STRUčNI

GRADEVINSKI PRIRU č NIK

Graditi po sistemu

Impressum: 6. Izdanje 2006
Izdaje: RÖFIX AG Baustoffwerk, Badstrasse 23, A-6832 Röthis Savjetovanje: Za detaljnije savjetovanje vam je na raspolaganju naš tehnično-savjetni servis. Tisak: Ueberreuter Print und Digimedia GmbH, Industriestrasse 1, A-2100 Korneuburg Copyright by RÖFIX AG: © 2000

Sva prava zadržava izdavač. Upotreba tekstova, slika i drugih djelova bez pismenog odobrenja RÖFIX AG je zabranjena i kažnjiva. To vrijedi naročito za kopiranje, prijevode, ili upotrebu u štamparijama i elektronskim sistemima. Svi podaci u ovom izdanju potiču iz iskustva, ispitivanja i proba, i ne mogu se primjeniti u svim slučajevima. Oni su kao općenite informacije i okvirni podaci razumljivi. Podatke u ovom izdanju ne možemo primjeniti na svakom gradilištu zbod njihove specifičnosti. Opčenito priznata pravila struke i odgovarajuće

norme propisane u svakoj državi trebaju se poštivati. Izdavanjem ovog kataloga sva ranija izdanja stavljaju se izvan upotrebe. Sva prava na promjenu proizvoda i način njihove primjene zadržava proizvođač. Pojedini proizvodi mogu se u određenim regijama dostaviti u određenoj embalaži samo po narudžbi. Sve informacije o našim proizvodima možete dobiti kod ovlaštenih prodavača RÖFIX proizvoda. Za štamparske pogreške kao i za odstupanja u tonovima boja u katalogu ne odgovaramo.

Imidž Zidarski mortovi
Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort

4 16
22 26 29 33

Betoni
Debeloslojna sanacija betona Tankoslojna sanacija betona Sidreni mortovi Suhi betoni Mortovi za ploènike i fuge Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Temeljni površinski premazi

38
42 50 58 60 66 70 73

Temeljne žbuke
Na bazi vapna - cementa - gipsa Toplinsko - izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Graðevinska ljepila

74
77 100 104 110

Završne žbuke
Mineralne završne žbuke Pastozne završne žbuke Akustiène žbuke Obrada gips kartonskih ploèa

114
119 136 157 160

1

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi
Sistemi za saniranje Sistemi za renoviranje Sanacija fasada Ekološki proizvodi

162
167 184 212 219

Toplinsko izolacijski sistemi
Sistemi Mortovi za armiranje/ljepljenje Izolacijske ploèe Montažni elementi Mehanièko prièvršæivanje (tiplanje) Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) Mrežica za armiranje Dekorativni profili za fasade Nosive ploèe/Graðevinske ploèe Alati WDVS (TIS) - Izvedba

228
236 260 265 271 274 282 288 290 292 300 304

Građevinske boje
Masa za izravnavanje Priprema graðevinskih boja Boje za van Boje za unutra DecorLine

318
322 326 332 340 348

2

Postavljanje estriha
Nasipni materijali Tekuæi estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje Premazi za pod

356
364 369 375 379 385

Postavljanje keramièkih ploèica
Pregled Tankoslojno ljepilo Srednjoslojno ljepilo Mase za fugiranje Mortovi za peæi

390
392 407 413 416 421

Strojevi
Strojevi za finu žbuku Silosi i kompresori na gradilištu Protoène mješalice Pumpne mješalice

426
430 432 436 440

3

4

IMIDŽ

dž Imi

Imidž

RÖFIX - Graditi po sistemu
Danas se od gradnje zahtijeva mnogo. Zahtjevni su investitori, upravna tijela, okoliš i gospodarski privredni razvoj. Više od sto godina radimo na daljnjem razvoju visokovrijedne građevinske tehnologije. Danas nudimo inovacijske proizvode koji udovoljavaju najvišim tehničkim, ekološkim i ekonomskim zahtjevima. Potičemo aktivnu politiku u interesu građevinarstva. Vidimo se u ulozi posrednika između političkih nositelja odlučivanja i naših partnera u gradnji - od arhitekata preko cjelokupnog graditeljstva do privatnih investitora. Mi smo i u budućnosti jak partner u kojega se možete pouzdati.

Nastanak
U pramoru se talože ljuske i skeleti bezbrojnih životinjica i vapnenih algi. I najviše planine na našoj zemlji tako su nastale, pa i Alpe. Čovjek više nije koristio kamen kao oruđe, oružje i građevinski materijal, nego za dobivanje vapna. U vapnu su sjedinjena četiri antička elementa - zemlja, vatra, voda i zrak. Zemlja nam daruje vapnenac, vatra ga pali, voda ga gasi, a zrak otvrdnjava vapneni mort. Vapnenac je jedna od malobrojnih sirovina koju možemo pronaći i u Vorarlbergu. Rimljani su kod nas uveli vapno kao građevinski materijal. Crkve, tvrđave i plemićka sjedišta građeni su vapnom, a i zidovi starih kuća su premazani vapnom. Ove stare građevine svjedoče o trajnosti poznatog Röthner vapna. Krajem prošlog stoljeća znalo se za sedam peći vapnenica uz potok Frödisch. Od jedne takve palionice vapna nastala je međunarodno aktivna skupina poduzeća RÖFIX d.d.

5

Imidž

6

Imidž

Nastanak
Braća Josef i Meinrad Wehinger su 10. siječnja 1888. zakupili 156 hvati zemlje za 10 guldena od općine Röthis "u tzv. Rietliju ispod brda na ljevoj strani kanala Mühl". Dobili su obrtno pravo za palionicu opeke u kojoj se zajedno peklo vapno. 1889. su dobili odobrenje za lomljenje kamena, 1890. su kupili zakupljeno zemljište od općine, a 1892. pogranično zemljište. Prirodna nazališta u ovom području određuju budući smjer rada poduzeća jer je ilovače za proizvodnju opeke bilo ograničeno, a vapnenca više nego dostatno. Tako se od 1910. u knjigama računa više ne mogu pronaći proizvodi opeke.

Palionica vapna
Važan izbor prihoda je bio i prijevoz konjima Josefa Wehingera. Od 1921. se konjskom vučom dostavljala roba u švicarski Rheintal (dolinu Rajne) i u Lihtenštajn koja je sin Hermann već prije "otvorio" kao izvozno područje. Hermann Wehinger je 1924 preuzeo palionice vapna zajedno s dvokvadratnim zemnim pećima. U njima je tada sedam muškaraca uključujuči i vlasnika obavljalo težak fizični ručni rad. Tehnička pomoćna sredstva tada nisu bila poznata ili su bila naprosto preskupa.

Kada su 1948. tri sina Hermanna Wehingera ušla u poduzeće, dakle poratnih godina ispunjenima neimaštinom, Wehinger je ostvario cilj da svi u "kolibi vapna" mogu zaraditi kruh. I u fazi obnove se improviziralo. "Dizalica" na ručni pogon s koloturnikom i okretnom pločom je pripomogla izvozu vodootpornog kamena u Njemačku. Tračna pruga je služila

još oko 20 godina, no 1960. je novi Steyrov "traktor s lopaticama" s hidrauličkom podiznom napravom oslobodio radnika najveće muke da dnevno ručno napuni 10 kolica. Veće drobilice i mlinovi omugućili su nov razvoj poduzeća. Pomoću njih se moglo proizvoditi više šlijunka, lomljenog pijeska i veće količine vapna, tako da je u vapnari Wehinger nastalo novo uporište.

7

uslijedio prvi elektronski vođeni uređaj za miješanje morta s priključenim utovarnim silosima u Istovremeno je uveden zaštićen naziv robne marke RÖFIX. Nagli uspjeh prvog RÖFIX ovog proizvoda je 1969. izgradnjom vapnene jamske peći ložene uljem došlo je do promjene. a nakon njega je 1972. Ludwig i Hermann Wehinger su rano prepoznali zahtjeve vremena. puževa i silosa dala je naslutiti da će se ručni rad ubuduće znatno olakšati. Veći kapacitet i i istovremena borba za tržišne udjele protiv cementa koji je prijetio da istisne tradicionalan način gradnje pomoću vapna . pijesak i cement i tako su 1968. U međuvremenu je taj uspješni princip primijenjen na cijelu paletu žbuke i morta. Tako je prvi puta u Austriji proizveden gotov mort. isporučili prvi suhi mort za gradnju jedne alpske kolibe. 8 . a udovoljava i zahtjevima graditeljstva. Ova RÖFIX ova dostignuća u pravom smislu riječi "nadsjajiti" će u budućnosti izrazito-bijela plemenita žbuka. doprinio nastanku prvog uređaja za miješanje. a ugradnja drobilica. je u prvoj fazi visoke konjunkture dovela do daljnih poboljšanja. Braća Josef. Prekretnica Sljedeća prekretnica bio je samostalni razvoj vapnenocementne žbuke koja je prikladna za strojeve. 1966.Imidž Prva gotova žbuka Izgradnja prvog automatskog postrojenja za gašenje vapna 1961. Tako je poduzeće stalo na čelo ove građevinske tehnologije budućnosti. Gotova./67. pomiješali su vapno.iziskivali su potragu za novim mogućnostima i njihovim konačnim pronalaženjem. Austriji. pomiješana s vlastitim pijeskom otpremljena je na gradilište i nanosila se strojevima za žbuku.

Imidž Proširenje Istovremeno se proširenjem kapaciteta gradila servisna služba. menom. na kojem kupci i suradnici imaju pristup specifičnim podacima.RÖFIX je uspio osigurati veliki udio na tržištu. Kada su se sredinom sedamdesetih godina gradnja i stanovanje sve više promatrali pod aspektom uštede energije. 9 . Najveću pažnju polažemo izobrazbi suradnika. Kako u tehnici i proizvodnji tako i u razvoju osoblja našim se kupcima i suradnicima nudi širok spektar mogućnosti usavršavanja. Svojim tvornicama i prodavaonicama ovaj proizvođač sistema građevinskih materijala pokriva to vrlo veliko tržište. Podružnice RÖFIX-a zastupljene su I na području komunikacijske tehnologije RÖFIX je uvijek u korak s vreu gustoj mreži na prostorima srednje i južne Europe. pionirski duh i učinkovitost obitelji Wehinger generacijama obilježavaju poduzeće koje teži prema naprijed i ima sjedište u Röthisu/Vorarlbergu.te osobito važno : osnovan je laboratorij za razvoj i kontrolu. usredotočen na kvalitetu i organizacijom koja neprekidno raste. Ekspanzija RÖFIX se usmjerio prema budućnosti. Dalekovidnost. RÖFIX je najprije izgradio perlitne peći. Ono što je počelo kao palionica vapna s vrlo skromnim sredstvima. povećao vozni park i broj kupaca. U najnovije vrijeme se više pažnje poklanja boji. a modernim uređajima mogu se ispuniti sve želje investitora. U jedanaest europskih zemalja RÖFIX nudi kompletan asotiman i prisutan je kao partner izvođačima radova i konačnim kupcima građevinske branše. RÖFIX je tradicionalan proizvođač građevinskog materijala s ambicijama koje nadilaze granice u europskom alpskom prostoru.Inovativnim proizvodima. a kasnije stiroporni uređaj kako bi proizveo nove proizvode orijentirane u smjeru uštede energije. Tako je otvoren portal na internetu. nakon više desetljeća jake ekspanzije razvilo se u internacionalni koncern s preko 500 suradnika i 27 podružnica.U RÖFIX-u se intenzivno bavimo tematikom razvoja osoblja i osmislili smo program obrazovanja i usavršavanja.

investitore. Honoriramo i podupiremo spremnost i sposobnost naših djelatnika da uspiju i da preuzmu odgovornost. Naši veliki zadaci su motivirajuća radna atmosfera i osigurano radno mjesto. te arhitekte . Graditeljstvo opskrbljujemo primjenjivim. Nužni preduvjeti za to su međusobno poštovanje i uvažavanje. te volja i sposobnost za suradnju. 10 . One su često životno djelo ljudi i središnji životni prostor za više generacija. Spremnost na primanje i prenošenje znanja i iskustva i podupiranje mladih djelatnika-radnika su osobine koje želimo njegovati i razvijati u smislu jedne velike RÖFIX ove obitelji. ekonomičnim i zdravim građevinskim materijalom iz prirode koji ima trajnu vrijednost.Podupiremo naše kupce . Stoga snosimo osobitu odgovornost za kvalitetu RÖFIX ovih proizvoda i njihovu obradu na gradilištu.u odabiru i u primjeni prikladnih proizvoda iz našeg programa. građevinske stručnjake i trgovce građevinskog materijala. Zaštita okoliša Nama kao i generacijama prije nas priroda daje sirovine kojima dugujemo zahvalnost za našu egzistenciju. U matičnom poduzeću u Rothisu 20% od preko 100 uposlenih stoje na usluzi kupcu . susjede i okoliš na našim mjestima proizvodnje • ekološkim proizvodima i ekološkim tehnologijama obrade • ekološkom logistikom za nabavu i prodaju naših proizvoda. Prema njoj smo uvelike obvezni i obaziremo se na više načina: • odgovornim vađenjem sirovina • ekološki neškodljivom proizvodnjom kako bismo zaštitili naše djelatnike. Naši djelatnici-radnici Viče od 500 naših djelatnika se identificira s našim poduzećem i njegovim ciljevima. te nudimo potporu za profesionalni i osobni razvoj naših djelatnika u vidu odgovarajućeg usavršavanja.kao savjetnici.Imidž Naša kvaliteta Građevine trebaju biti duga vijeka. serviseri i dostavljači. partnere na gradilištu.

Težište naše gospodarske-privredne djelatnosti se nalazi na našim glavnim tržištima. Jak položaj na našim glavnim tržištima je tlo na kojem podupiremo ekonomski rast. angažmanom i odlučivanjem sačuvati tradiciju obiteljskog poduzeća.sistemi ugradnje • Strojevi • Alati • Profili • Pribor 11 . a danas i do dobavljača sistema karakterizira nas kao inovativno poduzeće koje je neprestano u potrazi za novim rješenjima i korisnicima svojih proizvoda i usluga. Investiranje u nova tržišta sutra osigurava profit. Razvoj od proizvođača vapna do specijalista za gotovu žbuku. proizvodnja i prodaja našeg građevinskog materijala temeljiti na slijedećim tradicionalnim osobinama: • trajna vrijednost • raznoliko oblikovanje oblika. fleksibilnošću.naš uspjeh mjerimo novim rješenjima i vrhunskim rezultatima. I ubuduće će se razvoj.sistemi ugradnje • Keramičke pločice .Imidž Čuvamo naše jake strane i iskoristimo prilike Mi smo međunarodno aktivno poduzeće i želimo poduzetništvom.Dekorativna žbuka ) • Saniranje • Renoviranje • Ekološki građevinski materijali • Toplinsko izolacijski sistemi (puna toplinska zaštita) • Građevinske boje • Dekorativni unutarnji premazi • Grundiranje / Dubinsko grundiranje • Estrih . boje i strukture • ispunjavanje tehnoloških i fizikalnih zahtjeva • ekonomično i racionalno • ekološka neškodljivost Pregled naših proizvoda • Zidarski mort • Beton • Sanacija betona • Arhitektura vrtova i pejzaža • Temeljna žbuka • Tankoslojna žbuka • Masa za izravnavanje • Završna žbuka (Strukturna . Bolje je neprijatelj dobrog .

Stalne inovacije.Logistika Dugogodišnje iskustvo i bliski kontakt s kupcima obilježili su RÖFIX ov način razmišljanja. Kada dostavljamo kupcima robu imamo pred očima samo jedan cilj: Pouzdanost. onda točno razumijemo što mislite. radili smo na logistici i učinili ju jednom od naših suštinskih kompetencija. Dobiveni certifikat ISO 9001 je uspjeh sistema. Kombinacijom RÖFIXovih sistema proizvoda. Dostaviti pravi proizvod u pravoj količini u pravo vrijeme na pravo mjesto. RÖFIXovih usluga i RÖFIXove servisne službe za kupce nastaje ono što želimo postići: prava korist za naše kupce. Ne razmišljamo samo o proizvodima nego i o obuhvatnim rješenjima. logistika i menadžment kvalitete su naše tri najvažnije sposobnosti koje su nastale oko i s našim kupcima.Kvalitetno upravljanje Gradnja je postala kompleksan proces. Od planiranja do završavanja radova nužni su brojni postupci. Sistemsko mišljenje . koji odlično djeluje izvan austrijskih granica. "koordinator" ove cjeline je RÖFIX ovo sistemsko mišljenje.poboljšanja i razvoj novih materijala jamče našim kupcima željeni rezultat i čine nas atraktivnim partnerom. 12 . Povezujući element. Poduzeće RÖFIX s kvalitetnim upravljanjem pokazuje svoju sposobnost i na međunarodnom planu.Imidž Važna je dobra mješavina Ako od svega želite samo najbolje. Uspjeh našeg poduzeća se temelji na izbalansiranoj međuigri četiri pojma. Da bi našim kupcima mogli ponuditi takvu pouzdanost. Razvoj proizvoda i usluge nismo preuzeli nego smo naučili u građevinskom sektoru.Inovacija. Inovacije .

Imidž Kvaliteta Partnerskim pristupom do zadovoljnog kupca Aktivna briga. a naši dobavljači ih moraju jamčiti Stvaralačkim duhom do kompetencija Potraga za novim učinkovitim primjenama za naše proizvode vodi do inovativnih sistemskih rješenja Ekološka svijest Svakodnevno bavljenje materijalom iz prirode obvezuje nas da se odgovorno odnosimo prema okolišu Motivirani djelatnici Velika samoodgovornost i stalno usavršavanje vodi do profesionalnog i osobnog razvoja naših djelatnika Ekonomičnost i svijest o troškovima Razumna politika cijena i visoka ekonomičnost doprinose stabilnim troškovima i osiguravaju naša radna mjesta Pokazivanje simpatije prema javnosti Konstruktivni rad u našim općinama i živo njegovanje imidža obilježavaju dobre odnose s javnošću Konsekventnim učinkom do prednosti Visok nivo naših proizvoda i usluga je mjerilo stupnja naše kvalitete i obećanje našim kupcima 13 . obuhvatna ponuda i kompetentna podrška kod gradnje stvaraju povjerenje Održanje termina kod dostave robe Točno odvijanje procesa proizvodnje i konstantna kvaliteta proizvoda jamče našim kupcima urednu dostavu Visokovrijedni kvalitetni proizvodi Neprestana kontrola i stalna poboljšanja u procesima jamče kvalitetu naših proizvoda Visoki zahtjevi za dobavljače Visokovrijedne sirovine i spremnost na dostavu su preduvjeti za kvalitetne proizvode.

komponente ispitane u sistemu. školovanje za kvalificiranog partnera za izvođača. međusobni protok informacija koje se odnose na objekt. pomoć u izradi kalkulacija. RÖFIX ova žbuka i boja su usklađeni na svakom "platnu" u unutarnjem i vanjskom prostoru: staklo. Za promišljene koncepte koji dovode u sklad čovjeka i arhitekturu. 14 . individualni odabir sistemskih komponenata. beton i vezni materijali razvijaju našom paletom stil i estetiku. savjetovanje o varijantama sistema i konstrukciji. Igrajte se bojama! U idealnoj mješavini se nalazi vizionarska briljantnost. savjetovanju.kao i koncepti boja i oblikovanja. zidovi. pomoć kod ispunjavanja troškovnika. drvo. metal.Imidž Paket usluga RÖFIX-ov paket usluga podupire : • arhitekte i planere u koncepciji i realizaciji projekata putem analize objekta. U svijetu RÖFIX ovih boja i materijala stalno se stavljaju novi naglasci. RÖFIX polaže nadu u nove tehnologije i na području razmjene informacija.sveobuhvatan sistem logistike. informacije o objektu. Priznati boju i stvarati životne prostore s ugođajem ili novim pogledom. • kao spojni element između RÖFIXa i izvođača. zajednički menadžment kupaca • izvođača u školovanju. Kompetentna briga i suradnja jamče zajednički uspjeh. jamstvena obveza putem dopuštenja za građevinski nadzor. pomoći u obradi i tehnici primjene .kao i stavljanje na raspolaganje logistiku strojeva i alata Daljnje obrazovanje Potpora sistemskih partnera u menadžmentu i upravljanju sa sadržajima seminara koji su posebno za njih krojeni stvaraju našim kupcima dugoročne konkurentne prednosti. Na našoj homepage-stranici možete naći aktualne informacije i širok spektar usluga RÖFIX ove grupe. učinkovita logistika gradilišta pomoću RÖFIX ovih sistema silosa. informiranju.Obuhvaća stručno savjetovanje i rješavanje problema na gradilištu.

Fontanafredda. Dietikon. Poljskoj i Mađarskoj. Slovenija: Grosuplje Hrvatska: Pojatno. Kalsdorf Bosna i Hercegovina: Ljubuški. Srbiji i Crnoj Gori. RÖFIX raspolaže proizvodnim mjestima i podružnicama prodaje RÖFIX u Austriji. Italiji. Phyra. Uz tehnološki razvoj došlo je naravno i do geografskog proširenja aktivnosti. Villach. Oberndorf. Ilidža. Molln. Grenchen Srbija: Popovac Poljska: Krzeszowice Austrija: Röthis. Sloveniji. u Njemačkoj. Prnjavor 15 . Bugarskoj. Zirl. u Švicarskoj. Hrvatskoj. Bosni i Hercegovini. Comabbio Albanija: Tirana Njemačka: Ammerbuch Bugarska: Pazardjik Švicarska: Sennwald. Prevalle.Imidž RÖFIX Lokacije Kontinuirani razvoj je doveo korak po korak do sistemskog ponuđača za praktički sva rješenja problema u gradnji. Trogir Kosovo: Klina Italija: Partschins.

16 ZIDARSKI MORTOVI .

ZIDARSKI MORTOVI 16 .37 Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 22 22 23 25 Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 26 26 27 Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 29 29 30 32 Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 33 33 34 36 17 .

te zaštita od požara i vlage. Pri odabiru opeke mjerodavni su specifični zahtjevi investitora. RÖFIX gradi sigurno. Važnu ulogu u odabiru načina zidanja imaju građevinsko fizikalne karakteristike. Od kamena do gotovog zida Zidovi imaju višestruku funkciju.ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi S RÖFIX-om gradite sigurno RÖFIX se postavlja prema tim zahtjevima tako što dugogodišnjim ciljanim istraživanjima razvija najrazličitije zidarske mortove. Uvjerljive karakteristike obrade. 18 . svaki ima prednosti i nedostatke. RÖFIX nudi više vrsta zidarskih mortova koji mogu riješiti Vaše zahtjeve. tu su i građevinsko fizikalni zahtjevi poput toplinske i zvučne izolacije. Opekarski proizvodi se međusobno razlikuju.. estetika i zaštita okoliša. RÖFIX nudi ljepilo za plan blok i uronjivi mort. dugotrajnost. Formatiranjem kamena točno po mjeri poput plan bloka itd. Uz preuzimanje i prenošenje opterećenja. pojavio se tankoslojni mort za lijepljenje istog. vidljiv zidarski mort s optimalnom zaštitom od vremenskih prilika i lagani zidarski mort s odličnim karakteristikama toplinske izolacije. Naše iskustvo Vas obogačuje. Zidovi se mogu graditi na različite načine. velika izdašnost i odgovarajuća strojna tehnika jamče pouzdanu ekonomičnost naüih tvorničkih suhih mortova na gradilištu. Za saniranje zgrada i održavanje spomenika nudimo trasno-vapnenizidarski mort (vidi segment sistemi renoviranja). Normalni zidarski mort za veliko i normalno opterećenje. te stabilnost.

na slobodni pad sa zaklopkom ili silos na pritisak od 1 odnosno 2 bara • Manje manualnih radnih postupaka • Tvornički izmješan materijal je jednoličan • Mort je dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađe. Specijalne recepture omogućuju da se gotovi mort iz silosa preko protočnog mješača stavi na raspolaganje u željenoj količini i ujednačene kvalitete. a nadziru ih i nacionalne i nezavisne službe za kontrolu kvalitete. Strojna tehnika se sve više usklađuje s proizvodima i kombinira RÖFIX silosi i ostala strojna oprema: racionalnost. Veliki silosi Zapremina od 12 do 20 m3. Oni se strogo kontroliraju u našem laboratoriju.Zidarski mortovi Široke mogućnosti primjena i testiranja Svi RÖFIX zidarski mortovi se proizvode kao tvornički suhi visokokvalitetni mortovi. štedljivost i dokazanost! novim transportnim tehnikama. Transportni uređaji i silosne pumpe za miješanje stoje na raspolaganju za racionalnu obradu. vremenskih prilika i ostataka • Može se koristiti i zimi (pomoću dodatka za zaštitu od mraza do -5 C) • Otpada transport vrećama i zbrinjavanje otpada • Mogućnost racionalizacije gradilišta 19 . • podatno nanošenje zidarskom žlicom • usklađeno vrijeme obrade • velika izdašnost • povoljan tijek stvrdnjavanja • ujednačena tlačna i vlačna čvrstoća • čvrstoća prionjivosti Uštedite na troškovima racionalnom logistikom RÖFIX već desetljećima nudi zidarski mort pritiskom na gumb.

pumpama za miješanje ili strojevima za žbukanje koji se nalaze na tržištu. Protočne mješalice i komandni ormar u kombinaciji s košarom krana optimiraju logistiku gradilišta. estrih. Ako se protočna mješalica puni robom iz silosa putem transportnog uređaja. a habanje je neznatno. Montira se direktno ispod velikog silosa i dostavlja se kao kompletan sistem na gradilište. Protočna mješalica (staječi uređaj): Protočne mješalice se mogu koristiti univerzalno. Silosna pumpa za mješanje (SMP): Silosna pumpa za miješanje radi pomoću dualnog sistema za miješanje.4 mm RÖFIX 955 0-3 mm RÖFIX 915 0-1.6 mm RÖFIX 920 sa perlitom RÖFIX 820 Vidljivi zid sa vapnenim pijeskom visoki zahtjevi dobra izolacija sa perlitom RÖFIX 810 sa perlitom RÖFIX 812 0-3 mm RÖFIX 980 0-1. ljepilo za pločice. žbuku i plemenitu žbuku. vozne su i bez problema obrađuju zidarski mort i fini beton. Zid (debeloslojno) Normalni zid normalni zahtjevi Izolacijski zid normalni zahtjevi jako dobra izolacija 0-3 mm RÖFIX 950 0-1. onda se treba koristiti filter odnosno hauba za ubrizgavanje. Mogu se koristiti univerzalno sa svim protočnim mješalicama. Za robu u vrećama odnosno u silosima. Zbog izvrsnog miješanja može se transportirati na udaljenosti do 60 m.Zidarski mortovi Silosna logistika Silosna protočna mješalica: Protočne mješalice se postavljaju ispod silosa. masu za izravnavanje.6 mm RÖFIX 982 jako upijajući blokovi RÖFIX 985 slabo upijajući blokovi RÖFIX 986 neupijajući blokovi RÖFIX 987 Prirodni pijesak sa okruglim zrncima Plan blokovi (tankoslojno) Tankoslojni mort od normalnih do visokih zahtjeva visoki zahtjevi od normalnih do visokih zahtjeva Ljepilo za plan blokove RÖFIX 940 Završni mort RÖFIX 946 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 20 . Transportni upređaj: Ovi pneumatski tlačni transportni uređaji mogu lako svladati velike udaljenosti.

MK EN .5 M5 M 10 M 15 M 20 Minimalna tlačna čvrstoća 1 N/mm2 2.Zidarski mortovi Zahtjevi za zidarski mort Zidarski mort je klasificiran prema rastućoj tlačnoj čvrstoći.5 N/mm2 5 N/mm2 10 N/mm2 15 N/mm2 20 N/mm2 21 . Ovisno o tome je li prioritet nosivost. MB. ÖNORM B3341 Grupa mortova M0 M3 M5 M 10 M 3 w/ww M 5 w/ww M 10 w Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 3 N/mm ≥ 10 2 DIN 1053 Grupa mortova MG I MG II MG II a MG III MG III a LM 21 LM 36 Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 2. Pored tradicionalnog postupka debeloslojnog morta u međuvremenu postoji i mogućnost tankoslojnog ili srednjeslojnog nanošenja. zvučna izolacija ili toplinska izolacija na licu mjesta se odlučuje o postupku gradnje. MC.5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 8 N/mm2 ≥ 12 N/mm2 Vrsta zida MP. MCL.5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 10 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 ≥ 5 N/mm2 N/mm2 2 ≥ 3 N/mm2 ≥ 5 N/mm ≥ 10 N/mm2 SIA 177 Grupa mortova M4 M3 M2 M1 Minimalna tlačna čvrstoća ≥ 2. MC. • Za bolju toplinsku provodljivost i nasipnu gustoću možemo uzeti u obzir toplinski zidarski mort od laganog zidarskog morta. MPL Minimalna tlačna čvrstoća bez zahtjeva ≥ 15 N/mm2 MBL. Za klasifikaciju zidarskog morta slijedi pregled normi i standarda za zidove i zidarski mort: • Čvrstoća na najmanji pritisak se mjeri kod starosti od 28 dana i navodi u N/mm2. Nakon toga u obzir dolaze ili cementni mortovi.998-2 Grupa mortova M1 M 2. vapneno-cementni mort ili mort za toplinsku izolaciju. MK ≥ 5 N/mm2 MB.

Kao dodatak se koristi vapneni pijesak s najvećim zrnom od 1.Vapneno-cementni zidarski mort Osnove / Vrste VAPNENO-CEMENTNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Razvoj suhog morta je omogućio da se najsuvremenijim uređajima za miješanje proizvodi zidarski mort konstantne kvalitete za željenu primjenu. a da bi bilo što manje šupljina pijesak treba imati konstantnu liniju prosijavanja. Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koje uvjetuje gradilište i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i format cigle rezultira potrošnjom zidarskog morta.Tek kvalitetnim spajanjem dobivamo nosivi zid. 22 . Normalni zidarski mort na vapneno cementnoj bazi ima nasipnu gustoću od najmanje 1500 kg/m3.6 mm ili od 3. Pored materijala za opeku i mort i vezivno sredstvo (razlikuju se mnogobrojne različite vrste) ima odlučujući utjecaj na nosivost zida.te Vrs / ve no Os ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . Upozorenje: Potrošnja zidarskog morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača cigle.0 mm.

4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr. vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva. M. cigla.D.cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno ./jed.du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita. M. TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL MG (ita. • Dostavlja se samo u Italiji • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Zračno vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 . cigla./jed.1.): M2 Način dostave: 23 .Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapneno-cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno .cementni zidarski mort RÖFIX 950 Vapneno .): M3 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.cementni zidarski mort RÖFIX 955 Fini vapneno .cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zidanje (npr. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort finih zrnaca za zid (npr. vapnenopješćana opeka) kod normalnih statičkih zahtjeva. betonski blok.D. cementni kamen.

cigla. 25 ltr. M.3 mm Izdašnost u litrama: ca.): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.D.du vo oiz pr ci Po ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi .): M1 Način dostave: 24 . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Zidarski mort fine granulacije za zidanje (npr. cementna cigla. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva./jed. MC. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB. • Moguće dostaviti i kao pumpni mort • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: ca.6 mm Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca. MC. MK MG (ita. 0 ./jed. 24 ltr. M. cigla. MK MG (ita.D.Vapneno-cementni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Zidarski mort za zid (npr. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva.1. beton blok.

Kod dužih pauza pri radu potrebno je mješalicu isprazniti i očistiti Nanošenje Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Ležajne fuge potrebno je izvesti na cijeloj površini Cigla se postavlja na zidarski mort i uravnava se pomoću libele i zidarskog konopa Prekomjerno curenje zidarskog morta potrebno je skinuti zidarskom žlicom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Napomena: Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe. podloge ne smije pasti ispod + 5 C Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Kod neobičnih promjena. Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. preporučuje se kontrola konzistencije morta prilikom obrade.Vapneno-cementni zidarski mort Obrada Obrada Obrada vapneno-cementnih zidarskih mortova Profesionalni savjet Zamješavanje Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad.ra Ob ki ars zid nt me ce oen pn Va ovi o m i rt rsk da Zi ni Zidarski mortovi . Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi 25 . cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti.

Toplinski zidarski mort Osnove / Vrste TOPLINSKI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Prolaz topline kroz vanjske zidove uvjetuje potrošak energije za grijanje u prostorijama.te Vrs / ve no Os ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . To vrijedi za zidove koji su izrađeni od opeke i iz drugih materijala. Važni su vrsta i udio upotrebljenog zidarskog morta. 26 . tzv. Samo vrsta. Visoko toplinsko izolacijski zid obično obrađujemo sa tankoslojnim mortom. Stvarna potrošnja morta zavisi od formata rupa i od gubitaka koji su uvjetovani gradilištem i može odstupati od navedenih vrijednosti. Infracrveni snimci dokazuju nji- hov utjecaj. Crvena područja pokazuju na povišen prolaz topline. dok tamna područja pokazuju na smanjeni prolaz topline.lagani zidarski mortovi. a nasipna gustoća mora biti manja od 1200 kg/m3. oblik i nasipna gustoća zidnih opeka ne određuju toplinska svojstva nekog zida. Stoga se upotrebljavaju mortovi male nasipne gustoće i boljih toplinskih svojstava. Lagani zidarski mort smije se proizvesti samo kao tvornički mort. Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i bazira se na podacima proizvođača opeke.Odabir željene vrste zida i formata cigle rezultira potrošnjom toplinskog zidarskog morta. Toplinsko izolacijski RÖFIX mortovi za zidanje su prilagođeni zahtjevima toplinsko izolacijskih opeka i stvaraju homogenu osnovu zida.

): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .du vo oiz pr ci Po ars zid ki ns pli To ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .3 mm Izdašnost u litrama: 37 ltr.D.): M2 Način dostave: 27 . TČ (28 dana): 8 N/mm2 NG: 1250 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva./jed. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Toplinska izolacija Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobro zadržavanje prodora vode Dobra mogućnost rada sa žlicom Sastav: • Cement • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .34 W/mK • MG (EN 998-2): M5 • MG (ita.D.D. M. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Lagani toplinski zidarski mort za zidove rađene šupljom blok opekom većih statičkih zahtjeva.2 W/mK MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): LM 21 MG (ON B3341): M5ww MG (SIA 177): MBL. MCL MG (ita.Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort Područja primjene: • Lagani zidarski mort visokih toplinskih svojstava za zidove rađene šupljom blok opekom normalnih statičkih zahtjeva.3 mm Izdašnost u litrama: 40 ltr.): M1 • • • • • Granulacija: 0 . M. MCL MG (ita.3 mm Izdašnost u litrama: 28 ltr. TČ (28 dana): 5 N/mm2 NG: 550 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0./jed. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. M./jed.34 W/mK MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): LM 36 MG (ON B3341): M10w MG (SIA 177): MBL.

Zidarski mortovi .Toplinski zidarski mort Podaci o proizvodu 28 .

a s druge strane obložni zid predstavlja važan element u vizualnom oblikovanju objekta. Takav način rada je vrlo ekonomičan.te Vrs / ve no Os ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . Finoća i podatnost omogućuju zidanje i fugiranje jednim radnim postupkom. kako se kasnije kod izglađivanja fuge ne bi moralo popravljati.5 cm do 2 cm duboko. Upotreba / Potrošnja Odabir željene vrste zida i upotrebljeni format cigle uvjetuje potrošnju zidarskog morta. ali ne do rupe u opeci.Kod glatkog namaza fuge treba osobito paziti na izradu potpunih fuga. Stvarna potrošnja morta zavisi od veličine rupe i gubicima uvjetovanima gradilištem i može djelomično odstupati od navedenih vrijednosti. S jedne strane vanjski zid treba štititi objekt od atmosferskih utjecaja. Upozorenje: Potrošnja morta je približna vrijednost i temelji se na podacima proizvođača opeke. RÖFIX zidarski mort može se upotrijebiti za gradnju jednostrukih i dvostrukih vidljivih odnosno obložnih zidova. Glatki namaz daje homogeno dobro zbijenu fugu. Ako je predviđeno naknadno fugiranje onda fuge treba prethodno jednakomjerno izdubiti od 1. 29 . Zidarski mort mora ispuniti jednake zadatke kao i opeka.Vidljivi zidarski mort Osnove / Vrste VIDLJIVI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste Vidljivi zidarski mort se koristi za vidljive ili obložne zidove.

3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. M. za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed.): M2 Način dostave: 30 . M. tj. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem. • Za jako upojivu ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Mort za vidljivi zid finog zrna.D.Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vidljivi zidarski mort RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova Područja primjene: • Za izgradnu jednostranog ili dvostranog vidljivog. tj. • Za jako upojivu ciglu.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.D. nevidljivog fasadnog zida s naknadnim fugiranjem. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.du vo oiz pr ci Po ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr./jed.

D.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec./jed.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. M. tj.D.Vidljivi zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 985 Spec. M.D. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 986 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog. tj. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednostranog ili dvostranog vidljivog. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr. • Za slabo upojivu ciglu i opeku. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 985 Spec. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka izdašnost • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Otprnost na tuču • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem. M. • Za neupojivu ciglu i opeku.Zidarski mortovi . • Za jako upojive ciglu i opeku • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Za izgradnju jednoslojnog ili dvoslojnog vidljivog.3 mm Izdašnost u litrama: 25 ltr.): M2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . nevidljivog zida s naknadnim fugiranjem./jed.): M2 31 . tj. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1750 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10s MG (SIA 177): MK MG (ita.

prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. samo cijeli RÖFIX zidarski mortovi najučinkovitije se izmiješaju s RÖFIX stanicom za miješanje zidarskog morta Zamiješani mort se pomoću dizalice diže na radnu površinu i puni sanduke za mort Ako se mort nanosi strojno potrebno je obratiti pozornost na konzistenciju Kamen se uobičajeno čisto reže pomoću reznog alata te se potom čisti od prašine Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Mort koji iscuri potrebno je odmah odstraniti žlicom kako bi se izbjeglo prljanje zida. fen) i kiše 32 . Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Pri miješanju mješalicom na slobodni pad. prvo se doda vode pa zatim suhi mort Odrediti slojeve kamena prije početka obrade.Vidljivi zidarski mort Obrada Obrada Obrada morta za fasadni vidljivi zid Profesionalni savjet Priprema podloge Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe.ra Ob ki ars zid ljivi Vid ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . podloge ne smije pasti ispod + 5 C Štititi od smrzavanja. Ne koristiti oštećeni kamen. Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti. Vidljivi kamen se postavlja sa duplim prorezom u ležajnim i sudarnim fugama Nakon zidanja potrebno je obraditi fugu s odgovarajućim alatom Ciglu i mort (pogotova za vrijeme stanki) štititi od kiše Ne miješati s drugim materijalima Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata.

ojn te Vrs / ve no Os ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . Efektivna potRÖFIX 940 ljepilo za plan blok ispunjava ovaj visoki zahtjev reba morta ovisna je o formatu rupa i gubicima uvjetovanim gradnjom. Izračunate su za nanos zidnom šarom. Najveće zrno korištenih dodataka iznosi najviše 1.0 mm. RÖFIX nudi za tu namjenu tankoslojni mort vrhunske kvalitete. Da bi mort što bolje prianjao o površinu opeke mora se posebno poboljšati. Smije se proizvoditi samo tvornički suhi mort. Područje primjene / potrošnja Za klasifikaciju tankoslojnih mortova norma DIN 1053 "zid" kao minimalni zahtjev utvrđuje: • Min. 33 . Kod kontrole kvalitete se kod starosti od 28 dana zahtijeva minimalna tlačna čvrstoća od 10 N/mm2.Tankoslojni zidarski mort Osnove / Vrste TANKOSLOJNI ZIDARSKI MORT Osnove / Vrste U današnje vrijeme proizvode se opekarski proizvodi koji su vrlo točnih dimenzija.0 mm) (plan blok).5 Uputa: Potrebne količine morta su okvirne i temelje se na podacima proizvođača opeke. Debljina fuge koja je ispunjena tankoslojnim mortom iznosi samo 1-3 mm. tlačna čvrstoća nakon 28 dana: >10 N/mm2 N/mm2 • Čvrstoća na habanje i smicanje nakon 28 dana: >0. tako da se mogu ljepiti tankoslojnim mortom. Osim industrije porobetona i pješčanih opeka i proizvođači cigle i laganog betona sada nude takve plan blokove. Tankoslojni mort se koristi za ljepljenje opeka s neznatnim odstupanjima u dimenzijama (< 1. Djelomično može znatno odskakati od navedenih vrijednosti.

): M1 Način dostave: 34 .Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronljivi mort RÖFIX 945 Uronljivi mort Područja primjene: • Tankoslojni mort za ljepljenje zida od opeke i porobetona i od plan bloka i planskih elemenata.D.5 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: 4 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB./jed. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Vrijeme upotrebe: 4 h Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0. TČ (28 dana): 14 N/mm2 NG: 1400 kg/m3 Mogućnosti korekcije: 7 min Debljina sloja: 2 mm Otpornost na odvajanje: 0.0.): M2 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . M. MC.5 N/mm2 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB. M.D. • Tankoslojna žbuka za premazivanje plan blokova u unutarnjim prostorijama. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Tankoslojni mort za ljepljenje • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Neznatna potrošnja Dobro zadržavanje prodora vode Dobra prionjivost na kamenu Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . MK MG (ita. MC.8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr.0./jed.8 mm Izdašnost u litrama: 22 ltr.ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . MK MG (ita.

TČ (28 dana): ca. 21 ltr.D.1. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • • • • Neznatna potrošnja Dobra prionjivost na kamenu Dobra racionalna obrada Dobro zadržavanje prodora vode • Cement • Klasirani pijesak • Cement • Klasirani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača • Srednjoslojni mort za zazidavanje poroznih opeka sa nanosom morta. MC. MK MG (ita.): M1 • • • • • • • • • Granulacija: 0 . M.ojn du vo oiz pr ci Po ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi . 15 N/mm2 NG: 1370 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.): M1 35 ./jed.D. M.2 mm Izdašnost u litrama: ca.Tankoslojni zidarski mort Podaci o proizvodu RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 946 Završni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 947 Srednjoslojni mort • Završni mort za zazidavanje plan blokova odgovarajućim nanosom morta. MC. TČ (28 dana): 10 N/mm2 NG: 1200 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.3 mm Izdašnost u litrama: 30 ltr./jed. MK MG (ita.

prvo se doda vode pa zatim suhi mort Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Nanositi samo onoliko morta. koliko je moguće postaviti cigle. Kod nanošenja tankoslojnog morta. Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop 36 . Neravnine ispraviti u najdonjoj fugi Mort nanijeti pomoću čiste žlice ili žlice za mort Potrebno je pripaziti na zatvoreni mortni strop Planblok cigle potrebno je obraditi u mokrom stanju.ojn ra Ob ki ars zid osl nk Ta ovi o m i rt rsk da Zi Zidarski mortovi .Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Prvi sloj cigli mora se u potpunosti postaviti vodoravno. ne bi smjelo doći do curenja morta sa strana Zamješavanje Pri miješanju mješalicom na slobodni pad.

cigle koje posjeduju veliku moć upijanja potrebno je prije korištenja namočiti.Tankoslojni zidarski mort Obrada Obrada srednjoslojnog morta Profesionalni savjet Jednu vreću RÖFIX Zidarskog morta 2 minute miješati protočnom mješalicom na slobodni pad ili prisilnom mješalicom Jednu vreću morta sa čistom vodom i odgovarajućom mješalicom miješati do konzistencije pogodne za obradu Štititi od smrzavanja. fen) i kiše Smrznute cigle ne smiju se koristiti za obradu Suhe. Žlicom za mort nanose se ravnomjerni slojevi morta 37 .Zidarski mortovi . prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka.

38 BETONI .

BETONI

38 - 73

Debeloslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

42
42 46 49

Tankoslojna sanacija betona
Osnove / Vrste Obrada

50
50 56

Sidreni mortovi
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu

58
58 59

Suhi betoni
Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada

60
60 62 63 64

Mortovi za pločnike i fuge
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

66
66 67 68

Mortovi za fuge u prirodnom kamenu
Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada

70
70 71 72

Temeljni površinski premazi
Osnove / Vrste

73
73 39

ni to Be

Betoni

Beton - Važan građevinski materijal našeg vremena
Više od 50% svih građevina se danas gradi od betona. Dugi životni vijek koji se pripisuje betonu, otpornost, visoka ekonomičnost i ostala njegova tipična svojstva kao što je mogućnost da ga oblikujemo po želji, sve to učinilo ga je nezamjenjivim građevnim materijalom. Tako je on i kao otkriveni beton na bezbrojnim kvadratnim metrima fasadnih površina već odavno postao uobičajenom slikom naših gradova i naselja.Beton se sastoji od glavnih sastavnih dijelova: od cementa, dodatnih materijala (šljunak, pijesak) i vode. Pri tome cement predstavlja "vezivo" za različite elemente, vezivni element koji je bitno odgovoran za kvalitetu građevnog materijala. Zbog nedovoljne otpornosti betona na savijanje, betonski ugradbeni dijelovi pri visokogradnji se ojačavaju čeličnom armaturom. Tako je zajedničko djelovanje čelika i betona važna pretpostavka za statičku sigurnost građevine izgrađene od armiranog betona. Ovo zajedničko djelovanje je međutim zajamčeno samo u slučaju kad je čelična armatura dostatno debelom betonskom oblogom ili drugim mjerama zaštičena od štetnih utjecaja iz okoliša.

RÖFIX - Vaš Partner kad se radi o betonu
Firma RÖFIX nudi na području betona veliki broj visokovrijednih vrsta gotovih betona: • Špricani beton u različitim granulacijama i različitih svojstava • Sanacija betona u debeloslojnom i tankoslojnom postupku • Beton za vrt i okoliš

40

Betoni

Beton Prirodna zaštita od korozije je ugrožena
Često se ispušta iz vida da beton živi. I beton je podložan starenju kao i pojavama istrošenosti. Tempo starenja je definiran zbrojem vanjskih utjecaja, kao i otpornošću građevnog materijala. Normalno beton ne zahtijeva velika ulaganja u pogledu njege. No ipak, u slučaju da ravnoteža između otpornosti i drugih utjecaja bude narušena, trošenje se može rapidno ubrzati. Betonski čelik ima dodir sa zrakom, i na taj način dolazi do reakcije kalcij hidroksida koji se nalazi u šupljinama i kiselih plinova iz atmosfere. Reakcijom neutralizacije dolazi do karbonatizacije betona.

Za optimalni uspjeh pri sanaciji betona bitni su sljedeći kriteriji:
• Stručna priprema podloge • Izbor prikladnih proizvoda za popravak • Pojedinačna analiza podloge i stupnja oštećenja • Brižljiva izvedba radova na održavanju

Ugljični dioksid započinje neutralizaciju betona. Od površine prodire u beton fronta karbonizacije. Fronta karbonizacije dostiže armaturo. U dodiri s vodom nastupa korozija željeza. Rđa posjeduje nasuport željezu mnogostruko veći volumen i stvara veliki pritisak, dolazi do pucanja betona i armatura postaje vidljiva.

41

ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

DEBELOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste
Pojam špricani beton istovremeno označava jednu vrstu materijala, jedan postupak i jedan način gradnje. Ovaj postupak zahtijeva pored niza specijalnih uređaja i strojeva i educirano osoblje. Postupak će biti primijenjen prije svega tamo gdje se radi o tome da se izrade tanke betonske oplate povijenih ili geometrijski veoma nepravilnih oblika, gdje su dakle zahtjevi u pogledu izrade oplata veoma visoki. Nadalje će se primijeniti tamo gdje je u sigurnosne svrhe potrebno ugraditi beton koji će postati učinkovit u kratkom roku, te gdje relativno tanke debljine betona treba nanijeti u čvrstoj povezanosti sa starim betonom (poboljšanja i ojačanja).

Koji faktori imaju utjecaja na kvalitetu špricanog betona?
Kvaliteta špricanog betona ovisi o sastavu pripremljene mješavine (brizgani beton bez vode). Ali veoma veliki utjecaj ima i vodilica špricalice. Ona naime snažno utječe na vrijednost V/C (sadržaj vode), na gustoću Važeće smjernice: Važan temelj za opis svojstava špricanog betona je Smjernica Špricani betona, na odbijanje, a time i na čvrstoću gotovog betona beton ÖBV, kao i DIN 18554 Špricani beton, proizvodnja i nadzor nad kvalitetom.

42

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Osiguravanje stijena, nagiba i građevinskih jama
Osiguranja stijena su nužna kako bi se nagibi stijena koji su nastali tijekom građenja ili su pak građenjem dodirnuti, učvrstili na način da nema opasnosti za ljude i konstrukcije. U pravilu se potrebni radovi na osiguravanju izvode za vrijeme gradnje. Tipično za radove na osiguranju stijena je da se uspostavlja povezanost postojećeg kamenja s unesenim špricanim betonom. Osiguranja stijena mogu biti kratkoročna, dakle najčešće u svrhu osiguranja građevinskih jama za vrijeme gradnje. No one se mogu koristiti i kao trajna osiguranja. Jedna od funkcija osiguranja stijena može biti i smanjenje stupnja labavljenja u području zone labavljenja. Ovakvo osiguranje treba urediti što je prije moguće.

Problemi Zaštita stjenovitih površina od vremenskih utjecaja, labavljenja i pomicanja uslijed mraza. Podupiranje ugroženih partija stijena.

Mjere Nanošenje više centimetara debelog sloja špricanog betona Ispunjavanje proreza i većih šupljina špricanim betonom. Eventualno dodatnim sidrenjem ugroženih dijelova sidrima i sidrenim mortom. Radni prostor potreban za izgradnju podzemnih dijelova gradnje održavati otvorenim pomoću sloja špricanog betona, eventualno uz upotrebu podupirača od čeličnih profila i sidara. Stabiliziranje nagiba i zaštita iskopa građevinske jame za vrijeme gradnje, i to od vremenskih utjecaja, ispiranja i klizanja stijena ili labavog tla, 5 cm debelim slojem, sa slabo armiranom betonskom oplatom.

Osiguranje građevinske jame

Osiguranje nagiba

43

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Izgradnja tunela
Pri upotrebi špricanog betona u tunelogradnji treba načelno razlikovati tri područja primjene, koja se međusobno razlikuju po namjeni, a time i zahtjeva koji se postavljaju na špricani beton:

Tankoslojna oplata od špricanog betona na čvrstom gorju
Nanošenje tankih slojeva špricanog betona u šupljine u čvrstom gorju ne služi uspostavi nosivosti, nego izolaciji od prodirućih voda (ako su u pitanju dovodi vode, radi se o izolaciji protiv gubitka vode). Nadalje služi zašititi kamenite površine od vremenskih utjecaja i od korozije kao i za smanjenje hidrauličkog otpora strujanju u dovodnim hodnicima hidroelektrana. Kao minimalna debljina slojeva mogu pod određenim okolnostima (iznad vrhova stijena) poslužiti 2 do 3 cm.

Ugrađeni materijal mora ispunjavati sljedeće kriterije:
• dobra prionjivost • visoka razina brtvljenja • dostatna tlačna čvrstoća glatke površine (specijalno za smanjivanje otpora strujanja)

Špricani beton - dodaci i osobine M Dodatak Mikrosilica Tlačna čvrstoća Otpornost na savijanje Otpornost na odvajanje Otpornost na smrzavnje/rosu Poroznost E-Modul Paropropusnost ++ ++ ++ ++ + S Dodatak ubrzivač + + + K Plastični dodatak + ++ ++ ++ F Vlaknasti dodatak + ++ + + + + +

++ raste + ostaje - pada Svi dodaci se mogu po želji kombinirati.

Špricani beton kao osiguranje od urušavanja kamenja
Ovdje špricani beton ima vremenski ograničenu funkciju tako što zajedno s čeličnom mrežom i stijenskim sidrima, eventualno i ugradnjom čeličnih lukova ili rešetkastih nosača, služi kao jedina sigurnosna mjera sve dok (u pravilu mjesecima kasnije) ne uslijedi konačna izgradnja pomoću betonskih nadsvođa. Pri ovoj metodi gradnje ubrizgani beton nanesen odmah nakon izvedbe proboja popunjava sve rasjekline i pukotine. Na taj način on povezuje površine razlabavljene miniranjem te sprečava opuštanje gorja. Tako se stvara "gorski nosivi prsten" koji u gorje uvodi vertikalne sile, i to radijalno oko šupljeg prostora. Ugrađeni proizvod mora odgovarati sljedećim kriterijima: • rano stezanje • tlačna čvrstoća • prionjivost

Jednokratna gradnja pomoću špricanog betona
Pri danas uobičajenom načinu izgradnje tunela metoda se sastoji ponajviše od izrade sigurnosne oplate od špricanog betona. Rjeđe se primjenjuje beton kasnije unesen pomoću crpki, koji služi kao konačno osiguranje.

44

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Osnove / Vrste

Varijante špricbetona

Kriteriji pri izboru dodataka špricbetonu Oznaka RG 4 .. Osobina Najveća granulacija: 4 mm Opis Dobro se izglađuje Prikladan za guste armature Tankoslojno izravnavanje Visoka čvrstoćat Statička sigurnost Standardna kvaliteta Primjena u područjima s visokom razinom sulfata Dugo vrijeme prije vezivanja Trajno stabilan Za brzo dostizanje visokih ranih čvrstoća Za visoke debljine slojeva Za brzo osiguranje građ. jama i labavih stijena Za poboljšanje gustoće Redukcija sile odboja Povišenje razine čvrstoće Poboljšana otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje Bolja vlačna-zatezna čvrstoća na savijanje Otporan na abraziju (čvrst na brusno habanje) Mala sklonost nastajanju pukotina Bolja prionjivost na stari beton Niski E-modul Povišena otpornost na smrzavanje i sol za odleđivanje

RG 8 ..

Najveća granulacija: 8 mm

RG../HS..

Visoka otpornost na sulfate

RG..S..

S ubrzivačem (po želji nealkaličan)

RG..M..

S Microsilica

RG..F..

S vlaknastim dodatkom

RG..K..

S plastičnim materijalima

Tipične varijante špricbetona Primjena Tunelogradnja Osiguranje građ. jama Poboljšanje statičkog opterećenja postojećih gradnji Površine od otkrivenog betona Saniranje bazena za pročišćavanje vode Saniranje starih balkona Tipična varijanta špricbetona RÖFIX RG 8 SM RÖFIX RG 8 S RÖFIX RG 8 Opis Brzo stvrdnjavajući, s visokom gustoćom za velike debljine slojeva i s malom silom odboja. Brzo stvrdnjavajući, već na početku statički učinkovit. Normalno stvrdnjavajući s zrnatoüću 8 mm, za stari beton s ≥ 30 N/mm2 . Tlačna-pritisna čvrstoća. Zrnatosti 4 mm, dobro se zaribava i lagano izglađuje. S cementom otpornim na sulfate, da bi se poboljšala otpornost na vode iz pročišćavanja. S niskom tlačnom-pritisnom čvrstoćom i niskim E-modulom, kao i optimalnom prionjivočću o stari beton, visokootporan na smrzavanje i sol za odleđivanje.

RÖFIX RG 4 RÖFIX RG 8 HS

RÖFIX RG 4 SMK

45

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Debeloslojna sanacija betona
RÖFIX RG4 Špricani beton
RÖFIX RG4 Špricani beton RÖFIX RG8 Špricani beton

RÖFIX RG8 Špricani beton

Područja primjene:

• Špricani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela, osiguravanja građevnih jama.

• Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

Sastav:

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 8 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm E - modul: 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 6 kN/m2

Način dostave:

46

ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe

Betoni - Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu

RÖFIX RG4 S Špricani beton
RÖFIX RG4 S Špricani beton

RÖFIX RG4 M Špricani beton
RÖFIX RG4 M Špricani beton

RÖFIX RG4 SM Špricani beton
RÖFIX RG4 SM Špricani beton

• Brzovezući šprcani beton, otporan na mraz za pneumatski transport u postupku suhog špricanja na mineralnoj bazi za običnu upotrebu kao npr. u izgradnji tunela. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela, kao i za osiguravanje lošeg zida, betona i čeličnog betona.

• Suhi špric, gotov za uporabu, otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje kao što je premazivanje tunela i u gradnji.

• • • •

Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• • • •

Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu

• Specijalno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 4 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr./jed. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 1750 kg/m3 Debljina sloja: > 2 cm E - modul: ca. 28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2

47

30000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1.modul: ca./jed.8 mm Izdašnost u litrama: ca. 20 ltr. betona i čeličnog betona. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca./jed. otporan na mraz i otopljenu sol za specijalno korištenje na betonu i u gradnji. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca. kao i za osiguravanje lošeg zida. 1750 kg/m3 E .ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni . betona i čeličnog betona. 28500 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. 1750 kg/m3 E . betona i čeličnog betona. 1750 kg/m3 E .5 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 . • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. • Suhi špric.Debeloslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 S Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 M Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton RÖFIX RG8 SM Špricani beton Područja primjene: • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela. TČ (28 dana): > 40 N/mm2 NG: ca.modul: ca.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 kN/m2 Način dostave: 48 .5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 7 N/mm2 • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. 20 ltr. 28000 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 1. kao i za osiguravanje lošeg zida. kao i za osiguravanje lošeg zida.modul: ca. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otpornost na mraz Neznatno odbijanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 .8 mm Izdašnost u litrama: ca. • Kao špricani beton za pneumatski transport pri postupku suhog špricanja. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca.8 mm Izdašnost u litrama: ca. gotov za uporabu. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. 20 ltr. 2300 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca. • Za radove špricanim betonom u gradnji tunela.

Nanošenje RÖFIX špricani beton moguće je obraditi uobičajenim mašinama za suhi špric Radove s špricanim betonom trebala bi izvoditi školovana ekipa Homogena slika špricanja. čista.ojn da ra Ob be cij na sa a osl bel De ni toBe Betoni . mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. Pozor: kloridi prkose pješčanim mlazevima Kloride se prema iskustvu ne može ukloniti pješčanim mlazevima. podlogu stalno vlažiti Naknadna obrada mora se izvoditi min. nosiva. fen) i kiše Pri neprikladnom vremenu (vručine. žutkasta boja (vlastita boja otopine) klorid prisutan. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. Na ovlaženoj površini se može izvesti reprofiliranje pomoću špricanog betona. jak vjetar. 3 dana 49 . Stoga površinu treba nakon pješčanih mlazeva još dodatno oprati vodom pod visokim tlakom (ispitati odsutnost klorida).5 N/mm2 Kontrola: Na bijelo mjesto nanijeti kistom 5% otopine kalijevog dikromata: pokazuje se crvenosmeđe boja (srebrni kromat) klorida nema.Debeloslojna sanacija betona Obrada Obrada Obrada špricbetona Profesionalni savjet Priprema podloge Oštećeni beton i koji ne posjeduje dovoljnu čvrstoću. s neznatnim odbijanjem kao i optimalna kvaliteta betona positže se istomjernim kružnim pokretima s udaljenosti od 1 m i pod kutom od 90 stupnjeva Za racionalnu ugradnju špricanog betona preporučujemo RÖFIX betonski Dragon Njegovanje Štititi od smrzavanja. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. ukloniti s odgovarajućim uređajima Za prethodnu obradu podloge pogoduje korištenje visokotlačnih strojeva ili strojeva za pjeskarenje Prednost pjeskarenja je. bez iscvjetavanja. da se u jednom potezu očisti stari beton i armatura Pokus na kloride :Na osušeno mjesto loma nanijeti kistom 1% otopine srebrnog nitrata: ako dođe do bjelkaste boje znači da je klorid nazočan Podloga Podloga mora biti čvrsta.

Ciljevi sanacije betona: • izmjena oštećenog betonskog sloja • optička sanacija betonske površine • zaštita betonske površine od štetnih utjecaja • odgađanje karbonatizacije • stvaranje snažne povezanosti između starog i zamjenjenog betona • sličan postupak izmjene oblika kod starog i zamjenjenog betona • slične vrijednosti difuzije vodene pare kod starog i zamjenjenog betona 50 . lomi beton koji se nalazi iznad. Ako je betonski prekrivač dostatan.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste TANKOSLOJNA SANACIJA BETONA Osnove / Vrste Opsežna istraživanja pokazuju da oštećenja betona u daleko najvećem dijelu nastaju zbog pogrešnog sastava i obrade. Utjecaj korozije sada može dovesti do hrđanja čeličnih armatura.ojn te Vrs / ve no Os be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . Stručno obrađeni beton pokazuje alkalnost pH-vrijednosti od ca 12.5. te je time učinkovito zaštićena od korozije. Povećanje obujma koje se zbog toga događa. armatura uvijek leži u područjima s visokom alkalnošću. alkalnost cementnog kamena oko armaturnog čelika raste. Samo u prvom vanjskom sloju pH vrijednost s vremenom pada na 9. Ovaj proces zovemo karbonatizacijom. U slučaju manjkavog sastava betona ili pretankog betonskog prekrivača.

Područja debeljina primjene betonskog zamjenskog morta Debeljine nanosa 60 mm 8 . i mikroorganizama prodiru u beton i ubrzavaju koroziju.Karbonatizacija i kloridi u betonu su najskuplji neprijatelji betona. CO2. Štete nastale kontaminiranom vodom. industrijskim i komunalnim otpadnim vodama postavljaju velike zahtjeve na građevine.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Tipične greške kod betona Grijesi posljeratnog betoniranja. a prije svega intezivna gradnja 60-tih i 70-tih zbog kratkih su rokova izgradnje i male pokrivnosti betonom. te skromnim građevinskim materijalom i nedostatnim naknadnim tretmanom izazvali opsežne štete.50 mm 7 mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 1 mm X RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina X RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop Tlo Zid Strop 51 . SO2.Betoni . • tanak betonski sloj iznad armature • prefino raščlanjena konstrukcija • premršav beton • mjesta sa šljunčanim gnijezdima / šupljinama Agresivni sastojci poput klorida.

Nasuprot tome.Ovdje središnja uloga pripada zaštiti od vlage.Tankoslojna sanacija betona Osnove / Vrste Područja primjene betonskih zaštitnih premaza Otkako su postali poznati temeljni mehanizmi nastajanja oštećenja betona. Hidrofobni postupak i postupak stvaranja filma . na kemijski agresivne tvari ali i mikrobe. Oni se odlikuju izuzetnim učinkom odbijanja vode. Kod hidrofobne impregnacije pore betona ostaju otvorene. na difuziju plinova i vodene pare se uopće ne utječe ili se utječe veoma malo.Pred dugo vremena su se kao sredstvo za impregnaciju probili silikonski organski spojevi.vodoodbojno . Osim toga su pokazali izvanrednu postojanost.djeluje kao usporivač CO2 .Betoni . Hidrofobna impregnacija na bazi silikonskih smola .visoka paropropusnost . budući da voda igra ključnu ulogu kako kod preuzimanja štetnih tvari. termičko opterećenje. tako i pri korozijskim procesima. a da pri tome nema bitnog utjecaja na propusnost za vodenu paru.vodoodbojno . prevlačenje slojevima koji stvaraju film ima za cilj da prekine difuziju plina a time i širenje ugljičnog dioksida koji uzrokuje karbonatizaciju.premošćuje pukotine RÖFIX BSF zaštitna boja za beton 52 .velika dubina prodiranja Proizvod RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX Silikonski dubinski grund Grundiranje Impregnacija koja stvara film na bazi akrila . npr soli za posipanje. Ovo posljednje dolazi otuda što su silikoni krajnje otporni na vanjske utjecaje. Silikoni kao sredstvo za impregnaciju . radi se na tome da se postigne najtrajnija moguća i najekonomičnija zaštita betona. kao npr na UV-zračenja.

15 N/mm2 • TČ (7 dana): ca. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. 50 N/mm2 • Debljina sloja: > 50 mm Način dostave: 53 ./jed.0. 12./jed. 15. 30 N/mm2 • TČ (28 dana): ca. 10 ltr. pogodno za slojeve do 7 mm. za debljine od 0 .ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni .6 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. 25 N/mm2 • TČ (7 dana): ca.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu Tankoslojna sanacija betona RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BHB Betonski vezivni most RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort Područja primjene: • Kao visokokvalitetni vezivni most i zaštita od korozije za betonsku armaturu.0. • TČ (3 dana): ca.75 ltr. 40 N/mm2 • Debljina sloja: > 7 mm • Granulacija: 0 . • TČ (3 dana): ca. 17 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca.8 ltr.5 mm • Potrošnja: ca. • Granulacija: 0 . • Pogodno i za mokro špricanje Osobine: • • • • Otporan na mraz i sol Dobra prionjivost Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . Kod većih debljina potrebno je raditit u više slojeva. obradivo u jednom sloju.2 mm • Potrošnja: ca. 1.50 mm. 16 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. • RÖFIX BFM se u sistemu zajedno sa RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom i RÖFIX BGM betonskim grubim mortom koristi za izravnavanje šupljina u starom betonu. 25 N/mm2 • TČ (28 dana): ca. • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. Za izravnavanje i stvaranje ravne površine./jed.5 mm • Potrošnja: ca.

1 mm • Upijanje vode: < 0. 1. moguće obraditi u slojevima do 1 mm. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan • • • • Visoko dubinsko djelovanje Bezbojan.7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca. 1. 0.0./jed. 11 ltr.01 m pH-vriijednost: ca.0. 0.2 .2 mm • Potrošnja: ca. 8 Točka paljenja: ca. 8. proziran Bez sredstava za otapanje Moguće premazati Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Akrilna smola • Silan • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . pH-vriijednost: ca.4 kg/ltr.5 Pukotina pri širenju (400um) -10°C: ca.Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje šupljina RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton RÖFIX BSC Zaštitna krema za beton Područja primjene: • Visokokvalitetna masa za izravnavanje na mineralnoj baz sa dodacima za prijanjanje. 74 °C Način dostave: 54 . • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša.4 kg/m2 Gustoća: ca.4 kg/m2 Gustoća: ca. pogotovo u gradnji mostova i visokoj gradnji.01 kg/m2h • • • • • Granulacija: 0 mm Potrošnja: ca.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni . 1 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. 0. • Visokokvalitetne. • RÖFIX BSL se koristi za popunjavanje šupljina i pora i može se primjeniti i na druge podloge. hidrofobne silikonske impregnacije betona i čeličnog betona. SD-vrijednost: ca. • • • • • Potrošnja: 0.9 kg/ltr.

TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: 5 mm • • • • • Granulacija: 0 .Tankoslojna sanacija betona Podaci o proizvodu RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona • Visokokvalitetna zamjenska betonska masa za izravnavanje na mineralnoj bazi s dodacima za prijanjanje. TČ (3 dana): ca.povezivanja cijevi u novim šahtovima. 14 ltr. kao i premazivanje betonskih šahtova.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: > 8 N/mm2 • • • • • Granulacija: 0 . • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu. 14 ltr. • Za vršenje popravaka na dijelovima betona koji su pod dinamičkim i statičkim utjecajem.5 mm Potrošnja: ca. 21 ltr. TČ (28 dana): > 35 N/mm2 Debljina sloja: > 10 mm 55 . moguće obraditi u jednom ili više slojeva.4 mm Potrošnja: 2. kao npr. kao i premazivanje betonskih šahtova. • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Otporan na mraz i sol Izvrsna kvaliteta obrade Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • • • • Dobra prionjivost Otporan na mraz i sol Minimalno skupljanje Stalna otpornost na vlagu • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 .3 mm Potrošnja: ca.ojn du vo oiz pr o ci da Po be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni ./jed.7 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. specijalno za velike površine na kojima se vrše poslovi reprofiliranja.1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. • Kao visokokvalitetni mort za reparature i popravke u kanalima na koritima za vodu.0./jed. 1./jed.6 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. kao npr. 1.povezivanja cijevi u novim šahtovima. 30 N/mm2 TČ (7 dana): 38 N/mm2 TČ (28 dana): > 50 N/mm2 Otpornost na odvajanje: > 2.

drvene ili plastične letve razvlači Na manjim površinama je moguće nanositi i uz pomoć kista.Tankoslojna sanacija betona Obrada Obrada Sanacija betona sa vidljivim oštećenjima armature Profesionalni savjet Postupak Podloga mora biti čvrsta. Nakon nanošenja posljednjeg sloja mora se uzeti u obzir vrijeme protvrdnjavanja od oko 48 sati Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. drvene ili plastične letve razvlači RÖFIX Betonski reparaturni mort se s odgovarajućim strojem nanosi i suhim i mokrim postupkom Površina za vrijeme obrade može biti razvučena ili zaribana Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge. ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod nanošenja Reparaturnog morta za beton ne smije biti prisutan vodeni film Za optimalnu zaštitu od korozije potrebno je armaturu 2-3x premazati RÖFIX BHB betonskim vezivnim mostom.ojn da ra Ob be cij na sa a osl nk Ta ni toBe Betoni .5 N/mm2 Hrđu sa armature u potpunosti ukloniti. bez iscvjetavanja. Vrijeme čekanja između slojeva iznosi 20 min. nosiva. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. mikroorganizama i razdjelnih tvari Podloga mora imati čvrstoću prianjanja minimalno 1. valjka od janjeće vune ili gletera Za izravnavanje neravnina i za postizanje ravnomjerne podloge.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS 56 . željezo osloboditi od hrđe (pjeskarenjem) i kod utjecaja klorida željezo premazati RÖFIX BHB zaštitom za armaturu Površine s visokom upojnom moći potrebno je više puta navlažiti Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton. koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka.prije bojanja koristi se RÖFIX BFM ili BLS Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most. čista. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr.

Varijanta: RÖFIX EPB Kod nanošenja materijala.Betoni . koja ujedno spriječava prodor CO2 iz zraka. Nakon stvrdnuća površinu oprezno izgladiti vlažnom spužvom. u slučaju većih debljina slojeva uporabiti RÖFIX BGM-betonski grubi mort. 24 sata. • Da bi se uspostavila glatka površina. • U slučaju većih debljina slojeva raditi s više premaza. Ostatke oplatnih ulja odstraniti Namještanje cjevi na šahtovima Na donji prsten nanijeti RÖFIX BFM-betonski fini mort stabilne konzistencije. podloga mora biti mat. 7 dana. • Zid izgladiti lopaticom upotrebom RÖFIX BLS-betonske mase za udubljenja (kod velikih neravnina dva puta). Završetak sanacijskih radova čini premaz RÖFIX BSF zaštitnom bojom za beton. Sidro ne pomicati dok se mort ne stvrdne. Suvišni materijal odstraniti žlicom. • Tanko nanijeti RÖFIX BFM betonski fini mort.Nanijeti podložni sloj RÖFIX BFM-betonskog finog morta stabilne konzistencije.Na mjesta sa većim neravninama nanesemo RÖFIX BGM betonski grubi mortom. Sušenje pribl. Kao konačni nanos upotrijebimo RÖFIX BSF zaštitnu boju za beton (2 sloja).na prethodno dobro navlaženu podlogu.vlažna Zatvaranje veznih mjesta Podlogu prethodno navlažiti i dodatno očistiti (odmastiti) armaturno željezo (npr nitro-razrjeđivačem). materijal nakon stvrdnuća obraditi spužvom ili filcanim gleterom. • Veće rupe ovisno o dubini popraviti pomoću RÖFIX BGM betonskog grubog morta stabilne konzistencije.Tankoslojna sanacija betona Obrada Manji popravci i održavanje Profesionalni savjet Zatvaranje šljunčanih gnijezda • Podlogu prethodno mat vlažno namočiti. ili RÖFIX BSC zaštitna krema koja stvara vodootporni zaštitni sloj Ponovno uređenje neuglednih otkrivenih betonskih površina (udubljenja) • Jako zaprljanu podlogu očistiti pod visokim tlakom-pritiskom a po potrebi uporabiti i RÖFIX Uništavač algi.vodom ili pjeskarenjem. 57 . Kožica sa pora i šupljina mora biti uklonjena Popravci vanjskih stuba Podlogu očistimo sa visokotlačnim strojem. Sušenje ca.Cijelu mat vlažnu površinu poravnamo sa RÖFIX BFM betonskim finim mortom i na kraju obradimo sa filcom ili vlažnom spužvom. Namjestiti sljedeći prsten. • Nakon toga RÖFIX BFM betonski fini mort "mokro na mokro" u čvrstoj konzistenciji s gleterom nanijeti i poravnati. odnosno uporabiti RÖFIX BGM betonski grubi mort.

To su tipične primjene RÖFIX sidrenih mortova. One se ispune sidrenim mortom. a nakon toga se uvedu dugačka sidra za stijene.te Vrs / ve no Os ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni . Izrezivanje sekcija starog betona pomoću pile za beton također se uglavnom nikada ne može izvesti dovoljno egzaktno. čvrstoće. Imaju nisku razinu nestajanja. a pomoću njih se postiže dobra prionjivost na mineralnim podlogama. nastaju šupljine između stare podloge i novih strojeva. Složenom tehnikom bušenja u stijeni se naprave bušotine dubine do 5 m. Područja primjene Tipična primjena sidrenih mortova je postavljanje sidara za stijenje. a posjeduju svojstva visoke žitkosti i visoke konačne nesmetani rad na poslovima gradnje tunela. Pri tom se istovremeno očekuju visoka čvrstoća i dobra prionjivost na stari beton. 58 .Sidreni mortovi Osnove / Vrste SIDRENI MORTOVI Osnove / Vrste Tamo gdje zaštita i sigurnosni zahtjevi moderne civilizacije nisu dostatni. Iz tog razloga već mnogo godina sigurnosne mreže protiv odrona kamena i sigurnosna sidra održavaju Sidreni mortovi su finozrnaste mase za strojnu obradu. potrebna je pomoć tehnike. Nakon montaže strojeva.Uvijek kad se u industrijskim postrojenjima ili proizvodnim halama ugrađuju novi strojevi. šupljine treba zaliti.

prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice. 575 ltr. pukotina.0.du vo oiz pr ci da Po ovi ort m eni dr Si ni toBe Betoni .0. 18 ltr. • TČ (28 dana): > 40 N/mm2 • Granulacija: 0 ./jed.Sidreni mortovi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sidreni mortovi RÖFIX 995 Sidreni mortovi.2. • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • • • • Minimalno skupljanje Otpornost na mraz Vodonepropusan Visoka otpornost na pritisak • Otpornost na mraz • Minimalno skupljanje • Vodonepropusan Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 997 Mort za popunjavanje RÖFIX 997 Mort za popunjavanje Područja primjene: • Kao sidreni mortovi za labava. turbina i sl. mortovi za utiskivanje RÖFIX 995 Sidreni mortovi. • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva. • Kao sidreni mortovi za labava. • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate./TO Način dostave: 59 . • Kod vode koja sadrži sulfat i ima agresivno djelovanje na cement može se isporučiti RÖFIX 995 sa cementom otpornim na sulfate. • TČ (tlačna čvrstoća) (1 dan): > 20 N/mm2 • TČ (3 dana): > 30 N/mm2 • TČ (28 dana): > 55 N/mm2 • Granulacija: 0 .5 mm • Izdašnost u litrama: ca./jed. • Mort za popunjavanje rupa. prezalivena brdska sidra ili brdske pričvrsnice.5 mm • Izdašnost u litrama: ca./jed. turbina i sl. • Razlijevajući mort za razlijevanje između temelja i sidara strojeva.5 mm • Izdašnost u litrama: 23 ltr. • Izdašnost u litrama: ca. 17 ltr. šliceva i sl.

odnosno kvaliteta na licu mjesta.te Vrs / ve no Os be hi Su ni toBe Betoni . postavljanje cestovnih graničnika i još mnogo toga izvodi se pomoću betona. vrtnoj izgradnji i cestogradnji. uz pravilnu konzistenciju.Svestran i dokazan Beton je sirovina koja se upotrebljava za mnoge vrste radova u visokogradnji. ili su pak nužne skupe vožnje do mješaonice. RÖFIX beton u silosu Vam planiranje čini jednostavnim i učinkovitim. Nasuprot tome.4 x 2. Da bi se dobila točna količina. • odmah na raspolaganju • nema ostataka • varijabilno podešavanje konzistencije • fleksibilno odvijanje rada na gradilištu • zauzima malo mjesta (2. Betoniranje temelja.Suhi betoni Osnove / Vrste SUHI BETONI Osnove / Vrste Beton . niskogradnji. Pomoću RÖFIX silosa za beton imate u svako doba na raspolaganju beton koji Vam je potreban. Beton iz RÖFIX . a i "sam-svoj-majstor" znaju cijeniti unaprijed izmiješan mort zbog konstante u kvaliteti i racionalne i jednostavne obrade. mora se provesti najpreciznije planiranje. Još jedna prednost gotovog morta je što zauzima manje skladišne površine.silosa dorastao je svim zahtjevima: I profesionalci.4 m) • kod nas ne plaćate vodu nego samo beton 60 .

vodopropusnost i otpornost na smrzavanje ovise prije svega o strukturi betona. Najvažnija osobina betona je tlačna čvrstoća i mora se dokazati testiranjem. površina i sastav zrna.Betoni . plastični. te oblik. normalni i lagani beton. Sposobnost upijanja vode. velikog utjecaja imaju i obrada te dodavanje vode. Na osobine betona posebno utječe klasa čvrstoće cementa. Prema tlačnoj čvrstoći beton se dijeli u klase čvrstoće.Teški i normalni beton sadrži zbog svoje visoke gustoće suhe tvari manje sposobnost toplinske izolacije. Beton se sastoji od cementa. dodataka i vode i prema gustoći suhe tvari razlikujemo teški. Razlikuje se kruti. meki i tekući beton. 61 . vrijednost vodo-cementnog faktora. a dobru zvučnu izolaciju.Suhi betoni Osnove / Vrste Utjecaji na čvrstoću betona Na konačni proizvod ne utječe samo materijal. Konzistencija je mjerilo za obradivost svježeg betona.

ploče za oblaganje elemenata i montažnih kuća 62 .Suhi betoni Osnove / Vrste Područja primjene Suhi betoni RÖFIX 994 Beton za ispune X X X X RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 X X X X X X X X X X Primjena Cestogradnja Gradnja pločnika Gala-gradnja Niskogradnja Postavljanje prometnih znakova.Betoni . podnožja. zidnih izboja Ispuna cementom vezanih iveričnih ploča za oblaganje ili EPS-oblikovanih ploča Betoniranje složenih oblika Betoniranje kompleksnih formi Izrada ugradbenih dijelova s visokom gustoćom armature Proizvodnja gotovih dijelova. stepenica. gotove kuće. Visokogradnja Betoniranje stropnih i podnih ploča kod pregradnji i dogradnji Izrada betonskih zidova. putokaza i stalaka za bicikle Postavljanje rubnika i rubnog kamenja Sidrenje uređaja na igralištima Postavljanje rubnog kamenja od betona i granita Izrada malih temelja Polaganje žlijebova X X X X X X X X X X Gradilišta Betoniranje učvršćenja nagiba Izrada čistog sloja Izrada zidova od prirodnog kamena Izrada šahtova i sl.

• Za betoniranje podova. 500 ltr. 1800 kg/m3 • E . 2200 kg/m3 Nasipna črvstoća: ca.Suhi betoni Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Suhi betoni RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 994 Beton za ispune Područja primjene: • Za popunjavanje oplata i manjh građevinskih dijelova. stepenica. • Izdašnost u litrama: ca./TO • TČ (28 dana): > 23 N/mm2 • NG: ca. 500 ltr./jed. zidova. 20 ltr. nadvoja. stopa.4 mm Izdašnost u litrama: 20 ltr. 2250 kg/m3 • Nasipna črvstoća: ca. Osobine: • Mogućnost pumpanja • Lagano izoliranje • Plastična obrada • Plastična obrada • Lagano izoliranje • • • • Plastična obrada Lagano izoliranje Dobra svojstva razlijevanja Dobra strojna obrada Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . temelja. temelja./jed. • Za ispune obložnih betonskih ploča./TO • TČ (28 dana): > 30 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca.modul: 30000 N/mm2 Način dostave: 63 .modul: 30000 N/mm2 • Granulacija: 0 . kao i za ne opterećene prometne površine na ulazu u kuću ili zemljište. čistih slojeva.du vo oiz pr o ci da Po be hi Su ni toBe Betoni . 20 ltr.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. TČ (28 dana): > 25 N/mm2 NG: ca.8 mm • Izdašnost u litrama: ca. 1800 kg/ltr.kao i za pričvršćivanje podnožja i šahtova.modul: 30000 N/mm2 • • • • • • Granulacija: 0 . popunjavanje oplata./jed. zalijevanje šupljina. • Pogodno za parkove i trotoare. stopa. 1800 kg/m3 E . • Izdašnost u litrama: ca. • E .

Konzistencija svježeg morta. Beton se mora izmiješati ravnomjerno. Beton se nakon toga zgušnjava i izglađuje. U skladu s time treba podesiti količinu vode i kontrolirati mjeru širenja. Beton se smije obrađivati samo u prethodno zadanim konzistencijama za obradu. Gustoća i čvrstoća ispitanih uzoraka izradom kocki.Suhi betoni Obrada Obrada Obrada suhog betona Profesionalni savjet Beton na stisak gumba Suhi beton isporučujemo racionalno. a za vrijeme transporta i ugradnje se ne smije razložiti. Trajanje naknadne obrade ovisi o brzini protvrdnjavanja betona i uvjeta koji vladaju u okolini. a osigurati postepeno protvrdnjavanje i onih slojeva koje su bliže površini.da ra Ob be hi Su ni toBe Betoni . Obrada i kontrola na gradilištu Ugradnja Pomoću protočne mješalice koja je priključena na silos beton se miješa do zadane konzistencije. Pripazite na"Smjernice za naknadnu obradu betona": 64 . donosi se do mjesta ugradnje i ugrađuje se. Naknadna obrada Kod betona treba spriječiti prijevremeno isušivanje. Beton možete naručiti odmah. odnosno u svako doba. Kontrola svježe proizvedenog betona provodi se preko sljedećih mjernih veličina: Mjerenje širenja svježeg betona. u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom za beton.

U materijal se ne smije dodati previše vode Ako se na mjestu ulijevanja pokaže razdvajanje vode i dodatka. 65 .Suhi betoni Obrada Obrada betona za ispune Profesionalni savjet Beton za betonske obložene ploče RÖFIX 994 Beton za ispune isporučujemo racionalno u silosu s priključenom silosnom protočnom mješalicom. Ugradnja RÖFIX 994 Beton za ispune ugrađuje se u mekanoplastičnoj konsistenciji F38 . Beton za ispune je odmah na raspolaganju.F45 (K2-K3) u betonske obložene ploče.Treba pripaziti da pri ugradnji ne ostanu šupljine. onda je dodana količina vode u svakom slučaju prevelika Naknadna obrada Naknadna obrada nije potrebna.Betoni .

nego bi s njim morao biti harmonično srastao.Mortovi za pločnike i fuge Osnove / Vrste MORTOVI ZA PLOČNIKE I FUGE Osnove / Vrste Harmonija na svim putevima . 66 . Tako svaki posjednik vrta može dati maha svojoj mašti. Ovaj smisao za približavanje prirodi. Stoga opločena površina. Učvršćivanje površina kojima se hoda ili vozi već dulje vrijeme zaokuplja ljude. Trajna i dugovječna rješenja mogu se očekivati samo kod tehnički zrelih proizvoda i kod stručne ugradnje. Ogroman izbor različitih oblika. i on će sigurno za svaki. šetnicama. naći će RÖFIX-proizvodi za opločenja prirodnim kamenom svoju primjenu. nego da u okolišu svoje kuće oponašamo prirodu. Vrt se ne bi trebao izdvajati od okoliša. ako je pomoću visokovrijednih mortova za opločenje brižljivo položena. jer on se uklapa u svaki vrtni stil. Dok su kamene ploče neosjetlljive na smrza- vanje. pružajući Vašim zahtjevima optimalnu podršku. terasa. koje su izložene jakim opterećenjima. No sama ljepota opločenja neće na putevima.te Vrs / ve no Os ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . koji je nadasve razumljiv. još uvijek biti dovoljna sama po sebi. priprema te mort za postavljanje i prije svega fugiranje postavlja velike zahtjeve na kvalitetu. govori u korist opločenja kamenom. boja i struktura površine vodi brigu o tome. ali i kao rješenje za parkirališta i pješačke zone. Osim puteva. prilazima i odlagalištima. imponira svojom enormnom robustnošću i dugovječnošću. ono osvaja i vrtove. To nije čudo. garažnih ulaza. još toliko individualni stil gradnje pronaći ono pravo. Posvuda gdje se radi o tome da se usklade zahtjevno oblikovanje i ekonomičnost.kamene ploče Što je danas više u trendu. garažnim ulazima i terasama. Opločavanje je u trendu i to na terasama. prostora pred kućom. sol i mehanička opterećenja.

