STRUčNI

GRADEVINSKI PRIRU č NIK

Graditi po sistemu

Impressum: 6. Izdanje 2006
Izdaje: RÖFIX AG Baustoffwerk, Badstrasse 23, A-6832 Röthis Savjetovanje: Za detaljnije savjetovanje vam je na raspolaganju naš tehnično-savjetni servis. Tisak: Ueberreuter Print und Digimedia GmbH, Industriestrasse 1, A-2100 Korneuburg Copyright by RÖFIX AG: © 2000

Sva prava zadržava izdavač. Upotreba tekstova, slika i drugih djelova bez pismenog odobrenja RÖFIX AG je zabranjena i kažnjiva. To vrijedi naročito za kopiranje, prijevode, ili upotrebu u štamparijama i elektronskim sistemima. Svi podaci u ovom izdanju potiču iz iskustva, ispitivanja i proba, i ne mogu se primjeniti u svim slučajevima. Oni su kao općenite informacije i okvirni podaci razumljivi. Podatke u ovom izdanju ne možemo primjeniti na svakom gradilištu zbod njihove specifičnosti. Opčenito priznata pravila struke i odgovarajuće

norme propisane u svakoj državi trebaju se poštivati. Izdavanjem ovog kataloga sva ranija izdanja stavljaju se izvan upotrebe. Sva prava na promjenu proizvoda i način njihove primjene zadržava proizvođač. Pojedini proizvodi mogu se u određenim regijama dostaviti u određenoj embalaži samo po narudžbi. Sve informacije o našim proizvodima možete dobiti kod ovlaštenih prodavača RÖFIX proizvoda. Za štamparske pogreške kao i za odstupanja u tonovima boja u katalogu ne odgovaramo.

Imidž Zidarski mortovi
Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort

4 16
22 26 29 33

Betoni
Debeloslojna sanacija betona Tankoslojna sanacija betona Sidreni mortovi Suhi betoni Mortovi za ploènike i fuge Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Temeljni površinski premazi

38
42 50 58 60 66 70 73

Temeljne žbuke
Na bazi vapna - cementa - gipsa Toplinsko - izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Graðevinska ljepila

74
77 100 104 110

Završne žbuke
Mineralne završne žbuke Pastozne završne žbuke Akustiène žbuke Obrada gips kartonskih ploèa

114
119 136 157 160

1

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi
Sistemi za saniranje Sistemi za renoviranje Sanacija fasada Ekološki proizvodi

162
167 184 212 219

Toplinsko izolacijski sistemi
Sistemi Mortovi za armiranje/ljepljenje Izolacijske ploèe Montažni elementi Mehanièko prièvršæivanje (tiplanje) Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) Mrežica za armiranje Dekorativni profili za fasade Nosive ploèe/Graðevinske ploèe Alati WDVS (TIS) - Izvedba

228
236 260 265 271 274 282 288 290 292 300 304

Građevinske boje
Masa za izravnavanje Priprema graðevinskih boja Boje za van Boje za unutra DecorLine

318
322 326 332 340 348

2

Postavljanje estriha
Nasipni materijali Tekuæi estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje Premazi za pod

356
364 369 375 379 385

Postavljanje keramièkih ploèica
Pregled Tankoslojno ljepilo Srednjoslojno ljepilo Mase za fugiranje Mortovi za peæi

390
392 407 413 416 421

Strojevi
Strojevi za finu žbuku Silosi i kompresori na gradilištu Protoène mješalice Pumpne mješalice

426
430 432 436 440

3

4

IMIDŽ

dž Imi

Imidž

RÖFIX - Graditi po sistemu
Danas se od gradnje zahtijeva mnogo. Zahtjevni su investitori, upravna tijela, okoliš i gospodarski privredni razvoj. Više od sto godina radimo na daljnjem razvoju visokovrijedne građevinske tehnologije. Danas nudimo inovacijske proizvode koji udovoljavaju najvišim tehničkim, ekološkim i ekonomskim zahtjevima. Potičemo aktivnu politiku u interesu građevinarstva. Vidimo se u ulozi posrednika između političkih nositelja odlučivanja i naših partnera u gradnji - od arhitekata preko cjelokupnog graditeljstva do privatnih investitora. Mi smo i u budućnosti jak partner u kojega se možete pouzdati.

Nastanak
U pramoru se talože ljuske i skeleti bezbrojnih životinjica i vapnenih algi. I najviše planine na našoj zemlji tako su nastale, pa i Alpe. Čovjek više nije koristio kamen kao oruđe, oružje i građevinski materijal, nego za dobivanje vapna. U vapnu su sjedinjena četiri antička elementa - zemlja, vatra, voda i zrak. Zemlja nam daruje vapnenac, vatra ga pali, voda ga gasi, a zrak otvrdnjava vapneni mort. Vapnenac je jedna od malobrojnih sirovina koju možemo pronaći i u Vorarlbergu. Rimljani su kod nas uveli vapno kao građevinski materijal. Crkve, tvrđave i plemićka sjedišta građeni su vapnom, a i zidovi starih kuća su premazani vapnom. Ove stare građevine svjedoče o trajnosti poznatog Röthner vapna. Krajem prošlog stoljeća znalo se za sedam peći vapnenica uz potok Frödisch. Od jedne takve palionice vapna nastala je međunarodno aktivna skupina poduzeća RÖFIX d.d.

5

Imidž

6

Imidž

Nastanak
Braća Josef i Meinrad Wehinger su 10. siječnja 1888. zakupili 156 hvati zemlje za 10 guldena od općine Röthis "u tzv. Rietliju ispod brda na ljevoj strani kanala Mühl". Dobili su obrtno pravo za palionicu opeke u kojoj se zajedno peklo vapno. 1889. su dobili odobrenje za lomljenje kamena, 1890. su kupili zakupljeno zemljište od općine, a 1892. pogranično zemljište. Prirodna nazališta u ovom području određuju budući smjer rada poduzeća jer je ilovače za proizvodnju opeke bilo ograničeno, a vapnenca više nego dostatno. Tako se od 1910. u knjigama računa više ne mogu pronaći proizvodi opeke.

Palionica vapna
Važan izbor prihoda je bio i prijevoz konjima Josefa Wehingera. Od 1921. se konjskom vučom dostavljala roba u švicarski Rheintal (dolinu Rajne) i u Lihtenštajn koja je sin Hermann već prije "otvorio" kao izvozno područje. Hermann Wehinger je 1924 preuzeo palionice vapna zajedno s dvokvadratnim zemnim pećima. U njima je tada sedam muškaraca uključujuči i vlasnika obavljalo težak fizični ručni rad. Tehnička pomoćna sredstva tada nisu bila poznata ili su bila naprosto preskupa.

Kada su 1948. tri sina Hermanna Wehingera ušla u poduzeće, dakle poratnih godina ispunjenima neimaštinom, Wehinger je ostvario cilj da svi u "kolibi vapna" mogu zaraditi kruh. I u fazi obnove se improviziralo. "Dizalica" na ručni pogon s koloturnikom i okretnom pločom je pripomogla izvozu vodootpornog kamena u Njemačku. Tračna pruga je služila

još oko 20 godina, no 1960. je novi Steyrov "traktor s lopaticama" s hidrauličkom podiznom napravom oslobodio radnika najveće muke da dnevno ručno napuni 10 kolica. Veće drobilice i mlinovi omugućili su nov razvoj poduzeća. Pomoću njih se moglo proizvoditi više šlijunka, lomljenog pijeska i veće količine vapna, tako da je u vapnari Wehinger nastalo novo uporište.

7

doprinio nastanku prvog uređaja za miješanje. a udovoljava i zahtjevima graditeljstva. je u prvoj fazi visoke konjunkture dovela do daljnih poboljšanja. izgradnjom vapnene jamske peći ložene uljem došlo je do promjene. pomiješana s vlastitim pijeskom otpremljena je na gradilište i nanosila se strojevima za žbuku. Prekretnica Sljedeća prekretnica bio je samostalni razvoj vapnenocementne žbuke koja je prikladna za strojeve. Ludwig i Hermann Wehinger su rano prepoznali zahtjeve vremena. Tako je poduzeće stalo na čelo ove građevinske tehnologije budućnosti./67. a ugradnja drobilica.iziskivali su potragu za novim mogućnostima i njihovim konačnim pronalaženjem. pomiješali su vapno. uslijedio prvi elektronski vođeni uređaj za miješanje morta s priključenim utovarnim silosima u Istovremeno je uveden zaštićen naziv robne marke RÖFIX.Imidž Prva gotova žbuka Izgradnja prvog automatskog postrojenja za gašenje vapna 1961. 8 . Ova RÖFIX ova dostignuća u pravom smislu riječi "nadsjajiti" će u budućnosti izrazito-bijela plemenita žbuka. Austriji. Braća Josef. Nagli uspjeh prvog RÖFIX ovog proizvoda je 1969. U međuvremenu je taj uspješni princip primijenjen na cijelu paletu žbuke i morta. Tako je prvi puta u Austriji proizveden gotov mort. Veći kapacitet i i istovremena borba za tržišne udjele protiv cementa koji je prijetio da istisne tradicionalan način gradnje pomoću vapna . pijesak i cement i tako su 1968. 1966. a nakon njega je 1972. Gotova. isporučili prvi suhi mort za gradnju jedne alpske kolibe. puževa i silosa dala je naslutiti da će se ručni rad ubuduće znatno olakšati.

Dalekovidnost. Kada su se sredinom sedamdesetih godina gradnja i stanovanje sve više promatrali pod aspektom uštede energije.RÖFIX je uspio osigurati veliki udio na tržištu. povećao vozni park i broj kupaca. U jedanaest europskih zemalja RÖFIX nudi kompletan asotiman i prisutan je kao partner izvođačima radova i konačnim kupcima građevinske branše. na kojem kupci i suradnici imaju pristup specifičnim podacima. pionirski duh i učinkovitost obitelji Wehinger generacijama obilježavaju poduzeće koje teži prema naprijed i ima sjedište u Röthisu/Vorarlbergu. U najnovije vrijeme se više pažnje poklanja boji. menom. Ekspanzija RÖFIX se usmjerio prema budućnosti. a modernim uređajima mogu se ispuniti sve želje investitora.U RÖFIX-u se intenzivno bavimo tematikom razvoja osoblja i osmislili smo program obrazovanja i usavršavanja. Podružnice RÖFIX-a zastupljene su I na području komunikacijske tehnologije RÖFIX je uvijek u korak s vreu gustoj mreži na prostorima srednje i južne Europe. nakon više desetljeća jake ekspanzije razvilo se u internacionalni koncern s preko 500 suradnika i 27 podružnica.Imidž Proširenje Istovremeno se proširenjem kapaciteta gradila servisna služba. RÖFIX je najprije izgradio perlitne peći. usredotočen na kvalitetu i organizacijom koja neprekidno raste. RÖFIX je tradicionalan proizvođač građevinskog materijala s ambicijama koje nadilaze granice u europskom alpskom prostoru. Ono što je počelo kao palionica vapna s vrlo skromnim sredstvima. Svojim tvornicama i prodavaonicama ovaj proizvođač sistema građevinskih materijala pokriva to vrlo veliko tržište. Tako je otvoren portal na internetu. 9 .te osobito važno : osnovan je laboratorij za razvoj i kontrolu. Kako u tehnici i proizvodnji tako i u razvoju osoblja našim se kupcima i suradnicima nudi širok spektar mogućnosti usavršavanja.Inovativnim proizvodima. a kasnije stiroporni uređaj kako bi proizveo nove proizvode orijentirane u smjeru uštede energije. Najveću pažnju polažemo izobrazbi suradnika.

Graditeljstvo opskrbljujemo primjenjivim. Spremnost na primanje i prenošenje znanja i iskustva i podupiranje mladih djelatnika-radnika su osobine koje želimo njegovati i razvijati u smislu jedne velike RÖFIX ove obitelji. partnere na gradilištu. Honoriramo i podupiremo spremnost i sposobnost naših djelatnika da uspiju i da preuzmu odgovornost. Naši djelatnici-radnici Viče od 500 naših djelatnika se identificira s našim poduzećem i njegovim ciljevima. Zaštita okoliša Nama kao i generacijama prije nas priroda daje sirovine kojima dugujemo zahvalnost za našu egzistenciju. te nudimo potporu za profesionalni i osobni razvoj naših djelatnika u vidu odgovarajućeg usavršavanja. U matičnom poduzeću u Rothisu 20% od preko 100 uposlenih stoje na usluzi kupcu . Stoga snosimo osobitu odgovornost za kvalitetu RÖFIX ovih proizvoda i njihovu obradu na gradilištu. te volja i sposobnost za suradnju. 10 . te arhitekte . građevinske stručnjake i trgovce građevinskog materijala. susjede i okoliš na našim mjestima proizvodnje • ekološkim proizvodima i ekološkim tehnologijama obrade • ekološkom logistikom za nabavu i prodaju naših proizvoda. Prema njoj smo uvelike obvezni i obaziremo se na više načina: • odgovornim vađenjem sirovina • ekološki neškodljivom proizvodnjom kako bismo zaštitili naše djelatnike. One su često životno djelo ljudi i središnji životni prostor za više generacija.Imidž Naša kvaliteta Građevine trebaju biti duga vijeka.u odabiru i u primjeni prikladnih proizvoda iz našeg programa.kao savjetnici. ekonomičnim i zdravim građevinskim materijalom iz prirode koji ima trajnu vrijednost. Naši veliki zadaci su motivirajuća radna atmosfera i osigurano radno mjesto.investitore. serviseri i dostavljači. Nužni preduvjeti za to su međusobno poštovanje i uvažavanje.Podupiremo naše kupce .

Dekorativna žbuka ) • Saniranje • Renoviranje • Ekološki građevinski materijali • Toplinsko izolacijski sistemi (puna toplinska zaštita) • Građevinske boje • Dekorativni unutarnji premazi • Grundiranje / Dubinsko grundiranje • Estrih . I ubuduće će se razvoj. proizvodnja i prodaja našeg građevinskog materijala temeljiti na slijedećim tradicionalnim osobinama: • trajna vrijednost • raznoliko oblikovanje oblika.sistemi ugradnje • Keramičke pločice . Težište naše gospodarske-privredne djelatnosti se nalazi na našim glavnim tržištima. Jak položaj na našim glavnim tržištima je tlo na kojem podupiremo ekonomski rast.Imidž Čuvamo naše jake strane i iskoristimo prilike Mi smo međunarodno aktivno poduzeće i želimo poduzetništvom. boje i strukture • ispunjavanje tehnoloških i fizikalnih zahtjeva • ekonomično i racionalno • ekološka neškodljivost Pregled naših proizvoda • Zidarski mort • Beton • Sanacija betona • Arhitektura vrtova i pejzaža • Temeljna žbuka • Tankoslojna žbuka • Masa za izravnavanje • Završna žbuka (Strukturna .naš uspjeh mjerimo novim rješenjima i vrhunskim rezultatima. angažmanom i odlučivanjem sačuvati tradiciju obiteljskog poduzeća. fleksibilnošću. Razvoj od proizvođača vapna do specijalista za gotovu žbuku. a danas i do dobavljača sistema karakterizira nas kao inovativno poduzeće koje je neprestano u potrazi za novim rješenjima i korisnicima svojih proizvoda i usluga. Bolje je neprijatelj dobrog .sistemi ugradnje • Strojevi • Alati • Profili • Pribor 11 . Investiranje u nova tržišta sutra osigurava profit.

radili smo na logistici i učinili ju jednom od naših suštinskih kompetencija.Kvalitetno upravljanje Gradnja je postala kompleksan proces. Poduzeće RÖFIX s kvalitetnim upravljanjem pokazuje svoju sposobnost i na međunarodnom planu. Sistemsko mišljenje . Stalne inovacije. "koordinator" ove cjeline je RÖFIX ovo sistemsko mišljenje. Od planiranja do završavanja radova nužni su brojni postupci. Da bi našim kupcima mogli ponuditi takvu pouzdanost.Logistika Dugogodišnje iskustvo i bliski kontakt s kupcima obilježili su RÖFIX ov način razmišljanja. Povezujući element. onda točno razumijemo što mislite. Kombinacijom RÖFIXovih sistema proizvoda. Dostaviti pravi proizvod u pravoj količini u pravo vrijeme na pravo mjesto. Kada dostavljamo kupcima robu imamo pred očima samo jedan cilj: Pouzdanost. logistika i menadžment kvalitete su naše tri najvažnije sposobnosti koje su nastale oko i s našim kupcima.Imidž Važna je dobra mješavina Ako od svega želite samo najbolje. Ne razmišljamo samo o proizvodima nego i o obuhvatnim rješenjima. koji odlično djeluje izvan austrijskih granica. Uspjeh našeg poduzeća se temelji na izbalansiranoj međuigri četiri pojma. RÖFIXovih usluga i RÖFIXove servisne službe za kupce nastaje ono što želimo postići: prava korist za naše kupce.Inovacija.poboljšanja i razvoj novih materijala jamče našim kupcima željeni rezultat i čine nas atraktivnim partnerom. Razvoj proizvoda i usluge nismo preuzeli nego smo naučili u građevinskom sektoru. 12 . Inovacije . Dobiveni certifikat ISO 9001 je uspjeh sistema.

obuhvatna ponuda i kompetentna podrška kod gradnje stvaraju povjerenje Održanje termina kod dostave robe Točno odvijanje procesa proizvodnje i konstantna kvaliteta proizvoda jamče našim kupcima urednu dostavu Visokovrijedni kvalitetni proizvodi Neprestana kontrola i stalna poboljšanja u procesima jamče kvalitetu naših proizvoda Visoki zahtjevi za dobavljače Visokovrijedne sirovine i spremnost na dostavu su preduvjeti za kvalitetne proizvode. a naši dobavljači ih moraju jamčiti Stvaralačkim duhom do kompetencija Potraga za novim učinkovitim primjenama za naše proizvode vodi do inovativnih sistemskih rješenja Ekološka svijest Svakodnevno bavljenje materijalom iz prirode obvezuje nas da se odgovorno odnosimo prema okolišu Motivirani djelatnici Velika samoodgovornost i stalno usavršavanje vodi do profesionalnog i osobnog razvoja naših djelatnika Ekonomičnost i svijest o troškovima Razumna politika cijena i visoka ekonomičnost doprinose stabilnim troškovima i osiguravaju naša radna mjesta Pokazivanje simpatije prema javnosti Konstruktivni rad u našim općinama i živo njegovanje imidža obilježavaju dobre odnose s javnošću Konsekventnim učinkom do prednosti Visok nivo naših proizvoda i usluga je mjerilo stupnja naše kvalitete i obećanje našim kupcima 13 .Imidž Kvaliteta Partnerskim pristupom do zadovoljnog kupca Aktivna briga.

kao i koncepti boja i oblikovanja. individualni odabir sistemskih komponenata. metal. 14 . pomoć u izradi kalkulacija. međusobni protok informacija koje se odnose na objekt.komponente ispitane u sistemu.kao i stavljanje na raspolaganje logistiku strojeva i alata Daljnje obrazovanje Potpora sistemskih partnera u menadžmentu i upravljanju sa sadržajima seminara koji su posebno za njih krojeni stvaraju našim kupcima dugoročne konkurentne prednosti. Kompetentna briga i suradnja jamče zajednički uspjeh. beton i vezni materijali razvijaju našom paletom stil i estetiku. zidovi. RÖFIX ova žbuka i boja su usklađeni na svakom "platnu" u unutarnjem i vanjskom prostoru: staklo. U svijetu RÖFIX ovih boja i materijala stalno se stavljaju novi naglasci.sveobuhvatan sistem logistike. informiranju. Igrajte se bojama! U idealnoj mješavini se nalazi vizionarska briljantnost. pomoć kod ispunjavanja troškovnika. RÖFIX polaže nadu u nove tehnologije i na području razmjene informacija. • kao spojni element između RÖFIXa i izvođača. informacije o objektu. pomoći u obradi i tehnici primjene . jamstvena obveza putem dopuštenja za građevinski nadzor. savjetovanje o varijantama sistema i konstrukciji. Priznati boju i stvarati životne prostore s ugođajem ili novim pogledom. učinkovita logistika gradilišta pomoću RÖFIX ovih sistema silosa. Na našoj homepage-stranici možete naći aktualne informacije i širok spektar usluga RÖFIX ove grupe. drvo. zajednički menadžment kupaca • izvođača u školovanju. savjetovanju. školovanje za kvalificiranog partnera za izvođača.Obuhvaća stručno savjetovanje i rješavanje problema na gradilištu. Za promišljene koncepte koji dovode u sklad čovjeka i arhitekturu.Imidž Paket usluga RÖFIX-ov paket usluga podupire : • arhitekte i planere u koncepciji i realizaciji projekata putem analize objekta.

Italiji. Zirl. Sloveniji. Srbiji i Crnoj Gori. Villach.Imidž RÖFIX Lokacije Kontinuirani razvoj je doveo korak po korak do sistemskog ponuđača za praktički sva rješenja problema u gradnji. Prnjavor 15 . u Njemačkoj. Comabbio Albanija: Tirana Njemačka: Ammerbuch Bugarska: Pazardjik Švicarska: Sennwald. Poljskoj i Mađarskoj. Trogir Kosovo: Klina Italija: Partschins. Phyra. RÖFIX raspolaže proizvodnim mjestima i podružnicama prodaje RÖFIX u Austriji. Bosni i Hercegovini. u Švicarskoj. Dietikon. Molln. Grenchen Srbija: Popovac Poljska: Krzeszowice Austrija: Röthis. Slovenija: Grosuplje Hrvatska: Pojatno. Oberndorf. Hrvatskoj. Kalsdorf Bosna i Hercegovina: Ljubuški. Uz tehnološki razvoj došlo je naravno i do geografskog proširenja aktivnosti. Prevalle. Bugarskoj. Ilidža. Fontanafredda.

16 ZIDARSKI MORTOVI .

37 Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 22 22 23 25 Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 26 26 27 Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 29 29 30 32 Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 33 33 34 36 17 .ZIDARSKI MORTOVI 16 .

dugotrajnost. RÖFIX nudi više vrsta zidarskih mortova koji mogu riješiti Vaše zahtjeve.. Opekarski proizvodi se međusobno razlikuju. Od kamena do gotovog zida Zidovi imaju višestruku funkciju. vidljiv zidarski mort s optimalnom zaštitom od vremenskih prilika i lagani zidarski mort s odličnim karakteristikama toplinske izolacije. estetika i zaštita okoliša. Uz preuzimanje i prenošenje opterećenja. pojavio se tankoslojni mort za lijepljenje istog. RÖFIX gradi sigurno. Formatiranjem kamena točno po mjeri poput plan bloka itd. Važnu ulogu u odabiru načina zidanja imaju građevinsko fizikalne karakteristike. Uvjerljive karakteristike obrade. te zaštita od požara i vlage. 18 . te stabilnost. svaki ima prednosti i nedostatke. velika izdašnost i odgovarajuća strojna tehnika jamče pouzdanu ekonomičnost naüih tvorničkih suhih mortova na gradilištu. tu su i građevinsko fizikalni zahtjevi poput toplinske i zvučne izolacije. Za saniranje zgrada i održavanje spomenika nudimo trasno-vapnenizidarski mort (vidi segment sistemi renoviranja). Zidovi se mogu graditi na različite načine. Normalni zidarski mort za veliko i normalno opterećenje.ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi S RÖFIX-om gradite sigurno RÖFIX se postavlja prema tim zahtjevima tako što dugogodišnjim ciljanim istraživanjima razvija najrazličitije zidarske mortove. Naše iskustvo Vas obogačuje. RÖFIX nudi ljepilo za plan blok i uronjivi mort. Pri odabiru opeke mjerodavni su specifični zahtjevi investitora.

na slobodni pad sa zaklopkom ili silos na pritisak od 1 odnosno 2 bara • Manje manualnih radnih postupaka • Tvornički izmješan materijal je jednoličan • Mort je dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađe.Zidarski mortovi Široke mogućnosti primjena i testiranja Svi RÖFIX zidarski mortovi se proizvode kao tvornički suhi visokokvalitetni mortovi. • podatno nanošenje zidarskom žlicom • usklađeno vrijeme obrade • velika izdašnost • povoljan tijek stvrdnjavanja • ujednačena tlačna i vlačna čvrstoća • čvrstoća prionjivosti Uštedite na troškovima racionalnom logistikom RÖFIX već desetljećima nudi zidarski mort pritiskom na gumb. Oni se strogo kontroliraju u našem laboratoriju. Strojna tehnika se sve više usklađuje s proizvodima i kombinira RÖFIX silosi i ostala strojna oprema: racionalnost. vremenskih prilika i ostataka • Može se koristiti i zimi (pomoću dodatka za zaštitu od mraza do -5 C) • Otpada transport vrećama i zbrinjavanje otpada • Mogućnost racionalizacije gradilišta 19 . Specijalne recepture omogućuju da se gotovi mort iz silosa preko protočnog mješača stavi na raspolaganje u željenoj količini i ujednačene kvalitete. štedljivost i dokazanost! novim transportnim tehnikama. a nadziru ih i nacionalne i nezavisne službe za kontrolu kvalitete. Veliki silosi Zapremina od 12 do 20 m3. Transportni uređaji i silosne pumpe za miješanje stoje na raspolaganju za racionalnu obradu.

ljepilo za pločice.Zidarski mortovi Silosna logistika Silosna protočna mješalica: Protočne mješalice se postavljaju ispod silosa. masu za izravnavanje. Zid (debeloslojno) Normalni zid normalni zahtjevi Izolacijski zid normalni zahtjevi jako dobra izolacija 0-3 mm RÖFIX 950 0-1.4 mm RÖFIX 955 0-3 mm RÖFIX 915 0-1. Ako se protočna mješalica puni robom iz silosa putem transportnog uređaja.6 mm RÖFIX 920 sa perlitom RÖFIX 820 Vidljivi zid sa vapnenim pijeskom visoki zahtjevi dobra izolacija sa perlitom RÖFIX 810 sa perlitom RÖFIX 812 0-3 mm RÖFIX 980 0-1. onda se treba koristiti filter odnosno hauba za ubrizgavanje. Protočna mješalica (staječi uređaj): Protočne mješalice se mogu koristiti univerzalno. vozne su i bez problema obrađuju zidarski mort i fini beton. a habanje je neznatno. Za robu u vrećama odnosno u silosima. Protočne mješalice i komandni ormar u kombinaciji s košarom krana optimiraju logistiku gradilišta. Zbog izvrsnog miješanja može se transportirati na udaljenosti do 60 m.6 mm RÖFIX 982 jako upijajući blokovi RÖFIX 985 slabo upijajući blokovi RÖFIX 986 neupijajući blokovi RÖFIX 987 Prirodni pijesak sa okruglim zrncima Plan blokovi (tankoslojno) Tankoslojni mort od normalnih do visokih zahtjeva visoki zahtjevi od normalnih do visokih zahtjeva Ljepilo za plan blokove RÖFIX 940 Završni mort RÖFIX 946 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 20 . Silosna pumpa za mješanje (SMP): Silosna pumpa za miješanje radi pomoću dualnog sistema za miješanje. pumpama za miješanje ili strojevima za žbukanje koji se nalaze na tržištu. Montira se direktno ispod velikog silosa i dostavlja se kao kompletan sistem na gradilište. Mogu se koristiti univerzalno sa svim protočnim mješalicama. estrih. Transportni upređaj: Ovi pneumatski tlačni transportni uređaji mogu lako svladati velike udaljenosti. žbuku i plemenitu žbuku.

MK ≥ 5 N/mm2 MB. MC. MB. Za klasifikaciju zidarskog morta slijedi pregled normi i standarda za zidove i zidarski mort: • Čvrstoća na najmanji pritisak se mjeri kod starosti od 28 dana i navodi u N/mm2. Nakon toga u obzir dolaze ili cementni mortovi. MCL.5 N/mm2 5 N/mm2 10 N/mm2 15 N/mm2 20 N/mm2 21 . vapneno-cementni mort ili mort za toplinsku izolaciju. zvučna izolacija ili toplinska izolacija na licu mjesta se odlučuje o postupku gradnje. MK EN .5 M5 M 10 M 15 M 20 Minimalna tlačna čvrstoća 1 N/mm2 2.5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 8 N/mm2 ≥ 12 N/mm2 Vrsta zida MP. Pored tradicionalnog postupka debeloslojnog morta u međuvremenu postoji i mogućnost tankoslojnog ili srednjeslojnog nanošenja.Zidarski mortovi Zahtjevi za zidarski mort Zidarski mort je klasificiran prema rastućoj tlačnoj čvrstoći. Ovisno o tome je li prioritet nosivost. MC.998-2 Grupa mortova M1 M 2. • Za bolju toplinsku provodljivost i nasipnu gustoću možemo uzeti u obzir toplinski zidarski mort od laganog zidarskog morta. MPL Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 15 N/mm2 MBL. ÖNORM B3341 Grupa mortova M0 M3 M5 M 10 M 3 w/ww M 5 w/ww M 10 w Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 3 N/mm ≥ 10 2 DIN 1053 Grupa mortova MG I MG II MG II a MG III MG III a LM 21 LM 36 Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 2.5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 10 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 N/mm2 2 ≥ 3 N/mm2 ≥ 5 N/mm ≥ 10 N/mm2 SIA 177 Grupa mortova M4 M3 M2 M1 Minimalna tlačna čvrstoća ≥ 2.

6 mm ili od 3. Kao dodatak se koristi vapneni pijesak s najvećim zrnom od 1.0 mm. Upozorenje: Potrošnja zidarskog morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača cigle. a da bi bilo što manje šupljina pijesak treba imati konstantnu liniju prosijavanja.te Vrs / ve no Os ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i format cigle rezultira potrošnjom zidarskog morta. Pored materijala za opeku i mort i vezivno sredstvo (razlikuju se mnogobrojne različite vrste) ima odlučujući utjecaj na nosivost zida.Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste VAPNENO-CEMENTNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Razvoj suhog morta je omogućio da se najsuvremenijim uređajima za miješanje proizvodi zidarski mort konstantne kvalitete za željenu primjenu. Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koje uvjetuje gradilište i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. Normalni zidarski mort na vapneno cementnoj bazi ima nasipnu gustoću od najmanje 1500 kg/m3.Tek kvalitetnim spajanjem dobivamo nosivi zid. 22 .

4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr. TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita.D.cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno .Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapneno-cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno . cigla.cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zidanje (npr. M. TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita.1. vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva.du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva. M. betonski blok.cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno . cementni kamen. cigla.cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort finih zrnaca za zid (npr.): M2 Način dostave: 23 ./jed.): M3 • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. • Dostavlja se samo u Italiji • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .D.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.

1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB. 24 ltr.1. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva. 0 . • Moguće dostaviti i kao pumpni mort • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: ca.): M1 Način dostave: 24 .3 mm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca.du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . cigla. MK MG (ita. beton blok./jed. cementna cigla.6 mm Izdašnost u litrama: ca. MC.Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zid (npr. MK MG (ita. M.): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.D. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva.D. 25 ltr./jed. cigla. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort fine granulacije za zidanje (npr. M. MC. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca.

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. Kod dužih pauza pri radu potrebno je mješalicu isprazniti i očistiti Nanošenje Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Ležajne fuge potrebno je izvesti na cijeloj površini Cigla se postavlja na zidarski mort i uravnava se pomoću libele i zidarskog konopa Prekomjerno curenje zidarskog morta potrebno je skinuti zidarskom žlicom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Napomena: Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe. podloge ne smije pasti ispod + 5 C Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno.ra Ob ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi 25 .Vapneno-cementni zidarski mort Obrada Obrada Obrada vapneno-cementnih zidarskih mortova Profesionalni savjet Zamješavanje Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Kod neobičnih promjena. cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti. preporučuje se kontrola konzistencije morta prilikom obrade.

dok tamna područja pokazuju na smanjeni prolaz topline. tzv. Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača opeke. Lagani zidarski mort smije se proizvesti samo kao tvornički mort. Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koji su uvjetovani gradilištem i može odstupati od navedenih vrijednosti. Stoga se upotrebljavaju mortovi male nasipne gustoće i boljih toplinskih svojstava. To vrijedi za zidove koji su izrađeni od opeke i iz drugih materijala. oblik i nasipna gustoća zidnih opeka ne određuju toplinska svojstva nekog zida. 26 . Crvena područja pokazuju na povišen prolaz topline. Visoko toplinsko izolacijski zid obično obrađujemo sa tankoslojnim mortom. a nasipna gustoća mora biti manja od 1200 kg/m3. Samo vrsta. Važni su vrsta i udio upotrebljenog zidarskog morta. Toplinsko izolacijski RÖFIX mortovi za zidanje su prilagođeni zahtjevima toplinsko izolacijskih opeka i stvaraju homogenu osnovu zida.lagani zidarski mortovi. Infracrveni snimci dokazuju nji- hov utjecaj.Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste TOPLINSKI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Prolaz topline kroz vanjske zidove uvjetuje potrošak energije za grijanje u prostorijama.Odabir željene vrste zida i formata cigle rezultira potrošnjom toplinskog zidarskog morta.te Vrs / ve no Os ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .

3 mm Izdašnost u litrama: 28 ltr./jed.du vo oiz pr ci Po ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva. TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1250 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.34 W/mK • MG (EN 998-2): M5 • MG (ita.3 mm Izdašnost u litrama: 40 ltr. M. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva.): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .): M2 Način dostave: 27 .): M1 • • • • • Granulacija: 0 .D. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom Sastav: • Cement • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .34 W/mK MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): LM 36 MG (ON B3341): M10w MG (SIA 177): MBL.D.D. M. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. M.3 mm Izdašnost u litrama: 37 ltr.Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort Područja primjene: • Lagani zidarski mort visokih toplinskih svojstava za zidove rađene šupljom blok opekom normalnih statičkih zahtjeva./jed. MCL MG (ita. TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 550 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0./jed.2 W/mK MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): LM 21 MG (ON B3341): M5ww MG (SIA 177): MBL. MCL MG (ita.

Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu 28 .Zidarski mortovi .

ali ne do rupe u opeci. S jedne strane vanjski zid treba štititi objekt od atmosferskih utjecaja. 29 . a s druge strane obložni zid predstavlja važan element u vizualnom oblikovanju objekta. Takav način rada je vrlo ekonomičan. Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i upotrebljeni format cigle uvjetuje potrošnju zidarskog morta.Kod glatkog namaza fuge treba osobito paziti na izradu potpunih fuga. Finoća i podatnost omogućuju zidanje i fugiranje jednim radnim postupkom. Glatki namaz daje homogeno dobro zbijenu fugu.5 cm do 2 cm duboko. Stvarna potrošnja morta zavisi od veličine rupe i gubicima uvjetovanima gradilištem i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. RÖFIX zidarski mort može se upotrijebiti za gradnju jednostrukih i dvostrukih vidljivih odnosno obložnih zidova. Ako je predviđeno naknadno fugiranje onda fuge treba prethodno jednakomjerno izdubiti od 1. kako se kasnije kod izglađivanja fuge ne bi moralo popravljati. Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i temelji se na podacima proizvođača opeke.te Vrs / ve no Os ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste VIDLJIVI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Vidljivi zidarski mort se koristi za vidljive ili obložne zidove. Zidarski mort mora ispuniti jednake zadatke kao i opeka.

M./jed./jed. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.D. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . nevidljivog fasadnog zida s naknadnim fugiranjem.du vo oiz pr ci Po ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.): M2 Način dostave: 30 . nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem. • Za jako upojivu ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Mort za vidljivi zid finog zrna. za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog.D. • Za jako upojivu ciglu. M.Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vidljivi zidarski mort RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova Područja primjene: • Za izgradnu jednostranog ili dvostranog vidljivog. tj. tj.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.

• Za jako upojive ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednoslojnog ili dvoslojnog vidljivog.D. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem. tj. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1750 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.): M2 31 .3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. M. M. • Za neupojivu ciglu i opeku.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . M. tj. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec.D./jed. tj. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 985 Spec. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .Zidarski mortovi . nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.D. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita./jed. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec.Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 985 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog. • Za slabo upojivu ciglu i opeku. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Odrediti slojeve kamena prije početka obrade.Vidljivi zidarski mort Obrada Obrada Obrada morta za fasadni vidljivi zid Profesionalni savjet Priprema podloge Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe.ra Ob ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . Vidljivi kamen se postavlja sa duplim prorezom u ležajnim i sudarnim fugama Nakon zidanja potrebno je obraditi fugu s odgovarajućim alatom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata. podloge ne smije pasti ispod + 5 C Štititi od smrzavanja. Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. samo cijeli RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Kamen se uobičajeno čisto reže pomoću reznog alata te se potom čisti od prašine Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Mort koji iscuri potrebno je odmah odstraniti žlicom kako bi se izbjeglo prljanje zida. fen) i kiše 32 . Ne koristiti oštećeni kamen. cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti.

Djelomično može znatno odskakati od navedenih vrijednosti. Debljina fuge koja je ispunjena tankoslojnim mortom iznosi samo 1-3 mm.Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste TANKOSLOJNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste U današnje vrijeme proizvode se opekarski proizvodi koji su vrlo točnih dimenzija. 33 . tako da se mogu ljepiti tankoslojnim mortom. Kod kontrole kvalitete se kod starosti od 28 dana zahtijeva minimalna tlačna čvrstoća od 10 N/mm2.5 Uputa: Potrebne količine morta su okvirne i temelje se na podacima proizvođača opeke. Tankoslojni mort se koristi za ljepljenje opeka s neznatnim odstupanjima u dimenzijama (< 1. Osim industrije porobetona i pješčanih opeka i proizvođači cigle i laganog betona sada nude takve plan blokove. RÖFIX nudi za tu namjenu tankoslojni mort vrhunske kvalitete. Efektivna potRÖFIX 940 ljepilo za plan blok ispunjava ovaj visoki zahtjev reba morta ovisna je o formatu rupa i gubicima uvjetovanim gradnjom. tlačna čvrstoća nakon 28 dana: >10 N/mm2 N/mm2 • Čvrstoća na habanje i smicanje nakon 28 dana: >0. Područje primjene / potrošnja Za klasifikaciju tankoslojnih mortova norma DIN 1053 "zid" kao minimalni zahtjev utvrđuje: • Min. Najveće zrno korištenih dodataka iznosi najviše 1. Smije se proizvoditi samo tvornički suhi mort.0 mm) (plan blok).ojn te Vrs / ve no Os ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .0 mm. Izračunate su za nanos zidnom šarom. Da bi mort što bolje prianjao o površinu opeke mora se posebno poboljšati.

M. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Vrijeme upotrebe: 4 h Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0.Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronljivi mort RÖFIX 945 Uronljivi mort Područja primjene: • Tankoslojni mort za ljepljenje zida od opeke i porobetona i od plan bloka i planskih elemenata.ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr./jed.): M1 Način dostave: 34 . MK MG (ita.0.D./jed.5 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.0. MC.5 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: 4 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.D. • Tankoslojna žbuka za premazivanje plan blokova u unutarnjim prostorijama. TČ (28 dana): 14 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0.): M2 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Tankoslojni mort za ljepljenje • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Neznatna potrošnja Dobro zadržavanje prodora vode Dobra prionjivost na kamenu Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . MC. MK MG (ita. M.

M. M./jed. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Srednjoslojni mort za zazidavanje poroznih opeka sa nanosom morta. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB. 21 ltr.1. MC.3 mm Izdašnost u litrama: 30 ltr.ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . 15 N/mm2 NG: 1370 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.D.): M1 35 .D. TČ (28 dana): ca. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 .Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort • Završni mort za zazidavanje plan blokova odgovarajućim nanosom morta. MK MG (ita. MK MG (ita. MC./jed.): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .2 mm Izdašnost u litrama: ca.

Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop 36 . ne bi smjelo doći do curenja morta sa strana Zamješavanje Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. Kod nanošenja tankoslojnog morta. Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop Planblok cigle potrebno je obraditi u mokrom stanju. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Nanositi samo onoliko morta.Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno. koliko je moguće postaviti cigle.ojn ra Ob ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .

prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. Žlicom za mort nanose se ravnomjerni slojevi morta 37 .Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada srednjoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Štititi od smrzavanja. fen) i kiše Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe. cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti.Zidarski mortovi .

38 BETONI .

BETONI

38 - 73

Debeloslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

42
42 46 49

Tankoslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Obrada

50
50 56

Sidreni mortovi
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu

58
58 59

Suhi betoni
Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada

60
60 62 63 64

Mortovi za pločnike i fuge
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

66
66 67 68

Mortovi za fuge u prirodnom kamenu
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

70
70 71 72

Temeljni površinski premazi
Osnove / Vrste

73
73 39

ni to Be

Betoni

Beton - Važan građevinski materijal našeg vremena
Više od 50% svih građevina se danas gradi od betona. Dugi životni vijek koji se pripisuje betonu, otpornost, visoka ekonomičnost i ostala njegova tipična svojstva kao što je mogućnost da ga oblikujemo po želji, sve to učinilo ga je nezamjenjivim građevnim materijalom. Tako je on i kao otkriveni beton na bezbrojnim kvadratnim metrima fasadnih površina već odavno postao uobičajenom slikom naših gradova i naselja.Beton se sastoji od glavnih sastavnih dijelova: od cementa, dodatnih materijala (šljunak, pijesak) i vode. Pri tome cement predstavlja "vezivo" za različite elemente, vezivni element koji je bitno odgovoran za kvalitetu građevnog materijala. Zbog nedovoljne otpornosti betona na savijanje, betonski ugradbeni dijelovi pri visokogradnji se ojačavaju čeličnom armaturom. Tako je zajedničko djelovanje čelika i betona važna pretpostavka za statičku sigurnost građevine izgrađene od armiranog betona. Ovo zajedničko djelovanje je međutim zajamčeno samo u slučaju kad je čelična armatura dostatno debelom betonskom oblogom ili drugim mjerama zaštičena od štetnih utjecaja iz okoliša.

RÖFIX - Vaš Partner kad se radi o betonu
Firma RÖFIX nudi na području betona veliki broj visokovrijednih vrsta gotovih betona: • Špricani beton u različitim granulacijama i različitih svojstava • Sanacija betona u debeloslojnom i tankoslojnom postupku • Beton za vrt i okoliš

40

Betoni

Beton Prirodna zaštita od korozije je ugrožena
Često se ispušta iz vida da beton živi. I beton je podložan starenju kao i pojavama istrošenosti. Tempo starenja je definiran zbrojem vanjskih utjecaja, kao i otpornošću građevnog materijala. Normalno beton ne zahtijeva velika ulaganja u pogledu njege. No ipak, u slučaju da ravnoteža između otpornosti i drugih utjecaja bude narušena, trošenje se može rapidno ubrzati. Betonski čelik ima dodir sa zrakom, i na taj način dolazi do reakcije kalcij hidroksida koji se nalazi u šupljinama i kiselih plinova iz atmosfere. Reakcijom neutralizacije dolazi do karbonatizacije betona.

Za optimalni uspjeh pri sanaciji betona bitni su sljedeći kriteriji:
• Stručna priprema podloge • Izbor prikladnih proizvoda za popravak • Pojedinačna analiza podloge i stupnja oštećenja • Brižljiva izvedba radova na održavanju

Ugljični dioksid započinje neutralizaciju betona. Od površine prodire u beton fronta karbonizacije. Fronta karbonizacije dostiže armaturo. U dodiri s vodom nastupa korozija željeza. Rđa posjeduje nasuport željezu mnogostruko veći volumen i stvara veliki pritisak, dolazi do pucanja betona i armatura postaje vidljiva.

41

ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

DEBELOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste
Pojam špricani beton istovremeno označava jednu vrstu materijala, jedan postupak i jedan način gradnje. Ovaj postupak zahtijeva pored niza specijalnih uređaja i strojeva i educirano osoblje. Postupak će biti primijenjen prije svega tamo gdje se radi o tome da se izrade tanke betonske oplate povijenih ili geometrijski veoma nepravilnih oblika, gdje su dakle zahtjevi u pogledu izrade oplata veoma visoki. Nadalje će se primijeniti tamo gdje je u sigurnosne svrhe potrebno ugraditi beton koji će postati učinkovit u kratkom roku, te gdje relativno tanke debljine betona treba nanijeti u čvrstoj povezanosti sa starim betonom (poboljšanja i ojačanja).

Koji faktori imaju utjecaja na kvalitetu špricanog betona?
Kvaliteta špricanog betona ovisi o sastavu pripremljene mješavine (brizgani beton bez vode). Ali veoma veliki utjecaj ima i vodilica špricalice. Ona naime snažno utječe na vrijednost V/C (sadržaj vode), na gustoću Važeće smjernice: Važan temelj za opis svojstava špricanog betona je Smjernica Špricani betona, na odbijanje, a time i na čvrstoću gotovog betona beton ÖBV, kao i DIN 18554 Špricani beton, proizvodnja i nadzor nad kvalitetom.

42

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Osiguravanje stijena, nagiba i građevinskih jama
Osiguranja stijena su nužna kako bi se nagibi stijena koji su nastali tijekom građenja ili su pak građenjem dodirnuti, učvrstili na način da nema opasnosti za ljude i konstrukcije. U pravilu se potrebni radovi na osiguravanju izvode za vrijeme gradnje. Tipično za radove na osiguranju stijena je da se uspostavlja povezanost postojećeg kamenja s unesenim špricanim betonom. Osiguranja stijena mogu biti kratkoročna, dakle najčešće u svrhu osiguranja građevinskih jama za vrijeme gradnje. No one se mogu koristiti i kao trajna osiguranja. Jedna od funkcija osiguranja stijena može biti i smanjenje stupnja labavljenja u području zone labavljenja. Ovakvo osiguranje treba urediti što je prije moguće.

Problemi Zaštita stjenovitih površina od vremenskih utjecaja, labavljenja i pomicanja uslijed mraza. Podupiranje ugroženih partija stijena.

Mjere Nanošenje više centimetara debelog sloja špricanog betona Ispunjavanje proreza i većih šupljina špricanim betonom. Eventualno dodatnim sidrenjem ugroženih dijelova sidrima i sidrenim mortom. Radni prostor potreban za izgradnju podzemnih dijelova gradnje održavati otvorenim pomoću sloja špricanog betona, eventualno uz upotrebu podupirača od čeličnih profila i sidara. Stabiliziranje nagiba i zaštita iskopa građevinske jame za vrijeme gradnje, i to od vremenskih utjecaja, ispiranja i klizanja stijena ili labavog tla, 5 cm debelim slojem, sa slabo armiranom betonskom oplatom.

Osiguranje građevinske jame

Osiguranje nagiba

43

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Izgradnja tunela
Pri upotrebi špricanog betona u tunelogradnji treba načelno razlikovati tri područja primjene, koja se međusobno razlikuju po namjeni, a time i zahtjeva koji se postavljaju na špricani beton:

Tankoslojna oplata od špricanog betona na čvrstom gorju
Nanošenje tankih slojeva špricanog betona u šupljine u čvrstom gorju ne služi uspostavi nosivosti, nego izolaciji od prodirućih voda (ako su u pitanju dovodi vode, radi se o izolaciji protiv gubitka vode). Nadalje služi zašititi kamenite površine od vremenskih utjecaja i od korozije kao i za smanjenje hidrauličkog otpora strujanju u dovodnim hodnicima hidroelektrana. Kao minimalna debljina slojeva mogu pod određenim okolnostima (iznad vrhova stijena) poslužiti 2 do 3 cm.

Ugrađeni materijal mora ispunjavati sljedeće kriterije:
• dobra prionjivost • visoka razina brtvljenja • dostatna tlačna čvrstoća glatke površine (specijalno za smanjivanje otpora strujanja)

Špricani beton - dodaci i osobine M Dodatak Mikrosilica Tlačna čvrstoća Otpornost na savijanje Otpornost na odvajanje Otpornost na smrzavnje/rosu Poroznost E-Modul Paropropusnost ++ ++ ++ ++ + S Dodatak ubrzivač + + + K Plastični dodatak + ++ ++ ++ F Vlaknasti dodatak + ++ + + + + +

++ raste + ostaje - pada Svi dodaci se mogu po želji kombinirati.

Špricani beton kao osiguranje od urušavanja kamenja
Ovdje špricani beton ima vremenski ograničenu funkciju tako što zajedno s čeličnom mrežom i stijenskim sidrima, eventualno i ugradnjom čeličnih lukova ili rešetkastih nosača, služi kao jedina sigurnosna mjera sve dok (u pravilu mjesecima kasnije) ne uslijedi konačna izgradnja pomoću betonskih nadsvođa. Pri ovoj metodi gradnje ubrizgani beton nanesen odmah nakon izvedbe proboja popunjava sve rasjekline i pukotine. Na taj način on povezuje površine razlabavljene miniranjem te sprečava opuštanje gorja. Tako se stvara "gorski nosivi prsten" koji u gorje uvodi vertikalne sile, i to radijalno oko šupljeg prostora. Ugrađeni proizvod mora odgovarati sljedećim kriterijima: • rano stezanje • tlačna čvrstoća • prionjivost

Jednokratna gradnja pomoću špricanog betona
Pri danas uobičajenom načinu izgradnje tunela metoda se sastoji ponajviše od izrade sigurnosne oplate od špricanog betona. Rjeđe se primjenjuje beton kasnije unesen pomoću crpki, koji služi kao konačno osiguranje.

44

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Varijante špricbetona

Kriteriji pri izboru dodataka špricbetonu Oznaka RG 4 .. Osobina Najveća granulacija: 4 mm Opis Dobro se izglađuje Prikladan za guste armature Tankoslojno izravnavanje Visoka čvrstoćat Statička sigurnost Standardna kvaliteta Primjena u područjima s visokom razinom sulfata Dugo vrijeme prije vezivanja Trajno stabilan Za brzo dostizanje visokih ranih čvrstoća Za visoke debljine slojeva Za brzo osiguranje građ. jama i labavih stijena Za poboljšanje gustoće Redukcija sile odboja Povišenje razine čvrstoće Poboljšana otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje Bolja vlačna-zatezna čvrstoća na savijanje Otporan na abraziju (čvrst na brusno habanje) Mala sklonost nastajanju pukotina Bolja prionjivost na stari beton Niski E-modul Povišena otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje

RG 8 ..

Najveća granulacija: 8 mm

RG../HS..

Visoka otpornost na sulfate

RG..S..

S ubrzivačem (po želji nealkaličan)

RG..M..

S Microsilica

RG..F..

S vlaknastim dodatkom

RG..K..

S plastičnim materijalima

Tipične varijante špricbetona Primjena Tunelogradnja Osiguranje građ. jama Poboljšanje statičkog opterećenja postojećih gradnji Površine od otkrivenog betona Saniranje bazena za pročišćavanje vode Saniranje starih balkona Tipična varijanta špricbetona RÖFIX RG 8 SM RÖFIX RG 8 S RÖFIX RG 8 Opis Brzo stvrdnjavajući, s visokom gustoćom za velike debljine slojeva i s malom silom odboja. Brzo stvrdnjavajući, već na početku statički učinkovit. Normalno stvrdnjavajući s zrnatoüću 8 mm, za stari beton s ≥ 30 N/mm2 . Tlačna-pritisna čvrstoća. Zrnatosti 4 mm, dobro se zaribava i lagano izglađuje. S cementom otpornim na sulfate, da bi se poboljšala otpornost na vode iz pročišćavanja. S niskom tlačnom-pritisnom čvrstoćom i niskim E-modulom, kao i optimalnom prionjivočću o stari beton, visokootporan na smrzavanje i sol za odleđivanje.

RÖFIX RG 4 RÖFIX RG 8 HS

RÖFIX RG 4 SMK

45

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Debeloslojna sanacija betona
RÖFIX RG4 Špricani beton
RÖFIX RG4 Špricani beton RÖFIX RG8 Špricani beton

RÖFIX RG8 Špricani beton

Područja primjene:

• Špricani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela, osiguravanja građevnih jama.

• Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

Sastav:

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 8 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm E - modul: 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 kN/m2

Način dostave:

46

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

RÖFIX RG4 S Špricani beton
RÖFIX RG4 S Špricani beton

RÖFIX RG4 M Špricani beton
RÖFIX RG4 M Špricani beton

RÖFIX RG4 SM Špricani beton
RÖFIX RG4 SM Špricani beton

• Brzovezući šprcani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje kao što je premazivanje tunela i u gradnji.

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• Specijalno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

47

1750 kg/m3 E .Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton Područja primjene: • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. betona i čeličnog betona. 1750 kg/m3 E .8 mm Izdašnost u litrama: ca.8 mm Izdašnost u litrama: ca.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni ./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. 28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1./jed.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 kN/m2 Način dostave: 48 . TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. kao i za osiguravanje lošeg zida. kao i za osiguravanje lošeg zida.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 . 20 ltr. otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. 20 ltr. • Suhi špric. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. gotov za uporabu.modul: ca. • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja.modul: ca. 1750 kg/m3 E .modul: ca. betona i čeličnog betona.5 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. 20 ltr.8 mm Izdašnost u litrama: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. kao i za osiguravanje lošeg zida. betona i čeličnog betona. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1.

da se u jednom potezu očisti stari beton i armatura Pokus na kloride :Na osušeno mjesto loma nanijeti kistom 1% otopine srebrnog nitrata: ako dođe do bjelkaste boje znači da je klorid nazočan Podloga Podloga mora biti čvrsta. bez iscvjetavanja. 3 dana 49 . mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. žutkasta boja (vlastita boja otopine) klorid prisutan. jak vjetar. Na ovlaženoj površini se može izvesti reprofiliranje pomoću špricanog betona. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. fen) i kiše Pri neprikladnom vremenu (vručine. podlogu stalno vlažiti Naknadna obrada mora se izvoditi min.Debeloslojna sanacija betona Obrada Obrada Obrada špricbetona Profesionalni savjet Priprema podloge Oštećeni beton i koji ne posjeduje dovoljnu čvrstoću. Stoga površinu treba nakon pješčanih mlazeva još dodatno oprati vodom pod visokim tlakom (ispitati odsutnost klorida).5 N/mm2 Kontrola: Na bijelo mjesto nanijeti kistom 5% otopine kalijevog dikromata: pokazuje se crvenosmeđe boja (srebrni kromat) klorida nema. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. Nanošenje RÖFIX špricani beton moguće je obraditi uobičajenim mašinama za suhi špric Radove s špricanim betonom trebala bi izvoditi školovana ekipa Homogena slika špricanja. ukloniti s odgovarajućim uređajima Za prethodnu obradu podloge pogoduje korištenje visokotlačnih strojeva ili strojeva za pjeskarenje Prednost pjeskarenja je. s neznatnim odbijanjem kao i optimalna kvaliteta betona positže se istomjernim kružnim pokretima s udaljenosti od 1 m i pod kutom od 90 stupnjeva Za racionalnu ugradnju špricanog betona preporučujemo RÖFIX betonski Dragon Njegovanje Štititi od smrzavanja. Pozor: kloridi prkose pješčanim mlazevima Kloride se prema iskustvu ne može ukloniti pješčanim mlazevima.ojn da ra Ob be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni . nosiva. čista.

Ako je betonski prekrivač dostatan. lomi beton koji se nalazi iznad.ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . Ovaj proces zovemo karbonatizacijom. Samo u prvom vanjskom sloju pH vrijednost s vremenom pada na 9. Utjecaj korozije sada može dovesti do hrđanja čeličnih armatura.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste TANKOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste Opsežna istraživanja pokazuju da oštećenja betona u daleko najvećem dijelu nastaju zbog pogrešnog sastava i obrade. te je time učinkovito zaštićena od korozije. armatura uvijek leži u područjima s visokom alkalnošću. Stručno obrađeni beton pokazuje alkalnost pH-vrijednosti od ca 12. U slučaju manjkavog sastava betona ili pretankog betonskog prekrivača.5. Povećanje obujma koje se zbog toga događa. Ciljevi sanacije betona: • izmjena oštećenog betonskog sloja • optička sanacija betonske površine • zaštita betonske površine od štetnih utjecaja • odgađanje karbonatizacije • stvaranje snažne povezanosti između starog i zamjenjenog betona • sličan postupak izmjene oblika kod starog i zamjenjenog betona • slične vrijednosti difuzije vodene pare kod starog i zamjenjenog betona 50 . alkalnost cementnog kamena oko armaturnog čelika raste.

• tanak betonski sloj iznad armature • prefino raščlanjena konstrukcija • premršav beton • mjesta sa šljunčanim gnijezdima / šupljinama Agresivni sastojci poput klorida. i mikroorganizama prodiru u beton i ubrzavaju koroziju. Područja debeljina primjene betonskog zamjenskog morta Debeljine nanosa 60 mm 8 .Karbonatizacija i kloridi u betonu su najskuplji neprijatelji betona.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Tipične greške kod betona Grijesi posljeratnog betoniranja. a prije svega intezivna gradnja 60-tih i 70-tih zbog kratkih su rokova izgradnje i male pokrivnosti betonom.Betoni .50 mm 7 mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 1 mm X RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina X RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop 51 . SO2. industrijskim i komunalnim otpadnim vodama postavljaju velike zahtjeve na građevine. Štete nastale kontaminiranom vodom. CO2. te skromnim građevinskim materijalom i nedostatnim naknadnim tretmanom izazvali opsežne štete.

budući da voda igra ključnu ulogu kako kod preuzimanja štetnih tvari. kao npr na UV-zračenja. na difuziju plinova i vodene pare se uopće ne utječe ili se utječe veoma malo.vodoodbojno . Silikoni kao sredstvo za impregnaciju .velika dubina prodiranja Proizvod RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX Silikonski dubinski grund Grundiranje Impregnacija koja stvara film na bazi akrila .djeluje kao usporivač CO2 . Hidrofobna impregnacija na bazi silikonskih smola . prevlačenje slojevima koji stvaraju film ima za cilj da prekine difuziju plina a time i širenje ugljičnog dioksida koji uzrokuje karbonatizaciju.visoka paropropusnost .Betoni . Ovo posljednje dolazi otuda što su silikoni krajnje otporni na vanjske utjecaje. termičko opterećenje. tako i pri korozijskim procesima. Kod hidrofobne impregnacije pore betona ostaju otvorene. Hidrofobni postupak i postupak stvaranja filma .vodoodbojno .Pred dugo vremena su se kao sredstvo za impregnaciju probili silikonski organski spojevi. Osim toga su pokazali izvanrednu postojanost. a da pri tome nema bitnog utjecaja na propusnost za vodenu paru. npr soli za posipanje. Oni se odlikuju izuzetnim učinkom odbijanja vode.premošćuje pukotine RÖFIX BSF zaštitna boja za beton 52 .Ovdje središnja uloga pripada zaštiti od vlage. radi se na tome da se postigne najtrajnija moguća i najekonomičnija zaštita betona. na kemijski agresivne tvari ali i mikrobe. Nasuprot tome.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Područja primjene betonskih zaštitnih premaza Otkako su postali poznati temeljni mehanizmi nastajanja oštećenja betona.

• Pogodno i za mokro špricanje Osobine: • • • • Otporan na mraz i sol Dobra prionjivost Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .0. 10 ltr. Za izravnavanje i stvaranje ravne površine.6 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. 12. 40 N/mm2 • Debljina sloja: > 7 mm • Granulacija: 0 ./jed. 16 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. 15 N/mm2 • TČ (7 dana): ca. • TČ (3 dana): ca. 15.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni .8 ltr. 1. 50 N/mm2 • Debljina sloja: > 50 mm Način dostave: 53 . • TČ (3 dana): ca. 17 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca.50 mm./jed. • Granulacija: 0 . 30 N/mm2 • TČ (28 dana): ca. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje.0./jed.5 mm • Potrošnja: ca.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu Tankoslojna sanacija betona RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort Područja primjene: • Kao visokokvalitetni vezivni most i zaštita od korozije za betonsku armaturu. Kod većih debljina potrebno je raditit u više slojeva.75 ltr.2 mm • Potrošnja: ca. • RÖFIX BFM se u sistemu zajedno sa RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom i RÖFIX BGM betonskim grubim mortom koristi za izravnavanje šupljina u starom betonu. za debljine od 0 .5 mm • Potrošnja: ca. obradivo u jednom sloju. 25 N/mm2 • TČ (7 dana): ca. pogodno za slojeve do 7 mm. 25 N/mm2 • TČ (28 dana): ca.

2 . 0. • Visokokvalitetne. 8 Točka paljenja: ca./jed. pH-vriijednost: ca.7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca. 1 mm • Upijanje vode: < 0.9 kg/ltr. 1.01 m pH-vriijednost: ca. hidrofobne silikonske impregnacije betona i čeličnog betona.4 kg/m2 Gustoća: ca. 74 °C Način dostave: 54 .4 kg/m2 Gustoća: ca.0.4 kg/ltr. • RÖFIX BSL se koristi za popunjavanje šupljina i pora i može se primjeniti i na druge podloge. 0. pogotovo u gradnji mostova i visokoj gradnji. 8. 0.0.2 mm • Potrošnja: ca.5 Pukotina pri širenju (400um) -10°C: ca. moguće obraditi u slojevima do 1 mm.01 kg/m2h • • • • • Granulacija: 0 mm Potrošnja: ca.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . 1. • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša. 11 ltr. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan • • • • Visoko dubinsko djelovanje Bezbojan.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton Područja primjene: • Visokokvalitetna masa za izravnavanje na mineralnoj baz sa dodacima za prijanjanje. 1 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. • • • • • Potrošnja: 0. SD-vrijednost: ca. proziran Bez sredstava za otapanje Moguće premazati Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Akrilna smola • Silan • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . kao i premazivanje betonskih šahtova. 21 ltr. • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu. • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu.povezivanja cijevi u novim šahtovima. moguće obraditi u jednom ili više slojeva.4 mm Potrošnja: 2. 14 ltr. 30 N/mm2 TČ (7 dana): 38 N/mm2 TČ (28 dana): > 50 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 2./jed. • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Otporan na mraz i sol Izvrsna kvaliteta obrade Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 . • Za vršenje popravaka na dijelovima betona koji su pod dinamičkim i statičkim utjecajem. 1. 1. kao npr.povezivanja cijevi u novim šahtovima. TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: > 10 mm 55 .0. TČ (3 dana): ca. TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: 5 mm • • • • • Granulacija: 0 .Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje.6 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.7 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. 14 ltr. kao i premazivanje betonskih šahtova.1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. kao npr./jed.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 8 N/mm2 • • • • • Granulacija: 0 ./jed.5 mm Potrošnja: ca.3 mm Potrošnja: ca. specijalno za velike površine na kojima se vrše poslovi reprofiliranja.

ojn da ra Ob be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka. valjka od janjeće vune ili gletera Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge.5 N/mm2 Hrđu sa armature u potpunosti ukloniti. drvene ili plastične letve razvlači Na manjim površinama je moguće nanositi i uz pomoć kista. bez iscvjetavanja. Vrijeme čekanja između slojeva iznosi 20 min. željezo osloboditi od hrđe (pjeskarenjem) i kod utjecaja klorida željezo premazati RÖFIX BHB zaštitom za armaturu Površine s visokom upojnom moći potrebno je više puta navlažiti Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod nanošenja Reparaturnog morta za beton ne smije biti prisutan vodeni film Za optimalnu zaštitu od korozije potrebno je armaturu 2-3x premazati RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom. nosiva. mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. drvene ili plastične letve razvlači RÖFIX Betonski reparaturni mort se s odgovarajućim strojem nanosi i suhim i mokrim postupkom Površina za vrijeme obrade može biti razvučena ili zaribana Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge. čista.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS 56 . i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr.Tankoslojna sanacija betona Obrada Obrada Sanacija betona sa vidljivim oštećenjima armature Profesionalni savjet Postupak Podloga mora biti čvrsta. Nakon nanošenja posljednjeg sloja mora se uzeti u obzir vrijeme protvrdnjavanja od oko 48 sati Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most.

koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka.Tankoslojna sanacija betona Obrada Manji popravci i održavanje Profesionalni savjet Zatvaranje šljunčanih gnijezda • Podlogu prethodno mat vlažno namočiti. odnosno uporabiti RÖFIX BGM betonski grubi mort. Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton. Namjestiti sljedeći prsten. • Nakon toga RÖFIX BFM betonski fini mort "mokro na mokro" u čvrstoj konzistenciji s gleterom nanijeti i poravnati. • U slučaju većih debljina slojeva raditi s više premaza. 24 sata. Suvišni materijal odstraniti žlicom.vlažna Zatvaranje veznih mjesta Podlogu prethodno navlažiti i dodatno očistiti (odmastiti) armaturno željezo (npr nitro-razrjeđivačem). Sušenje ca. Kožica sa pora i šupljina mora biti uklonjena Popravci vanjskih stuba Podlogu očistimo sa visokotlačnim strojem. Nakon stvrdnuća površinu oprezno izgladiti vlažnom spužvom. 57 . Sušenje pribl. Sidro ne pomicati dok se mort ne stvrdne. • Da bi se uspostavila glatka površina.Cijelu mat vlažnu površinu poravnamo sa RÖFIX BFM betonskim finim mortom i na kraju obradimo sa filcom ili vlažnom spužvom. u slučaju većih debljina slojeva uporabiti RÖFIX BGM-betonski grubi mort. Kao konačni nanos upotrijebimo RÖFIX BSF zaštitnu boju za beton (2 sloja).Nanijeti podložni sloj RÖFIX BFM-betonskog finog morta stabilne konzistencije. 7 dana. ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Ponovno uređenje neuglednih otkrivenih betonskih površina (udubljenja) • Jako zaprljanu podlogu očistiti pod visokim tlakom-pritiskom a po potrebi uporabiti i RÖFIX Uništavač algi. podloga mora biti mat. • Veće rupe ovisno o dubini popraviti pomoću RÖFIX BGM betonskog grubog morta stabilne konzistencije. materijal nakon stvrdnuća obraditi spužvom ili filcanim gleterom. • Tanko nanijeti RÖFIX BFM betonski fini mort. • Zid izgladiti lopaticom upotrebom RÖFIX BLS-betonske mase za udubljenja (kod velikih neravnina dva puta).vodom ili pjeskarenjem.na prethodno dobro navlaženu podlogu. Varijanta: RÖFIX EPB Kod nanošenja materijala.Na mjesta sa većim neravninama nanesemo RÖFIX BGM betonski grubi mortom.Betoni . Ostatke oplatnih ulja odstraniti Namještanje cjevi na šahtovima Na donji prsten nanijeti RÖFIX BFM-betonski fini mort stabilne konzistencije.

potrebna je pomoć tehnike. čvrstoće. To su tipične primjene RÖFIX sidrenih mortova.Uvijek kad se u industrijskim postrojenjima ili proizvodnim halama ugrađuju novi strojevi. šupljine treba zaliti. Izrezivanje sekcija starog betona pomoću pile za beton također se uglavnom nikada ne može izvesti dovoljno egzaktno. nastaju šupljine između stare podloge i novih strojeva. 58 .te Vrs / ve no Os ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni . a nakon toga se uvedu dugačka sidra za stijene. Pri tom se istovremeno očekuju visoka čvrstoća i dobra prionjivost na stari beton. Područja primjene Tipična primjena sidrenih mortova je postavljanje sidara za stijenje. a pomoću njih se postiže dobra prionjivost na mineralnim podlogama. Složenom tehnikom bušenja u stijeni se naprave bušotine dubine do 5 m.Sidreni mortovi Osnove / Vrste SIDRENI MORTOVI Osnove / Vrste Tamo gdje zaštita i sigurnosni zahtjevi moderne civilizacije nisu dostatni. Nakon montaže strojeva. a posjeduju svojstva visoke žitkosti i visoke konačne nesmetani rad na poslovima gradnje tunela. One se ispune sidrenim mortom. Iz tog razloga već mnogo godina sigurnosne mreže protiv odrona kamena i sigurnosna sidra održavaju Sidreni mortovi su finozrnaste mase za strojnu obradu. Imaju nisku razinu nestajanja.

pukotina. prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice. • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate. • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva./TO Način dostave: 59 . • TČ (tlačna čvrstoća) (1 dan): > 20 N/mm2 • TČ (3 dana): > 30 N/mm2 • TČ (28 dana): > 55 N/mm2 • Granulacija: 0 .0.Sidreni mortovi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sidreni mortovi RÖFIX 995 Sidreni mortovi. šliceva i sl. • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva. 18 ltr./jed.du vo oiz pr ci da Po ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni .5 mm • Izdašnost u litrama: 23 ltr. • Mort za popunjavanje rupa. prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice./jed. turbina i sl. mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 Sidreni mortovi.5 mm • Izdašnost u litrama: ca.0. • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • Otpornost na mraz • Minimalno skupljanje • Vodonepropusan Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . • TČ (28 dana): > 40 N/mm2 • Granulacija: 0 ./jed. 575 ltr.5 mm • Izdašnost u litrama: ca. • Izdašnost u litrama: ca. turbina i sl. • Kao sidreni mortovi za labava. 17 ltr. mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 997 Mort za popunjavanje RÖFIX 997 Mort za popunjavanje Područja primjene: • Kao sidreni mortovi za labava.2.

silosa dorastao je svim zahtjevima: I profesionalci. niskogradnji. • odmah na raspolaganju • nema ostataka • varijabilno podešavanje konzistencije • fleksibilno odvijanje rada na gradilištu • zauzima malo mjesta (2. a i "sam-svoj-majstor" znaju cijeniti unaprijed izmiješan mort zbog konstante u kvaliteti i racionalne i jednostavne obrade. ili su pak nužne skupe vožnje do mješaonice. postavljanje cestovnih graničnika i još mnogo toga izvodi se pomoću betona. RÖFIX beton u silosu Vam planiranje čini jednostavnim i učinkovitim.Svestran i dokazan Beton je sirovina koja se upotrebljava za mnoge vrste radova u visokogradnji.4 m) • kod nas ne plaćate vodu nego samo beton 60 . Pomoću RÖFIX silosa za beton imate u svako doba na raspolaganju beton koji Vam je potreban. mora se provesti najpreciznije planiranje. vrtnoj izgradnji i cestogradnji. Nasuprot tome. uz pravilnu konzistenciju. Da bi se dobila točna količina. Još jedna prednost gotovog morta je što zauzima manje skladišne površine. Betoniranje temelja. Beton iz RÖFIX .te Vrs / ve no Os be hi Su ni toBe Betoni .Suhi betoni Osnove / Vrste SUHI BETONI Osnove / Vrste Beton .4 x 2. odnosno kvaliteta na licu mjesta.

Beton se sastoji od cementa. a dobru zvučnu izolaciju.Suhi betoni Osnove / Vrste Utjecaji na čvrstoću betona Na konačni proizvod ne utječe samo materijal. plastični. velikog utjecaja imaju i obrada te dodavanje vode. Na osobine betona posebno utječe klasa čvrstoće cementa. 61 . normalni i lagani beton. Najvažnija osobina betona je tlačna čvrstoća i mora se dokazati testiranjem.Teški i normalni beton sadrži zbog svoje visoke gustoće suhe tvari manje sposobnost toplinske izolacije.Betoni . vodopropusnost i otpornost na smrzavanje ovise prije svega o strukturi betona. Konzistencija je mjerilo za obradivost svježeg betona. meki i tekući beton. Sposobnost upijanja vode. površina i sastav zrna. Prema tlačnoj čvrstoći beton se dijeli u klase čvrstoće. te oblik. Razlikuje se kruti. vrijednost vodo-cementnog faktora. dodataka i vode i prema gustoći suhe tvari razlikujemo teški.

gotove kuće. Visokogradnja Betoniranje stropnih i podnih ploča kod pregradnji i dogradnji Izrada betonskih zidova.Betoni . zidnih izboja Ispuna cementom vezanih iveričnih ploča za oblaganje ili EPS-oblikovanih ploča Betoniranje složenih oblika Betoniranje kompleksnih formi Izrada ugradbenih dijelova s visokom gustoćom armature Proizvodnja gotovih dijelova.Suhi betoni Osnove / Vrste Područja primjene Suhi betoni RÖFIX 994 Beton za ispune X X X X RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 X X X X X X X X X X Primjena Cestogradnja Gradnja pločnika Gala-gradnja Niskogradnja Postavljanje prometnih znakova. putokaza i stalaka za bicikle Postavljanje rubnika i rubnog kamenja Sidrenje uređaja na igralištima Postavljanje rubnog kamenja od betona i granita Izrada malih temelja Polaganje žlijebova X X X X X X X X X X Gradilišta Betoniranje učvršćenja nagiba Izrada čistog sloja Izrada zidova od prirodnog kamena Izrada šahtova i sl. stepenica. ploče za oblaganje elemenata i montažnih kuća 62 . podnožja.

/TO • TČ (28 dana): > 23 N/mm2 • NG: ca. TČ (28 dana): > 25 N/mm2 NG: ca. 1800 kg/m3 E . nadvoja. 20 ltr./jed. stepenica. Osobine: • Mogućnost pumpanja • Lagano izoliranje • Plastična obrada • Plastična obrada • Lagano izoliranje • • • • Plastična obrada Lagano izoliranje Dobra svojstva razlijevanja Dobra strojna obrada Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 500 ltr./jed. stopa.modul: 30000 N/mm2 • Granulacija: 0 . zidova. temelja. • E . 1800 kg/m3 • E .du vo oiz pr o ci da Po be hi Su ni toBe Betoni . 2250 kg/m3 • Nasipna črvstoća: ca.4 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr.Suhi betoni Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Suhi betoni RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 994 Beton za ispune Područja primjene: • Za popunjavanje oplata i manjh građevinskih dijelova. kao i za ne opterećene prometne površine na ulazu u kuću ili zemljište. 2200 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1800 kg/ltr. • Za betoniranje podova. • Za ispune obložnih betonskih ploča./TO • TČ (28 dana): > 30 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca. popunjavanje oplata.8 mm • Izdašnost u litrama: ca.kao i za pričvršćivanje podnožja i šahtova. temelja. zalijevanje šupljina. 500 ltr.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. • Izdašnost u litrama: ca.modul: 30000 N/mm2 Način dostave: 63 . stopa. čistih slojeva. • Pogodno za parkove i trotoare.modul: 30000 N/mm2 • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. 20 ltr. • Izdašnost u litrama: ca.

Beton možete naručiti odmah. Trajanje naknadne obrade ovisi o brzini protvrdnjavanja betona i uvjeta koji vladaju u okolini.Suhi betoni Obrada Obrada Obrada suhog betona Profesionalni savjet Beton na stisak gumba Suhi beton isporučujemo racionalno. donosi se do mjesta ugradnje i ugrađuje se. Gustoća i čvrstoća ispitanih uzoraka izradom kocki. Beton se smije obrađivati samo u prethodno zadanim konzistencijama za obradu. Obrada i kontrola na gradilištu Ugradnja Pomoću protočne mješalice koja je priključena na silos beton se miješa do zadane konzistencije. Kontrola svježe proizvedenog betona provodi se preko sljedećih mjernih veličina: Mjerenje širenja svježeg betona. Beton se mora izmiješati ravnomjerno. Pripazite na"Smjernice za naknadnu obradu betona": 64 . Konzistencija svježeg morta. Beton se nakon toga zgušnjava i izglađuje. Naknadna obrada Kod betona treba spriječiti prijevremeno isušivanje.da ra Ob be hi Su ni toBe Betoni . odnosno u svako doba. a osigurati postepeno protvrdnjavanje i onih slojeva koje su bliže površini. U skladu s time treba podesiti količinu vode i kontrolirati mjeru širenja. a za vrijeme transporta i ugradnje se ne smije razložiti. u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom za beton.

onda je dodana količina vode u svakom slučaju prevelika Naknadna obrada Naknadna obrada nije potrebna.Treba pripaziti da pri ugradnji ne ostanu šupljine. Beton za ispune je odmah na raspolaganju.Suhi betoni Obrada Obrada betona za ispune Profesionalni savjet Beton za betonske obložene ploče RÖFIX 994 Beton za ispune isporučujemo racionalno u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom.Betoni . U materijal se ne smije dodati previše vode Ako se na mjestu ulijevanja pokaže razdvajanje vode i dodatka. 65 .F45 (K2-K3) u betonske obložene ploče. Ugradnja RÖFIX 994 Beton za ispune ugrađuje se u mekanoplastičnoj konsistenciji F38 .

66 . Stoga opločena površina. ono osvaja i vrtove. šetnicama. Ogroman izbor različitih oblika. sol i mehanička opterećenja. prilazima i odlagalištima. nego da u okolišu svoje kuće oponašamo prirodu. Ovaj smisao za približavanje prirodi.kamene ploče Što je danas više u trendu. imponira svojom enormnom robustnošću i dugovječnošću. pružajući Vašim zahtjevima optimalnu podršku. To nije čudo. jer on se uklapa u svaki vrtni stil. boja i struktura površine vodi brigu o tome. priprema te mort za postavljanje i prije svega fugiranje postavlja velike zahtjeve na kvalitetu. Opločavanje je u trendu i to na terasama. Trajna i dugovječna rješenja mogu se očekivati samo kod tehnički zrelih proizvoda i kod stručne ugradnje. Posvuda gdje se radi o tome da se usklade zahtjevno oblikovanje i ekonomičnost. ali i kao rješenje za parkirališta i pješačke zone. garažnih ulaza. No sama ljepota opločenja neće na putevima. koji je nadasve razumljiv. govori u korist opločenja kamenom. još uvijek biti dovoljna sama po sebi. Osim puteva. Tako svaki posjednik vrta može dati maha svojoj mašti.te Vrs / ve no Os ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . još toliko individualni stil gradnje pronaći ono pravo. Dok su kamene ploče neosjetlljive na smrza- vanje. garažnim ulazima i terasama. terasa. koje su izložene jakim opterećenjima.Mortovi za pločnike i fuge Osnove / Vrste MORTOVI ZA PLOČNIKE I FUGE Osnove / Vrste Harmonija na svim putevima . ako je pomoću visokovrijednih mortova za opločenje brižljivo položena. nego bi s njim morao biti harmonično srastao. prostora pred kućom. Učvršćivanje površina kojima se hoda ili vozi već dulje vrijeme zaokuplja ljude. naći će RÖFIX-proizvodi za opločenja prirodnim kamenom svoju primjenu. i on će sigurno za svaki. Vrt se ne bi trebao izdvajati od okoliša.

granita. TČ (28 dana): 35 N/mm2 NG: 1850 kg/m3 Način dostave: 67 . • Za fugiranje širokih fuga kod kamenih i rubnih opločenja. 20 ltr. • Za postavljanje umjetnog i prirodnog kamena. Količina otpadnih voda ne povećava se u kanalu./jed./jed. 19 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 21 ltr.du vo oiz pr ci da Po ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni ./jed. prirodnih kamenih ploča na podu kao i prirodnog i lomljenog kamena. 17 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.4 mm Potrošnja: ca. TČ (28 dana): 20 N/mm2 NG: 2000 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 . kao i klinkera i keramike debeloslojnim postupkom i sl.Mortovi za pločnike i fuge Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za pločnike i fuge RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 632 Mort za kamena opločenja RÖFIX 632 Mort za kamena oploèenja RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom opločenju RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oploèenju Područja primjene: • Djeluje kao drenaža u odvodnjavanju površinske vode u podlogu.4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr. Osobine: • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Vodopropusan • Otpornost na mraz • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Dobra prionjivost na kamenu • Otpornost na mraz • • • • Neznatna sklonost iscvjetavanju Dobra prionjivost na kamenu Otporan na mraz i sol Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 .8 mm Potrošnja: ca. TČ (28 dana): 25 N/mm2 NG: 2250 kg/m3 • • • • Granulacija: 0 .porfir i koto ploča.

prilaz garaži itd).da ra Ob ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . U skladu s time se debljina svake pojedine podloge prilagođava očekivanom opterećenju. Nanosi se podloga od ca 4 . pri polaganju se može primijeniti i RÖFIX 633 Beton za drenaže u kombinaciji s RÖFIX . U privatnim posjedima (terasa. 0/45 mm ili 0. u zemnovlažnoj konzistenciji. te za podloge dobre nosivosti. staza.Zement Haftschlamme (vidi podne sustave) kao kontaktnim slojem s kamenim pločama. Podloga za popločenje mora biti nanesena preko cjelokupne površine. Minimalna debljina podloge je nužna za optimalno polaganje kamenih ploča. te nagibe koji će svojim profilom biti usklađeni sa željenim nagibima kasnijeg kamenog opločenja.Mortovi za pločnike i fuge Obrada Obrada Priprema za izradu opločenja Profesionalni savjet Izravnavanje terena Kod voznih. u pravilu je dovoljan sloj debljine 20 do 30 cm.6 cm debljine. i to RÖFIX 632 morta za kamena opločenja.56 mm. 68 .5% nagiba. Da bi se dobila podloga za popločenje s dobrom vodonepropusnošću. ravnomjernom debljinom sloja. Podloga za kameno opločenje Ona služi izjednačavanju različitih visina kamenih ploča. ovisno o onome što se u određenoj regiji može naći. pješačkih i parkovnih površina potrebno je izvesti izravnavanje terena s najmanje 2. sastoji od šljunka otpornog na smrzavanje ili od tucanika zrnatosti od 0/32 mm. Zaštita od smrzavanja i nosivi sloj Materijal sloja za zaštitu od smrzavanja se. Kao nosivi sloj on ima zadatak da ravnomjerno rasporedi prometno opterećenje na cijelu podlogu.

69 . Polaganje teških uzoraka Nanos RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje opločenja Kameni podovi su nosiva konstrukcija od prirodnog kamena i popunjenih fuga. ploče treba uzimati naizmjence iz različitih kutija. koju polijemo na položene ploče. Čišćenje Nakon učvršćenja RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje. Ako postoje posebni površinski uzorci. Na kraju RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje vibriramo sa laganim vibratorom i učvrstimo. njih prije polaganja treba razmjeriti. Pri tome se uvijek polaže od položene površine prema van (ispred glave). Fuge moramo jednomjerno popuniti.Betoni . Treba održavati razmak u fugama od 3-5 mm. te ih tako polagati.Mortovi za pločnike i fuge Obrada Priprema za ugradnju morta za opločenja Profesionalni savjet Polaganje pločnika Da bi se pri polaganju izjednačile razlike u boji. Polaganje lukova i krugova počinje od njihove sredine. RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje opločenja predstavlja potporu od kamena na kamen. Miješa se u plastičnu smjesu ali ne prerijetku. površinu očistimo sa gumenim držaćem i operemo s malo vode.

javnih površina ili potpornih zidova stvara most između modernog i tradicionalnog načina građenja. te da bi njegova funkcija bila dugoročno zajamčena.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Osnove / Vrste MORTOVI ZA FUGE U PRIRODNOM KAMENU Osnove / Vrste Prirodni kamen često pri oblikovanju vrtova. novim zgradama.te Vrs / ve no Os nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . ili pak čini prijelaz između različitih stilskih elemenata. Područja primjene Primjena RÖFIX Morta za fugiranje prirodnog kamena proteže se od malog vrtnog zida preko velikog kiklopskog zida sve do moderne cestogradnje. Da bi prirodni kamen bio trajno povezan. RÖFIX nudi kompletnu programsku paletu koja služi za polaganje prirodnog kamena.Prvobitni prirodni izgled kamena u harmoniji je ili pak u kontrastu s modernim uličnim površinama. 70 .

0 ./TO • TČ (28 dana): ca. beton blok.D.3 mm Izdašnost u litrama: ca./jed.): M1 Način dostave: 71 . 26 ltr.0. • Izdašnost u litrama: ca.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za fuge u prirodnom kamenu RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Mort za fugiranje fine granulacije. • Zidarski mort za zid (npr. MC.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. cigla. M. 24 ltr. MK MG (ita. za strojno ili ručno fugiranje prirodnog ili lomljenog kamena. 15 N/mm2 • NG: 1900 kg/m3 • • • • • • • • • Granulacija: ca. Osobine: • Otpornost na mraz • Dobra prionjivost na kamenu • Mogućnost pumpanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva. kao i za fugiranje prirodnog kamena na podu. 650 ltr. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB./jed.du vo oiz pr ci da Po nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni .

Ozidani i svježe fugirani zid treba zaštititi od vremenskih utjecaja sve dok se mort za fugiranje ne stegne. a da tlak mlaza vodene pare bude prilagođen čvrstoći zida i morta. Važno je. Fugiranje špricanim betonom Ako se radi o veoma velikim formatima i o robusnom zidnom kamenju. Ručno fugiranje Ručna obrada se izvodi pomoću RÖFIX 915 Cementnog zidnog morta ili. Morta za fugiranje RÖFIX 992 možemo nanašati sa svim strojevima za radnju na fugiranju i imaju promjer transportne cijevi najmanje 35 mm. Fugiranje Svježi mort treba ugraditi u roku od 2 sata. Fugiranje pomoću stroja za žbukanje Strojno fugiranje velikih potpornih zidova i sl. • Dodirne fuge između pojedinih slojeva ne smiju ležati jedna iznad druge. 72 . i to u suhom postupku ušpricavanja. kao i očišćene od prašine i prljavštine. Materijal se miješa u plastičnoj konzistenciji. a nakon toga pomoću utiskivača nanijeti u fuge u ziđu. ovisno o stupnju stvrdnjavanja morta. Veće rupe između kamenja moraju se zapuniti kamenjem uloženim u mort. No pri tome treba paziti da se dočeka pravilan stupanj stezanja morta. provodi se pomoću RÖFIX 992 Morta za fugiranje. od različite koncentracije vezivnog sredstva na površini što dovodi do nejednakosti u tonu boje. Utiskivanjem materijala u fuge pomoću utiskivača za fugiranje i zaglađivanjem pomoću cijevi za fugiranje dobiva se željena slika fugirane površine. Pri tome treba računati na to da se na graničnim područjima ziđa stvaraju tanki slojevi morta. Nakon nanošenja fuge treba u jednakim vremenskim razmacima i istim alatom za fugiranje izgladiti (da bi se izbjegle razlike u boji). a ni debljinom ni duljinom ne smiju prolaziti kroz zid.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Obrada Obrada Priprema za fugiranje Profesionalni savjet Zahtjevi za podloge/Priprema za rad • Sve fuge moraju biti suhe do ovlažene. Preklapanje ploča smije iznositi ca 40% širine. ako su veoma visoki zahtjevi glede glatkoće fuga. Treba paziti na to da se svaka fuga potpuno ispuni. pomoću RÖFIX 985 Morta za vidljive zidove (vidi poglavlje Zidarski mortovi). Upute za fugiranje. postoji opasnost. Ukoliko se to ne učini. U tu svrhu se rabe dijelovi strojnog pribora koji su namijenjeni radovima na fugiranju. Stoga se cjelokupna površina nakon stezanja morta mora očistiti pomoću aparata na mlaz vodene pare.da ra Ob nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . Važno je fugu nakon gletanja još jednom premazati navlaženim kistom. • Debljine fuga iznose ovisno o vrsti zida 1-4 cm. Vreću RÖFIX 992 Morta za fugiranje intenzivno miješati u 10 l čiste vode u trajanju od 3-4 minute. Svježi mort obraditi unutar 2 sata. da se fuge nakon izvlačenja još jednom prijeđu ovlaženim kistom. može biti svrhovito raditi s RÖFIX Špricanim betonom RG4 ili RÖFIX RG4 S.

obrtima.Temeljni površinski premazi Osnove / Vrste TEMELJNI POVRŠINSKI PREMAZI Osnove / Vrste Zahtjevi koji se postavljaju na površine u industriji. One se nakon miješanja stvrdnjavaju u čvrste umjetne tvari. 73 . Niti jedan betonski pod ili estučvršćivača. Izvedba i upotreba vidi sistem polaganja estriha. u područjima uporabe živežnih namirnica i privatno neprestano rastu i mogu se zadovoljiti premazima na bazi epoksidne smole. Stvrdnute epoksidne smole sadrže izvanrednu kombinaciju osobina proizvoda. iz epoksidne komponente i komponente Koji premaz treba upotrijebiti određuju tehnički zahtjevi površine poda. Epoksidne smole su tekuće umjetne tvari. RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole. rih ne može dugoročno bez oplemenjivanja površine držati korak s opterećenjem u industrijskim pogonima.te Vrs / ve no Os azi em pr ki ins vrš po ljni me Te ni toBe Betoni . koje se sastoje od djije komponente.

74 TE M E L J N E ŽBU K E .

113 Na bazi vapna .gipsa Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 77 77 84 95 Toplinsko .cementa .izolacijske žbuke Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 100 100 101 102 103 Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 104 104 106 108 Građevinska ljepila Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 110 110 112 75 .TEMELJNE ŽBUKE 74 .

bilo kao oblikovni. atraktivni element. ili kao zaštita zidova od utjecaja vremenskih prilika.uk žb e ljn me Te Temeljne žbuke Žbuka je odijelo kuće Iznutra i izvana RÖFIX žbuke odaju skladnu figuru. Rimljani su već poznavali prednost takozvanih hidrauličkih materijala. Tako se u najranije vrijeme upotrebljavalo mortove od gline. stavilo je na raspolaganje jedno hidrauličko sredstvo. Tada se u staroj Grčkoj pojavilo vapno kao prvo mineralno vezivno sredstvo. Tehnika gradnje se je od 19. sredinom prošlog stoljeća. Otkriće portland cementa. u povezanosti s ekološkim načinom gradnje. koji se danas susreću prije svega u južnim zemljama. u našim širinama ponovo sve više koriste. ali koji se. s kojim je moguće razviti i proizvesti građevinske materijale najviše trajnosti. stoljeća vrlo promijenila. Već u antici bili su poznati mortovi za žbuku. S vapnom su se mogle proizvesti vanjske žbuke koje su bile vrlo otporne na vremenske utjecaje i koje su djelomično do danas ostale očuvane na hramovima. 76 .

u prostoru Mezopotamije.e. podnožje zgrade i područje prskano vodom). hidraulička vapna kao i njihova kombinacija. Gips je vrlo čest kamen u prirodi.cementa . nepropusnost i otpornost na vodu (npr. otpornost na smrzavanje.gipsa Osnove / Vrste NA BAZI VAPNA . One djeluju regulirajuće na vlagu i neutralizirajuće. Za vapnene žbuke koriste se zračna vapna. Vapnene žbuke se dobro miješaju.e.kao i gipsane žbuke i takoder reguliraju vlagu u klimi prostora. Vapneno-gipsane žbuke optimalno povezuju prednosti obaju vezivnih sredstava.GIPSA Osnove / Vrste Gipsane žbuke Gips je pored gline najstarije vezivno sredstvo i koristio se već 9000 pr.te Vrs / ve no Os sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .Na bazi vapna . Cementne žbuke stavljaju se posvuda gdje postoje visoki zahtjevi s obzirom na čvrstoću. a kasnije su ih razvili Egipćani. u Maloj Aziji. Za gipsane žbuke je karakteristično da se ne stišću i da reguliraju vlagu. 77 . Gipsane žbuke treba koristiti samo u unutarnjim područjima. Grci i Feničani. letećeg pepela. Mogu biti obrađene jednoslojno. vapnenca-krečnjaka i sl. proizvedeno zajedničkim mljevenjem prženog klinkera portland cementa i gipsa kao i eventualno različitih dodatnih materijala (pješčane šljake. Cementne žbuke Cement je hidrauličko vezivno sredstvo.). imaju sličnu sposobnost primanja vode. Vapnene žbuke Mortovi od vapna dokazani su već otprilike 5000 pr.n. koji je nastao kao sediment izlučivanjem isparene morske vode prije otprilike 285-195 milijuna godina. Vezivno sredstvo vapno danas se najvećim dijelom koristi kao vapneni hidrat u obliku praha.n.CEMENTA . ali i kao višeslojna žbuka.

gipsa Osnove / Vrste Unutarnja žbuka -što mora pružiti? Unutarnji zidovi stalno nas okružuju.važna je pravilna izvedba Podnožja su izložena visokim opterećenjima zbog prskanja oborinskim vodama. 78 . oplemenjene zidne površine • stvaranje ugodne atmosfere za stanovanje • reguliranje vlažnosti zraka u prostoriji • reguliranje zaštite od zvuka i požara Naručitelj gradnje danas postavlja visoke zahtjeve glede boje.cementa . budući da se samo tako može spriječiti uzlaznu vlagu. drenažnim cijevima ili slojem šljunka. Vanjska žbuka -što mora pružiti? Mineralna vanjska žbuka bez fuga u modernoj stambenoj gradnji ispunjava brojne zahtjeve i štiti pokrivene zidne građevinske materijale. Ovu karakteristiku označava se i kao aktivnost disanja. koji kratkoročno mogu prihvatiti veliku količinu zračne vlage te je ponovno osloboditi. • zaštita od vlage i vode • reguliranje temperaturnih promjena • osiguravanje difuzije vodene pare • zaštita od mehaničkih djelovanja Žbuka na podnožju . Žbuka na podnožju ne smije biti u dodiru s tlom. koje su vrlo čvrste i hidrofobne . Osim toga mora postojati i djelotvorna izolacija područja podnožja. vrste i strukture zidova. Oni moraju biti u skladu s cjelokupnim stilom stanovanja. nego i da konstrukcija potpomaže smanjenju opterećenosti. već mora od njega biti odijeljena npr. Povrh toga nije samo važno da žbuka na podnožju bude pravilno izvedena.te stoga jedva da upijaju vlagu. RÖFIX ovdje nudi odgovarajuće cementne žbuke za podnožja. Vidi stranicu 308. te moraju biti dovoljno čvrsta. Kod mineralnih žbuka prilikom stvrdnjavanja i sušenja u strukturi žbuke stvaraju se kapilarni sistemi.Na bazi vapna . Vanjske žbuke podliježu različitim zahtjevima i karakteristikama. Stoga se najčešće postavljaju gipsane odnosno vapnenocementne žbuke. kako u vodoravnom tako i u okomitom smjeru.Temeljne žbuke . no ipak smo rijetko svjesni toga koje sve zadatke oni moraju ispunjavati: • stvaranje jedne ravne. vodonepropusna i otporna protiv kombiniranog djelovanja vlage i smrzavanja.

Temeljne žbuke . za sva objašnjenja i smjernice preporućujemo vam sljedeća udruženja: • SMGV .pločama • bez štetnih iscvjetavanja • temperatura mora biti iznad +5°C • mora biti prema zahtjevima EN 18202 tolerancije u visokogradnji Prema normama prije žbukanja treba ispitati odgovara li podloga za žbukanje (npr. U tim industrijama je RÖFIX prisutan kao partner i radni član.Švicarsko udruženje bojara i gipsera www.iwmev.at • IWM . čista i bez nečistoća • bez lomljivih dijelova. RÖFIX nudi mnogobrojne specijalne temeljne žbuke koje su primjerne za različite podloge.de.Na bazi vapna . Ako niste sigurni koju temeljnu žbuku upotrijebiti. Ispitivanje podloge za žbukanje Podloga mora biti: • čvrsta. Izvođačžbuka mora u svakom primjeru prije obrade testirati temeljnu žbuku. stabilna i homogena • jednakomjerno upijajuća • hrapava. koja će ograničiti stvaranje pukotina.). očevidom. suha.oeap.Austrijska organizacija Putz (Žbuka) www. zatvaranje pukotina. na raspolaganju su vam RÖFIXovi savjetnici. Oni će ocijeniti stanje na licu mjesta.gipsa Osnove / Vrste Područja primjene / priprema podloge Raznoliki klasični i moderni materijali za zidove su jedan od razloga za odabir prave temeljne žbuke. O eventualnim sumnjama nalogodavca treba pismeno izvijestiti i upozoriti ga na nedostatke koji se mogu očekivati (dužnost upozorenja i upućivanja).stvara pogodnu podlogu za žbukanje utvrđenu normom. Na sljedećim stranicama možete naći savjete za standardne temeljne žbuke.ch • ÖAP . moramo dodatno uložiti mrežicu.na kutevima. izravnavanje greški i sl). Ako naiđemo na različite materijale u podlozi koju žbukamo. Za pravilnu stručnu pripremu podloge.smgv-web.Njemačka organizacija Trokken mortel(Suhi mort) www.kamenu. ispitivanjem grebanjem i brisanjem itd. Priprema podloge (npr.cementa . Ovisno od tehničke gradnje zidova moguće su i različite varijante žbuka. Priprema podloge za žbukanje Priprema podloge za žbukanje služi za učvršćenje podloge i stvaranje trajne veze između žbuke i podloge. 79 .

Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 3. 3 dana RÖFIX 510 vapneno .0% mase. nakon betoniranja suh nakon 8 tjedana. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 510 vapneno .cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno . 3 dana Mineralne završne žbuke Unutarnje žbuke bez bez 80 . 24 sata bez RÖFIX 190 Gipsano .Na bazi vapna . Uobičajeno je beton ljeti. zaostala vlažnost i vlažnost zrna.predšpric pokrivno nanijeti min.Temeljne žbuke .0 % mase kod RÖFIX 410 Betonfinish bez bez RÖFIX 410 Betonfiniš min. zimi nakon 80 dana bez smrzavice i pogodan za žbukanje.0% mase.cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na beton i armirani beton Prije nanošenja žbuke beton mora biti dovoljno suh.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 190 gipsano . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije se prekoračiti 4.vapnena temeljna žbuka Preostala vlažnost < 2.Važna pred ispitivanja: Kontrola vlaženjem.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 lagani premaz za strop Preporučene završne žbuke Jako upijajuće: RÖFIX 670 Vanjska i unutranja žbuka cementni .5% mase bei kod gipsanih žbuka RÖFIX 12 / RÖFIX 10 Vezivni most nanjeti pokrivno Unutarnje žbuke bez preostala vlažnost <4. Žbuka Priprema podloge RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo nanjeti zupčastim gleterom RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric / RÖFIX 12 Vezivni most nanjeti poekrivno Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke mokro na mokro Vanjska i unutranja žbuka min.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 Lagani premaz za strop Mineralne završne žbuke Nanošenje žbuke na ciglu (puna cigla) betonski elementi Prije nanošenja temeljne žbuke treba provjeriti jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom (različite debljine žbuke) Važno: provjera iscvjetavanja.cementa .

(npr. 81 .obrada 2slojno) Unutarnje žbuke bez bez RÖFIX 866 vapneno ..(različite debljine žbuke) Važno: kotrola iscvjetavanja. jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom.cementa .0% mase.izolacijskim mortom).. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno . sa RÖFIX 860 mortom za šliceve ili RÖFIX 820 toplinsko . Nakon sušenja od nanošenja podložne žbuke od najmanje 3 tjedna potrebno je izravnavanje po čitavoj površini s RÖFIX Renostar uključujući ugradnju RÖFIX P50 armaturne mrežice. Cigle u potpunosti moraju biti suhe. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke RÖFIX 866 dobro našpricati Vanjska i unutranja žbuka (Temeljnu žbuku obraditi u dva sloja) bez Unutarnje žbuke u svakom primerju izravnavanje s RÖFIX RÖFIX 420 planblokfiniš mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno .mokro na mokro jeti (temeljna žbuka .cementna lagana temeljna žbuka * RÖFIX 190 gipsano ..vapnena unutarnja žbuka Nanošenje žbuke na visokoporoznu ciglu Visokoporozni zid (Lambda < 0. Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prelaziti 4. 3 tjedna bijelim vapnom pokrivno nanjeti Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 866 vapneno .17 W/mK) mora biti izgrađen prema određenim pravilima.Temeljne žbuke .vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš Mineralne završne žbuke bez 24 sata *. RÖFIX 865 ) pokrivno nan. bez prašine i primjesa masnoće. RÖFIX 865 ) Preporučene završne žbuke RÖFIX 673 špric s cementom i min. Pukotine i šliceve popuniti izolacijskim mortom.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na poroznu ciglu (lagana puna cigla) Prije nanošenja temeljne žbuke potrebno je provjeriti.cementna Mineralne završne lagana temeljna žbuka ( RÖFIX žbuke 864. RÖFIX 865 ) RÖFIX 190 gipsano .Na bazi vapna .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. Prazne fuge prethodno napuniti.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864.

Na bazi vapna . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračit 17% mase. RÖFIX 865 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 864.. kod gustoće podloge od 600/m3 Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno .cementa . nanijeti po čitavoj površini armaturnu masu RÖFIX Renostar uključujući i RÖFIX P50 armaturnu mrežicu s. 3 tjedna sušenja temeljne žbuke.Temeljne žbuke . 3 dana prije početka žbukanja popraviti nabacivanjem temeljne žbuke i grubim razvlačenjem iste. RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Unutra: bez pripreme podloge Vanjska i unutranja žbuka Vani: RÖFIX 866 vapneno cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. ne smije prekoračiti 3.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš bez 24 sata * .. Prije nanošenja žbuke potrebno pomesti podlogu metlom.0% mase Žbuka Priprema podloge RÖFIX 670 S specijalni cementni špric / RÖFIX 12 vezivni most pokrivno nanjeti Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke min. RÖFIX 865 ) pokrivno nanjeti (obrada temeljne žbuke 2-slojno) bez Unutarnje žbuke izravnavanje sa RÖFIX 420 planblokfiniš bez mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno . Potrebno je armirati prijelaze i svodove.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na porobeton (plinobeton) Veća oštećenja bridova i udubljenja potrebno je min.cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. 3 dana RÖFIX 510 vapneno .. Kod nepotpunog fugiranja ili zbog utjecaja kiše u fazi grube izgradnje potrebno je nakon min. 24 sata 10 Vezivni most pokrivno nanjeti RÖFIX 190 gipsano .vapnena temeljna Mineralne završne žbuka žbuke RÖFIX 55 nanjeti zupčastim gleVanjska i unutranja žbuka terom RÖFIX Unistar BASIC masa za lijepljenje i armiranje pokrivno nanjeti Unutarnje žbuke mokro na mokro RÖFIX 12 vezivni most / RÖFIX min.vapnena unutarnja žbuka 82 . Nanošenje žbuke na vapnenac Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine.

3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 83 . Nakon sušenjo temelje žbuke od min...Temeljne žbuke .Nije moguće izraditi homogenu podlogu i moguć je nastanak opterećenja.Ako se konstruktivno na jednoj površini susretnu različiti materijali. RÖFIX 864 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano . Labave dijelove potrebno je ukloniti. 3 tjedna Mineralne završne RÖFIX 510 Vapneno . Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 Vapneno . budući da se radi o materijalima različitih karakteristika. potrebno je radi uklanjanja pukotina izvršiti naknadno izravnavanje mrežice. 3 tjedna Unutarnje žbuke bez RÖFIX 866 vapneno . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 4. 3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 Mješoviti zidovi Mješovit zid predstavlja problematičnu podlogu.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na izolacijske ploče od drvene vune i elementa od drvene vune Treba obratiti pozornost na dovoljnu povezanost ploča sa podlogom (po potrebi pričvrstiti pričvrsnicama). Nakon sušenjo temelje žbuke od min.0% mase.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864 RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti min. Sa žbukanjem se smije započeti tek nakon dovoljnog isušivanja jezgre zida.Na bazi vapna .cementa .vapnena unutarnja žbuka Unutarnje žbuke bez bez * ..cementna žbuke temeljna žbuka RÖFIX 190 Gipsano .vapnena unutarnja žbuka * ... Žbuka Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti bez min. Mokre ili ovlažene ploče ili elementi moraju se osušiti..cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 865.

W3 • • • • • • • Granulacija: 0 .elementi od drvenog ivera. 45 MG (EN 998-1): GP. kao npr.3 mm Potrošnja: ca.4 mm Potrošnja: ca. W0 MG (ON B3340): PM4.elementi od drvenog ivera. • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. pogotovo kod glatkih betonskih površina i vapenopješćanog kamena. cigla.cementa . • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama. miješani zid. ploče od drvene vune i izolacijske ploče. 4 kg/m2 ca.4 mm • Potrošnja: ca. 20 N/mm2 • NG: ca. 3 kg/m2 TČ (28 dana): ca. CSIV. W3 • Granulacija: 0 .itd.itd. W3 Način dostave: 84 . 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama. 35 MG (EN 998-1): GP. 1750 kg/m3 KODVP µ: ca.1.gipsa Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most Područja primjene: • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. ploče od drvene vune i izolacijske ploče. • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge.Na bazi vapna .du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . cigla. CSIV. 1850 kg/m3 KODVP µ: ca. Osobine: • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Mogućnost mazanja i valjanja • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . CSIV. kao npr. 30 N/mm2 NG: ca. 4 kg/ m2 • TČ (28 dana): ca. W0 MG (ON B3340): PM4. 30 N/mm2 NG: ca. W0 • MG (ON B3340): PM4. miješani zid. 5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 30 • MG (EN 998-1): GP.

npr.2 mm • Potrošnja: ca.1. 4. npr. • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama. 25 MG (EN 998-1): GP. CSIV. • Predpremaz i usporivač sušenja za izjednačavanje neravnomjerno upijajućih podloga prije nanosa gipsanih. 1750 kg/m3 KODVP µ: ca.2 kg/m2 • Granulacija: 0 . 15 N/mm2 NG: ca. 0.te znatno smanjuje upojnost. 0. Pri pravilnoj primjeni ne postoji opasnost od odvajanja slojeva • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Ekološki preporučljivo • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Odmah uporabljivo nakon dostave • Crveno obojano • • • • • Dobra prionjivost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Izvrsna kvaliteta obrade Crveno obojano • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 .5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.3 kg/m2 • Potrošnja: ca. W0 MG (ON B3340): PM4. kao što su Vapnene i glinene žbuke. glatkom betonu • Moguće dostaviti odmah spremno za uporabu kao RÖFIX 10 ili kao koncentrat RÖFIX 10 K. W3 • Granulacija: 0 .gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Premaz za neutraliziranje • Špric i vezivno sredstvo za svaku vrstu zida. cementne ili gipsane žbuke. Za poboljšanje prijanjanja gipsanih/ vapnenih žbuka na kritičnim.Na bazi vapna . • RÖFIX premaz za neutralizaciju pogoduje za mineralne podloge. vapnenih ili cementnih žbuka. glatkom betonu • Za vapnene. 0.8 mm • Potrošnja: ca. specijalno za poroznu ciglu i sl. • Špric i vezivno sredstvo za Eko žbuke. • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . neravnomjerno upijajućim podlogama.4 mm Potrošnja: ca. • pH-vriijednost: 7 85 .cementa .2 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.0.

850 ltr. vapnenec. CSII./jed. 650 ltr. 2.Na bazi vapna . • Za sve normalne podloge kao opeka./ TO TČ (28 dana): ca. 20 • E .4 mm Potrošnja: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno . 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .1. vapnenec. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.4 mm Potrošnja: ca./jed. W3 Način dostave: 86 . 3 N/mm2 NG: ca. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.modul: 3200 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.cementa ./ jed. vapnenec. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. cigla.4 mm • Potrošnja: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno . W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSII. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.cementna temeljna žbuka Područja primjene: • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. Izdašnost u litrama: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. cigla. • Izdašnost u litrama: ca.3 ltr. šuplja cigla. 3000 N/mm2 • MG (EN 998-1): GP.cementne temeljne žbuke RÖFIX 510 Vapneno .gipsa Podaci o proizvodu Vapneno . • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. CSII.5 N/mm2 • NG: ca. cementni kamen. šuplja cigla. • Za sve normalne podloge kao opeka.1. kao i za hrapavi beton.modul: ca. 25 E . • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno . 20 E . 2. cementni kamen. kao i za hrapavi beton.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama.cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno .5 N/mm2 NG: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 510 Vapneno . 29 ltr. 3000 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.modul: ca.1. 26. kao i za hrapavi beton. • Za sve normalne podloge kao opeka. šuplja cigla./ TO • TČ (28 dana): ca.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. 26 ltr. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. cementni kamen.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. 750 ltr. Izdašnost u litrama: ca. 13 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca./ TO TČ (28 dana): ca. cigla.

4 N/mm2 NG: ca.).vanjska žbuka za podrumske zidove. • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr. Izdašnost u litrama: ca. W2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . itd.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 610 Cementno .1./ TO TČ (28 dana): ca. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. CSIV. 12 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.4 mm Potrošnja: ca. CSII.1. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. Kod velikih.brza RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. na svim normalnim podlogama i grubom betonu. Izdašnost u litrama: ca.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 610 Cementno .vapnena temeljna žbuka . 4 N/mm2 NG: ca.modul: ca.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 615 Cementno . na svim normalnim podlogama i grubom betonu. 30 E . W1 • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 25 MG (EN 998-1): GP.cementa . 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4./jed. Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje. Na svim normalnim podlogama. • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. CSIV. bazeni) potrebno je koristiti RÖFIX 620 • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. 12 N/mm2 NG: ca. 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka.5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP. 30 Upojnost vode: < 0. W1 87 . poslovno korištenih vlažnih i mokrih prostora (velike kuhinje. W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. 26 ltr. žbuka za podnožja • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. 25 E .modul: 3500 N/mm2 Upojnost vode: < 0.1. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.2 mm Potrošnja: 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca./jed. žbuka za podnožja RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka. 650 ltr. Izdašnost u litrama: ca.4 mm Potrošnja: ca. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Brzovezujuća temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove u vlažnim prostorijama./ TO TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . Nije pogodno za žbukanje laganog zida.brza RÖFIX 615 Cementno . W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka. kao i na grubom betonu. Nije pogodno za žbukanje laganog zida. 625 ltr.Na bazi vapna . • Pogodan za ljepljenje pločica u stambenim prostorima. 25 ltr.vanjska žbuka za podrumske zidove. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3./jed. na svim normalnim podlogama i grubom betonu • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr. 26 ltr.). 19 ltr. 625 ltr. tuševi. itd.4 mm Potrošnja: ca./jed.5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP. TČ (28 dana): ca.vapnena temeljna žbuka . • Usporivač vode • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Brzo veže Usporivač vode Izvrsna kvaliteta obrade Brza mogućnost oblaganja • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje./ TO TČ (28 dana): ca. CSII.1. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.

kao i za hrapavi beton./ TO TČ (28 dana): ca. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Povišena zaštita od zračenja. vapnenec. cigla. Minimalna debljina žbuke: 10 mm MG (EN 998-1): GP. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. za sve normalne podloge. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Ne korisiti za fasadno podnožje • Univerzalna temeljna žbuka za sve vrste zidova i betonskih površina. W3 Način dostave: 88 . 25 ltr.4 mm Potrošnja: ca. cigla. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. šuplja cigla./TO TČ (28 dana): ca. odbija rendgenske zrake Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Mogućnost velikih debljina slojeva • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Mogućnost velikih debljina slojeva Sastav: • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Barit . 19 ltr. W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. W3 • • • • • • • Granulacija: 0 . • Za sve normalne podloge kao opeka./jed.cementa . 30 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 16 ltr.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. cementni kamen.5 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 cm KODVP µ: ca. 15. 2. • Za sve normalne podloge kao opeka.4 mm Potrošnja: ca. • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Za primjenu u ustanovama za rentgensku dijagnostiku s normalnim naponom do 250 V • Za sve normalne podloge kao opeka. kao i za hrapavi beton.Na bazi vapna . cementni kamen. kao i za hrapavi beton. 625 ltr. silkatne. šuplja cigla. 25 E . 25 MG (EN 998-1): GP. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. silkatne. Izdašnost u litrama: ca./jed. CSIV. šuplja cigla.vapnena gruba žbuka RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX Rentgenska žbuka RÖFIX Rentgenska žbuka Područja primjene: • Grubozrnata temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. CSII.vapnena gruba žbuka RÖFIX 660 Cementno . vapnenec. 4 N/mm2 NG: ca.pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . vapnenec.modul: ca.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 660 Cementno ./jed.1 mm Potrošnja: ca. cigla. Izdašnost u litrama: 650 ltr. cementni kamen. W0 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. CSII.

porobetona.1. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. ploče od drvene strugotine. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 2.gipsa Podaci o proizvodu Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze RÖFIX 525 Žbuka za podnožja flex RÖFIX 525 Žbuka za podnožja .cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno . 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 NG: ca.lagane građevinske ploče. 26 ltr. • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Bez cementa • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .1. porobetona. Izdašnost u litrama: ca./ TO TČ (28 dana): ca. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke ./jed. • Pogotovo na lagani zid./jed. 24 ltr. CSII. 20 MG (EN 998-1): LW. • Pogotovo na lagani zid..lagane građevinske ploče.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. lagane građevinsike ploče i sl. lagane građevinsike ploče i sl.drvenu vunu . W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. poro beton. itd. TČ (28 dana): ca.porobeton. CSII. 1250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca. 2. porobetona. • Pogotovo na lagani zid. 20 MG (EN 998-1): LW. ploče od drvene strugotine. itd.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno . 20 MG (EN 998-1): LW.porobeton.drvenu vunu . W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 30 ltr. kao porozne cigle. kao porozne cigle./jed. 24 ltr..modul: 4500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. 990 ltr. Izdašnost u litrama: ca.lagane građevinske ploče.drvenu vunu . CSIII. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.6 mm Potrošnja: ca. W2 89 . kao porozne cigle..Na bazi vapna . porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. itd./ TO TČ (28 dana): ca.4 mm Potrošnja: ca. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca. 12./ TO TČ (28 dana): ca.flex RÖFIX 864 Vapneno .cementa .cementna lagana temeljna žbuka • Lagana žbuka za podnožja za fasade. na sve porozne podloge kao drvenu ciglu.porobeton.1. lagane građevinsike ploče i sl./jed.6 mm Potrošnja: ca.porobeton. • Pogotovo na lagani zid.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno . Izdašnost u litrama: ca. ploče od drvene strugotine. CSII. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama. W2 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. itd.6 mm Potrošnja: ca. 2. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. itd.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 864 Vapneno . 860 ltr.lagane građevinske ploče.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno . W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .1.drvenu vunu . 800 ltr. ploče od drvene strugotine.5 N/mm2 NG: ca. 20 E .. 2 N/mm2 NG: ca. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.5 N/mm2 NG: ca. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama.

Na bazi vapna . instalacijskih otvora i sl. • Pogotovo na lagani zid.. ploče od drvene strugotine. itd.lagane građevinske ploče. itd. 300 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca. • Pogotovo na lagani zid.5 N/mm2 NG: ca.lagane građevinske ploče. ploče od drvene strugotine. 1900 ltr.porobeton.drvenu vunu .gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 862 Izravnavajuća žbuka RÖFIX 862 Izravnavajuæa žbuka Područja primjene: • Za popunjavanje pukotina na zidu.porobeton. • Za popunjavanje pukotina na zidu. Izdašnost u litrama: ca.drvenu vunu . 50 ltr. prolaza za cijevi../jed. 1 N/mm2 • NG: 550 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca.drvenu vunu . porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. • Pogotovo na lagani zid. instacijskih otvora i sl./jed. prolaza za cijevi. šliceva. TČ (28 dana): ca.porobeton. ploče od drvene strugotine.. itd. 25 ltr. 20 ltr. 950 kg/m3 Način dostave: 90 . 0. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku./jed./ TO • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . šliceva.lagane građevinske ploče.cementa . • Lagana žbuka za izravnavanje za žbuke koje sadrže cement. • Za postavljanje profila i lajsni unutra i vani. Osobine: • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • Izvrsna mogućnost stajanja • Mogućnost velikih debljina slojeva • Brzo veže Sastav: • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • Izdašnost u litrama: ca. • TČ (28 dana): ca. 2 N/mm2 • NG: ca.

Na bazi vapna . kao i za hrapavi beton. cigla. vapnenec. 10 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. • Gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama.8 mm • NG: ca. 9.0. cigla. 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.cementa . 2 N/mm2 NG: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV 91 . 2 N/mm2 NG: ca. šuplja cigla. cementni kamen. • Za popravak i korekturu na špaletama.1 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. • Brzo veže • Univerzalna primjena • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Viskoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Izabrani gipsovi • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 .8 mm Potrošnja: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.gipsa Podaci o proizvodu Gipsano . • Za sve normalne podloge kao opeka.8 mm Potrošnja: ca.0.dvostruko pečeni gips. šlicevima zidova. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 . • Gletana i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. cementni kamen.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . kao i za hrapavi beton. šuplja cigla. 1050 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 .vapnene temeljne žbuke RÖFIX 100 Dvostruko pečeni gips RÖFIX 100 Dvostruko peèeni gips RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka • Masa za popravljanje i korekturu na bazi čistog gipsa . vapnenec.0. otvorima za instalacije.

2. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 .0./ TO TČ (28 dana): ca. 8. cigla. vapnenec. cigla. 27 ltr.5 ltr. • Za sve normalne podloge kao opeka. kao i za hrapavi beton. šuplja cigla.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. šuplja cigla. vapnenec. cementni kamen.8 mm Potrošnja: ca. cigla. • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama./ TO TČ (28 dana): ca. šuplja cigla.8 mm Potrošnja: ca. kao i za hrapavi beton.5 N/mm2 NG: ca.6 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.1.Na bazi vapna . 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. grubim starim žbukama.5 N/mm2 NG: ca. 11 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. cementni kamen. 950 ltr./jed. cementni kamen. vapnenec. Izdašnost u litrama: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. 960 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca. 3 N/mm2 NG: ca. • Prionjiva žbuka i žbuka za renoviranje za stropove i unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama i nosivim. Osobine: • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra sposobnost gletanja • Minimalnan napon • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .cementa . kao i za hrapavi beton. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 150 Gipsano . Izdašnost u litrama: ca.0.2 mm Potrošnja: ca. 1150 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 28. 890 ltr. 10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 92 . 2.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 150 Gipsano . • Za sve normalne podloge kao opeka.

1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. kao i za hrapavi beton. • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama. 800 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca.Na bazi vapna .0. bijela boja • • • • Izabrani gipsovi Vapno Cement Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • • • • • • • Granulacija: 0 .cementa . građevinskim pločama i grubim betonskim površinama.8 mm Potrošnja: ca. 25 ltr.0. cigla./ TO TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 NG: ca. cementni kamen. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: < 0. šuplja cigla. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. cementni kamen.gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • • Brzo veže Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka./jed. 2 N/mm2 NG: ca./jed. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 2.1 mm Potrošnja: ca. 2 N/mm2 NG: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla. 25 ltr.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 190 Gipsano . 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Izdašnost u litrama: ca.8 mm Potrošnja: ca. cigla. • Brzovezujuća temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. vapnenec.8 mm Potrošnja: ca. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. vapnenec. šuplja cigla. TČ (28 dana): ca. šuplja cigla. 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno .du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 190 Gipsano . cigla. vapnenec. cementni kamen. kao i za hrapavi beton. 830 ltr. • Za sve normalne podloge kao opeka. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 .0. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 2 N/mm2 NG: ca. • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. • Mort za postavljanje profila u unutarnjem području.gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno . 10 MG (DIN 18550): PIV 93 . kao i za hrapavi beton.

5 N/mm2 NG: 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca. 5 N/mm2 NG: ca. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Jednoslojna bijela žbuka na normalno upijajućim podlogama od opeke./jed. TČ (28 dana): ca. suhim vapneno/cementnim temeljnim žbukama i gipsanim građevinskim pločama.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla. mat površina Redovita krivulja vezivanja Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Potrošnja: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca. bijela boja • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka.cementa ./jed. 3. 10 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): ca. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Uobičajena strojna jednoslojna bijela žbuka u suhim područjima. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 0. 30 ltr. porobetona i sl. 10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 94 . 2 N/mm2 NG: ca.1 mm KODVP µ: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Nije potrebno brušenje površine • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka.Na bazi vapna . 30 ltr. 27 ltr. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. • Bijela žbuka/gipsana masa za gletanje na gipsanim temeljnim žbukama. Osobine: • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. vapnenopješćanog kamena./jed.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama i građevinskim pločama.

da ra Ob sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada
Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka
Profesionalni savjet

Priprema podloge Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. DIN 18350, tj. SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2,5% mase (prema CM mjerenju). Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti.

Kod velikih, poslovno korištenih mokrih i vlažnih prostora (velikih kuhinja, tuševa, bazena) nisu prikladni mortovi i podložne žbuke koje sadrže gips

Nanos temeljne žbuke Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Nanos temeljne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica, te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača cca. 2 minute

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Razvlačenje temeljne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom.

Kod žbuka koje sadrže gips, od velike je važnosti obratiti pozornost da postoji dovoljno prozračivanje za vrijeme sušenja. Zbog toga se ne može dati opće vrijeme stajanja tj.sušenja. Oprez: izbjegavati propuh !

Nahrapaviti temeljnu žbuka Pazvucènu žbuku sa novom spužvastom letrom nahrapaviti

95

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka

Profesionalni savjet

Filcanje temeljne žbuke Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Gletanje temeljne žbuke Izvođenje gletane žbuke: žbuku je moguće rezati, vezati i zatim izgletati gleterom, dok se ne postigne glatka površina (glatke površine kao podloge za tapete i premaze).

Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Žbuke koje sadrže gips u pravilu nanijeti jednoslojno Ne miješati s drugim materijalima Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti

96

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada višeslojnih vapneno - cementnih žbuka.

Profesionalni savjet

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Na podloge koje jako ili različito upijaju potrebno je nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Zidove koji imaju visoki stupanj poroznosti prethodno obraditi RÖFIX 673 cementnim- bijelovapnenim špric mortom

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača ca. 2 minute Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati. Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku. Nakon određenog vremena čekanja, tj. sušenja, može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila

Šeranje temeljne žbuke Pri radu u dva sloja, potrebno je preko prvog sloja nakon protvrdnjavanja preći letvom te ga i nahrapaviti Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja)

Rez žlicom:žbuka se prije zadnjeg radnog koraka (šeranje, filcanje, gletanje),do temelja proreže žlicom ili sječivom. Zatim se dovršava površina, pri čemo rezovi postaju nevidljivi. Rez žlicom je jedna vrsta "mjesta pucanja"

Premazivanje temeljne žbuke Nakon potpunog vezivanja temeljne žbuke koristiti samo paropropusne, mineralne završne žbuke (RÖFIX plemenita žbuka, silokonska ili silikatna žbuka, kao i RÖFIX SiSi žbuka)

Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge. Fuge ostaju vidljive. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez"

97

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada temeljne žbuke na zidnom grijanju

Profesionalni savjet

Nakon montaže zidnog grijanja na porobeton, potrebno je prije gipsano- vapnene žbuke nanijeti RÖFIX 12 vezivni most, a prije vapneno- cementne žbuke nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Vrijeme stajanja RÖFIX 670: 3 dana Nakon montaže zidnog grijanja na izolacijske ploče (XPS, EPS, pluto ili mineralna vuna) potrebno je nazubljeno pregletavanje cijele površine RÖFIX Unistar Basicom kao vezivnim mostom. Vrijeme stajanja: min. 3 dana kod vapneno- cementnih žbuka; min. 3 tjedna kod vapneno gipsanih žbuka.

Za smanjenje mogućnosti pojave pukotina kod žbukanih sistema zidnog grijanja, općenito se preporučuje postavljanje armaturnog sloja

Priprema podloge

Kod sistema zidnog grijanja čija dužina prelazi 10 m, potrebno je planirati diletacije zbog termičkog rada

Kao žbuke za zidno grijanje preporučujemo vapneno cementne RÖFIX 510, 610, tj. vapneno gipsane žbuke RÖFIX 190, 150 Isto tako RÖFIX Geolem se može upotrjebiti kao višeslojna žbuka kod zidnog grijanja. Sve podloge moraju bez čekanja biti obrađene nazubljenim RÖFIX Unistar BASIC. Prvi sloj mora u potpunosti biti suh prije nanošenja slijedećeg sloja. Debljina sloja žbuke iznad cijevi zidnog grijanja iznosi od minimalno 10 do maksimalno 20 mm

Nakon dovoljnog protvrdnjavanja vapneno-cementne žbuke, potrebno je postaviti armaturni sloj RÖFIX Renostar ili RÖFIX Renoplus, s utiskivanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice Nakon nanošenja armaturnog sloja i čekanja od 1 tjedna, može se nanijeti završna žbuka RÖFIX Renoplus može se direktno filcati ili strukturirati

Kod postavljanja parozapornih slojeva ili obloga, ličilac ili keramičar mora obratiti pozornost na dovoljnu suhoću žbuke

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Molimo da obratitie pozornost na aktualne ÖAP smjernice "Smjernice za obradu vodovodnih sistema za zidno grijanje"

98

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Popunjavanje zidnih šliceva s RÖFIX mortom za popunjavanje

Profesionalni savjet

RÖFIX 860/861 mort za šliceve pogodan je za popunjavanje zidnih otvora kao što su šlicevi na zidu ili instalacijski kanali ili za zatvaranje prezida u kupaoni, wc-u, kuhinji.

Nanošenje morta za šliceve Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati u protočnoj mješalici Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom

Razvlačenje morta za popunjavanje šliceva Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 30 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva Zatim se mort za šliceve skida letvom. Daljni radovi tek nakon isušivanja morta. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci

Armiranje morta za popunjavanje šliceva Svježi mort ugraditi u roku od 20 minuta Svježi mort odmah staviti u šupljine Kod šliceva širine 10 cm potrebno je kao i kod miješanog zida postaviti dodatni armaturni sloj s RÖFIX 55 i potrebno je postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu. Nakon toga se temeljna žbuka tehnikom "mokro na mokro" nanosi na armaturni mort. Ako se temeljna žbuka nanosi na očvrsli mort, armaturni sloj se nanosi "križno"

Premazivanje mortom za popunjavanje šliceva Prije nanošenja narednog sloja, ispitati potpunu suhoću podloge

99

lac ijste Vrs / ve no O ke izo ko ns pli To uk žb es ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

TOPLINSKO - IZOLACIJSKE ŽBUKE Osnove / Vrste
Toplinska-izolacija bez fuga
Toplinske žbuke i toplinsko-izolacijska šuplja cigla mineralni su građevinski materijali i idealno se dopunjavaju u svojim karakteristikama. Njihova sposobnost zaustavljanja topline jamči dobru toplinsku zaštitu vanjskog zida. Povrh toga, oba ova građevinska materijala, zasebno ili u kombinaciji, donose i druge važne karakteristike, koje su neophodne za vanjske zidove: visoku nosivost kao i izvanrednu zaštitu od požara i vlage. Nizak otpor toplinske žbuke prema difuziji vodene pare dopunjava dobar transport vlage u poroznim ciglama s okomitim rupama. Time je osigurano da se vlaga u novogradnji brzo razgrađuje i da ne dolazi do štetnih nakupljanja vlage u presjeku zida. Konačno, oba ova građevinska materijala, zahvaljujući svom visokom vijeku trajanja, jednostavnom održavanju i dobroj sposobnosti reciklaže, odgovaraju i današnjim zahtjevima suvremene gradnje. S Reduciranjem termičkog opterećenja podloge, ali također i uslijed niskog modula elasticiteta (E-modula), toplinske žbuke povećavaju sigurnost od nastajanja pukotina. toplinskim žbukama mogu se izvesti izolacijski slojevi bez fuga, koji se bez problema prilagođavaju svim geometrijskim oblicima podloge za žbukanje.

Sistem topinske žbuke
RÖFIX sistem toplinske žbuke sastoji se od toplinsko izolacijske temeljne žbuke i vodoodbojne završne žbuke. Oba sloja žbuke svojim su karakteristikama prilagođeni jedan drugome. Kod starih građevina s višim mehaničkim opterećenjima i finim strukKao toplinske žbuke označavaju se one žbuke, koje imaju vrijednost toplinske provodljivosti < 0,20 W/ mK. Ovaj zahtjev se smatra ispunjenim kada nasipna gustoća otvrdturnim žbukama preporučuje se armiranje u masi za izravnavanje RÖFIX 441. nulog morta iznosi < 600 kg/m3. Što se tiče zaštite od požara, sustavi termo-žbuke s EPS-dodatkom svrstavaju se u skupinu teško zapaljivih. Sistemi i toplinske-žbuke s mineralnim dodacima (kao npr. perlit) u skupinu nezapaljivih žbuka.

100

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

Područja primjene
Područja primjene toplinskih žbuka

Crkva Vidovice, BiH sa RÖFIX 888

Hotel u Scoul, Graubünden, Švicarska

RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom sa Sgraffito.

Chateu Vionazz, Švicarska, sa RÖFIX 851 Toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela, unutarnja i vanjska

Hotel Hanswirt u Rabland, Italija RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

Lokal u Lustenau, Austrija sa RÖFIX 851 toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela

Daimler-Benz muzej Stuttgard, Njemačka unutra sa RÖFIX 140 laka-gipsana žbuka

Dietikon, Švicarska sa RÖFIX 888 toplinsko izolacijskom žbukom

Hotel na Seiser Alm, Italija sa RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

101

lac ijsdu vo oiz pr o ci da P ke izo ko ns pli To uk žb eo ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Toplinsko - izolacijske žbuke
RÖFIX 888 Toplinska žbuka
RÖFIX 888 Toplinska žbuka

RÖFIX 850 Toplinska žbuka
RÖFIX 850 Toplinska žbuka

RÖFIX 840 Toplinska žbuka
RÖFIX 840 Toplinska žbuka

Područja primjene:

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

Osobine:

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

Sastav:

• • • •

Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 2 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): 0,5 N/mm2 NG: ca. 250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 MG (EN 998-1): CSI, W1, T1 MG (ON B3340): PM1, W2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Potrošnja: ca. 0,25 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

• • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

Način dostave:

102

lac ijsda ra O ke izo ko ns pli To uk žb eb ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Obrada

Obrada
Obrada toplinskih žbuka
Profesionalni savjet

Prije samog žbukanja na svim rubovima i kutovima potrebno je postaviti nehrđajuće žičane kutnike na vanjskom području, a u unutarnjem postaviti lajsne za žbukanje Kod postavljanja profila za žbuku kod žbuka koje sadrže cement preporučujemo RÖFIX 862 lagani mort ( ni u kojem slučaju ne koristiti mortove koje sadrže gips)

Dijelove građevine (prozore, okvire prozora, vrata, itd.) potrebno je prije obrade prekrititi, kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Debljina žbuke u jednom sloju do 40 mm, kod većih ili nejednakih debljina sloja nanijeti slijedeći sloj nakon protvrdnjavanja ili najkasnije nakon 24 sata

Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 50 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva, pri čemu prvi sloj mora biti nahrapavljen

Armiranje temeljne žbuke Za poboljšanje čvrstoće pri mehaničkim utjecajima kao i za završne žbuke čija je granulacija ispod 2 mm, potrebno je postaviti armaturni sloj s RÖFIX 441 ili s RÖFIX Renoplusom uz odgovarajuću RöFIX P50 armaturnu mrežicu. Ovakav armaturni sloj u svakom slučaju treba koristiti kod miješanog ziđa, visoko poroznog zidnog materijala,te u staroj gradnji.

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

103

ravnih betonskih građevinskih dijelova i sl. U pravilu se na takvu podlogu žbuke postavljaju veći zahtjevi na toleranciju mjera nego što je dozvoljeno prema DIN 18202 "Tolerancija u visokogradnji". Tankoslojne žbuke. U pravilu se na glatku podlogu žbuka nanosi u debljini od 4 mm. što je uvjetovalo razvoj novih sistema žbuka. Tendencija štednje energije i troškova poslijednjih je godina uvela novi smjer razvoja u graditeljstvu. jednoslojnim žbukama s najmanjom debljinom sloja od 10-15 mm. okviri za vrata i svi ostali građevinski elementi ovisni o debljini zida. Nasuprot normiranim. redak 5. Tamo navedena tolerancija ravnomjernosti od 5 mm ne može se izjednačiti tankoslojnom žbukom. Djelomično se ti građevinski dijelovi izvode u velikom formatu. koje se djelomično mogu nanositi jednoslojno kao temeljna i/ili završna žbuka. Vanjski kutevi zidova/ stropova trebaju kutne/rubne profile za tankoslojnu žbuku. ujednačene podloge s tanTako su se na tržište probili materijali kao što su porobeton. Primjerene podloge za tankoslojne žbuke moraju biti ujednačene i ravne poput vapneno-pješčanog kamena i porobetona u blokovima. koslojnim žbukama predstavljaju novi sistem koji postavlja veće zahtjeve na izvoditelje.tabela 3.ojn te Vrs / ve no Os osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . Radnik mora uzeti u obzir da se kod tankoslojne žbuke kod za nju uobičajene debljine nanošenja mogu izravnavati neujednačenosti od maksimalno 2-3 mm. tankoslojne se žbuke nanose u debljini od 3-5 mm. Pripremni radovi na podlozi potrebni su samo na slabo ili uopće ne upijajućim podlogama.1. plan opeka i slično. jednoslojne žbuke mogu se nanositi na ravne zidove i deke.Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste TANKOSLOJNE ŽBUKE Osnove / Vrste Novi načini gradnje zahtjevaju nove sisteme građevinskih materijala. ama moraju se planirati odgovarajuće karniše.vrste Tankoslojne žbuke su specijalne temeljne žbuke na vapneno-cementnoj bazi ili na bazi gipsa. Tanke. Ravne. 104 . Za različite debljine zidova s tankoslojnim žbukZa taj način gradnje sa izrazito ravnim podlogama pri pravilnoj izvedbi sve više dolaze u upotrebu tankoslojne žbuke.

Tek nakon potpunog protvrdnjavanja morta može se krenuti s nanošenjem tankoslojne žbuke atka vlage utvrđuje se CM-uređajem pri čemu se uzorak uzima barem 2 cm u dubinu. Neravnine i rupe. jako ili neravnomjerno upijajućim podlogama potreban je nanos RÖFIX 12 vezivnog mosta. otvorene fuge preko 3 mm širine i sl.Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene tankoslojne žbuke Za obradu tankoslojnih žbuka potrebno je imati ravnomjerno upijajuću podlogu.Vapneni pješčenjak Blokovi porobetona Nije potrebna prethodna obrada RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Mineralna završna žbuka 105 . Na vrlo glatkim betonskim površinama. Podloga Priprema podloge Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 410 Betonfiniš Preporučene završne žbuke Mineralna završna žbuka ili organski vezana završna žbuka(bez siliaktne žbuke) Betonski stropovi Betonski zidovi Plan blokovi.Ukoliko se u šliceve polažu električni kablovi Kod upotrebe tankoslojnih žbuka koje sadrže gips ostatak vlage betonske podloge ne smije prekoračiti 2. Priprema podloge za žbukanje: Na podlozi ne smije biti stršećeg zidnog morta. moraju se prije nanošenja tankoslojne žbuke stručno zatvoriti.5 % .Uzorci se uzimaju svrdlom (promjera najmanje 24m) pri niskim okretajima-bez znatnog zagrijavanja.Točno utvrđivanje ostpotrebno je iste u posebnom radnom postupku obraditi i zatvoriti sa Rofix 860 Mortom za šliceve.Temeljne žbuke .

• Ne nanositi na vlažne. 20 MG (EN 998-1): GP. W3 Način dostave: 106 . 1540 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.5 N/mm2 NG: ca. • Za izravnavanje fuga u dijelovima betona.5 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. • TČ (28 dana): ca. 2. CSII. podloge koje sadrže gips • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena. 1600 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 3 mm • KODVP µ: ca. 1.5 ltr. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . kao što su dijelovi betonskih stropova. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. porobetona kao i betona za unutra.1.2 mm Potrošnja: ca. 16./jed. TČ (28 dana): ca. • Pogodno i kao masa za fugiranje.5 ltr. prljave podloge tj. itd. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2. W3 • Granulacija: 0 . 1./ jed. podloge koje sadrže gips Osobine: • Dobra prionjivost • Brzo veže • Završna žbuka s finom strukturom • Završna žbuka s finom strukturom • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja Sastav: • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. prljave podloge tj.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke .2 mm • Potrošnja: ca. CSII.5 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 16. • Ne nanositi na vlažne. klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.1.Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojne žbuke RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš Područja primjene: • Tankoslojna žbuka za glatke betonske površine za unutra. 3 N/mm2 • NG: ca. 20 • MG (EN 998-1): GP.

porobetona kao i betona za unutra. 33 ltr. 1. 2. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: 0 . 29 ltr./jed. 1. • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena./jed.0. mat površina Izvrsna kvaliteta obrade Dobra prionjivost Redovita krivulja vezivanja • Glatka. 3 N/mm2 NG: ca. mat površina • Dobra prionjivost • Brzo veže • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • Granulacija: 0 .4 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 NG: ca. TČ (28 dana): ca.Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka • Lagani premaz za unutrašnje zidove i stropove od betona bez vezivnog mosta.8 mm Potrošnja: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV 107 .0. 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . 850 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. TČ (28 dana): ca.15 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. • • • • Glatka.5 mm Potrošnja: ca.

Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Preporučujemo ispitivanje čvrstoće površine putem probe grebanja Nanošenje tankoslojne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica. nosiva i bez nečistoća (npr.5% mase (prema CM mjerenju). prašina. tj. Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj.ojn da ra Ob osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .Nakon potpunog vezanja i protvrdnjavanja temeljne žbuke nanijeti tanki sloj žbuke. sa gleterom razvući I pregletati Glatenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti sa strojem za finu žbuku te izgletati gleterom ili špahtlom. ispitati potpunu suhoću podloge Žbuke koje sadrže gips u službi podložnih žbuka nisu pogodne za žbuke i boje na bazi vodenog stakla. SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2.tj. te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Razvlaćenje tankoslojne žbuke Kao gletanu žbuku temeljnu žbuku prije protvrdnjavanja razvući I nahrapaviti. alge).Tankoslojne žbuke Obrada Obrada Obrada tankoslojnih žbuka na bazi gipsa Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha. čađa. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. DIN 18350. na silikatnoj bazi 108 . Prije nanošenja narednog sloja.

24 sata) Nanošenje tankoslojnih žbuka Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju između 2 i 3 minute. pri čemu je potrebno obratiti pozornost na proizvođačev pravilnik korištenja Betonske sudarne fuge i površinski lunkeri mogu se prešpahtlati RÖFIX 410 beton finišom (vrijeme stajanja ca. Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Dijelove građevine (prozore.) potrebno je prije obrade prekrititi. itd.Temeljne žbuke . U ovom slučaju potrebno je postavljanje profila za fuge. okvire prozora. vrata. putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 109 . kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Filzanje tankoslojne žbuke Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Obrada tankoslojne žbuke Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr.Tankoslojne žbuke Obrada Obrada vapneno-cementnih tankoslojnih žbuka Profesionalni savjet Priprema podloge Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Konstruktivne reške ne smiju se prežbukati. izbjegavati duže miješanje Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Razvlaćenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku.

One se primijenjuju kao vezivni mostovi na glatkim. U procesu obrade važno je da se mrežica od tekstilnog stakla u otvrdnutom stanju više ne prepoznaje. materijale poput poput porobetona. 110 . Za funkcionalnu upotrebu RÖFIX mase za izravnavanje potrebno je upotrijebiti armaturnu mrežicu RÖFIX P40 i RÖFIX P50. kritičnim podlogama.evi te Vrs / ve no O as pil ljeka ns aš Gr uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . ploča itd. Na temelju dobre prionjivosti. masa za izravnavanje mora biti mineralno vezana i modificirana umjetnom smolom. Za ulaganje pričvrstiti na uobičajenim. građevinskim se ljepilima mogu i grubi. lakog i porobetona. Iz toga proizlazi minimalna debljina za armiranje od 3-5 mm. toplinsko-izolacijski materijali Mase za izravnavanje u svrhu armaturnog sloja Površinska i dijagonalna armiranja ne mogu stopostotno spriječiti nastajanje pukotina.Graševinska ljepila Osnove / Vrste GRAĐEVINSKA LJEPILA Osnove / Vrste Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjive mase za ljepljenje i izravnavanje u građevinskoj svakodnevici. Također se vrlo često koriste i za poravnavanje neravnih ili grubih temeljnih žbuka prije nanošenja finozrnatih završnih žbuka. Izvođenje slojeva armiranja Prema sadašnjem stanju tehnike pri primjeni vapneno-cementnih žbuka takav sloj armiranja na stvrdnutoj žbuci nudi najveću moguću sigurnost.te prilagođena temeljnoj i završnoj žbuci. laganih građ. To posebno vrijedi za nanošenje temeljne žbuke na vrlo porozne zidove i na lagane građ. gotovih elemenata kao i teškog. Vidi aktualni ÖAP-"Smjernice za obradu tvorničkih mortova". ali zasigurno mogu smanjiti rizik. Stoga se masa za izravnavanje nanosi zupčastom gladilicom i potom se utiskuje mreža (preklapanje mrežica najmanje 10 mm). drvene vune. nosivim podlogama. U drugoj fazi zidarskom žlicom nanijeti drugi sloj mase za izravnavanje tako da je pokrivanje s obje strane minimalno 1 mm. mrežice od tekstilnog stakla. Mase za izravnavanje mogu se razvući u sloju debljine zrna te se stoga mogu primjenjivati za izravnavanje donjih stropnih površina. Disperzija umjetne tvari mase za izravnavanje mora se povezati s površinom mrežice.

gotovih elemenata kao i asortiman sistemskih ljepila. teškog.8 bijela mm bijela mramorno bijela 0 . Vidi RÖFIX Građevinska ljepila i mase za izravnavanje mogu se nakon miješanja izvući u veličinu zrna i tako se koristiti za izravnavanje donjih slojeva stropa. za postavljanje sistema za toplinsku izolaciju vanjskih zidova mogu se koristiti isključivo testirana i u tu svrhu namijenjena sistemska ljepila za toplinsku izolaciju. pluta i mineralne vune na uobičajenim.1.5 mm X Prilikom primjene armiranih masa za izravnavanje.0.Temeljne žbuke . Međutim.8 bijela mm bijela 0 .5 mm X2 X2 X2 X2 X2 3 mm X X X2 X1 prirodno 0 . normalnog i laganog betona. poglavlje "Toplinsko-izolacijski sistemi" te aktualni ÖAP-"Smjernice za žbukanje polistirol-ekstrudirana pjena XPS-R kao toplinska izolacija". potrebno je koristiti slijedeće. nosivim podlogama.bijela RÖFIX 57 lagano Masa za ljepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo siva 0 .Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjiva ljepila i mase za izravnavanje za građevinsku svakodnevicu.5 mm 5 mm 10 mm 15 mm X X prirodno 0 .0.0. Za obradu malih površina (ne kao AWWDVS) RÖFIX-Proizvod Boja Granulacija Maks. ispitane mrežice X1 RÖFIX P40 Mrežica za armiranje X2 RÖFIX P50 Mrežica za armiranje 111 .8 mm 3 mm 3 mm 15 mm X X X X2 X2 X2 prirodno 0 . ploča od drvenih vlakana Mineralna vuna MW-PT Izolacijska ploča od drvene vune WW-PT RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje .0.0.Graševinska ljepila Osnove / Vrste Građevinska ljepila za obradu izolacijskih ploča Zbog dobre prionjivosti građevinskim se ljepilima mogu učvrščivati hrapavi toplinsko izolacijski materijali poput ploča od EPS-a. debljin a nanos a Betonsk Nosiva stara a površin žbuka a EPS / XPS-R Pluto.4 bijela mm bež 0 . RÖFIX nudi veliki izbor građevinskih ljepila i masa za izravnavanje.1.2 mm 0 .0. XPS-a. Razlike i mogućnost upotrebe objašnjeni su daljnjem tekstu.

10 N/mm2 NG: ca. 1500 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 .bijela RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje . • Masa za ljepljenje i armiranje na nosivim pločama. Izravnavanje betonskih površina i gotovih dijelova.8 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 35 Način dostave: 112 .Graševinska ljepila Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Građevinska ljepila RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 55 Cementno graðevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje . 10 N/mm2 NG: ca.0.8 mm Potrošnja: 2 . • Vezivni mostovi za vapneno cementnu žbuku na glatkim betonskim površinama (slijedi postavljanje podložne žbuke sistemom "mokro na mokro") • Mineralni temeljni premaz za gips/ kartonske ploče. Osobine: • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • Granulacija: 0 .0.bijela Područja primjene: • Masa za ljepljenje i armiranje nosivih ploča • Vezivni most za vapneno/cementne žbuke na glatkim betonskim površinama.7 kg/m2 TČ (28 dana): ca.evi du vo oiz pr o ci da P apil ljeka ns aš Gr uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke .8 mm Potrošnja: 2 . 1500 kg/m3 KODVP µ: ca.

• Zamjenski mort u restauraciji pješčenjaka (nije moguće obojati). 35 • • • • • • Granulacija: 0 . 2. 1020 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca.7 kg/m2 TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 NG: 1450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.0. • Izravnavanje nosivih.2 mm Potrošnja: ca.1.0. 25 • • • • • Granulacija: 0 .Graševinska ljepila Podaci o proizvodu RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo RÖFIX SK52 Brzovezujuæe cementno ljepilo RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje • Lagano građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje za nosive i izolacijske ploče. • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Izvrsna mogućnost stajanja • • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Brzo veže Otpornost na mraz • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka izdašnost Minimalno skupljanje • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • Granulacija: 0 .Temeljne žbuke .8 mm Potrošnja: 5 .5 mm Potrošnja: 3 .5 N/mm2 NG: ca. 10 N/mm2 NG: ca. mineralnih starih podloga. • Izravnavanje za vapneno/cementnu temeljnu žbuku sa RÖFIX P40 mrežicom za armiranje. • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Brzovezuće ljepilo za lagane građevinske ploče od drvene vune. 1550 kg/m3 KODVP µ: ca. • Žbuka za izravnavanje na hrapavim i neravnim temeljnim i termo žbukama prije nanosa završnog sloja. 0. 1070 ltr. 15 113 ./jed. 2./ TO TČ (28 dana): ca.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. Izdašnost u litrama: ca.95 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 27 ltr.

114 Z A V R ŠN E ŽBU K E .

granulacije i strukture silikon/silikat Područja primjene .granulacije i strukture plemenitih žbuka Područja primjene .upotreba silikon/silikat Područja primjene .upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Podaci o proizvodu Obrada 136 136 120 120 120 120 144 150 Akustične žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 157 157 158 159 Obrada gips kartonskih ploča 160 115 .granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Područja primjene .upotreba zaribanih žbuka Podaci o proizvodu Obrada 119 119 120 120 120 120 124 132 Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .ZAVRŠNE ŽBUKE 114 .upotreba plemenitih žbuka Područja primjene .161 Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture zaribanih žbuka Područja primjene .

Osim uređenja zidne površine odražavaju osobnost stanovnika u njima. glatka ili rustikalna gornja površina. Ekološke mineralne plemenite žbuke. 116 . Ali oblaganje unutrašnjih prostorija i fasada ne određuju samo vanjski karakter. kako bi se zidovi oblikovali prema ukusu pojedinaca. omogućavaju mnogostruke varijacije u oblikovanju i poigravanju s bojama. nego i potrošnja energije i otpornost neke kuće. a kod čovjeka budi osjećaje lagodnosti. Prikladano bojenje ističe arhitektonsko oblikovanje neke zgrade. One su najprikladnije za renoviranje zgrada kao i za obradu novih objekata na kojima se trebaju postići posebni efekti boje. Dva bitna kriterija koji se brinu za kvalitetu stanovanja i postojanost vrijednosti.e uk žb ne vrš Za Završne žbuke Pokazati osjećaje . Ovisno o metodi obrade i količini nanošenja materijala dobija se sjajna. Boje sve više utječu na našu psihu i naše tijelo.Priznati boju Prostori u kojima se može živjeti izraz su živuće arhitekture. bude snove i sjećanja. Igrom svjetla i sjene mogu se postići dodatni efekti u obliku djelovanja visina i dubina. Impresivne kombinacije Aktualiziranje i ponovna upotreba antičkih tehnika u kombinaciji s modernom arhitekturom zadržava svoj karakter. oduševljavaju naše misli i osjećaje. a time podupire znamenje ivođača za oživljavanje građevine. RÖFIX nudi mnoštvo strukturnih mogućnosti i raznolikost boja.

Odluku olakšavaju RÖFIX-ploče s uzorcima i originalni materijal s uzorkom.RÖFIX uzorci boja su klasičan alat investitora. To garantira visoka kvaliteta i prirodna granulacija zrna mramora.Vrijednost odbijanja svjetlosti govori koliki će se postotak svjetlosti reflektirati od podloge. Tamnije boje se za razliku od svjetlijih boja moraju češće održavati.ne smije biti ispod 20%. Svi tonovi podijeljeni su u 6 RÖFIX svijetova boja. Građevinari. Što je veća vrijednost zadržavanja topline zidnog materijala. 117 . iskusni će vam profesionalci za fasade stvoriti odgovarajući koncept. Zahtjevi se za svaki objekat i fasadni sistem razlikuju. Najbolje sirovine.od profesionalaca profesionalcima Za interesantno arhitektonsko oblikovanje RÖFIX nudi tonove boja i strukture prikladne vremenu i harmonično usklađene. Stoga se na zagrijavanje vanjske žbuke i zida koji je uz nju pri djelovanju sunčevih zraka utječe bojom žbuke. time nastaje zaostajanje topline u vanjskoj žbuci. RÖFIX plemenite žbuke očaravaju radi svoje bijeline i sijaja. najmodernija istraživanja i efektivna. Uz pomoć najmodernije tehnologije.Što je tamniji ton boje to je veće termičko naprezanje žbuke. stroga testiranja. nego ima i građevinsko fizikalne posljedice koje se također moraju uzeti u obzir. Na toplinsko-izolacijskim fasadnim sistemima postotak odbijanja svjetlosti (ovisno o načinu armiranja). Neka Vam RÖFIX odjel za dizajn objekta ponudi individualno oblikovanja boja. Tamne boje upijaju nastalo sunčevo zračenje jače nego svijetle boje. ekološka proizvodnja osiguravaju visoku kvalitetu RÖFIX završnih žbuka. primjenom i zaštitom okoliša. arhitekti i ugrađivači dobijaju takve proizvode koji nas uvjeravaju tehnologijom.RÖFIX dizajn studio svoje će ideje oblikovati u zanimljive predloške i pomoći će Vam u planiranju Vaše kuće iz snova.Završne žbuke Boje i izolacija fasada (vrijednosti odbijanja svjetlosti) Izbor boje za neku fasadu nije samo stvar arhitektonskog oblikovanja i estetike. Ovisnost o pravilnoj mješavini Razvijanje ekoloških i fiziološki promišljenih proizvodnih sistema je jedna od temeljnih filozofija firme RÖFIX. planera i izvođača. utoliko se sporije toplina odvodi iz žbuke u zid. RÖFIX Savjetovanje i informacije .

). Posebno kod izvođenja poslova saniranja moraju se sprovesti brižna ispitivanja postojeće podloge žbuke i SAVJET: "Smjernice za obradu završnih žbuka austrijskog radnog udruženja.skih/silikatnih smola nih smola Boja na Boja na bazi silkon. pismeno se podnose nalogodavcu (obveza upozoravanja i napomena).Završne žbuke Ispitivanje podloge za žbuku Podloga za žbuku ima bitni utjecaj na vrstu završne žbuke koja će se koristiti.. ispitivanje na struganje i brisanje itd.bazi silkonskih/silikat. Prema normama podloga za žbuku se prije početka žbukerskih radova mora ispitati (npr. Slučajna razmišljanja. Podloga za žbuku trebala bi zadovoljavati sljedeće: • čvrsta • nosiva • stabilna forma • čista • suha • bez nečistoća • homogena • ravnomjerno upijajuća • ne vodoodbojna • bez iscvjetavanja • ne smrznuta • temperatura preko+ 5 C Područja primjene / Osobine ROFIX završnih žbuka Vapneno/cementne plemenite žbuke Žbuke na bazi silikonske smole Sastav Vezivno Područja primjene Unutarnja primjena Vanjska primjena na mineralnoj podlozi na organskoj podlozi ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ Silikatna boja ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ ++ ++ ++ + mineralno mineralno mineralno organsko mineralno mineralno organsko mogući premaz sa Boja na Boja na bazi silkon.skih/silikatnih smola nih smola Osobine Vodoodbojnost Paropropusnost Elastičnost Velika paleta boja Granične vrijednosti svjetlosti na TIS Vremenski postojan Čvrstoća površine 118 Ekologija + ++ + + >50% + + ++ + + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + + ++ + + > 50 % + + + ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ - Žbuke na bazi umjetnih smola Cementne zaribane žbuke Vapnene-zaribane žbuke Silikatne žbuke SiSi-žbuka . s napomenom na nedostatke. moraju se donijeti odgovarajuće mjere.bazi silkonskih/silikat. vizuelno ispitivanje. U slučaju dvojbe potrebno je pozvati u pomoć stručnjake.

debljina slojeva žbuke i brzina sušenja kao i pri nepovoljnim vremenskim utjecajima.RÖFIX plemenite žbuke u boji RÖFIX nudi poseban izbor kombinacija boja koje su se dokazale u praksi. Oblikovati bojama. Obojane plemenite žbuke kod različitih podloga. ne mogu se sušiti tako da boja bude posvuda ista. jedinstvene boje po čitavoj površini. To ne predstavlja nikakav nedostatak. Različite strukture. Mineralne boje na bazi silikonske smole ili silikatne boje optimalno su prikladne za jedan takav premaz.pravi klasični materijali pokrivaju područja obiteljskih kuća i fasada u naseljima te vode računa o zaštiti spomenika kulture. Rezultat toga je postojana fasada bez mrlja. Plemenita žbuka je postojana na svjetlo i vremenske PRIRODNO MINERALNA utjecaje. ekonomični element za oblikovanje Već preko 100 godina plemenita žbuka predstavlja trajnost i beskonačnu ljepotu. boje i granulacije zrna garantiraju upečatljivu izradu gornjih površina. 119 . Svojim sastavom postiže visoku otvorenost za difuziju. One postižu jedinstveni ton boje i dodatnu zaštitu protiv djelovanja vremenskih utjecaja. Plemenita žbuka je tvornički proizvedena. Stoga se u načelu kod plemenitih žbuka u boji predvidi premaz za ujednačavanje te se to uvrsti u sadržaj ponude. visokovrijedna mineralna suha žbuka.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste MINERALNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste Ekološki.te Vrs / ve no Os za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke .

0 .0 mm) RÖFIX 760 Rieselwurf (5.7 mm) RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje (1.0 mm) RÖFIX 775 Schlämmputz (3.0 mm) RÖFIX 772 Šerana žbuka (3.0 mm) RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (2.Završne žbuke .0 mm) RÖFIX 780 Silikonska.0 .mineralna žbuka (2.0 mm) RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji (3.7.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .8.0 mm) RÖFIX 750 Kellenwurf (4.0 mm) 120 .granulacije i strukture plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (0.

Renoplus) ❷ Na masi sa izravnavanje (700. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❻ ❻ ❻ ❻ ❹ ❹ ❹ ❻ ❻ 121 .MINERALNA ŽBUKA 1 mm V 1.7 mm V 1 mm V 1. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.5 mm V 1.Završne žbuke .5 mm R 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 4 mm V 7 mm V 1 mm V 1.5 mm 0.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.10 mm bijela ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 715 SPECIJALNA PLEMENITA ŽBUKA bijela u boji Ograničeno ❶ ❷ ❷ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 720 RUSTIKALNA ŽBUKA ZA DEKORIRANJE bijela ❶ u boji Ograničeno ❷ ❷ ❹ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 740 PLEMENITA ŽBUKA U BOJI ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 750 KELLENWURF bijela siva u boji Ograničeno siva ❶ ❶ ❶ ❼ ❽ ❺ ❺ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 760 RIESELWURF 5 .7 mm 7 .5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 4 mm V 7 mm V 0.5/ ❸ Na ravne podloge Renostar/441) ❹ Nije pogodno ❽ Na strednjeslojne sisteme (Unistar) ❻ Vidi poglavlje 4.5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 2 mm 3 mm bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno ❹ ❹ ❼ ❹ ❶ ❹ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 772 ŠERANA ŽBUKA ❶ ❷ ❹ ❼ ❽ ❶ ❶ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 775 SCHLÄMMPUTZ ❶ ❶ ❶ ❼ ❹ ❶ ❺ ❺ ❹ ❻ RÖFIX 780 SILIKONSKA.5 mm V 2 mm V 3 mm V 1 mm V 1.7 mm V 1 mm V 1. završne žbuke ❼ Na vezivnom mostu (R55/R57 mokro na mokro) GIPSANE.8 mm ❶ 1.5 mm V 2 mm V 3 mm V 4 mm V 4 .upotreba plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 700 PLEMENITA ŽBUKA BIJELE BOJE 0.5 mm V 2 mm V 3 mm V ❶ ❺ ❺ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ ❶ Pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.

Završne žbuke .0 mm) RÖFIX 325 (2.granulacije i strukture zaribanih žbuka Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke RÖFIX 300 (0.6 mm) 122 .8 mm) RÖFIX 305 (1.0 mm) RÖFIX 310 (1.5 mm) RÖFIX 320 (2.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .0 mm) RÖFIX Maltafina (0.8 mm) RÖFIX 351 (Vapnena glet masa) RÖFIX 360 (1.5 mm) RÖFIX 370 (3.

5 mm V 2 mm V ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❸ ❸ RÖFIX MALTAFINA 0.8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 303 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 0. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.8 mm F 1.8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 305 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 310 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 1.CEMENTNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 351 VAPNENA GLET MASA bijela ❶ 1 mm V 1.6 mm sirovo bijela GAŠENO VAPNO FINA ZARIBANA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❸ ❸ ❶ ❸ ❶ Pogodno ❺ Na vezivnom mostu (R57) ❷ Na masi sa izravnavanje (700. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❸ ❸ ❸ ❻ ❸ ❸ ❶ ❻ ❸ ❸ 123 .Završne žbuke .upotreba zaribanih žbuka Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm 0.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .8 mm V siva ❶ sirovo bijela ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 325 VAPNENO .5/ ❸ Nije pogodno Renostar/441) ❹ Na masi za renoviranje (Renostar.5 mm V 2 mm V bijela ❷ ❸ ❶ ❸ ❶ ❶ ❹ ❶ ❶ RÖFIX 360 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ sirovo bijela ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 370 VANJSKA BIJELA ZARIBANA ŽBUKA 1 mm V 1. Renoplus) ❻ Vidi poglavlje 4. završne žbuke GIPSANE.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.4 mm V 2.5 mm V sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 320 STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 0.8 mm 1 mm V 2 mm V 3 mm V 5 mm V 0.

mineralnim podlogama prije nanošenja mineralne završne žbuke (vapneno/ gipsane). • pH-vriijednost: ca.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Usporivač sušenja RÖFIX Usporivaè sušenja RÖFIX Gika-Grund RÖFIX Gika-Grund Područja primjene: • Pigmentirani.2 kg/m2 Način dostave: 124 . 0.15 . • Na jako upijajućim. • Pigmentirani.0. specijalni premaz. 11 • Potrošnja: 0.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . Osobine: • • • • Izjednačava upojnost podloge Izvrsna kvaliteta obrade Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju. vodenasti. 1 kg/ltr. • Za sprečavanje prošaranosti kod bojenja kartonske podloge kod gipsanih kartonskih ploča prije nanosa mineralih završnih žbuka.2 kg/m2 • Specifična težina: ca.25 kg/m2 ca.0. 0.15 . vodenasti predpremaz kao izjednačivač vodoupojnosti. • Hrapava podloga • Bez sredstava za otapanje • Poboljšanje prionjivosti • Pigmentiran bijelom bojom Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.25 kg/m2 ca.

vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.0. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza.5 125 . neravnomjerno upijajućih podloga. 4.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja • Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.0.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.15 . pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga. • pH-vriijednost: ca. postojan na otapala. • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Potrošnja: 0. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23. • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan. tj. • Potrošnja: 0. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. Za ujednačavanje jako.0.pješčanih.15 . neravnomjerno upijajućih podloga. • Za učvršćivanje slabih. tj. proziran • Bez sredstava za otapanje • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju. • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja. • Za učvršćivanje slabih. čađi i nikotina.3 kg/ltr. • Potrošnja: 0. • Nepigmentirani. • Za suzbijanje mrlja od ljepila. proziran • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan. Za ujednačavanje jako. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih.2 kg/m2 • Specifična težina: 1.3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.15 .pješčanih.Završne žbuke .

54 W/mK • Upojnost vode: < 0.9 . 0. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine kao i fasade na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama.5. 12 • Upojnost vode: < 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.4 . 2.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Plemenite žbuke RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2.6 kg/m2 3 mm: 3. 12 • Upojnost vode: ca.7 mm: 3 .4 .2.2.3 kg/m2 3 mm: 3. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje Osobine: • • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Visoka otporost na habanje • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Ekološki preporučljivo Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli.3. 2. 0. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom.2 kg/m2 4 mm: 5 .4.3 kg/m2 7 mm: 6.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 0.4.9 .5 mm R: 2 . 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.9 .2 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.5 mm: 2.3.2 kg/m2 2 mm: 2.5 kg/m2 2 mm: 2.3 kg/m2 3 mm: 3.2.7 mm: 3 .9 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 0.5 N/mm2 • NG: ca. CSII. • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2 kg/m2 3 mm R: 3 .8 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.3. klasirani mramorni pijesak Bez organskih udjela Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.3.3 kg/m2 2 mm R: 2. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. • Fasade od plemenite žbuke u boji.3.2 kg/m2 4 mm: 5 .5 mm: 1. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine i fasade na temeljnim žbukama.6 kg/m2 0.9 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Mineralna strukturna završna žbuka za toplinsko izolacjske sisteme kao i fasade i unutarnje površine i prethodno obrađene građevinske ploče.2 kg/m2 1.1.7 . klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.2 kg/m2 1.5 N/mm2 • NG: ca.5 kg/m2 1.4.5 kg/m2 2 mm: 2. 0.2. W2 Način dostave: 126 .2 .8 .3 kg/m2 2 mm R: 2.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 1 mm: 1.3.5 mm: 2.3 kg/m2 7 mm: 6.6 .7 .9 .2 kg/m2 1 mm: 1.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .2 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 2.5.5 N/mm2 • NG: ca.2 kg/m2 1 mm: 1. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2 kg/m2 1. klasirani mramorni pijesak • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.5 mm: 2.8 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.

2 . 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.4. • Mineralna. • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje zidove.5 kg/m2 2 mm: 2.2 kg/m2 1.93 W/mK • pH-vriijednost: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 12 • Upojnost vode: < 0. W2 • Potrošnja: 4 . W0 127 .) Konform premaUNI • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na grebanje • Visoka paropropusnost • • • • Pigmentiran čistom bojom Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost • • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Dobra prionjivost Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. vrtni zidovi. CSII. podnožje fasade.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. itd. W2 • • • • • Potrošnja: 8 . koji su izloženi posebno jakim mehaničkim utjecajima (npr.3 kg/m2 3 mm: 3. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.9 .11 kg/m2 7 . 0.11 kg/m2 9 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Cement Kameni granulat Pigmenti boja • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Potrošnja: 1 mm: 1.7 mm: 9 .5.5 N/mm2 • NG: ca. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca. • Mineralni nanos zidarskom žlicom za žbukane i WDVS fasade i unutarnje zidove.3.13.8 .11 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 12 • Upojnost vode: < 0.9 . 2.5 mm: 2.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 760 Rieselwurf • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2. • Fasade od plemenite žbuke u boji.5 N/mm2 NG: ca. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 1400 kg/m3 • KODVP µ: ca.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 0. 3. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom. Markantno premazivanje fasada na istaknutim zidovima. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.2 kg/m2 4 mm: 5 .10 mm: 9 . 0. stropove kao i za fasade na temeljnim podlogama. CSII.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. CSIV. grubozrnata struktura. 3 N/mm2 • NG: ca.3 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.

2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. mineralna strukturna završna žbuka za žbukane i toplinsko izolacijske sisteme.10 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. • Mineralna debeloslojna završna žbuka za stvaranje šeranih struktura. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 . 0. W2 • Potrošnja: 1 mm: 1. 0.mineralna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. W2 Način dostave: 128 .2.2 kg/m2 1.76 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 mm: ca.5 N/mm2 • NG: ca. klasirani mramorni pijesak • • • • Bijeli cement Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli.4.mineralna žbuka RÖFIX 780 Silikonska. optimalnom vremenu i ravnomjerno upijajućoj podlozi nije potreban ponovni premaz • Otpornost na alge.9 .3 kg/m2 3 mm: 3. CSII.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 780 Silikonska. • Mineralna.3.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 20 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. W2 • Potrošnja: 2 mm: 6 . • Pri obradi prema uputama. 0. 16 kg/m2 3 mm: ca. 2. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. • Hidrofobirajuća.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 18 kg/m2 4 mm: ca.2 . Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • Odbija vodu Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme Osobine: • Odbija vodu • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Oplemljenjen dodatkom glimera • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Brilijantno bijela Dekorativno Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli. CSII.5 kg/m2 2 mm: 2. za fasade na vapneno/ cementnim temeljnim podlogama i toplinsko izolacijskim sistemima. 12 • Upojnost vode: < 0.10 kg/m2 3 mm: 6 . modelirajuća vezivna žbuka za žbukane fasade i unutarnje površine.5 N/mm2 • NG: ca. 14 kg/m2 2 mm: ca. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Bijeli. 2.5 mm: 2. 12 • Upojnost vode: < 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 12 • Upojnost vode: < 0.9 . 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 1650 kg/m3 • KODVP µ: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 1. • U pravilu klasična šerana žbuka ne bi trebala biti premazana egalizacijskim premazom • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 3 N/mm2 • NG: ca. CSII.

5 . 0. CSI. CSI.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. CSI.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca.2 N/mm2 • NG: ca.2 N/mm2 NG: ca.2 kg/m2/mm 0. 0. 0.2. CSI.2 N/mm2 NG: ca. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. W0 • • • • • 129 . 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.1 . 1300 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 1 mm • KODVP µ: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Bez organskih vezivnih sredstava • Vapno • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Sirovo bijeli. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.8 mm: • TČ (28 dana): ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 . 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. visokokvalitetni pijesci • Potrošnja: 1 mm: 1. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. 1 N/mm2 NG: ca. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1. 1.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. W0 Potrošnja: 2. 1300 kg/m3 KODVP µ: ca.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. W0 • • • • • • Potrošnja: 1. W0 • • • • • • Potrošnja: 1.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 0. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. 1.

8 .8 mm: 4 . • Mineralna. siva. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Vapnena glet masa (zračno vapno. na nevrijeme otporna završna strukturna žbuka na temeljnim žbukama. Specijalno za područje podnožja.8 kg/m2 2. 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. mramorno brašno) • Za stvaranje glatke površine na temeljnim žbukama u unutarnjem području.5 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno . 3. 0. CSI. W0 • Potrošnja: 0.5 N/mm2 • NG: ca. • Siva.3 W/mK • pH-vriijednost: ca. CSII.4 mm: 2. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca.4 .2. 1550 kg/m3 • KODVP µ: ca. 11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.2 kg/m2 1. 1 N/mm2 NG: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Odbija vodu • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Dobra racionalna obrada Glatka. • Na WDVS podnožjima raditi samo s RÖFIX dodatkom za prionjivost I fleksibilnost • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.cementna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno . 0. 2 kg/m2 2 mm: ca.5 N/mm2 • NG: ca. 2. W0 • • • • • • Potrošnja: ca. 5 kg/m2 5 mm: ca.7 kg/m2 1 mm: ca. 1350 kg/m3 • KODVP µ: ca.cementna završna žbuka RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. strukturna završna žbuka za fasade i unutarnje zidove na temeljnim žbukama. 8 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 3 kg/m2 3 mm: ca.8 mm: ca.8 mm F: 1. 1. 10 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. CSII. visokokvalitetni pijesci • Vapno • Bijelo mramorno brašno • Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. W0 Način dostave: 130 . mat površina Mogućnost brušenja Visoka paropropusnost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Cement • Sirovo bijeli.

3 N/mm2 • NG: ca. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Bijeli. mineralna fina zaribana žbuka za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama.3 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 mm: 2 . • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • • • • • Brilijantno bijela Reguliranje vlažnosti Dobra racionalna obrada Bez organskih vezivnih sredstava Ekološki preporučljivo • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Odmah uporabljivo nakon dostave • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Vapno • Bijeli. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. CSI.3. • Gotova za uporabu. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno .5 mm: 2 .fina zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno . klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 1 mm: 1.4 kg/m2 TČ (28 dana): ca. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama i prehodno obrađenim građevinskim pločama (npr. gipsano kartonskim pločama).2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.1. • Pravilno zamiješana mokra žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 1700 kg/m3 KODVP µ: ca. 0. W0 • Potrošnja: 1 mm: 1. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom. gipsane kartonske ploče) • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.7 . W0 131 . 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2.9 kg/m2 1.3 kg/m2 2 mm: 2. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. sirovobijela završna strukturna žbuka za fasade i unutarnje površine na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama (npr. 0.3 kg/m2 2 mm: 2. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca. • Mineralna. 1 N/mm2 NG: ca.1.8 .8 . 0. 1450 kg/m3 • KODVP µ: ca.fina zaribana žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.9 kg/m2 1. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Sirovo bijeli. 1. W0 • • • • • Potrošnja: 3 . visokokvalitetni pijesci • Gašeno vapno.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.3.7 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Fasade od plemenite žbuke u boji.2.8 N/mm2 • NG: ca. CSII.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . CSI. 7 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.

Ako je potrebno naručivanje novog materijala. te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. Izbjegavati premješavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). Austrijske radne zajednice Putz 132 . na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. opet pustiti da stoji. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati.fina žbuka). Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. Nakon miješanja. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Prianjajući materijal na alatu može utjecati na strukturiranje. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. itd. te se postiže jedinstveni ton boje. te uzrokovati neravnomjernu strukturnu sliku. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka".da ra Ob za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke .) potrebno je prije obrade prekrititi. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C. Upute Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. okvire prozora. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Špricanu žbuku nanijeti odgovarajućim uređajem za špricanje Dijelove građevine (prozore. kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati. vrata.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada Obrada mineralnih tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Površinu gipsanih ploča u potpunosti bijelo prešpahtlati RÖFIX 57 masom za izravnavanje ili površinu ravnomjerno premazati nerazrijeđenim RÖFIX GIKA grundom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Bistru vodu staviti u čistu posudu. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati. ostatak starog se mora izmiješati s novim. vodoravno. i opet premješati.

Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih. Austrijske radne zajednice Putz 133 . vrata.4 . kako bi se izbjegao zaostatak zraka Na vezane površine za žbuku nanijeti bez prekida "mokro na mokro" Dijelove građevine (prozore. mikroorganizama i razdjelnih tvari. nosiva. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto. itd. bez iscvjetavanja. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati.) potrebno je prije obrade prekrititi. može se pojaviti razlika u nijansama boja koje odgovaraju prirodnom karakteru završne žbuke. Nanošenje Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Nanošenje se izvodi odozgo prema dolje prema položaju skele 3. okvire prozora. te se postiže jedinstveni ton boje. Klasične šerane žbuke se ne premazuju Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". Ako je potrebno naručivanje novog materijala. različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS .Završne žbuke . kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje. sjajna područja. 10-12 mm kod 3mm šerane žbuke) Svježe nanešenu šeranu žbuku ujednačiti zupčastim gleterom ili kartačom.erostrukoj veličini zrna Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. površinu je potrebno pomesti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ovisno o vlažnosti zraka i konzistenciji kod obrade obojanih šeranih žbuka.U.. Debljina sloja debeloslojne završne žbuke: nanose su u 3 . ostatak starog se mora izmiješati s novim. Vrijeme šeranja ovisi o vremenu. debeloslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta. čista.4 strukoj veličini zrna ( npr. kada zrno s letve "skače" tj. kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja.

te se postiže jedinstveni ton boje. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C. i opet premješati. Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Kod TIS-a nakon isušivanja armirajuće površine potrebno je nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u debljini od 1 mm. te kada ga izvodi iskusni radnik. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. Nakon miješanja. Dijelove građevine (prozore. podlogu stalno vlažiti Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS ."mokro na mokro" Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Kod obojanih suhih mortova (Edelputz).) potrebno je prije obrade prekrititi. nosiva. čista.Završne žbuke .. Znači 7-10 dana nakon žbukanja.U. Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. bez iscvjetavanja. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". opet pustiti da stoji. jak vjetar. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. podlogu stalno vlažiti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri neprikladnom vremenu (vručine. vrata. sjajna područja. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) 134 . kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati. jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Pri neprikladnom vremenu (vručine.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada žbuke koja se nanosi zidarskom žlicom Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. Ne miješati s drugim materijalima Bistru vodu staviti u čistu posudu. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati. itd. okvire prozora. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Izbjegavati premješavanje Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje. te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase. ostatak starog se mora izmiješati s novim. Austrijske radne zajednice Putz. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. mikroorganizama i razdjelnih tvari. jak vjetar.

Stroj za finu žbuku Ručno nanošenje .Plastični gleter Žbuka za modeliranje/vezivna žbuka.Ploča za šeranje 135 .Stiroporni gleter Žljebasta žbuka.Žlica Žbuka za modeliranje/Mistična žbuka Spužva Špricana žbuka .Završne žbuke .Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih završnih žbuka Fina žbuka .Spužvasti gleter/ploča za zaribavanje Zaribana žbuka/Puno zaribavanje .Kist Žbuka za modeliranje .Žlica Šerana žbuka .

Djelovanje vlage kroz pljuskove ili trajnije oborine.Silikonska smola Vezivnost žbuke na bazi silikonske smole ima sličnu strukturu kao i kvarcni pijesak. Ovaj moderni građevinski materijal ima mikroporoznu gornju površinu koja je vodoodbojna. • Nakupine čestica prljavštine. mehaničke i biološke(mikroorganizmi) napade.Visokovrijedna zaštita fasade Promijenjeni klimatski utjecaji na okoliš zahtjevaju inovativne građevinske materijale za fasade. • Materijali koji će se upotrijebiti za izgradnju zida moraju biti takvi da ne spriječavaju difuziju pare i to iznutra prema van.te Vrs / ve no Os za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke . • Prodiranje vode kroz zid i to i iznutra i izvana mora se spriječiti. vitalizirati će i vaš dom. Za formiranje žbuka na bazi silikonskih smola upotrebljavaju se vodenaste emulzije kombinirane s odgovarajućim polimernim disperzijama. Time se ispunjavaju zahtjevi iz prakse za fasadom koja je dugovječna. Pored primjene u industriji žbuka na bazi silikonskih smola se pojačano primjenjuje kod saniranja fasada. silikat i organska veziva). primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola. kemijske reakcije zbog SO2 -djelovanje. Vezivo . Mješavina najnovije tehnologije proizvoda s ponovno otkrivenom snagom oživljene vode. otporna na vremenske utjecaje i otpornaje na kemijske (kisele kiše). RÖFIX SiSi-žbuka VITAL ujedinjuje sve pozitivne osobine dokazanih sastojaka za žbuke (silikonske smole. 136 .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste PASTOZNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste SiSi-Putz VITAL . biološki napadi poput algi i gljivica i mehanička djelovanja kao udarci ili erozija uvelike opterećuju fasade.

optimalni i odmjereni stoje na raspolaganju kao potpuna silikatna paleta u obliku silikatnih žbuka i boja. Vododbojna fasada sigurna je zaštita od vlage. idealno je tlo za alge. Ovo upuštanje nerazrjeđenog spoja s podlogom općenito se naziva posipanje silicijevim pijeskom. Silikat .Kao posljedica na fasadi se nakuplja rosulja te se ona.Završne žbuke . jer je sloj žbuke samo nekoliko mm i u pravilu manje čuva toplinu.optimalna zaštita za izolacijske sisteme Poseno kod toplinsko-izolacijskih sistema jedan hidrofobirani sistem žbuke. kao što je SISI-žbuka VITAL. žbuke na bazi vodenog stakla predstavljaju materijal za završni sloj bez kojeg se ne može više zamisliti građenje. što se za dugotrajnu zaštitu spomenika kulture traže otporni materijali. Primjeri nedvojbenog materijala i u području oblaganja fasada. posebno na grubim površinama. jer efekt odsjaja brzo otklanja nakupljenu rosu. i to ne samo zbog toga. zadržava i tijekom dana.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste SiSi-žbuka VITAL . Gotovi materijali za oblaganje s jednom komponentom na bazi vodenog stakla. prije svega sa znanjem o gađevinsko-fizikanim uvjetima. tako da se površina noću vrlo jako hladi. Oni nude široku paletu područja za upotrebu i najprikladniji su za oblaganje fasade postojane na vremenske utjecaje. Naročito na sjevernoj strani odnosno sjenovitim površinama postoji mogućnost pojave algi. a s druge strane kemijskim putem primjenjivanjem silicijeve kiseline kalcijeva silikata uslijed kemijske reakcije s ugljičnom kiselinom i mineralnom podlogom. 137 . I u zaštiti spomenika kulture cijene se silikatni proizvodi.preporučen zbog građevinsko-fizikalnih razloga S današnjeg gledišta. Svugdje gdje ima vlage. Silikat . Sušenje ovih silikatnih proizvoda vrši se s jedne strane fizikalno putem isparavanja i stvrdnjavanja u čvrsto staklo. Izgradnjom silikatne rešetke imaju razvlačenje kao mineralna podloga i pokazuju dobru propusnost vodene pare.Mineralna alternativa Kao sredstvo za konzerviranje već je generacijama primjenjivano vodeno staklo. dobro djeluje protiv nakupljanja algi i mahovine.

velika elastičnost. apsorbciju i difuziju vodene pare. skice. valjana. primjerice u uredima arhitekata. školama i dječjim sobama isključuju opasnost ozljeda ošrim predmetima za pričvršćivanje. fotografije i jošmnogo toga. Umjetna smola nalazi se u oblozi fasade kao djelići i drži otvorenim mnoge pore i kanale za daju čvrstoću i tvrdoću. Magnetne žbuke . podsjetnici. špricana žbuka. konstruktora u salama za seminare i konferencije.5-6. povećana postojanost na pukotine. oličene ili tapicirane. spriječava prodiranje kišnice i. RÖFIX Magnetna žbuka pruža magnetnu površinu. 6 mm sloju i nosiva je podloga za tapete. Bez ičega. redakcijskim prostorijama i dr. Organski spojene tvari pokazuju osobine koje se očituju u mnogim područjima.Završne žbuke . Može se obojiti i naknadno ličiti. koja se izvana ne razlikuje od drugih kvalitetnih žbuka. RÖFIX Magnetna žbuka je tankoslojna završna žbuka koja sadrži željezni pijesak. crteži. Ne struže se.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Umjetne smole . na informativnim zidovima u javnim i privatnim zgradama. hlapljenjem vode. dobra čvrstoća i optimalna prionjivost na gotovo svakoj podlozi. velika postojanost boja.0 mm. žljebasta struktura.Zidovi s magnetnim svojstvima RÖFIX Magnetne žbuke štede prostor i nenametljivo nude prostor za prezentaciju. Bez bušenja. pri se čemu njene mineralna tvari spajaju u male čvrste djeliće umjetne smole.Mogućnost upotrebe je neograničena. RÖFIX Magnetna žbuka nanosi se u min. Posebno u vrtićima. 138 . postojana na svjetlost i postojane boje. plakati. kvarc i vapnenac čine kostur svake žbuke od umjetne smole. Po vrsti moguće strukture razlikuju se utrljavanje.Široka mogućnost primjene Posebne prednosti žbuke od umjetne smole su raznolikost varijanti struktura. lupanja čekićem. tonova boja i debljine zrna. Ti materijali žbuci Žbuke od umjetne smole suše se čisto fizikalno. mozaična žbuka i vezna žbuka. žbuka za modeliranje. Mramor. Debljina zrna iznosi od 0. Laka obradivost. Zemljano ulje je prirodna sirovina iz koje se dobivaju vezivna sredstva. što je vrlo važno. postojanost na vremenske utjecaje. koji se ovisno o debljini zrna (u dva ciklusa) nanosi gladilicom. tekstilne obloge i premaze. Na tom metalnom sloju mogu se jednostavno pričvrstiti planovi.

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste 139 .Završne žbuke .

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture silikon/silikat Silikonske i silikatne završne žbuke RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Puna strukura RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Žljebasta žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Žljebasta žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Puna strukura RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka 140 .Završne žbuke .

FERMACELL) 141 .5 mm 1 mm V 1.5 mm 1 mm V 1.7 mm 0.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.upotreba silikon/silikat star.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste ❶ ❶ ❺ ❺ ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE ❶ ❶ ❷ ❶ ❶ PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.5/ ❹ Na ravne podloge ❷ ❷ SISTEMI Renostar/441) BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❶ MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❷ ❷ SISTEMI MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❺ PREMAZA ❺ STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ ❺ ❺ PREMAZA STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ PREMAZOM ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS. SUHE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE.5 mm V 2 mm V R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB bijela u boji Sve boje bijela u boji Sve boje u boji Ograničeno R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE ❷ Pogodno TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE bijela u boji Ograničeno bijela ❷ PODLOŽNE ŽBUKE ❷ ❷ ❷ ❷ ❻ Vidi poglavlje 4. SUHE GIPSANE PLOČE GIPSANE.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 0. završne žbuke ❸ ❸ ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- ❸ ❸ ❸ ❸ CIJU ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLACIJU ❶ ❹ ❹ BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ Na masi sa izravnavanje (700.5 mm 1 mm V 1. FERMACELL) ❺ ❺ ❺ PREMAZOM Završne žbuke .5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V Silikonske i silikatne završne žbuke Područja primjene .5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1 mm V 1.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX ZA UNUTRA PROIZVOD PROIZVOD ANTICOFINO KONSKIH SMOLA ❶ Nije pogodno SISI-ŽBUKA VITAL ŽBUKA NA BAZI SILI- SILIKATNA ŽBUKA MINERALNA ŽBUKA ❺ Na masi za renoviranje (RenoPRIMJENA PRIMJENA 0. Renoplus) 0.

und Streichputz 142 .granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .Završne žbuke .

2 mm bijela ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA ŽBUKA ❸ 0. završne žbuke ❸ Na masi sa izravnavanje (700.7 mm 1 mm V 1.5 mm S 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❶ ❻ ❻ ❻ ❻ ❻ ❶ ❻ 143 .5 mm R 1.8 mm V u boji Ograničeno ❶ ❶ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MOZAIČNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX BÜNDNERPUTZ 0.Završne žbuke . FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.2 mm bijela ❸ 1.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V 0.4 mm svjetlosiva ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA TEMELJNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❷ ❶ ❺ ❺ ❶ ❶ RÖFIX ROLL.1 mm bijela u boji Sve boje ❸ ❸ ❸ ❹ ❶ ❸ ❸ ❸ ❸ ❻ ❶ Nije pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.5 mm 1 mm V 1.UND STREICHPUTZ 0.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .5/ ❹ Na ravne podloge Renostar/441) GIPSANE.5 mm V 1.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX ŽBUKA NA BAZI UMJETNE SMOLE 0.5 mm V bijela u boji Sve boje ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX STRUKTURNA ŽBUKA ZA UNUTRA bijela u boji Ograničeno ❷ ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX ŠPRICANA ŽBUKA ZA STROPOVE bijela ❷ 1. Renoplus) ❷ Pogodno ❻ Vidi poglavlje 4.

• Ne nanositi na mase za izravnavanje na bazi gipsa I podloge koje sadrže gips Osobine: • Izjednačava upojnost podloge • Visoka prionjivost • Reducira se upojnost vode u podlogu • Visoko dubinsko djelovanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Reducira se upojnost vode u podlogu • Bez sredstava za otapanje • Visoka paropropusnost Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.2 . • pH-vriijednost: ca. 8. • pH-vriijednost: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI RÖFIX Grund UNI Područja primjene: • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja pastoznih tankoslojnih unutarnjih završnih žbuka. fuge i glet mase • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja tankoslojne završne žbuke.25 kg/m2 • Gustoća: ca.0.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .5 • Potrošnja: 0. strukturna žbuka.2 .5 kg/ltr. 1.vezna žbuka. (mineralna žbuka.5 Način dostave: 144 .) • Specijalno za gipsane. itd. 8. 1.5 kg/ltr.0.25 kg/m2 • Gustoća: ca.

finozrnata filc i modelirna žbuka za žbukane i WDVS fasade sa prirodno neravnomjernom površinom. • Otpornost na alge. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 8. 2. 50 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX Anticofino RÖFIX Anticofino • Pravilno zamiješana. 3.7 W/mK • pH-vriijednost: 8. 2 kg/m2 1. 0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • • Visoka vodoodbojnost Visoka paropropusnost Otprnost na tuču Posojanost boje Dekorativno • Visoka vodoodbojnost • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otprnost na tuču • Dekorativno • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Sadrži prirodni.8 kg/m2 • NG: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca.7 kg/m2 2 mm: ca.5 mm: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca. strukturama i tonovima boja. parapropusna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Pravilno zamiješana. • Otpornost na alge. • Otporna na nevrijeme. 3. 2 kg/m2 1. 2.5 • Upojnost vode: < 0. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Fini mramorni pijesak Pigmenti boja • Potrošnja: 0. vodoodbojna. 2.1 kg/m2h • Potrošnja: 0. • Otpornost na alge. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana.15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • 145 . 0. • Vodoodbojna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade.4 kg/m2 1 mm: ca. 3. • Otporna na nevrijeme. 1. 8.8 kg/m2 6 mm: 4.15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Potrošnja: ca.7 kg/m2 2 mm: ca.5 mm: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 kg/m2 • NG: ca. 3.5 kg/m2 3 mm: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Bijeli. strukturama i tonovima boja.5 kg/m2 3 mm: ca. 2. neravnomjerni karakter površine • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 mm: ca.4 kg/m2 1 mm: ca.5 . 3 kg/m2 3 mm R: ca.5 mm: ca. 1. 3 kg/m2 3 mm R: ca.5 • Upojnost vode: < 0.4 kg/m2 NG: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . odmah upotrebljiva fina završna žbuka u 8 standardnih tonova.4 kg/m2 2 mm R: ca.4 kg/m2 2 mm R: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 • Upojnost vode: < 0. 2.

2.7 kg/m2 2 mm: ca. 35 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.5 kg/m2 3 mm: ca.5 mm: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.5 mm: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Potrošnja: 1 mm: ca. • Mineralna. 3 kg/m2 3 mm R: ca. 3. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana. klasirani mramorni pijesak Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. 3 kg/m2 • NG: ca. parapropusna strukturna vanjska žbuka za žbukane i WDVS fasade.4 kg/m2 2 mm R: ca. 9 • Upojnost vode: < 0.4 kg/m2 2 mm: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca.4 kg/m2 1 mm: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 146 .du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 2 kg/m2 1.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 9 • Upojnost vode: < 0. 2. 40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. strukturama i tonovima boja. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Silikat Disperzivno vezivno sredstvo Bijeli. • Otpornost na alge.5 mm: ca. Osobine: • Visoka paropropusnost • Ne može gorijeti • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Visoka otporost na habanje Visoka paropropusnost Moguće prati Slabog mirisa Brilijantno bijela Sastav: • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikat Bijeli. 2 kg/m2 1.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne silikatne žbuke RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Područja primjene: • Pravilno zamiješana. 1. 0. 3. • Mineralna. 2. čvrsta unutarnja strukturna žbuka za grundirane unutarnje zidove i stropove.8 kg/m2 • NG: ca. 0.

2. mogućnost špricanja • Visoka mogućnost postavljanja • Dekorativno • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 3. 2 kg/m2 1.5 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 2.8 kg/m2 6 mm: 4. • • • • • Moguće prati Dekorativno Fleksibilan Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena • Trajno elastičan • Dobra kvaliteta obrade.5. • Otpornost na alge. klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 8. 1. fleksibilno • Izvrsna kvaliteta obrade • Pravilno zamiješana. 3.2 kg/m2 2 mm: ca. strukturna žbuka za fasade na TIS i temeljnim žbukama.4 kg/m2 1. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. 3 kg/m2 3 mm R: ca. 0.5 147 . 3. 3. 3 kg/m2 2 mm R: ca. • Ne smije se vezati • Pravilno zamiješana.8 kg/m2 3 mm R: ca. • Špricana. dobro obradiva strukturna žbuka za grundirane unutarnjih stropova.7 kg/m2 2 mm: ca.1 kg/m2h • Potrošnja: ca. 8. 2. elastična. 2.5 kg/m2 1 mm: ca.5 . klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Potrošnja: 0.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 2. strukturama i tonovima boja.5 mm: ca. 2.5 mm R: ca. strukturama i tonovima boja. čvrsta strukturna žbuka (umjetne smole) za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama.5 kg/m2 • NG: ca.1 kg/m2h • Potrošnja: 0.5 mm: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Špricana žbuka za stropove • Pravilno zamiješana.5 • Upojnost vode: ca. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Minimalnan napon • Elastično.7 mm: ca.4 kg/m2 1 mm: ca.5 mm: ca. 1.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. gotova tankoslojna špricana žbuka s laganim dodatkom. 0. 0. • Otporna. 8.4 kg/m2 2 mm R: ca.7 kg/m2 3 mm: ca.5 kg/m2 • NG: ca.5 mm: ca.1 kg/m2 1. masama za izravnavanje i gips kartonskim pločama. • Dekorativna. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 kg/m2 3 mm: ca.5 • Upojnost vode: < 0. 0. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. 2 kg/m2 1.9 kg/m2 • KODVP µ: ca.

7 W/mK • pH-vriijednost: ca. stubištu i sl.4 kg/m2 NG: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . "Efektom žbuke za pranje" • Otporna žbuka za podnožja i ukrase na temeljnim žbukama/betonu na vanjskim i unutarnjim zidovima. • Modelirajuća fina žbuka za unutarnje zidove i strop. Osobine: • • • • Mogućnost opterećivanja Bez sredstava za otapanje Velika paleta boja Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otporost na habanje • • • • • Mogućnost opterećivanja Visoka otporost na habanje Trajno elastičan Armiran vlaknima Brilijantno bijela Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (obojan) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. gotova tankoslojna završna žbuka za individualno uređivanje površine. 1600 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 • Upojnost vode: < 0. Specijalno za podnožja.. • Pravilno zamiješana.5 • Upojnost vode: < 0. 5 kg/m2 • NG: ca.1 kg/m2h Način dostave: 148 . 0. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. špaletama.15 kg/m2h • • • • Potrošnja: 2 . 150 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. stupovima. na portalima.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Mozaièna žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz Područja primjene: • Pravilno zamiješana. gotova strukturna završna žbuka sa "Multikolor efektom" tj. 8. 8. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca. 0.

• Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove.5 149 .6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca. gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem. gotova strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje. gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem.5 • Potrošnja: ca. 6 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 3 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Pravilno zamiješana. klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 5 . magnetnim glavama. 0.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . bilješki itd./ Streichputz RÖFIX Roll.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. • • • • Magnetan Dekorativno Moguće premazati Visoka otporost na habanje • Magnetan • Moguće premazati • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 0. karata. 0. magnetnim glavama. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova. • Pravilno zamiješana. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. bilješki itd. 8. 8.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll./ Streichputz • Pravilno zamiješana.5 • Potrošnja: 5 .7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.8 kg/m2 • KODVP µ: ca. kao i žbukane fasade. 8.6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca. karata.

dijagonalne ili uzdužne strukture. zaribana-/kratz struktura) Zaribane žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i ovisno o željenoj strukturi zaribavaju se odgovarajućim alatom (primjerice gleter od plastike ili stiropora).plastični gleter). ali i kao efektni zid i u dnevnim sobama. stubištima i školama. Što je daska mekša. nego je i izdržljiva. Tu se upotrebljavaju adaptirane završne žbuke s laganim organskim dodatkom kako bi se poboljšala obradivost i izdašnost. to je intenzivniji efekt karakteristično neravnomjerne površine u obliku oblaka.podnožja ili na zidovima u dječjim vrtićima. I kako ova žbuka nije samo dekorativna. U mješavini pjeska sadržana su veća zrna koja tijekom obrade. kod sokla . ona se primjenjuje svugdje gdje se postavljaju posebni zahtjevi za čvrstoćom.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Strukturne žbuke (puna struktura. Ovisno o željenom efektu mogu se stvarati okrugle. Taj se način još naziva i negativna struktura. to je površina ravnija i ujednačenija. ovisno o veličini. Strukturiranje (žljebasta struktura) Žljebaste žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i s obzirom na željenu strukturu se zaribavaju odgovarajućim alatom (npr. Jednaki udio različitih veličina zrna u mješavini. U RÖFIX-programu postoji 18 različitih boja. 150 . Ove se žbuke mogu nanositi racionalno strojevima za špricanje (posebno na području stropa) . Fina žbuka Fina žbuka nanosi se najčešće dvoslojno čeličnim gleterom i zaribava se odgovarajućom. Mozaična žbuka (kulir) Posebnost na Mozaičnoj žbuci je njena boja zahvaljujući finom pijesku. mekom daskom (od gume ili spužve). Špricana žbuka (završna žbuka) Dekorativne špricane žbuke imaju sličnu površinu kao zaribavanjem dobivene žbuke.da ra Ob za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke . daju nakon sušenja ravnomjernu strukturu površine. Što je tvrđa. tako npr. ostavljaju različito duboke žljebove. To se još zove i pozitivna struktura. Pri tom se zrno koje je dalo strukturu izdvaja iz površine.

und Streichputz Ova organska strukturna žbuka dobila je ime po alatu kojim se nanosi-valjku. Laka za obradu i srtukturira se individualno. Omotanim dijelovima željeza proizvode magnetizirajuće djelovanje i time su dekorativni površinski element na svakom radnom mjestu ili u stambenom prostoru. organski vezane funkcionalne završne žbuke nanose se višeslojno na glatke površine sa čeličnom gladilicom u debljini zrna te se fino zaribavaju plastičnim gleterom. finozrnate pastozne vezne žbuke. Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa četkom se dodatno obrađuje. Žbuka za modeliranje To je žbuka s organskim vezivom kojim se mogu postići najrazličitije željene strukture. Za ovu varijantu oblikovanja postoji specijalna RÖFIX žbuka za naošenje valjkom.gleter.Završne žbuke . Roll. Materijal se u obliku paste nanosi u nepravilno debelim slojevima. tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične.) Magnetna žbuka (Puna ili zaribana struktura) Ove specijalno receptirane.Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa spužvom se dodatno obrađuje. finozrnate pastozne vezne žbuke.Pastozne završne žbuke Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Schlämmputz (Klosterputz) Univerzalno obradiva. tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične. 151 .četka idr. organska.zupčasti gleter. organska. Schlämmputz (Bündnerputz) Univerzalno obradiva.sa različitim alatom (žlica.

potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne.) potrebno je prije obrade prekrititi.3 tjedna Ljepilo za armiranje u TIS . podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja). okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna.) Dijelove građevine (prozore. Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje.fina žbuka). itd. Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera 152 . RÖFIX Renostar. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče. čađa. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Strukturiranje Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. vrata. RÖFIX 57 i sl. alge). Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke.Pastozne završne žbuke Obrada Ručna obrada pastoznih.Završne žbuke . prethodno nanijeti grund u boji Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. prašina. perforirani paneli) Podloga mora biti suha. tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga Za podloge pogodni su betoni. okvire prozora.B.kao i dekorativne žbuke. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2.U. vodoravno. nosiva i bez nečistoća (npr. putem bočnog prozračivanja) Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Kod primjene tamnih i intenzivnih boja.

pastoznih završnih žbuka Profesionalni savjet Strojevi .Pritiskanjem automatike na daljinskom upravljaču vrši se nanošenje materijala na površinu.Završne žbuke .5 bara. mlaznica i daljinski prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja za nanošenje. Pretanki nanos može dovesti do mrlja i mjestimičnog odsjaja. Prije početka radova sve priključke i elemente u području špricanja koji se ne žbukaju potrebno je brižno prekriti. Potom se prilikom prskanja na probnu plohu može namjestiti optimalna količina zraka i materijala kako bi se postigla željena struktura završnih površina.Pastozne završne žbuke Obrada Strojna obrada špricanih. Gotova smješana završna žbuka može se uliti u spremnik uređaja za nanošenje žbuke. Kao osnovna oprema za strojno strukturiranje potreban je uređaj za nanošenje žbuke. 153 .Oprema RÖFIX završne žbuke mogu se obrađivati svim uređajima za nanošenje i strukturno špricanje koji su uobičajeni na tržištu. Priključiti kompresor Najprije se kompresor mora priključiti na strujnu mrežu i na uređaj za nanošenje žbuke. Nanošenje završene žbuke Završna žbuka se ravnomjernim kruženjem nanosi u što je moguće konstantnijem razmaku na gornju površinu zida. Pokretanje procesa špricanja Okretanjem kuglaste ručice se uključi zrak pod tlakom. Završnu žbuku našpricamo u jednako debelim slojevima po cijeloj površini.0 do 1. Kod strukturnog špricanja potreban je radni tlakod 1. Tako dobivamo jednomjernu strukturu. jedan prikladan kompresor (minimalna snaga: 400 litara/ sat).Optimalna veličina šprice odgovara trostrukoj veličini granulacije žbuke. Za ravnomjerno nanošenje materijala potrebno je napajanje strujom s dovoljno velikim promjerom kabla. špricaljka sa crijevom za strukture. Paziti na smjer okretaja. Napomena Dekorativne špricane žbuke čine površinu s ravnomjernim zrnima i dostupni su u raznim tonovima i veličinama zrna. Razmak šprice od površine zida: oko 30 cm.

nosiva i bez nečistoća (npr.Završne žbuke . Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka".) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja. čađa. RÖFIX Renostar. Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje. važno je oštro razvlačenje kod oba položaja ( previše debeli slojevi žbuke = opasnost od pukotina). vrata.3 tjedna Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. itd.fina žbuka). kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Kod nanošenja Anticofina potrebno je pripaziti na dobar rad.zbog tankog sloja koji se nanosi i kratkog vremena otvorenosti nanošenja žbuke Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja. Austrijske radne zajednice Putz 154 . kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore. RÖFIX 57 i sl. Potrebno je pobrinuti se za dovoljan broj radnika. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Anticofino strukturirati plastičnom žlicom. prašina.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Anticofino Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Ne filcati vodom. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. okvire prozora.B. Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati.) potrebno je prije obrade prekrititi. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. Na svježe ožbukanim površinama voda može uzrokovati mlijećna izbijeljenja. alge).

sjajna područja. okvire prozora. prašina. Vrijeme potpunog protvrdnjavanja traje ca. Kratko promiješati. Novo naneseni sloj na površinu potrebno je prema određenim mjerama štititi od bilo kakvog utjecaja vlage.kao i mozanične žbuke. DIN 18350.) Dijelove građevine (prozore.3 tjedna Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. Kod primjene tamnih i intenzivnih boja.) potrebno je prije obrade prekrititi. RÖFIX Renostar. tj. U još mokrom stanju potrebno je gletanje istim alatom u istom smjeru Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Nakupine čestica prljavštine. SIA V 242 Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. alge). Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. 3 dana. RÖFIX 57 i sl. Izbjegavati premješavanje Za miješanje ne koristiti aluminijski mješač (moguća promjena boje) Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice ravnomjerno odozdo prema gore u veličini zrna od 1 1/2.Završne žbuke . kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Ne razrijeđivati Prije nanošenja.B.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada mozaične žbuke Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. prethodno nanijeti grund u boji Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. itd. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja). 3 tjedna. Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. čađa. primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola Vrijeme vezivanja. različiti tonovi boje) Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. nosiva i bez nečistoća (npr. ovisno o vlažnosti zraka i temperaturi iznosi ca. Austrijske radne zajednice Putz 155 . vrata.

RÖFIX 57 i sl. potrebno je magnetnu žbuku nanijeti u više slojeva (minimalno 2).Završne žbuke . čađa. vodoravno. Vrijeme sušenja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi min. podlogu obraditi s RÖFIX W97 Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. alge). u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. nosiva i bez nečistoća (npr.to je bolje prianjanje magnetnih glava Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno.) potrebno je prije obrade prekrititi. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Kako bi prionjivost magnet bila optimalna.3 tjedna Minimalno 24 sata prije oblaganja. itd. prašina.) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada magnetnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. vrata.B. kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. okomito) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! 156 .2 dana Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Što je površina glađa. okvire prozora. RÖFIX Renostar.

Akustične žbuke Osnove / Vrste AKUSTIČNE ŽBUKE Osnove / Vrste Akustika prostora i estetika Današnja arhitektura često zahtjeva što je moguće ravnije. 157 . Da bi se izbjegao taj negativni efekat. Odjek je ovisan o frekvenciji. Mjera za apsorbciju (gutanje zvuka) je stupanj apsorbcije a. djeluju ipak kao "tvrdozvučne završne površine" i pogoršavaju dugim odzvanjanjima akustiku prostorije. vibrira i opterećen je tlakom. budući da primjerice kamen. a 1 potpunu apsorbciju. uvažavajući estetska gledišta.Akustične žbuke su idealne za izradu završnih površina na zidovima i stropovima koji apsorbiraju zvukove. Koliki je odjek u nekoj prostoriji ovisi uglavnom o svojstvima apsorbcije zida. ne strukturirane zidne i žbukane površine. Pri tom 0 znači potpunu refleksiju. Prostorna akustika bavi se kvalitetom prijenosa zvuka unutar jedne prostorije. One reguliraju odjek i omogućavaju poboljšanu akustiku prostora. o namještaju i volumenu prostorije. Oblikovanje ovdje ne poznaje granice i skoro se bez iznimke može sve ostvariti. Način funkcioniranja RÖFIX Akustične žbuke Zvuk je u jednom valnom obliku. RÖFIX Akustična žbuka je specijalna žbuka koja se nanosi na način da nastaju mnoge međusobno povezane šupljine. Ove izabrane završne površine. Rezultat je ugodni zvuk prostorije. nego ih porozna ploha žbuke upija i pretvara u toplinsku energiju. Vrijednost apsorbcije zvuka je između 0 i 1. Najvažnija fizikalna veličina za karakteriziranje akustičkih svojstava neke prostorije je vrijeme odjeka.te Vrs / ve no Os ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Akustična žbuka je vrijedno sredstvo koje ujedinjuje estetiku s funkcionalnošću. proizvode se završne žbuke koje apsorbiraju zvukove. koji se vremenski i prostorno rasprostire. poda i stropa. drvo ili tepih zvuk pri različitim frekvencijama različito apsorbiraju. Ona je mjerilo odzvanjanja prostorije. Akustične žbuke na bazi bijelog cementa i bijelog vapna s poroznim lakim dodacima putem svoje strukturirane završne površine spriječavaju refleksiju većeg dijela zvučnih valova koji nastaju. Valovi zvuka koji nastaju na završnoj površini zida se ne odbijaju.

Osobine: • Visoka apsorpcija zvukova • Dekorativno • Sprjećavaje kondenzacije putem velike kapilarnosti • Reguliranje vlažnosti • Dobra kvaliteta obrade. velike hale. stubišta. 220 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.Akustične žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Akustične žbuke RÖFIX Akustična žbuka RÖFIX Akustièna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana suha žbuka za poboljšanje akustike prostora. zatvorene bazene. Reguliranje odbijanja zvukova.14 W/mK • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 158 .du vo oiz pr o ci da Pičn ust Ak eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . škole. 0. crkve.5 m2/EH • NG: ca. mogućnost špricanja Sastav: • Vapno • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • Izdašnost: 2.itd). velike urede. • Strukturna špricana žbuka (1 mm ili 6 mm) za unutarnje stropove i zidove bez mehaničkih zahtjeva (npr.

poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče. miješati uvijek cijelu vreću. Minimalna debljina žbuke kod akustične žbuke: 15 mm (ca.Akustične žbuke Obrada Obrada Obrada akustičnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. za 06 grubo granulaciju glavo šprice 12 mm. U početku dodavati žbuku i postupno povećavati količinu. do homogene konzistencije. Špricanje izvoditi brzim. alge). PFT N2V.da ra Ob ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Između pojedinih špricanja potrebno je poštivati vrijeme sušenja zbog hidravličnog vezivanja. Wagner PC15. grundiranje) Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ne smije se premazivati 159 . PFT SWING II.) NA Crijeva predhodno podmazati vapnom Mješanje U posodi sa čistom vodom zamješati suhi mort. prašina. kako bi se postigla što bolja otvorenost pora Strukturiranje Nanošenje se izvodi u min. RÖFIX 57 i sl. Nanošenje Kod strojnog nanošenja postoje pumpe različitog kapaciteta (npr. Za granulaciju 01 fino koristiti glavu šprice 6 mm. pomoću mješača. četri sloja. čađa. Zbog laganih dodataka i mogućnosti segregacije. perforirani paneli) Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. nosiva i bez nečistoća (npr. m-Tec P20 ili Strobel Strobot) kompresor kapaciteta 400 l/min. RÖFIX Renostar.B. Prvi sloj nanijeti kružnim pokretima. Za podloge pogodni su betoni. ravnomjernim. 3 radna koraka uklj. kružnim pokretima.

Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralnih završnih žbuka:12-24 sata.da ra Ob če plo ke ns to kar o an ps Gi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Obratiti pažnju na pažljivu pripremu podloge prema uputama proizvođača ploča. Priprema podloge Postavljanje gips kartonskih ploča prema smjernicama proizvođača ploča. Važno je da je podloga potpuno suha kako bi se izbjeglo "prodiranje žutila" kroz ploče.Gipsano kartonske ploče Obrada OBRADA GIPS KARTONSKIH PLOČA Profesionalni savjet Izrada podloge Gips kartonske ploče (GK prema DIN18180) služe kao nosači žbuke i zbog svoje ravne i ujednačene površine predstavljaju izvanrednu podlogu za strukturiranje završnih žbuka. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana. Pritom se karton ne smije ohrapaviti. Stručno izravnavanje fuga (uključujući i rupice od bušenja) kako bi se izbjeglo sjenčanje na svjetlu. Zaštititi ploče od direktnog utjecaja sunčevih zraka. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana. Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom. brza obrada • Nije moguće izjednačavanje neravnina 160 . izbrusiti masu za izravnavanje. Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem).. Ukoliko je potrebno. 2 mm) po čitavoj površini. • Visoka čvrstoća • Čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na gipsanim glet masama Izravnavanje s RÖFIX 246 bijelom žbukom (cca. • Ravnomjerna krivulja vezivanja • Glatka. Mineralna završna žbuka na mineralnu masu za izravnavanje Izravnavanje s RÖFIX 57 masom za izravnavanje . • hrapava podloga • Jednostavna.bijelom ili RÖFIX Renostar ( 2-3 mm) po čitavoj površini. Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na kvarcnom izolacijskom grundu Predpremaz s RÖFIX GIKA-grundom po čitavoj površini.

Nakon žbukanja osigurati uvjete sušenja i otvrdnjavanja (dijagonalnim prozračivanjem). Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom. Nanošenje završnih žbuka Mineralne i pastozne završne žbuke nanose se u pravilu u debljini zrna te se s prikladnim alatom za strukturiranje zaribaju.Završne žbuke . Vrijeme sušenja prije nanošenja pastoznih RÖFIX unutarnjih žbuka:24 sata. • Visoka vodootpornost • Jednostavna. RÖFIX W97) kao zaštitu od vlage.Gipsano kartonske ploče Obrada Profesionalni savjet Pastozne završne žbuke na grundu Predpremaz s RÖFIX Grundom IN po čitavoj površini. Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). 161 . brza obrada • Nije moguće izravnavanje neravnina Neke fugirne mase su slabo vodootporne i kod vlaženja se ljušte. Radi toga upotrebljavamo kod pastoznih završnih žbuka specijalne temeljne premaze (npr. RÖFIX temeljni grund IN) ili izolacijski temeljni premaz (npr.

162 SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI .

SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI 162 .227 Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 167 167 174 175 180 Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 184 184 195 208 Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 212 212 174 216 218 Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 219 219 223 226 163 .

U tisućama stambenih i poslovnih zgrada vlada tužna osama. materijala i ideja stvara slobodni prostor za poticajne i uzbudljive stambene i radne svjetove. jer saniranje/renoviranje dobro prolazi u bilo kojem računu troškova i koristi. smanjuje potrošnju energije i poboljšava mikroklimu. tiho stanovanje i provođenje slobodnog vremena. Sa širokim programom visokovrijednih sistema za saniranje i renoviranje RÖFIX nudi idealnu osnovu za ambiciozne renovacijske poduhvate. Ekološki materijali i postupci brinu se za brižljiv odnos prema zdravlju i okolini. Argumenti će uvjeriti svakog vlasnika. RÖFIX radi već desetljećima sa i za specijaliste za sanacije. Uz velike zahtjeve ovog posebnog područja primjene idu proizvodi rađeni točno po mjeri. Otvaramo Vam kompetentan ulaz na ovo područje. Već postoji cijelo bogatstvo boja i materijala kako bi nam priredili više radosti u stanovanju i radu. Za nagradu zgrade će privlačiti svojim tihim nastupom i suvremenom infrastrukturom. Ona ne dobivaju baš uvijek zaštitu i održavanje koje zaslužuju kao dio naše povijesti. Povećana vrijednost zgrade. Gradite po sistemu! Sve je u vodi Renoviranje znači stvaranje kvalitete življenja. Pri tome je okolina bitan faktor našeg dobrog osjećanja. Pretpostavke za to su profesionalna sanacija i renoviranje. povijesne se građevine mogu učinkovito koristiti za suvremeni rad. Čak i ako prvobitno nisu izgrađeni prema modernim kriterijima. Profesionalno renoviranje podiže kvalitetu stanovanja i rada. Dugogodišnjim korištenjem i zapuštanjem one se pokazuju bez udobnosti i kvalitete. Dobitak leži u saniranju! Posegnite za njim! 164 . dugoročno osiguranje vrijednosti te smanjenje troškova održavanja i energije i više nego pretežu na stranu ulaganja kapitala. i smanjuju vrijednost nekretnine. Upotrijebimo sve kako bi u njih ponovo unijeli radost i život. Zub vremena i često nedostatna briga prijašnih stanovnika ostavlja tragove propadanja na njima. Mnoštvo boja. Temeljni kapital za daljnje održavanje Kada zgrade dođu u godine mogu postati skupe za svoje vlasnike. Kapital koji se gubi iz dana u dan može se i bolje upotrijebiti: za investiciju u saniranje/renoviranje. Oštećenja građevinske supstance i kvaliteta gradnje koja više ne odgovara aktualnim spoznajama o energetskoj učinkovitosti podižu troškove popravaka i održavanja. A radost zbog besprijekorne zgrade još je besplatan dodatak.e/ di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Zub vremena Vrijedna graditeljska baština u srednjoj Europi može pokazati tisuće vrijednih arhitektonskih svjedočanstava iz tisućljetne prošlosti.

Sanacija žbuke vlažnog ili solju opterećenog zida pomoću RÖFIX Sanacijskih sistema Održavanje spomenika za restauraciju povjesnih građevina sa RÖFIX Vapnenim sistemima Popravci fasada za moderne žbukane i izolacijske fasade sa RÖFIX Renostar. zadaćom koja zahtjeva mnogo iskustva.Popravci fasade Svaka sanacija je različita. i mora se iznova ocijeniti. Dio 1 do 3" . Prema starosti.ili RÖFIX Renoplus sistemom 165 . sposobnosti predanosti i adekvatne građevinske materijale. značenju i stanju Vaše građevine. Analize vlage i soli su potTradiocionalne građevinske tehnike i materijali čine sanaciju i renoviranje povijesnih zgrada vrlo osjetljivom Ispravni postupak u planiranju i provođenju mjera održavanja iscrpno je opisan u ÖNORM B 3355 "Sušenje vlažnog zida.Kao srednjeeuropsko poduzeće povezano s tradicijom RÖFIX AG je u svojoj 110 godina dugoj povijesti razvilo poseban know-how na području saniranja i renoviranja povijesnih građevina. istražiti povijest zgrade kako bi se pronašao uzrok oštećenja. Da bi se mogla provesti kompetentna i dugotrajna sanacija potrebna su opsežna prethodna istraživanja.Održavanje spomenika .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Popravci Pojam održavanja predstavlja pojam koji je nadređen pojmovima "renoviranje" i "saniranje". rebne da bi se mogli odabrati primjereni sustavi za saniranje ili razviti posebna rješenja. Proizvodi rađeni po mjeri udovoljavaju visokim zahtjevima ovog područja primjene Razlikovanje i pravila kod saniranja . Mora se npr. ROFIX Vam daje na raspolaganje velik izbor za razne sanacije. Odvijanje sanacije/renoviranja predstavlja poseban izazov. Svaki novi korak predstavlja novi zadatak.

) i RÖFIX pločom sa uzorcima Mjerenje vlage. Austrija Nova obrada fasade Villa Miesgang. Dornbirn. Austrija 166 . Analiza žbuka i štetnih soli. u ROFIX laboratorijima na objektu. na objektu pomoću obrazovanih RÖFIX-savjetnika za sanacije U(k)-Vrijednosti (Glaser diagram itd. s RÖFIX-tehničarom za primjenu Projekt za sanaciju u pismenoj formi Cjelokupna sanacija . Austrija Nova obrada fasade "Visoko tržište" 1.vojarna za jahanje Stockerau kd Beča..Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Servis RÖFIX-Stručno savjetovanje na licu mjesta.

Voda je osnova života. Hidroskopno upijanje vode: Mnoge od soli koje štete građevinama su hidroskopsne.s druge je strane izvor svih zala. Vlaga je u građevinarstvu uzrok oštećenja br. one imaju sposobnost upijanja vlage u obliku vodene pare iz okolnog zraka. Upijanje vode putem procjednih voda pod tlakom-pritiskom: Ako je voda na vanjskim zidovima koji su u dodiru sa zemljom pod (hidrostatskim) tlakom. Soli koje štete zidu mogu se navlažiti i prodrijeti u zid! 167 . Pa ipak.1 za građevine Oko 70% cjelokupne zemljine površine pokriveno je vodom.Neprijatelj br. s jedne strane izvor cjelokupnog života . 4. Povećanje od 1% vlage u zidu pogoršava toplinsku izolaciju zida za oko 5% (mokra odjeća ne može se zagrijati). Ako topliji zrak dođe u dodir s podlogom koje je ispod određene temperature (temperature rosišta). tj. U nastavku ćemo objasniti najvažnije mehanizme upijanja vlage: 2. 5. Upijanje vode putem kapilarnekondenzacije: Vodena para se kondenzira u kapilarama određene veličine pri određenoj relativnoj vlažnosti zraka.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA SANIRANJE Osnove / Vrste Voda: Eliksir života . ona će i bez kapilarnog djelovanja ući u materijale. 1. 3.e/s Vrs / ve O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . voda će se izdvojiti na toj površini kao elementarna voda (vodene kapljice na prozorskim staklima zimi). Upijanje vode putem kondenzacije: Pod kondenzacijom se podrazumijeva izdvajanje vodene pare iz atmosfere.

1. cvjetanje. i može prodrijeti otopljena uglavnom u vodi u podnožja građevina. one se transportiraju na površinu putem vlage u kapilarnom sustavu građevinskog materijala. pri čemu Prodor štetnih soli u zid može imati razne uzroke. urin i druge fekalne tvari. Ovdje vlaga ponovno može ishlapiti. 2. Kloridi su soli solne kiseline (HCl). Tu kristalizaciju prati povećanje volumena. tj. Nitrati su soli dušične kiseline (HN3O). koje u sistemu pora građevinskih materijala uzrokuje vrlo visoke tlakove kristalizacije (razorno djelovanje) i tako razara građevinske materijale. Nitratne soli koji pri tom nastaju su jako hidroskopne. Pri tome se otopljena sol pretvara u kristale. Tlak koji nastaje pri kristalizaciji usporediv je s tlakom koji nastaje pri smrzavanju vode. Jedno je zajedničko svim solima: štetne su samo ako se vežu s vodom. Natrium klorid (NaCl. Sumporna kiselina nastaje kod oksidacije sumpornog dioksida (SO2) s kisikom (O2) i vodom (H2O). Za postavljanje koncepta sanacije nužna je i analiza soli. Sumporni dioksid nastaje između ostalog pri izgaranju ugljena i ulja za grijanje te raznih goriva koja sadrže sumpor. a ne samo utvrđivanje i lokaliziranje kontaminacije solju. Sulfati su soli sumporne kiseline (H2SO4). 3. Ako se soli kristaliziraju na površini materijala. kuhinjska sol) snižava ledište vode i pospješava koroziju čelika. nastaje tzv. Soli su nadalje jako higroskopne. Koristi se između ostaloga i kao sol za posipanje. 168 . Nastaju truljenjem bjelanče- vina i životinjskih otpadnih tvari kao što su gnoj.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Soli koje oštećuju građevine Štetne soli koje se najčešće javljaju kod građevina su kloridi. Budući da se kod svih soli radi o lako topljivim solima. sulfati i nitrati.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . se iznova otapaju i putuju dalje kako bi na nekom drugom mjestu izazvale štetu. On važi kao najvažniji indikator zagađenosti zraka. privlače vodu. Tako se mrvi i uništava žbuka i/ili mort.

05 .) Nitrati (NO3.V.1 težina% 1000 .4 µ VČ TČ <12 1.5 .1500 / 0. obrtnika i građevinskih poduzetnika. Ta klasifikacija služi pronalaženju rješenja u izboru varijante sušenja i sistema žbuke.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .1 težina% >2500 / 0.Dio 1 dijeli žbuke i zidove prema stupnju opterećenja solima u različite stupnjeve. zavoda za ispitivanje.03 .3 <5 >40 zadovoljava Jedinice cm kg/dm3 V-% % cm kg/dm3 N/mm2 N/mm2 kg/m2 mm V-% 169 TČ : VČ W24 h .2500 / 0.) Posebne mjere ON 1 slaba < 300 / 0.15 težina% potrebno Što je "WTA"? WTA je skraćenica za njemački naziv za Znanstveno-tehničku radnu zajednicu za očuvanje građevina i održavanje spomenika (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. a u tom tijelu iskusni stručnjaci se bave problematikom i sastavljanjem smjernica i podsjetnika za područje očuvanja i popravljanja građevina te održavanje i restauriranje spomenika.0. Stupanj opterećenja: granične vrijednosti u mg/kg i težina % Soli Kloridi (Cl.1 težina% <500 / 0. Pod "Posebne mjere" navode se mjere sušenja i zaštite kao što su sistemi sanacijske žbuke.1000 / 0.0 ± 0. WTA podsjetnik 2-2-91.1 .25 težina% >1500 / 0. Osnovana je u Njemačkoj prije otprilike 20 godina. Osobina Svježi mort Konzistencija Gustoća Sadržaj zraka u porama Sposobnost zadržavanja vode Obradivost (očvršćivanje nakon 15 min.03 težina% <1000 / 0.) Sulfati (SO4.0. arhitekata i projektanata održavanja. Odgovarajućim mjerenjem stupnja prodora vlage i opterećanja solima dobiva se slika o nastaloj šteti.5 <3 >0. Sistemi žbuka za saniranje).25 težina% 500 . Njeni članovi dolaze iz krugova proizvođača.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Klasificiranje opterećenja solima Za stvaranje koncepta saniranja te tako i odabira sistema žbuka mora se ustanoviti opterećenje zgrade. vladinih ustanova i vlasnika građevinskih objekata.05 težina% bez ON 2 srednja 300 .5 keine >25 >85 <3 <1.0. Ti podsjetnici su već i izvan granica Njemačke poprimili karakter normi (npr.).15 težina% potrebno razlikovati u pojedinačnim slučajevima ON 3 jaka >1000 / 0.) Čvrsti mort Gustoća Koeficijent paropropusnosti Otpornost na savijanje Tlačna čvrstoća Omjer čvrstoće Kapilarno upijanje vode Dubina prodiranja vode Poroznost (ukupan sadržaj pora) Otpornost na soli Kratica Zahtjev 17. ÖNORM B3355 . stručnjaka i vještaka.

a u to spadaju vrsta. zahtjeva poznavanje karakteristika u relativno uskim granicama.j. Njihova funkcionalnost ovisi u odlučujućoj mjeri o homogenosti morta. kloridi. uz istovremeno znatno smanjenu kapilarnu vodljivost. Dugoročna učinkovitost. To sa svoje strane kao pretpostavku ima optimalni sastav. oblik i stupnjevanje zrna dodataka. a ipak sigurno otvrdnjavanje. Stoga sistemi žbuka za saniranje imaju pretežno hidraulička veziva. već se i otpornost sistema na mraz i soli znatno poboljšava. nitrati). t. postići suhe površine ukoliko okolna klima omogućava sušenje. Na mokrom zidu mogu se sustavima žbuka za saniranje Potpuno sušenje zidova nije moguće postići samo pomoću žbuka za saniranje. Uslijed svoje strukture i funkcije žbuke za saniranje moraju imati relativno brzo. vrsta i stanje ožbukanog zida. Propusnost vodene pare koju ti sistemi posjeduju stvara povoljne uvjete za sušenje zidova. neoštećenost. Time se utječe pozitivno ne samo na mehanička svojstva. To daje žbuke velike poroznosti i vodopropusnosti. određivanje soli topljivih u vodi koje oštećuju zidove (sulfati. 170 . moraju imati veliku otpornost na djelovanje soli. Prije odluke o mjerama za popravak građevine treba u dovoljnoj mjeri istražiti stanje zidova.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Sistemi žbuka za saniranje Žbuke za saniranje služe za ožbukavanje zidova napadnutih vlagom i/ili solima. Za ovo se proizvode posebne mješavine od tvornički smješanog morta. koja se kod miješanja na gradilištu ne može osigurati u dovoljnoj mjeri. omjeri pri miješanju. Vrsta i opseg ispitivanja ovisi o dotičnom objektu. vrsta i količina dodanih tvari i sredstava. Za to su potrebne obimne mjere hidroizolacije (horizontalna i vertikalna hidroizolacija). Žbuke za saniranje su zbog svojih posebnih svojstava otporne na mraz. pa su stoga pogodne i za primjenu u podnožjima. Žbuke za saniranje predstavljaju pomoćne mjere koje stvaraju povoljne uvjete za sušenje zidova.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Naknadna istraživanja i ispitivanja su uvijek potrebna: Utvrđivanje uzroka vlage. a posebno veziva. Soli koje oštećuju građevinski materijal talože se u žbuci. Osim toga. dodataka i primjesa mogu se proizvesti žbuke za saniranje velikog ukupnog volumena pora uz mali sadržaj kapilara. vrsta veziva. Izborom odgovarajućih veziva. komponente mješavine za žbuku.

To vrijedi i onda kada se žbuka za saniranje koristi kao završna žbuka. dodatno se smije nanijeti mineralna završna žbuka.Kod jaèeg provlaživanja veæ saniranog zida (prvenstveno moguæe na podruèju cokla). Temeljna žbuka sa porama Temeljna žbuka sa porama služi izravnanju većih neravnina podloge i kao spremnik soli kod posebno velike prisutnosti soli u podlozi. Žbuka za saniranje Žbuka za saniranje se može nanositi jednoslojno ili višeslojno.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Komponente sistema žbuka za saniranje 1. Završne žbuke. 3.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Pri tome mora prema pravilu tehnike biti omogućen odgovarajući pad čvrstoće. premazi i ostali slojevi ne smiju negativno utjecati na propusnost vodene pare sistema.Trajnost sanacije kod jake opterećenosti solima u tom slučaju znatno se produžuje. Za to su pogodne silikatne ili vapnene boje. Kako bi se osigurala njihova funkcionalnost završni premazi moraju pokazivati iste karakteristike. 5. Pokrivni slojevi na žbukama za saniranje su samo onda dovoljno trajni kada njihova kapilarna moć upijanja znatno ne nadilazi onu žbuke za saniranje. već "mrežasto" (60% prekriveno). 2. Pojedini slojevi moraju biti debljine barem 1 cm.Kod debljina preko 3 cm preporuèa se primjena temeljne žbuke s porama. Premazi Žbuke za saniranje su paropropusni sistemi.Mjere protiv prodiranja soli Kod jako povišene koncentracije soli u podlozi žbuke potrebno je odrediti mjere kako bi se smanjilo prodiranje topivih soli u posljednji sloj svježe nanešene i još nedovoljno hidrofobne žbuke za saniranje (RÖFIX Grund za saniranje). 4. Za dotični slučaj primjene špric mora biti dovoljno postojan na sol i u normalnom se slučaju ne nanosi potpuno prekrivajući. 6.moguæe je nanijeti jedan premaz (nakon 2-3 godine) 171 . Pri tome se treba držati ukupne debljine od najmanje 2 i najviše 4 cm.Završni sloj Ukoliko se ne može ispuniti specijalni zahtjev za strukturu površine sa žbukom za saniranje.Špric Špric kod sustava žbuka za saniranje treba osigurati prionjivost žbuke za podlogu.

U zid je unesemo kroz kose bušene rupe. Električni postupci :Električni postupci mogu zbog svoje prividne jednostavnosti za građevinara biti vjerojatno vrlo zanimljivi.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . no ne mogu ga djelotvorno spriječiti. To neminovno vodi prodiranju vlage u zidove podruma odnosno podnožja. RÖFIX Cavastop zabrtvi pore i kapilare.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Vlaženje ziđa Oštećenja elemenata građevine koji su u doticaju sa zemljom su najčešći nedostaci kod starih građevina. Životna dob žbuke za saniranje se nakon nanosa smanji za stupanj vlažnosti. sukladno zahtjevima i opterećenjima. Sistem hidroizolacije sprječava vlaženje ziđa Isušivanje vlažnih zidova nakon takve mjere iziskuje još određeno vrijeme.5 cm zida. U stanju su usporiti kapilarno strujanje. suživanje pora i/ili hidrofobna sredstva. Stoga elemente građevine koji se nalaze ispod terena treba izolirati Mehanički postupci : Mehanički postupci pružaju ugradnjom tvari koje su otporne na kapilarno vlaženje najveću sigurnost funkcioniranja (npr. u podrumima u zemlji ne možemo prepriječiti sa gornjim postupkom. zabijanjem-ugradnjom ploča koje ne rđaju. Da bi ubuduće izbjegli nastanak oštećenja na suhim zidovima moramo se posavjetovati sa stručnjacima. Područje podnožja cokl i temelji koji se nalaze ispod razine terena su naročito izloženi. 172 . Trajnoelastičnu smolu možemo upotrijebiti u svim zidovima. hidrofobira ih i ostaje elastičan. Važno: Vidno vlažan zid na površini ne smije se žbukati. rezanjem zida sa lancem ili pilom sa dijamantnim konopcem). Injekcijski postupci : Injekcijsko sredstvo unosimo sa ili bez tlaka u pore u zidovima. Vrijedi temeljno pravilo:po mjesecu se suši otprilike 1-1. Postoje sredstva za zatvaranje pora. Stoga kao zaštitnu mjeru kod svih metoda treba uvijek upotrebljavati žbuke za saniranje. U ovom primjeru moramo ugraditi vertikalnu prepreku. Zato se ne smije sprečavati sušenje. Podzemnu vodu pod tlakom kao npr. RÖFIX nudi injekcijski postupak RÖFIX CAVASTOP Zaustavljanje kapilarne vode s hidrofobnom horizontalnom hidroizolacijom. budući da je u tim područjima najveća vlažnost.

Sistemi za saniranje Osnove / Vrste 173 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

Ostatke materijala ukloniti s gradilišta. fuge ca. 60% pokrivnosti sušenje: min. Na RÖFIX sanacijske žbuke moguće je nanijeti i druge mineralne žbuke..2 kg/m2 x √24h 2 . boju nanijeti puno kasnije 3 . Na suhu sanacijsku žbuku ne nanijeti vapnene boje ili vapnene žbuke.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Pregled RÖFIX sanacijskih sistema RS 1 Područje primjene Opterećenje vlagom Opterećenje solima Priprema podloge visoko malo visoko visoko malo malo RS 2 RS 3 Staru žbuku otkloniti do ca..ili višeslojno. 7 dana kod naknadnog premazivanja2 Premaz (opcija)1 1 RÖFIX Silikatna vanjska boja ..špric Nanošenje uz ca. bez vremena sušenja Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 671 Sanir . 1m preko vidljive granice oštećenja. Površine očistiti na suho..kod mokrog zida preporučuje se.. RÖFIX Sanir grund nanijeti četkom ili našpricati. 2 cm ostrugati.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1 m iznad vidljive zone oštećenja) RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L jedno. primjereno cjelokupnoj debljini žbuke. Fuge i pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 648 sanacijska temeljna žbuka s porama . Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje jedno . 174 .. Osušiti zidove. 40 mm min. ali SVE moraju ispunjavati slijedeće uvijete: KODVP: ≤ 15 TČ: ≤ 3.Sanacijske žbuke su hidrofobne. 20 mm / maks.5 N/mm2 w-Vrijednost: ≤ 0. 15 mm RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje MDS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke Sanacijska žbuka iznad granice oštećenja (min.ili višeslojno Vrijeme sušenja: min. 7 dana Štititi od prebrzog isušivanja Temeljna žbuka s porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama Jednoslojno DS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm Površinu nahrapaviti Sanacijska žbuka RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S min.

špric RÖFIX 671 Sanir . 1710 kg/m3 • KODVP µ: 20 . 9000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. 10 N/mm2 • NG: ca. 13 • Potrošnja: 0.25 • E .16 kg/ltr. • Za pripremu podloge kod vlažnog zida ili zida koji sadrži sol.5 N/mm2 • MG (EN 998-1): CSIV. • Smanjuje prodor soli u žbuku za saniranje.1 kg/m2 • Gustoća: ca.špric Područja primjene: • Za učvršćivanje stare podloge i redukciju prodiranja soli u RÖFIX žbuke za saniranje. • Za prethodnu obradu zidova sa jakim sulfatim i kloridnim cvjetanjem.5 kg/m2 • pH-vriijednost: ca. • Učvršćivanje i poboljšanje vodoodbojnosti starih žbuka.5 m2/JM ca. 7.modul: ca. W0 Način dostave: 175 . Osobine: • Smanjeno djelovanje štetnih soli • Izjednačava upojnost podloge • Smanjeno djelovanje štetnih soli • • • • Poboljšanje prionjivosti Dobra strojna obrada Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Sastav: • NA • NA • Bez PVC-a • Bez PVC-a • NA • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. 1. 300 m2/TO • TČ (28 dana): ca.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 3.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Sanir grund RÖFIX Sanir grund RÖFIX Antisol RÖFIX Antisol RÖFIX 671 Sanir . • pH-vriijednost: ca. 12 m2/JM ca. jako upijajuće podloge lagano navlažiti i štititi od prebrzog isušivanja. 60% prekrivanja) • Suhe. 4. Nanosi se samo mrežasto (ca.3 mm • Potrošnja: ca. 4 • Granulacija: 0 . 0.6 .Koristiti samo kod RÖFIX RS 1 jednoslojnog sistema žbuka za saniranje • Predprema a saniranje zidova.5 kg/m2 • Izdašnost: ca.

820 ltr. 82 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. W2 • Granulacija: 0 . W2 Način dostave: 176 . Prema WTA .standardu.5 mm • Potrošnja: ca.5 m2/cm/JM TČ (28 dana): < 6 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca.modul: ca. 2.1. 11 • E .5 mm Potrošnja: ca. 1270 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: ca. 2. 12. CSII. • Temeljna žbuka sa porama kod postojanja visokih koncentracija soli.5 m2/cm/JM ca.5 N/mm2 • NG: ca.2 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R. na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju. 12 MG (EN 998-1): R. na unutarnjim i vanjskim površinama Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Veliki kapacitet pohranjivanja soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . 4. Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje. CSII. 3800 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca.1. 10 kg/m2/cm Izdašnost: ca.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Žbuke za saniranje RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S Područja primjene: • Izjednačavajuća žbuka i/ili tampon žbuka za soli. žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi ./TO • TČ (28 dana): ca.standardu. • Odgovara WTA . Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345. Temeljna žbuka za saniranje prema Önorm 3345.

2 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 3800 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca. 49 ltr. 1.4 kg/m2h • MG (EN 998-1): R. 25 ltr./jed./jed. 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R./ NOVO: Može se nanijeti i sa strojem za nanošenje finog morta. na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuka za saniranje iznad područja podnožja kod malo vlažnih ili slanih zidova.5 N/mm2 • Upojnost vode: ca. CSII.modul: ca.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .5 N/mm2 NG: ca.1. 8 E . 1270 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca.5 N/mm2 NG: ca. • Kao mort za popravljanje kod sanacije fasada.9 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca.1. 11 E . Žbuka za saniranje R-L prema Önorm 3345. • Odgovara WTA -pravnim mjerama. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. na unutarnjim i vanjskim površinama • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Toplinska izolacija Minimalnan napon Dobra strojna obrada • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .modul: ca. 2.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju. CSI. 12.5 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca. 1. TČ (28 dana): ca. Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje. W2 • • • • • • • • • 177 .5 mm Potrošnja: ca.5 mm Izdašnost: ca. 4. Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345/ žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. TČ (28 dana): ca. 2500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: > 0. 680 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. W2 Granulacija: 0 . 4.

5 bara. B225/B25 do 5 m vodeni stup). prostorije za pranje) • Izoliranje spremnika. • U staroj kao i novoj gradnji na područjima zidova s jakim opterećenjem vlagom ( podrumi.1.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . itd.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Hidroizolacijska sredstva RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode Područja primjene: • Kao hidroizolacijska žbuka ispod terena za vertikalnu izolaciju od tlačne i netlačne vode do 1. 7 Način dostave: 178 . CSIV. 2 mm • MG (ON B3340): PM4. na betonu i žbuci. 20 N/mm2 NG: ca. na betonu (min. 0. W2 • • • • Granulacija: 0 . grijaćih kanala. na mokrom području sa malim/srednjim vlaženjem. 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca. podzemnih građevnih dijelova. sušenje zidova i protiv podizanja vlažnosti iz nakupljenih soli. • Za naknadno zaustavljanje dizanja kapilarne vode.86 kg/ltr. Nije pogodno za područja pitke vode. 1900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm MG (EN 998-1): GP. • pH-vriijednost: ca.1 mm Potrošnja: ca./ nanos u razini poda ili cijelokupnog podruma. • Kao zadana mjera za saniranje zidova. 2000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. W1 MG (ON B3340): PM4. W1 • NG: ca. cjevovoda.8 kg/m2/cm Izdašnost: ca. • Moguće upotrijebiti kod svih mineralnih materijala. uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. • Kao izolacija protiv vlage u podu i netlačne vode na površini i vode koja probija.4 mm Potrošnja: ca. 18. Osobine: • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • NA • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Visoka vodoodbojnost Visoka otpornost na štetne soli U klasi bez otrova Sastav: • • • • Cement Prirodni tras Kopani pijesak Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Polimerna smola • NA Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • Granulacija: 0 . 5 kg/m2 NG: ca.

2 mm Granulacija: 0 .8 mm • Granulacija: 0 .5 m2/JM 0 .3 mm: ca. 5.3 mm: ca. W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. 2. • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim utjecajima (npr.1. 15 m2/JM 0 . 3. 12 Upojnost vode: < 0. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3./ Strukturna završna žbuka za područje podnožja. 1550 kg/m3 • KODVP µ: 10 .2 kg/m2 1.) • Bijela završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2.8 mm: ca. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. W1 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 12 m2/JM 0 .8 mm: 2 . 1. 2.2 .7 m2/JM TČ (28 dana): ca. 1350 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. 12 m2/JM • TČ (28 dana): ca.0.9 .12 • Upojnost vode: < 0.4 kg/m2 Izdašnost: 0 .5 N/mm2 • NG: ca. W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. 2 N/mm2 NG: ca.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.1. 3 kg/m2 0 . • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim neprilikama (npr.3 mm • Potrošnja: 0 . vrtni zidovi i sl. klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. 3 mm KODVP µ: ca.0.3 kg/m2 3 mm: 3. 1550 kg/m3 KODVP µ: 10 . crkvi i hpovijesnih objekata. 4.5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR.8 mm • Potrošnja: 0 . 8.5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR. klasirani mramorni pijesak • Granulacija: 0 .12 Upojnost vode: < 0.) /Bez umjetne disperzije • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje. CSII.1.1 mm: ca. CSII.3 mm Potrošnja: 0 .7 kg/m2 0 .3. prirodno bijela RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji • Završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2.8 mm: ca.5 kg/m2 2 mm: 2./ Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja.1 mm Granulacija: 0 .4.2 mm: ca. 3 N/mm2 NG: ca.5 mm: 2. W1 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR.1 mm Potrošnja: ca.0.1 kg/m2 0 .5 N/mm2 • NG: ca. 1550 kg/m3 • KODVP µ: 11 . W1 • Granulacija: 1 .Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Završne sanirne žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje.5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR. CSII.13 • Upojnost vode: < 0. • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Nije potrerbno ponovno premazati • Usporivač vode • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Cement • Kopani pijesak • Bijeli cement • Bez PVC-a • Kopani pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.1 mm: ca. prirodno bijela RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje.2.1 mm: 1. 1.2.8 m2/JM TČ (28 dana): ca.9 . CSII.2 kg/m2 • Izdašnost: 0 . vrtni zidovi i sl.8 .2 mm: ca. • Završna žbuka za saniranje u boji za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS3 (Italija) • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za ujednačavanje.8 mm: ca. W1 179 .3 kg/m2/mm Izdašnost: 6 .

razrijeđeno vodom u omjeru 1:1. Ca. prašinu. kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 180 . Priprema podloge RÖFIX Grund za saniranje potrebno je nanijeti špricom ili kistom. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. ukloniti raspadajuće dijelove. Eventualna ponovna impregnacija nerazrijeđenom otopinom RöFIX Grunda za saniranje. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. površinu očistiti i pustiti da se osuši. potrebno je nanijeti na ca. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. 40% površine ostaje vidljivo. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama.15 mm Nanošenje završuog sloja Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA .bitumen i sl. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. Zamijeniti oštećeni kamen. izgrebati fuge oko 2 mm dubine.pravilniku. kao i bez prašine i masnoća. RÖFIX 671 špric za saniranje. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. nečistoću. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama.Sistemi za saniranje Obrada Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS1 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti.e/b da ra O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Poslije nanijeti "mokro na mokro" RÖFIX 671 ili RÖFIX 640 Prekasno nanošenje RÖFIX 671 špric morta za saniranje na suhu RÖFIX podlogu za saniranje moglo bi dovesti do problema s prijanjanjem zbog već nastale otpornosti vode Nanošenje / Saniršprica U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. 60% površine. Prema vrsti i upojnosti. nikako ne nanijeti na cijelu površinu. Nanošenje sanacijske žbuke Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke.

potrebno je nanijeti na ca. 40% površine ostaje vidljivo. kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. strojevi za žbukanje moraju biti opremljeni odgovarajućim miješačem.bitumen i sl. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 181 . debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. kao i bez prašine i masnoća. nikako ne nanijeti na cijelu površinu.15 mm Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA .Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS2 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. RÖFIX 671 špric za saniranje. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min.statorom i rotorom Nanešeni RÖFIX 648 isčešljati zupčastim gleterom Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje. Ca. površinu očistiti i pustiti da se osuši.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom. nečistoću. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta.pravilniku. ukloniti raspadajuće dijelove. prašinu. kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. Nanošenje temeljne žbuke s porama Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Zamijeniti oštećeni kamen. 60% površine. Kod žbuka za saniranje. Prema vrsti i upojnosti.

Maks. eventualno uklonuti vidljive soli (npr.15 mm 182 . nikako ne nanijeti na cijelu površinu. površinu očistiti i pustiti da se osuši. Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje. Priprema podloge U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS3 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. nečistoću. 60% površine. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. Ca. Nakon sušenja podložne žbuke. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. prašinu. potrebno je nanijeti na ca. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. ukloniti raspadajuće dijelove. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. a zatim i čišćenjem poda) Izgled gornje površine RÖFIX 650 Žbuka za saniranje bijela može se u završnoj obradi strukturirati / filcati. 40% površine ostaje vidljivo. kod RS2 minimalno 15 mm) Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. Prema vrsti i upojnosti. RÖFIX 671 špric za saniranje. četkanjem. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom.bitumen i sl. Zamijeniti oštećeni kamen. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. kao i bez prašine i masnoća. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama.

Dobro premazati podlogu.Drugo i sva ostala nanošenja izvesti špahtlom. Oko 40% površine bi trebalo biti vidljivo. 1. izgrebati fuge oko 2 mm dubine.3 kg/m3 . Prilikom nanošenja u više slojeva potrebno je napraviti stanku od jednog tjedna Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Nanošenje hidroizolacijskog morta Suhe podloge toliko dugo namakati dok ne postignu ravnomjernu mat. ali kao iznimku. špricom ili mazanjem. Kod većih debljina nanositi u više slojeva. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. ali ne i suh. Zamijeniti oštećeni kamen. površinu očistiti i pustiti da se osuši.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Nanošenje izolacijske žbuke Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Nanositi žbuku u debljini do 15 do 20 mm. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama.nanijeti na 100% površine. Ni u kojem slučaju ne prekriti cijelu površinu Ovdje treba RÖFIX 671 špric mort.vlažnu površinu RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort nanijeti u minimalno dva nanosa u količini 2. prašinu. za poboljšanje prionjivosti I izjednačavanje upojnosti. Prema vrsti i upojnosti. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Nanošenje špric morta RÖFIX 671 uvijek nanositi mrežasto s pokrivenosću od 60%. nečistoću.bitumen i sl.Također je moguće RÖFIX 670 cement-špric mort primjeniti u ovom primjeru. nanošenje mazanjem s četkom. Prije nanošenja narednog sloja RÖFIX 636 treba biti krut na površini. ukloniti raspadajuće dijelove.Sistemi za saniranje Obrada Obrada pri hidroizolaciji zidova Profesionalni savjet Priprema podloge Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. Maksimalna debljina sloja iznosi 3 mm RÖFIX 636 hidroizolacijski mort prvobitno se nanosi na onu stranu zida koja je okrenuta prema vodi 183 .

Tako su danas potrebne opsežne mjere kako bi se zaštitila građevinska supstanca koja se još očuvala. RÖFIX nudi zavodima za očuvanje povijesnih objekata široku paletu povijesnih RÖFIX nudi i hidraulična veziva za njegu i održavanje povijesnih objekata. Zakoni prirode stalno djeluju.e/ Vrs / ve Os nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA RENOVIRANJE Osnove / Vrste Naši preci su nam ostavili umjetničke građevine koje trebamo očuvati. Služba za održavanje spomenika se zauzima za takve građevine. Stvarni cilj održavanja spomenika nije rekonstrukcija već očuvanje povijesne jezgre. mortova temeljnih i završnih žbuka sa povijesnim izgledom. 184 . S jedne strane su nedostajala potrebna financijska sredstva kako bi se ta jezgra stručno očuvala. Naš je cilj stručnošću i potrebnim građevnim materijalima pratiti takve građevne projekte i tako doprinijeti očuvanju kulturnih dobara za buduće generacije. građevinskih dijelova i funkcija građevinskih dijelova. Ona nastoji očuvati njihovu povijesnu jezgru iz koje iščitava tragove starosti i namjenu. Odgovorni su za pad kvalitete građevine. S druge strane je nedovoljna zanatska pažljivost i odabir pogrešnih građevnskih proizvoda doprinijela propadanju građevina koje su vrijedne održavanja. Predugo se nije shvaćalo da stare građevine treba održavati. Da bi se očuvala jezgra potrebno ju je redovito održavati. Uspjeh održavanja ne zavisi samo od zanatskih umijeća već i od upotrebe prikladnih građevinskih materijala. U našem je interesu da takve objekte održavamo i očuvamo kao svjedoke vremena za naše potomke.

RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem. Visoko-Eppan. Steiermark. Hrvatska RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Vapnene boje Dvorac St. Austrija. RÖFIX Linija Cocciopesto Tvrđava grad Bern.kupalište.. Južni Tirol. RÖFIX Boja na bazi umjetnih smola 185 . RÖFIX Plemenite žbuke Zagrebu. RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja.Austrija. Italija. Austrija.. RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Kneževsko Jörger.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Švicarska RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Dvorac Schönbrunn. RÖFIX Silikatne boje Lermoosu. RÖFIX Trass-sistemi vapnene žbuke.Valentin.Beč. Tirol. Italija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. RÖFIX Linija Cocciopesto Garde crkva u Beču 3. RÖFIX Vapnene boje Bazilika Mariazell.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva Marinasco kod La Spezia. Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Beč 12.

Oni imaju sposobnost da i pod utjecajem vode postignu čvrstoću. U mješavini s gašenim vapnom kvarc kiselina omogućava tvorbu netopivog kalcij silikata. Gašeno vapno se koristi kao vezivno sredstvo u žbuci i mortu. Vapnenac se često koristi kao materijal za punjenje.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . To svojstvo izlazi zbog topljivosti u kvarc kiselini. glavni sastavni dio je Bavarski Suevit Trass koji je zbog sporog i jednakomjernoga protvrdnjavanja najefikasniji za upotrebu u povijesnim recepturama žbuka i mortova. Ako ga meljemo dobijemo vrlo fini drobljenac. Trass se nalazi ovisno od regionalnih nalazišta u mnogim žbukama i mortovima. 186 . To daje mortovima i žbukama povećanu čvrstoću i bolju otpornost na vremenske utjecaje. Dodaci . Moderni umjetni hidraulički materijali imaju veliko gospodarsko značenje. Trass se mješa i veže s vapnom ili cementom. Postojanost na vodu i na smrzavicu takvih čistih žbuka od zračnog vapna kod vrlo opterećenih građevnih dijelova se postiže dodavanjem hidrauličkih dodataka. Kao umjetni hidraulički dodatak dugu tradiciju ima cigleno brašno. Trass i sl. Najpoznatiji prirodni hidraulični dodaci su Puzzolani.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vapno . "Gašeno vapno " (Ca(OH)2) nastaje od paljenog vapna u reakciji s vodom. ali za sanaciju povijesnih objekata nisu prikladni. Santorin Erde. Živo vapno pomiješano s vodom u kašu veže se s ugljičnim dioksidom iz zraka u čvrstu poroznu strukturu. Hidraulička svojstva dobiju tek nakon dodavanja vapna.latentni hidraulički sastavni dijelovi Hidrauličko vezivo su materijali koji se sami miješanjem s vodom ne stvrdnjavaju. kojeg dodajemo kao hidraulički dio. Trass Trass je visoko porozni prirodni kamen vulkanskog porijekla. Kao latentno hidraulično vezivo.povijesni građevinski materijal Pod vapnom obično podrazumijevamo vapnenac (CaCO3) i od njega paljenjem nastalo "živo vapno (CaO)". RÖFIX Trass.

187 . svijetlu boju žbuke. Prirodno hidraulično vapno Ovisno je li mješavina sirovine za proizvodnju hidrauličnog vapna iz prirodnog kamenoloma ili se mora umjetno proizvesti. To je od velikog značenja najviše u vlažnim klimatskim zonama. Veže hidraulično to znači u vodi. vapna pokazuju mnoge prednosti: jednostavnu obradu.Kod umjetno izmiješanih hidrauličnih vapna zbog potrebnih viših temperatura paljenja i često nehomogenih omjera mješavine mogu nastati cementni klinkeri. U povijesti su nazivane rimskim vapnenim žbukama i od davnina su se cijenile osobine koje pečeno vapno daje žbukama. isključuje se stvaranje cementnih faza. Hidraulično vapnene žbuke Hidraulične vapnene žbuke nisu postale omiljene samo u području održavanja spomenika kulture. ravnomjerno stvrdnjavanje. Hidraulično vapno možemo upotrijebiti i kod jačih opterećenja s vodom gdje otkaže zračno vapno.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . RÖFIX žbuke od hidrauličnog vapna baziraju se na prirodnim sirovinama RÖFIX NHL5 odnosno RÖFIX NHL2 prema EN 4591-1"građevinsko vapno". Žbuke na bazi prirodnog (visoko) hidraulično.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Hidraulično vapno U hidraulično vapno ide visoko paljeni vapnenac. razlikujemo prirodno od umjetnog hidrauličnog vapna. U mediterankoj zoni (sa suhom sredozemskom klimom) može hidraulično vapno u žbukama u većini primjera zamijeniti cement. visoku čvrstoću kao i dobru otpornost na smrzavanje i vremenske utjecaje. Budući da su kod procesa paljenja prirodnog hidrauličnog vapna dovoljne niže temperature paljenja. Danas se znaju cijeniti prednosti prirodno dobivenog hidrauličnog vapna nasuprot umjetnim mješavinama hidrauličnog vapna.

Ako je ova supstancija sačuvana od utjecaja ljudi i ratova. Pokušaji se povezuju s razvojem vapnenih cemenata koji uglavnom polazi iz Engleske. Brzo se shvatilo da se utjecaj vapna na gips "koji se brzo stvrdnjava. nudi dobru zaštitu od požara. Prvi puta 1824 se vapneni mortovi prosuđuju prema kvaliteti za popravke i slojevima habanja. pr.Tijekom 20. Oko 1800. portland cement postaje sve značajniji i malo pomalo potiskuje vapno. št. Vapno se miješa s portland cementom i koristi se u mnoge svrhe. Često su se metaforički postavljala građevinsko tehnička pitanja u vezi s božanskim sitemom reda. Postiže veću čvrstoću od bilo koje druge vapnene mješavine. U srednjem vijeku su pismeni izvori rijetki. Od renesanse nadalje i u vrijeme baroka sve je više spisa i saznanja. Starorimski graditelj Marcus Vitrunius Pollio u svojem djelu 50-30 v. Kraj 19. št. su se revno vršila kemijska istraživanja vapna. Mort za žbuku povezan vapnom postiže vrhunac. Prvi puta se ova građevinska tehnologija vrednovala i ekonomski. Pobjedničkim pohodom gipsa u Francuskoj pisalo se 17."De Arcitectura Libri Decem" (hrv. onda ona postoji i danas.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vezivno sredstvo vapno ima dug povijesni razvoj 12. pripremu i primjenu vapna kod proizvodnje morta. Tvornica vapna Wehinger počinje sa proizvodnjom "RÖTHNER Wetterkalk" u RÖTHISU. Ubrzo se bilježe uspjesi. i 18. ali ne podnosi vlagu" treba dalje istraživati. Deset knjiga o arhitekturi) detaljno opisuje dobivanje. st. pr. više o gipsu nego o vapnu. st. Portland cement koji je smjesa vapnenca i glinenih minerala jedne egzaktne mješavine žari se na visokim temperaturama. n. n.000 v.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 188 . st.

Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste U poratno vrijeme. Informirajte se! 189 . Sve većom automatizacijom žbukanja znanje o rukovanju vapnom dolazi u drugi plan. 70-tih godina službe za održavanje spomenika nastupaju sve jače i zauzimaju se za objekte koji su vrijedni održavanja. Poremećen je režim vode u žbuci.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . vapno sve više dobiva na značenju. vapno i građevne proizvode i 60-tih je godina bio pionir u industriji gotovog morta. stoljeća diljem Europe restauriraju se zgrade. sredinom 20. RÖFIX nudi od 1888. stoljeća RÖFIX sudjeluje u "renesansi vapna" i nudi sveobuhvatni program proizvoda od vapna.Investitorima i državi kao upravitelju javnim novcem uz moderne građevine stoje na raspolaganju i recepture. Često pomoću cementa ili čak čistom gustom cementnom žbukom. koja je konjunkturi 70-tih i 80tih godina isporučivala gotove izmiješane mortove. Vapnena žbuka postaje ponovno važna pri održavanju spomenika. Paralelno se razvija industrija suhog morta. to je izazvalo velika oštećenja na građevinama jer tvrda i gusta cementna žbuka nije prikladna na mekanim zidovima ili na vapnenoj žbuci. Razvija se žbuka otvorenih pora-sanacijska žbuka. Već jako vlažni objekti trebaju se sanirati opsežnim žbukanjem. Ne samo kod održavanja spomenika već i ekološkoj gradnji. Građevine se često saniraju modernim žbukama za saniranje. RÖFIX svoju ulogu edukacije shvaća ozbiljno i redovito organizira seminare za školovanje planera i izvođača na temu vapno i žbuka. Početkom 21.

drvenom letvom načiniti Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Fina završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX 380 RÖFIX 351 (samo za unutra) DS: 2 . Generalno je kod sistema vapnene žbuke potrebno u vremenu karbonizacije žbuke paziti na smrzavanje.3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja).1.pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 665 mort za zapunjavanje . Ne upotrebljavati laganu šuplju opeku! RÖFIX Glinasta otopina za obradu na postojećih vapnenih žbuka (povećanje zaštite od vlage) RÖFIX Silikatni dubinski grund za jačanje RÖFIX 675 RÖFIX 675 RÖFIX 691 RÖFIX 675 RÖFIX 695 Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 675 hidraulično vapneni špric mort nanijeti 100 % prekriveno.3 mm po nanosu .mokri zid osušiti . Nedostatke popraviti jednakim materijalom i RÖFIX 951 mort za zidanje od vapna i vulkanskog tufa ili RÖFIX 954 univerzalni vapneni mort.2-slojno .fuge cca.4 mm RÖFIX 695 / RÖFIX 696 0 .4 mm Višeslojno. DS: 15 mm (u sredini 20 mm) po nanosu .4 mm RÖFIX 691 / RÖFIX 692 0 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Premaz RÖFIX Vapnena boja-premaz: RÖFIX SESCO Vapnena boja u Fresco ili Secco tehniki.između pojedinih nanosa vlažiti . 190 . Sušenje: min.za izvedbu fine površine s filcom ili spužvostom daskom obraditi. u zimskom periodu. Gruba vapnena žbuka RÖFIX 697 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno 0 . 1 dan (zaštititi od prebrzog isušivanja) Gruba završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + Gašeno vapno DS: 3 mm po nanosu RÖFIX 691 / RÖFIX 692 RÖFIX 695 / RÖFIX 696 DS: 10 mm po nanosu .4 mm / 0 .površine očistiti na suho .sa drvenom daskom zarvući. Zbog toga ne preporučujemo upotrebu tih proizvoda po hladnom vremenu odn. 2 cm ostrugati .4 ili 0 .Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste RÖFIX Sistemi vapnenih žbuka Baukasten sistem Područje primjene Opterećenje solima Trass kalk sistem Prirodno Hidrauličnovapneni sistem Sredstva neznatno Sredstva Podloga Priprema podloge Zidovi od pune cigle ili prirodnog kamena (ne na lagane materiale) Odstraniti labave i nenosive površine. Sušenje između nanosa: ca.

3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja). Ovi sistemi saniranja su za "mediteransku klimatsku zonu" koncipirani (prema mediteranskim klimatskim uvjetima i objektima). 2 cm. RÖFIX Silikatni dubinski grund za učvrščenje podlage RÖFIX 675 Hidraulično vapneni špric mort nanjeti 100% prekriveno. Gornje površine očistiti i osušiti. Ne upotrebljavati šuplu ciglu! RÖFIX Glinenu otopinu koristiti za poboljšanje postojećih vapnenih žbuka. Zid ostaviti sušiti. RÖFIX Vapnena boja za saniranje ili RÖFIX Gašeno vapno . 191 . Sušenje: min.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Šupljine u zidu zapuniti s istim materijalom i s RÖFIX 954 Hidraulično vapnenim univerzalnim mortom zazidati. RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje DS: 20 mm Sušenje: min.mediteran RS-Calce1 Područje primjene Opterećenje vlagom malo Srednje Hidraulično vapneni sistem1 Srednje Podloga Priprema podloge Puna cigla ili zidovi od prirodnog kamena (ne na lagane podloge) Površinu očistiti od lomljivih dijelova. Šupljine zapuniti s RÖFIX 665 Mortom za popunjavanje .. 1 dan/mm RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje DS: 10 mm po nanosu Sušenje: ca. 1 dan između nanosa RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX Maltafina Prethodna obrada podloge Špric mort Temeljna žbuka DS: 20 mm Sušenje: min. Fuge izgrebati ca. 1 dan/mm RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Završna žbuka prije nanošenja vapnene boje bez sušenja Premaz 1 RÖFIX Vapnena boja: RÖFIX Sesco.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Sistemi vapnenih žbuka ..

Kuća u Turinu i palača Strassoldo Soffumberg Frangipane Ovo su samo dva primjera uspješnih restauracija s RÖFIX proizvodima u Italiji. Godinama RÖFIX nudi kometentnu pomoć kod obrade povijesno važnih objekata. Restauracija vjerna originalu jamči dobro obavljen posao proizvoda za održavanje spomenika kulture. Na primjeru "Schiderhaus" u Kraljevskom parku u Torinu pokazale su se veličanstvene mogućnosti oblikovanja s RÖFIX žbukama na bazi NHL (prirodnog hidrauličnog vapna) i RÖFIX vapnenih boja . Restauracija povijesnog objekta zahtjeva točan izbor materijala za restauriranje. Ovi su proizvodi nastali iz dugogodišnjeg iskustva RÖFIX-a na održavanju spomenika kulture u zemljama srednje i južne Europe. 192 . U slučaju palače "Strassoldo Soffumberg Frangipane" u blizini Udina izbor je pao na dokazano RÖFIX-Hidraulično vapno i na žbuke od trasa.RÖFIX je uspio u oba izazova.Posebni dojam kod tog resturacijskog objekta ostavila je usporedba modernih sanacijskih žbuka s povijesno imitiranim recepturama vapnene žbuke.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Održavanje spomenika kulture u Italiji RÖFIX može ponuditi opsežnu paletu proizvoda za restauraciju.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

Time se postigla restauracija vjerna originalu i strukturom i čvrstoćom. I radovi izvedeni RÖFIX proizvodima za održavanje spomenika kulture mogu se smatrati uspješnima. 193 . Ovo su neki primjeri objekata u Italiji. RÖFIX 695 i RÖFIX 380. Sve površine vratile su se na originalne tonove boje s vapnenim bojama RÖFIX Antique Pittura alla calce. koju ne vrijedi posjetiti samo zbog veličanstvenog pogleda na jezero. kojima se RÖFIX može dokazati u području održavanja spomenika kulture.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva San Giovanni. Cervo.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Restauratorski radovi s RÖFIX. Kompletne vanjske površine rekultivirane su žbukama na bazi NHL (RÖFIX 675. RÖFIX 696 kao i RÖFIX 380).proizvodima u Italiji Visoko iznad jezera Garda uzdiže se crkva"Santuario della Madonna di Montecastello". Za obnavljanje površina koje su se mogle spasiti upotrebljen je RÖFIX Grund za saniranje i RÖFIX Hidraulično vapno-injekcijski mort. Savona Radovi na restauriranju ove talijanske crkve uvjetovali su proizvode od vapna za fine površine. a dijelove žbuke koji su nedostajali rekonstruirali su NHL-proizvodi RÖFIX 675. koji su ipak morali biti otporni na vremenske utjecaje.

Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste 194 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

900 kg/m3 Način dostave: 195 .blagi hidraulički dodatak za žbuke i mortove. Osobine: • • • • • Prirodna. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Reguliranje vlažnosti Visoka paropropusnost • • • • Prirodna./ Za van i unutra. crkava i povijesnih građevina. 1200 kg/m3 • CL 90-S • Gustoća: ca. • Dodatak betonu i mortu za smanjenje iscvjetavanja i poboljšanje obradivosti. • Posebno za održavanje spomenika.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vezivna sredstva RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf Područja primjene: • Gašeno vapno kao osnova za izradu visokovrijednih vapnenih premaza ili gašenovapnenih žbuka za renoviranje starogradnji. • Bez cementni. posebno za održavanje spomenika.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Vapno • Bez sintetičkih dodataka • Prirodni tras Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca.

• Bez cementno vezivo za žbuke i mortove. 520 kg/m3 • NHL5 Način dostave: 196 . • Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1. Osobine: • • • • Prirodna.posebno za održavanje spomenika. 580 kg/m3 • NHL2 • Gustoća: ca. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL2 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL5 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- Područja primjene: • Bez cementno vezivo za žbuke i mortove.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost • • • • Prirodna. • Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1.posebno za održavanje spomenika.

Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Učvršćivač kamena RÖFIX Uèvršæivaè kamena RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Hidrauličko vapneni mort za injektiranje RÖFIX Hidraulièko vapneni mort za injektiranje RÖFIX 675 Hidrauličko vapneni špric mort RÖFIX 675 Hidraulièko vapneni špric mort • Proizvod gotov za upotrebu. • Za poboljšanje prionjivosti nove vapnene žbuke na staroj vapnenoj podlozi.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Za sve mineralne. • pH-vriijednost: ca. W3 197 . • pH-vriijednost: ca. 5 • Gustoća: ca. 1 kg/ltr.5 N/mm2 • NG: ca. • Nagrizanje površinskog filma stare vapnene žbuke. za restauriranje prirodnog kamena. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene građevine.4 kg/m3 • KODVP µ: 12 .štuka i freski oštećenih utjecajem nevremena./ Namakanjem sa RÖFIX učvršćivačem za kamen moguće je postići izvornu poroznost i čvrstoću./ Širenjem pora poboljšava otvorenost pora stare vapnene žbuke • Bez cementni mort za učvršćivanje starog zida./ Za popunjavanje šupljina u starom. • Posebno za renoviranje starogradnje. • Špric mort za sve vrste zida.0. • Injektiranje za konsolidaciju oštećenog. upijajuće građevinske materijale. 1750 kg/m3 • KODVP µ: 12 . 114 m2/TO • TČ (28 dana): ca. povijesnom zidu. 1. 1 kg/ltr. starog zida.8 kg/m2 • Izdašnost: 4 .7 m2/JM ca. 5 • Granulacija: 0 .5 mm • Potrošnja: ca. posebno za održavanje spomenika. • Otpornost na kiseline i lužine • NA • Ne šteti okolišu • Neutralan miris • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatno skupljanje • • • • Dobra prionjivost Visoka paropropusnost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga • NA • NA • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • Gustoća: ca. 2. W0 • MG (DIN 18550): PV • MG (ON B3340): PM4. Za stabiliziranje svoda i za popunjavanje.4 mm • Potrošnja: 5 .15 • MG (EN 998-1): GP. CSI.15 • Granulacija: 0 .

M.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Povijesni mortovi Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauličko vapno mort u boji RÖFIX 952 Hidraulièko vapno -mort u boji Područja primjene: • Zidarski mort za zidove od pune cigle. U prirodnoj. 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL. • Za zidarske poslove i žbukanje na vidljivom zidu od prirodnog kamena.5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M3 MG (SIA 177): MBL.): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./JM Izdašnost u litrama: 650 ltr./TO TČ (28 dana): ca. • Osobito prikladan za popravke na starogradnji i povijesnim zidovima.): M2 Način dostave: 198 .1. kod normalnih statičkih zahtjeva. žućkastoj boji. lomljenog kamena i sl.D. svijetloj.4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr.4 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr. • Osobito prikladan za renoviranje i ekološki način gradnje. MCL MG (ita. MCL MG (ita.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi ./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr./TO TČ (28 dana): 4 N/mm2 NG: 1730 kg/m3 MG (EN 998-2): M2. 5 N/mm2 NG: ca. Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatna sklonost iscvjetavanju • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Dobra prionjivost na kamenu Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja Sastav: • • • • Vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Prirodno hidrauličko vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . M.D.

MCL MG (ita.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauličnog vapna RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauliènog vapna RÖFIX 993 Hidraulično vapno ./JM TČ (28 dana): ca.mort za fuge RÖFIX 993 Hidraulièno vapno . lomljenog kamena i sl./TO TČ (28 dana): ca. 18 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 1800 kg/m3 KODVP µ: 12 . crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene spomenike. kod normalnih statičkih zahtjeva. • Za popunjavanje ili popravljanje šliceva i rupa u zidu.15 199 ./ Kod zidova od pune cigle. 18 kg/m2/cm Potrošnja: ca. 18 ltr.D. mješovitih zidova i zidova od prirodnog kamena. • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Dobra strojna obrada Otpornost na mraz Dobra prionjivost na kamenu Sadrži malo alkala Otpornost na sulfate • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Hidraulično vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Prirodno hidrauličko vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Posebno za renoviranje starogradnji.): M3 • • • • Granulacija: 0 . 3 N/mm2 NG: ca. M.mort za fuge RÖFIX 665 Mort za popunjavanje RÖFIX 665 Mort za popunjavanje • Zidarski mort za zidove od pune cigle.8 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr.6 mm Potrošnja: ca./JM TČ (28 dana): ca. • Prikladan i za punjenje fuga kod novih zidova. 26 ltr. 1900 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 . 8 N/mm2 NG: ca./ Za stabiliziranje zidova.2. 5 N/mm2 NG: ca.4 mm Izdašnost u litrama: ca. 1900 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL. • Posebno prikladan za renoviranje i ekološku gradnju • Za ručno ili strojno saniranje fuga na starim neravnim ili raspucanim kamenim zidovima.

špric. W0 • MG (DIN 18550): PIc • MG (ON B3340): PM2.5 N/mm2 • NG: ca. temeljna i završna žbuka. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. špric. W3 • Granulacija: 0 . • Žbuka za popunjavanje.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Žbuke za renoviranje RÖFIX 690 Zračno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 690 Zraèno vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Žbuka za popunjavanje.4 mm • Potrošnja: ca. CSI. 12 .6 m2/cm/JM ca. • Posebno za renoviranje starogradnje.4 mm • Potrošnja: ca. kao i za održavanje spomenika. 2. 1. • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. temeljna i završna žbuka.6 m2/cm/JM ca. CSI. 15 mm • KODVP µ: ca. 2. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca./ U područjima u kojima je moguća pojava vlage. 1 N/mm2 • NG: ca. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.15 • MG (EN 998-1): GP. Osobine: • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • Visoka paropropusnost • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA Sastav: • Vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .15 • MG (EN 998-1): GP. W3 Način dostave: 200 . 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi ./ U područjima bez posebnih zahtjeva. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštitu spomenika. 15 mm • KODVP µ: 12 . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.

W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. temeljna i završna žbuka. U područjima visokih zahtjeva.7 m2/cm/JM ca. 14. W3 • Granulacija: 0 .4 mm • Potrošnja: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 695 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 695 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 696 Hidraulično vapnena strojna žbuka RÖFIX 696 Hidraulièno vapnena strojna žbuka Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka . W3 • Granulacija: 0 . • Predšpric. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. kao i za održavanje spomenika. predšpric. 15 mm • KODVP µ: 12 . 15 mm • KODVP µ: 12 . W3 201 .modul: ca. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. • Posebno za renoviranje starogradnje. 15 mm • KODVP µ: 12 . • Žbuka za popunjavanje. • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodno hidrauličko vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Kopani pijesak Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 . CSI. 2.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .5 N/ mm2 • MG (EN 998-1): GP. 90 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. kao i za održavanje spomenika. • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. 0. predšpric.1. 11 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.15 • MG (EN 998-1): GP.6 m2/cm/JM ca. 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. Sjedinjuje aspekte održavanja spomenika sa racionalnim aspektima. temeljna i završna žbuka.4 mm • Potrošnja: ca.strojna Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2. 2000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca.7 m2/cm/JM ca.15 • E . Nije pogodno za poroznu ciglu.4 mm • Potrošnja: ca. 2 N/mm2 • NG: ca.15 • MG (EN 998-1): GP.strojna • Žbuka za popunjavanje. Za ekološku gradnju • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. temeljna i završna žbuka. 2 N/mm2 • NG: ca. 1. 67 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.5 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. CSI. crkava i povijesnih građevina (kod zaštićenih spomenika prema dogovoru s održavanjem spomenika). CSI. 2./U područjima visokih zahtjeva. 2.5 N/mm2 • NG: ca.

15 mm • KODVP µ: 12 .5 N/mm2 • NG: ca.4 mm • Granulacija: 0 . CSII. kod zida opterećenog vlagom i solju. • Žbuka za saniranje površina koje ukazuju na vlagu i srednju opterećenost sa solju na zidu. 65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. CSI.1.3 mm: ca.5 m2/cm/JM ca. Upotrebljiv za izgradnju i prezidavanje. 1.3 mm • Potrošnja: 0 . 1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. kod opterećenja vlagom i solju. 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca.2 mm Potrošnja: ca.4 mm: ca. ekološka sirovina Visoka paropropusnost Dobra strojna obrada Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Dobra strojna obrada Visoka otpornost na štetne soli • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Dobra strojna obrada Sastav: • • • • Hidraulično vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • Granulacija: 0 ./TO • TČ (28 dana): ca.1./ TO • TČ (28 dana): < 5 N/mm2 • NG: ca. 16 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 625 ltr. 14.i novogradnji. Za unutra i vani. • Kao žbuka za saniranje u staro. Posebno za renoviranje starogradnje.4 cm: ca. • Temeljna žbuka na punu ciglu i zidove od prirodnog kamena. 10 • MG (EN 998-1): R. 2.4 mm • Potrošnja: ca.5 kg/m2/cm 0 . • Kao žbuka za renoviranje za mediteranske uvjete. W0 Način dostave: 202 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . W2 • Granulacija: 0 . Osobine: • • • • Prirodna. Koncipirana za strojnu i ručnu obradu. 62 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca.15 • MG (EN 998-1): GP. 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca. 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca. CSII. 650 ltr.1. • Žbuka za saniranje u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Calce. 4 N/mm2 NG: ca.3 mm: ca. W0 • Granulacija: 0 .Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 645 Hidraulično vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 645 Hidraulièno vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 694 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Temeljna žbuka za saniranje izvana i unutra.1.3 kg/m2/cm • Izdašnost: 0 . crkava i povijesnih građevina.15 • MG (EN 998-1): R. 69 m2/cm/TO 0 . 20 mm • KODVP µ: ca. 1650 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: 12 . 15.

12 MG (EN 998-1): GP. • Posebna receptura za održavanje spomenika. posebno za održavanje spomenika.15 MG (EN 998-1): GP.5 kg/m2/cm Izdašnost: ca. • S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada. 2./JM TČ (28 dana): ca. W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSI.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX Hidraulično vapnožbuka za podnožja RÖFIX Hidraulièno vapno. 10. obrada samo pod nadzorom RÖFIX stručnjaka. 2 N/mm2 NG: ca.4 mm Potrošnja: ca. 1700 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca./ Mogućnost pumpanja specijalnom pumpom. W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2. crkava i povijesnih građevina.1. Za obnovu povijesnih površinskih struktura. 1750 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. 1 N/mm2 NG: 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: 10 . 15 mm KODVP µ: 10 . minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada. 15 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.7 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca. temeljna ili završna žbuka na punu ciglu ili zid od prirodnog kamena./Baukasten -komponena za obnovu spomenika. CSI. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno.75 m2/JM TČ (28 dana): ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2. 14 kg/m2/cm Izdašnost: ca. W3 203 . 12 .komponenta za obnovu spomenika.8 mm Potrošnja: ca.4 mm Potrošnja: ca.žbuka za podnožja • Predšpric. 1 N/mm2 NG: ca. 24 ltr. temeljna i završna žbuka kao i mort za popunjavanje na pune cigle ili zid od prirodnog kamena.12 MG (EN 998-1): GP. • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na mraz • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na štetne soli • Bez hidrofobnih sredstava • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Završna žbuka s klasičnim prosijavanjem za obnovu starogradnje. 14. W3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSII. Kao BAUKASTEN . • Predšpric. Upotrijebiti za održavanje spomenika i obrade podnožja.

5 N/mm2 • NG: ca.8 cm: ca. 12 .75 kg/m2/mm 0 . CSI.0.5 N/mm2 NG: ca. posebno za održavanje spomenika. mat površina Prirodna.12 E . • Za strogradnje. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. • Analogno povijesnoj vapnenoj žbuci.0. 1. bezcementna receptura. 10 m2/JM 0 . 1750 kg/m3 KODVP µ: 10 .5.5 mm • Potrošnja: 0 . 2 mm • KODVP µ: ca. CSI.6 mm Potrošnja: 7 .dvoslojan nanos. 1450 kg/ltr.0.8 cm • Granulacija: 0 .5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.5 m2/JM TČ (28 dana): ca.15 • MG (EN 998-1): GP. posebno za održavanje spomenika. 10 m2/JM • TČ (28 dana): ca. • Mineralni nanos za špricanje ili nanos sa zidarskom žlicom za renoviranje starogradnji.75 kg/m2/mm • Izdašnost: 0 .Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Završne žbuke za renoviranje RÖFIX 380 Hidrauličko vapnena fina žbuka RÖFIX 380 Hidraulièko vapnena fina žbuka RÖFIX 765 Hidraulični špric nanos RÖFIX 765 Hidraulièni špric nanos RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 350 Vapnena glet masa Područja primjene: • Mineralna fina žbuka za renoviranje starogradnje. 10 Način dostave: 204 . • Vapnena glet masa za izradu glatke površine u novogradnji i kod povijesnim građevina.0.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca. • Za unutra.0.5 mm: ca.5 mm: ca.8 cm: ca. • Minimalna debljina žbuke: ca.5 . 1. 1. 1. crkava i povijesnih građevina.0. crkava i povijesnih građevina.15 kg/m2 Izdašnost: 2. 1. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • Potrošnja: ca. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .modul: ca. ekološka sirovina Mogućnost brušenja Sastav: • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • Vapno • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • • • • • Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Glatka.

24 kg/m3 KODVP µ: ca. 0.1. • Vapneni premaz na bazi vapnenog hidrata iz područja Brenta. • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Razrijediv u vodi • Gašeno vapno. 13 • • • • Potrošnja: ca. 13 • • • • • Granulacija: 0 . 13 205 . 1.7 mm: 2.2 kg/m2/P. dekorativna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. NG: ca.59 kg/m3 KODVP µ: ca. 1. 11.6 kg/m2/2P. Za unutra i vani. crkava i povijesnih građevina.1 mm: 1. crkava i povijesnih građevina. 1. pastozna fina žbuka u venicijanskom stilu. NG: ca. 0.3 kg/m2/2P. • Sjajna.0.0. 12 pH-vriijednost: ca.5 .1 mm • Potrošnja: 0 . crkava i povijesnih građevina • Prikladno i za novogradnju.67 kg/m3 KODVP µ: ca./Za obrađivanje povijesnih površina.3 mm Potrošnja: 1./ Za unutra i vani/ Sa odgovarajućim vezivnim mostom može se primjeniti na podlogama koje sadrže gips. 0 . • Kao premaz za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje. • Uglavnom za povijesne zaštićene objekte. 12 pH-vriijednost: ca.2 . • Pastozna./ Za nove i stare podloge bez postojećeg premaza i za stare podloge sa premazom. • KODVP µ: ca. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Gašeno vapno. 12 pH-vriijednost: ca. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Gašeno vapno. NG: ca.2 kg/m2/P.5 • • • • Potrošnja: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Pittura alla calce RÖFIX Antique Pittura alla calce • Pastozna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .5 kg/m2/2P.7 mm • Granulacija: 0 . minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Granulacija: 0 .8 .0. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Gašeno vapno.

crkava i povijesnih građevina. Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . CSII. 2 m2/JM TČ (28 dana): ca. 10 MG (EN 998-1): CR. 1350 kg/ltr. 10 • MG (EN 998-1): CR.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Područja primjene: • Završna žbuka za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS .8 mm: 4 .2.7 kg/m2 Izdašnost: 6 .2 kg/m2 1.4 .Calce (Italija) • Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: > 10 mm KODVP µ: ca.8 mm: 12 .2 N/mm2 NG: ca. • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji.7 mm Potrošnja: 2. CSII.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .11 m2/JM 2. crkava i povijesnih građevina.2.8 mm: 5 . W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 Način dostave: 206 .9 m2/JM NG: ca.8 .4 mm: 9 . • Kao završna žbuka u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto.8 . CSII.8 mm: 1. W1 • MG (DIN 18550): PII • • • • • • • • • • Granulacija: 2 mm Potrošnja: ca.14 m2/JM 1. 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 10 mm KODVP µ: ca.7 m2/JM • TČ (28 dana): ca.4 mm: 2. • KODVP µ: ca.8 kg/m2 2.5 kg/m2 • Izdašnost: 0. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • Granulacija: 0. 11 MG (EN 998-1): CR. 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca.3. • Kao temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. • Kao žbuka za saniranje iznad zone oštećenja u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto. 2 N/mm2 • NG: ca. 4.8 mm • Potrošnja: 0.

moguća dostava u bijeloj ili pastelnoj boji (ne mogu se postići intenzivni tonovi boja). Moguća dostava u bijeloj boji. • KODVP µ: ca. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Ekološki preporučljivo • • • • Prirodna. 10 . gdje se ne zahtjeva prethodno vlaženje.0. posebno za održavanje spomenika. • Kao premaz za glinenu žbuku za poboljšanje čvrstoće. • Za učvršćivanje i pripremu starih podloga.0./Kao premaz za RÖFIX Baukasten sustav. Obrada moguća Secco i Fresco tehnikom. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Gašeno vapno. Kao premaz za RÖFIX sustave saniranja zidova.22 kg/m2/P.12 • Potrošnja: 0.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Boje za renoviranje RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Sesco Vapnena boja • Vapneni premaz za unutra (idelana obrada fresco.15 . Za renoviranje povijesno zaštićenih građevina. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Potrošnja: 0.15 . • KODVP µ: ca. Toniranje pomoću pigmenata koji sadrže vapno.12 • KODVP µ: ca. • Vapnena boja za unutra i vani. • Vapneni premaz za unutra i vani za Secco ili Fresco tehniku.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 10 207 .22 kg/m2/P. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Dobra prionjivost Visoka pokrivnost • Gašeno vapno.tehnikom)./ Posebno za unutarnje površine sa freskama. Prema RÖFIX paleti boja. • • • • • Prirodna. 10 . minimalno skladišteno 3 godine • Kasein • Gašeno vapno. • Za renoviranje povijesnih građevina.

Prilikom nanošenja žbuke podloga mora biti mat. RÖFIX 954 ili RÖFIX 665 mortom za popunjavanje praznina. Zatvaranje šupljina Praznine i velike pukotine popunjavaju se po mogućnosti istom ciglom i RÖFIX 951 tj.važna. Izbjegavati prebrzo sušenje vapnenih žbuka. RÖFIX žbuka za renoviranje koja inače služi kao temeljna žbuka za zid od lomljenog ili miješanog kamena. Šupljine ili pukotine mogu se popuniti RÖFIX hidraulično vapnenim. može se koristiti i kao špric mort.Prije daljnih radova špric mort mora biti suh (štititi od prebrzog sušenja) 208 .injekcijskim mortom Vlaženje podloge Podlogu je prethodno potrebno navlažiti. Stare podloge koje ne upijaju (stare vapnene žbuke) mogu se prethodno obraditi RÖFIX glinenom otopinom ( poboljšanje umreženosti) RÖFIX 675 se 100% nanosi na cijelu površinu. Štetne dijelove žbuke uklonuti.Sistemi za renoviranje Obrada Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Vapnene žbuke se uvijek obrađuju u više slojeva. Pri vrućem i suhom vremenu ponekad je potrebno naknadno vlaženje nanesene žbuke. Podloga mora biti nosiva i čista. Ako se podloga osušila. Šupljine i ne čvrste dijelove kod zaštićenih građevina uklonuti samo prema dogovoru.e/ da Ob nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . potrebno ju je navlažiti prije sljedećeg radnog koraka. Površine s visokom upojnom moći potrebno je dan prije obrade navlažiti. Već pri radovima ispravljanja podlogu namočiti. Prebrzo sušenje uzrokuje pukotine Na fasadi na vanjskom dijelu skele pričvršćene zavjese od jute sprječavaju prebrzo sušenje vapnene žbuke. Vlaženje se može izvesti crijevom za vodu ili kistom.

Pri tome se mort za renoviranje u tankoj konzistenicji nanosi/šprica pa se oštro skida drvenom letvom. mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje 209 . Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu. Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu. RÖFIX žbuke za saniranje se nanose u slojevima debljine od 15 do maks. Donji slojevi se samo nabace.ne gletaju se Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Razvlačenje vapnene žbuke Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti. 20 mm. mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje. mora se izvesti "zavareni sloj". Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti. Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje.Sistemi za renoviranje Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Nanošenje vapnene žbuke Pojedini slojevi vapnene žbuke ne smiju biti bitno deblji od promjera koji je trostruko veći od najvećeg zrna. moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje Završna obrada vapnene žbuke Ako se na renovirne žbuke nanose fine žbuke. S ostatkom finog veziva popunjavaju se pukotine i pukotine koje nastaju pri skupljanju.

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Obrada 210 .

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Obrada 211 .

asfalt. Podloga za njihovu egzistenciju su vlaga i ugljik iz organskih tvari (npr. 2.Sanacija fasada Osnove / Vrste SANACIJA FASADA Osnove / Vrste Dotrajale ili jednostavno optički neatraktivne fasade smetaju današnjim estetskim zahtjevima.e/s te Vrs / ve O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Temperatura ima odlučan utjecaj na njihov rast. 4. Kod pukotina u fasadi potreban je poseban oprez. Pretpostavke za rast algi su vlaga i svjetlost. škroba ili šećera). Samo tako se može dugoročno izbjeći novi napad. mlazevima pare s razrijeđenom bio- cidnom otopinom. krovovi. Nije svaka Ako postojeća fasada više ne ispunjava današnje potrebe za toplinskom izolacijom. Za hranu potreban im je ugljik (C) i dušik (N). Postupak za uklanjanje: 1. preporučuje se "toplinsko saniranje": Vidi RÖFIX Toplinsko izolacijske sisteme pukotina uzrokovana tehničkim nedostatkom.one koje su nastale zbog praznina u podlozi (konstruktivno nastale pukotine). Najčešće nije dovoljan tek novi premaz. Za njihovo uklanjanje preporučaju se metode mehaničkog uklanjanja npr. Temeljito sušenje prije svakog bojanja ili žbukanja. Njih trpe mnogi građevinski elementi (npr. Alge su općenito uzevši tek "vizualni" nedostatak. Na početku traženja uzroka i testiranja pukotina trebalo bi se postaviti pitanje predstavljaju li pukotine neki nedostatak. Gljivice i alge se javljaju posvuda u prirodi kao korisna živa bića. 3. Nakon toga se tretiraju nerazrijeđenom biocidnom otopinom. Treba razlikovati pukotine nastale primarno u ožbukanom dijelu. naprotiv.). beton itd. U visokoalkaličnoj okolini (visoka pH-vrijednost) mikrorganizmi nisu postojani. ali na fasadama su nepoželjne. Treba li se uz optičko obnavljanje sanirati i manje pukotine preporučujemo obnavljanje fasade sa sistemom RÖFIX Renostar/ SiSi-Putz. te one koje isključivo nastaju u prazninama žbuke (pukotine izazvane radom žbuke). Mogu se javiti na svakoj temperaturi. Spore gljivica i alge se šire vjetrom. Želja za održavanjem starih fasada može imati različite uzroke. Kod nekih vrsta pukotina mogu se pojaviti oba uzroka. Osim toga treba ukloniti uzroke koji nastaju uslijed velike vlažnosti. 212 . Za razliku od algi gljivice za život ne trebaju svjetlost. U unutrašnjim prostorima one su čak opasne po zdravlje. Čiščenje s vodom pod pritiskom. koje uzimaju iz zraka. Površinu premažemo 1-2 puta sa RÖFIX Uništavačem algi. Gljivice i lišajevi su. opasni po zdravlje. "Depot" premaz kod većih opterećenja. Spore glivica izazivaju alergije.

pjeskariti. ovisno o vrsti nečistoće Vidi poglavlje "alge i gljivice" Koristiti organske vezivne mostove (žbuke). primijeniti odgovarajuću završnu žbuku Spoznati uzročnike. pričekati na sušenje podloge Ukloniti nasuho četkom. čeličnom četkom. brusiti Vrsta i uzrok onečišćenja Zelene ili tamne izrasline Uzorak se u alkalnoj otopini rastopi ili natopi Odstraniti.kom. čeličnom metlom Sanacija pukotina: Vidi poglavlje popravci fasada i WTA.nahrapaviti čeličnom četjajuće) kom. analiza štetnih soli. spoznati uzročnike Vrsta podloge čvrstoća (lagani i odvojeni dijelovi) Proba grebanja / brisanja Pukotine Vizualni pregled / vlaženje fasada kucanje Pukotine postaju vidljive Šupljine Upijanje Zvuči prazno Proba vlaženja Vizualni pregled / brisanje / vlaženje Vizualni pregled Sporo vlaženje ili bez vlaženja Tamna obojenja. mokro.Sanacija fasada Osnove / Vrste Ispitivanje i prethodna priprema podloge Ispitivanje kucanjem Ispitivanje Ispitivanje grebanjem Metode ispitivanja Proba nožem: sa leđnom stranom noža grebati po površini žbuke Ispitivanje vlaženjem Nalaz tamni trag: organsko vezana žbuka svijetli trag :mineralno vezana žbuka sjajna površina / očistiti pijesak. slabo vlaženje.tehničku listu 2-4-94 Šuplju žbuku ukloniti i nadoknaditi Eventualno prethodno izjednačiti upijajnje. Očetkati čeličnom četu pukotini tamna boja (jako upi. odprašiti Mjera Izabrati odgovarajući sistem žbuka Izvođenje nosive podloge : potpuno uklanjanje žbuke sa žlicom. ili bajcati površine Vizualni pregled Vizualni pregled Ispitivanje postojanosti na sapun (Vidi objašnjenje na slijedećoj strasnici) 213 . sporo vlaženje ili bez vlaženja Nataložene soli Vlažnost Iscvjetavanja Slojevi taloga Nečistoće Alge.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . gljivice Postojanost na sapun i alkale Proba grebanja / vlaženja Sjajna površina.

Sanacija fasada Osnove / Vrste Postavljanje probne površine .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 100 g na 1 l vode). Dodatno je RÖFIX Renostar zbog svoje vlaknaste armature u stanju premostiti pukotine. 2. Sapunski test Sapunanjem odstranimo organsku žbuku ili premaz u alkalnom okružju. Ako se mrežica iz mase za izravnavanje RÖFIX Renostara odvoji. Nakon otvrdnjavanja (najmanje 7 dana) mrežicu treba ukloniti sa zida. podloga je dovoljno nosiva.Otkidanje uzroka Za ispitivanje čvrstoće prijanjanja i vlažne čvrstoće stare podloge treba u principu nanijeti probnu površinu: na površinu od oko 1 m2 nanijeti RÖFIX Renostar s uloženim armaturnom mrežicom. naprotiv. Vapnenac i proizvodi koji u sebi imaju cement su u svježem stanju alkalni i ne rastvaraju sapunski postojane organske stare podloge. Time se jamči da difuzija vodene pare stare fasade neće biti narušena. 24 sata na uzorcima nema promjene: 1. RÖFIX Renostar ima polagan porast čvrstoće i uvijek ostaje elastičan. Podlogu možemo renovirati s ROFIX Renostar-om bez prethodne pripreme podloge.ne veže za podlogu. uzorak: podloga je sapunski postojana. Ako nakon ca. odstraniti ili obraditi mortom na organskoj bazi. Za debeloslojnu obradu fasada preporučamo RÖFIX Renoplus. podloga nije dovoljno nosiva. univerzalnu žbuku za renoviranje i izravnavanje. Ako se. I RÖFIX Renostar i RÖFIX SiSi-Žbuka su otvoreni za difuziju vodene pare. Sistem RÖFIX-Renostar / SiSi-Žbuka Ovaj sistem razvijen je specijalno za održavanje starih toplinsko-izolacijskih fasada. uzorak: se rastopi ili natopi: podloga nije sapunski postojana. Podlogu moramo prije nanošenja RÖFIX Renostara-ostrugati. 214 .. RÖFIX Traka za saniranje pukotina služi za premošćivanje većih pukotina. mrežica i masa za izravnavanje (a eventualno čak i stara žbuka) odvoji sa zida. čime se na minimum smanjuju utrošeno vrijeme i troškovi. Sapunsku postojanost stare podloge možemo ispitati s sapunskim testom: Reprezentativni uzorak stare podloge stavimo u kadu s vodom. Drugi uzorak stavimo u RÖFIX Renostar-otopinu (ca. zbog čega se žbuka ne prima . Kod renoviranja na postojećoj staroj žbuci RÖFIX SiSi-Žbuka se može nanijeti na RÖFIX Renostar bez grunda.

SiSi-žbuka Stambena zgrada u Bregenzu.Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Popravci fasada Okružno tužilaštvo. Dornbirn. Austrija . SiSi-žbuka. RÖFIX 750.prije Prirodni pogled i natura.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .SiSi-žbuka 215 . Austrija. Pörtschach. Austrija RÖFIX Renoplus. Bezau.SiSi-žbuka Prenoćište za mlade Kanisfluh. RÖFIX 340. Dornbirn. Italija RÖFIX Renostar. RÖFIX Silikatna boja Prirodni pogled i natura. Austrija prije: bivša Rüscher-tvornica Okružno tužilaštvo Salzburg. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . Austrija RÖFIX Renostar. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . RÖFIX Sanacijske žbuke Bolnica Meran. Južni Tirol. prije Stambena zgrada u Bregenzu. RÖFIX Sanacijske žbuke Dvorac -hotel Seefels.

lišajevima i plijesnima.Sanacija fasada Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sanacija fasada RÖFIX Uništavač algi RÖFIX Uništavaè algi RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Traka za saniranje pukotina Područja primjene: • Otopina biocidne mješavine za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama. • Može se koristiti i kao izolacijska i ljepljiva traka kod fugiranja. nanosi se premazivanjem. Osobine: • Moguće prati • U klasi bez otrova • Slabog mirisa • • • • • Fleksibilan Plastična obrada Otporan na kemikalije Otpornost na vodenu paru Moguće premazati Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 45 m • Širina: 10 cm Način dostave: 216 .e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Visokovrijedna traka za prekrivanje pukotina širine veće od oko 1mm./Kod pukotina nastalih termičkim radom. Gotova za upotrebu.

3 N/mm2 NG: ca. 12 Čvrstoća pri savijanju: > 1 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.modul: ca. W1 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .0. 1. W0 217 . 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. • Masa za armiranje kod saniranja fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. 25 E . 1.modul: 3500 N/mm2 pH-vriijednost: ca. • Mineralna žbuka za renoviranje i izjednačavanje sa univerzalnim područjem primjene.Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 3 do 30 mm. 1 mm KODVP µ: ca. • Masa za armiranje kod sanacija fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom.8 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.20 E .Sanacija fasada Podaci o proizvodu RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje • Mineralna masa za renoviranje i saniranje s univerzalnim područjem primjene. CSII. CSII. 3. Za obradu starih žbuka kao i za održavanje spomenika.5 N/mm2 NG: ca.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 10 mm.5 mm Potrošnja: 1. Žbuka za izravnavanje uobičajenih nosivih podloga. 3500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca.e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • NA • Minimalno skupljanje • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • Dobra prionjivost • Minimalno skupljanje • • • • Vapno Bijeli cement Disperzivno vezivno sredstvo Fini mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 1400 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: 15 .4 mm Potrošnja: ca.45 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. Izravnavajuća masa za izravnavanje uobičajenih nosivh podloga.1.

čađa. može se izostaviti grundiranje kod RÖFIX Renostara prije RÖFIX SiSi žbuka. Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. veličine 1m2 postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu. ali i u potpunosti prekrivena Utiskianje armaturne mrežice Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. 4 mm. Mrežica za armiranje treba biti blizu površine.žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.Optimalna debljina nanosa iznosi min. Ako na fasadi ima algi i gljivica. I to jednoslojno ili dvoslojno. Ograničenje: Ne kod tamnih ili intenzivnih fasadnih boja i ne kod velikih površina 218 . potrebno ih je prije čišćenja pod visokim pritiskom. ali i u potpunosti prekrivena Cijelokupni armaturni sloj na fasadama dovodi do veće sigurnosti kod problematičnih podloga. Smanjuje rizik pojave pukotina do minimuma. Za to je potrebno na 2 karakteristična mjesta uzorke mase za izravnavanje. nosiva i bez nečistoća (npr. iako ga ne može 100% spriječiti Kod obrade funkcionalnih fasada ili funkcionalnih starih žbuka. prašina. uklonuti pomoću uništivača algi. Mrežica za armiranje treba biti blizu površine. Nakon sušenja (min. alge). Pukotine šire od 1mm moguće je obraditi RÖFIX Trakom za saniranje pukotina Nanošenje mase za izravnavanje Mase za izravnavanje nanose se nehrđajućim čeličnim ili zupčastim gleterom. 7 dana) provodi se test prema RÖFIX stručnoj građevinskoj knjizi te se zatim ocjenjuje nosivost Stabilizirane pukotine moguće je obraditi RÖFIX Renostarom/ Renoplusom i postavljanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice. Kod velikog opterećenja potreban je dodatni "Depot.Sanacija fasada Obrada Obrada Obrada RÖFIX -sistema Renostar -SiSi.e/b da ra O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .premaz" Ispitivanje nosivosti podlage Prije obrade starih žbuka RÖFIX Renostarom/Renoplusom potrebno je ispitati nosivost podloge putem "probe otkidanja".

za podove. Put slijedi prirodu. Zbog čuvanja topline i vlage kao i vezanja štetnih tvari i mirisa ima sposobnost regulacije zraka u prostoriji." Lao Tse. Stara građevna glina može se ponovno upotrijebiti nakon rušenja objekta (može se 100% reciklirati). ne treba neograničene resurse. Glina je u povijesti našla svoje mjesto u svim visoko razvijenim kulturama za masivnu gradnju.Jerihon . Prvi grad čovječanstva . ne sadrži sastojke opasne po zdravlje i reciklira se sa što manjim utroškom ili se može ukloniti neopasno po okolinu. Zbog osjetljivosti na vodu glina se mora-ako se koristi vani-konstruktivnim mjerama zaštititi od kiše. Upotreba materijala koji su prihvatljivi i za okolinu u za čovjekovo zdravlje bitan su aspekt "ekološkog građenja" koje sve više dobiva na značenju. Zbog male vlage od 4. kao sredstvo za žbukanje. 219 . Kao ekološki može se označiti materijal koji se proizvodi s minimalnim utroškom energije.e/ te Vrs / ve Os di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .kao i Babilonski toranj prema Bibliji građeni su od gline.5% glina može susjednom građevinskom materijalu oduzeti vlagu i konzervirati. Kod žbukanja glina pokazuje pozitivne osobine. Građevinska biologija je učenje o uzajamnom djelovanju izgrađene okoline na zdravlje čovjeka. Glina se može smatrati najstarijim građevinskim materijalom. Nebo slijedi put. Zemlja slijedi nebo.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste EKOLOŠKI PROIZVODI Osnove / Vrste "Čovječanstvo slijedi zemlju.

Materijal trske je izrazito ekološki za proizvodnju i primjenu i godišnje ponovno naraste u velikoj količini. Na taj način se ne ugrožava priroda. mortu za žbukanje. S druge strane on djeluje dezinficirajuće. Zbog nje on može neometano propuštati vodu i vodenu paru.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Vapnenac nalazi svoju primjenu i u zidarskom mortu. Juta je čisto biljno vlakno i stoga ima mnoge dobre osobine. Juta se danas koristi na više načina. materijal vapno renesansu u zahtjevima održavanja povijesnih spomenika i ekološki orijentiranim gradnjama. juta se u gradnji pod ekološkim aspektima koristi kao armirano tkivo i /ili nosivo tkivo. To mu daje svojstva materijala koji reguliraju klimu. Kosi se prije nego što ptice koje žive u trski snesu jaja. Kod tih zahtjeva uključuje se sa brojnim ekološkim proizvodima. Zbog velikog udjela kre- mene kiseline trska je građevinski materijal koji je teško zapaljiv.Zbog svoje visoke alkalnosti (visoke pH-vrijednosti) on stvara okolinu u kojoj ne mogu egzistirati gljivice i alge. U modernom građevinarstvu u povezanosti s modernim toplinskoizolacijskim materijalima za zidove ima upotreba proizvoda od čistog vapna svakako svoja fizikalna ograničenja. Stoga on može primati vlagu iz okolnog zraka i brzo je opet ispuštati. postojana na vrućinu. regulira temperaturu 220 . On ima mnoga svojstva koja ga čine ekološkim materijalom. Poznata kao materijal za pakiranje ili za dekoraciju. Radi toga je doživio taj tradicionalni građ.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . S jedne strane imamo njegovu kapilarnu vodljivost. hidroskopna. te kao premaz.dugotrajna je i regulira vlagu i izolira zvuk. Za njegu trske je bitno da se trska kosi zimi. Ploče od trstike se mogu koristiti u više svrha. 100%no biološki razgradiva. koji se baziraju na prirodnim varijantama gašenog i hidrauličnog vapna. Prirodna trstika kao ekološki proizvod ima mnoge prednosti. Kao sirovina koja neprestano raste i 100%tno je (ponovno) iskoristiva.

ljepivi i armirani sistem. posebno kod zidova drvene konstrukcije. stabilan oblik i vrlo dobre građ. izdašan. reciklirajući. materijal. mineralna izolacijska ploča koja ne gori i nema vlakana. nadprosječna zvučna zaštita. Izolacijske ploče od mineralne pjene mogu se lako odstraniti kao otpadni građ. preuzimanje i smanjivanje napetosti u zgradi. vrlo visoka difuzijska otvorenost i dobra otpornost na udarce u sistemu. testiran toplinsko-izolacijski sistem. Izolacijske ploče ispunjavaju brojne zahtijeve: Ekološki preporučljivo (Eko-test). Prirodni izolacijski materijal. Ukupno je testirano 17 sistema različitih proizvođača prema različitim ekološkim kriterijima. U "Eko kući" je renomirani njemački nakladnik ÖKO testirao toplinsko-izolacijske sisteme na sve moguće načine. uklanjanje nije teško. visoko je difuzijski otvoren i stabilne forme. lako se skida. velika čvrstoća.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .pluto poznat desetljećima i uveden u praksu kvalificiranih.Zbog toplinskoizolacijskih svojstava te dobre zvučne izolacije preporučljivo je ovaj prirodni proizvod upotrebljavati za toplinsko-izolacijske sisteme i za uštedu energije. Prednosti: Ekološki preporučljiv. Difuzijski otvorene. brušenje i modeliranje. mjesto! RÖFIX MINOPOR toplinsko izolacijski sistem od mineralne pjene Ovaj prirodni izolacijski materijal je ekološki vrijedan. fizikalna svojstva. ne gori. 221 .Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Diffutherm izolacijske ploče od drvenih vlakana za toplisko izolacijske sisteme. dobro odvajanje vode. Fina mikroporozna struktura ploča omogučava jedno- stavnu obradu i lako rezanje. Primjenjive su za žbukanje na vanjskim zidovima i na drvenim konstrukcijama. RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta ocijenjen je kao "preporučljiv" i zauzeo je 1.

Glinaste građevinske ploče: Moguće ih je prema uputama proizvodnje i proizvođača premazati ROFIX glinastom žbukom... 7 dana bez min. U ekološkoj gradnji se povečava udio modernih građevinskih materijala. Za obične glinaste žbuke se daju sljedeća uputstva i preporuke za žbukanje zidova : Max.Ova tankoslojna izvedba ispunjava samo optička očekivanja i slabo regulira vlažnost zraka.15mm. ploče od drvenih vlakana RÖFIX 57 nanijeti gleterom (pre2 dana thodno zatvaranje fuga i rupa) Na ovo se može samo u dva sloja nanijeti RÖFIXfina obojana glinasta žbuka .kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje. ispitane min. 7 dana Nanošenje RÖFIX Glinaste žbuke šuplja cigla Porozna cigla Porobeton Ploče od drvenih vlakna (vezanih cementom) Drvolit ploče RÖFIX Glinastu žbuku nanijeti min. u 2 sloja Gipskartonploče. 7 dana min. 222 . 2-slojne žbuke na zidu od opeke. Kontaktirajte naše stručnjake.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . kao ekološka završna žbuka.Nakon nanošenja žbuke važno je dovoljno provjetravanje(česta.kako bi se spriječila mogućnost nastanka mikroorganizama.5 mm.* * . Podloga Beton Priprema postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Sušenje nema nema min. 7 dana min. nanos po sloju: RÖFIX temeljna žbuka od gline: ca.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste U biti se misli na glinaste žbuke kao ekološko. RÖFIX fina žbuka od gline: ca.

cementni kamen. 14. 2.unutarnja žbuka RÖFIX 530 Vapnena .unutarnja žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno . 12 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 14.4 mm • Potrošnja: ca. 80 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca.8 kg/m2/cm ca. 700 ltr. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 12 • MG (EN 998-1): GP.7 m2/JM ca. 650 ltr. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3./jed. CSII. 700 ltr.5 m2/cm/TO ca. 1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 1.cementna bijela temeljna žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno . • Vapnena . 67 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca.3 ltr. 2.5 m2/cm/JM 3.8 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 3. Osobine: • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Usporivač vode Sastav: • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 2. šuplja cigla. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. 1./TO • TČ (28 dana): ca.4 mm • Potrošnja: ca. 14.1. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca./TO • TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 • NG: ca. W0 • Granulacija: 0 .1.1. • Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 • NG: ca. silkatne.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . CSI.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapnene žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 530 Vapnena . vapnenec. W3 • Granulacija: 0 . 10 mm • KODVP µ: ca.5 m2/cm/JM ca. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. za unutra i vani. • Temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove. • Kao temeljna žbuka za ekološke zahtjeve.unutarnja žbuka za zidove od modernih materijala. 2. 26. 20 • MG (EN 998-1): GP./TO • TČ (28 dana): ca.8 kg/m2/cm ca. 10 mm • KODVP µ: ca. 65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. W0 • MG (DIN 18550): PI • MG (ON B3340): PM2.4 mm • Potrošnja: ca.3 m2/JM ca. CSI. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Za sve normalne podloge kao opeka. kao i za hrapavi beton. W3 Način dostave: 223 .5 N/mm2 • NG: ca. 10 • MG (EN 998-1): GP. cigla.cementna bijela temeljna žbuka Područja primjene: • Kao mineralna temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove sa ekološkim aspektima.

Hidroskopna. • Regulira temperaturo.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Priborza Eko-proizvode Nosive ploče od trske Nosive ploèe od trske Juta Juta Područja primjene: • Priprema podloge za žbukanje • Nosači žbuke • Armirano tkivo i/ili nosivo tkivo.8 m • Dužina: 50 m • Širina: 1 m • Širina ćelija: 5 x 5 mm Način dostave: 224 . Osobine: • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 5.6 m • Širina: 1.

8 mm • Potrošnja: ca.2 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca.7 m2/JM Minimalna debljina žbuke: ca. gips kartonske ploče i ploče od tvrdih vlakana. 10 mm • KODVP µ: ca.0.25 ltr. beton.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Glinaste žbuke RÖFIX Geoglina RÖFIX Geoglina RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta boja VITAL • Glinasta temeljna i završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . vapnenu. 2.0. 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Visoka pokrivnost Visoka paropropusnost • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Granulacija: 0 .15 kg/m2/mm Izdašnost: ca.8 mm Potrošnja: ca. Za glinastu. 14 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 1. 2 sloja.0. • • • • • Prirodna. • Nanijeti u min.2 . 5.8 mm Potrošnja: ca.1 m2/cm/JM ca. 3 mm • KODVP µ: ca.0. 70 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. • Visoko pokrivna ekološka unutarnja boja na bazi gline. cementnu žbuku. 3 mm • KODVP µ: ca. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Armiran vlaknima Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. 5 • • • • Granulacija: 0 . • Glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.2 .7 m2/EH Minimalna debljina žbuke: ca. • Obojana glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve. 5 • Potrošnja: 0. 5 • • • • Granulacija: 0 . gipsanu.8.12 • pH-vriijednost: 7 225 . ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna.12 .15 kg/m2/mm Izdašnost: ca. 5.8. 2. • KODVP µ: 10 . 1./Dobra obrada strojem za fine žbuke./m2/P.

u konzistenciji sličnoj predšpricu Nanos temeljne žbuke RÖFIX Geolem prvo tankoslojno.Glinaste žbuke Obrada Obrada Obrada glinenih žbuka Profesionalni savjet Glinene žbuke samo mehanički prijanjaju na upijajućim podlogama. Kao varijanta može se primjeniti RÖFIX 675 ili RÖFIX 673. Podloge s visokom upojnom moći ( kao porozni zidovi) poterebno je prije obrade dobro namočiti.Nakon protvrdnjavanja našpricati sloj od 10 mm. bez iscvjetavanja. mikroorganizama i razdjelnih tvari.e/b da ra O e uk žb ste na Gli di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . razvući te nakon protvrdnjavanja izgrubiti letvom ili rešetkastim gleterom. RÖFIX Vapnena .kazein boja ili RÖFIX Sesco vapnena boja pogodne su za glinene žbuke 226 . čista. nosiva. neupojna podloga) potrebno je postavljanje nosive ploče od trstike koja služi kao nosač žbuke. da cijevi trstike leže vodoravno U slučaju da podloga nije pogodna za direktno primanje glinene žbuke (nemineralna. Debljine slojeva koje prelaze 15 mm treba izbjegavati Nakon nanošenja glinene žbuke. Potrebno je pripaziti. pobrinuti se da dovoljnu prozračnost ( česta. Na zidno grijanje glinena žbuka se "mokro na mokro" nanosi na pregletani RÖFIX Unistar Basic RÖFIX Geolem potrebno je nanijeti tanko. Montaža nosača od trstike može se izvesti uobičajenim nehrđajućim pričvrsnicama i čavlima. kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje Naknadna obrada Prije nego što se nanesu novi slojevi žbuke. donja žbuka mora biti u potpunosti suha ( i bez pukotina) Kod glinenih završnih žbuka treba izbjegavati debljinu veću od 5 mm Premazivanje temeljne žbuke RÖFIX Glinena boja VITAL. Podloga mora biti čvrsta. oko 5 mm našpricati i odmah pomoću zupčastog gletera vodoravno prevući i pritisnuti.

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Ove glinene žbuke baziraju se na prirodno oboje- nom glinastom prahu. Usprkos tome.ili dvoslojni premaz s ovom ekološkom. • RÖFIX Vapneno-kazeinska boja : Dvoslojni premaz s ovom bijelom ili obojenom. Isto tako se površine mogu ličiti RÖFIX VITAL glinastom bojom.Glinaste žbuke Obrada RÖFIX nudi odgovarajući izbor prirodnih. Obrada je uvijek dvoslojna. Površina se pritom malo zatvara i time se utječe na djelovanje glinene žbuke. testiranom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke. finih glinenih žbuka u boji. mogu nastati razlike u boji u različitim ambalažama. pješčano bež trstinco zelena breskva jutno smeđa kameno siva lila prirodno smeđa prirodno bijela Za bolju otpornost na struganje preporučujemo varijante: • RÖFIX glinena boja VITAL : Jedno. koji se stabilizira pigmentima zemlje. ekološkom unutarnjom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke. koje se međusobno mogu miješati u željeni ton. pri čemu nije potrebno sušenje između slojeva. Ova eko-boja bez umjetnih tvari u različitim osnovnim bojama. 227 . isporučivim prema ton karti. • RÖFIX Sanirgrund : Ravnomjerno. Zbog mogućih površinskih napetosti na RÖFIX Glinene žbuke smiju se nanositi samo provjerene RÖFIX vapnene boje.tanko "zamagljivanje" (špricom) površine daje lagano hidrofobiranu površinu otpornu na struganje. Velika otvorenost difuzije pare i dobre osobine obrade osiguravaju profesionalan rezultat.

228 TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI .

) Osnove / Vrste Područja primjene 282 282 260 Mrežica za armiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 288 288 260 289 229 .317 Sistemi Osnove / Vrste 236 236 Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste Područja primjene 260 260 260 Izolacijske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 265 265 260 266 Montažni elementi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 271 271 260 272 Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Područja primjene 274 274 260 Izvedba rubova i fuga (Profili itd.TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .

TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .317 Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene 290 290 260 Nosive ploče/Građevinske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 292 292 260 293 294 Alati Osnove / Vrste Područja primjene 300 300 260 WDVS (TIS) .Izvedba Napomene Obrada Kalkulacija potrošnje ljepila Kalkulacija potrošnje mrežice 304 304 306 317 317 230 .

231 .

promet. Investicija u budućnost pomoću toplinsko-izolacijskih sistema Gubitak energije od grijanja smanjuje se za više od 60%. te stvaraju zastrašujući efekt staklenika. te se isplaćuju već u prvoj fazi kroz zaštitu okoliša.doveli su u Europi do nove regulacije uredbi o toplinskoj zaštiti koje trebaju značajno smanjiti potrošnju energije u novogradnjama. ušteda energije i troškova . Značenje toplinsko-izolacijskih sistema će u budućnosti još jako porasti: za bolji okoliš. 40% ukupne potrošnje energije troši se na zagrijavanje zgrada. 232 . Toplinsko-izolacijski sistem je optimalna mogućnost da se energija za grijanje značajno smanji. To je još uvijek dvostruko u odnosu na dežurnog krivca za okoliš. On smanjuje izbacivanje štetnih tvari u zrak. RÖFIX toplinskoizolacijski sistemi su isplativa investicija u budućnost. Svi ovi razlozi zaštita okoliša. zagađuju atmosferu. S rezultatom da ogromne količine CO2. za ekonomičnije iskorištavanje.lac ijs mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi Zaštita okoliša kroz toplinsku izolaciju . čuva energetske resurse i predstavlja važan i nužan doprinos zaštiti okoliša. manju potrošnju lož-ulja i manju dimenzioniranost postrojenja za grijanje. koje se mogu izbjeći.početak sa štednjom energije već u kući Gradnja je velik zahvat u okolišu koji ekološku ravnotežu značajno narušava. za udobniju kvalitetu stanovanja.

osigurava postojanost. TIS (WDVS) nudi jasne financijske prednosti u korist budžeta! Ožbukani zid od 25 cm šuplje opeke s TIS-om je financijski isplativiji od neizoliranog zida od 38 cm šupljikave opeke i dostiže poboljšanje U-vrijednosti od 100%. ovisi u prvom redu o temperaturi. Jer u hladnoj okolini tijelo oslobađa temperaturu zračenjem. 233 . stupit će na snagu ova EUsmjernica za gradnju. upotreba ekoloških materijala) koji se posljednjih godina postižu RÖFIX proizvodima u sistemu izvršlo je velik utjecaj na tržište. termičko saniranje.Kvalitetna građevinska supstanca time se štiti.Toplinsko izolacijski sistemi Udobnost po svakom vremenu Hoće li se čovjek ugodno osjećati u nekom prostoru. Energija i EKO-učinak Poticanje stanogradnje je najbolja motivacija za gradnju. energije i redukcija CO2 . Cilj je postizanje učinkovitosti S RÖFIX Toplinsko-izolacijskim sistemima možete uštedjetikorištenjem poticajnih sredstava-i svoju zgradu opremiti u skladu s europskim zahtjevima. toplinsku izolaciju. Dobitak na stambenoj površini i povišenje vrijednosti Kod novogradnje se noseća zidna konstrukcija može reducirati na minimalnu statičku dimenziju. S današnjom tehnikom su debljine izolacije preko 8 cm i ekološki i ekonomski preporučljive. Gradnja sa 25 cm. Tako se po katu dobiva cca. Samo toplinska izolacija jamči konstantne. I to po bilo kakvom vremenu. Stare građevine dobivaju na vrijednosti.4. 3-5 % površine. siječnja 2006.prirodnim materijalima kao što je cigla. zaštitu od požara i zvučnu izolaciju. Pri istoj temperaturi prostorije za udobnost je presudna temperatura površina zidova i stropova. a novogradnja je dugoročno postojana. Poticanje ekološke gradnje s uštedom energije (bolja toplinska izolacija. isparavanjem i konvencijom čovjek se osjeća neudobno. ugodne temperature bez toplinskih mostova.

Zimi zbog viših temperatura površine zida. Kod propisnog prozračivanja nema opasnosti od toga da zidovi ovlaže i da se na taj način razviju plijesni. Što je viša temperatura površine zida. Zbog viših temperatura površine zidova pod normalnim klimatskim uvjetima nije moguće stvaranje rose (kondenzata). VAŽNO: Kod više temperature površine zidova. betonskih nadvoja itd. Čak se i fasade na starim zgradama s napuklinama mogu renovirati s više pouzdanosti. vanjskih kutova. Optimalna toplinska izolacija drži vaše vanjske zidove toplima i suhima. reducira troškove grijanja i sa sigurnošću čuva Vaš novčanik. Razlika između temperature prostorije i površine zida ne bi smjela iznositi više od 3 °C (u području između 19 . ljeti zbog ugodne hladnoće u stambenom prostoru. uravnotežena klima stanovanja.22 °C). temperatura prostorije može biti malo niža i opet će te se osjećati ugodno. kod zida od različitih materijala) više se ne javljaju. 234 . Tanki.Toplinsko izolacijski sistemi Zimska odnosno ljetna toplinska zaštita Ugodna. Smanjenje termičkog naprezanja Jako su reducirane promjene dužina kod građevnih elemenata zbog termičkih naprezanja. to se ugodnije osjećamo u prostoriji. teški građevinski materijali u masivnoj gradnji -od prirodnih materijala kao što je opeka ili Lecca. Pucanja uslijed temperature (npr. Eliminiranje toplinskih mostova Dolazi do sigurnog izoliranja slabih točaka kao udubljenja za radijatore. čuvaju toplinu. štite od požara i zvučno izoliraju. Poboljšanje akumuliranja topline Sposobnost akumuliranja topline nosivog zida može se optimalno iskoristiti (tamponsko djelovanje). Temperatura prostorija može se optimalno regulirati. osiguravaju postojanost.

Uz pomoć moderne kompjutorske tehnike stručnjaci za fasade vam izrađuju primjeren koncept za vaš objekat. Najrazličitije potvrde kontrole priznatih institucija dodatno potvrđuju visoku kvalitetu RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema. tehnički perfektno izvedenu toplinsku izolacijsku fasadu jamči konstantna kontrola kvalitete naših proizvoda. ploče s uzorcima boja kao i izbor boja na kompjutoru pomažu kod optimalnog izbora izolacijske fasade. paropropusnost i tok krivulje temperature pomažu kod starih i novih građevina u sastavljanju stručnog i funkcionalnog rješenja za fasadu. 235 . Za dugotrajnu. te garantiraju sigurnost za stručno i ekonomično izvođenje.Toplinsko izolacijski sistemi Naš servis i stručno savjetovanje U rješavanju problema projektantu. Certifikat garancije. naglašava tu sigurnost. Proračuni građevinske fizike / Ispis / Deviziranje Proračun k-vrijednosti. RÖFIX studio za dizajn ostvaruje vaše želje na pogodnoj podlozi i pomaže vam u traženju rješenja za vašu kuću iz snova. odnosno tekstovi projektantu štede vrijeme. mape uzoraka žbuka. RÖFIX-popis usluga. Eksterna i interna kontrola to dokumentira. RÖFIX paleta boja. Zajamčena kvaliteta / Dokaz kvalitete sistema / ISO 9001 Mi jamčimo za kvalitetu i sigurnost. izvođaču i vlasniku kao brza i besplatna pomoć stoji na raspolaganju najobrazovanija tehnička služba za savjetovanje sa dugogodišnjim iskustvom u gradnji. koji RÖFIX izdaje kod propisne primjene sistema.

30 cm. RÖFIX toplinsko-izolacijski sistemi dokazuju se već 30 godina i još i danas se razvijaju.Sistemi Osnove / Vrste SISTEMI Osnove / Vrste Sigurnost u sistemu Toplinsko-izolacijski sistemi za vanske zidove su sistemi fasade s pripremljenim materijalom za izolaciju koji se na zid lijepi i/ili dodatno pričvršćuje tiplama. visoku otpornost na neočekivana udarna opterećenja kao i otpornost na pukotine. a većim mehaničkim zahtjevima u području sokla poterbne su posebne mjere u odnosu na ostatak fasadne površine. Područje ispod terena (dio Planiranjem izolacijskih sistema uvažavanjem činjenica donosi se odluka. koji dotiče zemlju) dodatno se štiti i izolira.Isključivo od proizvođača točno definirani sistemi i njegove komponente. osiguravaju zadovoljavajuću sigurnost i kvalitetu. Sistemi su atestirani i odobreni u skladu s najvišim europskim zahtjevima. pouzdanim rješenjima detalja i velikom postojanošću.tj. Odlučujuće je pravovremeno odlučiti o vrsti izolacijskog sistema. 236 . prema zahtjevima ETAG 004. Područje podnožja promatra se odvojeno od TIS-a. Izolacijski materijal se direktno oblaže žbukom koja se sastoji od više slojeva. Zbog velikog opterećenja prskanjem vode i prljavštine. u praksi nude ROFIX TIS sigurnost kod obrade i upotrebe. On počinje gornjim rubom rukohvata. priključci i završetci) nudi sigurnost pri ugradnji. terasa i ima visinu od min. Podnožjem/ soklom smatra se dio fasade izložen prskanju vode. TIS za vanjske zidove je testiran i dozvoljen građevinski dio koji sa pripadnim dijelovima (rubni profili. Nude najveću sigurnost fasadnog sistema. U sistemu povezane komponente dokazuju se sa optimalnom obradom. Osim testiranja.lac ijs Vrs / ve no Os Sis mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .

36 kg/m2 0. µ-Vrijednost (Građevin.(2) Navodi proizvođača 47 (1) 53 (1) 400 + 140 (2) 0. II (7-12 Joule) općenito općenito općenito općenito općenito Kat. I Kat. I (10-15 Joule) do 1.izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema izpariti iz konstrukcije. Kategorija III = Bez zahtjeva Kategorija II > 3 Joule Kategorija I > 10 Joule Armirni sloj DS [mm] 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke Granulacija [mm] Otpornost na udar [1 sloj mrežice] Otpornost na udar [2 sloja mrežice] Kat.Toplinsko izolacijski sistemi .371 m (1) 1. Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage. II (7-8 Joule) Okoliš i zaštita od vlage Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju otpornost od vlage sa vanjske strane. I Kat. Zato ih upotrebljavamo na svim površinama s najvišim zahtjevima (kategorija upotrebe I). II (5-10 Joule) Kat.48 m (2) W-Vrijednost (Završni sloj) 0.Sistemi Osnove / Vrste Sigurna upotreba (mehanička čvrstoća i postojanost) Srednjeslojni UNISTAR LIGHT armaturni sistem na mineralnoj vuni i EPS-u daje TIS-u optimalnu otpornost na udarce. I Kat. I RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 Organski sistemi (u usporedbi) od 2.38 kg/m2 237 . II (4-8 Joule) Kat.5 /žljeb. kao i za jako mehanički izložena područja bez dodatne armaturne mrežice. općenito Kat. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko. I Kat.0 Kat.5 kg/m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala. I Kat. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0.SD-Vrijednost (Slojevi) ski materijal) RÖFIX Unistar LIGHT + Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Unistar LIGHT + SiSi-žbuka VITAL Organska masa za izravnavanje + Žbuka na bazi umjetne smole (1) Ispitni list MA39 . II (3-6 Joule) Kat.329 m (1) 0. II (4-8 Joule) Kat. I Kat.35 kg/m2 0. Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema vani.

Sistemi Osnove / Vrste Prema gorivosti toplinsko-izolacijske materijale klasificiramo prema EN 1350 1-1.izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema ispariti iz konstrukcije. Izolacijski materijali min. Ovisno od izolacijskog materijala mogu se razvrstiti u sljedeće razrede : Ti materijali moraju u toplinsko-izolacijskim sistemima postići (u to se ubraja i žbuka)min. Uzmite u obzir regionalne specifične građ. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0. d0 + + + + + + + + - + + - + + - A2 = Ponašenje pri gorenju / s1 = Razvijanje dima / d0 = goruće kapanje / HHG = granica zgrada Difuzija vodne pare Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju zaštito od vlage sa vanjske strane.5 kg/ m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala. d1 Mineralna pjena Pluto A1 min. Kod izolacijskih materijala razreda C. 238 . A2-s1. upute. Klasifikacija gorenja Izolacijski materijal (Euroklasa) WDVS u Sistemu (Euroklasa) Upotreba prema građevini: Građevina sa najviše 3 kata Građevina > 3 kata do HHG Zgrade Mineralna vuna A1 min. Ovisno o vrsti i visini objekta moraju se poštovati nacionalne norme. d0 E min. B-s1. D i E i kod debljine veće od 10 cm dokazano je. A2-s1.Toplinsko izolacijski sistemi . razred zapaljivosti E. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko. da u primjeru vatre ne dolazi do samogorivosti TIS-a. d0 EPS E min.razred zapaljivosti F. Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema van. B-s1. d0 E min. Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage. B-s2.

00 17.23 0.62 1. ako ih želimo uzeti u obzir kod termičkih izračuna za toplinsku zaštitu.18 0.22 0.32 0.23 0. koju izgubi građevina kroz cijelu debljinu (npr.WLG 040) Debljina izolacijskog materijala u cm 08 24.29 0.55 0.49 0.55 1. elemenata zgrade (prozori..00 1.00 24.24 0.25 16 0.33 0.21 0.17 0.30 0.24 0.18 0.28 0.19 0. Tabela U-Vrijednosti Građevinski materijal Gustoća [kg/m3] Koeficijent toplinske provodljivosti [W/ mK] 0.15 0.Toplinsko izolacijski sistemi .30 0. Koeficijent toplinske provodljivosti U-vrijednost (prije K-vrijednost) je veličina i znači onu količinu topline.17 0.22 0.18 0.38 0.18 Puna cigla cigla Lecca Modulna cigla Armiran beton Laki beton .37 0.40 10 0.25 0.16 0.23 0.33 0. Ako uvrstimo vrijednosti svih vanjskih građ.19 0.32 0.cigla Puna cigla Porobeton Porobeton Betonska cigla Šuplja cigla Vapnena cigla *) U-vrijednost ne zavisi od debljine slojeva 1800 900 1100 2400 1000 700 800 500 1200 900 1800 239 .28 0.24 0.36 0.22 0.18 0.50 24.34 12 0. plafoni.27 0.00 24.00 25.26 0.30 0.Sistemi Osnove / Vrste Toplinska zaštita Toplinsko-izolacijski sistemi snižavaju potrošnju energije za grijanje po zimi i nude zaštitu od vrućine ljeti.91 0.35 0.64 3.20 0.23 20 0.29 14 0.18 0.21 0.39 0.99 0.26 0.45 2.22 0. Zato moramo ocijeniti utjecaj TIS-a na poboljšanje toplinske provodljivosti zida.32 0.83 0.29 0.00 24.38 0.29 0.30 0.40 0.00 24.20 0.77 1.) sa njihovim U-vrijednosti i ubrojimo gubitke (prozračivanje) možemo ovisno od vrste i položaja zgrade izračunati uštedu grijanja zgrade prema propisima.00 25.26 0.24 0.22 0.23 0.30 0.16 0. debljinu zida) na m2 kod temperaturne razlike 1K (1K jednak 1°Celziju) između vanjske i unutrašnje površine.22 0.21 1.00 24.31 0.28 0.17 0.22 0.21 0.99 Debljina zida [mm] U-vrijednost zida [W/mK] Vrijednosti * [W/(m2K)] sa RÖFIX TIS (WDVS .25 0.27 0.44 0.18 2.88 0.20 0.24 0.43 0.00 24..

neprikladna 240 .04 W/mK A1 (EN13501-1) ca.Izolacijski materijal Planiranjem izolacijskih sistema na temelju činjenica donosi se odluka.035 W/mK 0. C) Lagani beton (Kat.Sistemi Osnove / Vrste Pomoć pri odabiru .04 W/mK E (EN13501-1) 30 . E) Drvene podloge (puna) Drvene podloge Novogradnja Starogradnja ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + + + + ++ ++ ++ + Legenda: ++ vrlo dobra / + dobra / .50 ca.035 W/mK 0. Za lakšu odluku u sljedećim su recima navedene osobine različitih materijala.045 W/mK E (EN13501-1) ca. 5 ca. 115 kg/m3 ++ Mineralna vuna Izolacijska ploča od mneralne vune 0.04 W/mK E (EN13501-1) EPS EPS. 135 kg/m3 + Drveno vlakno Izolacijska ploča od drvenih vlakana 0.045 W/mK A1 (DIN4102) 3-6 ca. 15 kg/m3 + Mineralna pjena Mineralne izolacijske ploče A 0. Vrsta izolacijskog materijala Svojstva proizvoda Pluto Izolacijske ploče od pluta (ICB) 0. B) Šuplja cigla (Kat.18 ca. 190 kg/m3 ++ Toplinska provodljivost: Paropropusnost: Gustoća: Ekologija: 10 .Toplinsko izolacijski sistemi . A) Puna cigla (Kat. 1 ca. D) Porobeton (Kat. Činjenice koje utječu na odluku su zahtjevi okoliša i vrsta izolacionog sistema.izolacijska ploča za fasade 0. 120 kg/m3 ++ Podloga Beton (Kat. koji su u programu RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema.

struktura i boja stoje na raspolaganju.Nacionani europski zahtjevi osiguravaju se kvalitetnim komponentama sistema. pravilna izvedba svih priključaka i završetaka. izravnavanje: 3 mm debljine-Srednjeslojni sistemi: 5 mm debljine. Armiranje/Temeljna žbuka: Vrši se kvalitetnim sistemskim mortom za armiranje (najčešće isti proizvod kai i za lijepljenje) i ulaganjem čvrste.Toplinsko izolacijski sistemi . vjetar. utičnice itd. Zbog povećanog termičkog opterećenja za te je fasade najniža granica vrijednosti odbijanja svjetlosti min. građevinska fizika). uz pridržavanje postojećih smejrnica za obradu. Završna žbuka: Nanošenje sloja Mehaničko učvršćivanje: Izolacijska ploča dodatno se učvršćuje. cijevi za kišnicu. One se. Rubni profili koji odvode kišnicu s fasade Simsi. ovisno o vrsti primjene. Rubove soklova ili bočne priključke potrebno je izvesti materijalom koji je alkalno otporan i otporan na koroziju ili na odgovarajući način odvojiti. komprimiranim izolacijskim trakama za fuge i dr. kiša i snijeg) te na korištenje zgrade (građevinska dinamika. grundiraju ili oblažu naknadnim premazom. ovisno o željenom proizvodu. 20 %. Vrsta tiple ovisna je o podlozi. alkalno postojane mrežice od staklenih vlakana. 241 . kao i njihovo učvršćivanje) moraju se izvesti tako da su otporni na udare kiše (primjerice završnim priključnim i izolacijskim profilima. Izolacijski materijal: ugrađuju se testirane. Osigurava visoku prionjivost između podloge i izolacijske ploče. mineralna pjena ili drvena mekana vlakna). pluto. CE-označene izolacijske ploče (EPS. sistemskim pričvrsnicama-tiplama. Dodatni proizvodi (sistemski pribor) Vrlo je važna za trajan. Tankoslojni/sistemi za otpornog na vremenske utjecaje vrši se kvalitetnim završnim žbukama. mineralna vuna.profili za prozorsku kuplicu itd mogu se izvesti dekorativnim fasadnim profilima. funkcionalni. praktični kao i optički uspjeh toplinsko-izolacijskih sistema. Svi priključci na prozore i vrata i dijelovi koji prodiru u izolacijski sloj (gromobrani. Lijepljenje: Vrši se kvalitetnim mortovima za lijepljenje u sistemu (podređenim izolacijskim mortovima). Raznovrsna veličina zrna.Sistemi Osnove / Vrste Izueba Sistema: RÖFIX Toplinsko-izolacijski sistemi su testirani po dolje navedenim zahtjevima prema ETAG 004. Tako se osigurava postojanost građevine na vremenske utjecaje (sunce.).

Polistirol) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Jednostavna. racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna. robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna.izolacijski sistem Otporne na vatru.Toplinsko izolacijski sistemi . reciklirajući. robustna Homogena. dugotrajan Visoka čvrstoća površine. homogeno izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM PJENOM Ekološki. izolirana drvena konstrukcija sa DRVENIM -MEKANIM VLAKNIMA Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko .izolacijski sistem RÖFIX W50 EPS-toplinsko .izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko . robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto toplinsko . masivna gradnja zida RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko Ne gori .izo.izolacijski sistem Ekološki. racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX LIGHT EPS . robustna Vrlo visoka otvorenost difuziji Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Ne gori Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja Vrlo visoka otvorenost difuziji Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom Lamele Homogeno.toplinsko .paropropusne izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM VUNOM Ne gori Visoka čvrstoća površine.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema Izolirane zidne konstrukcije sa STIROPOROM (EPS. robustna lacijski sistem pločama od drvenih vlaZa zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije kana Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera 242 .Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine.izolacijski sistem Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Prirodno ekološki izolirane zidne konstrukcije sa PLUTOM Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Visoka čvrstoća površine. racionalna obrada Visoka čvrstoća površine.

Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste 243 .

robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija I (> 10 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: < 0. prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT). visokootporni armaturni sloj (KAT. • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalna primjena • Dugo vrijeme otvorenosti 244 .Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX LIGHT Toplinsko izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. Lagani polistirol je materijal koji ne trune. Mineralni.5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. teško gori i garantirano bez freona FCKW. • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera • Novogradnja Funkcije / Suostua • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom • Jednostavna. I) sa debljnom od 5 mm. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0033 (ETAG 004) Svojstva proizvoda Mineralna. racionalna obrada • Visoka čvrstoća površine.

RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. betonske podloge. kg/m2 drvene podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 035 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX Light Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI Završni sloj 245 .Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min.

bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visine Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna.5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. visokootporni armaturni sloj (KAT. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Dugo vrijeme otvorenosti • Brza obrada 246 . II/ bijelo) sa debljnom od 3 mm. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Visoka paropropusnost • Svijetla. Lagani polistirol je materijal koji ne trune. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna. teško gori.Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX POLY EPS-toplinsko . Mineralni.izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0.vremenski postojan i garantirano bez freona FCKW.

40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. betonske podloge.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX POLY-EPS Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. drvene podloge. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 247 .Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.

siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R).Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX W50 EPS-toplinsko . stiropor) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. II/sivo) sa debljnom od 3 mm.5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. Lagani polistirol je materijal koji ne trune. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna. • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna. Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. Mineralni. visokootporni armaturni sloj (KAT.izolacijski sistem Izoliranje polistirolom (EPS. • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada 248 . teško gori i garantirano bez freona FCKW.Toplinsko izolacijski sistemi . racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: 0.

RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 249 . drvene podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX W50 Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. betonske podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.

Ne gori. II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna. masivna gradnja zida • Ne gori Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: < 0.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko . Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana.Toplinsko izolacijski sistemi . reciklirajući.izolacijski sistem Izoliranje s mineralnim pločama objedinjuje ekološku orijentiranost sa homogenom. kompletnom mineralnom toplinskom izolacijom. bijela boja • Izvrsna kvaliteta obradeIzvrsna mogućnost stajanj • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 250 . dugotrajan • Visoka čvrstoća površine.5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. visoko parapropusna. reciklirajuća i izrazito biološka. Mineralni armaturni sloj (KAT. • Svijetla. robustna • Homogena.

betonske podloge. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 251 . RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. 70 % površina za ljepljenje) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 4 6 kom/m2 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. drvene podloge.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX MINOPOR Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.

d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-05/0125 (ETAG 004) Mineralna. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 252 . pluta i EPS ploče (npr. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto .5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1.toplinsko .Toplinsko izolacijski sistemi .izolacijski sistem • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropustnost • Visoka čvrstoća površine.

RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . betonske podloge. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX CORKTHERM Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 253 . RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. drvene podloge.

podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 254 . visokootporni armaturni sloj (Kat. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna. ne gori. pluta i EPS ploče (npr. te je zbog toga prikladna za visoke zgrade. jako paropropusno. I) sa debljinom od 5 mm. • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća površine. II / Kat.5kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko .izolacijski sistem s mineralnom vunom Izolacija mineralnom vunom povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša. robustna • Vrlo visoka otvorenost difuziji • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0. Mineralni.Toplinsko izolacijski sistemi . siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune.

RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX FIRESTOP Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Unistar BASIC bzw.Toplinsko izolacijski sistemi . površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC odnoso RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. drvene podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 255 . RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. betonske podloge. RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.

Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko .Lamele Izolacija lamelama od mineralne vune povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša. Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija.ne gori.I) sa debljinom od 5 mm. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje • Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja • Vrlo visoka otvorenost difuziji Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0.5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. visokootporni armaturni sloj (Kat. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 256 . Mineralni. te je zbog toga prikladna za visoke zgrade. Moderne tehnike obrade kod više tlačne čvrstoće i prionjivosti na podlozi. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna.izolacijski sistem s mineralnom vunom . pluta i EPS ploče (npr.

50 % površine za ljepljenje) RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC odnosno RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC bzw. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. betonske podloge. RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX SPEED Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge.Toplinsko izolacijski sistemi . drvene podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 257 .

II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine. robustna Za zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: <0. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna.izolacijski sistem pločama od drvenih vlakana Drveno vlaknaste izolacijske ploče za fasadne -toplinsko . visokootporni armaturni sloj (KAT. • Svijetla. kao i za gradnju sa drvenom podlogom.5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana.izolacijske sisteme su primjereni izolacijski elementi za žbuke.Toplinsko izolacijski sistemi . Za vanjske zidove od drvene konstrukcije. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 258 . Mineralni.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko .

RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno Završni sloj 259 . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX DIFFUTHERM Podloga Ljepljenje Sistemska gradnja drvetom TIS Toplinsko -izolacijski sistemi RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom Dremi zidori nema Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX DIFFUTHERM 045 Izolacijska ploča od drvenih vlakana Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) RÖFIX DTS-H RÖFIX Unistar POR RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj.

< 3 mm ravno. 40 % ca.trakasto Kod EPS-a. Armiranje izolacijskih ploča Ovisno o zahtjevima sistema i o materijalu izolacijskih ploča na raspolaganju su razne temeljne žbuke. ploča od mineralne vune i ploča od pluta potreban je kontakt na cca.srednje.točkasto) Ručno lijepljenje (cijela površina sa zupčastim gleterom) Strojno lijepljenje (našpricati) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 3 mm) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 5 mm) Izolacijska ploča Izolacijska ploča Izolacijska ploča Podloga Izolacijska ploča Izolacijska ploča ravno. < 10 mm ca. Armiranje: Tankoslojni nanos u zadanoj debljini od 3 mm s RÖFIX R12 zupčastim gleterom. Pritom pripaziti da itmeđu ploče i podloge ne cirkulira zrak i da se ploča ravnomjerno drži na podlozi. Nanošenje metodom "na rubove. Ljepljenje: Nanošenje po čitavoj površini Ljepilo se može nanijeti zupčastim gleterom i umasirati u izolacijsku ploču.i debeloslojni sistemi Područja primjene Lijepljenje:Metoda nanošenja na rubove.lac e/s ijs Vrs / ve no O e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Nanos na Zahtjevi Podloga Površina za lijepljenje Strojno lijepljenje (rubne trake) Ručno lijepljenje (rub .Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste MORTOVI ZA ARMIRANJE/LJEPLJENJE Osnove / Vrste Ljepljenje izolacijskih ploča Provjeriti nosivost podloge. < 10 mm ravno. < 10 mm ravno. 100 % ca. 50 % ++ + + - ++ + + - + ++ ++ + + - ravno DS 3 mm ++ - - - ravno DS 5 mm ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / . Moguće strojno i ručno nanošenje. 40 % ca.neprikladno * Mineralne izolacijske ploče moram armirati 70% 260 Mineralna pjenaSistemi ++* +* + ++ Mineralna vunaSistemi Mineralna vunaLamelni sistemi Pluto-Sistemi EPS-Sistemi . Kod strojne obrade nanos ljepila direktno na podlogu.trakasto" ili po čitavoj površini. Kod ploča od mineralne pjene cca. 40% površine. Razlikuju se tanko-. 70% površine. Ove kontaktne površine osiguravaju postojanost sistema.

1. 3500 N/mm2 SD-vrijednost: ca. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.33 W/mK E . 990 ltr. 20 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 4 N/mm2 NG: ca. 0.08 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0.2 kg/m2 Potr. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: 0. 0.modul: ca. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. sloja: 3 mm KODVP µ: ca. (ljepljenja): 2 .5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 5.modul: ca.4 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. (armiranje):ca.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu Mortovi za armiranje/ljepljenje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Područja primjene: • Mineralna. 720 ltr. sloja: 5 mm KODVP µ: ca.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .5.izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT). (ljepljenja): 2. 4. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm./TO TČ (28 dana): ca.1 m Čvrstoća pri savijanju: > 2. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Dugo vrijeme otvorenosti Brza obrada Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca.8 . (armiranje):ca.2 mm Potr.2 mm Potr.5 N/mm2 Upojnost vode: < 0. bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R)./TO TČ (28 dana): ca. prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol-(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko .1 kg/m2 Potr.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 261 .47 W/mK E . 1600 kg/m3 Nominalna deblj. 1. 10 N/mm2 NG: ca. 1150 kg/m3 Nominalna deblj. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena Dugo vrijeme otvorenosti • • • • • Visoka paropropusnost Svijetla. 0.

/TO TČ (28 dana): ca. (armiranje):ca.2 mm Potr.Obvezno je prethodno nanijeti premaz za prionjivost. 720 ltr. 3000 N/mm2 SD-vrijednost: ca. 950 ltr.1 mm • Izdašnost u litrama ca. 1.8 mm Potr.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) Područja primjene: • Mineralna.5 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 262 .5 .07 m Čvrstoća pri savijanju: > 1. 1 N/mm2 • NG: ca.08 N/mm2 • Upojnost vode: < 0. 1700 kg/m3 Nominalna deblj. 3 N/mm2 NG: ca./jed.5. 0. 28 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0.modul: ca. 520 kg/m3 • KODVP µ: ca.R / EPS . • Ne nanositi direktno na izolacijske ploče za podnožje (XPS . 0. (ljepljenja): 3. 6 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .33 W/mK E . • TČ (28 dana): ca.05 W/mK • E .8 .4 kg/m2 Izdašnost u litrama ca.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. (armiranje):ca. sloja: 3 mm KODVP µ: ca. 0./TO TČ (28 dana): ca.09 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 9500 N/mm2 SD-vrijednost: ca.3 kg/m2 Potr.modul: ca. 4.7 . • Mineralni. Osobine: • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada • • • • • Svijetla. 13 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost • • • • Viskoka izdašnost Minimalno skupljanje Brzo veže Mogućnost brušenja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • Vapno Cement Fini mramorni pijesak Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 1100 N/mm2 • Otpornost na odvajanje: > 0.7. 12 N/mm2 NG: ca.P).5 ltr. 5. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.51 W/mK E . sloja: 5 mm KODVP µ: ca. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana. 19. bijeli sistemski mortza popunjavanje fuga i pukotina na pločama.2 kg/m2 Potr. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. 0. 1150 kg/m3 Nominalna deblj. (ljepljenja): 2. 0.5 N/mm2 Upojnost vode: < 0.modul: ca.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Granulacija: 0.

5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. podnožje EPS-P) • Za armaturne slojeve • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna. (armiranje):ca.51 W/mK E .5 mm • Kao izjednačavajuća ili masa za armiranje za građevinske ploče (npr. (ljepljenja): 2. 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. (armiranje):ca. 1700 kg/m3 Nominalna deblj. 1700 kg/m3 Nominalna deblj. EPS. 4.bijela.modul: ca. 1.8 . 0. 4000 N/mm2 SD-vrijednost: ca. siva masa za armiranje za ploče od polistirola (EPS-F / EPS-P / XPS-R).8 .5. pluto. pluta i EPS ploče (npr.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. OSB.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • Granulacija: ca.5 mm KODVP µ: ca.drvo) • Samo za ravne podloge. 710 ltr.5.08 m Upojnost vode: < 0. 1650 kg/m3 Nominalna deblj. 0. mineralna vuna) • Za potpuno. fleksibilno • Brza obrada • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Bez cementa Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. 4.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF • Mineralna.V100G./TO NG: ca. sloja: 2. 7 kg/m2 Potr. 0.3 N/mm2 NG: ca. sloja: 5 mm KODVP µ: ca.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.2 mm Potr. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: ca. 0. vodoneosjetljivo specijalno ljepilo za sve vrste izolacijskih ploča (npr. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Organska. sloja: 3 mm KODVP µ: ca.2 kg/m2h • Potr. 1.51 W/mK E .modul: ca.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.2 mm Potr.08 m Čvrstoća pri savijanju: ca.kod kojih odstupanje u ravnini nije veće od 2 mm • Nije pogodan za postavljanje armaturne mrežice • Visoka prionjivost • Bez sredstava za otapanje • Netopljiv u vodi • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena • Dobra prionjivost • Brza obrada • Čvrsto • Armiran vlaknima • Elastično. (ljepljenja): 2. OSB) i ploče od staklene pjene u unutrašnjem području • Ne koristiti za ljepljene izolacijskih ploča • Visokoelastično.3 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm 263 ./TO TČ (28 dana): ca. bezcementna masa za armiranje (akrilna smola) za EPS ploče.5 mm Potr. (ljepljenja): 0.2 kg/m2 Potr.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 2 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 0. • Armaturni sloj od 2. 720 ltr. vezane ploče. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. 1 m Upojnost vode: < 0. 400 SD-vrijednost: ca. 4 N/mm2 NG: ca. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.tankoslojno lijepljene na slabo upijajuće podloge (kao npr.1. (armiranje):ca.8 . 1.

5 kg/m2/ mm • Potr.mineralna vlakna i PU izolacijske ploče) na betonske.5 kg/m2/ mm • NG: ca. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca.(izolacijska): ca. 1.gipsane/vapnene žbuke kao i na drvene građ.< 1 kg/m2 NG: ca.5 kg/m2/ mm • NG: ca. (ljepljenja): ca. (armiranje):ca. • Kao nosivi sloj za ljepilo na metalnim i drvenim grundiranim dijelovima. 0.pluto.pjena.staklena vlakna. Osobine: • • • • Elastično.5 kg/m2/ mm • Potr. 1.2 kg/m2h • • • • Potr. 1.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol . fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost • • • • Visoka prionjivost Otpornost na alkale Armiran vlaknima Elastično. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 1 mm pH-vriijednost: ca. vapnene/cemntne. 8 Način dostave: 264 . (ljepljenja): 0. • NA • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Bezcementno specijalno ljepilo za izolacijske materijale (npr.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .47 W/mK • Potr. 1700 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm • Upojnost vode: < 0. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. (ljepljenja): ca. 1.5 .specijalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol .specijalno ljepilo Područja primjene: • Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja. fleksibilno • Visoka prionjivost • Dobra prionjivost • Bez sredstava za otapanje Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potr. ploče. • Specijalno ljepilo (čisti akrilat) za lijepljenje EPS-a na EPS.

lako ga je obraditi i ne sadrži Formaldehyd (EN 13163). Za olakšavanje odluke u nastavku su navedene osobine mogućih podloga za razne vrste izolacijskih materijala koji se mogu upotrijebiti kod RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema. Mehanička čvrstoća i postojanost. 135 + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ kg/m3 E (EN13501-1) 0. 115 kg/m3 A1 (EN13501-1) 0. otvorena za difuziju vodene Materijal ne sadrži strana vezivna sredstva (čisto ekspandiran). požara i zvuka.04 W/mK ca. sigurnost upotrebe. zaštita od topline.04 W/mK 10 / 18 ca. 1 ca. zdravlje i zaštitaokoliša. kompaktan i može se zbrinuti kao građevinski otpad. stabilpare i dugotrajna. Izolacijske ploče od mineralne pjene: Inovativni novi izolacijski materijal ekološki orijentiran.045 W/mK 3/6 ca.izolacijska ploča za fasade Izolacijske ploče od pluta (ICB) Mineralne izolacijske ploče A Izolacijska ploča od mneralne vune Izolacijska ploča od drvenih vlakana Ponašanje pri gorenju (Euroklasa): Sposobnost provođenja topline (W/mK): Paropropusnost µ: Gustoća (kg/m3): E (EN13501-1) 0. poboljšana zvučna izolacija. ne gori. (EN 13162). postojanog oblika.Izolacijske ploče Osnove / Vrste IZOLACIJSKE PLOČE Osnove / Vrste Polystyrol (EPS. 120 kg/m3 A1 (DIN4102) 0. izolacijske ploče od pluta (ICB): Izolacijska ploča od mineralne vune (MW): ne gori. 5 ca.035 W/mK 0.045 W/mK ca. Područja primjene Kod područja primjene više je odlučujućih zahtjeva. 15 kg/m3 E (EN13501-1) 0.035 W/mK 0.04 W/mK 30 / 50 ca. Lamele su fleksibilne i zbog okomitih vlakana imaju visoku čvrstoću. 190 kg/m3 ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ Ökologie: Schallschutz: Spannungsarm: Podloga beton: Podloga cigla: Podloga stara žbuka: Podloga puno drvo: Podloga drvo: Untergrund Fachwerk: + + ++ ++ ++ + - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ - Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / .neprikladno 265 . EPS. Stiropor): Izolacijskimaterijal može se reciklirati.lac ijs Vrs / ve no Os če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . nog oblika i ekološki preporučljiv (EN 13170).

• Za vanjske toplinsko .05 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.izolacijske sisteme prema ETAG 004 • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Izolacijska ploča sa rupama. 45 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. kod stare i nove gradnje. 0. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije i dodatkom za apsorpciju infracrvenog zračenja i reflektora • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70.izolacijske sisteme prema ETAG 004.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Izolacijske ploče RÖFIX EPS-F 040 EPS. • Za vanjske toplinsko .035 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: ca.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom (siva) od tvrde pjenaste mase.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS.05 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS.-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • • • • Toplinska izolacija Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • Optimalna svojstva izolacije Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Neznatna prostorna težina Bez HFCKW i HFKW Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca.izolacijska ploča za fasade RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploča za fasade sa rupama RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploèa za fasade sa rupama Područja primjene: • Izolacijska ploča od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163.izolacijska ploča za fasade RÖFIX EPS-F 040 EPS.05 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70.-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca. 40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: > 0.-)1-TR150BS100 Način dostave: 266 .

jednostrano obložena nosiva izolacijska ploča (WLG 040) prema EN13162.). vezana fenolnom smolom.). itd. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 12 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 40 kPa • Veličina ploča: 80 x 62. itd. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 105 kg/m3 • KODVP µ: ca. paropropusne toplinsko . S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. 30 kg/m3 • KODVP µ: ca. oblikom određene tvrde pjenaste mase. jednostrano obložene nosive ploče od kamene vune( WLG 035) prema EN13162.).izolacijske sisteme. vezana fenolnom smolom. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne goriva. Tip:COMPACT_035 • Kamena vuna sa specijalnom valovitom strukturom sa jednostrano tvrđom površinom zbog različite izolacije. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. vezana fenolnom smolom. 90 kg/m3 • KODVP µ: ca.izolacijske sisteme • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Optimalna svojstva izolacije • Neosjetljiv na vlažnost • Točnost u mjerama zbog pjenjenja određenog oblika • Zadržavanje istog oblika i prilikom viskokih temperatura i opterećenja • Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Odbija vodu • Optimalna svojstva izolacije • Ne može gorijeti • Visoka paropropusnost • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Brza obrada • Izolacija stiroporom od hidrofobne.03 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. dvostrano obložena izolacijska lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. paropropusne toplinsko .izolacijske ploče za vanjske toplinsko . • Sa posebno izrađenom površinom.-)1DLT(1)5-CS(10)150-TR150BS200 • Gustoća: ca. itd.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 80 kPa • Veličina ploča: 120 x 20 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T4-DS(T+)CS(10)60-TR80-WL(P)-MU1 267 .lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . za WDVS • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune • Visokoekspandirajuća ploča od polistirolske tvrde pjene EPS-P30 (WLG 035) za izradu izolacije kod podnožja.035 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0.izolacijske ploče za podnožje RÖFIX EPS-P 035 EPS. • U sistemu provjerene.izolacijske ploče za vanjske toplinsko . • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune • Ne gorive. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • U sistemu provjerene.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX EPS-P 035 EPS. S vlaknastom strukturom koja leži okomito na površinu zida • Gustoća: ca.5 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca. 135 kg/m3 • KODVP µ: ca.izolacijske ploèe za podnožje RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska ploča od mneralne vune • Mineralna.035 W/mK • Čvrstoća na smicanje: > 6 kPa • Poprečna vučna ćvrstoća: > 11 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 23 kPa • Veličina ploča: 100 x 60 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca. Tip: PLB_040 / SR II_040 / WVL2_040. Tip: PTPS_040. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.

gašeno vapno) i vodenastog hidrofobiranja Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. • U sistemu provjerene.cigla) • Nije pogodan za bilo kakvu drvenu konstrukciju • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Hidrofobiran na mase Ne može gorijeti Ekološki preporučljivo Osobine: • • • • Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Toplinska izolacija Sastav: • Izolacija prirodnim plutom dobivenog iz selektirane drvne kore.modul: ca. parapropusne toplinsko . bez vlakana (WLG 045) iz hidrata kalcijeva silikata (jako hidrofobičan) • U sistemu provjerene. • Pogodno za staru gradnju s masivnom I stabilnom donjom konstrukcijom (suhi beton. 120 kg/m3 • KODVP µ: ca. 115 kg/m3 • KODVP µ: ca. 3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • E . Ekspandiran pod vodenom parom u vlastitoj surbarinoj smoli.045 W/mK • E .izolacijske ploče za vanjske toplinsko .izolacijske ploče za WDVS. 257 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: ca. ne gorive izolacijske ploče za fasade.modul: ca.izolacijske sisteme (prema ETAG 004). isprešan i izrezan • Izolacija kalcij silikatom iz mineralnih sirovina (kvarcno brašno. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 5 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 60 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 100 kPa • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: ICB-EN13170-L1-W1-T1CS(10)100-TR(50) • Gustoća: ca. 80 kPa • Upojnost vode: < 6 kg/m2h • Veličina ploča: 60 x 39 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (DIN4102) Način dostave: 268 . • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Mineralne. parapropusne toplinsko .Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploèe od pluta (ICB) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploèe A Područja primjene: • Prirodne ekološke izolacijske ploče (WLG 040) od čisto ekspandiranog pluta. (ICB prema EN 13170).lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .

neobložena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca. (Optimaliziranje stabilizacije • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. otvorena RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom • Ojačavajuća EPS. Praktična EPS. vezana fenolnom smolom. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća MV zaštita (PS20) za nadvoje kod toplinsko .50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 .. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca.izolacijska ploča za 3. itd. Bez otvora za žaluzine i sl. otvorena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita. neobložena RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita. Sa otvorom za žaluzine i sl. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima.. (Optimalizacija stabilizacije) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. (optimaliziranje stabilnosti) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Gustoća: ca.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kN/m2 • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . Sa otvorom za ojačavajući profil. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita. kao i otvorom za ojačavajuće profile. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .kao i otvor za profil za ojačavanje. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS.zaštita (PS20) kod EPS.stranim udvajanjem i profilom za ojačavanje.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . (Za optimaliziranje stabilnosti) • Optimalna obrada nadvoja nad prozorima i vratima za postavljanje žaluzina.izolacijskih sistema mineralnom vunom.zaštita kod EPS.).toplinsko izolacijskih sistema. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 .04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 10 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) 269 . • Pogodno za staru i novu gradnju • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. kao i otvor za profil za ojačavanje.toplinsko izolacijskih sistema.zaštita (PS20) za područje nadvoja sa otvorom za žaluzine i sl. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima.

Izolacijske ploče Podaci o proizvodu 270 .Toplinsko izolacijski sistemi .

odnosno bez HFCKW. negibljive montaže bez toplinskih mostova ili barem sa smanjenim toplinskim mostovima. D) (7) Lampa (teret A. D) (8) Reklamna ploča (teret B. RÖFIX montažni elementi izlaze na kraj s tim slojem prepreke! za uvjetovanu primjenu i često kao sloj prepreke Područja primjene Pravilnim planiranjem s RÖFIX montažnim elementima možemo osigurati čvrste. koliko je to moguće. imaju na površini sličan ili isti grund (EPS ilir MW)kao i izolacijske ploče. C.vješalice za odjeću (teret A) Vrsta tereta Lagani teret (A) Lagani teret (B) Primjena 2/4/7 12/13 2/5/6/8 9/10/12 5/6 10/11 Montažni elementi ZyRillo Montažni cilindar Quadroline EPS-Montažni kvadar Quadroline PU-Montažni kvadar Posebne osobine + prijelaz izolacijske debljine + bez toplinskih mostova .Montažni elementi Osnove / Vrste MONTAŽNI ELEMENTI Osnove / Vrste U toplinsko-izolacijskim sistemima služe za montažu i učvršćivanje građevinskih dijelova poput: • Klinova na stožeru vrata. D) (10) Ograda (teret B. spojeve bez prodora vode i sigurnost. tako da ne dolazi do raznolikog trošenja zbog vremenskih utjecaja. Teret i pričvršćivanje: (1) Klip (teret E) (2) Oslonac (teret A.lac ijs Vrs / ve no Os nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Bez FCKW.. -sistemske pričvrsnice 271 Srednji teret (C) U nosivom zidu Srednji teret (D) 5/6/7/8 9/10/11 Teški teret (E) 1 Nosač za klip K1-PH . B) (13) Nosač .prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova Pričvršćivanje U izolacijskom materijalu U izolacijskom materijalu Pričvršćivanje Proizvod DoPURCol-Ljepilo RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. držača. D) (6) Rukohvat (teret B. B) (3) Francuski balkon (teret F) (4) Poštanski sandučić (teret A. C. -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova U nosivom zidu Univerzalna-Montažna ploča . -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. okoprozornih elemenata • Rukohvata ispred prozora i vrata • Konzola za zavjese. D) (11) Markiza (teret C. • Mogu se nanositi slojevi mortova iz sistema na mineralnoj bazi ili na organskoj bazi. • RÖFIX montažni elementi osiguravaju komfor montaže. držača cijevi. potpornjeva za bilje • reklamnih ploča itd. D) (9) Rešetka (teret B. • Ti elementi. B) (5) Izvučen krov (teret B. D) (12) Oslonac za krovni žlijebove (teretA. C.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-Ploči . ručica • Vodilica za zavjese • Nosača za vješalice.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova .prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-ploči Teški teret (F) 3 Tra-Wik-PH Nosač za kutnik 120 .

140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • Veličina ploča: 72 x 125 x 300 mm • površina korištenja: 42 mm2 • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 0.vučna snaga podloge: 150 kg • Doz.04 W/mK • Veličina ploča: 100 x 112 x 300 mm • Veličina ploča: 120 x 112 x 300 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. vučna snaga elementa: 70 kg • Doz. itd.tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/zaštitnih rešetki (francuski balkoni). • PU.045 W/mK • Veličina ploča: 98 x 98 mm • Veličina ploča: 98 x 138 mm • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže. pridrživača. mineralne vune i pluta.Montažni elementi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Montažni elementi Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi kutnik PH Montažni element Nosivi kutnik PH Montažni element Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Područja primjene: • Kao podloga za montažu bez toplinskog mosta prozora.) • Zbog tehničkih osobina. Osobine: • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 .klizača i reklamnih ploča i sl.3 N/mm2 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.vučna snaga podloge: 80 kg • Doz. (uključuje 3 pričvrsnice) • Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a. • Podloga za montaže (npr. vučna snaga elementa: 160 kg • TČ (28 dana): 2.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. uključene 3 pričvrsnice • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. vučna snaga elementa: 150 kg • Doz. okretnih i kliznih stijena. nosivih vješalica. mineralne vune i pluta.poprečna snaga: 150 kg • TČ (28 dana): ca.poprečna snaga: 15 kg Način dostave: 272 . nosača oluka.5 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 .

izolacijske ploče. • EPS.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 20 kg • Doz. 15 kg • Doz.poprečna snaga: ca. vučna snaga elementa: 15 kg • Doz. • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a.nosača oluka itd. 0. 70 kg • Doz.vučna snaga podloge: ca.Uključen alat za frezanje i PUR ljepilo. 15 kg • Promjer: 90 mm • Debljina izolacije: 20 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi • EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača. mineralne vune i pluta. držač konzole. • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune.kolutovi sa pločom od fenolne smole za držače za roletne. 15 kg • Promjer: 70 mm • Veličina ploča: 90 x 10 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.045 W/mK • Veličina ploča: 70 x 70 • površina korištenja: 50 mm2 • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. 15 kg • Promjer: 90 mm 273 . nosača vješalica.045 W/mK • Veličina ploča: 198 x 198 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Debljina izolacije: 70 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo. vučna snaga elementa: ca. nosače oluka s metričnim navojem i sl.klizače za držače vrata.. • Uptrebljivo za EPS . laganih ploča i toplomjera i sl.tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica. • Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese.Montažni elementi Podaci o proizvodu Quadroline PU Montažni kvadar Tlačno montažni podložak • Tlačni podložak od PU . • Visoka otpornost na pritisak • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • TČ (28 dana): 0. 0.04 W/mK • Veličina ploča: 90 x 20 • površina korištenja: 40 mm • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .vučna snaga podloge: ca.poprečna snaga: ca. vučna snaga elementa: ca. • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. 15 kg • Doz. uključen alat za frezanje.poprečna snaga: ca.7 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 .

kojima se kod izloženosti vjetru mort za ljepljenje trajno fiksira na podlogu. te mogu minimalno trajati kao i fasade i žbuke. E) ++ + + 25 < 15 ++ ++ + - ++ ++ + 25 < 25 ++ ++ ++ + - + ++ + 60 < 40 + + ++ + - ++ 25 ++ 70 ++ 110 ++ ++ 25 ++ 25 + 40 ++ 30 ++ 30 + ++ ++ + ++ ++ - + + ++ ++ - ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++ + - ++ ++ + ++ ++ + - + + + + + + - ++ + - ++ - 274 Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / .lac ijs te Vrs / ve no Os lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . B) Novogradnja Šuplja cigla (Kat. Glavna se funkcija tako očituje kod vjetra i oluje (djelovanje vrtloga zraka kod vjetra). Zapamti: pričvrsnica nije držač fasade. te tako pružaju potporu ljepilu. E) Drvene podloge Beton (Kat. Mineralna vuna (standardni format. One ne preuzimaju ljepljenje i nošenje izolacijskih ploča. C) Lagani beton (Kat. A) Starogradnja Puna cigla (Kat. B) Šuplja cigla (Kat. Sve pričvrsnice ne ispunjavaju ovu funkciju u dovoljnoj mjeri. Područja primjene Polystyrol. RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) RÖFIX NDS-8Z (SMALL) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) RÖFIX SDS-8Z (SMALL) RÖFIX SDS-8Z (LARGE) RÖFIX STR-8Z (SMALL) RÖFIX SDP-8 (LARGE) RÖFIX SX-FV U ++ 60 < 20 + + - Mogućnost udara Mogućnost uvijanja Strojno udubljenje mogućnost strojnog postavljanja Osobina Dubina pričvršćivanja Područje tolerancije (ljepilo + stara žbuka) Beton (Kat.neprikladno RÖFIX DTS-H - RÖFIX SD-FV RÖFIX XI-FV . lamele od mineralne vune i izolacijske ploče od pluta: Ove se ploče uz lijepljenje trebaju pričvrstiti pričvrsnicama. jako su pridonijele tome da stručno ugrađeni toplinsko-izolacijski sistemi i nakon mnogo godina ne pokazuju značajnija oštećenja. D) Porobeton (Kat. nego izolacijske ploče pritiskaju na zid. Od toga se izuzimaju: zidovi novogradnje (šuplja cigla) i TIS s površinskom masom < 30 kg/m2 . mineralna pjena i beton Ovdje je potrebno pričvršćivanje Polystyrol-izolacijske ploče za područje sokla (EPS-P) i XPS-Rizolacijske ploče: Pričvrsnicu učvrstiti prije vezanja ljepila . A) Puna cigla (Kat. C) Lagani beton (Kat.(EPS-F).Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste MEHANIČKO PRIČVRŠĆIVANJE (TIPLANJE) Osnove / Vrste Dodatna montaža izolacijskih ploča s pričvrsnicama. D) Porobeton (Kat.

Ako ras- položivo pričvršćivanje nije slično jednomu od gornjih. Kod oplaštenog betona i oplaštenog betonskog kamena pričvrsnica mora biti u betonu. da odgovaraju podlozi i da zadovoljavaju zahtjeve za upotrebu. Broj pričvrsnica • Načelno moramo ugraditi najmanje 6 pričvrsnica/m2. Kategorija upotrebe A: Plastična pričvrsnica za upotrebu u betonu Kategorija upotrebe B: Plastična pričvrsnica za upotrebu u punoj cigli Kategorija upotrebe C: Plastična pričvrsnica za upotrebu u šupljoj cigli Kategorija upotrebe D: Plastična Kategorija upotrebe: Izbor područja upotrebe pričvrsnice ovisno od različite podloge prema ETAG 014: pričvrsnica za upotrebu u laganom betonu Kategorija upotrebe E: Plastična pričvrsnica za upotrebu u porobetonu Izbor pričvrsnica: Kad biramo pričvrsnice moramo paziti da su odabrana za odgovarajući fasadni sistem. mineralne vune MW-PT (vodoravna vlakna). Kod šuplje cigle geometrija rupe je odlučujuća za izbor pričvrsnica. 275 . Za izolacijske ploče od EPS-F. Ako je visina fasade veća od dužine. mineralne pjene. Nakon toga moramo se ograničiti na sigurnosne propisane vrijednosti i minimalne zahtjeve. drvena vlakna i pluta mora biti promjer šešira pričvrsnica-tipla najmanje 60 mm. 3 pričvrsnice/ploči. • Ploče od mineralne pjene pričvršćuju se s min. Dubina pričvršćivanja: Dubina pričvršćivanja je onaj dio pričvrsnice koji služi za držanje u podlozi. Za rubne zone se broj može povisiti ovisno od slučaja na 12 pričvrsnica/m2. Zona držanja pričvrsnica mora biti sa vanjske strane. Za izolacijske ploče-lamele od mineralne vune sa okomitim vlaknima mora biti promjer šešira pričvrsnica najmanje 140 mm.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Upotrebljivo opterećnje: Maksimalno dozvoljeno opterećenje jedne pričvrsnice ovisi od sigurnosne vrijednosti. ako je jednaka ili manja. Kod brzine vjetra > 135 km/h i/ili visini zgrade > 50 m potrebno je imati dokaze o pričvršćivanju svake pojedinačno. širina zone rubova je 10% dužine. 1 pričvrsnicom/ploči. onda je potrebno na gradilištu napraviti test na izvlačenje i dokumentirati ga. • Širina zone rubova na obje strane je najmanje 1 m. širina zone rubova je 10% visine u skladu s ÖNORM B4014-1.Drvene izolacijske ploče s min.Toplinsko izolacijski sistemi .

5 6 8 12 > 25 .135 6 10 12 I II Visina građevine 10 .50 6 < 10 6 6 6 10 .20 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Rubno pričvrčćivanje Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.115 > 115 .25 6 8 12 > 25 .135 6 8 10 I II Visina građevine 10 .50 6 8 10 III Shema pričvršćivanja 276 .50 6 10 12 < 10 6 6 8 10 .25 6 8 10 > 25 .5 6 6 8 > 25 .115 > 115 .5 6 6 10 10 > 25 .5 6 10 > 25 .15 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .50 6 10 12 III Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.Toplinsko izolacijski sistemi .50 6 10 6 8 < 10 10 .50 6 12 < 10 6 8 10 10 .

160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 15 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 .200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. • Tip: ISOFUX NDT-8SZ • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton. punu i šuplju ciglu. B (puna cigla). za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 25 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . • Tip: ISOFUX NDT-8Z • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za punu/šuplju ciglu i kritične podloge. punu i šuplju ciglu.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju Sastav: • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6. za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).6.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-05/0080 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: ISOFUX NDT-8LZ Osobine: • Visokokvalitetne.200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6. s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6.6.6. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 60 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 40 mm • Boja: narančasta Način dostave: 277 . s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 60 . univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska prièvrsnica Područja primjene: • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton. B (puna cigla). B (puna cigla).

Osobine: • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. B (puna cigla).0016 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0045/04 • Dopuštenje: ETA-04/0023 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Tijelo pričvrsnice od polietilena. B (puna cigla). univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • 100% kontrola postavljanja . B (puna cigla).260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.340 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. za mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča u staro i novogradnji. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 70 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: zelena Način dostave: 278 . • Tip: Ejotherm STR U • Visokovrijedna navojna pričvrsnica za pune i šuplje cigle.260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: SDM-T plus 8/60 U.0015 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0035/03 • Dopuštenje: ETA-02/0018 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). E (porobeton) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 80 . D (lagani beton s porama). C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 .Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ uronjiva RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/uronjiva RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak Područja primjene: • Uronjiva univerzalna navojna pričvrsnica za beton. koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 .više sigurnosti • Nema ucrtavanja za pričvrsnice • Profesionalne tehnike utapanja • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . • Tip: Ejotherm ST 8 U • Univerzalna navojna pričvrsnica za punu i šuplju ciglu. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. pune i šuplje cigle. koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida. za mehaničko pričvršćivanje u staro i novogradnji. s držačem i elementom širenja (vijak) od galvansko pocinčanog čelika • Tijelo pričvrsnice od polietilena. C (šuplja cigla).002 W/mK • Dopuštenje: ETA-04/0064 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).

5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta 279 . • Postavljajuća pričvrsnica sa čvrstim čavlom za brzo i direktno pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.001 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0063/04 • Dopuštenje: ETA-03/0028 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pričvrsnica/Porobeton RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna prièvrsnica/Porobeton RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastična pričvrsnica RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastièna prièvrsnica RÖFIX SD-FV Plastična pričvrsnica/ čavao od staklenih vlakana • Plastična pričvrsnica sa čavlom od staklenih vlakana za beton. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji. B (puna cigla). • Tip: Ejotherm NT U. koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od polietilena. s glavom i predmontiranim postavljajućim zavoranjem od galvanski pocinčanog čelika • Debljina izolacije: 40 . B (puna cigla). za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji. punu i šuplju ciglu.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.002 W/mK • Kategorija korištenja: E (porobeton) • Dubina sidrenja: 110 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: plava • Debljina izolacije: 80 . s držačem i elementom širenja od poliamida s pojačanjem od staklenog vlakna • Element pričvrsnice od polietilena.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0038/03 • Dopuštenje: ETA-03/0004 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 4.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. • Tip: Ejot SPM-T plus • Udarna pričvrsnica sa udarnim vijkom za beton.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Tijelo pričvrsnice od poliamida. • Tip: Hilti SD-FV RÖFIX XI-FV Postavljajuća pričvrsnica/ čelični čavao RÖFIX XI-FV Postavljajuæa prièvrsnica/ èelièni èavao • Specijalne navojne pričvrsnice za porobeton. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 40 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . • Montaža uz pomoć HILTI aparata za postavljanje zavoranja DX 460 IE i specijalnih kartuša (može se dobiti u HILTI AG) • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika.002 W/mK • Dopuštenje: ETA-05/0009 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). za mehaničko pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 .lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida. punu i šuplju ciglu. • Tip: Hilti XI-FV.

• Tip: HILTI SX-FV U • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG).002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla). koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 100 . za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 50 cm • Promjer: 8. Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune cigle.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 8.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.Prièvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV-S Pričvrsnica za bušenje/ čelično tijelo RÖFIX SX-FV-S Prièvrsnica za bušenje/èelièno tijelo RÖFIX DTS-H Pričvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) RÖFIX DTS-H Prièvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) Područja primjene: • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune i šuplje cigle.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bež • Debljina izolacije: 40 .180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. • Tip: Ejot SBH-T plus. • Tip: HILTI SX-FV S • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG). s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.Pričvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV U WDVS.002 W/mK • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela Način dostave: 280 . univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Element pričvrsnice od polietilena.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SX-FV U WDVS. Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Čelični vijak sa glavom od izolacijskog materijala za drvene podloge. Osobine: • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena. za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi .5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 80 . s glavom i čeličnim vijkom od galvanski pocinčanog čelika.

ovisno o podlozi sidrenja./ Razdvajač za završne profile za podnožja. • Tip: Ejot SBL 140 plus • Udarne pričvrsnice za učvršćivanje profila na podnožju na zidovima i betonu. • Univerzalna primjena • Univerzalna primjena • Racionalna.izolacijskom sistemu. za izjednačavanje neravnina na podlozi.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi .4 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: žuta • Promjer glave pričvrsnice: 140 mm • Boja: bež • Boja: bijela 281 . kao npr. • Preporučena opteretljivost po pričvršćenom komadu oko 30 N (3 kg). Sadržaj: 75 kom.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pričvrsnice drvo RÖFIX IT 60/5 H Tanjur prièvrsnice drvo RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pričvrsnica RÖFIX DTL-140 plus Tanjur prièvrsnica RÖFIX Profil za podnožja . poštanski sandučići.nosači vješalica.set za pričvršćivanje RÖFIX Profil za podnožja . Promjer tanjura 140 mm. • Profilni spoj za spajanje završnih profila kod podnožja i završnih profila.itd.lampe.set za prièvršæivanje RÖFIX Spiralne pričvrsnice Pričvrsnice za montažu RÖFIX Spiralne prièvrsnice Prièvrsnice za montažu • Tanjur pričvrsnice za drvene i nosive ploče za kombiniranje sa vijkom sa upuštenom glavom. spojnika (SV40). oznake na vratima. • Tip: Ejot IT 60/5 H • Tanjur pričvrnica za lamele od mineralne vune za kombiniranje sa pričvrsnicom. • Montažni element za naknadno pričvršćivanje laganih dijelova u već ožbukanom toplinsko . sigurna obrada • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Univerzalno postavljanje • Glava pričvrsnice iz polietilena • Glava pričvrsnice iz polietilena • Kompletni set za pričvršćivanje profila podnožja. 10 kom. moždanika (SD-8/80). 50 komada za izjednačavanje (AS3) • Pričvrsnice (specijalni spiralni ) od polietilena i izolacijskih prstenova • Promjer: 5.

) Osnove / Vrste Kod svih priključaka na izolacijske slojeve vrata/prozora kao i kod ugrađivanja građevinskih dijelova (gromobrani. položajem i vrstom zgrade te brzine vjetra osigurati trajnu zaštitu od proUobičajeno je kod uvučenih soklova donji završetak TIS-a izvesti makanja TIS-a.oblik ++4 - Hinweise Prozorske klupčice Prozori & vrata (plastika/drvo) Općenito u zidu / dužina kraka < 3 m u zidu / dužina kraka > 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka < 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka > 3 m naprijed postavljena / dužina kraka < 3 m naprijed postavljena / dužina kraka > 3 m ++2 +2 +2 +2 +2 +2 + 2 - - ++ + - ++ ++ - ++ ++ + - ++ - ++3 - ++ + - - ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++ 2 ++ + ++ - Drveni-Alu-prozori Alu-prozori Konstruktivne fuge Prijelazne fuge za žbuku Prethodno postavljene rolete Limeni priključci Izvedba podnožja Općenito Općenito > 10 mm . cijevi za kišu. Sve trake i profili sa samoljepljivim dijelovima.toplinsko izolacijskog sistema 3 samo ograničena primjena .< 30 mm Drvo za masivnu gradnju Općenito Općenito + + - ++ ++ - ++4 ++ Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / . Takva trajna zaštita od udara kiše je u pravilu moguća samo uz uporabu profila (ili kad je potrebno izolacijskih traka). upotrijebiti na temperaturama > + 5 °C.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) potrebno je u skladu s visinom. 30 cm. Izolacijska traka za fuge 600 Priključni profil od lima W45 Izolacijska traka za fuge 2D Profil za podnožja U .Trake za brtvljenje fuga moraju se transportirati i skladištiti na hladnom mjestu kako bi se smanjila ekspanzija. Obratite se našim stručnim savjetnicima.) Osnove / Vrste IZVEDBA RUBOVA I FUGA (PROFILI ITD.lac ijss itd. koji pokriva većinu današnjih zahtjeva. utičnice i sl.neprikladno 2 nije prepuručljivo kod MINOPOR . na upit je moguće dobiti specijalne profile. završnim profilom za soklove (primjerice od čelika ili aluminija) bez rupa na donjoj strani. Područja primjene Pored standardnog programa.Tip 1 = 2-3 mm (DS 3 mm) / Tip 2: 4-5 mm (DS 5 mm) 282 4 u kombinaciji cokl profila i traka za fuge 600 Profil za podnožja EXTRA - Letvica sa mrežicom W29 Letvica sa mrežicom W26 Letvica sa mrežicom W25 Profil pokretne fuge W50 Profil diletacijske fuge Profil za špalete 3728 Izolacijska letvica W . Učvršćivanje završnih profila vrši se u razmaku od cca. Vrs / ve no O ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .

Kao roba za valjanje. • Za debljinu od 3 i 5 mm • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj. • Kutni profili s okapnicom stvaraju pravilni završetak s okapnim rubom na izoliranim kutijama za rolete. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasta) za izvođenje rubova okapnica.izolacijske sisteme. • Za debljine od 5 i 3 mm. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj. prozorskim nadvojima i završecima podnožja Osobine: • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otpornost na micanje • • • • Brza obrada Otpornost na alkale Otpornost na micanje Moguća individualna podrćja kutova • Moguće točno rezanje. bez otpada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Otpornost na alkale • Brza obrada • Otpornost na micanje Sastav: • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 15 cm Mrežaste trake: 10 cm 23 cm Boja: narančasta • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 12.) RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Okapni profil RÖFIX Okapni profil Područja primjene: • Kutnik (kut od 90 stupnjeva) sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasto) za toplinski . donjim dijelovima balkona.) Podaci o proizvodu Izvedba rubova i fuga (Profili itd.Izvedba rubova i fuga (Profili itd. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Kutnik (variabilni kut) sa mrežicom od staklenog vlakna za WDVS.5 cm 12.lac ijs itd.5 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 10 cm 15 cm • Boja: narančasta Način dostave: 283 .

vratima. • Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća. pasivnih kuća). du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . veća mogućnost primanja pokreta. pasivnih kuća). trakom mrežice i zaštitnom folijom za vodonepropusni spoj žbuke na prozorima. upojnost i promjenu (EN 12211) • Ispitano na stalni teret (EN 1191) • Visokokvalitetni profil s PUR hidroizolacijskom trakom • Mehanički spojeni priključak • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otpornost na alkale • Brza obrada • Mehanički spojeni priključak • • • • Otpornost na alkale Brza obrada Trajno elastičan Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otporan na UV zračenje i ozon Sastav: • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljivi završni profil sa izolacijskom trakom i mrežicom od staklenog vlakna (otporna na alkale) • Za izvedbu kompaktnih špaleta kod WDVS-a na prozorima i vratima.) Podaci o proizvodu RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Profil za špalete 3728 RÖFIX Profil za špalete 3728 Područja primjene: • Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.te kod prozora i vrata. kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljiva izolacijska i zaštitna letvica sa izolacijskom trakom za fuge. itd. Zbog pokretnih vezica. Osobine: • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Ispitano na potiskivanje. • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za prekrivanje • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 260 cm • Mrežaste trake: 10 cm • Boja: bijela Način dostave: 284 .te kod prozora i vrata.lac ijs itd.

u području podnožja. • Priključni profil za pokretne.trake na stražnjoj strani vodilica rolete. između rogova za sistemsko prozračivanje.5 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 12 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Boja: bijela 285 . itd. prozorskih fronta. vrata i sličnih dijelova (dužina kraka > 4m) kod TIS.Izvedba rubova i fuga (Profili itd. • Izolacija slijedi pomoću PE. upojnost i promjenu (EN 12211) • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Dobra prionjivost žbuke • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. kod TIS.) Podaci o proizvodu RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX FIN-TEX Priključni profil od lima W45 RÖFIX FIN-TEX Prikljuèni profil od lima W45 RÖFIX Završni profil krova RÖFIX Završni profil krova • Letvica sa mrežicom za priključak na prozoru sa roletama. • Kutije za rolete ostaju neožbukane za naknadne revizijske poslove • Optimalno primjenjiv na aluminijskim i drvenim prozorima • Priključak za žbukanje kod prekodimenzijalnih prozora. vodootporne spojeve između lima i žbuke (npr. koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča. kod čvrsto postavljenih prozora. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . krovnog ruba. • Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od aluminija s ventilacijskim promjerom od 200 cm2/lfm • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 12.) • Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke. • Montaža na izolaciji • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Ispitano na potiskivanje.lac ijs itd. • Letvica za žbukanje je zbog povezanih profila pokretljiva vodoravno i okomito. • Završni profil krova prema krovnom opšavu.

oblik). na prozorima. klupčicama prozora.izolacijskom sistemu. • Specijalno za naknadnu ugradnju.).Izvedba rubova i fuga (Profili itd. • Profil pokretne fuge za razdvajanje građevine.lac ijs itd.18 mm • Boja: siva • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 10 cm Širina fuga: 5 . za izolaciju križnih fuga i fuga na prozorima i fasadama. kao i za fuge u toplinsko .30 mm Boja: bijela Način dostave: 286 . 30 mm Osobine: • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Moguće premazati • Visoka paropropusnost • Intergrirana dvostupanjska hidroizolacija • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Visoka paropropusnost • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Moguće premazati • • • • • Otpornost na alkale Svijetla. vodonepropusna izolacija diletacijskih fuga i traka za spajanje.) Podaci o proizvodu RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil diletacijske fuge Područja primjene: • Vodonepropusna izolacija svih fuga (npr. drvenim gredama itd. • Tip trake za velike tolerancije fuga za područja koja su izložena tuči • Impregnirana. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Predkomprimirana. a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj.oblik) • Diletacijske fuge ne smiju se izolirati. • Za izolaciju fuga za spajanje na prozorima prema građevini bez stavljanja dodatnih letvica kod TIS u staro i novogradnji.5 m • Širina fuga: 10 .6 mm Širina fuga: 3 . kao i za jako široke fuge. samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Plastični profil s pokretnom vezicom (co-ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Dužina: 18 m Dužina: 12 m Dužina: 9 m Širina fuga: 2 .9 mm Širina fuga: 5 . Za unutarnje kutove (V. • Za velike zidne površine ( E .12 mm Boja: crna • Dužina: 6. bijela boja Moguće premazati Otporan na UV zračenje i ozon Otpornost na micanje Sastav: • Predkomprimirana.

160 mm • Dužina: 200 cm 287 . kod kuća u nizu.) Podaci o proizvodu RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX Profil za podnožja U oblik RÖFIX Profil za podnožja U . te pomoću mrežice i okapnice daje čist završetak. • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr.lac ijs itd.ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od čistog aluminija bez podnih rupa • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od utisnutog. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .Na površini ili za unutarnje i vanjske kutove. • Za bezprijekorno postavljanje izolacijskih ploča za ravna područja i rubove koji su otporni na udar. npr. čistog aluminija bez podnih rupa • • • • • Dužina: 200 cm Mrežaste trake: 25 cm 25 cm Širina fuga: 2 . • Prešani profil za podnožja od čistog aluminija u obliku slova U. • Za postavljanje izolacijskih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar.3 mm Širina fuga: 4 . Postavlja se na obične aluminijske profile za podnožja u obliku slova U. Izbačeno podnožje) • Profil za umetanje za savršenu izvedbu podnožja. • Preporuka sistema: kod primjene neobloženih aluminijskih profila za podnožja.oblik RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za podnožja EXTRA RÖFIX Profil za podnožja EXTRA • Profil pokretne fuge koji se sastoji od dva plastična profila sa fleksibilnom pokretnom vezicom i mrežicom. Izbačeno podnožje) • Otpornost na alkale • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Brza obrada • Otporan na UV zračenje i ozon • Otpornost na micanje • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Visoka stabilnost • Brza obrada • Plastični profil sa TPE pokretnim vezicama (co . • Završni profil za podnožja u obliku slova U od čistog aluminija.160 mm • Dužina: 250 cm • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. • Kod manjih pokreta građevine.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.5 mm Boja: bijela • Debljina izolacije: 30 .

Milijuni kvadratnih metara obloženih fasada svjedoče o njihovoj kvaliteti.lac ijss Vrs / ve no O e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 10 cm min. 20 x 40 cm ili kutna strelica). Na rubovima prozora i otvorima vrata potrebno je dijagonalno pojačanje (cca. Suvereno svladavaju napetosti koje su uvjetovane klimom i minimalno se šire. treba se pridržavati zadane debljine temeljne žbuke i mrežica od tekstilnog stakla treba se pravilno položiti u temeljnu žbuku. 10 cm bez bez x x x x x x Dodatno armiranje Diagonalano armiranje pod površino armiranja pod površino armiranja 288 RÖFIX Kutnik sa mrežicom Položaj mrežice Najmanja mjera Srednja mjera Preklapanje RÖFIX P50 RÖFIX P10 . 45°.Mrežica za armiranje Osnove / Vrste MREŽICA ZA ARMIRANJE Osnove / Vrste Visokokvalitetna mrežica za armiranje od tekstilno-staklenih vlakana pouzdana je zaštita od nastajanja pukotina na toplinsko-izolacijskim sistemima. Neizbježne su pogotovo kod ekstremnih promjena temperature i različitih podloga. Pancirna mrežica mora se uložiti u cca.5 mm 2. Područja primjene Kako bi se izbjegli nedostaci na pokrivnom sloju. 2 mm debelu temeljnu žbuku (bez preklapanja) Debelina armaturnog sloja (temeljna Aplikacija mrežice žbuka) Najmanja debelijna sloja (NDS) Proizvodi Armiranje površine 5 mm 3 mm 4 mm 2 mm 4.5 mm gornja trećina središnje središnje središnje min.

1.15 kg/m2 • Površinska težina nasipna: > 0.izolacijskih sistema. • Alkalno postojana. alkalno postojana mrežica za armiranje od staklenih vlakana za postavljanje u RÖFIX mort za armiranje. 0. pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana. • Kod površina koje su izložene oštećenju (npr.1 lfm/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: ca. u području podnožja) • TIS odrezana mrežica za diagonalno armiranje toplinsko . • Sastavni dio RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema.1 lfm/m2 • Širina ćelija: 6 x 6 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: > 2 %/50mm • Površinska težina gotova: ca.28 kg/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm Način dostave: 289 .Mrežica za armiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje Područja primjene: • Visokokvalitetna.lac ijs du vo oiz pr o ci da P e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 2 %/50mm • Površinska težina gotova: > 0. Osobine: • • • • • Otpornost na alkale Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a Otpornost na micanje Bez mogućnost omekšavanja • • • • • Otpornost na alkale Bez mogućnost omekšavanja Otpornost na micanje Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a • • • • Otpornost na alkale Bez PVC-a Otpornost na micanje Odmah uporabljivo nakon dostave Sastav: • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.12 kg/m2 • Potrošnja: 1.

Sa standardnim profilima (vidi cjenik) oblikujte povijesne i moderne fasade. Za nas je to daljnji korak u zaokruživanju naših usluga. Stilski vjernu imitaciju povijesnih profila i reljefa možemo proizvesti po narudžbi. Područja primjene Gotovi. dekorativnih profila posljednjih godina je sve popularnija.Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste DEKORATIVNI PROFILI ZA FASADE Osnove / Vrste Upotreba ukrasnih.Dekorativni profili fasade nude širok spektar mogućnosti. idealan u kombinaciji s toplinsko-izolacijskim sistemima. S našim fasadnim profilima moguće je Vašoj građevini dati osobnu notu odnosno starogradnji vratiti identitet. 290 .lac ijss Vrs / ve no O e ad fas za i ofil pr vni rati De mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . lagani dekorativni fasadni profili od EPS jezgre s mineralnom oblogom ili od recikliranog stakla sa specijalnim vezivnim sredstvima. Primjenjiv na gotovo svim podlogama. Već jednostavan obrub prozora i vrata privlači poglede. Korištenjem mnogih mogućnosti varijacije podilazi se ukusu kupca i radi se prema njegovim željama.

Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene Područja primjene (strana) 291 .Toplinsko izolacijski sistemi .

investitora i korisnika. U posebnim slučajevima mogu se upotrijebiti za saniranje kao ozračena. • Kao dodatna zaštita ispod armaturnog i sloja žbuke za poboljšanje čvrstoće na područjima izloženima mogućnostima mehaničkog oštećenja.vratima) sa žaluzinama.04 0.Nosive ploče/Graševinske ploče Osnove / Vrste NOSIVE PLOČE/GRAĐEVINSKE PLOČE Osnove / Vrste Najveća moguća funkcionalnost.04 1.960 3. • Za izradu zaštitnih elemenata iznad otvora na objektu (prozorima. RÖFIX RENOTECT nosive ploče su građevinske ploče koje se mogu žbukati. individualno formiranje i originalno oblikovanje-to su osobine koje čine posebnost neke građevine za svakog arhitekta. Područja primjene • Kao nosiva ploča za žbuku za.960 3. mekanim toplinsko izolacijskim sistemima. koje služe za specijalnu upotrebu kao i u sanitarnom području.125 0./m2: 1.32 1. zavješena fasada.04 0. Nosive ploče mogu se ožbukati.125 Kom/Paleta: 90 60 60 36 36 Potrošnja kom.ventilirajuće fasadne sisteme.lac ijs evi Vrs / ve no Os če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . RENOTECT nosive ploče Debeljina ploče: 8 mm 12 mm 12 mm 20 mm 20 mm Dimenzije: 1200 x 800 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm m2/ploča: 0.960 0.32 292 . • Kao ploča za saniranje na starim.

Osobine: • Neznatna težina • Visoka otpornost na pritisak • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Dobra racionalna obrada • Univerzalno postavljanje • Moguće prati Sastav: • Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom • Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja • Visokokvalitetni. nehrđajući čelik Obrada: Tehnički podaci: • Specifična težina: ca. Za izvođenje nadvoja.6 kN/m2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. • Specijalni alat za montiranje.modul: ca. 1. 500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. sa dodatnim sastojcima i epoksidnom smolom.lac ijs evi du vo oiz pr o ci da Po če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .09 W/mK • E . Nadopuna sistemu za povećanje mehaničke opteretljivosti. za naknadno postavljanje WDVS pričvrsnica. za frezanje starih žbuka i nosivih ploča. žbukati. 9 N/mm2 Način dostave: 293 . 0.Nosive ploče/Graševinske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nosive ploče/Građevinske ploče RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploèa RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ ploče) RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ploèe) Područja primjene: • Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primijeniti. Sa obje strane obložena staklenom mrežicom. • Nosiva ploča za renoviranje oštećene žbuke i WDVS fasada.

5-7 dana ovisno o vremenu) izvlači i strukturira. Nakon cca.lac ijs evi da ra Ob če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Ploče se po čitavoj površini ljepe na podlogu. Nanošenje završnog sloja RÖFIX P50 armaturnu mrežicu utisnuti u mort i izravnati zidarskom žlicom. Pričvršćivanje se vrši TIS vijčanim pričvrsnicama od plemenitog čelika (slijediti sheme prema važećoj normi). Mehaničko pričvršćivanje Bušiti se smije tek nakon dovoljnog stvrdnjavanja TIS-ljepila. Odgovarajućim RÖFIX zupčastim gleterom pročešljati u jednom smjeru. Završna žbuka se nakon sušenja (cca. nož i sl. Armiranje ploča Prije armiranja potrebno je oko prozora i vrata izvršiti diagonalno armiranje.5 mm. fino nazubljena pila.3 mm). 2-3 dana nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u potrebnoj debljini (RÖFIX Unistar LIGHT .). RÖFIX Polystar .Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Obrada Renotect nosivih ploča Profesionalni savjet Ljepljenje ploča Nosiva ploča može se obraditi uobičajenim alatom (npr. 294 . Naknadno se tanjurić pričvrsnice s prikladnim glodalom izgloda iz ploče i postavlja TIS-sistemska pričvrsnica.

piljenje. prljanje ploča kao i ispirane impregnacije. Dobra hidrotehnička svojstva (manje promjene debljine i dužine kod vlage i temperaturnih oscilacija) su pretpostavka dobre pločenosača žbuke. 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca. bez da se lome rubovi ili nastanu pukotine. RÖFIX silikonska žbuka. na koju se nanosi žbuka. Sisi žbuka ili silikatna žbuka. Kalcij-silikatna ploča polaže se tako da hrapava površina. bušenje je moguće s uobičajenim alatom od tvrdog metala.Toplinsko izolacijski sistemi . kako bi se izbjegavala visoka vlažnost. Ploče se postavljaju na dodir. Kod direktnog opločenja nije potrebna dodatna izolacijska traka na dodiru. Zbog homogenog materijala može se klamati s odmakom od ruba od cca. tvornički hidrofobirana. Pri tom je kao završna žbuka zbog elastičnosti i difuzijske otvorenosti preporučljiva RÖFIX 715 sa silikonskom bojom. Pričvršćivanje Rezanje. U svježi mort ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. 5 mm strojno ili ručno i razvlači se letvom.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od kalcij-silikata Profesionalni savjet Općenito/Priprema Kalcij-silikat ploča. Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armaturni mort nanosi se u debljini od min. 15 mm. pokazuje prema van. Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja. Izrada fuga i rubova Držati se smjernica proizvođača ploča. Tvorničko hidrofobiranje osigurava ravnomjernu optičku sliku. Preklapanje je minimalno 10 cm. Kalcijsilikatne ploče pričvršćuju se u jednom radnom ciklusu. 295 . Visokim statičkim vrijednostima moguća je debljina ploče od 10 mm! Nakon montaže potrebno je izbjegavati dulje vrijeme stajanja bez žbuke. Klamati paralelno s površinom. Nije potreban specijalni alat. posebno zimi. Pričvršćivanje ploča s uobičajenim klamericama od plemenitog čelika.

Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno armiranje. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme 296 . 5 mm i izvući letvom. koja se s obje strane armira mrežom od staklenih vlakana i oblaže čistim cementnim mortom. Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armirni mort nanijeti strojno ili ručno u debljini od min. Za izvedbu rubova i uglova upotrebljavati isključivo PVC profile. 10 cm. Alternativno se ploče mogu klamati. U svježi mort se ulaže RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada cementnih ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Ove ploče-nosači žbuke. Pričvršćivanje s vijcima za fasadu. 4 x 40 mm. Mort prije nanošenja slijedećeg sloja mora biti suh kako bi se izbjeglo ocrtavanje ploča u slijedećem nanošenju. Izvedba fuga i rubova Fuge od ploča ispuniti RÖFIX Unistar LIGHT armirnim mortom.Toplinsko izolacijski sistemi . Rupe za vijke moraju se unaprijed izbušiti i smiju se upotrebljavati samo vijci od plemenitih materijala priznatih proizvođača. cementno vezani dodaci čine 11 milimetarsku jezgru. Za ubodne pile preporučujemo list za piljenje tip Bosch T 141 HM. Kao alat za rezanje preporuča se pila Festo ATF 55 s dijamantnim listom za piljenje ili stroj za rezanje na mokro. Pričvršćivanje ploča Pričvršćivanje prema uputama proizvođača. Fugiranje se izvodi masom za fugiranje u skladu sa sistemom i trakom za fugiranje. Moguće je lomljenje i rezanje ploča. Ukupna debljina: 12. Laki. blizu vrha površine i raširena. Preklapanje mora iznositi min. V2A.5 mm. otporne na vremenske utjecaje koje ne gore proizvode se od čistih mineralnih komponenti s hidrauličkim vezivnim sredstvima.

Kao izolacijski materijal prikladne su ploče od drvenih vlakana. 30 mm u nosivom drvetu. Zaštitu od vremena i vode na površini fasade preuzima završna žbuka. potrebno je testiranje na novim odnosno kritičnim podlogama. Vijke uvijek postavljati odozgo prema dolje. 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi RÖFIX završn žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme. za vrijeme i nakon obrade moraju zaštititi od vode i propisno pričvrstiti vijkom. a time i mogućnost mehaničkog opterećenja. 297 . 10 cm.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada drvolit ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Vanjski zid obrađen prema propisima proizvođača s pločama od prešanog drva je toplinska izolacija vanjskih zidova. stoga se uvijek preporučuje probno lijepljenje! Armiranje izolacijskih ploča Odvija se nakon cca. 10 kom. Predebeli slojevi ljepila i vlažno vrijeme produžuju vrijeme sušenja. Prednost se daje lijepljenoj i mehanički pričvršćenoj (tiplanoj) varijanti./m2. Na rubnim dijelovima upotrijebiti min. U svježi utor ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini. Potreban je preklop od min. Kod upotrebe izolacijskih ploča od polistirola. 10 mm nazubljenje) s RÖFIX Unistar mortom za ljepljenje. RÖFIX Unistar mort za armiranje nanosi se u debljini od minimalno 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom. Ako se samo lijepi. Pričvršćivanje izolacijske ploče RÖFIX fasadne izolacijske ploče lijepe se po čitavoj površini zupčastim gleterom (min. 2-3 mm. Nakon stvrdnjavanja ljepila izolacijske se ploče mehanički pričvrste s min. armaturni sloj može se izvesti i s RÖFIX ELASTIC u debljini od cca. Pričvršćivanje izolacijskih ploča (samo ljepljenje) RÖFIX fasadni izolacijski materijali nanose se zupčastim gleterom (cca. Općenito vrijedi da se ploče od prešanog drva prije.Toplinsko izolacijski sistemi . Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja. ovisno o varijanti nanosi se samo lijepljenjem ili lijepljenje/tiplanje. mineralne vune. 6 RÖFIX vijaka za izolacijski materijal DTS-H po m2. 10 mm nazubljenje) s RÖFIX univerzalnim ljepilom ili tankoslojno RÖFIX ELASTOL -ljepilo za nanos s valjkom. tjedan dana sušenja. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca. Premazi na drvu se mogu promijeniti. pluta i polistirola. Sidrenje min.

298 . visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na zatezanje pri savijanju. Specijalno preporučujemo RÖFIX SiSi-žbuku ili RÖFIX 715 plemenitu žbuku specijal s dodatnim naknadnim premazom RÖFIX silikonskom-vanjskom bojom. 10 cm. difuzijski otvorena.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Fermacell HD ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema FERMACELL građevinske ploče HD su cementno vezane sendvič-ploče sa staklenim vlaknima i laganim dodacima koje se mogu direktno upotrebljavati kao nosači žbuke za vanjsko područje.Toplinsko izolacijski sistemi . vodoodbojna. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX difuzijski otvorene završne žbuke. ponovno upotrebljiva kao minerala građevinska tvar. Ploča-nosač žbuke ispunjava razne zahtjeve: ne gori. U svježi mort ugrađuje se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. Postavljanje ploča. Armiranje ploča Preklapanje mora iznositi min. 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom. Armiranje ploča RÖFIX armaturni mort (Unistar LIGHT ili Unistar BASIC) nanosi se u debljini od min. Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno dijagonalno armiranje. U pravilu se elementi moraju čvrsto povezati. niska težina zbog ekspandirane gline i granulata staklene pjene koji je reciklažan. fuga i dodirnih elemenata Postavljanje ploča i specijalna izvedba dodira elemenata i stropa kao i vertikalne i horizontalne fuge izvode se prema uputama proizvođača.

U mokri sloj po čitavoj površini ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica s preklapanjem od 10 cm. Kao sirovina upotrebljava se kvarcni pijesak i već više od 50% reciklirano staklo iz neonskih lampi i auto stakla. Armiranje izolacijskih ploča Nakon sušenja ljepila s čeličnim gleterom nanosi se RÖFIX ELASTIC armaturni mort bez cementa. Ako se upotrebljava RÖFIX Mozaična žbuka potrebno je prije nanošenja završne žbuke nanijeti pokrivni predpremaz s RÖFIX UNI grundom (obojan u tonu mozaika). Ne sadrži FCKW. 1 tjedna (ovisno o vremenskim prilikama) kao završni sloj može se nanijeti RÖFIX Sisi-žbuka ili RÖFIX KHP kao vodoodbojna. Ljepljenje s ljepilima preporučenim od proizvođačabitumen hladnih ljepila. strukture i boje direktno na armaturni sloj (bez grundiranja). postojanih mjera. Nanošenje završnog sloja Nakon još jednog sušenja armaturnog sloja od cca. ne gori. Ploče moraju biti dovoljno i trajno pričvršćene za podlogu. HFCKW i HFKW ili druge štetne tvari. ne napadaju ga štetočine. paronepropusan. Paralelno s tim postaviti kutne mrežice i ostale priključke odnosno okapne profile. Za ljepljenje i armiranje smiju se koristiti isključivo proizvodi bez cementa.Toplinsko izolacijski sistemi . Armiranje izolacijskih ploča Na rubovima otvora vrata i prozora potrebno je prije armiranja izvršiti dijagonalno armiranje s RÖFIX P50 (cca.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od pjene (Foamglas) Profesionalni savjet Općenito FOAMGLAS sastoji se od čistog stakla. 25 X 50 cm). Pričvršćivanje prema shemi postavljanja. 299 . Osobine: vodonepropusan. Prčvršćivanje ploča Izolacijske ploče prema podacima proizvođača na objektu skladištiti i obraditi. čvrst. lak za obradu. otporan na kiseline. pastozna strukturna žbuka željene granulacije.

Naša logistika silosa sa zatvorenim sistemom poticanja protoka. 15 TO RÖFIX DSF 100 Tlačni silostransportno postrojenje RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku sa filterom RÖFIX Isoboy Typ C Uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Pištolj za ljepilo "MAI" RÖFIX Silos na slobodni pad 18 m3 = ca.Alati Osnove / Vrste ALATI Osnove / Vrste Optimirano i točno tempirano odvijanje posla na građevini danas je važnije nego ikad. Područja primjene Slijedeća tabela prikazuje mogućnosti racionalizacije kod obrade toplinsko-izolacijskih sistema. RÖFIX podržava profesionalce s pravim pomoćnim sredstvima i rješenjima.125 kg RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku tj. 27 TO 12 m3 = ca..lac ijs Vrs / ve no Os ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 15 TO RÖFIX Papirnate vreće 25 bis 35 kg Količina zapremanja 1 Pal. učinkovitim alatom za rezanje i obradu. alat i pomoćna sredstva optimiraju rad na gradilištu. potiču motivaciju radnika i time raste i kvaliteta rada i rezultat. pištolji za ljepljenje i špricanje. 1. Strojevi. = ca. Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 Dostava materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) RÖFIX Tlačni silos 18 m3 = ca. 27 TO 12 m3 = ca. D20 Protočna mješalica Transport materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Obrada materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Rezanje izolacijskih ploča RÖFIX D40 Protočna mješalica RÖFIX Cut-Easy "Profi-Set" uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Izolacijske ploče pokretna stolica RÖFIX DTS-Tool "Wood" RÖFIX Isoboy Optima Višenamjenski uređaj za rezanje - Izrada rupa za pričvrsnice Uranjanje pričvrsnica Armiranje izolacijskih ploča RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica RÖFIX STR-Tool RÖFIX R16 zupčasti gleter (NDS RÖFIX R12 zupčasti gleter (NDS 5 mm) 3 mm) - 300 .pomaže uštedjeti vrijeme i novac. Smanjuju troškove plaća.

jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Istovjetna. pročešljavanje TIS morta za armiranje (srednjoslojno) • Alat za RÖFIX STR-8Z uronjive pričvrsnice sa izmjenjivim kutom za rezanje. pročešljavanje TIS morta za armiranje (tankoslojno) • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim. stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .75 mm • Dubina reza: 2 cm 301 . • Za profesionalno nanošenje. Osobine: • Istovjetna. tj.75 mm • Izmjere: 480 x 130 x 0.Alati Podaci o proizvodu Alati RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R12 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) Područja primjene: • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim. nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje. Uklj. 1 dodatni nastavak T30 + 1 dodatni lim za rezanje.više sigurnosti • Izvrsna kvaliteta obrade Tehnički podaci: • Izmjere: 480 x 130 x 0. • Za profesionalno nanošenje. • Montaža na uobičajenim bušilicama. tj. stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem. jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • 100% kontrola postavljanja .

Osobine: • • • • Jednoručna obrrada Kvaliteta skele Spretno.profesonlni uređaj za rezanje EPS. Kao dodatak za ISOBOY Tip C Kombi. za strojno lijepljenje TIS izolacijskih ploča. 2 m crijeva i spužvaste kugle. RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni uređaj za Tip C KOMBI • Dodatni uređaj sa užarenom žicom za posebne rezove. Uređaj se može stavitit na zid-ili direktno montirati na skelu. lagano Dobro održavanje • Brza obrada • Čvrsto • Moguća individualna podrćja kutova • Brza obrada • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • Težina: ca. uklj.Alati Podaci o proizvodu RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni uređaj za rezanje siropora • Komapktni.Trafo i alat čvrsto su ugrađeni u uređaj.Kosi i ravni rezovi.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Područja primjene: • Profesionalni pištolj za lijepljenje. • Rezani komai za prozorske klupice i bordure.izolacijskih ploča. 1 kg • Izmjere: 140 x 47 x 17 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm 302 . Udarna spojnica NW23. • Za sve uobičajene ploče i rezove.

Sigurna od pada.) sa električnom univerzalnom žagom. PUR i sl. tj. 2. • Za sve uobičajene ploče i rezove.5 kg • Izmjere: 210 mm • Izmjere: 260 mm • Izmjere: 360 mm 303 . pluto. • Za rezanje pod kutom od 90 °-/ koso rezanje /rezanje sa utorom / rezanje u obliku klina /razrezivanje/ zakošeno rezanje RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploča RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploèa RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) • Stolica (sa trnovima ) za obradu izolacijskih ploča. za bušenje rupica za pričvrsnice u šupljim ciglama.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . staklena pjena. moguće montirati na skeli. XPS izolacijskih ploča. RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni uređaj za rezanje polistirola • Profesionalni uređaj za rezanje EPS. sa višenamjenskim kutom za rezanje. • Brza obrada • Univerzalna primjena • Brza obrada • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Dužina reza: < 113 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca. MS. 11 kg • Dužina reza: < 104 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca. • Specijalni uređaj za rezanje tvrdog metala.Alati Podaci o proizvodu RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni uređaj za rezanje • Univerzalni uređaj za rezanje izolacijskih ploča (MW.

304 . • moramo uzeti u obzir protupožarne propise građ.IZVEDBA Napomene Kod planiranja toplinsko-izolacijskih sistema moramo uzeti u obzir. normi. da: • su planirani toplinsko-izolacijski sistemi bez toplinskih mostova i parodifuzijski (npr. još bolje 4 do 5 tjedana prije) • što su sve horizontalne površine kao što su attike.lac ijs ne me po Na ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Priključci i završeci moraju biti postojani na udarnu kišu. da ih možemo jasno obraditi. prekrivene i zaštićene • što podloga ne pokazuje nikakve znakove navlaženosti (temeljni mortovi i estrisi moraju biti prethodno dobro osušeni. aluminij.Izvedba Napomene WDVS (TIS) . zidni vijenci.WDVS (TIS) . • što su nam dati svi naputci za obradu priključaka i završetaka kao i detalja • što su prodori planirani tako da je osigurano paropropusno zatvaranje završetaka i priključaka • što je test primjerenosti podloge bio uspješan • što kod starogradnji eliminiramo uzroke dizanja kapilarne vlage i nakupina soli. staklo. klupčice na prozorima i sl. zaštićene i prekrivene. dovoljno izoliranje okoprozornih zidova). da izbjegnemo moguće vlaženje tokom obrade TIS-a. Mortovi i estrisi moraju se obraditi najmanje 3 tjedna prije obrade TIS. cigle i sl. drvo. • Elementi za pričvršćivanje moraju biti izrađeni bez toplinskog mosta Sa obradom toplinsko-izolacijskih sistema možemo početi tek nakon: • što su sve površine kao npr. • su svi priključci i završeci kao i detalji proboja planirani tako.

WDVS (TIS) . žbuke ne nosiv na bazi umjetnih smola nosiv Sve površine Alge. ne nosiv Disperzivne boje. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje. sredstva za razdvajanje) iscvjetavanja neravan. pustiti da se osuši očistiti i ukloniti RÖFIX uništivačem algi Pokrivni beton širok razmak fuga. gljivice. ostavlja trag krede prljav. lišajevi 305 . pustiti da se osuši oprati čistom vodom. kamena sa jezgrom betona Mineralne žbuke i boje ljušti se. šupljine (odstupanja preko 1 cm) Mjere pomesti pustiti da se osuši (kod povećanja vlage. masan (ostaci od uljnih oplata. pustiti da se osuši suho isčetkati i pomesti Ujednačavanje odgovarajućim mortom u odvojenim radnim koracima (zadržati vrijeme sušenja) Auswerfen der Fugen mit Zementmörtel. pustiti da se osuši Voda visokog tlaka (maks. 200 bar).Toplinsko izolacijski sistemi . U struci su uobičajene jednostavne metode: • Metoda brisanja .Izvedba Napomene Priprema podloge Kod starogradnji i / ili postojećih podloga žbuka moramo izvršiti kontrolu podloge na koju ćemo nanijeti toplinsku izolaciju. oprati čistom vodom. preko 5 mm između ploče i kamena Nedostajuća povezanost ploča tj. pomesti mehanički ukloniti ili bajcati. prije nanošenja TIS pomesti. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje.oprati sa čistom vodom. isčetkati. isprati čistom vodom. isčetkati. jer je priprema podloge od odlučujućeg značenja za funkciju pričvršćenja.sa dlanom ispitamo prašnjavost i štetno "cvjetanje" površine • Test na struganje s tvrdim šiljatim predmetom • Test kvašenjem za ispitivanje upojnosti podloge • Test ravnine napravimo s letvom prema ÖNORM EN 1820 Testiranje vršimo na više nasumce odabranih mjesta. voda sa visokim tlakom (maks. ukloniti uzročnike) voda visokog tlaka (maks. masan loš.isprati čistom vodom. pustiti da se osuši skinuti. mit Montageschaum gefüllte Fugen zuvor auskratzen Izvođenje nosive podloge lijepljenjem ili/ pričvršćivannjem pričvrsnica. Vrsta podloge Zid i beton Stanje prašnjav vlažan prljav.

Sokl profili učvršćuju se u razmaku od 30 cm RÖFIX SD-80 pričvrsnicama.5 m) s drvenim postoljem i mogućnost prilaza Postavljanje skele Kod postavljanja skele mora se paziti da je dužina sidra skele u skladu s debljinom sistema.nož. udari kiše). na kojoj se počinje s postavljanjem ploča horizontalno postaviti uže i vertikalno odrediti smjer. da je osiguran dovoljan razmak između zidnih površina (radni prostor) u skladu sa zaštitom na radu i da u voda ne može prodrijeti uzduž sidara (bušiti ukoso prema gore). 2. Rezanje izolacijskih ploča Primjerenim alatom za rezanje izolacijske se ploče mogu rezati na potrebne dimenzije: • EPS-izolacijske ploče . 20-25 Amp. min. Podnožje izloženo špricanju vode Završni profili moraju se montirati vodoravno i bez šupljina. ručna pila • Ploče od mineralne pjene . Izvođenje podnožja Prije početka radova potrebno je na zgradi odnosno površini fasade. podloge ili pojedinih slojeva od vremenskih utjecaja (sunce. kružna ili tračna pila 306 . kružna ili tračna pila • Diffutherm-izolacijske ploče . ručna pila ili ubodna pila • Izolacijske ploče od pluta . Konstruktivnim mjerama potrebno je usmjeriti oborinsku vodu od fasade. U području podnožja (min 30 cm visine) i ispod gornjeg ruba terena upotrijebiti RÖFIX izolacijske ploče za podnožja.oscilirajuća brazdasta žica. Sokl profili od aluminja sa SP profilima koji vire služe kao vodoravni završetak sistema i kao pomoć pri postavljanju prvog reda. • Priključak za vodu 3/4 Zoll. vjetar.lac ijs da ra Ob ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .Izvedba Obrada Obrada Priprema gradilišta Profesionalni savjet Priprema gradilišta Mortovi za sistem isporučuju se u silisima na pritisak ili slobodni pad ili u papirnatim vrećama.užarena žica • Ploča od mineralne vune .0 bar ili pumpu za povećanje pritiska • Prostor za silos (2.5-4.5 x 2.To su obično zastor od šljunka odnosno sloj koji smanjuje kapilarnost.ručna-.WDVS (TIS) . Za rad sa silosima na pritisak ili slobodni pad potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete: • Strujni priključak:380 V.ručna-. Preporučljive su i prikladne mreže za zaštitu fasade.

(RÖFIX zupčasti gleter R12/R16) Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Strojni nanos ljepila na podlogu (dvostrano premazane lamele): Kod dvostrano premazanih lamela od mineralne vune nanosimo ljepilo na podlogu (zid) u obliku vertikalnih pruga. Pištolj držimo blizu površine ploče da postignemo ravnomjeran nanos.Pričvršćivanje se vrši sa sistemskim pričvrsnicama RÖFIX DTS-H (min. 70 % površine. 12 mm širokim zubom. Lamelne ploče od mineralne vune pritisnemo na svježe ljepilo i poravnamo. 5 cm široku prugu i u sredini ploče min. 3 cm debelu točku veličine dlana.Izolacijske ploče moraju se trajno i čvrsto spojiti jedna uz drugu. 20 cm). 30 mm dubina sidrenja. 307 . 3 kom.Toplinsko izolacijski sistemi . Ljepilo je pri 15 C i 50% rel../podlogu kod razmaka 62. 6 Stk. Ne miješati s drugim materijalima Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana na drvo Izolacijske ploče postavljaju se čvrsto spojene (bez fuga) (preklop min./ploči kod masivne podloge) ili s pričvrsnicama iz plemenitog čelika.WDVS (TIS) . a u sredini ploče točkasto. a visina je 2 cm. Odvajanje fasade i sokla uvijek sa sokl profilom ili SP profilom.vl. Svi spojevi se moraju zatvoritiPridržavati se zone špricanja vode od 30 cm (upotrijebiti EPS). To se postiže rubnom prugom i 2-3 pruge na unutarnjoj površini ploče. Širina pruge iznosi 5 cm. Prije i za vrijeme obrade ploče se moraju zaštititi od vode. Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana Obrađivati se smiju samo neoštećene i suhe ploče.Kod ploča od mineralne pjene (MINOPOR) moramo radi mekane strukture prekriti izolacijsku ploču cca. Kod ravnih podloga možemo nanijeti mort za lijepljenje po cijeloj površini sa zupčastim gleterom s min. nakon 2 dana stvrdnuto i opteretivo Ručno nanošenje ljepila Kod normalnih podloga ljepilo nanosimo po rubovima trakasto./podlogu kod razmaka 83.Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Strojni nanos mase za lijepljenje RÖFIX pištoljem za lijepljenje nanijeti tako da se u skladu s tolerancijom podloge postigne kontaktna površina od min. 40 %.5 cm.3 cm ili 9 Stk.Zaštititi drvo od vlage. S tim da oko ruba ploče nanesemo ca.

Kod mineralne pjene ispuniti s RÖFIX MINOFILL-om. Ploče na uglovima koje vire odrežemo tek kad se stvrdne ljepilo. da postignemo jednakomjerno sniženje napetosti. 40 mm 308 . To kod izloženosti samo jedne strane može dovesti do deformacija. 25 cm . Tek tada se reže višak izolacijske ploče. da izolacijska traka-nakon vezanja ljepila izolacijske ploče na fasadu. Spojevi ne smiju biti posmaknuti. Nepresvučene elemente prije ugradnje armiramo. Ploče postaviti ravno i glatko. Preklapanje neka bude 25 cm. Na kraju ljepimo izolacijske ploče sa fasadnim ljepilom na zaštićenu površinu. • Debljina izolacije • Prozorski otvor (gotovi izolirani prozorski otvor.Prema potrebi s RÖFIX sistemskim pričvrsnicama dodatno pričvrstiti u razmaku od ca.Izbočeni dijelovi kao npr. Moguće je i zasjeniti skelu mrežom. Postavljanje izolacijskih ploča U pravilu se postavljaju samo čitave izolacijske ploče. Na rubovima zgrade čitave ploče ili polovice položimo na češalj. Sivo obojane EPS-izolacijske ploče se zbog tona pod utjecajem sunca mogu zagrijati. Postavljanje izolacijskih ploča Kod izolacije špaleta prozora i vrata kao i kod nadvoja.Toplinsko izolacijski sistemi . Prethodno napravljeni zaštitni element Na mjeru prethodno napravljeni zaštitni element (nepremazan ili s unutarnje strane armiran) sa sistemskim ljepilom ugraditi. izolacijske ploče na fasadi moraju sezati toliko preko ruba špalete.može biti sigurno utisnuta. Radi dozvoljenih tolerancija fuge preko 2 mm ispunimo trakama od istog materijala. Postavljanje izolacijskih ploča Pokretne fuge moraju se obraditi. Prije izoliranja kalupa moramo kalup zaštititi RÖFIX Univerzalnim ljepilom (kao vezivni most). min. Kako bi se izbjegla oštećenja izolacijski materijal bi se trebao držati u hladu i obrađivati na sjenovitim područjima. da postignemo jednakomjerno smanjivanje napetosti.ormarići za rolete ili izbočine deka prekrivaju se po mogućnosti bez preklopa izlolacijskih ploča.Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Postavljanje izolacijskih ploča Izolacijske ploče dobro sljubimo jednu do druge. na uglovima zgrade izolacijske ploče položimo na češalj.WDVS (TIS) . bez armiranja) • Ugradnja žaluzina • Zaštitni element (s-Mass).Prekomjerni izolacijski materijal darf dabei bis auf eine Restdicke vom mindestens 3 cm aus der Rückseite der Dämmplatten herausgeschnitten werden.

Bušilica s udarima koristi se samo kod normalnog betona i pune opeke. Dužina pričvrsnice odgovara debljini izolacije. Deformirane ili loše pričvršćene pričvrsnice odstraniti i postaviti nove. STR-alat izvući laganim okretom u lijevo.WDVS (TIS) . Zaključno se može čekićem zakucati ili stegnuti sporohodnim odvijačem (max. Navojna prićvrsnica (STR-princip) Izbušiti rupu (Ø 8 mm) u nosivoj podlozi (dubina rupe: 40 mm). Bit Torx T40. Šeširić viri u dužini proširenja čahure tiple. Ako se postojeća podloga ne može klasificirati po kategorijama A. STR-alat postaviti (montira se na uobičajenu bušilicu). Moramo uzeti u obzir duže vrijeme stvrdnjavanja pri hladnijem vremenu. Postaviti na dubinu bušenja = duljinu pričvrsnice + 10 . Pričvrsnica se postavlja na prednju cijev stroja. Provjeriti čvrstoću pričvrsnice.15 mm. Sve dok ljepilo ne stvrdne ne smijemo postavljati pričvrsnice. Postavljanje specijalnih pričvrsnica RÖFIX pričvrsnicu obrađivati Hilti-strojem. a ne kod šuplje opeke ili blokova. RÖFIX učvršćivač za bušenje stavlja se u Hilti-bušilicu TE SX i čelična čahura se bušenjem utiskuje u podlogu.Izvedba Obrada Strojno pričvršćivanje Profesionalni savjet Izbor pričvrsnica Kod izbora pričvrsnica paziti da odabrana odgovara dopuštenoj prema ETAG 014. Kod betona pričvrsnica mora biti u betonu. Odgovarajuća jačina naboja je u skladu s čvrstoćom podloge. 309 . Nož STRalata obrezuje izolaciju oko šeširića pričvrsnice. Kod toplinsko-izolacijskih ploča preporučuje se pokrivanje izolacijskom pločicom (rondelom). Nastalo udubljenje zatvoriti STR-Rondelom (EPS ili mineralna vuna). Pričvrsnicu postaviti u istoj ravnini s pločom.Kod šupljikave opeke upotrijebiti višenamjensku bušilicu RÖFIX MZB-8 KARAT. Izolacijske ploče marke MW-PT s okomitim vlaknima zahtjevaju promjer šešira pričvrsnice od najmanje 140mm. 400 O/min) uklj. Vijčanu tiplu uvrnuti sve dok ne sjedne na izolacijku ploču. Istovremeno šeširić pritišće izolacijski materijal ispod. Bušenje rupa za pričvrsnice Tek nakon stvrdnjavanja ljepila početi s bušenjem.B iliC potrebno je testirati čvrstoću na licu mjesta. Potavljanje teleskopskih pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z teleskopska pričvrsnica može se zabiti ili vijčati. utiskuje se u ravnini s površinom izolacijske ploče i usidre se.Toplinsko izolacijski sistemi .

WDVS (TIS) . da bude oko 3 mm više unutra Hidroizolacijska traka bez problema može ekspandirati u elastičnoj zoni zrna (u potpunosti). Fuge ostaju vidljive. kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP.Izvedba Obrada Priključni i zaključni profili Profesionalni savjet Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja. te se postavljanjem izolacijskih ploča komprimira skoro do ishodišne debljine Odrezani dijelovi moraju biti tupi.Toplinsko izolacijski sistemi . Na ljepljivoj strani trake vanjske folije pričvrstiti pokrovnu foliju za prozore. ne voditi oko kuta 310 .trake. a na mjestu gdje je pukla skida se Uklanjanjem zaštite komprimirana PUR traka se otvara i ekspandira Prekomprimirani početni i završni dio odrezati Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja.Za kutove traku odrezati i iztupiti. Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge. tj. te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir Prozirnu foliju otpornu na propuh fiksirati na okviru prozora. Ovim se dopušta ekspanzija hidroizolacijske trake za fuge Izolacijska traka za fuge 2D Nakon skidanja zaštitne folije sa samoljepljivog dijela. gustu traku direktno s role zalijepiti na dio građevine. tako da se podudara s površinom izolacijskih ploča. kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Prije obrade proizvod čuvati na hladnom Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitina vezica se preklopi prema naprijed. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez" Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Nakon završetka žbukanja/ličenja folijska traka se pažljivo skida u smjeru strelica.

područje sokla. PVC. Montaža na izolaciji Završni profil krova Otvorene završetke sistema (npr.krovni priključci itd.petlja za fuge postavlja se u fugu. te se profil s ostatkom vezice postavlja u armirajuću žbuku i prešpahtla se. Kod spajanja profila s ostatkom mrežice napravi se preklop.) osigurati RÖFIX-izolacijskom letvicom ili pričvrsnicama na rubnom području. te ju nije potrebno postavljati okolo Limeni završni profil -RÖFIX FIN-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil nataknuti na lim.vrata.Izvedba Obrada Zaključni profili Profesionalni savjet Okapni profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera U području kuteva temeljnu/armaturnu žbuku nanijeti.Toplinsko izolacijski sistemi .prozora. profil postaviti horizontalno i utisnuti ga. 30 mm Profil za radnu rešku -RÖFIX DUO-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil na izolacijske ploče zalijepiti armirajućom žbukom (ljepilom) Krovni zaključni profil Završni profil krova prema krovnom opšavu. između rogova za sistemsko prozračivanje. a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj. Profil na stražnjoj strani zida se može presavinuti preko ruba ili lomljenjem skratiti Sudari profila se spajaju i stabiliziraju pomoću specijalnih nastavaka (priloženi) Dilatacijski profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Krakovi profila se stiskaju. 311 .WDVS (TIS) . te mrežicu u potpunosti prešpahtlati Svi sudari moraju se 10 cm preklopiti (ostatak mrežice) Armiranje mrežicom na površini provodi se samo do rubova. Fuga ne smije biti uprljana mortom Diletacijske fuge ne smiju se izolirati.

PE ili PH DoRondo Montažne rondele PH Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese.Toplinsko izolacijski sistemi . Montažne rondele .EPS ili PU Quadroline EPS Montažni kvadar Podloga za montaže (npr. moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže.nosača oluka itd. laganih ploča i toplomjera i sl. mineralne vune i pluta. nosača vješalica. Nosivi kutnik u PU-tvrdoj pjeni Nosivi kutnik PH PU. 312 . uključen alat za frezanje. pridrživača. mineralne vune i pluta. (uključuje 3 pričvrsnice) Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a. mineralne vune i pluta. Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. Montažni cilinder (EPS) Montažni cilindar ZyRillo EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača. DoRondo Montažne rondele PH Montažni kvader .klizača i reklamnih ploča i sl. držač konzole. Quadroline PU Montažni kvadar Tlačni podložak od PU . nosivih vješalica.. okretnih i kliznih stijena.tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica. itd. uključene 3 pričvrsnice Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a.) Zbog tehničkih osobina.izolacijske ploče.WDVS (TIS) . uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo. Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune.Izvedba Obrada Montažni elementi Profesionalni savjet Element za montažu prozora Nosivi element K1-PH Kao podloga za montiranje prozorh bez toplinskog mosta prozora. Uptrebljivo za EPS . nosača oluka.tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/ zaštitnih rešetki (francuski balkoni).

kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Izrada rubova Kod upotrebe rubnih profila s mrežicom od tekstilnog stakla i kutnika s mrežicomnanijeti temeljnu žbuku u širini predviđenih krakova tako da se rubni profil i krak mrežice mogu uložiti. ulazi. 313 . hodnici) preporučamo mrežicu za armiranje nanijeti u dva sloja. Dijelove građevine (prozore. Izrađivanje uglova slijedi kao i kod rubova bez profila s 10 cm preklapanja u skladu s površinom. vrata. Da bi postigli udarno čvršće žbuke (npr. Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Mrežicu za armiranje polažemo vodoravno ili okomito da ne dođe do nepotrebnog kontakta. 2-3 dana) možemo početi sa armiranjem površine izolacijskih ploča.Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Diagonalno armiranje Na uglovima otvora prozora i vrata potrebna su dijagonalna pojačanja. okvire prozora. Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Poslije sušenja ljepila (poslije ca. Pruge obično iznose 20 x 40 cm. uložiti prije armiranja površine te tako fiksirati da se rub pruge postavi pod cca. Kod polaganja prvoga sloja mrežicu ne preklapamo.) potrebno je prije obrade prekrititi. koji služe za zaštitu od oštećenja nanose se ili na temeljnu ili na završnu žbuku. itd. Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati. Ovisno od izolacijskog sistema upotrijebimo različite mase za armiranje (masa za izravnavanje. 20 cm provesti oko rubova i najmanje s 10 cm preklopa uložiti u temeljnu žbuku. Nakon određenog vremena čekanja. može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila Izrada rubova Izrađivanje rubova bez gotovih profila izvesti u skladu s površinom. 45 °. sušenja. Priključak izvesti s 10 cm preklapanja.WDVS (TIS) . mort za armiranje).Toplinsko izolacijski sistemi . Postoje i konfekcionirane trakice mreže za racionalnu obradu. u različitim min. Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku. debljinama sloja. tj. Utore mrežice tekstilnog stakla na jednoj strani cca. Zaštitni kutnici.

Po potrebi ravnomjerno razvući letvom Nakon 5. Nakon 5. Armiranje.7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Armiranje . Eventualne nakupine mase potrebno je nakon sušenja otkloniti.Toplinsko izolacijski sistemi .WDVS (TIS) . RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati.Debljina sloja 5 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 5 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 16 pročešljati.Debljina sloja 3 mm (DS): Tankoslojni postupak sa debljinom sloja 3 mm: RÖFIX W50 EPS-toplinsko-izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko-izolacijski sistem Kod prekidanja rada na nekoj površini potrebno je pripremiti preklapanje mrežice za nastavak rada tako se masa za armiranje na cca. Armiranje.Debljina sloja 5 mm (DS): Srednjeslojni postupak sa debljinom sloja 5 mm: • RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sistem • RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom vunom • RÖFIX MINOPOR toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom pjenom • RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta • RÖFIX DIFFUTHERM toplinsko-izolacijski sistem od drvenih vlakana Na svim spojevima s graničnim dijelovima i probojima u sistem armaturni sloj treba se odvojiti rezom sa zidarskom žlicom kako bi se izbjeglo nekontrolirano trganje. 314 .Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Armiranje . 10 cm širine oštro na mrežici skine. Kako bi se postigla ravnomjerna površina preporučuje se tankoslojna obrada slijedećeg dana.Debljina sloja 3 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 3 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 12 pročešljati RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati . Po potrebi ravnomjerno razvući letvom.7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Završavanje armaturnog sloja Treba izbjegavati prekomjerno zaglađivanje armaturnog sloja kako bi se izbjeglo stavranje slojeva siga na površini (posebno kod cementnih masa za izravnavanje).

vremensku otpornost. Na kraju s odgovarajucim gleterom (stiropor.fina žbuka).) Nanošenje završne žbuke na TIS: Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja. 1 sloj žbuke oštro razvuci. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. na prethodno pripremljenu podlogu. Finu žbuku nanijeti nahrdajucim celicnim gleterom opcenito v dva sloja.B. RÖFIX Renostar. 315 . plastika) izvesti željenu strukturu. RÖFIX 57 i sl. Da bi poboljšali vodoodbojnost. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Štititi od smrzavanja. sloja pricekati lagano stvrdujavanje. a prije nanošenja 2. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. Prema iskustvu min.Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Priprema podloge za pastozne završne žbuke na TIS Najranije nakon 5-7 dana stavljati sloj. Naknadno bojanje izvodimo na mineralne završne žbuke nakon njihovog sušenja što je ovisno o vremenu. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Strukturiranje završne žbuke na TIS: Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja). okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna.Toplinsko izolacijski sistemi . 7-10 dana.Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. utjecaj okoliša i ravnomjernost boje. Naknadno bojanje mineralnih završnih žbuka na TIS: Kod mineralnih završnih žbuka nije potreban prethodni postupak grundiranja podloge. fen) i kiše Nanošenje universalnih završnih žbuka na TIS: Žbuku nanijeti celicnim gleterom ravnomjerno u debljini zrna. potrebno je završno u dva sloja na ROFIX 715 nanijeti RÖFIX Silikonsku boju. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. vodoravno.WDVS (TIS) .

12 mm kod 3 mm šerane žbuke). kako bi se smanjio unos zraka. površinu je potrebno pomesti. Na gradevinsku cjelinu žbuku nanijeti bez prekida. 1mm. kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja. Na nju svježe na svježe nanosimo RÖFIX 750. Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Žbuku za nanošnje žlicom upotrebljavamo samo kod srednjeslojnih armaturnih sistema. Svježe nanesenu šeranu žbuko potrebno je zupcastim gleterom ili krtacom ujedneciti. kada zrno s letve "skače" tj. jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" 316 . pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto. Vrijeme šeranja ovisi o vremenu. Debeloslojne završne žbuke (šerane žbuke) na TIS: Žbuka se nanosi odozgora prema dolje u 3 .Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje. Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje. Poslije i sušenja armaturne žbuke nanosimo RÖFIX masu za ljepljenje u debljini sloja ca..Toplinsko izolacijski sistemi . 10 . Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje.WDVS (TIS) .4 strukoj debljini zrna (npr. te kada ga izvodi iskusni radnik.

6 12. 3 mm ili ca. 4. 5.7 9.Potrošnja ljepila za armiranje ovisi o debljini 1 m2 površine sa 1 mm debljine sloja = 1 l ljepila 1 m2 površine sa 5 mm debljne sloja = 5 l ljepila nanosa.Ukoliko se ljepilo nanosi na 1m2 površine sa 40 % prekrivanjem. 7 ca. 950 ca. 4. 3.6 ca.8 3.8 317 .4 ca. (kg/m2) maks. Kalkulacija potrošnje kod armiranja Pozitivno djelovanje izdašnosti na potrošnju materijala očituje se također kod armiranja.6 5.2 ca.2 ca.8 ca. zahtijeva se min. 720 ca.4 ca.2 7. 4.1 9.3 ca. 4.8 2. 5.Izvedba Obrada Kalkulacija potrošnje kod ljepljenja Dodavanjem laganih dodataka povećava se izdašnost i elastičnost ljepila.6 7. 720 40 % 40 % 70 % 40 % 40 % 40 % 2 2. 4.Toplinsko izolacijski sistemi . 70% sa MINOPOR ili 60% kod lamela. Ukoliko se ne lijepi po cijeloj površini. 4.4 5. Modul elastičnosti E snižava se. (kg/m2) RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 RÖFIX Dieplast S ca.8 9.7 2.potrebno je računati s potrošnjom od min.4 litre mokrog morta. Norma zahtijeva da ravnina zida ne odstupa za više od 1 cm. a time i mogućnost nastanka pukotina. pri čemu se smanjuje napetost. Ovo poboljšanje očituje se ne samo u obradivosti nego i u tehnici rada.6 5. Kao osnova za izračun potrošnje ljepila služi ON-EN 18202 norma tolerancija u visokogradnji.WDVS (TIS) .8 9.8 2. 4.8 9 7 7 7 9. 710 ca.1 12.1 ca.9 ca. 990 ca. 5.5 ca. 5 mm 1 m2 površine sa 3 mm debljine sloja = 3 l ljepila Masa za lijepljenje/ armiranje Temeljne žbuke Litre/ Tone Površin a za lijepljenje ca.4 4 5.2 ca. 720 ca. 40% prekrivanja. a koji iznosi ca. Armiranje Zadana debljina žbuke NPD 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm Lijepljenje 5 mm (kg/m2) 8 mm (kg/m2) 10 mm (kg/m2) Armiranje Lijepljenje / Armiranje (kg/m2) min.te sa debljinom sloja ljepila od 1 cm.

318 G R A ÐE V I N S K E B O J E .

GRAĐEVINSKE BOJE 318 .355 Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 322 322 323 324 325 Priprema građevinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 326 326 323 328 330 Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 332 332 323 336 339 Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Obrada 340 340 323 347 DecorLine Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 348 348 352 354 319 .

Kvaliteta i osiguravanje kvalitete uvijek stoje u prvom planu. Fino stupnjevane nijanse. Dajte se inspirirati. ostavljaju dojam blizine i intimne ugodne atmosfere. rafinirane kombinacije i tehnike odvode u uzbudljive dimenzije. posreduju dojam širine i svaku prostoriju čine većom. Hladne boje osiguravaju distancu. RÖFIX boje su za svako "platno" u unutarnjem i vanskom prostoru. Bojama možete pobuditi određena raspoloženja ili svojim prostorijama dati novo ozračje. Djeluju smirujuće i osvježavajuće.Građevinske boje Građevinske boje Stvoriti atmosferu s RÖFIX svijetom boje RÖFIX je partner otvorena duha. 320 . ekstremni dizajn i neobične nijanse želite? RÖFIX ostvaruje svaki san s osjećajem za boju. Tamne boje djeluju tmurno. RÖFIX Građevinske boje . djeluju poticajno i aktiviraju. metalom. silikatnih boja. Ponovno se traži boja.funkcionalne i dugotrajne Proizvodna paleta sastoji se od čisto mineralnih premaza. drvom. Svijet je prešaren da biste ga obukli u bijele tapete. kao gašeno vapno. RÖFIX svijet boja oživljavaja iluziju. Pritom se ne traži samo šarenilo. Tople boje U svijetu RÖFIX boja i materijala stalno se stavljaju novi akcenti. zidom.već sklad različitih elemenata u boji koji budi vaša osjetila. stvaraju se atraktivni životni prostori s atmosferom. Igrajte se bojom! U idealnoj mješavini krije se vizionarska briljantnost. Beskrajne varijacije daju individualan ton fasadi i unutarnjem prostoru. Pronađite Vaš osobni ton: Svijetle boje djeluju lagano i vedro. U kombinaciji sa staklom. imajte hrabrosti za boju. Originalne boje. betonom naša paleta boja razvija stil i estetiku. Dobro promišljeni koncepti za usklađivanje čovjeka i arhitekta. Tvorničke kontrole odnose se i na sirovine i na gotove materijale prije isporuke. pasivne su i ostavljaju dojam stručnosti i funkcionalnosti. disperzivnih premaza te zaštitnih slojeva s pripadajućim grundom odnosno razrjeđivačima. ograničavajuće i posreduju skrovitost. vapno i glinene boje sve do silikonskih boja.

posvuda je odlučujuća zaštita od vlage. ekonomične su u obradi i redovito se testiraju. Pri tom veliko značenje ima i izbor boje. Vaša će kuća mamiti poglede. Održavanje vrijednosti zaštitom od vlage. ličilac i proizvođač. RÖFIX vanjske boje ispunjavaju taj zahtjev i uvjerljivi su visokim standardom kvalitete i optimalnom kvalitetom obradivosti. Oblikovanje fasada s RÖFIX OBJEKT-DIZAJNOM Fasada je posjetnica kuće.roefix. Vaš ličilac i izvođač fasade znaju. Dajte svojoj fasadi lice. Kod oblikovanja unutrašnjih prostora važno je kombinirati estetiku s funkcionalnošću.Građevinske boje Oblikovanje fasada i zaštita RÖFIX vanjskim bojama Vizualni dojam fasade stvara se oblikom. rafiniranim prozorima i vratima kao i poljima kontrasta boja. kako istaknuti postojeće građevinske elemente i ostvariti tonovima boje igru svijetla i sjene. Temeljito planiranje. Pod velikim potencijalom oblikovanja misli se na kreativnost i individualnost. Mora se optički prilagoditi kući i štititi dugoročno materijal gradnje. Na vizualnom dojmu moraju se dokazati arhitekt.com. Ne upotrebljavaju se omekšivači i otapala što garantira standarde kvalitete i zdrav unutarnji život. bojom i svojstvima materijala. RÖFIX Vas podržava u odluci s originalnim uzorcima žbuke i RÖFIX OBJEKT DIZAJNOM. moderniziranju ili novogradnji. Paleta boja je pregledna i učinkovita. Pored tih estetskih osobina odlučujuće su i funkcionalnost i trajnost. znanstveno dokazano djelovanje boja. Pritom se ispunjavaju svi tehnički zahtjevi. Elegantnim kompozicijama boje. Informirajte se kod Vašeg RÖFIX stručnog savjetnika ili na www. Psihologija boja opisuje objektivno. Uređivanje prostora s RÖFIX unutrašnjim bojama. Radi li se o renoviraju. Kvalitetna kolekcija RÖFIX unutrašnjih boja optimalno podržava te zahtjeve. 321 . Tonovi boje su važan sastavni dio arhitekture. spretnost i optimalna kvaliteta proizvoda dugoročno se isplate.

Masa za izravnavanje Osnove / Vrste MASA ZA IZRAVNAVANJE Osnove / Vrste Masa za izravnavanje neravnina Rijetko kada uspijeva da se žbukom ili betonom izrade takve površine koje su spremne za ličenje. gips kartonske ploče. gipsane ploče. na bazi vapna. kako bi se otklonile neravnine i oštećenja. Tako nastaju glatke. vapneno-cementne temeljne žbuke i dr. RÖFIX nudi različite vrste (veziva) ovisno o zahtjevima. Kao podloga odgovaraju beton. vapnenodisperzivne kao i čiste disperzivne mase za izravnavanje. 322 . Manteca . Ta masa za izravnavanje. one se lako oštete zbog grube svakodnevnice na gradilištu. I gipskartonske ploče i stare žbuke mogu se jednostavno obraditi tim proizvodima. Stoga se primjenjuju prozirne mase za izravnavanje. ravnomjerno ravne površine za nanošenje boje. Čak iako su gornje površine ravne i glatke. Asortiman čine vapneno-cementne. Zidne i stropne površine kao i gotovi tvornički elementi mogu se premazivati s RÖFIX MANTECA. mramornog brašna i stirolakrilata može se izvrsno obrađivati i ručno i strojno.te Vrs / ve no Os nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .sinonim univerzalnosti Za racionalno premazivanje velikih površina zidova i stropova nužna je univerzalna masa za žbukanje i izravnavanje koja je izuzetno postojana.

Slijedeća tablica pokazuje mogućnosti primjene i odgovarajuće osobine. Disperzivno vezivno sredstvo Disperzivna masa za izravnavanje Umjetna smolabaza Masa za izravnavanje Žbuka za renoviranje Masa za izravnavanje Vezivo sredstvo Zračno vapno Bijelo vapno baza Karbonatizacija. RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Renostar RÖFIX Manteca Kratki opis Masa za izravnavanje Zračno vapno. Hidratacija Cement -baza Protvrdnjavanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Na mineralnu podlogu Na organsku podlogu Na betonsku podlogu Na gotove montažne elemente Na gips-kartonske ploče Osobina Mogućnost špricanja Mogućnost filcanja Mogućnost gletanja Armiranje vlaknima Armaturna mrežica Karbonatizacija Karbonatizacija Stvaranje filma Karbonatizacija Hidratacija ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ - ++ - + + ++ ++ ++ Legenda Pogodnost/Osobine: ++ = odlično / + = uvjetovano / . Služe za obradu betonskih površina.Građevinske boje . Disperzivno vezivno sredstvo Masa za izravnavanje Zračno vapno.nepogodno RÖFIX 57 - 323 . gips-karton ploča ili izravnavanje neravnina na podlozi.Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Masa za izravnavanje RÖFIXMase za izravnavanje dostupne u različitim vrstama vezivnih sredstava (ovisno o zahtjevanom profilu).

0. mogućnost špricanja • Visoka izdašnost • Mogućnost brušenja • Pravilno zamiješana. tankoslojna masa za izravnavanje. mogućnost špricanja • Univerzalna primjena • Pravilno zamiješana. moguće špricati. • Potrošnja: ca. • Za oblaganje donjih slojeva stropa.35 kg/ltr. • Visoko izdašna. • Univerzalna. žbukane i gipsano kartonske podloge. Za unutarnje zidove. vlaknima armirana masa za izravnavanje grubih untarnjih zidova.7 kg/ltr.7 kg/ltr. gotova za uporabu.cementnih temeljnih žbuka • Dobra kvaliteta obrade. gotova za uporabu tankoslojna masa za izravnavanje. Za unutarnje zidove.Masa za izravnavanje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Masa za izravnavanje RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje Područja primjene: • Pravilno zamiješana. žbukane i gipsano kartonske podloge. betonske.8 kg/m2 • Specifična težina: 1. strop. • Potrošnja: ca. gotova za uporabu. Način dostave: 324 . • Za izravnavanje fuga kod gipsanih ploča. moguće špricati. tankoslojna masa za izravnavanje. 1 kg/m2 • Specifična težina: 1.cementnih temeljnih žbuka • Mogućnost brušenja • Dobra kvaliteta obrade. kao i za izravnavanje vapneno . šupljina i drugih udubljenja • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra prionjivost • Mogućnost brušenja Sastav: • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (mineralni) • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. kao i za izravnavanje vapneno . • Za oblaganje donjih slojeva stropa. prirodno bijela masa za gletanje i žbukanje. strop. gotovih elemenata. • Univerzalna.2 kg/m2/mm • Specifična težina: 1. gotovih elemenata. zidnih građevinskih ploča. zidnih građevinskih ploča. 1.du vo oiz pr o ci da Po nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . betonske. prirodno bijela masa za gletanje/žbukanje.

prašina. okvire prozora.) potrebno je prije obrade prekrititi. Da bi se postigla površina koju bi bilo moguće premazati potreban je još jedan radni korak Upute za obradu Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca.da ra Ob nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . da se stvara takva površina koju je moguće tapacirati ili špricati. Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Dijelove građevine (prozore. vrata. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. površinu izbrusiti pomoću papira za brušenje granulacije 180/200. itd. Na glatkim površinama radi se na taj način. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Kratko promiješati. Ne miješati s drugim materijalima. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima) Pri ispravljanju neravnina moguće je nakon 3. Nakon toga površina je spremna za ličenje. nosiva i bez nečistoća (npr.5 dana stajanja. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 325 . alge). Izbjegavati premješavanje Nanošenje Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Naknadna obrada Sa špahtlom na nastavku materijal se ravnomjerno nanosi i gleta..Masa za izravnavanje Obrada Obrada Obrada pastoznih vapnenih masa za izravnavanje Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Podloga mora biti suha. čađa.

Pretežni dio onečišćivača predstavljaju nikotin. kako bi se trajno spriječilo prodiranje neželjenih tvari iz podloge. sjajni film.) • Reduciranje jake upojnosti Formuliraju se najčešće bijelo pigmentirane izolacijske boje na bazi specijalnih veziva.Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste PRIPREMA GRAĐEVINSKIH BOJA Osnove / Vrste Dubinsko grundiranje Nepigmentirani. Među onečišćivače zidova ubrajamo i olovke i flomastere. Nikotin etc. čađa i katran. Potrošnja i dubina prodiranja ovisna je o upojnosti podloge: važno je pritom da na površini ne smije ostati zatvoreni. • Upojnost podloge se izjednačuje i reducira • Pukotine se hidrofobiraju i postaju neaktivne • Prionjivost između porozne podloge i boje • Podloga se učvršćuje.Veliku prljavštinu trebalo bi pokušati odstraniti (oprati). prije no što ih se premazuje. Za različite vrste onečišćivača okoliša upotrebljavamo izolacijska sredstva sa otapalom ili vodorazrjediva sredstva. vodenasti ili grundevi koji sadrže otopala nazivaju se dubinskim grundom. u suprotnom su potrebna dva premaza s izolacijskim sredstvom. • izoliranje mrlja od vode • Izoliranje tvari koje probijaju kroz podlogu (Lignin. više ili manje ih učvrstiti. S odgovarajućim dubinskim grundom mogu se učvrstiti i površine mineralnih ili organskih žbuka i boja Silikonski dubinski grund pokazuje prije svega dobro hidrofobno djelovanje i dobro prodire. 326 . Pješčane podloge se vežu • Povećava se vodoodbojnost Izoliranje premazima za izolaciju Izolacijske boje su temeljni premazi koji sprječavaju nastanak štetnih supstanci na budućem premazu ili vežu topljive tvari koje prodiru. vodene mrlje. Ta vrsta premaza suši se u pravilu bez sjaja-mat i s malo napetosti i mora dati film bez pora. koje se praše ili su oštećene vremenskim utjecajima. eventualno ih istovremeno hidrofobirati i reducirati preveliku upojnost te egalizirati. Trebaju prodrijeti što dublje u upijajuće podloge.evi ate Vrs / ve no O kih aš gr em pr Pri es boj ke ns ađ Gr Građevinske boje .

Svojstva: ++ vrlo dobra / + zadovoljava / . Ovisno o zahtjevima (upojnost.Građevinske boje . RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX W97 Kratki opis Vezivo Baza proizvoda/ Razrjeđivanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Učvršćivanje mineralnih podloga Učvršćivanje organskih podloga Osobina Pigmentacija Popunjavanje Sposobnost prodiranja Reguliranje upojnosti Učvršćivanje Prionjivost Hidrofobost Izolacia od stetnih tvari Predpremaz organsko W Predpremaz organsko L Predpremaz mineralno W Predpremaz organsko W Predpremaz organsko W Predpremaz organski L ++ ++ ++ ++ + ++ ++ - ++ ++ + - + ++ ++ + ++ ++ + + ++ + + + ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole ++ ++ ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole + ++ + + Silikatna boja/ žbuka ++ ++ ++ + ++ Silikonska boja/ žbuka ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie Moguće premazati sa Legenda . dubinsko djelovanje) navedeni proizvodi imaju različita svojstva.ne zadovoljava W=na bazi vode / L=na bazi otopala RÖFIX 90 + 327 .Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Građevinske boje-priprema RÖFIX Dubinski grund podijeljen je prema različitim vezivnim sredstvima. učvršćivanje podloge.

• Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem. Način dostave: 328 . • Za učvršćivanje slabih. proziran Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.15 . • pH-vriijednost: 5 • Potrošnja: 0. tj. unutarnjim zidovima i stropovima prije nanošenja završnih žbuka i boja.3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Za učvršćivanje slabih mineralnih podloga.0.15 . mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. Za ujednačavanje jako.Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema građevinskih boja RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund Područja primjene: • Nepigmentirani. • Za učvršćivanje slabih. neravnomjerno upijajućih podloga. • Potrošnja: 0. vodenasti grund na bazi visokokvalitetnih silikonskih emulzija sa dubinskim djelovanjem na fasadama.0. proziran • Bez sredstava za otapanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan.vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem. Osobine: • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Izjednačava upojnost podloge • Odbija vodu • Bez sredstava za otapanje • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan. Dodatno hidrofobiranje.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje .pješčanih. • Nepigmentirani. Za ujednačavanje jako/ neravnomjerno upijajućih podloga. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. tj.15 . Za ujednačavanje jako.pješčanih.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.0. neravnomjerno upijajućih podloga.

postojan na otapala. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23. za fasade. Za fasade. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih. proziran Slabog mirisa • Slabog mirisa • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Izjednačava upojnost podloge • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Otapalo (bezmirisno) • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Potrošnja: 0. prije nanošenja organskih žbuka i boja.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX Razrjeðivaè RÖFIX Razrjeđivač RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 90 Izolacijski premaz • Nepigmentirani dubinski grund.3 kg/ltr. čađi i nikotina. • Za izolaciju mrlja od vlage.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja. • Za suzbijanje mrlja od ljepila. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Izoparafinski razrjeđivač za razrijeđivanje poroizvoda koji sadrže otapala. • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja.0. • Za učvršćivanje nenosivih.pješčanih i neravnomjerno jako upijajućih podloga. 4.15 .0. postojan na otapala. 329 .evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje .15 .15 . • pH-vriijednost: ca.0. unutarnje zidove i stropove prije organskih žbuka i boja. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • • • • • Visoka moć prodiranja Visoko dubinsko djelovanje Izjednačava upojnost podloge Bezbojan. unutarnje zidove i stropove.5 • Potrošnja: 0.2 kg/m2 • Specifična težina: 1. postojan na otapala. čađi i nikotina. pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga. • Potrošnja: 0. ljepila.

Ne smiju nastati sjajna područja. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. Uljane. Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Premazati probne površine. da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati. prašina.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada Obrada dubinskih grundova Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 330 . Omjer razrijeđivanja kod slabo upijajućih podloga iznosi maks. alge). čađa. valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. 20% Nanošenje ravnomjerno.evi ada ra O kih aš gr em pr Pri eb boj ke ns ađ Gr Građevinske boje . Potrebno je pripaziti. Ne miješati s drugim materijalima. nosiva i bez nečistoća (npr.

Potrebno je pripaziti. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). Kod podloga koje sadrže gips. alge). da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina. Zbog smanjene moći upijanja usporivača sušenja može doći do razlike u strukturi završne žbuke. kao i nikotin. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 331 . Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost. Ne smiju nastati sjajna područja. lak i disperzivnih boja. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. prašina. Premazati probne površine.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada izolacijskih grundova Profesionalni savjet Podloga Podloga mora biti suha. valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. Uljane. do promjene površine Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.Građevinske boje . čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. čađa. nosiva i bez nečistoća (npr. proizvod razrijediti sa 15% vode Nanošenje ravnomjerno. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Dobro prianjajuće premaze uljanih. tj.

Tehničke vrijednosti-Vanjske boje Boje funkcioniraju samo u uravnoteženom odnosu primanja i davanja vode. "Künzel-vrijednostima".1 kg/(m²h0. Ovdje je voda u svim oblicima neprijatelj br. To znači: Što je manji koeficijent primanja vode w. Künzel s instituta Fraunhofer često se govori o tzv.5 ) nim podlogama. međutim.5 kg/(m2 h0.Za opis primanja vode služi w-vrijednost. to je bolja kapilarna zaštita. zadovoljavaju samo ako se nakon Zaštita fasade stoga ne dopušta kompromise.a istovremeno su paropropusne. po prvi puta su definirani zahtjevi za premaze na mineralmatematički su formulirani kao tzv.5 ) • Otpor prema difuziji: sd-vrijednost: ≤ 2 µ s (m) • Proizvod w ² sd: ≤ 0. "teorija fasade" kako slijedi: • koeficijent primanja vode: w-vrijednost: ≤ 0. arhitektu i izvođaču raznovrsna rješenja za sve potrebe oblikovanja bojom u graditeljstvu. Budući da je te vrijednosti prvi puta definirao dr. utjecajima i procjenama dobivenih rezultata od strane Frauenhofer Instituta za građevinsku fiziku godine 1968. Sd-vrijednost opisuje davanje vode. Obojane fasade su ukras koji nas odvodi od sivila svakodnevice. prljavštine (mikrobakterijskog napada) i štetnih tvari te ispuniti važne građevinsko fizikalne RÖFIX nudi dugoročne premaze za različite zahtjeve: organski i silikatno vezane fasadne boje kao i "prave" vanjske boje na bazi sillikonske smole.1 svih fasada i glavni je uzrok svih oštećenja. Vlasnika kuće. Zaštita fasade i estetika ciljevi su koji zahtijevaju visok nivo kvalitete.Boje za van Osnove / Vrste BOJE ZA VAN Osnove / Vrste Zahtjevi za vanjske boje Bojama za vanjske površine RÖFIX ulaže u postojanost. H. 332 . izloženosti vrem.Stoga se fasada mora trajno i pouzdano zaštititi od vlage. to je veća paropropusnost.te Vrs / ve no O n va za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . niza godina ne pojavljuju oštećenja i promjene tona boje. RÖFIX fasadne boje omogućuju investitoru. Temeljem sistematskih istraživanja. zahtjeve kao što su primjerice sposobnost difuzije i elastičnost. a što je manja vrijednost otpora difuziji vodene pare. koje zahvaljujući svojoj mikroporoznosti djeluju ekstremno vodoodbojno. kako bi se konkretizirali dugoročni i funkcionalni sistemi premaza.

Nakon nanošenja boja penetrira u podlogu i počinje reakcija Prednosti akrilnih boja: • visoka mehanička otpornost • slabo apsorbiranje vode • najveći izbor boja • laka obrada • visoka postojanost boje • visoka elastičnost s vodom. dok se ne Prednosti silikatne boje: • trajno vezivanje za podlogu • mineralna boja koja ne gori • visoka otvorenost difuziji vodene pare mijenja difuzijska otvorenost. K tome i ekstremna dugovječnost.Boje za van Osnove / Vrste Vanjske boje na bazi silikonske smole Silikonske boje svrstavaju se među najmodernije i najuspješnije sisteme premaza za fasadu. Manji udio disperzije stabilizira sistem i jamči postojano skladištenje.Silikonske boje suše se ravnomjerno i mikroporozno i podsjećaju na prirodno-minePrednosti silikonskih boja: • mineralni karakter • dobro se premazuje • otporna na vremenske utjecaje • slabo se prlja • jako vodoodbojno djelovanje • povišena otpornost na alge i gljivice • visoka paropropusnost ralni izgled premaza vapnenom bojom. I to zahvaljujući svom vezivu silikonskoj smoli: ne djeluje samo hidrofobno na pore. Minimalna upojnost vode kod istovremeno visoke paropropusnosti.Općenito disperzivne boje odlikuju se malom upojnošću vode i dobrom obradivošću. već i pojačavaju pore. Silikatne vanjske boje: Vezivna baza je kombinacija kalijvodenog stakla i primjerene vodenaste polimerne disperzije koja je za ovu svrhu alkalno stabilna i dobro se podnosi s visoko alkalnim vodenim staklom. Organske silikatne žbuke dobro prianjaju na mineralne podloge. U svakodnevnoj jezičnoj upotrebi umjesto naziva "disperzivna boja na bazi umjetne smole" koristi se i naziv "disperzivna boja" ili "akrilna boja". Osim toga najveći dio širom svijeta proizvedenih boja bazira se na tom već stoljećima dokazanom vezivnom sredstvu. dodatno elastificira kruti silikatni kostur. Građevinske boje na bazi organskih veziva Umjetne smole su najviše primijenjena vezivna sredstva za boje. 333 .Građevinske boje .

U prvom planu uvijek stoje kvaliteta i osiguravanje kvalitete. Umrežavanj Protvrdnjavanje silie kata I vapna Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Osobino Široka paleta boja Stabilnost tonova boja (ovisna o sušenju) Paropropusnost Vodoodbojno djelovanje Otpornost (alge/gljivice) Elastičnost Armiranje vlaknima Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost ličenja Razrijedivo s vodom ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + (SV) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++(*) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++(*) + + + ++ + +(*) ++ ++ ++ + +(*) + ++ ++ + + +(*) ++ + + + -(*) + + + + -(*) + ++ Legenda: ++ = vrlo dobra / + = zadovoljava / . preko silikatnih boja.Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike vanjskih boja Proizvodna paleta seže od mineralnih premaza. Tablica pokazuje osobine i mogućnosti obrade: RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Vezivno sredstvo organsko organsko mineralno/ organsko organsko organsko organsko organsko Protvrdnjavanje Stvaranje filma Stvaranje filma. boja na bazi silikonske smole.Građevinske boje . odnosno razrjeđivača. disperzivnih premaza pa sve do zaštitnih slojeva i pripadajućih grundova.= ne zadovoljava / SV=na bazi silikata / (*) = sa konzervaciju filma 334 RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja .

= neprikladna Legenda . Sukladno tome odrediti odgovarjajuću boju.uništavač algi RÖFIX Valjana i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja Stanje podloge 335 .izbor prema podlozi Podloge moraju odgovarati i biti ispitane prema odgovarajućim nacionalnim normama i propisima.Građevinske boje .Boje za van Osnove / Vrste Nanjske boje . RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Podloga Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star star star ++ (HT) ++ (LH) ++ ++ (HT*) + (HT*) + (HT) ++ ++ (HT) + + (HT) + + (HT) ++ ++ (AK) + (SHT) + (SHT) ++ ++ (SHT*) + + (SHT) + + (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (AK) ++ ++ (ST*) ++ ++ (ST) + + (ST) ++ ++ (ST) ++ ++ (ST) + (AK) + (HT) + (LH) ++ ++ (SG) ++ ++ (HT) - ++ (HT) ++ (LH) + + (HT*) ++ ++ (HT) + (AK) + + (HT*) + + (HT) - + (HT) + (LH) + + (HT*) + + (HT) + + (AK) Blok od vapnea Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Sanacijske žbuke Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Toplinsko .Svojstva: ++ = vrlo dobra / + = dobra / .izolacijski sistemi (ožbukani) Podloge opterećene algama i gljivicama Legenda .Predpriprema: SHT = silikon dubinski grund / ST = silikat dubinski grund / HT = hidrosol dubinski grund / LT = LH-grund s razrjeđivačem / SG = Sisil-grund / AK = Algenkiller .

Specifična težina: ca.5 Upojnost vode: 0. 11. mogućnost špricanja • Visoka pokrivnost • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Minimalnan napon • • • • Armiran vlaknima Odbija vodu Visoka pokrivnost Mogućnost jakog punjenja • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Bez sredstava za otapanje • Minimalnan napon Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Dodatak vlakna • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0. Specifična težina: ca.15 . 0. SD-vrijednost: ca. • Na mineralnim i organskim podlogama (kao npr.0.0. koje nisu statički uvjetovane. 8. sa pukotinama (do 0.8 mm). Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Premaz za fasade.4 kg/ltr.4 m pH-vriijednost: ca. armiran vlaknima na bazi akrilatne disperzije. • Za premazivanje i ujednačavanje mineralnih plemenitih žbuka i zaribanih žbuka. • Otpornost na alge.5 Upojnost vode: 0.25 kg/m2/A.08 m pH-vriijednost: ca. 8.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . mineralne i disperzivne boje. itd. mikro vlakana i punila.6 kg/ltr.25 kg/m2/A. SD-vrijednost: ca. 1.15 . 0. vapneno/cementne žbuke.04 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. 0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom Osobine: • Dobra kvaliteta obrade.) • Otpornost na alge. Specifična težina: ca. beton. • Otpornost na alge.25 .5 Upojnost vode: 0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Mineralna boja sa izuzetno malo naprezanja za mineralne podloge.37 kg/ltr. • Za obradu starih WDVS fasada. 1.0.Boje za van Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Boje za van RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja Područja primjene: • Vodoodbojni premaz za ujednačavanje i premaz za žbukane i WDVS fasade. 1.35 kg/m2/A. pješčani kamen.09 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.04 m pH-vriijednost: ca.11 kg/m2h Način dostave: 336 . SD-vrijednost: ca.

kao i žbukane fasade.Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Valjna i premazna žbuka • Otpornost na alge.5 • Potrošnja: ca. Specifična težina: ca.0. Potrošnja: 0.14 m pH-vriijednost: ca. 1.15 . 8. 0. • Za premazivanje starih organskih i mineralnih žbuka i premaza.5 337 .0. 1.5 Upojnost vode: 0. odmah upotrebljiva strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje. SD-vrijednost: ca. Specifična težina: ca. • Pravilno zamiješana. 0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Vanjska boja za područje objekata. selektirani mramorni pijesak • • • • • Potrošnja: 0.0. 0.25 kg/m2/A. • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Odbija vodu • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli.8 kg/m2 • KODVP µ: ca. 8.6 kg/ltr.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . 0.6 kg/ltr. • Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove. 8.15 . 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. SD-vrijednost: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.15 kg/m2/A.25 kg/m2/A.07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.14 m pH-vriijednost: ca.15 .

01 m pH-vriijednost: ca. SD-vrijednost: ca.01 kg/m2h Način dostave: 338 .4 kg/ltr.2 . betonske građevine kao i za mineralne žbuke.5 Upojnost vode: 0.1 .0. 1 mm • Upojnost vode: < 0.Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton Područja primjene: • Vodootporna impregnacija za mineralne podloge.prirodni kamen.2 . • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša. ciglu i pješčani kamen i premaze mieralnim bojama. SD-vrijednost: < 0.07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.0.15 kg/m2/A.1 m pH-vriijednost: ca. 1. 1. • Prikladno i za fasade. proziran • • • • Visoka pokrivnost Odbija vodu Minimalnan napon Visoka paropropusnost • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Akrilna smola Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. 8. • Specifična težina: ca. 0.7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca. 1 kg/ltr.7 kg/ltr. • • • • • Potrošnja: 0.5 Pukotina pri širenju (400um) 10°C: ca. 8. Specifična težina: ca. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Otpornost na alkale • Visoka vodoodbojnost • Bezbojan.0.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . 1.25 kg/m2/A.4 kg/m2 Gustoća: ca.

i novi premazi omogućuju dugotrajnu zaštitu od vremenskih neprilika Prvo se premazuju kutovi i kosine ravnim kistom Nanošenje ravnomjerno. Osnovno pravilo kod renoviranja i novih premaza . okvire prozora. vrata.Boje za van Obrada Obrada Obrada vanjskih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.da ra O n va za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Omjere razrijeđivanja vidi u tehničkim podacima Prije nanošenja. Ne obrađivati pri jakom suncu. Dijelove građevine (prozore. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. itd. Raditi mokro na mokro kako bi se izbjeglo pojavljivanje primjesa 339 . čađa. alge). Upotreba rešetki za cijeđenje sprječava nastajanje debelih slojeva boje i omogućuje ravnomjerno nanošenje. Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Premazi odgovaraju plemenitoj žbuci i zbog toga ne utječu na svojstva paropropusnosti. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. jakom vjetru i visokoj vlažnosti zraka. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje. nosiva i bez nečistoća (npr. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. Pukotine na podlozi traže posebnu diagnozu štete. Slojeve provjeriti na nosivost putem proba umrežavanja. valjka ili četke. Znači 7-10 dana nakon žbukanja.podložni . Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom.) potrebno je prije obrade prekrititi. kao i posebne materijale za armiranje i premošćivanje pukotina Površinski premaz razrijediti s malo vode kako bi se dobila optimalna konzistencija za mazanje tj. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). valjanje. šeranja. prašina.

posao pa čak i slobodno vrijeme danas se. Individualnost i stilsko oblikovanje više je nego ikad važno za kvalitetu života i udobnost. za razliku od prijašnjih vremena. RÖFIX unutarnji premazi temelje se na najboljim. instituti za testiranja i RÖFIX -građevinske boje govore o "slaboj emisiji". bojom i materijalom. Pojam "sa slabom emisijom" stoga je korektniji.koliko god zahtjevne bile Vaše potrebeRÖFIX je uvijek najbolji izbor. Redovitim testiranjima i kontrolama dokazuje i sigurnost pri upotrebi-čuva okoliš. Kvalirijali koji ne štete zdravlju cilj su RÖFIX-ovih istraživanja i razvoja. tete "slaba emisija" i "bez emisije" ne postavljaju samo mjerila u pogledu zaštite zdravlja i okoliša.te Vrs / ve no O a un za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . vitalizira i psihološki je besprijekorna.kako na starotako i na novogradnji. To su crno-sive naslage na zidovima i stropovima nalik čađi. Dokazano smanjuju rizik od tzv.RÖFIX unutrašnje boje Učinkovita RÖFIX paleta boja optimalno je obradiva i ima visoku pokrivnost. građevinsko fizikalnom i estetskom pogledu čine RÖFIX unutrašnje boje idealnim premazom za svaki prostorni koncept.Ti zahtjevi na kvalitetu ispunjavaju se dobro promišljenim oblikom. Prednosti u tehničkom. Zakonodavac. već i estetski i ekonomski razlozi svjedoče za uporabu proizvoda bez omekšivaća. Upotrijebite neku boju iz RÖFIX programa. Ekološki mateBez emisije otapala Taj pojam zapostavlja površne sastojke (VOC). 340 . Dugotrajne i kvalitetne . Stanovanje. odvija u unutarnjim prostorima. Fogging efekta.Boje za unutra Osnove / Vrste BOJE ZA UNUTRA Osnove / Vrste Za vlastita četiri zida pronaći welness i zdravo stanovanje. prirodnim sirovinama.

5 ≥ 98 i < 99. kdje stupanj 1 ukazuje na najveću pokrivnost. Stupanj sjaja Oznaka sjajno srednji sjaj mat tupo mat Kut mjerenja 60 ° 60 ° / 85 ° 85 ° 85 ° Vrijednost reflektiranja ≥ 60 < 60 / ≥ 10 < 10 <5 Stupanj sjaja dijeli se u 4 grupe. 341 . Za naziv srednji sjaj koriste se i pojmovi mat sjaj i svilenkasti sjaj.Građevinske boje . gdje stupanj 1 ukazuje na najveću postojanost pri mokrom zaribavanju. Podjela se vrši prema EN 13300. Kontrastnost/Pokrivnost Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Kontrast ≥ 99.Boje za unutra Osnove / Vrste Kriterij kvalitete (EN 13300) Otpornost pri mokro zaribavanje Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 < 5 µm ≥ 5 µm i < 20 µm ≥ 20 µm i < 70 µm ≤ 70 µm > 70 µm Ribanja i pranja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 40 ribanja kod 40 ribanja Postojanost pri mokrom zaribavanju ocjenjuje postojanost obloge protiv ponovnog čišćenja (prije otpornost na ribanje i pranje). Obložni materijali se u klasi mokrog zaribavanja dijeli na stupnjeve od 1 do 5.5 ≥ 95 i < 98 < 95 Oznaka visoka pokrivnost dobra pokrivnost I kontrast se dijeli na stupnjeve od 1 do 5.

silikatne i silikonske unutarnje boje. Pokraj organskih disperzivnih boja (u raznim kvalitetama obrade i kvalitetama proizvoda).= bez kriterija razrijeđivanje: W = razrjedivo sa vodom / L = sadrži otapala 342 RÖFIX Glinasta zidna boja - RÖFIX Unutarnja boja .2% Sve boje Ograničeno Klasa 1 90% svilenkasti sjaj svilenkasto mat Klasa 3 Ograničeno Klasa 1 88% Ograničeno Klasa 4 Stupanj sjaja tupo mat tupo mat tupo mat mat tupo mat tupo mat tupo mat tupo mat Kontrastnost/Pokrivnost Izoliranje od stranih sredstava Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost Razrijedivo sa vodom Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 1 - Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 3 ++ - - +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ L ++ ++ W Legenda: +++ = odlično / ++ = visoko/dobro/ + = slabo / . RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja. Stvaranje filma mineralno Protvrdnjavanje silikata I vapna organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma Ograničeno Klasa 2 86. kao i vapnene i glinaste boje.6% Ograničeno Klasa 3 79. u ROFIX asortimanu još imamo visokokvalitetne Lateks boje.Građevinske boje .5% Ograničeno Klasa 2 91% Ograničeno Klasa 2 91% Sve boje Klasa 3 84. svilenkasti sjaj RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Vezivno sredstvo Protvrdnjavanje veziranje Osobina Široka paleta boja mehanički zahtjevi Stupanj bjeline organsko Umrežava nje.Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike unutarnjih boja Raznovrsnvrsni izbor proizvoda.

RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja.= nepogodno Legenda . dječji vrtići.Građevinske boje . radna mjesta. čađa. potreban je raznolik i visokokvalitetan izbor proizvoda. tinta ++ (SHT) ++ (SHT) + (SHT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (SHT) ++ (W97) + (W97) ++ + (SHT) ++ (SHT) + (W97) + (W97) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) - ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + - + (HT) + (HT) + (HT) + (W97) + (HT) ++ (W97) + (W97) ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + + (SHT) + (W97) ++ (LH) ++ (LH) ++ ++ ++ (LH) ++ ++ ++ ++ ++ ++ + (HT) + (HT) + + (W97) ++ (HT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) + (W97) Legenda .Boje za unutra Osnove / Vrste Unutarnje boje . koji može garanatirati uvjerljive rezultate za svaki zadatak.Svojstva: ++ = odlično / + = dobro / . U suradnji sa novim ROFIX ColourDesign otvaraju se sve mogućnosti za savršeno uređivanje unutarnjih prostora.Prethodna obrada: W97 = Izolacijska boja / SHT = Dubinski grund na bazi silikonskih smola / ST = Silikatni dubinski grund / HT = Hidrosoldubinski grund / LH = LH-dubinski grund RÖFIX Glinasta zidna boja 343 RÖFIX Unutarnja boja . Različiti uvjeti života (kao npr. svilenkasti sjaj Podloga RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Gips kartonske ploče Gipsana žbuka Ploča od iverice Uljane boje Tapete Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Mrlje od vode Nikotin. bolnice) zahtjevaju i različite proizvode:Ovjde ROFIX nudi veliki profesionalni izbor unutarnjih boja.izbor prema podlozi Za uređivanje untarnjih prostorija bojom.

1.5 Upojnost vode: 0.5 kg/ltr.25 kg/m2/A. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Visoka paropropusnost • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. Specifična težina: ca.0. 1.0.5 kg/ltr. u bijeloj i RAL 9010 boji.4 kg/ltr.15 . primjerena za alergične osobe.02 m pH-vriijednost: ca. • Disperzivna boja za unutra.13 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 86.5% • • • • • • • Potrošnja: 0.15 . 0.6% • • • • • • • • • Potrošnja: 0. 8.5 Upojnost vode: 0. 1. 0. • Mineralna boja na bazi kalijeva vodenog stakla sa visokom paropropusnošću • Psihološki neoporečena boja. Bez emisije. Specifična težina: ca.5 Odnos kontrasta: Klasa 1 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 91% Način dostave: 344 .25 kg/m2/A.02 cm pH-vriijednost: ca. SD-vrijednost: ca. pH-vriijednost: ca.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje .0.15 . SD-vrijednost: ca.81 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 3 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 79. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Psihološki prihvatljivo: bez konzervacijskih sredstava • Otpornost na izapiranje • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. 11.Boje za unutra Podaci o proizvodu Boje za unutra RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja Područja primjene: • Unutarnja silikonska boja sa jakom paropropusnošću.25 kg/m2/A. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Potrošnja: 0. 8. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima. Osobine: • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. bez konzervansa. Specifična težina: ca.

• Na žutilo otporna. Specifična težina: ca.2% • Potrošnja: 0. izolacijska unutarnja mat boja koja sadrži otapala.15 .76 kg/m2h • Odnos kontrasta: Klasa 2 • Otporno na mokro: Klasa 3 • Stupanj sjaja: tupo mat • Stupanj bijeline: 84. u bijeloj i RAL 9010 boji. 1. • Dubinski premaz sa visokom pokrivnom moći.25 kg/m2/A. 0.15 .15 . • Visoka pokrivnost • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade • Sadrži malo emisija.0.25 kg/m2/A.02 cm • Upojnost vode: 0.2 kg/m2/A. • SD-vrijednost: ca.3 kg/ltr. ca.0.25 kg/m2/A.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje .5 kg/ltr. za poslovne objekte. pH-vriijednost: ca. 1.0.2 kg/m2/A. ca. • Unutarna disperzija razrijediva sa vodom za poslovne objekte. • Potrošnja: 0. • Stupanj sjaja: tupo mat • • • • • • Potrošnja: 0.25 kg/m2/A.5 Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: mat Stupanj bijeline: 91% • Potrošnja: 0.0. 8.15 .15 . 0.0. • Unutarnja disperzija razrijediva vodom.25 kg/m2/A. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Otpornost na ribanje • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Moguće oprati • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Slabog mirisa • Visoka pokrivnost • Univerzalna primjena • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • • • • • • • Potrošnja: 0. Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 88% 345 .Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja • Disperzivna boja za unutra. specijalno za ugostiteljstvo sa visokim opterećenjem nikotina ili u sličnim uvjetima. Specifična težina: ca. 0. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima.

78 kg/ltr. • Kao novi premaz ili premaz za renoviranje. 8.25 kg/m2/A.Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX Lateks unutarnja boja. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Razrijediv u vodi • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Visoka pokrivnost • Magnetan Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Ljepilo od celuloze • Punila (mineralna) • Polimerna smola • Metalni pijesci • Otapalo (bezmirisno) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0.0.15 .0.25 kg/m2/A. • Otporno na mokro: Klasa 4 • Stupanj sjaja: tupo mat • Potrošnja: 0. • Kao premaz za manje površine u stambenim i poslovnim zgradama.25 kg/m2/A. Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: svilenkasti sjaj Stupanj bijeline: 90% • Potrošnja: 0. 1. • Dobro pokrivna gotova glinasta boja za unutra. svilenkasti sjaj RÖFIX Lateks unutarnja boja. restauracijama i javnim zgradama. vodorazrijediva unutarnja boja na disperzivnoj bazi.0. magnetska unutarnja boja.5 Način dostave: 346 . Otporna na brisanje.15 .unutarna boja Područja primjene: • Visokopokrivna. za unutarnje zidove.unutarna boja RÖFIX Magnetna . posebno za stubišta i hodnike u školama. za gruba vlakna i strukturne tapete. žbuku i stare premaze. Osobine: • Otpornost na ribanje • Sadrži malo emisija.15 . trgovinama. • Specifična težina: ca. drvo. gips-kartonske ploče i tapete. zid. • Otporna lateks boja. svilenkasti sjaj RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Magnetna .du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . • pH-vriijednost: ca. • Gotova. svjetlosiva.

vrata.Boje za unutra Obrada Obrada Obrada unutarnjih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. različiti tonovi boje) Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. inače mogu nastati primjese od valjka (koristiti specijalni alat). alge). u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. prašina.da ra O a un za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . • Kod prvog nanošenja razrijediti s maks. Korektivne radove provoditi samo s temeljnim materijalom (i kod bijelog materijala) Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Dobro prianjajuće premaze uljanih. čađa. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom. Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. 5-10% vode Kod drugog nanošenja razrijediti s maks. okvire prozora. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST. Pripaziti na ravnomjerno nanošenje boja (znači: dovoljno boje na valjku). kao i nikotin. Prije nanošenja. Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom.) potrebno je prije obrade prekrititi. Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Prije nanošenja narednog sloja. itd. valjka ili četke. nosiva i bez nečistoća (npr. 3% vode Kutove i rubove prije upotrebe valjka premazati kistom (sprječava nastanak primjesa) Nanošenje ravnomjerno. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Uljane. 347 . lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. sjajna područja. Omjer razrijeđivanja prilagoditi podlozi. ispitati potpunu suhoću podloge Kod obrade većih površina raditi "mokro na mokro" u jednom radnom potezu. Dijelove građevine (prozore. lak i disperzivnih boja.

kao što je tzv. "Potpis" ličioca odlučuje o optičkom dojmu dubine i o željenom stupnu sjaja. Jedinstveni sjaj pružaju RÖFIX Stucco-mase za izravnavanje s površinom nalik mramoru i osvajaju svojom jedinstvenom. Zbog mnoštva boja i dodatnih efekata (Madreperlato.DecorLine Osnove / Vrste DECORLINE Osnove / Vrste Decorline . lazirna specijalna boja na bazi siloxana za unutrašnju i vanjsku primjenu. Posebnim zračenjem oblikuju individualni ambijent.površine s karakterom Kreativni premazi su u trendu. 348 . Visoka vodoodbojnost i dekorativni premaz sa antiknim efektom. kreativnom tehnikom obrade. Po želji investitora i planera na raspolaganju je lepeza RÖFIX DECORLINE originalnih premaza s gotovo beskrajnim mogućnostima. Cemento) kreativnost ne poznaje granice. Raznolikost i kreativni izgled DecorStucco je difuzijski otvorena boja za zidove na bazi kvalitetnih prirodnih materijala (gašeno vapno) i izvrsna je za oživljavanje starih tehnika oblikovanja. mramorni efekt.te Vrs / ve no Os ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . VelDecor je polupokrivna. Antico.

postojan na vlagu .zaštitni vosak (opcija) Osobine: . Coccio Antico i Coccio Cemento. Dodatna kvaliteta leži i u odabiru materijala i strukture. te zbog više slojeva dobivaju imponirajuće dubinskog djelovanje.DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Structo . DecorLine Marmorino .I sa odgovarajućom lazurnom tehnikom.Raffaello Madreperlato.Finozrnata strukturno-dekoracijska žbuka s lazurnom tehnikom Opis sistema: Vezivna žbuka .otporan Stare tradicije masa za izravnavanje su opet oživjele. nude indivudalnu slobodu uređivanja i optimalnu funkcionalnost.otporan Opis sistema: Raffaello Il Primer .dodacima .premošćivanje pukotina Opis sistema: Edelfino .renoviranje starih podloga . kao i ROFIX 715 Edelfino (finozrnata.paropropusan . Izbor ROFIX proizvoda seže od glatkih. ROFIX vezivna žbuka (dekorativna. Površine je moguće polirati od svilenkastog sjaja do visokog sjaja. površina dobiva prostornu dubinu.zaštitni vosak (opcija) Osobine: . grubih struktura.fino zaribavanje . organska fina žbuka). finih površina do uočljivih.Mramorni efekt sa Terrakota.0.Građevinske boje .zaštitni vosak (opcija) Osobine: .0. filcana mineralna žbuka za izravnavanje).Visokodekoracijski zaglađeni sloj s mramornim efektom Opis sistema: Raffaello Il Primer . sa različitim djelovanjem na površinu zaokružuju ROFIX izbor proizvoda.mramoru sličnih površina.Predpremaz Raffaello StuccoDecor (3-slojan) Raffaello Cera . 349 .karakter samostanske žbuke Opis sistema: Renostar .optimalna mogućnost filcanja .mogućnost univerzalnog apliciranja Čisti odnos boja pri uređivanju nije sve.otporan Obrada sistema: Raffaello Il Primer . Raffaello.Predpremaz Coccio Cemento (3-slojan) Raffaello Cera .postojan na vlagu .7 mm VelDecor Lazura Osobine: . ROFIX Renostar (modelirajuća.Predpremaz Coccio Antico (3-slojan) Raffaello Cera .mineralna fina žbuka .paropropusan .paropropusan .Mramorni efekt sa dubinskim djelovanjem . DecorLine marmorino su paropropusni proizvodi na bazi vapna za postizanje dekorativnih.2 mm VelDecor Lazura Osobine: . univerzalna optika površine .Mramorni efekt sa dodatkom kamena .5 mm VelDecor Lazura Osobine: .jako fina optika površine .postojan na vlagu .fina. minerlna fina žbuka) kombinirani sa VelDecor (polupokrivna lazurna boja na bazi siloksana).0.

magnetan . koja se prema vani ne razlikuje od ostalih visokovrijednih žbuka.individualno obloživa Štedna i upadljiva RÖFIX Magnetna žbuka nudi prostor za prezentaciju.dekorativna .reguliranje vlage Opis sistema: Glinasta žbuka UNI (temelj. DS = 3 mm).individualno upotrebiv Opis sistema: Renostar (Masa za izravnavanje Stara žbuka) Magnetna žbuka u boji.1.Građevinske boje .ekološki .individualno uređivanje bojama Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna -temeljna žbuka (2-slojna) Raffaello Il Primer Raffaello DecorStucco Osobine: . prirodne glinaste površine Opis sistema: Nosiva trstika / Mrežica od jute (opcija) Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Osobine: . DecorLine Magnetico .magnetna .osobine .dekorativan . Bilo premazano neobrađeno ili sa glinastom bojom. ugodan karakter zidne površine u život unosi komfor.2 mm (2-slojna) Osobine: .Ekološko.dekorativna .DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Natura .postojan na zaribavanje/otporan Opis sistema: Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Glinasta žbuka VITAL Osobine: .paropropusno .magnetna . koja sluši kao nosivi sloj za tapete.Magnetna dekoracija i funkcijska žbuka Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna žbuka . Prirodan.postojan na zaribavanje/otporan DecorLine Natura podupire ekološku svijest i kombinira ju sa dekorativnim uređivanjem površina. Za razliko od toga RÖFIX Magnetna temeljna žbuka je izravnavajuća žbuka (min. stenske obloge i premaze.paropropusno .1. 350 . žbuka) Vapno -Kazein.ekološki . žbuka) Glinasta žbuka FINA (završ.Boja ili Sanacijski grund Osobine: .ekološki . Magnetnu žbuku dobijemo iz željezno magnetizirane tankoslojne završne žbuke. Može se ubojiti i u danom primjeru kasnije ponovno bojiti.2 mm (2-slojna) Osobine: .

difuzijska otvorenost i dobra obradna svojstva jamče profesionalni rezultat. tako i na fasadama. vremenski postojna modelirana žbuka RÖFIX Anticofino daje značenje trendu arhitektonske finoće (granulacija 0. Vrlo visoko vodoodbojno djelovanje.DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Anticofino .7 mm). kod čega moramo uvijek uzeti u obzir 12 satno sušenje pojedinog nanosa. Individualne mogućnosti strukturiranja u 8 prirodnih standarnih boja prema talijanskom predlošku nalaze optimalnu primjenu kako za unutra. 351 . Nanos je uvijek 2slojan.Finozrnata.Građevinske boje . Prirodan nejednakomjeran karakter površine daje povijesnim ali i modernim zgradama poseban izgled.

/m2 • NG: ca.07 ltr.5 kg/ltr.4 kg/ltr. • pH-vriijednost: ca. • Za dekorativno uređivanje zidova i stropova Osobine: • • • • • Izjednačava upojnost podloge Poboljšanje prionjivosti Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom Neutralan miris • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni. 12. neravnomjerni karakter površine • Prirodna. 1.5 • • • • Potrošnja: 0.9 kg/m2 NG: ca.05 . SD-vrijednost: ca.6 . paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom.du vo oiz pr o ci da Po ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .DecorLine Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu DecorLine OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello DecorStucco OIKOS Raffaello DecorStucco Područja primjene: • Popunjavajući. 1.05 m pH-vriijednost: ca.0. 0. 8. učvršćavajuči predpremaz sa velikom pokrivnom moći i paropropusnosti za Raffaello-Stucco.0.5 Način dostave: 352 . ekološka sirovina Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. • Gotova za uporabu.

Coccio sa efektom cementnog kamena.5 • Potrošnja: 0. 1./m2 • • • • • Potrošnja: 0.5 Upojnost vode: ca. 0.6 .23 m pH-vriijednost: ca.2 kg/ltr. SD-vrijednost: ca.05 m pH-vriijednost: ca.07 ltr.COCCIO Antico sa efektom terakote. • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni.05 . • Za dekorativno uređivanje zidova i stropova.05 . • Zaštita od gljivica na bazi vode za Raffaello Strucco. ekološka sirovina • • • • • Moguće oprati Bezbojan. • Za poboljšanje otpornosti na vlagu.5 kg/ltr. proziran Neosjetljiv na vlažnost Neutralan miris Ne šteti okolišu • • • • Dekorativno Bez sredstava za otapanje Odbija vodu Neutralan miris • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje • Vosak na bazi vode • Siloksane smole u vodenastoj disperziji • • • • Potrošnja: 0.0.DecorLine Podaci o proizvodu OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS VelDecor Lazurni premaz OIKOS VelDecor Lazurni premaz • Gotova za uporabu.9 kg/m2 NG: ca. 0. sa antiknim efektom.Građevinske boje . 0. SD-vrijednost: ca. • Dekorativni lazurni premaz na bazi Siloksana.0. 12. paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom.09 kg/m2h 353 . 8. neravnomjerni karakter površine • Prirodna. 1. • Za individualno lazurno premazivanje u obliku oblaka.07 kg/m2 NG: ca. za unutra i vani.0.

Znači 7-10 dana nakon žbukanja. vrata. prašina. Uljane. razvući da površina ostane glatka. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. alge). Radni dan: DecorStucco s čeličnim gleterom nanijeti na cijelu površinu. Radni dan: DecroStucco s malim čeličnim gleterom tankoslojno nanijeti i venecijanskom tehnikom obraditi (bez pritiska). ali površinu pritiskom i oštrim rubom žlice za gletanje razvući. 3. Vrijeme sušenja 6-8 sati 2. Radni korak: DecorStucco isto kao i u 2. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Premazati probne površine. Dobro prianjajuće premaze uljanih. kao i nikotin. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. itd. 354 . čađa.da ra Ob ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Ne miješati s drugim materijalima. Postiže se matirani/stakleni/sjajni efekt prema gletanju čeličnim gleterom. nosiva i bez nečistoća (npr. okvire prozora.) potrebno je prije obrade prekrititi. radnom koraku. Naknadno poliranje suhog materijala moguće je u svako vrijeme. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja.DecorLine Obrada Obrada Obrada Stucco Raffaello Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Minimalno 24 sata prije oblaganja. Dijelove građevine (prozore. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). 1. lak i disperzivnih boja. podlogu obraditi s Oikos Raffaello II Primerom.

DecorLine Obrada Obrada lazurnog premaza Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. itd.) potrebno je prije obrade prekrititi. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. čađa. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Efekt oblaka (spužva) : VelDecor nanesite pomoću kista. Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Antikni efekt (kist) : Nanesite kistom malu količinu VelDecora. Mokru površinu obradite spužvom. nosiva i bez nečistoća (npr. Efekt oblaka (rukavica): VelDecor nanesite pomoću kista.Građevinske boje . Ne miješati s drugim materijalima Premazati probne površine Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. prašina. Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Razrijediti s maks. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Dijelove građevine (prozore. 10% vode. okvire prozora. 355 . tako da križnim pokretima spuštate kist. alge). vrata. Mokru površinu obradite rukavicom.

356 POSTAVLJANJE ESTRIHA .

389 Nasipni materijali Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 364 364 364 365 367 Tekući estrisi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 369 369 371 373 Cementni estrisi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 375 375 364 376 378 Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 379 379 364 380 382 Premazi za pod Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 385 385 364 386 388 357 .POSTAVLJANJE ESTRIHA 356 .

Rimljani su dovodili topli zrak ispod podova i tako su grijali svoje palače. Znanje. na razdjelnom ili izolacijskom sloju. Ako se u estrih postavi podno grijanje. Tko vidi raskoš i boje podnih mozaika može teško zamisliti da su se takva umjetnička djela koristila samo kao pod. I tada je bilo važno da se za gornje obloge stvori solidan temelj. Danas se od estriha zahtijeva više. obratiti pažnju na kvalitetu proizvodnje i polaganja. Nekad su to bili estrisi od vapna ili gline. On se može neposredno koristiti kao pod ili se na njega može postaviti obloga. Estrih je građevni dio koji se izrađuje na nosivoj podlozi. Odgovarajućim postavljanjem poda reducirate buku koraka i poboljšavate toplinsku izolaciju. Vila je sagrađena između trećeg i petog stoljeća poslije Krista. Pod nije imao samo statičku ili tehničku funkciju. danas koristimo vezivna sredstva kalcij sulfat i cement. 1400 p.est e a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha Povijest Estrih je poznat više tisuća godina.U antičko doba se radilo i podno grijanje. postavljen je gipsani estrih u boji u palači kralja Minosa na Kreti. u vili Imperiale di Casale u Piazza Amerina na Siciliji). onda ono omogućuje ravnomjerno zagrijavanje.K. Cilj je bio napraviti ravnu površinu u boji. iskustvo i pažljivost se traže-ali i materijali i sistemi usmjereni budućnosti određuju daljnju besprijekornu funkciju. Zbog toga je izuzetno važno. 358 . već i umjetničku (npr. upravo kod estriha. Estrih je vrlo važan za kakvoću stanovanja.

RÖFIX tekuća folija. 359 . te ROFIX hidroizolacijska traka. CF-tekući estrih ima brojne prednosti. a osobito se odlikuje velikom tlačnom čvrstoćom i čvrstoćom na kidanje pri savijanju. Površina se gladi ručnom ili strojnom gladilicom. Prikladne hidroizolacije su npr. Cementni estrih se izrađuje od materijala zemnovlažne konzistencije. Prednosti: • male debljine estriha • izvedba površina bez radnih reški • rana prohodnost • prozračivanjem i prisilnim sušenjem može se prije oblagati • ne podiže se i ne spušta kod rubova • visok učinak kod izvedbe • jednostavan radni postupak • prednosti kod podnog grijanja • velika čvrstoća • glatka ravna površina Vlažne prostorije CF-tekući estrih se postavlja bez većeg ograničenja na cjelokupnom stambenom prostoru. Vezivna sredstva kalcij sulfata reagiraju s vodom i daju vrlo ćvrsti kalcij sulfatni dihidrat (gips).tekućeg estriha odnos čvrstoće na kidanje pri savijanju prema tlačnoj čvrstoći znatno je veći nego kod konvencionalnog estriha.Postavljanje estriha Tekući estrih na bazi kalcij sulfata Kalcij sulfatni estrih se koristi kao tekući estrih. Tekući estrih sadrži odabrane dodatke i specijalna tekuća sredstva koja omogućavaju samoniveliranje. Veliko opterećenje Kod CF . zahodi i kuhinje. Ako se radi o izloženosti prskanju vode (npr. Cementni estrih je zbog svoje neosjetljivosti prema vlazi prikladan za van i unutra. Kod cementnog estriha Prednosti: • malo upijanje vode • osobito opteretiv • univerzalno upotrebljiv • siguran od smrzavice • brzovezujući cementni estrih može se ubrzo oblagati se moraju zbog stezanja izraditi prividne fuge. Estrih na bazi cementa Od otkrića portland cementa cementni estrih je tradicionalan način izrade estriha. Pomoću suvremenih sustava strojeva i jednostavnom obradom "u uspravnom hodu" mogu se ovom tehnologijom postići veliki radni učinci. RÖFIX hidroizolacijska folija. To vrijedi i za vlažne prostorije kao što su kupaonice. u kupaonicama) tekući estrih i cementni estrih treba dodatno zaštiti od vlage hidroizolacijom. RÖFIX hidroizolacijski grund.

Plivajući estrih Plivajući estrih služi za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka. Cementni estrih ima dobre vrijednosti čvrstoće. Zidove treba također obložiti izolacijskom trakom.Mana cementnog estriha je da je tek nakon 20-30 dana moguć novi nanos. 360 . Ili se koriste izolacijske role za zaštitu od buke koraka preko kojih se stavlja odgovarajuća folija. Za pripremanje podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto kao i za estrih na razdjelnom sloju. U stanogradnji se koristi estrih CA C20-F4. klase estriha. To je zbog toga što ima kraće vrijeme ugradnje (rano prohodan i opteretiv). Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka. Tekući estrih izvrstane kao grijani estrih jer je optimalna sposobnost provodljivosti i zaštite topline te slabo stvara napetosti.Postavljanje estriha Vrste estriha i njihova primjena Cementni estrih (CT) je najčešće upotrebljavana vrsta estriha. sudar sa negrijanim mjestima) ugraditi radne fuge. Uzrok tome je njegova univerzalna mogućnost upotrebe. ekološki i biološki je bezprijekoran i postavlja se čisto i bez ekstremnog fizičkog napora. Nosivost zavisi od debljine estriha. vrste izolacijskih materijala i čvrstoće na kidanje pri savijanju. Sve više je popularan tekući estrih (CA). Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. neosjetljiv je na vlagu i može se polagati i unutra i vani te je pogodan i kao estrih za grijanje. Grijani estrih Grijani estrih izrađuje se kao plivajući estrih i služi za prihvat različitih sustava grijaćih cijevi (podno grijanje). Cijevi grijanja se moraju sigurno pričvrstiti i napuniti. Zbog promjena temperature dodatno treba na kritična mjesta (npr. Za plivajući estrih u stanogradnji se primjerice koristi estrih CT C20-F4.

Prije izvođenja vezanog estriha projektant treba utvrditi da iz donjeg građevnog dijela ne prodire vlaga. To istovremeno sprječava gubljenje vode u podlogu za vrijeme vezanja.Postavljanje estriha Estrih na razdjelnom sloju Estrih na razdjelnom sloju se koristi za izjednačavanje visine i za niveliranje prije nanošenja obloga. Podloga ne smije imati ispupčenja niti cjevovode i mora biti ravna i glatka. Zatim na hidroizolacijama ( garaže i podrumi). Odluku o ugradnji hidroizolacije i o vrsti donosi projektant. Vrste estriha za specijalne namjene Uz "normalne" estrihe potrebni su još neki specijalni proizvodi za pod npr. ali nema niti toplinsko niti zvučno izolacijsko svojstvo. Na sve zidove. za postizanje tanke debljine sloja ili rano oblaganje. kao što su stari drveni podovi. Posebno ako se želi postići brza prohodnost ili tanki slojevi gdje normalni zemnovlažni ili tekući estrisi ne mogu držati korak. Ne djeluje niti kao toplinska niti kao zvučna izolacija. cijevi i podupirače treba postaviti rubne izolacijske trake. zaprljane betonske podloge i stari slojevi. dovoljno čvrsta i bez masnoća i pukotina. Vezani estrih mora se snažno vezati za suhu podlogu. Vezani estrih Vezani estrih je prikladan za velika opterećenja. Podloga mora biti suha. Prikladan je osobito za upotrebu na podlogama čija površina se ne može ili ne smije vezivati. Stoga ju treba na odgovarajući način pripremiti. Prikladan je za prihvat velikih opterećenja. Hidroizolacija se ne smatra razdjelnim slojem. 361 . Uvijek je potrebno grundiranje s odgovarajućim vezivnim mostom. Normalne PEgrađevne folije nisu prikladne kao hidroizolacija jer je njihovo propuštanje pare preveliko i jer se lako gužvaju i rado stvaraju nabore.

36 sati). kod RÖFIX 975 nakon ca. Služe i za ispunjavanje međuprostora između kablova. turistički objekti itd. Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni neravni. stoga su osobito prikladni mortovi na bazi kalcij sulfata. grijaćih cjevovoda i konstrukcija drvenih greda Brzovezujući estrih Brzovezujući estrih omogućuje postavljaču obloga da u što kraćem vremenu nakon postavljanja estriha postavi oblogu (npr. pragova).Postavljanje estriha Sipki materijal za izravnavanje Za izravnavanje podloge nude se na tržištu sipki materijali za izravnavanje koji se stavljaju ispod sloja za zvučnu izolaciju i za izolaciju od buke koraka. Tankoslojni estrih se ne smije skupljati. gradnja trgovine. 362 . Prije postavljanja treba obavezno pustiti podlogu da se potpuno osuši (mjerenje vlage) i grundirati. Mogu se koristiti i za popravke (npr. Radi se npr. Tankoslojni estrih se koristi kao vezivni premaz kada treba promijeniti namjenu ili kada se mora poravnati podloga. Zatim za izjednačavanje visina kod različitih obloga. o dodacima polistirola i perlita povezanih cementom.). Često se koriste na gradilištima koje treba brzo dogotoviti (kao što su npr.

Postavljanje estriha Debljina nanosa Mase za izravnavanje i niveliranje 160 mm 150 mm 140 mm 130 mm 120 mm 110 mm 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 25 mm 20 mm 15 mm 10 mm 5 mm 1 mm X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tekući estrisi CA-Estrisi ZE/CA-Estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X RÖFIX ZP200 RÖFIX STA30 RÖFIX AN10 RÖFIX AN30 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 F RÖFIX ZS20 RÖFIX ZS30 RÖFIX A90 RÖFIX A91 RÖFIX E28 RÖFIX 970 RÖFIX 973 RÖFIX 975 RÖFIX 976 RÖFIX 830 RÖFIX 831 363 .

imaju malu nasipnu gustoću.est ete Vrs / ve no Os jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .nepogodno 364 Za popunjavanje drvenih greda u slučaju saniranja starogradnje ++ ++ ++ ++ Za izravnavanje većih neravnina Za pokrivanje i izravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala Opteretivost (slijedi lagani promet na gradilištu) Vrijeme sušenja u danima Izolacija od buke koraka Razlika u visini podloge Toplinska izolacija Dodatak Vezivo . događa kod svježih. 21 d ca. Inovativni izolacijski materijal upotebljava se i kao toplinska izolacija kod izvođenja padova na ravnim krovovima. dostatno su stabilni na pritisak i imaju stabilan oblik. već ih potpuno zatvara izolacijski materijal. Zbog lake obradivosti i sipanjem pod tlakom zraka. Izolacija od vlage ili pare postavljaju se prije nanošenja izolacijskog sloja kada se računa s vlagom iz podloge. 5 d ca. RÖFIX 830 RÖFIX 831 Specijalno RÖFIX 976 Lagani dodatak (organski) Cement Specijalno vezivno Lagani dodatak (organski) sredstvo Lagani dodatak (organski) Klasirani pijesak Specijalno vezivno sredstvo Cement ca. 2 d ca. To se primjerice Isto tako preporučljivo je kod podnih konstrukcija ako je prostorija ispod više temperature nego prostorija koja se izolira. Područja primjene Materijal za poravnavanje koristi se kod podnih konstrukcija za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka te za izjednačavanje nivoa.Nasipni materijali Osnove / Vrste NASIPNI MATERIJALI Osnove / Vrste Sipki materijali su lagani materijali koji se proizvode s laganim dodacima. Vodovi na stropu ne moraju se izrezati. mokrih stropova ili kod fundamentnih ploča koje dodiruju zemlju. 21 d ++ ++ ++ + - + ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ odlično pogoduje + dobro pogoduje . ugradnja nije problem. Sipki materijali se prilagođavaju određenoj podlozi bez fuge i služe dodatno ( što zavisi od namjene i izvedbe) kao toplinska izolacija i izolacija od buke koraka. isto tako s njim se izoliraju potkrovlja.

TČ (28 dana): ca.Nasipni materijali Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nasipni materijali RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 830 Stiro beton Područja primjene: • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. 1600 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm • • • • • • Granulacija: 0 . 1 N/mm2 NG: ca. Osobine: • Ublaženje zvuka • Mogućnost pumpanja • Brza prohodnost • Neznatna prostorna težina • Toplinska izolacija Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 . • Prikladan za poravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala. 1. 45 ltr./jed.3 mm Potrošnja: ca.est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . 5 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. 16 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 NG: > 500 kg/m3 Prohodnost: ca.8 mm Potrošnja: ca. 24 h Način dostave: 365 .

za redukciju primanja vode i kod viših opterecenja. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 50 ltr. • Toplinsko izolacijski nasip sa poboljšanom zvucnom izolacijom. Nasipna črvstoća: ca. 0. 50 kg/m3 Način dostave: 366 . • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. poboljšana zvucna izolacija. Debljina sloja: > 3 cm • • • • • Granulacija: 0 . Osobine: • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka Sastav: • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 .12 kg/ltr./jed. • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge.8 mm Potrošnja: ca. za izravnavanje nivoa. Debljina sloja: > 3 cm • Potrošnja: ca. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 90 kg/ltr./jed. 50 ltr.Nasipni materijali Podaci o proizvodu RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 831 Vezivo Područja primjene: • Toplinsko izolacijski nasip za izravnavnje. ne gori. Izravnavjuci nasip za izolaciju.8 mm Potrošnja: ca. • Pogotovo kod viših zahtjeva. Nasipna črvstoća: ca. svoda i izolacije kod ravni krovova.est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . • Specijalno vezivno sredstvo za stiroporne nasipe za izravnavanje.

žlice ili građevinskih grablji Upute za obradu Eventualni šuplji prostori i pukotine moraju biti otporne na rastresit materijal Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača 367 .RÖFIX. ispitati potpunu suhoću podloge Obrada Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve. Materijal se ne smije prevodnjavati Strojna tehnika Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih. bez prljanja gradilišta) Prije nanošenja narednog sloja.Nasipni materijali Obrada Obrada Obrada izravnavajućih nasipa Profesionalni savjet Priprema podloge Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito ukloniti. Specijalno za RÖFIX 831 preporučuje se sistem pumpa za estrih.kosi transporter (zatvoreni sistem.est eda ra Ob jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .

Nasipni materijali Obrada Obrada stirobetona Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito uklinuti. Šupljine provjeriti na hidroizolaciju Cijevi za mort: potrebno premazati vapnenim mortom (z.Postavljanje estriha . prvo se u kanti ručno zamješa jedna vreća RÖFIX 830 sa 7-8 litara vode. RÖFIX 300) RÖFIX 830 miješa se protočnom mješalicom i zatim uz pomoć pužne pumpe pumpa do udaljenosti od 80 m Određivanje konzistencije: Kod upotrebe protočne mješalice. RÖFIX Stirobeton se pomoću letve nanosi na zadanu visinu koja je fiksirana drvenim letvama 368 .B. bez prašine i nečistoće. te se zatim prema referentnoj konzisteniciji masa spravlja mješalicom.

stoga se može postavljati na velikoj površini bez radnih fuga (dilatacija) • Može se ranije oblagati kod ubrzanog sušenja grijanjem Vezivna sredstva Gips i anhidrid su prirodni. kod podnog grijanja i saniranja starogradnje (gradnja tavana). Sve se više uzima u obzir vrijeme gradnje. Naziv anhidrit dolazi iz grčkog "an hydros" što znači "bez vode".est ete Vrs / ve no Os risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . ne skuplja se u procesu vezanja 369 . CA/CT-Tekući estrih je mort za estrih napravljen prema vlastitim recepturama tvornice Prednosti : • Konstantna kvaliteta zbog tvorničke mješavine • Racionalno nanošenje. Tekući estrih se prilagođava ovim zahtjevima pa se i sve više koristi. brzo postiže čvrstoću. U RÖFIX-u se koriste uglavnom industrijski proizvedena veziva kalcij sulfata koji nastaju proizvodnjom tekuće kiseline kao i uklanjanjem sumpora iz dimnog plina: Sintetski anhidrid: velika čvrstoća. Specijalni cement: brz razvoj visoke čvrstoće. dobro podnosi sulfat REA-anhidrid: velika čvrstoća. vrijeme čekanja za nastavak radova ili prednosti kod postavljanja podnih obloga. brzo se suši. alfa poluhidrat: velika čistoća.Tekući estrisi Osnove / Vrste TEKUĆI ESTRISI Osnove / Vrste Zahtjevi za građevine odnosno građevne dijelove kao i za estrih su se promijenili. stoga je velik učinak kod postavljanja • Velika tlačna i vlačna čvrstoća • Idealno za velike površine. velika čistoća. fizički rad. ali i sintetski proizvedeni materijali. osoblje. • Dobra toplinska provodljivost i bez šupljina kod podnog grijanja • Niska visina konstrukcije poda • Građevno-biološki neškodljiv • Brzo prohodan (nakon 24 sata) • Ne skuplja se kod vezanja. velika čistoća. ne skuplja se u procesu vezanja.

Skladišta. Dvorane za rekreaciju. ≥ 30 mm A. dvoranama i velikim uredima. Mali uredi ≥ 2.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm B. Čvrstoća: Tekući estrih zbog gustoće ima veću čvrstoću na vlak pri savijanju od uobičajenih estriha.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm C. Regali 4.14 cm > 14 cm 40 mm 50 mm 60 mm 45 mm 35 mm 40 mm 50 mm 40 mm 12 cm PS20 + 2 cm Izolacija od buke koraka 370 . Izolacijski sloj Način izvedbe Debljina Tlačna čvrstoća Vlačna čvrstoća EN 13813 SIA Vezani estrih Klizni estrih Tiskanje Minimalna debljina kod razreda čvrstoće RÖFIX ZS20 RÖFIX A90 > 20 N/mm2 >4 N/mm2 C20-F4 RÖFIX ZS30 RÖFIX A91 >30 N/mm2 >5 N/mm2 C30-F5 AFE20 . A 22/ AFE30 . bolnicama i skladišnim halama. Koriste se ili izolacijske role za zaštitu od buke ili se preko izolacije stavlja odgovarajuća folija.Kat.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm D. 8. Javne zgrade. Stambeno područje ≥ 2. klasi estriha. Za pripremu podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto što i za estrih na razdijelnom sloju. Zbog toga debljina estriha kod iste opterećenosti može biti manja. Škole. debljina "plivajući estrih" prema odgovarajućoj grupi zahtjevnosti PS 20 WDPS WDPS > 10 cm 10 . B 34/ 18 30 25 mm 30 mm 25 mm 30 mm Plivajući estrih Konstrukcije plivajućeg estriha namijenjene su toplinskoj izolaciji i izolaciji od buke koraka.Tekući estrisi Osnove / Vrste Područja primjene: Kao estrih u unutrašnjim prostorijama u stanogradnji uključujući kuhinje. Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. Veliki uredi ≥ 4.max. Nosivost ovisi o debljini estriha. Zidove ili cijevi treba također obložiti izolacijskom trakom. RÖFIX Tekući estrih posebno je pogodan za podna grijanja. vrsti izolacijskih materijala i čvrstoći na kidanje pri savijanju. kao estrih kod sanacije starogradnje i estrih za tavane.Postavljanje estriha .0 kN/m2 .0 kN/m2 Grijani estrih Prekrivanje grijanih cijevi Izolacija stropa na najgornjem katu Bez izrade potkrovlja Za kasniju izradu potkrovlja ≥ 30 mm po želji ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm nema 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm min. Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka.Kat. kupaone u školama.

2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca.Tekući estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tekući estrisi RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C30 F5 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. gimnastičkih dvorana. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 371 . 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom. itn. kod stambenih kompleksa. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 . itn. Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . škola. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca.4 mm Potrošnja: ca. kod stambenih kompleksa. gimnastičkih dvorana. škola.4 mm Potrošnja: ca.est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom.

urede.kod upravnih zgrada i zgrada s uredima i sl. zbog male težine površine. • Prikladno za podno grijanje toplom vodom. • Raspoloživo samo u italidi. kod stambenih ustanova za jednu ili više obitelji. ukgučivo kuhinje. 24 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 .Tekući estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX ZP200 Cement-tekući estrih RÖFIX ZP200 Cement-tekuæi estrih RÖFIX A90 CA-Tekući estrih CA/20 F4 RÖFIX A90 CA-Tekuæi estrih CA/20 F4 RÖFIX A91 CA-Tekući estrih CA/30 F5 RÖFIX A91 CA-Tekuæi estrih CA/30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim stambenim površinama. velikih ureda. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa normalnim zahtjevima čvrstoće. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca. skladišta itd. dvorana za rekreaciju. bolnica i skladišta. škole. Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Specijalno vezivno sredstvo • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju Sastav: • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . kao npr. Kao estrih u sanaciji starogradnje i kao namjenski estrih na tavanima. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca. 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 372 . 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 . kupaone.3 mm Potrošnja: ca. kod stambenih kompleksa.2 mm Potrošnja: ca. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa većim zahtjevima čvrstoće kao npr.2 mm Potrošnja: ca. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. škola.est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .gimnastičkih dvorana. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. 2200 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca.

Laserskom ili crijevnom libelom mora se prije izvedbe podloge napraviti metarska oznaka (vagris) Kod estriha koji ima funkciju grijanja uvjet je postavljanje rubne izolacijske trake od 10 mm debljine.est eda ra Ob risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih). 0.Tekući estrisi Obrada Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet Određivanje visine za postavljanje estriha Pomoću laserske ili libele mora se prije početka gradnje konstrukcije odrediti visina za postavljanje estriha. Ako se ne postavi takva rola za izolaciju od buke koraka. 8 mm (kod podnog grijanja min 10 mm). Preporuča se folijski papir od voska koji je zavariv vrućim zrakom i koji se ne gužva. RöFIX 831 ili RöFIX 830) Cijevi i vodove koji izlaze iz podloge potrebno je obljepiti. kako bi se izbjeglo curenje tekućeg estriha Postavljande izolacijske trake Rubne izolacijske trake s folijskom spojnicom stavljaju se na sve zidove (sprječavanje zvučnih mostova). 373 . Stvaranje "kada": kod postavlljanja CA/CT estriha uvijek treba obratiti pozornost na postavljanje nepropusnih kada Izravnavajući nasip Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve. Grijani estrisi: ako se koristi plastična folija.2 mm. Trake se u kuteve postavljaju kutno kako ne bi nastala ispupčenja i šupljine. te ne treba biti šira od 2 m Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. žlice ili građevinskih grablji Konzistenciju treba birati tako. estrih na razdijelnom sloju. onda se izolacijske ploče moraju zaštititi folijom. Kod neravnina temeljne ploče kao i kod postavljanja cijevi na temeljnu ploču preporučuje se postavljanje izravnjavajućeg nasipa (npr. ali da pri curenju ne nastaju vodenasta vezivna sredstva Postavljanje zvučne izolacije Odmotati izolacijske ploče za buku od koraka i zatim zalijepiti pomoću samoljepive spojnice. da mort curi. Debljina rubne izolacijske trake: min. onda debljina PEfolije treba iznositi min.

Postavljanje estriha . morta kod RÖFIX tekućeg estriha iznosi ca. estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja. vrijeme postavljanja. da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Prevodnjavanje Kako bi se izbjeglo prevodnavanje nakon ugradnje estriha. što odgovara površini od 100. pomesti. potrebno je estrih prvo umiješati gušće pa zatim prema potrebi dodavanjem vode postići idealnu konzistenciju Otvoreno vrijeme.7) proslije postavljanja. Ne miješati s drugim materijalima Niveliranje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa.Tekući estrisi Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet RÖFIX tekući estrih se miješa specijalnom pumpom za miješanje i pomoću crijeva se dovodi do mjesta ispuštanja Učinak silosne pumpe za miješanje iznosi oko 100 l/min. tj. tj.120 m2/satu Uljevanje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa.. estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja. može za sat vremena izmiješati 8 . koje djeluje negativno.. da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Brušenje ili četkanje CA tekućeg estriha moguće je već nekoliko dana (3. Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran. 30 -40 minuta. taj čin potrebno je što prije provesti kako bi se ubrzao proces sušenja Površina je gruba i sadrži otvorene pore Preporučena granulacija za brušenje: 16 ili 24 grubo posipano Skinuti materijal potrebno je ukloniti tj. Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran. 374 .10 tona materijala.

to je manja dozvoljena vlaga. Što je veća kvaliteta i gustoća estriha. Ugrađuje se kao mješavina zemnovlažne konzistencije. To znači da je maksimalni udio vlage 2. 1 m ca. 36 h 375 . Testiranje vlažnosti vrši se CM-uređajem ili Darr-peći.est ete Vrs / ve no Os risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . Dozvoljeni ostatak vlage je ovisan o gornjem sloju.Cementni estrisi Osnove / Vrste CEMENTNI ESTRISI Osnove / Vrste Najčešče se koristi cementni estrih. 1 m ca.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 obloživo nakon ca. Kao pod u stambenim prostorima. Tijek sušenja ovisi o uvjetima okoline i upotrebljenoj kvaliteti.5%. U cementne estrihe se ubrajaju i brzovezujući estrisi. Cementni estrih se sastoji od visoko vrijednog pijeska za estrih. estrih na razdjelnom sloju. plivajući estrih na izolacijskom sloju.Estrih je vrlo važan za visoku kvalitetu življenja.Kod određene izvedbe poboljšava zvučnu i toplinsku izolaciju.Preuzima li na sebe podno grijanje estrih brine o optimalnoj raspodjeli topline.na razdijelni dio ili na izolacijski materijal. Postavljanje: Cementno vezani nosivi slojevi moraju biti osušeni. radionicama itd. podrumima. estrih za grijanje i estrih za pad. 7 d ca.Koristi se neposredno kao pod ili se na njega stavlja neka obloga. Proizvod RÖFIX 970 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 RÖFIX 973 F RÖFIX 975 mjesec = mj dan = d sat = h minuta = min Opis Cementni estrih CT C20 F4 Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 Brzovez. 7 d ca. Područja primjene Područja primjene: Kao vezani estrih.Cementni estrih je građevinski dio. garažama.a postavlja se na nosivu podlogu. vezivnog sredstva cementa i vode.

garažama. U području renoviranja i saniranja. • Kao temelj u stambenim prostorima. Osobine: • Dobra prionjivost • Dobra racionalna obrada • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Pogodno za podno grijanje • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Organski udjeli <5% • Specijalno vezivno sredstvo • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . kao i za popravke. Kao temelj za ravne krovove. 36 h Način dostave: 376 . • Brzovezujući vezani estrih.0. terase i balkone.Cementni estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Cementni estrisi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 Područja primjene: • Vezivni mortovi za cement. TČ (28 dana): ca. 12 ltr.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. tj brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. 20 N/mm2 NG: ca. podrumima. plivajući estrih na izolacijskom sloju. 36 h Prohodnost: ca. 6 h Mogućnost grijanja: ca. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. 2 kg/m2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . estrih na razdjelnom sloju.8 mm • Potrošnja: ca./jed. itd.4 mm Potrošnja: 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.

itd. estrih na razdjelnom sloju./jed.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. • Kao temelj za ravne krovove. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi. 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca./jed. terase i balkone. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca. • Kao vezani estrih. 2 d Mogućnost grijanja: ca. 7 d • Prohodnost: ca. 20 ltr. plivajući estrih na izolacijskom sloju. 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. podrumima i garažama.Kao podloga u stambenim prostorima. 20 ltr. Kao temelj u stambenim prostorijama. 21 d • Granulacija: 0 . • Brzovezujući vezani estrih.3 mm Potrošnja: ca. terase i balkone. kao i za popravke. 19. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca./jed.Kao podloga u stambenim prostorima. • TČ (28 dana): ca. estrih na razdjelnom sloju.Cementni estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez. trogvina i u industriji. • Kao temelj za ravne krovove.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 • Kao vezani estrih. estrih na razdjelnom sloju. podrumima. 19.est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha .6 ltr. plivajući estrih na izolacijskom sloju. podrumima i garažama. • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 20 N/mm2 • NG: ca. 1 d • Mogućnost grijanja: ca.4 mm • Potrošnja: ca. estrih na razdjelnom sloju. 6 d 377 .cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez. Kao temelj u stambenim prostorijama./jed.6 ltr. • Kao temelj za ravne krovove. • Brzovezujući vezani estrih.3 mm Potrošnja: ca. • Kao temelj za ravne krovove. U području renoviranja i saniranja. kod gradnje stanova. 1 m Prohodnost: ca. kao i za popravke.4 mm • Potrošnja: ca. terase i balkone. 1 d • Mogućnost grijanja: ca. 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 20 N/mm2 • NG: ca. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca. kod gradnje stanova. itd. 7 d • Prohodnost: ca. 1 m Prohodnost: ca. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. U području renoviranja i saniranja. 21 d • • • • • • • • • Granulacija: 0 . podrumima. kao i za popravke. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. plivajući estrih na izolacijskom sloju. 6 d • Granulacija: 0 . • TČ (28 dana): ca. 2 d Mogućnost grijanja: ca. kao i za popravke. plivajući estrih na izolacijskom sloju. terase i balkone. trogvina i u industriji.

vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih). drvene ili plastične letve razvlači Kada su u pitanju male količine moguće je RÖFIX cementni estrih ručno zamiješati i nanijeti žlicom Naknadna obrada Štititi od smrzavanja. bez prašine i nečistoće. da se estrih postavi u vremenu predviđenom za obradu Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih.Cementni estrisi Obrada Obrada Obrada cementnog estriha Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha. Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod vezanih estriha. Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. estrih na razdijelnom sloju. fen) i kiše 378 . Štitit od propuha. nanosi se RÖFIX Cementno vezivno sredstvo tehnikom "mokro na mokro" Miješanje Predviđenu količinu smjese pomiješati s određenom količinom vode do zemnovlažne konzistencije i to mješalicom ili estrih pumpom. Kao dobra kombinacija iskazao se RÖFIX kosi transporter u sklopu s pumpom za estrih Nanos i razvlačenje Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most.est eda ra Ob risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . eventualno prekriti plastičnom folijom. Strojna tehnika Treba biti odabran takav način rada. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.

Tankoslojni vezani estrisi koriste se za izravnavanje podloge.30 mm 30 . Služe dalje za izravnavanje visine na različitim podlogama.50 mm Tekući estrisi 1 .10 mm 10 .Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste MASE ZA IZRAVNAVANJE I NIVELIRANJE Osnove / Vrste Mase za izravnavanje su finozrnate mase.30 mm 30 .est ete Vrs / ve no Os ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Odlikuju se ravnom površinom i mogu se brzo oblagati. Podloga Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje Cementni estrisi 1 .sa debljinama nanosa od 1-10 mm (ROFIX AN10) i 5-50 mm (RÖFIX AN30) Popunjavaju neravnine na podu sigurno i brzo.5 mm 5 .50 mm. Područja primjene Tankoslojni estrisi i estrisi za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni ili u pretankom ili neravnom sloj.10 mm 10 .20 mm 20 . Odlikuju se dobrim osobinama razlijevanja i koriste se za slojeve debljine od 1.50 mm X X X X X X X X X X X X X X X X 379 X X X X X X X X X X X X X X X X .20 mm 20 .5 mm 5 .

Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje Područja primjene: • Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha. 1. kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica. • Kao samorazlijevajuća.0. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje • • • • Visoka izdašnost Visoka otporost na habanje Univerzalna primjena Brza obrada Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.2 kg/m2 • SD-vrijednost: .1 . na CA/CT bazi. 600 ltr.est edu vo oiz pr o ci da ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .3 kg/ltr. • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka.07 m • Granulacija: 0 .7 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. Prikladno i za podno grijanje. univerzalno upotrebljiva fina masa za popunjavanje u debljini od 5 do 30 mm.0. Za unutra. 1. • Za izravnavanje neravnih podloga u stambenim i poslovnim prostorima i kao tanki estrih.1 mm • Potrošnja: ca. • Čvrstoća pri savijanju: ca. 7 N/mm2 Način dostave: 380 . 28 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca./TO • TČ (28 dana): ca. 0.

• Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. Slojevi od 10 do 30 mm. gletanje.Postavljanje estriha . • • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Minimalnan napon Pogodno za podno grijanje Brzo veže • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • • • • • Čvrsto Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Brza mogućnost oblaganja • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • Granulacija: 0 .4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 30 min Debljina sloja: ca. Kao spojno izravnavanje betonskih površina. 10 mm Otpornost na odvajanje: ca. gletanje. 30 min Debljina sloja: ca. ujednačavanje i niveliranje estriha na bazi cementa -anhidrita (CA) i gipsa. Kao spojno izravnavanje betonskih površina. 1.8 kg/m2/mm TČ (28 dana): > 13 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca. 1. • Fleks-podna masa za izravnavanje. Za vani i unutra. gletanje. ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi). ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi). 12 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: 1 d • Prohodnost: ca.3 cm Potrošnja: ca.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. 30 mm Mogućnost oblaganja: 24 h Prohodnost: ca.3 mm Potrošnja: ca. 35 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca. • Fleks-podna masa za izravnavanje. 50 mm Mogućnost oblaganja: 48 h Prohodnost: ca. 2. Za vani i unutra.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca.Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje • Za izravnavanje. 1. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. 2 h • • • • • • • Granulacija: 0 . 3 h 381 . 30 min Debljina sloja: ca. 4 h • • • • • • Granulacija: 0 .1 mm Potrošnja: ca. Slojevi od 10 do 50 mm.

bez prašine i nečistoće. 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu. Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Prava konzistencja se određuje pomoću RÖFIX mjere za određivanje konzistencije Pri upotrebi protočne mješalice. te se zatim ta referentna konzistencija priprema mješačem Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera 382 . nosiva. Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom). prvo se ručno u kanti izmješa jedna vreća mase za izravnavanje i zadana količina vode. RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex).12 a maks.est eda Ob ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada Obrada mase za izravnavanje i niveliranje Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min. potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr. Podloga mora biti suha.

Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom). s letvom za vibriranje Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera Ne miješati s drugim materijalima 383 . RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex). 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu.Postavljanje estriha .Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada tankoslojnih estriha Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min.12 a maks. Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Raspodjela se izvršava kao kod tekućeg estriha. potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr.

Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada 384 .Postavljanje estriha .

Premazi za pod Osnove / Vrste PREMAZI ZA POD Osnove / Vrste Tehnički zahtjevi površine poda određuju vrste obloga za pod. Višestruka i dokazana primjena. Niti jedan betonski pod ili estrih bez odgovarajućeg poboljšanja površine ne može trajno podnositi opterećenja u industrijskim i radnim pogonima.est eza te Vrs / ve no O d po azi em Pr as rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole. • prodajni i izložbeni prostori • butici • uredi • kupovni centri • ulazi i predvorja • balkoni 385 . Za reprezentativne površine poda u trgovačkim. Područja primjene RÖFIX ova boja za pod nudi maksimalan učinak i ne ograničava kreativnost. poslovnim i javnim prostorima.

est eo za du vo oiz pr o ci da P d po azi em Pr arih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji. 0. • Može se upotrijebiti i kao visokovrijedno vezivno sredstvo za posebne mortove. betonskim površinama i fugama. balkonima i terasama. skladištima.garažama. na mineralnim i metalnim podlogama.garažama. proziran Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. skladištima. 30 min Način dostave: 386 . 45 min • Potrošnja: ca. 0. na mineralnim i metalnim podlogama. podrumima.3 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca.Premazi za pod Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Premazi za pod RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje Područja primjene: • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji. 45 min • Vrijeme upotrebe: ca. Osobine: • • • • • Dobra prionjivost Visoka otporost na habanje Otporan na kemikalije Bezbojan. • Jako zatvaranje pukotina u estrisima. parkirališnim kućama.15 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. parkirališnim kućama. balkonima i terasama. prehrambenim tvornicama. prehrambenim tvornicama. proziran Pogodan za područje prehrambenih proizvoda • • • • • Dobra prionjivost Otporan na kemikalije Razrijediv u vodi Dekorativno Visoka otporost na habanje • Otporan na kemikalije • Bezbojan. podrumima.

Premazi za pod Podaci o proizvodu Izbor boja Razrjeđivanje 387 .Postavljanje estriha .

est eza da ra O d po azi em Pr ab rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . fen) i kiše 388 . Kvaliteta površine koju treba obložiti je postignuta. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.3 Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati Potrebna količina vode kao i suhog kvarcnog pijeska dodaje se tek nakon miješanja komponenti Obloga otporna na klizanje. da se uzme u obzir vrijeme obrade od 15 .materijal u ambalaži treba često dobro promješati Epoksidni grund i premaz se prema potrebi može nanijeti uz pomoć zidarskog češlja. gumenog brisača. voska i masnoća. postiže se dodavanje ca. Za to vrijeme se pomoću igličastog valjka istjerava zrak Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +10° C Štititi od smrzavanja. Vremenski razmak između slojeva ne duži od 48 sata Način rada treba biti tako odabran.0.valjka ili četke.5 mm izmiješati kvarcnim pijeskom 0 . ako nosiva podloga pokazuje otpornost na odvajanje prema Ö -normi Kod nanošenja debljina većih od 0.Premazi za pod Obrada Obrada Obrada epoksidnih premaza Profesionalni savjet Nosive podloge koje je potrebno obložiti moraju biti bez rasklimanih i raspadajućih dijelova kao i bez razdvajajućeg filma od ulja. Za pečačenje nanose se i do tri sloja.20% finog kvarcnog pijeska Kako bi se spriječila segregacija pjeskovitog sloja. 10 .20 min.

na ciljeve posla Napomena Za učinkovito zapunjavanje pukotina u betonu upotrebljava se posebna smjesa sastavljena od kvarcnog pijeska i smole.Postavljanje estriha . 389 . Na lagano vlažnoj podlozi moguće je injektiranje Sanirane pukotine u još svježem stanju pjeskariti kvarcnim pijeskom Miješanje Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati 2 komponentne proizvode nakon miješanja potrebno je pretočiti u čiste posude (prebacivanje) i ponovno izmiješati Nanošenje Ugradnja utiskivajućih smola vrši se injekcijskom tehnikom u području visokog i niskog pritiska pri čemu se treba obratiti pozornost na uvjete rada na gradilištu tj.Premazi za pod Obrada Obrada smole za utiskivanje Profesionalni savjet Priprema podloge Pukotine moraju biti bez prašine i prljavštine.

390 POSTAVLJANJE KERAMIČ KIH PLOČICA .

POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA 390 .425 Pregled Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 392 392 402 406 Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 407 407 407 410 412 Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 413 413 407 414 415 Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 416 416 407 418 420 Mortovi za peći Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 421 421 422 424 391 .

RÖFIX nudi za navedene zahtjeve odgovarajuće sisteme tražene nepropusnosti kao i ljepila i mase za fugiranje. Raznovrsni formati potiču vašu kreativnost. Boje i formati. Pečenjem pri temperaturi između 900 i 1200 stupnjeva C sušene.ed ete Vrs / ve no Os egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . umjetničko oblikovanje i velike objekte. Ostvarite svoje ideje. Kupaonice. 392 . stepenice i dnevni boravci postaju okvir za obitelj. tuševi. Pločice stvaraju ugođaj. Danas aktualnija nego ikad prije. WC-i. Bitni kriteriji kod keramičkih obloga su sposobnost upijanja vode i opteretivost podloge. Osnovna sirovina za pečene keramičke proizvode je glina. Stanujete i živite u prirodnoj ljepoti. Europska norma EN 87 dijeli keramičke obloge i ploče prema sposobnosti upijanja vode u četiri skupine. slobodno vrijeme i odmor. hodnici. druženje. Za svaku podgrupu postoji opet specijalna norma kvalitete koja je u pravilu navedena na pakiranju proizvoda. Za radne prostore. Zahtjevi i pretpostavke U graditeljstvu se keramičke pločice ubrajaju u skupinu umjetno proizvedenih mineralnih ploča za oblaganje zidova i podova. Ostvarite svoj osobni životni stil.Pregled Osnove / Vrste PREGLED Osnove / Vrste Uređivanje sa pločicama Pločica je jedna od najstarijih sredstava uređenja u arhitekturi. ili plastična masa s visokim udjelom vode od koje se prešaju podne klinker ploče (gruba keramika). plivališta. dizajn i individualne ideje zadovoljiti će i one najzahtjevnije. pocakljene i necakljene sirovine postižu uporabne osobine i kakvoću. saune. Dodavanjem kvarca i glinenca odnosno mineralnih dodataka dobiva se suha masa za prešanje od koje se izrađuju keramičke pločice i mozaici (fina keramika).

ponašanja pri habanju. glazirane i neglazirane pločice ploče od prirodnog kamena različite tvrdoće i u raznim bojama Osobina Proizvod Netopljiv u vodi. bijelo C2TE RÖFIX Ljepilo za kamen. Fini gres bazira se na masi gresa. Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. Pogodno za podno grijanje RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. keramiče pločice Gres pločice glazirane i neglazirane pločice Fine gres pločice vrhunski pripravljene. Brzo veže Netopljiv u vodi.Pregled Osnove / Vrste Postavljanje ploča Gres Pod gresom se podrazumijevaju usko aglomerirani. brzovezujuce 393 .Postavljanje keramičkih pločica . Pore su manje i sitnije. Vrste pločica i ploča Gres pločice glazirane. Količinu pora te stupanj otvorenosti pora određuju osobine materijala poput čvrstoće. Fleksibilan. Fleksibilan. a osobito je osigurana otpornost na smrzavanje. Pogodno za podno grijanje Netopljiv u vodi. posebno finim mljevenjem u kontinuiranim i diskontinuiranim mlinovima. Otpornost na mraz. RÖFIX Tankoslojno ljepilo. hrapavost i osjetljivost na mrlje. plus C2 TE na mraz. fleksibilno C2 TE na mraz. silikatnokeramički materijali. specijal C1 TE Izvrsna mogućnost stajanja Netopljiv u vodi. Razvijala se finijom pripremom. Fleksibilan. Fleksibilan. čvrstoća je veća. koji se danas dobivaju prešanjem prskanih granulata i peku se na 1200°C. Pogodno za podno grijanje.

Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 4. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 6) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga Područje zida Gipsano kartonske ploče RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Priprema podloge RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3.) Podloga Cementni estrisi 2.Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 5.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području sanitarija Područje poda 1.) 1.) 2.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 394 .Postavljanje keramičkih pločica .

Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području balkona Tankoslojna varijanta 1.vlažni.) Podloga Cementni estrisi bez prašine. Hidroizolacija RÖFIX Optiflex 4.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.prethodno vlaženje 2.) 1.mat. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort Univerzalni bijeli C2 TE 5.) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3.Postavljanje keramičkih pločica .) Fugiranje RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Pribor RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete Srednjoslojna varijanta Betoni stariji od 6 mjeseci RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Optiflex RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Univerzalni mort bijeli C2 TE RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete 395 .

bez šupljina 2. brzovezujuce 3. fleksibilno C2 TE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje 396 . specijal C1 TE 4.) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje Područje poda stare nosive pločice . brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Podloga stare nosive pločice .Postavljanje keramičkih pločica .) Češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Sistem renoviranja starih pločica Područje zida 1.bez šupljina RÖFIX Ljepilo za kamen.) Vezivni most RÖFIX Ljepilo za kamen.

) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Estrih na bazi kalcijeva sulfata.) Podloga Grijani.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo. fleksibilno C2 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE 4.anhdrit/cement Estrih na bazi kalcijeva sulfata. specijal C1 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 397 . neravni cementni estrih RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 3.Pregled Osnove / Vrste Sistem estriha.Postavljanje keramičkih pločica . tekući estrih Grijani. sa podnim grijanjem 1. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo. ravni tekući estrih 2. bez podnog Neravni estrih na bazi cementa grijanja Negrijani.

4 sati RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Postavljanje keramičkih pločica .) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL ca.) Vezivni most i češljano ljepilo Vrijeme sušenja Ultra brzo nakon 2 dana fugirano ca.) Podloga RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 2. brzovezujuce C2 F RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje ca.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX sistem brze gradnje brzo nakon 8 dana fugirano 1. brzovezujuce C2 F ca. 36 sati RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 4 sati 3. 2 sata Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 398 . 7 dana ca. 2 sata ca.

Postavljanje keramičkih pločica . obo. Izolacijske ploče moraju biti sigurno i trajno mehanički pričvršćene. Minimalna x debljina žbuke 10 mm Koristiti cementne temeljne žbuke. Estrih se mora obraditi prema normama i mora postići zrelost za x polaganje. Kod neravnih podloga nanijeti RÖFIX masu za izravnavanje i niveliranje. Samo na području zida i u unutarnjem području. jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. 2. Sadržaj vlažnosti: Gipsane žbuke maks. sulfata RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. o Ploče od iverice Sa RÖFIX Izolacijskim grundom prethodno obraditi. estrisi na bazi kalcija. o pogodno u području poda Tlačna čvrstoća min. fleksibilno C2 TE RÖFIX Ljepilo za kamen. gipsane građevinske ploče. Porobeton Žbuka unutra Vezivni most RÖFIX DBM Osjetljivost na naprefleks. bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo. brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo. Kod jako upijajućih podloga nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen). tj.Podloge Betonski zidovi/podovi stariji od 6 mjeseci Betonski zidovi/podovi Gotovi dijelovi od betona min. Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke oplatnih ulja . Razdvajajuća sredstva koja stvaraju film i šuplje pločice odstraniti. Terazzo obloge Gipsani građevinski materijal Gipsane žbuke. CM. Žbuka vani Cementni estrisi Cement-. 1%. Sigurno i trajno pričvršćivanje.Vezivni most sa RÖFIX brzovezujućim ljepilom loge od prirodnog za mramor.tj. zanje Kod jako pješćčanih. 3 mjeseca stari Izolacijske ploče Tvrda pjena. jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. Minimalna debljina žbuke 15 mm. Kod jako upijajuće podloge nanijet RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen). Ekstruderska pjena Kod jako upijajuće podloge nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen).ispitivanje i protokol grijanja je moguće prikazati.5 N/mm2. Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke uljane oplatnih ulja. (Zrelost za polaganje vidi TM ) Dilatacijske fuge preuzeti u fugama pločica Razvesti grijanje prije postavljanja. CA-tekući. Tlačna čvrstoća min. Vezivni most sa RÖFIX DBM fleks i RÖFIX P50 armaturnom mrežicom.Pregled Osnove / Vrste Ljepilo .estrisi na bazi kalcija.i gipsani estrisi sa podnim grijanjem x općenito pogodno RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. Kod jako pješčanih. brzovezujuce C2 F RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE x x x x x x o x x x x o o x x x x x x o x x x x x x o o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o o o x x x x x x o o 399 Podloga Priprema podloge Napomena .5 N/mm2. 2. Stare pločice Keramičke obloge. sulfata prema podacima proizvođača. kamena -tj. Površinu obraditi prema podacima od proizvođača.

20 mm 1 .5 mm 3 .5 mm 3 .Postavljanje keramičkih pločica .20 mm 3 .20 mm 1 .Pregled Osnove / Vrste Masa za fugiranje /Područje primjene RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X X Primjena Širina fuga RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga X Podno grijanje Sistem brzog građenja Unutarnja primjena Uska fuga Široka fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Široka fuga 1 .20 mm 3 .5 mm 3 .20 mm Vanjska primjena Područje industrije Izbor boja 400 RÖFIX Masa za fungiranje X .

Postavljanje keramičkih pločica . u induDjelovanje agresivnih sredstava i veliko striji. stalna izloženost vodi Kupaonice bez podnog odvoda. mehaničko opterećenje. Balkoni i terase bez izolacijskih slojeva. kao i podnožja kod građevina i sl. X X BG 2 X BG 3 Vanjski dijelovi građevine izloženi vlazi BG 4 Dugotrajna. Tuševi bez tuš.Pregled Osnove / Vrste Prethodna obrada podloge /Područje primjene RÖFIX Izolacijski Grund grupa zahtjevnosti Opis Primjena RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Tekuća folija X X + BG 1 Privremena i kratkotrajna izloženost prskanju vode Dugotrajna. Sanitarne prostorije u javnom i poslovnom području sa odvodom i sl. plivališta sl. X Hidroizolacija / Osobine Otpornost na pucanje/premošćivanje Proizvod Otpornost na stalnu vlažnost Otpornost na kiseline/lužine Bez otapala-/teških metala Otpornost na smrzavanje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Tekuća folija RÖFIX OPTIFLEX + - + + + + + + + + + + + + o + + + + + + + + o + +=pogodno -= nepogodno o=granično pogodno Otpornost na UV-zrake 401 Unutarnje područje Paronepropusnost Vanjsko područje Paropropusnost RÖFIX OPTIFLEX X X X . stalna izloženost vodi.kade. sa tuš-kadom /sa kadom i sl. Kuhinje i tuševi u tvornicama.

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Priprema podloge za postavljanje keramičkih pločica
RÖFIX Kontakt Grund
RÖFIX Kontakt Grund

RÖFIX Izolacijski Grund
RÖFIX Izolacijski Grund

Područja primjene:

• Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha, na CA/CT bazi. • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka, kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica.

• Izolacija u vlažnim prostorijama, ispod keramičkih pločica na podu i zidu. • Zadrživač vodene pare i vlage na cijeloj površini, bez fuga.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje

• • • • •

Otpornost na vodenu paru Stalna otpornost na vlagu Mogućnost mazanja i valjanja Otpornost na kiseline i lužine Brana za paru bez fuga

Sastav:

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• Potrošnja: ca. 0,1 - 0,2 kg/m2 • SD-vrijednost: 0,07 m

• • • •

Potrošnja: ca. 0,55 kg/m2 NG: ca. 1600 kg/m3 Gustoća: ca. 1250 kg/m3 SD-vrijednost: 400 m

Način dostave:

402

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Tekuća folija
RÖFIX Tekuæa folija

RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K
RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K

Dodatak za prionjivost i elastičnost Dodatak za ljepilo
Dodatak za prionjivost i elastiènost Dodatak za ljepilo

• Izolacija od vlage ispod pločica, npr. u kuhinjama, kupaonicama, zahodima, praonicama i garažama. • Zaštita od vlage na podlogama u unutarnjem području.

• Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P)

• Dodatak kod postavljanja kamenih pločica i pločica iz umjetnog kamena sa profiliranom leđnom stranom, tankoslojno ili srednjoslojno. • Posebno za jaka termička opterećenja npr. estrihe koji griju, terase, balkone.

• Vodonepropusan • Bez sredstava za otapanje • Mogućnost premošćivanja pukotina • Fleksibilan • Dobra prionjivost

• • • •

Elastično, fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost

• Elastično, fleksibilno

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Cement

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Potrošnja: ca. 1,5 kg/m2/mm • NG: ca. 1,5 kg/ltr. • Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• Potr. (armiranje): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr. (ljepljenja): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr.(izolacijska): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potrošnja: ca. 4 kg/m2 • NG: ca. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0,47 W/mK

403

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Dodaci za izolaciju
RÖFIX Izolacijska traka
RÖFIX Izolacijska traka

RÖFIX Izolacijski kutnici
RÖFIX Izolacijski kutnici

Područja primjene:

• Za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje pokretnih fuga, rubnih fuga, te priključaka neotpornih na pucanje i prodiranje. • Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.

• Vodonepropusni elementi za jednostavno i sigurno izoliranje ispod obloga u vlažnim i mokrim prostorijama. • Odgovara uz RÖFIX izolacijsku traku br.4.

Osobine:

• • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Vodonepropusan

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

Sastav:

Obrada:

Tehnički podaci:

Način dostave:

404

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Izolacijske manšete
RÖFIX Izolacijske manšete RÖFIX Flis za odvajanje

RÖFIX Flis za odvajanje

• Za vodonepropusno provođenje cjevovoda ispod keramičkih obloga u tuševima i mokrim prostorijama.

• Za odvajanje starih keramičkih pločica, prirodnog kamena i estriha. • Za vani i unutra.

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

• Pogodno za podno grijanje • Nema prijelaza u crvenu boju • Mogućnost premošćivanja pukotina

• Polyester

405

ed eda ra Ob egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Obrada

Obrada
Obrada hidroizolacija
Profesionalni savjet

Obrada RÖFIX Kontakt Grund Razrijeđivanje kod visoko upijajućih, poroznih podloga 1:1, kod slabo upijajućih, cementnih podloga 1:2, gipsane podloge - CA tekući estrih 1:3 Razrijeđeni Kontaktgrund ravnomjerno nanjeti valjkom, četkom ili kistom

Podloga mora biti čvrsta, kao i bez prašine i masnoća., Kod kritičnih podloga kao i prijelaza djelovanje proizvoda može se poboljšati ulaganjem tankog sloja stakleno vlaknaste mrežice.

RÖFIX Izolacijski Grund Sadržaj ambalaže dobro promješati Gotovi Izolacijski grund se pomoću kista ili valjka nanosi na podlogu

Kod neravnina zidnih priključaka, koristiti mort za ljepljenje i pregletati, Ne miješati s drugim materijalima

RÖFIX Tekuća folija Sadržaj ambalaže dobro promješati Tekuća folija se direktno iz posude pomoću kista, valjka ili gletera nanosi na podlogu.

RÖFIX OPTIFLEX

406

ojn oes te Vrs / ve no O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

TANKOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste
Ljepila za pločice mogu imati različite funkcije pa tako i različite osobine te se stoga nanose različitim tehnikama. Tankoslojni mortovi koji se hidraulički stvrdnjavaju su mješavine hidrauličkih veziva, mineralnih dodataka veličine zrna do 0,5 mm (u posebnim slučajevima i većim) te organskih dodataka. U pravilu se proizvode kao suha mješavina i prije obrade se razrijeđuju s vodom.

Područja primjene
Postavljanje pločica u sistemu tankoslojnog morta je najčešći način ljepljenja pločica na zid i pod. Tankoslojna ljepila odlikuju se prije svega podatnom, lakom obradom, malom potrošnjom, visokom postojanošću, vodootpornošću i otpornošću na smrzavanje. Tankoslojna ljepila su najčešće ljepila za pločice koja se hidraulički stvrdnjavaju s mineralnim i organskim dodacima za poboljšanje prionjivosti. Tankoslojno ljepilo upotebljava se unutra i vani za postavljanje pločica od kamena i finog kamena, mozaika od stakla i porcelana. Ovisno o klasi zahtjevnosti upotrebljava se i odgovarajuća kvaliteta ljepila.

mogućnost promjene oblika (podno grijanje)

Proizvod Slabo promjenjiv oblik

Otpornost na smrzavanje

Debljina sloja ljepila

Unutarnje područje

RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce

siva siva siva siva sirovo bijela siva siva siva prirodno bijela

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 2 - 15 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm

X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

2 - 10 mm

X

Vanjsko područje 407

vodootporan

brzovezujući

boja

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Floating postupak Ova tehnika rada obično se koristi kod mozaika, gresa i kamenih obloga. Ljepilo se nanosi na podlogu i češlja zupčastim gleterom kako bi se

postigao ravnomjerni nanos i time ravna površina za daljnje obloge. Racionalni postupak postavljanja pretpostavlja ravnu podlogu. Prema potrebi izravnati masom za izravnavanje.

Buttering-Postupak Ljepilo se nanosi na stražnju stranu obloge kako bi se izjednačile različite

debljine materijala ili lagane lokalne neravnine.

Floating-Buttering postupak Na podovima s visokim mehaničkim opterećenjem i vani gdje se zahtjeva otpornost na smrzavanje keramičke pločice i obloge od prirodnog

kamena postavljaju se bez šupljina u Buttering-Floating postupku. Ljepilo se nanosi na podlogu i na stražnju stranu obloge.

408

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Debljina ljepila kod tankoslojnog morta
Debljina ljepila, a time i potrošnja materijala ovise o nazubljenju i kutu držanja gletera.

Nazubljenje
Nazubljenje zupčastog gletera određuje materijal ploče i tehnika postavljanja (tankoslojno ili srednjeslojno).

Dužina ruba

<50 mm

50 - 108 mm

108 - 200 mm

> 200 mm

bez profiliranja leđne strane na ravnim podlogama 10 x 10 mm (okruglo)

sa profiliranjem leđne strane ili neravnim podlogama 15 x 15 mm (okruglo)

nazubljenje

3 x 3 mm

4 x 4 mm

6 x 6 mm

8 x 8 mm

Vrijednosti potrošnje
Nanošenje ljepila zupčastim gleterom. Tvornički izmiješano ljepilo nanosi se na dio površine od cca. 0,5-1 m2 prema formatu pločica i ravnomjerno se počešljaju. Pritom nazubljenje i ukošenje gletera određuju potrošnju po m2. Nazubljenje ovisi o upotrebljenom ljepilu i o stražnjoj površini pločice. Ovaj način rada zahtjeva čiste i ravne podloge kao i kalibrirane pločice. Debljina ljepila iznosi cca. 5 mm.

Proizvod

nazubljenje 3x3 mm

nazubljenje 4x4 mm

nazubljenje 6x6 mm

nazubljenje 8x8 mm

nazubljenje 10x10 mm

Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univezalno bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen brzovezujuce 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 14,0 m2 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 2,0 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 12,5 m2 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,4 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 10,5 m2 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,5 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 7,1 m2 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,5 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 5,5 m2 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 409

ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Tankoslojno ljepilo
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE

Područja primjene:

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem. • Kod jako promenljivih podloga, kod starih, nosivih žbuka.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica, ploča, mozaika od stakla i porculana na podu i zidu.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu, kada želimo brzo vezanje ljepila. • Za izradu elastične podloge (podno grijanje, terase, balkoni...) Pomješati RÖFIX tankoslojno ljepilo s RÖFIX dodatakom za elastičnost (1:1).

Osobine:

• • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

Sastav:

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 3 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 0,4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

Način dostave:

410

1.3 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 24 h • • • • • Granulacija: 0 . Prikladno za ploče 30/60.5 mm Potrošnja: ca. 45 min Prohodnost: ca.1 mm Potrošnja: ca. 4 h Opteretivost: 7 d • • • • Granulacija: 0 .8 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. bijelo C2TE • Za postavljanje keramičkih i gres pločica. • Prikladno za podno grijanje. • Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu. 3 h • • • • Granulacija: 0 . brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen. RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 1.0. brzovezujuce • Za postavljanje keramičkih i gres pločica i ploča na podu i zidu. mozaika.0.ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo. porculana na podu i zidu. • • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Prema dodavanju vode može se upotrijebiti i kao ljepilo za pločice • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • Netopljiv u vodi • Fleksibilan • Pogodno za podno grijanje • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bijeli cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • Granulacija: 0 . 1. kada želimo brzo vezanje ljepila. 1.2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. • Prikladno za podovo grijanje. 3 h 411 .5 cm Potrošnja: ca.Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. kada želimo brzo vezanje ljepila.2 kg/m2/mm Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 30 min Opteretivost: 2 d Prohodnost: ca. • Za postavljanje marmornih ploča i prirodnog kamena na podu i zidu. brzovezujuce RÖFIX Ljepilo za kamen.1 mm Potrošnja: ca.

kao što su ljepila za pločice Nanošenje RÖFIX tankoslojni mort izravnati s glatkom stranom odgovarajućeg zupčastog gletera i sa nazubljenom stranom dobro pročešljati u jednom smjeru Ako je potrebno postavljanje bez šupljina (u mokrim područjima) treba raditi prema Floating Buttering metodi Ne nanositi više ljepila. nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja. Ostanu li prsti čisti.Tankoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Priprema podloge Za grundiranje općenito se preporučuje RÖFIX Kontaktgrund. potrebno je ponovno nanošenje tankog sloja morta s zupčastim gleterom. razrijeđen vodom 1:2. Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom. Križići za pločice olakšavaju određivanje istih razmaka. jer se tako kida već nastala kožica na površini Miješanje Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. prekoračeno je otvoreno vrijeme ljepila. kako bi regulirala moć upijanja i i vezivanja fine prašine. Kod većih neravnina potrebna je upotreba tekuće mase za izravnavanje (RÖFIX AN 10 ili RÖFIX AN 30).koja se po mogućnosti nanosi na cijelu površinu. Ako je prošlo vrijeme postavljanja. Širinu fuga određuje vrsta pločica (široka ili uska fuga). eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja.ojn oeb da ra O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Ispitivanje prionjivosti Dok god ljepilno prianja pod prstima mogu se ulagati pločice. Postavljanje pločica u tankoslojni mort Pločice se lagano utisnu u svježe ljepilo. Kod polaganja pločica ljepilo još ne smije stvarati film. masu kratko još jednom promješati Sprilane mješalice pogodne su za gipke materijale koje imaju visoku viskoznost. Ljepilo se mora odstraniti i nanijeti novo. Kontrolirati kontakt pločice po čitavoj površini s ljepilom. 412 .

porfir..za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE siva siva siva X X X X X 5 . Područja primjene Kod neravnih podloga i kod ploča koje imaju jako profiliranu poleđinu ili su različite debljine primjenjuje se srednjoslojni postupak. mogućnost promjene oblika (podno grijanje) Proizvod Slabo promjenjiv oblik Otpornost na smrzavanje Debljina sloja ljepila Unutarnje područje RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo .Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste SREDNJOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste Lijepljenje srednjeslojnim ljepilom Višestruko primjenjiv srednjeslojno ljepilo.15 mm 5 . Debljine sloja morta je od 5 do 15 mm. Lijepljenje tekućim ljepilom Obrađuje se samo u Floatingpostupku. Osobito prikladan za fini kamen.) po podu ili zidovima.eljete Vrs / ve no O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Samoniveliranje ljepila omogućava izravnavanje neravnina na podlozi. obogaćen umjetnim tvarima za visoke zahtjeve na podu i zidu u unutrašnjosti ili vani. Velika prednost proizlazi iz vlaženja poleđine pločice. granit.15 mm X X X X X X X 5 . Ovaj postupak primjenjuje se za ploče od umjetnog i prirodnog kamena (npr.15 mm Vanjsko područje X X 413 vodootporan brzovezujući boja . bazalt i sl.

• Specijalno za podove s termičnim i mehaničkim opterećenjem npr. 4 h Način dostave: 414 .4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca. • Za postavljanje podnih pločica velikog formata. terase. • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata.Srednjoslojno ljepilo Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Srednjoslojno ljepilo RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Srednjeslojno ljepilo .0. 24 h • • • • • Granulacija: 0 .5 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 1. 4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. koji niso osjetljivi na promenu boje. • U področju poda bez podnog grijanja i hrapavo upijuće doljne strane. balkoni i estrih sa grijanjem.5 mm Potrošnja: ca. Osobine: • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Fleksibilan • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Fleksibilan Brzo veže Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 . podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom. 1. 1.1 mm Potrošnja: ca.1 mm Potrošnja: ca.eo ljedu vo oiz pr ci da P o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 24 h • • • • Granulacija: 0 . pločica od finog kamena i oblogaod prirodnog kamena. podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom. 60 min Prohodnost: ca.za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoæe tekuæe ljepilo C2 FE Područja primjene: • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata.

5 min tekuće ljepilo se postupno izlijeva na podlogu. 415 . nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja. Keramičko oblaganje podloga pločicama velikog formata ili finim kamenom.Srednjoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tekućeg ljepila Profesionalni savjet Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. Polaganje laganim pomicanjem Kako bi se postiglo umreživanje stražnje strane pločice bez šupljina i po čitavoj površini. masu kratko još jednom promješati Sigurno i bez šupljinsko postavljanje podnih pločica velikih formata Izlijevanje Nakon stajanja od cca.eljeda ra O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . pločice se trebaju ulagati laganim pomicanjem. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja. odljepljivanja pločica. ili do otkidanje fugnih flanki Polaganje pločica Pločice se trebaju postaviti prije nego je ljepilo počelo stvarati film. Za izravnavanje manjih neravnina može se koristiti RÖFIX tekući mort u jednom sloju do 15 mm. zbog prevelikog opterećenja postaje često problem Brzovezujuće tekuće ljepilo se ravnomjerno nanosi uz pomoć zupčastog gletera (ne ispod 8 mm) Ne nanositi više ljepila. Pri postavljanju nastale šupljine uzrokuju pukotine.

70 416 .80 14.50 62.) Kod mase za fugiranje razlikuje se masa za uske fuge (do 3 mm) i masa za široke fuge (od 3 mm).00 38. RÖFIX mort za fugiranje primjeren je za van i unutra kao i pod vodom.40 m2 (5 kg) 5.75 0. RÖFIX nudi masu za fugiranje široke i uske fuge.80 7.8 mm Širina fuga Širina fuga / 10 mm Pločice Razdvajajuće ploče 30 x 30 12 x 24 0. Iz tog razloga trebalo bi fuge očistiti.90 1. RÖFIX .3 mm / 5 mm Širina fuga Vrsta ploče Mozaik srednje veličine Pločice Pločice Pločice Dimenzije (u mm) 5x5 10 x 10 15 x 15 20 x 20 kg/m2 0. fleksbilnost itd.Mase za fugiranje Osnove / Vrste MASE ZA FUGIRANJE Osnove / Vrste Vizualnu i funkcionalnu komponentu oblogama od keramike ili prirodnog kamena daje fugiranje.60 2. Obrada je moguća u krutoj i polukrutoj konzistenciji.79 0.90 27.70 5. Pri nanošenju mase fuge moraju biti čiste i jednako duboke. siva ili u različitim bojama . brzo stvrdnjavanje.50 62.50 RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga / RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje . Vizualni učinak i funkcionalnost obloga postiže se tek ispravnim fugiranjem.ete Vrs / ve no O gir fu za se Ma a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .86 0.70 12.50 m2 (25 kg) 29. Bijela.50 12.ona odgovara najrazličitijim zahtjevima (npr.

20 mm 3 . estrisi Podloge sa normalnim opterećenjem na podnom grijanju npr. RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Površine sa ranim opterećenjem X X X X 3 . i sl. estrisi za grijanje RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X X < 3 mm 3 .industrijskim prostorima.15 mm Bazeni.Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Eigenschaften Fugenmörtel mogućnost promjene oblika Pločice-tj. prijamne prostorije u hotelima. betoni Površine sa normalnim opterećenjem na podlogama koje mogu mijenjati oblik npr.20 mm 3 . kulturne građevine.sportskim dvoranama i gradnji tunela.15 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 .i sl.20 mm Vanjsko područje X X X X X X X X X X X X X vodonepropusan vodootporan brzovezujući 417 . Površine sa jakim mehaničkim i slabo agresivnim kemijskim opterećenjem U poslovnim vlažnim prostorima.20 mm RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X 3 .pločaste površine i njihovi zahtjevi Proizvod Slabo promjenjiv oblik Debljina sloja ljepila Unutarnje područje X X X X X X X X X X X X X Površine sa normalnim opterećenjem na čvrstoj podlozi npr. balkoni.20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X 3 .20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 . terase.lože i sl.20 mm 3 .20 mm 3 .20 mm 3 .15 mm Podne površine sa mehaničkim opterećenjem RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Trgovački prostori. Površine fasada ne koristiti na WDVS-u X X X X 3 .Postavljanje keramičkih pločica . ugostiteljski lokali.

eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .20 mm) • Pogodno za podno grijanje. Osobine: • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Otpornost na mraz • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. kao i pločica od prirodnog i umjetnog kamena kao široka fuga (3.mozaika. • Za postavljanje zidnih i podnih pločica. pločica od prirodnog i umjetnog kamena na zidu i podu kao uska fuga (do 3 mm) • Pogodno za podno grijanje. 0.Mase za fugiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga Područja primjene: • Za fugiranje keramičkih i gres pločica.2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 2 h • Potrošnja: ca. 2 h Način dostave: 418 . 3.mozaika.65 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca.

30 min • Prohodnost: ca. Kod konstrukcija koje se mogu izobličiti. na balkonima i terasama.5 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca.mokrim prostorijama. 3 h • Potrošnja: ca. 30 min • Prohodnost: ca. mozaika i glaziranih klinkera sa širinom fuge od 3-15 mm. prirodnog i umjetnog kamena. • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Otpornost na mraz • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Potrošnja: ca. staklene opeke.eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . obrtnim prostorima koji imaju normalno opterećenje). • Za fugiranje keramičkih pločica i ploča. 2. kao npr. podno grijanje. • Kod podnog grijanja.Mase za fugiranje Podaci o proizvodu RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX brzovezujuæa masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje RÖFIX Brzovezujoæa masa za fugiranje • Za fugiranje zidnih i podnih pločica (osobito fini kamen) kao široka fuga (3-20 mm) • Kod velikih mehaničkih opterećenja (kao npr. 3 h 419 .

kako bi se spriječilo ispiranje i kako bi se postigla čista slika Uz pomoć gumenog gletera. Čišćenje Čim se fuga lagano osuši. gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Razvlačenje S gumom za fuge materijal se bez ostataka otklanja s pločice. površina pločice se može očistiti navlaženom spužvom. gipka mase bez grudica Čišćenje fuga treba izvoditi diagonalno. 420 .Mase za fugiranje Obrada Obrada Obrada mase za fugiranje Profesionalni savjet Upijajuće podloge i pločice prije fugiranja ravnomjerno navlažiti Ne fugirati pri direktnom utjecaju sunčevih zraka RÖFIX Ljepilo za pločice sa čistom vodom izmiješati u posudi sa mješačem dok se ne postigne homogena. Ostaci se mogu otkloniti krpom. tj. 10 m2 bez međupranja (ovisno o upojnosti pločice i temperaturi prostorije).eda ra O gir fu za se Ma a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Po radnom ciklusu može se obraditi cca. bočno prema fugi.

Ložionica je ozidana od šamotne opeke. udobnost. Toplozračna keramička peć Toplozračna keramička peć vodi vruće plinove kroz dodatnu čeličnu komoru. Opuštanje. Zidana ili žbukana. Peć od keramičkih pločica nam daje toplinu skoro poput sunca. 421 . osobnost. Toplinu daje isijavanjem. klasična elegancija ili moderno stanovanje. Zrak koji ulazi u komoru i transportira je u prostor. Kombinirana peć i toplozračna peć Pećje sastavljena od lož uložaka i dodatne sa šamotom zidane površine koja grije zrak. Prednost peći je brzo zagrijavanje zraka u lož ulošku (toplozračni konvektor) i akumuliranje topline u dodatnim površinama za grijanje. Individualno planirana ili građena peć od keramičkih pločica i malo prašine. Ta toplota je zdrava i ima veliku relativnu vlažnost Bezvremenski stil. prilagodit će se svakom stilu i ukusu.obložena plemenitom keramikom -mogućnostima oblikovanja nema granica. Toplinu daje zračenjem i konvekcijom. Kapacitet komore za grijanje je mali ali je zato ugrijavanje brže. Tako je vaše zdravlje i zimi na sunčanoj strani. Ovisno od veličine daje toplinu postupnim zračenjem i do 12 sati. Ta vrsta peći može zadržati toplinu do 24 sata. Raspoloženje i učinkovitost su upravo u hladnim razdobljima ovisni o klimi. Podna peć To je vrlo teška peć koja je zidana na podu. tromo zagrijavanje peći.Mortovi za peći Osnove / Vrste MORTOVI ZA PEĆI Osnove / Vrste Klima u prostoru ima veliki utjecaj na to kao se osjećamo. Dobra do vrlo dobra akumulacija topline. mir i druženje u ugodnoj atmosferi.e rt te Vrs / ve no Os ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .

• Za zidanje kamina i peći u zoni vatre. Osobine: • Dobra racionalna obrada • Dobra prionjivost na kamenu • Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Dobra racionalna obrada Dobra prionjivost na kamenu Dobra mogućnost rada sa žlicom Otporan na vrućine Brzo veže Sastav: • Vapno • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Šamot • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 . 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Za postavljanje šamotnih ploča. 19 ltr. 15 min MG (EN 998-2): M20 Način dostave: 422 . 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .5 N/mm2 NG: ca.2 mm Potrošnja: ca.3 mm Potrošnja: ca. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. 1750 kg/m3 Vrijeme upotrebe: ca./jed./jed. 26 ltr. 1700 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 .Mortovi za peći Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za peći RÖFIX 960 Mort za glinene peći RÖFIX 960 Mort za glinene peæi RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Područja primjene: • Za zidanje i žbukanje kamina i peći (ne u zoni vatre). • Pogodan za pripremu grupa peći. TČ (28 dana): > 1.

/jed./jed. bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli. klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli.Mortovi za peći Podaci o proizvodu RÖFIX 330 Fina žbuka za peći RÖFIX 330 Fina žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peći • Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći. • Granulacija: 0 . 2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 19 ltr.5 mm • Potrošnja: ca. 2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. podnožja peći i površina grijanih zidova kamina. • Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći. 423 . podnožja peći i površina grijanih zidova kamina. • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla. bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla.1 mm • Potrošnja: ca. 19 ltr. klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • Granulacija: 0 .0.

miješati mješačem dok ne nastane homogena.Mortovi za peći Obrada Obrada Obrada morta za kamine Profesionalni savjet RÖFIX 960 Mort za kamine Podloga mora biti suha. Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom RÖFIX 960 Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. vlažnom spužvom. gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Ne miješati s drugim materijalima Nakon protvrdnjavanja mase za fugiranje. sloj na pločicama očistiti spužvom ili spužvastom letvom Ostatak morta uklonuti čistom. nosiva. tekuća masa bez grudica. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu RÖFIX 960 Uz pomoć gumenog gletera. bez prašine i nečistoće.e rt da ra Ob ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . bez prašine i nečistoće. 424 . po potrebi ponoviti RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Podloga mora biti suha. Jednu vreću s određenom količinom vode.

Postavljanje keramičkih pločica .Mortovi za peći Obrada Obrada RÖFIX 330 žbuke za peći i RÖFIX 330 fine žbuke za peći Profesionalni savjet Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom. Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. spužve ili letve oblikovati željenu površinu 425 . eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Uz pomoć žlice ili gletera nanijeti jedan sloj žbuke debljine 3-7 mm i uz pomoć kista.

426 S T RO J E V I .

primjene Podaci o proizvodu 436 436 430 438 Pumpne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .STROJEVI 426 .primjene Podaci o proizvodu 430 430 430 431 Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 432 432 430 434 Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .441 Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 440 440 430 441 427 .

najracionalniji i troškovno najpovoljniji način obrade žbuka i mortova. pred izvođača se postavljaju pitanja logistike dostavljača. Stoga su svi izvođači prisiljeni svoje radove na gradilištu u najvećojmogućojmjeri racionalizirati. Mi Vam pri tome želimo pomoći: pomoću naše silosne i strojne tehnike stječete vremenske i kvalitativne koristi koje Vam osiguravaju prednost za budućnost. Specijalane recepture nam omogućuju da Vam iz silosa preko ugrađene protočne mješalice na stisak gumba stavimo na raspolaganje gotovi mort u željenim količinama i u kvaliteti koja je konstantna. na radnim troškovima. Prednosti strojne obrade očigledne su: • Ušteda većeg broja ručnih radnih koraka • Tvornička mješavina omogućuje da materijal uvijek ostane jednak • Materijal je uvijek dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađa. utjecaja lošeg vremena ili ostataka • Nije potrebna nikakva dodatna oprema za strojeve • Upotrebljivo i zimi • Otpada transport i zbrinjavanje vreća • Mogućnost uređenja gradilišta na najužem prostoru • Smanjeno tjelosno opterećenje osoblja na gradilištu Dokazano ne samo na velikim gradilištima Rad na gradilištu postaje za izvođače radova sve teže. Već desetljećima nudimo RÖFIX proizvode na stisak gumba. koji bitno doprinose olakšavanju rada. Već prema željenoj vrsti izvedbe radova. 428 . Zahtjevi u pogledu rokova završetka i kvalitete postaju sve veći i veći. na raspolaganju su i strojevi za racionalno spravljanje proizvoda iz papirnatih vreća. Štedite na vremenu. štitite okoliš i ostavljate iza sebe okončane radove. veličini gradilišta i namjeni proizvoda.vi oje Str Strojevi Silosna i strojna tehnika Najmoderniji. Međutim.

429 .za postizanje ovakvog dnevnog učinka potreban je dodatni radnik.Strojevi RÖFIX žbuka u vreći ili iz silosa Žbuka ili mort iz silosa su racionalniji od robe u vrećama. Učinkovitom strojnom ugradnjom žbuke ili morta i time što pri tome otpadnu vremenski vrlo zahtjevni standardni radovi (nošenje vreća. istovar. prekrivanje. To smanjuje troškove. ubacivanje i zbrinjavanje). Primjerice upotrebom strojne tehnike RÖFIX ekipa od tri čovjeka koja izvodi radove može obiteljsku kuću prosječne veličine od 250 m22 ožbukati za jedan dan. dobiva se mogućnost da se treći čovjek uključi u rad na skeli. S toga isporučujemo veliki broj različitih proizvoda RÖFIX u silosu koji su pomoću silosne tehnike miješanja upotrebljivi na svim racionalno koncipiranim gradilištima. To služi napretku radova i smanjuje troškove. Kad se ne upotrebljava strojna tehnika dakle upotrebom materijala iz vreća . podizanje.

RÖFIX 510.5 D 4-3 25 l 25 l 25 l 25 l 30 l 12 l 12 l 30 l 25 l 25 l 12 l 42 l ca. 190. promjer transp. 441. A91. 831 RÖFIX A90. 224 RÖFIX 55.primjene RÖFIX nudi veliki broj različitih vrsta žbuka. 864 RÖFIX 888. Maks. 615. materijalom iz vreća.cementne temeljne žbuke Gipsano . Renostar RÖFIX 640. ecc.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko . 410. a njihovo vrijeme vezivanja mora biti najmanje 30 minuta.5 D 4-3 D 4-3 D 8-1. W50 RÖFIX 830. 520. Unistar Light. 385 RÖFIX 671. Priozvodi predviđeni za transport mogu imati maksimalno granulaciju od 4 mm. Informirajte se kod RÖFIX stručnjaka. 696 Geolehm RÖFIX Unistar. 430 Transportni učinak Pužni mješač . AN30 x x x x x x x x x x x x x x 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35-60 x x x x x x x x x x x x x D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 8-1. 865.izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX 670. ZS30 RÖFIX E28.5 R 7-1. Za praktičnu primjenu je važan izbor opreme za strojeve. AN10. 650. Područja upotrebe . 660 RÖFIX 150. 420. 673. 850. 30 l 12 l 25 35 20 20 35-60 x x 25 20 Dati pokazatelji u tabeli ovise od područja primjene i tipa mašine. 610. ZS20. cijevi Moguća obrada strojevima za finu žbuku Mješač za teške žbuke Mješač za lagane žbuke Transportno crisevo podmazati Grupe proizvoda Proizvodi Naknadna mješalica Priprema podloge Vapneno . ali i pneumatski. 648. 620. direktno iz silosa uz pomoć haube s filterima. 530.5 D 6-3 D 6-3 D 4-3 x x x R 7-2.te Vrs / ve no O uk žb u fin zavi s oje Str Strojevi . udaljenost transportiranja Prepor. Ove strojeve za finu žbuku možete puniti i ručno.Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste STROJEVI ZA FINU ŽBUKU Osnove / Vrste Stroj za finu žbuku Oni sve strojne RÖFIX suhe žbuke dodavanjem vode kontinuirano i potpuno automatizirano miješaju u homogenu vlažnu žbuku pripremljenu za obradu. a sve se one mogu besprijekorno prerađivati pomoću svih strojeva za finu žbuku koje nalazimo na tržištu. 840 RÖFIX 225. 191 RÖFIX 866. U ovom pregledu ćete vidjeti što mi preporučujemo kao odgovarajuću opremu za obradu RÖFIX proizvoda.

/h 431 .8 ltr.55 .20 m Vakum: 0. pumpa.1000 ltr. Osobine: • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Brza mogućnost postavljanja • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Mogućnost raspodjele na jedinične dijelove.42 ltr. mješalica. kompresor Tehnički podaci: • • • • • • • • Pogonske snaga: 0.20 m Priključak vode: 3/4" • • • • • • • • • Pogonske snaga : ca. 6h Kapacitet: 12 .95 bar Priključak vode: 3/4" Doziranje vode: 150 . 25 A Priključak struje: 32A. 0.55 kW Pogonski napon: 230 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca. • Za strojnu obradu svih žbuka granulacije do 3 mm.5./min Daljina prijenosa: 10 . vapna i cementa. 16 A Kapacitet: 0 . 5Pol./min Daljina prijenosa: 5 .5 kW Pogonski napon: 380 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca.Strojevi za finu žbuku Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Strojevi za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku Područja primjene: • Za strojnu obradu žbuka na bazi gipsa.du vo oiz pr o ci da P uk žb u fin zavio oje Str Strojevi .

RÖFIX 696 RÖFIX Unistar. 648.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Plemenite žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Mortovi za armiranje/ljepljenje Tekući estrisi Cementni estrisi 432 RÖFIX 915. 996. 57 leko. Tlačni silis s/ bez trasportnog uređaja Silos na slobodan pad s/ bez protočne mješalice x x x x x x x x x x x x x x x x Proizvodni sistemi Proizvodi Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno . itd. 950 RÖFIX 820. RÖFIX 510. Područja upotrebe . Za direktno miješanje u silosu. itd. 997 RÖFIX 992.cementne temeljne žbuke Gipsano . itd. Isporučujemo ih napunjene proizvodom koji ste željeli. Pneumatski tlačni uređaj RÖFIX su zajedno sa svim protečnim mješalicama. 673. a jamčimo vam čista gradilišta.Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste SILOSI I KOMPRESORI NA GRADILIŠTU Osnove / Vrste RÖFIX-silose za gradilišta isporučujemo u različitim veličinama te na zahtjev kao silos sa slobodnim padom ili pak tlačni silos. A91. RÖFIX-silosi moraju biti smješteni na drvenom postolju zbog stabilnosti. pumpnim mješalicama ili strojevima za žbuku univerzalno primjenjivi. 985. 973 x x x x x x x x x x Mini silos x x x . 994 RÖFIX 995. Nadopunjavanje ili premještanje na drugo gradilište je moguće u svako doba. itd. itd. itd. 410 RÖFIX 55. ZS20. ZS30 RÖFIX 970. Izvoditelj radova snosi odgovornost za slobodni prilaz vozilima do mjesta na koje je silos postavljen. RÖFIX 150. 865. RÖFIX RG. 56. kao i za sigurnost na spomenutom mjestu. itd. RÖFIX 990. Velike udaljenosti odmjesta gdje je postavljen silos do mjesta ugradnje mogu se premostiti pneumatskim tlačnim uređajem.primjene Za racionalnu obradu iz silosa RÖFIX nudi razne mogućnosti upotrebe slijedećih proizvoda. 190. 866 RÖFIX 224. RÖFIX 864. sa ili bez mješalice.te Vrs / ve no O u lišt adi gr na ori es p m ko i osi Sil virs oje Str Strojevi . 810 RÖFIX 980. Za transport suhih proizvoda na mjesto ugradnje stoje transportni uređaji pod pritiskom na raspolaganju. na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica. W50 RÖFIX A90. RÖFIX 700 (1 mm do 3 mm) RÖFIX 640. itd. 610. RÖFIX 670.

Strojevi . Moguće količine punjenja jednog silosa za gradališta su ovisne o nasipnoj masi proizvoda RÖFIX.18 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m 29 to 21 to 13 to 27 to 17 to 10 to 18 to 13 to 8.5 to Konus 5 to 3.5 to 18 to 13 to 8. 433 .5 to 3 to 3 to 3 to 1.5 to 9 to 6. pri čemu se vodi računa o minimalnim količinama punjenja.5 to 3 to 12 to 9 to 6 to 2 to 12 to 9 to 6 to 2 to 6 to 4.5 to Silosi za gradališta RÖFIX se u tvornici RÖFIX pune željenim materijalom.5 to 3 to 1 to Gipsano vapnene temeljne žbuke Toplinski Lagane zidarski mort temeljne žbuke/Mortovi za proreze 810.12 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m Konus 20 to 15 to 9 to 3.5 to 4.Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Zapremni prostor u RÖFIX-silosu Količine punjenja Grupe proizvoda . 820 815 Silos .5 to 15 to 11 to 7 to 3 to 14 to 10 to 6.5 to 18 to 13 to 8.Opis Vapneno cementne temeljne žbuke Grupe proizvoda Zidarski mortovi Tekući estrisi Mortovi za armiranje/ ljepljenje Silos .

4 x 2. Za direktno miješanje pomoću protočne mješalice. 7 x 2.18m3.19m3) RÖFIX Tlačni silos ( 12m3.4 x 2. Osobine: • Brza mogućnost postavljanja • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Dobra racionalna obrada • Univerzalna primjena • Univerzalno postavljanje • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Brza mogućnost postavljanja • Ne šteti okolišu Tehnički podaci: • Izmjere: ca. 7 x 2. • Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima. Za transport beztlačnim uređajem.19m3) Područja primjene: • Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima. Za tlačni transport suhog materijala pomoću uređaja.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Silosi i kompresori na gradilištu RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3.19m3) RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3.du vo oiz pr o ci da P u lišt adi gr na ori es p m ko i o osi Sil viroje Str Strojevi .4 m 434 .18m3.18m3.4 m • Izmjere: ca.18m3.19m3) RÖFIX Tlaèni silos ( 12m3.

do 2 tone. • Količina punjenja oko 1 tona. isporuka do 60 km u krugu RÖFIX proizvodnje.2 x 1.5 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 16 A Priključak struje: 32A.50 ltr. • Istovjetni.4.Strojevi . • Kao izravnavajući nasip za estrihe.3 m3) RÖFIX Mini silos (1. • Za punjenje RÖFIX masom za ljepljenje ili armiranje i RÖFIX plemenitom žbukom./h 435 . 5Pol. kontinuirani protok materijala • Visoka vremenska učinkovitost • Ormar za prebacivanje s punoatomatskom funkcijom za isključivanje • Mogućnost izvlačenja silosnih nožica • Mogući transport kranom • Dobra racionalna obrada • Dostavljen montiran na silos • • • • • Pogonske snaga: 5. 5Pol.3 m3) RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 • Za pneumatski transport RÖFIX suhih proizvoda iz RÖFIX tlačnog silosa do uređaja za obradu.50 m Vakum: 2 bar Priključak vode: 1/2" Doziranje vode: 0 . 6h Učinak: 0 . 6h Težina: 260 kg • Stajna površina: > 1.2 m • Težina: 300 kg • • • • • • • Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu RÖFIX DSF 100 Tlačni silos -transportno postrojenje RÖFIX DSF 100 Tlaèni silos -transportno postrojenje RÖFIX Mini silos (1.5 m3 Daljina prijenosa: 0 . Za obradu malih količina.

Područja primjene Ovisno o željenoj primjeni. 436 . Protočne mješalice su univerzalno upotrebljive. na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica. estrih i plemenite žbuke. U slučaju da se protočna mješalica puni materijalom iz silosa pomoću transportnog uređaja. mase za izravnavanje. ljepila za podne ploče. Za direktno miješanje u silosu.Protočne mješalice Osnove / Vrste PROTOČNE MJEŠALICE Osnove / Vrste U svrhu racionalnog miješanja suhih RÖFIX proizvoda idealna je upotreba protočne mješalice. Prikladna su za materijal iz vreće kao i za onaj iz silosa. a bez problema miješaju zidarske mortove i fini beton.alite Vrs / ve no Os eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . primjenite nastavak za upuhivanje haubom s filterom. pomoću protočne mješalice možete ugrađivati velik broj RÖFIX proizvoda.

vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko . pomoću protočne mješalice možete ugrađivati veliki broj proizvoda RÖFIX.Strojevi .izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Priprema završnih žbuka Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Akustične žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Priprema podloge za estrih Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Cementni estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje Tankoslojni zidarski mort Srednjoslojni zidarski mort x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ovisno o željenoj primjeni.cementne temeljne žbuke Gipsano . D150B RÖFIX Dozirni puž za estrih EDS 150 Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno .primjene Protočne mješalice Proizvodni sistemi RÖFIX Protočna mješalica D20 ili D40 x x x x x x x x x x x RÖFIX Protočna mješalica za beton D100B.Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe . 437 .

Pomoću nastavka za prenošenje moguće puniti i iz silosa. Za direktni priključak na silos./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 4 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A.Protočne mješalice Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Protočne mješalice RÖFIX Protočna mješalica D20 RÖFIX Protoèna mješalica D20 RÖFIX Protočna mješalica D40 RÖFIX Protoèna mješalica D40 Područja primjene: • Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz vreće./min Priključak vode: 3/4" 438 .2 kW Pogonski napon: > 220 V Osigurači: 25 A Učinak: 25 ltr. 6h Učinak: 40 ltr.alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . moguće za pneumatsko upravljanu pumpu za estrih. • Sa priključkom elektronskog upravljanja. 5Pol. • Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz silosa. Osobine: • Neznatna težina • Brza mogućnost postavljanja • Univerzalno postavljanje • Dostavljen montiran na silos • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • • • • • Pogonske snaga: 2.

alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . Za suhi mort ili beton do veličine zrna od 8 mm.7. • Opremljen gumenom cijevi za miješanje • Dostavljen montiran na silos • Dostavljen montiran na silos • • • • • • Pogonske snaga: 5.150 ltr.protoèna mješalica EDS150 • Miješanje RÖFIX suhog betona iz silosa.protočna mješalica EDS150 RÖFIX Estrih ./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 5. 6h Učinak: 100 . 5Pol.5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A.5 . • Protočna mješalica za automatski transport estriha i vezanih nasipa iz silosa.5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A./min Priključak vode: 3/4" 439 .Protočne mješalice Podaci o proizvodu RÖFIX Protočna mješalica B100/B150 RÖFIX Protoèna mješalica B100/B150 RÖFIX Estrih .150 ltr. 6h Učinak: 0 . 5Pol.

alite Vrs / ve no Os eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Osnove / Vrste

PUMPNE MJEŠALICE Osnove / Vrste
Mnogobrojni RÖFIX proizvodi mogu se miješati pumpnim mješalicama uobičajenim na tržištu. Ove pumpne mješalice mogu se koristiti za proizvode usklađene linije prosijavanja, s maksimalnom granulacijom od 4 mm. Za transportiranje materijala u vreći ili kanti, dakle kada se radi o suhim ili pastoznim mortovima za žbukanje, mogu se upotrijebiti različite pumpne mješalice za mokre mortove.

Područja upotrebe - primjene
U svrhu transportiranja materijala iz silosa montiramo silosne pumpne mješalice direktno ispod velikog silosa i isporučujemo ih kao kompletan sistem na gradilište. Silosna pumpna mješalica radi pomoću dvostrukog sistema miješanja. Izvaredna kvaliteta mješavine omogućuje transportne domete do 100 m, pri čemu je razina habanja veoma niska.

Trasnport moguć pomoću silosne pumpne mješalice

Transport moguć pomoću pumpe za mokri mort

Preporučeni domet transportne cijevi

Proizvodni sistemi

Proizvodi

Vapneno-cementni zidarski mort Beton za ispune Sidreni mortovi Vapneno - cementne temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko - izolacijske žbuke Građevinska ljepila Masa za izravnavanje Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje

RÖFIX 915, 950 RÖFIX 994 RÖFIX 995 RÖFIX 510, 610, etc. RÖFIX 866, etc. RÖFIX 888, etc. RÖFIX 55, Renostar, etc. RÖFIX Manteca, etc. RÖFIX 700, etc. RÖFIX SP, SHP, Sisi-Putz, etc. RÖFIX 300, etc. RÖFIX 830, 831 RÖFIX A90, A91, ZS20, ZS30 RÖFIX E28, AN10, AN30

x x x x x

x

35 mm 45 mm

60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 30 m 30 m 20 m 20 m 20 m 60 m 100 m 30 m

x x x x x x x x x x

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 25 mm

x

x x

440

Maks. domet transporta

alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Pumpne mješalice
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica

Dragon Mješalica za špricani beton
Dragon Mješalica za špricani beton

Područja primjene:

• Miješanje tekućih estriha i mortova za žbukanje iz silosa.

• Osiguravanje litica, šahtova, i gradnje tunela.

Osobine:

• Dostavljen montiran na silos • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Za mokre konzistencije proizvoda • Brza mogućnost postavljanja • Istovjetni, kontinuirani protok materijala

• Dostavljen montiran na silos • Dobra kvaliteta obrade, mogućnost špricanja • Dobra racionalna obrada • Visoka vremenska učinkovitost • Dobra strojna obrada

Tehnički podaci:

• • • • • • •

Pogonske snaga: 9,2 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 0 - 120 ltr./h Daljina prijenosa: 0 - 120 m Priključak vode: 1"

• • • • • • •

Pogonske snaga: 3 kW Pogonski napon: 400 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 1 - 4,8 ltr./h Vakum: 6 bar

441

1
RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 100 Dvostruko pe RÖFIX 110 Gletana i filcana RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana RÖFIX 150 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 160 Gipsana RÖFIX 175 Gipsana strojna RÖFIX 180 Unutra RÖFIX 190 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 191 Vapneno - gipsana unutarnja 85 91 91 85 91 92 92 92 93 93 93 325 Vapneno cementna zavr RÖFIX 330 RÖFIX 330 Fina RÖFIX 340 Zavr RÖFIX 341 Zavr RÖFIX 342 Zavr RÖFIX 345 Zavr RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 352 RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana RÖFIX 380 Hidrauli 130 423 423 179 179 179 206 204 130 147 131 131 204 206 145, 147 206 202 179 203 RÖFIX 520 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 525 86 89

RÖFIX 530 Vapnena - unutarnja 223 RÖFIX 55 Cementno gra RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje - bijela RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom 112 112 113

6
RÖFIX 600 BIO Vapneno cementna bijela temeljna RÖFIX 610 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 615 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 620 Cementna temeljna RÖFIX 625 Cementna temeljna RÖFIX 632 Mort za kamena oplo RÖFIX 633 Drena RÖFIX 635 Hidroizolacijska 223 87 87 87 87 67 67 178

2
RÖFIX 224 Lagani premaz za strop 107 RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje 93 94

RÖFIX 385 F Zavr RÖFIX 381 RÖFIX 385 I Temeljna RÖFIX 385 R RÖFIX 390 Fina RÖFIX 397 Baukasten Vapnena zavr

RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort 178 RÖFIX 640 176 202 176 177

RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana 107 RÖFIX 246 Bijela RÖFIX 260 Gipsana strojna 94 94 RÖFIX 410 Betonfini RÖFIX 420 Planblokfini 106 106

4

RÖFIX 645 Hidrauli RÖFIX 648 Temeljna RÖFIX 650 Bijela RÖFIX 660 Cementno -

3
RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 320 Strukturna zavr 129

RÖFIX 441 Masa za izravnavanje 113

5
129 129 129 130 RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna RÖFIX 510 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 515 Vapneno cementna temeljna 223 86 86

442

vapnena gruba RÖFIX 661 Mort za

88 88

8
RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 840 Toplinska RÖFIX 850 Toplinska RÖFIX 860 Mort za RÖFIX 861 Mort za RÖFIX 862 Izravnavaju RÖFIX 864 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 865 Vapneno cementna lagana temeljna 365 366 366 366 102 102 90 90 90 89 89 89 102 RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauli RÖFIX 955 Fini vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 960 Mort za glinene pe RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 973 Brzovezuju RÖFIX 973 F Brzovez.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezuju RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljiv fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 985 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova 199 23 422 422 377 377 376 377 377 376 365 30 30 31 31 31 63 63 71 199 63 59 59 67

RÖFIX 665 Mort za popunjavanje 199 RÖFIX 670 Cementni 84

RÖFIX 670 S Specijalni cementni 84 RÖFIX 671 Sanir RÖFIX 672 Cementni RÖFIX 673 RÖFIX 675 Hidrauli RÖFIX 680 RÖFIX 690 Zra RÖFIX 691 Trasno vapnena RÖFIX 692 Tras vapnena RÖFIX 694 Hidrauli RÖFIX 695 Hidrauli RÖFIX 696 Hidrauli RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mje 175 84 85 197 177 200 200 201 202 201 201 203

RÖFIX 866 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 888 Toplinska

7
RÖFIX 700 Plemenita 126 RÖFIX 715 Specijalna plemenita 126 RÖFIX 720 Rustikalna RÖFIX 740 Plemenita RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 765 Hidrauli RÖFIX 772 RÖFIX 775 Schlämmputz 126 127 127 127 204 128 128

9
RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronjivi mort RÖFIX 946 Zavr RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 950 Vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauli 329 24, 71 24 34 34 35 35 23 198 198

RÖFIX 986 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 993 Hidrauli RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 Sidreni mortovi, mortovi za utiskivanje RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oplo

RÖFIX 780 Silikonska- mineralna 128

RÖFIX 997 Mort za popunjavanje 59

443

A
RÖFIX A90 CA-Teku RÖFIX A91 CA-Teku RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akusti RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Anticofino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino 372 372 345 337 158 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske plo RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni ure 268 303

F
RÖFIX Fasadna boja RÖFIX FIN-TEX Priklju RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska plo RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska plo RÖFIX Fla-Tab EPs Za 263 324 435 281 280 287 RÖFIX Flis za odvajanje RÖFIX Freza za 337 285 267 267 269 405 293

D
381 381 145 205 205 RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX DSF 100 Tla RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pri RÖFIX DTS-H Pri RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50

G
RÖFIX Ga RÖFIX Geoglina RÖFIX Gika-Grund 195 225 124 225 225 346 197 144 144

RÖFIX Antique Pittura alla calce 205 RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antisol 205 175

RÖFIX Glinasta

E B
RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort 55 53 53 RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX element K1-PH Podloga za montiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPS Monta 380 441 386 263 263 272 386 386 273 266 267 439 285

RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI

RÖFIX BHB Betonski vezivni most 53 RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje 54 RÖFIX Brzovezujo RÖFIX brzovezuju RÖFIX BSC Za RÖFIX BSF za RÖFIX Bündnerputz 414, 419 419 54 54, 338 148

H
RÖFIX Hidrauli RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona 197, 203 125, 328 55 55

C
RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX cilindar ZyRillo Monta 178 273

RÖFIX EPS-F 040 EPSizolacijska plo RÖFIX EPS-P 035 EPSizolacijske plo RÖFIX Estrih - proto

I
RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni ure RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni ure 302 303

RÖFIX Coccio Antico / Cemento 353 RÖFIX EXPERT Letvica sa mre

444

M
RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni ure RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pri RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijske man RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Izolacijski kutnici 302 281 284 404 286 286 405 402 404 RÖFIX Magnetna 149 RÖFIX Magnetna - unutarna boja 346 RÖFIX Magnetna temeljna RÖFIX Maltafina Ga RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Mineralna RÖFIX Mini silos (1,3 m3) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) 149 131 324 324 418 418 146 435 262 268 441 273 148 303

O
RÖFIX Okapni profil 283 RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K 264, 403 RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja 344

P
RÖFIX P10 Pancer mre RÖFIX P50 Mre RÖFIX Pi RÖFIX plo RÖFIX POLYCOLL Polistirol specijalno ljepilo RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil za RÖFIX Profil za podno 289 289 302 224 264 261 85 286 284 281, 287 287 438–439 273 284

K
RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX kutnik PH Monta RÖFIX Kutnik s mre RÖFIX Kutnik sa mre 380, 402 272 283 289

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske plo RÖFIX Mje RÖFIX Monta RÖFIX Mozai RÖFIX MZB-8 KARAT Vi

L
RÖFIX Lateks unutarnja boja, svilenkasti sjaj RÖFIX LH-Dubinski grund Grundiranje RÖFIX LIGHT 040 EPSIzolacijska plo RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce 346 329 266 411

N
RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plasti RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pri RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauli RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauli 279 277 277

RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Proto RÖFIX PU Monta RÖFIX PUR-EX Letvica sa mre

R
RÖFIX R12 Zup 277 196 196 RÖFIX R16 Zup RÖFIX R1G Stroj za finu RÖFIX R5 Stroj za finu RÖFIX Raffaello Cera Za RÖFIX Raffaello DecorStucco RÖFIX Raffaello Il Primer RÖFIX Razrje RÖFIX Renoplus Univerzalna RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje 301 301 431 431 353 352 352 329 217 217

RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja 345

445

RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva plo RÖFIX Rentgenska RÖFIX RG4 RÖFIX RG4 M RÖFIX RG4 S RÖFIX RG4 SM RÖFIX RG8 RÖFIX RG8 M RÖFIX RG8 S RÖFIX RG8 SM RÖFIX Rol -kutnik sa mre RÖFIX Roll- und Streichputz

293 88 46 47 47 47 46 48 48 48 283 149

RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SK52 Brzovezuju RÖFIX Soli-Tab EPo Za RÖFIX Soli-Tab EPs Za RÖFIX Soli-Tab SWs Za

RÖFIX Teku 336 338 113 269 269 269 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mre RÖFIX Tla RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf

403 285 434 345 216 195

RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF 414 RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune 267 RÖFIX Spiralne pri RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje 281 414 381

U
RÖFIX U RÖFIX Uni RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo 197 216 264 263 261 262 345 124

S
RÖFIX Sanir grund RÖFIX SD-FV Plasti RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Silikatna RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatni dubinski grund 328 RÖFIX Silikonska impregnacija 175 279 279 278 278 207 146 344 336 125, 338

RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih plo RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje RÖFIX Strukturna RÖFIX SX-FV U WDVS- Pri RÖFIX SX-FV-S Pri

435 RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje 303 RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje 278 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje 301 RÖFIX Unutarnja boja 147 RÖFIX Usporiva 280 280

V T
RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE 411 411 411 410 410 410 RÖFIX Valjna i premazna 337 RÖFIX Vapnena boja za saniranje 207 RÖFIX Vapnena kazeinska boja 207

RÖFIX VelDecor Lazurni premaz 353

RÖFIX Silikonska unutarnja boja 344 RÖFIX Silikonska vanjska boja 336

RÖFIX Silikonski dubinski grund 328 RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3,18m3,19m3) RÖFIX SiSi434 145

W
RÖFIX W50 Masa za lijepljenje 262 RÖFIX W97 Izolacijska boja 125, 329

446

X
RÖFIX XI-FV Postavljaju 279

Z
RÖFIX za prionjivost i elasti RÖFIX Zavr RÖFIX ZP200 Cement-sulfatteku 403 285 372

RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-teku 371 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-teku 371

447

unutarnje površine i za podove nanijeti valjkom strukturiranje gleterom ne razrjeđivati ručno nanijeti +5°C ne urađivati pri temperaturi nižoj od +5°C razrjediti vodom u omjeru 1:1 nanijeti kistom zaštititi od utjecaja vremenskih prilika 1:1 2. nanos razrjediti s max.opis grafičkih znakova i simbola za vanjske površine nanijeti gleterom obrada spužvom za unutarnje površine nanijeti zubčastim gleterom (tankoslojno nanošenje) ugradnja pomoću tronošca za vanjske i unutarnje površine nanijeti gleterom za srednje i debele nanose ljepila (R12/R16) D20/40 ugradnja protočnom mješalicom za podove nanijeti četkom ili širokim kistom mješati sa mješalicom za stropove-plafone nanošenje špricanjem oprati vodom za vanjske. 10% vode ugradnja tlačno pumpo zaštititi oči i ruke razrjediti razređivačem ugradnja pumpnom mješalicom info pridržavati se uputstava iz tehničkog lista dobro promješati strojno-mašinski nanijeti Fungizide Algizide kanta ugradnja kolica za mort ✓ konzervirati sa algicidi in fungicidi (konzerviranje sa filmom) ugradnja stroj za špricani beton ugradnja valjak za nanošenje ugradnja guma za fuge ugradnja stucco . 10% max r Thinne 2.špahtla za gletanje ugradnja pumpa za miješanje estriha ugradnja silosna pumpa za miješanje estriha ugradnja coclea dosatrice per massetto GGV: kanta paket / karton GM: KODVP: vreća tlačni-pritisni ili silos na slobodni pad KTP: MDŽ: NG: kanister silos a protočnom mješalicom ŠO: TČ: VČ: rola silos sa pumpnom mješalicom Grupa morta Grupa građevinskog vapna Koeficijent otpora difuziji vodene pare Koeficijent toplinske provodjivosti Minimalna debljina žbuke Nasipna gustoća Širina očica Tlaćna čvrstoća Vlačna čvrstoća .

+43(0)4242/29472 Fax +43(0)4242/29319 office.com RÖFIX AG A-3143 Pyhra Tel. +43(0)5522/41646-0 Fax +43(0)5522/41646-106 zentrale@roefix.o.com RÖFIX AG CH-8953 Dietikon Tel.o.pojatno@roefix. +41(0)32/6528352 Fax +41(0)32/6528355 office. +48(0)12/2822800 Fax +48(0)12/2822800 office.com RÖFIX AG A-9500 Villach Tel. +387(0)39/830100 Fax +387(0)39/831154 office.prnjavor@roefix. +39/030/68041 Fax +39/030/6801052 office.com RÖFIX AG A-8401 Kalsdorf Tel. +385(0)1/3340300 Fax +385(0)1/3340330 office. BiH-88320 Ljubuski Tel.com Švicarska RÖFIX AG CH-9466 Sennwald Tel.o.o. SLO-1290 Grosuplje Tel.krzeszowice@roefix.com Bosna i Hercegovina RÖFIX d. +39/0473/966100 Fax +39/0473/966150 office. +41(0)44/7434040 Fax +41(0)44/7434046 office.com Albania RÖFIX Sh.villach@roefix. +41(0)81/7581122 Fax +41(0)81/7581199 office.com RÖFIX AG A-6372 Oberndorf Tel.k. PL-32-065 Krzeszowice Tel.com RÖFIX AG I-21020 Comabbio Tel. +385(0)21/896295 Fax +385(0)21/796247 office.o. AL-Kamez-Tirana Tel.com Poljska RÖFIX Sp. +43(0)2745/2005-0 Fax +43(0)2745/2005-28 office.trogir@roefix.ammerbuch@roefix.klina@roefix.o.oberndorf@roefix. +387(0)51/860589 Fax +387(0)51/860587 office.p.o.pazardzhik@roefix.com RÖFIX AG A-6170 Zirl Tel.kalsdorf@roefix.com RÖFIX AG A-4591 Molln Tel. +359(0)34/443106 Fax +359(0)34/441653 office. KS-Klina-Volujak Tel.com RÖFIX AG I-25080 Prevalle Tel.com Slovenija RÖFIX d.com Bulgarija RÖFIX ood BG-4400 Pazardzhik Tel.o.popovac@roefix.com Hrvatska RÖFIX d.com RÖFIX AG I-33074 Fontanafredda Tel. BiH-78430 Prnjavor Tel. +381(0)35/572550 Fax +381(0)35/572583 office. +43(0)5238/510 Fax +43(0)5238/510-18 office. z.com RÖFIX AG CH-2540 Grenchen Tel.Austrija RÖFIX AG Baustoffwerk A-6832 Röthis Tel.roefix.o.ilidza@roefix.o. +386(0)1/7818480 Fax +386(0)1/7818498 office.com Graditi po sistemu . HR-10294 Pojatno Tel.zirl@roefix. +43(0)5356/71291 Fax +43(0)5356/71977 office. +39/0434/599100 Fax +39/0434/599150 office. +377(0)44/502691 office.o.com Italija RÖFIX AG I-39020 Partschins Tel.o.com Kosovo RÖFIX Sh.com RÖFIX d.ljubuski@roefix.molln@roefix. +387(0)33/768150 Fax +387(0)33/544120 office. +39/0332/961430 Fax +39/0332/961056 office. +355(0)4/353166 Fax +355(0)4/353166-149 office.grosuplje@roefix.partschins@roefix.o.com RÖFIX d.sennwald@roefix.Crna gora RÖFIX d. +49(0)7032/973-0 Fax +49(0)7032/973-199 office.o.com www. HR-21220 Trogir Tel.o.grenchen@roefix. SCG-35254 Popovac NOVE Tel.com Srbija .p.k.com Njemačka RÖFIX GmbH D-72119 Ammerbuch Tel.comabbio@roefix.pyhra@roefix. +43(0)3135/56160 Fax +43(0)3135/56160-8 office.prevalle@roefix.o.com RÖFIX d.tirana@roefix. +43(0)7584/3930 Fax +43(0)7584/3930-30 office.dietikon@roefix. BiH-71210 Ilidza Tel.fontanafredda@roefix.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful