STRUčNI

GRADEVINSKI PRIRU č NIK

Graditi po sistemu

Impressum: 6. Izdanje 2006
Izdaje: RÖFIX AG Baustoffwerk, Badstrasse 23, A-6832 Röthis Savjetovanje: Za detaljnije savjetovanje vam je na raspolaganju naš tehnično-savjetni servis. Tisak: Ueberreuter Print und Digimedia GmbH, Industriestrasse 1, A-2100 Korneuburg Copyright by RÖFIX AG: © 2000

Sva prava zadržava izdavač. Upotreba tekstova, slika i drugih djelova bez pismenog odobrenja RÖFIX AG je zabranjena i kažnjiva. To vrijedi naročito za kopiranje, prijevode, ili upotrebu u štamparijama i elektronskim sistemima. Svi podaci u ovom izdanju potiču iz iskustva, ispitivanja i proba, i ne mogu se primjeniti u svim slučajevima. Oni su kao općenite informacije i okvirni podaci razumljivi. Podatke u ovom izdanju ne možemo primjeniti na svakom gradilištu zbod njihove specifičnosti. Opčenito priznata pravila struke i odgovarajuće

norme propisane u svakoj državi trebaju se poštivati. Izdavanjem ovog kataloga sva ranija izdanja stavljaju se izvan upotrebe. Sva prava na promjenu proizvoda i način njihove primjene zadržava proizvođač. Pojedini proizvodi mogu se u određenim regijama dostaviti u određenoj embalaži samo po narudžbi. Sve informacije o našim proizvodima možete dobiti kod ovlaštenih prodavača RÖFIX proizvoda. Za štamparske pogreške kao i za odstupanja u tonovima boja u katalogu ne odgovaramo.

Imidž Zidarski mortovi
Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort

4 16
22 26 29 33

Betoni
Debeloslojna sanacija betona Tankoslojna sanacija betona Sidreni mortovi Suhi betoni Mortovi za ploènike i fuge Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Temeljni površinski premazi

38
42 50 58 60 66 70 73

Temeljne žbuke
Na bazi vapna - cementa - gipsa Toplinsko - izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Graðevinska ljepila

74
77 100 104 110

Završne žbuke
Mineralne završne žbuke Pastozne završne žbuke Akustiène žbuke Obrada gips kartonskih ploèa

114
119 136 157 160

1

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi
Sistemi za saniranje Sistemi za renoviranje Sanacija fasada Ekološki proizvodi

162
167 184 212 219

Toplinsko izolacijski sistemi
Sistemi Mortovi za armiranje/ljepljenje Izolacijske ploèe Montažni elementi Mehanièko prièvršæivanje (tiplanje) Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) Mrežica za armiranje Dekorativni profili za fasade Nosive ploèe/Graðevinske ploèe Alati WDVS (TIS) - Izvedba

228
236 260 265 271 274 282 288 290 292 300 304

Građevinske boje
Masa za izravnavanje Priprema graðevinskih boja Boje za van Boje za unutra DecorLine

318
322 326 332 340 348

2

Postavljanje estriha
Nasipni materijali Tekuæi estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje Premazi za pod

356
364 369 375 379 385

Postavljanje keramièkih ploèica
Pregled Tankoslojno ljepilo Srednjoslojno ljepilo Mase za fugiranje Mortovi za peæi

390
392 407 413 416 421

Strojevi
Strojevi za finu žbuku Silosi i kompresori na gradilištu Protoène mješalice Pumpne mješalice

426
430 432 436 440

3

4

IMIDŽ

dž Imi

Imidž

RÖFIX - Graditi po sistemu
Danas se od gradnje zahtijeva mnogo. Zahtjevni su investitori, upravna tijela, okoliš i gospodarski privredni razvoj. Više od sto godina radimo na daljnjem razvoju visokovrijedne građevinske tehnologije. Danas nudimo inovacijske proizvode koji udovoljavaju najvišim tehničkim, ekološkim i ekonomskim zahtjevima. Potičemo aktivnu politiku u interesu građevinarstva. Vidimo se u ulozi posrednika između političkih nositelja odlučivanja i naših partnera u gradnji - od arhitekata preko cjelokupnog graditeljstva do privatnih investitora. Mi smo i u budućnosti jak partner u kojega se možete pouzdati.

Nastanak
U pramoru se talože ljuske i skeleti bezbrojnih životinjica i vapnenih algi. I najviše planine na našoj zemlji tako su nastale, pa i Alpe. Čovjek više nije koristio kamen kao oruđe, oružje i građevinski materijal, nego za dobivanje vapna. U vapnu su sjedinjena četiri antička elementa - zemlja, vatra, voda i zrak. Zemlja nam daruje vapnenac, vatra ga pali, voda ga gasi, a zrak otvrdnjava vapneni mort. Vapnenac je jedna od malobrojnih sirovina koju možemo pronaći i u Vorarlbergu. Rimljani su kod nas uveli vapno kao građevinski materijal. Crkve, tvrđave i plemićka sjedišta građeni su vapnom, a i zidovi starih kuća su premazani vapnom. Ove stare građevine svjedoče o trajnosti poznatog Röthner vapna. Krajem prošlog stoljeća znalo se za sedam peći vapnenica uz potok Frödisch. Od jedne takve palionice vapna nastala je međunarodno aktivna skupina poduzeća RÖFIX d.d.

5

Imidž

6

Imidž

Nastanak
Braća Josef i Meinrad Wehinger su 10. siječnja 1888. zakupili 156 hvati zemlje za 10 guldena od općine Röthis "u tzv. Rietliju ispod brda na ljevoj strani kanala Mühl". Dobili su obrtno pravo za palionicu opeke u kojoj se zajedno peklo vapno. 1889. su dobili odobrenje za lomljenje kamena, 1890. su kupili zakupljeno zemljište od općine, a 1892. pogranično zemljište. Prirodna nazališta u ovom području određuju budući smjer rada poduzeća jer je ilovače za proizvodnju opeke bilo ograničeno, a vapnenca više nego dostatno. Tako se od 1910. u knjigama računa više ne mogu pronaći proizvodi opeke.

Palionica vapna
Važan izbor prihoda je bio i prijevoz konjima Josefa Wehingera. Od 1921. se konjskom vučom dostavljala roba u švicarski Rheintal (dolinu Rajne) i u Lihtenštajn koja je sin Hermann već prije "otvorio" kao izvozno područje. Hermann Wehinger je 1924 preuzeo palionice vapna zajedno s dvokvadratnim zemnim pećima. U njima je tada sedam muškaraca uključujuči i vlasnika obavljalo težak fizični ručni rad. Tehnička pomoćna sredstva tada nisu bila poznata ili su bila naprosto preskupa.

Kada su 1948. tri sina Hermanna Wehingera ušla u poduzeće, dakle poratnih godina ispunjenima neimaštinom, Wehinger je ostvario cilj da svi u "kolibi vapna" mogu zaraditi kruh. I u fazi obnove se improviziralo. "Dizalica" na ručni pogon s koloturnikom i okretnom pločom je pripomogla izvozu vodootpornog kamena u Njemačku. Tračna pruga je služila

još oko 20 godina, no 1960. je novi Steyrov "traktor s lopaticama" s hidrauličkom podiznom napravom oslobodio radnika najveće muke da dnevno ručno napuni 10 kolica. Veće drobilice i mlinovi omugućili su nov razvoj poduzeća. Pomoću njih se moglo proizvoditi više šlijunka, lomljenog pijeska i veće količine vapna, tako da je u vapnari Wehinger nastalo novo uporište.

7

izgradnjom vapnene jamske peći ložene uljem došlo je do promjene. Braća Josef.Imidž Prva gotova žbuka Izgradnja prvog automatskog postrojenja za gašenje vapna 1961. Veći kapacitet i i istovremena borba za tržišne udjele protiv cementa koji je prijetio da istisne tradicionalan način gradnje pomoću vapna . a udovoljava i zahtjevima graditeljstva. Nagli uspjeh prvog RÖFIX ovog proizvoda je 1969. je u prvoj fazi visoke konjunkture dovela do daljnih poboljšanja. Tako je poduzeće stalo na čelo ove građevinske tehnologije budućnosti. pomiješana s vlastitim pijeskom otpremljena je na gradilište i nanosila se strojevima za žbuku. 8 . Prekretnica Sljedeća prekretnica bio je samostalni razvoj vapnenocementne žbuke koja je prikladna za strojeve./67. uslijedio prvi elektronski vođeni uređaj za miješanje morta s priključenim utovarnim silosima u Istovremeno je uveden zaštićen naziv robne marke RÖFIX. Ludwig i Hermann Wehinger su rano prepoznali zahtjeve vremena. doprinio nastanku prvog uređaja za miješanje. a ugradnja drobilica. Austriji. Ova RÖFIX ova dostignuća u pravom smislu riječi "nadsjajiti" će u budućnosti izrazito-bijela plemenita žbuka. Gotova. 1966. pomiješali su vapno. pijesak i cement i tako su 1968. a nakon njega je 1972. Tako je prvi puta u Austriji proizveden gotov mort. isporučili prvi suhi mort za gradnju jedne alpske kolibe. puževa i silosa dala je naslutiti da će se ručni rad ubuduće znatno olakšati. U međuvremenu je taj uspješni princip primijenjen na cijelu paletu žbuke i morta.iziskivali su potragu za novim mogućnostima i njihovim konačnim pronalaženjem.

U RÖFIX-u se intenzivno bavimo tematikom razvoja osoblja i osmislili smo program obrazovanja i usavršavanja. Tako je otvoren portal na internetu. menom.Imidž Proširenje Istovremeno se proširenjem kapaciteta gradila servisna služba. RÖFIX je tradicionalan proizvođač građevinskog materijala s ambicijama koje nadilaze granice u europskom alpskom prostoru. Svojim tvornicama i prodavaonicama ovaj proizvođač sistema građevinskih materijala pokriva to vrlo veliko tržište. U najnovije vrijeme se više pažnje poklanja boji. Podružnice RÖFIX-a zastupljene su I na području komunikacijske tehnologije RÖFIX je uvijek u korak s vreu gustoj mreži na prostorima srednje i južne Europe. RÖFIX je najprije izgradio perlitne peći. Kada su se sredinom sedamdesetih godina gradnja i stanovanje sve više promatrali pod aspektom uštede energije.te osobito važno : osnovan je laboratorij za razvoj i kontrolu. a kasnije stiroporni uređaj kako bi proizveo nove proizvode orijentirane u smjeru uštede energije. U jedanaest europskih zemalja RÖFIX nudi kompletan asotiman i prisutan je kao partner izvođačima radova i konačnim kupcima građevinske branše. Najveću pažnju polažemo izobrazbi suradnika. 9 . usredotočen na kvalitetu i organizacijom koja neprekidno raste.RÖFIX je uspio osigurati veliki udio na tržištu. nakon više desetljeća jake ekspanzije razvilo se u internacionalni koncern s preko 500 suradnika i 27 podružnica. Kako u tehnici i proizvodnji tako i u razvoju osoblja našim se kupcima i suradnicima nudi širok spektar mogućnosti usavršavanja. Ekspanzija RÖFIX se usmjerio prema budućnosti. Dalekovidnost. povećao vozni park i broj kupaca. Ono što je počelo kao palionica vapna s vrlo skromnim sredstvima. pionirski duh i učinkovitost obitelji Wehinger generacijama obilježavaju poduzeće koje teži prema naprijed i ima sjedište u Röthisu/Vorarlbergu.Inovativnim proizvodima. na kojem kupci i suradnici imaju pristup specifičnim podacima. a modernim uređajima mogu se ispuniti sve želje investitora.

Graditeljstvo opskrbljujemo primjenjivim. Nužni preduvjeti za to su međusobno poštovanje i uvažavanje. partnere na gradilištu. te arhitekte . 10 . Honoriramo i podupiremo spremnost i sposobnost naših djelatnika da uspiju i da preuzmu odgovornost. susjede i okoliš na našim mjestima proizvodnje • ekološkim proizvodima i ekološkim tehnologijama obrade • ekološkom logistikom za nabavu i prodaju naših proizvoda. te nudimo potporu za profesionalni i osobni razvoj naših djelatnika u vidu odgovarajućeg usavršavanja. Stoga snosimo osobitu odgovornost za kvalitetu RÖFIX ovih proizvoda i njihovu obradu na gradilištu. Zaštita okoliša Nama kao i generacijama prije nas priroda daje sirovine kojima dugujemo zahvalnost za našu egzistenciju.Podupiremo naše kupce . Spremnost na primanje i prenošenje znanja i iskustva i podupiranje mladih djelatnika-radnika su osobine koje želimo njegovati i razvijati u smislu jedne velike RÖFIX ove obitelji. te volja i sposobnost za suradnju. Naši veliki zadaci su motivirajuća radna atmosfera i osigurano radno mjesto. ekonomičnim i zdravim građevinskim materijalom iz prirode koji ima trajnu vrijednost. U matičnom poduzeću u Rothisu 20% od preko 100 uposlenih stoje na usluzi kupcu . Prema njoj smo uvelike obvezni i obaziremo se na više načina: • odgovornim vađenjem sirovina • ekološki neškodljivom proizvodnjom kako bismo zaštitili naše djelatnike. One su često životno djelo ljudi i središnji životni prostor za više generacija. serviseri i dostavljači.u odabiru i u primjeni prikladnih proizvoda iz našeg programa.Imidž Naša kvaliteta Građevine trebaju biti duga vijeka. građevinske stručnjake i trgovce građevinskog materijala.investitore. Naši djelatnici-radnici Viče od 500 naših djelatnika se identificira s našim poduzećem i njegovim ciljevima.kao savjetnici.

Imidž Čuvamo naše jake strane i iskoristimo prilike Mi smo međunarodno aktivno poduzeće i želimo poduzetništvom. proizvodnja i prodaja našeg građevinskog materijala temeljiti na slijedećim tradicionalnim osobinama: • trajna vrijednost • raznoliko oblikovanje oblika.Dekorativna žbuka ) • Saniranje • Renoviranje • Ekološki građevinski materijali • Toplinsko izolacijski sistemi (puna toplinska zaštita) • Građevinske boje • Dekorativni unutarnji premazi • Grundiranje / Dubinsko grundiranje • Estrih . a danas i do dobavljača sistema karakterizira nas kao inovativno poduzeće koje je neprestano u potrazi za novim rješenjima i korisnicima svojih proizvoda i usluga. Jak položaj na našim glavnim tržištima je tlo na kojem podupiremo ekonomski rast. Investiranje u nova tržišta sutra osigurava profit. Razvoj od proizvođača vapna do specijalista za gotovu žbuku. angažmanom i odlučivanjem sačuvati tradiciju obiteljskog poduzeća. Bolje je neprijatelj dobrog .naš uspjeh mjerimo novim rješenjima i vrhunskim rezultatima. boje i strukture • ispunjavanje tehnoloških i fizikalnih zahtjeva • ekonomično i racionalno • ekološka neškodljivost Pregled naših proizvoda • Zidarski mort • Beton • Sanacija betona • Arhitektura vrtova i pejzaža • Temeljna žbuka • Tankoslojna žbuka • Masa za izravnavanje • Završna žbuka (Strukturna .sistemi ugradnje • Keramičke pločice . fleksibilnošću. I ubuduće će se razvoj.sistemi ugradnje • Strojevi • Alati • Profili • Pribor 11 . Težište naše gospodarske-privredne djelatnosti se nalazi na našim glavnim tržištima.

Kada dostavljamo kupcima robu imamo pred očima samo jedan cilj: Pouzdanost. Sistemsko mišljenje . Stalne inovacije.Logistika Dugogodišnje iskustvo i bliski kontakt s kupcima obilježili su RÖFIX ov način razmišljanja. Kombinacijom RÖFIXovih sistema proizvoda. Inovacije . Povezujući element.Inovacija. koji odlično djeluje izvan austrijskih granica. Dostaviti pravi proizvod u pravoj količini u pravo vrijeme na pravo mjesto.Kvalitetno upravljanje Gradnja je postala kompleksan proces. Uspjeh našeg poduzeća se temelji na izbalansiranoj međuigri četiri pojma. 12 . logistika i menadžment kvalitete su naše tri najvažnije sposobnosti koje su nastale oko i s našim kupcima.Imidž Važna je dobra mješavina Ako od svega želite samo najbolje. Od planiranja do završavanja radova nužni su brojni postupci. Dobiveni certifikat ISO 9001 je uspjeh sistema. Ne razmišljamo samo o proizvodima nego i o obuhvatnim rješenjima. Poduzeće RÖFIX s kvalitetnim upravljanjem pokazuje svoju sposobnost i na međunarodnom planu. RÖFIXovih usluga i RÖFIXove servisne službe za kupce nastaje ono što želimo postići: prava korist za naše kupce. onda točno razumijemo što mislite. "koordinator" ove cjeline je RÖFIX ovo sistemsko mišljenje. radili smo na logistici i učinili ju jednom od naših suštinskih kompetencija.poboljšanja i razvoj novih materijala jamče našim kupcima željeni rezultat i čine nas atraktivnim partnerom. Razvoj proizvoda i usluge nismo preuzeli nego smo naučili u građevinskom sektoru. Da bi našim kupcima mogli ponuditi takvu pouzdanost.

Imidž Kvaliteta Partnerskim pristupom do zadovoljnog kupca Aktivna briga. a naši dobavljači ih moraju jamčiti Stvaralačkim duhom do kompetencija Potraga za novim učinkovitim primjenama za naše proizvode vodi do inovativnih sistemskih rješenja Ekološka svijest Svakodnevno bavljenje materijalom iz prirode obvezuje nas da se odgovorno odnosimo prema okolišu Motivirani djelatnici Velika samoodgovornost i stalno usavršavanje vodi do profesionalnog i osobnog razvoja naših djelatnika Ekonomičnost i svijest o troškovima Razumna politika cijena i visoka ekonomičnost doprinose stabilnim troškovima i osiguravaju naša radna mjesta Pokazivanje simpatije prema javnosti Konstruktivni rad u našim općinama i živo njegovanje imidža obilježavaju dobre odnose s javnošću Konsekventnim učinkom do prednosti Visok nivo naših proizvoda i usluga je mjerilo stupnja naše kvalitete i obećanje našim kupcima 13 . obuhvatna ponuda i kompetentna podrška kod gradnje stvaraju povjerenje Održanje termina kod dostave robe Točno odvijanje procesa proizvodnje i konstantna kvaliteta proizvoda jamče našim kupcima urednu dostavu Visokovrijedni kvalitetni proizvodi Neprestana kontrola i stalna poboljšanja u procesima jamče kvalitetu naših proizvoda Visoki zahtjevi za dobavljače Visokovrijedne sirovine i spremnost na dostavu su preduvjeti za kvalitetne proizvode.

pomoći u obradi i tehnici primjene . RÖFIX polaže nadu u nove tehnologije i na području razmjene informacija. beton i vezni materijali razvijaju našom paletom stil i estetiku. pomoć kod ispunjavanja troškovnika. metal. drvo. Igrajte se bojama! U idealnoj mješavini se nalazi vizionarska briljantnost.kao i koncepti boja i oblikovanja. učinkovita logistika gradilišta pomoću RÖFIX ovih sistema silosa. 14 . jamstvena obveza putem dopuštenja za građevinski nadzor. Na našoj homepage-stranici možete naći aktualne informacije i širok spektar usluga RÖFIX ove grupe. • kao spojni element između RÖFIXa i izvođača. Kompetentna briga i suradnja jamče zajednički uspjeh. Za promišljene koncepte koji dovode u sklad čovjeka i arhitekturu. informiranju.Imidž Paket usluga RÖFIX-ov paket usluga podupire : • arhitekte i planere u koncepciji i realizaciji projekata putem analize objekta. zajednički menadžment kupaca • izvođača u školovanju. informacije o objektu. međusobni protok informacija koje se odnose na objekt. pomoć u izradi kalkulacija.komponente ispitane u sistemu. individualni odabir sistemskih komponenata.kao i stavljanje na raspolaganje logistiku strojeva i alata Daljnje obrazovanje Potpora sistemskih partnera u menadžmentu i upravljanju sa sadržajima seminara koji su posebno za njih krojeni stvaraju našim kupcima dugoročne konkurentne prednosti. RÖFIX ova žbuka i boja su usklađeni na svakom "platnu" u unutarnjem i vanjskom prostoru: staklo. savjetovanju. zidovi. Priznati boju i stvarati životne prostore s ugođajem ili novim pogledom. savjetovanje o varijantama sistema i konstrukciji. U svijetu RÖFIX ovih boja i materijala stalno se stavljaju novi naglasci. školovanje za kvalificiranog partnera za izvođača.Obuhvaća stručno savjetovanje i rješavanje problema na gradilištu.sveobuhvatan sistem logistike.

Ilidža. u Njemačkoj. Oberndorf.Imidž RÖFIX Lokacije Kontinuirani razvoj je doveo korak po korak do sistemskog ponuđača za praktički sva rješenja problema u gradnji. Phyra. Dietikon. Sloveniji. Hrvatskoj. Molln. Villach. Srbiji i Crnoj Gori. Grenchen Srbija: Popovac Poljska: Krzeszowice Austrija: Röthis. u Švicarskoj. Prnjavor 15 . RÖFIX raspolaže proizvodnim mjestima i podružnicama prodaje RÖFIX u Austriji. Comabbio Albanija: Tirana Njemačka: Ammerbuch Bugarska: Pazardjik Švicarska: Sennwald. Italiji. Uz tehnološki razvoj došlo je naravno i do geografskog proširenja aktivnosti. Poljskoj i Mađarskoj. Prevalle. Zirl. Bosni i Hercegovini. Fontanafredda. Trogir Kosovo: Klina Italija: Partschins. Slovenija: Grosuplje Hrvatska: Pojatno. Bugarskoj. Kalsdorf Bosna i Hercegovina: Ljubuški.

16 ZIDARSKI MORTOVI .

ZIDARSKI MORTOVI 16 .37 Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 22 22 23 25 Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 26 26 27 Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 29 29 30 32 Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 33 33 34 36 17 .

18 . Formatiranjem kamena točno po mjeri poput plan bloka itd. velika izdašnost i odgovarajuća strojna tehnika jamče pouzdanu ekonomičnost naüih tvorničkih suhih mortova na gradilištu. Opekarski proizvodi se međusobno razlikuju. estetika i zaštita okoliša. Od kamena do gotovog zida Zidovi imaju višestruku funkciju. Za saniranje zgrada i održavanje spomenika nudimo trasno-vapnenizidarski mort (vidi segment sistemi renoviranja).. Važnu ulogu u odabiru načina zidanja imaju građevinsko fizikalne karakteristike. Normalni zidarski mort za veliko i normalno opterećenje. pojavio se tankoslojni mort za lijepljenje istog. dugotrajnost. Uz preuzimanje i prenošenje opterećenja. vidljiv zidarski mort s optimalnom zaštitom od vremenskih prilika i lagani zidarski mort s odličnim karakteristikama toplinske izolacije. Zidovi se mogu graditi na različite načine.ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi S RÖFIX-om gradite sigurno RÖFIX se postavlja prema tim zahtjevima tako što dugogodišnjim ciljanim istraživanjima razvija najrazličitije zidarske mortove. te stabilnost. te zaštita od požara i vlage. svaki ima prednosti i nedostatke. RÖFIX gradi sigurno. RÖFIX nudi više vrsta zidarskih mortova koji mogu riješiti Vaše zahtjeve. Uvjerljive karakteristike obrade. tu su i građevinsko fizikalni zahtjevi poput toplinske i zvučne izolacije. Naše iskustvo Vas obogačuje. Pri odabiru opeke mjerodavni su specifični zahtjevi investitora. RÖFIX nudi ljepilo za plan blok i uronjivi mort.

Specijalne recepture omogućuju da se gotovi mort iz silosa preko protočnog mješača stavi na raspolaganje u željenoj količini i ujednačene kvalitete. • podatno nanošenje zidarskom žlicom • usklađeno vrijeme obrade • velika izdašnost • povoljan tijek stvrdnjavanja • ujednačena tlačna i vlačna čvrstoća • čvrstoća prionjivosti Uštedite na troškovima racionalnom logistikom RÖFIX već desetljećima nudi zidarski mort pritiskom na gumb. Oni se strogo kontroliraju u našem laboratoriju. a nadziru ih i nacionalne i nezavisne službe za kontrolu kvalitete. Strojna tehnika se sve više usklađuje s proizvodima i kombinira RÖFIX silosi i ostala strojna oprema: racionalnost. štedljivost i dokazanost! novim transportnim tehnikama. na slobodni pad sa zaklopkom ili silos na pritisak od 1 odnosno 2 bara • Manje manualnih radnih postupaka • Tvornički izmješan materijal je jednoličan • Mort je dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađe. vremenskih prilika i ostataka • Može se koristiti i zimi (pomoću dodatka za zaštitu od mraza do -5 C) • Otpada transport vrećama i zbrinjavanje otpada • Mogućnost racionalizacije gradilišta 19 .Zidarski mortovi Široke mogućnosti primjena i testiranja Svi RÖFIX zidarski mortovi se proizvode kao tvornički suhi visokokvalitetni mortovi. Transportni uređaji i silosne pumpe za miješanje stoje na raspolaganju za racionalnu obradu. Veliki silosi Zapremina od 12 do 20 m3.

Protočna mješalica (staječi uređaj): Protočne mješalice se mogu koristiti univerzalno. Montira se direktno ispod velikog silosa i dostavlja se kao kompletan sistem na gradilište. onda se treba koristiti filter odnosno hauba za ubrizgavanje.6 mm RÖFIX 982 jako upijajući blokovi RÖFIX 985 slabo upijajući blokovi RÖFIX 986 neupijajući blokovi RÖFIX 987 Prirodni pijesak sa okruglim zrncima Plan blokovi (tankoslojno) Tankoslojni mort od normalnih do visokih zahtjeva visoki zahtjevi od normalnih do visokih zahtjeva Ljepilo za plan blokove RÖFIX 940 Završni mort RÖFIX 946 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 20 .6 mm RÖFIX 920 sa perlitom RÖFIX 820 Vidljivi zid sa vapnenim pijeskom visoki zahtjevi dobra izolacija sa perlitom RÖFIX 810 sa perlitom RÖFIX 812 0-3 mm RÖFIX 980 0-1. pumpama za miješanje ili strojevima za žbukanje koji se nalaze na tržištu. ljepilo za pločice. Protočne mješalice i komandni ormar u kombinaciji s košarom krana optimiraju logistiku gradilišta. estrih.4 mm RÖFIX 955 0-3 mm RÖFIX 915 0-1.Zidarski mortovi Silosna logistika Silosna protočna mješalica: Protočne mješalice se postavljaju ispod silosa. Zid (debeloslojno) Normalni zid normalni zahtjevi Izolacijski zid normalni zahtjevi jako dobra izolacija 0-3 mm RÖFIX 950 0-1. a habanje je neznatno. vozne su i bez problema obrađuju zidarski mort i fini beton. masu za izravnavanje. žbuku i plemenitu žbuku. Ako se protočna mješalica puni robom iz silosa putem transportnog uređaja. Mogu se koristiti univerzalno sa svim protočnim mješalicama. Silosna pumpa za mješanje (SMP): Silosna pumpa za miješanje radi pomoću dualnog sistema za miješanje. Transportni upređaj: Ovi pneumatski tlačni transportni uređaji mogu lako svladati velike udaljenosti. Zbog izvrsnog miješanja može se transportirati na udaljenosti do 60 m. Za robu u vrećama odnosno u silosima.

MK EN .5 M5 M 10 M 15 M 20 Minimalna tlačna čvrstoća 1 N/mm2 2. Ovisno o tome je li prioritet nosivost.998-2 Grupa mortova M1 M 2. MCL. Nakon toga u obzir dolaze ili cementni mortovi. MB.5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 10 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 N/mm2 2 ≥ 3 N/mm2 ≥ 5 N/mm ≥ 10 N/mm2 SIA 177 Grupa mortova M4 M3 M2 M1 Minimalna tlačna čvrstoća ≥ 2. Za klasifikaciju zidarskog morta slijedi pregled normi i standarda za zidove i zidarski mort: • Čvrstoća na najmanji pritisak se mjeri kod starosti od 28 dana i navodi u N/mm2. MC. zvučna izolacija ili toplinska izolacija na licu mjesta se odlučuje o postupku gradnje. • Za bolju toplinsku provodljivost i nasipnu gustoću možemo uzeti u obzir toplinski zidarski mort od laganog zidarskog morta. MK ≥ 5 N/mm2 MB. ÖNORM B3341 Grupa mortova M0 M3 M5 M 10 M 3 w/ww M 5 w/ww M 10 w Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 3 N/mm ≥ 10 2 DIN 1053 Grupa mortova MG I MG II MG II a MG III MG III a LM 21 LM 36 Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 2. MC. MPL Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 15 N/mm2 MBL.5 N/mm2 5 N/mm2 10 N/mm2 15 N/mm2 20 N/mm2 21 .5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 8 N/mm2 ≥ 12 N/mm2 Vrsta zida MP. Pored tradicionalnog postupka debeloslojnog morta u međuvremenu postoji i mogućnost tankoslojnog ili srednjeslojnog nanošenja.Zidarski mortovi Zahtjevi za zidarski mort Zidarski mort je klasificiran prema rastućoj tlačnoj čvrstoći. vapneno-cementni mort ili mort za toplinsku izolaciju.

Kao dodatak se koristi vapneni pijesak s najvećim zrnom od 1. Pored materijala za opeku i mort i vezivno sredstvo (razlikuju se mnogobrojne različite vrste) ima odlučujući utjecaj na nosivost zida. 22 .Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste VAPNENO-CEMENTNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Razvoj suhog morta je omogućio da se najsuvremenijim uređajima za miješanje proizvodi zidarski mort konstantne kvalitete za željenu primjenu.6 mm ili od 3. Normalni zidarski mort na vapneno cementnoj bazi ima nasipnu gustoću od najmanje 1500 kg/m3.te Vrs / ve no Os ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koje uvjetuje gradilište i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i format cigle rezultira potrošnjom zidarskog morta.0 mm. a da bi bilo što manje šupljina pijesak treba imati konstantnu liniju prosijavanja.Tek kvalitetnim spajanjem dobivamo nosivi zid. Upozorenje: Potrošnja zidarskog morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača cigle.

betonski blok.): M3 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. cementni kamen.1.du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort finih zrnaca za zid (npr. cigla. TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita. TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita. cigla. M.cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno . vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva.cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno . • Dostavlja se samo u Italiji • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 .D. M./jed.Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapneno-cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno .4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr.): M2 Način dostave: 23 .D. vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva.cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zidanje (npr.cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno ./jed.

cigla.6 mm Izdašnost u litrama: ca./jed.3 mm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva. cigla.Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zid (npr. MC.du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . M.D. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.D. 24 ltr. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca.): M1 Način dostave: 24 . MK MG (ita. • Moguće dostaviti i kao pumpni mort • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: ca.): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva.1. M. 0 . MC. MK MG (ita. beton blok. 25 ltr. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB./jed. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort fine granulacije za zidanje (npr. cementna cigla.

prvo se doda vode pa zatim suhi mort Kod neobičnih promjena. Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj.Vapneno-cementni zidarski mort Obrada Obrada Obrada vapneno-cementnih zidarskih mortova Profesionalni savjet Zamješavanje Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. podloge ne smije pasti ispod + 5 C Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno. preporučuje se kontrola konzistencije morta prilikom obrade. Kod dužih pauza pri radu potrebno je mješalicu isprazniti i očistiti Nanošenje Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Ležajne fuge potrebno je izvesti na cijeloj površini Cigla se postavlja na zidarski mort i uravnava se pomoću libele i zidarskog konopa Prekomjerno curenje zidarskog morta potrebno je skinuti zidarskom žlicom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Napomena: Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe. Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi 25 . cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti.ra Ob ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi .

Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste TOPLINSKI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Prolaz topline kroz vanjske zidove uvjetuje potrošak energije za grijanje u prostorijama. Važni su vrsta i udio upotrebljenog zidarskog morta. tzv.te Vrs / ve no Os ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . oblik i nasipna gustoća zidnih opeka ne određuju toplinska svojstva nekog zida.Odabir željene vrste zida i formata cigle rezultira potrošnjom toplinskog zidarskog morta. Crvena područja pokazuju na povišen prolaz topline. Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koji su uvjetovani gradilištem i može odstupati od navedenih vrijednosti. Samo vrsta. a nasipna gustoća mora biti manja od 1200 kg/m3. Lagani zidarski mort smije se proizvesti samo kao tvornički mort. Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača opeke. 26 . Infracrveni snimci dokazuju nji- hov utjecaj. To vrijedi za zidove koji su izrađeni od opeke i iz drugih materijala. Stoga se upotrebljavaju mortovi male nasipne gustoće i boljih toplinskih svojstava. dok tamna područja pokazuju na smanjeni prolaz topline. Visoko toplinsko izolacijski zid obično obrađujemo sa tankoslojnim mortom.lagani zidarski mortovi. Toplinsko izolacijski RÖFIX mortovi za zidanje su prilagođeni zahtjevima toplinsko izolacijskih opeka i stvaraju homogenu osnovu zida.

D. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom Sastav: • Cement • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva.D.2 W/mK MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): LM 21 MG (ON B3341): M5ww MG (SIA 177): MBL. MCL MG (ita.du vo oiz pr ci Po ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi ./jed. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva.34 W/mK • MG (EN 998-2): M5 • MG (ita. M.Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort Područja primjene: • Lagani zidarski mort visokih toplinskih svojstava za zidove rađene šupljom blok opekom normalnih statičkih zahtjeva.D.): M1 • • • • • Granulacija: 0 ./jed.): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .3 mm Izdašnost u litrama: 28 ltr. M./jed. TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1250 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 550 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.): M2 Način dostave: 27 .3 mm Izdašnost u litrama: 37 ltr.34 W/mK MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): LM 36 MG (ON B3341): M10w MG (SIA 177): MBL. M.3 mm Izdašnost u litrama: 40 ltr. MCL MG (ita.

Zidarski mortovi .Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu 28 .

RÖFIX zidarski mort može se upotrijebiti za gradnju jednostrukih i dvostrukih vidljivih odnosno obložnih zidova. Ako je predviđeno naknadno fugiranje onda fuge treba prethodno jednakomjerno izdubiti od 1. 29 . Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i upotrebljeni format cigle uvjetuje potrošnju zidarskog morta.te Vrs / ve no Os ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . Stvarna potrošnja morta zavisi od veličine rupe i gubicima uvjetovanima gradilištem i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. Glatki namaz daje homogeno dobro zbijenu fugu. Finoća i podatnost omogućuju zidanje i fugiranje jednim radnim postupkom. Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i temelji se na podacima proizvođača opeke. Zidarski mort mora ispuniti jednake zadatke kao i opeka. Takav način rada je vrlo ekonomičan. a s druge strane obložni zid predstavlja važan element u vizualnom oblikovanju objekta. kako se kasnije kod izglađivanja fuge ne bi moralo popravljati.Kod glatkog namaza fuge treba osobito paziti na izradu potpunih fuga.Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste VIDLJIVI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Vidljivi zidarski mort se koristi za vidljive ili obložne zidove. ali ne do rupe u opeci. S jedne strane vanjski zid treba štititi objekt od atmosferskih utjecaja.5 cm do 2 cm duboko.

nevidljivog fasadnog zida s naknadnim fugiranjem. • Za jako upojivu ciglu. za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog. M. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem./jed.Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vidljivi zidarski mort RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova Područja primjene: • Za izgradnu jednostranog ili dvostranog vidljivog. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. • Za jako upojivu ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Mort za vidljivi zid finog zrna.D./jed. M. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 . tj.D.): M2 Način dostave: 30 .3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. tj.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .du vo oiz pr ci Po ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .

M.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.D. M. tj. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 985 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog./jed. • Za slabo upojivu ciglu i opeku./jed. • Za jako upojive ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednoslojnog ili dvoslojnog vidljivog. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec.): M2 31 . tj. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 .Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 985 Spec. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem. tj.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. • Za neupojivu ciglu i opeku. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog.Zidarski mortovi . TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1750 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.D. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .D. M.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita./jed.

cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti. Ne koristiti oštećeni kamen. samo cijeli RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Kamen se uobičajeno čisto reže pomoću reznog alata te se potom čisti od prašine Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Mort koji iscuri potrebno je odmah odstraniti žlicom kako bi se izbjeglo prljanje zida. fen) i kiše 32 . Vidljivi kamen se postavlja sa duplim prorezom u ležajnim i sudarnim fugama Nakon zidanja potrebno je obraditi fugu s odgovarajućim alatom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. podloge ne smije pasti ispod + 5 C Štititi od smrzavanja.Vidljivi zidarski mort Obrada Obrada Obrada morta za fasadni vidljivi zid Profesionalni savjet Priprema podloge Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe.ra Ob ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . prvo se doda vode pa zatim suhi mort Odrediti slojeve kamena prije početka obrade. Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj.

Osim industrije porobetona i pješčanih opeka i proizvođači cigle i laganog betona sada nude takve plan blokove.0 mm) (plan blok). Tankoslojni mort se koristi za ljepljenje opeka s neznatnim odstupanjima u dimenzijama (< 1. Područje primjene / potrošnja Za klasifikaciju tankoslojnih mortova norma DIN 1053 "zid" kao minimalni zahtjev utvrđuje: • Min. tako da se mogu ljepiti tankoslojnim mortom. Najveće zrno korištenih dodataka iznosi najviše 1. Djelomično može znatno odskakati od navedenih vrijednosti. Da bi mort što bolje prianjao o površinu opeke mora se posebno poboljšati.Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste TANKOSLOJNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste U današnje vrijeme proizvode se opekarski proizvodi koji su vrlo točnih dimenzija. tlačna čvrstoća nakon 28 dana: >10 N/mm2 N/mm2 • Čvrstoća na habanje i smicanje nakon 28 dana: >0. 33 . Debljina fuge koja je ispunjena tankoslojnim mortom iznosi samo 1-3 mm. Kod kontrole kvalitete se kod starosti od 28 dana zahtijeva minimalna tlačna čvrstoća od 10 N/mm2.5 Uputa: Potrebne količine morta su okvirne i temelje se na podacima proizvođača opeke.ojn te Vrs / ve no Os ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . Efektivna potRÖFIX 940 ljepilo za plan blok ispunjava ovaj visoki zahtjev reba morta ovisna je o formatu rupa i gubicima uvjetovanim gradnjom. RÖFIX nudi za tu namjenu tankoslojni mort vrhunske kvalitete. Smije se proizvoditi samo tvornički suhi mort. Izračunate su za nanos zidnom šarom.0 mm.

MK MG (ita. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Tankoslojni mort za ljepljenje • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Neznatna potrošnja Dobro zadržavanje prodora vode Dobra prionjivost na kamenu Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . M.8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr.D. MC. TČ (28 dana): 14 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0. MK MG (ita.): M1 Način dostave: 34 . TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Vrijeme upotrebe: 4 h Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0./jed.Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronljivi mort RÖFIX 945 Uronljivi mort Područja primjene: • Tankoslojni mort za ljepljenje zida od opeke i porobetona i od plan bloka i planskih elemenata.): M2 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .0.D.8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr. M.ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . • Tankoslojna žbuka za premazivanje plan blokova u unutarnjim prostorijama./jed.5 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.5 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: 4 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.0. MC.

MC.Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort • Završni mort za zazidavanje plan blokova odgovarajućim nanosom morta.D. MK MG (ita. TČ (28 dana): ca. MK MG (ita.3 mm Izdašnost u litrama: 30 ltr. MC. 15 N/mm2 NG: 1370 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.1.ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . 21 ltr./jed.D.2 mm Izdašnost u litrama: ca./jed.): M1 35 . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Srednjoslojni mort za zazidavanje poroznih opeka sa nanosom morta. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . M. M.

ojn ra Ob ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . prvo se doda vode pa zatim suhi mort Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Nanositi samo onoliko morta. ne bi smjelo doći do curenja morta sa strana Zamješavanje Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop Planblok cigle potrebno je obraditi u mokrom stanju.Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno. Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop 36 . Kod nanošenja tankoslojnog morta. koliko je moguće postaviti cigle.

Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada srednjoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Štititi od smrzavanja.Zidarski mortovi . cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti. Žlicom za mort nanose se ravnomjerni slojevi morta 37 . prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. fen) i kiše Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe.

38 BETONI .

BETONI

38 - 73

Debeloslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

42
42 46 49

Tankoslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Obrada

50
50 56

Sidreni mortovi
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu

58
58 59

Suhi betoni
Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada

60
60 62 63 64

Mortovi za pločnike i fuge
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

66
66 67 68

Mortovi za fuge u prirodnom kamenu
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

70
70 71 72

Temeljni površinski premazi
Osnove / Vrste

73
73 39

ni to Be

Betoni

Beton - Važan građevinski materijal našeg vremena
Više od 50% svih građevina se danas gradi od betona. Dugi životni vijek koji se pripisuje betonu, otpornost, visoka ekonomičnost i ostala njegova tipična svojstva kao što je mogućnost da ga oblikujemo po želji, sve to učinilo ga je nezamjenjivim građevnim materijalom. Tako je on i kao otkriveni beton na bezbrojnim kvadratnim metrima fasadnih površina već odavno postao uobičajenom slikom naših gradova i naselja.Beton se sastoji od glavnih sastavnih dijelova: od cementa, dodatnih materijala (šljunak, pijesak) i vode. Pri tome cement predstavlja "vezivo" za različite elemente, vezivni element koji je bitno odgovoran za kvalitetu građevnog materijala. Zbog nedovoljne otpornosti betona na savijanje, betonski ugradbeni dijelovi pri visokogradnji se ojačavaju čeličnom armaturom. Tako je zajedničko djelovanje čelika i betona važna pretpostavka za statičku sigurnost građevine izgrađene od armiranog betona. Ovo zajedničko djelovanje je međutim zajamčeno samo u slučaju kad je čelična armatura dostatno debelom betonskom oblogom ili drugim mjerama zaštičena od štetnih utjecaja iz okoliša.

RÖFIX - Vaš Partner kad se radi o betonu
Firma RÖFIX nudi na području betona veliki broj visokovrijednih vrsta gotovih betona: • Špricani beton u različitim granulacijama i različitih svojstava • Sanacija betona u debeloslojnom i tankoslojnom postupku • Beton za vrt i okoliš

40

Betoni

Beton Prirodna zaštita od korozije je ugrožena
Često se ispušta iz vida da beton živi. I beton je podložan starenju kao i pojavama istrošenosti. Tempo starenja je definiran zbrojem vanjskih utjecaja, kao i otpornošću građevnog materijala. Normalno beton ne zahtijeva velika ulaganja u pogledu njege. No ipak, u slučaju da ravnoteža između otpornosti i drugih utjecaja bude narušena, trošenje se može rapidno ubrzati. Betonski čelik ima dodir sa zrakom, i na taj način dolazi do reakcije kalcij hidroksida koji se nalazi u šupljinama i kiselih plinova iz atmosfere. Reakcijom neutralizacije dolazi do karbonatizacije betona.

Za optimalni uspjeh pri sanaciji betona bitni su sljedeći kriteriji:
• Stručna priprema podloge • Izbor prikladnih proizvoda za popravak • Pojedinačna analiza podloge i stupnja oštećenja • Brižljiva izvedba radova na održavanju

Ugljični dioksid započinje neutralizaciju betona. Od površine prodire u beton fronta karbonizacije. Fronta karbonizacije dostiže armaturo. U dodiri s vodom nastupa korozija željeza. Rđa posjeduje nasuport željezu mnogostruko veći volumen i stvara veliki pritisak, dolazi do pucanja betona i armatura postaje vidljiva.

41

ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

DEBELOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste
Pojam špricani beton istovremeno označava jednu vrstu materijala, jedan postupak i jedan način gradnje. Ovaj postupak zahtijeva pored niza specijalnih uređaja i strojeva i educirano osoblje. Postupak će biti primijenjen prije svega tamo gdje se radi o tome da se izrade tanke betonske oplate povijenih ili geometrijski veoma nepravilnih oblika, gdje su dakle zahtjevi u pogledu izrade oplata veoma visoki. Nadalje će se primijeniti tamo gdje je u sigurnosne svrhe potrebno ugraditi beton koji će postati učinkovit u kratkom roku, te gdje relativno tanke debljine betona treba nanijeti u čvrstoj povezanosti sa starim betonom (poboljšanja i ojačanja).

Koji faktori imaju utjecaja na kvalitetu špricanog betona?
Kvaliteta špricanog betona ovisi o sastavu pripremljene mješavine (brizgani beton bez vode). Ali veoma veliki utjecaj ima i vodilica špricalice. Ona naime snažno utječe na vrijednost V/C (sadržaj vode), na gustoću Važeće smjernice: Važan temelj za opis svojstava špricanog betona je Smjernica Špricani betona, na odbijanje, a time i na čvrstoću gotovog betona beton ÖBV, kao i DIN 18554 Špricani beton, proizvodnja i nadzor nad kvalitetom.

42

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Osiguravanje stijena, nagiba i građevinskih jama
Osiguranja stijena su nužna kako bi se nagibi stijena koji su nastali tijekom građenja ili su pak građenjem dodirnuti, učvrstili na način da nema opasnosti za ljude i konstrukcije. U pravilu se potrebni radovi na osiguravanju izvode za vrijeme gradnje. Tipično za radove na osiguranju stijena je da se uspostavlja povezanost postojećeg kamenja s unesenim špricanim betonom. Osiguranja stijena mogu biti kratkoročna, dakle najčešće u svrhu osiguranja građevinskih jama za vrijeme gradnje. No one se mogu koristiti i kao trajna osiguranja. Jedna od funkcija osiguranja stijena može biti i smanjenje stupnja labavljenja u području zone labavljenja. Ovakvo osiguranje treba urediti što je prije moguće.

Problemi Zaštita stjenovitih površina od vremenskih utjecaja, labavljenja i pomicanja uslijed mraza. Podupiranje ugroženih partija stijena.

Mjere Nanošenje više centimetara debelog sloja špricanog betona Ispunjavanje proreza i većih šupljina špricanim betonom. Eventualno dodatnim sidrenjem ugroženih dijelova sidrima i sidrenim mortom. Radni prostor potreban za izgradnju podzemnih dijelova gradnje održavati otvorenim pomoću sloja špricanog betona, eventualno uz upotrebu podupirača od čeličnih profila i sidara. Stabiliziranje nagiba i zaštita iskopa građevinske jame za vrijeme gradnje, i to od vremenskih utjecaja, ispiranja i klizanja stijena ili labavog tla, 5 cm debelim slojem, sa slabo armiranom betonskom oplatom.

Osiguranje građevinske jame

Osiguranje nagiba

43

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Izgradnja tunela
Pri upotrebi špricanog betona u tunelogradnji treba načelno razlikovati tri područja primjene, koja se međusobno razlikuju po namjeni, a time i zahtjeva koji se postavljaju na špricani beton:

Tankoslojna oplata od špricanog betona na čvrstom gorju
Nanošenje tankih slojeva špricanog betona u šupljine u čvrstom gorju ne služi uspostavi nosivosti, nego izolaciji od prodirućih voda (ako su u pitanju dovodi vode, radi se o izolaciji protiv gubitka vode). Nadalje služi zašititi kamenite površine od vremenskih utjecaja i od korozije kao i za smanjenje hidrauličkog otpora strujanju u dovodnim hodnicima hidroelektrana. Kao minimalna debljina slojeva mogu pod određenim okolnostima (iznad vrhova stijena) poslužiti 2 do 3 cm.

Ugrađeni materijal mora ispunjavati sljedeće kriterije:
• dobra prionjivost • visoka razina brtvljenja • dostatna tlačna čvrstoća glatke površine (specijalno za smanjivanje otpora strujanja)

Špricani beton - dodaci i osobine M Dodatak Mikrosilica Tlačna čvrstoća Otpornost na savijanje Otpornost na odvajanje Otpornost na smrzavnje/rosu Poroznost E-Modul Paropropusnost ++ ++ ++ ++ + S Dodatak ubrzivač + + + K Plastični dodatak + ++ ++ ++ F Vlaknasti dodatak + ++ + + + + +

++ raste + ostaje - pada Svi dodaci se mogu po želji kombinirati.

Špricani beton kao osiguranje od urušavanja kamenja
Ovdje špricani beton ima vremenski ograničenu funkciju tako što zajedno s čeličnom mrežom i stijenskim sidrima, eventualno i ugradnjom čeličnih lukova ili rešetkastih nosača, služi kao jedina sigurnosna mjera sve dok (u pravilu mjesecima kasnije) ne uslijedi konačna izgradnja pomoću betonskih nadsvođa. Pri ovoj metodi gradnje ubrizgani beton nanesen odmah nakon izvedbe proboja popunjava sve rasjekline i pukotine. Na taj način on povezuje površine razlabavljene miniranjem te sprečava opuštanje gorja. Tako se stvara "gorski nosivi prsten" koji u gorje uvodi vertikalne sile, i to radijalno oko šupljeg prostora. Ugrađeni proizvod mora odgovarati sljedećim kriterijima: • rano stezanje • tlačna čvrstoća • prionjivost

Jednokratna gradnja pomoću špricanog betona
Pri danas uobičajenom načinu izgradnje tunela metoda se sastoji ponajviše od izrade sigurnosne oplate od špricanog betona. Rjeđe se primjenjuje beton kasnije unesen pomoću crpki, koji služi kao konačno osiguranje.

44

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Varijante špricbetona

Kriteriji pri izboru dodataka špricbetonu Oznaka RG 4 .. Osobina Najveća granulacija: 4 mm Opis Dobro se izglađuje Prikladan za guste armature Tankoslojno izravnavanje Visoka čvrstoćat Statička sigurnost Standardna kvaliteta Primjena u područjima s visokom razinom sulfata Dugo vrijeme prije vezivanja Trajno stabilan Za brzo dostizanje visokih ranih čvrstoća Za visoke debljine slojeva Za brzo osiguranje građ. jama i labavih stijena Za poboljšanje gustoće Redukcija sile odboja Povišenje razine čvrstoće Poboljšana otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje Bolja vlačna-zatezna čvrstoća na savijanje Otporan na abraziju (čvrst na brusno habanje) Mala sklonost nastajanju pukotina Bolja prionjivost na stari beton Niski E-modul Povišena otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje

RG 8 ..

Najveća granulacija: 8 mm

RG../HS..

Visoka otpornost na sulfate

RG..S..

S ubrzivačem (po želji nealkaličan)

RG..M..

S Microsilica

RG..F..

S vlaknastim dodatkom

RG..K..

S plastičnim materijalima

Tipične varijante špricbetona Primjena Tunelogradnja Osiguranje građ. jama Poboljšanje statičkog opterećenja postojećih gradnji Površine od otkrivenog betona Saniranje bazena za pročišćavanje vode Saniranje starih balkona Tipična varijanta špricbetona RÖFIX RG 8 SM RÖFIX RG 8 S RÖFIX RG 8 Opis Brzo stvrdnjavajući, s visokom gustoćom za velike debljine slojeva i s malom silom odboja. Brzo stvrdnjavajući, već na početku statički učinkovit. Normalno stvrdnjavajući s zrnatoüću 8 mm, za stari beton s ≥ 30 N/mm2 . Tlačna-pritisna čvrstoća. Zrnatosti 4 mm, dobro se zaribava i lagano izglađuje. S cementom otpornim na sulfate, da bi se poboljšala otpornost na vode iz pročišćavanja. S niskom tlačnom-pritisnom čvrstoćom i niskim E-modulom, kao i optimalnom prionjivočću o stari beton, visokootporan na smrzavanje i sol za odleđivanje.

RÖFIX RG 4 RÖFIX RG 8 HS

RÖFIX RG 4 SMK

45

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Debeloslojna sanacija betona
RÖFIX RG4 Špricani beton
RÖFIX RG4 Špricani beton RÖFIX RG8 Špricani beton

RÖFIX RG8 Špricani beton

Područja primjene:

• Špricani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela, osiguravanja građevnih jama.

• Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

Sastav:

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 8 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm E - modul: 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 kN/m2

Način dostave:

46

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

RÖFIX RG4 S Špricani beton
RÖFIX RG4 S Špricani beton

RÖFIX RG4 M Špricani beton
RÖFIX RG4 M Špricani beton

RÖFIX RG4 SM Špricani beton
RÖFIX RG4 SM Špricani beton

• Brzovezući šprcani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje kao što je premazivanje tunela i u gradnji.

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• Specijalno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

47

30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca./jed. kao i za osiguravanje lošeg zida. kao i za osiguravanje lošeg zida. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. betona i čeličnog betona. • Suhi špric.8 mm Izdašnost u litrama: ca. 1750 kg/m3 E . 28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja.8 mm Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 kN/m2 Način dostave: 48 .modul: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 20 ltr. betona i čeličnog betona.modul: ca. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca.8 mm Izdašnost u litrama: ca./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca.modul: ca. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 . betona i čeličnog betona. 1750 kg/m3 E . 20 ltr./jed.5 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 .Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton Područja primjene: • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. 20 ltr. gotov za uporabu. 1750 kg/m3 E . • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. kao i za osiguravanje lošeg zida.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni .

jak vjetar.ojn da ra Ob be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni . s neznatnim odbijanjem kao i optimalna kvaliteta betona positže se istomjernim kružnim pokretima s udaljenosti od 1 m i pod kutom od 90 stupnjeva Za racionalnu ugradnju špricanog betona preporučujemo RÖFIX betonski Dragon Njegovanje Štititi od smrzavanja.5 N/mm2 Kontrola: Na bijelo mjesto nanijeti kistom 5% otopine kalijevog dikromata: pokazuje se crvenosmeđe boja (srebrni kromat) klorida nema. čista. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. da se u jednom potezu očisti stari beton i armatura Pokus na kloride :Na osušeno mjesto loma nanijeti kistom 1% otopine srebrnog nitrata: ako dođe do bjelkaste boje znači da je klorid nazočan Podloga Podloga mora biti čvrsta. nosiva. Stoga površinu treba nakon pješčanih mlazeva još dodatno oprati vodom pod visokim tlakom (ispitati odsutnost klorida).Debeloslojna sanacija betona Obrada Obrada Obrada špricbetona Profesionalni savjet Priprema podloge Oštećeni beton i koji ne posjeduje dovoljnu čvrstoću. Nanošenje RÖFIX špricani beton moguće je obraditi uobičajenim mašinama za suhi špric Radove s špricanim betonom trebala bi izvoditi školovana ekipa Homogena slika špricanja. mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. fen) i kiše Pri neprikladnom vremenu (vručine. bez iscvjetavanja. Na ovlaženoj površini se može izvesti reprofiliranje pomoću špricanog betona. ukloniti s odgovarajućim uređajima Za prethodnu obradu podloge pogoduje korištenje visokotlačnih strojeva ili strojeva za pjeskarenje Prednost pjeskarenja je. podlogu stalno vlažiti Naknadna obrada mora se izvoditi min. žutkasta boja (vlastita boja otopine) klorid prisutan. Pozor: kloridi prkose pješčanim mlazevima Kloride se prema iskustvu ne može ukloniti pješčanim mlazevima. 3 dana 49 .

Stručno obrađeni beton pokazuje alkalnost pH-vrijednosti od ca 12. te je time učinkovito zaštićena od korozije. lomi beton koji se nalazi iznad. alkalnost cementnog kamena oko armaturnog čelika raste. Ovaj proces zovemo karbonatizacijom.5.ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . Ciljevi sanacije betona: • izmjena oštećenog betonskog sloja • optička sanacija betonske površine • zaštita betonske površine od štetnih utjecaja • odgađanje karbonatizacije • stvaranje snažne povezanosti između starog i zamjenjenog betona • sličan postupak izmjene oblika kod starog i zamjenjenog betona • slične vrijednosti difuzije vodene pare kod starog i zamjenjenog betona 50 . armatura uvijek leži u područjima s visokom alkalnošću.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste TANKOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste Opsežna istraživanja pokazuju da oštećenja betona u daleko najvećem dijelu nastaju zbog pogrešnog sastava i obrade. Povećanje obujma koje se zbog toga događa. Ako je betonski prekrivač dostatan. Utjecaj korozije sada može dovesti do hrđanja čeličnih armatura. Samo u prvom vanjskom sloju pH vrijednost s vremenom pada na 9. U slučaju manjkavog sastava betona ili pretankog betonskog prekrivača.

Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Tipične greške kod betona Grijesi posljeratnog betoniranja. SO2. CO2. te skromnim građevinskim materijalom i nedostatnim naknadnim tretmanom izazvali opsežne štete. i mikroorganizama prodiru u beton i ubrzavaju koroziju. • tanak betonski sloj iznad armature • prefino raščlanjena konstrukcija • premršav beton • mjesta sa šljunčanim gnijezdima / šupljinama Agresivni sastojci poput klorida.Betoni . industrijskim i komunalnim otpadnim vodama postavljaju velike zahtjeve na građevine.50 mm 7 mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 1 mm X RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina X RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop 51 . Štete nastale kontaminiranom vodom.Karbonatizacija i kloridi u betonu su najskuplji neprijatelji betona. a prije svega intezivna gradnja 60-tih i 70-tih zbog kratkih su rokova izgradnje i male pokrivnosti betonom. Područja debeljina primjene betonskog zamjenskog morta Debeljine nanosa 60 mm 8 .

na difuziju plinova i vodene pare se uopće ne utječe ili se utječe veoma malo. kao npr na UV-zračenja.Betoni .velika dubina prodiranja Proizvod RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX Silikonski dubinski grund Grundiranje Impregnacija koja stvara film na bazi akrila . Hidrofobni postupak i postupak stvaranja filma . tako i pri korozijskim procesima.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Područja primjene betonskih zaštitnih premaza Otkako su postali poznati temeljni mehanizmi nastajanja oštećenja betona.Pred dugo vremena su se kao sredstvo za impregnaciju probili silikonski organski spojevi. na kemijski agresivne tvari ali i mikrobe.premošćuje pukotine RÖFIX BSF zaštitna boja za beton 52 . Silikoni kao sredstvo za impregnaciju . termičko opterećenje. Ovo posljednje dolazi otuda što su silikoni krajnje otporni na vanjske utjecaje. radi se na tome da se postigne najtrajnija moguća i najekonomičnija zaštita betona. Osim toga su pokazali izvanrednu postojanost. Kod hidrofobne impregnacije pore betona ostaju otvorene.Ovdje središnja uloga pripada zaštiti od vlage. Hidrofobna impregnacija na bazi silikonskih smola . npr soli za posipanje.visoka paropropusnost .vodoodbojno .djeluje kao usporivač CO2 . Nasuprot tome. budući da voda igra ključnu ulogu kako kod preuzimanja štetnih tvari. Oni se odlikuju izuzetnim učinkom odbijanja vode. a da pri tome nema bitnog utjecaja na propusnost za vodenu paru. prevlačenje slojevima koji stvaraju film ima za cilj da prekine difuziju plina a time i širenje ugljičnog dioksida koji uzrokuje karbonatizaciju.vodoodbojno .

17 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca.50 mm. 50 N/mm2 • Debljina sloja: > 50 mm Način dostave: 53 . 40 N/mm2 • Debljina sloja: > 7 mm • Granulacija: 0 .0. 10 ltr.6 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. za debljine od 0 . obradivo u jednom sloju. 12.2 mm • Potrošnja: ca. • TČ (3 dana): ca.8 ltr. • TČ (3 dana): ca. 16 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca.5 mm • Potrošnja: ca. 25 N/mm2 • TČ (7 dana): ca.0. 15 N/mm2 • TČ (7 dana): ca.75 ltr./jed. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. • RÖFIX BFM se u sistemu zajedno sa RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom i RÖFIX BGM betonskim grubim mortom koristi za izravnavanje šupljina u starom betonu./jed.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . pogodno za slojeve do 7 mm. • Granulacija: 0 ./jed. Za izravnavanje i stvaranje ravne površine. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. 25 N/mm2 • TČ (28 dana): ca. • Pogodno i za mokro špricanje Osobine: • • • • Otporan na mraz i sol Dobra prionjivost Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .5 mm • Potrošnja: ca. Kod većih debljina potrebno je raditit u više slojeva. 30 N/mm2 • TČ (28 dana): ca. 15. 1.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu Tankoslojna sanacija betona RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort Područja primjene: • Kao visokokvalitetni vezivni most i zaštita od korozije za betonsku armaturu.

Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan • • • • Visoko dubinsko djelovanje Bezbojan. pogotovo u gradnji mostova i visokoj gradnji. pH-vriijednost: ca. • RÖFIX BSL se koristi za popunjavanje šupljina i pora i može se primjeniti i na druge podloge. proziran Bez sredstava za otapanje Moguće premazati Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Akrilna smola • Silan • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 11 ltr.4 kg/m2 Gustoća: ca.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša.4 kg/m2 Gustoća: ca.0.01 kg/m2h • • • • • Granulacija: 0 mm Potrošnja: ca. 1. • • • • • Potrošnja: 0. 0. hidrofobne silikonske impregnacije betona i čeličnog betona. 8.7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca./jed.2 mm • Potrošnja: ca.5 Pukotina pri širenju (400um) -10°C: ca. 0. 8 Točka paljenja: ca.4 kg/ltr.2 . • Visokokvalitetne.01 m pH-vriijednost: ca. 1.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton Područja primjene: • Visokokvalitetna masa za izravnavanje na mineralnoj baz sa dodacima za prijanjanje. 1 mm • Upijanje vode: < 0. SD-vrijednost: ca.0. 1 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.9 kg/ltr. moguće obraditi u slojevima do 1 mm. 74 °C Način dostave: 54 . 0.

/jed.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . 21 ltr.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 8 N/mm2 • • • • • Granulacija: 0 .Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu.4 mm Potrošnja: 2.3 mm Potrošnja: ca.5 mm Potrošnja: ca.povezivanja cijevi u novim šahtovima. moguće obraditi u jednom ili više slojeva.1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca./jed. TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: > 10 mm 55 . 1. 1. TČ (3 dana): ca.7 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. kao i premazivanje betonskih šahtova. • Za vršenje popravaka na dijelovima betona koji su pod dinamičkim i statičkim utjecajem.6 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.0. specijalno za velike površine na kojima se vrše poslovi reprofiliranja. kao npr. • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Otporan na mraz i sol Izvrsna kvaliteta obrade Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: 5 mm • • • • • Granulacija: 0 . kao i premazivanje betonskih šahtova./jed. 14 ltr.povezivanja cijevi u novim šahtovima. kao npr. • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu. 14 ltr. 30 N/mm2 TČ (7 dana): 38 N/mm2 TČ (28 dana): > 50 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 2.

ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod nanošenja Reparaturnog morta za beton ne smije biti prisutan vodeni film Za optimalnu zaštitu od korozije potrebno je armaturu 2-3x premazati RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom.Tankoslojna sanacija betona Obrada Obrada Sanacija betona sa vidljivim oštećenjima armature Profesionalni savjet Postupak Podloga mora biti čvrsta.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. Nakon nanošenja posljednjeg sloja mora se uzeti u obzir vrijeme protvrdnjavanja od oko 48 sati Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS 56 . Vrijeme čekanja između slojeva iznosi 20 min. čista. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. drvene ili plastične letve razvlači RÖFIX Betonski reparaturni mort se s odgovarajućim strojem nanosi i suhim i mokrim postupkom Površina za vrijeme obrade može biti razvučena ili zaribana Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge. bez iscvjetavanja.5 N/mm2 Hrđu sa armature u potpunosti ukloniti. nosiva.ojn da ra Ob be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . drvene ili plastične letve razvlači Na manjim površinama je moguće nanositi i uz pomoć kista. koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka. valjka od janjeće vune ili gletera Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge. željezo osloboditi od hrđe (pjeskarenjem) i kod utjecaja klorida željezo premazati RÖFIX BHB zaštitom za armaturu Površine s visokom upojnom moći potrebno je više puta navlažiti Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr.

Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton. materijal nakon stvrdnuća obraditi spužvom ili filcanim gleterom. Ostatke oplatnih ulja odstraniti Namještanje cjevi na šahtovima Na donji prsten nanijeti RÖFIX BFM-betonski fini mort stabilne konzistencije. • Nakon toga RÖFIX BFM betonski fini mort "mokro na mokro" u čvrstoj konzistenciji s gleterom nanijeti i poravnati. • Zid izgladiti lopaticom upotrebom RÖFIX BLS-betonske mase za udubljenja (kod velikih neravnina dva puta).Tankoslojna sanacija betona Obrada Manji popravci i održavanje Profesionalni savjet Zatvaranje šljunčanih gnijezda • Podlogu prethodno mat vlažno namočiti. koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka. • Veće rupe ovisno o dubini popraviti pomoću RÖFIX BGM betonskog grubog morta stabilne konzistencije.na prethodno dobro navlaženu podlogu.vodom ili pjeskarenjem. • Tanko nanijeti RÖFIX BFM betonski fini mort. 57 .Nanijeti podložni sloj RÖFIX BFM-betonskog finog morta stabilne konzistencije. 7 dana. Varijanta: RÖFIX EPB Kod nanošenja materijala. ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Ponovno uređenje neuglednih otkrivenih betonskih površina (udubljenja) • Jako zaprljanu podlogu očistiti pod visokim tlakom-pritiskom a po potrebi uporabiti i RÖFIX Uništavač algi. odnosno uporabiti RÖFIX BGM betonski grubi mort. Suvišni materijal odstraniti žlicom.Cijelu mat vlažnu površinu poravnamo sa RÖFIX BFM betonskim finim mortom i na kraju obradimo sa filcom ili vlažnom spužvom. Sušenje pribl. Nakon stvrdnuća površinu oprezno izgladiti vlažnom spužvom. Sidro ne pomicati dok se mort ne stvrdne. • U slučaju većih debljina slojeva raditi s više premaza. Kožica sa pora i šupljina mora biti uklonjena Popravci vanjskih stuba Podlogu očistimo sa visokotlačnim strojem. 24 sata. u slučaju većih debljina slojeva uporabiti RÖFIX BGM-betonski grubi mort. Namjestiti sljedeći prsten. Kao konačni nanos upotrijebimo RÖFIX BSF zaštitnu boju za beton (2 sloja). podloga mora biti mat.Betoni .Na mjesta sa većim neravninama nanesemo RÖFIX BGM betonski grubi mortom. • Da bi se uspostavila glatka površina.vlažna Zatvaranje veznih mjesta Podlogu prethodno navlažiti i dodatno očistiti (odmastiti) armaturno željezo (npr nitro-razrjeđivačem). Sušenje ca.

šupljine treba zaliti. 58 . Područja primjene Tipična primjena sidrenih mortova je postavljanje sidara za stijenje. nastaju šupljine između stare podloge i novih strojeva. a nakon toga se uvedu dugačka sidra za stijene.Uvijek kad se u industrijskim postrojenjima ili proizvodnim halama ugrađuju novi strojevi. a posjeduju svojstva visoke žitkosti i visoke konačne nesmetani rad na poslovima gradnje tunela. Izrezivanje sekcija starog betona pomoću pile za beton također se uglavnom nikada ne može izvesti dovoljno egzaktno. a pomoću njih se postiže dobra prionjivost na mineralnim podlogama.Sidreni mortovi Osnove / Vrste SIDRENI MORTOVI Osnove / Vrste Tamo gdje zaštita i sigurnosni zahtjevi moderne civilizacije nisu dostatni. Imaju nisku razinu nestajanja. Složenom tehnikom bušenja u stijeni se naprave bušotine dubine do 5 m. Pri tom se istovremeno očekuju visoka čvrstoća i dobra prionjivost na stari beton. One se ispune sidrenim mortom. Nakon montaže strojeva. Iz tog razloga već mnogo godina sigurnosne mreže protiv odrona kamena i sigurnosna sidra održavaju Sidreni mortovi su finozrnaste mase za strojnu obradu.te Vrs / ve no Os ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni . To su tipične primjene RÖFIX sidrenih mortova. potrebna je pomoć tehnike. čvrstoće.

turbina i sl.0.0./jed. • Izdašnost u litrama: ca. šliceva i sl./jed. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • Otpornost na mraz • Minimalno skupljanje • Vodonepropusan Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva. prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice. pukotina. mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 Sidreni mortovi.2. • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate.5 mm • Izdašnost u litrama: 23 ltr. 18 ltr./jed. • TČ (28 dana): > 40 N/mm2 • Granulacija: 0 .5 mm • Izdašnost u litrama: ca. • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate. • TČ (tlačna čvrstoća) (1 dan): > 20 N/mm2 • TČ (3 dana): > 30 N/mm2 • TČ (28 dana): > 55 N/mm2 • Granulacija: 0 . • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva./TO Način dostave: 59 . prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice.5 mm • Izdašnost u litrama: ca. turbina i sl. mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 997 Mort za popunjavanje RÖFIX 997 Mort za popunjavanje Područja primjene: • Kao sidreni mortovi za labava. 575 ltr.Sidreni mortovi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sidreni mortovi RÖFIX 995 Sidreni mortovi. 17 ltr. • Kao sidreni mortovi za labava.du vo oiz pr ci da Po ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni . • Mort za popunjavanje rupa.

Suhi betoni Osnove / Vrste SUHI BETONI Osnove / Vrste Beton . odnosno kvaliteta na licu mjesta. Nasuprot tome.Svestran i dokazan Beton je sirovina koja se upotrebljava za mnoge vrste radova u visokogradnji. uz pravilnu konzistenciju. postavljanje cestovnih graničnika i još mnogo toga izvodi se pomoću betona. Da bi se dobila točna količina. Betoniranje temelja. ili su pak nužne skupe vožnje do mješaonice. vrtnoj izgradnji i cestogradnji.4 m) • kod nas ne plaćate vodu nego samo beton 60 .4 x 2. niskogradnji. a i "sam-svoj-majstor" znaju cijeniti unaprijed izmiješan mort zbog konstante u kvaliteti i racionalne i jednostavne obrade. • odmah na raspolaganju • nema ostataka • varijabilno podešavanje konzistencije • fleksibilno odvijanje rada na gradilištu • zauzima malo mjesta (2. Još jedna prednost gotovog morta je što zauzima manje skladišne površine. Pomoću RÖFIX silosa za beton imate u svako doba na raspolaganju beton koji Vam je potreban.silosa dorastao je svim zahtjevima: I profesionalci. mora se provesti najpreciznije planiranje. Beton iz RÖFIX . RÖFIX beton u silosu Vam planiranje čini jednostavnim i učinkovitim.te Vrs / ve no Os be hi Su ni toBe Betoni .

a dobru zvučnu izolaciju.Suhi betoni Osnove / Vrste Utjecaji na čvrstoću betona Na konačni proizvod ne utječe samo materijal. normalni i lagani beton. površina i sastav zrna.Teški i normalni beton sadrži zbog svoje visoke gustoće suhe tvari manje sposobnost toplinske izolacije.Betoni . te oblik. 61 . Na osobine betona posebno utječe klasa čvrstoće cementa. Razlikuje se kruti. meki i tekući beton. Beton se sastoji od cementa. vrijednost vodo-cementnog faktora. dodataka i vode i prema gustoći suhe tvari razlikujemo teški. Sposobnost upijanja vode. Prema tlačnoj čvrstoći beton se dijeli u klase čvrstoće. vodopropusnost i otpornost na smrzavanje ovise prije svega o strukturi betona. Najvažnija osobina betona je tlačna čvrstoća i mora se dokazati testiranjem. plastični. velikog utjecaja imaju i obrada te dodavanje vode. Konzistencija je mjerilo za obradivost svježeg betona.

zidnih izboja Ispuna cementom vezanih iveričnih ploča za oblaganje ili EPS-oblikovanih ploča Betoniranje složenih oblika Betoniranje kompleksnih formi Izrada ugradbenih dijelova s visokom gustoćom armature Proizvodnja gotovih dijelova. podnožja. gotove kuće.Suhi betoni Osnove / Vrste Područja primjene Suhi betoni RÖFIX 994 Beton za ispune X X X X RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 X X X X X X X X X X Primjena Cestogradnja Gradnja pločnika Gala-gradnja Niskogradnja Postavljanje prometnih znakova.Betoni . putokaza i stalaka za bicikle Postavljanje rubnika i rubnog kamenja Sidrenje uređaja na igralištima Postavljanje rubnog kamenja od betona i granita Izrada malih temelja Polaganje žlijebova X X X X X X X X X X Gradilišta Betoniranje učvršćenja nagiba Izrada čistog sloja Izrada zidova od prirodnog kamena Izrada šahtova i sl. stepenica. Visokogradnja Betoniranje stropnih i podnih ploča kod pregradnji i dogradnji Izrada betonskih zidova. ploče za oblaganje elemenata i montažnih kuća 62 .

4 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr.modul: 30000 N/mm2 • • • • • • Granulacija: 0 . 500 ltr./jed. • Za betoniranje podova. temelja. stopa.kao i za pričvršćivanje podnožja i šahtova. TČ (28 dana): > 25 N/mm2 NG: ca. kao i za ne opterećene prometne površine na ulazu u kuću ili zemljište. stopa.du vo oiz pr o ci da Po be hi Su ni toBe Betoni .modul: 30000 N/mm2 Način dostave: 63 ./TO • TČ (28 dana): > 30 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca. zidova. čistih slojeva. 2200 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. • E . 20 ltr. zalijevanje šupljina. • Izdašnost u litrama: ca./jed. • Izdašnost u litrama: ca./jed. 500 ltr.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. Osobine: • Mogućnost pumpanja • Lagano izoliranje • Plastična obrada • Plastična obrada • Lagano izoliranje • • • • Plastična obrada Lagano izoliranje Dobra svojstva razlijevanja Dobra strojna obrada Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . • Za ispune obložnih betonskih ploča. • Pogodno za parkove i trotoare. popunjavanje oplata.modul: 30000 N/mm2 • Granulacija: 0 . nadvoja. 20 ltr. temelja.Suhi betoni Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Suhi betoni RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 994 Beton za ispune Područja primjene: • Za popunjavanje oplata i manjh građevinskih dijelova. 2250 kg/m3 • Nasipna črvstoća: ca.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. 1800 kg/m3 • E . 1800 kg/ltr. stepenica./TO • TČ (28 dana): > 23 N/mm2 • NG: ca. 1800 kg/m3 E .

Gustoća i čvrstoća ispitanih uzoraka izradom kocki. Obrada i kontrola na gradilištu Ugradnja Pomoću protočne mješalice koja je priključena na silos beton se miješa do zadane konzistencije. Kontrola svježe proizvedenog betona provodi se preko sljedećih mjernih veličina: Mjerenje širenja svježeg betona. Pripazite na"Smjernice za naknadnu obradu betona": 64 . a osigurati postepeno protvrdnjavanje i onih slojeva koje su bliže površini. Naknadna obrada Kod betona treba spriječiti prijevremeno isušivanje. u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom za beton.Suhi betoni Obrada Obrada Obrada suhog betona Profesionalni savjet Beton na stisak gumba Suhi beton isporučujemo racionalno. Beton se smije obrađivati samo u prethodno zadanim konzistencijama za obradu. Trajanje naknadne obrade ovisi o brzini protvrdnjavanja betona i uvjeta koji vladaju u okolini. U skladu s time treba podesiti količinu vode i kontrolirati mjeru širenja.da ra Ob be hi Su ni toBe Betoni . Beton se mora izmiješati ravnomjerno. donosi se do mjesta ugradnje i ugrađuje se. odnosno u svako doba. a za vrijeme transporta i ugradnje se ne smije razložiti. Beton možete naručiti odmah. Konzistencija svježeg morta. Beton se nakon toga zgušnjava i izglađuje.

65 .Betoni . Ugradnja RÖFIX 994 Beton za ispune ugrađuje se u mekanoplastičnoj konsistenciji F38 . U materijal se ne smije dodati previše vode Ako se na mjestu ulijevanja pokaže razdvajanje vode i dodatka.Suhi betoni Obrada Obrada betona za ispune Profesionalni savjet Beton za betonske obložene ploče RÖFIX 994 Beton za ispune isporučujemo racionalno u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom. onda je dodana količina vode u svakom slučaju prevelika Naknadna obrada Naknadna obrada nije potrebna.Treba pripaziti da pri ugradnji ne ostanu šupljine.F45 (K2-K3) u betonske obložene ploče. Beton za ispune je odmah na raspolaganju.

Dok su kamene ploče neosjetlljive na smrza- vanje. Posvuda gdje se radi o tome da se usklade zahtjevno oblikovanje i ekonomičnost. Tako svaki posjednik vrta može dati maha svojoj mašti. naći će RÖFIX-proizvodi za opločenja prirodnim kamenom svoju primjenu. 66 . pružajući Vašim zahtjevima optimalnu podršku. To nije čudo. imponira svojom enormnom robustnošću i dugovječnošću. jer on se uklapa u svaki vrtni stil. koji je nadasve razumljiv. Učvršćivanje površina kojima se hoda ili vozi već dulje vrijeme zaokuplja ljude. Trajna i dugovječna rješenja mogu se očekivati samo kod tehnički zrelih proizvoda i kod stručne ugradnje. govori u korist opločenja kamenom. još uvijek biti dovoljna sama po sebi. Vrt se ne bi trebao izdvajati od okoliša. još toliko individualni stil gradnje pronaći ono pravo. koje su izložene jakim opterećenjima. Osim puteva. sol i mehanička opterećenja. nego bi s njim morao biti harmonično srastao. priprema te mort za postavljanje i prije svega fugiranje postavlja velike zahtjeve na kvalitetu. garažnim ulazima i terasama.kamene ploče Što je danas više u trendu. nego da u okolišu svoje kuće oponašamo prirodu. ako je pomoću visokovrijednih mortova za opločenje brižljivo položena. Ogroman izbor različitih oblika. No sama ljepota opločenja neće na putevima. ali i kao rješenje za parkirališta i pješačke zone.te Vrs / ve no Os ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . prostora pred kućom. terasa.Mortovi za pločnike i fuge Osnove / Vrste MORTOVI ZA PLOČNIKE I FUGE Osnove / Vrste Harmonija na svim putevima . ono osvaja i vrtove. boja i struktura površine vodi brigu o tome. šetnicama. garažnih ulaza. Ovaj smisao za približavanje prirodi. Opločavanje je u trendu i to na terasama. prilazima i odlagalištima. Stoga opločena površina. i on će sigurno za svaki.

porfir i koto ploča. 19 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 21 ltr. • Za postavljanje umjetnog i prirodnog kamena. Količina otpadnih voda ne povećava se u kanalu./jed. 20 ltr. • Za fugiranje širokih fuga kod kamenih i rubnih opločenja.4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr. TČ (28 dana): 25 N/mm2 NG: 2250 kg/m3 • • • • Granulacija: 0 .4 mm Potrošnja: ca. granita.Mortovi za pločnike i fuge Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za pločnike i fuge RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 632 Mort za kamena opločenja RÖFIX 632 Mort za kamena oploèenja RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom opločenju RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oploèenju Područja primjene: • Djeluje kao drenaža u odvodnjavanju površinske vode u podlogu. TČ (28 dana): 20 N/mm2 NG: 2000 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 ./jed. TČ (28 dana): 35 N/mm2 NG: 1850 kg/m3 Način dostave: 67 ./jed. kao i klinkera i keramike debeloslojnim postupkom i sl. Osobine: • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Vodopropusan • Otpornost na mraz • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Dobra prionjivost na kamenu • Otpornost na mraz • • • • Neznatna sklonost iscvjetavanju Dobra prionjivost na kamenu Otporan na mraz i sol Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 .du vo oiz pr ci da Po ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . prirodnih kamenih ploča na podu kao i prirodnog i lomljenog kamena.8 mm Potrošnja: ca. 17 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.

pješačkih i parkovnih površina potrebno je izvesti izravnavanje terena s najmanje 2. pri polaganju se može primijeniti i RÖFIX 633 Beton za drenaže u kombinaciji s RÖFIX . sastoji od šljunka otpornog na smrzavanje ili od tucanika zrnatosti od 0/32 mm. Zaštita od smrzavanja i nosivi sloj Materijal sloja za zaštitu od smrzavanja se. Minimalna debljina podloge je nužna za optimalno polaganje kamenih ploča. te za podloge dobre nosivosti. i to RÖFIX 632 morta za kamena opločenja. prilaz garaži itd). Podloga za kameno opločenje Ona služi izjednačavanju različitih visina kamenih ploča.56 mm. Kao nosivi sloj on ima zadatak da ravnomjerno rasporedi prometno opterećenje na cijelu podlogu. u pravilu je dovoljan sloj debljine 20 do 30 cm. ovisno o onome što se u određenoj regiji može naći. ravnomjernom debljinom sloja.da ra Ob ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni .Mortovi za pločnike i fuge Obrada Obrada Priprema za izradu opločenja Profesionalni savjet Izravnavanje terena Kod voznih. Da bi se dobila podloga za popločenje s dobrom vodonepropusnošću. Podloga za popločenje mora biti nanesena preko cjelokupne površine. Nanosi se podloga od ca 4 . U privatnim posjedima (terasa. 68 . te nagibe koji će svojim profilom biti usklađeni sa željenim nagibima kasnijeg kamenog opločenja. 0/45 mm ili 0.5% nagiba. U skladu s time se debljina svake pojedine podloge prilagođava očekivanom opterećenju.6 cm debljine.Zement Haftschlamme (vidi podne sustave) kao kontaktnim slojem s kamenim pločama. u zemnovlažnoj konzistenciji. staza.

Fuge moramo jednomjerno popuniti. Treba održavati razmak u fugama od 3-5 mm.Mortovi za pločnike i fuge Obrada Priprema za ugradnju morta za opločenja Profesionalni savjet Polaganje pločnika Da bi se pri polaganju izjednačile razlike u boji. površinu očistimo sa gumenim držaćem i operemo s malo vode. Miješa se u plastičnu smjesu ali ne prerijetku.Betoni . ploče treba uzimati naizmjence iz različitih kutija. Ako postoje posebni površinski uzorci. RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje opločenja predstavlja potporu od kamena na kamen. koju polijemo na položene ploče. Na kraju RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje vibriramo sa laganim vibratorom i učvrstimo. 69 . te ih tako polagati. Polaganje teških uzoraka Nanos RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje opločenja Kameni podovi su nosiva konstrukcija od prirodnog kamena i popunjenih fuga. Čišćenje Nakon učvršćenja RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje. njih prije polaganja treba razmjeriti. Pri tome se uvijek polaže od položene površine prema van (ispred glave). Polaganje lukova i krugova počinje od njihove sredine.

te da bi njegova funkcija bila dugoročno zajamčena. RÖFIX nudi kompletnu programsku paletu koja služi za polaganje prirodnog kamena. novim zgradama. javnih površina ili potpornih zidova stvara most između modernog i tradicionalnog načina građenja.te Vrs / ve no Os nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . ili pak čini prijelaz između različitih stilskih elemenata. Područja primjene Primjena RÖFIX Morta za fugiranje prirodnog kamena proteže se od malog vrtnog zida preko velikog kiklopskog zida sve do moderne cestogradnje.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Osnove / Vrste MORTOVI ZA FUGE U PRIRODNOM KAMENU Osnove / Vrste Prirodni kamen često pri oblikovanju vrtova. 70 .Prvobitni prirodni izgled kamena u harmoniji je ili pak u kontrastu s modernim uličnim površinama. Da bi prirodni kamen bio trajno povezan.

MK MG (ita./TO • TČ (28 dana): ca. MC. 650 ltr. cigla. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva. 26 ltr. M.): M1 Način dostave: 71 . • Izdašnost u litrama: ca.D. Osobine: • Otpornost na mraz • Dobra prionjivost na kamenu • Mogućnost pumpanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca. beton blok. 0 . za strojno ili ručno fugiranje prirodnog ili lomljenog kamena.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za fuge u prirodnom kamenu RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Mort za fugiranje fine granulacije.du vo oiz pr ci da Po nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . 24 ltr. 15 N/mm2 • NG: 1900 kg/m3 • • • • • • • • • Granulacija: ca./jed.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.3 mm Izdašnost u litrama: ca./jed. kao i za fugiranje prirodnog kamena na podu.0. • Zidarski mort za zid (npr.

U tu svrhu se rabe dijelovi strojnog pribora koji su namijenjeni radovima na fugiranju. Važno je fugu nakon gletanja još jednom premazati navlaženim kistom. a da tlak mlaza vodene pare bude prilagođen čvrstoći zida i morta. Fugiranje pomoću stroja za žbukanje Strojno fugiranje velikih potpornih zidova i sl. Nakon nanošenja fuge treba u jednakim vremenskim razmacima i istim alatom za fugiranje izgladiti (da bi se izbjegle razlike u boji). Ručno fugiranje Ručna obrada se izvodi pomoću RÖFIX 915 Cementnog zidnog morta ili. Pri tome treba računati na to da se na graničnim područjima ziđa stvaraju tanki slojevi morta. Fugiranje špricanim betonom Ako se radi o veoma velikim formatima i o robusnom zidnom kamenju. Važno je. Ozidani i svježe fugirani zid treba zaštititi od vremenskih utjecaja sve dok se mort za fugiranje ne stegne.da ra Ob nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . može biti svrhovito raditi s RÖFIX Špricanim betonom RG4 ili RÖFIX RG4 S. Utiskivanjem materijala u fuge pomoću utiskivača za fugiranje i zaglađivanjem pomoću cijevi za fugiranje dobiva se željena slika fugirane površine.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Obrada Obrada Priprema za fugiranje Profesionalni savjet Zahtjevi za podloge/Priprema za rad • Sve fuge moraju biti suhe do ovlažene. kao i očišćene od prašine i prljavštine. Stoga se cjelokupna površina nakon stezanja morta mora očistiti pomoću aparata na mlaz vodene pare. Treba paziti na to da se svaka fuga potpuno ispuni. Vreću RÖFIX 992 Morta za fugiranje intenzivno miješati u 10 l čiste vode u trajanju od 3-4 minute. provodi se pomoću RÖFIX 992 Morta za fugiranje. pomoću RÖFIX 985 Morta za vidljive zidove (vidi poglavlje Zidarski mortovi). ovisno o stupnju stvrdnjavanja morta. postoji opasnost. Fugiranje Svježi mort treba ugraditi u roku od 2 sata. Morta za fugiranje RÖFIX 992 možemo nanašati sa svim strojevima za radnju na fugiranju i imaju promjer transportne cijevi najmanje 35 mm. • Dodirne fuge između pojedinih slojeva ne smiju ležati jedna iznad druge. da se fuge nakon izvlačenja još jednom prijeđu ovlaženim kistom. od različite koncentracije vezivnog sredstva na površini što dovodi do nejednakosti u tonu boje. a nakon toga pomoću utiskivača nanijeti u fuge u ziđu. Upute za fugiranje. No pri tome treba paziti da se dočeka pravilan stupanj stezanja morta. a ni debljinom ni duljinom ne smiju prolaziti kroz zid. Materijal se miješa u plastičnoj konzistenciji. • Debljine fuga iznose ovisno o vrsti zida 1-4 cm. ako su veoma visoki zahtjevi glede glatkoće fuga. Veće rupe između kamenja moraju se zapuniti kamenjem uloženim u mort. Ukoliko se to ne učini. 72 . Svježi mort obraditi unutar 2 sata. i to u suhom postupku ušpricavanja. Preklapanje ploča smije iznositi ca 40% širine.

Temeljni površinski premazi Osnove / Vrste TEMELJNI POVRŠINSKI PREMAZI Osnove / Vrste Zahtjevi koji se postavljaju na površine u industriji. obrtima. koje se sastoje od djije komponente. Niti jedan betonski pod ili estučvršćivača. u područjima uporabe živežnih namirnica i privatno neprestano rastu i mogu se zadovoljiti premazima na bazi epoksidne smole. iz epoksidne komponente i komponente Koji premaz treba upotrijebiti određuju tehnički zahtjevi površine poda. Epoksidne smole su tekuće umjetne tvari. RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole. rih ne može dugoročno bez oplemenjivanja površine držati korak s opterećenjem u industrijskim pogonima. One se nakon miješanja stvrdnjavaju u čvrste umjetne tvari.te Vrs / ve no Os azi em pr ki ins vrš po ljni me Te ni toBe Betoni . 73 . Izvedba i upotreba vidi sistem polaganja estriha. Stvrdnute epoksidne smole sadrže izvanrednu kombinaciju osobina proizvoda.

74 TE M E L J N E ŽBU K E .

gipsa Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 77 77 84 95 Toplinsko .113 Na bazi vapna .izolacijske žbuke Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 100 100 101 102 103 Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 104 104 106 108 Građevinska ljepila Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 110 110 112 75 .cementa .TEMELJNE ŽBUKE 74 .

stavilo je na raspolaganje jedno hidrauličko sredstvo. Rimljani su već poznavali prednost takozvanih hidrauličkih materijala. Tehnika gradnje se je od 19. S vapnom su se mogle proizvesti vanjske žbuke koje su bile vrlo otporne na vremenske utjecaje i koje su djelomično do danas ostale očuvane na hramovima. stoljeća vrlo promijenila. Već u antici bili su poznati mortovi za žbuku. koji se danas susreću prije svega u južnim zemljama. s kojim je moguće razviti i proizvesti građevinske materijale najviše trajnosti. 76 . sredinom prošlog stoljeća. atraktivni element. bilo kao oblikovni. Tako se u najranije vrijeme upotrebljavalo mortove od gline.uk žb e ljn me Te Temeljne žbuke Žbuka je odijelo kuće Iznutra i izvana RÖFIX žbuke odaju skladnu figuru. Tada se u staroj Grčkoj pojavilo vapno kao prvo mineralno vezivno sredstvo. ali koji se. u našim širinama ponovo sve više koriste. u povezanosti s ekološkim načinom gradnje. ili kao zaštita zidova od utjecaja vremenskih prilika. Otkriće portland cementa.

Gips je vrlo čest kamen u prirodi. Vapnene žbuke se dobro miješaju. u Maloj Aziji. proizvedeno zajedničkim mljevenjem prženog klinkera portland cementa i gipsa kao i eventualno različitih dodatnih materijala (pješčane šljake. Vapneno-gipsane žbuke optimalno povezuju prednosti obaju vezivnih sredstava. vapnenca-krečnjaka i sl. ali i kao višeslojna žbuka. One djeluju regulirajuće na vlagu i neutralizirajuće. otpornost na smrzavanje.e.n. Cementne žbuke Cement je hidrauličko vezivno sredstvo. letećeg pepela.Na bazi vapna .te Vrs / ve no Os sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .n. imaju sličnu sposobnost primanja vode.). 77 .gipsa Osnove / Vrste NA BAZI VAPNA .CEMENTA .kao i gipsane žbuke i takoder reguliraju vlagu u klimi prostora. Vezivno sredstvo vapno danas se najvećim dijelom koristi kao vapneni hidrat u obliku praha. koji je nastao kao sediment izlučivanjem isparene morske vode prije otprilike 285-195 milijuna godina. Grci i Feničani. podnožje zgrade i područje prskano vodom). Za vapnene žbuke koriste se zračna vapna. Vapnene žbuke Mortovi od vapna dokazani su već otprilike 5000 pr. hidraulička vapna kao i njihova kombinacija.e. Cementne žbuke stavljaju se posvuda gdje postoje visoki zahtjevi s obzirom na čvrstoću. Gipsane žbuke treba koristiti samo u unutarnjim područjima.GIPSA Osnove / Vrste Gipsane žbuke Gips je pored gline najstarije vezivno sredstvo i koristio se već 9000 pr. Za gipsane žbuke je karakteristično da se ne stišću i da reguliraju vlagu.cementa . a kasnije su ih razvili Egipćani. u prostoru Mezopotamije. nepropusnost i otpornost na vodu (npr. Mogu biti obrađene jednoslojno.

cementa . budući da se samo tako može spriječiti uzlaznu vlagu.Temeljne žbuke . već mora od njega biti odijeljena npr.te stoga jedva da upijaju vlagu. Ovu karakteristiku označava se i kao aktivnost disanja. drenažnim cijevima ili slojem šljunka. Stoga se najčešće postavljaju gipsane odnosno vapnenocementne žbuke. Vanjska žbuka -što mora pružiti? Mineralna vanjska žbuka bez fuga u modernoj stambenoj gradnji ispunjava brojne zahtjeve i štiti pokrivene zidne građevinske materijale. vodonepropusna i otporna protiv kombiniranog djelovanja vlage i smrzavanja. Vidi stranicu 308. Žbuka na podnožju ne smije biti u dodiru s tlom. koje su vrlo čvrste i hidrofobne . oplemenjene zidne površine • stvaranje ugodne atmosfere za stanovanje • reguliranje vlažnosti zraka u prostoriji • reguliranje zaštite od zvuka i požara Naručitelj gradnje danas postavlja visoke zahtjeve glede boje. Oni moraju biti u skladu s cjelokupnim stilom stanovanja. kako u vodoravnom tako i u okomitom smjeru. koji kratkoročno mogu prihvatiti veliku količinu zračne vlage te je ponovno osloboditi. Kod mineralnih žbuka prilikom stvrdnjavanja i sušenja u strukturi žbuke stvaraju se kapilarni sistemi. Vanjske žbuke podliježu različitim zahtjevima i karakteristikama.gipsa Osnove / Vrste Unutarnja žbuka -što mora pružiti? Unutarnji zidovi stalno nas okružuju. • zaštita od vlage i vode • reguliranje temperaturnih promjena • osiguravanje difuzije vodene pare • zaštita od mehaničkih djelovanja Žbuka na podnožju . Osim toga mora postojati i djelotvorna izolacija područja podnožja. no ipak smo rijetko svjesni toga koje sve zadatke oni moraju ispunjavati: • stvaranje jedne ravne. nego i da konstrukcija potpomaže smanjenju opterećenosti. 78 . Povrh toga nije samo važno da žbuka na podnožju bude pravilno izvedena. vrste i strukture zidova. te moraju biti dovoljno čvrsta.Na bazi vapna .važna je pravilna izvedba Podnožja su izložena visokim opterećenjima zbog prskanja oborinskim vodama. RÖFIX ovdje nudi odgovarajuće cementne žbuke za podnožja.

at • IWM .Temeljne žbuke . očevidom.smgv-web. Priprema podloge za žbukanje Priprema podloge za žbukanje služi za učvršćenje podloge i stvaranje trajne veze između žbuke i podloge.na kutevima. U tim industrijama je RÖFIX prisutan kao partner i radni član. O eventualnim sumnjama nalogodavca treba pismeno izvijestiti i upozoriti ga na nedostatke koji se mogu očekivati (dužnost upozorenja i upućivanja). Ispitivanje podloge za žbukanje Podloga mora biti: • čvrsta.gipsa Osnove / Vrste Područja primjene / priprema podloge Raznoliki klasični i moderni materijali za zidove su jedan od razloga za odabir prave temeljne žbuke. čista i bez nečistoća • bez lomljivih dijelova.Austrijska organizacija Putz (Žbuka) www. koja će ograničiti stvaranje pukotina. na raspolaganju su vam RÖFIXovi savjetnici.Švicarsko udruženje bojara i gipsera www. Priprema podloge (npr. za sva objašnjenja i smjernice preporućujemo vam sljedeća udruženja: • SMGV . Za pravilnu stručnu pripremu podloge. Ako naiđemo na različite materijale u podlozi koju žbukamo.ch • ÖAP .pločama • bez štetnih iscvjetavanja • temperatura mora biti iznad +5°C • mora biti prema zahtjevima EN 18202 tolerancije u visokogradnji Prema normama prije žbukanja treba ispitati odgovara li podloga za žbukanje (npr.cementa .de. ispitivanjem grebanjem i brisanjem itd.kamenu. zatvaranje pukotina. Na sljedećim stranicama možete naći savjete za standardne temeljne žbuke. 79 . Oni će ocijeniti stanje na licu mjesta.Njemačka organizacija Trokken mortel(Suhi mort) www.Na bazi vapna .iwmev. suha. izravnavanje greški i sl). stabilna i homogena • jednakomjerno upijajuća • hrapava.).stvara pogodnu podlogu za žbukanje utvrđenu normom.oeap. Ako niste sigurni koju temeljnu žbuku upotrijebiti. moramo dodatno uložiti mrežicu. RÖFIX nudi mnogobrojne specijalne temeljne žbuke koje su primjerne za različite podloge. Ovisno od tehničke gradnje zidova moguće su i različite varijante žbuka. Izvođačžbuka mora u svakom primjeru prije obrade testirati temeljnu žbuku.

0 % mase kod RÖFIX 410 Betonfinish bez bez RÖFIX 410 Betonfiniš min.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 190 gipsano . Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 510 vapneno . 24 sata bez RÖFIX 190 Gipsano . zimi nakon 80 dana bez smrzavice i pogodan za žbukanje. zaostala vlažnost i vlažnost zrna. 3 dana Mineralne završne žbuke Unutarnje žbuke bez bez 80 .Temeljne žbuke . Žbuka Priprema podloge RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo nanjeti zupčastim gleterom RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric / RÖFIX 12 Vezivni most nanjeti poekrivno Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke mokro na mokro Vanjska i unutranja žbuka min.0% mase.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 lagani premaz za strop Preporučene završne žbuke Jako upijajuće: RÖFIX 670 Vanjska i unutranja žbuka cementni . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije se prekoračiti 4.vapnena temeljna žbuka Preostala vlažnost < 2.0% mase.Važna pred ispitivanja: Kontrola vlaženjem.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na beton i armirani beton Prije nanošenja žbuke beton mora biti dovoljno suh. Uobičajeno je beton ljeti. nakon betoniranja suh nakon 8 tjedana.cementa .5% mase bei kod gipsanih žbuka RÖFIX 12 / RÖFIX 10 Vezivni most nanjeti pokrivno Unutarnje žbuke bez preostala vlažnost <4.Na bazi vapna .cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno .vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 Lagani premaz za strop Mineralne završne žbuke Nanošenje žbuke na ciglu (puna cigla) betonski elementi Prije nanošenja temeljne žbuke treba provjeriti jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom (različite debljine žbuke) Važno: provjera iscvjetavanja.predšpric pokrivno nanijeti min. 3 dana RÖFIX 510 vapneno .cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 3.

Cigle u potpunosti moraju biti suhe... sa RÖFIX 860 mortom za šliceve ili RÖFIX 820 toplinsko . Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke RÖFIX 866 dobro našpricati Vanjska i unutranja žbuka (Temeljnu žbuku obraditi u dva sloja) bez Unutarnje žbuke u svakom primerju izravnavanje s RÖFIX RÖFIX 420 planblokfiniš mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno . (npr. Pukotine i šliceve popuniti izolacijskim mortom.cementna lagana temeljna žbuka * RÖFIX 190 gipsano . jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom.Temeljne žbuke . 3 tjedna bijelim vapnom pokrivno nanjeti Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 866 vapneno . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prelaziti 4.mokro na mokro jeti (temeljna žbuka .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na poroznu ciglu (lagana puna cigla) Prije nanošenja temeljne žbuke potrebno je provjeriti.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš Mineralne završne žbuke bez 24 sata *.izolacijskim mortom).cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864.(različite debljine žbuke) Važno: kotrola iscvjetavanja. RÖFIX 865 ) Preporučene završne žbuke RÖFIX 673 špric s cementom i min.cementa .0% mase. RÖFIX 865 ) RÖFIX 190 gipsano .Na bazi vapna .obrada 2slojno) Unutarnje žbuke bez bez RÖFIX 866 vapneno .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864.vapnena unutarnja žbuka Nanošenje žbuke na visokoporoznu ciglu Visokoporozni zid (Lambda < 0. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno . Prazne fuge prethodno napuniti. Nakon sušenja od nanošenja podložne žbuke od najmanje 3 tjedna potrebno je izravnavanje po čitavoj površini s RÖFIX Renostar uključujući ugradnju RÖFIX P50 armaturne mrežice.. RÖFIX 865 ) pokrivno nan.17 W/mK) mora biti izgrađen prema određenim pravilima. 81 .cementna Mineralne završne lagana temeljna žbuka ( RÖFIX žbuke 864. bez prašine i primjesa masnoće.

cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 864.vapnena unutarnja žbuka 82 .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. ne smije prekoračiti 3. 3 dana prije početka žbukanja popraviti nabacivanjem temeljne žbuke i grubim razvlačenjem iste. 3 tjedna sušenja temeljne žbuke.. nanijeti po čitavoj površini armaturnu masu RÖFIX Renostar uključujući i RÖFIX P50 armaturnu mrežicu s.cementa . Prije nanošenja žbuke potrebno pomesti podlogu metlom. 24 sata 10 Vezivni most pokrivno nanjeti RÖFIX 190 gipsano . 3 dana RÖFIX 510 vapneno . Potrebno je armirati prijelaze i svodove.Temeljne žbuke . kod gustoće podloge od 600/m3 Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračit 17% mase. RÖFIX 865 ) pokrivno nanjeti (obrada temeljne žbuke 2-slojno) bez Unutarnje žbuke izravnavanje sa RÖFIX 420 planblokfiniš bez mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na porobeton (plinobeton) Veća oštećenja bridova i udubljenja potrebno je min. RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Unutra: bez pripreme podloge Vanjska i unutranja žbuka Vani: RÖFIX 866 vapneno cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864.0% mase Žbuka Priprema podloge RÖFIX 670 S specijalni cementni špric / RÖFIX 12 vezivni most pokrivno nanjeti Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke min.Na bazi vapna .vapnena temeljna Mineralne završne žbuka žbuke RÖFIX 55 nanjeti zupčastim gleVanjska i unutranja žbuka terom RÖFIX Unistar BASIC masa za lijepljenje i armiranje pokrivno nanjeti Unutarnje žbuke mokro na mokro RÖFIX 12 vezivni most / RÖFIX min. RÖFIX 865 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano ..cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno . Nanošenje žbuke na vapnenac Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine.. Kod nepotpunog fugiranja ili zbog utjecaja kiše u fazi grube izgradnje potrebno je nakon min.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš bez 24 sata * .

3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 83 .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 865. potrebno je radi uklanjanja pukotina izvršiti naknadno izravnavanje mrežice. Nakon sušenjo temelje žbuke od min. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 Vapneno . RÖFIX 864 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na izolacijske ploče od drvene vune i elementa od drvene vune Treba obratiti pozornost na dovoljnu povezanost ploča sa podlogom (po potrebi pričvrstiti pričvrsnicama).. budući da se radi o materijalima različitih karakteristika.Nije moguće izraditi homogenu podlogu i moguć je nastanak opterećenja.. Nakon sušenjo temelje žbuke od min.cementa .cementna žbuke temeljna žbuka RÖFIX 190 Gipsano ..vapnena unutarnja žbuka Unutarnje žbuke bez bez * . 3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 Mješoviti zidovi Mješovit zid predstavlja problematičnu podlogu.Na bazi vapna . 3 tjedna Mineralne završne RÖFIX 510 Vapneno .Temeljne žbuke . Labave dijelove potrebno je ukloniti.. Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 4. Žbuka Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti bez min. Mokre ili ovlažene ploče ili elementi moraju se osušiti.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864 RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti min. Sa žbukanjem se smije započeti tek nakon dovoljnog isušivanja jezgre zida.Ako se konstruktivno na jednoj površini susretnu različiti materijali. 3 tjedna Unutarnje žbuke bez RÖFIX 866 vapneno ..vapnena unutarnja žbuka * .0% mase..

3 mm Potrošnja: ca. 30 • MG (EN 998-1): GP. 4 kg/ m2 • TČ (28 dana): ca. W3 • • • • • • • Granulacija: 0 .4 mm Potrošnja: ca. ploče od drvene vune i izolacijske ploče.itd. 1850 kg/m3 KODVP µ: ca. cigla. 45 MG (EN 998-1): GP. kao npr. 4 kg/m2 ca. CSIV. kao npr.1. • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama. 20 N/mm2 • NG: ca. W0 MG (ON B3340): PM4.elementi od drvenog ivera. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca.4 mm • Potrošnja: ca. 5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.Na bazi vapna . • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama. CSIV. miješani zid. Osobine: • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Mogućnost mazanja i valjanja • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. W0 • MG (ON B3340): PM4. 3 kg/m2 TČ (28 dana): ca. • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. 1750 kg/m3 KODVP µ: ca. W3 Način dostave: 84 . 30 N/mm2 NG: ca.elementi od drvenog ivera.cementa . 30 N/mm2 NG: ca. CSIV. W0 MG (ON B3340): PM4. 35 MG (EN 998-1): GP. ploče od drvene vune i izolacijske ploče.itd. W3 • Granulacija: 0 .gipsa Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most Područja primjene: • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. miješani zid. cigla.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . pogotovo kod glatkih betonskih površina i vapenopješćanog kamena.

• RÖFIX premaz za neutralizaciju pogoduje za mineralne podloge.2 mm • Potrošnja: ca.2 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.2 kg/m2 • Granulacija: 0 . glatkom betonu • Za vapnene. • pH-vriijednost: 7 85 . kao što su Vapnene i glinene žbuke. npr. 0. npr.1. specijalno za poroznu ciglu i sl.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. vapnenih ili cementnih žbuka. CSIV.te znatno smanjuje upojnost. neravnomjerno upijajućim podlogama. 15 N/mm2 NG: ca. Pri pravilnoj primjeni ne postoji opasnost od odvajanja slojeva • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Ekološki preporučljivo • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Odmah uporabljivo nakon dostave • Crveno obojano • • • • • Dobra prionjivost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Izvrsna kvaliteta obrade Crveno obojano • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 .4 mm Potrošnja: ca.cementa .8 mm • Potrošnja: ca.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Premaz za neutraliziranje • Špric i vezivno sredstvo za svaku vrstu zida. 1750 kg/m3 KODVP µ: ca.Na bazi vapna .du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . 25 MG (EN 998-1): GP. Za poboljšanje prijanjanja gipsanih/ vapnenih žbuka na kritičnim. 0. • Špric i vezivno sredstvo za Eko žbuke.0. cementne ili gipsane žbuke.3 kg/m2 • Potrošnja: ca. W3 • Granulacija: 0 . • Predpremaz i usporivač sušenja za izjednačavanje neravnomjerno upijajućih podloga prije nanosa gipsanih. glatkom betonu • Moguće dostaviti odmah spremno za uporabu kao RÖFIX 10 ili kao koncentrat RÖFIX 10 K. 0. 4. W0 MG (ON B3340): PM4. • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama. • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama.

modul: ca.4 mm Potrošnja: ca.1. vapnenec.cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno . • Za sve normalne podloge kao opeka. 3000 N/mm2 • MG (EN 998-1): GP. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. Izdašnost u litrama: ca. 750 ltr. 20 • E . kao i za hrapavi beton. cigla.gipsa Podaci o proizvodu Vapneno . 25 E ./jed.1. 2.cementa .cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno . cigla./ TO TČ (28 dana): ca.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. CSII. CSII.4 mm • Potrošnja: ca.modul: ca. 26 ltr. vapnenec. 650 ltr. vapnenec. kao i za hrapavi beton. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. šuplja cigla.5 N/mm2 • NG: ca. 13 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. šuplja cigla. 3000 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. • Izdašnost u litrama: ca./ jed. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.3 ltr. cigla. 20 E .4 mm Potrošnja: ca. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 29 ltr. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3./ TO TČ (28 dana): ca. cementni kamen.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama.modul: 3200 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. cementni kamen. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca. kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. W3 Način dostave: 86 .cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno . šuplja cigla. 26.cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno . 850 ltr.Na bazi vapna . W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .5 N/mm2 NG: ca.1.cementna temeljna žbuka Područja primjene: • Temeljna žbuka za unutarnje zidove.cementne temeljne žbuke RÖFIX 510 Vapneno . • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . • Za sve normalne podloge kao opeka. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. Izdašnost u litrama: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.cementna temeljna žbuka RÖFIX 510 Vapneno . • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. cementni kamen. 2. • Za sve normalne podloge kao opeka./ TO • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. 3 N/mm2 NG: ca. CSII./jed.

)./jed. Izdašnost u litrama: ca.brza RÖFIX 615 Cementno .vapnena temeljna žbuka . poslovno korištenih vlažnih i mokrih prostora (velike kuhinje. 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. CSII. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Brzovezujuća temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove u vlažnim prostorijama.1.2 mm Potrošnja: 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. W1 • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . na svim normalnim podlogama i grubom betonu.cementa . 19 ltr.modul: 3500 N/mm2 Upojnost vode: < 0. W2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . W1 87 .brza RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka.5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP. na svim normalnim podlogama i grubom betonu • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr. 25 ltr. na svim normalnim podlogama i grubom betonu./ TO TČ (28 dana): ca. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.modul: ca. žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. 25 E ./ TO TČ (28 dana): ca. • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr./jed. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.1.4 mm Potrošnja: ca. 650 ltr. itd./jed. Nije pogodno za žbukanje laganog zida. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSIV.4 mm Potrošnja: ca. Izdašnost u litrama: ca. Kod velikih. tuševi. CSII. itd.vapnena temeljna žbuka . žbuka za podnožja • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 610 Cementno . Izdašnost u litrama: ca. W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 610 Cementno . 30 Upojnost vode: < 0. Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje./ TO TČ (28 dana): ca. TČ (28 dana): ca. Na svim normalnim podlogama. 4 N/mm2 NG: ca. žbuka za podnožja RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka. 26 ltr. 4 N/mm2 NG: ca. 12 N/mm2 NG: ca. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. bazeni) potrebno je koristiti RÖFIX 620 • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.4 mm Potrošnja: ca.vanjska žbuka za podrumske zidove. kao i na grubom betonu.vanjska žbuka za podrumske zidove.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 615 Cementno . 30 E ./jed. • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. CSIV. Nije pogodno za žbukanje laganog zida. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. • Pogodan za ljepljenje pločica u stambenim prostorima.).du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .1. W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. 625 ltr. • Usporivač vode • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Brzo veže Usporivač vode Izvrsna kvaliteta obrade Brza mogućnost oblaganja • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje. 12 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 25 MG (EN 998-1): GP. 26 ltr. 625 ltr.5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP.1. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.Na bazi vapna .

Minimalna debljina žbuke: 10 mm MG (EN 998-1): GP./jed.4 mm Potrošnja: ca. 25 ltr. šuplja cigla. 19 ltr. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.Na bazi vapna . W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . odbija rendgenske zrake Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Mogućnost velikih debljina slojeva • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Mogućnost velikih debljina slojeva Sastav: • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Barit . 2. šuplja cigla. silkatne./ TO TČ (28 dana): ca. 4 N/mm2 NG: ca. 16 ltr. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2./TO TČ (28 dana): ca. cementni kamen. CSIV.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .5 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 cm KODVP µ: ca.vapnena gruba žbuka RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX Rentgenska žbuka RÖFIX Rentgenska žbuka Područja primjene: • Grubozrnata temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove.pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .vapnena gruba žbuka RÖFIX 660 Cementno .1 mm Potrošnja: ca.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 660 Cementno . silkatne. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.modul: ca. cigla. CSII. Izdašnost u litrama: ca. vapnenec./jed./jed. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Povišena zaštita od zračenja. W3 Način dostave: 88 . 25 MG (EN 998-1): GP. W3 • • • • • • • Granulacija: 0 . • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. 25 E . 625 ltr. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. kao i za hrapavi beton. za sve normalne podloge. kao i za hrapavi beton. cementni kamen.4 mm Potrošnja: ca. vapnenec. cigla. 30 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. kao i za hrapavi beton. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Ne korisiti za fasadno podnožje • Univerzalna temeljna žbuka za sve vrste zidova i betonskih površina.cementa . šuplja cigla. vapnenec. • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Za primjenu u ustanovama za rentgensku dijagnostiku s normalnim naponom do 250 V • Za sve normalne podloge kao opeka. Izdašnost u litrama: 650 ltr. • Za sve normalne podloge kao opeka. W0 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke. cementni kamen. CSII. 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 15. • Za sve normalne podloge kao opeka. cigla.

porobeton.6 mm Potrošnja: ca. poro beton.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno .6 mm Potrošnja: ca. 800 ltr. 2. Izdašnost u litrama: ca.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno . W2 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.drvenu vunu . 20 MG (EN 998-1): LW./jed. Izdašnost u litrama: ca. 2. 860 ltr.lagane građevinske ploče. kao porozne cigle. CSII. W2 89 . • Pogotovo na lagani zid./ TO TČ (28 dana): ca. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . lagane građevinsike ploče i sl. 26 ltr. porobetona. 24 ltr.gipsa Podaci o proizvodu Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze RÖFIX 525 Žbuka za podnožja flex RÖFIX 525 Žbuka za podnožja .. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno .. itd. porobetona.5 N/mm2 NG: ca. kao porozne cigle.drvenu vunu . 1250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca. • Pogotovo na lagani zid.1.5 N/mm2 NG: ca. 20 E . ploče od drvene strugotine. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 2 N/mm2 NG: ca. lagane građevinsike ploče i sl..6 mm Potrošnja: ca. 12. • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Bez cementa • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .Na bazi vapna . W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.1. Izdašnost u litrama: ca. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 864 Vapneno . CSII. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2.1. CSIII. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca. 990 ltr.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .drvenu vunu ./ TO TČ (28 dana): ca. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno . 20 MG (EN 998-1): LW.1.flex RÖFIX 864 Vapneno . lagane građevinsike ploče i sl. na sve porozne podloge kao drvenu ciglu. itd.porobeton.porobeton. TČ (28 dana): ca.modul: 4500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama. itd.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 30 ltr. itd. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.4 mm Potrošnja: ca.porobeton./jed. porobetona. CSII.cementa .5 N/mm2 NG: ca.drvenu vunu . • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama. • Pogotovo na lagani zid. itd. ploče od drvene strugotine. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . ploče od drvene strugotine. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.lagane građevinske ploče./ TO TČ (28 dana): ca./jed. 24 ltr.lagane građevinske ploče. ploče od drvene strugotine. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.. 20 MG (EN 998-1): LW. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.lagane građevinske ploče. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 2. kao porozne cigle./jed. • Pogotovo na lagani zid.cementna lagana temeljna žbuka • Lagana žbuka za podnožja za fasade.

50 ltr. • Pogotovo na lagani zid. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. • TČ (28 dana): ca. Izdašnost u litrama: ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . prolaza za cijevi..drvenu vunu .porobeton.porobeton. 300 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca. • Za postavljanje profila i lajsni unutra i vani.. 1 N/mm2 • NG: 550 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr. • Za popunjavanje pukotina na zidu.cementa .porobeton.lagane građevinske ploče. Osobine: • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • Izvrsna mogućnost stajanja • Mogućnost velikih debljina slojeva • Brzo veže Sastav: • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • Izdašnost u litrama: ca. 0.Na bazi vapna . itd. ploče od drvene strugotine. 950 kg/m3 Način dostave: 90 . • Pogotovo na lagani zid.. prolaza za cijevi. instalacijskih otvora i sl. šliceva. itd. TČ (28 dana): ca. ploče od drvene strugotine.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 862 Izravnavajuća žbuka RÖFIX 862 Izravnavajuæa žbuka Područja primjene: • Za popunjavanje pukotina na zidu.drvenu vunu . 2 N/mm2 • NG: ca./ TO • TČ (28 dana): ca. • Lagana žbuka za izravnavanje za žbuke koje sadrže cement. itd./jed.lagane građevinske ploče. 25 ltr.5 N/mm2 NG: ca./jed. • Pogotovo na lagani zid. ploče od drvene strugotine./jed. šliceva. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. 1900 ltr.lagane građevinske ploče.drvenu vunu . instacijskih otvora i sl.

0.vapnene temeljne žbuke RÖFIX 100 Dvostruko pečeni gips RÖFIX 100 Dvostruko peèeni gips RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka • Masa za popravljanje i korekturu na bazi čistog gipsa .0.8 mm Potrošnja: ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . vapnenec. 2 N/mm2 NG: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. kao i za hrapavi beton. šuplja cigla. šlicevima zidova. 9.Na bazi vapna . cigla. cementni kamen. • Za popravak i korekturu na špaletama.8 mm Potrošnja: ca. 10 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.gipsa Podaci o proizvodu Gipsano . kao i za hrapavi beton. otvorima za instalacije. • Gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. • Gletana i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. • Brzo veže • Univerzalna primjena • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Viskoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Izabrani gipsovi • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 . • Za sve normalne podloge kao opeka. 10 MG (DIN 18550): PIV 91 .1 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.8 mm • NG: ca. 1050 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 .0. cementni kamen. 2 N/mm2 NG: ca. cigla.cementa . vapnenec. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 .dvostruko pečeni gips. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. šuplja cigla.

cementni kamen. kao i za hrapavi beton. 960 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca.8 mm Potrošnja: ca.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 150 Gipsano . 2. cementni kamen.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama./jed.5 N/mm2 NG: ca. Osobine: • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra sposobnost gletanja • Minimalnan napon • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. 1150 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. šuplja cigla. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 . šuplja cigla. grubim starim žbukama. vapnenec.cementa . • Za sve normalne podloge kao opeka. cementni kamen. • Za sve normalne podloge kao opeka./ TO TČ (28 dana): ca. vapnenec.1.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 150 Gipsano . cigla. 8. • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 11 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.0. 10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 92 ./ TO TČ (28 dana): ca. 27 ltr. 2.5 N/mm2 NG: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 28.6 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.Na bazi vapna . 3 N/mm2 NG: ca. 890 ltr. kao i za hrapavi beton. cigla. vapnenec. šuplja cigla.8 mm Potrošnja: ca.5 ltr. Izdašnost u litrama: ca. cigla. Izdašnost u litrama: ca.2 mm Potrošnja: ca. kao i za hrapavi beton. 950 ltr. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 .0. • Prionjiva žbuka i žbuka za renoviranje za stropove i unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama i nosivim.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .

cigla.8 mm Potrošnja: ca. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.0. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca./ TO TČ (28 dana): ca. 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 190 Gipsano .8 mm Potrošnja: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . kao i za hrapavi beton. • Mort za postavljanje profila u unutarnjem području. šuplja cigla.8 mm Potrošnja: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV 93 . cementni kamen. • Brzovezujuća temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. vapnenec. • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. 800 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 2.gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno . • Za sve normalne podloge kao opeka.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 190 Gipsano . 830 ltr.5 N/mm2 NG: ca. građevinskim pločama i grubim betonskim površinama.0. • Za sve normalne podloge kao opeka. vapnenec.1 mm Potrošnja: ca. 2 N/mm2 NG: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 .gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama. cementni kamen. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • • Brzo veže Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. 25 ltr. cigla.cementa . • Za sve normalne podloge kao opeka. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: < 0. Izdašnost u litrama: ca. 2 N/mm2 NG: ca. cigla. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 . bijela boja • • • • Izabrani gipsovi Vapno Cement Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • • • • • • • Granulacija: 0 . 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. šuplja cigla. cementni kamen. TČ (28 dana): ca. šuplja cigla.Na bazi vapna . • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama./jed.0. 25 ltr. kao i za hrapavi beton./jed. vapnenec. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno . 2 N/mm2 NG: ca. kao i za hrapavi beton.

bijela boja • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka.1 mm KODVP µ: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Potrošnja: ca.cementa . 10 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca./jed. 2 N/mm2 NG: ca.5 N/mm2 NG: 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca./jed. porobetona i sl. mat površina Redovita krivulja vezivanja Nije potrebno brušenje površine • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. TČ (28 dana): ca. • Bijela žbuka/gipsana masa za gletanje na gipsanim temeljnim žbukama. 30 ltr. 10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 94 . mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Uobičajena strojna jednoslojna bijela žbuka u suhim područjima. TČ (28 dana): ca. vapnenopješćanog kamena. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.Na bazi vapna . Osobine: • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. 3. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Jednoslojna bijela žbuka na normalno upijajućim podlogama od opeke. 5 N/mm2 NG: ca./jed. 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama i građevinskim pločama. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 0. TČ (28 dana): ca. 27 ltr. suhim vapneno/cementnim temeljnim žbukama i gipsanim građevinskim pločama. 30 ltr. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca.

da ra Ob sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada
Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka
Profesionalni savjet

Priprema podloge Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. DIN 18350, tj. SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2,5% mase (prema CM mjerenju). Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti.

Kod velikih, poslovno korištenih mokrih i vlažnih prostora (velikih kuhinja, tuševa, bazena) nisu prikladni mortovi i podložne žbuke koje sadrže gips

Nanos temeljne žbuke Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Nanos temeljne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica, te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača cca. 2 minute

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Razvlačenje temeljne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom.

Kod žbuka koje sadrže gips, od velike je važnosti obratiti pozornost da postoji dovoljno prozračivanje za vrijeme sušenja. Zbog toga se ne može dati opće vrijeme stajanja tj.sušenja. Oprez: izbjegavati propuh !

Nahrapaviti temeljnu žbuka Pazvucènu žbuku sa novom spužvastom letrom nahrapaviti

95

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka

Profesionalni savjet

Filcanje temeljne žbuke Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Gletanje temeljne žbuke Izvođenje gletane žbuke: žbuku je moguće rezati, vezati i zatim izgletati gleterom, dok se ne postigne glatka površina (glatke površine kao podloge za tapete i premaze).

Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Žbuke koje sadrže gips u pravilu nanijeti jednoslojno Ne miješati s drugim materijalima Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti

96

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada višeslojnih vapneno - cementnih žbuka.

Profesionalni savjet

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Na podloge koje jako ili različito upijaju potrebno je nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Zidove koji imaju visoki stupanj poroznosti prethodno obraditi RÖFIX 673 cementnim- bijelovapnenim špric mortom

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača ca. 2 minute Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati. Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku. Nakon određenog vremena čekanja, tj. sušenja, može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila

Šeranje temeljne žbuke Pri radu u dva sloja, potrebno je preko prvog sloja nakon protvrdnjavanja preći letvom te ga i nahrapaviti Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja)

Rez žlicom:žbuka se prije zadnjeg radnog koraka (šeranje, filcanje, gletanje),do temelja proreže žlicom ili sječivom. Zatim se dovršava površina, pri čemo rezovi postaju nevidljivi. Rez žlicom je jedna vrsta "mjesta pucanja"

Premazivanje temeljne žbuke Nakon potpunog vezivanja temeljne žbuke koristiti samo paropropusne, mineralne završne žbuke (RÖFIX plemenita žbuka, silokonska ili silikatna žbuka, kao i RÖFIX SiSi žbuka)

Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge. Fuge ostaju vidljive. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez"

97

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada temeljne žbuke na zidnom grijanju

Profesionalni savjet

Nakon montaže zidnog grijanja na porobeton, potrebno je prije gipsano- vapnene žbuke nanijeti RÖFIX 12 vezivni most, a prije vapneno- cementne žbuke nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Vrijeme stajanja RÖFIX 670: 3 dana Nakon montaže zidnog grijanja na izolacijske ploče (XPS, EPS, pluto ili mineralna vuna) potrebno je nazubljeno pregletavanje cijele površine RÖFIX Unistar Basicom kao vezivnim mostom. Vrijeme stajanja: min. 3 dana kod vapneno- cementnih žbuka; min. 3 tjedna kod vapneno gipsanih žbuka.

Za smanjenje mogućnosti pojave pukotina kod žbukanih sistema zidnog grijanja, općenito se preporučuje postavljanje armaturnog sloja

Priprema podloge

Kod sistema zidnog grijanja čija dužina prelazi 10 m, potrebno je planirati diletacije zbog termičkog rada

Kao žbuke za zidno grijanje preporučujemo vapneno cementne RÖFIX 510, 610, tj. vapneno gipsane žbuke RÖFIX 190, 150 Isto tako RÖFIX Geolem se može upotrjebiti kao višeslojna žbuka kod zidnog grijanja. Sve podloge moraju bez čekanja biti obrađene nazubljenim RÖFIX Unistar BASIC. Prvi sloj mora u potpunosti biti suh prije nanošenja slijedećeg sloja. Debljina sloja žbuke iznad cijevi zidnog grijanja iznosi od minimalno 10 do maksimalno 20 mm

Nakon dovoljnog protvrdnjavanja vapneno-cementne žbuke, potrebno je postaviti armaturni sloj RÖFIX Renostar ili RÖFIX Renoplus, s utiskivanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice Nakon nanošenja armaturnog sloja i čekanja od 1 tjedna, može se nanijeti završna žbuka RÖFIX Renoplus može se direktno filcati ili strukturirati

Kod postavljanja parozapornih slojeva ili obloga, ličilac ili keramičar mora obratiti pozornost na dovoljnu suhoću žbuke

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Molimo da obratitie pozornost na aktualne ÖAP smjernice "Smjernice za obradu vodovodnih sistema za zidno grijanje"

98

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Popunjavanje zidnih šliceva s RÖFIX mortom za popunjavanje

Profesionalni savjet

RÖFIX 860/861 mort za šliceve pogodan je za popunjavanje zidnih otvora kao što su šlicevi na zidu ili instalacijski kanali ili za zatvaranje prezida u kupaoni, wc-u, kuhinji.

Nanošenje morta za šliceve Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati u protočnoj mješalici Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom

Razvlačenje morta za popunjavanje šliceva Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 30 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva Zatim se mort za šliceve skida letvom. Daljni radovi tek nakon isušivanja morta. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci

Armiranje morta za popunjavanje šliceva Svježi mort ugraditi u roku od 20 minuta Svježi mort odmah staviti u šupljine Kod šliceva širine 10 cm potrebno je kao i kod miješanog zida postaviti dodatni armaturni sloj s RÖFIX 55 i potrebno je postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu. Nakon toga se temeljna žbuka tehnikom "mokro na mokro" nanosi na armaturni mort. Ako se temeljna žbuka nanosi na očvrsli mort, armaturni sloj se nanosi "križno"

Premazivanje mortom za popunjavanje šliceva Prije nanošenja narednog sloja, ispitati potpunu suhoću podloge

99

lac ijste Vrs / ve no O ke izo ko ns pli To uk žb es ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

TOPLINSKO - IZOLACIJSKE ŽBUKE Osnove / Vrste
Toplinska-izolacija bez fuga
Toplinske žbuke i toplinsko-izolacijska šuplja cigla mineralni su građevinski materijali i idealno se dopunjavaju u svojim karakteristikama. Njihova sposobnost zaustavljanja topline jamči dobru toplinsku zaštitu vanjskog zida. Povrh toga, oba ova građevinska materijala, zasebno ili u kombinaciji, donose i druge važne karakteristike, koje su neophodne za vanjske zidove: visoku nosivost kao i izvanrednu zaštitu od požara i vlage. Nizak otpor toplinske žbuke prema difuziji vodene pare dopunjava dobar transport vlage u poroznim ciglama s okomitim rupama. Time je osigurano da se vlaga u novogradnji brzo razgrađuje i da ne dolazi do štetnih nakupljanja vlage u presjeku zida. Konačno, oba ova građevinska materijala, zahvaljujući svom visokom vijeku trajanja, jednostavnom održavanju i dobroj sposobnosti reciklaže, odgovaraju i današnjim zahtjevima suvremene gradnje. S Reduciranjem termičkog opterećenja podloge, ali također i uslijed niskog modula elasticiteta (E-modula), toplinske žbuke povećavaju sigurnost od nastajanja pukotina. toplinskim žbukama mogu se izvesti izolacijski slojevi bez fuga, koji se bez problema prilagođavaju svim geometrijskim oblicima podloge za žbukanje.

Sistem topinske žbuke
RÖFIX sistem toplinske žbuke sastoji se od toplinsko izolacijske temeljne žbuke i vodoodbojne završne žbuke. Oba sloja žbuke svojim su karakteristikama prilagođeni jedan drugome. Kod starih građevina s višim mehaničkim opterećenjima i finim strukKao toplinske žbuke označavaju se one žbuke, koje imaju vrijednost toplinske provodljivosti < 0,20 W/ mK. Ovaj zahtjev se smatra ispunjenim kada nasipna gustoća otvrdturnim žbukama preporučuje se armiranje u masi za izravnavanje RÖFIX 441. nulog morta iznosi < 600 kg/m3. Što se tiče zaštite od požara, sustavi termo-žbuke s EPS-dodatkom svrstavaju se u skupinu teško zapaljivih. Sistemi i toplinske-žbuke s mineralnim dodacima (kao npr. perlit) u skupinu nezapaljivih žbuka.

100

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

Područja primjene
Područja primjene toplinskih žbuka

Crkva Vidovice, BiH sa RÖFIX 888

Hotel u Scoul, Graubünden, Švicarska

RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom sa Sgraffito.

Chateu Vionazz, Švicarska, sa RÖFIX 851 Toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela, unutarnja i vanjska

Hotel Hanswirt u Rabland, Italija RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

Lokal u Lustenau, Austrija sa RÖFIX 851 toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela

Daimler-Benz muzej Stuttgard, Njemačka unutra sa RÖFIX 140 laka-gipsana žbuka

Dietikon, Švicarska sa RÖFIX 888 toplinsko izolacijskom žbukom

Hotel na Seiser Alm, Italija sa RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

101

lac ijsdu vo oiz pr o ci da P ke izo ko ns pli To uk žb eo ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Toplinsko - izolacijske žbuke
RÖFIX 888 Toplinska žbuka
RÖFIX 888 Toplinska žbuka

RÖFIX 850 Toplinska žbuka
RÖFIX 850 Toplinska žbuka

RÖFIX 840 Toplinska žbuka
RÖFIX 840 Toplinska žbuka

Područja primjene:

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

Osobine:

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

Sastav:

• • • •

Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 2 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): 0,5 N/mm2 NG: ca. 250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 MG (EN 998-1): CSI, W1, T1 MG (ON B3340): PM1, W2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Potrošnja: ca. 0,25 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

• • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

Način dostave:

102

lac ijsda ra O ke izo ko ns pli To uk žb eb ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Obrada

Obrada
Obrada toplinskih žbuka
Profesionalni savjet

Prije samog žbukanja na svim rubovima i kutovima potrebno je postaviti nehrđajuće žičane kutnike na vanjskom području, a u unutarnjem postaviti lajsne za žbukanje Kod postavljanja profila za žbuku kod žbuka koje sadrže cement preporučujemo RÖFIX 862 lagani mort ( ni u kojem slučaju ne koristiti mortove koje sadrže gips)

Dijelove građevine (prozore, okvire prozora, vrata, itd.) potrebno je prije obrade prekrititi, kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Debljina žbuke u jednom sloju do 40 mm, kod većih ili nejednakih debljina sloja nanijeti slijedeći sloj nakon protvrdnjavanja ili najkasnije nakon 24 sata

Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 50 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva, pri čemu prvi sloj mora biti nahrapavljen

Armiranje temeljne žbuke Za poboljšanje čvrstoće pri mehaničkim utjecajima kao i za završne žbuke čija je granulacija ispod 2 mm, potrebno je postaviti armaturni sloj s RÖFIX 441 ili s RÖFIX Renoplusom uz odgovarajuću RöFIX P50 armaturnu mrežicu. Ovakav armaturni sloj u svakom slučaju treba koristiti kod miješanog ziđa, visoko poroznog zidnog materijala,te u staroj gradnji.

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

103

ama moraju se planirati odgovarajuće karniše. 104 . Radnik mora uzeti u obzir da se kod tankoslojne žbuke kod za nju uobičajene debljine nanošenja mogu izravnavati neujednačenosti od maksimalno 2-3 mm. Tamo navedena tolerancija ravnomjernosti od 5 mm ne može se izjednačiti tankoslojnom žbukom. ravnih betonskih građevinskih dijelova i sl.tabela 3. U pravilu se na glatku podlogu žbuka nanosi u debljini od 4 mm.Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste TANKOSLOJNE ŽBUKE Osnove / Vrste Novi načini gradnje zahtjevaju nove sisteme građevinskih materijala. Tanke. što je uvjetovalo razvoj novih sistema žbuka. koje se djelomično mogu nanositi jednoslojno kao temeljna i/ili završna žbuka. okviri za vrata i svi ostali građevinski elementi ovisni o debljini zida.ojn te Vrs / ve no Os osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . Nasuprot normiranim. Pripremni radovi na podlozi potrebni su samo na slabo ili uopće ne upijajućim podlogama. Tankoslojne žbuke. tankoslojne se žbuke nanose u debljini od 3-5 mm.1. ujednačene podloge s tanTako su se na tržište probili materijali kao što su porobeton. Tendencija štednje energije i troškova poslijednjih je godina uvela novi smjer razvoja u graditeljstvu. redak 5. Za različite debljine zidova s tankoslojnim žbukZa taj način gradnje sa izrazito ravnim podlogama pri pravilnoj izvedbi sve više dolaze u upotrebu tankoslojne žbuke. plan opeka i slično. Primjerene podloge za tankoslojne žbuke moraju biti ujednačene i ravne poput vapneno-pješčanog kamena i porobetona u blokovima. U pravilu se na takvu podlogu žbuke postavljaju veći zahtjevi na toleranciju mjera nego što je dozvoljeno prema DIN 18202 "Tolerancija u visokogradnji". Ravne. Djelomično se ti građevinski dijelovi izvode u velikom formatu. Vanjski kutevi zidova/ stropova trebaju kutne/rubne profile za tankoslojnu žbuku. koslojnim žbukama predstavljaju novi sistem koji postavlja veće zahtjeve na izvoditelje.vrste Tankoslojne žbuke su specijalne temeljne žbuke na vapneno-cementnoj bazi ili na bazi gipsa. jednoslojne žbuke mogu se nanositi na ravne zidove i deke. jednoslojnim žbukama s najmanjom debljinom sloja od 10-15 mm.

moraju se prije nanošenja tankoslojne žbuke stručno zatvoriti.Točno utvrđivanje ostpotrebno je iste u posebnom radnom postupku obraditi i zatvoriti sa Rofix 860 Mortom za šliceve. otvorene fuge preko 3 mm širine i sl.Ukoliko se u šliceve polažu električni kablovi Kod upotrebe tankoslojnih žbuka koje sadrže gips ostatak vlage betonske podloge ne smije prekoračiti 2. Priprema podloge za žbukanje: Na podlozi ne smije biti stršećeg zidnog morta. Podloga Priprema podloge Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 410 Betonfiniš Preporučene završne žbuke Mineralna završna žbuka ili organski vezana završna žbuka(bez siliaktne žbuke) Betonski stropovi Betonski zidovi Plan blokovi.5 % .Temeljne žbuke .Tek nakon potpunog protvrdnjavanja morta može se krenuti s nanošenjem tankoslojne žbuke atka vlage utvrđuje se CM-uređajem pri čemu se uzorak uzima barem 2 cm u dubinu. jako ili neravnomjerno upijajućim podlogama potreban je nanos RÖFIX 12 vezivnog mosta.Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene tankoslojne žbuke Za obradu tankoslojnih žbuka potrebno je imati ravnomjerno upijajuću podlogu. Na vrlo glatkim betonskim površinama.Uzorci se uzimaju svrdlom (promjera najmanje 24m) pri niskim okretajima-bez znatnog zagrijavanja.Vapneni pješčenjak Blokovi porobetona Nije potrebna prethodna obrada RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Mineralna završna žbuka 105 . Neravnine i rupe.

podloge koje sadrže gips • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena. • Pogodno i kao masa za fugiranje. • Ne nanositi na vlažne./jed.2 mm Potrošnja: ca. 20 MG (EN 998-1): GP. • TČ (28 dana): ca. CSII.5 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojne žbuke RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš Područja primjene: • Tankoslojna žbuka za glatke betonske površine za unutra. 20 • MG (EN 998-1): GP. 1. 3 N/mm2 • NG: ca. W3 • Granulacija: 0 . 2. W3 Način dostave: 106 .5 ltr. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2.1. 16. TČ (28 dana): ca. klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. 1600 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 3 mm • KODVP µ: ca. • Ne nanositi na vlažne.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . 1540 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .5 ltr. prljave podloge tj.5 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 16. kao što su dijelovi betonskih stropova. porobetona kao i betona za unutra. • Za izravnavanje fuga u dijelovima betona. podloge koje sadrže gips Osobine: • Dobra prionjivost • Brzo veže • Završna žbuka s finom strukturom • Završna žbuka s finom strukturom • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja Sastav: • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.5 N/mm2 NG: ca.1. prljave podloge tj.2 mm • Potrošnja: ca./ jed. 1. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. itd. CSII.

1.Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka • Lagani premaz za unutrašnje zidove i stropove od betona bez vezivnog mosta.5 N/mm2 NG: ca. 850 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. 29 ltr. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: 0 . 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.0. TČ (28 dana): ca. TČ (28 dana): ca. 10 MG (DIN 18550): PIV 107 ./jed. 3 N/mm2 NG: ca. 1. 2.0.15 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca./jed.4 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. porobetona kao i betona za unutra.8 mm Potrošnja: ca. 33 ltr. mat površina Izvrsna kvaliteta obrade Dobra prionjivost Redovita krivulja vezivanja • Glatka.5 mm Potrošnja: ca. • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena. • • • • Glatka.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . mat površina • Dobra prionjivost • Brzo veže • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • Granulacija: 0 .

SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2. DIN 18350. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. na silikatnoj bazi 108 . čađa. nosiva i bez nečistoća (npr. ispitati potpunu suhoću podloge Žbuke koje sadrže gips u službi podložnih žbuka nisu pogodne za žbuke i boje na bazi vodenog stakla. prašina. alge). Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Preporučujemo ispitivanje čvrstoće površine putem probe grebanja Nanošenje tankoslojne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica. Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj.Tankoslojne žbuke Obrada Obrada Obrada tankoslojnih žbuka na bazi gipsa Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha.Nakon potpunog vezanja i protvrdnjavanja temeljne žbuke nanijeti tanki sloj žbuke. tj.tj.ojn da ra Ob osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . sa gleterom razvući I pregletati Glatenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti sa strojem za finu žbuku te izgletati gleterom ili špahtlom.5% mase (prema CM mjerenju). te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Razvlaćenje tankoslojne žbuke Kao gletanu žbuku temeljnu žbuku prije protvrdnjavanja razvući I nahrapaviti. Prije nanošenja narednog sloja.

kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Filzanje tankoslojne žbuke Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Obrada tankoslojne žbuke Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Dijelove građevine (prozore. izbjegavati duže miješanje Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Razvlaćenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. pri čemu je potrebno obratiti pozornost na proizvođačev pravilnik korištenja Betonske sudarne fuge i površinski lunkeri mogu se prešpahtlati RÖFIX 410 beton finišom (vrijeme stajanja ca. U ovom slučaju potrebno je postavljanje profila za fuge.Tankoslojne žbuke Obrada Obrada vapneno-cementnih tankoslojnih žbuka Profesionalni savjet Priprema podloge Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Konstruktivne reške ne smiju se prežbukati.Temeljne žbuke . vrata. okvire prozora. putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 109 .) potrebno je prije obrade prekrititi. itd. 24 sata) Nanošenje tankoslojnih žbuka Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju između 2 i 3 minute.

mrežice od tekstilnog stakla. Za funkcionalnu upotrebu RÖFIX mase za izravnavanje potrebno je upotrijebiti armaturnu mrežicu RÖFIX P40 i RÖFIX P50.Graševinska ljepila Osnove / Vrste GRAĐEVINSKA LJEPILA Osnove / Vrste Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjive mase za ljepljenje i izravnavanje u građevinskoj svakodnevici. U drugoj fazi zidarskom žlicom nanijeti drugi sloj mase za izravnavanje tako da je pokrivanje s obje strane minimalno 1 mm. Izvođenje slojeva armiranja Prema sadašnjem stanju tehnike pri primjeni vapneno-cementnih žbuka takav sloj armiranja na stvrdnutoj žbuci nudi najveću moguću sigurnost.te prilagođena temeljnoj i završnoj žbuci. To posebno vrijedi za nanošenje temeljne žbuke na vrlo porozne zidove i na lagane građ. Mase za izravnavanje mogu se razvući u sloju debljine zrna te se stoga mogu primjenjivati za izravnavanje donjih stropnih površina. 110 . masa za izravnavanje mora biti mineralno vezana i modificirana umjetnom smolom. Također se vrlo često koriste i za poravnavanje neravnih ili grubih temeljnih žbuka prije nanošenja finozrnatih završnih žbuka. ploča itd. drvene vune. lakog i porobetona. nosivim podlogama. građevinskim se ljepilima mogu i grubi. U procesu obrade važno je da se mrežica od tekstilnog stakla u otvrdnutom stanju više ne prepoznaje. gotovih elemenata kao i teškog. Vidi aktualni ÖAP-"Smjernice za obradu tvorničkih mortova". Na temelju dobre prionjivosti. Stoga se masa za izravnavanje nanosi zupčastom gladilicom i potom se utiskuje mreža (preklapanje mrežica najmanje 10 mm). laganih građ. kritičnim podlogama. toplinsko-izolacijski materijali Mase za izravnavanje u svrhu armaturnog sloja Površinska i dijagonalna armiranja ne mogu stopostotno spriječiti nastajanje pukotina. ali zasigurno mogu smanjiti rizik. Disperzija umjetne tvari mase za izravnavanje mora se povezati s površinom mrežice.evi te Vrs / ve no O as pil ljeka ns aš Gr uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . materijale poput poput porobetona. Za ulaganje pričvrstiti na uobičajenim. Iz toga proizlazi minimalna debljina za armiranje od 3-5 mm. One se primijenjuju kao vezivni mostovi na glatkim.

Graševinska ljepila Osnove / Vrste Građevinska ljepila za obradu izolacijskih ploča Zbog dobre prionjivosti građevinskim se ljepilima mogu učvrščivati hrapavi toplinsko izolacijski materijali poput ploča od EPS-a. Međutim. XPS-a.2 mm 0 . RÖFIX nudi veliki izbor građevinskih ljepila i masa za izravnavanje.5 mm X Prilikom primjene armiranih masa za izravnavanje. teškog.0.0. gotovih elemenata kao i asortiman sistemskih ljepila.1.4 bijela mm bež 0 .0.0.0. ploča od drvenih vlakana Mineralna vuna MW-PT Izolacijska ploča od drvene vune WW-PT RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje . debljin a nanos a Betonsk Nosiva stara a površin žbuka a EPS / XPS-R Pluto. Vidi RÖFIX Građevinska ljepila i mase za izravnavanje mogu se nakon miješanja izvući u veličinu zrna i tako se koristiti za izravnavanje donjih slojeva stropa.5 mm 5 mm 10 mm 15 mm X X prirodno 0 .Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjiva ljepila i mase za izravnavanje za građevinsku svakodnevicu.8 bijela mm bijela mramorno bijela 0 . potrebno je koristiti slijedeće.0.5 mm X2 X2 X2 X2 X2 3 mm X X X2 X1 prirodno 0 . poglavlje "Toplinsko-izolacijski sistemi" te aktualni ÖAP-"Smjernice za žbukanje polistirol-ekstrudirana pjena XPS-R kao toplinska izolacija".8 mm 3 mm 3 mm 15 mm X X X X2 X2 X2 prirodno 0 . nosivim podlogama.1. normalnog i laganog betona. Razlike i mogućnost upotrebe objašnjeni su daljnjem tekstu. pluta i mineralne vune na uobičajenim.bijela RÖFIX 57 lagano Masa za ljepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo siva 0 .Temeljne žbuke . ispitane mrežice X1 RÖFIX P40 Mrežica za armiranje X2 RÖFIX P50 Mrežica za armiranje 111 . za postavljanje sistema za toplinsku izolaciju vanjskih zidova mogu se koristiti isključivo testirana i u tu svrhu namijenjena sistemska ljepila za toplinsku izolaciju.8 bijela mm bijela 0 . Za obradu malih površina (ne kao AWWDVS) RÖFIX-Proizvod Boja Granulacija Maks.

bijela Područja primjene: • Masa za ljepljenje i armiranje nosivih ploča • Vezivni most za vapneno/cementne žbuke na glatkim betonskim površinama.8 mm Potrošnja: 2 .bijela RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje . • Masa za ljepljenje i armiranje na nosivim pločama.0. 10 N/mm2 NG: ca.8 kg/m2 TČ (28 dana): ca. Izravnavanje betonskih površina i gotovih dijelova. 1500 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 . 1500 kg/m3 KODVP µ: ca. Osobine: • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • Granulacija: 0 . • Vezivni mostovi za vapneno cementnu žbuku na glatkim betonskim površinama (slijedi postavljanje podložne žbuke sistemom "mokro na mokro") • Mineralni temeljni premaz za gips/ kartonske ploče.evi du vo oiz pr o ci da P apil ljeka ns aš Gr uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . 10 N/mm2 NG: ca. 35 Način dostave: 112 .Graševinska ljepila Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Građevinska ljepila RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 55 Cementno graðevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje .8 mm Potrošnja: 2 .7 kg/m2 TČ (28 dana): ca.0.

5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 0.5 N/mm2 NG: ca. 10 N/mm2 NG: ca.7 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 2. 1550 kg/m3 KODVP µ: ca. 2. • Izravnavanje nosivih. • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Izvrsna mogućnost stajanja • • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Brzo veže Otpornost na mraz • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka izdašnost Minimalno skupljanje • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • Granulacija: 0 .1. 1020 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca./ TO TČ (28 dana): ca. • Zamjenski mort u restauraciji pješčenjaka (nije moguće obojati).Temeljne žbuke .0.Graševinska ljepila Podaci o proizvodu RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo RÖFIX SK52 Brzovezujuæe cementno ljepilo RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje • Lagano građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje za nosive i izolacijske ploče.2 mm Potrošnja: ca. 15 113 .0. • Izravnavanje za vapneno/cementnu temeljnu žbuku sa RÖFIX P40 mrežicom za armiranje. Izdašnost u litrama: ca. mineralnih starih podloga. 25 • • • • • Granulacija: 0 . 35 • • • • • • Granulacija: 0 .5 mm Potrošnja: 3 .8 mm Potrošnja: 5 ./jed.95 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 27 ltr. • Žbuka za izravnavanje na hrapavim i neravnim temeljnim i termo žbukama prije nanosa završnog sloja. • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Brzovezuće ljepilo za lagane građevinske ploče od drvene vune. 1070 ltr.5 N/mm2 NG: 1450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.

114 Z A V R ŠN E ŽBU K E .

161 Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture silikon/silikat Područja primjene .granulacije i strukture zaribanih žbuka Područja primjene .granulacije i strukture plemenitih žbuka Područja primjene .upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Podaci o proizvodu Obrada 136 136 120 120 120 120 144 150 Akustične žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 157 157 158 159 Obrada gips kartonskih ploča 160 115 .upotreba plemenitih žbuka Područja primjene .ZAVRŠNE ŽBUKE 114 .upotreba zaribanih žbuka Podaci o proizvodu Obrada 119 119 120 120 120 120 124 132 Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .upotreba silikon/silikat Područja primjene .granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Područja primjene .

kako bi se zidovi oblikovali prema ukusu pojedinaca.e uk žb ne vrš Za Završne žbuke Pokazati osjećaje . glatka ili rustikalna gornja površina. oduševljavaju naše misli i osjećaje. Boje sve više utječu na našu psihu i naše tijelo. Ovisno o metodi obrade i količini nanošenja materijala dobija se sjajna. nego i potrošnja energije i otpornost neke kuće. Dva bitna kriterija koji se brinu za kvalitetu stanovanja i postojanost vrijednosti. 116 . Osim uređenja zidne površine odražavaju osobnost stanovnika u njima. One su najprikladnije za renoviranje zgrada kao i za obradu novih objekata na kojima se trebaju postići posebni efekti boje.Priznati boju Prostori u kojima se može živjeti izraz su živuće arhitekture. Impresivne kombinacije Aktualiziranje i ponovna upotreba antičkih tehnika u kombinaciji s modernom arhitekturom zadržava svoj karakter. Prikladano bojenje ističe arhitektonsko oblikovanje neke zgrade. bude snove i sjećanja. Ekološke mineralne plemenite žbuke. RÖFIX nudi mnoštvo strukturnih mogućnosti i raznolikost boja. Ali oblaganje unutrašnjih prostorija i fasada ne određuju samo vanjski karakter. a kod čovjeka budi osjećaje lagodnosti. a time podupire znamenje ivođača za oživljavanje građevine. omogućavaju mnogostruke varijacije u oblikovanju i poigravanju s bojama. Igrom svjetla i sjene mogu se postići dodatni efekti u obliku djelovanja visina i dubina.

iskusni će vam profesionalci za fasade stvoriti odgovarajući koncept. Neka Vam RÖFIX odjel za dizajn objekta ponudi individualno oblikovanja boja.RÖFIX uzorci boja su klasičan alat investitora. Građevinari. 117 .Što je tamniji ton boje to je veće termičko naprezanje žbuke. Tamne boje upijaju nastalo sunčevo zračenje jače nego svijetle boje. nego ima i građevinsko fizikalne posljedice koje se također moraju uzeti u obzir. Svi tonovi podijeljeni su u 6 RÖFIX svijetova boja. time nastaje zaostajanje topline u vanjskoj žbuci. planera i izvođača.Završne žbuke Boje i izolacija fasada (vrijednosti odbijanja svjetlosti) Izbor boje za neku fasadu nije samo stvar arhitektonskog oblikovanja i estetike. Što je veća vrijednost zadržavanja topline zidnog materijala. Zahtjevi se za svaki objekat i fasadni sistem razlikuju. stroga testiranja. Odluku olakšavaju RÖFIX-ploče s uzorcima i originalni materijal s uzorkom. arhitekti i ugrađivači dobijaju takve proizvode koji nas uvjeravaju tehnologijom. primjenom i zaštitom okoliša. Uz pomoć najmodernije tehnologije. RÖFIX Savjetovanje i informacije . Na toplinsko-izolacijskim fasadnim sistemima postotak odbijanja svjetlosti (ovisno o načinu armiranja). Tamnije boje se za razliku od svjetlijih boja moraju češće održavati. Najbolje sirovine. ekološka proizvodnja osiguravaju visoku kvalitetu RÖFIX završnih žbuka. To garantira visoka kvaliteta i prirodna granulacija zrna mramora. Stoga se na zagrijavanje vanjske žbuke i zida koji je uz nju pri djelovanju sunčevih zraka utječe bojom žbuke. najmodernija istraživanja i efektivna. utoliko se sporije toplina odvodi iz žbuke u zid.Vrijednost odbijanja svjetlosti govori koliki će se postotak svjetlosti reflektirati od podloge. RÖFIX plemenite žbuke očaravaju radi svoje bijeline i sijaja.RÖFIX dizajn studio svoje će ideje oblikovati u zanimljive predloške i pomoći će Vam u planiranju Vaše kuće iz snova.ne smije biti ispod 20%.od profesionalaca profesionalcima Za interesantno arhitektonsko oblikovanje RÖFIX nudi tonove boja i strukture prikladne vremenu i harmonično usklađene. Ovisnost o pravilnoj mješavini Razvijanje ekoloških i fiziološki promišljenih proizvodnih sistema je jedna od temeljnih filozofija firme RÖFIX.

bazi silkonskih/silikat.skih/silikatnih smola nih smola Boja na Boja na bazi silkon.bazi silkonskih/silikat..skih/silikatnih smola nih smola Osobine Vodoodbojnost Paropropusnost Elastičnost Velika paleta boja Granične vrijednosti svjetlosti na TIS Vremenski postojan Čvrstoća površine 118 Ekologija + ++ + + >50% + + ++ + + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + + ++ + + > 50 % + + + ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ - Žbuke na bazi umjetnih smola Cementne zaribane žbuke Vapnene-zaribane žbuke Silikatne žbuke SiSi-žbuka .). ispitivanje na struganje i brisanje itd. Prema normama podloga za žbuku se prije početka žbukerskih radova mora ispitati (npr. moraju se donijeti odgovarajuće mjere. s napomenom na nedostatke.Završne žbuke Ispitivanje podloge za žbuku Podloga za žbuku ima bitni utjecaj na vrstu završne žbuke koja će se koristiti. Podloga za žbuku trebala bi zadovoljavati sljedeće: • čvrsta • nosiva • stabilna forma • čista • suha • bez nečistoća • homogena • ravnomjerno upijajuća • ne vodoodbojna • bez iscvjetavanja • ne smrznuta • temperatura preko+ 5 C Područja primjene / Osobine ROFIX završnih žbuka Vapneno/cementne plemenite žbuke Žbuke na bazi silikonske smole Sastav Vezivno Područja primjene Unutarnja primjena Vanjska primjena na mineralnoj podlozi na organskoj podlozi ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ Silikatna boja ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ ++ ++ ++ + mineralno mineralno mineralno organsko mineralno mineralno organsko mogući premaz sa Boja na Boja na bazi silkon. pismeno se podnose nalogodavcu (obveza upozoravanja i napomena). Posebno kod izvođenja poslova saniranja moraju se sprovesti brižna ispitivanja postojeće podloge žbuke i SAVJET: "Smjernice za obradu završnih žbuka austrijskog radnog udruženja. vizuelno ispitivanje. Slučajna razmišljanja. U slučaju dvojbe potrebno je pozvati u pomoć stručnjake.

visokovrijedna mineralna suha žbuka. Stoga se u načelu kod plemenitih žbuka u boji predvidi premaz za ujednačavanje te se to uvrsti u sadržaj ponude. ekonomični element za oblikovanje Već preko 100 godina plemenita žbuka predstavlja trajnost i beskonačnu ljepotu.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste MINERALNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste Ekološki. Obojane plemenite žbuke kod različitih podloga. Oblikovati bojama. boje i granulacije zrna garantiraju upečatljivu izradu gornjih površina.RÖFIX plemenite žbuke u boji RÖFIX nudi poseban izbor kombinacija boja koje su se dokazale u praksi. Različite strukture. ne mogu se sušiti tako da boja bude posvuda ista. Rezultat toga je postojana fasada bez mrlja. debljina slojeva žbuke i brzina sušenja kao i pri nepovoljnim vremenskim utjecajima. jedinstvene boje po čitavoj površini. Mineralne boje na bazi silikonske smole ili silikatne boje optimalno su prikladne za jedan takav premaz. Svojim sastavom postiže visoku otvorenost za difuziju. 119 .te Vrs / ve no Os za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Plemenita žbuka je postojana na svjetlo i vremenske PRIRODNO MINERALNA utjecaje. To ne predstavlja nikakav nedostatak.pravi klasični materijali pokrivaju područja obiteljskih kuća i fasada u naseljima te vode računa o zaštiti spomenika kulture. Plemenita žbuka je tvornički proizvedena. One postižu jedinstveni ton boje i dodatnu zaštitu protiv djelovanja vremenskih utjecaja.

0 .0 mm) RÖFIX 780 Silikonska.0 mm) 120 .0 mm) RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (2.Završne žbuke .0 mm) RÖFIX 750 Kellenwurf (4.0 mm) RÖFIX 775 Schlämmputz (3.0 mm) RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji (3.0 mm) RÖFIX 772 Šerana žbuka (3.mineralna žbuka (2.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (0.8.0 .7.0 mm) RÖFIX 760 Rieselwurf (5.7 mm) RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje (1.

završne žbuke ❼ Na vezivnom mostu (R55/R57 mokro na mokro) GIPSANE.5 mm V 1.7 mm V 1 mm V 1.5 mm 0.5 mm V 2 mm V 3 mm V ❶ ❺ ❺ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ ❶ Pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.7 mm V 1 mm V 1.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene . SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❻ ❻ ❻ ❻ ❹ ❹ ❹ ❻ ❻ 121 .8 mm ❶ 1. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS. Renoplus) ❷ Na masi sa izravnavanje (700.upotreba plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 700 PLEMENITA ŽBUKA BIJELE BOJE 0.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 4 mm V 7 mm V 0.5/ ❸ Na ravne podloge Renostar/441) ❹ Nije pogodno ❽ Na strednjeslojne sisteme (Unistar) ❻ Vidi poglavlje 4.10 mm bijela ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 715 SPECIJALNA PLEMENITA ŽBUKA bijela u boji Ograničeno ❶ ❷ ❷ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 720 RUSTIKALNA ŽBUKA ZA DEKORIRANJE bijela ❶ u boji Ograničeno ❷ ❷ ❹ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 740 PLEMENITA ŽBUKA U BOJI ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 750 KELLENWURF bijela siva u boji Ograničeno siva ❶ ❶ ❶ ❼ ❽ ❺ ❺ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 760 RIESELWURF 5 .MINERALNA ŽBUKA 1 mm V 1.7 mm 7 .Završne žbuke .5 mm R 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 4 mm V 7 mm V 1 mm V 1.5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 2 mm 3 mm bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno ❹ ❹ ❼ ❹ ❶ ❹ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 772 ŠERANA ŽBUKA ❶ ❷ ❹ ❼ ❽ ❶ ❶ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 775 SCHLÄMMPUTZ ❶ ❶ ❶ ❼ ❹ ❶ ❺ ❺ ❹ ❻ RÖFIX 780 SILIKONSKA.5 mm V 2 mm V 3 mm V 1 mm V 1.5 mm V 2 mm V 3 mm V 4 mm V 4 .

Završne žbuke .5 mm) RÖFIX 320 (2.6 mm) 122 .5 mm) RÖFIX 370 (3.8 mm) RÖFIX 305 (1.granulacije i strukture zaribanih žbuka Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke RÖFIX 300 (0.0 mm) RÖFIX 310 (1.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .8 mm) RÖFIX 351 (Vapnena glet masa) RÖFIX 360 (1.0 mm) RÖFIX Maltafina (0.0 mm) RÖFIX 325 (2.

5/ ❸ Nije pogodno Renostar/441) ❹ Na masi za renoviranje (Renostar.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❸ ❸ ❸ ❻ ❸ ❸ ❶ ❻ ❸ ❸ 123 .Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 303 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 0. Renoplus) ❻ Vidi poglavlje 4.8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 305 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 310 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 1.8 mm 1 mm V 2 mm V 3 mm V 5 mm V 0.8 mm V siva ❶ sirovo bijela ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 325 VAPNENO .upotreba zaribanih žbuka Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm 0.8 mm F 1.5 mm V 2 mm V ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❸ ❸ RÖFIX MALTAFINA 0.Završne žbuke .4 mm V 2. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.6 mm sirovo bijela GAŠENO VAPNO FINA ZARIBANA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❸ ❸ ❶ ❸ ❶ Pogodno ❺ Na vezivnom mostu (R57) ❷ Na masi sa izravnavanje (700.5 mm V 2 mm V bijela ❷ ❸ ❶ ❸ ❶ ❶ ❹ ❶ ❶ RÖFIX 360 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ sirovo bijela ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 370 VANJSKA BIJELA ZARIBANA ŽBUKA 1 mm V 1. završne žbuke GIPSANE.5 mm V sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 320 STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 0.CEMENTNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 351 VAPNENA GLET MASA bijela ❶ 1 mm V 1.

15 .2 kg/m2 • Specifična težina: ca.2 kg/m2 Način dostave: 124 . vodenasti. vodenasti predpremaz kao izjednačivač vodoupojnosti. • Pigmentirani. mineralnim podlogama prije nanošenja mineralne završne žbuke (vapneno/ gipsane).25 kg/m2 ca. • Hrapava podloga • Bez sredstava za otapanje • Poboljšanje prionjivosti • Pigmentiran bijelom bojom Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.15 .25 kg/m2 ca. 0. specijalni premaz. Osobine: • • • • Izjednačava upojnost podloge Izvrsna kvaliteta obrade Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju.0. 11 • Potrošnja: 0.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Usporivač sušenja RÖFIX Usporivaè sušenja RÖFIX Gika-Grund RÖFIX Gika-Grund Područja primjene: • Pigmentirani.0. 0. • Na jako upijajućim. 1 kg/ltr. • Za sprečavanje prošaranosti kod bojenja kartonske podloge kod gipsanih kartonskih ploča prije nanosa mineralih završnih žbuka. • pH-vriijednost: ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .

Završne žbuke .25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Za učvršćivanje slabih. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23.2 kg/m2 • Specifična težina: 1. neravnomjerno upijajućih podloga.5 125 .pješčanih. • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Potrošnja: 0. pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga.0. 4.3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.15 . Za ujednačavanje jako. • Za suzbijanje mrlja od ljepila. tj. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih. tj.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja • Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem. postojan na otapala.pješčanih.15 . • Nepigmentirani. • Potrošnja: 0. • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja. • pH-vriijednost: ca.0. Za ujednačavanje jako. čađi i nikotina.vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem. neravnomjerno upijajućih podloga.15 . mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. • Potrošnja: 0. • Za učvršćivanje slabih. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza.3 kg/ltr.0. proziran • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan. proziran • Bez sredstava za otapanje • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju. • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan.

0.5 mm: 1. 2.3 kg/m2 2 mm R: 2. • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.4. 12 • Upojnost vode: ca.8 . • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje Osobine: • • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Visoka otporost na habanje • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Ekološki preporučljivo Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli.9 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 0. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.8 .7 mm: 3 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.2.4.2 kg/m2 1. klasirani mramorni pijesak Bez organskih udjela Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.2 kg/m2 4 mm: 5 .2 kg/m2 1 mm: 1.3 kg/m2 2 mm R: 2.5.7 .2 kg/m2 1.6 .3.2 .2 kg/m2 1 mm: 1.7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.9 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 1 mm: 1.5.9 . • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine i fasade na temeljnim žbukama.7 . klasirani mramorni pijesak • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.3 kg/m2 7 mm: 6.2.2 .5 kg/m2 2 mm: 2.2. 12 • Upojnost vode: < 0. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.9 .3 kg/m2 3 mm: 3.5 mm: 2.8 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.5 mm R: 2 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 kg/m2 2 mm: 2.4 .5 kg/m2 1.3. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Mineralna strukturna završna žbuka za toplinsko izolacjske sisteme kao i fasade i unutarnje površine i prethodno obrađene građevinske ploče. CSII. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine kao i fasade na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama.9 .6 kg/m2 3 mm: 3.7 mm: 3 . W2 Način dostave: 126 .Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Plemenite žbuke RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.3.2 kg/m2 1. • Fasade od plemenite žbuke u boji.4 . 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.3 kg/m2 3 mm: 3.5 mm: 2.5 N/mm2 • NG: ca.2 kg/m2 4 mm: 5 .2 kg/m2 2 mm: 2. 0.2 . 2.3.54 W/mK • Upojnost vode: < 0. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.6 kg/m2 0.5 N/mm2 • NG: ca.5 N/mm2 • NG: ca.3.5 mm: 2.2.3 kg/m2 7 mm: 6.9 .7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.4.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .2.2 kg/m2 3 mm R: 3 . osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom.1. 2.3.

1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. CSII. • Mineralna.2 kg/m2 4 mm: 5 .du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.8 . • Mineralni nanos zidarskom žlicom za žbukane i WDVS fasade i unutarnje zidove. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 12 • Upojnost vode: < 0. 12 • Upojnost vode: < 0. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. stropove kao i za fasade na temeljnim podlogama. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca.11 kg/m2 7 .9 . 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 2. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 3 N/mm2 • NG: ca.5 N/mm2 NG: ca.3 kg/m2 3 mm: 3. CSIV. CSII.7 mm: 9 . 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 3.5.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.2. 0.13.5 N/mm2 • NG: ca. W0 127 .5 mm: 2. podnožje fasade. Markantno premazivanje fasada na istaknutim zidovima.11 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.3.) Konform premaUNI • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na grebanje • Visoka paropropusnost • • • • Pigmentiran čistom bojom Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost • • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Dobra prionjivost Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.11 kg/m2 9 . • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje zidove.93 W/mK • pH-vriijednost: ca. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom. 0.2 . klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Cement Kameni granulat Pigmenti boja • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Potrošnja: 1 mm: 1. W2 • Potrošnja: 4 .4.10 mm: 9 . itd.9 .Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 760 Rieselwurf • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. grubozrnata struktura.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. vrtni zidovi.2 kg/m2 1. 0. koji su izloženi posebno jakim mehaničkim utjecajima (npr.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. • Fasade od plemenite žbuke u boji. • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.3 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. W2 • • • • • Potrošnja: 8 . 1400 kg/m3 • KODVP µ: ca.5 kg/m2 2 mm: 2.

2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.4. klasirani mramorni pijesak • • • • Bijeli cement Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli. 0.10 kg/m2 3 mm: 6 . CSII.8 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca.mineralna žbuka RÖFIX 780 Silikonska. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 12 • Upojnost vode: < 0. CSII. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • Odbija vodu Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme Osobine: • Odbija vodu • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Oplemljenjen dodatkom glimera • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Brilijantno bijela Dekorativno Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli. 20 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.2. 12 • Upojnost vode: < 0. 12 • Upojnost vode: < 0.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .mineralna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 3 N/mm2 • NG: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. W2 • Potrošnja: 2 mm: 6 . 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Mineralna debeloslojna završna žbuka za stvaranje šeranih struktura.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 780 Silikonska.9 . 2.2 kg/m2 1.5 kg/m2 2 mm: 2. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.9 . • Pri obradi prema uputama.5 mm: 2. optimalnom vremenu i ravnomjerno upijajućoj podlozi nije potreban ponovni premaz • Otpornost na alge. 0.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 14 kg/m2 2 mm: ca.5 N/mm2 • NG: ca. 18 kg/m2 4 mm: ca. modelirajuća vezivna žbuka za žbukane fasade i unutarnje površine.5 N/mm2 • NG: ca. • Hidrofobirajuća.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 2. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.3 kg/m2 3 mm: 3. 0. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 1. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.10 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. W2 • Potrošnja: 1 mm: 1. • U pravilu klasična šerana žbuka ne bi trebala biti premazana egalizacijskim premazom • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 1650 kg/m3 • KODVP µ: ca.5 mm: ca. W2 Način dostave: 128 . CSII.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Bijeli.76 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Mineralna.2 .3. 16 kg/m2 3 mm: ca. za fasade na vapneno/ cementnim temeljnim podlogama i toplinsko izolacijskim sistemima. mineralna strukturna završna žbuka za žbukane i toplinsko izolacijske sisteme. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.

CSI. CSI.2. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1.2 kg/m2/mm 0. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1.2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. 0. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. CSI. W0 • • • • • • Potrošnja: 1.5 . 0. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. 1 N/mm2 NG: ca. visokokvalitetni pijesci • Potrošnja: 1 mm: 1. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Bez organskih vezivnih sredstava • Vapno • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Sirovo bijeli.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama.2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .2 N/mm2 NG: ca.1 . 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.2 N/mm2 • NG: ca.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 1.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1. 0.5 . 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. W0 Potrošnja: 2. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2 N/mm2 NG: ca. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1300 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 1 mm • KODVP µ: ca. W0 • • • • • • Potrošnja: 1. W0 • • • • • 129 . CSI. 0. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. 1300 kg/m3 KODVP µ: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 1.8 mm: • TČ (28 dana): ca.5 .

• Mineralna. • Na WDVS podnožjima raditi samo s RÖFIX dodatkom za prionjivost I fleksibilnost • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. strukturna završna žbuka za fasade i unutarnje zidove na temeljnim žbukama. visokokvalitetni pijesci • Vapno • Bijelo mramorno brašno • Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. CSI.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno . 3 kg/m2 3 mm: ca. 1 N/mm2 NG: ca. 0.4 . 1550 kg/m3 • KODVP µ: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. W0 Način dostave: 130 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca.8 . 5 kg/m2 5 mm: ca. 1.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 2 kg/m2 2 mm: ca.5 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 8 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. mramorno brašno) • Za stvaranje glatke površine na temeljnim žbukama u unutarnjem području.3 W/mK • pH-vriijednost: ca.8 kg/m2 2. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Vapnena glet masa (zračno vapno.2 kg/m2 1.4 mm: 2.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. • Siva. mat površina Mogućnost brušenja Visoka paropropusnost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Cement • Sirovo bijeli.7 kg/m2 1 mm: ca. 10 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. W0 • • • • • • Potrošnja: ca.8 mm: ca.cementna završna žbuka RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 3. 0. siva.5 N/mm2 • NG: ca.8 mm: 4 .2. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Odbija vodu • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Dobra racionalna obrada Glatka. W0 • Potrošnja: 0. CSII.cementna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno . 1350 kg/m3 • KODVP µ: ca. CSII.8 mm F: 1. 2. 1. 11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. Specijalno za područje podnožja.5 N/mm2 • NG: ca. 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. na nevrijeme otporna završna strukturna žbuka na temeljnim žbukama.

1 N/mm2 NG: ca. W0 • Potrošnja: 1 mm: 1.8 . • Pravilno zamiješana mokra žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. CSII. • Mineralna. 1. • Gotova za uporabu. W0 131 .7 .fina zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno .3 W/mK • pH-vriijednost: ca.4 kg/m2 TČ (28 dana): ca.9 kg/m2 1. 0.3 kg/m2 2 mm: 2. 0. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Bijeli.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno .54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 3 N/mm2 • NG: ca. mineralna fina zaribana žbuka za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama.7 . gipsano kartonskim pločama).54 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama i prehodno obrađenim građevinskim pločama (npr. • Fasade od plemenite žbuke u boji. klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 1 mm: 1. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1450 kg/m3 • KODVP µ: ca.fina zaribana žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.8 N/mm2 • NG: ca.3. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom. CSI.2. 1700 kg/m3 KODVP µ: ca.1. CSI. 7 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • • • • • Brilijantno bijela Reguliranje vlažnosti Dobra racionalna obrada Bez organskih vezivnih sredstava Ekološki preporučljivo • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Odmah uporabljivo nakon dostave • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Vapno • Bijeli. gipsane kartonske ploče) • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.3 kg/m2 2 mm: 2. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Sirovo bijeli.8 .9 kg/m2 1.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .3. 0.1.5 mm: 2 . sirovobijela završna strukturna žbuka za fasade i unutarnje površine na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama (npr. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. W0 • • • • • Potrošnja: 3 .5 mm: 2 . visokokvalitetni pijesci • Gašeno vapno. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2.

bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka".) potrebno je prije obrade prekrititi. Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. Upute Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati.fina žbuka). itd. Izbjegavati premješavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. ostatak starog se mora izmiješati s novim.da ra Ob za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Austrijske radne zajednice Putz 132 . Ako je potrebno naručivanje novog materijala. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Špricanu žbuku nanijeti odgovarajućim uređajem za špricanje Dijelove građevine (prozore. kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati. te se postiže jedinstveni ton boje. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Prianjajući materijal na alatu može utjecati na strukturiranje. te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase. opet pustiti da stoji. Nakon miješanja. okvire prozora. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. vodoravno. i opet premješati. te uzrokovati neravnomjernu strukturnu sliku.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada Obrada mineralnih tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Površinu gipsanih ploča u potpunosti bijelo prešpahtlati RÖFIX 57 masom za izravnavanje ili površinu ravnomjerno premazati nerazrijeđenim RÖFIX GIKA grundom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Bistru vodu staviti u čistu posudu. vrata. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati.

čista. nosiva.U. kako bi se izbjegao zaostatak zraka Na vezane površine za žbuku nanijeti bez prekida "mokro na mokro" Dijelove građevine (prozore.. površinu je potrebno pomesti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ovisno o vlažnosti zraka i konzistenciji kod obrade obojanih šeranih žbuka. debeloslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta. kada zrno s letve "skače" tj. može se pojaviti razlika u nijansama boja koje odgovaraju prirodnom karakteru završne žbuke.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih.erostrukoj veličini zrna Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz).4 strukoj veličini zrna ( npr. itd. Debljina sloja debeloslojne završne žbuke: nanose su u 3 . kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje. Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. Klasične šerane žbuke se ne premazuju Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka".Završne žbuke . kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja. pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. sjajna područja. 10-12 mm kod 3mm šerane žbuke) Svježe nanešenu šeranu žbuku ujednačiti zupčastim gleterom ili kartačom. Nanošenje Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Nanošenje se izvodi odozgo prema dolje prema položaju skele 3. te se postiže jedinstveni ton boje. različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS . potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati.) potrebno je prije obrade prekrititi. ostatak starog se mora izmiješati s novim.4 . Austrijske radne zajednice Putz 133 . potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. bez iscvjetavanja. vrata. Vrijeme šeranja ovisi o vremenu. mikroorganizama i razdjelnih tvari. okvire prozora.

bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) 134 . Izbjegavati premješavanje Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje. vrata. mikroorganizama i razdjelnih tvari. opet pustiti da stoji. Znači 7-10 dana nakon žbukanja.) potrebno je prije obrade prekrititi. jak vjetar. te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase.U. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. ostatak starog se mora izmiješati s novim. čista. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". bez iscvjetavanja. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. Ne miješati s drugim materijalima Bistru vodu staviti u čistu posudu.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada žbuke koja se nanosi zidarskom žlicom Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta. podlogu stalno vlažiti Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Nakon miješanja. jak vjetar. Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Pri neprikladnom vremenu (vručine. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS . Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Kod TIS-a nakon isušivanja armirajuće površine potrebno je nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u debljini od 1 mm. kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati. Znači 7-10 dana nakon žbukanja.Završne žbuke .. nosiva. te se postiže jedinstveni ton boje. te kada ga izvodi iskusni radnik. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. i opet premješati. itd. Austrijske radne zajednice Putz. okvire prozora."mokro na mokro" Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. podlogu stalno vlažiti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri neprikladnom vremenu (vručine. Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. Dijelove građevine (prozore. sjajna područja. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati.

Žlica Žbuka za modeliranje/Mistična žbuka Spužva Špricana žbuka .Kist Žbuka za modeliranje .Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih završnih žbuka Fina žbuka .Stroj za finu žbuku Ručno nanošenje .Plastični gleter Žbuka za modeliranje/vezivna žbuka.Stiroporni gleter Žljebasta žbuka.Žlica Šerana žbuka .Ploča za šeranje 135 .Spužvasti gleter/ploča za zaribavanje Zaribana žbuka/Puno zaribavanje .Završne žbuke .

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste PASTOZNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste SiSi-Putz VITAL . • Materijali koji će se upotrijebiti za izgradnju zida moraju biti takvi da ne spriječavaju difuziju pare i to iznutra prema van. vitalizirati će i vaš dom. Ovaj moderni građevinski materijal ima mikroporoznu gornju površinu koja je vodoodbojna. biološki napadi poput algi i gljivica i mehanička djelovanja kao udarci ili erozija uvelike opterećuju fasade.te Vrs / ve no Os za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke . • Prodiranje vode kroz zid i to i iznutra i izvana mora se spriječiti. 136 . primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola.Visokovrijedna zaštita fasade Promijenjeni klimatski utjecaji na okoliš zahtjevaju inovativne građevinske materijale za fasade. RÖFIX SiSi-žbuka VITAL ujedinjuje sve pozitivne osobine dokazanih sastojaka za žbuke (silikonske smole. mehaničke i biološke(mikroorganizmi) napade. otporna na vremenske utjecaje i otpornaje na kemijske (kisele kiše). Mješavina najnovije tehnologije proizvoda s ponovno otkrivenom snagom oživljene vode.Silikonska smola Vezivnost žbuke na bazi silikonske smole ima sličnu strukturu kao i kvarcni pijesak. Vezivo . kemijske reakcije zbog SO2 -djelovanje. Djelovanje vlage kroz pljuskove ili trajnije oborine. • Nakupine čestica prljavštine. Za formiranje žbuka na bazi silikonskih smola upotrebljavaju se vodenaste emulzije kombinirane s odgovarajućim polimernim disperzijama. Time se ispunjavaju zahtjevi iz prakse za fasadom koja je dugovječna. Pored primjene u industriji žbuka na bazi silikonskih smola se pojačano primjenjuje kod saniranja fasada. silikat i organska veziva).

što se za dugotrajnu zaštitu spomenika kulture traže otporni materijali. Izgradnjom silikatne rešetke imaju razvlačenje kao mineralna podloga i pokazuju dobru propusnost vodene pare. Vododbojna fasada sigurna je zaštita od vlage. i to ne samo zbog toga. prije svega sa znanjem o gađevinsko-fizikanim uvjetima.Kao posljedica na fasadi se nakuplja rosulja te se ona. Gotovi materijali za oblaganje s jednom komponentom na bazi vodenog stakla. I u zaštiti spomenika kulture cijene se silikatni proizvodi.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste SiSi-žbuka VITAL . Ovo upuštanje nerazrjeđenog spoja s podlogom općenito se naziva posipanje silicijevim pijeskom. tako da se površina noću vrlo jako hladi. 137 .Mineralna alternativa Kao sredstvo za konzerviranje već je generacijama primjenjivano vodeno staklo. Svugdje gdje ima vlage. Naročito na sjevernoj strani odnosno sjenovitim površinama postoji mogućnost pojave algi. Primjeri nedvojbenog materijala i u području oblaganja fasada. a s druge strane kemijskim putem primjenjivanjem silicijeve kiseline kalcijeva silikata uslijed kemijske reakcije s ugljičnom kiselinom i mineralnom podlogom. posebno na grubim površinama.optimalna zaštita za izolacijske sisteme Poseno kod toplinsko-izolacijskih sistema jedan hidrofobirani sistem žbuke.Završne žbuke .preporučen zbog građevinsko-fizikalnih razloga S današnjeg gledišta. kao što je SISI-žbuka VITAL. Silikat . optimalni i odmjereni stoje na raspolaganju kao potpuna silikatna paleta u obliku silikatnih žbuka i boja. jer efekt odsjaja brzo otklanja nakupljenu rosu. Oni nude široku paletu područja za upotrebu i najprikladniji su za oblaganje fasade postojane na vremenske utjecaje. dobro djeluje protiv nakupljanja algi i mahovine. zadržava i tijekom dana. jer je sloj žbuke samo nekoliko mm i u pravilu manje čuva toplinu. idealno je tlo za alge. Sušenje ovih silikatnih proizvoda vrši se s jedne strane fizikalno putem isparavanja i stvrdnjavanja u čvrsto staklo. žbuke na bazi vodenog stakla predstavljaju materijal za završni sloj bez kojeg se ne može više zamisliti građenje. Silikat .

kvarc i vapnenac čine kostur svake žbuke od umjetne smole.Mogućnost upotrebe je neograničena. povećana postojanost na pukotine. konstruktora u salama za seminare i konferencije. na informativnim zidovima u javnim i privatnim zgradama.Zidovi s magnetnim svojstvima RÖFIX Magnetne žbuke štede prostor i nenametljivo nude prostor za prezentaciju. redakcijskim prostorijama i dr. Može se obojiti i naknadno ličiti. apsorbciju i difuziju vodene pare. fotografije i jošmnogo toga. pri se čemu njene mineralna tvari spajaju u male čvrste djeliće umjetne smole. Posebno u vrtićima. Zemljano ulje je prirodna sirovina iz koje se dobivaju vezivna sredstva. Ti materijali žbuci Žbuke od umjetne smole suše se čisto fizikalno. tonova boja i debljine zrna. postojana na svjetlost i postojane boje. lupanja čekićem.Završne žbuke . žljebasta struktura. Bez ičega. RÖFIX Magnetna žbuka nanosi se u min.0 mm. žbuka za modeliranje. primjerice u uredima arhitekata.Široka mogućnost primjene Posebne prednosti žbuke od umjetne smole su raznolikost varijanti struktura. hlapljenjem vode. 6 mm sloju i nosiva je podloga za tapete. Po vrsti moguće strukture razlikuju se utrljavanje. oličene ili tapicirane. Magnetne žbuke . plakati. postojanost na vremenske utjecaje. Debljina zrna iznosi od 0. Na tom metalnom sloju mogu se jednostavno pričvrstiti planovi. crteži. Laka obradivost. podsjetnici. Mramor. tekstilne obloge i premaze. spriječava prodiranje kišnice i. Bez bušenja. velika postojanost boja. koji se ovisno o debljini zrna (u dva ciklusa) nanosi gladilicom. RÖFIX Magnetna žbuka je tankoslojna završna žbuka koja sadrži željezni pijesak. velika elastičnost. Organski spojene tvari pokazuju osobine koje se očituju u mnogim područjima. dobra čvrstoća i optimalna prionjivost na gotovo svakoj podlozi. 138 . Umjetna smola nalazi se u oblozi fasade kao djelići i drži otvorenim mnoge pore i kanale za daju čvrstoću i tvrdoću. koja se izvana ne razlikuje od drugih kvalitetnih žbuka. Ne struže se. špricana žbuka. skice.5-6. mozaična žbuka i vezna žbuka. školama i dječjim sobama isključuju opasnost ozljeda ošrim predmetima za pričvršćivanje. valjana. RÖFIX Magnetna žbuka pruža magnetnu površinu.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Umjetne smole . što je vrlo važno.

Završne žbuke .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste 139 .

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture silikon/silikat Silikonske i silikatne završne žbuke RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Puna strukura RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Žljebasta žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Žljebasta žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Puna strukura RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka 140 .Završne žbuke .

VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR. FERMACELL) 141 .upotreba silikon/silikat star.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V Silikonske i silikatne završne žbuke Područja primjene .5 mm 1 mm V 1.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1 mm V 1. SUHE GIPSANE PLOČE GIPSANE.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste ❶ ❶ ❺ ❺ ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE ❶ ❶ ❷ ❶ ❶ PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS. SUHE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE. FERMACELL) ❺ ❺ ❺ PREMAZOM Završne žbuke .5 mm V 2 mm V R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB bijela u boji Sve boje bijela u boji Sve boje u boji Ograničeno R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE ❷ Pogodno TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE bijela u boji Ograničeno bijela ❷ PODLOŽNE ŽBUKE ❷ ❷ ❷ ❷ ❻ Vidi poglavlje 4.5 mm 1 mm V 1. završne žbuke ❸ ❸ ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- ❸ ❸ ❸ ❸ CIJU ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLACIJU ❶ ❹ ❹ BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ Na masi sa izravnavanje (700.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.5/ ❹ Na ravne podloge ❷ ❷ SISTEMI Renostar/441) BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❶ MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❷ ❷ SISTEMI MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❺ PREMAZA ❺ STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ ❺ ❺ PREMAZA STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ PREMAZOM ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 0.RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX ZA UNUTRA PROIZVOD PROIZVOD ANTICOFINO KONSKIH SMOLA ❶ Nije pogodno SISI-ŽBUKA VITAL ŽBUKA NA BAZI SILI- SILIKATNA ŽBUKA MINERALNA ŽBUKA ❺ Na masi za renoviranje (RenoPRIMJENA PRIMJENA 0.5 mm 1 mm V 1. Renoplus) 0.7 mm 0.

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll.und Streichputz 142 .Završne žbuke .

2 mm bijela ❸ 1.1 mm bijela u boji Sve boje ❸ ❸ ❸ ❹ ❶ ❸ ❸ ❸ ❸ ❻ ❶ Nije pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.5 mm R 1.4 mm svjetlosiva ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA TEMELJNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❷ ❶ ❺ ❺ ❶ ❶ RÖFIX ROLL.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .5 mm V 1.5 mm S 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1.5/ ❹ Na ravne podloge Renostar/441) GIPSANE.5 mm 1 mm V 1.7 mm 1 mm V 1.Završne žbuke . Renoplus) ❷ Pogodno ❻ Vidi poglavlje 4.8 mm V u boji Ograničeno ❶ ❶ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MOZAIČNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX BÜNDNERPUTZ 0.5 mm V bijela u boji Sve boje ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX STRUKTURNA ŽBUKA ZA UNUTRA bijela u boji Ograničeno ❷ ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX ŠPRICANA ŽBUKA ZA STROPOVE bijela ❷ 1.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V 0.2 mm bijela ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA ŽBUKA ❸ 0. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❶ ❻ ❻ ❻ ❻ ❻ ❶ ❻ 143 .upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX ŽBUKA NA BAZI UMJETNE SMOLE 0. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.UND STREICHPUTZ 0. završne žbuke ❸ Na masi sa izravnavanje (700.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.

5 Način dostave: 144 .25 kg/m2 • Gustoća: ca.2 . • Ne nanositi na mase za izravnavanje na bazi gipsa I podloge koje sadrže gips Osobine: • Izjednačava upojnost podloge • Visoka prionjivost • Reducira se upojnost vode u podlogu • Visoko dubinsko djelovanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Reducira se upojnost vode u podlogu • Bez sredstava za otapanje • Visoka paropropusnost Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.25 kg/m2 • Gustoća: ca.2 .Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI RÖFIX Grund UNI Područja primjene: • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja pastoznih tankoslojnih unutarnjih završnih žbuka. fuge i glet mase • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja tankoslojne završne žbuke. 8.5 kg/ltr.5 kg/ltr.) • Specijalno za gipsane. itd.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .0. 1. • pH-vriijednost: ca.5 • Potrošnja: 0. strukturna žbuka.vezna žbuka. • pH-vriijednost: ca. (mineralna žbuka.0. 8. 1.

2. strukturama i tonovima boja.4 kg/m2 1 mm: ca.4 kg/m2 2 mm R: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Vodoodbojna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade. 50 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. neravnomjerni karakter površine • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli.4 kg/m2 1 mm: ca. 2 kg/m2 1. 2. • Otpornost na alge. finozrnata filc i modelirna žbuka za žbukane i WDVS fasade sa prirodno neravnomjernom površinom. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .5 kg/m2 3 mm: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Bijeli.5 • Upojnost vode: < 0.8 kg/m2 • NG: ca. vodoodbojna.7 kg/m2 2 mm: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • • Visoka vodoodbojnost Visoka paropropusnost Otprnost na tuču Posojanost boje Dekorativno • Visoka vodoodbojnost • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otprnost na tuču • Dekorativno • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Sadrži prirodni. • Otporna na nevrijeme.5 • Upojnost vode: < 0. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. 1. odmah upotrebljiva fina završna žbuka u 8 standardnih tonova.7 kg/m2 2 mm: ca. 0. parapropusna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade. 8. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 3.5 mm: ca.5 mm: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX Anticofino RÖFIX Anticofino • Pravilno zamiješana. 2. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. • Otporna na nevrijeme.7 W/mK • pH-vriijednost: 8. 3 kg/m2 3 mm R: ca.15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • 145 . 1. 2. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana. • Otpornost na alge. 3.5 .5 mm: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Fini mramorni pijesak Pigmenti boja • Potrošnja: 0.1 kg/m2h • Potrošnja: 0.5 • Upojnost vode: < 0. 8. 0. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 kg/m2 • NG: ca.4 kg/m2 2 mm R: ca.8 kg/m2 6 mm: 4.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. strukturama i tonovima boja.4 kg/m2 NG: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Pravilno zamiješana. 3 kg/m2 3 mm R: ca. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca.15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Potrošnja: ca.5 kg/m2 3 mm: ca.5 mm: ca. 2 kg/m2 1. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 3. 3. • Otpornost na alge. 2.

Osobine: • Visoka paropropusnost • Ne može gorijeti • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Visoka otporost na habanje Visoka paropropusnost Moguće prati Slabog mirisa Brilijantno bijela Sastav: • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikat Bijeli. 2. 1. • Otpornost na alge. 40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 mm: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 2.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 146 . 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 3 kg/m2 3 mm R: ca.4 kg/m2 2 mm: ca.5 kg/m2 3 mm: ca.4 kg/m2 2 mm R: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana. 0. 9 • Upojnost vode: < 0. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 2 kg/m2 1.4 kg/m2 1 mm: ca. strukturama i tonovima boja.5 mm: ca. 0.7 kg/m2 2 mm: ca. 2 kg/m2 1.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne silikatne žbuke RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Područja primjene: • Pravilno zamiješana. 9 • Upojnost vode: < 0. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Potrošnja: 1 mm: ca.5 mm: ca. čvrsta unutarnja strukturna žbuka za grundirane unutarnje zidove i stropove. 3 kg/m2 • NG: ca. 35 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. parapropusna strukturna vanjska žbuka za žbukane i WDVS fasade. • Mineralna.8 kg/m2 • NG: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Silikat Disperzivno vezivno sredstvo Bijeli. 3. 2.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Mineralna. 3.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. klasirani mramorni pijesak Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.

2.5 kg/m2 • NG: ca.5 mm: ca. 1. mogućnost špricanja • Visoka mogućnost postavljanja • Dekorativno • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 3.1 kg/m2 1. dobro obradiva strukturna žbuka za grundirane unutarnjih stropova. fleksibilno • Izvrsna kvaliteta obrade • Pravilno zamiješana. • Otporna. strukturama i tonovima boja. 2. elastična.5. 2. masama za izravnavanje i gips kartonskim pločama. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.4 kg/m2 1. 3. strukturama i tonovima boja. • Špricana. čvrsta strukturna žbuka (umjetne smole) za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama. klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 0. • Dekorativna.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Špricana žbuka za stropove • Pravilno zamiješana. 3 kg/m2 2 mm R: ca. 0. 2 kg/m2 1.7 kg/m2 2 mm: ca. 8. strukturna žbuka za fasade na TIS i temeljnim žbukama.4 kg/m2 2 mm R: ca.5 mm: ca.5 kg/m2 • NG: ca. 0. 2 kg/m2 1.5 • Upojnost vode: ca. 2. 2.5 .5 mm: ca.5 kg/m2 1 mm: ca. 3.5 147 . 3. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Potrošnja: 0.8 kg/m2 6 mm: 4.5 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 mm R: ca. 8. 0.5 kg/m2 3 mm: ca. 2.1 kg/m2h • Potrošnja: 0.5 • Upojnost vode: < 0. 0. 1.1 kg/m2h • Potrošnja: ca. • • • • • Moguće prati Dekorativno Fleksibilan Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena • Trajno elastičan • Dobra kvaliteta obrade.5 mm: ca.4 kg/m2 1 mm: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 3 kg/m2 3 mm R: ca. gotova tankoslojna špricana žbuka s laganim dodatkom. • Otpornost na alge. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 kg/m2 3 mm R: ca.7 kg/m2 3 mm: ca.7 mm: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .2 kg/m2 2 mm: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Minimalnan napon • Elastično.9 kg/m2 • KODVP µ: ca. 8. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Ne smije se vezati • Pravilno zamiješana.

na portalima.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Mozaièna žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz Područja primjene: • Pravilno zamiješana.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. Osobine: • • • • Mogućnost opterećivanja Bez sredstava za otapanje Velika paleta boja Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otporost na habanje • • • • • Mogućnost opterećivanja Visoka otporost na habanje Trajno elastičan Armiran vlaknima Brilijantno bijela Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (obojan) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 5 kg/m2 • NG: ca. 0.5 • Upojnost vode: < 0. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. 8. gotova tankoslojna završna žbuka za individualno uređivanje površine. 150 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1600 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0. "Efektom žbuke za pranje" • Otporna žbuka za podnožja i ukrase na temeljnim žbukama/betonu na vanjskim i unutarnjim zidovima. • Pravilno zamiješana. 8. Specijalno za podnožja.15 kg/m2h • • • • Potrošnja: 2 .1 kg/m2h Način dostave: 148 . 1800 kg/m3 KODVP µ: ca. stupovima. • Modelirajuća fina žbuka za unutarnje zidove i strop.5 • Upojnost vode: < 0.. stubištu i sl. špaletama. gotova strukturna završna žbuka sa "Multikolor efektom" tj.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.4 kg/m2 NG: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .

gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem. bilješki itd. karata.6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca. gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. gotova strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova.5 149 ./ Streichputz • Pravilno zamiješana.8 kg/m2 • KODVP µ: ca. • Pravilno zamiješana.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll. magnetnim glavama.5 • Potrošnja: 5 . • Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove. 0. kao i žbukane fasade. 8. 8. magnetnim glavama. 0. • Pravilno zamiješana. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova. karata.5 • Potrošnja: ca. 3 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 5 ./ Streichputz RÖFIX Roll. • • • • Magnetan Dekorativno Moguće premazati Visoka otporost na habanje • Magnetan • Moguće premazati • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli.6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca. 6 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 8.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. bilješki itd. 0.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.

150 . Špricana žbuka (završna žbuka) Dekorativne špricane žbuke imaju sličnu površinu kao zaribavanjem dobivene žbuke. daju nakon sušenja ravnomjernu strukturu površine. tako npr. to je intenzivniji efekt karakteristično neravnomjerne površine u obliku oblaka. Strukturiranje (žljebasta struktura) Žljebaste žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i s obzirom na željenu strukturu se zaribavaju odgovarajućim alatom (npr. Ovisno o željenom efektu mogu se stvarati okrugle. dijagonalne ili uzdužne strukture. kod sokla . ona se primjenjuje svugdje gdje se postavljaju posebni zahtjevi za čvrstoćom. Taj se način još naziva i negativna struktura. Jednaki udio različitih veličina zrna u mješavini.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Strukturne žbuke (puna struktura. ali i kao efektni zid i u dnevnim sobama. I kako ova žbuka nije samo dekorativna.da ra Ob za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke . to je površina ravnija i ujednačenija. ovisno o veličini.podnožja ili na zidovima u dječjim vrtićima. Ove se žbuke mogu nanositi racionalno strojevima za špricanje (posebno na području stropa) . Fina žbuka Fina žbuka nanosi se najčešće dvoslojno čeličnim gleterom i zaribava se odgovarajućom. mekom daskom (od gume ili spužve). U mješavini pjeska sadržana su veća zrna koja tijekom obrade. To se još zove i pozitivna struktura. stubištima i školama. Mozaična žbuka (kulir) Posebnost na Mozaičnoj žbuci je njena boja zahvaljujući finom pijesku. Pri tom se zrno koje je dalo strukturu izdvaja iz površine. Što je daska mekša. U RÖFIX-programu postoji 18 različitih boja. Što je tvrđa.plastični gleter). Tu se upotrebljavaju adaptirane završne žbuke s laganim organskim dodatkom kako bi se poboljšala obradivost i izdašnost. nego je i izdržljiva. ostavljaju različito duboke žljebove. zaribana-/kratz struktura) Zaribane žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i ovisno o željenoj strukturi zaribavaju se odgovarajućim alatom (primjerice gleter od plastike ili stiropora).

finozrnate pastozne vezne žbuke. Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa četkom se dodatno obrađuje.Završne žbuke . Roll.und Streichputz Ova organska strukturna žbuka dobila je ime po alatu kojim se nanosi-valjku.) Magnetna žbuka (Puna ili zaribana struktura) Ove specijalno receptirane.Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa spužvom se dodatno obrađuje. Schlämmputz (Bündnerputz) Univerzalno obradiva. Omotanim dijelovima željeza proizvode magnetizirajuće djelovanje i time su dekorativni površinski element na svakom radnom mjestu ili u stambenom prostoru. Žbuka za modeliranje To je žbuka s organskim vezivom kojim se mogu postići najrazličitije željene strukture. organski vezane funkcionalne završne žbuke nanose se višeslojno na glatke površine sa čeličnom gladilicom u debljini zrna te se fino zaribavaju plastičnim gleterom. Za ovu varijantu oblikovanja postoji specijalna RÖFIX žbuka za naošenje valjkom. organska. organska.sa različitim alatom (žlica. tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične.Pastozne završne žbuke Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Schlämmputz (Klosterputz) Univerzalno obradiva. Laka za obradu i srtukturira se individualno.četka idr. 151 . Materijal se u obliku paste nanosi u nepravilno debelim slojevima.zupčasti gleter. finozrnate pastozne vezne žbuke. tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične.gleter.

ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Kod primjene tamnih i intenzivnih boja. Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. prethodno nanijeti grund u boji Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Strukturiranje Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. RÖFIX Renostar.3 tjedna Ljepilo za armiranje u TIS . prašina.U. tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga Za podloge pogodni su betoni.) Dijelove građevine (prozore. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja).kao i dekorativne žbuke. vrata. okvire prozora. putem bočnog prozračivanja) Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja.B. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna.fina žbuka). RÖFIX 57 i sl. alge).Pastozne završne žbuke Obrada Ručna obrada pastoznih. Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera 152 . kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. nosiva i bez nečistoća (npr. vodoravno.Završne žbuke . pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. perforirani paneli) Podloga mora biti suha. čađa.) potrebno je prije obrade prekrititi. itd.

Napomena Dekorativne špricane žbuke čine površinu s ravnomjernim zrnima i dostupni su u raznim tonovima i veličinama zrna.Pastozne završne žbuke Obrada Strojna obrada špricanih.Pritiskanjem automatike na daljinskom upravljaču vrši se nanošenje materijala na površinu. Priključiti kompresor Najprije se kompresor mora priključiti na strujnu mrežu i na uređaj za nanošenje žbuke. Potom se prilikom prskanja na probnu plohu može namjestiti optimalna količina zraka i materijala kako bi se postigla željena struktura završnih površina. Paziti na smjer okretaja.5 bara. Kao osnovna oprema za strojno strukturiranje potreban je uređaj za nanošenje žbuke. Pretanki nanos može dovesti do mrlja i mjestimičnog odsjaja. pastoznih završnih žbuka Profesionalni savjet Strojevi . 153 .Završne žbuke .Optimalna veličina šprice odgovara trostrukoj veličini granulacije žbuke. mlaznica i daljinski prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja za nanošenje. Pokretanje procesa špricanja Okretanjem kuglaste ručice se uključi zrak pod tlakom.Oprema RÖFIX završne žbuke mogu se obrađivati svim uređajima za nanošenje i strukturno špricanje koji su uobičajeni na tržištu. Prije početka radova sve priključke i elemente u području špricanja koji se ne žbukaju potrebno je brižno prekriti. Gotova smješana završna žbuka može se uliti u spremnik uređaja za nanošenje žbuke. Razmak šprice od površine zida: oko 30 cm. Za ravnomjerno nanošenje materijala potrebno je napajanje strujom s dovoljno velikim promjerom kabla. Tako dobivamo jednomjernu strukturu. jedan prikladan kompresor (minimalna snaga: 400 litara/ sat). Kod strukturnog špricanja potreban je radni tlakod 1.0 do 1. Nanošenje završene žbuke Završna žbuka se ravnomjernim kruženjem nanosi u što je moguće konstantnijem razmaku na gornju površinu zida. Završnu žbuku našpricamo u jednako debelim slojevima po cijeloj površini. špricaljka sa crijevom za strukture.

Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Anticofino Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna.) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja. itd. Ne filcati vodom.3 tjedna Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". čađa. Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. nosiva i bez nečistoća (npr.) potrebno je prije obrade prekrititi.zbog tankog sloja koji se nanosi i kratkog vremena otvorenosti nanošenja žbuke Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja. RÖFIX Renostar. važno je oštro razvlačenje kod oba položaja ( previše debeli slojevi žbuke = opasnost od pukotina). vrata. kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati.B. prašina. RÖFIX 57 i sl. Potrebno je pobrinuti se za dovoljan broj radnika. alge). Na svježe ožbukanim površinama voda može uzrokovati mlijećna izbijeljenja. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Kod nanošenja Anticofina potrebno je pripaziti na dobar rad. Austrijske radne zajednice Putz 154 .Završne žbuke . okvire prozora. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2.fina žbuka). Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Anticofino strukturirati plastičnom žlicom.

Vrijeme potpunog protvrdnjavanja traje ca. U još mokrom stanju potrebno je gletanje istim alatom u istom smjeru Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Nakupine čestica prljavštine. Kratko promiješati.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada mozaične žbuke Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.) Dijelove građevine (prozore. različiti tonovi boje) Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. nosiva i bez nečistoća (npr.3 tjedna Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. prethodno nanijeti grund u boji Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". itd. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja). vrata. Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z.kao i mozanične žbuke. RÖFIX Renostar. čađa. Austrijske radne zajednice Putz 155 . okvire prozora. prašina. 3 tjedna.B. Izbjegavati premješavanje Za miješanje ne koristiti aluminijski mješač (moguća promjena boje) Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice ravnomjerno odozdo prema gore u veličini zrna od 1 1/2. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. sjajna područja. tj.) potrebno je prije obrade prekrititi. ovisno o vlažnosti zraka i temperaturi iznosi ca. DIN 18350. 3 dana. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. alge). Kod primjene tamnih i intenzivnih boja.Završne žbuke . Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. SIA V 242 Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola Vrijeme vezivanja. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Ne razrijeđivati Prije nanošenja. Novo naneseni sloj na površinu potrebno je prema određenim mjerama štititi od bilo kakvog utjecaja vlage. RÖFIX 57 i sl.

) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja. Vrijeme sušenja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi min. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. RÖFIX 57 i sl.2 dana Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Što je površina glađa. RÖFIX Renostar. okvire prozora.B. podlogu obraditi s RÖFIX W97 Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z.Završne žbuke . vodoravno. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Kako bi prionjivost magnet bila optimalna.to je bolje prianjanje magnetnih glava Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. prašina. alge). vrata. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. potrebno je magnetnu žbuku nanijeti u više slojeva (minimalno 2). okomito) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! 156 . itd.3 tjedna Minimalno 24 sata prije oblaganja. čađa.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada magnetnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore.) potrebno je prije obrade prekrititi. nosiva i bez nečistoća (npr.

Ove izabrane završne površine. Da bi se izbjegao taj negativni efekat. vibrira i opterećen je tlakom. budući da primjerice kamen. Akustična žbuka je vrijedno sredstvo koje ujedinjuje estetiku s funkcionalnošću. Oblikovanje ovdje ne poznaje granice i skoro se bez iznimke može sve ostvariti. poda i stropa. Prostorna akustika bavi se kvalitetom prijenosa zvuka unutar jedne prostorije. Odjek je ovisan o frekvenciji. Pri tom 0 znači potpunu refleksiju. proizvode se završne žbuke koje apsorbiraju zvukove.Akustične žbuke Osnove / Vrste AKUSTIČNE ŽBUKE Osnove / Vrste Akustika prostora i estetika Današnja arhitektura često zahtjeva što je moguće ravnije. o namještaju i volumenu prostorije. Vrijednost apsorbcije zvuka je između 0 i 1. drvo ili tepih zvuk pri različitim frekvencijama različito apsorbiraju. Mjera za apsorbciju (gutanje zvuka) je stupanj apsorbcije a. Način funkcioniranja RÖFIX Akustične žbuke Zvuk je u jednom valnom obliku. Rezultat je ugodni zvuk prostorije. Akustične žbuke na bazi bijelog cementa i bijelog vapna s poroznim lakim dodacima putem svoje strukturirane završne površine spriječavaju refleksiju većeg dijela zvučnih valova koji nastaju. One reguliraju odjek i omogućavaju poboljšanu akustiku prostora. djeluju ipak kao "tvrdozvučne završne površine" i pogoršavaju dugim odzvanjanjima akustiku prostorije. koji se vremenski i prostorno rasprostire.Akustične žbuke su idealne za izradu završnih površina na zidovima i stropovima koji apsorbiraju zvukove. nego ih porozna ploha žbuke upija i pretvara u toplinsku energiju. Koliki je odjek u nekoj prostoriji ovisi uglavnom o svojstvima apsorbcije zida. 157 . RÖFIX Akustična žbuka je specijalna žbuka koja se nanosi na način da nastaju mnoge međusobno povezane šupljine. uvažavajući estetska gledišta. Ona je mjerilo odzvanjanja prostorije. ne strukturirane zidne i žbukane površine.te Vrs / ve no Os ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Najvažnija fizikalna veličina za karakteriziranje akustičkih svojstava neke prostorije je vrijeme odjeka. a 1 potpunu apsorbciju. Valovi zvuka koji nastaju na završnoj površini zida se ne odbijaju.

14 W/mK • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 158 .du vo oiz pr o ci da Pičn ust Ak eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . zatvorene bazene. • Strukturna špricana žbuka (1 mm ili 6 mm) za unutarnje stropove i zidove bez mehaničkih zahtjeva (npr. 0.itd). škole. Reguliranje odbijanja zvukova. 220 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 m2/EH • NG: ca. stubišta. crkve. Osobine: • Visoka apsorpcija zvukova • Dekorativno • Sprjećavaje kondenzacije putem velike kapilarnosti • Reguliranje vlažnosti • Dobra kvaliteta obrade.Akustične žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Akustične žbuke RÖFIX Akustična žbuka RÖFIX Akustièna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana suha žbuka za poboljšanje akustike prostora. mogućnost špricanja Sastav: • Vapno • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • Izdašnost: 2. velike hale. velike urede.

) NA Crijeva predhodno podmazati vapnom Mješanje U posodi sa čistom vodom zamješati suhi mort. prašina. Wagner PC15. Prvi sloj nanijeti kružnim pokretima. Za podloge pogodni su betoni. Minimalna debljina žbuke kod akustične žbuke: 15 mm (ca. U početku dodavati žbuku i postupno povećavati količinu. m-Tec P20 ili Strobel Strobot) kompresor kapaciteta 400 l/min. Za granulaciju 01 fino koristiti glavu šprice 6 mm. Zbog laganih dodataka i mogućnosti segregacije. miješati uvijek cijelu vreću. čađa. RÖFIX 57 i sl. PFT SWING II. kako bi se postigla što bolja otvorenost pora Strukturiranje Nanošenje se izvodi u min. za 06 grubo granulaciju glavo šprice 12 mm. PFT N2V. do homogene konzistencije. perforirani paneli) Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. Nanošenje Kod strojnog nanošenja postoje pumpe različitog kapaciteta (npr. poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče. četri sloja. kružnim pokretima. RÖFIX Renostar. ravnomjernim. pomoću mješača. grundiranje) Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ne smije se premazivati 159 .Akustične žbuke Obrada Obrada Obrada akustičnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.da ra Ob ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . nosiva i bez nečistoća (npr. Špricanje izvoditi brzim. 3 radna koraka uklj. alge).B. Između pojedinih špricanja potrebno je poštivati vrijeme sušenja zbog hidravličnog vezivanja.

Zaštititi ploče od direktnog utjecaja sunčevih zraka.bijelom ili RÖFIX Renostar ( 2-3 mm) po čitavoj površini. • Ravnomjerna krivulja vezivanja • Glatka. Pritom se karton ne smije ohrapaviti. • Visoka čvrstoća • Čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na gipsanim glet masama Izravnavanje s RÖFIX 246 bijelom žbukom (cca. Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). Priprema podloge Postavljanje gips kartonskih ploča prema smjernicama proizvođača ploča. Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). brza obrada • Nije moguće izjednačavanje neravnina 160 . Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom. Stručno izravnavanje fuga (uključujući i rupice od bušenja) kako bi se izbjeglo sjenčanje na svjetlu.da ra Ob če plo ke ns to kar o an ps Gi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . 2 mm) po čitavoj površini. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralnih završnih žbuka:12-24 sata. čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na kvarcnom izolacijskom grundu Predpremaz s RÖFIX GIKA-grundom po čitavoj površini.Gipsano kartonske ploče Obrada OBRADA GIPS KARTONSKIH PLOČA Profesionalni savjet Izrada podloge Gips kartonske ploče (GK prema DIN18180) služe kao nosači žbuke i zbog svoje ravne i ujednačene površine predstavljaju izvanrednu podlogu za strukturiranje završnih žbuka. Ukoliko je potrebno. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana. izbrusiti masu za izravnavanje. • hrapava podloga • Jednostavna. Mineralna završna žbuka na mineralnu masu za izravnavanje Izravnavanje s RÖFIX 57 masom za izravnavanje . Važno je da je podloga potpuno suha kako bi se izbjeglo "prodiranje žutila" kroz ploče. Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana.. Obratiti pažnju na pažljivu pripremu podloge prema uputama proizvođača ploča.

161 . Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom. RÖFIX W97) kao zaštitu od vlage. Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). RÖFIX temeljni grund IN) ili izolacijski temeljni premaz (npr. • Visoka vodootpornost • Jednostavna.Završne žbuke .Gipsano kartonske ploče Obrada Profesionalni savjet Pastozne završne žbuke na grundu Predpremaz s RÖFIX Grundom IN po čitavoj površini. Radi toga upotrebljavamo kod pastoznih završnih žbuka specijalne temeljne premaze (npr. Vrijeme sušenja prije nanošenja pastoznih RÖFIX unutarnjih žbuka:24 sata. Nanošenje završnih žbuka Mineralne i pastozne završne žbuke nanose se u pravilu u debljini zrna te se s prikladnim alatom za strukturiranje zaribaju. brza obrada • Nije moguće izravnavanje neravnina Neke fugirne mase su slabo vodootporne i kod vlaženja se ljušte. Nakon žbukanja osigurati uvjete sušenja i otvrdnjavanja (dijagonalnim prozračivanjem).

162 SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI .

227 Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 167 167 174 175 180 Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 184 184 195 208 Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 212 212 174 216 218 Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 219 219 223 226 163 .SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI 162 .

Argumenti će uvjeriti svakog vlasnika. povijesne se građevine mogu učinkovito koristiti za suvremeni rad. tiho stanovanje i provođenje slobodnog vremena. Čak i ako prvobitno nisu izgrađeni prema modernim kriterijima. smanjuje potrošnju energije i poboljšava mikroklimu. Oštećenja građevinske supstance i kvaliteta gradnje koja više ne odgovara aktualnim spoznajama o energetskoj učinkovitosti podižu troškove popravaka i održavanja.e/ di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Zub vremena Vrijedna graditeljska baština u srednjoj Europi može pokazati tisuće vrijednih arhitektonskih svjedočanstava iz tisućljetne prošlosti. Gradite po sistemu! Sve je u vodi Renoviranje znači stvaranje kvalitete življenja. Temeljni kapital za daljnje održavanje Kada zgrade dođu u godine mogu postati skupe za svoje vlasnike. Upotrijebimo sve kako bi u njih ponovo unijeli radost i život. Otvaramo Vam kompetentan ulaz na ovo područje. Za nagradu zgrade će privlačiti svojim tihim nastupom i suvremenom infrastrukturom. jer saniranje/renoviranje dobro prolazi u bilo kojem računu troškova i koristi. Mnoštvo boja. dugoročno osiguranje vrijednosti te smanjenje troškova održavanja i energije i više nego pretežu na stranu ulaganja kapitala. A radost zbog besprijekorne zgrade još je besplatan dodatak. Ona ne dobivaju baš uvijek zaštitu i održavanje koje zaslužuju kao dio naše povijesti. materijala i ideja stvara slobodni prostor za poticajne i uzbudljive stambene i radne svjetove. Profesionalno renoviranje podiže kvalitetu stanovanja i rada. RÖFIX radi već desetljećima sa i za specijaliste za sanacije. Kapital koji se gubi iz dana u dan može se i bolje upotrijebiti: za investiciju u saniranje/renoviranje. Povećana vrijednost zgrade. Zub vremena i često nedostatna briga prijašnih stanovnika ostavlja tragove propadanja na njima. U tisućama stambenih i poslovnih zgrada vlada tužna osama. Pri tome je okolina bitan faktor našeg dobrog osjećanja. Uz velike zahtjeve ovog posebnog područja primjene idu proizvodi rađeni točno po mjeri. Pretpostavke za to su profesionalna sanacija i renoviranje. Već postoji cijelo bogatstvo boja i materijala kako bi nam priredili više radosti u stanovanju i radu. Ekološki materijali i postupci brinu se za brižljiv odnos prema zdravlju i okolini. Dobitak leži u saniranju! Posegnite za njim! 164 . Dugogodišnjim korištenjem i zapuštanjem one se pokazuju bez udobnosti i kvalitete. i smanjuju vrijednost nekretnine. Sa širokim programom visokovrijednih sistema za saniranje i renoviranje RÖFIX nudi idealnu osnovu za ambiciozne renovacijske poduhvate.

istražiti povijest zgrade kako bi se pronašao uzrok oštećenja. zadaćom koja zahtjeva mnogo iskustva.Održavanje spomenika . Mora se npr.Kao srednjeeuropsko poduzeće povezano s tradicijom RÖFIX AG je u svojoj 110 godina dugoj povijesti razvilo poseban know-how na području saniranja i renoviranja povijesnih građevina.ili RÖFIX Renoplus sistemom 165 . Analize vlage i soli su potTradiocionalne građevinske tehnike i materijali čine sanaciju i renoviranje povijesnih zgrada vrlo osjetljivom Ispravni postupak u planiranju i provođenju mjera održavanja iscrpno je opisan u ÖNORM B 3355 "Sušenje vlažnog zida. rebne da bi se mogli odabrati primjereni sustavi za saniranje ili razviti posebna rješenja.Popravci fasade Svaka sanacija je različita. i mora se iznova ocijeniti.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Popravci Pojam održavanja predstavlja pojam koji je nadređen pojmovima "renoviranje" i "saniranje". Sanacija žbuke vlažnog ili solju opterećenog zida pomoću RÖFIX Sanacijskih sistema Održavanje spomenika za restauraciju povjesnih građevina sa RÖFIX Vapnenim sistemima Popravci fasada za moderne žbukane i izolacijske fasade sa RÖFIX Renostar. Dio 1 do 3" . sposobnosti predanosti i adekvatne građevinske materijale. Odvijanje sanacije/renoviranja predstavlja poseban izazov. Svaki novi korak predstavlja novi zadatak. Da bi se mogla provesti kompetentna i dugotrajna sanacija potrebna su opsežna prethodna istraživanja. Prema starosti. ROFIX Vam daje na raspolaganje velik izbor za razne sanacije. Proizvodi rađeni po mjeri udovoljavaju visokim zahtjevima ovog područja primjene Razlikovanje i pravila kod saniranja . značenju i stanju Vaše građevine.

na objektu pomoću obrazovanih RÖFIX-savjetnika za sanacije U(k)-Vrijednosti (Glaser diagram itd. s RÖFIX-tehničarom za primjenu Projekt za sanaciju u pismenoj formi Cjelokupna sanacija .vojarna za jahanje Stockerau kd Beča. Austrija Nova obrada fasade Villa Miesgang. Dornbirn. Austrija 166 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Servis RÖFIX-Stručno savjetovanje na licu mjesta.. u ROFIX laboratorijima na objektu. Analiza žbuka i štetnih soli. Austrija Nova obrada fasade "Visoko tržište" 1.) i RÖFIX pločom sa uzorcima Mjerenje vlage.

4. Upijanje vode putem procjednih voda pod tlakom-pritiskom: Ako je voda na vanjskim zidovima koji su u dodiru sa zemljom pod (hidrostatskim) tlakom.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA SANIRANJE Osnove / Vrste Voda: Eliksir života . one imaju sposobnost upijanja vlage u obliku vodene pare iz okolnog zraka. Vlaga je u građevinarstvu uzrok oštećenja br. tj. ona će i bez kapilarnog djelovanja ući u materijale. U nastavku ćemo objasniti najvažnije mehanizme upijanja vlage: 2. Voda je osnova života.Neprijatelj br. s jedne strane izvor cjelokupnog života . Upijanje vode putem kapilarnekondenzacije: Vodena para se kondenzira u kapilarama određene veličine pri određenoj relativnoj vlažnosti zraka.e/s Vrs / ve O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Pa ipak. Soli koje štete zidu mogu se navlažiti i prodrijeti u zid! 167 . 5. Ako topliji zrak dođe u dodir s podlogom koje je ispod određene temperature (temperature rosišta). Povećanje od 1% vlage u zidu pogoršava toplinsku izolaciju zida za oko 5% (mokra odjeća ne može se zagrijati).1 za građevine Oko 70% cjelokupne zemljine površine pokriveno je vodom. Hidroskopno upijanje vode: Mnoge od soli koje štete građevinama su hidroskopsne.s druge je strane izvor svih zala. 1. Upijanje vode putem kondenzacije: Pod kondenzacijom se podrazumijeva izdvajanje vodene pare iz atmosfere. 3. voda će se izdvojiti na toj površini kao elementarna voda (vodene kapljice na prozorskim staklima zimi).

Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Soli koje oštećuju građevine Štetne soli koje se najčešće javljaju kod građevina su kloridi. cvjetanje. a ne samo utvrđivanje i lokaliziranje kontaminacije solju. urin i druge fekalne tvari. Ako se soli kristaliziraju na površini materijala.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 3. Nitratne soli koji pri tom nastaju su jako hidroskopne. Koristi se između ostaloga i kao sol za posipanje. 168 . sulfati i nitrati. Za postavljanje koncepta sanacije nužna je i analiza soli. nastaje tzv. Pri tome se otopljena sol pretvara u kristale. koje u sistemu pora građevinskih materijala uzrokuje vrlo visoke tlakove kristalizacije (razorno djelovanje) i tako razara građevinske materijale. Sumporna kiselina nastaje kod oksidacije sumpornog dioksida (SO2) s kisikom (O2) i vodom (H2O). one se transportiraju na površinu putem vlage u kapilarnom sustavu građevinskog materijala. i može prodrijeti otopljena uglavnom u vodi u podnožja građevina. tj. kuhinjska sol) snižava ledište vode i pospješava koroziju čelika. Budući da se kod svih soli radi o lako topljivim solima. Sulfati su soli sumporne kiseline (H2SO4). 1. Tlak koji nastaje pri kristalizaciji usporediv je s tlakom koji nastaje pri smrzavanju vode. Natrium klorid (NaCl. Sumporni dioksid nastaje između ostalog pri izgaranju ugljena i ulja za grijanje te raznih goriva koja sadrže sumpor. Kloridi su soli solne kiseline (HCl). Nitrati su soli dušične kiseline (HN3O). Nastaju truljenjem bjelanče- vina i životinjskih otpadnih tvari kao što su gnoj. Ovdje vlaga ponovno može ishlapiti. Soli su nadalje jako higroskopne. Jedno je zajedničko svim solima: štetne su samo ako se vežu s vodom. 2. Tu kristalizaciju prati povećanje volumena. privlače vodu. pri čemu Prodor štetnih soli u zid može imati razne uzroke. se iznova otapaju i putuju dalje kako bi na nekom drugom mjestu izazvale štetu. Tako se mrvi i uništava žbuka i/ili mort. On važi kao najvažniji indikator zagađenosti zraka.

V.0.15 težina% potrebno razlikovati u pojedinačnim slučajevima ON 3 jaka >1000 / 0.5 keine >25 >85 <3 <1.4 µ VČ TČ <12 1.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .1500 / 0.2500 / 0.5 <3 >0.03 težina% <1000 / 0. Ti podsjetnici su već i izvan granica Njemačke poprimili karakter normi (npr.05 težina% bez ON 2 srednja 300 .1 težina% >2500 / 0. Osnovana je u Njemačkoj prije otprilike 20 godina. Stupanj opterećenja: granične vrijednosti u mg/kg i težina % Soli Kloridi (Cl. zavoda za ispitivanje. Odgovarajućim mjerenjem stupnja prodora vlage i opterećanja solima dobiva se slika o nastaloj šteti. Sistemi žbuka za saniranje). a u tom tijelu iskusni stručnjaci se bave problematikom i sastavljanjem smjernica i podsjetnika za područje očuvanja i popravljanja građevina te održavanje i restauriranje spomenika. Njeni članovi dolaze iz krugova proizvođača.15 težina% potrebno Što je "WTA"? WTA je skraćenica za njemački naziv za Znanstveno-tehničku radnu zajednicu za očuvanje građevina i održavanje spomenika (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.). Osobina Svježi mort Konzistencija Gustoća Sadržaj zraka u porama Sposobnost zadržavanja vode Obradivost (očvršćivanje nakon 15 min. WTA podsjetnik 2-2-91.25 težina% >1500 / 0.1 težina% 1000 . stručnjaka i vještaka.Dio 1 dijeli žbuke i zidove prema stupnju opterećenja solima u različite stupnjeve.1000 / 0.1 .) Sulfati (SO4.0.) Čvrsti mort Gustoća Koeficijent paropropusnosti Otpornost na savijanje Tlačna čvrstoća Omjer čvrstoće Kapilarno upijanje vode Dubina prodiranja vode Poroznost (ukupan sadržaj pora) Otpornost na soli Kratica Zahtjev 17. ÖNORM B3355 .05 .5 .0 ± 0.03 .3 <5 >40 zadovoljava Jedinice cm kg/dm3 V-% % cm kg/dm3 N/mm2 N/mm2 kg/m2 mm V-% 169 TČ : VČ W24 h .25 težina% 500 . obrtnika i građevinskih poduzetnika. Ta klasifikacija služi pronalaženju rješenja u izboru varijante sušenja i sistema žbuke. vladinih ustanova i vlasnika građevinskih objekata. arhitekata i projektanata održavanja.1 težina% <500 / 0.0.) Posebne mjere ON 1 slaba < 300 / 0. Pod "Posebne mjere" navode se mjere sušenja i zaštite kao što su sistemi sanacijske žbuke.) Nitrati (NO3.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Klasificiranje opterećenja solima Za stvaranje koncepta saniranja te tako i odabira sistema žbuka mora se ustanoviti opterećenje zgrade.

Naknadna istraživanja i ispitivanja su uvijek potrebna: Utvrđivanje uzroka vlage. Soli koje oštećuju građevinski materijal talože se u žbuci. Stoga sistemi žbuka za saniranje imaju pretežno hidraulička veziva.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Sistemi žbuka za saniranje Žbuke za saniranje služe za ožbukavanje zidova napadnutih vlagom i/ili solima. To daje žbuke velike poroznosti i vodopropusnosti. vrsta i količina dodanih tvari i sredstava. kloridi. Žbuke za saniranje predstavljaju pomoćne mjere koje stvaraju povoljne uvjete za sušenje zidova. a ipak sigurno otvrdnjavanje. moraju imati veliku otpornost na djelovanje soli.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . To sa svoje strane kao pretpostavku ima optimalni sastav. a posebno veziva. koja se kod miješanja na gradilištu ne može osigurati u dovoljnoj mjeri. Uslijed svoje strukture i funkcije žbuke za saniranje moraju imati relativno brzo. Time se utječe pozitivno ne samo na mehanička svojstva. komponente mješavine za žbuku. dodataka i primjesa mogu se proizvesti žbuke za saniranje velikog ukupnog volumena pora uz mali sadržaj kapilara. određivanje soli topljivih u vodi koje oštećuju zidove (sulfati. Prije odluke o mjerama za popravak građevine treba u dovoljnoj mjeri istražiti stanje zidova. Izborom odgovarajućih veziva. Na mokrom zidu mogu se sustavima žbuka za saniranje Potpuno sušenje zidova nije moguće postići samo pomoću žbuka za saniranje. pa su stoga pogodne i za primjenu u podnožjima. nitrati). Žbuke za saniranje su zbog svojih posebnih svojstava otporne na mraz. Osim toga. vrsta i stanje ožbukanog zida. Dugoročna učinkovitost. t. Njihova funkcionalnost ovisi u odlučujućoj mjeri o homogenosti morta. Vrsta i opseg ispitivanja ovisi o dotičnom objektu. već se i otpornost sistema na mraz i soli znatno poboljšava. Za ovo se proizvode posebne mješavine od tvornički smješanog morta. a u to spadaju vrsta. omjeri pri miješanju. neoštećenost. 170 . postići suhe površine ukoliko okolna klima omogućava sušenje. Propusnost vodene pare koju ti sistemi posjeduju stvara povoljne uvjete za sušenje zidova.j. vrsta veziva. Za to su potrebne obimne mjere hidroizolacije (horizontalna i vertikalna hidroizolacija). uz istovremeno znatno smanjenu kapilarnu vodljivost. oblik i stupnjevanje zrna dodataka. zahtjeva poznavanje karakteristika u relativno uskim granicama.

Kod debljina preko 3 cm preporuèa se primjena temeljne žbuke s porama. Pri tome mora prema pravilu tehnike biti omogućen odgovarajući pad čvrstoće. 2. premazi i ostali slojevi ne smiju negativno utjecati na propusnost vodene pare sistema.Mjere protiv prodiranja soli Kod jako povišene koncentracije soli u podlozi žbuke potrebno je odrediti mjere kako bi se smanjilo prodiranje topivih soli u posljednji sloj svježe nanešene i još nedovoljno hidrofobne žbuke za saniranje (RÖFIX Grund za saniranje). Žbuka za saniranje Žbuka za saniranje se može nanositi jednoslojno ili višeslojno. Pri tome se treba držati ukupne debljine od najmanje 2 i najviše 4 cm. Za dotični slučaj primjene špric mora biti dovoljno postojan na sol i u normalnom se slučaju ne nanosi potpuno prekrivajući. 5. Temeljna žbuka sa porama Temeljna žbuka sa porama služi izravnanju većih neravnina podloge i kao spremnik soli kod posebno velike prisutnosti soli u podlozi.Kod jaèeg provlaživanja veæ saniranog zida (prvenstveno moguæe na podruèju cokla). To vrijedi i onda kada se žbuka za saniranje koristi kao završna žbuka. 4. Za to su pogodne silikatne ili vapnene boje.Završni sloj Ukoliko se ne može ispuniti specijalni zahtjev za strukturu površine sa žbukom za saniranje. 6. Završne žbuke. 3.Špric Špric kod sustava žbuka za saniranje treba osigurati prionjivost žbuke za podlogu.moguæe je nanijeti jedan premaz (nakon 2-3 godine) 171 . Premazi Žbuke za saniranje su paropropusni sistemi. Pojedini slojevi moraju biti debljine barem 1 cm. Kako bi se osigurala njihova funkcionalnost završni premazi moraju pokazivati iste karakteristike.Trajnost sanacije kod jake opterećenosti solima u tom slučaju znatno se produžuje.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Komponente sistema žbuka za saniranje 1. već "mrežasto" (60% prekriveno).Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . dodatno se smije nanijeti mineralna završna žbuka. Pokrivni slojevi na žbukama za saniranje su samo onda dovoljno trajni kada njihova kapilarna moć upijanja znatno ne nadilazi onu žbuke za saniranje.

u podrumima u zemlji ne možemo prepriječiti sa gornjim postupkom. rezanjem zida sa lancem ili pilom sa dijamantnim konopcem).Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Važno: Vidno vlažan zid na površini ne smije se žbukati. suživanje pora i/ili hidrofobna sredstva. Injekcijski postupci : Injekcijsko sredstvo unosimo sa ili bez tlaka u pore u zidovima. Vrijedi temeljno pravilo:po mjesecu se suši otprilike 1-1. To neminovno vodi prodiranju vlage u zidove podruma odnosno podnožja. Stoga kao zaštitnu mjeru kod svih metoda treba uvijek upotrebljavati žbuke za saniranje.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Vlaženje ziđa Oštećenja elemenata građevine koji su u doticaju sa zemljom su najčešći nedostaci kod starih građevina. Postoje sredstva za zatvaranje pora. Električni postupci :Električni postupci mogu zbog svoje prividne jednostavnosti za građevinara biti vjerojatno vrlo zanimljivi. budući da je u tim područjima najveća vlažnost. Životna dob žbuke za saniranje se nakon nanosa smanji za stupanj vlažnosti. Podzemnu vodu pod tlakom kao npr. U ovom primjeru moramo ugraditi vertikalnu prepreku. 172 . Područje podnožja cokl i temelji koji se nalaze ispod razine terena su naročito izloženi. Stoga elemente građevine koji se nalaze ispod terena treba izolirati Mehanički postupci : Mehanički postupci pružaju ugradnjom tvari koje su otporne na kapilarno vlaženje najveću sigurnost funkcioniranja (npr. Sistem hidroizolacije sprječava vlaženje ziđa Isušivanje vlažnih zidova nakon takve mjere iziskuje još određeno vrijeme. Trajnoelastičnu smolu možemo upotrijebiti u svim zidovima. RÖFIX Cavastop zabrtvi pore i kapilare. Zato se ne smije sprečavati sušenje. no ne mogu ga djelotvorno spriječiti. Da bi ubuduće izbjegli nastanak oštećenja na suhim zidovima moramo se posavjetovati sa stručnjacima. zabijanjem-ugradnjom ploča koje ne rđaju. U zid je unesemo kroz kose bušene rupe. sukladno zahtjevima i opterećenjima. U stanju su usporiti kapilarno strujanje. RÖFIX nudi injekcijski postupak RÖFIX CAVASTOP Zaustavljanje kapilarne vode s hidrofobnom horizontalnom hidroizolacijom. hidrofobira ih i ostaje elastičan.5 cm zida.

Sistemi za saniranje Osnove / Vrste 173 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

20 mm / maks. 40 mm min.. RÖFIX Sanir grund nanijeti četkom ili našpricati. 2 cm ostrugati. boju nanijeti puno kasnije 3 .5 N/mm2 w-Vrijednost: ≤ 0.2 kg/m2 x √24h 2 .Sanacijske žbuke su hidrofobne.. Površine očistiti na suho..kod mokrog zida preporučuje se... 7 dana kod naknadnog premazivanja2 Premaz (opcija)1 1 RÖFIX Silikatna vanjska boja .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . primjereno cjelokupnoj debljini žbuke..ili višeslojno Vrijeme sušenja: min. ali SVE moraju ispunjavati slijedeće uvijete: KODVP: ≤ 15 TČ: ≤ 3. Na RÖFIX sanacijske žbuke moguće je nanijeti i druge mineralne žbuke. 7 dana Štititi od prebrzog isušivanja Temeljna žbuka s porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama Jednoslojno DS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm Površinu nahrapaviti Sanacijska žbuka RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S min. Osušiti zidove. Na suhu sanacijsku žbuku ne nanijeti vapnene boje ili vapnene žbuke.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Pregled RÖFIX sanacijskih sistema RS 1 Područje primjene Opterećenje vlagom Opterećenje solima Priprema podloge visoko malo visoko visoko malo malo RS 2 RS 3 Staru žbuku otkloniti do ca. 15 mm RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje MDS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke Sanacijska žbuka iznad granice oštećenja (min. fuge ca. bez vremena sušenja Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 671 Sanir . Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje jedno . 1m preko vidljive granice oštećenja. 174 . 60% pokrivnosti sušenje: min. Ostatke materijala ukloniti s gradilišta. Fuge i pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 648 sanacijska temeljna žbuka s porama . 1 m iznad vidljive zone oštećenja) RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L jedno.ili višeslojno.špric Nanošenje uz ca.

3.5 m2/JM ca.5 N/mm2 • MG (EN 998-1): CSIV.1 kg/m2 • Gustoća: ca. W0 Način dostave: 175 . 7.modul: ca. 13 • Potrošnja: 0. 60% prekrivanja) • Suhe. Nanosi se samo mrežasto (ca.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .25 • E . • Smanjuje prodor soli u žbuku za saniranje.16 kg/ltr. Osobine: • Smanjeno djelovanje štetnih soli • Izjednačava upojnost podloge • Smanjeno djelovanje štetnih soli • • • • Poboljšanje prionjivosti Dobra strojna obrada Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Sastav: • NA • NA • Bez PVC-a • Bez PVC-a • NA • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. 0.špric Područja primjene: • Za učvršćivanje stare podloge i redukciju prodiranja soli u RÖFIX žbuke za saniranje.5 kg/m2 • Izdašnost: ca.6 . • Učvršćivanje i poboljšanje vodoodbojnosti starih žbuka. 1710 kg/m3 • KODVP µ: 20 . 10 N/mm2 • NG: ca. jako upijajuće podloge lagano navlažiti i štititi od prebrzog isušivanja. 300 m2/TO • TČ (28 dana): ca. 9000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. 4.5 kg/m2 • pH-vriijednost: ca. • Za pripremu podloge kod vlažnog zida ili zida koji sadrži sol.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Sanir grund RÖFIX Sanir grund RÖFIX Antisol RÖFIX Antisol RÖFIX 671 Sanir .špric RÖFIX 671 Sanir . 4 • Granulacija: 0 . • pH-vriijednost: ca. 12 m2/JM ca. 1. • Za prethodnu obradu zidova sa jakim sulfatim i kloridnim cvjetanjem.3 mm • Potrošnja: ca.Koristiti samo kod RÖFIX RS 1 jednoslojnog sistema žbuka za saniranje • Predprema a saniranje zidova.

1270 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: ca. žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli.2 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.5 N/mm2 • NG: ca. W2 Način dostave: 176 . 3800 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. CSII./TO • TČ (28 dana): ca. Temeljna žbuka za saniranje prema Önorm 3345. Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje.5 m2/cm/JM TČ (28 dana): < 6 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345. na unutarnjim i vanjskim površinama Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Veliki kapacitet pohranjivanja soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 .modul: ca. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli.standardu.1.5 mm Potrošnja: ca. • Odgovara WTA . 10 kg/m2/cm Izdašnost: ca.standardu. CSII.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 4. na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Žbuke za saniranje RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S Područja primjene: • Izjednačavajuća žbuka i/ili tampon žbuka za soli. 2. • Temeljna žbuka sa porama kod postojanja visokih koncentracija soli. 2. 82 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. 11 • E . 12 MG (EN 998-1): R.5 mm • Potrošnja: ca. 820 ltr. 12. W2 • Granulacija: 0 .1. Prema WTA . 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R.5 m2/cm/JM ca.

5 N/mm2 • Upojnost vode: ca. 11 E .5 mm Potrošnja: ca./jed.1. 3800 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca. Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje.5 mm Izdašnost: ca. 4. 25 ltr. • Odgovara WTA -pravnim mjerama.4 kg/m2h • MG (EN 998-1): R. TČ (28 dana): ca. 1270 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca.modul: ca.modul: ca. Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345/ žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli.1. W2 Granulacija: 0 . na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuka za saniranje iznad područja podnožja kod malo vlažnih ili slanih zidova.5 N/mm2 NG: ca. • Kao mort za popravljanje kod sanacije fasada. Žbuka za saniranje R-L prema Önorm 3345. 2. 1.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .5 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. W2 • • • • • • • • • 177 . 8 E . 4. 12./jed.2 kg/m2/cm Izdašnost: ca.9 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca./ NOVO: Može se nanijeti i sa strojem za nanošenje finog morta. TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 NG: ca. 1. na unutarnjim i vanjskim površinama • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Toplinska izolacija Minimalnan napon Dobra strojna obrada • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 2500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: > 0. 49 ltr. 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R. 680 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. CSII. CSI.

86 kg/ltr.5 bara. na betonu (min. grijaćih kanala. • Za naknadno zaustavljanje dizanja kapilarne vode.4 mm Potrošnja: ca. W2 • • • • Granulacija: 0 ./ nanos u razini poda ili cijelokupnog podruma. podzemnih građevnih dijelova. W1 • NG: ca. Nije pogodno za područja pitke vode. B225/B25 do 5 m vodeni stup). • U staroj kao i novoj gradnji na područjima zidova s jakim opterećenjem vlagom ( podrumi. 2 mm • MG (ON B3340): PM4. 5 kg/m2 NG: ca. uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Osobine: • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • NA • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Visoka vodoodbojnost Visoka otpornost na štetne soli U klasi bez otrova Sastav: • • • • Cement Prirodni tras Kopani pijesak Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Polimerna smola • NA Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • Granulacija: 0 . • pH-vriijednost: ca. • Kao izolacija protiv vlage u podu i netlačne vode na površini i vode koja probija. prostorije za pranje) • Izoliranje spremnika. 20 N/mm2 NG: ca. sušenje zidova i protiv podizanja vlažnosti iz nakupljenih soli. 1900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm MG (EN 998-1): GP. itd. cjevovoda.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . CSIV. W1 MG (ON B3340): PM4. na mokrom području sa malim/srednjim vlaženjem. 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca. 2000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. 18. 0. • Moguće upotrijebiti kod svih mineralnih materijala.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Hidroizolacijska sredstva RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode Područja primjene: • Kao hidroizolacijska žbuka ispod terena za vertikalnu izolaciju od tlačne i netlačne vode do 1.1 mm Potrošnja: ca. 7 Način dostave: 178 .8 kg/m2/cm Izdašnost: ca.1. na betonu i žbuci. • Kao zadana mjera za saniranje zidova.

12 Upojnost vode: < 0.0. klasirani mramorni pijesak • Granulacija: 0 .3 kg/m2 3 mm: 3.5 m2/JM 0 .2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.8 m2/JM TČ (28 dana): ca.3 mm: ca.2.8 .1./ Strukturna završna žbuka za područje podnožja. 1550 kg/m3 • KODVP µ: 11 .7 m2/JM TČ (28 dana): ca. 12 m2/JM • TČ (28 dana): ca.2 .1.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Završne sanirne žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje.4.1 kg/m2 0 . 2. 2 N/mm2 NG: ca. • Završna žbuka za saniranje u boji za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS3 (Italija) • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za ujednačavanje. W1 • Granulacija: 1 .2 mm: ca.1 mm: ca.5 N/mm2 • NG: ca. W1 179 .5 kg/m2 2 mm: 2.3 mm: ca.1 mm: ca. 1550 kg/m3 • KODVP µ: 10 ./ Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja.1 mm: 1. W1 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .1 mm Granulacija: 0 .1 mm Potrošnja: ca. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. 2. vrtni zidovi i sl.8 mm • Potrošnja: 0 .8 mm: ca. 3.5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR. CSII. • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim neprilikama (npr.9 . 12 Upojnost vode: < 0.2 kg/m2 • Izdašnost: 0 .8 mm • Granulacija: 0 .e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .) • Bijela završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2. 5.2 mm Granulacija: 0 .2 kg/m2 1.3 mm • Potrošnja: 0 .8 mm: ca. prirodno bijela RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji • Završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2. W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.7 kg/m2 0 . 8. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.4 kg/m2 Izdašnost: 0 . 1350 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca.13 • Upojnost vode: < 0. 1.9 .5 mm: 2. 3 N/mm2 NG: ca. prirodno bijela RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje.2. 3 mm KODVP µ: ca.0.12 • Upojnost vode: < 0. crkvi i hpovijesnih objekata. vrtni zidovi i sl. CSII. W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Nije potrerbno ponovno premazati • Usporivač vode • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Cement • Kopani pijesak • Bijeli cement • Bez PVC-a • Kopani pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. 12 m2/JM 0 .5 N/mm2 • NG: ca.2 mm: ca.3 mm Potrošnja: 0 .5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR.0. 1550 kg/m3 KODVP µ: 10 . 15 m2/JM 0 . 3 kg/m2 0 .3 kg/m2/mm Izdašnost: 6 .3. • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim utjecajima (npr.5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR.1. CSII.) /Bez umjetne disperzije • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje. CSII. W1 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .8 mm: ca. klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. 4.8 mm: 2 .5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR. 1.

kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Zamijeniti oštećeni kamen. Priprema podloge RÖFIX Grund za saniranje potrebno je nanijeti špricom ili kistom. potrebno je nanijeti na ca. 40% površine ostaje vidljivo. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. prašinu.e/b da ra O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Eventualna ponovna impregnacija nerazrijeđenom otopinom RöFIX Grunda za saniranje. kao i bez prašine i masnoća. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta.pravilniku. Nanošenje sanacijske žbuke Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm.Sistemi za saniranje Obrada Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS1 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. nikako ne nanijeti na cijelu površinu. Prema vrsti i upojnosti. RÖFIX 671 špric za saniranje. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 180 . površinu očistiti i pustiti da se osuši.15 mm Nanošenje završuog sloja Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA . Poslije nanijeti "mokro na mokro" RÖFIX 671 ili RÖFIX 640 Prekasno nanošenje RÖFIX 671 špric morta za saniranje na suhu RÖFIX podlogu za saniranje moglo bi dovesti do problema s prijanjanjem zbog već nastale otpornosti vode Nanošenje / Saniršprica U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. nečistoću. Ca. 60% površine.bitumen i sl. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta.razrijeđeno vodom u omjeru 1:1. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. ukloniti raspadajuće dijelove.

Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. Ca. potrebno je nanijeti na ca. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom. Nanošenje temeljne žbuke s porama Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku.15 mm Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA . Kod žbuka za saniranje. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. kao i bez prašine i masnoća. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 181 . RÖFIX 671 špric za saniranje. kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. 40% površine ostaje vidljivo.pravilniku. nikako ne nanijeti na cijelu površinu. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. nečistoću. strojevi za žbukanje moraju biti opremljeni odgovarajućim miješačem. Prema vrsti i upojnosti. ukloniti raspadajuće dijelove. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. Zamijeniti oštećeni kamen. Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje.statorom i rotorom Nanešeni RÖFIX 648 isčešljati zupčastim gleterom Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje.bitumen i sl. prašinu. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. 60% površine. površinu očistiti i pustiti da se osuši.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS2 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. izgrebati fuge oko 2 mm dubine.

RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. nečistoću. Priprema podloge U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje. kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje.bitumen i sl.15 mm 182 . 40% površine ostaje vidljivo. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Zamijeniti oštećeni kamen. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. RÖFIX 671 špric za saniranje.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Ca. eventualno uklonuti vidljive soli (npr. a zatim i čišćenjem poda) Izgled gornje površine RÖFIX 650 Žbuka za saniranje bijela može se u završnoj obradi strukturirati / filcati. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. potrebno je nanijeti na ca. Maks. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. Prema vrsti i upojnosti. kod RS2 minimalno 15 mm) Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. 60% površine. nikako ne nanijeti na cijelu površinu. četkanjem. Nakon sušenja podložne žbuke. kao i bez prašine i masnoća. površinu očistiti i pustiti da se osuši. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom. ukloniti raspadajuće dijelove.Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS3 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. prašinu.

Oko 40% površine bi trebalo biti vidljivo. Ni u kojem slučaju ne prekriti cijelu površinu Ovdje treba RÖFIX 671 špric mort. ukloniti raspadajuće dijelove. Prilikom nanošenja u više slojeva potrebno je napraviti stanku od jednog tjedna Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Nanošenje hidroizolacijskog morta Suhe podloge toliko dugo namakati dok ne postignu ravnomjernu mat. 1. Nanošenje izolacijske žbuke Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Nanositi žbuku u debljini do 15 do 20 mm. Zamijeniti oštećeni kamen.vlažnu površinu RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort nanijeti u minimalno dva nanosa u količini 2.Drugo i sva ostala nanošenja izvesti špahtlom. ali kao iznimku.Sistemi za saniranje Obrada Obrada pri hidroizolaciji zidova Profesionalni savjet Priprema podloge Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Nanošenje špric morta RÖFIX 671 uvijek nanositi mrežasto s pokrivenosću od 60%. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. ali ne i suh. Prije nanošenja narednog sloja RÖFIX 636 treba biti krut na površini.bitumen i sl. prašinu. špricom ili mazanjem. Prema vrsti i upojnosti.Također je moguće RÖFIX 670 cement-špric mort primjeniti u ovom primjeru.nanijeti na 100% površine. nečistoću.3 kg/m3 . Maksimalna debljina sloja iznosi 3 mm RÖFIX 636 hidroizolacijski mort prvobitno se nanosi na onu stranu zida koja je okrenuta prema vodi 183 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . površinu očistiti i pustiti da se osuši. nanošenje mazanjem s četkom. Kod većih debljina nanositi u više slojeva. Dobro premazati podlogu. za poboljšanje prionjivosti I izjednačavanje upojnosti. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta.

Zakoni prirode stalno djeluju. mortova temeljnih i završnih žbuka sa povijesnim izgledom. U našem je interesu da takve objekte održavamo i očuvamo kao svjedoke vremena za naše potomke. Služba za održavanje spomenika se zauzima za takve građevine. RÖFIX nudi zavodima za očuvanje povijesnih objekata široku paletu povijesnih RÖFIX nudi i hidraulična veziva za njegu i održavanje povijesnih objekata. Predugo se nije shvaćalo da stare građevine treba održavati. Ona nastoji očuvati njihovu povijesnu jezgru iz koje iščitava tragove starosti i namjenu. S druge strane je nedovoljna zanatska pažljivost i odabir pogrešnih građevnskih proizvoda doprinijela propadanju građevina koje su vrijedne održavanja. S jedne strane su nedostajala potrebna financijska sredstva kako bi se ta jezgra stručno očuvala. Naš je cilj stručnošću i potrebnim građevnim materijalima pratiti takve građevne projekte i tako doprinijeti očuvanju kulturnih dobara za buduće generacije. građevinskih dijelova i funkcija građevinskih dijelova. Tako su danas potrebne opsežne mjere kako bi se zaštitila građevinska supstanca koja se još očuvala. Stvarni cilj održavanja spomenika nije rekonstrukcija već očuvanje povijesne jezgre. 184 .Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA RENOVIRANJE Osnove / Vrste Naši preci su nam ostavili umjetničke građevine koje trebamo očuvati. Uspjeh održavanja ne zavisi samo od zanatskih umijeća već i od upotrebe prikladnih građevinskih materijala. Da bi se očuvala jezgra potrebno ju je redovito održavati.e/ Vrs / ve Os nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Odgovorni su za pad kvalitete građevine.

Steiermark. Italija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. RÖFIX Silikatne boje Lermoosu. Austrija. Tirol.Beč. RÖFIX Trass-sistemi vapnene žbuke.Valentin. Italija. RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem. Švicarska RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Dvorac Schönbrunn. Vapnene boje Dvorac St. Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Austrija.. Visoko-Eppan..kupalište. Južni Tirol. RÖFIX Vapnene boje Bazilika Mariazell. Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. RÖFIX Plemenite žbuke Zagrebu. RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Kneževsko Jörger.Austrija.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva Marinasco kod La Spezia. RÖFIX Boja na bazi umjetnih smola 185 . RÖFIX Linija Cocciopesto Tvrđava grad Bern. RÖFIX Linija Cocciopesto Garde crkva u Beču 3. Hrvatska RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Beč 12.

povijesni građevinski materijal Pod vapnom obično podrazumijevamo vapnenac (CaCO3) i od njega paljenjem nastalo "živo vapno (CaO)". Ako ga meljemo dobijemo vrlo fini drobljenac. 186 . Trass se mješa i veže s vapnom ili cementom.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vapno . Gašeno vapno se koristi kao vezivno sredstvo u žbuci i mortu. RÖFIX Trass. Trass se nalazi ovisno od regionalnih nalazišta u mnogim žbukama i mortovima. Trass i sl. Kao umjetni hidraulički dodatak dugu tradiciju ima cigleno brašno. Vapnenac se često koristi kao materijal za punjenje. Trass Trass je visoko porozni prirodni kamen vulkanskog porijekla. glavni sastavni dio je Bavarski Suevit Trass koji je zbog sporog i jednakomjernoga protvrdnjavanja najefikasniji za upotrebu u povijesnim recepturama žbuka i mortova. Kao latentno hidraulično vezivo. Najpoznatiji prirodni hidraulični dodaci su Puzzolani. Oni imaju sposobnost da i pod utjecajem vode postignu čvrstoću. To svojstvo izlazi zbog topljivosti u kvarc kiselini. Postojanost na vodu i na smrzavicu takvih čistih žbuka od zračnog vapna kod vrlo opterećenih građevnih dijelova se postiže dodavanjem hidrauličkih dodataka. To daje mortovima i žbukama povećanu čvrstoću i bolju otpornost na vremenske utjecaje. Hidraulička svojstva dobiju tek nakon dodavanja vapna.latentni hidraulički sastavni dijelovi Hidrauličko vezivo su materijali koji se sami miješanjem s vodom ne stvrdnjavaju. Dodaci .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Živo vapno pomiješano s vodom u kašu veže se s ugljičnim dioksidom iz zraka u čvrstu poroznu strukturu. "Gašeno vapno " (Ca(OH)2) nastaje od paljenog vapna u reakciji s vodom. Moderni umjetni hidraulički materijali imaju veliko gospodarsko značenje. kojeg dodajemo kao hidraulički dio. Santorin Erde. ali za sanaciju povijesnih objekata nisu prikladni. U mješavini s gašenim vapnom kvarc kiselina omogućava tvorbu netopivog kalcij silikata.

svijetlu boju žbuke. Hidraulično vapnene žbuke Hidraulične vapnene žbuke nisu postale omiljene samo u području održavanja spomenika kulture. razlikujemo prirodno od umjetnog hidrauličnog vapna. visoku čvrstoću kao i dobru otpornost na smrzavanje i vremenske utjecaje. Žbuke na bazi prirodnog (visoko) hidraulično. Hidraulično vapno možemo upotrijebiti i kod jačih opterećenja s vodom gdje otkaže zračno vapno. ravnomjerno stvrdnjavanje. vapna pokazuju mnoge prednosti: jednostavnu obradu. isključuje se stvaranje cementnih faza. RÖFIX žbuke od hidrauličnog vapna baziraju se na prirodnim sirovinama RÖFIX NHL5 odnosno RÖFIX NHL2 prema EN 4591-1"građevinsko vapno". Budući da su kod procesa paljenja prirodnog hidrauličnog vapna dovoljne niže temperature paljenja. 187 . Danas se znaju cijeniti prednosti prirodno dobivenog hidrauličnog vapna nasuprot umjetnim mješavinama hidrauličnog vapna.Kod umjetno izmiješanih hidrauličnih vapna zbog potrebnih viših temperatura paljenja i često nehomogenih omjera mješavine mogu nastati cementni klinkeri.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . U mediterankoj zoni (sa suhom sredozemskom klimom) može hidraulično vapno u žbukama u većini primjera zamijeniti cement. U povijesti su nazivane rimskim vapnenim žbukama i od davnina su se cijenile osobine koje pečeno vapno daje žbukama. To je od velikog značenja najviše u vlažnim klimatskim zonama. Prirodno hidraulično vapno Ovisno je li mješavina sirovine za proizvodnju hidrauličnog vapna iz prirodnog kamenoloma ili se mora umjetno proizvesti.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Hidraulično vapno U hidraulično vapno ide visoko paljeni vapnenac. Veže hidraulično to znači u vodi.

Kraj 19. št. ali ne podnosi vlagu" treba dalje istraživati. Deset knjiga o arhitekturi) detaljno opisuje dobivanje. n. nudi dobru zaštitu od požara. pripremu i primjenu vapna kod proizvodnje morta. Postiže veću čvrstoću od bilo koje druge vapnene mješavine. Mort za žbuku povezan vapnom postiže vrhunac. pr. Ako je ova supstancija sačuvana od utjecaja ljudi i ratova.000 v. Ubrzo se bilježe uspjesi. Pokušaji se povezuju s razvojem vapnenih cemenata koji uglavnom polazi iz Engleske. Brzo se shvatilo da se utjecaj vapna na gips "koji se brzo stvrdnjava. Od renesanse nadalje i u vrijeme baroka sve je više spisa i saznanja. Starorimski graditelj Marcus Vitrunius Pollio u svojem djelu 50-30 v. n."De Arcitectura Libri Decem" (hrv.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . su se revno vršila kemijska istraživanja vapna. Oko 1800. st. 188 . Portland cement koji je smjesa vapnenca i glinenih minerala jedne egzaktne mješavine žari se na visokim temperaturama.Tijekom 20. više o gipsu nego o vapnu. št.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vezivno sredstvo vapno ima dug povijesni razvoj 12. onda ona postoji i danas. portland cement postaje sve značajniji i malo pomalo potiskuje vapno. Tvornica vapna Wehinger počinje sa proizvodnjom "RÖTHNER Wetterkalk" u RÖTHISU. Prvi puta 1824 se vapneni mortovi prosuđuju prema kvaliteti za popravke i slojevima habanja. Često su se metaforički postavljala građevinsko tehnička pitanja u vezi s božanskim sitemom reda. Vapno se miješa s portland cementom i koristi se u mnoge svrhe. pr. st. st. i 18. Pobjedničkim pohodom gipsa u Francuskoj pisalo se 17. U srednjem vijeku su pismeni izvori rijetki. Prvi puta se ova građevinska tehnologija vrednovala i ekonomski.

Početkom 21. Razvija se žbuka otvorenih pora-sanacijska žbuka. Poremećen je režim vode u žbuci. stoljeća RÖFIX sudjeluje u "renesansi vapna" i nudi sveobuhvatni program proizvoda od vapna. vapno sve više dobiva na značenju. Vapnena žbuka postaje ponovno važna pri održavanju spomenika. koja je konjunkturi 70-tih i 80tih godina isporučivala gotove izmiješane mortove. RÖFIX nudi od 1888. to je izazvalo velika oštećenja na građevinama jer tvrda i gusta cementna žbuka nije prikladna na mekanim zidovima ili na vapnenoj žbuci. Građevine se često saniraju modernim žbukama za saniranje. Informirajte se! 189 . 70-tih godina službe za održavanje spomenika nastupaju sve jače i zauzimaju se za objekte koji su vrijedni održavanja. RÖFIX svoju ulogu edukacije shvaća ozbiljno i redovito organizira seminare za školovanje planera i izvođača na temu vapno i žbuka. Sve većom automatizacijom žbukanja znanje o rukovanju vapnom dolazi u drugi plan. Paralelno se razvija industrija suhog morta. vapno i građevne proizvode i 60-tih je godina bio pionir u industriji gotovog morta. stoljeća diljem Europe restauriraju se zgrade. sredinom 20. Ne samo kod održavanja spomenika već i ekološkoj gradnji.Investitorima i državi kao upravitelju javnim novcem uz moderne građevine stoje na raspolaganju i recepture.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste U poratno vrijeme. Već jako vlažni objekti trebaju se sanirati opsežnim žbukanjem.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Često pomoću cementa ili čak čistom gustom cementnom žbukom.

Sušenje između nanosa: ca.4 mm / 0 .drvenom letvom načiniti Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Fina završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX 380 RÖFIX 351 (samo za unutra) DS: 2 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste RÖFIX Sistemi vapnenih žbuka Baukasten sistem Područje primjene Opterećenje solima Trass kalk sistem Prirodno Hidrauličnovapneni sistem Sredstva neznatno Sredstva Podloga Priprema podloge Zidovi od pune cigle ili prirodnog kamena (ne na lagane materiale) Odstraniti labave i nenosive površine.pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 665 mort za zapunjavanje . u zimskom periodu.3 mm po nanosu . 2 cm ostrugati .sa drvenom daskom zarvući.fuge cca. Sušenje: min.4 mm RÖFIX 695 / RÖFIX 696 0 .3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja). Nedostatke popraviti jednakim materijalom i RÖFIX 951 mort za zidanje od vapna i vulkanskog tufa ili RÖFIX 954 univerzalni vapneni mort.između pojedinih nanosa vlažiti . Generalno je kod sistema vapnene žbuke potrebno u vremenu karbonizacije žbuke paziti na smrzavanje.4 ili 0 . Ne upotrebljavati laganu šuplju opeku! RÖFIX Glinasta otopina za obradu na postojećih vapnenih žbuka (povećanje zaštite od vlage) RÖFIX Silikatni dubinski grund za jačanje RÖFIX 675 RÖFIX 675 RÖFIX 691 RÖFIX 675 RÖFIX 695 Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 675 hidraulično vapneni špric mort nanijeti 100 % prekriveno.mokri zid osušiti .4 mm Višeslojno.1. Zbog toga ne preporučujemo upotrebu tih proizvoda po hladnom vremenu odn. Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Premaz RÖFIX Vapnena boja-premaz: RÖFIX SESCO Vapnena boja u Fresco ili Secco tehniki.površine očistiti na suho .4 mm RÖFIX 691 / RÖFIX 692 0 . Gruba vapnena žbuka RÖFIX 697 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno 0 . 1 dan (zaštititi od prebrzog isušivanja) Gruba završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + Gašeno vapno DS: 3 mm po nanosu RÖFIX 691 / RÖFIX 692 RÖFIX 695 / RÖFIX 696 DS: 10 mm po nanosu .za izvedbu fine površine s filcom ili spužvostom daskom obraditi. 190 . DS: 15 mm (u sredini 20 mm) po nanosu .2-slojno .

. 1 dan/mm RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Završna žbuka prije nanošenja vapnene boje bez sušenja Premaz 1 RÖFIX Vapnena boja: RÖFIX Sesco.mediteran RS-Calce1 Područje primjene Opterećenje vlagom malo Srednje Hidraulično vapneni sistem1 Srednje Podloga Priprema podloge Puna cigla ili zidovi od prirodnog kamena (ne na lagane podloge) Površinu očistiti od lomljivih dijelova. 1 dan između nanosa RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX Maltafina Prethodna obrada podloge Špric mort Temeljna žbuka DS: 20 mm Sušenje: min.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1 dan/mm RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje DS: 10 mm po nanosu Sušenje: ca. Šupljine zapuniti s RÖFIX 665 Mortom za popunjavanje . Šupljine u zidu zapuniti s istim materijalom i s RÖFIX 954 Hidraulično vapnenim univerzalnim mortom zazidati. Ovi sistemi saniranja su za "mediteransku klimatsku zonu" koncipirani (prema mediteranskim klimatskim uvjetima i objektima). 2 cm. RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje DS: 20 mm Sušenje: min. Fuge izgrebati ca. RÖFIX Silikatni dubinski grund za učvrščenje podlage RÖFIX 675 Hidraulično vapneni špric mort nanjeti 100% prekriveno.. 191 . Gornje površine očistiti i osušiti. Sušenje: min. RÖFIX Vapnena boja za saniranje ili RÖFIX Gašeno vapno . 3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja). Zid ostaviti sušiti.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Sistemi vapnenih žbuka . Ne upotrebljavati šuplu ciglu! RÖFIX Glinenu otopinu koristiti za poboljšanje postojećih vapnenih žbuka.

Ovi su proizvodi nastali iz dugogodišnjeg iskustva RÖFIX-a na održavanju spomenika kulture u zemljama srednje i južne Europe. Na primjeru "Schiderhaus" u Kraljevskom parku u Torinu pokazale su se veličanstvene mogućnosti oblikovanja s RÖFIX žbukama na bazi NHL (prirodnog hidrauličnog vapna) i RÖFIX vapnenih boja . Kuća u Turinu i palača Strassoldo Soffumberg Frangipane Ovo su samo dva primjera uspješnih restauracija s RÖFIX proizvodima u Italiji. U slučaju palače "Strassoldo Soffumberg Frangipane" u blizini Udina izbor je pao na dokazano RÖFIX-Hidraulično vapno i na žbuke od trasa.Posebni dojam kod tog resturacijskog objekta ostavila je usporedba modernih sanacijskih žbuka s povijesno imitiranim recepturama vapnene žbuke. Restauracija vjerna originalu jamči dobro obavljen posao proizvoda za održavanje spomenika kulture.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Održavanje spomenika kulture u Italiji RÖFIX može ponuditi opsežnu paletu proizvoda za restauraciju.RÖFIX je uspio u oba izazova. Godinama RÖFIX nudi kometentnu pomoć kod obrade povijesno važnih objekata.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 192 . Restauracija povijesnog objekta zahtjeva točan izbor materijala za restauriranje.

Za obnavljanje površina koje su se mogle spasiti upotrebljen je RÖFIX Grund za saniranje i RÖFIX Hidraulično vapno-injekcijski mort.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva San Giovanni. kojima se RÖFIX može dokazati u području održavanja spomenika kulture. Sve površine vratile su se na originalne tonove boje s vapnenim bojama RÖFIX Antique Pittura alla calce. koju ne vrijedi posjetiti samo zbog veličanstvenog pogleda na jezero. a dijelove žbuke koji su nedostajali rekonstruirali su NHL-proizvodi RÖFIX 675. I radovi izvedeni RÖFIX proizvodima za održavanje spomenika kulture mogu se smatrati uspješnima. Kompletne vanjske površine rekultivirane su žbukama na bazi NHL (RÖFIX 675. RÖFIX 695 i RÖFIX 380.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Time se postigla restauracija vjerna originalu i strukturom i čvrstoćom. Cervo. Ovo su neki primjeri objekata u Italiji. 193 . RÖFIX 696 kao i RÖFIX 380). koji su ipak morali biti otporni na vremenske utjecaje.proizvodima u Italiji Visoko iznad jezera Garda uzdiže se crkva"Santuario della Madonna di Montecastello". Savona Radovi na restauriranju ove talijanske crkve uvjetovali su proizvode od vapna za fine površine. Restauratorski radovi s RÖFIX.

Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste 194 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

posebno za održavanje spomenika. • Posebno za održavanje spomenika. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Vapno • Bez sintetičkih dodataka • Prirodni tras Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. • Bez cementni. Osobine: • • • • • Prirodna.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vezivna sredstva RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf Područja primjene: • Gašeno vapno kao osnova za izradu visokovrijednih vapnenih premaza ili gašenovapnenih žbuka za renoviranje starogradnji.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Dodatak betonu i mortu za smanjenje iscvjetavanja i poboljšanje obradivosti. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Reguliranje vlažnosti Visoka paropropusnost • • • • Prirodna. 1200 kg/m3 • CL 90-S • Gustoća: ca.blagi hidraulički dodatak za žbuke i mortove. crkava i povijesnih građevina./ Za van i unutra. 900 kg/m3 Način dostave: 195 .

• Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL2 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL5 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- Područja primjene: • Bez cementno vezivo za žbuke i mortove. 520 kg/m3 • NHL5 Način dostave: 196 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Bez cementno vezivo za žbuke i mortove.posebno za održavanje spomenika. Osobine: • • • • Prirodna. • Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost • • • • Prirodna.posebno za održavanje spomenika. 580 kg/m3 • NHL2 • Gustoća: ca.

• Posebno za renoviranje starogradnje. 1 kg/ltr. • pH-vriijednost: ca. • pH-vriijednost: ca.5 mm • Potrošnja: ca.8 kg/m2 • Izdašnost: 4 . starog zida. 1750 kg/m3 • KODVP µ: 12 .5 N/mm2 • NG: ca. 5 • Granulacija: 0 . • Otpornost na kiseline i lužine • NA • Ne šteti okolišu • Neutralan miris • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatno skupljanje • • • • Dobra prionjivost Visoka paropropusnost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga • NA • NA • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • Gustoća: ca. 114 m2/TO • TČ (28 dana): ca. povijesnom zidu. za restauriranje prirodnog kamena. • Injektiranje za konsolidaciju oštećenog.4 mm • Potrošnja: 5 . • Nagrizanje površinskog filma stare vapnene žbuke. W3 197 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Za sve mineralne.7 m2/JM ca./ Za popunjavanje šupljina u starom./ Namakanjem sa RÖFIX učvršćivačem za kamen moguće je postići izvornu poroznost i čvrstoću. posebno za održavanje spomenika.4 kg/m3 • KODVP µ: 12 .štuka i freski oštećenih utjecajem nevremena. upijajuće građevinske materijale.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Učvršćivač kamena RÖFIX Uèvršæivaè kamena RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Hidrauličko vapneni mort za injektiranje RÖFIX Hidraulièko vapneni mort za injektiranje RÖFIX 675 Hidrauličko vapneni špric mort RÖFIX 675 Hidraulièko vapneni špric mort • Proizvod gotov za upotrebu. • Špric mort za sve vrste zida.15 • Granulacija: 0 . 1 kg/ltr. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene građevine. 2./ Širenjem pora poboljšava otvorenost pora stare vapnene žbuke • Bez cementni mort za učvršćivanje starog zida. CSI. W0 • MG (DIN 18550): PV • MG (ON B3340): PM4.15 • MG (EN 998-1): GP. 1. Za stabiliziranje svoda i za popunjavanje. • Za poboljšanje prionjivosti nove vapnene žbuke na staroj vapnenoj podlozi.0. 5 • Gustoća: ca.

M. svijetloj. Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatna sklonost iscvjetavanju • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Dobra prionjivost na kamenu Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja Sastav: • • • • Vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Prirodno hidrauličko vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Za zidarske poslove i žbukanje na vidljivom zidu od prirodnog kamena. MCL MG (ita.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Povijesni mortovi Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauličko vapno mort u boji RÖFIX 952 Hidraulièko vapno -mort u boji Područja primjene: • Zidarski mort za zidove od pune cigle.): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . MCL MG (ita. 5 N/mm2 NG: ca. 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL.D. lomljenog kamena i sl. žućkastoj boji.4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .4 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr.): M2 Način dostave: 198 .5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M3 MG (SIA 177): MBL.1./TO TČ (28 dana): ca. U prirodnoj.D. kod normalnih statičkih zahtjeva. • Osobito prikladan za popravke na starogradnji i povijesnim zidovima. M./TO TČ (28 dana): 4 N/mm2 NG: 1730 kg/m3 MG (EN 998-2): M2./JM Izdašnost u litrama: 650 ltr. • Osobito prikladan za renoviranje i ekološki način gradnje.

• Posebno za renoviranje starogradnji./TO TČ (28 dana): ca./ Kod zidova od pune cigle. • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Dobra strojna obrada Otpornost na mraz Dobra prionjivost na kamenu Sadrži malo alkala Otpornost na sulfate • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Hidraulično vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Prirodno hidrauličko vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./JM TČ (28 dana): ca.2.6 mm Potrošnja: ca. 1900 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 .D. M. 5 N/mm2 NG: ca./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr.mort za fuge RÖFIX 993 Hidraulièno vapno . crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene spomenike.15 199 . 3 N/mm2 NG: ca. 18 ltr. kod normalnih statičkih zahtjeva. • Za popunjavanje ili popravljanje šliceva i rupa u zidu. 18 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.8 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr. mješovitih zidova i zidova od prirodnog kamena. • Prikladan i za punjenje fuga kod novih zidova.4 mm Izdašnost u litrama: ca.mort za fuge RÖFIX 665 Mort za popunjavanje RÖFIX 665 Mort za popunjavanje • Zidarski mort za zidove od pune cigle. 18 kg/m2/cm Potrošnja: ca. 1900 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL. MCL MG (ita.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauličnog vapna RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauliènog vapna RÖFIX 993 Hidraulično vapno . 26 ltr. 8 N/mm2 NG: ca.): M3 • • • • Granulacija: 0 . • Posebno prikladan za renoviranje i ekološku gradnju • Za ručno ili strojno saniranje fuga na starim neravnim ili raspucanim kamenim zidovima. lomljenog kamena i sl./ Za stabiliziranje zidova. 1800 kg/m3 KODVP µ: 12 ./JM TČ (28 dana): ca.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

• Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina./ U područjima bez posebnih zahtjeva. 2. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. temeljna i završna žbuka. W3 • Granulacija: 0 . 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. kao i za održavanje spomenika./ U područjima u kojima je moguća pojava vlage. CSI. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.6 m2/cm/JM ca. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Žbuke za renoviranje RÖFIX 690 Zračno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 690 Zraèno vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Žbuka za popunjavanje. Osobine: • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • Visoka paropropusnost • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA Sastav: • Vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .4 mm • Potrošnja: ca. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. špric. • Posebno za renoviranje starogradnje. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. W0 • MG (DIN 18550): PIc • MG (ON B3340): PM2. 1 N/mm2 • NG: ca. 15 mm • KODVP µ: 12 . W3 Način dostave: 200 .5 N/mm2 • NG: ca. 12 .6 m2/cm/JM ca.15 • MG (EN 998-1): GP. temeljna i završna žbuka. CSI.4 mm • Potrošnja: ca. 1. špric.15 • MG (EN 998-1): GP. 2. • Žbuka za popunjavanje. 15 mm • KODVP µ: ca. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštitu spomenika.

CSI. • Predšpric.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodno hidrauličko vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Kopani pijesak Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 . 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2. 2. • Posebno za renoviranje starogradnje. predšpric.5 N/ mm2 • MG (EN 998-1): GP. 15 mm • KODVP µ: 12 . 1.7 m2/cm/JM ca.1. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. 2 N/mm2 • NG: ca. • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina.strojna • Žbuka za popunjavanje. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. temeljna i završna žbuka.7 m2/cm/JM ca.4 mm • Potrošnja: ca. CSI. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. W3 201 .5 N/mm2 • NG: ca.5 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 0./U područjima visokih zahtjeva.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 695 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 695 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 696 Hidraulično vapnena strojna žbuka RÖFIX 696 Hidraulièno vapnena strojna žbuka Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka . U područjima visokih zahtjeva. W3 • Granulacija: 0 . kao i za održavanje spomenika. temeljna i završna žbuka. • Žbuka za popunjavanje. kao i za održavanje spomenika. 2 N/mm2 • NG: ca.4 mm • Potrošnja: ca. 2.6 m2/cm/JM ca. 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. W3 • Granulacija: 0 .strojna Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka . predšpric. Nije pogodno za poroznu ciglu. Sjedinjuje aspekte održavanja spomenika sa racionalnim aspektima. 11 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. CSI.4 mm • Potrošnja: ca.15 • MG (EN 998-1): GP. 67 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 2. 90 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 15 mm • KODVP µ: 12 .15 • E . 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 14.modul: ca. temeljna i završna žbuka. 2000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca.15 • MG (EN 998-1): GP. 15 mm • KODVP µ: 12 . crkava i povijesnih građevina (kod zaštićenih spomenika prema dogovoru s održavanjem spomenika). Za ekološku gradnju • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina.

650 ltr. W2 • Granulacija: 0 . 20 mm • KODVP µ: ca. 1.4 cm: ca. 1650 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: 12 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca.1.15 • MG (EN 998-1): GP. CSI. Osobine: • • • • Prirodna.3 mm • Potrošnja: 0 . kod opterećenja vlagom i solju. 625 ltr. Koncipirana za strojnu i ručnu obradu.5 kg/m2/cm 0 . • Kao žbuka za renoviranje za mediteranske uvjete. 10 • MG (EN 998-1): R. • Žbuka za saniranje u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Calce.1. 1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 62 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. W0 Način dostave: 202 ./ TO • TČ (28 dana): < 5 N/mm2 • NG: ca. CSII.4 mm • Granulacija: 0 . Upotrebljiv za izgradnju i prezidavanje. Posebno za renoviranje starogradnje.4 mm • Potrošnja: ca./TO • TČ (28 dana): ca. ekološka sirovina Visoka paropropusnost Dobra strojna obrada Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Dobra strojna obrada Visoka otpornost na štetne soli • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Dobra strojna obrada Sastav: • • • • Hidraulično vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • Granulacija: 0 .1. 14. kod zida opterećenog vlagom i solju. CSII.1. 15 mm • KODVP µ: 12 .5 N/mm2 • NG: ca.5 m2/cm/JM ca. 15. 2. 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca.2 mm Potrošnja: ca.4 mm: ca. W0 • Granulacija: 0 .3 kg/m2/cm • Izdašnost: 0 . • Temeljna žbuka na punu ciglu i zidove od prirodnog kamena. crkava i povijesnih građevina. • Žbuka za saniranje površina koje ukazuju na vlagu i srednju opterećenost sa solju na zidu. Za unutra i vani.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 645 Hidraulično vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 645 Hidraulièno vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 694 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Temeljna žbuka za saniranje izvana i unutra. • Kao žbuka za saniranje u staro. 16 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.15 • MG (EN 998-1): R. 4 N/mm2 NG: ca.3 mm: ca. 65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. 69 m2/cm/TO 0 . 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca.i novogradnji.3 mm: ca.

W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno. W3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . Kao BAUKASTEN . • Posebna receptura za održavanje spomenika. W3 203 . Za obnovu povijesnih površinskih struktura.žbuka za podnožja • Predšpric./ Mogućnost pumpanja specijalnom pumpom.7 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca. 2 N/mm2 NG: ca. W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 14 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 2. obrada samo pod nadzorom RÖFIX stručnjaka. 10./JM TČ (28 dana): ca. CSII. crkava i povijesnih građevina. temeljna i završna žbuka kao i mort za popunjavanje na pune cigle ili zid od prirodnog kamena.1./Baukasten -komponena za obnovu spomenika. 24 ltr. 1 N/mm2 NG: 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: 10 .15 MG (EN 998-1): GP. 12 .12 MG (EN 998-1): GP.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 1 N/mm2 NG: ca.75 m2/JM TČ (28 dana): ca. • Završna žbuka s klasičnim prosijavanjem za obnovu starogradnje. 15 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.komponenta za obnovu spomenika. 15 mm KODVP µ: 10 . CSI. • S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada. • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na mraz • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na štetne soli • Bez hidrofobnih sredstava • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno. 1750 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. • Predšpric. temeljna ili završna žbuka na punu ciglu ili zid od prirodnog kamena. • S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada.8 mm Potrošnja: ca.5 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 1700 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX Hidraulično vapnožbuka za podnožja RÖFIX Hidraulièno vapno. Upotrijebiti za održavanje spomenika i obrade podnožja. W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2.4 mm Potrošnja: ca. 14.4 mm Potrošnja: ca. CSI.12 MG (EN 998-1): GP. posebno za održavanje spomenika.

12 .dvoslojan nanos.5 mm: ca.5 N/mm2 NG: ca.8 cm • Granulacija: 0 . 1. 1450 kg/ltr.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. 1.0.0.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Za strogradnje.15 kg/m2 Izdašnost: 2.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Završne žbuke za renoviranje RÖFIX 380 Hidrauličko vapnena fina žbuka RÖFIX 380 Hidraulièko vapnena fina žbuka RÖFIX 765 Hidraulični špric nanos RÖFIX 765 Hidraulièni špric nanos RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 350 Vapnena glet masa Područja primjene: • Mineralna fina žbuka za renoviranje starogradnje. crkava i povijesnih građevina.75 kg/m2/mm 0 . mat površina Prirodna. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .5.0.modul: ca. 10 m2/JM • TČ (28 dana): ca.5 mm: ca.0.5 mm • Potrošnja: 0 . • Analogno povijesnoj vapnenoj žbuci.6 mm Potrošnja: 7 . 10 m2/JM 0 .8 cm: ca. CSI. • Minimalna debljina žbuke: ca. 1750 kg/m3 KODVP µ: 10 .12 E . 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • • • • • Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Glatka. ekološka sirovina Mogućnost brušenja Sastav: • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • Vapno • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . crkava i povijesnih građevina.8 cm: ca. 2 mm • KODVP µ: ca. posebno za održavanje spomenika. • Mineralni nanos za špricanje ili nanos sa zidarskom žlicom za renoviranje starogradnji.15 • MG (EN 998-1): GP. posebno za održavanje spomenika.5 N/mm2 • NG: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • Potrošnja: ca.75 kg/m2/mm • Izdašnost: 0 . bezcementna receptura. 1. • Vapnena glet masa za izradu glatke površine u novogradnji i kod povijesnim građevina. 1. 1.5 m2/JM TČ (28 dana): ca. CSI.5 . 1 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca. • Za unutra.0. 10 Način dostave: 204 .0.

• Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Razrijediv u vodi • Gašeno vapno. • Pastozna. 12 pH-vriijednost: ca. 13 • • • • • Granulacija: 0 . minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Granulacija: 0 .0. 1. 13 • • • • Potrošnja: ca.3 mm Potrošnja: 1. crkava i povijesnih građevina.8 ./Za obrađivanje povijesnih površina. dekorativna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji.1.67 kg/m3 KODVP µ: ca. 1. pastozna fina žbuka u venicijanskom stilu. 0.1 mm • Potrošnja: 0 .59 kg/m3 KODVP µ: ca. • KODVP µ: ca. • Kao premaz za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje. NG: ca.0. 0.5 kg/m2/2P.3 kg/m2/2P.2 . 1. 12 pH-vriijednost: ca. 12 pH-vriijednost: ca.7 mm: 2.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .0.6 kg/m2/2P./ Za unutra i vani/ Sa odgovarajućim vezivnim mostom može se primjeniti na podlogama koje sadrže gips.5 • • • • Potrošnja: ca. crkava i povijesnih građevina.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Pittura alla calce RÖFIX Antique Pittura alla calce • Pastozna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji./ Za nove i stare podloge bez postojećeg premaza i za stare podloge sa premazom. NG: ca.5 . Za unutra i vani.1 mm: 1. 11. crkava i povijesnih građevina • Prikladno i za novogradnju. 0 . 13 205 . minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Gašeno vapno. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Gašeno vapno.2 kg/m2/P.2 kg/m2/P. NG: ca. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Gašeno vapno. • Uglavnom za povijesne zaštićene objekte.24 kg/m3 KODVP µ: ca. • Vapneni premaz na bazi vapnenog hidrata iz područja Brenta.7 mm • Granulacija: 0 . • Sjajna.

8 kg/m2 2.Calce (Italija) • Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja.5 kg/m2 • Izdašnost: 0.4 mm: 2.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Područja primjene: • Završna žbuka za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS . CSII. • KODVP µ: ca. 2 m2/JM TČ (28 dana): ca. CSII. 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 10 mm KODVP µ: ca.7 kg/m2 Izdašnost: 6 .11 m2/JM 2.2 kg/m2 1. 11 MG (EN 998-1): CR.8 mm: 5 .4 . 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: > 10 mm KODVP µ: ca. Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .2.9 m2/JM NG: ca. crkava i povijesnih građevina. 2 N/mm2 • NG: ca. 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • Granulacija: 0.14 m2/JM 1.8 . 10 • MG (EN 998-1): CR.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . crkava i povijesnih građevina. 4. CSII. 10 MG (EN 998-1): CR. W1 • MG (DIN 18550): PII • • • • • • • • • • Granulacija: 2 mm Potrošnja: ca. 1350 kg/ltr.7 m2/JM • TČ (28 dana): ca.2 N/mm2 NG: ca.8 mm • Potrošnja: 0.8 mm: 1.3. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 Način dostave: 206 . • Kao završna žbuka u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto. • Kao temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. • Kao žbuka za saniranje iznad zone oštećenja u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto.8 mm: 12 .8 mm: 4 .4 mm: 9 .2.7 mm Potrošnja: 2.8 .

Obrada moguća Secco i Fresco tehnikom. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Gašeno vapno. • Vapnena boja za unutra i vani. Toniranje pomoću pigmenata koji sadrže vapno. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Ekološki preporučljivo • • • • Prirodna. Moguća dostava u bijeloj boji. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Dobra prionjivost Visoka pokrivnost • Gašeno vapno. • • • • • Prirodna. • Kao premaz za glinenu žbuku za poboljšanje čvrstoće. • KODVP µ: ca.12 • KODVP µ: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Boje za renoviranje RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Sesco Vapnena boja • Vapneni premaz za unutra (idelana obrada fresco.15 ./Kao premaz za RÖFIX Baukasten sustav. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Potrošnja: 0. Kao premaz za RÖFIX sustave saniranja zidova.22 kg/m2/P. 10 207 . Prema RÖFIX paleti boja. • Za renoviranje povijesnih građevina./ Posebno za unutarnje površine sa freskama.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . posebno za održavanje spomenika. 10 .0. gdje se ne zahtjeva prethodno vlaženje. Za renoviranje povijesno zaštićenih građevina.0. 10 . minimalno skladišteno 3 godine • Kasein • Gašeno vapno.12 • Potrošnja: 0. moguća dostava u bijeloj ili pastelnoj boji (ne mogu se postići intenzivni tonovi boja).tehnikom). • KODVP µ: ca. • Za učvršćivanje i pripremu starih podloga.15 . • Vapneni premaz za unutra i vani za Secco ili Fresco tehniku.22 kg/m2/P.

RÖFIX žbuka za renoviranje koja inače služi kao temeljna žbuka za zid od lomljenog ili miješanog kamena. RÖFIX 954 ili RÖFIX 665 mortom za popunjavanje praznina. Stare podloge koje ne upijaju (stare vapnene žbuke) mogu se prethodno obraditi RÖFIX glinenom otopinom ( poboljšanje umreženosti) RÖFIX 675 se 100% nanosi na cijelu površinu. Podloga mora biti nosiva i čista. Štetne dijelove žbuke uklonuti.važna. Šupljine ili pukotine mogu se popuniti RÖFIX hidraulično vapnenim. Prilikom nanošenja žbuke podloga mora biti mat. Izbjegavati prebrzo sušenje vapnenih žbuka. Prebrzo sušenje uzrokuje pukotine Na fasadi na vanjskom dijelu skele pričvršćene zavjese od jute sprječavaju prebrzo sušenje vapnene žbuke. Površine s visokom upojnom moći potrebno je dan prije obrade navlažiti. Pri vrućem i suhom vremenu ponekad je potrebno naknadno vlaženje nanesene žbuke.Prije daljnih radova špric mort mora biti suh (štititi od prebrzog sušenja) 208 . Šupljine i ne čvrste dijelove kod zaštićenih građevina uklonuti samo prema dogovoru. može se koristiti i kao špric mort. Vlaženje se može izvesti crijevom za vodu ili kistom.e/ da Ob nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . potrebno ju je navlažiti prije sljedećeg radnog koraka. Već pri radovima ispravljanja podlogu namočiti.Sistemi za renoviranje Obrada Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Vapnene žbuke se uvijek obrađuju u više slojeva.injekcijskim mortom Vlaženje podloge Podlogu je prethodno potrebno navlažiti. Ako se podloga osušila. Zatvaranje šupljina Praznine i velike pukotine popunjavaju se po mogućnosti istom ciglom i RÖFIX 951 tj.

Sistemi za renoviranje Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Nanošenje vapnene žbuke Pojedini slojevi vapnene žbuke ne smiju biti bitno deblji od promjera koji je trostruko veći od najvećeg zrna. Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti. moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje Završna obrada vapnene žbuke Ako se na renovirne žbuke nanose fine žbuke. Donji slojevi se samo nabace. 20 mm.ne gletaju se Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Razvlačenje vapnene žbuke Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti. mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji. Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu. Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu. moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje 209 . Pri tome se mort za renoviranje u tankoj konzistenicji nanosi/šprica pa se oštro skida drvenom letvom. RÖFIX žbuke za saniranje se nanose u slojevima debljine od 15 do maks.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje. mora se izvesti "zavareni sloj". Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje. S ostatkom finog veziva popunjavaju se pukotine i pukotine koje nastaju pri skupljanju.

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Obrada 210 .

Sistemi za renoviranje Obrada 211 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

naprotiv. Mogu se javiti na svakoj temperaturi. Njih trpe mnogi građevinski elementi (npr. 212 . U unutrašnjim prostorima one su čak opasne po zdravlje. beton itd. Nakon toga se tretiraju nerazrijeđenom biocidnom otopinom. "Depot" premaz kod većih opterećenja. Nije svaka Ako postojeća fasada više ne ispunjava današnje potrebe za toplinskom izolacijom. Gljivice i lišajevi su. opasni po zdravlje. mlazevima pare s razrijeđenom bio- cidnom otopinom. Kod nekih vrsta pukotina mogu se pojaviti oba uzroka. 4. Najčešće nije dovoljan tek novi premaz. preporučuje se "toplinsko saniranje": Vidi RÖFIX Toplinsko izolacijske sisteme pukotina uzrokovana tehničkim nedostatkom. U visokoalkaličnoj okolini (visoka pH-vrijednost) mikrorganizmi nisu postojani. Za razliku od algi gljivice za život ne trebaju svjetlost. Površinu premažemo 1-2 puta sa RÖFIX Uništavačem algi. Podloga za njihovu egzistenciju su vlaga i ugljik iz organskih tvari (npr.one koje su nastale zbog praznina u podlozi (konstruktivno nastale pukotine). Postupak za uklanjanje: 1. koje uzimaju iz zraka. Pretpostavke za rast algi su vlaga i svjetlost. Gljivice i alge se javljaju posvuda u prirodi kao korisna živa bića. Za hranu potreban im je ugljik (C) i dušik (N). Spore gljivica i alge se šire vjetrom. Alge su općenito uzevši tek "vizualni" nedostatak. škroba ili šećera). Samo tako se može dugoročno izbjeći novi napad. Treba li se uz optičko obnavljanje sanirati i manje pukotine preporučujemo obnavljanje fasade sa sistemom RÖFIX Renostar/ SiSi-Putz. Na početku traženja uzroka i testiranja pukotina trebalo bi se postaviti pitanje predstavljaju li pukotine neki nedostatak. krovovi.Sanacija fasada Osnove / Vrste SANACIJA FASADA Osnove / Vrste Dotrajale ili jednostavno optički neatraktivne fasade smetaju današnjim estetskim zahtjevima. Treba razlikovati pukotine nastale primarno u ožbukanom dijelu. 3. te one koje isključivo nastaju u prazninama žbuke (pukotine izazvane radom žbuke). Spore glivica izazivaju alergije. Temperatura ima odlučan utjecaj na njihov rast.). ali na fasadama su nepoželjne. Kod pukotina u fasadi potreban je poseban oprez. Čiščenje s vodom pod pritiskom. Za njihovo uklanjanje preporučaju se metode mehaničkog uklanjanja npr. Temeljito sušenje prije svakog bojanja ili žbukanja. Osim toga treba ukloniti uzroke koji nastaju uslijed velike vlažnosti. asfalt. 2.e/s te Vrs / ve O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Želja za održavanjem starih fasada može imati različite uzroke.

pjeskariti. ovisno o vrsti nečistoće Vidi poglavlje "alge i gljivice" Koristiti organske vezivne mostove (žbuke). odprašiti Mjera Izabrati odgovarajući sistem žbuka Izvođenje nosive podloge : potpuno uklanjanje žbuke sa žlicom. čeličnom četkom. Očetkati čeličnom četu pukotini tamna boja (jako upi. slabo vlaženje. ili bajcati površine Vizualni pregled Vizualni pregled Ispitivanje postojanosti na sapun (Vidi objašnjenje na slijedećoj strasnici) 213 . mokro.tehničku listu 2-4-94 Šuplju žbuku ukloniti i nadoknaditi Eventualno prethodno izjednačiti upijajnje.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . čeličnom metlom Sanacija pukotina: Vidi poglavlje popravci fasada i WTA. primijeniti odgovarajuću završnu žbuku Spoznati uzročnike. brusiti Vrsta i uzrok onečišćenja Zelene ili tamne izrasline Uzorak se u alkalnoj otopini rastopi ili natopi Odstraniti.Sanacija fasada Osnove / Vrste Ispitivanje i prethodna priprema podloge Ispitivanje kucanjem Ispitivanje Ispitivanje grebanjem Metode ispitivanja Proba nožem: sa leđnom stranom noža grebati po površini žbuke Ispitivanje vlaženjem Nalaz tamni trag: organsko vezana žbuka svijetli trag :mineralno vezana žbuka sjajna površina / očistiti pijesak. gljivice Postojanost na sapun i alkale Proba grebanja / vlaženja Sjajna površina. spoznati uzročnike Vrsta podloge čvrstoća (lagani i odvojeni dijelovi) Proba grebanja / brisanja Pukotine Vizualni pregled / vlaženje fasada kucanje Pukotine postaju vidljive Šupljine Upijanje Zvuči prazno Proba vlaženja Vizualni pregled / brisanje / vlaženje Vizualni pregled Sporo vlaženje ili bez vlaženja Tamna obojenja. analiza štetnih soli.nahrapaviti čeličnom četjajuće) kom. pričekati na sušenje podloge Ukloniti nasuho četkom.kom. sporo vlaženje ili bez vlaženja Nataložene soli Vlažnost Iscvjetavanja Slojevi taloga Nečistoće Alge.

24 sata na uzorcima nema promjene: 1. Kod renoviranja na postojećoj staroj žbuci RÖFIX SiSi-Žbuka se može nanijeti na RÖFIX Renostar bez grunda. Ako se. čime se na minimum smanjuju utrošeno vrijeme i troškovi. 2. RÖFIX Renostar ima polagan porast čvrstoće i uvijek ostaje elastičan. uzorak: se rastopi ili natopi: podloga nije sapunski postojana. Ako nakon ca. Time se jamči da difuzija vodene pare stare fasade neće biti narušena. odstraniti ili obraditi mortom na organskoj bazi. podloga je dovoljno nosiva.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Drugi uzorak stavimo u RÖFIX Renostar-otopinu (ca. 214 . mrežica i masa za izravnavanje (a eventualno čak i stara žbuka) odvoji sa zida. Vapnenac i proizvodi koji u sebi imaju cement su u svježem stanju alkalni i ne rastvaraju sapunski postojane organske stare podloge. Za debeloslojnu obradu fasada preporučamo RÖFIX Renoplus. Sapunsku postojanost stare podloge možemo ispitati s sapunskim testom: Reprezentativni uzorak stare podloge stavimo u kadu s vodom. Sapunski test Sapunanjem odstranimo organsku žbuku ili premaz u alkalnom okružju. Podlogu moramo prije nanošenja RÖFIX Renostara-ostrugati. Dodatno je RÖFIX Renostar zbog svoje vlaknaste armature u stanju premostiti pukotine.Sanacija fasada Osnove / Vrste Postavljanje probne površine . Ako se mrežica iz mase za izravnavanje RÖFIX Renostara odvoji.ne veže za podlogu. univerzalnu žbuku za renoviranje i izravnavanje. naprotiv. zbog čega se žbuka ne prima . uzorak: podloga je sapunski postojana. RÖFIX Traka za saniranje pukotina služi za premošćivanje većih pukotina.Otkidanje uzroka Za ispitivanje čvrstoće prijanjanja i vlažne čvrstoće stare podloge treba u principu nanijeti probnu površinu: na površinu od oko 1 m2 nanijeti RÖFIX Renostar s uloženim armaturnom mrežicom. Sistem RÖFIX-Renostar / SiSi-Žbuka Ovaj sistem razvijen je specijalno za održavanje starih toplinsko-izolacijskih fasada. Podlogu možemo renovirati s ROFIX Renostar-om bez prethodne pripreme podloge. podloga nije dovoljno nosiva. Nakon otvrdnjavanja (najmanje 7 dana) mrežicu treba ukloniti sa zida.. I RÖFIX Renostar i RÖFIX SiSi-Žbuka su otvoreni za difuziju vodene pare. 100 g na 1 l vode).

Dornbirn. RÖFIX Sanacijske žbuke Bolnica Meran. RÖFIX Silikatna boja Prirodni pogled i natura. RÖFIX 340. Austrija RÖFIX Renostar. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . Italija RÖFIX Renostar.SiSi-žbuka Stambena zgrada u Bregenzu.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .SiSi-žbuka Prenoćište za mlade Kanisfluh. Dornbirn. Austrija prije: bivša Rüscher-tvornica Okružno tužilaštvo Salzburg.SiSi-žbuka 215 . Austrija. RÖFIX Sanacijske žbuke Dvorac -hotel Seefels.Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Popravci fasada Okružno tužilaštvo. Austrija . Pörtschach. SiSi-žbuka. RÖFIX 750. Južni Tirol. prije Stambena zgrada u Bregenzu.prije Prirodni pogled i natura. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . Austrija RÖFIX Renoplus. Bezau. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar .

• Može se koristiti i kao izolacijska i ljepljiva traka kod fugiranja. Gotova za upotrebu. lišajevima i plijesnima.e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Visokovrijedna traka za prekrivanje pukotina širine veće od oko 1mm. nanosi se premazivanjem.Sanacija fasada Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sanacija fasada RÖFIX Uništavač algi RÖFIX Uništavaè algi RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Traka za saniranje pukotina Područja primjene: • Otopina biocidne mješavine za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama./Kod pukotina nastalih termičkim radom. Osobine: • Moguće prati • U klasi bez otrova • Slabog mirisa • • • • • Fleksibilan Plastična obrada Otporan na kemikalije Otpornost na vodenu paru Moguće premazati Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 45 m • Širina: 10 cm Način dostave: 216 .

Žbuka za izravnavanje uobičajenih nosivih podloga. • Masa za armiranje kod sanacija fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. W1 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Mineralna žbuka za renoviranje i izjednačavanje sa univerzalnim područjem primjene. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca.20 E .1. Za obradu starih žbuka kao i za održavanje spomenika.Sanacija fasada Podaci o proizvodu RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje • Mineralna masa za renoviranje i saniranje s univerzalnim područjem primjene. CSII.e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 25 E . CSII. • Masa za armiranje kod saniranja fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom.5 mm Potrošnja: 1.modul: ca. 1 mm KODVP µ: ca. 3. 3500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca. 1. • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • NA • Minimalno skupljanje • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • Dobra prionjivost • Minimalno skupljanje • • • • Vapno Bijeli cement Disperzivno vezivno sredstvo Fini mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 .modul: 3500 N/mm2 pH-vriijednost: ca.8 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. 12 Čvrstoća pri savijanju: > 1 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 10 mm. 1400 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: 15 . 1. 3 N/mm2 NG: ca.Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 3 do 30 mm.5 N/mm2 NG: ca.0.4 mm Potrošnja: ca. Izravnavajuća masa za izravnavanje uobičajenih nosivh podloga.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.45 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. W0 217 .

Za to je potrebno na 2 karakteristična mjesta uzorke mase za izravnavanje. alge). Ako na fasadi ima algi i gljivica. Pukotine šire od 1mm moguće je obraditi RÖFIX Trakom za saniranje pukotina Nanošenje mase za izravnavanje Mase za izravnavanje nanose se nehrđajućim čeličnim ili zupčastim gleterom.Sanacija fasada Obrada Obrada Obrada RÖFIX -sistema Renostar -SiSi. može se izostaviti grundiranje kod RÖFIX Renostara prije RÖFIX SiSi žbuka. I to jednoslojno ili dvoslojno.premaz" Ispitivanje nosivosti podlage Prije obrade starih žbuka RÖFIX Renostarom/Renoplusom potrebno je ispitati nosivost podloge putem "probe otkidanja". prašina. Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. Nakon sušenja (min. Mrežica za armiranje treba biti blizu površine.žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. 4 mm. 7 dana) provodi se test prema RÖFIX stručnoj građevinskoj knjizi te se zatim ocjenjuje nosivost Stabilizirane pukotine moguće je obraditi RÖFIX Renostarom/ Renoplusom i postavljanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice. ali i u potpunosti prekrivena Utiskianje armaturne mrežice Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. Kod velikog opterećenja potreban je dodatni "Depot.e/b da ra O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . nosiva i bez nečistoća (npr. Ograničenje: Ne kod tamnih ili intenzivnih fasadnih boja i ne kod velikih površina 218 . Smanjuje rizik pojave pukotina do minimuma. čađa. uklonuti pomoću uništivača algi. potrebno ih je prije čišćenja pod visokim pritiskom. ali i u potpunosti prekrivena Cijelokupni armaturni sloj na fasadama dovodi do veće sigurnosti kod problematičnih podloga. Mrežica za armiranje treba biti blizu površine.Optimalna debljina nanosa iznosi min. iako ga ne može 100% spriječiti Kod obrade funkcionalnih fasada ili funkcionalnih starih žbuka. veličine 1m2 postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu.

Jerihon . kao sredstvo za žbukanje.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste EKOLOŠKI PROIZVODI Osnove / Vrste "Čovječanstvo slijedi zemlju. Zemlja slijedi nebo. Zbog čuvanja topline i vlage kao i vezanja štetnih tvari i mirisa ima sposobnost regulacije zraka u prostoriji. ne treba neograničene resurse. Zbog osjetljivosti na vodu glina se mora-ako se koristi vani-konstruktivnim mjerama zaštititi od kiše. ne sadrži sastojke opasne po zdravlje i reciklira se sa što manjim utroškom ili se može ukloniti neopasno po okolinu. Glina se može smatrati najstarijim građevinskim materijalom. Nebo slijedi put.kao i Babilonski toranj prema Bibliji građeni su od gline. Građevinska biologija je učenje o uzajamnom djelovanju izgrađene okoline na zdravlje čovjeka.e/ te Vrs / ve Os di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Zbog male vlage od 4. Glina je u povijesti našla svoje mjesto u svim visoko razvijenim kulturama za masivnu gradnju." Lao Tse. 219 . Put slijedi prirodu. Prvi grad čovječanstva . Upotreba materijala koji su prihvatljivi i za okolinu u za čovjekovo zdravlje bitan su aspekt "ekološkog građenja" koje sve više dobiva na značenju. Kod žbukanja glina pokazuje pozitivne osobine. za podove. Kao ekološki može se označiti materijal koji se proizvodi s minimalnim utroškom energije.5% glina može susjednom građevinskom materijalu oduzeti vlagu i konzervirati. Stara građevna glina može se ponovno upotrijebiti nakon rušenja objekta (može se 100% reciklirati).

Kod tih zahtjeva uključuje se sa brojnim ekološkim proizvodima. Prirodna trstika kao ekološki proizvod ima mnoge prednosti. hidroskopna. To mu daje svojstva materijala koji reguliraju klimu.Zbog svoje visoke alkalnosti (visoke pH-vrijednosti) on stvara okolinu u kojoj ne mogu egzistirati gljivice i alge. mortu za žbukanje. Poznata kao materijal za pakiranje ili za dekoraciju. koji se baziraju na prirodnim varijantama gašenog i hidrauličnog vapna. Stoga on može primati vlagu iz okolnog zraka i brzo je opet ispuštati. S druge strane on djeluje dezinficirajuće. Zbog nje on može neometano propuštati vodu i vodenu paru.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Zbog velikog udjela kre- mene kiseline trska je građevinski materijal koji je teško zapaljiv. Juta se danas koristi na više načina. S jedne strane imamo njegovu kapilarnu vodljivost. Materijal trske je izrazito ekološki za proizvodnju i primjenu i godišnje ponovno naraste u velikoj količini. Juta je čisto biljno vlakno i stoga ima mnoge dobre osobine. Na taj način se ne ugrožava priroda. Kosi se prije nego što ptice koje žive u trski snesu jaja.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Vapnenac nalazi svoju primjenu i u zidarskom mortu. On ima mnoga svojstva koja ga čine ekološkim materijalom. regulira temperaturu 220 . te kao premaz. U modernom građevinarstvu u povezanosti s modernim toplinskoizolacijskim materijalima za zidove ima upotreba proizvoda od čistog vapna svakako svoja fizikalna ograničenja. Kao sirovina koja neprestano raste i 100%tno je (ponovno) iskoristiva. materijal vapno renesansu u zahtjevima održavanja povijesnih spomenika i ekološki orijentiranim gradnjama. Za njegu trske je bitno da se trska kosi zimi. postojana na vrućinu.dugotrajna je i regulira vlagu i izolira zvuk. Radi toga je doživio taj tradicionalni građ. Ploče od trstike se mogu koristiti u više svrha. 100%no biološki razgradiva. juta se u gradnji pod ekološkim aspektima koristi kao armirano tkivo i /ili nosivo tkivo.

Difuzijski otvorene.Zbog toplinskoizolacijskih svojstava te dobre zvučne izolacije preporučljivo je ovaj prirodni proizvod upotrebljavati za toplinsko-izolacijske sisteme i za uštedu energije. Izolacijske ploče ispunjavaju brojne zahtijeve: Ekološki preporučljivo (Eko-test). dobro odvajanje vode. mineralna izolacijska ploča koja ne gori i nema vlakana. ne gori. 221 . materijal. posebno kod zidova drvene konstrukcije. Izolacijske ploče od mineralne pjene mogu se lako odstraniti kao otpadni građ. testiran toplinsko-izolacijski sistem. vrlo visoka difuzijska otvorenost i dobra otpornost na udarce u sistemu. velika čvrstoća. Prednosti: Ekološki preporučljiv. U "Eko kući" je renomirani njemački nakladnik ÖKO testirao toplinsko-izolacijske sisteme na sve moguće načine. mjesto! RÖFIX MINOPOR toplinsko izolacijski sistem od mineralne pjene Ovaj prirodni izolacijski materijal je ekološki vrijedan. ljepivi i armirani sistem. Primjenjive su za žbukanje na vanjskim zidovima i na drvenim konstrukcijama. brušenje i modeliranje. Prirodni izolacijski materijal. uklanjanje nije teško. RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta ocijenjen je kao "preporučljiv" i zauzeo je 1.pluto poznat desetljećima i uveden u praksu kvalificiranih. preuzimanje i smanjivanje napetosti u zgradi. Ukupno je testirano 17 sistema različitih proizvođača prema različitim ekološkim kriterijima. reciklirajući.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Diffutherm izolacijske ploče od drvenih vlakana za toplisko izolacijske sisteme. Fina mikroporozna struktura ploča omogučava jedno- stavnu obradu i lako rezanje. lako se skida. izdašan. visoko je difuzijski otvoren i stabilne forme. nadprosječna zvučna zaštita.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . fizikalna svojstva. stabilan oblik i vrlo dobre građ.

.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .15mm.Ova tankoslojna izvedba ispunjava samo optička očekivanja i slabo regulira vlažnost zraka.Nakon nanošenja žbuke važno je dovoljno provjetravanje(česta. ispitane min. Glinaste građevinske ploče: Moguće ih je prema uputama proizvodnje i proizvođača premazati ROFIX glinastom žbukom. 7 dana bez min. kao ekološka završna žbuka. Za obične glinaste žbuke se daju sljedeća uputstva i preporuke za žbukanje zidova : Max. Podloga Beton Priprema postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Sušenje nema nema min.kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje.* * . Kontaktirajte naše stručnjake. 2-slojne žbuke na zidu od opeke. u 2 sloja Gipskartonploče.5 mm. ploče od drvenih vlakana RÖFIX 57 nanijeti gleterom (pre2 dana thodno zatvaranje fuga i rupa) Na ovo se može samo u dva sloja nanijeti RÖFIXfina obojana glinasta žbuka . nanos po sloju: RÖFIX temeljna žbuka od gline: ca. 7 dana min. 7 dana min.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste U biti se misli na glinaste žbuke kao ekološko. 7 dana Nanošenje RÖFIX Glinaste žbuke šuplja cigla Porozna cigla Porobeton Ploče od drvenih vlakna (vezanih cementom) Drvolit ploče RÖFIX Glinastu žbuku nanijeti min.. RÖFIX fina žbuka od gline: ca. 222 .kako bi se spriječila mogućnost nastanka mikroorganizama. U ekološkoj gradnji se povečava udio modernih građevinskih materijala.

26. 10 • MG (EN 998-1): GP. W0 • Granulacija: 0 .5 m2/cm/JM ca.8 kg/m2/cm ca.4 mm • Potrošnja: ca.3 ltr./TO • TČ (28 dana): ca. CSI. CSI. 20 • MG (EN 998-1): GP.7 m2/JM ca. šuplja cigla.1. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. W3 Način dostave: 223 . W3 • Granulacija: 0 . 3. 14. 10 mm • KODVP µ: ca. 10 mm • KODVP µ: ca.5 m2/cm/TO ca. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca. 12 • MG (EN 998-1): GP. 1. • Izdašnost u litrama: ca./TO • TČ (28 dana): ca. 2. CSII.8 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 2. Osobine: • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Usporivač vode Sastav: • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 2. 14. • Kao temeljna žbuka za ekološke zahtjeve.4 mm • Potrošnja: ca. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke.5 N/mm2 • NG: ca. 80 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca.cementna bijela temeljna žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno .cementna bijela temeljna žbuka Područja primjene: • Kao mineralna temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove sa ekološkim aspektima.unutarnja žbuka RÖFIX 530 Vapnena . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.unutarnja žbuka za zidove od modernih materijala. 700 ltr.1./TO • TČ (28 dana): ca.8 kg/m2/cm ca.4 mm • Potrošnja: ca. silkatne. • Vapnena . 2. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Za sve normalne podloge kao opeka. 65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca./jed.5 m2/cm/JM 3.3 m2/JM ca.1. W0 • MG (DIN 18550): PI • MG (ON B3340): PM2. cementni kamen. 1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. • Temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove. cigla. 67 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. kao i za hrapavi beton.5 N/mm2 • NG: ca. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 12 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 650 ltr. vapnenec. za unutra i vani. 1.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapnene žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 530 Vapnena . 14.5 N/mm2 • NG: ca. 700 ltr.unutarnja žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno .e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

• Regulira temperaturo.6 m • Širina: 1. Osobine: • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 5.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Hidroskopna.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Priborza Eko-proizvode Nosive ploče od trske Nosive ploèe od trske Juta Juta Područja primjene: • Priprema podloge za žbukanje • Nosači žbuke • Armirano tkivo i/ili nosivo tkivo.8 m • Dužina: 50 m • Širina: 1 m • Širina ćelija: 5 x 5 mm Način dostave: 224 .

ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.0.0. 5 • • • • Granulacija: 0 .7 m2/EH Minimalna debljina žbuke: ca./Dobra obrada strojem za fine žbuke. cementnu žbuku./m2/P. 5 • • • • Granulacija: 0 . 5. • Nanijeti u min.2 . 14 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.8 mm Potrošnja: ca. 5 • Potrošnja: 0. 1. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Armiran vlaknima Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. • • • • • Prirodna. • KODVP µ: 10 . • Glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve. Za glinastu. 2.0.2 . 1. 2.0. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. 70 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 5.15 kg/m2/mm Izdašnost: ca.2 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca. gips kartonske ploče i ploče od tvrdih vlakana.12 .25 ltr.8 mm Potrošnja: ca. 2 sloja.1 m2/cm/JM ca.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 3 mm • KODVP µ: ca.8.8 mm • Potrošnja: ca. 3 mm • KODVP µ: ca.7 m2/JM Minimalna debljina žbuke: ca. beton.15 kg/m2/mm Izdašnost: ca. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Visoka pokrivnost Visoka paropropusnost • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Granulacija: 0 . gipsanu. 10 mm • KODVP µ: ca.12 • pH-vriijednost: 7 225 . vapnenu. • Obojana glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Glinaste žbuke RÖFIX Geoglina RÖFIX Geoglina RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta boja VITAL • Glinasta temeljna i završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.8. • Visoko pokrivna ekološka unutarnja boja na bazi gline.

bez iscvjetavanja. da cijevi trstike leže vodoravno U slučaju da podloga nije pogodna za direktno primanje glinene žbuke (nemineralna. mikroorganizama i razdjelnih tvari. Montaža nosača od trstike može se izvesti uobičajenim nehrđajućim pričvrsnicama i čavlima. nosiva.Nakon protvrdnjavanja našpricati sloj od 10 mm.Glinaste žbuke Obrada Obrada Obrada glinenih žbuka Profesionalni savjet Glinene žbuke samo mehanički prijanjaju na upijajućim podlogama. Debljine slojeva koje prelaze 15 mm treba izbjegavati Nakon nanošenja glinene žbuke.kazein boja ili RÖFIX Sesco vapnena boja pogodne su za glinene žbuke 226 . u konzistenciji sličnoj predšpricu Nanos temeljne žbuke RÖFIX Geolem prvo tankoslojno. RÖFIX Vapnena . čista. pobrinuti se da dovoljnu prozračnost ( česta. Na zidno grijanje glinena žbuka se "mokro na mokro" nanosi na pregletani RÖFIX Unistar Basic RÖFIX Geolem potrebno je nanijeti tanko. Podloge s visokom upojnom moći ( kao porozni zidovi) poterebno je prije obrade dobro namočiti.e/b da ra O e uk žb ste na Gli di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Kao varijanta može se primjeniti RÖFIX 675 ili RÖFIX 673. donja žbuka mora biti u potpunosti suha ( i bez pukotina) Kod glinenih završnih žbuka treba izbjegavati debljinu veću od 5 mm Premazivanje temeljne žbuke RÖFIX Glinena boja VITAL. Podloga mora biti čvrsta. kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje Naknadna obrada Prije nego što se nanesu novi slojevi žbuke. Potrebno je pripaziti. oko 5 mm našpricati i odmah pomoću zupčastog gletera vodoravno prevući i pritisnuti. razvući te nakon protvrdnjavanja izgrubiti letvom ili rešetkastim gleterom. neupojna podloga) potrebno je postavljanje nosive ploče od trstike koja služi kao nosač žbuke.

finih glinenih žbuka u boji. testiranom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke. Površina se pritom malo zatvara i time se utječe na djelovanje glinene žbuke. Zbog mogućih površinskih napetosti na RÖFIX Glinene žbuke smiju se nanositi samo provjerene RÖFIX vapnene boje. pješčano bež trstinco zelena breskva jutno smeđa kameno siva lila prirodno smeđa prirodno bijela Za bolju otpornost na struganje preporučujemo varijante: • RÖFIX glinena boja VITAL : Jedno. 227 . Isto tako se površine mogu ličiti RÖFIX VITAL glinastom bojom.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • RÖFIX Sanirgrund : Ravnomjerno. mogu nastati razlike u boji u različitim ambalažama. pri čemu nije potrebno sušenje između slojeva. koji se stabilizira pigmentima zemlje. Usprkos tome.tanko "zamagljivanje" (špricom) površine daje lagano hidrofobiranu površinu otpornu na struganje. ekološkom unutarnjom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke. • RÖFIX Vapneno-kazeinska boja : Dvoslojni premaz s ovom bijelom ili obojenom.Glinaste žbuke Obrada RÖFIX nudi odgovarajući izbor prirodnih. isporučivim prema ton karti. Ove glinene žbuke baziraju se na prirodno oboje- nom glinastom prahu. Ova eko-boja bez umjetnih tvari u različitim osnovnim bojama. Velika otvorenost difuzije pare i dobre osobine obrade osiguravaju profesionalan rezultat. koje se međusobno mogu miješati u željeni ton. Obrada je uvijek dvoslojna.ili dvoslojni premaz s ovom ekološkom.

228 TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI .

317 Sistemi Osnove / Vrste 236 236 Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste Područja primjene 260 260 260 Izolacijske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 265 265 260 266 Montažni elementi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 271 271 260 272 Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Područja primjene 274 274 260 Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) Osnove / Vrste Područja primjene 282 282 260 Mrežica za armiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 288 288 260 289 229 .TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .

317 Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene 290 290 260 Nosive ploče/Građevinske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 292 292 260 293 294 Alati Osnove / Vrste Područja primjene 300 300 260 WDVS (TIS) .TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .Izvedba Napomene Obrada Kalkulacija potrošnje ljepila Kalkulacija potrošnje mrežice 304 304 306 317 317 230 .

231 .

za ekonomičnije iskorištavanje.promet.lac ijs mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi Zaštita okoliša kroz toplinsku izolaciju .doveli su u Europi do nove regulacije uredbi o toplinskoj zaštiti koje trebaju značajno smanjiti potrošnju energije u novogradnjama. To je još uvijek dvostruko u odnosu na dežurnog krivca za okoliš. manju potrošnju lož-ulja i manju dimenzioniranost postrojenja za grijanje. RÖFIX toplinskoizolacijski sistemi su isplativa investicija u budućnost.početak sa štednjom energije već u kući Gradnja je velik zahvat u okolišu koji ekološku ravnotežu značajno narušava. 232 . zagađuju atmosferu. Svi ovi razlozi zaštita okoliša. S rezultatom da ogromne količine CO2. za udobniju kvalitetu stanovanja. koje se mogu izbjeći. te stvaraju zastrašujući efekt staklenika. 40% ukupne potrošnje energije troši se na zagrijavanje zgrada. Značenje toplinsko-izolacijskih sistema će u budućnosti još jako porasti: za bolji okoliš. ušteda energije i troškova . Toplinsko-izolacijski sistem je optimalna mogućnost da se energija za grijanje značajno smanji. čuva energetske resurse i predstavlja važan i nužan doprinos zaštiti okoliša. Investicija u budućnost pomoću toplinsko-izolacijskih sistema Gubitak energije od grijanja smanjuje se za više od 60%. On smanjuje izbacivanje štetnih tvari u zrak. te se isplaćuju već u prvoj fazi kroz zaštitu okoliša.

Samo toplinska izolacija jamči konstantne. Energija i EKO-učinak Poticanje stanogradnje je najbolja motivacija za gradnju. 233 . Cilj je postizanje učinkovitosti S RÖFIX Toplinsko-izolacijskim sistemima možete uštedjetikorištenjem poticajnih sredstava-i svoju zgradu opremiti u skladu s europskim zahtjevima. zaštitu od požara i zvučnu izolaciju. ugodne temperature bez toplinskih mostova. Dobitak na stambenoj površini i povišenje vrijednosti Kod novogradnje se noseća zidna konstrukcija može reducirati na minimalnu statičku dimenziju. a novogradnja je dugoročno postojana. upotreba ekoloških materijala) koji se posljednjih godina postižu RÖFIX proizvodima u sistemu izvršlo je velik utjecaj na tržište. isparavanjem i konvencijom čovjek se osjeća neudobno. Jer u hladnoj okolini tijelo oslobađa temperaturu zračenjem. TIS (WDVS) nudi jasne financijske prednosti u korist budžeta! Ožbukani zid od 25 cm šuplje opeke s TIS-om je financijski isplativiji od neizoliranog zida od 38 cm šupljikave opeke i dostiže poboljšanje U-vrijednosti od 100%. I to po bilo kakvom vremenu.prirodnim materijalima kao što je cigla. siječnja 2006. Pri istoj temperaturi prostorije za udobnost je presudna temperatura površina zidova i stropova.Toplinsko izolacijski sistemi Udobnost po svakom vremenu Hoće li se čovjek ugodno osjećati u nekom prostoru. toplinsku izolaciju. energije i redukcija CO2 .Kvalitetna građevinska supstanca time se štiti. Stare građevine dobivaju na vrijednosti. termičko saniranje. Tako se po katu dobiva cca.osigurava postojanost. 3-5 % površine.4. ovisi u prvom redu o temperaturi. Poticanje ekološke gradnje s uštedom energije (bolja toplinska izolacija. S današnjom tehnikom su debljine izolacije preko 8 cm i ekološki i ekonomski preporučljive. stupit će na snagu ova EUsmjernica za gradnju. Gradnja sa 25 cm.

Razlika između temperature prostorije i površine zida ne bi smjela iznositi više od 3 °C (u području između 19 . Kod propisnog prozračivanja nema opasnosti od toga da zidovi ovlaže i da se na taj način razviju plijesni. osiguravaju postojanost. čuvaju toplinu. Eliminiranje toplinskih mostova Dolazi do sigurnog izoliranja slabih točaka kao udubljenja za radijatore. vanjskih kutova. Što je viša temperatura površine zida. VAŽNO: Kod više temperature površine zidova. Čak se i fasade na starim zgradama s napuklinama mogu renovirati s više pouzdanosti. teški građevinski materijali u masivnoj gradnji -od prirodnih materijala kao što je opeka ili Lecca. to se ugodnije osjećamo u prostoriji. Zimi zbog viših temperatura površine zida. Zbog viših temperatura površine zidova pod normalnim klimatskim uvjetima nije moguće stvaranje rose (kondenzata). betonskih nadvoja itd. Smanjenje termičkog naprezanja Jako su reducirane promjene dužina kod građevnih elemenata zbog termičkih naprezanja.22 °C). 234 . kod zida od različitih materijala) više se ne javljaju. temperatura prostorije može biti malo niža i opet će te se osjećati ugodno.Toplinsko izolacijski sistemi Zimska odnosno ljetna toplinska zaštita Ugodna. Poboljšanje akumuliranja topline Sposobnost akumuliranja topline nosivog zida može se optimalno iskoristiti (tamponsko djelovanje). Tanki. Temperatura prostorija može se optimalno regulirati. Optimalna toplinska izolacija drži vaše vanjske zidove toplima i suhima. ljeti zbog ugodne hladnoće u stambenom prostoru. Pucanja uslijed temperature (npr. štite od požara i zvučno izoliraju. uravnotežena klima stanovanja. reducira troškove grijanja i sa sigurnošću čuva Vaš novčanik.

RÖFIX-popis usluga. tehnički perfektno izvedenu toplinsku izolacijsku fasadu jamči konstantna kontrola kvalitete naših proizvoda. paropropusnost i tok krivulje temperature pomažu kod starih i novih građevina u sastavljanju stručnog i funkcionalnog rješenja za fasadu. izvođaču i vlasniku kao brza i besplatna pomoć stoji na raspolaganju najobrazovanija tehnička služba za savjetovanje sa dugogodišnjim iskustvom u gradnji. RÖFIX studio za dizajn ostvaruje vaše želje na pogodnoj podlozi i pomaže vam u traženju rješenja za vašu kuću iz snova. Uz pomoć moderne kompjutorske tehnike stručnjaci za fasade vam izrađuju primjeren koncept za vaš objekat. naglašava tu sigurnost. Najrazličitije potvrde kontrole priznatih institucija dodatno potvrđuju visoku kvalitetu RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema. mape uzoraka žbuka. Proračuni građevinske fizike / Ispis / Deviziranje Proračun k-vrijednosti. 235 . te garantiraju sigurnost za stručno i ekonomično izvođenje. Eksterna i interna kontrola to dokumentira. koji RÖFIX izdaje kod propisne primjene sistema.Toplinsko izolacijski sistemi Naš servis i stručno savjetovanje U rješavanju problema projektantu. RÖFIX paleta boja. Certifikat garancije. odnosno tekstovi projektantu štede vrijeme. Za dugotrajnu. Zajamčena kvaliteta / Dokaz kvalitete sistema / ISO 9001 Mi jamčimo za kvalitetu i sigurnost. ploče s uzorcima boja kao i izbor boja na kompjutoru pomažu kod optimalnog izbora izolacijske fasade.

Područje ispod terena (dio Planiranjem izolacijskih sistema uvažavanjem činjenica donosi se odluka. Zbog velikog opterećenja prskanjem vode i prljavštine. U sistemu povezane komponente dokazuju se sa optimalnom obradom.lac ijs Vrs / ve no Os Sis mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 30 cm. Odlučujuće je pravovremeno odlučiti o vrsti izolacijskog sistema. Izolacijski materijal se direktno oblaže žbukom koja se sastoji od više slojeva. On počinje gornjim rubom rukohvata. a većim mehaničkim zahtjevima u području sokla poterbne su posebne mjere u odnosu na ostatak fasadne površine.tj. terasa i ima visinu od min. prema zahtjevima ETAG 004. Sistemi su atestirani i odobreni u skladu s najvišim europskim zahtjevima. Podnožjem/ soklom smatra se dio fasade izložen prskanju vode. TIS za vanjske zidove je testiran i dozvoljen građevinski dio koji sa pripadnim dijelovima (rubni profili. Područje podnožja promatra se odvojeno od TIS-a. priključci i završetci) nudi sigurnost pri ugradnji. 236 . visoku otpornost na neočekivana udarna opterećenja kao i otpornost na pukotine.Sistemi Osnove / Vrste SISTEMI Osnove / Vrste Sigurnost u sistemu Toplinsko-izolacijski sistemi za vanske zidove su sistemi fasade s pripremljenim materijalom za izolaciju koji se na zid lijepi i/ili dodatno pričvršćuje tiplama. Osim testiranja. pouzdanim rješenjima detalja i velikom postojanošću. koji dotiče zemlju) dodatno se štiti i izolira. u praksi nude ROFIX TIS sigurnost kod obrade i upotrebe. Nude najveću sigurnost fasadnog sistema.Isključivo od proizvođača točno definirani sistemi i njegove komponente. RÖFIX toplinsko-izolacijski sistemi dokazuju se već 30 godina i još i danas se razvijaju. osiguravaju zadovoljavajuću sigurnost i kvalitetu.

II (3-6 Joule) Kat. Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema vani. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko.Toplinsko izolacijski sistemi . µ-Vrijednost (Građevin. I (10-15 Joule) do 1. I Kat. Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage.Sistemi Osnove / Vrste Sigurna upotreba (mehanička čvrstoća i postojanost) Srednjeslojni UNISTAR LIGHT armaturni sistem na mineralnoj vuni i EPS-u daje TIS-u optimalnu otpornost na udarce.371 m (1) 1. II (4-8 Joule) Kat. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0.38 kg/m2 237 .izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema izpariti iz konstrukcije. I Kat. općenito Kat. I RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 Organski sistemi (u usporedbi) od 2. kao i za jako mehanički izložena područja bez dodatne armaturne mrežice. I Kat. II (7-8 Joule) Okoliš i zaštita od vlage Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju otpornost od vlage sa vanjske strane. II (5-10 Joule) Kat.329 m (1) 0.(2) Navodi proizvođača 47 (1) 53 (1) 400 + 140 (2) 0.36 kg/m2 0.5 kg/m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala. I Kat.35 kg/m2 0. Zato ih upotrebljavamo na svim površinama s najvišim zahtjevima (kategorija upotrebe I). I Kat. Kategorija III = Bez zahtjeva Kategorija II > 3 Joule Kategorija I > 10 Joule Armirni sloj DS [mm] 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke Granulacija [mm] Otpornost na udar [1 sloj mrežice] Otpornost na udar [2 sloja mrežice] Kat.SD-Vrijednost (Slojevi) ski materijal) RÖFIX Unistar LIGHT + Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Unistar LIGHT + SiSi-žbuka VITAL Organska masa za izravnavanje + Žbuka na bazi umjetne smole (1) Ispitni list MA39 .0 Kat. I Kat. II (4-8 Joule) Kat.48 m (2) W-Vrijednost (Završni sloj) 0.5 /žljeb. II (7-12 Joule) općenito općenito općenito općenito općenito Kat.

Toplinsko izolacijski sistemi . d0 E min. Klasifikacija gorenja Izolacijski materijal (Euroklasa) WDVS u Sistemu (Euroklasa) Upotreba prema građevini: Građevina sa najviše 3 kata Građevina > 3 kata do HHG Zgrade Mineralna vuna A1 min.razred zapaljivosti F. D i E i kod debljine veće od 10 cm dokazano je. Uzmite u obzir regionalne specifične građ. Ovisno o vrsti i visini objekta moraju se poštovati nacionalne norme. A2-s1.Sistemi Osnove / Vrste Prema gorivosti toplinsko-izolacijske materijale klasificiramo prema EN 1350 1-1. B-s2. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko. da u primjeru vatre ne dolazi do samogorivosti TIS-a. d1 Mineralna pjena Pluto A1 min. Izolacijski materijali min. B-s1. d0 + + + + + + + + - + + - + + - A2 = Ponašenje pri gorenju / s1 = Razvijanje dima / d0 = goruće kapanje / HHG = granica zgrada Difuzija vodne pare Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju zaštito od vlage sa vanjske strane. razred zapaljivosti E. Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema van.izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema ispariti iz konstrukcije. d0 EPS E min. 238 . Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage. Ovisno od izolacijskog materijala mogu se razvrstiti u sljedeće razrede : Ti materijali moraju u toplinsko-izolacijskim sistemima postići (u to se ubraja i žbuka)min. A2-s1. Kod izolacijskih materijala razreda C. upute. d0 E min.5 kg/ m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala. B-s1.

30 0.19 0.00 25.26 0.77 1.26 0.55 1.25 16 0. elemenata zgrade (prozori.18 Puna cigla cigla Lecca Modulna cigla Armiran beton Laki beton .32 0. koju izgubi građevina kroz cijelu debljinu (npr.36 0.18 0.Toplinsko izolacijski sistemi .27 0.00 24.40 0. Ako uvrstimo vrijednosti svih vanjskih građ.20 0.37 0.16 0.26 0.20 0.22 0.00 1.17 0.23 0.00 24..50 24.) sa njihovim U-vrijednosti i ubrojimo gubitke (prozračivanje) možemo ovisno od vrste i položaja zgrade izračunati uštedu grijanja zgrade prema propisima.22 0.29 14 0.15 0. Koeficijent toplinske provodljivosti U-vrijednost (prije K-vrijednost) je veličina i znači onu količinu topline.29 0.22 0.49 0.22 0.83 0..25 0.23 0.25 0.44 0.38 0.38 0.00 24.22 0.00 24.62 1.00 24.27 0. debljinu zida) na m2 kod temperaturne razlike 1K (1K jednak 1°Celziju) između vanjske i unutrašnje površine.22 0.29 0.64 3.00 24.28 0. ako ih želimo uzeti u obzir kod termičkih izračuna za toplinsku zaštitu.28 0.21 0.WLG 040) Debljina izolacijskog materijala u cm 08 24.22 0.21 1.18 0.24 0. Tabela U-Vrijednosti Građevinski materijal Gustoća [kg/m3] Koeficijent toplinske provodljivosti [W/ mK] 0.39 0.18 0.35 0.23 20 0.23 0.31 0.20 0.32 0.00 17.24 0.18 0.00 25.18 2.30 0.99 0.34 12 0.21 0.Sistemi Osnove / Vrste Toplinska zaštita Toplinsko-izolacijski sistemi snižavaju potrošnju energije za grijanje po zimi i nude zaštitu od vrućine ljeti.29 0.24 0.21 0.cigla Puna cigla Porobeton Porobeton Betonska cigla Šuplja cigla Vapnena cigla *) U-vrijednost ne zavisi od debljine slojeva 1800 900 1100 2400 1000 700 800 500 1200 900 1800 239 .19 0.18 0.24 0.28 0.30 0.55 0.30 0.24 0.43 0.33 0.23 0.30 0.45 2.32 0.33 0.88 0.16 0.99 Debljina zida [mm] U-vrijednost zida [W/mK] Vrijednosti * [W/(m2K)] sa RÖFIX TIS (WDVS .40 10 0.17 0.17 0.91 0. Zato moramo ocijeniti utjecaj TIS-a na poboljšanje toplinske provodljivosti zida. plafoni.

15 kg/m3 + Mineralna pjena Mineralne izolacijske ploče A 0.izolacijska ploča za fasade 0.Toplinsko izolacijski sistemi .04 W/mK A1 (EN13501-1) ca. 5 ca.045 W/mK E (EN13501-1) ca. koji su u programu RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema. 120 kg/m3 ++ Podloga Beton (Kat.18 ca. E) Drvene podloge (puna) Drvene podloge Novogradnja Starogradnja ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + + + + ++ ++ ++ + Legenda: ++ vrlo dobra / + dobra / . 190 kg/m3 ++ Toplinska provodljivost: Paropropusnost: Gustoća: Ekologija: 10 .Izolacijski materijal Planiranjem izolacijskih sistema na temelju činjenica donosi se odluka.Sistemi Osnove / Vrste Pomoć pri odabiru .50 ca.045 W/mK A1 (DIN4102) 3-6 ca. C) Lagani beton (Kat.035 W/mK 0. 135 kg/m3 + Drveno vlakno Izolacijska ploča od drvenih vlakana 0. Za lakšu odluku u sljedećim su recima navedene osobine različitih materijala. 1 ca. A) Puna cigla (Kat. Činjenice koje utječu na odluku su zahtjevi okoliša i vrsta izolacionog sistema.035 W/mK 0. B) Šuplja cigla (Kat. Vrsta izolacijskog materijala Svojstva proizvoda Pluto Izolacijske ploče od pluta (ICB) 0. 115 kg/m3 ++ Mineralna vuna Izolacijska ploča od mneralne vune 0. D) Porobeton (Kat.neprikladna 240 .04 W/mK E (EN13501-1) EPS EPS.04 W/mK E (EN13501-1) 30 .

utičnice itd. ovisno o željenom proizvodu. kiša i snijeg) te na korištenje zgrade (građevinska dinamika. One se. građevinska fizika). Vrsta tiple ovisna je o podlozi. Zbog povećanog termičkog opterećenja za te je fasade najniža granica vrijednosti odbijanja svjetlosti min. 20 %. 241 . Rubove soklova ili bočne priključke potrebno je izvesti materijalom koji je alkalno otporan i otporan na koroziju ili na odgovarajući način odvojiti.profili za prozorsku kuplicu itd mogu se izvesti dekorativnim fasadnim profilima. vjetar. mineralna pjena ili drvena mekana vlakna).Toplinsko izolacijski sistemi . komprimiranim izolacijskim trakama za fuge i dr. Lijepljenje: Vrši se kvalitetnim mortovima za lijepljenje u sistemu (podređenim izolacijskim mortovima). Izolacijski materijal: ugrađuju se testirane. funkcionalni. ovisno o vrsti primjene. struktura i boja stoje na raspolaganju.Sistemi Osnove / Vrste Izueba Sistema: RÖFIX Toplinsko-izolacijski sistemi su testirani po dolje navedenim zahtjevima prema ETAG 004. Raznovrsna veličina zrna. Završna žbuka: Nanošenje sloja Mehaničko učvršćivanje: Izolacijska ploča dodatno se učvršćuje. Rubni profili koji odvode kišnicu s fasade Simsi. izravnavanje: 3 mm debljine-Srednjeslojni sistemi: 5 mm debljine.Nacionani europski zahtjevi osiguravaju se kvalitetnim komponentama sistema. sistemskim pričvrsnicama-tiplama. Tako se osigurava postojanost građevine na vremenske utjecaje (sunce.). kao i njihovo učvršćivanje) moraju se izvesti tako da su otporni na udare kiše (primjerice završnim priključnim i izolacijskim profilima. CE-označene izolacijske ploče (EPS. pravilna izvedba svih priključaka i završetaka. Tankoslojni/sistemi za otpornog na vremenske utjecaje vrši se kvalitetnim završnim žbukama. Svi priključci na prozore i vrata i dijelovi koji prodiru u izolacijski sloj (gromobrani. grundiraju ili oblažu naknadnim premazom. pluto. mineralna vuna. Armiranje/Temeljna žbuka: Vrši se kvalitetnim sistemskim mortom za armiranje (najčešće isti proizvod kai i za lijepljenje) i ulaganjem čvrste. alkalno postojane mrežice od staklenih vlakana. Dodatni proizvodi (sistemski pribor) Vrlo je važna za trajan. Osigurava visoku prionjivost između podloge i izolacijske ploče. praktični kao i optički uspjeh toplinsko-izolacijskih sistema. cijevi za kišnicu. uz pridržavanje postojećih smejrnica za obradu.

robustna lacijski sistem pločama od drvenih vlaZa zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije kana Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera 242 .paropropusne izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM VUNOM Ne gori Visoka čvrstoća površine. robustna Vrlo visoka otvorenost difuziji Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Ne gori Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja Vrlo visoka otvorenost difuziji Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom Lamele Homogeno. reciklirajući.izolacijski sistem Ekološki.Toplinsko izolacijski sistemi . racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX LIGHT EPS . robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna.izolacijski sistem Otporne na vatru. racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna. dugotrajan Visoka čvrstoća površine. Polistirol) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Jednostavna. homogeno izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM PJENOM Ekološki. robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto toplinsko .izolacijski sistem RÖFIX W50 EPS-toplinsko .toplinsko .Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema Izolirane zidne konstrukcije sa STIROPOROM (EPS.izolacijski sistem Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Prirodno ekološki izolirane zidne konstrukcije sa PLUTOM Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Visoka čvrstoća površine. racionalna obrada Visoka čvrstoća površine. izolirana drvena konstrukcija sa DRVENIM -MEKANIM VLAKNIMA Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko .izo.izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko . masivna gradnja zida RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko Ne gori .Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine. robustna Homogena.

Sistemi Osnove / Vrste 243 .Toplinsko izolacijski sistemi .

Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX LIGHT Toplinsko izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0033 (ETAG 004) Svojstva proizvoda Mineralna. teško gori i garantirano bez freona FCKW. • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalna primjena • Dugo vrijeme otvorenosti 244 . • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera • Novogradnja Funkcije / Suostua • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom • Jednostavna. robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija I (> 10 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: < 0. visokootporni armaturni sloj (KAT. racionalna obrada • Visoka čvrstoća površine. prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT).Toplinsko izolacijski sistemi . Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. Mineralni. I) sa debljnom od 5 mm.5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. Lagani polistirol je materijal koji ne trune.

površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. kg/m2 drvene podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX Light Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 Stare podloge. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 035 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. betonske podloge. RÖFIX Grund UNI Završni sloj 245 .

teško gori. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna. bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). visokootporni armaturni sloj (KAT. Lagani polistirol je materijal koji ne trune. Mineralni.vremenski postojan i garantirano bez freona FCKW.5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0.Toplinsko izolacijski sistemi . bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Dugo vrijeme otvorenosti • Brza obrada 246 .izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. II/ bijelo) sa debljnom od 3 mm.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX POLY EPS-toplinsko . • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visine Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Visoka paropropusnost • Svijetla.

RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. drvene podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX POLY-EPS Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. betonske podloge. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 247 . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj.Toplinsko izolacijski sistemi .

izolacijski sistem Izoliranje polistirolom (EPS. siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). visokootporni armaturni sloj (KAT. • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna. II/sivo) sa debljnom od 3 mm.5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1.Toplinsko izolacijski sistemi . Mineralni.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX W50 EPS-toplinsko . stiropor) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada 248 . Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. Lagani polistirol je materijal koji ne trune. teško gori i garantirano bez freona FCKW. racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: 0.

Toplinsko izolacijski sistemi . 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. betonske podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX W50 Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. drvene podloge. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 249 .

masivna gradnja zida • Ne gori Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: < 0. visoko parapropusna. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko . Mineralni armaturni sloj (KAT. reciklirajući.izolacijski sistem Izoliranje s mineralnim pločama objedinjuje ekološku orijentiranost sa homogenom. reciklirajuća i izrazito biološka. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. kompletnom mineralnom toplinskom izolacijom. II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki. robustna • Homogena. dugotrajan • Visoka čvrstoća površine. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna.Toplinsko izolacijski sistemi . bijela boja • Izvrsna kvaliteta obradeIzvrsna mogućnost stajanj • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 250 . Ne gori. • Svijetla.

površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. drvene podloge. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 251 .Toplinsko izolacijski sistemi . betonske podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX MINOPOR Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. 70 % površina za ljepljenje) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 4 6 kom/m2 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.

izolacijski sistem • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropustnost • Visoka čvrstoća površine.5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto . siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0. pluta i EPS ploče (npr. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 252 .toplinsko .Toplinsko izolacijski sistemi . d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-05/0125 (ETAG 004) Mineralna.

RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 253 . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. drvene podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX CORKTHERM Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. betonske podloge.

Mineralni. pluta i EPS ploče (npr. jako paropropusno. II / Kat. ne gori.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko .5kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1.izolacijski sistem s mineralnom vunom Izolacija mineralnom vunom povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša. Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija. d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna. robustna • Vrlo visoka otvorenost difuziji • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0. • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća površine. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. I) sa debljinom od 5 mm. te je zbog toga prikladna za visoke zgrade.Toplinsko izolacijski sistemi . podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 254 . visokootporni armaturni sloj (Kat.

površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC odnoso RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Unistar BASIC bzw. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . betonske podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 255 . drvene podloge.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX FIRESTOP Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.

ne gori. Mineralni. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune.Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko . te je zbog toga prikladna za visoke zgrade.I) sa debljinom od 5 mm. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 256 . Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija.izolacijski sistem s mineralnom vunom .Lamele Izolacija lamelama od mineralne vune povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša. pluta i EPS ploče (npr.5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje • Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja • Vrlo visoka otvorenost difuziji Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0. Moderne tehnike obrade kod više tlačne čvrstoće i prionjivosti na podlozi. visokootporni armaturni sloj (Kat.

Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. betonske podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX SPEED Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC bzw. 50 % površine za ljepljenje) RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC odnosno RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 257 . drvene podloge.

II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 258 . • Svijetla. Mineralni.Toplinsko izolacijski sistemi . bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana. Za vanjske zidove od drvene konstrukcije. visokootporni armaturni sloj (KAT.izolacijske sisteme su primjereni izolacijski elementi za žbuke. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko .izolacijski sistem pločama od drvenih vlakana Drveno vlaknaste izolacijske ploče za fasadne -toplinsko . d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna.5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. robustna Za zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: <0. kao i za gradnju sa drvenom podlogom.

Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno Završni sloj 259 .Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX DIFFUTHERM Podloga Ljepljenje Sistemska gradnja drvetom TIS Toplinsko -izolacijski sistemi RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom Dremi zidori nema Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX DIFFUTHERM 045 Izolacijska ploča od drvenih vlakana Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) RÖFIX DTS-H RÖFIX Unistar POR RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.

Moguće strojno i ručno nanošenje. < 10 mm ca. Armiranje izolacijskih ploča Ovisno o zahtjevima sistema i o materijalu izolacijskih ploča na raspolaganju su razne temeljne žbuke. 70% površine. Nanos na Zahtjevi Podloga Površina za lijepljenje Strojno lijepljenje (rubne trake) Ručno lijepljenje (rub . < 10 mm ravno.lac e/s ijs Vrs / ve no O e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Armiranje: Tankoslojni nanos u zadanoj debljini od 3 mm s RÖFIX R12 zupčastim gleterom.srednje.trakasto Kod EPS-a. Ljepljenje: Nanošenje po čitavoj površini Ljepilo se može nanijeti zupčastim gleterom i umasirati u izolacijsku ploču. < 3 mm ravno.trakasto" ili po čitavoj površini. ploča od mineralne vune i ploča od pluta potreban je kontakt na cca. 40 % ca. Nanošenje metodom "na rubove. 50 % ++ + + - ++ + + - + ++ ++ + + - ravno DS 3 mm ++ - - - ravno DS 5 mm ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / . Kod strojne obrade nanos ljepila direktno na podlogu.i debeloslojni sistemi Područja primjene Lijepljenje:Metoda nanošenja na rubove. Razlikuju se tanko-. < 10 mm ravno. Kod ploča od mineralne pjene cca.neprikladno * Mineralne izolacijske ploče moram armirati 70% 260 Mineralna pjenaSistemi ++* +* + ++ Mineralna vunaSistemi Mineralna vunaLamelni sistemi Pluto-Sistemi EPS-Sistemi . Pritom pripaziti da itmeđu ploče i podloge ne cirkulira zrak i da se ploča ravnomjerno drži na podlozi. 40% površine.točkasto) Ručno lijepljenje (cijela površina sa zupčastim gleterom) Strojno lijepljenje (našpricati) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 3 mm) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 5 mm) Izolacijska ploča Izolacijska ploča Izolacijska ploča Podloga Izolacijska ploča Izolacijska ploča ravno. 40 % ca.Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste MORTOVI ZA ARMIRANJE/LJEPLJENJE Osnove / Vrste Ljepljenje izolacijskih ploča Provjeriti nosivost podloge. Ove kontaktne površine osiguravaju postojanost sistema. 100 % ca.

modul: ca. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: 0. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT). 3500 N/mm2 SD-vrijednost: ca.08 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena Dugo vrijeme otvorenosti • • • • • Visoka paropropusnost Svijetla. 10 N/mm2 NG: ca.1 m Čvrstoća pri savijanju: > 2.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol-(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko ./TO TČ (28 dana): ca. 720 ltr. 20 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1150 kg/m3 Nominalna deblj. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.47 W/mK E . 1. 1600 kg/m3 Nominalna deblj. sloja: 3 mm KODVP µ: ca. 4 N/mm2 NG: ca.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.modul: ca.2 mm Potr.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu Mortovi za armiranje/ljepljenje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Područja primjene: • Mineralna.4 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. (armiranje):ca. (ljepljenja): 2. 0. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Dugo vrijeme otvorenosti Brza obrada Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 0.33 W/mK E . 5./TO TČ (28 dana): ca.8 . 1. 4. 0. bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). (ljepljenja): 2 .5 N/mm2 Upojnost vode: < 0.5.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 261 . sloja: 5 mm KODVP µ: ca.2 mm Potr. (armiranje):ca.1 kg/m2 Potr.2 kg/m2 Potr. 990 ltr.

28 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.1 mm • Izdašnost u litrama ca.5 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 262 . (armiranje):ca. 4. 9500 N/mm2 SD-vrijednost: ca. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost • • • • Viskoka izdašnost Minimalno skupljanje Brzo veže Mogućnost brušenja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • Vapno Cement Fini mramorni pijesak Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 720 ltr. 0.05 W/mK • E .5.modul: ca. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. • Mineralni. • TČ (28 dana): ca. 0. 1700 kg/m3 Nominalna deblj. 520 kg/m3 • KODVP µ: ca.P).Obvezno je prethodno nanijeti premaz za prionjivost.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 1100 N/mm2 • Otpornost na odvajanje: > 0.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) Područja primjene: • Mineralna. 950 ltr.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Granulacija: 0. 0. 1. 3 N/mm2 NG: ca.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .2 kg/m2 Potr. bijeli sistemski mortza popunjavanje fuga i pukotina na pločama. 0.51 W/mK E . bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana. siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). 3000 N/mm2 SD-vrijednost: ca. sloja: 5 mm KODVP µ: ca. (ljepljenja): 2.7 .5 ./jed./TO TČ (28 dana): ca.8 mm Potr. 1150 kg/m3 Nominalna deblj. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.8 .09 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 0. 13 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 N/mm2 Upojnost vode: < 0.07 m Čvrstoća pri savijanju: > 1. sloja: 3 mm KODVP µ: ca.modul: ca.3 kg/m2 Potr. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.7. • Ne nanositi direktno na izolacijske ploče za podnožje (XPS .R / EPS .modul: ca.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. (ljepljenja): 3.33 W/mK E . 0. 5. (armiranje):ca.08 N/mm2 • Upojnost vode: < 0.4 kg/m2 Izdašnost u litrama ca. 12 N/mm2 NG: ca. Osobine: • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada • • • • • Svijetla.2 mm Potr. 19. 1 N/mm2 • NG: ca. 6 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca./TO TČ (28 dana): ca.5 ltr.

(ljepljenja): 2.5. 0.5 mm KODVP µ: ca. 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0. 4. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 720 ltr. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Organska. 0.51 W/mK E . mineralna vuna) • Za potpuno. 1700 kg/m3 Nominalna deblj. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune.5 mm • Kao izjednačavajuća ili masa za armiranje za građevinske ploče (npr. 1650 kg/m3 Nominalna deblj. pluta i EPS ploče (npr.modul: ca. (armiranje):ca.2 kg/m2 Potr. sloja: 3 mm KODVP µ: ca. OSB) i ploče od staklene pjene u unutrašnjem području • Ne koristiti za ljepljene izolacijskih ploča • Visokoelastično.5 mm Potr.51 W/mK E . 1. 0.bijela.3 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm 263 .8 .8 . • Armaturni sloj od 2.modul: ca.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . (ljepljenja): 2. 1700 kg/m3 Nominalna deblj. (ljepljenja): 0. OSB. (armiranje):ca. EPS.V100G. 0./TO NG: ca. podnožje EPS-P) • Za armaturne slojeve • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF • Mineralna.3 N/mm2 NG: ca.kod kojih odstupanje u ravnini nije veće od 2 mm • Nije pogodan za postavljanje armaturne mrežice • Visoka prionjivost • Bez sredstava za otapanje • Netopljiv u vodi • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena • Dobra prionjivost • Brza obrada • Čvrsto • Armiran vlaknima • Elastično. 710 ltr./TO TČ (28 dana): ca. bezcementna masa za armiranje (akrilna smola) za EPS ploče. vezane ploče.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. (armiranje):ca.08 m Upojnost vode: < 0. 4000 N/mm2 SD-vrijednost: ca. 400 SD-vrijednost: ca. siva masa za armiranje za ploče od polistirola (EPS-F / EPS-P / XPS-R). 2 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: ca. 4.drvo) • Samo za ravne podloge.08 m Čvrstoća pri savijanju: ca. pluto.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. sloja: 2.1. sloja: 5 mm KODVP µ: ca.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • Granulacija: ca. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. 4 N/mm2 NG: ca.2 kg/m2h • Potr. 7 kg/m2 Potr.8 .tankoslojno lijepljene na slabo upijajuće podloge (kao npr.2 mm Potr.5.2 mm Potr.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 1. vodoneosjetljivo specijalno ljepilo za sve vrste izolacijskih ploča (npr. fleksibilno • Brza obrada • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Bez cementa Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 1 m Upojnost vode: < 0. 1.

Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol .< 1 kg/m2 NG: ca.2 kg/m2h • • • • Potr. • Specijalno ljepilo (čisti akrilat) za lijepljenje EPS-a na EPS. (ljepljenja): 0. fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost • • • • Visoka prionjivost Otpornost na alkale Armiran vlaknima Elastično. 0. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 1 mm pH-vriijednost: ca. ploče.5 . (ljepljenja): ca. 1. 8 Način dostave: 264 . 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca.mineralna vlakna i PU izolacijske ploče) na betonske. Osobine: • • • • Elastično.5 kg/m2/ mm • NG: ca.gipsane/vapnene žbuke kao i na drvene građ. fleksibilno • Visoka prionjivost • Dobra prionjivost • Bez sredstava za otapanje Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potr. • Kao nosivi sloj za ljepilo na metalnim i drvenim grundiranim dijelovima.specijalno ljepilo Područja primjene: • Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja. • NA • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Bezcementno specijalno ljepilo za izolacijske materijale (npr. 1.(izolacijska): ca.specijalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol . 1.staklena vlakna. (armiranje):ca.5 kg/m2/ mm • Potr.pluto. (ljepljenja): ca.47 W/mK • Potr. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. vapnene/cemntne. 1700 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm • Upojnost vode: < 0.pjena.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .5 kg/m2/ mm • Potr. 1.5 kg/m2/ mm • NG: ca.

Stiropor): Izolacijskimaterijal može se reciklirati. izolacijske ploče od pluta (ICB): Izolacijska ploča od mineralne vune (MW): ne gori. otvorena za difuziju vodene Materijal ne sadrži strana vezivna sredstva (čisto ekspandiran).04 W/mK 30 / 50 ca.izolacijska ploča za fasade Izolacijske ploče od pluta (ICB) Mineralne izolacijske ploče A Izolacijska ploča od mneralne vune Izolacijska ploča od drvenih vlakana Ponašanje pri gorenju (Euroklasa): Sposobnost provođenja topline (W/mK): Paropropusnost µ: Gustoća (kg/m3): E (EN13501-1) 0. zaštita od topline. sigurnost upotrebe. zdravlje i zaštitaokoliša. poboljšana zvučna izolacija.035 W/mK 0. Područja primjene Kod područja primjene više je odlučujućih zahtjeva. 5 ca.045 W/mK 3/6 ca. 15 kg/m3 E (EN13501-1) 0. 120 kg/m3 A1 (DIN4102) 0. Lamele su fleksibilne i zbog okomitih vlakana imaju visoku čvrstoću.lac ijs Vrs / ve no Os če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . požara i zvuka. EPS.045 W/mK ca. 190 kg/m3 ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ Ökologie: Schallschutz: Spannungsarm: Podloga beton: Podloga cigla: Podloga stara žbuka: Podloga puno drvo: Podloga drvo: Untergrund Fachwerk: + + ++ ++ ++ + - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ - Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / . Izolacijske ploče od mineralne pjene: Inovativni novi izolacijski materijal ekološki orijentiran. ne gori. Za olakšavanje odluke u nastavku su navedene osobine mogućih podloga za razne vrste izolacijskih materijala koji se mogu upotrijebiti kod RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema.04 W/mK ca. kompaktan i može se zbrinuti kao građevinski otpad. 135 + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ kg/m3 E (EN13501-1) 0. Mehanička čvrstoća i postojanost. postojanog oblika. stabilpare i dugotrajna.04 W/mK 10 / 18 ca.neprikladno 265 . 115 kg/m3 A1 (EN13501-1) 0. nog oblika i ekološki preporučljiv (EN 13170).Izolacijske ploče Osnove / Vrste IZOLACIJSKE PLOČE Osnove / Vrste Polystyrol (EPS. 1 ca. (EN 13162). lako ga je obraditi i ne sadrži Formaldehyd (EN 13163).035 W/mK 0.

od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163.-)1-TR150BS100 Način dostave: 266 . proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije i dodatkom za apsorpciju infracrvenog zračenja i reflektora • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .izolacijske sisteme prema ETAG 004.-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom (siva) od tvrde pjenaste mase.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS. kod stare i nove gradnje.izolacijska ploča za fasade RÖFIX EPS-F 040 EPS.-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca.05 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS.06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. 40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: > 0.izolacijske sisteme prema ETAG 004 • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Izolacijska ploča sa rupama.035 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: ca. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca.05 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Izolacijske ploče RÖFIX EPS-F 040 EPS.05 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. • Za vanjske toplinsko . 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.izolacijska ploča za fasade RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploča za fasade sa rupama RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploèa za fasade sa rupama Područja primjene: • Izolacijska ploča od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163.06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • • • • Toplinska izolacija Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • Optimalna svojstva izolacije Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Neznatna prostorna težina Bez HFCKW i HFKW Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. • Za vanjske toplinsko . 0. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0. 45 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.

izolacijske ploče za podnožje RÖFIX EPS-P 035 EPS. 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune • Ne gorive.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 12 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 40 kPa • Veličina ploča: 80 x 62. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne goriva. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac.izolacijske ploèe za podnožje RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska ploča od mneralne vune • Mineralna. dvostrano obložena izolacijska lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac.izolacijske ploče za vanjske toplinsko .izolacijske ploče za vanjske toplinsko . 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.). 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. itd.). paropropusne toplinsko .-)1DLT(1)5-CS(10)150-TR150BS200 • Gustoća: ca.).izolacijske sisteme.03 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. 105 kg/m3 • KODVP µ: ca. S vlaknastom strukturom koja leži okomito na površinu zida • Gustoća: ca. 90 kg/m3 • KODVP µ: ca. vezana fenolnom smolom. vezana fenolnom smolom. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. Tip:COMPACT_035 • Kamena vuna sa specijalnom valovitom strukturom sa jednostrano tvrđom površinom zbog različite izolacije. za WDVS • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune • Visokoekspandirajuća ploča od polistirolske tvrde pjene EPS-P30 (WLG 035) za izradu izolacije kod podnožja.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . itd.5 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca. • Sa posebno izrađenom površinom.035 W/mK • Čvrstoća na smicanje: > 6 kPa • Poprečna vučna ćvrstoća: > 11 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 23 kPa • Veličina ploča: 100 x 60 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca.035 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0. 30 kg/m3 • KODVP µ: ca. • U sistemu provjerene. Tip: PLB_040 / SR II_040 / WVL2_040.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX EPS-P 035 EPS. Tip: PTPS_040. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. jednostrano obložene nosive ploče od kamene vune( WLG 035) prema EN13162.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 80 kPa • Veličina ploča: 120 x 20 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T4-DS(T+)CS(10)60-TR80-WL(P)-MU1 267 . vezana fenolnom smolom. 135 kg/m3 • KODVP µ: ca. jednostrano obložena nosiva izolacijska ploča (WLG 040) prema EN13162. oblikom određene tvrde pjenaste mase.izolacijske sisteme • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Optimalna svojstva izolacije • Neosjetljiv na vlažnost • Točnost u mjerama zbog pjenjenja određenog oblika • Zadržavanje istog oblika i prilikom viskokih temperatura i opterećenja • Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Odbija vodu • Optimalna svojstva izolacije • Ne može gorijeti • Visoka paropropusnost • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Brza obrada • Izolacija stiroporom od hidrofobne. paropropusne toplinsko . • U sistemu provjerene. itd.

04 W/mK • E .modul: ca. 3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploèe od pluta (ICB) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploèe A Područja primjene: • Prirodne ekološke izolacijske ploče (WLG 040) od čisto ekspandiranog pluta. 257 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: ca.izolacijske ploče za WDVS. • U sistemu provjerene.cigla) • Nije pogodan za bilo kakvu drvenu konstrukciju • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Hidrofobiran na mase Ne može gorijeti Ekološki preporučljivo Osobine: • • • • Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Toplinska izolacija Sastav: • Izolacija prirodnim plutom dobivenog iz selektirane drvne kore. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Mineralne.modul: ca. gašeno vapno) i vodenastog hidrofobiranja Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 80 kPa • Upojnost vode: < 6 kg/m2h • Veličina ploča: 60 x 39 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (DIN4102) Način dostave: 268 . bez vlakana (WLG 045) iz hidrata kalcijeva silikata (jako hidrofobičan) • U sistemu provjerene. parapropusne toplinsko . 120 kg/m3 • KODVP µ: ca. parapropusne toplinsko . ne gorive izolacijske ploče za fasade.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 115 kg/m3 • KODVP µ: ca.izolacijske ploče za vanjske toplinsko . • Pogodno za staru gradnju s masivnom I stabilnom donjom konstrukcijom (suhi beton.045 W/mK • E . 5 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 60 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 100 kPa • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: ICB-EN13170-L1-W1-T1CS(10)100-TR(50) • Gustoća: ca. isprešan i izrezan • Izolacija kalcij silikatom iz mineralnih sirovina (kvarcno brašno. Ekspandiran pod vodenom parom u vlastitoj surbarinoj smoli. (ICB prema EN 13170).izolacijske sisteme (prema ETAG 004).

04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kN/m2 • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.toplinsko izolacijskih sistema.toplinsko izolacijskih sistema.). S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Gustoća: ca.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 10 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) 269 .04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac.stranim udvajanjem i profilom za ojačavanje. Bez otvora za žaluzine i sl. Sa otvorom za ojačavajući profil. (optimaliziranje stabilnosti) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. kao i otvor za profil za ojačavanje. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 .zaštita kod EPS. neobložena RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi ...50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. itd.kao i otvor za profil za ojačavanje.izolacijskih sistema mineralnom vunom.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća MV zaštita (PS20) za nadvoje kod toplinsko . otvorena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita. Praktična EPS.zaštita (PS20) za područje nadvoja sa otvorom za žaluzine i sl. Sa otvorom za žaluzine i sl. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS. vezana fenolnom smolom. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. (Optimaliziranje stabilizacije • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 .50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. (Optimalizacija stabilizacije) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta.zaštita (PS20) kod EPS. • Pogodno za staru i novu gradnju • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. kao i otvorom za ojačavajuće profile. (Za optimaliziranje stabilnosti) • Optimalna obrada nadvoja nad prozorima i vratima za postavljanje žaluzina. otvorena RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom • Ojačavajuća EPS. neobložena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS.izolacijska ploča za 3.

Izolacijske ploče Podaci o proizvodu 270 .Toplinsko izolacijski sistemi .

C. -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. tako da ne dolazi do raznolikog trošenja zbog vremenskih utjecaja. D) (12) Oslonac za krovni žlijebove (teretA. držača. okoprozornih elemenata • Rukohvata ispred prozora i vrata • Konzola za zavjese.vješalice za odjeću (teret A) Vrsta tereta Lagani teret (A) Lagani teret (B) Primjena 2/4/7 12/13 2/5/6/8 9/10/12 5/6 10/11 Montažni elementi ZyRillo Montažni cilindar Quadroline EPS-Montažni kvadar Quadroline PU-Montažni kvadar Posebne osobine + prijelaz izolacijske debljine + bez toplinskih mostova . • Ti elementi. -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. ručica • Vodilica za zavjese • Nosača za vješalice.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova . držača cijevi. Teret i pričvršćivanje: (1) Klip (teret E) (2) Oslonac (teret A.. C. imaju na površini sličan ili isti grund (EPS ilir MW)kao i izolacijske ploče.Montažni elementi Osnove / Vrste MONTAŽNI ELEMENTI Osnove / Vrste U toplinsko-izolacijskim sistemima služe za montažu i učvršćivanje građevinskih dijelova poput: • Klinova na stožeru vrata. D) (6) Rukohvat (teret B. D) (9) Rešetka (teret B. B) (5) Izvučen krov (teret B. negibljive montaže bez toplinskih mostova ili barem sa smanjenim toplinskim mostovima. RÖFIX montažni elementi izlaze na kraj s tim slojem prepreke! za uvjetovanu primjenu i često kao sloj prepreke Područja primjene Pravilnim planiranjem s RÖFIX montažnim elementima možemo osigurati čvrste.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-Ploči .prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova Pričvršćivanje U izolacijskom materijalu U izolacijskom materijalu Pričvršćivanje Proizvod DoPURCol-Ljepilo RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. D) (8) Reklamna ploča (teret B. D) (10) Ograda (teret B. B) (3) Francuski balkon (teret F) (4) Poštanski sandučić (teret A. • Bez FCKW. D) (11) Markiza (teret C. • RÖFIX montažni elementi osiguravaju komfor montaže. spojeve bez prodora vode i sigurnost. koliko je to moguće. potpornjeva za bilje • reklamnih ploča itd.lac ijs Vrs / ve no Os nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . B) (13) Nosač .prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-ploči Teški teret (F) 3 Tra-Wik-PH Nosač za kutnik 120 . • Mogu se nanositi slojevi mortova iz sistema na mineralnoj bazi ili na organskoj bazi. -sistemske pričvrsnice 271 Srednji teret (C) U nosivom zidu Srednji teret (D) 5/6/7/8 9/10/11 Teški teret (E) 1 Nosač za klip K1-PH . D) (7) Lampa (teret A.odnosno bez HFCKW. C.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova U nosivom zidu Univerzalna-Montažna ploča .

160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • PU. Osobine: • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 .tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/zaštitnih rešetki (francuski balkoni).045 W/mK • Veličina ploča: 98 x 98 mm • Veličina ploča: 98 x 138 mm • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.) • Zbog tehničkih osobina.poprečna snaga: 150 kg • TČ (28 dana): ca. uključene 3 pričvrsnice • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. 0.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . vučna snaga elementa: 160 kg • TČ (28 dana): 2.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. vučna snaga elementa: 150 kg • Doz. nosivih vješalica.poprečna snaga: 15 kg Način dostave: 272 .5 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 . vučna snaga elementa: 70 kg • Doz. mineralne vune i pluta.04 W/mK • Veličina ploča: 72 x 125 x 300 mm • površina korištenja: 42 mm2 • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.04 W/mK • Veličina ploča: 100 x 112 x 300 mm • Veličina ploča: 120 x 112 x 300 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. mineralne vune i pluta.vučna snaga podloge: 150 kg • Doz. (uključuje 3 pričvrsnice) • Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a.Montažni elementi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Montažni elementi Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi kutnik PH Montažni element Nosivi kutnik PH Montažni element Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Područja primjene: • Kao podloga za montažu bez toplinskog mosta prozora.vučna snaga podloge: 80 kg • Doz. okretnih i kliznih stijena. moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže. • Podloga za montaže (npr. pridrživača. itd.klizača i reklamnih ploča i sl. nosača oluka.3 N/mm2 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.

kolutovi sa pločom od fenolne smole za držače za roletne. • EPS. 0. nosače oluka s metričnim navojem i sl. • Visoka otpornost na pritisak • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • TČ (28 dana): 0.poprečna snaga: ca. uključen alat za frezanje. vučna snaga elementa: ca. • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. 15 kg • Promjer: 70 mm • Veličina ploča: 90 x 10 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.045 W/mK • Veličina ploča: 198 x 198 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Debljina izolacije: 70 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.poprečna snaga: ca. uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo. nosača vješalica.vučna snaga podloge: ca. • Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese.04 W/mK • Veličina ploča: 90 x 20 • površina korištenja: 40 mm • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.izolacijske ploče. • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. 15 kg • Promjer: 90 mm • Debljina izolacije: 20 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0.poprečna snaga: ca. držač konzole. 20 kg • Doz. 15 kg • Doz. 70 kg • Doz. 15 kg • Doz.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi • EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača. laganih ploča i toplomjera i sl..vučna snaga podloge: ca.nosača oluka itd.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica.klizače za držače vrata. 15 kg • Promjer: 90 mm 273 .Uključen alat za frezanje i PUR ljepilo. vučna snaga elementa: 15 kg • Doz. • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a.7 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 .Montažni elementi Podaci o proizvodu Quadroline PU Montažni kvadar Tlačno montažni podložak • Tlačni podložak od PU . mineralne vune i pluta. • Uptrebljivo za EPS .045 W/mK • Veličina ploča: 70 x 70 • površina korištenja: 50 mm2 • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. vučna snaga elementa: ca.

E) ++ + + 25 < 15 ++ ++ + - ++ ++ + 25 < 25 ++ ++ ++ + - + ++ + 60 < 40 + + ++ + - ++ 25 ++ 70 ++ 110 ++ ++ 25 ++ 25 + 40 ++ 30 ++ 30 + ++ ++ + ++ ++ - + + ++ ++ - ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++ + - ++ ++ + ++ ++ + - + + + + + + - ++ + - ++ - 274 Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / . B) Novogradnja Šuplja cigla (Kat. mineralna pjena i beton Ovdje je potrebno pričvršćivanje Polystyrol-izolacijske ploče za područje sokla (EPS-P) i XPS-Rizolacijske ploče: Pričvrsnicu učvrstiti prije vezanja ljepila . lamele od mineralne vune i izolacijske ploče od pluta: Ove se ploče uz lijepljenje trebaju pričvrstiti pričvrsnicama. Od toga se izuzimaju: zidovi novogradnje (šuplja cigla) i TIS s površinskom masom < 30 kg/m2 . kojima se kod izloženosti vjetru mort za ljepljenje trajno fiksira na podlogu. One ne preuzimaju ljepljenje i nošenje izolacijskih ploča. C) Lagani beton (Kat. A) Puna cigla (Kat. jako su pridonijele tome da stručno ugrađeni toplinsko-izolacijski sistemi i nakon mnogo godina ne pokazuju značajnija oštećenja. Mineralna vuna (standardni format. Glavna se funkcija tako očituje kod vjetra i oluje (djelovanje vrtloga zraka kod vjetra). te tako pružaju potporu ljepilu. B) Šuplja cigla (Kat.lac ijs te Vrs / ve no Os lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi .neprikladno RÖFIX DTS-H - RÖFIX SD-FV RÖFIX XI-FV . Sve pričvrsnice ne ispunjavaju ovu funkciju u dovoljnoj mjeri.(EPS-F). nego izolacijske ploče pritiskaju na zid. C) Lagani beton (Kat. Područja primjene Polystyrol. D) Porobeton (Kat. E) Drvene podloge Beton (Kat. D) Porobeton (Kat. A) Starogradnja Puna cigla (Kat.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste MEHANIČKO PRIČVRŠĆIVANJE (TIPLANJE) Osnove / Vrste Dodatna montaža izolacijskih ploča s pričvrsnicama. RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) RÖFIX NDS-8Z (SMALL) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) RÖFIX SDS-8Z (SMALL) RÖFIX SDS-8Z (LARGE) RÖFIX STR-8Z (SMALL) RÖFIX SDP-8 (LARGE) RÖFIX SX-FV U ++ 60 < 20 + + - Mogućnost udara Mogućnost uvijanja Strojno udubljenje mogućnost strojnog postavljanja Osobina Dubina pričvršćivanja Područje tolerancije (ljepilo + stara žbuka) Beton (Kat. te mogu minimalno trajati kao i fasade i žbuke. Zapamti: pričvrsnica nije držač fasade.

Kategorija upotrebe A: Plastična pričvrsnica za upotrebu u betonu Kategorija upotrebe B: Plastična pričvrsnica za upotrebu u punoj cigli Kategorija upotrebe C: Plastična pričvrsnica za upotrebu u šupljoj cigli Kategorija upotrebe D: Plastična Kategorija upotrebe: Izbor područja upotrebe pričvrsnice ovisno od različite podloge prema ETAG 014: pričvrsnica za upotrebu u laganom betonu Kategorija upotrebe E: Plastična pričvrsnica za upotrebu u porobetonu Izbor pričvrsnica: Kad biramo pričvrsnice moramo paziti da su odabrana za odgovarajući fasadni sistem. Za rubne zone se broj može povisiti ovisno od slučaja na 12 pričvrsnica/m2. širina zone rubova je 10% dužine. Broj pričvrsnica • Načelno moramo ugraditi najmanje 6 pričvrsnica/m2. • Širina zone rubova na obje strane je najmanje 1 m. Za izolacijske ploče od EPS-F. Nakon toga moramo se ograničiti na sigurnosne propisane vrijednosti i minimalne zahtjeve. onda je potrebno na gradilištu napraviti test na izvlačenje i dokumentirati ga. 275 . Ako je visina fasade veća od dužine. Ako ras- položivo pričvršćivanje nije slično jednomu od gornjih. • Ploče od mineralne pjene pričvršćuju se s min. širina zone rubova je 10% visine u skladu s ÖNORM B4014-1. Kod šuplje cigle geometrija rupe je odlučujuća za izbor pričvrsnica. 1 pričvrsnicom/ploči. mineralne vune MW-PT (vodoravna vlakna).Drvene izolacijske ploče s min. Za izolacijske ploče-lamele od mineralne vune sa okomitim vlaknima mora biti promjer šešira pričvrsnica najmanje 140 mm.Toplinsko izolacijski sistemi . drvena vlakna i pluta mora biti promjer šešira pričvrsnica-tipla najmanje 60 mm. da odgovaraju podlozi i da zadovoljavaju zahtjeve za upotrebu. Dubina pričvršćivanja: Dubina pričvršćivanja je onaj dio pričvrsnice koji služi za držanje u podlozi. Zona držanja pričvrsnica mora biti sa vanjske strane. mineralne pjene. Kod brzine vjetra > 135 km/h i/ili visini zgrade > 50 m potrebno je imati dokaze o pričvršćivanju svake pojedinačno.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Upotrebljivo opterećnje: Maksimalno dozvoljeno opterećenje jedne pričvrsnice ovisi od sigurnosne vrijednosti. Kod oplaštenog betona i oplaštenog betonskog kamena pričvrsnica mora biti u betonu. ako je jednaka ili manja. 3 pričvrsnice/ploči.

15 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .135 6 8 10 I II Visina građevine 10 .5 6 10 > 25 .5 6 6 8 > 25 .20 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .5 6 8 12 > 25 .Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Rubno pričvrčćivanje Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.25 6 8 10 > 25 .50 6 8 10 III Shema pričvršćivanja 276 .50 6 10 6 8 < 10 10 .115 > 115 .5 6 6 10 10 > 25 .50 6 12 < 10 6 8 10 10 .50 6 < 10 6 6 6 10 .Toplinsko izolacijski sistemi .25 6 8 12 > 25 .50 6 10 12 III Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.135 6 10 12 I II Visina građevine 10 .50 6 10 12 < 10 6 6 8 10 .115 > 115 .

za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji.200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. punu i šuplju ciglu. univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska prièvrsnica Područja primjene: • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton. • Tip: ISOFUX NDT-8SZ • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton.6.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-05/0080 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: ISOFUX NDT-8LZ Osobine: • Visokokvalitetne. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 25 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . B (puna cigla). univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne. univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju Sastav: • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6.200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.6. s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6. s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 60 . punu i šuplju ciglu. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 15 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 .160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi .6.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). B (puna cigla). B (puna cigla). C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 60 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 40 mm • Boja: narančasta Način dostave: 277 . • Tip: ISOFUX NDT-8Z • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za punu/šuplju ciglu i kritične podloge.

više sigurnosti • Nema ucrtavanja za pričvrsnice • Profesionalne tehnike utapanja • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: SDM-T plus 8/60 U. za mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča u staro i novogradnji.260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. pune i šuplje cigle. B (puna cigla). E (porobeton) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 80 . s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 . s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. s držačem i elementom širenja (vijak) od galvansko pocinčanog čelika • Tijelo pričvrsnice od polietilena. C (šuplja cigla).340 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. • Tip: Ejotherm ST 8 U • Univerzalna navojna pričvrsnica za punu i šuplju ciglu.002 W/mK • Dopuštenje: ETA-04/0064 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). za mehaničko pričvršćivanje u staro i novogradnji. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 70 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: zelena Način dostave: 278 . • Tip: Ejotherm STR U • Visokovrijedna navojna pričvrsnica za pune i šuplje cigle.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . B (puna cigla). D (lagani beton s porama).0016 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0045/04 • Dopuštenje: ETA-04/0023 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). Osobine: • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ uronjiva RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/uronjiva RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak Područja primjene: • Uronjiva univerzalna navojna pričvrsnica za beton. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • 100% kontrola postavljanja . univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.0015 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0035/03 • Dopuštenje: ETA-02/0018 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Tijelo pričvrsnice od polietilena. B (puna cigla).

002 W/mK • Dopuštenje: ETA-05/0009 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). B (puna cigla). C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji.001 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0063/04 • Dopuštenje: ETA-03/0028 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).002 W/mK • Kategorija korištenja: E (porobeton) • Dubina sidrenja: 110 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: plava • Debljina izolacije: 80 . • Montaža uz pomoć HILTI aparata za postavljanje zavoranja DX 460 IE i specijalnih kartuša (može se dobiti u HILTI AG) • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. punu i šuplju ciglu. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pričvrsnica/Porobeton RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna prièvrsnica/Porobeton RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastična pričvrsnica RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastièna prièvrsnica RÖFIX SD-FV Plastična pričvrsnica/ čavao od staklenih vlakana • Plastična pričvrsnica sa čavlom od staklenih vlakana za beton. • Tip: Hilti XI-FV. za mehaničko pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji. • Tip: Ejotherm NT U.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . • Tip: Ejot SPM-T plus • Udarna pričvrsnica sa udarnim vijkom za beton. koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida. koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od polietilena. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Tijelo pričvrsnice od poliamida. s glavom i predmontiranim postavljajućim zavoranjem od galvanski pocinčanog čelika • Debljina izolacije: 40 .140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. punu i šuplju ciglu.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta 279 . s držačem i elementom širenja od poliamida s pojačanjem od staklenog vlakna • Element pričvrsnice od polietilena. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 40 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . • Postavljajuća pričvrsnica sa čvrstim čavlom za brzo i direktno pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0038/03 • Dopuštenje: ETA-03/0004 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 4. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. • Tip: Hilti SD-FV RÖFIX XI-FV Postavljajuća pričvrsnica/ čelični čavao RÖFIX XI-FV Postavljajuæa prièvrsnica/ èelièni èavao • Specijalne navojne pričvrsnice za porobeton. B (puna cigla).

C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 50 cm • Promjer: 8.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena. za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji. Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Čelični vijak sa glavom od izolacijskog materijala za drvene podloge. s glavom i čeličnim vijkom od galvanski pocinčanog čelika. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji. • Tip: Ejot SBH-T plus.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 80 .5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bež • Debljina izolacije: 40 .180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 100 .160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.Prièvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV-S Pričvrsnica za bušenje/ čelično tijelo RÖFIX SX-FV-S Prièvrsnica za bušenje/èelièno tijelo RÖFIX DTS-H Pričvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) RÖFIX DTS-H Prièvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) Područja primjene: • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune i šuplje cigle. s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena. za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji. Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune cigle. • Tip: HILTI SX-FV S • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG).002 W/mK • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela Način dostave: 280 .002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 8.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. • Tip: HILTI SX-FV U • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG).002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla). univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Element pričvrsnice od polietilena.Pričvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV U WDVS. Osobine: • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SX-FV U WDVS.

4 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: žuta • Promjer glave pričvrsnice: 140 mm • Boja: bež • Boja: bijela 281 .izolacijskom sistemu. sigurna obrada • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Univerzalno postavljanje • Glava pričvrsnice iz polietilena • Glava pričvrsnice iz polietilena • Kompletni set za pričvršćivanje profila podnožja./ Razdvajač za završne profile za podnožja. • Tip: Ejot IT 60/5 H • Tanjur pričvrnica za lamele od mineralne vune za kombiniranje sa pričvrsnicom. Sadržaj: 75 kom. • Montažni element za naknadno pričvršćivanje laganih dijelova u već ožbukanom toplinsko . 10 kom. za izjednačavanje neravnina na podlozi. • Preporučena opteretljivost po pričvršćenom komadu oko 30 N (3 kg). Promjer tanjura 140 mm. oznake na vratima. • Tip: Ejot SBL 140 plus • Udarne pričvrsnice za učvršćivanje profila na podnožju na zidovima i betonu. 50 komada za izjednačavanje (AS3) • Pričvrsnice (specijalni spiralni ) od polietilena i izolacijskih prstenova • Promjer: 5.lampe.set za prièvršæivanje RÖFIX Spiralne pričvrsnice Pričvrsnice za montažu RÖFIX Spiralne prièvrsnice Prièvrsnice za montažu • Tanjur pričvrsnice za drvene i nosive ploče za kombiniranje sa vijkom sa upuštenom glavom. • Profilni spoj za spajanje završnih profila kod podnožja i završnih profila. ovisno o podlozi sidrenja.set za pričvršćivanje RÖFIX Profil za podnožja . moždanika (SD-8/80).Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pričvrsnice drvo RÖFIX IT 60/5 H Tanjur prièvrsnice drvo RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pričvrsnica RÖFIX DTL-140 plus Tanjur prièvrsnica RÖFIX Profil za podnožja . poštanski sandučići.nosači vješalica. kao npr.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . • Univerzalna primjena • Univerzalna primjena • Racionalna.itd. spojnika (SV40).

toplinsko izolacijskog sistema 3 samo ograničena primjena . Vrs / ve no O ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . koji pokriva većinu današnjih zahtjeva.< 30 mm Drvo za masivnu gradnju Općenito Općenito + + - ++ ++ - ++4 ++ Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / .) Osnove / Vrste IZVEDBA RUBOVA I FUGA (PROFILI ITD. položajem i vrstom zgrade te brzine vjetra osigurati trajnu zaštitu od proUobičajeno je kod uvučenih soklova donji završetak TIS-a izvesti makanja TIS-a.Trake za brtvljenje fuga moraju se transportirati i skladištiti na hladnom mjestu kako bi se smanjila ekspanzija. na upit je moguće dobiti specijalne profile. Izolacijska traka za fuge 600 Priključni profil od lima W45 Izolacijska traka za fuge 2D Profil za podnožja U . utičnice i sl.) potrebno je u skladu s visinom. 30 cm. Sve trake i profili sa samoljepljivim dijelovima.oblik ++4 - Hinweise Prozorske klupčice Prozori & vrata (plastika/drvo) Općenito u zidu / dužina kraka < 3 m u zidu / dužina kraka > 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka < 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka > 3 m naprijed postavljena / dužina kraka < 3 m naprijed postavljena / dužina kraka > 3 m ++2 +2 +2 +2 +2 +2 + 2 - - ++ + - ++ ++ - ++ ++ + - ++ - ++3 - ++ + - - ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++ 2 ++ + ++ - Drveni-Alu-prozori Alu-prozori Konstruktivne fuge Prijelazne fuge za žbuku Prethodno postavljene rolete Limeni priključci Izvedba podnožja Općenito Općenito > 10 mm . završnim profilom za soklove (primjerice od čelika ili aluminija) bez rupa na donjoj strani.neprikladno 2 nije prepuručljivo kod MINOPOR . upotrijebiti na temperaturama > + 5 °C. cijevi za kišu. Takva trajna zaštita od udara kiše je u pravilu moguća samo uz uporabu profila (ili kad je potrebno izolacijskih traka).Izvedba rubova i fuga (Profili itd. Učvršćivanje završnih profila vrši se u razmaku od cca.) Osnove / Vrste Kod svih priključaka na izolacijske slojeve vrata/prozora kao i kod ugrađivanja građevinskih dijelova (gromobrani. Obratite se našim stručnim savjetnicima.Tip 1 = 2-3 mm (DS 3 mm) / Tip 2: 4-5 mm (DS 5 mm) 282 4 u kombinaciji cokl profila i traka za fuge 600 Profil za podnožja EXTRA - Letvica sa mrežicom W29 Letvica sa mrežicom W26 Letvica sa mrežicom W25 Profil pokretne fuge W50 Profil diletacijske fuge Profil za špalete 3728 Izolacijska letvica W .lac ijss itd. Područja primjene Pored standardnog programa.

du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj. Kao roba za valjanje. • Kutni profili s okapnicom stvaraju pravilni završetak s okapnim rubom na izoliranim kutijama za rolete. • Za debljinu od 3 i 5 mm • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj. bez otpada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Otpornost na alkale • Brza obrada • Otpornost na micanje Sastav: • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 15 cm Mrežaste trake: 10 cm 23 cm Boja: narančasta • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 12.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.5 cm 12.) Podaci o proizvodu Izvedba rubova i fuga (Profili itd.5 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 10 cm 15 cm • Boja: narančasta Način dostave: 283 . • Za debljine od 5 i 3 mm.izolacijske sisteme.lac ijs itd.) RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Okapni profil RÖFIX Okapni profil Područja primjene: • Kutnik (kut od 90 stupnjeva) sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasto) za toplinski . donjim dijelovima balkona. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasta) za izvođenje rubova okapnica. prozorskim nadvojima i završecima podnožja Osobine: • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otpornost na micanje • • • • Brza obrada Otpornost na alkale Otpornost na micanje Moguća individualna podrćja kutova • Moguće točno rezanje. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Kutnik (variabilni kut) sa mrežicom od staklenog vlakna za WDVS.

Zbog pokretnih vezica. trakom mrežice i zaštitnom folijom za vodonepropusni spoj žbuke na prozorima. upojnost i promjenu (EN 12211) • Ispitano na stalni teret (EN 1191) • Visokokvalitetni profil s PUR hidroizolacijskom trakom • Mehanički spojeni priključak • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otpornost na alkale • Brza obrada • Mehanički spojeni priključak • • • • Otpornost na alkale Brza obrada Trajno elastičan Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otporan na UV zračenje i ozon Sastav: • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. pasivnih kuća). du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljiva izolacijska i zaštitna letvica sa izolacijskom trakom za fuge. • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za prekrivanje • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 260 cm • Mrežaste trake: 10 cm • Boja: bijela Način dostave: 284 . Osobine: • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Ispitano na potiskivanje.te kod prozora i vrata. kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljivi završni profil sa izolacijskom trakom i mrežicom od staklenog vlakna (otporna na alkale) • Za izvedbu kompaktnih špaleta kod WDVS-a na prozorima i vratima. veća mogućnost primanja pokreta.te kod prozora i vrata. • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. itd. pasivnih kuća).) Podaci o proizvodu RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Profil za špalete 3728 RÖFIX Profil za špalete 3728 Područja primjene: • Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća.lac ijs itd. vratima. • Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.

• Završni profil krova prema krovnom opšavu. • Priključni profil za pokretne.Izvedba rubova i fuga (Profili itd. upojnost i promjenu (EN 12211) • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Dobra prionjivost žbuke • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom.lac ijs itd.trake na stražnjoj strani vodilica rolete. • Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od aluminija s ventilacijskim promjerom od 200 cm2/lfm • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 12. • Kutije za rolete ostaju neožbukane za naknadne revizijske poslove • Optimalno primjenjiv na aluminijskim i drvenim prozorima • Priključak za žbukanje kod prekodimenzijalnih prozora. • Izolacija slijedi pomoću PE. krovnog ruba. koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča. vodootporne spojeve između lima i žbuke (npr. • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom.) Podaci o proizvodu RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX FIN-TEX Priključni profil od lima W45 RÖFIX FIN-TEX Prikljuèni profil od lima W45 RÖFIX Završni profil krova RÖFIX Završni profil krova • Letvica sa mrežicom za priključak na prozoru sa roletama. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Montaža na izolaciji • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Ispitano na potiskivanje. itd. u području podnožja. kod TIS. vrata i sličnih dijelova (dužina kraka > 4m) kod TIS.5 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 12 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Boja: bijela 285 . kod čvrsto postavljenih prozora. između rogova za sistemsko prozračivanje. prozorskih fronta.) • Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke. • Letvica za žbukanje je zbog povezanih profila pokretljiva vodoravno i okomito.

) Podaci o proizvodu RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil diletacijske fuge Područja primjene: • Vodonepropusna izolacija svih fuga (npr.5 m • Širina fuga: 10 .Izvedba rubova i fuga (Profili itd.oblik).oblik) • Diletacijske fuge ne smiju se izolirati. na prozorima. bijela boja Moguće premazati Otporan na UV zračenje i ozon Otpornost na micanje Sastav: • Predkomprimirana. samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Plastični profil s pokretnom vezicom (co-ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Dužina: 18 m Dužina: 12 m Dužina: 9 m Širina fuga: 2 . a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj. drvenim gredama itd. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .6 mm Širina fuga: 3 .izolacijskom sistemu.12 mm Boja: crna • Dužina: 6. za izolaciju križnih fuga i fuga na prozorima i fasadama. • Tip trake za velike tolerancije fuga za područja koja su izložena tuči • Impregnirana. • Za izolaciju fuga za spajanje na prozorima prema građevini bez stavljanja dodatnih letvica kod TIS u staro i novogradnji. 30 mm Osobine: • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Moguće premazati • Visoka paropropusnost • Intergrirana dvostupanjska hidroizolacija • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Visoka paropropusnost • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Moguće premazati • • • • • Otpornost na alkale Svijetla.lac ijs itd.18 mm • Boja: siva • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 10 cm Širina fuga: 5 . vodonepropusna izolacija diletacijskih fuga i traka za spajanje. kao i za jako široke fuge.30 mm Boja: bijela Način dostave: 286 . kao i za fuge u toplinsko .9 mm Širina fuga: 5 . • Specijalno za naknadnu ugradnju. • Profil pokretne fuge za razdvajanje građevine. • Za velike zidne površine ( E . klupčicama prozora. samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Predkomprimirana. Za unutarnje kutove (V.).

Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) Podaci o proizvodu RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX Profil za podnožja U oblik RÖFIX Profil za podnožja U .160 mm • Dužina: 250 cm • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . • Kod manjih pokreta građevine. • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. kod kuća u nizu.3 mm Širina fuga: 4 .160 mm • Dužina: 200 cm 287 .lac ijs itd. • Preporuka sistema: kod primjene neobloženih aluminijskih profila za podnožja. npr.5 mm Boja: bijela • Debljina izolacije: 30 . du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . čistog aluminija bez podnih rupa • • • • • Dužina: 200 cm Mrežaste trake: 25 cm 25 cm Širina fuga: 2 . • Za bezprijekorno postavljanje izolacijskih ploča za ravna područja i rubove koji su otporni na udar. • Prešani profil za podnožja od čistog aluminija u obliku slova U.ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od čistog aluminija bez podnih rupa • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od utisnutog. te pomoću mrežice i okapnice daje čist završetak. Izbačeno podnožje) • Profil za umetanje za savršenu izvedbu podnožja.Na površini ili za unutarnje i vanjske kutove. Izbačeno podnožje) • Otpornost na alkale • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Brza obrada • Otporan na UV zračenje i ozon • Otpornost na micanje • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Visoka stabilnost • Brza obrada • Plastični profil sa TPE pokretnim vezicama (co . • Završni profil za podnožja u obliku slova U od čistog aluminija.oblik RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za podnožja EXTRA RÖFIX Profil za podnožja EXTRA • Profil pokretne fuge koji se sastoji od dva plastična profila sa fleksibilnom pokretnom vezicom i mrežicom. • Za postavljanje izolacijskih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar. • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. Postavlja se na obične aluminijske profile za podnožja u obliku slova U.

Suvereno svladavaju napetosti koje su uvjetovane klimom i minimalno se šire. Neizbježne su pogotovo kod ekstremnih promjena temperature i različitih podloga. 2 mm debelu temeljnu žbuku (bez preklapanja) Debelina armaturnog sloja (temeljna Aplikacija mrežice žbuka) Najmanja debelijna sloja (NDS) Proizvodi Armiranje površine 5 mm 3 mm 4 mm 2 mm 4. 45°. Milijuni kvadratnih metara obloženih fasada svjedoče o njihovoj kvaliteti.lac ijss Vrs / ve no O e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . treba se pridržavati zadane debljine temeljne žbuke i mrežica od tekstilnog stakla treba se pravilno položiti u temeljnu žbuku. 10 cm bez bez x x x x x x Dodatno armiranje Diagonalano armiranje pod površino armiranja pod površino armiranja 288 RÖFIX Kutnik sa mrežicom Položaj mrežice Najmanja mjera Srednja mjera Preklapanje RÖFIX P50 RÖFIX P10 . 10 cm min.5 mm 2.5 mm gornja trećina središnje središnje središnje min. Područja primjene Kako bi se izbjegli nedostaci na pokrivnom sloju. 20 x 40 cm ili kutna strelica). Na rubovima prozora i otvorima vrata potrebno je dijagonalno pojačanje (cca. Pancirna mrežica mora se uložiti u cca.Mrežica za armiranje Osnove / Vrste MREŽICA ZA ARMIRANJE Osnove / Vrste Visokokvalitetna mrežica za armiranje od tekstilno-staklenih vlakana pouzdana je zaštita od nastajanja pukotina na toplinsko-izolacijskim sistemima.

izolacijskih sistema. pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana.Mrežica za armiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje Područja primjene: • Visokokvalitetna. u području podnožja) • TIS odrezana mrežica za diagonalno armiranje toplinsko .lac ijs du vo oiz pr o ci da P e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Alkalno postojana.1 lfm/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: ca. alkalno postojana mrežica za armiranje od staklenih vlakana za postavljanje u RÖFIX mort za armiranje.1 lfm/m2 • Širina ćelija: 6 x 6 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: > 2 %/50mm • Površinska težina gotova: ca. • Kod površina koje su izložene oštećenju (npr. 1. 0. 2 %/50mm • Površinska težina gotova: > 0. • Sastavni dio RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema.28 kg/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm Način dostave: 289 .12 kg/m2 • Potrošnja: 1.15 kg/m2 • Površinska težina nasipna: > 0. Osobine: • • • • • Otpornost na alkale Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a Otpornost na micanje Bez mogućnost omekšavanja • • • • • Otpornost na alkale Bez mogućnost omekšavanja Otpornost na micanje Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a • • • • Otpornost na alkale Bez PVC-a Otpornost na micanje Odmah uporabljivo nakon dostave Sastav: • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.

Primjenjiv na gotovo svim podlogama. Sa standardnim profilima (vidi cjenik) oblikujte povijesne i moderne fasade.Dekorativni profili fasade nude širok spektar mogućnosti. dekorativnih profila posljednjih godina je sve popularnija.Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste DEKORATIVNI PROFILI ZA FASADE Osnove / Vrste Upotreba ukrasnih. Za nas je to daljnji korak u zaokruživanju naših usluga. idealan u kombinaciji s toplinsko-izolacijskim sistemima. lagani dekorativni fasadni profili od EPS jezgre s mineralnom oblogom ili od recikliranog stakla sa specijalnim vezivnim sredstvima. Već jednostavan obrub prozora i vrata privlači poglede. 290 .lac ijss Vrs / ve no O e ad fas za i ofil pr vni rati De mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Korištenjem mnogih mogućnosti varijacije podilazi se ukusu kupca i radi se prema njegovim željama. Područja primjene Gotovi. Stilski vjernu imitaciju povijesnih profila i reljefa možemo proizvesti po narudžbi. S našim fasadnim profilima moguće je Vašoj građevini dati osobnu notu odnosno starogradnji vratiti identitet.

Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene Područja primjene (strana) 291 .Toplinsko izolacijski sistemi .

Područja primjene • Kao nosiva ploča za žbuku za. koje služe za specijalnu upotrebu kao i u sanitarnom području.lac ijs evi Vrs / ve no Os če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Za izradu zaštitnih elemenata iznad otvora na objektu (prozorima. zavješena fasada. mekanim toplinsko izolacijskim sistemima.960 0.960 3. • Kao dodatna zaštita ispod armaturnog i sloja žbuke za poboljšanje čvrstoće na područjima izloženima mogućnostima mehaničkog oštećenja.125 Kom/Paleta: 90 60 60 36 36 Potrošnja kom.04 1. RENOTECT nosive ploče Debeljina ploče: 8 mm 12 mm 12 mm 20 mm 20 mm Dimenzije: 1200 x 800 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm m2/ploča: 0. individualno formiranje i originalno oblikovanje-to su osobine koje čine posebnost neke građevine za svakog arhitekta.32 1. U posebnim slučajevima mogu se upotrijebiti za saniranje kao ozračena.ventilirajuće fasadne sisteme. Nosive ploče mogu se ožbukati.vratima) sa žaluzinama.32 292 . • Kao ploča za saniranje na starim.125 0./m2: 1.960 3. RÖFIX RENOTECT nosive ploče su građevinske ploče koje se mogu žbukati.04 0.Nosive ploče/Graševinske ploče Osnove / Vrste NOSIVE PLOČE/GRAĐEVINSKE PLOČE Osnove / Vrste Najveća moguća funkcionalnost. investitora i korisnika.04 0.

11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1. za naknadno postavljanje WDVS pričvrsnica. Nadopuna sistemu za povećanje mehaničke opteretljivosti. 9 N/mm2 Način dostave: 293 . za frezanje starih žbuka i nosivih ploča. Osobine: • Neznatna težina • Visoka otpornost na pritisak • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Dobra racionalna obrada • Univerzalno postavljanje • Moguće prati Sastav: • Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom • Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja • Visokokvalitetni. Za izvođenje nadvoja. žbukati. 0.09 W/mK • E . 500 kg/m3 • KODVP µ: ca. sa dodatnim sastojcima i epoksidnom smolom.6 kN/m2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. • Nosiva ploča za renoviranje oštećene žbuke i WDVS fasada.Nosive ploče/Graševinske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nosive ploče/Građevinske ploče RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploèa RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ ploče) RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ploèe) Područja primjene: • Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primijeniti. Sa obje strane obložena staklenom mrežicom. • Specijalni alat za montiranje.lac ijs evi du vo oiz pr o ci da Po če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . nehrđajući čelik Obrada: Tehnički podaci: • Specifična težina: ca.modul: ca.

294 .Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Obrada Renotect nosivih ploča Profesionalni savjet Ljepljenje ploča Nosiva ploča može se obraditi uobičajenim alatom (npr.lac ijs evi da ra Ob če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Polystar . Naknadno se tanjurić pričvrsnice s prikladnim glodalom izgloda iz ploče i postavlja TIS-sistemska pričvrsnica. Armiranje ploča Prije armiranja potrebno je oko prozora i vrata izvršiti diagonalno armiranje. 2-3 dana nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u potrebnoj debljini (RÖFIX Unistar LIGHT . nož i sl. Pričvršćivanje se vrši TIS vijčanim pričvrsnicama od plemenitog čelika (slijediti sheme prema važećoj normi). Završna žbuka se nakon sušenja (cca. Mehaničko pričvršćivanje Bušiti se smije tek nakon dovoljnog stvrdnjavanja TIS-ljepila. Nanošenje završnog sloja RÖFIX P50 armaturnu mrežicu utisnuti u mort i izravnati zidarskom žlicom. Odgovarajućim RÖFIX zupčastim gleterom pročešljati u jednom smjeru.3 mm).5 mm. Ploče se po čitavoj površini ljepe na podlogu. Nakon cca. 5-7 dana ovisno o vremenu) izvlači i strukturira. fino nazubljena pila.).

Zbog homogenog materijala može se klamati s odmakom od ruba od cca.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od kalcij-silikata Profesionalni savjet Općenito/Priprema Kalcij-silikat ploča. Pričvršćivanje Rezanje. bušenje je moguće s uobičajenim alatom od tvrdog metala. U svježi mort ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. Kalcijsilikatne ploče pričvršćuju se u jednom radnom ciklusu. na koju se nanosi žbuka.Toplinsko izolacijski sistemi . Sisi žbuka ili silikatna žbuka. pokazuje prema van. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca. Ploče se postavljaju na dodir. RÖFIX silikonska žbuka. 295 . 15 mm. bez da se lome rubovi ili nastanu pukotine. tvornički hidrofobirana. Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja. Nije potreban specijalni alat. prljanje ploča kao i ispirane impregnacije. Visokim statičkim vrijednostima moguća je debljina ploče od 10 mm! Nakon montaže potrebno je izbjegavati dulje vrijeme stajanja bez žbuke. kako bi se izbjegavala visoka vlažnost. Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armaturni mort nanosi se u debljini od min. Klamati paralelno s površinom. 5 mm strojno ili ručno i razvlači se letvom. posebno zimi. Kalcij-silikatna ploča polaže se tako da hrapava površina. Izrada fuga i rubova Držati se smjernica proizvođača ploča. Pri tom je kao završna žbuka zbog elastičnosti i difuzijske otvorenosti preporučljiva RÖFIX 715 sa silikonskom bojom. Tvorničko hidrofobiranje osigurava ravnomjernu optičku sliku. Pričvršćivanje ploča s uobičajenim klamericama od plemenitog čelika. 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme. Preklapanje je minimalno 10 cm. Kod direktnog opločenja nije potrebna dodatna izolacijska traka na dodiru. piljenje. Dobra hidrotehnička svojstva (manje promjene debljine i dužine kod vlage i temperaturnih oscilacija) su pretpostavka dobre pločenosača žbuke.

Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme 296 . blizu vrha površine i raširena. Moguće je lomljenje i rezanje ploča. Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno armiranje. cementno vezani dodaci čine 11 milimetarsku jezgru. otporne na vremenske utjecaje koje ne gore proizvode se od čistih mineralnih komponenti s hidrauličkim vezivnim sredstvima. Kao alat za rezanje preporuča se pila Festo ATF 55 s dijamantnim listom za piljenje ili stroj za rezanje na mokro.Toplinsko izolacijski sistemi . Pričvršćivanje s vijcima za fasadu. koja se s obje strane armira mrežom od staklenih vlakana i oblaže čistim cementnim mortom. Ukupna debljina: 12. Preklapanje mora iznositi min. Alternativno se ploče mogu klamati. Za izvedbu rubova i uglova upotrebljavati isključivo PVC profile. U svježi mort se ulaže RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini. V2A. Pričvršćivanje ploča Pričvršćivanje prema uputama proizvođača.5 mm. Rupe za vijke moraju se unaprijed izbušiti i smiju se upotrebljavati samo vijci od plemenitih materijala priznatih proizvođača. Za ubodne pile preporučujemo list za piljenje tip Bosch T 141 HM. Fugiranje se izvodi masom za fugiranje u skladu sa sistemom i trakom za fugiranje. Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armirni mort nanijeti strojno ili ručno u debljini od min. Izvedba fuga i rubova Fuge od ploča ispuniti RÖFIX Unistar LIGHT armirnim mortom. Mort prije nanošenja slijedećeg sloja mora biti suh kako bi se izbjeglo ocrtavanje ploča u slijedećem nanošenju. 10 cm. 4 x 40 mm. Laki.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada cementnih ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Ove ploče-nosači žbuke. 5 mm i izvući letvom.

Predebeli slojevi ljepila i vlažno vrijeme produžuju vrijeme sušenja. 10 mm nazubljenje) s RÖFIX univerzalnim ljepilom ili tankoslojno RÖFIX ELASTOL -ljepilo za nanos s valjkom. ovisno o varijanti nanosi se samo lijepljenjem ili lijepljenje/tiplanje.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada drvolit ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Vanjski zid obrađen prema propisima proizvođača s pločama od prešanog drva je toplinska izolacija vanjskih zidova.Toplinsko izolacijski sistemi . 10 kom. stoga se uvijek preporučuje probno lijepljenje! Armiranje izolacijskih ploča Odvija se nakon cca. Potreban je preklop od min. Ako se samo lijepi. Premazi na drvu se mogu promijeniti. Pričvršćivanje izolacijskih ploča (samo ljepljenje) RÖFIX fasadni izolacijski materijali nanose se zupčastim gleterom (cca. Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja. U svježi utor ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini. Zaštitu od vremena i vode na površini fasade preuzima završna žbuka. potrebno je testiranje na novim odnosno kritičnim podlogama. Prednost se daje lijepljenoj i mehanički pričvršćenoj (tiplanoj) varijanti. 10 cm. Pričvršćivanje izolacijske ploče RÖFIX fasadne izolacijske ploče lijepe se po čitavoj površini zupčastim gleterom (min. armaturni sloj može se izvesti i s RÖFIX ELASTIC u debljini od cca. 6 RÖFIX vijaka za izolacijski materijal DTS-H po m2. pluta i polistirola. a time i mogućnost mehaničkog opterećenja. Sidrenje min. 2-3 mm. RÖFIX Unistar mort za armiranje nanosi se u debljini od minimalno 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom. Na rubnim dijelovima upotrijebiti min. za vrijeme i nakon obrade moraju zaštititi od vode i propisno pričvrstiti vijkom. tjedan dana sušenja. mineralne vune. Nakon stvrdnjavanja ljepila izolacijske se ploče mehanički pričvrste s min. 297 . 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi RÖFIX završn žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme. Vijke uvijek postavljati odozgo prema dolje. 10 mm nazubljenje) s RÖFIX Unistar mortom za ljepljenje. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca./m2. Općenito vrijedi da se ploče od prešanog drva prije. Kod upotrebe izolacijskih ploča od polistirola. 30 mm u nosivom drvetu. Kao izolacijski materijal prikladne su ploče od drvenih vlakana.

fuga i dodirnih elemenata Postavljanje ploča i specijalna izvedba dodira elemenata i stropa kao i vertikalne i horizontalne fuge izvode se prema uputama proizvođača. 10 cm. visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na zatezanje pri savijanju. ponovno upotrebljiva kao minerala građevinska tvar. vodoodbojna. 298 . Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno dijagonalno armiranje. difuzijski otvorena. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX difuzijski otvorene završne žbuke. Specijalno preporučujemo RÖFIX SiSi-žbuku ili RÖFIX 715 plemenitu žbuku specijal s dodatnim naknadnim premazom RÖFIX silikonskom-vanjskom bojom. Armiranje ploča Preklapanje mora iznositi min.Toplinsko izolacijski sistemi . U pravilu se elementi moraju čvrsto povezati. Armiranje ploča RÖFIX armaturni mort (Unistar LIGHT ili Unistar BASIC) nanosi se u debljini od min. Postavljanje ploča.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Fermacell HD ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema FERMACELL građevinske ploče HD su cementno vezane sendvič-ploče sa staklenim vlaknima i laganim dodacima koje se mogu direktno upotrebljavati kao nosači žbuke za vanjsko područje. 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom. niska težina zbog ekspandirane gline i granulata staklene pjene koji je reciklažan. U svježi mort ugrađuje se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. Ploča-nosač žbuke ispunjava razne zahtjeve: ne gori.

Ljepljenje s ljepilima preporučenim od proizvođačabitumen hladnih ljepila.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od pjene (Foamglas) Profesionalni savjet Općenito FOAMGLAS sastoji se od čistog stakla. U mokri sloj po čitavoj površini ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica s preklapanjem od 10 cm. Armiranje izolacijskih ploča Nakon sušenja ljepila s čeličnim gleterom nanosi se RÖFIX ELASTIC armaturni mort bez cementa. Ne sadrži FCKW. paronepropusan. Ploče moraju biti dovoljno i trajno pričvršćene za podlogu. ne napadaju ga štetočine. Kao sirovina upotrebljava se kvarcni pijesak i već više od 50% reciklirano staklo iz neonskih lampi i auto stakla. 25 X 50 cm). Osobine: vodonepropusan.Toplinsko izolacijski sistemi . HFCKW i HFKW ili druge štetne tvari. Ako se upotrebljava RÖFIX Mozaična žbuka potrebno je prije nanošenja završne žbuke nanijeti pokrivni predpremaz s RÖFIX UNI grundom (obojan u tonu mozaika). Nanošenje završnog sloja Nakon još jednog sušenja armaturnog sloja od cca. Pričvršćivanje prema shemi postavljanja. Paralelno s tim postaviti kutne mrežice i ostale priključke odnosno okapne profile. otporan na kiseline. postojanih mjera. Za ljepljenje i armiranje smiju se koristiti isključivo proizvodi bez cementa. 1 tjedna (ovisno o vremenskim prilikama) kao završni sloj može se nanijeti RÖFIX Sisi-žbuka ili RÖFIX KHP kao vodoodbojna. lak za obradu. pastozna strukturna žbuka željene granulacije. Prčvršćivanje ploča Izolacijske ploče prema podacima proizvođača na objektu skladištiti i obraditi. Armiranje izolacijskih ploča Na rubovima otvora vrata i prozora potrebno je prije armiranja izvršiti dijagonalno armiranje s RÖFIX P50 (cca. čvrst. 299 . ne gori. strukture i boje direktno na armaturni sloj (bez grundiranja).

Smanjuju troškove plaća. Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 Dostava materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) RÖFIX Tlačni silos 18 m3 = ca. 15 TO RÖFIX DSF 100 Tlačni silostransportno postrojenje RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku sa filterom RÖFIX Isoboy Typ C Uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Pištolj za ljepilo "MAI" RÖFIX Silos na slobodni pad 18 m3 = ca. = ca. učinkovitim alatom za rezanje i obradu. Područja primjene Slijedeća tabela prikazuje mogućnosti racionalizacije kod obrade toplinsko-izolacijskih sistema. alat i pomoćna sredstva optimiraju rad na gradilištu. Strojevi. 15 TO RÖFIX Papirnate vreće 25 bis 35 kg Količina zapremanja 1 Pal. 1.Alati Osnove / Vrste ALATI Osnove / Vrste Optimirano i točno tempirano odvijanje posla na građevini danas je važnije nego ikad. 27 TO 12 m3 = ca. potiču motivaciju radnika i time raste i kvaliteta rada i rezultat. pištolji za ljepljenje i špricanje.125 kg RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku tj..lac ijs Vrs / ve no Os ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Naša logistika silosa sa zatvorenim sistemom poticanja protoka. D20 Protočna mješalica Transport materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Obrada materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Rezanje izolacijskih ploča RÖFIX D40 Protočna mješalica RÖFIX Cut-Easy "Profi-Set" uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Izolacijske ploče pokretna stolica RÖFIX DTS-Tool "Wood" RÖFIX Isoboy Optima Višenamjenski uređaj za rezanje - Izrada rupa za pričvrsnice Uranjanje pričvrsnica Armiranje izolacijskih ploča RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica RÖFIX STR-Tool RÖFIX R16 zupčasti gleter (NDS RÖFIX R12 zupčasti gleter (NDS 5 mm) 3 mm) - 300 .pomaže uštedjeti vrijeme i novac. RÖFIX podržava profesionalce s pravim pomoćnim sredstvima i rješenjima. 27 TO 12 m3 = ca.

više sigurnosti • Izvrsna kvaliteta obrade Tehnički podaci: • Izmjere: 480 x 130 x 0.Alati Podaci o proizvodu Alati RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R12 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) Područja primjene: • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem. Osobine: • Istovjetna. stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem.75 mm • Izmjere: 480 x 130 x 0. Uklj. • Za profesionalno nanošenje. • Montaža na uobičajenim bušilicama. pročešljavanje TIS morta za armiranje (srednjoslojno) • Alat za RÖFIX STR-8Z uronjive pričvrsnice sa izmjenjivim kutom za rezanje. 1 dodatni nastavak T30 + 1 dodatni lim za rezanje. jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • 100% kontrola postavljanja . • Za profesionalno nanošenje. nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje. jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Istovjetna. pročešljavanje TIS morta za armiranje (tankoslojno) • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim. tj. tj.75 mm • Dubina reza: 2 cm 301 .

RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni uređaj za Tip C KOMBI • Dodatni uređaj sa užarenom žicom za posebne rezove.Alati Podaci o proizvodu RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni uređaj za rezanje siropora • Komapktni. 1 kg • Izmjere: 140 x 47 x 17 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm 302 .Kosi i ravni rezovi.Trafo i alat čvrsto su ugrađeni u uređaj. za strojno lijepljenje TIS izolacijskih ploča. Udarna spojnica NW23.izolacijskih ploča. lagano Dobro održavanje • Brza obrada • Čvrsto • Moguća individualna podrćja kutova • Brza obrada • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • Težina: ca.profesonlni uređaj za rezanje EPS. uklj. Uređaj se može stavitit na zid-ili direktno montirati na skelu. • Za sve uobičajene ploče i rezove. • Rezani komai za prozorske klupice i bordure. Područja primjene: • Profesionalni pištolj za lijepljenje. Kao dodatak za ISOBOY Tip C Kombi. Osobine: • • • • Jednoručna obrrada Kvaliteta skele Spretno.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 2 m crijeva i spužvaste kugle.

2. • Za rezanje pod kutom od 90 °-/ koso rezanje /rezanje sa utorom / rezanje u obliku klina /razrezivanje/ zakošeno rezanje RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploča RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploèa RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) • Stolica (sa trnovima ) za obradu izolacijskih ploča. MS. Sigurna od pada.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . staklena pjena. • Brza obrada • Univerzalna primjena • Brza obrada • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Dužina reza: < 113 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca. sa višenamjenskim kutom za rezanje.5 kg • Izmjere: 210 mm • Izmjere: 260 mm • Izmjere: 360 mm 303 . • Specijalni uređaj za rezanje tvrdog metala. RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni uređaj za rezanje polistirola • Profesionalni uređaj za rezanje EPS. 11 kg • Dužina reza: < 104 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca.) sa električnom univerzalnom žagom. pluto. za bušenje rupica za pričvrsnice u šupljim ciglama. XPS izolacijskih ploča. PUR i sl. moguće montirati na skeli. tj. • Za sve uobičajene ploče i rezove.Alati Podaci o proizvodu RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni uređaj za rezanje • Univerzalni uređaj za rezanje izolacijskih ploča (MW.

da: • su planirani toplinsko-izolacijski sistemi bez toplinskih mostova i parodifuzijski (npr.lac ijs ne me po Na ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . staklo. • su svi priključci i završeci kao i detalji proboja planirani tako. zaštićene i prekrivene. još bolje 4 do 5 tjedana prije) • što su sve horizontalne površine kao što su attike.IZVEDBA Napomene Kod planiranja toplinsko-izolacijskih sistema moramo uzeti u obzir. drvo. dovoljno izoliranje okoprozornih zidova). cigle i sl. aluminij. 304 . Mortovi i estrisi moraju se obraditi najmanje 3 tjedna prije obrade TIS.WDVS (TIS) . zidni vijenci. prekrivene i zaštićene • što podloga ne pokazuje nikakve znakove navlaženosti (temeljni mortovi i estrisi moraju biti prethodno dobro osušeni. Priključci i završeci moraju biti postojani na udarnu kišu. • Elementi za pričvršćivanje moraju biti izrađeni bez toplinskog mosta Sa obradom toplinsko-izolacijskih sistema možemo početi tek nakon: • što su sve površine kao npr. da izbjegnemo moguće vlaženje tokom obrade TIS-a. normi.Izvedba Napomene WDVS (TIS) . da ih možemo jasno obraditi. klupčice na prozorima i sl. • moramo uzeti u obzir protupožarne propise građ. • što su nam dati svi naputci za obradu priključaka i završetaka kao i detalja • što su prodori planirani tako da je osigurano paropropusno zatvaranje završetaka i priključaka • što je test primjerenosti podloge bio uspješan • što kod starogradnji eliminiramo uzroke dizanja kapilarne vlage i nakupina soli.

WDVS (TIS) . pustiti da se osuši Voda visokog tlaka (maks. pustiti da se osuši očistiti i ukloniti RÖFIX uništivačem algi Pokrivni beton širok razmak fuga. kamena sa jezgrom betona Mineralne žbuke i boje ljušti se. prije nanošenja TIS pomesti. 200 bar). masan loš.sa dlanom ispitamo prašnjavost i štetno "cvjetanje" površine • Test na struganje s tvrdim šiljatim predmetom • Test kvašenjem za ispitivanje upojnosti podloge • Test ravnine napravimo s letvom prema ÖNORM EN 1820 Testiranje vršimo na više nasumce odabranih mjesta. oprati čistom vodom. masan (ostaci od uljnih oplata. pomesti mehanički ukloniti ili bajcati. U struci su uobičajene jednostavne metode: • Metoda brisanja . pustiti da se osuši skinuti. isčetkati. voda sa visokim tlakom (maks. jer je priprema podloge od odlučujućeg značenja za funkciju pričvršćenja. ne nosiv Disperzivne boje. sredstva za razdvajanje) iscvjetavanja neravan. ukloniti uzročnike) voda visokog tlaka (maks. pustiti da se osuši oprati čistom vodom. Vrsta podloge Zid i beton Stanje prašnjav vlažan prljav.oprati sa čistom vodom. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje. mit Montageschaum gefüllte Fugen zuvor auskratzen Izvođenje nosive podloge lijepljenjem ili/ pričvršćivannjem pričvrsnica. isprati čistom vodom.isprati čistom vodom. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje. žbuke ne nosiv na bazi umjetnih smola nosiv Sve površine Alge. ostavlja trag krede prljav. pustiti da se osuši suho isčetkati i pomesti Ujednačavanje odgovarajućim mortom u odvojenim radnim koracima (zadržati vrijeme sušenja) Auswerfen der Fugen mit Zementmörtel.Izvedba Napomene Priprema podloge Kod starogradnji i / ili postojećih podloga žbuka moramo izvršiti kontrolu podloge na koju ćemo nanijeti toplinsku izolaciju. lišajevi 305 . gljivice. šupljine (odstupanja preko 1 cm) Mjere pomesti pustiti da se osuši (kod povećanja vlage. isčetkati. preko 5 mm između ploče i kamena Nedostajuća povezanost ploča tj.Toplinsko izolacijski sistemi .

nož. ručna pila • Ploče od mineralne pjene . 2. kružna ili tračna pila 306 . Preporučljive su i prikladne mreže za zaštitu fasade. Izvođenje podnožja Prije početka radova potrebno je na zgradi odnosno površini fasade. na kojoj se počinje s postavljanjem ploča horizontalno postaviti uže i vertikalno odrediti smjer.To su obično zastor od šljunka odnosno sloj koji smanjuje kapilarnost. podloge ili pojedinih slojeva od vremenskih utjecaja (sunce.5 m) s drvenim postoljem i mogućnost prilaza Postavljanje skele Kod postavljanja skele mora se paziti da je dužina sidra skele u skladu s debljinom sistema. Sokl profili od aluminja sa SP profilima koji vire služe kao vodoravni završetak sistema i kao pomoć pri postavljanju prvog reda. vjetar. Za rad sa silosima na pritisak ili slobodni pad potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete: • Strujni priključak:380 V. U području podnožja (min 30 cm visine) i ispod gornjeg ruba terena upotrijebiti RÖFIX izolacijske ploče za podnožja. Rezanje izolacijskih ploča Primjerenim alatom za rezanje izolacijske se ploče mogu rezati na potrebne dimenzije: • EPS-izolacijske ploče .Izvedba Obrada Obrada Priprema gradilišta Profesionalni savjet Priprema gradilišta Mortovi za sistem isporučuju se u silisima na pritisak ili slobodni pad ili u papirnatim vrećama.lac ijs da ra Ob ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Konstruktivnim mjerama potrebno je usmjeriti oborinsku vodu od fasade.5-4.5 x 2. kružna ili tračna pila • Diffutherm-izolacijske ploče .WDVS (TIS) . min.oscilirajuća brazdasta žica. ručna pila ili ubodna pila • Izolacijske ploče od pluta . Sokl profili učvršćuju se u razmaku od 30 cm RÖFIX SD-80 pričvrsnicama.užarena žica • Ploča od mineralne vune . da je osiguran dovoljan razmak između zidnih površina (radni prostor) u skladu sa zaštitom na radu i da u voda ne može prodrijeti uzduž sidara (bušiti ukoso prema gore).ručna-. udari kiše).ručna-. • Priključak za vodu 3/4 Zoll. Podnožje izloženo špricanju vode Završni profili moraju se montirati vodoravno i bez šupljina. 20-25 Amp.0 bar ili pumpu za povećanje pritiska • Prostor za silos (2.

To se postiže rubnom prugom i 2-3 pruge na unutarnjoj površini ploče.Kod ploča od mineralne pjene (MINOPOR) moramo radi mekane strukture prekriti izolacijsku ploču cca. 3 kom.WDVS (TIS) . 5 cm široku prugu i u sredini ploče min.5 cm. nakon 2 dana stvrdnuto i opteretivo Ručno nanošenje ljepila Kod normalnih podloga ljepilo nanosimo po rubovima trakasto./podlogu kod razmaka 62.Zaštititi drvo od vlage. Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana Obrađivati se smiju samo neoštećene i suhe ploče. Širina pruge iznosi 5 cm. 30 mm dubina sidrenja. S tim da oko ruba ploče nanesemo ca./podlogu kod razmaka 83.Izolacijske ploče moraju se trajno i čvrsto spojiti jedna uz drugu. Kod ravnih podloga možemo nanijeti mort za lijepljenje po cijeloj površini sa zupčastim gleterom s min. Ne miješati s drugim materijalima Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana na drvo Izolacijske ploče postavljaju se čvrsto spojene (bez fuga) (preklop min.. 12 mm širokim zubom.Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Strojni nanos mase za lijepljenje RÖFIX pištoljem za lijepljenje nanijeti tako da se u skladu s tolerancijom podloge postigne kontaktna površina od min. a visina je 2 cm. Lamelne ploče od mineralne vune pritisnemo na svježe ljepilo i poravnamo. Odvajanje fasade i sokla uvijek sa sokl profilom ili SP profilom. 20 cm).vl. 3 cm debelu točku veličine dlana./ploči kod masivne podloge) ili s pričvrsnicama iz plemenitog čelika. a u sredini ploče točkasto. Prije i za vrijeme obrade ploče se moraju zaštititi od vode. 307 . (RÖFIX zupčasti gleter R12/R16) Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Strojni nanos ljepila na podlogu (dvostrano premazane lamele): Kod dvostrano premazanih lamela od mineralne vune nanosimo ljepilo na podlogu (zid) u obliku vertikalnih pruga. Ljepilo je pri 15 C i 50% rel.3 cm ili 9 Stk. Pištolj držimo blizu površine ploče da postignemo ravnomjeran nanos.Pričvršćivanje se vrši sa sistemskim pričvrsnicama RÖFIX DTS-H (min. Svi spojevi se moraju zatvoritiPridržavati se zone špricanja vode od 30 cm (upotrijebiti EPS). 40 %. 6 Stk. 70 % površine.Toplinsko izolacijski sistemi .

Na kraju ljepimo izolacijske ploče sa fasadnim ljepilom na zaštićenu površinu. 25 cm . Postavljanje izolacijskih ploča Kod izolacije špaleta prozora i vrata kao i kod nadvoja.Prema potrebi s RÖFIX sistemskim pričvrsnicama dodatno pričvrstiti u razmaku od ca. Prethodno napravljeni zaštitni element Na mjeru prethodno napravljeni zaštitni element (nepremazan ili s unutarnje strane armiran) sa sistemskim ljepilom ugraditi.WDVS (TIS) . da izolacijska traka-nakon vezanja ljepila izolacijske ploče na fasadu. Na rubovima zgrade čitave ploče ili polovice položimo na češalj. Kod mineralne pjene ispuniti s RÖFIX MINOFILL-om. Postavljanje izolacijskih ploča U pravilu se postavljaju samo čitave izolacijske ploče. Ploče na uglovima koje vire odrežemo tek kad se stvrdne ljepilo.ormarići za rolete ili izbočine deka prekrivaju se po mogućnosti bez preklopa izlolacijskih ploča.Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Postavljanje izolacijskih ploča Izolacijske ploče dobro sljubimo jednu do druge. Spojevi ne smiju biti posmaknuti. 40 mm 308 . izolacijske ploče na fasadi moraju sezati toliko preko ruba špalete. Postavljanje izolacijskih ploča Pokretne fuge moraju se obraditi. Kako bi se izbjegla oštećenja izolacijski materijal bi se trebao držati u hladu i obrađivati na sjenovitim područjima.Toplinsko izolacijski sistemi . Sivo obojane EPS-izolacijske ploče se zbog tona pod utjecajem sunca mogu zagrijati. Nepresvučene elemente prije ugradnje armiramo. • Debljina izolacije • Prozorski otvor (gotovi izolirani prozorski otvor.Izbočeni dijelovi kao npr. Tek tada se reže višak izolacijske ploče. Ploče postaviti ravno i glatko. da postignemo jednakomjerno smanjivanje napetosti. bez armiranja) • Ugradnja žaluzina • Zaštitni element (s-Mass).Prekomjerni izolacijski materijal darf dabei bis auf eine Restdicke vom mindestens 3 cm aus der Rückseite der Dämmplatten herausgeschnitten werden. Radi dozvoljenih tolerancija fuge preko 2 mm ispunimo trakama od istog materijala. min. Moguće je i zasjeniti skelu mrežom.može biti sigurno utisnuta. Preklapanje neka bude 25 cm. To kod izloženosti samo jedne strane može dovesti do deformacija. na uglovima zgrade izolacijske ploče položimo na češalj. Prije izoliranja kalupa moramo kalup zaštititi RÖFIX Univerzalnim ljepilom (kao vezivni most). da postignemo jednakomjerno sniženje napetosti.

Dužina pričvrsnice odgovara debljini izolacije. Nož STRalata obrezuje izolaciju oko šeširića pričvrsnice. Istovremeno šeširić pritišće izolacijski materijal ispod. Pričvrsnica se postavlja na prednju cijev stroja.Izvedba Obrada Strojno pričvršćivanje Profesionalni savjet Izbor pričvrsnica Kod izbora pričvrsnica paziti da odabrana odgovara dopuštenoj prema ETAG 014. Deformirane ili loše pričvršćene pričvrsnice odstraniti i postaviti nove. Postaviti na dubinu bušenja = duljinu pričvrsnice + 10 . STR-alat postaviti (montira se na uobičajenu bušilicu). Pričvrsnicu postaviti u istoj ravnini s pločom. Kod toplinsko-izolacijskih ploča preporučuje se pokrivanje izolacijskom pločicom (rondelom). Postavljanje specijalnih pričvrsnica RÖFIX pričvrsnicu obrađivati Hilti-strojem. Vijčanu tiplu uvrnuti sve dok ne sjedne na izolacijku ploču. Zaključno se može čekićem zakucati ili stegnuti sporohodnim odvijačem (max. RÖFIX učvršćivač za bušenje stavlja se u Hilti-bušilicu TE SX i čelična čahura se bušenjem utiskuje u podlogu. Šeširić viri u dužini proširenja čahure tiple.WDVS (TIS) .Toplinsko izolacijski sistemi . Bušenje rupa za pričvrsnice Tek nakon stvrdnjavanja ljepila početi s bušenjem. STR-alat izvući laganim okretom u lijevo. Potavljanje teleskopskih pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z teleskopska pričvrsnica može se zabiti ili vijčati. Navojna prićvrsnica (STR-princip) Izbušiti rupu (Ø 8 mm) u nosivoj podlozi (dubina rupe: 40 mm). Ako se postojeća podloga ne može klasificirati po kategorijama A. 309 .Kod šupljikave opeke upotrijebiti višenamjensku bušilicu RÖFIX MZB-8 KARAT. Izolacijske ploče marke MW-PT s okomitim vlaknima zahtjevaju promjer šešira pričvrsnice od najmanje 140mm. Bušilica s udarima koristi se samo kod normalnog betona i pune opeke. a ne kod šuplje opeke ili blokova.15 mm. Kod betona pričvrsnica mora biti u betonu. Nastalo udubljenje zatvoriti STR-Rondelom (EPS ili mineralna vuna). 400 O/min) uklj. utiskuje se u ravnini s površinom izolacijske ploče i usidre se. Moramo uzeti u obzir duže vrijeme stvrdnjavanja pri hladnijem vremenu. Sve dok ljepilo ne stvrdne ne smijemo postavljati pričvrsnice.B iliC potrebno je testirati čvrstoću na licu mjesta. Provjeriti čvrstoću pričvrsnice. Bit Torx T40. Odgovarajuća jačina naboja je u skladu s čvrstoćom podloge.

kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP.WDVS (TIS) .Toplinsko izolacijski sistemi . tako da se podudara s površinom izolacijskih ploča. te se postavljanjem izolacijskih ploča komprimira skoro do ishodišne debljine Odrezani dijelovi moraju biti tupi. tj.Za kutove traku odrezati i iztupiti.trake. gustu traku direktno s role zalijepiti na dio građevine.Izvedba Obrada Priključni i zaključni profili Profesionalni savjet Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez" Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Nakon završetka žbukanja/ličenja folijska traka se pažljivo skida u smjeru strelica. te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir Prozirnu foliju otpornu na propuh fiksirati na okviru prozora. Ovim se dopušta ekspanzija hidroizolacijske trake za fuge Izolacijska traka za fuge 2D Nakon skidanja zaštitne folije sa samoljepljivog dijela. Fuge ostaju vidljive. da bude oko 3 mm više unutra Hidroizolacijska traka bez problema može ekspandirati u elastičnoj zoni zrna (u potpunosti). ne voditi oko kuta 310 . Na ljepljivoj strani trake vanjske folije pričvrstiti pokrovnu foliju za prozore. Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge. a na mjestu gdje je pukla skida se Uklanjanjem zaštite komprimirana PUR traka se otvara i ekspandira Prekomprimirani početni i završni dio odrezati Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja. kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Prije obrade proizvod čuvati na hladnom Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitina vezica se preklopi prema naprijed.

WDVS (TIS) . Fuga ne smije biti uprljana mortom Diletacijske fuge ne smiju se izolirati. između rogova za sistemsko prozračivanje.Toplinsko izolacijski sistemi . PVC.petlja za fuge postavlja se u fugu.) osigurati RÖFIX-izolacijskom letvicom ili pričvrsnicama na rubnom području. te mrežicu u potpunosti prešpahtlati Svi sudari moraju se 10 cm preklopiti (ostatak mrežice) Armiranje mrežicom na površini provodi se samo do rubova. 311 . profil postaviti horizontalno i utisnuti ga. te ju nije potrebno postavljati okolo Limeni završni profil -RÖFIX FIN-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil nataknuti na lim.prozora.Izvedba Obrada Zaključni profili Profesionalni savjet Okapni profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera U području kuteva temeljnu/armaturnu žbuku nanijeti.krovni priključci itd. a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj. te se profil s ostatkom vezice postavlja u armirajuću žbuku i prešpahtla se.područje sokla.vrata. Montaža na izolaciji Završni profil krova Otvorene završetke sistema (npr. Kod spajanja profila s ostatkom mrežice napravi se preklop. 30 mm Profil za radnu rešku -RÖFIX DUO-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil na izolacijske ploče zalijepiti armirajućom žbukom (ljepilom) Krovni zaključni profil Završni profil krova prema krovnom opšavu. Profil na stražnjoj strani zida se može presavinuti preko ruba ili lomljenjem skratiti Sudari profila se spajaju i stabiliziraju pomoću specijalnih nastavaka (priloženi) Dilatacijski profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Krakovi profila se stiskaju.

EPS ili PU Quadroline EPS Montažni kvadar Podloga za montaže (npr. nosača vješalica. (uključuje 3 pričvrsnice) Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a. laganih ploča i toplomjera i sl.tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica.) Zbog tehničkih osobina. mineralne vune i pluta.tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/ zaštitnih rešetki (francuski balkoni). Uptrebljivo za EPS . držač konzole. pridrživača. Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. Quadroline PU Montažni kvadar Tlačni podložak od PU .nosača oluka itd. uključen alat za frezanje. Montažni cilinder (EPS) Montažni cilindar ZyRillo EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača..PE ili PH DoRondo Montažne rondele PH Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese. Nosivi kutnik u PU-tvrdoj pjeni Nosivi kutnik PH PU. 312 . moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže.izolacijske ploče.Toplinsko izolacijski sistemi . uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo. mineralne vune i pluta. uključene 3 pričvrsnice Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a.Izvedba Obrada Montažni elementi Profesionalni savjet Element za montažu prozora Nosivi element K1-PH Kao podloga za montiranje prozorh bez toplinskog mosta prozora.WDVS (TIS) . Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. DoRondo Montažne rondele PH Montažni kvader . okretnih i kliznih stijena. nosivih vješalica.klizača i reklamnih ploča i sl. Montažne rondele . nosača oluka. itd. mineralne vune i pluta.

debljinama sloja. ulazi. Postoje i konfekcionirane trakice mreže za racionalnu obradu. Priključak izvesti s 10 cm preklapanja. Izrađivanje uglova slijedi kao i kod rubova bez profila s 10 cm preklapanja u skladu s površinom. Zaštitni kutnici. Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati. 313 . Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku. može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila Izrada rubova Izrađivanje rubova bez gotovih profila izvesti u skladu s površinom. Da bi postigli udarno čvršće žbuke (npr. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Izrada rubova Kod upotrebe rubnih profila s mrežicom od tekstilnog stakla i kutnika s mrežicomnanijeti temeljnu žbuku u širini predviđenih krakova tako da se rubni profil i krak mrežice mogu uložiti. tj. mort za armiranje).Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Diagonalno armiranje Na uglovima otvora prozora i vrata potrebna su dijagonalna pojačanja.WDVS (TIS) . 45 °. uložiti prije armiranja površine te tako fiksirati da se rub pruge postavi pod cca. Dijelove građevine (prozore. Nakon određenog vremena čekanja.) potrebno je prije obrade prekrititi. Ovisno od izolacijskog sistema upotrijebimo različite mase za armiranje (masa za izravnavanje. Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Mrežicu za armiranje polažemo vodoravno ili okomito da ne dođe do nepotrebnog kontakta. Kod polaganja prvoga sloja mrežicu ne preklapamo. koji služe za zaštitu od oštećenja nanose se ili na temeljnu ili na završnu žbuku. Utore mrežice tekstilnog stakla na jednoj strani cca. Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Poslije sušenja ljepila (poslije ca. sušenja. Pruge obično iznose 20 x 40 cm. 20 cm provesti oko rubova i najmanje s 10 cm preklopa uložiti u temeljnu žbuku. okvire prozora. vrata.Toplinsko izolacijski sistemi . hodnici) preporučamo mrežicu za armiranje nanijeti u dva sloja. itd. 2-3 dana) možemo početi sa armiranjem površine izolacijskih ploča. u različitim min.

Debljina sloja 5 mm (DS): Srednjeslojni postupak sa debljinom sloja 5 mm: • RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sistem • RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom vunom • RÖFIX MINOPOR toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom pjenom • RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta • RÖFIX DIFFUTHERM toplinsko-izolacijski sistem od drvenih vlakana Na svim spojevima s graničnim dijelovima i probojima u sistem armaturni sloj treba se odvojiti rezom sa zidarskom žlicom kako bi se izbjeglo nekontrolirano trganje. Po potrebi ravnomjerno razvući letvom Nakon 5.Toplinsko izolacijski sistemi .Debljina sloja 3 mm (DS): Tankoslojni postupak sa debljinom sloja 3 mm: RÖFIX W50 EPS-toplinsko-izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko-izolacijski sistem Kod prekidanja rada na nekoj površini potrebno je pripremiti preklapanje mrežice za nastavak rada tako se masa za armiranje na cca. 10 cm širine oštro na mrežici skine. Nakon 5.Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Armiranje . Eventualne nakupine mase potrebno je nakon sušenja otkloniti.WDVS (TIS) .7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Završavanje armaturnog sloja Treba izbjegavati prekomjerno zaglađivanje armaturnog sloja kako bi se izbjeglo stavranje slojeva siga na površini (posebno kod cementnih masa za izravnavanje). Armiranje. Armiranje.7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Armiranje . Kako bi se postigla ravnomjerna površina preporučuje se tankoslojna obrada slijedećeg dana.Debljina sloja 3 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 3 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 12 pročešljati RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati . Po potrebi ravnomjerno razvući letvom. 314 . RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati.Debljina sloja 5 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 5 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 16 pročešljati.

Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. potrebno je završno u dva sloja na ROFIX 715 nanijeti RÖFIX Silikonsku boju. fen) i kiše Nanošenje universalnih završnih žbuka na TIS: Žbuku nanijeti celicnim gleterom ravnomjerno u debljini zrna. Finu žbuku nanijeti nahrdajucim celicnim gleterom opcenito v dva sloja.Toplinsko izolacijski sistemi . pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Strukturiranje završne žbuke na TIS: Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno.WDVS (TIS) . utjecaj okoliša i ravnomjernost boje.fina žbuka). Naknadno bojanje izvodimo na mineralne završne žbuke nakon njihovog sušenja što je ovisno o vremenu. Prema iskustvu min. Naknadno bojanje mineralnih završnih žbuka na TIS: Kod mineralnih završnih žbuka nije potreban prethodni postupak grundiranja podloge.) Nanošenje završne žbuke na TIS: Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Štititi od smrzavanja. RÖFIX Renostar. RÖFIX 57 i sl. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. plastika) izvesti željenu strukturu. sloja pricekati lagano stvrdujavanje. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. na prethodno pripremljenu podlogu. Da bi poboljšali vodoodbojnost. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja). prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. Na kraju s odgovarajucim gleterom (stiropor.Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Priprema podloge za pastozne završne žbuke na TIS Najranije nakon 5-7 dana stavljati sloj. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. a prije nanošenja 2. 1 sloj žbuke oštro razvuci.B. vodoravno. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. 315 . 7-10 dana. vremensku otpornost.

Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje. kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja.4 strukoj debljini zrna (npr. Poslije i sušenja armaturne žbuke nanosimo RÖFIX masu za ljepljenje u debljini sloja ca.Toplinsko izolacijski sistemi . kako bi se smanjio unos zraka. Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje. Svježe nanesenu šeranu žbuko potrebno je zupcastim gleterom ili krtacom ujedneciti. Debeloslojne završne žbuke (šerane žbuke) na TIS: Žbuka se nanosi odozgora prema dolje u 3 . Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje.12 mm kod 3 mm šerane žbuke). Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Žbuku za nanošnje žlicom upotrebljavamo samo kod srednjeslojnih armaturnih sistema. Na gradevinsku cjelinu žbuku nanijeti bez prekida. površinu je potrebno pomesti. Vrijeme šeranja ovisi o vremenu. Na nju svježe na svježe nanosimo RÖFIX 750.. jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" 316 . kada zrno s letve "skače" tj. 1mm. pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto. 10 .WDVS (TIS) . te kada ga izvodi iskusni radnik.

1 9.Potrošnja ljepila za armiranje ovisi o debljini 1 m2 površine sa 1 mm debljine sloja = 1 l ljepila 1 m2 površine sa 5 mm debljne sloja = 5 l ljepila nanosa.2 ca. (kg/m2) maks.8 9 7 7 7 9.8 2.6 12.6 ca.5 ca. 4.1 ca.4 5.9 ca. 720 40 % 40 % 70 % 40 % 40 % 40 % 2 2.2 ca. a koji iznosi ca. 4. zahtijeva se min.4 ca.8 9.1 12.7 2.potrebno je računati s potrošnjom od min.Izvedba Obrada Kalkulacija potrošnje kod ljepljenja Dodavanjem laganih dodataka povećava se izdašnost i elastičnost ljepila. pri čemu se smanjuje napetost.Toplinsko izolacijski sistemi . 3 mm ili ca. Ovo poboljšanje očituje se ne samo u obradivosti nego i u tehnici rada. Armiranje Zadana debljina žbuke NPD 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm Lijepljenje 5 mm (kg/m2) 8 mm (kg/m2) 10 mm (kg/m2) Armiranje Lijepljenje / Armiranje (kg/m2) min. (kg/m2) RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 RÖFIX Dieplast S ca.6 5. 950 ca. Ukoliko se ne lijepi po cijeloj površini. 4. 5.7 9. 4. 990 ca.2 7.4 4 5. 4. a time i mogućnost nastanka pukotina.WDVS (TIS) .6 7. 5 mm 1 m2 površine sa 3 mm debljine sloja = 3 l ljepila Masa za lijepljenje/ armiranje Temeljne žbuke Litre/ Tone Površin a za lijepljenje ca.4 litre mokrog morta.8 ca. 720 ca. 710 ca.te sa debljinom sloja ljepila od 1 cm. 3.Ukoliko se ljepilo nanosi na 1m2 površine sa 40 % prekrivanjem.8 9. 4.2 ca. 7 ca.8 317 .6 5.8 3. Modul elastičnosti E snižava se. 720 ca.3 ca.8 2. 4. 40% prekrivanja. Kao osnova za izračun potrošnje ljepila služi ON-EN 18202 norma tolerancija u visokogradnji. Kalkulacija potrošnje kod armiranja Pozitivno djelovanje izdašnosti na potrošnju materijala očituje se također kod armiranja. Norma zahtijeva da ravnina zida ne odstupa za više od 1 cm. 70% sa MINOPOR ili 60% kod lamela. 5.4 ca. 5.

318 G R A ÐE V I N S K E B O J E .

355 Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 322 322 323 324 325 Priprema građevinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 326 326 323 328 330 Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 332 332 323 336 339 Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Obrada 340 340 323 347 DecorLine Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 348 348 352 354 319 .GRAĐEVINSKE BOJE 318 .

Bojama možete pobuditi određena raspoloženja ili svojim prostorijama dati novo ozračje. posreduju dojam širine i svaku prostoriju čine većom. Svijet je prešaren da biste ga obukli u bijele tapete. Pritom se ne traži samo šarenilo.Građevinske boje Građevinske boje Stvoriti atmosferu s RÖFIX svijetom boje RÖFIX je partner otvorena duha. imajte hrabrosti za boju. ograničavajuće i posreduju skrovitost.već sklad različitih elemenata u boji koji budi vaša osjetila. Fino stupnjevane nijanse. drvom. RÖFIX svijet boja oživljavaja iluziju. RÖFIX boje su za svako "platno" u unutarnjem i vanskom prostoru.funkcionalne i dugotrajne Proizvodna paleta sastoji se od čisto mineralnih premaza. Originalne boje. Hladne boje osiguravaju distancu. Tople boje U svijetu RÖFIX boja i materijala stalno se stavljaju novi akcenti. U kombinaciji sa staklom. Ponovno se traži boja. ostavljaju dojam blizine i intimne ugodne atmosfere. Kvaliteta i osiguravanje kvalitete uvijek stoje u prvom planu. silikatnih boja. Dobro promišljeni koncepti za usklađivanje čovjeka i arhitekta. Djeluju smirujuće i osvježavajuće. kao gašeno vapno. vapno i glinene boje sve do silikonskih boja. Tvorničke kontrole odnose se i na sirovine i na gotove materijale prije isporuke. 320 . Dajte se inspirirati. Beskrajne varijacije daju individualan ton fasadi i unutarnjem prostoru. disperzivnih premaza te zaštitnih slojeva s pripadajućim grundom odnosno razrjeđivačima. Igrajte se bojom! U idealnoj mješavini krije se vizionarska briljantnost. Pronađite Vaš osobni ton: Svijetle boje djeluju lagano i vedro. Tamne boje djeluju tmurno. pasivne su i ostavljaju dojam stručnosti i funkcionalnosti. stvaraju se atraktivni životni prostori s atmosferom. ekstremni dizajn i neobične nijanse želite? RÖFIX ostvaruje svaki san s osjećajem za boju. RÖFIX Građevinske boje . rafinirane kombinacije i tehnike odvode u uzbudljive dimenzije. betonom naša paleta boja razvija stil i estetiku. metalom. zidom. djeluju poticajno i aktiviraju.

Pri tom veliko značenje ima i izbor boje. Ne upotrebljavaju se omekšivači i otapala što garantira standarde kvalitete i zdrav unutarnji život. Vaša će kuća mamiti poglede. Mora se optički prilagoditi kući i štititi dugoročno materijal gradnje. ličilac i proizvođač.Građevinske boje Oblikovanje fasada i zaštita RÖFIX vanjskim bojama Vizualni dojam fasade stvara se oblikom. Pritom se ispunjavaju svi tehnički zahtjevi. Tonovi boje su važan sastavni dio arhitekture. Radi li se o renoviraju. 321 . posvuda je odlučujuća zaštita od vlage. RÖFIX Vas podržava u odluci s originalnim uzorcima žbuke i RÖFIX OBJEKT DIZAJNOM. moderniziranju ili novogradnji. RÖFIX vanjske boje ispunjavaju taj zahtjev i uvjerljivi su visokim standardom kvalitete i optimalnom kvalitetom obradivosti. Elegantnim kompozicijama boje. Na vizualnom dojmu moraju se dokazati arhitekt. Informirajte se kod Vašeg RÖFIX stručnog savjetnika ili na www. kako istaknuti postojeće građevinske elemente i ostvariti tonovima boje igru svijetla i sjene. ekonomične su u obradi i redovito se testiraju. Kod oblikovanja unutrašnjih prostora važno je kombinirati estetiku s funkcionalnošću. Pored tih estetskih osobina odlučujuće su i funkcionalnost i trajnost. Temeljito planiranje. Psihologija boja opisuje objektivno. Dajte svojoj fasadi lice. rafiniranim prozorima i vratima kao i poljima kontrasta boja. Kvalitetna kolekcija RÖFIX unutrašnjih boja optimalno podržava te zahtjeve. znanstveno dokazano djelovanje boja. Vaš ličilac i izvođač fasade znaju. Oblikovanje fasada s RÖFIX OBJEKT-DIZAJNOM Fasada je posjetnica kuće. Uređivanje prostora s RÖFIX unutrašnjim bojama.roefix. spretnost i optimalna kvaliteta proizvoda dugoročno se isplate. bojom i svojstvima materijala.com. Paleta boja je pregledna i učinkovita. Pod velikim potencijalom oblikovanja misli se na kreativnost i individualnost. Održavanje vrijednosti zaštitom od vlage.

ravnomjerno ravne površine za nanošenje boje.Masa za izravnavanje Osnove / Vrste MASA ZA IZRAVNAVANJE Osnove / Vrste Masa za izravnavanje neravnina Rijetko kada uspijeva da se žbukom ili betonom izrade takve površine koje su spremne za ličenje. Manteca .te Vrs / ve no Os nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Zidne i stropne površine kao i gotovi tvornički elementi mogu se premazivati s RÖFIX MANTECA. Asortiman čine vapneno-cementne. I gipskartonske ploče i stare žbuke mogu se jednostavno obraditi tim proizvodima. one se lako oštete zbog grube svakodnevnice na gradilištu. Stoga se primjenjuju prozirne mase za izravnavanje. gipsane ploče. Čak iako su gornje površine ravne i glatke. gips kartonske ploče. vapnenodisperzivne kao i čiste disperzivne mase za izravnavanje. Ta masa za izravnavanje. Tako nastaju glatke. kako bi se otklonile neravnine i oštećenja. 322 . RÖFIX nudi različite vrste (veziva) ovisno o zahtjevima. vapneno-cementne temeljne žbuke i dr. Kao podloga odgovaraju beton. mramornog brašna i stirolakrilata može se izvrsno obrađivati i ručno i strojno. na bazi vapna.sinonim univerzalnosti Za racionalno premazivanje velikih površina zidova i stropova nužna je univerzalna masa za žbukanje i izravnavanje koja je izuzetno postojana.

Slijedeća tablica pokazuje mogućnosti primjene i odgovarajuće osobine. Služe za obradu betonskih površina. RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Renostar RÖFIX Manteca Kratki opis Masa za izravnavanje Zračno vapno.Građevinske boje . Disperzivno vezivno sredstvo Masa za izravnavanje Zračno vapno. Disperzivno vezivno sredstvo Disperzivna masa za izravnavanje Umjetna smolabaza Masa za izravnavanje Žbuka za renoviranje Masa za izravnavanje Vezivo sredstvo Zračno vapno Bijelo vapno baza Karbonatizacija. Hidratacija Cement -baza Protvrdnjavanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Na mineralnu podlogu Na organsku podlogu Na betonsku podlogu Na gotove montažne elemente Na gips-kartonske ploče Osobina Mogućnost špricanja Mogućnost filcanja Mogućnost gletanja Armiranje vlaknima Armaturna mrežica Karbonatizacija Karbonatizacija Stvaranje filma Karbonatizacija Hidratacija ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ - ++ - + + ++ ++ ++ Legenda Pogodnost/Osobine: ++ = odlično / + = uvjetovano / .nepogodno RÖFIX 57 - 323 . gips-karton ploča ili izravnavanje neravnina na podlozi.Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Masa za izravnavanje RÖFIXMase za izravnavanje dostupne u različitim vrstama vezivnih sredstava (ovisno o zahtjevanom profilu).

cementnih temeljnih žbuka • Mogućnost brušenja • Dobra kvaliteta obrade. mogućnost špricanja • Visoka izdašnost • Mogućnost brušenja • Pravilno zamiješana. Način dostave: 324 . strop. kao i za izravnavanje vapneno . moguće špricati.35 kg/ltr. gotova za uporabu tankoslojna masa za izravnavanje. • Potrošnja: ca.8 kg/m2 • Specifična težina: 1.du vo oiz pr o ci da Po nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . žbukane i gipsano kartonske podloge. strop.7 kg/ltr. Za unutarnje zidove. zidnih građevinskih ploča. kao i za izravnavanje vapneno . • Univerzalna. • Za oblaganje donjih slojeva stropa. gotova za uporabu.Masa za izravnavanje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Masa za izravnavanje RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje Područja primjene: • Pravilno zamiješana.cementnih temeljnih žbuka • Dobra kvaliteta obrade. moguće špricati.7 kg/ltr. • Potrošnja: ca. žbukane i gipsano kartonske podloge.2 kg/m2/mm • Specifična težina: 1. 1. tankoslojna masa za izravnavanje. • Za izravnavanje fuga kod gipsanih ploča. 1 kg/m2 • Specifična težina: 1. • Za oblaganje donjih slojeva stropa. • Visoko izdašna. prirodno bijela masa za gletanje i žbukanje. Za unutarnje zidove. • Univerzalna. zidnih građevinskih ploča. gotovih elemenata. vlaknima armirana masa za izravnavanje grubih untarnjih zidova. tankoslojna masa za izravnavanje. gotova za uporabu. gotovih elemenata. 0. betonske. mogućnost špricanja • Univerzalna primjena • Pravilno zamiješana. betonske. šupljina i drugih udubljenja • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra prionjivost • Mogućnost brušenja Sastav: • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (mineralni) • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. prirodno bijela masa za gletanje/žbukanje.

prašina. okvire prozora. Izbjegavati premješavanje Nanošenje Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Naknadna obrada Sa špahtlom na nastavku materijal se ravnomjerno nanosi i gleta. Ne miješati s drugim materijalima.5 dana stajanja.. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Kratko promiješati. nosiva i bez nečistoća (npr. itd. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 325 . vrata. Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Dijelove građevine (prozore. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima) Pri ispravljanju neravnina moguće je nakon 3.) potrebno je prije obrade prekrititi. površinu izbrusiti pomoću papira za brušenje granulacije 180/200. čađa. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. alge). Da bi se postigla površina koju bi bilo moguće premazati potreban je još jedan radni korak Upute za obradu Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. Nakon toga površina je spremna za ličenje. da se stvara takva površina koju je moguće tapacirati ili špricati.Masa za izravnavanje Obrada Obrada Obrada pastoznih vapnenih masa za izravnavanje Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Podloga mora biti suha.da ra Ob nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Na glatkim površinama radi se na taj način.

čađa i katran. Pješčane podloge se vežu • Povećava se vodoodbojnost Izoliranje premazima za izolaciju Izolacijske boje su temeljni premazi koji sprječavaju nastanak štetnih supstanci na budućem premazu ili vežu topljive tvari koje prodiru. koje se praše ili su oštećene vremenskim utjecajima. Trebaju prodrijeti što dublje u upijajuće podloge. • izoliranje mrlja od vode • Izoliranje tvari koje probijaju kroz podlogu (Lignin. Za različite vrste onečišćivača okoliša upotrebljavamo izolacijska sredstva sa otapalom ili vodorazrjediva sredstva. sjajni film. Među onečišćivače zidova ubrajamo i olovke i flomastere. Ta vrsta premaza suši se u pravilu bez sjaja-mat i s malo napetosti i mora dati film bez pora.evi ate Vrs / ve no O kih aš gr em pr Pri es boj ke ns ađ Gr Građevinske boje . prije no što ih se premazuje.Veliku prljavštinu trebalo bi pokušati odstraniti (oprati). Nikotin etc. vodenasti ili grundevi koji sadrže otopala nazivaju se dubinskim grundom. Pretežni dio onečišćivača predstavljaju nikotin. 326 . kako bi se trajno spriječilo prodiranje neželjenih tvari iz podloge. S odgovarajućim dubinskim grundom mogu se učvrstiti i površine mineralnih ili organskih žbuka i boja Silikonski dubinski grund pokazuje prije svega dobro hidrofobno djelovanje i dobro prodire. vodene mrlje.) • Reduciranje jake upojnosti Formuliraju se najčešće bijelo pigmentirane izolacijske boje na bazi specijalnih veziva. Potrošnja i dubina prodiranja ovisna je o upojnosti podloge: važno je pritom da na površini ne smije ostati zatvoreni. u suprotnom su potrebna dva premaza s izolacijskim sredstvom. više ili manje ih učvrstiti. • Upojnost podloge se izjednačuje i reducira • Pukotine se hidrofobiraju i postaju neaktivne • Prionjivost između porozne podloge i boje • Podloga se učvršćuje. eventualno ih istovremeno hidrofobirati i reducirati preveliku upojnost te egalizirati.Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste PRIPREMA GRAĐEVINSKIH BOJA Osnove / Vrste Dubinsko grundiranje Nepigmentirani.

Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Građevinske boje-priprema RÖFIX Dubinski grund podijeljen je prema različitim vezivnim sredstvima. učvršćivanje podloge.Svojstva: ++ vrlo dobra / + zadovoljava / . Ovisno o zahtjevima (upojnost. dubinsko djelovanje) navedeni proizvodi imaju različita svojstva.ne zadovoljava W=na bazi vode / L=na bazi otopala RÖFIX 90 + 327 .Građevinske boje . RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX W97 Kratki opis Vezivo Baza proizvoda/ Razrjeđivanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Učvršćivanje mineralnih podloga Učvršćivanje organskih podloga Osobina Pigmentacija Popunjavanje Sposobnost prodiranja Reguliranje upojnosti Učvršćivanje Prionjivost Hidrofobost Izolacia od stetnih tvari Predpremaz organsko W Predpremaz organsko L Predpremaz mineralno W Predpremaz organsko W Predpremaz organsko W Predpremaz organski L ++ ++ ++ ++ + ++ ++ - ++ ++ + - + ++ ++ + ++ ++ + + ++ + + + ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole ++ ++ ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole + ++ + + Silikatna boja/ žbuka ++ ++ ++ + ++ Silikonska boja/ žbuka ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie Moguće premazati sa Legenda .

Osobine: • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Izjednačava upojnost podloge • Odbija vodu • Bez sredstava za otapanje • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan.0. neravnomjerno upijajućih podloga.15 . neravnomjerno upijajućih podloga. • Za učvršćivanje slabih. • Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.pješčanih. proziran Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. vodenasti grund na bazi visokokvalitetnih silikonskih emulzija sa dubinskim djelovanjem na fasadama.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.15 . • Nepigmentirani.vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema građevinskih boja RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund Područja primjene: • Nepigmentirani.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. Za ujednačavanje jako.3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. Način dostave: 328 . • Potrošnja: 0.0. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. tj.evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje . Za ujednačavanje jako/ neravnomjerno upijajućih podloga. • pH-vriijednost: 5 • Potrošnja: 0. Dodatno hidrofobiranje. Za ujednačavanje jako.15 . • Za učvršćivanje slabih. tj. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. proziran • Bez sredstava za otapanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan.0.pješčanih. • Za učvršćivanje slabih mineralnih podloga. unutarnjim zidovima i stropovima prije nanošenja završnih žbuka i boja.

• Za izolaciju mrlja od vlage.0.pješčanih i neravnomjerno jako upijajućih podloga. • pH-vriijednost: ca. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja. čađi i nikotina. čađi i nikotina. • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja.2 kg/m2 • Specifična težina: 1. postojan na otapala. postojan na otapala. pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga. proziran Slabog mirisa • Slabog mirisa • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Izjednačava upojnost podloge • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Otapalo (bezmirisno) • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Potrošnja: 0. postojan na otapala.5 • Potrošnja: 0. za fasade. 329 .15 . • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Izoparafinski razrjeđivač za razrijeđivanje poroizvoda koji sadrže otapala.15 .25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Za suzbijanje mrlja od ljepila. prije nanošenja organskih žbuka i boja. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih. • Za učvršćivanje nenosivih. unutarnje zidove i stropove.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23. ljepila.0. unutarnje zidove i stropove prije organskih žbuka i boja.3 kg/ltr. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • • • • • Visoka moć prodiranja Visoko dubinsko djelovanje Izjednačava upojnost podloge Bezbojan.evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje .Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX Razrjeðivaè RÖFIX Razrjeđivač RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 90 Izolacijski premaz • Nepigmentirani dubinski grund.15 . • Potrošnja: 0.0. Za fasade. 4.

valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. Omjer razrijeđivanja kod slabo upijajućih podloga iznosi maks. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). Uljane. čađa. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. nosiva i bez nečistoća (npr. Ne miješati s drugim materijalima.evi ada ra O kih aš gr em pr Pri eb boj ke ns ađ Gr Građevinske boje . alge). prašina. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 330 . Ne smiju nastati sjajna područja. Potrebno je pripaziti. 20% Nanošenje ravnomjerno. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati. da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina. Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. Premazati probne površine.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada Obrada dubinskih grundova Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista.

proizvod razrijediti sa 15% vode Nanošenje ravnomjerno. tj. Kod podloga koje sadrže gips. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 331 . Ne smiju nastati sjajna područja.Građevinske boje . Potrebno je pripaziti. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Dobro prianjajuće premaze uljanih. nosiva i bez nečistoća (npr. čađa. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). alge). prašina. Premazati probne površine. lak i disperzivnih boja. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. Zbog smanjene moći upijanja usporivača sušenja može doći do razlike u strukturi završne žbuke. da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada izolacijskih grundova Profesionalni savjet Podloga Podloga mora biti suha. valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. Uljane. do promjene površine Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost. kao i nikotin.

zadovoljavaju samo ako se nakon Zaštita fasade stoga ne dopušta kompromise.Stoga se fasada mora trajno i pouzdano zaštititi od vlage.1 svih fasada i glavni je uzrok svih oštećenja. Zaštita fasade i estetika ciljevi su koji zahtijevaju visok nivo kvalitete. kako bi se konkretizirali dugoročni i funkcionalni sistemi premaza.5 kg/(m2 h0. 332 .te Vrs / ve no O n va za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Obojane fasade su ukras koji nas odvodi od sivila svakodnevice. a što je manja vrijednost otpora difuziji vodene pare. Budući da je te vrijednosti prvi puta definirao dr. prljavštine (mikrobakterijskog napada) i štetnih tvari te ispuniti važne građevinsko fizikalne RÖFIX nudi dugoročne premaze za različite zahtjeve: organski i silikatno vezane fasadne boje kao i "prave" vanjske boje na bazi sillikonske smole. međutim. niza godina ne pojavljuju oštećenja i promjene tona boje. Vlasnika kuće.5 ) • Otpor prema difuziji: sd-vrijednost: ≤ 2 µ s (m) • Proizvod w ² sd: ≤ 0. H. "Künzel-vrijednostima". Künzel s instituta Fraunhofer često se govori o tzv. RÖFIX fasadne boje omogućuju investitoru. zahtjeve kao što su primjerice sposobnost difuzije i elastičnost.Boje za van Osnove / Vrste BOJE ZA VAN Osnove / Vrste Zahtjevi za vanjske boje Bojama za vanjske površine RÖFIX ulaže u postojanost. utjecajima i procjenama dobivenih rezultata od strane Frauenhofer Instituta za građevinsku fiziku godine 1968. Ovdje je voda u svim oblicima neprijatelj br.1 kg/(m²h0. arhitektu i izvođaču raznovrsna rješenja za sve potrebe oblikovanja bojom u graditeljstvu. Tehničke vrijednosti-Vanjske boje Boje funkcioniraju samo u uravnoteženom odnosu primanja i davanja vode. koje zahvaljujući svojoj mikroporoznosti djeluju ekstremno vodoodbojno. to je veća paropropusnost. izloženosti vrem.5 ) nim podlogama. po prvi puta su definirani zahtjevi za premaze na mineralmatematički su formulirani kao tzv. Temeljem sistematskih istraživanja.Za opis primanja vode služi w-vrijednost.a istovremeno su paropropusne. "teorija fasade" kako slijedi: • koeficijent primanja vode: w-vrijednost: ≤ 0. Sd-vrijednost opisuje davanje vode. To znači: Što je manji koeficijent primanja vode w. to je bolja kapilarna zaštita.

dok se ne Prednosti silikatne boje: • trajno vezivanje za podlogu • mineralna boja koja ne gori • visoka otvorenost difuziji vodene pare mijenja difuzijska otvorenost.Silikonske boje suše se ravnomjerno i mikroporozno i podsjećaju na prirodno-minePrednosti silikonskih boja: • mineralni karakter • dobro se premazuje • otporna na vremenske utjecaje • slabo se prlja • jako vodoodbojno djelovanje • povišena otpornost na alge i gljivice • visoka paropropusnost ralni izgled premaza vapnenom bojom. Organske silikatne žbuke dobro prianjaju na mineralne podloge. U svakodnevnoj jezičnoj upotrebi umjesto naziva "disperzivna boja na bazi umjetne smole" koristi se i naziv "disperzivna boja" ili "akrilna boja". Minimalna upojnost vode kod istovremeno visoke paropropusnosti.Općenito disperzivne boje odlikuju se malom upojnošću vode i dobrom obradivošću. već i pojačavaju pore. Građevinske boje na bazi organskih veziva Umjetne smole su najviše primijenjena vezivna sredstva za boje. Manji udio disperzije stabilizira sistem i jamči postojano skladištenje.Građevinske boje . Osim toga najveći dio širom svijeta proizvedenih boja bazira se na tom već stoljećima dokazanom vezivnom sredstvu. dodatno elastificira kruti silikatni kostur. Silikatne vanjske boje: Vezivna baza je kombinacija kalijvodenog stakla i primjerene vodenaste polimerne disperzije koja je za ovu svrhu alkalno stabilna i dobro se podnosi s visoko alkalnim vodenim staklom. I to zahvaljujući svom vezivu silikonskoj smoli: ne djeluje samo hidrofobno na pore. 333 . K tome i ekstremna dugovječnost.Nakon nanošenja boja penetrira u podlogu i počinje reakcija Prednosti akrilnih boja: • visoka mehanička otpornost • slabo apsorbiranje vode • najveći izbor boja • laka obrada • visoka postojanost boje • visoka elastičnost s vodom.Boje za van Osnove / Vrste Vanjske boje na bazi silikonske smole Silikonske boje svrstavaju se među najmodernije i najuspješnije sisteme premaza za fasadu.

preko silikatnih boja. Umrežavanj Protvrdnjavanje silie kata I vapna Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Osobino Široka paleta boja Stabilnost tonova boja (ovisna o sušenju) Paropropusnost Vodoodbojno djelovanje Otpornost (alge/gljivice) Elastičnost Armiranje vlaknima Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost ličenja Razrijedivo s vodom ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + (SV) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++(*) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++(*) + + + ++ + +(*) ++ ++ ++ + +(*) + ++ ++ + + +(*) ++ + + + -(*) + + + + -(*) + ++ Legenda: ++ = vrlo dobra / + = zadovoljava / .Građevinske boje . U prvom planu uvijek stoje kvaliteta i osiguravanje kvalitete. disperzivnih premaza pa sve do zaštitnih slojeva i pripadajućih grundova. odnosno razrjeđivača. Tablica pokazuje osobine i mogućnosti obrade: RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Vezivno sredstvo organsko organsko mineralno/ organsko organsko organsko organsko organsko Protvrdnjavanje Stvaranje filma Stvaranje filma.Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike vanjskih boja Proizvodna paleta seže od mineralnih premaza.= ne zadovoljava / SV=na bazi silikata / (*) = sa konzervaciju filma 334 RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja . boja na bazi silikonske smole.

izolacijski sistemi (ožbukani) Podloge opterećene algama i gljivicama Legenda .uništavač algi RÖFIX Valjana i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja Stanje podloge 335 . Sukladno tome odrediti odgovarjajuću boju.Svojstva: ++ = vrlo dobra / + = dobra / .izbor prema podlozi Podloge moraju odgovarati i biti ispitane prema odgovarajućim nacionalnim normama i propisima.= neprikladna Legenda .Boje za van Osnove / Vrste Nanjske boje . RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Podloga Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star star star ++ (HT) ++ (LH) ++ ++ (HT*) + (HT*) + (HT) ++ ++ (HT) + + (HT) + + (HT) ++ ++ (AK) + (SHT) + (SHT) ++ ++ (SHT*) + + (SHT) + + (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (AK) ++ ++ (ST*) ++ ++ (ST) + + (ST) ++ ++ (ST) ++ ++ (ST) + (AK) + (HT) + (LH) ++ ++ (SG) ++ ++ (HT) - ++ (HT) ++ (LH) + + (HT*) ++ ++ (HT) + (AK) + + (HT*) + + (HT) - + (HT) + (LH) + + (HT*) + + (HT) + + (AK) Blok od vapnea Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Sanacijske žbuke Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Toplinsko .Građevinske boje .Predpriprema: SHT = silikon dubinski grund / ST = silikat dubinski grund / HT = hidrosol dubinski grund / LT = LH-grund s razrjeđivačem / SG = Sisil-grund / AK = Algenkiller .

SD-vrijednost: ca. mogućnost špricanja • Visoka pokrivnost • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Minimalnan napon • • • • Armiran vlaknima Odbija vodu Visoka pokrivnost Mogućnost jakog punjenja • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Bez sredstava za otapanje • Minimalnan napon Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Dodatak vlakna • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0.15 . vapneno/cementne žbuke. • Na mineralnim i organskim podlogama (kao npr.25 kg/m2/A. mineralne i disperzivne boje. 0. • Otpornost na alge. 11. 8.6 kg/ltr.37 kg/ltr.0. 0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom Osobine: • Dobra kvaliteta obrade.25 . • Otpornost na alge.0. pješčani kamen. Specifična težina: ca.5 Upojnost vode: 0.04 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.35 kg/m2/A. sa pukotinama (do 0.0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Premaz za fasade. SD-vrijednost: ca.5 Upojnost vode: 0. 8. 0.4 m pH-vriijednost: ca.08 m pH-vriijednost: ca. Specifična težina: ca. SD-vrijednost: ca.8 mm).15 .09 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. 1. • Za obradu starih WDVS fasada. • Za premazivanje i ujednačavanje mineralnih plemenitih žbuka i zaribanih žbuka.) • Otpornost na alge. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Mineralna boja sa izuzetno malo naprezanja za mineralne podloge. armiran vlaknima na bazi akrilatne disperzije.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . itd. 1.04 m pH-vriijednost: ca.11 kg/m2h Način dostave: 336 .5 Upojnost vode: 0. 1.4 kg/ltr.25 kg/m2/A. mikro vlakana i punila. koje nisu statički uvjetovane.Boje za van Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Boje za van RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja Područja primjene: • Vodoodbojni premaz za ujednačavanje i premaz za žbukane i WDVS fasade. beton. Specifična težina: ca.

7 W/mK • pH-vriijednost: ca.6 kg/ltr.Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Valjna i premazna žbuka • Otpornost na alge. 8.15 kg/m2/A.07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.15 . odmah upotrebljiva strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. SD-vrijednost: ca.5 337 . SD-vrijednost: ca. selektirani mramorni pijesak • • • • • Potrošnja: 0. Potrošnja: 0.25 kg/m2/A. Specifična težina: ca. • Za premazivanje starih organskih i mineralnih žbuka i premaza.0.25 kg/m2/A. 0. 8. • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Odbija vodu • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 1. 0. 1.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Vanjska boja za područje objekata.15 . 0.5 Upojnost vode: 0. 0.15 .6 kg/ltr. Specifična težina: ca.14 m pH-vriijednost: ca.8 kg/m2 • KODVP µ: ca. • Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove. 8.14 m pH-vriijednost: ca.0.5 • Potrošnja: ca.0. kao i žbukane fasade. • Pravilno zamiješana.

01 m pH-vriijednost: ca. SD-vrijednost: ca.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Otpornost na alkale • Visoka vodoodbojnost • Bezbojan.1 m pH-vriijednost: ca. • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša.5 Upojnost vode: 0.2 . 1.07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.01 kg/m2h Način dostave: 338 . 1.25 kg/m2/A. • • • • • Potrošnja: 0. SD-vrijednost: < 0. 8.5 Pukotina pri širenju (400um) 10°C: ca.2 . Specifična težina: ca. • Specifična težina: ca. 1 kg/ltr. betonske građevine kao i za mineralne žbuke. ciglu i pješčani kamen i premaze mieralnim bojama.Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton Područja primjene: • Vodootporna impregnacija za mineralne podloge. 1.15 kg/m2/A.4 kg/ltr. 8.7 kg/ltr. • Prikladno i za fasade.1 . 1 mm • Upojnost vode: < 0.prirodni kamen.7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca.0. proziran • • • • Visoka pokrivnost Odbija vodu Minimalnan napon Visoka paropropusnost • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Akrilna smola Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.0.0. 0.4 kg/m2 Gustoća: ca.

valjanje. valjka ili četke. Slojeve provjeriti na nosivost putem proba umrežavanja. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom. Pukotine na podlozi traže posebnu diagnozu štete.i novi premazi omogućuju dugotrajnu zaštitu od vremenskih neprilika Prvo se premazuju kutovi i kosine ravnim kistom Nanošenje ravnomjerno. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Ne obrađivati pri jakom suncu. alge). kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Omjere razrijeđivanja vidi u tehničkim podacima Prije nanošenja. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja.) potrebno je prije obrade prekrititi.da ra O n va za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .podložni .Boje za van Obrada Obrada Obrada vanjskih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. nosiva i bez nečistoća (npr. Upotreba rešetki za cijeđenje sprječava nastajanje debelih slojeva boje i omogućuje ravnomjerno nanošenje. Raditi mokro na mokro kako bi se izbjeglo pojavljivanje primjesa 339 . bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. prašina. čađa. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje. kao i posebne materijale za armiranje i premošćivanje pukotina Površinski premaz razrijediti s malo vode kako bi se dobila optimalna konzistencija za mazanje tj. jakom vjetru i visokoj vlažnosti zraka. Dijelove građevine (prozore. Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Premazi odgovaraju plemenitoj žbuci i zbog toga ne utječu na svojstva paropropusnosti. vrata. itd. Osnovno pravilo kod renoviranja i novih premaza . okvire prozora. šeranja.

Dokazano smanjuju rizik od tzv. za razliku od prijašnjih vremena. Pojam "sa slabom emisijom" stoga je korektniji. instituti za testiranja i RÖFIX -građevinske boje govore o "slaboj emisiji". Redovitim testiranjima i kontrolama dokazuje i sigurnost pri upotrebi-čuva okoliš.koliko god zahtjevne bile Vaše potrebeRÖFIX je uvijek najbolji izbor. Fogging efekta. RÖFIX unutarnji premazi temelje se na najboljim. 340 . Zakonodavac. Individualnost i stilsko oblikovanje više je nego ikad važno za kvalitetu života i udobnost.RÖFIX unutrašnje boje Učinkovita RÖFIX paleta boja optimalno je obradiva i ima visoku pokrivnost. posao pa čak i slobodno vrijeme danas se. Ekološki mateBez emisije otapala Taj pojam zapostavlja površne sastojke (VOC).te Vrs / ve no O a un za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje .Boje za unutra Osnove / Vrste BOJE ZA UNUTRA Osnove / Vrste Za vlastita četiri zida pronaći welness i zdravo stanovanje. građevinsko fizikalnom i estetskom pogledu čine RÖFIX unutrašnje boje idealnim premazom za svaki prostorni koncept. bojom i materijalom.Ti zahtjevi na kvalitetu ispunjavaju se dobro promišljenim oblikom. odvija u unutarnjim prostorima. vitalizira i psihološki je besprijekorna. Kvalirijali koji ne štete zdravlju cilj su RÖFIX-ovih istraživanja i razvoja. Dugotrajne i kvalitetne . već i estetski i ekonomski razlozi svjedoče za uporabu proizvoda bez omekšivaća. tete "slaba emisija" i "bez emisije" ne postavljaju samo mjerila u pogledu zaštite zdravlja i okoliša.kako na starotako i na novogradnji. prirodnim sirovinama. To su crno-sive naslage na zidovima i stropovima nalik čađi. Prednosti u tehničkom. Stanovanje. Upotrijebite neku boju iz RÖFIX programa.

Obložni materijali se u klasi mokrog zaribavanja dijeli na stupnjeve od 1 do 5. 341 . Podjela se vrši prema EN 13300. Stupanj sjaja Oznaka sjajno srednji sjaj mat tupo mat Kut mjerenja 60 ° 60 ° / 85 ° 85 ° 85 ° Vrijednost reflektiranja ≥ 60 < 60 / ≥ 10 < 10 <5 Stupanj sjaja dijeli se u 4 grupe. kdje stupanj 1 ukazuje na najveću pokrivnost.5 ≥ 98 i < 99.5 ≥ 95 i < 98 < 95 Oznaka visoka pokrivnost dobra pokrivnost I kontrast se dijeli na stupnjeve od 1 do 5. Za naziv srednji sjaj koriste se i pojmovi mat sjaj i svilenkasti sjaj. Kontrastnost/Pokrivnost Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Kontrast ≥ 99.Boje za unutra Osnove / Vrste Kriterij kvalitete (EN 13300) Otpornost pri mokro zaribavanje Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 < 5 µm ≥ 5 µm i < 20 µm ≥ 20 µm i < 70 µm ≤ 70 µm > 70 µm Ribanja i pranja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 40 ribanja kod 40 ribanja Postojanost pri mokrom zaribavanju ocjenjuje postojanost obloge protiv ponovnog čišćenja (prije otpornost na ribanje i pranje). gdje stupanj 1 ukazuje na najveću postojanost pri mokrom zaribavanju.Građevinske boje .

svilenkasti sjaj RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Vezivno sredstvo Protvrdnjavanje veziranje Osobina Široka paleta boja mehanički zahtjevi Stupanj bjeline organsko Umrežava nje.6% Ograničeno Klasa 3 79.= bez kriterija razrijeđivanje: W = razrjedivo sa vodom / L = sadrži otapala 342 RÖFIX Glinasta zidna boja - RÖFIX Unutarnja boja .Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike unutarnjih boja Raznovrsnvrsni izbor proizvoda. Stvaranje filma mineralno Protvrdnjavanje silikata I vapna organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma Ograničeno Klasa 2 86.Građevinske boje . Pokraj organskih disperzivnih boja (u raznim kvalitetama obrade i kvalitetama proizvoda). u ROFIX asortimanu još imamo visokokvalitetne Lateks boje. silikatne i silikonske unutarnje boje. RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja.2% Sve boje Ograničeno Klasa 1 90% svilenkasti sjaj svilenkasto mat Klasa 3 Ograničeno Klasa 1 88% Ograničeno Klasa 4 Stupanj sjaja tupo mat tupo mat tupo mat mat tupo mat tupo mat tupo mat tupo mat Kontrastnost/Pokrivnost Izoliranje od stranih sredstava Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost Razrijedivo sa vodom Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 1 - Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 3 ++ - - +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ L ++ ++ W Legenda: +++ = odlično / ++ = visoko/dobro/ + = slabo / . kao i vapnene i glinaste boje.5% Ograničeno Klasa 2 91% Ograničeno Klasa 2 91% Sve boje Klasa 3 84.

potreban je raznolik i visokokvalitetan izbor proizvoda. svilenkasti sjaj Podloga RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Gips kartonske ploče Gipsana žbuka Ploča od iverice Uljane boje Tapete Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Mrlje od vode Nikotin. čađa.Boje za unutra Osnove / Vrste Unutarnje boje . RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja.Prethodna obrada: W97 = Izolacijska boja / SHT = Dubinski grund na bazi silikonskih smola / ST = Silikatni dubinski grund / HT = Hidrosoldubinski grund / LH = LH-dubinski grund RÖFIX Glinasta zidna boja 343 RÖFIX Unutarnja boja . radna mjesta. U suradnji sa novim ROFIX ColourDesign otvaraju se sve mogućnosti za savršeno uređivanje unutarnjih prostora. bolnice) zahtjevaju i različite proizvode:Ovjde ROFIX nudi veliki profesionalni izbor unutarnjih boja. tinta ++ (SHT) ++ (SHT) + (SHT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (SHT) ++ (W97) + (W97) ++ + (SHT) ++ (SHT) + (W97) + (W97) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) - ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + - + (HT) + (HT) + (HT) + (W97) + (HT) ++ (W97) + (W97) ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + + (SHT) + (W97) ++ (LH) ++ (LH) ++ ++ ++ (LH) ++ ++ ++ ++ ++ ++ + (HT) + (HT) + + (W97) ++ (HT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) + (W97) Legenda . koji može garanatirati uvjerljive rezultate za svaki zadatak.Svojstva: ++ = odlično / + = dobro / . dječji vrtići.izbor prema podlozi Za uređivanje untarnjih prostorija bojom. Različiti uvjeti života (kao npr.Građevinske boje .= nepogodno Legenda .

Specifična težina: ca.25 kg/m2/A.Boje za unutra Podaci o proizvodu Boje za unutra RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja Područja primjene: • Unutarnja silikonska boja sa jakom paropropusnošću.5% • • • • • • • Potrošnja: 0.5 Odnos kontrasta: Klasa 1 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 91% Način dostave: 344 . 1.13 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 86.5 kg/ltr.6% • • • • • • • • • Potrošnja: 0. • Disperzivna boja za unutra. 1. 11.81 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 3 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 79.25 kg/m2/A. pH-vriijednost: ca. primjerena za alergične osobe.0.0. 0. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima.5 kg/ltr. Specifična težina: ca. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Potrošnja: 0.25 kg/m2/A. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Psihološki prihvatljivo: bez konzervacijskih sredstava • Otpornost na izapiranje • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. • Mineralna boja na bazi kalijeva vodenog stakla sa visokom paropropusnošću • Psihološki neoporečena boja.02 cm pH-vriijednost: ca. Specifična težina: ca. SD-vrijednost: ca.02 m pH-vriijednost: ca.5 Upojnost vode: 0. Osobine: • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. u bijeloj i RAL 9010 boji. 1. SD-vrijednost: ca. Bez emisije.15 .5 Upojnost vode: 0. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Visoka paropropusnost • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. 8.0.15 .4 kg/ltr.15 .du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . bez konzervansa. 8. 0.

8. Specifična težina: ca. • Dubinski premaz sa visokom pokrivnom moći.25 kg/m2/A. • Stupanj sjaja: tupo mat • • • • • • Potrošnja: 0. 1. • Visoka pokrivnost • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade • Sadrži malo emisija.76 kg/m2h • Odnos kontrasta: Klasa 2 • Otporno na mokro: Klasa 3 • Stupanj sjaja: tupo mat • Stupanj bijeline: 84.15 . izolacijska unutarnja mat boja koja sadrži otapala.2 kg/m2/A.0. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima. • Unutarnja disperzija razrijediva vodom. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Otpornost na ribanje • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Moguće oprati • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Slabog mirisa • Visoka pokrivnost • Univerzalna primjena • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • • • • • • • Potrošnja: 0.3 kg/ltr.15 . 0.25 kg/m2/A. • Na žutilo otporna. 0.25 kg/m2/A.Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja • Disperzivna boja za unutra.2% • Potrošnja: 0. pH-vriijednost: ca. ca.15 .15 . Specifična težina: ca.5 kg/ltr. ca. 1.02 cm • Upojnost vode: 0.5 Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: mat Stupanj bijeline: 91% • Potrošnja: 0.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje .15 . za poslovne objekte.25 kg/m2/A. 0. u bijeloj i RAL 9010 boji.0. Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 88% 345 .0. • Potrošnja: 0. • Unutarna disperzija razrijediva sa vodom za poslovne objekte. specijalno za ugostiteljstvo sa visokim opterećenjem nikotina ili u sličnim uvjetima.0. • SD-vrijednost: ca.0.2 kg/m2/A.25 kg/m2/A.

• pH-vriijednost: ca.15 . • Otporno na mokro: Klasa 4 • Stupanj sjaja: tupo mat • Potrošnja: 0.15 . • Specifična težina: ca. gips-kartonske ploče i tapete. Osobine: • Otpornost na ribanje • Sadrži malo emisija.25 kg/m2/A. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Razrijediv u vodi • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Visoka pokrivnost • Magnetan Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Ljepilo od celuloze • Punila (mineralna) • Polimerna smola • Metalni pijesci • Otapalo (bezmirisno) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0. Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: svilenkasti sjaj Stupanj bijeline: 90% • Potrošnja: 0. • Otporna lateks boja.25 kg/m2/A.25 kg/m2/A. • Gotova. • Dobro pokrivna gotova glinasta boja za unutra. trgovinama.0.0. vodorazrijediva unutarnja boja na disperzivnoj bazi.15 .unutarna boja RÖFIX Magnetna . 8. • Kao novi premaz ili premaz za renoviranje.78 kg/ltr. • Kao premaz za manje površine u stambenim i poslovnim zgradama. za unutarnje zidove. svilenkasti sjaj RÖFIX Lateks unutarnja boja. za gruba vlakna i strukturne tapete. posebno za stubišta i hodnike u školama. 1. restauracijama i javnim zgradama.0.5 Način dostave: 346 . Otporna na brisanje.unutarna boja Područja primjene: • Visokopokrivna. zid.Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX Lateks unutarnja boja. drvo. svjetlosiva.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . magnetska unutarnja boja. žbuku i stare premaze. svilenkasti sjaj RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Magnetna .

kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Uljane. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.da ra O a un za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . Dobro prianjajuće premaze uljanih. lak i disperzivnih boja. • Kod prvog nanošenja razrijediti s maks. inače mogu nastati primjese od valjka (koristiti specijalni alat). Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom. 347 . prašina. Korektivne radove provoditi samo s temeljnim materijalom (i kod bijelog materijala) Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. alge). vrata. okvire prozora.Boje za unutra Obrada Obrada Obrada unutarnjih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. nosiva i bez nečistoća (npr. Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Prije nanošenja narednog sloja. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. Dijelove građevine (prozore. kao i nikotin. Omjer razrijeđivanja prilagoditi podlozi. Pripaziti na ravnomjerno nanošenje boja (znači: dovoljno boje na valjku). itd. Prije nanošenja. Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. čađa. sjajna područja. 3% vode Kutove i rubove prije upotrebe valjka premazati kistom (sprječava nastanak primjesa) Nanošenje ravnomjerno. 5-10% vode Kod drugog nanošenja razrijediti s maks.) potrebno je prije obrade prekrititi. ispitati potpunu suhoću podloge Kod obrade većih površina raditi "mokro na mokro" u jednom radnom potezu. valjka ili četke. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST. različiti tonovi boje) Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti.

te Vrs / ve no Os ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .DecorLine Osnove / Vrste DECORLINE Osnove / Vrste Decorline . Jedinstveni sjaj pružaju RÖFIX Stucco-mase za izravnavanje s površinom nalik mramoru i osvajaju svojom jedinstvenom. mramorni efekt. Posebnim zračenjem oblikuju individualni ambijent. Visoka vodoodbojnost i dekorativni premaz sa antiknim efektom.površine s karakterom Kreativni premazi su u trendu. kao što je tzv. Po želji investitora i planera na raspolaganju je lepeza RÖFIX DECORLINE originalnih premaza s gotovo beskrajnim mogućnostima. Raznolikost i kreativni izgled DecorStucco je difuzijski otvorena boja za zidove na bazi kvalitetnih prirodnih materijala (gašeno vapno) i izvrsna je za oživljavanje starih tehnika oblikovanja. Cemento) kreativnost ne poznaje granice. Antico. 348 . VelDecor je polupokrivna. lazirna specijalna boja na bazi siloxana za unutrašnju i vanjsku primjenu. "Potpis" ličioca odlučuje o optičkom dojmu dubine i o željenom stupnu sjaja. kreativnom tehnikom obrade. Zbog mnoštva boja i dodatnih efekata (Madreperlato.

0. Coccio Antico i Coccio Cemento. univerzalna optika površine .0.5 mm VelDecor Lazura Osobine: .7 mm VelDecor Lazura Osobine: .optimalna mogućnost filcanja .Mramorni efekt sa dodatkom kamena . filcana mineralna žbuka za izravnavanje).Raffaello Madreperlato.Finozrnata strukturno-dekoracijska žbuka s lazurnom tehnikom Opis sistema: Vezivna žbuka .zaštitni vosak (opcija) Osobine: .postojan na vlagu .fino zaribavanje . Površine je moguće polirati od svilenkastog sjaja do visokog sjaja.mramoru sličnih površina.jako fina optika površine .otporan Obrada sistema: Raffaello Il Primer .premošćivanje pukotina Opis sistema: Edelfino .Predpremaz Coccio Antico (3-slojan) Raffaello Cera .karakter samostanske žbuke Opis sistema: Renostar .2 mm VelDecor Lazura Osobine: .DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Structo . ROFIX Renostar (modelirajuća.Mramorni efekt sa Terrakota.mineralna fina žbuka . sa različitim djelovanjem na površinu zaokružuju ROFIX izbor proizvoda.otporan Opis sistema: Raffaello Il Primer . DecorLine marmorino su paropropusni proizvodi na bazi vapna za postizanje dekorativnih. finih površina do uočljivih.Predpremaz Raffaello StuccoDecor (3-slojan) Raffaello Cera .zaštitni vosak (opcija) Osobine: .renoviranje starih podloga .Mramorni efekt sa dubinskim djelovanjem .mogućnost univerzalnog apliciranja Čisti odnos boja pri uređivanju nije sve. DecorLine Marmorino .postojan na vlagu .otporan Stare tradicije masa za izravnavanje su opet oživjele.Predpremaz Coccio Cemento (3-slojan) Raffaello Cera .Građevinske boje . Dodatna kvaliteta leži i u odabiru materijala i strukture. površina dobiva prostornu dubinu.0.Visokodekoracijski zaglađeni sloj s mramornim efektom Opis sistema: Raffaello Il Primer .fina.paropropusan . nude indivudalnu slobodu uređivanja i optimalnu funkcionalnost. organska fina žbuka). Raffaello. minerlna fina žbuka) kombinirani sa VelDecor (polupokrivna lazurna boja na bazi siloksana).paropropusan . Izbor ROFIX proizvoda seže od glatkih. kao i ROFIX 715 Edelfino (finozrnata.zaštitni vosak (opcija) Osobine: . grubih struktura.paropropusan . ROFIX vezivna žbuka (dekorativna.postojan na vlagu . te zbog više slojeva dobivaju imponirajuće dubinskog djelovanje.I sa odgovarajućom lazurnom tehnikom.dodacima . 349 .

paropropusno .Boja ili Sanacijski grund Osobine: .postojan na zaribavanje/otporan Opis sistema: Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Glinasta žbuka VITAL Osobine: .dekorativna .magnetan .magnetna . koja se prema vani ne razlikuje od ostalih visokovrijednih žbuka. Za razliko od toga RÖFIX Magnetna temeljna žbuka je izravnavajuća žbuka (min.osobine . Prirodan.2 mm (2-slojna) Osobine: . DS = 3 mm).individualno obloživa Štedna i upadljiva RÖFIX Magnetna žbuka nudi prostor za prezentaciju.DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Natura .dekorativna . Može se ubojiti i u danom primjeru kasnije ponovno bojiti.Građevinske boje . stenske obloge i premaze.1.reguliranje vlage Opis sistema: Glinasta žbuka UNI (temelj.individualno uređivanje bojama Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna -temeljna žbuka (2-slojna) Raffaello Il Primer Raffaello DecorStucco Osobine: . prirodne glinaste površine Opis sistema: Nosiva trstika / Mrežica od jute (opcija) Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Osobine: .ekološki . koja sluši kao nosivi sloj za tapete.magnetna .2 mm (2-slojna) Osobine: . žbuka) Vapno -Kazein.1.Magnetna dekoracija i funkcijska žbuka Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna žbuka . 350 .ekološki .dekorativan . Magnetnu žbuku dobijemo iz željezno magnetizirane tankoslojne završne žbuke.Ekološko.individualno upotrebiv Opis sistema: Renostar (Masa za izravnavanje Stara žbuka) Magnetna žbuka u boji. žbuka) Glinasta žbuka FINA (završ. ugodan karakter zidne površine u život unosi komfor.paropropusno .postojan na zaribavanje/otporan DecorLine Natura podupire ekološku svijest i kombinira ju sa dekorativnim uređivanjem površina. DecorLine Magnetico .ekološki . Bilo premazano neobrađeno ili sa glinastom bojom.

Individualne mogućnosti strukturiranja u 8 prirodnih standarnih boja prema talijanskom predlošku nalaze optimalnu primjenu kako za unutra.Građevinske boje . vremenski postojna modelirana žbuka RÖFIX Anticofino daje značenje trendu arhitektonske finoće (granulacija 0.Finozrnata. kod čega moramo uvijek uzeti u obzir 12 satno sušenje pojedinog nanosa. difuzijska otvorenost i dobra obradna svojstva jamče profesionalni rezultat. 351 . Nanos je uvijek 2slojan.7 mm). Prirodan nejednakomjeran karakter površine daje povijesnim ali i modernim zgradama poseban izgled.DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Anticofino . tako i na fasadama. Vrlo visoko vodoodbojno djelovanje.

05 m pH-vriijednost: ca.5 kg/ltr./m2 • NG: ca. 1. SD-vrijednost: ca. • pH-vriijednost: ca. • Za dekorativno uređivanje zidova i stropova Osobine: • • • • • Izjednačava upojnost podloge Poboljšanje prionjivosti Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom Neutralan miris • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni.6 . 0. • Gotova za uporabu.5 • • • • Potrošnja: 0.05 . 12.9 kg/m2 NG: ca. 8. neravnomjerni karakter površine • Prirodna. ekološka sirovina Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.07 ltr.0. učvršćavajuči predpremaz sa velikom pokrivnom moći i paropropusnosti za Raffaello-Stucco.du vo oiz pr o ci da Po ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .5 Način dostave: 352 .DecorLine Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu DecorLine OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello DecorStucco OIKOS Raffaello DecorStucco Područja primjene: • Popunjavajući. 1.4 kg/ltr. paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom.0.

5 kg/ltr. sa antiknim efektom. • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni.07 kg/m2 NG: ca.2 kg/ltr.05 .9 kg/m2 NG: ca.5 Upojnost vode: ca.Građevinske boje .0. Coccio sa efektom cementnog kamena.09 kg/m2h 353 . proziran Neosjetljiv na vlažnost Neutralan miris Ne šteti okolišu • • • • Dekorativno Bez sredstava za otapanje Odbija vodu Neutralan miris • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje • Vosak na bazi vode • Siloksane smole u vodenastoj disperziji • • • • Potrošnja: 0. SD-vrijednost: ca. 1.6 . 12. 0. • Za dekorativno uređivanje zidova i stropova. za unutra i vani.5 • Potrošnja: 0. 0. • Zaštita od gljivica na bazi vode za Raffaello Strucco.COCCIO Antico sa efektom terakote. 8.05 m pH-vriijednost: ca.23 m pH-vriijednost: ca. paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom. • Dekorativni lazurni premaz na bazi Siloksana. ekološka sirovina • • • • • Moguće oprati Bezbojan. • Za individualno lazurno premazivanje u obliku oblaka.07 ltr.0. • Za poboljšanje otpornosti na vlagu./m2 • • • • • Potrošnja: 0. 1.DecorLine Podaci o proizvodu OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS VelDecor Lazurni premaz OIKOS VelDecor Lazurni premaz • Gotova za uporabu. SD-vrijednost: ca. 0. neravnomjerni karakter površine • Prirodna.0.05 .

kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. vrata. razvući da površina ostane glatka. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. lak i disperzivnih boja. kao i nikotin. Radni dan: DecroStucco s malim čeličnim gleterom tankoslojno nanijeti i venecijanskom tehnikom obraditi (bez pritiska). 354 . alge).da ra Ob ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Premazati probne površine. okvire prozora. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Ne miješati s drugim materijalima. Uljane. Naknadno poliranje suhog materijala moguće je u svako vrijeme. čađa. Dijelove građevine (prozore. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. podlogu obraditi s Oikos Raffaello II Primerom.DecorLine Obrada Obrada Obrada Stucco Raffaello Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Vrijeme sušenja 6-8 sati 2. Postiže se matirani/stakleni/sjajni efekt prema gletanju čeličnim gleterom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. ali površinu pritiskom i oštrim rubom žlice za gletanje razvući. nosiva i bez nečistoća (npr. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). prašina. Radni dan: DecorStucco s čeličnim gleterom nanijeti na cijelu površinu. 1. itd. radnom koraku. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Minimalno 24 sata prije oblaganja. Radni korak: DecorStucco isto kao i u 2.) potrebno je prije obrade prekrititi. Dobro prianjajuće premaze uljanih. 3.

Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Antikni efekt (kist) : Nanesite kistom malu količinu VelDecora. prašina. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. vrata. Dijelove građevine (prozore.Građevinske boje . 355 . Ne miješati s drugim materijalima Premazati probne površine Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. okvire prozora. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Mokru površinu obradite rukavicom. alge). Efekt oblaka (rukavica): VelDecor nanesite pomoću kista. tako da križnim pokretima spuštate kist. čađa.) potrebno je prije obrade prekrititi. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Efekt oblaka (spužva) : VelDecor nanesite pomoću kista.DecorLine Obrada Obrada lazurnog premaza Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. itd. nosiva i bez nečistoća (npr. 10% vode. Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Razrijediti s maks. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). Mokru površinu obradite spužvom.

356 POSTAVLJANJE ESTRIHA .

389 Nasipni materijali Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 364 364 364 365 367 Tekući estrisi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 369 369 371 373 Cementni estrisi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 375 375 364 376 378 Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 379 379 364 380 382 Premazi za pod Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 385 385 364 386 388 357 .POSTAVLJANJE ESTRIHA 356 .

upravo kod estriha. postavljen je gipsani estrih u boji u palači kralja Minosa na Kreti. On se može neposredno koristiti kao pod ili se na njega može postaviti obloga. danas koristimo vezivna sredstva kalcij sulfat i cement. već i umjetničku (npr. 1400 p. Tko vidi raskoš i boje podnih mozaika može teško zamisliti da su se takva umjetnička djela koristila samo kao pod. obratiti pažnju na kvalitetu proizvodnje i polaganja. Rimljani su dovodili topli zrak ispod podova i tako su grijali svoje palače. Zbog toga je izuzetno važno. Estrih je građevni dio koji se izrađuje na nosivoj podlozi. Ako se u estrih postavi podno grijanje.est e a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha Povijest Estrih je poznat više tisuća godina. Odgovarajućim postavljanjem poda reducirate buku koraka i poboljšavate toplinsku izolaciju.K. u vili Imperiale di Casale u Piazza Amerina na Siciliji). na razdjelnom ili izolacijskom sloju. Vila je sagrađena između trećeg i petog stoljeća poslije Krista. 358 . Estrih je vrlo važan za kakvoću stanovanja. onda ono omogućuje ravnomjerno zagrijavanje. I tada je bilo važno da se za gornje obloge stvori solidan temelj. Pod nije imao samo statičku ili tehničku funkciju. iskustvo i pažljivost se traže-ali i materijali i sistemi usmjereni budućnosti određuju daljnju besprijekornu funkciju. Cilj je bio napraviti ravnu površinu u boji. Nekad su to bili estrisi od vapna ili gline. Znanje.U antičko doba se radilo i podno grijanje. Danas se od estriha zahtijeva više.

Vezivna sredstva kalcij sulfata reagiraju s vodom i daju vrlo ćvrsti kalcij sulfatni dihidrat (gips). Pomoću suvremenih sustava strojeva i jednostavnom obradom "u uspravnom hodu" mogu se ovom tehnologijom postići veliki radni učinci. 359 .Postavljanje estriha Tekući estrih na bazi kalcij sulfata Kalcij sulfatni estrih se koristi kao tekući estrih. Cementni estrih je zbog svoje neosjetljivosti prema vlazi prikladan za van i unutra. To vrijedi i za vlažne prostorije kao što su kupaonice.tekućeg estriha odnos čvrstoće na kidanje pri savijanju prema tlačnoj čvrstoći znatno je veći nego kod konvencionalnog estriha. Prednosti: • male debljine estriha • izvedba površina bez radnih reški • rana prohodnost • prozračivanjem i prisilnim sušenjem može se prije oblagati • ne podiže se i ne spušta kod rubova • visok učinak kod izvedbe • jednostavan radni postupak • prednosti kod podnog grijanja • velika čvrstoća • glatka ravna površina Vlažne prostorije CF-tekući estrih se postavlja bez većeg ograničenja na cjelokupnom stambenom prostoru. Estrih na bazi cementa Od otkrića portland cementa cementni estrih je tradicionalan način izrade estriha. Veliko opterećenje Kod CF . Ako se radi o izloženosti prskanju vode (npr. Kod cementnog estriha Prednosti: • malo upijanje vode • osobito opteretiv • univerzalno upotrebljiv • siguran od smrzavice • brzovezujući cementni estrih može se ubrzo oblagati se moraju zbog stezanja izraditi prividne fuge. te ROFIX hidroizolacijska traka. RÖFIX tekuća folija. u kupaonicama) tekući estrih i cementni estrih treba dodatno zaštiti od vlage hidroizolacijom. Prikladne hidroizolacije su npr. RÖFIX hidroizolacijska folija. Površina se gladi ručnom ili strojnom gladilicom. CF-tekući estrih ima brojne prednosti. Cementni estrih se izrađuje od materijala zemnovlažne konzistencije. Tekući estrih sadrži odabrane dodatke i specijalna tekuća sredstva koja omogućavaju samoniveliranje. RÖFIX hidroizolacijski grund. zahodi i kuhinje. a osobito se odlikuje velikom tlačnom čvrstoćom i čvrstoćom na kidanje pri savijanju.

Cementni estrih ima dobre vrijednosti čvrstoće.Mana cementnog estriha je da je tek nakon 20-30 dana moguć novi nanos. Plivajući estrih Plivajući estrih služi za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka. Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. Nosivost zavisi od debljine estriha. Za plivajući estrih u stanogradnji se primjerice koristi estrih CT C20-F4. Cijevi grijanja se moraju sigurno pričvrstiti i napuniti.Postavljanje estriha Vrste estriha i njihova primjena Cementni estrih (CT) je najčešće upotrebljavana vrsta estriha. vrste izolacijskih materijala i čvrstoće na kidanje pri savijanju. Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka. sudar sa negrijanim mjestima) ugraditi radne fuge. Uzrok tome je njegova univerzalna mogućnost upotrebe. Grijani estrih Grijani estrih izrađuje se kao plivajući estrih i služi za prihvat različitih sustava grijaćih cijevi (podno grijanje). neosjetljiv je na vlagu i može se polagati i unutra i vani te je pogodan i kao estrih za grijanje. 360 . Zbog promjena temperature dodatno treba na kritična mjesta (npr. ekološki i biološki je bezprijekoran i postavlja se čisto i bez ekstremnog fizičkog napora. Za pripremanje podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto kao i za estrih na razdjelnom sloju. U stanogradnji se koristi estrih CA C20-F4. Zidove treba također obložiti izolacijskom trakom. Ili se koriste izolacijske role za zaštitu od buke koraka preko kojih se stavlja odgovarajuća folija. Sve više je popularan tekući estrih (CA). klase estriha. To je zbog toga što ima kraće vrijeme ugradnje (rano prohodan i opteretiv). Tekući estrih izvrstane kao grijani estrih jer je optimalna sposobnost provodljivosti i zaštite topline te slabo stvara napetosti.

Prije izvođenja vezanog estriha projektant treba utvrditi da iz donjeg građevnog dijela ne prodire vlaga. Podloga mora biti suha. Na sve zidove. Prikladan je osobito za upotrebu na podlogama čija površina se ne može ili ne smije vezivati. Prikladan je za prihvat velikih opterećenja. ali nema niti toplinsko niti zvučno izolacijsko svojstvo. Ne djeluje niti kao toplinska niti kao zvučna izolacija. Vezani estrih mora se snažno vezati za suhu podlogu. dovoljno čvrsta i bez masnoća i pukotina. za postizanje tanke debljine sloja ili rano oblaganje. 361 . Stoga ju treba na odgovarajući način pripremiti.Postavljanje estriha Estrih na razdjelnom sloju Estrih na razdjelnom sloju se koristi za izjednačavanje visine i za niveliranje prije nanošenja obloga. Vrste estriha za specijalne namjene Uz "normalne" estrihe potrebni su još neki specijalni proizvodi za pod npr. Odluku o ugradnji hidroizolacije i o vrsti donosi projektant. Hidroizolacija se ne smatra razdjelnim slojem. kao što su stari drveni podovi. Podloga ne smije imati ispupčenja niti cjevovode i mora biti ravna i glatka. Zatim na hidroizolacijama ( garaže i podrumi). Posebno ako se želi postići brza prohodnost ili tanki slojevi gdje normalni zemnovlažni ili tekući estrisi ne mogu držati korak. zaprljane betonske podloge i stari slojevi. Normalne PEgrađevne folije nisu prikladne kao hidroizolacija jer je njihovo propuštanje pare preveliko i jer se lako gužvaju i rado stvaraju nabore. cijevi i podupirače treba postaviti rubne izolacijske trake. To istovremeno sprječava gubljenje vode u podlogu za vrijeme vezanja. Uvijek je potrebno grundiranje s odgovarajućim vezivnim mostom. Vezani estrih Vezani estrih je prikladan za velika opterećenja.

36 sati).Postavljanje estriha Sipki materijal za izravnavanje Za izravnavanje podloge nude se na tržištu sipki materijali za izravnavanje koji se stavljaju ispod sloja za zvučnu izolaciju i za izolaciju od buke koraka. 362 . Mogu se koristiti i za popravke (npr. Prije postavljanja treba obavezno pustiti podlogu da se potpuno osuši (mjerenje vlage) i grundirati. Služe i za ispunjavanje međuprostora između kablova. kod RÖFIX 975 nakon ca.). Tankoslojni estrih se koristi kao vezivni premaz kada treba promijeniti namjenu ili kada se mora poravnati podloga. stoga su osobito prikladni mortovi na bazi kalcij sulfata. Često se koriste na gradilištima koje treba brzo dogotoviti (kao što su npr. o dodacima polistirola i perlita povezanih cementom. turistički objekti itd. gradnja trgovine. Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni neravni. Tankoslojni estrih se ne smije skupljati. Radi se npr. pragova). Zatim za izjednačavanje visina kod različitih obloga. grijaćih cjevovoda i konstrukcija drvenih greda Brzovezujući estrih Brzovezujući estrih omogućuje postavljaču obloga da u što kraćem vremenu nakon postavljanja estriha postavi oblogu (npr.

Postavljanje estriha Debljina nanosa Mase za izravnavanje i niveliranje 160 mm 150 mm 140 mm 130 mm 120 mm 110 mm 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 25 mm 20 mm 15 mm 10 mm 5 mm 1 mm X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tekući estrisi CA-Estrisi ZE/CA-Estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X RÖFIX ZP200 RÖFIX STA30 RÖFIX AN10 RÖFIX AN30 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 F RÖFIX ZS20 RÖFIX ZS30 RÖFIX A90 RÖFIX A91 RÖFIX E28 RÖFIX 970 RÖFIX 973 RÖFIX 975 RÖFIX 976 RÖFIX 830 RÖFIX 831 363 .

Nasipni materijali Osnove / Vrste NASIPNI MATERIJALI Osnove / Vrste Sipki materijali su lagani materijali koji se proizvode s laganim dodacima. To se primjerice Isto tako preporučljivo je kod podnih konstrukcija ako je prostorija ispod više temperature nego prostorija koja se izolira.est ete Vrs / ve no Os jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Sipki materijali se prilagođavaju određenoj podlozi bez fuge i služe dodatno ( što zavisi od namjene i izvedbe) kao toplinska izolacija i izolacija od buke koraka. Izolacija od vlage ili pare postavljaju se prije nanošenja izolacijskog sloja kada se računa s vlagom iz podloge. događa kod svježih. Inovativni izolacijski materijal upotebljava se i kao toplinska izolacija kod izvođenja padova na ravnim krovovima. 5 d ca. mokrih stropova ili kod fundamentnih ploča koje dodiruju zemlju. Zbog lake obradivosti i sipanjem pod tlakom zraka. već ih potpuno zatvara izolacijski materijal.nepogodno 364 Za popunjavanje drvenih greda u slučaju saniranja starogradnje ++ ++ ++ ++ Za izravnavanje većih neravnina Za pokrivanje i izravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala Opteretivost (slijedi lagani promet na gradilištu) Vrijeme sušenja u danima Izolacija od buke koraka Razlika u visini podloge Toplinska izolacija Dodatak Vezivo . isto tako s njim se izoliraju potkrovlja. ugradnja nije problem. RÖFIX 830 RÖFIX 831 Specijalno RÖFIX 976 Lagani dodatak (organski) Cement Specijalno vezivno Lagani dodatak (organski) sredstvo Lagani dodatak (organski) Klasirani pijesak Specijalno vezivno sredstvo Cement ca. Područja primjene Materijal za poravnavanje koristi se kod podnih konstrukcija za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka te za izjednačavanje nivoa. 21 d ca. Vodovi na stropu ne moraju se izrezati. 2 d ca. 21 d ++ ++ ++ + - + ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ odlično pogoduje + dobro pogoduje . imaju malu nasipnu gustoću. dostatno su stabilni na pritisak i imaju stabilan oblik.

24 h Način dostave: 365 .8 mm Potrošnja: ca.est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . 1600 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm • • • • • • Granulacija: 0 .Nasipni materijali Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nasipni materijali RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 830 Stiro beton Područja primjene: • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. Osobine: • Ublaženje zvuka • Mogućnost pumpanja • Brza prohodnost • Neznatna prostorna težina • Toplinska izolacija Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 . TČ (28 dana): ca. 5 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 1.5 N/mm2 NG: > 500 kg/m3 Prohodnost: ca. • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. 45 ltr.3 mm Potrošnja: ca./jed. 16 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. • Prikladan za poravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala. 1 N/mm2 NG: ca.

90 kg/ltr./jed.Nasipni materijali Podaci o proizvodu RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 831 Vezivo Područja primjene: • Toplinsko izolacijski nasip za izravnavnje.12 kg/ltr./jed. za redukciju primanja vode i kod viših opterecenja.8 mm Potrošnja: ca. ne gori. Nasipna črvstoća: ca.est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Debljina sloja: > 3 cm • Potrošnja: ca. • Specijalno vezivno sredstvo za stiroporne nasipe za izravnavanje. Osobine: • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka Sastav: • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 . 50 ltr. 50 kg/m3 Način dostave: 366 . poboljšana zvucna izolacija. Debljina sloja: > 3 cm • • • • • Granulacija: 0 . svoda i izolacije kod ravni krovova. • Toplinsko izolacijski nasip sa poboljšanom zvucnom izolacijom. za izravnavanje nivoa. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Nasipna črvstoća: ca. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 50 ltr. Izravnavjuci nasip za izolaciju.8 mm Potrošnja: ca. • Pogotovo kod viših zahtjeva. • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. 0. • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge.

est eda ra Ob jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Specijalno za RÖFIX 831 preporučuje se sistem pumpa za estrih. Materijal se ne smije prevodnjavati Strojna tehnika Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih. žlice ili građevinskih grablji Upute za obradu Eventualni šuplji prostori i pukotine moraju biti otporne na rastresit materijal Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača 367 .Nasipni materijali Obrada Obrada Obrada izravnavajućih nasipa Profesionalni savjet Priprema podloge Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito ukloniti.kosi transporter (zatvoreni sistem. bez prljanja gradilišta) Prije nanošenja narednog sloja.RÖFIX. ispitati potpunu suhoću podloge Obrada Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve.

Postavljanje estriha . Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito uklinuti. prvo se u kanti ručno zamješa jedna vreća RÖFIX 830 sa 7-8 litara vode.Nasipni materijali Obrada Obrada stirobetona Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Šupljine provjeriti na hidroizolaciju Cijevi za mort: potrebno premazati vapnenim mortom (z. RÖFIX 300) RÖFIX 830 miješa se protočnom mješalicom i zatim uz pomoć pužne pumpe pumpa do udaljenosti od 80 m Određivanje konzistencije: Kod upotrebe protočne mješalice. te se zatim prema referentnoj konzisteniciji masa spravlja mješalicom. RÖFIX Stirobeton se pomoću letve nanosi na zadanu visinu koja je fiksirana drvenim letvama 368 . bez prašine i nečistoće.B.

vrijeme čekanja za nastavak radova ili prednosti kod postavljanja podnih obloga. dobro podnosi sulfat REA-anhidrid: velika čvrstoća. ali i sintetski proizvedeni materijali. CA/CT-Tekući estrih je mort za estrih napravljen prema vlastitim recepturama tvornice Prednosti : • Konstantna kvaliteta zbog tvorničke mješavine • Racionalno nanošenje. Specijalni cement: brz razvoj visoke čvrstoće. kod podnog grijanja i saniranja starogradnje (gradnja tavana). brzo postiže čvrstoću. Sve se više uzima u obzir vrijeme gradnje.Tekući estrisi Osnove / Vrste TEKUĆI ESTRISI Osnove / Vrste Zahtjevi za građevine odnosno građevne dijelove kao i za estrih su se promijenili. velika čistoća. stoga je velik učinak kod postavljanja • Velika tlačna i vlačna čvrstoća • Idealno za velike površine. brzo se suši. • Dobra toplinska provodljivost i bez šupljina kod podnog grijanja • Niska visina konstrukcije poda • Građevno-biološki neškodljiv • Brzo prohodan (nakon 24 sata) • Ne skuplja se kod vezanja. Naziv anhidrit dolazi iz grčkog "an hydros" što znači "bez vode". osoblje. velika čistoća. stoga se može postavljati na velikoj površini bez radnih fuga (dilatacija) • Može se ranije oblagati kod ubrzanog sušenja grijanjem Vezivna sredstva Gips i anhidrid su prirodni.est ete Vrs / ve no Os risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . U RÖFIX-u se koriste uglavnom industrijski proizvedena veziva kalcij sulfata koji nastaju proizvodnjom tekuće kiseline kao i uklanjanjem sumpora iz dimnog plina: Sintetski anhidrid: velika čvrstoća. fizički rad. ne skuplja se u procesu vezanja. Tekući estrih se prilagođava ovim zahtjevima pa se i sve više koristi. alfa poluhidrat: velika čistoća. ne skuplja se u procesu vezanja 369 .

0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm D. Skladišta. B 34/ 18 30 25 mm 30 mm 25 mm 30 mm Plivajući estrih Konstrukcije plivajućeg estriha namijenjene su toplinskoj izolaciji i izolaciji od buke koraka. debljina "plivajući estrih" prema odgovarajućoj grupi zahtjevnosti PS 20 WDPS WDPS > 10 cm 10 . bolnicama i skladišnim halama.Kat. Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka.max. Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. vrsti izolacijskih materijala i čvrstoći na kidanje pri savijanju.14 cm > 14 cm 40 mm 50 mm 60 mm 45 mm 35 mm 40 mm 50 mm 40 mm 12 cm PS20 + 2 cm Izolacija od buke koraka 370 .0 kN/m2 . Javne zgrade. Izolacijski sloj Način izvedbe Debljina Tlačna čvrstoća Vlačna čvrstoća EN 13813 SIA Vezani estrih Klizni estrih Tiskanje Minimalna debljina kod razreda čvrstoće RÖFIX ZS20 RÖFIX A90 > 20 N/mm2 >4 N/mm2 C20-F4 RÖFIX ZS30 RÖFIX A91 >30 N/mm2 >5 N/mm2 C30-F5 AFE20 . Nosivost ovisi o debljini estriha. kupaone u školama.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm C. A 22/ AFE30 . Veliki uredi ≥ 4.Tekući estrisi Osnove / Vrste Područja primjene: Kao estrih u unutrašnjim prostorijama u stanogradnji uključujući kuhinje. Regali 4. Dvorane za rekreaciju.Postavljanje estriha . Zidove ili cijevi treba također obložiti izolacijskom trakom. 8. RÖFIX Tekući estrih posebno je pogodan za podna grijanja. klasi estriha. Stambeno područje ≥ 2. dvoranama i velikim uredima. Zbog toga debljina estriha kod iste opterećenosti može biti manja. Za pripremu podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto što i za estrih na razdijelnom sloju. Čvrstoća: Tekući estrih zbog gustoće ima veću čvrstoću na vlak pri savijanju od uobičajenih estriha. Koriste se ili izolacijske role za zaštitu od buke ili se preko izolacije stavlja odgovarajuća folija.Kat. Škole. kao estrih kod sanacije starogradnje i estrih za tavane. Mali uredi ≥ 2.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm B.0 kN/m2 Grijani estrih Prekrivanje grijanih cijevi Izolacija stropa na najgornjem katu Bez izrade potkrovlja Za kasniju izradu potkrovlja ≥ 30 mm po želji ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm nema 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm min. ≥ 30 mm A.

Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . itn. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca.Tekući estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tekući estrisi RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C30 F5 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. gimnastičkih dvorana. kod stambenih kompleksa. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca. škola. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 371 . • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca.4 mm Potrošnja: ca. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 . • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom. itn.4 mm Potrošnja: ca. škola. kod stambenih kompleksa.est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . gimnastičkih dvorana.

škole. Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Specijalno vezivno sredstvo • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju Sastav: • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 372 . dvorana za rekreaciju. • Raspoloživo samo u italidi. urede. kupaone. bolnica i skladišta. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa normalnim zahtjevima čvrstoće. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca.2 mm Potrošnja: ca. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa većim zahtjevima čvrstoće kao npr. kod stambenih ustanova za jednu ili više obitelji. • Prikladno za podno grijanje toplom vodom. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 . kod stambenih kompleksa. kao npr.Tekući estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX ZP200 Cement-tekući estrih RÖFIX ZP200 Cement-tekuæi estrih RÖFIX A90 CA-Tekući estrih CA/20 F4 RÖFIX A90 CA-Tekuæi estrih CA/20 F4 RÖFIX A91 CA-Tekući estrih CA/30 F5 RÖFIX A91 CA-Tekuæi estrih CA/30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim stambenim površinama. zbog male težine površine. škola. 2200 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca.2 mm Potrošnja: ca. 24 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 .3 mm Potrošnja: ca. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca.kod upravnih zgrada i zgrada s uredima i sl.est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . skladišta itd. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca.gimnastičkih dvorana. Kao estrih u sanaciji starogradnje i kao namjenski estrih na tavanima. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. velikih ureda. ukgučivo kuhinje.

2 mm. Stvaranje "kada": kod postavlljanja CA/CT estriha uvijek treba obratiti pozornost na postavljanje nepropusnih kada Izravnavajući nasip Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve. estrih na razdijelnom sloju. te ne treba biti šira od 2 m Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. 0. Debljina rubne izolacijske trake: min. RöFIX 831 ili RöFIX 830) Cijevi i vodove koji izlaze iz podloge potrebno je obljepiti. Ako se ne postavi takva rola za izolaciju od buke koraka. ali da pri curenju ne nastaju vodenasta vezivna sredstva Postavljanje zvučne izolacije Odmotati izolacijske ploče za buku od koraka i zatim zalijepiti pomoću samoljepive spojnice. da mort curi. Laserskom ili crijevnom libelom mora se prije izvedbe podloge napraviti metarska oznaka (vagris) Kod estriha koji ima funkciju grijanja uvjet je postavljanje rubne izolacijske trake od 10 mm debljine. vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih). Trake se u kuteve postavljaju kutno kako ne bi nastala ispupčenja i šupljine. Preporuča se folijski papir od voska koji je zavariv vrućim zrakom i koji se ne gužva. Grijani estrisi: ako se koristi plastična folija. žlice ili građevinskih grablji Konzistenciju treba birati tako. onda debljina PEfolije treba iznositi min.Tekući estrisi Obrada Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet Određivanje visine za postavljanje estriha Pomoću laserske ili libele mora se prije početka gradnje konstrukcije odrediti visina za postavljanje estriha. 8 mm (kod podnog grijanja min 10 mm). Kod neravnina temeljne ploče kao i kod postavljanja cijevi na temeljnu ploču preporučuje se postavljanje izravnjavajućeg nasipa (npr.est eda ra Ob risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . onda se izolacijske ploče moraju zaštititi folijom. kako bi se izbjeglo curenje tekućeg estriha Postavljande izolacijske trake Rubne izolacijske trake s folijskom spojnicom stavljaju se na sve zidove (sprječavanje zvučnih mostova). 373 .

estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja. tj. pomesti. morta kod RÖFIX tekućeg estriha iznosi ca. 30 -40 minuta.10 tona materijala. potrebno je estrih prvo umiješati gušće pa zatim prema potrebi dodavanjem vode postići idealnu konzistenciju Otvoreno vrijeme. da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Prevodnjavanje Kako bi se izbjeglo prevodnavanje nakon ugradnje estriha. estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja. što odgovara površini od 100. taj čin potrebno je što prije provesti kako bi se ubrzao proces sušenja Površina je gruba i sadrži otvorene pore Preporučena granulacija za brušenje: 16 ili 24 grubo posipano Skinuti materijal potrebno je ukloniti tj. 374 . da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Brušenje ili četkanje CA tekućeg estriha moguće je već nekoliko dana (3. Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran. vrijeme postavljanja... može za sat vremena izmiješati 8 . Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran.Postavljanje estriha .7) proslije postavljanja. tj. koje djeluje negativno.120 m2/satu Uljevanje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa. Ne miješati s drugim materijalima Niveliranje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa.Tekući estrisi Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet RÖFIX tekući estrih se miješa specijalnom pumpom za miješanje i pomoću crijeva se dovodi do mjesta ispuštanja Učinak silosne pumpe za miješanje iznosi oko 100 l/min.

U cementne estrihe se ubrajaju i brzovezujući estrisi. Dozvoljeni ostatak vlage je ovisan o gornjem sloju.Cementni estrisi Osnove / Vrste CEMENTNI ESTRISI Osnove / Vrste Najčešče se koristi cementni estrih. Postavljanje: Cementno vezani nosivi slojevi moraju biti osušeni. podrumima. to je manja dozvoljena vlaga. Proizvod RÖFIX 970 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 RÖFIX 973 F RÖFIX 975 mjesec = mj dan = d sat = h minuta = min Opis Cementni estrih CT C20 F4 Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 Brzovez. Testiranje vlažnosti vrši se CM-uređajem ili Darr-peći. 36 h 375 .na razdijelni dio ili na izolacijski materijal.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 obloživo nakon ca. Područja primjene Područja primjene: Kao vezani estrih.Preuzima li na sebe podno grijanje estrih brine o optimalnoj raspodjeli topline. estrih na razdjelnom sloju. Tijek sušenja ovisi o uvjetima okoline i upotrebljenoj kvaliteti. Što je veća kvaliteta i gustoća estriha.5%. To znači da je maksimalni udio vlage 2. estrih za grijanje i estrih za pad. 1 m ca. 7 d ca.a postavlja se na nosivu podlogu.Estrih je vrlo važan za visoku kvalitetu življenja. Kao pod u stambenim prostorima. Ugrađuje se kao mješavina zemnovlažne konzistencije. Cementni estrih se sastoji od visoko vrijednog pijeska za estrih. 7 d ca. garažama. 1 m ca.est ete Vrs / ve no Os risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . vezivnog sredstva cementa i vode.Koristi se neposredno kao pod ili se na njega stavlja neka obloga. plivajući estrih na izolacijskom sloju. radionicama itd.Kod određene izvedbe poboljšava zvučnu i toplinsku izolaciju.Cementni estrih je građevinski dio.

Osobine: • Dobra prionjivost • Dobra racionalna obrada • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Pogodno za podno grijanje • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Organski udjeli <5% • Specijalno vezivno sredstvo • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . garažama. • Brzovezujući vezani estrih. 20 N/mm2 NG: ca.8 mm • Potrošnja: ca. 2 kg/m2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 36 h Prohodnost: ca.Cementni estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Cementni estrisi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 Područja primjene: • Vezivni mortovi za cement. 36 h Način dostave: 376 . plivajući estrih na izolacijskom sloju. Kao temelj za ravne krovove.est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha .estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. podrumima.4 mm Potrošnja: 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. U području renoviranja i saniranja. 12 ltr. TČ (28 dana): ca./jed. 6 h Mogućnost grijanja: ca. kao i za popravke. • Kao temelj u stambenim prostorima.0. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. estrih na razdjelnom sloju. tj brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. terase i balkone. itd.

terase i balkone. • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Kao temelj za ravne krovove. 7 d • Prohodnost: ca. trogvina i u industriji. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi.4 mm • Potrošnja: ca. 6 d 377 .3 mm Potrošnja: ca. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. kod gradnje stanova. kao i za popravke. estrih na razdjelnom sloju. 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 1 m Prohodnost: ca. 1 m Prohodnost: ca. itd. 20 ltr. Kao temelj u stambenim prostorijama. podrumima i garažama. kod gradnje stanova. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca. • TČ (28 dana): ca./jed. terase i balkone. 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. podrumima i garažama. 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca.est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . plivajući estrih na izolacijskom sloju.Kao podloga u stambenim prostorima. 19.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi./jed. 20 N/mm2 • NG: ca. • Kao temelj za ravne krovove.6 ltr./jed. kao i za popravke.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez. • Brzovezujući vezani estrih. 6 d • Granulacija: 0 . • Kao temelj za ravne krovove.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 • Kao vezani estrih. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. 20 N/mm2 • NG: ca.3 mm Potrošnja: ca. plivajući estrih na izolacijskom sloju. trogvina i u industriji. 1 d • Mogućnost grijanja: ca. estrih na razdjelnom sloju. estrih na razdjelnom sloju. 7 d • Prohodnost: ca.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. kao i za popravke./jed. • Kao temelj za ravne krovove.Kao podloga u stambenim prostorima. itd.Cementni estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez.6 ltr. U području renoviranja i saniranja. 2 d Mogućnost grijanja: ca. 20 ltr. terase i balkone. 1 d • Mogućnost grijanja: ca. podrumima. podrumima. terase i balkone. • Brzovezujući vezani estrih. • TČ (28 dana): ca. 21 d • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 21 d • Granulacija: 0 . 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. U području renoviranja i saniranja. estrih na razdjelnom sloju. plivajući estrih na izolacijskom sloju. Kao temelj u stambenim prostorijama. 19. 2 d Mogućnost grijanja: ca.4 mm • Potrošnja: ca. • Kao vezani estrih. plivajući estrih na izolacijskom sloju. kao i za popravke.

prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.Cementni estrisi Obrada Obrada Obrada cementnog estriha Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha. bez prašine i nečistoće. vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih). i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. drvene ili plastične letve razvlači Kada su u pitanju male količine moguće je RÖFIX cementni estrih ručno zamiješati i nanijeti žlicom Naknadna obrada Štititi od smrzavanja. estrih na razdijelnom sloju. eventualno prekriti plastičnom folijom. Strojna tehnika Treba biti odabran takav način rada.est eda ra Ob risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . Kao dobra kombinacija iskazao se RÖFIX kosi transporter u sklopu s pumpom za estrih Nanos i razvlačenje Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. fen) i kiše 378 . Štitit od propuha. da se estrih postavi u vremenu predviđenom za obradu Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih. Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod vezanih estriha. nanosi se RÖFIX Cementno vezivno sredstvo tehnikom "mokro na mokro" Miješanje Predviđenu količinu smjese pomiješati s određenom količinom vode do zemnovlažne konzistencije i to mješalicom ili estrih pumpom.

Podloga Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje Cementni estrisi 1 .50 mm Tekući estrisi 1 .50 mm.50 mm X X X X X X X X X X X X X X X X 379 X X X X X X X X X X X X X X X X .est ete Vrs / ve no Os ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste MASE ZA IZRAVNAVANJE I NIVELIRANJE Osnove / Vrste Mase za izravnavanje su finozrnate mase.30 mm 30 .5 mm 5 .5 mm 5 .20 mm 20 .30 mm 30 .10 mm 10 . Odlikuju se dobrim osobinama razlijevanja i koriste se za slojeve debljine od 1. Odlikuju se ravnom površinom i mogu se brzo oblagati. Služe dalje za izravnavanje visine na različitim podlogama. Tankoslojni vezani estrisi koriste se za izravnavanje podloge.10 mm 10 .sa debljinama nanosa od 1-10 mm (ROFIX AN10) i 5-50 mm (RÖFIX AN30) Popunjavaju neravnine na podu sigurno i brzo.20 mm 20 . Područja primjene Tankoslojni estrisi i estrisi za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni ili u pretankom ili neravnom sloj.

1.07 m • Granulacija: 0 .0. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje • • • • Visoka izdašnost Visoka otporost na habanje Univerzalna primjena Brza obrada Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. • Čvrstoća pri savijanju: ca. 7 N/mm2 Način dostave: 380 .1 mm • Potrošnja: ca.Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje Područja primjene: • Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha. 0. kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica.est edu vo oiz pr o ci da ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .2 kg/m2 • SD-vrijednost: . 28 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca. • Za izravnavanje neravnih podloga u stambenim i poslovnim prostorima i kao tanki estrih. • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka. • Kao samorazlijevajuća. Prikladno i za podno grijanje.1 .3 kg/ltr. na CA/CT bazi.7 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. univerzalno upotrebljiva fina masa za popunjavanje u debljini od 5 do 30 mm. 1.0. 600 ltr./TO • TČ (28 dana): ca. Za unutra.

gletanje. gletanje. Slojevi od 10 do 30 mm. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. ujednačavanje i niveliranje estriha na bazi cementa -anhidrita (CA) i gipsa.3 cm Potrošnja: ca. Za vani i unutra. 12 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: 1 d • Prohodnost: ca. 2 h • • • • • • • Granulacija: 0 .5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. Kao spojno izravnavanje betonskih površina. • Fleks-podna masa za izravnavanje. 30 min Debljina sloja: ca.1 mm Potrošnja: ca. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. 30 min Debljina sloja: ca. 30 min Debljina sloja: ca.3 mm Potrošnja: ca. Slojevi od 10 do 50 mm. 1.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. 50 mm Mogućnost oblaganja: 48 h Prohodnost: ca. gletanje.Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje • Za izravnavanje. 2. 4 h • • • • • • Granulacija: 0 . 1. 10 mm Otpornost na odvajanje: ca. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. • Fleks-podna masa za izravnavanje. ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi). 3 h 381 . 30 mm Mogućnost oblaganja: 24 h Prohodnost: ca. 35 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca. • • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Minimalnan napon Pogodno za podno grijanje Brzo veže • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • • • • • Čvrsto Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Brza mogućnost oblaganja • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • Granulacija: 0 .Postavljanje estriha . 1.8 kg/m2/mm TČ (28 dana): > 13 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. Kao spojno izravnavanje betonskih površina. Za vani i unutra. ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi).

bez prašine i nečistoće. te se zatim ta referentna konzistencija priprema mješačem Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera 382 . Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Prava konzistencja se određuje pomoću RÖFIX mjere za određivanje konzistencije Pri upotrebi protočne mješalice. Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom). Podloga mora biti suha.Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada Obrada mase za izravnavanje i niveliranje Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min.12 a maks. nosiva. potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr. 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu.est eda Ob ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . prvo se ručno u kanti izmješa jedna vreća mase za izravnavanje i zadana količina vode. RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex).

Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada tankoslojnih estriha Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min.12 a maks. Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Raspodjela se izvršava kao kod tekućeg estriha. potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr. RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex). s letvom za vibriranje Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera Ne miješati s drugim materijalima 383 . Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom). 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu.Postavljanje estriha .

Postavljanje estriha .Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada 384 .

Za reprezentativne površine poda u trgovačkim.est eza te Vrs / ve no O d po azi em Pr as rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .Premazi za pod Osnove / Vrste PREMAZI ZA POD Osnove / Vrste Tehnički zahtjevi površine poda određuju vrste obloga za pod. • prodajni i izložbeni prostori • butici • uredi • kupovni centri • ulazi i predvorja • balkoni 385 . Niti jedan betonski pod ili estrih bez odgovarajućeg poboljšanja površine ne može trajno podnositi opterećenja u industrijskim i radnim pogonima. Područja primjene RÖFIX ova boja za pod nudi maksimalan učinak i ne ograničava kreativnost. Višestruka i dokazana primjena. RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole. poslovnim i javnim prostorima.

na mineralnim i metalnim podlogama.3 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. na mineralnim i metalnim podlogama. • Jako zatvaranje pukotina u estrisima. balkonima i terasama. prehrambenim tvornicama. parkirališnim kućama. 30 min Način dostave: 386 .15 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 0. proziran Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. betonskim površinama i fugama. podrumima. prehrambenim tvornicama. Osobine: • • • • • Dobra prionjivost Visoka otporost na habanje Otporan na kemikalije Bezbojan. • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji. 45 min • Vrijeme upotrebe: ca. • Može se upotrijebiti i kao visokovrijedno vezivno sredstvo za posebne mortove. skladištima. balkonima i terasama.Premazi za pod Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Premazi za pod RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje Područja primjene: • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji. 0. parkirališnim kućama.garažama.est eo za du vo oiz pr o ci da P d po azi em Pr arih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . 45 min • Potrošnja: ca.garažama. skladištima. proziran Pogodan za područje prehrambenih proizvoda • • • • • Dobra prionjivost Otporan na kemikalije Razrijediv u vodi Dekorativno Visoka otporost na habanje • Otporan na kemikalije • Bezbojan. podrumima.

Premazi za pod Podaci o proizvodu Izbor boja Razrjeđivanje 387 .Postavljanje estriha .

0. Za pečačenje nanose se i do tri sloja.20 min.valjka ili četke. Za to vrijeme se pomoću igličastog valjka istjerava zrak Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj.materijal u ambalaži treba često dobro promješati Epoksidni grund i premaz se prema potrebi može nanijeti uz pomoć zidarskog češlja. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. gumenog brisača. voska i masnoća. da se uzme u obzir vrijeme obrade od 15 .Premazi za pod Obrada Obrada Obrada epoksidnih premaza Profesionalni savjet Nosive podloge koje je potrebno obložiti moraju biti bez rasklimanih i raspadajućih dijelova kao i bez razdvajajućeg filma od ulja.3 Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati Potrebna količina vode kao i suhog kvarcnog pijeska dodaje se tek nakon miješanja komponenti Obloga otporna na klizanje. 10 .est eza da ra O d po azi em Pr ab rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . ako nosiva podloga pokazuje otpornost na odvajanje prema Ö -normi Kod nanošenja debljina većih od 0.20% finog kvarcnog pijeska Kako bi se spriječila segregacija pjeskovitog sloja. fen) i kiše 388 . podloge ne smije pasti ispod +10° C Štititi od smrzavanja. Kvaliteta površine koju treba obložiti je postignuta.5 mm izmiješati kvarcnim pijeskom 0 . postiže se dodavanje ca. Vremenski razmak između slojeva ne duži od 48 sata Način rada treba biti tako odabran.

Postavljanje estriha . na ciljeve posla Napomena Za učinkovito zapunjavanje pukotina u betonu upotrebljava se posebna smjesa sastavljena od kvarcnog pijeska i smole. 389 .Premazi za pod Obrada Obrada smole za utiskivanje Profesionalni savjet Priprema podloge Pukotine moraju biti bez prašine i prljavštine. Na lagano vlažnoj podlozi moguće je injektiranje Sanirane pukotine u još svježem stanju pjeskariti kvarcnim pijeskom Miješanje Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati 2 komponentne proizvode nakon miješanja potrebno je pretočiti u čiste posude (prebacivanje) i ponovno izmiješati Nanošenje Ugradnja utiskivajućih smola vrši se injekcijskom tehnikom u području visokog i niskog pritiska pri čemu se treba obratiti pozornost na uvjete rada na gradilištu tj.

390 POSTAVLJANJE KERAMIČ KIH PLOČICA .

425 Pregled Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 392 392 402 406 Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 407 407 407 410 412 Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 413 413 407 414 415 Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 416 416 407 418 420 Mortovi za peći Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 421 421 422 424 391 .POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA 390 .

Europska norma EN 87 dijeli keramičke obloge i ploče prema sposobnosti upijanja vode u četiri skupine. Raznovrsni formati potiču vašu kreativnost. ili plastična masa s visokim udjelom vode od koje se prešaju podne klinker ploče (gruba keramika). hodnici. Pločice stvaraju ugođaj. pocakljene i necakljene sirovine postižu uporabne osobine i kakvoću. Zahtjevi i pretpostavke U graditeljstvu se keramičke pločice ubrajaju u skupinu umjetno proizvedenih mineralnih ploča za oblaganje zidova i podova. Kupaonice. plivališta.Pregled Osnove / Vrste PREGLED Osnove / Vrste Uređivanje sa pločicama Pločica je jedna od najstarijih sredstava uređenja u arhitekturi. stepenice i dnevni boravci postaju okvir za obitelj. Osnovna sirovina za pečene keramičke proizvode je glina. Danas aktualnija nego ikad prije. Dodavanjem kvarca i glinenca odnosno mineralnih dodataka dobiva se suha masa za prešanje od koje se izrađuju keramičke pločice i mozaici (fina keramika). Bitni kriteriji kod keramičkih obloga su sposobnost upijanja vode i opteretivost podloge. Za radne prostore. saune. tuševi. Za svaku podgrupu postoji opet specijalna norma kvalitete koja je u pravilu navedena na pakiranju proizvoda. Ostvarite svoj osobni životni stil. RÖFIX nudi za navedene zahtjeve odgovarajuće sisteme tražene nepropusnosti kao i ljepila i mase za fugiranje.ed ete Vrs / ve no Os egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Ostvarite svoje ideje. WC-i. druženje. Pečenjem pri temperaturi između 900 i 1200 stupnjeva C sušene. Boje i formati. slobodno vrijeme i odmor. Stanujete i živite u prirodnoj ljepoti. dizajn i individualne ideje zadovoljiti će i one najzahtjevnije. 392 . umjetničko oblikovanje i velike objekte.

Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. koji se danas dobivaju prešanjem prskanih granulata i peku se na 1200°C. keramiče pločice Gres pločice glazirane i neglazirane pločice Fine gres pločice vrhunski pripravljene.Postavljanje keramičkih pločica . plus C2 TE na mraz. Pogodno za podno grijanje RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. Brzo veže Netopljiv u vodi. silikatnokeramički materijali. čvrstoća je veća. brzovezujuce 393 . Razvijala se finijom pripremom. Fleksibilan. glazirane i neglazirane pločice ploče od prirodnog kamena različite tvrdoće i u raznim bojama Osobina Proizvod Netopljiv u vodi.Pregled Osnove / Vrste Postavljanje ploča Gres Pod gresom se podrazumijevaju usko aglomerirani. Fleksibilan. Fini gres bazira se na masi gresa. fleksibilno C2 TE na mraz. Pogodno za podno grijanje. posebno finim mljevenjem u kontinuiranim i diskontinuiranim mlinovima. bijelo C2TE RÖFIX Ljepilo za kamen. Fleksibilan. Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. ponašanja pri habanju. a osobito je osigurana otpornost na smrzavanje. Vrste pločica i ploča Gres pločice glazirane. Pore su manje i sitnije. hrapavost i osjetljivost na mrlje. Pogodno za podno grijanje Netopljiv u vodi. Količinu pora te stupanj otvorenosti pora određuju osobine materijala poput čvrstoće. Fleksibilan. RÖFIX Tankoslojno ljepilo. specijal C1 TE Izvrsna mogućnost stajanja Netopljiv u vodi. Otpornost na mraz.

) 2.) Priprema podloge RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 394 .) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 6) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga Područje zida Gipsano kartonske ploče RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području sanitarija Područje poda 1.Postavljanje keramičkih pločica .) 1.Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 5. Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 4.) Podloga Cementni estrisi 2.

) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Podloga Cementni estrisi bez prašine.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području balkona Tankoslojna varijanta 1.prethodno vlaženje 2.mat. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort Univerzalni bijeli C2 TE 5.) 1.) Fugiranje RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Pribor RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete Srednjoslojna varijanta Betoni stariji od 6 mjeseci RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Optiflex RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Univerzalni mort bijeli C2 TE RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete 395 .vlažni.Postavljanje keramičkih pločica . Hidroizolacija RÖFIX Optiflex 4.

) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje Područje poda stare nosive pločice .) Češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo. specijal C1 TE 4.Postavljanje keramičkih pločica .Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Sistem renoviranja starih pločica Područje zida 1. fleksibilno C2 TE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje 396 .bez šupljina RÖFIX Ljepilo za kamen.) Podloga stare nosive pločice . brzovezujuce 3.) Vezivni most RÖFIX Ljepilo za kamen. brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo.bez šupljina 2.

tekući estrih Grijani. sa podnim grijanjem 1.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo. neravni cementni estrih RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Tankoslojno ljepilo.anhdrit/cement Estrih na bazi kalcijeva sulfata. bez podnog Neravni estrih na bazi cementa grijanja Negrijani. fleksibilno C2 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE 4.Pregled Osnove / Vrste Sistem estriha.) Podloga Grijani.Postavljanje keramičkih pločica . fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo. specijal C1 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 397 . ravni tekući estrih 2.) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Estrih na bazi kalcijeva sulfata.) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 3.

2 sata ca. 7 dana ca. 4 sati RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Vezivni most i češljano ljepilo Vrijeme sušenja Ultra brzo nakon 2 dana fugirano ca. brzovezujuce C2 F ca. 2 sata Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 398 .Postavljanje keramičkih pločica .) Podloga RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 2. 4 sati 3.) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL ca. 36 sati RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX Tankoslojno ljepilo. brzovezujuce C2 F RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje ca.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX sistem brze gradnje brzo nakon 8 dana fugirano 1.

kamena -tj. tj. Sigurno i trajno pričvršćivanje.Postavljanje keramičkih pločica . gipsane građevinske ploče. 1%. Tlačna čvrstoća min. Izolacijske ploče moraju biti sigurno i trajno mehanički pričvršćene.Pregled Osnove / Vrste Ljepilo . Porobeton Žbuka unutra Vezivni most RÖFIX DBM Osjetljivost na naprefleks. brzovezujuce C2 F RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE x x x x x x o x x x x o o x x x x x x o x x x x x x o o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o o o x x x x x x o o 399 Podloga Priprema podloge Napomena . o Ploče od iverice Sa RÖFIX Izolacijskim grundom prethodno obraditi. Terazzo obloge Gipsani građevinski materijal Gipsane žbuke. 3 mjeseca stari Izolacijske ploče Tvrda pjena. Kod neravnih podloga nanijeti RÖFIX masu za izravnavanje i niveliranje. Kod jako upijajuće podloge nanijet RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen).Vezivni most sa RÖFIX brzovezujućim ljepilom loge od prirodnog za mramor. Ekstruderska pjena Kod jako upijajuće podloge nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen). Kod jako pješčanih. Samo na području zida i u unutarnjem području. Minimalna x debljina žbuke 10 mm Koristiti cementne temeljne žbuke. Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke uljane oplatnih ulja. sulfata prema podacima proizvođača. CM. Stare pločice Keramičke obloge. Minimalna debljina žbuke 15 mm. CA-tekući. jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. o pogodno u području poda Tlačna čvrstoća min.5 N/mm2. jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. Razdvajajuća sredstva koja stvaraju film i šuplje pločice odstraniti. obo.tj. Kod jako upijajućih podloga nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen). Sadržaj vlažnosti: Gipsane žbuke maks.5 N/mm2. sulfata RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. Estrih se mora obraditi prema normama i mora postići zrelost za x polaganje. 2. Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke oplatnih ulja . estrisi na bazi kalcija. 2. Površinu obraditi prema podacima od proizvođača.estrisi na bazi kalcija. Žbuka vani Cementni estrisi Cement-. fleksibilno C2 TE RÖFIX Ljepilo za kamen. zanje Kod jako pješćčanih. (Zrelost za polaganje vidi TM ) Dilatacijske fuge preuzeti u fugama pločica Razvesti grijanje prije postavljanja.Podloge Betonski zidovi/podovi stariji od 6 mjeseci Betonski zidovi/podovi Gotovi dijelovi od betona min. Vezivni most sa RÖFIX DBM fleks i RÖFIX P50 armaturnom mrežicom.i gipsani estrisi sa podnim grijanjem x općenito pogodno RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo. brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo.ispitivanje i protokol grijanja je moguće prikazati.

20 mm 1 .Pregled Osnove / Vrste Masa za fugiranje /Područje primjene RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X X Primjena Širina fuga RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga X Podno grijanje Sistem brzog građenja Unutarnja primjena Uska fuga Široka fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Široka fuga 1 .20 mm Vanjska primjena Područje industrije Izbor boja 400 RÖFIX Masa za fungiranje X .20 mm 3 .20 mm 3 .5 mm 3 .5 mm 3 .5 mm 3 .20 mm 1 .Postavljanje keramičkih pločica .

sa tuš-kadom /sa kadom i sl. mehaničko opterećenje. u induDjelovanje agresivnih sredstava i veliko striji. Sanitarne prostorije u javnom i poslovnom području sa odvodom i sl. Balkoni i terase bez izolacijskih slojeva. stalna izloženost vodi. stalna izloženost vodi Kupaonice bez podnog odvoda. Kuhinje i tuševi u tvornicama.kade.Postavljanje keramičkih pločica . X X BG 2 X BG 3 Vanjski dijelovi građevine izloženi vlazi BG 4 Dugotrajna. X Hidroizolacija / Osobine Otpornost na pucanje/premošćivanje Proizvod Otpornost na stalnu vlažnost Otpornost na kiseline/lužine Bez otapala-/teških metala Otpornost na smrzavanje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Tekuća folija RÖFIX OPTIFLEX + - + + + + + + + + + + + + o + + + + + + + + o + +=pogodno -= nepogodno o=granično pogodno Otpornost na UV-zrake 401 Unutarnje područje Paronepropusnost Vanjsko područje Paropropusnost RÖFIX OPTIFLEX X X X . plivališta sl. kao i podnožja kod građevina i sl.Pregled Osnove / Vrste Prethodna obrada podloge /Područje primjene RÖFIX Izolacijski Grund grupa zahtjevnosti Opis Primjena RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Tekuća folija X X + BG 1 Privremena i kratkotrajna izloženost prskanju vode Dugotrajna. Tuševi bez tuš.

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Priprema podloge za postavljanje keramičkih pločica
RÖFIX Kontakt Grund
RÖFIX Kontakt Grund

RÖFIX Izolacijski Grund
RÖFIX Izolacijski Grund

Područja primjene:

• Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha, na CA/CT bazi. • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka, kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica.

• Izolacija u vlažnim prostorijama, ispod keramičkih pločica na podu i zidu. • Zadrživač vodene pare i vlage na cijeloj površini, bez fuga.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje

• • • • •

Otpornost na vodenu paru Stalna otpornost na vlagu Mogućnost mazanja i valjanja Otpornost na kiseline i lužine Brana za paru bez fuga

Sastav:

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• Potrošnja: ca. 0,1 - 0,2 kg/m2 • SD-vrijednost: 0,07 m

• • • •

Potrošnja: ca. 0,55 kg/m2 NG: ca. 1600 kg/m3 Gustoća: ca. 1250 kg/m3 SD-vrijednost: 400 m

Način dostave:

402

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Tekuća folija
RÖFIX Tekuæa folija

RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K
RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K

Dodatak za prionjivost i elastičnost Dodatak za ljepilo
Dodatak za prionjivost i elastiènost Dodatak za ljepilo

• Izolacija od vlage ispod pločica, npr. u kuhinjama, kupaonicama, zahodima, praonicama i garažama. • Zaštita od vlage na podlogama u unutarnjem području.

• Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P)

• Dodatak kod postavljanja kamenih pločica i pločica iz umjetnog kamena sa profiliranom leđnom stranom, tankoslojno ili srednjoslojno. • Posebno za jaka termička opterećenja npr. estrihe koji griju, terase, balkone.

• Vodonepropusan • Bez sredstava za otapanje • Mogućnost premošćivanja pukotina • Fleksibilan • Dobra prionjivost

• • • •

Elastično, fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost

• Elastično, fleksibilno

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Cement

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Potrošnja: ca. 1,5 kg/m2/mm • NG: ca. 1,5 kg/ltr. • Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• Potr. (armiranje): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr. (ljepljenja): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr.(izolacijska): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potrošnja: ca. 4 kg/m2 • NG: ca. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0,47 W/mK

403

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Dodaci za izolaciju
RÖFIX Izolacijska traka
RÖFIX Izolacijska traka

RÖFIX Izolacijski kutnici
RÖFIX Izolacijski kutnici

Područja primjene:

• Za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje pokretnih fuga, rubnih fuga, te priključaka neotpornih na pucanje i prodiranje. • Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.

• Vodonepropusni elementi za jednostavno i sigurno izoliranje ispod obloga u vlažnim i mokrim prostorijama. • Odgovara uz RÖFIX izolacijsku traku br.4.

Osobine:

• • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Vodonepropusan

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

Sastav:

Obrada:

Tehnički podaci:

Način dostave:

404

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Izolacijske manšete
RÖFIX Izolacijske manšete RÖFIX Flis za odvajanje

RÖFIX Flis za odvajanje

• Za vodonepropusno provođenje cjevovoda ispod keramičkih obloga u tuševima i mokrim prostorijama.

• Za odvajanje starih keramičkih pločica, prirodnog kamena i estriha. • Za vani i unutra.

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

• Pogodno za podno grijanje • Nema prijelaza u crvenu boju • Mogućnost premošćivanja pukotina

• Polyester

405

ed eda ra Ob egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Obrada

Obrada
Obrada hidroizolacija
Profesionalni savjet

Obrada RÖFIX Kontakt Grund Razrijeđivanje kod visoko upijajućih, poroznih podloga 1:1, kod slabo upijajućih, cementnih podloga 1:2, gipsane podloge - CA tekući estrih 1:3 Razrijeđeni Kontaktgrund ravnomjerno nanjeti valjkom, četkom ili kistom

Podloga mora biti čvrsta, kao i bez prašine i masnoća., Kod kritičnih podloga kao i prijelaza djelovanje proizvoda može se poboljšati ulaganjem tankog sloja stakleno vlaknaste mrežice.

RÖFIX Izolacijski Grund Sadržaj ambalaže dobro promješati Gotovi Izolacijski grund se pomoću kista ili valjka nanosi na podlogu

Kod neravnina zidnih priključaka, koristiti mort za ljepljenje i pregletati, Ne miješati s drugim materijalima

RÖFIX Tekuća folija Sadržaj ambalaže dobro promješati Tekuća folija se direktno iz posude pomoću kista, valjka ili gletera nanosi na podlogu.

RÖFIX OPTIFLEX

406

ojn oes te Vrs / ve no O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

TANKOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste
Ljepila za pločice mogu imati različite funkcije pa tako i različite osobine te se stoga nanose različitim tehnikama. Tankoslojni mortovi koji se hidraulički stvrdnjavaju su mješavine hidrauličkih veziva, mineralnih dodataka veličine zrna do 0,5 mm (u posebnim slučajevima i većim) te organskih dodataka. U pravilu se proizvode kao suha mješavina i prije obrade se razrijeđuju s vodom.

Područja primjene
Postavljanje pločica u sistemu tankoslojnog morta je najčešći način ljepljenja pločica na zid i pod. Tankoslojna ljepila odlikuju se prije svega podatnom, lakom obradom, malom potrošnjom, visokom postojanošću, vodootpornošću i otpornošću na smrzavanje. Tankoslojna ljepila su najčešće ljepila za pločice koja se hidraulički stvrdnjavaju s mineralnim i organskim dodacima za poboljšanje prionjivosti. Tankoslojno ljepilo upotebljava se unutra i vani za postavljanje pločica od kamena i finog kamena, mozaika od stakla i porcelana. Ovisno o klasi zahtjevnosti upotrebljava se i odgovarajuća kvaliteta ljepila.

mogućnost promjene oblika (podno grijanje)

Proizvod Slabo promjenjiv oblik

Otpornost na smrzavanje

Debljina sloja ljepila

Unutarnje područje

RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce

siva siva siva siva sirovo bijela siva siva siva prirodno bijela

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 2 - 15 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm

X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

2 - 10 mm

X

Vanjsko područje 407

vodootporan

brzovezujući

boja

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Floating postupak Ova tehnika rada obično se koristi kod mozaika, gresa i kamenih obloga. Ljepilo se nanosi na podlogu i češlja zupčastim gleterom kako bi se

postigao ravnomjerni nanos i time ravna površina za daljnje obloge. Racionalni postupak postavljanja pretpostavlja ravnu podlogu. Prema potrebi izravnati masom za izravnavanje.

Buttering-Postupak Ljepilo se nanosi na stražnju stranu obloge kako bi se izjednačile različite

debljine materijala ili lagane lokalne neravnine.

Floating-Buttering postupak Na podovima s visokim mehaničkim opterećenjem i vani gdje se zahtjeva otpornost na smrzavanje keramičke pločice i obloge od prirodnog

kamena postavljaju se bez šupljina u Buttering-Floating postupku. Ljepilo se nanosi na podlogu i na stražnju stranu obloge.

408

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Debljina ljepila kod tankoslojnog morta
Debljina ljepila, a time i potrošnja materijala ovise o nazubljenju i kutu držanja gletera.

Nazubljenje
Nazubljenje zupčastog gletera određuje materijal ploče i tehnika postavljanja (tankoslojno ili srednjeslojno).

Dužina ruba

<50 mm

50 - 108 mm

108 - 200 mm

> 200 mm

bez profiliranja leđne strane na ravnim podlogama 10 x 10 mm (okruglo)

sa profiliranjem leđne strane ili neravnim podlogama 15 x 15 mm (okruglo)

nazubljenje

3 x 3 mm

4 x 4 mm

6 x 6 mm

8 x 8 mm

Vrijednosti potrošnje
Nanošenje ljepila zupčastim gleterom. Tvornički izmiješano ljepilo nanosi se na dio površine od cca. 0,5-1 m2 prema formatu pločica i ravnomjerno se počešljaju. Pritom nazubljenje i ukošenje gletera određuju potrošnju po m2. Nazubljenje ovisi o upotrebljenom ljepilu i o stražnjoj površini pločice. Ovaj način rada zahtjeva čiste i ravne podloge kao i kalibrirane pločice. Debljina ljepila iznosi cca. 5 mm.

Proizvod

nazubljenje 3x3 mm

nazubljenje 4x4 mm

nazubljenje 6x6 mm

nazubljenje 8x8 mm

nazubljenje 10x10 mm

Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univezalno bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen brzovezujuce 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 14,0 m2 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 2,0 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 12,5 m2 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,4 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 10,5 m2 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,5 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 7,1 m2 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,5 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 5,5 m2 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 409

ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Tankoslojno ljepilo
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE

Područja primjene:

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem. • Kod jako promenljivih podloga, kod starih, nosivih žbuka.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica, ploča, mozaika od stakla i porculana na podu i zidu.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu, kada želimo brzo vezanje ljepila. • Za izradu elastične podloge (podno grijanje, terase, balkoni...) Pomješati RÖFIX tankoslojno ljepilo s RÖFIX dodatakom za elastičnost (1:1).

Osobine:

• • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

Sastav:

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 3 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 0,4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

Način dostave:

410

porculana na podu i zidu. 1. 45 min Prohodnost: ca. RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 24 h • • • • • Granulacija: 0 .0. • • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Prema dodavanju vode može se upotrijebiti i kao ljepilo za pločice • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • Netopljiv u vodi • Fleksibilan • Pogodno za podno grijanje • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bijeli cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • Granulacija: 0 .8 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. brzovezujuce RÖFIX Ljepilo za kamen. 1.5 mm Potrošnja: ca.Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. • Prikladno za podovo grijanje.1 mm Potrošnja: ca. Prikladno za ploče 30/60. 3 h 411 . • Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu. brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 30 min Opteretivost: 2 d Prohodnost: ca.3 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca.0. • Prikladno za podno grijanje. 4 h Opteretivost: 7 d • • • • Granulacija: 0 .2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca.5 cm Potrošnja: ca. bijelo C2TE • Za postavljanje keramičkih i gres pločica. 3 h • • • • Granulacija: 0 . mozaika. • Za postavljanje marmornih ploča i prirodnog kamena na podu i zidu. 1. brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen.1 mm Potrošnja: ca.ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 1. brzovezujuce • Za postavljanje keramičkih i gres pločica i ploča na podu i zidu. kada želimo brzo vezanje ljepila.2 kg/m2/mm Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. kada želimo brzo vezanje ljepila.

jer se tako kida već nastala kožica na površini Miješanje Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. Ljepilo se mora odstraniti i nanijeti novo. nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja.Tankoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Priprema podloge Za grundiranje općenito se preporučuje RÖFIX Kontaktgrund. Kontrolirati kontakt pločice po čitavoj površini s ljepilom. razrijeđen vodom 1:2. potrebno je ponovno nanošenje tankog sloja morta s zupčastim gleterom. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja.ojn oeb da ra O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . kao što su ljepila za pločice Nanošenje RÖFIX tankoslojni mort izravnati s glatkom stranom odgovarajućeg zupčastog gletera i sa nazubljenom stranom dobro pročešljati u jednom smjeru Ako je potrebno postavljanje bez šupljina (u mokrim područjima) treba raditi prema Floating Buttering metodi Ne nanositi više ljepila. Ispitivanje prionjivosti Dok god ljepilno prianja pod prstima mogu se ulagati pločice. Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom. masu kratko još jednom promješati Sprilane mješalice pogodne su za gipke materijale koje imaju visoku viskoznost.koja se po mogućnosti nanosi na cijelu površinu. Širinu fuga određuje vrsta pločica (široka ili uska fuga). kako bi regulirala moć upijanja i i vezivanja fine prašine. 412 . Kod polaganja pločica ljepilo još ne smije stvarati film. Ostanu li prsti čisti. Kod većih neravnina potrebna je upotreba tekuće mase za izravnavanje (RÖFIX AN 10 ili RÖFIX AN 30). prekoračeno je otvoreno vrijeme ljepila. Križići za pločice olakšavaju određivanje istih razmaka. Postavljanje pločica u tankoslojni mort Pločice se lagano utisnu u svježe ljepilo. Ako je prošlo vrijeme postavljanja.

bazalt i sl.eljete Vrs / ve no O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Debljine sloja morta je od 5 do 15 mm.. mogućnost promjene oblika (podno grijanje) Proizvod Slabo promjenjiv oblik Otpornost na smrzavanje Debljina sloja ljepila Unutarnje područje RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo .15 mm 5 . Velika prednost proizlazi iz vlaženja poleđine pločice. granit. Područja primjene Kod neravnih podloga i kod ploča koje imaju jako profiliranu poleđinu ili su različite debljine primjenjuje se srednjoslojni postupak. obogaćen umjetnim tvarima za visoke zahtjeve na podu i zidu u unutrašnjosti ili vani.15 mm X X X X X X X 5 .Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste SREDNJOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste Lijepljenje srednjeslojnim ljepilom Višestruko primjenjiv srednjeslojno ljepilo. Ovaj postupak primjenjuje se za ploče od umjetnog i prirodnog kamena (npr. Samoniveliranje ljepila omogućava izravnavanje neravnina na podlozi. Osobito prikladan za fini kamen.porfir. Lijepljenje tekućim ljepilom Obrađuje se samo u Floatingpostupku.15 mm Vanjsko područje X X 413 vodootporan brzovezujući boja .) po podu ili zidovima.za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE siva siva siva X X X X X 5 .

4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca.eo ljedu vo oiz pr ci da P o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata. 24 h • • • • Granulacija: 0 . balkoni i estrih sa grijanjem. koji niso osjetljivi na promenu boje. Osobine: • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Fleksibilan • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Fleksibilan Brzo veže Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 . 60 min Prohodnost: ca. 24 h • • • • • Granulacija: 0 .5 mm Potrošnja: ca.Srednjoslojno ljepilo Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Srednjoslojno ljepilo RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Srednjeslojno ljepilo . 1. pločica od finog kamena i oblogaod prirodnog kamena.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. • U področju poda bez podnog grijanja i hrapavo upijuće doljne strane. 4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca. 1.0. terase.1 mm Potrošnja: ca. 1. podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom.5 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Način dostave: 414 .1 mm Potrošnja: ca. • Za postavljanje podnih pločica velikog formata. podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom.za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoæe tekuæe ljepilo C2 FE Područja primjene: • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. • Specijalno za podove s termičnim i mehaničkim opterećenjem npr.

Keramičko oblaganje podloga pločicama velikog formata ili finim kamenom. pločice se trebaju ulagati laganim pomicanjem. nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja.eljeda ra O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 5 min tekuće ljepilo se postupno izlijeva na podlogu. odljepljivanja pločica. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja.Srednjoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tekućeg ljepila Profesionalni savjet Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. Pri postavljanju nastale šupljine uzrokuju pukotine. masu kratko još jednom promješati Sigurno i bez šupljinsko postavljanje podnih pločica velikih formata Izlijevanje Nakon stajanja od cca. zbog prevelikog opterećenja postaje često problem Brzovezujuće tekuće ljepilo se ravnomjerno nanosi uz pomoć zupčastog gletera (ne ispod 8 mm) Ne nanositi više ljepila. 415 . Za izravnavanje manjih neravnina može se koristiti RÖFIX tekući mort u jednom sloju do 15 mm. ili do otkidanje fugnih flanki Polaganje pločica Pločice se trebaju postaviti prije nego je ljepilo počelo stvarati film. Polaganje laganim pomicanjem Kako bi se postiglo umreživanje stražnje strane pločice bez šupljina i po čitavoj površini.

Pri nanošenju mase fuge moraju biti čiste i jednako duboke.50 62.86 0. fleksbilnost itd. RÖFIX mort za fugiranje primjeren je za van i unutra kao i pod vodom.50 12.80 7. RÖFIX .70 416 .00 38.70 5.Mase za fugiranje Osnove / Vrste MASE ZA FUGIRANJE Osnove / Vrste Vizualnu i funkcionalnu komponentu oblogama od keramike ili prirodnog kamena daje fugiranje. Bijela.) Kod mase za fugiranje razlikuje se masa za uske fuge (do 3 mm) i masa za široke fuge (od 3 mm).70 12. Obrada je moguća u krutoj i polukrutoj konzistenciji.50 RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga / RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje .ete Vrs / ve no O gir fu za se Ma a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Iz tog razloga trebalo bi fuge očistiti.75 0.80 14. Vizualni učinak i funkcionalnost obloga postiže se tek ispravnim fugiranjem.90 1. brzo stvrdnjavanje.3 mm / 5 mm Širina fuga Vrsta ploče Mozaik srednje veličine Pločice Pločice Pločice Dimenzije (u mm) 5x5 10 x 10 15 x 15 20 x 20 kg/m2 0.ona odgovara najrazličitijim zahtjevima (npr.40 m2 (5 kg) 5.50 m2 (25 kg) 29.60 2.79 0.90 27. RÖFIX nudi masu za fugiranje široke i uske fuge. siva ili u različitim bojama .8 mm Širina fuga Širina fuga / 10 mm Pločice Razdvajajuće ploče 30 x 30 12 x 24 0.50 62.

ugostiteljski lokali.20 mm 3 .20 mm Vanjsko područje X X X X X X X X X X X X X vodonepropusan vodootporan brzovezujući 417 .15 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 . Površine sa jakim mehaničkim i slabo agresivnim kemijskim opterećenjem U poslovnim vlažnim prostorima. prijamne prostorije u hotelima.sportskim dvoranama i gradnji tunela. betoni Površine sa normalnim opterećenjem na podlogama koje mogu mijenjati oblik npr.20 mm RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X 3 .Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Eigenschaften Fugenmörtel mogućnost promjene oblika Pločice-tj. terase.Postavljanje keramičkih pločica .20 mm 3 .20 mm 3 . i sl. balkoni. estrisi Podloge sa normalnim opterećenjem na podnom grijanju npr.15 mm Bazeni.20 mm 3 .lože i sl.i sl.15 mm Podne površine sa mehaničkim opterećenjem RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Trgovački prostori. kulturne građevine.20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X 3 .industrijskim prostorima. estrisi za grijanje RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X X < 3 mm 3 .20 mm 3 .pločaste površine i njihovi zahtjevi Proizvod Slabo promjenjiv oblik Debljina sloja ljepila Unutarnje područje X X X X X X X X X X X X X Površine sa normalnim opterećenjem na čvrstoj podlozi npr.20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 . RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Površine sa ranim opterećenjem X X X X 3 . Površine fasada ne koristiti na WDVS-u X X X X 3 .

kao i pločica od prirodnog i umjetnog kamena kao široka fuga (3. 3. 2 h • Potrošnja: ca.2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 0.20 mm) • Pogodno za podno grijanje.mozaika. Osobine: • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Otpornost na mraz • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. • Za postavljanje zidnih i podnih pločica. pločica od prirodnog i umjetnog kamena na zidu i podu kao uska fuga (do 3 mm) • Pogodno za podno grijanje.eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .65 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 2 h Način dostave: 418 .mozaika.Mase za fugiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga Područja primjene: • Za fugiranje keramičkih i gres pločica.

30 min • Prohodnost: ca. 3 h 419 . prirodnog i umjetnog kamena. Kod konstrukcija koje se mogu izobličiti. • Za fugiranje keramičkih pločica i ploča. na balkonima i terasama. 2. • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Otpornost na mraz • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Potrošnja: ca. obrtnim prostorima koji imaju normalno opterećenje). • Kod podnog grijanja.5 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. kao npr. 30 min • Prohodnost: ca.mokrim prostorijama. podno grijanje. 3 h • Potrošnja: ca. staklene opeke.eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . mozaika i glaziranih klinkera sa širinom fuge od 3-15 mm. 2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca.Mase za fugiranje Podaci o proizvodu RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX brzovezujuæa masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje RÖFIX Brzovezujoæa masa za fugiranje • Za fugiranje zidnih i podnih pločica (osobito fini kamen) kao široka fuga (3-20 mm) • Kod velikih mehaničkih opterećenja (kao npr.

eda ra O gir fu za se Ma a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Po radnom ciklusu može se obraditi cca. kako bi se spriječilo ispiranje i kako bi se postigla čista slika Uz pomoć gumenog gletera. gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Razvlačenje S gumom za fuge materijal se bez ostataka otklanja s pločice. 420 . Ostaci se mogu otkloniti krpom. tj. 10 m2 bez međupranja (ovisno o upojnosti pločice i temperaturi prostorije). bočno prema fugi. Čišćenje Čim se fuga lagano osuši.Mase za fugiranje Obrada Obrada Obrada mase za fugiranje Profesionalni savjet Upijajuće podloge i pločice prije fugiranja ravnomjerno navlažiti Ne fugirati pri direktnom utjecaju sunčevih zraka RÖFIX Ljepilo za pločice sa čistom vodom izmiješati u posudi sa mješačem dok se ne postigne homogena. gipka mase bez grudica Čišćenje fuga treba izvoditi diagonalno. površina pločice se može očistiti navlaženom spužvom.

Peć od keramičkih pločica nam daje toplinu skoro poput sunca. Kombinirana peć i toplozračna peć Pećje sastavljena od lož uložaka i dodatne sa šamotom zidane površine koja grije zrak. Podna peć To je vrlo teška peć koja je zidana na podu. prilagodit će se svakom stilu i ukusu. Toplozračna keramička peć Toplozračna keramička peć vodi vruće plinove kroz dodatnu čeličnu komoru. Ložionica je ozidana od šamotne opeke. Individualno planirana ili građena peć od keramičkih pločica i malo prašine. Prednost peći je brzo zagrijavanje zraka u lož ulošku (toplozračni konvektor) i akumuliranje topline u dodatnim površinama za grijanje. Raspoloženje i učinkovitost su upravo u hladnim razdobljima ovisni o klimi. Zidana ili žbukana. udobnost. Toplinu daje isijavanjem.Mortovi za peći Osnove / Vrste MORTOVI ZA PEĆI Osnove / Vrste Klima u prostoru ima veliki utjecaj na to kao se osjećamo. 421 . Toplinu daje zračenjem i konvekcijom. Opuštanje.obložena plemenitom keramikom -mogućnostima oblikovanja nema granica.e rt te Vrs / ve no Os ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . tromo zagrijavanje peći. Zrak koji ulazi u komoru i transportira je u prostor. Kapacitet komore za grijanje je mali ali je zato ugrijavanje brže. Tako je vaše zdravlje i zimi na sunčanoj strani. osobnost. Ta vrsta peći može zadržati toplinu do 24 sata. klasična elegancija ili moderno stanovanje. Ovisno od veličine daje toplinu postupnim zračenjem i do 12 sati. Dobra do vrlo dobra akumulacija topline. Ta toplota je zdrava i ima veliku relativnu vlažnost Bezvremenski stil. mir i druženje u ugodnoj atmosferi.

19 ltr. • Pogodan za pripremu grupa peći. 15 min MG (EN 998-2): M20 Način dostave: 422 .5 N/mm2 NG: ca.Mortovi za peći Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za peći RÖFIX 960 Mort za glinene peći RÖFIX 960 Mort za glinene peæi RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Područja primjene: • Za zidanje i žbukanje kamina i peći (ne u zoni vatre). TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca./jed.e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 1750 kg/m3 Vrijeme upotrebe: ca. Osobine: • Dobra racionalna obrada • Dobra prionjivost na kamenu • Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Dobra racionalna obrada Dobra prionjivost na kamenu Dobra mogućnost rada sa žlicom Otporan na vrućine Brzo veže Sastav: • Vapno • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Šamot • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 . 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 26 ltr. 1700 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 . Za postavljanje šamotnih ploča. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.2 mm Potrošnja: ca. TČ (28 dana): > 1./jed.3 mm Potrošnja: ca. • Za zidanje kamina i peći u zoni vatre.

/jed./jed. klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli. podnožja peći i površina grijanih zidova kamina. • Granulacija: 0 . 19 ltr. 2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. 19 ltr.0. klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • Granulacija: 0 .5 mm • Potrošnja: ca. bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli. • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla.Mortovi za peći Podaci o proizvodu RÖFIX 330 Fina žbuka za peći RÖFIX 330 Fina žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peći • Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći. bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla. 2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. podnožja peći i površina grijanih zidova kamina.1 mm • Potrošnja: ca. • Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći. 423 .e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .

424 . vlažnom spužvom. Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom RÖFIX 960 Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. bez prašine i nečistoće. gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Ne miješati s drugim materijalima Nakon protvrdnjavanja mase za fugiranje. Jednu vreću s određenom količinom vode. sloj na pločicama očistiti spužvom ili spužvastom letvom Ostatak morta uklonuti čistom. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu RÖFIX 960 Uz pomoć gumenog gletera. nosiva. tekuća masa bez grudica. bez prašine i nečistoće. po potrebi ponoviti RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Podloga mora biti suha. miješati mješačem dok ne nastane homogena.e rt da ra Ob ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .Mortovi za peći Obrada Obrada Obrada morta za kamine Profesionalni savjet RÖFIX 960 Mort za kamine Podloga mora biti suha.

Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati.Mortovi za peći Obrada Obrada RÖFIX 330 žbuke za peći i RÖFIX 330 fine žbuke za peći Profesionalni savjet Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom. spužve ili letve oblikovati željenu površinu 425 . eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Uz pomoć žlice ili gletera nanijeti jedan sloj žbuke debljine 3-7 mm i uz pomoć kista.Postavljanje keramičkih pločica .

426 S T RO J E V I .

primjene Podaci o proizvodu 432 432 430 434 Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 436 436 430 438 Pumpne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .STROJEVI 426 .primjene Podaci o proizvodu 440 440 430 441 427 .441 Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 430 430 430 431 Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Područja upotrebe .

Štedite na vremenu. štitite okoliš i ostavljate iza sebe okončane radove. Već prema željenoj vrsti izvedbe radova. Prednosti strojne obrade očigledne su: • Ušteda većeg broja ručnih radnih koraka • Tvornička mješavina omogućuje da materijal uvijek ostane jednak • Materijal je uvijek dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađa. najracionalniji i troškovno najpovoljniji način obrade žbuka i mortova. Specijalane recepture nam omogućuju da Vam iz silosa preko ugrađene protočne mješalice na stisak gumba stavimo na raspolaganje gotovi mort u željenim količinama i u kvaliteti koja je konstantna. koji bitno doprinose olakšavanju rada. na raspolaganju su i strojevi za racionalno spravljanje proizvoda iz papirnatih vreća. 428 . Stoga su svi izvođači prisiljeni svoje radove na gradilištu u najvećojmogućojmjeri racionalizirati. Već desetljećima nudimo RÖFIX proizvode na stisak gumba. Međutim. veličini gradilišta i namjeni proizvoda. Mi Vam pri tome želimo pomoći: pomoću naše silosne i strojne tehnike stječete vremenske i kvalitativne koristi koje Vam osiguravaju prednost za budućnost. na radnim troškovima. utjecaja lošeg vremena ili ostataka • Nije potrebna nikakva dodatna oprema za strojeve • Upotrebljivo i zimi • Otpada transport i zbrinjavanje vreća • Mogućnost uređenja gradilišta na najužem prostoru • Smanjeno tjelosno opterećenje osoblja na gradilištu Dokazano ne samo na velikim gradilištima Rad na gradilištu postaje za izvođače radova sve teže.vi oje Str Strojevi Silosna i strojna tehnika Najmoderniji. pred izvođača se postavljaju pitanja logistike dostavljača. Zahtjevi u pogledu rokova završetka i kvalitete postaju sve veći i veći.

To služi napretku radova i smanjuje troškove. 429 .Strojevi RÖFIX žbuka u vreći ili iz silosa Žbuka ili mort iz silosa su racionalniji od robe u vrećama. Kad se ne upotrebljava strojna tehnika dakle upotrebom materijala iz vreća . dobiva se mogućnost da se treći čovjek uključi u rad na skeli. To smanjuje troškove. Učinkovitom strojnom ugradnjom žbuke ili morta i time što pri tome otpadnu vremenski vrlo zahtjevni standardni radovi (nošenje vreća. prekrivanje. S toga isporučujemo veliki broj različitih proizvoda RÖFIX u silosu koji su pomoću silosne tehnike miješanja upotrebljivi na svim racionalno koncipiranim gradilištima. ubacivanje i zbrinjavanje). podizanje.za postizanje ovakvog dnevnog učinka potreban je dodatni radnik. Primjerice upotrebom strojne tehnike RÖFIX ekipa od tri čovjeka koja izvodi radove može obiteljsku kuću prosječne veličine od 250 m22 ožbukati za jedan dan. istovar.

224 RÖFIX 55. promjer transp. Ove strojeve za finu žbuku možete puniti i ručno. ZS20. ecc. 648. 441. 831 RÖFIX A90. 410. 840 RÖFIX 225. ZS30 RÖFIX E28. udaljenost transportiranja Prepor.izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX 670. 620. direktno iz silosa uz pomoć haube s filterima.5 D 4-3 25 l 25 l 25 l 25 l 30 l 12 l 12 l 30 l 25 l 25 l 12 l 42 l ca. cijevi Moguća obrada strojevima za finu žbuku Mješač za teške žbuke Mješač za lagane žbuke Transportno crisevo podmazati Grupe proizvoda Proizvodi Naknadna mješalica Priprema podloge Vapneno . Renostar RÖFIX 640.primjene RÖFIX nudi veliki broj različitih vrsta žbuka. 864 RÖFIX 888. 430 Transportni učinak Pužni mješač .te Vrs / ve no O uk žb u fin zavi s oje Str Strojevi .5 D 4-3 D 4-3 D 8-1. Unistar Light. AN30 x x x x x x x x x x x x x x 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35-60 x x x x x x x x x x x x x D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 8-1.cementne temeljne žbuke Gipsano . U ovom pregledu ćete vidjeti što mi preporučujemo kao odgovarajuću opremu za obradu RÖFIX proizvoda.Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste STROJEVI ZA FINU ŽBUKU Osnove / Vrste Stroj za finu žbuku Oni sve strojne RÖFIX suhe žbuke dodavanjem vode kontinuirano i potpuno automatizirano miješaju u homogenu vlažnu žbuku pripremljenu za obradu. 673. materijalom iz vreća. 520. 660 RÖFIX 150. 30 l 12 l 25 35 20 20 35-60 x x 25 20 Dati pokazatelji u tabeli ovise od područja primjene i tipa mašine. W50 RÖFIX 830. 191 RÖFIX 866. 696 Geolehm RÖFIX Unistar. 420. 530. Maks. 385 RÖFIX 671. Informirajte se kod RÖFIX stručnjaka. 865. Priozvodi predviđeni za transport mogu imati maksimalno granulaciju od 4 mm. a njihovo vrijeme vezivanja mora biti najmanje 30 minuta. 610. A91. 190. Za praktičnu primjenu je važan izbor opreme za strojeve.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko .5 D 6-3 D 6-3 D 4-3 x x x R 7-2. a sve se one mogu besprijekorno prerađivati pomoću svih strojeva za finu žbuku koje nalazimo na tržištu. 650. 615. ali i pneumatski. RÖFIX 510. 850.5 R 7-1. AN10. Područja upotrebe .

pumpa. 0./h 431 . Osobine: • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Brza mogućnost postavljanja • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Mogućnost raspodjele na jedinične dijelove.55 kW Pogonski napon: 230 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca.55 .Strojevi za finu žbuku Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Strojevi za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku Područja primjene: • Za strojnu obradu žbuka na bazi gipsa. vapna i cementa. 16 A Kapacitet: 0 .5 kW Pogonski napon: 380 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca. 6h Kapacitet: 12 . 5Pol. • Za strojnu obradu svih žbuka granulacije do 3 mm. mješalica.1000 ltr./min Daljina prijenosa: 10 .8 ltr.du vo oiz pr o ci da P uk žb u fin zavio oje Str Strojevi .20 m Vakum: 0. 25 A Priključak struje: 32A./min Daljina prijenosa: 5 .95 bar Priključak vode: 3/4" Doziranje vode: 150 . kompresor Tehnički podaci: • • • • • • • • Pogonske snaga: 0.5.42 ltr.20 m Priključak vode: 3/4" • • • • • • • • • Pogonske snaga : ca.

itd. Za transport suhih proizvoda na mjesto ugradnje stoje transportni uređaji pod pritiskom na raspolaganju. 57 leko.Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste SILOSI I KOMPRESORI NA GRADILIŠTU Osnove / Vrste RÖFIX-silose za gradilišta isporučujemo u različitim veličinama te na zahtjev kao silos sa slobodnim padom ili pak tlačni silos. itd. W50 RÖFIX A90. 410 RÖFIX 55. a jamčimo vam čista gradilišta. sa ili bez mješalice. 190. RÖFIX 700 (1 mm do 3 mm) RÖFIX 640. RÖFIX 696 RÖFIX Unistar. itd. 997 RÖFIX 992.te Vrs / ve no O u lišt adi gr na ori es p m ko i osi Sil virs oje Str Strojevi . itd. itd. 950 RÖFIX 820. Područja upotrebe . 673. 985. itd.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Plemenite žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Mortovi za armiranje/ljepljenje Tekući estrisi Cementni estrisi 432 RÖFIX 915. RÖFIX 510. 973 x x x x x x x x x x Mini silos x x x .primjene Za racionalnu obradu iz silosa RÖFIX nudi razne mogućnosti upotrebe slijedećih proizvoda. 648. Izvoditelj radova snosi odgovornost za slobodni prilaz vozilima do mjesta na koje je silos postavljen. na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica. Tlačni silis s/ bez trasportnog uređaja Silos na slobodan pad s/ bez protočne mješalice x x x x x x x x x x x x x x x x Proizvodni sistemi Proizvodi Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno . itd. Pneumatski tlačni uređaj RÖFIX su zajedno sa svim protečnim mješalicama. 56. RÖFIX-silosi moraju biti smješteni na drvenom postolju zbog stabilnosti. RÖFIX 864. A91. itd. 994 RÖFIX 995. 866 RÖFIX 224. RÖFIX 150. RÖFIX RG. pumpnim mješalicama ili strojevima za žbuku univerzalno primjenjivi. Velike udaljenosti odmjesta gdje je postavljen silos do mjesta ugradnje mogu se premostiti pneumatskim tlačnim uređajem.cementne temeljne žbuke Gipsano . kao i za sigurnost na spomenutom mjestu. Za direktno miješanje u silosu. 996. RÖFIX 670. 810 RÖFIX 980. RÖFIX 990. Isporučujemo ih napunjene proizvodom koji ste željeli. Nadopunjavanje ili premještanje na drugo gradilište je moguće u svako doba. 610. 865. ZS30 RÖFIX 970. ZS20.

18 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m 29 to 21 to 13 to 27 to 17 to 10 to 18 to 13 to 8.5 to 15 to 11 to 7 to 3 to 14 to 10 to 6.5 to 4.5 to 3 to 1 to Gipsano vapnene temeljne žbuke Toplinski Lagane zidarski mort temeljne žbuke/Mortovi za proreze 810.5 to 9 to 6. Moguće količine punjenja jednog silosa za gradališta su ovisne o nasipnoj masi proizvoda RÖFIX.5 to 18 to 13 to 8.5 to 3 to 3 to 3 to 1.5 to 3 to 12 to 9 to 6 to 2 to 12 to 9 to 6 to 2 to 6 to 4. 820 815 Silos .5 to Konus 5 to 3.5 to Silosi za gradališta RÖFIX se u tvornici RÖFIX pune željenim materijalom.Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Zapremni prostor u RÖFIX-silosu Količine punjenja Grupe proizvoda .Strojevi . pri čemu se vodi računa o minimalnim količinama punjenja.Opis Vapneno cementne temeljne žbuke Grupe proizvoda Zidarski mortovi Tekući estrisi Mortovi za armiranje/ ljepljenje Silos .12 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m Konus 20 to 15 to 9 to 3.5 to 18 to 13 to 8. 433 .

4 x 2. Osobine: • Brza mogućnost postavljanja • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Dobra racionalna obrada • Univerzalna primjena • Univerzalno postavljanje • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Brza mogućnost postavljanja • Ne šteti okolišu Tehnički podaci: • Izmjere: ca. 7 x 2. Za tlačni transport suhog materijala pomoću uređaja. Za direktno miješanje pomoću protočne mješalice.4 m 434 .4 m • Izmjere: ca.19m3) RÖFIX Tlaèni silos ( 12m3.19m3) RÖFIX Tlačni silos ( 12m3. Za transport beztlačnim uređajem.4 x 2. 7 x 2.18m3.du vo oiz pr o ci da P u lišt adi gr na ori es p m ko i o osi Sil viroje Str Strojevi .19m3) Područja primjene: • Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima.19m3) RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3.18m3.18m3.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Silosi i kompresori na gradilištu RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3. • Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima.18m3.

5 m3 Daljina prijenosa: 0 . do 2 tone. • Kao izravnavajući nasip za estrihe.Strojevi .3 m3) RÖFIX Mini silos (1.50 ltr.50 m Vakum: 2 bar Priključak vode: 1/2" Doziranje vode: 0 .5 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 16 A Priključak struje: 32A. 6h Učinak: 0 .4. 6h Težina: 260 kg • Stajna površina: > 1. • Za punjenje RÖFIX masom za ljepljenje ili armiranje i RÖFIX plemenitom žbukom./h 435 . • Istovjetni. 5Pol. • Količina punjenja oko 1 tona.3 m3) RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 • Za pneumatski transport RÖFIX suhih proizvoda iz RÖFIX tlačnog silosa do uređaja za obradu. 5Pol.2 m • Težina: 300 kg • • • • • • • Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A. kontinuirani protok materijala • Visoka vremenska učinkovitost • Ormar za prebacivanje s punoatomatskom funkcijom za isključivanje • Mogućnost izvlačenja silosnih nožica • Mogući transport kranom • Dobra racionalna obrada • Dostavljen montiran na silos • • • • • Pogonske snaga: 5. Za obradu malih količina.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu RÖFIX DSF 100 Tlačni silos -transportno postrojenje RÖFIX DSF 100 Tlaèni silos -transportno postrojenje RÖFIX Mini silos (1. isporuka do 60 km u krugu RÖFIX proizvodnje.2 x 1.

ljepila za podne ploče. Za direktno miješanje u silosu.Protočne mješalice Osnove / Vrste PROTOČNE MJEŠALICE Osnove / Vrste U svrhu racionalnog miješanja suhih RÖFIX proizvoda idealna je upotreba protočne mješalice. estrih i plemenite žbuke. pomoću protočne mješalice možete ugrađivati velik broj RÖFIX proizvoda. U slučaju da se protočna mješalica puni materijalom iz silosa pomoću transportnog uređaja. Prikladna su za materijal iz vreće kao i za onaj iz silosa. primjenite nastavak za upuhivanje haubom s filterom.alite Vrs / ve no Os eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . Područja primjene Ovisno o željenoj primjeni. Protočne mješalice su univerzalno upotrebljive. na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica. a bez problema miješaju zidarske mortove i fini beton. 436 . mase za izravnavanje.

Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe . D150B RÖFIX Dozirni puž za estrih EDS 150 Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno .Strojevi .primjene Protočne mješalice Proizvodni sistemi RÖFIX Protočna mješalica D20 ili D40 x x x x x x x x x x x RÖFIX Protočna mješalica za beton D100B.cementne temeljne žbuke Gipsano . pomoću protočne mješalice možete ugrađivati veliki broj proizvoda RÖFIX.izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Priprema završnih žbuka Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Akustične žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Priprema podloge za estrih Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Cementni estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje Tankoslojni zidarski mort Srednjoslojni zidarski mort x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ovisno o željenoj primjeni.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko . 437 .

Osobine: • Neznatna težina • Brza mogućnost postavljanja • Univerzalno postavljanje • Dostavljen montiran na silos • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • • • • • Pogonske snaga: 2. 5Pol. Pomoću nastavka za prenošenje moguće puniti i iz silosa.Protočne mješalice Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Protočne mješalice RÖFIX Protočna mješalica D20 RÖFIX Protoèna mješalica D20 RÖFIX Protočna mješalica D40 RÖFIX Protoèna mješalica D40 Područja primjene: • Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz vreće. moguće za pneumatsko upravljanu pumpu za estrih. 6h Učinak: 40 ltr.2 kW Pogonski napon: > 220 V Osigurači: 25 A Učinak: 25 ltr. • Sa priključkom elektronskog upravljanja. • Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz silosa.alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . Za direktni priključak na silos./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 4 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A./min Priključak vode: 3/4" 438 .

5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A. 5Pol. 5Pol.Protočne mješalice Podaci o proizvodu RÖFIX Protočna mješalica B100/B150 RÖFIX Protoèna mješalica B100/B150 RÖFIX Estrih .150 ltr./min Priključak vode: 3/4" 439 .7.5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A.5 . 6h Učinak: 100 . 6h Učinak: 0 . Za suhi mort ili beton do veličine zrna od 8 mm.alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi ./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 5.150 ltr. • Opremljen gumenom cijevi za miješanje • Dostavljen montiran na silos • Dostavljen montiran na silos • • • • • • Pogonske snaga: 5. • Protočna mješalica za automatski transport estriha i vezanih nasipa iz silosa.protočna mješalica EDS150 RÖFIX Estrih .protoèna mješalica EDS150 • Miješanje RÖFIX suhog betona iz silosa.

alite Vrs / ve no Os eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Osnove / Vrste

PUMPNE MJEŠALICE Osnove / Vrste
Mnogobrojni RÖFIX proizvodi mogu se miješati pumpnim mješalicama uobičajenim na tržištu. Ove pumpne mješalice mogu se koristiti za proizvode usklađene linije prosijavanja, s maksimalnom granulacijom od 4 mm. Za transportiranje materijala u vreći ili kanti, dakle kada se radi o suhim ili pastoznim mortovima za žbukanje, mogu se upotrijebiti različite pumpne mješalice za mokre mortove.

Područja upotrebe - primjene
U svrhu transportiranja materijala iz silosa montiramo silosne pumpne mješalice direktno ispod velikog silosa i isporučujemo ih kao kompletan sistem na gradilište. Silosna pumpna mješalica radi pomoću dvostrukog sistema miješanja. Izvaredna kvaliteta mješavine omogućuje transportne domete do 100 m, pri čemu je razina habanja veoma niska.

Trasnport moguć pomoću silosne pumpne mješalice

Transport moguć pomoću pumpe za mokri mort

Preporučeni domet transportne cijevi

Proizvodni sistemi

Proizvodi

Vapneno-cementni zidarski mort Beton za ispune Sidreni mortovi Vapneno - cementne temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko - izolacijske žbuke Građevinska ljepila Masa za izravnavanje Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje

RÖFIX 915, 950 RÖFIX 994 RÖFIX 995 RÖFIX 510, 610, etc. RÖFIX 866, etc. RÖFIX 888, etc. RÖFIX 55, Renostar, etc. RÖFIX Manteca, etc. RÖFIX 700, etc. RÖFIX SP, SHP, Sisi-Putz, etc. RÖFIX 300, etc. RÖFIX 830, 831 RÖFIX A90, A91, ZS20, ZS30 RÖFIX E28, AN10, AN30

x x x x x

x

35 mm 45 mm

60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 30 m 30 m 20 m 20 m 20 m 60 m 100 m 30 m

x x x x x x x x x x

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 25 mm

x

x x

440

Maks. domet transporta

alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Pumpne mješalice
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica

Dragon Mješalica za špricani beton
Dragon Mješalica za špricani beton

Područja primjene:

• Miješanje tekućih estriha i mortova za žbukanje iz silosa.

• Osiguravanje litica, šahtova, i gradnje tunela.

Osobine:

• Dostavljen montiran na silos • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Za mokre konzistencije proizvoda • Brza mogućnost postavljanja • Istovjetni, kontinuirani protok materijala

• Dostavljen montiran na silos • Dobra kvaliteta obrade, mogućnost špricanja • Dobra racionalna obrada • Visoka vremenska učinkovitost • Dobra strojna obrada

Tehnički podaci:

• • • • • • •

Pogonske snaga: 9,2 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 0 - 120 ltr./h Daljina prijenosa: 0 - 120 m Priključak vode: 1"

• • • • • • •

Pogonske snaga: 3 kW Pogonski napon: 400 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 1 - 4,8 ltr./h Vakum: 6 bar

441

1
RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 100 Dvostruko pe RÖFIX 110 Gletana i filcana RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana RÖFIX 150 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 160 Gipsana RÖFIX 175 Gipsana strojna RÖFIX 180 Unutra RÖFIX 190 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 191 Vapneno - gipsana unutarnja 85 91 91 85 91 92 92 92 93 93 93 325 Vapneno cementna zavr RÖFIX 330 RÖFIX 330 Fina RÖFIX 340 Zavr RÖFIX 341 Zavr RÖFIX 342 Zavr RÖFIX 345 Zavr RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 352 RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana RÖFIX 380 Hidrauli 130 423 423 179 179 179 206 204 130 147 131 131 204 206 145, 147 206 202 179 203 RÖFIX 520 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 525 86 89

RÖFIX 530 Vapnena - unutarnja 223 RÖFIX 55 Cementno gra RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje - bijela RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom 112 112 113

6
RÖFIX 600 BIO Vapneno cementna bijela temeljna RÖFIX 610 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 615 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 620 Cementna temeljna RÖFIX 625 Cementna temeljna RÖFIX 632 Mort za kamena oplo RÖFIX 633 Drena RÖFIX 635 Hidroizolacijska 223 87 87 87 87 67 67 178

2
RÖFIX 224 Lagani premaz za strop 107 RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje 93 94

RÖFIX 385 F Zavr RÖFIX 381 RÖFIX 385 I Temeljna RÖFIX 385 R RÖFIX 390 Fina RÖFIX 397 Baukasten Vapnena zavr

RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort 178 RÖFIX 640 176 202 176 177

RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana 107 RÖFIX 246 Bijela RÖFIX 260 Gipsana strojna 94 94 RÖFIX 410 Betonfini RÖFIX 420 Planblokfini 106 106

4

RÖFIX 645 Hidrauli RÖFIX 648 Temeljna RÖFIX 650 Bijela RÖFIX 660 Cementno -

3
RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 320 Strukturna zavr 129

RÖFIX 441 Masa za izravnavanje 113

5
129 129 129 130 RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna RÖFIX 510 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 515 Vapneno cementna temeljna 223 86 86

442

vapnena gruba RÖFIX 661 Mort za

88 88

8
RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 840 Toplinska RÖFIX 850 Toplinska RÖFIX 860 Mort za RÖFIX 861 Mort za RÖFIX 862 Izravnavaju RÖFIX 864 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 865 Vapneno cementna lagana temeljna 365 366 366 366 102 102 90 90 90 89 89 89 102 RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauli RÖFIX 955 Fini vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 960 Mort za glinene pe RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 973 Brzovezuju RÖFIX 973 F Brzovez.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezuju RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljiv fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 985 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova 199 23 422 422 377 377 376 377 377 376 365 30 30 31 31 31 63 63 71 199 63 59 59 67

RÖFIX 665 Mort za popunjavanje 199 RÖFIX 670 Cementni 84

RÖFIX 670 S Specijalni cementni 84 RÖFIX 671 Sanir RÖFIX 672 Cementni RÖFIX 673 RÖFIX 675 Hidrauli RÖFIX 680 RÖFIX 690 Zra RÖFIX 691 Trasno vapnena RÖFIX 692 Tras vapnena RÖFIX 694 Hidrauli RÖFIX 695 Hidrauli RÖFIX 696 Hidrauli RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mje 175 84 85 197 177 200 200 201 202 201 201 203

RÖFIX 866 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 888 Toplinska

7
RÖFIX 700 Plemenita 126 RÖFIX 715 Specijalna plemenita 126 RÖFIX 720 Rustikalna RÖFIX 740 Plemenita RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 765 Hidrauli RÖFIX 772 RÖFIX 775 Schlämmputz 126 127 127 127 204 128 128

9
RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronjivi mort RÖFIX 946 Zavr RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 950 Vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauli 329 24, 71 24 34 34 35 35 23 198 198

RÖFIX 986 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 993 Hidrauli RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 Sidreni mortovi, mortovi za utiskivanje RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oplo

RÖFIX 780 Silikonska- mineralna 128

RÖFIX 997 Mort za popunjavanje 59

443

A
RÖFIX A90 CA-Teku RÖFIX A91 CA-Teku RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akusti RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Anticofino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino 372 372 345 337 158 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske plo RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni ure 268 303

F
RÖFIX Fasadna boja RÖFIX FIN-TEX Priklju RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska plo RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska plo RÖFIX Fla-Tab EPs Za 263 324 435 281 280 287 RÖFIX Flis za odvajanje RÖFIX Freza za 337 285 267 267 269 405 293

D
381 381 145 205 205 RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX DSF 100 Tla RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pri RÖFIX DTS-H Pri RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50

G
RÖFIX Ga RÖFIX Geoglina RÖFIX Gika-Grund 195 225 124 225 225 346 197 144 144

RÖFIX Antique Pittura alla calce 205 RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antisol 205 175

RÖFIX Glinasta

E B
RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort 55 53 53 RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX element K1-PH Podloga za montiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPS Monta 380 441 386 263 263 272 386 386 273 266 267 439 285

RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI

RÖFIX BHB Betonski vezivni most 53 RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje 54 RÖFIX Brzovezujo RÖFIX brzovezuju RÖFIX BSC Za RÖFIX BSF za RÖFIX Bündnerputz 414, 419 419 54 54, 338 148

H
RÖFIX Hidrauli RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona 197, 203 125, 328 55 55

C
RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX cilindar ZyRillo Monta 178 273

RÖFIX EPS-F 040 EPSizolacijska plo RÖFIX EPS-P 035 EPSizolacijske plo RÖFIX Estrih - proto

I
RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni ure RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni ure 302 303

RÖFIX Coccio Antico / Cemento 353 RÖFIX EXPERT Letvica sa mre

444

M
RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni ure RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pri RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijske man RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Izolacijski kutnici 302 281 284 404 286 286 405 402 404 RÖFIX Magnetna 149 RÖFIX Magnetna - unutarna boja 346 RÖFIX Magnetna temeljna RÖFIX Maltafina Ga RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Mineralna RÖFIX Mini silos (1,3 m3) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) 149 131 324 324 418 418 146 435 262 268 441 273 148 303

O
RÖFIX Okapni profil 283 RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K 264, 403 RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja 344

P
RÖFIX P10 Pancer mre RÖFIX P50 Mre RÖFIX Pi RÖFIX plo RÖFIX POLYCOLL Polistirol specijalno ljepilo RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil za RÖFIX Profil za podno 289 289 302 224 264 261 85 286 284 281, 287 287 438–439 273 284

K
RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX kutnik PH Monta RÖFIX Kutnik s mre RÖFIX Kutnik sa mre 380, 402 272 283 289

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske plo RÖFIX Mje RÖFIX Monta RÖFIX Mozai RÖFIX MZB-8 KARAT Vi

L
RÖFIX Lateks unutarnja boja, svilenkasti sjaj RÖFIX LH-Dubinski grund Grundiranje RÖFIX LIGHT 040 EPSIzolacijska plo RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce 346 329 266 411

N
RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plasti RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pri RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauli RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauli 279 277 277

RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Proto RÖFIX PU Monta RÖFIX PUR-EX Letvica sa mre

R
RÖFIX R12 Zup 277 196 196 RÖFIX R16 Zup RÖFIX R1G Stroj za finu RÖFIX R5 Stroj za finu RÖFIX Raffaello Cera Za RÖFIX Raffaello DecorStucco RÖFIX Raffaello Il Primer RÖFIX Razrje RÖFIX Renoplus Univerzalna RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje 301 301 431 431 353 352 352 329 217 217

RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja 345

445

RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva plo RÖFIX Rentgenska RÖFIX RG4 RÖFIX RG4 M RÖFIX RG4 S RÖFIX RG4 SM RÖFIX RG8 RÖFIX RG8 M RÖFIX RG8 S RÖFIX RG8 SM RÖFIX Rol -kutnik sa mre RÖFIX Roll- und Streichputz

293 88 46 47 47 47 46 48 48 48 283 149

RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SK52 Brzovezuju RÖFIX Soli-Tab EPo Za RÖFIX Soli-Tab EPs Za RÖFIX Soli-Tab SWs Za

RÖFIX Teku 336 338 113 269 269 269 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mre RÖFIX Tla RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf

403 285 434 345 216 195

RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF 414 RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune 267 RÖFIX Spiralne pri RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje 281 414 381

U
RÖFIX U RÖFIX Uni RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo 197 216 264 263 261 262 345 124

S
RÖFIX Sanir grund RÖFIX SD-FV Plasti RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Silikatna RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatni dubinski grund 328 RÖFIX Silikonska impregnacija 175 279 279 278 278 207 146 344 336 125, 338

RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih plo RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje RÖFIX Strukturna RÖFIX SX-FV U WDVS- Pri RÖFIX SX-FV-S Pri

435 RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje 303 RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje 278 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje 301 RÖFIX Unutarnja boja 147 RÖFIX Usporiva 280 280

V T
RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE 411 411 411 410 410 410 RÖFIX Valjna i premazna 337 RÖFIX Vapnena boja za saniranje 207 RÖFIX Vapnena kazeinska boja 207

RÖFIX VelDecor Lazurni premaz 353

RÖFIX Silikonska unutarnja boja 344 RÖFIX Silikonska vanjska boja 336

RÖFIX Silikonski dubinski grund 328 RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3,18m3,19m3) RÖFIX SiSi434 145

W
RÖFIX W50 Masa za lijepljenje 262 RÖFIX W97 Izolacijska boja 125, 329

446

X
RÖFIX XI-FV Postavljaju 279

Z
RÖFIX za prionjivost i elasti RÖFIX Zavr RÖFIX ZP200 Cement-sulfatteku 403 285 372

RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-teku 371 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-teku 371

447

špahtla za gletanje ugradnja pumpa za miješanje estriha ugradnja silosna pumpa za miješanje estriha ugradnja coclea dosatrice per massetto GGV: kanta paket / karton GM: KODVP: vreća tlačni-pritisni ili silos na slobodni pad KTP: MDŽ: NG: kanister silos a protočnom mješalicom ŠO: TČ: VČ: rola silos sa pumpnom mješalicom Grupa morta Grupa građevinskog vapna Koeficijent otpora difuziji vodene pare Koeficijent toplinske provodjivosti Minimalna debljina žbuke Nasipna gustoća Širina očica Tlaćna čvrstoća Vlačna čvrstoća . unutarnje površine i za podove nanijeti valjkom strukturiranje gleterom ne razrjeđivati ručno nanijeti +5°C ne urađivati pri temperaturi nižoj od +5°C razrjediti vodom u omjeru 1:1 nanijeti kistom zaštititi od utjecaja vremenskih prilika 1:1 2. 10% max r Thinne 2. nanos razrjediti s max. 10% vode ugradnja tlačno pumpo zaštititi oči i ruke razrjediti razređivačem ugradnja pumpnom mješalicom info pridržavati se uputstava iz tehničkog lista dobro promješati strojno-mašinski nanijeti Fungizide Algizide kanta ugradnja kolica za mort ✓ konzervirati sa algicidi in fungicidi (konzerviranje sa filmom) ugradnja stroj za špricani beton ugradnja valjak za nanošenje ugradnja guma za fuge ugradnja stucco .opis grafičkih znakova i simbola za vanjske površine nanijeti gleterom obrada spužvom za unutarnje površine nanijeti zubčastim gleterom (tankoslojno nanošenje) ugradnja pomoću tronošca za vanjske i unutarnje površine nanijeti gleterom za srednje i debele nanose ljepila (R12/R16) D20/40 ugradnja protočnom mješalicom za podove nanijeti četkom ili širokim kistom mješati sa mješalicom za stropove-plafone nanošenje špricanjem oprati vodom za vanjske.

PL-32-065 Krzeszowice Tel.ilidza@roefix. AL-Kamez-Tirana Tel. HR-21220 Trogir Tel.com Slovenija RÖFIX d. +43(0)5522/41646-0 Fax +43(0)5522/41646-106 zentrale@roefix.com RÖFIX AG A-9500 Villach Tel.o.com RÖFIX AG I-33074 Fontanafredda Tel. +385(0)21/896295 Fax +385(0)21/796247 office. +41(0)32/6528352 Fax +41(0)32/6528355 office.com Graditi po sistemu .o. +387(0)51/860589 Fax +387(0)51/860587 office.com Italija RÖFIX AG I-39020 Partschins Tel.pyhra@roefix.com RÖFIX d.zirl@roefix. +387(0)33/768150 Fax +387(0)33/544120 office.klina@roefix. +43(0)2745/2005-0 Fax +43(0)2745/2005-28 office.Austrija RÖFIX AG Baustoffwerk A-6832 Röthis Tel.com RÖFIX AG I-25080 Prevalle Tel. +39/0434/599100 Fax +39/0434/599150 office.ljubuski@roefix.k.tirana@roefix.com Njemačka RÖFIX GmbH D-72119 Ammerbuch Tel.fontanafredda@roefix.o.o.com RÖFIX AG A-6170 Zirl Tel.com RÖFIX AG A-4591 Molln Tel.prnjavor@roefix.com RÖFIX AG CH-2540 Grenchen Tel. +49(0)7032/973-0 Fax +49(0)7032/973-199 office.roefix. HR-10294 Pojatno Tel.com Albania RÖFIX Sh.o. SCG-35254 Popovac NOVE Tel. +387(0)39/830100 Fax +387(0)39/831154 office.dietikon@roefix.o.com RÖFIX AG CH-8953 Dietikon Tel.p.o.grenchen@roefix.o. +43(0)4242/29472 Fax +43(0)4242/29319 office.com Bulgarija RÖFIX ood BG-4400 Pazardzhik Tel. +43(0)7584/3930 Fax +43(0)7584/3930-30 office.com RÖFIX d.com Švicarska RÖFIX AG CH-9466 Sennwald Tel. +386(0)1/7818480 Fax +386(0)1/7818498 office.o.com RÖFIX AG I-21020 Comabbio Tel.krzeszowice@roefix.o.prevalle@roefix.partschins@roefix. +43(0)5356/71291 Fax +43(0)5356/71977 office.Crna gora RÖFIX d.popovac@roefix.sennwald@roefix.o.comabbio@roefix.o.com www.p. +359(0)34/443106 Fax +359(0)34/441653 office. +381(0)35/572550 Fax +381(0)35/572583 office. KS-Klina-Volujak Tel.molln@roefix. +39/030/68041 Fax +39/030/6801052 office. BiH-78430 Prnjavor Tel.o. +385(0)1/3340300 Fax +385(0)1/3340330 office.com RÖFIX AG A-3143 Pyhra Tel.pojatno@roefix.o. +39/0473/966100 Fax +39/0473/966150 office. BiH-71210 Ilidza Tel. SLO-1290 Grosuplje Tel.kalsdorf@roefix. +48(0)12/2822800 Fax +48(0)12/2822800 office. +377(0)44/502691 office.o.com RÖFIX AG A-6372 Oberndorf Tel.com Hrvatska RÖFIX d.com Srbija . +355(0)4/353166 Fax +355(0)4/353166-149 office.com RÖFIX d.o. +39/0332/961430 Fax +39/0332/961056 office.com RÖFIX AG A-8401 Kalsdorf Tel. +41(0)44/7434040 Fax +41(0)44/7434046 office. +41(0)81/7581122 Fax +41(0)81/7581199 office.villach@roefix.ammerbuch@roefix.trogir@roefix.com Bosna i Hercegovina RÖFIX d.pazardzhik@roefix.oberndorf@roefix. +43(0)5238/510 Fax +43(0)5238/510-18 office.k. BiH-88320 Ljubuski Tel.grosuplje@roefix.com Kosovo RÖFIX Sh. z.com Poljska RÖFIX Sp. +43(0)3135/56160 Fax +43(0)3135/56160-8 office.