TČ (28 dana): 35 N/mm2 NG: 1850 kg/m3 Način dostave: 67 . • Za postavljanje umjetnog i prirodnog kamena.porfir i koto ploča. 19 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 21 ltr. 17 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Količina otpadnih voda ne povećava se u kanalu. granita./jed. 20 ltr./jed.4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr.du vo oiz pr ci da Po ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni ./jed. Osobine: • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Vodopropusan • Otpornost na mraz • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Dobra prionjivost na kamenu • Otpornost na mraz • • • • Neznatna sklonost iscvjetavanju Dobra prionjivost na kamenu Otporan na mraz i sol Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak • Cement • Prirodni tras • Klasirani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 . TČ (28 dana): 20 N/mm2 NG: 2000 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 . • Za fugiranje širokih fuga kod kamenih i rubnih opločenja. TČ (28 dana): 25 N/mm2 NG: 2250 kg/m3 • • • • Granulacija: 0 . prirodnih kamenih ploča na podu kao i prirodnog i lomljenog kamena.8 mm Potrošnja: ca.Mortovi za pločnike i fuge Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za pločnike i fuge RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 633 Drenažni beton RÖFIX 632 Mort za kamena opločenja RÖFIX 632 Mort za kamena oploèenja RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom opločenju RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oploèenju Područja primjene: • Djeluje kao drenaža u odvodnjavanju površinske vode u podlogu. kao i klinkera i keramike debeloslojnim postupkom i sl.4 mm Potrošnja: ca.

Podloga za popločenje mora biti nanesena preko cjelokupne površine. u zemnovlažnoj konzistenciji. U skladu s time se debljina svake pojedine podloge prilagođava očekivanom opterećenju.56 mm. Podloga za kameno opločenje Ona služi izjednačavanju različitih visina kamenih ploča. pješačkih i parkovnih površina potrebno je izvesti izravnavanje terena s najmanje 2.5% nagiba. te za podloge dobre nosivosti. i to RÖFIX 632 morta za kamena opločenja.Zement Haftschlamme (vidi podne sustave) kao kontaktnim slojem s kamenim pločama. Nanosi se podloga od ca 4 . Minimalna debljina podloge je nužna za optimalno polaganje kamenih ploča. U privatnim posjedima (terasa.da ra Ob ge fu i ke čni plo za ovi ort M ni toBe Betoni . ravnomjernom debljinom sloja. prilaz garaži itd).6 cm debljine. 68 .Mortovi za pločnike i fuge Obrada Obrada Priprema za izradu opločenja Profesionalni savjet Izravnavanje terena Kod voznih. Kao nosivi sloj on ima zadatak da ravnomjerno rasporedi prometno opterećenje na cijelu podlogu. ovisno o onome što se u određenoj regiji može naći. te nagibe koji će svojim profilom biti usklađeni sa željenim nagibima kasnijeg kamenog opločenja. Zaštita od smrzavanja i nosivi sloj Materijal sloja za zaštitu od smrzavanja se. u pravilu je dovoljan sloj debljine 20 do 30 cm. Da bi se dobila podloga za popločenje s dobrom vodonepropusnošću. staza. sastoji od šljunka otpornog na smrzavanje ili od tucanika zrnatosti od 0/32 mm. pri polaganju se može primijeniti i RÖFIX 633 Beton za drenaže u kombinaciji s RÖFIX . 0/45 mm ili 0.

RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje opločenja predstavlja potporu od kamena na kamen. Čišćenje Nakon učvršćenja RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje. te ih tako polagati. Pri tome se uvijek polaže od položene površine prema van (ispred glave). njih prije polaganja treba razmjeriti.Mortovi za pločnike i fuge Obrada Priprema za ugradnju morta za opločenja Profesionalni savjet Polaganje pločnika Da bi se pri polaganju izjednačile razlike u boji. Na kraju RÖFIX 996 Trass-mort za fugiranje vibriramo sa laganim vibratorom i učvrstimo. ploče treba uzimati naizmjence iz različitih kutija. Polaganje teških uzoraka Nanos RÖFIX 996 Trass-morta za fugiranje opločenja Kameni podovi su nosiva konstrukcija od prirodnog kamena i popunjenih fuga. Ako postoje posebni površinski uzorci. površinu očistimo sa gumenim držaćem i operemo s malo vode. 69 . Fuge moramo jednomjerno popuniti. Treba održavati razmak u fugama od 3-5 mm. koju polijemo na položene ploče.Betoni . Polaganje lukova i krugova počinje od njihove sredine. Miješa se u plastičnu smjesu ali ne prerijetku.

RÖFIX nudi kompletnu programsku paletu koja služi za polaganje prirodnog kamena.Prvobitni prirodni izgled kamena u harmoniji je ili pak u kontrastu s modernim uličnim površinama. 70 . ili pak čini prijelaz između različitih stilskih elemenata.te Vrs / ve no Os nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . novim zgradama. Područja primjene Primjena RÖFIX Morta za fugiranje prirodnog kamena proteže se od malog vrtnog zida preko velikog kiklopskog zida sve do moderne cestogradnje.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Osnove / Vrste MORTOVI ZA FUGE U PRIRODNOM KAMENU Osnove / Vrste Prirodni kamen često pri oblikovanju vrtova. te da bi njegova funkcija bila dugoročno zajamčena. javnih površina ili potpornih zidova stvara most između modernog i tradicionalnog načina građenja. Da bi prirodni kamen bio trajno povezan.

3 mm Izdašnost u litrama: ca. 1800 kg/m3 MG (EN 998-2): M10 MG (DIN 1053-1): MG III MG (ON B3341): M10 MG (SIA 177): MB.0. • Izdašnost u litrama: ca. 24 ltr./jed. TČ (28 dana): > 10 N/mm2 NG: ca./jed.): M1 Način dostave: 71 . beton blok./TO • TČ (28 dana): ca. 0 . 26 ltr. 15 N/mm2 • NG: 1900 kg/m3 • • • • • • • • • Granulacija: ca. vapnenopješćana opeka) kod viših statičkih zahtjeva. za strojno ili ručno fugiranje prirodnog ili lomljenog kamena. Osobine: • Otpornost na mraz • Dobra prionjivost na kamenu • Mogućnost pumpanja • • • • • Dobra strojna obrada Dobra prionjivost na kamenu Visoka izdašnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Moguća dostava sa zaštitom od smrzavanja Sastav: • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 .du vo oiz pr ci da Po nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . kao i za fugiranje prirodnog kamena na podu.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za fuge u prirodnom kamenu RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 915 Cementni zidarski mort Područja primjene: • Mort za fugiranje fine granulacije. • Zidarski mort za zid (npr. MK MG (ita.8 mm • Izdašnost u litrama: ca.D. 650 ltr. MC. cigla. M.

ako su veoma visoki zahtjevi glede glatkoće fuga. provodi se pomoću RÖFIX 992 Morta za fugiranje. Morta za fugiranje RÖFIX 992 možemo nanašati sa svim strojevima za radnju na fugiranju i imaju promjer transportne cijevi najmanje 35 mm. Veće rupe između kamenja moraju se zapuniti kamenjem uloženim u mort. • Debljine fuga iznose ovisno o vrsti zida 1-4 cm. No pri tome treba paziti da se dočeka pravilan stupanj stezanja morta. kao i očišćene od prašine i prljavštine. Stoga se cjelokupna površina nakon stezanja morta mora očistiti pomoću aparata na mlaz vodene pare. Utiskivanjem materijala u fuge pomoću utiskivača za fugiranje i zaglađivanjem pomoću cijevi za fugiranje dobiva se željena slika fugirane površine. Svježi mort obraditi unutar 2 sata. Ozidani i svježe fugirani zid treba zaštititi od vremenskih utjecaja sve dok se mort za fugiranje ne stegne. Materijal se miješa u plastičnoj konzistenciji. može biti svrhovito raditi s RÖFIX Špricanim betonom RG4 ili RÖFIX RG4 S. • Dodirne fuge između pojedinih slojeva ne smiju ležati jedna iznad druge. Fugiranje Svježi mort treba ugraditi u roku od 2 sata. a nakon toga pomoću utiskivača nanijeti u fuge u ziđu. Ukoliko se to ne učini. Fugiranje pomoću stroja za žbukanje Strojno fugiranje velikih potpornih zidova i sl. od različite koncentracije vezivnog sredstva na površini što dovodi do nejednakosti u tonu boje.Mortovi za fuge u prirodnom kamenu Obrada Obrada Priprema za fugiranje Profesionalni savjet Zahtjevi za podloge/Priprema za rad • Sve fuge moraju biti suhe do ovlažene. i to u suhom postupku ušpricavanja. Treba paziti na to da se svaka fuga potpuno ispuni. Pri tome treba računati na to da se na graničnim područjima ziđa stvaraju tanki slojevi morta. 72 . a ni debljinom ni duljinom ne smiju prolaziti kroz zid. Fugiranje špricanim betonom Ako se radi o veoma velikim formatima i o robusnom zidnom kamenju. Upute za fugiranje. a da tlak mlaza vodene pare bude prilagođen čvrstoći zida i morta. Važno je fugu nakon gletanja još jednom premazati navlaženim kistom. pomoću RÖFIX 985 Morta za vidljive zidove (vidi poglavlje Zidarski mortovi). Ručno fugiranje Ručna obrada se izvodi pomoću RÖFIX 915 Cementnog zidnog morta ili. postoji opasnost. Nakon nanošenja fuge treba u jednakim vremenskim razmacima i istim alatom za fugiranje izgladiti (da bi se izbjegle razlike u boji). Vreću RÖFIX 992 Morta za fugiranje intenzivno miješati u 10 l čiste vode u trajanju od 3-4 minute. ovisno o stupnju stvrdnjavanja morta.da ra Ob nu me ka m dn ro pri u ge fu za ovi ort M ni toBe Betoni . da se fuge nakon izvlačenja još jednom prijeđu ovlaženim kistom. Važno je. U tu svrhu se rabe dijelovi strojnog pribora koji su namijenjeni radovima na fugiranju. Preklapanje ploča smije iznositi ca 40% širine.

u područjima uporabe živežnih namirnica i privatno neprestano rastu i mogu se zadovoljiti premazima na bazi epoksidne smole. Niti jedan betonski pod ili estučvršćivača. One se nakon miješanja stvrdnjavaju u čvrste umjetne tvari. 73 . rih ne može dugoročno bez oplemenjivanja površine držati korak s opterećenjem u industrijskim pogonima. koje se sastoje od djije komponente.te Vrs / ve no Os azi em pr ki ins vrš po ljni me Te ni toBe Betoni . iz epoksidne komponente i komponente Koji premaz treba upotrijebiti određuju tehnički zahtjevi površine poda. Izvedba i upotreba vidi sistem polaganja estriha. Epoksidne smole su tekuće umjetne tvari. Stvrdnute epoksidne smole sadrže izvanrednu kombinaciju osobina proizvoda. RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole.Temeljni površinski premazi Osnove / Vrste TEMELJNI POVRŠINSKI PREMAZI Osnove / Vrste Zahtjevi koji se postavljaju na površine u industriji. obrtima.

74 TE M E L J N E ŽBU K E .

113 Na bazi vapna .cementa .gipsa Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 77 77 84 95 Toplinsko .izolacijske žbuke Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 100 100 101 102 103 Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 104 104 106 108 Građevinska ljepila Osnove / Vrste Podaci o proizvodu 110 110 112 75 .TEMELJNE ŽBUKE 74 .

s kojim je moguće razviti i proizvesti građevinske materijale najviše trajnosti. S vapnom su se mogle proizvesti vanjske žbuke koje su bile vrlo otporne na vremenske utjecaje i koje su djelomično do danas ostale očuvane na hramovima. sredinom prošlog stoljeća. ili kao zaštita zidova od utjecaja vremenskih prilika. bilo kao oblikovni. Tehnika gradnje se je od 19. Otkriće portland cementa.uk žb e ljn me Te Temeljne žbuke Žbuka je odijelo kuće Iznutra i izvana RÖFIX žbuke odaju skladnu figuru. stavilo je na raspolaganje jedno hidrauličko sredstvo. 76 . koji se danas susreću prije svega u južnim zemljama. atraktivni element. Tada se u staroj Grčkoj pojavilo vapno kao prvo mineralno vezivno sredstvo. stoljeća vrlo promijenila. Tako se u najranije vrijeme upotrebljavalo mortove od gline. Već u antici bili su poznati mortovi za žbuku. u povezanosti s ekološkim načinom gradnje. ali koji se. Rimljani su već poznavali prednost takozvanih hidrauličkih materijala. u našim širinama ponovo sve više koriste.

One djeluju regulirajuće na vlagu i neutralizirajuće. Vapnene žbuke Mortovi od vapna dokazani su već otprilike 5000 pr.kao i gipsane žbuke i takoder reguliraju vlagu u klimi prostora. Cementne žbuke Cement je hidrauličko vezivno sredstvo. nepropusnost i otpornost na vodu (npr. u prostoru Mezopotamije. vapnenca-krečnjaka i sl. a kasnije su ih razvili Egipćani. Grci i Feničani.Na bazi vapna .). Vezivno sredstvo vapno danas se najvećim dijelom koristi kao vapneni hidrat u obliku praha. koji je nastao kao sediment izlučivanjem isparene morske vode prije otprilike 285-195 milijuna godina.n. Gipsane žbuke treba koristiti samo u unutarnjim područjima.e. podnožje zgrade i područje prskano vodom). imaju sličnu sposobnost primanja vode. ali i kao višeslojna žbuka. u Maloj Aziji.te Vrs / ve no Os sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . proizvedeno zajedničkim mljevenjem prženog klinkera portland cementa i gipsa kao i eventualno različitih dodatnih materijala (pješčane šljake. Za vapnene žbuke koriste se zračna vapna. Cementne žbuke stavljaju se posvuda gdje postoje visoki zahtjevi s obzirom na čvrstoću. Vapnene žbuke se dobro miješaju. otpornost na smrzavanje. letećeg pepela. 77 . Za gipsane žbuke je karakteristično da se ne stišću i da reguliraju vlagu. Gips je vrlo čest kamen u prirodi.GIPSA Osnove / Vrste Gipsane žbuke Gips je pored gline najstarije vezivno sredstvo i koristio se već 9000 pr.CEMENTA .e.cementa . Vapneno-gipsane žbuke optimalno povezuju prednosti obaju vezivnih sredstava.n. Mogu biti obrađene jednoslojno. hidraulička vapna kao i njihova kombinacija.gipsa Osnove / Vrste NA BAZI VAPNA .

• zaštita od vlage i vode • reguliranje temperaturnih promjena • osiguravanje difuzije vodene pare • zaštita od mehaničkih djelovanja Žbuka na podnožju .Temeljne žbuke . Kod mineralnih žbuka prilikom stvrdnjavanja i sušenja u strukturi žbuke stvaraju se kapilarni sistemi. Ovu karakteristiku označava se i kao aktivnost disanja. koje su vrlo čvrste i hidrofobne .Na bazi vapna . kako u vodoravnom tako i u okomitom smjeru. nego i da konstrukcija potpomaže smanjenju opterećenosti. oplemenjene zidne površine • stvaranje ugodne atmosfere za stanovanje • reguliranje vlažnosti zraka u prostoriji • reguliranje zaštite od zvuka i požara Naručitelj gradnje danas postavlja visoke zahtjeve glede boje. Osim toga mora postojati i djelotvorna izolacija područja podnožja. Povrh toga nije samo važno da žbuka na podnožju bude pravilno izvedena. Stoga se najčešće postavljaju gipsane odnosno vapnenocementne žbuke. vodonepropusna i otporna protiv kombiniranog djelovanja vlage i smrzavanja. te moraju biti dovoljno čvrsta. budući da se samo tako može spriječiti uzlaznu vlagu. Vanjske žbuke podliježu različitim zahtjevima i karakteristikama.gipsa Osnove / Vrste Unutarnja žbuka -što mora pružiti? Unutarnji zidovi stalno nas okružuju.važna je pravilna izvedba Podnožja su izložena visokim opterećenjima zbog prskanja oborinskim vodama. koji kratkoročno mogu prihvatiti veliku količinu zračne vlage te je ponovno osloboditi. Vanjska žbuka -što mora pružiti? Mineralna vanjska žbuka bez fuga u modernoj stambenoj gradnji ispunjava brojne zahtjeve i štiti pokrivene zidne građevinske materijale. već mora od njega biti odijeljena npr.te stoga jedva da upijaju vlagu. vrste i strukture zidova. 78 . RÖFIX ovdje nudi odgovarajuće cementne žbuke za podnožja.cementa . drenažnim cijevima ili slojem šljunka. Vidi stranicu 308. Žbuka na podnožju ne smije biti u dodiru s tlom. Oni moraju biti u skladu s cjelokupnim stilom stanovanja. no ipak smo rijetko svjesni toga koje sve zadatke oni moraju ispunjavati: • stvaranje jedne ravne.

Priprema podloge za žbukanje Priprema podloge za žbukanje služi za učvršćenje podloge i stvaranje trajne veze između žbuke i podloge. Ako niste sigurni koju temeljnu žbuku upotrijebiti. moramo dodatno uložiti mrežicu. ispitivanjem grebanjem i brisanjem itd. 79 .).ch • ÖAP . koja će ograničiti stvaranje pukotina. Oni će ocijeniti stanje na licu mjesta.smgv-web.Temeljne žbuke . čista i bez nečistoća • bez lomljivih dijelova.cementa . Priprema podloge (npr. zatvaranje pukotina. Na sljedećim stranicama možete naći savjete za standardne temeljne žbuke. izravnavanje greški i sl). na raspolaganju su vam RÖFIXovi savjetnici.iwmev. O eventualnim sumnjama nalogodavca treba pismeno izvijestiti i upozoriti ga na nedostatke koji se mogu očekivati (dužnost upozorenja i upućivanja). U tim industrijama je RÖFIX prisutan kao partner i radni član. Izvođačžbuka mora u svakom primjeru prije obrade testirati temeljnu žbuku. očevidom.stvara pogodnu podlogu za žbukanje utvrđenu normom.gipsa Osnove / Vrste Područja primjene / priprema podloge Raznoliki klasični i moderni materijali za zidove su jedan od razloga za odabir prave temeljne žbuke. Ako naiđemo na različite materijale u podlozi koju žbukamo. Za pravilnu stručnu pripremu podloge. za sva objašnjenja i smjernice preporućujemo vam sljedeća udruženja: • SMGV .pločama • bez štetnih iscvjetavanja • temperatura mora biti iznad +5°C • mora biti prema zahtjevima EN 18202 tolerancije u visokogradnji Prema normama prije žbukanja treba ispitati odgovara li podloga za žbukanje (npr. suha. stabilna i homogena • jednakomjerno upijajuća • hrapava.kamenu. Ispitivanje podloge za žbukanje Podloga mora biti: • čvrsta.de.oeap.na kutevima. Ovisno od tehničke gradnje zidova moguće su i različite varijante žbuka.at • IWM .Austrijska organizacija Putz (Žbuka) www.Švicarsko udruženje bojara i gipsera www. RÖFIX nudi mnogobrojne specijalne temeljne žbuke koje su primjerne za različite podloge.Njemačka organizacija Trokken mortel(Suhi mort) www.Na bazi vapna .

cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno .vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 Lagani premaz za strop Mineralne završne žbuke Nanošenje žbuke na ciglu (puna cigla) betonski elementi Prije nanošenja temeljne žbuke treba provjeriti jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom (različite debljine žbuke) Važno: provjera iscvjetavanja. 3 dana Mineralne završne žbuke Unutarnje žbuke bez bez 80 . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije se prekoračiti 4.Važna pred ispitivanja: Kontrola vlaženjem.0% mase.predšpric pokrivno nanijeti min.cementa . zaostala vlažnost i vlažnost zrna.5% mase bei kod gipsanih žbuka RÖFIX 12 / RÖFIX 10 Vezivni most nanjeti pokrivno Unutarnje žbuke bez preostala vlažnost <4.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 224 lagani premaz za strop Preporučene završne žbuke Jako upijajuće: RÖFIX 670 Vanjska i unutranja žbuka cementni .vapnena temeljna žbuka Preostala vlažnost < 2.0% mase.Na bazi vapna .cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno . 3 dana RÖFIX 510 vapneno . Žbuka Priprema podloge RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo nanjeti zupčastim gleterom RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric / RÖFIX 12 Vezivni most nanjeti poekrivno Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke mokro na mokro Vanjska i unutranja žbuka min. nakon betoniranja suh nakon 8 tjedana. Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 3. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 510 vapneno . Uobičajeno je beton ljeti. zimi nakon 80 dana bez smrzavice i pogodan za žbukanje.0 % mase kod RÖFIX 410 Betonfinish bez bez RÖFIX 410 Betonfiniš min.Temeljne žbuke .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na beton i armirani beton Prije nanošenja žbuke beton mora biti dovoljno suh.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 190 gipsano . 24 sata bez RÖFIX 190 Gipsano .

vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš Mineralne završne žbuke bez 24 sata *.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na poroznu ciglu (lagana puna cigla) Prije nanošenja temeljne žbuke potrebno je provjeriti. bez prašine i primjesa masnoće.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom. sa RÖFIX 860 mortom za šliceve ili RÖFIX 820 toplinsko .17 W/mK) mora biti izgrađen prema određenim pravilima. Pukotine i šliceve popuniti izolacijskim mortom.mokro na mokro jeti (temeljna žbuka .cementa .izolacijskim mortom). Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prelaziti 4...Temeljne žbuke .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke RÖFIX 866 dobro našpricati Vanjska i unutranja žbuka (Temeljnu žbuku obraditi u dva sloja) bez Unutarnje žbuke u svakom primerju izravnavanje s RÖFIX RÖFIX 420 planblokfiniš mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno .cementna lagana temeljna žbuka * RÖFIX 190 gipsano . Nakon sušenja od nanošenja podložne žbuke od najmanje 3 tjedna potrebno je izravnavanje po čitavoj površini s RÖFIX Renostar uključujući ugradnju RÖFIX P50 armaturne mrežice. 81 .. RÖFIX 865 ) RÖFIX 190 gipsano . 3 tjedna bijelim vapnom pokrivno nanjeti Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 866 vapneno . Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno . RÖFIX 865 ) pokrivno nan.obrada 2slojno) Unutarnje žbuke bez bez RÖFIX 866 vapneno .vapnena unutarnja žbuka Nanošenje žbuke na visokoporoznu ciglu Visokoporozni zid (Lambda < 0. (npr. Prazne fuge prethodno napuniti.Na bazi vapna .(različite debljine žbuke) Važno: kotrola iscvjetavanja.cementna Mineralne završne lagana temeljna žbuka ( RÖFIX žbuke 864.0% mase. RÖFIX 865 ) Preporučene završne žbuke RÖFIX 673 špric s cementom i min. Cigle u potpunosti moraju biti suhe.

RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Unutra: bez pripreme podloge Vanjska i unutranja žbuka Vani: RÖFIX 866 vapneno cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. 24 sata 10 Vezivni most pokrivno nanjeti RÖFIX 190 gipsano .. 3 dana prije početka žbukanja popraviti nabacivanjem temeljne žbuke i grubim razvlačenjem iste.Na bazi vapna .gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na porobeton (plinobeton) Veća oštećenja bridova i udubljenja potrebno je min. Nanošenje žbuke na vapnenac Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine. Potrebno je armirati prijelaze i svodove. kod gustoće podloge od 600/m3 Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 vapneno ..vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 420 planblokfiniš bez 24 sata * .cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 864. 3 dana RÖFIX 510 vapneno . Prije nanošenja žbuke potrebno pomesti podlogu metlom.. ne smije prekoračiti 3.cementna temeljna žbuka / RÖFIX 610 cementno .vapnena temeljna Mineralne završne žbuka žbuke RÖFIX 55 nanjeti zupčastim gleVanjska i unutranja žbuka terom RÖFIX Unistar BASIC masa za lijepljenje i armiranje pokrivno nanjeti Unutarnje žbuke mokro na mokro RÖFIX 12 vezivni most / RÖFIX min.vapnena unutarnja žbuka 82 .0% mase Žbuka Priprema podloge RÖFIX 670 S specijalni cementni špric / RÖFIX 12 vezivni most pokrivno nanjeti Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke min. nanijeti po čitavoj površini armaturnu masu RÖFIX Renostar uključujući i RÖFIX P50 armaturnu mrežicu s. Kod nepotpunog fugiranja ili zbog utjecaja kiše u fazi grube izgradnje potrebno je nakon min. Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračit 17% mase.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864. RÖFIX 865 ) pokrivno nanjeti (obrada temeljne žbuke 2-slojno) bez Unutarnje žbuke izravnavanje sa RÖFIX 420 planblokfiniš bez mokro na mokro RÖFIX 866 vapneno . 3 tjedna sušenja temeljne žbuke.Temeljne žbuke .cementa . RÖFIX 865 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano .

0% mase.cementa .vapnena unutarnja žbuka Unutarnje žbuke bez bez * ...cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX 864 RÖFIX 865 ) * Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti min.cementna lagana temeljna žbuka ( RÖFIX Mineralne završne 865.gipsa Osnove / Vrste Nanošenje žbuke na izolacijske ploče od drvene vune i elementa od drvene vune Treba obratiti pozornost na dovoljnu povezanost ploča sa podlogom (po potrebi pričvrstiti pričvrsnicama).Ako se konstruktivno na jednoj površini susretnu različiti materijali.. Labave dijelove potrebno je ukloniti. 3 tjedna Unutarnje žbuke bez RÖFIX 866 vapneno . Nakon sušenjo temelje žbuke od min. 3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 83 .. 3 tjedna nanijeti RÖFIX Renostar s armaturnom mrežicom RÖFIX P50 Mješoviti zidovi Mješovit zid predstavlja problematičnu podlogu. budući da se radi o materijalima različitih karakteristika. 3 tjedna Mineralne završne RÖFIX 510 Vapneno . RÖFIX 864 ) * žbuke RÖFIX 190 gipsano .cementna žbuke temeljna žbuka RÖFIX 190 Gipsano .Temeljne žbuke . Nakon sušenjo temelje žbuke od min. potrebno je radi uklanjanja pukotina izvršiti naknadno izravnavanje mrežice. Mokre ili ovlažene ploče ili elementi moraju se osušiti.. Žbuka Priprema podloge Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 866 Vapneno . Sadržaj vlažnosti određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije prekoračiti 4.Na bazi vapna . Žbuka Vrijeme sušenja Preporučene temeljne žbuke Preporučene završne žbuke Vanjska i unutranja žbuka RÖFIX 670 Cementni špric pokrivno nanjeti bez min.vapnena unutarnja žbuka * ..Nije moguće izraditi homogenu podlogu i moguć je nastanak opterećenja. Sa žbukanjem se smije započeti tek nakon dovoljnog isušivanja jezgre zida.

cementa . cigla. 35 MG (EN 998-1): GP. 1850 kg/m3 KODVP µ: ca.elementi od drvenog ivera.3 mm Potrošnja: ca.4 mm • Potrošnja: ca.1. 5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 20 N/mm2 • NG: ca. 3 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 1750 kg/m3 KODVP µ: ca. W0 MG (ON B3340): PM4. • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama. kao npr. CSIV. • Kao cementni špric za termo žbuke na jako upijajućim podlogama.elementi od drvenog ivera. CSIV. CSIV. cigla. 30 N/mm2 NG: ca. Osobine: • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Mogućnost mazanja i valjanja • Hrapava podloga • Izjednačava upojnost podloge • Dobra prionjivost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . W3 Način dostave: 84 . W3 • Granulacija: 0 . W0 • MG (ON B3340): PM4. • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. 45 MG (EN 998-1): GP. miješani zid. 4 kg/m2 ca.itd. W0 MG (ON B3340): PM4. W3 • • • • • • • Granulacija: 0 .itd. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca.Na bazi vapna . • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. pogotovo kod glatkih betonskih površina i vapenopješćanog kamena.gipsa Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 Cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 670 S Specijalni cementni špric RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most RÖFIX 672 Cementni špric/ Vezivni most Područja primjene: • Cementni špric i vezivno sredstvo za jako upijajuće i kritične podloge. 4 kg/ m2 • TČ (28 dana): ca. 30 N/mm2 NG: ca. ploče od drvene vune i izolacijske ploče. 30 • MG (EN 998-1): GP.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .4 mm Potrošnja: ca. miješani zid. kao npr. ploče od drvene vune i izolacijske ploče.

cementne ili gipsane žbuke. 1750 kg/m3 KODVP µ: ca. W0 MG (ON B3340): PM4.1. npr.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . 0.3 kg/m2 • Potrošnja: ca. neravnomjerno upijajućim podlogama. 0. • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama.2 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.Na bazi vapna .8 mm • Potrošnja: ca. CSIV.cementa . • RÖFIX premaz za neutralizaciju pogoduje za mineralne podloge. Za poboljšanje prijanjanja gipsanih/ vapnenih žbuka na kritičnim. W3 • Granulacija: 0 . specijalno za poroznu ciglu i sl. glatkom betonu • Za vapnene.4 mm Potrošnja: ca. vapnenih ili cementnih žbuka.0. • Predpremaz i usporivač sušenja za izjednačavanje neravnomjerno upijajućih podloga prije nanosa gipsanih. • Vezivno sredstvo bez otapala za žbuke koje sadrže gips na kritičnim podlogama. • pH-vriijednost: 7 85 .2 kg/m2 • Granulacija: 0 . glatkom betonu • Moguće dostaviti odmah spremno za uporabu kao RÖFIX 10 ili kao koncentrat RÖFIX 10 K. Pri pravilnoj primjeni ne postoji opasnost od odvajanja slojeva • • • • Hrapava podloga Izjednačava upojnost podloge Dobra prionjivost Ekološki preporučljivo • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Odmah uporabljivo nakon dostave • Crveno obojano • • • • • Dobra prionjivost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Izvrsna kvaliteta obrade Crveno obojano • Dobra prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • Granulacija: 0 . 4. 0. 15 N/mm2 NG: ca.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.te znatno smanjuje upojnost. • Špric i vezivno sredstvo za Eko žbuke.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 673 Špric s cementom i bijelim vapnom RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Premaz za neutraliziranje • Špric i vezivno sredstvo za svaku vrstu zida. 25 MG (EN 998-1): GP. npr. kao što su Vapnene i glinene žbuke.2 mm • Potrošnja: ca.

1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca.1. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.4 mm Potrošnja: ca. Izdašnost u litrama: ca.1.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama.gipsa Podaci o proizvodu Vapneno .5 N/mm2 • NG: ca.4 mm • Potrošnja: ca. 13 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. 20 E ./ TO TČ (28 dana): ca. CSII.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. šuplja cigla. 26. cementni kamen./ TO TČ (28 dana): ca./jed./ jed.cementa . cigla.3 ltr.cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno . • Za sve normalne podloge kao opeka.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . šuplja cigla. kao i za hrapavi beton. kao i za hrapavi beton. cementni kamen. CSII.stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom na svim normalnim podlogama. 20 • E . vapnenec.cementna temeljna žbuka Područja primjene: • Temeljna žbuka za unutarnje zidove./ TO • TČ (28 dana): ca. 3000 N/mm2 • MG (EN 998-1): GP./jed. 25 E . šuplja cigla. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 3 N/mm2 NG: ca. vapnenec.cementna temeljna žbuka RÖFIX 520 Vapneno .Na bazi vapna . 750 ltr. Izdašnost u litrama: ca. kao i za hrapavi beton.cementne temeljne žbuke RÖFIX 510 Vapneno . 2. • Izdašnost u litrama: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno .4 mm Potrošnja: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. 650 ltr. 3000 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.cementna temeljna žbuka RÖFIX 515 Vapneno . 2.modul: ca. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove.modul: 3200 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.cementna temeljna žbuka RÖFIX 510 Vapneno . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. W3 Način dostave: 86 . 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.5 N/mm2 NG: ca. 26 ltr.modul: ca. CSII. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Temeljna žbuka za unutarnje zidove. cigla. vapnenec. cementni kamen. 850 ltr. • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 29 ltr. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Za sve normalne podloge kao opeka. cigla. • Za sve normalne podloge kao opeka.1.

TČ (28 dana): ca.brza RÖFIX 615 Cementno . W1 • • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 30 E . 26 ltr.4 mm Potrošnja: ca. CSIV. 25 ltr. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.1. Izdašnost u litrama: ca. CSII. Kod velikih. CSIV. 4 N/mm2 NG: ca. CSII.modul: 3500 N/mm2 Upojnost vode: < 0. W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. • Pogodan za ljepljenje pločica u stambenim prostorima.cementa . W2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .1.4 mm Potrošnja: ca. Nije pogodno za žbukanje laganog zida. itd. 4 N/mm2 NG: ca./jed. 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. W3 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./ TO TČ (28 dana): ca. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. na svim normalnim podlogama i grubom betonu. poslovno korištenih vlažnih i mokrih prostora (velike kuhinje. bazeni) potrebno je koristiti RÖFIX 620 • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom./jed./jed. 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. Izdašnost u litrama: ca. • Usporivač vode • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Brzo veže Usporivač vode Izvrsna kvaliteta obrade Brza mogućnost oblaganja • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Odbija vodu • Izvrsna kvaliteta obrade • Stalna otpornost na vlagu • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .vapnena temeljna žbuka RÖFIX 615 Cementno .5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP.Na bazi vapna . Na svim normalnim podlogama.1.vanjska žbuka za podrumske zidove. tuševi.5 kg/m2h MG (EN 998-1): GP. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. 625 ltr. Nije pogodno za žbukanje laganog zida.brza RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka. 25 MG (EN 998-1): GP. 650 ltr.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . 19 ltr. • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr. W1 87 . 26 ltr. 12 N/mm2 NG: ca./ TO TČ (28 dana): ca. Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje.2 mm Potrošnja: 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 625 ltr./ TO TČ (28 dana): ca. 30 Upojnost vode: < 0. žbuka za podnožja RÖFIX 620 Cementna temeljna žbuka. W2 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4.vapnena temeljna žbuka RÖFIX 610 Cementno . 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 12 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. na svim normalnim podlogama i grubom betonu. itd. Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje. • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 610 Cementno .vapnena temeljna žbuka . Izdašnost u litrama: ca.1. na svim normalnim podlogama i grubom betonu • Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr. 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.vapnena temeljna žbuka ./jed. kao i na grubom betonu.4 mm Potrošnja: ca.). žbuka za podnožja • Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom. • Ne korisiti za fasadno podnožje • Brzovezujuća temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove u vlažnim prostorijama.vanjska žbuka za podrumske zidove. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.modul: ca.). 25 E . žbuka za podnožja RÖFIX 625 Cementna temeljna žbuka.

Izdašnost u litrama: 650 ltr. za sve normalne podloge. šuplja cigla.1 mm Potrošnja: ca. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke.4 mm Potrošnja: ca. cementni kamen. vapnenec. silkatne. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Povišena zaštita od zračenja.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 660 Cementno . W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 19 ltr./TO TČ (28 dana): ca./ TO TČ (28 dana): ca. 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 16 ltr. cigla. Minimalna debljina žbuke: 10 mm MG (EN 998-1): GP. • Za sve normalne podloge kao opeka.pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .modul: ca. 4 N/mm2 NG: ca. silkatne. CSIV. CSII. odbija rendgenske zrake Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Mogućnost velikih debljina slojeva • Dobra mogućnost rada sa žlicom • Mogućnost velikih debljina slojeva Sastav: • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Vapno • Barit . 30 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. CSII. 625 ltr. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.vapnena gruba žbuka RÖFIX 660 Cementno . W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. cigla. cigla.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . 25 MG (EN 998-1): GP.cementa . silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Ne korisiti za fasadno podnožje • Univerzalna temeljna žbuka za sve vrste zidova i betonskih površina. W3 • • • • • • • Granulacija: 0 . 15 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. • Nije pogodan za visoko porozne zidove • Za primjenu u ustanovama za rentgensku dijagnostiku s normalnim naponom do 250 V • Za sve normalne podloge kao opeka. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke.Na bazi vapna . kao i za hrapavi beton./jed. W3 Način dostave: 88 . kao i za hrapavi beton. šuplja cigla.4 mm Potrošnja: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka.vapnena gruba žbuka RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX 661 Mort za žbukanje i zidanje RÖFIX Rentgenska žbuka RÖFIX Rentgenska žbuka Područja primjene: • Grubozrnata temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove. vapnenec.5 N/mm2 NG: 1600 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 cm KODVP µ: ca. Izdašnost u litrama: ca. kao i za hrapavi beton. 25 ltr. cementni kamen. šuplja cigla./jed. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. 25 E . 2. W0 MG (DIN 18550): PIII MG (ON B3340): PM4. cementni kamen. 15. vapnenec./jed.

porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. itd. na sve porozne podloge kao drvenu ciglu. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./jed. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. CSII.. TČ (28 dana): ca. lagane građevinsike ploče i sl.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno . 20 MG (EN 998-1): LW./ TO TČ (28 dana): ca. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. porobetona.porobeton. kao porozne cigle.cementa .5 N/mm2 NG: ca. 2. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.drvenu vunu . 800 ltr.5 N/mm2 NG: ca. • Pogotovo na lagani zid.1. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.1. Izdašnost u litrama: ca.6 mm Potrošnja: ca. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2.cementna lagana temeljna žbuka • Lagana žbuka za podnožja za fasade. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2.porobeton.1. 1250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 864 Vapneno . Izdašnost u litrama: ca. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 30 ltr..du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .lagane građevinske ploče.gipsa Podaci o proizvodu Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze RÖFIX 525 Žbuka za podnožja flex RÖFIX 525 Žbuka za podnožja ./ TO TČ (28 dana): ca.4 mm Potrošnja: ca. • Pogotovo na lagani zid. 2 N/mm2 NG: ca. • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalnan napon • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalno skupljanje • Bez cementa • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSII.drvenu vunu . 20 E . • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama.5 N/mm2 NG: ca. 860 ltr..lagane građevinske ploče. 20 MG (EN 998-1): LW. porobetona. porobetona. 990 ltr. W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. CSII. kao porozne cigle. itd. 12. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .lagane građevinske ploče. Izdašnost u litrama: ca.drvenu vunu .6 mm Potrošnja: ca. lagane građevinsike ploče i sl.lagane građevinske ploče./jed. W2 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 2. itd. ploče od drvene strugotine. CSIII. itd. ploče od drvene strugotine. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm KODVP µ: ca.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno . 26 ltr.6 mm Potrošnja: ca. W2 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. • Pogotovo na lagani zid. ploče od drvene strugotine. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.porobeton.cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 865 Vapneno .Na bazi vapna . porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. 24 ltr. kao porozne cigle.modul: 4500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP./jed. W2 89 .cementna lagana temeljna žbuka RÖFIX 866 Vapneno . lagane građevinsike ploče i sl. • Lagana temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama.1. 24 ltr. • Pogotovo na lagani zid. poro beton.3 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca../ TO TČ (28 dana): ca. 2. itd. 20 MG (EN 998-1): LW.porobeton. 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. ploče od drvene strugotine.drvenu vunu ./jed.flex RÖFIX 864 Vapneno .

0.drvenu vunu . 20 ltr. Osobine: • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Toplinska izolacija Minimalno skupljanje Dobra strojna obrada • Izvrsna mogućnost stajanja • Mogućnost velikih debljina slojeva • Brzo veže Sastav: • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • • • • Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • Izdašnost u litrama: ca. ploče od drvene strugotine. instalacijskih otvora i sl. 300 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 NG: ca.. 1 N/mm2 • NG: 550 kg/m3 • Izdašnost u litrama: ca. ploče od drvene strugotine. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. 950 kg/m3 Način dostave: 90 .gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 860 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 861 Mort za šliceve RÖFIX 862 Izravnavajuća žbuka RÖFIX 862 Izravnavajuæa žbuka Područja primjene: • Za popunjavanje pukotina na zidu.porobeton. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku.porobeton. 1900 ltr. porozni zid od kamena kao i poroznu opeku. itd.. instacijskih otvora i sl.drvenu vunu .lagane građevinske ploče. šliceva. • Pogotovo na lagani zid..du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . šliceva.drvenu vunu . • TČ (28 dana): ca.Na bazi vapna . 25 ltr.cementa . prolaza za cijevi. 50 ltr. • Lagana žbuka za izravnavanje za žbuke koje sadrže cement. • Pogotovo na lagani zid. prolaza za cijevi. TČ (28 dana): ca.lagane građevinske ploče. • Za popunjavanje pukotina na zidu. 2 N/mm2 • NG: ca./jed./jed. • Pogotovo na lagani zid. itd./jed.porobeton.lagane građevinske ploče./ TO • TČ (28 dana): ca. itd. ploče od drvene strugotine. • Za postavljanje profila i lajsni unutra i vani. Izdašnost u litrama: ca.

1050 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 . 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. • Za sve normalne podloge kao opeka. • Gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. cementni kamen. • Za popravak i korekturu na špaletama. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca.0. kao i za hrapavi beton.cementa .8 mm • NG: ca. • Gletana i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka. 2 N/mm2 NG: ca.vapnene temeljne žbuke RÖFIX 100 Dvostruko pečeni gips RÖFIX 100 Dvostruko peèeni gips RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 110 Gletana i filcana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana žbuka • Masa za popravljanje i korekturu na bazi čistog gipsa .gipsa Podaci o proizvodu Gipsano . šlicevima zidova. cigla. vapnenec.dvostruko pečeni gips. • Brzo veže • Univerzalna primjena • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Viskoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Izabrani gipsovi • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 . šuplja cigla. 2 N/mm2 NG: ca. 9. otvorima za instalacije.8 mm Potrošnja: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 .du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . vapnenec. kao i za hrapavi beton.1 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. 10 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. šuplja cigla. cigla.0.0.8 mm Potrošnja: ca. cementni kamen.Na bazi vapna . 10 MG (DIN 18550): PIV 91 .

šuplja cigla. • Za sve normalne podloge kao opeka. šuplja cigla. 11 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 .vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 160 Gipsana žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 175 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 150 Gipsano ./jed.0. 890 ltr. 3 N/mm2 NG: ca. cementni kamen. kao i za hrapavi beton.0.5 N/mm2 NG: ca.1./ TO TČ (28 dana): ca.cementa .8 mm Potrošnja: ca.2 mm Potrošnja: ca.8 mm Potrošnja: ca.5 N/mm2 NG: ca. vapnenec. grubim starim žbukama.Na bazi vapna . cementni kamen. cigla. cigla. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. cigla. vapnenec. vapnenec. Izdašnost u litrama: ca. kao i za hrapavi beton. šuplja cigla. 950 ltr. 10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 92 .vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 150 Gipsano . kao i za hrapavi beton. • Prionjiva žbuka i žbuka za renoviranje za stropove i unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama i nosivim. 2.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . 2. 1150 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 28. Osobine: • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra sposobnost gletanja • Minimalnan napon • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 8. Izdašnost u litrama: ca.5 ltr. • Za sve normalne podloge kao opeka. 27 ltr./ TO TČ (28 dana): ca./jed. • Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama.6 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. 960 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca. cementni kamen. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 .

cigla.0. Izdašnost u litrama: ca.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 180 Unutrašnja temeljna žbuka Primo RÖFIX 190 Gipsano .8 mm Potrošnja: ca.0. cementni kamen.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno .gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove na svim normalnim podlogama.cementa . vapnenec.vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 190 Gipsano .5 N/mm2 NG: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV 93 . • Za sve normalne podloge kao opeka. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. vapnenec. vapnenec. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • • Granulacija: 0 .8 mm Potrošnja: ca. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. bijela boja • • • • Izabrani gipsovi Vapno Cement Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • • • • • • • Granulacija: 0 . • Za sve normalne podloge kao opeka.gipsana unutarnja žbuka RÖFIX 191 Vapneno . 2 N/mm2 NG: ca.1 mm Potrošnja: ca. cigla. • Brzovezujuća temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama./ TO TČ (28 dana): ca. 830 ltr. • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama. 12 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 2.8 mm Potrošnja: ca. kao i za hrapavi beton. 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca.0. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • • Brzo veže Visoka izdašnost Reguliranje vlažnosti Izvrsna kvaliteta obrade Dobra strojna obrada • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. kao i za hrapavi beton. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Granulacija: 0 . 12 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. • Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama. cementni kamen. šuplja cigla. • Za sve normalne podloge kao opeka./jed. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. 2 N/mm2 NG: ca. građevinskim pločama i grubim betonskim površinama. cementni kamen.Na bazi vapna ./jed. • Mort za postavljanje profila u unutarnjem području. cigla. šuplja cigla. 800 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: ca. TČ (28 dana): ca. 25 ltr. mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla. šuplja cigla. 2 N/mm2 NG: ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: < 0. kao i za hrapavi beton. 25 ltr.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke .

10 MG (DIN 18550): PIV Način dostave: 94 . 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca./jed.1 mm KODVP µ: ca. suhim vapneno/cementnim temeljnim žbukama i gipsanim građevinskim pločama. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca. 10 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Nije potrebno brušenje površine • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka. bijela boja • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka./jed. • Bijela žbuka/gipsana masa za gletanje na gipsanim temeljnim žbukama. vapnenopješćanog kamena.cementa . 27 ltr. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 10 mm KODVP µ: 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • Potrošnja: ca. 30 ltr. mat površina Redovita krivulja vezivanja Dobra strojna obrada Sastav: • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Izabrani gipsovi • Vapno • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Potrošnja: ca. 2 N/mm2 NG: ca. 3. 1 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. 5 N/mm2 NG: ca.gipsa Podaci o proizvodu RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 246 Bijela žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka RÖFIX 260 Gipsana strojna žbuka Područja primjene: • Masa za izravnavanje na temeljnim žbukama i građevinskim pločama. TČ (28 dana): ca. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 0. porobetona i sl./jed. TČ (28 dana): ca. 30 ltr. Osobine: • • • • Dobra sposobnost gletanja Glatka.5 N/mm2 NG: 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: ca. mat površina Redovita krivulja vezivanja Svijetla.du vo oiz pr o ci da Po sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . TČ (28 dana): ca. • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Jednoslojna bijela žbuka na normalno upijajućim podlogama od opeke.Na bazi vapna . • Mineralni temeljni premaz za gipsane ploče • Uobičajena strojna jednoslojna bijela žbuka u suhim područjima.

da ra Ob sa gip nta ce a pn va zi ba Na uk žb eljn me Te

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada
Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka
Profesionalni savjet

Priprema podloge Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. DIN 18350, tj. SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2,5% mase (prema CM mjerenju). Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti.

Kod velikih, poslovno korištenih mokrih i vlažnih prostora (velikih kuhinja, tuševa, bazena) nisu prikladni mortovi i podložne žbuke koje sadrže gips

Nanos temeljne žbuke Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Nanos temeljne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica, te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača cca. 2 minute

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Razvlačenje temeljne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom.

Kod žbuka koje sadrže gips, od velike je važnosti obratiti pozornost da postoji dovoljno prozračivanje za vrijeme sušenja. Zbog toga se ne može dati opće vrijeme stajanja tj.sušenja. Oprez: izbjegavati propuh !

Nahrapaviti temeljnu žbuka Pazvucènu žbuku sa novom spužvastom letrom nahrapaviti

95

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada gips-vapnenih jednoslojnih žbuka

Profesionalni savjet

Filcanje temeljne žbuke Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Gletanje temeljne žbuke Izvođenje gletane žbuke: žbuku je moguće rezati, vezati i zatim izgletati gleterom, dok se ne postigne glatka površina (glatke površine kao podloge za tapete i premaze).

Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Žbuke koje sadrže gips u pravilu nanijeti jednoslojno Ne miješati s drugim materijalima Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti

96

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada višeslojnih vapneno - cementnih žbuka.

Profesionalni savjet

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Na podloge koje jako ili različito upijaju potrebno je nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Zidove koji imaju visoki stupanj poroznosti prethodno obraditi RÖFIX 673 cementnim- bijelovapnenim špric mortom

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju uz pomoć rotacijskog mješača ca. 2 minute Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Izvođenje filcane žbuke: spužvastom letvom žbuka se može naknadno obraditi i filcati

Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve

Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati. Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku. Nakon određenog vremena čekanja, tj. sušenja, može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila

Šeranje temeljne žbuke Pri radu u dva sloja, potrebno je preko prvog sloja nakon protvrdnjavanja preći letvom te ga i nahrapaviti Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr. putem bočnog prozračivanja)

Rez žlicom:žbuka se prije zadnjeg radnog koraka (šeranje, filcanje, gletanje),do temelja proreže žlicom ili sječivom. Zatim se dovršava površina, pri čemo rezovi postaju nevidljivi. Rez žlicom je jedna vrsta "mjesta pucanja"

Premazivanje temeljne žbuke Nakon potpunog vezivanja temeljne žbuke koristiti samo paropropusne, mineralne završne žbuke (RÖFIX plemenita žbuka, silokonska ili silikatna žbuka, kao i RÖFIX SiSi žbuka)

Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge. Fuge ostaju vidljive. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez"

97

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Obrada temeljne žbuke na zidnom grijanju

Profesionalni savjet

Nakon montaže zidnog grijanja na porobeton, potrebno je prije gipsano- vapnene žbuke nanijeti RÖFIX 12 vezivni most, a prije vapneno- cementne žbuke nanijeti RÖFIX 670 špric mort. Vrijeme stajanja RÖFIX 670: 3 dana Nakon montaže zidnog grijanja na izolacijske ploče (XPS, EPS, pluto ili mineralna vuna) potrebno je nazubljeno pregletavanje cijele površine RÖFIX Unistar Basicom kao vezivnim mostom. Vrijeme stajanja: min. 3 dana kod vapneno- cementnih žbuka; min. 3 tjedna kod vapneno gipsanih žbuka.

Za smanjenje mogućnosti pojave pukotina kod žbukanih sistema zidnog grijanja, općenito se preporučuje postavljanje armaturnog sloja

Priprema podloge

Kod sistema zidnog grijanja čija dužina prelazi 10 m, potrebno je planirati diletacije zbog termičkog rada

Kao žbuke za zidno grijanje preporučujemo vapneno cementne RÖFIX 510, 610, tj. vapneno gipsane žbuke RÖFIX 190, 150 Isto tako RÖFIX Geolem se može upotrjebiti kao višeslojna žbuka kod zidnog grijanja. Sve podloge moraju bez čekanja biti obrađene nazubljenim RÖFIX Unistar BASIC. Prvi sloj mora u potpunosti biti suh prije nanošenja slijedećeg sloja. Debljina sloja žbuke iznad cijevi zidnog grijanja iznosi od minimalno 10 do maksimalno 20 mm

Nakon dovoljnog protvrdnjavanja vapneno-cementne žbuke, potrebno je postaviti armaturni sloj RÖFIX Renostar ili RÖFIX Renoplus, s utiskivanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice Nakon nanošenja armaturnog sloja i čekanja od 1 tjedna, može se nanijeti završna žbuka RÖFIX Renoplus može se direktno filcati ili strukturirati

Kod postavljanja parozapornih slojeva ili obloga, ličilac ili keramičar mora obratiti pozornost na dovoljnu suhoću žbuke

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

Molimo da obratitie pozornost na aktualne ÖAP smjernice "Smjernice za obradu vodovodnih sistema za zidno grijanje"

98

Temeljne žbuke - Na bazi vapna - cementa - gipsa Obrada

Popunjavanje zidnih šliceva s RÖFIX mortom za popunjavanje

Profesionalni savjet

RÖFIX 860/861 mort za šliceve pogodan je za popunjavanje zidnih otvora kao što su šlicevi na zidu ili instalacijski kanali ili za zatvaranje prezida u kupaoni, wc-u, kuhinji.

Nanošenje morta za šliceve Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati u protočnoj mješalici Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom

Razvlačenje morta za popunjavanje šliceva Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 30 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva Zatim se mort za šliceve skida letvom. Daljni radovi tek nakon isušivanja morta. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci

Armiranje morta za popunjavanje šliceva Svježi mort ugraditi u roku od 20 minuta Svježi mort odmah staviti u šupljine Kod šliceva širine 10 cm potrebno je kao i kod miješanog zida postaviti dodatni armaturni sloj s RÖFIX 55 i potrebno je postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu. Nakon toga se temeljna žbuka tehnikom "mokro na mokro" nanosi na armaturni mort. Ako se temeljna žbuka nanosi na očvrsli mort, armaturni sloj se nanosi "križno"

Premazivanje mortom za popunjavanje šliceva Prije nanošenja narednog sloja, ispitati potpunu suhoću podloge

99

lac ijste Vrs / ve no O ke izo ko ns pli To uk žb es ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

TOPLINSKO - IZOLACIJSKE ŽBUKE Osnove / Vrste
Toplinska-izolacija bez fuga
Toplinske žbuke i toplinsko-izolacijska šuplja cigla mineralni su građevinski materijali i idealno se dopunjavaju u svojim karakteristikama. Njihova sposobnost zaustavljanja topline jamči dobru toplinsku zaštitu vanjskog zida. Povrh toga, oba ova građevinska materijala, zasebno ili u kombinaciji, donose i druge važne karakteristike, koje su neophodne za vanjske zidove: visoku nosivost kao i izvanrednu zaštitu od požara i vlage. Nizak otpor toplinske žbuke prema difuziji vodene pare dopunjava dobar transport vlage u poroznim ciglama s okomitim rupama. Time je osigurano da se vlaga u novogradnji brzo razgrađuje i da ne dolazi do štetnih nakupljanja vlage u presjeku zida. Konačno, oba ova građevinska materijala, zahvaljujući svom visokom vijeku trajanja, jednostavnom održavanju i dobroj sposobnosti reciklaže, odgovaraju i današnjim zahtjevima suvremene gradnje. S Reduciranjem termičkog opterećenja podloge, ali također i uslijed niskog modula elasticiteta (E-modula), toplinske žbuke povećavaju sigurnost od nastajanja pukotina. toplinskim žbukama mogu se izvesti izolacijski slojevi bez fuga, koji se bez problema prilagođavaju svim geometrijskim oblicima podloge za žbukanje.

Sistem topinske žbuke
RÖFIX sistem toplinske žbuke sastoji se od toplinsko izolacijske temeljne žbuke i vodoodbojne završne žbuke. Oba sloja žbuke svojim su karakteristikama prilagođeni jedan drugome. Kod starih građevina s višim mehaničkim opterećenjima i finim strukKao toplinske žbuke označavaju se one žbuke, koje imaju vrijednost toplinske provodljivosti < 0,20 W/ mK. Ovaj zahtjev se smatra ispunjenim kada nasipna gustoća otvrdturnim žbukama preporučuje se armiranje u masi za izravnavanje RÖFIX 441. nulog morta iznosi < 600 kg/m3. Što se tiče zaštite od požara, sustavi termo-žbuke s EPS-dodatkom svrstavaju se u skupinu teško zapaljivih. Sistemi i toplinske-žbuke s mineralnim dodacima (kao npr. perlit) u skupinu nezapaljivih žbuka.

100

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Osnove / Vrste

Područja primjene
Područja primjene toplinskih žbuka

Crkva Vidovice, BiH sa RÖFIX 888

Hotel u Scoul, Graubünden, Švicarska

RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom sa Sgraffito.

Chateu Vionazz, Švicarska, sa RÖFIX 851 Toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela, unutarnja i vanjska

Hotel Hanswirt u Rabland, Italija RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

Lokal u Lustenau, Austrija sa RÖFIX 851 toplinsko - izolacijskom žbukom, bijela

Daimler-Benz muzej Stuttgard, Njemačka unutra sa RÖFIX 140 laka-gipsana žbuka

Dietikon, Švicarska sa RÖFIX 888 toplinsko izolacijskom žbukom

Hotel na Seiser Alm, Italija sa RÖFIX 888 toplinsko - izolacijskom žbukom

101

lac ijsdu vo oiz pr o ci da P ke izo ko ns pli To uk žb eo ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Toplinsko - izolacijske žbuke
RÖFIX 888 Toplinska žbuka
RÖFIX 888 Toplinska žbuka

RÖFIX 850 Toplinska žbuka
RÖFIX 850 Toplinska žbuka

RÖFIX 840 Toplinska žbuka
RÖFIX 840 Toplinska žbuka

Područja primjene:

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

• Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima. Na svim normalnim podlogama. • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenec, kao i za hrapavi beton. • Ne korisiti za fasadno podnožje

Osobine:

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

• • • •

Toplinska izolacija Visoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Mogućnost velikih debljina slojeva

Sastav:

• • • •

Cement Vapno Lagani dodatak (organski) Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

• Cement • Vapno • Lagani dodatak (mineralni)

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 2 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): 0,5 N/mm2 NG: ca. 250 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 MG (EN 998-1): CSI, W1, T1 MG (ON B3340): PM1, W2

• • • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Potrošnja: ca. 0,25 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

• • • • • • •

Granulacija: 0 - 3 mm Izdašnost u litrama: ca. 50 ltr./jed. TČ (28 dana): ca. 1,5 N/mm2 NG: ca. 450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 Čvrstoća pri savijanju: ca. 0,7 N/ mm2 • MG (EN 998-1): CSI, W1, T2 • MG (ON B3340): PM2, W3

Način dostave:

102

lac ijsda ra O ke izo ko ns pli To uk žb eb ljn me Te

Temeljne žbuke - Toplinsko - izolacijske žbuke Obrada

Obrada
Obrada toplinskih žbuka
Profesionalni savjet

Prije samog žbukanja na svim rubovima i kutovima potrebno je postaviti nehrđajuće žičane kutnike na vanjskom području, a u unutarnjem postaviti lajsne za žbukanje Kod postavljanja profila za žbuku kod žbuka koje sadrže cement preporučujemo RÖFIX 862 lagani mort ( ni u kojem slučaju ne koristiti mortove koje sadrže gips)

Dijelove građevine (prozore, okvire prozora, vrata, itd.) potrebno je prije obrade prekrititi, kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja

Nakon izvršenog ispitivanja i pripremanja podloge (zatvaranja proreza, fuga i praznina) potrebno je i obraditi podlogu Postavljanje profila: Profili se postavljaju točkastim ljepljenjem na razmaku od 50 cm. Pocinčane profile potrebno je odrezati na određenu dužinu škarama za lim, a kod debljeg materijala upotrebljava se metalna ručna pila Kod glatkih betonskih površina koristiti RÖFIX 10 ili RÖFIX 12 vezivni most

Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Debljina žbuke u jednom sloju do 40 mm, kod većih ili nejednakih debljina sloja nanijeti slijedeći sloj nakon protvrdnjavanja ili najkasnije nakon 24 sata

Nanijeti temeljnu žbuku razvuči i nakon protvrdjavanja izgrebati letvom ili gleterom. Potrebno je korištenje statora koji odgovara toplinskoj žbuci Uz prikladne vremenske prilike moguće je u jednom radnom potezu nanošenje sloja i do 50 cm. Kod većih debljina mora se raditi u više slojeva, pri čemu prvi sloj mora biti nahrapavljen

Armiranje temeljne žbuke Za poboljšanje čvrstoće pri mehaničkim utjecajima kao i za završne žbuke čija je granulacija ispod 2 mm, potrebno je postaviti armaturni sloj s RÖFIX 441 ili s RÖFIX Renoplusom uz odgovarajuću RöFIX P50 armaturnu mrežicu. Ovakav armaturni sloj u svakom slučaju treba koristiti kod miješanog ziđa, visoko poroznog zidnog materijala,te u staroj gradnji.

Nakon potpunog sušenja podloge koristiti samo parne, na difuziju otvorene, mineralne završne žbuke ( RÖFIX Plemenita žbuka, Silikonska žbua,Silikatna žbuka, RÖFIX SiSi žbuka)

103

jednoslojne žbuke mogu se nanositi na ravne zidove i deke. Tamo navedena tolerancija ravnomjernosti od 5 mm ne može se izjednačiti tankoslojnom žbukom. ama moraju se planirati odgovarajuće karniše. Za različite debljine zidova s tankoslojnim žbukZa taj način gradnje sa izrazito ravnim podlogama pri pravilnoj izvedbi sve više dolaze u upotrebu tankoslojne žbuke. U pravilu se na takvu podlogu žbuke postavljaju veći zahtjevi na toleranciju mjera nego što je dozvoljeno prema DIN 18202 "Tolerancija u visokogradnji". Tendencija štednje energije i troškova poslijednjih je godina uvela novi smjer razvoja u graditeljstvu. Vanjski kutevi zidova/ stropova trebaju kutne/rubne profile za tankoslojnu žbuku. tankoslojne se žbuke nanose u debljini od 3-5 mm. Tankoslojne žbuke. koje se djelomično mogu nanositi jednoslojno kao temeljna i/ili završna žbuka. koslojnim žbukama predstavljaju novi sistem koji postavlja veće zahtjeve na izvoditelje.vrste Tankoslojne žbuke su specijalne temeljne žbuke na vapneno-cementnoj bazi ili na bazi gipsa. Primjerene podloge za tankoslojne žbuke moraju biti ujednačene i ravne poput vapneno-pješčanog kamena i porobetona u blokovima. Tanke.1. ravnih betonskih građevinskih dijelova i sl. što je uvjetovalo razvoj novih sistema žbuka.Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste TANKOSLOJNE ŽBUKE Osnove / Vrste Novi načini gradnje zahtjevaju nove sisteme građevinskih materijala.tabela 3. okviri za vrata i svi ostali građevinski elementi ovisni o debljini zida. plan opeka i slično. jednoslojnim žbukama s najmanjom debljinom sloja od 10-15 mm.ojn te Vrs / ve no Os osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . U pravilu se na glatku podlogu žbuka nanosi u debljini od 4 mm. Radnik mora uzeti u obzir da se kod tankoslojne žbuke kod za nju uobičajene debljine nanošenja mogu izravnavati neujednačenosti od maksimalno 2-3 mm. Djelomično se ti građevinski dijelovi izvode u velikom formatu. redak 5. 104 . Nasuprot normiranim. ujednačene podloge s tanTako su se na tržište probili materijali kao što su porobeton. Ravne. Pripremni radovi na podlozi potrebni su samo na slabo ili uopće ne upijajućim podlogama.

Tankoslojne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene tankoslojne žbuke Za obradu tankoslojnih žbuka potrebno je imati ravnomjerno upijajuću podlogu. Priprema podloge za žbukanje: Na podlozi ne smije biti stršećeg zidnog morta.Ukoliko se u šliceve polažu električni kablovi Kod upotrebe tankoslojnih žbuka koje sadrže gips ostatak vlage betonske podloge ne smije prekoračiti 2. Neravnine i rupe. jako ili neravnomjerno upijajućim podlogama potreban je nanos RÖFIX 12 vezivnog mosta.Točno utvrđivanje ostpotrebno je iste u posebnom radnom postupku obraditi i zatvoriti sa Rofix 860 Mortom za šliceve. Podloga Priprema podloge Preporučene temeljne žbuke RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 410 Betonfiniš Preporučene završne žbuke Mineralna završna žbuka ili organski vezana završna žbuka(bez siliaktne žbuke) Betonski stropovi Betonski zidovi Plan blokovi.Vapneni pješčenjak Blokovi porobetona Nije potrebna prethodna obrada RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Nije potrebna završna žbuka Mineralna završna žbuka 105 .Temeljne žbuke . otvorene fuge preko 3 mm širine i sl. Na vrlo glatkim betonskim površinama.5 % . moraju se prije nanošenja tankoslojne žbuke stručno zatvoriti.Tek nakon potpunog protvrdnjavanja morta može se krenuti s nanošenjem tankoslojne žbuke atka vlage utvrđuje se CM-uređajem pri čemu se uzorak uzima barem 2 cm u dubinu.Uzorci se uzimaju svrdlom (promjera najmanje 24m) pri niskim okretajima-bez znatnog zagrijavanja.

1540 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. 1. • Za izravnavanje fuga u dijelovima betona. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .2 mm Potrošnja: ca. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2. 20 • MG (EN 998-1): GP. 3 N/mm2 • NG: ca. • TČ (28 dana): ca.2 mm • Potrošnja: ca.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. prljave podloge tj. TČ (28 dana): ca. kao što su dijelovi betonskih stropova. 16.1. itd. W3 Način dostave: 106 . W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2. prljave podloge tj. • Ne nanositi na vlažne.1.5 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.5 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 16.5 N/mm2 NG: ca. porobetona kao i betona za unutra. podloge koje sadrže gips • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena. 1. podloge koje sadrže gips Osobine: • Dobra prionjivost • Brzo veže • Završna žbuka s finom strukturom • Završna žbuka s finom strukturom • Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja Sastav: • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.5 ltr./jed.5 ltr. CSII. W3 • Granulacija: 0 ./ jed. 1600 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 3 mm • KODVP µ: ca. • Ne nanositi na vlažne. CSII. 20 MG (EN 998-1): GP. 2.Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tankoslojne žbuke RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 410 Betonfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš RÖFIX 420 Planblokfiniš Područja primjene: • Tankoslojna žbuka za glatke betonske površine za unutra. • Pogodno i kao masa za fugiranje.

TČ (28 dana): ca. 10 MG (DIN 18550): PIV 107 .Tankoslojne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 224 Lagani premaz za strop RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana žbuka • Lagani premaz za unutrašnje zidove i stropove od betona bez vezivnog mosta. 1. 900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. mat površina Izvrsna kvaliteta obrade Dobra prionjivost Redovita krivulja vezivanja • Glatka./jed.0./jed. 29 ltr. TČ (28 dana): ca. 10 MG (DIN 18550): PIV • • • • • • • • Granulacija: 0 .5 mm Potrošnja: ca.0. • • • • Glatka.15 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. mat površina • Dobra prionjivost • Brzo veže • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Izabrani gipsovi • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • • • • • Granulacija: 0 .4 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: ca. porobetona kao i betona za unutra.ojn du vo oiz pr o ci da Posl nk Ta uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . 850 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca.8 mm Potrošnja: ca. 2. • Tankoslojna žbuka na zidovima od ravnih elemenata od vapnenopjščanog kamena. 3 N/mm2 NG: ca. 1.5 N/mm2 NG: ca. 33 ltr.

ojn da ra Ob osl nk Ta uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Preporučujemo ispitivanje čvrstoće površine putem probe grebanja Nanošenje tankoslojne žbuke Kod "ručne obrade" jednu vreću miješati u protočnoj mješalici sa određenom količinom čiste vode do postizanja masa bez grudica. sa gleterom razvući I pregletati Glatenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti sa strojem za finu žbuku te izgletati gleterom ili špahtlom. ispitati potpunu suhoću podloge Žbuke koje sadrže gips u službi podložnih žbuka nisu pogodne za žbuke i boje na bazi vodenog stakla. alge). te zatim tu masu nanijeti i gletati žlicom ili letvom Razvlaćenje tankoslojne žbuke Kao gletanu žbuku temeljnu žbuku prije protvrdnjavanja razvući I nahrapaviti.Tankoslojne žbuke Obrada Obrada Obrada tankoslojnih žbuka na bazi gipsa Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti.5% mase (prema CM mjerenju). Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. DIN 18350.tj. tj.Nakon potpunog vezanja i protvrdnjavanja temeljne žbuke nanijeti tanki sloj žbuke. čađa. nosiva i bez nečistoća (npr. prašina. na silikatnoj bazi 108 . SIA V 242 Zaostala vlaga podloge mora biti ispod 2. Prije nanošenja narednog sloja.

Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Dijelove građevine (prozore. itd.Tankoslojne žbuke Obrada Obrada vapneno-cementnih tankoslojnih žbuka Profesionalni savjet Priprema podloge Kod podloga koje su dobro očišćene i suhe nije potreban vezivni most Konstruktivne reške ne smiju se prežbukati. vrata. izbjegavati duže miješanje Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Razvlaćenje tankoslojne žbuke Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. 24 sata) Nanošenje tankoslojnih žbuka Kod "ručne obrade" jednu vreću sa određenom količinom vode do postizanja homogene mase miješati rotirajućim kvirlom ili prisilnom mješalicom Vrijeme miješanja pri ručnom miješanju između 2 i 3 minute. okvire prozora. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Filzanje tankoslojne žbuke Filcanu žbuku nakon skrućivanja šerati i filcati Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Obrada tankoslojne žbuke Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr.Temeljne žbuke . putem bočnog prozračivanja) Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 109 .) potrebno je prije obrade prekrititi. U ovom slučaju potrebno je postavljanje profila za fuge. pri čemu je potrebno obratiti pozornost na proizvođačev pravilnik korištenja Betonske sudarne fuge i površinski lunkeri mogu se prešpahtlati RÖFIX 410 beton finišom (vrijeme stajanja ca.

Iz toga proizlazi minimalna debljina za armiranje od 3-5 mm. One se primijenjuju kao vezivni mostovi na glatkim. Disperzija umjetne tvari mase za izravnavanje mora se povezati s površinom mrežice. ploča itd. Za funkcionalnu upotrebu RÖFIX mase za izravnavanje potrebno je upotrijebiti armaturnu mrežicu RÖFIX P40 i RÖFIX P50. Stoga se masa za izravnavanje nanosi zupčastom gladilicom i potom se utiskuje mreža (preklapanje mrežica najmanje 10 mm).evi te Vrs / ve no O as pil ljeka ns aš Gr uk žb eljn me Te Temeljne žbuke . građevinskim se ljepilima mogu i grubi. Izvođenje slojeva armiranja Prema sadašnjem stanju tehnike pri primjeni vapneno-cementnih žbuka takav sloj armiranja na stvrdnutoj žbuci nudi najveću moguću sigurnost. Mase za izravnavanje mogu se razvući u sloju debljine zrna te se stoga mogu primjenjivati za izravnavanje donjih stropnih površina. gotovih elemenata kao i teškog. toplinsko-izolacijski materijali Mase za izravnavanje u svrhu armaturnog sloja Površinska i dijagonalna armiranja ne mogu stopostotno spriječiti nastajanje pukotina. Za ulaganje pričvrstiti na uobičajenim. lakog i porobetona. Vidi aktualni ÖAP-"Smjernice za obradu tvorničkih mortova". drvene vune. laganih građ. masa za izravnavanje mora biti mineralno vezana i modificirana umjetnom smolom.te prilagođena temeljnoj i završnoj žbuci. Također se vrlo često koriste i za poravnavanje neravnih ili grubih temeljnih žbuka prije nanošenja finozrnatih završnih žbuka. U procesu obrade važno je da se mrežica od tekstilnog stakla u otvrdnutom stanju više ne prepoznaje. mrežice od tekstilnog stakla. U drugoj fazi zidarskom žlicom nanijeti drugi sloj mase za izravnavanje tako da je pokrivanje s obje strane minimalno 1 mm. Na temelju dobre prionjivosti.Graševinska ljepila Osnove / Vrste GRAĐEVINSKA LJEPILA Osnove / Vrste Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjive mase za ljepljenje i izravnavanje u građevinskoj svakodnevici. nosivim podlogama. materijale poput poput porobetona. ali zasigurno mogu smanjiti rizik. To posebno vrijedi za nanošenje temeljne žbuke na vrlo porozne zidove i na lagane građ. kritičnim podlogama. 110 .

RÖFIX nudi veliki izbor građevinskih ljepila i masa za izravnavanje. poglavlje "Toplinsko-izolacijski sistemi" te aktualni ÖAP-"Smjernice za žbukanje polistirol-ekstrudirana pjena XPS-R kao toplinska izolacija".0.8 mm 3 mm 3 mm 15 mm X X X X2 X2 X2 prirodno 0 . teškog. normalnog i laganog betona.Temeljne žbuke . ispitane mrežice X1 RÖFIX P40 Mrežica za armiranje X2 RÖFIX P50 Mrežica za armiranje 111 .1. Razlike i mogućnost upotrebe objašnjeni su daljnjem tekstu. nosivim podlogama.8 bijela mm bijela 0 .0. potrebno je koristiti slijedeće.bijela RÖFIX 57 lagano Masa za ljepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo siva 0 . ploča od drvenih vlakana Mineralna vuna MW-PT Izolacijska ploča od drvene vune WW-PT RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje . Međutim.2 mm 0 .0.5 mm X Prilikom primjene armiranih masa za izravnavanje.5 mm X2 X2 X2 X2 X2 3 mm X X X2 X1 prirodno 0 .0.1.5 mm 5 mm 10 mm 15 mm X X prirodno 0 . gotovih elemenata kao i asortiman sistemskih ljepila. pluta i mineralne vune na uobičajenim.Građevinska ljepila i mase za izravnavanje su univerzalno primjenjiva ljepila i mase za izravnavanje za građevinsku svakodnevicu. Vidi RÖFIX Građevinska ljepila i mase za izravnavanje mogu se nakon miješanja izvući u veličinu zrna i tako se koristiti za izravnavanje donjih slojeva stropa. Za obradu malih površina (ne kao AWWDVS) RÖFIX-Proizvod Boja Granulacija Maks.4 bijela mm bež 0 .0.Graševinska ljepila Osnove / Vrste Građevinska ljepila za obradu izolacijskih ploča Zbog dobre prionjivosti građevinskim se ljepilima mogu učvrščivati hrapavi toplinsko izolacijski materijali poput ploča od EPS-a. za postavljanje sistema za toplinsku izolaciju vanjskih zidova mogu se koristiti isključivo testirana i u tu svrhu namijenjena sistemska ljepila za toplinsku izolaciju.8 bijela mm bijela mramorno bijela 0 .0. XPS-a. debljin a nanos a Betonsk Nosiva stara a površin žbuka a EPS / XPS-R Pluto.

Osobine: • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalno postavljanje Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • Granulacija: 0 .8 mm Potrošnja: 2 .bijela RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje .0.Graševinska ljepila Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Građevinska ljepila RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo RÖFIX 55 Cementno graðevinsko ljepilo RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje . 1500 kg/m3 KODVP µ: ca.0. Izravnavanje betonskih površina i gotovih dijelova. • Vezivni mostovi za vapneno cementnu žbuku na glatkim betonskim površinama (slijedi postavljanje podložne žbuke sistemom "mokro na mokro") • Mineralni temeljni premaz za gips/ kartonske ploče. 35 Način dostave: 112 .8 mm Potrošnja: 2 . 1500 kg/m3 • • • • • Granulacija: 0 . 10 N/mm2 NG: ca. • Masa za ljepljenje i armiranje na nosivim pločama.evi du vo oiz pr o ci da P apil ljeka ns aš Gr uk žb eo ljn me Te Temeljne žbuke . 10 N/mm2 NG: ca.7 kg/m2 TČ (28 dana): ca.bijela Područja primjene: • Masa za ljepljenje i armiranje nosivih ploča • Vezivni most za vapneno/cementne žbuke na glatkim betonskim površinama.8 kg/m2 TČ (28 dana): ca.

Izdašnost u litrama: ca. • Izravnavanje za vapneno/cementnu temeljnu žbuku sa RÖFIX P40 mrežicom za armiranje./jed.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 35 • • • • • • Granulacija: 0 . • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Izvrsna mogućnost stajanja • • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalno postavljanje Brzo veže Otpornost na mraz • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka izdašnost Minimalno skupljanje • Cement • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • Granulacija: 0 .1.Graševinska ljepila Podaci o proizvodu RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom RÖFIX SK52 Brzovezujuće cementno ljepilo RÖFIX SK52 Brzovezujuæe cementno ljepilo RÖFIX 441 Masa za izravnavanje RÖFIX 441 Masa za izravnavanje • Lagano građevinsko ljepilo i masa za izravnavanje za nosive i izolacijske ploče. • Izravnavanje nosivih.5 N/mm2 NG: 1450 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: ca. 2.5 mm Potrošnja: 3 . 1550 kg/m3 KODVP µ: ca.95 kg/m2/mm Izdašnost u litrama: 27 ltr. 10 N/mm2 NG: ca.Temeljne žbuke . 0.5 N/mm2 NG: ca./ TO TČ (28 dana): ca.0. 1070 ltr. 15 113 .8 mm Potrošnja: 5 .2 mm Potrošnja: ca. 2.0. • Žbuka za izravnavanje na hrapavim i neravnim temeljnim i termo žbukama prije nanosa završnog sloja. • Zamjenski mort u restauraciji pješčenjaka (nije moguće obojati). mineralnih starih podloga.7 kg/m2 TČ (28 dana): ca. 1020 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca. • Koristiti lopaticu za izjednačavanje kod neravnih žbuka • Brzovezuće ljepilo za lagane građevinske ploče od drvene vune. 25 • • • • • Granulacija: 0 .

114 Z A V R ŠN E ŽBU K E .

granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Područja primjene .ZAVRŠNE ŽBUKE 114 .upotreba silikon/silikat Područja primjene .granulacije i strukture zaribanih žbuka Područja primjene .granulacije i strukture plemenitih žbuka Područja primjene .upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Podaci o proizvodu Obrada 136 136 120 120 120 120 144 150 Akustične žbuke Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 157 157 158 159 Obrada gips kartonskih ploča 160 115 .161 Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .granulacije i strukture silikon/silikat Područja primjene .upotreba zaribanih žbuka Podaci o proizvodu Obrada 119 119 120 120 120 120 124 132 Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .upotreba plemenitih žbuka Područja primjene .

oduševljavaju naše misli i osjećaje.e uk žb ne vrš Za Završne žbuke Pokazati osjećaje . One su najprikladnije za renoviranje zgrada kao i za obradu novih objekata na kojima se trebaju postići posebni efekti boje. kako bi se zidovi oblikovali prema ukusu pojedinaca.Priznati boju Prostori u kojima se može živjeti izraz su živuće arhitekture. Prikladano bojenje ističe arhitektonsko oblikovanje neke zgrade. glatka ili rustikalna gornja površina. nego i potrošnja energije i otpornost neke kuće. Ovisno o metodi obrade i količini nanošenja materijala dobija se sjajna. omogućavaju mnogostruke varijacije u oblikovanju i poigravanju s bojama. Impresivne kombinacije Aktualiziranje i ponovna upotreba antičkih tehnika u kombinaciji s modernom arhitekturom zadržava svoj karakter. Igrom svjetla i sjene mogu se postići dodatni efekti u obliku djelovanja visina i dubina. a kod čovjeka budi osjećaje lagodnosti. Osim uređenja zidne površine odražavaju osobnost stanovnika u njima. 116 . a time podupire znamenje ivođača za oživljavanje građevine. Boje sve više utječu na našu psihu i naše tijelo. bude snove i sjećanja. Dva bitna kriterija koji se brinu za kvalitetu stanovanja i postojanost vrijednosti. Ali oblaganje unutrašnjih prostorija i fasada ne određuju samo vanjski karakter. Ekološke mineralne plemenite žbuke. RÖFIX nudi mnoštvo strukturnih mogućnosti i raznolikost boja.

Što je tamniji ton boje to je veće termičko naprezanje žbuke. Stoga se na zagrijavanje vanjske žbuke i zida koji je uz nju pri djelovanju sunčevih zraka utječe bojom žbuke. Tamne boje upijaju nastalo sunčevo zračenje jače nego svijetle boje. stroga testiranja.ne smije biti ispod 20%. Najbolje sirovine. utoliko se sporije toplina odvodi iz žbuke u zid. Na toplinsko-izolacijskim fasadnim sistemima postotak odbijanja svjetlosti (ovisno o načinu armiranja). najmodernija istraživanja i efektivna. Neka Vam RÖFIX odjel za dizajn objekta ponudi individualno oblikovanja boja. Zahtjevi se za svaki objekat i fasadni sistem razlikuju. nego ima i građevinsko fizikalne posljedice koje se također moraju uzeti u obzir. arhitekti i ugrađivači dobijaju takve proizvode koji nas uvjeravaju tehnologijom. Ovisnost o pravilnoj mješavini Razvijanje ekoloških i fiziološki promišljenih proizvodnih sistema je jedna od temeljnih filozofija firme RÖFIX. iskusni će vam profesionalci za fasade stvoriti odgovarajući koncept. ekološka proizvodnja osiguravaju visoku kvalitetu RÖFIX završnih žbuka. Odluku olakšavaju RÖFIX-ploče s uzorcima i originalni materijal s uzorkom.RÖFIX uzorci boja su klasičan alat investitora. To garantira visoka kvaliteta i prirodna granulacija zrna mramora. Uz pomoć najmodernije tehnologije.RÖFIX dizajn studio svoje će ideje oblikovati u zanimljive predloške i pomoći će Vam u planiranju Vaše kuće iz snova. RÖFIX Savjetovanje i informacije . time nastaje zaostajanje topline u vanjskoj žbuci. Tamnije boje se za razliku od svjetlijih boja moraju češće održavati. primjenom i zaštitom okoliša. Svi tonovi podijeljeni su u 6 RÖFIX svijetova boja. Građevinari. planera i izvođača. RÖFIX plemenite žbuke očaravaju radi svoje bijeline i sijaja. 117 .od profesionalaca profesionalcima Za interesantno arhitektonsko oblikovanje RÖFIX nudi tonove boja i strukture prikladne vremenu i harmonično usklađene.Vrijednost odbijanja svjetlosti govori koliki će se postotak svjetlosti reflektirati od podloge. Što je veća vrijednost zadržavanja topline zidnog materijala.Završne žbuke Boje i izolacija fasada (vrijednosti odbijanja svjetlosti) Izbor boje za neku fasadu nije samo stvar arhitektonskog oblikovanja i estetike.

U slučaju dvojbe potrebno je pozvati u pomoć stručnjake. Slučajna razmišljanja.). Podloga za žbuku trebala bi zadovoljavati sljedeće: • čvrsta • nosiva • stabilna forma • čista • suha • bez nečistoća • homogena • ravnomjerno upijajuća • ne vodoodbojna • bez iscvjetavanja • ne smrznuta • temperatura preko+ 5 C Područja primjene / Osobine ROFIX završnih žbuka Vapneno/cementne plemenite žbuke Žbuke na bazi silikonske smole Sastav Vezivno Područja primjene Unutarnja primjena Vanjska primjena na mineralnoj podlozi na organskoj podlozi ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ Silikatna boja ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ Boja na bazi silikatne smole ++ ++ ++ ++ ++ ++ + mineralno mineralno mineralno organsko mineralno mineralno organsko mogući premaz sa Boja na Boja na bazi silkon.bazi silkonskih/silikat.Završne žbuke Ispitivanje podloge za žbuku Podloga za žbuku ima bitni utjecaj na vrstu završne žbuke koja će se koristiti.skih/silikatnih smola nih smola Boja na Boja na bazi silkon. pismeno se podnose nalogodavcu (obveza upozoravanja i napomena). ispitivanje na struganje i brisanje itd.bazi silkonskih/silikat. vizuelno ispitivanje.skih/silikatnih smola nih smola Osobine Vodoodbojnost Paropropusnost Elastičnost Velika paleta boja Granične vrijednosti svjetlosti na TIS Vremenski postojan Čvrstoća površine 118 Ekologija + ++ + + >50% + + ++ + + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + ++ ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ + + ++ + + > 50 % + + + ++ ++ ++ DB > 25% MB > 20% ++ ++ - Žbuke na bazi umjetnih smola Cementne zaribane žbuke Vapnene-zaribane žbuke Silikatne žbuke SiSi-žbuka . Posebno kod izvođenja poslova saniranja moraju se sprovesti brižna ispitivanja postojeće podloge žbuke i SAVJET: "Smjernice za obradu završnih žbuka austrijskog radnog udruženja.. Prema normama podloga za žbuku se prije početka žbukerskih radova mora ispitati (npr. s napomenom na nedostatke. moraju se donijeti odgovarajuće mjere.

Stoga se u načelu kod plemenitih žbuka u boji predvidi premaz za ujednačavanje te se to uvrsti u sadržaj ponude. Oblikovati bojama.te Vrs / ve no Os za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke .RÖFIX plemenite žbuke u boji RÖFIX nudi poseban izbor kombinacija boja koje su se dokazale u praksi. Plemenita žbuka je postojana na svjetlo i vremenske PRIRODNO MINERALNA utjecaje. Svojim sastavom postiže visoku otvorenost za difuziju. Obojane plemenite žbuke kod različitih podloga. 119 .pravi klasični materijali pokrivaju područja obiteljskih kuća i fasada u naseljima te vode računa o zaštiti spomenika kulture. To ne predstavlja nikakav nedostatak. visokovrijedna mineralna suha žbuka. debljina slojeva žbuke i brzina sušenja kao i pri nepovoljnim vremenskim utjecajima. Mineralne boje na bazi silikonske smole ili silikatne boje optimalno su prikladne za jedan takav premaz. Rezultat toga je postojana fasada bez mrlja. ekonomični element za oblikovanje Već preko 100 godina plemenita žbuka predstavlja trajnost i beskonačnu ljepotu.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste MINERALNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste Ekološki. Različite strukture. boje i granulacije zrna garantiraju upečatljivu izradu gornjih površina. ne mogu se sušiti tako da boja bude posvuda ista. One postižu jedinstveni ton boje i dodatnu zaštitu protiv djelovanja vremenskih utjecaja. jedinstvene boje po čitavoj površini. Plemenita žbuka je tvornički proizvedena.

granulacije i strukture plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (0.0 mm) RÖFIX 775 Schlämmputz (3.0 mm) RÖFIX 750 Kellenwurf (4.7.0 mm) 120 .Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .8.0 mm) RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji (3.0 mm) RÖFIX 780 Silikonska.0 mm) RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka (2.0 mm) RÖFIX 772 Šerana žbuka (3.7 mm) RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje (1.0 mm) RÖFIX 760 Rieselwurf (5.Završne žbuke .mineralna žbuka (2.0 .0 .

5 mm V 2 mm V 3 mm V 1 mm V 1.7 mm V 1 mm V 1.8 mm ❶ 1.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 4 mm V 7 mm V 0.5 mm 0.5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 2 mm 3 mm bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno bijela u boji Ograničeno ❹ ❹ ❼ ❹ ❶ ❹ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 772 ŠERANA ŽBUKA ❶ ❷ ❹ ❼ ❽ ❶ ❶ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 775 SCHLÄMMPUTZ ❶ ❶ ❶ ❼ ❹ ❶ ❺ ❺ ❹ ❻ RÖFIX 780 SILIKONSKA.5 mm V 2 mm V 3 mm V ❶ ❺ ❺ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ ❶ Pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.Završne žbuke .VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR. završne žbuke ❼ Na vezivnom mostu (R55/R57 mokro na mokro) GIPSANE.7 mm V 1 mm V 1.5 mm V 2 mm V 3 mm V 4 mm V 4 .5/ ❸ Na ravne podloge Renostar/441) ❹ Nije pogodno ❽ Na strednjeslojne sisteme (Unistar) ❻ Vidi poglavlje 4. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❻ ❻ ❻ ❻ ❹ ❹ ❹ ❻ ❻ 121 .5 mm V 1. Renoplus) ❷ Na masi sa izravnavanje (700.10 mm bijela ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 715 SPECIJALNA PLEMENITA ŽBUKA bijela u boji Ograničeno ❶ ❷ ❷ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 720 RUSTIKALNA ŽBUKA ZA DEKORIRANJE bijela ❶ u boji Ograničeno ❷ ❷ ❹ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 740 PLEMENITA ŽBUKA U BOJI ❶ ❷ ❷ ❸ ❹ ❺ ❺ ❺ ❶ ❻ RÖFIX 750 KELLENWURF bijela siva u boji Ograničeno siva ❶ ❶ ❶ ❼ ❽ ❺ ❺ ❹ ❹ ❹ RÖFIX 760 RIESELWURF 5 .MINERALNA ŽBUKA 1 mm V 1. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.5 mm R 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 4 mm V 7 mm V 1 mm V 1.7 mm 7 .upotreba plemenitih žbuka Plemenite žbuke RÖFIX 700 PLEMENITA ŽBUKA BIJELE BOJE 0.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .

Završne žbuke .6 mm) 122 .5 mm) RÖFIX 320 (2.0 mm) RÖFIX 310 (1.granulacije i strukture zaribanih žbuka Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke RÖFIX 300 (0.0 mm) RÖFIX Maltafina (0.0 mm) RÖFIX 325 (2.8 mm) RÖFIX 351 (Vapnena glet masa) RÖFIX 360 (1.5 mm) RÖFIX 370 (3.Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .8 mm) RÖFIX 305 (1.

Mineralne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .5 mm V 2 mm V bijela ❷ ❸ ❶ ❸ ❶ ❶ ❹ ❶ ❶ RÖFIX 360 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ sirovo bijela ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 370 VANJSKA BIJELA ZARIBANA ŽBUKA 1 mm V 1.5/ ❸ Nije pogodno Renostar/441) ❹ Na masi za renoviranje (Renostar. FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 305 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ RÖFIX 310 BIJELA VAPNENA STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 1.Završne žbuke .4 mm V 2.CEMENTNA ZAVRŠNA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 351 VAPNENA GLET MASA bijela ❶ 1 mm V 1.8 mm F 1.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.8 mm V siva ❶ sirovo bijela ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ ❸ RÖFIX 325 VAPNENO .5 mm V 2 mm V ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❸ ❸ RÖFIX MALTAFINA 0.8 mm sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❸ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❸ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX 303 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 0.8 mm 1 mm V 2 mm V 3 mm V 5 mm V 0. Renoplus) ❻ Vidi poglavlje 4.6 mm sirovo bijela GAŠENO VAPNO FINA ZARIBANA ŽBUKA ❶ ❷ ❷ ❸ ❸ ❹ ❸ ❸ ❶ ❸ ❶ Pogodno ❺ Na vezivnom mostu (R57) ❷ Na masi sa izravnavanje (700. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❸ ❸ ❸ ❻ ❸ ❸ ❶ ❻ ❸ ❸ 123 .upotreba zaribanih žbuka Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 VAPNENA FINA UNUTARNJA BIJELA ŽBUKA 1 mm 0.5 mm V sirovo bijela ❶ ❷ ❸ ❺ ❸ ❹ ❹ ❸ ❶ ❻ RÖFIX 320 STRUKTURNA ZAVRŠNA ŽBUKA 0. završne žbuke GIPSANE.

0. vodenasti predpremaz kao izjednačivač vodoupojnosti. • Na jako upijajućim.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .15 . specijalni premaz. • Hrapava podloga • Bez sredstava za otapanje • Poboljšanje prionjivosti • Pigmentiran bijelom bojom Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (klasiran) Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. • pH-vriijednost: ca.0. 11 • Potrošnja: 0. Osobine: • • • • Izjednačava upojnost podloge Izvrsna kvaliteta obrade Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju.25 kg/m2 ca.2 kg/m2 Način dostave: 124 . vodenasti. mineralnim podlogama prije nanošenja mineralne završne žbuke (vapneno/ gipsane).0. • Pigmentirani.2 kg/m2 • Specifična težina: ca.25 kg/m2 ca. 0.15 . • Za sprečavanje prošaranosti kod bojenja kartonske podloge kod gipsanih kartonskih ploča prije nanosa mineralih završnih žbuka. 1 kg/ltr.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Usporivač sušenja RÖFIX Usporivaè sušenja RÖFIX Gika-Grund RÖFIX Gika-Grund Područja primjene: • Pigmentirani.

• pH-vriijednost: ca. postojan na otapala. • Za učvršćivanje slabih. • Nepigmentirani. pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga. čađi i nikotina.Završne žbuke . • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Potrošnja: 0. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23. • Potrošnja: 0.15 .Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja • Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.0. • Potrošnja: 0.pješčanih. • Za učvršćivanje slabih.pješčanih. tj.0. • Za suzbijanje mrlja od ljepila. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih. Za ujednačavanje jako. tj. Za ujednačavanje jako.3 kg/ltr. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. neravnomjerno upijajućih podloga.3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.2 kg/m2 • Specifična težina: 1.vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem. proziran • Bez sredstava za otapanje • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju. proziran • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan.0. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. neravnomjerno upijajućih podloga. • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan.15 .5 125 . • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja.15 . 4.

5 N/mm2 • NG: ca.3.3. • Mineralna strukturna završna žbuka za toplinsko izolacjske sisteme kao i fasade i unutarnje površine i prethodno obrađene građevinske ploče.7 mm: 3 .3.1.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Plemenite žbuke RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 700 Plemenita žbuka bijele boje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje RÖFIX 720 Rustikalna žbuka za dekoriranje Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 2. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.9 . • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje Osobine: • • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Poboljšanje prionjivosti obogaćivanjem • Visoka otporost na habanje • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • • • • Brilijantno bijela Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Ekološki preporučljivo Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli.2 kg/m2 1 mm: 1.4 . 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 . 0.2 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.2.5.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .3 kg/m2 2 mm R: 2.2 .2 kg/m2 3 mm R: 3 . • Fasade od plemenite žbuke u boji.4 .7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.7 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.3.8 . klasirani mramorni pijesak • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli. 0.2 .5 N/mm2 • NG: ca. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom.2 kg/m2 4 mm: 5 .2. 12 • Upojnost vode: < 0. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2 kg/m2 1.3. CSII.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.6 kg/m2 3 mm: 3. 2.5 N/mm2 • NG: ca.5 kg/m2 1.2.7 .5 kg/m2 2 mm: 2.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.7 mm: 3 . 2.2 kg/m2 2 mm: 2.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 0.5 mm: 2.5 mm: 2.9 .3 kg/m2 3 mm: 3. W2 Način dostave: 126 . klasirani mramorni pijesak Bez organskih udjela Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.5 mm: 2.54 W/mK • Upojnost vode: < 0.2 kg/m2 4 mm: 5 .9 .7 . klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.3 kg/m2 7 mm: 6. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine kao i fasade na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama.2 kg/m2 1.3 kg/m2 3 mm: 3. • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 0.4.9 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.9 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca.2 kg/m2 1.4.2.6 .5 kg/m2 2 mm: 2. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje površine i fasade na temeljnim žbukama.5.2 kg/m2 1 mm: 1.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 • Potrošnja: 1 mm: 1.9 .6 kg/m2 0.8 .3 kg/m2 7 mm: 6.3. 12 • Upojnost vode: ca.2.3 kg/m2 2 mm R: 2.5 mm R: 2 . 0.5 mm: 1.4.

du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 760 Rieselwurf • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.) Konform premaUNI • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na grebanje • Visoka paropropusnost • • • • Pigmentiran čistom bojom Završna žbuka s finom strukturom Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost • • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Dobra mogućnost rada sa žlicom Dobra prionjivost Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • Vapno Bijeli cement Bijeli.13.5 N/mm2 NG: ca.11 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.11 kg/m2 7 .2 .7 mm: 9 . itd.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 2. Markantno premazivanje fasada na istaknutim zidovima.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 3. 0. 12 • Upojnost vode: < 0.11 kg/m2 9 . 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 0. podnožje fasade.93 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. stropove kao i za fasade na temeljnim podlogama.5. W2 • • • • • Potrošnja: 8 .8 . W2 • Potrošnja: 4 .4. CSIV.3 kg/m2 3 mm: 3. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom.3. CSII. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Vapno Cement Kameni granulat Pigmenti boja • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Potrošnja: 1 mm: 1.9 .2 kg/m2 4 mm: 5 . 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.3 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. W0 127 . 0. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.5 kg/m2 2 mm: 2. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 3 N/mm2 • NG: ca. 12 • Upojnost vode: < 0.5 mm: 2. 1400 kg/m3 • KODVP µ: ca. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca.9 .2 kg/m2 1. • Mineralna.5 N/mm2 • NG: ca. koji su izloženi posebno jakim mehaničkim utjecajima (npr.10 mm: 9 . vrtni zidovi. • Mineralni nanos zidarskom žlicom za žbukane i WDVS fasade i unutarnje zidove.2.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Fasade od plemenite žbuke u boji. CSII. • Mineralna strukturna završna žbuka za unutarnje zidove.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. grubozrnata struktura.

5 N/mm2 • NG: ca. CSII.5 kg/m2 2 mm: 2.mineralna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. za fasade na vapneno/ cementnim temeljnim podlogama i toplinsko izolacijskim sistemima. mineralna strukturna završna žbuka za žbukane i toplinsko izolacijske sisteme. 20 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. CSII. 0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • Odbija vodu Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme Osobine: • Odbija vodu • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Oplemljenjen dodatkom glimera • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Brilijantno bijela Dekorativno Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Bijeli. • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za izjednačavanje • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.5 mm: 2. 16 kg/m2 3 mm: ca. CSII.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX 780 Silikonska.mineralna žbuka RÖFIX 780 Silikonska. 1650 kg/m3 • KODVP µ: ca. 0. W2 • Potrošnja: 1 mm: 1. klasirani mramorni pijesak • • • • Bijeli cement Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli. 3 N/mm2 • NG: ca. 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 mm: ca. 2.76 W/mK • pH-vriijednost: ca. modelirajuća vezivna žbuka za žbukane fasade i unutarnje površine.10 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. • Mineralna. W2 • Potrošnja: 2 mm: 6 . • Mineralna debeloslojna završna žbuka za stvaranje šeranih struktura. • U pravilu klasična šerana žbuka ne bi trebala biti premazana egalizacijskim premazom • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.9 . 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. W2 Način dostave: 128 .2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.3.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Bijeli. 12 • Upojnost vode: < 0.10 kg/m2 3 mm: 6 . optimalnom vremenu i ravnomjerno upijajućoj podlozi nije potreban ponovni premaz • Otpornost na alge.3 kg/m2 3 mm: 3.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.2.4.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR. 0. 14 kg/m2 2 mm: ca. 2.2 kg/m2 1.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 18 kg/m2 4 mm: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 1. • Hidrofobirajuća. 12 • Upojnost vode: < 0.8 . • Pri obradi prema uputama. 1500 kg/m3 • KODVP µ: ca. 12 • Upojnost vode: < 0.5 N/mm2 • NG: ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.9 . 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.2 .

0. 0. 0. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. CSI.5 .5 kg/m2 TČ (28 dana): ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama.54 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1.8 mm: • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .1 . CSI.5 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca. W0 Potrošnja: 2. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. visokokvalitetni pijesci • Potrošnja: 1 mm: 1.2 N/mm2 NG: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1.2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.2 N/mm2 NG: ca. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. 1.2 N/mm2 • NG: ca. 1 N/mm2 NG: ca. • Mineralna fina žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama. 1300 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. 1. 1.2 kg/m2/mm 0. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. W0 • • • • • 129 .2 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu Zaribane žbuke / mase za gletanje na bazi vapna / fine žbuke RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna završna žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka prema EN 998-1. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Moguće filcanje strojem • Bez organskih vezivnih sredstava • Dobra racionalna obrada • Bez organskih vezivnih sredstava • Vapno • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Fini mramorni pijesak • Vapno • Sirovo bijeli. CSI. W0 • • • • • • Potrošnja: 1. 1300 kg/m3 KODVP µ: ca. 10 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. W0 • • • • • • Potrošnja: 1. CSI.2.5 . 1300 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 1 mm • KODVP µ: ca.

5 N/mm2 • NG: ca. 2.8 mm: 4 . • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Odbija vodu • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • Dobra racionalna obrada Glatka. • Mineralna. 1.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. 3 kg/m2 3 mm: ca. mat površina Mogućnost brušenja Visoka paropropusnost Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Cement • Sirovo bijeli.3 W/mK • pH-vriijednost: ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 1. 1350 kg/m3 • KODVP µ: ca. CSII. 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.7 kg/m2 1 mm: ca. 1 N/mm2 NG: ca.cementna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno .8 . • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • Vapnena glet masa (zračno vapno. visokokvalitetni pijesci • Vapno • Bijelo mramorno brašno • Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.2. 0.4 . Specijalno za područje podnožja. CSII. 11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 kg/m2 2.cementna završna žbuka RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa Područja primjene: • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. • Siva. CSI. • Na WDVS podnožjima raditi samo s RÖFIX dodatkom za prionjivost I fleksibilnost • Pravilno zamiješana plemenita žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.2 kg/m2 1. 10 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP. siva. 0. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 1 mm KODVP µ: ca. 2 kg/m2 2 mm: ca. W0 • • • • • • Potrošnja: ca.8 mm F: 1. W0 • Potrošnja: 0. 1550 kg/m3 • KODVP µ: ca. na nevrijeme otporna završna strukturna žbuka na temeljnim žbukama. strukturna završna žbuka za fasade i unutarnje zidove na temeljnim žbukama.4 mm: 2. W0 Način dostave: 130 .54 W/mK • pH-vriijednost: ca.5 kg/m2 • TČ (28 dana): ca. 8 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 320 Strukturna završna žbuka RÖFIX 325 Vapneno . 3.8 mm: ca. 5 kg/m2 5 mm: ca. mramorno brašno) • Za stvaranje glatke površine na temeljnim žbukama u unutarnjem području.5 N/mm2 • NG: ca.

12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.9 kg/m2 1. W0 • • • • • Potrošnja: 3 .Mineralne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno . visokokvalitetni pijesci • Gašeno vapno.5 mm: 2 . mineralna fina zaribana žbuka za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama. 1 N/mm2 NG: ca. • Strukturna zaribavajuća žbuka za unutarnje površine na temeljnim žbukama i prehodno obrađenim građevinskim pločama (npr. 1450 kg/m3 • KODVP µ: ca.8 .3.3 kg/m2 2 mm: 2. 0. klasirani mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Sirovo bijeli. W0 • Potrošnja: 1 mm: 1. 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): GP.3.4 kg/m2 TČ (28 dana): ca. sirovobijela završna strukturna žbuka za fasade i unutarnje površine na temeljnim žbukama i prethodno obrađenim građevinskim pločama (npr. CSI. gipsane kartonske ploče) • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.8 . 12 • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • MG (EN 998-1): CR.2. 1700 kg/m3 KODVP µ: ca.3 kg/m2 2 mm: 2. 7 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. W0 131 .3 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Potrebno premazati odgovarajućim premazom • • • • • Brilijantno bijela Reguliranje vlažnosti Dobra racionalna obrada Bez organskih vezivnih sredstava Ekološki preporučljivo • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Bez organskih vezivnih sredstava • Odmah uporabljivo nakon dostave • Dobra racionalna obrada • Visoka paropropusnost • Vapno • Bijeli.5 mm: 2 . • Pravilno zamiješana mokra žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1. CSII. • Gotova za uporabu. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Bijeli.9 kg/m2 1.fina zaribana žbuka RÖFIX Maltafina Gašeno vapno .54 W/mK • pH-vriijednost: ca.1. 1.7 .8 N/mm2 • NG: ca. 0.2. • Fasade od plemenite žbuke u boji.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.du vo oiz pr o ci da Pza ral Mi eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 12 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. gipsano kartonskim pločama). 3 N/mm2 • NG: ca. • Mineralna. osobito na TIS potrebno je premazati paropropusnim I vodoodbojnim premazom. 0.1. klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 1 mm: 1.fina zaribana žbuka • Pravilno zamiješana suha žbuka CR-CS II-W2 prema EN 998-1.54 W/mK • pH-vriijednost: ca.7 . 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. CSI. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.

) potrebno je prije obrade prekrititi. itd. Upute Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. te uzrokovati neravnomjernu strukturnu sliku. te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". opet pustiti da stoji. Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C. vrata. Austrijske radne zajednice Putz 132 .Mineralne završne žbuke Obrada Obrada Obrada mineralnih tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Površinu gipsanih ploča u potpunosti bijelo prešpahtlati RÖFIX 57 masom za izravnavanje ili površinu ravnomjerno premazati nerazrijeđenim RÖFIX GIKA grundom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Bistru vodu staviti u čistu posudu.fina žbuka). Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati.da ra Ob za ral Mi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. Nakon miješanja. ostatak starog se mora izmiješati s novim. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. te se postiže jedinstveni ton boje. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Špricanu žbuku nanijeti odgovarajućim uređajem za špricanje Dijelove građevine (prozore. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. vodoravno. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Prianjajući materijal na alatu može utjecati na strukturiranje. okvire prozora. i opet premješati. Izbjegavati premješavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati.

mikroorganizama i razdjelnih tvari.4 . kada zrno s letve "skače" tj. kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja. Ako je potrebno naručivanje novog materijala.) potrebno je prije obrade prekrititi. sjajna područja. okvire prozora. nosiva. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr.. ostatak starog se mora izmiješati s novim. te se postiže jedinstveni ton boje. 10-12 mm kod 3mm šerane žbuke) Svježe nanešenu šeranu žbuku ujednačiti zupčastim gleterom ili kartačom. Klasične šerane žbuke se ne premazuju Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje.Završne žbuke . vrata. može se pojaviti razlika u nijansama boja koje odgovaraju prirodnom karakteru završne žbuke. itd. Nanošenje Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Nanošenje se izvodi odozgo prema dolje prema položaju skele 3. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. čista. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati.U. Austrijske radne zajednice Putz 133 . Vrijeme šeranja ovisi o vremenu. debeloslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta.erostrukoj veličini zrna Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). kako bi se izbjegao zaostatak zraka Na vezane površine za žbuku nanijeti bez prekida "mokro na mokro" Dijelove građevine (prozore.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih. površinu je potrebno pomesti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ovisno o vlažnosti zraka i konzistenciji kod obrade obojanih šeranih žbuka. pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto. Debljina sloja debeloslojne završne žbuke: nanose su u 3 . bez iscvjetavanja.4 strukoj veličini zrna ( npr. različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS .

Znači 7-10 dana nakon žbukanja. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Pri neprikladnom vremenu (vručine. čista. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja. nosiva. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. i opet premješati.) potrebno je prije obrade prekrititi. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. potrebno je više vreća staviti u posudu za mort i dobro izmiješati.. ostatak starog se mora izmiješati s novim. Ako je potrebno naručivanje novog materijala. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. Dijelove građevine (prozore.Mineralne završne žbuke Obrada Obrada žbuke koja se nanosi zidarskom žlicom Profesionalni savjet Podloga mora biti čvrsta. podlogu stalno vlažiti Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Pri neprikladnom vremenu (vručine. te zatim suhi mort izmiješati mješalicom do homogene mase. Nakon 2 -3 minute ponovno izmiješati. fen) ili velikoj upojnoj moći podloge. Izbjegavati premješavanje Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje."mokro na mokro" Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Kod obojanih suhih mortova (Edelputz). okvire prozora.U. Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Kod TIS-a nakon isušivanja armirajuće površine potrebno je nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u debljini od 1 mm. Ne miješati s drugim materijalima Bistru vodu staviti u čistu posudu. na taj način različite konzistencije se izjednačavaju. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. te kada ga izvodi iskusni radnik. podlogu stalno vlažiti Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima) 134 . mikroorganizama i razdjelnih tvari. jak vjetar. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. te se postiže jedinstveni ton boje. različiti tonovi boje) Ljepilo za armiranje u TIS . bez iscvjetavanja. kako bi se spriječila segregacija Kratko promiješati. vrata. jak vjetar. Temperatura upotrebljene vode ne smije prelaziti +25°C. Vapneno cementne temeljne žbuke moguće je obraditi nakon protvrdnjavanja Gipsane temeljne žbuke moraju biti suhe i čvrste Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. Austrijske radne zajednice Putz. sjajna područja. opet pustiti da stoji. itd. Nakon miješanja.Završne žbuke .

Žlica Šerana žbuka .Spužvasti gleter/ploča za zaribavanje Zaribana žbuka/Puno zaribavanje .Stroj za finu žbuku Ručno nanošenje .Ploča za šeranje 135 .Stiroporni gleter Žljebasta žbuka.Plastični gleter Žbuka za modeliranje/vezivna žbuka.Žlica Žbuka za modeliranje/Mistična žbuka Spužva Špricana žbuka .Završne žbuke .Mineralne završne žbuke Obrada Obrada mineralnih završnih žbuka Fina žbuka .Kist Žbuka za modeliranje .

Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste PASTOZNE ZAVRŠNE ŽBUKE Osnove / Vrste SiSi-Putz VITAL . RÖFIX SiSi-žbuka VITAL ujedinjuje sve pozitivne osobine dokazanih sastojaka za žbuke (silikonske smole. 136 . silikat i organska veziva). Vezivo .Silikonska smola Vezivnost žbuke na bazi silikonske smole ima sličnu strukturu kao i kvarcni pijesak. • Nakupine čestica prljavštine. • Materijali koji će se upotrijebiti za izgradnju zida moraju biti takvi da ne spriječavaju difuziju pare i to iznutra prema van. Mješavina najnovije tehnologije proizvoda s ponovno otkrivenom snagom oživljene vode. • Prodiranje vode kroz zid i to i iznutra i izvana mora se spriječiti. Pored primjene u industriji žbuka na bazi silikonskih smola se pojačano primjenjuje kod saniranja fasada. vitalizirati će i vaš dom. Za formiranje žbuka na bazi silikonskih smola upotrebljavaju se vodenaste emulzije kombinirane s odgovarajućim polimernim disperzijama.te Vrs / ve no Os za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke . primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola. Djelovanje vlage kroz pljuskove ili trajnije oborine. biološki napadi poput algi i gljivica i mehanička djelovanja kao udarci ili erozija uvelike opterećuju fasade.Visokovrijedna zaštita fasade Promijenjeni klimatski utjecaji na okoliš zahtjevaju inovativne građevinske materijale za fasade. otporna na vremenske utjecaje i otpornaje na kemijske (kisele kiše). mehaničke i biološke(mikroorganizmi) napade. Time se ispunjavaju zahtjevi iz prakse za fasadom koja je dugovječna. Ovaj moderni građevinski materijal ima mikroporoznu gornju površinu koja je vodoodbojna. kemijske reakcije zbog SO2 -djelovanje.

idealno je tlo za alge. prije svega sa znanjem o gađevinsko-fizikanim uvjetima. Vododbojna fasada sigurna je zaštita od vlage. zadržava i tijekom dana. posebno na grubim površinama. Oni nude široku paletu područja za upotrebu i najprikladniji su za oblaganje fasade postojane na vremenske utjecaje. optimalni i odmjereni stoje na raspolaganju kao potpuna silikatna paleta u obliku silikatnih žbuka i boja.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste SiSi-žbuka VITAL .optimalna zaštita za izolacijske sisteme Poseno kod toplinsko-izolacijskih sistema jedan hidrofobirani sistem žbuke. Izgradnjom silikatne rešetke imaju razvlačenje kao mineralna podloga i pokazuju dobru propusnost vodene pare. Silikat . Silikat . Primjeri nedvojbenog materijala i u području oblaganja fasada. Naročito na sjevernoj strani odnosno sjenovitim površinama postoji mogućnost pojave algi. Sušenje ovih silikatnih proizvoda vrši se s jedne strane fizikalno putem isparavanja i stvrdnjavanja u čvrsto staklo. 137 . Svugdje gdje ima vlage. I u zaštiti spomenika kulture cijene se silikatni proizvodi.Kao posljedica na fasadi se nakuplja rosulja te se ona.preporučen zbog građevinsko-fizikalnih razloga S današnjeg gledišta. a s druge strane kemijskim putem primjenjivanjem silicijeve kiseline kalcijeva silikata uslijed kemijske reakcije s ugljičnom kiselinom i mineralnom podlogom. jer efekt odsjaja brzo otklanja nakupljenu rosu.Mineralna alternativa Kao sredstvo za konzerviranje već je generacijama primjenjivano vodeno staklo. Ovo upuštanje nerazrjeđenog spoja s podlogom općenito se naziva posipanje silicijevim pijeskom. žbuke na bazi vodenog stakla predstavljaju materijal za završni sloj bez kojeg se ne može više zamisliti građenje. i to ne samo zbog toga. Gotovi materijali za oblaganje s jednom komponentom na bazi vodenog stakla. jer je sloj žbuke samo nekoliko mm i u pravilu manje čuva toplinu. što se za dugotrajnu zaštitu spomenika kulture traže otporni materijali. dobro djeluje protiv nakupljanja algi i mahovine. kao što je SISI-žbuka VITAL.Završne žbuke . tako da se površina noću vrlo jako hladi.

velika postojanost boja. tonova boja i debljine zrna. koji se ovisno o debljini zrna (u dva ciklusa) nanosi gladilicom. Bez bušenja. Ti materijali žbuci Žbuke od umjetne smole suše se čisto fizikalno. lupanja čekićem. žbuka za modeliranje. Zemljano ulje je prirodna sirovina iz koje se dobivaju vezivna sredstva.5-6. tekstilne obloge i premaze. RÖFIX Magnetna žbuka pruža magnetnu površinu. primjerice u uredima arhitekata. velika elastičnost.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Umjetne smole . povećana postojanost na pukotine. redakcijskim prostorijama i dr. 6 mm sloju i nosiva je podloga za tapete. Po vrsti moguće strukture razlikuju se utrljavanje. oličene ili tapicirane. Ne struže se. skice. mozaična žbuka i vezna žbuka. Bez ičega. valjana. Debljina zrna iznosi od 0. Posebno u vrtićima.Široka mogućnost primjene Posebne prednosti žbuke od umjetne smole su raznolikost varijanti struktura. kvarc i vapnenac čine kostur svake žbuke od umjetne smole. RÖFIX Magnetna žbuka nanosi se u min.Zidovi s magnetnim svojstvima RÖFIX Magnetne žbuke štede prostor i nenametljivo nude prostor za prezentaciju. školama i dječjim sobama isključuju opasnost ozljeda ošrim predmetima za pričvršćivanje. hlapljenjem vode. apsorbciju i difuziju vodene pare. postojana na svjetlost i postojane boje. koja se izvana ne razlikuje od drugih kvalitetnih žbuka. Umjetna smola nalazi se u oblozi fasade kao djelići i drži otvorenim mnoge pore i kanale za daju čvrstoću i tvrdoću. Može se obojiti i naknadno ličiti. Mramor. spriječava prodiranje kišnice i. Organski spojene tvari pokazuju osobine koje se očituju u mnogim područjima. špricana žbuka. fotografije i jošmnogo toga. žljebasta struktura.Završne žbuke . postojanost na vremenske utjecaje. dobra čvrstoća i optimalna prionjivost na gotovo svakoj podlozi. pri se čemu njene mineralna tvari spajaju u male čvrste djeliće umjetne smole. RÖFIX Magnetna žbuka je tankoslojna završna žbuka koja sadrži željezni pijesak. na informativnim zidovima u javnim i privatnim zgradama. podsjetnici. konstruktora u salama za seminare i konferencije. Na tom metalnom sloju mogu se jednostavno pričvrstiti planovi. 138 . Laka obradivost.0 mm. što je vrlo važno.Mogućnost upotrebe je neograničena. Magnetne žbuke . plakati. crteži.

Završne žbuke .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste 139 .

Završne žbuke .granulacije i strukture silikon/silikat Silikonske i silikatne završne žbuke RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Puna strukura RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Žljebasta žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Puna strukura RÖFIX Silikatna žbuka Žljebasta žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Puna strukura RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka RÖFIX Anticofino Fina žbuka 140 .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .

5 mm 1 mm V 1. SUHE GIPSANE PLOČE GIPSANE. SUHE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE ❶ ❶ ❻ ❶ ❶ GIPSANE. Renoplus) 0.5 mm 1 mm V 1.7 mm 0.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 0.5/ ❹ Na ravne podloge ❷ ❷ SISTEMI Renostar/441) BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❶ MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❷ ❷ SISTEMI MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ❺ PREMAZA ❺ STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ ❺ ❺ PREMAZA STARA ŽBUKA S MINERALNIM ❺ PREMAZOM ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX ZA UNUTRA PROIZVOD PROIZVOD ANTICOFINO KONSKIH SMOLA ❶ Nije pogodno SISI-ŽBUKA VITAL ŽBUKA NA BAZI SILI- SILIKATNA ŽBUKA MINERALNA ŽBUKA ❺ Na masi za renoviranje (RenoPRIMJENA PRIMJENA 0.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V Silikonske i silikatne završne žbuke Područja primjene . FERMACELL) 141 . završne žbuke ❸ ❸ ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- ❸ ❸ ❸ ❸ CIJU ❸ LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLACIJU ❶ ❹ ❹ BETON TOPLINSKO IZOLACIJSKI ❸ ❹ ❹ ❹ ❸ Na masi sa izravnavanje (700.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste ❶ ❶ ❺ ❺ ❺ ORGANSKE STARE ŽBUKE ❶ ❶ ❷ ❶ ❶ PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.5 mm V 2 mm V R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB bijela u boji Sve boje bijela u boji Sve boje u boji Ograničeno R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE ❷ Pogodno TONOVI BOJA VAPNENO CEMENTNE bijela u boji Ograničeno bijela ❷ PODLOŽNE ŽBUKE ❷ ❷ ❷ ❷ ❻ Vidi poglavlje 4.VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.upotreba silikon/silikat star.5 mm 1 mm V 1.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1 mm V 1. FERMACELL) ❺ ❺ ❺ PREMAZOM Završne žbuke .

Završne žbuke .Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene .und Streichputz 142 .granulacije i strukture žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll.

VLAKNASTO PAPIRNE PLOČE (NPR.5/ ❹ Na ravne podloge Renostar/441) GIPSANE.upotrebe žbuka na bazi umjetne smole Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX ŽBUKA NA BAZI UMJETNE SMOLE 0.1 mm bijela u boji Sve boje ❸ ❸ ❸ ❹ ❶ ❸ ❸ ❸ ❸ ❻ ❶ Nije pogodno ❺ Na masi za renoviranje (Renostar.5 mm S 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 1.5 mm V bijela u boji Sve boje ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❶ ❶ GIPSANE PLOČE PROIZVOD PRIMJENA RÖFIX STRUKTURNA ŽBUKA ZA UNUTRA bijela u boji Ograničeno ❷ ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX ŠPRICANA ŽBUKA ZA STROPOVE bijela ❷ 1.4 mm svjetlosiva ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA TEMELJNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❷ ❶ ❺ ❺ ❶ ❶ RÖFIX ROLL.5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 6 mm V 0.Završne žbuke .7 mm 1 mm V 1.Pastozne završne žbuke Osnove / Vrste Područja primjene . FERMACELL) MINERALNA STARA ŽBUKA BEZ ŽBUKE ZA TOPLINSKU IZOLA- STARA ŽBUKA S MINERALNIM LAGANE TEMELJNE ŽBUKE ORGANSKE STARE ŽBUKE R = ŽLJEBASTA ŽBUKA F = FINA ŽBUKA V = PUNO ZARIBAVANJE S = PUNO/ŽLJEB PODLOŽNE ŽBUKE KOJE SADRŽE GIPS. završne žbuke ❸ Na masi sa izravnavanje (700.5 mm V 1.UND STREICHPUTZ 0.8 mm V u boji Ograničeno ❶ ❶ ❸ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MOZAIČNA ŽBUKA ❷ ❸ ❶ ❹ ❷ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX BÜNDNERPUTZ 0. Renoplus) ❷ Pogodno ❻ Vidi poglavlje 4.5 mm R 1.5 mm 1 mm V 1. SUHE TOPLINSKO IZOLACIJSKI VAPNENO CEMENTNE PODLOŽNE ŽBUKE TONOVI BOJA PREMAZOM PREMAZA SISTEMI BETON CIJU ❶ ❻ ❻ ❻ ❻ ❻ ❶ ❻ 143 .2 mm bijela ❸ ❶ ❹ ❶ ❺ ❺ ❺ ❷ ❻ RÖFIX MAGNETNA ŽBUKA ❸ 0.2 mm bijela ❸ 1.

25 kg/m2 • Gustoća: ca. 8. • pH-vriijednost: ca.0. • Ne nanositi na mase za izravnavanje na bazi gipsa I podloge koje sadrže gips Osobine: • Izjednačava upojnost podloge • Visoka prionjivost • Reducira se upojnost vode u podlogu • Visoko dubinsko djelovanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka prionjivost • Izjednačava upojnost podloge • Reducira se upojnost vode u podlogu • Bez sredstava za otapanje • Visoka paropropusnost Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Pigmenti boja Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. • pH-vriijednost: ca. strukturna žbuka.2 . fuge i glet mase • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja tankoslojne završne žbuke. 1.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema završnih žbuka RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI RÖFIX Grund UNI Područja primjene: • Pigmentirani predpremaz prije nanošenja pastoznih tankoslojnih unutarnjih završnih žbuka.) • Specijalno za gipsane.5 kg/ltr.5 Način dostave: 144 .du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .2 . 1.vezna žbuka.25 kg/m2 • Gustoća: ca.5 kg/ltr. 8. (mineralna žbuka.5 • Potrošnja: 0. itd.0.

5 kg/m2 3 mm: ca.5 • Upojnost vode: < 0.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Otpornost na alge. neravnomjerni karakter površine • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Bijeli. vodoodbojna. 3. • Vodoodbojna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade.5 mm: ca.4 kg/m2 1 mm: ca.7 kg/m2 2 mm: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: 8. 2. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • • • • • Visoka vodoodbojnost Visoka paropropusnost Otprnost na tuču Posojanost boje Dekorativno • Visoka vodoodbojnost • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otprnost na tuču • Dekorativno • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • Sadrži prirodni. 3. 0. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 3. 2. finozrnata filc i modelirna žbuka za žbukane i WDVS fasade sa prirodno neravnomjernom površinom.5 .5 • Upojnost vode: < 0. odmah upotrebljiva fina završna žbuka u 8 standardnih tonova.15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Potrošnja: ca. 1. 2. 3 kg/m2 3 mm R: ca.8 kg/m2 6 mm: 4. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca. • Otpornost na alge.5 kg/m2 • NG: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 1. • Otporna na nevrijeme. 8.4 kg/m2 NG: ca. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.7 kg/m2 2 mm: ca. 0.4 kg/m2 1 mm: ca.4 kg/m2 2 mm R: ca. • Otpornost na alge. strukturama i tonovima boja.1 kg/m2h • Potrošnja: 0. 8. • Otporna na nevrijeme. 2.5 mm: ca. strukturama i tonovima boja. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 kg/m2 • NG: ca.4 kg/m2 2 mm R: ca. 3.5 mm: ca. 50 Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke .7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 2 kg/m2 1. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Fini mramorni pijesak Pigmenti boja • Potrošnja: 0. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.5 mm: ca. 2. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Pravilno zamiješana. 2 kg/m2 1.5 • Upojnost vode: < 0. parapropusna strukturna žbuka za žbukane i WDVS fasade. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikonsko vezivno sredstvo Silikat Bijeli.5 kg/m2 3 mm: ca. 3 kg/m2 3 mm R: ca.15 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • 145 .Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX SiSi-žbuka VITAL RÖFIX Anticofino RÖFIX Anticofino • Pravilno zamiješana.

5 kg/m2 3 mm: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Pravilno zamiješana. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. strukturama i tonovima boja.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 146 . 0. 2 kg/m2 1. 3. 3. klasirani mramorni pijesak Pigmenti boja • • • • Silikat Disperzivno vezivno sredstvo Bijeli.4 kg/m2 2 mm R: ca. Osobine: • Visoka paropropusnost • Ne može gorijeti • Pogodno za toplinsko izolacijske sisteme • • • • • Visoka otporost na habanje Visoka paropropusnost Moguće prati Slabog mirisa Brilijantno bijela Sastav: • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Silikat Bijeli. odmah upotrebljiva tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. parapropusna strukturna vanjska žbuka za žbukane i WDVS fasade.7 kg/m2 2 mm: ca. 9 • Upojnost vode: < 0. klasirani mramorni pijesak Organski udjeli <5% Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. 2.8 kg/m2 • NG: ca.4 kg/m2 2 mm: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.4 kg/m2 1 mm: ca. 1.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 35 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 mm: ca. 9 • Upojnost vode: < 0. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 3 kg/m2 3 mm R: ca. čvrsta unutarnja strukturna žbuka za grundirane unutarnje zidove i stropove. • Otpornost na alge.5 mm: ca. 3 kg/m2 • NG: ca.2 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Potrošnja: 1 mm: ca. • Mineralna. 2.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne silikatne žbuke RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Silikatna žbuka RÖFIX Mineralna žbuka za unutra RÖFIX Mineralna žbuka za unutra Područja primjene: • Pravilno zamiješana. 40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0. 2 kg/m2 1.5 mm: ca. • Mineralna. 2.

strukturama i tonovima boja. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama.5 • Upojnost vode: ca. strukturama i tonovima boja.5 .5 kg/m2 1 mm: ca. 2.5 kg/m2 • NG: ca.4 kg/m2 1 mm: ca. • Otpornost na alge.5 mm: ca. 8. dobro obradiva strukturna žbuka za grundirane unutarnjih stropova.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu Završne žbuke na bazi umjetnih smola RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Strukturna žbuka za unutra RÖFIX Špricana žbuka za stropove RÖFIX Špricana žbuka za stropove • Pravilno zamiješana. • Špricana. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Optimalna H/M tehnologija ( brzo protvrdnjavanje kod hladnoće i magle) • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Minimalnan napon • Elastično.5 mm: ca.5 kg/m2 3 mm: ca. 3. 2. čvrsta strukturna žbuka (umjetne smole) za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama. klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. 3. mogućnost špricanja • Visoka mogućnost postavljanja • Dekorativno • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli.5 W/mK • pH-vriijednost: ca. 8. fleksibilno • Izvrsna kvaliteta obrade • Pravilno zamiješana. strukturna žbuka za fasade na TIS i temeljnim žbukama. elastična. 2. 2. 0.5 mm: ca.4 kg/m2 1.5 kg/m2 • NG: ca.7 kg/m2 3 mm: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.8 kg/m2 6 mm: 4. • Dekorativna.5. gotova tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama. 0.1 kg/m2h • Potrošnja: 0. 3 kg/m2 2 mm R: ca. klasirani mramorni pijesak • Pigmenti boja • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Potrošnja: 0.4 kg/m2 2 mm R: ca. • • • • • Moguće prati Dekorativno Fleksibilan Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena • Trajno elastičan • Dobra kvaliteta obrade. • Ne smije se vezati • Pravilno zamiješana.5 • Upojnost vode: < 0. 0.5 147 .1 kg/m2 1. 2. 2. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 3. 0. 1. 2 kg/m2 1.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.2 kg/m2 2 mm: ca. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Otporna.7 kg/m2 2 mm: ca. 3 kg/m2 3 mm R: ca. masama za izravnavanje i gips kartonskim pločama. 1800 kg/m3 • KODVP µ: ca. 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. gotova tankoslojna špricana žbuka s laganim dodatkom.5 mm R: ca. 140 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.9 kg/m2 • KODVP µ: ca. 1. 8.5 mm: ca.8 kg/m2 3 mm R: ca. 0.7 mm: ca. 3.1 kg/m2h • Potrošnja: ca. 2 kg/m2 1.

na portalima. 1800 kg/m3 KODVP µ: ca.4 kg/m2 NG: ca.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . • Modelirajuća fina žbuka za unutarnje zidove i strop. špaletama.5 • Upojnost vode: < 0.1 kg/m2h Način dostave: 148 . • Pravilno zamiješana. Specijalno za podnožja. 8. 5 kg/m2 • NG: ca. Osobine: • • • • Mogućnost opterećivanja Bez sredstava za otapanje Velika paleta boja Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otporost na habanje • • • • • Mogućnost opterećivanja Visoka otporost na habanje Trajno elastičan Armiran vlaknima Brilijantno bijela Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (obojan) • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. gotova tankoslojna završna žbuka za individualno uređivanje površine. 0. klasirani mramorni pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. stubištu i sl.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0.5 • Upojnost vode: < 0. 8.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. "Efektom žbuke za pranje" • Otporna žbuka za podnožja i ukrase na temeljnim žbukama/betonu na vanjskim i unutarnjim zidovima..15 kg/m2h • • • • Potrošnja: 2 . stupovima. 1600 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 150 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Mozaična žbuka RÖFIX Mozaièna žbuka RÖFIX Bündnerputz RÖFIX Bündnerputz Područja primjene: • Pravilno zamiješana. gotova strukturna završna žbuka sa "Multikolor efektom" tj.

5 • Potrošnja: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. • Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove. bilješki itd. 0. 3 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 kg/m2 • KODVP µ: ca. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova.6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca.7 W/mK • pH-vriijednost: ca./ Streichputz • Pravilno zamiješana. • Pravilno zamiješana. bilješki itd.6 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: ca. 0. 0. gotova strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje. 8./ Streichputz RÖFIX Roll.7 W/mK • pH-vriijednost: ca.Pastozne završne žbuke Podaci o proizvodu RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Magnetna temeljna žbuka RÖFIX Roll. • • • • Magnetan Dekorativno Moguće premazati Visoka otporost na habanje • Magnetan • Moguće premazati • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Metalni pijesci • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli.5 • Potrošnja: 5 .5 149 . gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem. klasirani mramorni pijesak • Potrošnja: 5 . 0. • Pravilno zamiješana. gotova tankoslojna završna žbuka sa magnetskim djelovanjem. 8. karata. • Magnetska dekorativna žbuka za unutarnje područje za učvršćivanje planova. 8.du vo oiz pr o ci da Pza zn sto Pa eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . 150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. karata. magnetnim glavama. magnetnim glavama. kao i žbukane fasade. 6 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.

Ove se žbuke mogu nanositi racionalno strojevima za špricanje (posebno na području stropa) . Tu se upotrebljavaju adaptirane završne žbuke s laganim organskim dodatkom kako bi se poboljšala obradivost i izdašnost. I kako ova žbuka nije samo dekorativna. dijagonalne ili uzdužne strukture. U RÖFIX-programu postoji 18 različitih boja.plastični gleter). Pri tom se zrno koje je dalo strukturu izdvaja iz površine. ovisno o veličini. Špricana žbuka (završna žbuka) Dekorativne špricane žbuke imaju sličnu površinu kao zaribavanjem dobivene žbuke. Mozaična žbuka (kulir) Posebnost na Mozaičnoj žbuci je njena boja zahvaljujući finom pijesku. ostavljaju različito duboke žljebove. mekom daskom (od gume ili spužve). zaribana-/kratz struktura) Zaribane žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i ovisno o željenoj strukturi zaribavaju se odgovarajućim alatom (primjerice gleter od plastike ili stiropora).Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Strukturne žbuke (puna struktura. stubištima i školama. tako npr. Fina žbuka Fina žbuka nanosi se najčešće dvoslojno čeličnim gleterom i zaribava se odgovarajućom. to je površina ravnija i ujednačenija.podnožja ili na zidovima u dječjim vrtićima. Strukturiranje (žljebasta struktura) Žljebaste žbuke nanose se ravnomjerno u debljini zrna i s obzirom na željenu strukturu se zaribavaju odgovarajućim alatom (npr. Što je daska mekša. U mješavini pjeska sadržana su veća zrna koja tijekom obrade.da ra Ob za zn sto Pa euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Taj se način još naziva i negativna struktura. ona se primjenjuje svugdje gdje se postavljaju posebni zahtjevi za čvrstoćom. To se još zove i pozitivna struktura. ali i kao efektni zid i u dnevnim sobama. to je intenzivniji efekt karakteristično neravnomjerne površine u obliku oblaka. Ovisno o željenom efektu mogu se stvarati okrugle. daju nakon sušenja ravnomjernu strukturu površine. 150 . Jednaki udio različitih veličina zrna u mješavini. Što je tvrđa. kod sokla . nego je i izdržljiva.

und Streichputz Ova organska strukturna žbuka dobila je ime po alatu kojim se nanosi-valjku.gleter.Pastozne završne žbuke Obrada Mogućnosti strukturiranja Profesionalni savjet Schlämmputz (Klosterputz) Univerzalno obradiva.) Magnetna žbuka (Puna ili zaribana struktura) Ove specijalno receptirane. tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične.Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa spužvom se dodatno obrađuje. 151 . Roll. finozrnate pastozne vezne žbuke. Laka za obradu i srtukturira se individualno. Schlämmputz (Bündnerputz) Univerzalno obradiva.zupčasti gleter. Za ovu varijantu oblikovanja postoji specijalna RÖFIX žbuka za naošenje valjkom. Omotanim dijelovima željeza proizvode magnetizirajuće djelovanje i time su dekorativni površinski element na svakom radnom mjestu ili u stambenom prostoru. organski vezane funkcionalne završne žbuke nanose se višeslojno na glatke površine sa čeličnom gladilicom u debljini zrna te se fino zaribavaju plastičnim gleterom. finozrnate pastozne vezne žbuke. Žbuka se nanosi zidarskom žlicom i sa četkom se dodatno obrađuje. organska.sa različitim alatom (žlica. Žbuka za modeliranje To je žbuka s organskim vezivom kojim se mogu postići najrazličitije željene strukture.četka idr. Materijal se u obliku paste nanosi u nepravilno debelim slojevima. organska. tankoslojna završna žbuka s osobinama klasične.Završne žbuke .

prašina.) potrebno je prije obrade prekrititi. tankoslojnih završnih žbuka Profesionalni savjet Podloga Za podloge pogodni su betoni.fina žbuka). vodoravno. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. putem bočnog prozračivanja) Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja. Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje. vrata. nosiva i bez nečistoća (npr.Završne žbuke .3 tjedna Ljepilo za armiranje u TIS . okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja. ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Kod primjene tamnih i intenzivnih boja. perforirani paneli) Podloga mora biti suha. alge). Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera 152 . itd. okvire prozora. RÖFIX 57 i sl. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati.) Dijelove građevine (prozore. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. potrebno je prema određenim pravilima i u određenoj debljini sloja nanijeti i pustiti da se stvrdne. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja). prethodno nanijeti grund u boji Prilikom rada potrebno je pripaziti na dobre uvjete sušenja i protvrdnjavanja (npr.U. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče.B. Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke.Pastozne završne žbuke Obrada Ručna obrada pastoznih. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Strukturiranje Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. čađa.kao i dekorativne žbuke. RÖFIX Renostar.

Napomena Dekorativne špricane žbuke čine površinu s ravnomjernim zrnima i dostupni su u raznim tonovima i veličinama zrna. Priključiti kompresor Najprije se kompresor mora priključiti na strujnu mrežu i na uređaj za nanošenje žbuke. 153 . pastoznih završnih žbuka Profesionalni savjet Strojevi . Završnu žbuku našpricamo u jednako debelim slojevima po cijeloj površini.Završne žbuke .Oprema RÖFIX završne žbuke mogu se obrađivati svim uređajima za nanošenje i strukturno špricanje koji su uobičajeni na tržištu. Gotova smješana završna žbuka može se uliti u spremnik uređaja za nanošenje žbuke.0 do 1. jedan prikladan kompresor (minimalna snaga: 400 litara/ sat). Nanošenje završene žbuke Završna žbuka se ravnomjernim kruženjem nanosi u što je moguće konstantnijem razmaku na gornju površinu zida. Razmak šprice od površine zida: oko 30 cm. špricaljka sa crijevom za strukture. Prije početka radova sve priključke i elemente u području špricanja koji se ne žbukaju potrebno je brižno prekriti.Pritiskanjem automatike na daljinskom upravljaču vrši se nanošenje materijala na površinu. mlaznica i daljinski prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja za nanošenje. Za ravnomjerno nanošenje materijala potrebno je napajanje strujom s dovoljno velikim promjerom kabla.Pastozne završne žbuke Obrada Strojna obrada špricanih. Kod strukturnog špricanja potreban je radni tlakod 1.5 bara. Pokretanje procesa špricanja Okretanjem kuglaste ručice se uključi zrak pod tlakom. Pretanki nanos može dovesti do mrlja i mjestimičnog odsjaja.Optimalna veličina šprice odgovara trostrukoj veličini granulacije žbuke. Potom se prilikom prskanja na probnu plohu može namjestiti optimalna količina zraka i materijala kako bi se postigla željena struktura završnih površina. Kao osnovna oprema za strojno strukturiranje potreban je uređaj za nanošenje žbuke. Paziti na smjer okretaja. Tako dobivamo jednomjernu strukturu.

Preveliko razrijeđivanje ili obrada pri jakom vjetru i utjecaju sunca može dovesti do stvaranja kratera Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka".) potrebno je prije obrade prekrititi.3 tjedna Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Ne filcati vodom. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Kod nanošenja Anticofina potrebno je pripaziti na dobar rad.zbog tankog sloja koji se nanosi i kratkog vremena otvorenosti nanošenja žbuke Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme vezivanja. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. itd.B. Na svježe ožbukanim površinama voda može uzrokovati mlijećna izbijeljenja. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. Neravnomjerno upijanje podloge može uzrokovati promjenu tona boje. kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. prašina.) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja.Završne žbuke . okvire prozora. RÖFIX 57 i sl. Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada Anticofino Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Potrebno je pobrinuti se za dovoljan broj radnika. RÖFIX Renostar. vrata. Austrijske radne zajednice Putz 154 .fina žbuka). čađa. alge). ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Anticofino strukturirati plastičnom žlicom. Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. nosiva i bez nečistoća (npr. važno je oštro razvlačenje kod oba položaja ( previše debeli slojevi žbuke = opasnost od pukotina).

SIA V 242 Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. U još mokrom stanju potrebno je gletanje istim alatom u istom smjeru Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Nakupine čestica prljavštine. RÖFIX Renostar. alge).B. sjajna područja. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. tj. okvire prozora. 3 dana. itd. prašina. čađa. Izbjegavati premješavanje Za miješanje ne koristiti aluminijski mješač (moguća promjena boje) Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice ravnomjerno odozdo prema gore u veličini zrna od 1 1/2. Austrijske radne zajednice Putz 155 . 3 tjedna. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Ne razrijeđivati Prije nanošenja. vrata.3 tjedna Provjera podloge prema ÖNORM B3346 tj. Novo naneseni sloj na površinu potrebno je prema određenim mjerama štititi od bilo kakvog utjecaja vlage. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja). Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. nosiva i bez nečistoća (npr. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2. ovisno o vlažnosti zraka i temperaturi iznosi ca. RÖFIX 57 i sl. Kratko promiješati.kao i mozanične žbuke. Vrijeme potpunog protvrdnjavanja traje ca. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.Završne žbuke . primjerice prodiranjem onečišćene vode u pore i kapilare minimaliziraju se upotrebom silikonskih smola Vrijeme vezivanja. Kod primjene tamnih i intenzivnih boja.) Dijelove građevine (prozore.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada mozaične žbuke Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. prethodno nanijeti grund u boji Molimo da obratitie pozornost na aktualne "Smjernice za obradu žbuka". DIN 18350.) potrebno je prije obrade prekrititi. različiti tonovi boje) Kako bi se izbjegle promjene u boji i primjese na žbukama ne raditi različitim alatom Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke.

podlogu obraditi s RÖFIX W97 Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. vrata. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. Tijekom obrade miješanu završnu žbuku češće promiješati. čađa. alge). kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Kako bi prionjivost magnet bila optimalna. itd.B.Pastozne završne žbuke Obrada Obrada magnetnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Vrijeme sušenja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi min. vodoravno. RÖFIX 57 i sl.2 dana Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Što je površina glađa. okomito) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! 156 .) potrebno je prije obrade prekrititi.Završne žbuke . prašina. okvire prozora.3 tjedna Minimalno 24 sata prije oblaganja. RÖFIX Renostar. potrebno je magnetnu žbuku nanijeti u više slojeva (minimalno 2).to je bolje prianjanje magnetnih glava Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. kako bi se spriječila segregacija Dijelove građevine (prozore. Kod novo nanešenih podložnih žbuka potrebno je uzeti u obzir vrijeme vezivanja i sušenja od oko 2.) Debljina sloja tankoslojne završne žbuke: nanose se u maksimalnoj veličini zrna Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Prije nanošenja. nosiva i bez nečistoća (npr.

Način funkcioniranja RÖFIX Akustične žbuke Zvuk je u jednom valnom obliku. Da bi se izbjegao taj negativni efekat. Ona je mjerilo odzvanjanja prostorije. proizvode se završne žbuke koje apsorbiraju zvukove. Koliki je odjek u nekoj prostoriji ovisi uglavnom o svojstvima apsorbcije zida. 157 .Akustične žbuke Osnove / Vrste AKUSTIČNE ŽBUKE Osnove / Vrste Akustika prostora i estetika Današnja arhitektura često zahtjeva što je moguće ravnije.te Vrs / ve no Os ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . ne strukturirane zidne i žbukane površine. djeluju ipak kao "tvrdozvučne završne površine" i pogoršavaju dugim odzvanjanjima akustiku prostorije. poda i stropa. budući da primjerice kamen. Akustična žbuka je vrijedno sredstvo koje ujedinjuje estetiku s funkcionalnošću. o namještaju i volumenu prostorije. Akustične žbuke na bazi bijelog cementa i bijelog vapna s poroznim lakim dodacima putem svoje strukturirane završne površine spriječavaju refleksiju većeg dijela zvučnih valova koji nastaju. uvažavajući estetska gledišta.Akustične žbuke su idealne za izradu završnih površina na zidovima i stropovima koji apsorbiraju zvukove. Vrijednost apsorbcije zvuka je između 0 i 1. nego ih porozna ploha žbuke upija i pretvara u toplinsku energiju. RÖFIX Akustična žbuka je specijalna žbuka koja se nanosi na način da nastaju mnoge međusobno povezane šupljine. Valovi zvuka koji nastaju na završnoj površini zida se ne odbijaju. Mjera za apsorbciju (gutanje zvuka) je stupanj apsorbcije a. One reguliraju odjek i omogućavaju poboljšanu akustiku prostora. Prostorna akustika bavi se kvalitetom prijenosa zvuka unutar jedne prostorije. drvo ili tepih zvuk pri različitim frekvencijama različito apsorbiraju. Ove izabrane završne površine. a 1 potpunu apsorbciju. Odjek je ovisan o frekvenciji. Oblikovanje ovdje ne poznaje granice i skoro se bez iznimke može sve ostvariti. Najvažnija fizikalna veličina za karakteriziranje akustičkih svojstava neke prostorije je vrijeme odjeka. Pri tom 0 znači potpunu refleksiju. Rezultat je ugodni zvuk prostorije. koji se vremenski i prostorno rasprostire. vibrira i opterećen je tlakom.

5 m2/EH • NG: ca.Akustične žbuke Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Akustične žbuke RÖFIX Akustična žbuka RÖFIX Akustièna žbuka Područja primjene: • Pravilno zamiješana suha žbuka za poboljšanje akustike prostora. Osobine: • Visoka apsorpcija zvukova • Dekorativno • Sprjećavaje kondenzacije putem velike kapilarnosti • Reguliranje vlažnosti • Dobra kvaliteta obrade. 0. Reguliranje odbijanja zvukova. zatvorene bazene. crkve. • Strukturna špricana žbuka (1 mm ili 6 mm) za unutarnje stropove i zidove bez mehaničkih zahtjeva (npr.du vo oiz pr o ci da Pičn ust Ak eo uk žb ne vrš Za Završne žbuke . velike urede.itd).14 W/mK • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 158 . stubišta. 220 kg/m3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. velike hale. mogućnost špricanja Sastav: • Vapno • Cement • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • Izdašnost: 2. škole.

RÖFIX 57 i sl. Špricanje izvoditi brzim. nosiva i bez nečistoća (npr. ravnomjernim. perforirani paneli) Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z. PFT N2V. do homogene konzistencije. miješati uvijek cijelu vreću.B. Za granulaciju 01 fino koristiti glavu šprice 6 mm. Wagner PC15. RÖFIX Renostar. m-Tec P20 ili Strobel Strobot) kompresor kapaciteta 400 l/min. alge). Za podloge pogodni su betoni. za 06 grubo granulaciju glavo šprice 12 mm. četri sloja. Zbog laganih dodataka i mogućnosti segregacije. Nanošenje Kod strojnog nanošenja postoje pumpe različitog kapaciteta (npr. Prvi sloj nanijeti kružnim pokretima. kružnim pokretima. 3 radna koraka uklj. poddložne žbuke ili odgovarajuće nosive žbukane ploče (gipsane ploče. PFT SWING II. Minimalna debljina žbuke kod akustične žbuke: 15 mm (ca.da ra Ob ičn ust Ak euk žb ne vrš Za Završne žbuke . U početku dodavati žbuku i postupno povećavati količinu. Između pojedinih špricanja potrebno je poštivati vrijeme sušenja zbog hidravličnog vezivanja.Akustične žbuke Obrada Obrada Obrada akustičnih žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. kako bi se postigla što bolja otvorenost pora Strukturiranje Nanošenje se izvodi u min. prašina. pomoću mješača. čađa. grundiranje) Ne miješati s drugim materijalima Alat nakon upotrebe temeljito očistiti Ne smije se premazivati 159 .) NA Crijeva predhodno podmazati vapnom Mješanje U posodi sa čistom vodom zamješati suhi mort.

izbrusiti masu za izravnavanje. Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom.. Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana. Mineralna završna žbuka na mineralnu masu za izravnavanje Izravnavanje s RÖFIX 57 masom za izravnavanje . Tijekom izravnavanja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na kvarcnom izolacijskom grundu Predpremaz s RÖFIX GIKA-grundom po čitavoj površini. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralnih završnih žbuka:12-24 sata. Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i otvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). • hrapava podloga • Jednostavna.da ra Ob če plo ke ns to kar o an ps Gi euk žb ne vrš Za Završne žbuke . Stručno izravnavanje fuga (uključujući i rupice od bušenja) kako bi se izbjeglo sjenčanje na svjetlu. 2 mm) po čitavoj površini. Vrijeme sušenja prije nanošenja mineralne završne žbuke: 2-3 dana. Obratiti pažnju na pažljivu pripremu podloge prema uputama proizvođača ploča. • Visoka čvrstoća • Čvrsta površina • Moguće izravnavanje neravnina Mineralne završne žbuke na gipsanim glet masama Izravnavanje s RÖFIX 246 bijelom žbukom (cca. Ukoliko je potrebno.bijelom ili RÖFIX Renostar ( 2-3 mm) po čitavoj površini. Zaštititi ploče od direktnog utjecaja sunčevih zraka. Važno je da je podloga potpuno suha kako bi se izbjeglo "prodiranje žutila" kroz ploče. • Ravnomjerna krivulja vezivanja • Glatka. brza obrada • Nije moguće izjednačavanje neravnina 160 .Gipsano kartonske ploče Obrada OBRADA GIPS KARTONSKIH PLOČA Profesionalni savjet Izrada podloge Gips kartonske ploče (GK prema DIN18180) služe kao nosači žbuke i zbog svoje ravne i ujednačene površine predstavljaju izvanrednu podlogu za strukturiranje završnih žbuka. Priprema podloge Postavljanje gips kartonskih ploča prema smjernicama proizvođača ploča. Pritom se karton ne smije ohrapaviti.

Nerazrjeđeno ravnomjerno nanijeti valjkom. RÖFIX W97) kao zaštitu od vlage. brza obrada • Nije moguće izravnavanje neravnina Neke fugirne mase su slabo vodootporne i kod vlaženja se ljušte. RÖFIX temeljni grund IN) ili izolacijski temeljni premaz (npr.Završne žbuke . Nanošenje završnih žbuka Mineralne i pastozne završne žbuke nanose se u pravilu u debljini zrna te se s prikladnim alatom za strukturiranje zaribaju. Vrijeme sušenja prije nanošenja pastoznih RÖFIX unutarnjih žbuka:24 sata. Nakon žbukanja osigurati uvjete sušenja i otvrdnjavanja (dijagonalnim prozračivanjem). • Visoka vodootpornost • Jednostavna.Gipsano kartonske ploče Obrada Profesionalni savjet Pastozne završne žbuke na grundu Predpremaz s RÖFIX Grundom IN po čitavoj površini. Tijekom grundiranja i žbukanja osigurati sušenje i protvrdnjavanje (primjerice dijagonalnim provjetravanjem). 161 . Radi toga upotrebljavamo kod pastoznih završnih žbuka specijalne temeljne premaze (npr.

162 SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI .

SANIRANJE / RENOVIRANJE / EKOLOŠKI PROIZVODI 162 .227 Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 167 167 174 175 180 Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 184 184 195 208 Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 212 212 174 216 218 Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 219 219 223 226 163 .

Mnoštvo boja. U tisućama stambenih i poslovnih zgrada vlada tužna osama. jer saniranje/renoviranje dobro prolazi u bilo kojem računu troškova i koristi. materijala i ideja stvara slobodni prostor za poticajne i uzbudljive stambene i radne svjetove. Gradite po sistemu! Sve je u vodi Renoviranje znači stvaranje kvalitete življenja. Ona ne dobivaju baš uvijek zaštitu i održavanje koje zaslužuju kao dio naše povijesti. Temeljni kapital za daljnje održavanje Kada zgrade dođu u godine mogu postati skupe za svoje vlasnike. Pretpostavke za to su profesionalna sanacija i renoviranje. Profesionalno renoviranje podiže kvalitetu stanovanja i rada. povijesne se građevine mogu učinkovito koristiti za suvremeni rad. Upotrijebimo sve kako bi u njih ponovo unijeli radost i život. Oštećenja građevinske supstance i kvaliteta gradnje koja više ne odgovara aktualnim spoznajama o energetskoj učinkovitosti podižu troškove popravaka i održavanja. Zub vremena i često nedostatna briga prijašnih stanovnika ostavlja tragove propadanja na njima. Već postoji cijelo bogatstvo boja i materijala kako bi nam priredili više radosti u stanovanju i radu. tiho stanovanje i provođenje slobodnog vremena. Argumenti će uvjeriti svakog vlasnika. Dobitak leži u saniranju! Posegnite za njim! 164 . Čak i ako prvobitno nisu izgrađeni prema modernim kriterijima. dugoročno osiguranje vrijednosti te smanjenje troškova održavanja i energije i više nego pretežu na stranu ulaganja kapitala. smanjuje potrošnju energije i poboljšava mikroklimu. Dugogodišnjim korištenjem i zapuštanjem one se pokazuju bez udobnosti i kvalitete. Kapital koji se gubi iz dana u dan može se i bolje upotrijebiti: za investiciju u saniranje/renoviranje. Pri tome je okolina bitan faktor našeg dobrog osjećanja. i smanjuju vrijednost nekretnine. Uz velike zahtjeve ovog posebnog područja primjene idu proizvodi rađeni točno po mjeri. Povećana vrijednost zgrade. RÖFIX radi već desetljećima sa i za specijaliste za sanacije. Sa širokim programom visokovrijednih sistema za saniranje i renoviranje RÖFIX nudi idealnu osnovu za ambiciozne renovacijske poduhvate. Ekološki materijali i postupci brinu se za brižljiv odnos prema zdravlju i okolini.e/ di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Zub vremena Vrijedna graditeljska baština u srednjoj Europi može pokazati tisuće vrijednih arhitektonskih svjedočanstava iz tisućljetne prošlosti. Otvaramo Vam kompetentan ulaz na ovo područje. A radost zbog besprijekorne zgrade još je besplatan dodatak. Za nagradu zgrade će privlačiti svojim tihim nastupom i suvremenom infrastrukturom.

Mora se npr. sposobnosti predanosti i adekvatne građevinske materijale. rebne da bi se mogli odabrati primjereni sustavi za saniranje ili razviti posebna rješenja. Proizvodi rađeni po mjeri udovoljavaju visokim zahtjevima ovog područja primjene Razlikovanje i pravila kod saniranja . značenju i stanju Vaše građevine. Odvijanje sanacije/renoviranja predstavlja poseban izazov.ili RÖFIX Renoplus sistemom 165 . Sanacija žbuke vlažnog ili solju opterećenog zida pomoću RÖFIX Sanacijskih sistema Održavanje spomenika za restauraciju povjesnih građevina sa RÖFIX Vapnenim sistemima Popravci fasada za moderne žbukane i izolacijske fasade sa RÖFIX Renostar. Analize vlage i soli su potTradiocionalne građevinske tehnike i materijali čine sanaciju i renoviranje povijesnih zgrada vrlo osjetljivom Ispravni postupak u planiranju i provođenju mjera održavanja iscrpno je opisan u ÖNORM B 3355 "Sušenje vlažnog zida.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Popravci Pojam održavanja predstavlja pojam koji je nadređen pojmovima "renoviranje" i "saniranje". Prema starosti. Svaki novi korak predstavlja novi zadatak.Kao srednjeeuropsko poduzeće povezano s tradicijom RÖFIX AG je u svojoj 110 godina dugoj povijesti razvilo poseban know-how na području saniranja i renoviranja povijesnih građevina. Dio 1 do 3" . Da bi se mogla provesti kompetentna i dugotrajna sanacija potrebna su opsežna prethodna istraživanja. i mora se iznova ocijeniti. istražiti povijest zgrade kako bi se pronašao uzrok oštećenja.Održavanje spomenika .Popravci fasade Svaka sanacija je različita. zadaćom koja zahtjeva mnogo iskustva. ROFIX Vam daje na raspolaganje velik izbor za razne sanacije.

) i RÖFIX pločom sa uzorcima Mjerenje vlage. Austrija 166 . Dornbirn. s RÖFIX-tehničarom za primjenu Projekt za sanaciju u pismenoj formi Cjelokupna sanacija . Analiza žbuka i štetnih soli. Austrija Nova obrada fasade "Visoko tržište" 1.vojarna za jahanje Stockerau kd Beča.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi Servis RÖFIX-Stručno savjetovanje na licu mjesta. na objektu pomoću obrazovanih RÖFIX-savjetnika za sanacije U(k)-Vrijednosti (Glaser diagram itd. u ROFIX laboratorijima na objektu.. Austrija Nova obrada fasade Villa Miesgang.

Neprijatelj br. Voda je osnova života. Upijanje vode putem kondenzacije: Pod kondenzacijom se podrazumijeva izdvajanje vodene pare iz atmosfere. Upijanje vode putem procjednih voda pod tlakom-pritiskom: Ako je voda na vanjskim zidovima koji su u dodiru sa zemljom pod (hidrostatskim) tlakom. Povećanje od 1% vlage u zidu pogoršava toplinsku izolaciju zida za oko 5% (mokra odjeća ne može se zagrijati). voda će se izdvojiti na toj površini kao elementarna voda (vodene kapljice na prozorskim staklima zimi). s jedne strane izvor cjelokupnog života . 4. tj. Pa ipak. U nastavku ćemo objasniti najvažnije mehanizme upijanja vlage: 2. 3.s druge je strane izvor svih zala. Ako topliji zrak dođe u dodir s podlogom koje je ispod određene temperature (temperature rosišta). Soli koje štete zidu mogu se navlažiti i prodrijeti u zid! 167 .1 za građevine Oko 70% cjelokupne zemljine površine pokriveno je vodom. Upijanje vode putem kapilarnekondenzacije: Vodena para se kondenzira u kapilarama određene veličine pri određenoj relativnoj vlažnosti zraka. 1.e/s Vrs / ve O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . ona će i bez kapilarnog djelovanja ući u materijale. Hidroskopno upijanje vode: Mnoge od soli koje štete građevinama su hidroskopsne. one imaju sposobnost upijanja vlage u obliku vodene pare iz okolnog zraka. Vlaga je u građevinarstvu uzrok oštećenja br.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA SANIRANJE Osnove / Vrste Voda: Eliksir života . 5.

Koristi se između ostaloga i kao sol za posipanje. a ne samo utvrđivanje i lokaliziranje kontaminacije solju.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Soli koje oštećuju građevine Štetne soli koje se najčešće javljaju kod građevina su kloridi. sulfati i nitrati. one se transportiraju na površinu putem vlage u kapilarnom sustavu građevinskog materijala. pri čemu Prodor štetnih soli u zid može imati razne uzroke. On važi kao najvažniji indikator zagađenosti zraka.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Sumporna kiselina nastaje kod oksidacije sumpornog dioksida (SO2) s kisikom (O2) i vodom (H2O). koje u sistemu pora građevinskih materijala uzrokuje vrlo visoke tlakove kristalizacije (razorno djelovanje) i tako razara građevinske materijale. nastaje tzv. Jedno je zajedničko svim solima: štetne su samo ako se vežu s vodom. i može prodrijeti otopljena uglavnom u vodi u podnožja građevina. Sulfati su soli sumporne kiseline (H2SO4). tj. urin i druge fekalne tvari. Pri tome se otopljena sol pretvara u kristale. Nitratne soli koji pri tom nastaju su jako hidroskopne. kuhinjska sol) snižava ledište vode i pospješava koroziju čelika. 1. Ovdje vlaga ponovno može ishlapiti. Kloridi su soli solne kiseline (HCl). 3. Nitrati su soli dušične kiseline (HN3O). Sumporni dioksid nastaje između ostalog pri izgaranju ugljena i ulja za grijanje te raznih goriva koja sadrže sumpor. Ako se soli kristaliziraju na površini materijala. se iznova otapaju i putuju dalje kako bi na nekom drugom mjestu izazvale štetu. Nastaju truljenjem bjelanče- vina i životinjskih otpadnih tvari kao što su gnoj. 168 . Soli su nadalje jako higroskopne. Natrium klorid (NaCl. Tlak koji nastaje pri kristalizaciji usporediv je s tlakom koji nastaje pri smrzavanju vode. 2. privlače vodu. Tako se mrvi i uništava žbuka i/ili mort. Budući da se kod svih soli radi o lako topljivim solima. cvjetanje. Za postavljanje koncepta sanacije nužna je i analiza soli. Tu kristalizaciju prati povećanje volumena.

) Sulfati (SO4.) Posebne mjere ON 1 slaba < 300 / 0.1500 / 0.4 µ VČ TČ <12 1.05 težina% bez ON 2 srednja 300 .25 težina% >1500 / 0.15 težina% potrebno razlikovati u pojedinačnim slučajevima ON 3 jaka >1000 / 0.5 <3 >0. arhitekata i projektanata održavanja.1 . ÖNORM B3355 . stručnjaka i vještaka. Sistemi žbuka za saniranje). WTA podsjetnik 2-2-91. a u tom tijelu iskusni stručnjaci se bave problematikom i sastavljanjem smjernica i podsjetnika za područje očuvanja i popravljanja građevina te održavanje i restauriranje spomenika.V.5 keine >25 >85 <3 <1.3 <5 >40 zadovoljava Jedinice cm kg/dm3 V-% % cm kg/dm3 N/mm2 N/mm2 kg/m2 mm V-% 169 TČ : VČ W24 h .).03 težina% <1000 / 0.03 . Osnovana je u Njemačkoj prije otprilike 20 godina.2500 / 0.1 težina% <500 / 0. Stupanj opterećenja: granične vrijednosti u mg/kg i težina % Soli Kloridi (Cl. zavoda za ispitivanje.1 težina% 1000 .05 . Pod "Posebne mjere" navode se mjere sušenja i zaštite kao što su sistemi sanacijske žbuke.5 .Dio 1 dijeli žbuke i zidove prema stupnju opterećenja solima u različite stupnjeve.0.1 težina% >2500 / 0. Odgovarajućim mjerenjem stupnja prodora vlage i opterećanja solima dobiva se slika o nastaloj šteti.) Čvrsti mort Gustoća Koeficijent paropropusnosti Otpornost na savijanje Tlačna čvrstoća Omjer čvrstoće Kapilarno upijanje vode Dubina prodiranja vode Poroznost (ukupan sadržaj pora) Otpornost na soli Kratica Zahtjev 17. Ta klasifikacija služi pronalaženju rješenja u izboru varijante sušenja i sistema žbuke.1000 / 0. Ti podsjetnici su već i izvan granica Njemačke poprimili karakter normi (npr.25 težina% 500 .0 ± 0.15 težina% potrebno Što je "WTA"? WTA je skraćenica za njemački naziv za Znanstveno-tehničku radnu zajednicu za očuvanje građevina i održavanje spomenika (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. Osobina Svježi mort Konzistencija Gustoća Sadržaj zraka u porama Sposobnost zadržavanja vode Obradivost (očvršćivanje nakon 15 min.) Nitrati (NO3.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Klasificiranje opterećenja solima Za stvaranje koncepta saniranja te tako i odabira sistema žbuka mora se ustanoviti opterećenje zgrade. vladinih ustanova i vlasnika građevinskih objekata. obrtnika i građevinskih poduzetnika.0.0. Njeni članovi dolaze iz krugova proizvođača.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

nitrati). Na mokrom zidu mogu se sustavima žbuka za saniranje Potpuno sušenje zidova nije moguće postići samo pomoću žbuka za saniranje. oblik i stupnjevanje zrna dodataka. Dugoročna učinkovitost. Prije odluke o mjerama za popravak građevine treba u dovoljnoj mjeri istražiti stanje zidova. neoštećenost. uz istovremeno znatno smanjenu kapilarnu vodljivost. Njihova funkcionalnost ovisi u odlučujućoj mjeri o homogenosti morta. već se i otpornost sistema na mraz i soli znatno poboljšava. 170 . To sa svoje strane kao pretpostavku ima optimalni sastav. određivanje soli topljivih u vodi koje oštećuju zidove (sulfati. postići suhe površine ukoliko okolna klima omogućava sušenje. komponente mješavine za žbuku. Soli koje oštećuju građevinski materijal talože se u žbuci. a posebno veziva. Uslijed svoje strukture i funkcije žbuke za saniranje moraju imati relativno brzo. Izborom odgovarajućih veziva.j. Propusnost vodene pare koju ti sistemi posjeduju stvara povoljne uvjete za sušenje zidova. Žbuke za saniranje su zbog svojih posebnih svojstava otporne na mraz. zahtjeva poznavanje karakteristika u relativno uskim granicama. a u to spadaju vrsta. vrsta veziva. vrsta i stanje ožbukanog zida. moraju imati veliku otpornost na djelovanje soli. kloridi. Vrsta i opseg ispitivanja ovisi o dotičnom objektu. Osim toga. Žbuke za saniranje predstavljaju pomoćne mjere koje stvaraju povoljne uvjete za sušenje zidova. dodataka i primjesa mogu se proizvesti žbuke za saniranje velikog ukupnog volumena pora uz mali sadržaj kapilara. vrsta i količina dodanih tvari i sredstava. t. Za ovo se proizvode posebne mješavine od tvornički smješanog morta. Naknadna istraživanja i ispitivanja su uvijek potrebna: Utvrđivanje uzroka vlage. pa su stoga pogodne i za primjenu u podnožjima. Time se utječe pozitivno ne samo na mehanička svojstva. omjeri pri miješanju.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Za to su potrebne obimne mjere hidroizolacije (horizontalna i vertikalna hidroizolacija). a ipak sigurno otvrdnjavanje. Stoga sistemi žbuka za saniranje imaju pretežno hidraulička veziva.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Sistemi žbuka za saniranje Žbuke za saniranje služe za ožbukavanje zidova napadnutih vlagom i/ili solima. koja se kod miješanja na gradilištu ne može osigurati u dovoljnoj mjeri. To daje žbuke velike poroznosti i vodopropusnosti.

Temeljna žbuka sa porama Temeljna žbuka sa porama služi izravnanju većih neravnina podloge i kao spremnik soli kod posebno velike prisutnosti soli u podlozi. Kako bi se osigurala njihova funkcionalnost završni premazi moraju pokazivati iste karakteristike. Za to su pogodne silikatne ili vapnene boje. 2.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Pojedini slojevi moraju biti debljine barem 1 cm.Trajnost sanacije kod jake opterećenosti solima u tom slučaju znatno se produžuje. 4.Završni sloj Ukoliko se ne može ispuniti specijalni zahtjev za strukturu površine sa žbukom za saniranje. Pri tome se treba držati ukupne debljine od najmanje 2 i najviše 4 cm. Žbuka za saniranje Žbuka za saniranje se može nanositi jednoslojno ili višeslojno. Pokrivni slojevi na žbukama za saniranje su samo onda dovoljno trajni kada njihova kapilarna moć upijanja znatno ne nadilazi onu žbuke za saniranje. Premazi Žbuke za saniranje su paropropusni sistemi. 6.Kod debljina preko 3 cm preporuèa se primjena temeljne žbuke s porama. Završne žbuke. već "mrežasto" (60% prekriveno).Kod jaèeg provlaživanja veæ saniranog zida (prvenstveno moguæe na podruèju cokla).Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Komponente sistema žbuka za saniranje 1. To vrijedi i onda kada se žbuka za saniranje koristi kao završna žbuka.moguæe je nanijeti jedan premaz (nakon 2-3 godine) 171 . 3. dodatno se smije nanijeti mineralna završna žbuka. Pri tome mora prema pravilu tehnike biti omogućen odgovarajući pad čvrstoće. Za dotični slučaj primjene špric mora biti dovoljno postojan na sol i u normalnom se slučaju ne nanosi potpuno prekrivajući. premazi i ostali slojevi ne smiju negativno utjecati na propusnost vodene pare sistema. 5.Mjere protiv prodiranja soli Kod jako povišene koncentracije soli u podlozi žbuke potrebno je odrediti mjere kako bi se smanjilo prodiranje topivih soli u posljednji sloj svježe nanešene i još nedovoljno hidrofobne žbuke za saniranje (RÖFIX Grund za saniranje).Špric Špric kod sustava žbuka za saniranje treba osigurati prionjivost žbuke za podlogu.

5 cm zida. Važno: Vidno vlažan zid na površini ne smije se žbukati. Trajnoelastičnu smolu možemo upotrijebiti u svim zidovima. Električni postupci :Električni postupci mogu zbog svoje prividne jednostavnosti za građevinara biti vjerojatno vrlo zanimljivi.Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Vlaženje ziđa Oštećenja elemenata građevine koji su u doticaju sa zemljom su najčešći nedostaci kod starih građevina. RÖFIX Cavastop zabrtvi pore i kapilare. suživanje pora i/ili hidrofobna sredstva. Zato se ne smije sprečavati sušenje. Injekcijski postupci : Injekcijsko sredstvo unosimo sa ili bez tlaka u pore u zidovima. zabijanjem-ugradnjom ploča koje ne rđaju. 172 . Da bi ubuduće izbjegli nastanak oštećenja na suhim zidovima moramo se posavjetovati sa stručnjacima. u podrumima u zemlji ne možemo prepriječiti sa gornjim postupkom. U ovom primjeru moramo ugraditi vertikalnu prepreku. hidrofobira ih i ostaje elastičan. Stoga kao zaštitnu mjeru kod svih metoda treba uvijek upotrebljavati žbuke za saniranje.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Područje podnožja cokl i temelji koji se nalaze ispod razine terena su naročito izloženi. budući da je u tim područjima najveća vlažnost. RÖFIX nudi injekcijski postupak RÖFIX CAVASTOP Zaustavljanje kapilarne vode s hidrofobnom horizontalnom hidroizolacijom. U zid je unesemo kroz kose bušene rupe. Stoga elemente građevine koji se nalaze ispod terena treba izolirati Mehanički postupci : Mehanički postupci pružaju ugradnjom tvari koje su otporne na kapilarno vlaženje najveću sigurnost funkcioniranja (npr. Sistem hidroizolacije sprječava vlaženje ziđa Isušivanje vlažnih zidova nakon takve mjere iziskuje još određeno vrijeme. no ne mogu ga djelotvorno spriječiti. To neminovno vodi prodiranju vlage u zidove podruma odnosno podnožja. Vrijedi temeljno pravilo:po mjesecu se suši otprilike 1-1. Životna dob žbuke za saniranje se nakon nanosa smanji za stupanj vlažnosti. Postoje sredstva za zatvaranje pora. U stanju su usporiti kapilarno strujanje. Podzemnu vodu pod tlakom kao npr. rezanjem zida sa lancem ili pilom sa dijamantnim konopcem). sukladno zahtjevima i opterećenjima.

Sistemi za saniranje Osnove / Vrste 173 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

primjereno cjelokupnoj debljini žbuke. 7 dana kod naknadnog premazivanja2 Premaz (opcija)1 1 RÖFIX Silikatna vanjska boja . 7 dana Štititi od prebrzog isušivanja Temeljna žbuka s porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama Jednoslojno DS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm Površinu nahrapaviti Sanacijska žbuka RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S min. 40 mm min..Sistemi za saniranje Osnove / Vrste Područja primjene Pregled RÖFIX sanacijskih sistema RS 1 Područje primjene Opterećenje vlagom Opterećenje solima Priprema podloge visoko malo visoko visoko malo malo RS 2 RS 3 Staru žbuku otkloniti do ca. boju nanijeti puno kasnije 3 . Ostatke materijala ukloniti s gradilišta. fuge ca. Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje jedno . Fuge i pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 648 sanacijska temeljna žbuka s porama . ali SVE moraju ispunjavati slijedeće uvijete: KODVP: ≤ 15 TČ: ≤ 3. RÖFIX Sanir grund nanijeti četkom ili našpricati..špric Nanošenje uz ca. 1m preko vidljive granice oštećenja.2 kg/m2 x √24h 2 . bez vremena sušenja Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 671 Sanir . 174 .kod mokrog zida preporučuje se. Osušiti zidove.5 N/mm2 w-Vrijednost: ≤ 0. Na RÖFIX sanacijske žbuke moguće je nanijeti i druge mineralne žbuke. 2 cm ostrugati..Sanacijske žbuke su hidrofobne.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Površine očistiti na suho.ili višeslojno.ili višeslojno Vrijeme sušenja: min.. 1 m iznad vidljive zone oštećenja) RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L jedno.. 15 mm RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje MDS: 20 mm Vrijeme sušenja: 1 dan / mm debljine žbuke Sanacijska žbuka iznad granice oštećenja (min. 60% pokrivnosti sušenje: min. Na suhu sanacijsku žbuku ne nanijeti vapnene boje ili vapnene žbuke. 20 mm / maks..

Koristiti samo kod RÖFIX RS 1 jednoslojnog sistema žbuka za saniranje • Predprema a saniranje zidova. 12 m2/JM ca.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .5 kg/m2 • Izdašnost: ca. 4 • Granulacija: 0 .špric Područja primjene: • Za učvršćivanje stare podloge i redukciju prodiranja soli u RÖFIX žbuke za saniranje. 1.25 • E . • Smanjuje prodor soli u žbuku za saniranje.1 kg/m2 • Gustoća: ca.5 N/mm2 • MG (EN 998-1): CSIV.3 mm • Potrošnja: ca. Nanosi se samo mrežasto (ca. 1710 kg/m3 • KODVP µ: 20 . • pH-vriijednost: ca.modul: ca. 10 N/mm2 • NG: ca. W0 Način dostave: 175 . 0. • Za prethodnu obradu zidova sa jakim sulfatim i kloridnim cvjetanjem. • Za pripremu podloge kod vlažnog zida ili zida koji sadrži sol.špric RÖFIX 671 Sanir . Osobine: • Smanjeno djelovanje štetnih soli • Izjednačava upojnost podloge • Smanjeno djelovanje štetnih soli • • • • Poboljšanje prionjivosti Dobra strojna obrada Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga Sastav: • NA • NA • Bez PVC-a • Bez PVC-a • NA • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.6 .Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Sanir grund RÖFIX Sanir grund RÖFIX Antisol RÖFIX Antisol RÖFIX 671 Sanir . • Učvršćivanje i poboljšanje vodoodbojnosti starih žbuka. 13 • Potrošnja: 0.5 kg/m2 • pH-vriijednost: ca. jako upijajuće podloge lagano navlažiti i štititi od prebrzog isušivanja. 3.5 m2/JM ca. 300 m2/TO • TČ (28 dana): ca. 7.16 kg/ltr. 4. 60% prekrivanja) • Suhe. 9000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca.

modul: ca. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. W2 • Granulacija: 0 . Temeljna žbuka za saniranje prema Önorm 3345.5 mm • Potrošnja: ca.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Žbuke za saniranje RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 648 Temeljna žbuka sa porama RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S RÖFIX 640 Žbuka za saniranje S Područja primjene: • Izjednačavajuća žbuka i/ili tampon žbuka za soli.5 m2/cm/JM ca.standardu. 2.1.2 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 2. 82 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. 10 kg/m2/cm Izdašnost: ca./TO • TČ (28 dana): ca.1. CSII. 11 • E . Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje.5 N/mm2 • NG: ca. 12. žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. 3800 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. na unutarnjim i vanjskim površinama Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Veliki kapacitet pohranjivanja soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 .e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 12 MG (EN 998-1): R.5 m2/cm/JM TČ (28 dana): < 6 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. CSII. W2 Način dostave: 176 . • Temeljna žbuka sa porama kod postojanja visokih koncentracija soli. 820 ltr.5 mm Potrošnja: ca. Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345. 1270 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: ca. 4. 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R.standardu. na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju. • Odgovara WTA . Prema WTA .

/ NOVO: Može se nanijeti i sa strojem za nanošenje finog morta. 2 N/mm2 • Upojnost vode: < 1 kg/m2h • MG (EN 998-1): R. • Kao mort za popravljanje kod sanacije fasada.4 kg/m2h • MG (EN 998-1): R.2 kg/m2/cm Izdašnost: ca./jed. 1270 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 8 E .5 mm Izdašnost: ca. 12. 3800 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca.5 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca. 680 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca. 4.1.5 N/mm2 NG: ca. CSII.5 N/mm2 NG: ca. na unutarnjim i vanjskim površinama • Žbuka za saniranje iznad područja podnožja kod malo vlažnih ili slanih zidova. na unutarnjim i vanjskim površinama • • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Visoka otpornost na štetne soli Dobra strojna obrada Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Visoka paropropusnost Usporivač vode Toplinska izolacija Minimalnan napon Dobra strojna obrada • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .1. Fini granulat zrna za raznovrsne strukturiranje. 11 E ./jed. • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli. 1.9 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca.5 N/mm2 • Upojnost vode: ca.modul: ca. Žbuka za saniranje R-L prema Önorm 3345. 4.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 25 ltr.modul: ca. TČ (28 dana): ca. W2 • • • • • • • • • 177 . 2. Žbuka za saniranje R-W prema Önorm B3345/ žbuka za saniranje R prema EN 998-1 • Za saniranje zidova koji su pod utjecajem vlage i soli.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L • Žbuke za saniranje kod vlažnih zidova i zidova napadnutih solju. CSI. W2 Granulacija: 0 . 49 ltr. 2500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: > 0. • Odgovara WTA -pravnim mjerama. 1.5 mm Potrošnja: ca. TČ (28 dana): ca.

1 mm Potrošnja: ca. • Kao zadana mjera za saniranje zidova. W1 • NG: ca. podzemnih građevnih dijelova. 2 mm • MG (ON B3340): PM4. na betonu (min. • Moguće upotrijebiti kod svih mineralnih materijala. 20 N/mm2 NG: ca. 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca. • Za naknadno zaustavljanje dizanja kapilarne vode.8 kg/m2/cm Izdašnost: ca. W2 • • • • Granulacija: 0 . Osobine: • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • NA • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Stalna otpornost na vlagu Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • • • • • Vodonepropusan Netopljiv u vodi Visoka vodoodbojnost Visoka otpornost na štetne soli U klasi bez otrova Sastav: • • • • Cement Prirodni tras Kopani pijesak Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Polimerna smola • NA Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSIV./ nanos u razini poda ili cijelokupnog podruma. 7 Način dostave: 178 . • Kao izolacija protiv vlage u podu i netlačne vode na površini i vode koja probija. W1 MG (ON B3340): PM4. prostorije za pranje) • Izoliranje spremnika. 2000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca.1. B225/B25 do 5 m vodeni stup). 0.4 mm Potrošnja: ca.5 bara. 18. uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nije pogodno za područja pitke vode. • U staroj kao i novoj gradnji na područjima zidova s jakim opterećenjem vlagom ( podrumi.Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Hidroizolacijska sredstva RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode Područja primjene: • Kao hidroizolacijska žbuka ispod terena za vertikalnu izolaciju od tlačne i netlačne vode do 1. grijaćih kanala. 5 kg/m2 NG: ca. na betonu i žbuci.86 kg/ltr. cjevovoda. itd.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . sušenje zidova i protiv podizanja vlažnosti iz nakupljenih soli. 1900 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 15 mm MG (EN 998-1): GP. na mokrom području sa malim/srednjim vlaženjem. • pH-vriijednost: ca.

7 m2/JM TČ (28 dana): ca.5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR.13 • Upojnost vode: < 0. • Završna žbuka za saniranje u boji za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS3 (Italija) • Plemenite žbuke u boji potrebno je premazati premazom za ujednačavanje.e/ du o ci da P e sa za mi te Sis dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 2.2 mm Granulacija: 0 .2 mm: ca. 2 N/mm2 NG: ca./ Strukturna završna žbuka za područje podnožja.1 mm: 1.1.0. CSII.2.3 mm Potrošnja: 0 .4 kg/m2 Izdašnost: 0 .2 ./ Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja. 15 m2/JM 0 . 12 m2/JM • TČ (28 dana): ca.8 mm • Granulacija: 0 .8 . CSII.0.5 N/mm2 • NG: ca. 1550 kg/m3 • KODVP µ: 11 . 1. 2. W1 • Granulacija: 1 . W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3.2 kg/m2 • TČ (28 dana): ca.5 kg/m2h • MG (EN 998-1): CR.1.3 kg/m2/mm Izdašnost: 6 .8 mm: ca.7 kg/m2 0 . crkvi i hpovijesnih objekata.9 .Sistemi za saniranje Podaci o proizvodu Završne sanirne žbuke RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje.) /Bez umjetne disperzije • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje. 1550 kg/m3 • KODVP µ: 10 .1 mm Granulacija: 0 . 12 Upojnost vode: < 0. prirodno bijela RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji RÖFIX 342 Završna žbuka za saniranje u boji • Završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2.5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR.3 mm: ca.8 m2/JM TČ (28 dana): ca. • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim neprilikama (npr. klasirani mramorni pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli.4.5 N/mm2 • NG: ca.1 kg/m2 0 . 12 m2/JM 0 .9 .3 mm • Potrošnja: 0 .8 mm: 2 .3 mm: ca.3. W1 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 .8 mm: ca.1.1 mm: ca.) • Bijela završna žbuka za RÖFIX sustave saniranja RS1 i RS2. 1. 3 kg/m2 0 . W1 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. CSII. vrtni zidovi i sl. • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Nije potrerbno ponovno premazati • Usporivač vode • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Cement • Kopani pijesak • Bijeli cement • Bez PVC-a • Kopani pijesak • Bijeli cement • Vapno • Bijeli. 8. 1550 kg/m3 KODVP µ: 10 .12 Upojnost vode: < 0. 5. W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.2 kg/m2 1. 3 mm KODVP µ: ca.5 kg/m2 2 mm: 2. W1 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. prirodno bijela RÖFIX 390 Fina žbuka za saniranje.5 kg/m2h MG (EN 998-1): CR.8 mm: ca.2 kg/m2 • Izdašnost: 0 .12 • Upojnost vode: < 0. 3 N/mm2 NG: ca.2 mm: ca.1 mm: ca. klasirani mramorni pijesak • Granulacija: 0 .3 kg/m2 3 mm: 3.2. CSII.8 mm • Potrošnja: 0 . 4. • Za građevinske dijelove koji su jako izloženi vremenskim utjecajima (npr. W1 • • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . vrtni zidovi i sl.0.5 m2/JM 0 . 1350 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. W1 179 . 3.1 mm Potrošnja: ca.5 mm: 2.

Zamijeniti oštećeni kamen. kao i bez prašine i masnoća. Poslije nanijeti "mokro na mokro" RÖFIX 671 ili RÖFIX 640 Prekasno nanošenje RÖFIX 671 špric morta za saniranje na suhu RÖFIX podlogu za saniranje moglo bi dovesti do problema s prijanjanjem zbog već nastale otpornosti vode Nanošenje / Saniršprica U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. nikako ne nanijeti na cijelu površinu.bitumen i sl. Ca.pravilniku.15 mm Nanošenje završuog sloja Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA . Priprema podloge RÖFIX Grund za saniranje potrebno je nanijeti špricom ili kistom. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 180 . debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. prašinu. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. 60% površine. kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. nečistoću. RÖFIX 671 špric za saniranje. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta.razrijeđeno vodom u omjeru 1:1. Eventualna ponovna impregnacija nerazrijeđenom otopinom RöFIX Grunda za saniranje. Prema vrsti i upojnosti. potrebno je nanijeti na ca.Sistemi za saniranje Obrada Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS1 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama.e/b da ra O e sa za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. površinu očistiti i pustiti da se osuši. 40% površine ostaje vidljivo. ukloniti raspadajuće dijelove. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. Nanošenje sanacijske žbuke Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke.

prašinu. ukloniti raspadajuće dijelove.Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS2 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti.statorom i rotorom Nanešeni RÖFIX 648 isčešljati zupčastim gleterom Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje. strojevi za žbukanje moraju biti opremljeni odgovarajućim miješačem.pravilniku.bitumen i sl. RÖFIX 671 špric za saniranje. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. Zatim se nanesena žbuka ravnomjerno razvlači odgovarajućom letvom Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. Nanošenje temeljne žbuke s porama Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. 40% površine ostaje vidljivo. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. kod RS2 minimalno 15 mm) Maks. Kod žbuka za saniranje. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. potrebno je nanijeti na ca. U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje. 60% površine. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. izgrebati fuge oko 2 mm dubine.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Zamijeniti oštećeni kamen. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. Prema vrsti i upojnosti. Ca. kao i bez prašine i masnoća. nikako ne nanijeti na cijelu površinu. površinu očistiti i pustiti da se osuši. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje 181 . Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min. nečistoću.15 mm Kao "zaribanu" žbuku razvući sa čeličnim gleterom i prema načinu izvedbe uz pomoć gletera izvesti željenu strukturu Završne žbuke ili pokrivni premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA . kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke.

ukloniti raspadajuće dijelove.15 mm 182 . potrebno je nanijeti na ca. a zatim i čišćenjem poda) Izgled gornje površine RÖFIX 650 Žbuka za saniranje bijela može se u završnoj obradi strukturirati / filcati. debljina žbuke za saniranje iznosi 40 mm. RÖFIX 671 špric za saniranje. Kod višeslojnih sistema žbuka za saniranje. 60% površine. kod RS2 minimalno 15 mm) Vrijeme stajanja prije nanošenja slijedećeg sloja iznosi 1 tjedan/cm debljine žbuke. Priprema podloge U slučaju da je potrebno poboljšanje prionjivosti ili regulacija upojnosti podloge. 40% površine ostaje vidljivo. Veće debljine slojeva su moguće kod nanošenja na RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. prašinu. Zamijeniti oštećeni kamen. Ca. Prema vrsti i upojnosti. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama. nečistoću.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Podloga mora biti čvrsta. površinu očistiti i pustiti da se osuši. Za izravnavanje ili popunjavanje većih neravnina potrebno je koristiti RÖFIX 648 temeljnu žbuku s porama. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. četkanjem. podlogu je potrebno horizontalno nahrapaviti zupčastim gleterom. Maks. kako bi se ostvarilo optimalno prjianjanje žbuke za saniranje. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. eventualno uklonuti vidljive soli (npr. Nakon sušenja podložne žbuke.Sistemi za saniranje Obrada Obrada RÖFIX sanacijskog sistema RS3 Profesionalni savjet Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. nikako ne nanijeti na cijelu površinu. Pri tome RÖFIX 640 žbuku za saniranje potrebno je nanijeti ravnomjerno i u debljini sloja od min.bitumen i sl. kao i bez prašine i masnoća. RÖFIX žbuke za saniranje moguće je nanijeti u jednom ili više slojeva minimalne debljine 20 mm (izuzetak: RÖFIX žbuka za saniranje.

Kod većih debljina nanositi u više slojeva. Prema vrsti i upojnosti. Prije nanošenja narednog sloja RÖFIX 636 treba biti krut na površini. izgrebati fuge oko 2 mm dubine. Dobro premazati podlogu. 1.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . prašinu. Maksimalna debljina sloja iznosi 3 mm RÖFIX 636 hidroizolacijski mort prvobitno se nanosi na onu stranu zida koja je okrenuta prema vodi 183 . Nanošenje izolacijske žbuke Kod ručne obrade pripremljeni materijal nanijeti s gleterom ili nabaciti sa žlicom Nanositi žbuku u debljini do 15 do 20 mm. špricom ili mazanjem. Zamijeniti oštećeni kamen. ali kao iznimku. Fuge i pukotine na kamenu prethodno napuniti RÖFIX 648 temeljnom žbukom s porama.3 kg/m3 . Oko 40% površine bi trebalo biti vidljivo.Sistemi za saniranje Obrada Obrada pri hidroizolaciji zidova Profesionalni savjet Priprema podloge Staru žbuku skinuti oko 1m od vidljive granice oštećenja i vlažnosti. ukloniti raspadajuće dijelove. skinuti stari materijal i odmah ga uklonuti s gradilišta. te vremenskim prilikama prethodno podlogu navlažiti Nanošenje špric morta RÖFIX 671 uvijek nanositi mrežasto s pokrivenosću od 60%. Ni u kojem slučaju ne prekriti cijelu površinu Ovdje treba RÖFIX 671 špric mort. nanošenje mazanjem s četkom.Također je moguće RÖFIX 670 cement-špric mort primjeniti u ovom primjeru.Drugo i sva ostala nanošenja izvesti špahtlom.vlažnu površinu RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort nanijeti u minimalno dva nanosa u količini 2. površinu očistiti i pustiti da se osuši. ali ne i suh.bitumen i sl.nanijeti na 100% površine. za poboljšanje prionjivosti I izjednačavanje upojnosti. Prilikom nanošenja u više slojeva potrebno je napraviti stanku od jednog tjedna Sa čeličnim gleterom postiže se ravnomjernije nanošenje nego pri upotrebi plastične letve Nanošenje hidroizolacijskog morta Suhe podloge toliko dugo namakati dok ne postignu ravnomjernu mat. nečistoću.

S druge strane je nedovoljna zanatska pažljivost i odabir pogrešnih građevnskih proizvoda doprinijela propadanju građevina koje su vrijedne održavanja. Odgovorni su za pad kvalitete građevine. Da bi se očuvala jezgra potrebno ju je redovito održavati. Stvarni cilj održavanja spomenika nije rekonstrukcija već očuvanje povijesne jezgre. RÖFIX nudi zavodima za očuvanje povijesnih objekata široku paletu povijesnih RÖFIX nudi i hidraulična veziva za njegu i održavanje povijesnih objekata.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste SISTEMI ZA RENOVIRANJE Osnove / Vrste Naši preci su nam ostavili umjetničke građevine koje trebamo očuvati. Predugo se nije shvaćalo da stare građevine treba održavati. S jedne strane su nedostajala potrebna financijska sredstva kako bi se ta jezgra stručno očuvala. 184 . Služba za održavanje spomenika se zauzima za takve građevine. mortova temeljnih i završnih žbuka sa povijesnim izgledom. Uspjeh održavanja ne zavisi samo od zanatskih umijeća već i od upotrebe prikladnih građevinskih materijala. Tako su danas potrebne opsežne mjere kako bi se zaštitila građevinska supstanca koja se još očuvala. Ona nastoji očuvati njihovu povijesnu jezgru iz koje iščitava tragove starosti i namjenu. Zakoni prirode stalno djeluju. građevinskih dijelova i funkcija građevinskih dijelova. Naš je cilj stručnošću i potrebnim građevnim materijalima pratiti takve građevne projekte i tako doprinijeti očuvanju kulturnih dobara za buduće generacije. U našem je interesu da takve objekte održavamo i očuvamo kao svjedoke vremena za naše potomke.e/ Vrs / ve Os nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Austrija. Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Italija. Tirol. Švicarska RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Dvorac Schönbrunn. RÖFIX Vapnene boje Bazilika Mariazell. Steiermark. Visoko-Eppan.Austrija.Beč. Beč 12. RÖFIX Silikatne boje Lermoosu. Austrija. RÖFIX Boja na bazi umjetnih smola 185 .kupalište. RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Hrvatska RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Italija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. RÖFIX Linija Cocciopesto Garde crkva u Beču 3. RÖFIX Linija Cocciopesto Tvrđava grad Bern.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva Marinasco kod La Spezia.. Južni Tirol. RÖFIX Plemenite žbuke Zagrebu. RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem. RÖFIX Hidrauličko vapno-Baukasten-Sistem Kneževsko Jörger. Austrija RÖFIX Hidrauličko vapno-sistem žbukanja. Vapnene boje Dvorac St.Valentin.. RÖFIX Trass-sistemi vapnene žbuke.

Moderni umjetni hidraulički materijali imaju veliko gospodarsko značenje. Živo vapno pomiješano s vodom u kašu veže se s ugljičnim dioksidom iz zraka u čvrstu poroznu strukturu. RÖFIX Trass. Santorin Erde. Najpoznatiji prirodni hidraulični dodaci su Puzzolani. "Gašeno vapno " (Ca(OH)2) nastaje od paljenog vapna u reakciji s vodom. Postojanost na vodu i na smrzavicu takvih čistih žbuka od zračnog vapna kod vrlo opterećenih građevnih dijelova se postiže dodavanjem hidrauličkih dodataka. kojeg dodajemo kao hidraulički dio.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .povijesni građevinski materijal Pod vapnom obično podrazumijevamo vapnenac (CaCO3) i od njega paljenjem nastalo "živo vapno (CaO)". Ako ga meljemo dobijemo vrlo fini drobljenac. glavni sastavni dio je Bavarski Suevit Trass koji je zbog sporog i jednakomjernoga protvrdnjavanja najefikasniji za upotrebu u povijesnim recepturama žbuka i mortova. Vapnenac se često koristi kao materijal za punjenje. Gašeno vapno se koristi kao vezivno sredstvo u žbuci i mortu. To svojstvo izlazi zbog topljivosti u kvarc kiselini. Trass Trass je visoko porozni prirodni kamen vulkanskog porijekla. Kao latentno hidraulično vezivo. U mješavini s gašenim vapnom kvarc kiselina omogućava tvorbu netopivog kalcij silikata. Trass i sl. Kao umjetni hidraulički dodatak dugu tradiciju ima cigleno brašno. To daje mortovima i žbukama povećanu čvrstoću i bolju otpornost na vremenske utjecaje. 186 . Trass se nalazi ovisno od regionalnih nalazišta u mnogim žbukama i mortovima. Trass se mješa i veže s vapnom ili cementom. Hidraulička svojstva dobiju tek nakon dodavanja vapna. Dodaci . ali za sanaciju povijesnih objekata nisu prikladni.latentni hidraulički sastavni dijelovi Hidrauličko vezivo su materijali koji se sami miješanjem s vodom ne stvrdnjavaju. Oni imaju sposobnost da i pod utjecajem vode postignu čvrstoću.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vapno .

Prirodno hidraulično vapno Ovisno je li mješavina sirovine za proizvodnju hidrauličnog vapna iz prirodnog kamenoloma ili se mora umjetno proizvesti. U mediterankoj zoni (sa suhom sredozemskom klimom) može hidraulično vapno u žbukama u većini primjera zamijeniti cement. Hidraulično vapno možemo upotrijebiti i kod jačih opterećenja s vodom gdje otkaže zračno vapno. visoku čvrstoću kao i dobru otpornost na smrzavanje i vremenske utjecaje. RÖFIX žbuke od hidrauličnog vapna baziraju se na prirodnim sirovinama RÖFIX NHL5 odnosno RÖFIX NHL2 prema EN 4591-1"građevinsko vapno". razlikujemo prirodno od umjetnog hidrauličnog vapna. Hidraulično vapnene žbuke Hidraulične vapnene žbuke nisu postale omiljene samo u području održavanja spomenika kulture. vapna pokazuju mnoge prednosti: jednostavnu obradu. svijetlu boju žbuke. isključuje se stvaranje cementnih faza.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Hidraulično vapno U hidraulično vapno ide visoko paljeni vapnenac. 187 . Danas se znaju cijeniti prednosti prirodno dobivenog hidrauličnog vapna nasuprot umjetnim mješavinama hidrauličnog vapna.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . To je od velikog značenja najviše u vlažnim klimatskim zonama. U povijesti su nazivane rimskim vapnenim žbukama i od davnina su se cijenile osobine koje pečeno vapno daje žbukama. Budući da su kod procesa paljenja prirodnog hidrauličnog vapna dovoljne niže temperature paljenja. Žbuke na bazi prirodnog (visoko) hidraulično.Kod umjetno izmiješanih hidrauličnih vapna zbog potrebnih viših temperatura paljenja i često nehomogenih omjera mješavine mogu nastati cementni klinkeri. ravnomjerno stvrdnjavanje. Veže hidraulično to znači u vodi.

št. više o gipsu nego o vapnu. Deset knjiga o arhitekturi) detaljno opisuje dobivanje. Često su se metaforički postavljala građevinsko tehnička pitanja u vezi s božanskim sitemom reda. Ako je ova supstancija sačuvana od utjecaja ljudi i ratova. Pobjedničkim pohodom gipsa u Francuskoj pisalo se 17.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Vezivno sredstvo vapno ima dug povijesni razvoj 12. st. pr. U srednjem vijeku su pismeni izvori rijetki. i 18. Ubrzo se bilježe uspjesi. Mort za žbuku povezan vapnom postiže vrhunac. Portland cement koji je smjesa vapnenca i glinenih minerala jedne egzaktne mješavine žari se na visokim temperaturama. su se revno vršila kemijska istraživanja vapna. Od renesanse nadalje i u vrijeme baroka sve je više spisa i saznanja. portland cement postaje sve značajniji i malo pomalo potiskuje vapno. st. n. n.000 v.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . nudi dobru zaštitu od požara. onda ona postoji i danas. Starorimski graditelj Marcus Vitrunius Pollio u svojem djelu 50-30 v. št. pripremu i primjenu vapna kod proizvodnje morta.Tijekom 20. Tvornica vapna Wehinger počinje sa proizvodnjom "RÖTHNER Wetterkalk" u RÖTHISU. Brzo se shvatilo da se utjecaj vapna na gips "koji se brzo stvrdnjava. 188 . pr. Pokušaji se povezuju s razvojem vapnenih cemenata koji uglavnom polazi iz Engleske. Kraj 19. Prvi puta se ova građevinska tehnologija vrednovala i ekonomski."De Arcitectura Libri Decem" (hrv. Vapno se miješa s portland cementom i koristi se u mnoge svrhe. st. ali ne podnosi vlagu" treba dalje istraživati. Oko 1800. Prvi puta 1824 se vapneni mortovi prosuđuju prema kvaliteti za popravke i slojevima habanja. Postiže veću čvrstoću od bilo koje druge vapnene mješavine.

Već jako vlažni objekti trebaju se sanirati opsežnim žbukanjem.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste U poratno vrijeme. Početkom 21.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . vapno sve više dobiva na značenju. koja je konjunkturi 70-tih i 80tih godina isporučivala gotove izmiješane mortove.Investitorima i državi kao upravitelju javnim novcem uz moderne građevine stoje na raspolaganju i recepture. vapno i građevne proizvode i 60-tih je godina bio pionir u industriji gotovog morta. 70-tih godina službe za održavanje spomenika nastupaju sve jače i zauzimaju se za objekte koji su vrijedni održavanja. Ne samo kod održavanja spomenika već i ekološkoj gradnji. to je izazvalo velika oštećenja na građevinama jer tvrda i gusta cementna žbuka nije prikladna na mekanim zidovima ili na vapnenoj žbuci. Građevine se često saniraju modernim žbukama za saniranje. Sve većom automatizacijom žbukanja znanje o rukovanju vapnom dolazi u drugi plan. Razvija se žbuka otvorenih pora-sanacijska žbuka. Paralelno se razvija industrija suhog morta. stoljeća RÖFIX sudjeluje u "renesansi vapna" i nudi sveobuhvatni program proizvoda od vapna. stoljeća diljem Europe restauriraju se zgrade. RÖFIX svoju ulogu edukacije shvaća ozbiljno i redovito organizira seminare za školovanje planera i izvođača na temu vapno i žbuka. sredinom 20. Vapnena žbuka postaje ponovno važna pri održavanju spomenika. Informirajte se! 189 . Poremećen je režim vode u žbuci. RÖFIX nudi od 1888. Često pomoću cementa ili čak čistom gustom cementnom žbukom.

Sušenje: min.4 mm Višeslojno.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste RÖFIX Sistemi vapnenih žbuka Baukasten sistem Područje primjene Opterećenje solima Trass kalk sistem Prirodno Hidrauličnovapneni sistem Sredstva neznatno Sredstva Podloga Priprema podloge Zidovi od pune cigle ili prirodnog kamena (ne na lagane materiale) Odstraniti labave i nenosive površine. Generalno je kod sistema vapnene žbuke potrebno u vremenu karbonizacije žbuke paziti na smrzavanje. 190 .drvenom letvom načiniti Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Fina završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX 380 RÖFIX 351 (samo za unutra) DS: 2 . u zimskom periodu.4 mm RÖFIX 695 / RÖFIX 696 0 .pukotine u kamenu popuniti s RÖFIX 665 mort za zapunjavanje . DS: 15 mm (u sredini 20 mm) po nanosu . 2 cm ostrugati . Zbog toga ne preporučujemo upotrebu tih proizvoda po hladnom vremenu odn.2-slojno .4 mm RÖFIX 691 / RÖFIX 692 0 .3 mm po nanosu .4 mm / 0 .4 ili 0 .između pojedinih nanosa vlažiti . Nedostatke popraviti jednakim materijalom i RÖFIX 951 mort za zidanje od vapna i vulkanskog tufa ili RÖFIX 954 univerzalni vapneni mort.mokri zid osušiti . Bez sušenja (zaštititi od prebrzog isušivanja) Premaz RÖFIX Vapnena boja-premaz: RÖFIX SESCO Vapnena boja u Fresco ili Secco tehniki.fuge cca. 1 dan (zaštititi od prebrzog isušivanja) Gruba završna žbuka RÖFIX 397 Baukasten + Gašeno vapno DS: 3 mm po nanosu RÖFIX 691 / RÖFIX 692 RÖFIX 695 / RÖFIX 696 DS: 10 mm po nanosu .1.3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja). Ne upotrebljavati laganu šuplju opeku! RÖFIX Glinasta otopina za obradu na postojećih vapnenih žbuka (povećanje zaštite od vlage) RÖFIX Silikatni dubinski grund za jačanje RÖFIX 675 RÖFIX 675 RÖFIX 691 RÖFIX 675 RÖFIX 695 Prethodna obrada podloge Špric mort RÖFIX 675 hidraulično vapneni špric mort nanijeti 100 % prekriveno.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Gruba vapnena žbuka RÖFIX 697 Baukasten + RÖFIX Gašeno vapno 0 . Sušenje između nanosa: ca.sa drvenom daskom zarvući.za izvedbu fine površine s filcom ili spužvostom daskom obraditi.površine očistiti na suho .

1 dan između nanosa RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX Maltafina Prethodna obrada podloge Špric mort Temeljna žbuka DS: 20 mm Sušenje: min.. 1 dan/mm RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje DS: 10 mm po nanosu Sušenje: ca. 191 . Šupljine u zidu zapuniti s istim materijalom i s RÖFIX 954 Hidraulično vapnenim univerzalnim mortom zazidati. RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje DS: 20 mm Sušenje: min. 1 dan/mm RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Završna žbuka prije nanošenja vapnene boje bez sušenja Premaz 1 RÖFIX Vapnena boja: RÖFIX Sesco. RÖFIX Silikatni dubinski grund za učvrščenje podlage RÖFIX 675 Hidraulično vapneni špric mort nanjeti 100% prekriveno.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Sistemi vapnenih žbuka .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Ovi sistemi saniranja su za "mediteransku klimatsku zonu" koncipirani (prema mediteranskim klimatskim uvjetima i objektima). Ne upotrebljavati šuplu ciglu! RÖFIX Glinenu otopinu koristiti za poboljšanje postojećih vapnenih žbuka. Zid ostaviti sušiti. 3-6 sati (zaštititi od prebrzog isušivanja). Sušenje: min. Fuge izgrebati ca. 2 cm. Gornje površine očistiti i osušiti. Šupljine zapuniti s RÖFIX 665 Mortom za popunjavanje .mediteran RS-Calce1 Područje primjene Opterećenje vlagom malo Srednje Hidraulično vapneni sistem1 Srednje Podloga Priprema podloge Puna cigla ili zidovi od prirodnog kamena (ne na lagane podloge) Površinu očistiti od lomljivih dijelova. RÖFIX Vapnena boja za saniranje ili RÖFIX Gašeno vapno ..

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Održavanje spomenika kulture u Italiji RÖFIX može ponuditi opsežnu paletu proizvoda za restauraciju. Na primjeru "Schiderhaus" u Kraljevskom parku u Torinu pokazale su se veličanstvene mogućnosti oblikovanja s RÖFIX žbukama na bazi NHL (prirodnog hidrauličnog vapna) i RÖFIX vapnenih boja . Godinama RÖFIX nudi kometentnu pomoć kod obrade povijesno važnih objekata. Restauracija vjerna originalu jamči dobro obavljen posao proizvoda za održavanje spomenika kulture. 192 . U slučaju palače "Strassoldo Soffumberg Frangipane" u blizini Udina izbor je pao na dokazano RÖFIX-Hidraulično vapno i na žbuke od trasa.Posebni dojam kod tog resturacijskog objekta ostavila je usporedba modernih sanacijskih žbuka s povijesno imitiranim recepturama vapnene žbuke. Restauracija povijesnog objekta zahtjeva točan izbor materijala za restauriranje. Kuća u Turinu i palača Strassoldo Soffumberg Frangipane Ovo su samo dva primjera uspješnih restauracija s RÖFIX proizvodima u Italiji. Ovi su proizvodi nastali iz dugogodišnjeg iskustva RÖFIX-a na održavanju spomenika kulture u zemljama srednje i južne Europe.RÖFIX je uspio u oba izazova.

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Restauratorski radovi s RÖFIX. Cervo. koju ne vrijedi posjetiti samo zbog veličanstvenog pogleda na jezero. a dijelove žbuke koji su nedostajali rekonstruirali su NHL-proizvodi RÖFIX 675. 193 . Sve površine vratile su se na originalne tonove boje s vapnenim bojama RÖFIX Antique Pittura alla calce.proizvodima u Italiji Visoko iznad jezera Garda uzdiže se crkva"Santuario della Madonna di Montecastello". I radovi izvedeni RÖFIX proizvodima za održavanje spomenika kulture mogu se smatrati uspješnima. Time se postigla restauracija vjerna originalu i strukturom i čvrstoćom. kojima se RÖFIX može dokazati u području održavanja spomenika kulture. Kompletne vanjske površine rekultivirane su žbukama na bazi NHL (RÖFIX 675. Za obnavljanje površina koje su se mogle spasiti upotrebljen je RÖFIX Grund za saniranje i RÖFIX Hidraulično vapno-injekcijski mort. RÖFIX 695 i RÖFIX 380. Ovo su neki primjeri objekata u Italiji.Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste Crkva San Giovanni. koji su ipak morali biti otporni na vremenske utjecaje. Savona Radovi na restauriranju ove talijanske crkve uvjetovali su proizvode od vapna za fine površine. RÖFIX 696 kao i RÖFIX 380).

Sistemi za renoviranje Osnove / Vrste 194 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

posebno za održavanje spomenika.blagi hidraulički dodatak za žbuke i mortove. Osobine: • • • • • Prirodna. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Reguliranje vlažnosti Visoka paropropusnost • • • • Prirodna. • Bez cementni. • Posebno za održavanje spomenika. • Dodatak betonu i mortu za smanjenje iscvjetavanja i poboljšanje obradivosti.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Vapno • Bez sintetičkih dodataka • Prirodni tras Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vezivna sredstva RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Gašeno vapno RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf Područja primjene: • Gašeno vapno kao osnova za izradu visokovrijednih vapnenih premaza ili gašenovapnenih žbuka za renoviranje starogradnji./ Za van i unutra. 1200 kg/m3 • CL 90-S • Gustoća: ca. 900 kg/m3 Način dostave: 195 . crkava i povijesnih građevina.

580 kg/m3 • NHL2 • Gustoća: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL2 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauličko vapno prema EN 459RÖFIX NHL5 Prirodno hidraulièko vapno prema EN 459- Područja primjene: • Bez cementno vezivo za žbuke i mortove.posebno za održavanje spomenika. • Bez cementno vezivo za žbuke i mortove. Osobine: • • • • Prirodna. 520 kg/m3 • NHL5 Način dostave: 196 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Bez sintetičkih dodataka Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. • Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1. • Prirodno i blago paljeno hidrauličko vapno prema EN 459-1. ekološka sirovina Ekološka proizvodnja Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost • • • • Prirodna.posebno za održavanje spomenika.

5 mm • Potrošnja: ca. 2. starog zida.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Priprema podloge RÖFIX Učvršćivač kamena RÖFIX Uèvršæivaè kamena RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Hidrauličko vapneni mort za injektiranje RÖFIX Hidraulièko vapneni mort za injektiranje RÖFIX 675 Hidrauličko vapneni špric mort RÖFIX 675 Hidraulièko vapneni špric mort • Proizvod gotov za upotrebu. 5 • Gustoća: ca. za restauriranje prirodnog kamena. • Posebno za renoviranje starogradnje.7 m2/JM ca. • Nagrizanje površinskog filma stare vapnene žbuke. 1750 kg/m3 • KODVP µ: 12 . posebno za održavanje spomenika. • Injektiranje za konsolidaciju oštećenog.4 mm • Potrošnja: 5 . W0 • MG (DIN 18550): PV • MG (ON B3340): PM4. • Otpornost na kiseline i lužine • NA • Ne šteti okolišu • Neutralan miris • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatno skupljanje • • • • Dobra prionjivost Visoka paropropusnost Izjednačava upojnost podloge Hrapava podloga • NA • NA • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • Gustoća: ca. • Špric mort za sve vrste zida.8 kg/m2 • Izdašnost: 4 . CSI.0. upijajuće građevinske materijale. 114 m2/TO • TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 • NG: ca. 5 • Granulacija: 0 . Za stabiliziranje svoda i za popunjavanje. • pH-vriijednost: ca. 1. 1 kg/ltr.15 • MG (EN 998-1): GP. povijesnom zidu. • pH-vriijednost: ca. • Za sve mineralne.4 kg/m3 • KODVP µ: 12 ./ Za popunjavanje šupljina u starom. • Za poboljšanje prionjivosti nove vapnene žbuke na staroj vapnenoj podlozi. 1 kg/ltr.štuka i freski oštećenih utjecajem nevremena. W3 197 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene građevine.15 • Granulacija: 0 ./ Širenjem pora poboljšava otvorenost pora stare vapnene žbuke • Bez cementni mort za učvršćivanje starog zida./ Namakanjem sa RÖFIX učvršćivačem za kamen moguće je postići izvornu poroznost i čvrstoću.

• Osobito prikladan za renoviranje i ekološki način gradnje. 5 N/mm2 NG: ca. 1700 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL. M. kod normalnih statičkih zahtjeva. • Za zidarske poslove i žbukanje na vidljivom zidu od prirodnog kamena.5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M3 MG (SIA 177): MBL. • Osobito prikladan za popravke na starogradnji i povijesnim zidovima. lomljenog kamena i sl. MCL MG (ita./JM Izdašnost u litrama: 650 ltr.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .1. U prirodnoj.): M3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . žućkastoj boji.4 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr.D. MCL MG (ita. M./TO TČ (28 dana): ca./TO TČ (28 dana): 4 N/mm2 NG: 1730 kg/m3 MG (EN 998-2): M2.): M2 Način dostave: 198 .4 mm Izdašnost u litrama: 26 ltr.D.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Povijesni mortovi Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort Trass RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauličko vapno mort u boji RÖFIX 952 Hidraulièko vapno -mort u boji Područja primjene: • Zidarski mort za zidove od pune cigle. Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Neznatna sklonost iscvjetavanju • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Dobra prionjivost na kamenu Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja Sastav: • • • • Vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Prirodno hidrauličko vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • Granulacija: 0 ./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr. svijetloj.

mort za fuge RÖFIX 665 Mort za popunjavanje RÖFIX 665 Mort za popunjavanje • Zidarski mort za zidove od pune cigle.2. • Posebno prikladan za renoviranje i ekološku gradnju • Za ručno ili strojno saniranje fuga na starim neravnim ili raspucanim kamenim zidovima. 26 ltr. 8 N/mm2 NG: ca.D./JM Izdašnost u litrama: 600 ltr.6 mm Potrošnja: ca.4 mm Izdašnost u litrama: ca. lomljenog kamena i sl. 1900 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 . 1900 kg/m3 MG (EN 998-2): M5 MG (DIN 1053-1): MG IIa MG (ON B3341): M5 MG (SIA 177): MBL. 1800 kg/m3 KODVP µ: 12 . 18 ltr./ Za stabiliziranje zidova. 18 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. kod normalnih statičkih zahtjeva. MCL MG (ita.): M3 • • • • Granulacija: 0 ./JM TČ (28 dana): ca. 18 kg/m2/cm Potrošnja: ca.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 3 N/mm2 NG: ca./ Kod zidova od pune cigle.15 199 . crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštićene spomenike. mješovitih zidova i zidova od prirodnog kamena. • Prikladan i za punjenje fuga kod novih zidova.mort za fuge RÖFIX 993 Hidraulièno vapno ./JM TČ (28 dana): ca. • Za popunjavanje ili popravljanje šliceva i rupa u zidu. M.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauličnog vapna RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauliènog vapna RÖFIX 993 Hidraulično vapno . 5 N/mm2 NG: ca. • Izvrsna kvaliteta obrade • • • • • Dobra strojna obrada Otpornost na mraz Dobra prionjivost na kamenu Sadrži malo alkala Otpornost na sulfate • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Hidraulično vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Prirodno hidrauličko vapno Prirodni tras Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Kopani pijesak • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Posebno za renoviranje starogradnji./TO TČ (28 dana): ca.8 mm Izdašnost u litrama: 24 ltr.

• Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. 2. Osobine: • Visoka paropropusnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • Visoka paropropusnost • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA Sastav: • Vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 2. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Žbuke za renoviranje RÖFIX 690 Zračno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 690 Zraèno vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Trass RÖFIX 691 vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Žbuka za popunjavanje. W0 • MG (DIN 18550): PIc • MG (ON B3340): PM2. W3 Način dostave: 200 .5 N/mm2 • NG: ca. CSI. W3 • Granulacija: 0 . špric. temeljna i završna žbuka. • Posebno za renoviranje starogradnje.15 • MG (EN 998-1): GP. • Žbuka za popunjavanje. temeljna i završna žbuka. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 1 N/mm2 • NG: ca.4 mm • Potrošnja: ca. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. CSI. 12 . špric. 15 mm • KODVP µ: ca. 1. kao i za održavanje spomenika./ U područjima u kojima je moguća pojava vlage.15 • MG (EN 998-1): GP.4 mm • Potrošnja: ca. 15 mm • KODVP µ: 12 .e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi ./ U područjima bez posebnih zahtjeva.6 m2/cm/JM ca. crkava i povijesnih građevina koje spadaju u zaštitu spomenika. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.6 m2/cm/JM ca.

2000 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. 14. • Žbuka za popunjavanje. 11 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.15 • MG (EN 998-1): GP. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 66 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 15 mm • KODVP µ: 12 . 2.modul: ca. • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Dobra strojna obrada • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • NA • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodno hidrauličko vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Vapno Prirodni tras Kopani pijesak Lagani dodatak (mineralni) • Granulacija: 0 .strojna Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2. 2.7 m2/cm/JM ca. CSI. 1. • Predšpric.4 mm • Potrošnja: ca. Sjedinjuje aspekte održavanja spomenika sa racionalnim aspektima.4 mm • Potrošnja: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 695 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 695 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 696 Hidraulično vapnena strojna žbuka RÖFIX 696 Hidraulièno vapnena strojna žbuka Trass RÖFIX 692 vapnena žbuka .5 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. CSI. 2 N/mm2 • NG: ca. CSI. temeljna i završna žbuka. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.6 m2/cm/JM ca. 15 mm • KODVP µ: 12 .strojna • Žbuka za popunjavanje. kao i za održavanje spomenika.15 • MG (EN 998-1): GP. • Posebno za renoviranje starogradnje. 15 mm • KODVP µ: 12 . W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3. 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 67 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 2 N/mm2 • NG: ca. • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. temeljna i završna žbuka.1.4 mm • Potrošnja: ca. Za ekološku gradnju • Posebno za renoviranje starogradnje i povijesnih građevina. crkava i povijesnih građevina (kod zaštićenih spomenika prema dogovoru s održavanjem spomenika). Nije pogodno za poroznu ciglu. U područjima visokih zahtjeva. 0. W3 201 ./U područjima visokih zahtjeva. temeljna i završna žbuka.7 m2/cm/JM ca. predšpric. kao i za održavanje spomenika. 90 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 1750 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. W3 • Granulacija: 0 . predšpric.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .5 N/ mm2 • MG (EN 998-1): GP.5 N/mm2 • NG: ca. 2. W3 • Granulacija: 0 .15 • E .

10 • MG (EN 998-1): R. Upotrebljiv za izgradnju i prezidavanje.1. Posebno za renoviranje starogradnje. 625 ltr. 16 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.1. 650 ltr. • Kao žbuka za saniranje u staro. 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 4 N/mm2 NG: ca. 1650 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 20 mm • KODVP µ: 12 . Osobine: • • • • Prirodna. kod opterećenja vlagom i solju./TO • TČ (28 dana): ca. W0 Način dostave: 202 . 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca.3 mm: ca. crkava i povijesnih građevina. CSII.2 mm Potrošnja: ca. 1. 20 mm • KODVP µ: ca. 65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca.4 mm • Granulacija: 0 . 2 m2/cm/JM TČ (28 dana): ca.3 kg/m2/cm • Izdašnost: 0 .3 mm • Potrošnja: 0 . 15 mm • KODVP µ: 12 . CSII. CSI. • Kao žbuka za renoviranje za mediteranske uvjete. Za unutra i vani.15 • MG (EN 998-1): GP. 14. 15.15 • MG (EN 998-1): R.1. ekološka sirovina Visoka paropropusnost Dobra strojna obrada Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • • • • Visoka paropropusnost Odbija vodu Dobra strojna obrada Visoka otpornost na štetne soli • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Dobra strojna obrada Sastav: • • • • Hidraulično vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Hidraulično vapno • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • Granulacija: 0 .4 cm: ca.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .4 mm • Potrošnja: ca. • Žbuka za saniranje površina koje ukazuju na vlagu i srednju opterećenost sa solju na zidu.5 kg/m2/cm 0 . Koncipirana za strojnu i ručnu obradu. kod zida opterećenog vlagom i solju. W2 • Granulacija: 0 .5 m2/cm/JM ca.1. • Temeljna žbuka na punu ciglu i zidove od prirodnog kamena.4 mm: ca. 69 m2/cm/TO 0 .i novogradnji.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 385 R Žbuka za saniranje od ciglenog brašna RÖFIX 645 Hidraulično vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 645 Hidraulièno vapnena žbuka za saniranje RÖFIX 694 Hidraulično vapnena žbuka za renoviranje RÖFIX 694 Hidraulièno vapnena žbuka za renoviranje Područja primjene: • Temeljna žbuka za saniranje izvana i unutra. • Žbuka za saniranje u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Calce.3 mm: ca.5 N/mm2 • NG: ca. W0 • Granulacija: 0 . 62 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. 1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. 2./ TO • TČ (28 dana): < 5 N/mm2 • NG: ca.

14 kg/m2/cm Izdašnost: ca. CSI. Upotrijebiti za održavanje spomenika i obrade podnožja. • Završna žbuka s klasičnim prosijavanjem za obnovu starogradnje. W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2.12 MG (EN 998-1): GP. 15 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM3. crkava i povijesnih građevina.5 kg/m2/cm Izdašnost: ca. 1 N/mm2 NG: 1650 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 5 mm KODVP µ: 10 . 12 . W3 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . CSI. CSII. 15 mm KODVP µ: 10 . 1 N/mm2 NG: ca./JM TČ (28 dana): ca. 14.7 m2/cm/JM Izdašnost u litrama: ca.15 MG (EN 998-1): GP.75 m2/JM TČ (28 dana): ca.komponenta za obnovu spomenika. minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • Predšpric. 2 N/mm2 NG: ca. W3 203 . minimalno skladišteno 3 mjeseca • Kopani pijesak • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno. • S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada. temeljna ili završna žbuka na punu ciglu ili zid od prirodnog kamena.12 MG (EN 998-1): GP.4 mm Potrošnja: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mješavina za renoviranje žbuka RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX 397 Baukasten Vapnena završna žbuka za renoviranje RÖFIX Hidraulično vapnožbuka za podnožja RÖFIX Hidraulièno vapno./Baukasten -komponena za obnovu spomenika. 10.4 mm Potrošnja: ca.žbuka za podnožja • Predšpric. W3 • • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . • S dodatkom gašenog vapna za doradu starinskih fasada./ Mogućnost pumpanja specijalnom pumpom. 1700 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 20 mm KODVP µ: ca.1.8 mm Potrošnja: ca. Za obnovu povijesnih površinskih struktura. obrada samo pod nadzorom RÖFIX stručnjaka. 24 ltr. • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Otpornost na mraz • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na štetne soli • Bez hidrofobnih sredstava • Prirodno hidrauličko vapno • Vapno • Gašeno vapno. posebno za održavanje spomenika. • Posebna receptura za održavanje spomenika. 1750 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. temeljna i završna žbuka kao i mort za popunjavanje na pune cigle ili zid od prirodnog kamena.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . W0 MG (DIN 18550): PIc MG (ON B3340): PM2. Kao BAUKASTEN . 2.

1750 kg/m3 KODVP µ: 10 . • Analogno povijesnoj vapnenoj žbuci.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.dvoslojan nanos. 2 mm • KODVP µ: ca.6 mm Potrošnja: 7 . • Minimalna debljina žbuke: ca.5 m2/JM TČ (28 dana): ca. Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Bez hidrofobnih sredstava • • • • • Visoka paropropusnost Izvrsna kvaliteta obrade Glatka.5 mm • Potrošnja: 0 .12 E .15 • MG (EN 998-1): GP.5 N/mm2 • NG: ca. 10 Način dostave: 204 . crkava i povijesnih građevina. • Vapnena glet masa za izradu glatke površine u novogradnji i kod povijesnim građevina.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . CSI.15 kg/m2 Izdašnost: 2. 1. 10 m2/JM • TČ (28 dana): ca. 1 N/mm2 Minimalna debljina žbuke: 2 mm KODVP µ: ca.5 N/mm2 NG: ca.5.0. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . crkava i povijesnih građevina. 10 m2/JM 0 .0.5 mm: ca.5 .modul: ca.5 mm: ca.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Završne žbuke za renoviranje RÖFIX 380 Hidrauličko vapnena fina žbuka RÖFIX 380 Hidraulièko vapnena fina žbuka RÖFIX 765 Hidraulični špric nanos RÖFIX 765 Hidraulièni špric nanos RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 350 Vapnena glet masa Područja primjene: • Mineralna fina žbuka za renoviranje starogradnje.0. bezcementna receptura. 1. • Za strogradnje. 1.75 kg/m2/mm 0 . ekološka sirovina Mogućnost brušenja Sastav: • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno Vapno Bez cementa Kopani pijesak • Vapno • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 1.0.8 cm: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • Potrošnja: ca. 1.8 cm: ca.0. mat površina Prirodna. • Za unutra. 1450 kg/ltr. 3500 N/mm2 MG (EN 998-1): GP. 12 .8 cm • Granulacija: 0 .0. posebno za održavanje spomenika. • Mineralni nanos za špricanje ili nanos sa zidarskom žlicom za renoviranje starogradnji. posebno za održavanje spomenika. CSI.75 kg/m2/mm • Izdašnost: 0 .

67 kg/m3 KODVP µ: ca. crkava i povijesnih građevina • Prikladno i za novogradnju.6 kg/m2/2P.7 mm: 2.24 kg/m3 KODVP µ: ca. • KODVP µ: ca.1.0.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .3 kg/m2/2P. pastozna fina žbuka u venicijanskom stilu. dekorativna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. • Pastozna. crkava i povijesnih građevina.1 mm • Potrošnja: 0 .8 . minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini mramorni pijesak • Gašeno vapno. • Kao premaz za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnje. NG: ca. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Gašeno vapno.5 .59 kg/m3 KODVP µ: ca. 1.2 . 13 • • • • • Granulacija: 0 . minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Fini vapneni pijesak okruglog zrna • Gašeno vapno. 12 pH-vriijednost: ca. crkava i povijesnih građevina. 1.3 mm Potrošnja: 1.Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antique Pittura alla calce RÖFIX Antique Pittura alla calce • Pastozna fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. 0 . Za unutra i vani.7 mm • Granulacija: 0 .1 mm: 1. • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Odbija vodu • Visoka paropropusnost • Razrijediv u vodi • Gašeno vapno./ Za nove i stare podloge bez postojećeg premaza i za stare podloge sa premazom. 11./Za obrađivanje povijesnih površina.5 kg/m2/2P.2 kg/m2/P. 13 • • • • Potrošnja: ca. 12 pH-vriijednost: ca. NG: ca. 0. 0. • Vapneni premaz na bazi vapnenog hidrata iz područja Brenta.0. 13 205 . 12 pH-vriijednost: ca. NG: ca.2 kg/m2/P.0.5 • • • • Potrošnja: ca. • Sjajna. • Uglavnom za povijesne zaštićene objekte. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Granulacija: 0 ./ Za unutra i vani/ Sa odgovarajućim vezivnim mostom može se primjeniti na podlogama koje sadrže gips. 1.

CSII.5 kg/m2 • Izdašnost: 0. crkava i povijesnih građevina. 11 MG (EN 998-1): CR.8 mm • Potrošnja: 0. 1100 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 10 mm KODVP µ: ca. 1350 kg/ltr.2 N/mm2 NG: ca. • Kao žbuka za saniranje iznad zone oštećenja u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto.Calce (Italija) • Strukturna završna žbuka za fasade u području podnožja. 2 N/mm2 • NG: ca.4 .2 kg/m2 1.8 kg/m2 2.2. CSII.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 10 MG (EN 998-1): CR. 4. W1 • MG (DIN 18550): PII • • • • • • • • • • Granulacija: 2 mm Potrošnja: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 Način dostave: 206 .Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 345 Završna žbuka za saniranje RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 I Temeljna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna RÖFIX 385 F Završna žbuka od ciglenog brašna Područja primjene: • Završna žbuka za RÖFIX sustave RS1 i RS2 kao i RS .3. CSII.8 mm: 12 .8 mm: 4 . • Kao fina žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji.2. 1050 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: > 10 mm KODVP µ: ca.11 m2/JM 2. 16 kg/m2/cm Izdašnost: ca.9 m2/JM NG: ca. W0 MG (DIN 18550): PII MG (ON B3340): PM2 • • • • • • • • • Granulacija: 0.4 mm: 2.7 mm Potrošnja: 2. • Kao završna žbuka u RÖFIX sustavu za saniranje RS-Cocciopesto.8 . 10 • MG (EN 998-1): CR. • Kao temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove kod renoviranja starogradnji. crkava i povijesnih građevina.4 mm: 9 .8 mm: 1.14 m2/JM 1.8 .7 m2/JM • TČ (28 dana): ca. Osobine: • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka paropropusnost • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka otpornost na vremenske utjecaje Sastav: • Prirodno hidrauličko vapno • Bez cementa • Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak • • • • Prirodno hidrauličko vapno NA Bez cementa Kopani pijesak Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . • KODVP µ: ca.8 mm: 5 .7 kg/m2 Izdašnost: 6 . 2 m2/JM TČ (28 dana): ca.

minimalno skladišteno 3 godine • Kasein • Gašeno vapno./Kao premaz za RÖFIX Baukasten sustav. Toniranje pomoću pigmenata koji sadrže vapno. Kao premaz za RÖFIX sustave saniranja zidova.22 kg/m2/P. 10 .0. • KODVP µ: ca. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Ekološki preporučljivo • • • • Prirodna. Obrada moguća Secco i Fresco tehnikom. 10 . • Kao premaz za glinenu žbuku za poboljšanje čvrstoće.15 .tehnikom).12 • KODVP µ: ca. Za renoviranje povijesno zaštićenih građevina.15 . 10 207 . gdje se ne zahtjeva prethodno vlaženje. moguća dostava u bijeloj ili pastelnoj boji (ne mogu se postići intenzivni tonovi boja). Prema RÖFIX paleti boja. • Vapneni premaz za unutra i vani za Secco ili Fresco tehniku. ekološka sirovina Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti • • • • • Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Reguliranje vlažnosti Dobra prionjivost Visoka pokrivnost • Gašeno vapno. • Vapnena boja za unutra i vani./ Posebno za unutarnje površine sa freskama.22 kg/m2/P.0. • • • • • Prirodna. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Gašeno vapno.e/ du o ci da Po nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Podaci o proizvodu Boje za renoviranje RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena kazeinska boja RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Vapnena boja za saniranje RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Sesco Vapnena boja • Vapneni premaz za unutra (idelana obrada fresco. posebno za održavanje spomenika. Moguća dostava u bijeloj boji. • Za renoviranje povijesnih građevina. • KODVP µ: ca. minimalno skladišteno 3 godine • Bez cementa • Bijelo mramorno brašno • Potrošnja: 0.12 • Potrošnja: 0. • Za učvršćivanje i pripremu starih podloga.

Sistemi za renoviranje Obrada Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Vapnene žbuke se uvijek obrađuju u više slojeva. Stare podloge koje ne upijaju (stare vapnene žbuke) mogu se prethodno obraditi RÖFIX glinenom otopinom ( poboljšanje umreženosti) RÖFIX 675 se 100% nanosi na cijelu površinu. Već pri radovima ispravljanja podlogu namočiti. Šupljine i ne čvrste dijelove kod zaštićenih građevina uklonuti samo prema dogovoru. Pri vrućem i suhom vremenu ponekad je potrebno naknadno vlaženje nanesene žbuke. Podloga mora biti nosiva i čista. Prebrzo sušenje uzrokuje pukotine Na fasadi na vanjskom dijelu skele pričvršćene zavjese od jute sprječavaju prebrzo sušenje vapnene žbuke. Izbjegavati prebrzo sušenje vapnenih žbuka. RÖFIX 954 ili RÖFIX 665 mortom za popunjavanje praznina.važna. potrebno ju je navlažiti prije sljedećeg radnog koraka. Ako se podloga osušila. RÖFIX žbuka za renoviranje koja inače služi kao temeljna žbuka za zid od lomljenog ili miješanog kamena. Površine s visokom upojnom moći potrebno je dan prije obrade navlažiti. Prilikom nanošenja žbuke podloga mora biti mat. Zatvaranje šupljina Praznine i velike pukotine popunjavaju se po mogućnosti istom ciglom i RÖFIX 951 tj. Šupljine ili pukotine mogu se popuniti RÖFIX hidraulično vapnenim. može se koristiti i kao špric mort.e/ da Ob nje ra ovi ren za mi te Sis di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Štetne dijelove žbuke uklonuti. Vlaženje se može izvesti crijevom za vodu ili kistom.injekcijskim mortom Vlaženje podloge Podlogu je prethodno potrebno navlažiti.Prije daljnih radova špric mort mora biti suh (štititi od prebrzog sušenja) 208 .

S ostatkom finog veziva popunjavaju se pukotine i pukotine koje nastaju pri skupljanju. Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje. moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje Završna obrada vapnene žbuke Ako se na renovirne žbuke nanose fine žbuke. Pri tome se mort za renoviranje u tankoj konzistenicji nanosi/šprica pa se oštro skida drvenom letvom.Sistemi za renoviranje Obrada Tehnika vapnenih žbuka Profesionalni savjet Nanošenje vapnene žbuke Pojedini slojevi vapnene žbuke ne smiju biti bitno deblji od promjera koji je trostruko veći od najvećeg zrna.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji. mogu uzrokovati slabu točku pri gradnji Vapnene žbuke tek nakon uznapredovale karbonatizacije postižu otpornost na smrzavanje. RÖFIX žbuke za saniranje se nanose u slojevima debljine od 15 do maks. Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu. Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti.ne gletaju se Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Razvlačenje vapnene žbuke Vijenci ili velika raspodijela fasade također se mogu izvesti RÖFIX žbukama za renoviranje Zavareni slojevi koji su postavljeni na previše suhoj podlozi ili koji nisu oštro skinuti. moguće je pojavljivanje smanjene otpornosti na smrzavanje 209 . 20 mm. Ako se žbuke nanose u kasnu jesen ili zimu. Donji slojevi se samo nabace. mora se izvesti "zavareni sloj".

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .Sistemi za renoviranje Obrada 210 .

Sistemi za renoviranje Obrada 211 .Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

Samo tako se može dugoročno izbjeći novi napad. asfalt. Gljivice i alge se javljaju posvuda u prirodi kao korisna živa bića. Njih trpe mnogi građevinski elementi (npr. Podloga za njihovu egzistenciju su vlaga i ugljik iz organskih tvari (npr. 4.). Temeljito sušenje prije svakog bojanja ili žbukanja. 212 . Alge su općenito uzevši tek "vizualni" nedostatak. Postupak za uklanjanje: 1. U visokoalkaličnoj okolini (visoka pH-vrijednost) mikrorganizmi nisu postojani. opasni po zdravlje. Spore glivica izazivaju alergije. Kod nekih vrsta pukotina mogu se pojaviti oba uzroka. beton itd. 2. Mogu se javiti na svakoj temperaturi. krovovi. te one koje isključivo nastaju u prazninama žbuke (pukotine izazvane radom žbuke). U unutrašnjim prostorima one su čak opasne po zdravlje. Nakon toga se tretiraju nerazrijeđenom biocidnom otopinom. Za razliku od algi gljivice za život ne trebaju svjetlost. "Depot" premaz kod većih opterećenja. naprotiv. Spore gljivica i alge se šire vjetrom. mlazevima pare s razrijeđenom bio- cidnom otopinom. Treba li se uz optičko obnavljanje sanirati i manje pukotine preporučujemo obnavljanje fasade sa sistemom RÖFIX Renostar/ SiSi-Putz. ali na fasadama su nepoželjne. Najčešće nije dovoljan tek novi premaz. Čiščenje s vodom pod pritiskom. Za njihovo uklanjanje preporučaju se metode mehaničkog uklanjanja npr. Kod pukotina u fasadi potreban je poseban oprez. škroba ili šećera). Želja za održavanjem starih fasada može imati različite uzroke.e/s te Vrs / ve O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Pretpostavke za rast algi su vlaga i svjetlost. 3. Treba razlikovati pukotine nastale primarno u ožbukanom dijelu. Gljivice i lišajevi su.one koje su nastale zbog praznina u podlozi (konstruktivno nastale pukotine).Sanacija fasada Osnove / Vrste SANACIJA FASADA Osnove / Vrste Dotrajale ili jednostavno optički neatraktivne fasade smetaju današnjim estetskim zahtjevima. Na početku traženja uzroka i testiranja pukotina trebalo bi se postaviti pitanje predstavljaju li pukotine neki nedostatak. preporučuje se "toplinsko saniranje": Vidi RÖFIX Toplinsko izolacijske sisteme pukotina uzrokovana tehničkim nedostatkom. Nije svaka Ako postojeća fasada više ne ispunjava današnje potrebe za toplinskom izolacijom. koje uzimaju iz zraka. Temperatura ima odlučan utjecaj na njihov rast. Površinu premažemo 1-2 puta sa RÖFIX Uništavačem algi. Za hranu potreban im je ugljik (C) i dušik (N). Osim toga treba ukloniti uzroke koji nastaju uslijed velike vlažnosti.

Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . odprašiti Mjera Izabrati odgovarajući sistem žbuka Izvođenje nosive podloge : potpuno uklanjanje žbuke sa žlicom. pjeskariti. slabo vlaženje.kom. Očetkati čeličnom četu pukotini tamna boja (jako upi. gljivice Postojanost na sapun i alkale Proba grebanja / vlaženja Sjajna površina. čeličnom četkom.tehničku listu 2-4-94 Šuplju žbuku ukloniti i nadoknaditi Eventualno prethodno izjednačiti upijajnje. ovisno o vrsti nečistoće Vidi poglavlje "alge i gljivice" Koristiti organske vezivne mostove (žbuke). brusiti Vrsta i uzrok onečišćenja Zelene ili tamne izrasline Uzorak se u alkalnoj otopini rastopi ili natopi Odstraniti. pričekati na sušenje podloge Ukloniti nasuho četkom. čeličnom metlom Sanacija pukotina: Vidi poglavlje popravci fasada i WTA. sporo vlaženje ili bez vlaženja Nataložene soli Vlažnost Iscvjetavanja Slojevi taloga Nečistoće Alge.nahrapaviti čeličnom četjajuće) kom. spoznati uzročnike Vrsta podloge čvrstoća (lagani i odvojeni dijelovi) Proba grebanja / brisanja Pukotine Vizualni pregled / vlaženje fasada kucanje Pukotine postaju vidljive Šupljine Upijanje Zvuči prazno Proba vlaženja Vizualni pregled / brisanje / vlaženje Vizualni pregled Sporo vlaženje ili bez vlaženja Tamna obojenja. analiza štetnih soli.Sanacija fasada Osnove / Vrste Ispitivanje i prethodna priprema podloge Ispitivanje kucanjem Ispitivanje Ispitivanje grebanjem Metode ispitivanja Proba nožem: sa leđnom stranom noža grebati po površini žbuke Ispitivanje vlaženjem Nalaz tamni trag: organsko vezana žbuka svijetli trag :mineralno vezana žbuka sjajna površina / očistiti pijesak. mokro. ili bajcati površine Vizualni pregled Vizualni pregled Ispitivanje postojanosti na sapun (Vidi objašnjenje na slijedećoj strasnici) 213 . primijeniti odgovarajuću završnu žbuku Spoznati uzročnike.

Sapunsku postojanost stare podloge možemo ispitati s sapunskim testom: Reprezentativni uzorak stare podloge stavimo u kadu s vodom. 24 sata na uzorcima nema promjene: 1. Sapunski test Sapunanjem odstranimo organsku žbuku ili premaz u alkalnom okružju. Podlogu možemo renovirati s ROFIX Renostar-om bez prethodne pripreme podloge. Sistem RÖFIX-Renostar / SiSi-Žbuka Ovaj sistem razvijen je specijalno za održavanje starih toplinsko-izolacijskih fasada. podloga je dovoljno nosiva.Otkidanje uzroka Za ispitivanje čvrstoće prijanjanja i vlažne čvrstoće stare podloge treba u principu nanijeti probnu površinu: na površinu od oko 1 m2 nanijeti RÖFIX Renostar s uloženim armaturnom mrežicom. odstraniti ili obraditi mortom na organskoj bazi. RÖFIX Renostar ima polagan porast čvrstoće i uvijek ostaje elastičan.ne veže za podlogu. Podlogu moramo prije nanošenja RÖFIX Renostara-ostrugati. Time se jamči da difuzija vodene pare stare fasade neće biti narušena. Dodatno je RÖFIX Renostar zbog svoje vlaknaste armature u stanju premostiti pukotine. univerzalnu žbuku za renoviranje i izravnavanje. Drugi uzorak stavimo u RÖFIX Renostar-otopinu (ca. uzorak: se rastopi ili natopi: podloga nije sapunski postojana. čime se na minimum smanjuju utrošeno vrijeme i troškovi.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . mrežica i masa za izravnavanje (a eventualno čak i stara žbuka) odvoji sa zida. Ako nakon ca. Kod renoviranja na postojećoj staroj žbuci RÖFIX SiSi-Žbuka se može nanijeti na RÖFIX Renostar bez grunda. naprotiv.Sanacija fasada Osnove / Vrste Postavljanje probne površine . 2. uzorak: podloga je sapunski postojana. I RÖFIX Renostar i RÖFIX SiSi-Žbuka su otvoreni za difuziju vodene pare. Za debeloslojnu obradu fasada preporučamo RÖFIX Renoplus. zbog čega se žbuka ne prima .. Vapnenac i proizvodi koji u sebi imaju cement su u svježem stanju alkalni i ne rastvaraju sapunski postojane organske stare podloge. Nakon otvrdnjavanja (najmanje 7 dana) mrežicu treba ukloniti sa zida. 214 . Ako se mrežica iz mase za izravnavanje RÖFIX Renostara odvoji. Ako se. podloga nije dovoljno nosiva. RÖFIX Traka za saniranje pukotina služi za premošćivanje većih pukotina. 100 g na 1 l vode).

SiSi-žbuka 215 . Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . RÖFIX 750. Dornbirn. Austrija prije: bivša Rüscher-tvornica Okružno tužilaštvo Salzburg. RÖFIX Sanacijske žbuke Bolnica Meran. Bezau. Austrija . Austrija RÖFIX Renostar. SiSi-žbuka.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Austrija. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . Austrija RÖFIX Renoplus. RÖFIX Silikatna boja Prirodni pogled i natura. Pörtschach.SiSi-žbuka Stambena zgrada u Bregenzu. Južni Tirol.prije Prirodni pogled i natura. Dornbirn.SiSi-žbuka Prenoćište za mlade Kanisfluh.Sanacija fasada Osnove / Vrste Područja primjene Popravci fasada Okružno tužilaštvo. RÖFIX Sanacijske žbuke Dvorac -hotel Seefels. Italija RÖFIX Renostar. prije Stambena zgrada u Bregenzu. Austrija RÖFIX-Sistem Renostar . RÖFIX 340.

nanosi se premazivanjem. Osobine: • Moguće prati • U klasi bez otrova • Slabog mirisa • • • • • Fleksibilan Plastična obrada Otporan na kemikalije Otpornost na vodenu paru Moguće premazati Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 45 m • Širina: 10 cm Način dostave: 216 .Sanacija fasada Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Sanacija fasada RÖFIX Uništavač algi RÖFIX Uništavaè algi RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Traka za saniranje pukotina Područja primjene: • Otopina biocidne mješavine za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama. • Visokovrijedna traka za prekrivanje pukotina širine veće od oko 1mm.e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . lišajevima i plijesnima. • Može se koristiti i kao izolacijska i ljepljiva traka kod fugiranja. Gotova za upotrebu./Kod pukotina nastalih termičkim radom.

5 mm Potrošnja: 1. Izravnavajuća masa za izravnavanje uobičajenih nosivh podloga. W0 217 .modul: ca. 1400 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: 3 mm KODVP µ: 15 . Žbuka za izravnavanje uobičajenih nosivih podloga.Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 3 do 30 mm. • Mineralna žbuka za renoviranje i izjednačavanje sa univerzalnim područjem primjene.5 N/mm2 NG: ca. • Masa za armiranje kod sanacija fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. Za obradu starih žbuka kao i za održavanje spomenika.45 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca.4 mm Potrošnja: ca. 1 mm KODVP µ: ca. 3. • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • NA • Minimalno skupljanje • Izvrsna kvaliteta obrade • Minimalan napon prilikom protvrdnjavanja • Armiran vlaknima • Dobra prionjivost • Minimalno skupljanje • • • • Vapno Bijeli cement Disperzivno vezivno sredstvo Fini mramorni pijesak • Vapno • Bijeli cement • Fini mramorni pijesak • • • • • • • • • Granulacija: 0 .0.20 E . 25 E . 12 Čvrstoća pri savijanju: > 1 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.Sanacija fasada Podaci o proizvodu RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje • Mineralna masa za renoviranje i saniranje s univerzalnim područjem primjene.e/ du o ci da P a ad fas cij na dio vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . • Masa za armiranje kod saniranja fasada zajedno sa RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. CSII.8 N/mm2 MG (EN 998-1): GP.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. CSII.1. Po jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 10 mm. 3500 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju: ca. 3 N/mm2 NG: ca. 1200 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: ca. W1 • • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 1. 1.modul: 3500 N/mm2 pH-vriijednost: ca.

iako ga ne može 100% spriječiti Kod obrade funkcionalnih fasada ili funkcionalnih starih žbuka. 4 mm. alge). nosiva i bez nečistoća (npr. Ograničenje: Ne kod tamnih ili intenzivnih fasadnih boja i ne kod velikih površina 218 . Kod velikog opterećenja potreban je dodatni "Depot. ali i u potpunosti prekrivena Cijelokupni armaturni sloj na fasadama dovodi do veće sigurnosti kod problematičnih podloga. I to jednoslojno ili dvoslojno.žbuka Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. veličine 1m2 postaviti RÖFIX P50 armaturnu mrežicu. Smanjuje rizik pojave pukotina do minimuma.e/b da ra O a ad fas cij na di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 7 dana) provodi se test prema RÖFIX stručnoj građevinskoj knjizi te se zatim ocjenjuje nosivost Stabilizirane pukotine moguće je obraditi RÖFIX Renostarom/ Renoplusom i postavljanjem RÖFIX P50 armaturne mrežice. ali i u potpunosti prekrivena Utiskianje armaturne mrežice Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. Pukotine šire od 1mm moguće je obraditi RÖFIX Trakom za saniranje pukotina Nanošenje mase za izravnavanje Mase za izravnavanje nanose se nehrđajućim čeličnim ili zupčastim gleterom. Mrežica za armiranje treba biti blizu površine. potrebno ih je prije čišćenja pod visokim pritiskom. Ako na fasadi ima algi i gljivica. može se izostaviti grundiranje kod RÖFIX Renostara prije RÖFIX SiSi žbuka. Kod primjene armirajućeg sloja potrebno je postaviti RÖFIX P 50 mrežicu za armiranje. Mrežica za armiranje treba biti blizu površine. prašina.Optimalna debljina nanosa iznosi min. čađa. uklonuti pomoću uništivača algi. Za to je potrebno na 2 karakteristična mjesta uzorke mase za izravnavanje.Sanacija fasada Obrada Obrada Obrada RÖFIX -sistema Renostar -SiSi.premaz" Ispitivanje nosivosti podlage Prije obrade starih žbuka RÖFIX Renostarom/Renoplusom potrebno je ispitati nosivost podloge putem "probe otkidanja". Nakon sušenja (min.

e/ te Vrs / ve Os di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Kao ekološki može se označiti materijal koji se proizvodi s minimalnim utroškom energije.kao i Babilonski toranj prema Bibliji građeni su od gline. ne sadrži sastojke opasne po zdravlje i reciklira se sa što manjim utroškom ili se može ukloniti neopasno po okolinu. Stara građevna glina može se ponovno upotrijebiti nakon rušenja objekta (može se 100% reciklirati). Upotreba materijala koji su prihvatljivi i za okolinu u za čovjekovo zdravlje bitan su aspekt "ekološkog građenja" koje sve više dobiva na značenju. Građevinska biologija je učenje o uzajamnom djelovanju izgrađene okoline na zdravlje čovjeka. kao sredstvo za žbukanje. ne treba neograničene resurse." Lao Tse. Nebo slijedi put. 219 . Put slijedi prirodu.5% glina može susjednom građevinskom materijalu oduzeti vlagu i konzervirati.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste EKOLOŠKI PROIZVODI Osnove / Vrste "Čovječanstvo slijedi zemlju. Zbog male vlage od 4. Glina se može smatrati najstarijim građevinskim materijalom. Glina je u povijesti našla svoje mjesto u svim visoko razvijenim kulturama za masivnu gradnju.Jerihon . Kod žbukanja glina pokazuje pozitivne osobine. Zbog osjetljivosti na vodu glina se mora-ako se koristi vani-konstruktivnim mjerama zaštititi od kiše. Zemlja slijedi nebo. Zbog čuvanja topline i vlage kao i vezanja štetnih tvari i mirisa ima sposobnost regulacije zraka u prostoriji. Prvi grad čovječanstva . za podove.

Poznata kao materijal za pakiranje ili za dekoraciju. Kod tih zahtjeva uključuje se sa brojnim ekološkim proizvodima.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Vapnenac nalazi svoju primjenu i u zidarskom mortu.Zbog svoje visoke alkalnosti (visoke pH-vrijednosti) on stvara okolinu u kojoj ne mogu egzistirati gljivice i alge. regulira temperaturu 220 . Na taj način se ne ugrožava priroda. materijal vapno renesansu u zahtjevima održavanja povijesnih spomenika i ekološki orijentiranim gradnjama. S jedne strane imamo njegovu kapilarnu vodljivost. Materijal trske je izrazito ekološki za proizvodnju i primjenu i godišnje ponovno naraste u velikoj količini. Juta se danas koristi na više načina. Kao sirovina koja neprestano raste i 100%tno je (ponovno) iskoristiva. te kao premaz. Ploče od trstike se mogu koristiti u više svrha. Stoga on može primati vlagu iz okolnog zraka i brzo je opet ispuštati.dugotrajna je i regulira vlagu i izolira zvuk. postojana na vrućinu. koji se baziraju na prirodnim varijantama gašenog i hidrauličnog vapna.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . To mu daje svojstva materijala koji reguliraju klimu. Radi toga je doživio taj tradicionalni građ. Prirodna trstika kao ekološki proizvod ima mnoge prednosti. U modernom građevinarstvu u povezanosti s modernim toplinskoizolacijskim materijalima za zidove ima upotreba proizvoda od čistog vapna svakako svoja fizikalna ograničenja. hidroskopna. Zbog nje on može neometano propuštati vodu i vodenu paru. Juta je čisto biljno vlakno i stoga ima mnoge dobre osobine. S druge strane on djeluje dezinficirajuće. mortu za žbukanje. On ima mnoga svojstva koja ga čine ekološkim materijalom. Za njegu trske je bitno da se trska kosi zimi. juta se u gradnji pod ekološkim aspektima koristi kao armirano tkivo i /ili nosivo tkivo. Kosi se prije nego što ptice koje žive u trski snesu jaja. 100%no biološki razgradiva. Zbog velikog udjela kre- mene kiseline trska je građevinski materijal koji je teško zapaljiv.

ne gori. 221 . fizikalna svojstva. RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta ocijenjen je kao "preporučljiv" i zauzeo je 1.Zbog toplinskoizolacijskih svojstava te dobre zvučne izolacije preporučljivo je ovaj prirodni proizvod upotrebljavati za toplinsko-izolacijske sisteme i za uštedu energije. izdašan. Fina mikroporozna struktura ploča omogučava jedno- stavnu obradu i lako rezanje. brušenje i modeliranje. materijal. lako se skida. Izolacijske ploče od mineralne pjene mogu se lako odstraniti kao otpadni građ. Ukupno je testirano 17 sistema različitih proizvođača prema različitim ekološkim kriterijima. uklanjanje nije teško. Prednosti: Ekološki preporučljiv. mineralna izolacijska ploča koja ne gori i nema vlakana.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . posebno kod zidova drvene konstrukcije. preuzimanje i smanjivanje napetosti u zgradi.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste Diffutherm izolacijske ploče od drvenih vlakana za toplisko izolacijske sisteme. stabilan oblik i vrlo dobre građ. vrlo visoka difuzijska otvorenost i dobra otpornost na udarce u sistemu. ljepivi i armirani sistem. nadprosječna zvučna zaštita. Prirodni izolacijski materijal.pluto poznat desetljećima i uveden u praksu kvalificiranih. visoko je difuzijski otvoren i stabilne forme. Primjenjive su za žbukanje na vanjskim zidovima i na drvenim konstrukcijama. testiran toplinsko-izolacijski sistem. reciklirajući. Izolacijske ploče ispunjavaju brojne zahtijeve: Ekološki preporučljivo (Eko-test). U "Eko kući" je renomirani njemački nakladnik ÖKO testirao toplinsko-izolacijske sisteme na sve moguće načine. Difuzijski otvorene. mjesto! RÖFIX MINOPOR toplinsko izolacijski sistem od mineralne pjene Ovaj prirodni izolacijski materijal je ekološki vrijedan. dobro odvajanje vode. velika čvrstoća.

u 2 sloja Gipskartonploče. 2-slojne žbuke na zidu od opeke. U ekološkoj gradnji se povečava udio modernih građevinskih materijala. nanos po sloju: RÖFIX temeljna žbuka od gline: ca. Za obične glinaste žbuke se daju sljedeća uputstva i preporuke za žbukanje zidova : Max.Ekološki proizvodi Osnove / Vrste U biti se misli na glinaste žbuke kao ekološko. kao ekološka završna žbuka.. 222 . 7 dana Nanošenje RÖFIX Glinaste žbuke šuplja cigla Porozna cigla Porobeton Ploče od drvenih vlakna (vezanih cementom) Drvolit ploče RÖFIX Glinastu žbuku nanijeti min.kako bi se spriječila mogućnost nastanka mikroorganizama.* * . Podloga Beton Priprema postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 Prethodno pokrivno našpricati sa RÖFIX 673 ili RÖFIX 675 postaviti RÖFIX Pletivo od trstike postaviti RÖFIX Pletivo od trstike Sušenje nema nema min.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . ispitane min.kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje. 7 dana min. RÖFIX fina žbuka od gline: ca.5 mm.. 7 dana bez min. ploče od drvenih vlakana RÖFIX 57 nanijeti gleterom (pre2 dana thodno zatvaranje fuga i rupa) Na ovo se može samo u dva sloja nanijeti RÖFIXfina obojana glinasta žbuka .Ova tankoslojna izvedba ispunjava samo optička očekivanja i slabo regulira vlažnost zraka. Glinaste građevinske ploče: Moguće ih je prema uputama proizvodnje i proizvođača premazati ROFIX glinastom žbukom. 7 dana min.15mm.Nakon nanošenja žbuke važno je dovoljno provjetravanje(česta. Kontaktirajte naše stručnjake.

W0 • MG (DIN 18550): PI • MG (ON B3340): PM2. W0 • MG (DIN 18550): PII • MG (ON B3340): PM3.cementna bijela temeljna žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno . 10 • MG (EN 998-1): GP.5 m2/cm/TO ca. CSII. 2. 12 • MG (EN 998-1): GP.5 m2/cm/JM ca. W3 • Granulacija: 0 . 15 kg/m2/cm • Izdašnost: ca.8 kg/m2/cm ca. 2.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Vapnene žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna žbuka RÖFIX 530 Vapnena .cementna bijela temeljna žbuka Područja primjene: • Kao mineralna temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove sa ekološkim aspektima. 1550 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.1./TO • TČ (28 dana): ca.5 N/mm2 • NG: ca.4 mm • Potrošnja: ca. 1. 14. 14. W0 • Granulacija: 0 . cementni kamen. Osobine: • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Visoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropusnost • Usporivač vode Sastav: • Vapno • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Vapno Bijeli cement Udio cementa <5% Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . 14. 65 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca./jed. 80 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. • Kao temeljna žbuka za ekološke zahtjeve. cigla.5 N/mm2 • NG: ca.unutarnja žbuka RÖFIX 600 BIO Vapneno . silkatne. 67 m2/cm/TO • Izdašnost u litrama: ca. • Temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove.3 ltr.4 mm • Potrošnja: ca. 12 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. CSI. 26. 3. • Izdašnost u litrama: ca. 700 ltr. CSI. • Vapnena . 2.e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . 20 • MG (EN 998-1): GP.4 mm • Potrošnja: ca.unutarnja žbuka RÖFIX 530 Vapnena ./TO • TČ (28 dana): ca. 10 mm • KODVP µ: ca. šuplja cigla. za unutra i vani.3 m2/JM ca. 2./TO • TČ (28 dana): ca.7 m2/JM ca.unutarnja žbuka za zidove od modernih materijala. 1.1. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: 10 mm • KODVP µ: ca. 10 mm • KODVP µ: ca. W3 Način dostave: 223 .5 N/mm2 • NG: ca. 1400 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca. silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole • Za sve normalne podloge kao opeka. vapnenec.5 m2/cm/JM 3. 650 ltr. kao i za hrapavi beton. 700 ltr.8 kg/m2/cm ca.8 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. • Temeljna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke.1.

Hidroskopna.8 m • Dužina: 50 m • Širina: 1 m • Širina ćelija: 5 x 5 mm Način dostave: 224 .e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . Osobine: • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo • Ekološka proizvodnja • Ekološki preporučljivo Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 5. • Regulira temperaturo.6 m • Širina: 1.Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Priborza Eko-proizvode Nosive ploče od trske Nosive ploèe od trske Juta Juta Područja primjene: • Priprema podloge za žbukanje • Nosači žbuke • Armirano tkivo i/ili nosivo tkivo.

8 mm Potrošnja: ca. 5 • Potrošnja: 0.8 mm • Potrošnja: ca.0. 2 sloja.7 m2/EH Minimalna debljina žbuke: ca. 2. 14 kg/m2/cm • Izdašnost: ca. beton. 5. • KODVP µ: 10 .Ekološki proizvodi Podaci o proizvodu Glinaste žbuke RÖFIX Geoglina RÖFIX Geoglina RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA Glinasta završna žbuka RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta žbuka FINA u boji RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta boja VITAL • Glinasta temeljna i završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve.12 • pH-vriijednost: 7 225 .8. vapnenu.2 . ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Visoka pokrivnost Visoka paropropusnost • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Visoko kvalitetna ljepila • Bez cementa • Granulacija: 0 . gips kartonske ploče i ploče od tvrdih vlakana.2 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca.8 mm Potrošnja: ca.7 m2/JM Minimalna debljina žbuke: ca. • Nanijeti u min. • Visoko pokrivna ekološka unutarnja boja na bazi gline.12 . ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. cementnu žbuku.0. • Glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve. 70 m2/cm/TO • TČ (28 dana): ca. 5 • • • • Granulacija: 0 . • Obojana glinasta završna žbuka za visoke ekološke zahtjeve. 3 mm • KODVP µ: ca. Za glinastu.1 m2/cm/JM ca. 2. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Armiran vlaknima Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna.15 kg/m2/mm Izdašnost: ca.15 kg/m2/mm Izdašnost: ca. 5.8. • • • • • Prirodna. 1. 5 • • • • Granulacija: 0 .e/ du o ci da Po di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .2 . 3 mm • KODVP µ: ca.25 ltr. gipsanu. ekološka sirovina Ekološki preporučljivo Reguliranje vlažnosti Ekološka proizvodnja Visoka paropropusnost • • • • • Prirodna. 10 mm • KODVP µ: ca./m2/P.0. 1200 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: ca.0./Dobra obrada strojem za fine žbuke. 1.

Nakon protvrdnjavanja našpricati sloj od 10 mm.Glinaste žbuke Obrada Obrada Obrada glinenih žbuka Profesionalni savjet Glinene žbuke samo mehanički prijanjaju na upijajućim podlogama. RÖFIX Vapnena . u konzistenciji sličnoj predšpricu Nanos temeljne žbuke RÖFIX Geolem prvo tankoslojno. razvući te nakon protvrdnjavanja izgrubiti letvom ili rešetkastim gleterom. pobrinuti se da dovoljnu prozračnost ( česta. čista. Kao varijanta može se primjeniti RÖFIX 675 ili RÖFIX 673. neupojna podloga) potrebno je postavljanje nosive ploče od trstike koja služi kao nosač žbuke. Na zidno grijanje glinena žbuka se "mokro na mokro" nanosi na pregletani RÖFIX Unistar Basic RÖFIX Geolem potrebno je nanijeti tanko. Podloge s visokom upojnom moći ( kao porozni zidovi) poterebno je prije obrade dobro namočiti. kompletna izmjena zraka) i brzo sušenje Naknadna obrada Prije nego što se nanesu novi slojevi žbuke. donja žbuka mora biti u potpunosti suha ( i bez pukotina) Kod glinenih završnih žbuka treba izbjegavati debljinu veću od 5 mm Premazivanje temeljne žbuke RÖFIX Glinena boja VITAL.kazein boja ili RÖFIX Sesco vapnena boja pogodne su za glinene žbuke 226 . Montaža nosača od trstike može se izvesti uobičajenim nehrđajućim pričvrsnicama i čavlima. Potrebno je pripaziti. oko 5 mm našpricati i odmah pomoću zupčastog gletera vodoravno prevući i pritisnuti. mikroorganizama i razdjelnih tvari. Podloga mora biti čvrsta. da cijevi trstike leže vodoravno U slučaju da podloga nije pogodna za direktno primanje glinene žbuke (nemineralna. bez iscvjetavanja. Debljine slojeva koje prelaze 15 mm treba izbjegavati Nakon nanošenja glinene žbuke. nosiva.e/b da ra O e uk žb ste na Gli di vo oiz pr ški olo Ek vir no Re anj nir Sa Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi .

isporučivim prema ton karti. Ova eko-boja bez umjetnih tvari u različitim osnovnim bojama. Isto tako se površine mogu ličiti RÖFIX VITAL glinastom bojom. Obrada je uvijek dvoslojna. koje se međusobno mogu miješati u željeni ton. Površina se pritom malo zatvara i time se utječe na djelovanje glinene žbuke. testiranom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke. pješčano bež trstinco zelena breskva jutno smeđa kameno siva lila prirodno smeđa prirodno bijela Za bolju otpornost na struganje preporučujemo varijante: • RÖFIX glinena boja VITAL : Jedno. • RÖFIX Sanirgrund : Ravnomjerno. Zbog mogućih površinskih napetosti na RÖFIX Glinene žbuke smiju se nanositi samo provjerene RÖFIX vapnene boje. pri čemu nije potrebno sušenje između slojeva.Saniranje/Renoviranje/Ekološki proizvodi . ekološkom unutarnjom bojom otvorenom za difuziju pare bez utjecaja na djelovanje glinene žbuke.Glinaste žbuke Obrada RÖFIX nudi odgovarajući izbor prirodnih. finih glinenih žbuka u boji. Ove glinene žbuke baziraju se na prirodno oboje- nom glinastom prahu. • RÖFIX Vapneno-kazeinska boja : Dvoslojni premaz s ovom bijelom ili obojenom.ili dvoslojni premaz s ovom ekološkom. Usprkos tome. 227 . Velika otvorenost difuzije pare i dobre osobine obrade osiguravaju profesionalan rezultat. mogu nastati razlike u boji u različitim ambalažama. koji se stabilizira pigmentima zemlje.tanko "zamagljivanje" (špricom) površine daje lagano hidrofobiranu površinu otpornu na struganje.

228 TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI .

TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .317 Sistemi Osnove / Vrste 236 236 Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste Područja primjene 260 260 260 Izolacijske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 265 265 260 266 Montažni elementi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 271 271 260 272 Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Područja primjene 274 274 260 Izvedba rubova i fuga (Profili itd.) Osnove / Vrste Područja primjene 282 282 260 Mrežica za armiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu 288 288 260 289 229 .

TOPLINSKO IZOLACIJSKI SISTEMI 228 .317 Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene 290 290 260 Nosive ploče/Građevinske ploče Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 292 292 260 293 294 Alati Osnove / Vrste Područja primjene 300 300 260 WDVS (TIS) .Izvedba Napomene Obrada Kalkulacija potrošnje ljepila Kalkulacija potrošnje mrežice 304 304 306 317 317 230 .

231 .

promet. On smanjuje izbacivanje štetnih tvari u zrak. ušteda energije i troškova . S rezultatom da ogromne količine CO2.lac ijs mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi Zaštita okoliša kroz toplinsku izolaciju . Značenje toplinsko-izolacijskih sistema će u budućnosti još jako porasti: za bolji okoliš.doveli su u Europi do nove regulacije uredbi o toplinskoj zaštiti koje trebaju značajno smanjiti potrošnju energije u novogradnjama. te se isplaćuju već u prvoj fazi kroz zaštitu okoliša. 232 . Investicija u budućnost pomoću toplinsko-izolacijskih sistema Gubitak energije od grijanja smanjuje se za više od 60%. te stvaraju zastrašujući efekt staklenika. RÖFIX toplinskoizolacijski sistemi su isplativa investicija u budućnost. manju potrošnju lož-ulja i manju dimenzioniranost postrojenja za grijanje. 40% ukupne potrošnje energije troši se na zagrijavanje zgrada. koje se mogu izbjeći. čuva energetske resurse i predstavlja važan i nužan doprinos zaštiti okoliša. za ekonomičnije iskorištavanje. Svi ovi razlozi zaštita okoliša. Toplinsko-izolacijski sistem je optimalna mogućnost da se energija za grijanje značajno smanji. To je još uvijek dvostruko u odnosu na dežurnog krivca za okoliš.početak sa štednjom energije već u kući Gradnja je velik zahvat u okolišu koji ekološku ravnotežu značajno narušava. zagađuju atmosferu. za udobniju kvalitetu stanovanja.

termičko saniranje. I to po bilo kakvom vremenu. Cilj je postizanje učinkovitosti S RÖFIX Toplinsko-izolacijskim sistemima možete uštedjetikorištenjem poticajnih sredstava-i svoju zgradu opremiti u skladu s europskim zahtjevima.4. toplinsku izolaciju. a novogradnja je dugoročno postojana. Stare građevine dobivaju na vrijednosti. ugodne temperature bez toplinskih mostova. Tako se po katu dobiva cca. TIS (WDVS) nudi jasne financijske prednosti u korist budžeta! Ožbukani zid od 25 cm šuplje opeke s TIS-om je financijski isplativiji od neizoliranog zida od 38 cm šupljikave opeke i dostiže poboljšanje U-vrijednosti od 100%.prirodnim materijalima kao što je cigla. Dobitak na stambenoj površini i povišenje vrijednosti Kod novogradnje se noseća zidna konstrukcija može reducirati na minimalnu statičku dimenziju. ovisi u prvom redu o temperaturi. stupit će na snagu ova EUsmjernica za gradnju. Gradnja sa 25 cm.Kvalitetna građevinska supstanca time se štiti. upotreba ekoloških materijala) koji se posljednjih godina postižu RÖFIX proizvodima u sistemu izvršlo je velik utjecaj na tržište. Poticanje ekološke gradnje s uštedom energije (bolja toplinska izolacija. Samo toplinska izolacija jamči konstantne. isparavanjem i konvencijom čovjek se osjeća neudobno. S današnjom tehnikom su debljine izolacije preko 8 cm i ekološki i ekonomski preporučljive. Energija i EKO-učinak Poticanje stanogradnje je najbolja motivacija za gradnju. energije i redukcija CO2 . Pri istoj temperaturi prostorije za udobnost je presudna temperatura površina zidova i stropova. siječnja 2006. 233 .osigurava postojanost.Toplinsko izolacijski sistemi Udobnost po svakom vremenu Hoće li se čovjek ugodno osjećati u nekom prostoru. 3-5 % površine. zaštitu od požara i zvučnu izolaciju. Jer u hladnoj okolini tijelo oslobađa temperaturu zračenjem.

Razlika između temperature prostorije i površine zida ne bi smjela iznositi više od 3 °C (u području između 19 . Zbog viših temperatura površine zidova pod normalnim klimatskim uvjetima nije moguće stvaranje rose (kondenzata). Optimalna toplinska izolacija drži vaše vanjske zidove toplima i suhima. Eliminiranje toplinskih mostova Dolazi do sigurnog izoliranja slabih točaka kao udubljenja za radijatore. Čak se i fasade na starim zgradama s napuklinama mogu renovirati s više pouzdanosti. temperatura prostorije može biti malo niža i opet će te se osjećati ugodno. uravnotežena klima stanovanja. Što je viša temperatura površine zida. kod zida od različitih materijala) više se ne javljaju. Kod propisnog prozračivanja nema opasnosti od toga da zidovi ovlaže i da se na taj način razviju plijesni. 234 . štite od požara i zvučno izoliraju. osiguravaju postojanost.22 °C). vanjskih kutova. Temperatura prostorija može se optimalno regulirati. reducira troškove grijanja i sa sigurnošću čuva Vaš novčanik. teški građevinski materijali u masivnoj gradnji -od prirodnih materijala kao što je opeka ili Lecca. VAŽNO: Kod više temperature površine zidova. Tanki. to se ugodnije osjećamo u prostoriji. betonskih nadvoja itd. Poboljšanje akumuliranja topline Sposobnost akumuliranja topline nosivog zida može se optimalno iskoristiti (tamponsko djelovanje). Zimi zbog viših temperatura površine zida. ljeti zbog ugodne hladnoće u stambenom prostoru. čuvaju toplinu.Toplinsko izolacijski sistemi Zimska odnosno ljetna toplinska zaštita Ugodna. Pucanja uslijed temperature (npr. Smanjenje termičkog naprezanja Jako su reducirane promjene dužina kod građevnih elemenata zbog termičkih naprezanja.

Najrazličitije potvrde kontrole priznatih institucija dodatno potvrđuju visoku kvalitetu RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema. Zajamčena kvaliteta / Dokaz kvalitete sistema / ISO 9001 Mi jamčimo za kvalitetu i sigurnost. Certifikat garancije. 235 . ploče s uzorcima boja kao i izbor boja na kompjutoru pomažu kod optimalnog izbora izolacijske fasade. RÖFIX-popis usluga. odnosno tekstovi projektantu štede vrijeme. Eksterna i interna kontrola to dokumentira.Toplinsko izolacijski sistemi Naš servis i stručno savjetovanje U rješavanju problema projektantu. paropropusnost i tok krivulje temperature pomažu kod starih i novih građevina u sastavljanju stručnog i funkcionalnog rješenja za fasadu. Proračuni građevinske fizike / Ispis / Deviziranje Proračun k-vrijednosti. te garantiraju sigurnost za stručno i ekonomično izvođenje. Za dugotrajnu. RÖFIX studio za dizajn ostvaruje vaše želje na pogodnoj podlozi i pomaže vam u traženju rješenja za vašu kuću iz snova. RÖFIX paleta boja. tehnički perfektno izvedenu toplinsku izolacijsku fasadu jamči konstantna kontrola kvalitete naših proizvoda. naglašava tu sigurnost. mape uzoraka žbuka. koji RÖFIX izdaje kod propisne primjene sistema. Uz pomoć moderne kompjutorske tehnike stručnjaci za fasade vam izrađuju primjeren koncept za vaš objekat. izvođaču i vlasniku kao brza i besplatna pomoć stoji na raspolaganju najobrazovanija tehnička služba za savjetovanje sa dugogodišnjim iskustvom u gradnji.

u praksi nude ROFIX TIS sigurnost kod obrade i upotrebe. On počinje gornjim rubom rukohvata. 30 cm. Odlučujuće je pravovremeno odlučiti o vrsti izolacijskog sistema.Isključivo od proizvođača točno definirani sistemi i njegove komponente. RÖFIX toplinsko-izolacijski sistemi dokazuju se već 30 godina i još i danas se razvijaju. terasa i ima visinu od min. koji dotiče zemlju) dodatno se štiti i izolira. priključci i završetci) nudi sigurnost pri ugradnji. U sistemu povezane komponente dokazuju se sa optimalnom obradom.lac ijs Vrs / ve no Os Sis mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Podnožjem/ soklom smatra se dio fasade izložen prskanju vode. Sistemi su atestirani i odobreni u skladu s najvišim europskim zahtjevima. 236 . Izolacijski materijal se direktno oblaže žbukom koja se sastoji od više slojeva. pouzdanim rješenjima detalja i velikom postojanošću. prema zahtjevima ETAG 004. visoku otpornost na neočekivana udarna opterećenja kao i otpornost na pukotine. Područje ispod terena (dio Planiranjem izolacijskih sistema uvažavanjem činjenica donosi se odluka. Zbog velikog opterećenja prskanjem vode i prljavštine. osiguravaju zadovoljavajuću sigurnost i kvalitetu.Sistemi Osnove / Vrste SISTEMI Osnove / Vrste Sigurnost u sistemu Toplinsko-izolacijski sistemi za vanske zidove su sistemi fasade s pripremljenim materijalom za izolaciju koji se na zid lijepi i/ili dodatno pričvršćuje tiplama. TIS za vanjske zidove je testiran i dozvoljen građevinski dio koji sa pripadnim dijelovima (rubni profili. Područje podnožja promatra se odvojeno od TIS-a. a većim mehaničkim zahtjevima u području sokla poterbne su posebne mjere u odnosu na ostatak fasadne površine. Osim testiranja.tj. Nude najveću sigurnost fasadnog sistema.

izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema izpariti iz konstrukcije.5 kg/m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala.329 m (1) 0. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko. µ-Vrijednost (Građevin. I Kat.35 kg/m2 0.Sistemi Osnove / Vrste Sigurna upotreba (mehanička čvrstoća i postojanost) Srednjeslojni UNISTAR LIGHT armaturni sistem na mineralnoj vuni i EPS-u daje TIS-u optimalnu otpornost na udarce.Toplinsko izolacijski sistemi .SD-Vrijednost (Slojevi) ski materijal) RÖFIX Unistar LIGHT + Žbuka na bazi silikonskih smola RÖFIX Unistar LIGHT + SiSi-žbuka VITAL Organska masa za izravnavanje + Žbuka na bazi umjetne smole (1) Ispitni list MA39 . I RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 Organski sistemi (u usporedbi) od 2. I Kat. II (7-12 Joule) općenito općenito općenito općenito općenito Kat. I (10-15 Joule) do 1. Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage. I Kat. Kategorija III = Bez zahtjeva Kategorija II > 3 Joule Kategorija I > 10 Joule Armirni sloj DS [mm] 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke pastozne završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke sve završne žbuke Granulacija [mm] Otpornost na udar [1 sloj mrežice] Otpornost na udar [2 sloja mrežice] Kat. II (4-8 Joule) Kat.(2) Navodi proizvođača 47 (1) 53 (1) 400 + 140 (2) 0. Zato ih upotrebljavamo na svim površinama s najvišim zahtjevima (kategorija upotrebe I). I Kat. općenito Kat. II (5-10 Joule) Kat. kao i za jako mehanički izložena područja bez dodatne armaturne mrežice. II (3-6 Joule) Kat.5 /žljeb.0 Kat.48 m (2) W-Vrijednost (Završni sloj) 0. I Kat. II (4-8 Joule) Kat. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0. Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema vani. II (7-8 Joule) Okoliš i zaštita od vlage Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju otpornost od vlage sa vanjske strane.36 kg/m2 0.371 m (1) 1.38 kg/m2 237 . I Kat.

d0 E min. A2-s1. 238 . Klasifikacija gorenja Izolacijski materijal (Euroklasa) WDVS u Sistemu (Euroklasa) Upotreba prema građevini: Građevina sa najviše 3 kata Građevina > 3 kata do HHG Zgrade Mineralna vuna A1 min. B-s1.5 kg/ m2 u 24 sata i ne dopušta vlaženje izolacijskog materijala. A2-s1. Koliko je manji otpor difuzije vodne pare toliko je bolji odvod zaostale vlage. Uzmite u obzir regionalne specifične građ. upute.izolacijskih sistema preostala vlaga može bez problema ispariti iz konstrukcije.Toplinsko izolacijski sistemi . Izolacijski materijali min. razred zapaljivosti E. Sa RÖFIX sistemima učinkovito se osigurava paropropusnost iznutra prema van. da u primjeru vatre ne dolazi do samogorivosti TIS-a. Upijanje vlage tih sistema leži daleko ispod dozvoljene vrijednosti koja je 0. Kod izolacijskih materijala razreda C. d1 Mineralna pjena Pluto A1 min. d0 EPS E min. Kod RÖFIX paropropusnih toplinsko. d0 E min. Ovisno od izolacijskog materijala mogu se razvrstiti u sljedeće razrede : Ti materijali moraju u toplinsko-izolacijskim sistemima postići (u to se ubraja i žbuka)min.razred zapaljivosti F. Ovisno o vrsti i visini objekta moraju se poštovati nacionalne norme. D i E i kod debljine veće od 10 cm dokazano je. d0 + + + + + + + + - + + - + + - A2 = Ponašenje pri gorenju / s1 = Razvijanje dima / d0 = goruće kapanje / HHG = granica zgrada Difuzija vodne pare Komponente RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema osiguravaju zaštito od vlage sa vanjske strane.Sistemi Osnove / Vrste Prema gorivosti toplinsko-izolacijske materijale klasificiramo prema EN 1350 1-1. B-s2. B-s1.

00 24.27 0.15 0.32 0.44 0.55 0.29 0.24 0. ako ih želimo uzeti u obzir kod termičkih izračuna za toplinsku zaštitu.22 0.18 Puna cigla cigla Lecca Modulna cigla Armiran beton Laki beton .29 0.25 16 0.00 24.21 0.27 0.30 0.29 14 0.91 0.00 25.38 0.23 0.40 10 0.23 20 0.83 0.26 0.Sistemi Osnove / Vrste Toplinska zaštita Toplinsko-izolacijski sistemi snižavaju potrošnju energije za grijanje po zimi i nude zaštitu od vrućine ljeti.21 1.30 0.88 0.45 2.32 0. koju izgubi građevina kroz cijelu debljinu (npr.24 0.99 0..39 0.WLG 040) Debljina izolacijskog materijala u cm 08 24.33 0.24 0.16 0.38 0.00 24.40 0.Toplinsko izolacijski sistemi .31 0.49 0.17 0.00 24.00 24. plafoni. Zato moramo ocijeniti utjecaj TIS-a na poboljšanje toplinske provodljivosti zida.23 0.21 0.35 0.50 24.28 0.36 0.22 0.20 0.22 0.19 0.18 0.24 0.18 0. Ako uvrstimo vrijednosti svih vanjskih građ.32 0.34 12 0.99 Debljina zida [mm] U-vrijednost zida [W/mK] Vrijednosti * [W/(m2K)] sa RÖFIX TIS (WDVS .22 0.26 0. debljinu zida) na m2 kod temperaturne razlike 1K (1K jednak 1°Celziju) između vanjske i unutrašnje površine.22 0.62 1.00 1.18 2.64 3.18 0.33 0.00 25. Tabela U-Vrijednosti Građevinski materijal Gustoća [kg/m3] Koeficijent toplinske provodljivosti [W/ mK] 0.25 0..26 0.77 1.30 0.22 0.28 0.) sa njihovim U-vrijednosti i ubrojimo gubitke (prozračivanje) možemo ovisno od vrste i položaja zgrade izračunati uštedu grijanja zgrade prema propisima.43 0.23 0.23 0.29 0.25 0.18 0.17 0.22 0.00 24.17 0.cigla Puna cigla Porobeton Porobeton Betonska cigla Šuplja cigla Vapnena cigla *) U-vrijednost ne zavisi od debljine slojeva 1800 900 1100 2400 1000 700 800 500 1200 900 1800 239 .37 0. elemenata zgrade (prozori.21 0.30 0.00 17.28 0.24 0.20 0.20 0. Koeficijent toplinske provodljivosti U-vrijednost (prije K-vrijednost) je veličina i znači onu količinu topline.55 1.19 0.18 0.16 0.30 0.

B) Šuplja cigla (Kat. 115 kg/m3 ++ Mineralna vuna Izolacijska ploča od mneralne vune 0. E) Drvene podloge (puna) Drvene podloge Novogradnja Starogradnja ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + + + + + ++ ++ ++ + Legenda: ++ vrlo dobra / + dobra / . A) Puna cigla (Kat.04 W/mK A1 (EN13501-1) ca. Vrsta izolacijskog materijala Svojstva proizvoda Pluto Izolacijske ploče od pluta (ICB) 0.Izolacijski materijal Planiranjem izolacijskih sistema na temelju činjenica donosi se odluka. 15 kg/m3 + Mineralna pjena Mineralne izolacijske ploče A 0. Za lakšu odluku u sljedećim su recima navedene osobine različitih materijala.izolacijska ploča za fasade 0. Činjenice koje utječu na odluku su zahtjevi okoliša i vrsta izolacionog sistema. 190 kg/m3 ++ Toplinska provodljivost: Paropropusnost: Gustoća: Ekologija: 10 . 5 ca.50 ca.neprikladna 240 .045 W/mK E (EN13501-1) ca. C) Lagani beton (Kat.18 ca.04 W/mK E (EN13501-1) 30 .035 W/mK 0.Sistemi Osnove / Vrste Pomoć pri odabiru . koji su u programu RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema. D) Porobeton (Kat.Toplinsko izolacijski sistemi . 135 kg/m3 + Drveno vlakno Izolacijska ploča od drvenih vlakana 0.045 W/mK A1 (DIN4102) 3-6 ca. 1 ca.035 W/mK 0.04 W/mK E (EN13501-1) EPS EPS. 120 kg/m3 ++ Podloga Beton (Kat.

). izravnavanje: 3 mm debljine-Srednjeslojni sistemi: 5 mm debljine. Vrsta tiple ovisna je o podlozi. pluto. funkcionalni. Završna žbuka: Nanošenje sloja Mehaničko učvršćivanje: Izolacijska ploča dodatno se učvršćuje. Osigurava visoku prionjivost između podloge i izolacijske ploče. ovisno o vrsti primjene. 20 %.Sistemi Osnove / Vrste Izueba Sistema: RÖFIX Toplinsko-izolacijski sistemi su testirani po dolje navedenim zahtjevima prema ETAG 004. cijevi za kišnicu. 241 . Rubni profili koji odvode kišnicu s fasade Simsi. mineralna vuna. sistemskim pričvrsnicama-tiplama. Izolacijski materijal: ugrađuju se testirane. One se. Armiranje/Temeljna žbuka: Vrši se kvalitetnim sistemskim mortom za armiranje (najčešće isti proizvod kai i za lijepljenje) i ulaganjem čvrste. mineralna pjena ili drvena mekana vlakna). Tako se osigurava postojanost građevine na vremenske utjecaje (sunce. građevinska fizika). uz pridržavanje postojećih smejrnica za obradu. Svi priključci na prozore i vrata i dijelovi koji prodiru u izolacijski sloj (gromobrani. kiša i snijeg) te na korištenje zgrade (građevinska dinamika. Zbog povećanog termičkog opterećenja za te je fasade najniža granica vrijednosti odbijanja svjetlosti min. CE-označene izolacijske ploče (EPS. pravilna izvedba svih priključaka i završetaka. grundiraju ili oblažu naknadnim premazom. Rubove soklova ili bočne priključke potrebno je izvesti materijalom koji je alkalno otporan i otporan na koroziju ili na odgovarajući način odvojiti. Dodatni proizvodi (sistemski pribor) Vrlo je važna za trajan. praktični kao i optički uspjeh toplinsko-izolacijskih sistema. Raznovrsna veličina zrna. Lijepljenje: Vrši se kvalitetnim mortovima za lijepljenje u sistemu (podređenim izolacijskim mortovima).Nacionani europski zahtjevi osiguravaju se kvalitetnim komponentama sistema. Tankoslojni/sistemi za otpornog na vremenske utjecaje vrši se kvalitetnim završnim žbukama. ovisno o željenom proizvodu. kao i njihovo učvršćivanje) moraju se izvesti tako da su otporni na udare kiše (primjerice završnim priključnim i izolacijskim profilima. komprimiranim izolacijskim trakama za fuge i dr. struktura i boja stoje na raspolaganju. vjetar. alkalno postojane mrežice od staklenih vlakana.profili za prozorsku kuplicu itd mogu se izvesti dekorativnim fasadnim profilima. utičnice itd.Toplinsko izolacijski sistemi .

Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema Izolirane zidne konstrukcije sa STIROPOROM (EPS.izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko . robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna. racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera Povoljna izolacijska varijanta Jednostavna.Toplinsko izolacijski sistemi . racionalna obrada Visoka čvrstoća površine. robustna Vrlo visoka otvorenost difuziji Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Starogradnja Novogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Ne gori Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja Vrlo visoka otvorenost difuziji Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko izolacijski sistem s mineralnom vunom Lamele Homogeno. izolirana drvena konstrukcija sa DRVENIM -MEKANIM VLAKNIMA Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko . robustna Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto toplinsko .izolacijski sistem Novogradnja Starogradnja Visina građevine preko granice visina nebodera Prirodno ekološki izolirane zidne konstrukcije sa PLUTOM Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Visoka čvrstoća površine.izolacijski sistem RÖFIX W50 EPS-toplinsko . homogeno izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM PJENOM Ekološki. robustna Homogena.izolacijski sistem Ekološki.paropropusne izolirane zidne konstrukcije sa MINERALNOM VUNOM Ne gori Visoka čvrstoća površine. masivna gradnja zida RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko Ne gori .Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine.toplinsko . robustna lacijski sistem pločama od drvenih vlaZa zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije kana Novogradnja Visina građevine do granice visina nebodera 242 .izolacijski sistem Otporne na vatru. racionalna obrada Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Novogradnja Starogradnja Visina građevine do granice visina nebodera RÖFIX LIGHT EPS . Polistirol) Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Jednostavna. dugotrajan Visoka čvrstoća površine. reciklirajući.izo.

Toplinsko izolacijski sistemi .Sistemi Osnove / Vrste 243 .

I) sa debljnom od 5 mm. visokootporni armaturni sloj (KAT. • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost • Izvrsna kvaliteta obrade • Univerzalna primjena • Dugo vrijeme otvorenosti 244 .Toplinsko izolacijski sistemi . d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0033 (ETAG 004) Svojstva proizvoda Mineralna. Lagani polistirol je materijal koji ne trune.5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera • Novogradnja Funkcije / Suostua • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom • Jednostavna. prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT). robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija I (> 10 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: < 0. racionalna obrada • Visoka čvrstoća površine. Mineralni. teško gori i garantirano bez freona FCKW. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX LIGHT Toplinsko izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom.

40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 035 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. betonske podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 750 Kellenwurf uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX Light Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj. kg/m2 drvene podloge. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI Završni sloj 245 . površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min.

vremenski postojan i garantirano bez freona FCKW. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Visoka paropropusnost • Svijetla. racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0. teško gori. Mineralni. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna.izolacijski sistem Izoliranje stiroporom (EPS) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R).Toplinsko izolacijski sistemi . Lagani polistirol je materijal koji ne trune. • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visine Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX POLY EPS-toplinsko . bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Dugo vrijeme otvorenosti • Brza obrada 246 . visokootporni armaturni sloj (KAT.5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. II/ bijelo) sa debljnom od 3 mm.

RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 247 . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Silikatna žbuka uklj. betonske podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . drvene podloge.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX POLY-EPS Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min.

siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). Mineralni. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0034 (ETAG 004) Mineralna. II/sivo) sa debljnom od 3 mm. Za armaturne slojeve debljine od 3 mm.5 kg/m2 (24 h) Debeljina sloja: 3 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1.izolacijski sistem Izoliranje polistirolom (EPS. visokootporni armaturni sloj (KAT. stiropor) objedinjuje izvrsno izolacijsko djelovanje s povoljnom cijenom nabave i jednostavnom obradom. racionalna obrada • Optimalna toplinska zaštita (WLG 035/040) • Lagani izolacijski sistem s neznatnom vlastitom težinom Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: 0. Lagani polistirol je materijal koji ne trune.Toplinsko izolacijski sistemi . teško gori i garantirano bez freona FCKW. • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada 248 .Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX W50 EPS-toplinsko . • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Povoljna izolacijska varijanta • Jednostavna.

RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX W50 Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. drvene podloge. betonske podloge.Toplinsko izolacijski sistemi . 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX LIGHT 040 nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX W50 Masa za lijepljenje Armirani sloj 3 mm uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi umjetne smole uklj. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 249 .

robustna • Homogena.Toplinsko izolacijski sistemi . d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna.izolacijski sistem Izoliranje s mineralnim pločama objedinjuje ekološku orijentiranost sa homogenom. Mineralni armaturni sloj (KAT. visoko parapropusna. Ne gori. dugotrajan • Visoka čvrstoća površine. masivna gradnja zida • Ne gori Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: < 0.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX MINOPOR 045 Mineralni toplinsko . • Svijetla. reciklirajuća i izrazito biološka. kompletnom mineralnom toplinskom izolacijom. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana. bijela boja • Izvrsna kvaliteta obradeIzvrsna mogućnost stajanj • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 250 .5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. reciklirajući.

drvene podloge. 70 % površina za ljepljenje) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 4 6 kom/m2 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj. betonske podloge.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX MINOPOR Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Grund UNI Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 251 . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.

d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-05/0125 (ETAG 004) Mineralna. robustna • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0.toplinsko . pluta i EPS ploče (npr.izolacijski sistem • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo • Visoka paropropustnost • Visoka čvrstoća površine. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX CORKTHERM 040 Pluto . podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 252 .5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1.Toplinsko izolacijski sistemi .

površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 253 . RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX CORKTHERM Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. drvene podloge.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. betonske podloge.

Toplinsko izolacijski sistemi . pluta i EPS ploče (npr.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Toplinsko . d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna. jako paropropusno. I) sa debljinom od 5 mm. te je zbog toga prikladna za visoke zgrade. Mineralni. robustna • Vrlo visoka otvorenost difuziji • Optimalna toplinska zaštita (WLG 040) Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: 0. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 254 .izolacijski sistem s mineralnom vunom Izolacija mineralnom vunom povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša. • Starogradnja • Novogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća površine. ne gori. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune.5kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1. Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija. II / Kat. visokootporni armaturni sloj (Kat.

drvene podloge. betonske podloge. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj Završni sloj 255 . površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC odnoso RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX FIRESTOP Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge. 40 % površina za ljepljenje) RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 RÖFIX Unistar BASIC bzw. RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armirani sloj 5 mm uklj.

Lamele Izolacija lamelama od mineralne vune povezuje sigurnost s optimalnom toplinskom zaštitom i zaštitom okoliša. visokootporni armaturni sloj (Kat.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX SPEED (LIGHT) MW-toplinsko . Mineralna vuna djeluje kao toplinska izolacija.izolacijski sistem s mineralnom vunom .5 kg/m2 (24h) Debeljina sloja: 5 mm Ponašanje za vrijeme gorenja: A2-s1.I) sa debljinom od 5 mm. podnožje EPS-P) Za armaturne slojeve • Dobra prionjivost • Izvrsna kvaliteta obrade • Visoka paropropusnost • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena 256 . • Novogradnja • Starogradnja • Visina građevine preko granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ne gori • Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje • Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja • Vrlo visoka otvorenost difuziji Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Organske žbuke Upijanje vode: <0. Moderne tehnike obrade kod više tlačne čvrstoće i prionjivosti na podlozi.Toplinsko izolacijski sistemi . siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune. pluta i EPS ploče (npr. te je zbog toga prikladna za visoke zgrade.ne gori. d0 (EN13501-1) Odobrenje: ETA-04/0078 (ETAG 004) Mineralna. Mineralni.

RÖFIX Grund UNI RÖFIX 750 Kellenwurf uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. 50 % površine za ljepljenje) RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune nema Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) Broj pričvrsnica na površinu 6 kom/m2 Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX Unistar BASIC odnosno RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj. površinska težina > 30 kg/m2 kao i ploče od mineralne vune RÖFIX Unistar BASIC bzw.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX SPEED Podloga Ljepljenje Novogradnja i površinska težina od < 30 kg/m2 Stare podloge.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno RÖFIX Silikatna žbuka uklj. RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX 772 Šerana žbuka Završni sloj 257 . drvene podloge. betonske podloge. RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom (min.

Toplinsko izolacijski sistemi . d0 (EN13501-1) Debeljina sloja: 5 mm Mineralna.Sistemi Osnove / Vrste RÖFIX DIFFUTHERM 045 Toplinsko . Mineralni. II) sa debljinom od 5 mm • Novogradnja • Visina građevine do granice visina nebodera Funkcije / Suostua • Ekološki preporučljivo Visoka paropropustnost Optimalna toplinska zaštita (WLG 045) Visoka čvrstoća površine. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade • Izvrsna mogućnost stajanja • Visoka paropropusnost • Viskoka izdašnost 258 . robustna Za zidne konstrukcije i skeletne konstrukcije Kategorija korištenja-otpornost na udarce: Kategorija II (> 3 Joul) Optika: Debeloslojne završne žbuke moguće Odbijanje svjetlosti > 20% Mineralne žbuke Upijanje vode: <0.izolacijski sistem pločama od drvenih vlakana Drveno vlaknaste izolacijske ploče za fasadne -toplinsko . • Svijetla. Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.izolacijske sisteme su primjereni izolacijski elementi za žbuke. kao i za gradnju sa drvenom podlogom. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana.5 kg/m2 (24h) Ponašanje za vrijeme gorenja: B-s1. visokootporni armaturni sloj (KAT. Za vanjske zidove od drvene konstrukcije.

RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Žbuka na bazi silikonskih smola uklj.Sistemi Osnove / Vrste Pregled sistema RÖFIX DIFFUTHERM Podloga Ljepljenje Sistemska gradnja drvetom TIS Toplinsko -izolacijski sistemi RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje Ljepljenje rubnom metodom Dremi zidori nema Izolacijski materijal Postavljanje pričvrsnica Armaturni sloj RÖFIX DIFFUTHERM 045 Izolacijska ploča od drvenih vlakana Sistemske pričvrsnice (dozvoljeno) RÖFIX DTS-H RÖFIX Unistar POR RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje Armiranje slojem debljine 5 mm uklj.Toplinsko izolacijski sistemi . RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SiSi-žbuka VITAL uklj. RÖFIX Grund UNI RÖFIX Anticofino 2 slojno Završni sloj 259 .

Pritom pripaziti da itmeđu ploče i podloge ne cirkulira zrak i da se ploča ravnomjerno drži na podlozi. 50 % ++ + + - ++ + + - + ++ ++ + + - ravno DS 3 mm ++ - - - ravno DS 5 mm ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / . 70% površine. < 3 mm ravno. 100 % ca. ploča od mineralne vune i ploča od pluta potreban je kontakt na cca. < 10 mm ravno. Kod ploča od mineralne pjene cca. Ove kontaktne površine osiguravaju postojanost sistema.točkasto) Ručno lijepljenje (cijela površina sa zupčastim gleterom) Strojno lijepljenje (našpricati) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 3 mm) Strojno/ručno armiranje (cijela površina sa zupčastim gleterom DS: 5 mm) Izolacijska ploča Izolacijska ploča Izolacijska ploča Podloga Izolacijska ploča Izolacijska ploča ravno.neprikladno * Mineralne izolacijske ploče moram armirati 70% 260 Mineralna pjenaSistemi ++* +* + ++ Mineralna vunaSistemi Mineralna vunaLamelni sistemi Pluto-Sistemi EPS-Sistemi . 40 % ca.trakasto Kod EPS-a. Moguće strojno i ručno nanošenje. Kod strojne obrade nanos ljepila direktno na podlogu.srednje. Armiranje: Tankoslojni nanos u zadanoj debljini od 3 mm s RÖFIX R12 zupčastim gleterom.i debeloslojni sistemi Područja primjene Lijepljenje:Metoda nanošenja na rubove.lac e/s ijs Vrs / ve no O e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Armiranje izolacijskih ploča Ovisno o zahtjevima sistema i o materijalu izolacijskih ploča na raspolaganju su razne temeljne žbuke. 40% površine. < 10 mm ca. Ljepljenje: Nanošenje po čitavoj površini Ljepilo se može nanijeti zupčastim gleterom i umasirati u izolacijsku ploču. Nanos na Zahtjevi Podloga Površina za lijepljenje Strojno lijepljenje (rubne trake) Ručno lijepljenje (rub . Razlikuju se tanko-.Mortovi za armiranje/ljepljenje Osnove / Vrste MORTOVI ZA ARMIRANJE/LJEPLJENJE Osnove / Vrste Ljepljenje izolacijskih ploča Provjeriti nosivost podloge. Nanošenje metodom "na rubove.trakasto" ili po čitavoj površini. 40 % ca. < 10 mm ravno.

bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Dugo vrijeme otvorenosti Brza obrada Sastav: • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (organski) • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R). 1150 kg/m3 Nominalna deblj.1 kg/m2 Potr.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.5.2 kg/m2 Potr. 0.modul: ca.2 mm Potr.izolacijske ploče od mineralne vune (MW-PT). 0. 1600 kg/m3 Nominalna deblj.1 m Čvrstoća pri savijanju: > 2.33 W/mK E . 1. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.4 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 720 ltr.47 W/mK E .Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu Mortovi za armiranje/ljepljenje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje Područja primjene: • Mineralna. (ljepljenja): 2 . (armiranje):ca.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 4.08 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0.8 .modul: ca.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 261 . 20 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 3 mm • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) Osobine: • • • • • Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost Izvrsna kvaliteta obrade Univerzalna primjena Dugo vrijeme otvorenosti • • • • • Visoka paropropusnost Svijetla. 10 N/mm2 NG: ca.5 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 3500 N/mm2 SD-vrijednost: ca./TO TČ (28 dana): ca. sloja: 5 mm KODVP µ: ca. 5. (ljepljenja): 2. sloja: 3 mm KODVP µ: ca.2 mm Potr. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: 0. 1./TO TČ (28 dana): ca. (armiranje):ca. 0. prirodno bijela masa za lijepljenje i armiranje za polistirol-(EPS-F/EPS-P/XPS-R) i toplinsko . 990 ltr. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna. 4 N/mm2 NG: ca.

8 mm Potr. siva masa za lijepljenje i armiranje za polistirol ploče (EPS-F / EPS-P / XPS-R).P). 3000 N/mm2 SD-vrijednost: ca. (armiranje):ca. bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana.2 mm Potr. 0. 6 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Granulacija: 0. 5.07 m Čvrstoća pri savijanju: > 1.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .7.33 W/mK E .5 . 1100 N/mm2 • Otpornost na odvajanje: > 0. bijela boja Izvrsna kvaliteta obrade Izvrsna mogućnost stajanja Visoka paropropusnost Viskoka izdašnost • • • • Viskoka izdašnost Minimalno skupljanje Brzo veže Mogućnost brušenja Sastav: • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Vapno • Bijeli cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Lagani dodatak (mineralni) • • • • Vapno Cement Fini mramorni pijesak Lagani dodatak (mineralni) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 3 N/mm2 NG: ca. 720 ltr.5 kg/m2h • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) Način dostave: 262 .4 kg/m2 Izdašnost u litrama ca. 12 N/mm2 NG: ca./TO TČ (28 dana): ca.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX W50 Masa za lijepljenje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) Područja primjene: • Mineralna. 1. Osobine: • Dobra prionjivost • Vrlo rano protvrdnjavanje • Brza obrada • • • • • Svijetla. 1700 kg/m3 Nominalna deblj.1 mm • Izdašnost u litrama ca. 0. 0.5 N/mm2 Upojnost vode: < 0. 1 N/mm2 • NG: ca. bijeli sistemski mortza popunjavanje fuga i pukotina na pločama.2 kg/m2 Potr.7 . • Mineralni. 0. 9500 N/mm2 SD-vrijednost: ca.3 kg/m2 Potr.modul: ca. (ljepljenja): 3. 19.5 ltr. • Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm. 950 ltr.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca.R / EPS . 520 kg/m3 • KODVP µ: ca.08 N/mm2 • Upojnost vode: < 0. 28 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Ne nanositi direktno na izolacijske ploče za podnožje (XPS . sloja: 5 mm KODVP µ: ca. • TČ (28 dana): ca.Obvezno je prethodno nanijeti premaz za prionjivost.5./TO TČ (28 dana): ca. (armiranje):ca.09 m Čvrstoća pri savijanju: > 3 N/mm2 Upojnost vode: < 0./jed.05 W/mK • E . 0. 13 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 .51 W/mK E . 1150 kg/m3 Nominalna deblj.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. 4. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm.modul: ca.modul: ca. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna. sloja: 3 mm KODVP µ: ca. 0. (ljepljenja): 2.

• Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Organska. sloja: 5 mm KODVP µ: ca. (ljepljenja): 0.5 mm KODVP µ: ca.8 .5.2 mm Potr. 15 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 1700 kg/m3 Nominalna deblj./TO NG: ca. 0.5. bezcementna masa za armiranje (akrilna smola) za EPS ploče. 0. pluta i EPS ploče (npr.modul: ca. 1700 kg/m3 Nominalna deblj. fleksibilno • Brza obrada • Vapno • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Cement • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • • • • Disperzivno vezivno sredstvo Bez cementa Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • • • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca. 710 ltr.8 .lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . mineralna vuna) • Za potpuno. pluto. siva masa za armiranje za ploče od mineralne vune.V100G.5 kg/m2 TČ (28 dana): ca. OSB) i ploče od staklene pjene u unutrašnjem području • Ne koristiti za ljepljene izolacijskih ploča • Visokoelastično. 25 Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF • Mineralna. 4000 N/mm2 SD-vrijednost: ca. OSB. EPS. (ljepljenja): 2.51 W/mK E .1. (armiranje):ca. 1650 kg/m3 Nominalna deblj. 0. 400 SD-vrijednost: ca. (armiranje):ca. 0./TO TČ (28 dana): ca.modul: ca. (ljepljenja): 2.2 kg/m2h • Potr. podnožje EPS-P) • Za armaturne slojeve • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Mineralna.6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca.08 m Čvrstoća pri savijanju: ca.drvo) • Samo za ravne podloge.5 mm Potr. 2 N/mm2 Upojnost vode: < 0. (armiranje):ca. 1.3 kg/m2 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm 263 .6 kg/m2 Izdašnost u litrama: ca. vezane ploče.tankoslojno lijepljene na slabo upijajuće podloge (kao npr. 1. 1. 720 ltr. 7 kg/m2 Potr. 4 N/mm2 NG: ca.08 m Upojnost vode: < 0. 6500 N/mm2 SD-vrijednost: ca. • Za armaturne slojeve debljine od 3 mm. siva masa za armiranje za ploče od polistirola (EPS-F / EPS-P / XPS-R). • Armaturni sloj od 2. sloja: 2.5 mm • Kao izjednačavajuća ili masa za armiranje za građevinske ploče (npr. 4.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • Granulacija: ca.3 N/mm2 NG: ca.bijela.2 kg/m2 Potr. vodoneosjetljivo specijalno ljepilo za sve vrste izolacijskih ploča (npr. 4. 0. 1 m Upojnost vode: < 0.2 mm Potr.kod kojih odstupanje u ravnini nije veće od 2 mm • Nije pogodan za postavljanje armaturne mrežice • Visoka prionjivost • Bez sredstava za otapanje • Netopljiv u vodi • • • • Dobra prionjivost Izvrsna kvaliteta obrade Visoka paropropusnost Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalna primjena • Dobra prionjivost • Brza obrada • Čvrsto • Armiran vlaknima • Elastično.5 kg/m2h Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • • • • • • • • • • • • Granulacija: ca.8 .51 W/mK E . sloja: 3 mm KODVP µ: ca.

1.staklena vlakna. 0.mineralna vlakna i PU izolacijske ploče) na betonske.Mortovi za armiranje/ljepljenje Podaci o proizvodu RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol . 1. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca.gipsane/vapnene žbuke kao i na drvene građ. 8 Način dostave: 264 .pjena.5 kg/m2/ mm • Potr. • NA • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P) • Bezcementno specijalno ljepilo za izolacijske materijale (npr. (armiranje):ca.5 kg/m2/ mm • NG: ca. 1. (ljepljenja): 0.specijalno ljepilo RÖFIX POLYCOLL Polistirol .5 kg/m2/ mm • NG: ca. Osobine: • • • • Elastično.(izolacijska): ca.5 . ploče. vapnene/cemntne. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.specijalno ljepilo Područja primjene: • Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja.< 1 kg/m2 NG: ca.47 W/mK • Potr. • Specijalno ljepilo (čisti akrilat) za lijepljenje EPS-a na EPS.lac e/ ijs du vo oiz pr ci da P e enj plj ljeanj mir ar za ovi o M -o mi te sis kirt izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . (ljepljenja): ca. fleksibilno • Visoka prionjivost • Dobra prionjivost • Bez sredstava za otapanje Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Cement • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potr. fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost • • • • Visoka prionjivost Otpornost na alkale Armiran vlaknima Elastično. 1000 kg/m3 Minimalna debljina žbuke: < 1 mm pH-vriijednost: ca. 1. 1700 kg/m3 • Minimalna debljina žbuke: < 1 mm • Upojnost vode: < 0.2 kg/m2h • • • • Potr.5 kg/m2/ mm • Potr.pluto. • Kao nosivi sloj za ljepilo na metalnim i drvenim grundiranim dijelovima. (ljepljenja): ca.

izolacijska ploča za fasade Izolacijske ploče od pluta (ICB) Mineralne izolacijske ploče A Izolacijska ploča od mneralne vune Izolacijska ploča od drvenih vlakana Ponašanje pri gorenju (Euroklasa): Sposobnost provođenja topline (W/mK): Paropropusnost µ: Gustoća (kg/m3): E (EN13501-1) 0.045 W/mK ca. 135 + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ kg/m3 E (EN13501-1) 0. poboljšana zvučna izolacija.04 W/mK ca. stabilpare i dugotrajna.035 W/mK 0.Izolacijske ploče Osnove / Vrste IZOLACIJSKE PLOČE Osnove / Vrste Polystyrol (EPS. Izolacijske ploče od mineralne pjene: Inovativni novi izolacijski materijal ekološki orijentiran. zaštita od topline. otvorena za difuziju vodene Materijal ne sadrži strana vezivna sredstva (čisto ekspandiran). 115 kg/m3 A1 (EN13501-1) 0.035 W/mK 0. Stiropor): Izolacijskimaterijal može se reciklirati. 5 ca. ne gori.04 W/mK 10 / 18 ca. 15 kg/m3 E (EN13501-1) 0.neprikladno 265 . nog oblika i ekološki preporučljiv (EN 13170). Lamele su fleksibilne i zbog okomitih vlakana imaju visoku čvrstoću. lako ga je obraditi i ne sadrži Formaldehyd (EN 13163). 120 kg/m3 A1 (DIN4102) 0. 1 ca. 190 kg/m3 ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ Ökologie: Schallschutz: Spannungsarm: Podloga beton: Podloga cigla: Podloga stara žbuka: Podloga puno drvo: Podloga drvo: Untergrund Fachwerk: + + ++ ++ ++ + - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ - Legenda: ++ priporučljivo / + prikladno / . zdravlje i zaštitaokoliša. požara i zvuka.04 W/mK 30 / 50 ca. Za olakšavanje odluke u nastavku su navedene osobine mogućih podloga za razne vrste izolacijskih materijala koji se mogu upotrijebiti kod RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema. Područja primjene Kod područja primjene više je odlučujućih zahtjeva. izolacijske ploče od pluta (ICB): Izolacijska ploča od mineralne vune (MW): ne gori. sigurnost upotrebe. postojanog oblika.lac ijs Vrs / ve no Os če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . kompaktan i može se zbrinuti kao građevinski otpad. (EN 13162).045 W/mK 3/6 ca. Mehanička čvrstoća i postojanost. EPS.

-)1-TR150BS100 Način dostave: 266 . proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije i dodatkom za apsorpciju infracrvenog zračenja i reflektora • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.05 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Izolacijske ploče RÖFIX EPS-F 040 EPS. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca. 40 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.izolacijske sisteme prema ETAG 004 • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Izolacijska ploča sa rupama.izolacijska ploča za fasade RÖFIX EPS-F 040 EPS. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca.-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca. 0. 15 kg/m3 • KODVP µ: ca. 45 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.izolacijske sisteme prema ETAG 004.izolacijska ploča za fasade RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploča za fasade sa rupama RÖFIX LIGHT 040 EPS-Izolacijska ploèa za fasade sa rupama Područja primjene: • Izolacijska ploča od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163.05 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0.06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS. 10 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLG 040) za WDVS prema EN 13163.035 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: ca.izolacijska ploèa za fasade RÖFIX EPS-F 035 EPS.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Upojnost vode: < 0. kod stare i nove gradnje.05 kN/m2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom (siva) od tvrde pjenaste mase.-)1-TR150BS100 • Gustoća: ca. • Za vanjske toplinsko . • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje Osobine: • • • • Toplinska izolacija Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • Optimalna svojstva izolacije Neznatna prostorna težina Izvrsna kvaliteta obrade Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Neznatna prostorna težina Bez HFCKW i HFKW Izvrsna kvaliteta obrade Sastav: • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.04 W/mK • Čvrstoća pri savijanju: > 100 kPa • Čvrstoća na smicanje: > 0.06 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Za vanjske toplinsko .

itd.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 12 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 40 kPa • Veličina ploča: 80 x 62. 105 kg/m3 • KODVP µ: ca. 90 kg/m3 • KODVP µ: ca. • U sistemu provjerene. dvostrano obložena izolacijska lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. • Sa posebno izrađenom površinom. vezana fenolnom smolom. za WDVS • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune • Visokoekspandirajuća ploča od polistirolske tvrde pjene EPS-P30 (WLG 035) za izradu izolacije kod podnožja. jednostrano obložena nosiva izolacijska ploča (WLG 040) prema EN13162.izolacijske sisteme. Tip: PLB_040 / SR II_040 / WVL2_040. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska ploča od mineralne vune • Ne gorive. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac.izolacijske ploče za vanjske toplinsko . Tip: PTPS_040. oblikom određene tvrde pjenaste mase. Tip:COMPACT_035 • Kamena vuna sa specijalnom valovitom strukturom sa jednostrano tvrđom površinom zbog različite izolacije.).). 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX EPS-P 035 EPS. S vlaknastom strukturom koja leži okomito na površinu zida • Gustoća: ca. vezana fenolnom smolom.izolacijske ploče za vanjske toplinsko .03 kg/m2h • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: EPS-EN13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70.izolacijske ploèe za podnožje RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska ploča od mneralne vune • Mineralna.5 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca. vezana fenolnom smolom. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. 135 kg/m3 • KODVP µ: ca. 30 kg/m3 • KODVP µ: ca. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 80 kPa • Veličina ploča: 120 x 20 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T4-DS(T+)CS(10)60-TR80-WL(P)-MU1 267 . 1 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.035 W/mK • Čvrstoća na smicanje: > 6 kPa • Poprečna vučna ćvrstoća: > 11 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 23 kPa • Veličina ploča: 100 x 60 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) • Šifra: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1 • Gustoća: ca.). itd. paropropusne toplinsko . paropropusne toplinsko .izolacijske ploče za podnožje RÖFIX EPS-P 035 EPS. itd. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne goriva.izolacijske sisteme • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Optimalna svojstva izolacije • Neosjetljiv na vlažnost • Točnost u mjerama zbog pjenjenja određenog oblika • Zadržavanje istog oblika i prilikom viskokih temperatura i opterećenja • Bez HFCKW i HFKW • • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Odbija vodu • Optimalna svojstva izolacije • Ne može gorijeti • Visoka paropropusnost • • • • Toplinska izolacija Ne može gorijeti Visoka paropropusnost Brza obrada • Izolacija stiroporom od hidrofobne.-)1DLT(1)5-CS(10)150-TR150BS200 • Gustoća: ca. • U sistemu provjerene.035 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 160 kPa • Upojnost vode: < 0. 60 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. jednostrano obložene nosive ploče od kamene vune( WLG 035) prema EN13162.

(ICB prema EN 13170).modul: ca.izolacijske ploče za WDVS. gašeno vapno) i vodenastog hidrofobiranja Obrada: Tehnički podaci: • Gustoća: ca. ne gorive izolacijske ploče za fasade. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ne korisiti za fasadno podnožje • Mineralne. 5 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: > 60 kPa • Rastezanje pod pritiskom: > 100 kPa • Veličina ploča: 100 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Šifra: ICB-EN13170-L1-W1-T1CS(10)100-TR(50) • Gustoća: ca. Ekspandiran pod vodenom parom u vlastitoj surbarinoj smoli. • U sistemu provjerene.045 W/mK • E .izolacijske ploče za vanjske toplinsko .04 W/mK • E . • Pogodno za staru gradnju s masivnom I stabilnom donjom konstrukcijom (suhi beton. 115 kg/m3 • KODVP µ: ca. 257 N/mm2 • Poprečna vučna ćvrstoća: ca. 15 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.cigla) • Nije pogodan za bilo kakvu drvenu konstrukciju • Ne korisiti za fasadno podnožje • • • • • Toplinska izolacija Visoka paropropusnost Hidrofobiran na mase Ne može gorijeti Ekološki preporučljivo Osobine: • • • • Ekološki preporučljivo Visoka paropropusnost Visoka zvučna izolacija Toplinska izolacija Sastav: • Izolacija prirodnim plutom dobivenog iz selektirane drvne kore. parapropusne toplinsko . parapropusne toplinsko .modul: ca.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .izolacijske sisteme (prema ETAG 004).Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploče od pluta (ICB) RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske ploèe od pluta (ICB) RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploče A RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske ploèe A Područja primjene: • Prirodne ekološke izolacijske ploče (WLG 040) od čisto ekspandiranog pluta. 120 kg/m3 • KODVP µ: ca. 80 kPa • Upojnost vode: < 6 kg/m2h • Veličina ploča: 60 x 39 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (DIN4102) Način dostave: 268 . bez vlakana (WLG 045) iz hidrata kalcijeva silikata (jako hidrofobičan) • U sistemu provjerene. isprešan i izrezan • Izolacija kalcij silikatom iz mineralnih sirovina (kvarcno brašno. 3 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.

proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. Sa otvorom za ojačavajući profil. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 .04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca. vezana fenolnom smolom.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. neobložena RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima. • Pogodno za staru i novu gradnju • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Toplinska izolacija • Bez HFCKW i HFKW • Odmah uporabljivo nakon dostave • Brza obrada • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . kao i otvor za profil za ojačavanje.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 150 kN/m2 • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: E (EN13501-1) • Gustoća: ca. itd.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po če plo ke Izo mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .stranim udvajanjem i profilom za ojačavanje.04 W/mK • Poprečna vučna ćvrstoća: > 10 kPa • Veličina ploča: < 500 x 50 cm • Ponašanje prilikom gorenja: A1 (EN13501-1) 269 . (optimaliziranje stabilnosti) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 . • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS. Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima.zaštita (PS20) za područje nadvoja sa otvorom za žaluzine i sl.zaštita kod EPS. (Optimalizacija stabilizacije) • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. 20 kg/m3 • KODVP µ: 30 .toplinsko izolacijskih sistema. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija stiroporom od pretežno zatvorene tvrde pjenaste mase. Praktična EPS.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. proizvedene toplinskom obradom ekspandirajuće polistirolgranulacije • Izolacija mineralnom vunom iz mineralnih sirovina (vapnenac. (Za optimaliziranje stabilnosti) • Optimalna obrada nadvoja nad prozorima i vratima za postavljanje žaluzina. S vlaknastom strukturom koja leži paralelno sa površinom zida • Gustoća: ca. Bez otvora za žaluzine i sl.toplinsko izolacijskih sistema..izolacijskih sistema mineralnom vunom.zaštita (PS20) kod EPS. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća MV zaštita (PS20) za nadvoje kod toplinsko . Primjeran za prozore u nizu i prozore u kutovima.. otvorena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita. (Optimaliziranje stabilizacije • Izvedba nadvoja bez toplinskog mosta. neobložena RÖFIX Soli-Tab EPs zaštita.50 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. otvorena RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab EPo zaštita bez otvora RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom RÖFIX Soli-Tab SWs zaštita sa otvorom • Ojačavajuća EPS. kao i otvorom za ojačavajuće profile. Sa otvorom za žaluzine i sl.kao i otvor za profil za ojačavanje.).izolacijska ploča za 3.Izolacijske ploče Podaci o proizvodu RÖFIX Fla-Tab EPs zaštita. • Pogodno za staru i novu gradnju • Ojačavajuća EPS.

Izolacijske ploče Podaci o proizvodu 270 .Toplinsko izolacijski sistemi .

koliko je to moguće.odnosno bez HFCKW. ručica • Vodilica za zavjese • Nosača za vješalice.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova U nosivom zidu Univerzalna-Montažna ploča .lac ijs Vrs / ve no Os nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . držača cijevi. B) (3) Francuski balkon (teret F) (4) Poštanski sandučić (teret A. D) (9) Rešetka (teret B. potpornjeva za bilje • reklamnih ploča itd. negibljive montaže bez toplinskih mostova ili barem sa smanjenim toplinskim mostovima. B) (5) Izvučen krov (teret B. -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. D) (11) Markiza (teret C. spojeve bez prodora vode i sigurnost. • Ti elementi.. D) (8) Reklamna ploča (teret B.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-Ploči . imaju na površini sličan ili isti grund (EPS ilir MW)kao i izolacijske ploče. D) (10) Ograda (teret B.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova u PH-ploči Teški teret (F) 3 Tra-Wik-PH Nosač za kutnik 120 . RÖFIX montažni elementi izlaze na kraj s tim slojem prepreke! za uvjetovanu primjenu i često kao sloj prepreke Područja primjene Pravilnim planiranjem s RÖFIX montažnim elementima možemo osigurati čvrste. • Mogu se nanositi slojevi mortova iz sistema na mineralnoj bazi ili na organskoj bazi. okoprozornih elemenata • Rukohvata ispred prozora i vrata • Konzola za zavjese. C.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova . • Bez FCKW.Montažni elementi Osnove / Vrste MONTAŽNI ELEMENTI Osnove / Vrste U toplinsko-izolacijskim sistemima služe za montažu i učvršćivanje građevinskih dijelova poput: • Klinova na stožeru vrata. držača. C.prijelaz izolacijskih debljina + bez toplinskih mostova Pričvršćivanje U izolacijskom materijalu U izolacijskom materijalu Pričvršćivanje Proizvod DoPURCol-Ljepilo RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. tako da ne dolazi do raznolikog trošenja zbog vremenskih utjecaja.vješalice za odjeću (teret A) Vrsta tereta Lagani teret (A) Lagani teret (B) Primjena 2/4/7 12/13 2/5/6/8 9/10/12 5/6 10/11 Montažni elementi ZyRillo Montažni cilindar Quadroline EPS-Montažni kvadar Quadroline PU-Montažni kvadar Posebne osobine + prijelaz izolacijske debljine + bez toplinskih mostova . C. D) (6) Rukohvat (teret B. -sistemske pričvrsnice RÖFIX Masa za lijepljenje i armiranje. -sistemske pričvrsnice 271 Srednji teret (C) U nosivom zidu Srednji teret (D) 5/6/7/8 9/10/11 Teški teret (E) 1 Nosač za klip K1-PH . B) (13) Nosač . D) (12) Oslonac za krovni žlijebove (teretA. D) (7) Lampa (teret A. • RÖFIX montažni elementi osiguravaju komfor montaže. Teret i pričvršćivanje: (1) Klip (teret E) (2) Oslonac (teret A.

0.5 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 .vučna snaga podloge: 150 kg • Doz.klizača i reklamnih ploča i sl.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. vučna snaga elementa: 160 kg • TČ (28 dana): 2. • PU.vučna snaga podloge: 80 kg • Doz. nosivih vješalica. • Podloga za montaže (npr. uključene 3 pričvrsnice • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. mineralne vune i pluta.04 W/mK • Veličina ploča: 100 x 112 x 300 mm • Veličina ploča: 120 x 112 x 300 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. mineralne vune i pluta.Montažni elementi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Montažni elementi Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi element K1-PH Podloga za montiranje Nosivi kutnik PH Montažni element Nosivi kutnik PH Montažni element Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Quadroline EPS Montažni kvadar Montažni elementi Područja primjene: • Kao podloga za montažu bez toplinskog mosta prozora.tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/zaštitnih rešetki (francuski balkoni).poprečna snaga: 15 kg Način dostave: 272 . (uključuje 3 pričvrsnice) • Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a. vučna snaga elementa: 150 kg • Doz.poprečna snaga: 150 kg • TČ (28 dana): ca. moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže. itd.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . vučna snaga elementa: 70 kg • Doz. pridrživača. Osobine: • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 .140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.04 W/mK • Veličina ploča: 72 x 125 x 300 mm • površina korištenja: 42 mm2 • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.3 N/mm2 • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.045 W/mK • Veličina ploča: 98 x 98 mm • Veličina ploča: 98 x 138 mm • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. nosača oluka. okretnih i kliznih stijena.) • Zbog tehničkih osobina.

15 kg • Promjer: 90 mm 273 .045 W/mK • Veličina ploča: 70 x 70 • površina korištenja: 50 mm2 • Prostorna težina: 170 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz.7 N/mm2 • Debljina izolacije: 80 . uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo.vučna snaga podloge: ca. držač konzole. nosače oluka s metričnim navojem i sl. 0. uključen alat za frezanje. • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. laganih ploča i toplomjera i sl.izolacijske ploče. nosača vješalica.klizače za držače vrata. 15 kg • Doz. mineralne vune i pluta. Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi Montažni cilindar ZyRillo Montažni elementi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PE Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi DoRondo Montažne rondele PH Montažni kolutovi • EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača. vučna snaga elementa: ca.lac ijs du vo oiz pr ci da Po nti me ele ni taž o M mi te sis kin izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 15 kg • Promjer: 90 mm • Debljina izolacije: 20 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.04 W/mK • Veličina ploča: 90 x 20 • površina korištenja: 40 mm • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. 70 kg • Doz.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0. • EPS.poprečna snaga: ca.poprečna snaga: ca. vučna snaga elementa: ca. • Visoka otpornost na pritisak • Neovisan o izolacijskoj debljini • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Neovisan o izolacijskoj debljini • TČ (28 dana): 0. 15 kg • Promjer: 70 mm • Veličina ploča: 90 x 10 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Doz. 20 kg • Doz. vučna snaga elementa: 15 kg • Doz.Uključen alat za frezanje i PUR ljepilo.poprečna snaga: ca. • Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune..Montažni elementi Podaci o proizvodu Quadroline PU Montažni kvadar Tlačno montažni podložak • Tlačni podložak od PU .kolutovi sa pločom od fenolne smole za držače za roletne.vučna snaga podloge: ca. • Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. 15 kg • Doz. 0.nosača oluka itd. • Uptrebljivo za EPS .045 W/mK • Veličina ploča: 198 x 198 mm • Prostorna težina: 200 kg/m3 • Ponašanje prilikom gorenja: B2 (DIN4102) • Debljina izolacije: 70 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. • Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese.tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica.

jako su pridonijele tome da stručno ugrađeni toplinsko-izolacijski sistemi i nakon mnogo godina ne pokazuju značajnija oštećenja. B) Šuplja cigla (Kat. D) Porobeton (Kat. D) Porobeton (Kat. kojima se kod izloženosti vjetru mort za ljepljenje trajno fiksira na podlogu.lac ijs te Vrs / ve no Os lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . C) Lagani beton (Kat. Od toga se izuzimaju: zidovi novogradnje (šuplja cigla) i TIS s površinskom masom < 30 kg/m2 . nego izolacijske ploče pritiskaju na zid. C) Lagani beton (Kat.(EPS-F). E) ++ + + 25 < 15 ++ ++ + - ++ ++ + 25 < 25 ++ ++ ++ + - + ++ + 60 < 40 + + ++ + - ++ 25 ++ 70 ++ 110 ++ ++ 25 ++ 25 + 40 ++ 30 ++ 30 + ++ ++ + ++ ++ - + + ++ ++ - ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++ + - ++ ++ + ++ ++ + - + + + + + + - ++ + - ++ - 274 Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / . Zapamti: pričvrsnica nije držač fasade. E) Drvene podloge Beton (Kat. A) Starogradnja Puna cigla (Kat.neprikladno RÖFIX DTS-H - RÖFIX SD-FV RÖFIX XI-FV . B) Novogradnja Šuplja cigla (Kat. A) Puna cigla (Kat. Glavna se funkcija tako očituje kod vjetra i oluje (djelovanje vrtloga zraka kod vjetra). Mineralna vuna (standardni format.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste MEHANIČKO PRIČVRŠĆIVANJE (TIPLANJE) Osnove / Vrste Dodatna montaža izolacijskih ploča s pričvrsnicama. Područja primjene Polystyrol. One ne preuzimaju ljepljenje i nošenje izolacijskih ploča. te tako pružaju potporu ljepilu. mineralna pjena i beton Ovdje je potrebno pričvršćivanje Polystyrol-izolacijske ploče za područje sokla (EPS-P) i XPS-Rizolacijske ploče: Pričvrsnicu učvrstiti prije vezanja ljepila . RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) RÖFIX NDS-8Z (SMALL) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) RÖFIX SDS-8Z (SMALL) RÖFIX SDS-8Z (LARGE) RÖFIX STR-8Z (SMALL) RÖFIX SDP-8 (LARGE) RÖFIX SX-FV U ++ 60 < 20 + + - Mogućnost udara Mogućnost uvijanja Strojno udubljenje mogućnost strojnog postavljanja Osobina Dubina pričvršćivanja Područje tolerancije (ljepilo + stara žbuka) Beton (Kat. Sve pričvrsnice ne ispunjavaju ovu funkciju u dovoljnoj mjeri. lamele od mineralne vune i izolacijske ploče od pluta: Ove se ploče uz lijepljenje trebaju pričvrstiti pričvrsnicama. te mogu minimalno trajati kao i fasade i žbuke.

Broj pričvrsnica • Načelno moramo ugraditi najmanje 6 pričvrsnica/m2. Nakon toga moramo se ograničiti na sigurnosne propisane vrijednosti i minimalne zahtjeve. mineralne pjene. Ako ras- položivo pričvršćivanje nije slično jednomu od gornjih. • Ploče od mineralne pjene pričvršćuju se s min. ako je jednaka ili manja. 3 pričvrsnice/ploči. Za rubne zone se broj može povisiti ovisno od slučaja na 12 pričvrsnica/m2. Kod šuplje cigle geometrija rupe je odlučujuća za izbor pričvrsnica. Dubina pričvršćivanja: Dubina pričvršćivanja je onaj dio pričvrsnice koji služi za držanje u podlozi. Zona držanja pričvrsnica mora biti sa vanjske strane. mineralne vune MW-PT (vodoravna vlakna). širina zone rubova je 10% dužine. Za izolacijske ploče od EPS-F. Kod brzine vjetra > 135 km/h i/ili visini zgrade > 50 m potrebno je imati dokaze o pričvršćivanju svake pojedinačno. 275 .Drvene izolacijske ploče s min.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Upotrebljivo opterećnje: Maksimalno dozvoljeno opterećenje jedne pričvrsnice ovisi od sigurnosne vrijednosti. Kod oplaštenog betona i oplaštenog betonskog kamena pričvrsnica mora biti u betonu. Ako je visina fasade veća od dužine. onda je potrebno na gradilištu napraviti test na izvlačenje i dokumentirati ga.Toplinsko izolacijski sistemi . • Širina zone rubova na obje strane je najmanje 1 m. Kategorija upotrebe A: Plastična pričvrsnica za upotrebu u betonu Kategorija upotrebe B: Plastična pričvrsnica za upotrebu u punoj cigli Kategorija upotrebe C: Plastična pričvrsnica za upotrebu u šupljoj cigli Kategorija upotrebe D: Plastična Kategorija upotrebe: Izbor područja upotrebe pričvrsnice ovisno od različite podloge prema ETAG 014: pričvrsnica za upotrebu u laganom betonu Kategorija upotrebe E: Plastična pričvrsnica za upotrebu u porobetonu Izbor pričvrsnica: Kad biramo pričvrsnice moramo paziti da su odabrana za odgovarajući fasadni sistem. Za izolacijske ploče-lamele od mineralne vune sa okomitim vlaknima mora biti promjer šešira pričvrsnica najmanje 140 mm. širina zone rubova je 10% visine u skladu s ÖNORM B4014-1. drvena vlakna i pluta mora biti promjer šešira pričvrsnica-tipla najmanje 60 mm. da odgovaraju podlozi i da zadovoljavaju zahtjeve za upotrebu. 1 pričvrsnicom/ploči.

15 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .50 6 10 12 < 10 6 6 8 10 .25 6 8 10 > 25 .50 6 10 12 III Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.135 6 8 10 I II Visina građevine 10 .Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Osnove / Vrste Rubno pričvrčćivanje Broj pričvrsnica /m2 u rubnom dijelu 0.5 6 10 > 25 .5 6 6 8 > 25 .5 6 8 12 > 25 .Toplinsko izolacijski sistemi .20 kN Oblik terena u okolini građevine * Osnovna vrijednost brzine vjetra < 10 < 85 85 .50 6 12 < 10 6 8 10 10 .135 6 10 12 I II Visina građevine 10 .50 6 8 10 III Shema pričvršćivanja 276 .25 6 8 12 > 25 .5 6 6 10 10 > 25 .50 6 10 6 8 < 10 10 .50 6 < 10 6 6 6 10 .115 > 115 .115 > 115 .

univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne. s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6. za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji. univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Visokokvalitetne. punu i šuplju ciglu. univerzalne varijante udarnih i navojnih pričvrsnica • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju Sastav: • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6.za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: ISOFUX NDT-8LZ Osobine: • Visokokvalitetne.6. s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element • Tijelo pričvrsnice od poliamida 6. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 25 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . B (puna cigla).200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 15 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . • Tip: ISOFUX NDT-8SZ • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). B (puna cigla).6. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 60 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Područje tolerancije: < 40 mm • Boja: narančasta Način dostave: 277 .200 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji. • Tip: ISOFUX NDT-8Z • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za punu/šuplju ciglu i kritične podloge.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska prièvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pričvrsnica RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska prièvrsnica Područja primjene: • Univerzalna udarna i navojna pričvrsnica za beton.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.6. punu i šuplju ciglu.002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-05/0080 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).002 W/mK • Šifra: CE 0432-BPR-3573/04 • Dopuštenje: ETA-04/0032 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). B (puna cigla). s glavom i elementom širenja koji je od galvansko pocinčanog čelika i završnim navojem koji termički štiti taj element Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 60 .lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi .

Osobine: • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.0015 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0035/03 • Dopuštenje: ETA-02/0018 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).340 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.više sigurnosti • Nema ucrtavanja za pričvrsnice • Profesionalne tehnike utapanja • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. B (puna cigla). C (šuplja cigla).260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: 0.260 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 .Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ uronjiva RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/uronjiva RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pričvrsnica/ čelični vijak RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna prièvrsnica/èelièni vijak Područja primjene: • Uronjiva univerzalna navojna pričvrsnica za beton. koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Tijelo pričvrsnice od polietilena. za mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča u staro i novogradnji. pune i šuplje cigle. koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 80 . univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • 100% kontrola postavljanja . • Tip: Ejotherm STR U • Visokovrijedna navojna pričvrsnica za pune i šuplje cigle.002 W/mK • Dopuštenje: ETA-04/0064 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . C (šuplja cigla) • Dubina sidrenja: 70 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: zelena Način dostave: 278 . univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. • Tip: Ejotherm ST 8 U • Univerzalna navojna pričvrsnica za punu i šuplju ciglu. s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika.0016 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0045/04 • Dopuštenje: ETA-04/0023 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). E (porobeton) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 80 . s držačem i elementom širenja (vijak) od galvansko pocinčanog čelika • Tijelo pričvrsnice od polietilena. za mehaničko pričvršćivanje u staro i novogradnji. B (puna cigla). D (lagani beton s porama). za mehaničo pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u starogradnji • Tip: SDM-T plus 8/60 U. B (puna cigla).

s glavom i predmontiranim postavljajućim zavoranjem od galvanski pocinčanog čelika • Debljina izolacije: 40 .002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0038/03 • Dopuštenje: ETA-03/0004 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 4. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u staro i novogradnji. punu i šuplju ciglu. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji. • Montaža uz pomoć HILTI aparata za postavljanje zavoranja DX 460 IE i specijalnih kartuša (može se dobiti u HILTI AG) • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.002 W/mK • Kategorija korištenja: E (porobeton) • Dubina sidrenja: 110 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: plava • Debljina izolacije: 80 . • Tip: Hilti SD-FV RÖFIX XI-FV Postavljajuća pričvrsnica/ čelični čavao RÖFIX XI-FV Postavljajuæa prièvrsnica/ èelièni èavao • Specijalne navojne pričvrsnice za porobeton. • Tip: Ejotherm NT U.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pričvrsnica/Porobeton RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna prièvrsnica/Porobeton RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastična pričvrsnica RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plastièna prièvrsnica RÖFIX SD-FV Plastična pričvrsnica/ čavao od staklenih vlakana • Plastična pričvrsnica sa čavlom od staklenih vlakana za beton. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 25 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Stalni potisni tlak • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Tijelo pričvrsnice od poliamida. • Postavljajuća pričvrsnica sa čvrstim čavlom za brzo i direktno pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika. • Tip: Hilti XI-FV. B (puna cigla). za mehaničko pričvršćavanje WDVS izolacijskih ploča u novo i starogradnji. • Tip: Ejot SPM-T plus • Udarna pričvrsnica sa udarnim vijkom za beton. koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od polietilena.002 W/mK • Dopuštenje: ETA-05/0009 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton). koji je zaštićen termičkom plastikom • Tijelo pričvrsnice od poliamida. B (puna cigla).001 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0063/04 • Dopuštenje: ETA-03/0028 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: A (beton).160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. s držačem i elementom širenja od poliamida s pojačanjem od staklenog vlakna • Element pričvrsnice od polietilena.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta 279 . C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 40 mm • Promjer: 8 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 60 . s držačem i elementom širenja od galvansko pocinčanog čelika.140 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. punu i šuplju ciglu.180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.

s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla).002 W/mK • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bijela Način dostave: 280 . za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi . s glavom i predmontiranom proreznom čahurom od nehrđajućeg čelika • Element pričvrsnice od polietilena.002 W/mK • Šifra: CE 0672-CPD-0039/04 • Dopuštenje: ETA-03/0005 (ETAG 014) • Kategorija korištenja: B (puna cigla) • Dubina sidrenja: 30 mm • Promjer: 8. Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune cigle. za brzo i direktno pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.160 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. koji je zaštićen termičkom plastikom Obrada: Tehnički podaci: • Debljina izolacije: 100 . Osobine: • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visoka sigurnost pri postavljanju • Brza obrada • Stalni potisni tlak • Visokokvalitetne.Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX SX-FV U WDVS. univerzalne varijante navojnih pričvrsnica • Visoka sigurnost pri postavljanju • Nizak koeficijent toplinske provodljivosti Sastav: • Element pričvrsnice od polietilena. C (šupla cigla) • Dubina sidrenja: 50 cm • Promjer: 8. • Tip: Ejot SBH-T plus. Po pakiranju pričvrsnica u cijenu je uračunato i jedno svrdlo • Čelični vijak sa glavom od izolacijskog materijala za drvene podloge. s glavom i čeličnim vijkom od galvanski pocinčanog čelika. • Tip: HILTI SX-FV U • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG).180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0. za mehaničko pričvršćivanje WDVS izolacijskih ploča u novogradnji.Pričvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV U WDVS. • Tip: HILTI SX-FV S • Montaža uz pomoć HILTI bušilice TE-SX (može se dobiti u HILTI AG).5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: bež • Debljina izolacije: 40 .Prièvrsnica za bušenje sa tijelom RÖFIX SX-FV-S Pričvrsnica za bušenje/ čelično tijelo RÖFIX SX-FV-S Prièvrsnica za bušenje/èelièno tijelo RÖFIX DTS-H Pričvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) RÖFIX DTS-H Prièvrsnica sa izolacijskom glavom (drvo) Područja primjene: • Pričvrsnica za bušenje sa tijelom za pune i šuplje cigle.5 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: narančasta • Debljina izolacije: 80 .180 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti: < 0.

• Tip: Ejot SBL 140 plus • Udarne pričvrsnice za učvršćivanje profila na podnožju na zidovima i betonu. sigurna obrada • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Univerzalno postavljanje • Glava pričvrsnice iz polietilena • Glava pričvrsnice iz polietilena • Kompletni set za pričvršćivanje profila podnožja.izolacijskom sistemu. kao npr./ Razdvajač za završne profile za podnožja. poštanski sandučići.4 mm • Promjer glave pričvrsnice: 60 mm • Boja: žuta • Promjer glave pričvrsnice: 140 mm • Boja: bež • Boja: bijela 281 . ovisno o podlozi sidrenja. 50 komada za izjednačavanje (AS3) • Pričvrsnice (specijalni spiralni ) od polietilena i izolacijskih prstenova • Promjer: 5.set za pričvršćivanje RÖFIX Profil za podnožja . moždanika (SD-8/80). za izjednačavanje neravnina na podlozi. spojnika (SV40). Sadržaj: 75 kom. oznake na vratima. • Univerzalna primjena • Univerzalna primjena • Racionalna. • Profilni spoj za spajanje završnih profila kod podnožja i završnih profila. • Preporučena opteretljivost po pričvršćenom komadu oko 30 N (3 kg).Mehaničko pričvršćivanje (tiplanje) Podaci o proizvodu RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pričvrsnice drvo RÖFIX IT 60/5 H Tanjur prièvrsnice drvo RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pričvrsnica RÖFIX DTL-140 plus Tanjur prièvrsnica RÖFIX Profil za podnožja .set za prièvršæivanje RÖFIX Spiralne pričvrsnice Pričvrsnice za montažu RÖFIX Spiralne prièvrsnice Prièvrsnice za montažu • Tanjur pričvrsnice za drvene i nosive ploče za kombiniranje sa vijkom sa upuštenom glavom. 10 kom. • Montažni element za naknadno pričvršćivanje laganih dijelova u već ožbukanom toplinsko .lampe.nosači vješalica.itd. • Tip: Ejot IT 60/5 H • Tanjur pričvrnica za lamele od mineralne vune za kombiniranje sa pričvrsnicom. Promjer tanjura 140 mm.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po lan (tip nje va šći čvr pri ha Me mi te sis ki izo ko ns pli To je) nič Toplinsko izolacijski sistemi .

na upit je moguće dobiti specijalne profile.< 30 mm Drvo za masivnu gradnju Općenito Općenito + + - ++ ++ - ++4 ++ Legenda: ++ vrlo dobro / + dobro / . upotrijebiti na temperaturama > + 5 °C.) Osnove / Vrste Kod svih priključaka na izolacijske slojeve vrata/prozora kao i kod ugrađivanja građevinskih dijelova (gromobrani.Tip 1 = 2-3 mm (DS 3 mm) / Tip 2: 4-5 mm (DS 5 mm) 282 4 u kombinaciji cokl profila i traka za fuge 600 Profil za podnožja EXTRA - Letvica sa mrežicom W29 Letvica sa mrežicom W26 Letvica sa mrežicom W25 Profil pokretne fuge W50 Profil diletacijske fuge Profil za špalete 3728 Izolacijska letvica W . završnim profilom za soklove (primjerice od čelika ili aluminija) bez rupa na donjoj strani. Obratite se našim stručnim savjetnicima.neprikladno 2 nije prepuručljivo kod MINOPOR .oblik ++4 - Hinweise Prozorske klupčice Prozori & vrata (plastika/drvo) Općenito u zidu / dužina kraka < 3 m u zidu / dužina kraka > 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka < 3 m za povezivanje zidova /dužina kraka > 3 m naprijed postavljena / dužina kraka < 3 m naprijed postavljena / dužina kraka > 3 m ++2 +2 +2 +2 +2 +2 + 2 - - ++ + - ++ ++ - ++ ++ + - ++ - ++3 - ++ + - - ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++2 ++ ++ 2 ++ + ++ - Drveni-Alu-prozori Alu-prozori Konstruktivne fuge Prijelazne fuge za žbuku Prethodno postavljene rolete Limeni priključci Izvedba podnožja Općenito Općenito > 10 mm .Trake za brtvljenje fuga moraju se transportirati i skladištiti na hladnom mjestu kako bi se smanjila ekspanzija. cijevi za kišu. položajem i vrstom zgrade te brzine vjetra osigurati trajnu zaštitu od proUobičajeno je kod uvučenih soklova donji završetak TIS-a izvesti makanja TIS-a. Područja primjene Pored standardnog programa.toplinsko izolacijskog sistema 3 samo ograničena primjena . utičnice i sl.) potrebno je u skladu s visinom. Sve trake i profili sa samoljepljivim dijelovima.) Osnove / Vrste IZVEDBA RUBOVA I FUGA (PROFILI ITD. Izolacijska traka za fuge 600 Priključni profil od lima W45 Izolacijska traka za fuge 2D Profil za podnožja U . Takva trajna zaštita od udara kiše je u pravilu moguća samo uz uporabu profila (ili kad je potrebno izolacijskih traka).Izvedba rubova i fuga (Profili itd. Učvršćivanje završnih profila vrši se u razmaku od cca. koji pokriva većinu današnjih zahtjeva. Vrs / ve no O ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .lac ijss itd. 30 cm.

5 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 10 cm 15 cm • Boja: narančasta Način dostave: 283 .lac ijs itd. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Završni profil sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasta) za izvođenje rubova okapnica. za armiranje kutova pri čemu pokazuju posebno poboljšanje otpornosti na udar u područjima koja su sklona oštećenjima • Kutnik (variabilni kut) sa mrežicom od staklenog vlakna za WDVS.izolacijske sisteme. donjim dijelovima balkona. bez otpada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Otpornost na alkale • Brza obrada • Otpornost na micanje Sastav: • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 15 cm Mrežaste trake: 10 cm 23 cm Boja: narančasta • Dužina: 250 cm • Mrežaste trake: 12. • Kutni profili s okapnicom stvaraju pravilni završetak s okapnim rubom na izoliranim kutijama za rolete.5 cm 12. • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .) RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Kutnik s mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Rol -kutnik sa mrežicom RÖFIX Okapni profil RÖFIX Okapni profil Područja primjene: • Kutnik (kut od 90 stupnjeva) sa mrežicom od staklenog vlakna (narančasto) za toplinski . Kao roba za valjanje. • Za debljine od 5 i 3 mm. prozorskim nadvojima i završecima podnožja Osobine: • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otpornost na micanje • • • • Brza obrada Otpornost na alkale Otpornost na micanje Moguća individualna podrćja kutova • Moguće točno rezanje.) Podaci o proizvodu Izvedba rubova i fuga (Profili itd. • Za debljinu od 3 i 5 mm • Kutnici s mrežicom se u TIS -u upotrebljavaju kao vodilice za žbuku tj.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.

• Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća. kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljivi završni profil sa izolacijskom trakom i mrežicom od staklenog vlakna (otporna na alkale) • Za izvedbu kompaktnih špaleta kod WDVS-a na prozorima i vratima.te kod prozora i vrata.) Podaci o proizvodu RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX PUR-EX Letvica sa mrežicom W29 RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Profil za špalete 3728 RÖFIX Profil za špalete 3728 Područja primjene: • Za najviše zahtjeve za zaštitu od tuče kod debljina izolacije > 120 mm (specijalno kod niskoenergetskih kuća. itd.lac ijs itd. Zbog pokretnih vezica. kod kojih se računa na veću pokretljivost • Samoljepljiva izolacijska i zaštitna letvica sa izolacijskom trakom za fuge. • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za prekrivanje • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 260 cm • Mrežaste trake: 10 cm • Boja: bijela Način dostave: 284 . pasivnih kuća).Izvedba rubova i fuga (Profili itd.te kod prozora i vrata. veća mogućnost primanja pokreta. upojnost i promjenu (EN 12211) • Ispitano na stalni teret (EN 1191) • Visokokvalitetni profil s PUR hidroizolacijskom trakom • Mehanički spojeni priključak • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otpornost na alkale • Brza obrada • Mehanički spojeni priključak • • • • Otpornost na alkale Brza obrada Trajno elastičan Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Otporan na UV zračenje i ozon Sastav: • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Osobine: • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Ispitano na potiskivanje. trakom mrežice i zaštitnom folijom za vodonepropusni spoj žbuke na prozorima. vratima. • Komprimirana poliuretan traka • Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. pasivnih kuća).

• Zaštitna folija za vezice • Plastični profil s zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od aluminija s ventilacijskim promjerom od 200 cm2/lfm • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 12. koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča.trake na stražnjoj strani vodilica rolete. itd.Izvedba rubova i fuga (Profili itd. du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . vodootporne spojeve između lima i žbuke (npr. upojnost i promjenu (EN 12211) • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Dobra prionjivost žbuke • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Neovisan o izolacijskoj debljini • Brza obrada • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. • Plastični profil s samoljepljivom PE trakom i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom. prozorskih fronta. • Letvica za žbukanje je zbog povezanih profila pokretljiva vodoravno i okomito. između rogova za sistemsko prozračivanje. • Kutije za rolete ostaju neožbukane za naknadne revizijske poslove • Optimalno primjenjiv na aluminijskim i drvenim prozorima • Priključak za žbukanje kod prekodimenzijalnih prozora. vrata i sličnih dijelova (dužina kraka > 4m) kod TIS. krovnog ruba. kod čvrsto postavljenih prozora. • Izolacija slijedi pomoću PE. • Montaža na izolaciji • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Brza obrada • Otpornost na alkale • Otprnost na tuču • Ispitano na potiskivanje.lac ijs itd. kod TIS. • Završni profil krova prema krovnom opšavu. • Priključni profil za pokretne. u području podnožja.) • Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke.5 cm • Boja: bijela • Dužina: 140 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 12 cm • Boja: bijela • Dužina: 250 cm • Boja: bijela 285 .) Podaci o proizvodu RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX EXPERT Letvica sa mrežicom W26 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mrežicom W25 RÖFIX FIN-TEX Priključni profil od lima W45 RÖFIX FIN-TEX Prikljuèni profil od lima W45 RÖFIX Završni profil krova RÖFIX Završni profil krova • Letvica sa mrežicom za priključak na prozoru sa roletama.

na prozorima.12 mm Boja: crna • Dužina: 6.30 mm Boja: bijela Način dostave: 286 . du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Tip trake za velike tolerancije fuga za područja koja su izložena tuči • Impregnirana. • Profil pokretne fuge za razdvajanje građevine. 30 mm Osobine: • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Moguće premazati • Visoka paropropusnost • Intergrirana dvostupanjska hidroizolacija • Otpornost na tuču do 600 Pa (EN 1027) • Visoka paropropusnost • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Moguće premazati • • • • • Otpornost na alkale Svijetla. samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Plastični profil s pokretnom vezicom (co-ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Dužina: 18 m Dužina: 12 m Dužina: 9 m Širina fuga: 2 . • Za izolaciju fuga za spajanje na prozorima prema građevini bez stavljanja dodatnih letvica kod TIS u staro i novogradnji. Za unutarnje kutove (V.6 mm Širina fuga: 3 . • Specijalno za naknadnu ugradnju.lac ijs itd. • Za velike zidne površine ( E . drvenim gredama itd. kao i za fuge u toplinsko .) Podaci o proizvodu RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil diletacijske fuge Područja primjene: • Vodonepropusna izolacija svih fuga (npr. a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj. samoljepljiva traka za brtvljenje fuga od PU mekane pjenaste mase s bočnim površinama koje brtve i impregniraju • Predkomprimirana. klupčicama prozora.).oblik). za izolaciju križnih fuga i fuga na prozorima i fasadama.9 mm Širina fuga: 5 .5 m • Širina fuga: 10 .oblik) • Diletacijske fuge ne smiju se izolirati.18 mm • Boja: siva • • • • Dužina: 250 cm Mrežaste trake: 10 cm 10 cm Širina fuga: 5 . kao i za jako široke fuge.izolacijskom sistemu. bijela boja Moguće premazati Otporan na UV zračenje i ozon Otpornost na micanje Sastav: • Predkomprimirana. vodonepropusna izolacija diletacijskih fuga i traka za spajanje.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.

• Kod manjih pokreta građevine. • Za postavljanje izolacijskih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar.) Podaci o proizvodu RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50 RÖFIX Profil za podnožja U oblik RÖFIX Profil za podnožja U .160 mm • Dužina: 250 cm • Dužina: 200 cm • Mrežaste trake: 25 cm • Boja: bijela • Debljina izolacije: 60 . • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. • Završni profil za podnožja u obliku slova U od čistog aluminija. • Preporuka sistema: kod primjene neobloženih aluminijskih profila za podnožja.oblik RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Profil za podnožja EXTRA RÖFIX Profil za podnožja EXTRA • Profil pokretne fuge koji se sastoji od dva plastična profila sa fleksibilnom pokretnom vezicom i mrežicom.160 mm • Dužina: 200 cm 287 . čistog aluminija bez podnih rupa • • • • • Dužina: 200 cm Mrežaste trake: 25 cm 25 cm Širina fuga: 2 .ekskudirano) i zavarenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od čistog aluminija bez podnih rupa • Plastični profil s naljepljenom tekstilnostaklenom mrežicom • Završni profil od utisnutog.lac ijs itd. • Prešani profil za podnožja od čistog aluminija u obliku slova U.Na površini ili za unutarnje i vanjske kutove. Izbačeno podnožje) • Profil za umetanje za savršenu izvedbu podnožja. kod kuća u nizu. te pomoću mrežice i okapnice daje čist završetak.3 mm Širina fuga: 4 . Postavlja se na obične aluminijske profile za podnožja u obliku slova U. Izbačeno podnožje) • Otpornost na alkale • Dugotrajno i otporno na vremenske neprilike brtvljenje fuga • Brza obrada • Otporan na UV zračenje i ozon • Otpornost na micanje • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Brza obrada • Otpornost na alkale • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Mehanički spojeni priključak • Brza obrada • Dobro ponašanje prilikm kapanja nakon tuče • Visoka stabilnost • Brza obrada • Plastični profil sa TPE pokretnim vezicama (co . • Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr.Izvedba rubova i fuga (Profili itd.5 mm Boja: bijela • Debljina izolacije: 30 . du vo oiz pr o ci da P ) ofil (Pr ga fu i va bo ru ba ed Izv mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Za bezprijekorno postavljanje izolacijskih ploča za ravna područja i rubove koji su otporni na udar. npr.

Područja primjene Kako bi se izbjegli nedostaci na pokrivnom sloju.Mrežica za armiranje Osnove / Vrste MREŽICA ZA ARMIRANJE Osnove / Vrste Visokokvalitetna mrežica za armiranje od tekstilno-staklenih vlakana pouzdana je zaštita od nastajanja pukotina na toplinsko-izolacijskim sistemima. Suvereno svladavaju napetosti koje su uvjetovane klimom i minimalno se šire.lac ijss Vrs / ve no O e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Neizbježne su pogotovo kod ekstremnih promjena temperature i različitih podloga. Milijuni kvadratnih metara obloženih fasada svjedoče o njihovoj kvaliteti. 10 cm min. 20 x 40 cm ili kutna strelica). treba se pridržavati zadane debljine temeljne žbuke i mrežica od tekstilnog stakla treba se pravilno položiti u temeljnu žbuku. 2 mm debelu temeljnu žbuku (bez preklapanja) Debelina armaturnog sloja (temeljna Aplikacija mrežice žbuka) Najmanja debelijna sloja (NDS) Proizvodi Armiranje površine 5 mm 3 mm 4 mm 2 mm 4. Na rubovima prozora i otvorima vrata potrebno je dijagonalno pojačanje (cca.5 mm 2. Pancirna mrežica mora se uložiti u cca.5 mm gornja trećina središnje središnje središnje min. 45°. 10 cm bez bez x x x x x x Dodatno armiranje Diagonalano armiranje pod površino armiranja pod površino armiranja 288 RÖFIX Kutnik sa mrežicom Položaj mrežice Najmanja mjera Srednja mjera Preklapanje RÖFIX P50 RÖFIX P10 .

2 %/50mm • Površinska težina gotova: > 0.izolacijskih sistema. pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana.lac ijs du vo oiz pr o ci da P e anj mir ar za ca eži Mr mi te sis kio izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 1.12 kg/m2 • Potrošnja: 1.1 lfm/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: ca. u području podnožja) • TIS odrezana mrežica za diagonalno armiranje toplinsko . Osobine: • • • • • Otpornost na alkale Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a Otpornost na micanje Bez mogućnost omekšavanja • • • • • Otpornost na alkale Bez mogućnost omekšavanja Otpornost na micanje Dobra prionjivost žbuke Bez PVC-a • • • • Otpornost na alkale Bez PVC-a Otpornost na micanje Odmah uporabljivo nakon dostave Sastav: • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom • Tekstilnostaklena mrežica s visokokvalitetnom impregnacijom Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. • Sastavni dio RÖFIX toplinsko izolacijskih sistema.Mrežica za armiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P50 Mrežica za armiranje RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX P10 Pancer mrežica RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje RÖFIX Kutnik sa mrežicom Diagonalno armiranje Područja primjene: • Visokokvalitetna.15 kg/m2 • Površinska težina nasipna: > 0.28 kg/m2 • Širina ćelija: 4 x 4 mm Način dostave: 289 . • Kod površina koje su izložene oštećenju (npr.1 lfm/m2 • Širina ćelija: 6 x 6 mm • Čvrstoća na trganje: > 2000 N/ 50mm • Rastezanje do granice pucanja: > 2 %/50mm • Površinska težina gotova: ca. 0. • Alkalno postojana. alkalno postojana mrežica za armiranje od staklenih vlakana za postavljanje u RÖFIX mort za armiranje.

lac ijss Vrs / ve no O e ad fas za i ofil pr vni rati De mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .Dekorativni profili fasade nude širok spektar mogućnosti. Primjenjiv na gotovo svim podlogama. lagani dekorativni fasadni profili od EPS jezgre s mineralnom oblogom ili od recikliranog stakla sa specijalnim vezivnim sredstvima. S našim fasadnim profilima moguće je Vašoj građevini dati osobnu notu odnosno starogradnji vratiti identitet. dekorativnih profila posljednjih godina je sve popularnija. Već jednostavan obrub prozora i vrata privlači poglede.Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste DEKORATIVNI PROFILI ZA FASADE Osnove / Vrste Upotreba ukrasnih. Sa standardnim profilima (vidi cjenik) oblikujte povijesne i moderne fasade. idealan u kombinaciji s toplinsko-izolacijskim sistemima. Područja primjene Gotovi. 290 . Za nas je to daljnji korak u zaokruživanju naših usluga. Stilski vjernu imitaciju povijesnih profila i reljefa možemo proizvesti po narudžbi. Korištenjem mnogih mogućnosti varijacije podilazi se ukusu kupca i radi se prema njegovim željama.

Dekorativni profili za fasade Osnove / Vrste Područja primjene Područja primjene (strana) 291 .Toplinsko izolacijski sistemi .

RENOTECT nosive ploče Debeljina ploče: 8 mm 12 mm 12 mm 20 mm 20 mm Dimenzije: 1200 x 800 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm 1200 x 800 mm 2500 x 1250 mm m2/ploča: 0. mekanim toplinsko izolacijskim sistemima.ventilirajuće fasadne sisteme.vratima) sa žaluzinama. zavješena fasada. • Kao dodatna zaštita ispod armaturnog i sloja žbuke za poboljšanje čvrstoće na područjima izloženima mogućnostima mehaničkog oštećenja. U posebnim slučajevima mogu se upotrijebiti za saniranje kao ozračena.04 0.32 292 ./m2: 1.04 0. investitora i korisnika.125 0.04 1. koje služe za specijalnu upotrebu kao i u sanitarnom području.125 Kom/Paleta: 90 60 60 36 36 Potrošnja kom. RÖFIX RENOTECT nosive ploče su građevinske ploče koje se mogu žbukati. individualno formiranje i originalno oblikovanje-to su osobine koje čine posebnost neke građevine za svakog arhitekta.lac ijs evi Vrs / ve no Os če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . • Kao ploča za saniranje na starim.960 0. Područja primjene • Kao nosiva ploča za žbuku za. • Za izradu zaštitnih elemenata iznad otvora na objektu (prozorima.960 3.Nosive ploče/Graševinske ploče Osnove / Vrste NOSIVE PLOČE/GRAĐEVINSKE PLOČE Osnove / Vrste Najveća moguća funkcionalnost.960 3.32 1. Nosive ploče mogu se ožbukati.

modul: ca. za frezanje starih žbuka i nosivih ploča. 11 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 500 kg/m3 • KODVP µ: ca. Sa obje strane obložena staklenom mrežicom. nehrđajući čelik Obrada: Tehnički podaci: • Specifična težina: ca. 0.lac ijs evi du vo oiz pr o ci da Po če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Nadopuna sistemu za povećanje mehaničke opteretljivosti.09 W/mK • E .6 kN/m2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. • Specijalni alat za montiranje. sa dodatnim sastojcima i epoksidnom smolom. • Nosiva ploča za renoviranje oštećene žbuke i WDVS fasada. 9 N/mm2 Način dostave: 293 . žbukati. 1. Za izvođenje nadvoja. Osobine: • Neznatna težina • Visoka otpornost na pritisak • Visoka mogućnost mehaničkog opterećenja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Dobra racionalna obrada • Univerzalno postavljanje • Moguće prati Sastav: • Nosiva ploča od granulata puhanog stakla (staro reciklirano staklo) s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom • Obostrano flamiranje mrežice kao pokrovnog sloja • Visokokvalitetni. za naknadno postavljanje WDVS pričvrsnica.Nosive ploče/Graševinske ploče Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nosive ploče/Građevinske ploče RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploèa RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ ploče) RÖFIX Freza za žbuke Alat za frezanje (žbuke/ploèe) Područja primjene: • Nosiva ploča od staklenog granulata (recikliranog stakla) koju je moguće univerzalno primijeniti.

RÖFIX Polystar . Armiranje ploča Prije armiranja potrebno je oko prozora i vrata izvršiti diagonalno armiranje. Nanošenje završnog sloja RÖFIX P50 armaturnu mrežicu utisnuti u mort i izravnati zidarskom žlicom. 5-7 dana ovisno o vremenu) izvlači i strukturira. fino nazubljena pila. Odgovarajućim RÖFIX zupčastim gleterom pročešljati u jednom smjeru.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Obrada Renotect nosivih ploča Profesionalni savjet Ljepljenje ploča Nosiva ploča može se obraditi uobičajenim alatom (npr.5 mm. Mehaničko pričvršćivanje Bušiti se smije tek nakon dovoljnog stvrdnjavanja TIS-ljepila. nož i sl.3 mm). Pričvršćivanje se vrši TIS vijčanim pričvrsnicama od plemenitog čelika (slijediti sheme prema važećoj normi). Nakon cca. 294 . Ploče se po čitavoj površini ljepe na podlogu. 2-3 dana nanijeti RÖFIX sistemsko ljepilo u potrebnoj debljini (RÖFIX Unistar LIGHT .).lac ijs evi da ra Ob če ke aš Gr če/ plo e siv No mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Završna žbuka se nakon sušenja (cca. Naknadno se tanjurić pričvrsnice s prikladnim glodalom izgloda iz ploče i postavlja TIS-sistemska pričvrsnica.

15 mm. pokazuje prema van.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od kalcij-silikata Profesionalni savjet Općenito/Priprema Kalcij-silikat ploča. bušenje je moguće s uobičajenim alatom od tvrdog metala. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca. bez da se lome rubovi ili nastanu pukotine. Pričvršćivanje ploča s uobičajenim klamericama od plemenitog čelika. Ploče se postavljaju na dodir. Visokim statičkim vrijednostima moguća je debljina ploče od 10 mm! Nakon montaže potrebno je izbjegavati dulje vrijeme stajanja bez žbuke. piljenje. prljanje ploča kao i ispirane impregnacije. Sisi žbuka ili silikatna žbuka. Kalcijsilikatne ploče pričvršćuju se u jednom radnom ciklusu. posebno zimi. Zbog homogenog materijala može se klamati s odmakom od ruba od cca. 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme. Preklapanje je minimalno 10 cm. 295 . RÖFIX silikonska žbuka. Kalcij-silikatna ploča polaže se tako da hrapava površina. Pri tom je kao završna žbuka zbog elastičnosti i difuzijske otvorenosti preporučljiva RÖFIX 715 sa silikonskom bojom. na koju se nanosi žbuka. Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja. kako bi se izbjegavala visoka vlažnost.Toplinsko izolacijski sistemi . Tvorničko hidrofobiranje osigurava ravnomjernu optičku sliku. Dobra hidrotehnička svojstva (manje promjene debljine i dužine kod vlage i temperaturnih oscilacija) su pretpostavka dobre pločenosača žbuke. Izrada fuga i rubova Držati se smjernica proizvođača ploča. Kod direktnog opločenja nije potrebna dodatna izolacijska traka na dodiru. tvornički hidrofobirana. Pričvršćivanje Rezanje. Nije potreban specijalni alat. U svježi mort ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. 5 mm strojno ili ručno i razvlači se letvom. Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armaturni mort nanosi se u debljini od min. Klamati paralelno s površinom.

4 x 40 mm. Izvedba fuga i rubova Fuge od ploča ispuniti RÖFIX Unistar LIGHT armirnim mortom. otporne na vremenske utjecaje koje ne gore proizvode se od čistih mineralnih komponenti s hidrauličkim vezivnim sredstvima. 10 cm.Toplinsko izolacijski sistemi . Mort prije nanošenja slijedećeg sloja mora biti suh kako bi se izbjeglo ocrtavanje ploča u slijedećem nanošenju. cementno vezani dodaci čine 11 milimetarsku jezgru. Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno armiranje. Pričvršćivanje ploča Pričvršćivanje prema uputama proizvođača. Ukupna debljina: 12. Za ubodne pile preporučujemo list za piljenje tip Bosch T 141 HM.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada cementnih ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Ove ploče-nosači žbuke. koja se s obje strane armira mrežom od staklenih vlakana i oblaže čistim cementnim mortom. Za izvedbu rubova i uglova upotrebljavati isključivo PVC profile. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX završne žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme 296 . Moguće je lomljenje i rezanje ploča. Kao alat za rezanje preporuča se pila Festo ATF 55 s dijamantnim listom za piljenje ili stroj za rezanje na mokro. Rupe za vijke moraju se unaprijed izbušiti i smiju se upotrebljavati samo vijci od plemenitih materijala priznatih proizvođača. 5 mm i izvući letvom.5 mm. V2A. blizu vrha površine i raširena. Preklapanje mora iznositi min. U svježi mort se ulaže RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini. Laki. Pričvršćivanje s vijcima za fasadu. Armiranje ploča RÖFIX Unistar LIGHT armirni mort nanijeti strojno ili ručno u debljini od min. Fugiranje se izvodi masom za fugiranje u skladu sa sistemom i trakom za fugiranje. Alternativno se ploče mogu klamati.

5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi RÖFIX završn žbuke za toplinsko-izolacijske sisteme. Prednost se daje lijepljenoj i mehanički pričvršćenoj (tiplanoj) varijanti. pluta i polistirola. Pričvršćivanje izolacijskih ploča (samo ljepljenje) RÖFIX fasadni izolacijski materijali nanose se zupčastim gleterom (cca. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od cca. Pričvršćivanje izolacijske ploče RÖFIX fasadne izolacijske ploče lijepe se po čitavoj površini zupčastim gleterom (min. 2-3 mm. Ako se samo lijepi.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada drvolit ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema Vanjski zid obrađen prema propisima proizvođača s pločama od prešanog drva je toplinska izolacija vanjskih zidova. za vrijeme i nakon obrade moraju zaštititi od vode i propisno pričvrstiti vijkom.Toplinsko izolacijski sistemi . Kod upotrebe izolacijskih ploča od polistirola. Općenito vrijedi da se ploče od prešanog drva prije. Na rubnim dijelovima upotrijebiti min. Zaštitu od vremena i vode na površini fasade preuzima završna žbuka. 297 . 10 mm nazubljenje) s RÖFIX univerzalnim ljepilom ili tankoslojno RÖFIX ELASTOL -ljepilo za nanos s valjkom. Preko prozorskih i vratnih kuteva potrebna su dijagonalna pojačanja. Potreban je preklop od min. Sidrenje min. a time i mogućnost mehaničkog opterećenja. 10 cm. armaturni sloj može se izvesti i s RÖFIX ELASTIC u debljini od cca. mineralne vune. Nakon stvrdnjavanja ljepila izolacijske se ploče mehanički pričvrste s min. U svježi utor ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica po čitavoj površini. 10 kom. tjedan dana sušenja. Premazi na drvu se mogu promijeniti. 30 mm u nosivom drvetu. RÖFIX Unistar mort za armiranje nanosi se u debljini od minimalno 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom. stoga se uvijek preporučuje probno lijepljenje! Armiranje izolacijskih ploča Odvija se nakon cca. Predebeli slojevi ljepila i vlažno vrijeme produžuju vrijeme sušenja./m2. potrebno je testiranje na novim odnosno kritičnim podlogama. Kao izolacijski materijal prikladne su ploče od drvenih vlakana. 10 mm nazubljenje) s RÖFIX Unistar mortom za ljepljenje. Vijke uvijek postavljati odozgo prema dolje. 6 RÖFIX vijaka za izolacijski materijal DTS-H po m2. ovisno o varijanti nanosi se samo lijepljenjem ili lijepljenje/tiplanje.

10 cm. Nanošenje završnog sloja Nakon sušenja od 5 dana (ovisno o vremenu) mogu se nanositi sve RÖFIX difuzijski otvorene završne žbuke. Armiranje ploča Preklapanje mora iznositi min. niska težina zbog ekspandirane gline i granulata staklene pjene koji je reciklažan. fuga i dodirnih elemenata Postavljanje ploča i specijalna izvedba dodira elemenata i stropa kao i vertikalne i horizontalne fuge izvode se prema uputama proizvođača. visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na zatezanje pri savijanju.Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada Fermacell HD ploča Profesionalni savjet Općenito/Priprema FERMACELL građevinske ploče HD su cementno vezane sendvič-ploče sa staklenim vlaknima i laganim dodacima koje se mogu direktno upotrebljavati kao nosači žbuke za vanjsko područje. Ploča-nosač žbuke ispunjava razne zahtjeve: ne gori. Preko uglova prozora i vrata potrebno je dodatno dijagonalno armiranje. Postavljanje ploča. U pravilu se elementi moraju čvrsto povezati. vodoodbojna. difuzijski otvorena.Toplinsko izolacijski sistemi . U svježi mort ugrađuje se RÖFIX P50 armaturna mrežica blizu površine i raširena. ponovno upotrebljiva kao minerala građevinska tvar. 298 . 5 mm strojno ili ručno i izvlači se letvom. Specijalno preporučujemo RÖFIX SiSi-žbuku ili RÖFIX 715 plemenitu žbuku specijal s dodatnim naknadnim premazom RÖFIX silikonskom-vanjskom bojom. Armiranje ploča RÖFIX armaturni mort (Unistar LIGHT ili Unistar BASIC) nanosi se u debljini od min.

Nanošenje završnog sloja Nakon još jednog sušenja armaturnog sloja od cca. otporan na kiseline. postojanih mjera. pastozna strukturna žbuka željene granulacije.Toplinsko izolacijski sistemi . Ako se upotrebljava RÖFIX Mozaična žbuka potrebno je prije nanošenja završne žbuke nanijeti pokrivni predpremaz s RÖFIX UNI grundom (obojan u tonu mozaika). Ne sadrži FCKW. Osobine: vodonepropusan. Armiranje izolacijskih ploča Nakon sušenja ljepila s čeličnim gleterom nanosi se RÖFIX ELASTIC armaturni mort bez cementa. 1 tjedna (ovisno o vremenskim prilikama) kao završni sloj može se nanijeti RÖFIX Sisi-žbuka ili RÖFIX KHP kao vodoodbojna. Kao sirovina upotrebljava se kvarcni pijesak i već više od 50% reciklirano staklo iz neonskih lampi i auto stakla. lak za obradu. Pričvršćivanje prema shemi postavljanja. 25 X 50 cm). Armiranje izolacijskih ploča Na rubovima otvora vrata i prozora potrebno je prije armiranja izvršiti dijagonalno armiranje s RÖFIX P50 (cca. Ljepljenje s ljepilima preporučenim od proizvođačabitumen hladnih ljepila. 299 . paronepropusan. Ploče moraju biti dovoljno i trajno pričvršćene za podlogu. ne napadaju ga štetočine. Paralelno s tim postaviti kutne mrežice i ostale priključke odnosno okapne profile. HFCKW i HFKW ili druge štetne tvari. U mokri sloj po čitavoj površini ulaže se RÖFIX P50 armaturna mrežica s preklapanjem od 10 cm. strukture i boje direktno na armaturni sloj (bez grundiranja).Nosive ploče/Graševinske ploče Obrada Obrada ploča od pjene (Foamglas) Profesionalni savjet Općenito FOAMGLAS sastoji se od čistog stakla. Za ljepljenje i armiranje smiju se koristiti isključivo proizvodi bez cementa. Prčvršćivanje ploča Izolacijske ploče prema podacima proizvođača na objektu skladištiti i obraditi. čvrst. ne gori.

15 TO RÖFIX DSF 100 Tlačni silostransportno postrojenje RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku sa filterom RÖFIX Isoboy Typ C Uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Pištolj za ljepilo "MAI" RÖFIX Silos na slobodni pad 18 m3 = ca.. Područja primjene Slijedeća tabela prikazuje mogućnosti racionalizacije kod obrade toplinsko-izolacijskih sistema. Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 Dostava materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) RÖFIX Tlačni silos 18 m3 = ca. 27 TO 12 m3 = ca.lac ijs Vrs / ve no Os ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . Naša logistika silosa sa zatvorenim sistemom poticanja protoka. alat i pomoćna sredstva optimiraju rad na gradilištu. potiču motivaciju radnika i time raste i kvaliteta rada i rezultat. 27 TO 12 m3 = ca.pomaže uštedjeti vrijeme i novac. 1. D20 Protočna mješalica Transport materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Obrada materijala (Masa za lijepljenje/armiranje) Rezanje izolacijskih ploča RÖFIX D40 Protočna mješalica RÖFIX Cut-Easy "Profi-Set" uređaj za rezanje stiropora RÖFIX Izolacijske ploče pokretna stolica RÖFIX DTS-Tool "Wood" RÖFIX Isoboy Optima Višenamjenski uređaj za rezanje - Izrada rupa za pričvrsnice Uranjanje pričvrsnica Armiranje izolacijskih ploča RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica RÖFIX STR-Tool RÖFIX R16 zupčasti gleter (NDS RÖFIX R12 zupčasti gleter (NDS 5 mm) 3 mm) - 300 . Smanjuju troškove plaća. 15 TO RÖFIX Papirnate vreće 25 bis 35 kg Količina zapremanja 1 Pal.Alati Osnove / Vrste ALATI Osnove / Vrste Optimirano i točno tempirano odvijanje posla na građevini danas je važnije nego ikad. Strojevi. učinkovitim alatom za rezanje i obradu.125 kg RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku tj. = ca. RÖFIX podržava profesionalce s pravim pomoćnim sredstvima i rješenjima. pištolji za ljepljenje i špricanje.

• Montaža na uobičajenim bušilicama. tj. tj. • Za profesionalno nanošenje. stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem.više sigurnosti • Izvrsna kvaliteta obrade Tehnički podaci: • Izmjere: 480 x 130 x 0. Osobine: • Istovjetna. jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • 100% kontrola postavljanja . 1 dodatni nastavak T30 + 1 dodatni lim za rezanje. stabilnim drvenim rukohvatom i zavarenim držačem. pročešljavanje TIS morta za armiranje (srednjoslojno) • Alat za RÖFIX STR-8Z uronjive pričvrsnice sa izmjenjivim kutom za rezanje.75 mm • Izmjere: 480 x 130 x 0.75 mm • Dubina reza: 2 cm 301 . • Za profesionalno nanošenje.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .Alati Podaci o proizvodu Alati RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R12 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS) RÖFIX R16 Zupèasti gleter (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje (TIS) Područja primjene: • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim. Uklj. jedinična debljina sloja • Brza obrada • Univerzalno postavljanje • Istovjetna. nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje. pročešljavanje TIS morta za armiranje (tankoslojno) • Čelični specijalni zupčasti gleter sa polukružnim zupčanikom (12 x 20 mm) i laganim.

Osobine: • • • • Jednoručna obrrada Kvaliteta skele Spretno. Udarna spojnica NW23. • Za sve uobičajene ploče i rezove.izolacijskih ploča.Alati Podaci o proizvodu RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX Pištolj za ljepljenje za TIS sistemsko ljepilo RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni uređaj za rezanje siropora • Komapktni. Kao dodatak za ISOBOY Tip C Kombi.Kosi i ravni rezovi. lagano Dobro održavanje • Brza obrada • Čvrsto • Moguća individualna podrćja kutova • Brza obrada • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • Težina: ca. RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni uređaj za Tip C KOMBI • Dodatni uređaj sa užarenom žicom za posebne rezove. Uređaj se može stavitit na zid-ili direktno montirati na skelu.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . uklj. 2 m crijeva i spužvaste kugle. za strojno lijepljenje TIS izolacijskih ploča. 1 kg • Izmjere: 140 x 47 x 17 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm • Dužina reza: < 126 cm • Dubina reza: < 20 cm 302 . Područja primjene: • Profesionalni pištolj za lijepljenje.Trafo i alat čvrsto su ugrađeni u uređaj.profesonlni uređaj za rezanje EPS. • Rezani komai za prozorske klupice i bordure.

MS. Sigurna od pada. staklena pjena. 11 kg • Dužina reza: < 104 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca.5 kg • Izmjere: 210 mm • Izmjere: 260 mm • Izmjere: 360 mm 303 . za bušenje rupica za pričvrsnice u šupljim ciglama. RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni uređaj za rezanje polistirola • Profesionalni uređaj za rezanje EPS. PUR i sl. • Za sve uobičajene ploče i rezove.) sa električnom univerzalnom žagom. XPS izolacijskih ploča. tj. pluto. 2. moguće montirati na skeli. • Za rezanje pod kutom od 90 °-/ koso rezanje /rezanje sa utorom / rezanje u obliku klina /razrezivanje/ zakošeno rezanje RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploča RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih ploèa RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) RÖFIX MZB-8 KARAT Višenamjenska bušilica (SDS-plus) • Stolica (sa trnovima ) za obradu izolacijskih ploča. • Specijalni uređaj za rezanje tvrdog metala. sa višenamjenskim kutom za rezanje. • Brza obrada • Univerzalna primjena • Brza obrada • Brza obrada • Visoka sigurnost pri postavljanju • Dužina reza: < 113 cm • Dubina reza: < 20 cm • Težina: ca.lac ijs du vo oiz pr o ci da Po ti Ala mi te sis ki izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi .Alati Podaci o proizvodu RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni uređaj za rezanje • Univerzalni uređaj za rezanje izolacijskih ploča (MW.

Priključci i završeci moraju biti postojani na udarnu kišu. • Elementi za pričvršćivanje moraju biti izrađeni bez toplinskog mosta Sa obradom toplinsko-izolacijskih sistema možemo početi tek nakon: • što su sve površine kao npr. • moramo uzeti u obzir protupožarne propise građ. cigle i sl. • su svi priključci i završeci kao i detalji proboja planirani tako.Izvedba Napomene WDVS (TIS) . zaštićene i prekrivene.IZVEDBA Napomene Kod planiranja toplinsko-izolacijskih sistema moramo uzeti u obzir. staklo. • što su nam dati svi naputci za obradu priključaka i završetaka kao i detalja • što su prodori planirani tako da je osigurano paropropusno zatvaranje završetaka i priključaka • što je test primjerenosti podloge bio uspješan • što kod starogradnji eliminiramo uzroke dizanja kapilarne vlage i nakupina soli. da ih možemo jasno obraditi. Mortovi i estrisi moraju se obraditi najmanje 3 tjedna prije obrade TIS. klupčice na prozorima i sl. da: • su planirani toplinsko-izolacijski sistemi bez toplinskih mostova i parodifuzijski (npr. zidni vijenci. drvo. dovoljno izoliranje okoprozornih zidova). prekrivene i zaštićene • što podloga ne pokazuje nikakve znakove navlaženosti (temeljni mortovi i estrisi moraju biti prethodno dobro osušeni. da izbjegnemo moguće vlaženje tokom obrade TIS-a.WDVS (TIS) . 304 .lac ijs ne me po Na ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . aluminij. još bolje 4 do 5 tjedana prije) • što su sve horizontalne površine kao što su attike. normi.

pustiti da se osuši očistiti i ukloniti RÖFIX uništivačem algi Pokrivni beton širok razmak fuga. lišajevi 305 . ukloniti uzročnike) voda visokog tlaka (maks. gljivice. masan (ostaci od uljnih oplata. sredstva za razdvajanje) iscvjetavanja neravan. preko 5 mm između ploče i kamena Nedostajuća povezanost ploča tj. isprati čistom vodom. voda sa visokim tlakom (maks.Izvedba Napomene Priprema podloge Kod starogradnji i / ili postojećih podloga žbuka moramo izvršiti kontrolu podloge na koju ćemo nanijeti toplinsku izolaciju. mit Montageschaum gefüllte Fugen zuvor auskratzen Izvođenje nosive podloge lijepljenjem ili/ pričvršćivannjem pričvrsnica. pustiti da se osuši suho isčetkati i pomesti Ujednačavanje odgovarajućim mortom u odvojenim radnim koracima (zadržati vrijeme sušenja) Auswerfen der Fugen mit Zementmörtel. pustiti da se osuši skinuti. masan loš. oprati čistom vodom.isprati čistom vodom.WDVS (TIS) .Toplinsko izolacijski sistemi . 200 bar). isčetkati. kamena sa jezgrom betona Mineralne žbuke i boje ljušti se. žbuke ne nosiv na bazi umjetnih smola nosiv Sve površine Alge. prije nanošenja TIS pomesti. ostavlja trag krede prljav.sa dlanom ispitamo prašnjavost i štetno "cvjetanje" površine • Test na struganje s tvrdim šiljatim predmetom • Test kvašenjem za ispitivanje upojnosti podloge • Test ravnine napravimo s letvom prema ÖNORM EN 1820 Testiranje vršimo na više nasumce odabranih mjesta. ne nosiv Disperzivne boje. pomesti mehanički ukloniti ili bajcati. pustiti da se osuši Voda visokog tlaka (maks. pustiti da se osuši oprati čistom vodom. šupljine (odstupanja preko 1 cm) Mjere pomesti pustiti da se osuši (kod povećanja vlage.oprati sa čistom vodom. U struci su uobičajene jednostavne metode: • Metoda brisanja . jer je priprema podloge od odlučujućeg značenja za funkciju pričvršćenja. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje. Vrsta podloge Zid i beton Stanje prašnjav vlažan prljav. 200 bar) sa sredstvom za čišćenje. isčetkati.

podloge ili pojedinih slojeva od vremenskih utjecaja (sunce. na kojoj se počinje s postavljanjem ploča horizontalno postaviti uže i vertikalno odrediti smjer.užarena žica • Ploča od mineralne vune .Izvedba Obrada Obrada Priprema gradilišta Profesionalni savjet Priprema gradilišta Mortovi za sistem isporučuju se u silisima na pritisak ili slobodni pad ili u papirnatim vrećama.lac ijs da ra Ob ba ed Izv S) (TI S D W mi te sis kiV izo ko ns pli To Toplinsko izolacijski sistemi . 2.nož.ručna-. Preporučljive su i prikladne mreže za zaštitu fasade. Konstruktivnim mjerama potrebno je usmjeriti oborinsku vodu od fasade. • Priključak za vodu 3/4 Zoll.5 x 2. Sokl profili od aluminja sa SP profilima koji vire služe kao vodoravni završetak sistema i kao pomoć pri postavljanju prvog reda. Rezanje izolacijskih ploča Primjerenim alatom za rezanje izolacijske se ploče mogu rezati na potrebne dimenzije: • EPS-izolacijske ploče . udari kiše).5-4.To su obično zastor od šljunka odnosno sloj koji smanjuje kapilarnost. U području podnožja (min 30 cm visine) i ispod gornjeg ruba terena upotrijebiti RÖFIX izolacijske ploče za podnožja. Sokl profili učvršćuju se u razmaku od 30 cm RÖFIX SD-80 pričvrsnicama. Podnožje izloženo špricanju vode Završni profili moraju se montirati vodoravno i bez šupljina. ručna pila ili ubodna pila • Izolacijske ploče od pluta .0 bar ili pumpu za povećanje pritiska • Prostor za silos (2. ručna pila • Ploče od mineralne pjene . kružna ili tračna pila 306 . Izvođenje podnožja Prije početka radova potrebno je na zgradi odnosno površini fasade.5 m) s drvenim postoljem i mogućnost prilaza Postavljanje skele Kod postavljanja skele mora se paziti da je dužina sidra skele u skladu s debljinom sistema. kružna ili tračna pila • Diffutherm-izolacijske ploče . vjetar.ručna-.WDVS (TIS) . Za rad sa silosima na pritisak ili slobodni pad potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete: • Strujni priključak:380 V. 20-25 Amp.oscilirajuća brazdasta žica. min. da je osiguran dovoljan razmak između zidnih površina (radni prostor) u skladu sa zaštitom na radu i da u voda ne može prodrijeti uzduž sidara (bušiti ukoso prema gore).

Pričvršćivanje se vrši sa sistemskim pričvrsnicama RÖFIX DTS-H (min. 307 . a visina je 2 cm. 3 cm debelu točku veličine dlana. nakon 2 dana stvrdnuto i opteretivo Ručno nanošenje ljepila Kod normalnih podloga ljepilo nanosimo po rubovima trakasto. 30 mm dubina sidrenja. Odvajanje fasade i sokla uvijek sa sokl profilom ili SP profilom.Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Strojni nanos mase za lijepljenje RÖFIX pištoljem za lijepljenje nanijeti tako da se u skladu s tolerancijom podloge postigne kontaktna površina od min. 6 Stk. Širina pruge iznosi 5 cm. 40 %. 5 cm široku prugu i u sredini ploče min. 20 cm).Toplinsko izolacijski sistemi . 3 kom. S tim da oko ruba ploče nanesemo ca.5 cm. a u sredini ploče točkasto. Ne miješati s drugim materijalima Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana na drvo Izolacijske ploče postavljaju se čvrsto spojene (bez fuga) (preklop min.Izolacijske ploče moraju se trajno i čvrsto spojiti jedna uz drugu.. Lamelne ploče od mineralne vune pritisnemo na svježe ljepilo i poravnamo.Zaštititi drvo od vlage.vl. Pričvršćivanje ploča od laganih drvenih vlakana Obrađivati se smiju samo neoštećene i suhe ploče. To se postiže rubnom prugom i 2-3 pruge na unutarnjoj površini ploče./ploči kod masivne podloge) ili s pričvrsnicama iz plemenitog čelika. (RÖFIX zupčasti gleter R12/R16) Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata Strojni nanos ljepila na podlogu (dvostrano premazane lamele): Kod dvostrano premazanih lamela od mineralne vune nanosimo ljepilo na podlogu (zid) u obliku vertikalnih pruga. Ljepilo je pri 15 C i 50% rel./podlogu kod razmaka 62. 70 % površine. Prije i za vrijeme obrade ploče se moraju zaštititi od vode. Svi spojevi se moraju zatvoritiPridržavati se zone špricanja vode od 30 cm (upotrijebiti EPS). Kod ravnih podloga možemo nanijeti mort za lijepljenje po cijeloj površini sa zupčastim gleterom s min. Pištolj držimo blizu površine ploče da postignemo ravnomjeran nanos.Kod ploča od mineralne pjene (MINOPOR) moramo radi mekane strukture prekriti izolacijsku ploču cca.WDVS (TIS) ./podlogu kod razmaka 83. 12 mm širokim zubom.3 cm ili 9 Stk.

da postignemo jednakomjerno sniženje napetosti. Tek tada se reže višak izolacijske ploče.Toplinsko izolacijski sistemi . da postignemo jednakomjerno smanjivanje napetosti. min. To kod izloženosti samo jedne strane može dovesti do deformacija. Preklapanje neka bude 25 cm.može biti sigurno utisnuta.Prekomjerni izolacijski materijal darf dabei bis auf eine Restdicke vom mindestens 3 cm aus der Rückseite der Dämmplatten herausgeschnitten werden. Postavljanje izolacijskih ploča Kod izolacije špaleta prozora i vrata kao i kod nadvoja. Prethodno napravljeni zaštitni element Na mjeru prethodno napravljeni zaštitni element (nepremazan ili s unutarnje strane armiran) sa sistemskim ljepilom ugraditi. Nepresvučene elemente prije ugradnje armiramo. Na rubovima zgrade čitave ploče ili polovice položimo na češalj. bez armiranja) • Ugradnja žaluzina • Zaštitni element (s-Mass).Prema potrebi s RÖFIX sistemskim pričvrsnicama dodatno pričvrstiti u razmaku od ca. Spojevi ne smiju biti posmaknuti. da izolacijska traka-nakon vezanja ljepila izolacijske ploče na fasadu. 40 mm 308 . Na kraju ljepimo izolacijske ploče sa fasadnim ljepilom na zaštićenu površinu. Ploče na uglovima koje vire odrežemo tek kad se stvrdne ljepilo. Postavljanje izolacijskih ploča Pokretne fuge moraju se obraditi. Postavljanje izolacijskih ploča U pravilu se postavljaju samo čitave izolacijske ploče.Izbočeni dijelovi kao npr.WDVS (TIS) . Kako bi se izbjegla oštećenja izolacijski materijal bi se trebao držati u hladu i obrađivati na sjenovitim područjima. Sivo obojane EPS-izolacijske ploče se zbog tona pod utjecajem sunca mogu zagrijati. Kod mineralne pjene ispuniti s RÖFIX MINOFILL-om. Radi dozvoljenih tolerancija fuge preko 2 mm ispunimo trakama od istog materijala. na uglovima zgrade izolacijske ploče položimo na češalj.Izvedba Obrada Postavljanje izolacijskih ploča Profesionalni savjet Postavljanje izolacijskih ploča Izolacijske ploče dobro sljubimo jednu do druge. Prije izoliranja kalupa moramo kalup zaštititi RÖFIX Univerzalnim ljepilom (kao vezivni most). Ploče postaviti ravno i glatko. 25 cm . izolacijske ploče na fasadi moraju sezati toliko preko ruba špalete. Moguće je i zasjeniti skelu mrežom.ormarići za rolete ili izbočine deka prekrivaju se po mogućnosti bez preklopa izlolacijskih ploča. • Debljina izolacije • Prozorski otvor (gotovi izolirani prozorski otvor.

utiskuje se u ravnini s površinom izolacijske ploče i usidre se.Toplinsko izolacijski sistemi . Pričvrsnicu postaviti u istoj ravnini s pločom.Kod šupljikave opeke upotrijebiti višenamjensku bušilicu RÖFIX MZB-8 KARAT. Postavljanje specijalnih pričvrsnica RÖFIX pričvrsnicu obrađivati Hilti-strojem. Dužina pričvrsnice odgovara debljini izolacije. Izolacijske ploče marke MW-PT s okomitim vlaknima zahtjevaju promjer šešira pričvrsnice od najmanje 140mm. Bušilica s udarima koristi se samo kod normalnog betona i pune opeke.B iliC potrebno je testirati čvrstoću na licu mjesta. Moramo uzeti u obzir duže vrijeme stvrdnjavanja pri hladnijem vremenu. Odgovarajuća jačina naboja je u skladu s čvrstoćom podloge. Provjeriti čvrstoću pričvrsnice. Šeširić viri u dužini proširenja čahure tiple. Deformirane ili loše pričvršćene pričvrsnice odstraniti i postaviti nove. Nož STRalata obrezuje izolaciju oko šeširića pričvrsnice. Navojna prićvrsnica (STR-princip) Izbušiti rupu (Ø 8 mm) u nosivoj podlozi (dubina rupe: 40 mm).15 mm.WDVS (TIS) . Bit Torx T40. a ne kod šuplje opeke ili blokova. STR-alat izvući laganim okretom u lijevo. Kod betona pričvrsnica mora biti u betonu. Kod toplinsko-izolacijskih ploča preporučuje se pokrivanje izolacijskom pločicom (rondelom). Ako se postojeća podloga ne može klasificirati po kategorijama A. STR-alat postaviti (montira se na uobičajenu bušilicu). Postaviti na dubinu bušenja = duljinu pričvrsnice + 10 . Nastalo udubljenje zatvoriti STR-Rondelom (EPS ili mineralna vuna).Izvedba Obrada Strojno pričvršćivanje Profesionalni savjet Izbor pričvrsnica Kod izbora pričvrsnica paziti da odabrana odgovara dopuštenoj prema ETAG 014. Zaključno se može čekićem zakucati ili stegnuti sporohodnim odvijačem (max. Pričvrsnica se postavlja na prednju cijev stroja. Bušenje rupa za pričvrsnice Tek nakon stvrdnjavanja ljepila početi s bušenjem. Istovremeno šeširić pritišće izolacijski materijal ispod. Vijčanu tiplu uvrnuti sve dok ne sjedne na izolacijku ploču. RÖFIX učvršćivač za bušenje stavlja se u Hilti-bušilicu TE SX i čelična čahura se bušenjem utiskuje u podlogu. 309 . 400 O/min) uklj. Potavljanje teleskopskih pričvrsnica RÖFIX NDT-8Z teleskopska pričvrsnica može se zabiti ili vijčati. Sve dok ljepilo ne stvrdne ne smijemo postavljati pričvrsnice.

trake. tako da se podudara s površinom izolacijskih ploča. Fuge koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i "švedski rez" Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Nakon završetka žbukanja/ličenja folijska traka se pažljivo skida u smjeru strelica. te se postavljanjem izolacijskih ploča komprimira skoro do ishodišne debljine Odrezani dijelovi moraju biti tupi. te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir Prozirnu foliju otpornu na propuh fiksirati na okviru prozora. tj. Razdvajajući prorez: žbuka se prije potpunog protvrdnjavanja proreže do podloge. Fuge ostaju vidljive.Izvedba Obrada Priključni i zaključni profili Profesionalni savjet Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja. kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP.Toplinsko izolacijski sistemi . gustu traku direktno s role zalijepiti na dio građevine.Za kutove traku odrezati i iztupiti. ne voditi oko kuta 310 . kako bi ustanovili da li je podloga pogodna za ljepljenje Prije obrade proizvod čuvati na hladnom Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitina vezica se preklopi prema naprijed. a na mjestu gdje je pukla skida se Uklanjanjem zaštite komprimirana PUR traka se otvara i ekspandira Prekomprimirani početni i završni dio odrezati Priključci za prozore i vrata s Letvicom sa mrežicom W29 Provesti probu ljepljenja. Ovim se dopušta ekspanzija hidroizolacijske trake za fuge Izolacijska traka za fuge 2D Nakon skidanja zaštitne folije sa samoljepljivog dijela.WDVS (TIS) . da bude oko 3 mm više unutra Hidroizolacijska traka bez problema može ekspandirati u elastičnoj zoni zrna (u potpunosti). Na ljepljivoj strani trake vanjske folije pričvrstiti pokrovnu foliju za prozore.

30 mm Profil za radnu rešku -RÖFIX DUO-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil na izolacijske ploče zalijepiti armirajućom žbukom (ljepilom) Krovni zaključni profil Završni profil krova prema krovnom opšavu. Montaža na izolaciji Završni profil krova Otvorene završetke sistema (npr. Fuga ne smije biti uprljana mortom Diletacijske fuge ne smiju se izolirati. između rogova za sistemsko prozračivanje.krovni priključci itd. Profil na stražnjoj strani zida se može presavinuti preko ruba ili lomljenjem skratiti Sudari profila se spajaju i stabiliziraju pomoću specijalnih nastavaka (priloženi) Dilatacijski profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Krakovi profila se stiskaju. Kod spajanja profila s ostatkom mrežice napravi se preklop.) osigurati RÖFIX-izolacijskom letvicom ili pričvrsnicama na rubnom području.WDVS (TIS) . te mrežicu u potpunosti prešpahtlati Svi sudari moraju se 10 cm preklopiti (ostatak mrežice) Armiranje mrežicom na površini provodi se samo do rubova.područje sokla.Izvedba Obrada Zaključni profili Profesionalni savjet Okapni profil Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera U području kuteva temeljnu/armaturnu žbuku nanijeti.petlja za fuge postavlja se u fugu. te ju nije potrebno postavljati okolo Limeni završni profil -RÖFIX FIN-TEX Profil pomoću škara skratiti do željenih mjera Profil nataknuti na lim. profil postaviti horizontalno i utisnuti ga. 311 .vrata. a ploče za izolaciju moraju biti postavljene tako da nastane fuga od minimalno 5 mm tj. PVC. te se profil s ostatkom vezice postavlja u armirajuću žbuku i prešpahtla se.Toplinsko izolacijski sistemi .prozora.

izolacijske ploče. mineralne vune i pluta.Toplinsko izolacijski sistemi .tvrde pjene za ležaj podrožnice kod nadstrešnica. Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. mineralne vune i pluta. Montažni cilinder (EPS) Montažni cilindar ZyRillo EPS -tvrda pjena za montažu pridrživača.) Zbog tehničkih osobina. uključen alat za frezanje.Izvedba Obrada Montažni elementi Profesionalni savjet Element za montažu prozora Nosivi element K1-PH Kao podloga za montiranje prozorh bez toplinskog mosta prozora.tvrda pjena za montažu bez toplinskog mosta vodilica/ zaštitnih rešetki (francuski balkoni). (uključuje 3 pričvrsnice) Može se upotrijebiti kod izolacijskih materijala od EPS-a. mineralne vune i pluta. Upotrebljivo kod EPS izolacijskih ploča i izolacijskih ploča od mineralne vune. moguća je primjena i kao podložak za različite ostale montaže.nosača oluka itd. Nosivi kutnik u PU-tvrdoj pjeni Nosivi kutnik PH PU. uključene 3 pričvrsnice Upotrebljivo kod izolacijskih materijala od EPS-a. okretnih i kliznih stijena. Quadroline PU Montažni kvadar Tlačni podložak od PU ..klizača i reklamnih ploča i sl. DoRondo Montažne rondele PH Montažni kvader . 312 . laganih ploča i toplomjera i sl.PE ili PH DoRondo Montažne rondele PH Pričvrsna rondela za montažu vodilica za zavjese.EPS ili PU Quadroline EPS Montažni kvadar Podloga za montaže (npr. uključen alat za frezanje i PUR -ljepilo. držač konzole. nosivih vješalica. itd. Montažne rondele . Uptrebljivo za EPS . nosača oluka. pridrživača.WDVS (TIS) . nosača vješalica.

Izrađivanje uglova slijedi kao i kod rubova bez profila s 10 cm preklapanja u skladu s površinom. Ovisno od izolacijskog sistema upotrijebimo različite mase za armiranje (masa za izravnavanje. sušenja. debljinama sloja. Kod polaganja prvoga sloja mrežicu ne preklapamo. hodnici) preporučamo mrežicu za armiranje nanijeti u dva sloja. Zaštitni kutnici. mort za armiranje). Priključak izvesti s 10 cm preklapanja. uložiti prije armiranja površine te tako fiksirati da se rub pruge postavi pod cca. Postoje i konfekcionirane trakice mreže za racionalnu obradu. vrata. ulazi. koji služe za zaštitu od oštećenja nanose se ili na temeljnu ili na završnu žbuku. Dijelove građevine (prozore. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Izrada rubova Kod upotrebe rubnih profila s mrežicom od tekstilnog stakla i kutnika s mrežicomnanijeti temeljnu žbuku u širini predviđenih krakova tako da se rubni profil i krak mrežice mogu uložiti.Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Diagonalno armiranje Na uglovima otvora prozora i vrata potrebna su dijagonalna pojačanja.) potrebno je prije obrade prekrititi. Da bi postigli udarno čvršće žbuke (npr. 2-3 dana) možemo početi sa armiranjem površine izolacijskih ploča. Utore mrežice tekstilnog stakla na jednoj strani cca. u različitim min. Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Poslije sušenja ljepila (poslije ca. Nakon određenog vremena čekanja. Pruge obično iznose 20 x 40 cm. 45 °. 20 cm provesti oko rubova i najmanje s 10 cm preklopa uložiti u temeljnu žbuku.WDVS (TIS) . Armiranje toplinsko-izolacijskih ploča Mrežicu za armiranje polažemo vodoravno ili okomito da ne dođe do nepotrebnog kontakta. tj. Radne fuge: Konstruktivne ili radne fuge ne smiju se prežbukati. može se izvesti stručno fugiranje prema vrsti profila Izrada rubova Izrađivanje rubova bez gotovih profila izvesti u skladu s površinom. itd.Toplinsko izolacijski sistemi . 313 . okvire prozora. Na vanjskom dijelu trebaju se postaviti odgovarajući profili za žbuku.

Eventualne nakupine mase potrebno je nakon sušenja otkloniti.Debljina sloja 5 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 5 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 16 pročešljati.Izvedba Obrada Armiranje površine Profesionalni savjet Armiranje . Nakon 5.Debljina sloja 5 mm (DS): Srednjeslojni postupak sa debljinom sloja 5 mm: • RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sistem • RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom vunom • RÖFIX MINOPOR toplinsko-izolacijski sistem sa mineralnom pjenom • RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sistem od pluta • RÖFIX DIFFUTHERM toplinsko-izolacijski sistem od drvenih vlakana Na svim spojevima s graničnim dijelovima i probojima u sistem armaturni sloj treba se odvojiti rezom sa zidarskom žlicom kako bi se izbjeglo nekontrolirano trganje. Armiranje. RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati. 10 cm širine oštro na mrežici skine. Po potrebi ravnomjerno razvući letvom.Debljina sloja 3 mm (DS): Armiranje izolacijskih ploča: Mort za armiranje 2-3 dana nakon ljepljenja (ovisno o vremenu i eventualnom pričvršćivanju) nanijeti u zadanoj debljini od 3 mm te zatim s odgovarajućom RÖFIX zupčastim gleterom R 12 pročešljati RÖFIX P50 mrežicu za armiranje utisnuti u mort i u potpunosti gleterom poravnati . 314 .Debljina sloja 3 mm (DS): Tankoslojni postupak sa debljinom sloja 3 mm: RÖFIX W50 EPS-toplinsko-izolacijski sistem RÖFIX POLY EPS-toplinsko-izolacijski sistem Kod prekidanja rada na nekoj površini potrebno je pripremiti preklapanje mrežice za nastavak rada tako se masa za armiranje na cca. Kako bi se postigla ravnomjerna površina preporučuje se tankoslojna obrada slijedećeg dana.7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Završavanje armaturnog sloja Treba izbjegavati prekomjerno zaglađivanje armaturnog sloja kako bi se izbjeglo stavranje slojeva siga na površini (posebno kod cementnih masa za izravnavanje).7 dana čekanja (ovisno o vremenu) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka Armiranje . Armiranje.WDVS (TIS) . Po potrebi ravnomjerno razvući letvom Nakon 5.Toplinsko izolacijski sistemi .

plastika) izvesti željenu strukturu. potrebno je završno u dva sloja na ROFIX 715 nanijeti RÖFIX Silikonsku boju. podlogu dobro premazati nerazrijeđenim RÖFIX UNI grundom (vanjska) i RÖFIX IN grundom (unutarnja). vodoravno. vremensku otpornost. Zaribanu žbuku nanijeti ravnomjerno u veličini zrna. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. Da bi poboljšali vodoodbojnost.fina žbuka). 315 . ili žlicom/četkom (premaz žlicom ili struktura kistom) Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturiranje Redovito čišćenje strukturnog alata je važno! Štititi od smrzavanja. 1 sloj žbuke oštro razvuci. sloja pricekati lagano stvrdujavanje.Minimalno 24 sata prije nanošenja završne žbuke. Finu žbuku nanijeti nahrdajucim celicnim gleterom opcenito v dva sloja. Naknadno bojanje mineralnih završnih žbuka na TIS: Kod mineralnih završnih žbuka nije potreban prethodni postupak grundiranja podloge. na prethodno pripremljenu podlogu. 7-10 dana. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom Neravnine na podlozi prethodno izravnati odgovarajućom masom za izravnavanje (z.Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Priprema podloge za pastozne završne žbuke na TIS Najranije nakon 5-7 dana stavljati sloj. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati.) Nanošenje završne žbuke na TIS: Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Prije nanošenja. Naknadno bojanje izvodimo na mineralne završne žbuke nakon njihovog sušenja što je ovisno o vremenu. a prije nanošenja 2. fen) i kiše Nanošenje universalnih završnih žbuka na TIS: Žbuku nanijeti celicnim gleterom ravnomjerno u debljini zrna. Na kraju s odgovarajucim gleterom (stiropor. RÖFIX Renostar. RÖFIX 57 i sl. okomito) Finu žbuku potrebno je strukturirati odgovarajućim gumiranim gleterom od mahovine ili plastičnim gleterom za zaribavanje (strukturna. utjecaj okoliša i ravnomjernost boje. pomoću čeličnog gletera/žlice Finu žbuku s nehrđajućim čeličnim gleterom/žlicom u pravilu u dva sloja nanjeti na pripremljenu podlogu Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" Strukturiranje završne žbuke na TIS: Zaribanu žbuku s odgovarajućim gleterom (stiropor-/plastika) prema želji strukturirati (kružno. pomoću četke ili valjka od janjeće kože Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.WDVS (TIS) . Prema iskustvu min.Toplinsko izolacijski sistemi .B.

Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Žbuku za nanošnje žlicom upotrebljavamo samo kod srednjeslojnih armaturnih sistema. pa se zbog toga prethodno mora provjeriti Idealno vrijeme je postignuto. 1mm. te kada ga izvodi iskusni radnik. Svježe nanesenu šeranu žbuko potrebno je zupcastim gleterom ili krtacom ujedneciti.WDVS (TIS) . jer je od velike važnosti tehnika nanošenja zbog izvedbe strukture Vezane površine bez prekidanja premazati metodom "mokro na mokro" 316 .Toplinsko izolacijski sistemi .4 strukoj debljini zrna (npr. Nanošnje Kellenwurf žbuke na TIS: Nanošenje pomoću odgovarajuće žlice Učinkovito nanošenje nastaje ako se nanosi odozgo prema dolje. kada se ne lijepi za letvu Nakon određenog vremena sušenja. kako bi se smanjio unos zraka. Poslije i sušenja armaturne žbuke nanosimo RÖFIX masu za ljepljenje u debljini sloja ca. Debeloslojne završne žbuke (šerane žbuke) na TIS: Žbuka se nanosi odozgora prema dolje u 3 . kada zrno s letve "skače" tj. površinu je potrebno pomesti. Na nju svježe na svježe nanosimo RÖFIX 750..12 mm kod 3 mm šerane žbuke). Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Žbuku ravnomjerno šerati letvom za šeranje. 10 . Vrijeme šeranja ovisi o vremenu. Na gradevinsku cjelinu žbuku nanijeti bez prekida.Izvedba Obrada Nanošenje završne žbuke Profesionalni savjet Nanošenje debeloslojne završne žbuke na TIS: Jako upojne podloge prethodno ravnomjerno navlažiti vodom ili premazati odgovarajućim premazom (RÖFIX usporivač sušenja) Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Silikonskim dubinskim grundom Temeljne žbuke nahrapaviti rešetkastim gleterom Glatke betonske površine pregletati RÖFIX 55 SIVOM ili RÖFIX 57 BIJELOM masom za izravnavanje.

4. 5 mm 1 m2 površine sa 3 mm debljine sloja = 3 l ljepila Masa za lijepljenje/ armiranje Temeljne žbuke Litre/ Tone Površin a za lijepljenje ca.8 2.2 ca. 4. 710 ca. 720 40 % 40 % 70 % 40 % 40 % 40 % 2 2.Izvedba Obrada Kalkulacija potrošnje kod ljepljenja Dodavanjem laganih dodataka povećava se izdašnost i elastičnost ljepila.8 9. 950 ca. (kg/m2) maks.9 ca. pri čemu se smanjuje napetost. Kalkulacija potrošnje kod armiranja Pozitivno djelovanje izdašnosti na potrošnju materijala očituje se također kod armiranja.2 ca. 5. 40% prekrivanja.WDVS (TIS) .3 ca. 5. Modul elastičnosti E snižava se. 3.2 7. a time i mogućnost nastanka pukotina.7 9.te sa debljinom sloja ljepila od 1 cm.6 7. 4.4 4 5. Ovo poboljšanje očituje se ne samo u obradivosti nego i u tehnici rada. Armiranje Zadana debljina žbuke NPD 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm Lijepljenje 5 mm (kg/m2) 8 mm (kg/m2) 10 mm (kg/m2) Armiranje Lijepljenje / Armiranje (kg/m2) min.8 9 7 7 7 9. (kg/m2) RÖFIX Unistar LIGHT RÖFIX Unistar BASIC RÖFIX Unistar POR RÖFIX Polystar RÖFIX W50 RÖFIX Dieplast S ca.4 ca.1 ca. Ukoliko se ne lijepi po cijeloj površini. Kao osnova za izračun potrošnje ljepila služi ON-EN 18202 norma tolerancija u visokogradnji. 4.6 12.6 5.4 ca. 5.4 5.6 5. a koji iznosi ca.8 3. zahtijeva se min.7 2.Potrošnja ljepila za armiranje ovisi o debljini 1 m2 površine sa 1 mm debljine sloja = 1 l ljepila 1 m2 površine sa 5 mm debljne sloja = 5 l ljepila nanosa.4 litre mokrog morta. 720 ca. 4.8 ca.2 ca.6 ca. Norma zahtijeva da ravnina zida ne odstupa za više od 1 cm.8 2. 3 mm ili ca. 720 ca. 4.potrebno je računati s potrošnjom od min.8 9. 990 ca.5 ca.Ukoliko se ljepilo nanosi na 1m2 površine sa 40 % prekrivanjem.1 9.8 317 . 7 ca.1 12. 4.Toplinsko izolacijski sistemi . 70% sa MINOPOR ili 60% kod lamela.

318 G R A ÐE V I N S K E B O J E .

GRAĐEVINSKE BOJE 318 .355 Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 322 322 323 324 325 Priprema građevinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 326 326 323 328 330 Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 332 332 323 336 339 Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Obrada 340 340 323 347 DecorLine Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 348 348 352 354 319 .

Djeluju smirujuće i osvježavajuće. Dajte se inspirirati. Pritom se ne traži samo šarenilo. Hladne boje osiguravaju distancu. Igrajte se bojom! U idealnoj mješavini krije se vizionarska briljantnost. Fino stupnjevane nijanse. zidom. Bojama možete pobuditi određena raspoloženja ili svojim prostorijama dati novo ozračje. RÖFIX Građevinske boje . Originalne boje. kao gašeno vapno. djeluju poticajno i aktiviraju. Tamne boje djeluju tmurno. Svijet je prešaren da biste ga obukli u bijele tapete. drvom. pasivne su i ostavljaju dojam stručnosti i funkcionalnosti. vapno i glinene boje sve do silikonskih boja. betonom naša paleta boja razvija stil i estetiku.Građevinske boje Građevinske boje Stvoriti atmosferu s RÖFIX svijetom boje RÖFIX je partner otvorena duha. 320 . RÖFIX boje su za svako "platno" u unutarnjem i vanskom prostoru. ostavljaju dojam blizine i intimne ugodne atmosfere. Ponovno se traži boja.funkcionalne i dugotrajne Proizvodna paleta sastoji se od čisto mineralnih premaza. Dobro promišljeni koncepti za usklađivanje čovjeka i arhitekta. RÖFIX svijet boja oživljavaja iluziju. metalom. Pronađite Vaš osobni ton: Svijetle boje djeluju lagano i vedro. ograničavajuće i posreduju skrovitost. Beskrajne varijacije daju individualan ton fasadi i unutarnjem prostoru. ekstremni dizajn i neobične nijanse želite? RÖFIX ostvaruje svaki san s osjećajem za boju. stvaraju se atraktivni životni prostori s atmosferom. Tvorničke kontrole odnose se i na sirovine i na gotove materijale prije isporuke. U kombinaciji sa staklom. Kvaliteta i osiguravanje kvalitete uvijek stoje u prvom planu. imajte hrabrosti za boju. posreduju dojam širine i svaku prostoriju čine većom.već sklad različitih elemenata u boji koji budi vaša osjetila. Tople boje U svijetu RÖFIX boja i materijala stalno se stavljaju novi akcenti. silikatnih boja. disperzivnih premaza te zaštitnih slojeva s pripadajućim grundom odnosno razrjeđivačima. rafinirane kombinacije i tehnike odvode u uzbudljive dimenzije.

Vaš ličilac i izvođač fasade znaju.Građevinske boje Oblikovanje fasada i zaštita RÖFIX vanjskim bojama Vizualni dojam fasade stvara se oblikom. Uređivanje prostora s RÖFIX unutrašnjim bojama. Radi li se o renoviraju. posvuda je odlučujuća zaštita od vlage. Tonovi boje su važan sastavni dio arhitekture. Oblikovanje fasada s RÖFIX OBJEKT-DIZAJNOM Fasada je posjetnica kuće. Pritom se ispunjavaju svi tehnički zahtjevi. Temeljito planiranje. 321 . ekonomične su u obradi i redovito se testiraju. bojom i svojstvima materijala. znanstveno dokazano djelovanje boja. Paleta boja je pregledna i učinkovita. Elegantnim kompozicijama boje. Pri tom veliko značenje ima i izbor boje.roefix. Kod oblikovanja unutrašnjih prostora važno je kombinirati estetiku s funkcionalnošću. moderniziranju ili novogradnji. rafiniranim prozorima i vratima kao i poljima kontrasta boja.com. Pored tih estetskih osobina odlučujuće su i funkcionalnost i trajnost. Informirajte se kod Vašeg RÖFIX stručnog savjetnika ili na www. Mora se optički prilagoditi kući i štititi dugoročno materijal gradnje. Ne upotrebljavaju se omekšivači i otapala što garantira standarde kvalitete i zdrav unutarnji život. Održavanje vrijednosti zaštitom od vlage. spretnost i optimalna kvaliteta proizvoda dugoročno se isplate. Kvalitetna kolekcija RÖFIX unutrašnjih boja optimalno podržava te zahtjeve. Psihologija boja opisuje objektivno. Dajte svojoj fasadi lice. RÖFIX vanjske boje ispunjavaju taj zahtjev i uvjerljivi su visokim standardom kvalitete i optimalnom kvalitetom obradivosti. kako istaknuti postojeće građevinske elemente i ostvariti tonovima boje igru svijetla i sjene. Na vizualnom dojmu moraju se dokazati arhitekt. ličilac i proizvođač. Vaša će kuća mamiti poglede. Pod velikim potencijalom oblikovanja misli se na kreativnost i individualnost. RÖFIX Vas podržava u odluci s originalnim uzorcima žbuke i RÖFIX OBJEKT DIZAJNOM.

Masa za izravnavanje Osnove / Vrste MASA ZA IZRAVNAVANJE Osnove / Vrste Masa za izravnavanje neravnina Rijetko kada uspijeva da se žbukom ili betonom izrade takve površine koje su spremne za ličenje. RÖFIX nudi različite vrste (veziva) ovisno o zahtjevima. I gipskartonske ploče i stare žbuke mogu se jednostavno obraditi tim proizvodima. Kao podloga odgovaraju beton. mramornog brašna i stirolakrilata može se izvrsno obrađivati i ručno i strojno.te Vrs / ve no Os nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Manteca . Stoga se primjenjuju prozirne mase za izravnavanje. gips kartonske ploče. gipsane ploče. vapneno-cementne temeljne žbuke i dr. 322 . Asortiman čine vapneno-cementne. na bazi vapna. Zidne i stropne površine kao i gotovi tvornički elementi mogu se premazivati s RÖFIX MANTECA. kako bi se otklonile neravnine i oštećenja. vapnenodisperzivne kao i čiste disperzivne mase za izravnavanje. Ta masa za izravnavanje.sinonim univerzalnosti Za racionalno premazivanje velikih površina zidova i stropova nužna je univerzalna masa za žbukanje i izravnavanje koja je izuzetno postojana. ravnomjerno ravne površine za nanošenje boje. Čak iako su gornje površine ravne i glatke. one se lako oštete zbog grube svakodnevnice na gradilištu. Tako nastaju glatke.

Disperzivno vezivno sredstvo Disperzivna masa za izravnavanje Umjetna smolabaza Masa za izravnavanje Žbuka za renoviranje Masa za izravnavanje Vezivo sredstvo Zračno vapno Bijelo vapno baza Karbonatizacija.Građevinske boje .Masa za izravnavanje Osnove / Vrste Područja primjene Masa za izravnavanje RÖFIXMase za izravnavanje dostupne u različitim vrstama vezivnih sredstava (ovisno o zahtjevanom profilu). gips-karton ploča ili izravnavanje neravnina na podlozi. Disperzivno vezivno sredstvo Masa za izravnavanje Zračno vapno. Hidratacija Cement -baza Protvrdnjavanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Na mineralnu podlogu Na organsku podlogu Na betonsku podlogu Na gotove montažne elemente Na gips-kartonske ploče Osobina Mogućnost špricanja Mogućnost filcanja Mogućnost gletanja Armiranje vlaknima Armaturna mrežica Karbonatizacija Karbonatizacija Stvaranje filma Karbonatizacija Hidratacija ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ - ++ - + + ++ ++ ++ Legenda Pogodnost/Osobine: ++ = odlično / + = uvjetovano / . RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Renostar RÖFIX Manteca Kratki opis Masa za izravnavanje Zračno vapno. Slijedeća tablica pokazuje mogućnosti primjene i odgovarajuće osobine. Služe za obradu betonskih površina.nepogodno RÖFIX 57 - 323 .

1 kg/m2 • Specifična težina: 1.du vo oiz pr o ci da Po nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .Masa za izravnavanje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Masa za izravnavanje RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje Područja primjene: • Pravilno zamiješana. gotovih elemenata. tankoslojna masa za izravnavanje. šupljina i drugih udubljenja • Potrebno premazati odgovarajućim premazom Osobine: • Izvrsna kvaliteta obrade • Dobra prionjivost • Mogućnost brušenja Sastav: • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Vapno • Disperzivno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (mineralni) • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. vlaknima armirana masa za izravnavanje grubih untarnjih zidova.cementnih temeljnih žbuka • Dobra kvaliteta obrade. • Za oblaganje donjih slojeva stropa. gotova za uporabu. 1.cementnih temeljnih žbuka • Mogućnost brušenja • Dobra kvaliteta obrade. gotova za uporabu. Za unutarnje zidove. gotova za uporabu tankoslojna masa za izravnavanje. • Potrošnja: ca. • Za izravnavanje fuga kod gipsanih ploča. zidnih građevinskih ploča. prirodno bijela masa za gletanje i žbukanje. moguće špricati. • Univerzalna.8 kg/m2 • Specifična težina: 1.35 kg/ltr. strop. Način dostave: 324 . žbukane i gipsano kartonske podloge. 0. mogućnost špricanja • Univerzalna primjena • Pravilno zamiješana. kao i za izravnavanje vapneno .2 kg/m2/mm • Specifična težina: 1. zidnih građevinskih ploča. kao i za izravnavanje vapneno . žbukane i gipsano kartonske podloge. betonske.7 kg/ltr.7 kg/ltr. moguće špricati. • Potrošnja: ca. strop. prirodno bijela masa za gletanje/žbukanje. • Za oblaganje donjih slojeva stropa. • Univerzalna. • Visoko izdašna. gotovih elemenata. mogućnost špricanja • Visoka izdašnost • Mogućnost brušenja • Pravilno zamiješana. betonske. Za unutarnje zidove. tankoslojna masa za izravnavanje.

Na glatkim površinama radi se na taj način.da ra Ob nje va na av izr za sa Ma eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . da se stvara takva površina koju je moguće tapacirati ili špricati.Masa za izravnavanje Obrada Obrada Obrada pastoznih vapnenih masa za izravnavanje Profesionalni savjet Prethodna obrada podloge Podloga mora biti suha.) potrebno je prije obrade prekrititi. Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 325 . Fuge građevinskih elemenata pregletati i fugirati Jako upijajuće podloge prethodno premazati RÖFIX Hidrosol dubinskim grundom Dijelove građevine (prozore. površinu izbrusiti pomoću papira za brušenje granulacije 180/200. Izbjegavati premješavanje Nanošenje Nanošenje pomoću odgovarajućeg nehrđajućeg čeličnog gletera /žlice Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Naknadna obrada Sa špahtlom na nastavku materijal se ravnomjerno nanosi i gleta.5 dana stajanja. alge). okvire prozora. nosiva i bez nečistoća (npr. Ne miješati s drugim materijalima. Nakon toga površina je spremna za ličenje. Da bi se postigla površina koju bi bilo moguće premazati potreban je još jedan radni korak Upute za obradu Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Miješanje Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Kratko promiješati. čađa. itd. prašina. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima) Pri ispravljanju neravnina moguće je nakon 3. vrata..

Pješčane podloge se vežu • Povećava se vodoodbojnost Izoliranje premazima za izolaciju Izolacijske boje su temeljni premazi koji sprječavaju nastanak štetnih supstanci na budućem premazu ili vežu topljive tvari koje prodiru. vodene mrlje. Ta vrsta premaza suši se u pravilu bez sjaja-mat i s malo napetosti i mora dati film bez pora. Pretežni dio onečišćivača predstavljaju nikotin. Nikotin etc. Za različite vrste onečišćivača okoliša upotrebljavamo izolacijska sredstva sa otapalom ili vodorazrjediva sredstva. prije no što ih se premazuje. u suprotnom su potrebna dva premaza s izolacijskim sredstvom.Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste PRIPREMA GRAĐEVINSKIH BOJA Osnove / Vrste Dubinsko grundiranje Nepigmentirani. • Upojnost podloge se izjednačuje i reducira • Pukotine se hidrofobiraju i postaju neaktivne • Prionjivost između porozne podloge i boje • Podloga se učvršćuje. vodenasti ili grundevi koji sadrže otopala nazivaju se dubinskim grundom. 326 . S odgovarajućim dubinskim grundom mogu se učvrstiti i površine mineralnih ili organskih žbuka i boja Silikonski dubinski grund pokazuje prije svega dobro hidrofobno djelovanje i dobro prodire.Veliku prljavštinu trebalo bi pokušati odstraniti (oprati). više ili manje ih učvrstiti. kako bi se trajno spriječilo prodiranje neželjenih tvari iz podloge.) • Reduciranje jake upojnosti Formuliraju se najčešće bijelo pigmentirane izolacijske boje na bazi specijalnih veziva. Među onečišćivače zidova ubrajamo i olovke i flomastere. Potrošnja i dubina prodiranja ovisna je o upojnosti podloge: važno je pritom da na površini ne smije ostati zatvoreni. koje se praše ili su oštećene vremenskim utjecajima. sjajni film.evi ate Vrs / ve no O kih aš gr em pr Pri es boj ke ns ađ Gr Građevinske boje . čađa i katran. eventualno ih istovremeno hidrofobirati i reducirati preveliku upojnost te egalizirati. • izoliranje mrlja od vode • Izoliranje tvari koje probijaju kroz podlogu (Lignin. Trebaju prodrijeti što dublje u upijajuće podloge.

Svojstva: ++ vrlo dobra / + zadovoljava / . učvršćivanje podloge. Ovisno o zahtjevima (upojnost.ne zadovoljava W=na bazi vode / L=na bazi otopala RÖFIX 90 + 327 .Priprema graševinskih boja Osnove / Vrste Područja primjene Građevinske boje-priprema RÖFIX Dubinski grund podijeljen je prema različitim vezivnim sredstvima.Građevinske boje . dubinsko djelovanje) navedeni proizvodi imaju različita svojstva. RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX W97 Kratki opis Vezivo Baza proizvoda/ Razrjeđivanje Primjena Unutarnja primjena Vanjska primjena Učvršćivanje mineralnih podloga Učvršćivanje organskih podloga Osobina Pigmentacija Popunjavanje Sposobnost prodiranja Reguliranje upojnosti Učvršćivanje Prionjivost Hidrofobost Izolacia od stetnih tvari Predpremaz organsko W Predpremaz organsko L Predpremaz mineralno W Predpremaz organsko W Predpremaz organsko W Predpremaz organski L ++ ++ ++ ++ + ++ ++ - ++ ++ + - + ++ ++ + ++ ++ + + ++ + + + ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole ++ ++ ++ + + Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole + ++ + + Silikatna boja/ žbuka ++ ++ ++ + ++ Silikonska boja/ žbuka ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie ++ ++ + + ++ organskie / mineralnie Moguće premazati sa Legenda .

25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. neravnomjerno upijajućih podloga. Za ujednačavanje jako/ neravnomjerno upijajućih podloga.15 .15 .25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.0. proziran Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0. mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza. tj.15 . neravnomjerno upijajućih podloga.pješčanih. tj. • Nepigmentirani.Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Priprema građevinskih boja RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikonski dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Silikatni dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX Hidrosol dubinski grund Područja primjene: • Nepigmentirani. • Za učvršćivanje slabih. • Za učvršćivanje slabih. Dodatno hidrofobiranje. Za ujednačavanje jako.vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.0. Osobine: • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Izjednačava upojnost podloge • Odbija vodu • Bez sredstava za otapanje • Visoka moć prodiranja • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Bezbojan. • Potrošnja: 0.pješčanih. Za ujednačavanje jako. Način dostave: 328 . • Vodenasti specijalni grund sa dubinskim djelovanjem.3 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. proziran • Bez sredstava za otapanje • Bez sredstava za otapanje • Visoka mogućnost učvršćivanja podloge • Poboljšanje prionjivosti • Izjednačava upojnost podloge • Bezbojan. • Za učvršćivanje slabih mineralnih podloga. vodenasti grund na bazi visokokvalitetnih silikonskih emulzija sa dubinskim djelovanjem na fasadama. • pH-vriijednost: 5 • Potrošnja: 0. unutarnjim zidovima i stropovima prije nanošenja završnih žbuka i boja.0.evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje . mineralnih podloga prije nanošenja završnih žbuka i premaza.

15 .15 . • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja. unutarnje zidove i stropove.2 kg/m2 • Specifična težina: 1. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Pigmentirani izolacijski grund dubokog djelovanja. čađi i nikotina.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr. za fasade.15 . Za fasade.evi ao du vo oiz o ci da P kih aš gr em pr Pri eboj ke ns ađ Gr Građevinske boje . proziran Slabog mirisa • Slabog mirisa • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Visoka moć prodiranja • Izjednačava upojnost podloge • Unverzalno nanošenje slojeva (žbuke/boje) • Pigmentiran bijelom bojom • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Izjednačava upojnost podloge • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Otapalo (bezmirisno) • Disperzivno vezivno sredstvo • Kvarcni pijesak (separiran) • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • Potrošnja: 0.25 kg/m2 • Specifična težina: 1 kg/ltr.0. • pH-vriijednost: ca. postojan na otapala.5 • Potrošnja: 0. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • • • • • Visoka moć prodiranja Visoko dubinsko djelovanje Izjednačava upojnost podloge Bezbojan. • Ne koristiti na EPS toplinskim izolacijskim sistemima • Izoparafinski razrjeđivač za razrijeđivanje poroizvoda koji sadrže otapala.0. pješčanih ili neravnomjerno upijajućih podloga. 4. postojan na otapala. prije nanošenja organskih žbuka i boja. čađi i nikotina.pješčanih i neravnomjerno jako upijajućih podloga. • Za izolaciju mrlja od vlage. unutarnje zidove i stropove prije organskih žbuka i boja. Za učvršćivanje/ujednačavanje starih.0. • Za suzbijanje mrlja od ljepila. ljepila. • Kod nanošenja završne žbuke dodati kvarcni pijesak ZE 23. • Za učvršćivanje nenosivih. postojan na otapala. 329 .3 kg/ltr. • Potrošnja: 0.Priprema graševinskih boja Podaci o proizvodu RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX LH-Dubinski grund RÖFIX Razrjeðivaè RÖFIX Razrjeđivač RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX W97 Izolacijska boja RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 90 Izolacijski premaz • Nepigmentirani dubinski grund.

bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. nosiva i bez nečistoća (npr. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. 20% Nanošenje ravnomjerno. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 330 . Premazati probne površine. prašina.evi ada ra O kih aš gr em pr Pri eb boj ke ns ađ Gr Građevinske boje . alge). Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. Uljane. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada Obrada dubinskih grundova Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati. čađa. Omjer razrijeđivanja kod slabo upijajućih podloga iznosi maks. Potrebno je pripaziti. Ne smiju nastati sjajna područja. Ne miješati s drugim materijalima.

Zbog smanjene moći upijanja usporivača sušenja može doći do razlike u strukturi završne žbuke. nosiva i bez nečistoća (npr. prašina. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Dubinski grund se razrijeđuju prema moći upijanja podloge. proizvod razrijediti sa 15% vode Nanošenje ravnomjerno.Priprema graševinskih boja Obrada Obrada izolacijskih grundova Profesionalni savjet Podloga Podloga mora biti suha. tj. Ne smiju nastati sjajna područja. valjka ili četke Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja ca. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti 331 . da nakon sušenja ne nastaje sjajna površina. do promjene površine Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista. 24 sata ( ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Dobro prianjajuće premaze uljanih. Premazati probne površine. Potrebno je pripaziti. čađa. Pri sušenju pobrinuti se za dovoljnu prozračnost. Uljane. alge). lak i disperzivnih boja. kao i nikotin. Kod podloga koje sadrže gips.Građevinske boje .

5 ) • Otpor prema difuziji: sd-vrijednost: ≤ 2 µ s (m) • Proizvod w ² sd: ≤ 0. niza godina ne pojavljuju oštećenja i promjene tona boje. po prvi puta su definirani zahtjevi za premaze na mineralmatematički su formulirani kao tzv. "teorija fasade" kako slijedi: • koeficijent primanja vode: w-vrijednost: ≤ 0. utjecajima i procjenama dobivenih rezultata od strane Frauenhofer Instituta za građevinsku fiziku godine 1968.5 ) nim podlogama. međutim. koje zahvaljujući svojoj mikroporoznosti djeluju ekstremno vodoodbojno. 332 . Ovdje je voda u svim oblicima neprijatelj br.Za opis primanja vode služi w-vrijednost. zahtjeve kao što su primjerice sposobnost difuzije i elastičnost. Sd-vrijednost opisuje davanje vode. Zaštita fasade i estetika ciljevi su koji zahtijevaju visok nivo kvalitete. kako bi se konkretizirali dugoročni i funkcionalni sistemi premaza. to je bolja kapilarna zaštita. RÖFIX fasadne boje omogućuju investitoru. Künzel s instituta Fraunhofer često se govori o tzv.a istovremeno su paropropusne.Boje za van Osnove / Vrste BOJE ZA VAN Osnove / Vrste Zahtjevi za vanjske boje Bojama za vanjske površine RÖFIX ulaže u postojanost. To znači: Što je manji koeficijent primanja vode w. Obojane fasade su ukras koji nas odvodi od sivila svakodnevice. a što je manja vrijednost otpora difuziji vodene pare. Budući da je te vrijednosti prvi puta definirao dr. Tehničke vrijednosti-Vanjske boje Boje funkcioniraju samo u uravnoteženom odnosu primanja i davanja vode. prljavštine (mikrobakterijskog napada) i štetnih tvari te ispuniti važne građevinsko fizikalne RÖFIX nudi dugoročne premaze za različite zahtjeve: organski i silikatno vezane fasadne boje kao i "prave" vanjske boje na bazi sillikonske smole.5 kg/(m2 h0. "Künzel-vrijednostima".te Vrs / ve no O n va za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . H.1 svih fasada i glavni je uzrok svih oštećenja. izloženosti vrem. to je veća paropropusnost.Stoga se fasada mora trajno i pouzdano zaštititi od vlage. Vlasnika kuće. arhitektu i izvođaču raznovrsna rješenja za sve potrebe oblikovanja bojom u graditeljstvu. Temeljem sistematskih istraživanja. zadovoljavaju samo ako se nakon Zaštita fasade stoga ne dopušta kompromise.1 kg/(m²h0.

K tome i ekstremna dugovječnost. Građevinske boje na bazi organskih veziva Umjetne smole su najviše primijenjena vezivna sredstva za boje. Manji udio disperzije stabilizira sistem i jamči postojano skladištenje. dok se ne Prednosti silikatne boje: • trajno vezivanje za podlogu • mineralna boja koja ne gori • visoka otvorenost difuziji vodene pare mijenja difuzijska otvorenost.Nakon nanošenja boja penetrira u podlogu i počinje reakcija Prednosti akrilnih boja: • visoka mehanička otpornost • slabo apsorbiranje vode • najveći izbor boja • laka obrada • visoka postojanost boje • visoka elastičnost s vodom.Građevinske boje . 333 . U svakodnevnoj jezičnoj upotrebi umjesto naziva "disperzivna boja na bazi umjetne smole" koristi se i naziv "disperzivna boja" ili "akrilna boja". Organske silikatne žbuke dobro prianjaju na mineralne podloge. Minimalna upojnost vode kod istovremeno visoke paropropusnosti. Osim toga najveći dio širom svijeta proizvedenih boja bazira se na tom već stoljećima dokazanom vezivnom sredstvu. već i pojačavaju pore.Općenito disperzivne boje odlikuju se malom upojnošću vode i dobrom obradivošću. Silikatne vanjske boje: Vezivna baza je kombinacija kalijvodenog stakla i primjerene vodenaste polimerne disperzije koja je za ovu svrhu alkalno stabilna i dobro se podnosi s visoko alkalnim vodenim staklom. dodatno elastificira kruti silikatni kostur. I to zahvaljujući svom vezivu silikonskoj smoli: ne djeluje samo hidrofobno na pore.Silikonske boje suše se ravnomjerno i mikroporozno i podsjećaju na prirodno-minePrednosti silikonskih boja: • mineralni karakter • dobro se premazuje • otporna na vremenske utjecaje • slabo se prlja • jako vodoodbojno djelovanje • povišena otpornost na alge i gljivice • visoka paropropusnost ralni izgled premaza vapnenom bojom.Boje za van Osnove / Vrste Vanjske boje na bazi silikonske smole Silikonske boje svrstavaju se među najmodernije i najuspješnije sisteme premaza za fasadu.

odnosno razrjeđivača. Umrežavanj Protvrdnjavanje silie kata I vapna Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Stvaranje filma Osobino Široka paleta boja Stabilnost tonova boja (ovisna o sušenju) Paropropusnost Vodoodbojno djelovanje Otpornost (alge/gljivice) Elastičnost Armiranje vlaknima Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost ličenja Razrijedivo s vodom ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + (SV) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++(*) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++(*) + + + ++ + +(*) ++ ++ ++ + +(*) + ++ ++ + + +(*) ++ + + + -(*) + + + + -(*) + ++ Legenda: ++ = vrlo dobra / + = zadovoljava / .= ne zadovoljava / SV=na bazi silikata / (*) = sa konzervaciju filma 334 RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja . disperzivnih premaza pa sve do zaštitnih slojeva i pripadajućih grundova. preko silikatnih boja. Tablica pokazuje osobine i mogućnosti obrade: RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Vezivno sredstvo organsko organsko mineralno/ organsko organsko organsko organsko organsko Protvrdnjavanje Stvaranje filma Stvaranje filma. boja na bazi silikonske smole.Boje za van Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike vanjskih boja Proizvodna paleta seže od mineralnih premaza. U prvom planu uvijek stoje kvaliteta i osiguravanje kvalitete.Građevinske boje .

uništavač algi RÖFIX Valjana i premazna žbuka RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX Fasadna boja Stanje podloge 335 .Boje za van Osnove / Vrste Nanjske boje . RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje Podloga Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star novo star star star ++ (HT) ++ (LH) ++ ++ (HT*) + (HT*) + (HT) ++ ++ (HT) + + (HT) + + (HT) ++ ++ (AK) + (SHT) + (SHT) ++ ++ (SHT*) + + (SHT) + + (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (SHT) ++ ++ (AK) ++ ++ (ST*) ++ ++ (ST) + + (ST) ++ ++ (ST) ++ ++ (ST) + (AK) + (HT) + (LH) ++ ++ (SG) ++ ++ (HT) - ++ (HT) ++ (LH) + + (HT*) ++ ++ (HT) + (AK) + + (HT*) + + (HT) - + (HT) + (LH) + + (HT*) + + (HT) + + (AK) Blok od vapnea Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Sanacijske žbuke Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Toplinsko .Građevinske boje .Svojstva: ++ = vrlo dobra / + = dobra / .Predpriprema: SHT = silikon dubinski grund / ST = silikat dubinski grund / HT = hidrosol dubinski grund / LT = LH-grund s razrjeđivačem / SG = Sisil-grund / AK = Algenkiller .izbor prema podlozi Podloge moraju odgovarati i biti ispitane prema odgovarajućim nacionalnim normama i propisima.= neprikladna Legenda .izolacijski sistemi (ožbukani) Podloge opterećene algama i gljivicama Legenda . Sukladno tome odrediti odgovarjajuću boju.

8.5 Upojnost vode: 0. SD-vrijednost: ca.35 kg/m2/A.25 . 1. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Premaz za fasade.8 mm). armiran vlaknima na bazi akrilatne disperzije. 0.5 Upojnost vode: 0. itd.0. SD-vrijednost: ca. • Za premazivanje i ujednačavanje mineralnih plemenitih žbuka i zaribanih žbuka.15 .0. • Otpornost na alge. mineralne i disperzivne boje.15 . • Za obradu starih WDVS fasada.25 kg/m2/A. 1.6 kg/ltr. 1. • Otpornost na alge. • Na mineralnim i organskim podlogama (kao npr. vapneno/cementne žbuke. pješčani kamen.08 m pH-vriijednost: ca.) • Otpornost na alge.04 m pH-vriijednost: ca.4 kg/ltr. Specifična težina: ca. mikro vlakana i punila.25 kg/m2/A. 11. mogućnost špricanja • Visoka pokrivnost • Visoka paropropusnost • Visoka vodoodbojnost • Minimalnan napon • • • • Armiran vlaknima Odbija vodu Visoka pokrivnost Mogućnost jakog punjenja • Visoka paropropusnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Bez sredstava za otapanje • Minimalnan napon Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Punila (mineralna) • Dodatak vlakna • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0. Specifična težina: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom Osobine: • Dobra kvaliteta obrade. SD-vrijednost: ca. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Mineralna boja sa izuzetno malo naprezanja za mineralne podloge.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Specifična težina: ca.37 kg/ltr. koje nisu statički uvjetovane.Boje za van Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Boje za van RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX Silikonska vanjska boja RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatna vanjska boja Područja primjene: • Vodoodbojni premaz za ujednačavanje i premaz za žbukane i WDVS fasade.5 Upojnost vode: 0. 0.4 m pH-vriijednost: ca.0. 0. 8.11 kg/m2h Način dostave: 336 .09 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. sa pukotinama (do 0. beton.04 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.

150 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca.8 kg/m2 • KODVP µ: ca.5 Upojnost vode: 0.0. selektirani mramorni pijesak • • • • • Potrošnja: 0. SD-vrijednost: ca.15 kg/m2/A. SD-vrijednost: ca. 1.14 m pH-vriijednost: ca. 0. 8. 0. Specifična težina: ca.6 kg/ltr.07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0. 8.25 kg/m2/A. • Pravilno zamiješana. • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Velika paleta boja • Odbija vodu • Visoka pokrivnost • Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Mogućnost mazanja i valjanja • Mogućnost jakog punjenja • Armiran vlaknima • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Bijeli. • Za premazivanje starih organskih i mineralnih žbuka i premaza.25 kg/m2/A.15 . 8. odmah upotrebljiva strukturna završna žbuka za valjanje i premazivanje.14 m pH-vriijednost: ca.5 337 .15 . • Dobro obradiva žbuka za valjanje i premazivanje za unutarnje zidove i stropove.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Fasadna boja RÖFIX Valjna i premazna žbuka RÖFIX Valjna i premazna žbuka • Otpornost na alge.7 W/mK • pH-vriijednost: ca. 0. 0. kao i žbukane fasade.0. 1. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom • Vanjska boja za područje objekata.15 . Specifična težina: ca.6 kg/ltr. Potrošnja: 0.5 • Potrošnja: ca.0.

1 kg/ltr. SD-vrijednost: < 0. • • • • • Potrošnja: 0.7 mm • Pukotina pri širenju (400um) +23°C: ca. ciglu i pješčani kamen i premaze mieralnim bojama. 0. SD-vrijednost: ca.0.25 kg/m2/A. • UV vezani premaz za sigurnu zaštitu starih i novih betonskih površina od vremenskih utjecaja i utjecaja iz okoliša.2 . 8.07 kg/m2h • • • • • Potrošnja: 0.01 kg/m2h Način dostave: 338 .1 . 1.Boje za van Podaci o proizvodu RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX Silikonska impregnacija RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX BSF zaštitna boja za beton RÖFIX BSF zaštitna boja za beton Područja primjene: • Vodootporna impregnacija za mineralne podloge.prirodni kamen.5 Upojnost vode: 0.4 kg/m2 Gustoća: ca. • Prikladno i za fasade.0.15 kg/m2/A.2 . • Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača Osobine: • Otpornost na alkale • Visoka vodoodbojnost • Bezbojan. betonske građevine kao i za mineralne žbuke.4 kg/ltr.7 kg/ltr.5 Pukotina pri širenju (400um) 10°C: ca. • Specifična težina: ca.1 m pH-vriijednost: ca. 1. 1 mm • Upojnost vode: < 0. 8. Specifična težina: ca. 1.du vo oiz pr o ci da P n va za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .01 m pH-vriijednost: ca. proziran • • • • Visoka pokrivnost Odbija vodu Minimalnan napon Visoka paropropusnost • Dobra prionjivost • Mogućnost premošćivanja pukotina • Mogućnost mazanja i valjanja • Trajno elastičan Sastav: • Mikroemulzija na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Akrilna smola Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.0.

valjka ili četke. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Omjere razrijeđivanja vidi u tehničkim podacima Prije nanošenja. Slojeve provjeriti na nosivost putem proba umrežavanja. šeranja. Ne obrađivati pri jakom suncu. alge). vrata. nosiva i bez nečistoća (npr. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista.da ra O n va za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Upotreba rešetki za cijeđenje sprječava nastajanje debelih slojeva boje i omogućuje ravnomjerno nanošenje. Osnovno pravilo kod renoviranja i novih premaza .podložni . Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Premazi odgovaraju plemenitoj žbuci i zbog toga ne utječu na svojstva paropropusnosti.) potrebno je prije obrade prekrititi. jakom vjetru i visokoj vlažnosti zraka. okvire prozora. Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom. Dijelove građevine (prozore.i novi premazi omogućuju dugotrajnu zaštitu od vremenskih neprilika Prvo se premazuju kutovi i kosine ravnim kistom Nanošenje ravnomjerno. kao i posebne materijale za armiranje i premošćivanje pukotina Površinski premaz razrijediti s malo vode kako bi se dobila optimalna konzistencija za mazanje tj. Pukotine na podlozi traže posebnu diagnozu štete.Boje za van Obrada Obrada Obrada vanjskih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. Raditi mokro na mokro kako bi se izbjeglo pojavljivanje primjesa 339 . Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje. prašina. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. itd. valjanje. čađa.

instituti za testiranja i RÖFIX -građevinske boje govore o "slaboj emisiji". Prednosti u tehničkom. odvija u unutarnjim prostorima. To su crno-sive naslage na zidovima i stropovima nalik čađi. Dokazano smanjuju rizik od tzv.RÖFIX unutrašnje boje Učinkovita RÖFIX paleta boja optimalno je obradiva i ima visoku pokrivnost. Individualnost i stilsko oblikovanje više je nego ikad važno za kvalitetu života i udobnost. Kvalirijali koji ne štete zdravlju cilj su RÖFIX-ovih istraživanja i razvoja. Zakonodavac. za razliku od prijašnjih vremena. bojom i materijalom. Upotrijebite neku boju iz RÖFIX programa.koliko god zahtjevne bile Vaše potrebeRÖFIX je uvijek najbolji izbor. tete "slaba emisija" i "bez emisije" ne postavljaju samo mjerila u pogledu zaštite zdravlja i okoliša. Pojam "sa slabom emisijom" stoga je korektniji.te Vrs / ve no O a un za jes Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . 340 . Stanovanje. Redovitim testiranjima i kontrolama dokazuje i sigurnost pri upotrebi-čuva okoliš. posao pa čak i slobodno vrijeme danas se.kako na starotako i na novogradnji. prirodnim sirovinama. Fogging efekta. Ekološki mateBez emisije otapala Taj pojam zapostavlja površne sastojke (VOC). građevinsko fizikalnom i estetskom pogledu čine RÖFIX unutrašnje boje idealnim premazom za svaki prostorni koncept. RÖFIX unutarnji premazi temelje se na najboljim. vitalizira i psihološki je besprijekorna. već i estetski i ekonomski razlozi svjedoče za uporabu proizvoda bez omekšivaća. Dugotrajne i kvalitetne .Ti zahtjevi na kvalitetu ispunjavaju se dobro promišljenim oblikom.Boje za unutra Osnove / Vrste BOJE ZA UNUTRA Osnove / Vrste Za vlastita četiri zida pronaći welness i zdravo stanovanje.

5 ≥ 95 i < 98 < 95 Oznaka visoka pokrivnost dobra pokrivnost I kontrast se dijeli na stupnjeve od 1 do 5. Kontrastnost/Pokrivnost Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Kontrast ≥ 99. gdje stupanj 1 ukazuje na najveću postojanost pri mokrom zaribavanju. kdje stupanj 1 ukazuje na najveću pokrivnost.Građevinske boje .Boje za unutra Osnove / Vrste Kriterij kvalitete (EN 13300) Otpornost pri mokro zaribavanje Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 < 5 µm ≥ 5 µm i < 20 µm ≥ 20 µm i < 70 µm ≤ 70 µm > 70 µm Ribanja i pranja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 200 ribanja kod 40 ribanja kod 40 ribanja Postojanost pri mokrom zaribavanju ocjenjuje postojanost obloge protiv ponovnog čišćenja (prije otpornost na ribanje i pranje). Za naziv srednji sjaj koriste se i pojmovi mat sjaj i svilenkasti sjaj.5 ≥ 98 i < 99. 341 . Stupanj sjaja Oznaka sjajno srednji sjaj mat tupo mat Kut mjerenja 60 ° 60 ° / 85 ° 85 ° 85 ° Vrijednost reflektiranja ≥ 60 < 60 / ≥ 10 < 10 <5 Stupanj sjaja dijeli se u 4 grupe. Obložni materijali se u klasi mokrog zaribavanja dijeli na stupnjeve od 1 do 5. Podjela se vrši prema EN 13300.

Pokraj organskih disperzivnih boja (u raznim kvalitetama obrade i kvalitetama proizvoda).6% Ograničeno Klasa 3 79.5% Ograničeno Klasa 2 91% Ograničeno Klasa 2 91% Sve boje Klasa 3 84.2% Sve boje Ograničeno Klasa 1 90% svilenkasti sjaj svilenkasto mat Klasa 3 Ograničeno Klasa 1 88% Ograničeno Klasa 4 Stupanj sjaja tupo mat tupo mat tupo mat mat tupo mat tupo mat tupo mat tupo mat Kontrastnost/Pokrivnost Izoliranje od stranih sredstava Obrada Airless-Špricanje Mogućnost nanošenja valjkom Mogućnost Razrijedivo sa vodom Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 1 - Klasa 2 - Klasa 2 - Klasa 3 ++ - - +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ W ++ ++ ++ W ++ ++ W +++ +++ +++ W +++ +++ +++ L ++ ++ W Legenda: +++ = odlično / ++ = visoko/dobro/ + = slabo / . RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja. Stvaranje filma mineralno Protvrdnjavanje silikata I vapna organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma organsko Stvaranje filma Ograničeno Klasa 2 86. silikatne i silikonske unutarnje boje.Građevinske boje . svilenkasti sjaj RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Vezivno sredstvo Protvrdnjavanje veziranje Osobina Široka paleta boja mehanički zahtjevi Stupanj bjeline organsko Umrežava nje. kao i vapnene i glinaste boje.Boje za unutra Osnove / Vrste Područja primjene Karakteristike unutarnjih boja Raznovrsnvrsni izbor proizvoda. u ROFIX asortimanu još imamo visokokvalitetne Lateks boje.= bez kriterija razrijeđivanje: W = razrjedivo sa vodom / L = sadrži otapala 342 RÖFIX Glinasta zidna boja - RÖFIX Unutarnja boja .

koji može garanatirati uvjerljive rezultate za svaki zadatak.= nepogodno Legenda . RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Lateks unutarnja boja. čađa. potreban je raznolik i visokokvalitetan izbor proizvoda.Prethodna obrada: W97 = Izolacijska boja / SHT = Dubinski grund na bazi silikonskih smola / ST = Silikatni dubinski grund / HT = Hidrosoldubinski grund / LH = LH-dubinski grund RÖFIX Glinasta zidna boja 343 RÖFIX Unutarnja boja . dječji vrtići.Boje za unutra Osnove / Vrste Unutarnje boje .izbor prema podlozi Za uređivanje untarnjih prostorija bojom. tinta ++ (SHT) ++ (SHT) + (SHT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (SHT) ++ (W97) + (W97) ++ + (SHT) ++ (SHT) + (W97) + (W97) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) ++ (ST) - ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + - + (HT) + (HT) + (HT) + (W97) + (HT) ++ (W97) + (W97) ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) + (W97) + ++ (HT) ++ (HT) ++ (HT) ++ (W97) ++ (HT) ++ (W97) + (W97) + + (SHT) + (W97) ++ (LH) ++ (LH) ++ ++ ++ (LH) ++ ++ ++ ++ ++ ++ + (HT) + (HT) + + (W97) ++ (HT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) - + (SHT) + (W97) + (SHT) + (W97) Legenda . radna mjesta. U suradnji sa novim ROFIX ColourDesign otvaraju se sve mogućnosti za savršeno uređivanje unutarnjih prostora.Svojstva: ++ = odlično / + = dobro / .Građevinske boje . bolnice) zahtjevaju i različite proizvode:Ovjde ROFIX nudi veliki profesionalni izbor unutarnjih boja. svilenkasti sjaj Podloga RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja Beton Vapneno-cementne žbuke/plemenite žbuke Vapnena boja/žbuka Disperzivna boja/žbuka na bazi umjetne smole Gips kartonske ploče Gipsana žbuka Ploča od iverice Uljane boje Tapete Silikatna boja/žbuka Silikonska boja/ žbuka Mrlje od vode Nikotin. Različiti uvjeti života (kao npr.

0.02 cm pH-vriijednost: ca. 8. Bez emisije. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima.5 Odnos kontrasta: Klasa 1 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 91% Način dostave: 344 . bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Visoka paropropusnost • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija.5 kg/ltr.5 Upojnost vode: 0.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . 1. SD-vrijednost: ca.81 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 3 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 79. Specifična težina: ca.4 kg/ltr.5 kg/ltr.0. pH-vriijednost: ca.Boje za unutra Podaci o proizvodu Boje za unutra RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikonska unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja Područja primjene: • Unutarnja silikonska boja sa jakom paropropusnošću. 0. 1.02 m pH-vriijednost: ca. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Psihološki prihvatljivo: bez konzervacijskih sredstava • Otpornost na izapiranje • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. SD-vrijednost: ca.13 kg/m2h Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 86. primjerena za alergične osobe.5 Upojnost vode: 0. Specifična težina: ca. Specifična težina: ca.6% • • • • • • • • • Potrošnja: 0.0.15 .25 kg/m2/A. Osobine: • Visoka pokrivnost • Sadrži malo emisija. 11. u bijeloj i RAL 9010 boji.25 kg/m2/A. • Mineralna boja na bazi kalijeva vodenog stakla sa visokom paropropusnošću • Psihološki neoporečena boja.25 kg/m2/A. 8. • Disperzivna boja za unutra. 0.15 . bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi silikonske smole • Disperzivno vezivno sredstvo • Silikat • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • • • Potrošnja: 0.15 . 1. bez konzervansa.5% • • • • • • • Potrošnja: 0.

5 Odnos kontrasta: Klasa 2 Otporno na mokro: Klasa 2 Stupanj sjaja: mat Stupanj bijeline: 91% • Potrošnja: 0. 1. 0. Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: tupo mat Stupanj bijeline: 88% 345 . izolacijska unutarnja mat boja koja sadrži otapala.2 kg/m2/A.25 kg/m2/A. pH-vriijednost: ca. ca. u bijeloj i RAL 9010 boji.3 kg/ltr.0.du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . 0. • Unutarnja disperzija razrijediva vodom. • Primjena u stambenim i poslovnim prostorima. za poslovne objekte.25 kg/m2/A.76 kg/m2h • Odnos kontrasta: Klasa 2 • Otporno na mokro: Klasa 3 • Stupanj sjaja: tupo mat • Stupanj bijeline: 84.0.25 kg/m2/A.15 . ca.02 cm • Upojnost vode: 0. • Potrošnja: 0. specijalno za ugostiteljstvo sa visokim opterećenjem nikotina ili u sličnim uvjetima. 0. • SD-vrijednost: ca.0.15 .0.Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX Unutarnja boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja • Disperzivna boja za unutra. Specifična težina: ca. 1.2 kg/m2/A.2% • Potrošnja: 0.5 kg/ltr. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Otpornost na ribanje • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Moguće oprati • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Slabog mirisa • Visoka pokrivnost • Univerzalna primjena • Pukotine na podlozi učinkovito se spječavaju • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Polimerna smola • Otapalo (bezmirisno) • • • • • • • Potrošnja: 0. 8. Specifična težina: ca.25 kg/m2/A. • Unutarna disperzija razrijediva sa vodom za poslovne objekte. • Visoka pokrivnost • Prerada bez primjesa • Jako dobre osobine tijekom obrade • Sadrži malo emisija.0. • Dubinski premaz sa visokom pokrivnom moći. • Na žutilo otporna.15 .25 kg/m2/A. • Stupanj sjaja: tupo mat • • • • • • Potrošnja: 0.15 .15 .

unutarna boja RÖFIX Magnetna . za unutarnje zidove. 1. Osobine: • Otpornost na ribanje • Sadrži malo emisija.Boje za unutra Podaci o proizvodu RÖFIX Lateks unutarnja boja.25 kg/m2/A. • Gotova. drvo. • Dobro pokrivna gotova glinasta boja za unutra.25 kg/m2/A. posebno za stubišta i hodnike u školama. restauracijama i javnim zgradama. svilenkasti sjaj RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Magnetna .0.15 .du vo oiz pr o ci da P a un za jeBo eo boj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . svjetlosiva.unutarna boja Područja primjene: • Visokopokrivna. Otporna na brisanje. zid.78 kg/ltr. • Kao premaz za manje površine u stambenim i poslovnim zgradama. • pH-vriijednost: ca. • Kao novi premaz ili premaz za renoviranje. Odnos kontrasta: Klasa 3 Otporno na mokro: Klasa 1 Stupanj sjaja: svilenkasti sjaj Stupanj bijeline: 90% • Potrošnja: 0. • Otporno na mokro: Klasa 4 • Stupanj sjaja: tupo mat • Potrošnja: 0. za gruba vlakna i strukturne tapete. 8.5 Način dostave: 346 .0. trgovinama. • Specifična težina: ca.0. vodorazrijediva unutarnja boja na disperzivnoj bazi.15 .25 kg/m2/A. magnetska unutarnja boja.15 . gips-kartonske ploče i tapete. svilenkasti sjaj RÖFIX Lateks unutarnja boja. • Otporna lateks boja. bez sredstava za otapanje i omekšavanje • Razrijediv u vodi • Visoka pokrivnost • Bez sredstava za otapanje • Visoka pokrivnost • Magnetan Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Disperzivno vezivno sredstvo • Ljepilo od celuloze • Punila (mineralna) • Polimerna smola • Metalni pijesci • Otapalo (bezmirisno) Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Potrošnja: 0. žbuku i stare premaze.

Jako upijajuće podloge prethodno učvrstiti RÖFIX dubinskim grundom. alge). Prije nanošenja.) potrebno je prije obrade prekrititi. u ambalaži laganim pokretima mješalice dobro promiješati. Korektivne radove provoditi samo s temeljnim materijalom (i kod bijelog materijala) Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. kao i nikotin. ispitati potpunu suhoću podloge Kod obrade većih površina raditi "mokro na mokro" u jednom radnom potezu. čađa. Ostatke tapeta i ljepila isprati toplom vodom. Dobro prianjajuće premaze uljanih. različiti tonovi boje) Sredstva koja stvaraju film (voskovi i ulja za oplate) potrebno je prethodno ukloniti. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Uljane. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. 347 . • Kod prvog nanošenja razrijediti s maks. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST. lak i disperzivnih boja. nosiva i bez nečistoća (npr. prašina. 5-10% vode Kod drugog nanošenja razrijediti s maks.da ra O a un za jeb Bo eboj ke ns evi ađ Gr utr Građevinske boje . valjka ili četke. itd. Strojno nanošenje izvodi se ravnomjerno strojem za špricanje Prije nanošenja narednog sloja. sjajna područja. vrata. Pripaziti na ravnomjerno nanošenje boja (znači: dovoljno boje na valjku). inače mogu nastati primjese od valjka (koristiti specijalni alat). Omjer razrijeđivanja prilagoditi podlozi. okvire prozora. bogato pokrivno pomoću odgovarajućeg kista.Boje za unutra Obrada Obrada Obrada unutarnjih boja Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Različita upojnost podloga dovodi do optičko prepoznatljivh površinskih razlika (npr. Dijelove građevine (prozore. 3% vode Kutove i rubove prije upotrebe valjka premazati kistom (sprječava nastanak primjesa) Nanošenje ravnomjerno.

"Potpis" ličioca odlučuje o optičkom dojmu dubine i o željenom stupnu sjaja. Cemento) kreativnost ne poznaje granice. Visoka vodoodbojnost i dekorativni premaz sa antiknim efektom. Po želji investitora i planera na raspolaganju je lepeza RÖFIX DECORLINE originalnih premaza s gotovo beskrajnim mogućnostima.DecorLine Osnove / Vrste DECORLINE Osnove / Vrste Decorline .te Vrs / ve no Os ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Zbog mnoštva boja i dodatnih efekata (Madreperlato. Raznolikost i kreativni izgled DecorStucco je difuzijski otvorena boja za zidove na bazi kvalitetnih prirodnih materijala (gašeno vapno) i izvrsna je za oživljavanje starih tehnika oblikovanja. VelDecor je polupokrivna. Posebnim zračenjem oblikuju individualni ambijent. Jedinstveni sjaj pružaju RÖFIX Stucco-mase za izravnavanje s površinom nalik mramoru i osvajaju svojom jedinstvenom. kreativnom tehnikom obrade. mramorni efekt. lazirna specijalna boja na bazi siloxana za unutrašnju i vanjsku primjenu. kao što je tzv. 348 .površine s karakterom Kreativni premazi su u trendu. Antico.

Raffaello.paropropusan . organska fina žbuka).zaštitni vosak (opcija) Osobine: .optimalna mogućnost filcanja .0. DecorLine marmorino su paropropusni proizvodi na bazi vapna za postizanje dekorativnih.jako fina optika površine .karakter samostanske žbuke Opis sistema: Renostar . ROFIX Renostar (modelirajuća.dodacima .fina.paropropusan . filcana mineralna žbuka za izravnavanje).zaštitni vosak (opcija) Osobine: .postojan na vlagu .mramoru sličnih površina.Mramorni efekt sa Terrakota.7 mm VelDecor Lazura Osobine: . Dodatna kvaliteta leži i u odabiru materijala i strukture.Mramorni efekt sa dodatkom kamena .DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Structo . DecorLine Marmorino . površina dobiva prostornu dubinu.renoviranje starih podloga . finih površina do uočljivih.5 mm VelDecor Lazura Osobine: .2 mm VelDecor Lazura Osobine: .zaštitni vosak (opcija) Osobine: .otporan Stare tradicije masa za izravnavanje su opet oživjele.otporan Opis sistema: Raffaello Il Primer . minerlna fina žbuka) kombinirani sa VelDecor (polupokrivna lazurna boja na bazi siloksana).paropropusan . te zbog više slojeva dobivaju imponirajuće dubinskog djelovanje. ROFIX vezivna žbuka (dekorativna.0.Predpremaz Coccio Cemento (3-slojan) Raffaello Cera . Coccio Antico i Coccio Cemento. grubih struktura.mogućnost univerzalnog apliciranja Čisti odnos boja pri uređivanju nije sve. sa različitim djelovanjem na površinu zaokružuju ROFIX izbor proizvoda. 349 .Visokodekoracijski zaglađeni sloj s mramornim efektom Opis sistema: Raffaello Il Primer .premošćivanje pukotina Opis sistema: Edelfino .postojan na vlagu . nude indivudalnu slobodu uređivanja i optimalnu funkcionalnost.fino zaribavanje .Raffaello Madreperlato. kao i ROFIX 715 Edelfino (finozrnata. Izbor ROFIX proizvoda seže od glatkih.postojan na vlagu .Građevinske boje .0.otporan Obrada sistema: Raffaello Il Primer .I sa odgovarajućom lazurnom tehnikom. univerzalna optika površine .Finozrnata strukturno-dekoracijska žbuka s lazurnom tehnikom Opis sistema: Vezivna žbuka . Površine je moguće polirati od svilenkastog sjaja do visokog sjaja.Mramorni efekt sa dubinskim djelovanjem .Predpremaz Raffaello StuccoDecor (3-slojan) Raffaello Cera .mineralna fina žbuka .Predpremaz Coccio Antico (3-slojan) Raffaello Cera .

DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Natura .ekološki . koja se prema vani ne razlikuje od ostalih visokovrijednih žbuka.Magnetna dekoracija i funkcijska žbuka Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna žbuka .2 mm (2-slojna) Osobine: . DecorLine Magnetico .magnetna .paropropusno . DS = 3 mm). Bilo premazano neobrađeno ili sa glinastom bojom.postojan na zaribavanje/otporan DecorLine Natura podupire ekološku svijest i kombinira ju sa dekorativnim uređivanjem površina.ekološki . žbuka) Glinasta žbuka FINA (završ.magnetna . žbuka) Vapno -Kazein.dekorativna .Boja ili Sanacijski grund Osobine: .Građevinske boje .paropropusno . stenske obloge i premaze.osobine .dekorativan .dekorativna . koja sluši kao nosivi sloj za tapete. Prirodan.1. prirodne glinaste površine Opis sistema: Nosiva trstika / Mrežica od jute (opcija) Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Osobine: .individualno obloživa Štedna i upadljiva RÖFIX Magnetna žbuka nudi prostor za prezentaciju.postojan na zaribavanje/otporan Opis sistema: Geoglina (Glinasta-temeljna žbuka) Glinasta žbuka FINA (završna žbuka) Glinasta žbuka VITAL Osobine: . 350 .individualno uređivanje bojama Opis sistema: Izolacijski premaz W97 Magnetna -temeljna žbuka (2-slojna) Raffaello Il Primer Raffaello DecorStucco Osobine: .individualno upotrebiv Opis sistema: Renostar (Masa za izravnavanje Stara žbuka) Magnetna žbuka u boji. Može se ubojiti i u danom primjeru kasnije ponovno bojiti.reguliranje vlage Opis sistema: Glinasta žbuka UNI (temelj.1.ekološki . Za razliko od toga RÖFIX Magnetna temeljna žbuka je izravnavajuća žbuka (min.2 mm (2-slojna) Osobine: . ugodan karakter zidne površine u život unosi komfor. Magnetnu žbuku dobijemo iz željezno magnetizirane tankoslojne završne žbuke.magnetan .Ekološko.

vremenski postojna modelirana žbuka RÖFIX Anticofino daje značenje trendu arhitektonske finoće (granulacija 0. Prirodan nejednakomjeran karakter površine daje povijesnim ali i modernim zgradama poseban izgled. kod čega moramo uvijek uzeti u obzir 12 satno sušenje pojedinog nanosa. tako i na fasadama.DecorLine Osnove / Vrste DecorLine Anticofino .7 mm). Vrlo visoko vodoodbojno djelovanje. Individualne mogućnosti strukturiranja u 8 prirodnih standarnih boja prema talijanskom predlošku nalaze optimalnu primjenu kako za unutra.Građevinske boje . Nanos je uvijek 2slojan. 351 . difuzijska otvorenost i dobra obradna svojstva jamče profesionalni rezultat.Finozrnata.

• Za dekorativno uređivanje zidova i stropova Osobine: • • • • • Izjednačava upojnost podloge Poboljšanje prionjivosti Bez sredstava za otapanje Pigmentiran bijelom bojom Neutralan miris • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni.5 Način dostave: 352 .07 ltr. 12. neravnomjerni karakter površine • Prirodna.9 kg/m2 NG: ca.0.05 . učvršćavajuči predpremaz sa velikom pokrivnom moći i paropropusnosti za Raffaello-Stucco. paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom.DecorLine Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu DecorLine OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello Il Primer OIKOS Raffaello DecorStucco OIKOS Raffaello DecorStucco Područja primjene: • Popunjavajući.4 kg/ltr.6 . 1.0. 1. SD-vrijednost: ca.5 • • • • Potrošnja: 0./m2 • NG: ca.5 kg/ltr. • pH-vriijednost: ca. • Gotova za uporabu. 0. 8. ekološka sirovina Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: 0.05 m pH-vriijednost: ca.du vo oiz pr o ci da Po ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje .

23 m pH-vriijednost: ca. 8. 0. • Za individualno lazurno premazivanje u obliku oblaka. • Za dekorativno uređivanje zidova i stropova. SD-vrijednost: ca.2 kg/ltr.6 .0. paropropusna masa za izravnavanje na bazi vapna i sa mramornim efektom. Coccio sa efektom cementnog kamena. ekološka sirovina • • • • • Moguće oprati Bezbojan. 1.5 kg/ltr./m2 • • • • • Potrošnja: 0. • Za poboljšanje otpornosti na vlagu. neravnomjerni karakter površine • Prirodna. 0.9 kg/m2 NG: ca.DecorLine Podaci o proizvodu OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Coccio Antico / Cemento OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS Raffaello Cera Zaštita od gljivica OIKOS VelDecor Lazurni premaz OIKOS VelDecor Lazurni premaz • Gotova za uporabu.COCCIO Antico sa efektom terakote. 1.07 kg/m2 NG: ca.5 Upojnost vode: ca.07 ltr. proziran Neosjetljiv na vlažnost Neutralan miris Ne šteti okolišu • • • • Dekorativno Bez sredstava za otapanje Odbija vodu Neutralan miris • Zračno vapno • Anorganske zemljane boje • Vosak na bazi vode • Siloksane smole u vodenastoj disperziji • • • • Potrošnja: 0. 0. • Dekorativni lazurni premaz na bazi Siloksana.5 • Potrošnja: 0.05 . sa antiknim efektom. 12.09 kg/m2h 353 .05 .0.05 m pH-vriijednost: ca. za unutra i vani.Građevinske boje . • Zaštita od gljivica na bazi vode za Raffaello Strucco. • • • • Dekorativno Visoka paropropusnost Bez sredstava za otapanje Sadrži prirodni.0. SD-vrijednost: ca.

prašina. Uljane. lak i dsperzivne boje koje otpadaju potrebno je bajcati Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. nosiva i bez nečistoća (npr. ali površinu pritiskom i oštrim rubom žlice za gletanje razvući. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. razvući da površina ostane glatka. kao i nikotin. Vrijeme sušenja 6-8 sati 2. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja. 3. podlogu obraditi s Oikos Raffaello II Primerom. vrata. 354 . Radni dan: DecorStucco s čeličnim gleterom nanijeti na cijelu površinu. lak i disperzivnih boja. alge). čađa. radnom koraku.) potrebno je prije obrade prekrititi. Naknadno poliranje suhog materijala moguće je u svako vrijeme. Radni korak: DecorStucco isto kao i u 2.DecorLine Obrada Obrada Obrada Stucco Raffaello Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. Postiže se matirani/stakleni/sjajni efekt prema gletanju čeličnim gleterom. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima). Radni dan: DecroStucco s malim čeličnim gleterom tankoslojno nanijeti i venecijanskom tehnikom obraditi (bez pritiska). Znači 7-10 dana nakon žbukanja. itd. okvire prozora. Premazati probne površine. Ne miješati s drugim materijalima. čađu i vodene mrlje oprati sa SALMIAKGEIST Minimalno 24 sata prije oblaganja.da ra Ob ne rLi co De eboj ke ns evi ađ Gr Građevinske boje . Dijelove građevine (prozore. Dobro prianjajuće premaze uljanih. 1.

čađa. Po potrebi sa malo vode razrijediti do konzistenicje potrebne za obradu Razrijediti s maks. Ne miješati s drugim materijalima Premazati probne površine Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. nosiva i bez nečistoća (npr. kako bi ih se zaštitilo od nečistoće i nagrizanja Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. 355 . okvire prozora. bolje 2-3 tjedna (ovisno o vremenskim uvjetima).DecorLine Obrada Obrada lazurnog premaza Profesionalni savjet Podloga mora biti suha. vrata. Znači 7-10 dana nakon žbukanja. Mokru površinu obradite spužvom. Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Antikni efekt (kist) : Nanesite kistom malu količinu VelDecora. Nakon 6-8 sati sušenja nanesite drugi sloj Efekt oblaka (spužva) : VelDecor nanesite pomoću kista. Estrih se nanosi tek nakon potpunog isušivanja i protvrdnjavanja.) potrebno je prije obrade prekrititi. tako da križnim pokretima spuštate kist.Građevinske boje . Mokru površinu obradite rukavicom. 10% vode. Efekt oblaka (rukavica): VelDecor nanesite pomoću kista. Dijelove građevine (prozore. alge). itd. prašina.

356 POSTAVLJANJE ESTRIHA .

389 Nasipni materijali Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 364 364 364 365 367 Tekući estrisi Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 369 369 371 373 Cementni estrisi Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 375 375 364 376 378 Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 379 379 364 380 382 Premazi za pod Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 385 385 364 386 388 357 .POSTAVLJANJE ESTRIHA 356 .

358 . Rimljani su dovodili topli zrak ispod podova i tako su grijali svoje palače. na razdjelnom ili izolacijskom sloju. u vili Imperiale di Casale u Piazza Amerina na Siciliji).U antičko doba se radilo i podno grijanje. Estrih je vrlo važan za kakvoću stanovanja. obratiti pažnju na kvalitetu proizvodnje i polaganja. upravo kod estriha. postavljen je gipsani estrih u boji u palači kralja Minosa na Kreti. danas koristimo vezivna sredstva kalcij sulfat i cement. onda ono omogućuje ravnomjerno zagrijavanje. Pod nije imao samo statičku ili tehničku funkciju. I tada je bilo važno da se za gornje obloge stvori solidan temelj. 1400 p. Odgovarajućim postavljanjem poda reducirate buku koraka i poboljšavate toplinsku izolaciju. Vila je sagrađena između trećeg i petog stoljeća poslije Krista. Danas se od estriha zahtijeva više. Znanje.est e a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha Povijest Estrih je poznat više tisuća godina. Cilj je bio napraviti ravnu površinu u boji. iskustvo i pažljivost se traže-ali i materijali i sistemi usmjereni budućnosti određuju daljnju besprijekornu funkciju. Estrih je građevni dio koji se izrađuje na nosivoj podlozi.K. Ako se u estrih postavi podno grijanje. On se može neposredno koristiti kao pod ili se na njega može postaviti obloga. Zbog toga je izuzetno važno. Nekad su to bili estrisi od vapna ili gline. Tko vidi raskoš i boje podnih mozaika može teško zamisliti da su se takva umjetnička djela koristila samo kao pod. već i umjetničku (npr.

Prednosti: • male debljine estriha • izvedba površina bez radnih reški • rana prohodnost • prozračivanjem i prisilnim sušenjem može se prije oblagati • ne podiže se i ne spušta kod rubova • visok učinak kod izvedbe • jednostavan radni postupak • prednosti kod podnog grijanja • velika čvrstoća • glatka ravna površina Vlažne prostorije CF-tekući estrih se postavlja bez većeg ograničenja na cjelokupnom stambenom prostoru. Vezivna sredstva kalcij sulfata reagiraju s vodom i daju vrlo ćvrsti kalcij sulfatni dihidrat (gips). Pomoću suvremenih sustava strojeva i jednostavnom obradom "u uspravnom hodu" mogu se ovom tehnologijom postići veliki radni učinci. zahodi i kuhinje. RÖFIX hidroizolacijski grund. a osobito se odlikuje velikom tlačnom čvrstoćom i čvrstoćom na kidanje pri savijanju. Tekući estrih sadrži odabrane dodatke i specijalna tekuća sredstva koja omogućavaju samoniveliranje. Prikladne hidroizolacije su npr. Kod cementnog estriha Prednosti: • malo upijanje vode • osobito opteretiv • univerzalno upotrebljiv • siguran od smrzavice • brzovezujući cementni estrih može se ubrzo oblagati se moraju zbog stezanja izraditi prividne fuge. 359 . RÖFIX tekuća folija. To vrijedi i za vlažne prostorije kao što su kupaonice.Postavljanje estriha Tekući estrih na bazi kalcij sulfata Kalcij sulfatni estrih se koristi kao tekući estrih.tekućeg estriha odnos čvrstoće na kidanje pri savijanju prema tlačnoj čvrstoći znatno je veći nego kod konvencionalnog estriha. CF-tekući estrih ima brojne prednosti. u kupaonicama) tekući estrih i cementni estrih treba dodatno zaštiti od vlage hidroizolacijom. te ROFIX hidroizolacijska traka. Cementni estrih je zbog svoje neosjetljivosti prema vlazi prikladan za van i unutra. Estrih na bazi cementa Od otkrića portland cementa cementni estrih je tradicionalan način izrade estriha. Površina se gladi ručnom ili strojnom gladilicom. RÖFIX hidroizolacijska folija. Ako se radi o izloženosti prskanju vode (npr. Veliko opterećenje Kod CF . Cementni estrih se izrađuje od materijala zemnovlažne konzistencije.

Sve više je popularan tekući estrih (CA). Nosivost zavisi od debljine estriha. neosjetljiv je na vlagu i može se polagati i unutra i vani te je pogodan i kao estrih za grijanje. vrste izolacijskih materijala i čvrstoće na kidanje pri savijanju. Uzrok tome je njegova univerzalna mogućnost upotrebe. Plivajući estrih Plivajući estrih služi za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka. Zidove treba također obložiti izolacijskom trakom. Cijevi grijanja se moraju sigurno pričvrstiti i napuniti. U stanogradnji se koristi estrih CA C20-F4. Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka. Tekući estrih izvrstane kao grijani estrih jer je optimalna sposobnost provodljivosti i zaštite topline te slabo stvara napetosti.Postavljanje estriha Vrste estriha i njihova primjena Cementni estrih (CT) je najčešće upotrebljavana vrsta estriha. Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. Zbog promjena temperature dodatno treba na kritična mjesta (npr. 360 . Za pripremanje podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto kao i za estrih na razdjelnom sloju. Cementni estrih ima dobre vrijednosti čvrstoće. Ili se koriste izolacijske role za zaštitu od buke koraka preko kojih se stavlja odgovarajuća folija. To je zbog toga što ima kraće vrijeme ugradnje (rano prohodan i opteretiv). klase estriha. sudar sa negrijanim mjestima) ugraditi radne fuge. Grijani estrih Grijani estrih izrađuje se kao plivajući estrih i služi za prihvat različitih sustava grijaćih cijevi (podno grijanje). Za plivajući estrih u stanogradnji se primjerice koristi estrih CT C20-F4. ekološki i biološki je bezprijekoran i postavlja se čisto i bez ekstremnog fizičkog napora.Mana cementnog estriha je da je tek nakon 20-30 dana moguć novi nanos.

Podloga mora biti suha. Vezani estrih mora se snažno vezati za suhu podlogu. Prije izvođenja vezanog estriha projektant treba utvrditi da iz donjeg građevnog dijela ne prodire vlaga. za postizanje tanke debljine sloja ili rano oblaganje. ali nema niti toplinsko niti zvučno izolacijsko svojstvo. Uvijek je potrebno grundiranje s odgovarajućim vezivnim mostom. Prikladan je osobito za upotrebu na podlogama čija površina se ne može ili ne smije vezivati. Ne djeluje niti kao toplinska niti kao zvučna izolacija. Vrste estriha za specijalne namjene Uz "normalne" estrihe potrebni su još neki specijalni proizvodi za pod npr. dovoljno čvrsta i bez masnoća i pukotina. Odluku o ugradnji hidroizolacije i o vrsti donosi projektant. 361 . Na sve zidove. Hidroizolacija se ne smatra razdjelnim slojem. Prikladan je za prihvat velikih opterećenja. zaprljane betonske podloge i stari slojevi. Podloga ne smije imati ispupčenja niti cjevovode i mora biti ravna i glatka. Vezani estrih Vezani estrih je prikladan za velika opterećenja. cijevi i podupirače treba postaviti rubne izolacijske trake. Posebno ako se želi postići brza prohodnost ili tanki slojevi gdje normalni zemnovlažni ili tekući estrisi ne mogu držati korak. Zatim na hidroizolacijama ( garaže i podrumi). To istovremeno sprječava gubljenje vode u podlogu za vrijeme vezanja.Postavljanje estriha Estrih na razdjelnom sloju Estrih na razdjelnom sloju se koristi za izjednačavanje visine i za niveliranje prije nanošenja obloga. Stoga ju treba na odgovarajući način pripremiti. Normalne PEgrađevne folije nisu prikladne kao hidroizolacija jer je njihovo propuštanje pare preveliko i jer se lako gužvaju i rado stvaraju nabore. kao što su stari drveni podovi.

). Tankoslojni estrih se ne smije skupljati.Postavljanje estriha Sipki materijal za izravnavanje Za izravnavanje podloge nude se na tržištu sipki materijali za izravnavanje koji se stavljaju ispod sloja za zvučnu izolaciju i za izolaciju od buke koraka. Prije postavljanja treba obavezno pustiti podlogu da se potpuno osuši (mjerenje vlage) i grundirati. Tankoslojni estrih se koristi kao vezivni premaz kada treba promijeniti namjenu ili kada se mora poravnati podloga. 362 . 36 sati). Služe i za ispunjavanje međuprostora između kablova. Često se koriste na gradilištima koje treba brzo dogotoviti (kao što su npr. pragova). Radi se npr. stoga su osobito prikladni mortovi na bazi kalcij sulfata. kod RÖFIX 975 nakon ca. Zatim za izjednačavanje visina kod različitih obloga. turistički objekti itd. Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje Tankoslojni estrih i mase za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni neravni. o dodacima polistirola i perlita povezanih cementom. Mogu se koristiti i za popravke (npr. grijaćih cjevovoda i konstrukcija drvenih greda Brzovezujući estrih Brzovezujući estrih omogućuje postavljaču obloga da u što kraćem vremenu nakon postavljanja estriha postavi oblogu (npr. gradnja trgovine.

Postavljanje estriha Debljina nanosa Mase za izravnavanje i niveliranje 160 mm 150 mm 140 mm 130 mm 120 mm 110 mm 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 25 mm 20 mm 15 mm 10 mm 5 mm 1 mm X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tekući estrisi CA-Estrisi ZE/CA-Estrisi Cementni estrisi Mase za izravnavanje i niveliranje X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X RÖFIX ZP200 RÖFIX STA30 RÖFIX AN10 RÖFIX AN30 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 F RÖFIX ZS20 RÖFIX ZS30 RÖFIX A90 RÖFIX A91 RÖFIX E28 RÖFIX 970 RÖFIX 973 RÖFIX 975 RÖFIX 976 RÖFIX 830 RÖFIX 831 363 .

nepogodno 364 Za popunjavanje drvenih greda u slučaju saniranja starogradnje ++ ++ ++ ++ Za izravnavanje većih neravnina Za pokrivanje i izravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala Opteretivost (slijedi lagani promet na gradilištu) Vrijeme sušenja u danima Izolacija od buke koraka Razlika u visini podloge Toplinska izolacija Dodatak Vezivo . mokrih stropova ili kod fundamentnih ploča koje dodiruju zemlju.Nasipni materijali Osnove / Vrste NASIPNI MATERIJALI Osnove / Vrste Sipki materijali su lagani materijali koji se proizvode s laganim dodacima. Područja primjene Materijal za poravnavanje koristi se kod podnih konstrukcija za toplinsku izolaciju i za izolaciju od buke koraka te za izjednačavanje nivoa.est ete Vrs / ve no Os jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . imaju malu nasipnu gustoću. To se primjerice Isto tako preporučljivo je kod podnih konstrukcija ako je prostorija ispod više temperature nego prostorija koja se izolira. Izolacija od vlage ili pare postavljaju se prije nanošenja izolacijskog sloja kada se računa s vlagom iz podloge. 21 d ca. dostatno su stabilni na pritisak i imaju stabilan oblik. 5 d ca. isto tako s njim se izoliraju potkrovlja. 2 d ca. 21 d ++ ++ ++ + - + ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Legenda: ++ odlično pogoduje + dobro pogoduje . već ih potpuno zatvara izolacijski materijal. Zbog lake obradivosti i sipanjem pod tlakom zraka. Sipki materijali se prilagođavaju određenoj podlozi bez fuge i služe dodatno ( što zavisi od namjene i izvedbe) kao toplinska izolacija i izolacija od buke koraka. RÖFIX 830 RÖFIX 831 Specijalno RÖFIX 976 Lagani dodatak (organski) Cement Specijalno vezivno Lagani dodatak (organski) sredstvo Lagani dodatak (organski) Klasirani pijesak Specijalno vezivno sredstvo Cement ca. Vodovi na stropu ne moraju se izrezati. ugradnja nije problem. događa kod svježih. Inovativni izolacijski materijal upotebljava se i kao toplinska izolacija kod izvođenja padova na ravnim krovovima.

• Prikladan za poravnavanje cjevovoda i kabelskih kanala. 1600 kg/m3 Debljina sloja: > 3 cm • • • • • • Granulacija: 0 .3 mm Potrošnja: ca. 16 kg/m2/cm TČ (28 dana): ca.Nasipni materijali Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Nasipni materijali RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 830 Stiro beton Područja primjene: • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge.5 N/mm2 NG: > 500 kg/m3 Prohodnost: ca. 1 N/mm2 NG: ca. 45 ltr. 1.est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Osobine: • Ublaženje zvuka • Mogućnost pumpanja • Brza prohodnost • Neznatna prostorna težina • Toplinska izolacija Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 2 . 24 h Način dostave: 365 . • Za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. TČ (28 dana): ca.8 mm Potrošnja: ca. 5 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca./jed.

• Pogotovo kod viših zahtjeva.8 mm Potrošnja: ca. za redukciju primanja vode i kod viših opterecenja. za izravnavanje nivoa. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Izravnavjuci nasip za izolaciju. Osobine: • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka • • • • Brza prohodnost Neznatna prostorna težina Toplinska izolacija Poboljšanje izolacije koraka Sastav: • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Lagani dodatak (organski) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 .12 kg/ltr./jed. ne gori. 90 kg/ltr. 50 ltr.est edu vo oiz pr o ci da jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . 50 kg/m3 Način dostave: 366 . svoda i izolacije kod ravni krovova. • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. 1 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: 50 ltr. Nasipna črvstoća: ca.Nasipni materijali Podaci o proizvodu RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 831 Vezivo Područja primjene: • Toplinsko izolacijski nasip za izravnavnje. • Idealna za poravnanje vecih neravnina i razlika u visini podloge. • Specijalno vezivno sredstvo za stiroporne nasipe za izravnavanje.8 mm Potrošnja: ca. • Toplinsko izolacijski nasip sa poboljšanom zvucnom izolacijom./jed. Debljina sloja: > 3 cm • • • • • Granulacija: 0 . Debljina sloja: > 3 cm • Potrošnja: ca. 0. Nasipna črvstoća: ca. poboljšana zvucna izolacija.

bez prljanja gradilišta) Prije nanošenja narednog sloja. Materijal se ne smije prevodnjavati Strojna tehnika Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih.est eda ra Ob jali teri ma ni sip Na a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . žlice ili građevinskih grablji Upute za obradu Eventualni šuplji prostori i pukotine moraju biti otporne na rastresit materijal Specijalni dodaci smiju se dodati samo uz dozvolu proizvođača 367 .RÖFIX. ispitati potpunu suhoću podloge Obrada Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve.Nasipni materijali Obrada Obrada Obrada izravnavajućih nasipa Profesionalni savjet Priprema podloge Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito ukloniti.kosi transporter (zatvoreni sistem. Specijalno za RÖFIX 831 preporučuje se sistem pumpa za estrih.

Ostaci morta i raspadajući beton moraju se temeljito uklinuti. prvo se u kanti ručno zamješa jedna vreća RÖFIX 830 sa 7-8 litara vode.Nasipni materijali Obrada Obrada stirobetona Profesionalni savjet Podloga mora biti suha.B.Postavljanje estriha . Šupljine provjeriti na hidroizolaciju Cijevi za mort: potrebno premazati vapnenim mortom (z. RÖFIX Stirobeton se pomoću letve nanosi na zadanu visinu koja je fiksirana drvenim letvama 368 . te se zatim prema referentnoj konzisteniciji masa spravlja mješalicom. RÖFIX 300) RÖFIX 830 miješa se protočnom mješalicom i zatim uz pomoć pužne pumpe pumpa do udaljenosti od 80 m Određivanje konzistencije: Kod upotrebe protočne mješalice. bez prašine i nečistoće.

brzo se suši. CA/CT-Tekući estrih je mort za estrih napravljen prema vlastitim recepturama tvornice Prednosti : • Konstantna kvaliteta zbog tvorničke mješavine • Racionalno nanošenje. brzo postiže čvrstoću. fizički rad. kod podnog grijanja i saniranja starogradnje (gradnja tavana). Tekući estrih se prilagođava ovim zahtjevima pa se i sve više koristi. • Dobra toplinska provodljivost i bez šupljina kod podnog grijanja • Niska visina konstrukcije poda • Građevno-biološki neškodljiv • Brzo prohodan (nakon 24 sata) • Ne skuplja se kod vezanja. alfa poluhidrat: velika čistoća. stoga je velik učinak kod postavljanja • Velika tlačna i vlačna čvrstoća • Idealno za velike površine.est ete Vrs / ve no Os risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . ne skuplja se u procesu vezanja 369 . U RÖFIX-u se koriste uglavnom industrijski proizvedena veziva kalcij sulfata koji nastaju proizvodnjom tekuće kiseline kao i uklanjanjem sumpora iz dimnog plina: Sintetski anhidrid: velika čvrstoća. stoga se može postavljati na velikoj površini bez radnih fuga (dilatacija) • Može se ranije oblagati kod ubrzanog sušenja grijanjem Vezivna sredstva Gips i anhidrid su prirodni. Naziv anhidrit dolazi iz grčkog "an hydros" što znači "bez vode". velika čistoća. Specijalni cement: brz razvoj visoke čvrstoće. ali i sintetski proizvedeni materijali. Sve se više uzima u obzir vrijeme gradnje. osoblje. ne skuplja se u procesu vezanja. velika čistoća. dobro podnosi sulfat REA-anhidrid: velika čvrstoća. vrijeme čekanja za nastavak radova ili prednosti kod postavljanja podnih obloga.Tekući estrisi Osnove / Vrste TEKUĆI ESTRISI Osnove / Vrste Zahtjevi za građevine odnosno građevne dijelove kao i za estrih su se promijenili.

0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm C. kao estrih kod sanacije starogradnje i estrih za tavane. Dvorane za rekreaciju. Čvrstoća: Tekući estrih zbog gustoće ima veću čvrstoću na vlak pri savijanju od uobičajenih estriha. Regali 4. Izolacija od buke koraka mora se postaviti bez šupljina. ≥ 30 mm A. RÖFIX Tekući estrih posebno je pogodan za podna grijanja. Koriste se ili izolacijske role za zaštitu od buke ili se preko izolacije stavlja odgovarajuća folija.0 kN/m2 . 8. kupaone u školama. dvoranama i velikim uredima. Škole. Zidove ili cijevi treba također obložiti izolacijskom trakom.0 kN/m2 Grijani estrih Prekrivanje grijanih cijevi Izolacija stropa na najgornjem katu Bez izrade potkrovlja Za kasniju izradu potkrovlja ≥ 30 mm po želji ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm > 2 ≤ 5 mm ≤ 2 mm nema 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm min.max. Mali uredi ≥ 2.Kat. Zbog toga debljina estriha kod iste opterećenosti može biti manja.0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm ≥ 30 mm B. bolnicama i skladišnim halama.14 cm > 14 cm 40 mm 50 mm 60 mm 45 mm 35 mm 40 mm 50 mm 40 mm 12 cm PS20 + 2 cm Izolacija od buke koraka 370 .0 kN/m2 ≥ 30 mm > 30 mm > 30 mm D.Postavljanje estriha . vrsti izolacijskih materijala i čvrstoći na kidanje pri savijanju. Veliki uredi ≥ 4.Tekući estrisi Osnove / Vrste Područja primjene: Kao estrih u unutrašnjim prostorijama u stanogradnji uključujući kuhinje. Nosivost ovisi o debljini estriha. A 22/ AFE30 . klasi estriha. Stambeno područje ≥ 2. debljina "plivajući estrih" prema odgovarajućoj grupi zahtjevnosti PS 20 WDPS WDPS > 10 cm 10 . Za pripremu podloge i zaštitu od nadolazeće vlage vrijedi isto što i za estrih na razdijelnom sloju. Izolacijski sloj Način izvedbe Debljina Tlačna čvrstoća Vlačna čvrstoća EN 13813 SIA Vezani estrih Klizni estrih Tiskanje Minimalna debljina kod razreda čvrstoće RÖFIX ZS20 RÖFIX A90 > 20 N/mm2 >4 N/mm2 C20-F4 RÖFIX ZS30 RÖFIX A91 >30 N/mm2 >5 N/mm2 C30-F5 AFE20 . B 34/ 18 30 25 mm 30 mm 25 mm 30 mm Plivajući estrih Konstrukcije plivajućeg estriha namijenjene su toplinskoj izolaciji i izolaciji od buke koraka. Javne zgrade. Najučinkovitiji je upravo za izolaciju od buke koraka.Kat. Skladišta.

4 mm Potrošnja: ca. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 371 .est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . gimnastičkih dvorana. Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • • • • Specijalno vezivno sredstvo Izabrani gipsovi Klasirani pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Sastav: Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 . kod stambenih kompleksa. 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca.4 mm Potrošnja: ca. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 . 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. itn. kod stambenih kompleksa. itn. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. škola. gimnastičkih dvorana.Tekući estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Tekući estrisi RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C20 F4 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekući estrih CA/CT C30 F5 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-tekuæi estrih CA/CT C30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. škola. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama s većim zahtjevima čvrstoće kao npr. • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom. • Osobito prikladno za podna grijanja toplom vodom.

kao npr. skladišta itd.est edu vo oiz pr o ci da risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . 2000 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. zbog male težine površine. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 23 N/mm2 NG: ca. škole. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Prohodnost: ca. dvorana za rekreaciju.3 mm Potrošnja: ca. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa normalnim zahtjevima čvrstoće. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 . velikih ureda. • Prikladno za podno grijanje toplom vodom. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 30 N/mm2 NG: ca. kupaone. kod stambenih kompleksa.gimnastičkih dvorana. • Raspoloživo samo u italidi. 18 kg/m2/cm TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. škola. bolnica i skladišta. 24 h Mogućnost grijanja: 7 d • • • • • • • Granulacija: 0 .2 mm Potrošnja: ca. • Tekući estrih u unutarnjim prostorijama sa većim zahtjevima čvrstoće kao npr. 2200 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm2 Prohodnost: ca. kod stambenih ustanova za jednu ili više obitelji. Kao estrih u sanaciji starogradnje i kao namjenski estrih na tavanima. ukgučivo kuhinje.2 mm Potrošnja: ca. 36 h Mogućnost grijanja: 7 d Način dostave: 372 . urede. Osobine: • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • nema stvaranja aglomeracijske kože • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Specijalno vezivno sredstvo • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju • Dobra svojstva razlijevanja • Visoka mogućnost postavljanja • Površina gotovo bez fuga i ravnomjerna • Neznatno skupljanje • Visoka otpornost na pritisak • Velika otpornost pri savijanju i izvlačenju Sastav: • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • • • Granulacija: 0 .kod upravnih zgrada i zgrada s uredima i sl.Tekući estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX ZP200 Cement-tekući estrih RÖFIX ZP200 Cement-tekuæi estrih RÖFIX A90 CA-Tekući estrih CA/20 F4 RÖFIX A90 CA-Tekuæi estrih CA/20 F4 RÖFIX A91 CA-Tekući estrih CA/30 F5 RÖFIX A91 CA-Tekuæi estrih CA/30 F5 Područja primjene: • Tekući estrih u unutarnjim stambenim površinama.

373 . Laserskom ili crijevnom libelom mora se prije izvedbe podloge napraviti metarska oznaka (vagris) Kod estriha koji ima funkciju grijanja uvjet je postavljanje rubne izolacijske trake od 10 mm debljine. onda debljina PEfolije treba iznositi min.2 mm. vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih). onda se izolacijske ploče moraju zaštititi folijom. da mort curi.est eda ra Ob risi ći ku Te a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . 8 mm (kod podnog grijanja min 10 mm). 0. Trake se u kuteve postavljaju kutno kako ne bi nastala ispupčenja i šupljine. te ne treba biti šira od 2 m Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. Preporuča se folijski papir od voska koji je zavariv vrućim zrakom i koji se ne gužva. žlice ili građevinskih grablji Konzistenciju treba birati tako. ali da pri curenju ne nastaju vodenasta vezivna sredstva Postavljanje zvučne izolacije Odmotati izolacijske ploče za buku od koraka i zatim zalijepiti pomoću samoljepive spojnice. Ako se ne postavi takva rola za izolaciju od buke koraka. estrih na razdijelnom sloju. Debljina rubne izolacijske trake: min. kako bi se izbjeglo curenje tekućeg estriha Postavljande izolacijske trake Rubne izolacijske trake s folijskom spojnicom stavljaju se na sve zidove (sprječavanje zvučnih mostova). Stvaranje "kada": kod postavlljanja CA/CT estriha uvijek treba obratiti pozornost na postavljanje nepropusnih kada Izravnavajući nasip Izravnavajući nasip se pomoću letve izvlači na zadanu visinu Nanešeni nasip se prije poravnavanja zbija pomoću letve. RöFIX 831 ili RöFIX 830) Cijevi i vodove koji izlaze iz podloge potrebno je obljepiti. Grijani estrisi: ako se koristi plastična folija. Kod neravnina temeljne ploče kao i kod postavljanja cijevi na temeljnu ploču preporučuje se postavljanje izravnjavajućeg nasipa (npr.Tekući estrisi Obrada Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet Određivanje visine za postavljanje estriha Pomoću laserske ili libele mora se prije početka gradnje konstrukcije odrediti visina za postavljanje estriha.

Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran.120 m2/satu Uljevanje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa. pomesti.7) proslije postavljanja. što odgovara površini od 100. da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Brušenje ili četkanje CA tekućeg estriha moguće je već nekoliko dana (3. estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja. 30 -40 minuta. taj čin potrebno je što prije provesti kako bi se ubrzao proces sušenja Površina je gruba i sadrži otvorene pore Preporučena granulacija za brušenje: 16 ili 24 grubo posipano Skinuti materijal potrebno je ukloniti tj. potrebno je estrih prvo umiješati gušće pa zatim prema potrebi dodavanjem vode postići idealnu konzistenciju Otvoreno vrijeme. estrih se pomoću odgovarajuće letve vibrira i dolazi do niveliranja.10 tona materijala.. da je estrih postavljen u vremenu predviđenom za obradu Prevodnjavanje Kako bi se izbjeglo prevodnavanje nakon ugradnje estriha. koje djeluje negativno.Postavljanje estriha . Ne miješati s drugim materijalima Niveliranje Nakon ulijevanja estriha do određenog nivoa.. 374 . tj. može za sat vremena izmiješati 8 . Vibriranje se treba izvoditi križno Način rada treba biti tako odabran.Tekući estrisi Obrada Obrada tekućeg estriha Profesionalni savjet RÖFIX tekući estrih se miješa specijalnom pumpom za miješanje i pomoću crijeva se dovodi do mjesta ispuštanja Učinak silosne pumpe za miješanje iznosi oko 100 l/min. vrijeme postavljanja. tj. morta kod RÖFIX tekućeg estriha iznosi ca.

Testiranje vlažnosti vrši se CM-uređajem ili Darr-peći.Estrih je vrlo važan za visoku kvalitetu življenja. Ugrađuje se kao mješavina zemnovlažne konzistencije. Što je veća kvaliteta i gustoća estriha. Kao pod u stambenim prostorima.Koristi se neposredno kao pod ili se na njega stavlja neka obloga.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 obloživo nakon ca.Preuzima li na sebe podno grijanje estrih brine o optimalnoj raspodjeli topline. 7 d ca. Cementni estrih se sastoji od visoko vrijednog pijeska za estrih. Proizvod RÖFIX 970 RÖFIX 970 F RÖFIX 973 RÖFIX 973 F RÖFIX 975 mjesec = mj dan = d sat = h minuta = min Opis Cementni estrih CT C20 F4 Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 Brzovez. 7 d ca.Cementni estrih je građevinski dio. vezivnog sredstva cementa i vode.5%. estrih na razdjelnom sloju. Područja primjene Područja primjene: Kao vezani estrih. 1 m ca. estrih za grijanje i estrih za pad. 36 h 375 .Kod određene izvedbe poboljšava zvučnu i toplinsku izolaciju. podrumima. 1 m ca.Cementni estrisi Osnove / Vrste CEMENTNI ESTRISI Osnove / Vrste Najčešče se koristi cementni estrih. Dozvoljeni ostatak vlage je ovisan o gornjem sloju. U cementne estrihe se ubrajaju i brzovezujući estrisi. plivajući estrih na izolacijskom sloju. radionicama itd. Tijek sušenja ovisi o uvjetima okoline i upotrebljenoj kvaliteti. Postavljanje: Cementno vezani nosivi slojevi moraju biti osušeni. To znači da je maksimalni udio vlage 2.est ete Vrs / ve no Os risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . to je manja dozvoljena vlaga. garažama.a postavlja se na nosivu podlogu.na razdijelni dio ili na izolacijski materijal.

garažama. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. • Brzovezujući vezani estrih. 6 h Mogućnost grijanja: ca. 36 h Način dostave: 376 . Kao temelj za ravne krovove. tj brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. plivajući estrih na izolacijskom sloju. podrumima.4 mm Potrošnja: 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca.0. kao i za popravke.est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha ./jed. 12 ltr. 36 h Prohodnost: ca. estrih na razdjelnom sloju. 20 N/mm2 NG: ca.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. TČ (28 dana): ca.Cementni estrisi Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Cementni estrisi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 Područja primjene: • Vezivni mortovi za cement. Osobine: • Dobra prionjivost • Dobra racionalna obrada • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Pogodno za podno grijanje • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Organski udjeli <5% • Specijalno vezivno sredstvo • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Granulacija: 0 . itd. • Kao temelj u stambenim prostorima. U području renoviranja i saniranja.8 mm • Potrošnja: ca. terase i balkone. 2 kg/m2 • • • • • • • • • Granulacija: 0 .

6 d 377 ./jed.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi. 19. podrumima i garažama. 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. • Kao temelj za ravne krovove. Kao temelj u stambenim prostorijama. • Kao temelj za ravne krovove. 1 d • Mogućnost grijanja: ca.est edu vo oiz pr o ci da risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca. plivajući estrih na izolacijskom sloju.4 mm • Potrošnja: ca. terase i balkone. U području renoviranja i saniranja. estrih na razdjelnom sloju. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca.3 mm Potrošnja: ca. 20 N/mm2 • NG: ca. estrih na razdjelnom sloju. kao i za popravke. kao i za popravke. kao i za popravke. kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi. 7 d • Prohodnost: ca. podrumima i garažama. 2 d Mogućnost grijanja: ca. • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Univerzalna primjena Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • • • • • Armiran vlaknima Pogodno za podno grijanje Minimalno skupljanje Istovjetna kvaliteta Mogućnost pumpanja • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kopani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • • • • Granulacija: 0 . 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. trogvina i u industriji. • Brzovezujući vezani estrih. 20 ltr.Cementni estrisi Podaci o proizvodu RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 Brzovezujuæi cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 973 F Brzovez. • Kao temelj za ravne krovove. plivajući estrih na izolacijskom sloju. U području renoviranja i saniranja./jed. trogvina i u industriji. terase i balkone. 1 m Prohodnost: ca. estrih na razdjelnom sloju. podrumima. plivajući estrih na izolacijskom sloju.Kao podloga u stambenim prostorima. • TČ (28 dana): ca.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 • Kao vezani estrih. itd. kao i za popravke. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca./jed. 20 N/mm2 • NG: ca. plivajući estrih na izolacijskom sloju. • Brzovezujući vezani estrih. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca.Kao podloga u stambenim prostorima. 2 d Mogućnost grijanja: ca. 1 d • Mogućnost grijanja: ca. 20 kg/m2/cm • Izdašnost u litrama: ca. kod gradnje stanova. • Kao temelj za ravne krovove. 2100 kg/m3 Čvrstoća pri savijanju: > 4 N/mm2 Mogućnost oblaganja: ca./jed. 1 m Prohodnost: ca. • TČ (28 dana): ca.6 ltr. 7 d • Prohodnost: ca.3 mm Potrošnja: ca. 2150 kg/m3 • Čvrstoća pri savijanju: ca. • Kao vezani estrih. terase i balkone. kod gradnje stanova.4 mm • Potrošnja: ca. 20 ltr. 4 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: ca. itd. podrumima.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima. terase i balkone.estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim i mokrim prostorima.6 ltr. Kao temelj u stambenim prostorijama. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca. 21 d • Granulacija: 0 . 19. estrih na razdjelnom sloju. 6 d • Granulacija: 0 . 20 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. 21 d • • • • • • • • • Granulacija: 0 .

eventualno prekriti plastičnom folijom. Štitit od propuha.est eda ra Ob risi nt me Ce a rih anj sta Po vlj ni Postavljanje estriha . drvene ili plastične letve razvlači Kada su u pitanju male količine moguće je RÖFIX cementni estrih ručno zamiješati i nanijeti žlicom Naknadna obrada Štititi od smrzavanja. Podloga mora biti pripremljena prema vrsti radova koji će se izvoditi (plivajući estrih. bez prašine i nečistoće.Cementni estrisi Obrada Obrada Obrada cementnog estriha Profesionalni savjet Priprema podloge Podloga mora biti suha. da se estrih postavi u vremenu predviđenom za obradu Može se miješati i transportirati uobičajenim mješalicama i pumpama za estrih. Strojna tehnika Treba biti odabran takav način rada. i uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. Nanošenje vezivnog mosta izvodi se odgovarajućom čeličnom metlom ili četkom Kod vezanih estriha. estrih na razdijelnom sloju. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. fen) i kiše 378 . vezani ili grijajući estrih) (vidi pravilnik AEG estrih). nanosi se RÖFIX Cementno vezivno sredstvo tehnikom "mokro na mokro" Miješanje Predviđenu količinu smjese pomiješati s određenom količinom vode do zemnovlažne konzistencije i to mješalicom ili estrih pumpom. Kao dobra kombinacija iskazao se RÖFIX kosi transporter u sklopu s pumpom za estrih Nanos i razvlačenje Zamiješani mort se "mokro na mokro" nanosi na vezivni most.

est ete Vrs / ve no Os ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Područja primjene Tankoslojni estrisi i estrisi za izravnavanje služe prije svega za saniranje estriha koji su postavljeni ili u pretankom ili neravnom sloj.50 mm.5 mm 5 .20 mm 20 .5 mm 5 .50 mm X X X X X X X X X X X X X X X X 379 X X X X X X X X X X X X X X X X .30 mm 30 .10 mm 10 . Podloga Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje Cementni estrisi 1 .10 mm 10 . Odlikuju se ravnom površinom i mogu se brzo oblagati. Odlikuju se dobrim osobinama razlijevanja i koriste se za slojeve debljine od 1. Tankoslojni vezani estrisi koriste se za izravnavanje podloge.50 mm Tekući estrisi 1 .Mase za izravnavanje i niveliranje Osnove / Vrste MASE ZA IZRAVNAVANJE I NIVELIRANJE Osnove / Vrste Mase za izravnavanje su finozrnate mase.20 mm 20 .sa debljinama nanosa od 1-10 mm (ROFIX AN10) i 5-50 mm (RÖFIX AN30) Popunjavaju neravnine na podu sigurno i brzo.30 mm 30 . Služe dalje za izravnavanje visine na različitim podlogama.

Za unutra. 28 N/mm2 • Nasipna črvstoća: ca.0. • Čvrstoća pri savijanju: ca. Prikladno i za podno grijanje.Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje Područja primjene: • Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha. kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica. 7 N/mm2 Način dostave: 380 .3 kg/ltr./TO • TČ (28 dana): ca. na CA/CT bazi. 1. 600 ltr. univerzalno upotrebljiva fina masa za popunjavanje u debljini od 5 do 30 mm.est edu vo oiz pr o ci da ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .1 mm • Potrošnja: ca. • Kao samorazlijevajuća. 1.0. • Za izravnavanje neravnih podloga u stambenim i poslovnim prostorima i kao tanki estrih.2 kg/m2 • SD-vrijednost: . • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka.1 . 0.7 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca. Osobine: • • • • Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje • • • • Visoka izdašnost Visoka otporost na habanje Univerzalna primjena Brza obrada Sastav: • Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Izabrani gipsovi • Visokokvalitetan lomljeni vapnenac • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca.07 m • Granulacija: 0 .

Postavljanje estriha . gletanje. 1. • Fleks-podna masa za izravnavanje.1 mm Potrošnja: ca. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. 1. 4 h • • • • • • Granulacija: 0 .3 cm Potrošnja: ca. Kao spojno izravnavanje betonskih površina. Za vani i unutra. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. Za vani i unutra.5 N/mm2 • Čvrstoća pri savijanju: ca. Slojevi od 10 do 50 mm.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. Kao spojno izravnavanje betonskih površina. ujednačavanje i niveliranje estriha na bazi cementa -anhidrita (CA) i gipsa. ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi). 10 mm Otpornost na odvajanje: ca.5 kg/m2/mm TČ (28 dana): ca. gletanje. 1. gletanje.3 mm Potrošnja: ca. 35 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca. Slojevi od 10 do 30 mm. 3 h 381 .Mase za izravnavanje i niveliranje Podaci o proizvodu RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje • Za izravnavanje. 50 mm Mogućnost oblaganja: 48 h Prohodnost: ca. • Kao tanki estrih i spojno izravnavanje na betonskim podlogama. ujuednačavanje i niveliranje cementnih -CA i tekućih asfaltnih estriha (u unutarnjoj upotrebi). 12 N/mm2 • Mogućnost oblaganja: 1 d • Prohodnost: ca. • • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Minimalnan napon Pogodno za podno grijanje Brzo veže • • • • Samostalni protok Mogućnost pumpanja Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • • • • • Čvrsto Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Brza mogućnost oblaganja • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • • • Granulacija: 0 . 30 min Debljina sloja: ca. 2 h • • • • • • • Granulacija: 0 . • Fleks-podna masa za izravnavanje. 30 min Debljina sloja: ca. 2.8 kg/m2/mm TČ (28 dana): > 13 N/mm2 Vrijeme upotrebe: ca. 30 mm Mogućnost oblaganja: 24 h Prohodnost: ca. 30 min Debljina sloja: ca.

prvo se ručno u kanti izmješa jedna vreća mase za izravnavanje i zadana količina vode. nosiva.est eda Ob ra eliniv i nje va na av izr za se Ma a rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . te se zatim ta referentna konzistencija priprema mješačem Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera 382 . Za ove proizvode važno je dodati točno određenu količinu vode Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Prava konzistencja se određuje pomoću RÖFIX mjere za određivanje konzistencije Pri upotrebi protočne mješalice. potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr.Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada Obrada mase za izravnavanje i niveliranje Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min. bez prašine i nečistoće. Podloga mora biti suha. RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex).12 a maks. Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom). 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu.

Kod vezanih estriha (direktan dodir s podlogom). RÖFIX Hidroizolacijski grund ili RÖFIX Optiflex).12 a maks.Postavljanje estriha . s letvom za vibriranje Tekuća masa se može ravnomjerno raspodijeliti uz pomoć žlice ili gletera Ne miješati s drugim materijalima 383 .Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada Obrada tankoslojnih estriha Profesionalni savjet RÖFIX Kontaktgrund min. potrebno je primjeniti odgovarajuću hidroizolaciju (npr. Kod većih površina preporučuje se korištenje pužne pumpe pri čemu treba dobro obratiti pozornost na konzistenciju Raspodjela se izvršava kao kod tekućeg estriha. 36 sati prije nanošenja mase za izravnavanje nanijeti bez lokvi i na cijelu površinu.

Mase za izravnavanje i niveliranje Obrada 384 .Postavljanje estriha .

Za reprezentativne površine poda u trgovačkim.est eza te Vrs / ve no O d po azi em Pr as rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . Područja primjene RÖFIX ova boja za pod nudi maksimalan učinak i ne ograničava kreativnost. Niti jedan betonski pod ili estrih bez odgovarajućeg poboljšanja površine ne može trajno podnositi opterećenja u industrijskim i radnim pogonima. poslovnim i javnim prostorima. RÖFIX nudi za optimalnu zaštitu i oblikovanje boja za pod kvalitetni premaz bez otapala na bazi epoksidne smole.Premazi za pod Osnove / Vrste PREMAZI ZA POD Osnove / Vrste Tehnički zahtjevi površine poda određuju vrste obloga za pod. Višestruka i dokazana primjena. • prodajni i izložbeni prostori • butici • uredi • kupovni centri • ulazi i predvorja • balkoni 385 .

0. 45 min • Vrijeme upotrebe: ca. balkonima i terasama. skladištima. proziran Pogodan za područje prehrambenih proizvoda • • • • • Dobra prionjivost Otporan na kemikalije Razrijediv u vodi Dekorativno Visoka otporost na habanje • Otporan na kemikalije • Bezbojan.3 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca.garažama. proziran Sastav: • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. parkirališnim kućama. 0. 30 min Način dostave: 386 . • Jako zatvaranje pukotina u estrisima.est eo za du vo oiz pr o ci da P d po azi em Pr arih anj sta Po vlj Postavljanje estriha . podrumima. betonskim površinama i fugama. prehrambenim tvornicama. • Može se upotrijebiti i kao visokovrijedno vezivno sredstvo za posebne mortove. Osobine: • • • • • Dobra prionjivost Visoka otporost na habanje Otporan na kemikalije Bezbojan. na mineralnim i metalnim podlogama. podrumima. skladištima.garažama.15 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. parkirališnim kućama. na mineralnim i metalnim podlogama. balkonima i terasama. 45 min • Potrošnja: ca. prehrambenim tvornicama. • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji.Premazi za pod Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Premazi za pod RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje Područja primjene: • Bezbojni temeljni premaz i lakiranje u industrijskoj gradnji.

Premazi za pod Podaci o proizvodu Izbor boja Razrjeđivanje 387 .Postavljanje estriha .

Kvaliteta površine koju treba obložiti je postignuta. 10 . podloge ne smije pasti ispod +10° C Štititi od smrzavanja.5 mm izmiješati kvarcnim pijeskom 0 . da se uzme u obzir vrijeme obrade od 15 .est eza da ra O d po azi em Pr ab rih anj sta Po vlj Postavljanje estriha .materijal u ambalaži treba često dobro promješati Epoksidni grund i premaz se prema potrebi može nanijeti uz pomoć zidarskog češlja. Za pečačenje nanose se i do tri sloja. fen) i kiše 388 . postiže se dodavanje ca.20 min.0.Premazi za pod Obrada Obrada Obrada epoksidnih premaza Profesionalni savjet Nosive podloge koje je potrebno obložiti moraju biti bez rasklimanih i raspadajućih dijelova kao i bez razdvajajućeg filma od ulja. prebrzog sušenja (direktni utjecaj sunčevih zraka. Za to vrijeme se pomoću igličastog valjka istjerava zrak Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. gumenog brisača.3 Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati Potrebna količina vode kao i suhog kvarcnog pijeska dodaje se tek nakon miješanja komponenti Obloga otporna na klizanje. voska i masnoća. Vremenski razmak između slojeva ne duži od 48 sata Način rada treba biti tako odabran.valjka ili četke. ako nosiva podloga pokazuje otpornost na odvajanje prema Ö -normi Kod nanošenja debljina većih od 0.20% finog kvarcnog pijeska Kako bi se spriječila segregacija pjeskovitog sloja.

Na lagano vlažnoj podlozi moguće je injektiranje Sanirane pukotine u još svježem stanju pjeskariti kvarcnim pijeskom Miješanje Komponentu A+B laganim pokretim homogeno pomiješati 2 komponentne proizvode nakon miješanja potrebno je pretočiti u čiste posude (prebacivanje) i ponovno izmiješati Nanošenje Ugradnja utiskivajućih smola vrši se injekcijskom tehnikom u području visokog i niskog pritiska pri čemu se treba obratiti pozornost na uvjete rada na gradilištu tj. 389 .Postavljanje estriha .Premazi za pod Obrada Obrada smole za utiskivanje Profesionalni savjet Priprema podloge Pukotine moraju biti bez prašine i prljavštine. na ciljeve posla Napomena Za učinkovito zapunjavanje pukotina u betonu upotrebljava se posebna smjesa sastavljena od kvarcnog pijeska i smole.

390 POSTAVLJANJE KERAMIČ KIH PLOČICA .

POSTAVLJANJE KERAMIČKIH PLOČICA 390 .425 Pregled Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 392 392 402 406 Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 407 407 407 410 412 Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 413 413 407 414 415 Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Podaci o proizvodu Obrada 416 416 407 418 420 Mortovi za peći Osnove / Vrste Podaci o proizvodu Obrada 421 421 422 424 391 .

Stanujete i živite u prirodnoj ljepoti. Kupaonice. Pločice stvaraju ugođaj. druženje. Za svaku podgrupu postoji opet specijalna norma kvalitete koja je u pravilu navedena na pakiranju proizvoda.ed ete Vrs / ve no Os egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . ili plastična masa s visokim udjelom vode od koje se prešaju podne klinker ploče (gruba keramika). Pečenjem pri temperaturi između 900 i 1200 stupnjeva C sušene.Pregled Osnove / Vrste PREGLED Osnove / Vrste Uređivanje sa pločicama Pločica je jedna od najstarijih sredstava uređenja u arhitekturi. Bitni kriteriji kod keramičkih obloga su sposobnost upijanja vode i opteretivost podloge. Boje i formati. Raznovrsni formati potiču vašu kreativnost. Europska norma EN 87 dijeli keramičke obloge i ploče prema sposobnosti upijanja vode u četiri skupine. Ostvarite svoje ideje. stepenice i dnevni boravci postaju okvir za obitelj. RÖFIX nudi za navedene zahtjeve odgovarajuće sisteme tražene nepropusnosti kao i ljepila i mase za fugiranje. Osnovna sirovina za pečene keramičke proizvode je glina. WC-i. slobodno vrijeme i odmor. hodnici. Ostvarite svoj osobni životni stil. 392 . plivališta. Za radne prostore. pocakljene i necakljene sirovine postižu uporabne osobine i kakvoću. dizajn i individualne ideje zadovoljiti će i one najzahtjevnije. Danas aktualnija nego ikad prije. saune. Zahtjevi i pretpostavke U graditeljstvu se keramičke pločice ubrajaju u skupinu umjetno proizvedenih mineralnih ploča za oblaganje zidova i podova. tuševi. umjetničko oblikovanje i velike objekte. Dodavanjem kvarca i glinenca odnosno mineralnih dodataka dobiva se suha masa za prešanje od koje se izrađuju keramičke pločice i mozaici (fina keramika).

čvrstoća je veća. a osobito je osigurana otpornost na smrzavanje. fleksibilno C2 TE na mraz. koji se danas dobivaju prešanjem prskanih granulata i peku se na 1200°C. Otpornost na mraz. Vrste pločica i ploča Gres pločice glazirane. Fini gres bazira se na masi gresa. Fleksibilan. hrapavost i osjetljivost na mrlje. RÖFIX Tankoslojno ljepilo. posebno finim mljevenjem u kontinuiranim i diskontinuiranim mlinovima. Fleksibilan. Pogodno za podno grijanje Netopljiv u vodi. Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. keramiče pločice Gres pločice glazirane i neglazirane pločice Fine gres pločice vrhunski pripravljene. Pogodno za podno grijanje RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno. specijal C1 TE Izvrsna mogućnost stajanja Netopljiv u vodi. Fleksibilan. Pore su manje i sitnije.Postavljanje keramičkih pločica . Brzo veže Netopljiv u vodi. Razvijala se finijom pripremom. Fleksibilan. glazirane i neglazirane pločice ploče od prirodnog kamena različite tvrdoće i u raznim bojama Osobina Proizvod Netopljiv u vodi. brzovezujuce 393 . plus C2 TE na mraz. bijelo C2TE RÖFIX Ljepilo za kamen. Otpornost RÖFIX Tankoslojno ljepilo. silikatnokeramički materijali. Količinu pora te stupanj otvorenosti pora određuju osobine materijala poput čvrstoće.Pregled Osnove / Vrste Postavljanje ploča Gres Pod gresom se podrazumijevaju usko aglomerirani. ponašanja pri habanju. Pogodno za podno grijanje.

) 1. Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 4.) 2. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 394 .) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.Postavljanje keramičkih pločica .Hidroizolacija RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) 5.) Podloga Cementni estrisi 2.) Priprema podloge RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području sanitarija Područje poda 1. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort plus C2 TE 6) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga Područje zida Gipsano kartonske ploče RÖFIX Izolacijski Grund (razrijediti 1:1) Varijanta RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Izolacijski Grund (nerazrijeđen) RÖFIX Tankoslojno ljepilo.

Postavljanje keramičkih pločica .) Fugiranje RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Pribor RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete Srednjoslojna varijanta Betoni stariji od 6 mjeseci RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX Optiflex RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Univerzalni mort bijeli C2 TE RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijski kutnici RÖFIX Izolacijske manšete 395 .) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) 3.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.vlažni. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojni mort Univerzalni bijeli C2 TE 5.prethodno vlaženje 2.mat. Hidroizolacija RÖFIX Optiflex 4.) Podloga Cementni estrisi bez prašine.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Hidroizolacijski sistem u području balkona Tankoslojna varijanta 1.) 1.

) Češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.bez šupljina RÖFIX Ljepilo za kamen. fleksibilno C2 TE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje 396 .) Fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje Područje poda stare nosive pločice .) Podloga stare nosive pločice .bez šupljina 2.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX Sistem renoviranja starih pločica Područje zida 1.Postavljanje keramičkih pločica . brzovezujuce 3.) Vezivni most RÖFIX Ljepilo za kamen. brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo. specijal C1 TE 4.

) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Estrih na bazi kalcijeva sulfata. fleksibilno C2 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE 4.) Podloga Grijani. ravni tekući estrih 2. tekući estrih Grijani. bez podnog Neravni estrih na bazi cementa grijanja Negrijani.Postavljanje keramičkih pločica .Pregled Osnove / Vrste Sistem estriha. neravni cementni estrih RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 RÖFIX Kontakt Grund (razrijediti 1:1) RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Vezivni most i češljano ljepilo RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Priprema podloge RÖFIX Kontakt Grund Razrijediti 1:3 3.anhdrit/cement Estrih na bazi kalcijeva sulfata. specijal C1 TE Varijanta RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 397 . sa podnim grijanjem 1. fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo.

2 sata Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL 398 . brzovezujuce C2 F RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje ca. brzovezujuce C2 F ca. 36 sati RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 2 sata ca.Postavljanje keramičkih pločica . 4 sati 3.) Vezivni most i češljano ljepilo Vrijeme sušenja Ultra brzo nakon 2 dana fugirano ca.Pregled Osnove / Vrste RÖFIX sistem brze gradnje brzo nakon 8 dana fugirano 1. 4 sati RÖFIX Tankoslojno ljepilo.) Fugiranje RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje Varijanta RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL ca.) Podloga RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4 2. 7 dana ca.

brzovezujuce C2 F RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE x x x x x x o x x x x o o x x x x x x o x x x x x x o o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o o o x x x x x x o o 399 Podloga Priprema podloge Napomena . 2. Površinu obraditi prema podacima od proizvođača. Minimalna debljina žbuke 15 mm. Kod jako pješčanih. o pogodno u području poda Tlačna čvrstoća min. tj. fleksibilno C2 TE RÖFIX Ljepilo za kamen.5 N/mm2.5 N/mm2. Razdvajajuća sredstva koja stvaraju film i šuplje pločice odstraniti. Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke uljane oplatnih ulja. Terazzo obloge Gipsani građevinski materijal Gipsane žbuke. sulfata prema podacima proizvođača. Sadržaj vlažnosti: Gipsane žbuke maks. Izolacijske ploče moraju biti sigurno i trajno mehanički pričvršćene. Stare pločice Keramičke obloge.ispitivanje i protokol grijanja je moguće prikazati. brzovezujuce RÖFIX Tankoslojno ljepilo. Fuge pločica uskladiti sa dilatacisama i ukloniti ostatke oplatnih ulja . Porobeton Žbuka unutra Vezivni most RÖFIX DBM Osjetljivost na naprefleks. Kod jako upijajućih podloga nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen). Sigurno i trajno pričvršćivanje. jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. sulfata RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. Žbuka vani Cementni estrisi Cement-. obo. Ekstruderska pjena Kod jako upijajuće podloge nanijeti RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen). Estrih se mora obraditi prema normama i mora postići zrelost za x polaganje. 1%.Pregled Osnove / Vrste Ljepilo . Kod neravnih podloga nanijeti RÖFIX masu za izravnavanje i niveliranje. kamena -tj. o Ploče od iverice Sa RÖFIX Izolacijskim grundom prethodno obraditi. Minimalna x debljina žbuke 10 mm Koristiti cementne temeljne žbuke. Tlačna čvrstoća min. 2. CM. 3 mjeseca stari Izolacijske ploče Tvrda pjena.estrisi na bazi kalcija. CA-tekući. Samo na području zida i u unutarnjem području. Vezivni most sa RÖFIX DBM fleks i RÖFIX P50 armaturnom mrežicom. Kod jako upijajuće podloge nanijet RÖFIX Kontaktni grund (1:1 razrijeđen).Podloge Betonski zidovi/podovi stariji od 6 mjeseci Betonski zidovi/podovi Gotovi dijelovi od betona min.i gipsani estrisi sa podnim grijanjem x općenito pogodno RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno.Postavljanje keramičkih pločica .tj. jako upijajućih podloga sa RÖFIX Kontaktnim grundom (1:1 razrijeđen) prethodno obraditi. bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo. zanje Kod jako pješćčanih. gipsane građevinske ploče. (Zrelost za polaganje vidi TM ) Dilatacijske fuge preuzeti u fugama pločica Razvesti grijanje prije postavljanja.Vezivni most sa RÖFIX brzovezujućim ljepilom loge od prirodnog za mramor. estrisi na bazi kalcija.

20 mm Vanjska primjena Područje industrije Izbor boja 400 RÖFIX Masa za fungiranje X .20 mm 1 .Postavljanje keramičkih pločica .5 mm 3 .Pregled Osnove / Vrste Masa za fugiranje /Područje primjene RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X X Primjena Širina fuga RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga X Podno grijanje Sistem brzog građenja Unutarnja primjena Uska fuga Široka fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Uska fuga Široka fuga Široka fuga 1 .20 mm 3 .20 mm 3 .5 mm 3 .5 mm 3 .20 mm 1 .

mehaničko opterećenje. sa tuš-kadom /sa kadom i sl. Sanitarne prostorije u javnom i poslovnom području sa odvodom i sl. Balkoni i terase bez izolacijskih slojeva. Tuševi bez tuš. kao i podnožja kod građevina i sl. plivališta sl.kade. stalna izloženost vodi. stalna izloženost vodi Kupaonice bez podnog odvoda.Postavljanje keramičkih pločica . X X BG 2 X BG 3 Vanjski dijelovi građevine izloženi vlazi BG 4 Dugotrajna. Kuhinje i tuševi u tvornicama. X Hidroizolacija / Osobine Otpornost na pucanje/premošćivanje Proizvod Otpornost na stalnu vlažnost Otpornost na kiseline/lužine Bez otapala-/teških metala Otpornost na smrzavanje RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Tekuća folija RÖFIX OPTIFLEX + - + + + + + + + + + + + + o + + + + + + + + o + +=pogodno -= nepogodno o=granično pogodno Otpornost na UV-zrake 401 Unutarnje područje Paronepropusnost Vanjsko područje Paropropusnost RÖFIX OPTIFLEX X X X . u induDjelovanje agresivnih sredstava i veliko striji.Pregled Osnove / Vrste Prethodna obrada podloge /Područje primjene RÖFIX Izolacijski Grund grupa zahtjevnosti Opis Primjena RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX Tekuća folija X X + BG 1 Privremena i kratkotrajna izloženost prskanju vode Dugotrajna.

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Priprema podloge za postavljanje keramičkih pločica
RÖFIX Kontakt Grund
RÖFIX Kontakt Grund

RÖFIX Izolacijski Grund
RÖFIX Izolacijski Grund

Područja primjene:

• Vezivni most kod konstrukcija vezanog estriha, na CA/CT bazi. • Izvođenje uravnoteženog upijanja vapneno/gipsanih žbuka, kao i izvođenje tekućih estriha prije ugradnje keramičkih pločica.

• Izolacija u vlažnim prostorijama, ispod keramičkih pločica na podu i zidu. • Zadrživač vodene pare i vlage na cijeloj površini, bez fuga.

Osobine:

• • • •

Dobra prionjivost Dobra racionalna obrada Razrijediv u vodi Bez sredstava za otapanje

• • • • •

Otpornost na vodenu paru Stalna otpornost na vlagu Mogućnost mazanja i valjanja Otpornost na kiseline i lužine Brana za paru bez fuga

Sastav:

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• Potrošnja: ca. 0,1 - 0,2 kg/m2 • SD-vrijednost: 0,07 m

• • • •

Potrošnja: ca. 0,55 kg/m2 NG: ca. 1600 kg/m3 Gustoća: ca. 1250 kg/m3 SD-vrijednost: 400 m

Način dostave:

402

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Tekuća folija
RÖFIX Tekuæa folija

RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K
RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K

Dodatak za prionjivost i elastičnost Dodatak za ljepilo
Dodatak za prionjivost i elastiènost Dodatak za ljepilo

• Izolacija od vlage ispod pločica, npr. u kuhinjama, kupaonicama, zahodima, praonicama i garažama. • Zaštita od vlage na podlogama u unutarnjem području.

• Dvokomponentna cementna/disperzivna masa za izravnavanje za izolaciju područja podnožja. • Upotrebljivo za ljepljenje i armiranje izolacijskih ploča na podnožju (XPS-R/EPS-P)

• Dodatak kod postavljanja kamenih pločica i pločica iz umjetnog kamena sa profiliranom leđnom stranom, tankoslojno ili srednjoslojno. • Posebno za jaka termička opterećenja npr. estrihe koji griju, terase, balkone.

• Vodonepropusan • Bez sredstava za otapanje • Mogućnost premošćivanja pukotina • Fleksibilan • Dobra prionjivost

• • • •

Elastično, fleksibilno Stalna otpornost na vlagu Bez sredstava za otapanje Visoka otpornost na vremenske utjecaje • Visoka prionjivost

• Elastično, fleksibilno

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Disperzivno vezivno sredstvo • Cement

• Disperzivno vezivno sredstvo • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Potrošnja: ca. 1,5 kg/m2/mm • NG: ca. 1,5 kg/ltr. • Otpornost na odvajanje: > 1,5 N/mm2

• Potr. (armiranje): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr. (ljepljenja): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potr.(izolacijska): ca. 1,5 kg/m2/mm • Potrošnja: ca. 4 kg/m2 • NG: ca. 1600 kg/m3 • KODVP µ: ca. 500 • Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. 0,47 W/mK

403

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

Dodaci za izolaciju
RÖFIX Izolacijska traka
RÖFIX Izolacijska traka

RÖFIX Izolacijski kutnici
RÖFIX Izolacijski kutnici

Područja primjene:

• Za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje pokretnih fuga, rubnih fuga, te priključaka neotpornih na pucanje i prodiranje. • Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.

• Vodonepropusni elementi za jednostavno i sigurno izoliranje ispod obloga u vlažnim i mokrim prostorijama. • Odgovara uz RÖFIX izolacijsku traku br.4.

Osobine:

• • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Vodonepropusan

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

Sastav:

Obrada:

Tehnički podaci:

Način dostave:

404

ed edu vo oiz pr o ci da egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Podaci o proizvodu

RÖFIX Izolacijske manšete
RÖFIX Izolacijske manšete RÖFIX Flis za odvajanje

RÖFIX Flis za odvajanje

• Za vodonepropusno provođenje cjevovoda ispod keramičkih obloga u tuševima i mokrim prostorijama.

• Za odvajanje starih keramičkih pločica, prirodnog kamena i estriha. • Za vani i unutra.

• • • • •

Otporan na vrućine Neosjetljiv na temperature Otpornost na alkale Otpornost na vodenu paru Vodonepropusan

• Pogodno za podno grijanje • Nema prijelaza u crvenu boju • Mogućnost premošćivanja pukotina

• Polyester

405

ed eda ra Ob egl Pr a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Pregled Obrada

Obrada
Obrada hidroizolacija
Profesionalni savjet

Obrada RÖFIX Kontakt Grund Razrijeđivanje kod visoko upijajućih, poroznih podloga 1:1, kod slabo upijajućih, cementnih podloga 1:2, gipsane podloge - CA tekući estrih 1:3 Razrijeđeni Kontaktgrund ravnomjerno nanjeti valjkom, četkom ili kistom

Podloga mora biti čvrsta, kao i bez prašine i masnoća., Kod kritičnih podloga kao i prijelaza djelovanje proizvoda može se poboljšati ulaganjem tankog sloja stakleno vlaknaste mrežice.

RÖFIX Izolacijski Grund Sadržaj ambalaže dobro promješati Gotovi Izolacijski grund se pomoću kista ili valjka nanosi na podlogu

Kod neravnina zidnih priključaka, koristiti mort za ljepljenje i pregletati, Ne miješati s drugim materijalima

RÖFIX Tekuća folija Sadržaj ambalaže dobro promješati Tekuća folija se direktno iz posude pomoću kista, valjka ili gletera nanosi na podlogu.

RÖFIX OPTIFLEX

406

ojn oes te Vrs / ve no O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

TANKOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste
Ljepila za pločice mogu imati različite funkcije pa tako i različite osobine te se stoga nanose različitim tehnikama. Tankoslojni mortovi koji se hidraulički stvrdnjavaju su mješavine hidrauličkih veziva, mineralnih dodataka veličine zrna do 0,5 mm (u posebnim slučajevima i većim) te organskih dodataka. U pravilu se proizvode kao suha mješavina i prije obrade se razrijeđuju s vodom.

Područja primjene
Postavljanje pločica u sistemu tankoslojnog morta je najčešći način ljepljenja pločica na zid i pod. Tankoslojna ljepila odlikuju se prije svega podatnom, lakom obradom, malom potrošnjom, visokom postojanošću, vodootpornošću i otpornošću na smrzavanje. Tankoslojna ljepila su najčešće ljepila za pločice koja se hidraulički stvrdnjavaju s mineralnim i organskim dodacima za poboljšanje prionjivosti. Tankoslojno ljepilo upotebljava se unutra i vani za postavljanje pločica od kamena i finog kamena, mozaika od stakla i porcelana. Ovisno o klasi zahtjevnosti upotrebljava se i odgovarajuća kvaliteta ljepila.

mogućnost promjene oblika (podno grijanje)

Proizvod Slabo promjenjiv oblik

Otpornost na smrzavanje

Debljina sloja ljepila

Unutarnje područje

RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F + Dodatak za prionjivost i elastičnost RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce

siva siva siva siva sirovo bijela siva siva siva prirodno bijela

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 2 - 15 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm 1 - 5 mm

X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X

2 - 10 mm

X

Vanjsko područje 407

vodootporan

brzovezujući

boja

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Floating postupak Ova tehnika rada obično se koristi kod mozaika, gresa i kamenih obloga. Ljepilo se nanosi na podlogu i češlja zupčastim gleterom kako bi se

postigao ravnomjerni nanos i time ravna površina za daljnje obloge. Racionalni postupak postavljanja pretpostavlja ravnu podlogu. Prema potrebi izravnati masom za izravnavanje.

Buttering-Postupak Ljepilo se nanosi na stražnju stranu obloge kako bi se izjednačile različite

debljine materijala ili lagane lokalne neravnine.

Floating-Buttering postupak Na podovima s visokim mehaničkim opterećenjem i vani gdje se zahtjeva otpornost na smrzavanje keramičke pločice i obloge od prirodnog

kamena postavljaju se bez šupljina u Buttering-Floating postupku. Ljepilo se nanosi na podlogu i na stražnju stranu obloge.

408

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Osnove / Vrste

Debljina ljepila kod tankoslojnog morta
Debljina ljepila, a time i potrošnja materijala ovise o nazubljenju i kutu držanja gletera.

Nazubljenje
Nazubljenje zupčastog gletera određuje materijal ploče i tehnika postavljanja (tankoslojno ili srednjeslojno).

Dužina ruba

<50 mm

50 - 108 mm

108 - 200 mm

> 200 mm

bez profiliranja leđne strane na ravnim podlogama 10 x 10 mm (okruglo)

sa profiliranjem leđne strane ili neravnim podlogama 15 x 15 mm (okruglo)

nazubljenje

3 x 3 mm

4 x 4 mm

6 x 6 mm

8 x 8 mm

Vrijednosti potrošnje
Nanošenje ljepila zupčastim gleterom. Tvornički izmiješano ljepilo nanosi se na dio površine od cca. 0,5-1 m2 prema formatu pločica i ravnomjerno se počešljaju. Pritom nazubljenje i ukošenje gletera određuju potrošnju po m2. Nazubljenje ovisi o upotrebljenom ljepilu i o stražnjoj površini pločice. Ovaj način rada zahtjeva čiste i ravne podloge kao i kalibrirane pločice. Debljina ljepila iznosi cca. 5 mm.

Proizvod

nazubljenje 3x3 mm

nazubljenje 4x4 mm

nazubljenje 6x6 mm

nazubljenje 8x8 mm

nazubljenje 10x10 mm

Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. Potroš. Izdaš. po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći po m2 po vreći RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo specijal C1 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo univezalno bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen brzovezujuce 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 14,0 m2 16,5 m2 16,5 m2 16,5 m2 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 2,0 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 12,5 m2 15,0 m2 15,0 m2 15,0 m2 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,4 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 10,5 m2 12,0 m2 12,0 m2 12,0 m2 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,5 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 7,1 m2 8,0 m2 8,0 m2 8,0 m2 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,5 kg 4,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 5,5 m2 6,2 m2 6,2 m2 6,2 m2 409

ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj

Postavljanje keramičkih pločica - Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Tankoslojno ljepilo
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE

RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE
RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE

Područja primjene:

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem. • Kod jako promenljivih podloga, kod starih, nosivih žbuka.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica, ploča, mozaika od stakla i porculana na podu i zidu.

• Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu, kada želimo brzo vezanje ljepila. • Za izradu elastične podloge (podno grijanje, terase, balkoni...) Pomješati RÖFIX tankoslojno ljepilo s RÖFIX dodatakom za elastičnost (1:1).

Osobine:

• • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

• • • • •

Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Izvrsna mogućnost stajanja

Sastav:

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

• Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade

Obrada:

Tehnički podaci:

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 3 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 0,4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

• • • • •

Granulacija: 0 - 0,5 mm Potrošnja: ca. 1,2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 4 h Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 24 h

Način dostave:

410

3 h • • • • Granulacija: 0 .2 kg/m2/mm Opteretivost: 7 d Prohodnost: ca. 1. brzovezujuce RÖFIX Ljepilo za kamen.5 mm Potrošnja: ca. 1.Tankoslojno ljepilo Podaci o proizvodu RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno.5 cm Potrošnja: ca.3 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. brzovezujuce C2 F RÖFIX Ljepilo za kamen. • Prikladno za podno grijanje. • Za postavljanje marmornih ploča i prirodnog kamena na podu i zidu. • Prikladno za podovo grijanje.ojn oo edu vo oiz pr ci da P pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 3 h 411 . 4 h Opteretivost: 7 d • • • • Granulacija: 0 . bijelo C2TE • Za postavljanje keramičkih i gres pločica. kada želimo brzo vezanje ljepila. mozaika. kada želimo brzo vezanje ljepila. Prikladno za ploče 30/60. 24 h • • • • • Granulacija: 0 . brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo. • • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Prema dodavanju vode može se upotrijebiti i kao ljepilo za pločice • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Fleksibilan Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje • Netopljiv u vodi • Fleksibilan • Pogodno za podno grijanje • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bijeli cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • • • • Granulacija: 0 . • Za postavljanje keramičkih i gres pločica na podu i zidu.0. 30 min Opteretivost: 2 d Prohodnost: ca.1 mm Potrošnja: ca. 1. 1.2 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca.8 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca.0.1 mm Potrošnja: ca. porculana na podu i zidu. brzovezujuce • Za postavljanje keramičkih i gres pločica i ploča na podu i zidu. RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo. 45 min Prohodnost: ca.

Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom. Kod polaganja pločica ljepilo još ne smije stvarati film. Ostanu li prsti čisti. Ispitivanje prionjivosti Dok god ljepilno prianja pod prstima mogu se ulagati pločice. prekoračeno je otvoreno vrijeme ljepila. Širinu fuga određuje vrsta pločica (široka ili uska fuga).ojn oeb da ra O pil ljeosl nk Ta a čic plo ih ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . jer se tako kida već nastala kožica na površini Miješanje Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. Križići za pločice olakšavaju određivanje istih razmaka. nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja. potrebno je ponovno nanošenje tankog sloja morta s zupčastim gleterom. 412 . Kontrolirati kontakt pločice po čitavoj površini s ljepilom. Kod većih neravnina potrebna je upotreba tekuće mase za izravnavanje (RÖFIX AN 10 ili RÖFIX AN 30).koja se po mogućnosti nanosi na cijelu površinu. kao što su ljepila za pločice Nanošenje RÖFIX tankoslojni mort izravnati s glatkom stranom odgovarajućeg zupčastog gletera i sa nazubljenom stranom dobro pročešljati u jednom smjeru Ako je potrebno postavljanje bez šupljina (u mokrim područjima) treba raditi prema Floating Buttering metodi Ne nanositi više ljepila. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja.Tankoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tankoslojnog morta Profesionalni savjet Priprema podloge Za grundiranje općenito se preporučuje RÖFIX Kontaktgrund. kako bi regulirala moć upijanja i i vezivanja fine prašine. Ako je prošlo vrijeme postavljanja. Postavljanje pločica u tankoslojni mort Pločice se lagano utisnu u svježe ljepilo. Ljepilo se mora odstraniti i nanijeti novo. razrijeđen vodom 1:2. masu kratko još jednom promješati Sprilane mješalice pogodne su za gipke materijale koje imaju visoku viskoznost.

Debljine sloja morta je od 5 do 15 mm.eljete Vrs / ve no O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Područja primjene Kod neravnih podloga i kod ploča koje imaju jako profiliranu poleđinu ili su različite debljine primjenjuje se srednjoslojni postupak. mogućnost promjene oblika (podno grijanje) Proizvod Slabo promjenjiv oblik Otpornost na smrzavanje Debljina sloja ljepila Unutarnje područje RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo . Osobito prikladan za fini kamen.15 mm X X X X X X X 5 . bazalt i sl.. Ovaj postupak primjenjuje se za ploče od umjetnog i prirodnog kamena (npr.15 mm 5 .15 mm Vanjsko područje X X 413 vodootporan brzovezujući boja .) po podu ili zidovima. Lijepljenje tekućim ljepilom Obrađuje se samo u Floatingpostupku.porfir. Samoniveliranje ljepila omogućava izravnavanje neravnina na podlozi.za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE siva siva siva X X X X X 5 . obogaćen umjetnim tvarima za visoke zahtjeve na podu i zidu u unutrašnjosti ili vani. Velika prednost proizlazi iz vlaženja poleđine pločice.Srednjoslojno ljepilo Osnove / Vrste SREDNJOSLOJNO LJEPILO Osnove / Vrste Lijepljenje srednjeslojnim ljepilom Višestruko primjenjiv srednjeslojno ljepilo. granit.

4 h Način dostave: 414 . 24 h • • • • Granulacija: 0 . 60 min Prohodnost: ca.1 mm Potrošnja: ca.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 1.1 mm Potrošnja: ca.5 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom. • Specijalno za podove s termičnim i mehaničkim opterećenjem npr. 4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca. koji niso osjetljivi na promenu boje.0.Srednjoslojno ljepilo Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Srednjoslojno ljepilo RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX Srednjeslojno ljepilo .eo ljedu vo oiz pr ci da P o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . • Za postavljanje podnih pločica velikog formata. 1. 1.za unutra RÖFIX Brzovezujoće tekuće ljepilo C2 FE RÖFIX Brzovezujoæe tekuæe ljepilo C2 FE Područja primjene: • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata. Osobine: • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Pogodno za podno grijanje Fleksibilan • Netopljiv u vodi • • • • Netopljiv u vodi Otpornost na mraz Fleksibilan Brzo veže Sastav: • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Kvarcni pijesak (klasiran) • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 . pločica od finog kamena i oblogaod prirodnog kamena.4 kg/m2/mm Vrijeme upotrebe: ca. 24 h • • • • • Granulacija: 0 . • Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata. podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom. balkoni i estrih sa grijanjem. terase.5 mm Potrošnja: ca. 4 h Opteretivost: 14 d Prohodnost: ca. • U področju poda bez podnog grijanja i hrapavo upijuće doljne strane.

Pri postavljanju nastale šupljine uzrokuju pukotine. Keramičko oblaganje podloga pločicama velikog formata ili finim kamenom. Za izravnavanje manjih neravnina može se koristiti RÖFIX tekući mort u jednom sloju do 15 mm. nego što je moguće postaviti pločica u vremenu vezanja. ili do otkidanje fugnih flanki Polaganje pločica Pločice se trebaju postaviti prije nego je ljepilo počelo stvarati film. 415 . masu kratko još jednom promješati Sigurno i bez šupljinsko postavljanje podnih pločica velikih formata Izlijevanje Nakon stajanja od cca. odljepljivanja pločica. Polaganje laganim pomicanjem Kako bi se postiglo umreživanje stražnje strane pločice bez šupljina i po čitavoj površini. 5 min tekuće ljepilo se postupno izlijeva na podlogu.Srednjoslojno ljepilo Obrada Obrada Obrada tekućeg ljepila Profesionalni savjet Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. pločice se trebaju ulagati laganim pomicanjem.eljeda ra O o pil jno slo njo ed Sr a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . zbog prevelikog opterećenja postaje često problem Brzovezujuće tekuće ljepilo se ravnomjerno nanosi uz pomoć zupčastog gletera (ne ispod 8 mm) Ne nanositi više ljepila. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Nakon 5 minuta vremena sazrijevanja.

79 0.86 0.60 2.50 RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga / RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje .70 5.50 m2 (25 kg) 29.70 12.70 416 .00 38. Pri nanošenju mase fuge moraju biti čiste i jednako duboke.3 mm / 5 mm Širina fuga Vrsta ploče Mozaik srednje veličine Pločice Pločice Pločice Dimenzije (u mm) 5x5 10 x 10 15 x 15 20 x 20 kg/m2 0. RÖFIX nudi masu za fugiranje široke i uske fuge.50 12.90 1.40 m2 (5 kg) 5.75 0. RÖFIX mort za fugiranje primjeren je za van i unutra kao i pod vodom. brzo stvrdnjavanje.ona odgovara najrazličitijim zahtjevima (npr.Mase za fugiranje Osnove / Vrste MASE ZA FUGIRANJE Osnove / Vrste Vizualnu i funkcionalnu komponentu oblogama od keramike ili prirodnog kamena daje fugiranje.90 27. Obrada je moguća u krutoj i polukrutoj konzistenciji. Vizualni učinak i funkcionalnost obloga postiže se tek ispravnim fugiranjem. siva ili u različitim bojama .80 7. Iz tog razloga trebalo bi fuge očistiti. Bijela.8 mm Širina fuga Širina fuga / 10 mm Pločice Razdvajajuće ploče 30 x 30 12 x 24 0. RÖFIX .ete Vrs / ve no O gir fu za se Ma a čic plo ihs ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .80 14. fleksbilnost itd.50 62.) Kod mase za fugiranje razlikuje se masa za uske fuge (do 3 mm) i masa za široke fuge (od 3 mm).50 62.

20 mm Vanjsko područje X X X X X X X X X X X X X vodonepropusan vodootporan brzovezujući 417 .20 mm 3 .15 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 .20 mm 3 .20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X 3 . RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Površine sa ranim opterećenjem X X X X 3 . balkoni. ugostiteljski lokali. prijamne prostorije u hotelima.Postavljanje keramičkih pločica .15 mm Podne površine sa mehaničkim opterećenjem RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL Trgovački prostori.15 mm Bazeni.Mase za fugiranje Osnove / Vrste Područja primjene Eigenschaften Fugenmörtel mogućnost promjene oblika Pločice-tj. terase.lože i sl.sportskim dvoranama i gradnji tunela.industrijskim prostorima.20 mm 3 . Površine sa jakim mehaničkim i slabo agresivnim kemijskim opterećenjem U poslovnim vlažnim prostorima.20 mm 3 .i sl.20 mm 3 .20 mm RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X 3 . estrisi Podloge sa normalnim opterećenjem na podnom grijanju npr. i sl. estrisi za grijanje RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje X X X X X X X X X < 3 mm 3 . Površine fasada ne koristiti na WDVS-u X X X X 3 .pločaste površine i njihovi zahtjevi Proizvod Slabo promjenjiv oblik Debljina sloja ljepila Unutarnje područje X X X X X X X X X X X X X Površine sa normalnim opterećenjem na čvrstoj podlozi npr. kulturne građevine.20 mm RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL X X X X 3 . betoni Površine sa normalnim opterećenjem na podlogama koje mogu mijenjati oblik npr.

2 h Način dostave: 418 .mozaika. kao i pločica od prirodnog i umjetnog kamena kao široka fuga (3.20 mm) • Pogodno za podno grijanje. Osobine: • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Otpornost na mraz • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje Sastav: • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • Potrošnja: ca. • Za postavljanje zidnih i podnih pločica. pločica od prirodnog i umjetnog kamena na zidu i podu kao uska fuga (do 3 mm) • Pogodno za podno grijanje.2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 2 h • Potrošnja: ca. 3.eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .mozaika. 0.Mase za fugiranje Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mase za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga RÖFIX Masa za fugiranje širokih fuga Područja primjene: • Za fugiranje keramičkih i gres pločica.65 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca.

3 h 419 . Kod konstrukcija koje se mogu izobličiti.5 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. 3 h • Potrošnja: ca. kao npr. 2 kg/m2 • Vrijeme upotrebe: ca. staklene opeke. prirodnog i umjetnog kamena. 2.eo du vo oiz pr o ci da P gir fu za se Ma a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 30 min • Prohodnost: ca. mozaika i glaziranih klinkera sa širinom fuge od 3-15 mm. • Kod podnog grijanja.mokrim prostorijama.Mase za fugiranje Podaci o proizvodu RÖFIX brzovezujuća masa za fugiranje FL RÖFIX brzovezujuæa masa za fugiranje FL RÖFIX Brzovezujoća masa za fugiranje RÖFIX Brzovezujoæa masa za fugiranje • Za fugiranje zidnih i podnih pločica (osobito fini kamen) kao široka fuga (3-20 mm) • Kod velikih mehaničkih opterećenja (kao npr. • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Pogodno za podno grijanje • Otpornost na mraz • Mogućnost korištenja vezivnog morta • Neznatna sklonost iscvjetavanju • Netopljiv u vodi • Otpornost na mraz • Pogodno za podno grijanje • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Cement • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Potrošnja: ca. podno grijanje. 30 min • Prohodnost: ca. • Za fugiranje keramičkih pločica i ploča. obrtnim prostorima koji imaju normalno opterećenje). na balkonima i terasama.

Po radnom ciklusu može se obraditi cca. površina pločice se može očistiti navlaženom spužvom.Mase za fugiranje Obrada Obrada Obrada mase za fugiranje Profesionalni savjet Upijajuće podloge i pločice prije fugiranja ravnomjerno navlažiti Ne fugirati pri direktnom utjecaju sunčevih zraka RÖFIX Ljepilo za pločice sa čistom vodom izmiješati u posudi sa mješačem dok se ne postigne homogena. Čišćenje Čim se fuga lagano osuši. tj. Ostaci se mogu otkloniti krpom.eda ra O gir fu za se Ma a čic plo ihb ičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . 10 m2 bez međupranja (ovisno o upojnosti pločice i temperaturi prostorije). kako bi se spriječilo ispiranje i kako bi se postigla čista slika Uz pomoć gumenog gletera. gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Razvlačenje S gumom za fuge materijal se bez ostataka otklanja s pločice. gipka mase bez grudica Čišćenje fuga treba izvoditi diagonalno. 420 . bočno prema fugi.

Kapacitet komore za grijanje je mali ali je zato ugrijavanje brže. Opuštanje. Podna peć To je vrlo teška peć koja je zidana na podu. Toplozračna keramička peć Toplozračna keramička peć vodi vruće plinove kroz dodatnu čeličnu komoru. udobnost. Ovisno od veličine daje toplinu postupnim zračenjem i do 12 sati. osobnost. Toplinu daje zračenjem i konvekcijom. Dobra do vrlo dobra akumulacija topline. Toplinu daje isijavanjem. Zidana ili žbukana.Mortovi za peći Osnove / Vrste MORTOVI ZA PEĆI Osnove / Vrste Klima u prostoru ima veliki utjecaj na to kao se osjećamo. Ta toplota je zdrava i ima veliku relativnu vlažnost Bezvremenski stil. Ložionica je ozidana od šamotne opeke. Raspoloženje i učinkovitost su upravo u hladnim razdobljima ovisni o klimi.e rt te Vrs / ve no Os ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . Kombinirana peć i toplozračna peć Pećje sastavljena od lož uložaka i dodatne sa šamotom zidane površine koja grije zrak. Zrak koji ulazi u komoru i transportira je u prostor. 421 . prilagodit će se svakom stilu i ukusu. klasična elegancija ili moderno stanovanje. Individualno planirana ili građena peć od keramičkih pločica i malo prašine. tromo zagrijavanje peći. Prednost peći je brzo zagrijavanje zraka u lož ulošku (toplozračni konvektor) i akumuliranje topline u dodatnim površinama za grijanje. mir i druženje u ugodnoj atmosferi.obložena plemenitom keramikom -mogućnostima oblikovanja nema granica. Peć od keramičkih pločica nam daje toplinu skoro poput sunca. Tako je vaše zdravlje i zimi na sunčanoj strani. Ta vrsta peći može zadržati toplinu do 24 sata.

TČ (28 dana): > 1. 19 ltr. TČ (28 dana): > 20 N/mm2 NG: ca./jed.5 N/mm2 NG: ca./jed.2 mm Potrošnja: ca. 1700 kg/m3 • • • • • • • Granulacija: 0 .3 mm Potrošnja: ca. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Osobine: • Dobra racionalna obrada • Dobra prionjivost na kamenu • Dobra mogućnost rada sa žlicom • • • • • Dobra racionalna obrada Dobra prionjivost na kamenu Dobra mogućnost rada sa žlicom Otporan na vrućine Brzo veže Sastav: • Vapno • Klasirani pijesak • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Specijalno vezivno sredstvo • Šamot • Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade Obrada: Tehnički podaci: • • • • • Granulacija: 0 . 1750 kg/m3 Vrijeme upotrebe: ca.e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica .Mortovi za peći Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Mortovi za peći RÖFIX 960 Mort za glinene peći RÖFIX 960 Mort za glinene peæi RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Područja primjene: • Za zidanje i žbukanje kamina i peći (ne u zoni vatre). • Pogodan za pripremu grupa peći. 10 kg/m2/cm Izdašnost u litrama: ca. Za postavljanje šamotnih ploča. • Za zidanje kamina i peći u zoni vatre. 26 ltr. 15 min MG (EN 998-2): M20 Način dostave: 422 .

• Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći. klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli. bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Bijeli cement Vapno Bijeli./jed. 2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.Mortovi za peći Podaci o proizvodu RÖFIX 330 Fina žbuka za peći RÖFIX 330 Fina žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peæi RÖFIX 330 Žbuka za peći • Za žbukanje i izravnavanje zidanih glinenih peći. 423 .5 mm • Potrošnja: ca. podnožja peći i površina grijanih zidova kamina. 2 kg/m2/mm • Izdašnost u litrama: ca.e rt du vo oiz pr ci da ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . podnožja peći i površina grijanih zidova kamina. • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla. • Granulacija: 0 .0. bijela boja Dobra mogućnost rada sa žlicom Nije potrerbno ponovno premazati • • • • Dobra racionalna obrada Svijetla. 19 ltr.1 mm • Potrošnja: ca. 19 ltr./jed. klasirani mramorni pijesak Dodaci koji bi poboljšali osobine obrade • Bez organskih udjela • Granulacija: 0 .

gumenog brisača ili letve za fugiranje diagonalno nanijeti do fuge Ne miješati s drugim materijalima Nakon protvrdnjavanja mase za fugiranje.e rt da ra Ob ći pe za ovi o M a čic plo ihičk am ker anj sta Po vlj Postavljanje keramičkih pločica . bez prašine i nečistoće. nosiva. eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu RÖFIX 960 Uz pomoć gumenog gletera. 424 . vlažnom spužvom. miješati mješačem dok ne nastane homogena. tekuća masa bez grudica. po potrebi ponoviti RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru Podloga mora biti suha. Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom RÖFIX 960 Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. bez prašine i nečistoće. sloj na pločicama očistiti spužvom ili spužvastom letvom Ostatak morta uklonuti čistom.Mortovi za peći Obrada Obrada Obrada morta za kamine Profesionalni savjet RÖFIX 960 Mort za kamine Podloga mora biti suha. Jednu vreću s određenom količinom vode.

eventualno dodavanjem male količne vode stvoriti konzistenciju za obradu Uz pomoć žlice ili gletera nanijeti jedan sloj žbuke debljine 3-7 mm i uz pomoć kista.Postavljanje keramičkih pločica . Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom Sa pogonskom mješalicom homogeno izmiješati. spužve ili letve oblikovati željenu površinu 425 .Mortovi za peći Obrada Obrada RÖFIX 330 žbuke za peći i RÖFIX 330 fine žbuke za peći Profesionalni savjet Manje neravnine i rupice na površini popraviti reparaturnim mortom.

426 S T RO J E V I .

441 Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 432 432 430 434 Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .primjene Podaci o proizvodu 436 436 430 438 Pumpne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .STROJEVI 426 .primjene Podaci o proizvodu 440 440 430 441 427 .primjene Podaci o proizvodu 430 430 430 431 Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Područja upotrebe .

Međutim. na raspolaganju su i strojevi za racionalno spravljanje proizvoda iz papirnatih vreća. Mi Vam pri tome želimo pomoći: pomoću naše silosne i strojne tehnike stječete vremenske i kvalitativne koristi koje Vam osiguravaju prednost za budućnost. Štedite na vremenu. Stoga su svi izvođači prisiljeni svoje radove na gradilištu u najvećojmogućojmjeri racionalizirati. pred izvođača se postavljaju pitanja logistike dostavljača. 428 . Već prema željenoj vrsti izvedbe radova. Prednosti strojne obrade očigledne su: • Ušteda većeg broja ručnih radnih koraka • Tvornička mješavina omogućuje da materijal uvijek ostane jednak • Materijal je uvijek dostupan u potrebnoj količini • Čisto gradilište • Nema gubitka materijala zbog krađa. veličini gradilišta i namjeni proizvoda. na radnim troškovima. štitite okoliš i ostavljate iza sebe okončane radove. utjecaja lošeg vremena ili ostataka • Nije potrebna nikakva dodatna oprema za strojeve • Upotrebljivo i zimi • Otpada transport i zbrinjavanje vreća • Mogućnost uređenja gradilišta na najužem prostoru • Smanjeno tjelosno opterećenje osoblja na gradilištu Dokazano ne samo na velikim gradilištima Rad na gradilištu postaje za izvođače radova sve teže. Zahtjevi u pogledu rokova završetka i kvalitete postaju sve veći i veći.vi oje Str Strojevi Silosna i strojna tehnika Najmoderniji. Specijalane recepture nam omogućuju da Vam iz silosa preko ugrađene protočne mješalice na stisak gumba stavimo na raspolaganje gotovi mort u željenim količinama i u kvaliteti koja je konstantna. Već desetljećima nudimo RÖFIX proizvode na stisak gumba. najracionalniji i troškovno najpovoljniji način obrade žbuka i mortova. koji bitno doprinose olakšavanju rada.

Strojevi RÖFIX žbuka u vreći ili iz silosa Žbuka ili mort iz silosa su racionalniji od robe u vrećama. prekrivanje. podizanje. S toga isporučujemo veliki broj različitih proizvoda RÖFIX u silosu koji su pomoću silosne tehnike miješanja upotrebljivi na svim racionalno koncipiranim gradilištima.za postizanje ovakvog dnevnog učinka potreban je dodatni radnik. dobiva se mogućnost da se treći čovjek uključi u rad na skeli. Učinkovitom strojnom ugradnjom žbuke ili morta i time što pri tome otpadnu vremenski vrlo zahtjevni standardni radovi (nošenje vreća. To služi napretku radova i smanjuje troškove. 429 . ubacivanje i zbrinjavanje). Primjerice upotrebom strojne tehnike RÖFIX ekipa od tri čovjeka koja izvodi radove može obiteljsku kuću prosječne veličine od 250 m22 ožbukati za jedan dan. Kad se ne upotrebljava strojna tehnika dakle upotrebom materijala iz vreća . istovar. To smanjuje troškove.

A91. ecc. Područja upotrebe . AN30 x x x x x x x x x x x x x x 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35-60 x x x x x x x x x x x x x D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 6-3 D 8-1. 615. 610. 441.te Vrs / ve no O uk žb u fin zavi s oje Str Strojevi . 190. 30 l 12 l 25 35 20 20 35-60 x x 25 20 Dati pokazatelji u tabeli ovise od područja primjene i tipa mašine. a sve se one mogu besprijekorno prerađivati pomoću svih strojeva za finu žbuku koje nalazimo na tržištu. 648. promjer transp. Unistar Light. 410. 530.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko . materijalom iz vreća. a njihovo vrijeme vezivanja mora biti najmanje 30 minuta. 420. 840 RÖFIX 225. 191 RÖFIX 866. 696 Geolehm RÖFIX Unistar. Ove strojeve za finu žbuku možete puniti i ručno.5 D 6-3 D 6-3 D 4-3 x x x R 7-2. Maks. RÖFIX 510. 224 RÖFIX 55. ali i pneumatski.cementne temeljne žbuke Gipsano . Za praktičnu primjenu je važan izbor opreme za strojeve. ZS20.5 D 4-3 25 l 25 l 25 l 25 l 30 l 12 l 12 l 30 l 25 l 25 l 12 l 42 l ca. 520. 385 RÖFIX 671.Strojevi za finu žbuku Osnove / Vrste STROJEVI ZA FINU ŽBUKU Osnove / Vrste Stroj za finu žbuku Oni sve strojne RÖFIX suhe žbuke dodavanjem vode kontinuirano i potpuno automatizirano miješaju u homogenu vlažnu žbuku pripremljenu za obradu. Informirajte se kod RÖFIX stručnjaka. direktno iz silosa uz pomoć haube s filterima.izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX 670. 430 Transportni učinak Pužni mješač .5 D 4-3 D 4-3 D 8-1. W50 RÖFIX 830. 650. 864 RÖFIX 888. ZS30 RÖFIX E28. 865. Priozvodi predviđeni za transport mogu imati maksimalno granulaciju od 4 mm. U ovom pregledu ćete vidjeti što mi preporučujemo kao odgovarajuću opremu za obradu RÖFIX proizvoda. cijevi Moguća obrada strojevima za finu žbuku Mješač za teške žbuke Mješač za lagane žbuke Transportno crisevo podmazati Grupe proizvoda Proizvodi Naknadna mješalica Priprema podloge Vapneno .5 R 7-1. AN10. 673. Renostar RÖFIX 640.primjene RÖFIX nudi veliki broj različitih vrsta žbuka. 660 RÖFIX 150. udaljenost transportiranja Prepor. 620. 850. 831 RÖFIX A90.

Osobine: • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Brza mogućnost postavljanja • • • • Automatsko miješanje i pumpanje Univerzalna primjena Mogućnost voženja Mogućnost raspodjele na jedinične dijelove./min Daljina prijenosa: 10 . pumpa.95 bar Priključak vode: 3/4" Doziranje vode: 150 . 6h Kapacitet: 12 . mješalica. • Za strojnu obradu svih žbuka granulacije do 3 mm.55 .55 kW Pogonski napon: 230 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca. vapna i cementa.du vo oiz pr o ci da P uk žb u fin zavio oje Str Strojevi ./h 431 .5 kW Pogonski napon: 380 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: ca. kompresor Tehnički podaci: • • • • • • • • Pogonske snaga: 0.5. 0.Strojevi za finu žbuku Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Strojevi za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R5 Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku RÖFIX R1G Stroj za finu žbuku Područja primjene: • Za strojnu obradu žbuka na bazi gipsa.8 ltr. 16 A Kapacitet: 0 .42 ltr.20 m Vakum: 0.1000 ltr./min Daljina prijenosa: 5 . 25 A Priključak struje: 32A. 5Pol.20 m Priključak vode: 3/4" • • • • • • • • • Pogonske snaga : ca.

950 RÖFIX 820. itd. RÖFIX-silosi moraju biti smješteni na drvenom postolju zbog stabilnosti. 610. ZS30 RÖFIX 970. 810 RÖFIX 980. itd. Nadopunjavanje ili premještanje na drugo gradilište je moguće u svako doba.vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Plemenite žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Mortovi za armiranje/ljepljenje Tekući estrisi Cementni estrisi 432 RÖFIX 915. 994 RÖFIX 995. W50 RÖFIX A90. A91. Za transport suhih proizvoda na mjesto ugradnje stoje transportni uređaji pod pritiskom na raspolaganju. itd. na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica. itd.cementne temeljne žbuke Gipsano . 973 x x x x x x x x x x Mini silos x x x .Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste SILOSI I KOMPRESORI NA GRADILIŠTU Osnove / Vrste RÖFIX-silose za gradilišta isporučujemo u različitim veličinama te na zahtjev kao silos sa slobodnim padom ili pak tlačni silos. 410 RÖFIX 55. 57 leko. itd.te Vrs / ve no O u lišt adi gr na ori es p m ko i osi Sil virs oje Str Strojevi . Tlačni silis s/ bez trasportnog uređaja Silos na slobodan pad s/ bez protočne mješalice x x x x x x x x x x x x x x x x Proizvodni sistemi Proizvodi Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno . 865. 866 RÖFIX 224. 985. RÖFIX 670. ZS20. RÖFIX 510. 56. 648. RÖFIX 150. 673.primjene Za racionalnu obradu iz silosa RÖFIX nudi razne mogućnosti upotrebe slijedećih proizvoda. RÖFIX 990. RÖFIX 700 (1 mm do 3 mm) RÖFIX 640. 996. itd. kao i za sigurnost na spomenutom mjestu. sa ili bez mješalice. RÖFIX 864. Pneumatski tlačni uređaj RÖFIX su zajedno sa svim protečnim mješalicama. pumpnim mješalicama ili strojevima za žbuku univerzalno primjenjivi. a jamčimo vam čista gradilišta. Velike udaljenosti odmjesta gdje je postavljen silos do mjesta ugradnje mogu se premostiti pneumatskim tlačnim uređajem. 190. RÖFIX RG. Područja upotrebe . Isporučujemo ih napunjene proizvodom koji ste željeli. RÖFIX 696 RÖFIX Unistar. Za direktno miješanje u silosu. itd. 997 RÖFIX 992. itd. Izvoditelj radova snosi odgovornost za slobodni prilaz vozilima do mjesta na koje je silos postavljen.

5 to 3 to 12 to 9 to 6 to 2 to 12 to 9 to 6 to 2 to 6 to 4.Silosi i kompresori na gradilištu Osnove / Vrste Zapremni prostor u RÖFIX-silosu Količine punjenja Grupe proizvoda .5 to 18 to 13 to 8.18 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m 29 to 21 to 13 to 27 to 17 to 10 to 18 to 13 to 8.5 to 15 to 11 to 7 to 3 to 14 to 10 to 6. 820 815 Silos .5 to 18 to 13 to 8.5 to 3 to 3 to 3 to 1. Moguće količine punjenja jednog silosa za gradališta su ovisne o nasipnoj masi proizvoda RÖFIX.Opis Vapneno cementne temeljne žbuke Grupe proizvoda Zidarski mortovi Tekući estrisi Mortovi za armiranje/ ljepljenje Silos .5 to 9 to 6.5 to 4. pri čemu se vodi računa o minimalnim količinama punjenja.5 to Konus 5 to 3. 433 .5 to 3 to 1 to Gipsano vapnene temeljne žbuke Toplinski Lagane zidarski mort temeljne žbuke/Mortovi za proreze 810.12 m3 H3 = Konus + 3 m H2 = Konus + 2 m H1 = Konus + 1 m Konus 20 to 15 to 9 to 3.5 to Silosi za gradališta RÖFIX se u tvornici RÖFIX pune željenim materijalom.Strojevi .

4 x 2. Osobine: • Brza mogućnost postavljanja • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Dobra racionalna obrada • Univerzalna primjena • Univerzalno postavljanje • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Brza mogućnost postavljanja • Ne šteti okolišu Tehnički podaci: • Izmjere: ca.19m3) RÖFIX Tlačni silos ( 12m3. 7 x 2. 7 x 2.du vo oiz pr o ci da P u lišt adi gr na ori es p m ko i o osi Sil viroje Str Strojevi . Za direktno miješanje pomoću protočne mješalice. Za transport beztlačnim uređajem.18m3.19m3) RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3.4 m • Izmjere: ca.4 x 2.18m3. Za tlačni transport suhog materijala pomoću uređaja.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Silosi i kompresori na gradilištu RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3.18m3. • Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima.19m3) Područja primjene: • Za punjenje RÖFIX žbukama i mortovima.18m3.19m3) RÖFIX Tlaèni silos ( 12m3.4 m 434 .

Strojevi . do 2 tone.5 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 16 A Priključak struje: 32A. • Istovjetni.5 m3 Daljina prijenosa: 0 . 6h Učinak: 0 .50 ltr./h 435 . kontinuirani protok materijala • Visoka vremenska učinkovitost • Ormar za prebacivanje s punoatomatskom funkcijom za isključivanje • Mogućnost izvlačenja silosnih nožica • Mogući transport kranom • Dobra racionalna obrada • Dostavljen montiran na silos • • • • • Pogonske snaga: 5.4.2 x 1. Za obradu malih količina. 6h Težina: 260 kg • Stajna površina: > 1.2 m • Težina: 300 kg • • • • • • • Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A.3 m3) RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 • Za pneumatski transport RÖFIX suhih proizvoda iz RÖFIX tlačnog silosa do uređaja za obradu.Silosi i kompresori na gradilištu Podaci o proizvodu RÖFIX DSF 100 Tlačni silos -transportno postrojenje RÖFIX DSF 100 Tlaèni silos -transportno postrojenje RÖFIX Mini silos (1. • Kao izravnavajući nasip za estrihe. 5Pol. • Količina punjenja oko 1 tona. 5Pol.3 m3) RÖFIX Mini silos (1. isporuka do 60 km u krugu RÖFIX proizvodnje. • Za punjenje RÖFIX masom za ljepljenje ili armiranje i RÖFIX plemenitom žbukom.50 m Vakum: 2 bar Priključak vode: 1/2" Doziranje vode: 0 .

436 . ljepila za podne ploče. Protočne mješalice su univerzalno upotrebljive. mase za izravnavanje. U slučaju da se protočna mješalica puni materijalom iz silosa pomoću transportnog uređaja. pomoću protočne mješalice možete ugrađivati velik broj RÖFIX proizvoda.alite Vrs / ve no Os eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . na silos sa slobodnim padom se prirubnicom učvršćuje protočna mješalica te se isporučuje zajedno s regulacijskim ormarom kao silosna pumpna mješalica.Protočne mješalice Osnove / Vrste PROTOČNE MJEŠALICE Osnove / Vrste U svrhu racionalnog miješanja suhih RÖFIX proizvoda idealna je upotreba protočne mješalice. Područja primjene Ovisno o željenoj primjeni. a bez problema miješaju zidarske mortove i fini beton. estrih i plemenite žbuke. Za direktno miješanje u silosu. primjenite nastavak za upuhivanje haubom s filterom. Prikladna su za materijal iz vreće kao i za onaj iz silosa.

vapnene temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko . 437 .izolacijske žbuke Tankoslojne žbuke Građevinska ljepila Priprema završnih žbuka Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Akustične žbuke Žbuke za saniranje Žbuke za renoviranje Glinaste žbuke Mortovi za armiranje/ljepljenje Priprema podloge za estrih Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Cementni estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje Tankoslojni zidarski mort Srednjoslojni zidarski mort x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ovisno o željenoj primjeni.primjene Protočne mješalice Proizvodni sistemi RÖFIX Protočna mješalica D20 ili D40 x x x x x x x x x x x RÖFIX Protočna mješalica za beton D100B.Strojevi .cementne temeljne žbuke Gipsano . pomoću protočne mješalice možete ugrađivati veliki broj proizvoda RÖFIX. D150B RÖFIX Dozirni puž za estrih EDS 150 Vapneno-cementni zidarski mort Toplinski zidarski mort Vidljivi zidarski mort Tankoslojni zidarski mort Debeloslojna sanacija betona Suhi betoni Sidreni mortovi Mortovi za pločnike i fuge Priprema podloge Vapneno .Protočne mješalice Osnove / Vrste Područja upotrebe .

5Pol. moguće za pneumatsko upravljanu pumpu za estrih. • Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz silosa.Protočne mješalice Podaci o proizvodu Podaci o proizvodu Protočne mješalice RÖFIX Protočna mješalica D20 RÖFIX Protoèna mješalica D20 RÖFIX Protočna mješalica D40 RÖFIX Protoèna mješalica D40 Područja primjene: • Miješanje RÖFIX žbuka i mortova iz vreće. Osobine: • Neznatna težina • Brza mogućnost postavljanja • Univerzalno postavljanje • Dostavljen montiran na silos • Univerzalno postavljanje Tehnički podaci: • • • • • Pogonske snaga: 2. • Sa priključkom elektronskog upravljanja.alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . 6h Učinak: 40 ltr./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 4 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A. Za direktni priključak na silos.2 kW Pogonski napon: > 220 V Osigurači: 25 A Učinak: 25 ltr. Pomoću nastavka za prenošenje moguće puniti i iz silosa./min Priključak vode: 3/4" 438 .

• Opremljen gumenom cijevi za miješanje • Dostavljen montiran na silos • Dostavljen montiran na silos • • • • • • Pogonske snaga: 5.5 .5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A. • Protočna mješalica za automatski transport estriha i vezanih nasipa iz silosa. 5Pol.150 ltr.7.Protočne mješalice Podaci o proizvodu RÖFIX Protočna mješalica B100/B150 RÖFIX Protoèna mješalica B100/B150 RÖFIX Estrih . 6h Učinak: 0 .alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj ne oč ot Pr vi oje Str ce Strojevi . Za suhi mort ili beton do veličine zrna od 8 mm.150 ltr.5 kW Pogonski napon: > 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A.protoèna mješalica EDS150 • Miješanje RÖFIX suhog betona iz silosa.protočna mješalica EDS150 RÖFIX Estrih . 6h Učinak: 100 . 5Pol./min Priključak vode: 3/4" 439 ./min Priključak vode: 3/4" • • • • • • Pogonske snaga: 5.

alite Vrs / ve no Os eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Osnove / Vrste

PUMPNE MJEŠALICE Osnove / Vrste
Mnogobrojni RÖFIX proizvodi mogu se miješati pumpnim mješalicama uobičajenim na tržištu. Ove pumpne mješalice mogu se koristiti za proizvode usklađene linije prosijavanja, s maksimalnom granulacijom od 4 mm. Za transportiranje materijala u vreći ili kanti, dakle kada se radi o suhim ili pastoznim mortovima za žbukanje, mogu se upotrijebiti različite pumpne mješalice za mokre mortove.

Područja upotrebe - primjene
U svrhu transportiranja materijala iz silosa montiramo silosne pumpne mješalice direktno ispod velikog silosa i isporučujemo ih kao kompletan sistem na gradilište. Silosna pumpna mješalica radi pomoću dvostrukog sistema miješanja. Izvaredna kvaliteta mješavine omogućuje transportne domete do 100 m, pri čemu je razina habanja veoma niska.

Trasnport moguć pomoću silosne pumpne mješalice

Transport moguć pomoću pumpe za mokri mort

Preporučeni domet transportne cijevi

Proizvodni sistemi

Proizvodi

Vapneno-cementni zidarski mort Beton za ispune Sidreni mortovi Vapneno - cementne temeljne žbuke Lagane temeljne žbuke/Mortovi za proreze Toplinsko - izolacijske žbuke Građevinska ljepila Masa za izravnavanje Plemenite žbuke Pastozne završne žbuke Zaribavanje-masa za gletanje na bazi vapna-fine žbuke Nasipni materijal za izravnavanje Tekući estrisi Masa za izravnavanje i niveliranje

RÖFIX 915, 950 RÖFIX 994 RÖFIX 995 RÖFIX 510, 610, etc. RÖFIX 866, etc. RÖFIX 888, etc. RÖFIX 55, Renostar, etc. RÖFIX Manteca, etc. RÖFIX 700, etc. RÖFIX SP, SHP, Sisi-Putz, etc. RÖFIX 300, etc. RÖFIX 830, 831 RÖFIX A90, A91, ZS20, ZS30 RÖFIX E28, AN10, AN30

x x x x x

x

35 mm 45 mm

60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 30 m 30 m 20 m 20 m 20 m 60 m 100 m 30 m

x x x x x x x x x x

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 25 mm

x

x x

440

Maks. domet transporta

alidu vo oiz pr o ci da Po eš mj e p m Pu vin oje Str ce

Strojevi - Pumpne mješalice Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu
Pumpne mješalice
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica
RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mješalica

Dragon Mješalica za špricani beton
Dragon Mješalica za špricani beton

Područja primjene:

• Miješanje tekućih estriha i mortova za žbukanje iz silosa.

• Osiguravanje litica, šahtova, i gradnje tunela.

Osobine:

• Dostavljen montiran na silos • Zatvoreni sistem i konstatni vremenski učinak • Za mokre konzistencije proizvoda • Brza mogućnost postavljanja • Istovjetni, kontinuirani protok materijala

• Dostavljen montiran na silos • Dobra kvaliteta obrade, mogućnost špricanja • Dobra racionalna obrada • Visoka vremenska učinkovitost • Dobra strojna obrada

Tehnički podaci:

• • • • • • •

Pogonske snaga: 9,2 kW Pogonski napon: 380 V Osigurači: 25 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 0 - 120 ltr./h Daljina prijenosa: 0 - 120 m Priključak vode: 1"

• • • • • • •

Pogonske snaga: 3 kW Pogonski napon: 400 V Frekvencija: 50 Hz Osigurači: 32 A Priključak struje: 32A, 5Pol, 6h Učinak: 1 - 4,8 ltr./h Vakum: 6 bar

441

1
RÖFIX 10 Vezivni most RÖFIX 100 Dvostruko pe RÖFIX 110 Gletana i filcana RÖFIX 12 Vezivni most RÖFIX 140 Lagana temeljna gipsana RÖFIX 150 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 160 Gipsana RÖFIX 175 Gipsana strojna RÖFIX 180 Unutra RÖFIX 190 Gipsano - vapnena unutarnja RÖFIX 191 Vapneno - gipsana unutarnja 85 91 91 85 91 92 92 92 93 93 93 325 Vapneno cementna zavr RÖFIX 330 RÖFIX 330 Fina RÖFIX 340 Zavr RÖFIX 341 Zavr RÖFIX 342 Zavr RÖFIX 345 Zavr RÖFIX 350 Vapnena glet masa RÖFIX 351 Vapnena glet masa RÖFIX 352 RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 370 Vanjska bijela zaribana RÖFIX 380 Hidrauli 130 423 423 179 179 179 206 204 130 147 131 131 204 206 145, 147 206 202 179 203 RÖFIX 520 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 525 86 89

RÖFIX 530 Vapnena - unutarnja 223 RÖFIX 55 Cementno gra RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje - bijela RÖFIX 57 lagano Masa za lijepljenje s EPS -dodatkom 112 112 113

6
RÖFIX 600 BIO Vapneno cementna bijela temeljna RÖFIX 610 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 615 Cementno vapnena temeljna RÖFIX 620 Cementna temeljna RÖFIX 625 Cementna temeljna RÖFIX 632 Mort za kamena oplo RÖFIX 633 Drena RÖFIX 635 Hidroizolacijska 223 87 87 87 87 67 67 178

2
RÖFIX 224 Lagani premaz za strop 107 RÖFIX 225 Masa za gletanje za unutra RÖFIX 226 Gipsana masa za izravnavanje 93 94

RÖFIX 385 F Zavr RÖFIX 381 RÖFIX 385 I Temeljna RÖFIX 385 R RÖFIX 390 Fina RÖFIX 397 Baukasten Vapnena zavr

RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort 178 RÖFIX 640 176 202 176 177

RÖFIX 227 Tankoslojna gipsana 107 RÖFIX 246 Bijela RÖFIX 260 Gipsana strojna 94 94 RÖFIX 410 Betonfini RÖFIX 420 Planblokfini 106 106

4

RÖFIX 645 Hidrauli RÖFIX 648 Temeljna RÖFIX 650 Bijela RÖFIX 660 Cementno -

3
RÖFIX 300 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 303 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 305 Vapnena fina unutarnja bijela RÖFIX 310 Bijela vapnena strukturna zavr RÖFIX 320 Strukturna zavr 129

RÖFIX 441 Masa za izravnavanje 113

5
129 129 129 130 RÖFIX 500 BIO Vapnena temeljna RÖFIX 510 Vapneno cementna temeljna RÖFIX 515 Vapneno cementna temeljna 223 86 86

442

vapnena gruba RÖFIX 661 Mort za

88 88

8
RÖFIX 810 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 812 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 820 Toplinski zidarski mort 27 RÖFIX 830 Stiro beton RÖFIX 831 Specijal Hidro Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezani lagani nasip RÖFIX 831 Vezivo RÖFIX 840 Toplinska RÖFIX 850 Toplinska RÖFIX 860 Mort za RÖFIX 861 Mort za RÖFIX 862 Izravnavaju RÖFIX 864 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 865 Vapneno cementna lagana temeljna 365 366 366 366 102 102 90 90 90 89 89 89 102 RÖFIX 954 Univerzalni mort od hidrauli RÖFIX 955 Fini vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 960 Mort za glinene pe RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru RÖFIX 970 Cementni estrih CT C20 F4 RÖFIX 970 F Cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 972 Vezivni mortovi RÖFIX 973 Brzovezuju RÖFIX 973 F Brzovez.cementni estrih sa vlaknima CT C20 F4 RÖFIX 975 Brzovezuju RÖFIX 976 Vezani sipki materijal za nasip RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljiv fasadnih zidova RÖFIX 982 Mort za zidanje vidljivih zidova RÖFIX 985 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova 199 23 422 422 377 377 376 377 377 376 365 30 30 31 31 31 63 63 71 199 63 59 59 67

RÖFIX 665 Mort za popunjavanje 199 RÖFIX 670 Cementni 84

RÖFIX 670 S Specijalni cementni 84 RÖFIX 671 Sanir RÖFIX 672 Cementni RÖFIX 673 RÖFIX 675 Hidrauli RÖFIX 680 RÖFIX 690 Zra RÖFIX 691 Trasno vapnena RÖFIX 692 Tras vapnena RÖFIX 694 Hidrauli RÖFIX 695 Hidrauli RÖFIX 696 Hidrauli RÖFIX 697 Baukasten Vapnena mje 175 84 85 197 177 200 200 201 202 201 201 203

RÖFIX 866 Vapneno cementna lagana temeljna RÖFIX 888 Toplinska

7
RÖFIX 700 Plemenita 126 RÖFIX 715 Specijalna plemenita 126 RÖFIX 720 Rustikalna RÖFIX 740 Plemenita RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 765 Hidrauli RÖFIX 772 RÖFIX 775 Schlämmputz 126 127 127 127 204 128 128

9
RÖFIX 90 Izolacijski premaz RÖFIX 915 Cementni zidarski mort RÖFIX 920 Cementni zidarski mort RÖFIX 940 Bijelo ljepilo za plan blok RÖFIX 945 Uronjivi mort RÖFIX 946 Zavr RÖFIX 947 Srednjoslojni mort RÖFIX 950 Vapneno cementni zidarski mort RÖFIX 951 Trasno vapneni zidarski mort RÖFIX 952 Hidrauli 329 24, 71 24 34 34 35 35 23 198 198

RÖFIX 986 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 987 Spec. mort za zidanje vidljivih fasadnih zidova RÖFIX 990 Suhi beton B20 RÖFIX 990 Suhi beton B30 RÖFIX 992 Mort za fugiranje RÖFIX 993 Hidrauli RÖFIX 994 Beton za ispune RÖFIX 995 S Specijalni sidreni mort RÖFIX 995 Sidreni mortovi, mortovi za utiskivanje RÖFIX 996 Mort za fugiranje u kamenom oplo

RÖFIX 780 Silikonska- mineralna 128

RÖFIX 997 Mort za popunjavanje 59

443

A
RÖFIX A90 CA-Teku RÖFIX A91 CA-Teku RÖFIX Akrilna unutarnja boja RÖFIX Akrilna vanjska boja RÖFIX Akusti RÖFIX AN10 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX AN30 Masa za izravnavanje i niveliranje RÖFIX Anticofino RÖFIX Antique Intonachino RÖFIX Antique Marmorino 372 372 345 337 158 RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacijske plo RÖFIX Cut-Easy "Set za profesionalce" Fiksni ure 268 303

F
RÖFIX Fasadna boja RÖFIX FIN-TEX Priklju RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Izolacijska plo RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Izolacijska plo RÖFIX Fla-Tab EPs Za 263 324 435 281 280 287 RÖFIX Flis za odvajanje RÖFIX Freza za 337 285 267 267 269 405 293

D
381 381 145 205 205 RÖFIX Dieplast S Masa za lijepljenje i armiranje RÖFIX Disperzivna masa za izravnavanje RÖFIX DSF 100 Tla RÖFIX DTL-140 plus Tanjur pri RÖFIX DTS-H Pri RÖFIX DUO-TEX Profil pokretne fuge W50

G
RÖFIX Ga RÖFIX Geoglina RÖFIX Gika-Grund 195 225 124 225 225 346 197 144 144

RÖFIX Antique Pittura alla calce 205 RÖFIX Antique Stucco Marmorino RÖFIX Antisol 205 175

RÖFIX Glinasta

E B
RÖFIX BAM Beton-mort za izravnavanje RÖFIX BFM Fini betonski mort RÖFIX BGM Betonski grubi mort 55 53 53 RÖFIX E28 Estrih za popunjavanje RÖFIX Easy-Floor Silosna pumpna mje RÖFIX EHK Smola za ubrizgavanje RÖFIX ELASTIC Masa za izravnavanje bez cementa RÖFIX ELASTOL Ljepilo za nanos s valjkom LF RÖFIX element K1-PH Podloga za montiranje RÖFIX EPB Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPG Epoksidni temeljni premaz i lakiranje RÖFIX EPS Monta 380 441 386 263 263 272 386 386 273 266 267 439 285

RÖFIX Glinasta boja VITAL RÖFIX Glinasta zidna boja RÖFIX Glinena otopina RÖFIX Grund IN RÖFIX Grund UNI

RÖFIX BHB Betonski vezivni most 53 RÖFIX BLS Masa za ispunjavanje 54 RÖFIX Brzovezujo RÖFIX brzovezuju RÖFIX BSC Za RÖFIX BSF za RÖFIX Bündnerputz 414, 419 419 54 54, 338 148

H
RÖFIX Hidrauli RÖFIX Hidrosol dubinski grund RÖFIX HSF Fini mort HS za reparaturu betona RÖFIX HSG Grubi mort HS za reparaturu betona 197, 203 125, 328 55 55

C
RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vode RÖFIX cilindar ZyRillo Monta 178 273

RÖFIX EPS-F 040 EPSizolacijska plo RÖFIX EPS-P 035 EPSizolacijske plo RÖFIX Estrih - proto

I
RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Dodatni ure RÖFIX ISOBOY OPTIMA (kratko) Univerzalni ure 302 303

RÖFIX Coccio Antico / Cemento 353 RÖFIX EXPERT Letvica sa mre

444

M
RÖFIX ISOBOY Typ C COMBI Kompaktni ure RÖFIX IT 60/5 H Tanjur pri RÖFIX Izolacijska letvica W RÖFIX Izolacijska traka RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D RÖFIX Izolacijska traka za fuge 600 RÖFIX Izolacijske man RÖFIX Izolacijski Grund RÖFIX Izolacijski kutnici 302 281 284 404 286 286 405 402 404 RÖFIX Magnetna 149 RÖFIX Magnetna - unutarna boja 346 RÖFIX Magnetna temeljna RÖFIX Maltafina Ga RÖFIX Manteca RÖFIX Manteca LIGHT RÖFIX Masa za fugiranje RÖFIX Masa za fugiranje uskih fuga RÖFIX Mineralna RÖFIX Mini silos (1,3 m3) RÖFIX Minofill Mort za popunjavanje (Mineralna pjena) 149 131 324 324 418 418 146 435 262 268 441 273 148 303

O
RÖFIX Okapni profil 283 RÖFIX OPTIFLEX Izolacijska masa za izravnavanje 2K 264, 403 RÖFIX OPTIMA Akrilna unutarnja boja 344

P
RÖFIX P10 Pancer mre RÖFIX P50 Mre RÖFIX Pi RÖFIX plo RÖFIX POLYCOLL Polistirol specijalno ljepilo RÖFIX Polystar Masa za lijepljenje RÖFIX Premaz za neutraliziranje RÖFIX Profil diletacijske fuge RÖFIX Profil za RÖFIX Profil za podno 289 289 302 224 264 261 85 286 284 281, 287 287 438–439 273 284

K
RÖFIX Kontakt Grund RÖFIX kutnik PH Monta RÖFIX Kutnik s mre RÖFIX Kutnik sa mre 380, 402 272 283 289

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacijske plo RÖFIX Mje RÖFIX Monta RÖFIX Mozai RÖFIX MZB-8 KARAT Vi

L
RÖFIX Lateks unutarnja boja, svilenkasti sjaj RÖFIX LH-Dubinski grund Grundiranje RÖFIX LIGHT 040 EPSIzolacijska plo RÖFIX Ljepilo za kamen, brzovezujuce 346 329 266 411

N
RÖFIX NDS-8Z (SMALL) Plasti RÖFIX NDT-8LZ (VELIKA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8SZ (MALA) Teleskopska pri RÖFIX NDT-8Z (SREDNJA) Teleskopska pri RÖFIX NHL2 Prirodno hidrauli RÖFIX NHL5 Prirodno hidrauli 279 277 277

RÖFIX Profil za umetanje RÖFIX Proto RÖFIX PU Monta RÖFIX PUR-EX Letvica sa mre

R
RÖFIX R12 Zup 277 196 196 RÖFIX R16 Zup RÖFIX R1G Stroj za finu RÖFIX R5 Stroj za finu RÖFIX Raffaello Cera Za RÖFIX Raffaello DecorStucco RÖFIX Raffaello Il Primer RÖFIX Razrje RÖFIX Renoplus Univerzalna RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje 301 301 431 431 353 352 352 329 217 217

RÖFIX NOVA Akrilna unutarnja boja 345

445

RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva plo RÖFIX Rentgenska RÖFIX RG4 RÖFIX RG4 M RÖFIX RG4 S RÖFIX RG4 SM RÖFIX RG8 RÖFIX RG8 M RÖFIX RG8 S RÖFIX RG8 SM RÖFIX Rol -kutnik sa mre RÖFIX Roll- und Streichputz

293 88 46 47 47 47 46 48 48 48 283 149

RÖFIX SISIL-MICRO Vanjska boja za renoviranje RÖFIX SISIL-Vanjska boja RÖFIX SK52 Brzovezuju RÖFIX Soli-Tab EPo Za RÖFIX Soli-Tab EPs Za RÖFIX Soli-Tab SWs Za

RÖFIX Teku 336 338 113 269 269 269 RÖFIX TELESKOP Letvica sa mre RÖFIX Tla RÖFIX TOPWAY Izolacijska unutarnja mat boja RÖFIX Traka za saniranje pukotina RÖFIX Trass Prirodan vulkanski tuf

403 285 434 345 216 195

RÖFIX Speciajalno srednjeslojno ljepilo C2 EF 414 RÖFIX SPEED 040 (2B) Izolacijske lamele od mineralne vune 267 RÖFIX Spiralne pri RÖFIX Srednjeslojno ljepilo za unutra RÖFIX STA30 Fleksibilna masa za izravnavanje 281 414 381

U
RÖFIX U RÖFIX Uni RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo 197 216 264 263 261 262 345 124

S
RÖFIX Sanir grund RÖFIX SD-FV Plasti RÖFIX SDP-8 (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (LARGE) Navojna pri RÖFIX SDS-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX Sesco Vapnena boja RÖFIX Silikatna RÖFIX Silikatna unutarnja boja RÖFIX Silikatna vanjska boja RÖFIX Silikatni dubinski grund 328 RÖFIX Silikonska impregnacija 175 279 279 278 278 207 146 344 336 125, 338

RÖFIX Stiroporno transportno postrojenje 831 RÖFIX Stolica za obradu izolacijskih plo RÖFIX STR-8Z (SMALL) Navojna pri RÖFIX STR-Tool Alat za montiranje RÖFIX Strukturna RÖFIX SX-FV U WDVS- Pri RÖFIX SX-FV-S Pri

435 RÖFIX Unistar BASIC Masa za lijepljenje i armiranje 303 RÖFIX Unistar LIGHT Masa za lijepljenje i armiranje 278 RÖFIX Unistar POR Masa za lijepljenje i armiranje 301 RÖFIX Unutarnja boja 147 RÖFIX Usporiva 280 280

V T
RÖFIX Tankoslojno ljepilo standard C1 T RÖFIX Tankoslojno ljepilo univerzalno, bijelo C2TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, brzovezujuce C2 F RÖFIX Tankoslojno ljepilo, fleksibilno C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, plus C2 TE RÖFIX Tankoslojno ljepilo, specijal C1 TE 411 411 411 410 410 410 RÖFIX Valjna i premazna 337 RÖFIX Vapnena boja za saniranje 207 RÖFIX Vapnena kazeinska boja 207

RÖFIX VelDecor Lazurni premaz 353

RÖFIX Silikonska unutarnja boja 344 RÖFIX Silikonska vanjska boja 336

RÖFIX Silikonski dubinski grund 328 RÖFIX Silos na slobodni pad (12m3,18m3,19m3) RÖFIX SiSi434 145

W
RÖFIX W50 Masa za lijepljenje 262 RÖFIX W97 Izolacijska boja 125, 329

446

X
RÖFIX XI-FV Postavljaju 279

Z
RÖFIX za prionjivost i elasti RÖFIX Zavr RÖFIX ZP200 Cement-sulfatteku 403 285 372

RÖFIX ZS20 Cement-sulfat-teku 371 RÖFIX ZS30 Cement-sulfat-teku 371

447

opis grafičkih znakova i simbola za vanjske površine nanijeti gleterom obrada spužvom za unutarnje površine nanijeti zubčastim gleterom (tankoslojno nanošenje) ugradnja pomoću tronošca za vanjske i unutarnje površine nanijeti gleterom za srednje i debele nanose ljepila (R12/R16) D20/40 ugradnja protočnom mješalicom za podove nanijeti četkom ili širokim kistom mješati sa mješalicom za stropove-plafone nanošenje špricanjem oprati vodom za vanjske.špahtla za gletanje ugradnja pumpa za miješanje estriha ugradnja silosna pumpa za miješanje estriha ugradnja coclea dosatrice per massetto GGV: kanta paket / karton GM: KODVP: vreća tlačni-pritisni ili silos na slobodni pad KTP: MDŽ: NG: kanister silos a protočnom mješalicom ŠO: TČ: VČ: rola silos sa pumpnom mješalicom Grupa morta Grupa građevinskog vapna Koeficijent otpora difuziji vodene pare Koeficijent toplinske provodjivosti Minimalna debljina žbuke Nasipna gustoća Širina očica Tlaćna čvrstoća Vlačna čvrstoća . nanos razrjediti s max. unutarnje površine i za podove nanijeti valjkom strukturiranje gleterom ne razrjeđivati ručno nanijeti +5°C ne urađivati pri temperaturi nižoj od +5°C razrjediti vodom u omjeru 1:1 nanijeti kistom zaštititi od utjecaja vremenskih prilika 1:1 2. 10% max r Thinne 2. 10% vode ugradnja tlačno pumpo zaštititi oči i ruke razrjediti razređivačem ugradnja pumpnom mješalicom info pridržavati se uputstava iz tehničkog lista dobro promješati strojno-mašinski nanijeti Fungizide Algizide kanta ugradnja kolica za mort ✓ konzervirati sa algicidi in fungicidi (konzerviranje sa filmom) ugradnja stroj za špricani beton ugradnja valjak za nanošenje ugradnja guma za fuge ugradnja stucco .

pazardzhik@roefix. +41(0)44/7434040 Fax +41(0)44/7434046 office.com RÖFIX AG I-21020 Comabbio Tel. +377(0)44/502691 office. +43(0)4242/29472 Fax +43(0)4242/29319 office.com RÖFIX d. SCG-35254 Popovac NOVE Tel.com RÖFIX d.klina@roefix.com Njemačka RÖFIX GmbH D-72119 Ammerbuch Tel.k. +49(0)7032/973-0 Fax +49(0)7032/973-199 office.prevalle@roefix.o.grosuplje@roefix. HR-21220 Trogir Tel.ammerbuch@roefix.o.o. +387(0)51/860589 Fax +387(0)51/860587 office.com Bosna i Hercegovina RÖFIX d.ilidza@roefix. z.com RÖFIX AG A-8401 Kalsdorf Tel.com RÖFIX AG CH-8953 Dietikon Tel.fontanafredda@roefix. +385(0)1/3340300 Fax +385(0)1/3340330 office.zirl@roefix. KS-Klina-Volujak Tel.com RÖFIX AG A-4591 Molln Tel.trogir@roefix.com www. BiH-88320 Ljubuski Tel.p. +39/030/68041 Fax +39/030/6801052 office. +387(0)33/768150 Fax +387(0)33/544120 office. +43(0)5522/41646-0 Fax +43(0)5522/41646-106 zentrale@roefix.o.o.com Italija RÖFIX AG I-39020 Partschins Tel. +385(0)21/896295 Fax +385(0)21/796247 office.pyhra@roefix. BiH-78430 Prnjavor Tel. +43(0)7584/3930 Fax +43(0)7584/3930-30 office. +39/0434/599100 Fax +39/0434/599150 office.sennwald@roefix.com Hrvatska RÖFIX d.com Slovenija RÖFIX d.com Poljska RÖFIX Sp.partschins@roefix.com Graditi po sistemu . PL-32-065 Krzeszowice Tel.com Bulgarija RÖFIX ood BG-4400 Pazardzhik Tel. +387(0)39/830100 Fax +387(0)39/831154 office. SLO-1290 Grosuplje Tel.o.o.dietikon@roefix.com Švicarska RÖFIX AG CH-9466 Sennwald Tel. +43(0)3135/56160 Fax +43(0)3135/56160-8 office.krzeszowice@roefix.pojatno@roefix. +355(0)4/353166 Fax +355(0)4/353166-149 office. +386(0)1/7818480 Fax +386(0)1/7818498 office. +39/0332/961430 Fax +39/0332/961056 office.grenchen@roefix. +381(0)35/572550 Fax +381(0)35/572583 office. HR-10294 Pojatno Tel.o. +41(0)32/6528352 Fax +41(0)32/6528355 office.ljubuski@roefix.com Srbija .o.prnjavor@roefix.roefix.o.Austrija RÖFIX AG Baustoffwerk A-6832 Röthis Tel.comabbio@roefix.com RÖFIX d. +39/0473/966100 Fax +39/0473/966150 office.molln@roefix.o.com Albania RÖFIX Sh.com Kosovo RÖFIX Sh. +43(0)5238/510 Fax +43(0)5238/510-18 office.o.k.com RÖFIX AG A-6372 Oberndorf Tel.o.com RÖFIX AG A-6170 Zirl Tel. BiH-71210 Ilidza Tel. +41(0)81/7581122 Fax +41(0)81/7581199 office.com RÖFIX AG A-3143 Pyhra Tel.o.o. +43(0)2745/2005-0 Fax +43(0)2745/2005-28 office.tirana@roefix. +359(0)34/443106 Fax +359(0)34/441653 office. +43(0)5356/71291 Fax +43(0)5356/71977 office.com RÖFIX AG I-33074 Fontanafredda Tel.p.villach@roefix.com RÖFIX AG CH-2540 Grenchen Tel. AL-Kamez-Tirana Tel.popovac@roefix.com RÖFIX AG A-9500 Villach Tel.com RÖFIX AG I-25080 Prevalle Tel.kalsdorf@roefix. +48(0)12/2822800 Fax +48(0)12/2822800 office.Crna gora RÖFIX d.oberndorf@roefix.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful