ili za dekoraciju. To mu daje svojstva materijala koji reguliraju klimu.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Vapnenac nalazi svoju primjenu i u zidarskom mortu. S jedne strane imamo njegovu kapilarnu vodljivost. Kao sirovina koja neprestano raste i 100%tno je (ponovno) iskoristiva. Zbog velikog udjela kre- mene kiseline trska je građevinski materijal koji je teško zapaljiv.

materijal. vrlo visoka difuzijska otvorenost i dobra otpornost na udarce u sistemu. reciklirajući. ne gori. lako se skida. mineralna izolacijska ploča koja ne gori i nema vlakana. Prirodni izolacijski materijal. mjesto! RÖFIX MINOPOR toplinsko izolacijski sistem od mineralne pjene Ovaj prirodni izolacijski materijal je ekološki vrijedan. ljepivi i armirani sistem. Izolacijske ploče od mineralne pjene mogu se lako odstraniti kao otpadni građ. dobro odvajanje vode. Difuzijski otvorene. testiran toplinsko-izolacijski sistem. 221 .Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Diffutherm izolacijske ploče od drvenih vlakana za toplisko izolacijske sisteme.pluto poznat desetljećima i uveden u praksu kvalificiranih. nadprosječna zvučna zaštita. preuzimanje i smanjivanje napetosti u zgradi. visoko je difuzijski otvoren i stabilne forme. RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta ocijenjen je kao "preporučljiv" i zauzeo je 1.Zbog toplinskoizolacijskih svojstava te dobre zvučne izolacije preporučljivo je ovaj prirodni proizvod upotrebljavati za toplinsko-izolacijske sisteme i za uštedu energije. uklanjanje nije teško. Fina mikroporozna struktura ploča omogučava jedno- stavnu obradu i lako rezanje. stabilan oblik i vrlo dobre građ. velika čvrstoća. brušenje i modeliranje. Izolacijske ploče ispunjavaju brojne zahtijeve: Ekološki preporučljivo (Eko-test). U "Eko kući" je renomirani njemački nakladnik ÖKO testirao toplinsko-izolacijske sisteme na sve moguće načine. posebno kod zidova drvene konstrukcije. Ukupno je testirano 17 sistema različitih proizvođača prema različitim ekološkim kriterijima. Prednosti: Ekološki preporučljiv. fizikalna svojstva. izdašan. Primjenjive su za žbukanje na vanjskim zidovima i na drvenim konstrukcijama.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

nanos po sloju: RÖFIX temeljna žbuka od gline: ca. 7 dana bez min. RÖFIX fina žbuka od gline: ca. U ekološkoj gradnji se povečava udio modernih građevinskih materijala. ispitane min.* * .Ekološki proizvodi Osnove / Vrste U biti se misli na glinaste žbuke kao ekološko. Kontaktirajte naše stručnjake. 2-slojne žbuke na zidu od opeke.Ova tankoslojna izvedba ispunjava samo optička očekivanja i slabo regulira vlažnost zraka..Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 7 dana Nanošenje RÖFIX Glinaste žbuke šuplja cigla Porozna cigla Porobeton Ploče od drvenih vlakna (vezanih cementom) Drvolit ploče RÖFIX Glinastu žbuku nanijeti min.kako bi se spriječila mogućnost nastanka mikroorganizama. ploče od drvenih vlakana RÖFIX 57 nanijeti gleterom (pre2 dana thodno zatvaranje fuga i rupa) Na ovo se može samo u dva sloja nanijeti RÖFIXfina obojana glinasta žbuka .kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje.. kao ekološka završna žbuka. Za obične glinaste žbuke se daju sljedeća uputstva i preporuke za žbukanje zidova : Max. Glinaste građevinske ploče: Moguće ih je prema uputama proizvodnje i proizvođača premazati ROFIX glinastom žbukom.5 mm. u 2 sloja Gipskartonploče. 222 . Podloga Beton Priprema postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Sušenje nema nema min.15mm.Nakon nanošenja žbuke važno je dovoljno provjetravanje(česta. 7 dana min. 7 dana min.

W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.4 mm • Potrošnja: ca. cementni kamen. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Za sve normalne podloge kao opeka.3 ltr. 14.unutarnja žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno . 10 mm • KODVP µ: ca.4 mm • Potrošnja: ca.unutarnja žbuka za zidove od modernih materijala. 14. 1./TO • TČ (28 dana): ca.8 kg/m2/cm ca.3 m2/JM ca.8 kg/m2/cm ca. kao i za hrapavi beton.5 m2/cm/JM ca. 12 • MG (EN 998-1): GP./TO • TČ (28 dana): ca. • Kao temeljna žbuka za ekološke zahtjeve. 2. 2.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . za unutra i vani. 26.cementna bijela temeljna žbuka Područja primjene: • Kao mineralna temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove sa ekološkim aspektima.1.1. Osobine: • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Usporivač vode Sastav: • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .5 N/mm2 • NG: ca. 650 ltr. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. 700 ltr. 2. W3 • Granulacija: 0 . • Temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove. 10 • MG (EN 998-1): GP.8 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.5 N/mm2 • NG: ca. 12 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 20 • MG (EN 998-1): GP./jed. CSI.5 m2/cm/TO ca. cigla.unutarnja žbuka RÖFIX 530 Vapnena ./TO • TČ (28 dana): ca. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.cementna bijela temeljna žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno . W0 • MG (DIN 18550): PI • MG (ON B3340): PM2. 10 mm • KODVP µ: ca. CSII. šuplja cigla. 14. • Vapnena . 67 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. W0 • Granulacija: 0 .5 m2/cm/JM 3. 2. CSI. 80 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. silkatne. 65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. 3.4 mm • Potrošnja: ca. 1.1.5 N/mm2 • NG: ca. W3 Način dostave: 223 .Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapnene žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 530 Vapnena . 1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 700 ltr. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.7 m2/JM ca. • Izdašnost u litrama: ca. vapnenec.

Hidroskopna.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Priborza Eko-proizvode Nosive ploče od trske Nosive ploèe od trske Juta Juta Područja primjene: • Priprema podloge za žbukanje • Nosači žbuke • Armirano tkivo i/ili nosivo tkivo.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Regulira temperaturo.8 m • Dužina: 50 m • Širina: 1 m • Širina ćelija: 5 x 5 mm Način dostave: 224 . Osobine: • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 5.6 m • Širina: 1.

• Glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.2 .e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .2 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca. 3 mm • KODVP µ: ca. • Nanijeti u min. 5. 1. • KODVP µ: 10 . gips kartonske ploče i ploče od tvrdih vlakana. 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Armiran vlaknima Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna.8 mm Potrošnja: ca. 5 • • • • Granulacija: 0 ./m2/P. • • • • • Prirodna.0.7 m2/JM Minimalna debljina žbuke: ca. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. gipsanu.0.8. cementnu žbuku. • Visoko pokrivna ekološka unutarnja boja na bazi gline.8./Dobra obrada strojem za fine žbuke. Za glinastu.8 mm Potrošnja: ca. 3 mm • KODVP µ: ca.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Glinaste žbuke RÖFIX Geoglina RÖFIX Geoglina RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta boja VITAL • Glinasta temeljna i završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.2 . 10 mm • KODVP µ: ca. 2. 2. 5 • • • • Granulacija: 0 .0. 70 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.0. 1. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Visoka pokrivnost Visoka paropropusnost • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Granulacija: 0 . beton. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna.12 • pH-vriijednost: 7 225 . vapnenu.15 kg/m2/mm Izdašnost: ca. 2 sloja. • Obojana glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.12 .15 kg/m2/mm Izdašnost: ca. 14 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.25 ltr. 5 • Potrošnja: 0.8 mm • Potrošnja: ca.7 m2/EH Minimalna debljina žbuke: ca. 5.1 m2/cm/JM ca.

kazein boja ili RÖFIX Sesco vapnena boja pogodne su za glinene žbuke 226 . u konzistenciji sličnoj predšpricu Nanos temeljne žbuke RÖFIX Geolem prvo tankoslojno.Nakon protvrdnjavanja našpricati sloj od 10 mm. pobrinuti se da dovoljnu prozračnost ( česta. Podloga mora biti čvrsta.Glinaste žbuke Obrada Obrada Obrada glinenih žbuka Profesionalni savjet Glinene žbuke samo mehanički prijanjaju na upijajućim podlogama. nosiva. Debljine slojeva koje prelaze 15 mm treba izbjegavati Nakon nanošenja glinene žbuke. oko 5 mm našpricati i odmah pomoću zupčastog gletera vodoravno prevući i pritisnuti. da cijevi trstike leže vodoravno U slučaju da podloga nije pogodna za direktno primanje glinene žbuke (nemineralna. mikroorganizama i razdjelnih tvari. Podloge s visokom upojnom moći ( kao porozni zidovi) poterebno je prije obrade dobro namočiti. kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje Naknadna obrada Prije nego što se nanesu novi slojevi žbuke. RÖFIX Vapnena . Potrebno je pripaziti. razvući te nakon protvrdnjavanja izgrubiti letvom ili rešetkastim gleterom. Montaža nosača od trstike može se izvesti uobičajenim nehrđajućim pričvrsnicama i čavlima. čista.e/b da ra O e uk žb ste na Gli di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . donja žbuka mora biti u potpunosti suha ( i bez pukotina) Kod glinenih završnih žbuka treba izbjegavati debljinu veću od 5 mm Premazivanje temeljne žbuke RÖFIX Glinena boja VITAL. bez iscvjetavanja. Kao varijanta može se primjeniti RÖFIX 675 ili RÖFIX 673. neupojna podloga) potrebno je postavljanje nosive ploče od trstike koja služi kao nosač žbuke. Na zidno grijanje glinena žbuka se "mokro na mokro" nanosi na pregletani RÖFIX Unistar Basic RÖFIX Geolem potrebno je nanijeti tanko.

mogu nastati razlike u boji u različitim ambalažama. Velika otvorenost difuzije pare i dobre osobine obrade osiguravaju profesionalan rezultat. Ova eko-boja bez umjetnih tvari u različitim osnovnim bojama. Isto tako se površine mogu ličiti RÖFIX VITAL glinastom bojom.tanko "zamagljivanje" (špricom) površine daje lagano hidrofobiranu površinu otpornu na struganje. Ove glinene žbuke baziraju se na prirodno oboje- nom glinastom prahu. Usprkos tome. pri čemu nije potrebno sušenje između slojeva. Površina se pritom malo zatvara i time se utječe na djelovanje glinene žbuke. • RÖFIX Sanirgrund : Ravnomjerno. Obrada je uvijek dvoslojna. koji se stabilizira pigmentima zemlje. ekološkom unutarnjom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke. finih glinenih žbuka u boji.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Glinaste žbuke Obrada RÖFIX nudi odgovarajući izbor prirodnih. Zbog mogućih površinskih napetosti na RÖFIX Glinene žbuke smiju se nanositi samo provjerene RÖFIX vapnene boje. testiranom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke. • RÖFIX Vapneno-kazeinska boja : Dvoslojni premaz s ovom bijelom ili obojenom. 227 . koje se međusobno mogu miješati u željeni ton. pješčano bež trstinco zelena breskva jutno smeđa kameno siva lila prirodno smeđa prirodno bijela Za bolju otpornost na struganje preporučujemo varijante: • RÖFIX glinena boja VITAL : Jedno. isporučivim prema ton karti.ili dvoslojni premaz s ovom ekološkom.

228 TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI .

317 Sistemi Osnove / Vrste 236 236 Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste Područja primjene 260 260 260 Izolacijske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 265 265 260 266 Montažni elementi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 271 271 260 272 Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Područja primjene 274 274 260 Izvedba rubova i fuga (Profili itd.TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .) Osnove / Vrste Područja primjene 282 282 260 Mrežica za armiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 288 288 260 289 229 .

317 Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene 290 290 260 Nosive ploče/Građevinske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 292 292 260 293 294 Alati Osnove / Vrste Područja primjene 300 300 260 WDVS (TIS) .Izvedba Napomene Obrada Kalkulacija potrošnje ljepila Kalkulacija potrošnje mrežice 304 304 306 317 317 230 .TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .

231 .

On smanjuje izbacivanje štetnih tvari u zrak. To je još uvijek dvostruko u odnosu na dežurnog krivca za okoliš. ušteda energije i troškova .početak sa štednjom energije već u kući Gradnja je velik zahvat u okolišu koji ekološku ravnotežu značajno narušava. 40% ukupne potrošnje energije troši se na zagrijavanje zgrada. zagađuju atmosferu. S rezultatom da ogromne količine CO2. za ekonomičnije iskorištavanje. koje se mogu izbjeći. te stvaraju zastrašujući efekt staklenika. manju potrošnju lož-ulja i manju dimenzioniranost postrojenja za grijanje.doveli su u Europi do nove regulacije uredbi o toplinskoj zaštiti koje trebaju značajno smanjiti potrošnju energije u novogradnjama. Značenje toplinsko-izolacijskih sistema će u budućnosti još jako porasti: za bolji okoliš. čuva energetske resurse i predstavlja važan i nužan doprinos zaštiti okoliša.promet. Investicija u budućnost pomoću toplinsko-izolacijskih sistema Gubitak energije od grijanja smanjuje se za više od 60%. RÖFIX toplinskoizolacijski sistemi su isplativa investicija u budućnost. 232 . za udobniju kvalitetu stanovanja. Toplinsko-izolacijski sistem je optimalna mogućnost da se energija za grijanje značajno smanji.lac ijs mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi Zaštita okoliša kroz toplinsku izolaciju . Svi ovi razlozi zaštita okoliša. te se isplaćuju već u prvoj fazi kroz zaštitu okoliša.

Toplinsko izolacijski sistemi Udobnost po svakom vremenu Hoće li se čovjek ugodno osjećati u nekom prostoru. S današnjom tehnikom su debljine izolacije preko 8 cm i ekološki i ekonomski preporučljive. toplinsku izolaciju. 233 . ugodne temperature bez toplinskih mostova.Kvalitetna građevinska supstanca time se štiti.4. Poticanje ekološke gradnje s uštedom energije (bolja toplinska izolacija. siječnja 2006. upotreba ekoloških materijala) koji se posljednjih godina postižu RÖFIX proizvodima u sistemu izvršlo je velik utjecaj na tržište. energije i redukcija CO2 .osigurava postojanost. TIS (WDVS) nudi jasne financijske prednosti u korist budžeta! Ožbukani zid od 25 cm šuplje opeke s TIS-om je financijski isplativiji od neizoliranog zida od 38 cm šupljikave opeke i dostiže poboljšanje U-vrijednosti od 100%. Samo toplinska izolacija jamči konstantne. ovisi u prvom redu o temperaturi. termičko saniranje. Stare građevine dobivaju na vrijednosti. 3-5 % površine. Gradnja sa 25 cm. Dobitak na stambenoj površini i povišenje vrijednosti Kod novogradnje se noseća zidna konstrukcija može reducirati na minimalnu statičku dimenziju. Cilj je postizanje učinkovitosti S RÖFIX Toplinsko-izolacijskim sistemima možete uštedjetikorištenjem poticajnih sredstava-i svoju zgradu opremiti u skladu s europskim zahtjevima. Jer u hladnoj okolini tijelo oslobađa temperaturu zračenjem. I to po bilo kakvom vremenu. zaštitu od požara i zvučnu izolaciju. a novogradnja je dugoročno postojana. Pri istoj temperaturi prostorije za udobnost je presudna temperatura površina zidova i stropova. stupit će na snagu ova EUsmjernica za gradnju. isparavanjem i konvencijom čovjek se osjeća neudobno.prirodnim materijalima kao što je cigla. Energija i EKO-učinak Poticanje stanogradnje je najbolja motivacija za gradnju. Tako se po katu dobiva cca.

Čak se i fasade na starim zgradama s napuklinama mogu renovirati s više pouzdanosti. betonskih nadvoja itd. 234 . Zimi zbog viših temperatura površine zida. Smanjenje termičkog naprezanja Jako su reducirane promjene dužina kod građevnih elemenata zbog termičkih naprezanja. Kod propisnog prozračivanja nema opasnosti od toga da zidovi ovlaže i da se na taj način razviju plijesni. štite od požara i zvučno izoliraju. reducira troškove grijanja i sa sigurnošću čuva Vaš novčanik. Što je viša temperatura površine zida. kod zida od različitih materijala) više se ne javljaju.22 °C). Razlika između temperature prostorije i površine zida ne bi smjela iznositi više od 3 °C (u području između 19 . vanjskih kutova. Optimalna toplinska izolacija drži vaše vanjske zidove toplima i suhima. Poboljšanje akumuliranja topline Sposobnost akumuliranja topline nosivog zida može se optimalno iskoristiti (tamponsko djelovanje). Eliminiranje toplinskih mostova Dolazi do sigurnog izoliranja slabih točaka kao udubljenja za radijatore. teški građevinski materijali u masivnoj gradnji -od prirodnih materijala kao što je opeka ili Lecca. Temperatura prostorija može se optimalno regulirati. osiguravaju postojanost.Toplinsko izolacijski sistemi Zimska odnosno ljetna toplinska zaštita Ugodna. to se ugodnije osjećamo u prostoriji. ljeti zbog ugodne hladnoće u stambenom prostoru. čuvaju toplinu. temperatura prostorije može biti malo niža i opet će te se osjećati ugodno. Zbog viših temperatura površine zidova pod normalnim klimatskim uvjetima nije moguće stvaranje rose (kondenzata). uravnotežena klima stanovanja. Pucanja uslijed temperature (npr. Tanki. VAŽNO: Kod više temperature površine zidova.

RÖFIX paleta boja. RÖFIX-popis usluga. mape uzoraka žbuka. Certifikat garancije. Eksterna i interna kontrola to dokumentira. izvođaču i vlasniku kao brza i besplatna pomoć stoji na raspolaganju najobrazovanija tehnička služba za savjetovanje sa dugogodišnjim iskustvom u gradnji. Zajamčena kvaliteta / Dokaz kvalitete sistema / ISO 9001 Mi jamčimo za kvalitetu i sigurnost. Uz pomoć moderne kompjutorske tehnike stručnjaci za fasade vam izrađuju primjeren koncept za vaš objekat. naglašava tu sigurnost. koji RÖFIX izdaje kod propisne primjene sistema.Toplinsko izolacijski sistemi Naš servis i stručno savjetovanje U rješavanju problema projektantu. Proračuni građevinske fizike / Ispis / Deviziranje Proračun k-vrijednosti. paropropusnost i tok krivulje temperature pomažu kod starih i novih građevina u sastavljanju stručnog i funkcionalnog rješenja za fasadu. 235 . ploče s uzorcima boja kao i izbor boja na kompjutoru pomažu kod optimalnog izbora izolacijske fasade. Za dugotrajnu. odnosno tekstovi projektantu štede vrijeme. RÖFIX studio za dizajn ostvaruje vaše želje na pogodnoj podlozi i pomaže vam u traženju rješenja za vašu kuću iz snova. Najrazličitije potvrde kontrole priznatih institucija dodatno potvrđuju visoku kvalitetu RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema. tehnički perfektno izvedenu toplinsku izolacijsku fasadu jamči konstantna kontrola kvalitete naših proizvoda. te garantiraju sigurnost za stručno i ekonomično izvođenje.

U sistemu povezane komponente dokazuju se sa optimalnom obradom. Područje ispod terena (dio Planiranjem izolacijskih sistema uvažavanjem činjenica donosi se odluka. 30 cm. Odlučujuće je pravovremeno odlučiti o vrsti izolacijskog sistema.tj. visoku otpornost na neočekivana udarna opterećenja kao i otpornost na pukotine. Izolacijski materijal se direktno oblaže žbukom koja se sastoji od više slojeva. On počinje gornjim rubom rukohvata. a većim mehaničkim zahtjevima u području sokla poterbne su posebne mjere u odnosu na ostatak fasadne površine.lac ijs Vrs / ve no Os Sis mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . terasa i ima visinu od min. Sistemi su atestirani i odobreni u skladu s najvišim europskim zahtjevima. koji dotiče zemlju) dodatno se štiti i izolira. Podnožjem/ soklom smatra se dio fasade izložen prskanju vode. priključci i završetci) nudi sigurnost pri ugradnji. prema zahtjevima ETAG 004.Isključivo od proizvođača točno definirani sistemi i njegove komponente. Područje podnožja promatra se odvojeno od TIS-a. u praksi nude ROFIX TIS sigurnost kod obrade i upotrebe. 236 . TIS za vanjske zidove je testiran i dozvoljen građevinski dio koji sa pripadnim dijelovima (rubni profili.Sistemi Osnove / Vrste SISTEMI Osnove / Vrste Sigurnost u sistemu Toplinsko-izolacijski sistemi za vanske zidove su sistemi fasade s pripremljenim materijalom za izolaciju koji se na zid lijepi i/ili dodatno pričvršćuje tiplama. Zbog velikog opterećenja prskanjem vode i prljavštine. RÖFIX toplinsko-izolacijski sistemi dokazuju se već 30 godina i još i danas se razvijaju. osiguravaju zadovoljavajuću sigurnost i kvalitetu. pouzdanim rješenjima detalja i velikom postojanošću. Nude najveću sigurnost fasadnog sistema. Osim testiranja.

(2) Navodi proizvođača 47 (1) 53 (1) 400 + 140 (2) 0.SD-Vrijednost (Slojevi) ski materijal) RÖFIX Unistar LIGHT + Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Unistar LIGHT + SiSi-žbuka VITAL Organska masa za izravnavanje + Žbuka na bazi umjetne smole (1) Ispitni list MA39 . II (4-8 Joule) Kat. II (3-6 Joule) Kat. I RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 Organski sistemi (u usporedbi) od 2. I Kat. I Kat. II (7-12 Joule) općenito općenito općenito općenito općenito Kat. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0.izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema izpariti iz konstrukcije. I Kat. I Kat. I Kat. I Kat.Sistemi Osnove / Vrste Sigurna upotreba (mehanička čvrstoća i postojanost) Srednjeslojni UNISTAR LIGHT armaturni sistem na mineralnoj vuni i EPS-u daje TIS-u optimalnu otpornost na udarce. II (5-10 Joule) Kat.36 kg/m2 0. II (4-8 Joule) Kat.5 /žljeb. Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema vani.Toplinsko izolacijski sistemi . Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage.0 Kat. µ-Vrijednost (Građevin. I (10-15 Joule) do 1.35 kg/m2 0.371 m (1) 1. Kategorija III = Bez zahtjeva Kategorija II > 3 Joule Kategorija I > 10 Joule Armirni sloj DS [mm] 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke Granulacija [mm] Otpornost na udar [1 sloj mrežice] Otpornost na udar [2 sloja mrežice] Kat. općenito Kat.5 kg/m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala. Zato ih upotrebljavamo na svim površinama s najvišim zahtjevima (kategorija upotrebe I).329 m (1) 0. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko.38 kg/m2 237 .48 m (2) W-Vrijednost (Završni sloj) 0. II (7-8 Joule) Okoliš i zaštita od vlage Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju otpornost od vlage sa vanjske strane. kao i za jako mehanički izložena područja bez dodatne armaturne mrežice.

Izolacijski materijali min. D i E i kod debljine veće od 10 cm dokazano je. d0 E min.izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema ispariti iz konstrukcije. Kod izolacijskih materijala razreda C. Ovisno o vrsti i visini objekta moraju se poštovati nacionalne norme. A2-s1. B-s1. Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage.Sistemi Osnove / Vrste Prema gorivosti toplinsko-izolacijske materijale klasificiramo prema EN 1350 1-1. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko. da u primjeru vatre ne dolazi do samogorivosti TIS-a.5 kg/ m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala. d1 Mineralna pjena Pluto A1 min. 238 . razred zapaljivosti E. Uzmite u obzir regionalne specifične građ. Klasifikacija gorenja Izolacijski materijal (Euroklasa) WDVS u Sistemu (Euroklasa) Upotreba prema građevini: Građevina sa najviše 3 kata Građevina > 3 kata do HHG Zgrade Mineralna vuna A1 min. Ovisno od izolacijskog materijala mogu se razvrstiti u sljedeće razrede : Ti materijali moraju u toplinsko-izolacijskim sistemima postići (u to se ubraja i žbuka)min. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0. d0 EPS E min. d0 + + + + + + + + - + + - + + - A2 = Ponašenje pri gorenju / s1 = Razvijanje dima / d0 = goruće kapanje / HHG = granica zgrada Difuzija vodne pare Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju zaštito od vlage sa vanjske strane.razred zapaljivosti F. B-s1. upute. A2-s1. d0 E min. B-s2. Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema van.Toplinsko izolacijski sistemi .

18 0.29 14 0.29 0.30 0.28 0.30 0.00 24.00 24.33 0.49 0.00 25.22 0.20 0.22 0.17 0. plafoni.Toplinsko izolacijski sistemi . Zato moramo ocijeniti utjecaj TIS-a na poboljšanje toplinske provodljivosti zida.18 0.00 24. elemenata zgrade (prozori.32 0.24 0.50 24.22 0.23 0.Sistemi Osnove / Vrste Toplinska zaštita Toplinsko-izolacijski sistemi snižavaju potrošnju energije za grijanje po zimi i nude zaštitu od vrućine ljeti.23 20 0.00 24. debljinu zida) na m2 kod temperaturne razlike 1K (1K jednak 1°Celziju) između vanjske i unutrašnje površine.00 24.43 0.99 0.37 0.77 1.18 2.18 0.33 0. Tabela U-Vrijednosti Građevinski materijal Gustoća [kg/m3] Koeficijent toplinske provodljivosti [W/ mK] 0.24 0..16 0.31 0.26 0.26 0.00 17.27 0.29 0. ako ih želimo uzeti u obzir kod termičkih izračuna za toplinsku zaštitu.21 0.34 12 0.) sa njihovim U-vrijednosti i ubrojimo gubitke (prozračivanje) možemo ovisno od vrste i položaja zgrade izračunati uštedu grijanja zgrade prema propisima.24 0.44 0.38 0.17 0.28 0.18 Puna cigla cigla Lecca Modulna cigla Armiran beton Laki beton .25 0.32 0.27 0.64 3.22 0..23 0.25 0.cigla Puna cigla Porobeton Porobeton Betonska cigla Šuplja cigla Vapnena cigla *) U-vrijednost ne zavisi od debljine slojeva 1800 900 1100 2400 1000 700 800 500 1200 900 1800 239 .24 0.21 0. koju izgubi građevina kroz cijelu debljinu (npr.19 0.29 0.30 0.18 0.18 0.00 24.28 0.32 0.00 25.62 1.88 0.21 0.40 0.55 1.22 0.45 2.16 0.00 1.23 0.99 Debljina zida [mm] U-vrijednost zida [W/mK] Vrijednosti * [W/(m2K)] sa RÖFIX TIS (WDVS .22 0.20 0.91 0.35 0.15 0.40 10 0.39 0. Ako uvrstimo vrijednosti svih vanjskih građ.83 0.23 0.30 0.22 0.20 0.25 16 0.36 0.38 0.55 0.24 0.19 0.30 0.17 0.WLG 040) Debljina izolacijskog materijala u cm 08 24.26 0. Koeficijent toplinske provodljivosti U-vrijednost (prije K-vrijednost) je veličina i znači onu količinu topline.21 1.

Za lakšu odluku u sljedećim su recima navedene osobine različitih materijala.045 W/mK A1 (DIN4102) 3-6 ca.035 W/mK 0. koji su u programu RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema. 5 ca. 1 ca. 190 kg/m3 ++ Toplinska provodljivost: Paropropusnost: Gustoća: Ekologija: 10 .035 W/mK 0. 135 kg/m3 + Drveno vlakno Izolacijska ploča od drvenih vlakana 0. 15 kg/m3 + Mineralna pjena Mineralne izolacijske ploče A 0. Činjenice koje utječu na odluku su zahtjevi okoliša i vrsta izolacionog sistema.Toplinsko izolacijski sistemi . 115 kg/m3 ++ Mineralna vuna Izolacijska ploča od mneralne vune 0.04 W/mK A1 (EN13501-1) ca. E) Drvene podloge (puna) Drvene podloge Novogradnja Starogradnja ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + + + + ++ ++ ++ + Legenda: ++ vrlo dobra / + dobra / .18 ca. B) Šuplja cigla (Kat. 120 kg/m3 ++ Podloga Beton (Kat.izolacijska ploča za fasade 0.045 W/mK E (EN13501-1) ca.Sistemi Osnove / Vrste Pomoć pri odabiru .Izolacijski materijal Planiranjem izolacijskih sistema na temelju činjenica donosi se odluka. D) Porobeton (Kat.04 W/mK E (EN13501-1) EPS EPS.50 ca.neprikladna 240 . C) Lagani beton (Kat. A) Puna cigla (Kat. Vrsta izolacijskog materijala Svojstva proizvoda Pluto Izolacijske ploče od pluta (ICB) 0.04 W/mK E (EN13501-1) 30 .

CE-označene izolacijske ploče (EPS. Izolacijski materijal: ugrađuju se testirane. utičnice itd. Raznovrsna veličina zrna. Osigurava visoku prionjivost između podloge i izolacijske ploče. Dodatni proizvodi (sistemski pribor) Vrlo je važna za trajan. Vrsta tiple ovisna je o podlozi. grundiraju ili oblažu naknadnim premazom. mineralna vuna. kao i njihovo učvršćivanje) moraju se izvesti tako da su otporni na udare kiše (primjerice završnim priključnim i izolacijskim profilima.). Armiranje/Temeljna žbuka: Vrši se kvalitetnim sistemskim mortom za armiranje (najčešće isti proizvod kai i za lijepljenje) i ulaganjem čvrste. funkcionalni. cijevi za kišnicu. Tankoslojni/sistemi za otpornog na vremenske utjecaje vrši se kvalitetnim završnim žbukama. Rubni profili koji odvode kišnicu s fasade Simsi. ovisno o željenom proizvodu. sistemskim pričvrsnicama-tiplama. struktura i boja stoje na raspolaganju. ovisno o vrsti primjene. komprimiranim izolacijskim trakama za fuge i dr.Toplinsko izolacijski sistemi .profili za prozorsku kuplicu itd mogu se izvesti dekorativnim fasadnim profilima. Završna žbuka: Nanošenje sloja Mehaničko učvršćivanje: Izolacijska ploča dodatno se učvršćuje. građevinska fizika). 241 . mineralna pjena ili drvena mekana vlakna). pluto. Lijepljenje: Vrši se kvalitetnim mortovima za lijepljenje u sistemu (podređenim izolacijskim mortovima).Sistemi Osnove / Vrste Izueba Sistema: RÖFIX Toplinsko-izolacijski sistemi su testirani po dolje navedenim zahtjevima prema ETAG 004.Nacionani europski zahtjevi osiguravaju se kvalitetnim komponentama sistema. pravilna izvedba svih priključaka i završetaka. izravnavanje: 3 mm debljine-Srednjeslojni sistemi: 5 mm debljine. Svi priključci na prozore i vrata i dijelovi koji prodiru u izolacijski sloj (gromobrani. Tako se osigurava postojanost građevine na vremenske utjecaje (sunce. One se. uz pridržavanje postojećih smejrnica za obradu. praktični kao i optički uspjeh toplinsko-izolacijskih sistema. 20 %. Zbog povećanog termičkog opterećenja za te je fasade najniža granica vrijednosti odbijanja svjetlosti min. alkalno postojane mrežice od staklenih vlakana. kiša i snijeg) te na korištenje zgrade (građevinska dinamika. vjetar. Rubove soklova ili bočne priključke potrebno je izvesti materijalom koji je alkalno otporan i otporan na koroziju ili na odgovarajući način odvojiti.

izolirana drvena konstrukcija sa DRVENIM -MEKANIM VLAKNIMA Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko . robustna Homogena.toplinsko .izolacijski sistem Otporne na vatru. robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna.Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema Izolirane zidne konstrukcije sa STIROPOROM (EPS. homogeno izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM PJENOM Ekološki. racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX LIGHT EPS .izolacijski sistem RÖFIX W50 EPS-toplinsko . Polistirol) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Jednostavna.Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine. racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna.izo. dugotrajan Visoka čvrstoća površine. reciklirajući. racionalna obrada Visoka čvrstoća površine. robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto toplinsko .paropropusne izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM VUNOM Ne gori Visoka čvrstoća površine.izolacijski sistem Ekološki. robustna Vrlo visoka otvorenost difuziji Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Ne gori Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja Vrlo visoka otvorenost difuziji Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom Lamele Homogeno.izolacijski sistem Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Prirodno ekološki izolirane zidne konstrukcije sa PLUTOM Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Visoka čvrstoća površine. masivna gradnja zida RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko Ne gori . robustna lacijski sistem pločama od drvenih vlaZa zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije kana Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera 242 .izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko .

Sistemi Osnove / Vrste 243 .Toplinsko izolacijski sistemi .

Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. I) sa debljnom od 5 mm.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX LIGHT Toplinsko izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. Lagani polistirol je materijal koji ne trune. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0033 (ETAG 004) Svojstva proizvoda Mineralna. • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera • Novogradnja Funkcije / Suostua • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom • Jednostavna. • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalna primjena • Dugo vrijeme otvorenosti 244 . visokootporni armaturni sloj (KAT.5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1.Toplinsko izolacijski sistemi . prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT). robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija I (> 10 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: < 0. racionalna obrada • Visoka čvrstoća površine. teško gori i garantirano bez freona FCKW. Mineralni.

Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. betonske podloge. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX Light Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI Završni sloj 245 . 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 035 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj. kg/m2 drvene podloge.

bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Dugo vrijeme otvorenosti • Brza obrada 246 . • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visine Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna. visokootporni armaturni sloj (KAT.izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R).5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX POLY EPS-toplinsko .Toplinsko izolacijski sistemi . Mineralni. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Visoka paropropusnost • Svijetla. Lagani polistirol je materijal koji ne trune. racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0. teško gori.vremenski postojan i garantirano bez freona FCKW. II/ bijelo) sa debljnom od 3 mm.

drvene podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX POLY-EPS Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 247 . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . betonske podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj.

teško gori i garantirano bez freona FCKW. stiropor) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. Mineralni.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX W50 EPS-toplinsko . Lagani polistirol je materijal koji ne trune. racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: 0. • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna. Za armaturne slojeve debljine od 3 mm.izolacijski sistem Izoliranje polistirolom (EPS. • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada 248 . visokootporni armaturni sloj (KAT.Toplinsko izolacijski sistemi . II/sivo) sa debljnom od 3 mm. siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R).5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1.

RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 249 . drvene podloge.Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX W50 Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. betonske podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.

robustna • Homogena.Toplinsko izolacijski sistemi .izolacijski sistem Izoliranje s mineralnim pločama objedinjuje ekološku orijentiranost sa homogenom. masivna gradnja zida • Ne gori Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: < 0. kompletnom mineralnom toplinskom izolacijom. dugotrajan • Visoka čvrstoća površine. Mineralni armaturni sloj (KAT. Ne gori.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko . visoko parapropusna. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna. bijela boja • Izvrsna kvaliteta obradeIzvrsna mogućnost stajanj • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 250 .5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana. reciklirajuća i izrazito biološka. • Svijetla. reciklirajući.

RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX MINOPOR Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. drvene podloge. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 251 . betonske podloge. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. 70 % površina za ljepljenje) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 4 6 kom/m2 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.Toplinsko izolacijski sistemi .

toplinsko .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto . siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune.izolacijski sistem • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropustnost • Visoka čvrstoća površine. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-05/0125 (ETAG 004) Mineralna. robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0. pluta i EPS ploče (npr. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 252 .5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1.Toplinsko izolacijski sistemi .

Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX CORKTHERM Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. drvene podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 253 . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. betonske podloge.

siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. te je zbog toga prikladna za visoke zgrade. I) sa debljinom od 5 mm. • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća površine. robustna • Vrlo visoka otvorenost difuziji • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko .5kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. II / Kat. ne gori. pluta i EPS ploče (npr.Toplinsko izolacijski sistemi . jako paropropusno. visokootporni armaturni sloj (Kat. Mineralni. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna. Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 254 .izolacijski sistem s mineralnom vunom Izolacija mineralnom vunom povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša.

RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. drvene podloge. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC odnoso RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX FIRESTOP Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. betonske podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 255 . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Unistar BASIC bzw. RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.

siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje • Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja • Vrlo visoka otvorenost difuziji Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0.5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1.Lamele Izolacija lamelama od mineralne vune povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 256 .ne gori.I) sa debljinom od 5 mm. Mineralni. pluta i EPS ploče (npr. Moderne tehnike obrade kod više tlačne čvrstoće i prionjivosti na podlozi.izolacijski sistem s mineralnom vunom . Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija.Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko . visokootporni armaturni sloj (Kat. te je zbog toga prikladna za visoke zgrade. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna.

RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC bzw. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX SPEED Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge.Toplinsko izolacijski sistemi . betonske podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 257 . RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. drvene podloge. 50 % površine za ljepljenje) RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC odnosno RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj.

Mineralni. visokootporni armaturni sloj (KAT. kao i za gradnju sa drvenom podlogom. II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 258 . d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna.izolacijski sistem pločama od drvenih vlakana Drveno vlaknaste izolacijske ploče za fasadne -toplinsko . Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko .Toplinsko izolacijski sistemi . Za vanjske zidove od drvene konstrukcije. • Svijetla. robustna Za zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: <0.5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana.izolacijske sisteme su primjereni izolacijski elementi za žbuke.

Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX DIFFUTHERM Podloga Ljepljenje Sistemska gradnja drvetom TIS Toplinsko -izolacijski sistemi RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom Dremi zidori nema Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX DIFFUTHERM 045 Izolacijska ploča od drvenih vlakana Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) RÖFIX DTS-H RÖFIX Unistar POR RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno Završni sloj 259 .

i debeloslojni sistemi Područja primjene Lijepljenje:Metoda nanošenja na rubove. < 3 mm ravno.neprikladno * Mineralne izolacijske ploče moram armirati 70% 260 Mineralna pjenaSistemi ++* +* + ++ Mineralna vunaSistemi Mineralna vunaLamelni sistemi Pluto-Sistemi EPS-Sistemi . Ove kontaktne površine osiguravaju postojanost sistema.Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste MORTOVI ZA ARMIRANJE/LJEPLJENJE Osnove / Vrste Ljepljenje izolacijskih ploča Provjeriti nosivost podloge. < 10 mm ravno.trakasto" ili po čitavoj površini. Nanošenje metodom "na rubove. 40 % ca.točkasto) Ručno lijepljenje (cijela površina sa zupčastim gleterom) Strojno lijepljenje (našpricati) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 3 mm) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 5 mm) Izolacijska ploča Izolacijska ploča Izolacijska ploča Podloga Izolacijska ploča Izolacijska ploča ravno.trakasto Kod EPS-a. Nanos na Zahtjevi Podloga Površina za lijepljenje Strojno lijepljenje (rubne trake) Ručno lijepljenje (rub . Armiranje: Tankoslojni nanos u zadanoj debljini od 3 mm s RÖFIX R12 zupčastim gleterom. Razlikuju se tanko-. ploča od mineralne vune i ploča od pluta potreban je kontakt na cca. Moguće strojno i ručno nanošenje. Kod ploča od mineralne pjene cca. 40% površine. 100 % ca. 70% površine. Pritom pripaziti da itmeđu ploče i podloge ne cirkulira zrak i da se ploča ravnomjerno drži na podlozi. Kod strojne obrade nanos ljepila direktno na podlogu. < 10 mm ca.lac e/s ijs Vrs / ve no O e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Armiranje izolacijskih ploča Ovisno o zahtjevima sistema i o materijalu izolacijskih ploča na raspolaganju su razne temeljne žbuke. < 10 mm ravno. 40 % ca. Ljepljenje: Nanošenje po čitavoj površini Ljepilo se može nanijeti zupčastim gleterom i umasirati u izolacijsku ploču. 50 % ++ + + - ++ + + - + ++ ++ + + - ravno DS 3 mm ++ - - - ravno DS 5 mm ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / .srednje.

1.1 kg/m2 Potr. prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol-(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko . 0. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 4 N/mm2 NG: ca. 1150 kg/m3 Nominalna deblj.4 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 4. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 261 . 10 N/mm2 NG: ca.47 W/mK E . bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). (armiranje):ca. 1600 kg/m3 Nominalna deblj. 5.5.08 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena Dugo vrijeme otvorenosti • • • • • Visoka paropropusnost Svijetla.33 W/mK E . (ljepljenja): 2 .5 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 3500 N/mm2 SD-vrijednost: ca.modul: ca./TO TČ (28 dana): ca. 990 ltr.2 kg/m2 Potr. sloja: 5 mm KODVP µ: ca.1 m Čvrstoća pri savijanju: > 2. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Dugo vrijeme otvorenosti Brza obrada Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 0. 0. (ljepljenja): 2.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu Mortovi za armiranje/ljepljenje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Područja primjene: • Mineralna. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: 0.izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT). 720 ltr. (armiranje):ca.modul: ca. sloja: 3 mm KODVP µ: ca. 20 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 .2 mm Potr./TO TČ (28 dana): ca.2 mm Potr. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 1.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.

Obvezno je prethodno nanijeti premaz za prionjivost./TO TČ (28 dana): ca.8 mm Potr. 720 ltr. (ljepljenja): 2.5 ltr. sloja: 5 mm KODVP µ: ca.05 W/mK • E .5 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 5. 0.08 N/mm2 • Upojnost vode: < 0. 28 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Ne nanositi direktno na izolacijske ploče za podnožje (XPS .07 m Čvrstoća pri savijanju: > 1. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.7 .6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) Područja primjene: • Mineralna.5 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 262 . 0.R / EPS .09 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0.modul: ca. 0. 1150 kg/m3 Nominalna deblj. (armiranje):ca. Osobine: • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada • • • • • Svijetla. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost • • • • Viskoka izdašnost Minimalno skupljanje Brzo veže Mogućnost brušenja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • Vapno Cement Fini mramorni pijesak Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca.4 kg/m2 Izdašnost u litrama ca.modul: ca.modul: ca.2 kg/m2 Potr. 12 N/mm2 NG: ca./jed. 0. (armiranje):ca. 0.8 . 3 N/mm2 NG: ca. 1. 1 N/mm2 • NG: ca. 1700 kg/m3 Nominalna deblj. 1100 N/mm2 • Otpornost na odvajanje: > 0. 19. 4. bijeli sistemski mortza popunjavanje fuga i pukotina na pločama. 9500 N/mm2 SD-vrijednost: ca.3 kg/m2 Potr./TO TČ (28 dana): ca.1 mm • Izdašnost u litrama ca.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Granulacija: 0.51 W/mK E . 0. 6 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 950 ltr.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .7. • TČ (28 dana): ca. siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R).2 mm Potr. sloja: 3 mm KODVP µ: ca.P). • Mineralni.33 W/mK E . 13 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. 3000 N/mm2 SD-vrijednost: ca.5 . 520 kg/m3 • KODVP µ: ca.5. (ljepljenja): 3.

2 mm Potr. 4000 N/mm2 SD-vrijednost: ca. vezane ploče. 1700 kg/m3 Nominalna deblj.8 . (armiranje):ca. sloja: 2.2 mm Potr.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • Granulacija: ca.5 mm • Kao izjednačavajuća ili masa za armiranje za građevinske ploče (npr. vodoneosjetljivo specijalno ljepilo za sve vrste izolacijskih ploča (npr.2 kg/m2 Potr. 1650 kg/m3 Nominalna deblj. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.drvo) • Samo za ravne podloge./TO TČ (28 dana): ca. 710 ltr. 2 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 7 kg/m2 Potr.3 N/mm2 NG: ca. OSB) i ploče od staklene pjene u unutrašnjem području • Ne koristiti za ljepljene izolacijskih ploča • Visokoelastično.modul: ca. sloja: 3 mm KODVP µ: ca. • Armaturni sloj od 2. (ljepljenja): 2. 0.1. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: ca./TO NG: ca. 0.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 0. bezcementna masa za armiranje (akrilna smola) za EPS ploče.modul: ca.3 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm 263 .5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.V100G. mineralna vuna) • Za potpuno. 0. 400 SD-vrijednost: ca. 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1. 4 N/mm2 NG: ca.2 kg/m2h • Potr.8 .5 mm KODVP µ: ca. 1. 1 m Upojnost vode: < 0.5. (armiranje):ca.bijela. 1.kod kojih odstupanje u ravnini nije veće od 2 mm • Nije pogodan za postavljanje armaturne mrežice • Visoka prionjivost • Bez sredstava za otapanje • Netopljiv u vodi • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena • Dobra prionjivost • Brza obrada • Čvrsto • Armiran vlaknima • Elastično. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. (armiranje):ca. siva masa za armiranje za ploče od polistirola (EPS-F / EPS-P / XPS-R).5.08 m Upojnost vode: < 0.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Organska. sloja: 5 mm KODVP µ: ca. (ljepljenja): 2.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .5 mm Potr. OSB.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF • Mineralna. 720 ltr. EPS. 1700 kg/m3 Nominalna deblj.tankoslojno lijepljene na slabo upijajuće podloge (kao npr. 4. pluto. 4. (ljepljenja): 0.8 . pluta i EPS ploče (npr.51 W/mK E . fleksibilno • Brza obrada • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Bez cementa Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.08 m Čvrstoća pri savijanju: ca. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm.51 W/mK E . 0. podnožje EPS-P) • Za armaturne slojeve • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.

5 kg/m2/ mm • NG: ca. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca. • NA • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Bezcementno specijalno ljepilo za izolacijske materijale (npr.2 kg/m2h • • • • Potr. (armiranje):ca.pjena. fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost • • • • Visoka prionjivost Otpornost na alkale Armiran vlaknima Elastično. Osobine: • • • • Elastično.47 W/mK • Potr. 1.specijalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol . ploče. • Specijalno ljepilo (čisti akrilat) za lijepljenje EPS-a na EPS. 0.staklena vlakna.< 1 kg/m2 NG: ca. (ljepljenja): 0. • Kao nosivi sloj za ljepilo na metalnim i drvenim grundiranim dijelovima. 1.pluto. (ljepljenja): ca.5 kg/m2/ mm • Potr.5 kg/m2/ mm • Potr.mineralna vlakna i PU izolacijske ploče) na betonske.5 .lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .5 kg/m2/ mm • NG: ca.(izolacijska): ca. 1700 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm • Upojnost vode: < 0. vapnene/cemntne.specijalno ljepilo Područja primjene: • Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja. (ljepljenja): ca. 8 Način dostave: 264 .Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol . fleksibilno • Visoka prionjivost • Dobra prionjivost • Bez sredstava za otapanje Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potr. 1. 1.gipsane/vapnene žbuke kao i na drvene građ. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 1 mm pH-vriijednost: ca.

1 ca. kompaktan i može se zbrinuti kao građevinski otpad. izolacijske ploče od pluta (ICB): Izolacijska ploča od mineralne vune (MW): ne gori. nog oblika i ekološki preporučljiv (EN 13170).04 W/mK 10 / 18 ca. zaštita od topline.045 W/mK 3/6 ca. 120 kg/m3 A1 (DIN4102) 0. 190 kg/m3 ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ Ökologie: Schallschutz: Spannungsarm: Podloga beton: Podloga cigla: Podloga stara žbuka: Podloga puno drvo: Podloga drvo: Untergrund Fachwerk: + + ++ ++ ++ + - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ - Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / . EPS. sigurnost upotrebe. 115 kg/m3 A1 (EN13501-1) 0. Za olakšavanje odluke u nastavku su navedene osobine mogućih podloga za razne vrste izolacijskih materijala koji se mogu upotrijebiti kod RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema. 15 kg/m3 E (EN13501-1) 0. poboljšana zvučna izolacija. Područja primjene Kod područja primjene više je odlučujućih zahtjeva. lako ga je obraditi i ne sadrži Formaldehyd (EN 13163). Lamele su fleksibilne i zbog okomitih vlakana imaju visoku čvrstoću.izolacijska ploča za fasade Izolacijske ploče od pluta (ICB) Mineralne izolacijske ploče A Izolacijska ploča od mneralne vune Izolacijska ploča od drvenih vlakana Ponašanje pri gorenju (Euroklasa): Sposobnost provođenja topline (W/mK): Paropropusnost µ: Gustoća (kg/m3): E (EN13501-1) 0.035 W/mK 0. ne gori.04 W/mK ca. stabilpare i dugotrajna. otvorena za difuziju vodene Materijal ne sadrži strana vezivna sredstva (čisto ekspandiran). požara i zvuka. Izolacijske ploče od mineralne pjene: Inovativni novi izolacijski materijal ekološki orijentiran. (EN 13162).04 W/mK 30 / 50 ca. Mehanička čvrstoća i postojanost.035 W/mK 0. 135 + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ kg/m3 E (EN13501-1) 0. zdravlje i zaštitaokoliša.Izolacijske ploče Osnove / Vrste IZOLACIJSKE PLOČE Osnove / Vrste Polystyrol (EPS.lac ijs Vrs / ve no Os če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Stiropor): Izolacijskimaterijal može se reciklirati.045 W/mK ca. postojanog oblika.neprikladno 265 . 5 ca.

proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom (siva) od tvrde pjenaste mase.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Izolacijske ploče RÖFIX EPS-F 040 EPS. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • • • • Toplinska izolacija Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • Optimalna svojstva izolacije Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Neznatna prostorna težina Bez HFCKW i HFKW Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.035 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: ca. • Za vanjske toplinsko . 15 kg/m3 • KODVP µ: ca.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: > 0.-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca.izolacijska ploča za fasade RÖFIX EPS-F 040 EPS.06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70.izolacijske sisteme prema ETAG 004 • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Izolacijska ploča sa rupama. od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163.05 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0.izolacijska ploča za fasade RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploča za fasade sa rupama RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploèa za fasade sa rupama Područja primjene: • Izolacijska ploča od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. 40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS.izolacijske sisteme prema ETAG 004.-)1-TR150BS100 Način dostave: 266 . proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije i dodatkom za apsorpciju infracrvenog zračenja i reflektora • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. 0.05 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0. kod stare i nove gradnje. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS. 45 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca.-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca. • Za vanjske toplinsko . 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.05 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70.

30 kg/m3 • KODVP µ: ca.). Tip:COMPACT_035 • Kamena vuna sa specijalnom valovitom strukturom sa jednostrano tvrđom površinom zbog različite izolacije.izolacijske ploče za vanjske toplinsko . vezana fenolnom smolom.izolacijske ploče za vanjske toplinsko . za WDVS • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune • Visokoekspandirajuća ploča od polistirolske tvrde pjene EPS-P30 (WLG 035) za izradu izolacije kod podnožja. paropropusne toplinsko .03 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. S vlaknastom strukturom koja leži okomito na površinu zida • Gustoća: ca. itd. paropropusne toplinsko . 105 kg/m3 • KODVP µ: ca.izolacijske sisteme • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Optimalna svojstva izolacije • Neosjetljiv na vlažnost • Točnost u mjerama zbog pjenjenja određenog oblika • Zadržavanje istog oblika i prilikom viskokih temperatura i opterećenja • Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Odbija vodu • Optimalna svojstva izolacije • Ne može gorijeti • Visoka paropropusnost • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Brza obrada • Izolacija stiroporom od hidrofobne.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX EPS-P 035 EPS.).). 90 kg/m3 • KODVP µ: ca. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. Tip: PLB_040 / SR II_040 / WVL2_040. vezana fenolnom smolom.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .-)1DLT(1)5-CS(10)150-TR150BS200 • Gustoća: ca.izolacijske ploèe za podnožje RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska ploča od mneralne vune • Mineralna.5 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 80 kPa • Veličina ploča: 120 x 20 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T4-DS(T+)CS(10)60-TR80-WL(P)-MU1 267 .035 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0.035 W/mK • Čvrstoća na smicanje: > 6 kPa • Poprečna vučna ćvrstoća: > 11 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 23 kPa • Veličina ploča: 100 x 60 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. dvostrano obložena izolacijska lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. oblikom određene tvrde pjenaste mase. itd. jednostrano obložena nosiva izolacijska ploča (WLG 040) prema EN13162. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. itd. vezana fenolnom smolom. 135 kg/m3 • KODVP µ: ca. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne goriva. jednostrano obložene nosive ploče od kamene vune( WLG 035) prema EN13162. • Sa posebno izrađenom površinom. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.izolacijske ploče za podnožje RÖFIX EPS-P 035 EPS. Tip: PTPS_040. • U sistemu provjerene. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune • Ne gorive.izolacijske sisteme.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 12 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 40 kPa • Veličina ploča: 80 x 62. • U sistemu provjerene.

isprešan i izrezan • Izolacija kalcij silikatom iz mineralnih sirovina (kvarcno brašno. 257 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: ca. parapropusne toplinsko .izolacijske sisteme (prema ETAG 004).cigla) • Nije pogodan za bilo kakvu drvenu konstrukciju • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Hidrofobiran na mase Ne može gorijeti Ekološki preporučljivo Osobine: • • • • Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Toplinska izolacija Sastav: • Izolacija prirodnim plutom dobivenog iz selektirane drvne kore. 80 kPa • Upojnost vode: < 6 kg/m2h • Veličina ploča: 60 x 39 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (DIN4102) Način dostave: 268 . • U sistemu provjerene. ne gorive izolacijske ploče za fasade. Ekspandiran pod vodenom parom u vlastitoj surbarinoj smoli.045 W/mK • E . parapropusne toplinsko . 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • E . 115 kg/m3 • KODVP µ: ca.izolacijske ploče za WDVS.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploèe od pluta (ICB) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploèe A Područja primjene: • Prirodne ekološke izolacijske ploče (WLG 040) od čisto ekspandiranog pluta. • Pogodno za staru gradnju s masivnom I stabilnom donjom konstrukcijom (suhi beton. 120 kg/m3 • KODVP µ: ca.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Mineralne. 3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.modul: ca. bez vlakana (WLG 045) iz hidrata kalcijeva silikata (jako hidrofobičan) • U sistemu provjerene. (ICB prema EN 13170). 5 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 60 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 100 kPa • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: ICB-EN13170-L1-W1-T1CS(10)100-TR(50) • Gustoća: ca. gašeno vapno) i vodenastog hidrofobiranja Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca.izolacijske ploče za vanjske toplinsko .modul: ca.

• Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća MV zaštita (PS20) za nadvoje kod toplinsko . S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Gustoća: ca. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS.zaštita kod EPS. Sa otvorom za ojačavajući profil. (Za optimaliziranje stabilnosti) • Optimalna obrada nadvoja nad prozorima i vratima za postavljanje žaluzina. Sa otvorom za žaluzine i sl. • Pogodno za staru i novu gradnju • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 .04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca. (optimaliziranje stabilnosti) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta.stranim udvajanjem i profilom za ojačavanje. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 .04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca. Bez otvora za žaluzine i sl. otvorena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. vezana fenolnom smolom. kao i otvorom za ojačavajuće profile. otvorena RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom • Ojačavajuća EPS. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . itd.zaštita (PS20) kod EPS.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kN/m2 • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 10 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) 269 .zaštita (PS20) za područje nadvoja sa otvorom za žaluzine i sl.izolacijskih sistema mineralnom vunom..toplinsko izolacijskih sistema.izolacijska ploča za 3. (Optimaliziranje stabilizacije • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. neobložena RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 .50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS. neobložena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita. kao i otvor za profil za ojačavanje. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima. Praktična EPS. (Optimalizacija stabilizacije) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta.).Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .toplinsko izolacijskih sistema.kao i otvor za profil za ojačavanje.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.

Toplinsko izolacijski sistemi .Izolacijske ploče Podaci o proizvodu 270 .

.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova .prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova Pričvršćivanje U izolacijskom materijalu U izolacijskom materijalu Pričvršćivanje Proizvod DoPURCol-Ljepilo RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. D) (8) Reklamna ploča (teret B. D) (9) Rešetka (teret B. D) (12) Oslonac za krovni žlijebove (teretA.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova U nosivom zidu Univerzalna-Montažna ploča . D) (10) Ograda (teret B. koliko je to moguće. držača cijevi.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-ploči Teški teret (F) 3 Tra-Wik-PH Nosač za kutnik 120 . spojeve bez prodora vode i sigurnost. • Mogu se nanositi slojevi mortova iz sistema na mineralnoj bazi ili na organskoj bazi.Montažni elementi Osnove / Vrste MONTAŽNI ELEMENTI Osnove / Vrste U toplinsko-izolacijskim sistemima služe za montažu i učvršćivanje građevinskih dijelova poput: • Klinova na stožeru vrata. -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. imaju na površini sličan ili isti grund (EPS ilir MW)kao i izolacijske ploče.odnosno bez HFCKW. C. D) (11) Markiza (teret C. B) (5) Izvučen krov (teret B. tako da ne dolazi do raznolikog trošenja zbog vremenskih utjecaja. držača. Teret i pričvršćivanje: (1) Klip (teret E) (2) Oslonac (teret A. • Bez FCKW. D) (6) Rukohvat (teret B. D) (7) Lampa (teret A. B) (13) Nosač . B) (3) Francuski balkon (teret F) (4) Poštanski sandučić (teret A. C. ručica • Vodilica za zavjese • Nosača za vješalice.vješalice za odjeću (teret A) Vrsta tereta Lagani teret (A) Lagani teret (B) Primjena 2/4/7 12/13 2/5/6/8 9/10/12 5/6 10/11 Montažni elementi ZyRillo Montažni cilindar Quadroline EPS-Montažni kvadar Quadroline PU-Montažni kvadar Posebne osobine + prijelaz izolacijske debljine + bez toplinskih mostova . potpornjeva za bilje • reklamnih ploča itd. RÖFIX montažni elementi izlaze na kraj s tim slojem prepreke! za uvjetovanu primjenu i često kao sloj prepreke Područja primjene Pravilnim planiranjem s RÖFIX montažnim elementima možemo osigurati čvrste. • Ti elementi. okoprozornih elemenata • Rukohvata ispred prozora i vrata • Konzola za zavjese. -sistemske pričvrsnice 271 Srednji teret (C) U nosivom zidu Srednji teret (D) 5/6/7/8 9/10/11 Teški teret (E) 1 Nosač za klip K1-PH . negibljive montaže bez toplinskih mostova ili barem sa smanjenim toplinskim mostovima. -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje.lac ijs Vrs / ve no Os nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-Ploči . • RÖFIX montažni elementi osiguravaju komfor montaže. C.

poprečna snaga: 150 kg • TČ (28 dana): ca.vučna snaga podloge: 80 kg • Doz. vučna snaga elementa: 150 kg • Doz. uključene 3 pričvrsnice • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. vučna snaga elementa: 70 kg • Doz.5 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 . vučna snaga elementa: 160 kg • TČ (28 dana): 2.vučna snaga podloge: 150 kg • Doz.tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/zaštitnih rešetki (francuski balkoni).045 W/mK • Veličina ploča: 98 x 98 mm • Veličina ploča: 98 x 138 mm • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. mineralne vune i pluta.04 W/mK • Veličina ploča: 100 x 112 x 300 mm • Veličina ploča: 120 x 112 x 300 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. (uključuje 3 pričvrsnice) • Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a.klizača i reklamnih ploča i sl. itd.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .) • Zbog tehničkih osobina. 0. nosivih vješalica. okretnih i kliznih stijena. pridrživača.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. nosača oluka. Osobine: • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 . • Podloga za montaže (npr. • PU.04 W/mK • Veličina ploča: 72 x 125 x 300 mm • površina korištenja: 42 mm2 • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. mineralne vune i pluta.Montažni elementi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Montažni elementi Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi kutnik PH Montažni element Nosivi kutnik PH Montažni element Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Područja primjene: • Kao podloga za montažu bez toplinskog mosta prozora.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.poprečna snaga: 15 kg Način dostave: 272 .3 N/mm2 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže.

15 kg • Promjer: 90 mm 273 . laganih ploča i toplomjera i sl.kolutovi sa pločom od fenolne smole za držače za roletne. • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. 15 kg • Doz.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Uptrebljivo za EPS .poprečna snaga: ca.04 W/mK • Veličina ploča: 90 x 20 • površina korištenja: 40 mm • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.vučna snaga podloge: ca.Montažni elementi Podaci o proizvodu Quadroline PU Montažni kvadar Tlačno montažni podložak • Tlačni podložak od PU . • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. • Visoka otpornost na pritisak • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • TČ (28 dana): 0. vučna snaga elementa: ca. 20 kg • Doz. vučna snaga elementa: ca.izolacijske ploče. • Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese. 70 kg • Doz. uključen alat za frezanje. 15 kg • Doz. uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo.klizače za držače vrata.poprečna snaga: ca. 15 kg • Promjer: 70 mm • Veličina ploča: 90 x 10 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. mineralne vune i pluta.poprečna snaga: ca. • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. 15 kg • Promjer: 90 mm • Debljina izolacije: 20 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. držač konzole. Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi • EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača.Uključen alat za frezanje i PUR ljepilo.nosača oluka itd. nosače oluka s metričnim navojem i sl. nosača vješalica. 0.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica.045 W/mK • Veličina ploča: 198 x 198 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Debljina izolacije: 70 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca..vučna snaga podloge: ca. 0.045 W/mK • Veličina ploča: 70 x 70 • površina korištenja: 50 mm2 • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. vučna snaga elementa: 15 kg • Doz. • EPS.7 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 .

D) Porobeton (Kat.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste MEHANIČKO PRIČVRŠĆIVANJE (TIPLANJE) Osnove / Vrste Dodatna montaža izolacijskih ploča s pričvrsnicama. E) ++ + + 25 < 15 ++ ++ + - ++ ++ + 25 < 25 ++ ++ ++ + - + ++ + 60 < 40 + + ++ + - ++ 25 ++ 70 ++ 110 ++ ++ 25 ++ 25 + 40 ++ 30 ++ 30 + ++ ++ + ++ ++ - + + ++ ++ - ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++ + - ++ ++ + ++ ++ + - + + + + + + - ++ + - ++ - 274 Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / .lac ijs te Vrs / ve no Os lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . Mineralna vuna (standardni format. A) Starogradnja Puna cigla (Kat. Sve pričvrsnice ne ispunjavaju ovu funkciju u dovoljnoj mjeri. C) Lagani beton (Kat.neprikladno RÖFIX DTS-H - RÖFIX SD-FV RÖFIX XI-FV .(EPS-F). A) Puna cigla (Kat. B) Novogradnja Šuplja cigla (Kat. Zapamti: pričvrsnica nije držač fasade. One ne preuzimaju ljepljenje i nošenje izolacijskih ploča. te mogu minimalno trajati kao i fasade i žbuke. E) Drvene podloge Beton (Kat. jako su pridonijele tome da stručno ugrađeni toplinsko-izolacijski sistemi i nakon mnogo godina ne pokazuju značajnija oštećenja. B) Šuplja cigla (Kat. Glavna se funkcija tako očituje kod vjetra i oluje (djelovanje vrtloga zraka kod vjetra). nego izolacijske ploče pritiskaju na zid. mineralna pjena i beton Ovdje je potrebno pričvršćivanje Polystyrol-izolacijske ploče za područje sokla (EPS-P) i XPS-Rizolacijske ploče: Pričvrsnicu učvrstiti prije vezanja ljepila . kojima se kod izloženosti vjetru mort za ljepljenje trajno fiksira na podlogu. C) Lagani beton (Kat. RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) RÖFIX NDS-8Z (SMALL) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) RÖFIX SDS-8Z (SMALL) RÖFIX SDS-8Z (LARGE) RÖFIX STR-8Z (SMALL) RÖFIX SDP-8 (LARGE) RÖFIX SX-FV U ++ 60 < 20 + + - Mogućnost udara Mogućnost uvijanja Strojno udubljenje mogućnost strojnog postavljanja Osobina Dubina pričvršćivanja Područje tolerancije (ljepilo + stara žbuka) Beton (Kat. Od toga se izuzimaju: zidovi novogradnje (šuplja cigla) i TIS s površinskom masom < 30 kg/m2 . te tako pružaju potporu ljepilu. lamele od mineralne vune i izolacijske ploče od pluta: Ove se ploče uz lijepljenje trebaju pričvrstiti pričvrsnicama. Područja primjene Polystyrol. D) Porobeton (Kat.

Ako ras- položivo pričvršćivanje nije slično jednomu od gornjih. Kod brzine vjetra > 135 km/h i/ili visini zgrade > 50 m potrebno je imati dokaze o pričvršćivanju svake pojedinačno. širina zone rubova je 10% visine u skladu s ÖNORM B4014-1. 3 pričvrsnice/ploči. drvena vlakna i pluta mora biti promjer šešira pričvrsnica-tipla najmanje 60 mm. širina zone rubova je 10% dužine. ako je jednaka ili manja. Za izolacijske ploče od EPS-F. Kategorija upotrebe A: Plastična pričvrsnica za upotrebu u betonu Kategorija upotrebe B: Plastična pričvrsnica za upotrebu u punoj cigli Kategorija upotrebe C: Plastična pričvrsnica za upotrebu u šupljoj cigli Kategorija upotrebe D: Plastična Kategorija upotrebe: Izbor područja upotrebe pričvrsnice ovisno od različite podloge prema ETAG 014: pričvrsnica za upotrebu u laganom betonu Kategorija upotrebe E: Plastična pričvrsnica za upotrebu u porobetonu Izbor pričvrsnica: Kad biramo pričvrsnice moramo paziti da su odabrana za odgovarajući fasadni sistem. mineralne vune MW-PT (vodoravna vlakna). Ako je visina fasade veća od dužine. • Širina zone rubova na obje strane je najmanje 1 m. onda je potrebno na gradilištu napraviti test na izvlačenje i dokumentirati ga. Broj pričvrsnica • Načelno moramo ugraditi najmanje 6 pričvrsnica/m2. 275 . 1 pričvrsnicom/ploči. Zona držanja pričvrsnica mora biti sa vanjske strane.Drvene izolacijske ploče s min. da odgovaraju podlozi i da zadovoljavaju zahtjeve za upotrebu. Za rubne zone se broj može povisiti ovisno od slučaja na 12 pričvrsnica/m2. • Ploče od mineralne pjene pričvršćuju se s min. Dubina pričvršćivanja: Dubina pričvršćivanja je onaj dio pričvrsnice koji služi za držanje u podlozi. Kod oplaštenog betona i oplaštenog betonskog kamena pričvrsnica mora biti u betonu. mineralne pjene.Toplinsko izolacijski sistemi . Nakon toga moramo se ograničiti na sigurnosne propisane vrijednosti i minimalne zahtjeve.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Upotrebljivo opterećnje: Maksimalno dozvoljeno opterećenje jedne pričvrsnice ovisi od sigurnosne vrijednosti. Kod šuplje cigle geometrija rupe je odlučujuća za izbor pričvrsnica. Za izolacijske ploče-lamele od mineralne vune sa okomitim vlaknima mora biti promjer šešira pričvrsnica najmanje 140 mm.

5 6 6 10 10 > 25 .50 6 12 < 10 6 8 10 10 .25 6 8 12 > 25 .50 6 8 10 III Shema pričvršćivanja 276 .20 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .50 6 10 12 < 10 6 6 8 10 .50 6 10 6 8 < 10 10 .115 > 115 .25 6 8 10 > 25 .15 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .5 6 8 12 > 25 .50 6 < 10 6 6 6 10 .Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Rubno pričvrčćivanje Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.115 > 115 .5 6 10 > 25 .5 6 6 8 > 25 .50 6 10 12 III Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.135 6 8 10 I II Visina građevine 10 .135 6 10 12 I II Visina građevine 10 .Toplinsko izolacijski sistemi .

Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska prièvrsnica Područja primjene: • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton.6. za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). B (puna cigla). za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji.za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: ISOFUX NDT-8LZ Osobine: • Visokokvalitetne.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . punu i šuplju ciglu. • Tip: ISOFUX NDT-8SZ • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-05/0080 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 60 . • Tip: ISOFUX NDT-8Z • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za punu/šuplju ciglu i kritične podloge. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 60 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 40 mm • Boja: narančasta Način dostave: 277 . univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju Sastav: • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6.6. B (puna cigla). C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 15 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 .6.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6. punu i šuplju ciglu.200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 25 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne. univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne. s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6. B (puna cigla).

koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . E (porobeton) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 80 .260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. B (puna cigla). univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Tijelo pričvrsnice od polietilena. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 70 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: zelena Način dostave: 278 . univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • 100% kontrola postavljanja . C (šuplja cigla).0016 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0045/04 • Dopuštenje: ETA-04/0023 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).340 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.002 W/mK • Dopuštenje: ETA-04/0064 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). • Tip: Ejotherm ST 8 U • Univerzalna navojna pričvrsnica za punu i šuplju ciglu. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . za mehaničko pričvršćivanje u staro i novogradnji. koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 . za mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča u staro i novogradnji.0015 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0035/03 • Dopuštenje: ETA-02/0018 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).više sigurnosti • Nema ucrtavanja za pričvrsnice • Profesionalne tehnike utapanja • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. D (lagani beton s porama). • Tip: Ejotherm STR U • Visokovrijedna navojna pričvrsnica za pune i šuplje cigle. Osobine: • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ uronjiva RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/uronjiva RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak Područja primjene: • Uronjiva univerzalna navojna pričvrsnica za beton.260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. pune i šuplje cigle. B (puna cigla). B (puna cigla). s držačem i elementom širenja (vijak) od galvansko pocinčanog čelika • Tijelo pričvrsnice od polietilena. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: SDM-T plus 8/60 U. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika.

za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji. B (puna cigla).140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pričvrsnica/Porobeton RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna prièvrsnica/Porobeton RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastična pričvrsnica RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastièna prièvrsnica RÖFIX SD-FV Plastična pričvrsnica/ čavao od staklenih vlakana • Plastična pričvrsnica sa čavlom od staklenih vlakana za beton. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji. • Montaža uz pomoć HILTI aparata za postavljanje zavoranja DX 460 IE i specijalnih kartuša (može se dobiti u HILTI AG) • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. • Tip: Hilti XI-FV. • Tip: Hilti SD-FV RÖFIX XI-FV Postavljajuća pričvrsnica/ čelični čavao RÖFIX XI-FV Postavljajuæa prièvrsnica/ èelièni èavao • Specijalne navojne pričvrsnice za porobeton.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.001 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0063/04 • Dopuštenje: ETA-03/0028 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). • Tip: Ejot SPM-T plus • Udarna pričvrsnica sa udarnim vijkom za beton. punu i šuplju ciglu. punu i šuplju ciglu. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta 279 .002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0038/03 • Dopuštenje: ETA-03/0004 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 4.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. • Postavljajuća pričvrsnica sa čvrstim čavlom za brzo i direktno pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.002 W/mK • Kategorija korištenja: E (porobeton) • Dubina sidrenja: 110 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: plava • Debljina izolacije: 80 . s držačem i elementom širenja od poliamida s pojačanjem od staklenog vlakna • Element pričvrsnice od polietilena. • Tip: Ejotherm NT U. za mehaničko pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji.002 W/mK • Dopuštenje: ETA-05/0009 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Tijelo pričvrsnice od poliamida.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . s glavom i predmontiranim postavljajućim zavoranjem od galvanski pocinčanog čelika • Debljina izolacije: 40 . B (puna cigla). C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 40 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 .180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od polietilena.

• Tip: HILTI SX-FV U • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG). Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Čelični vijak sa glavom od izolacijskog materijala za drvene podloge. za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji. koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 100 . s glavom i čeličnim vijkom od galvanski pocinčanog čelika.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bež • Debljina izolacije: 40 . univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Element pričvrsnice od polietilena. Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune cigle. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.002 W/mK • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela Način dostave: 280 .Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SX-FV U WDVS.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 8.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena. Osobine: • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. • Tip: Ejot SBH-T plus.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla). za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 50 cm • Promjer: 8.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 80 . • Tip: HILTI SX-FV S • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG).160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.Pričvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV U WDVS.Prièvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV-S Pričvrsnica za bušenje/ čelično tijelo RÖFIX SX-FV-S Prièvrsnica za bušenje/èelièno tijelo RÖFIX DTS-H Pričvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) RÖFIX DTS-H Prièvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) Područja primjene: • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune i šuplje cigle.

set za prièvršæivanje RÖFIX Spiralne pričvrsnice Pričvrsnice za montažu RÖFIX Spiralne prièvrsnice Prièvrsnice za montažu • Tanjur pričvrsnice za drvene i nosive ploče za kombiniranje sa vijkom sa upuštenom glavom.nosači vješalica. spojnika (SV40)./ Razdvajač za završne profile za podnožja. • Tip: Ejot IT 60/5 H • Tanjur pričvrnica za lamele od mineralne vune za kombiniranje sa pričvrsnicom.itd. Promjer tanjura 140 mm. • Montažni element za naknadno pričvršćivanje laganih dijelova u već ožbukanom toplinsko . Sadržaj: 75 kom.4 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: žuta • Promjer glave pričvrsnice: 140 mm • Boja: bež • Boja: bijela 281 . • Univerzalna primjena • Univerzalna primjena • Racionalna. poštanski sandučići. sigurna obrada • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Univerzalno postavljanje • Glava pričvrsnice iz polietilena • Glava pričvrsnice iz polietilena • Kompletni set za pričvršćivanje profila podnožja. • Tip: Ejot SBL 140 plus • Udarne pričvrsnice za učvršćivanje profila na podnožju na zidovima i betonu. kao npr. • Profilni spoj za spajanje završnih profila kod podnožja i završnih profila. ovisno o podlozi sidrenja. • Preporučena opteretljivost po pričvršćenom komadu oko 30 N (3 kg). moždanika (SD-8/80). oznake na vratima.lampe.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pričvrsnice drvo RÖFIX IT 60/5 H Tanjur prièvrsnice drvo RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pričvrsnica RÖFIX DTL-140 plus Tanjur prièvrsnica RÖFIX Profil za podnožja .izolacijskom sistemu.set za pričvršćivanje RÖFIX Profil za podnožja . za izjednačavanje neravnina na podlozi. 10 kom.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . 50 komada za izjednačavanje (AS3) • Pričvrsnice (specijalni spiralni ) od polietilena i izolacijskih prstenova • Promjer: 5.

neprikladno 2 nije prepuručljivo kod MINOPOR . završnim profilom za soklove (primjerice od čelika ili aluminija) bez rupa na donjoj strani.) Osnove / Vrste Kod svih priključaka na izolacijske slojeve vrata/prozora kao i kod ugrađivanja građevinskih dijelova (gromobrani. upotrijebiti na temperaturama > + 5 °C. Područja primjene Pored standardnog programa. Takva trajna zaštita od udara kiše je u pravilu moguća samo uz uporabu profila (ili kad je potrebno izolacijskih traka). 30 cm.lac ijss itd.< 30 mm Drvo za masivnu gradnju Općenito Općenito + + - ++ ++ - ++4 ++ Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / .Trake za brtvljenje fuga moraju se transportirati i skladištiti na hladnom mjestu kako bi se smanjila ekspanzija. koji pokriva većinu današnjih zahtjeva.toplinsko izolacijskog sistema 3 samo ograničena primjena . utičnice i sl. Obratite se našim stručnim savjetnicima.oblik ++4 - Hinweise Prozorske klupčice Prozori & vrata (plastika/drvo) Općenito u zidu / dužina kraka < 3 m u zidu / dužina kraka > 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka < 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka > 3 m naprijed postavljena / dužina kraka < 3 m naprijed postavljena / dužina kraka > 3 m ++2 +2 +2 +2 +2 +2 + 2 - - ++ + - ++ ++ - ++ ++ + - ++ - ++3 - ++ + - - ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++ 2 ++ + ++ - Drveni-Alu-prozori Alu-prozori Konstruktivne fuge Prijelazne fuge za žbuku Prethodno postavljene rolete Limeni priključci Izvedba podnožja Općenito Općenito > 10 mm . na upit je moguće dobiti specijalne profile. Izolacijska traka za fuge 600 Priključni profil od lima W45 Izolacijska traka za fuge 2D Profil za podnožja U .Tip 1 = 2-3 mm (DS 3 mm) / Tip 2: 4-5 mm (DS 5 mm) 282 4 u kombinaciji cokl profila i traka za fuge 600 Profil za podnožja EXTRA - Letvica sa mrežicom W29 Letvica sa mrežicom W26 Letvica sa mrežicom W25 Profil pokretne fuge W50 Profil diletacijske fuge Profil za špalete 3728 Izolacijska letvica W .Izvedba rubova i fuga (Profili itd. cijevi za kišu.) potrebno je u skladu s visinom.) Osnove / Vrste IZVEDBA RUBOVA I FUGA (PROFILI ITD. Vrs / ve no O ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Sve trake i profili sa samoljepljivim dijelovima. Učvršćivanje završnih profila vrši se u razmaku od cca. položajem i vrstom zgrade te brzine vjetra osigurati trajnu zaštitu od proUobičajeno je kod uvučenih soklova donji završetak TIS-a izvesti makanja TIS-a.

5 cm 12.lac ijs itd. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasta) za izvođenje rubova okapnica. bez otpada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Otpornost na alkale • Brza obrada • Otpornost na micanje Sastav: • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 15 cm Mrežaste trake: 10 cm 23 cm Boja: narančasta • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 12. • Za debljine od 5 i 3 mm. • Za debljinu od 3 i 5 mm • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj.) RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Okapni profil RÖFIX Okapni profil Područja primjene: • Kutnik (kut od 90 stupnjeva) sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasto) za toplinski .5 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 10 cm 15 cm • Boja: narančasta Način dostave: 283 . • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj.Izvedba rubova i fuga (Profili itd. donjim dijelovima balkona.) Podaci o proizvodu Izvedba rubova i fuga (Profili itd. Kao roba za valjanje.izolacijske sisteme. prozorskim nadvojima i završecima podnožja Osobine: • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otpornost na micanje • • • • Brza obrada Otpornost na alkale Otpornost na micanje Moguća individualna podrćja kutova • Moguće točno rezanje. • Kutni profili s okapnicom stvaraju pravilni završetak s okapnim rubom na izoliranim kutijama za rolete. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Kutnik (variabilni kut) sa mrežicom od staklenog vlakna za WDVS. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .

kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljiva izolacijska i zaštitna letvica sa izolacijskom trakom za fuge. • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za prekrivanje • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 260 cm • Mrežaste trake: 10 cm • Boja: bijela Način dostave: 284 . trakom mrežice i zaštitnom folijom za vodonepropusni spoj žbuke na prozorima. vratima. Osobine: • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Ispitano na potiskivanje. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća. upojnost i promjenu (EN 12211) • Ispitano na stalni teret (EN 1191) • Visokokvalitetni profil s PUR hidroizolacijskom trakom • Mehanički spojeni priključak • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otpornost na alkale • Brza obrada • Mehanički spojeni priključak • • • • Otpornost na alkale Brza obrada Trajno elastičan Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otporan na UV zračenje i ozon Sastav: • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. itd. kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljivi završni profil sa izolacijskom trakom i mrežicom od staklenog vlakna (otporna na alkale) • Za izvedbu kompaktnih špaleta kod WDVS-a na prozorima i vratima.lac ijs itd.te kod prozora i vrata. pasivnih kuća). • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom.) Podaci o proizvodu RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Profil za špalete 3728 RÖFIX Profil za špalete 3728 Područja primjene: • Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća. pasivnih kuća).Izvedba rubova i fuga (Profili itd. Zbog pokretnih vezica.te kod prozora i vrata. veća mogućnost primanja pokreta.

• Letvica za žbukanje je zbog povezanih profila pokretljiva vodoravno i okomito.) • Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke.lac ijs itd. prozorskih fronta.5 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 12 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Boja: bijela 285 . • Montaža na izolaciji • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Ispitano na potiskivanje. koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča. krovnog ruba. upojnost i promjenu (EN 12211) • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Dobra prionjivost žbuke • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. između rogova za sistemsko prozračivanje. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .Izvedba rubova i fuga (Profili itd. • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. u području podnožja. itd. • Priključni profil za pokretne. • Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od aluminija s ventilacijskim promjerom od 200 cm2/lfm • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 12. • Kutije za rolete ostaju neožbukane za naknadne revizijske poslove • Optimalno primjenjiv na aluminijskim i drvenim prozorima • Priključak za žbukanje kod prekodimenzijalnih prozora. • Završni profil krova prema krovnom opšavu. kod čvrsto postavljenih prozora. vodootporne spojeve između lima i žbuke (npr. vrata i sličnih dijelova (dužina kraka > 4m) kod TIS.trake na stražnjoj strani vodilica rolete. • Izolacija slijedi pomoću PE.) Podaci o proizvodu RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX FIN-TEX Priključni profil od lima W45 RÖFIX FIN-TEX Prikljuèni profil od lima W45 RÖFIX Završni profil krova RÖFIX Završni profil krova • Letvica sa mrežicom za priključak na prozoru sa roletama. kod TIS.

na prozorima.) Podaci o proizvodu RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil diletacijske fuge Područja primjene: • Vodonepropusna izolacija svih fuga (npr. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .9 mm Širina fuga: 5 . samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Predkomprimirana. 30 mm Osobine: • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Moguće premazati • Visoka paropropusnost • Intergrirana dvostupanjska hidroizolacija • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Visoka paropropusnost • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Moguće premazati • • • • • Otpornost na alkale Svijetla. vodonepropusna izolacija diletacijskih fuga i traka za spajanje.izolacijskom sistemu.lac ijs itd. • Tip trake za velike tolerancije fuga za područja koja su izložena tuči • Impregnirana. • Za izolaciju fuga za spajanje na prozorima prema građevini bez stavljanja dodatnih letvica kod TIS u staro i novogradnji. kao i za fuge u toplinsko .30 mm Boja: bijela Način dostave: 286 . Za unutarnje kutove (V. bijela boja Moguće premazati Otporan na UV zračenje i ozon Otpornost na micanje Sastav: • Predkomprimirana.oblik) • Diletacijske fuge ne smiju se izolirati.18 mm • Boja: siva • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 10 cm Širina fuga: 5 . za izolaciju križnih fuga i fuga na prozorima i fasadama. a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj. klupčicama prozora. • Za velike zidne površine ( E . samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Plastični profil s pokretnom vezicom (co-ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Dužina: 18 m Dužina: 12 m Dužina: 9 m Širina fuga: 2 .12 mm Boja: crna • Dužina: 6.oblik).6 mm Širina fuga: 3 .Izvedba rubova i fuga (Profili itd. kao i za jako široke fuge. • Specijalno za naknadnu ugradnju. • Profil pokretne fuge za razdvajanje građevine.5 m • Širina fuga: 10 .). drvenim gredama itd.

lac ijs itd.oblik RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za podnožja EXTRA RÖFIX Profil za podnožja EXTRA • Profil pokretne fuge koji se sastoji od dva plastična profila sa fleksibilnom pokretnom vezicom i mrežicom.5 mm Boja: bijela • Debljina izolacije: 30 . • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. Izbačeno podnožje) • Otpornost na alkale • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Brza obrada • Otporan na UV zračenje i ozon • Otpornost na micanje • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Visoka stabilnost • Brza obrada • Plastični profil sa TPE pokretnim vezicama (co . npr. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Za bezprijekorno postavljanje izolacijskih ploča za ravna područja i rubove koji su otporni na udar. Izbačeno podnožje) • Profil za umetanje za savršenu izvedbu podnožja. čistog aluminija bez podnih rupa • • • • • Dužina: 200 cm Mrežaste trake: 25 cm 25 cm Širina fuga: 2 .160 mm • Dužina: 250 cm • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr.160 mm • Dužina: 200 cm 287 . • Završni profil za podnožja u obliku slova U od čistog aluminija. kod kuća u nizu.Na površini ili za unutarnje i vanjske kutove.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) Podaci o proizvodu RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX Profil za podnožja U oblik RÖFIX Profil za podnožja U .3 mm Širina fuga: 4 . te pomoću mrežice i okapnice daje čist završetak. • Kod manjih pokreta građevine.ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od čistog aluminija bez podnih rupa • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od utisnutog. • Prešani profil za podnožja od čistog aluminija u obliku slova U. Postavlja se na obične aluminijske profile za podnožja u obliku slova U. • Za postavljanje izolacijskih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar. • Preporuka sistema: kod primjene neobloženih aluminijskih profila za podnožja.

Suvereno svladavaju napetosti koje su uvjetovane klimom i minimalno se šire.Mrežica za armiranje Osnove / Vrste MREŽICA ZA ARMIRANJE Osnove / Vrste Visokokvalitetna mrežica za armiranje od tekstilno-staklenih vlakana pouzdana je zaštita od nastajanja pukotina na toplinsko-izolacijskim sistemima. 2 mm debelu temeljnu žbuku (bez preklapanja) Debelina armaturnog sloja (temeljna Aplikacija mrežice žbuka) Najmanja debelijna sloja (NDS) Proizvodi Armiranje površine 5 mm 3 mm 4 mm 2 mm 4. 10 cm min.5 mm gornja trećina središnje središnje središnje min. 45°. Na rubovima prozora i otvorima vrata potrebno je dijagonalno pojačanje (cca.5 mm 2. treba se pridržavati zadane debljine temeljne žbuke i mrežica od tekstilnog stakla treba se pravilno položiti u temeljnu žbuku. Milijuni kvadratnih metara obloženih fasada svjedoče o njihovoj kvaliteti. Neizbježne su pogotovo kod ekstremnih promjena temperature i različitih podloga. Područja primjene Kako bi se izbjegli nedostaci na pokrivnom sloju.lac ijss Vrs / ve no O e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 10 cm bez bez x x x x x x Dodatno armiranje Diagonalano armiranje pod površino armiranja pod površino armiranja 288 RÖFIX Kutnik sa mrežicom Položaj mrežice Najmanja mjera Srednja mjera Preklapanje RÖFIX P50 RÖFIX P10 . 20 x 40 cm ili kutna strelica). Pancirna mrežica mora se uložiti u cca.

izolacijskih sistema. • Kod površina koje su izložene oštećenju (npr. pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana.1 lfm/m2 • Širina ćelija: 6 x 6 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: > 2 %/50mm • Površinska težina gotova: ca.lac ijs du vo oiz pr o ci da P e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .1 lfm/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: ca. alkalno postojana mrežica za armiranje od staklenih vlakana za postavljanje u RÖFIX mort za armiranje. • Alkalno postojana. 0. 1.28 kg/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm Način dostave: 289 . • Sastavni dio RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema.15 kg/m2 • Površinska težina nasipna: > 0. u području podnožja) • TIS odrezana mrežica za diagonalno armiranje toplinsko .Mrežica za armiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje Područja primjene: • Visokokvalitetna.12 kg/m2 • Potrošnja: 1. Osobine: • • • • • Otpornost na alkale Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a Otpornost na micanje Bez mogućnost omekšavanja • • • • • Otpornost na alkale Bez mogućnost omekšavanja Otpornost na micanje Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a • • • • Otpornost na alkale Bez PVC-a Otpornost na micanje Odmah uporabljivo nakon dostave Sastav: • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. 2 %/50mm • Površinska težina gotova: > 0.

Primjenjiv na gotovo svim podlogama. Za nas je to daljnji korak u zaokruživanju naših usluga. Sa standardnim profilima (vidi cjenik) oblikujte povijesne i moderne fasade.lac ijss Vrs / ve no O e ad fas za i ofil pr vni rati De mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .Dekorativni profili fasade nude širok spektar mogućnosti. 290 . Stilski vjernu imitaciju povijesnih profila i reljefa možemo proizvesti po narudžbi.Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste DEKORATIVNI PROFILI ZA FASADE Osnove / Vrste Upotreba ukrasnih. dekorativnih profila posljednjih godina je sve popularnija. S našim fasadnim profilima moguće je Vašoj građevini dati osobnu notu odnosno starogradnji vratiti identitet. Područja primjene Gotovi. Već jednostavan obrub prozora i vrata privlači poglede. idealan u kombinaciji s toplinsko-izolacijskim sistemima. lagani dekorativni fasadni profili od EPS jezgre s mineralnom oblogom ili od recikliranog stakla sa specijalnim vezivnim sredstvima. Korištenjem mnogih mogućnosti varijacije podilazi se ukusu kupca i radi se prema njegovim željama.

Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene Područja primjene (strana) 291 .Toplinsko izolacijski sistemi .

investitora i korisnika.32 292 .vratima) sa žaluzinama./m2: 1. Područja primjene • Kao nosiva ploča za žbuku za. U posebnim slučajevima mogu se upotrijebiti za saniranje kao ozračena. Nosive ploče mogu se ožbukati. • Kao ploča za saniranje na starim.lac ijs evi Vrs / ve no Os če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . koje služe za specijalnu upotrebu kao i u sanitarnom području.04 0.04 1.960 3.125 0. • Kao dodatna zaštita ispod armaturnog i sloja žbuke za poboljšanje čvrstoće na područjima izloženima mogućnostima mehaničkog oštećenja. zavješena fasada.Nosive ploče/Graševinske ploče Osnove / Vrste NOSIVE PLOČE/GRAĐEVINSKE PLOČE Osnove / Vrste Najveća moguća funkcionalnost.32 1. • Za izradu zaštitnih elemenata iznad otvora na objektu (prozorima. mekanim toplinsko izolacijskim sistemima.960 0.960 3.125 Kom/Paleta: 90 60 60 36 36 Potrošnja kom. RÖFIX RENOTECT nosive ploče su građevinske ploče koje se mogu žbukati.ventilirajuće fasadne sisteme. RENOTECT nosive ploče Debeljina ploče: 8 mm 12 mm 12 mm 20 mm 20 mm Dimenzije: 1200 x 800 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm m2/ploča: 0.04 0. individualno formiranje i originalno oblikovanje-to su osobine koje čine posebnost neke građevine za svakog arhitekta.

modul: ca. 9 N/mm2 Način dostave: 293 . sa dodatnim sastojcima i epoksidnom smolom. Sa obje strane obložena staklenom mrežicom. za frezanje starih žbuka i nosivih ploča.09 W/mK • E . 500 kg/m3 • KODVP µ: ca. Osobine: • Neznatna težina • Visoka otpornost na pritisak • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Dobra racionalna obrada • Univerzalno postavljanje • Moguće prati Sastav: • Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom • Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja • Visokokvalitetni. 0. 11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.6 kN/m2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. za naknadno postavljanje WDVS pričvrsnica. 1.lac ijs evi du vo oiz pr o ci da Po če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Nadopuna sistemu za povećanje mehaničke opteretljivosti. • Specijalni alat za montiranje. • Nosiva ploča za renoviranje oštećene žbuke i WDVS fasada. nehrđajući čelik Obrada: Tehnički podaci: • Specifična težina: ca. Za izvođenje nadvoja.Nosive ploče/Graševinske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nosive ploče/Građevinske ploče RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploèa RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ ploče) RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ploèe) Područja primjene: • Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primijeniti. žbukati.

lac ijs evi da ra Ob če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .5 mm. nož i sl.3 mm). Naknadno se tanjurić pričvrsnice s prikladnim glodalom izgloda iz ploče i postavlja TIS-sistemska pričvrsnica. fino nazubljena pila. 2-3 dana nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u potrebnoj debljini (RÖFIX Unistar LIGHT . Mehaničko pričvršćivanje Bušiti se smije tek nakon dovoljnog stvrdnjavanja TIS-ljepila. RÖFIX Polystar .). Odgovarajućim RÖFIX zupčastim gleterom pročešljati u jednom smjeru. 5-7 dana ovisno o vremenu) izvlači i strukturira. Ploče se po čitavoj površini ljepe na podlogu. Završna žbuka se nakon sušenja (cca. Armiranje ploča Prije armiranja potrebno je oko prozora i vrata izvršiti diagonalno armiranje. Pričvršćivanje se vrši TIS vijčanim pričvrsnicama od plemenitog čelika (slijediti sheme prema važećoj normi). Nanošenje završnog sloja RÖFIX P50 armaturnu mrežicu utisnuti u mort i izravnati zidarskom žlicom. 294 .Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Obrada Renotect nosivih ploča Profesionalni savjet Ljepljenje ploča Nosiva ploča može se obraditi uobičajenim alatom (npr. Nakon cca.

Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armaturni mort nanosi se u debljini od min. tvornički hidrofobirana. posebno zimi. Kalcij-silikatna ploča polaže se tako da hrapava površina. Sisi žbuka ili silikatna žbuka. U svježi mort ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. Dobra hidrotehnička svojstva (manje promjene debljine i dužine kod vlage i temperaturnih oscilacija) su pretpostavka dobre pločenosača žbuke. Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja. 5 mm strojno ili ručno i razvlači se letvom. Kod direktnog opločenja nije potrebna dodatna izolacijska traka na dodiru. piljenje. Klamati paralelno s površinom. Izrada fuga i rubova Držati se smjernica proizvođača ploča.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od kalcij-silikata Profesionalni savjet Općenito/Priprema Kalcij-silikat ploča. RÖFIX silikonska žbuka. Nije potreban specijalni alat. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca. Zbog homogenog materijala može se klamati s odmakom od ruba od cca. bušenje je moguće s uobičajenim alatom od tvrdog metala. bez da se lome rubovi ili nastanu pukotine. Preklapanje je minimalno 10 cm. kako bi se izbjegavala visoka vlažnost. pokazuje prema van. na koju se nanosi žbuka. Pričvršćivanje ploča s uobičajenim klamericama od plemenitog čelika. Kalcijsilikatne ploče pričvršćuju se u jednom radnom ciklusu. Tvorničko hidrofobiranje osigurava ravnomjernu optičku sliku.Toplinsko izolacijski sistemi . Pri tom je kao završna žbuka zbog elastičnosti i difuzijske otvorenosti preporučljiva RÖFIX 715 sa silikonskom bojom. 15 mm. Pričvršćivanje Rezanje. 295 . Visokim statičkim vrijednostima moguća je debljina ploče od 10 mm! Nakon montaže potrebno je izbjegavati dulje vrijeme stajanja bez žbuke. prljanje ploča kao i ispirane impregnacije. Ploče se postavljaju na dodir. 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme.

Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme 296 . Pričvršćivanje s vijcima za fasadu. 10 cm. V2A. Izvedba fuga i rubova Fuge od ploča ispuniti RÖFIX Unistar LIGHT armirnim mortom. otporne na vremenske utjecaje koje ne gore proizvode se od čistih mineralnih komponenti s hidrauličkim vezivnim sredstvima.5 mm. Preklapanje mora iznositi min. Pričvršćivanje ploča Pričvršćivanje prema uputama proizvođača. Rupe za vijke moraju se unaprijed izbušiti i smiju se upotrebljavati samo vijci od plemenitih materijala priznatih proizvođača. U svježi mort se ulaže RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada cementnih ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Ove ploče-nosači žbuke. Za izvedbu rubova i uglova upotrebljavati isključivo PVC profile. Laki. Za ubodne pile preporučujemo list za piljenje tip Bosch T 141 HM. Moguće je lomljenje i rezanje ploča. Ukupna debljina: 12. Mort prije nanošenja slijedećeg sloja mora biti suh kako bi se izbjeglo ocrtavanje ploča u slijedećem nanošenju. 4 x 40 mm. koja se s obje strane armira mrežom od staklenih vlakana i oblaže čistim cementnim mortom. blizu vrha površine i raširena. 5 mm i izvući letvom. Fugiranje se izvodi masom za fugiranje u skladu sa sistemom i trakom za fugiranje.Toplinsko izolacijski sistemi . Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno armiranje. Alternativno se ploče mogu klamati. cementno vezani dodaci čine 11 milimetarsku jezgru. Kao alat za rezanje preporuča se pila Festo ATF 55 s dijamantnim listom za piljenje ili stroj za rezanje na mokro. Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armirni mort nanijeti strojno ili ručno u debljini od min.

10 cm. U svježi utor ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini. Kod upotrebe izolacijskih ploča od polistirola. a time i mogućnost mehaničkog opterećenja. Kao izolacijski materijal prikladne su ploče od drvenih vlakana. Na rubnim dijelovima upotrijebiti min. Premazi na drvu se mogu promijeniti. Predebeli slojevi ljepila i vlažno vrijeme produžuju vrijeme sušenja. Zaštitu od vremena i vode na površini fasade preuzima završna žbuka. stoga se uvijek preporučuje probno lijepljenje! Armiranje izolacijskih ploča Odvija se nakon cca. 30 mm u nosivom drvetu. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca. Prednost se daje lijepljenoj i mehanički pričvršćenoj (tiplanoj) varijanti. Potreban je preklop od min. 6 RÖFIX vijaka za izolacijski materijal DTS-H po m2. Općenito vrijedi da se ploče od prešanog drva prije. 10 mm nazubljenje) s RÖFIX Unistar mortom za ljepljenje. 2-3 mm. Sidrenje min. za vrijeme i nakon obrade moraju zaštititi od vode i propisno pričvrstiti vijkom. Pričvršćivanje izolacijske ploče RÖFIX fasadne izolacijske ploče lijepe se po čitavoj površini zupčastim gleterom (min. mineralne vune. 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi RÖFIX završn žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme. ovisno o varijanti nanosi se samo lijepljenjem ili lijepljenje/tiplanje. 10 mm nazubljenje) s RÖFIX univerzalnim ljepilom ili tankoslojno RÖFIX ELASTOL -ljepilo za nanos s valjkom. potrebno je testiranje na novim odnosno kritičnim podlogama. Nakon stvrdnjavanja ljepila izolacijske se ploče mehanički pričvrste s min.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada drvolit ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Vanjski zid obrađen prema propisima proizvođača s pločama od prešanog drva je toplinska izolacija vanjskih zidova. Pričvršćivanje izolacijskih ploča (samo ljepljenje) RÖFIX fasadni izolacijski materijali nanose se zupčastim gleterom (cca. Vijke uvijek postavljati odozgo prema dolje.Toplinsko izolacijski sistemi ./m2. 297 . pluta i polistirola. Ako se samo lijepi. 10 kom. RÖFIX Unistar mort za armiranje nanosi se u debljini od minimalno 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom. tjedan dana sušenja. armaturni sloj može se izvesti i s RÖFIX ELASTIC u debljini od cca. Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja.

Ploča-nosač žbuke ispunjava razne zahtjeve: ne gori. U pravilu se elementi moraju čvrsto povezati. 298 . Armiranje ploča Preklapanje mora iznositi min. U svježi mort ugrađuje se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. ponovno upotrebljiva kao minerala građevinska tvar. Armiranje ploča RÖFIX armaturni mort (Unistar LIGHT ili Unistar BASIC) nanosi se u debljini od min. difuzijski otvorena. vodoodbojna. visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na zatezanje pri savijanju. 10 cm. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX difuzijski otvorene završne žbuke. Postavljanje ploča. niska težina zbog ekspandirane gline i granulata staklene pjene koji je reciklažan. 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Fermacell HD ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema FERMACELL građevinske ploče HD su cementno vezane sendvič-ploče sa staklenim vlaknima i laganim dodacima koje se mogu direktno upotrebljavati kao nosači žbuke za vanjsko područje. Specijalno preporučujemo RÖFIX SiSi-žbuku ili RÖFIX 715 plemenitu žbuku specijal s dodatnim naknadnim premazom RÖFIX silikonskom-vanjskom bojom. fuga i dodirnih elemenata Postavljanje ploča i specijalna izvedba dodira elemenata i stropa kao i vertikalne i horizontalne fuge izvode se prema uputama proizvođača. Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno dijagonalno armiranje.Toplinsko izolacijski sistemi .

Paralelno s tim postaviti kutne mrežice i ostale priključke odnosno okapne profile.Toplinsko izolacijski sistemi . Pričvršćivanje prema shemi postavljanja. U mokri sloj po čitavoj površini ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica s preklapanjem od 10 cm. Prčvršćivanje ploča Izolacijske ploče prema podacima proizvođača na objektu skladištiti i obraditi. 299 . otporan na kiseline. ne napadaju ga štetočine. 25 X 50 cm). pastozna strukturna žbuka željene granulacije. Nanošenje završnog sloja Nakon još jednog sušenja armaturnog sloja od cca. ne gori. Za ljepljenje i armiranje smiju se koristiti isključivo proizvodi bez cementa. postojanih mjera. 1 tjedna (ovisno o vremenskim prilikama) kao završni sloj može se nanijeti RÖFIX Sisi-žbuka ili RÖFIX KHP kao vodoodbojna. Ako se upotrebljava RÖFIX Mozaična žbuka potrebno je prije nanošenja završne žbuke nanijeti pokrivni predpremaz s RÖFIX UNI grundom (obojan u tonu mozaika). Ploče moraju biti dovoljno i trajno pričvršćene za podlogu. čvrst. Osobine: vodonepropusan. paronepropusan. Ne sadrži FCKW. Armiranje izolacijskih ploča Nakon sušenja ljepila s čeličnim gleterom nanosi se RÖFIX ELASTIC armaturni mort bez cementa. Armiranje izolacijskih ploča Na rubovima otvora vrata i prozora potrebno je prije armiranja izvršiti dijagonalno armiranje s RÖFIX P50 (cca. HFCKW i HFKW ili druge štetne tvari. Ljepljenje s ljepilima preporučenim od proizvođačabitumen hladnih ljepila. lak za obradu. strukture i boje direktno na armaturni sloj (bez grundiranja). Kao sirovina upotrebljava se kvarcni pijesak i već više od 50% reciklirano staklo iz neonskih lampi i auto stakla.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od pjene (Foamglas) Profesionalni savjet Općenito FOAMGLAS sastoji se od čistog stakla.

Područja primjene Slijedeća tabela prikazuje mogućnosti racionalizacije kod obrade toplinsko-izolacijskih sistema. alat i pomoćna sredstva optimiraju rad na gradilištu. D20 Protočna mješalica Transport materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Obrada materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Rezanje izolacijskih ploča RÖFIX D40 Protočna mješalica RÖFIX Cut-Easy "Profi-Set" uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Izolacijske ploče pokretna stolica RÖFIX DTS-Tool "Wood" RÖFIX Isoboy Optima Višenamjenski uređaj za rezanje - Izrada rupa za pričvrsnice Uranjanje pričvrsnica Armiranje izolacijskih ploča RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica RÖFIX STR-Tool RÖFIX R16 zupčasti gleter (NDS RÖFIX R12 zupčasti gleter (NDS 5 mm) 3 mm) - 300 . Strojevi. 27 TO 12 m3 = ca.lac ijs Vrs / ve no Os ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 Dostava materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) RÖFIX Tlačni silos 18 m3 = ca. = ca.pomaže uštedjeti vrijeme i novac. 27 TO 12 m3 = ca.. Smanjuju troškove plaća. Naša logistika silosa sa zatvorenim sistemom poticanja protoka. 15 TO RÖFIX DSF 100 Tlačni silostransportno postrojenje RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku sa filterom RÖFIX Isoboy Typ C Uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Pištolj za ljepilo "MAI" RÖFIX Silos na slobodni pad 18 m3 = ca. pištolji za ljepljenje i špricanje. RÖFIX podržava profesionalce s pravim pomoćnim sredstvima i rješenjima. učinkovitim alatom za rezanje i obradu. 15 TO RÖFIX Papirnate vreće 25 bis 35 kg Količina zapremanja 1 Pal.125 kg RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku tj. potiču motivaciju radnika i time raste i kvaliteta rada i rezultat.Alati Osnove / Vrste ALATI Osnove / Vrste Optimirano i točno tempirano odvijanje posla na građevini danas je važnije nego ikad. 1.

• Za profesionalno nanošenje. pročešljavanje TIS morta za armiranje (tankoslojno) • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim.75 mm • Dubina reza: 2 cm 301 . stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem. tj.Alati Podaci o proizvodu Alati RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R12 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) Područja primjene: • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim. stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem. 1 dodatni nastavak T30 + 1 dodatni lim za rezanje. Osobine: • Istovjetna. • Za profesionalno nanošenje.više sigurnosti • Izvrsna kvaliteta obrade Tehnički podaci: • Izmjere: 480 x 130 x 0. Uklj. nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Istovjetna. • Montaža na uobičajenim bušilicama. tj. pročešljavanje TIS morta za armiranje (srednjoslojno) • Alat za RÖFIX STR-8Z uronjive pričvrsnice sa izmjenjivim kutom za rezanje.75 mm • Izmjere: 480 x 130 x 0. jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • 100% kontrola postavljanja .

RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni uređaj za Tip C KOMBI • Dodatni uređaj sa užarenom žicom za posebne rezove. 1 kg • Izmjere: 140 x 47 x 17 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm 302 . Udarna spojnica NW23. Osobine: • • • • Jednoručna obrrada Kvaliteta skele Spretno.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Uređaj se može stavitit na zid-ili direktno montirati na skelu. • Za sve uobičajene ploče i rezove. • Rezani komai za prozorske klupice i bordure.profesonlni uređaj za rezanje EPS. Kao dodatak za ISOBOY Tip C Kombi. 2 m crijeva i spužvaste kugle.Alati Podaci o proizvodu RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni uređaj za rezanje siropora • Komapktni.Kosi i ravni rezovi. lagano Dobro održavanje • Brza obrada • Čvrsto • Moguća individualna podrćja kutova • Brza obrada • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • Težina: ca. uklj. Područja primjene: • Profesionalni pištolj za lijepljenje.izolacijskih ploča.Trafo i alat čvrsto su ugrađeni u uređaj. za strojno lijepljenje TIS izolacijskih ploča.

pluto. Sigurna od pada. • Brza obrada • Univerzalna primjena • Brza obrada • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Dužina reza: < 113 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca. • Za sve uobičajene ploče i rezove. • Za rezanje pod kutom od 90 °-/ koso rezanje /rezanje sa utorom / rezanje u obliku klina /razrezivanje/ zakošeno rezanje RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploča RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploèa RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) • Stolica (sa trnovima ) za obradu izolacijskih ploča.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . MS. za bušenje rupica za pričvrsnice u šupljim ciglama. moguće montirati na skeli. staklena pjena. 11 kg • Dužina reza: < 104 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca. sa višenamjenskim kutom za rezanje. • Specijalni uređaj za rezanje tvrdog metala. RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni uređaj za rezanje polistirola • Profesionalni uređaj za rezanje EPS. XPS izolacijskih ploča. tj.Alati Podaci o proizvodu RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni uređaj za rezanje • Univerzalni uređaj za rezanje izolacijskih ploča (MW.) sa električnom univerzalnom žagom. PUR i sl. 2.5 kg • Izmjere: 210 mm • Izmjere: 260 mm • Izmjere: 360 mm 303 .

304 . staklo.lac ijs ne me po Na ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . drvo. Mortovi i estrisi moraju se obraditi najmanje 3 tjedna prije obrade TIS. prekrivene i zaštićene • što podloga ne pokazuje nikakve znakove navlaženosti (temeljni mortovi i estrisi moraju biti prethodno dobro osušeni. • Elementi za pričvršćivanje moraju biti izrađeni bez toplinskog mosta Sa obradom toplinsko-izolacijskih sistema možemo početi tek nakon: • što su sve površine kao npr. zaštićene i prekrivene. dovoljno izoliranje okoprozornih zidova).Izvedba Napomene WDVS (TIS) . • moramo uzeti u obzir protupožarne propise građ. cigle i sl. klupčice na prozorima i sl. da izbjegnemo moguće vlaženje tokom obrade TIS-a.IZVEDBA Napomene Kod planiranja toplinsko-izolacijskih sistema moramo uzeti u obzir. Priključci i završeci moraju biti postojani na udarnu kišu. aluminij. • su svi priključci i završeci kao i detalji proboja planirani tako. zidni vijenci. još bolje 4 do 5 tjedana prije) • što su sve horizontalne površine kao što su attike. da: • su planirani toplinsko-izolacijski sistemi bez toplinskih mostova i parodifuzijski (npr. normi. da ih možemo jasno obraditi.WDVS (TIS) . • što su nam dati svi naputci za obradu priključaka i završetaka kao i detalja • što su prodori planirani tako da je osigurano paropropusno zatvaranje završetaka i priključaka • što je test primjerenosti podloge bio uspješan • što kod starogradnji eliminiramo uzroke dizanja kapilarne vlage i nakupina soli.

pustiti da se osuši skinuti. isprati čistom vodom. pustiti da se osuši suho isčetkati i pomesti Ujednačavanje odgovarajućim mortom u odvojenim radnim koracima (zadržati vrijeme sušenja) Auswerfen der Fugen mit Zementmörtel. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje. pustiti da se osuši Voda visokog tlaka (maks. jer je priprema podloge od odlučujućeg značenja za funkciju pričvršćenja. gljivice. ostavlja trag krede prljav.oprati sa čistom vodom. kamena sa jezgrom betona Mineralne žbuke i boje ljušti se. šupljine (odstupanja preko 1 cm) Mjere pomesti pustiti da se osuši (kod povećanja vlage.WDVS (TIS) . 200 bar). masan loš. oprati čistom vodom.sa dlanom ispitamo prašnjavost i štetno "cvjetanje" površine • Test na struganje s tvrdim šiljatim predmetom • Test kvašenjem za ispitivanje upojnosti podloge • Test ravnine napravimo s letvom prema ÖNORM EN 1820 Testiranje vršimo na više nasumce odabranih mjesta. ne nosiv Disperzivne boje. ukloniti uzročnike) voda visokog tlaka (maks. prije nanošenja TIS pomesti.Izvedba Napomene Priprema podloge Kod starogradnji i / ili postojećih podloga žbuka moramo izvršiti kontrolu podloge na koju ćemo nanijeti toplinsku izolaciju.Toplinsko izolacijski sistemi . žbuke ne nosiv na bazi umjetnih smola nosiv Sve površine Alge. lišajevi 305 .isprati čistom vodom. U struci su uobičajene jednostavne metode: • Metoda brisanja . pustiti da se osuši očistiti i ukloniti RÖFIX uništivačem algi Pokrivni beton širok razmak fuga. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje. isčetkati. mit Montageschaum gefüllte Fugen zuvor auskratzen Izvođenje nosive podloge lijepljenjem ili/ pričvršćivannjem pričvrsnica. isčetkati. sredstva za razdvajanje) iscvjetavanja neravan. preko 5 mm između ploče i kamena Nedostajuća povezanost ploča tj. voda sa visokim tlakom (maks. Vrsta podloge Zid i beton Stanje prašnjav vlažan prljav. masan (ostaci od uljnih oplata. pomesti mehanički ukloniti ili bajcati. pustiti da se osuši oprati čistom vodom.

5 x 2. Za rad sa silosima na pritisak ili slobodni pad potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete: • Strujni priključak:380 V. Preporučljive su i prikladne mreže za zaštitu fasade.ručna-.5 m) s drvenim postoljem i mogućnost prilaza Postavljanje skele Kod postavljanja skele mora se paziti da je dužina sidra skele u skladu s debljinom sistema. na kojoj se počinje s postavljanjem ploča horizontalno postaviti uže i vertikalno odrediti smjer.oscilirajuća brazdasta žica. Sokl profili od aluminja sa SP profilima koji vire služe kao vodoravni završetak sistema i kao pomoć pri postavljanju prvog reda. Rezanje izolacijskih ploča Primjerenim alatom za rezanje izolacijske se ploče mogu rezati na potrebne dimenzije: • EPS-izolacijske ploče . U području podnožja (min 30 cm visine) i ispod gornjeg ruba terena upotrijebiti RÖFIX izolacijske ploče za podnožja. Sokl profili učvršćuju se u razmaku od 30 cm RÖFIX SD-80 pričvrsnicama. da je osiguran dovoljan razmak između zidnih površina (radni prostor) u skladu sa zaštitom na radu i da u voda ne može prodrijeti uzduž sidara (bušiti ukoso prema gore). vjetar.ručna-. 2. podloge ili pojedinih slojeva od vremenskih utjecaja (sunce. Podnožje izloženo špricanju vode Završni profili moraju se montirati vodoravno i bez šupljina.5-4.0 bar ili pumpu za povećanje pritiska • Prostor za silos (2.nož. ručna pila • Ploče od mineralne pjene . ručna pila ili ubodna pila • Izolacijske ploče od pluta .To su obično zastor od šljunka odnosno sloj koji smanjuje kapilarnost. kružna ili tračna pila 306 .lac ijs da ra Ob ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 20-25 Amp.užarena žica • Ploča od mineralne vune . udari kiše). kružna ili tračna pila • Diffutherm-izolacijske ploče . • Priključak za vodu 3/4 Zoll. Izvođenje podnožja Prije početka radova potrebno je na zgradi odnosno površini fasade.WDVS (TIS) . min.Izvedba Obrada Obrada Priprema gradilišta Profesionalni savjet Priprema gradilišta Mortovi za sistem isporučuju se u silisima na pritisak ili slobodni pad ili u papirnatim vrećama. Konstruktivnim mjerama potrebno je usmjeriti oborinsku vodu od fasade.

Lamelne ploče od mineralne vune pritisnemo na svježe ljepilo i poravnamo. Ljepilo je pri 15 C i 50% rel. Kod ravnih podloga možemo nanijeti mort za lijepljenje po cijeloj površini sa zupčastim gleterom s min.3 cm ili 9 Stk./ploči kod masivne podloge) ili s pričvrsnicama iz plemenitog čelika. Prije i za vrijeme obrade ploče se moraju zaštititi od vode. 3 cm debelu točku veličine dlana. 30 mm dubina sidrenja.Zaštititi drvo od vlage. Pištolj držimo blizu površine ploče da postignemo ravnomjeran nanos. 5 cm široku prugu i u sredini ploče min./podlogu kod razmaka 62.. (RÖFIX zupčasti gleter R12/R16) Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Strojni nanos ljepila na podlogu (dvostrano premazane lamele): Kod dvostrano premazanih lamela od mineralne vune nanosimo ljepilo na podlogu (zid) u obliku vertikalnih pruga. 40 %. S tim da oko ruba ploče nanesemo ca.Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Strojni nanos mase za lijepljenje RÖFIX pištoljem za lijepljenje nanijeti tako da se u skladu s tolerancijom podloge postigne kontaktna površina od min. Ne miješati s drugim materijalima Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana na drvo Izolacijske ploče postavljaju se čvrsto spojene (bez fuga) (preklop min.WDVS (TIS) . 70 % površine. 3 kom.Kod ploča od mineralne pjene (MINOPOR) moramo radi mekane strukture prekriti izolacijsku ploču cca.Izolacijske ploče moraju se trajno i čvrsto spojiti jedna uz drugu. Odvajanje fasade i sokla uvijek sa sokl profilom ili SP profilom. 307 . a visina je 2 cm. nakon 2 dana stvrdnuto i opteretivo Ručno nanošenje ljepila Kod normalnih podloga ljepilo nanosimo po rubovima trakasto. Širina pruge iznosi 5 cm. 12 mm širokim zubom./podlogu kod razmaka 83. To se postiže rubnom prugom i 2-3 pruge na unutarnjoj površini ploče.vl. Svi spojevi se moraju zatvoritiPridržavati se zone špricanja vode od 30 cm (upotrijebiti EPS).Toplinsko izolacijski sistemi .5 cm. Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana Obrađivati se smiju samo neoštećene i suhe ploče. a u sredini ploče točkasto.Pričvršćivanje se vrši sa sistemskim pričvrsnicama RÖFIX DTS-H (min. 20 cm). 6 Stk.

Moguće je i zasjeniti skelu mrežom. Nepresvučene elemente prije ugradnje armiramo.ormarići za rolete ili izbočine deka prekrivaju se po mogućnosti bez preklopa izlolacijskih ploča. Postavljanje izolacijskih ploča U pravilu se postavljaju samo čitave izolacijske ploče.Prema potrebi s RÖFIX sistemskim pričvrsnicama dodatno pričvrstiti u razmaku od ca. Tek tada se reže višak izolacijske ploče. da izolacijska traka-nakon vezanja ljepila izolacijske ploče na fasadu. bez armiranja) • Ugradnja žaluzina • Zaštitni element (s-Mass). Postavljanje izolacijskih ploča Kod izolacije špaleta prozora i vrata kao i kod nadvoja.WDVS (TIS) .Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Postavljanje izolacijskih ploča Izolacijske ploče dobro sljubimo jednu do druge.Toplinsko izolacijski sistemi .Izbočeni dijelovi kao npr. min. Postavljanje izolacijskih ploča Pokretne fuge moraju se obraditi. Prethodno napravljeni zaštitni element Na mjeru prethodno napravljeni zaštitni element (nepremazan ili s unutarnje strane armiran) sa sistemskim ljepilom ugraditi. • Debljina izolacije • Prozorski otvor (gotovi izolirani prozorski otvor. Prije izoliranja kalupa moramo kalup zaštititi RÖFIX Univerzalnim ljepilom (kao vezivni most).može biti sigurno utisnuta.Prekomjerni izolacijski materijal darf dabei bis auf eine Restdicke vom mindestens 3 cm aus der Rückseite der Dämmplatten herausgeschnitten werden. Na rubovima zgrade čitave ploče ili polovice položimo na češalj. Kako bi se izbjegla oštećenja izolacijski materijal bi se trebao držati u hladu i obrađivati na sjenovitim područjima. da postignemo jednakomjerno sniženje napetosti. na uglovima zgrade izolacijske ploče položimo na češalj. Sivo obojane EPS-izolacijske ploče se zbog tona pod utjecajem sunca mogu zagrijati. Radi dozvoljenih tolerancija fuge preko 2 mm ispunimo trakama od istog materijala. Spojevi ne smiju biti posmaknuti. Ploče postaviti ravno i glatko. Ploče na uglovima koje vire odrežemo tek kad se stvrdne ljepilo. 25 cm . da postignemo jednakomjerno smanjivanje napetosti. izolacijske ploče na fasadi moraju sezati toliko preko ruba špalete. Kod mineralne pjene ispuniti s RÖFIX MINOFILL-om. To kod izloženosti samo jedne strane može dovesti do deformacija. Preklapanje neka bude 25 cm. Na kraju ljepimo izolacijske ploče sa fasadnim ljepilom na zaštićenu površinu. 40 mm 308 .

B iliC potrebno je testirati čvrstoću na licu mjesta. Ako se postojeća podloga ne može klasificirati po kategorijama A. Pričvrsnicu postaviti u istoj ravnini s pločom. Šeširić viri u dužini proširenja čahure tiple. Izolacijske ploče marke MW-PT s okomitim vlaknima zahtjevaju promjer šešira pričvrsnice od najmanje 140mm. Bit Torx T40. Postaviti na dubinu bušenja = duljinu pričvrsnice + 10 . STR-alat postaviti (montira se na uobičajenu bušilicu). Nož STRalata obrezuje izolaciju oko šeširića pričvrsnice.Toplinsko izolacijski sistemi . utiskuje se u ravnini s površinom izolacijske ploče i usidre se. Sve dok ljepilo ne stvrdne ne smijemo postavljati pričvrsnice.15 mm. Vijčanu tiplu uvrnuti sve dok ne sjedne na izolacijku ploču.WDVS (TIS) . Deformirane ili loše pričvršćene pričvrsnice odstraniti i postaviti nove. Kod betona pričvrsnica mora biti u betonu. Nastalo udubljenje zatvoriti STR-Rondelom (EPS ili mineralna vuna). Potavljanje teleskopskih pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z teleskopska pričvrsnica može se zabiti ili vijčati. Provjeriti čvrstoću pričvrsnice. Moramo uzeti u obzir duže vrijeme stvrdnjavanja pri hladnijem vremenu. Istovremeno šeširić pritišće izolacijski materijal ispod. Odgovarajuća jačina naboja je u skladu s čvrstoćom podloge. Navojna prićvrsnica (STR-princip) Izbušiti rupu (Ø 8 mm) u nosivoj podlozi (dubina rupe: 40 mm). 309 . Bušenje rupa za pričvrsnice Tek nakon stvrdnjavanja ljepila početi s bušenjem.Kod šupljikave opeke upotrijebiti višenamjensku bušilicu RÖFIX MZB-8 KARAT. Kod toplinsko-izolacijskih ploča preporučuje se pokrivanje izolacijskom pločicom (rondelom). RÖFIX učvršćivač za bušenje stavlja se u Hilti-bušilicu TE SX i čelična čahura se bušenjem utiskuje u podlogu. 400 O/min) uklj. Pričvrsnica se postavlja na prednju cijev stroja.Izvedba Obrada Strojno pričvršćivanje Profesionalni savjet Izbor pričvrsnica Kod izbora pričvrsnica paziti da odabrana odgovara dopuštenoj prema ETAG 014. a ne kod šuplje opeke ili blokova. Dužina pričvrsnice odgovara debljini izolacije. STR-alat izvući laganim okretom u lijevo. Bušilica s udarima koristi se samo kod normalnog betona i pune opeke. Zaključno se može čekićem zakucati ili stegnuti sporohodnim odvijačem (max. Postavljanje specijalnih pričvrsnica RÖFIX pričvrsnicu obrađivati Hilti-strojem.

gustu traku direktno s role zalijepiti na dio građevine. te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir Prozirnu foliju otpornu na propuh fiksirati na okviru prozora. da bude oko 3 mm više unutra Hidroizolacijska traka bez problema može ekspandirati u elastičnoj zoni zrna (u potpunosti). tj. Na ljepljivoj strani trake vanjske folije pričvrstiti pokrovnu foliju za prozore.Izvedba Obrada Priključni i zaključni profili Profesionalni savjet Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja. ne voditi oko kuta 310 . tako da se podudara s površinom izolacijskih ploča.Za kutove traku odrezati i iztupiti. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez" Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Nakon završetka žbukanja/ličenja folijska traka se pažljivo skida u smjeru strelica. kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Prije obrade proizvod čuvati na hladnom Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitina vezica se preklopi prema naprijed. Ovim se dopušta ekspanzija hidroizolacijske trake za fuge Izolacijska traka za fuge 2D Nakon skidanja zaštitne folije sa samoljepljivog dijela. a na mjestu gdje je pukla skida se Uklanjanjem zaštite komprimirana PUR traka se otvara i ekspandira Prekomprimirani početni i završni dio odrezati Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja. kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP. te se postavljanjem izolacijskih ploča komprimira skoro do ishodišne debljine Odrezani dijelovi moraju biti tupi.Toplinsko izolacijski sistemi . Fuge ostaju vidljive. Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge.WDVS (TIS) .trake.

Profil na stražnjoj strani zida se može presavinuti preko ruba ili lomljenjem skratiti Sudari profila se spajaju i stabiliziraju pomoću specijalnih nastavaka (priloženi) Dilatacijski profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Krakovi profila se stiskaju. te se profil s ostatkom vezice postavlja u armirajuću žbuku i prešpahtla se.Toplinsko izolacijski sistemi . a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj. između rogova za sistemsko prozračivanje.krovni priključci itd. te ju nije potrebno postavljati okolo Limeni završni profil -RÖFIX FIN-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil nataknuti na lim. 30 mm Profil za radnu rešku -RÖFIX DUO-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil na izolacijske ploče zalijepiti armirajućom žbukom (ljepilom) Krovni zaključni profil Završni profil krova prema krovnom opšavu. Fuga ne smije biti uprljana mortom Diletacijske fuge ne smiju se izolirati.) osigurati RÖFIX-izolacijskom letvicom ili pričvrsnicama na rubnom području.vrata. Kod spajanja profila s ostatkom mrežice napravi se preklop. Montaža na izolaciji Završni profil krova Otvorene završetke sistema (npr. te mrežicu u potpunosti prešpahtlati Svi sudari moraju se 10 cm preklopiti (ostatak mrežice) Armiranje mrežicom na površini provodi se samo do rubova.prozora.Izvedba Obrada Zaključni profili Profesionalni savjet Okapni profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera U području kuteva temeljnu/armaturnu žbuku nanijeti.WDVS (TIS) . profil postaviti horizontalno i utisnuti ga.područje sokla.petlja za fuge postavlja se u fugu. 311 . PVC.

tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/ zaštitnih rešetki (francuski balkoni). Uptrebljivo za EPS .WDVS (TIS) . Montažne rondele . nosivih vješalica. DoRondo Montažne rondele PH Montažni kvader . Montažni cilinder (EPS) Montažni cilindar ZyRillo EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača. nosača oluka.) Zbog tehničkih osobina.klizača i reklamnih ploča i sl. Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. 312 . pridrživača. okretnih i kliznih stijena. itd. uključen alat za frezanje. držač konzole. laganih ploča i toplomjera i sl. nosača vješalica.. mineralne vune i pluta.nosača oluka itd.izolacijske ploče. moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže.Toplinsko izolacijski sistemi . Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. uključene 3 pričvrsnice Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a.tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica. (uključuje 3 pričvrsnice) Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a. uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo. mineralne vune i pluta. mineralne vune i pluta.Izvedba Obrada Montažni elementi Profesionalni savjet Element za montažu prozora Nosivi element K1-PH Kao podloga za montiranje prozorh bez toplinskog mosta prozora. Nosivi kutnik u PU-tvrdoj pjeni Nosivi kutnik PH PU.EPS ili PU Quadroline EPS Montažni kvadar Podloga za montaže (npr. Quadroline PU Montažni kvadar Tlačni podložak od PU .PE ili PH DoRondo Montažne rondele PH Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese.

mort za armiranje). itd. koji služe za zaštitu od oštećenja nanose se ili na temeljnu ili na završnu žbuku. sušenja. 2-3 dana) možemo početi sa armiranjem površine izolacijskih ploča. u različitim min. Priključak izvesti s 10 cm preklapanja. ulazi. tj. Zaštitni kutnici. 20 cm provesti oko rubova i najmanje s 10 cm preklopa uložiti u temeljnu žbuku. Dijelove građevine (prozore. uložiti prije armiranja površine te tako fiksirati da se rub pruge postavi pod cca. Pruge obično iznose 20 x 40 cm. Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku. Izrađivanje uglova slijedi kao i kod rubova bez profila s 10 cm preklapanja u skladu s površinom.Toplinsko izolacijski sistemi .) potrebno je prije obrade prekrititi. Da bi postigli udarno čvršće žbuke (npr. okvire prozora. Kod polaganja prvoga sloja mrežicu ne preklapamo. Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Poslije sušenja ljepila (poslije ca. Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Mrežicu za armiranje polažemo vodoravno ili okomito da ne dođe do nepotrebnog kontakta. Utore mrežice tekstilnog stakla na jednoj strani cca. Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati.WDVS (TIS) . Ovisno od izolacijskog sistema upotrijebimo različite mase za armiranje (masa za izravnavanje. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Izrada rubova Kod upotrebe rubnih profila s mrežicom od tekstilnog stakla i kutnika s mrežicomnanijeti temeljnu žbuku u širini predviđenih krakova tako da se rubni profil i krak mrežice mogu uložiti.Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Diagonalno armiranje Na uglovima otvora prozora i vrata potrebna su dijagonalna pojačanja. može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila Izrada rubova Izrađivanje rubova bez gotovih profila izvesti u skladu s površinom. 313 . debljinama sloja. vrata. hodnici) preporučamo mrežicu za armiranje nanijeti u dva sloja. 45 °. Postoje i konfekcionirane trakice mreže za racionalnu obradu. Nakon određenog vremena čekanja.

Eventualne nakupine mase potrebno je nakon sušenja otkloniti. 314 .Toplinsko izolacijski sistemi .WDVS (TIS) .Debljina sloja 5 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 5 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 16 pročešljati. Po potrebi ravnomjerno razvući letvom Nakon 5. 10 cm širine oštro na mrežici skine.Debljina sloja 5 mm (DS): Srednjeslojni postupak sa debljinom sloja 5 mm: • RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sistem • RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom vunom • RÖFIX MINOPOR toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom pjenom • RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta • RÖFIX DIFFUTHERM toplinsko-izolacijski sistem od drvenih vlakana Na svim spojevima s graničnim dijelovima i probojima u sistem armaturni sloj treba se odvojiti rezom sa zidarskom žlicom kako bi se izbjeglo nekontrolirano trganje. Armiranje. Nakon 5. Kako bi se postigla ravnomjerna površina preporučuje se tankoslojna obrada slijedećeg dana.Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Armiranje .7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Završavanje armaturnog sloja Treba izbjegavati prekomjerno zaglađivanje armaturnog sloja kako bi se izbjeglo stavranje slojeva siga na površini (posebno kod cementnih masa za izravnavanje). Armiranje.Debljina sloja 3 mm (DS): Tankoslojni postupak sa debljinom sloja 3 mm: RÖFIX W50 EPS-toplinsko-izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko-izolacijski sistem Kod prekidanja rada na nekoj površini potrebno je pripremiti preklapanje mrežice za nastavak rada tako se masa za armiranje na cca.7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Armiranje . RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati.Debljina sloja 3 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 3 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 12 pročešljati RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati . Po potrebi ravnomjerno razvući letvom.

RÖFIX Renostar. vodoravno. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. vremensku otpornost. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. utjecaj okoliša i ravnomjernost boje. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Strukturiranje završne žbuke na TIS: Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno.Toplinsko izolacijski sistemi . potrebno je završno u dva sloja na ROFIX 715 nanijeti RÖFIX Silikonsku boju. RÖFIX 57 i sl. sloja pricekati lagano stvrdujavanje. plastika) izvesti željenu strukturu. a prije nanošenja 2. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.) Nanošenje završne žbuke na TIS: Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja. Da bi poboljšali vodoodbojnost. Finu žbuku nanijeti nahrdajucim celicnim gleterom opcenito v dva sloja. Na kraju s odgovarajucim gleterom (stiropor. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja). 1 sloj žbuke oštro razvuci. 7-10 dana. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Štititi od smrzavanja. na prethodno pripremljenu podlogu. Prema iskustvu min.Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. Naknadno bojanje izvodimo na mineralne završne žbuke nakon njihovog sušenja što je ovisno o vremenu. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. 315 . Naknadno bojanje mineralnih završnih žbuka na TIS: Kod mineralnih završnih žbuka nije potreban prethodni postupak grundiranja podloge.fina žbuka).WDVS (TIS) . fen) i kiše Nanošenje universalnih završnih žbuka na TIS: Žbuku nanijeti celicnim gleterom ravnomjerno u debljini zrna.B.Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Priprema podloge za pastozne završne žbuke na TIS Najranije nakon 5-7 dana stavljati sloj.

12 mm kod 3 mm šerane žbuke).WDVS (TIS) . kada zrno s letve "skače" tj.Toplinsko izolacijski sistemi . Vrijeme šeranja ovisi o vremenu. 10 .Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje. pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto. 1mm. Svježe nanesenu šeranu žbuko potrebno je zupcastim gleterom ili krtacom ujedneciti. kako bi se smanjio unos zraka. Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Žbuku za nanošnje žlicom upotrebljavamo samo kod srednjeslojnih armaturnih sistema. Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje. Na nju svježe na svježe nanosimo RÖFIX 750. Poslije i sušenja armaturne žbuke nanosimo RÖFIX masu za ljepljenje u debljini sloja ca. te kada ga izvodi iskusni radnik.. Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje. Na gradevinsku cjelinu žbuku nanijeti bez prekida. jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" 316 . kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja. površinu je potrebno pomesti. Debeloslojne završne žbuke (šerane žbuke) na TIS: Žbuka se nanosi odozgora prema dolje u 3 .4 strukoj debljini zrna (npr.

Toplinsko izolacijski sistemi .te sa debljinom sloja ljepila od 1 cm. 720 ca.8 ca. a time i mogućnost nastanka pukotina. 710 ca. 5.2 ca.6 5. 4.1 12. 5 mm 1 m2 površine sa 3 mm debljine sloja = 3 l ljepila Masa za lijepljenje/ armiranje Temeljne žbuke Litre/ Tone Površin a za lijepljenje ca. 4.5 ca.8 9. 4.6 5. pri čemu se smanjuje napetost.8 9.4 litre mokrog morta. 990 ca.7 2. Norma zahtijeva da ravnina zida ne odstupa za više od 1 cm. 70% sa MINOPOR ili 60% kod lamela. a koji iznosi ca. 950 ca.7 9.2 ca.8 317 .8 2. 5.6 7. 40% prekrivanja.4 5. Modul elastičnosti E snižava se.8 2. 3 mm ili ca.potrebno je računati s potrošnjom od min. (kg/m2) RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 RÖFIX Dieplast S ca. 720 40 % 40 % 70 % 40 % 40 % 40 % 2 2. 4. zahtijeva se min. Kalkulacija potrošnje kod armiranja Pozitivno djelovanje izdašnosti na potrošnju materijala očituje se također kod armiranja. 4. 720 ca. 4.Potrošnja ljepila za armiranje ovisi o debljini 1 m2 površine sa 1 mm debljine sloja = 1 l ljepila 1 m2 površine sa 5 mm debljne sloja = 5 l ljepila nanosa.6 ca.2 7.2 ca.1 ca.1 9. 7 ca. Armiranje Zadana debljina žbuke NPD 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm Lijepljenje 5 mm (kg/m2) 8 mm (kg/m2) 10 mm (kg/m2) Armiranje Lijepljenje / Armiranje (kg/m2) min.Izvedba Obrada Kalkulacija potrošnje kod ljepljenja Dodavanjem laganih dodataka povećava se izdašnost i elastičnost ljepila.9 ca.6 12. Ovo poboljšanje očituje se ne samo u obradivosti nego i u tehnici rada.Ukoliko se ljepilo nanosi na 1m2 površine sa 40 % prekrivanjem. (kg/m2) maks.8 9 7 7 7 9.4 ca.8 3. 5. 3. Ukoliko se ne lijepi po cijeloj površini.WDVS (TIS) .3 ca. 4. Kao osnova za izračun potrošnje ljepila služi ON-EN 18202 norma tolerancija u visokogradnji.4 4 5.4 ca.

318 G R A ÐE V I N S K E B O J E .

GRAĐEVINSKE BOJE 318 .355 Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 322 322 323 324 325 Priprema građevinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 326 326 323 328 330 Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 332 332 323 336 339 Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Obrada 340 340 323 347 DecorLine Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 348 348 352 354 319 .

Igrajte se bojom! U idealnoj mješavini krije se vizionarska briljantnost. vapno i glinene boje sve do silikonskih boja. ostavljaju dojam blizine i intimne ugodne atmosfere. Hladne boje osiguravaju distancu. stvaraju se atraktivni životni prostori s atmosferom. pasivne su i ostavljaju dojam stručnosti i funkcionalnosti. Pronađite Vaš osobni ton: Svijetle boje djeluju lagano i vedro. drvom. RÖFIX Građevinske boje .Građevinske boje Građevinske boje Stvoriti atmosferu s RÖFIX svijetom boje RÖFIX je partner otvorena duha. Tamne boje djeluju tmurno. posreduju dojam širine i svaku prostoriju čine većom. rafinirane kombinacije i tehnike odvode u uzbudljive dimenzije. kao gašeno vapno. betonom naša paleta boja razvija stil i estetiku. RÖFIX boje su za svako "platno" u unutarnjem i vanskom prostoru. Tvorničke kontrole odnose se i na sirovine i na gotove materijale prije isporuke. Ponovno se traži boja. ograničavajuće i posreduju skrovitost. Svijet je prešaren da biste ga obukli u bijele tapete. Bojama možete pobuditi određena raspoloženja ili svojim prostorijama dati novo ozračje. Dajte se inspirirati. 320 . disperzivnih premaza te zaštitnih slojeva s pripadajućim grundom odnosno razrjeđivačima. ekstremni dizajn i neobične nijanse želite? RÖFIX ostvaruje svaki san s osjećajem za boju. zidom. imajte hrabrosti za boju. Kvaliteta i osiguravanje kvalitete uvijek stoje u prvom planu. Djeluju smirujuće i osvježavajuće. RÖFIX svijet boja oživljavaja iluziju. Originalne boje. Dobro promišljeni koncepti za usklađivanje čovjeka i arhitekta.već sklad različitih elemenata u boji koji budi vaša osjetila. Tople boje U svijetu RÖFIX boja i materijala stalno se stavljaju novi akcenti. Fino stupnjevane nijanse. metalom. djeluju poticajno i aktiviraju. silikatnih boja. Beskrajne varijacije daju individualan ton fasadi i unutarnjem prostoru.funkcionalne i dugotrajne Proizvodna paleta sastoji se od čisto mineralnih premaza. Pritom se ne traži samo šarenilo. U kombinaciji sa staklom.

Pod velikim potencijalom oblikovanja misli se na kreativnost i individualnost.com. posvuda je odlučujuća zaštita od vlage. Pored tih estetskih osobina odlučujuće su i funkcionalnost i trajnost.roefix. RÖFIX Vas podržava u odluci s originalnim uzorcima žbuke i RÖFIX OBJEKT DIZAJNOM. kako istaknuti postojeće građevinske elemente i ostvariti tonovima boje igru svijetla i sjene. Održavanje vrijednosti zaštitom od vlage. Kvalitetna kolekcija RÖFIX unutrašnjih boja optimalno podržava te zahtjeve. Temeljito planiranje. Elegantnim kompozicijama boje. Uređivanje prostora s RÖFIX unutrašnjim bojama. Pritom se ispunjavaju svi tehnički zahtjevi. ličilac i proizvođač. Informirajte se kod Vašeg RÖFIX stručnog savjetnika ili na www. Vaša će kuća mamiti poglede. spretnost i optimalna kvaliteta proizvoda dugoročno se isplate. Mora se optički prilagoditi kući i štititi dugoročno materijal gradnje. ekonomične su u obradi i redovito se testiraju. moderniziranju ili novogradnji. Na vizualnom dojmu moraju se dokazati arhitekt. Tonovi boje su važan sastavni dio arhitekture. bojom i svojstvima materijala. Pri tom veliko značenje ima i izbor boje. Psihologija boja opisuje objektivno. znanstveno dokazano djelovanje boja. Vaš ličilac i izvođač fasade znaju. rafiniranim prozorima i vratima kao i poljima kontrasta boja. Oblikovanje fasada s RÖFIX OBJEKT-DIZAJNOM Fasada je posjetnica kuće. 321 . Dajte svojoj fasadi lice. Paleta boja je pregledna i učinkovita.Građevinske boje Oblikovanje fasada i zaštita RÖFIX vanjskim bojama Vizualni dojam fasade stvara se oblikom. Ne upotrebljavaju se omekšivači i otapala što garantira standarde kvalitete i zdrav unutarnji život. Radi li se o renoviraju. Kod oblikovanja unutrašnjih prostora važno je kombinirati estetiku s funkcionalnošću. RÖFIX vanjske boje ispunjavaju taj zahtjev i uvjerljivi su visokim standardom kvalitete i optimalnom kvalitetom obradivosti.

Tako nastaju glatke. vapneno-cementne temeljne žbuke i dr. kako bi se otklonile neravnine i oštećenja. Stoga se primjenjuju prozirne mase za izravnavanje. one se lako oštete zbog grube svakodnevnice na gradilištu. na bazi vapna.te Vrs / ve no Os nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . gipsane ploče. ravnomjerno ravne površine za nanošenje boje. mramornog brašna i stirolakrilata može se izvrsno obrađivati i ručno i strojno.sinonim univerzalnosti Za racionalno premazivanje velikih površina zidova i stropova nužna je univerzalna masa za žbukanje i izravnavanje koja je izuzetno postojana. Čak iako su gornje površine ravne i glatke. RÖFIX nudi različite vrste (veziva) ovisno o zahtjevima. Kao podloga odgovaraju beton. 322 . Asortiman čine vapneno-cementne.Masa za izravnavanje Osnove / Vrste MASA ZA IZRAVNAVANJE Osnove / Vrste Masa za izravnavanje neravnina Rijetko kada uspijeva da se žbukom ili betonom izrade takve površine koje su spremne za ličenje. Ta masa za izravnavanje. gips kartonske ploče. I gipskartonske ploče i stare žbuke mogu se jednostavno obraditi tim proizvodima. vapnenodisperzivne kao i čiste disperzivne mase za izravnavanje. Zidne i stropne površine kao i gotovi tvornički elementi mogu se premazivati s RÖFIX MANTECA. Manteca .

Hidratacija Cement -baza Protvrdnjavanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Na mineralnu podlogu Na organsku podlogu Na betonsku podlogu Na gotove montažne elemente Na gips-kartonske ploče Osobina Mogućnost špricanja Mogućnost filcanja Mogućnost gletanja Armiranje vlaknima Armaturna mrežica Karbonatizacija Karbonatizacija Stvaranje filma Karbonatizacija Hidratacija ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ - ++ - + + ++ ++ ++ Legenda Pogodnost/Osobine: ++ = odlično / + = uvjetovano / . Disperzivno vezivno sredstvo Masa za izravnavanje Zračno vapno. gips-karton ploča ili izravnavanje neravnina na podlozi. Slijedeća tablica pokazuje mogućnosti primjene i odgovarajuće osobine.nepogodno RÖFIX 57 - 323 . Disperzivno vezivno sredstvo Disperzivna masa za izravnavanje Umjetna smolabaza Masa za izravnavanje Žbuka za renoviranje Masa za izravnavanje Vezivo sredstvo Zračno vapno Bijelo vapno baza Karbonatizacija. RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Renostar RÖFIX Manteca Kratki opis Masa za izravnavanje Zračno vapno.Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Masa za izravnavanje RÖFIXMase za izravnavanje dostupne u različitim vrstama vezivnih sredstava (ovisno o zahtjevanom profilu). Služe za obradu betonskih površina.Građevinske boje .

35 kg/ltr. • Za oblaganje donjih slojeva stropa. strop. 1. gotova za uporabu tankoslojna masa za izravnavanje. zidnih građevinskih ploča.Masa za izravnavanje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Masa za izravnavanje RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje Područja primjene: • Pravilno zamiješana. • Visoko izdašna. kao i za izravnavanje vapneno . gotova za uporabu.2 kg/m2/mm • Specifična težina: 1.7 kg/ltr. moguće špricati.7 kg/ltr. • Za oblaganje donjih slojeva stropa. Za unutarnje zidove. vlaknima armirana masa za izravnavanje grubih untarnjih zidova. 0.cementnih temeljnih žbuka • Mogućnost brušenja • Dobra kvaliteta obrade. prirodno bijela masa za gletanje i žbukanje. kao i za izravnavanje vapneno . gotovih elemenata. mogućnost špricanja • Univerzalna primjena • Pravilno zamiješana. moguće špricati. šupljina i drugih udubljenja • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra prionjivost • Mogućnost brušenja Sastav: • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (mineralni) • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. • Za izravnavanje fuga kod gipsanih ploča. mogućnost špricanja • Visoka izdašnost • Mogućnost brušenja • Pravilno zamiješana.cementnih temeljnih žbuka • Dobra kvaliteta obrade. gotovih elemenata. gotova za uporabu. Za unutarnje zidove. Način dostave: 324 . tankoslojna masa za izravnavanje. žbukane i gipsano kartonske podloge. • Potrošnja: ca. betonske. • Univerzalna.8 kg/m2 • Specifična težina: 1. prirodno bijela masa za gletanje/žbukanje. strop. • Univerzalna. • Potrošnja: ca. betonske. tankoslojna masa za izravnavanje. žbukane i gipsano kartonske podloge. 1 kg/m2 • Specifična težina: 1. zidnih građevinskih ploča.du vo oiz pr o ci da Po nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .

Izbjegavati premješavanje Nanošenje Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Naknadna obrada Sa špahtlom na nastavku materijal se ravnomjerno nanosi i gleta.5 dana stajanja.) potrebno je prije obrade prekrititi. nosiva i bez nečistoća (npr. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. čađa. Ne miješati s drugim materijalima. prašina. Nakon toga površina je spremna za ličenje. vrata. itd. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Kratko promiješati. Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Dijelove građevine (prozore.da ra Ob nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Da bi se postigla površina koju bi bilo moguće premazati potreban je još jedan radni korak Upute za obradu Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. površinu izbrusiti pomoću papira za brušenje granulacije 180/200. okvire prozora. da se stvara takva površina koju je moguće tapacirati ili špricati. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima) Pri ispravljanju neravnina moguće je nakon 3. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 325 .Masa za izravnavanje Obrada Obrada Obrada pastoznih vapnenih masa za izravnavanje Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Podloga mora biti suha.. Na glatkim površinama radi se na taj način. alge).

čađa i katran.Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste PRIPREMA GRAĐEVINSKIH BOJA Osnove / Vrste Dubinsko grundiranje Nepigmentirani. Pješčane podloge se vežu • Povećava se vodoodbojnost Izoliranje premazima za izolaciju Izolacijske boje su temeljni premazi koji sprječavaju nastanak štetnih supstanci na budućem premazu ili vežu topljive tvari koje prodiru.) • Reduciranje jake upojnosti Formuliraju se najčešće bijelo pigmentirane izolacijske boje na bazi specijalnih veziva.Veliku prljavštinu trebalo bi pokušati odstraniti (oprati). 326 . S odgovarajućim dubinskim grundom mogu se učvrstiti i površine mineralnih ili organskih žbuka i boja Silikonski dubinski grund pokazuje prije svega dobro hidrofobno djelovanje i dobro prodire. koje se praše ili su oštećene vremenskim utjecajima. • izoliranje mrlja od vode • Izoliranje tvari koje probijaju kroz podlogu (Lignin. Nikotin etc. više ili manje ih učvrstiti. Potrošnja i dubina prodiranja ovisna je o upojnosti podloge: važno je pritom da na površini ne smije ostati zatvoreni. Među onečišćivače zidova ubrajamo i olovke i flomastere. vodene mrlje. eventualno ih istovremeno hidrofobirati i reducirati preveliku upojnost te egalizirati. sjajni film. Trebaju prodrijeti što dublje u upijajuće podloge. u suprotnom su potrebna dva premaza s izolacijskim sredstvom. Pretežni dio onečišćivača predstavljaju nikotin. kako bi se trajno spriječilo prodiranje neželjenih tvari iz podloge. Ta vrsta premaza suši se u pravilu bez sjaja-mat i s malo napetosti i mora dati film bez pora. prije no što ih se premazuje. vodenasti ili grundevi koji sadrže otopala nazivaju se dubinskim grundom. Za različite vrste onečišćivača okoliša upotrebljavamo izolacijska sredstva sa otapalom ili vodorazrjediva sredstva. • Upojnost podloge se izjednačuje i reducira • Pukotine se hidrofobiraju i postaju neaktivne • Prionjivost između porozne podloge i boje • Podloga se učvršćuje.evi ate Vrs / ve no O kih aš gr em pr Pri es boj ke ns ađ Gr Građevinske boje .

dubinsko djelovanje) navedeni proizvodi imaju različita svojstva.Građevinske boje .Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Građevinske boje-priprema RÖFIX Dubinski grund podijeljen je prema različitim vezivnim sredstvima. RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX W97 Kratki opis Vezivo Baza proizvoda/ Razrjeđivanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Učvršćivanje mineralnih podloga Učvršćivanje organskih podloga Osobina Pigmentacija Popunjavanje Sposobnost prodiranja Reguliranje upojnosti Učvršćivanje Prionjivost Hidrofobost Izolacia od stetnih tvari Predpremaz organsko W Predpremaz organsko L Predpremaz mineralno W Predpremaz organsko W Predpremaz organsko W Predpremaz organski L ++ ++ ++ ++ + ++ ++ - ++ ++ + - + ++ ++ + ++ ++ + + ++ + + + ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole ++ ++ ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole + ++ + + Silikatna boja/ žbuka ++ ++ ++ + ++ Silikonska boja/ žbuka ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie Moguće premazati sa Legenda . Ovisno o zahtjevima (upojnost.ne zadovoljava W=na bazi vode / L=na bazi otopala RÖFIX 90 + 327 .Svojstva: ++ vrlo dobra / + zadovoljava / . učvršćivanje podloge.

evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje . • Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.pješčanih.15 . Način dostave: 328 . Osobine: • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Izjednačava upojnost podloge • Odbija vodu • Bez sredstava za otapanje • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan. Za ujednačavanje jako. tj.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Za učvršćivanje slabih. • Za učvršćivanje slabih mineralnih podloga. neravnomjerno upijajućih podloga.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. proziran Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. Za ujednačavanje jako.vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.0. tj.15 . unutarnjim zidovima i stropovima prije nanošenja završnih žbuka i boja. neravnomjerno upijajućih podloga. • pH-vriijednost: 5 • Potrošnja: 0.Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema građevinskih boja RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund Područja primjene: • Nepigmentirani.0. proziran • Bez sredstava za otapanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. vodenasti grund na bazi visokokvalitetnih silikonskih emulzija sa dubinskim djelovanjem na fasadama. Za ujednačavanje jako/ neravnomjerno upijajućih podloga. • Nepigmentirani. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. Dodatno hidrofobiranje. • Potrošnja: 0.0.15 .pješčanih. • Za učvršćivanje slabih.

pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga.0. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Izoparafinski razrjeđivač za razrijeđivanje poroizvoda koji sadrže otapala. postojan na otapala. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • • • • • Visoka moć prodiranja Visoko dubinsko djelovanje Izjednačava upojnost podloge Bezbojan.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. čađi i nikotina. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23. Za fasade.Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX Razrjeðivaè RÖFIX Razrjeđivač RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 90 Izolacijski premaz • Nepigmentirani dubinski grund.15 . ljepila. • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja. prije nanošenja organskih žbuka i boja. • pH-vriijednost: ca. • Potrošnja: 0. • Za suzbijanje mrlja od ljepila.0. postojan na otapala. • Za učvršćivanje nenosivih.3 kg/ltr. čađi i nikotina.15 .15 . proziran Slabog mirisa • Slabog mirisa • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Izjednačava upojnost podloge • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Otapalo (bezmirisno) • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Potrošnja: 0.evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje . postojan na otapala. 329 .pješčanih i neravnomjerno jako upijajućih podloga.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. unutarnje zidove i stropove prije organskih žbuka i boja. unutarnje zidove i stropove.2 kg/m2 • Specifična težina: 1.0. • Za izolaciju mrlja od vlage. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja. 4. za fasade.5 • Potrošnja: 0.

alge). Omjer razrijeđivanja kod slabo upijajućih podloga iznosi maks. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. Ne smiju nastati sjajna područja. Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. 20% Nanošenje ravnomjerno. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati. valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina.evi ada ra O kih aš gr em pr Pri eb boj ke ns ađ Gr Građevinske boje . Uljane. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 330 . Premazati probne površine.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada Obrada dubinskih grundova Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Potrebno je pripaziti. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). nosiva i bez nečistoća (npr. prašina. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Ne miješati s drugim materijalima. čađa.

alge). bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada izolacijskih grundova Profesionalni savjet Podloga Podloga mora biti suha. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Dobro prianjajuće premaze uljanih. Zbog smanjene moći upijanja usporivača sušenja može doći do razlike u strukturi završne žbuke. Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost. lak i disperzivnih boja. Uljane. kao i nikotin. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). Ne smiju nastati sjajna područja. nosiva i bez nečistoća (npr. valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. Kod podloga koje sadrže gips.Građevinske boje . tj. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 331 . Premazati probne površine. da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina. čađa. do promjene površine Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Potrebno je pripaziti. proizvod razrijediti sa 15% vode Nanošenje ravnomjerno. prašina.

izloženosti vrem.Stoga se fasada mora trajno i pouzdano zaštititi od vlage. Künzel s instituta Fraunhofer često se govori o tzv. to je bolja kapilarna zaštita. To znači: Što je manji koeficijent primanja vode w. Sd-vrijednost opisuje davanje vode. Budući da je te vrijednosti prvi puta definirao dr. to je veća paropropusnost. "teorija fasade" kako slijedi: • koeficijent primanja vode: w-vrijednost: ≤ 0. prljavštine (mikrobakterijskog napada) i štetnih tvari te ispuniti važne građevinsko fizikalne RÖFIX nudi dugoročne premaze za različite zahtjeve: organski i silikatno vezane fasadne boje kao i "prave" vanjske boje na bazi sillikonske smole. Obojane fasade su ukras koji nas odvodi od sivila svakodnevice.1 kg/(m²h0. "Künzel-vrijednostima". zadovoljavaju samo ako se nakon Zaštita fasade stoga ne dopušta kompromise. arhitektu i izvođaču raznovrsna rješenja za sve potrebe oblikovanja bojom u graditeljstvu. zahtjeve kao što su primjerice sposobnost difuzije i elastičnost.Za opis primanja vode služi w-vrijednost. a što je manja vrijednost otpora difuziji vodene pare.te Vrs / ve no O n va za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . koje zahvaljujući svojoj mikroporoznosti djeluju ekstremno vodoodbojno. Temeljem sistematskih istraživanja.a istovremeno su paropropusne. međutim.Boje za van Osnove / Vrste BOJE ZA VAN Osnove / Vrste Zahtjevi za vanjske boje Bojama za vanjske površine RÖFIX ulaže u postojanost.1 svih fasada i glavni je uzrok svih oštećenja. Zaštita fasade i estetika ciljevi su koji zahtijevaju visok nivo kvalitete.5 ) • Otpor prema difuziji: sd-vrijednost: ≤ 2 µ s (m) • Proizvod w ² sd: ≤ 0. niza godina ne pojavljuju oštećenja i promjene tona boje. RÖFIX fasadne boje omogućuju investitoru. Ovdje je voda u svim oblicima neprijatelj br. 332 . kako bi se konkretizirali dugoročni i funkcionalni sistemi premaza. Tehničke vrijednosti-Vanjske boje Boje funkcioniraju samo u uravnoteženom odnosu primanja i davanja vode. Vlasnika kuće. po prvi puta su definirani zahtjevi za premaze na mineralmatematički su formulirani kao tzv. utjecajima i procjenama dobivenih rezultata od strane Frauenhofer Instituta za građevinsku fiziku godine 1968. H.5 kg/(m2 h0.5 ) nim podlogama.

Građevinske boje . K tome i ekstremna dugovječnost. Minimalna upojnost vode kod istovremeno visoke paropropusnosti. U svakodnevnoj jezičnoj upotrebi umjesto naziva "disperzivna boja na bazi umjetne smole" koristi se i naziv "disperzivna boja" ili "akrilna boja". Silikatne vanjske boje: Vezivna baza je kombinacija kalijvodenog stakla i primjerene vodenaste polimerne disperzije koja je za ovu svrhu alkalno stabilna i dobro se podnosi s visoko alkalnim vodenim staklom.Boje za van Osnove / Vrste Vanjske boje na bazi silikonske smole Silikonske boje svrstavaju se među najmodernije i najuspješnije sisteme premaza za fasadu. dok se ne Prednosti silikatne boje: • trajno vezivanje za podlogu • mineralna boja koja ne gori • visoka otvorenost difuziji vodene pare mijenja difuzijska otvorenost. Osim toga najveći dio širom svijeta proizvedenih boja bazira se na tom već stoljećima dokazanom vezivnom sredstvu. Organske silikatne žbuke dobro prianjaju na mineralne podloge.Općenito disperzivne boje odlikuju se malom upojnošću vode i dobrom obradivošću.Silikonske boje suše se ravnomjerno i mikroporozno i podsjećaju na prirodno-minePrednosti silikonskih boja: • mineralni karakter • dobro se premazuje • otporna na vremenske utjecaje • slabo se prlja • jako vodoodbojno djelovanje • povišena otpornost na alge i gljivice • visoka paropropusnost ralni izgled premaza vapnenom bojom. dodatno elastificira kruti silikatni kostur. već i pojačavaju pore. I to zahvaljujući svom vezivu silikonskoj smoli: ne djeluje samo hidrofobno na pore.Nakon nanošenja boja penetrira u podlogu i počinje reakcija Prednosti akrilnih boja: • visoka mehanička otpornost • slabo apsorbiranje vode • najveći izbor boja • laka obrada • visoka postojanost boje • visoka elastičnost s vodom. Manji udio disperzije stabilizira sistem i jamči postojano skladištenje. Građevinske boje na bazi organskih veziva Umjetne smole su najviše primijenjena vezivna sredstva za boje. 333 .

disperzivnih premaza pa sve do zaštitnih slojeva i pripadajućih grundova.Građevinske boje . U prvom planu uvijek stoje kvaliteta i osiguravanje kvalitete. preko silikatnih boja. odnosno razrjeđivača. boja na bazi silikonske smole. Umrežavanj Protvrdnjavanje silie kata I vapna Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Osobino Široka paleta boja Stabilnost tonova boja (ovisna o sušenju) Paropropusnost Vodoodbojno djelovanje Otpornost (alge/gljivice) Elastičnost Armiranje vlaknima Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost ličenja Razrijedivo s vodom ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + (SV) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++(*) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++(*) + + + ++ + +(*) ++ ++ ++ + +(*) + ++ ++ + + +(*) ++ + + + -(*) + + + + -(*) + ++ Legenda: ++ = vrlo dobra / + = zadovoljava / .Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike vanjskih boja Proizvodna paleta seže od mineralnih premaza. Tablica pokazuje osobine i mogućnosti obrade: RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Vezivno sredstvo organsko organsko mineralno/ organsko organsko organsko organsko organsko Protvrdnjavanje Stvaranje filma Stvaranje filma.= ne zadovoljava / SV=na bazi silikata / (*) = sa konzervaciju filma 334 RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja .

= neprikladna Legenda .Boje za van Osnove / Vrste Nanjske boje .izolacijski sistemi (ožbukani) Podloge opterećene algama i gljivicama Legenda .Svojstva: ++ = vrlo dobra / + = dobra / .izbor prema podlozi Podloge moraju odgovarati i biti ispitane prema odgovarajućim nacionalnim normama i propisima.Predpriprema: SHT = silikon dubinski grund / ST = silikat dubinski grund / HT = hidrosol dubinski grund / LT = LH-grund s razrjeđivačem / SG = Sisil-grund / AK = Algenkiller .Građevinske boje . Sukladno tome odrediti odgovarjajuću boju.uništavač algi RÖFIX Valjana i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja Stanje podloge 335 . RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Podloga Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star star star ++ (HT) ++ (LH) ++ ++ (HT*) + (HT*) + (HT) ++ ++ (HT) + + (HT) + + (HT) ++ ++ (AK) + (SHT) + (SHT) ++ ++ (SHT*) + + (SHT) + + (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (AK) ++ ++ (ST*) ++ ++ (ST) + + (ST) ++ ++ (ST) ++ ++ (ST) + (AK) + (HT) + (LH) ++ ++ (SG) ++ ++ (HT) - ++ (HT) ++ (LH) + + (HT*) ++ ++ (HT) + (AK) + + (HT*) + + (HT) - + (HT) + (LH) + + (HT*) + + (HT) + + (AK) Blok od vapnea Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Sanacijske žbuke Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Toplinsko .

09 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. sa pukotinama (do 0. 1. • Na mineralnim i organskim podlogama (kao npr.04 m pH-vriijednost: ca. Specifična težina: ca. mogućnost špricanja • Visoka pokrivnost • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Minimalnan napon • • • • Armiran vlaknima Odbija vodu Visoka pokrivnost Mogućnost jakog punjenja • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Bez sredstava za otapanje • Minimalnan napon Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Dodatak vlakna • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0. • Za obradu starih WDVS fasada. 8. itd.35 kg/m2/A. • Za premazivanje i ujednačavanje mineralnih plemenitih žbuka i zaribanih žbuka. 0. 0.04 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. mikro vlakana i punila.) • Otpornost na alge.8 mm).0.4 kg/ltr. SD-vrijednost: ca.5 Upojnost vode: 0. armiran vlaknima na bazi akrilatne disperzije.15 . Specifična težina: ca. 11. • Otpornost na alge. 0. SD-vrijednost: ca.25 kg/m2/A.11 kg/m2h Način dostave: 336 .25 kg/m2/A. 1. koje nisu statički uvjetovane.15 .4 m pH-vriijednost: ca.0. 1. SD-vrijednost: ca.5 Upojnost vode: 0. vapneno/cementne žbuke. • Otpornost na alge. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Mineralna boja sa izuzetno malo naprezanja za mineralne podloge.25 .du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom Osobine: • Dobra kvaliteta obrade.37 kg/ltr.6 kg/ltr.5 Upojnost vode: 0.Boje za van Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Boje za van RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja Područja primjene: • Vodoodbojni premaz za ujednačavanje i premaz za žbukane i WDVS fasade. Specifična težina: ca. 8. mineralne i disperzivne boje. pješčani kamen.08 m pH-vriijednost: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Premaz za fasade. beton.

Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Vanjska boja za područje objekata.15 .15 .0. 1.15 .6 kg/ltr. kao i žbukane fasade.8 kg/m2 • KODVP µ: ca. Specifična težina: ca.Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Valjna i premazna žbuka • Otpornost na alge.5 • Potrošnja: ca.07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. • Pravilno zamiješana. • Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove.0.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . 8. • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Odbija vodu • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. selektirani mramorni pijesak • • • • • Potrošnja: 0.25 kg/m2/A.15 kg/m2/A. odmah upotrebljiva strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje. 0.6 kg/ltr. Specifična težina: ca. • Za premazivanje starih organskih i mineralnih žbuka i premaza.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.14 m pH-vriijednost: ca. 8. SD-vrijednost: ca.14 m pH-vriijednost: ca. 1.5 Upojnost vode: 0. 0. 0. 8.25 kg/m2/A.5 337 . Potrošnja: 0.0. SD-vrijednost: ca.

07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. 1.5 Upojnost vode: 0. 0.Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton Područja primjene: • Vodootporna impregnacija za mineralne podloge. • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša. • Prikladno i za fasade. 1.4 kg/m2 Gustoća: ca.01 m pH-vriijednost: ca. proziran • • • • Visoka pokrivnost Odbija vodu Minimalnan napon Visoka paropropusnost • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Akrilna smola Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.7 kg/ltr.2 .7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca. • Specifična težina: ca.4 kg/ltr.1 m pH-vriijednost: ca.1 . ciglu i pješčani kamen i premaze mieralnim bojama.0.0. • • • • • Potrošnja: 0. Specifična težina: ca.0.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .15 kg/m2/A. 8. 1 kg/ltr. 1.25 kg/m2/A.01 kg/m2h Način dostave: 338 . SD-vrijednost: ca. betonske građevine kao i za mineralne žbuke.5 Pukotina pri širenju (400um) 10°C: ca. SD-vrijednost: < 0.2 .prirodni kamen. 8. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Otpornost na alkale • Visoka vodoodbojnost • Bezbojan. 1 mm • Upojnost vode: < 0.

nosiva i bez nečistoća (npr. alge). Raditi mokro na mokro kako bi se izbjeglo pojavljivanje primjesa 339 . itd. Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Premazi odgovaraju plemenitoj žbuci i zbog toga ne utječu na svojstva paropropusnosti. prašina. valjka ili četke. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). Pukotine na podlozi traže posebnu diagnozu štete. Slojeve provjeriti na nosivost putem proba umrežavanja. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Omjere razrijeđivanja vidi u tehničkim podacima Prije nanošenja. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Osnovno pravilo kod renoviranja i novih premaza . čađa.i novi premazi omogućuju dugotrajnu zaštitu od vremenskih neprilika Prvo se premazuju kutovi i kosine ravnim kistom Nanošenje ravnomjerno. vrata. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja.) potrebno je prije obrade prekrititi. okvire prozora. Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje.Boje za van Obrada Obrada Obrada vanjskih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.da ra O n va za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Upotreba rešetki za cijeđenje sprječava nastajanje debelih slojeva boje i omogućuje ravnomjerno nanošenje. jakom vjetru i visokoj vlažnosti zraka. Ne obrađivati pri jakom suncu. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom. šeranja. valjanje. kao i posebne materijale za armiranje i premošćivanje pukotina Površinski premaz razrijediti s malo vode kako bi se dobila optimalna konzistencija za mazanje tj.podložni . Dijelove građevine (prozore.

posao pa čak i slobodno vrijeme danas se. To su crno-sive naslage na zidovima i stropovima nalik čađi. Upotrijebite neku boju iz RÖFIX programa. Stanovanje. odvija u unutarnjim prostorima. tete "slaba emisija" i "bez emisije" ne postavljaju samo mjerila u pogledu zaštite zdravlja i okoliša. prirodnim sirovinama.te Vrs / ve no O a un za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . već i estetski i ekonomski razlozi svjedoče za uporabu proizvoda bez omekšivaća. Zakonodavac. Pojam "sa slabom emisijom" stoga je korektniji. građevinsko fizikalnom i estetskom pogledu čine RÖFIX unutrašnje boje idealnim premazom za svaki prostorni koncept.Ti zahtjevi na kvalitetu ispunjavaju se dobro promišljenim oblikom. 340 . Kvalirijali koji ne štete zdravlju cilj su RÖFIX-ovih istraživanja i razvoja.Boje za unutra Osnove / Vrste BOJE ZA UNUTRA Osnove / Vrste Za vlastita četiri zida pronaći welness i zdravo stanovanje. Prednosti u tehničkom. instituti za testiranja i RÖFIX -građevinske boje govore o "slaboj emisiji". Dugotrajne i kvalitetne .kako na starotako i na novogradnji. Fogging efekta. vitalizira i psihološki je besprijekorna. Dokazano smanjuju rizik od tzv.koliko god zahtjevne bile Vaše potrebeRÖFIX je uvijek najbolji izbor. RÖFIX unutarnji premazi temelje se na najboljim.RÖFIX unutrašnje boje Učinkovita RÖFIX paleta boja optimalno je obradiva i ima visoku pokrivnost. Ekološki mateBez emisije otapala Taj pojam zapostavlja površne sastojke (VOC). bojom i materijalom. Redovitim testiranjima i kontrolama dokazuje i sigurnost pri upotrebi-čuva okoliš. za razliku od prijašnjih vremena. Individualnost i stilsko oblikovanje više je nego ikad važno za kvalitetu života i udobnost.

Za naziv srednji sjaj koriste se i pojmovi mat sjaj i svilenkasti sjaj. kdje stupanj 1 ukazuje na najveću pokrivnost. 341 . Obložni materijali se u klasi mokrog zaribavanja dijeli na stupnjeve od 1 do 5. gdje stupanj 1 ukazuje na najveću postojanost pri mokrom zaribavanju.5 ≥ 98 i < 99.Građevinske boje . Podjela se vrši prema EN 13300.Boje za unutra Osnove / Vrste Kriterij kvalitete (EN 13300) Otpornost pri mokro zaribavanje Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 < 5 µm ≥ 5 µm i < 20 µm ≥ 20 µm i < 70 µm ≤ 70 µm > 70 µm Ribanja i pranja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 40 ribanja kod 40 ribanja Postojanost pri mokrom zaribavanju ocjenjuje postojanost obloge protiv ponovnog čišćenja (prije otpornost na ribanje i pranje). Stupanj sjaja Oznaka sjajno srednji sjaj mat tupo mat Kut mjerenja 60 ° 60 ° / 85 ° 85 ° 85 ° Vrijednost reflektiranja ≥ 60 < 60 / ≥ 10 < 10 <5 Stupanj sjaja dijeli se u 4 grupe.5 ≥ 95 i < 98 < 95 Oznaka visoka pokrivnost dobra pokrivnost I kontrast se dijeli na stupnjeve od 1 do 5. Kontrastnost/Pokrivnost Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Kontrast ≥ 99.

Stvaranje filma mineralno Protvrdnjavanje silikata I vapna organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma Ograničeno Klasa 2 86. RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja.6% Ograničeno Klasa 3 79.5% Ograničeno Klasa 2 91% Ograničeno Klasa 2 91% Sve boje Klasa 3 84.= bez kriterija razrijeđivanje: W = razrjedivo sa vodom / L = sadrži otapala 342 RÖFIX Glinasta zidna boja - RÖFIX Unutarnja boja . u ROFIX asortimanu još imamo visokokvalitetne Lateks boje. Pokraj organskih disperzivnih boja (u raznim kvalitetama obrade i kvalitetama proizvoda).2% Sve boje Ograničeno Klasa 1 90% svilenkasti sjaj svilenkasto mat Klasa 3 Ograničeno Klasa 1 88% Ograničeno Klasa 4 Stupanj sjaja tupo mat tupo mat tupo mat mat tupo mat tupo mat tupo mat tupo mat Kontrastnost/Pokrivnost Izoliranje od stranih sredstava Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost Razrijedivo sa vodom Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 1 - Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 3 ++ - - +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ L ++ ++ W Legenda: +++ = odlično / ++ = visoko/dobro/ + = slabo / .Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike unutarnjih boja Raznovrsnvrsni izbor proizvoda. kao i vapnene i glinaste boje. silikatne i silikonske unutarnje boje.Građevinske boje . svilenkasti sjaj RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Vezivno sredstvo Protvrdnjavanje veziranje Osobina Široka paleta boja mehanički zahtjevi Stupanj bjeline organsko Umrežava nje.

radna mjesta.= nepogodno Legenda . potreban je raznolik i visokokvalitetan izbor proizvoda. tinta ++ (SHT) ++ (SHT) + (SHT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (SHT) ++ (W97) + (W97) ++ + (SHT) ++ (SHT) + (W97) + (W97) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) - ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + - + (HT) + (HT) + (HT) + (W97) + (HT) ++ (W97) + (W97) ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + + (SHT) + (W97) ++ (LH) ++ (LH) ++ ++ ++ (LH) ++ ++ ++ ++ ++ ++ + (HT) + (HT) + + (W97) ++ (HT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) + (W97) Legenda . dječji vrtići.Građevinske boje . RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja. U suradnji sa novim ROFIX ColourDesign otvaraju se sve mogućnosti za savršeno uređivanje unutarnjih prostora. bolnice) zahtjevaju i različite proizvode:Ovjde ROFIX nudi veliki profesionalni izbor unutarnjih boja. koji može garanatirati uvjerljive rezultate za svaki zadatak. svilenkasti sjaj Podloga RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Gips kartonske ploče Gipsana žbuka Ploča od iverice Uljane boje Tapete Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Mrlje od vode Nikotin. Različiti uvjeti života (kao npr.izbor prema podlozi Za uređivanje untarnjih prostorija bojom.Svojstva: ++ = odlično / + = dobro / . čađa.Prethodna obrada: W97 = Izolacijska boja / SHT = Dubinski grund na bazi silikonskih smola / ST = Silikatni dubinski grund / HT = Hidrosoldubinski grund / LH = LH-dubinski grund RÖFIX Glinasta zidna boja 343 RÖFIX Unutarnja boja .Boje za unutra Osnove / Vrste Unutarnje boje .

15 .5 Odnos kontrasta: Klasa 1 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 91% Način dostave: 344 . SD-vrijednost: ca.5 Upojnost vode: 0. bez konzervansa.25 kg/m2/A. u bijeloj i RAL 9010 boji. Osobine: • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. Specifična težina: ca.13 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 86.25 kg/m2/A. 0. pH-vriijednost: ca.Boje za unutra Podaci o proizvodu Boje za unutra RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja Područja primjene: • Unutarnja silikonska boja sa jakom paropropusnošću. Specifična težina: ca.02 cm pH-vriijednost: ca. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Psihološki prihvatljivo: bez konzervacijskih sredstava • Otpornost na izapiranje • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. 8. Bez emisije.4 kg/ltr.5 kg/ltr. Specifična težina: ca.15 . 8.5% • • • • • • • Potrošnja: 0. SD-vrijednost: ca. 1.6% • • • • • • • • • Potrošnja: 0. • Mineralna boja na bazi kalijeva vodenog stakla sa visokom paropropusnošću • Psihološki neoporečena boja.02 m pH-vriijednost: ca.5 kg/ltr.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje .0. 0.0.15 .5 Upojnost vode: 0. • Disperzivna boja za unutra. 11. 1.25 kg/m2/A.81 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 3 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 79. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima. primjerena za alergične osobe. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Visoka paropropusnost • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija.0. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Potrošnja: 0. 1.

76 kg/m2h • Odnos kontrasta: Klasa 2 • Otporno na mokro: Klasa 3 • Stupanj sjaja: tupo mat • Stupanj bijeline: 84.25 kg/m2/A.0.15 . 0. • Unutarnja disperzija razrijediva vodom. • Visoka pokrivnost • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade • Sadrži malo emisija.25 kg/m2/A. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Otpornost na ribanje • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Moguće oprati • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Slabog mirisa • Visoka pokrivnost • Univerzalna primjena • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • • • • • • • Potrošnja: 0. izolacijska unutarnja mat boja koja sadrži otapala. • Na žutilo otporna.3 kg/ltr. Specifična težina: ca. 0. 1. Specifična težina: ca. ca. • Unutarna disperzija razrijediva sa vodom za poslovne objekte.0. • SD-vrijednost: ca.25 kg/m2/A. u bijeloj i RAL 9010 boji.25 kg/m2/A. pH-vriijednost: ca.25 kg/m2/A.15 .du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . ca.0.0.0. specijalno za ugostiteljstvo sa visokim opterećenjem nikotina ili u sličnim uvjetima. 0.2 kg/m2/A. 1.15 . • Dubinski premaz sa visokom pokrivnom moći. • Potrošnja: 0.2% • Potrošnja: 0. 8. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima.5 Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: mat Stupanj bijeline: 91% • Potrošnja: 0. • Stupanj sjaja: tupo mat • • • • • • Potrošnja: 0.15 .2 kg/m2/A.5 kg/ltr.15 . Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 88% 345 .02 cm • Upojnost vode: 0.Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja • Disperzivna boja za unutra. za poslovne objekte.

du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . Osobine: • Otpornost na ribanje • Sadrži malo emisija. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Razrijediv u vodi • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Visoka pokrivnost • Magnetan Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Ljepilo od celuloze • Punila (mineralna) • Polimerna smola • Metalni pijesci • Otapalo (bezmirisno) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0. svjetlosiva. magnetska unutarnja boja. Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: svilenkasti sjaj Stupanj bijeline: 90% • Potrošnja: 0.78 kg/ltr. • pH-vriijednost: ca.0. drvo. za gruba vlakna i strukturne tapete. • Kao premaz za manje površine u stambenim i poslovnim zgradama.15 . svilenkasti sjaj RÖFIX Lateks unutarnja boja.5 Način dostave: 346 . za unutarnje zidove.25 kg/m2/A.15 .0. trgovinama. 1. 8. gips-kartonske ploče i tapete.15 . • Specifična težina: ca.0. • Kao novi premaz ili premaz za renoviranje.unutarna boja RÖFIX Magnetna . žbuku i stare premaze. Otporna na brisanje.unutarna boja Područja primjene: • Visokopokrivna.25 kg/m2/A. • Otporno na mokro: Klasa 4 • Stupanj sjaja: tupo mat • Potrošnja: 0. vodorazrijediva unutarnja boja na disperzivnoj bazi. zid.Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX Lateks unutarnja boja. restauracijama i javnim zgradama. • Dobro pokrivna gotova glinasta boja za unutra. posebno za stubišta i hodnike u školama. • Otporna lateks boja.25 kg/m2/A. • Gotova. svilenkasti sjaj RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Magnetna .

prašina.da ra O a un za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom. Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom. alge). Dobro prianjajuće premaze uljanih. 347 . itd.Boje za unutra Obrada Obrada Obrada unutarnjih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. okvire prozora. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Prije nanošenja narednog sloja. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. Korektivne radove provoditi samo s temeljnim materijalom (i kod bijelog materijala) Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Uljane. Prije nanošenja. čađa. lak i disperzivnih boja. inače mogu nastati primjese od valjka (koristiti specijalni alat). ispitati potpunu suhoću podloge Kod obrade većih površina raditi "mokro na mokro" u jednom radnom potezu. nosiva i bez nečistoća (npr. 5-10% vode Kod drugog nanošenja razrijediti s maks. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST.) potrebno je prije obrade prekrititi. 3% vode Kutove i rubove prije upotrebe valjka premazati kistom (sprječava nastanak primjesa) Nanošenje ravnomjerno. kao i nikotin. vrata. • Kod prvog nanošenja razrijediti s maks. Pripaziti na ravnomjerno nanošenje boja (znači: dovoljno boje na valjku). valjka ili četke. Omjer razrijeđivanja prilagoditi podlozi. sjajna područja. različiti tonovi boje) Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. Dijelove građevine (prozore. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr.

348 . Po želji investitora i planera na raspolaganju je lepeza RÖFIX DECORLINE originalnih premaza s gotovo beskrajnim mogućnostima. Visoka vodoodbojnost i dekorativni premaz sa antiknim efektom. Antico. kreativnom tehnikom obrade. "Potpis" ličioca odlučuje o optičkom dojmu dubine i o željenom stupnu sjaja.površine s karakterom Kreativni premazi su u trendu. Zbog mnoštva boja i dodatnih efekata (Madreperlato. lazirna specijalna boja na bazi siloxana za unutrašnju i vanjsku primjenu.DecorLine Osnove / Vrste DECORLINE Osnove / Vrste Decorline . Cemento) kreativnost ne poznaje granice. Posebnim zračenjem oblikuju individualni ambijent. Jedinstveni sjaj pružaju RÖFIX Stucco-mase za izravnavanje s površinom nalik mramoru i osvajaju svojom jedinstvenom. kao što je tzv. Raznolikost i kreativni izgled DecorStucco je difuzijski otvorena boja za zidove na bazi kvalitetnih prirodnih materijala (gašeno vapno) i izvrsna je za oživljavanje starih tehnika oblikovanja.te Vrs / ve no Os ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . mramorni efekt. VelDecor je polupokrivna.

postojan na vlagu .Predpremaz Coccio Antico (3-slojan) Raffaello Cera . kao i ROFIX 715 Edelfino (finozrnata. univerzalna optika površine . Dodatna kvaliteta leži i u odabiru materijala i strukture.0. grubih struktura.DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Structo .dodacima .Predpremaz Raffaello StuccoDecor (3-slojan) Raffaello Cera .optimalna mogućnost filcanja .0.2 mm VelDecor Lazura Osobine: .otporan Stare tradicije masa za izravnavanje su opet oživjele.otporan Obrada sistema: Raffaello Il Primer .otporan Opis sistema: Raffaello Il Primer .postojan na vlagu .mogućnost univerzalnog apliciranja Čisti odnos boja pri uređivanju nije sve.fina. 349 .premošćivanje pukotina Opis sistema: Edelfino .jako fina optika površine .7 mm VelDecor Lazura Osobine: .I sa odgovarajućom lazurnom tehnikom.fino zaribavanje .Finozrnata strukturno-dekoracijska žbuka s lazurnom tehnikom Opis sistema: Vezivna žbuka . minerlna fina žbuka) kombinirani sa VelDecor (polupokrivna lazurna boja na bazi siloksana). DecorLine marmorino su paropropusni proizvodi na bazi vapna za postizanje dekorativnih.paropropusan .Visokodekoracijski zaglađeni sloj s mramornim efektom Opis sistema: Raffaello Il Primer .mramoru sličnih površina.zaštitni vosak (opcija) Osobine: . ROFIX vezivna žbuka (dekorativna.Raffaello Madreperlato.zaštitni vosak (opcija) Osobine: . Raffaello.Mramorni efekt sa dubinskim djelovanjem .5 mm VelDecor Lazura Osobine: . Izbor ROFIX proizvoda seže od glatkih. Površine je moguće polirati od svilenkastog sjaja do visokog sjaja.Građevinske boje .paropropusan . DecorLine Marmorino . te zbog više slojeva dobivaju imponirajuće dubinskog djelovanje. filcana mineralna žbuka za izravnavanje). organska fina žbuka).karakter samostanske žbuke Opis sistema: Renostar .Mramorni efekt sa dodatkom kamena .zaštitni vosak (opcija) Osobine: .Mramorni efekt sa Terrakota.0.Predpremaz Coccio Cemento (3-slojan) Raffaello Cera . nude indivudalnu slobodu uređivanja i optimalnu funkcionalnost. sa različitim djelovanjem na površinu zaokružuju ROFIX izbor proizvoda. Coccio Antico i Coccio Cemento.paropropusan . finih površina do uočljivih.mineralna fina žbuka . ROFIX Renostar (modelirajuća.renoviranje starih podloga . površina dobiva prostornu dubinu.postojan na vlagu .

Građevinske boje . prirodne glinaste površine Opis sistema: Nosiva trstika / Mrežica od jute (opcija) Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Osobine: . Može se ubojiti i u danom primjeru kasnije ponovno bojiti. koja sluši kao nosivi sloj za tapete.2 mm (2-slojna) Osobine: . Prirodan.magnetna .postojan na zaribavanje/otporan DecorLine Natura podupire ekološku svijest i kombinira ju sa dekorativnim uređivanjem površina. žbuka) Glinasta žbuka FINA (završ.Ekološko.magnetan .magnetna .individualno obloživa Štedna i upadljiva RÖFIX Magnetna žbuka nudi prostor za prezentaciju. Za razliko od toga RÖFIX Magnetna temeljna žbuka je izravnavajuća žbuka (min.dekorativna . DecorLine Magnetico .paropropusno .individualno upotrebiv Opis sistema: Renostar (Masa za izravnavanje Stara žbuka) Magnetna žbuka u boji. Bilo premazano neobrađeno ili sa glinastom bojom. žbuka) Vapno -Kazein. stenske obloge i premaze.ekološki .ekološki .dekorativna .osobine .individualno uređivanje bojama Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna -temeljna žbuka (2-slojna) Raffaello Il Primer Raffaello DecorStucco Osobine: .Boja ili Sanacijski grund Osobine: .DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Natura .postojan na zaribavanje/otporan Opis sistema: Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Glinasta žbuka VITAL Osobine: . koja se prema vani ne razlikuje od ostalih visokovrijednih žbuka.paropropusno .ekološki . Magnetnu žbuku dobijemo iz željezno magnetizirane tankoslojne završne žbuke. DS = 3 mm).reguliranje vlage Opis sistema: Glinasta žbuka UNI (temelj.2 mm (2-slojna) Osobine: .1.dekorativan . ugodan karakter zidne površine u život unosi komfor. 350 .1.Magnetna dekoracija i funkcijska žbuka Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna žbuka .

DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Anticofino . Prirodan nejednakomjeran karakter površine daje povijesnim ali i modernim zgradama poseban izgled. vremenski postojna modelirana žbuka RÖFIX Anticofino daje značenje trendu arhitektonske finoće (granulacija 0. kod čega moramo uvijek uzeti u obzir 12 satno sušenje pojedinog nanosa.Građevinske boje . Nanos je uvijek 2slojan. tako i na fasadama. Individualne mogućnosti strukturiranja u 8 prirodnih standarnih boja prema talijanskom predlošku nalaze optimalnu primjenu kako za unutra. 351 . difuzijska otvorenost i dobra obradna svojstva jamče profesionalni rezultat.7 mm).Finozrnata. Vrlo visoko vodoodbojno djelovanje.

0.07 ltr. • Gotova za uporabu.5 • • • • Potrošnja: 0. • Za dekorativno uređivanje zidova i stropova Osobine: • • • • • Izjednačava upojnost podloge Poboljšanje prionjivosti Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom Neutralan miris • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni. 1.5 kg/ltr.0.05 .DecorLine Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu DecorLine OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello DecorStucco OIKOS Raffaello DecorStucco Područja primjene: • Popunjavajući. ekološka sirovina Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.6 . • pH-vriijednost: ca.4 kg/ltr.05 m pH-vriijednost: ca./m2 • NG: ca. 12. paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom. 8.du vo oiz pr o ci da Po ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . 1. neravnomjerni karakter površine • Prirodna.5 Način dostave: 352 . učvršćavajuči predpremaz sa velikom pokrivnom moći i paropropusnosti za Raffaello-Stucco. SD-vrijednost: ca. 0.9 kg/m2 NG: ca.

sa antiknim efektom.07 ltr.COCCIO Antico sa efektom terakote. • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni.05 .05 m pH-vriijednost: ca.0.Građevinske boje . paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom.05 . 8.5 • Potrošnja: 0.23 m pH-vriijednost: ca.5 Upojnost vode: ca. SD-vrijednost: ca. SD-vrijednost: ca. • Za poboljšanje otpornosti na vlagu.0.07 kg/m2 NG: ca. 0. 1. • Za dekorativno uređivanje zidova i stropova. za unutra i vani.DecorLine Podaci o proizvodu OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS VelDecor Lazurni premaz OIKOS VelDecor Lazurni premaz • Gotova za uporabu. 1.5 kg/ltr.09 kg/m2h 353 . 12. 0. • Za individualno lazurno premazivanje u obliku oblaka.2 kg/ltr. neravnomjerni karakter površine • Prirodna. 0. ekološka sirovina • • • • • Moguće oprati Bezbojan. • Dekorativni lazurni premaz na bazi Siloksana. Coccio sa efektom cementnog kamena.6 ./m2 • • • • • Potrošnja: 0.0.9 kg/m2 NG: ca. • Zaštita od gljivica na bazi vode za Raffaello Strucco. proziran Neosjetljiv na vlažnost Neutralan miris Ne šteti okolišu • • • • Dekorativno Bez sredstava za otapanje Odbija vodu Neutralan miris • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje • Vosak na bazi vode • Siloksane smole u vodenastoj disperziji • • • • Potrošnja: 0.

prašina. 354 . 1. okvire prozora. itd. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. čađa. alge). Dobro prianjajuće premaze uljanih. Vrijeme sušenja 6-8 sati 2. nosiva i bez nečistoća (npr. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Minimalno 24 sata prije oblaganja. lak i disperzivnih boja. podlogu obraditi s Oikos Raffaello II Primerom. radnom koraku. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima).) potrebno je prije obrade prekrititi. Radni dan: DecorStucco s čeličnim gleterom nanijeti na cijelu površinu. razvući da površina ostane glatka. Postiže se matirani/stakleni/sjajni efekt prema gletanju čeličnim gleterom. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Uljane. vrata. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. kao i nikotin. Dijelove građevine (prozore.da ra Ob ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Radni korak: DecorStucco isto kao i u 2.DecorLine Obrada Obrada Obrada Stucco Raffaello Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Radni dan: DecroStucco s malim čeličnim gleterom tankoslojno nanijeti i venecijanskom tehnikom obraditi (bez pritiska). 3. Ne miješati s drugim materijalima. Premazati probne površine. Naknadno poliranje suhog materijala moguće je u svako vrijeme. ali površinu pritiskom i oštrim rubom žlice za gletanje razvući.

Mokru površinu obradite spužvom. Ne miješati s drugim materijalima Premazati probne površine Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.Građevinske boje . okvire prozora. vrata. 10% vode. 355 . tako da križnim pokretima spuštate kist. Dijelove građevine (prozore. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). Znači 7-10 dana nakon žbukanja. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja.) potrebno je prije obrade prekrititi. Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Efekt oblaka (spužva) : VelDecor nanesite pomoću kista. prašina. itd. Efekt oblaka (rukavica): VelDecor nanesite pomoću kista. Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Antikni efekt (kist) : Nanesite kistom malu količinu VelDecora. Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Razrijediti s maks. čađa. alge).DecorLine Obrada Obrada lazurnog premaza Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. nosiva i bez nečistoća (npr. Mokru površinu obradite rukavicom.

356 POSTAVLJANJE ESTRIHA .

389 Nasipni materijali Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 364 364 364 365 367 Tekući estrisi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 369 369 371 373 Cementni estrisi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 375 375 364 376 378 Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 379 379 364 380 382 Premazi za pod Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 385 385 364 386 388 357 .POSTAVLJANJE ESTRIHA 356 .

već i umjetničku (npr. Cilj je bio napraviti ravnu površinu u boji. I tada je bilo važno da se za gornje obloge stvori solidan temelj. iskustvo i pažljivost se traže-ali i materijali i sistemi usmjereni budućnosti određuju daljnju besprijekornu funkciju. Znanje. 358 . upravo kod estriha. Zbog toga je izuzetno važno.K. na razdjelnom ili izolacijskom sloju. Estrih je vrlo važan za kakvoću stanovanja. Estrih je građevni dio koji se izrađuje na nosivoj podlozi. Tko vidi raskoš i boje podnih mozaika može teško zamisliti da su se takva umjetnička djela koristila samo kao pod. Danas se od estriha zahtijeva više. Pod nije imao samo statičku ili tehničku funkciju. Odgovarajućim postavljanjem poda reducirate buku koraka i poboljšavate toplinsku izolaciju. On se može neposredno koristiti kao pod ili se na njega može postaviti obloga. Ako se u estrih postavi podno grijanje. Nekad su to bili estrisi od vapna ili gline. onda ono omogućuje ravnomjerno zagrijavanje.est e a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha Povijest Estrih je poznat više tisuća godina. Vila je sagrađena između trećeg i petog stoljeća poslije Krista. danas koristimo vezivna sredstva kalcij sulfat i cement.U antičko doba se radilo i podno grijanje. u vili Imperiale di Casale u Piazza Amerina na Siciliji). postavljen je gipsani estrih u boji u palači kralja Minosa na Kreti. obratiti pažnju na kvalitetu proizvodnje i polaganja. Rimljani su dovodili topli zrak ispod podova i tako su grijali svoje palače. 1400 p.

Vezivna sredstva kalcij sulfata reagiraju s vodom i daju vrlo ćvrsti kalcij sulfatni dihidrat (gips). Kod cementnog estriha Prednosti: • malo upijanje vode • osobito opteretiv • univerzalno upotrebljiv • siguran od smrzavice • brzovezujući cementni estrih može se ubrzo oblagati se moraju zbog stezanja izraditi prividne fuge. te ROFIX hidroizolacijska traka. a osobito se odlikuje velikom tlačnom čvrstoćom i čvrstoćom na kidanje pri savijanju. Veliko opterećenje Kod CF . 359 . Površina se gladi ručnom ili strojnom gladilicom. Tekući estrih sadrži odabrane dodatke i specijalna tekuća sredstva koja omogućavaju samoniveliranje. Prednosti: • male debljine estriha • izvedba površina bez radnih reški • rana prohodnost • prozračivanjem i prisilnim sušenjem može se prije oblagati • ne podiže se i ne spušta kod rubova • visok učinak kod izvedbe • jednostavan radni postupak • prednosti kod podnog grijanja • velika čvrstoća • glatka ravna površina Vlažne prostorije CF-tekući estrih se postavlja bez većeg ograničenja na cjelokupnom stambenom prostoru. RÖFIX tekuća folija. Cementni estrih je zbog svoje neosjetljivosti prema vlazi prikladan za van i unutra. Cementni estrih se izrađuje od materijala zemnovlažne konzistencije. RÖFIX hidroizolacijski grund.tekućeg estriha odnos čvrstoće na kidanje pri savijanju prema tlačnoj čvrstoći znatno je veći nego kod konvencionalnog estriha.Postavljanje estriha Tekući estrih na bazi kalcij sulfata Kalcij sulfatni estrih se koristi kao tekući estrih. To vrijedi i za vlažne prostorije kao što su kupaonice. CF-tekući estrih ima brojne prednosti. Pomoću suvremenih sustava strojeva i jednostavnom obradom "u uspravnom hodu" mogu se ovom tehnologijom postići veliki radni učinci. u kupaonicama) tekući estrih i cementni estrih treba dodatno zaštiti od vlage hidroizolacijom. Estrih na bazi cementa Od otkrića portland cementa cementni estrih je tradicionalan način izrade estriha. RÖFIX hidroizolacijska folija. zahodi i kuhinje. Ako se radi o izloženosti prskanju vode (npr. Prikladne hidroizolacije su npr.

To je zbog toga što ima kraće vrijeme ugradnje (rano prohodan i opteretiv). sudar sa negrijanim mjestima) ugraditi radne fuge. 360 . Plivajući estrih Plivajući estrih služi za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka. Za plivajući estrih u stanogradnji se primjerice koristi estrih CT C20-F4. ekološki i biološki je bezprijekoran i postavlja se čisto i bez ekstremnog fizičkog napora. vrste izolacijskih materijala i čvrstoće na kidanje pri savijanju. U stanogradnji se koristi estrih CA C20-F4. klase estriha. Uzrok tome je njegova univerzalna mogućnost upotrebe. Zidove treba također obložiti izolacijskom trakom. neosjetljiv je na vlagu i može se polagati i unutra i vani te je pogodan i kao estrih za grijanje. Grijani estrih Grijani estrih izrađuje se kao plivajući estrih i služi za prihvat različitih sustava grijaćih cijevi (podno grijanje). Tekući estrih izvrstane kao grijani estrih jer je optimalna sposobnost provodljivosti i zaštite topline te slabo stvara napetosti. Zbog promjena temperature dodatno treba na kritična mjesta (npr. Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka. Nosivost zavisi od debljine estriha. Za pripremanje podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto kao i za estrih na razdjelnom sloju.Postavljanje estriha Vrste estriha i njihova primjena Cementni estrih (CT) je najčešće upotrebljavana vrsta estriha. Cijevi grijanja se moraju sigurno pričvrstiti i napuniti. Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. Cementni estrih ima dobre vrijednosti čvrstoće. Sve više je popularan tekući estrih (CA).Mana cementnog estriha je da je tek nakon 20-30 dana moguć novi nanos. Ili se koriste izolacijske role za zaštitu od buke koraka preko kojih se stavlja odgovarajuća folija.

Podloga mora biti suha. Vezani estrih mora se snažno vezati za suhu podlogu. zaprljane betonske podloge i stari slojevi. Ne djeluje niti kao toplinska niti kao zvučna izolacija. 361 . za postizanje tanke debljine sloja ili rano oblaganje. Vezani estrih Vezani estrih je prikladan za velika opterećenja. kao što su stari drveni podovi. dovoljno čvrsta i bez masnoća i pukotina. Na sve zidove. Prikladan je osobito za upotrebu na podlogama čija površina se ne može ili ne smije vezivati. cijevi i podupirače treba postaviti rubne izolacijske trake.Postavljanje estriha Estrih na razdjelnom sloju Estrih na razdjelnom sloju se koristi za izjednačavanje visine i za niveliranje prije nanošenja obloga. Podloga ne smije imati ispupčenja niti cjevovode i mora biti ravna i glatka. Uvijek je potrebno grundiranje s odgovarajućim vezivnim mostom. Hidroizolacija se ne smatra razdjelnim slojem. Posebno ako se želi postići brza prohodnost ili tanki slojevi gdje normalni zemnovlažni ili tekući estrisi ne mogu držati korak. ali nema niti toplinsko niti zvučno izolacijsko svojstvo. Prikladan je za prihvat velikih opterećenja. Stoga ju treba na odgovarajući način pripremiti. Zatim na hidroizolacijama ( garaže i podrumi). Prije izvođenja vezanog estriha projektant treba utvrditi da iz donjeg građevnog dijela ne prodire vlaga. To istovremeno sprječava gubljenje vode u podlogu za vrijeme vezanja. Normalne PEgrađevne folije nisu prikladne kao hidroizolacija jer je njihovo propuštanje pare preveliko i jer se lako gužvaju i rado stvaraju nabore. Odluku o ugradnji hidroizolacije i o vrsti donosi projektant. Vrste estriha za specijalne namjene Uz "normalne" estrihe potrebni su još neki specijalni proizvodi za pod npr.

kod RÖFIX 975 nakon ca.Postavljanje estriha Sipki materijal za izravnavanje Za izravnavanje podloge nude se na tržištu sipki materijali za izravnavanje koji se stavljaju ispod sloja za zvučnu izolaciju i za izolaciju od buke koraka. Prije postavljanja treba obavezno pustiti podlogu da se potpuno osuši (mjerenje vlage) i grundirati. Zatim za izjednačavanje visina kod različitih obloga. Često se koriste na gradilištima koje treba brzo dogotoviti (kao što su npr. Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni neravni. o dodacima polistirola i perlita povezanih cementom. turistički objekti itd. gradnja trgovine. stoga su osobito prikladni mortovi na bazi kalcij sulfata. 36 sati). grijaćih cjevovoda i konstrukcija drvenih greda Brzovezujući estrih Brzovezujući estrih omogućuje postavljaču obloga da u što kraćem vremenu nakon postavljanja estriha postavi oblogu (npr. Tankoslojni estrih se koristi kao vezivni premaz kada treba promijeniti namjenu ili kada se mora poravnati podloga. Mogu se koristiti i za popravke (npr. Radi se npr.). Služe i za ispunjavanje međuprostora između kablova. pragova). 362 . Tankoslojni estrih se ne smije skupljati.

Postavljanje estriha Debljina nanosa Mase za izravnavanje i niveliranje 160 mm 150 mm 140 mm 130 mm 120 mm 110 mm 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 25 mm 20 mm 15 mm 10 mm 5 mm 1 mm X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tekući estrisi CA-Estrisi ZE/CA-Estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X RÖFIX ZP200 RÖFIX STA30 RÖFIX AN10 RÖFIX AN30 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 F RÖFIX ZS20 RÖFIX ZS30 RÖFIX A90 RÖFIX A91 RÖFIX E28 RÖFIX 970 RÖFIX 973 RÖFIX 975 RÖFIX 976 RÖFIX 830 RÖFIX 831 363 .

Zbog lake obradivosti i sipanjem pod tlakom zraka. već ih potpuno zatvara izolacijski materijal.Nasipni materijali Osnove / Vrste NASIPNI MATERIJALI Osnove / Vrste Sipki materijali su lagani materijali koji se proizvode s laganim dodacima. ugradnja nije problem. Izolacija od vlage ili pare postavljaju se prije nanošenja izolacijskog sloja kada se računa s vlagom iz podloge. mokrih stropova ili kod fundamentnih ploča koje dodiruju zemlju. 21 d ++ ++ ++ + - + ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ odlično pogoduje + dobro pogoduje . To se primjerice Isto tako preporučljivo je kod podnih konstrukcija ako je prostorija ispod više temperature nego prostorija koja se izolira. Inovativni izolacijski materijal upotebljava se i kao toplinska izolacija kod izvođenja padova na ravnim krovovima. imaju malu nasipnu gustoću. 21 d ca. Vodovi na stropu ne moraju se izrezati. 5 d ca. isto tako s njim se izoliraju potkrovlja. Područja primjene Materijal za poravnavanje koristi se kod podnih konstrukcija za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka te za izjednačavanje nivoa. 2 d ca.nepogodno 364 Za popunjavanje drvenih greda u slučaju saniranja starogradnje ++ ++ ++ ++ Za izravnavanje većih neravnina Za pokrivanje i izravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala Opteretivost (slijedi lagani promet na gradilištu) Vrijeme sušenja u danima Izolacija od buke koraka Razlika u visini podloge Toplinska izolacija Dodatak Vezivo . događa kod svježih. dostatno su stabilni na pritisak i imaju stabilan oblik.est ete Vrs / ve no Os jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Sipki materijali se prilagođavaju određenoj podlozi bez fuge i služe dodatno ( što zavisi od namjene i izvedbe) kao toplinska izolacija i izolacija od buke koraka. RÖFIX 830 RÖFIX 831 Specijalno RÖFIX 976 Lagani dodatak (organski) Cement Specijalno vezivno Lagani dodatak (organski) sredstvo Lagani dodatak (organski) Klasirani pijesak Specijalno vezivno sredstvo Cement ca.

TČ (28 dana): ca.3 mm Potrošnja: ca. 16 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. 5 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. • Prikladan za poravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala. • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. 24 h Način dostave: 365 . 1.8 mm Potrošnja: ca. 45 ltr.5 N/mm2 NG: > 500 kg/m3 Prohodnost: ca. 1 N/mm2 NG: ca.Nasipni materijali Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nasipni materijali RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 830 Stiro beton Područja primjene: • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. Osobine: • Ublaženje zvuka • Mogućnost pumpanja • Brza prohodnost • Neznatna prostorna težina • Toplinska izolacija Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 .est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha ./jed. 1600 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm • • • • • • Granulacija: 0 .

Debljina sloja: > 3 cm • Potrošnja: ca. Nasipna črvstoća: ca./jed./jed. poboljšana zvucna izolacija. 50 ltr.Nasipni materijali Podaci o proizvodu RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 831 Vezivo Područja primjene: • Toplinsko izolacijski nasip za izravnavnje. • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. za izravnavanje nivoa. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 50 ltr. Osobine: • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka Sastav: • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 . 90 kg/ltr.8 mm Potrošnja: ca. Izravnavjuci nasip za izolaciju. • Pogotovo kod viših zahtjeva. • Toplinsko izolacijski nasip sa poboljšanom zvucnom izolacijom. ne gori.12 kg/ltr. • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . svoda i izolacije kod ravni krovova. • Specijalno vezivno sredstvo za stiroporne nasipe za izravnavanje. 0. 50 kg/m3 Način dostave: 366 . Nasipna črvstoća: ca.8 mm Potrošnja: ca. Debljina sloja: > 3 cm • • • • • Granulacija: 0 . za redukciju primanja vode i kod viših opterecenja.

kosi transporter (zatvoreni sistem. ispitati potpunu suhoću podloge Obrada Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve.Nasipni materijali Obrada Obrada Obrada izravnavajućih nasipa Profesionalni savjet Priprema podloge Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito ukloniti. žlice ili građevinskih grablji Upute za obradu Eventualni šuplji prostori i pukotine moraju biti otporne na rastresit materijal Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača 367 .RÖFIX. Materijal se ne smije prevodnjavati Strojna tehnika Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih. Specijalno za RÖFIX 831 preporučuje se sistem pumpa za estrih. bez prljanja gradilišta) Prije nanošenja narednog sloja.est eda ra Ob jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .

prvo se u kanti ručno zamješa jedna vreća RÖFIX 830 sa 7-8 litara vode.B. bez prašine i nečistoće. RÖFIX 300) RÖFIX 830 miješa se protočnom mješalicom i zatim uz pomoć pužne pumpe pumpa do udaljenosti od 80 m Određivanje konzistencije: Kod upotrebe protočne mješalice.Postavljanje estriha . te se zatim prema referentnoj konzisteniciji masa spravlja mješalicom. Šupljine provjeriti na hidroizolaciju Cijevi za mort: potrebno premazati vapnenim mortom (z. Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito uklinuti. RÖFIX Stirobeton se pomoću letve nanosi na zadanu visinu koja je fiksirana drvenim letvama 368 .Nasipni materijali Obrada Obrada stirobetona Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.

fizički rad. vrijeme čekanja za nastavak radova ili prednosti kod postavljanja podnih obloga. kod podnog grijanja i saniranja starogradnje (gradnja tavana). dobro podnosi sulfat REA-anhidrid: velika čvrstoća. U RÖFIX-u se koriste uglavnom industrijski proizvedena veziva kalcij sulfata koji nastaju proizvodnjom tekuće kiseline kao i uklanjanjem sumpora iz dimnog plina: Sintetski anhidrid: velika čvrstoća. Specijalni cement: brz razvoj visoke čvrstoće. Naziv anhidrit dolazi iz grčkog "an hydros" što znači "bez vode". osoblje. • Dobra toplinska provodljivost i bez šupljina kod podnog grijanja • Niska visina konstrukcije poda • Građevno-biološki neškodljiv • Brzo prohodan (nakon 24 sata) • Ne skuplja se kod vezanja. brzo se suši. Tekući estrih se prilagođava ovim zahtjevima pa se i sve više koristi. velika čistoća. stoga se može postavljati na velikoj površini bez radnih fuga (dilatacija) • Može se ranije oblagati kod ubrzanog sušenja grijanjem Vezivna sredstva Gips i anhidrid su prirodni. CA/CT-Tekući estrih je mort za estrih napravljen prema vlastitim recepturama tvornice Prednosti : • Konstantna kvaliteta zbog tvorničke mješavine • Racionalno nanošenje. stoga je velik učinak kod postavljanja • Velika tlačna i vlačna čvrstoća • Idealno za velike površine. velika čistoća. brzo postiže čvrstoću.Tekući estrisi Osnove / Vrste TEKUĆI ESTRISI Osnove / Vrste Zahtjevi za građevine odnosno građevne dijelove kao i za estrih su se promijenili. Sve se više uzima u obzir vrijeme gradnje.est ete Vrs / ve no Os risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . ne skuplja se u procesu vezanja. alfa poluhidrat: velika čistoća. ali i sintetski proizvedeni materijali. ne skuplja se u procesu vezanja 369 .

A 22/ AFE30 .14 cm > 14 cm 40 mm 50 mm 60 mm 45 mm 35 mm 40 mm 50 mm 40 mm 12 cm PS20 + 2 cm Izolacija od buke koraka 370 . Skladišta. Stambeno područje ≥ 2. dvoranama i velikim uredima.max. Za pripremu podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto što i za estrih na razdijelnom sloju. Veliki uredi ≥ 4.Tekući estrisi Osnove / Vrste Područja primjene: Kao estrih u unutrašnjim prostorijama u stanogradnji uključujući kuhinje. Škole. Nosivost ovisi o debljini estriha. klasi estriha. Izolacijski sloj Način izvedbe Debljina Tlačna čvrstoća Vlačna čvrstoća EN 13813 SIA Vezani estrih Klizni estrih Tiskanje Minimalna debljina kod razreda čvrstoće RÖFIX ZS20 RÖFIX A90 > 20 N/mm2 >4 N/mm2 C20-F4 RÖFIX ZS30 RÖFIX A91 >30 N/mm2 >5 N/mm2 C30-F5 AFE20 . RÖFIX Tekući estrih posebno je pogodan za podna grijanja.0 kN/m2 Grijani estrih Prekrivanje grijanih cijevi Izolacija stropa na najgornjem katu Bez izrade potkrovlja Za kasniju izradu potkrovlja ≥ 30 mm po želji ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm nema 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm min. ≥ 30 mm A. Zidove ili cijevi treba također obložiti izolacijskom trakom. Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. debljina "plivajući estrih" prema odgovarajućoj grupi zahtjevnosti PS 20 WDPS WDPS > 10 cm 10 . Koriste se ili izolacijske role za zaštitu od buke ili se preko izolacije stavlja odgovarajuća folija.Kat. kupaone u školama.0 kN/m2 . Mali uredi ≥ 2.Kat.Postavljanje estriha .0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm B. Dvorane za rekreaciju. Zbog toga debljina estriha kod iste opterećenosti može biti manja. kao estrih kod sanacije starogradnje i estrih za tavane. vrsti izolacijskih materijala i čvrstoći na kidanje pri savijanju.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm C. Regali 4. Javne zgrade. Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka. B 34/ 18 30 25 mm 30 mm 25 mm 30 mm Plivajući estrih Konstrukcije plivajućeg estriha namijenjene su toplinskoj izolaciji i izolaciji od buke koraka. bolnicama i skladišnim halama.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm D. 8. Čvrstoća: Tekući estrih zbog gustoće ima veću čvrstoću na vlak pri savijanju od uobičajenih estriha.

4 mm Potrošnja: ca. itn. itn. škola. škola. kod stambenih kompleksa.4 mm Potrošnja: ca.est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . kod stambenih kompleksa.Tekući estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tekući estrisi RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C30 F5 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 371 . • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. gimnastičkih dvorana. Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca. 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca. • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 . gimnastičkih dvorana. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca.

škole. 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. dvorana za rekreaciju. kao npr. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 .kod upravnih zgrada i zgrada s uredima i sl.2 mm Potrošnja: ca.gimnastičkih dvorana. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 372 . • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa normalnim zahtjevima čvrstoće.est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . • Prikladno za podno grijanje toplom vodom. • Raspoloživo samo u italidi. ukgučivo kuhinje. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca. kupaone. velikih ureda. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca. bolnica i skladišta. kod stambenih kompleksa. kod stambenih ustanova za jednu ili više obitelji. urede.2 mm Potrošnja: ca. 2200 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa većim zahtjevima čvrstoće kao npr.3 mm Potrošnja: ca. škola. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. zbog male težine površine. skladišta itd. Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Specijalno vezivno sredstvo • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju Sastav: • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . Kao estrih u sanaciji starogradnje i kao namjenski estrih na tavanima. 24 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 .Tekući estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX ZP200 Cement-tekući estrih RÖFIX ZP200 Cement-tekuæi estrih RÖFIX A90 CA-Tekući estrih CA/20 F4 RÖFIX A90 CA-Tekuæi estrih CA/20 F4 RÖFIX A91 CA-Tekući estrih CA/30 F5 RÖFIX A91 CA-Tekuæi estrih CA/30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim stambenim površinama.

ali da pri curenju ne nastaju vodenasta vezivna sredstva Postavljanje zvučne izolacije Odmotati izolacijske ploče za buku od koraka i zatim zalijepiti pomoću samoljepive spojnice. te ne treba biti šira od 2 m Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. kako bi se izbjeglo curenje tekućeg estriha Postavljande izolacijske trake Rubne izolacijske trake s folijskom spojnicom stavljaju se na sve zidove (sprječavanje zvučnih mostova). Ako se ne postavi takva rola za izolaciju od buke koraka. onda debljina PEfolije treba iznositi min.2 mm. vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih). Debljina rubne izolacijske trake: min. 373 . Stvaranje "kada": kod postavlljanja CA/CT estriha uvijek treba obratiti pozornost na postavljanje nepropusnih kada Izravnavajući nasip Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve. 8 mm (kod podnog grijanja min 10 mm). estrih na razdijelnom sloju.est eda ra Ob risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . žlice ili građevinskih grablji Konzistenciju treba birati tako. Laserskom ili crijevnom libelom mora se prije izvedbe podloge napraviti metarska oznaka (vagris) Kod estriha koji ima funkciju grijanja uvjet je postavljanje rubne izolacijske trake od 10 mm debljine. onda se izolacijske ploče moraju zaštititi folijom. Preporuča se folijski papir od voska koji je zavariv vrućim zrakom i koji se ne gužva. da mort curi. 0. RöFIX 831 ili RöFIX 830) Cijevi i vodove koji izlaze iz podloge potrebno je obljepiti. Trake se u kuteve postavljaju kutno kako ne bi nastala ispupčenja i šupljine.Tekući estrisi Obrada Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet Određivanje visine za postavljanje estriha Pomoću laserske ili libele mora se prije početka gradnje konstrukcije odrediti visina za postavljanje estriha. Kod neravnina temeljne ploče kao i kod postavljanja cijevi na temeljnu ploču preporučuje se postavljanje izravnjavajućeg nasipa (npr. Grijani estrisi: ako se koristi plastična folija.

što odgovara površini od 100. da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Prevodnjavanje Kako bi se izbjeglo prevodnavanje nakon ugradnje estriha. tj.. Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran. pomesti. vrijeme postavljanja. 30 -40 minuta. estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja.Postavljanje estriha . koje djeluje negativno. Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran. može za sat vremena izmiješati 8 .Tekući estrisi Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet RÖFIX tekući estrih se miješa specijalnom pumpom za miješanje i pomoću crijeva se dovodi do mjesta ispuštanja Učinak silosne pumpe za miješanje iznosi oko 100 l/min.. Ne miješati s drugim materijalima Niveliranje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa. taj čin potrebno je što prije provesti kako bi se ubrzao proces sušenja Površina je gruba i sadrži otvorene pore Preporučena granulacija za brušenje: 16 ili 24 grubo posipano Skinuti materijal potrebno je ukloniti tj.10 tona materijala. estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja. morta kod RÖFIX tekućeg estriha iznosi ca. 374 . da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Brušenje ili četkanje CA tekućeg estriha moguće je već nekoliko dana (3.120 m2/satu Uljevanje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa.7) proslije postavljanja. potrebno je estrih prvo umiješati gušće pa zatim prema potrebi dodavanjem vode postići idealnu konzistenciju Otvoreno vrijeme. tj.

Područja primjene Područja primjene: Kao vezani estrih. estrih za grijanje i estrih za pad. 7 d ca. Proizvod RÖFIX 970 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 RÖFIX 973 F RÖFIX 975 mjesec = mj dan = d sat = h minuta = min Opis Cementni estrih CT C20 F4 Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 Brzovez. Postavljanje: Cementno vezani nosivi slojevi moraju biti osušeni. 7 d ca. podrumima.Cementni estrisi Osnove / Vrste CEMENTNI ESTRISI Osnove / Vrste Najčešče se koristi cementni estrih. U cementne estrihe se ubrajaju i brzovezujući estrisi. vezivnog sredstva cementa i vode.a postavlja se na nosivu podlogu. Testiranje vlažnosti vrši se CM-uređajem ili Darr-peći.5%.Estrih je vrlo važan za visoku kvalitetu življenja. to je manja dozvoljena vlaga. 36 h 375 . radionicama itd. plivajući estrih na izolacijskom sloju.na razdijelni dio ili na izolacijski materijal.Kod određene izvedbe poboljšava zvučnu i toplinsku izolaciju.est ete Vrs / ve no Os risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha .Preuzima li na sebe podno grijanje estrih brine o optimalnoj raspodjeli topline. Dozvoljeni ostatak vlage je ovisan o gornjem sloju. Kao pod u stambenim prostorima. Što je veća kvaliteta i gustoća estriha. Cementni estrih se sastoji od visoko vrijednog pijeska za estrih.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 obloživo nakon ca. 1 m ca.Cementni estrih je građevinski dio. 1 m ca. To znači da je maksimalni udio vlage 2. Ugrađuje se kao mješavina zemnovlažne konzistencije. Tijek sušenja ovisi o uvjetima okoline i upotrebljenoj kvaliteti.Koristi se neposredno kao pod ili se na njega stavlja neka obloga. garažama. estrih na razdjelnom sloju.

itd. terase i balkone. 6 h Mogućnost grijanja: ca. Osobine: • Dobra prionjivost • Dobra racionalna obrada • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Pogodno za podno grijanje • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Organski udjeli <5% • Specijalno vezivno sredstvo • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .4 mm Potrošnja: 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): ca. estrih na razdjelnom sloju. • Kao temelj u stambenim prostorima. U području renoviranja i saniranja.0. tj brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. 20 N/mm2 NG: ca. podrumima. kao i za popravke. 36 h Način dostave: 376 .8 mm • Potrošnja: ca.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. garažama./jed. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. 12 ltr. plivajući estrih na izolacijskom sloju. • Brzovezujući vezani estrih. 36 h Prohodnost: ca. 2 kg/m2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha .Cementni estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Cementni estrisi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 Područja primjene: • Vezivni mortovi za cement. Kao temelj za ravne krovove.

kao i za popravke. • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 1 m Prohodnost: ca. estrih na razdjelnom sloju.est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . plivajući estrih na izolacijskom sloju. 7 d • Prohodnost: ca. terase i balkone. plivajući estrih na izolacijskom sloju. 20 N/mm2 • NG: ca. U području renoviranja i saniranja. 21 d • Granulacija: 0 . • Kao temelj za ravne krovove.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.Kao podloga u stambenim prostorima. 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca.4 mm • Potrošnja: ca. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca./jed. • TČ (28 dana): ca. kao i za popravke. U području renoviranja i saniranja. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi. estrih na razdjelnom sloju.3 mm Potrošnja: ca. 2 d Mogućnost grijanja: ca.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez. • TČ (28 dana): ca. 1 m Prohodnost: ca.3 mm Potrošnja: ca. podrumima. terase i balkone. 20 ltr. • Kao vezani estrih. kod gradnje stanova. • Kao temelj za ravne krovove. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca. trogvina i u industriji. 1 d • Mogućnost grijanja: ca. 19. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca. podrumima. • Kao temelj za ravne krovove. 6 d • Granulacija: 0 . Kao temelj u stambenim prostorijama. 19. 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. podrumima i garažama. estrih na razdjelnom sloju.6 ltr. terase i balkone. 20 ltr. kao i za popravke.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. podrumima i garažama.6 ltr.Kao podloga u stambenim prostorima. itd. plivajući estrih na izolacijskom sloju. kod gradnje stanova. 1 d • Mogućnost grijanja: ca. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. 6 d 377 ./jed. 7 d • Prohodnost: ca. terase i balkone./jed.4 mm • Potrošnja: ca. estrih na razdjelnom sloju. plivajući estrih na izolacijskom sloju. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca.Cementni estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez. • Kao temelj za ravne krovove. itd. • Brzovezujući vezani estrih. • Brzovezujući vezani estrih./jed.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 • Kao vezani estrih. 2 d Mogućnost grijanja: ca. 20 N/mm2 • NG: ca. trogvina i u industriji. Kao temelj u stambenim prostorijama. kao i za popravke. 21 d • • • • • • • • • Granulacija: 0 .

drvene ili plastične letve razvlači Kada su u pitanju male količine moguće je RÖFIX cementni estrih ručno zamiješati i nanijeti žlicom Naknadna obrada Štititi od smrzavanja. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. eventualno prekriti plastičnom folijom. Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod vezanih estriha. estrih na razdijelnom sloju. bez prašine i nečistoće. Štitit od propuha. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih).est eda ra Ob risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . Kao dobra kombinacija iskazao se RÖFIX kosi transporter u sklopu s pumpom za estrih Nanos i razvlačenje Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. da se estrih postavi u vremenu predviđenom za obradu Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih. fen) i kiše 378 . nanosi se RÖFIX Cementno vezivno sredstvo tehnikom "mokro na mokro" Miješanje Predviđenu količinu smjese pomiješati s određenom količinom vode do zemnovlažne konzistencije i to mješalicom ili estrih pumpom. Strojna tehnika Treba biti odabran takav način rada.Cementni estrisi Obrada Obrada Obrada cementnog estriha Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha.

Podloga Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje Cementni estrisi 1 .20 mm 20 .50 mm X X X X X X X X X X X X X X X X 379 X X X X X X X X X X X X X X X X . Odlikuju se ravnom površinom i mogu se brzo oblagati.20 mm 20 .50 mm Tekući estrisi 1 .50 mm.Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste MASE ZA IZRAVNAVANJE I NIVELIRANJE Osnove / Vrste Mase za izravnavanje su finozrnate mase.5 mm 5 .5 mm 5 .10 mm 10 .30 mm 30 .est ete Vrs / ve no Os ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Tankoslojni vezani estrisi koriste se za izravnavanje podloge. Područja primjene Tankoslojni estrisi i estrisi za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni ili u pretankom ili neravnom sloj. Služe dalje za izravnavanje visine na različitim podlogama.sa debljinama nanosa od 1-10 mm (ROFIX AN10) i 5-50 mm (RÖFIX AN30) Popunjavaju neravnine na podu sigurno i brzo.10 mm 10 . Odlikuju se dobrim osobinama razlijevanja i koriste se za slojeve debljine od 1.30 mm 30 .

0. 0.1 . kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica. • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka. 1.Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje Područja primjene: • Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha. Za unutra. 7 N/mm2 Način dostave: 380 .est edu vo oiz pr o ci da ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .07 m • Granulacija: 0 .1 mm • Potrošnja: ca. • Čvrstoća pri savijanju: ca. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje • • • • Visoka izdašnost Visoka otporost na habanje Univerzalna primjena Brza obrada Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.3 kg/ltr.7 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. univerzalno upotrebljiva fina masa za popunjavanje u debljini od 5 do 30 mm. 1. • Kao samorazlijevajuća. 28 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca.0./TO • TČ (28 dana): ca. 600 ltr. • Za izravnavanje neravnih podloga u stambenim i poslovnim prostorima i kao tanki estrih. na CA/CT bazi. Prikladno i za podno grijanje.2 kg/m2 • SD-vrijednost: .

ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi). ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi). 4 h • • • • • • Granulacija: 0 .8 kg/m2/mm TČ (28 dana): > 13 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca. Za vani i unutra.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. 1. 10 mm Otpornost na odvajanje: ca. 2. 1. • • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Minimalnan napon Pogodno za podno grijanje Brzo veže • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • • • • • Čvrsto Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Brza mogućnost oblaganja • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • Granulacija: 0 .Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje • Za izravnavanje. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. • Fleks-podna masa za izravnavanje. 30 min Debljina sloja: ca. 35 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. • Fleks-podna masa za izravnavanje. ujednačavanje i niveliranje estriha na bazi cementa -anhidrita (CA) i gipsa. Za vani i unutra.Postavljanje estriha . 30 min Debljina sloja: ca.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. gletanje. gletanje. 12 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: 1 d • Prohodnost: ca. 3 h 381 .1 mm Potrošnja: ca.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca.3 cm Potrošnja: ca. 2 h • • • • • • • Granulacija: 0 . 30 mm Mogućnost oblaganja: 24 h Prohodnost: ca. Slojevi od 10 do 30 mm.3 mm Potrošnja: ca. 50 mm Mogućnost oblaganja: 48 h Prohodnost: ca. Kao spojno izravnavanje betonskih površina. Slojevi od 10 do 50 mm. Kao spojno izravnavanje betonskih površina. 1. 30 min Debljina sloja: ca. gletanje.

nosiva. 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu.Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada Obrada mase za izravnavanje i niveliranje Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min.12 a maks. potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr. RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex). Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom).est eda Ob ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Podloga mora biti suha. prvo se ručno u kanti izmješa jedna vreća mase za izravnavanje i zadana količina vode. Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Prava konzistencja se određuje pomoću RÖFIX mjere za određivanje konzistencije Pri upotrebi protočne mješalice. te se zatim ta referentna konzistencija priprema mješačem Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera 382 . bez prašine i nečistoće.

potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr. Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom). Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Raspodjela se izvršava kao kod tekućeg estriha. RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex).Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada tankoslojnih estriha Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min.Postavljanje estriha . s letvom za vibriranje Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera Ne miješati s drugim materijalima 383 .12 a maks. 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu.

Postavljanje estriha .Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada 384 .

Niti jedan betonski pod ili estrih bez odgovarajućeg poboljšanja površine ne može trajno podnositi opterećenja u industrijskim i radnim pogonima. • prodajni i izložbeni prostori • butici • uredi • kupovni centri • ulazi i predvorja • balkoni 385 . Višestruka i dokazana primjena.est eza te Vrs / ve no O d po azi em Pr as rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . poslovnim i javnim prostorima.Premazi za pod Osnove / Vrste PREMAZI ZA POD Osnove / Vrste Tehnički zahtjevi površine poda određuju vrste obloga za pod. Za reprezentativne površine poda u trgovačkim. RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole. Područja primjene RÖFIX ova boja za pod nudi maksimalan učinak i ne ograničava kreativnost.

garažama.est eo za du vo oiz pr o ci da P d po azi em Pr arih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . skladištima. balkonima i terasama. 0. betonskim površinama i fugama. na mineralnim i metalnim podlogama. balkonima i terasama. • Jako zatvaranje pukotina u estrisima. podrumima.garažama. Osobine: • • • • • Dobra prionjivost Visoka otporost na habanje Otporan na kemikalije Bezbojan.15 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 0.3 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. na mineralnim i metalnim podlogama. parkirališnim kućama. 45 min • Vrijeme upotrebe: ca. proziran Pogodan za područje prehrambenih proizvoda • • • • • Dobra prionjivost Otporan na kemikalije Razrijediv u vodi Dekorativno Visoka otporost na habanje • Otporan na kemikalije • Bezbojan. parkirališnim kućama. 30 min Način dostave: 386 . skladištima. • Može se upotrijebiti i kao visokovrijedno vezivno sredstvo za posebne mortove.Premazi za pod Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Premazi za pod RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje Područja primjene: • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji. prehrambenim tvornicama. prehrambenim tvornicama. 45 min • Potrošnja: ca. • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji. podrumima. proziran Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.

Premazi za pod Podaci o proizvodu Izbor boja Razrjeđivanje 387 .Postavljanje estriha .

valjka ili četke.5 mm izmiješati kvarcnim pijeskom 0 .est eza da ra O d po azi em Pr ab rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . fen) i kiše 388 .0.Premazi za pod Obrada Obrada Obrada epoksidnih premaza Profesionalni savjet Nosive podloge koje je potrebno obložiti moraju biti bez rasklimanih i raspadajućih dijelova kao i bez razdvajajućeg filma od ulja. 10 . Za pečačenje nanose se i do tri sloja. Vremenski razmak između slojeva ne duži od 48 sata Način rada treba biti tako odabran.20 min.3 Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati Potrebna količina vode kao i suhog kvarcnog pijeska dodaje se tek nakon miješanja komponenti Obloga otporna na klizanje. voska i masnoća. podloge ne smije pasti ispod +10° C Štititi od smrzavanja. ako nosiva podloga pokazuje otpornost na odvajanje prema Ö -normi Kod nanošenja debljina većih od 0. Za to vrijeme se pomoću igličastog valjka istjerava zrak Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj.materijal u ambalaži treba često dobro promješati Epoksidni grund i premaz se prema potrebi može nanijeti uz pomoć zidarskog češlja. da se uzme u obzir vrijeme obrade od 15 .20% finog kvarcnog pijeska Kako bi se spriječila segregacija pjeskovitog sloja. gumenog brisača. postiže se dodavanje ca. Kvaliteta površine koju treba obložiti je postignuta. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.

Postavljanje estriha . na ciljeve posla Napomena Za učinkovito zapunjavanje pukotina u betonu upotrebljava se posebna smjesa sastavljena od kvarcnog pijeska i smole.Premazi za pod Obrada Obrada smole za utiskivanje Profesionalni savjet Priprema podloge Pukotine moraju biti bez prašine i prljavštine. Na lagano vlažnoj podlozi moguće je injektiranje Sanirane pukotine u još svježem stanju pjeskariti kvarcnim pijeskom Miješanje Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati 2 komponentne proizvode nakon miješanja potrebno je pretočiti u čiste posude (prebacivanje) i ponovno izmiješati Nanošenje Ugradnja utiskivajućih smola vrši se injekcijskom tehnikom u području visokog i niskog pritiska pri čemu se treba obratiti pozornost na uvjete rada na gradilištu tj. 389 .

390 POSTAVLJANJE KERAMIČ KIH PLOČICA .

425 Pregled Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 392 392 402 406 Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 407 407 407 410 412 Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 413 413 407 414 415 Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 416 416 407 418 420 Mortovi za peći Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 421 421 422 424 391 .POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA 390 .

Raznovrsni formati potiču vašu kreativnost. Ostvarite svoj osobni životni stil. pocakljene i necakljene sirovine postižu uporabne osobine i kakvoću. Danas aktualnija nego ikad prije. druženje. Zahtjevi i pretpostavke U graditeljstvu se keramičke pločice ubrajaju u skupinu umjetno proizvedenih mineralnih ploča za oblaganje zidova i podova. Za svaku podgrupu postoji opet specijalna norma kvalitete koja je u pravilu navedena na pakiranju proizvoda. Za radne prostore. Pečenjem pri temperaturi između 900 i 1200 stupnjeva C sušene.Pregled Osnove / Vrste PREGLED Osnove / Vrste Uređivanje sa pločicama Pločica je jedna od najstarijih sredstava uređenja u arhitekturi. hodnici. Pločice stvaraju ugođaj.ed ete Vrs / ve no Os egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Dodavanjem kvarca i glinenca odnosno mineralnih dodataka dobiva se suha masa za prešanje od koje se izrađuju keramičke pločice i mozaici (fina keramika). tuševi. Europska norma EN 87 dijeli keramičke obloge i ploče prema sposobnosti upijanja vode u četiri skupine. Ostvarite svoje ideje. Osnovna sirovina za pečene keramičke proizvode je glina. Bitni kriteriji kod keramičkih obloga su sposobnost upijanja vode i opteretivost podloge. dizajn i individualne ideje zadovoljiti će i one najzahtjevnije. Kupaonice. plivališta. 392 . stepenice i dnevni boravci postaju okvir za obitelj. umjetničko oblikovanje i velike objekte. Boje i formati. slobodno vrijeme i odmor. RÖFIX nudi za navedene zahtjeve odgovarajuće sisteme tražene nepropusnosti kao i ljepila i mase za fugiranje. ili plastična masa s visokim udjelom vode od koje se prešaju podne klinker ploče (gruba keramika). saune. WC-i. Stanujete i živite u prirodnoj ljepoti.

Fleksibilan. Pogodno za podno grijanje. Brzo veže Netopljiv u vodi. a osobito je osigurana otpornost na smrzavanje. Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. plus C2 TE na mraz. Fleksibilan. posebno finim mljevenjem u kontinuiranim i diskontinuiranim mlinovima. ponašanja pri habanju. Fleksibilan. RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Postavljanje keramičkih pločica . Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. keramiče pločice Gres pločice glazirane i neglazirane pločice Fine gres pločice vrhunski pripravljene. brzovezujuce 393 . Fleksibilan. Pore su manje i sitnije. specijal C1 TE Izvrsna mogućnost stajanja Netopljiv u vodi. koji se danas dobivaju prešanjem prskanih granulata i peku se na 1200°C. Vrste pločica i ploča Gres pločice glazirane. Fini gres bazira se na masi gresa.Pregled Osnove / Vrste Postavljanje ploča Gres Pod gresom se podrazumijevaju usko aglomerirani. glazirane i neglazirane pločice ploče od prirodnog kamena različite tvrdoće i u raznim bojama Osobina Proizvod Netopljiv u vodi. Pogodno za podno grijanje RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. Količinu pora te stupanj otvorenosti pora određuju osobine materijala poput čvrstoće. Razvijala se finijom pripremom. Otpornost na mraz. bijelo C2TE RÖFIX Ljepilo za kamen. Pogodno za podno grijanje Netopljiv u vodi. čvrstoća je veća. hrapavost i osjetljivost na mrlje. fleksibilno C2 TE na mraz. silikatnokeramički materijali.

) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Podloga Cementni estrisi 2.Postavljanje keramičkih pločica . Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 4. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 6) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga Područje zida Gipsano kartonske ploče RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 5.) Priprema podloge RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3.) 1.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području sanitarija Područje poda 1.) 2. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 394 .

) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Fugiranje RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Pribor RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete Srednjoslojna varijanta Betoni stariji od 6 mjeseci RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Optiflex RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Univerzalni mort bijeli C2 TE RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete 395 .vlažni.Postavljanje keramičkih pločica . Hidroizolacija RÖFIX Optiflex 4.) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3.prethodno vlaženje 2.) Podloga Cementni estrisi bez prašine.mat.) 1. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort Univerzalni bijeli C2 TE 5.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području balkona Tankoslojna varijanta 1.

fleksibilno C2 TE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje 396 .) Podloga stare nosive pločice .) Češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.bez šupljina RÖFIX Ljepilo za kamen.) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje Područje poda stare nosive pločice . brzovezujuce 3.) Vezivni most RÖFIX Ljepilo za kamen. specijal C1 TE 4.Postavljanje keramičkih pločica .Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Sistem renoviranja starih pločica Područje zida 1.bez šupljina 2. brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo.

neravni cementni estrih RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Tankoslojno ljepilo.anhdrit/cement Estrih na bazi kalcijeva sulfata.) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 3. tekući estrih Grijani. bez podnog Neravni estrih na bazi cementa grijanja Negrijani.Pregled Osnove / Vrste Sistem estriha.) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Estrih na bazi kalcijeva sulfata.Postavljanje keramičkih pločica . ravni tekući estrih 2. sa podnim grijanjem 1.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo. specijal C1 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 397 .) Podloga Grijani. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo. fleksibilno C2 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE 4.

2 sata ca. 7 dana ca. 2 sata Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 398 . brzovezujuce C2 F RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje ca.Postavljanje keramičkih pločica . 36 sati RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 4 sati 3. brzovezujuce C2 F ca.) Vezivni most i češljano ljepilo Vrijeme sušenja Ultra brzo nakon 2 dana fugirano ca.) Podloga RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 2. 4 sati RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX sistem brze gradnje brzo nakon 8 dana fugirano 1.) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL ca.

Sigurno i trajno pričvršćivanje. 2.5 N/mm2. tj.i gipsani estrisi sa podnim grijanjem x općenito pogodno RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. 2. Minimalna x debljina žbuke 10 mm Koristiti cementne temeljne žbuke. Vezivni most sa RÖFIX DBM fleks i RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. Kod jako upijajuće podloge nanijet RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen).estrisi na bazi kalcija. bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo. jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi.tj.Pregled Osnove / Vrste Ljepilo . sulfata RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. Razdvajajuća sredstva koja stvaraju film i šuplje pločice odstraniti. Žbuka vani Cementni estrisi Cement-.Podloge Betonski zidovi/podovi stariji od 6 mjeseci Betonski zidovi/podovi Gotovi dijelovi od betona min. brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo. (Zrelost za polaganje vidi TM ) Dilatacijske fuge preuzeti u fugama pločica Razvesti grijanje prije postavljanja. Stare pločice Keramičke obloge.5 N/mm2.Postavljanje keramičkih pločica . CA-tekući. brzovezujuce C2 F RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE x x x x x x o x x x x o o x x x x x x o x x x x x x o o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o o o x x x x x x o o 399 Podloga Priprema podloge Napomena . Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke uljane oplatnih ulja. estrisi na bazi kalcija. fleksibilno C2 TE RÖFIX Ljepilo za kamen. Izolacijske ploče moraju biti sigurno i trajno mehanički pričvršćene.Vezivni most sa RÖFIX brzovezujućim ljepilom loge od prirodnog za mramor. Tlačna čvrstoća min. Ekstruderska pjena Kod jako upijajuće podloge nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen).ispitivanje i protokol grijanja je moguće prikazati. o Ploče od iverice Sa RÖFIX Izolacijskim grundom prethodno obraditi. gipsane građevinske ploče. obo. Kod jako pješčanih. Estrih se mora obraditi prema normama i mora postići zrelost za x polaganje. jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. sulfata prema podacima proizvođača. Porobeton Žbuka unutra Vezivni most RÖFIX DBM Osjetljivost na naprefleks. kamena -tj. CM. Kod jako upijajućih podloga nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen). zanje Kod jako pješćčanih. Samo na području zida i u unutarnjem području. Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke oplatnih ulja . 3 mjeseca stari Izolacijske ploče Tvrda pjena. Sadržaj vlažnosti: Gipsane žbuke maks. Terazzo obloge Gipsani građevinski materijal Gipsane žbuke. Površinu obraditi prema podacima od proizvođača. Minimalna debljina žbuke 15 mm. o pogodno u području poda Tlačna čvrstoća min. Kod neravnih podloga nanijeti RÖFIX masu za izravnavanje i niveliranje. 1%.

5 mm 3 .5 mm 3 .Postavljanje keramičkih pločica .5 mm 3 .20 mm 1 .20 mm 3 .20 mm 1 .20 mm 3 .Pregled Osnove / Vrste Masa za fugiranje /Područje primjene RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X X Primjena Širina fuga RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga X Podno grijanje Sistem brzog građenja Unutarnja primjena Uska fuga Široka fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Široka fuga 1 .20 mm Vanjska primjena Područje industrije Izbor boja 400 RÖFIX Masa za fungiranje X .

sa tuš-kadom /sa kadom i sl. Tuševi bez tuš. Kuhinje i tuševi u tvornicama. stalna izloženost vodi Kupaonice bez podnog odvoda. Sanitarne prostorije u javnom i poslovnom području sa odvodom i sl. stalna izloženost vodi.Postavljanje keramičkih pločica .kade. X X BG 2 X BG 3 Vanjski dijelovi građevine izloženi vlazi BG 4 Dugotrajna. Balkoni i terase bez izolacijskih slojeva. u induDjelovanje agresivnih sredstava i veliko striji.Pregled Osnove / Vrste Prethodna obrada podloge /Područje primjene RÖFIX Izolacijski Grund grupa zahtjevnosti Opis Primjena RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Tekuća folija X X + BG 1 Privremena i kratkotrajna izloženost prskanju vode Dugotrajna. X Hidroizolacija / Osobine Otpornost na pucanje/premošćivanje Proizvod Otpornost na stalnu vlažnost Otpornost na kiseline/lužine Bez otapala-/teških metala Otpornost na smrzavanje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Tekuća folija RÖFIX OPTIFLEX + - + + + + + + + + + + + + o + + + + + + + + o + +=pogodno -= nepogodno o=granično pogodno Otpornost na UV-zrake 401 Unutarnje područje Paronepropusnost Vanjsko područje Paropropusnost RÖFIX OPTIFLEX X X X . mehaničko opterećenje. kao i podnožja kod građevina i sl. plivališta sl.

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Priprema podloge za postavljanje keramičkih pločica
RÖFIX Kontakt Grund
RÖFIX Kontakt Grund

RÖFIX Izolacijski Grund
RÖFIX Izolacijski Grund

Područja primjene:

• Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha, na CA/CT bazi. • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka, kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica.

• Izolacija u vlažnim prostorijama, ispod keramičkih pločica na podu i zidu. • Zadrživač vodene pare i vlage na cijeloj površini, bez fuga.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje

• • • • •

Otpornost na vodenu paru Stalna otpornost na vlagu Mogućnost mazanja i valjanja Otpornost na kiseline i lužine Brana za paru bez fuga

Sastav:

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• Potrošnja: ca. 0,1 - 0,2 kg/m2 • SD-vrijednost: 0,07 m

• • • •

Potrošnja: ca. 0,55 kg/m2 NG: ca. 1600 kg/m3 Gustoća: ca. 1250 kg/m3 SD-vrijednost: 400 m

Način dostave:

402

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Tekuća folija
RÖFIX Tekuæa folija

RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K
RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K

Dodatak za prionjivost i elastičnost Dodatak za ljepilo
Dodatak za prionjivost i elastiènost Dodatak za ljepilo

• Izolacija od vlage ispod pločica, npr. u kuhinjama, kupaonicama, zahodima, praonicama i garažama. • Zaštita od vlage na podlogama u unutarnjem području.

• Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P)

• Dodatak kod postavljanja kamenih pločica i pločica iz umjetnog kamena sa profiliranom leđnom stranom, tankoslojno ili srednjoslojno. • Posebno za jaka termička opterećenja npr. estrihe koji griju, terase, balkone.

• Vodonepropusan • Bez sredstava za otapanje • Mogućnost premošćivanja pukotina • Fleksibilan • Dobra prionjivost

• • • •

Elastično, fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost

• Elastično, fleksibilno

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Cement

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Potrošnja: ca. 1,5 kg/m2/mm • NG: ca. 1,5 kg/ltr. • Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• Potr. (armiranje): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr. (ljepljenja): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr.(izolacijska): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potrošnja: ca. 4 kg/m2 • NG: ca. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0,47 W/mK

403

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Dodaci za izolaciju
RÖFIX Izolacijska traka
RÖFIX Izolacijska traka

RÖFIX Izolacijski kutnici
RÖFIX Izolacijski kutnici

Područja primjene:

• Za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje pokretnih fuga, rubnih fuga, te priključaka neotpornih na pucanje i prodiranje. • Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.

• Vodonepropusni elementi za jednostavno i sigurno izoliranje ispod obloga u vlažnim i mokrim prostorijama. • Odgovara uz RÖFIX izolacijsku traku br.4.

Osobine:

• • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Vodonepropusan

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

Sastav:

Obrada:

Tehnički podaci:

Način dostave:

404

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Izolacijske manšete
RÖFIX Izolacijske manšete RÖFIX Flis za odvajanje

RÖFIX Flis za odvajanje

• Za vodonepropusno provođenje cjevovoda ispod keramičkih obloga u tuševima i mokrim prostorijama.

• Za odvajanje starih keramičkih pločica, prirodnog kamena i estriha. • Za vani i unutra.

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

• Pogodno za podno grijanje • Nema prijelaza u crvenu boju • Mogućnost premošćivanja pukotina

• Polyester

405

ed eda ra Ob egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Obrada

Obrada
Obrada hidroizolacija
Profesionalni savjet

Obrada RÖFIX Kontakt Grund Razrijeđivanje kod visoko upijajućih, poroznih podloga 1:1, kod slabo upijajućih, cementnih podloga 1:2, gipsane podloge - CA tekući estrih 1:3 Razrijeđeni Kontaktgrund ravnomjerno nanjeti valjkom, četkom ili kistom

Podloga mora biti čvrsta, kao i bez prašine i masnoća., Kod kritičnih podloga kao i prijelaza djelovanje proizvoda može se poboljšati ulaganjem tankog sloja stakleno vlaknaste mrežice.

RÖFIX Izolacijski Grund Sadržaj ambalaže dobro promješati Gotovi Izolacijski grund se pomoću kista ili valjka nanosi na podlogu

Kod neravnina zidnih priključaka, koristiti mort za ljepljenje i pregletati, Ne miješati s drugim materijalima

RÖFIX Tekuća folija Sadržaj ambalaže dobro promješati Tekuća folija se direktno iz posude pomoću kista, valjka ili gletera nanosi na podlogu.

RÖFIX OPTIFLEX

406

ojn oes te Vrs / ve no O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

TANKOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste
Ljepila za pločice mogu imati različite funkcije pa tako i različite osobine te se stoga nanose različitim tehnikama. Tankoslojni mortovi koji se hidraulički stvrdnjavaju su mješavine hidrauličkih veziva, mineralnih dodataka veličine zrna do 0,5 mm (u posebnim slučajevima i većim) te organskih dodataka. U pravilu se proizvode kao suha mješavina i prije obrade se razrijeđuju s vodom.

Područja primjene
Postavljanje pločica u sistemu tankoslojnog morta je najčešći način ljepljenja pločica na zid i pod. Tankoslojna ljepila odlikuju se prije svega podatnom, lakom obradom, malom potrošnjom, visokom postojanošću, vodootpornošću i otpornošću na smrzavanje. Tankoslojna ljepila su najčešće ljepila za pločice koja se hidraulički stvrdnjavaju s mineralnim i organskim dodacima za poboljšanje prionjivosti. Tankoslojno ljepilo upotebljava se unutra i vani za postavljanje pločica od kamena i finog kamena, mozaika od stakla i porcelana. Ovisno o klasi zahtjevnosti upotrebljava se i odgovarajuća kvaliteta ljepila.

mogućnost promjene oblika (podno grijanje)

Proizvod Slabo promjenjiv oblik

Otpornost na smrzavanje

Debljina sloja ljepila

Unutarnje područje

RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce

siva siva siva siva sirovo bijela siva siva siva prirodno bijela

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 2 - 15 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm

X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

2 - 10 mm

X

Vanjsko područje 407

vodootporan

brzovezujući

boja

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Floating postupak Ova tehnika rada obično se koristi kod mozaika, gresa i kamenih obloga. Ljepilo se nanosi na podlogu i češlja zupčastim gleterom kako bi se

postigao ravnomjerni nanos i time ravna površina za daljnje obloge. Racionalni postupak postavljanja pretpostavlja ravnu podlogu. Prema potrebi izravnati masom za izravnavanje.

Buttering-Postupak Ljepilo se nanosi na stražnju stranu obloge kako bi se izjednačile različite

debljine materijala ili lagane lokalne neravnine.

Floating-Buttering postupak Na podovima s visokim mehaničkim opterećenjem i vani gdje se zahtjeva otpornost na smrzavanje keramičke pločice i obloge od prirodnog

kamena postavljaju se bez šupljina u Buttering-Floating postupku. Ljepilo se nanosi na podlogu i na stražnju stranu obloge.

408

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Debljina ljepila kod tankoslojnog morta
Debljina ljepila, a time i potrošnja materijala ovise o nazubljenju i kutu držanja gletera.

Nazubljenje
Nazubljenje zupčastog gletera određuje materijal ploče i tehnika postavljanja (tankoslojno ili srednjeslojno).

Dužina ruba

<50 mm

50 - 108 mm

108 - 200 mm

> 200 mm

bez profiliranja leđne strane na ravnim podlogama 10 x 10 mm (okruglo)

sa profiliranjem leđne strane ili neravnim podlogama 15 x 15 mm (okruglo)

nazubljenje

3 x 3 mm

4 x 4 mm

6 x 6 mm

8 x 8 mm

Vrijednosti potrošnje
Nanošenje ljepila zupčastim gleterom. Tvornički izmiješano ljepilo nanosi se na dio površine od cca. 0,5-1 m2 prema formatu pločica i ravnomjerno se počešljaju. Pritom nazubljenje i ukošenje gletera određuju potrošnju po m2. Nazubljenje ovisi o upotrebljenom ljepilu i o stražnjoj površini pločice. Ovaj način rada zahtjeva čiste i ravne podloge kao i kalibrirane pločice. Debljina ljepila iznosi cca. 5 mm.

Proizvod

nazubljenje 3x3 mm

nazubljenje 4x4 mm

nazubljenje 6x6 mm

nazubljenje 8x8 mm

nazubljenje 10x10 mm

Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univezalno bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen brzovezujuce 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 14,0 m2 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 2,0 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 12,5 m2 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,4 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 10,5 m2 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,5 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 7,1 m2 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,5 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 5,5 m2 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 409

ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Tankoslojno ljepilo
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE

Područja primjene:

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem. • Kod jako promenljivih podloga, kod starih, nosivih žbuka.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica, ploča, mozaika od stakla i porculana na podu i zidu.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu, kada želimo brzo vezanje ljepila. • Za izradu elastične podloge (podno grijanje, terase, balkoni...) Pomješati RÖFIX tankoslojno ljepilo s RÖFIX dodatakom za elastičnost (1:1).

Osobine:

• • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

Sastav:

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 3 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 0,4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

Način dostave:

410

3 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. brzovezujuce RÖFIX Ljepilo za kamen. brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen. brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 24 h • • • • • Granulacija: 0 . kada želimo brzo vezanje ljepila. • Prikladno za podno grijanje.5 cm Potrošnja: ca. Prikladno za ploče 30/60. • Za postavljanje marmornih ploča i prirodnog kamena na podu i zidu. 1. brzovezujuce • Za postavljanje keramičkih i gres pločica i ploča na podu i zidu. 30 min Opteretivost: 2 d Prohodnost: ca. 3 h • • • • Granulacija: 0 .Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 1. • Prikladno za podovo grijanje. mozaika. kada želimo brzo vezanje ljepila. bijelo C2TE • Za postavljanje keramičkih i gres pločica. • Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu. • • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Prema dodavanju vode može se upotrijebiti i kao ljepilo za pločice • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • Netopljiv u vodi • Fleksibilan • Pogodno za podno grijanje • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bijeli cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • Granulacija: 0 . 1.2 kg/m2/mm Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca.0.1 mm Potrošnja: ca. 3 h 411 . porculana na podu i zidu. 4 h Opteretivost: 7 d • • • • Granulacija: 0 . 45 min Prohodnost: ca.8 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 1.1 mm Potrošnja: ca.2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca.ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .0.5 mm Potrošnja: ca.

Širinu fuga određuje vrsta pločica (široka ili uska fuga). Križići za pločice olakšavaju određivanje istih razmaka. jer se tako kida već nastala kožica na površini Miješanje Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja. Kontrolirati kontakt pločice po čitavoj površini s ljepilom. Ako je prošlo vrijeme postavljanja. Ostanu li prsti čisti. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja. prekoračeno je otvoreno vrijeme ljepila. razrijeđen vodom 1:2. Ljepilo se mora odstraniti i nanijeti novo. Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom. 412 . potrebno je ponovno nanošenje tankog sloja morta s zupčastim gleterom. Kod polaganja pločica ljepilo još ne smije stvarati film. Ispitivanje prionjivosti Dok god ljepilno prianja pod prstima mogu se ulagati pločice. masu kratko još jednom promješati Sprilane mješalice pogodne su za gipke materijale koje imaju visoku viskoznost.koja se po mogućnosti nanosi na cijelu površinu. Postavljanje pločica u tankoslojni mort Pločice se lagano utisnu u svježe ljepilo.Tankoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Priprema podloge Za grundiranje općenito se preporučuje RÖFIX Kontaktgrund. kao što su ljepila za pločice Nanošenje RÖFIX tankoslojni mort izravnati s glatkom stranom odgovarajućeg zupčastog gletera i sa nazubljenom stranom dobro pročešljati u jednom smjeru Ako je potrebno postavljanje bez šupljina (u mokrim područjima) treba raditi prema Floating Buttering metodi Ne nanositi više ljepila.ojn oeb da ra O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Kod većih neravnina potrebna je upotreba tekuće mase za izravnavanje (RÖFIX AN 10 ili RÖFIX AN 30). kako bi regulirala moć upijanja i i vezivanja fine prašine.

Osobito prikladan za fini kamen. Ovaj postupak primjenjuje se za ploče od umjetnog i prirodnog kamena (npr.) po podu ili zidovima. granit. obogaćen umjetnim tvarima za visoke zahtjeve na podu i zidu u unutrašnjosti ili vani.eljete Vrs / ve no O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .15 mm 5 . bazalt i sl.. Lijepljenje tekućim ljepilom Obrađuje se samo u Floatingpostupku. mogućnost promjene oblika (podno grijanje) Proizvod Slabo promjenjiv oblik Otpornost na smrzavanje Debljina sloja ljepila Unutarnje područje RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo .Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste SREDNJOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste Lijepljenje srednjeslojnim ljepilom Višestruko primjenjiv srednjeslojno ljepilo.za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE siva siva siva X X X X X 5 . Samoniveliranje ljepila omogućava izravnavanje neravnina na podlozi. Područja primjene Kod neravnih podloga i kod ploča koje imaju jako profiliranu poleđinu ili su različite debljine primjenjuje se srednjoslojni postupak.porfir. Debljine sloja morta je od 5 do 15 mm.15 mm X X X X X X X 5 . Velika prednost proizlazi iz vlaženja poleđine pločice.15 mm Vanjsko područje X X 413 vodootporan brzovezujući boja .

podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom. • Specijalno za podove s termičnim i mehaničkim opterećenjem npr.Srednjoslojno ljepilo Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Srednjoslojno ljepilo RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Srednjeslojno ljepilo . 1.eo ljedu vo oiz pr ci da P o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . balkoni i estrih sa grijanjem. 1. • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata. 60 min Prohodnost: ca. • U področju poda bez podnog grijanja i hrapavo upijuće doljne strane. pločica od finog kamena i oblogaod prirodnog kamena. 1.1 mm Potrošnja: ca. 24 h • • • • Granulacija: 0 . podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom.5 mm Potrošnja: ca.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. koji niso osjetljivi na promenu boje.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca. 24 h • • • • • Granulacija: 0 . • Za postavljanje podnih pločica velikog formata. terase.za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoæe tekuæe ljepilo C2 FE Područja primjene: • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata. Osobine: • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Fleksibilan • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Fleksibilan Brzo veže Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 .1 mm Potrošnja: ca. 4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca.0.5 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Način dostave: 414 .

Za izravnavanje manjih neravnina može se koristiti RÖFIX tekući mort u jednom sloju do 15 mm.Srednjoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tekućeg ljepila Profesionalni savjet Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. Pri postavljanju nastale šupljine uzrokuju pukotine. zbog prevelikog opterećenja postaje često problem Brzovezujuće tekuće ljepilo se ravnomjerno nanosi uz pomoć zupčastog gletera (ne ispod 8 mm) Ne nanositi više ljepila. pločice se trebaju ulagati laganim pomicanjem. odljepljivanja pločica. Polaganje laganim pomicanjem Kako bi se postiglo umreživanje stražnje strane pločice bez šupljina i po čitavoj površini. ili do otkidanje fugnih flanki Polaganje pločica Pločice se trebaju postaviti prije nego je ljepilo počelo stvarati film.eljeda ra O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja. Keramičko oblaganje podloga pločicama velikog formata ili finim kamenom. 5 min tekuće ljepilo se postupno izlijeva na podlogu. 415 . masu kratko još jednom promješati Sigurno i bez šupljinsko postavljanje podnih pločica velikih formata Izlijevanje Nakon stajanja od cca. nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja.

Obrada je moguća u krutoj i polukrutoj konzistenciji.40 m2 (5 kg) 5.00 38.70 12. Iz tog razloga trebalo bi fuge očistiti.79 0.ete Vrs / ve no O gir fu za se Ma a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Vizualni učinak i funkcionalnost obloga postiže se tek ispravnim fugiranjem.50 m2 (25 kg) 29.50 RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga / RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje . RÖFIX . siva ili u različitim bojama .50 62.60 2. fleksbilnost itd. Pri nanošenju mase fuge moraju biti čiste i jednako duboke. RÖFIX nudi masu za fugiranje široke i uske fuge.50 62.Mase za fugiranje Osnove / Vrste MASE ZA FUGIRANJE Osnove / Vrste Vizualnu i funkcionalnu komponentu oblogama od keramike ili prirodnog kamena daje fugiranje.3 mm / 5 mm Širina fuga Vrsta ploče Mozaik srednje veličine Pločice Pločice Pločice Dimenzije (u mm) 5x5 10 x 10 15 x 15 20 x 20 kg/m2 0. Bijela.ona odgovara najrazličitijim zahtjevima (npr.70 5. RÖFIX mort za fugiranje primjeren je za van i unutra kao i pod vodom.50 12.90 27. brzo stvrdnjavanje.75 0.90 1.8 mm Širina fuga Širina fuga / 10 mm Pločice Razdvajajuće ploče 30 x 30 12 x 24 0.) Kod mase za fugiranje razlikuje se masa za uske fuge (do 3 mm) i masa za široke fuge (od 3 mm).86 0.80 14.70 416 .80 7.

Površine sa jakim mehaničkim i slabo agresivnim kemijskim opterećenjem U poslovnim vlažnim prostorima.20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X 3 .20 mm 3 .15 mm Bazeni.sportskim dvoranama i gradnji tunela. Površine fasada ne koristiti na WDVS-u X X X X 3 . i sl.20 mm 3 .20 mm RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X 3 .15 mm Podne površine sa mehaničkim opterećenjem RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Trgovački prostori.lože i sl. RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Površine sa ranim opterećenjem X X X X 3 . kulturne građevine. estrisi Podloge sa normalnim opterećenjem na podnom grijanju npr.20 mm 3 . ugostiteljski lokali. prijamne prostorije u hotelima.20 mm 3 . betoni Površine sa normalnim opterećenjem na podlogama koje mogu mijenjati oblik npr.i sl.15 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 . terase.industrijskim prostorima. balkoni.20 mm Vanjsko područje X X X X X X X X X X X X X vodonepropusan vodootporan brzovezujući 417 .20 mm 3 .Postavljanje keramičkih pločica .20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 . estrisi za grijanje RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X X < 3 mm 3 .pločaste površine i njihovi zahtjevi Proizvod Slabo promjenjiv oblik Debljina sloja ljepila Unutarnje područje X X X X X X X X X X X X X Površine sa normalnim opterećenjem na čvrstoj podlozi npr.Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Eigenschaften Fugenmörtel mogućnost promjene oblika Pločice-tj.

Osobine: • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Otpornost na mraz • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.65 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 2 h • Potrošnja: ca.mozaika. kao i pločica od prirodnog i umjetnog kamena kao široka fuga (3.Mase za fugiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga Područja primjene: • Za fugiranje keramičkih i gres pločica.mozaika.2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca.20 mm) • Pogodno za podno grijanje. • Za postavljanje zidnih i podnih pločica. 3. 2 h Način dostave: 418 .eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . pločica od prirodnog i umjetnog kamena na zidu i podu kao uska fuga (do 3 mm) • Pogodno za podno grijanje. 0.

prirodnog i umjetnog kamena. 3 h • Potrošnja: ca. • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Otpornost na mraz • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Potrošnja: ca.eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . staklene opeke. 3 h 419 .5 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. • Kod podnog grijanja. 30 min • Prohodnost: ca. kao npr. obrtnim prostorima koji imaju normalno opterećenje). Kod konstrukcija koje se mogu izobličiti. podno grijanje. 30 min • Prohodnost: ca. 2. na balkonima i terasama.mokrim prostorijama. • Za fugiranje keramičkih pločica i ploča. mozaika i glaziranih klinkera sa širinom fuge od 3-15 mm.Mase za fugiranje Podaci o proizvodu RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX brzovezujuæa masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje RÖFIX Brzovezujoæa masa za fugiranje • Za fugiranje zidnih i podnih pločica (osobito fini kamen) kao široka fuga (3-20 mm) • Kod velikih mehaničkih opterećenja (kao npr.

bočno prema fugi. kako bi se spriječilo ispiranje i kako bi se postigla čista slika Uz pomoć gumenog gletera. gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Razvlačenje S gumom za fuge materijal se bez ostataka otklanja s pločice. Ostaci se mogu otkloniti krpom. tj.Mase za fugiranje Obrada Obrada Obrada mase za fugiranje Profesionalni savjet Upijajuće podloge i pločice prije fugiranja ravnomjerno navlažiti Ne fugirati pri direktnom utjecaju sunčevih zraka RÖFIX Ljepilo za pločice sa čistom vodom izmiješati u posudi sa mješačem dok se ne postigne homogena. Po radnom ciklusu može se obraditi cca. gipka mase bez grudica Čišćenje fuga treba izvoditi diagonalno. 10 m2 bez međupranja (ovisno o upojnosti pločice i temperaturi prostorije).eda ra O gir fu za se Ma a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 420 . površina pločice se može očistiti navlaženom spužvom. Čišćenje Čim se fuga lagano osuši.

tromo zagrijavanje peći. Dobra do vrlo dobra akumulacija topline. Ložionica je ozidana od šamotne opeke. mir i druženje u ugodnoj atmosferi. Podna peć To je vrlo teška peć koja je zidana na podu. Ta vrsta peći može zadržati toplinu do 24 sata. Zidana ili žbukana. klasična elegancija ili moderno stanovanje. prilagodit će se svakom stilu i ukusu. Kapacitet komore za grijanje je mali ali je zato ugrijavanje brže. Toplinu daje isijavanjem. Zrak koji ulazi u komoru i transportira je u prostor. udobnost.e rt te Vrs / ve no Os ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Raspoloženje i učinkovitost su upravo u hladnim razdobljima ovisni o klimi. Toplinu daje zračenjem i konvekcijom. Prednost peći je brzo zagrijavanje zraka u lož ulošku (toplozračni konvektor) i akumuliranje topline u dodatnim površinama za grijanje. Ovisno od veličine daje toplinu postupnim zračenjem i do 12 sati. Individualno planirana ili građena peć od keramičkih pločica i malo prašine. Tako je vaše zdravlje i zimi na sunčanoj strani. Peć od keramičkih pločica nam daje toplinu skoro poput sunca. Ta toplota je zdrava i ima veliku relativnu vlažnost Bezvremenski stil. 421 .Mortovi za peći Osnove / Vrste MORTOVI ZA PEĆI Osnove / Vrste Klima u prostoru ima veliki utjecaj na to kao se osjećamo. Toplozračna keramička peć Toplozračna keramička peć vodi vruće plinove kroz dodatnu čeličnu komoru. Opuštanje. Kombinirana peć i toplozračna peć Pećje sastavljena od lož uložaka i dodatne sa šamotom zidane površine koja grije zrak.obložena plemenitom keramikom -mogućnostima oblikovanja nema granica. osobnost.

TČ (28 dana): > 1. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Za postavljanje šamotnih ploča. 1750 kg/m3 Vrijeme upotrebe: ca./jed.5 N/mm2 NG: ca. Osobine: • Dobra racionalna obrada • Dobra prionjivost na kamenu • Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Dobra racionalna obrada Dobra prionjivost na kamenu Dobra mogućnost rada sa žlicom Otporan na vrućine Brzo veže Sastav: • Vapno • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Šamot • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 . 15 min MG (EN 998-2): M20 Način dostave: 422 .3 mm Potrošnja: ca. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca.Mortovi za peći Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za peći RÖFIX 960 Mort za glinene peći RÖFIX 960 Mort za glinene peæi RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Područja primjene: • Za zidanje i žbukanje kamina i peći (ne u zoni vatre).2 mm Potrošnja: ca./jed. 26 ltr. • Pogodan za pripremu grupa peći. 19 ltr. • Za zidanje kamina i peći u zoni vatre. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 1700 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 .

5 mm • Potrošnja: ca.1 mm • Potrošnja: ca. • Granulacija: 0 . klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • Granulacija: 0 . podnožja peći i površina grijanih zidova kamina. 19 ltr. podnožja peći i površina grijanih zidova kamina./jed./jed. 2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. 19 ltr.Mortovi za peći Podaci o proizvodu RÖFIX 330 Fina žbuka za peći RÖFIX 330 Fina žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peći • Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći. 423 . bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla. bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli.e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli. • Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći. 2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.0. • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla.

sloj na pločicama očistiti spužvom ili spužvastom letvom Ostatak morta uklonuti čistom. miješati mješačem dok ne nastane homogena.e rt da ra Ob ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 424 . gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Ne miješati s drugim materijalima Nakon protvrdnjavanja mase za fugiranje. bez prašine i nečistoće.Mortovi za peći Obrada Obrada Obrada morta za kamine Profesionalni savjet RÖFIX 960 Mort za kamine Podloga mora biti suha. tekuća masa bez grudica. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu RÖFIX 960 Uz pomoć gumenog gletera. bez prašine i nečistoće. vlažnom spužvom. nosiva. po potrebi ponoviti RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Podloga mora biti suha. Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom RÖFIX 960 Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. Jednu vreću s određenom količinom vode.

Mortovi za peći Obrada Obrada RÖFIX 330 žbuke za peći i RÖFIX 330 fine žbuke za peći Profesionalni savjet Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Uz pomoć žlice ili gletera nanijeti jedan sloj žbuke debljine 3-7 mm i uz pomoć kista.Postavljanje keramičkih pločica . Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. spužve ili letve oblikovati željenu površinu 425 .

426 S T RO J E V I .

441 Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 430 430 430 431 Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 432 432 430 434 Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 436 436 430 438 Pumpne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 440 440 430 441 427 .STROJEVI 426 .

pred izvođača se postavljaju pitanja logistike dostavljača. Štedite na vremenu. utjecaja lošeg vremena ili ostataka • Nije potrebna nikakva dodatna oprema za strojeve • Upotrebljivo i zimi • Otpada transport i zbrinjavanje vreća • Mogućnost uređenja gradilišta na najužem prostoru • Smanjeno tjelosno opterećenje osoblja na gradilištu Dokazano ne samo na velikim gradilištima Rad na gradilištu postaje za izvođače radova sve teže. Međutim.vi oje Str Strojevi Silosna i strojna tehnika Najmoderniji. Mi Vam pri tome želimo pomoći: pomoću naše silosne i strojne tehnike stječete vremenske i kvalitativne koristi koje Vam osiguravaju prednost za budućnost. koji bitno doprinose olakšavanju rada. Već prema željenoj vrsti izvedbe radova. Već desetljećima nudimo RÖFIX proizvode na stisak gumba. na raspolaganju su i strojevi za racionalno spravljanje proizvoda iz papirnatih vreća. 428 . najracionalniji i troškovno najpovoljniji način obrade žbuka i mortova. veličini gradilišta i namjeni proizvoda. Zahtjevi u pogledu rokova završetka i kvalitete postaju sve veći i veći. Prednosti strojne obrade očigledne su: • Ušteda većeg broja ručnih radnih koraka • Tvornička mješavina omogućuje da materijal uvijek ostane jednak • Materijal je uvijek dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađa. na radnim troškovima. Stoga su svi izvođači prisiljeni svoje radove na gradilištu u najvećojmogućojmjeri racionalizirati. Specijalane recepture nam omogućuju da Vam iz silosa preko ugrađene protočne mješalice na stisak gumba stavimo na raspolaganje gotovi mort u željenim količinama i u kvaliteti koja je konstantna. štitite okoliš i ostavljate iza sebe okončane radove.

prekrivanje. podizanje. ubacivanje i zbrinjavanje).Strojevi RÖFIX žbuka u vreći ili iz silosa Žbuka ili mort iz silosa su racionalniji od robe u vrećama. dobiva se mogućnost da se treći čovjek uključi u rad na skeli. istovar. Kad se ne upotrebljava strojna tehnika dakle upotrebom materijala iz vreća . To smanjuje troškove. S toga isporučujemo veliki broj različitih proizvoda RÖFIX u silosu koji su pomoću silosne tehnike miješanja upotrebljivi na svim racionalno koncipiranim gradilištima. Primjerice upotrebom strojne tehnike RÖFIX ekipa od tri čovjeka koja izvodi radove može obiteljsku kuću prosječne veličine od 250 m22 ožbukati za jedan dan. Učinkovitom strojnom ugradnjom žbuke ili morta i time što pri tome otpadnu vremenski vrlo zahtjevni standardni radovi (nošenje vreća.za postizanje ovakvog dnevnog učinka potreban je dodatni radnik. To služi napretku radova i smanjuje troškove. 429 .

a sve se one mogu besprijekorno prerađivati pomoću svih strojeva za finu žbuku koje nalazimo na tržištu. W50 RÖFIX 830. ecc. ali i pneumatski. AN10. 850. 648. 660 RÖFIX 150. AN30 x x x x x x x x x x x x x x 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35-60 x x x x x x x x x x x x x D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 8-1. a njihovo vrijeme vezivanja mora biti najmanje 30 minuta.primjene RÖFIX nudi veliki broj različitih vrsta žbuka. 864 RÖFIX 888. 650. Maks. cijevi Moguća obrada strojevima za finu žbuku Mješač za teške žbuke Mješač za lagane žbuke Transportno crisevo podmazati Grupe proizvoda Proizvodi Naknadna mješalica Priprema podloge Vapneno . 385 RÖFIX 671. 190. 410.Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste STROJEVI ZA FINU ŽBUKU Osnove / Vrste Stroj za finu žbuku Oni sve strojne RÖFIX suhe žbuke dodavanjem vode kontinuirano i potpuno automatizirano miješaju u homogenu vlažnu žbuku pripremljenu za obradu. Za praktičnu primjenu je važan izbor opreme za strojeve. Ove strojeve za finu žbuku možete puniti i ručno. 696 Geolehm RÖFIX Unistar. 30 l 12 l 25 35 20 20 35-60 x x 25 20 Dati pokazatelji u tabeli ovise od područja primjene i tipa mašine.te Vrs / ve no O uk žb u fin zavi s oje Str Strojevi . 530. Područja upotrebe . 610. Unistar Light.5 D 4-3 25 l 25 l 25 l 25 l 30 l 12 l 12 l 30 l 25 l 25 l 12 l 42 l ca.izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX 670.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko .5 R 7-1. 430 Transportni učinak Pužni mješač . 840 RÖFIX 225.cementne temeljne žbuke Gipsano . Informirajte se kod RÖFIX stručnjaka.5 D 4-3 D 4-3 D 8-1.5 D 6-3 D 6-3 D 4-3 x x x R 7-2. 191 RÖFIX 866. 520. 420. 831 RÖFIX A90. 865. 620. ZS20. 615. udaljenost transportiranja Prepor. U ovom pregledu ćete vidjeti što mi preporučujemo kao odgovarajuću opremu za obradu RÖFIX proizvoda. Renostar RÖFIX 640. ZS30 RÖFIX E28. 673. promjer transp. Priozvodi predviđeni za transport mogu imati maksimalno granulaciju od 4 mm. materijalom iz vreća. A91. direktno iz silosa uz pomoć haube s filterima. 224 RÖFIX 55. 441. RÖFIX 510.

du vo oiz pr o ci da P uk žb u fin zavio oje Str Strojevi .Strojevi za finu žbuku Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Strojevi za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku Područja primjene: • Za strojnu obradu žbuka na bazi gipsa. kompresor Tehnički podaci: • • • • • • • • Pogonske snaga: 0.5 kW Pogonski napon: 380 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca.8 ltr. 5Pol.42 ltr.95 bar Priključak vode: 3/4" Doziranje vode: 150 . • Za strojnu obradu svih žbuka granulacije do 3 mm./min Daljina prijenosa: 10 . 0. 6h Kapacitet: 12 .55 kW Pogonski napon: 230 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca. vapna i cementa. Osobine: • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Brza mogućnost postavljanja • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Mogućnost raspodjele na jedinične dijelove./min Daljina prijenosa: 5 . 16 A Kapacitet: 0 .1000 ltr.20 m Vakum: 0. pumpa.20 m Priključak vode: 3/4" • • • • • • • • • Pogonske snaga : ca./h 431 .55 . mješalica. 25 A Priključak struje: 32A.5.

56. RÖFIX RG. 994 RÖFIX 995. Nadopunjavanje ili premještanje na drugo gradilište je moguće u svako doba. itd. Područja upotrebe . 810 RÖFIX 980. 950 RÖFIX 820. 985. Izvoditelj radova snosi odgovornost za slobodni prilaz vozilima do mjesta na koje je silos postavljen. 997 RÖFIX 992. 410 RÖFIX 55.cementne temeljne žbuke Gipsano . RÖFIX 150. ZS20.Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste SILOSI I KOMPRESORI NA GRADILIŠTU Osnove / Vrste RÖFIX-silose za gradilišta isporučujemo u različitim veličinama te na zahtjev kao silos sa slobodnim padom ili pak tlačni silos. RÖFIX 990. Isporučujemo ih napunjene proizvodom koji ste željeli. sa ili bez mješalice. kao i za sigurnost na spomenutom mjestu. RÖFIX 670. 973 x x x x x x x x x x Mini silos x x x .primjene Za racionalnu obradu iz silosa RÖFIX nudi razne mogućnosti upotrebe slijedećih proizvoda.te Vrs / ve no O u lišt adi gr na ori es p m ko i osi Sil virs oje Str Strojevi . Za direktno miješanje u silosu. RÖFIX 700 (1 mm do 3 mm) RÖFIX 640. RÖFIX-silosi moraju biti smješteni na drvenom postolju zbog stabilnosti. Velike udaljenosti odmjesta gdje je postavljen silos do mjesta ugradnje mogu se premostiti pneumatskim tlačnim uređajem. Tlačni silis s/ bez trasportnog uređaja Silos na slobodan pad s/ bez protočne mješalice x x x x x x x x x x x x x x x x Proizvodni sistemi Proizvodi Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno . 996. RÖFIX 696 RÖFIX Unistar. itd. a jamčimo vam čista gradilišta. 866 RÖFIX 224. itd. Pneumatski tlačni uređaj RÖFIX su zajedno sa svim protečnim mješalicama. W50 RÖFIX A90. itd. 648. pumpnim mješalicama ili strojevima za žbuku univerzalno primjenjivi. 865. 190. 673. Za transport suhih proizvoda na mjesto ugradnje stoje transportni uređaji pod pritiskom na raspolaganju. itd. A91. RÖFIX 864.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Plemenite žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Mortovi za armiranje/ljepljenje Tekući estrisi Cementni estrisi 432 RÖFIX 915. itd. na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica. itd. 57 leko. RÖFIX 510. itd. 610. ZS30 RÖFIX 970.

5 to Konus 5 to 3.12 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m Konus 20 to 15 to 9 to 3.Strojevi .5 to 9 to 6.5 to 3 to 3 to 3 to 1. Moguće količine punjenja jednog silosa za gradališta su ovisne o nasipnoj masi proizvoda RÖFIX. 433 .18 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m 29 to 21 to 13 to 27 to 17 to 10 to 18 to 13 to 8.5 to 15 to 11 to 7 to 3 to 14 to 10 to 6.Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Zapremni prostor u RÖFIX-silosu Količine punjenja Grupe proizvoda .5 to 4.5 to 18 to 13 to 8.5 to 3 to 12 to 9 to 6 to 2 to 12 to 9 to 6 to 2 to 6 to 4.Opis Vapneno cementne temeljne žbuke Grupe proizvoda Zidarski mortovi Tekući estrisi Mortovi za armiranje/ ljepljenje Silos .5 to Silosi za gradališta RÖFIX se u tvornici RÖFIX pune željenim materijalom.5 to 3 to 1 to Gipsano vapnene temeljne žbuke Toplinski Lagane zidarski mort temeljne žbuke/Mortovi za proreze 810. 820 815 Silos . pri čemu se vodi računa o minimalnim količinama punjenja.5 to 18 to 13 to 8.

• Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima. Za transport beztlačnim uređajem.19m3) RÖFIX Tlačni silos ( 12m3.18m3.19m3) Područja primjene: • Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima.4 m • Izmjere: ca. 7 x 2. Za direktno miješanje pomoću protočne mješalice.du vo oiz pr o ci da P u lišt adi gr na ori es p m ko i o osi Sil viroje Str Strojevi .18m3.18m3.4 m 434 .18m3.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Silosi i kompresori na gradilištu RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3. Za tlačni transport suhog materijala pomoću uređaja. Osobine: • Brza mogućnost postavljanja • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Dobra racionalna obrada • Univerzalna primjena • Univerzalno postavljanje • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Brza mogućnost postavljanja • Ne šteti okolišu Tehnički podaci: • Izmjere: ca.4 x 2.4 x 2.19m3) RÖFIX Tlaèni silos ( 12m3. 7 x 2.19m3) RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3.

4. 6h Težina: 260 kg • Stajna površina: > 1.2 m • Težina: 300 kg • • • • • • • Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A.50 ltr. • Količina punjenja oko 1 tona.50 m Vakum: 2 bar Priključak vode: 1/2" Doziranje vode: 0 .5 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 16 A Priključak struje: 32A.5 m3 Daljina prijenosa: 0 .Strojevi . • Kao izravnavajući nasip za estrihe. kontinuirani protok materijala • Visoka vremenska učinkovitost • Ormar za prebacivanje s punoatomatskom funkcijom za isključivanje • Mogućnost izvlačenja silosnih nožica • Mogući transport kranom • Dobra racionalna obrada • Dostavljen montiran na silos • • • • • Pogonske snaga: 5.3 m3) RÖFIX Mini silos (1.2 x 1. do 2 tone.3 m3) RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 • Za pneumatski transport RÖFIX suhih proizvoda iz RÖFIX tlačnog silosa do uređaja za obradu. isporuka do 60 km u krugu RÖFIX proizvodnje. • Za punjenje RÖFIX masom za ljepljenje ili armiranje i RÖFIX plemenitom žbukom. 5Pol. • Istovjetni. 6h Učinak: 0 . Za obradu malih količina./h 435 . 5Pol.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu RÖFIX DSF 100 Tlačni silos -transportno postrojenje RÖFIX DSF 100 Tlaèni silos -transportno postrojenje RÖFIX Mini silos (1.

Prikladna su za materijal iz vreće kao i za onaj iz silosa.alite Vrs / ve no Os eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . Protočne mješalice su univerzalno upotrebljive. a bez problema miješaju zidarske mortove i fini beton. mase za izravnavanje. U slučaju da se protočna mješalica puni materijalom iz silosa pomoću transportnog uređaja. na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica. Za direktno miješanje u silosu. 436 . Područja primjene Ovisno o željenoj primjeni. primjenite nastavak za upuhivanje haubom s filterom.Protočne mješalice Osnove / Vrste PROTOČNE MJEŠALICE Osnove / Vrste U svrhu racionalnog miješanja suhih RÖFIX proizvoda idealna je upotreba protočne mješalice. estrih i plemenite žbuke. ljepila za podne ploče. pomoću protočne mješalice možete ugrađivati velik broj RÖFIX proizvoda.

437 .vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko .cementne temeljne žbuke Gipsano . D150B RÖFIX Dozirni puž za estrih EDS 150 Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno . pomoću protočne mješalice možete ugrađivati veliki broj proizvoda RÖFIX.primjene Protočne mješalice Proizvodni sistemi RÖFIX Protočna mješalica D20 ili D40 x x x x x x x x x x x RÖFIX Protočna mješalica za beton D100B.Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .Strojevi .izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Priprema završnih žbuka Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Akustične žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Priprema podloge za estrih Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Cementni estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje Tankoslojni zidarski mort Srednjoslojni zidarski mort x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ovisno o željenoj primjeni.

• Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz silosa.alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi ./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 4 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A. 5Pol. Osobine: • Neznatna težina • Brza mogućnost postavljanja • Univerzalno postavljanje • Dostavljen montiran na silos • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • • • • • Pogonske snaga: 2. moguće za pneumatsko upravljanu pumpu za estrih./min Priključak vode: 3/4" 438 .Protočne mješalice Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Protočne mješalice RÖFIX Protočna mješalica D20 RÖFIX Protoèna mješalica D20 RÖFIX Protočna mješalica D40 RÖFIX Protoèna mješalica D40 Područja primjene: • Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz vreće. • Sa priključkom elektronskog upravljanja. Pomoću nastavka za prenošenje moguće puniti i iz silosa.2 kW Pogonski napon: > 220 V Osigurači: 25 A Učinak: 25 ltr. 6h Učinak: 40 ltr. Za direktni priključak na silos.

/min Priključak vode: 3/4" 439 . 6h Učinak: 100 .5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A.protoèna mješalica EDS150 • Miješanje RÖFIX suhog betona iz silosa. 6h Učinak: 0 .Protočne mješalice Podaci o proizvodu RÖFIX Protočna mješalica B100/B150 RÖFIX Protoèna mješalica B100/B150 RÖFIX Estrih . • Protočna mješalica za automatski transport estriha i vezanih nasipa iz silosa.protočna mješalica EDS150 RÖFIX Estrih .150 ltr.150 ltr. Za suhi mort ili beton do veličine zrna od 8 mm.alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi ./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 5.7. 5Pol. • Opremljen gumenom cijevi za miješanje • Dostavljen montiran na silos • Dostavljen montiran na silos • • • • • • Pogonske snaga: 5. 5Pol.5 .5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A.

alite Vrs / ve no Os eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Osnove / Vrste

PUMPNE MJEŠALICE Osnove / Vrste
Mnogobrojni RÖFIX proizvodi mogu se miješati pumpnim mješalicama uobičajenim na tržištu. Ove pumpne mješalice mogu se koristiti za proizvode usklađene linije prosijavanja, s maksimalnom granulacijom od 4 mm. Za transportiranje materijala u vreći ili kanti, dakle kada se radi o suhim ili pastoznim mortovima za žbukanje, mogu se upotrijebiti različite pumpne mješalice za mokre mortove.

Područja upotrebe - primjene
U svrhu transportiranja materijala iz silosa montiramo silosne pumpne mješalice direktno ispod velikog silosa i isporučujemo ih kao kompletan sistem na gradilište. Silosna pumpna mješalica radi pomoću dvostrukog sistema miješanja. Izvaredna kvaliteta mješavine omogućuje transportne domete do 100 m, pri čemu je razina habanja veoma niska.

Trasnport moguć pomoću silosne pumpne mješalice

Transport moguć pomoću pumpe za mokri mort

Preporučeni domet transportne cijevi

Proizvodni sistemi

Proizvodi

Vapneno-cementni zidarski mort Beton za ispune Sidreni mortovi Vapneno - cementne temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko - izolacijske žbuke Građevinska ljepila Masa za izravnavanje Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje

RÖFIX 915, 950 RÖFIX 994 RÖFIX 995 RÖFIX 510, 610, etc. RÖFIX 866, etc. RÖFIX 888, etc. RÖFIX 55, Renostar, etc. RÖFIX Manteca, etc. RÖFIX 700, etc. RÖFIX SP, SHP, Sisi-Putz, etc. RÖFIX 300, etc. RÖFIX 830, 831 RÖFIX A90, A91, ZS20, ZS30 RÖFIX E28, AN10, AN30

x x x x x

x

35 mm 45 mm

60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 30 m 30 m 20 m 20 m 20 m 60 m 100 m 30 m

x x x x x x x x x x

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 25 mm

x

x x

440

Maks. domet transporta

alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Pumpne mješalice
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica

Dragon Mješalica za špricani beton
Dragon Mješalica za špricani beton

Područja primjene:

• Miješanje tekućih estriha i mortova za žbukanje iz silosa.

• Osiguravanje litica, šahtova, i gradnje tunela.

Osobine:

• Dostavljen montiran na silos • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Za mokre konzistencije proizvoda • Brza mogućnost postavljanja • Istovjetni, kontinuirani protok materijala

• Dostavljen montiran na silos • Dobra kvaliteta obrade, mogućnost špricanja • Dobra racionalna obrada • Visoka vremenska učinkovitost • Dobra strojna obrada

Tehnički podaci:

• • • • • • •

Pogonske snaga: 9,2 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 0 - 120 ltr./h Daljina prijenosa: 0 - 120 m Priključak vode: 1"

• • • • • • •

Pogonske snaga: 3 kW Pogonski napon: 400 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 1 - 4,8 ltr./h Vakum: 6 bar

441

1
RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 100 Dvostruko pe RÖFIX 110 Gletana i filcana RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana RÖFIX 150 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 160 Gipsana RÖFIX 175 Gipsana strojna RÖFIX 180 Unutra RÖFIX 190 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 191 Vapneno - gipsana unutarnja 85 91 91 85 91 92 92 92 93 93 93 325 Vapneno cementna zavr RÖFIX 330 RÖFIX 330 Fina RÖFIX 340 Zavr RÖFIX 341 Zavr RÖFIX 342 Zavr RÖFIX 345 Zavr RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 352 RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana RÖFIX 380 Hidrauli 130 423 423 179 179 179 206 204 130 147 131 131 204 206 145, 147 206 202 179 203 RÖFIX 520 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 525 86 89

RÖFIX 530 Vapnena - unutarnja 223 RÖFIX 55 Cementno gra RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje - bijela RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom 112 112 113

6
RÖFIX 600 BIO Vapneno cementna bijela temeljna RÖFIX 610 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 615 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 620 Cementna temeljna RÖFIX 625 Cementna temeljna RÖFIX 632 Mort za kamena oplo RÖFIX 633 Drena RÖFIX 635 Hidroizolacijska 223 87 87 87 87 67 67 178

2
RÖFIX 224 Lagani premaz za strop 107 RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje 93 94

RÖFIX 385 F Zavr RÖFIX 381 RÖFIX 385 I Temeljna RÖFIX 385 R RÖFIX 390 Fina RÖFIX 397 Baukasten Vapnena zavr

RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort 178 RÖFIX 640 176 202 176 177

RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana 107 RÖFIX 246 Bijela RÖFIX 260 Gipsana strojna 94 94 RÖFIX 410 Betonfini RÖFIX 420 Planblokfini 106 106

4

RÖFIX 645 Hidrauli RÖFIX 648 Temeljna RÖFIX 650 Bijela RÖFIX 660 Cementno -

3
RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 320 Strukturna zavr 129

RÖFIX 441 Masa za izravnavanje 113

5
129 129 129 130 RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna RÖFIX 510 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 515 Vapneno cementna temeljna 223 86 86

442

vapnena gruba RÖFIX 661 Mort za

88 88

8
RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 840 Toplinska RÖFIX 850 Toplinska RÖFIX 860 Mort za RÖFIX 861 Mort za RÖFIX 862 Izravnavaju RÖFIX 864 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 865 Vapneno cementna lagana temeljna 365 366 366 366 102 102 90 90 90 89 89 89 102 RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauli RÖFIX 955 Fini vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 960 Mort za glinene pe RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 973 Brzovezuju RÖFIX 973 F Brzovez.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezuju RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljiv fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 985 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova 199 23 422 422 377 377 376 377 377 376 365 30 30 31 31 31 63 63 71 199 63 59 59 67

RÖFIX 665 Mort za popunjavanje 199 RÖFIX 670 Cementni 84

RÖFIX 670 S Specijalni cementni 84 RÖFIX 671 Sanir RÖFIX 672 Cementni RÖFIX 673 RÖFIX 675 Hidrauli RÖFIX 680 RÖFIX 690 Zra RÖFIX 691 Trasno vapnena RÖFIX 692 Tras vapnena RÖFIX 694 Hidrauli RÖFIX 695 Hidrauli RÖFIX 696 Hidrauli RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mje 175 84 85 197 177 200 200 201 202 201 201 203

RÖFIX 866 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 888 Toplinska

7
RÖFIX 700 Plemenita 126 RÖFIX 715 Specijalna plemenita 126 RÖFIX 720 Rustikalna RÖFIX 740 Plemenita RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 765 Hidrauli RÖFIX 772 RÖFIX 775 Schlämmputz 126 127 127 127 204 128 128

9
RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronjivi mort RÖFIX 946 Zavr RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 950 Vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauli 329 24, 71 24 34 34 35 35 23 198 198

RÖFIX 986 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 993 Hidrauli RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 Sidreni mortovi, mortovi za utiskivanje RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oplo

RÖFIX 780 Silikonska- mineralna 128

RÖFIX 997 Mort za popunjavanje 59

443

A
RÖFIX A90 CA-Teku RÖFIX A91 CA-Teku RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akusti RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Anticofino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino 372 372 345 337 158 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske plo RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni ure 268 303

F
RÖFIX Fasadna boja RÖFIX FIN-TEX Priklju RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska plo RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska plo RÖFIX Fla-Tab EPs Za 263 324 435 281 280 287 RÖFIX Flis za odvajanje RÖFIX Freza za 337 285 267 267 269 405 293

D
381 381 145 205 205 RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX DSF 100 Tla RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pri RÖFIX DTS-H Pri RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50

G
RÖFIX Ga RÖFIX Geoglina RÖFIX Gika-Grund 195 225 124 225 225 346 197 144 144

RÖFIX Antique Pittura alla calce 205 RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antisol 205 175

RÖFIX Glinasta

E B
RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort 55 53 53 RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX element K1-PH Podloga za montiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPS Monta 380 441 386 263 263 272 386 386 273 266 267 439 285

RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI

RÖFIX BHB Betonski vezivni most 53 RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje 54 RÖFIX Brzovezujo RÖFIX brzovezuju RÖFIX BSC Za RÖFIX BSF za RÖFIX Bündnerputz 414, 419 419 54 54, 338 148

H
RÖFIX Hidrauli RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona 197, 203 125, 328 55 55

C
RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX cilindar ZyRillo Monta 178 273

RÖFIX EPS-F 040 EPSizolacijska plo RÖFIX EPS-P 035 EPSizolacijske plo RÖFIX Estrih - proto

I
RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni ure RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni ure 302 303

RÖFIX Coccio Antico / Cemento 353 RÖFIX EXPERT Letvica sa mre

444

M
RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni ure RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pri RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijske man RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Izolacijski kutnici 302 281 284 404 286 286 405 402 404 RÖFIX Magnetna 149 RÖFIX Magnetna - unutarna boja 346 RÖFIX Magnetna temeljna RÖFIX Maltafina Ga RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Mineralna RÖFIX Mini silos (1,3 m3) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) 149 131 324 324 418 418 146 435 262 268 441 273 148 303

O
RÖFIX Okapni profil 283 RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K 264, 403 RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja 344

P
RÖFIX P10 Pancer mre RÖFIX P50 Mre RÖFIX Pi RÖFIX plo RÖFIX POLYCOLL Polistirol specijalno ljepilo RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil za RÖFIX Profil za podno 289 289 302 224 264 261 85 286 284 281, 287 287 438–439 273 284

K
RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX kutnik PH Monta RÖFIX Kutnik s mre RÖFIX Kutnik sa mre 380, 402 272 283 289

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske plo RÖFIX Mje RÖFIX Monta RÖFIX Mozai RÖFIX MZB-8 KARAT Vi

L
RÖFIX Lateks unutarnja boja, svilenkasti sjaj RÖFIX LH-Dubinski grund Grundiranje RÖFIX LIGHT 040 EPSIzolacijska plo RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce 346 329 266 411

N
RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plasti RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pri RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauli RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauli 279 277 277

RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Proto RÖFIX PU Monta RÖFIX PUR-EX Letvica sa mre

R
RÖFIX R12 Zup 277 196 196 RÖFIX R16 Zup RÖFIX R1G Stroj za finu RÖFIX R5 Stroj za finu RÖFIX Raffaello Cera Za RÖFIX Raffaello DecorStucco RÖFIX Raffaello Il Primer RÖFIX Razrje RÖFIX Renoplus Univerzalna RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje 301 301 431 431 353 352 352 329 217 217

RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja 345

445

RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva plo RÖFIX Rentgenska RÖFIX RG4 RÖFIX RG4 M RÖFIX RG4 S RÖFIX RG4 SM RÖFIX RG8 RÖFIX RG8 M RÖFIX RG8 S RÖFIX RG8 SM RÖFIX Rol -kutnik sa mre RÖFIX Roll- und Streichputz

293 88 46 47 47 47 46 48 48 48 283 149

RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SK52 Brzovezuju RÖFIX Soli-Tab EPo Za RÖFIX Soli-Tab EPs Za RÖFIX Soli-Tab SWs Za

RÖFIX Teku 336 338 113 269 269 269 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mre RÖFIX Tla RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf

403 285 434 345 216 195

RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF 414 RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune 267 RÖFIX Spiralne pri RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje 281 414 381

U
RÖFIX U RÖFIX Uni RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo 197 216 264 263 261 262 345 124

S
RÖFIX Sanir grund RÖFIX SD-FV Plasti RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Silikatna RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatni dubinski grund 328 RÖFIX Silikonska impregnacija 175 279 279 278 278 207 146 344 336 125, 338

RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih plo RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje RÖFIX Strukturna RÖFIX SX-FV U WDVS- Pri RÖFIX SX-FV-S Pri

435 RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje 303 RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje 278 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje 301 RÖFIX Unutarnja boja 147 RÖFIX Usporiva 280 280

V T
RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE 411 411 411 410 410 410 RÖFIX Valjna i premazna 337 RÖFIX Vapnena boja za saniranje 207 RÖFIX Vapnena kazeinska boja 207

RÖFIX VelDecor Lazurni premaz 353

RÖFIX Silikonska unutarnja boja 344 RÖFIX Silikonska vanjska boja 336

RÖFIX Silikonski dubinski grund 328 RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3,18m3,19m3) RÖFIX SiSi434 145

W
RÖFIX W50 Masa za lijepljenje 262 RÖFIX W97 Izolacijska boja 125, 329

446

X
RÖFIX XI-FV Postavljaju 279

Z
RÖFIX za prionjivost i elasti RÖFIX Zavr RÖFIX ZP200 Cement-sulfatteku 403 285 372

RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-teku 371 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-teku 371

447

nanos razrjediti s max.špahtla za gletanje ugradnja pumpa za miješanje estriha ugradnja silosna pumpa za miješanje estriha ugradnja coclea dosatrice per massetto GGV: kanta paket / karton GM: KODVP: vreća tlačni-pritisni ili silos na slobodni pad KTP: MDŽ: NG: kanister silos a protočnom mješalicom ŠO: TČ: VČ: rola silos sa pumpnom mješalicom Grupa morta Grupa građevinskog vapna Koeficijent otpora difuziji vodene pare Koeficijent toplinske provodjivosti Minimalna debljina žbuke Nasipna gustoća Širina očica Tlaćna čvrstoća Vlačna čvrstoća . 10% max r Thinne 2.opis grafičkih znakova i simbola za vanjske površine nanijeti gleterom obrada spužvom za unutarnje površine nanijeti zubčastim gleterom (tankoslojno nanošenje) ugradnja pomoću tronošca za vanjske i unutarnje površine nanijeti gleterom za srednje i debele nanose ljepila (R12/R16) D20/40 ugradnja protočnom mješalicom za podove nanijeti četkom ili širokim kistom mješati sa mješalicom za stropove-plafone nanošenje špricanjem oprati vodom za vanjske. 10% vode ugradnja tlačno pumpo zaštititi oči i ruke razrjediti razređivačem ugradnja pumpnom mješalicom info pridržavati se uputstava iz tehničkog lista dobro promješati strojno-mašinski nanijeti Fungizide Algizide kanta ugradnja kolica za mort ✓ konzervirati sa algicidi in fungicidi (konzerviranje sa filmom) ugradnja stroj za špricani beton ugradnja valjak za nanošenje ugradnja guma za fuge ugradnja stucco . unutarnje površine i za podove nanijeti valjkom strukturiranje gleterom ne razrjeđivati ručno nanijeti +5°C ne urađivati pri temperaturi nižoj od +5°C razrjediti vodom u omjeru 1:1 nanijeti kistom zaštititi od utjecaja vremenskih prilika 1:1 2.

partschins@roefix. PL-32-065 Krzeszowice Tel. +386(0)1/7818480 Fax +386(0)1/7818498 office.dietikon@roefix.pojatno@roefix.k.com RÖFIX AG I-21020 Comabbio Tel. z.o.com RÖFIX AG I-33074 Fontanafredda Tel. AL-Kamez-Tirana Tel.com Albania RÖFIX Sh.Austrija RÖFIX AG Baustoffwerk A-6832 Röthis Tel. +39/030/68041 Fax +39/030/6801052 office.com Švicarska RÖFIX AG CH-9466 Sennwald Tel.com RÖFIX AG CH-8953 Dietikon Tel.com RÖFIX d.o.com RÖFIX AG A-4591 Molln Tel. BiH-88320 Ljubuski Tel.o.grenchen@roefix. +41(0)81/7581122 Fax +41(0)81/7581199 office.o.com www.fontanafredda@roefix.com Bosna i Hercegovina RÖFIX d. +387(0)51/860589 Fax +387(0)51/860587 office.com RÖFIX AG CH-2540 Grenchen Tel. +43(0)5356/71291 Fax +43(0)5356/71977 office.com RÖFIX d. HR-21220 Trogir Tel.zirl@roefix.klina@roefix.com RÖFIX AG A-9500 Villach Tel.p. +43(0)5522/41646-0 Fax +43(0)5522/41646-106 zentrale@roefix. +43(0)2745/2005-0 Fax +43(0)2745/2005-28 office.k. KS-Klina-Volujak Tel.com Srbija .com Italija RÖFIX AG I-39020 Partschins Tel. +43(0)5238/510 Fax +43(0)5238/510-18 office.o.comabbio@roefix.oberndorf@roefix. +387(0)39/830100 Fax +387(0)39/831154 office. +41(0)32/6528352 Fax +41(0)32/6528355 office.o.villach@roefix. +385(0)1/3340300 Fax +385(0)1/3340330 office. +43(0)4242/29472 Fax +43(0)4242/29319 office.krzeszowice@roefix. BiH-71210 Ilidza Tel.kalsdorf@roefix.prevalle@roefix. BiH-78430 Prnjavor Tel. +381(0)35/572550 Fax +381(0)35/572583 office.com RÖFIX AG A-3143 Pyhra Tel.com RÖFIX d.tirana@roefix.pyhra@roefix. +43(0)3135/56160 Fax +43(0)3135/56160-8 office.o.com Bulgarija RÖFIX ood BG-4400 Pazardzhik Tel. +48(0)12/2822800 Fax +48(0)12/2822800 office.o.grosuplje@roefix.o.com Graditi po sistemu . +39/0332/961430 Fax +39/0332/961056 office.com RÖFIX AG A-6170 Zirl Tel.com Njemačka RÖFIX GmbH D-72119 Ammerbuch Tel.roefix. +43(0)7584/3930 Fax +43(0)7584/3930-30 office.popovac@roefix.o. SCG-35254 Popovac NOVE Tel.ilidza@roefix.o.o. +377(0)44/502691 office. +355(0)4/353166 Fax +355(0)4/353166-149 office.com Poljska RÖFIX Sp.com RÖFIX AG A-6372 Oberndorf Tel. +39/0434/599100 Fax +39/0434/599150 office.ljubuski@roefix. +39/0473/966100 Fax +39/0473/966150 office.com RÖFIX AG A-8401 Kalsdorf Tel.trogir@roefix.sennwald@roefix.p.ammerbuch@roefix. SLO-1290 Grosuplje Tel.molln@roefix.com Hrvatska RÖFIX d.com Slovenija RÖFIX d.o.Crna gora RÖFIX d. +41(0)44/7434040 Fax +41(0)44/7434046 office. +385(0)21/896295 Fax +385(0)21/796247 office. +387(0)33/768150 Fax +387(0)33/544120 office.com Kosovo RÖFIX Sh. +359(0)34/443106 Fax +359(0)34/441653 office. +49(0)7032/973-0 Fax +49(0)7032/973-199 office.o. HR-10294 Pojatno Tel.pazardzhik@roefix.prnjavor@roefix.com RÖFIX AG I-25080 Prevalle Tel.o.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful