STRUčNI

GRADEVINSKI PRIRU č NIK

Graditi po sistemu

Impressum: 6. Izdanje 2006
Izdaje: RÖFIX AG Baustoffwerk, Badstrasse 23, A-6832 Röthis Savjetovanje: Za detaljnije savjetovanje vam je na raspolaganju naš tehnično-savjetni servis. Tisak: Ueberreuter Print und Digimedia GmbH, Industriestrasse 1, A-2100 Korneuburg Copyright by RÖFIX AG: © 2000

Sva prava zadržava izdavač. Upotreba tekstova, slika i drugih djelova bez pismenog odobrenja RÖFIX AG je zabranjena i kažnjiva. To vrijedi naročito za kopiranje, prijevode, ili upotrebu u štamparijama i elektronskim sistemima. Svi podaci u ovom izdanju potiču iz iskustva, ispitivanja i proba, i ne mogu se primjeniti u svim slučajevima. Oni su kao općenite informacije i okvirni podaci razumljivi. Podatke u ovom izdanju ne možemo primjeniti na svakom gradilištu zbod njihove specifičnosti. Opčenito priznata pravila struke i odgovarajuće

norme propisane u svakoj državi trebaju se poštivati. Izdavanjem ovog kataloga sva ranija izdanja stavljaju se izvan upotrebe. Sva prava na promjenu proizvoda i način njihove primjene zadržava proizvođač. Pojedini proizvodi mogu se u određenim regijama dostaviti u određenoj embalaži samo po narudžbi. Sve informacije o našim proizvodima možete dobiti kod ovlaštenih prodavača RÖFIX proizvoda. Za štamparske pogreške kao i za odstupanja u tonovima boja u katalogu ne odgovaramo.

Imidž Zidarski mortovi
Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort

4 16
22 26 29 33

Betoni
Debeloslojna sanacija betona Tankoslojna sanacija betona Sidreni mortovi Suhi betoni Mortovi za ploènike i fuge Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Temeljni površinski premazi

38
42 50 58 60 66 70 73

Temeljne žbuke
Na bazi vapna - cementa - gipsa Toplinsko - izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Graðevinska ljepila

74
77 100 104 110

Završne žbuke
Mineralne završne žbuke Pastozne završne žbuke Akustiène žbuke Obrada gips kartonskih ploèa

114
119 136 157 160

1

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi
Sistemi za saniranje Sistemi za renoviranje Sanacija fasada Ekološki proizvodi

162
167 184 212 219

Toplinsko izolacijski sistemi
Sistemi Mortovi za armiranje/ljepljenje Izolacijske ploèe Montažni elementi Mehanièko prièvršæivanje (tiplanje) Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) Mrežica za armiranje Dekorativni profili za fasade Nosive ploèe/Graðevinske ploèe Alati WDVS (TIS) - Izvedba

228
236 260 265 271 274 282 288 290 292 300 304

Građevinske boje
Masa za izravnavanje Priprema graðevinskih boja Boje za van Boje za unutra DecorLine

318
322 326 332 340 348

2

Postavljanje estriha
Nasipni materijali Tekuæi estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje Premazi za pod

356
364 369 375 379 385

Postavljanje keramièkih ploèica
Pregled Tankoslojno ljepilo Srednjoslojno ljepilo Mase za fugiranje Mortovi za peæi

390
392 407 413 416 421

Strojevi
Strojevi za finu žbuku Silosi i kompresori na gradilištu Protoène mješalice Pumpne mješalice

426
430 432 436 440

3

4

IMIDŽ

dž Imi

Imidž

RÖFIX - Graditi po sistemu
Danas se od gradnje zahtijeva mnogo. Zahtjevni su investitori, upravna tijela, okoliš i gospodarski privredni razvoj. Više od sto godina radimo na daljnjem razvoju visokovrijedne građevinske tehnologije. Danas nudimo inovacijske proizvode koji udovoljavaju najvišim tehničkim, ekološkim i ekonomskim zahtjevima. Potičemo aktivnu politiku u interesu građevinarstva. Vidimo se u ulozi posrednika između političkih nositelja odlučivanja i naših partnera u gradnji - od arhitekata preko cjelokupnog graditeljstva do privatnih investitora. Mi smo i u budućnosti jak partner u kojega se možete pouzdati.

Nastanak
U pramoru se talože ljuske i skeleti bezbrojnih životinjica i vapnenih algi. I najviše planine na našoj zemlji tako su nastale, pa i Alpe. Čovjek više nije koristio kamen kao oruđe, oružje i građevinski materijal, nego za dobivanje vapna. U vapnu su sjedinjena četiri antička elementa - zemlja, vatra, voda i zrak. Zemlja nam daruje vapnenac, vatra ga pali, voda ga gasi, a zrak otvrdnjava vapneni mort. Vapnenac je jedna od malobrojnih sirovina koju možemo pronaći i u Vorarlbergu. Rimljani su kod nas uveli vapno kao građevinski materijal. Crkve, tvrđave i plemićka sjedišta građeni su vapnom, a i zidovi starih kuća su premazani vapnom. Ove stare građevine svjedoče o trajnosti poznatog Röthner vapna. Krajem prošlog stoljeća znalo se za sedam peći vapnenica uz potok Frödisch. Od jedne takve palionice vapna nastala je međunarodno aktivna skupina poduzeća RÖFIX d.d.

5

Imidž

6

Imidž

Nastanak
Braća Josef i Meinrad Wehinger su 10. siječnja 1888. zakupili 156 hvati zemlje za 10 guldena od općine Röthis "u tzv. Rietliju ispod brda na ljevoj strani kanala Mühl". Dobili su obrtno pravo za palionicu opeke u kojoj se zajedno peklo vapno. 1889. su dobili odobrenje za lomljenje kamena, 1890. su kupili zakupljeno zemljište od općine, a 1892. pogranično zemljište. Prirodna nazališta u ovom području određuju budući smjer rada poduzeća jer je ilovače za proizvodnju opeke bilo ograničeno, a vapnenca više nego dostatno. Tako se od 1910. u knjigama računa više ne mogu pronaći proizvodi opeke.

Palionica vapna
Važan izbor prihoda je bio i prijevoz konjima Josefa Wehingera. Od 1921. se konjskom vučom dostavljala roba u švicarski Rheintal (dolinu Rajne) i u Lihtenštajn koja je sin Hermann već prije "otvorio" kao izvozno područje. Hermann Wehinger je 1924 preuzeo palionice vapna zajedno s dvokvadratnim zemnim pećima. U njima je tada sedam muškaraca uključujuči i vlasnika obavljalo težak fizični ručni rad. Tehnička pomoćna sredstva tada nisu bila poznata ili su bila naprosto preskupa.

Kada su 1948. tri sina Hermanna Wehingera ušla u poduzeće, dakle poratnih godina ispunjenima neimaštinom, Wehinger je ostvario cilj da svi u "kolibi vapna" mogu zaraditi kruh. I u fazi obnove se improviziralo. "Dizalica" na ručni pogon s koloturnikom i okretnom pločom je pripomogla izvozu vodootpornog kamena u Njemačku. Tračna pruga je služila

još oko 20 godina, no 1960. je novi Steyrov "traktor s lopaticama" s hidrauličkom podiznom napravom oslobodio radnika najveće muke da dnevno ručno napuni 10 kolica. Veće drobilice i mlinovi omugućili su nov razvoj poduzeća. Pomoću njih se moglo proizvoditi više šlijunka, lomljenog pijeska i veće količine vapna, tako da je u vapnari Wehinger nastalo novo uporište.

7

Prekretnica Sljedeća prekretnica bio je samostalni razvoj vapnenocementne žbuke koja je prikladna za strojeve./67. izgradnjom vapnene jamske peći ložene uljem došlo je do promjene. Tako je prvi puta u Austriji proizveden gotov mort. Austriji. isporučili prvi suhi mort za gradnju jedne alpske kolibe. Nagli uspjeh prvog RÖFIX ovog proizvoda je 1969. puževa i silosa dala je naslutiti da će se ručni rad ubuduće znatno olakšati. Gotova. Braća Josef. pijesak i cement i tako su 1968. pomiješana s vlastitim pijeskom otpremljena je na gradilište i nanosila se strojevima za žbuku. Veći kapacitet i i istovremena borba za tržišne udjele protiv cementa koji je prijetio da istisne tradicionalan način gradnje pomoću vapna . je u prvoj fazi visoke konjunkture dovela do daljnih poboljšanja. a nakon njega je 1972.iziskivali su potragu za novim mogućnostima i njihovim konačnim pronalaženjem. uslijedio prvi elektronski vođeni uređaj za miješanje morta s priključenim utovarnim silosima u Istovremeno je uveden zaštićen naziv robne marke RÖFIX. pomiješali su vapno. 8 . doprinio nastanku prvog uređaja za miješanje. a ugradnja drobilica. Tako je poduzeće stalo na čelo ove građevinske tehnologije budućnosti. 1966.Imidž Prva gotova žbuka Izgradnja prvog automatskog postrojenja za gašenje vapna 1961. Ludwig i Hermann Wehinger su rano prepoznali zahtjeve vremena. Ova RÖFIX ova dostignuća u pravom smislu riječi "nadsjajiti" će u budućnosti izrazito-bijela plemenita žbuka. U međuvremenu je taj uspješni princip primijenjen na cijelu paletu žbuke i morta. a udovoljava i zahtjevima graditeljstva.

Imidž Proširenje Istovremeno se proširenjem kapaciteta gradila servisna služba. Ono što je počelo kao palionica vapna s vrlo skromnim sredstvima. Kada su se sredinom sedamdesetih godina gradnja i stanovanje sve više promatrali pod aspektom uštede energije. Tako je otvoren portal na internetu. povećao vozni park i broj kupaca. nakon više desetljeća jake ekspanzije razvilo se u internacionalni koncern s preko 500 suradnika i 27 podružnica. RÖFIX je najprije izgradio perlitne peći. menom. Podružnice RÖFIX-a zastupljene su I na području komunikacijske tehnologije RÖFIX je uvijek u korak s vreu gustoj mreži na prostorima srednje i južne Europe. U jedanaest europskih zemalja RÖFIX nudi kompletan asotiman i prisutan je kao partner izvođačima radova i konačnim kupcima građevinske branše. a kasnije stiroporni uređaj kako bi proizveo nove proizvode orijentirane u smjeru uštede energije. Najveću pažnju polažemo izobrazbi suradnika. U najnovije vrijeme se više pažnje poklanja boji.Inovativnim proizvodima. a modernim uređajima mogu se ispuniti sve želje investitora. 9 . pionirski duh i učinkovitost obitelji Wehinger generacijama obilježavaju poduzeće koje teži prema naprijed i ima sjedište u Röthisu/Vorarlbergu. Ekspanzija RÖFIX se usmjerio prema budućnosti. RÖFIX je tradicionalan proizvođač građevinskog materijala s ambicijama koje nadilaze granice u europskom alpskom prostoru. na kojem kupci i suradnici imaju pristup specifičnim podacima. Kako u tehnici i proizvodnji tako i u razvoju osoblja našim se kupcima i suradnicima nudi širok spektar mogućnosti usavršavanja.RÖFIX je uspio osigurati veliki udio na tržištu.te osobito važno : osnovan je laboratorij za razvoj i kontrolu. Svojim tvornicama i prodavaonicama ovaj proizvođač sistema građevinskih materijala pokriva to vrlo veliko tržište. usredotočen na kvalitetu i organizacijom koja neprekidno raste.U RÖFIX-u se intenzivno bavimo tematikom razvoja osoblja i osmislili smo program obrazovanja i usavršavanja. Dalekovidnost.

Naši djelatnici-radnici Viče od 500 naših djelatnika se identificira s našim poduzećem i njegovim ciljevima. susjede i okoliš na našim mjestima proizvodnje • ekološkim proizvodima i ekološkim tehnologijama obrade • ekološkom logistikom za nabavu i prodaju naših proizvoda. Spremnost na primanje i prenošenje znanja i iskustva i podupiranje mladih djelatnika-radnika su osobine koje želimo njegovati i razvijati u smislu jedne velike RÖFIX ove obitelji. partnere na gradilištu. U matičnom poduzeću u Rothisu 20% od preko 100 uposlenih stoje na usluzi kupcu . serviseri i dostavljači. Graditeljstvo opskrbljujemo primjenjivim. Nužni preduvjeti za to su međusobno poštovanje i uvažavanje. te nudimo potporu za profesionalni i osobni razvoj naših djelatnika u vidu odgovarajućeg usavršavanja. te arhitekte .kao savjetnici. Prema njoj smo uvelike obvezni i obaziremo se na više načina: • odgovornim vađenjem sirovina • ekološki neškodljivom proizvodnjom kako bismo zaštitili naše djelatnike. 10 .Imidž Naša kvaliteta Građevine trebaju biti duga vijeka. Honoriramo i podupiremo spremnost i sposobnost naših djelatnika da uspiju i da preuzmu odgovornost. građevinske stručnjake i trgovce građevinskog materijala.Podupiremo naše kupce . ekonomičnim i zdravim građevinskim materijalom iz prirode koji ima trajnu vrijednost. Zaštita okoliša Nama kao i generacijama prije nas priroda daje sirovine kojima dugujemo zahvalnost za našu egzistenciju. One su često životno djelo ljudi i središnji životni prostor za više generacija. Stoga snosimo osobitu odgovornost za kvalitetu RÖFIX ovih proizvoda i njihovu obradu na gradilištu.u odabiru i u primjeni prikladnih proizvoda iz našeg programa.investitore. te volja i sposobnost za suradnju. Naši veliki zadaci su motivirajuća radna atmosfera i osigurano radno mjesto.

sistemi ugradnje • Strojevi • Alati • Profili • Pribor 11 .Dekorativna žbuka ) • Saniranje • Renoviranje • Ekološki građevinski materijali • Toplinsko izolacijski sistemi (puna toplinska zaštita) • Građevinske boje • Dekorativni unutarnji premazi • Grundiranje / Dubinsko grundiranje • Estrih . fleksibilnošću. angažmanom i odlučivanjem sačuvati tradiciju obiteljskog poduzeća. Težište naše gospodarske-privredne djelatnosti se nalazi na našim glavnim tržištima. Jak položaj na našim glavnim tržištima je tlo na kojem podupiremo ekonomski rast.naš uspjeh mjerimo novim rješenjima i vrhunskim rezultatima. proizvodnja i prodaja našeg građevinskog materijala temeljiti na slijedećim tradicionalnim osobinama: • trajna vrijednost • raznoliko oblikovanje oblika.Imidž Čuvamo naše jake strane i iskoristimo prilike Mi smo međunarodno aktivno poduzeće i želimo poduzetništvom. a danas i do dobavljača sistema karakterizira nas kao inovativno poduzeće koje je neprestano u potrazi za novim rješenjima i korisnicima svojih proizvoda i usluga.sistemi ugradnje • Keramičke pločice . Investiranje u nova tržišta sutra osigurava profit. I ubuduće će se razvoj. Bolje je neprijatelj dobrog . boje i strukture • ispunjavanje tehnoloških i fizikalnih zahtjeva • ekonomično i racionalno • ekološka neškodljivost Pregled naših proizvoda • Zidarski mort • Beton • Sanacija betona • Arhitektura vrtova i pejzaža • Temeljna žbuka • Tankoslojna žbuka • Masa za izravnavanje • Završna žbuka (Strukturna . Razvoj od proizvođača vapna do specijalista za gotovu žbuku.

Razvoj proizvoda i usluge nismo preuzeli nego smo naučili u građevinskom sektoru. Dobiveni certifikat ISO 9001 je uspjeh sistema. Kada dostavljamo kupcima robu imamo pred očima samo jedan cilj: Pouzdanost.Imidž Važna je dobra mješavina Ako od svega želite samo najbolje. RÖFIXovih usluga i RÖFIXove servisne službe za kupce nastaje ono što želimo postići: prava korist za naše kupce. Poduzeće RÖFIX s kvalitetnim upravljanjem pokazuje svoju sposobnost i na međunarodnom planu. "koordinator" ove cjeline je RÖFIX ovo sistemsko mišljenje. Od planiranja do završavanja radova nužni su brojni postupci. Da bi našim kupcima mogli ponuditi takvu pouzdanost. logistika i menadžment kvalitete su naše tri najvažnije sposobnosti koje su nastale oko i s našim kupcima. Kombinacijom RÖFIXovih sistema proizvoda.poboljšanja i razvoj novih materijala jamče našim kupcima željeni rezultat i čine nas atraktivnim partnerom.Logistika Dugogodišnje iskustvo i bliski kontakt s kupcima obilježili su RÖFIX ov način razmišljanja. Stalne inovacije. Dostaviti pravi proizvod u pravoj količini u pravo vrijeme na pravo mjesto.Kvalitetno upravljanje Gradnja je postala kompleksan proces. koji odlično djeluje izvan austrijskih granica. onda točno razumijemo što mislite. Sistemsko mišljenje . radili smo na logistici i učinili ju jednom od naših suštinskih kompetencija. Uspjeh našeg poduzeća se temelji na izbalansiranoj međuigri četiri pojma. 12 .Inovacija. Ne razmišljamo samo o proizvodima nego i o obuhvatnim rješenjima. Inovacije . Povezujući element.

a naši dobavljači ih moraju jamčiti Stvaralačkim duhom do kompetencija Potraga za novim učinkovitim primjenama za naše proizvode vodi do inovativnih sistemskih rješenja Ekološka svijest Svakodnevno bavljenje materijalom iz prirode obvezuje nas da se odgovorno odnosimo prema okolišu Motivirani djelatnici Velika samoodgovornost i stalno usavršavanje vodi do profesionalnog i osobnog razvoja naših djelatnika Ekonomičnost i svijest o troškovima Razumna politika cijena i visoka ekonomičnost doprinose stabilnim troškovima i osiguravaju naša radna mjesta Pokazivanje simpatije prema javnosti Konstruktivni rad u našim općinama i živo njegovanje imidža obilježavaju dobre odnose s javnošću Konsekventnim učinkom do prednosti Visok nivo naših proizvoda i usluga je mjerilo stupnja naše kvalitete i obećanje našim kupcima 13 .Imidž Kvaliteta Partnerskim pristupom do zadovoljnog kupca Aktivna briga. obuhvatna ponuda i kompetentna podrška kod gradnje stvaraju povjerenje Održanje termina kod dostave robe Točno odvijanje procesa proizvodnje i konstantna kvaliteta proizvoda jamče našim kupcima urednu dostavu Visokovrijedni kvalitetni proizvodi Neprestana kontrola i stalna poboljšanja u procesima jamče kvalitetu naših proizvoda Visoki zahtjevi za dobavljače Visokovrijedne sirovine i spremnost na dostavu su preduvjeti za kvalitetne proizvode.

komponente ispitane u sistemu. RÖFIX polaže nadu u nove tehnologije i na području razmjene informacija. Igrajte se bojama! U idealnoj mješavini se nalazi vizionarska briljantnost. • kao spojni element između RÖFIXa i izvođača. individualni odabir sistemskih komponenata. međusobni protok informacija koje se odnose na objekt. Kompetentna briga i suradnja jamče zajednički uspjeh.kao i stavljanje na raspolaganje logistiku strojeva i alata Daljnje obrazovanje Potpora sistemskih partnera u menadžmentu i upravljanju sa sadržajima seminara koji su posebno za njih krojeni stvaraju našim kupcima dugoročne konkurentne prednosti. 14 . Za promišljene koncepte koji dovode u sklad čovjeka i arhitekturu. U svijetu RÖFIX ovih boja i materijala stalno se stavljaju novi naglasci.Obuhvaća stručno savjetovanje i rješavanje problema na gradilištu. školovanje za kvalificiranog partnera za izvođača. učinkovita logistika gradilišta pomoću RÖFIX ovih sistema silosa. RÖFIX ova žbuka i boja su usklađeni na svakom "platnu" u unutarnjem i vanjskom prostoru: staklo. savjetovanje o varijantama sistema i konstrukciji. informacije o objektu.sveobuhvatan sistem logistike. metal. zajednički menadžment kupaca • izvođača u školovanju. zidovi. informiranju. drvo. pomoći u obradi i tehnici primjene . savjetovanju. jamstvena obveza putem dopuštenja za građevinski nadzor. Priznati boju i stvarati životne prostore s ugođajem ili novim pogledom.kao i koncepti boja i oblikovanja. beton i vezni materijali razvijaju našom paletom stil i estetiku.Imidž Paket usluga RÖFIX-ov paket usluga podupire : • arhitekte i planere u koncepciji i realizaciji projekata putem analize objekta. Na našoj homepage-stranici možete naći aktualne informacije i širok spektar usluga RÖFIX ove grupe. pomoć u izradi kalkulacija. pomoć kod ispunjavanja troškovnika.

Zirl. Prnjavor 15 . RÖFIX raspolaže proizvodnim mjestima i podružnicama prodaje RÖFIX u Austriji.Imidž RÖFIX Lokacije Kontinuirani razvoj je doveo korak po korak do sistemskog ponuđača za praktički sva rješenja problema u gradnji. Bugarskoj. Villach. Poljskoj i Mađarskoj. Ilidža. Uz tehnološki razvoj došlo je naravno i do geografskog proširenja aktivnosti. Bosni i Hercegovini. u Njemačkoj. Grenchen Srbija: Popovac Poljska: Krzeszowice Austrija: Röthis. Molln. Slovenija: Grosuplje Hrvatska: Pojatno. u Švicarskoj. Srbiji i Crnoj Gori. Prevalle. Fontanafredda. Phyra. Comabbio Albanija: Tirana Njemačka: Ammerbuch Bugarska: Pazardjik Švicarska: Sennwald. Trogir Kosovo: Klina Italija: Partschins. Hrvatskoj. Dietikon. Kalsdorf Bosna i Hercegovina: Ljubuški. Sloveniji. Oberndorf. Italiji.

16 ZIDARSKI MORTOVI .

ZIDARSKI MORTOVI 16 .37 Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 22 22 23 25 Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 26 26 27 Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 29 29 30 32 Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 33 33 34 36 17 .

. Uvjerljive karakteristike obrade. dugotrajnost. Formatiranjem kamena točno po mjeri poput plan bloka itd. Zidovi se mogu graditi na različite načine. Za saniranje zgrada i održavanje spomenika nudimo trasno-vapnenizidarski mort (vidi segment sistemi renoviranja). Od kamena do gotovog zida Zidovi imaju višestruku funkciju. RÖFIX nudi više vrsta zidarskih mortova koji mogu riješiti Vaše zahtjeve. pojavio se tankoslojni mort za lijepljenje istog.ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi S RÖFIX-om gradite sigurno RÖFIX se postavlja prema tim zahtjevima tako što dugogodišnjim ciljanim istraživanjima razvija najrazličitije zidarske mortove. Važnu ulogu u odabiru načina zidanja imaju građevinsko fizikalne karakteristike. RÖFIX nudi ljepilo za plan blok i uronjivi mort. estetika i zaštita okoliša. te stabilnost. vidljiv zidarski mort s optimalnom zaštitom od vremenskih prilika i lagani zidarski mort s odličnim karakteristikama toplinske izolacije. Opekarski proizvodi se međusobno razlikuju. te zaštita od požara i vlage. RÖFIX gradi sigurno. tu su i građevinsko fizikalni zahtjevi poput toplinske i zvučne izolacije. svaki ima prednosti i nedostatke. Pri odabiru opeke mjerodavni su specifični zahtjevi investitora. 18 . Normalni zidarski mort za veliko i normalno opterećenje. Uz preuzimanje i prenošenje opterećenja. velika izdašnost i odgovarajuća strojna tehnika jamče pouzdanu ekonomičnost naüih tvorničkih suhih mortova na gradilištu. Naše iskustvo Vas obogačuje.

vremenskih prilika i ostataka • Može se koristiti i zimi (pomoću dodatka za zaštitu od mraza do -5 C) • Otpada transport vrećama i zbrinjavanje otpada • Mogućnost racionalizacije gradilišta 19 . a nadziru ih i nacionalne i nezavisne službe za kontrolu kvalitete. • podatno nanošenje zidarskom žlicom • usklađeno vrijeme obrade • velika izdašnost • povoljan tijek stvrdnjavanja • ujednačena tlačna i vlačna čvrstoća • čvrstoća prionjivosti Uštedite na troškovima racionalnom logistikom RÖFIX već desetljećima nudi zidarski mort pritiskom na gumb. Oni se strogo kontroliraju u našem laboratoriju. na slobodni pad sa zaklopkom ili silos na pritisak od 1 odnosno 2 bara • Manje manualnih radnih postupaka • Tvornički izmješan materijal je jednoličan • Mort je dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađe. Transportni uređaji i silosne pumpe za miješanje stoje na raspolaganju za racionalnu obradu. Veliki silosi Zapremina od 12 do 20 m3. Specijalne recepture omogućuju da se gotovi mort iz silosa preko protočnog mješača stavi na raspolaganje u željenoj količini i ujednačene kvalitete. štedljivost i dokazanost! novim transportnim tehnikama. Strojna tehnika se sve više usklađuje s proizvodima i kombinira RÖFIX silosi i ostala strojna oprema: racionalnost.Zidarski mortovi Široke mogućnosti primjena i testiranja Svi RÖFIX zidarski mortovi se proizvode kao tvornički suhi visokokvalitetni mortovi.

6 mm RÖFIX 982 jako upijajući blokovi RÖFIX 985 slabo upijajući blokovi RÖFIX 986 neupijajući blokovi RÖFIX 987 Prirodni pijesak sa okruglim zrncima Plan blokovi (tankoslojno) Tankoslojni mort od normalnih do visokih zahtjeva visoki zahtjevi od normalnih do visokih zahtjeva Ljepilo za plan blokove RÖFIX 940 Završni mort RÖFIX 946 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 20 . a habanje je neznatno. Montira se direktno ispod velikog silosa i dostavlja se kao kompletan sistem na gradilište. žbuku i plemenitu žbuku. ljepilo za pločice.4 mm RÖFIX 955 0-3 mm RÖFIX 915 0-1. Za robu u vrećama odnosno u silosima. pumpama za miješanje ili strojevima za žbukanje koji se nalaze na tržištu. onda se treba koristiti filter odnosno hauba za ubrizgavanje. Mogu se koristiti univerzalno sa svim protočnim mješalicama.Zidarski mortovi Silosna logistika Silosna protočna mješalica: Protočne mješalice se postavljaju ispod silosa. vozne su i bez problema obrađuju zidarski mort i fini beton. Ako se protočna mješalica puni robom iz silosa putem transportnog uređaja. Protočne mješalice i komandni ormar u kombinaciji s košarom krana optimiraju logistiku gradilišta. Zid (debeloslojno) Normalni zid normalni zahtjevi Izolacijski zid normalni zahtjevi jako dobra izolacija 0-3 mm RÖFIX 950 0-1. masu za izravnavanje. Zbog izvrsnog miješanja može se transportirati na udaljenosti do 60 m. estrih. Transportni upređaj: Ovi pneumatski tlačni transportni uređaji mogu lako svladati velike udaljenosti. Protočna mješalica (staječi uređaj): Protočne mješalice se mogu koristiti univerzalno.6 mm RÖFIX 920 sa perlitom RÖFIX 820 Vidljivi zid sa vapnenim pijeskom visoki zahtjevi dobra izolacija sa perlitom RÖFIX 810 sa perlitom RÖFIX 812 0-3 mm RÖFIX 980 0-1. Silosna pumpa za mješanje (SMP): Silosna pumpa za miješanje radi pomoću dualnog sistema za miješanje.

Pored tradicionalnog postupka debeloslojnog morta u međuvremenu postoji i mogućnost tankoslojnog ili srednjeslojnog nanošenja. MC. • Za bolju toplinsku provodljivost i nasipnu gustoću možemo uzeti u obzir toplinski zidarski mort od laganog zidarskog morta. MPL Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 15 N/mm2 MBL.Zidarski mortovi Zahtjevi za zidarski mort Zidarski mort je klasificiran prema rastućoj tlačnoj čvrstoći. MK EN . MB. MK ≥ 5 N/mm2 MB.5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 10 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 N/mm2 2 ≥ 3 N/mm2 ≥ 5 N/mm ≥ 10 N/mm2 SIA 177 Grupa mortova M4 M3 M2 M1 Minimalna tlačna čvrstoća ≥ 2. vapneno-cementni mort ili mort za toplinsku izolaciju. MCL. zvučna izolacija ili toplinska izolacija na licu mjesta se odlučuje o postupku gradnje.5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 8 N/mm2 ≥ 12 N/mm2 Vrsta zida MP.5 M5 M 10 M 15 M 20 Minimalna tlačna čvrstoća 1 N/mm2 2. ÖNORM B3341 Grupa mortova M0 M3 M5 M 10 M 3 w/ww M 5 w/ww M 10 w Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 3 N/mm ≥ 10 2 DIN 1053 Grupa mortova MG I MG II MG II a MG III MG III a LM 21 LM 36 Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 2. MC. Za klasifikaciju zidarskog morta slijedi pregled normi i standarda za zidove i zidarski mort: • Čvrstoća na najmanji pritisak se mjeri kod starosti od 28 dana i navodi u N/mm2. Nakon toga u obzir dolaze ili cementni mortovi. Ovisno o tome je li prioritet nosivost.998-2 Grupa mortova M1 M 2.5 N/mm2 5 N/mm2 10 N/mm2 15 N/mm2 20 N/mm2 21 .

Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste VAPNENO-CEMENTNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Razvoj suhog morta je omogućio da se najsuvremenijim uređajima za miješanje proizvodi zidarski mort konstantne kvalitete za željenu primjenu. Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koje uvjetuje gradilište i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. Pored materijala za opeku i mort i vezivno sredstvo (razlikuju se mnogobrojne različite vrste) ima odlučujući utjecaj na nosivost zida. Normalni zidarski mort na vapneno cementnoj bazi ima nasipnu gustoću od najmanje 1500 kg/m3.Tek kvalitetnim spajanjem dobivamo nosivi zid. Kao dodatak se koristi vapneni pijesak s najvećim zrnom od 1.6 mm ili od 3.0 mm. Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i format cigle rezultira potrošnjom zidarskog morta. Upozorenje: Potrošnja zidarskog morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača cigle. a da bi bilo što manje šupljina pijesak treba imati konstantnu liniju prosijavanja.te Vrs / ve no Os ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . 22 .

4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort finih zrnaca za zid (npr.Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapneno-cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno . TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita. cigla.1. TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita. betonski blok.D.cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno ./jed.): M2 Način dostave: 23 . cementni kamen.): M3 • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed.cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno .cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno .D.cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zidanje (npr. cigla. • Dostavlja se samo u Italiji • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva. vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva. M. M.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.

MC. • Moguće dostaviti i kao pumpni mort • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: ca. M.3 mm Izdašnost u litrama: ca.D. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort fine granulacije za zidanje (npr. M.du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi .): M1 Način dostave: 24 . MK MG (ita. cigla. cigla. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva./jed. 24 ltr. cementna cigla.D./jed. MK MG (ita. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca.1. 25 ltr. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.6 mm Izdašnost u litrama: ca. beton blok. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva.Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zid (npr. 0 . MC.

cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti.ra Ob ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi .Vapneno-cementni zidarski mort Obrada Obrada Obrada vapneno-cementnih zidarskih mortova Profesionalni savjet Zamješavanje Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. preporučuje se kontrola konzistencije morta prilikom obrade. podloge ne smije pasti ispod + 5 C Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Kod neobičnih promjena. Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi 25 . Kod dužih pauza pri radu potrebno je mješalicu isprazniti i očistiti Nanošenje Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Ležajne fuge potrebno je izvesti na cijeloj površini Cigla se postavlja na zidarski mort i uravnava se pomoću libele i zidarskog konopa Prekomjerno curenje zidarskog morta potrebno je skinuti zidarskom žlicom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Napomena: Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe.

Stoga se upotrebljavaju mortovi male nasipne gustoće i boljih toplinskih svojstava. Samo vrsta. Crvena područja pokazuju na povišen prolaz topline. Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koji su uvjetovani gradilištem i može odstupati od navedenih vrijednosti. Lagani zidarski mort smije se proizvesti samo kao tvornički mort. tzv. a nasipna gustoća mora biti manja od 1200 kg/m3.Odabir željene vrste zida i formata cigle rezultira potrošnjom toplinskog zidarskog morta.te Vrs / ve no Os ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . To vrijedi za zidove koji su izrađeni od opeke i iz drugih materijala. Visoko toplinsko izolacijski zid obično obrađujemo sa tankoslojnim mortom. Toplinsko izolacijski RÖFIX mortovi za zidanje su prilagođeni zahtjevima toplinsko izolacijskih opeka i stvaraju homogenu osnovu zida.lagani zidarski mortovi.Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste TOPLINSKI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Prolaz topline kroz vanjske zidove uvjetuje potrošak energije za grijanje u prostorijama. Infracrveni snimci dokazuju nji- hov utjecaj. Važni su vrsta i udio upotrebljenog zidarskog morta. oblik i nasipna gustoća zidnih opeka ne određuju toplinska svojstva nekog zida. Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača opeke. 26 . dok tamna područja pokazuju na smanjeni prolaz topline.

34 W/mK • MG (EN 998-2): M5 • MG (ita. M.): M2 Način dostave: 27 .): M1 • • • • • Granulacija: 0 ./jed./jed. M. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. MCL MG (ita. M.D.3 mm Izdašnost u litrama: 28 ltr. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom Sastav: • Cement • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva.34 W/mK MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): LM 36 MG (ON B3341): M10w MG (SIA 177): MBL. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva.D./jed.3 mm Izdašnost u litrama: 37 ltr.): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1250 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.3 mm Izdašnost u litrama: 40 ltr.du vo oiz pr ci Po ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . MCL MG (ita. TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 550 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.2 W/mK MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): LM 21 MG (ON B3341): M5ww MG (SIA 177): MBL.Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort Područja primjene: • Lagani zidarski mort visokih toplinskih svojstava za zidove rađene šupljom blok opekom normalnih statičkih zahtjeva.D.

Zidarski mortovi .Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu 28 .

Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste VIDLJIVI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Vidljivi zidarski mort se koristi za vidljive ili obložne zidove. RÖFIX zidarski mort može se upotrijebiti za gradnju jednostrukih i dvostrukih vidljivih odnosno obložnih zidova. Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i temelji se na podacima proizvođača opeke. S jedne strane vanjski zid treba štititi objekt od atmosferskih utjecaja. a s druge strane obložni zid predstavlja važan element u vizualnom oblikovanju objekta. Finoća i podatnost omogućuju zidanje i fugiranje jednim radnim postupkom.te Vrs / ve no Os ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . ali ne do rupe u opeci. Stvarna potrošnja morta zavisi od veličine rupe i gubicima uvjetovanima gradilištem i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. Ako je predviđeno naknadno fugiranje onda fuge treba prethodno jednakomjerno izdubiti od 1. kako se kasnije kod izglađivanja fuge ne bi moralo popravljati. Zidarski mort mora ispuniti jednake zadatke kao i opeka.5 cm do 2 cm duboko. Glatki namaz daje homogeno dobro zbijenu fugu. Takav način rada je vrlo ekonomičan. Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i upotrebljeni format cigle uvjetuje potrošnju zidarskog morta. 29 .Kod glatkog namaza fuge treba osobito paziti na izradu potpunih fuga.

TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. tj.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. tj. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. nevidljivog fasadnog zida s naknadnim fugiranjem. za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog.): M2 Način dostave: 30 . • Za jako upojivu ciglu.du vo oiz pr ci Po ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem./jed.D.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .D. M. M. • Za jako upojivu ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Mort za vidljivi zid finog zrna./jed.Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vidljivi zidarski mort RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova Područja primjene: • Za izgradnu jednostranog ili dvostranog vidljivog.

3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. • Za neupojivu ciglu i opeku. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 985 Spec. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem.Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 985 Spec.D. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1750 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita./jed. tj. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec./jed./jed. • Za jako upojive ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednoslojnog ili dvoslojnog vidljivog.Zidarski mortovi . nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem. • Za slabo upojivu ciglu i opeku. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. M. M.D. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec.D.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . tj. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog. tj.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 .): M2 31 . M.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec.

podloge ne smije pasti ispod + 5 C Štititi od smrzavanja. Vidljivi kamen se postavlja sa duplim prorezom u ležajnim i sudarnim fugama Nakon zidanja potrebno je obraditi fugu s odgovarajućim alatom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata.Vidljivi zidarski mort Obrada Obrada Obrada morta za fasadni vidljivi zid Profesionalni savjet Priprema podloge Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe. cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti.ra Ob ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . Ne koristiti oštećeni kamen. Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. samo cijeli RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Kamen se uobičajeno čisto reže pomoću reznog alata te se potom čisti od prašine Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Mort koji iscuri potrebno je odmah odstraniti žlicom kako bi se izbjeglo prljanje zida. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Odrediti slojeve kamena prije početka obrade. Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. fen) i kiše 32 . prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.

tlačna čvrstoća nakon 28 dana: >10 N/mm2 N/mm2 • Čvrstoća na habanje i smicanje nakon 28 dana: >0.ojn te Vrs / ve no Os ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .0 mm) (plan blok). tako da se mogu ljepiti tankoslojnim mortom. Djelomično može znatno odskakati od navedenih vrijednosti. Smije se proizvoditi samo tvornički suhi mort.0 mm.Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste TANKOSLOJNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste U današnje vrijeme proizvode se opekarski proizvodi koji su vrlo točnih dimenzija. Osim industrije porobetona i pješčanih opeka i proizvođači cigle i laganog betona sada nude takve plan blokove. Područje primjene / potrošnja Za klasifikaciju tankoslojnih mortova norma DIN 1053 "zid" kao minimalni zahtjev utvrđuje: • Min.5 Uputa: Potrebne količine morta su okvirne i temelje se na podacima proizvođača opeke. Izračunate su za nanos zidnom šarom. Tankoslojni mort se koristi za ljepljenje opeka s neznatnim odstupanjima u dimenzijama (< 1. Da bi mort što bolje prianjao o površinu opeke mora se posebno poboljšati. Kod kontrole kvalitete se kod starosti od 28 dana zahtijeva minimalna tlačna čvrstoća od 10 N/mm2. Najveće zrno korištenih dodataka iznosi najviše 1. Debljina fuge koja je ispunjena tankoslojnim mortom iznosi samo 1-3 mm. RÖFIX nudi za tu namjenu tankoslojni mort vrhunske kvalitete. Efektivna potRÖFIX 940 ljepilo za plan blok ispunjava ovaj visoki zahtjev reba morta ovisna je o formatu rupa i gubicima uvjetovanim gradnjom. 33 .

): M1 Način dostave: 34 . TČ (28 dana): 14 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0.Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronljivi mort RÖFIX 945 Uronljivi mort Područja primjene: • Tankoslojni mort za ljepljenje zida od opeke i porobetona i od plan bloka i planskih elemenata. M. MC.8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr.8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Vrijeme upotrebe: 4 h Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0.5 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.5 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: 4 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB. MK MG (ita. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Tankoslojni mort za ljepljenje • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Neznatna potrošnja Dobro zadržavanje prodora vode Dobra prionjivost na kamenu Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . MK MG (ita.): M2 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .0./jed. M./jed.D. • Tankoslojna žbuka za premazivanje plan blokova u unutarnjim prostorijama.D.ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . MC.0.

TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.D. TČ (28 dana): ca. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Srednjoslojni mort za zazidavanje poroznih opeka sa nanosom morta.3 mm Izdašnost u litrama: 30 ltr. 15 N/mm2 NG: 1370 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 21 ltr.1.): M1 35 . M. MC.D.Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort • Završni mort za zazidavanje plan blokova odgovarajućim nanosom morta.2 mm Izdašnost u litrama: ca. M./jed./jed.ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . MC. MK MG (ita. MK MG (ita.

Kod nanošenja tankoslojnog morta. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Nanositi samo onoliko morta. Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop 36 . Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop Planblok cigle potrebno je obraditi u mokrom stanju. ne bi smjelo doći do curenja morta sa strana Zamješavanje Pri miješanju mješalicom na slobodni pad.ojn ra Ob ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno. koliko je moguće postaviti cigle.

Zidarski mortovi . cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti. Žlicom za mort nanose se ravnomjerni slojevi morta 37 . fen) i kiše Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe.Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada srednjoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Štititi od smrzavanja. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.

38 BETONI .

BETONI

38 - 73

Debeloslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

42
42 46 49

Tankoslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Obrada

50
50 56

Sidreni mortovi
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu

58
58 59

Suhi betoni
Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada

60
60 62 63 64

Mortovi za pločnike i fuge
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

66
66 67 68

Mortovi za fuge u prirodnom kamenu
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

70
70 71 72

Temeljni površinski premazi
Osnove / Vrste

73
73 39

ni to Be

Betoni

Beton - Važan građevinski materijal našeg vremena
Više od 50% svih građevina se danas gradi od betona. Dugi životni vijek koji se pripisuje betonu, otpornost, visoka ekonomičnost i ostala njegova tipična svojstva kao što je mogućnost da ga oblikujemo po želji, sve to učinilo ga je nezamjenjivim građevnim materijalom. Tako je on i kao otkriveni beton na bezbrojnim kvadratnim metrima fasadnih površina već odavno postao uobičajenom slikom naših gradova i naselja.Beton se sastoji od glavnih sastavnih dijelova: od cementa, dodatnih materijala (šljunak, pijesak) i vode. Pri tome cement predstavlja "vezivo" za različite elemente, vezivni element koji je bitno odgovoran za kvalitetu građevnog materijala. Zbog nedovoljne otpornosti betona na savijanje, betonski ugradbeni dijelovi pri visokogradnji se ojačavaju čeličnom armaturom. Tako je zajedničko djelovanje čelika i betona važna pretpostavka za statičku sigurnost građevine izgrađene od armiranog betona. Ovo zajedničko djelovanje je međutim zajamčeno samo u slučaju kad je čelična armatura dostatno debelom betonskom oblogom ili drugim mjerama zaštičena od štetnih utjecaja iz okoliša.

RÖFIX - Vaš Partner kad se radi o betonu
Firma RÖFIX nudi na području betona veliki broj visokovrijednih vrsta gotovih betona: • Špricani beton u različitim granulacijama i različitih svojstava • Sanacija betona u debeloslojnom i tankoslojnom postupku • Beton za vrt i okoliš

40

Betoni

Beton Prirodna zaštita od korozije je ugrožena
Često se ispušta iz vida da beton živi. I beton je podložan starenju kao i pojavama istrošenosti. Tempo starenja je definiran zbrojem vanjskih utjecaja, kao i otpornošću građevnog materijala. Normalno beton ne zahtijeva velika ulaganja u pogledu njege. No ipak, u slučaju da ravnoteža između otpornosti i drugih utjecaja bude narušena, trošenje se može rapidno ubrzati. Betonski čelik ima dodir sa zrakom, i na taj način dolazi do reakcije kalcij hidroksida koji se nalazi u šupljinama i kiselih plinova iz atmosfere. Reakcijom neutralizacije dolazi do karbonatizacije betona.

Za optimalni uspjeh pri sanaciji betona bitni su sljedeći kriteriji:
• Stručna priprema podloge • Izbor prikladnih proizvoda za popravak • Pojedinačna analiza podloge i stupnja oštećenja • Brižljiva izvedba radova na održavanju

Ugljični dioksid započinje neutralizaciju betona. Od površine prodire u beton fronta karbonizacije. Fronta karbonizacije dostiže armaturo. U dodiri s vodom nastupa korozija željeza. Rđa posjeduje nasuport željezu mnogostruko veći volumen i stvara veliki pritisak, dolazi do pucanja betona i armatura postaje vidljiva.

41

ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

DEBELOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste
Pojam špricani beton istovremeno označava jednu vrstu materijala, jedan postupak i jedan način gradnje. Ovaj postupak zahtijeva pored niza specijalnih uređaja i strojeva i educirano osoblje. Postupak će biti primijenjen prije svega tamo gdje se radi o tome da se izrade tanke betonske oplate povijenih ili geometrijski veoma nepravilnih oblika, gdje su dakle zahtjevi u pogledu izrade oplata veoma visoki. Nadalje će se primijeniti tamo gdje je u sigurnosne svrhe potrebno ugraditi beton koji će postati učinkovit u kratkom roku, te gdje relativno tanke debljine betona treba nanijeti u čvrstoj povezanosti sa starim betonom (poboljšanja i ojačanja).

Koji faktori imaju utjecaja na kvalitetu špricanog betona?
Kvaliteta špricanog betona ovisi o sastavu pripremljene mješavine (brizgani beton bez vode). Ali veoma veliki utjecaj ima i vodilica špricalice. Ona naime snažno utječe na vrijednost V/C (sadržaj vode), na gustoću Važeće smjernice: Važan temelj za opis svojstava špricanog betona je Smjernica Špricani betona, na odbijanje, a time i na čvrstoću gotovog betona beton ÖBV, kao i DIN 18554 Špricani beton, proizvodnja i nadzor nad kvalitetom.

42

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Osiguravanje stijena, nagiba i građevinskih jama
Osiguranja stijena su nužna kako bi se nagibi stijena koji su nastali tijekom građenja ili su pak građenjem dodirnuti, učvrstili na način da nema opasnosti za ljude i konstrukcije. U pravilu se potrebni radovi na osiguravanju izvode za vrijeme gradnje. Tipično za radove na osiguranju stijena je da se uspostavlja povezanost postojećeg kamenja s unesenim špricanim betonom. Osiguranja stijena mogu biti kratkoročna, dakle najčešće u svrhu osiguranja građevinskih jama za vrijeme gradnje. No one se mogu koristiti i kao trajna osiguranja. Jedna od funkcija osiguranja stijena može biti i smanjenje stupnja labavljenja u području zone labavljenja. Ovakvo osiguranje treba urediti što je prije moguće.

Problemi Zaštita stjenovitih površina od vremenskih utjecaja, labavljenja i pomicanja uslijed mraza. Podupiranje ugroženih partija stijena.

Mjere Nanošenje više centimetara debelog sloja špricanog betona Ispunjavanje proreza i većih šupljina špricanim betonom. Eventualno dodatnim sidrenjem ugroženih dijelova sidrima i sidrenim mortom. Radni prostor potreban za izgradnju podzemnih dijelova gradnje održavati otvorenim pomoću sloja špricanog betona, eventualno uz upotrebu podupirača od čeličnih profila i sidara. Stabiliziranje nagiba i zaštita iskopa građevinske jame za vrijeme gradnje, i to od vremenskih utjecaja, ispiranja i klizanja stijena ili labavog tla, 5 cm debelim slojem, sa slabo armiranom betonskom oplatom.

Osiguranje građevinske jame

Osiguranje nagiba

43

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Izgradnja tunela
Pri upotrebi špricanog betona u tunelogradnji treba načelno razlikovati tri područja primjene, koja se međusobno razlikuju po namjeni, a time i zahtjeva koji se postavljaju na špricani beton:

Tankoslojna oplata od špricanog betona na čvrstom gorju
Nanošenje tankih slojeva špricanog betona u šupljine u čvrstom gorju ne služi uspostavi nosivosti, nego izolaciji od prodirućih voda (ako su u pitanju dovodi vode, radi se o izolaciji protiv gubitka vode). Nadalje služi zašititi kamenite površine od vremenskih utjecaja i od korozije kao i za smanjenje hidrauličkog otpora strujanju u dovodnim hodnicima hidroelektrana. Kao minimalna debljina slojeva mogu pod određenim okolnostima (iznad vrhova stijena) poslužiti 2 do 3 cm.

Ugrađeni materijal mora ispunjavati sljedeće kriterije:
• dobra prionjivost • visoka razina brtvljenja • dostatna tlačna čvrstoća glatke površine (specijalno za smanjivanje otpora strujanja)

Špricani beton - dodaci i osobine M Dodatak Mikrosilica Tlačna čvrstoća Otpornost na savijanje Otpornost na odvajanje Otpornost na smrzavnje/rosu Poroznost E-Modul Paropropusnost ++ ++ ++ ++ + S Dodatak ubrzivač + + + K Plastični dodatak + ++ ++ ++ F Vlaknasti dodatak + ++ + + + + +

++ raste + ostaje - pada Svi dodaci se mogu po želji kombinirati.

Špricani beton kao osiguranje od urušavanja kamenja
Ovdje špricani beton ima vremenski ograničenu funkciju tako što zajedno s čeličnom mrežom i stijenskim sidrima, eventualno i ugradnjom čeličnih lukova ili rešetkastih nosača, služi kao jedina sigurnosna mjera sve dok (u pravilu mjesecima kasnije) ne uslijedi konačna izgradnja pomoću betonskih nadsvođa. Pri ovoj metodi gradnje ubrizgani beton nanesen odmah nakon izvedbe proboja popunjava sve rasjekline i pukotine. Na taj način on povezuje površine razlabavljene miniranjem te sprečava opuštanje gorja. Tako se stvara "gorski nosivi prsten" koji u gorje uvodi vertikalne sile, i to radijalno oko šupljeg prostora. Ugrađeni proizvod mora odgovarati sljedećim kriterijima: • rano stezanje • tlačna čvrstoća • prionjivost

Jednokratna gradnja pomoću špricanog betona
Pri danas uobičajenom načinu izgradnje tunela metoda se sastoji ponajviše od izrade sigurnosne oplate od špricanog betona. Rjeđe se primjenjuje beton kasnije unesen pomoću crpki, koji služi kao konačno osiguranje.

44

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Varijante špricbetona

Kriteriji pri izboru dodataka špricbetonu Oznaka RG 4 .. Osobina Najveća granulacija: 4 mm Opis Dobro se izglađuje Prikladan za guste armature Tankoslojno izravnavanje Visoka čvrstoćat Statička sigurnost Standardna kvaliteta Primjena u područjima s visokom razinom sulfata Dugo vrijeme prije vezivanja Trajno stabilan Za brzo dostizanje visokih ranih čvrstoća Za visoke debljine slojeva Za brzo osiguranje građ. jama i labavih stijena Za poboljšanje gustoće Redukcija sile odboja Povišenje razine čvrstoće Poboljšana otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje Bolja vlačna-zatezna čvrstoća na savijanje Otporan na abraziju (čvrst na brusno habanje) Mala sklonost nastajanju pukotina Bolja prionjivost na stari beton Niski E-modul Povišena otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje

RG 8 ..

Najveća granulacija: 8 mm

RG../HS..

Visoka otpornost na sulfate

RG..S..

S ubrzivačem (po želji nealkaličan)

RG..M..

S Microsilica

RG..F..

S vlaknastim dodatkom

RG..K..

S plastičnim materijalima

Tipične varijante špricbetona Primjena Tunelogradnja Osiguranje građ. jama Poboljšanje statičkog opterećenja postojećih gradnji Površine od otkrivenog betona Saniranje bazena za pročišćavanje vode Saniranje starih balkona Tipična varijanta špricbetona RÖFIX RG 8 SM RÖFIX RG 8 S RÖFIX RG 8 Opis Brzo stvrdnjavajući, s visokom gustoćom za velike debljine slojeva i s malom silom odboja. Brzo stvrdnjavajući, već na početku statički učinkovit. Normalno stvrdnjavajući s zrnatoüću 8 mm, za stari beton s ≥ 30 N/mm2 . Tlačna-pritisna čvrstoća. Zrnatosti 4 mm, dobro se zaribava i lagano izglađuje. S cementom otpornim na sulfate, da bi se poboljšala otpornost na vode iz pročišćavanja. S niskom tlačnom-pritisnom čvrstoćom i niskim E-modulom, kao i optimalnom prionjivočću o stari beton, visokootporan na smrzavanje i sol za odleđivanje.

RÖFIX RG 4 RÖFIX RG 8 HS

RÖFIX RG 4 SMK

45

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Debeloslojna sanacija betona
RÖFIX RG4 Špricani beton
RÖFIX RG4 Špricani beton RÖFIX RG8 Špricani beton

RÖFIX RG8 Špricani beton

Područja primjene:

• Špricani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela, osiguravanja građevnih jama.

• Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

Sastav:

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 8 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm E - modul: 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 kN/m2

Način dostave:

46

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

RÖFIX RG4 S Špricani beton
RÖFIX RG4 S Špricani beton

RÖFIX RG4 M Špricani beton
RÖFIX RG4 M Špricani beton

RÖFIX RG4 SM Špricani beton
RÖFIX RG4 SM Špricani beton

• Brzovezući šprcani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje kao što je premazivanje tunela i u gradnji.

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• Specijalno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

47

28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 1750 kg/m3 E . betona i čeličnog betona. 20 ltr. kao i za osiguravanje lošeg zida. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca.5 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 . 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. kao i za osiguravanje lošeg zida. gotov za uporabu./jed. 1750 kg/m3 E .5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. kao i za osiguravanje lošeg zida. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 20 ltr. betona i čeličnog betona. • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. 20 ltr. • Suhi špric. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . 1750 kg/m3 E .8 mm Izdašnost u litrama: ca.modul: ca.8 mm Izdašnost u litrama: ca.modul: ca. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela.Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton Područja primjene: • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela.8 mm Izdašnost u litrama: ca.modul: ca.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 kN/m2 Način dostave: 48 .ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni ./jed. betona i čeličnog betona.

fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. Pozor: kloridi prkose pješčanim mlazevima Kloride se prema iskustvu ne može ukloniti pješčanim mlazevima. Nanošenje RÖFIX špricani beton moguće je obraditi uobičajenim mašinama za suhi špric Radove s špricanim betonom trebala bi izvoditi školovana ekipa Homogena slika špricanja. Na ovlaženoj površini se može izvesti reprofiliranje pomoću špricanog betona.Debeloslojna sanacija betona Obrada Obrada Obrada špricbetona Profesionalni savjet Priprema podloge Oštećeni beton i koji ne posjeduje dovoljnu čvrstoću. nosiva.ojn da ra Ob be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni . čista. s neznatnim odbijanjem kao i optimalna kvaliteta betona positže se istomjernim kružnim pokretima s udaljenosti od 1 m i pod kutom od 90 stupnjeva Za racionalnu ugradnju špricanog betona preporučujemo RÖFIX betonski Dragon Njegovanje Štititi od smrzavanja. 3 dana 49 . prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. bez iscvjetavanja. Stoga površinu treba nakon pješčanih mlazeva još dodatno oprati vodom pod visokim tlakom (ispitati odsutnost klorida). fen) i kiše Pri neprikladnom vremenu (vručine. žutkasta boja (vlastita boja otopine) klorid prisutan.5 N/mm2 Kontrola: Na bijelo mjesto nanijeti kistom 5% otopine kalijevog dikromata: pokazuje se crvenosmeđe boja (srebrni kromat) klorida nema. da se u jednom potezu očisti stari beton i armatura Pokus na kloride :Na osušeno mjesto loma nanijeti kistom 1% otopine srebrnog nitrata: ako dođe do bjelkaste boje znači da je klorid nazočan Podloga Podloga mora biti čvrsta. jak vjetar. mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. podlogu stalno vlažiti Naknadna obrada mora se izvoditi min. ukloniti s odgovarajućim uređajima Za prethodnu obradu podloge pogoduje korištenje visokotlačnih strojeva ili strojeva za pjeskarenje Prednost pjeskarenja je.

lomi beton koji se nalazi iznad. armatura uvijek leži u područjima s visokom alkalnošću.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste TANKOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste Opsežna istraživanja pokazuju da oštećenja betona u daleko najvećem dijelu nastaju zbog pogrešnog sastava i obrade.ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . Ciljevi sanacije betona: • izmjena oštećenog betonskog sloja • optička sanacija betonske površine • zaštita betonske površine od štetnih utjecaja • odgađanje karbonatizacije • stvaranje snažne povezanosti između starog i zamjenjenog betona • sličan postupak izmjene oblika kod starog i zamjenjenog betona • slične vrijednosti difuzije vodene pare kod starog i zamjenjenog betona 50 . U slučaju manjkavog sastava betona ili pretankog betonskog prekrivača.5. Ako je betonski prekrivač dostatan. Povećanje obujma koje se zbog toga događa. alkalnost cementnog kamena oko armaturnog čelika raste. te je time učinkovito zaštićena od korozije. Samo u prvom vanjskom sloju pH vrijednost s vremenom pada na 9. Utjecaj korozije sada može dovesti do hrđanja čeličnih armatura. Ovaj proces zovemo karbonatizacijom. Stručno obrađeni beton pokazuje alkalnost pH-vrijednosti od ca 12.

industrijskim i komunalnim otpadnim vodama postavljaju velike zahtjeve na građevine.Karbonatizacija i kloridi u betonu su najskuplji neprijatelji betona. i mikroorganizama prodiru u beton i ubrzavaju koroziju.50 mm 7 mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 1 mm X RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina X RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop 51 . Štete nastale kontaminiranom vodom. CO2. SO2. a prije svega intezivna gradnja 60-tih i 70-tih zbog kratkih su rokova izgradnje i male pokrivnosti betonom. • tanak betonski sloj iznad armature • prefino raščlanjena konstrukcija • premršav beton • mjesta sa šljunčanim gnijezdima / šupljinama Agresivni sastojci poput klorida.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Tipične greške kod betona Grijesi posljeratnog betoniranja. te skromnim građevinskim materijalom i nedostatnim naknadnim tretmanom izazvali opsežne štete. Područja debeljina primjene betonskog zamjenskog morta Debeljine nanosa 60 mm 8 .Betoni .

vodoodbojno . na difuziju plinova i vodene pare se uopće ne utječe ili se utječe veoma malo.visoka paropropusnost . npr soli za posipanje.Betoni . tako i pri korozijskim procesima.premošćuje pukotine RÖFIX BSF zaštitna boja za beton 52 .vodoodbojno . Kod hidrofobne impregnacije pore betona ostaju otvorene.velika dubina prodiranja Proizvod RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX Silikonski dubinski grund Grundiranje Impregnacija koja stvara film na bazi akrila . na kemijski agresivne tvari ali i mikrobe. a da pri tome nema bitnog utjecaja na propusnost za vodenu paru. termičko opterećenje. Ovo posljednje dolazi otuda što su silikoni krajnje otporni na vanjske utjecaje. budući da voda igra ključnu ulogu kako kod preuzimanja štetnih tvari. Osim toga su pokazali izvanrednu postojanost. radi se na tome da se postigne najtrajnija moguća i najekonomičnija zaštita betona. Silikoni kao sredstvo za impregnaciju . prevlačenje slojevima koji stvaraju film ima za cilj da prekine difuziju plina a time i širenje ugljičnog dioksida koji uzrokuje karbonatizaciju. Nasuprot tome. Oni se odlikuju izuzetnim učinkom odbijanja vode.djeluje kao usporivač CO2 . Hidrofobna impregnacija na bazi silikonskih smola . kao npr na UV-zračenja.Pred dugo vremena su se kao sredstvo za impregnaciju probili silikonski organski spojevi.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Područja primjene betonskih zaštitnih premaza Otkako su postali poznati temeljni mehanizmi nastajanja oštećenja betona. Hidrofobni postupak i postupak stvaranja filma .Ovdje središnja uloga pripada zaštiti od vlage.

50 mm. • Pogodno i za mokro špricanje Osobine: • • • • Otporan na mraz i sol Dobra prionjivost Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 50 N/mm2 • Debljina sloja: > 50 mm Način dostave: 53 . 25 N/mm2 • TČ (28 dana): ca. • Granulacija: 0 .6 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. • RÖFIX BFM se u sistemu zajedno sa RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom i RÖFIX BGM betonskim grubim mortom koristi za izravnavanje šupljina u starom betonu. 40 N/mm2 • Debljina sloja: > 7 mm • Granulacija: 0 ./jed. 15.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu Tankoslojna sanacija betona RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort Područja primjene: • Kao visokokvalitetni vezivni most i zaštita od korozije za betonsku armaturu. obradivo u jednom sloju. 12.75 ltr.8 ltr.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni .5 mm • Potrošnja: ca./jed. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje./jed. 15 N/mm2 • TČ (7 dana): ca. 17 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. 30 N/mm2 • TČ (28 dana): ca. • TČ (3 dana): ca. 16 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. za debljine od 0 . • TČ (3 dana): ca.2 mm • Potrošnja: ca. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. pogodno za slojeve do 7 mm. Kod većih debljina potrebno je raditit u više slojeva.5 mm • Potrošnja: ca.0. 10 ltr. 1.0. 25 N/mm2 • TČ (7 dana): ca. Za izravnavanje i stvaranje ravne površine.

• • • • • Potrošnja: 0.4 kg/m2 Gustoća: ca. 1 mm • Upijanje vode: < 0. pH-vriijednost: ca.2 mm • Potrošnja: ca. 1. 1 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.0. 0. 0. 11 ltr. 8 Točka paljenja: ca.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni ./jed.2 .7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca.4 kg/m2 Gustoća: ca.01 m pH-vriijednost: ca. • Visokokvalitetne.5 Pukotina pri širenju (400um) -10°C: ca. 0. 8. SD-vrijednost: ca.0. • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša.4 kg/ltr. proziran Bez sredstava za otapanje Moguće premazati Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Akrilna smola • Silan • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .01 kg/m2h • • • • • Granulacija: 0 mm Potrošnja: ca. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan • • • • Visoko dubinsko djelovanje Bezbojan.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton Područja primjene: • Visokokvalitetna masa za izravnavanje na mineralnoj baz sa dodacima za prijanjanje. hidrofobne silikonske impregnacije betona i čeličnog betona. 74 °C Način dostave: 54 .9 kg/ltr. moguće obraditi u slojevima do 1 mm. • RÖFIX BSL se koristi za popunjavanje šupljina i pora i može se primjeniti i na druge podloge. 1. pogotovo u gradnji mostova i visokoj gradnji.

14 ltr. kao npr. • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Otporan na mraz i sol Izvrsna kvaliteta obrade Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 .4 mm Potrošnja: 2.0./jed. kao i premazivanje betonskih šahtova. 30 N/mm2 TČ (7 dana): 38 N/mm2 TČ (28 dana): > 50 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 2. 21 ltr.povezivanja cijevi u novim šahtovima. TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: > 10 mm 55 . 14 ltr. kao i premazivanje betonskih šahtova.6 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.povezivanja cijevi u novim šahtovima. TČ (3 dana): ca. • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu. specijalno za velike površine na kojima se vrše poslovi reprofiliranja.5 mm Potrošnja: ca.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni .3 mm Potrošnja: ca.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 8 N/mm2 • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: 5 mm • • • • • Granulacija: 0 . moguće obraditi u jednom ili više slojeva. 1./jed./jed. • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu. • Za vršenje popravaka na dijelovima betona koji su pod dinamičkim i statičkim utjecajem. 1.7 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. kao npr.

nosiva. koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka. bez iscvjetavanja.Tankoslojna sanacija betona Obrada Obrada Sanacija betona sa vidljivim oštećenjima armature Profesionalni savjet Postupak Podloga mora biti čvrsta. ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod nanošenja Reparaturnog morta za beton ne smije biti prisutan vodeni film Za optimalnu zaštitu od korozije potrebno je armaturu 2-3x premazati RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom. željezo osloboditi od hrđe (pjeskarenjem) i kod utjecaja klorida željezo premazati RÖFIX BHB zaštitom za armaturu Površine s visokom upojnom moći potrebno je više puta navlažiti Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. Nakon nanošenja posljednjeg sloja mora se uzeti u obzir vrijeme protvrdnjavanja od oko 48 sati Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most.5 N/mm2 Hrđu sa armature u potpunosti ukloniti. čista. drvene ili plastične letve razvlači Na manjim površinama je moguće nanositi i uz pomoć kista.ojn da ra Ob be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS 56 . Vrijeme čekanja između slojeva iznosi 20 min. valjka od janjeće vune ili gletera Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge. drvene ili plastične letve razvlači RÖFIX Betonski reparaturni mort se s odgovarajućim strojem nanosi i suhim i mokrim postupkom Površina za vrijeme obrade može biti razvučena ili zaribana Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge.

Kao konačni nanos upotrijebimo RÖFIX BSF zaštitnu boju za beton (2 sloja). • Veće rupe ovisno o dubini popraviti pomoću RÖFIX BGM betonskog grubog morta stabilne konzistencije. 57 . Ostatke oplatnih ulja odstraniti Namještanje cjevi na šahtovima Na donji prsten nanijeti RÖFIX BFM-betonski fini mort stabilne konzistencije. odnosno uporabiti RÖFIX BGM betonski grubi mort. • U slučaju većih debljina slojeva raditi s više premaza. Kožica sa pora i šupljina mora biti uklonjena Popravci vanjskih stuba Podlogu očistimo sa visokotlačnim strojem. • Tanko nanijeti RÖFIX BFM betonski fini mort.Tankoslojna sanacija betona Obrada Manji popravci i održavanje Profesionalni savjet Zatvaranje šljunčanih gnijezda • Podlogu prethodno mat vlažno namočiti.Cijelu mat vlažnu površinu poravnamo sa RÖFIX BFM betonskim finim mortom i na kraju obradimo sa filcom ili vlažnom spužvom. • Zid izgladiti lopaticom upotrebom RÖFIX BLS-betonske mase za udubljenja (kod velikih neravnina dva puta).Na mjesta sa većim neravninama nanesemo RÖFIX BGM betonski grubi mortom.na prethodno dobro navlaženu podlogu. Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton. Varijanta: RÖFIX EPB Kod nanošenja materijala.Nanijeti podložni sloj RÖFIX BFM-betonskog finog morta stabilne konzistencije. koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka. Namjestiti sljedeći prsten. materijal nakon stvrdnuća obraditi spužvom ili filcanim gleterom. Suvišni materijal odstraniti žlicom. 24 sata. 7 dana. • Nakon toga RÖFIX BFM betonski fini mort "mokro na mokro" u čvrstoj konzistenciji s gleterom nanijeti i poravnati. Sušenje pribl.Betoni . Sidro ne pomicati dok se mort ne stvrdne. u slučaju većih debljina slojeva uporabiti RÖFIX BGM-betonski grubi mort. Sušenje ca. ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Ponovno uređenje neuglednih otkrivenih betonskih površina (udubljenja) • Jako zaprljanu podlogu očistiti pod visokim tlakom-pritiskom a po potrebi uporabiti i RÖFIX Uništavač algi.vlažna Zatvaranje veznih mjesta Podlogu prethodno navlažiti i dodatno očistiti (odmastiti) armaturno željezo (npr nitro-razrjeđivačem). • Da bi se uspostavila glatka površina. podloga mora biti mat. Nakon stvrdnuća površinu oprezno izgladiti vlažnom spužvom.vodom ili pjeskarenjem.

58 . Iz tog razloga već mnogo godina sigurnosne mreže protiv odrona kamena i sigurnosna sidra održavaju Sidreni mortovi su finozrnaste mase za strojnu obradu. Izrezivanje sekcija starog betona pomoću pile za beton također se uglavnom nikada ne može izvesti dovoljno egzaktno.Uvijek kad se u industrijskim postrojenjima ili proizvodnim halama ugrađuju novi strojevi. Imaju nisku razinu nestajanja. One se ispune sidrenim mortom. nastaju šupljine između stare podloge i novih strojeva.te Vrs / ve no Os ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni . a pomoću njih se postiže dobra prionjivost na mineralnim podlogama. čvrstoće. Područja primjene Tipična primjena sidrenih mortova je postavljanje sidara za stijenje. a posjeduju svojstva visoke žitkosti i visoke konačne nesmetani rad na poslovima gradnje tunela. Složenom tehnikom bušenja u stijeni se naprave bušotine dubine do 5 m. potrebna je pomoć tehnike. a nakon toga se uvedu dugačka sidra za stijene. šupljine treba zaliti. Pri tom se istovremeno očekuju visoka čvrstoća i dobra prionjivost na stari beton. To su tipične primjene RÖFIX sidrenih mortova.Sidreni mortovi Osnove / Vrste SIDRENI MORTOVI Osnove / Vrste Tamo gdje zaštita i sigurnosni zahtjevi moderne civilizacije nisu dostatni. Nakon montaže strojeva.

• TČ (tlačna čvrstoća) (1 dan): > 20 N/mm2 • TČ (3 dana): > 30 N/mm2 • TČ (28 dana): > 55 N/mm2 • Granulacija: 0 . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • Otpornost na mraz • Minimalno skupljanje • Vodonepropusan Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 17 ltr./TO Način dostave: 59 . • Kao sidreni mortovi za labava./jed. • Izdašnost u litrama: ca. mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 997 Mort za popunjavanje RÖFIX 997 Mort za popunjavanje Područja primjene: • Kao sidreni mortovi za labava./jed. mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 Sidreni mortovi.5 mm • Izdašnost u litrama: ca. • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate.5 mm • Izdašnost u litrama: ca. prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice. 575 ltr. pukotina. • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate. • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva.du vo oiz pr ci da Po ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni . • Mort za popunjavanje rupa. turbina i sl. prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice. • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva.0./jed. turbina i sl. šliceva i sl.0. • TČ (28 dana): > 40 N/mm2 • Granulacija: 0 .Sidreni mortovi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sidreni mortovi RÖFIX 995 Sidreni mortovi.2.5 mm • Izdašnost u litrama: 23 ltr. 18 ltr.

mora se provesti najpreciznije planiranje. postavljanje cestovnih graničnika i još mnogo toga izvodi se pomoću betona.Suhi betoni Osnove / Vrste SUHI BETONI Osnove / Vrste Beton .silosa dorastao je svim zahtjevima: I profesionalci. • odmah na raspolaganju • nema ostataka • varijabilno podešavanje konzistencije • fleksibilno odvijanje rada na gradilištu • zauzima malo mjesta (2. odnosno kvaliteta na licu mjesta. Još jedna prednost gotovog morta je što zauzima manje skladišne površine. vrtnoj izgradnji i cestogradnji. RÖFIX beton u silosu Vam planiranje čini jednostavnim i učinkovitim.4 m) • kod nas ne plaćate vodu nego samo beton 60 . uz pravilnu konzistenciju.te Vrs / ve no Os be hi Su ni toBe Betoni . Pomoću RÖFIX silosa za beton imate u svako doba na raspolaganju beton koji Vam je potreban. ili su pak nužne skupe vožnje do mješaonice. Betoniranje temelja. Beton iz RÖFIX . a i "sam-svoj-majstor" znaju cijeniti unaprijed izmiješan mort zbog konstante u kvaliteti i racionalne i jednostavne obrade. Nasuprot tome. Da bi se dobila točna količina.Svestran i dokazan Beton je sirovina koja se upotrebljava za mnoge vrste radova u visokogradnji. niskogradnji.4 x 2.

Sposobnost upijanja vode. površina i sastav zrna. Razlikuje se kruti. Na osobine betona posebno utječe klasa čvrstoće cementa. Najvažnija osobina betona je tlačna čvrstoća i mora se dokazati testiranjem. dodataka i vode i prema gustoći suhe tvari razlikujemo teški. vrijednost vodo-cementnog faktora. velikog utjecaja imaju i obrada te dodavanje vode. plastični. Prema tlačnoj čvrstoći beton se dijeli u klase čvrstoće.Teški i normalni beton sadrži zbog svoje visoke gustoće suhe tvari manje sposobnost toplinske izolacije. a dobru zvučnu izolaciju. 61 .Suhi betoni Osnove / Vrste Utjecaji na čvrstoću betona Na konačni proizvod ne utječe samo materijal. te oblik. normalni i lagani beton.Betoni . meki i tekući beton. Konzistencija je mjerilo za obradivost svježeg betona. vodopropusnost i otpornost na smrzavanje ovise prije svega o strukturi betona. Beton se sastoji od cementa.

gotove kuće. Visokogradnja Betoniranje stropnih i podnih ploča kod pregradnji i dogradnji Izrada betonskih zidova. stepenica. podnožja.Suhi betoni Osnove / Vrste Područja primjene Suhi betoni RÖFIX 994 Beton za ispune X X X X RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 X X X X X X X X X X Primjena Cestogradnja Gradnja pločnika Gala-gradnja Niskogradnja Postavljanje prometnih znakova. zidnih izboja Ispuna cementom vezanih iveričnih ploča za oblaganje ili EPS-oblikovanih ploča Betoniranje složenih oblika Betoniranje kompleksnih formi Izrada ugradbenih dijelova s visokom gustoćom armature Proizvodnja gotovih dijelova. ploče za oblaganje elemenata i montažnih kuća 62 .Betoni . putokaza i stalaka za bicikle Postavljanje rubnika i rubnog kamenja Sidrenje uređaja na igralištima Postavljanje rubnog kamenja od betona i granita Izrada malih temelja Polaganje žlijebova X X X X X X X X X X Gradilišta Betoniranje učvršćenja nagiba Izrada čistog sloja Izrada zidova od prirodnog kamena Izrada šahtova i sl.

nadvoja./jed./TO • TČ (28 dana): > 30 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca. 1800 kg/m3 • E . 20 ltr. 2200 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. • Izdašnost u litrama: ca.kao i za pričvršćivanje podnožja i šahtova. 20 ltr. temelja.Suhi betoni Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Suhi betoni RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 994 Beton za ispune Područja primjene: • Za popunjavanje oplata i manjh građevinskih dijelova. temelja. • Izdašnost u litrama: ca. stepenica. • Pogodno za parkove i trotoare. 2250 kg/m3 • Nasipna črvstoća: ca.modul: 30000 N/mm2 Način dostave: 63 . zalijevanje šupljina.du vo oiz pr o ci da Po be hi Su ni toBe Betoni . stopa. 1800 kg/ltr.modul: 30000 N/mm2 • • • • • • Granulacija: 0 . zidova. stopa. • E . popunjavanje oplata./TO • TČ (28 dana): > 23 N/mm2 • NG: ca. 500 ltr.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. Osobine: • Mogućnost pumpanja • Lagano izoliranje • Plastična obrada • Plastična obrada • Lagano izoliranje • • • • Plastična obrada Lagano izoliranje Dobra svojstva razlijevanja Dobra strojna obrada Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): > 25 N/mm2 NG: ca.modul: 30000 N/mm2 • Granulacija: 0 .4 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr.8 mm • Izdašnost u litrama: ca./jed. 1800 kg/m3 E . čistih slojeva./jed. 500 ltr. kao i za ne opterećene prometne površine na ulazu u kuću ili zemljište. • Za ispune obložnih betonskih ploča. • Za betoniranje podova.

Beton se nakon toga zgušnjava i izglađuje. Pripazite na"Smjernice za naknadnu obradu betona": 64 . u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom za beton. Gustoća i čvrstoća ispitanih uzoraka izradom kocki. odnosno u svako doba. U skladu s time treba podesiti količinu vode i kontrolirati mjeru širenja. a osigurati postepeno protvrdnjavanje i onih slojeva koje su bliže površini. Trajanje naknadne obrade ovisi o brzini protvrdnjavanja betona i uvjeta koji vladaju u okolini. Kontrola svježe proizvedenog betona provodi se preko sljedećih mjernih veličina: Mjerenje širenja svježeg betona.Suhi betoni Obrada Obrada Obrada suhog betona Profesionalni savjet Beton na stisak gumba Suhi beton isporučujemo racionalno. Naknadna obrada Kod betona treba spriječiti prijevremeno isušivanje. Beton se mora izmiješati ravnomjerno. donosi se do mjesta ugradnje i ugrađuje se. a za vrijeme transporta i ugradnje se ne smije razložiti.da ra Ob be hi Su ni toBe Betoni . Konzistencija svježeg morta. Beton se smije obrađivati samo u prethodno zadanim konzistencijama za obradu. Beton možete naručiti odmah. Obrada i kontrola na gradilištu Ugradnja Pomoću protočne mješalice koja je priključena na silos beton se miješa do zadane konzistencije.

Suhi betoni Obrada Obrada betona za ispune Profesionalni savjet Beton za betonske obložene ploče RÖFIX 994 Beton za ispune isporučujemo racionalno u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom. Ugradnja RÖFIX 994 Beton za ispune ugrađuje se u mekanoplastičnoj konsistenciji F38 . onda je dodana količina vode u svakom slučaju prevelika Naknadna obrada Naknadna obrada nije potrebna. U materijal se ne smije dodati previše vode Ako se na mjestu ulijevanja pokaže razdvajanje vode i dodatka.Betoni . Beton za ispune je odmah na raspolaganju. 65 .F45 (K2-K3) u betonske obložene ploče.Treba pripaziti da pri ugradnji ne ostanu šupljine.

nego da u okolišu svoje kuće oponašamo prirodu. Trajna i dugovječna rješenja mogu se očekivati samo kod tehnički zrelih proizvoda i kod stručne ugradnje. ono osvaja i vrtove. još toliko individualni stil gradnje pronaći ono pravo. naći će RÖFIX-proizvodi za opločenja prirodnim kamenom svoju primjenu. Osim puteva. ali i kao rješenje za parkirališta i pješačke zone. terasa. Dok su kamene ploče neosjetlljive na smrza- vanje. imponira svojom enormnom robustnošću i dugovječnošću. Opločavanje je u trendu i to na terasama. boja i struktura površine vodi brigu o tome.te Vrs / ve no Os ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . koji je nadasve razumljiv. i on će sigurno za svaki. nego bi s njim morao biti harmonično srastao. garažnih ulaza. prilazima i odlagalištima. govori u korist opločenja kamenom. 66 . Ovaj smisao za približavanje prirodi. priprema te mort za postavljanje i prije svega fugiranje postavlja velike zahtjeve na kvalitetu. Posvuda gdje se radi o tome da se usklade zahtjevno oblikovanje i ekonomičnost.Mortovi za pločnike i fuge Osnove / Vrste MORTOVI ZA PLOČNIKE I FUGE Osnove / Vrste Harmonija na svim putevima . ako je pomoću visokovrijednih mortova za opločenje brižljivo položena. Ogroman izbor različitih oblika. jer on se uklapa u svaki vrtni stil. sol i mehanička opterećenja. Tako svaki posjednik vrta može dati maha svojoj mašti. još uvijek biti dovoljna sama po sebi.kamene ploče Što je danas više u trendu. Vrt se ne bi trebao izdvajati od okoliša. Stoga opločena površina. garažnim ulazima i terasama. koje su izložene jakim opterećenjima. prostora pred kućom. Učvršćivanje površina kojima se hoda ili vozi već dulje vrijeme zaokuplja ljude. No sama ljepota opločenja neće na putevima. pružajući Vašim zahtjevima optimalnu podršku. To nije čudo. šetnicama.

/jed.Mortovi za pločnike i fuge Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za pločnike i fuge RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 632 Mort za kamena opločenja RÖFIX 632 Mort za kamena oploèenja RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom opločenju RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oploèenju Područja primjene: • Djeluje kao drenaža u odvodnjavanju površinske vode u podlogu. 20 ltr.du vo oiz pr ci da Po ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni ./jed. granita. 19 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 21 ltr. Količina otpadnih voda ne povećava se u kanalu.4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr./jed.8 mm Potrošnja: ca.porfir i koto ploča. TČ (28 dana): 25 N/mm2 NG: 2250 kg/m3 • • • • Granulacija: 0 . 17 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): 20 N/mm2 NG: 2000 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 . • Za postavljanje umjetnog i prirodnog kamena. Osobine: • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Vodopropusan • Otpornost na mraz • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Dobra prionjivost na kamenu • Otpornost na mraz • • • • Neznatna sklonost iscvjetavanju Dobra prionjivost na kamenu Otporan na mraz i sol Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 . • Za fugiranje širokih fuga kod kamenih i rubnih opločenja. kao i klinkera i keramike debeloslojnim postupkom i sl.4 mm Potrošnja: ca. TČ (28 dana): 35 N/mm2 NG: 1850 kg/m3 Način dostave: 67 . prirodnih kamenih ploča na podu kao i prirodnog i lomljenog kamena.

68 . Nanosi se podloga od ca 4 . Podloga za popločenje mora biti nanesena preko cjelokupne površine. ovisno o onome što se u određenoj regiji može naći. staza. te za podloge dobre nosivosti. Kao nosivi sloj on ima zadatak da ravnomjerno rasporedi prometno opterećenje na cijelu podlogu. u pravilu je dovoljan sloj debljine 20 do 30 cm. te nagibe koji će svojim profilom biti usklađeni sa željenim nagibima kasnijeg kamenog opločenja. U skladu s time se debljina svake pojedine podloge prilagođava očekivanom opterećenju. pješačkih i parkovnih površina potrebno je izvesti izravnavanje terena s najmanje 2. pri polaganju se može primijeniti i RÖFIX 633 Beton za drenaže u kombinaciji s RÖFIX . Minimalna debljina podloge je nužna za optimalno polaganje kamenih ploča. U privatnim posjedima (terasa.Mortovi za pločnike i fuge Obrada Obrada Priprema za izradu opločenja Profesionalni savjet Izravnavanje terena Kod voznih.6 cm debljine.5% nagiba. 0/45 mm ili 0. sastoji od šljunka otpornog na smrzavanje ili od tucanika zrnatosti od 0/32 mm.56 mm.Zement Haftschlamme (vidi podne sustave) kao kontaktnim slojem s kamenim pločama. ravnomjernom debljinom sloja. Podloga za kameno opločenje Ona služi izjednačavanju različitih visina kamenih ploča.da ra Ob ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . Da bi se dobila podloga za popločenje s dobrom vodonepropusnošću. prilaz garaži itd). Zaštita od smrzavanja i nosivi sloj Materijal sloja za zaštitu od smrzavanja se. i to RÖFIX 632 morta za kamena opločenja. u zemnovlažnoj konzistenciji.

njih prije polaganja treba razmjeriti. koju polijemo na položene ploče. površinu očistimo sa gumenim držaćem i operemo s malo vode.Mortovi za pločnike i fuge Obrada Priprema za ugradnju morta za opločenja Profesionalni savjet Polaganje pločnika Da bi se pri polaganju izjednačile razlike u boji. RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje opločenja predstavlja potporu od kamena na kamen. 69 . Na kraju RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje vibriramo sa laganim vibratorom i učvrstimo. Polaganje teških uzoraka Nanos RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje opločenja Kameni podovi su nosiva konstrukcija od prirodnog kamena i popunjenih fuga. Treba održavati razmak u fugama od 3-5 mm. te ih tako polagati. Pri tome se uvijek polaže od položene površine prema van (ispred glave). Fuge moramo jednomjerno popuniti.Betoni . Miješa se u plastičnu smjesu ali ne prerijetku. Polaganje lukova i krugova počinje od njihove sredine. Čišćenje Nakon učvršćenja RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje. Ako postoje posebni površinski uzorci. ploče treba uzimati naizmjence iz različitih kutija.

Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Osnove / Vrste MORTOVI ZA FUGE U PRIRODNOM KAMENU Osnove / Vrste Prirodni kamen često pri oblikovanju vrtova. RÖFIX nudi kompletnu programsku paletu koja služi za polaganje prirodnog kamena. Područja primjene Primjena RÖFIX Morta za fugiranje prirodnog kamena proteže se od malog vrtnog zida preko velikog kiklopskog zida sve do moderne cestogradnje. te da bi njegova funkcija bila dugoročno zajamčena. 70 .te Vrs / ve no Os nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . ili pak čini prijelaz između različitih stilskih elemenata. novim zgradama. javnih površina ili potpornih zidova stvara most između modernog i tradicionalnog načina građenja. Da bi prirodni kamen bio trajno povezan.Prvobitni prirodni izgled kamena u harmoniji je ili pak u kontrastu s modernim uličnim površinama.

Osobine: • Otpornost na mraz • Dobra prionjivost na kamenu • Mogućnost pumpanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB. MK MG (ita. MC. M.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva. 15 N/mm2 • NG: 1900 kg/m3 • • • • • • • • • Granulacija: ca. • Izdašnost u litrama: ca.): M1 Način dostave: 71 .0.3 mm Izdašnost u litrama: ca.du vo oiz pr ci da Po nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni .Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za fuge u prirodnom kamenu RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Mort za fugiranje fine granulacije. kao i za fugiranje prirodnog kamena na podu. • Zidarski mort za zid (npr./jed. 650 ltr. beton blok. za strojno ili ručno fugiranje prirodnog ili lomljenog kamena. 0 . 26 ltr. 24 ltr./TO • TČ (28 dana): ca.D. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca./jed. cigla.

Veće rupe između kamenja moraju se zapuniti kamenjem uloženim u mort. Svježi mort obraditi unutar 2 sata. a da tlak mlaza vodene pare bude prilagođen čvrstoći zida i morta. od različite koncentracije vezivnog sredstva na površini što dovodi do nejednakosti u tonu boje. Fugiranje pomoću stroja za žbukanje Strojno fugiranje velikih potpornih zidova i sl. ako su veoma visoki zahtjevi glede glatkoće fuga. Upute za fugiranje. Morta za fugiranje RÖFIX 992 možemo nanašati sa svim strojevima za radnju na fugiranju i imaju promjer transportne cijevi najmanje 35 mm. Nakon nanošenja fuge treba u jednakim vremenskim razmacima i istim alatom za fugiranje izgladiti (da bi se izbjegle razlike u boji). ovisno o stupnju stvrdnjavanja morta. 72 . a ni debljinom ni duljinom ne smiju prolaziti kroz zid. Materijal se miješa u plastičnoj konzistenciji. provodi se pomoću RÖFIX 992 Morta za fugiranje. i to u suhom postupku ušpricavanja. Treba paziti na to da se svaka fuga potpuno ispuni. Fugiranje špricanim betonom Ako se radi o veoma velikim formatima i o robusnom zidnom kamenju.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Obrada Obrada Priprema za fugiranje Profesionalni savjet Zahtjevi za podloge/Priprema za rad • Sve fuge moraju biti suhe do ovlažene. Ozidani i svježe fugirani zid treba zaštititi od vremenskih utjecaja sve dok se mort za fugiranje ne stegne. U tu svrhu se rabe dijelovi strojnog pribora koji su namijenjeni radovima na fugiranju. Ručno fugiranje Ručna obrada se izvodi pomoću RÖFIX 915 Cementnog zidnog morta ili. Preklapanje ploča smije iznositi ca 40% širine.da ra Ob nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . Vreću RÖFIX 992 Morta za fugiranje intenzivno miješati u 10 l čiste vode u trajanju od 3-4 minute. No pri tome treba paziti da se dočeka pravilan stupanj stezanja morta. Ukoliko se to ne učini. Važno je fugu nakon gletanja još jednom premazati navlaženim kistom. Utiskivanjem materijala u fuge pomoću utiskivača za fugiranje i zaglađivanjem pomoću cijevi za fugiranje dobiva se željena slika fugirane površine. • Dodirne fuge između pojedinih slojeva ne smiju ležati jedna iznad druge. Fugiranje Svježi mort treba ugraditi u roku od 2 sata. pomoću RÖFIX 985 Morta za vidljive zidove (vidi poglavlje Zidarski mortovi). može biti svrhovito raditi s RÖFIX Špricanim betonom RG4 ili RÖFIX RG4 S. a nakon toga pomoću utiskivača nanijeti u fuge u ziđu. Važno je. postoji opasnost. Stoga se cjelokupna površina nakon stezanja morta mora očistiti pomoću aparata na mlaz vodene pare. da se fuge nakon izvlačenja još jednom prijeđu ovlaženim kistom. kao i očišćene od prašine i prljavštine. • Debljine fuga iznose ovisno o vrsti zida 1-4 cm. Pri tome treba računati na to da se na graničnim područjima ziđa stvaraju tanki slojevi morta.

iz epoksidne komponente i komponente Koji premaz treba upotrijebiti određuju tehnički zahtjevi površine poda. 73 . RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole. Izvedba i upotreba vidi sistem polaganja estriha. koje se sastoje od djije komponente. obrtima. Stvrdnute epoksidne smole sadrže izvanrednu kombinaciju osobina proizvoda.te Vrs / ve no Os azi em pr ki ins vrš po ljni me Te ni toBe Betoni . One se nakon miješanja stvrdnjavaju u čvrste umjetne tvari.Temeljni površinski premazi Osnove / Vrste TEMELJNI POVRŠINSKI PREMAZI Osnove / Vrste Zahtjevi koji se postavljaju na površine u industriji. Epoksidne smole su tekuće umjetne tvari. Niti jedan betonski pod ili estučvršćivača. u područjima uporabe živežnih namirnica i privatno neprestano rastu i mogu se zadovoljiti premazima na bazi epoksidne smole. rih ne može dugoročno bez oplemenjivanja površine držati korak s opterećenjem u industrijskim pogonima.

74 TE M E L J N E ŽBU K E .

113 Na bazi vapna .izolacijske žbuke Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 100 100 101 102 103 Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 104 104 106 108 Građevinska ljepila Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 110 110 112 75 .cementa .TEMELJNE ŽBUKE 74 .gipsa Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 77 77 84 95 Toplinsko .

s kojim je moguće razviti i proizvesti građevinske materijale najviše trajnosti. bilo kao oblikovni. stavilo je na raspolaganje jedno hidrauličko sredstvo. stoljeća vrlo promijenila. Rimljani su već poznavali prednost takozvanih hidrauličkih materijala. atraktivni element. Tako se u najranije vrijeme upotrebljavalo mortove od gline. Tehnika gradnje se je od 19.uk žb e ljn me Te Temeljne žbuke Žbuka je odijelo kuće Iznutra i izvana RÖFIX žbuke odaju skladnu figuru. ali koji se. sredinom prošlog stoljeća. S vapnom su se mogle proizvesti vanjske žbuke koje su bile vrlo otporne na vremenske utjecaje i koje su djelomično do danas ostale očuvane na hramovima. ili kao zaštita zidova od utjecaja vremenskih prilika. u povezanosti s ekološkim načinom gradnje. 76 . koji se danas susreću prije svega u južnim zemljama. u našim širinama ponovo sve više koriste. Već u antici bili su poznati mortovi za žbuku. Tada se u staroj Grčkoj pojavilo vapno kao prvo mineralno vezivno sredstvo. Otkriće portland cementa.

CEMENTA . u prostoru Mezopotamije.n. vapnenca-krečnjaka i sl. otpornost na smrzavanje. Cementne žbuke stavljaju se posvuda gdje postoje visoki zahtjevi s obzirom na čvrstoću. letećeg pepela. Grci i Feničani. koji je nastao kao sediment izlučivanjem isparene morske vode prije otprilike 285-195 milijuna godina. Vapnene žbuke se dobro miješaju.te Vrs / ve no Os sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . Gips je vrlo čest kamen u prirodi.). u Maloj Aziji.gipsa Osnove / Vrste NA BAZI VAPNA . Za gipsane žbuke je karakteristično da se ne stišću i da reguliraju vlagu. Za vapnene žbuke koriste se zračna vapna. Vezivno sredstvo vapno danas se najvećim dijelom koristi kao vapneni hidrat u obliku praha. Cementne žbuke Cement je hidrauličko vezivno sredstvo.GIPSA Osnove / Vrste Gipsane žbuke Gips je pored gline najstarije vezivno sredstvo i koristio se već 9000 pr. Vapneno-gipsane žbuke optimalno povezuju prednosti obaju vezivnih sredstava. podnožje zgrade i područje prskano vodom). proizvedeno zajedničkim mljevenjem prženog klinkera portland cementa i gipsa kao i eventualno različitih dodatnih materijala (pješčane šljake.cementa . Mogu biti obrađene jednoslojno. hidraulička vapna kao i njihova kombinacija. 77 . Vapnene žbuke Mortovi od vapna dokazani su već otprilike 5000 pr.n.e. imaju sličnu sposobnost primanja vode. One djeluju regulirajuće na vlagu i neutralizirajuće. a kasnije su ih razvili Egipćani. ali i kao višeslojna žbuka. Gipsane žbuke treba koristiti samo u unutarnjim područjima.e.Na bazi vapna . nepropusnost i otpornost na vodu (npr.kao i gipsane žbuke i takoder reguliraju vlagu u klimi prostora.

kako u vodoravnom tako i u okomitom smjeru. Povrh toga nije samo važno da žbuka na podnožju bude pravilno izvedena. Vidi stranicu 308.Na bazi vapna . vodonepropusna i otporna protiv kombiniranog djelovanja vlage i smrzavanja. 78 . koji kratkoročno mogu prihvatiti veliku količinu zračne vlage te je ponovno osloboditi. Osim toga mora postojati i djelotvorna izolacija područja podnožja. oplemenjene zidne površine • stvaranje ugodne atmosfere za stanovanje • reguliranje vlažnosti zraka u prostoriji • reguliranje zaštite od zvuka i požara Naručitelj gradnje danas postavlja visoke zahtjeve glede boje.gipsa Osnove / Vrste Unutarnja žbuka -što mora pružiti? Unutarnji zidovi stalno nas okružuju. Oni moraju biti u skladu s cjelokupnim stilom stanovanja. budući da se samo tako može spriječiti uzlaznu vlagu. Vanjska žbuka -što mora pružiti? Mineralna vanjska žbuka bez fuga u modernoj stambenoj gradnji ispunjava brojne zahtjeve i štiti pokrivene zidne građevinske materijale.Temeljne žbuke . Ovu karakteristiku označava se i kao aktivnost disanja.važna je pravilna izvedba Podnožja su izložena visokim opterećenjima zbog prskanja oborinskim vodama. RÖFIX ovdje nudi odgovarajuće cementne žbuke za podnožja. drenažnim cijevima ili slojem šljunka. vrste i strukture zidova. Stoga se najčešće postavljaju gipsane odnosno vapnenocementne žbuke. Žbuka na podnožju ne smije biti u dodiru s tlom. već mora od njega biti odijeljena npr. Vanjske žbuke podliježu različitim zahtjevima i karakteristikama. no ipak smo rijetko svjesni toga koje sve zadatke oni moraju ispunjavati: • stvaranje jedne ravne.cementa . te moraju biti dovoljno čvrsta. koje su vrlo čvrste i hidrofobne . nego i da konstrukcija potpomaže smanjenju opterećenosti.te stoga jedva da upijaju vlagu. • zaštita od vlage i vode • reguliranje temperaturnih promjena • osiguravanje difuzije vodene pare • zaštita od mehaničkih djelovanja Žbuka na podnožju . Kod mineralnih žbuka prilikom stvrdnjavanja i sušenja u strukturi žbuke stvaraju se kapilarni sistemi.

smgv-web. Priprema podloge za žbukanje Priprema podloge za žbukanje služi za učvršćenje podloge i stvaranje trajne veze između žbuke i podloge. Izvođačžbuka mora u svakom primjeru prije obrade testirati temeljnu žbuku. Ispitivanje podloge za žbukanje Podloga mora biti: • čvrsta. ispitivanjem grebanjem i brisanjem itd. Na sljedećim stranicama možete naći savjete za standardne temeljne žbuke. Ako niste sigurni koju temeljnu žbuku upotrijebiti.de.gipsa Osnove / Vrste Područja primjene / priprema podloge Raznoliki klasični i moderni materijali za zidove su jedan od razloga za odabir prave temeljne žbuke. U tim industrijama je RÖFIX prisutan kao partner i radni član.Njemačka organizacija Trokken mortel(Suhi mort) www.at • IWM .pločama • bez štetnih iscvjetavanja • temperatura mora biti iznad +5°C • mora biti prema zahtjevima EN 18202 tolerancije u visokogradnji Prema normama prije žbukanja treba ispitati odgovara li podloga za žbukanje (npr.Na bazi vapna .kamenu. Oni će ocijeniti stanje na licu mjesta. na raspolaganju su vam RÖFIXovi savjetnici. čista i bez nečistoća • bez lomljivih dijelova. Ovisno od tehničke gradnje zidova moguće su i različite varijante žbuka.Temeljne žbuke .na kutevima. stabilna i homogena • jednakomjerno upijajuća • hrapava.iwmev. RÖFIX nudi mnogobrojne specijalne temeljne žbuke koje su primjerne za različite podloge.oeap. 79 .Švicarsko udruženje bojara i gipsera www. Ako naiđemo na različite materijale u podlozi koju žbukamo. Za pravilnu stručnu pripremu podloge. očevidom.ch • ÖAP . moramo dodatno uložiti mrežicu.). O eventualnim sumnjama nalogodavca treba pismeno izvijestiti i upozoriti ga na nedostatke koji se mogu očekivati (dužnost upozorenja i upućivanja). koja će ograničiti stvaranje pukotina.stvara pogodnu podlogu za žbukanje utvrđenu normom. zatvaranje pukotina. suha.cementa . izravnavanje greški i sl). za sva objašnjenja i smjernice preporućujemo vam sljedeća udruženja: • SMGV .Austrijska organizacija Putz (Žbuka) www. Priprema podloge (npr.

vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 lagani premaz za strop Preporučene završne žbuke Jako upijajuće: RÖFIX 670 Vanjska i unutranja žbuka cementni .Na bazi vapna .vapnena temeljna žbuka Preostala vlažnost < 2. 3 dana Mineralne završne žbuke Unutarnje žbuke bez bez 80 . 3 dana RÖFIX 510 vapneno .Važna pred ispitivanja: Kontrola vlaženjem.5% mase bei kod gipsanih žbuka RÖFIX 12 / RÖFIX 10 Vezivni most nanjeti pokrivno Unutarnje žbuke bez preostala vlažnost <4. zaostala vlažnost i vlažnost zrna.cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije se prekoračiti 4. Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 3.0% mase.0% mase. zimi nakon 80 dana bez smrzavice i pogodan za žbukanje.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 190 gipsano .Temeljne žbuke .vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 Lagani premaz za strop Mineralne završne žbuke Nanošenje žbuke na ciglu (puna cigla) betonski elementi Prije nanošenja temeljne žbuke treba provjeriti jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom (različite debljine žbuke) Važno: provjera iscvjetavanja. 24 sata bez RÖFIX 190 Gipsano . nakon betoniranja suh nakon 8 tjedana. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 510 vapneno .cementa . Žbuka Priprema podloge RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo nanjeti zupčastim gleterom RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric / RÖFIX 12 Vezivni most nanjeti poekrivno Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke mokro na mokro Vanjska i unutranja žbuka min. Uobičajeno je beton ljeti.predšpric pokrivno nanijeti min.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na beton i armirani beton Prije nanošenja žbuke beton mora biti dovoljno suh.0 % mase kod RÖFIX 410 Betonfinish bez bez RÖFIX 410 Betonfiniš min.cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno .

obrada 2slojno) Unutarnje žbuke bez bez RÖFIX 866 vapneno . Nakon sušenja od nanošenja podložne žbuke od najmanje 3 tjedna potrebno je izravnavanje po čitavoj površini s RÖFIX Renostar uključujući ugradnju RÖFIX P50 armaturne mrežice..izolacijskim mortom). Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prelaziti 4. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno . RÖFIX 865 ) pokrivno nan.0% mase.cementna Mineralne završne lagana temeljna žbuka ( RÖFIX žbuke 864.Na bazi vapna .vapnena unutarnja žbuka Nanošenje žbuke na visokoporoznu ciglu Visokoporozni zid (Lambda < 0.Temeljne žbuke .cementna lagana temeljna žbuka * RÖFIX 190 gipsano . Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke RÖFIX 866 dobro našpricati Vanjska i unutranja žbuka (Temeljnu žbuku obraditi u dva sloja) bez Unutarnje žbuke u svakom primerju izravnavanje s RÖFIX RÖFIX 420 planblokfiniš mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na poroznu ciglu (lagana puna cigla) Prije nanošenja temeljne žbuke potrebno je provjeriti.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. 81 .. Cigle u potpunosti moraju biti suhe. sa RÖFIX 860 mortom za šliceve ili RÖFIX 820 toplinsko .(različite debljine žbuke) Važno: kotrola iscvjetavanja. (npr. bez prašine i primjesa masnoće. Pukotine i šliceve popuniti izolacijskim mortom. jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom. 3 tjedna bijelim vapnom pokrivno nanjeti Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 866 vapneno .cementa .mokro na mokro jeti (temeljna žbuka . Prazne fuge prethodno napuniti.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864.17 W/mK) mora biti izgrađen prema određenim pravilima. RÖFIX 865 ) RÖFIX 190 gipsano . RÖFIX 865 ) Preporučene završne žbuke RÖFIX 673 špric s cementom i min.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš Mineralne završne žbuke bez 24 sata *..

. 3 dana prije početka žbukanja popraviti nabacivanjem temeljne žbuke i grubim razvlačenjem iste.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš bez 24 sata * . nanijeti po čitavoj površini armaturnu masu RÖFIX Renostar uključujući i RÖFIX P50 armaturnu mrežicu s.Temeljne žbuke . Kod nepotpunog fugiranja ili zbog utjecaja kiše u fazi grube izgradnje potrebno je nakon min. RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Unutra: bez pripreme podloge Vanjska i unutranja žbuka Vani: RÖFIX 866 vapneno cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. Potrebno je armirati prijelaze i svodove..cementa . Prije nanošenja žbuke potrebno pomesti podlogu metlom. 24 sata 10 Vezivni most pokrivno nanjeti RÖFIX 190 gipsano . Nanošenje žbuke na vapnenac Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864.. Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračit 17% mase.vapnena temeljna Mineralne završne žbuka žbuke RÖFIX 55 nanjeti zupčastim gleVanjska i unutranja žbuka terom RÖFIX Unistar BASIC masa za lijepljenje i armiranje pokrivno nanjeti Unutarnje žbuke mokro na mokro RÖFIX 12 vezivni most / RÖFIX min. ne smije prekoračiti 3.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 864.Na bazi vapna .cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno . RÖFIX 865 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na porobeton (plinobeton) Veća oštećenja bridova i udubljenja potrebno je min. 3 tjedna sušenja temeljne žbuke. RÖFIX 865 ) pokrivno nanjeti (obrada temeljne žbuke 2-slojno) bez Unutarnje žbuke izravnavanje sa RÖFIX 420 planblokfiniš bez mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno . 3 dana RÖFIX 510 vapneno . kod gustoće podloge od 600/m3 Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno .0% mase Žbuka Priprema podloge RÖFIX 670 S specijalni cementni špric / RÖFIX 12 vezivni most pokrivno nanjeti Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke min.vapnena unutarnja žbuka 82 .

Nakon sušenjo temelje žbuke od min.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na izolacijske ploče od drvene vune i elementa od drvene vune Treba obratiti pozornost na dovoljnu povezanost ploča sa podlogom (po potrebi pričvrstiti pričvrsnicama). Žbuka Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti bez min. RÖFIX 864 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano . 3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 Mješoviti zidovi Mješovit zid predstavlja problematičnu podlogu..Na bazi vapna .. Sa žbukanjem se smije započeti tek nakon dovoljnog isušivanja jezgre zida.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 865..Temeljne žbuke .vapnena unutarnja žbuka Unutarnje žbuke bez bez * .. Labave dijelove potrebno je ukloniti. potrebno je radi uklanjanja pukotina izvršiti naknadno izravnavanje mrežice. 3 tjedna Unutarnje žbuke bez RÖFIX 866 vapneno .. Nakon sušenjo temelje žbuke od min. budući da se radi o materijalima različitih karakteristika.cementa . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 4..cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864 RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti min.Ako se konstruktivno na jednoj površini susretnu različiti materijali. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 Vapneno . Mokre ili ovlažene ploče ili elementi moraju se osušiti. 3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 83 .vapnena unutarnja žbuka * . 3 tjedna Mineralne završne RÖFIX 510 Vapneno .Nije moguće izraditi homogenu podlogu i moguć je nastanak opterećenja.0% mase.cementna žbuke temeljna žbuka RÖFIX 190 Gipsano .

4 kg/m2 ca. W3 Način dostave: 84 . • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama. 30 N/mm2 NG: ca. pogotovo kod glatkih betonskih površina i vapenopješćanog kamena.4 mm • Potrošnja: ca. CSIV.1. 4 kg/ m2 • TČ (28 dana): ca. W0 MG (ON B3340): PM4. • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge.gipsa Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most Područja primjene: • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. 30 N/mm2 NG: ca. 20 N/mm2 • NG: ca. W0 • MG (ON B3340): PM4. • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. kao npr. 35 MG (EN 998-1): GP. 1750 kg/m3 KODVP µ: ca.itd. W3 • • • • • • • Granulacija: 0 .4 mm Potrošnja: ca. ploče od drvene vune i izolacijske ploče. W3 • Granulacija: 0 . cigla. W0 MG (ON B3340): PM4.Na bazi vapna .elementi od drvenog ivera. 1850 kg/m3 KODVP µ: ca. 30 • MG (EN 998-1): GP. • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama. cigla. 5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. CSIV. Osobine: • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Mogućnost mazanja i valjanja • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 .elementi od drvenog ivera. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca.itd.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . kao npr. ploče od drvene vune i izolacijske ploče.cementa . miješani zid. miješani zid. 45 MG (EN 998-1): GP.3 mm Potrošnja: ca. 3 kg/m2 TČ (28 dana): ca. CSIV.

W0 MG (ON B3340): PM4. • pH-vriijednost: 7 85 . • Predpremaz i usporivač sušenja za izjednačavanje neravnomjerno upijajućih podloga prije nanosa gipsanih. cementne ili gipsane žbuke.4 mm Potrošnja: ca. W3 • Granulacija: 0 . vapnenih ili cementnih žbuka. Pri pravilnoj primjeni ne postoji opasnost od odvajanja slojeva • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Ekološki preporučljivo • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Odmah uporabljivo nakon dostave • Crveno obojano • • • • • Dobra prionjivost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Izvrsna kvaliteta obrade Crveno obojano • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 . • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama. specijalno za poroznu ciglu i sl.2 kg/m2 • Granulacija: 0 . • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Premaz za neutraliziranje • Špric i vezivno sredstvo za svaku vrstu zida. • RÖFIX premaz za neutralizaciju pogoduje za mineralne podloge.cementa .3 kg/m2 • Potrošnja: ca.2 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.8 mm • Potrošnja: ca. glatkom betonu • Moguće dostaviti odmah spremno za uporabu kao RÖFIX 10 ili kao koncentrat RÖFIX 10 K.1.2 mm • Potrošnja: ca. glatkom betonu • Za vapnene. kao što su Vapnene i glinene žbuke. Za poboljšanje prijanjanja gipsanih/ vapnenih žbuka na kritičnim. npr. 0. 1750 kg/m3 KODVP µ: ca. 4. 15 N/mm2 NG: ca. CSIV. npr.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.Na bazi vapna . neravnomjerno upijajućim podlogama.te znatno smanjuje upojnost. • Špric i vezivno sredstvo za Eko žbuke. 0.0. 0. 25 MG (EN 998-1): GP.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .

W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. 13 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno .cementne temeljne žbuke RÖFIX 510 Vapneno . 29 ltr.cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno .du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . šuplja cigla. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama./ TO TČ (28 dana): ca. CSII. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./ TO • TČ (28 dana): ca. Izdašnost u litrama: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno .1. cementni kamen. kao i za hrapavi beton.modul: ca.gipsa Podaci o proizvodu Vapneno . 2. cigla. šuplja cigla. cigla. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. W3 Način dostave: 86 . šuplja cigla./ jed.cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno .cementa . vapnenec. Izdašnost u litrama: ca. 2. • Za sve normalne podloge kao opeka.1.Na bazi vapna .3 ltr.5 N/mm2 • NG: ca.4 mm • Potrošnja: ca. CSII.4 mm Potrošnja: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka.modul: ca. cementni kamen. 20 • E . cigla. 750 ltr./jed. cementni kamen.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .cementna temeljna žbuka Područja primjene: • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. 25 E . vapnenec. kao i za hrapavi beton.4 mm Potrošnja: ca. vapnenec. 3000 N/mm2 • MG (EN 998-1): GP. • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. CSII. kao i za hrapavi beton. 3000 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.1. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.5 N/mm2 NG: ca. 3 N/mm2 NG: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 510 Vapneno . • Izdašnost u litrama: ca. 26. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. 650 ltr./ TO TČ (28 dana): ca./jed. 26 ltr. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama.modul: 3200 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 850 ltr. 20 E .

žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.cementa . 12 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.1./jed.5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP. Kod velikih. 26 ltr.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 610 Cementno . 30 E . 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 25 E .). žbuka za podnožja • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. tuševi. Nije pogodno za žbukanje laganog zida. 4 N/mm2 NG: ca.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 615 Cementno .Na bazi vapna ./ TO TČ (28 dana): ca. Izdašnost u litrama: ca. • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr.brza RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka. na svim normalnim podlogama i grubom betonu. • Usporivač vode • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Brzo veže Usporivač vode Izvrsna kvaliteta obrade Brza mogućnost oblaganja • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSIV.brza RÖFIX 615 Cementno .2 mm Potrošnja: 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. W1 87 . • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Brzovezujuća temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove u vlažnim prostorijama. bazeni) potrebno je koristiti RÖFIX 620 • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.1.vanjska žbuka za podrumske zidove. 19 ltr.4 mm Potrošnja: ca. 650 ltr. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 30 Upojnost vode: < 0. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.).vapnena temeljna žbuka . itd. W1 • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4.vanjska žbuka za podrumske zidove. itd. žbuka za podnožja RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka.1.modul: ca. Izdašnost u litrama: ca. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. na svim normalnim podlogama i grubom betonu. žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka. 625 ltr./jed. CSII. Nije pogodno za žbukanje laganog zida.modul: 3500 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 4 N/mm2 NG: ca. Na svim normalnim podlogama. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.vapnena temeljna žbuka .4 mm Potrošnja: ca./ TO TČ (28 dana): ca. TČ (28 dana): ca.4 mm Potrošnja: ca. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca./ TO TČ (28 dana): ca. W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. 25 MG (EN 998-1): GP. 25 ltr./jed. CSIV. kao i na grubom betonu. Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje. • Pogodan za ljepljenje pločica u stambenim prostorima. CSII. na svim normalnim podlogama i grubom betonu • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr. W2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. 12 N/mm2 NG: ca. 625 ltr.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 610 Cementno .1.5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP. poslovno korištenih vlažnih i mokrih prostora (velike kuhinje. Izdašnost u litrama: ca. 26 ltr.

/ TO TČ (28 dana): ca.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca./jed. CSIV. • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Za primjenu u ustanovama za rentgensku dijagnostiku s normalnim naponom do 250 V • Za sve normalne podloge kao opeka.1 mm Potrošnja: ca. CSII. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. cementni kamen. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Povišena zaštita od zračenja. W3 • • • • • • • Granulacija: 0 . 2. 25 E . cigla. 625 ltr.vapnena gruba žbuka RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX Rentgenska žbuka RÖFIX Rentgenska žbuka Područja primjene: • Grubozrnata temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove. kao i za hrapavi beton. Minimalna debljina žbuke: 10 mm MG (EN 998-1): GP.cementa . 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. 25 ltr. W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . šuplja cigla.4 mm Potrošnja: ca./jed. vapnenec. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. Izdašnost u litrama: ca. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Ne korisiti za fasadno podnožje • Univerzalna temeljna žbuka za sve vrste zidova i betonskih površina.modul: ca. silkatne.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . 4 N/mm2 NG: ca.5 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 cm KODVP µ: ca. cementni kamen.Na bazi vapna . CSII. • Za sve normalne podloge kao opeka./TO TČ (28 dana): ca.pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . cigla. cigla. 15.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 660 Cementno . kao i za hrapavi beton. W0 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. vapnenec.vapnena gruba žbuka RÖFIX 660 Cementno . za sve normalne podloge. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. šuplja cigla. 25 MG (EN 998-1): GP. 16 ltr. Izdašnost u litrama: 650 ltr. W3 Način dostave: 88 . vapnenec. šuplja cigla. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.4 mm Potrošnja: ca. 19 ltr. odbija rendgenske zrake Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Mogućnost velikih debljina slojeva • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Mogućnost velikih debljina slojeva Sastav: • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Barit . cementni kamen. silkatne. • Za sve normalne podloge kao opeka. 30 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. kao i za hrapavi beton./jed.

800 ltr. ploče od drvene strugotine. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.porobeton./ TO TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 NG: ca.1.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .drvenu vunu .cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 864 Vapneno . • Pogotovo na lagani zid. 2.drvenu vunu ./jed.flex RÖFIX 864 Vapneno .6 mm Potrošnja: ca.5 N/mm2 NG: ca. Izdašnost u litrama: ca. kao porozne cigle. 1250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.lagane građevinske ploče. 24 ltr.cementa ./jed. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./ TO TČ (28 dana): ca.1. kao porozne cigle. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama. Izdašnost u litrama: ca. ploče od drvene strugotine. kao porozne cigle. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . ploče od drvene strugotine. 20 MG (EN 998-1): LW. lagane građevinsike ploče i sl.. CSII..porobeton..gipsa Podaci o proizvodu Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze RÖFIX 525 Žbuka za podnožja flex RÖFIX 525 Žbuka za podnožja . • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Bez cementa • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. 990 ltr. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.lagane građevinske ploče. porobetona. 2. • Pogotovo na lagani zid. 20 E . CSIII. W2 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.1.Na bazi vapna .modul: 4500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.6 mm Potrošnja: ca. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca. na sve porozne podloge kao drvenu ciglu. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno . Izdašnost u litrama: ca.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno .porobeton.4 mm Potrošnja: ca.cementna lagana temeljna žbuka • Lagana žbuka za podnožja za fasade.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno .drvenu vunu . 2 N/mm2 NG: ca. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. CSII./ TO TČ (28 dana): ca. ploče od drvene strugotine. itd. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. 860 ltr. poro beton. 2. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 20 MG (EN 998-1): LW. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . itd.drvenu vunu . 12. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama. CSII./jed. • Pogotovo na lagani zid.lagane građevinske ploče. 20 MG (EN 998-1): LW. itd. itd.1.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca..lagane građevinske ploče. itd. W2 89 . TČ (28 dana): ca./jed.5 N/mm2 NG: ca.6 mm Potrošnja: ca.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno . W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. 24 ltr. 26 ltr. porobetona. porobetona. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 30 ltr. lagane građevinsike ploče i sl.porobeton. lagane građevinsike ploče i sl. • Pogotovo na lagani zid.

2 N/mm2 • NG: ca. prolaza za cijevi. 300 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca./ TO • TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 NG: ca. 950 kg/m3 Način dostave: 90 . itd. • Pogotovo na lagani zid. ploče od drvene strugotine.drvenu vunu . • Pogotovo na lagani zid. šliceva. 25 ltr.lagane građevinske ploče. ploče od drvene strugotine. 0.cementa . porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. • TČ (28 dana): ca. 20 ltr. 1900 ltr.drvenu vunu . porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.porobeton.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 862 Izravnavajuća žbuka RÖFIX 862 Izravnavajuæa žbuka Područja primjene: • Za popunjavanje pukotina na zidu. prolaza za cijevi.. 50 ltr. itd.drvenu vunu . ploče od drvene strugotine. • Za postavljanje profila i lajsni unutra i vani. 1 N/mm2 • NG: 550 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca. Izdašnost u litrama: ca. • Pogotovo na lagani zid. • Za popunjavanje pukotina na zidu. Osobine: • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • Izvrsna mogućnost stajanja • Mogućnost velikih debljina slojeva • Brzo veže Sastav: • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • Izdašnost u litrama: ca./jed.porobeton. TČ (28 dana): ca. • Lagana žbuka za izravnavanje za žbuke koje sadrže cement.lagane građevinske ploče.porobeton. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.lagane građevinske ploče.. itd.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . instacijskih otvora i sl./jed. instalacijskih otvora i sl.Na bazi vapna . šliceva../jed.

2 N/mm2 NG: ca. otvorima za instalacije.1 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. kao i za hrapavi beton. 10 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.0.Na bazi vapna .du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .8 mm Potrošnja: ca. cigla. 10 MG (DIN 18550): PIV 91 .0. • Za popravak i korekturu na špaletama. 1050 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 .8 mm Potrošnja: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. cementni kamen. • Za sve normalne podloge kao opeka. 9.vapnene temeljne žbuke RÖFIX 100 Dvostruko pečeni gips RÖFIX 100 Dvostruko peèeni gips RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka • Masa za popravljanje i korekturu na bazi čistog gipsa . kao i za hrapavi beton. cigla. vapnenec. šuplja cigla. vapnenec. šuplja cigla. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. • Gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. • Brzo veže • Univerzalna primjena • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Viskoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Izabrani gipsovi • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 . cementni kamen.dvostruko pečeni gips. 2 N/mm2 NG: ca. • Gletana i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.cementa .gipsa Podaci o proizvodu Gipsano .8 mm • NG: ca.0. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 . šlicevima zidova.

0. 2. • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka. cigla.cementa . grubim starim žbukama.5 N/mm2 NG: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 .vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 150 Gipsano .5 ltr. Izdašnost u litrama: ca. šuplja cigla. 3 N/mm2 NG: ca. cementni kamen. šuplja cigla. cementni kamen.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 150 Gipsano . kao i za hrapavi beton. 950 ltr. 1150 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 . šuplja cigla. vapnenec.5 N/mm2 NG: ca. Izdašnost u litrama: ca. cigla. cigla./ TO TČ (28 dana): ca. 2./jed. kao i za hrapavi beton. Osobine: • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra sposobnost gletanja • Minimalnan napon • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .6 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.Na bazi vapna .8 mm Potrošnja: ca.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. 960 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca. 8.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .0. 11 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. kao i za hrapavi beton. cementni kamen. • Za sve normalne podloge kao opeka. vapnenec./jed. 890 ltr. 27 ltr./ TO TČ (28 dana): ca. • Prionjiva žbuka i žbuka za renoviranje za stropove i unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama i nosivim.2 mm Potrošnja: ca.8 mm Potrošnja: ca.1. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 28. 10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 92 . vapnenec.

cigla. šuplja cigla. cigla. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.0. • Mort za postavljanje profila u unutarnjem području. cigla. kao i za hrapavi beton. • Za sve normalne podloge kao opeka.8 mm Potrošnja: ca. 830 ltr.gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . 2 N/mm2 NG: ca.gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno . 800 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca./jed.0.cementa . vapnenec. cementni kamen. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 2 N/mm2 NG: ca.8 mm Potrošnja: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. građevinskim pločama i grubim betonskim površinama. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 .0. Izdašnost u litrama: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla.Na bazi vapna . cementni kamen.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno .1 mm Potrošnja: ca. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. vapnenec./ TO TČ (28 dana): ca. šuplja cigla. • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama.8 mm Potrošnja: ca. vapnenec.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 190 Gipsano . 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: < 0. kao i za hrapavi beton. šuplja cigla. 10 MG (DIN 18550): PIV 93 . • Brzovezujuća temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. 2 N/mm2 NG: ca.5 N/mm2 NG: ca. • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama. 25 ltr./jed. bijela boja • • • • Izabrani gipsovi Vapno Cement Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • • • • • • • Granulacija: 0 . 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 25 ltr. cementni kamen. TČ (28 dana): ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 2.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 190 Gipsano . • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • • Brzo veže Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. kao i za hrapavi beton.

30 ltr.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama i građevinskim pločama. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca. TČ (28 dana): ca. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. suhim vapneno/cementnim temeljnim žbukama i gipsanim građevinskim pločama.Na bazi vapna . Osobine: • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. TČ (28 dana): ca.1 mm KODVP µ: ca./jed. 30 ltr. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Uobičajena strojna jednoslojna bijela žbuka u suhim područjima. vapnenopješćanog kamena.5 N/mm2 NG: 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca.cementa ./jed. 5 N/mm2 NG: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 94 .du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . 2 N/mm2 NG: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Potrošnja: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Nije potrebno brušenje površine • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. 10 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. bijela boja • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. • Bijela žbuka/gipsana masa za gletanje na gipsanim temeljnim žbukama. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 0. porobetona i sl./jed. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Jednoslojna bijela žbuka na normalno upijajućim podlogama od opeke. 3. TČ (28 dana): ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla. 27 ltr.

da ra Ob sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada
Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka
Profesionalni savjet

Priprema podloge Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. DIN 18350, tj. SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2,5% mase (prema CM mjerenju). Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti.

Kod velikih, poslovno korištenih mokrih i vlažnih prostora (velikih kuhinja, tuševa, bazena) nisu prikladni mortovi i podložne žbuke koje sadrže gips

Nanos temeljne žbuke Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Nanos temeljne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica, te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača cca. 2 minute

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Razvlačenje temeljne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom.

Kod žbuka koje sadrže gips, od velike je važnosti obratiti pozornost da postoji dovoljno prozračivanje za vrijeme sušenja. Zbog toga se ne može dati opće vrijeme stajanja tj.sušenja. Oprez: izbjegavati propuh !

Nahrapaviti temeljnu žbuka Pazvucènu žbuku sa novom spužvastom letrom nahrapaviti

95

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka

Profesionalni savjet

Filcanje temeljne žbuke Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Gletanje temeljne žbuke Izvođenje gletane žbuke: žbuku je moguće rezati, vezati i zatim izgletati gleterom, dok se ne postigne glatka površina (glatke površine kao podloge za tapete i premaze).

Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Žbuke koje sadrže gips u pravilu nanijeti jednoslojno Ne miješati s drugim materijalima Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti

96

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada višeslojnih vapneno - cementnih žbuka.

Profesionalni savjet

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Na podloge koje jako ili različito upijaju potrebno je nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Zidove koji imaju visoki stupanj poroznosti prethodno obraditi RÖFIX 673 cementnim- bijelovapnenim špric mortom

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača ca. 2 minute Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati. Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku. Nakon određenog vremena čekanja, tj. sušenja, može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila

Šeranje temeljne žbuke Pri radu u dva sloja, potrebno je preko prvog sloja nakon protvrdnjavanja preći letvom te ga i nahrapaviti Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja)

Rez žlicom:žbuka se prije zadnjeg radnog koraka (šeranje, filcanje, gletanje),do temelja proreže žlicom ili sječivom. Zatim se dovršava površina, pri čemo rezovi postaju nevidljivi. Rez žlicom je jedna vrsta "mjesta pucanja"

Premazivanje temeljne žbuke Nakon potpunog vezivanja temeljne žbuke koristiti samo paropropusne, mineralne završne žbuke (RÖFIX plemenita žbuka, silokonska ili silikatna žbuka, kao i RÖFIX SiSi žbuka)

Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge. Fuge ostaju vidljive. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez"

97

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada temeljne žbuke na zidnom grijanju

Profesionalni savjet

Nakon montaže zidnog grijanja na porobeton, potrebno je prije gipsano- vapnene žbuke nanijeti RÖFIX 12 vezivni most, a prije vapneno- cementne žbuke nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Vrijeme stajanja RÖFIX 670: 3 dana Nakon montaže zidnog grijanja na izolacijske ploče (XPS, EPS, pluto ili mineralna vuna) potrebno je nazubljeno pregletavanje cijele površine RÖFIX Unistar Basicom kao vezivnim mostom. Vrijeme stajanja: min. 3 dana kod vapneno- cementnih žbuka; min. 3 tjedna kod vapneno gipsanih žbuka.

Za smanjenje mogućnosti pojave pukotina kod žbukanih sistema zidnog grijanja, općenito se preporučuje postavljanje armaturnog sloja

Priprema podloge

Kod sistema zidnog grijanja čija dužina prelazi 10 m, potrebno je planirati diletacije zbog termičkog rada

Kao žbuke za zidno grijanje preporučujemo vapneno cementne RÖFIX 510, 610, tj. vapneno gipsane žbuke RÖFIX 190, 150 Isto tako RÖFIX Geolem se može upotrjebiti kao višeslojna žbuka kod zidnog grijanja. Sve podloge moraju bez čekanja biti obrađene nazubljenim RÖFIX Unistar BASIC. Prvi sloj mora u potpunosti biti suh prije nanošenja slijedećeg sloja. Debljina sloja žbuke iznad cijevi zidnog grijanja iznosi od minimalno 10 do maksimalno 20 mm

Nakon dovoljnog protvrdnjavanja vapneno-cementne žbuke, potrebno je postaviti armaturni sloj RÖFIX Renostar ili RÖFIX Renoplus, s utiskivanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice Nakon nanošenja armaturnog sloja i čekanja od 1 tjedna, može se nanijeti završna žbuka RÖFIX Renoplus može se direktno filcati ili strukturirati

Kod postavljanja parozapornih slojeva ili obloga, ličilac ili keramičar mora obratiti pozornost na dovoljnu suhoću žbuke

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Molimo da obratitie pozornost na aktualne ÖAP smjernice "Smjernice za obradu vodovodnih sistema za zidno grijanje"

98

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Popunjavanje zidnih šliceva s RÖFIX mortom za popunjavanje

Profesionalni savjet

RÖFIX 860/861 mort za šliceve pogodan je za popunjavanje zidnih otvora kao što su šlicevi na zidu ili instalacijski kanali ili za zatvaranje prezida u kupaoni, wc-u, kuhinji.

Nanošenje morta za šliceve Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati u protočnoj mješalici Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom

Razvlačenje morta za popunjavanje šliceva Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 30 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva Zatim se mort za šliceve skida letvom. Daljni radovi tek nakon isušivanja morta. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci

Armiranje morta za popunjavanje šliceva Svježi mort ugraditi u roku od 20 minuta Svježi mort odmah staviti u šupljine Kod šliceva širine 10 cm potrebno je kao i kod miješanog zida postaviti dodatni armaturni sloj s RÖFIX 55 i potrebno je postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu. Nakon toga se temeljna žbuka tehnikom "mokro na mokro" nanosi na armaturni mort. Ako se temeljna žbuka nanosi na očvrsli mort, armaturni sloj se nanosi "križno"

Premazivanje mortom za popunjavanje šliceva Prije nanošenja narednog sloja, ispitati potpunu suhoću podloge

99

lac ijste Vrs / ve no O ke izo ko ns pli To uk žb es ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

TOPLINSKO - IZOLACIJSKE ŽBUKE Osnove / Vrste
Toplinska-izolacija bez fuga
Toplinske žbuke i toplinsko-izolacijska šuplja cigla mineralni su građevinski materijali i idealno se dopunjavaju u svojim karakteristikama. Njihova sposobnost zaustavljanja topline jamči dobru toplinsku zaštitu vanjskog zida. Povrh toga, oba ova građevinska materijala, zasebno ili u kombinaciji, donose i druge važne karakteristike, koje su neophodne za vanjske zidove: visoku nosivost kao i izvanrednu zaštitu od požara i vlage. Nizak otpor toplinske žbuke prema difuziji vodene pare dopunjava dobar transport vlage u poroznim ciglama s okomitim rupama. Time je osigurano da se vlaga u novogradnji brzo razgrađuje i da ne dolazi do štetnih nakupljanja vlage u presjeku zida. Konačno, oba ova građevinska materijala, zahvaljujući svom visokom vijeku trajanja, jednostavnom održavanju i dobroj sposobnosti reciklaže, odgovaraju i današnjim zahtjevima suvremene gradnje. S Reduciranjem termičkog opterećenja podloge, ali također i uslijed niskog modula elasticiteta (E-modula), toplinske žbuke povećavaju sigurnost od nastajanja pukotina. toplinskim žbukama mogu se izvesti izolacijski slojevi bez fuga, koji se bez problema prilagođavaju svim geometrijskim oblicima podloge za žbukanje.

Sistem topinske žbuke
RÖFIX sistem toplinske žbuke sastoji se od toplinsko izolacijske temeljne žbuke i vodoodbojne završne žbuke. Oba sloja žbuke svojim su karakteristikama prilagođeni jedan drugome. Kod starih građevina s višim mehaničkim opterećenjima i finim strukKao toplinske žbuke označavaju se one žbuke, koje imaju vrijednost toplinske provodljivosti < 0,20 W/ mK. Ovaj zahtjev se smatra ispunjenim kada nasipna gustoća otvrdturnim žbukama preporučuje se armiranje u masi za izravnavanje RÖFIX 441. nulog morta iznosi < 600 kg/m3. Što se tiče zaštite od požara, sustavi termo-žbuke s EPS-dodatkom svrstavaju se u skupinu teško zapaljivih. Sistemi i toplinske-žbuke s mineralnim dodacima (kao npr. perlit) u skupinu nezapaljivih žbuka.

100

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

Područja primjene
Područja primjene toplinskih žbuka

Crkva Vidovice, BiH sa RÖFIX 888

Hotel u Scoul, Graubünden, Švicarska

RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom sa Sgraffito.

Chateu Vionazz, Švicarska, sa RÖFIX 851 Toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela, unutarnja i vanjska

Hotel Hanswirt u Rabland, Italija RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

Lokal u Lustenau, Austrija sa RÖFIX 851 toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela

Daimler-Benz muzej Stuttgard, Njemačka unutra sa RÖFIX 140 laka-gipsana žbuka

Dietikon, Švicarska sa RÖFIX 888 toplinsko izolacijskom žbukom

Hotel na Seiser Alm, Italija sa RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

101

lac ijsdu vo oiz pr o ci da P ke izo ko ns pli To uk žb eo ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Toplinsko - izolacijske žbuke
RÖFIX 888 Toplinska žbuka
RÖFIX 888 Toplinska žbuka

RÖFIX 850 Toplinska žbuka
RÖFIX 850 Toplinska žbuka

RÖFIX 840 Toplinska žbuka
RÖFIX 840 Toplinska žbuka

Područja primjene:

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

Osobine:

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

Sastav:

• • • •

Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 2 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): 0,5 N/mm2 NG: ca. 250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 MG (EN 998-1): CSI, W1, T1 MG (ON B3340): PM1, W2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Potrošnja: ca. 0,25 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

• • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

Način dostave:

102

lac ijsda ra O ke izo ko ns pli To uk žb eb ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Obrada

Obrada
Obrada toplinskih žbuka
Profesionalni savjet

Prije samog žbukanja na svim rubovima i kutovima potrebno je postaviti nehrđajuće žičane kutnike na vanjskom području, a u unutarnjem postaviti lajsne za žbukanje Kod postavljanja profila za žbuku kod žbuka koje sadrže cement preporučujemo RÖFIX 862 lagani mort ( ni u kojem slučaju ne koristiti mortove koje sadrže gips)

Dijelove građevine (prozore, okvire prozora, vrata, itd.) potrebno je prije obrade prekrititi, kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Debljina žbuke u jednom sloju do 40 mm, kod većih ili nejednakih debljina sloja nanijeti slijedeći sloj nakon protvrdnjavanja ili najkasnije nakon 24 sata

Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 50 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva, pri čemu prvi sloj mora biti nahrapavljen

Armiranje temeljne žbuke Za poboljšanje čvrstoće pri mehaničkim utjecajima kao i za završne žbuke čija je granulacija ispod 2 mm, potrebno je postaviti armaturni sloj s RÖFIX 441 ili s RÖFIX Renoplusom uz odgovarajuću RöFIX P50 armaturnu mrežicu. Ovakav armaturni sloj u svakom slučaju treba koristiti kod miješanog ziđa, visoko poroznog zidnog materijala,te u staroj gradnji.

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

103

koje se djelomično mogu nanositi jednoslojno kao temeljna i/ili završna žbuka. U pravilu se na takvu podlogu žbuke postavljaju veći zahtjevi na toleranciju mjera nego što je dozvoljeno prema DIN 18202 "Tolerancija u visokogradnji".vrste Tankoslojne žbuke su specijalne temeljne žbuke na vapneno-cementnoj bazi ili na bazi gipsa. Tanke. Tankoslojne žbuke. Primjerene podloge za tankoslojne žbuke moraju biti ujednačene i ravne poput vapneno-pješčanog kamena i porobetona u blokovima.ojn te Vrs / ve no Os osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . Vanjski kutevi zidova/ stropova trebaju kutne/rubne profile za tankoslojnu žbuku. Nasuprot normiranim. Tendencija štednje energije i troškova poslijednjih je godina uvela novi smjer razvoja u graditeljstvu.Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste TANKOSLOJNE ŽBUKE Osnove / Vrste Novi načini gradnje zahtjevaju nove sisteme građevinskih materijala. koslojnim žbukama predstavljaju novi sistem koji postavlja veće zahtjeve na izvoditelje. jednoslojne žbuke mogu se nanositi na ravne zidove i deke. ravnih betonskih građevinskih dijelova i sl. ujednačene podloge s tanTako su se na tržište probili materijali kao što su porobeton. okviri za vrata i svi ostali građevinski elementi ovisni o debljini zida.tabela 3. 104 . Ravne. tankoslojne se žbuke nanose u debljini od 3-5 mm. Za različite debljine zidova s tankoslojnim žbukZa taj način gradnje sa izrazito ravnim podlogama pri pravilnoj izvedbi sve više dolaze u upotrebu tankoslojne žbuke. što je uvjetovalo razvoj novih sistema žbuka. Radnik mora uzeti u obzir da se kod tankoslojne žbuke kod za nju uobičajene debljine nanošenja mogu izravnavati neujednačenosti od maksimalno 2-3 mm. Tamo navedena tolerancija ravnomjernosti od 5 mm ne može se izjednačiti tankoslojnom žbukom. jednoslojnim žbukama s najmanjom debljinom sloja od 10-15 mm. plan opeka i slično. redak 5. Pripremni radovi na podlozi potrebni su samo na slabo ili uopće ne upijajućim podlogama. U pravilu se na glatku podlogu žbuka nanosi u debljini od 4 mm. Djelomično se ti građevinski dijelovi izvode u velikom formatu. ama moraju se planirati odgovarajuće karniše.1.

5 % . jako ili neravnomjerno upijajućim podlogama potreban je nanos RÖFIX 12 vezivnog mosta. Neravnine i rupe.Uzorci se uzimaju svrdlom (promjera najmanje 24m) pri niskim okretajima-bez znatnog zagrijavanja.Točno utvrđivanje ostpotrebno je iste u posebnom radnom postupku obraditi i zatvoriti sa Rofix 860 Mortom za šliceve. Na vrlo glatkim betonskim površinama.Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene tankoslojne žbuke Za obradu tankoslojnih žbuka potrebno je imati ravnomjerno upijajuću podlogu.Temeljne žbuke .Ukoliko se u šliceve polažu električni kablovi Kod upotrebe tankoslojnih žbuka koje sadrže gips ostatak vlage betonske podloge ne smije prekoračiti 2. Priprema podloge za žbukanje: Na podlozi ne smije biti stršećeg zidnog morta.Tek nakon potpunog protvrdnjavanja morta može se krenuti s nanošenjem tankoslojne žbuke atka vlage utvrđuje se CM-uređajem pri čemu se uzorak uzima barem 2 cm u dubinu. Podloga Priprema podloge Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 410 Betonfiniš Preporučene završne žbuke Mineralna završna žbuka ili organski vezana završna žbuka(bez siliaktne žbuke) Betonski stropovi Betonski zidovi Plan blokovi. moraju se prije nanošenja tankoslojne žbuke stručno zatvoriti. otvorene fuge preko 3 mm širine i sl.Vapneni pješčenjak Blokovi porobetona Nije potrebna prethodna obrada RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Mineralna završna žbuka 105 .

/jed.5 ltr.5 N/mm2 NG: ca. itd. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2.Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojne žbuke RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš Područja primjene: • Tankoslojna žbuka za glatke betonske površine za unutra. 1.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . 16.5 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca./ jed. podloge koje sadrže gips • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena.2 mm Potrošnja: ca. porobetona kao i betona za unutra. 1. • Pogodno i kao masa za fugiranje. CSII. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2.2 mm • Potrošnja: ca. • TČ (28 dana): ca. TČ (28 dana): ca. kao što su dijelovi betonskih stropova. prljave podloge tj. CSII. W3 • Granulacija: 0 . • Ne nanositi na vlažne. • Za izravnavanje fuga u dijelovima betona. 20 • MG (EN 998-1): GP. W3 Način dostave: 106 . • Ne nanositi na vlažne.5 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 16. 1540 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. 20 MG (EN 998-1): GP. 2.5 ltr. podloge koje sadrže gips Osobine: • Dobra prionjivost • Brzo veže • Završna žbuka s finom strukturom • Završna žbuka s finom strukturom • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja Sastav: • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. 3 N/mm2 • NG: ca. 1600 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 3 mm • KODVP µ: ca.1. prljave podloge tj.1. klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.

porobetona kao i betona za unutra.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. 29 ltr. TČ (28 dana): ca.5 mm Potrošnja: ca.Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka • Lagani premaz za unutrašnje zidove i stropove od betona bez vezivnog mosta.8 mm Potrošnja: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV 107 . • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: 0 . 3 N/mm2 NG: ca. 1.4 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. • • • • Glatka. 2./jed.0. mat površina Izvrsna kvaliteta obrade Dobra prionjivost Redovita krivulja vezivanja • Glatka./jed. 1.5 N/mm2 NG: ca. mat površina • Dobra prionjivost • Brzo veže • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • Granulacija: 0 . 850 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. 33 ltr.15 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): ca.0.

čađa. Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Preporučujemo ispitivanje čvrstoće površine putem probe grebanja Nanošenje tankoslojne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica.ojn da ra Ob osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. ispitati potpunu suhoću podloge Žbuke koje sadrže gips u službi podložnih žbuka nisu pogodne za žbuke i boje na bazi vodenog stakla. SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2. nosiva i bez nečistoća (npr. sa gleterom razvući I pregletati Glatenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti sa strojem za finu žbuku te izgletati gleterom ili špahtlom. prašina.Nakon potpunog vezanja i protvrdnjavanja temeljne žbuke nanijeti tanki sloj žbuke. na silikatnoj bazi 108 .5% mase (prema CM mjerenju).Tankoslojne žbuke Obrada Obrada Obrada tankoslojnih žbuka na bazi gipsa Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha.tj. tj. Prije nanošenja narednog sloja. alge). DIN 18350. te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Razvlaćenje tankoslojne žbuke Kao gletanu žbuku temeljnu žbuku prije protvrdnjavanja razvući I nahrapaviti. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti.

kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Filzanje tankoslojne žbuke Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Obrada tankoslojne žbuke Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 109 . itd. okvire prozora. Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Dijelove građevine (prozore.Tankoslojne žbuke Obrada Obrada vapneno-cementnih tankoslojnih žbuka Profesionalni savjet Priprema podloge Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Konstruktivne reške ne smiju se prežbukati. U ovom slučaju potrebno je postavljanje profila za fuge. 24 sata) Nanošenje tankoslojnih žbuka Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju između 2 i 3 minute. vrata.Temeljne žbuke . izbjegavati duže miješanje Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Razvlaćenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku.) potrebno je prije obrade prekrititi. pri čemu je potrebno obratiti pozornost na proizvođačev pravilnik korištenja Betonske sudarne fuge i površinski lunkeri mogu se prešpahtlati RÖFIX 410 beton finišom (vrijeme stajanja ca.

gotovih elemenata kao i teškog. lakog i porobetona. 110 . Izvođenje slojeva armiranja Prema sadašnjem stanju tehnike pri primjeni vapneno-cementnih žbuka takav sloj armiranja na stvrdnutoj žbuci nudi najveću moguću sigurnost. laganih građ. Mase za izravnavanje mogu se razvući u sloju debljine zrna te se stoga mogu primjenjivati za izravnavanje donjih stropnih površina. nosivim podlogama. drvene vune.Graševinska ljepila Osnove / Vrste GRAĐEVINSKA LJEPILA Osnove / Vrste Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjive mase za ljepljenje i izravnavanje u građevinskoj svakodnevici. ali zasigurno mogu smanjiti rizik. To posebno vrijedi za nanošenje temeljne žbuke na vrlo porozne zidove i na lagane građ. One se primijenjuju kao vezivni mostovi na glatkim. Na temelju dobre prionjivosti. Stoga se masa za izravnavanje nanosi zupčastom gladilicom i potom se utiskuje mreža (preklapanje mrežica najmanje 10 mm). toplinsko-izolacijski materijali Mase za izravnavanje u svrhu armaturnog sloja Površinska i dijagonalna armiranja ne mogu stopostotno spriječiti nastajanje pukotina. Vidi aktualni ÖAP-"Smjernice za obradu tvorničkih mortova". U drugoj fazi zidarskom žlicom nanijeti drugi sloj mase za izravnavanje tako da je pokrivanje s obje strane minimalno 1 mm. Za ulaganje pričvrstiti na uobičajenim. masa za izravnavanje mora biti mineralno vezana i modificirana umjetnom smolom. Za funkcionalnu upotrebu RÖFIX mase za izravnavanje potrebno je upotrijebiti armaturnu mrežicu RÖFIX P40 i RÖFIX P50. Disperzija umjetne tvari mase za izravnavanje mora se povezati s površinom mrežice. U procesu obrade važno je da se mrežica od tekstilnog stakla u otvrdnutom stanju više ne prepoznaje. Također se vrlo često koriste i za poravnavanje neravnih ili grubih temeljnih žbuka prije nanošenja finozrnatih završnih žbuka. Iz toga proizlazi minimalna debljina za armiranje od 3-5 mm. mrežice od tekstilnog stakla. kritičnim podlogama.evi te Vrs / ve no O as pil ljeka ns aš Gr uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . ploča itd.te prilagođena temeljnoj i završnoj žbuci. građevinskim se ljepilima mogu i grubi. materijale poput poput porobetona.

0.5 mm 5 mm 10 mm 15 mm X X prirodno 0 . poglavlje "Toplinsko-izolacijski sistemi" te aktualni ÖAP-"Smjernice za žbukanje polistirol-ekstrudirana pjena XPS-R kao toplinska izolacija".8 mm 3 mm 3 mm 15 mm X X X X2 X2 X2 prirodno 0 .Graševinska ljepila Osnove / Vrste Građevinska ljepila za obradu izolacijskih ploča Zbog dobre prionjivosti građevinskim se ljepilima mogu učvrščivati hrapavi toplinsko izolacijski materijali poput ploča od EPS-a. RÖFIX nudi veliki izbor građevinskih ljepila i masa za izravnavanje. debljin a nanos a Betonsk Nosiva stara a površin žbuka a EPS / XPS-R Pluto. gotovih elemenata kao i asortiman sistemskih ljepila.0. Vidi RÖFIX Građevinska ljepila i mase za izravnavanje mogu se nakon miješanja izvući u veličinu zrna i tako se koristiti za izravnavanje donjih slojeva stropa.5 mm X Prilikom primjene armiranih masa za izravnavanje. za postavljanje sistema za toplinsku izolaciju vanjskih zidova mogu se koristiti isključivo testirana i u tu svrhu namijenjena sistemska ljepila za toplinsku izolaciju. normalnog i laganog betona.bijela RÖFIX 57 lagano Masa za ljepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo siva 0 .5 mm X2 X2 X2 X2 X2 3 mm X X X2 X1 prirodno 0 . Međutim. ploča od drvenih vlakana Mineralna vuna MW-PT Izolacijska ploča od drvene vune WW-PT RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje . teškog.0.4 bijela mm bež 0 . Za obradu malih površina (ne kao AWWDVS) RÖFIX-Proizvod Boja Granulacija Maks.1. XPS-a.2 mm 0 .8 bijela mm bijela 0 . pluta i mineralne vune na uobičajenim.Temeljne žbuke .0.1.0. potrebno je koristiti slijedeće. Razlike i mogućnost upotrebe objašnjeni su daljnjem tekstu.8 bijela mm bijela mramorno bijela 0 . ispitane mrežice X1 RÖFIX P40 Mrežica za armiranje X2 RÖFIX P50 Mrežica za armiranje 111 . nosivim podlogama.Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjiva ljepila i mase za izravnavanje za građevinsku svakodnevicu.0.

35 Način dostave: 112 . Osobine: • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • Granulacija: 0 .7 kg/m2 TČ (28 dana): ca.bijela Područja primjene: • Masa za ljepljenje i armiranje nosivih ploča • Vezivni most za vapneno/cementne žbuke na glatkim betonskim površinama.8 mm Potrošnja: 2 .bijela RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje . • Vezivni mostovi za vapneno cementnu žbuku na glatkim betonskim površinama (slijedi postavljanje podložne žbuke sistemom "mokro na mokro") • Mineralni temeljni premaz za gips/ kartonske ploče. 10 N/mm2 NG: ca.Graševinska ljepila Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Građevinska ljepila RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 55 Cementno graðevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje . 1500 kg/m3 KODVP µ: ca.8 mm Potrošnja: 2 .8 kg/m2 TČ (28 dana): ca. • Masa za ljepljenje i armiranje na nosivim pločama.evi du vo oiz pr o ci da P apil ljeka ns aš Gr uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . Izravnavanje betonskih površina i gotovih dijelova. 1500 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 . 10 N/mm2 NG: ca.0.0.

/jed. • Izravnavanje za vapneno/cementnu temeljnu žbuku sa RÖFIX P40 mrežicom za armiranje.7 kg/m2 TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 NG: 1450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.Graševinska ljepila Podaci o proizvodu RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo RÖFIX SK52 Brzovezujuæe cementno ljepilo RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje • Lagano građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje za nosive i izolacijske ploče.0.8 mm Potrošnja: 5 .5 mm Potrošnja: 3 . 1070 ltr. 1550 kg/m3 KODVP µ: ca.0.2 mm Potrošnja: ca.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. • Žbuka za izravnavanje na hrapavim i neravnim temeljnim i termo žbukama prije nanosa završnog sloja. • Izravnavanje nosivih. • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Izvrsna mogućnost stajanja • • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Brzo veže Otpornost na mraz • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka izdašnost Minimalno skupljanje • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • Granulacija: 0 .Temeljne žbuke . 2. 0.5 N/mm2 NG: ca. • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Brzovezuće ljepilo za lagane građevinske ploče od drvene vune. 15 113 ./ TO TČ (28 dana): ca. 35 • • • • • • Granulacija: 0 . 1020 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca. 10 N/mm2 NG: ca.95 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 27 ltr. Izdašnost u litrama: ca. 2. • Zamjenski mort u restauraciji pješčenjaka (nije moguće obojati). 25 • • • • • Granulacija: 0 .1. mineralnih starih podloga.

114 Z A V R ŠN E ŽBU K E .

granulacije i strukture plemenitih žbuka Područja primjene .granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Područja primjene .161 Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .upotreba silikon/silikat Područja primjene .ZAVRŠNE ŽBUKE 114 .granulacije i strukture silikon/silikat Područja primjene .granulacije i strukture zaribanih žbuka Područja primjene .upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Podaci o proizvodu Obrada 136 136 120 120 120 120 144 150 Akustične žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 157 157 158 159 Obrada gips kartonskih ploča 160 115 .upotreba plemenitih žbuka Područja primjene .upotreba zaribanih žbuka Podaci o proizvodu Obrada 119 119 120 120 120 120 124 132 Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .

Priznati boju Prostori u kojima se može živjeti izraz su živuće arhitekture. Osim uređenja zidne površine odražavaju osobnost stanovnika u njima. One su najprikladnije za renoviranje zgrada kao i za obradu novih objekata na kojima se trebaju postići posebni efekti boje. a time podupire znamenje ivođača za oživljavanje građevine. Dva bitna kriterija koji se brinu za kvalitetu stanovanja i postojanost vrijednosti. a kod čovjeka budi osjećaje lagodnosti. glatka ili rustikalna gornja površina. Prikladano bojenje ističe arhitektonsko oblikovanje neke zgrade. RÖFIX nudi mnoštvo strukturnih mogućnosti i raznolikost boja.e uk žb ne vrš Za Završne žbuke Pokazati osjećaje . oduševljavaju naše misli i osjećaje. Ekološke mineralne plemenite žbuke. Ovisno o metodi obrade i količini nanošenja materijala dobija se sjajna. Ali oblaganje unutrašnjih prostorija i fasada ne određuju samo vanjski karakter. bude snove i sjećanja. 116 . Impresivne kombinacije Aktualiziranje i ponovna upotreba antičkih tehnika u kombinaciji s modernom arhitekturom zadržava svoj karakter. omogućavaju mnogostruke varijacije u oblikovanju i poigravanju s bojama. nego i potrošnja energije i otpornost neke kuće. kako bi se zidovi oblikovali prema ukusu pojedinaca. Igrom svjetla i sjene mogu se postići dodatni efekti u obliku djelovanja visina i dubina. Boje sve više utječu na našu psihu i naše tijelo.

Ovisnost o pravilnoj mješavini Razvijanje ekoloških i fiziološki promišljenih proizvodnih sistema je jedna od temeljnih filozofija firme RÖFIX. planera i izvođača. stroga testiranja. Tamnije boje se za razliku od svjetlijih boja moraju češće održavati. Zahtjevi se za svaki objekat i fasadni sistem razlikuju. nego ima i građevinsko fizikalne posljedice koje se također moraju uzeti u obzir. utoliko se sporije toplina odvodi iz žbuke u zid. Tamne boje upijaju nastalo sunčevo zračenje jače nego svijetle boje. RÖFIX Savjetovanje i informacije .Što je tamniji ton boje to je veće termičko naprezanje žbuke.RÖFIX uzorci boja su klasičan alat investitora. primjenom i zaštitom okoliša.Vrijednost odbijanja svjetlosti govori koliki će se postotak svjetlosti reflektirati od podloge. arhitekti i ugrađivači dobijaju takve proizvode koji nas uvjeravaju tehnologijom. Odluku olakšavaju RÖFIX-ploče s uzorcima i originalni materijal s uzorkom. ekološka proizvodnja osiguravaju visoku kvalitetu RÖFIX završnih žbuka. Stoga se na zagrijavanje vanjske žbuke i zida koji je uz nju pri djelovanju sunčevih zraka utječe bojom žbuke. 117 . To garantira visoka kvaliteta i prirodna granulacija zrna mramora. time nastaje zaostajanje topline u vanjskoj žbuci. Uz pomoć najmodernije tehnologije. RÖFIX plemenite žbuke očaravaju radi svoje bijeline i sijaja. iskusni će vam profesionalci za fasade stvoriti odgovarajući koncept. najmodernija istraživanja i efektivna. Na toplinsko-izolacijskim fasadnim sistemima postotak odbijanja svjetlosti (ovisno o načinu armiranja). Što je veća vrijednost zadržavanja topline zidnog materijala. Neka Vam RÖFIX odjel za dizajn objekta ponudi individualno oblikovanja boja. Svi tonovi podijeljeni su u 6 RÖFIX svijetova boja. Najbolje sirovine. Građevinari.Završne žbuke Boje i izolacija fasada (vrijednosti odbijanja svjetlosti) Izbor boje za neku fasadu nije samo stvar arhitektonskog oblikovanja i estetike.ne smije biti ispod 20%.RÖFIX dizajn studio svoje će ideje oblikovati u zanimljive predloške i pomoći će Vam u planiranju Vaše kuće iz snova.od profesionalaca profesionalcima Za interesantno arhitektonsko oblikovanje RÖFIX nudi tonove boja i strukture prikladne vremenu i harmonično usklađene.

pismeno se podnose nalogodavcu (obveza upozoravanja i napomena). Podloga za žbuku trebala bi zadovoljavati sljedeće: • čvrsta • nosiva • stabilna forma • čista • suha • bez nečistoća • homogena • ravnomjerno upijajuća • ne vodoodbojna • bez iscvjetavanja • ne smrznuta • temperatura preko+ 5 C Područja primjene / Osobine ROFIX završnih žbuka Vapneno/cementne plemenite žbuke Žbuke na bazi silikonske smole Sastav Vezivno Područja primjene Unutarnja primjena Vanjska primjena na mineralnoj podlozi na organskoj podlozi ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ Silikatna boja ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ ++ ++ ++ + mineralno mineralno mineralno organsko mineralno mineralno organsko mogući premaz sa Boja na Boja na bazi silkon. s napomenom na nedostatke.. moraju se donijeti odgovarajuće mjere.skih/silikatnih smola nih smola Osobine Vodoodbojnost Paropropusnost Elastičnost Velika paleta boja Granične vrijednosti svjetlosti na TIS Vremenski postojan Čvrstoća površine 118 Ekologija + ++ + + >50% + + ++ + + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + + ++ + + > 50 % + + + ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ - Žbuke na bazi umjetnih smola Cementne zaribane žbuke Vapnene-zaribane žbuke Silikatne žbuke SiSi-žbuka . ispitivanje na struganje i brisanje itd. Slučajna razmišljanja. vizuelno ispitivanje.bazi silkonskih/silikat.Završne žbuke Ispitivanje podloge za žbuku Podloga za žbuku ima bitni utjecaj na vrstu završne žbuke koja će se koristiti. Prema normama podloga za žbuku se prije početka žbukerskih radova mora ispitati (npr. U slučaju dvojbe potrebno je pozvati u pomoć stručnjake.).bazi silkonskih/silikat. Posebno kod izvođenja poslova saniranja moraju se sprovesti brižna ispitivanja postojeće podloge žbuke i SAVJET: "Smjernice za obradu završnih žbuka austrijskog radnog udruženja.skih/silikatnih smola nih smola Boja na Boja na bazi silkon.

visokovrijedna mineralna suha žbuka. boje i granulacije zrna garantiraju upečatljivu izradu gornjih površina. ekonomični element za oblikovanje Već preko 100 godina plemenita žbuka predstavlja trajnost i beskonačnu ljepotu. Plemenita žbuka je postojana na svjetlo i vremenske PRIRODNO MINERALNA utjecaje. Svojim sastavom postiže visoku otvorenost za difuziju. jedinstvene boje po čitavoj površini.pravi klasični materijali pokrivaju područja obiteljskih kuća i fasada u naseljima te vode računa o zaštiti spomenika kulture. To ne predstavlja nikakav nedostatak. Rezultat toga je postojana fasada bez mrlja. 119 . Stoga se u načelu kod plemenitih žbuka u boji predvidi premaz za ujednačavanje te se to uvrsti u sadržaj ponude. Plemenita žbuka je tvornički proizvedena.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste MINERALNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste Ekološki.te Vrs / ve no Os za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Mineralne boje na bazi silikonske smole ili silikatne boje optimalno su prikladne za jedan takav premaz. debljina slojeva žbuke i brzina sušenja kao i pri nepovoljnim vremenskim utjecajima. ne mogu se sušiti tako da boja bude posvuda ista.RÖFIX plemenite žbuke u boji RÖFIX nudi poseban izbor kombinacija boja koje su se dokazale u praksi. Različite strukture. Obojane plemenite žbuke kod različitih podloga. One postižu jedinstveni ton boje i dodatnu zaštitu protiv djelovanja vremenskih utjecaja. Oblikovati bojama.

0 mm) 120 .0 mm) RÖFIX 760 Rieselwurf (5.0 mm) RÖFIX 772 Šerana žbuka (3.0 mm) RÖFIX 780 Silikonska.0 mm) RÖFIX 775 Schlämmputz (3.0 mm) RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (2.0 mm) RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji (3.mineralna žbuka (2.0 mm) RÖFIX 750 Kellenwurf (4.Završne žbuke .7 mm) RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje (1.0 .0 .granulacije i strukture plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (0.7.8.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .

5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 4 mm V 7 mm V 0. Renoplus) ❷ Na masi sa izravnavanje (700. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.5 mm R 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 4 mm V 7 mm V 1 mm V 1.7 mm V 1 mm V 1.Završne žbuke .5/ ❸ Na ravne podloge Renostar/441) ❹ Nije pogodno ❽ Na strednjeslojne sisteme (Unistar) ❻ Vidi poglavlje 4.5 mm V 2 mm V 3 mm V ❶ ❺ ❺ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ ❶ Pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.7 mm 7 .10 mm bijela ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 715 SPECIJALNA PLEMENITA ŽBUKA bijela u boji Ograničeno ❶ ❷ ❷ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 720 RUSTIKALNA ŽBUKA ZA DEKORIRANJE bijela ❶ u boji Ograničeno ❷ ❷ ❹ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 740 PLEMENITA ŽBUKA U BOJI ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 750 KELLENWURF bijela siva u boji Ograničeno siva ❶ ❶ ❶ ❼ ❽ ❺ ❺ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 760 RIESELWURF 5 .8 mm ❶ 1.5 mm 0.7 mm V 1 mm V 1.5 mm V 1. završne žbuke ❼ Na vezivnom mostu (R55/R57 mokro na mokro) GIPSANE.5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 2 mm 3 mm bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno ❹ ❹ ❼ ❹ ❶ ❹ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 772 ŠERANA ŽBUKA ❶ ❷ ❹ ❼ ❽ ❶ ❶ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 775 SCHLÄMMPUTZ ❶ ❶ ❶ ❼ ❹ ❶ ❺ ❺ ❹ ❻ RÖFIX 780 SILIKONSKA.5 mm V 2 mm V 3 mm V 1 mm V 1.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .upotreba plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 700 PLEMENITA ŽBUKA BIJELE BOJE 0.5 mm V 2 mm V 3 mm V 4 mm V 4 .MINERALNA ŽBUKA 1 mm V 1. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❻ ❻ ❻ ❻ ❹ ❹ ❹ ❻ ❻ 121 .VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.

0 mm) RÖFIX 310 (1.0 mm) RÖFIX Maltafina (0.8 mm) RÖFIX 305 (1.Završne žbuke .5 mm) RÖFIX 370 (3.8 mm) RÖFIX 351 (Vapnena glet masa) RÖFIX 360 (1.6 mm) 122 .0 mm) RÖFIX 325 (2.5 mm) RÖFIX 320 (2.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture zaribanih žbuka Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke RÖFIX 300 (0.

Renoplus) ❻ Vidi poglavlje 4.8 mm F 1.8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 305 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 310 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 1.5 mm V 2 mm V bijela ❷ ❸ ❶ ❸ ❶ ❶ ❹ ❶ ❶ RÖFIX 360 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ sirovo bijela ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 370 VANJSKA BIJELA ZARIBANA ŽBUKA 1 mm V 1.4 mm V 2.Završne žbuke .6 mm sirovo bijela GAŠENO VAPNO FINA ZARIBANA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❸ ❸ ❶ ❸ ❶ Pogodno ❺ Na vezivnom mostu (R57) ❷ Na masi sa izravnavanje (700.5 mm V sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 320 STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 0.5/ ❸ Nije pogodno Renostar/441) ❹ Na masi za renoviranje (Renostar.upotreba zaribanih žbuka Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm 0. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.CEMENTNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 351 VAPNENA GLET MASA bijela ❶ 1 mm V 1.8 mm V siva ❶ sirovo bijela ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 325 VAPNENO .VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❸ ❸ ❸ ❻ ❸ ❸ ❶ ❻ ❸ ❸ 123 .8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 303 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 0.5 mm V 2 mm V ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❸ ❸ RÖFIX MALTAFINA 0.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene . završne žbuke GIPSANE.8 mm 1 mm V 2 mm V 3 mm V 5 mm V 0.

mineralnim podlogama prije nanošenja mineralne završne žbuke (vapneno/ gipsane).2 kg/m2 • Specifična težina: ca. • Na jako upijajućim. vodenasti predpremaz kao izjednačivač vodoupojnosti.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Usporivač sušenja RÖFIX Usporivaè sušenja RÖFIX Gika-Grund RÖFIX Gika-Grund Područja primjene: • Pigmentirani. 0.25 kg/m2 ca.15 . • pH-vriijednost: ca.2 kg/m2 Način dostave: 124 .0. 1 kg/ltr. 11 • Potrošnja: 0.25 kg/m2 ca. • Za sprečavanje prošaranosti kod bojenja kartonske podloge kod gipsanih kartonskih ploča prije nanosa mineralih završnih žbuka. 0. • Pigmentirani. vodenasti. specijalni premaz. • Hrapava podloga • Bez sredstava za otapanje • Poboljšanje prionjivosti • Pigmentiran bijelom bojom Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. Osobine: • • • • Izjednačava upojnost podloge Izvrsna kvaliteta obrade Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .0.15 .

Za ujednačavanje jako.15 . 4. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih. • Za učvršćivanje slabih. čađi i nikotina. proziran • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. • Potrošnja: 0. • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Potrošnja: 0.pješčanih.5 125 .3 kg/ltr. Za ujednačavanje jako. • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja.0.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • pH-vriijednost: ca. • Za učvršćivanje slabih. • Za suzbijanje mrlja od ljepila.15 .Završne žbuke . proziran • Bez sredstava za otapanje • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju. postojan na otapala. • Potrošnja: 0. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga. neravnomjerno upijajućih podloga.vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem. tj.15 . neravnomjerno upijajućih podloga.pješčanih. • Nepigmentirani. tj. • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan.3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja • Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.0.2 kg/m2 • Specifična težina: 1.0.

5 kg/m2 2 mm: 2. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.3 kg/m2 3 mm: 3.4 .54 W/mK • Upojnost vode: < 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0.5.5 kg/m2 2 mm: 2.5 N/mm2 • NG: ca.2 .7 . 12 • Upojnost vode: < 0.8 .7 .2. • Mineralna strukturna završna žbuka za toplinsko izolacjske sisteme kao i fasade i unutarnje površine i prethodno obrađene građevinske ploče.4.6 .3 kg/m2 3 mm: 3.5 N/mm2 • NG: ca.2 kg/m2 1 mm: 1.5 mm: 2.8 .4. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine i fasade na temeljnim žbukama.2 . 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2.5 mm: 1.3 kg/m2 2 mm R: 2.2.1.8 . osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom.7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.3 kg/m2 2 mm R: 2.5 mm: 2. 2.2 kg/m2 1. 2.2 kg/m2 4 mm: 5 . 2.2 kg/m2 1. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.3 kg/m2 7 mm: 6.9 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. klasirani mramorni pijesak Bez organskih udjela Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 0. • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2 kg/m2 2 mm: 2. • Fasade od plemenite žbuke u boji.9 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 1 mm: 1.3 kg/m2 7 mm: 6. 12 • Upojnost vode: ca.3.9 .6 kg/m2 0.2 kg/m2 1 mm: 1. 0.3. 0. W2 Način dostave: 126 . 0.2 kg/m2 3 mm R: 3 .4 .2.7 mm: 3 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. klasirani mramorni pijesak • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.5 mm R: 2 .2.3.5 N/mm2 • NG: ca.3.9 . CSII.2 .2 kg/m2 1. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje Osobine: • • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Visoka otporost na habanje • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Ekološki preporučljivo Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli.6 kg/m2 3 mm: 3.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .5 kg/m2 1.4.7 mm: 3 .7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.3.3.9 .Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Plemenite žbuke RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.9 .5 mm: 2. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine kao i fasade na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.2 kg/m2 4 mm: 5 .

osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 760 Rieselwurf • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Cement Kameni granulat Pigmenti boja • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Potrošnja: 1 mm: 1.5 kg/m2 2 mm: 2. 3 N/mm2 • NG: ca.7 mm: 9 . W2 • Potrošnja: 4 . 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.11 kg/m2 9 . • Mineralni nanos zidarskom žlicom za žbukane i WDVS fasade i unutarnje zidove.2.5 mm: 2. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca. podnožje fasade. CSIV. 0. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Fasade od plemenite žbuke u boji.4. W0 127 . CSII.9 .11 kg/m2 7 . • Mineralna. 0.11 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. CSII.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 3.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.5. vrtni zidovi. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.) Konform premaUNI • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na grebanje • Visoka paropropusnost • • • • Pigmentiran čistom bojom Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost • • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Dobra prionjivost Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.2 kg/m2 4 mm: 5 . itd.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. grubozrnata struktura.10 mm: 9 .13.5 N/mm2 • NG: ca.93 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje zidove.3 kg/m2 3 mm: 3. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. stropove kao i za fasade na temeljnim podlogama.8 . 2. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.5 N/mm2 NG: ca. W2 • • • • • Potrošnja: 8 . Markantno premazivanje fasada na istaknutim zidovima.3.2 kg/m2 1. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.3 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. koji su izloženi posebno jakim mehaničkim utjecajima (npr. 12 • Upojnost vode: < 0. 1400 kg/m3 • KODVP µ: ca.2 .du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .9 . 12 • Upojnost vode: < 0.

2. 0. klasirani mramorni pijesak • • • • Bijeli cement Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.9 .76 W/mK • pH-vriijednost: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. modelirajuća vezivna žbuka za žbukane fasade i unutarnje površine.10 kg/m2 3 mm: 6 .mineralna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. • U pravilu klasična šerana žbuka ne bi trebala biti premazana egalizacijskim premazom • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. W2 Način dostave: 128 .5 mm: 2. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Bijeli. 3 N/mm2 • NG: ca. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 mm: ca. 1650 kg/m3 • KODVP µ: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • Odbija vodu Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme Osobine: • Odbija vodu • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Oplemljenjen dodatkom glimera • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Brilijantno bijela Dekorativno Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli.5 N/mm2 • NG: ca. 18 kg/m2 4 mm: ca.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 780 Silikonska. 0. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 14 kg/m2 2 mm: ca. • Pri obradi prema uputama. 16 kg/m2 3 mm: ca. W2 • Potrošnja: 2 mm: 6 .5 kg/m2 2 mm: 2. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.2. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2 .5 N/mm2 • NG: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. W2 • Potrošnja: 1 mm: 1. 12 • Upojnost vode: < 0. 0.2 kg/m2 1. CSII. mineralna strukturna završna žbuka za žbukane i toplinsko izolacijske sisteme.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. CSII.mineralna žbuka RÖFIX 780 Silikonska.3 kg/m2 3 mm: 3. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 1. 12 • Upojnost vode: < 0. • Hidrofobirajuća. 12 • Upojnost vode: < 0. CSII. • Mineralna. 2. optimalnom vremenu i ravnomjerno upijajućoj podlozi nije potreban ponovni premaz • Otpornost na alge. • Mineralna debeloslojna završna žbuka za stvaranje šeranih struktura.9 .4.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .10 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.3. 20 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. za fasade na vapneno/ cementnim temeljnim podlogama i toplinsko izolacijskim sistemima.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.8 .

• Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1.1 . 0. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1.2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. 1300 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 1 mm • KODVP µ: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. 0.8 mm: • TČ (28 dana): ca.5 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0. CSI. 0. 1300 kg/m3 KODVP µ: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Bez organskih vezivnih sredstava • Vapno • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Sirovo bijeli. 1.2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.2 kg/m2/mm 0. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .2. 1 N/mm2 NG: ca. W0 • • • • • 129 .5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. W0 • • • • • • Potrošnja: 1. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. CSI.2 N/mm2 • NG: ca.2 N/mm2 NG: ca. visokokvalitetni pijesci • Potrošnja: 1 mm: 1. CSI. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca.2 N/mm2 NG: ca. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. 1. CSI.5 . W0 Potrošnja: 2.5 . 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. W0 • • • • • • Potrošnja: 1.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.

W0 • • • • • • Potrošnja: ca.3 W/mK • pH-vriijednost: ca.8 . 3 kg/m2 3 mm: ca.4 . 0. 3. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. visokokvalitetni pijesci • Vapno • Bijelo mramorno brašno • Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. 11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. Specijalno za područje podnožja. siva. 2 kg/m2 2 mm: ca. 10 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.2 kg/m2 1. CSII.5 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. mramorno brašno) • Za stvaranje glatke površine na temeljnim žbukama u unutarnjem području. W0 • Potrošnja: 0.8 kg/m2 2. 8 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno .5 N/mm2 • NG: ca. W0 Način dostave: 130 .2. na nevrijeme otporna završna strukturna žbuka na temeljnim žbukama. 1550 kg/m3 • KODVP µ: ca. CSII.8 mm: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Odbija vodu • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Dobra racionalna obrada Glatka. 1.cementna završna žbuka RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. • Na WDVS podnožjima raditi samo s RÖFIX dodatkom za prionjivost I fleksibilnost • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 2.5 N/mm2 • NG: ca. strukturna završna žbuka za fasade i unutarnje zidove na temeljnim žbukama. 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 5 kg/m2 5 mm: ca. 1 N/mm2 NG: ca. • Mineralna.cementna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno . 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.7 kg/m2 1 mm: ca. 1. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Vapnena glet masa (zračno vapno.8 mm: 4 . CSI.4 mm: 2.8 mm F: 1. 1350 kg/m3 • KODVP µ: ca.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. • Siva. mat površina Mogućnost brušenja Visoka paropropusnost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Cement • Sirovo bijeli. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.

Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno . 0. • Mineralna.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca. 0.7 . sirovobijela završna strukturna žbuka za fasade i unutarnje površine na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama (npr. • Fasade od plemenite žbuke u boji. • Pravilno zamiješana mokra žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama i prehodno obrađenim građevinskim pločama (npr. 1. W0 131 .8 N/mm2 • NG: ca. W0 • • • • • Potrošnja: 3 . minimalno skladišteno 3 mjeseca • Bijeli.1. klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 1 mm: 1. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • • • • • Brilijantno bijela Reguliranje vlažnosti Dobra racionalna obrada Bez organskih vezivnih sredstava Ekološki preporučljivo • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Odmah uporabljivo nakon dostave • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Vapno • Bijeli.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. visokokvalitetni pijesci • Gašeno vapno.3.9 kg/m2 1.fina zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno .8 . 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2.fina zaribana žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. mineralna fina zaribana žbuka za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama. • Gotova za uporabu.9 kg/m2 1.3. 1700 kg/m3 KODVP µ: ca. 7 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom. 1450 kg/m3 • KODVP µ: ca. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Sirovo bijeli.2. gipsane kartonske ploče) • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. gipsano kartonskim pločama).du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .3 W/mK • pH-vriijednost: ca. 1 N/mm2 NG: ca.1. 0.5 mm: 2 .3 kg/m2 2 mm: 2. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.7 .3 kg/m2 2 mm: 2.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. CSI.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 3 N/mm2 • NG: ca. CSI.5 mm: 2 .4 kg/m2 TČ (28 dana): ca. W0 • Potrošnja: 1 mm: 1. CSII.8 .

potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati. opet pustiti da stoji.fina žbuka).da ra Ob za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Nakon miješanja. te se postiže jedinstveni ton boje. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Prianjajući materijal na alatu može utjecati na strukturiranje. kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. vrata. Austrijske radne zajednice Putz 132 . bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Špricanu žbuku nanijeti odgovarajućim uređajem za špricanje Dijelove građevine (prozore. te uzrokovati neravnomjernu strukturnu sliku. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C.) potrebno je prije obrade prekrititi. ostatak starog se mora izmiješati s novim. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. okvire prozora. vodoravno.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada Obrada mineralnih tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Površinu gipsanih ploča u potpunosti bijelo prešpahtlati RÖFIX 57 masom za izravnavanje ili površinu ravnomjerno premazati nerazrijeđenim RÖFIX GIKA grundom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Bistru vodu staviti u čistu posudu. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. itd. i opet premješati. Upute Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Izbjegavati premješavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz).

Vrijeme šeranja ovisi o vremenu. pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto. Debljina sloja debeloslojne završne žbuke: nanose su u 3 . te se postiže jedinstveni ton boje. sjajna područja. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje. 10-12 mm kod 3mm šerane žbuke) Svježe nanešenu šeranu žbuku ujednačiti zupčastim gleterom ili kartačom. Austrijske radne zajednice Putz 133 . debeloslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta. kada zrno s letve "skače" tj. ostatak starog se mora izmiješati s novim. vrata. kako bi se izbjegao zaostatak zraka Na vezane površine za žbuku nanijeti bez prekida "mokro na mokro" Dijelove građevine (prozore. okvire prozora. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati.) potrebno je prije obrade prekrititi.4 strukoj veličini zrna ( npr.. bez iscvjetavanja. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. Nanošenje Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Nanošenje se izvodi odozgo prema dolje prema položaju skele 3. nosiva.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih.erostrukoj veličini zrna Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). može se pojaviti razlika u nijansama boja koje odgovaraju prirodnom karakteru završne žbuke.U. čista. kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja. mikroorganizama i razdjelnih tvari. itd.4 . Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. Klasične šerane žbuke se ne premazuju Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne.Završne žbuke . površinu je potrebno pomesti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ovisno o vlažnosti zraka i konzistenciji kod obrade obojanih šeranih žbuka. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS .

jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Pri neprikladnom vremenu (vručine. ostatak starog se mora izmiješati s novim. Znači 7-10 dana nakon žbukanja.) potrebno je prije obrade prekrititi. sjajna područja. Dijelove građevine (prozore. Ne miješati s drugim materijalima Bistru vodu staviti u čistu posudu. te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. jak vjetar. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. podlogu stalno vlažiti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri neprikladnom vremenu (vručine. mikroorganizama i razdjelnih tvari. Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Kod TIS-a nakon isušivanja armirajuće površine potrebno je nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u debljini od 1 mm. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) 134 . Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. jak vjetar. bez iscvjetavanja. Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati. te se postiže jedinstveni ton boje. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. nosiva. Ako je potrebno naručivanje novog materijala."mokro na mokro" Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). vrata. kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati. podlogu stalno vlažiti Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati. Izbjegavati premješavanje Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje. Nakon miješanja.. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja. i opet premješati.Završne žbuke . itd. te kada ga izvodi iskusni radnik. okvire prozora. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS . Austrijske radne zajednice Putz.U. čista.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada žbuke koja se nanosi zidarskom žlicom Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta. opet pustiti da stoji.

Završne žbuke .Kist Žbuka za modeliranje .Ploča za šeranje 135 .Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih završnih žbuka Fina žbuka .Žlica Žbuka za modeliranje/Mistična žbuka Spužva Špricana žbuka .Žlica Šerana žbuka .Stroj za finu žbuku Ručno nanošenje .Plastični gleter Žbuka za modeliranje/vezivna žbuka.Stiroporni gleter Žljebasta žbuka.Spužvasti gleter/ploča za zaribavanje Zaribana žbuka/Puno zaribavanje .

• Nakupine čestica prljavštine.Visokovrijedna zaštita fasade Promijenjeni klimatski utjecaji na okoliš zahtjevaju inovativne građevinske materijale za fasade. silikat i organska veziva). Djelovanje vlage kroz pljuskove ili trajnije oborine. Time se ispunjavaju zahtjevi iz prakse za fasadom koja je dugovječna. vitalizirati će i vaš dom. biološki napadi poput algi i gljivica i mehanička djelovanja kao udarci ili erozija uvelike opterećuju fasade. Ovaj moderni građevinski materijal ima mikroporoznu gornju površinu koja je vodoodbojna. Za formiranje žbuka na bazi silikonskih smola upotrebljavaju se vodenaste emulzije kombinirane s odgovarajućim polimernim disperzijama. 136 . RÖFIX SiSi-žbuka VITAL ujedinjuje sve pozitivne osobine dokazanih sastojaka za žbuke (silikonske smole. • Prodiranje vode kroz zid i to i iznutra i izvana mora se spriječiti.Silikonska smola Vezivnost žbuke na bazi silikonske smole ima sličnu strukturu kao i kvarcni pijesak. • Materijali koji će se upotrijebiti za izgradnju zida moraju biti takvi da ne spriječavaju difuziju pare i to iznutra prema van. Vezivo . Pored primjene u industriji žbuka na bazi silikonskih smola se pojačano primjenjuje kod saniranja fasada. kemijske reakcije zbog SO2 -djelovanje. mehaničke i biološke(mikroorganizmi) napade.te Vrs / ve no Os za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste PASTOZNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste SiSi-Putz VITAL . Mješavina najnovije tehnologije proizvoda s ponovno otkrivenom snagom oživljene vode. primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola. otporna na vremenske utjecaje i otpornaje na kemijske (kisele kiše).

Gotovi materijali za oblaganje s jednom komponentom na bazi vodenog stakla. Izgradnjom silikatne rešetke imaju razvlačenje kao mineralna podloga i pokazuju dobru propusnost vodene pare. dobro djeluje protiv nakupljanja algi i mahovine. zadržava i tijekom dana. optimalni i odmjereni stoje na raspolaganju kao potpuna silikatna paleta u obliku silikatnih žbuka i boja.Završne žbuke .optimalna zaštita za izolacijske sisteme Poseno kod toplinsko-izolacijskih sistema jedan hidrofobirani sistem žbuke. jer efekt odsjaja brzo otklanja nakupljenu rosu. Primjeri nedvojbenog materijala i u području oblaganja fasada.Kao posljedica na fasadi se nakuplja rosulja te se ona. jer je sloj žbuke samo nekoliko mm i u pravilu manje čuva toplinu. Vododbojna fasada sigurna je zaštita od vlage. tako da se površina noću vrlo jako hladi. Ovo upuštanje nerazrjeđenog spoja s podlogom općenito se naziva posipanje silicijevim pijeskom. Sušenje ovih silikatnih proizvoda vrši se s jedne strane fizikalno putem isparavanja i stvrdnjavanja u čvrsto staklo.Mineralna alternativa Kao sredstvo za konzerviranje već je generacijama primjenjivano vodeno staklo. Naročito na sjevernoj strani odnosno sjenovitim površinama postoji mogućnost pojave algi. i to ne samo zbog toga. kao što je SISI-žbuka VITAL. a s druge strane kemijskim putem primjenjivanjem silicijeve kiseline kalcijeva silikata uslijed kemijske reakcije s ugljičnom kiselinom i mineralnom podlogom. Svugdje gdje ima vlage. Silikat . Silikat . što se za dugotrajnu zaštitu spomenika kulture traže otporni materijali. posebno na grubim površinama. 137 . Oni nude široku paletu područja za upotrebu i najprikladniji su za oblaganje fasade postojane na vremenske utjecaje. I u zaštiti spomenika kulture cijene se silikatni proizvodi. idealno je tlo za alge.preporučen zbog građevinsko-fizikalnih razloga S današnjeg gledišta.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste SiSi-žbuka VITAL . žbuke na bazi vodenog stakla predstavljaju materijal za završni sloj bez kojeg se ne može više zamisliti građenje. prije svega sa znanjem o gađevinsko-fizikanim uvjetima.

RÖFIX Magnetna žbuka je tankoslojna završna žbuka koja sadrži željezni pijesak. Ne struže se. skice.Mogućnost upotrebe je neograničena. Laka obradivost. plakati. 6 mm sloju i nosiva je podloga za tapete. velika elastičnost. konstruktora u salama za seminare i konferencije. na informativnim zidovima u javnim i privatnim zgradama. postojanost na vremenske utjecaje. žbuka za modeliranje. mozaična žbuka i vezna žbuka.Zidovi s magnetnim svojstvima RÖFIX Magnetne žbuke štede prostor i nenametljivo nude prostor za prezentaciju. RÖFIX Magnetna žbuka nanosi se u min. postojana na svjetlost i postojane boje. pri se čemu njene mineralna tvari spajaju u male čvrste djeliće umjetne smole. spriječava prodiranje kišnice i. Posebno u vrtićima. Na tom metalnom sloju mogu se jednostavno pričvrstiti planovi. dobra čvrstoća i optimalna prionjivost na gotovo svakoj podlozi. Bez ičega. Ti materijali žbuci Žbuke od umjetne smole suše se čisto fizikalno. Bez bušenja. koji se ovisno o debljini zrna (u dva ciklusa) nanosi gladilicom.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Umjetne smole .0 mm. primjerice u uredima arhitekata. Debljina zrna iznosi od 0. koja se izvana ne razlikuje od drugih kvalitetnih žbuka.Završne žbuke .Široka mogućnost primjene Posebne prednosti žbuke od umjetne smole su raznolikost varijanti struktura. što je vrlo važno. Umjetna smola nalazi se u oblozi fasade kao djelići i drži otvorenim mnoge pore i kanale za daju čvrstoću i tvrdoću. fotografije i jošmnogo toga. Po vrsti moguće strukture razlikuju se utrljavanje. valjana. apsorbciju i difuziju vodene pare. podsjetnici.5-6. Organski spojene tvari pokazuju osobine koje se očituju u mnogim područjima. žljebasta struktura. redakcijskim prostorijama i dr. povećana postojanost na pukotine. Mramor. Može se obojiti i naknadno ličiti. špricana žbuka. velika postojanost boja. 138 . lupanja čekićem. Zemljano ulje je prirodna sirovina iz koje se dobivaju vezivna sredstva. tekstilne obloge i premaze. Magnetne žbuke . oličene ili tapicirane. tonova boja i debljine zrna. crteži. hlapljenjem vode. kvarc i vapnenac čine kostur svake žbuke od umjetne smole. školama i dječjim sobama isključuju opasnost ozljeda ošrim predmetima za pričvršćivanje. RÖFIX Magnetna žbuka pruža magnetnu površinu.

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste 139 .Završne žbuke .

Završne žbuke .granulacije i strukture silikon/silikat Silikonske i silikatne završne žbuke RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Puna strukura RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Žljebasta žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Žljebasta žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Puna strukura RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka 140 .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .

5 mm 1 mm V 1. SUHE GIPSANE PLOČE GIPSANE.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V Silikonske i silikatne završne žbuke Područja primjene .VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.5 mm 1 mm V 1.5/ ❹ Na ravne podloge ❷ ❷ SISTEMI Renostar/441) BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❶ MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❷ ❷ SISTEMI MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❺ PREMAZA ❺ STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ ❺ ❺ PREMAZA STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ PREMAZOM ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.7 mm 0.5 mm V 2 mm V R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB bijela u boji Sve boje bijela u boji Sve boje u boji Ograničeno R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE ❷ Pogodno TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE bijela u boji Ograničeno bijela ❷ PODLOŽNE ŽBUKE ❷ ❷ ❷ ❷ ❻ Vidi poglavlje 4. SUHE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE.upotreba silikon/silikat star. FERMACELL) 141 . Renoplus) 0. FERMACELL) ❺ ❺ ❺ PREMAZOM Završne žbuke .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste ❶ ❶ ❺ ❺ ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE ❶ ❶ ❷ ❶ ❶ PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 0.5 mm 1 mm V 1.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1 mm V 1.RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX ZA UNUTRA PROIZVOD PROIZVOD ANTICOFINO KONSKIH SMOLA ❶ Nije pogodno SISI-ŽBUKA VITAL ŽBUKA NA BAZI SILI- SILIKATNA ŽBUKA MINERALNA ŽBUKA ❺ Na masi za renoviranje (RenoPRIMJENA PRIMJENA 0.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR. završne žbuke ❸ ❸ ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- ❸ ❸ ❸ ❸ CIJU ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLACIJU ❶ ❹ ❹ BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ Na masi sa izravnavanje (700.

und Streichputz 142 .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll.Završne žbuke .

Završne žbuke .7 mm 1 mm V 1. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❶ ❻ ❻ ❻ ❻ ❻ ❶ ❻ 143 .8 mm V u boji Ograničeno ❶ ❶ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MOZAIČNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX BÜNDNERPUTZ 0.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .4 mm svjetlosiva ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA TEMELJNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❷ ❶ ❺ ❺ ❶ ❶ RÖFIX ROLL.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX ŽBUKA NA BAZI UMJETNE SMOLE 0.5 mm 1 mm V 1.5 mm V 1.1 mm bijela u boji Sve boje ❸ ❸ ❸ ❹ ❶ ❸ ❸ ❸ ❸ ❻ ❶ Nije pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.5 mm S 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V 0.2 mm bijela ❸ 1.5 mm R 1. Renoplus) ❷ Pogodno ❻ Vidi poglavlje 4.2 mm bijela ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA ŽBUKA ❸ 0. završne žbuke ❸ Na masi sa izravnavanje (700.5 mm V bijela u boji Sve boje ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX STRUKTURNA ŽBUKA ZA UNUTRA bijela u boji Ograničeno ❷ ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX ŠPRICANA ŽBUKA ZA STROPOVE bijela ❷ 1. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.5/ ❹ Na ravne podloge Renostar/441) GIPSANE.UND STREICHPUTZ 0.

5 kg/ltr. (mineralna žbuka. • pH-vriijednost: ca.2 .0.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . • Ne nanositi na mase za izravnavanje na bazi gipsa I podloge koje sadrže gips Osobine: • Izjednačava upojnost podloge • Visoka prionjivost • Reducira se upojnost vode u podlogu • Visoko dubinsko djelovanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Reducira se upojnost vode u podlogu • Bez sredstava za otapanje • Visoka paropropusnost Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. strukturna žbuka.5 kg/ltr.0. 8.25 kg/m2 • Gustoća: ca.vezna žbuka.) • Specijalno za gipsane. 1. itd.2 .Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI RÖFIX Grund UNI Područja primjene: • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja pastoznih tankoslojnih unutarnjih završnih žbuka.25 kg/m2 • Gustoća: ca. 1.5 Način dostave: 144 . fuge i glet mase • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja tankoslojne završne žbuke.5 • Potrošnja: 0. • pH-vriijednost: ca. 8.

5 • Upojnost vode: < 0.5 • Upojnost vode: < 0. 3. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Fini mramorni pijesak Pigmenti boja • Potrošnja: 0. • Otpornost na alge. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • • Visoka vodoodbojnost Visoka paropropusnost Otprnost na tuču Posojanost boje Dekorativno • Visoka vodoodbojnost • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otprnost na tuču • Dekorativno • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Sadrži prirodni. • Otpornost na alge. 2. 0.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX Anticofino RÖFIX Anticofino • Pravilno zamiješana. 2. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.4 kg/m2 NG: ca.5 mm: ca. vodoodbojna. 8. 3.1 kg/m2h • Potrošnja: 0. 2 kg/m2 1.5 kg/m2 3 mm: ca.7 kg/m2 2 mm: ca. 2.8 kg/m2 • NG: ca.8 kg/m2 6 mm: 4.4 kg/m2 2 mm R: ca. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 3 kg/m2 3 mm R: ca.5 mm: ca. 2 kg/m2 1. strukturama i tonovima boja. 1. 2. finozrnata filc i modelirna žbuka za žbukane i WDVS fasade sa prirodno neravnomjernom površinom. 3. 3. • Otpornost na alge. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca.4 kg/m2 2 mm R: ca. 50 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • Vodoodbojna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade. strukturama i tonovima boja.7 W/mK • pH-vriijednost: 8. neravnomjerni karakter površine • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli.5 mm: ca.5 kg/m2 • NG: ca. 8.4 kg/m2 1 mm: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Bijeli. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana.5 • Upojnost vode: < 0. • Otporna na nevrijeme. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.5 . 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 kg/m2 3 mm: ca.15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • 145 .5 mm: ca.15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Potrošnja: ca. 1.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .4 kg/m2 1 mm: ca. • Otporna na nevrijeme. odmah upotrebljiva fina završna žbuka u 8 standardnih tonova. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Pravilno zamiješana. 2. parapropusna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade. 3 kg/m2 3 mm R: ca.7 kg/m2 2 mm: ca.

parapropusna strukturna vanjska žbuka za žbukane i WDVS fasade. 3 kg/m2 • NG: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Potrošnja: 1 mm: ca. čvrsta unutarnja strukturna žbuka za grundirane unutarnje zidove i stropove. 3.5 mm: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. • Otpornost na alge.5 mm: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca.4 kg/m2 2 mm R: ca. 35 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 0. 1.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne silikatne žbuke RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Područja primjene: • Pravilno zamiješana. 9 • Upojnost vode: < 0. 2.7 kg/m2 2 mm: ca. 9 • Upojnost vode: < 0. 0. 2.4 kg/m2 1 mm: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana. 3 kg/m2 3 mm R: ca.8 kg/m2 • NG: ca. 2 kg/m2 1. • Mineralna. • Mineralna.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 146 . klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Silikat Disperzivno vezivno sredstvo Bijeli.5 mm: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. 2 kg/m2 1. klasirani mramorni pijesak Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.5 kg/m2 3 mm: ca. 40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. strukturama i tonovima boja. Osobine: • Visoka paropropusnost • Ne može gorijeti • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Visoka otporost na habanje Visoka paropropusnost Moguće prati Slabog mirisa Brilijantno bijela Sastav: • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikat Bijeli.4 kg/m2 2 mm: ca. 2.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 3.

1 kg/m2h • Potrošnja: 0. strukturna žbuka za fasade na TIS i temeljnim žbukama. • Otpornost na alge. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. mogućnost špricanja • Visoka mogućnost postavljanja • Dekorativno • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. • Špricana. 0. 2 kg/m2 1.5 kg/m2 • NG: ca. 3. 2. 8. klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli.5 .4 kg/m2 2 mm R: ca. 1. fleksibilno • Izvrsna kvaliteta obrade • Pravilno zamiješana.8 kg/m2 3 mm R: ca. • Ne smije se vezati • Pravilno zamiješana.4 kg/m2 1. 3. masama za izravnavanje i gips kartonskim pločama.7 kg/m2 2 mm: ca.5 kg/m2 • NG: ca. 0.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 1. 3 kg/m2 2 mm R: ca.5 mm R: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. • • • • • Moguće prati Dekorativno Fleksibilan Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena • Trajno elastičan • Dobra kvaliteta obrade. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2 kg/m2 2 mm: ca. 0. 8.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 3 kg/m2 3 mm R: ca.5 W/mK • pH-vriijednost: ca. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Špricana žbuka za stropove • Pravilno zamiješana. dobro obradiva strukturna žbuka za grundirane unutarnjih stropova. 2. 3.7 kg/m2 3 mm: ca. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.5 mm: ca. gotova tankoslojna špricana žbuka s laganim dodatkom.1 kg/m2 1. 0.5 mm: ca. 2. 3.5 • Upojnost vode: ca. klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Potrošnja: 0. strukturama i tonovima boja.5 mm: ca.5. 2 kg/m2 1.4 kg/m2 1 mm: ca. 2. 0. 8. • Dekorativna. 2.1 kg/m2h • Potrošnja: ca.5 147 .7 mm: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Minimalnan napon • Elastično.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca.5 kg/m2 3 mm: ca. • Otporna. čvrsta strukturna žbuka (umjetne smole) za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama.5 kg/m2 1 mm: ca. 2.5 mm: ca.9 kg/m2 • KODVP µ: ca. elastična.5 • Upojnost vode: < 0.8 kg/m2 6 mm: 4. strukturama i tonovima boja.

Osobine: • • • • Mogućnost opterećivanja Bez sredstava za otapanje Velika paleta boja Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otporost na habanje • • • • • Mogućnost opterećivanja Visoka otporost na habanje Trajno elastičan Armiran vlaknima Brilijantno bijela Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (obojan) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 8. špaletama. 0. gotova strukturna završna žbuka sa "Multikolor efektom" tj.5 • Upojnost vode: < 0.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. Specijalno za podnožja.5 • Upojnost vode: < 0. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. 0. na portalima. 8. 150 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Modelirajuća fina žbuka za unutarnje zidove i strop. • Pravilno zamiješana. stupovima. gotova tankoslojna završna žbuka za individualno uređivanje površine.7 W/mK • pH-vriijednost: ca..4 kg/m2 NG: ca. "Efektom žbuke za pranje" • Otporna žbuka za podnožja i ukrase na temeljnim žbukama/betonu na vanjskim i unutarnjim zidovima.15 kg/m2h • • • • Potrošnja: 2 . 1600 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Mozaièna žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz Područja primjene: • Pravilno zamiješana. 5 kg/m2 • NG: ca. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca.1 kg/m2h Način dostave: 148 . stubištu i sl.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .

6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca. • • • • Magnetan Dekorativno Moguće premazati Visoka otporost na habanje • Magnetan • Moguće premazati • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. kao i žbukane fasade.6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca.5 • Potrošnja: ca. 8.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 0. 8. karata. 3 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca./ Streichputz RÖFIX Roll.8 kg/m2 • KODVP µ: ca. • Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove. bilješki itd. bilješki itd. karata. 0. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 • Potrošnja: 5 . gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem. magnetnim glavama.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 149 . 8. • Pravilno zamiješana. magnetnim glavama. 0. klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 5 . gotova strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje. gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova. • Pravilno zamiješana./ Streichputz • Pravilno zamiješana. 6 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.

Tu se upotrebljavaju adaptirane završne žbuke s laganim organskim dodatkom kako bi se poboljšala obradivost i izdašnost. Ovisno o željenom efektu mogu se stvarati okrugle. stubištima i školama. Što je daska mekša. dijagonalne ili uzdužne strukture. Strukturiranje (žljebasta struktura) Žljebaste žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i s obzirom na željenu strukturu se zaribavaju odgovarajućim alatom (npr. daju nakon sušenja ravnomjernu strukturu površine. Ove se žbuke mogu nanositi racionalno strojevima za špricanje (posebno na području stropa) . Jednaki udio različitih veličina zrna u mješavini. Špricana žbuka (završna žbuka) Dekorativne špricane žbuke imaju sličnu površinu kao zaribavanjem dobivene žbuke. kod sokla . mekom daskom (od gume ili spužve). Fina žbuka Fina žbuka nanosi se najčešće dvoslojno čeličnim gleterom i zaribava se odgovarajućom.da ra Ob za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke . ovisno o veličini. to je površina ravnija i ujednačenija.podnožja ili na zidovima u dječjim vrtićima. U RÖFIX-programu postoji 18 različitih boja. to je intenzivniji efekt karakteristično neravnomjerne površine u obliku oblaka. I kako ova žbuka nije samo dekorativna. zaribana-/kratz struktura) Zaribane žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i ovisno o željenoj strukturi zaribavaju se odgovarajućim alatom (primjerice gleter od plastike ili stiropora). To se još zove i pozitivna struktura. Taj se način još naziva i negativna struktura. Što je tvrđa. Mozaična žbuka (kulir) Posebnost na Mozaičnoj žbuci je njena boja zahvaljujući finom pijesku. U mješavini pjeska sadržana su veća zrna koja tijekom obrade.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Strukturne žbuke (puna struktura. ona se primjenjuje svugdje gdje se postavljaju posebni zahtjevi za čvrstoćom. Pri tom se zrno koje je dalo strukturu izdvaja iz površine. tako npr. ali i kao efektni zid i u dnevnim sobama. ostavljaju različito duboke žljebove. 150 . nego je i izdržljiva.plastični gleter).

četka idr. tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične.zupčasti gleter. Roll. 151 .und Streichputz Ova organska strukturna žbuka dobila je ime po alatu kojim se nanosi-valjku. Žbuka za modeliranje To je žbuka s organskim vezivom kojim se mogu postići najrazličitije željene strukture. organski vezane funkcionalne završne žbuke nanose se višeslojno na glatke površine sa čeličnom gladilicom u debljini zrna te se fino zaribavaju plastičnim gleterom. organska. Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa četkom se dodatno obrađuje. Laka za obradu i srtukturira se individualno.Pastozne završne žbuke Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Schlämmputz (Klosterputz) Univerzalno obradiva. finozrnate pastozne vezne žbuke. Omotanim dijelovima željeza proizvode magnetizirajuće djelovanje i time su dekorativni površinski element na svakom radnom mjestu ili u stambenom prostoru. Schlämmputz (Bündnerputz) Univerzalno obradiva. finozrnate pastozne vezne žbuke.) Magnetna žbuka (Puna ili zaribana struktura) Ove specijalno receptirane.sa različitim alatom (žlica.gleter. Za ovu varijantu oblikovanja postoji specijalna RÖFIX žbuka za naošenje valjkom.Završne žbuke . tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične.Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa spužvom se dodatno obrađuje. organska. Materijal se u obliku paste nanosi u nepravilno debelim slojevima.

Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. nosiva i bez nečistoća (npr. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna.kao i dekorativne žbuke. Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja.Završne žbuke . Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera 152 . perforirani paneli) Podloga mora biti suha. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z.) Dijelove građevine (prozore. Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje.3 tjedna Ljepilo za armiranje u TIS . čađa. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. vrata. prethodno nanijeti grund u boji Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. okvire prozora.) potrebno je prije obrade prekrititi. RÖFIX 57 i sl. vodoravno. alge). pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Strukturiranje Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. putem bočnog prozračivanja) Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja).fina žbuka). u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Kod primjene tamnih i intenzivnih boja. tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga Za podloge pogodni su betoni. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.U. itd.Pastozne završne žbuke Obrada Ručna obrada pastoznih. RÖFIX Renostar.B. prašina.

Razmak šprice od površine zida: oko 30 cm. Priključiti kompresor Najprije se kompresor mora priključiti na strujnu mrežu i na uređaj za nanošenje žbuke. Pretanki nanos može dovesti do mrlja i mjestimičnog odsjaja.Oprema RÖFIX završne žbuke mogu se obrađivati svim uređajima za nanošenje i strukturno špricanje koji su uobičajeni na tržištu.5 bara.Optimalna veličina šprice odgovara trostrukoj veličini granulacije žbuke. Završnu žbuku našpricamo u jednako debelim slojevima po cijeloj površini. 153 . pastoznih završnih žbuka Profesionalni savjet Strojevi . Gotova smješana završna žbuka može se uliti u spremnik uređaja za nanošenje žbuke. Nanošenje završene žbuke Završna žbuka se ravnomjernim kruženjem nanosi u što je moguće konstantnijem razmaku na gornju površinu zida. Kod strukturnog špricanja potreban je radni tlakod 1.Pastozne završne žbuke Obrada Strojna obrada špricanih. Za ravnomjerno nanošenje materijala potrebno je napajanje strujom s dovoljno velikim promjerom kabla. Prije početka radova sve priključke i elemente u području špricanja koji se ne žbukaju potrebno je brižno prekriti. Paziti na smjer okretaja. jedan prikladan kompresor (minimalna snaga: 400 litara/ sat). Potom se prilikom prskanja na probnu plohu može namjestiti optimalna količina zraka i materijala kako bi se postigla željena struktura završnih površina. špricaljka sa crijevom za strukture.Završne žbuke . Tako dobivamo jednomjernu strukturu. mlaznica i daljinski prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja za nanošenje. Pokretanje procesa špricanja Okretanjem kuglaste ručice se uključi zrak pod tlakom.0 do 1.Pritiskanjem automatike na daljinskom upravljaču vrši se nanošenje materijala na površinu. Kao osnovna oprema za strojno strukturiranje potreban je uređaj za nanošenje žbuke. Napomena Dekorativne špricane žbuke čine površinu s ravnomjernim zrnima i dostupni su u raznim tonovima i veličinama zrna.

Austrijske radne zajednice Putz 154 . ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Anticofino strukturirati plastičnom žlicom. važno je oštro razvlačenje kod oba položaja ( previše debeli slojevi žbuke = opasnost od pukotina). alge). Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". čađa. Na svježe ožbukanim površinama voda može uzrokovati mlijećna izbijeljenja. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. prašina. Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje. nosiva i bez nečistoća (npr. Potrebno je pobrinuti se za dovoljan broj radnika. Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna.Završne žbuke . kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore. RÖFIX Renostar.zbog tankog sloja koji se nanosi i kratkog vremena otvorenosti nanošenja žbuke Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Anticofino Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. vrata. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. okvire prozora. Ne filcati vodom.fina žbuka). Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. RÖFIX 57 i sl. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2.) potrebno je prije obrade prekrititi. itd. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Kod nanošenja Anticofina potrebno je pripaziti na dobar rad.) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja.3 tjedna Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.B.

Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. okvire prozora. Kratko promiješati. SIA V 242 Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. tj. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. Austrijske radne zajednice Putz 155 . U još mokrom stanju potrebno je gletanje istim alatom u istom smjeru Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Nakupine čestica prljavštine. RÖFIX Renostar. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Novo naneseni sloj na površinu potrebno je prema određenim mjerama štititi od bilo kakvog utjecaja vlage. 3 dana. čađa. Kod primjene tamnih i intenzivnih boja. nosiva i bez nečistoća (npr. prethodno nanijeti grund u boji Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". DIN 18350. Izbjegavati premješavanje Za miješanje ne koristiti aluminijski mješač (moguća promjena boje) Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice ravnomjerno odozdo prema gore u veličini zrna od 1 1/2.kao i mozanične žbuke. prašina.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada mozaične žbuke Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.B. ovisno o vlažnosti zraka i temperaturi iznosi ca. Vrijeme potpunog protvrdnjavanja traje ca. različiti tonovi boje) Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke.) potrebno je prije obrade prekrititi. primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola Vrijeme vezivanja. alge). 3 tjedna. RÖFIX 57 i sl. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja).3 tjedna Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj.) Dijelove građevine (prozore. vrata.Završne žbuke . kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Ne razrijeđivati Prije nanošenja. itd. sjajna područja.

B. alge). RÖFIX 57 i sl.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada magnetnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.to je bolje prianjanje magnetnih glava Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno.Završne žbuke . prašina. okvire prozora. vodoravno.) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja. okomito) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! 156 . kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore.) potrebno je prije obrade prekrititi.3 tjedna Minimalno 24 sata prije oblaganja. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. vrata. Vrijeme sušenja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi min. itd. nosiva i bez nečistoća (npr. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Kako bi prionjivost magnet bila optimalna. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. potrebno je magnetnu žbuku nanijeti u više slojeva (minimalno 2).2 dana Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Što je površina glađa. podlogu obraditi s RÖFIX W97 Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. čađa. RÖFIX Renostar.

uvažavajući estetska gledišta. Način funkcioniranja RÖFIX Akustične žbuke Zvuk je u jednom valnom obliku. koji se vremenski i prostorno rasprostire. Ona je mjerilo odzvanjanja prostorije. One reguliraju odjek i omogućavaju poboljšanu akustiku prostora.Akustične žbuke su idealne za izradu završnih površina na zidovima i stropovima koji apsorbiraju zvukove. Mjera za apsorbciju (gutanje zvuka) je stupanj apsorbcije a. djeluju ipak kao "tvrdozvučne završne površine" i pogoršavaju dugim odzvanjanjima akustiku prostorije. o namještaju i volumenu prostorije. poda i stropa. Rezultat je ugodni zvuk prostorije. Prostorna akustika bavi se kvalitetom prijenosa zvuka unutar jedne prostorije.Akustične žbuke Osnove / Vrste AKUSTIČNE ŽBUKE Osnove / Vrste Akustika prostora i estetika Današnja arhitektura često zahtjeva što je moguće ravnije. Akustične žbuke na bazi bijelog cementa i bijelog vapna s poroznim lakim dodacima putem svoje strukturirane završne površine spriječavaju refleksiju većeg dijela zvučnih valova koji nastaju. vibrira i opterećen je tlakom. drvo ili tepih zvuk pri različitim frekvencijama različito apsorbiraju. ne strukturirane zidne i žbukane površine. Vrijednost apsorbcije zvuka je između 0 i 1. Koliki je odjek u nekoj prostoriji ovisi uglavnom o svojstvima apsorbcije zida. Odjek je ovisan o frekvenciji. Oblikovanje ovdje ne poznaje granice i skoro se bez iznimke može sve ostvariti. Valovi zvuka koji nastaju na završnoj površini zida se ne odbijaju. budući da primjerice kamen. 157 . proizvode se završne žbuke koje apsorbiraju zvukove. Ove izabrane završne površine. Pri tom 0 znači potpunu refleksiju. nego ih porozna ploha žbuke upija i pretvara u toplinsku energiju. Akustična žbuka je vrijedno sredstvo koje ujedinjuje estetiku s funkcionalnošću. Najvažnija fizikalna veličina za karakteriziranje akustičkih svojstava neke prostorije je vrijeme odjeka. a 1 potpunu apsorbciju. RÖFIX Akustična žbuka je specijalna žbuka koja se nanosi na način da nastaju mnoge međusobno povezane šupljine.te Vrs / ve no Os ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Da bi se izbjegao taj negativni efekat.

Akustične žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Akustične žbuke RÖFIX Akustična žbuka RÖFIX Akustièna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana suha žbuka za poboljšanje akustike prostora. • Strukturna špricana žbuka (1 mm ili 6 mm) za unutarnje stropove i zidove bez mehaničkih zahtjeva (npr. velike hale. 0.5 m2/EH • NG: ca. 220 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. Osobine: • Visoka apsorpcija zvukova • Dekorativno • Sprjećavaje kondenzacije putem velike kapilarnosti • Reguliranje vlažnosti • Dobra kvaliteta obrade.du vo oiz pr o ci da Pičn ust Ak eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . stubišta. crkve.itd). mogućnost špricanja Sastav: • Vapno • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • Izdašnost: 2. velike urede. škole. Reguliranje odbijanja zvukova. zatvorene bazene.14 W/mK • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 158 .

Nanošenje Kod strojnog nanošenja postoje pumpe različitog kapaciteta (npr. kako bi se postigla što bolja otvorenost pora Strukturiranje Nanošenje se izvodi u min. Za podloge pogodni su betoni. 3 radna koraka uklj. alge). Zbog laganih dodataka i mogućnosti segregacije. PFT N2V. miješati uvijek cijelu vreću. ravnomjernim. Za granulaciju 01 fino koristiti glavu šprice 6 mm. četri sloja. RÖFIX 57 i sl. Prvi sloj nanijeti kružnim pokretima.B. Špricanje izvoditi brzim. pomoću mješača. čađa. RÖFIX Renostar. grundiranje) Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ne smije se premazivati 159 . kružnim pokretima. do homogene konzistencije. Minimalna debljina žbuke kod akustične žbuke: 15 mm (ca. perforirani paneli) Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. PFT SWING II. poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče. za 06 grubo granulaciju glavo šprice 12 mm.da ra Ob ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Između pojedinih špricanja potrebno je poštivati vrijeme sušenja zbog hidravličnog vezivanja. nosiva i bez nečistoća (npr. Wagner PC15. m-Tec P20 ili Strobel Strobot) kompresor kapaciteta 400 l/min. prašina.) NA Crijeva predhodno podmazati vapnom Mješanje U posodi sa čistom vodom zamješati suhi mort.Akustične žbuke Obrada Obrada Obrada akustičnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. U početku dodavati žbuku i postupno povećavati količinu.

bijelom ili RÖFIX Renostar ( 2-3 mm) po čitavoj površini. Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom. brza obrada • Nije moguće izjednačavanje neravnina 160 . • Visoka čvrstoća • Čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na gipsanim glet masama Izravnavanje s RÖFIX 246 bijelom žbukom (cca.Gipsano kartonske ploče Obrada OBRADA GIPS KARTONSKIH PLOČA Profesionalni savjet Izrada podloge Gips kartonske ploče (GK prema DIN18180) služe kao nosači žbuke i zbog svoje ravne i ujednačene površine predstavljaju izvanrednu podlogu za strukturiranje završnih žbuka. • Ravnomjerna krivulja vezivanja • Glatka.. čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na kvarcnom izolacijskom grundu Predpremaz s RÖFIX GIKA-grundom po čitavoj površini. Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). Mineralna završna žbuka na mineralnu masu za izravnavanje Izravnavanje s RÖFIX 57 masom za izravnavanje . Obratiti pažnju na pažljivu pripremu podloge prema uputama proizvođača ploča. 2 mm) po čitavoj površini. Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). Važno je da je podloga potpuno suha kako bi se izbjeglo "prodiranje žutila" kroz ploče. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana. Pritom se karton ne smije ohrapaviti. Ukoliko je potrebno.da ra Ob če plo ke ns to kar o an ps Gi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Zaštititi ploče od direktnog utjecaja sunčevih zraka. • hrapava podloga • Jednostavna. Priprema podloge Postavljanje gips kartonskih ploča prema smjernicama proizvođača ploča. Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). izbrusiti masu za izravnavanje. Stručno izravnavanje fuga (uključujući i rupice od bušenja) kako bi se izbjeglo sjenčanje na svjetlu. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralnih završnih žbuka:12-24 sata.

Završne žbuke . Vrijeme sušenja prije nanošenja pastoznih RÖFIX unutarnjih žbuka:24 sata. • Visoka vodootpornost • Jednostavna. brza obrada • Nije moguće izravnavanje neravnina Neke fugirne mase su slabo vodootporne i kod vlaženja se ljušte. Nakon žbukanja osigurati uvjete sušenja i otvrdnjavanja (dijagonalnim prozračivanjem). Nanošenje završnih žbuka Mineralne i pastozne završne žbuke nanose se u pravilu u debljini zrna te se s prikladnim alatom za strukturiranje zaribaju. Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). RÖFIX temeljni grund IN) ili izolacijski temeljni premaz (npr. Radi toga upotrebljavamo kod pastoznih završnih žbuka specijalne temeljne premaze (npr. Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom. RÖFIX W97) kao zaštitu od vlage. 161 .Gipsano kartonske ploče Obrada Profesionalni savjet Pastozne završne žbuke na grundu Predpremaz s RÖFIX Grundom IN po čitavoj površini.

162 SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI .

227 Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 167 167 174 175 180 Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 184 184 195 208 Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 212 212 174 216 218 Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 219 219 223 226 163 .SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI 162 .

Pri tome je okolina bitan faktor našeg dobrog osjećanja. Čak i ako prvobitno nisu izgrađeni prema modernim kriterijima. tiho stanovanje i provođenje slobodnog vremena. Dobitak leži u saniranju! Posegnite za njim! 164 . materijala i ideja stvara slobodni prostor za poticajne i uzbudljive stambene i radne svjetove.e/ di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Zub vremena Vrijedna graditeljska baština u srednjoj Europi može pokazati tisuće vrijednih arhitektonskih svjedočanstava iz tisućljetne prošlosti. Gradite po sistemu! Sve je u vodi Renoviranje znači stvaranje kvalitete življenja. dugoročno osiguranje vrijednosti te smanjenje troškova održavanja i energije i više nego pretežu na stranu ulaganja kapitala. povijesne se građevine mogu učinkovito koristiti za suvremeni rad. smanjuje potrošnju energije i poboljšava mikroklimu. Otvaramo Vam kompetentan ulaz na ovo područje. U tisućama stambenih i poslovnih zgrada vlada tužna osama. RÖFIX radi već desetljećima sa i za specijaliste za sanacije. Profesionalno renoviranje podiže kvalitetu stanovanja i rada. jer saniranje/renoviranje dobro prolazi u bilo kojem računu troškova i koristi. Ona ne dobivaju baš uvijek zaštitu i održavanje koje zaslužuju kao dio naše povijesti. Povećana vrijednost zgrade. Za nagradu zgrade će privlačiti svojim tihim nastupom i suvremenom infrastrukturom. A radost zbog besprijekorne zgrade još je besplatan dodatak. Mnoštvo boja. Zub vremena i često nedostatna briga prijašnih stanovnika ostavlja tragove propadanja na njima. i smanjuju vrijednost nekretnine. Argumenti će uvjeriti svakog vlasnika. Uz velike zahtjeve ovog posebnog područja primjene idu proizvodi rađeni točno po mjeri. Ekološki materijali i postupci brinu se za brižljiv odnos prema zdravlju i okolini. Već postoji cijelo bogatstvo boja i materijala kako bi nam priredili više radosti u stanovanju i radu. Dugogodišnjim korištenjem i zapuštanjem one se pokazuju bez udobnosti i kvalitete. Kapital koji se gubi iz dana u dan može se i bolje upotrijebiti: za investiciju u saniranje/renoviranje. Upotrijebimo sve kako bi u njih ponovo unijeli radost i život. Temeljni kapital za daljnje održavanje Kada zgrade dođu u godine mogu postati skupe za svoje vlasnike. Sa širokim programom visokovrijednih sistema za saniranje i renoviranje RÖFIX nudi idealnu osnovu za ambiciozne renovacijske poduhvate. Oštećenja građevinske supstance i kvaliteta gradnje koja više ne odgovara aktualnim spoznajama o energetskoj učinkovitosti podižu troškove popravaka i održavanja. Pretpostavke za to su profesionalna sanacija i renoviranje.

rebne da bi se mogli odabrati primjereni sustavi za saniranje ili razviti posebna rješenja.Popravci fasade Svaka sanacija je različita.Održavanje spomenika . Dio 1 do 3" . istražiti povijest zgrade kako bi se pronašao uzrok oštećenja. Mora se npr. Sanacija žbuke vlažnog ili solju opterećenog zida pomoću RÖFIX Sanacijskih sistema Održavanje spomenika za restauraciju povjesnih građevina sa RÖFIX Vapnenim sistemima Popravci fasada za moderne žbukane i izolacijske fasade sa RÖFIX Renostar. Proizvodi rađeni po mjeri udovoljavaju visokim zahtjevima ovog područja primjene Razlikovanje i pravila kod saniranja . sposobnosti predanosti i adekvatne građevinske materijale. zadaćom koja zahtjeva mnogo iskustva.ili RÖFIX Renoplus sistemom 165 . Analize vlage i soli su potTradiocionalne građevinske tehnike i materijali čine sanaciju i renoviranje povijesnih zgrada vrlo osjetljivom Ispravni postupak u planiranju i provođenju mjera održavanja iscrpno je opisan u ÖNORM B 3355 "Sušenje vlažnog zida. Svaki novi korak predstavlja novi zadatak. Prema starosti.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Popravci Pojam održavanja predstavlja pojam koji je nadređen pojmovima "renoviranje" i "saniranje". ROFIX Vam daje na raspolaganje velik izbor za razne sanacije. značenju i stanju Vaše građevine. i mora se iznova ocijeniti. Odvijanje sanacije/renoviranja predstavlja poseban izazov. Da bi se mogla provesti kompetentna i dugotrajna sanacija potrebna su opsežna prethodna istraživanja.Kao srednjeeuropsko poduzeće povezano s tradicijom RÖFIX AG je u svojoj 110 godina dugoj povijesti razvilo poseban know-how na području saniranja i renoviranja povijesnih građevina.

. u ROFIX laboratorijima na objektu. Analiza žbuka i štetnih soli. Austrija Nova obrada fasade "Visoko tržište" 1.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Servis RÖFIX-Stručno savjetovanje na licu mjesta. Austrija Nova obrada fasade Villa Miesgang.) i RÖFIX pločom sa uzorcima Mjerenje vlage. na objektu pomoću obrazovanih RÖFIX-savjetnika za sanacije U(k)-Vrijednosti (Glaser diagram itd. Dornbirn. s RÖFIX-tehničarom za primjenu Projekt za sanaciju u pismenoj formi Cjelokupna sanacija . Austrija 166 .vojarna za jahanje Stockerau kd Beča.

ona će i bez kapilarnog djelovanja ući u materijale. Upijanje vode putem kapilarnekondenzacije: Vodena para se kondenzira u kapilarama određene veličine pri određenoj relativnoj vlažnosti zraka. 5. 1. Vlaga je u građevinarstvu uzrok oštećenja br. tj. Upijanje vode putem procjednih voda pod tlakom-pritiskom: Ako je voda na vanjskim zidovima koji su u dodiru sa zemljom pod (hidrostatskim) tlakom. Hidroskopno upijanje vode: Mnoge od soli koje štete građevinama su hidroskopsne. s jedne strane izvor cjelokupnog života .1 za građevine Oko 70% cjelokupne zemljine površine pokriveno je vodom. Ako topliji zrak dođe u dodir s podlogom koje je ispod određene temperature (temperature rosišta). Povećanje od 1% vlage u zidu pogoršava toplinsku izolaciju zida za oko 5% (mokra odjeća ne može se zagrijati). Upijanje vode putem kondenzacije: Pod kondenzacijom se podrazumijeva izdvajanje vodene pare iz atmosfere.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA SANIRANJE Osnove / Vrste Voda: Eliksir života . Voda je osnova života.e/s Vrs / ve O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 3. 4. one imaju sposobnost upijanja vlage u obliku vodene pare iz okolnog zraka. U nastavku ćemo objasniti najvažnije mehanizme upijanja vlage: 2.s druge je strane izvor svih zala. Pa ipak.Neprijatelj br. Soli koje štete zidu mogu se navlažiti i prodrijeti u zid! 167 . voda će se izdvojiti na toj površini kao elementarna voda (vodene kapljice na prozorskim staklima zimi).

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 168 . Jedno je zajedničko svim solima: štetne su samo ako se vežu s vodom. Soli su nadalje jako higroskopne. 2. Za postavljanje koncepta sanacije nužna je i analiza soli. 1. tj. se iznova otapaju i putuju dalje kako bi na nekom drugom mjestu izazvale štetu. nastaje tzv. Nitrati su soli dušične kiseline (HN3O). Sumporni dioksid nastaje između ostalog pri izgaranju ugljena i ulja za grijanje te raznih goriva koja sadrže sumpor. Pri tome se otopljena sol pretvara u kristale. Tlak koji nastaje pri kristalizaciji usporediv je s tlakom koji nastaje pri smrzavanju vode. On važi kao najvažniji indikator zagađenosti zraka. Nitratne soli koji pri tom nastaju su jako hidroskopne. Ovdje vlaga ponovno može ishlapiti. privlače vodu. Ako se soli kristaliziraju na površini materijala. Sulfati su soli sumporne kiseline (H2SO4). Budući da se kod svih soli radi o lako topljivim solima. Natrium klorid (NaCl. Kloridi su soli solne kiseline (HCl). pri čemu Prodor štetnih soli u zid može imati razne uzroke. one se transportiraju na površinu putem vlage u kapilarnom sustavu građevinskog materijala. Nastaju truljenjem bjelanče- vina i životinjskih otpadnih tvari kao što su gnoj. Tu kristalizaciju prati povećanje volumena. Koristi se između ostaloga i kao sol za posipanje. 3. sulfati i nitrati. Tako se mrvi i uništava žbuka i/ili mort. urin i druge fekalne tvari. cvjetanje. koje u sistemu pora građevinskih materijala uzrokuje vrlo visoke tlakove kristalizacije (razorno djelovanje) i tako razara građevinske materijale. a ne samo utvrđivanje i lokaliziranje kontaminacije solju.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Soli koje oštećuju građevine Štetne soli koje se najčešće javljaju kod građevina su kloridi. Sumporna kiselina nastaje kod oksidacije sumpornog dioksida (SO2) s kisikom (O2) i vodom (H2O). kuhinjska sol) snižava ledište vode i pospješava koroziju čelika. i može prodrijeti otopljena uglavnom u vodi u podnožja građevina.

Sistemi žbuka za saniranje). zavoda za ispitivanje.0. Njeni članovi dolaze iz krugova proizvođača.5 .0.1500 / 0.1 težina% 1000 .25 težina% 500 .1 težina% <500 / 0.3 <5 >40 zadovoljava Jedinice cm kg/dm3 V-% % cm kg/dm3 N/mm2 N/mm2 kg/m2 mm V-% 169 TČ : VČ W24 h . Pod "Posebne mjere" navode se mjere sušenja i zaštite kao što su sistemi sanacijske žbuke.15 težina% potrebno Što je "WTA"? WTA je skraćenica za njemački naziv za Znanstveno-tehničku radnu zajednicu za očuvanje građevina i održavanje spomenika (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.25 težina% >1500 / 0.). a u tom tijelu iskusni stručnjaci se bave problematikom i sastavljanjem smjernica i podsjetnika za područje očuvanja i popravljanja građevina te održavanje i restauriranje spomenika.03 težina% <1000 / 0. Odgovarajućim mjerenjem stupnja prodora vlage i opterećanja solima dobiva se slika o nastaloj šteti. Osobina Svježi mort Konzistencija Gustoća Sadržaj zraka u porama Sposobnost zadržavanja vode Obradivost (očvršćivanje nakon 15 min. Ti podsjetnici su već i izvan granica Njemačke poprimili karakter normi (npr. Ta klasifikacija služi pronalaženju rješenja u izboru varijante sušenja i sistema žbuke.0.05 težina% bez ON 2 srednja 300 . Osnovana je u Njemačkoj prije otprilike 20 godina. arhitekata i projektanata održavanja.1000 / 0. Stupanj opterećenja: granične vrijednosti u mg/kg i težina % Soli Kloridi (Cl. vladinih ustanova i vlasnika građevinskih objekata. stručnjaka i vještaka.2500 / 0.1 .03 .) Sulfati (SO4.) Nitrati (NO3. ÖNORM B3355 .0 ± 0.) Posebne mjere ON 1 slaba < 300 / 0.V.5 keine >25 >85 <3 <1.4 µ VČ TČ <12 1.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Dio 1 dijeli žbuke i zidove prema stupnju opterećenja solima u različite stupnjeve. WTA podsjetnik 2-2-91.15 težina% potrebno razlikovati u pojedinačnim slučajevima ON 3 jaka >1000 / 0.) Čvrsti mort Gustoća Koeficijent paropropusnosti Otpornost na savijanje Tlačna čvrstoća Omjer čvrstoće Kapilarno upijanje vode Dubina prodiranja vode Poroznost (ukupan sadržaj pora) Otpornost na soli Kratica Zahtjev 17.1 težina% >2500 / 0.05 .Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Klasificiranje opterećenja solima Za stvaranje koncepta saniranja te tako i odabira sistema žbuka mora se ustanoviti opterećenje zgrade.5 <3 >0. obrtnika i građevinskih poduzetnika.

Propusnost vodene pare koju ti sistemi posjeduju stvara povoljne uvjete za sušenje zidova. već se i otpornost sistema na mraz i soli znatno poboljšava. Za to su potrebne obimne mjere hidroizolacije (horizontalna i vertikalna hidroizolacija). Dugoročna učinkovitost. postići suhe površine ukoliko okolna klima omogućava sušenje. komponente mješavine za žbuku.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Sistemi žbuka za saniranje Žbuke za saniranje služe za ožbukavanje zidova napadnutih vlagom i/ili solima. vrsta i stanje ožbukanog zida. oblik i stupnjevanje zrna dodataka.j. Vrsta i opseg ispitivanja ovisi o dotičnom objektu. određivanje soli topljivih u vodi koje oštećuju zidove (sulfati. nitrati). neoštećenost.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . vrsta veziva. Naknadna istraživanja i ispitivanja su uvijek potrebna: Utvrđivanje uzroka vlage. a u to spadaju vrsta. t. uz istovremeno znatno smanjenu kapilarnu vodljivost. zahtjeva poznavanje karakteristika u relativno uskim granicama. Stoga sistemi žbuka za saniranje imaju pretežno hidraulička veziva. To daje žbuke velike poroznosti i vodopropusnosti. moraju imati veliku otpornost na djelovanje soli. Prije odluke o mjerama za popravak građevine treba u dovoljnoj mjeri istražiti stanje zidova. koja se kod miješanja na gradilištu ne može osigurati u dovoljnoj mjeri. pa su stoga pogodne i za primjenu u podnožjima. Time se utječe pozitivno ne samo na mehanička svojstva. Žbuke za saniranje su zbog svojih posebnih svojstava otporne na mraz. Izborom odgovarajućih veziva. Osim toga. Za ovo se proizvode posebne mješavine od tvornički smješanog morta. dodataka i primjesa mogu se proizvesti žbuke za saniranje velikog ukupnog volumena pora uz mali sadržaj kapilara. a ipak sigurno otvrdnjavanje. To sa svoje strane kao pretpostavku ima optimalni sastav. kloridi. omjeri pri miješanju. Soli koje oštećuju građevinski materijal talože se u žbuci. Žbuke za saniranje predstavljaju pomoćne mjere koje stvaraju povoljne uvjete za sušenje zidova. 170 . Uslijed svoje strukture i funkcije žbuke za saniranje moraju imati relativno brzo. Na mokrom zidu mogu se sustavima žbuka za saniranje Potpuno sušenje zidova nije moguće postići samo pomoću žbuka za saniranje. a posebno veziva. Njihova funkcionalnost ovisi u odlučujućoj mjeri o homogenosti morta. vrsta i količina dodanih tvari i sredstava.

Pokrivni slojevi na žbukama za saniranje su samo onda dovoljno trajni kada njihova kapilarna moć upijanja znatno ne nadilazi onu žbuke za saniranje.Trajnost sanacije kod jake opterećenosti solima u tom slučaju znatno se produžuje. Žbuka za saniranje Žbuka za saniranje se može nanositi jednoslojno ili višeslojno.Špric Špric kod sustava žbuka za saniranje treba osigurati prionjivost žbuke za podlogu.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Kako bi se osigurala njihova funkcionalnost završni premazi moraju pokazivati iste karakteristike. Završne žbuke. Temeljna žbuka sa porama Temeljna žbuka sa porama služi izravnanju većih neravnina podloge i kao spremnik soli kod posebno velike prisutnosti soli u podlozi. To vrijedi i onda kada se žbuka za saniranje koristi kao završna žbuka. Pojedini slojevi moraju biti debljine barem 1 cm. Pri tome se treba držati ukupne debljine od najmanje 2 i najviše 4 cm.Završni sloj Ukoliko se ne može ispuniti specijalni zahtjev za strukturu površine sa žbukom za saniranje. 6. 2.moguæe je nanijeti jedan premaz (nakon 2-3 godine) 171 . 3.Kod debljina preko 3 cm preporuèa se primjena temeljne žbuke s porama. Premazi Žbuke za saniranje su paropropusni sistemi. 5. Za to su pogodne silikatne ili vapnene boje. već "mrežasto" (60% prekriveno). Pri tome mora prema pravilu tehnike biti omogućen odgovarajući pad čvrstoće. 4. dodatno se smije nanijeti mineralna završna žbuka.Kod jaèeg provlaživanja veæ saniranog zida (prvenstveno moguæe na podruèju cokla).Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Komponente sistema žbuka za saniranje 1.Mjere protiv prodiranja soli Kod jako povišene koncentracije soli u podlozi žbuke potrebno je odrediti mjere kako bi se smanjilo prodiranje topivih soli u posljednji sloj svježe nanešene i još nedovoljno hidrofobne žbuke za saniranje (RÖFIX Grund za saniranje). premazi i ostali slojevi ne smiju negativno utjecati na propusnost vodene pare sistema. Za dotični slučaj primjene špric mora biti dovoljno postojan na sol i u normalnom se slučaju ne nanosi potpuno prekrivajući.

budući da je u tim područjima najveća vlažnost. U stanju su usporiti kapilarno strujanje. Stoga kao zaštitnu mjeru kod svih metoda treba uvijek upotrebljavati žbuke za saniranje.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . U ovom primjeru moramo ugraditi vertikalnu prepreku. Važno: Vidno vlažan zid na površini ne smije se žbukati. Trajnoelastičnu smolu možemo upotrijebiti u svim zidovima. Stoga elemente građevine koji se nalaze ispod terena treba izolirati Mehanički postupci : Mehanički postupci pružaju ugradnjom tvari koje su otporne na kapilarno vlaženje najveću sigurnost funkcioniranja (npr. 172 . no ne mogu ga djelotvorno spriječiti. Injekcijski postupci : Injekcijsko sredstvo unosimo sa ili bez tlaka u pore u zidovima. Sistem hidroizolacije sprječava vlaženje ziđa Isušivanje vlažnih zidova nakon takve mjere iziskuje još određeno vrijeme. rezanjem zida sa lancem ili pilom sa dijamantnim konopcem). zabijanjem-ugradnjom ploča koje ne rđaju. Podzemnu vodu pod tlakom kao npr. sukladno zahtjevima i opterećenjima. U zid je unesemo kroz kose bušene rupe.5 cm zida. RÖFIX Cavastop zabrtvi pore i kapilare. Vrijedi temeljno pravilo:po mjesecu se suši otprilike 1-1. Zato se ne smije sprečavati sušenje. Područje podnožja cokl i temelji koji se nalaze ispod razine terena su naročito izloženi. u podrumima u zemlji ne možemo prepriječiti sa gornjim postupkom. Životna dob žbuke za saniranje se nakon nanosa smanji za stupanj vlažnosti. Električni postupci :Električni postupci mogu zbog svoje prividne jednostavnosti za građevinara biti vjerojatno vrlo zanimljivi. Postoje sredstva za zatvaranje pora. suživanje pora i/ili hidrofobna sredstva. hidrofobira ih i ostaje elastičan. To neminovno vodi prodiranju vlage u zidove podruma odnosno podnožja. Da bi ubuduće izbjegli nastanak oštećenja na suhim zidovima moramo se posavjetovati sa stručnjacima.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Vlaženje ziđa Oštećenja elemenata građevine koji su u doticaju sa zemljom su najčešći nedostaci kod starih građevina. RÖFIX nudi injekcijski postupak RÖFIX CAVASTOP Zaustavljanje kapilarne vode s hidrofobnom horizontalnom hidroizolacijom.

Sistemi za saniranje Osnove / Vrste 173 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

1m preko vidljive granice oštećenja. boju nanijeti puno kasnije 3 .. Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje jedno . fuge ca.ili višeslojno Vrijeme sušenja: min. Na suhu sanacijsku žbuku ne nanijeti vapnene boje ili vapnene žbuke.kod mokrog zida preporučuje se. 174 . primjereno cjelokupnoj debljini žbuke. 20 mm / maks. bez vremena sušenja Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 671 Sanir . 2 cm ostrugati.. 60% pokrivnosti sušenje: min. Fuge i pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 648 sanacijska temeljna žbuka s porama . Ostatke materijala ukloniti s gradilišta.. Površine očistiti na suho. 40 mm min. 7 dana Štititi od prebrzog isušivanja Temeljna žbuka s porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama Jednoslojno DS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm Površinu nahrapaviti Sanacijska žbuka RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S min.Sanacijske žbuke su hidrofobne..ili višeslojno.špric Nanošenje uz ca. 15 mm RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje MDS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke Sanacijska žbuka iznad granice oštećenja (min.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . ali SVE moraju ispunjavati slijedeće uvijete: KODVP: ≤ 15 TČ: ≤ 3.. 1 m iznad vidljive zone oštećenja) RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L jedno. Na RÖFIX sanacijske žbuke moguće je nanijeti i druge mineralne žbuke..Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Pregled RÖFIX sanacijskih sistema RS 1 Područje primjene Opterećenje vlagom Opterećenje solima Priprema podloge visoko malo visoko visoko malo malo RS 2 RS 3 Staru žbuku otkloniti do ca.5 N/mm2 w-Vrijednost: ≤ 0.2 kg/m2 x √24h 2 . Osušiti zidove. RÖFIX Sanir grund nanijeti četkom ili našpricati. 7 dana kod naknadnog premazivanja2 Premaz (opcija)1 1 RÖFIX Silikatna vanjska boja .

6 . 4. • Za prethodnu obradu zidova sa jakim sulfatim i kloridnim cvjetanjem. 4 • Granulacija: 0 .špric RÖFIX 671 Sanir . Nanosi se samo mrežasto (ca. 300 m2/TO • TČ (28 dana): ca. 13 • Potrošnja: 0. 10 N/mm2 • NG: ca.25 • E . • Za pripremu podloge kod vlažnog zida ili zida koji sadrži sol. 9000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. • Smanjuje prodor soli u žbuku za saniranje.3 mm • Potrošnja: ca.Koristiti samo kod RÖFIX RS 1 jednoslojnog sistema žbuka za saniranje • Predprema a saniranje zidova.5 m2/JM ca.1 kg/m2 • Gustoća: ca. 0.5 N/mm2 • MG (EN 998-1): CSIV. jako upijajuće podloge lagano navlažiti i štititi od prebrzog isušivanja.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • pH-vriijednost: ca. W0 Način dostave: 175 . 3.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Sanir grund RÖFIX Sanir grund RÖFIX Antisol RÖFIX Antisol RÖFIX 671 Sanir . 7. 1. • Učvršćivanje i poboljšanje vodoodbojnosti starih žbuka. 12 m2/JM ca. 60% prekrivanja) • Suhe. Osobine: • Smanjeno djelovanje štetnih soli • Izjednačava upojnost podloge • Smanjeno djelovanje štetnih soli • • • • Poboljšanje prionjivosti Dobra strojna obrada Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Sastav: • NA • NA • Bez PVC-a • Bez PVC-a • NA • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.5 kg/m2 • pH-vriijednost: ca.5 kg/m2 • Izdašnost: ca. 1710 kg/m3 • KODVP µ: 20 .špric Područja primjene: • Za učvršćivanje stare podloge i redukciju prodiranja soli u RÖFIX žbuke za saniranje.16 kg/ltr.modul: ca.

5 m2/cm/JM ca. žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli./TO • TČ (28 dana): ca. Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje. 10 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R. 4. 12 MG (EN 998-1): R. 3800 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca.5 mm • Potrošnja: ca. Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345.2 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. na unutarnjim i vanjskim površinama Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Veliki kapacitet pohranjivanja soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 .1. Prema WTA . 1270 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: ca.5 N/mm2 • NG: ca. na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju. W2 • Granulacija: 0 .5 m2/cm/JM TČ (28 dana): < 6 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 12. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. 82 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. CSII. 2. Temeljna žbuka za saniranje prema Önorm 3345.5 mm Potrošnja: ca. 820 ltr.standardu.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 2.1. • Odgovara WTA . • Temeljna žbuka sa porama kod postojanja visokih koncentracija soli. CSII.modul: ca.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Žbuke za saniranje RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S Područja primjene: • Izjednačavajuća žbuka i/ili tampon žbuka za soli. 11 • E .standardu. W2 Način dostave: 176 .

4. Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje.1.4 kg/m2h • MG (EN 998-1): R.5 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca. 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R.5 mm Izdašnost: ca. W2 Granulacija: 0 . 49 ltr.9 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca.5 mm Potrošnja: ca. na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuka za saniranje iznad područja podnožja kod malo vlažnih ili slanih zidova. 4.modul: ca. TČ (28 dana): ca.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju. Žbuka za saniranje R-L prema Önorm 3345./jed. • Kao mort za popravljanje kod sanacije fasada.5 N/mm2 • Upojnost vode: ca. 1270 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca./ NOVO: Može se nanijeti i sa strojem za nanošenje finog morta.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1.2 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 2. CSII. 3800 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca. W2 • • • • • • • • • 177 . na unutarnjim i vanjskim površinama • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Toplinska izolacija Minimalnan napon Dobra strojna obrada • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSI.5 N/mm2 NG: ca. TČ (28 dana): ca./jed. 680 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 25 ltr.1. • Odgovara WTA -pravnim mjerama. 1. 8 E . 11 E . 2500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: > 0.5 N/mm2 NG: ca. 12. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345/ žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli.modul: ca.

5 bara.1 mm Potrošnja: ca. W2 • • • • Granulacija: 0 . 0. W1 MG (ON B3340): PM4. cjevovoda. B225/B25 do 5 m vodeni stup). • pH-vriijednost: ca.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . CSIV./ nanos u razini poda ili cijelokupnog podruma. 1900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm MG (EN 998-1): GP. 2000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. 20 N/mm2 NG: ca. 2 mm • MG (ON B3340): PM4. 18. • Kao zadana mjera za saniranje zidova. • Moguće upotrijebiti kod svih mineralnih materijala. na betonu i žbuci. grijaćih kanala. W1 • NG: ca. • Za naknadno zaustavljanje dizanja kapilarne vode. podzemnih građevnih dijelova.86 kg/ltr.4 mm Potrošnja: ca.8 kg/m2/cm Izdašnost: ca. itd. Osobine: • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • NA • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Visoka vodoodbojnost Visoka otpornost na štetne soli U klasi bez otrova Sastav: • • • • Cement Prirodni tras Kopani pijesak Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Polimerna smola • NA Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • Granulacija: 0 . uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.1. na mokrom području sa malim/srednjim vlaženjem. • Kao izolacija protiv vlage u podu i netlačne vode na površini i vode koja probija. Nije pogodno za područja pitke vode.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Hidroizolacijska sredstva RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode Područja primjene: • Kao hidroizolacijska žbuka ispod terena za vertikalnu izolaciju od tlačne i netlačne vode do 1. 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca. sušenje zidova i protiv podizanja vlažnosti iz nakupljenih soli. • U staroj kao i novoj gradnji na područjima zidova s jakim opterećenjem vlagom ( podrumi. 5 kg/m2 NG: ca. prostorije za pranje) • Izoliranje spremnika. 7 Način dostave: 178 . na betonu (min.

vrtni zidovi i sl.5 N/mm2 • NG: ca. W1 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 3 kg/m2 0 . crkvi i hpovijesnih objekata. 2 N/mm2 NG: ca. W1 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 3 N/mm2 NG: ca.8 m2/JM TČ (28 dana): ca. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.3 mm • Potrošnja: 0 .5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR.5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR.4. • Završna žbuka za saniranje u boji za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS3 (Italija) • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za ujednačavanje./ Strukturna završna žbuka za područje podnožja.1 mm: ca. • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Nije potrerbno ponovno premazati • Usporivač vode • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Cement • Kopani pijesak • Bijeli cement • Bez PVC-a • Kopani pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.8 . • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim utjecajima (npr. 1.0. 1550 kg/m3 • KODVP µ: 10 .5 N/mm2 • NG: ca.5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR.2 mm: ca. klasirani mramorni pijesak • Granulacija: 0 .2.2 mm Granulacija: 0 . 1550 kg/m3 • KODVP µ: 11 .3 kg/m2 3 mm: 3.1.5 kg/m2 2 mm: 2. prirodno bijela RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje.0.8 mm: ca. W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.8 mm: ca./ Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja.2.12 • Upojnost vode: < 0.5 mm: 2.13 • Upojnost vode: < 0.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 5.) • Bijela završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2. W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.2 kg/m2 • Izdašnost: 0 . W1 • Granulacija: 1 .) /Bez umjetne disperzije • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje.1 mm: 1.5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR.3 mm Potrošnja: 0 . 2. 4.1 mm Potrošnja: ca.5 m2/JM 0 . 3 mm KODVP µ: ca.8 mm • Granulacija: 0 .9 .1 kg/m2 0 .7 kg/m2 0 . CSII. vrtni zidovi i sl. 8.3 kg/m2/mm Izdašnost: 6 .2 kg/m2 1.1.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Završne sanirne žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje.3 mm: ca.12 Upojnost vode: < 0. 12 m2/JM • TČ (28 dana): ca. W1 179 . 3.9 .0. 1350 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. 1550 kg/m3 KODVP µ: 10 . CSII. prirodno bijela RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji • Završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2. • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim neprilikama (npr. 2. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. CSII. 15 m2/JM 0 .1.8 mm: ca. 1.8 mm: 2 .3 mm: ca. 12 m2/JM 0 .2 . 12 Upojnost vode: < 0.7 m2/JM TČ (28 dana): ca. klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.4 kg/m2 Izdašnost: 0 .3.2 mm: ca.1 mm Granulacija: 0 .1 mm: ca.8 mm • Potrošnja: 0 . CSII.

bitumen i sl. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min.Sistemi za saniranje Obrada Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS1 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti.e/b da ra O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . kao i bez prašine i masnoća. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. Eventualna ponovna impregnacija nerazrijeđenom otopinom RöFIX Grunda za saniranje. površinu očistiti i pustiti da se osuši. nikako ne nanijeti na cijelu površinu. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. potrebno je nanijeti na ca. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. Priprema podloge RÖFIX Grund za saniranje potrebno je nanijeti špricom ili kistom. RÖFIX 671 špric za saniranje.15 mm Nanošenje završuog sloja Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA . Ca. 40% površine ostaje vidljivo. Prema vrsti i upojnosti. kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. ukloniti raspadajuće dijelove.pravilniku. 60% površine. nečistoću. Nanošenje sanacijske žbuke Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. Poslije nanijeti "mokro na mokro" RÖFIX 671 ili RÖFIX 640 Prekasno nanošenje RÖFIX 671 špric morta za saniranje na suhu RÖFIX podlogu za saniranje moglo bi dovesti do problema s prijanjanjem zbog već nastale otpornosti vode Nanošenje / Saniršprica U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. prašinu.razrijeđeno vodom u omjeru 1:1. Zamijeniti oštećeni kamen. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 180 . RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje.

15 mm Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA .statorom i rotorom Nanešeni RÖFIX 648 isčešljati zupčastim gleterom Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje. Kod žbuka za saniranje. Ca. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. RÖFIX 671 špric za saniranje. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. 60% površine. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. površinu očistiti i pustiti da se osuši. nikako ne nanijeti na cijelu površinu. U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke.bitumen i sl. prašinu. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. 40% površine ostaje vidljivo. Zamijeniti oštećeni kamen.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Prema vrsti i upojnosti. potrebno je nanijeti na ca. kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. ukloniti raspadajuće dijelove. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. nečistoću.Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS2 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. strojevi za žbukanje moraju biti opremljeni odgovarajućim miješačem. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 181 . izgrebati fuge oko 2 mm dubine. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. Nanošenje temeljne žbuke s porama Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. kao i bez prašine i masnoća.pravilniku.

RÖFIX 671 špric za saniranje. potrebno je nanijeti na ca.15 mm 182 . nikako ne nanijeti na cijelu površinu. Prema vrsti i upojnosti. Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje. kod RS2 minimalno 15 mm) Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje. Maks. Ca. 60% površine. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. četkanjem. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. nečistoću. prašinu. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. 40% površine ostaje vidljivo. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. eventualno uklonuti vidljive soli (npr.Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS3 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. Nakon sušenja podložne žbuke. a zatim i čišćenjem poda) Izgled gornje površine RÖFIX 650 Žbuka za saniranje bijela može se u završnoj obradi strukturirati / filcati. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. kao i bez prašine i masnoća. Zamijeniti oštećeni kamen. ukloniti raspadajuće dijelove.bitumen i sl. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. površinu očistiti i pustiti da se osuši. Priprema podloge U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom.

Maksimalna debljina sloja iznosi 3 mm RÖFIX 636 hidroizolacijski mort prvobitno se nanosi na onu stranu zida koja je okrenuta prema vodi 183 . skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. Prilikom nanošenja u više slojeva potrebno je napraviti stanku od jednog tjedna Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Nanošenje hidroizolacijskog morta Suhe podloge toliko dugo namakati dok ne postignu ravnomjernu mat. špricom ili mazanjem.vlažnu površinu RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort nanijeti u minimalno dva nanosa u količini 2. Ni u kojem slučaju ne prekriti cijelu površinu Ovdje treba RÖFIX 671 špric mort.nanijeti na 100% površine.Drugo i sva ostala nanošenja izvesti špahtlom.Sistemi za saniranje Obrada Obrada pri hidroizolaciji zidova Profesionalni savjet Priprema podloge Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. Kod većih debljina nanositi u više slojeva. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Nanošenje špric morta RÖFIX 671 uvijek nanositi mrežasto s pokrivenosću od 60%. površinu očistiti i pustiti da se osuši. Zamijeniti oštećeni kamen. ali ne i suh. Oko 40% površine bi trebalo biti vidljivo. prašinu.Također je moguće RÖFIX 670 cement-špric mort primjeniti u ovom primjeru. nanošenje mazanjem s četkom. 1. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. Nanošenje izolacijske žbuke Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Nanositi žbuku u debljini do 15 do 20 mm. za poboljšanje prionjivosti I izjednačavanje upojnosti.3 kg/m3 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Prema vrsti i upojnosti. Dobro premazati podlogu. ali kao iznimku. Prije nanošenja narednog sloja RÖFIX 636 treba biti krut na površini. ukloniti raspadajuće dijelove.bitumen i sl. nečistoću.

U našem je interesu da takve objekte održavamo i očuvamo kao svjedoke vremena za naše potomke. Tako su danas potrebne opsežne mjere kako bi se zaštitila građevinska supstanca koja se još očuvala. 184 . Da bi se očuvala jezgra potrebno ju je redovito održavati. Predugo se nije shvaćalo da stare građevine treba održavati. S druge strane je nedovoljna zanatska pažljivost i odabir pogrešnih građevnskih proizvoda doprinijela propadanju građevina koje su vrijedne održavanja. Služba za održavanje spomenika se zauzima za takve građevine. Uspjeh održavanja ne zavisi samo od zanatskih umijeća već i od upotrebe prikladnih građevinskih materijala. Ona nastoji očuvati njihovu povijesnu jezgru iz koje iščitava tragove starosti i namjenu. Naš je cilj stručnošću i potrebnim građevnim materijalima pratiti takve građevne projekte i tako doprinijeti očuvanju kulturnih dobara za buduće generacije. RÖFIX nudi zavodima za očuvanje povijesnih objekata široku paletu povijesnih RÖFIX nudi i hidraulična veziva za njegu i održavanje povijesnih objekata. mortova temeljnih i završnih žbuka sa povijesnim izgledom. Stvarni cilj održavanja spomenika nije rekonstrukcija već očuvanje povijesne jezgre. Odgovorni su za pad kvalitete građevine.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA RENOVIRANJE Osnove / Vrste Naši preci su nam ostavili umjetničke građevine koje trebamo očuvati.e/ Vrs / ve Os nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . S jedne strane su nedostajala potrebna financijska sredstva kako bi se ta jezgra stručno očuvala. Zakoni prirode stalno djeluju. građevinskih dijelova i funkcija građevinskih dijelova.

RÖFIX Vapnene boje Bazilika Mariazell. Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. RÖFIX Linija Cocciopesto Tvrđava grad Bern. Vapnene boje Dvorac St. RÖFIX Linija Cocciopesto Garde crkva u Beču 3.kupalište. RÖFIX Silikatne boje Lermoosu. RÖFIX Trass-sistemi vapnene žbuke. RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem. Beč 12. RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Kneževsko Jörger. RÖFIX Plemenite žbuke Zagrebu.Beč.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .. RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Južni Tirol. Švicarska RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Dvorac Schönbrunn.. Hrvatska RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva Marinasco kod La Spezia. Italija. Tirol. Austrija. Steiermark. Italija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Visoko-Eppan. RÖFIX Boja na bazi umjetnih smola 185 . Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Austrija.Valentin.Austrija.

latentni hidraulički sastavni dijelovi Hidrauličko vezivo su materijali koji se sami miješanjem s vodom ne stvrdnjavaju.povijesni građevinski materijal Pod vapnom obično podrazumijevamo vapnenac (CaCO3) i od njega paljenjem nastalo "živo vapno (CaO)". Dodaci . To daje mortovima i žbukama povećanu čvrstoću i bolju otpornost na vremenske utjecaje. Trass se nalazi ovisno od regionalnih nalazišta u mnogim žbukama i mortovima. Trass i sl. To svojstvo izlazi zbog topljivosti u kvarc kiselini. 186 . Kao latentno hidraulično vezivo. U mješavini s gašenim vapnom kvarc kiselina omogućava tvorbu netopivog kalcij silikata. Postojanost na vodu i na smrzavicu takvih čistih žbuka od zračnog vapna kod vrlo opterećenih građevnih dijelova se postiže dodavanjem hidrauličkih dodataka. Hidraulička svojstva dobiju tek nakon dodavanja vapna. Trass Trass je visoko porozni prirodni kamen vulkanskog porijekla. Najpoznatiji prirodni hidraulični dodaci su Puzzolani. Vapnenac se često koristi kao materijal za punjenje. RÖFIX Trass. Kao umjetni hidraulički dodatak dugu tradiciju ima cigleno brašno. Gašeno vapno se koristi kao vezivno sredstvo u žbuci i mortu. Živo vapno pomiješano s vodom u kašu veže se s ugljičnim dioksidom iz zraka u čvrstu poroznu strukturu. kojeg dodajemo kao hidraulički dio. Oni imaju sposobnost da i pod utjecajem vode postignu čvrstoću. Moderni umjetni hidraulički materijali imaju veliko gospodarsko značenje. "Gašeno vapno " (Ca(OH)2) nastaje od paljenog vapna u reakciji s vodom. ali za sanaciju povijesnih objekata nisu prikladni.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Santorin Erde. glavni sastavni dio je Bavarski Suevit Trass koji je zbog sporog i jednakomjernoga protvrdnjavanja najefikasniji za upotrebu u povijesnim recepturama žbuka i mortova.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vapno . Ako ga meljemo dobijemo vrlo fini drobljenac. Trass se mješa i veže s vapnom ili cementom.

Veže hidraulično to znači u vodi. razlikujemo prirodno od umjetnog hidrauličnog vapna. Hidraulično vapno možemo upotrijebiti i kod jačih opterećenja s vodom gdje otkaže zračno vapno.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . svijetlu boju žbuke. vapna pokazuju mnoge prednosti: jednostavnu obradu. isključuje se stvaranje cementnih faza. 187 . Budući da su kod procesa paljenja prirodnog hidrauličnog vapna dovoljne niže temperature paljenja. RÖFIX žbuke od hidrauličnog vapna baziraju se na prirodnim sirovinama RÖFIX NHL5 odnosno RÖFIX NHL2 prema EN 4591-1"građevinsko vapno". Žbuke na bazi prirodnog (visoko) hidraulično. To je od velikog značenja najviše u vlažnim klimatskim zonama.Kod umjetno izmiješanih hidrauličnih vapna zbog potrebnih viših temperatura paljenja i često nehomogenih omjera mješavine mogu nastati cementni klinkeri. ravnomjerno stvrdnjavanje. Hidraulično vapnene žbuke Hidraulične vapnene žbuke nisu postale omiljene samo u području održavanja spomenika kulture.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Hidraulično vapno U hidraulično vapno ide visoko paljeni vapnenac. U mediterankoj zoni (sa suhom sredozemskom klimom) može hidraulično vapno u žbukama u većini primjera zamijeniti cement. Prirodno hidraulično vapno Ovisno je li mješavina sirovine za proizvodnju hidrauličnog vapna iz prirodnog kamenoloma ili se mora umjetno proizvesti. U povijesti su nazivane rimskim vapnenim žbukama i od davnina su se cijenile osobine koje pečeno vapno daje žbukama. Danas se znaju cijeniti prednosti prirodno dobivenog hidrauličnog vapna nasuprot umjetnim mješavinama hidrauličnog vapna. visoku čvrstoću kao i dobru otpornost na smrzavanje i vremenske utjecaje.

Postiže veću čvrstoću od bilo koje druge vapnene mješavine."De Arcitectura Libri Decem" (hrv. 188 . Mort za žbuku povezan vapnom postiže vrhunac. Pokušaji se povezuju s razvojem vapnenih cemenata koji uglavnom polazi iz Engleske. više o gipsu nego o vapnu. Pobjedničkim pohodom gipsa u Francuskoj pisalo se 17. Portland cement koji je smjesa vapnenca i glinenih minerala jedne egzaktne mješavine žari se na visokim temperaturama. st.000 v. Tvornica vapna Wehinger počinje sa proizvodnjom "RÖTHNER Wetterkalk" u RÖTHISU. su se revno vršila kemijska istraživanja vapna. n. Prvi puta se ova građevinska tehnologija vrednovala i ekonomski. pripremu i primjenu vapna kod proizvodnje morta. Starorimski graditelj Marcus Vitrunius Pollio u svojem djelu 50-30 v. Vapno se miješa s portland cementom i koristi se u mnoge svrhe. st. pr. i 18. Deset knjiga o arhitekturi) detaljno opisuje dobivanje. ali ne podnosi vlagu" treba dalje istraživati. Brzo se shvatilo da se utjecaj vapna na gips "koji se brzo stvrdnjava. pr. Ubrzo se bilježe uspjesi. U srednjem vijeku su pismeni izvori rijetki. nudi dobru zaštitu od požara. st. Kraj 19.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vezivno sredstvo vapno ima dug povijesni razvoj 12.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . št. Ako je ova supstancija sačuvana od utjecaja ljudi i ratova. onda ona postoji i danas. Oko 1800. Od renesanse nadalje i u vrijeme baroka sve je više spisa i saznanja. Prvi puta 1824 se vapneni mortovi prosuđuju prema kvaliteti za popravke i slojevima habanja. št.Tijekom 20. n. Često su se metaforički postavljala građevinsko tehnička pitanja u vezi s božanskim sitemom reda. portland cement postaje sve značajniji i malo pomalo potiskuje vapno.

vapno sve više dobiva na značenju. Često pomoću cementa ili čak čistom gustom cementnom žbukom.Investitorima i državi kao upravitelju javnim novcem uz moderne građevine stoje na raspolaganju i recepture. Ne samo kod održavanja spomenika već i ekološkoj gradnji. RÖFIX nudi od 1888.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste U poratno vrijeme. stoljeća RÖFIX sudjeluje u "renesansi vapna" i nudi sveobuhvatni program proizvoda od vapna. 70-tih godina službe za održavanje spomenika nastupaju sve jače i zauzimaju se za objekte koji su vrijedni održavanja. sredinom 20. stoljeća diljem Europe restauriraju se zgrade. Poremećen je režim vode u žbuci. Informirajte se! 189 . Vapnena žbuka postaje ponovno važna pri održavanju spomenika. Paralelno se razvija industrija suhog morta. vapno i građevne proizvode i 60-tih je godina bio pionir u industriji gotovog morta. Početkom 21. Građevine se često saniraju modernim žbukama za saniranje. RÖFIX svoju ulogu edukacije shvaća ozbiljno i redovito organizira seminare za školovanje planera i izvođača na temu vapno i žbuka. Već jako vlažni objekti trebaju se sanirati opsežnim žbukanjem. Razvija se žbuka otvorenih pora-sanacijska žbuka.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . to je izazvalo velika oštećenja na građevinama jer tvrda i gusta cementna žbuka nije prikladna na mekanim zidovima ili na vapnenoj žbuci. koja je konjunkturi 70-tih i 80tih godina isporučivala gotove izmiješane mortove. Sve većom automatizacijom žbukanja znanje o rukovanju vapnom dolazi u drugi plan.

sa drvenom daskom zarvući.1.4 ili 0 .mokri zid osušiti .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .drvenom letvom načiniti Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Fina završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX 380 RÖFIX 351 (samo za unutra) DS: 2 .4 mm / 0 .2-slojno . 190 . DS: 15 mm (u sredini 20 mm) po nanosu . Zbog toga ne preporučujemo upotrebu tih proizvoda po hladnom vremenu odn.4 mm RÖFIX 695 / RÖFIX 696 0 .između pojedinih nanosa vlažiti . Ne upotrebljavati laganu šuplju opeku! RÖFIX Glinasta otopina za obradu na postojećih vapnenih žbuka (povećanje zaštite od vlage) RÖFIX Silikatni dubinski grund za jačanje RÖFIX 675 RÖFIX 675 RÖFIX 691 RÖFIX 675 RÖFIX 695 Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 675 hidraulično vapneni špric mort nanijeti 100 % prekriveno. Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Premaz RÖFIX Vapnena boja-premaz: RÖFIX SESCO Vapnena boja u Fresco ili Secco tehniki.3 mm po nanosu .4 mm Višeslojno.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste RÖFIX Sistemi vapnenih žbuka Baukasten sistem Područje primjene Opterećenje solima Trass kalk sistem Prirodno Hidrauličnovapneni sistem Sredstva neznatno Sredstva Podloga Priprema podloge Zidovi od pune cigle ili prirodnog kamena (ne na lagane materiale) Odstraniti labave i nenosive površine.fuge cca.pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 665 mort za zapunjavanje .4 mm RÖFIX 691 / RÖFIX 692 0 . u zimskom periodu. Generalno je kod sistema vapnene žbuke potrebno u vremenu karbonizacije žbuke paziti na smrzavanje.3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja). Gruba vapnena žbuka RÖFIX 697 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno 0 . Sušenje: min. Sušenje između nanosa: ca.površine očistiti na suho . 1 dan (zaštititi od prebrzog isušivanja) Gruba završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + Gašeno vapno DS: 3 mm po nanosu RÖFIX 691 / RÖFIX 692 RÖFIX 695 / RÖFIX 696 DS: 10 mm po nanosu . Nedostatke popraviti jednakim materijalom i RÖFIX 951 mort za zidanje od vapna i vulkanskog tufa ili RÖFIX 954 univerzalni vapneni mort.za izvedbu fine površine s filcom ili spužvostom daskom obraditi. 2 cm ostrugati .

mediteran RS-Calce1 Područje primjene Opterećenje vlagom malo Srednje Hidraulično vapneni sistem1 Srednje Podloga Priprema podloge Puna cigla ili zidovi od prirodnog kamena (ne na lagane podloge) Površinu očistiti od lomljivih dijelova. 191 . Sušenje: min. 2 cm..Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Sistemi vapnenih žbuka .. Fuge izgrebati ca. Šupljine zapuniti s RÖFIX 665 Mortom za popunjavanje . Zid ostaviti sušiti. 1 dan/mm RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Završna žbuka prije nanošenja vapnene boje bez sušenja Premaz 1 RÖFIX Vapnena boja: RÖFIX Sesco. Ovi sistemi saniranja su za "mediteransku klimatsku zonu" koncipirani (prema mediteranskim klimatskim uvjetima i objektima). Gornje površine očistiti i osušiti. Ne upotrebljavati šuplu ciglu! RÖFIX Glinenu otopinu koristiti za poboljšanje postojećih vapnenih žbuka. RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje DS: 20 mm Sušenje: min.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1 dan/mm RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje DS: 10 mm po nanosu Sušenje: ca. 1 dan između nanosa RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX Maltafina Prethodna obrada podloge Špric mort Temeljna žbuka DS: 20 mm Sušenje: min. 3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja). Šupljine u zidu zapuniti s istim materijalom i s RÖFIX 954 Hidraulično vapnenim univerzalnim mortom zazidati. RÖFIX Silikatni dubinski grund za učvrščenje podlage RÖFIX 675 Hidraulično vapneni špric mort nanjeti 100% prekriveno. RÖFIX Vapnena boja za saniranje ili RÖFIX Gašeno vapno .

192 . Godinama RÖFIX nudi kometentnu pomoć kod obrade povijesno važnih objekata. Na primjeru "Schiderhaus" u Kraljevskom parku u Torinu pokazale su se veličanstvene mogućnosti oblikovanja s RÖFIX žbukama na bazi NHL (prirodnog hidrauličnog vapna) i RÖFIX vapnenih boja . Ovi su proizvodi nastali iz dugogodišnjeg iskustva RÖFIX-a na održavanju spomenika kulture u zemljama srednje i južne Europe.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Održavanje spomenika kulture u Italiji RÖFIX može ponuditi opsežnu paletu proizvoda za restauraciju. U slučaju palače "Strassoldo Soffumberg Frangipane" u blizini Udina izbor je pao na dokazano RÖFIX-Hidraulično vapno i na žbuke od trasa. Restauracija vjerna originalu jamči dobro obavljen posao proizvoda za održavanje spomenika kulture. Kuća u Turinu i palača Strassoldo Soffumberg Frangipane Ovo su samo dva primjera uspješnih restauracija s RÖFIX proizvodima u Italiji.RÖFIX je uspio u oba izazova.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Posebni dojam kod tog resturacijskog objekta ostavila je usporedba modernih sanacijskih žbuka s povijesno imitiranim recepturama vapnene žbuke. Restauracija povijesnog objekta zahtjeva točan izbor materijala za restauriranje.

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Restauratorski radovi s RÖFIX. Savona Radovi na restauriranju ove talijanske crkve uvjetovali su proizvode od vapna za fine površine. koji su ipak morali biti otporni na vremenske utjecaje. 193 .Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva San Giovanni. kojima se RÖFIX može dokazati u području održavanja spomenika kulture. Za obnavljanje površina koje su se mogle spasiti upotrebljen je RÖFIX Grund za saniranje i RÖFIX Hidraulično vapno-injekcijski mort.proizvodima u Italiji Visoko iznad jezera Garda uzdiže se crkva"Santuario della Madonna di Montecastello". Time se postigla restauracija vjerna originalu i strukturom i čvrstoćom. Sve površine vratile su se na originalne tonove boje s vapnenim bojama RÖFIX Antique Pittura alla calce. Kompletne vanjske površine rekultivirane su žbukama na bazi NHL (RÖFIX 675. I radovi izvedeni RÖFIX proizvodima za održavanje spomenika kulture mogu se smatrati uspješnima. RÖFIX 695 i RÖFIX 380. Ovo su neki primjeri objekata u Italiji. koju ne vrijedi posjetiti samo zbog veličanstvenog pogleda na jezero. RÖFIX 696 kao i RÖFIX 380). Cervo. a dijelove žbuke koji su nedostajali rekonstruirali su NHL-proizvodi RÖFIX 675.

Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste 194 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Reguliranje vlažnosti Visoka paropropusnost • • • • Prirodna. • Posebno za održavanje spomenika./ Za van i unutra. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Vapno • Bez sintetičkih dodataka • Prirodni tras Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. • Bez cementni. 1200 kg/m3 • CL 90-S • Gustoća: ca.blagi hidraulički dodatak za žbuke i mortove. Osobine: • • • • • Prirodna. • Dodatak betonu i mortu za smanjenje iscvjetavanja i poboljšanje obradivosti.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . posebno za održavanje spomenika.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vezivna sredstva RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf Područja primjene: • Gašeno vapno kao osnova za izradu visokovrijednih vapnenih premaza ili gašenovapnenih žbuka za renoviranje starogradnji. crkava i povijesnih građevina. 900 kg/m3 Način dostave: 195 .

Osobine: • • • • Prirodna. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost • • • • Prirodna. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. • Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1.posebno za održavanje spomenika. 580 kg/m3 • NHL2 • Gustoća: ca.posebno za održavanje spomenika. • Bez cementno vezivo za žbuke i mortove.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 520 kg/m3 • NHL5 Način dostave: 196 . • Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL2 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL5 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- Područja primjene: • Bez cementno vezivo za žbuke i mortove.

starog zida.5 N/mm2 • NG: ca. • Otpornost na kiseline i lužine • NA • Ne šteti okolišu • Neutralan miris • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatno skupljanje • • • • Dobra prionjivost Visoka paropropusnost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga • NA • NA • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • Gustoća: ca.0. • Posebno za renoviranje starogradnje.7 m2/JM ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .4 kg/m3 • KODVP µ: 12 .15 • MG (EN 998-1): GP. • pH-vriijednost: ca. 114 m2/TO • TČ (28 dana): ca. 2. 1 kg/ltr. 5 • Granulacija: 0 . CSI. W0 • MG (DIN 18550): PV • MG (ON B3340): PM4. 1 kg/ltr. za restauriranje prirodnog kamena. posebno za održavanje spomenika.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Učvršćivač kamena RÖFIX Uèvršæivaè kamena RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Hidrauličko vapneni mort za injektiranje RÖFIX Hidraulièko vapneni mort za injektiranje RÖFIX 675 Hidrauličko vapneni špric mort RÖFIX 675 Hidraulièko vapneni špric mort • Proizvod gotov za upotrebu. 1750 kg/m3 • KODVP µ: 12 .8 kg/m2 • Izdašnost: 4 . • Za sve mineralne. • pH-vriijednost: ca. povijesnom zidu./ Za popunjavanje šupljina u starom. • Za poboljšanje prionjivosti nove vapnene žbuke na staroj vapnenoj podlozi. 1. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene građevine.štuka i freski oštećenih utjecajem nevremena. 5 • Gustoća: ca. • Injektiranje za konsolidaciju oštećenog. • Špric mort za sve vrste zida./ Namakanjem sa RÖFIX učvršćivačem za kamen moguće je postići izvornu poroznost i čvrstoću. • Nagrizanje površinskog filma stare vapnene žbuke./ Širenjem pora poboljšava otvorenost pora stare vapnene žbuke • Bez cementni mort za učvršćivanje starog zida.5 mm • Potrošnja: ca. W3 197 .4 mm • Potrošnja: 5 .15 • Granulacija: 0 . upijajuće građevinske materijale. Za stabiliziranje svoda i za popunjavanje.

lomljenog kamena i sl. žućkastoj boji.): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr. M. 5 N/mm2 NG: ca. M.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Povijesni mortovi Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauličko vapno mort u boji RÖFIX 952 Hidraulièko vapno -mort u boji Područja primjene: • Zidarski mort za zidove od pune cigle./TO TČ (28 dana): 4 N/mm2 NG: 1730 kg/m3 MG (EN 998-2): M2.1.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi ./TO TČ (28 dana): ca. svijetloj.D. • Osobito prikladan za popravke na starogradnji i povijesnim zidovima. kod normalnih statičkih zahtjeva. MCL MG (ita.4 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr. • Za zidarske poslove i žbukanje na vidljivom zidu od prirodnog kamena./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr. U prirodnoj./JM Izdašnost u litrama: 650 ltr.): M2 Način dostave: 198 . 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL. Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatna sklonost iscvjetavanju • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Dobra prionjivost na kamenu Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja Sastav: • • • • Vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Prirodno hidrauličko vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M3 MG (SIA 177): MBL.D. MCL MG (ita. • Osobito prikladan za renoviranje i ekološki način gradnje.

MCL MG (ita. 18 ltr. 26 ltr.2.): M3 • • • • Granulacija: 0 .4 mm Izdašnost u litrama: ca.D. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene spomenike. mješovitih zidova i zidova od prirodnog kamena.6 mm Potrošnja: ca. • Prikladan i za punjenje fuga kod novih zidova./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr.8 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr. M./ Za stabiliziranje zidova. • Posebno za renoviranje starogradnji. kod normalnih statičkih zahtjeva. lomljenog kamena i sl.mort za fuge RÖFIX 993 Hidraulièno vapno . 1900 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi ./ Kod zidova od pune cigle. 1800 kg/m3 KODVP µ: 12 . • Posebno prikladan za renoviranje i ekološku gradnju • Za ručno ili strojno saniranje fuga na starim neravnim ili raspucanim kamenim zidovima. 18 kg/m2/cm Potrošnja: ca.mort za fuge RÖFIX 665 Mort za popunjavanje RÖFIX 665 Mort za popunjavanje • Zidarski mort za zidove od pune cigle. 3 N/mm2 NG: ca./JM TČ (28 dana): ca. • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Dobra strojna obrada Otpornost na mraz Dobra prionjivost na kamenu Sadrži malo alkala Otpornost na sulfate • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Hidraulično vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Prirodno hidrauličko vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./JM TČ (28 dana): ca. 18 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 5 N/mm2 NG: ca. • Za popunjavanje ili popravljanje šliceva i rupa u zidu. 8 N/mm2 NG: ca.15 199 ./TO TČ (28 dana): ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauličnog vapna RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauliènog vapna RÖFIX 993 Hidraulično vapno . 1900 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 .

1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . kao i za održavanje spomenika. temeljna i završna žbuka.5 N/mm2 • NG: ca.4 mm • Potrošnja: ca. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 1 N/mm2 • NG: ca. temeljna i završna žbuka. 12 . 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. W0 • MG (DIN 18550): PIc • MG (ON B3340): PM2. CSI. 2.6 m2/cm/JM ca. 2. 1. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. špric. 15 mm • KODVP µ: ca./ U područjima bez posebnih zahtjeva.15 • MG (EN 998-1): GP.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Žbuke za renoviranje RÖFIX 690 Zračno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 690 Zraèno vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Žbuka za popunjavanje. • Posebno za renoviranje starogradnje./ U područjima u kojima je moguća pojava vlage. 15 mm • KODVP µ: 12 .15 • MG (EN 998-1): GP. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.6 m2/cm/JM ca. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštitu spomenika. W3 Način dostave: 200 . W3 • Granulacija: 0 .4 mm • Potrošnja: ca. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. Osobine: • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • Visoka paropropusnost • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA Sastav: • Vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . • Žbuka za popunjavanje. CSI. špric. • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina.

15 mm • KODVP µ: 12 . 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.6 m2/cm/JM ca. Za ekološku gradnju • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. predšpric. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.7 m2/cm/JM ca. 2. W3 • Granulacija: 0 . 15 mm • KODVP µ: 12 .5 N/mm2 • NG: ca. kao i za održavanje spomenika.15 • MG (EN 998-1): GP. 15 mm • KODVP µ: 12 . CSI.4 mm • Potrošnja: ca./U područjima visokih zahtjeva. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.strojna Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 695 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 695 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 696 Hidraulično vapnena strojna žbuka RÖFIX 696 Hidraulièno vapnena strojna žbuka Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka . 2. temeljna i završna žbuka.5 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 2 N/mm2 • NG: ca. CSI. temeljna i završna žbuka.7 m2/cm/JM ca. Sjedinjuje aspekte održavanja spomenika sa racionalnim aspektima.15 • MG (EN 998-1): GP. 67 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. predšpric.5 N/ mm2 • MG (EN 998-1): GP. • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. crkava i povijesnih građevina (kod zaštićenih spomenika prema dogovoru s održavanjem spomenika). • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodno hidrauličko vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Kopani pijesak Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 . 11 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 2 N/mm2 • NG: ca. U područjima visokih zahtjeva.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . kao i za održavanje spomenika. CSI. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2.strojna • Žbuka za popunjavanje.1. • Žbuka za popunjavanje.modul: ca. Nije pogodno za poroznu ciglu. 14.4 mm • Potrošnja: ca. 2000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca.4 mm • Potrošnja: ca. • Posebno za renoviranje starogradnje. W3 201 . 2. temeljna i završna žbuka. W3 • Granulacija: 0 . 90 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 1. 0. • Predšpric.15 • E . 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.

W2 • Granulacija: 0 . 1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. kod opterećenja vlagom i solju. Koncipirana za strojnu i ručnu obradu. 1650 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: 12 .3 mm: ca.1.4 mm • Potrošnja: ca.4 mm • Granulacija: 0 .15 • MG (EN 998-1): GP. kod zida opterećenog vlagom i solju. 15.4 mm: ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 645 Hidraulično vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 645 Hidraulièno vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 694 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Temeljna žbuka za saniranje izvana i unutra. 69 m2/cm/TO 0 .5 N/mm2 • NG: ca.i novogradnji. • Kao žbuka za renoviranje za mediteranske uvjete. 65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. 10 • MG (EN 998-1): R. 1. W0 Način dostave: 202 . CSI.3 mm • Potrošnja: 0 . Posebno za renoviranje starogradnje. 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca. 15 mm • KODVP µ: 12 . ekološka sirovina Visoka paropropusnost Dobra strojna obrada Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Dobra strojna obrada Visoka otpornost na štetne soli • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Dobra strojna obrada Sastav: • • • • Hidraulično vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • Granulacija: 0 .3 kg/m2/cm • Izdašnost: 0 . • Žbuka za saniranje površina koje ukazuju na vlagu i srednju opterećenost sa solju na zidu. 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. 20 mm • KODVP µ: ca.1. • Žbuka za saniranje u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Calce.15 • MG (EN 998-1): R. • Temeljna žbuka na punu ciglu i zidove od prirodnog kamena.1. Za unutra i vani. 2. 4 N/mm2 NG: ca. Osobine: • • • • Prirodna. • Kao žbuka za saniranje u staro. CSII. 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 625 ltr.3 mm: ca. 16 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.5 m2/cm/JM ca. Upotrebljiv za izgradnju i prezidavanje. 650 ltr. 62 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca./TO • TČ (28 dana): ca. 14. crkava i povijesnih građevina.1. W0 • Granulacija: 0 ./ TO • TČ (28 dana): < 5 N/mm2 • NG: ca. CSII.2 mm Potrošnja: ca.5 kg/m2/cm 0 .4 cm: ca.

• S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada./ Mogućnost pumpanja specijalnom pumpom. • Završna žbuka s klasičnim prosijavanjem za obnovu starogradnje. W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2. Kao BAUKASTEN . obrada samo pod nadzorom RÖFIX stručnjaka. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.žbuka za podnožja • Predšpric.4 mm Potrošnja: ca. Upotrijebiti za održavanje spomenika i obrade podnožja.7 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca. • S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX Hidraulično vapnožbuka za podnožja RÖFIX Hidraulièno vapno. • Posebna receptura za održavanje spomenika. 15 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. temeljna ili završna žbuka na punu ciglu ili zid od prirodnog kamena. Za obnovu povijesnih površinskih struktura. 2 N/mm2 NG: ca. 10. 24 ltr. 1700 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca.15 MG (EN 998-1): GP. W3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSII. 15 mm KODVP µ: 10 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1750 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. 1 N/mm2 NG: 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: 10 . posebno za održavanje spomenika.4 mm Potrošnja: ca. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .komponenta za obnovu spomenika. 2./JM TČ (28 dana): ca. crkava i povijesnih građevina./Baukasten -komponena za obnovu spomenika.75 m2/JM TČ (28 dana): ca. 1 N/mm2 NG: ca. • Predšpric.5 kg/m2/cm Izdašnost: ca. • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na mraz • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na štetne soli • Bez hidrofobnih sredstava • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno.12 MG (EN 998-1): GP. CSI. 12 . 14. 14 kg/m2/cm Izdašnost: ca. W3 203 .12 MG (EN 998-1): GP. CSI.1. temeljna i završna žbuka kao i mort za popunjavanje na pune cigle ili zid od prirodnog kamena. W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2.8 mm Potrošnja: ca.

crkava i povijesnih građevina. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • Potrošnja: ca.15 kg/m2 Izdašnost: 2.0. ekološka sirovina Mogućnost brušenja Sastav: • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • Vapno • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Završne žbuke za renoviranje RÖFIX 380 Hidrauličko vapnena fina žbuka RÖFIX 380 Hidraulièko vapnena fina žbuka RÖFIX 765 Hidraulični špric nanos RÖFIX 765 Hidraulièni špric nanos RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 350 Vapnena glet masa Područja primjene: • Mineralna fina žbuka za renoviranje starogradnje.5. CSI. CSI.5 N/mm2 NG: ca. posebno za održavanje spomenika. 10 Način dostave: 204 . 1.8 cm • Granulacija: 0 . posebno za održavanje spomenika.0.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. • Mineralni nanos za špricanje ili nanos sa zidarskom žlicom za renoviranje starogradnji.6 mm Potrošnja: 7 .75 kg/m2/mm 0 . 1. 1. 1450 kg/ltr.0. 10 m2/JM • TČ (28 dana): ca.75 kg/m2/mm • Izdašnost: 0 .15 • MG (EN 998-1): GP. • Minimalna debljina žbuke: ca. 1750 kg/m3 KODVP µ: 10 .5 mm: ca. Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • • • • • Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Glatka. 12 .5 .8 cm: ca. bezcementna receptura.5 N/mm2 • NG: ca. 1.0. 10 m2/JM 0 . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .modul: ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Vapnena glet masa za izradu glatke površine u novogradnji i kod povijesnim građevina.5 mm • Potrošnja: 0 .0.5 m2/JM TČ (28 dana): ca.dvoslojan nanos. • Za unutra. 1.8 cm: ca. 2 mm • KODVP µ: ca. • Analogno povijesnoj vapnenoj žbuci. • Za strogradnje.5 mm: ca.12 E . 1 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca. crkava i povijesnih građevina. mat površina Prirodna. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.0.

crkava i povijesnih građevina. • Vapneni premaz na bazi vapnenog hidrata iz područja Brenta.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Pittura alla calce RÖFIX Antique Pittura alla calce • Pastozna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. 13 • • • • • Granulacija: 0 . NG: ca.7 mm • Granulacija: 0 .1.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 13 205 .2 kg/m2/P. NG: ca. 1. 1. pastozna fina žbuka u venicijanskom stilu. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Granulacija: 0 .59 kg/m3 KODVP µ: ca.2 .5 • • • • Potrošnja: ca. 0 .0. • KODVP µ: ca. • Pastozna./Za obrađivanje povijesnih površina.7 mm: 2. • Kao premaz za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje.67 kg/m3 KODVP µ: ca. 1. Za unutra i vani. • Uglavnom za povijesne zaštićene objekte.8 .5 kg/m2/2P.3 mm Potrošnja: 1. 13 • • • • Potrošnja: ca. dekorativna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji.6 kg/m2/2P. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Gašeno vapno.1 mm • Potrošnja: 0 .0.5 . 11. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Gašeno vapno. 12 pH-vriijednost: ca. • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Razrijediv u vodi • Gašeno vapno./ Za nove i stare podloge bez postojećeg premaza i za stare podloge sa premazom. crkava i povijesnih građevina • Prikladno i za novogradnju. • Sjajna. crkava i povijesnih građevina. 0./ Za unutra i vani/ Sa odgovarajućim vezivnim mostom može se primjeniti na podlogama koje sadrže gips.24 kg/m3 KODVP µ: ca. NG: ca. 12 pH-vriijednost: ca.1 mm: 1. 0. 12 pH-vriijednost: ca. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Gašeno vapno.3 kg/m2/2P.0.2 kg/m2/P.

• Kao završna žbuka u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto.2.4 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . CSII.8 mm • Potrošnja: 0.9 m2/JM NG: ca. CSII.8 .11 m2/JM 2.3.8 mm: 1. crkava i povijesnih građevina.Calce (Italija) • Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja.8 .14 m2/JM 1.5 kg/m2 • Izdašnost: 0. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 Način dostave: 206 . Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .7 kg/m2 Izdašnost: 6 . crkava i povijesnih građevina.2 N/mm2 NG: ca.8 kg/m2 2. 4.4 mm: 2. 11 MG (EN 998-1): CR.8 mm: 5 .7 m2/JM • TČ (28 dana): ca. W1 • MG (DIN 18550): PII • • • • • • • • • • Granulacija: 2 mm Potrošnja: ca.2 kg/m2 1.4 mm: 9 . 10 MG (EN 998-1): CR. 10 • MG (EN 998-1): CR. 2 m2/JM TČ (28 dana): ca. 1350 kg/ltr. 2 N/mm2 • NG: ca. • Kao temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji.7 mm Potrošnja: 2.8 mm: 4 . 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: > 10 mm KODVP µ: ca. 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Područja primjene: • Završna žbuka za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS .2. • Kao žbuka za saniranje iznad zone oštećenja u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto. • KODVP µ: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • Granulacija: 0. 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 10 mm KODVP µ: ca.8 mm: 12 . • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. CSII.

minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Potrošnja: 0. • Za renoviranje povijesnih građevina./ Posebno za unutarnje površine sa freskama.22 kg/m2/P. 10 207 . posebno za održavanje spomenika.12 • Potrošnja: 0.22 kg/m2/P. minimalno skladišteno 3 godine • Kasein • Gašeno vapno. gdje se ne zahtjeva prethodno vlaženje. • Vapnena boja za unutra i vani. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Ekološki preporučljivo • • • • Prirodna.0. 10 . Za renoviranje povijesno zaštićenih građevina. Obrada moguća Secco i Fresco tehnikom. • • • • • Prirodna.tehnikom)./Kao premaz za RÖFIX Baukasten sustav.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Boje za renoviranje RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Sesco Vapnena boja • Vapneni premaz za unutra (idelana obrada fresco.15 . Kao premaz za RÖFIX sustave saniranja zidova.0. Toniranje pomoću pigmenata koji sadrže vapno. • Kao premaz za glinenu žbuku za poboljšanje čvrstoće. • KODVP µ: ca. • KODVP µ: ca. 10 . moguća dostava u bijeloj ili pastelnoj boji (ne mogu se postići intenzivni tonovi boja). minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Gašeno vapno. • Za učvršćivanje i pripremu starih podloga. Prema RÖFIX paleti boja.15 .12 • KODVP µ: ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Moguća dostava u bijeloj boji. • Vapneni premaz za unutra i vani za Secco ili Fresco tehniku. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Dobra prionjivost Visoka pokrivnost • Gašeno vapno.

Ako se podloga osušila. može se koristiti i kao špric mort.Prije daljnih radova špric mort mora biti suh (štititi od prebrzog sušenja) 208 . RÖFIX žbuka za renoviranje koja inače služi kao temeljna žbuka za zid od lomljenog ili miješanog kamena. Izbjegavati prebrzo sušenje vapnenih žbuka. Prebrzo sušenje uzrokuje pukotine Na fasadi na vanjskom dijelu skele pričvršćene zavjese od jute sprječavaju prebrzo sušenje vapnene žbuke.važna. Štetne dijelove žbuke uklonuti. Zatvaranje šupljina Praznine i velike pukotine popunjavaju se po mogućnosti istom ciglom i RÖFIX 951 tj. potrebno ju je navlažiti prije sljedećeg radnog koraka. Šupljine i ne čvrste dijelove kod zaštićenih građevina uklonuti samo prema dogovoru.injekcijskim mortom Vlaženje podloge Podlogu je prethodno potrebno navlažiti. Pri vrućem i suhom vremenu ponekad je potrebno naknadno vlaženje nanesene žbuke. Prilikom nanošenja žbuke podloga mora biti mat. Vlaženje se može izvesti crijevom za vodu ili kistom. Stare podloge koje ne upijaju (stare vapnene žbuke) mogu se prethodno obraditi RÖFIX glinenom otopinom ( poboljšanje umreženosti) RÖFIX 675 se 100% nanosi na cijelu površinu. Već pri radovima ispravljanja podlogu namočiti. Podloga mora biti nosiva i čista. Površine s visokom upojnom moći potrebno je dan prije obrade navlažiti.Sistemi za renoviranje Obrada Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Vapnene žbuke se uvijek obrađuju u više slojeva. Šupljine ili pukotine mogu se popuniti RÖFIX hidraulično vapnenim.e/ da Ob nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . RÖFIX 954 ili RÖFIX 665 mortom za popunjavanje praznina.

Pri tome se mort za renoviranje u tankoj konzistenicji nanosi/šprica pa se oštro skida drvenom letvom.ne gletaju se Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Razvlačenje vapnene žbuke Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti. Donji slojevi se samo nabace. Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje. moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje Završna obrada vapnene žbuke Ako se na renovirne žbuke nanose fine žbuke. Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu. Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti. Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu. mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji. mora se izvesti "zavareni sloj".Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje.Sistemi za renoviranje Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Nanošenje vapnene žbuke Pojedini slojevi vapnene žbuke ne smiju biti bitno deblji od promjera koji je trostruko veći od najvećeg zrna. RÖFIX žbuke za saniranje se nanose u slojevima debljine od 15 do maks. 20 mm. moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje 209 . S ostatkom finog veziva popunjavaju se pukotine i pukotine koje nastaju pri skupljanju.

Sistemi za renoviranje Obrada 210 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

Sistemi za renoviranje Obrada 211 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

Gljivice i lišajevi su. Nakon toga se tretiraju nerazrijeđenom biocidnom otopinom. U unutrašnjim prostorima one su čak opasne po zdravlje. opasni po zdravlje. Za njihovo uklanjanje preporučaju se metode mehaničkog uklanjanja npr. krovovi.e/s te Vrs / ve O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . preporučuje se "toplinsko saniranje": Vidi RÖFIX Toplinsko izolacijske sisteme pukotina uzrokovana tehničkim nedostatkom. Želja za održavanjem starih fasada može imati različite uzroke. koje uzimaju iz zraka. U visokoalkaličnoj okolini (visoka pH-vrijednost) mikrorganizmi nisu postojani. te one koje isključivo nastaju u prazninama žbuke (pukotine izazvane radom žbuke). Gljivice i alge se javljaju posvuda u prirodi kao korisna živa bića. Temeljito sušenje prije svakog bojanja ili žbukanja. naprotiv. Na početku traženja uzroka i testiranja pukotina trebalo bi se postaviti pitanje predstavljaju li pukotine neki nedostatak. Za razliku od algi gljivice za život ne trebaju svjetlost. Alge su općenito uzevši tek "vizualni" nedostatak. Spore gljivica i alge se šire vjetrom. škroba ili šećera). ali na fasadama su nepoželjne.Sanacija fasada Osnove / Vrste SANACIJA FASADA Osnove / Vrste Dotrajale ili jednostavno optički neatraktivne fasade smetaju današnjim estetskim zahtjevima. Kod pukotina u fasadi potreban je poseban oprez. Postupak za uklanjanje: 1. "Depot" premaz kod većih opterećenja.). Nije svaka Ako postojeća fasada više ne ispunjava današnje potrebe za toplinskom izolacijom. Spore glivica izazivaju alergije.one koje su nastale zbog praznina u podlozi (konstruktivno nastale pukotine). Treba li se uz optičko obnavljanje sanirati i manje pukotine preporučujemo obnavljanje fasade sa sistemom RÖFIX Renostar/ SiSi-Putz. 3. Kod nekih vrsta pukotina mogu se pojaviti oba uzroka. Njih trpe mnogi građevinski elementi (npr. 4. 212 . Samo tako se može dugoročno izbjeći novi napad. Treba razlikovati pukotine nastale primarno u ožbukanom dijelu. Podloga za njihovu egzistenciju su vlaga i ugljik iz organskih tvari (npr. asfalt. beton itd. Temperatura ima odlučan utjecaj na njihov rast. Za hranu potreban im je ugljik (C) i dušik (N). Površinu premažemo 1-2 puta sa RÖFIX Uništavačem algi. mlazevima pare s razrijeđenom bio- cidnom otopinom. Čiščenje s vodom pod pritiskom. Pretpostavke za rast algi su vlaga i svjetlost. Osim toga treba ukloniti uzroke koji nastaju uslijed velike vlažnosti. Mogu se javiti na svakoj temperaturi. Najčešće nije dovoljan tek novi premaz. 2.

čeličnom metlom Sanacija pukotina: Vidi poglavlje popravci fasada i WTA. ili bajcati površine Vizualni pregled Vizualni pregled Ispitivanje postojanosti na sapun (Vidi objašnjenje na slijedećoj strasnici) 213 .Sanacija fasada Osnove / Vrste Ispitivanje i prethodna priprema podloge Ispitivanje kucanjem Ispitivanje Ispitivanje grebanjem Metode ispitivanja Proba nožem: sa leđnom stranom noža grebati po površini žbuke Ispitivanje vlaženjem Nalaz tamni trag: organsko vezana žbuka svijetli trag :mineralno vezana žbuka sjajna površina / očistiti pijesak. sporo vlaženje ili bez vlaženja Nataložene soli Vlažnost Iscvjetavanja Slojevi taloga Nečistoće Alge. slabo vlaženje. brusiti Vrsta i uzrok onečišćenja Zelene ili tamne izrasline Uzorak se u alkalnoj otopini rastopi ili natopi Odstraniti.kom. pričekati na sušenje podloge Ukloniti nasuho četkom.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . primijeniti odgovarajuću završnu žbuku Spoznati uzročnike.nahrapaviti čeličnom četjajuće) kom.tehničku listu 2-4-94 Šuplju žbuku ukloniti i nadoknaditi Eventualno prethodno izjednačiti upijajnje. pjeskariti. čeličnom četkom. analiza štetnih soli. gljivice Postojanost na sapun i alkale Proba grebanja / vlaženja Sjajna površina. odprašiti Mjera Izabrati odgovarajući sistem žbuka Izvođenje nosive podloge : potpuno uklanjanje žbuke sa žlicom. ovisno o vrsti nečistoće Vidi poglavlje "alge i gljivice" Koristiti organske vezivne mostove (žbuke). Očetkati čeličnom četu pukotini tamna boja (jako upi. spoznati uzročnike Vrsta podloge čvrstoća (lagani i odvojeni dijelovi) Proba grebanja / brisanja Pukotine Vizualni pregled / vlaženje fasada kucanje Pukotine postaju vidljive Šupljine Upijanje Zvuči prazno Proba vlaženja Vizualni pregled / brisanje / vlaženje Vizualni pregled Sporo vlaženje ili bez vlaženja Tamna obojenja. mokro.

uzorak: se rastopi ili natopi: podloga nije sapunski postojana. Sistem RÖFIX-Renostar / SiSi-Žbuka Ovaj sistem razvijen je specijalno za održavanje starih toplinsko-izolacijskih fasada. Ako se mrežica iz mase za izravnavanje RÖFIX Renostara odvoji. univerzalnu žbuku za renoviranje i izravnavanje. RÖFIX Renostar ima polagan porast čvrstoće i uvijek ostaje elastičan. uzorak: podloga je sapunski postojana. Ako se. Podlogu možemo renovirati s ROFIX Renostar-om bez prethodne pripreme podloge. 2. Nakon otvrdnjavanja (najmanje 7 dana) mrežicu treba ukloniti sa zida. Kod renoviranja na postojećoj staroj žbuci RÖFIX SiSi-Žbuka se može nanijeti na RÖFIX Renostar bez grunda.Sanacija fasada Osnove / Vrste Postavljanje probne površine .ne veže za podlogu. čime se na minimum smanjuju utrošeno vrijeme i troškovi. podloga je dovoljno nosiva.Otkidanje uzroka Za ispitivanje čvrstoće prijanjanja i vlažne čvrstoće stare podloge treba u principu nanijeti probnu površinu: na površinu od oko 1 m2 nanijeti RÖFIX Renostar s uloženim armaturnom mrežicom. Za debeloslojnu obradu fasada preporučamo RÖFIX Renoplus. 100 g na 1 l vode). Dodatno je RÖFIX Renostar zbog svoje vlaknaste armature u stanju premostiti pukotine. I RÖFIX Renostar i RÖFIX SiSi-Žbuka su otvoreni za difuziju vodene pare. Podlogu moramo prije nanošenja RÖFIX Renostara-ostrugati. Time se jamči da difuzija vodene pare stare fasade neće biti narušena. naprotiv. Sapunsku postojanost stare podloge možemo ispitati s sapunskim testom: Reprezentativni uzorak stare podloge stavimo u kadu s vodom. Drugi uzorak stavimo u RÖFIX Renostar-otopinu (ca. Sapunski test Sapunanjem odstranimo organsku žbuku ili premaz u alkalnom okružju. 214 .. 24 sata na uzorcima nema promjene: 1. odstraniti ili obraditi mortom na organskoj bazi. zbog čega se žbuka ne prima . mrežica i masa za izravnavanje (a eventualno čak i stara žbuka) odvoji sa zida. Vapnenac i proizvodi koji u sebi imaju cement su u svježem stanju alkalni i ne rastvaraju sapunski postojane organske stare podloge.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Ako nakon ca. RÖFIX Traka za saniranje pukotina služi za premošćivanje većih pukotina. podloga nije dovoljno nosiva.

Dornbirn. Pörtschach. RÖFIX Sanacijske žbuke Bolnica Meran.SiSi-žbuka Prenoćište za mlade Kanisfluh. Austrija .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . prije Stambena zgrada u Bregenzu. Austrija RÖFIX Renoplus.Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Popravci fasada Okružno tužilaštvo. RÖFIX Sanacijske žbuke Dvorac -hotel Seefels. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . Bezau.SiSi-žbuka 215 . RÖFIX 340. Austrija. Dornbirn. Italija RÖFIX Renostar. Austrija RÖFIX Renostar. Austrija prije: bivša Rüscher-tvornica Okružno tužilaštvo Salzburg.prije Prirodni pogled i natura.SiSi-žbuka Stambena zgrada u Bregenzu. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . SiSi-žbuka. Južni Tirol. RÖFIX 750. RÖFIX Silikatna boja Prirodni pogled i natura.

• Visokovrijedna traka za prekrivanje pukotina širine veće od oko 1mm. Osobine: • Moguće prati • U klasi bez otrova • Slabog mirisa • • • • • Fleksibilan Plastična obrada Otporan na kemikalije Otpornost na vodenu paru Moguće premazati Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 45 m • Širina: 10 cm Način dostave: 216 ./Kod pukotina nastalih termičkim radom. Gotova za upotrebu.e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sanacija fasada Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sanacija fasada RÖFIX Uništavač algi RÖFIX Uništavaè algi RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Traka za saniranje pukotina Područja primjene: • Otopina biocidne mješavine za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama. lišajevima i plijesnima. • Može se koristiti i kao izolacijska i ljepljiva traka kod fugiranja. nanosi se premazivanjem.

25 E . W1 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 3500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca.5 N/mm2 NG: ca.modul: 3500 N/mm2 pH-vriijednost: ca.5 mm Potrošnja: 1.4 mm Potrošnja: ca.8 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. 12 Čvrstoća pri savijanju: > 1 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.modul: ca.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. 3. 1 mm KODVP µ: ca.Sanacija fasada Podaci o proizvodu RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje • Mineralna masa za renoviranje i saniranje s univerzalnim područjem primjene. Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 10 mm. • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • NA • Minimalno skupljanje • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • Dobra prionjivost • Minimalno skupljanje • • • • Vapno Bijeli cement Disperzivno vezivno sredstvo Fini mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 .45 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 3 do 30 mm.20 E . • Mineralna žbuka za renoviranje i izjednačavanje sa univerzalnim područjem primjene. CSII. • Masa za armiranje kod sanacija fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. 1.e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .1. Žbuka za izravnavanje uobičajenih nosivih podloga. CSII. 3 N/mm2 NG: ca. W0 217 . 1. 1400 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: 15 .0. Za obradu starih žbuka kao i za održavanje spomenika. • Masa za armiranje kod saniranja fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. Izravnavajuća masa za izravnavanje uobičajenih nosivh podloga. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca.

veličine 1m2 postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu. ali i u potpunosti prekrivena Utiskianje armaturne mrežice Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. Mrežica za armiranje treba biti blizu površine. nosiva i bez nečistoća (npr. ali i u potpunosti prekrivena Cijelokupni armaturni sloj na fasadama dovodi do veće sigurnosti kod problematičnih podloga. može se izostaviti grundiranje kod RÖFIX Renostara prije RÖFIX SiSi žbuka. Pukotine šire od 1mm moguće je obraditi RÖFIX Trakom za saniranje pukotina Nanošenje mase za izravnavanje Mase za izravnavanje nanose se nehrđajućim čeličnim ili zupčastim gleterom. čađa. uklonuti pomoću uništivača algi.Optimalna debljina nanosa iznosi min. Ako na fasadi ima algi i gljivica. potrebno ih je prije čišćenja pod visokim pritiskom. Nakon sušenja (min.Sanacija fasada Obrada Obrada Obrada RÖFIX -sistema Renostar -SiSi. Mrežica za armiranje treba biti blizu površine. Za to je potrebno na 2 karakteristična mjesta uzorke mase za izravnavanje.žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Kod velikog opterećenja potreban je dodatni "Depot. 7 dana) provodi se test prema RÖFIX stručnoj građevinskoj knjizi te se zatim ocjenjuje nosivost Stabilizirane pukotine moguće je obraditi RÖFIX Renostarom/ Renoplusom i postavljanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice.e/b da ra O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .premaz" Ispitivanje nosivosti podlage Prije obrade starih žbuka RÖFIX Renostarom/Renoplusom potrebno je ispitati nosivost podloge putem "probe otkidanja". Ograničenje: Ne kod tamnih ili intenzivnih fasadnih boja i ne kod velikih površina 218 . alge). Smanjuje rizik pojave pukotina do minimuma. prašina. Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. I to jednoslojno ili dvoslojno. iako ga ne može 100% spriječiti Kod obrade funkcionalnih fasada ili funkcionalnih starih žbuka. 4 mm.

Kao ekološki može se označiti materijal koji se proizvodi s minimalnim utroškom energije. Put slijedi prirodu. Upotreba materijala koji su prihvatljivi i za okolinu u za čovjekovo zdravlje bitan su aspekt "ekološkog građenja" koje sve više dobiva na značenju. Nebo slijedi put. ne treba neograničene resurse. Glina je u povijesti našla svoje mjesto u svim visoko razvijenim kulturama za masivnu gradnju. Zbog male vlage od 4. ne sadrži sastojke opasne po zdravlje i reciklira se sa što manjim utroškom ili se može ukloniti neopasno po okolinu. Stara građevna glina može se ponovno upotrijebiti nakon rušenja objekta (može se 100% reciklirati).Jerihon . Kod žbukanja glina pokazuje pozitivne osobine. Građevinska biologija je učenje o uzajamnom djelovanju izgrađene okoline na zdravlje čovjeka. kao sredstvo za žbukanje. Prvi grad čovječanstva . Zbog osjetljivosti na vodu glina se mora-ako se koristi vani-konstruktivnim mjerama zaštititi od kiše. Glina se može smatrati najstarijim građevinskim materijalom. Zemlja slijedi nebo.kao i Babilonski toranj prema Bibliji građeni su od gline.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste EKOLOŠKI PROIZVODI Osnove / Vrste "Čovječanstvo slijedi zemlju. 219 . Zbog čuvanja topline i vlage kao i vezanja štetnih tvari i mirisa ima sposobnost regulacije zraka u prostoriji.e/ te Vrs / ve Os di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . za podove." Lao Tse.5% glina može susjednom građevinskom materijalu oduzeti vlagu i konzervirati.

Kod tih zahtjeva uključuje se sa brojnim ekološkim proizvodima.Zbog svoje visoke alkalnosti (visoke pH-vrijednosti) on stvara okolinu u kojoj ne mogu egzistirati gljivice i alge. materijal vapno renesansu u zahtjevima održavanja povijesnih spomenika i ekološki orijentiranim gradnjama. postojana na vrućinu. S jedne strane imamo njegovu kapilarnu vodljivost. Zbog velikog udjela kre- mene kiseline trska je građevinski materijal koji je teško zapaljiv. Stoga on može primati vlagu iz okolnog zraka i brzo je opet ispuštati. 100%no biološki razgradiva. Na taj način se ne ugrožava priroda. te kao premaz. koji se baziraju na prirodnim varijantama gašenog i hidrauličnog vapna. Juta se danas koristi na više načina. Kao sirovina koja neprestano raste i 100%tno je (ponovno) iskoristiva. hidroskopna.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . mortu za žbukanje. Za njegu trske je bitno da se trska kosi zimi. juta se u gradnji pod ekološkim aspektima koristi kao armirano tkivo i /ili nosivo tkivo. Poznata kao materijal za pakiranje ili za dekoraciju. Kosi se prije nego što ptice koje žive u trski snesu jaja. On ima mnoga svojstva koja ga čine ekološkim materijalom. Ploče od trstike se mogu koristiti u više svrha.dugotrajna je i regulira vlagu i izolira zvuk. S druge strane on djeluje dezinficirajuće. Prirodna trstika kao ekološki proizvod ima mnoge prednosti. To mu daje svojstva materijala koji reguliraju klimu. Juta je čisto biljno vlakno i stoga ima mnoge dobre osobine.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Vapnenac nalazi svoju primjenu i u zidarskom mortu. Materijal trske je izrazito ekološki za proizvodnju i primjenu i godišnje ponovno naraste u velikoj količini. regulira temperaturu 220 . U modernom građevinarstvu u povezanosti s modernim toplinskoizolacijskim materijalima za zidove ima upotreba proizvoda od čistog vapna svakako svoja fizikalna ograničenja. Zbog nje on može neometano propuštati vodu i vodenu paru. Radi toga je doživio taj tradicionalni građ.

visoko je difuzijski otvoren i stabilne forme.pluto poznat desetljećima i uveden u praksu kvalificiranih. Primjenjive su za žbukanje na vanjskim zidovima i na drvenim konstrukcijama. mineralna izolacijska ploča koja ne gori i nema vlakana. nadprosječna zvučna zaštita. ne gori. preuzimanje i smanjivanje napetosti u zgradi. uklanjanje nije teško. Difuzijski otvorene. Izolacijske ploče od mineralne pjene mogu se lako odstraniti kao otpadni građ. brušenje i modeliranje. fizikalna svojstva. U "Eko kući" je renomirani njemački nakladnik ÖKO testirao toplinsko-izolacijske sisteme na sve moguće načine. mjesto! RÖFIX MINOPOR toplinsko izolacijski sistem od mineralne pjene Ovaj prirodni izolacijski materijal je ekološki vrijedan. stabilan oblik i vrlo dobre građ. materijal. izdašan. Fina mikroporozna struktura ploča omogučava jedno- stavnu obradu i lako rezanje. ljepivi i armirani sistem. velika čvrstoća. 221 . Ukupno je testirano 17 sistema različitih proizvođača prema različitim ekološkim kriterijima. lako se skida.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Diffutherm izolacijske ploče od drvenih vlakana za toplisko izolacijske sisteme. posebno kod zidova drvene konstrukcije. Prednosti: Ekološki preporučljiv. vrlo visoka difuzijska otvorenost i dobra otpornost na udarce u sistemu. RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta ocijenjen je kao "preporučljiv" i zauzeo je 1.Zbog toplinskoizolacijskih svojstava te dobre zvučne izolacije preporučljivo je ovaj prirodni proizvod upotrebljavati za toplinsko-izolacijske sisteme i za uštedu energije. Prirodni izolacijski materijal. Izolacijske ploče ispunjavaju brojne zahtijeve: Ekološki preporučljivo (Eko-test). testiran toplinsko-izolacijski sistem.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . reciklirajući. dobro odvajanje vode.

Ova tankoslojna izvedba ispunjava samo optička očekivanja i slabo regulira vlažnost zraka. ploče od drvenih vlakana RÖFIX 57 nanijeti gleterom (pre2 dana thodno zatvaranje fuga i rupa) Na ovo se može samo u dva sloja nanijeti RÖFIXfina obojana glinasta žbuka . kao ekološka završna žbuka. Kontaktirajte naše stručnjake. 7 dana bez min. Za obične glinaste žbuke se daju sljedeća uputstva i preporuke za žbukanje zidova : Max.kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje.kako bi se spriječila mogućnost nastanka mikroorganizama.* * . ispitane min. 7 dana min. u 2 sloja Gipskartonploče. RÖFIX fina žbuka od gline: ca. Podloga Beton Priprema postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Sušenje nema nema min. 2-slojne žbuke na zidu od opeke.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste U biti se misli na glinaste žbuke kao ekološko. U ekološkoj gradnji se povečava udio modernih građevinskih materijala.. Glinaste građevinske ploče: Moguće ih je prema uputama proizvodnje i proizvođača premazati ROFIX glinastom žbukom. nanos po sloju: RÖFIX temeljna žbuka od gline: ca..Nakon nanošenja žbuke važno je dovoljno provjetravanje(česta. 7 dana min.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 7 dana Nanošenje RÖFIX Glinaste žbuke šuplja cigla Porozna cigla Porobeton Ploče od drvenih vlakna (vezanih cementom) Drvolit ploče RÖFIX Glinastu žbuku nanijeti min. 222 .5 mm.15mm.

65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca.unutarnja žbuka za zidove od modernih materijala. 2.4 mm • Potrošnja: ca. 650 ltr.5 N/mm2 • NG: ca. kao i za hrapavi beton. vapnenec. • Vapnena . W0 • Granulacija: 0 .4 mm • Potrošnja: ca. 14. 1. 26. 2.5 N/mm2 • NG: ca.5 m2/cm/JM ca. 2. 10 mm • KODVP µ: ca. 12 • MG (EN 998-1): GP. 1.cementna bijela temeljna žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno . 10 mm • KODVP µ: ca.8 kg/m2/cm ca. 14. CSI. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Za sve normalne podloge kao opeka.unutarnja žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno . CSII./TO • TČ (28 dana): ca.7 m2/JM ca.1. W0 • MG (DIN 18550): PI • MG (ON B3340): PM2. 67 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. 2. 12 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.5 m2/cm/TO ca. cigla. CSI. • Kao temeljna žbuka za ekološke zahtjeve. šuplja cigla. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca. za unutra i vani./TO • TČ (28 dana): ca. Osobine: • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Usporivač vode Sastav: • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 ./TO • TČ (28 dana): ca. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. W3 Način dostave: 223 . 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. cementni kamen.5 m2/cm/JM 3. 14./jed.8 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.5 N/mm2 • NG: ca. 10 • MG (EN 998-1): GP.cementna bijela temeljna žbuka Područja primjene: • Kao mineralna temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove sa ekološkim aspektima. W3 • Granulacija: 0 . 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. • Temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove.8 kg/m2/cm ca.unutarnja žbuka RÖFIX 530 Vapnena . 20 • MG (EN 998-1): GP. 80 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca.4 mm • Potrošnja: ca. 700 ltr. • Izdašnost u litrama: ca.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapnene žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 530 Vapnena . 3.3 m2/JM ca.3 ltr.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . silkatne. 1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 700 ltr.1.1. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.

Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Priborza Eko-proizvode Nosive ploče od trske Nosive ploèe od trske Juta Juta Područja primjene: • Priprema podloge za žbukanje • Nosači žbuke • Armirano tkivo i/ili nosivo tkivo.8 m • Dužina: 50 m • Širina: 1 m • Širina ćelija: 5 x 5 mm Način dostave: 224 .e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Hidroskopna. Osobine: • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 5.6 m • Širina: 1. • Regulira temperaturo.

0. • Visoko pokrivna ekološka unutarnja boja na bazi gline. 2.0. • Obojana glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.8 mm • Potrošnja: ca. 10 mm • KODVP µ: ca. 5.0. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Armiran vlaknima Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna.2 .15 kg/m2/mm Izdašnost: ca.1 m2/cm/JM ca.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • KODVP µ: 10 . 2 sloja. 2. 5 • • • • Granulacija: 0 . gipsanu. • • • • • Prirodna. cementnu žbuku. vapnenu./Dobra obrada strojem za fine žbuke.8.7 m2/EH Minimalna debljina žbuke: ca.8 mm Potrošnja: ca.15 kg/m2/mm Izdašnost: ca. 70 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.2 .Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Glinaste žbuke RÖFIX Geoglina RÖFIX Geoglina RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta boja VITAL • Glinasta temeljna i završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.0. 14 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Visoka pokrivnost Visoka paropropusnost • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Granulacija: 0 ./m2/P.12 • pH-vriijednost: 7 225 . 5 • • • • Granulacija: 0 .12 . 1.7 m2/JM Minimalna debljina žbuke: ca.2 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca.25 ltr.8 mm Potrošnja: ca. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. 3 mm • KODVP µ: ca. 3 mm • KODVP µ: ca. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. gips kartonske ploče i ploče od tvrdih vlakana. beton. 1. • Nanijeti u min. 5 • Potrošnja: 0. 5. Za glinastu.8. • Glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.

kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje Naknadna obrada Prije nego što se nanesu novi slojevi žbuke. Potrebno je pripaziti. donja žbuka mora biti u potpunosti suha ( i bez pukotina) Kod glinenih završnih žbuka treba izbjegavati debljinu veću od 5 mm Premazivanje temeljne žbuke RÖFIX Glinena boja VITAL. Podloge s visokom upojnom moći ( kao porozni zidovi) poterebno je prije obrade dobro namočiti. razvući te nakon protvrdnjavanja izgrubiti letvom ili rešetkastim gleterom. RÖFIX Vapnena . neupojna podloga) potrebno je postavljanje nosive ploče od trstike koja služi kao nosač žbuke. nosiva. u konzistenciji sličnoj predšpricu Nanos temeljne žbuke RÖFIX Geolem prvo tankoslojno. pobrinuti se da dovoljnu prozračnost ( česta. Montaža nosača od trstike može se izvesti uobičajenim nehrđajućim pričvrsnicama i čavlima.Nakon protvrdnjavanja našpricati sloj od 10 mm.Glinaste žbuke Obrada Obrada Obrada glinenih žbuka Profesionalni savjet Glinene žbuke samo mehanički prijanjaju na upijajućim podlogama.e/b da ra O e uk žb ste na Gli di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Kao varijanta može se primjeniti RÖFIX 675 ili RÖFIX 673. Debljine slojeva koje prelaze 15 mm treba izbjegavati Nakon nanošenja glinene žbuke. Podloga mora biti čvrsta. čista. Na zidno grijanje glinena žbuka se "mokro na mokro" nanosi na pregletani RÖFIX Unistar Basic RÖFIX Geolem potrebno je nanijeti tanko. da cijevi trstike leže vodoravno U slučaju da podloga nije pogodna za direktno primanje glinene žbuke (nemineralna. oko 5 mm našpricati i odmah pomoću zupčastog gletera vodoravno prevući i pritisnuti. mikroorganizama i razdjelnih tvari.kazein boja ili RÖFIX Sesco vapnena boja pogodne su za glinene žbuke 226 . bez iscvjetavanja.

Velika otvorenost difuzije pare i dobre osobine obrade osiguravaju profesionalan rezultat. • RÖFIX Vapneno-kazeinska boja : Dvoslojni premaz s ovom bijelom ili obojenom. isporučivim prema ton karti. pješčano bež trstinco zelena breskva jutno smeđa kameno siva lila prirodno smeđa prirodno bijela Za bolju otpornost na struganje preporučujemo varijante: • RÖFIX glinena boja VITAL : Jedno.tanko "zamagljivanje" (špricom) površine daje lagano hidrofobiranu površinu otpornu na struganje. Površina se pritom malo zatvara i time se utječe na djelovanje glinene žbuke. Usprkos tome.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .ili dvoslojni premaz s ovom ekološkom. • RÖFIX Sanirgrund : Ravnomjerno. Zbog mogućih površinskih napetosti na RÖFIX Glinene žbuke smiju se nanositi samo provjerene RÖFIX vapnene boje. koje se međusobno mogu miješati u željeni ton. finih glinenih žbuka u boji. Ova eko-boja bez umjetnih tvari u različitim osnovnim bojama. 227 . Obrada je uvijek dvoslojna. Ove glinene žbuke baziraju se na prirodno oboje- nom glinastom prahu. Isto tako se površine mogu ličiti RÖFIX VITAL glinastom bojom. pri čemu nije potrebno sušenje između slojeva. ekološkom unutarnjom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke. testiranom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke. koji se stabilizira pigmentima zemlje.Glinaste žbuke Obrada RÖFIX nudi odgovarajući izbor prirodnih. mogu nastati razlike u boji u različitim ambalažama.

228 TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI .

) Osnove / Vrste Područja primjene 282 282 260 Mrežica za armiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 288 288 260 289 229 .TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .317 Sistemi Osnove / Vrste 236 236 Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste Područja primjene 260 260 260 Izolacijske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 265 265 260 266 Montažni elementi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 271 271 260 272 Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Područja primjene 274 274 260 Izvedba rubova i fuga (Profili itd.

TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .Izvedba Napomene Obrada Kalkulacija potrošnje ljepila Kalkulacija potrošnje mrežice 304 304 306 317 317 230 .317 Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene 290 290 260 Nosive ploče/Građevinske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 292 292 260 293 294 Alati Osnove / Vrste Područja primjene 300 300 260 WDVS (TIS) .

231 .

Značenje toplinsko-izolacijskih sistema će u budućnosti još jako porasti: za bolji okoliš. Investicija u budućnost pomoću toplinsko-izolacijskih sistema Gubitak energije od grijanja smanjuje se za više od 60%. 232 . Toplinsko-izolacijski sistem je optimalna mogućnost da se energija za grijanje značajno smanji. za udobniju kvalitetu stanovanja. Svi ovi razlozi zaštita okoliša. koje se mogu izbjeći.promet.početak sa štednjom energije već u kući Gradnja je velik zahvat u okolišu koji ekološku ravnotežu značajno narušava. To je još uvijek dvostruko u odnosu na dežurnog krivca za okoliš. ušteda energije i troškova . On smanjuje izbacivanje štetnih tvari u zrak. 40% ukupne potrošnje energije troši se na zagrijavanje zgrada. zagađuju atmosferu.lac ijs mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi Zaštita okoliša kroz toplinsku izolaciju . čuva energetske resurse i predstavlja važan i nužan doprinos zaštiti okoliša. te se isplaćuju već u prvoj fazi kroz zaštitu okoliša. manju potrošnju lož-ulja i manju dimenzioniranost postrojenja za grijanje.doveli su u Europi do nove regulacije uredbi o toplinskoj zaštiti koje trebaju značajno smanjiti potrošnju energije u novogradnjama. S rezultatom da ogromne količine CO2. za ekonomičnije iskorištavanje. te stvaraju zastrašujući efekt staklenika. RÖFIX toplinskoizolacijski sistemi su isplativa investicija u budućnost.

Toplinsko izolacijski sistemi Udobnost po svakom vremenu Hoće li se čovjek ugodno osjećati u nekom prostoru. Samo toplinska izolacija jamči konstantne. stupit će na snagu ova EUsmjernica za gradnju. termičko saniranje. 233 . zaštitu od požara i zvučnu izolaciju. siječnja 2006. Cilj je postizanje učinkovitosti S RÖFIX Toplinsko-izolacijskim sistemima možete uštedjetikorištenjem poticajnih sredstava-i svoju zgradu opremiti u skladu s europskim zahtjevima. 3-5 % površine. ugodne temperature bez toplinskih mostova. isparavanjem i konvencijom čovjek se osjeća neudobno. upotreba ekoloških materijala) koji se posljednjih godina postižu RÖFIX proizvodima u sistemu izvršlo je velik utjecaj na tržište.osigurava postojanost. energije i redukcija CO2 . I to po bilo kakvom vremenu. S današnjom tehnikom su debljine izolacije preko 8 cm i ekološki i ekonomski preporučljive. Jer u hladnoj okolini tijelo oslobađa temperaturu zračenjem. TIS (WDVS) nudi jasne financijske prednosti u korist budžeta! Ožbukani zid od 25 cm šuplje opeke s TIS-om je financijski isplativiji od neizoliranog zida od 38 cm šupljikave opeke i dostiže poboljšanje U-vrijednosti od 100%. Pri istoj temperaturi prostorije za udobnost je presudna temperatura površina zidova i stropova. Energija i EKO-učinak Poticanje stanogradnje je najbolja motivacija za gradnju.Kvalitetna građevinska supstanca time se štiti.prirodnim materijalima kao što je cigla. toplinsku izolaciju. Tako se po katu dobiva cca. Poticanje ekološke gradnje s uštedom energije (bolja toplinska izolacija. Dobitak na stambenoj površini i povišenje vrijednosti Kod novogradnje se noseća zidna konstrukcija može reducirati na minimalnu statičku dimenziju. ovisi u prvom redu o temperaturi. Gradnja sa 25 cm.4. a novogradnja je dugoročno postojana. Stare građevine dobivaju na vrijednosti.

Smanjenje termičkog naprezanja Jako su reducirane promjene dužina kod građevnih elemenata zbog termičkih naprezanja. Zimi zbog viših temperatura površine zida. štite od požara i zvučno izoliraju. Čak se i fasade na starim zgradama s napuklinama mogu renovirati s više pouzdanosti. teški građevinski materijali u masivnoj gradnji -od prirodnih materijala kao što je opeka ili Lecca. betonskih nadvoja itd.Toplinsko izolacijski sistemi Zimska odnosno ljetna toplinska zaštita Ugodna. reducira troškove grijanja i sa sigurnošću čuva Vaš novčanik. Zbog viših temperatura površine zidova pod normalnim klimatskim uvjetima nije moguće stvaranje rose (kondenzata). VAŽNO: Kod više temperature površine zidova. Što je viša temperatura površine zida. osiguravaju postojanost. čuvaju toplinu. to se ugodnije osjećamo u prostoriji. Temperatura prostorija može se optimalno regulirati. Poboljšanje akumuliranja topline Sposobnost akumuliranja topline nosivog zida može se optimalno iskoristiti (tamponsko djelovanje). 234 . Kod propisnog prozračivanja nema opasnosti od toga da zidovi ovlaže i da se na taj način razviju plijesni. uravnotežena klima stanovanja. Optimalna toplinska izolacija drži vaše vanjske zidove toplima i suhima. temperatura prostorije može biti malo niža i opet će te se osjećati ugodno.22 °C). Pucanja uslijed temperature (npr. Razlika između temperature prostorije i površine zida ne bi smjela iznositi više od 3 °C (u području između 19 . kod zida od različitih materijala) više se ne javljaju. Tanki. ljeti zbog ugodne hladnoće u stambenom prostoru. vanjskih kutova. Eliminiranje toplinskih mostova Dolazi do sigurnog izoliranja slabih točaka kao udubljenja za radijatore.

Uz pomoć moderne kompjutorske tehnike stručnjaci za fasade vam izrađuju primjeren koncept za vaš objekat. RÖFIX-popis usluga.Toplinsko izolacijski sistemi Naš servis i stručno savjetovanje U rješavanju problema projektantu. ploče s uzorcima boja kao i izbor boja na kompjutoru pomažu kod optimalnog izbora izolacijske fasade. Eksterna i interna kontrola to dokumentira. Certifikat garancije. paropropusnost i tok krivulje temperature pomažu kod starih i novih građevina u sastavljanju stručnog i funkcionalnog rješenja za fasadu. koji RÖFIX izdaje kod propisne primjene sistema. RÖFIX paleta boja. Najrazličitije potvrde kontrole priznatih institucija dodatno potvrđuju visoku kvalitetu RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema. 235 . Zajamčena kvaliteta / Dokaz kvalitete sistema / ISO 9001 Mi jamčimo za kvalitetu i sigurnost. naglašava tu sigurnost. Proračuni građevinske fizike / Ispis / Deviziranje Proračun k-vrijednosti. te garantiraju sigurnost za stručno i ekonomično izvođenje. odnosno tekstovi projektantu štede vrijeme. RÖFIX studio za dizajn ostvaruje vaše želje na pogodnoj podlozi i pomaže vam u traženju rješenja za vašu kuću iz snova. Za dugotrajnu. mape uzoraka žbuka. tehnički perfektno izvedenu toplinsku izolacijsku fasadu jamči konstantna kontrola kvalitete naših proizvoda. izvođaču i vlasniku kao brza i besplatna pomoć stoji na raspolaganju najobrazovanija tehnička služba za savjetovanje sa dugogodišnjim iskustvom u gradnji.

TIS za vanjske zidove je testiran i dozvoljen građevinski dio koji sa pripadnim dijelovima (rubni profili. koji dotiče zemlju) dodatno se štiti i izolira. 30 cm. Nude najveću sigurnost fasadnog sistema. U sistemu povezane komponente dokazuju se sa optimalnom obradom. Odlučujuće je pravovremeno odlučiti o vrsti izolacijskog sistema. u praksi nude ROFIX TIS sigurnost kod obrade i upotrebe. On počinje gornjim rubom rukohvata. Sistemi su atestirani i odobreni u skladu s najvišim europskim zahtjevima.tj. pouzdanim rješenjima detalja i velikom postojanošću. Područje ispod terena (dio Planiranjem izolacijskih sistema uvažavanjem činjenica donosi se odluka. terasa i ima visinu od min. 236 . Podnožjem/ soklom smatra se dio fasade izložen prskanju vode.Isključivo od proizvođača točno definirani sistemi i njegove komponente. Osim testiranja. Zbog velikog opterećenja prskanjem vode i prljavštine. Izolacijski materijal se direktno oblaže žbukom koja se sastoji od više slojeva. priključci i završetci) nudi sigurnost pri ugradnji. visoku otpornost na neočekivana udarna opterećenja kao i otpornost na pukotine.lac ijs Vrs / ve no Os Sis mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX toplinsko-izolacijski sistemi dokazuju se već 30 godina i još i danas se razvijaju. a većim mehaničkim zahtjevima u području sokla poterbne su posebne mjere u odnosu na ostatak fasadne površine.Sistemi Osnove / Vrste SISTEMI Osnove / Vrste Sigurnost u sistemu Toplinsko-izolacijski sistemi za vanske zidove su sistemi fasade s pripremljenim materijalom za izolaciju koji se na zid lijepi i/ili dodatno pričvršćuje tiplama. osiguravaju zadovoljavajuću sigurnost i kvalitetu. prema zahtjevima ETAG 004. Područje podnožja promatra se odvojeno od TIS-a.

Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage.38 kg/m2 237 . Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema vani. općenito Kat.SD-Vrijednost (Slojevi) ski materijal) RÖFIX Unistar LIGHT + Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Unistar LIGHT + SiSi-žbuka VITAL Organska masa za izravnavanje + Žbuka na bazi umjetne smole (1) Ispitni list MA39 . II (4-8 Joule) Kat. I Kat. I Kat. I Kat. II (7-12 Joule) općenito općenito općenito općenito općenito Kat.36 kg/m2 0. kao i za jako mehanički izložena područja bez dodatne armaturne mrežice.Toplinsko izolacijski sistemi .0 Kat.Sistemi Osnove / Vrste Sigurna upotreba (mehanička čvrstoća i postojanost) Srednjeslojni UNISTAR LIGHT armaturni sistem na mineralnoj vuni i EPS-u daje TIS-u optimalnu otpornost na udarce. II (4-8 Joule) Kat. I Kat. I Kat. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0. I Kat.48 m (2) W-Vrijednost (Završni sloj) 0. II (5-10 Joule) Kat.5 /žljeb. I RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 Organski sistemi (u usporedbi) od 2. II (7-8 Joule) Okoliš i zaštita od vlage Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju otpornost od vlage sa vanjske strane. Zato ih upotrebljavamo na svim površinama s najvišim zahtjevima (kategorija upotrebe I).5 kg/m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala. II (3-6 Joule) Kat. Kategorija III = Bez zahtjeva Kategorija II > 3 Joule Kategorija I > 10 Joule Armirni sloj DS [mm] 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke Granulacija [mm] Otpornost na udar [1 sloj mrežice] Otpornost na udar [2 sloja mrežice] Kat. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko. I (10-15 Joule) do 1.371 m (1) 1.35 kg/m2 0.izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema izpariti iz konstrukcije. µ-Vrijednost (Građevin.329 m (1) 0.(2) Navodi proizvođača 47 (1) 53 (1) 400 + 140 (2) 0.

A2-s1. 238 .Sistemi Osnove / Vrste Prema gorivosti toplinsko-izolacijske materijale klasificiramo prema EN 1350 1-1. da u primjeru vatre ne dolazi do samogorivosti TIS-a. Izolacijski materijali min. B-s2. razred zapaljivosti E. A2-s1. Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage.izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema ispariti iz konstrukcije. d0 EPS E min. Klasifikacija gorenja Izolacijski materijal (Euroklasa) WDVS u Sistemu (Euroklasa) Upotreba prema građevini: Građevina sa najviše 3 kata Građevina > 3 kata do HHG Zgrade Mineralna vuna A1 min. Kod izolacijskih materijala razreda C. d1 Mineralna pjena Pluto A1 min.Toplinsko izolacijski sistemi . upute. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko.razred zapaljivosti F. d0 E min. B-s1. B-s1. d0 E min. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0. Ovisno o vrsti i visini objekta moraju se poštovati nacionalne norme. Ovisno od izolacijskog materijala mogu se razvrstiti u sljedeće razrede : Ti materijali moraju u toplinsko-izolacijskim sistemima postići (u to se ubraja i žbuka)min. Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema van.5 kg/ m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala. d0 + + + + + + + + - + + - + + - A2 = Ponašenje pri gorenju / s1 = Razvijanje dima / d0 = goruće kapanje / HHG = granica zgrada Difuzija vodne pare Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju zaštito od vlage sa vanjske strane. D i E i kod debljine veće od 10 cm dokazano je. Uzmite u obzir regionalne specifične građ.

22 0.21 1.29 0.19 0.21 0.24 0.24 0.77 1.16 0.37 0.38 0.24 0.22 0.29 14 0.20 0.28 0.00 1. koju izgubi građevina kroz cijelu debljinu (npr.29 0.Sistemi Osnove / Vrste Toplinska zaštita Toplinsko-izolacijski sistemi snižavaju potrošnju energije za grijanje po zimi i nude zaštitu od vrućine ljeti.26 0.21 0.33 0.27 0.28 0. plafoni.00 24.36 0.32 0.40 10 0.32 0.43 0.00 24.Toplinsko izolacijski sistemi ..99 0.30 0.) sa njihovim U-vrijednosti i ubrojimo gubitke (prozračivanje) možemo ovisno od vrste i položaja zgrade izračunati uštedu grijanja zgrade prema propisima.34 12 0.31 0.99 Debljina zida [mm] U-vrijednost zida [W/mK] Vrijednosti * [W/(m2K)] sa RÖFIX TIS (WDVS .30 0.62 1.30 0.23 0.00 24.. Ako uvrstimo vrijednosti svih vanjskih građ.18 Puna cigla cigla Lecca Modulna cigla Armiran beton Laki beton .26 0.24 0.22 0.35 0.32 0.45 2.17 0.18 0.17 0.cigla Puna cigla Porobeton Porobeton Betonska cigla Šuplja cigla Vapnena cigla *) U-vrijednost ne zavisi od debljine slojeva 1800 900 1100 2400 1000 700 800 500 1200 900 1800 239 .23 0.20 0.23 0.33 0.00 25.22 0.49 0. Koeficijent toplinske provodljivosti U-vrijednost (prije K-vrijednost) je veličina i znači onu količinu topline.28 0.22 0.30 0.17 0.18 0.38 0.25 0.88 0.23 20 0.00 24. debljinu zida) na m2 kod temperaturne razlike 1K (1K jednak 1°Celziju) između vanjske i unutrašnje površine.23 0.26 0.55 0.18 0. elemenata zgrade (prozori.00 24.18 0.18 2.39 0.27 0.22 0.00 24.00 25.18 0. ako ih želimo uzeti u obzir kod termičkih izračuna za toplinsku zaštitu.16 0.40 0.25 0. Zato moramo ocijeniti utjecaj TIS-a na poboljšanje toplinske provodljivosti zida.91 0.25 16 0.50 24.00 17.83 0.15 0.21 0.WLG 040) Debljina izolacijskog materijala u cm 08 24.24 0.44 0.19 0.20 0.30 0.22 0.55 1. Tabela U-Vrijednosti Građevinski materijal Gustoća [kg/m3] Koeficijent toplinske provodljivosti [W/ mK] 0.64 3.29 0.

koji su u programu RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema. E) Drvene podloge (puna) Drvene podloge Novogradnja Starogradnja ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + + + + ++ ++ ++ + Legenda: ++ vrlo dobra / + dobra / .izolacijska ploča za fasade 0. Vrsta izolacijskog materijala Svojstva proizvoda Pluto Izolacijske ploče od pluta (ICB) 0.50 ca. 190 kg/m3 ++ Toplinska provodljivost: Paropropusnost: Gustoća: Ekologija: 10 . Za lakšu odluku u sljedećim su recima navedene osobine različitih materijala.18 ca.035 W/mK 0. D) Porobeton (Kat. A) Puna cigla (Kat.04 W/mK E (EN13501-1) EPS EPS. B) Šuplja cigla (Kat. 135 kg/m3 + Drveno vlakno Izolacijska ploča od drvenih vlakana 0.Izolacijski materijal Planiranjem izolacijskih sistema na temelju činjenica donosi se odluka. 1 ca.04 W/mK E (EN13501-1) 30 .neprikladna 240 . 120 kg/m3 ++ Podloga Beton (Kat.045 W/mK E (EN13501-1) ca. Činjenice koje utječu na odluku su zahtjevi okoliša i vrsta izolacionog sistema. 115 kg/m3 ++ Mineralna vuna Izolacijska ploča od mneralne vune 0. C) Lagani beton (Kat. 15 kg/m3 + Mineralna pjena Mineralne izolacijske ploče A 0.035 W/mK 0. 5 ca.Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste Pomoć pri odabiru .045 W/mK A1 (DIN4102) 3-6 ca.04 W/mK A1 (EN13501-1) ca.

grundiraju ili oblažu naknadnim premazom. Dodatni proizvodi (sistemski pribor) Vrlo je važna za trajan. pluto. Završna žbuka: Nanošenje sloja Mehaničko učvršćivanje: Izolacijska ploča dodatno se učvršćuje. One se. Raznovrsna veličina zrna. vjetar. Svi priključci na prozore i vrata i dijelovi koji prodiru u izolacijski sloj (gromobrani. pravilna izvedba svih priključaka i završetaka.Sistemi Osnove / Vrste Izueba Sistema: RÖFIX Toplinsko-izolacijski sistemi su testirani po dolje navedenim zahtjevima prema ETAG 004. uz pridržavanje postojećih smejrnica za obradu. Vrsta tiple ovisna je o podlozi. mineralna pjena ili drvena mekana vlakna). Izolacijski materijal: ugrađuju se testirane.profili za prozorsku kuplicu itd mogu se izvesti dekorativnim fasadnim profilima. praktični kao i optički uspjeh toplinsko-izolacijskih sistema. kao i njihovo učvršćivanje) moraju se izvesti tako da su otporni na udare kiše (primjerice završnim priključnim i izolacijskim profilima. Armiranje/Temeljna žbuka: Vrši se kvalitetnim sistemskim mortom za armiranje (najčešće isti proizvod kai i za lijepljenje) i ulaganjem čvrste. ovisno o željenom proizvodu. CE-označene izolacijske ploče (EPS. funkcionalni. mineralna vuna. Tako se osigurava postojanost građevine na vremenske utjecaje (sunce. struktura i boja stoje na raspolaganju. Zbog povećanog termičkog opterećenja za te je fasade najniža granica vrijednosti odbijanja svjetlosti min. kiša i snijeg) te na korištenje zgrade (građevinska dinamika. Rubni profili koji odvode kišnicu s fasade Simsi. utičnice itd. cijevi za kišnicu.Nacionani europski zahtjevi osiguravaju se kvalitetnim komponentama sistema. sistemskim pričvrsnicama-tiplama. Rubove soklova ili bočne priključke potrebno je izvesti materijalom koji je alkalno otporan i otporan na koroziju ili na odgovarajući način odvojiti. ovisno o vrsti primjene. građevinska fizika). 20 %. Osigurava visoku prionjivost između podloge i izolacijske ploče.Toplinsko izolacijski sistemi . 241 . alkalno postojane mrežice od staklenih vlakana. Lijepljenje: Vrši se kvalitetnim mortovima za lijepljenje u sistemu (podređenim izolacijskim mortovima). izravnavanje: 3 mm debljine-Srednjeslojni sistemi: 5 mm debljine. komprimiranim izolacijskim trakama za fuge i dr.). Tankoslojni/sistemi za otpornog na vremenske utjecaje vrši se kvalitetnim završnim žbukama.

izolacijski sistem Ekološki.Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine. masivna gradnja zida RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko Ne gori .izolacijski sistem Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Prirodno ekološki izolirane zidne konstrukcije sa PLUTOM Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Visoka čvrstoća površine. homogeno izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM PJENOM Ekološki. izolirana drvena konstrukcija sa DRVENIM -MEKANIM VLAKNIMA Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko . robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto toplinsko . robustna Vrlo visoka otvorenost difuziji Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Ne gori Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja Vrlo visoka otvorenost difuziji Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom Lamele Homogeno. robustna lacijski sistem pločama od drvenih vlaZa zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije kana Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera 242 .izolacijski sistem RÖFIX W50 EPS-toplinsko .Toplinsko izolacijski sistemi . racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna. dugotrajan Visoka čvrstoća površine. reciklirajući. racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX LIGHT EPS . robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema Izolirane zidne konstrukcije sa STIROPOROM (EPS. Polistirol) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Jednostavna. robustna Homogena.toplinsko . racionalna obrada Visoka čvrstoća površine.izolacijski sistem Otporne na vatru.izo.paropropusne izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM VUNOM Ne gori Visoka čvrstoća površine.izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko .

Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste 243 .

Toplinsko izolacijski sistemi . Lagani polistirol je materijal koji ne trune. teško gori i garantirano bez freona FCKW.5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija I (> 10 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: < 0. racionalna obrada • Visoka čvrstoća površine. Mineralni. • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera • Novogradnja Funkcije / Suostua • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom • Jednostavna. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0033 (ETAG 004) Svojstva proizvoda Mineralna. visokootporni armaturni sloj (KAT. prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT). Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. I) sa debljnom od 5 mm.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX LIGHT Toplinsko izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalna primjena • Dugo vrijeme otvorenosti 244 .

RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 035 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX Grund UNI Završni sloj 245 . RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. kg/m2 drvene podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj.Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX Light Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 Stare podloge. betonske podloge. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min.

izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. teško gori. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Visoka paropropusnost • Svijetla. racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0.Toplinsko izolacijski sistemi .5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna. Mineralni. visokootporni armaturni sloj (KAT. Lagani polistirol je materijal koji ne trune. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Dugo vrijeme otvorenosti • Brza obrada 246 .vremenski postojan i garantirano bez freona FCKW. bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R).Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX POLY EPS-toplinsko . II/ bijelo) sa debljnom od 3 mm. • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visine Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna.

RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. betonske podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX POLY-EPS Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 247 . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. drvene podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min.Toplinsko izolacijski sistemi . 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj.

racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: 0.5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. stiropor) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX W50 EPS-toplinsko . Mineralni. Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna. Lagani polistirol je materijal koji ne trune.izolacijski sistem Izoliranje polistirolom (EPS.Toplinsko izolacijski sistemi . • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna. siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada 248 . II/sivo) sa debljnom od 3 mm. visokootporni armaturni sloj (KAT. teško gori i garantirano bez freona FCKW.

Toplinsko izolacijski sistemi . betonske podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. drvene podloge.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX W50 Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 249 . RÖFIX Grund UNI RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.

Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko . bijela boja • Izvrsna kvaliteta obradeIzvrsna mogućnost stajanj • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 250 . • Svijetla. Mineralni armaturni sloj (KAT. masivna gradnja zida • Ne gori Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: < 0. II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki. robustna • Homogena. Ne gori.izolacijski sistem Izoliranje s mineralnim pločama objedinjuje ekološku orijentiranost sa homogenom. reciklirajuća i izrazito biološka. dugotrajan • Visoka čvrstoća površine. visoko parapropusna.5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1.Toplinsko izolacijski sistemi . reciklirajući. kompletnom mineralnom toplinskom izolacijom. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana.

RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 251 .Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. drvene podloge. betonske podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX MINOPOR Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. 70 % površina za ljepljenje) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 4 6 kom/m2 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.

podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 252 . d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-05/0125 (ETAG 004) Mineralna. pluta i EPS ploče (npr. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune.toplinsko .Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto . robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0.izolacijski sistem • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropustnost • Visoka čvrstoća površine.5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1.

Toplinsko izolacijski sistemi . drvene podloge. betonske podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 253 . površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX CORKTHERM Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.

izolacijski sistem s mineralnom vunom Izolacija mineralnom vunom povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša. I) sa debljinom od 5 mm.Toplinsko izolacijski sistemi . Mineralni. II / Kat. pluta i EPS ploče (npr. visokootporni armaturni sloj (Kat.5kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 254 .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko . te je zbog toga prikladna za visoke zgrade. robustna • Vrlo visoka otvorenost difuziji • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. jako paropropusno. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna. Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija. • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća površine. ne gori.

RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 255 . 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Unistar BASIC bzw. drvene podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX FIRESTOP Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. betonske podloge.Toplinsko izolacijski sistemi . površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC odnoso RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min.

siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija. Moderne tehnike obrade kod više tlačne čvrstoće i prionjivosti na podlozi.izolacijski sistem s mineralnom vunom . te je zbog toga prikladna za visoke zgrade. • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje • Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja • Vrlo visoka otvorenost difuziji Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0.I) sa debljinom od 5 mm. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 256 .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko . pluta i EPS ploče (npr.Toplinsko izolacijski sistemi .5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1.ne gori. Mineralni.Lamele Izolacija lamelama od mineralne vune povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša. visokootporni armaturni sloj (Kat. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna.

RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 257 .Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. drvene podloge.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX SPEED Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. betonske podloge. 50 % površine za ljepljenje) RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC odnosno RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj. RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC bzw.

Mineralni.izolacijske sisteme su primjereni izolacijski elementi za žbuke. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko . bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 258 .5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine.izolacijski sistem pločama od drvenih vlakana Drveno vlaknaste izolacijske ploče za fasadne -toplinsko . • Svijetla. Za vanjske zidove od drvene konstrukcije. kao i za gradnju sa drvenom podlogom.Toplinsko izolacijski sistemi . robustna Za zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: <0. visokootporni armaturni sloj (KAT.

RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno Završni sloj 259 . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX DIFFUTHERM Podloga Ljepljenje Sistemska gradnja drvetom TIS Toplinsko -izolacijski sistemi RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom Dremi zidori nema Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX DIFFUTHERM 045 Izolacijska ploča od drvenih vlakana Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) RÖFIX DTS-H RÖFIX Unistar POR RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj.Toplinsko izolacijski sistemi .

100 % ca. < 3 mm ravno. Nanos na Zahtjevi Podloga Površina za lijepljenje Strojno lijepljenje (rubne trake) Ručno lijepljenje (rub . Armiranje: Tankoslojni nanos u zadanoj debljini od 3 mm s RÖFIX R12 zupčastim gleterom. < 10 mm ravno.lac e/s ijs Vrs / ve no O e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Ove kontaktne površine osiguravaju postojanost sistema.točkasto) Ručno lijepljenje (cijela površina sa zupčastim gleterom) Strojno lijepljenje (našpricati) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 3 mm) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 5 mm) Izolacijska ploča Izolacijska ploča Izolacijska ploča Podloga Izolacijska ploča Izolacijska ploča ravno. 40 % ca.trakasto" ili po čitavoj površini. Kod ploča od mineralne pjene cca. 40% površine. < 10 mm ca. Pritom pripaziti da itmeđu ploče i podloge ne cirkulira zrak i da se ploča ravnomjerno drži na podlozi. ploča od mineralne vune i ploča od pluta potreban je kontakt na cca. Razlikuju se tanko-. Moguće strojno i ručno nanošenje. Ljepljenje: Nanošenje po čitavoj površini Ljepilo se može nanijeti zupčastim gleterom i umasirati u izolacijsku ploču. 40 % ca. 50 % ++ + + - ++ + + - + ++ ++ + + - ravno DS 3 mm ++ - - - ravno DS 5 mm ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / . Kod strojne obrade nanos ljepila direktno na podlogu.srednje. Armiranje izolacijskih ploča Ovisno o zahtjevima sistema i o materijalu izolacijskih ploča na raspolaganju su razne temeljne žbuke. 70% površine.Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste MORTOVI ZA ARMIRANJE/LJEPLJENJE Osnove / Vrste Ljepljenje izolacijskih ploča Provjeriti nosivost podloge.trakasto Kod EPS-a. < 10 mm ravno. Nanošenje metodom "na rubove.neprikladno * Mineralne izolacijske ploče moram armirati 70% 260 Mineralna pjenaSistemi ++* +* + ++ Mineralna vunaSistemi Mineralna vunaLamelni sistemi Pluto-Sistemi EPS-Sistemi .i debeloslojni sistemi Područja primjene Lijepljenje:Metoda nanošenja na rubove.

0.08 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0.modul: ca. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena Dugo vrijeme otvorenosti • • • • • Visoka paropropusnost Svijetla. (ljepljenja): 2 .lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 990 ltr.4 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: 0. 5./TO TČ (28 dana): ca. 0. 20 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.33 W/mK E . 0.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.2 mm Potr.modul: ca./TO TČ (28 dana): ca. 3500 N/mm2 SD-vrijednost: ca. 1150 kg/m3 Nominalna deblj. (ljepljenja): 2. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.47 W/mK E . bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Dugo vrijeme otvorenosti Brza obrada Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. sloja: 3 mm KODVP µ: ca.2 mm Potr. 4 N/mm2 NG: ca.2 kg/m2 Potr. (armiranje):ca. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.1 kg/m2 Potr. 1600 kg/m3 Nominalna deblj.5 N/mm2 Upojnost vode: < 0.8 . 10 N/mm2 NG: ca.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu Mortovi za armiranje/ljepljenje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Područja primjene: • Mineralna. prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol-(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko . (armiranje):ca. 720 ltr. sloja: 5 mm KODVP µ: ca. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1.5.izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT).5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca.1 m Čvrstoća pri savijanju: > 2. 1. 4.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 261 . bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R).

3 kg/m2 Potr. 0. 9500 N/mm2 SD-vrijednost: ca.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) Područja primjene: • Mineralna.5 ltr. 1150 kg/m3 Nominalna deblj.8 . 5.05 W/mK • E . bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost • • • • Viskoka izdašnost Minimalno skupljanje Brzo veže Mogućnost brušenja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • Vapno Cement Fini mramorni pijesak Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 4. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. 3 N/mm2 NG: ca. 0. 12 N/mm2 NG: ca.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. bijeli sistemski mortza popunjavanje fuga i pukotina na pločama.Obvezno je prethodno nanijeti premaz za prionjivost. (armiranje):ca. 0./jed. • Mineralni. 1700 kg/m3 Nominalna deblj.modul: ca. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana. 6 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. sloja: 5 mm KODVP µ: ca.modul: ca.modul: ca. 1. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna. 3000 N/mm2 SD-vrijednost: ca. 1 N/mm2 • NG: ca. 28 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2 kg/m2 Potr.7. 0. (armiranje):ca.1 mm • Izdašnost u litrama ca. 520 kg/m3 • KODVP µ: ca.5 N/mm2 Upojnost vode: < 0.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. • TČ (28 dana): ca.07 m Čvrstoća pri savijanju: > 1. 19.51 W/mK E . 13 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.R / EPS . (ljepljenja): 3. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.5 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 262 .7 ./TO TČ (28 dana): ca.5 .2 mm Potr. siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). (ljepljenja): 2.33 W/mK E . sloja: 3 mm KODVP µ: ca. 0. • Ne nanositi direktno na izolacijske ploče za podnožje (XPS . 720 ltr.5./TO TČ (28 dana): ca.08 N/mm2 • Upojnost vode: < 0. Osobine: • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada • • • • • Svijetla.8 mm Potr. 0.4 kg/m2 Izdašnost u litrama ca.P).5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Granulacija: 0.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 950 ltr. 1100 N/mm2 • Otpornost na odvajanje: > 0.09 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0.

OSB) i ploče od staklene pjene u unutrašnjem području • Ne koristiti za ljepljene izolacijskih ploča • Visokoelastično.2 kg/m2h • Potr. 1.51 W/mK E . (ljepljenja): 2. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1700 kg/m3 Nominalna deblj. OSB. (ljepljenja): 0.V100G.kod kojih odstupanje u ravnini nije veće od 2 mm • Nije pogodan za postavljanje armaturne mrežice • Visoka prionjivost • Bez sredstava za otapanje • Netopljiv u vodi • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena • Dobra prionjivost • Brza obrada • Čvrsto • Armiran vlaknima • Elastično.3 N/mm2 NG: ca. 1. 4 N/mm2 NG: ca. 720 ltr. EPS. pluto. 1. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Organska. sloja: 3 mm KODVP µ: ca.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 0. vezane ploče.8 . pluta i EPS ploče (npr. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • Granulacija: ca.08 m Čvrstoća pri savijanju: ca. 0. • Armaturni sloj od 2.2 mm Potr.8 . mineralna vuna) • Za potpuno.modul: ca. 710 ltr.5 mm KODVP µ: ca. vodoneosjetljivo specijalno ljepilo za sve vrste izolacijskih ploča (npr. 400 SD-vrijednost: ca.2 kg/m2 Potr.5 mm Potr. 0.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 0. 1650 kg/m3 Nominalna deblj.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.08 m Upojnost vode: < 0.3 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm 263 . (armiranje):ca. 0. 1 m Upojnost vode: < 0. 4.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .tankoslojno lijepljene na slabo upijajuće podloge (kao npr. fleksibilno • Brza obrada • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Bez cementa Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. (ljepljenja): 2.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF • Mineralna.5. 4. 2 N/mm2 Upojnost vode: < 0.2 mm Potr.modul: ca.5 mm • Kao izjednačavajuća ili masa za armiranje za građevinske ploče (npr. podnožje EPS-P) • Za armaturne slojeve • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.1. 1700 kg/m3 Nominalna deblj.drvo) • Samo za ravne podloge. (armiranje):ca. sloja: 2.5. siva masa za armiranje za ploče od polistirola (EPS-F / EPS-P / XPS-R).8 . 4000 N/mm2 SD-vrijednost: ca.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. sloja: 5 mm KODVP µ: ca.bijela./TO NG: ca./TO TČ (28 dana): ca. 7 kg/m2 Potr. bezcementna masa za armiranje (akrilna smola) za EPS ploče. (armiranje):ca. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: ca.51 W/mK E .

vapnene/cemntne.5 kg/m2/ mm • NG: ca. 0.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .5 kg/m2/ mm • NG: ca. 1. • Kao nosivi sloj za ljepilo na metalnim i drvenim grundiranim dijelovima. 1.specijalno ljepilo Područja primjene: • Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja. ploče. 8 Način dostave: 264 . 1700 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm • Upojnost vode: < 0.(izolacijska): ca. (ljepljenja): ca. (ljepljenja): ca. (armiranje):ca.pluto. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 1 mm pH-vriijednost: ca.gipsane/vapnene žbuke kao i na drvene građ. Osobine: • • • • Elastično. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca.2 kg/m2h • • • • Potr. fleksibilno • Visoka prionjivost • Dobra prionjivost • Bez sredstava za otapanje Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potr.5 kg/m2/ mm • Potr.staklena vlakna.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol . 1. (ljepljenja): 0.specijalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol . • Specijalno ljepilo (čisti akrilat) za lijepljenje EPS-a na EPS. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 kg/m2/ mm • Potr.mineralna vlakna i PU izolacijske ploče) na betonske. fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost • • • • Visoka prionjivost Otpornost na alkale Armiran vlaknima Elastično.47 W/mK • Potr.pjena. • NA • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Bezcementno specijalno ljepilo za izolacijske materijale (npr.5 . 1.< 1 kg/m2 NG: ca.

Izolacijske ploče Osnove / Vrste IZOLACIJSKE PLOČE Osnove / Vrste Polystyrol (EPS. lako ga je obraditi i ne sadrži Formaldehyd (EN 13163). postojanog oblika. nog oblika i ekološki preporučljiv (EN 13170). 190 kg/m3 ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ Ökologie: Schallschutz: Spannungsarm: Podloga beton: Podloga cigla: Podloga stara žbuka: Podloga puno drvo: Podloga drvo: Untergrund Fachwerk: + + ++ ++ ++ + - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ - Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / . zdravlje i zaštitaokoliša. 1 ca. 135 + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ kg/m3 E (EN13501-1) 0. (EN 13162).izolacijska ploča za fasade Izolacijske ploče od pluta (ICB) Mineralne izolacijske ploče A Izolacijska ploča od mneralne vune Izolacijska ploča od drvenih vlakana Ponašanje pri gorenju (Euroklasa): Sposobnost provođenja topline (W/mK): Paropropusnost µ: Gustoća (kg/m3): E (EN13501-1) 0.035 W/mK 0.045 W/mK ca. stabilpare i dugotrajna. zaštita od topline. sigurnost upotrebe. 5 ca. požara i zvuka.04 W/mK 30 / 50 ca. Izolacijske ploče od mineralne pjene: Inovativni novi izolacijski materijal ekološki orijentiran. ne gori. izolacijske ploče od pluta (ICB): Izolacijska ploča od mineralne vune (MW): ne gori. otvorena za difuziju vodene Materijal ne sadrži strana vezivna sredstva (čisto ekspandiran). 115 kg/m3 A1 (EN13501-1) 0. Lamele su fleksibilne i zbog okomitih vlakana imaju visoku čvrstoću. EPS. kompaktan i može se zbrinuti kao građevinski otpad. Mehanička čvrstoća i postojanost. Stiropor): Izolacijskimaterijal može se reciklirati.neprikladno 265 .035 W/mK 0. poboljšana zvučna izolacija. 15 kg/m3 E (EN13501-1) 0.04 W/mK 10 / 18 ca.045 W/mK 3/6 ca. Područja primjene Kod područja primjene više je odlučujućih zahtjeva.lac ijs Vrs / ve no Os če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Za olakšavanje odluke u nastavku su navedene osobine mogućih podloga za razne vrste izolacijskih materijala koji se mogu upotrijebiti kod RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema. 120 kg/m3 A1 (DIN4102) 0.04 W/mK ca.

-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca.izolacijska ploča za fasade RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploča za fasade sa rupama RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploèa za fasade sa rupama Područja primjene: • Izolacijska ploča od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije i dodatkom za apsorpciju infracrvenog zračenja i reflektora • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.05 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70.06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. 0.izolacijske sisteme prema ETAG 004.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0.06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: > 0. od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom (siva) od tvrde pjenaste mase. • Za vanjske toplinsko . 15 kg/m3 • KODVP µ: ca. • Za vanjske toplinsko .Izolacijske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Izolacijske ploče RÖFIX EPS-F 040 EPS.05 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0.05 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS.izolacijska ploča za fasade RÖFIX EPS-F 040 EPS. 40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • • • • Toplinska izolacija Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • Optimalna svojstva izolacije Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Neznatna prostorna težina Bez HFCKW i HFKW Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. 45 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. kod stare i nove gradnje.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .izolacijske sisteme prema ETAG 004 • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Izolacijska ploča sa rupama. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca.035 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: ca. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS.-)1-TR150BS100 Način dostave: 266 .

izolacijske sisteme.). paropropusne toplinsko .04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 12 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 40 kPa • Veličina ploča: 80 x 62. 105 kg/m3 • KODVP µ: ca. S vlaknastom strukturom koja leži okomito na površinu zida • Gustoća: ca.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .). vezana fenolnom smolom. Tip:COMPACT_035 • Kamena vuna sa specijalnom valovitom strukturom sa jednostrano tvrđom površinom zbog različite izolacije.-)1DLT(1)5-CS(10)150-TR150BS200 • Gustoća: ca. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. vezana fenolnom smolom. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. za WDVS • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune • Visokoekspandirajuća ploča od polistirolske tvrde pjene EPS-P30 (WLG 035) za izradu izolacije kod podnožja. Tip: PLB_040 / SR II_040 / WVL2_040. • U sistemu provjerene. jednostrano obložene nosive ploče od kamene vune( WLG 035) prema EN13162.5 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 80 kPa • Veličina ploča: 120 x 20 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T4-DS(T+)CS(10)60-TR80-WL(P)-MU1 267 .035 W/mK • Čvrstoća na smicanje: > 6 kPa • Poprečna vučna ćvrstoća: > 11 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 23 kPa • Veličina ploča: 100 x 60 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca. dvostrano obložena izolacijska lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX EPS-P 035 EPS. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 30 kg/m3 • KODVP µ: ca. Tip: PTPS_040.03 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. itd. 90 kg/m3 • KODVP µ: ca.izolacijske ploče za vanjske toplinsko . jednostrano obložena nosiva izolacijska ploča (WLG 040) prema EN13162. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. 135 kg/m3 • KODVP µ: ca. itd. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune • Ne gorive.izolacijske ploèe za podnožje RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska ploča od mneralne vune • Mineralna. • Sa posebno izrađenom površinom.izolacijske ploče za podnožje RÖFIX EPS-P 035 EPS. paropropusne toplinsko . • U sistemu provjerene.izolacijske ploče za vanjske toplinsko .035 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0. itd.izolacijske sisteme • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Optimalna svojstva izolacije • Neosjetljiv na vlažnost • Točnost u mjerama zbog pjenjenja određenog oblika • Zadržavanje istog oblika i prilikom viskokih temperatura i opterećenja • Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Odbija vodu • Optimalna svojstva izolacije • Ne može gorijeti • Visoka paropropusnost • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Brza obrada • Izolacija stiroporom od hidrofobne. oblikom određene tvrde pjenaste mase. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne goriva.). vezana fenolnom smolom. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.

• U sistemu provjerene.izolacijske sisteme (prema ETAG 004). parapropusne toplinsko .Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploèe od pluta (ICB) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploèe A Područja primjene: • Prirodne ekološke izolacijske ploče (WLG 040) od čisto ekspandiranog pluta.modul: ca. isprešan i izrezan • Izolacija kalcij silikatom iz mineralnih sirovina (kvarcno brašno. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . ne gorive izolacijske ploče za fasade.izolacijske ploče za vanjske toplinsko .04 W/mK • E . • Pogodno za staru gradnju s masivnom I stabilnom donjom konstrukcijom (suhi beton. 5 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 60 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 100 kPa • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: ICB-EN13170-L1-W1-T1CS(10)100-TR(50) • Gustoća: ca. 3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.cigla) • Nije pogodan za bilo kakvu drvenu konstrukciju • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Hidrofobiran na mase Ne može gorijeti Ekološki preporučljivo Osobine: • • • • Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Toplinska izolacija Sastav: • Izolacija prirodnim plutom dobivenog iz selektirane drvne kore. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Mineralne.izolacijske ploče za WDVS. 115 kg/m3 • KODVP µ: ca. Ekspandiran pod vodenom parom u vlastitoj surbarinoj smoli. parapropusne toplinsko . (ICB prema EN 13170). bez vlakana (WLG 045) iz hidrata kalcijeva silikata (jako hidrofobičan) • U sistemu provjerene. 120 kg/m3 • KODVP µ: ca.045 W/mK • E . 257 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: ca. gašeno vapno) i vodenastog hidrofobiranja Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. 80 kPa • Upojnost vode: < 6 kg/m2h • Veličina ploča: 60 x 39 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (DIN4102) Način dostave: 268 .modul: ca.

Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . (Optimalizacija stabilizacije) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta.kao i otvor za profil za ojačavanje.izolacijskih sistema mineralnom vunom. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća MV zaštita (PS20) za nadvoje kod toplinsko . Sa otvorom za ojačavajući profil.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS. Sa otvorom za žaluzine i sl. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . (Za optimaliziranje stabilnosti) • Optimalna obrada nadvoja nad prozorima i vratima za postavljanje žaluzina. otvorena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . Praktična EPS.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. otvorena RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom • Ojačavajuća EPS. Bez otvora za žaluzine i sl. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. (Optimaliziranje stabilizacije • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima.zaštita (PS20) kod EPS.toplinsko izolacijskih sistema. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. itd..lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kN/m2 • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca. kao i otvor za profil za ojačavanje.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 10 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) 269 . neobložena RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Gustoća: ca. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . • Pogodno za staru i novu gradnju • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.toplinsko izolacijskih sistema. vezana fenolnom smolom. neobložena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita.).zaštita (PS20) za područje nadvoja sa otvorom za žaluzine i sl.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.izolacijska ploča za 3.zaštita kod EPS..04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca.stranim udvajanjem i profilom za ojačavanje. (optimaliziranje stabilnosti) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. kao i otvorom za ojačavajuće profile.

Izolacijske ploče Podaci o proizvodu 270 .Toplinsko izolacijski sistemi .

-sistemske pričvrsnice 271 Srednji teret (C) U nosivom zidu Srednji teret (D) 5/6/7/8 9/10/11 Teški teret (E) 1 Nosač za klip K1-PH . okoprozornih elemenata • Rukohvata ispred prozora i vrata • Konzola za zavjese. tako da ne dolazi do raznolikog trošenja zbog vremenskih utjecaja. držača cijevi. spojeve bez prodora vode i sigurnost. potpornjeva za bilje • reklamnih ploča itd. Teret i pričvršćivanje: (1) Klip (teret E) (2) Oslonac (teret A.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-Ploči .prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova .prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova Pričvršćivanje U izolacijskom materijalu U izolacijskom materijalu Pričvršćivanje Proizvod DoPURCol-Ljepilo RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje.odnosno bez HFCKW.lac ijs Vrs / ve no Os nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .vješalice za odjeću (teret A) Vrsta tereta Lagani teret (A) Lagani teret (B) Primjena 2/4/7 12/13 2/5/6/8 9/10/12 5/6 10/11 Montažni elementi ZyRillo Montažni cilindar Quadroline EPS-Montažni kvadar Quadroline PU-Montažni kvadar Posebne osobine + prijelaz izolacijske debljine + bez toplinskih mostova . B) (3) Francuski balkon (teret F) (4) Poštanski sandučić (teret A. D) (7) Lampa (teret A.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova U nosivom zidu Univerzalna-Montažna ploča . držača. • Mogu se nanositi slojevi mortova iz sistema na mineralnoj bazi ili na organskoj bazi. D) (10) Ograda (teret B. -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. imaju na površini sličan ili isti grund (EPS ilir MW)kao i izolacijske ploče. RÖFIX montažni elementi izlaze na kraj s tim slojem prepreke! za uvjetovanu primjenu i često kao sloj prepreke Područja primjene Pravilnim planiranjem s RÖFIX montažnim elementima možemo osigurati čvrste. koliko je to moguće. D) (11) Markiza (teret C. C. D) (8) Reklamna ploča (teret B. ručica • Vodilica za zavjese • Nosača za vješalice.Montažni elementi Osnove / Vrste MONTAŽNI ELEMENTI Osnove / Vrste U toplinsko-izolacijskim sistemima služe za montažu i učvršćivanje građevinskih dijelova poput: • Klinova na stožeru vrata. D) (6) Rukohvat (teret B.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-ploči Teški teret (F) 3 Tra-Wik-PH Nosač za kutnik 120 . • Ti elementi. -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. B) (13) Nosač . B) (5) Izvučen krov (teret B. • Bez FCKW. C. D) (9) Rešetka (teret B. • RÖFIX montažni elementi osiguravaju komfor montaže. negibljive montaže bez toplinskih mostova ili barem sa smanjenim toplinskim mostovima. C.. D) (12) Oslonac za krovni žlijebove (teretA.

tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/zaštitnih rešetki (francuski balkoni). Osobine: • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 . 0. mineralne vune i pluta. mineralne vune i pluta.Montažni elementi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Montažni elementi Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi kutnik PH Montažni element Nosivi kutnik PH Montažni element Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Područja primjene: • Kao podloga za montažu bez toplinskog mosta prozora.04 W/mK • Veličina ploča: 100 x 112 x 300 mm • Veličina ploča: 120 x 112 x 300 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. (uključuje 3 pričvrsnice) • Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a.) • Zbog tehničkih osobina. moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.poprečna snaga: 15 kg Način dostave: 272 . nosača oluka. pridrživača. • Podloga za montaže (npr.5 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 . okretnih i kliznih stijena.klizača i reklamnih ploča i sl.04 W/mK • Veličina ploča: 72 x 125 x 300 mm • površina korištenja: 42 mm2 • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. • PU. nosivih vješalica. uključene 3 pričvrsnice • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. vučna snaga elementa: 70 kg • Doz.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .vučna snaga podloge: 80 kg • Doz.poprečna snaga: 150 kg • TČ (28 dana): ca.vučna snaga podloge: 150 kg • Doz.045 W/mK • Veličina ploča: 98 x 98 mm • Veličina ploča: 98 x 138 mm • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. vučna snaga elementa: 160 kg • TČ (28 dana): 2.3 N/mm2 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. itd. vučna snaga elementa: 150 kg • Doz.

držač konzole. • EPS.Uključen alat za frezanje i PUR ljepilo. • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. mineralne vune i pluta. 70 kg • Doz. 15 kg • Promjer: 90 mm • Debljina izolacije: 20 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca..izolacijske ploče. uključen alat za frezanje.Montažni elementi Podaci o proizvodu Quadroline PU Montažni kvadar Tlačno montažni podložak • Tlačni podložak od PU .poprečna snaga: ca.nosača oluka itd.klizače za držače vrata. vučna snaga elementa: 15 kg • Doz. 15 kg • Doz. 0. 20 kg • Doz. • Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese. nosača vješalica.04 W/mK • Veličina ploča: 90 x 20 • površina korištenja: 40 mm • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo. • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune.poprečna snaga: ca. 0.045 W/mK • Veličina ploča: 70 x 70 • površina korištenja: 50 mm2 • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.045 W/mK • Veličina ploča: 198 x 198 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Debljina izolacije: 70 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 15 kg • Promjer: 70 mm • Veličina ploča: 90 x 10 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 15 kg • Promjer: 90 mm 273 .tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica. laganih ploča i toplomjera i sl. • Uptrebljivo za EPS .vučna snaga podloge: ca.7 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 . Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi • EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača. nosače oluka s metričnim navojem i sl. vučna snaga elementa: ca. vučna snaga elementa: ca. • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. • Visoka otpornost na pritisak • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • TČ (28 dana): 0.poprečna snaga: ca. 15 kg • Doz.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.kolutovi sa pločom od fenolne smole za držače za roletne.vučna snaga podloge: ca.

(EPS-F). mineralna pjena i beton Ovdje je potrebno pričvršćivanje Polystyrol-izolacijske ploče za područje sokla (EPS-P) i XPS-Rizolacijske ploče: Pričvrsnicu učvrstiti prije vezanja ljepila . C) Lagani beton (Kat. D) Porobeton (Kat.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste MEHANIČKO PRIČVRŠĆIVANJE (TIPLANJE) Osnove / Vrste Dodatna montaža izolacijskih ploča s pričvrsnicama. One ne preuzimaju ljepljenje i nošenje izolacijskih ploča. Od toga se izuzimaju: zidovi novogradnje (šuplja cigla) i TIS s površinskom masom < 30 kg/m2 . D) Porobeton (Kat. kojima se kod izloženosti vjetru mort za ljepljenje trajno fiksira na podlogu. B) Novogradnja Šuplja cigla (Kat. Mineralna vuna (standardni format. E) Drvene podloge Beton (Kat. B) Šuplja cigla (Kat. nego izolacijske ploče pritiskaju na zid. C) Lagani beton (Kat. lamele od mineralne vune i izolacijske ploče od pluta: Ove se ploče uz lijepljenje trebaju pričvrstiti pričvrsnicama. Glavna se funkcija tako očituje kod vjetra i oluje (djelovanje vrtloga zraka kod vjetra). E) ++ + + 25 < 15 ++ ++ + - ++ ++ + 25 < 25 ++ ++ ++ + - + ++ + 60 < 40 + + ++ + - ++ 25 ++ 70 ++ 110 ++ ++ 25 ++ 25 + 40 ++ 30 ++ 30 + ++ ++ + ++ ++ - + + ++ ++ - ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++ + - ++ ++ + ++ ++ + - + + + + + + - ++ + - ++ - 274 Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / . jako su pridonijele tome da stručno ugrađeni toplinsko-izolacijski sistemi i nakon mnogo godina ne pokazuju značajnija oštećenja. A) Puna cigla (Kat. Područja primjene Polystyrol.lac ijs te Vrs / ve no Os lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . te mogu minimalno trajati kao i fasade i žbuke. te tako pružaju potporu ljepilu. RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) RÖFIX NDS-8Z (SMALL) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) RÖFIX SDS-8Z (SMALL) RÖFIX SDS-8Z (LARGE) RÖFIX STR-8Z (SMALL) RÖFIX SDP-8 (LARGE) RÖFIX SX-FV U ++ 60 < 20 + + - Mogućnost udara Mogućnost uvijanja Strojno udubljenje mogućnost strojnog postavljanja Osobina Dubina pričvršćivanja Područje tolerancije (ljepilo + stara žbuka) Beton (Kat. Sve pričvrsnice ne ispunjavaju ovu funkciju u dovoljnoj mjeri. Zapamti: pričvrsnica nije držač fasade. A) Starogradnja Puna cigla (Kat.neprikladno RÖFIX DTS-H - RÖFIX SD-FV RÖFIX XI-FV .

Drvene izolacijske ploče s min. širina zone rubova je 10% visine u skladu s ÖNORM B4014-1. Broj pričvrsnica • Načelno moramo ugraditi najmanje 6 pričvrsnica/m2. da odgovaraju podlozi i da zadovoljavaju zahtjeve za upotrebu. Kategorija upotrebe A: Plastična pričvrsnica za upotrebu u betonu Kategorija upotrebe B: Plastična pričvrsnica za upotrebu u punoj cigli Kategorija upotrebe C: Plastična pričvrsnica za upotrebu u šupljoj cigli Kategorija upotrebe D: Plastična Kategorija upotrebe: Izbor područja upotrebe pričvrsnice ovisno od različite podloge prema ETAG 014: pričvrsnica za upotrebu u laganom betonu Kategorija upotrebe E: Plastična pričvrsnica za upotrebu u porobetonu Izbor pričvrsnica: Kad biramo pričvrsnice moramo paziti da su odabrana za odgovarajući fasadni sistem. Kod šuplje cigle geometrija rupe je odlučujuća za izbor pričvrsnica.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Upotrebljivo opterećnje: Maksimalno dozvoljeno opterećenje jedne pričvrsnice ovisi od sigurnosne vrijednosti. onda je potrebno na gradilištu napraviti test na izvlačenje i dokumentirati ga. Kod oplaštenog betona i oplaštenog betonskog kamena pričvrsnica mora biti u betonu. Dubina pričvršćivanja: Dubina pričvršćivanja je onaj dio pričvrsnice koji služi za držanje u podlozi. Ako je visina fasade veća od dužine. 275 . Nakon toga moramo se ograničiti na sigurnosne propisane vrijednosti i minimalne zahtjeve. • Ploče od mineralne pjene pričvršćuju se s min. drvena vlakna i pluta mora biti promjer šešira pričvrsnica-tipla najmanje 60 mm. Kod brzine vjetra > 135 km/h i/ili visini zgrade > 50 m potrebno je imati dokaze o pričvršćivanju svake pojedinačno. Za izolacijske ploče-lamele od mineralne vune sa okomitim vlaknima mora biti promjer šešira pričvrsnica najmanje 140 mm. Za izolacijske ploče od EPS-F. 3 pričvrsnice/ploči. ako je jednaka ili manja. 1 pričvrsnicom/ploči. Ako ras- položivo pričvršćivanje nije slično jednomu od gornjih. mineralne pjene. • Širina zone rubova na obje strane je najmanje 1 m. mineralne vune MW-PT (vodoravna vlakna).Toplinsko izolacijski sistemi . Zona držanja pričvrsnica mora biti sa vanjske strane. Za rubne zone se broj može povisiti ovisno od slučaja na 12 pričvrsnica/m2. širina zone rubova je 10% dužine.

50 6 10 6 8 < 10 10 .5 6 6 10 10 > 25 .50 6 12 < 10 6 8 10 10 .5 6 10 > 25 .115 > 115 .50 6 < 10 6 6 6 10 .25 6 8 12 > 25 .Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Rubno pričvrčćivanje Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.50 6 10 12 III Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.135 6 10 12 I II Visina građevine 10 .50 6 10 12 < 10 6 6 8 10 .25 6 8 10 > 25 .5 6 6 8 > 25 .15 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .5 6 8 12 > 25 .135 6 8 10 I II Visina građevine 10 .20 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .50 6 8 10 III Shema pričvršćivanja 276 .Toplinsko izolacijski sistemi .115 > 115 .

• Tip: ISOFUX NDT-8Z • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za punu/šuplju ciglu i kritične podloge. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 15 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju Sastav: • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska prièvrsnica Područja primjene: • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton. za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.6. s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6.200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 60 .002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). • Tip: ISOFUX NDT-8SZ • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton. punu i šuplju ciglu. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 25 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6.6. univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 60 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 40 mm • Boja: narančasta Način dostave: 277 . za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi .za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: ISOFUX NDT-8LZ Osobine: • Visokokvalitetne.6. B (puna cigla).200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. B (puna cigla). B (puna cigla). univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-05/0080 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). punu i šuplju ciglu.

s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 . B (puna cigla). univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. pune i šuplje cigle. za mehaničko pričvršćivanje u staro i novogradnji. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. • Tip: Ejotherm ST 8 U • Univerzalna navojna pričvrsnica za punu i šuplju ciglu.260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. C (šuplja cigla). univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Tijelo pričvrsnice od polietilena.260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • 100% kontrola postavljanja .više sigurnosti • Nema ucrtavanja za pričvrsnice • Profesionalne tehnike utapanja • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. • Tip: Ejotherm STR U • Visokovrijedna navojna pričvrsnica za pune i šuplje cigle. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 70 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: zelena Način dostave: 278 . B (puna cigla). za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: SDM-T plus 8/60 U. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 .002 W/mK • Dopuštenje: ETA-04/0064 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).0015 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0035/03 • Dopuštenje: ETA-02/0018 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). E (porobeton) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 80 .340 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. B (puna cigla). D (lagani beton s porama). koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida. za mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča u staro i novogradnji. Osobine: • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.0016 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0045/04 • Dopuštenje: ETA-04/0023 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ uronjiva RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/uronjiva RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak Područja primjene: • Uronjiva univerzalna navojna pričvrsnica za beton.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . s držačem i elementom širenja (vijak) od galvansko pocinčanog čelika • Tijelo pričvrsnice od polietilena.

140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. • Montaža uz pomoć HILTI aparata za postavljanje zavoranja DX 460 IE i specijalnih kartuša (može se dobiti u HILTI AG) • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. • Postavljajuća pričvrsnica sa čvrstim čavlom za brzo i direktno pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji. s držačem i elementom širenja od poliamida s pojačanjem od staklenog vlakna • Element pričvrsnice od polietilena. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Tijelo pričvrsnice od poliamida. B (puna cigla). koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida. • Tip: Ejotherm NT U. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika.001 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0063/04 • Dopuštenje: ETA-03/0028 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji.002 W/mK • Dopuštenje: ETA-05/0009 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta 279 . C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 40 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . punu i šuplju ciglu. B (puna cigla).180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.002 W/mK • Kategorija korištenja: E (porobeton) • Dubina sidrenja: 110 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: plava • Debljina izolacije: 80 . • Tip: Hilti SD-FV RÖFIX XI-FV Postavljajuća pričvrsnica/ čelični čavao RÖFIX XI-FV Postavljajuæa prièvrsnica/ èelièni èavao • Specijalne navojne pričvrsnice za porobeton.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pričvrsnica/Porobeton RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna prièvrsnica/Porobeton RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastična pričvrsnica RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastièna prièvrsnica RÖFIX SD-FV Plastična pričvrsnica/ čavao od staklenih vlakana • Plastična pričvrsnica sa čavlom od staklenih vlakana za beton.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . s glavom i predmontiranim postavljajućim zavoranjem od galvanski pocinčanog čelika • Debljina izolacije: 40 . koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od polietilena.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. punu i šuplju ciglu. • Tip: Ejot SPM-T plus • Udarna pričvrsnica sa udarnim vijkom za beton.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0038/03 • Dopuštenje: ETA-03/0004 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 4. • Tip: Hilti XI-FV.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. za mehaničko pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji.

• Tip: HILTI SX-FV U • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG).180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Čelični vijak sa glavom od izolacijskog materijala za drvene podloge.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi .Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SX-FV U WDVS. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 50 cm • Promjer: 8. koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 100 .002 W/mK • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela Način dostave: 280 . Osobine: • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.Prièvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV-S Pričvrsnica za bušenje/ čelično tijelo RÖFIX SX-FV-S Prièvrsnica za bušenje/èelièno tijelo RÖFIX DTS-H Pričvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) RÖFIX DTS-H Prièvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) Područja primjene: • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune i šuplje cigle.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla). univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Element pričvrsnice od polietilena. s glavom i čeličnim vijkom od galvanski pocinčanog čelika.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 8. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 80 . • Tip: HILTI SX-FV S • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG). • Tip: Ejot SBH-T plus. s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena.Pričvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV U WDVS.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune cigle.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji. za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bež • Debljina izolacije: 40 . s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena.

set za prièvršæivanje RÖFIX Spiralne pričvrsnice Pričvrsnice za montažu RÖFIX Spiralne prièvrsnice Prièvrsnice za montažu • Tanjur pričvrsnice za drvene i nosive ploče za kombiniranje sa vijkom sa upuštenom glavom.set za pričvršćivanje RÖFIX Profil za podnožja .nosači vješalica. Sadržaj: 75 kom. • Profilni spoj za spajanje završnih profila kod podnožja i završnih profila. kao npr. oznake na vratima. • Preporučena opteretljivost po pričvršćenom komadu oko 30 N (3 kg).lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . • Tip: Ejot IT 60/5 H • Tanjur pričvrnica za lamele od mineralne vune za kombiniranje sa pričvrsnicom.4 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: žuta • Promjer glave pričvrsnice: 140 mm • Boja: bež • Boja: bijela 281 . • Montažni element za naknadno pričvršćivanje laganih dijelova u već ožbukanom toplinsko . moždanika (SD-8/80). spojnika (SV40). poštanski sandučići.itd.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pričvrsnice drvo RÖFIX IT 60/5 H Tanjur prièvrsnice drvo RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pričvrsnica RÖFIX DTL-140 plus Tanjur prièvrsnica RÖFIX Profil za podnožja ./ Razdvajač za završne profile za podnožja. 50 komada za izjednačavanje (AS3) • Pričvrsnice (specijalni spiralni ) od polietilena i izolacijskih prstenova • Promjer: 5. sigurna obrada • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Univerzalno postavljanje • Glava pričvrsnice iz polietilena • Glava pričvrsnice iz polietilena • Kompletni set za pričvršćivanje profila podnožja. za izjednačavanje neravnina na podlozi.lampe. • Univerzalna primjena • Univerzalna primjena • Racionalna. 10 kom.izolacijskom sistemu. • Tip: Ejot SBL 140 plus • Udarne pričvrsnice za učvršćivanje profila na podnožju na zidovima i betonu. ovisno o podlozi sidrenja. Promjer tanjura 140 mm.

cijevi za kišu.) Osnove / Vrste IZVEDBA RUBOVA I FUGA (PROFILI ITD.Izvedba rubova i fuga (Profili itd. Izolacijska traka za fuge 600 Priključni profil od lima W45 Izolacijska traka za fuge 2D Profil za podnožja U . položajem i vrstom zgrade te brzine vjetra osigurati trajnu zaštitu od proUobičajeno je kod uvučenih soklova donji završetak TIS-a izvesti makanja TIS-a. utičnice i sl.Tip 1 = 2-3 mm (DS 3 mm) / Tip 2: 4-5 mm (DS 5 mm) 282 4 u kombinaciji cokl profila i traka za fuge 600 Profil za podnožja EXTRA - Letvica sa mrežicom W29 Letvica sa mrežicom W26 Letvica sa mrežicom W25 Profil pokretne fuge W50 Profil diletacijske fuge Profil za špalete 3728 Izolacijska letvica W . 30 cm. Takva trajna zaštita od udara kiše je u pravilu moguća samo uz uporabu profila (ili kad je potrebno izolacijskih traka). upotrijebiti na temperaturama > + 5 °C.lac ijss itd. na upit je moguće dobiti specijalne profile. Učvršćivanje završnih profila vrši se u razmaku od cca.< 30 mm Drvo za masivnu gradnju Općenito Općenito + + - ++ ++ - ++4 ++ Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / . Sve trake i profili sa samoljepljivim dijelovima.) potrebno je u skladu s visinom.Trake za brtvljenje fuga moraju se transportirati i skladištiti na hladnom mjestu kako bi se smanjila ekspanzija.oblik ++4 - Hinweise Prozorske klupčice Prozori & vrata (plastika/drvo) Općenito u zidu / dužina kraka < 3 m u zidu / dužina kraka > 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka < 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka > 3 m naprijed postavljena / dužina kraka < 3 m naprijed postavljena / dužina kraka > 3 m ++2 +2 +2 +2 +2 +2 + 2 - - ++ + - ++ ++ - ++ ++ + - ++ - ++3 - ++ + - - ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++ 2 ++ + ++ - Drveni-Alu-prozori Alu-prozori Konstruktivne fuge Prijelazne fuge za žbuku Prethodno postavljene rolete Limeni priključci Izvedba podnožja Općenito Općenito > 10 mm .toplinsko izolacijskog sistema 3 samo ograničena primjena .) Osnove / Vrste Kod svih priključaka na izolacijske slojeve vrata/prozora kao i kod ugrađivanja građevinskih dijelova (gromobrani. Obratite se našim stručnim savjetnicima. Područja primjene Pored standardnog programa.neprikladno 2 nije prepuručljivo kod MINOPOR . koji pokriva većinu današnjih zahtjeva. završnim profilom za soklove (primjerice od čelika ili aluminija) bez rupa na donjoj strani. Vrs / ve no O ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .

Izvedba rubova i fuga (Profili itd. prozorskim nadvojima i završecima podnožja Osobine: • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otpornost na micanje • • • • Brza obrada Otpornost na alkale Otpornost na micanje Moguća individualna podrćja kutova • Moguće točno rezanje.) Podaci o proizvodu Izvedba rubova i fuga (Profili itd. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .5 cm 12.lac ijs itd. bez otpada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Otpornost na alkale • Brza obrada • Otpornost na micanje Sastav: • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 15 cm Mrežaste trake: 10 cm 23 cm Boja: narančasta • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 12. donjim dijelovima balkona. • Za debljine od 5 i 3 mm. Kao roba za valjanje. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasta) za izvođenje rubova okapnica. • Kutni profili s okapnicom stvaraju pravilni završetak s okapnim rubom na izoliranim kutijama za rolete.izolacijske sisteme. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Kutnik (variabilni kut) sa mrežicom od staklenog vlakna za WDVS.5 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 10 cm 15 cm • Boja: narančasta Način dostave: 283 . • Za debljinu od 3 i 5 mm • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj. • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj.) RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Okapni profil RÖFIX Okapni profil Područja primjene: • Kutnik (kut od 90 stupnjeva) sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasto) za toplinski .

itd.) Podaci o proizvodu RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Profil za špalete 3728 RÖFIX Profil za špalete 3728 Područja primjene: • Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća. upojnost i promjenu (EN 12211) • Ispitano na stalni teret (EN 1191) • Visokokvalitetni profil s PUR hidroizolacijskom trakom • Mehanički spojeni priključak • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otpornost na alkale • Brza obrada • Mehanički spojeni priključak • • • • Otpornost na alkale Brza obrada Trajno elastičan Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otporan na UV zračenje i ozon Sastav: • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . pasivnih kuća). vratima. kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljivi završni profil sa izolacijskom trakom i mrežicom od staklenog vlakna (otporna na alkale) • Za izvedbu kompaktnih špaleta kod WDVS-a na prozorima i vratima. kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljiva izolacijska i zaštitna letvica sa izolacijskom trakom za fuge. • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. • Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća. Osobine: • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Ispitano na potiskivanje.lac ijs itd.te kod prozora i vrata. Zbog pokretnih vezica.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.te kod prozora i vrata. veća mogućnost primanja pokreta. • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za prekrivanje • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 260 cm • Mrežaste trake: 10 cm • Boja: bijela Način dostave: 284 . pasivnih kuća). trakom mrežice i zaštitnom folijom za vodonepropusni spoj žbuke na prozorima.

u području podnožja. • Letvica za žbukanje je zbog povezanih profila pokretljiva vodoravno i okomito. • Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od aluminija s ventilacijskim promjerom od 200 cm2/lfm • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 12.5 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 12 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Boja: bijela 285 . • Montaža na izolaciji • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Ispitano na potiskivanje. • Izolacija slijedi pomoću PE.lac ijs itd. prozorskih fronta. krovnog ruba. • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. • Priključni profil za pokretne. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . vrata i sličnih dijelova (dužina kraka > 4m) kod TIS. kod TIS.Izvedba rubova i fuga (Profili itd. kod čvrsto postavljenih prozora. između rogova za sistemsko prozračivanje. • Završni profil krova prema krovnom opšavu.) Podaci o proizvodu RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX FIN-TEX Priključni profil od lima W45 RÖFIX FIN-TEX Prikljuèni profil od lima W45 RÖFIX Završni profil krova RÖFIX Završni profil krova • Letvica sa mrežicom za priključak na prozoru sa roletama.trake na stražnjoj strani vodilica rolete. upojnost i promjenu (EN 12211) • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Dobra prionjivost žbuke • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom.) • Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke. itd. koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča. vodootporne spojeve između lima i žbuke (npr. • Kutije za rolete ostaju neožbukane za naknadne revizijske poslove • Optimalno primjenjiv na aluminijskim i drvenim prozorima • Priključak za žbukanje kod prekodimenzijalnih prozora.

6 mm Širina fuga: 3 . bijela boja Moguće premazati Otporan na UV zračenje i ozon Otpornost na micanje Sastav: • Predkomprimirana. • Profil pokretne fuge za razdvajanje građevine.izolacijskom sistemu. 30 mm Osobine: • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Moguće premazati • Visoka paropropusnost • Intergrirana dvostupanjska hidroizolacija • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Visoka paropropusnost • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Moguće premazati • • • • • Otpornost na alkale Svijetla. kao i za jako široke fuge. samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Predkomprimirana. klupčicama prozora. • Za velike zidne površine ( E .18 mm • Boja: siva • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 10 cm Širina fuga: 5 . drvenim gredama itd.12 mm Boja: crna • Dužina: 6.) Podaci o proizvodu RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil diletacijske fuge Područja primjene: • Vodonepropusna izolacija svih fuga (npr. • Tip trake za velike tolerancije fuga za područja koja su izložena tuči • Impregnirana.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.9 mm Širina fuga: 5 . za izolaciju križnih fuga i fuga na prozorima i fasadama.).30 mm Boja: bijela Način dostave: 286 . kao i za fuge u toplinsko . du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj.oblik) • Diletacijske fuge ne smiju se izolirati.oblik). samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Plastični profil s pokretnom vezicom (co-ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Dužina: 18 m Dužina: 12 m Dužina: 9 m Širina fuga: 2 .5 m • Širina fuga: 10 . vodonepropusna izolacija diletacijskih fuga i traka za spajanje.lac ijs itd. na prozorima. Za unutarnje kutove (V. • Specijalno za naknadnu ugradnju. • Za izolaciju fuga za spajanje na prozorima prema građevini bez stavljanja dodatnih letvica kod TIS u staro i novogradnji.

du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Izbačeno podnožje) • Profil za umetanje za savršenu izvedbu podnožja. • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr.Izvedba rubova i fuga (Profili itd. te pomoću mrežice i okapnice daje čist završetak. • Prešani profil za podnožja od čistog aluminija u obliku slova U. • Za bezprijekorno postavljanje izolacijskih ploča za ravna područja i rubove koji su otporni na udar. • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr.160 mm • Dužina: 200 cm 287 .Na površini ili za unutarnje i vanjske kutove. • Završni profil za podnožja u obliku slova U od čistog aluminija.lac ijs itd.5 mm Boja: bijela • Debljina izolacije: 30 .3 mm Širina fuga: 4 . • Za postavljanje izolacijskih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar. npr. Izbačeno podnožje) • Otpornost na alkale • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Brza obrada • Otporan na UV zračenje i ozon • Otpornost na micanje • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Visoka stabilnost • Brza obrada • Plastični profil sa TPE pokretnim vezicama (co .160 mm • Dužina: 250 cm • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . Postavlja se na obične aluminijske profile za podnožja u obliku slova U.) Podaci o proizvodu RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX Profil za podnožja U oblik RÖFIX Profil za podnožja U .oblik RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za podnožja EXTRA RÖFIX Profil za podnožja EXTRA • Profil pokretne fuge koji se sastoji od dva plastična profila sa fleksibilnom pokretnom vezicom i mrežicom. • Kod manjih pokreta građevine. kod kuća u nizu.ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od čistog aluminija bez podnih rupa • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od utisnutog. • Preporuka sistema: kod primjene neobloženih aluminijskih profila za podnožja. čistog aluminija bez podnih rupa • • • • • Dužina: 200 cm Mrežaste trake: 25 cm 25 cm Širina fuga: 2 .

Pancirna mrežica mora se uložiti u cca. 45°.5 mm 2. Područja primjene Kako bi se izbjegli nedostaci na pokrivnom sloju. treba se pridržavati zadane debljine temeljne žbuke i mrežica od tekstilnog stakla treba se pravilno položiti u temeljnu žbuku.lac ijss Vrs / ve no O e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Neizbježne su pogotovo kod ekstremnih promjena temperature i različitih podloga. Na rubovima prozora i otvorima vrata potrebno je dijagonalno pojačanje (cca. Suvereno svladavaju napetosti koje su uvjetovane klimom i minimalno se šire. 10 cm min.Mrežica za armiranje Osnove / Vrste MREŽICA ZA ARMIRANJE Osnove / Vrste Visokokvalitetna mrežica za armiranje od tekstilno-staklenih vlakana pouzdana je zaštita od nastajanja pukotina na toplinsko-izolacijskim sistemima. 10 cm bez bez x x x x x x Dodatno armiranje Diagonalano armiranje pod površino armiranja pod površino armiranja 288 RÖFIX Kutnik sa mrežicom Položaj mrežice Najmanja mjera Srednja mjera Preklapanje RÖFIX P50 RÖFIX P10 . 20 x 40 cm ili kutna strelica).5 mm gornja trećina središnje središnje središnje min. 2 mm debelu temeljnu žbuku (bez preklapanja) Debelina armaturnog sloja (temeljna Aplikacija mrežice žbuka) Najmanja debelijna sloja (NDS) Proizvodi Armiranje površine 5 mm 3 mm 4 mm 2 mm 4. Milijuni kvadratnih metara obloženih fasada svjedoče o njihovoj kvaliteti.

• Kod površina koje su izložene oštećenju (npr. u području podnožja) • TIS odrezana mrežica za diagonalno armiranje toplinsko .28 kg/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm Način dostave: 289 .Mrežica za armiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje Područja primjene: • Visokokvalitetna. 1.1 lfm/m2 • Širina ćelija: 6 x 6 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: > 2 %/50mm • Površinska težina gotova: ca.lac ijs du vo oiz pr o ci da P e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 0.15 kg/m2 • Površinska težina nasipna: > 0. alkalno postojana mrežica za armiranje od staklenih vlakana za postavljanje u RÖFIX mort za armiranje.12 kg/m2 • Potrošnja: 1.izolacijskih sistema. pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana. 2 %/50mm • Površinska težina gotova: > 0. Osobine: • • • • • Otpornost na alkale Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a Otpornost na micanje Bez mogućnost omekšavanja • • • • • Otpornost na alkale Bez mogućnost omekšavanja Otpornost na micanje Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a • • • • Otpornost na alkale Bez PVC-a Otpornost na micanje Odmah uporabljivo nakon dostave Sastav: • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. • Sastavni dio RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema.1 lfm/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: ca. • Alkalno postojana.

Stilski vjernu imitaciju povijesnih profila i reljefa možemo proizvesti po narudžbi. idealan u kombinaciji s toplinsko-izolacijskim sistemima. Primjenjiv na gotovo svim podlogama. Sa standardnim profilima (vidi cjenik) oblikujte povijesne i moderne fasade. Već jednostavan obrub prozora i vrata privlači poglede.Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste DEKORATIVNI PROFILI ZA FASADE Osnove / Vrste Upotreba ukrasnih. lagani dekorativni fasadni profili od EPS jezgre s mineralnom oblogom ili od recikliranog stakla sa specijalnim vezivnim sredstvima. Korištenjem mnogih mogućnosti varijacije podilazi se ukusu kupca i radi se prema njegovim željama. Područja primjene Gotovi.Dekorativni profili fasade nude širok spektar mogućnosti. Za nas je to daljnji korak u zaokruživanju naših usluga.lac ijss Vrs / ve no O e ad fas za i ofil pr vni rati De mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . S našim fasadnim profilima moguće je Vašoj građevini dati osobnu notu odnosno starogradnji vratiti identitet. dekorativnih profila posljednjih godina je sve popularnija. 290 .

Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene Područja primjene (strana) 291 .Toplinsko izolacijski sistemi .

U posebnim slučajevima mogu se upotrijebiti za saniranje kao ozračena. Područja primjene • Kao nosiva ploča za žbuku za. • Kao dodatna zaštita ispod armaturnog i sloja žbuke za poboljšanje čvrstoće na područjima izloženima mogućnostima mehaničkog oštećenja.125 Kom/Paleta: 90 60 60 36 36 Potrošnja kom. • Kao ploča za saniranje na starim.32 1. mekanim toplinsko izolacijskim sistemima.04 0.32 292 . koje služe za specijalnu upotrebu kao i u sanitarnom području. zavješena fasada.ventilirajuće fasadne sisteme.Nosive ploče/Graševinske ploče Osnove / Vrste NOSIVE PLOČE/GRAĐEVINSKE PLOČE Osnove / Vrste Najveća moguća funkcionalnost. • Za izradu zaštitnih elemenata iznad otvora na objektu (prozorima.lac ijs evi Vrs / ve no Os če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . investitora i korisnika.960 3. Nosive ploče mogu se ožbukati. RÖFIX RENOTECT nosive ploče su građevinske ploče koje se mogu žbukati.125 0.960 3. individualno formiranje i originalno oblikovanje-to su osobine koje čine posebnost neke građevine za svakog arhitekta. RENOTECT nosive ploče Debeljina ploče: 8 mm 12 mm 12 mm 20 mm 20 mm Dimenzije: 1200 x 800 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm m2/ploča: 0.960 0.04 0.vratima) sa žaluzinama.04 1./m2: 1.

sa dodatnim sastojcima i epoksidnom smolom. • Nosiva ploča za renoviranje oštećene žbuke i WDVS fasada. 9 N/mm2 Način dostave: 293 . Nadopuna sistemu za povećanje mehaničke opteretljivosti. Za izvođenje nadvoja. 500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 1. Sa obje strane obložena staklenom mrežicom.09 W/mK • E . Osobine: • Neznatna težina • Visoka otpornost na pritisak • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Dobra racionalna obrada • Univerzalno postavljanje • Moguće prati Sastav: • Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom • Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja • Visokokvalitetni. za frezanje starih žbuka i nosivih ploča. za naknadno postavljanje WDVS pričvrsnica. nehrđajući čelik Obrada: Tehnički podaci: • Specifična težina: ca.lac ijs evi du vo oiz pr o ci da Po če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . žbukati.modul: ca. 0. 11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.6 kN/m2 • Čvrstoća pri savijanju: ca.Nosive ploče/Graševinske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nosive ploče/Građevinske ploče RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploèa RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ ploče) RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ploèe) Područja primjene: • Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primijeniti. • Specijalni alat za montiranje.

3 mm). Naknadno se tanjurić pričvrsnice s prikladnim glodalom izgloda iz ploče i postavlja TIS-sistemska pričvrsnica.). Pričvršćivanje se vrši TIS vijčanim pričvrsnicama od plemenitog čelika (slijediti sheme prema važećoj normi). 294 . Nanošenje završnog sloja RÖFIX P50 armaturnu mrežicu utisnuti u mort i izravnati zidarskom žlicom.lac ijs evi da ra Ob če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . nož i sl. Armiranje ploča Prije armiranja potrebno je oko prozora i vrata izvršiti diagonalno armiranje. Nakon cca. RÖFIX Polystar .5 mm. 2-3 dana nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u potrebnoj debljini (RÖFIX Unistar LIGHT .Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Obrada Renotect nosivih ploča Profesionalni savjet Ljepljenje ploča Nosiva ploča može se obraditi uobičajenim alatom (npr. 5-7 dana ovisno o vremenu) izvlači i strukturira. Odgovarajućim RÖFIX zupčastim gleterom pročešljati u jednom smjeru. Završna žbuka se nakon sušenja (cca. Ploče se po čitavoj površini ljepe na podlogu. fino nazubljena pila. Mehaničko pričvršćivanje Bušiti se smije tek nakon dovoljnog stvrdnjavanja TIS-ljepila.

Toplinsko izolacijski sistemi . Pričvršćivanje ploča s uobičajenim klamericama od plemenitog čelika. Zbog homogenog materijala može se klamati s odmakom od ruba od cca. 15 mm. tvornički hidrofobirana. U svježi mort ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. 295 . kako bi se izbjegavala visoka vlažnost. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca. Pričvršćivanje Rezanje. na koju se nanosi žbuka. Dobra hidrotehnička svojstva (manje promjene debljine i dužine kod vlage i temperaturnih oscilacija) su pretpostavka dobre pločenosača žbuke. Preklapanje je minimalno 10 cm. Pri tom je kao završna žbuka zbog elastičnosti i difuzijske otvorenosti preporučljiva RÖFIX 715 sa silikonskom bojom. RÖFIX silikonska žbuka. Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od kalcij-silikata Profesionalni savjet Općenito/Priprema Kalcij-silikat ploča. posebno zimi. Klamati paralelno s površinom. Kalcij-silikatna ploča polaže se tako da hrapava površina. pokazuje prema van. Izrada fuga i rubova Držati se smjernica proizvođača ploča. bez da se lome rubovi ili nastanu pukotine. bušenje je moguće s uobičajenim alatom od tvrdog metala. 5 mm strojno ili ručno i razvlači se letvom. Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armaturni mort nanosi se u debljini od min. Kod direktnog opločenja nije potrebna dodatna izolacijska traka na dodiru. Ploče se postavljaju na dodir. 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme. piljenje. Tvorničko hidrofobiranje osigurava ravnomjernu optičku sliku. Sisi žbuka ili silikatna žbuka. Nije potreban specijalni alat. Kalcijsilikatne ploče pričvršćuju se u jednom radnom ciklusu. Visokim statičkim vrijednostima moguća je debljina ploče od 10 mm! Nakon montaže potrebno je izbjegavati dulje vrijeme stajanja bez žbuke. prljanje ploča kao i ispirane impregnacije.

10 cm.Toplinsko izolacijski sistemi . 5 mm i izvući letvom. Mort prije nanošenja slijedećeg sloja mora biti suh kako bi se izbjeglo ocrtavanje ploča u slijedećem nanošenju. blizu vrha površine i raširena. Alternativno se ploče mogu klamati. Moguće je lomljenje i rezanje ploča. Laki. cementno vezani dodaci čine 11 milimetarsku jezgru. Pričvršćivanje ploča Pričvršćivanje prema uputama proizvođača.5 mm. otporne na vremenske utjecaje koje ne gore proizvode se od čistih mineralnih komponenti s hidrauličkim vezivnim sredstvima. Pričvršćivanje s vijcima za fasadu. U svježi mort se ulaže RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini. Rupe za vijke moraju se unaprijed izbušiti i smiju se upotrebljavati samo vijci od plemenitih materijala priznatih proizvođača. 4 x 40 mm. Preklapanje mora iznositi min. Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armirni mort nanijeti strojno ili ručno u debljini od min.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada cementnih ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Ove ploče-nosači žbuke. Izvedba fuga i rubova Fuge od ploča ispuniti RÖFIX Unistar LIGHT armirnim mortom. Za izvedbu rubova i uglova upotrebljavati isključivo PVC profile. Za ubodne pile preporučujemo list za piljenje tip Bosch T 141 HM. V2A. Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno armiranje. koja se s obje strane armira mrežom od staklenih vlakana i oblaže čistim cementnim mortom. Kao alat za rezanje preporuča se pila Festo ATF 55 s dijamantnim listom za piljenje ili stroj za rezanje na mokro. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme 296 . Fugiranje se izvodi masom za fugiranje u skladu sa sistemom i trakom za fugiranje. Ukupna debljina: 12.

Kod upotrebe izolacijskih ploča od polistirola. Nakon stvrdnjavanja ljepila izolacijske se ploče mehanički pričvrste s min./m2. pluta i polistirola. Vijke uvijek postavljati odozgo prema dolje. Potreban je preklop od min. Premazi na drvu se mogu promijeniti. a time i mogućnost mehaničkog opterećenja. Pričvršćivanje izolacijskih ploča (samo ljepljenje) RÖFIX fasadni izolacijski materijali nanose se zupčastim gleterom (cca. Sidrenje min.Toplinsko izolacijski sistemi . za vrijeme i nakon obrade moraju zaštititi od vode i propisno pričvrstiti vijkom. 10 cm.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada drvolit ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Vanjski zid obrađen prema propisima proizvođača s pločama od prešanog drva je toplinska izolacija vanjskih zidova. 297 . stoga se uvijek preporučuje probno lijepljenje! Armiranje izolacijskih ploča Odvija se nakon cca. U svježi utor ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini. tjedan dana sušenja. armaturni sloj može se izvesti i s RÖFIX ELASTIC u debljini od cca. 10 mm nazubljenje) s RÖFIX univerzalnim ljepilom ili tankoslojno RÖFIX ELASTOL -ljepilo za nanos s valjkom. 2-3 mm. potrebno je testiranje na novim odnosno kritičnim podlogama. Kao izolacijski materijal prikladne su ploče od drvenih vlakana. RÖFIX Unistar mort za armiranje nanosi se u debljini od minimalno 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom. 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi RÖFIX završn žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme. 30 mm u nosivom drvetu. Na rubnim dijelovima upotrijebiti min. 10 mm nazubljenje) s RÖFIX Unistar mortom za ljepljenje. Zaštitu od vremena i vode na površini fasade preuzima završna žbuka. Pričvršćivanje izolacijske ploče RÖFIX fasadne izolacijske ploče lijepe se po čitavoj površini zupčastim gleterom (min. mineralne vune. Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja. Općenito vrijedi da se ploče od prešanog drva prije. 6 RÖFIX vijaka za izolacijski materijal DTS-H po m2. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca. ovisno o varijanti nanosi se samo lijepljenjem ili lijepljenje/tiplanje. Ako se samo lijepi. Prednost se daje lijepljenoj i mehanički pričvršćenoj (tiplanoj) varijanti. 10 kom. Predebeli slojevi ljepila i vlažno vrijeme produžuju vrijeme sušenja.

difuzijski otvorena. fuga i dodirnih elemenata Postavljanje ploča i specijalna izvedba dodira elemenata i stropa kao i vertikalne i horizontalne fuge izvode se prema uputama proizvođača. Armiranje ploča Preklapanje mora iznositi min. Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno dijagonalno armiranje. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX difuzijski otvorene završne žbuke.Toplinsko izolacijski sistemi . niska težina zbog ekspandirane gline i granulata staklene pjene koji je reciklažan. 298 . ponovno upotrebljiva kao minerala građevinska tvar. Postavljanje ploča. 10 cm. Armiranje ploča RÖFIX armaturni mort (Unistar LIGHT ili Unistar BASIC) nanosi se u debljini od min. U pravilu se elementi moraju čvrsto povezati. Specijalno preporučujemo RÖFIX SiSi-žbuku ili RÖFIX 715 plemenitu žbuku specijal s dodatnim naknadnim premazom RÖFIX silikonskom-vanjskom bojom. vodoodbojna. 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Fermacell HD ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema FERMACELL građevinske ploče HD su cementno vezane sendvič-ploče sa staklenim vlaknima i laganim dodacima koje se mogu direktno upotrebljavati kao nosači žbuke za vanjsko područje. visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na zatezanje pri savijanju. U svježi mort ugrađuje se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. Ploča-nosač žbuke ispunjava razne zahtjeve: ne gori.

postojanih mjera.Toplinsko izolacijski sistemi . Prčvršćivanje ploča Izolacijske ploče prema podacima proizvođača na objektu skladištiti i obraditi. 299 . 25 X 50 cm). pastozna strukturna žbuka željene granulacije. strukture i boje direktno na armaturni sloj (bez grundiranja). Kao sirovina upotrebljava se kvarcni pijesak i već više od 50% reciklirano staklo iz neonskih lampi i auto stakla. Osobine: vodonepropusan. 1 tjedna (ovisno o vremenskim prilikama) kao završni sloj može se nanijeti RÖFIX Sisi-žbuka ili RÖFIX KHP kao vodoodbojna. U mokri sloj po čitavoj površini ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica s preklapanjem od 10 cm. Ploče moraju biti dovoljno i trajno pričvršćene za podlogu.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od pjene (Foamglas) Profesionalni savjet Općenito FOAMGLAS sastoji se od čistog stakla. Armiranje izolacijskih ploča Na rubovima otvora vrata i prozora potrebno je prije armiranja izvršiti dijagonalno armiranje s RÖFIX P50 (cca. otporan na kiseline. Ljepljenje s ljepilima preporučenim od proizvođačabitumen hladnih ljepila. paronepropusan. čvrst. ne gori. Pričvršćivanje prema shemi postavljanja. HFCKW i HFKW ili druge štetne tvari. Nanošenje završnog sloja Nakon još jednog sušenja armaturnog sloja od cca. Ne sadrži FCKW. Armiranje izolacijskih ploča Nakon sušenja ljepila s čeličnim gleterom nanosi se RÖFIX ELASTIC armaturni mort bez cementa. Paralelno s tim postaviti kutne mrežice i ostale priključke odnosno okapne profile. Ako se upotrebljava RÖFIX Mozaična žbuka potrebno je prije nanošenja završne žbuke nanijeti pokrivni predpremaz s RÖFIX UNI grundom (obojan u tonu mozaika). Za ljepljenje i armiranje smiju se koristiti isključivo proizvodi bez cementa. ne napadaju ga štetočine. lak za obradu.

učinkovitim alatom za rezanje i obradu. 27 TO 12 m3 = ca. Smanjuju troškove plaća. 15 TO RÖFIX DSF 100 Tlačni silostransportno postrojenje RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku sa filterom RÖFIX Isoboy Typ C Uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Pištolj za ljepilo "MAI" RÖFIX Silos na slobodni pad 18 m3 = ca. 1. Naša logistika silosa sa zatvorenim sistemom poticanja protoka.Alati Osnove / Vrste ALATI Osnove / Vrste Optimirano i točno tempirano odvijanje posla na građevini danas je važnije nego ikad.lac ijs Vrs / ve no Os ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 Dostava materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) RÖFIX Tlačni silos 18 m3 = ca.pomaže uštedjeti vrijeme i novac. RÖFIX podržava profesionalce s pravim pomoćnim sredstvima i rješenjima. alat i pomoćna sredstva optimiraju rad na gradilištu.125 kg RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku tj. D20 Protočna mješalica Transport materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Obrada materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Rezanje izolacijskih ploča RÖFIX D40 Protočna mješalica RÖFIX Cut-Easy "Profi-Set" uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Izolacijske ploče pokretna stolica RÖFIX DTS-Tool "Wood" RÖFIX Isoboy Optima Višenamjenski uređaj za rezanje - Izrada rupa za pričvrsnice Uranjanje pričvrsnica Armiranje izolacijskih ploča RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica RÖFIX STR-Tool RÖFIX R16 zupčasti gleter (NDS RÖFIX R12 zupčasti gleter (NDS 5 mm) 3 mm) - 300 . 15 TO RÖFIX Papirnate vreće 25 bis 35 kg Količina zapremanja 1 Pal.. pištolji za ljepljenje i špricanje. Područja primjene Slijedeća tabela prikazuje mogućnosti racionalizacije kod obrade toplinsko-izolacijskih sistema. potiču motivaciju radnika i time raste i kvaliteta rada i rezultat. 27 TO 12 m3 = ca. Strojevi. = ca.

Alati Podaci o proizvodu Alati RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R12 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) Područja primjene: • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim. • Za profesionalno nanošenje. • Za profesionalno nanošenje. pročešljavanje TIS morta za armiranje (srednjoslojno) • Alat za RÖFIX STR-8Z uronjive pričvrsnice sa izmjenjivim kutom za rezanje. Osobine: • Istovjetna. nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje. 1 dodatni nastavak T30 + 1 dodatni lim za rezanje. stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem.75 mm • Izmjere: 480 x 130 x 0.više sigurnosti • Izvrsna kvaliteta obrade Tehnički podaci: • Izmjere: 480 x 130 x 0. • Montaža na uobičajenim bušilicama. jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Istovjetna. Uklj. tj. stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem. tj.75 mm • Dubina reza: 2 cm 301 .lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • 100% kontrola postavljanja . pročešljavanje TIS morta za armiranje (tankoslojno) • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim.

Uređaj se može stavitit na zid-ili direktno montirati na skelu. Osobine: • • • • Jednoručna obrrada Kvaliteta skele Spretno. 1 kg • Izmjere: 140 x 47 x 17 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm 302 . uklj. Kao dodatak za ISOBOY Tip C Kombi.Trafo i alat čvrsto su ugrađeni u uređaj.Kosi i ravni rezovi. RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni uređaj za Tip C KOMBI • Dodatni uređaj sa užarenom žicom za posebne rezove.profesonlni uređaj za rezanje EPS. lagano Dobro održavanje • Brza obrada • Čvrsto • Moguća individualna podrćja kutova • Brza obrada • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • Težina: ca. Područja primjene: • Profesionalni pištolj za lijepljenje. za strojno lijepljenje TIS izolacijskih ploča.Alati Podaci o proizvodu RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni uređaj za rezanje siropora • Komapktni. Udarna spojnica NW23. • Rezani komai za prozorske klupice i bordure.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .izolacijskih ploča. • Za sve uobičajene ploče i rezove. 2 m crijeva i spužvaste kugle.

staklena pjena. tj. moguće montirati na skeli. 2. za bušenje rupica za pričvrsnice u šupljim ciglama.5 kg • Izmjere: 210 mm • Izmjere: 260 mm • Izmjere: 360 mm 303 . sa višenamjenskim kutom za rezanje. Sigurna od pada. PUR i sl.) sa električnom univerzalnom žagom.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 11 kg • Dužina reza: < 104 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca. • Za sve uobičajene ploče i rezove. XPS izolacijskih ploča. MS. • Za rezanje pod kutom od 90 °-/ koso rezanje /rezanje sa utorom / rezanje u obliku klina /razrezivanje/ zakošeno rezanje RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploča RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploèa RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) • Stolica (sa trnovima ) za obradu izolacijskih ploča. • Specijalni uređaj za rezanje tvrdog metala. • Brza obrada • Univerzalna primjena • Brza obrada • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Dužina reza: < 113 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca. RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni uređaj za rezanje polistirola • Profesionalni uređaj za rezanje EPS.Alati Podaci o proizvodu RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni uređaj za rezanje • Univerzalni uređaj za rezanje izolacijskih ploča (MW. pluto.

WDVS (TIS) . Mortovi i estrisi moraju se obraditi najmanje 3 tjedna prije obrade TIS. dovoljno izoliranje okoprozornih zidova). cigle i sl. zaštićene i prekrivene. da: • su planirani toplinsko-izolacijski sistemi bez toplinskih mostova i parodifuzijski (npr. da ih možemo jasno obraditi. klupčice na prozorima i sl. • su svi priključci i završeci kao i detalji proboja planirani tako. 304 . • Elementi za pričvršćivanje moraju biti izrađeni bez toplinskog mosta Sa obradom toplinsko-izolacijskih sistema možemo početi tek nakon: • što su sve površine kao npr. zidni vijenci. drvo. normi. aluminij. još bolje 4 do 5 tjedana prije) • što su sve horizontalne površine kao što su attike. da izbjegnemo moguće vlaženje tokom obrade TIS-a.lac ijs ne me po Na ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .Izvedba Napomene WDVS (TIS) . • što su nam dati svi naputci za obradu priključaka i završetaka kao i detalja • što su prodori planirani tako da je osigurano paropropusno zatvaranje završetaka i priključaka • što je test primjerenosti podloge bio uspješan • što kod starogradnji eliminiramo uzroke dizanja kapilarne vlage i nakupina soli. Priključci i završeci moraju biti postojani na udarnu kišu. staklo. • moramo uzeti u obzir protupožarne propise građ.IZVEDBA Napomene Kod planiranja toplinsko-izolacijskih sistema moramo uzeti u obzir. prekrivene i zaštićene • što podloga ne pokazuje nikakve znakove navlaženosti (temeljni mortovi i estrisi moraju biti prethodno dobro osušeni.

sredstva za razdvajanje) iscvjetavanja neravan. U struci su uobičajene jednostavne metode: • Metoda brisanja .isprati čistom vodom. pustiti da se osuši Voda visokog tlaka (maks. kamena sa jezgrom betona Mineralne žbuke i boje ljušti se. žbuke ne nosiv na bazi umjetnih smola nosiv Sve površine Alge. pustiti da se osuši suho isčetkati i pomesti Ujednačavanje odgovarajućim mortom u odvojenim radnim koracima (zadržati vrijeme sušenja) Auswerfen der Fugen mit Zementmörtel. lišajevi 305 . 200 bar). pustiti da se osuši očistiti i ukloniti RÖFIX uništivačem algi Pokrivni beton širok razmak fuga. pomesti mehanički ukloniti ili bajcati. masan (ostaci od uljnih oplata. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje. isčetkati.sa dlanom ispitamo prašnjavost i štetno "cvjetanje" površine • Test na struganje s tvrdim šiljatim predmetom • Test kvašenjem za ispitivanje upojnosti podloge • Test ravnine napravimo s letvom prema ÖNORM EN 1820 Testiranje vršimo na više nasumce odabranih mjesta.Toplinsko izolacijski sistemi . pustiti da se osuši oprati čistom vodom. prije nanošenja TIS pomesti.WDVS (TIS) . ostavlja trag krede prljav. mit Montageschaum gefüllte Fugen zuvor auskratzen Izvođenje nosive podloge lijepljenjem ili/ pričvršćivannjem pričvrsnica. ne nosiv Disperzivne boje. jer je priprema podloge od odlučujućeg značenja za funkciju pričvršćenja. šupljine (odstupanja preko 1 cm) Mjere pomesti pustiti da se osuši (kod povećanja vlage. gljivice. masan loš. isčetkati. pustiti da se osuši skinuti. preko 5 mm između ploče i kamena Nedostajuća povezanost ploča tj.oprati sa čistom vodom. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje. voda sa visokim tlakom (maks. Vrsta podloge Zid i beton Stanje prašnjav vlažan prljav. ukloniti uzročnike) voda visokog tlaka (maks.Izvedba Napomene Priprema podloge Kod starogradnji i / ili postojećih podloga žbuka moramo izvršiti kontrolu podloge na koju ćemo nanijeti toplinsku izolaciju. oprati čistom vodom. isprati čistom vodom.

20-25 Amp. udari kiše).užarena žica • Ploča od mineralne vune .WDVS (TIS) . ručna pila ili ubodna pila • Izolacijske ploče od pluta .0 bar ili pumpu za povećanje pritiska • Prostor za silos (2.5-4. kružna ili tračna pila • Diffutherm-izolacijske ploče . • Priključak za vodu 3/4 Zoll. Sokl profili od aluminja sa SP profilima koji vire služe kao vodoravni završetak sistema i kao pomoć pri postavljanju prvog reda.To su obično zastor od šljunka odnosno sloj koji smanjuje kapilarnost. Konstruktivnim mjerama potrebno je usmjeriti oborinsku vodu od fasade. Podnožje izloženo špricanju vode Završni profili moraju se montirati vodoravno i bez šupljina.Izvedba Obrada Obrada Priprema gradilišta Profesionalni savjet Priprema gradilišta Mortovi za sistem isporučuju se u silisima na pritisak ili slobodni pad ili u papirnatim vrećama. podloge ili pojedinih slojeva od vremenskih utjecaja (sunce.5 x 2.5 m) s drvenim postoljem i mogućnost prilaza Postavljanje skele Kod postavljanja skele mora se paziti da je dužina sidra skele u skladu s debljinom sistema. Sokl profili učvršćuju se u razmaku od 30 cm RÖFIX SD-80 pričvrsnicama. Za rad sa silosima na pritisak ili slobodni pad potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete: • Strujni priključak:380 V. U području podnožja (min 30 cm visine) i ispod gornjeg ruba terena upotrijebiti RÖFIX izolacijske ploče za podnožja.ručna-. min. 2. Rezanje izolacijskih ploča Primjerenim alatom za rezanje izolacijske se ploče mogu rezati na potrebne dimenzije: • EPS-izolacijske ploče . na kojoj se počinje s postavljanjem ploča horizontalno postaviti uže i vertikalno odrediti smjer. Preporučljive su i prikladne mreže za zaštitu fasade.ručna-. da je osiguran dovoljan razmak između zidnih površina (radni prostor) u skladu sa zaštitom na radu i da u voda ne može prodrijeti uzduž sidara (bušiti ukoso prema gore).nož.lac ijs da ra Ob ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Izvođenje podnožja Prije početka radova potrebno je na zgradi odnosno površini fasade. vjetar. ručna pila • Ploče od mineralne pjene .oscilirajuća brazdasta žica. kružna ili tračna pila 306 .

Lamelne ploče od mineralne vune pritisnemo na svježe ljepilo i poravnamo. a visina je 2 cm.Pričvršćivanje se vrši sa sistemskim pričvrsnicama RÖFIX DTS-H (min. 6 Stk. (RÖFIX zupčasti gleter R12/R16) Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Strojni nanos ljepila na podlogu (dvostrano premazane lamele): Kod dvostrano premazanih lamela od mineralne vune nanosimo ljepilo na podlogu (zid) u obliku vertikalnih pruga. 40 %. 12 mm širokim zubom.Kod ploča od mineralne pjene (MINOPOR) moramo radi mekane strukture prekriti izolacijsku ploču cca. 3 kom. Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana Obrađivati se smiju samo neoštećene i suhe ploče.Zaštititi drvo od vlage. Prije i za vrijeme obrade ploče se moraju zaštititi od vode. nakon 2 dana stvrdnuto i opteretivo Ručno nanošenje ljepila Kod normalnih podloga ljepilo nanosimo po rubovima trakasto. 307 .Toplinsko izolacijski sistemi . a u sredini ploče točkasto. Kod ravnih podloga možemo nanijeti mort za lijepljenje po cijeloj površini sa zupčastim gleterom s min./podlogu kod razmaka 83.3 cm ili 9 Stk.Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Strojni nanos mase za lijepljenje RÖFIX pištoljem za lijepljenje nanijeti tako da se u skladu s tolerancijom podloge postigne kontaktna površina od min. Ljepilo je pri 15 C i 50% rel. Ne miješati s drugim materijalima Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana na drvo Izolacijske ploče postavljaju se čvrsto spojene (bez fuga) (preklop min. S tim da oko ruba ploče nanesemo ca.WDVS (TIS) ./podlogu kod razmaka 62. Odvajanje fasade i sokla uvijek sa sokl profilom ili SP profilom. 3 cm debelu točku veličine dlana. Svi spojevi se moraju zatvoritiPridržavati se zone špricanja vode od 30 cm (upotrijebiti EPS).vl. Pištolj držimo blizu površine ploče da postignemo ravnomjeran nanos. 30 mm dubina sidrenja. To se postiže rubnom prugom i 2-3 pruge na unutarnjoj površini ploče./ploči kod masivne podloge) ili s pričvrsnicama iz plemenitog čelika. 20 cm). Širina pruge iznosi 5 cm. 70 % površine.Izolacijske ploče moraju se trajno i čvrsto spojiti jedna uz drugu..5 cm. 5 cm široku prugu i u sredini ploče min.

Postavljanje izolacijskih ploča Pokretne fuge moraju se obraditi.ormarići za rolete ili izbočine deka prekrivaju se po mogućnosti bez preklopa izlolacijskih ploča. 25 cm . Prije izoliranja kalupa moramo kalup zaštititi RÖFIX Univerzalnim ljepilom (kao vezivni most). Na rubovima zgrade čitave ploče ili polovice položimo na češalj. Nepresvučene elemente prije ugradnje armiramo. min.Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Postavljanje izolacijskih ploča Izolacijske ploče dobro sljubimo jednu do druge. izolacijske ploče na fasadi moraju sezati toliko preko ruba špalete. da izolacijska traka-nakon vezanja ljepila izolacijske ploče na fasadu. Radi dozvoljenih tolerancija fuge preko 2 mm ispunimo trakama od istog materijala. Preklapanje neka bude 25 cm. Prethodno napravljeni zaštitni element Na mjeru prethodno napravljeni zaštitni element (nepremazan ili s unutarnje strane armiran) sa sistemskim ljepilom ugraditi.Izbočeni dijelovi kao npr. da postignemo jednakomjerno smanjivanje napetosti. Sivo obojane EPS-izolacijske ploče se zbog tona pod utjecajem sunca mogu zagrijati. 40 mm 308 . Kod mineralne pjene ispuniti s RÖFIX MINOFILL-om. Na kraju ljepimo izolacijske ploče sa fasadnim ljepilom na zaštićenu površinu.Prema potrebi s RÖFIX sistemskim pričvrsnicama dodatno pričvrstiti u razmaku od ca. • Debljina izolacije • Prozorski otvor (gotovi izolirani prozorski otvor. Spojevi ne smiju biti posmaknuti. Moguće je i zasjeniti skelu mrežom. Ploče postaviti ravno i glatko. To kod izloženosti samo jedne strane može dovesti do deformacija. na uglovima zgrade izolacijske ploče položimo na češalj. da postignemo jednakomjerno sniženje napetosti.WDVS (TIS) . Tek tada se reže višak izolacijske ploče. Kako bi se izbjegla oštećenja izolacijski materijal bi se trebao držati u hladu i obrađivati na sjenovitim područjima.Toplinsko izolacijski sistemi .može biti sigurno utisnuta. Postavljanje izolacijskih ploča U pravilu se postavljaju samo čitave izolacijske ploče. Ploče na uglovima koje vire odrežemo tek kad se stvrdne ljepilo. Postavljanje izolacijskih ploča Kod izolacije špaleta prozora i vrata kao i kod nadvoja.Prekomjerni izolacijski materijal darf dabei bis auf eine Restdicke vom mindestens 3 cm aus der Rückseite der Dämmplatten herausgeschnitten werden. bez armiranja) • Ugradnja žaluzina • Zaštitni element (s-Mass).

Kod toplinsko-izolacijskih ploča preporučuje se pokrivanje izolacijskom pločicom (rondelom).WDVS (TIS) .Izvedba Obrada Strojno pričvršćivanje Profesionalni savjet Izbor pričvrsnica Kod izbora pričvrsnica paziti da odabrana odgovara dopuštenoj prema ETAG 014. Bušilica s udarima koristi se samo kod normalnog betona i pune opeke.Toplinsko izolacijski sistemi . Šeširić viri u dužini proširenja čahure tiple. Nastalo udubljenje zatvoriti STR-Rondelom (EPS ili mineralna vuna). Potavljanje teleskopskih pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z teleskopska pričvrsnica može se zabiti ili vijčati. 309 . Pričvrsnica se postavlja na prednju cijev stroja. Kod betona pričvrsnica mora biti u betonu. Ako se postojeća podloga ne može klasificirati po kategorijama A. Provjeriti čvrstoću pričvrsnice. Bit Torx T40. Dužina pričvrsnice odgovara debljini izolacije. Deformirane ili loše pričvršćene pričvrsnice odstraniti i postaviti nove. utiskuje se u ravnini s površinom izolacijske ploče i usidre se. a ne kod šuplje opeke ili blokova. Vijčanu tiplu uvrnuti sve dok ne sjedne na izolacijku ploču. STR-alat postaviti (montira se na uobičajenu bušilicu). Moramo uzeti u obzir duže vrijeme stvrdnjavanja pri hladnijem vremenu. Izolacijske ploče marke MW-PT s okomitim vlaknima zahtjevaju promjer šešira pričvrsnice od najmanje 140mm. Odgovarajuća jačina naboja je u skladu s čvrstoćom podloge. 400 O/min) uklj. Navojna prićvrsnica (STR-princip) Izbušiti rupu (Ø 8 mm) u nosivoj podlozi (dubina rupe: 40 mm). Istovremeno šeširić pritišće izolacijski materijal ispod. Nož STRalata obrezuje izolaciju oko šeširića pričvrsnice. Zaključno se može čekićem zakucati ili stegnuti sporohodnim odvijačem (max. Postaviti na dubinu bušenja = duljinu pričvrsnice + 10 .B iliC potrebno je testirati čvrstoću na licu mjesta.15 mm. RÖFIX učvršćivač za bušenje stavlja se u Hilti-bušilicu TE SX i čelična čahura se bušenjem utiskuje u podlogu. Postavljanje specijalnih pričvrsnica RÖFIX pričvrsnicu obrađivati Hilti-strojem. STR-alat izvući laganim okretom u lijevo. Sve dok ljepilo ne stvrdne ne smijemo postavljati pričvrsnice. Bušenje rupa za pričvrsnice Tek nakon stvrdnjavanja ljepila početi s bušenjem.Kod šupljikave opeke upotrijebiti višenamjensku bušilicu RÖFIX MZB-8 KARAT. Pričvrsnicu postaviti u istoj ravnini s pločom.

kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Prije obrade proizvod čuvati na hladnom Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitina vezica se preklopi prema naprijed. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez" Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Nakon završetka žbukanja/ličenja folijska traka se pažljivo skida u smjeru strelica. tako da se podudara s površinom izolacijskih ploča.WDVS (TIS) . kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP. da bude oko 3 mm više unutra Hidroizolacijska traka bez problema može ekspandirati u elastičnoj zoni zrna (u potpunosti).Izvedba Obrada Priključni i zaključni profili Profesionalni savjet Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja. Na ljepljivoj strani trake vanjske folije pričvrstiti pokrovnu foliju za prozore. te se postavljanjem izolacijskih ploča komprimira skoro do ishodišne debljine Odrezani dijelovi moraju biti tupi. te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir Prozirnu foliju otpornu na propuh fiksirati na okviru prozora. Fuge ostaju vidljive. a na mjestu gdje je pukla skida se Uklanjanjem zaštite komprimirana PUR traka se otvara i ekspandira Prekomprimirani početni i završni dio odrezati Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja.trake. tj.Za kutove traku odrezati i iztupiti. ne voditi oko kuta 310 . Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge. Ovim se dopušta ekspanzija hidroizolacijske trake za fuge Izolacijska traka za fuge 2D Nakon skidanja zaštitne folije sa samoljepljivog dijela.Toplinsko izolacijski sistemi . gustu traku direktno s role zalijepiti na dio građevine.

te ju nije potrebno postavljati okolo Limeni završni profil -RÖFIX FIN-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil nataknuti na lim.) osigurati RÖFIX-izolacijskom letvicom ili pričvrsnicama na rubnom području. te mrežicu u potpunosti prešpahtlati Svi sudari moraju se 10 cm preklopiti (ostatak mrežice) Armiranje mrežicom na površini provodi se samo do rubova. 311 . između rogova za sistemsko prozračivanje.petlja za fuge postavlja se u fugu.prozora.Toplinsko izolacijski sistemi .Izvedba Obrada Zaključni profili Profesionalni savjet Okapni profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera U području kuteva temeljnu/armaturnu žbuku nanijeti. Montaža na izolaciji Završni profil krova Otvorene završetke sistema (npr. a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj. profil postaviti horizontalno i utisnuti ga. Profil na stražnjoj strani zida se može presavinuti preko ruba ili lomljenjem skratiti Sudari profila se spajaju i stabiliziraju pomoću specijalnih nastavaka (priloženi) Dilatacijski profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Krakovi profila se stiskaju. Fuga ne smije biti uprljana mortom Diletacijske fuge ne smiju se izolirati.WDVS (TIS) .vrata. te se profil s ostatkom vezice postavlja u armirajuću žbuku i prešpahtla se. PVC. 30 mm Profil za radnu rešku -RÖFIX DUO-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil na izolacijske ploče zalijepiti armirajućom žbukom (ljepilom) Krovni zaključni profil Završni profil krova prema krovnom opšavu.krovni priključci itd.područje sokla. Kod spajanja profila s ostatkom mrežice napravi se preklop.

312 .izolacijske ploče.tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica. Nosivi kutnik u PU-tvrdoj pjeni Nosivi kutnik PH PU. Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. Montažni cilinder (EPS) Montažni cilindar ZyRillo EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača.PE ili PH DoRondo Montažne rondele PH Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese.klizača i reklamnih ploča i sl.nosača oluka itd.EPS ili PU Quadroline EPS Montažni kvadar Podloga za montaže (npr. uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo. Montažne rondele . laganih ploča i toplomjera i sl. uključen alat za frezanje. (uključuje 3 pričvrsnice) Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a. Quadroline PU Montažni kvadar Tlačni podložak od PU . nosača vješalica.Izvedba Obrada Montažni elementi Profesionalni savjet Element za montažu prozora Nosivi element K1-PH Kao podloga za montiranje prozorh bez toplinskog mosta prozora. držač konzole. moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže. Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. Uptrebljivo za EPS . pridrživača.Toplinsko izolacijski sistemi . nosača oluka. nosivih vješalica. itd.WDVS (TIS) . mineralne vune i pluta.) Zbog tehničkih osobina.tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/ zaštitnih rešetki (francuski balkoni). mineralne vune i pluta.. uključene 3 pričvrsnice Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. okretnih i kliznih stijena. DoRondo Montažne rondele PH Montažni kvader . mineralne vune i pluta.

hodnici) preporučamo mrežicu za armiranje nanijeti u dva sloja. mort za armiranje). vrata.Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Diagonalno armiranje Na uglovima otvora prozora i vrata potrebna su dijagonalna pojačanja. Utore mrežice tekstilnog stakla na jednoj strani cca. Da bi postigli udarno čvršće žbuke (npr.) potrebno je prije obrade prekrititi. 45 °. Ovisno od izolacijskog sistema upotrijebimo različite mase za armiranje (masa za izravnavanje. uložiti prije armiranja površine te tako fiksirati da se rub pruge postavi pod cca. 20 cm provesti oko rubova i najmanje s 10 cm preklopa uložiti u temeljnu žbuku. okvire prozora. debljinama sloja. koji služe za zaštitu od oštećenja nanose se ili na temeljnu ili na završnu žbuku. Dijelove građevine (prozore. u različitim min. 313 . Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Poslije sušenja ljepila (poslije ca. Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku. može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila Izrada rubova Izrađivanje rubova bez gotovih profila izvesti u skladu s površinom. Postoje i konfekcionirane trakice mreže za racionalnu obradu. Pruge obično iznose 20 x 40 cm. itd. Priključak izvesti s 10 cm preklapanja. Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Mrežicu za armiranje polažemo vodoravno ili okomito da ne dođe do nepotrebnog kontakta. Nakon određenog vremena čekanja. ulazi. Izrađivanje uglova slijedi kao i kod rubova bez profila s 10 cm preklapanja u skladu s površinom.WDVS (TIS) . 2-3 dana) možemo početi sa armiranjem površine izolacijskih ploča. Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati.Toplinsko izolacijski sistemi . Kod polaganja prvoga sloja mrežicu ne preklapamo. tj. Zaštitni kutnici. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Izrada rubova Kod upotrebe rubnih profila s mrežicom od tekstilnog stakla i kutnika s mrežicomnanijeti temeljnu žbuku u širini predviđenih krakova tako da se rubni profil i krak mrežice mogu uložiti. sušenja.

Nakon 5. Armiranje. RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati.Debljina sloja 5 mm (DS): Srednjeslojni postupak sa debljinom sloja 5 mm: • RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sistem • RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom vunom • RÖFIX MINOPOR toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom pjenom • RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta • RÖFIX DIFFUTHERM toplinsko-izolacijski sistem od drvenih vlakana Na svim spojevima s graničnim dijelovima i probojima u sistem armaturni sloj treba se odvojiti rezom sa zidarskom žlicom kako bi se izbjeglo nekontrolirano trganje. Po potrebi ravnomjerno razvući letvom Nakon 5. Armiranje. 314 . Po potrebi ravnomjerno razvući letvom.Debljina sloja 5 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 5 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 16 pročešljati. 10 cm širine oštro na mrežici skine. Eventualne nakupine mase potrebno je nakon sušenja otkloniti. Kako bi se postigla ravnomjerna površina preporučuje se tankoslojna obrada slijedećeg dana.7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Završavanje armaturnog sloja Treba izbjegavati prekomjerno zaglađivanje armaturnog sloja kako bi se izbjeglo stavranje slojeva siga na površini (posebno kod cementnih masa za izravnavanje).7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Armiranje .Debljina sloja 3 mm (DS): Tankoslojni postupak sa debljinom sloja 3 mm: RÖFIX W50 EPS-toplinsko-izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko-izolacijski sistem Kod prekidanja rada na nekoj površini potrebno je pripremiti preklapanje mrežice za nastavak rada tako se masa za armiranje na cca.Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Armiranje .Debljina sloja 3 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 3 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 12 pročešljati RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati .Toplinsko izolacijski sistemi .WDVS (TIS) .

potrebno je završno u dva sloja na ROFIX 715 nanijeti RÖFIX Silikonsku boju. na prethodno pripremljenu podlogu. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Štititi od smrzavanja. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. vodoravno. a prije nanošenja 2. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Strukturiranje završne žbuke na TIS: Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. Naknadno bojanje mineralnih završnih žbuka na TIS: Kod mineralnih završnih žbuka nije potreban prethodni postupak grundiranja podloge. plastika) izvesti željenu strukturu.fina žbuka).Toplinsko izolacijski sistemi . Da bi poboljšali vodoodbojnost. 1 sloj žbuke oštro razvuci. Na kraju s odgovarajucim gleterom (stiropor. Prema iskustvu min.B. Naknadno bojanje izvodimo na mineralne završne žbuke nakon njihovog sušenja što je ovisno o vremenu.WDVS (TIS) . vremensku otpornost. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. 7-10 dana. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja).Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Priprema podloge za pastozne završne žbuke na TIS Najranije nakon 5-7 dana stavljati sloj. Finu žbuku nanijeti nahrdajucim celicnim gleterom opcenito v dva sloja. utjecaj okoliša i ravnomjernost boje.Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. RÖFIX 57 i sl. 315 . prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.) Nanošenje završne žbuke na TIS: Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja. fen) i kiše Nanošenje universalnih završnih žbuka na TIS: Žbuku nanijeti celicnim gleterom ravnomjerno u debljini zrna. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. sloja pricekati lagano stvrdujavanje. RÖFIX Renostar.

pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto.WDVS (TIS) . 1mm. Na nju svježe na svježe nanosimo RÖFIX 750.. jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" 316 .Toplinsko izolacijski sistemi . kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja. kada zrno s letve "skače" tj. kako bi se smanjio unos zraka. Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Žbuku za nanošnje žlicom upotrebljavamo samo kod srednjeslojnih armaturnih sistema. Debeloslojne završne žbuke (šerane žbuke) na TIS: Žbuka se nanosi odozgora prema dolje u 3 .Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje. Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje.12 mm kod 3 mm šerane žbuke). 10 . te kada ga izvodi iskusni radnik. Poslije i sušenja armaturne žbuke nanosimo RÖFIX masu za ljepljenje u debljini sloja ca. površinu je potrebno pomesti.4 strukoj debljini zrna (npr. Vrijeme šeranja ovisi o vremenu. Na gradevinsku cjelinu žbuku nanijeti bez prekida. Svježe nanesenu šeranu žbuko potrebno je zupcastim gleterom ili krtacom ujedneciti. Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje.

Norma zahtijeva da ravnina zida ne odstupa za više od 1 cm.7 9.4 5.Toplinsko izolacijski sistemi . Ukoliko se ne lijepi po cijeloj površini.te sa debljinom sloja ljepila od 1 cm. 720 40 % 40 % 70 % 40 % 40 % 40 % 2 2. 5. 950 ca.6 ca.2 ca. 4. zahtijeva se min.1 ca. 3 mm ili ca. 4. pri čemu se smanjuje napetost. (kg/m2) RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 RÖFIX Dieplast S ca.3 ca.6 12. 4.8 317 . Ovo poboljšanje očituje se ne samo u obradivosti nego i u tehnici rada. 7 ca. (kg/m2) maks.8 2.2 7.8 2. 4. 70% sa MINOPOR ili 60% kod lamela. Modul elastičnosti E snižava se.Izvedba Obrada Kalkulacija potrošnje kod ljepljenja Dodavanjem laganih dodataka povećava se izdašnost i elastičnost ljepila.9 ca. 5.8 9.4 4 5. 40% prekrivanja.8 9 7 7 7 9. 4. Armiranje Zadana debljina žbuke NPD 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm Lijepljenje 5 mm (kg/m2) 8 mm (kg/m2) 10 mm (kg/m2) Armiranje Lijepljenje / Armiranje (kg/m2) min.1 9. 4. a koji iznosi ca.potrebno je računati s potrošnjom od min.8 3. 5. 720 ca.2 ca.7 2.4 litre mokrog morta.5 ca. Kao osnova za izračun potrošnje ljepila služi ON-EN 18202 norma tolerancija u visokogradnji.1 12.4 ca. 5 mm 1 m2 površine sa 3 mm debljine sloja = 3 l ljepila Masa za lijepljenje/ armiranje Temeljne žbuke Litre/ Tone Površin a za lijepljenje ca.6 5. 3.2 ca.6 5. Kalkulacija potrošnje kod armiranja Pozitivno djelovanje izdašnosti na potrošnju materijala očituje se također kod armiranja. 4. 720 ca.6 7.Potrošnja ljepila za armiranje ovisi o debljini 1 m2 površine sa 1 mm debljine sloja = 1 l ljepila 1 m2 površine sa 5 mm debljne sloja = 5 l ljepila nanosa.8 ca. a time i mogućnost nastanka pukotina. 710 ca. 990 ca.4 ca.8 9.WDVS (TIS) .Ukoliko se ljepilo nanosi na 1m2 površine sa 40 % prekrivanjem.

318 G R A ÐE V I N S K E B O J E .

355 Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 322 322 323 324 325 Priprema građevinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 326 326 323 328 330 Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 332 332 323 336 339 Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Obrada 340 340 323 347 DecorLine Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 348 348 352 354 319 .GRAĐEVINSKE BOJE 318 .

Tople boje U svijetu RÖFIX boja i materijala stalno se stavljaju novi akcenti. djeluju poticajno i aktiviraju. Hladne boje osiguravaju distancu. Pronađite Vaš osobni ton: Svijetle boje djeluju lagano i vedro. ograničavajuće i posreduju skrovitost. silikatnih boja. Tamne boje djeluju tmurno.funkcionalne i dugotrajne Proizvodna paleta sastoji se od čisto mineralnih premaza. Originalne boje. zidom. Igrajte se bojom! U idealnoj mješavini krije se vizionarska briljantnost. RÖFIX Građevinske boje . Tvorničke kontrole odnose se i na sirovine i na gotove materijale prije isporuke. 320 . RÖFIX svijet boja oživljavaja iluziju.Građevinske boje Građevinske boje Stvoriti atmosferu s RÖFIX svijetom boje RÖFIX je partner otvorena duha. Svijet je prešaren da biste ga obukli u bijele tapete. Fino stupnjevane nijanse. disperzivnih premaza te zaštitnih slojeva s pripadajućim grundom odnosno razrjeđivačima. pasivne su i ostavljaju dojam stručnosti i funkcionalnosti. ekstremni dizajn i neobične nijanse želite? RÖFIX ostvaruje svaki san s osjećajem za boju. Kvaliteta i osiguravanje kvalitete uvijek stoje u prvom planu. imajte hrabrosti za boju. RÖFIX boje su za svako "platno" u unutarnjem i vanskom prostoru. metalom. Pritom se ne traži samo šarenilo. Dajte se inspirirati. vapno i glinene boje sve do silikonskih boja. stvaraju se atraktivni životni prostori s atmosferom. betonom naša paleta boja razvija stil i estetiku. Bojama možete pobuditi određena raspoloženja ili svojim prostorijama dati novo ozračje. Beskrajne varijacije daju individualan ton fasadi i unutarnjem prostoru. kao gašeno vapno. Ponovno se traži boja. ostavljaju dojam blizine i intimne ugodne atmosfere. Djeluju smirujuće i osvježavajuće. drvom. rafinirane kombinacije i tehnike odvode u uzbudljive dimenzije. posreduju dojam širine i svaku prostoriju čine većom.već sklad različitih elemenata u boji koji budi vaša osjetila. U kombinaciji sa staklom. Dobro promišljeni koncepti za usklađivanje čovjeka i arhitekta.

Pritom se ispunjavaju svi tehnički zahtjevi. ekonomične su u obradi i redovito se testiraju. Oblikovanje fasada s RÖFIX OBJEKT-DIZAJNOM Fasada je posjetnica kuće. RÖFIX Vas podržava u odluci s originalnim uzorcima žbuke i RÖFIX OBJEKT DIZAJNOM. Psihologija boja opisuje objektivno. 321 . Pored tih estetskih osobina odlučujuće su i funkcionalnost i trajnost. Dajte svojoj fasadi lice. bojom i svojstvima materijala. Tonovi boje su važan sastavni dio arhitekture. spretnost i optimalna kvaliteta proizvoda dugoročno se isplate.Građevinske boje Oblikovanje fasada i zaštita RÖFIX vanjskim bojama Vizualni dojam fasade stvara se oblikom. Informirajte se kod Vašeg RÖFIX stručnog savjetnika ili na www. Održavanje vrijednosti zaštitom od vlage. Kvalitetna kolekcija RÖFIX unutrašnjih boja optimalno podržava te zahtjeve. Radi li se o renoviraju.com. rafiniranim prozorima i vratima kao i poljima kontrasta boja. posvuda je odlučujuća zaštita od vlage. Kod oblikovanja unutrašnjih prostora važno je kombinirati estetiku s funkcionalnošću. Pri tom veliko značenje ima i izbor boje. Elegantnim kompozicijama boje. Na vizualnom dojmu moraju se dokazati arhitekt. kako istaknuti postojeće građevinske elemente i ostvariti tonovima boje igru svijetla i sjene. znanstveno dokazano djelovanje boja. Pod velikim potencijalom oblikovanja misli se na kreativnost i individualnost. Uređivanje prostora s RÖFIX unutrašnjim bojama. Vaš ličilac i izvođač fasade znaju. RÖFIX vanjske boje ispunjavaju taj zahtjev i uvjerljivi su visokim standardom kvalitete i optimalnom kvalitetom obradivosti. moderniziranju ili novogradnji. Temeljito planiranje. ličilac i proizvođač.roefix. Ne upotrebljavaju se omekšivači i otapala što garantira standarde kvalitete i zdrav unutarnji život. Mora se optički prilagoditi kući i štititi dugoročno materijal gradnje. Paleta boja je pregledna i učinkovita. Vaša će kuća mamiti poglede.

vapnenodisperzivne kao i čiste disperzivne mase za izravnavanje. Kao podloga odgovaraju beton. gipsane ploče. 322 . Manteca . na bazi vapna. RÖFIX nudi različite vrste (veziva) ovisno o zahtjevima. Asortiman čine vapneno-cementne. one se lako oštete zbog grube svakodnevnice na gradilištu. I gipskartonske ploče i stare žbuke mogu se jednostavno obraditi tim proizvodima. gips kartonske ploče. Tako nastaju glatke.Masa za izravnavanje Osnove / Vrste MASA ZA IZRAVNAVANJE Osnove / Vrste Masa za izravnavanje neravnina Rijetko kada uspijeva da se žbukom ili betonom izrade takve površine koje su spremne za ličenje. mramornog brašna i stirolakrilata može se izvrsno obrađivati i ručno i strojno. ravnomjerno ravne površine za nanošenje boje.te Vrs / ve no Os nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Stoga se primjenjuju prozirne mase za izravnavanje. kako bi se otklonile neravnine i oštećenja. vapneno-cementne temeljne žbuke i dr. Čak iako su gornje površine ravne i glatke.sinonim univerzalnosti Za racionalno premazivanje velikih površina zidova i stropova nužna je univerzalna masa za žbukanje i izravnavanje koja je izuzetno postojana. Zidne i stropne površine kao i gotovi tvornički elementi mogu se premazivati s RÖFIX MANTECA. Ta masa za izravnavanje.

Slijedeća tablica pokazuje mogućnosti primjene i odgovarajuće osobine. Služe za obradu betonskih površina. Disperzivno vezivno sredstvo Disperzivna masa za izravnavanje Umjetna smolabaza Masa za izravnavanje Žbuka za renoviranje Masa za izravnavanje Vezivo sredstvo Zračno vapno Bijelo vapno baza Karbonatizacija. RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Renostar RÖFIX Manteca Kratki opis Masa za izravnavanje Zračno vapno.nepogodno RÖFIX 57 - 323 .Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Masa za izravnavanje RÖFIXMase za izravnavanje dostupne u različitim vrstama vezivnih sredstava (ovisno o zahtjevanom profilu).Građevinske boje . Hidratacija Cement -baza Protvrdnjavanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Na mineralnu podlogu Na organsku podlogu Na betonsku podlogu Na gotove montažne elemente Na gips-kartonske ploče Osobina Mogućnost špricanja Mogućnost filcanja Mogućnost gletanja Armiranje vlaknima Armaturna mrežica Karbonatizacija Karbonatizacija Stvaranje filma Karbonatizacija Hidratacija ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ - ++ - + + ++ ++ ++ Legenda Pogodnost/Osobine: ++ = odlično / + = uvjetovano / . Disperzivno vezivno sredstvo Masa za izravnavanje Zračno vapno. gips-karton ploča ili izravnavanje neravnina na podlozi.

mogućnost špricanja • Univerzalna primjena • Pravilno zamiješana. 0.cementnih temeljnih žbuka • Mogućnost brušenja • Dobra kvaliteta obrade. moguće špricati. strop. betonske. betonske. prirodno bijela masa za gletanje/žbukanje. zidnih građevinskih ploča. • Za izravnavanje fuga kod gipsanih ploča. • Univerzalna. gotova za uporabu. Za unutarnje zidove. tankoslojna masa za izravnavanje. Način dostave: 324 . strop.Masa za izravnavanje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Masa za izravnavanje RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje Područja primjene: • Pravilno zamiješana.7 kg/ltr. kao i za izravnavanje vapneno .35 kg/ltr. Za unutarnje zidove. gotova za uporabu tankoslojna masa za izravnavanje. • Visoko izdašna. tankoslojna masa za izravnavanje. zidnih građevinskih ploča. gotova za uporabu. • Potrošnja: ca. • Za oblaganje donjih slojeva stropa. moguće špricati.7 kg/ltr. mogućnost špricanja • Visoka izdašnost • Mogućnost brušenja • Pravilno zamiješana. žbukane i gipsano kartonske podloge.2 kg/m2/mm • Specifična težina: 1. 1.cementnih temeljnih žbuka • Dobra kvaliteta obrade. kao i za izravnavanje vapneno . • Potrošnja: ca. žbukane i gipsano kartonske podloge.du vo oiz pr o ci da Po nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . • Univerzalna. prirodno bijela masa za gletanje i žbukanje. šupljina i drugih udubljenja • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra prionjivost • Mogućnost brušenja Sastav: • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (mineralni) • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. 1 kg/m2 • Specifična težina: 1. • Za oblaganje donjih slojeva stropa.8 kg/m2 • Specifična težina: 1. vlaknima armirana masa za izravnavanje grubih untarnjih zidova. gotovih elemenata. gotovih elemenata.

. da se stvara takva površina koju je moguće tapacirati ili špricati.da ra Ob nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Ne miješati s drugim materijalima. vrata. površinu izbrusiti pomoću papira za brušenje granulacije 180/200. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. Izbjegavati premješavanje Nanošenje Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Naknadna obrada Sa špahtlom na nastavku materijal se ravnomjerno nanosi i gleta. prašina. Na glatkim površinama radi se na taj način.5 dana stajanja.Masa za izravnavanje Obrada Obrada Obrada pastoznih vapnenih masa za izravnavanje Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Podloga mora biti suha. Da bi se postigla površina koju bi bilo moguće premazati potreban je još jedan radni korak Upute za obradu Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. čađa. itd. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 325 . Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Dijelove građevine (prozore. Nakon toga površina je spremna za ličenje. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima) Pri ispravljanju neravnina moguće je nakon 3. nosiva i bez nečistoća (npr. alge). kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Kratko promiješati.) potrebno je prije obrade prekrititi. okvire prozora.

Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste PRIPREMA GRAĐEVINSKIH BOJA Osnove / Vrste Dubinsko grundiranje Nepigmentirani. • Upojnost podloge se izjednačuje i reducira • Pukotine se hidrofobiraju i postaju neaktivne • Prionjivost između porozne podloge i boje • Podloga se učvršćuje. više ili manje ih učvrstiti. vodenasti ili grundevi koji sadrže otopala nazivaju se dubinskim grundom. Pretežni dio onečišćivača predstavljaju nikotin. • izoliranje mrlja od vode • Izoliranje tvari koje probijaju kroz podlogu (Lignin. Ta vrsta premaza suši se u pravilu bez sjaja-mat i s malo napetosti i mora dati film bez pora. Trebaju prodrijeti što dublje u upijajuće podloge. koje se praše ili su oštećene vremenskim utjecajima.Veliku prljavštinu trebalo bi pokušati odstraniti (oprati). vodene mrlje. Za različite vrste onečišćivača okoliša upotrebljavamo izolacijska sredstva sa otapalom ili vodorazrjediva sredstva. sjajni film. S odgovarajućim dubinskim grundom mogu se učvrstiti i površine mineralnih ili organskih žbuka i boja Silikonski dubinski grund pokazuje prije svega dobro hidrofobno djelovanje i dobro prodire. eventualno ih istovremeno hidrofobirati i reducirati preveliku upojnost te egalizirati. čađa i katran. kako bi se trajno spriječilo prodiranje neželjenih tvari iz podloge. Među onečišćivače zidova ubrajamo i olovke i flomastere. 326 . Nikotin etc.) • Reduciranje jake upojnosti Formuliraju se najčešće bijelo pigmentirane izolacijske boje na bazi specijalnih veziva. Pješčane podloge se vežu • Povećava se vodoodbojnost Izoliranje premazima za izolaciju Izolacijske boje su temeljni premazi koji sprječavaju nastanak štetnih supstanci na budućem premazu ili vežu topljive tvari koje prodiru. Potrošnja i dubina prodiranja ovisna je o upojnosti podloge: važno je pritom da na površini ne smije ostati zatvoreni.evi ate Vrs / ve no O kih aš gr em pr Pri es boj ke ns ađ Gr Građevinske boje . u suprotnom su potrebna dva premaza s izolacijskim sredstvom. prije no što ih se premazuje.

RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX W97 Kratki opis Vezivo Baza proizvoda/ Razrjeđivanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Učvršćivanje mineralnih podloga Učvršćivanje organskih podloga Osobina Pigmentacija Popunjavanje Sposobnost prodiranja Reguliranje upojnosti Učvršćivanje Prionjivost Hidrofobost Izolacia od stetnih tvari Predpremaz organsko W Predpremaz organsko L Predpremaz mineralno W Predpremaz organsko W Predpremaz organsko W Predpremaz organski L ++ ++ ++ ++ + ++ ++ - ++ ++ + - + ++ ++ + ++ ++ + + ++ + + + ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole ++ ++ ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole + ++ + + Silikatna boja/ žbuka ++ ++ ++ + ++ Silikonska boja/ žbuka ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie Moguće premazati sa Legenda .Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Građevinske boje-priprema RÖFIX Dubinski grund podijeljen je prema različitim vezivnim sredstvima. dubinsko djelovanje) navedeni proizvodi imaju različita svojstva.Građevinske boje .ne zadovoljava W=na bazi vode / L=na bazi otopala RÖFIX 90 + 327 . učvršćivanje podloge.Svojstva: ++ vrlo dobra / + zadovoljava / . Ovisno o zahtjevima (upojnost.

neravnomjerno upijajućih podloga.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.0.evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje .Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema građevinskih boja RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund Područja primjene: • Nepigmentirani.15 .3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. tj.0. Za ujednačavanje jako.0. Za ujednačavanje jako.pješčanih. • Nepigmentirani. neravnomjerno upijajućih podloga. • pH-vriijednost: 5 • Potrošnja: 0. tj. Za ujednačavanje jako/ neravnomjerno upijajućih podloga. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza.vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.15 . • Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem. • Potrošnja: 0. • Za učvršćivanje slabih. Osobine: • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Izjednačava upojnost podloge • Odbija vodu • Bez sredstava za otapanje • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan. vodenasti grund na bazi visokokvalitetnih silikonskih emulzija sa dubinskim djelovanjem na fasadama. proziran Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.15 . proziran • Bez sredstava za otapanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan. • Za učvršćivanje slabih. Dodatno hidrofobiranje. Način dostave: 328 .25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.pješčanih. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. • Za učvršćivanje slabih mineralnih podloga. unutarnjim zidovima i stropovima prije nanošenja završnih žbuka i boja.

• Za suzbijanje mrlja od ljepila.2 kg/m2 • Specifična težina: 1. čađi i nikotina. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • • • • • Visoka moć prodiranja Visoko dubinsko djelovanje Izjednačava upojnost podloge Bezbojan. ljepila. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Izoparafinski razrjeđivač za razrijeđivanje poroizvoda koji sadrže otapala. • Za izolaciju mrlja od vlage. za fasade. • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja.pješčanih i neravnomjerno jako upijajućih podloga. unutarnje zidove i stropove.3 kg/ltr. pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga. čađi i nikotina.15 .0.5 • Potrošnja: 0. postojan na otapala.Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX Razrjeðivaè RÖFIX Razrjeđivač RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 90 Izolacijski premaz • Nepigmentirani dubinski grund. unutarnje zidove i stropove prije organskih žbuka i boja. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23. 329 .0.15 . • pH-vriijednost: ca.15 . proziran Slabog mirisa • Slabog mirisa • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Izjednačava upojnost podloge • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Otapalo (bezmirisno) • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Potrošnja: 0. Za fasade.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Potrošnja: 0. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih.evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje .25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Za učvršćivanje nenosivih. postojan na otapala.0. 4. prije nanošenja organskih žbuka i boja. postojan na otapala.

čađa. da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 330 . bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada Obrada dubinskih grundova Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati. alge). Ne miješati s drugim materijalima. nosiva i bez nečistoća (npr. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). Uljane. Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. Ne smiju nastati sjajna područja. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Potrebno je pripaziti. Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. 20% Nanošenje ravnomjerno. Omjer razrijeđivanja kod slabo upijajućih podloga iznosi maks. prašina. Premazati probne površine.evi ada ra O kih aš gr em pr Pri eb boj ke ns ađ Gr Građevinske boje . valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca.

nosiva i bez nečistoća (npr. alge). prašina. Potrebno je pripaziti. lak i disperzivnih boja. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Dobro prianjajuće premaze uljanih. Ne smiju nastati sjajna područja. kao i nikotin. Zbog smanjene moći upijanja usporivača sušenja može doći do razlike u strukturi završne žbuke. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. Uljane. Kod podloga koje sadrže gips. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 331 . tj.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada izolacijskih grundova Profesionalni savjet Podloga Podloga mora biti suha. do promjene površine Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. čađa. Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost. da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina. Premazati probne površine. proizvod razrijediti sa 15% vode Nanošenje ravnomjerno.Građevinske boje . valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca.

Sd-vrijednost opisuje davanje vode. koje zahvaljujući svojoj mikroporoznosti djeluju ekstremno vodoodbojno. Ovdje je voda u svim oblicima neprijatelj br. to je bolja kapilarna zaštita.te Vrs / ve no O n va za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Zaštita fasade i estetika ciljevi su koji zahtijevaju visok nivo kvalitete.1 svih fasada i glavni je uzrok svih oštećenja. To znači: Što je manji koeficijent primanja vode w. niza godina ne pojavljuju oštećenja i promjene tona boje. Künzel s instituta Fraunhofer često se govori o tzv. RÖFIX fasadne boje omogućuju investitoru. 332 . Vlasnika kuće. "Künzel-vrijednostima". utjecajima i procjenama dobivenih rezultata od strane Frauenhofer Instituta za građevinsku fiziku godine 1968. Budući da je te vrijednosti prvi puta definirao dr.1 kg/(m²h0. arhitektu i izvođaču raznovrsna rješenja za sve potrebe oblikovanja bojom u graditeljstvu. kako bi se konkretizirali dugoročni i funkcionalni sistemi premaza. međutim.Stoga se fasada mora trajno i pouzdano zaštititi od vlage.5 ) nim podlogama. Obojane fasade su ukras koji nas odvodi od sivila svakodnevice. to je veća paropropusnost.5 kg/(m2 h0. prljavštine (mikrobakterijskog napada) i štetnih tvari te ispuniti važne građevinsko fizikalne RÖFIX nudi dugoročne premaze za različite zahtjeve: organski i silikatno vezane fasadne boje kao i "prave" vanjske boje na bazi sillikonske smole. "teorija fasade" kako slijedi: • koeficijent primanja vode: w-vrijednost: ≤ 0.a istovremeno su paropropusne. Temeljem sistematskih istraživanja. po prvi puta su definirani zahtjevi za premaze na mineralmatematički su formulirani kao tzv. zadovoljavaju samo ako se nakon Zaštita fasade stoga ne dopušta kompromise. a što je manja vrijednost otpora difuziji vodene pare. H. izloženosti vrem.Boje za van Osnove / Vrste BOJE ZA VAN Osnove / Vrste Zahtjevi za vanjske boje Bojama za vanjske površine RÖFIX ulaže u postojanost. Tehničke vrijednosti-Vanjske boje Boje funkcioniraju samo u uravnoteženom odnosu primanja i davanja vode.Za opis primanja vode služi w-vrijednost.5 ) • Otpor prema difuziji: sd-vrijednost: ≤ 2 µ s (m) • Proizvod w ² sd: ≤ 0. zahtjeve kao što su primjerice sposobnost difuzije i elastičnost.

I to zahvaljujući svom vezivu silikonskoj smoli: ne djeluje samo hidrofobno na pore. već i pojačavaju pore. Osim toga najveći dio širom svijeta proizvedenih boja bazira se na tom već stoljećima dokazanom vezivnom sredstvu.Silikonske boje suše se ravnomjerno i mikroporozno i podsjećaju na prirodno-minePrednosti silikonskih boja: • mineralni karakter • dobro se premazuje • otporna na vremenske utjecaje • slabo se prlja • jako vodoodbojno djelovanje • povišena otpornost na alge i gljivice • visoka paropropusnost ralni izgled premaza vapnenom bojom.Općenito disperzivne boje odlikuju se malom upojnošću vode i dobrom obradivošću. U svakodnevnoj jezičnoj upotrebi umjesto naziva "disperzivna boja na bazi umjetne smole" koristi se i naziv "disperzivna boja" ili "akrilna boja".Građevinske boje . Organske silikatne žbuke dobro prianjaju na mineralne podloge.Boje za van Osnove / Vrste Vanjske boje na bazi silikonske smole Silikonske boje svrstavaju se među najmodernije i najuspješnije sisteme premaza za fasadu. K tome i ekstremna dugovječnost. dodatno elastificira kruti silikatni kostur. Silikatne vanjske boje: Vezivna baza je kombinacija kalijvodenog stakla i primjerene vodenaste polimerne disperzije koja je za ovu svrhu alkalno stabilna i dobro se podnosi s visoko alkalnim vodenim staklom. dok se ne Prednosti silikatne boje: • trajno vezivanje za podlogu • mineralna boja koja ne gori • visoka otvorenost difuziji vodene pare mijenja difuzijska otvorenost. Građevinske boje na bazi organskih veziva Umjetne smole su najviše primijenjena vezivna sredstva za boje. Minimalna upojnost vode kod istovremeno visoke paropropusnosti. 333 . Manji udio disperzije stabilizira sistem i jamči postojano skladištenje.Nakon nanošenja boja penetrira u podlogu i počinje reakcija Prednosti akrilnih boja: • visoka mehanička otpornost • slabo apsorbiranje vode • najveći izbor boja • laka obrada • visoka postojanost boje • visoka elastičnost s vodom.

odnosno razrjeđivača. boja na bazi silikonske smole.Građevinske boje . disperzivnih premaza pa sve do zaštitnih slojeva i pripadajućih grundova.= ne zadovoljava / SV=na bazi silikata / (*) = sa konzervaciju filma 334 RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja . U prvom planu uvijek stoje kvaliteta i osiguravanje kvalitete.Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike vanjskih boja Proizvodna paleta seže od mineralnih premaza. preko silikatnih boja. Tablica pokazuje osobine i mogućnosti obrade: RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Vezivno sredstvo organsko organsko mineralno/ organsko organsko organsko organsko organsko Protvrdnjavanje Stvaranje filma Stvaranje filma. Umrežavanj Protvrdnjavanje silie kata I vapna Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Osobino Široka paleta boja Stabilnost tonova boja (ovisna o sušenju) Paropropusnost Vodoodbojno djelovanje Otpornost (alge/gljivice) Elastičnost Armiranje vlaknima Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost ličenja Razrijedivo s vodom ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + (SV) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++(*) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++(*) + + + ++ + +(*) ++ ++ ++ + +(*) + ++ ++ + + +(*) ++ + + + -(*) + + + + -(*) + ++ Legenda: ++ = vrlo dobra / + = zadovoljava / .

izbor prema podlozi Podloge moraju odgovarati i biti ispitane prema odgovarajućim nacionalnim normama i propisima.Građevinske boje . Sukladno tome odrediti odgovarjajuću boju.= neprikladna Legenda .uništavač algi RÖFIX Valjana i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja Stanje podloge 335 .Svojstva: ++ = vrlo dobra / + = dobra / .Predpriprema: SHT = silikon dubinski grund / ST = silikat dubinski grund / HT = hidrosol dubinski grund / LT = LH-grund s razrjeđivačem / SG = Sisil-grund / AK = Algenkiller .Boje za van Osnove / Vrste Nanjske boje .izolacijski sistemi (ožbukani) Podloge opterećene algama i gljivicama Legenda . RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Podloga Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star star star ++ (HT) ++ (LH) ++ ++ (HT*) + (HT*) + (HT) ++ ++ (HT) + + (HT) + + (HT) ++ ++ (AK) + (SHT) + (SHT) ++ ++ (SHT*) + + (SHT) + + (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (AK) ++ ++ (ST*) ++ ++ (ST) + + (ST) ++ ++ (ST) ++ ++ (ST) + (AK) + (HT) + (LH) ++ ++ (SG) ++ ++ (HT) - ++ (HT) ++ (LH) + + (HT*) ++ ++ (HT) + (AK) + + (HT*) + + (HT) - + (HT) + (LH) + + (HT*) + + (HT) + + (AK) Blok od vapnea Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Sanacijske žbuke Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Toplinsko .

• Otpornost na alge. • Na mineralnim i organskim podlogama (kao npr. 11.09 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. Specifična težina: ca. 1. koje nisu statički uvjetovane. 8.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . sa pukotinama (do 0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Mineralna boja sa izuzetno malo naprezanja za mineralne podloge.25 kg/m2/A. 1. 1. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Premaz za fasade. beton. • Za premazivanje i ujednačavanje mineralnih plemenitih žbuka i zaribanih žbuka.8 mm).5 Upojnost vode: 0.15 .Boje za van Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Boje za van RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja Područja primjene: • Vodoodbojni premaz za ujednačavanje i premaz za žbukane i WDVS fasade.0.) • Otpornost na alge.37 kg/ltr.25 kg/m2/A. mineralne i disperzivne boje.6 kg/ltr. 0.25 .0. vapneno/cementne žbuke. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom Osobine: • Dobra kvaliteta obrade.04 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.04 m pH-vriijednost: ca.4 kg/ltr.5 Upojnost vode: 0.15 . • Otpornost na alge. itd.5 Upojnost vode: 0. SD-vrijednost: ca. armiran vlaknima na bazi akrilatne disperzije.35 kg/m2/A.4 m pH-vriijednost: ca. Specifična težina: ca. • Za obradu starih WDVS fasada. 8.11 kg/m2h Način dostave: 336 . mogućnost špricanja • Visoka pokrivnost • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Minimalnan napon • • • • Armiran vlaknima Odbija vodu Visoka pokrivnost Mogućnost jakog punjenja • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Bez sredstava za otapanje • Minimalnan napon Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Dodatak vlakna • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0. 0.0. SD-vrijednost: ca. mikro vlakana i punila. Specifična težina: ca. 0. pješčani kamen.08 m pH-vriijednost: ca. SD-vrijednost: ca.

8.0. kao i žbukane fasade.8 kg/m2 • KODVP µ: ca.5 Upojnost vode: 0. Specifična težina: ca. 0. 1.15 . 0.6 kg/ltr. SD-vrijednost: ca. SD-vrijednost: ca. 0.25 kg/m2/A.14 m pH-vriijednost: ca. odmah upotrebljiva strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Vanjska boja za područje objekata. 0.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.14 m pH-vriijednost: ca. 8. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.0. • Za premazivanje starih organskih i mineralnih žbuka i premaza.Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Valjna i premazna žbuka • Otpornost na alge.07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.15 .0. 8. • Pravilno zamiješana. • Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove. selektirani mramorni pijesak • • • • • Potrošnja: 0. Potrošnja: 0. • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Odbija vodu • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli.5 • Potrošnja: ca.15 kg/m2/A.6 kg/ltr.5 337 .du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Specifična težina: ca.25 kg/m2/A.15 . 1.

5 Upojnost vode: 0. 1 kg/ltr.0.15 kg/m2/A.7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca. 8.1 m pH-vriijednost: ca. proziran • • • • Visoka pokrivnost Odbija vodu Minimalnan napon Visoka paropropusnost • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Akrilna smola Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. • Specifična težina: ca. Specifična težina: ca.01 kg/m2h Način dostave: 338 .25 kg/m2/A.0.0.1 . SD-vrijednost: ca.01 m pH-vriijednost: ca.prirodni kamen. • Prikladno i za fasade. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Otpornost na alkale • Visoka vodoodbojnost • Bezbojan.2 . ciglu i pješčani kamen i premaze mieralnim bojama.Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton Područja primjene: • Vodootporna impregnacija za mineralne podloge.5 Pukotina pri širenju (400um) 10°C: ca.2 . 1.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . betonske građevine kao i za mineralne žbuke.07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. • • • • • Potrošnja: 0.4 kg/m2 Gustoća: ca. 1. 8. SD-vrijednost: < 0. • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša.7 kg/ltr. 1. 1 mm • Upojnost vode: < 0. 0.4 kg/ltr.

šeranja.i novi premazi omogućuju dugotrajnu zaštitu od vremenskih neprilika Prvo se premazuju kutovi i kosine ravnim kistom Nanošenje ravnomjerno. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. Dijelove građevine (prozore. nosiva i bez nečistoća (npr. Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Premazi odgovaraju plemenitoj žbuci i zbog toga ne utječu na svojstva paropropusnosti. valjka ili četke. vrata.podložni . kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Omjere razrijeđivanja vidi u tehničkim podacima Prije nanošenja. Slojeve provjeriti na nosivost putem proba umrežavanja. Ne obrađivati pri jakom suncu.) potrebno je prije obrade prekrititi. alge). kao i posebne materijale za armiranje i premošćivanje pukotina Površinski premaz razrijediti s malo vode kako bi se dobila optimalna konzistencija za mazanje tj. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom. okvire prozora. Raditi mokro na mokro kako bi se izbjeglo pojavljivanje primjesa 339 . Pukotine na podlozi traže posebnu diagnozu štete. valjanje.da ra O n va za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. jakom vjetru i visokoj vlažnosti zraka. Osnovno pravilo kod renoviranja i novih premaza . Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. čađa. prašina. Upotreba rešetki za cijeđenje sprječava nastajanje debelih slojeva boje i omogućuje ravnomjerno nanošenje. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). itd.Boje za van Obrada Obrada Obrada vanjskih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.

za razliku od prijašnjih vremena. prirodnim sirovinama. Ekološki mateBez emisije otapala Taj pojam zapostavlja površne sastojke (VOC). Pojam "sa slabom emisijom" stoga je korektniji.kako na starotako i na novogradnji.Ti zahtjevi na kvalitetu ispunjavaju se dobro promišljenim oblikom. Stanovanje.Boje za unutra Osnove / Vrste BOJE ZA UNUTRA Osnove / Vrste Za vlastita četiri zida pronaći welness i zdravo stanovanje. građevinsko fizikalnom i estetskom pogledu čine RÖFIX unutrašnje boje idealnim premazom za svaki prostorni koncept. To su crno-sive naslage na zidovima i stropovima nalik čađi. Individualnost i stilsko oblikovanje više je nego ikad važno za kvalitetu života i udobnost. Upotrijebite neku boju iz RÖFIX programa.te Vrs / ve no O a un za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . Kvalirijali koji ne štete zdravlju cilj su RÖFIX-ovih istraživanja i razvoja. odvija u unutarnjim prostorima. bojom i materijalom. 340 . već i estetski i ekonomski razlozi svjedoče za uporabu proizvoda bez omekšivaća. instituti za testiranja i RÖFIX -građevinske boje govore o "slaboj emisiji". RÖFIX unutarnji premazi temelje se na najboljim. Dugotrajne i kvalitetne .RÖFIX unutrašnje boje Učinkovita RÖFIX paleta boja optimalno je obradiva i ima visoku pokrivnost. tete "slaba emisija" i "bez emisije" ne postavljaju samo mjerila u pogledu zaštite zdravlja i okoliša. posao pa čak i slobodno vrijeme danas se. Zakonodavac. Prednosti u tehničkom. vitalizira i psihološki je besprijekorna. Fogging efekta. Redovitim testiranjima i kontrolama dokazuje i sigurnost pri upotrebi-čuva okoliš. Dokazano smanjuju rizik od tzv.koliko god zahtjevne bile Vaše potrebeRÖFIX je uvijek najbolji izbor.

Kontrastnost/Pokrivnost Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Kontrast ≥ 99.Građevinske boje .5 ≥ 95 i < 98 < 95 Oznaka visoka pokrivnost dobra pokrivnost I kontrast se dijeli na stupnjeve od 1 do 5. Za naziv srednji sjaj koriste se i pojmovi mat sjaj i svilenkasti sjaj. kdje stupanj 1 ukazuje na najveću pokrivnost. Podjela se vrši prema EN 13300.5 ≥ 98 i < 99. gdje stupanj 1 ukazuje na najveću postojanost pri mokrom zaribavanju.Boje za unutra Osnove / Vrste Kriterij kvalitete (EN 13300) Otpornost pri mokro zaribavanje Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 < 5 µm ≥ 5 µm i < 20 µm ≥ 20 µm i < 70 µm ≤ 70 µm > 70 µm Ribanja i pranja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 40 ribanja kod 40 ribanja Postojanost pri mokrom zaribavanju ocjenjuje postojanost obloge protiv ponovnog čišćenja (prije otpornost na ribanje i pranje). Stupanj sjaja Oznaka sjajno srednji sjaj mat tupo mat Kut mjerenja 60 ° 60 ° / 85 ° 85 ° 85 ° Vrijednost reflektiranja ≥ 60 < 60 / ≥ 10 < 10 <5 Stupanj sjaja dijeli se u 4 grupe. Obložni materijali se u klasi mokrog zaribavanja dijeli na stupnjeve od 1 do 5. 341 .

silikatne i silikonske unutarnje boje.Građevinske boje . svilenkasti sjaj RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Vezivno sredstvo Protvrdnjavanje veziranje Osobina Široka paleta boja mehanički zahtjevi Stupanj bjeline organsko Umrežava nje.2% Sve boje Ograničeno Klasa 1 90% svilenkasti sjaj svilenkasto mat Klasa 3 Ograničeno Klasa 1 88% Ograničeno Klasa 4 Stupanj sjaja tupo mat tupo mat tupo mat mat tupo mat tupo mat tupo mat tupo mat Kontrastnost/Pokrivnost Izoliranje od stranih sredstava Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost Razrijedivo sa vodom Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 1 - Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 3 ++ - - +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ L ++ ++ W Legenda: +++ = odlično / ++ = visoko/dobro/ + = slabo / .= bez kriterija razrijeđivanje: W = razrjedivo sa vodom / L = sadrži otapala 342 RÖFIX Glinasta zidna boja - RÖFIX Unutarnja boja .6% Ograničeno Klasa 3 79.Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike unutarnjih boja Raznovrsnvrsni izbor proizvoda.5% Ograničeno Klasa 2 91% Ograničeno Klasa 2 91% Sve boje Klasa 3 84. u ROFIX asortimanu još imamo visokokvalitetne Lateks boje. Stvaranje filma mineralno Protvrdnjavanje silikata I vapna organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma Ograničeno Klasa 2 86. kao i vapnene i glinaste boje. Pokraj organskih disperzivnih boja (u raznim kvalitetama obrade i kvalitetama proizvoda). RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja.

dječji vrtići. Različiti uvjeti života (kao npr.izbor prema podlozi Za uređivanje untarnjih prostorija bojom.= nepogodno Legenda .Prethodna obrada: W97 = Izolacijska boja / SHT = Dubinski grund na bazi silikonskih smola / ST = Silikatni dubinski grund / HT = Hidrosoldubinski grund / LH = LH-dubinski grund RÖFIX Glinasta zidna boja 343 RÖFIX Unutarnja boja . koji može garanatirati uvjerljive rezultate za svaki zadatak. U suradnji sa novim ROFIX ColourDesign otvaraju se sve mogućnosti za savršeno uređivanje unutarnjih prostora. svilenkasti sjaj Podloga RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Gips kartonske ploče Gipsana žbuka Ploča od iverice Uljane boje Tapete Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Mrlje od vode Nikotin. radna mjesta.Građevinske boje . čađa. tinta ++ (SHT) ++ (SHT) + (SHT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (SHT) ++ (W97) + (W97) ++ + (SHT) ++ (SHT) + (W97) + (W97) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) - ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + - + (HT) + (HT) + (HT) + (W97) + (HT) ++ (W97) + (W97) ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + + (SHT) + (W97) ++ (LH) ++ (LH) ++ ++ ++ (LH) ++ ++ ++ ++ ++ ++ + (HT) + (HT) + + (W97) ++ (HT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) + (W97) Legenda .Svojstva: ++ = odlično / + = dobro / . bolnice) zahtjevaju i različite proizvode:Ovjde ROFIX nudi veliki profesionalni izbor unutarnjih boja. RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja.Boje za unutra Osnove / Vrste Unutarnje boje . potreban je raznolik i visokokvalitetan izbor proizvoda.

02 cm pH-vriijednost: ca.0. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . • Mineralna boja na bazi kalijeva vodenog stakla sa visokom paropropusnošću • Psihološki neoporečena boja. 1. Bez emisije.5 Upojnost vode: 0.15 .4 kg/ltr. pH-vriijednost: ca. bez konzervansa.5 Odnos kontrasta: Klasa 1 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 91% Način dostave: 344 . 1.5% • • • • • • • Potrošnja: 0.81 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 3 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 79. 0.5 Upojnost vode: 0. Osobine: • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. Specifična težina: ca. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Psihološki prihvatljivo: bez konzervacijskih sredstava • Otpornost na izapiranje • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija.15 .0.Boje za unutra Podaci o proizvodu Boje za unutra RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja Područja primjene: • Unutarnja silikonska boja sa jakom paropropusnošću. 1.25 kg/m2/A. SD-vrijednost: ca.25 kg/m2/A. • Disperzivna boja za unutra. Specifična težina: ca.13 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 86. primjerena za alergične osobe. 8. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Visoka paropropusnost • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. Specifična težina: ca. 8. 11.15 . u bijeloj i RAL 9010 boji.6% • • • • • • • • • Potrošnja: 0.5 kg/ltr.25 kg/m2/A.0. 0. SD-vrijednost: ca. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Potrošnja: 0.5 kg/ltr.02 m pH-vriijednost: ca.

15 .5 kg/ltr.3 kg/ltr.0. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima.76 kg/m2h • Odnos kontrasta: Klasa 2 • Otporno na mokro: Klasa 3 • Stupanj sjaja: tupo mat • Stupanj bijeline: 84.2% • Potrošnja: 0.0. ca.2 kg/m2/A. • Visoka pokrivnost • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade • Sadrži malo emisija.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje .15 .2 kg/m2/A. • Potrošnja: 0. 0. Specifična težina: ca. pH-vriijednost: ca.0.0. • SD-vrijednost: ca. 1. Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 88% 345 . izolacijska unutarnja mat boja koja sadrži otapala.02 cm • Upojnost vode: 0.Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja • Disperzivna boja za unutra.25 kg/m2/A.25 kg/m2/A. • Unutarna disperzija razrijediva sa vodom za poslovne objekte.15 . • Na žutilo otporna. specijalno za ugostiteljstvo sa visokim opterećenjem nikotina ili u sličnim uvjetima. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Otpornost na ribanje • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Moguće oprati • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Slabog mirisa • Visoka pokrivnost • Univerzalna primjena • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • • • • • • • Potrošnja: 0.5 Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: mat Stupanj bijeline: 91% • Potrošnja: 0. • Stupanj sjaja: tupo mat • • • • • • Potrošnja: 0. za poslovne objekte. 1. • Dubinski premaz sa visokom pokrivnom moći.0.25 kg/m2/A.25 kg/m2/A. 8.25 kg/m2/A.15 . Specifična težina: ca. ca. 0. • Unutarnja disperzija razrijediva vodom. u bijeloj i RAL 9010 boji.15 . 0.

0.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . svilenkasti sjaj RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Magnetna . posebno za stubišta i hodnike u školama. • Dobro pokrivna gotova glinasta boja za unutra. zid. magnetska unutarnja boja. svjetlosiva. • pH-vriijednost: ca.78 kg/ltr. • Gotova.25 kg/m2/A.15 . 8. Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: svilenkasti sjaj Stupanj bijeline: 90% • Potrošnja: 0. Osobine: • Otpornost na ribanje • Sadrži malo emisija.0. restauracijama i javnim zgradama. gips-kartonske ploče i tapete. za gruba vlakna i strukturne tapete. • Otporna lateks boja.15 . drvo.5 Način dostave: 346 .25 kg/m2/A. • Otporno na mokro: Klasa 4 • Stupanj sjaja: tupo mat • Potrošnja: 0. • Specifična težina: ca.unutarna boja Područja primjene: • Visokopokrivna.unutarna boja RÖFIX Magnetna . • Kao premaz za manje površine u stambenim i poslovnim zgradama. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Razrijediv u vodi • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Visoka pokrivnost • Magnetan Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Ljepilo od celuloze • Punila (mineralna) • Polimerna smola • Metalni pijesci • Otapalo (bezmirisno) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0. za unutarnje zidove. vodorazrijediva unutarnja boja na disperzivnoj bazi. žbuku i stare premaze.0. • Kao novi premaz ili premaz za renoviranje.Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX Lateks unutarnja boja.15 .25 kg/m2/A. 1. trgovinama. Otporna na brisanje. svilenkasti sjaj RÖFIX Lateks unutarnja boja.

Pripaziti na ravnomjerno nanošenje boja (znači: dovoljno boje na valjku). Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST. 5-10% vode Kod drugog nanošenja razrijediti s maks. vrata. Omjer razrijeđivanja prilagoditi podlozi. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.da ra O a un za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . čađa. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. sjajna područja. ispitati potpunu suhoću podloge Kod obrade većih površina raditi "mokro na mokro" u jednom radnom potezu. prašina. 3% vode Kutove i rubove prije upotrebe valjka premazati kistom (sprječava nastanak primjesa) Nanošenje ravnomjerno. • Kod prvog nanošenja razrijediti s maks. Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Prije nanošenja narednog sloja. okvire prozora. različiti tonovi boje) Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. Dijelove građevine (prozore. Dobro prianjajuće premaze uljanih. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Uljane.Boje za unutra Obrada Obrada Obrada unutarnjih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. inače mogu nastati primjese od valjka (koristiti specijalni alat). Prije nanošenja. lak i disperzivnih boja. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. nosiva i bez nečistoća (npr. kao i nikotin. Korektivne radove provoditi samo s temeljnim materijalom (i kod bijelog materijala) Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu.) potrebno je prije obrade prekrititi. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. 347 . Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom. alge). itd. valjka ili četke.

Posebnim zračenjem oblikuju individualni ambijent. 348 . Visoka vodoodbojnost i dekorativni premaz sa antiknim efektom. Jedinstveni sjaj pružaju RÖFIX Stucco-mase za izravnavanje s površinom nalik mramoru i osvajaju svojom jedinstvenom. Zbog mnoštva boja i dodatnih efekata (Madreperlato. lazirna specijalna boja na bazi siloxana za unutrašnju i vanjsku primjenu. Antico.te Vrs / ve no Os ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Raznolikost i kreativni izgled DecorStucco je difuzijski otvorena boja za zidove na bazi kvalitetnih prirodnih materijala (gašeno vapno) i izvrsna je za oživljavanje starih tehnika oblikovanja.DecorLine Osnove / Vrste DECORLINE Osnove / Vrste Decorline . Cemento) kreativnost ne poznaje granice. kreativnom tehnikom obrade. Po želji investitora i planera na raspolaganju je lepeza RÖFIX DECORLINE originalnih premaza s gotovo beskrajnim mogućnostima. "Potpis" ličioca odlučuje o optičkom dojmu dubine i o željenom stupnu sjaja.površine s karakterom Kreativni premazi su u trendu. VelDecor je polupokrivna. mramorni efekt. kao što je tzv.

zaštitni vosak (opcija) Osobine: .Visokodekoracijski zaglađeni sloj s mramornim efektom Opis sistema: Raffaello Il Primer . ROFIX Renostar (modelirajuća. organska fina žbuka).premošćivanje pukotina Opis sistema: Edelfino . filcana mineralna žbuka za izravnavanje).5 mm VelDecor Lazura Osobine: .Predpremaz Coccio Antico (3-slojan) Raffaello Cera .postojan na vlagu . Dodatna kvaliteta leži i u odabiru materijala i strukture.fino zaribavanje . Površine je moguće polirati od svilenkastog sjaja do visokog sjaja. univerzalna optika površine . Izbor ROFIX proizvoda seže od glatkih. Raffaello. finih površina do uočljivih. te zbog više slojeva dobivaju imponirajuće dubinskog djelovanje. kao i ROFIX 715 Edelfino (finozrnata.DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Structo . sa različitim djelovanjem na površinu zaokružuju ROFIX izbor proizvoda.Mramorni efekt sa dubinskim djelovanjem . Coccio Antico i Coccio Cemento.paropropusan . DecorLine Marmorino . 349 .zaštitni vosak (opcija) Osobine: .0.I sa odgovarajućom lazurnom tehnikom.mineralna fina žbuka .Finozrnata strukturno-dekoracijska žbuka s lazurnom tehnikom Opis sistema: Vezivna žbuka . DecorLine marmorino su paropropusni proizvodi na bazi vapna za postizanje dekorativnih.dodacima .0. minerlna fina žbuka) kombinirani sa VelDecor (polupokrivna lazurna boja na bazi siloksana).Raffaello Madreperlato.otporan Opis sistema: Raffaello Il Primer .fina.Predpremaz Raffaello StuccoDecor (3-slojan) Raffaello Cera .karakter samostanske žbuke Opis sistema: Renostar .optimalna mogućnost filcanja .otporan Obrada sistema: Raffaello Il Primer .Predpremaz Coccio Cemento (3-slojan) Raffaello Cera .2 mm VelDecor Lazura Osobine: .7 mm VelDecor Lazura Osobine: . grubih struktura. ROFIX vezivna žbuka (dekorativna.mramoru sličnih površina.Građevinske boje .otporan Stare tradicije masa za izravnavanje su opet oživjele. nude indivudalnu slobodu uređivanja i optimalnu funkcionalnost.Mramorni efekt sa dodatkom kamena .postojan na vlagu .Mramorni efekt sa Terrakota.zaštitni vosak (opcija) Osobine: .paropropusan . površina dobiva prostornu dubinu.paropropusan .renoviranje starih podloga .mogućnost univerzalnog apliciranja Čisti odnos boja pri uređivanju nije sve.jako fina optika površine .postojan na vlagu .0.

Može se ubojiti i u danom primjeru kasnije ponovno bojiti.2 mm (2-slojna) Osobine: .postojan na zaribavanje/otporan Opis sistema: Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Glinasta žbuka VITAL Osobine: .dekorativan . Za razliko od toga RÖFIX Magnetna temeljna žbuka je izravnavajuća žbuka (min.Ekološko. DS = 3 mm). DecorLine Magnetico .ekološki .individualno upotrebiv Opis sistema: Renostar (Masa za izravnavanje Stara žbuka) Magnetna žbuka u boji.2 mm (2-slojna) Osobine: . 350 .paropropusno . koja sluši kao nosivi sloj za tapete.ekološki .magnetan . žbuka) Vapno -Kazein. Bilo premazano neobrađeno ili sa glinastom bojom. žbuka) Glinasta žbuka FINA (završ. koja se prema vani ne razlikuje od ostalih visokovrijednih žbuka.individualno obloživa Štedna i upadljiva RÖFIX Magnetna žbuka nudi prostor za prezentaciju.DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Natura .paropropusno .Građevinske boje .postojan na zaribavanje/otporan DecorLine Natura podupire ekološku svijest i kombinira ju sa dekorativnim uređivanjem površina.reguliranje vlage Opis sistema: Glinasta žbuka UNI (temelj.1.ekološki . Magnetnu žbuku dobijemo iz željezno magnetizirane tankoslojne završne žbuke. Prirodan.osobine .Magnetna dekoracija i funkcijska žbuka Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna žbuka .Boja ili Sanacijski grund Osobine: .magnetna .dekorativna .individualno uređivanje bojama Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna -temeljna žbuka (2-slojna) Raffaello Il Primer Raffaello DecorStucco Osobine: .magnetna .dekorativna . prirodne glinaste površine Opis sistema: Nosiva trstika / Mrežica od jute (opcija) Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Osobine: .1. ugodan karakter zidne površine u život unosi komfor. stenske obloge i premaze.

Nanos je uvijek 2slojan. Vrlo visoko vodoodbojno djelovanje. Prirodan nejednakomjeran karakter površine daje povijesnim ali i modernim zgradama poseban izgled. vremenski postojna modelirana žbuka RÖFIX Anticofino daje značenje trendu arhitektonske finoće (granulacija 0. Individualne mogućnosti strukturiranja u 8 prirodnih standarnih boja prema talijanskom predlošku nalaze optimalnu primjenu kako za unutra.7 mm).Građevinske boje .DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Anticofino . 351 .Finozrnata. tako i na fasadama. kod čega moramo uvijek uzeti u obzir 12 satno sušenje pojedinog nanosa. difuzijska otvorenost i dobra obradna svojstva jamče profesionalni rezultat.

• pH-vriijednost: ca.5 kg/ltr. • Za dekorativno uređivanje zidova i stropova Osobine: • • • • • Izjednačava upojnost podloge Poboljšanje prionjivosti Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom Neutralan miris • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni.5 Način dostave: 352 . • Gotova za uporabu. 1. 1. SD-vrijednost: ca. ekološka sirovina Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.0.05 .4 kg/ltr./m2 • NG: ca.05 m pH-vriijednost: ca. neravnomjerni karakter površine • Prirodna. 0.0.DecorLine Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu DecorLine OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello DecorStucco OIKOS Raffaello DecorStucco Područja primjene: • Popunjavajući.9 kg/m2 NG: ca.07 ltr. 12.5 • • • • Potrošnja: 0. učvršćavajuči predpremaz sa velikom pokrivnom moći i paropropusnosti za Raffaello-Stucco.du vo oiz pr o ci da Po ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .6 . 8. paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom.

05 .COCCIO Antico sa efektom terakote.5 kg/ltr.05 .05 m pH-vriijednost: ca. 8.6 . • Za dekorativno uređivanje zidova i stropova.07 ltr. • Dekorativni lazurni premaz na bazi Siloksana.0.Građevinske boje .0.DecorLine Podaci o proizvodu OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS VelDecor Lazurni premaz OIKOS VelDecor Lazurni premaz • Gotova za uporabu. 0. Coccio sa efektom cementnog kamena. SD-vrijednost: ca. 12. SD-vrijednost: ca.5 • Potrošnja: 0.2 kg/ltr.23 m pH-vriijednost: ca. proziran Neosjetljiv na vlažnost Neutralan miris Ne šteti okolišu • • • • Dekorativno Bez sredstava za otapanje Odbija vodu Neutralan miris • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje • Vosak na bazi vode • Siloksane smole u vodenastoj disperziji • • • • Potrošnja: 0. 1. • Zaštita od gljivica na bazi vode za Raffaello Strucco. za unutra i vani.09 kg/m2h 353 ./m2 • • • • • Potrošnja: 0. neravnomjerni karakter površine • Prirodna. • Za individualno lazurno premazivanje u obliku oblaka.07 kg/m2 NG: ca. paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom.0. • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni.9 kg/m2 NG: ca. sa antiknim efektom. ekološka sirovina • • • • • Moguće oprati Bezbojan. • Za poboljšanje otpornosti na vlagu.5 Upojnost vode: ca. 0. 0. 1.

prašina. itd. Postiže se matirani/stakleni/sjajni efekt prema gletanju čeličnim gleterom. Znači 7-10 dana nakon žbukanja.DecorLine Obrada Obrada Obrada Stucco Raffaello Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.da ra Ob ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . alge). čađa. Naknadno poliranje suhog materijala moguće je u svako vrijeme. Dobro prianjajuće premaze uljanih. lak i disperzivnih boja. 3. podlogu obraditi s Oikos Raffaello II Primerom. vrata. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. radnom koraku. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. nosiva i bez nečistoća (npr. Ne miješati s drugim materijalima. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). Uljane. Premazati probne površine. okvire prozora. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Minimalno 24 sata prije oblaganja. Radni korak: DecorStucco isto kao i u 2. kao i nikotin.) potrebno je prije obrade prekrititi. Vrijeme sušenja 6-8 sati 2. ali površinu pritiskom i oštrim rubom žlice za gletanje razvući. 354 . Radni dan: DecroStucco s malim čeličnim gleterom tankoslojno nanijeti i venecijanskom tehnikom obraditi (bez pritiska). Radni dan: DecorStucco s čeličnim gleterom nanijeti na cijelu površinu. Dijelove građevine (prozore. razvući da površina ostane glatka. 1.

Ne miješati s drugim materijalima Premazati probne površine Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.Građevinske boje . Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Antikni efekt (kist) : Nanesite kistom malu količinu VelDecora. alge). čađa. Mokru površinu obradite spužvom. tako da križnim pokretima spuštate kist. Efekt oblaka (rukavica): VelDecor nanesite pomoću kista. itd. Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Efekt oblaka (spužva) : VelDecor nanesite pomoću kista. nosiva i bez nečistoća (npr. okvire prozora.) potrebno je prije obrade prekrititi.DecorLine Obrada Obrada lazurnog premaza Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). 355 . Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. prašina. Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Razrijediti s maks. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Dijelove građevine (prozore. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. vrata. 10% vode. Mokru površinu obradite rukavicom.

356 POSTAVLJANJE ESTRIHA .

389 Nasipni materijali Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 364 364 364 365 367 Tekući estrisi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 369 369 371 373 Cementni estrisi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 375 375 364 376 378 Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 379 379 364 380 382 Premazi za pod Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 385 385 364 386 388 357 .POSTAVLJANJE ESTRIHA 356 .

Estrih je vrlo važan za kakvoću stanovanja. On se može neposredno koristiti kao pod ili se na njega može postaviti obloga. Odgovarajućim postavljanjem poda reducirate buku koraka i poboljšavate toplinsku izolaciju. postavljen je gipsani estrih u boji u palači kralja Minosa na Kreti. Ako se u estrih postavi podno grijanje. u vili Imperiale di Casale u Piazza Amerina na Siciliji). Vila je sagrađena između trećeg i petog stoljeća poslije Krista. 358 . Danas se od estriha zahtijeva više. iskustvo i pažljivost se traže-ali i materijali i sistemi usmjereni budućnosti određuju daljnju besprijekornu funkciju. Cilj je bio napraviti ravnu površinu u boji. danas koristimo vezivna sredstva kalcij sulfat i cement.est e a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha Povijest Estrih je poznat više tisuća godina. Nekad su to bili estrisi od vapna ili gline. već i umjetničku (npr.U antičko doba se radilo i podno grijanje. upravo kod estriha. 1400 p. Znanje.K. I tada je bilo važno da se za gornje obloge stvori solidan temelj. obratiti pažnju na kvalitetu proizvodnje i polaganja. Pod nije imao samo statičku ili tehničku funkciju. Tko vidi raskoš i boje podnih mozaika može teško zamisliti da su se takva umjetnička djela koristila samo kao pod. Rimljani su dovodili topli zrak ispod podova i tako su grijali svoje palače. Zbog toga je izuzetno važno. onda ono omogućuje ravnomjerno zagrijavanje. na razdjelnom ili izolacijskom sloju. Estrih je građevni dio koji se izrađuje na nosivoj podlozi.

Vezivna sredstva kalcij sulfata reagiraju s vodom i daju vrlo ćvrsti kalcij sulfatni dihidrat (gips). Tekući estrih sadrži odabrane dodatke i specijalna tekuća sredstva koja omogućavaju samoniveliranje. 359 . zahodi i kuhinje.Postavljanje estriha Tekući estrih na bazi kalcij sulfata Kalcij sulfatni estrih se koristi kao tekući estrih. Veliko opterećenje Kod CF .tekućeg estriha odnos čvrstoće na kidanje pri savijanju prema tlačnoj čvrstoći znatno je veći nego kod konvencionalnog estriha. Kod cementnog estriha Prednosti: • malo upijanje vode • osobito opteretiv • univerzalno upotrebljiv • siguran od smrzavice • brzovezujući cementni estrih može se ubrzo oblagati se moraju zbog stezanja izraditi prividne fuge. Pomoću suvremenih sustava strojeva i jednostavnom obradom "u uspravnom hodu" mogu se ovom tehnologijom postići veliki radni učinci. Površina se gladi ručnom ili strojnom gladilicom. te ROFIX hidroizolacijska traka. Prikladne hidroizolacije su npr. To vrijedi i za vlažne prostorije kao što su kupaonice. Cementni estrih je zbog svoje neosjetljivosti prema vlazi prikladan za van i unutra. Cementni estrih se izrađuje od materijala zemnovlažne konzistencije. a osobito se odlikuje velikom tlačnom čvrstoćom i čvrstoćom na kidanje pri savijanju. Estrih na bazi cementa Od otkrića portland cementa cementni estrih je tradicionalan način izrade estriha. RÖFIX hidroizolacijski grund. Prednosti: • male debljine estriha • izvedba površina bez radnih reški • rana prohodnost • prozračivanjem i prisilnim sušenjem može se prije oblagati • ne podiže se i ne spušta kod rubova • visok učinak kod izvedbe • jednostavan radni postupak • prednosti kod podnog grijanja • velika čvrstoća • glatka ravna površina Vlažne prostorije CF-tekući estrih se postavlja bez većeg ograničenja na cjelokupnom stambenom prostoru. u kupaonicama) tekući estrih i cementni estrih treba dodatno zaštiti od vlage hidroizolacijom. RÖFIX hidroizolacijska folija. Ako se radi o izloženosti prskanju vode (npr. CF-tekući estrih ima brojne prednosti. RÖFIX tekuća folija.

Postavljanje estriha Vrste estriha i njihova primjena Cementni estrih (CT) je najčešće upotrebljavana vrsta estriha. Plivajući estrih Plivajući estrih služi za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka.Mana cementnog estriha je da je tek nakon 20-30 dana moguć novi nanos. klase estriha. Zidove treba također obložiti izolacijskom trakom. Tekući estrih izvrstane kao grijani estrih jer je optimalna sposobnost provodljivosti i zaštite topline te slabo stvara napetosti. Za plivajući estrih u stanogradnji se primjerice koristi estrih CT C20-F4. Cijevi grijanja se moraju sigurno pričvrstiti i napuniti. Uzrok tome je njegova univerzalna mogućnost upotrebe. Sve više je popularan tekući estrih (CA). sudar sa negrijanim mjestima) ugraditi radne fuge. U stanogradnji se koristi estrih CA C20-F4. Za pripremanje podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto kao i za estrih na razdjelnom sloju. Nosivost zavisi od debljine estriha. Zbog promjena temperature dodatno treba na kritična mjesta (npr. Cementni estrih ima dobre vrijednosti čvrstoće. Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka. 360 . Grijani estrih Grijani estrih izrađuje se kao plivajući estrih i služi za prihvat različitih sustava grijaćih cijevi (podno grijanje). Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. ekološki i biološki je bezprijekoran i postavlja se čisto i bez ekstremnog fizičkog napora. To je zbog toga što ima kraće vrijeme ugradnje (rano prohodan i opteretiv). neosjetljiv je na vlagu i može se polagati i unutra i vani te je pogodan i kao estrih za grijanje. vrste izolacijskih materijala i čvrstoće na kidanje pri savijanju. Ili se koriste izolacijske role za zaštitu od buke koraka preko kojih se stavlja odgovarajuća folija.

Vrste estriha za specijalne namjene Uz "normalne" estrihe potrebni su još neki specijalni proizvodi za pod npr. Ne djeluje niti kao toplinska niti kao zvučna izolacija. Zatim na hidroizolacijama ( garaže i podrumi). dovoljno čvrsta i bez masnoća i pukotina. 361 . Hidroizolacija se ne smatra razdjelnim slojem. Prikladan je za prihvat velikih opterećenja. Podloga ne smije imati ispupčenja niti cjevovode i mora biti ravna i glatka. Na sve zidove. za postizanje tanke debljine sloja ili rano oblaganje. zaprljane betonske podloge i stari slojevi. Posebno ako se želi postići brza prohodnost ili tanki slojevi gdje normalni zemnovlažni ili tekući estrisi ne mogu držati korak. cijevi i podupirače treba postaviti rubne izolacijske trake. Vezani estrih Vezani estrih je prikladan za velika opterećenja. Prikladan je osobito za upotrebu na podlogama čija površina se ne može ili ne smije vezivati. Podloga mora biti suha. Normalne PEgrađevne folije nisu prikladne kao hidroizolacija jer je njihovo propuštanje pare preveliko i jer se lako gužvaju i rado stvaraju nabore. Uvijek je potrebno grundiranje s odgovarajućim vezivnim mostom. ali nema niti toplinsko niti zvučno izolacijsko svojstvo. To istovremeno sprječava gubljenje vode u podlogu za vrijeme vezanja. kao što su stari drveni podovi. Vezani estrih mora se snažno vezati za suhu podlogu. Odluku o ugradnji hidroizolacije i o vrsti donosi projektant.Postavljanje estriha Estrih na razdjelnom sloju Estrih na razdjelnom sloju se koristi za izjednačavanje visine i za niveliranje prije nanošenja obloga. Stoga ju treba na odgovarajući način pripremiti. Prije izvođenja vezanog estriha projektant treba utvrditi da iz donjeg građevnog dijela ne prodire vlaga.

Zatim za izjednačavanje visina kod različitih obloga. gradnja trgovine.). 362 . Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni neravni. Tankoslojni estrih se ne smije skupljati. 36 sati). kod RÖFIX 975 nakon ca. turistički objekti itd. Često se koriste na gradilištima koje treba brzo dogotoviti (kao što su npr. Mogu se koristiti i za popravke (npr. o dodacima polistirola i perlita povezanih cementom. Tankoslojni estrih se koristi kao vezivni premaz kada treba promijeniti namjenu ili kada se mora poravnati podloga. Služe i za ispunjavanje međuprostora između kablova. grijaćih cjevovoda i konstrukcija drvenih greda Brzovezujući estrih Brzovezujući estrih omogućuje postavljaču obloga da u što kraćem vremenu nakon postavljanja estriha postavi oblogu (npr. pragova). Radi se npr. stoga su osobito prikladni mortovi na bazi kalcij sulfata. Prije postavljanja treba obavezno pustiti podlogu da se potpuno osuši (mjerenje vlage) i grundirati.Postavljanje estriha Sipki materijal za izravnavanje Za izravnavanje podloge nude se na tržištu sipki materijali za izravnavanje koji se stavljaju ispod sloja za zvučnu izolaciju i za izolaciju od buke koraka.

Postavljanje estriha Debljina nanosa Mase za izravnavanje i niveliranje 160 mm 150 mm 140 mm 130 mm 120 mm 110 mm 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 25 mm 20 mm 15 mm 10 mm 5 mm 1 mm X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tekući estrisi CA-Estrisi ZE/CA-Estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X RÖFIX ZP200 RÖFIX STA30 RÖFIX AN10 RÖFIX AN30 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 F RÖFIX ZS20 RÖFIX ZS30 RÖFIX A90 RÖFIX A91 RÖFIX E28 RÖFIX 970 RÖFIX 973 RÖFIX 975 RÖFIX 976 RÖFIX 830 RÖFIX 831 363 .

Nasipni materijali Osnove / Vrste NASIPNI MATERIJALI Osnove / Vrste Sipki materijali su lagani materijali koji se proizvode s laganim dodacima. Izolacija od vlage ili pare postavljaju se prije nanošenja izolacijskog sloja kada se računa s vlagom iz podloge. 5 d ca. 21 d ++ ++ ++ + - + ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ odlično pogoduje + dobro pogoduje . mokrih stropova ili kod fundamentnih ploča koje dodiruju zemlju.est ete Vrs / ve no Os jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Sipki materijali se prilagođavaju određenoj podlozi bez fuge i služe dodatno ( što zavisi od namjene i izvedbe) kao toplinska izolacija i izolacija od buke koraka. već ih potpuno zatvara izolacijski materijal.nepogodno 364 Za popunjavanje drvenih greda u slučaju saniranja starogradnje ++ ++ ++ ++ Za izravnavanje većih neravnina Za pokrivanje i izravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala Opteretivost (slijedi lagani promet na gradilištu) Vrijeme sušenja u danima Izolacija od buke koraka Razlika u visini podloge Toplinska izolacija Dodatak Vezivo . 2 d ca. Vodovi na stropu ne moraju se izrezati. događa kod svježih. RÖFIX 830 RÖFIX 831 Specijalno RÖFIX 976 Lagani dodatak (organski) Cement Specijalno vezivno Lagani dodatak (organski) sredstvo Lagani dodatak (organski) Klasirani pijesak Specijalno vezivno sredstvo Cement ca. Područja primjene Materijal za poravnavanje koristi se kod podnih konstrukcija za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka te za izjednačavanje nivoa. ugradnja nije problem. 21 d ca. Zbog lake obradivosti i sipanjem pod tlakom zraka. dostatno su stabilni na pritisak i imaju stabilan oblik. To se primjerice Isto tako preporučljivo je kod podnih konstrukcija ako je prostorija ispod više temperature nego prostorija koja se izolira. isto tako s njim se izoliraju potkrovlja. Inovativni izolacijski materijal upotebljava se i kao toplinska izolacija kod izvođenja padova na ravnim krovovima. imaju malu nasipnu gustoću.

Osobine: • Ublaženje zvuka • Mogućnost pumpanja • Brza prohodnost • Neznatna prostorna težina • Toplinska izolacija Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 .8 mm Potrošnja: ca. 5 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 16 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. 1 N/mm2 NG: ca. 24 h Način dostave: 365 . • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. 1. 1600 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm • • • • • • Granulacija: 0 .Nasipni materijali Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nasipni materijali RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 830 Stiro beton Područja primjene: • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge.est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .5 N/mm2 NG: > 500 kg/m3 Prohodnost: ca.3 mm Potrošnja: ca. TČ (28 dana): ca./jed. • Prikladan za poravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala. 45 ltr.

za redukciju primanja vode i kod viših opterecenja. 90 kg/ltr. 0. svoda i izolacije kod ravni krovova.8 mm Potrošnja: ca. Izravnavjuci nasip za izolaciju.est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . • Specijalno vezivno sredstvo za stiroporne nasipe za izravnavanje. 50 ltr.Nasipni materijali Podaci o proizvodu RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 831 Vezivo Područja primjene: • Toplinsko izolacijski nasip za izravnavnje. Nasipna črvstoća: ca. Debljina sloja: > 3 cm • Potrošnja: ca. • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. za izravnavanje nivoa. poboljšana zvucna izolacija. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 50 ltr. • Toplinsko izolacijski nasip sa poboljšanom zvucnom izolacijom./jed. • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. 50 kg/m3 Način dostave: 366 . Nasipna črvstoća: ca. Osobine: • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka Sastav: • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 .12 kg/ltr.8 mm Potrošnja: ca. Debljina sloja: > 3 cm • • • • • Granulacija: 0 . ne gori. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. • Pogotovo kod viših zahtjeva./jed.

žlice ili građevinskih grablji Upute za obradu Eventualni šuplji prostori i pukotine moraju biti otporne na rastresit materijal Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača 367 .Nasipni materijali Obrada Obrada Obrada izravnavajućih nasipa Profesionalni savjet Priprema podloge Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito ukloniti.kosi transporter (zatvoreni sistem. bez prljanja gradilišta) Prije nanošenja narednog sloja. Specijalno za RÖFIX 831 preporučuje se sistem pumpa za estrih. ispitati potpunu suhoću podloge Obrada Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve.RÖFIX. Materijal se ne smije prevodnjavati Strojna tehnika Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih.est eda ra Ob jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .

bez prašine i nečistoće.Nasipni materijali Obrada Obrada stirobetona Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. te se zatim prema referentnoj konzisteniciji masa spravlja mješalicom. RÖFIX 300) RÖFIX 830 miješa se protočnom mješalicom i zatim uz pomoć pužne pumpe pumpa do udaljenosti od 80 m Određivanje konzistencije: Kod upotrebe protočne mješalice. RÖFIX Stirobeton se pomoću letve nanosi na zadanu visinu koja je fiksirana drvenim letvama 368 .B.Postavljanje estriha . Šupljine provjeriti na hidroizolaciju Cijevi za mort: potrebno premazati vapnenim mortom (z. prvo se u kanti ručno zamješa jedna vreća RÖFIX 830 sa 7-8 litara vode. Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito uklinuti.

vrijeme čekanja za nastavak radova ili prednosti kod postavljanja podnih obloga. • Dobra toplinska provodljivost i bez šupljina kod podnog grijanja • Niska visina konstrukcije poda • Građevno-biološki neškodljiv • Brzo prohodan (nakon 24 sata) • Ne skuplja se kod vezanja. velika čistoća. ali i sintetski proizvedeni materijali. ne skuplja se u procesu vezanja. Naziv anhidrit dolazi iz grčkog "an hydros" što znači "bez vode". stoga je velik učinak kod postavljanja • Velika tlačna i vlačna čvrstoća • Idealno za velike površine. brzo postiže čvrstoću. fizički rad. osoblje. alfa poluhidrat: velika čistoća.Tekući estrisi Osnove / Vrste TEKUĆI ESTRISI Osnove / Vrste Zahtjevi za građevine odnosno građevne dijelove kao i za estrih su se promijenili.est ete Vrs / ve no Os risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . kod podnog grijanja i saniranja starogradnje (gradnja tavana). velika čistoća. Sve se više uzima u obzir vrijeme gradnje. U RÖFIX-u se koriste uglavnom industrijski proizvedena veziva kalcij sulfata koji nastaju proizvodnjom tekuće kiseline kao i uklanjanjem sumpora iz dimnog plina: Sintetski anhidrid: velika čvrstoća. stoga se može postavljati na velikoj površini bez radnih fuga (dilatacija) • Može se ranije oblagati kod ubrzanog sušenja grijanjem Vezivna sredstva Gips i anhidrid su prirodni. CA/CT-Tekući estrih je mort za estrih napravljen prema vlastitim recepturama tvornice Prednosti : • Konstantna kvaliteta zbog tvorničke mješavine • Racionalno nanošenje. brzo se suši. Tekući estrih se prilagođava ovim zahtjevima pa se i sve više koristi. dobro podnosi sulfat REA-anhidrid: velika čvrstoća. Specijalni cement: brz razvoj visoke čvrstoće. ne skuplja se u procesu vezanja 369 .

Veliki uredi ≥ 4. klasi estriha.14 cm > 14 cm 40 mm 50 mm 60 mm 45 mm 35 mm 40 mm 50 mm 40 mm 12 cm PS20 + 2 cm Izolacija od buke koraka 370 . Nosivost ovisi o debljini estriha.Postavljanje estriha . debljina "plivajući estrih" prema odgovarajućoj grupi zahtjevnosti PS 20 WDPS WDPS > 10 cm 10 . Koriste se ili izolacijske role za zaštitu od buke ili se preko izolacije stavlja odgovarajuća folija. Čvrstoća: Tekući estrih zbog gustoće ima veću čvrstoću na vlak pri savijanju od uobičajenih estriha.0 kN/m2 Grijani estrih Prekrivanje grijanih cijevi Izolacija stropa na najgornjem katu Bez izrade potkrovlja Za kasniju izradu potkrovlja ≥ 30 mm po želji ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm nema 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm min.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm D. ≥ 30 mm A. Zidove ili cijevi treba također obložiti izolacijskom trakom. Za pripremu podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto što i za estrih na razdijelnom sloju. 8. Regali 4.Kat.0 kN/m2 .Kat.Tekući estrisi Osnove / Vrste Područja primjene: Kao estrih u unutrašnjim prostorijama u stanogradnji uključujući kuhinje. Škole. Mali uredi ≥ 2. Dvorane za rekreaciju. Javne zgrade. kao estrih kod sanacije starogradnje i estrih za tavane. bolnicama i skladišnim halama. Stambeno područje ≥ 2. Skladišta. B 34/ 18 30 25 mm 30 mm 25 mm 30 mm Plivajući estrih Konstrukcije plivajućeg estriha namijenjene su toplinskoj izolaciji i izolaciji od buke koraka. Zbog toga debljina estriha kod iste opterećenosti može biti manja. RÖFIX Tekući estrih posebno je pogodan za podna grijanja.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm B. Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm C.max. Izolacijski sloj Način izvedbe Debljina Tlačna čvrstoća Vlačna čvrstoća EN 13813 SIA Vezani estrih Klizni estrih Tiskanje Minimalna debljina kod razreda čvrstoće RÖFIX ZS20 RÖFIX A90 > 20 N/mm2 >4 N/mm2 C20-F4 RÖFIX ZS30 RÖFIX A91 >30 N/mm2 >5 N/mm2 C30-F5 AFE20 . A 22/ AFE30 . Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. dvoranama i velikim uredima. vrsti izolacijskih materijala i čvrstoći na kidanje pri savijanju. kupaone u školama.

gimnastičkih dvorana.est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . gimnastičkih dvorana. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 371 .4 mm Potrošnja: ca. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca.4 mm Potrošnja: ca. 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca. • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 .Tekući estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tekući estrisi RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C30 F5 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. kod stambenih kompleksa. škola. itn. • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. škola. itn. kod stambenih kompleksa.

18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca. 2200 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. • Raspoloživo samo u italidi.3 mm Potrošnja: ca. urede. 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca.Tekući estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX ZP200 Cement-tekući estrih RÖFIX ZP200 Cement-tekuæi estrih RÖFIX A90 CA-Tekući estrih CA/20 F4 RÖFIX A90 CA-Tekuæi estrih CA/20 F4 RÖFIX A91 CA-Tekući estrih CA/30 F5 RÖFIX A91 CA-Tekuæi estrih CA/30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim stambenim površinama. velikih ureda. dvorana za rekreaciju. 24 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 . kod stambenih kompleksa. kao npr. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca.gimnastičkih dvorana. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 .2 mm Potrošnja: ca. škole. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 372 . • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa normalnim zahtjevima čvrstoće. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. bolnica i skladišta. kupaone. skladišta itd. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa većim zahtjevima čvrstoće kao npr. Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Specijalno vezivno sredstvo • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju Sastav: • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 .est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Kao estrih u sanaciji starogradnje i kao namjenski estrih na tavanima. kod stambenih ustanova za jednu ili više obitelji. škola. zbog male težine površine. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca.2 mm Potrošnja: ca. • Prikladno za podno grijanje toplom vodom.kod upravnih zgrada i zgrada s uredima i sl. ukgučivo kuhinje.

ali da pri curenju ne nastaju vodenasta vezivna sredstva Postavljanje zvučne izolacije Odmotati izolacijske ploče za buku od koraka i zatim zalijepiti pomoću samoljepive spojnice. Laserskom ili crijevnom libelom mora se prije izvedbe podloge napraviti metarska oznaka (vagris) Kod estriha koji ima funkciju grijanja uvjet je postavljanje rubne izolacijske trake od 10 mm debljine. kako bi se izbjeglo curenje tekućeg estriha Postavljande izolacijske trake Rubne izolacijske trake s folijskom spojnicom stavljaju se na sve zidove (sprječavanje zvučnih mostova). žlice ili građevinskih grablji Konzistenciju treba birati tako.Tekući estrisi Obrada Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet Određivanje visine za postavljanje estriha Pomoću laserske ili libele mora se prije početka gradnje konstrukcije odrediti visina za postavljanje estriha. Preporuča se folijski papir od voska koji je zavariv vrućim zrakom i koji se ne gužva. Grijani estrisi: ako se koristi plastična folija. 0. vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih). da mort curi. estrih na razdijelnom sloju.2 mm.est eda ra Ob risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . RöFIX 831 ili RöFIX 830) Cijevi i vodove koji izlaze iz podloge potrebno je obljepiti. onda se izolacijske ploče moraju zaštititi folijom. 8 mm (kod podnog grijanja min 10 mm). Debljina rubne izolacijske trake: min. onda debljina PEfolije treba iznositi min. Ako se ne postavi takva rola za izolaciju od buke koraka. Trake se u kuteve postavljaju kutno kako ne bi nastala ispupčenja i šupljine. 373 . te ne treba biti šira od 2 m Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. Kod neravnina temeljne ploče kao i kod postavljanja cijevi na temeljnu ploču preporučuje se postavljanje izravnjavajućeg nasipa (npr. Stvaranje "kada": kod postavlljanja CA/CT estriha uvijek treba obratiti pozornost na postavljanje nepropusnih kada Izravnavajući nasip Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve.

Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran. tj. da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Prevodnjavanje Kako bi se izbjeglo prevodnavanje nakon ugradnje estriha.Postavljanje estriha . estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja.7) proslije postavljanja. vrijeme postavljanja. potrebno je estrih prvo umiješati gušće pa zatim prema potrebi dodavanjem vode postići idealnu konzistenciju Otvoreno vrijeme. morta kod RÖFIX tekućeg estriha iznosi ca. tj. Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran. što odgovara površini od 100. taj čin potrebno je što prije provesti kako bi se ubrzao proces sušenja Površina je gruba i sadrži otvorene pore Preporučena granulacija za brušenje: 16 ili 24 grubo posipano Skinuti materijal potrebno je ukloniti tj. pomesti. estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja. da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Brušenje ili četkanje CA tekućeg estriha moguće je već nekoliko dana (3. 374 .120 m2/satu Uljevanje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa. Ne miješati s drugim materijalima Niveliranje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa. može za sat vremena izmiješati 8 . koje djeluje negativno..Tekući estrisi Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet RÖFIX tekući estrih se miješa specijalnom pumpom za miješanje i pomoću crijeva se dovodi do mjesta ispuštanja Učinak silosne pumpe za miješanje iznosi oko 100 l/min.10 tona materijala.. 30 -40 minuta.

na razdijelni dio ili na izolacijski materijal. Što je veća kvaliteta i gustoća estriha.Koristi se neposredno kao pod ili se na njega stavlja neka obloga. Kao pod u stambenim prostorima. To znači da je maksimalni udio vlage 2. Cementni estrih se sastoji od visoko vrijednog pijeska za estrih. garažama. radionicama itd.5%. vezivnog sredstva cementa i vode. 36 h 375 .Cementni estrisi Osnove / Vrste CEMENTNI ESTRISI Osnove / Vrste Najčešče se koristi cementni estrih. estrih za grijanje i estrih za pad.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 obloživo nakon ca. podrumima. 7 d ca.est ete Vrs / ve no Os risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . Dozvoljeni ostatak vlage je ovisan o gornjem sloju. 1 m ca.Kod određene izvedbe poboljšava zvučnu i toplinsku izolaciju. Postavljanje: Cementno vezani nosivi slojevi moraju biti osušeni.Estrih je vrlo važan za visoku kvalitetu življenja. Proizvod RÖFIX 970 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 RÖFIX 973 F RÖFIX 975 mjesec = mj dan = d sat = h minuta = min Opis Cementni estrih CT C20 F4 Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 Brzovez. 1 m ca.Preuzima li na sebe podno grijanje estrih brine o optimalnoj raspodjeli topline.Cementni estrih je građevinski dio. to je manja dozvoljena vlaga. Tijek sušenja ovisi o uvjetima okoline i upotrebljenoj kvaliteti. estrih na razdjelnom sloju. 7 d ca. Područja primjene Područja primjene: Kao vezani estrih. U cementne estrihe se ubrajaju i brzovezujući estrisi. Ugrađuje se kao mješavina zemnovlažne konzistencije.a postavlja se na nosivu podlogu. plivajući estrih na izolacijskom sloju. Testiranje vlažnosti vrši se CM-uređajem ili Darr-peći.

8 mm • Potrošnja: ca. 6 h Mogućnost grijanja: ca. Kao temelj za ravne krovove. • Brzovezujući vezani estrih.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. estrih na razdjelnom sloju.0.Cementni estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Cementni estrisi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 Područja primjene: • Vezivni mortovi za cement./jed. tj brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. podrumima.est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . 12 ltr. • Kao temelj u stambenim prostorima. itd. kao i za popravke. U području renoviranja i saniranja. terase i balkone. 36 h Način dostave: 376 . 36 h Prohodnost: ca. TČ (28 dana): ca. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. 20 N/mm2 NG: ca. Osobine: • Dobra prionjivost • Dobra racionalna obrada • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Pogodno za podno grijanje • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Organski udjeli <5% • Specijalno vezivno sredstvo • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . garažama.4 mm Potrošnja: 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. plivajući estrih na izolacijskom sloju. 2 kg/m2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .

Kao podloga u stambenim prostorima.4 mm • Potrošnja: ca. 1 d • Mogućnost grijanja: ca. kao i za popravke. kao i za popravke. kod gradnje stanova./jed. 7 d • Prohodnost: ca. • Kao temelj za ravne krovove. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi./jed. kao i za popravke. • Kao temelj za ravne krovove. terase i balkone. • Kao vezani estrih.6 ltr.est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . podrumima. • TČ (28 dana): ca. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. estrih na razdjelnom sloju. 19. • Kao temelj za ravne krovove. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca. kao i za popravke.Cementni estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez. 2 d Mogućnost grijanja: ca. • TČ (28 dana): ca. 20 ltr. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca. • Kao temelj za ravne krovove.3 mm Potrošnja: ca. • Brzovezujući vezani estrih. • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 19./jed. podrumima i garažama. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca. 20 N/mm2 • NG: ca. 6 d 377 . 21 d • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. terase i balkone. 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. itd. U području renoviranja i saniranja. • Brzovezujući vezani estrih.3 mm Potrošnja: ca. itd. 20 ltr.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. 1 m Prohodnost: ca. 20 N/mm2 • NG: ca. estrih na razdjelnom sloju. 1 d • Mogućnost grijanja: ca.Kao podloga u stambenim prostorima. Kao temelj u stambenim prostorijama. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. 1 m Prohodnost: ca.6 ltr. 6 d • Granulacija: 0 . Kao temelj u stambenim prostorijama. U području renoviranja i saniranja. 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. estrih na razdjelnom sloju. 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 • Kao vezani estrih. terase i balkone. 2 d Mogućnost grijanja: ca. kod gradnje stanova. plivajući estrih na izolacijskom sloju. podrumima i garažama. plivajući estrih na izolacijskom sloju.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. estrih na razdjelnom sloju. 7 d • Prohodnost: ca.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez.4 mm • Potrošnja: ca. trogvina i u industriji. podrumima. plivajući estrih na izolacijskom sloju. terase i balkone. plivajući estrih na izolacijskom sloju. 21 d • Granulacija: 0 . 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. trogvina i u industriji.

prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. da se estrih postavi u vremenu predviđenom za obradu Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih. bez prašine i nečistoće.est eda ra Ob risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha .Cementni estrisi Obrada Obrada Obrada cementnog estriha Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih). drvene ili plastične letve razvlači Kada su u pitanju male količine moguće je RÖFIX cementni estrih ručno zamiješati i nanijeti žlicom Naknadna obrada Štititi od smrzavanja. estrih na razdijelnom sloju. eventualno prekriti plastičnom folijom. nanosi se RÖFIX Cementno vezivno sredstvo tehnikom "mokro na mokro" Miješanje Predviđenu količinu smjese pomiješati s određenom količinom vode do zemnovlažne konzistencije i to mješalicom ili estrih pumpom. Kao dobra kombinacija iskazao se RÖFIX kosi transporter u sklopu s pumpom za estrih Nanos i razvlačenje Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. Štitit od propuha. fen) i kiše 378 . Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod vezanih estriha. Strojna tehnika Treba biti odabran takav način rada.

30 mm 30 .sa debljinama nanosa od 1-10 mm (ROFIX AN10) i 5-50 mm (RÖFIX AN30) Popunjavaju neravnine na podu sigurno i brzo.Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste MASE ZA IZRAVNAVANJE I NIVELIRANJE Osnove / Vrste Mase za izravnavanje su finozrnate mase.5 mm 5 .20 mm 20 . Odlikuju se dobrim osobinama razlijevanja i koriste se za slojeve debljine od 1. Podloga Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje Cementni estrisi 1 . Služe dalje za izravnavanje visine na različitim podlogama. Tankoslojni vezani estrisi koriste se za izravnavanje podloge.50 mm X X X X X X X X X X X X X X X X 379 X X X X X X X X X X X X X X X X .5 mm 5 .10 mm 10 .50 mm.est ete Vrs / ve no Os ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Područja primjene Tankoslojni estrisi i estrisi za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni ili u pretankom ili neravnom sloj.30 mm 30 . Odlikuju se ravnom površinom i mogu se brzo oblagati.10 mm 10 .20 mm 20 .50 mm Tekući estrisi 1 .

Osobine: • • • • Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje • • • • Visoka izdašnost Visoka otporost na habanje Univerzalna primjena Brza obrada Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.07 m • Granulacija: 0 .7 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. 1. • Za izravnavanje neravnih podloga u stambenim i poslovnim prostorima i kao tanki estrih. 7 N/mm2 Način dostave: 380 . univerzalno upotrebljiva fina masa za popunjavanje u debljini od 5 do 30 mm. 28 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca. Za unutra./TO • TČ (28 dana): ca. kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica.1 .1 mm • Potrošnja: ca.2 kg/m2 • SD-vrijednost: . 1.0. • Kao samorazlijevajuća. 600 ltr.Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje Područja primjene: • Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha. 0. Prikladno i za podno grijanje. • Čvrstoća pri savijanju: ca. na CA/CT bazi.0.3 kg/ltr. • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka.est edu vo oiz pr o ci da ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .

8 kg/m2/mm TČ (28 dana): > 13 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca. 35 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca. 30 min Debljina sloja: ca. • Fleks-podna masa za izravnavanje.3 cm Potrošnja: ca. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama.1 mm Potrošnja: ca. ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi). 2 h • • • • • • • Granulacija: 0 . 12 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: 1 d • Prohodnost: ca. gletanje. Kao spojno izravnavanje betonskih površina. 1. 30 min Debljina sloja: ca.Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje • Za izravnavanje.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. Za vani i unutra. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. • • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Minimalnan napon Pogodno za podno grijanje Brzo veže • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • • • • • Čvrsto Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Brza mogućnost oblaganja • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • Granulacija: 0 . 1. • Fleks-podna masa za izravnavanje. 50 mm Mogućnost oblaganja: 48 h Prohodnost: ca. 4 h • • • • • • Granulacija: 0 . Slojevi od 10 do 30 mm. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama.3 mm Potrošnja: ca. 1. ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi). 2. ujednačavanje i niveliranje estriha na bazi cementa -anhidrita (CA) i gipsa. Za vani i unutra. Slojevi od 10 do 50 mm. 30 min Debljina sloja: ca. 3 h 381 . gletanje. Kao spojno izravnavanje betonskih površina.Postavljanje estriha . 30 mm Mogućnost oblaganja: 24 h Prohodnost: ca. gletanje. 10 mm Otpornost na odvajanje: ca.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca.

potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr. nosiva. Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom).Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada Obrada mase za izravnavanje i niveliranje Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min. te se zatim ta referentna konzistencija priprema mješačem Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera 382 . Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Prava konzistencja se određuje pomoću RÖFIX mjere za određivanje konzistencije Pri upotrebi protočne mješalice.est eda Ob ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Podloga mora biti suha.12 a maks. prvo se ručno u kanti izmješa jedna vreća mase za izravnavanje i zadana količina vode. RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex). 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu. bez prašine i nečistoće.

RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex). 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu. s letvom za vibriranje Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera Ne miješati s drugim materijalima 383 .12 a maks.Postavljanje estriha . Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom). potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr. Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Raspodjela se izvršava kao kod tekućeg estriha.Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada tankoslojnih estriha Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min.

Postavljanje estriha .Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada 384 .

Premazi za pod Osnove / Vrste PREMAZI ZA POD Osnove / Vrste Tehnički zahtjevi površine poda određuju vrste obloga za pod.est eza te Vrs / ve no O d po azi em Pr as rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Za reprezentativne površine poda u trgovačkim. Višestruka i dokazana primjena. RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole. • prodajni i izložbeni prostori • butici • uredi • kupovni centri • ulazi i predvorja • balkoni 385 . Niti jedan betonski pod ili estrih bez odgovarajućeg poboljšanja površine ne može trajno podnositi opterećenja u industrijskim i radnim pogonima. poslovnim i javnim prostorima. Područja primjene RÖFIX ova boja za pod nudi maksimalan učinak i ne ograničava kreativnost.

podrumima.garažama. podrumima. proziran Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.Premazi za pod Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Premazi za pod RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje Područja primjene: • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji.15 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. prehrambenim tvornicama. 45 min • Vrijeme upotrebe: ca.est eo za du vo oiz pr o ci da P d po azi em Pr arih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .garažama. skladištima. parkirališnim kućama. 45 min • Potrošnja: ca. • Može se upotrijebiti i kao visokovrijedno vezivno sredstvo za posebne mortove. proziran Pogodan za područje prehrambenih proizvoda • • • • • Dobra prionjivost Otporan na kemikalije Razrijediv u vodi Dekorativno Visoka otporost na habanje • Otporan na kemikalije • Bezbojan.3 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 0. 30 min Način dostave: 386 . Osobine: • • • • • Dobra prionjivost Visoka otporost na habanje Otporan na kemikalije Bezbojan. • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji. balkonima i terasama. prehrambenim tvornicama. balkonima i terasama. • Jako zatvaranje pukotina u estrisima. parkirališnim kućama. na mineralnim i metalnim podlogama. betonskim površinama i fugama. skladištima. na mineralnim i metalnim podlogama. 0.

Postavljanje estriha .Premazi za pod Podaci o proizvodu Izbor boja Razrjeđivanje 387 .

gumenog brisača.Premazi za pod Obrada Obrada Obrada epoksidnih premaza Profesionalni savjet Nosive podloge koje je potrebno obložiti moraju biti bez rasklimanih i raspadajućih dijelova kao i bez razdvajajućeg filma od ulja. da se uzme u obzir vrijeme obrade od 15 .0. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. fen) i kiše 388 .20 min.est eza da ra O d po azi em Pr ab rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .valjka ili četke. Za to vrijeme se pomoću igličastog valjka istjerava zrak Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. ako nosiva podloga pokazuje otpornost na odvajanje prema Ö -normi Kod nanošenja debljina većih od 0. postiže se dodavanje ca. Kvaliteta površine koju treba obložiti je postignuta.5 mm izmiješati kvarcnim pijeskom 0 . Za pečačenje nanose se i do tri sloja.materijal u ambalaži treba često dobro promješati Epoksidni grund i premaz se prema potrebi može nanijeti uz pomoć zidarskog češlja. Vremenski razmak između slojeva ne duži od 48 sata Način rada treba biti tako odabran.20% finog kvarcnog pijeska Kako bi se spriječila segregacija pjeskovitog sloja. 10 . voska i masnoća. podloge ne smije pasti ispod +10° C Štititi od smrzavanja.3 Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati Potrebna količina vode kao i suhog kvarcnog pijeska dodaje se tek nakon miješanja komponenti Obloga otporna na klizanje.

na ciljeve posla Napomena Za učinkovito zapunjavanje pukotina u betonu upotrebljava se posebna smjesa sastavljena od kvarcnog pijeska i smole.Postavljanje estriha .Premazi za pod Obrada Obrada smole za utiskivanje Profesionalni savjet Priprema podloge Pukotine moraju biti bez prašine i prljavštine. Na lagano vlažnoj podlozi moguće je injektiranje Sanirane pukotine u još svježem stanju pjeskariti kvarcnim pijeskom Miješanje Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati 2 komponentne proizvode nakon miješanja potrebno je pretočiti u čiste posude (prebacivanje) i ponovno izmiješati Nanošenje Ugradnja utiskivajućih smola vrši se injekcijskom tehnikom u području visokog i niskog pritiska pri čemu se treba obratiti pozornost na uvjete rada na gradilištu tj. 389 .

390 POSTAVLJANJE KERAMIČ KIH PLOČICA .

POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA 390 .425 Pregled Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 392 392 402 406 Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 407 407 407 410 412 Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 413 413 407 414 415 Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 416 416 407 418 420 Mortovi za peći Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 421 421 422 424 391 .

Pločice stvaraju ugođaj. saune. Raznovrsni formati potiču vašu kreativnost. Stanujete i živite u prirodnoj ljepoti. Dodavanjem kvarca i glinenca odnosno mineralnih dodataka dobiva se suha masa za prešanje od koje se izrađuju keramičke pločice i mozaici (fina keramika). RÖFIX nudi za navedene zahtjeve odgovarajuće sisteme tražene nepropusnosti kao i ljepila i mase za fugiranje. ili plastična masa s visokim udjelom vode od koje se prešaju podne klinker ploče (gruba keramika). umjetničko oblikovanje i velike objekte. Europska norma EN 87 dijeli keramičke obloge i ploče prema sposobnosti upijanja vode u četiri skupine. Danas aktualnija nego ikad prije. plivališta.Pregled Osnove / Vrste PREGLED Osnove / Vrste Uređivanje sa pločicama Pločica je jedna od najstarijih sredstava uređenja u arhitekturi. Bitni kriteriji kod keramičkih obloga su sposobnost upijanja vode i opteretivost podloge. slobodno vrijeme i odmor. Osnovna sirovina za pečene keramičke proizvode je glina. Boje i formati. druženje. Za svaku podgrupu postoji opet specijalna norma kvalitete koja je u pravilu navedena na pakiranju proizvoda. WC-i. tuševi. 392 . Ostvarite svoj osobni životni stil. Za radne prostore.ed ete Vrs / ve no Os egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . pocakljene i necakljene sirovine postižu uporabne osobine i kakvoću. Kupaonice. Zahtjevi i pretpostavke U graditeljstvu se keramičke pločice ubrajaju u skupinu umjetno proizvedenih mineralnih ploča za oblaganje zidova i podova. hodnici. Ostvarite svoje ideje. stepenice i dnevni boravci postaju okvir za obitelj. dizajn i individualne ideje zadovoljiti će i one najzahtjevnije. Pečenjem pri temperaturi između 900 i 1200 stupnjeva C sušene.

Pogodno za podno grijanje Netopljiv u vodi. hrapavost i osjetljivost na mrlje.Postavljanje keramičkih pločica . fleksibilno C2 TE na mraz. brzovezujuce 393 . Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. koji se danas dobivaju prešanjem prskanih granulata i peku se na 1200°C. Fini gres bazira se na masi gresa. specijal C1 TE Izvrsna mogućnost stajanja Netopljiv u vodi. posebno finim mljevenjem u kontinuiranim i diskontinuiranim mlinovima. plus C2 TE na mraz. ponašanja pri habanju. Razvijala se finijom pripremom. Fleksibilan. bijelo C2TE RÖFIX Ljepilo za kamen. silikatnokeramički materijali.Pregled Osnove / Vrste Postavljanje ploča Gres Pod gresom se podrazumijevaju usko aglomerirani. Vrste pločica i ploča Gres pločice glazirane. Fleksibilan. Pore su manje i sitnije. Pogodno za podno grijanje. čvrstoća je veća. glazirane i neglazirane pločice ploče od prirodnog kamena različite tvrdoće i u raznim bojama Osobina Proizvod Netopljiv u vodi. Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. Količinu pora te stupanj otvorenosti pora određuju osobine materijala poput čvrstoće. keramiče pločice Gres pločice glazirane i neglazirane pločice Fine gres pločice vrhunski pripravljene. RÖFIX Tankoslojno ljepilo. a osobito je osigurana otpornost na smrzavanje. Fleksibilan. Pogodno za podno grijanje RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. Otpornost na mraz. Fleksibilan. Brzo veže Netopljiv u vodi.

Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 4.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području sanitarija Područje poda 1.) 2.) 1.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 5.) Priprema podloge RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3.Postavljanje keramičkih pločica . fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 6) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga Područje zida Gipsano kartonske ploče RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Podloga Cementni estrisi 2. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 394 .

) Fugiranje RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Pribor RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete Srednjoslojna varijanta Betoni stariji od 6 mjeseci RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Optiflex RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Univerzalni mort bijeli C2 TE RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete 395 . Hidroizolacija RÖFIX Optiflex 4.) 1.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području balkona Tankoslojna varijanta 1.Postavljanje keramičkih pločica . fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort Univerzalni bijeli C2 TE 5.prethodno vlaženje 2.) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3.mat.vlažni.) Podloga Cementni estrisi bez prašine.

bez šupljina 2.Postavljanje keramičkih pločica .) Vezivni most RÖFIX Ljepilo za kamen. brzovezujuce 3.bez šupljina RÖFIX Ljepilo za kamen.) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje Područje poda stare nosive pločice . specijal C1 TE 4.) Podloga stare nosive pločice .Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Sistem renoviranja starih pločica Područje zida 1.) Češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo. brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo. fleksibilno C2 TE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje 396 .

anhdrit/cement Estrih na bazi kalcijeva sulfata. specijal C1 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 397 . bez podnog Neravni estrih na bazi cementa grijanja Negrijani.) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 3. sa podnim grijanjem 1.) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Estrih na bazi kalcijeva sulfata. fleksibilno C2 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE 4. ravni tekući estrih 2. tekući estrih Grijani. neravni cementni estrih RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Postavljanje keramičkih pločica .) Podloga Grijani.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Pregled Osnove / Vrste Sistem estriha.

brzovezujuce C2 F ca.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX sistem brze gradnje brzo nakon 8 dana fugirano 1.) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL ca.) Podloga RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 2.Postavljanje keramičkih pločica .) Vezivni most i češljano ljepilo Vrijeme sušenja Ultra brzo nakon 2 dana fugirano ca. 2 sata Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 398 . brzovezujuce C2 F RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje ca. 4 sati 3. 7 dana ca. 4 sati RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 36 sati RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 2 sata ca.

Vezivni most sa RÖFIX DBM fleks i RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. tj. Estrih se mora obraditi prema normama i mora postići zrelost za x polaganje. Porobeton Žbuka unutra Vezivni most RÖFIX DBM Osjetljivost na naprefleks. sulfata RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. brzovezujuce C2 F RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE x x x x x x o x x x x o o x x x x x x o x x x x x x o o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o o o x x x x x x o o 399 Podloga Priprema podloge Napomena . Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke uljane oplatnih ulja.5 N/mm2. sulfata prema podacima proizvođača. Površinu obraditi prema podacima od proizvođača. 3 mjeseca stari Izolacijske ploče Tvrda pjena. gipsane građevinske ploče. Žbuka vani Cementni estrisi Cement-. Samo na području zida i u unutarnjem području. brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo. o Ploče od iverice Sa RÖFIX Izolacijskim grundom prethodno obraditi. 2. kamena -tj.Podloge Betonski zidovi/podovi stariji od 6 mjeseci Betonski zidovi/podovi Gotovi dijelovi od betona min. Minimalna debljina žbuke 15 mm.5 N/mm2. Tlačna čvrstoća min. Izolacijske ploče moraju biti sigurno i trajno mehanički pričvršćene.Vezivni most sa RÖFIX brzovezujućim ljepilom loge od prirodnog za mramor. Stare pločice Keramičke obloge. (Zrelost za polaganje vidi TM ) Dilatacijske fuge preuzeti u fugama pločica Razvesti grijanje prije postavljanja. zanje Kod jako pješćčanih. estrisi na bazi kalcija. fleksibilno C2 TE RÖFIX Ljepilo za kamen. Kod neravnih podloga nanijeti RÖFIX masu za izravnavanje i niveliranje. o pogodno u području poda Tlačna čvrstoća min. Kod jako upijajuće podloge nanijet RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen). Ekstruderska pjena Kod jako upijajuće podloge nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen).estrisi na bazi kalcija.ispitivanje i protokol grijanja je moguće prikazati.Postavljanje keramičkih pločica . Kod jako upijajućih podloga nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen). 2. Terazzo obloge Gipsani građevinski materijal Gipsane žbuke.i gipsani estrisi sa podnim grijanjem x općenito pogodno RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno.tj. jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi.Pregled Osnove / Vrste Ljepilo . Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke oplatnih ulja . jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. CM. Sadržaj vlažnosti: Gipsane žbuke maks. Sigurno i trajno pričvršćivanje. obo. 1%. CA-tekući. bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo. Razdvajajuća sredstva koja stvaraju film i šuplje pločice odstraniti. Kod jako pješčanih. Minimalna x debljina žbuke 10 mm Koristiti cementne temeljne žbuke.

Pregled Osnove / Vrste Masa za fugiranje /Područje primjene RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X X Primjena Širina fuga RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga X Podno grijanje Sistem brzog građenja Unutarnja primjena Uska fuga Široka fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Široka fuga 1 .5 mm 3 .20 mm 3 .5 mm 3 .20 mm Vanjska primjena Područje industrije Izbor boja 400 RÖFIX Masa za fungiranje X .Postavljanje keramičkih pločica .20 mm 1 .20 mm 3 .20 mm 1 .5 mm 3 .

stalna izloženost vodi. Balkoni i terase bez izolacijskih slojeva.Pregled Osnove / Vrste Prethodna obrada podloge /Područje primjene RÖFIX Izolacijski Grund grupa zahtjevnosti Opis Primjena RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Tekuća folija X X + BG 1 Privremena i kratkotrajna izloženost prskanju vode Dugotrajna. Sanitarne prostorije u javnom i poslovnom području sa odvodom i sl. stalna izloženost vodi Kupaonice bez podnog odvoda.Postavljanje keramičkih pločica . X X BG 2 X BG 3 Vanjski dijelovi građevine izloženi vlazi BG 4 Dugotrajna. mehaničko opterećenje. kao i podnožja kod građevina i sl. Tuševi bez tuš. X Hidroizolacija / Osobine Otpornost na pucanje/premošćivanje Proizvod Otpornost na stalnu vlažnost Otpornost na kiseline/lužine Bez otapala-/teških metala Otpornost na smrzavanje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Tekuća folija RÖFIX OPTIFLEX + - + + + + + + + + + + + + o + + + + + + + + o + +=pogodno -= nepogodno o=granično pogodno Otpornost na UV-zrake 401 Unutarnje područje Paronepropusnost Vanjsko područje Paropropusnost RÖFIX OPTIFLEX X X X . plivališta sl. sa tuš-kadom /sa kadom i sl. Kuhinje i tuševi u tvornicama.kade. u induDjelovanje agresivnih sredstava i veliko striji.

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Priprema podloge za postavljanje keramičkih pločica
RÖFIX Kontakt Grund
RÖFIX Kontakt Grund

RÖFIX Izolacijski Grund
RÖFIX Izolacijski Grund

Područja primjene:

• Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha, na CA/CT bazi. • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka, kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica.

• Izolacija u vlažnim prostorijama, ispod keramičkih pločica na podu i zidu. • Zadrživač vodene pare i vlage na cijeloj površini, bez fuga.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje

• • • • •

Otpornost na vodenu paru Stalna otpornost na vlagu Mogućnost mazanja i valjanja Otpornost na kiseline i lužine Brana za paru bez fuga

Sastav:

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• Potrošnja: ca. 0,1 - 0,2 kg/m2 • SD-vrijednost: 0,07 m

• • • •

Potrošnja: ca. 0,55 kg/m2 NG: ca. 1600 kg/m3 Gustoća: ca. 1250 kg/m3 SD-vrijednost: 400 m

Način dostave:

402

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Tekuća folija
RÖFIX Tekuæa folija

RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K
RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K

Dodatak za prionjivost i elastičnost Dodatak za ljepilo
Dodatak za prionjivost i elastiènost Dodatak za ljepilo

• Izolacija od vlage ispod pločica, npr. u kuhinjama, kupaonicama, zahodima, praonicama i garažama. • Zaštita od vlage na podlogama u unutarnjem području.

• Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P)

• Dodatak kod postavljanja kamenih pločica i pločica iz umjetnog kamena sa profiliranom leđnom stranom, tankoslojno ili srednjoslojno. • Posebno za jaka termička opterećenja npr. estrihe koji griju, terase, balkone.

• Vodonepropusan • Bez sredstava za otapanje • Mogućnost premošćivanja pukotina • Fleksibilan • Dobra prionjivost

• • • •

Elastično, fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost

• Elastično, fleksibilno

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Cement

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Potrošnja: ca. 1,5 kg/m2/mm • NG: ca. 1,5 kg/ltr. • Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• Potr. (armiranje): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr. (ljepljenja): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr.(izolacijska): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potrošnja: ca. 4 kg/m2 • NG: ca. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0,47 W/mK

403

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Dodaci za izolaciju
RÖFIX Izolacijska traka
RÖFIX Izolacijska traka

RÖFIX Izolacijski kutnici
RÖFIX Izolacijski kutnici

Područja primjene:

• Za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje pokretnih fuga, rubnih fuga, te priključaka neotpornih na pucanje i prodiranje. • Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.

• Vodonepropusni elementi za jednostavno i sigurno izoliranje ispod obloga u vlažnim i mokrim prostorijama. • Odgovara uz RÖFIX izolacijsku traku br.4.

Osobine:

• • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Vodonepropusan

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

Sastav:

Obrada:

Tehnički podaci:

Način dostave:

404

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Izolacijske manšete
RÖFIX Izolacijske manšete RÖFIX Flis za odvajanje

RÖFIX Flis za odvajanje

• Za vodonepropusno provođenje cjevovoda ispod keramičkih obloga u tuševima i mokrim prostorijama.

• Za odvajanje starih keramičkih pločica, prirodnog kamena i estriha. • Za vani i unutra.

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

• Pogodno za podno grijanje • Nema prijelaza u crvenu boju • Mogućnost premošćivanja pukotina

• Polyester

405

ed eda ra Ob egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Obrada

Obrada
Obrada hidroizolacija
Profesionalni savjet

Obrada RÖFIX Kontakt Grund Razrijeđivanje kod visoko upijajućih, poroznih podloga 1:1, kod slabo upijajućih, cementnih podloga 1:2, gipsane podloge - CA tekući estrih 1:3 Razrijeđeni Kontaktgrund ravnomjerno nanjeti valjkom, četkom ili kistom

Podloga mora biti čvrsta, kao i bez prašine i masnoća., Kod kritičnih podloga kao i prijelaza djelovanje proizvoda može se poboljšati ulaganjem tankog sloja stakleno vlaknaste mrežice.

RÖFIX Izolacijski Grund Sadržaj ambalaže dobro promješati Gotovi Izolacijski grund se pomoću kista ili valjka nanosi na podlogu

Kod neravnina zidnih priključaka, koristiti mort za ljepljenje i pregletati, Ne miješati s drugim materijalima

RÖFIX Tekuća folija Sadržaj ambalaže dobro promješati Tekuća folija se direktno iz posude pomoću kista, valjka ili gletera nanosi na podlogu.

RÖFIX OPTIFLEX

406

ojn oes te Vrs / ve no O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

TANKOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste
Ljepila za pločice mogu imati različite funkcije pa tako i različite osobine te se stoga nanose različitim tehnikama. Tankoslojni mortovi koji se hidraulički stvrdnjavaju su mješavine hidrauličkih veziva, mineralnih dodataka veličine zrna do 0,5 mm (u posebnim slučajevima i većim) te organskih dodataka. U pravilu se proizvode kao suha mješavina i prije obrade se razrijeđuju s vodom.

Područja primjene
Postavljanje pločica u sistemu tankoslojnog morta je najčešći način ljepljenja pločica na zid i pod. Tankoslojna ljepila odlikuju se prije svega podatnom, lakom obradom, malom potrošnjom, visokom postojanošću, vodootpornošću i otpornošću na smrzavanje. Tankoslojna ljepila su najčešće ljepila za pločice koja se hidraulički stvrdnjavaju s mineralnim i organskim dodacima za poboljšanje prionjivosti. Tankoslojno ljepilo upotebljava se unutra i vani za postavljanje pločica od kamena i finog kamena, mozaika od stakla i porcelana. Ovisno o klasi zahtjevnosti upotrebljava se i odgovarajuća kvaliteta ljepila.

mogućnost promjene oblika (podno grijanje)

Proizvod Slabo promjenjiv oblik

Otpornost na smrzavanje

Debljina sloja ljepila

Unutarnje područje

RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce

siva siva siva siva sirovo bijela siva siva siva prirodno bijela

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 2 - 15 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm

X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

2 - 10 mm

X

Vanjsko područje 407

vodootporan

brzovezujući

boja

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Floating postupak Ova tehnika rada obično se koristi kod mozaika, gresa i kamenih obloga. Ljepilo se nanosi na podlogu i češlja zupčastim gleterom kako bi se

postigao ravnomjerni nanos i time ravna površina za daljnje obloge. Racionalni postupak postavljanja pretpostavlja ravnu podlogu. Prema potrebi izravnati masom za izravnavanje.

Buttering-Postupak Ljepilo se nanosi na stražnju stranu obloge kako bi se izjednačile različite

debljine materijala ili lagane lokalne neravnine.

Floating-Buttering postupak Na podovima s visokim mehaničkim opterećenjem i vani gdje se zahtjeva otpornost na smrzavanje keramičke pločice i obloge od prirodnog

kamena postavljaju se bez šupljina u Buttering-Floating postupku. Ljepilo se nanosi na podlogu i na stražnju stranu obloge.

408

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Debljina ljepila kod tankoslojnog morta
Debljina ljepila, a time i potrošnja materijala ovise o nazubljenju i kutu držanja gletera.

Nazubljenje
Nazubljenje zupčastog gletera određuje materijal ploče i tehnika postavljanja (tankoslojno ili srednjeslojno).

Dužina ruba

<50 mm

50 - 108 mm

108 - 200 mm

> 200 mm

bez profiliranja leđne strane na ravnim podlogama 10 x 10 mm (okruglo)

sa profiliranjem leđne strane ili neravnim podlogama 15 x 15 mm (okruglo)

nazubljenje

3 x 3 mm

4 x 4 mm

6 x 6 mm

8 x 8 mm

Vrijednosti potrošnje
Nanošenje ljepila zupčastim gleterom. Tvornički izmiješano ljepilo nanosi se na dio površine od cca. 0,5-1 m2 prema formatu pločica i ravnomjerno se počešljaju. Pritom nazubljenje i ukošenje gletera određuju potrošnju po m2. Nazubljenje ovisi o upotrebljenom ljepilu i o stražnjoj površini pločice. Ovaj način rada zahtjeva čiste i ravne podloge kao i kalibrirane pločice. Debljina ljepila iznosi cca. 5 mm.

Proizvod

nazubljenje 3x3 mm

nazubljenje 4x4 mm

nazubljenje 6x6 mm

nazubljenje 8x8 mm

nazubljenje 10x10 mm

Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univezalno bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen brzovezujuce 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 14,0 m2 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 2,0 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 12,5 m2 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,4 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 10,5 m2 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,5 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 7,1 m2 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,5 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 5,5 m2 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 409

ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Tankoslojno ljepilo
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE

Područja primjene:

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem. • Kod jako promenljivih podloga, kod starih, nosivih žbuka.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica, ploča, mozaika od stakla i porculana na podu i zidu.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu, kada želimo brzo vezanje ljepila. • Za izradu elastične podloge (podno grijanje, terase, balkoni...) Pomješati RÖFIX tankoslojno ljepilo s RÖFIX dodatakom za elastičnost (1:1).

Osobine:

• • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

Sastav:

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 3 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 0,4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

Način dostave:

410

• • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Prema dodavanju vode može se upotrijebiti i kao ljepilo za pločice • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • Netopljiv u vodi • Fleksibilan • Pogodno za podno grijanje • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bijeli cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • Granulacija: 0 .2 kg/m2/mm Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 1.5 mm Potrošnja: ca. • Prikladno za podno grijanje.1 mm Potrošnja: ca.5 cm Potrošnja: ca. 24 h • • • • • Granulacija: 0 . 4 h Opteretivost: 7 d • • • • Granulacija: 0 . brzovezujuce RÖFIX Ljepilo za kamen. • Prikladno za podovo grijanje. brzovezujuce • Za postavljanje keramičkih i gres pločica i ploča na podu i zidu. kada želimo brzo vezanje ljepila. • Za postavljanje marmornih ploča i prirodnog kamena na podu i zidu. porculana na podu i zidu.2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. mozaika. RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 45 min Prohodnost: ca. 1. 3 h 411 . kada želimo brzo vezanje ljepila.8 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 30 min Opteretivost: 2 d Prohodnost: ca.0. brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen.1 mm Potrošnja: ca. 3 h • • • • Granulacija: 0 . 1. bijelo C2TE • Za postavljanje keramičkih i gres pločica.0.ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 1. Prikladno za ploče 30/60.3 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca.Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. • Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu.

kako bi regulirala moć upijanja i i vezivanja fine prašine. Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom. Ako je prošlo vrijeme postavljanja. masu kratko još jednom promješati Sprilane mješalice pogodne su za gipke materijale koje imaju visoku viskoznost. Postavljanje pločica u tankoslojni mort Pločice se lagano utisnu u svježe ljepilo. Ispitivanje prionjivosti Dok god ljepilno prianja pod prstima mogu se ulagati pločice. Širinu fuga određuje vrsta pločica (široka ili uska fuga). Kontrolirati kontakt pločice po čitavoj površini s ljepilom. potrebno je ponovno nanošenje tankog sloja morta s zupčastim gleterom.Tankoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Priprema podloge Za grundiranje općenito se preporučuje RÖFIX Kontaktgrund.koja se po mogućnosti nanosi na cijelu površinu. Ostanu li prsti čisti. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja. razrijeđen vodom 1:2.ojn oeb da ra O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja. kao što su ljepila za pločice Nanošenje RÖFIX tankoslojni mort izravnati s glatkom stranom odgovarajućeg zupčastog gletera i sa nazubljenom stranom dobro pročešljati u jednom smjeru Ako je potrebno postavljanje bez šupljina (u mokrim područjima) treba raditi prema Floating Buttering metodi Ne nanositi više ljepila. jer se tako kida već nastala kožica na površini Miješanje Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. Križići za pločice olakšavaju određivanje istih razmaka. Kod većih neravnina potrebna je upotreba tekuće mase za izravnavanje (RÖFIX AN 10 ili RÖFIX AN 30). 412 . Kod polaganja pločica ljepilo još ne smije stvarati film. Ljepilo se mora odstraniti i nanijeti novo. prekoračeno je otvoreno vrijeme ljepila.

mogućnost promjene oblika (podno grijanje) Proizvod Slabo promjenjiv oblik Otpornost na smrzavanje Debljina sloja ljepila Unutarnje područje RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo .15 mm Vanjsko područje X X 413 vodootporan brzovezujući boja . Velika prednost proizlazi iz vlaženja poleđine pločice.porfir. Debljine sloja morta je od 5 do 15 mm.eljete Vrs / ve no O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . obogaćen umjetnim tvarima za visoke zahtjeve na podu i zidu u unutrašnjosti ili vani.15 mm 5 . bazalt i sl. Osobito prikladan za fini kamen. granit.) po podu ili zidovima.za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE siva siva siva X X X X X 5 . Područja primjene Kod neravnih podloga i kod ploča koje imaju jako profiliranu poleđinu ili su različite debljine primjenjuje se srednjoslojni postupak.Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste SREDNJOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste Lijepljenje srednjeslojnim ljepilom Višestruko primjenjiv srednjeslojno ljepilo.15 mm X X X X X X X 5 .. Ovaj postupak primjenjuje se za ploče od umjetnog i prirodnog kamena (npr. Lijepljenje tekućim ljepilom Obrađuje se samo u Floatingpostupku. Samoniveliranje ljepila omogućava izravnavanje neravnina na podlozi.

za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoæe tekuæe ljepilo C2 FE Područja primjene: • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata. 4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca. • U področju poda bez podnog grijanja i hrapavo upijuće doljne strane. Osobine: • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Fleksibilan • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Fleksibilan Brzo veže Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 .4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. balkoni i estrih sa grijanjem. 1. 4 h Način dostave: 414 . 24 h • • • • Granulacija: 0 .Srednjoslojno ljepilo Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Srednjoslojno ljepilo RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Srednjeslojno ljepilo .0.1 mm Potrošnja: ca.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca.1 mm Potrošnja: ca. 60 min Prohodnost: ca. 1. 4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca.5 mm Potrošnja: ca.5 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 24 h • • • • • Granulacija: 0 . koji niso osjetljivi na promenu boje. terase.eo ljedu vo oiz pr ci da P o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 1. • Specijalno za podove s termičnim i mehaničkim opterećenjem npr. pločica od finog kamena i oblogaod prirodnog kamena. • Za postavljanje podnih pločica velikog formata. • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata. podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom. podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom.

nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja. ili do otkidanje fugnih flanki Polaganje pločica Pločice se trebaju postaviti prije nego je ljepilo počelo stvarati film. 415 . zbog prevelikog opterećenja postaje često problem Brzovezujuće tekuće ljepilo se ravnomjerno nanosi uz pomoć zupčastog gletera (ne ispod 8 mm) Ne nanositi više ljepila.Srednjoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tekućeg ljepila Profesionalni savjet Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. pločice se trebaju ulagati laganim pomicanjem. masu kratko još jednom promješati Sigurno i bez šupljinsko postavljanje podnih pločica velikih formata Izlijevanje Nakon stajanja od cca.eljeda ra O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Polaganje laganim pomicanjem Kako bi se postiglo umreživanje stražnje strane pločice bez šupljina i po čitavoj površini. Za izravnavanje manjih neravnina može se koristiti RÖFIX tekući mort u jednom sloju do 15 mm. Keramičko oblaganje podloga pločicama velikog formata ili finim kamenom. 5 min tekuće ljepilo se postupno izlijeva na podlogu. Pri postavljanju nastale šupljine uzrokuju pukotine. odljepljivanja pločica. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja.

fleksbilnost itd.ona odgovara najrazličitijim zahtjevima (npr.Mase za fugiranje Osnove / Vrste MASE ZA FUGIRANJE Osnove / Vrste Vizualnu i funkcionalnu komponentu oblogama od keramike ili prirodnog kamena daje fugiranje.80 14.00 38.70 5.70 416 . RÖFIX nudi masu za fugiranje široke i uske fuge.50 m2 (25 kg) 29. Vizualni učinak i funkcionalnost obloga postiže se tek ispravnim fugiranjem. siva ili u različitim bojama .60 2.80 7.40 m2 (5 kg) 5. Bijela.50 62.3 mm / 5 mm Širina fuga Vrsta ploče Mozaik srednje veličine Pločice Pločice Pločice Dimenzije (u mm) 5x5 10 x 10 15 x 15 20 x 20 kg/m2 0. RÖFIX mort za fugiranje primjeren je za van i unutra kao i pod vodom.50 62.70 12. Pri nanošenju mase fuge moraju biti čiste i jednako duboke.86 0.75 0.90 27.50 RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga / RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje .79 0.) Kod mase za fugiranje razlikuje se masa za uske fuge (do 3 mm) i masa za široke fuge (od 3 mm).50 12. RÖFIX .90 1. Obrada je moguća u krutoj i polukrutoj konzistenciji. Iz tog razloga trebalo bi fuge očistiti.ete Vrs / ve no O gir fu za se Ma a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .8 mm Širina fuga Širina fuga / 10 mm Pločice Razdvajajuće ploče 30 x 30 12 x 24 0. brzo stvrdnjavanje.

20 mm Vanjsko područje X X X X X X X X X X X X X vodonepropusan vodootporan brzovezujući 417 . Površine sa jakim mehaničkim i slabo agresivnim kemijskim opterećenjem U poslovnim vlažnim prostorima.20 mm 3 .20 mm 3 . prijamne prostorije u hotelima. balkoni.pločaste površine i njihovi zahtjevi Proizvod Slabo promjenjiv oblik Debljina sloja ljepila Unutarnje područje X X X X X X X X X X X X X Površine sa normalnim opterećenjem na čvrstoj podlozi npr.Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Eigenschaften Fugenmörtel mogućnost promjene oblika Pločice-tj. terase.15 mm Podne površine sa mehaničkim opterećenjem RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Trgovački prostori.i sl.20 mm 3 .20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X 3 .20 mm RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X 3 . estrisi Podloge sa normalnim opterećenjem na podnom grijanju npr.20 mm 3 . i sl. RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Površine sa ranim opterećenjem X X X X 3 .sportskim dvoranama i gradnji tunela. estrisi za grijanje RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X X < 3 mm 3 . ugostiteljski lokali.lože i sl.15 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 . kulturne građevine.15 mm Bazeni.industrijskim prostorima.20 mm 3 . Površine fasada ne koristiti na WDVS-u X X X X 3 .Postavljanje keramičkih pločica . betoni Površine sa normalnim opterećenjem na podlogama koje mogu mijenjati oblik npr.20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 .

kao i pločica od prirodnog i umjetnog kamena kao široka fuga (3.mozaika.2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 3. 2 h Način dostave: 418 .eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .Mase za fugiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga Područja primjene: • Za fugiranje keramičkih i gres pločica.20 mm) • Pogodno za podno grijanje.mozaika. 2 h • Potrošnja: ca. • Za postavljanje zidnih i podnih pločica.65 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. pločica od prirodnog i umjetnog kamena na zidu i podu kao uska fuga (do 3 mm) • Pogodno za podno grijanje. 0. Osobine: • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Otpornost na mraz • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.

2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 30 min • Prohodnost: ca.mokrim prostorijama. Kod konstrukcija koje se mogu izobličiti. kao npr. staklene opeke. 2. na balkonima i terasama. 3 h • Potrošnja: ca. • Kod podnog grijanja. prirodnog i umjetnog kamena.5 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 30 min • Prohodnost: ca. mozaika i glaziranih klinkera sa širinom fuge od 3-15 mm. • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Otpornost na mraz • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Potrošnja: ca. podno grijanje.Mase za fugiranje Podaci o proizvodu RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX brzovezujuæa masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje RÖFIX Brzovezujoæa masa za fugiranje • Za fugiranje zidnih i podnih pločica (osobito fini kamen) kao široka fuga (3-20 mm) • Kod velikih mehaničkih opterećenja (kao npr. 3 h 419 .eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . • Za fugiranje keramičkih pločica i ploča. obrtnim prostorima koji imaju normalno opterećenje).

Po radnom ciklusu može se obraditi cca. 10 m2 bez međupranja (ovisno o upojnosti pločice i temperaturi prostorije). gipka mase bez grudica Čišćenje fuga treba izvoditi diagonalno. kako bi se spriječilo ispiranje i kako bi se postigla čista slika Uz pomoć gumenog gletera.eda ra O gir fu za se Ma a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . tj. bočno prema fugi. gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Razvlačenje S gumom za fuge materijal se bez ostataka otklanja s pločice. Čišćenje Čim se fuga lagano osuši. 420 .Mase za fugiranje Obrada Obrada Obrada mase za fugiranje Profesionalni savjet Upijajuće podloge i pločice prije fugiranja ravnomjerno navlažiti Ne fugirati pri direktnom utjecaju sunčevih zraka RÖFIX Ljepilo za pločice sa čistom vodom izmiješati u posudi sa mješačem dok se ne postigne homogena. površina pločice se može očistiti navlaženom spužvom. Ostaci se mogu otkloniti krpom.

Dobra do vrlo dobra akumulacija topline. Podna peć To je vrlo teška peć koja je zidana na podu. mir i druženje u ugodnoj atmosferi. tromo zagrijavanje peći. Tako je vaše zdravlje i zimi na sunčanoj strani. Kapacitet komore za grijanje je mali ali je zato ugrijavanje brže. Zidana ili žbukana. udobnost. prilagodit će se svakom stilu i ukusu. klasična elegancija ili moderno stanovanje. 421 . Toplinu daje zračenjem i konvekcijom. Kombinirana peć i toplozračna peć Pećje sastavljena od lož uložaka i dodatne sa šamotom zidane površine koja grije zrak. Ložionica je ozidana od šamotne opeke.e rt te Vrs / ve no Os ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .obložena plemenitom keramikom -mogućnostima oblikovanja nema granica. Prednost peći je brzo zagrijavanje zraka u lož ulošku (toplozračni konvektor) i akumuliranje topline u dodatnim površinama za grijanje. Peć od keramičkih pločica nam daje toplinu skoro poput sunca. osobnost. Individualno planirana ili građena peć od keramičkih pločica i malo prašine. Toplozračna keramička peć Toplozračna keramička peć vodi vruće plinove kroz dodatnu čeličnu komoru. Opuštanje. Toplinu daje isijavanjem.Mortovi za peći Osnove / Vrste MORTOVI ZA PEĆI Osnove / Vrste Klima u prostoru ima veliki utjecaj na to kao se osjećamo. Ta toplota je zdrava i ima veliku relativnu vlažnost Bezvremenski stil. Ta vrsta peći može zadržati toplinu do 24 sata. Zrak koji ulazi u komoru i transportira je u prostor. Raspoloženje i učinkovitost su upravo u hladnim razdobljima ovisni o klimi. Ovisno od veličine daje toplinu postupnim zračenjem i do 12 sati.

/jed. 1700 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 . 19 ltr. 1750 kg/m3 Vrijeme upotrebe: ca. Za postavljanje šamotnih ploča.2 mm Potrošnja: ca.3 mm Potrošnja: ca. • Za zidanje kamina i peći u zoni vatre.e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 NG: ca. 15 min MG (EN 998-2): M20 Način dostave: 422 . • Pogodan za pripremu grupa peći. TČ (28 dana): > 1./jed.Mortovi za peći Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za peći RÖFIX 960 Mort za glinene peći RÖFIX 960 Mort za glinene peæi RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Područja primjene: • Za zidanje i žbukanje kamina i peći (ne u zoni vatre). TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. 26 ltr. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Osobine: • Dobra racionalna obrada • Dobra prionjivost na kamenu • Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Dobra racionalna obrada Dobra prionjivost na kamenu Dobra mogućnost rada sa žlicom Otporan na vrućine Brzo veže Sastav: • Vapno • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Šamot • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 .

2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • Granulacija: 0 ./jed. bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla. • Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći. klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli. • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla. • Granulacija: 0 . 19 ltr. podnožja peći i površina grijanih zidova kamina. 423 .e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .1 mm • Potrošnja: ca.5 mm • Potrošnja: ca.0.Mortovi za peći Podaci o proizvodu RÖFIX 330 Fina žbuka za peći RÖFIX 330 Fina žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peći • Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći./jed. bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli. podnožja peći i površina grijanih zidova kamina. 19 ltr. 2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.

sloj na pločicama očistiti spužvom ili spužvastom letvom Ostatak morta uklonuti čistom. tekuća masa bez grudica.Mortovi za peći Obrada Obrada Obrada morta za kamine Profesionalni savjet RÖFIX 960 Mort za kamine Podloga mora biti suha. miješati mješačem dok ne nastane homogena. bez prašine i nečistoće.e rt da ra Ob ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 424 . bez prašine i nečistoće. gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Ne miješati s drugim materijalima Nakon protvrdnjavanja mase za fugiranje. vlažnom spužvom. Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom RÖFIX 960 Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. nosiva. Jednu vreću s određenom količinom vode. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu RÖFIX 960 Uz pomoć gumenog gletera. po potrebi ponoviti RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Podloga mora biti suha.

Mortovi za peći Obrada Obrada RÖFIX 330 žbuke za peći i RÖFIX 330 fine žbuke za peći Profesionalni savjet Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom. spužve ili letve oblikovati željenu površinu 425 . eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Uz pomoć žlice ili gletera nanijeti jedan sloj žbuke debljine 3-7 mm i uz pomoć kista. Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati.Postavljanje keramičkih pločica .

426 S T RO J E V I .

441 Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste Područja upotrebe .STROJEVI 426 .primjene Podaci o proizvodu 430 430 430 431 Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 440 440 430 441 427 .primjene Podaci o proizvodu 436 436 430 438 Pumpne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 432 432 430 434 Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .

na radnim troškovima. Štedite na vremenu. Specijalane recepture nam omogućuju da Vam iz silosa preko ugrađene protočne mješalice na stisak gumba stavimo na raspolaganje gotovi mort u željenim količinama i u kvaliteti koja je konstantna. utjecaja lošeg vremena ili ostataka • Nije potrebna nikakva dodatna oprema za strojeve • Upotrebljivo i zimi • Otpada transport i zbrinjavanje vreća • Mogućnost uređenja gradilišta na najužem prostoru • Smanjeno tjelosno opterećenje osoblja na gradilištu Dokazano ne samo na velikim gradilištima Rad na gradilištu postaje za izvođače radova sve teže. najracionalniji i troškovno najpovoljniji način obrade žbuka i mortova. Zahtjevi u pogledu rokova završetka i kvalitete postaju sve veći i veći. Međutim. Već prema željenoj vrsti izvedbe radova. Stoga su svi izvođači prisiljeni svoje radove na gradilištu u najvećojmogućojmjeri racionalizirati.vi oje Str Strojevi Silosna i strojna tehnika Najmoderniji. štitite okoliš i ostavljate iza sebe okončane radove. veličini gradilišta i namjeni proizvoda. koji bitno doprinose olakšavanju rada. 428 . Mi Vam pri tome želimo pomoći: pomoću naše silosne i strojne tehnike stječete vremenske i kvalitativne koristi koje Vam osiguravaju prednost za budućnost. Već desetljećima nudimo RÖFIX proizvode na stisak gumba. na raspolaganju su i strojevi za racionalno spravljanje proizvoda iz papirnatih vreća. Prednosti strojne obrade očigledne su: • Ušteda većeg broja ručnih radnih koraka • Tvornička mješavina omogućuje da materijal uvijek ostane jednak • Materijal je uvijek dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađa. pred izvođača se postavljaju pitanja logistike dostavljača.

dobiva se mogućnost da se treći čovjek uključi u rad na skeli. prekrivanje.za postizanje ovakvog dnevnog učinka potreban je dodatni radnik. Učinkovitom strojnom ugradnjom žbuke ili morta i time što pri tome otpadnu vremenski vrlo zahtjevni standardni radovi (nošenje vreća. 429 . Kad se ne upotrebljava strojna tehnika dakle upotrebom materijala iz vreća . ubacivanje i zbrinjavanje). To smanjuje troškove. Primjerice upotrebom strojne tehnike RÖFIX ekipa od tri čovjeka koja izvodi radove može obiteljsku kuću prosječne veličine od 250 m22 ožbukati za jedan dan. To služi napretku radova i smanjuje troškove. S toga isporučujemo veliki broj različitih proizvoda RÖFIX u silosu koji su pomoću silosne tehnike miješanja upotrebljivi na svim racionalno koncipiranim gradilištima.Strojevi RÖFIX žbuka u vreći ili iz silosa Žbuka ili mort iz silosa su racionalniji od robe u vrećama. istovar. podizanje.

te Vrs / ve no O uk žb u fin zavi s oje Str Strojevi .5 D 6-3 D 6-3 D 4-3 x x x R 7-2. 650. cijevi Moguća obrada strojevima za finu žbuku Mješač za teške žbuke Mješač za lagane žbuke Transportno crisevo podmazati Grupe proizvoda Proizvodi Naknadna mješalica Priprema podloge Vapneno . 410.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko .Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste STROJEVI ZA FINU ŽBUKU Osnove / Vrste Stroj za finu žbuku Oni sve strojne RÖFIX suhe žbuke dodavanjem vode kontinuirano i potpuno automatizirano miješaju u homogenu vlažnu žbuku pripremljenu za obradu. 191 RÖFIX 866. Renostar RÖFIX 640. promjer transp. ZS30 RÖFIX E28. 224 RÖFIX 55. 648. Za praktičnu primjenu je važan izbor opreme za strojeve. 30 l 12 l 25 35 20 20 35-60 x x 25 20 Dati pokazatelji u tabeli ovise od područja primjene i tipa mašine. 840 RÖFIX 225.cementne temeljne žbuke Gipsano . ZS20. 530. 615. 385 RÖFIX 671. 864 RÖFIX 888. AN10. udaljenost transportiranja Prepor. W50 RÖFIX 830. 673. A91. 190. a sve se one mogu besprijekorno prerađivati pomoću svih strojeva za finu žbuku koje nalazimo na tržištu. Unistar Light. ecc. a njihovo vrijeme vezivanja mora biti najmanje 30 minuta. 850. 620. 831 RÖFIX A90.primjene RÖFIX nudi veliki broj različitih vrsta žbuka.5 D 4-3 25 l 25 l 25 l 25 l 30 l 12 l 12 l 30 l 25 l 25 l 12 l 42 l ca. 696 Geolehm RÖFIX Unistar. Ove strojeve za finu žbuku možete puniti i ručno. Priozvodi predviđeni za transport mogu imati maksimalno granulaciju od 4 mm. Informirajte se kod RÖFIX stručnjaka.izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX 670. 420. Područja upotrebe . 441. ali i pneumatski.5 D 4-3 D 4-3 D 8-1. 660 RÖFIX 150. AN30 x x x x x x x x x x x x x x 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35-60 x x x x x x x x x x x x x D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 8-1. 430 Transportni učinak Pužni mješač . 520.5 R 7-1. RÖFIX 510. 610. 865. Maks. materijalom iz vreća. direktno iz silosa uz pomoć haube s filterima. U ovom pregledu ćete vidjeti što mi preporučujemo kao odgovarajuću opremu za obradu RÖFIX proizvoda.

8 ltr.1000 ltr.42 ltr. 0.5 kW Pogonski napon: 380 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca. pumpa.20 m Vakum: 0. vapna i cementa.Strojevi za finu žbuku Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Strojevi za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku Područja primjene: • Za strojnu obradu žbuka na bazi gipsa.55 . 5Pol. • Za strojnu obradu svih žbuka granulacije do 3 mm./min Daljina prijenosa: 10 . mješalica. 6h Kapacitet: 12 .du vo oiz pr o ci da P uk žb u fin zavio oje Str Strojevi .5./min Daljina prijenosa: 5 .55 kW Pogonski napon: 230 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca. Osobine: • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Brza mogućnost postavljanja • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Mogućnost raspodjele na jedinične dijelove./h 431 .95 bar Priključak vode: 3/4" Doziranje vode: 150 . kompresor Tehnički podaci: • • • • • • • • Pogonske snaga: 0. 16 A Kapacitet: 0 .20 m Priključak vode: 3/4" • • • • • • • • • Pogonske snaga : ca. 25 A Priključak struje: 32A.

itd. RÖFIX 700 (1 mm do 3 mm) RÖFIX 640. itd. Velike udaljenosti odmjesta gdje je postavljen silos do mjesta ugradnje mogu se premostiti pneumatskim tlačnim uređajem. Tlačni silis s/ bez trasportnog uređaja Silos na slobodan pad s/ bez protočne mješalice x x x x x x x x x x x x x x x x Proizvodni sistemi Proizvodi Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno . Za transport suhih proizvoda na mjesto ugradnje stoje transportni uređaji pod pritiskom na raspolaganju. ZS20. RÖFIX 670. RÖFIX 150. kao i za sigurnost na spomenutom mjestu. Isporučujemo ih napunjene proizvodom koji ste željeli. 997 RÖFIX 992. 57 leko. 985. 865. a jamčimo vam čista gradilišta. itd. 190. ZS30 RÖFIX 970. Pneumatski tlačni uređaj RÖFIX su zajedno sa svim protečnim mješalicama. Izvoditelj radova snosi odgovornost za slobodni prilaz vozilima do mjesta na koje je silos postavljen. Područja upotrebe . na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica. sa ili bez mješalice.cementne temeljne žbuke Gipsano . RÖFIX-silosi moraju biti smješteni na drvenom postolju zbog stabilnosti. 994 RÖFIX 995. 648. 996. 950 RÖFIX 820. 673. 610.Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste SILOSI I KOMPRESORI NA GRADILIŠTU Osnove / Vrste RÖFIX-silose za gradilišta isporučujemo u različitim veličinama te na zahtjev kao silos sa slobodnim padom ili pak tlačni silos. Nadopunjavanje ili premještanje na drugo gradilište je moguće u svako doba. pumpnim mješalicama ili strojevima za žbuku univerzalno primjenjivi. itd. itd. Za direktno miješanje u silosu. RÖFIX RG. 56. 810 RÖFIX 980. W50 RÖFIX A90.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Plemenite žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Mortovi za armiranje/ljepljenje Tekući estrisi Cementni estrisi 432 RÖFIX 915. 973 x x x x x x x x x x Mini silos x x x . RÖFIX 864.te Vrs / ve no O u lišt adi gr na ori es p m ko i osi Sil virs oje Str Strojevi . itd. RÖFIX 510. RÖFIX 696 RÖFIX Unistar. 410 RÖFIX 55. A91.primjene Za racionalnu obradu iz silosa RÖFIX nudi razne mogućnosti upotrebe slijedećih proizvoda. RÖFIX 990. itd. itd. 866 RÖFIX 224.

433 .5 to 18 to 13 to 8.5 to 3 to 12 to 9 to 6 to 2 to 12 to 9 to 6 to 2 to 6 to 4.18 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m 29 to 21 to 13 to 27 to 17 to 10 to 18 to 13 to 8.5 to 4.Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Zapremni prostor u RÖFIX-silosu Količine punjenja Grupe proizvoda . Moguće količine punjenja jednog silosa za gradališta su ovisne o nasipnoj masi proizvoda RÖFIX.5 to 15 to 11 to 7 to 3 to 14 to 10 to 6.Opis Vapneno cementne temeljne žbuke Grupe proizvoda Zidarski mortovi Tekući estrisi Mortovi za armiranje/ ljepljenje Silos . 820 815 Silos .5 to 9 to 6.5 to Konus 5 to 3. pri čemu se vodi računa o minimalnim količinama punjenja.5 to 3 to 3 to 3 to 1.5 to 3 to 1 to Gipsano vapnene temeljne žbuke Toplinski Lagane zidarski mort temeljne žbuke/Mortovi za proreze 810.5 to Silosi za gradališta RÖFIX se u tvornici RÖFIX pune željenim materijalom.Strojevi .5 to 18 to 13 to 8.12 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m Konus 20 to 15 to 9 to 3.

18m3. Za transport beztlačnim uređajem. Za direktno miješanje pomoću protočne mješalice. 7 x 2.19m3) RÖFIX Tlaèni silos ( 12m3. 7 x 2.19m3) RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3.19m3) Područja primjene: • Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima.18m3.4 m 434 .19m3) RÖFIX Tlačni silos ( 12m3.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Silosi i kompresori na gradilištu RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3.4 x 2.4 m • Izmjere: ca. • Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima. Osobine: • Brza mogućnost postavljanja • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Dobra racionalna obrada • Univerzalna primjena • Univerzalno postavljanje • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Brza mogućnost postavljanja • Ne šteti okolišu Tehnički podaci: • Izmjere: ca.du vo oiz pr o ci da P u lišt adi gr na ori es p m ko i o osi Sil viroje Str Strojevi .18m3.4 x 2.18m3. Za tlačni transport suhog materijala pomoću uređaja.

2 m • Težina: 300 kg • • • • • • • Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A. • Količina punjenja oko 1 tona. isporuka do 60 km u krugu RÖFIX proizvodnje.Strojevi . 6h Učinak: 0 .3 m3) RÖFIX Mini silos (1. • Istovjetni.4. 6h Težina: 260 kg • Stajna površina: > 1. kontinuirani protok materijala • Visoka vremenska učinkovitost • Ormar za prebacivanje s punoatomatskom funkcijom za isključivanje • Mogućnost izvlačenja silosnih nožica • Mogući transport kranom • Dobra racionalna obrada • Dostavljen montiran na silos • • • • • Pogonske snaga: 5. 5Pol. 5Pol.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu RÖFIX DSF 100 Tlačni silos -transportno postrojenje RÖFIX DSF 100 Tlaèni silos -transportno postrojenje RÖFIX Mini silos (1. • Kao izravnavajući nasip za estrihe.5 m3 Daljina prijenosa: 0 . • Za punjenje RÖFIX masom za ljepljenje ili armiranje i RÖFIX plemenitom žbukom.50 ltr. Za obradu malih količina.50 m Vakum: 2 bar Priključak vode: 1/2" Doziranje vode: 0 .5 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 16 A Priključak struje: 32A.3 m3) RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 • Za pneumatski transport RÖFIX suhih proizvoda iz RÖFIX tlačnog silosa do uređaja za obradu.2 x 1./h 435 . do 2 tone.

primjenite nastavak za upuhivanje haubom s filterom. U slučaju da se protočna mješalica puni materijalom iz silosa pomoću transportnog uređaja. estrih i plemenite žbuke. mase za izravnavanje. Protočne mješalice su univerzalno upotrebljive. 436 . Za direktno miješanje u silosu. Područja primjene Ovisno o željenoj primjeni. a bez problema miješaju zidarske mortove i fini beton. Prikladna su za materijal iz vreće kao i za onaj iz silosa. na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica. pomoću protočne mješalice možete ugrađivati velik broj RÖFIX proizvoda.alite Vrs / ve no Os eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi .Protočne mješalice Osnove / Vrste PROTOČNE MJEŠALICE Osnove / Vrste U svrhu racionalnog miješanja suhih RÖFIX proizvoda idealna je upotreba protočne mješalice. ljepila za podne ploče.

izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Priprema završnih žbuka Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Akustične žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Priprema podloge za estrih Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Cementni estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje Tankoslojni zidarski mort Srednjoslojni zidarski mort x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ovisno o željenoj primjeni.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko .primjene Protočne mješalice Proizvodni sistemi RÖFIX Protočna mješalica D20 ili D40 x x x x x x x x x x x RÖFIX Protočna mješalica za beton D100B. pomoću protočne mješalice možete ugrađivati veliki broj proizvoda RÖFIX. D150B RÖFIX Dozirni puž za estrih EDS 150 Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno .Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .Strojevi .cementne temeljne žbuke Gipsano . 437 .

2 kW Pogonski napon: > 220 V Osigurači: 25 A Učinak: 25 ltr. Pomoću nastavka za prenošenje moguće puniti i iz silosa. Za direktni priključak na silos.alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . • Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz silosa.Protočne mješalice Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Protočne mješalice RÖFIX Protočna mješalica D20 RÖFIX Protoèna mješalica D20 RÖFIX Protočna mješalica D40 RÖFIX Protoèna mješalica D40 Područja primjene: • Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz vreće. 6h Učinak: 40 ltr./min Priključak vode: 3/4" 438 . Osobine: • Neznatna težina • Brza mogućnost postavljanja • Univerzalno postavljanje • Dostavljen montiran na silos • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • • • • • Pogonske snaga: 2. moguće za pneumatsko upravljanu pumpu za estrih. 5Pol./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 4 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A. • Sa priključkom elektronskog upravljanja.

Za suhi mort ili beton do veličine zrna od 8 mm.alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi .150 ltr.7.5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A.Protočne mješalice Podaci o proizvodu RÖFIX Protočna mješalica B100/B150 RÖFIX Protoèna mješalica B100/B150 RÖFIX Estrih . 5Pol. 6h Učinak: 0 . 5Pol.protočna mješalica EDS150 RÖFIX Estrih ./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 5./min Priključak vode: 3/4" 439 . • Opremljen gumenom cijevi za miješanje • Dostavljen montiran na silos • Dostavljen montiran na silos • • • • • • Pogonske snaga: 5. 6h Učinak: 100 .5 .protoèna mješalica EDS150 • Miješanje RÖFIX suhog betona iz silosa.5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A.150 ltr. • Protočna mješalica za automatski transport estriha i vezanih nasipa iz silosa.

alite Vrs / ve no Os eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Osnove / Vrste

PUMPNE MJEŠALICE Osnove / Vrste
Mnogobrojni RÖFIX proizvodi mogu se miješati pumpnim mješalicama uobičajenim na tržištu. Ove pumpne mješalice mogu se koristiti za proizvode usklađene linije prosijavanja, s maksimalnom granulacijom od 4 mm. Za transportiranje materijala u vreći ili kanti, dakle kada se radi o suhim ili pastoznim mortovima za žbukanje, mogu se upotrijebiti različite pumpne mješalice za mokre mortove.

Područja upotrebe - primjene
U svrhu transportiranja materijala iz silosa montiramo silosne pumpne mješalice direktno ispod velikog silosa i isporučujemo ih kao kompletan sistem na gradilište. Silosna pumpna mješalica radi pomoću dvostrukog sistema miješanja. Izvaredna kvaliteta mješavine omogućuje transportne domete do 100 m, pri čemu je razina habanja veoma niska.

Trasnport moguć pomoću silosne pumpne mješalice

Transport moguć pomoću pumpe za mokri mort

Preporučeni domet transportne cijevi

Proizvodni sistemi

Proizvodi

Vapneno-cementni zidarski mort Beton za ispune Sidreni mortovi Vapneno - cementne temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko - izolacijske žbuke Građevinska ljepila Masa za izravnavanje Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje

RÖFIX 915, 950 RÖFIX 994 RÖFIX 995 RÖFIX 510, 610, etc. RÖFIX 866, etc. RÖFIX 888, etc. RÖFIX 55, Renostar, etc. RÖFIX Manteca, etc. RÖFIX 700, etc. RÖFIX SP, SHP, Sisi-Putz, etc. RÖFIX 300, etc. RÖFIX 830, 831 RÖFIX A90, A91, ZS20, ZS30 RÖFIX E28, AN10, AN30

x x x x x

x

35 mm 45 mm

60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 30 m 30 m 20 m 20 m 20 m 60 m 100 m 30 m

x x x x x x x x x x

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 25 mm

x

x x

440

Maks. domet transporta

alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Pumpne mješalice
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica

Dragon Mješalica za špricani beton
Dragon Mješalica za špricani beton

Područja primjene:

• Miješanje tekućih estriha i mortova za žbukanje iz silosa.

• Osiguravanje litica, šahtova, i gradnje tunela.

Osobine:

• Dostavljen montiran na silos • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Za mokre konzistencije proizvoda • Brza mogućnost postavljanja • Istovjetni, kontinuirani protok materijala

• Dostavljen montiran na silos • Dobra kvaliteta obrade, mogućnost špricanja • Dobra racionalna obrada • Visoka vremenska učinkovitost • Dobra strojna obrada

Tehnički podaci:

• • • • • • •

Pogonske snaga: 9,2 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 0 - 120 ltr./h Daljina prijenosa: 0 - 120 m Priključak vode: 1"

• • • • • • •

Pogonske snaga: 3 kW Pogonski napon: 400 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 1 - 4,8 ltr./h Vakum: 6 bar

441

1
RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 100 Dvostruko pe RÖFIX 110 Gletana i filcana RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana RÖFIX 150 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 160 Gipsana RÖFIX 175 Gipsana strojna RÖFIX 180 Unutra RÖFIX 190 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 191 Vapneno - gipsana unutarnja 85 91 91 85 91 92 92 92 93 93 93 325 Vapneno cementna zavr RÖFIX 330 RÖFIX 330 Fina RÖFIX 340 Zavr RÖFIX 341 Zavr RÖFIX 342 Zavr RÖFIX 345 Zavr RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 352 RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana RÖFIX 380 Hidrauli 130 423 423 179 179 179 206 204 130 147 131 131 204 206 145, 147 206 202 179 203 RÖFIX 520 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 525 86 89

RÖFIX 530 Vapnena - unutarnja 223 RÖFIX 55 Cementno gra RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje - bijela RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom 112 112 113

6
RÖFIX 600 BIO Vapneno cementna bijela temeljna RÖFIX 610 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 615 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 620 Cementna temeljna RÖFIX 625 Cementna temeljna RÖFIX 632 Mort za kamena oplo RÖFIX 633 Drena RÖFIX 635 Hidroizolacijska 223 87 87 87 87 67 67 178

2
RÖFIX 224 Lagani premaz za strop 107 RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje 93 94

RÖFIX 385 F Zavr RÖFIX 381 RÖFIX 385 I Temeljna RÖFIX 385 R RÖFIX 390 Fina RÖFIX 397 Baukasten Vapnena zavr

RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort 178 RÖFIX 640 176 202 176 177

RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana 107 RÖFIX 246 Bijela RÖFIX 260 Gipsana strojna 94 94 RÖFIX 410 Betonfini RÖFIX 420 Planblokfini 106 106

4

RÖFIX 645 Hidrauli RÖFIX 648 Temeljna RÖFIX 650 Bijela RÖFIX 660 Cementno -

3
RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 320 Strukturna zavr 129

RÖFIX 441 Masa za izravnavanje 113

5
129 129 129 130 RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna RÖFIX 510 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 515 Vapneno cementna temeljna 223 86 86

442

vapnena gruba RÖFIX 661 Mort za

88 88

8
RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 840 Toplinska RÖFIX 850 Toplinska RÖFIX 860 Mort za RÖFIX 861 Mort za RÖFIX 862 Izravnavaju RÖFIX 864 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 865 Vapneno cementna lagana temeljna 365 366 366 366 102 102 90 90 90 89 89 89 102 RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauli RÖFIX 955 Fini vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 960 Mort za glinene pe RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 973 Brzovezuju RÖFIX 973 F Brzovez.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezuju RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljiv fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 985 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova 199 23 422 422 377 377 376 377 377 376 365 30 30 31 31 31 63 63 71 199 63 59 59 67

RÖFIX 665 Mort za popunjavanje 199 RÖFIX 670 Cementni 84

RÖFIX 670 S Specijalni cementni 84 RÖFIX 671 Sanir RÖFIX 672 Cementni RÖFIX 673 RÖFIX 675 Hidrauli RÖFIX 680 RÖFIX 690 Zra RÖFIX 691 Trasno vapnena RÖFIX 692 Tras vapnena RÖFIX 694 Hidrauli RÖFIX 695 Hidrauli RÖFIX 696 Hidrauli RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mje 175 84 85 197 177 200 200 201 202 201 201 203

RÖFIX 866 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 888 Toplinska

7
RÖFIX 700 Plemenita 126 RÖFIX 715 Specijalna plemenita 126 RÖFIX 720 Rustikalna RÖFIX 740 Plemenita RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 765 Hidrauli RÖFIX 772 RÖFIX 775 Schlämmputz 126 127 127 127 204 128 128

9
RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronjivi mort RÖFIX 946 Zavr RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 950 Vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauli 329 24, 71 24 34 34 35 35 23 198 198

RÖFIX 986 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 993 Hidrauli RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 Sidreni mortovi, mortovi za utiskivanje RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oplo

RÖFIX 780 Silikonska- mineralna 128

RÖFIX 997 Mort za popunjavanje 59

443

A
RÖFIX A90 CA-Teku RÖFIX A91 CA-Teku RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akusti RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Anticofino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino 372 372 345 337 158 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske plo RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni ure 268 303

F
RÖFIX Fasadna boja RÖFIX FIN-TEX Priklju RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska plo RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska plo RÖFIX Fla-Tab EPs Za 263 324 435 281 280 287 RÖFIX Flis za odvajanje RÖFIX Freza za 337 285 267 267 269 405 293

D
381 381 145 205 205 RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX DSF 100 Tla RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pri RÖFIX DTS-H Pri RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50

G
RÖFIX Ga RÖFIX Geoglina RÖFIX Gika-Grund 195 225 124 225 225 346 197 144 144

RÖFIX Antique Pittura alla calce 205 RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antisol 205 175

RÖFIX Glinasta

E B
RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort 55 53 53 RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX element K1-PH Podloga za montiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPS Monta 380 441 386 263 263 272 386 386 273 266 267 439 285

RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI

RÖFIX BHB Betonski vezivni most 53 RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje 54 RÖFIX Brzovezujo RÖFIX brzovezuju RÖFIX BSC Za RÖFIX BSF za RÖFIX Bündnerputz 414, 419 419 54 54, 338 148

H
RÖFIX Hidrauli RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona 197, 203 125, 328 55 55

C
RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX cilindar ZyRillo Monta 178 273

RÖFIX EPS-F 040 EPSizolacijska plo RÖFIX EPS-P 035 EPSizolacijske plo RÖFIX Estrih - proto

I
RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni ure RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni ure 302 303

RÖFIX Coccio Antico / Cemento 353 RÖFIX EXPERT Letvica sa mre

444

M
RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni ure RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pri RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijske man RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Izolacijski kutnici 302 281 284 404 286 286 405 402 404 RÖFIX Magnetna 149 RÖFIX Magnetna - unutarna boja 346 RÖFIX Magnetna temeljna RÖFIX Maltafina Ga RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Mineralna RÖFIX Mini silos (1,3 m3) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) 149 131 324 324 418 418 146 435 262 268 441 273 148 303

O
RÖFIX Okapni profil 283 RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K 264, 403 RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja 344

P
RÖFIX P10 Pancer mre RÖFIX P50 Mre RÖFIX Pi RÖFIX plo RÖFIX POLYCOLL Polistirol specijalno ljepilo RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil za RÖFIX Profil za podno 289 289 302 224 264 261 85 286 284 281, 287 287 438–439 273 284

K
RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX kutnik PH Monta RÖFIX Kutnik s mre RÖFIX Kutnik sa mre 380, 402 272 283 289

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske plo RÖFIX Mje RÖFIX Monta RÖFIX Mozai RÖFIX MZB-8 KARAT Vi

L
RÖFIX Lateks unutarnja boja, svilenkasti sjaj RÖFIX LH-Dubinski grund Grundiranje RÖFIX LIGHT 040 EPSIzolacijska plo RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce 346 329 266 411

N
RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plasti RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pri RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauli RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauli 279 277 277

RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Proto RÖFIX PU Monta RÖFIX PUR-EX Letvica sa mre

R
RÖFIX R12 Zup 277 196 196 RÖFIX R16 Zup RÖFIX R1G Stroj za finu RÖFIX R5 Stroj za finu RÖFIX Raffaello Cera Za RÖFIX Raffaello DecorStucco RÖFIX Raffaello Il Primer RÖFIX Razrje RÖFIX Renoplus Univerzalna RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje 301 301 431 431 353 352 352 329 217 217

RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja 345

445

RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva plo RÖFIX Rentgenska RÖFIX RG4 RÖFIX RG4 M RÖFIX RG4 S RÖFIX RG4 SM RÖFIX RG8 RÖFIX RG8 M RÖFIX RG8 S RÖFIX RG8 SM RÖFIX Rol -kutnik sa mre RÖFIX Roll- und Streichputz

293 88 46 47 47 47 46 48 48 48 283 149

RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SK52 Brzovezuju RÖFIX Soli-Tab EPo Za RÖFIX Soli-Tab EPs Za RÖFIX Soli-Tab SWs Za

RÖFIX Teku 336 338 113 269 269 269 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mre RÖFIX Tla RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf

403 285 434 345 216 195

RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF 414 RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune 267 RÖFIX Spiralne pri RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje 281 414 381

U
RÖFIX U RÖFIX Uni RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo 197 216 264 263 261 262 345 124

S
RÖFIX Sanir grund RÖFIX SD-FV Plasti RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Silikatna RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatni dubinski grund 328 RÖFIX Silikonska impregnacija 175 279 279 278 278 207 146 344 336 125, 338

RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih plo RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje RÖFIX Strukturna RÖFIX SX-FV U WDVS- Pri RÖFIX SX-FV-S Pri

435 RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje 303 RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje 278 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje 301 RÖFIX Unutarnja boja 147 RÖFIX Usporiva 280 280

V T
RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE 411 411 411 410 410 410 RÖFIX Valjna i premazna 337 RÖFIX Vapnena boja za saniranje 207 RÖFIX Vapnena kazeinska boja 207

RÖFIX VelDecor Lazurni premaz 353

RÖFIX Silikonska unutarnja boja 344 RÖFIX Silikonska vanjska boja 336

RÖFIX Silikonski dubinski grund 328 RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3,18m3,19m3) RÖFIX SiSi434 145

W
RÖFIX W50 Masa za lijepljenje 262 RÖFIX W97 Izolacijska boja 125, 329

446

X
RÖFIX XI-FV Postavljaju 279

Z
RÖFIX za prionjivost i elasti RÖFIX Zavr RÖFIX ZP200 Cement-sulfatteku 403 285 372

RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-teku 371 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-teku 371

447

unutarnje površine i za podove nanijeti valjkom strukturiranje gleterom ne razrjeđivati ručno nanijeti +5°C ne urađivati pri temperaturi nižoj od +5°C razrjediti vodom u omjeru 1:1 nanijeti kistom zaštititi od utjecaja vremenskih prilika 1:1 2.opis grafičkih znakova i simbola za vanjske površine nanijeti gleterom obrada spužvom za unutarnje površine nanijeti zubčastim gleterom (tankoslojno nanošenje) ugradnja pomoću tronošca za vanjske i unutarnje površine nanijeti gleterom za srednje i debele nanose ljepila (R12/R16) D20/40 ugradnja protočnom mješalicom za podove nanijeti četkom ili širokim kistom mješati sa mješalicom za stropove-plafone nanošenje špricanjem oprati vodom za vanjske. 10% max r Thinne 2.špahtla za gletanje ugradnja pumpa za miješanje estriha ugradnja silosna pumpa za miješanje estriha ugradnja coclea dosatrice per massetto GGV: kanta paket / karton GM: KODVP: vreća tlačni-pritisni ili silos na slobodni pad KTP: MDŽ: NG: kanister silos a protočnom mješalicom ŠO: TČ: VČ: rola silos sa pumpnom mješalicom Grupa morta Grupa građevinskog vapna Koeficijent otpora difuziji vodene pare Koeficijent toplinske provodjivosti Minimalna debljina žbuke Nasipna gustoća Širina očica Tlaćna čvrstoća Vlačna čvrstoća . 10% vode ugradnja tlačno pumpo zaštititi oči i ruke razrjediti razređivačem ugradnja pumpnom mješalicom info pridržavati se uputstava iz tehničkog lista dobro promješati strojno-mašinski nanijeti Fungizide Algizide kanta ugradnja kolica za mort ✓ konzervirati sa algicidi in fungicidi (konzerviranje sa filmom) ugradnja stroj za špricani beton ugradnja valjak za nanošenje ugradnja guma za fuge ugradnja stucco . nanos razrjediti s max.

com RÖFIX AG A-9500 Villach Tel.o. +386(0)1/7818480 Fax +386(0)1/7818498 office. +359(0)34/443106 Fax +359(0)34/441653 office.partschins@roefix.trogir@roefix.com Albania RÖFIX Sh. +39/030/68041 Fax +39/030/6801052 office. +387(0)39/830100 Fax +387(0)39/831154 office.oberndorf@roefix.com RÖFIX d.ilidza@roefix.dietikon@roefix.zirl@roefix. +39/0434/599100 Fax +39/0434/599150 office.ljubuski@roefix. PL-32-065 Krzeszowice Tel. +39/0473/966100 Fax +39/0473/966150 office. HR-10294 Pojatno Tel.com Njemačka RÖFIX GmbH D-72119 Ammerbuch Tel.o.com RÖFIX AG A-4591 Molln Tel.o.com RÖFIX AG I-21020 Comabbio Tel.k.com Graditi po sistemu . +41(0)81/7581122 Fax +41(0)81/7581199 office.sennwald@roefix.pyhra@roefix. BiH-78430 Prnjavor Tel.o.com Bosna i Hercegovina RÖFIX d. +41(0)44/7434040 Fax +41(0)44/7434046 office.com Švicarska RÖFIX AG CH-9466 Sennwald Tel. SLO-1290 Grosuplje Tel.popovac@roefix.com www.com RÖFIX AG A-6170 Zirl Tel.com RÖFIX AG I-25080 Prevalle Tel. +43(0)5522/41646-0 Fax +43(0)5522/41646-106 zentrale@roefix.o.o. +43(0)5238/510 Fax +43(0)5238/510-18 office.k.com RÖFIX AG A-8401 Kalsdorf Tel.o. +43(0)2745/2005-0 Fax +43(0)2745/2005-28 office. z. +385(0)21/896295 Fax +385(0)21/796247 office.Austrija RÖFIX AG Baustoffwerk A-6832 Röthis Tel.o.com RÖFIX AG CH-8953 Dietikon Tel.p.pojatno@roefix.com Kosovo RÖFIX Sh. +43(0)7584/3930 Fax +43(0)7584/3930-30 office. +381(0)35/572550 Fax +381(0)35/572583 office. BiH-88320 Ljubuski Tel. +48(0)12/2822800 Fax +48(0)12/2822800 office. +43(0)3135/56160 Fax +43(0)3135/56160-8 office.comabbio@roefix.grenchen@roefix.grosuplje@roefix. +41(0)32/6528352 Fax +41(0)32/6528355 office.com Slovenija RÖFIX d. HR-21220 Trogir Tel.prevalle@roefix. +387(0)33/768150 Fax +387(0)33/544120 office.com Bulgarija RÖFIX ood BG-4400 Pazardzhik Tel. +387(0)51/860589 Fax +387(0)51/860587 office.o. +43(0)5356/71291 Fax +43(0)5356/71977 office. +377(0)44/502691 office.ammerbuch@roefix. AL-Kamez-Tirana Tel.o.o.o.prnjavor@roefix.fontanafredda@roefix. KS-Klina-Volujak Tel. BiH-71210 Ilidza Tel.p.krzeszowice@roefix. +39/0332/961430 Fax +39/0332/961056 office. +49(0)7032/973-0 Fax +49(0)7032/973-199 office.com Srbija .Crna gora RÖFIX d.o.com Hrvatska RÖFIX d. +355(0)4/353166 Fax +355(0)4/353166-149 office.kalsdorf@roefix.molln@roefix.com RÖFIX d.com Italija RÖFIX AG I-39020 Partschins Tel.com Poljska RÖFIX Sp.com RÖFIX AG CH-2540 Grenchen Tel.o.tirana@roefix.com RÖFIX AG A-6372 Oberndorf Tel.com RÖFIX AG A-3143 Pyhra Tel.roefix.pazardzhik@roefix.villach@roefix.o. SCG-35254 Popovac NOVE Tel.com RÖFIX d.com RÖFIX AG I-33074 Fontanafredda Tel. +385(0)1/3340300 Fax +385(0)1/3340330 office. +43(0)4242/29472 Fax +43(0)4242/29319 office.klina@roefix.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful